PREDMER I PREDRAČUN

KATALOG OPISA POZICIJA SA PROJEKTANTSKIM CENAMA Pripremni i istraživački radovi Građevinski radovi Zanatski radovi Vodovod i kanalizacija

Gradnja Sanacije Adaptacije Restauracije Konzervacije

Zlatibor Stojanović

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
KATALOG OPISA POZICIJA SA PROJEKTANTSKIM CENAMA

Pripremni i istraživački radovi Građevinski radovi Zanatski radovi Vodovod i kanalizacija

Beograd, 2004

Izdavač E-mail Tel. Autor Recenzenti Savetnik Konsultanti: Dip. ing. arh. Radojka Božović-Lopičić

S.A. "STudio 14", Beograd Studio14@beotel.rs 011/3088-005, 062/694-464 Zlatibor Stojanović Prof. Dr. Nađa Kurtović - Folić, dipl. ing. arh. Dipl. ing. arh. Zoran Jakovljević Prof. Milorad Dimitrijević, dipl. ing. arh. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI ISTRAŽIVAČKI RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA ZEMLJANI RADOVI ZIDARSKI RADOVI BETONSKI I ARM. BETONSKI TESARSKI RADOVI POKRIVAČKI RADOVI IZOLATERSKI RADOVI

Dipl. ing. građ. Julijana Milošević Mr. Misić Ljubiša, dipl. ing. tehn. Igor Kordik Dip. ing. arh. Radojka Božović-Lopičić Moma Milošević, tehn. Moma Milošević, tehn. Dip. ing. arh. Vesna Miladinović Dipl. ecc. Ljiljana Ivanović Pavlović Tomislav, tehn. Ing. građ. Jova Ivetić Dipl. ing. građ. Neđa Galić

GRAĐEVINSKA STOLARIJA STOLARSKI RADOVI LIMARSKI RADOVI STAKLOREZAČKI RADOVI KERAMIČARSKI RADOVI TERACERSKI RADOVI KAMENOREZAČKI RADOVI PARKETARSKI RADOVI PODOPOLAGAČKI RADOVI GIPSARSKI RADOVI FASADERSKI RADOVI LIKOREZAČKI RADOVI MOLERSKO FARBARSKI RADOVI TAPETARSKI RADOVI LIVAČKI RADOVI RAZNI ZANATSKI RADOVI VODOVOD KANALIZACIJA SANITARNI UREDJAJI Zlatibor Stojanović Dipl. ing. arh. Radojka Božović-Lopičić Dipl. ing. arh. Zoran Tucić 86-905335-0-8 1000 primeraka

Dip. ing. arh. Zoran. Jakovljević

Dipl. ing. građ. Dušan Pečenković Dragan Mihailović, tehn. Dip. ing. arh. Vojislav Mirković

Urednik Lektura i redakcija Korektura ISBN Tiraž

Copyright © 1990-2004 Zlatibor Stojanović Sva prava zadržana. Ni jedan deo ove knjige ne može biti reprodukovan, snimljen ili emitovan na bilo koji način: elektronski, mehanički, fotokopiranjem ili drugim vidom, bez pisane dozvole autora, izuzev za izradu pojedinačnih predmera i predračuna radova. U pripremi ove knjige učinjeni su svi napori da se ne pojave greške. Autor ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualne greške i omaške u izloženoj materiji, kao ni za njihove posledice.

SADRŽAJ:
1. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI 2. ISTRAŽIVAČKI RADOVI 3. DEMONTAŽE I RUŠENJA 4. ZEMLJANI RADOVI 5. ZIDARSKI RADOVI 6. BETONSKI I ARM. BETONSKI 7. TESARSKI RADOVI 8. POKRIVAČKI RADOVI 9. IZOLATERSKI RADOVI 10. GRAĐEVINSKA STOLARIJA 11. STOLARSKI RADOVI 12. BRAVARSKI RADOVI 13. LIMARSKI RADOVI 14. STAKLOREZAČKI RADOVI 15. KERAMIČARSKI RADOVI 16. TERACERSKI RADOVI 17. KAMENOREZAČKI RADOVI 18. PARKETARSKI RADOVI 19. PODOPOLAGAČKI RADOVI 20. TAPETARSKI RADOVI 21. ROLETNARSKI RADOVI 22. SUVOMONTAŽNI RADOVI 23. GIPSARSKI RADOVI 24. FASADERSKI RADOVI 25. LIKOREZAČKI RADOVI 26. MOLERSKO FARBARSKI RADOVI 27. LIVAČKI RADOVI 28. RAZNI ZANATSKI RADOVI 29. VODOVOD 30. KANALIZACIJA 31. SANITARNI UREĐAJI 23 35 47 83 97 177 209 229 241 307 365 419 443 475 487 507 517 541 555 575 581 585 619 649 705 753 787 793 801 821 835

1

VRSTE I PODVRSTE RADOVA

1. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
1. Dozvole 2. Priključci 3. Saglasnosti 4. Priprema gradilišta 5. Skele 6. Ograde 7. Nadstrešnice 8. Signalizacija 9. Zaštite 10. Čišćenja 11. Pranja 12. Šut 13. Ostali pripremno završni radovi

23
25 25 26 27 28 29 29 30 30 31 31 32 32

4. ZEMLJANI RADOVI
1. Raščišćavanja 2. Široki iskopi 3. Temelji 4. Rovovi, šahtovi 5. Iskopi razni 6. Zaštitni radovi 7. Nasipanja, nabijanja 8. Planiranja 9. Obrada terena 10. Prevozi, odvozi 11. Ostali zemljani radovi

83
85 86 87 88 89 90 91 93 93 95 96

5. ZIDARSKI RADOVI
1. Demontaže 2. Obijanja 3. Skidanja 4. Rušenja 5. Probijanja 6. Temelji 7. Zidovi 8. Pregradni zidovi 9. Sendvič zidovi 10. Fasadne obloge 11. Fasadni elementi 12. Stubovi 13. Lukovi 14. Svodovi 15. Dimnjaci 16. Kanali 17. Šahtovi 18. Ostala zidanja 19. Rabiciranja 20. Plafoni 21. Podloge 22. Podovi 23. Stepenice 24. Staze 25. Ograde 26. Malterisanja 27. Fugovanja 28. Zidarske izolacije 29. Peći 30. Ostali zidarski radovi

97
99 107 110 114 120 121 122 125 128 129 132 133 135 136 137 142 143 146 147 150 151 153 155 156 158 159 168 171 174 174

2. ISTRAŽIVAČKI RADOVI
1. Snimanja i dokumentacija 2. Ispitivanja i dokumentacija 3. Arheološki iskopi 4. Obrada arheoloških nalaza 5. Ostali istraživački radovi

35
37 40 42 45 46

3. DEMONTAŽE I RUŠENJA
1. Nameštaj 2. Štemovanja, probijanja 3. Otvori 4. Malteri 5. Podovi, slojevi 6. Lamperije, zidne obloge 7. Zidovi, temelji 8. Serklaži, podvlake 9. Lukovi, svodovi, stubovi 10. Stepeništa 11. Tavanice, balkoni 12. Krovovi, pokrivač 13. Fasadna plastika 14. Limarija 15. Ograde, kapije 16. Staze, kolovoz 17. Vodovod i kanalizacija 18. Elektro instalacije 19. Grejanje i klimatizacija 20. Ostali radovi na demontaži i rušenju

47
49 49 50 52 55 58 59 63 63 64 66 68 70 73 75 76 77 80 81 82

2

6. BETONSKI I ARM. BETONSKI
1. Tamponi 2. Temelji 3. Mega šipovi 4. Zidovi 5. Serklaži 6. Nadvratnici 7. Nadprozornici 8. Podvlake 9. Venci 10. Stubovi 11. Lukovi 12. Svodovi 13. Ploče 14. Tavanice 15. Stepeništa 16. Podloge 17. Podovi 18. Staze 19. Ograde 20. Šahtovi 21. Kanali 22. Betonska galanterija 23. Ostali betonski radovi 24. ARMIRAČKI RADOVI

177
179 179 181 183 184 185 186 186 187 187 188 189 189 190 192 193 196 198 198 200 202 203 205 207

5. Mokri čvorovi 6. Terase 7. Ravni krovovi 8. Krovovi 9. Potkrovlja 10. Zidovi 11. Plafoni 12. Akustika 13. Podovi 14. Fasade 15. Dimnjaci 16. Ventilacioni kanali 17. Cevna mreža 18. Cevovodi i rezervoari 19. Klima kanali 20. Hladne ostave 21. Ostali izolaterski radovi

260 264 268 273 276 279 284 285 286 291 294 295 296 297 301 303 304

10. GRAĐEVINSKA STOLARIJA
1. Prozori krilo na krilo 2. Jednostruki prozori 3. Dvostruki prozori 4. Alu. prozori 5. Alu. - drvo prozori 6. PVC prozori 7. Krovni prozori 8. Šperovana vrata 9. Furnirana vrata 10. Jelova vrata 11. Borova vrata 12. Hrastova vrata 13. Alu. Vrata 14. Alu. - drvo vrata 15. PVC vrata 16. Metal - drvo vrata 17. Pregrade 18. Ostala građevinska stolarija

307
309 311 315 317 321 325 326 332 334 337 343 349 353 357 360 362 362 364

7. TESARSKI RADOVI
1. Demontaže 2. Temelji 3. Zidovi 4. Tavanice 5. Krovovi 6. Letvisanja 7. Opšivanja 8. Podovi 9. Oplate 10. Podupiranja 11. Ostali tesarski radovi

209
211 215 216 218 219 221 222 223 224 227 227

11. STOLARSKI RADOVI 8. POKRIVAČKI RADOVI
1. Demontaže 2. Pokrivanja 3. Prepokrivanja 4. Ostali pokrivački radovi

365
367 370 371 373 376 378 380 382 387 392 396 397 3

229
231 233 236 239

9. IZOLATERSKI RADOVI
1. Temelji 2. Temeljni i podrumski zidovi 3. Kapilarna vlaga 4. Podloge

241
243 246 252 254

1. Demontaže 2. Prozor krilo na krilo 3. Jednostruki prozori 4. Dvostruki prozori 5. Restauracija prozora 6. Šperovana vrata 7. Furnirana vrata 8. Jelova vrata 9. Borova vrata 10. Hrastova vrata 11. Ostala vrata 12. Restauracija vrata

13. Izlozi 14. Pregrade 15. Zidovi 16. Plafoni 17. Podovi 18. Stepeništa 19. Stepeništa spiralna 20. Ograde 21. Elementi krova 22. Oprema 23. Ostali stolarski radovi

398 399 401 402 404 406 409 410 412 413 417

14. STAKLOREZAČKI RADOVI
1. Demontaže 2. Ravno staklo 3. Termo staklo 4. Termo STOPSOL 5. Ornament 6. Armirano 7. Sekurit 8. Pamplex 9. Pancir 10. Klirit 11. Profilit 12. Prizme 13. Ogledala 14. Fasade 15. Ostali staklorezački radovi

475
477 477 478 479 479 480 480 481 481 481 482 482 482 483 485

12. BRAVARSKI RADOVI
1. Demontaže 2. Konstrukcije 3. Prozori 4. Vrata 5. Pregrade 6. Žaluzine 7. Rešetke 8. Stepeništa i ograde 10. Nadstrešnice, markize 11. Fasade i pokrivanja 12. Ograde i kapije 13. Ostali bravarski radovi

419
421 422 423 425 427 428 428 430 433 434 436 439

15. KERAMIČARSKI RADOVI
1. Demontaže 2. Zidovi 3. Podovi 4. Stepeništa 5. Fasade 6. Staze 7. Peći 8. Kamini 9. Bazeni 10. Ostali keramičarski radovi

487
489 489 491 496 496 498 499 500 503 504

13. LIMARSKI RADOVI
1. Demontaže 2. Krovovi 3. Pokrivanja i opšivanja olovom 4. Fasade 5. Krovne ivice 6. Kube 7. Dimnjaci 8. Uvale 9. Kalkani 10. Puc lajsne 11. Prozori 12. Oluci 13. Sampleh 14. Venci 15. Solbanci 16. Samarice 17. Balkoni 18. Nadzidak 19. Atika 20. Dilatacije 21. Ventilacije 22. Spušteni plafoni 23. Ostali limarski radovi

443
445 447 448 451 452 452 454 454 456 457 457 459 463 465 466 467 468 469 470 470 471 473 473

16. TERACERSKI RADOVI
1. Demontaže i rušenja 2. Podovi 3. Zidovi, stubovi 4. Stepeništa 5. Staze 6. Ostali teracerski radovi

507
509 509 512 513 514 515

17. KAMENOREZAČKI RADOVI
1. Demontaže 2. Zidovi 3. Sokle 4. Stepeništa 5. Podovi 6. Prozori 7. Vrata 8. Stubovi 9. Lukovi 10. Svodovi 11. Venci 12. Fasade

517
519 521 523 524 526 527 528 529 530 531 532 533

4

13. Ograde 14. Staze 15. Javni spomenici 16. Ostali kamenorezački radovi

534 536 538 539

18. PARKETARSKI RADOVI
1. Demontaže 2. Podloge 3. Podovi 4. Specijalni parketi 5. Pragovi 6. Lajsne 7. Završna obrada 8. Ostali parketarski radovi

541
543 544 546 551 552 553 553 554

6. Suvi malter 7. Oblaganje zidova 8. Pregradni zidovi 9. Potkrovlja 10. Zaštita od zračenja 11. Ugradni elementi 12. Podovi 13. Razni suvomontažni radovi

598 600 602 604 607 609 613 618

23. GIPSARSKI RADOVI
1. Demontaže 2. Otisci 3. Šabloni 4. Obijanja 5. Konstrukcije, rabic 6. Malterisanja 7. Gletovanja 8. Vučeni profili 9. Lajsne 10. Montaža ornamenata 11. Ornamenti od gipsa 12. Restauracija ornamenata 13. Veštački mermer 14. Ostali gipsarski radovi

619
621 623 623 624 626 630 632 633 634 635 639 643 646 648

19. PODOPOLAGAČKI RADOVI
1. Demontaže 2. Podloge 3. Tekstil 4. PVC 5. Guma 6. Linoleum 7. Industrijski podovi 8. Laminatne obloge 9. Lamelirani parket 10. Lamel parket 11. Pluto parket 12. Lajsne i razdelnice 13. Otirači 14. Ostali podopolagački radovi

555
557 557 560 560 564 564 565 568 569 570 570 571 572 573

24. FASADERSKI RADOVI
1. Demontaže 2. Otisci 3. Šabloni 4. Obijanja 5. Preziđivanja 6. Zidanja 7. Rabiciranja 8. Malterisanja 9. Malterisanja ostala 10. Veštački kamen 11. Vučeni profili 12. Veštački kamen - vučeni profili 13. Montaža ornamenata 14. Ornamenti od cementnog maltera 15. Ornamenti od veštačkog kamena 16. Restauracija ornamenata 17. Termoizolovane fasade 18. Završna obrada 19. Ostali fasaderski radovi

649
651 653 653 654 656 657 658 660 664 667 673 675 678 682 686 690 693 698 702

20. TAPETARSKI RADOVI
1. Demontaže 2. Priprema 3. Tapete 4. Ostali tapetarski radovi

575
577 577 579 580

21. ROLETNARSKI RADOVI
1. Demontaže 2. Roletne 3. Održavanje 4. Ostali roletnarski radovi

581
583 583 584 584

22. SUVOMONTAŽNI RADOVI
1. Oblaganja plafona 2. Spušteni plafoni 3. Perforirani plafoni 4. Kasetni plafoni 5. Denivelacija plafona

585
587 590 592 594 596

5

25. LIKOREZAČKI RADOVI
1. Demontaže 2. Modeli 3. Restauracija modela 4. Kalupi 5. Izlivanja od gipsa 6. Izlivanja od cementnog maltera 7. Izlivanja od veštačkog kamena 8. Montaža ornamenata 9. Ornamenti od gipsa 10. Ornamenti od cementnog maltera 11. Ornamenti od veštačkog kamena 12. Restauracija ornamenata 13. Ostali likorezački radovi

705
707 709 713 717 721 725 729 733 737 741 745 749 752

29. VODOVOD
1. Demontaže i rušenja 2. Građevinski radovi 3. Mreža unutrašnja 4. Mreža spoljna 5. Ventili 6. Hidranti 7. PP aparati 8. Vodomeri 9. Ispitivanja 10. Ostali vodovodni radovi

801
803 806 811 811 813 815 816 817 818 819

30. KANALIZACIJA
1. Demontaže i rušenja 2. Građevinski radovi 3. Mreža unutrašnja 4. Mreža spoljna 5. Drenaža 6. Sifoni 7. Olučnjaci 8. Slivnici 9. Rešetke 10. Ispitivanja 11. Ostali kanalizacioni radovi

821
823 824 829 830 831 832 832 832 833 833 833

26. MOLERSKO FARBARSKI RADOVI753
1. Pripremni 2. Vrata i prozori 3. Zidovi i plafoni 4. Tapete 5. Lamperije 6. Strehe 7. Stepeništa 8. Podovi 9. Obrada fasada 10. Bojenja fasada 11. Zaštita fasada 12. Limarija 13. Ograde 14. Instalacije 15. Mobilijar 16. Ostali molersko - farbarski radovi 755 756 759 763 765 767 768 770 771 774 780 781 783 783 784 785

31. SANITARNI UREĐAJI
1. Demontaže 2. Umivaonici 3. Šolje 4. Bidei 5. Pisoari 6. Kade 7. Masažne kade 8. Kade sa kabinom 9. Bazeni 10. Armature za kade 11. Tuš kade 12. Tuš kabine 13. Masažne kabine 14. Armature za tuševe 15. Slavine 16. Pribor 17. Sudopere 18. Bojleri 19. Ostali sanitarni radovi

835
837 837 840 844 845 846 847 849 850 851 852 853 854 855 856 857 859 860 861

27. LIVAČKI RADOVI
1. Demontaže 2. Izrada i montaža 3. Restauracija 4. Ostali livački radovi

787
789 789 791 792

28. RAZNI ZANATSKI RADOVI
1. Kovački radovi 2. Vajarski radovi

793
795 799

6

Posveta
Mom pokojnom ocu Dragiši Stojanoviću i svim graditeljima Crnotravcima.

7

RECENZIJA RUKOPISA KNJIGE "PREDMER I PREDRAČUN RADOVA" AUTORA ZLATIBORA STOJANOVIĆA
Dobila sam na recenziju tekst knjige pod naslovom "Predmer i predračun radova, katalog opisa pozicija sa projektantskim cenama" autora Zlatibora Stojanovića. Knjiga ima preko 820 stranica teksta i obuhvata oblasti pripremnih i istraživačkih radova, građevinskih radova, zanatskih radova i radove na vodovodu i kanalizaciji. Tekst je podeljen na 31 poglavlja i to tako da prva tri poglavlja obuhvataju pripremne i istraživačke radove, sledećih šest poglavlja sadrže građevinske radove, od desetog do dvadesetosmog poglavlja obrađeni su različiti zanatski radovi, a poslednja tri poglavlja posvećena su radovima na vodovodu i kanalizaciji. S obzirom na obim svakog poglavlja, odnosno na veliki broj pozicija koji se njima obuhvata, teško je u recenziji predstaviti i oceniti sve što one sadrže. Zato se, nakon detaljnog pregleda knjige, daje mišljenje o ukupnom sadržaju poglavlja i ocenjuje značaj koji će knjiga imati prilikom korišćenja od strane zainteresovanih u graditeljskoj praksi. Radovi koji se opisuju u svim pojedinačnim pozicijama obrazloženi su jasnim jezikom i terminima koji su opšte usvojeni u graditeljskoj praksi, sa suverenim poznavanjem različitih vrsta materijala, najnovijih tehnologija i metoda rada. Svi podaci koji se iznose su proizašli iz dugogodišnjeg iskustva Zlatibora Stojanovića, koji je bio i još uvek je rukovodilac brojnih gradilišta u okviru kojih se radilo na zaštiti, konzervaciji, restauraciji i potpunoj obnovi spomenika kulture, ali i gradilišta potpuno novih građevina. Rukopis je, znači, rezultat sretnog spoja akumuliranog znanja i iskustva sa nesebičnom željom da se ono ponudi drugim korisnicima. Pojedina poglavlja izdvajaju se zbog svoje vrednosti koju imaju, s obzirom da se u njima obrađuju radovi koji su veoma osetljivi i koji se obavljaju prevashodno na gradilištima spomenika kulture. Na prvom mestu, tu su zastupljeni i precizno razrađeni istraživački radovi bez kojih se ne može početi nijedna aktivnost na zaštićenim građevinama. Ovi radovi su specifični i zato je za njihovo predstavljanje zaista potrebno dugogodišnje iskustvo tokom kojeg se razvila svest o značaju različitih vrednosti građevine, arhitektonske, konstrukcijske i stilske i o mogućnostima njihovog dodatnog proučavanja za vreme istraživanja. Drugo mesto po značaju za službu zaštite graditeljskog nasleđa zauzimaju fini zanatski radovi kojima se obavlja restauracija ili izvode novi dekorativni i upotrebni elementi. Izrada i ugradnja ili postavljanje umetničke bravarije, posebno likorezački radovi, detaljno su razrađeni i potpuno pokrivaju sve poslove od demontaže postojećih primera, preko izrade modela i modela rastauracija, pravljenja kalupa, izlivanja u gipsu, cementnom malteru, veštačkom kamenu do postavljanja dekorativne plastike. Za one koji se bave obnovom građevina ovi radovi su po svojoj specifičnosti i načinu kako su predstavljeni možda najkorisniji. Iako recenzent nije kompetentan za deo predračuna radova, ipak procenjuje da je za taj deo knjige svakako bila potrebna određena hrabrost i dodatni napor autora da rad pretoči u cenu koštanja. Visoko ceneći ideju Zlatibora Stojanovića da se predmer i predračun kao izuzetno značajan deo posla u radu na građevinama objedini u obliku priručnika, zatim uloženi trud u prikupljanju i obradi radova koji su specifični, retki i teško objašnjivi smatram da se knjiga može štampati u integralnom obliku. Posebno se ističe pionirski značaj koji će knjiga imati za osobe koje se navedenim poslovima bave u oblasti konzervacije i restauracije objekata i za koje će predstavljati pouzdani vodič kroz radove koje treba obaviti da bi se kvalitetno istakla spomenička vrednost graditeljskog nasleđa. Recenzent Dr Nađa Kurtović-Folić, profesor Arhitektonski fakultet Univerzitet u Beogradu

8

RECENZIJA PREDMER I PREDRAČUN KATALOG OPISA POZICIJA...

Pred nama je knjiga od preko 800 strana opisa, građevinskih, zanatskih i drugih radova primenjenih u građenju, sanaciji, rekonstrukciji, restauraciji i konzervaciji arhitektonskih objekata. Iscrpni opis pozicija izdiferenciran vrstama radova predstavlja svojevrstan poduhvat vredan svakog poštovanja. Nastala kao rezultat dugogodišnje prakse autora Zlatibora Stojanovića, rukovodioca brojnih gradilišta na spasavanju, revitalizaciji, restauraciji, konzervaciji istorijskih objekata ali i velikog broja novogradnji. Knjiga je podeljena prema vrstama graditeljskih radova na 31 poglavlja, u prvih tri su dati pripremni i istraživački radovi koji su u našoj praksi uglavnom bili na teretu izvođača radova. Narednih šest poglavlja obrađuju građevinske radove, a u sledećih osamnaest poglavlja zastupljeni su zanatski radovi među kojima su i umetničko vajarski i umetničko bravarski radovi. Naredna tri poglavlja obrađuju instalaterske radove kućnog vodovoda i kanalizacije. Istraživački radovi bitni za konzervatorsko restauratorske poduhvate su sasvim nova vrsta poslova sa kojima se osim konzervatora, građevinari znatno ređe sreću u praksi. Slično je i sa fasadersko zanatskim radovima, vajarskim i umetničko bravarskim u kojima se detaljno opisuju postupci pri restauraciji ili izradi novih dekorativnih i funkcionalnih elemenata. Autor prilazi opisima radova u svim poglavljima i pozicijama radova sa podjednakom pažnjom prikazujući ne samo vrste materijala već tehniku i tehnologiju izvođenja do najsitnijih detalja. Opisi su u profesionalnom smislu, primer više od korektnog poznavanja građevinske tehnike i izvođenja radova. Izvesne rezerve možemo staviti jedino na takozvane "projektantske cene" iz razloga što je autor mogao da pruži korisniku informaciju kako su iste formirane, mada u građevinskim normama postoje pravila i normativi za formiranje istih. Cela knjiga Predmera i predračuna predstavlja izuzetan primer do sada u našoj praksi prvi put sistematizovanih svih arhitektonsko građevinskih radova na takav način da predstavlja nezaobilazni priručnik svakom projektantu i izvođaču radova. Dopuna: Sa velikim zadovoljstvom konstatovao sam da je autor prihvatio moje sugestije i dopunio tekst u delu projektantskih cena i objasnio način formiranja istih. Ovom dopunom knjiga je dobila vrednost pravog građevinskog priručnika.

Recenzent Dip. ing. arh. Zoran Jakovljević Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

9

Zahvalnost
Svima koji su mi pomogli da priručnik bude bolji.

10

Priručnik
Priručnik nije udžbenik, i kao takav se ne može koristiti. U pripremi ove knjige učinjeni su svi napori da se ne pojave greške. Autor ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualne greške i omaške, kao ni za njihove posledice.

UVOD O priručniku...
Priručnik "Predmer i predračun radova" nastao je kao skraćeni izvod Kataloga opisa pozicija sa projektantskim cenama iz kompjuterskog programa "Mungos", za elektronsku i automatizovanu izradu i obradu predmera i predračuna radova. Kompjuterski program će se komercijalno pojaviti krajem godine. Publikovanih tekstova i opisa pozicija za predmer i predračun radova gotovo i da nema. I ako ih ima, nalaze se u izvođačkim i projektantskim preduzećima, koriste se interno i čuvaju kao najveća poslovna tajna. Graditeljstvo je neiscrpno i nepregledno, ponekad i nepredvidivo. Svaki objekat je različit, a zahtevi projektanta određuju sadržaj opisa pozicija i kompletnog predmera i predračuna. I pored uloženog napora izuzetno je teško napisati katalog, sa opisima za svaki konkretan slučaj, a da on ne sadrži stotine hiljada opisa. Uzmimo na primer malterisanje: može se malterisati krečnim, produžnim ili cementnim malterom, beomalom, perlitom,... razmere 1:1, 1:2, 1:3, 1:2:5, 1:2:6, 1:3:9,... preko zida, stuba, plafona, stepeništa, fasade, ograde,... od opeke, šuplje opeke, giter opeke, bloka, kamena, betona,... u sloju debljine 2, 3, 4, 5, 6 cm. Broj pozicija samo za malterisanje može da iznese više hiljada. U katalog su uneti karakteristični opisi pozicija, jer je veoma teško pisati opise pozicija za apstraktan objekt. Prilikom izrade predmera i predračuna radova, preuzimanjem odgovarajućih pozicija iz kataloga, projektant mora pažljivo da pročita svaki opis pozicije i po potrebi unese odgovarajuće korekcije. Priručnik obrađuje klasično zgradarstvo, izgradnju, adaptacije, sanacije, rekonstrukcije. Posebna pažnja je posvećena restauratorskim i konzervatorskim radovima na nepokretnim kulturnim dobrima. Priručnik ne obrađuje montažne sisteme i prefabrikovan način gradnje.

O Predmerima...
Izrada predmera i predračuna radova je stručna, složena i osetljiva oblast graditeljstva. Za dobar predmer i predračun radova potrebno je poznavanje struke, tržišta materijala, radne snage, transporta, uslova izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije, sanacije, građevinskih mašina, uslova na terenu, vremenskih uslova i mnogih drugih elemenata. Gotovo svi sporovi između investitora i izvođača nastaju zbog nepotpunih ili nepreciznih predmera. To se najčešće odnosi na višak radova, izostavljene pozicije, neprecizne opise i način obračuna, kao i na nepoznavanje starih tehnologija i zanata kod adaptacije, rekonstrukcije, konzervacije i restauracije. Svaki predmer mora da sadrži precizne opise pozicija, uslove izrade i ugradnje, izbor i kvalitet materijala i način obračuna svake pozicije. Količine i projektantske cene predstavljaju takođe važne elemente predmera i predračuna. Greška u količinama, u principu je manje sporna, obzirom da projektanta Zakon obavezuje na preciznost. Projektantska cena, važna je za investitora kod odlučivanja o gradnji i kao orijentir prilikom prikupljanja ponuda. Literatura koja se odnosi na Predmere je veoma skromna. Osim Tehničara (priručnik), Građevinskih normi i Tehničkih propisa za završne radove gotovo i da ne postoji. "Iskustvene norme u građevinarstvu" -Komgrap, odnosno "Normativi i standardi rada u građevinarstvu" Građevinska knjiga, izvedene su iz "Prosečnih normi u građevinarstvu", klasifikovani su po šiframa
11

radova i pozicijama, sa dodatim radovima koji se odnose na mehanizaciju i nešto malo za nove materijale, dobili su i hiljade kratkih opisa operacija rada, dovoljnih za normative i analizu jedinačnih cena, ali nedovoljnih za opise pozicija predmera i predračuna radova. Dati opisi operacija rada, uslovno pozicija, praktično jedino i postoje u "Normativima". Mnoge stvari se u građevinarstvu "podrazumevaju", tu su tehnički propisi, uzanse, normativi, standardi, kontrole, atesti... Ali, za izvođača je jedino merodavno ono sto je upisano u ponudi i regulisano ugovorom. Pozicije koje nisu obuhvaćene ponudom, a predviđene su projektom, izvođač će izvesti po ceni koja se naknadno ugovara. Kod novogradnje, a posebno kod masovne stambene izgradnje, pozicije su standardne, jasne i tu ima manje sporova. Projekat sa predmerom i predračunom lako se sagledava, materijali su savremeni, operacije jednostavne i nema mnogo prostora za manipulisanje i nadmudrivanje između izvođača, nadzora i investitora. Međutim, kod rekonstrukcije i adaptacije starih objekata, a posebno kod restauracije spomenika kulture, upotrebljavaju se stari materijali i primenjuju stare tehnike izrade i obrade... Sve to treba opisati u pozicijama predmera. Mnogi projektanti koriste kratke opise pozicija, praktično naslove pozicija, i opšte uslove za vrstu radova čime pokušavaju da umanje slabosti datih opisa pozicija. Ovim se problem ne rešava, jer izvođač uvek nađe način da naplati ono što je izveo, a projektant propustio da napiše. Tipičan primer je: "Montaža cevaste fasadne skele. Obračun po m2." Teško je izvući jednu poziciju, iz konteksta Predmera, i analizirati je. Letimičnim pregledom ostalih pozicija, lako se utvrđuje šta je dato ostalim pozicijama, a što se odnosi na skelu. Šta može biti sporno, odnosno nesporno kod navedene pozicije? - Ukoliko nije navedeno ko obezbeđuje skelu, investitor ili izvođač, i da li isti izvođač i demontira skelu. Uglavnom se podrazumeva da je to obaveza izvođača, tako da on obično ne pravi probleme oko demontaže skele i smatra je svojom obavezom. - Ako nije naglašena obaveza uzemljenja skele. Izvođač mora to da uradi, zbog HTZ mera. - Zaštitna ograda oko skele, gradilišta, obično je nesporna, daje se posebno. - Ako je potrebna nadstrešnica ispod skele, odnosno iznad trotoara, ulaza i dr. a nema je u ostalim pozicijama, tražiće doplatu. - Ako skelu treba prekriti jutom ili sličnim materijalom, a ostalim pozicijama nije predviđena, tražiće doplatu. - Ako je potrebna svetlosna signalizacija oko skele, biće sporna. - Ako se skela postavlja na trotoaru i kolovozu i isti ošteti, popravka je nesporna, ali cena... - Ako nije posebno obračunata taksa za zauzeće trotoara, biće sporna. - Sporan može da bude i obračun. Da li se obračunava obim zgrade ili skele, da li se obračunava stvarna visina fasade ili se visini dodaje visina zaštitne ograde? Ako fasada ima ispade, konkavnu osnovu, šta je sa preklopima (u osnovi), kako obračunati prostornu skelu? Iz jedne naizgled jednostavne i jasne pozicije mogu da nastanu veliki sporovi, koje na kraju, po običaju, plaća investitor. Kvalitet materijala i izrade predstavlja poseban problem. Godinama je kod nas bila primarna masovna stambena izgradnja. I laicima je poznat kvalitet gradnje, koji je postao "standardan". To se posebno odnosi na finalnu obradu. Ako se želi kvalitetniji rad i materijal, mora se posebno zahtevati. Na primer, pod pojmom "gletovanje zida" većina podrazumeva "špahtlovanje zida", a ne nanošenje gipsnog maltera u sloju od nekoliko milimetara, sa gletovanjem do sjaja. Zašto se izvođač tako ponaša? Ukratko, postoje mnogi subjektivni i objektivni razlozi. - Obično, se izvođač bira na licitaciji ("Javna nabavka") ili prikupljanjem ponuda po pozivu. Da bi dobio posao izvođač često pribegava manjim cenama, tako da u fazi gradnje analizira ugovorene radove kako bi otkrio sve manjkavosti tendera i nadoknadio "propuste" i manje cene. - Često je uzrok slaba organizacija radova, dug period gradnje, inflacija... Kliznom skalom se ne može pokriti razlika u ceni, nedostatak finansijskih sredstava izvođača i investitora. - Stručnost direktnih izvršilaca, visokokvalifikovanih i kvalifikovanih radnika je često problematična. Mnoge kvalifikacije su stečene na kursevima za ubrzanu obuku majstora, što neminovno dovodi do pada kvaliteta. radova. - Mnogi stari zanati lagano odumiru. Sve je manje likorezaca, fasadera, kamenorezaca, kovača, livaca... Neki zanati se transformišu prema novim standardima i potrebama. Danas se pod kamenorezcem podrazumeva majstor koji radi na mašinskoj obradi ili ugradnji proizvoda od kamena. Naći majstora za ručno klesanje kamena za svod, luk, stub, kapitel, pravi je podvig. Bravar koji zna da uradi nešto od kovanog gvožđa je "umetnički bravar". Takvo stanje je u mnogim zanatima.
12

-

Mnogi problemi nastaju zbog kvaliteta i mogućnosti nabavke građevinskog materijala. Građa I klase koja se može kupiti na tržištu, praktično pripada III, ili u najboljem slučaju II klasi. Kupiti hrastovu dasku, dužine 4 m, širine 12-16 cm, I klase praktično je nemoguće. Ista je situacija sa pločicama, parketom, lakovima, bojama, limom. Zadnjih godina uvozni materijali delimično menjaju stanje na tržištu.

Treba navesti i činjenicu da su kod nas do skora, investicije u ogromnom procentu bile vezane za društveni sektor. Gradilo se za nepoznatog ili poznatog korisnika (društvenog), pa se preko mnogih grešaka, projektantskih i izvođačkih, kvaliteta izrade, vrste materijala i rokova olako prelazilo. Novo vreme donosi nove investitore - privatne, deoničarska društva, državne... Oni će zahtevati da se tačno ispune svi ugovoreni elementi. Iz izloženog se vidi da je formiranje cena složen proces u kome svi ulazni podaci moraju biti tačni, a obrađivač treba da poznaje tehnologiju izvođenja pojedinačnih operacija rada, uslove građenja, lokaciju objekta, a pre svega građevinske norme. Ako je sve izloženo poznato, postavlja se pitanje zašto dolazi do propusta u izradi predmera i predračuna radova (tendera, podloge za ponudu). U krajnjoj liniji kriv je autor predmera, formalno, i odgovorni projektant, sa svim objektivnim teškoćama i subjektivnim propustima. - Iako je proces projektovanja dug proces i timski rad, uobičajeno je da se obrađivač Predmera, uključuje u tim neposredno pred predaju projekta ili kada su svi rokovi prošli, sa tenzijom da se "što pre završi predmer". - Veoma mali broj stručnjaka, a pogotovo autora projekta, radi predmer i predračun radova. . - Osposobljavanje stručnjaka za izradu predmera je veoma složen i dugotrajan proces, naročito za radove na rekonstrukciji objekata, adaptaciji, konzervaciji... Neophodno je veliko iskustvo kako u projektovanju, tako i u različitim fazama izvođenja radova. - Činjenica je da se najobučeniji stručnjaci za izradu predmera nalaze u izvođačkim građevinskim preduzećima, gde rade na pripremi organizacije građenja, analizama i rukovođenju gradilištima. Godinama rade na izvođenju radova, na obradi ponuda, situacija, analiziraju projekte i predmere, traže greške, propuste, jer to njihovim preduzećima donosi novac. Posao na izradi predmera nije mnogo cenjen ni plaćen, kod nas u zemlji, tako da oni veoma retko prelaze u projektne biroe, čak i u okviru istog preduzeća, iako se radi o vrhunskim stručnjacima.

Tipovi predmera i predračuna radova
Prema načinu formiranja predmere i predračune možemo podeliti na tri tipa: 1. Jednostavan tip predmera i preračuna je pogodan za radove manjeg obima. Pozicije teku jedna za drugom bez razvrstavanja po vrsti radova. Sve pozicije nalaze se u jednom poglavlju. Ovaj tip je pogodan za radove manjeg obima, na primer za manju adaptaciju stana, kuće i slično. 2. Klasičan predmer i predračun podeljen je na vrste radova, u okviru kojih se nalaze pripadajuće pozicije. Na kraju predmera i predračuna nalazi se rekapitulacija po vrstama radova. Pogodan je za sve vrste radova. 3. Složen tip predmera predstavlja klasičan predmer dopunjen predmerima vodovoda i kanalizacije, elektroinstalacija, mašinskih instalacija i dr. Svako poglavlje predmera ima svoju rekapitulaciju. Na kraju se daje zbirna rekapitulacija po poglavljima Ovaj tip se posebno primenjuje kod tendera, kada se iz različitih projekata jednog objekta (građevinsko zanatski, vodovod i kanalizacija elektroinstalacije, grejanje i klimatizacija...) izdvajaju predmeri i formira se elaborat za licitaciju.

Tenderi
Tenderi su podloge za prikupljanje ponuda na licitacijama ili po pozivu. Praktično to su predmeri, bez jedinačnih cena, na osnovu kojih će izvođač formirati ponudu.

13

Nekoliko reči o vrstama radova u katalogu
Nedavno mi je postavljeno pitanje "Gde mogu da pogledam tačan redosled vrsta radova za predmer i predračun?". Moj odgovor je bio "Ne znam, jedino ima nešto malo u građevinskom priručniku Tehničar". U Tehničaru su vrste radova za predmer i predračun podeljene u 15 vrsta, neke vrste su spojene, ima i nekih nelogičnosti. Tako su, na primer, molersko-farbarski radovi na 10 mestu, ispred keramičarskih, fasaderskih i gipsarskih radova. Zar nije logično da se završe keramičarski, gipsarski i fasaderski radovi, a zatim da se izvedu molersko farbarski radovi? S druge strane, gipsarsko-likorezački radovi su spojeni u jednu vrstu radova. Ovo može da bude dobro kada se radi o unutrašnjim, gipsarskim radovima. Ali ako se radovi izvode na fasadi na kojoj se nalaze ornamenti od cementnog maltera, veštačkog kamena ili terakote nije prihvatljivo iz dva razloga: Prvi je da se normativi odnose na rad sa gipsom i to samo na neke manje elemente (rozete, kapitele, stope i sl.) i drugi još važniji da ornamentalne fasadne plastike uopšte nema. Nema ni normativa za modelovanje. Likorezački radovi se sastoje od modelovanja ornamenata i figura na osnovu crteža i skica arhitekte ili postojećeg modela, izrade kalupa, odlivka i njihove montaže. Deo likorezačkog posla na montaži ornamenata, restauraciji i slično rade i gipsari i fasaderi. Zanati se prepliću. U priručniku su posebno izdvojeni likorezački radovi, ali pojedine operacije zadržane su i u gipsarskim i u fasaderskim radovima. Uvedene su i neke nove vrste radova: pripremno završni radovi, istraživački radovi, demontaže i rušenja, građevinska stolarija. Posebna dilema je bila, da li uvoditi vrstu građevinska stolarija. Gde pripadaju prozori, vrata ili pregrade od eloksiranog aluminijuma. U Bravarske. A PVC vrata, prozori, pregrade? Proizvođači od aluminijumskih i PVC profila ističu da proizvode građevinsku stolariju. I prozori i vrata od drvenog materijala nalaze se u građevinskoj stolariji, ali i u stolarskim radovima. U koju vrstu radova smestiti proizvodnju i montažu strukturalnih fasada? U staklorezačke ili bravarske, ili možda u radove na fasadi? A termoizolovane fasade (takozvane "Demit") u izolaterske ili fasaderske radove, a završnu obradu termoizolovanih fasada u fasaderske ili molersko-farbarske radove. U priručniku termoizolovane fasade nalaze se u izolaterskim, fasaderskim i molersko farbarskim radovima. Iznete su samo neke dileme. Neki novi materijali i tehnologije brišu strogu podelu zanata i zanatlija, odnosno razvrstavanja pozicija u različite vrste radova u predmeru i predračunu. Moj predlog redosleda i naziva vrsta radova, kao i podvrsta radova, nalazi se u priručniku. Podvrste su formirane radi lakšeg nalaženja i grupisanja pozicija u katalogu. Podvrste radova se ne pojavljuju u predmeru i predračunu radova.

Organizacija programa "Mungos", odnosno priručnika
Da bi korisnik mogao da se lakše snađe i pronađe određenu poziciju, priručnik je podeljen na vrste radova. Vrste radova podeljene su na podvrste, u okviru kojih su formirane pozicije. Podvrste su formirane po vrsti rada, elementu rada ili upotrebljenog materijala, i slede tehnologiju građenja. Isti sistem primenjen je i kod opisa pozicija u okviru podvrsta radova. Mnoge iste pozicije nalaze se u više vrsta radova. Na primer opis pozicije "izrada cementne košuljice" nalazi se u zidarskim, betonskim i podopolagačkim radovima, kao i u građevinskim radovima vodovoda i kanalizacije. Ideja je da se u svakoj vrsti radova nalaze i prateće pozicije, da korisniku pomognu da brže i jednostavnije formira predmer. U fasaderskim radovima nalaze se i razna obijanja, preziđivanja elemenata fasade, rabiciranja i slično. Ove pozicije rade i zidari i fasaderi, zato se u priručniku nalaze i u zidarskim i u fasaderskim radovima. Ali strogo gledajući po prosečnim normama obijanja, preziđivanja i slično nalaze se isključivo u zidarskim radovima. Navedene pozicije u fasaderskim radovima odnose se uglavnom na restauraciju i konzervaciju stilskih fasada sa vučenim profilima, pilasterima, ornamentima i slično. Veoma mali broj arhitekata, izuzev u Zavodima za zaštitu spomenika kulture, ima iskustva i znanja u restauraciju i konzervaciji stilskih fasada. Ovo je način da im se olakša izrada predmera i predračuna, odnosno da im priručnik bude i vodič. Ovaj princip primenjen je i u mnogim drugim vrstama radova.

14

Na osnovu kvalifikacione strukture formiraju se grupe za VKV radnike (dve grupe). Ima i suprotnih primera. Najčešće služe investitoru gradnje za odlučivanje. a ponekad i nepredvidivi. Na lokaciji obično ima dovoljno prostora za organizovanje gradilišta. Kod adaptacija. količine u pozicijama su velike i lakše je organizovati proces gradnje. jer se tehnologija određenih pozicija zasniva na starim tehnikama rada i starim zanatima. Kod novogradnje tehnološki procesi i materijali su savremeni. KV i PK radnika.Cene U procesu projektovanja i gradnje razlikujemo projektantske i izvođačke cene: 1. Više puta sam čuo pitanje "Šta je faktor i zašto je tako visok?". Cena materijala Na fabričku cenu materijala dodaju se svi troškovi dopreme materijala na gradilište. iz prakse. Formiraju ih projektanti obično uz pomoć saradnika. bez preplitanja ili zastoja u radu. doprema je veoma složena. Formiranju pojedinačnih cena često se olako prilazi. Osnovni ulazni podaci i normativi za analizu cena 1. 2. Posle prikupljanja ponuda ili licitacije predračunske cene više nisu važne. lako se nalaze na tržištu. Formiranje izvođačkih cena Izvođačke cene nisu tema priručnika. Ugovorene cene. On formira jedinačne cene sa svaku poziciju i utvrđuje ukupnu vrednost ponude. rekonstrukcije. Projektantske cene formiraju se u procesu projektovanja za izradu predračuna radova. deponija. Faktor se obično kreće u rasponu od 4 do 5 na neto satninu proizvodnog radnika. uslova građenja. Radi se o većim gradilištima gde se posvećuje velika pažnja pripremi i organizaciji gradilišta. potrebnih pomoćnih prostora i magacina. Svaka jedinačna cena je osnov za obračun izvedenih radova. iz prihvaćene ponude. Materijali su savremeni. ali su osnovni: 1. KV radnike (tri grupe). Obično su to troškovi utovara. Zanatlije i kooperanti se često prepliću. su veoma važne za izvođača jer od njih zavisi rentabilnost gradnje i profit izvođača. Analiza faktora je kompleksan i složen postupak. Upotrebljavaju se i stari materijali. ali pokušaću ukratko da izložim sam proces formiranja istih. Cena radnog časa Cenu rada po radnom času izvođač formira na osnovu plata radnika i faktora. a prema kvalifikacionoj strukturi radnika. Često se tek po sondiranju i otvaranju konstrukcije utvrđuje metodologija rada. 15 . Često ima malo prostora za organizovanje gradilišta. Radovi teku u kontinuitetu. Postoji više razloga za iznetu konstataciju. po pozivu ili za licitaciju. 2. Idealno bi bilo kada bi projektantske i izvođačke cene bile iste. PK radnike (dve grupe) i NK radnike (jedna grupa). jer je to ponekad osnov za visinu kredita. jer one nisu merodavne za izvođenje radova. Formiranje cena je složen proces sa tačnim ulaznim podacima i dobrim poznavanjem tehnologije izvođenja pojedinačnih operacija rada. ali na bruto satninu. U praksi se često svodi na satnine VKV. za dizalice i slično. lakše je uvoditi razne zanatlije ili kooperante. rekonstrukcija. mogu se dovoziti samo male količine materijala. Analiza cene kod novogradnje je daleko jednostavnija nego kod adaptacije. istovara u magacin ili na deponiju. jer su one u indirektnoj vezi sa projektantskim cenama. Ako investitor želi da podigne kredit insistiraće da cene budu što veće. ponekad samo trotoar ili čak i ulica (restauracija fasada). Pojedina preduzeća prilikom ugovaranja daju i niži faktor (prividno). restauracija i konzervacija tehnološki procesi su teže sagledivi. što može dovesti do izmene projekta. sa zastojima kako bi se završe određene pozicije. odnosno predračunske vrednosti investicije. Izvođačke cene formira izvođač prilikom pripreme ponude. 2. Neto plata određenog radnika deli se sa 182 (broj radnih časova u mesecu) i množi sa faktorom. restauracije i konzervacije. lokacije objekta i građevinskih normi. transporta. koje je teško nabaviti.

odnosno od iskustva i znanja obrađivača zavisi i kvalitet analize cene. odnosno jedinačne cene. Faktor opterećuju i svi ostali materijalni i nematerijalni troškovi poslovanja preduzeća kao što su gorivo. To približno iznosi 1 u odnosu na platu. utroška materijala i transporta.365. Za objekat koji se nalazi u centralnoj gradskoj zoni.Normativi priznaju za utrošak radnog vremena samo direktno potrebno vreme za izvođenje svake pojedinačne operacije rada. biće potrebne posebne dozvole za teretna vozila. Početkom sedamdesetih godina Komgrap je izdao "Iskustvene norme u građevinarstvu". zaštitnu opremu. koji nisu obuhvaćeni pomenutim normama. jer se mogu dovoziti samo male količine. Normativi Za izradu analize cene potrebne su građevinske norme. rukovodioca radova. "Nove" norme.365. Pored normativa. dobile su i hiljade kratkih opisa operacija rada za normiranje i analizu jedinačnih cena. tako da je faktor već 1. uglavnom. Prilagođene su masovnoj. koje se sastoji od tri dela: . gde važe posebni uslovi režima saobraćaja. troškovi održavanja poslovnog prostora. Pored plate radnik prima i druge naknade regres. Za analizu pozicije važno je da je opis pozicije precizan i da su određeni materijali. U faktor ulaze i sve zarade i doprinosi za administraciju. Pored normativa norme su sadržale i uslove i način obračuna pojedinih pozicija.Prosečne norme u građevinarstvu II deo. sa veoma malim izmenama i dopunama. merenja i način obračuna. u nekim izuzetnim slučajevima i 8. Jedan radnik u toku godine može da ostvari 2184 časa (12 meseci x 182 časa) za koje prima platu. izvršioca ili kooperanata. vrsta i kvalitet. Opis pozicije koja se analizira sa načinom obračuna. preduzeće plaća doprinose za penziono i socijalno osiguranje i ostale zakonske obaveze. odnosno fakturisanih radova. magacionera i slično. izvedene iz prvobitnih. kancelarija. Visokogradnja . alati. kao i posebni zahtevi. državni praznici. prostor za presvlačenje radnika. Nekoliko reči o građevinskim normama. Uslovi za gradnju i lokacija objekta Uslovi za gradnju i lokacija objekta utiču na ukupnu cenu gradnje.365. dobija se faktor 1.365+1=2. organizacija za završne radove u građevinarstvu SFRJ (ZAVRAJ) izdala je "Tehničke uslove za izvođenje završnih radova u građevinarstvu". kancelarijski materijal. prateće radove. pojaviće se problem sa parkiranim vozilima i dopremanjem materijala. I tu. vrste. koji su primarni. naknadu za prevoz. PTT usluge. alat i drugo. materijale. 6. bolovanja.Zamenik Predsednika Saveta za industriju i građevinarstvo doneo je Rešenje o usvajanju prosečnih normi u građevinarstvu. Početkom pedesetih godina prošlog veka Ministar Vlade FNRJ . odnosno pozicije. Niskogradnja . izvođenje. Prosečne norme u periodu 1952-1970 godine više puta su štampane. 1973 godine Poslovna zajednica. koje sadrže normative rada. 16 . Ako se odbije godišnji odmor. sanitarni čvor i slično. kvalifikacionu strukturu radnika. Norme su veoma jasne i pregledne. klasifikovane po šiframa radova. počinju problemi. nešto kasnije i Građevinska knjga "Normativi i standardi rada u građevinarstvu" izvedene su iz "Prosečnih normi u građevinarstvu".Prosečne norme u građevinarstvu I deo. Lako se pronalaze potrebni podaci. Ako se podeli 2184:1600=1. sa dodatim radovima koji se odnose na mehanizaciju i na deo novih materijala. Izuzetno je važno da se sagledaju i predvide operacije koje nisu navedene. posebne uslove u toku gradnje i slično. sredstva rada i slično.Prosečne norme u građevinarstvu III deo. 3. deponije. To nisu efektivni radni časovi. a podrazumevaju se za tu poziciju. spoljnih. 5. topli obrok. svakodnevne pauze u trajanju od 30 minuta. 4. Zanatstvo Usvojene norme su se primenjivale za kalkulaciju predračunskih i izvođačkih cena. industrijskoj gradnji objekata. Kad se sve to uzme u obzir dobija se faktora 4 do 5. materija sadrži predmet tehničkih uslova. Cene transporta i mehanizacije Potrebno je pribaviti podatke o cenama za transport i mehanizaciju. poslovođu. Svi neproizvodni radnici zaposleni u izvođačkom preduzeću ostvaruju zaradu samo na osnovu izvedenih. Za radnika treba obezbediti odeću. Na malom gradilišnom prostoru teško će se organizovati magacini. električna energija. Cene usluga Potrebno je pribaviti podatke o cenama usluga drugih. Nedostatak normi je što nedostaju određene operacije u primeni pojedinih vrsta materijala i pojava nekih savremenih materijala i sredstava rada. Tehnički uslovi sadrže i "Posebne uzanse o građenju". 7. definiciju. viša sila (vremenske prilike) videće se da radnik u toku godine može da ostvari maksimalno oko 1600 radnih časova.

Ne vidi se vrsta podloge preko koje malterišemo (opeka.Normativ utrošaka električne energije (mešalica) .Da li je zid stari ili novi? Na objektu starom više desetina godina može se očekivati mnogo deblji sloj maltera.Normativ utrošaka kreča x cena kreča . betonski zid.Troškovi postavljanja pomoćnih skela (može da bude i posebna analiza) Napomena: U normativu utroška radnog vremena KV i PKV radnika sadržano je i čišćenje radnog mesta po završenom malterisanju. 3. Pomoćna analiza cene za 1 m3 maltera . visoke ili niske temperature utiču na produktivnost rada i proces sušenja. . Pri visokim temperaturama mora se posvetiti posebna pažnja negovanju maltera.Normativ utrošaka kreča x cena kreča . a samim tim i cenu.Količina utiče na organizaciju i produktivnost rada.Normativ utrošaka maltera za grunt x cena grunta . da je analiziramo i da pokušamo da vidimo gde su moguće greške ili elementi koji nisu uzeti u obzir prilikom analize. nego po normativu.Veoma je važna visina zida za malterisanje. blok. . Analiza cene malterisanja . 17 . kamen. školski primer. ali bez odnošenja šuta. kao i dimenzije prostorija. Analiza se radi obično u više koraka: 1.Normativi prenosa maltera od mesta spravljanja do ugradnje x cena radnog sata .Normativ utroška vremena potrebnog za spravljanje maltera x cena radnog sata 2. U analizi su uzeti odgovarajući ulazni parametri za spoljni i unutrašnji transport.Normativi prenosa svih materijala od gradilišnih deponija do mesta spravljanja maltera x cena radnog sata .Normativ utrošaka radnog vremena KV radnika za izradu grunta x cena radnog sata .Normativ utroška vremena potrebnog za spravljanje maltera x cena radnog sata Pomoćna analiza cene za 1 m3 maltera za perdašenje Sve cene su bruto cene na gradilištu . "Malterisanje zidova produžnim malterom.Normativ utrošaka radnog vremena KV radnika za perdašenje x cena radnog sata . a pri niskim temperaturama potrebno je dodati i aditive. Obračun po m2. Ovo je tipičan.Vremenski period malterisanja.Analiza cene Uzmimo na primer jednostavnu poziciju: Malterisanje zidova produžnim malterom.Normativ utrošaka maltera za perdašenje x cena maltera za perdašenje .." .Normativ utrošaka radnog vremena PKV radnika za perdašenje x cena radnog sata . .Normativ utrošaka cementa x cena cementa . durisol. opis pozicije.) i razmera maltera.Normativ utrošaka separiranog šljunka x cena separiranog šljunka .Normativi prenosa svih materijala od gradilišnih deponija do mesta spravljanja maltera x cena radnog sata . analize cene malterisanja za zadati slučaj. a koji utiču na cenu.grunta Sve cene su bruto cene na gradilištu . Da li je izračunata cena za svako gradilište ista? Da li je nešto propušteno? Da se vratimo na početak. Ako je zid zidan slabim malterom i rastresen biće potrebno i posebno nabacivanje cementnog šprica ..Normativ utrošaka cementa x cena cementa .Normativ utrošaka vode x cena vode .pomoćna analiza 1 . Obračun po m2.. .Normativ utrošaka radnog vremena PKV radnika za izradu grunta x cena radnog sata .Normativ utrošaka sitnog peska x cena sitnog peska .pomoćna analiza 2 . jer one koje bitno utiču na produktivnost a time i na cenu.Normativ utrošaka vode x cena vode .. Kada se sve to izračuna dobija se cenu malterisanja po 1 m2. rabic.Normativ utrošaka električne energije (mešalica) .

. Izvođač sagledava ceo posao globalno. masažne kade i slično) velikoprodajna cena je uvećana za 30 %. rada. za razliku od osamdesetih i devedesetih godina. mehanizacije i slično. nažalost. To su. uglavnom. U zavisnosti od tipa i složenosti krovne konstrukcije.06=1500 dinara/m2.09 m3/m2 horizontalne projekcije krovne konstrukcije. Za priručnik projektantske cene su formirane na sledeći način. ako on izvodi recimo građevinske radove a njegovi kooperanti zanatske radove. da su komercijalne službe fabrika veoma efikasno slale cenovnike. koji su imali ponekad i više od desetak strana. a manje za zanatske. 4." cena materijala je 0 a rad 100% ili "montaža masažnog bazena ili tuš kabine" koja može da košta i više od 6-7000 € a cena ugradnje je minimalna u odnosu na nabavnu cenu. nema. bez velikih analiza. konsultacija ili pomoću normativa. i u okviru njega manipuliše pojedinim cenama. KV i PK radnika u građevinskim preduzećima. treći poziv telefonom i beleženje cena i četvrti obilazak više desetina stovarišta i prodavnica i prikupljanje pojedinačnih cena i cenovnika. posle dugogodišnjeg rada na analizi cena i izvođenju radova lako i brzo formiraju cene. Recenzent arh. Cena jelove građe je oko 12000 dinara/m3 2. 5. Procenjena cena izrade krovne konstrukcije je 25000x0. Primer: Nabavka građe i izrada krovne konstrukcije. Da bi se na licitaciji dobio posao od njegove procene zavisiće smanjenje ili povećanje cene. Mnoge cene znaju "napamet". Ako ima neki razlog za sumnju. mora da uradi analizu cene. transporta. Treba istaći. Sledilo je prikupljanje bruto cena radnog časa VKV.. na osnovu iskustva. materijal franko utovaren u vozilo u sedištu proizvođača ili velikoprodajne cene materijala na skladištima u Beogradu. Iskusan izvođač zna dva podatka za formiranje približne cene: 1. ako u opisu pozicije nije naglašeno po m2 horizontalne projekcije. visine dizanja i ostalih uslova procenjuje ukupnu cenu 1 m3 ugrađene građe. njegova cena biće velika i obrnuto.Na analizom utvrđenu cenu malterisanja uticaće i tržišni uslovi. ugradnju. odnosno koliko radnik može da izvrši zadatog posla u toku jednog dana ili sata. Prvi veliki izvor cenovnika bio je Beogradski sajam građevinarstva. Obračun po m2.. strateški. Uvećani deo sadrži transport. odnosno radnici koji se bave kalkulacijama. Zoran Jakovljević je insistirao da napišem formulu ili obrazac pomoću kojih sam formirao projektantske cene. sa svim troškovima rada. Cene materijala su veoma važne. velikoprodajne fabričke cene.06-0. odnosno zaradu i prema tome koriguje cene. procene. Projektantske cene u priručniku U priručniku su date "projektantske cene" po jedinici mere za svaku pojedinačnu poziciju. transporta i približne normative. Cena zavisi i od primarne delatnosti izvođača. Kod pozicija gde se samo ugrađuje finalni proizvod (vrata.08 retko 0. transporta. na primer 25000 din/m3. formiraće veće cene za građevinske radove. Tokom vremena izvođač prati date jedinačne cene i realizaciju. porez na usluge i zaradu izvođača. 18 . krovni prozori. Čarobne formule. prozori. Iskustvene cene Izvođači. Znaju cene materijala. Prikupljene su sve potrebne cene materijala za ugradnju. Za svaku poziciju utvrđeni su približni troškovi materijala. izvođačkih cena zanatskih usluga. 3. drugi poziv telefonom fabrike posle koga sledi fax ili slanje poštom. Na primer "iskop zemlje za. Ako je predviđena mala količina predmerom a ponuđač proceni da će stvarna količina biti velika. Kod adaptacija i rekonstrukcija veoma je važno da se sagleda da li su predviđene pozicije sa tačnim količinama i od te procene zavisi cena. dnevnica na "crno". Napomena: Poneki izvođač će pokušati da krovnu konstrukciju obračuna po m2 kose površine krova. ponekad i na osnovu njih formira ukupnu cenu. Ako su količine male ili velike imaće posebne procene. Nema ni konstantnog odnosa između cene ugrađenog materijala i cene utrošenog rada. Utrošak građe za razne krovove kreće se u rasponu od 0. transporta i pomoćnog materijala. transporta i slično i formirane su jedinačne cene.

a da su štampane sa punim opisom pozicija priručnik bi imao više od 4000 strana.. Pozicije su u podvrstama složene po tehnološkom procesu. Stvarni redni brojevi su: 1. mada su mnoge od njih očigledne. 4. Promenljiva D. Priručnik bi morao da se podeli u četiri knjige... teracerske. ipak pregledom narednih nekoliko pasusa može se videti da se svaka pozicija sastoji iz rednog broja. zauzela bi više strana i što je još važnije korisnik priručnika bi se teško snalazio. keramičarske.Cene istih ili sličnih proizvoda različitih proizvođača dosta se razlikuju. 3. Cene su izražene u Evrima.promenljiva C. a svaka vrsta radova na podvrste... Opis pozicije." ima promenljivu "dimenzija 60x60 cm". ostali deo opisa pozicije je isti. limarske ("Liming"). Opis pozicije. b. Primer: Pozicija "Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo. Opis pozicije. c. Treba napomenuti da se gotovo svi konsultanti bave izvođenjem radova.. koja se menja 16 puta. fasaderske . Opis pozicije. O formatizovanju priručnika U kompjuterskom programu "Mungos" sve pozicije su napisane sa punim opisom...promenljiva B. Promenljiva C.. parketarske. rukovođenjem gradilišta (i formiranjem izvođačkih cena) ili izvođačkim nadzorom. staklorezačke ("Staklopan").. Neprihvatljivo je štampati toliku količinu materijala iz dva razloga: 1.. b. teško bi uočavao razlike između pojedinih sličnih a različitih pozicija. jedinice mere i projektantske cene.. Redni broj pozicije u priručniku Priručnik je podeljen na vrste radova. Konsultacije o formiranim cenama obavljene su za stolarske radove ("Beoenterijer").promenljiva A.. kao i sa mnogim ekspertima za radove i cene u pojedinim oblastima. jer bi bio nepregledan. za isti tip i veličinu. Da je štampana 16 puta.. gipsarske. U podvrsti pozicije su numerisane rednim brojem od 1 do n. a promenljive su označene sa a. Na primer kod prozora i vrata (drvenih) cene različitih proizvođača... Promenljiva B. a cena štampe bila bi visoka.. Opis pozicije. "Delo") i molersko-farbarske radove("Lik"). Priručnik ima 13166 pozicije. razlikuju se i do 100%..promenljiva A... d. 2. 5... a.. Pozicija sa opisom koji sadrži promenljive numerisana je rednim brojem.promenljiva D. Korisnik bi se veoma teško snalazio u toj količina materijala. Označavanja koja se koriste u ovom priručniku U priručniku su primenjene standardne oznake i tipografske tehnike koje olakšavaju snalaženje u tekstu... Promenljiva A. Opis pozicije... opisa pozicije..... c. likorezačke ("Zanat". 2. dimenzija 60x60 cm. Opis pozicije... 5. 19 ... koliko je to bilo moguće.. Primer: 1. Jedinačne cene formirane su sa velikoprodajnim cenama materijala i sa uključenim porezom na usluge.

Obračun po m3 zemlje. Obračun po radnom času.50 0. Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu. naslovna. a. Čas Način obračuna i jedinice mere su: 10. vrste materijala. sa odvozom.. iskošena slova. m3 b. debljine. sa odvozom. Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu. Obijanje cementnog maltera sa zidova . Čas 4. Krečnog maltera. 3.. Obijanje krečnog maltera sa zidova. m3 11. Obijanje krečnog maltera sa zidova . kg i slično. m2. Prva rečenica.. Po radnom času. sa odvozom. Obijanje produžnog maltera sa zidova .... c. Produžnog maltera... mereno uraslo. a.. Jedinica mere može biti promenljiva. Pojedini opisi pozicije su napisani u skraćenom obliku. Ne skraćeni opisi pozicija su: 1. posebne zahteve. m3. Delimično obijanje maltera . Cementnog maltera. Opis pozicije koji sadrži jednu ili više promenljivih koje su ispisane italic. vrsta rada ili materijala. Po m3. dat je način obračuna po jedinici mere.. Primer: 1..Opis pozicije u priručniku i promenljive Opis pozicije je pogodbeni opis za izvršenje određene usluge sa potrebnim materijalom. 4. Jedinice mere i promenljive Za svaku poziciju. Preostali deo opisa pozicije detaljnije opisuje način rada. komad. odnosno zadati opis pozicije. Jedinica mere može biti m1. je ispisana bold (podebljana slova) i sažeto opisuje poziciju.50 € 40. Delimično obijanje maltera. Obračun po m3 zemlje. mereno uraslo. 4. Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu.. paušalno. 2. b.00 € 20 . jedinica mere za obračun. jer sadrže iste opise ali imaju jedan ili više promenljivih parametara. Primer: 10..00 € € 4.. Obično su promenljive dimenzije. način obračuna.

otvori se odbijaju. izneti. Obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih zidova. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. m2 2. Obračun po m2 obijene površine. m2 2.75 € b. m2 1. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. otvori se odbijaju.00 = Delimično obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih zidova. m2 4.50 € 4. Šut prikupiti. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm.00 € c. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 x 175. m2 2. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. izneti. U predmeru i predračunu radova opisi se pišu. Otvori se odbijaju. x 190. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.Izgled pozicija u priručniku i formiranom predmeru Opisi u priručniku pisani su od leve do desne margine.00 = Obijanje produžnog maltera sa unutrašnjih zidova. m2 3 x 140. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. m2 2.00 = 21 . približno. Šut prikupiti. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Krečnog maltera. radi uštede prostora. izneti. Otvori se odbijaju. a. Obračun po m2 obijene površine. Otvori se odbijaju.00 = Obijanje cementnog maltera sa unutrašnjih zidova. na levoj polovini lista.75 € Delimično obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih zidova. Primer: U priručniku 1. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 obijene površine. Obračun po m2 obijene površine. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Produžnog maltera. Obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih zidova. x 120. Obračun po m2 obijene površine. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. Obračun po m2 obijene površine. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. otvori se odbijaju. Šut prikupiti. U predmeru i predračunu 1. Šut prikupiti. izneti. Cementnog maltera.

2. 10. 22. 21. 27. 25. 30. 5. 6. 23.Vrste radova 1. 24. 31. 29. BETONSKI TESARSKI RADOVI POKRIVAČKI RADOVI IZOLATERSKI RADOVI GRAĐEVINSKA STOLARIJA STOLARSKI RADOVI BRAVARSKI RADOVI LIMARSKI RADOVI STAKLOREZAČKI RADOVI KERAMIČARSKI RADOVI TERACERSKI RADOVI KAMENOREZAČKI RADOVI PARKETARSKI RADOVI PODOPOLAGAČKI RADOVI TAPETARSKI RADOVI ROLETNARSKI RADOVI SUVOMONTAŽNI RADOVI GIPSARSKI RADOVI FASADERSKI RADOVI LIKOREZAČKI RADOVI MOLERSKO FARBARSKI RADOVI LIVAČKI RADOVI RAZNI ZANATSKI RADOVI VODOVOD KANALIZACIJA SANITARNI UREĐAJI 23 35 47 83 97 177 209 229 241 307 365 419 443 475 487 507 517 541 555 575 581 585 619 649 705 753 787 793 801 821 835 22 . 4. 3. 8. 7. 15. 28. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI ISTRAŽIVAČKI RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA ZEMLJANI RADOVI ZIDARSKI RADOVI BETONSKI I ARM. 16. 12. 26. 11. 18. 17. 13. 20. 14. 9. 19.

1. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Dozvole Priključci Saglasnosti Priprema gradilišta Skele Ograde Nadstrešnice Signalizacija Zaštite Čišćenja Pranja Šut Ostali pripremno završni radovi 25 25 26 27 28 29 29 30 30 31 31 32 32

23

1. Dozvole
1. Naknada za uvođenje gradilišne energije. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadležnom organu za odobrenje korišćenja električne energije. U cenu ulazi i plaćanje takse. Obračun paušalno. Paušalno 2. 750,00 €

Naknada za uvođenje gradilišne vode. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadležnom organu za odobrenje korišćenja vode. U cenu ulazi i plaćanje takse. Obračun paušalno. Paušalno 250,00 €

3.

Naknada za zauzeće trotoara. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadležnom organu za odobrenje korišćenja površine trotoara. U cenu ulazi i plaćanje takse za korišćenje za sve vreme trajanja radova. Po završetku radova dovesti sve površine u prvobitno stanje. Obračun po m2/Dan. m2/Dan 0,35 €

4.

Naknada za zauzeće glavne ulice i trotoara. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadležnom organu za odobrenje korišćenja površine trotoara i ulice. U cenu ulazi i plaćanje takse za korišćenje za sve vreme trajanja radova. Po završetku radova dovesti sve površine u prvobitno stanje. Obračun po m2/Dan. m2/Dan 0,65 €

5.

Naknada za zauzeće sporedne ulice i trotoara. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadležnom organu za odobrenje korišćenja površine trotoara i ulice. U cenu ulazi i plaćanje takse za korišćenje za sve vreme trajanja radova. Po završetku radova dovesti sve površine u prvobitno stanje. Obračun po m2/Dan. m2/Dan 0,50 €

6.

Naknada za zauzeće zelene površine. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadležnom organu za odobrenje korišćenja zelene površine. U cenu ulazi i plaćanje takse za korišćenje za sve vreme trajanja radova. Po završetku radova dovesti sve površine u prvobitno stanje. Obračun paušalno. Paušalno 600,00 €

7.

Naknada za seču stabla. Uputiti pismeni zahtev nadležnom organu za odobrenje za seču stabla. U cenu ulazi i plaćanje takse za seču. Obračun po komadu stabla. Kom. 100,00 €

2. Priključci
1. Naknada za uvođenje gradilišne električne energije. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadležnom organu za odobrenje korišćenja električne energije. U cenu ulaze i plaćanje takse za korišćenje za sve vreme trajanja radova i instaliranje glavnog gradilišnog ormana sa brojilom, osiguračima i ostalo. Obračun paušalno. Paušalno 750,00 €

25

2.

Naknada za uvođenje gradilišne vode. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadležnom organu za odobrenje korišćenja vode. U cenu ulaze i plaćanje takse i izrada priključka, šahta, vodomera i ostalo. Obračun paušalno. Paušalno 250,00 €

3.

Naknada za uvođenje gradilišnog telefona. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadležnom organu za odobrenje korišćenja telefonskog priključka. U cenu ulaze i plaćanje takse i instaliranje telefona sa aparatom. Obračun paušalno. Paušalno 250,00 €

4.

Naknada za priključak na elektro mrežu. Pismeni zahtev sa skicom uputiti nadležnom organu. U cenu ulazi i plaćanje takse. Obračun paušalno. Paušalno 250,00 €

5.

Naknada za priključak na vodovodnu mrežu. Pismeni zahtev sa skicom uputiti nadležnom organu. U cenu ulazi i plaćanje takse. Obračun paušalno. Paušalno 200,00 €

6.

Naknada za priključak na kanalizacionu mrežu. Pismeni zahtev sa skicom uputiti nadležnom organu. U cenu ulazi i plaćanje takse. Obračun paušalno. Paušalno 200,00 €

7.

Naknada za priključak na PTT mrežu. Pismeni zahtev sa skicom uputiti nadležnom organu. U cenu ulazi i plaćanje takse. Obračun paušalno. Paušalno 250,00 €

8.

Ugradnja repera na objektu i susednim objektima za praćenje eventualnog sleganja u svemu po uputstvu statičara. U određenom vremenskom periodu, a u dogovoru sa statičarem, vršiti merenja i voditi dnevnik merenja. Obračun paušalno. Paušalno 50,00 €

3. Saglasnosti
1. Naknada za hidrantsku mrežu kojom se podrazumeva pismeni zahtev sa skicom nadležnom organu i plaćanje propisane takse, za odobrenje za upotrebu. Obračun paušalno. Paušalno 2. 250,00 €

Naknada elektrodistribuciji kojom se podrazumeva pismeni zahtev sa skicom nadležnom organu i plaćanje propisane takse, za odobrenje za upotrebu. Obračun paušalno. Paušalno 500,00 €

26

3.

Naknada toplanama kojom se podrazumeva pismeni zahtev sa skicom nadležnom organu i plaćanje propisane takse, za odobrenje za upotrebu. Obračun paušalno. Paušalno 150,00 €

4.

Naknada komunalnom preduzeću kojom se podrazumeva pismeni zahtev sa skicom nadležnom organu i plaćanje propisane takse, za odobrenje za upotrebu. Obračun paušalno. Paušalno 75,00 €

5.

Naknada protivpožarnoj službi kojom se podrazumeva pismeni zahtev sa skicom nadležnom organu i plaćanje propisane takse, za odobrenje za upotrebu. Obračun paušalno. Paušalno 100,00 €

6.

Naknada sanitarnoj inspekciji kojom se podrazumeva pismeni zahtev sa skicom nadležnom organu i plaćanje propisane takse, za odobrenje za upotrebu. Obračun paušalno. Paušalno 100,00 €

4. Priprema gradilišta
1. Montaža i demontaža priručne barake za smeštaj alata, materijala i radnika. Baraku izraditi od montažnih elemenata ili dasaka debljine 1" sa drvenom konstrukcijom. Baraku pokriti daskama i ter papirom ili salonitom. Obračun po m2 barake, komplet. m2 2. 25,00 €

Dovoz vode na gradilište. Za izvođenje radova obezbediti cisternu ili metalnu burad i sukcesivno dopremati potrebne količine vode, za sve vreme trajanja radova. Obračun po m3 vode. m3 5,00 €

3.

Izrada prilaznih rampi-trepni, za dopremu materijala ili odvoz šuta. Trepnu izvesti od fosni i cevi za fasadnu skelu ili od drvene građe. Trepna je širine 1,0 m. Obračun po m1 trepne. m1 5,00 €

4.

Izrada radnih platformi, za izbacivanje zemlje, šuta ili za dopremu materijala. Platforme izvesti od fosni i cevi za fasadnu skelu ili od drvene građe. Obračun po m2 platforme. m2 4,00 €

5.

Montaža i demontaža koruba, za izbacivanje šuta. Korube izraditi od dasaka debljine 24 mm ili 48 mm ili postaviti specijalne cevi od plastičnog materijala. Obračun po m1 koruba. m1 5,00 €

6.

Izrada radnih nadstrešnica za rad, obradu građe i drugo. Radne nadstrešnice izraditi od fosni i cevi za fasadnu skelu ili drvene građe. Preko nadstrešnice od fosni postaviti sloj ter papira i pričvrstiti letvama i ekserima. Obračun po m2 izvedene nadstrešnice. m2 6,00 € 27

5. Skele
1. Montaža i demontaža metalne cevaste fasadne skele, za radove u svemu po važećim propisima i merama HTZ-a. Skela mora biti statički stabilna, ankerovana za objekat i propisno uzemljena. Na svakih 2,00 m visine postaviti radne platforme od fosni. Sa spoljne strane platformi postaviti fosne na "kant". Celokupnu površinu skele pokriti jutanim ili PVC zastorima. Skelu prima i preko dnevnika daje dozvolu za upotrebu statičar. Koristi se za sve vreme trajanja radova. Obračun po m2 vertikalne projekcije montirane skele. a. Fasadna skela. b. Fasadna složena skela. c. Fasadna teška skela. 4. m2 m2 m2 5,00 € 6,00 € 7,50 €

Montaža i demontaža prostorne metalne cevaste skele, za radove u svemu po važećim propisima i merama HTZ-a. Skela mora biti statički stabilna, ankerovana i propisno uzemljena. Postaviti radne platforme od fosni. Skelu prima i preko dnevnika daje dozvolu za upotrebu statičar. Koristi se za sve vreme trajanja radova. Obračun po m3 skele. m3 5,00 €

5.

Montaža i demontaža skele, za unutrašnje radove, na zidovima i plafonima objekta. Skela mora biti statički stabilna i ako je metalna propisno uzemljena. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća samo jedanput. Obračun po m3 skele. m3 4,00 €

6.

Montaža i demontaža pomoćne cevaste skele, u objektu, za rad u prostorijama. Skela mora biti izvedena po svim HTZ propisima. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća samo jedanput. Obračun po m2 horizontalne površine. m2 2,50 €

7.

Montaža i demontaža pomoćne skele, napravljene od koza i fosni u objektu, za rad u prostorijama. Skela mora biti izvedena po svim HTZ propisima. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća samo jedanput. Obračun po m2 površine poda. m2 1,50 €

8.

Montaža i demontaža konzolne skele, za radove u svemu po važećim propisima i merama HTZ-a, po datom projektu skele. Skela mora biti statički stabilna i propisno uzemljena. Postaviti radne platforme od fosni, a sa spoljne strane platformi postaviti fosne na "kant". Skelu prima i preko dnevnika daje dozvolu za upotrebu statičar. Koristi se za sve vreme trajanja radova. Obračun po m1 montirane skele. m1 30,00 €

9.

Montaža i demontaža viseće skele, za radove u svemu po važećim propisima i merama HTZ-a, po datom projektu skele. Skela mora biti statički stabilna i propisno uzemljena. Skelu prima i preko dnevnika daje dozvolu za upotrebu statičar. Koristi se za sve vreme trajanja radova. Obračun po m2 površine pokrivene skelom. m2 2,50 €

28

6. Ograde
1. Montaža i demontaža zaštitne metalne ograde, oko gradilišta, visine 2,00 m sa kapijama za ulaz radnika, vozila i mehanizacije. Kapije snabdeti bravama sa ključevima ili katancima. Ogradu pravilno ankerovati i ukosničiti kako ne dođe do prevrtanja. Ograda mora biti uredno obojena. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća jedanput, bez obzira da li se demontira i ponovo montira u toku radova. Na ogradu postaviti table sa upozorenjem za prolaznike. Obračun po m2 ograde. m2 2. 7,50 €

Montaža i demontaža zaštitne ograde, od žičanog pletiva. Na svakih 2 m postaviti stubove za zatezanje pletiva, visine 2 metra. Postaviti kapije za prolaz i na ogradu postaviti table sa upozorenjem za prolaznike. Ograda se koristiti za sve vreme trajanja radova. Obračun po m2 ograde. a. Od žičanog pletiva. b. Od armaturne mreže. m2 m2 4,00 € 5,00 €

4.

Montaža i demontaža zaštitne ograde, od cevi za fasadnu skelu, visine 1,0 m. Na svakih 2 m postaviti stubove. Na ogradu postaviti table sa upozorenjem za prolaznike. Ograda se koristiti za sve vreme trajanja radova. Obračun po m1 ograde. m1 2,50 €

5.

Montaža i demontaža zaštitne ograde, od drvenih stubova i daščane oplate. Na svakih 2 m postaviti stubove visine 2 m. Postaviti kapije i table sa upozorenjem za prolaznike. Ograda se koristiti za sve vreme trajanja radova. U cenu ulazi i bojenje ograde. Obračun po m2 ograde. m2 6,00 €

7. Nadstrešnice
1. Izrada zaštitne nadstrešnice, ispuštene iz fasadne skele, iznad ograde i ulaza. Nadstrešnicu uraditi od čeličnih cevi za skelu sa kosnicima i ukrućenjima. Pokriti je daskama debljine 2" i ter papirom, koji se pričvršćuje drvenim letvama. Nadstrešnicu prima nadzorni organ, statičar. Širina nadstrešnice je 12,00 m, sa ulazima po potrebi. Nadstrešnica postaviti na visini od 2,50 m. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća se jedanput bez obzira da li se u toku radova, demontira i ponovo montira. Obračun po m2 nadstrešnice. m2 2. 7,50 €

Izrada zaštitne nadstrešnice. Nadstrešnicu uraditi od čeličnih cevi za skelu sa kosnicima i ukrućenjima. Nadstrešnica se pokriva daskama debljine 2" i ter papirom, koji se pričvršćuje drvenim letvama. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća se jedanput bez obzira da li se u toku radova, demontira i ponovo montira. Obračun po m2 postavljene nadstrešnice. m2 6,25 €

29

8. Signalizacija
1. Izrada i postavljanje tabli obaveštenja da se izvode građevinski radovi, sa osnovnim podacima o objektu, izvođaču, investitoru i projektantu. Tabla je dimenzija 200x100 cm. Obračun po komadu table. Kom. 2. 125,00 €

Izrada i postavljanje tabli i drugih oznaka sa upozorenjem, a po tehničkim propisima. Tabla je dimenzija 80x60 cm. Obračun po komadu table. Kom. 50,00 €

3.

Izrada i postavljanje signalnog osvetljenje gradilišta, postavljenog na ogradi i/ili skeli. Instalaciju pod naponom od 12 volti, sa svetiljkama zaštićenim mrežom, postaviti u dogovoru sa nadzornim organom, a u svemu prema propisu. Obračun paušalno, komplet izvedeno. Paušalno 375,00 €

9. Zaštite
1. Nabavka i postavljanje zastora fasadne skela, od jute. Celokupnu površinu skele pokriti jutanim zastorom. Juta mora biti prošivena po vertikali i pričvršćena za skelu, da ne "visi". U toku radova, ukoliko je potrebno, zastor popraviti. Obračun po m2 zaštićene površine. m2 2. 1,50 €

Nabavka i postavljanje zaštite za podove, od deblje PVC folije. Sva eventualna prljanja ili oštećenja poda padaju na teret izvođača. Obračun po m2 poda. m2 0,60 €

3.

Nabavka i postavljanje zaštitnog sloja peska, preko podova. Postaviti sloj ter papira sa preklopom i pažljivo nasuti sloj peska debljine 20 cm. Sva eventualna oštećenja poda padaju na teret izvođača. Obračun po m2 poda. m2 2,50 €

4.

Nabavka i postavljanje zaštitnih dasaka, preko podova. Postaviti sloj ter papira sa preklopom i zaštitu od dasaka debljine 1". Sva eventualna oštećenja poda padaju na teret izvođača. Obračun po m2 poda. m2 2,00 €

5.

Nabavka i postavljanje polietilenske folije, preko otvora na fasadi, vrata i prozora, radi zaštite. Foliju učvrstiti drvenim letvama, vodeći računa da se ne ošteti postojeća stolarija. Sva eventualna oštećenja padaju na teret izvođača. Obračun po m2 folije. a. Prozora i vrata. b. Izloga i portala. m2 m2 1,75 € 2,50 €

7.

Nabavka i postavljanje deblje polietilenske folije, preko nameštaja, radi zaštite. Sva eventualna prljanja ili oštećenja nameštaja padaju na teret izvođača. Obračun po m2 folije. m2 0,50 €

30

8.

Zaštita krovnih površina, od atmosferskih padavina debljom polietilenskom folijom. U toku prepokrivanja krova po potrebi zaštititi otkrivene površine PVC folijom. Obračun po m2 zaštićene površine. m2 1,00 €

9.

Zaštita tavanske konstrukcije, od atmosferskih padavina debljom polietilenskom folijom. U toku radova po potrebi zaštititi otkrivene površine PVC folijom. Obračun po m2 zaštićene površine. m2 1,00 €

10.

Zaštita tavanske konstrukcije, od atmosferskih padavina daskama i debljom polietilenskom folijom ili ter papirom. U toku radova po potrebi zaštititi otkrivene površine daskama i PVC folijom. Obračun po m2 zaštićene površine. m2 5,00 €

10. Čišćenja
1. U toku radova izvršiti više puta grubo čišćenje gradilišta od građevinskog šuta sa prenosom šuta na deponiju gradilišta. Plaća se jedanput bez obzira na broj čišćenja. Obračun po m2 površine gradilišta. m2 2. 0,50 €

Čišćenje prostorija objekta, od građevinskog šuta sa prenosom šuta na deponiju gradilišta. Plaća se jedanput bez obzira na broj čišćenja. Obračun po m2 očišćenje površine. m2 0,75 €

3.

Čišćenje trotoara oko objekta, od građevinskog šuta i drugo i prevoz na gradilišnu deponiju. Plaća se jedanput bez obzira na broj čišćenja. Obračun po m2 očišćene površine. m2 0,50 €

4.

Čišćenje prostora u objektu i oko objekta, od građevinskog šuta sa prenosom šuta na deponiju gradilišta. Plaća se jedanput bez obzira na broj čišćenja. Obračun po m2 očišćene površine. m2 0,60 €

11. Pranja
1. Čišćenje i pranje gradilišta, po završetku svih radova. Izvršiti detaljno čišćenje celog gradilišta, pranje svih staklenih površina, čišćenje i fino pranje svih unutrašnjih prostora i spoljnih površina. Obračun po m2 očišćene površine. m2 2. 0,50 €

Čišćenje i pranje prozora i vrata, po završetku radova. Pažljivo mehanički očistiti sve površine i oprati vodom sa dodatkom odgovarajućih hemijskih sredstava. Obračun po m2 oprane površine. a. Prozora i vrata. b. Izloga i portala. m2 m2 0,50 € 0,60 € 31

4.

Po završetku radova očistiti od građevinskog šuta i oprati vodom pod pritiskom trotoar i kolovoz. Obračun po m2 očišćene i oprane površine. a. Kolovoz i trotoar. b. Staze i plato. m2 m2 0,50 € 0,60 €

12. Šut
1. Prikupljanje šuta na gradilišnu deponiju. U toku i po završenim radovima sa gradilišta prikupiti šut, višak zemlje i drugi otpadni materijal sa objekta, na gradilišnu deponiju pristupačnu za utovar u kamion. Obračun po m3 prikupljenog šuta. m3 2. 2,50 €

Prikupljanje šuta i odvoz šuta. Prikupiti šut, višak zemlje i drugi otpadni materijala, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 odvezenog šuta. m3 12,50 €

3.

Ručni utovar i odvoz šuta, sa gradilišne deponije. Utovariti šut na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 šuta, mereno u kamionu. a. Ručni utovar. b. Mašinski utovar. m3 m3 11,00 € 6,00 €

5.

Ručni utovar i odvoz zemlje sa gradilišne deponije. Utovariti zemlju na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 zemlje, mereno u kamionu. a. Ručni utovar. b. Mašinski utovar. m3 m3 10,00 € 5,00 €

13. Ostali pripremno završni radovi
1. Ručna seča stabla, vađenje panja i korena, prečnika do 10 cm. Stablo odseći, grane iseći, otkopati zemlju oko stabla i izvaditi panj i koren. Zemljom nasuti i nabiti zemlju. Stablo, grane, panj i koren utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po komadu stabla. a. Do 10 cm. b. Do 30 cm. c. Do 50 cm. 4. Kom. Kom. Kom. 10,00 € 50,00 € 150,00 €

Nabavka, utovar, dovoz i razastiranje plodne čiste zemlje u sloju po projektu sa davanjem nadvišenja (nadmera) od 20% kako bi posle sleganja, zemlja zauzela projektovane kote. Izvršiti fino planiranje i valjanje drvenim valjkom. Obračun po m3 nasute zemlje. a. Čista zemlja. b. Plodni humus. m3 m3 12,50 € 20,00 €

32

6.

Izrada travnjaka na mestima označenim u projektu. Preko fino isplaniranog terena izvršiti setvu travne smese: - Festuca rubra 40 % - Festuca ovina 30 % - Poa pratensis 20 % - Trifolium repens 10 % Setvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po mirnom vremenu, bez padavina i vetra. Po izvršenoj setvi seme utisnuti u zemlju gvozdenim ježom, a potom uvaljati drvenim valjkom i izvršiti intezivno polivanje do punog nicanja trave. Polivanje nastaviti svakodnevno do predaje radova. Obračun po m2 zatravljene površine. m2 2,50 €

7.

Izrada travnjaka sa košenjem na mestima označenim u projektu. Preko fino isplaniranog terena izvršiti setvu travne smese: - Festuca rubra 40 % - Festuca ovina 30 % - Poa pratensis 20 % - Trifolium repens 10 % Setvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po mirnom vremenu, bez padavina i vetra. Po izvršenoj setvi seme utisnuti u zemlju gvozdenim ježom, a potom uvaljati drvenim valjkom i izvršiti intezivno polivanje do punog nicanja trave. Polivanje nastaviti svakodnevno do prvog košenja. Prvo košenje izvršiti kosom kada trava dostigne visinu 10-15 cm a drugo košenje izvršiti kosačicom. Obračun po m2 zatravljene površine. m2 3,50 €

8.

Izrada travnjaka sa nasipanjem humusa, sejanjem trave i održavanjem travnjaka. Izvršiti nabavku, utovar i dovoz i razastiranje plodne humusne zemlje u sloju debljine 10 cm sa davanjem nadvišenja (nadmera) od 20% kako bi posle sleganja, zemlja zauzela projektovane kote. Izvršiti fino planiranje, valjanje drvenim valjkom i setvu travne smese: - Festuca rubra 40 % - Festuca ovina 30 % - Poa pratensis 20 % - Trifolium repens 10 % Setvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po mirnom vremenu bez padavina i vetra. Po izvršenoj setvi seme utisnuti u zemlju gvozdenim ježom, a potom uvaljati drvenim valjkom i izvršiti intezivno polivanje do punog nicanja trave. Polivanje nastaviti svakodnevno do prvog košenja. Prvo košenje izvršiti kosom kada trava dostigne visinu 10-15 cm a drugo košenje izvršiti kosačicom. Obračun po m2 zatravljene površine. m2 5,00 €

9.

Nabavka i postavljanje busena sa travom. Sa postojećih površina skinuti sterilnu zemlju u sloju debljine 5 cm. Dovesti, razastreti i uvaljati humusne zemlje u sloju debljine 5 cm. Postaviti busen sa travom, izvaljati ga i pričvrstiti. Fuge između blokova busena popuniti zemljom sa malo travnog semena. Travu redovno zalivati i prvi put ručno kositi. Obračun po m2 obrađene površine. a. b. c. d. Sloj debljine 5 cm. Sloj debljine 10 cm. Sloj debljine 15 cm. Sloj debljine 20 cm. m2 m2 m2 m2 6,00 8,00 10,00 12,00 € € € €

13.

Sa postojećih površina izvaditi ruže. Ruže pažljivo izvaditi sa busenom, upakovati i predati investitoru. Obračun po komadu ruže. Kom. 1,00 € 33

14.

Nabavka i sadnja ruža. Na mestima označenim u projektu, iskopati jame kružnog oblika dimenzija 0,40x0,40 m. Izvršiti sadnju ruža sa dodatkom đubriva 3-5 kg uz svaku sadnicu. Posle sadnje zemlju ocankovati i dobro zaliti. Obračun po komadu ruže. Kom. 2,50 €

15.

Sadnja listopadnih sadnica. Na mestima označenim u projektu iskopati jame prečnika i dubine 0,50 m. Iz jame izbaciti sterilnu zemlju i otpatke. Sadnju obaviti mešavinom humusne zemlje, tresetnog đubriva i peska u odnosu 6:3:1. Prilikom sadnje sadnice zatrpati do 2/3 dubine jame napravljenom mešavinom, a gornju trećinu obogatiti dodatkom tresetnog đubriva sa 3 kg po sadnici. Nakon obavljene sadnje sadnice ocankovati i dobro zaliti. Obračun po komadu sadnice. a. Listopadnih sadnica. b. Četinarskih sadnica. Kom. Kom. 7,50 € 10,00 €

17.

Sadnja žive ograde. Na mestima označenim u projektu iskopati rov dubine i širine 50 cm. Iz jame izbaciti sterilnu zemlju i otpatke. Sadnju obaviti mešavinom humusne zemlje, tresetnog đubriva i peska u odnosu 6:3:1 i to po 9 sadnica po m1. Prilikom sadnje sadnice zatrpati do 2/3 dubine jame napravljenom mešavinom, a gornju trećinu obogatiti dodatkom tresetnog đubriva u količini od 5 kg po sadnici ili odstajalog stajskog đubriva. Nakon obavljene sadnje zemlju oko sadnice ocankovati i obilno zaliti. Obračun po m1 žive ograde. m1 15,00 €

18.

Sadnja puzavica. Na mestima označenim u projektu iskopati jame prečnika i dubine 0,30 m. Iz jame izbaciti sterilnu zemlju i otpatke. Sadnju obaviti mešavinom humusne zemlje, tresetnog đubriva i peska u odnosu 6:3:1. Mešavinu humusne zemlje iz jame obogatiti dodatkom tresetne zemlje sa 3 kg po sadnici. Nakon obavljene sadnje zemlju oko sadnice ocankovati i obilno zaliti. Obračun po komadu puzavice. Kom. 2,00 €

34

2. ISTRAŽIVAČKI RADOVI
1. 2. 3. 4. 5. Snimanja i dokumentacija Ispitivanja i dokumentacija Arheološki iskopi Obrada arheoloških nalaza Ostali istraživački radovi 37 40 42 45 46

35

1. Snimanja i dokumentacija
1. Snimanje fotografskim aparatom i izrada crno belih fotografija, veličine 9x11 cm. U cenu ulazi nabavka i razvijanje filma. Obračun po komadu fotografije. a. b. c. d. e. f. g. h. i. 10. Veličine 9x11 cm. Veličine 9x13 cm. Veličine 10x13 cm. Veličine 10x15 cm. Veličine 13x18 cm. Veličine 18x24 cm. Veličine 24x30 cm. Veličine 24x36 cm. Veličine 50x60 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 5,00 7,50 10,00 15,00 € € € € € € € € €

Snimanje fotografskim aparatom i izrada fotografija u boji, veličine 9x11 cm. U cenu ulazi nabavka i razvijanje filma. Obračun po komadu fotografije. a. b. c. d. e. f. g. h. i. Veličine 9x11 cm. Veličine 9x13 cm. Veličine 10x13 cm. Veličine 10x15 cm. Veličine 13x18 cm. Veličine 18x24 cm. Veličine 24x30 cm. Veličine 24x36 cm. Veličine 50x60 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 1,00 1,50 2,50 3,00 4,00 7,50 10,00 17,50 25,00 € € € € € € € € €

19.

Snimanje fotografskim aparatom sa crno belim filmom, sa 12 snimaka. U cenu ulazi nabavka i razvijanje filma. Obračun po komadu filma. a. Sa 12 snimaka. b. Sa 20 snimaka. c. Sa 36 snimaka. Kom. Kom. Kom. 10,00 € 15,00 € 25,00 €

22.

Snimanje fotografskim aparatom sa kolor filmom, sa 12 snimaka. U cenu ulazi nabavka i razvijanje filma. Obračun po komadu filma. a. Sa 12 snimaka. b. Sa 20 snimaka. c. Sa 36 snimaka. Kom. Kom. Kom. 12,50 € 17,50 € 27,50 €

25.

Izrada kontakt kopija, crno belih. Obračun po komadu kontakt kopije. a. Crno belih. b. Kolor. Kom. Kom. 1,00 € 1,50 €

27.

Izrada dijapozitiva, crno belih. Obračun po komadu dijapozitiva. a. Crno belih. b. Kolor. Kom. Kom. 5,00 € 6,00 € 37

29.

Izrada fotografija, crno belih, veličine 9x11 cm. Obračun po komadu fotografije. a. b. c. d. e. f. g. h. i. Veličine 9x11 cm. Veličine 9x13 cm. Veličine 10x13 cm. Veličine 10x15 cm. Veličine 13x18 cm. Veličine 18x24 cm. Veličine 24x30 cm. Veličine 24x36 cm. Veličine 50x60 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 0,60 0,75 1,25 1,50 2,00 5,00 7,50 10,00 15,00 € € € € € € € € €

38.

Izrada fotografija, u boji, veličine 9x11 cm. Obračun po komadu fotografije. a. b. c. d. e. f. g. h. i. Veličine 9x11 cm. Veličine 9x13 cm. Veličine 10x13 cm. Veličine 10x15 cm. Veličine 13x18 cm. Veličine 18x24 cm. Veličine 24x30 cm. Veličine 24x36 cm. Veličine 50x60 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 7,50 10,00 12,50 17,50 € € € € € € € € €

47.

Tehničko snimanje objekta, sa svim osnovama, izgledima, karakterističnim presecima i detaljima. Po završenom snimanju nacrtati na pausu, tušem u odgovarajućoj razmeri ili kompjuterski obraditi. Kopirati na ozalidu ili štampati na belom papiru i spakovati u fasciklu. Obračun po m2 objekta. m2 5,00 €

48.

Tehničko snimanje fasada, sa svim izgledima, karakterističnim presecima i detaljima. Po završenom snimanju nacrtati na pausu, tušem u odgovarajućoj razmeri ili kompjuterski obraditi. Kopirati na ozalidu ili štampati na belom papiru i spakovati u fasciklu. Obračun po m2 fasade. m2 1,50 €

49.

Tehničko snimanje detalja. Po završenom snimanju nacrtati na pausu, tušem u odgovarajućoj razmeri ili kompjuterski obraditi. Kopirati na ozalidu ili štampati na belom papiru i spakovati u fasciklu. Obračun po komadu detalja. Kom. 10,00 €

50.

Tehničko snimanje sonde, sa osnovama, izgledima, karakterističnim presecima, profilima i detaljima. Po završenom snimanju nacrtati na pausu, tušem u odgovarajućoj razmeri ili kompjuterski obraditi. Kopirati na ozalidu ili štampati na belom papiru i spakovati u fasciklu. Obračun po m2 sonde. m2 6,00 €

38

51.

Tehničko snimanje fortifikacije, sa osnovama, izgledima, karakterističnim presecima i detaljima. Po završenom snimanju nacrtati na pausu, tušem u odgovarajućoj razmeri ili kompjuterski obraditi. Kopirati na ozalidu ili štampati na belom papiru i spakovati u fasciklu. Obračun po m2 fortifikacije. m2 7,50 €

52.

Tehničko snimanje nekropola, sa osnovama, izgledima, karakterističnim presecima i detaljima. Po završenom snimanju nacrtati na pausu, tušem u odgovarajućoj razmeri ili kompjuterski obraditi. Kopirati na ozalidu ili štampati na belom papiru i spakovati u fasciklu. Obračun po m2 nekropole. m2 12,00 €

53.

Tehničko snimanje skeleta i pojedinačnih grobnih mesta, kao i priloga. Sve iscrtati na pausu, tušem u odgovarajućoj razmeri ili kompjuterski obraditi. Kopirati na ozalidu ili štampati na belom papiru i spakovati u fasciklu. Obračun po komadu skeleta ili grobnog mesta. Kom. 35,00 €

54.

Tehničko snimanje i iscrtavanje pokretnog arheološkog materijala. Po završenom snimanju nacrtati na pausu, tušem u odgovarajućoj razmeri. ili kompjuterski obraditi. Kopirati na ozalidu ili štampati na belom papiru i spakovati u fasciklu. Obračun po komadu pokretnog arheološkog materijala. Kom. 25,00 €

55.

Snimanje video kamerom VHS. Izvršiti snimanja video kamerom sa VHS kasetom dužine 30 minuta. U cenu ulazi i nabavka video kasete. Obračun po komadu kasete. a. b. c. d. Dužine 30 minuta. Dužine 60 minuta. Dužine 90 minuta. Dužine 120 minuta. Kom. Kom. Kom. Kom. 30,00 40,00 50,00 60,00 € € € €

59.

Snimanje video kamerom Super 8. Izvršiti snimanja video kamerom sa Super 8 kasetom dužine 30 minuta. U cenu ulazi i nabavka video kasete. Obračun po komadu kasete. a. b. c. d. Dužine 30 minuta. Dužine 60 minuta. Dužine 90 minuta. Dužine 120 minuta. Kom. Kom. Kom. Kom. 40,00 50,00 60,00 70,00 € € € €

63.

Snimanje video kamerom BETA. Izvršiti snimanja video kamerom sa Beta kasetom dužine 30 minuta. U cenu ulazi i nabavka video kasete. Obračun po komadu kasete. a. b. c. d. Dužine 30 minuta. Dužine 60 minuta. Dužine 90 minuta. Dužine 120 minuta. Kom. Kom. Kom. Kom. 50,00 60,00 65,00 75,00 € € € € 39

Otvoriti sonde. Sondiranje vršiti pažljivo. Na stolariji. Obračun po m2 površine. foto i tehnički snimiti i iscrtati u razmeri. Obračun po komadu sonde. d. Pažljivo sondiranje maltera zidova. Po završenom čišćenju oprati vodom pod odgovarajućim pritiskom. foto i tehnički snimiti i nacrtati u razmeri. Arhitektonsko sondiranje i ispitivanje sastava maltera i boje fasadnih zidova. d. Kom. po nalogu i instrukciji projektanta. Sve otvorene sonde. Kom. e. Kom. Izvršiti otvaranja sondi. Obračun po radnom danu. Po radnom satu. Kom.00 € Arhitektonsko sondiranje temelja. Ispitivanja i dokumentacija 1. foto i tehnička snimanja i iscrtavanja u razmeri. Kom. od opeke. 15. m2 m2 4.00 60. Dan Čas 50. Kom. b.50 10. Kom. Na lamperiji. Slojeve skidati špahtlama.00 € 10. a. a. Kom. O rezultatima sačiniti izveštaj. skalpelima i ostalim alatima. Zidova. po nalogu i instrukciji projektanta. 15. radi utvrđivanja sastava i prvobitne boje. c.00 € 17. Kom. b. Obračun po komadu sonde. Pažljivo čišćenje temelja. b. Kom. O rezultatima sačiniti izveštaj i po potrebi uraditi foto dokumentaciju. metlicama. Arhitektonsko sondiranje i ispitivanje sastava maltera zidova. O rezultatima sačiniti izveštaj i po potrebi uraditi foto dokumentaciju. a. Na plafonima.00 50. a. 7. Obračun po komadu sonde. 125. Podova. Naslaga.50 10. Na zidovima. Od kamena. skalpelima i ostalim alatima. Međuspratne konstrukcije.00 € 3. Kom. Na drvenim plafonima.50 12. Slojeve skidati špahtlama. Pažljivo sondiranje slojeva boje na zidovima. Maltera. b. a. b.00 € € € € € 16. čeličnim četkama i ostalim alatima.00 € 40 . e.00 7.00 € 10. 3. Kom. foto i tehnički snimiti i iscrtati u razmeri.00 € € € € € 8. Sondiranje i istraživanje elemenata objekta. Kom. Tavanske konstrukcije. Temelja. Obračun po komadu sonde. c. Po radnom danu.2. Od opeke.00 40. po nalogu i instrukciji projektanta.00 € 5.00 35. Obračun po komadu sonde. Temelje pažljivo očistiti špahtlama.00 € 11. Sve otvorene sonde. Kom. 25.

b. Pažljivo čišćenje bedema.50 € 5. Obračun po m2 površine. b. Svaki uzorak obeležiti i posebno spakovati. Maltera. a. Elektro instalacija. Od kamena. metlicama. Bedema.00 € 27. Kanalizacione instalacije. Instalacije grejanja.00 € 25. a. Na crtežima obeležiti sonde sa kojih su uzeti uzorci. Bedeme pažljivo očistiti špahtlama. Od opeke. Izvršiti sondiranja objekta radi dobijanja podataka o stanju objekta i konstruktivnog sistema. e. Kom. čeličnim četkama i ostalim alatima.50 0. metlicama. Kaldrme. d. a. Obračun po komadu uzorka. a. Sondiranjem će se dobiti podaci i o eventualnim izmenama vršenim na objektu od vremena gradnje. c. Ispitivanje i izrada dokumentacije arhitekture objekta. Kom. čeličnim četkama i ostalim alatima. Pažljivo čišćenje zidova. od maltera. Konstrukcije objekta. Uzorke uzimati u prisustvu projektanta.00 € 24. 30. Obračun po m2 objekta.50 € 2. Bedeme pažljivo očistiti špahtlama. Arhitekture objekta.00 0.00 € 22. Kaldrme. b. Krune od kamena. Zidove pažljivo očistiti špahtlama.00 € 5. od zemlje. Obračun po m2 površine.75 0. c. m2 m2 m2 5. Kom. Obračun po m2 površine. U saradnji sa Institutom za ispitivanje materijala uzeti uzorke sa karakterističnih mesta i izvršiti analizu sastava materijala i vremena ugradnje. Kamena. izradu tehničke i foto dokumentacije. c. m2 m2 m2 4. Ispitivanje uzoraka maltera. Vodovodne instalacije. Drveta. Po završenom čišćenju oprati vodom pod odgovarajućim pritiskom.50 € 21.19. Pažljivo čišćenje bedema.00 € 4. c. Po završenom čišćenju oprati vodom pod odgovarajućim pritiskom. metlicama.75 0. Krune od kamena.00 € 30. f. Bedema. m2 m2 3. od opeke.60 € € € € € € 41 . m2 m2 m2 m2 m2 m2 1. Izvršiti tehničko snimanje. čeličnim četkama i ostalim alatima. a. b. Po završenom čišćenju oprati vodom pod odgovarajućim pritiskom. b.50 1.50 € 6.

Obračun po m2 nadstrešnice. m1 5. komplet. Ograda se koristiti za sve vreme trajanja radova. Kapije snabdeti bravama sa ključevima ili katancima. m2 8. Nadstrešnice izraditi od fosni i cevi za fasadnu skelu ili drvene građe. preko konstrukcije nadstrešnice. Od armaturne mreže. m2 m2 6. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća jedanput. 7. vozila i mehanizacije. Preko nadstrešnice od fosni postaviti sloj ter papira i pričvrstiti letvama i ekserima. obradu građe i drugo. Obračun po m2 ograde. oko gradilišta. m2 25.50 € 7. Obračun po m2 nadstrešnice. sloj ter papira i pričvrstiti letvama i ekserima.0 m. Radne nadstrešnice izraditi od fosni i cevi za fasadnu skelu ili drvene građe.0 m. Obračun po m1 ograde. Postaviti fosne. Ograda mora biti uredno obojena. Montaža i demontaža zaštitne ograde. Na ogradu postaviti table sa upozorenjem za prolaznike. m1 2. Baraku pokriti daskama i ter papirom ili salonitom. a. Izrada zaštitnih nadstrešnica. m2 2. Od žičanog pletiva. m2 7. Obračun po m1 trepne. Izrada radnih nadstrešnica za rad. Obračun po m2 površine ograde. visine 2 metra. Trepna je širine 1.00 m sa kapijama za ulaz radnika. Baraku izraditi od montažnih elemenata ili dasaka debljine 1" sa drvenom konstrukcijom. Postaviti kapije za prolaz i table sa upozorenjem za prolaznike. Montaža i demontaža priručne barake.00 € 6. od žičanog pletiva. Ograda se koristiti za sve vreme trajanja radova. za smeštaj alata. Na ogradu postaviti table sa upozorenjem za prolaznike. iznad sondi.00 € 5. visine 2. Na svakih 2 m postaviti stubove. bez obzira da li se demontira i ponovo montira u toku radova. Izrada prilaznih rampi-trepni za dopremu materijala ili izvoz šuta. Obračun po m2 barake. Arheološki iskopi 1. visine 1.50 € 8.00 € 5. Na svakih 2 m postaviti stubove za zatezanje pletiva. b.3. Trepnu izraditi od fosni i cevi za fasadnu skelu ili drvene građe.50 € 3. od cevi za fasadnu skelu. Montaža i demontaža zaštitne ograde.50 € Montaža i demontaža zaštitne ograde. materijala i radnika. Ogradu pravilno ankerovati i ukosničiti kako ne dođe do prevrtanja.00 € 42 .

mereno uraslo. Iskop vršiti u slojevima veoma pažljivo uz upotrebu ašova. Posečeno šiblje i ostali otpadni materijal prikupiti.00 € 11. b. a dno nivelisati. Do 2 m. m3 m3 12.50 € 16. šiblje i ostali otpadni materijal prikupiti. pre početka radova. lopata. šiblja i čišćenje terena. Obračun po m3 zemlje.00 € 2. mereno u kamionu. pre početka radova. sa odvozom. m2 1. zemlju i drugi otpadni materijal utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 zemlje.00 € 75. sa nasipanjem. špahtli. Do 6 m. a. u širokom otkopu. prevesti i nasuti predviđeni deo terena. Mašinski iskop. Ručno čišćenje terena od šuta i drugog otpadnog materijala. Iskopanu zemlju izbaciti. Do 4 m. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Ručni iskop. Iskopanu zemlju prevesti i odložiti na gradilišnu deponiju. m3 15. Šut. m2 1. III kategorije. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Obračun po m3 odvezenog šuta. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m3 m3 m3 30.00 € 12. b. c. Ručni iskop zemlje. metlica i slično.00 € 43 . Ručni iskop. Bočne strane pravilno odseći. a dno nivelisati. m3 m3 6.00 € 3. mistrija.50 € 10. Ručni iskop zemlje. obeležiti po mestu nalaza i datumu i odložiti u kese ili kutije. dubine do 2 m. sa deponovanjem. Obračun po m3 zemlje. Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. mereno uraslo. Iskopanu zemlju pregledati. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. mereno uraslo. a dno nivelisati. Iskopanu zemlju utovariti. sa formiranjem sonde. Zemlju nabiti i grubo nivelisati. uz stalno prisustvo arheologa. Bočne strane pravilno odseći. a. a. krampova.00 € 45.50 € 14. Obračun po m2 očišćenog terena. Ručni iskop. m3 m3 9. Za značajnije arheološke nalaze u crtežima označiti položaj nalaza.50 € 4. b. Obračun po m2 očišćenog terena. Arheološki iskop zemlje i šuta. Posečenu vegetaciju. Mašinski iskop. Seča vegetacije. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Ručni iskop zemlje. u širokom otkopu. oprati ga. Seča gustog šiblja.9. b. izdvojiti arheološki materijal. Obračun po m3 zemlje. Mašinski iskop. Iskopavanja izvesti stručnom radnom snagom uz stalni nadzor arheologa. III kategorije. a. u širokom otkopu.25 € 18. mereno uraslo. utovariti na kolica i prevesti u neposrednu blizinu. Bočne strane pravilno odseći. III kategorije.

Okresanu zemlju prikupiti i odvesti na gradilišnu deponiju. m3 Čas 25. utovar. b. mistrija. Iskopanu zemlju izbaciti. utovariti na kolica i prevesti u neposrednu blizinu. krampova. izdvojiti arheološki materijal. oprati ga. krampova. Iskop vršiti u slojevima veoma pažljivo uz upotrebu ašova. Iskop vršiti u slojevima veoma pažljivo uz upotrebu ašova.00 € 27. uz stalno prisustvo arheologa. Iskopanu zemlju iz rova odbaciti na udaljenost od 2-5 m. Po radnom času. Čiste zemlje. Po radnom danu. m3 Čas 17. Obračun po m3 kamena. obeležiti po mestu nalaza i datumu i odložiti u kese ili kutije. špahtli. Obračun po m3 odbačene zemlje. Po radnom času. Iskopavanja izvesti stručnom radnom snagom uz stalni nadzor arheologa. mereno uraslo.21. lopata. Obračun po m3 zemlje.00 € 5. Za značajnije arheološke nalaze u crtežima označiti položaj nalaza. utovariti na kolica i prevesti u neposrednu blizinu. izdvojiti arheološki materijal. lopata.50 € 5. prevoz kolicima i slaganje na gradilišnu deponiju na udaljenosti do 50 m. a. Po m3. U toku i po završenim radovima sa gradilišta prikupiti šut. b. Prikupljane šuta.00 € 23.00 € 30. b. Za značajnije arheološke nalaze u crtežima označiti položaj nalaza. Po radnom času. a. Obračun po m2 površine iskopa. obeležiti po mestu nalaza i datumu i odložiti u kese ili kutije. Dan Čas 55. metlica i slično. Arheološko sondiranje bedema.00 € 5. višak zemlje i drugi otpadni materijal i odvesti na gradilišnu deponiju pristupačnu za utovar u kamion. Obračun po m3 prikupljenog šuta. a. špahtli. m3 2. Arheološko sondiranje temelja.25 € 29. Iskopavanja izvesti stručnom radnom snagom uz stalni nadzor arheologa. b. Iskopanu zemlju izbaciti. Obračun po radnom danu. Za značajnije arheološke nalaze u crtežima označiti položaj nalaza. oprati ga. Iskopanu zemlju pregledati. Iskopanu zemlju pregledati. m2 0. Po m3. uz stalno prisustvo arheologa. Odbacivanje zemlje od ivica iskopa.50 € 2. Iskopavanja izvesti stručnom radnom snagom uz stalni nadzor arheologa. metlica i slično. metlica i slično.50 € 28. krampova. mistrija. Prikupljane postojećeg kamena. Šuta. mereno uraslo. Arheološko sondiranje terena. oprati ga. Postojeće strane iskopa fino okresati. špahtli. obeležiti po mestu nalaza i datumu i odložiti u kese ili kutije. Obračun po m3 zemlje. Iskopanu zemlju izbaciti. a.00 € 44 . lopata. m3 6. Iskop vršiti u slojevima veoma pažljivo uz upotrebu ašova. izdvojiti arheološki materijal. uz stalno prisustvo arheologa.00 € 25. Iskopanu zemlju pregledati. Fino kresanje strana iskopa. mistrija. utovariti na kolica i prevesti u neposrednu blizinu. m3 m3 2.

m3 m3 11. a. Veće od 50 cm. Polivanje nastaviti svakodnevno do predaje radova. bez padavina i vetra.Festuca ovina 30 % .00 € 4. b. mereno uraslo.00 € 33. Zemlju oblikovati po projektu sa davanjem nadvišenja (nadmera) od 20% kako bi posle sleganja. mereno u kamionu. Iskopane delove posude pažljivo oprati i očistiti.00 € 6. Višak iskopane zemlje prevesti na deponiju gradilišta. Izvršiti razastiranje. Ručni utovar i odvoz zemlje i šuta.50 € 34.Trifolium repens 10 % Setvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po mirnom vremenu. Delove koji nedostaju rekonstruisati od gipsa ili drugog materijala.32.50 € 36. b. dubine po projektu. Kom. m3 m3 12. prema projektovanim niveletama. m3 2. Nabavka. Obračun po m3 zemlje. Do 50 cm. Do 15 cm. deponovanu prilikom iskopa. Obračun po m3 nasute zemlje. Kom. Ručni utovar. Otkopati zemlju u širokom otkopu.00 210. Za nasipanje koristiti čistu zemlju. a.Poa pratensis 20 % . Obračun po m3 zemlje. Utovariti šut na kamion i odvesti na gradsku deponiju. mereno uraslo. Kom. c. a. dovoz i razastiranje plodne čiste zemlje. Plodne čiste zemlje. Obračun po komadu posude. planiranje i nivelisanje terena u kosu rampu. d. Zemlju nasipati u slojevima od 20 cm kvasiti i nabiti do potrebne zbijenosti.Festuca rubra 40 % . m2 2. Preko fino isplaniranog terena izvršiti setvu travne smese: . restauraciju i konzervaciju posude. Humusne zemlje. Kom. Nasipanje zemlje sa nabijanjem.00 € € € € 45 . Izrada travnjaka na mestima označenim u projektu.00 125. Iskop zemlje za izradu škarpe. nabijanje.00 € 35. b.00 160. Mašinski utovar. Restauracija i konzervacija posude. visine do 15 cm. 60. sa gradilišne deponije. Obračun po m2 zatravljene površine. a potom uvaljati drvenim valjkom i izvršiti intezivno polivanje do punog nicanja trave. Izvršiti fino planiranje i valjanje drvenim valjkom. utovar. Obračun po m3 šuta. Po izvršenoj setvi seme utisnuti u zemlju gvozdenim ježom. Od postojećih delova izvršiti rekonstrukciju.50 € 20. Obrada arheoloških nalaza 1. zemlja zauzela projektovane kote. Do 30 cm. m3 7.

Sondiranja izvesti stručnom radnom snagom uz stalni nadzor konzervatora. Sonde tehnički. Sav arheološki materijal očistiti. Obračun paušalno. Obračun po radnom času. Sondiranja izvesti stručnom radnom snagom uz stalni nadzor konzervatora. dovratnika. Delove kapije i dovratnike pažljivo očistiti da se utvrde originali.00 € 46 . Obračun paušalno. Paušalno 120. 250. geodetski i foto snimiti i iscrtati u razmeri. doprozornika. Delove bedema pažljivo očistiti da se utvrde originali.00 € Sondiranje i čišćenje rastresenih bedema. Obračun paušalno. tehnike zidanja. Uraditi prateću tehničku i foto dokumentaciju. Sondiranje i čišćenje rastresenih delova kapije i kvadera dovratnika. Uraditi prateću tehničku i foto dokumentaciju. Paušalno 150. ložišta. podova. Obračun po radnom času. Sondiranja izvesti stručnom radnom snagom uz stalni nadzor konzervatora. Čas 6. Obračun paušalno. Uraditi prateću tehničku i foto dokumentaciju. Sondiranja izvesti stručnom radnom snagom uz stalni nadzor konzervatora. Sondiranjem utvrditi naknadno izvedene izmene na objektu. i drugih konstruktivnih elemenata. Uraditi prateću tehničku i foto dokumentaciju. Sondiranja izvesti stručnom radnom snagom uz stalni nadzor konzervatora. Arhitektonsko sondiranje i istraživanje spojeva i sučeljavanja zidova. Arheološko sondiranje terena radi dobijanja originalnih nivoa. Paušalno 2. Uraditi prateću tehničku i foto dokumentaciju. vrste maltera i slično.00 € 5. krovne konstrukcije. Arhitektonsko sondiranje objekta. konstruktivnog sistema. radi dobijanja podataka o stepenu oštećenja temelja.00 € 6. oprati i obraditi. niša. Paušalno 140. temeljnih zona. odnosno naknadno ugrađeni kvaderi.00 € 3. lukova. Uraditi prateću tehničku i foto dokumentaciju. Sondiranja izvesti stručnom radnom snagom uz stalni nadzor konzervatora. Čas 6.00 € 4. Arheološko sondiranje terena radi dobijanja originalnih nivoa i podataka o objektu. svodova. Ostali istraživački radovi 1. odnosno naknadne intervencije.5.

pokrivač Fasadna plastika Limarija Ograde. temelji Serklaži. 7. kapije Staze. 6. 2. 9. zidne obloge Zidovi. probijanja Otvori Malteri Podovi.3. 16. svodovi. 18. 3. 13. 5. 4. Nameštaj Štemovanja. podvlake Lukovi. 15. 20. slojevi Lamperije. 11. 12. 17. 10. DEMONTAŽE I RUŠENJA 1. 14. 19. balkoni Krovovi. 8. stubovi Stepeništa Tavanice. kolovoz Vodovod i kanalizacija Elektro instalacije Grejanje i klimatizacija Ostali radovi na demontaži i rušenju 49 49 50 52 55 58 59 63 63 64 66 68 70 73 75 76 77 80 81 82 47 .

.

b.0 m2. Za kanalizacione cevi. c. tavanice i slično pažljivo probiti rupe za prolaz cevi za vodovod.00 50.0 m2.00 € € € € Pažljiva demontaža plakara. Sudopere.00 6.00 € € € € 10. iz prostora koji se adaptira. Obračun po m2 površine prostorije. površine do 5. preseka 10x10 cm.50 15. izneti. d. Nameštaj deponovati u okviru objekta. c.50 € 2. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. površine do 3. Kom.0-10. Štemovanja. Obračun po komadu rupe.50 € 49 . Ormana. d. Kom. izneti. Kom Kom.0 m2. Kom. Za kanale klimatizacije. Preseka 10x10 cm. 10. Od kamena. Obračun po m2 površine prostorije. a. a. Obračun po komadu rupe. Nameštaj 1. b.0 m2. Pažljiva demontaža ugrađenog plakara. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. iz prostora koji se adaptira.00 80. Od 10-20. a. Demontirane plakare utovariti i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Vitrina. po m2. d. a. Od 5.00 35.1. Nameštaj po završenim radovima vratiti na prvobitno mesto. Plakar. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Za cevi grejanja. Demontirane plakare utovariti i odvesti na deponiju koju odredi investitor. m2 15.00 € € € € 10.00 12. Preseka 30x30 cm. e. Kom.00 € € € € € Probijanje zida za prolaz vodovodnih cevi. Kom. Do 5. Preseka 10x20 cm.00 4. c. Kom. Kom. Kom. 7. Kom. Bušenje rupa za postavljanje instalacija. Iznošenje postojećeg nameštaja.50 6. m2 0.00 35. Kroz zid pažljivo izvesti šliceve za postavljanje cevi.00 25. 6. Pomeranje postojećeg nameštaja. m2 1.0 m2. Obračun po komadu plakara. Pažljivo šlicevanje zida od opeke za prolaz vodovodnih cevi.00 75. Plakara. Za vodovodne cevi. Kom. Kom. Preseka 20x20cm. Obračun po m1 šlica. c. e. Šut prikupiti.25 € 11. d. b. probijanja 1. Od opeke. 5. 5.50 € 7. Kom. b. Kom. Šut prikupiti.00 100. m1 m1 2. Obračun po komadu plakara. izneti.50 10. Šut prikupiti. Kom. Kroz zidove. Preseka 50x50 cm.

Preko 5.00 € 7. da se ne rastrese zidna masa. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Prozore očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. Šut prikupiti. Obračun po komadu prozora. Pažljivo šlicevanje zida od opeke za prolaz kanalizacionih cevi.00 € 45.00 € 14. Demontirane prozore sklopiti.00 € Pažljiva demontaža prozora. Od opeke. Šut prikupiti. Obračun po komadu otvora. b. Pažljiva demontaža prozora. izneti. Za stubove. 30.00 € 18. preseka 25x25 cm. m2 m2 25. Za serklaže.00 m2. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. b.00 € 15. Obračun po komadu prozora. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. da se ne rastrese zidna masa. Šut prikupiti. Šut prikupiti. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. površine do 2. Do 2. U cenu ulazi i podupiranje. Armirano betonska ploča.50 € 3. m1 m1 10. Probijanje izvesti pažljivo. sečenje armature itd.00 € 18. Kom.00 € 25. 4.00 m2. a. Kom. b. Otvori 1. površine do 2. a. c. Štemovanje zidova za betonske stubove. Od kamena. 5.00 € 16. Od 2. Od 2. c. a. Probijanje pregradnog zida od opeke za izradu otvora vrata. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Kom. Pažljivo rušiti delove zida. Obračun po m1 šlica.00-5.00 € 135. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i podupiranje. m1 m1 10. Kom. Obeležiti prozore i pažljivo demontirati vodeći računa da se ne oštete. Pažljivo rušiti delove zida. otvor dimenzija 50x50 cm. Probijanje konstruktivnog zida od opeke za izradu otvora vrata. Preko 5. U cenu ulazi eventualno podupiranje i skela. Kom. b. b. Probijanje armirano betonske ploče. Obračun po m2 zida. Od kamena.00 € 10. Od opeke. m3 m3 85. Kroz zid pažljivo izvesti šliceve za postavljanje cevi. da se ne rastrese zidna masa. 10. a.00 € 16. izneti. Kom.00 € 20.00 m2.00 € 20.00 m2. a. Od kamena. izneti. a.00 m2. Obračun po m1 šlica.00-5. b.00 m2. Od opeke. Kom. Kom. koji se ponovo se ugrađuju. b. Međuspratne konstrukcije sa puniocima.00 € 50 .00 m2. Do 2.00 m2. a. Pažljivo rušiti delove zida.12. U cenu ulazi i pomoćna skela. izneti. Obračun po m3 zida.

50 € 15.50 € 10. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju.00 € 13. Demontiranu rešetku prozora utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Demontaža doprozornika od kamena. površine do 2. udaljenu do 15 kilometara. a.00 € 25. b. Vrata očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. Šut prikupiti. Obračun po komadu vrata. Obeležiti vrata i pažljivo demontirati vodeći računa da se ne oštete. a. Pažljiva demontaža vrata.00-5. Metalna vrata. Krovni prozor. izneti. e. c.50 € 19.7. Obračun po m2 izloga.00 € 25. Ulazna vrata. Okvira vrata. Metalni prozor. Pažljiva demontaža izloga od drveta sa prethodnim vađenjem stakla. Drveni izlog. f.00 m2. Kom.00 € 35. Demontirana vrata sklopiti. c. Garažna vrata.00 m2. Obračun po komadu vrata.00 € 16. Pažljiva demontaža krovnog prozora. Kom.50 20. Obračun po m2 rešetke. a. Kom. Portala. Od 2. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. preseka 20x20 cm. 15. a.00 € 8.00 17. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. 12. Doprozornika. b. jer se ponovo ugrađuje. Obračun po m1 doprozornika. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Nadvratnika. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor.00 m2.00 m2. koji se ponovo se ugrađuju. Kom. Pažljiva demontaža rešetke prozora. Kamen obeležiti.00 17.00 € 19. Kom. površine do 2. d.00 € 7. m2 2.00 € € € € € € € 51 . Pažljiva demontaža ulaznih vrata zajedno sa štokom.00 m2. 7.50 25. Kom. g. m2 m2 12. Obračun po komadu prozora. Kom.00-5. Kom. Kom. Pažljivo demontirati kamen.50 € 17. 4. b.50 20. Okvira prozora. Preko 5. Demontirane prozore sklopiti. Preko 5. Do 2. c. b. Kom. b.50 € 10. Materijal očistiti. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 17.50 € 7. Pažljiva demontaža vrata zajedno sa štokom.0 m2. površine do 2. a. Od 2. Obračun po komadu vrata. Dovratnika.00 15. Kom.00 m2. a. c. Metalni izlog.00 m2. Do 2.00 m2. Demontirana vrata sklopiti. Nadprozornika.

otvori se odbijaju. Obračun po m2 obijene površine. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obijanje maltera sa plafona.00 € 3. za ponovnu upotrebu. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Cementnog maltera. c. c. Mermernih ploča. Šut prikupiti. a. Obračun po m2 obijene površine.4. Šut prikupiti.00 € 52 . otvori se odbijaju. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. m2 1. Krečnog maltera. a površinu fasadnih zidova opeka očistiti čeličnim četkama i oprati vodom. Po obijanju maltera klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm.75 € 12.00 € 11. a površinu opeke očistiti čeličnim četkama. Krečnog maltera.50 € 9. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih zidova. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. b. b. Krečnog maltera. b. izneti. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. izneti. Obijanje krečnog maltera sa fasadnih zidova.50 € 10. Pažljivo skidanje blatnog maltera sa bondručnih zidova.00 € 2. izneti. Keramičkih pločica. c. m2 m2 m2 1. Šut prikupiti. izneti i odložiti na gradilišnu deponiju. Obračun po m2 obijene površine. a. Produžnog maltera.00 € 3. Obiti pločice sa malterom i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. a.75 € 2.50 € 7. Obračun po m2 obijene površine. Malter prikupiti. m2 2. otvori se odbijaju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti.75 € Delimično obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih zidova. otvori se odbijaju. Obračun po m2 obijene površine.00 € 2. m2 m2 4. Produžnog maltera. Obračun po m2 plafona. Obijanje maltera sa plafona sa plafonskom konstrukcijom od trske i letvi.50 € 3. šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Cementnog maltera. izneti. Obračun po m2 plafona. Obiti malter. Cementnog maltera. Malteri 1. Šut prikupiti. šut prikupiti. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. a. Obiti malter. izneti. Obijanje zidnih keramičkih pločica zajedno sa malterom. m2 2. b. m2 m2 m2 2.50 € 3. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Produžnog maltera. otvori se odbijaju. m2 m2 m2 2. 4.

Obijanje krečnog maltera sa kalkanskih zidova. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. Klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Obračun po m2 obijene površine.00 € 53 . c. Malter obiti pažljivo. izneti. Oštećene livene elemente plastike skinuti. Obračun po m2 obijene površine fasade. Pre obijanja maltera na svakoj vrsti vučenog profila ostaviti po dva najbolje sačuvana profila u širini 20-30 cm za uzimanje otiska i kao kontrolni profil. Obijanje produžnog maltera sa sokle. Po dva najbolje sačuvana elementa plastike izabrati sa nadzornim organom i pažljivo demontirati za izradu modela i kalupa. Obijanje krečnog maltera sa fasadnih zidova sa vučenim profilima i ornamentalnom plastikom. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm.00 € 4. Obračun po m2 obijene površine.15.). m2 m2 2. Šut prikupiti. samarica.00 € 3.00 € 2.) i skinuti livene elemente plastike. b.50 € 3. Krečnog maltera. a površinu kalkana čeličnim četkama i oprati vodom. b.00 € 3. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. da se zidani delovi vučenih profila ne oštete. otvori se odbijaju.00 € 21. b. m2 m2 m2 3. Cementnog maltera.00 € 28. ali se ništa ne razvija i ne dodaje. Produžnog maltera. a čeličnim četkama opeku i očišćene zidove oprati vodom. Šut prikupiti. a čeličnim četkama opeku i očišćene zidove oprati vodom. solbanka i dr. Produžnog maltera. Šut prikupiti. Produžnog maltera. Delimično obijanje krečnog maltera sa fasadnih zidova sa vučenim profilima i ornamentalnom plastikom. m2 m2 m2 3. Produžnog maltera. Šut prikupiti. m2 m2 m2 3. Obijanje vršiti sa pravilnim odsecanjem ivica.50 € 26. izneti. a. a. samarica. a čeličnim četkama opeku i očišćene zidove oprati vodom.50 € 4. Obračun po m2 obijene površine. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Cementnog maltera. otvori se ne odbijaju. a. a. Obiti malter sa fasade.50 € 4. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. Produžnog maltera. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. izneti. Obiti dotrajali malter sa delova fasade. Po obijanju maltera klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. m2 m2 2. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Cementnog maltera. Pre obijanja maltera na svakoj vrsti vučenog profila ostaviti po dva najbolje sačuvana profila u širini 2030 cm za uzimanje otiska i kao kontrolni profil. m2 m2 3. a. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. vučenih profila (venaca. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Malter obiti pažljivo. šambrana. b. Cementnog maltera. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 18. Delimično obijanje krečnog maltera sa fasadnih zidova. Šut prikupiti. da se zidani delovi vučenih profila ne oštete. Krečnog maltera. Obračun po m2 obijene površine. c. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. b. šambrana. c. Cementnog maltera.00 € 3. Krečnog maltera. otvori se odbijaju. Krečnog maltera. Produžnog maltera. Delimično obijanje produžnog maltera sa sokle. solbanka i dr. Klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Obračun po m2 sokle.00 € 24. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. izneti. Šut prikupiti.50 € 4. vučenih profila (venaca.

Po dva najbolje sačuvana elementa plastike izabrati sa nadzornim organom i pažljivo demontirati za izradu modela i kalupa. Obiti dotrajali veštački kamen sa ravnih delova fasade. m2 6. izneti.00 € 35.00 € 54 . Obijanje izvesti pravilnim odsecanjem ivica. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija veštački kamen. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija veštački kamen. m2 3. Obijanje veštačkog kamena izvršiti pažljivo. a površine svodova i lukova čeličnim četkama i oprati vodom. samarica. Obijanje maltera izvršiti pažljivo.00 € 36. Oštećene livene elemente plastike skinuti. otvori se ne odbijaju. Po obijanju veštačkog kamena klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati soklu vodom. m2 7.50 € 32. Šut prikupiti. Šut prikupiti. m2 3. Po obijanju veštačkog kamena i podloge klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati zidove vodom. ali se ništa ne razvija i ne dodaje.) i skinuti livene elemente plastike. izneti. izneti. Po obijanju veštačkog kamena klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati zidove vodom. Obijanje izvesti pravilnim odsecanjem ivica. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 3. Obiti veštački kamen i podlogu sa fasade. Obijanje veštačkog kamena i podloge sa sokle. Delimično obijanje veštačkog kamena i podloge sa sokle.75 € 33. m2 6. Pre obijanja kamena na svakoj vrsti vučenog profila ostaviti po dva najbolje sačuvana profila u širini 20-30 cm za uzimanje otiska i kao kontrolni profil. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. šambrana. Pažljivo obijanje maltera sa svodova i lukova. Šut prikupiti. Obračun po m2 sokle. Obračun po m2 obijene površine. otvori se odbijaju.30. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija veštački kamen. m2 7. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 obijene površine fasade. otvori se odbijaju. da se zidani delovi vučenih profila ne oštete. vučenih profila (venaca.). izneti. izneti. Šut prikupiti. Obijanje izvesti pravilnim odsecanjem ivica. Obračun po m2 obijene površine. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obijanje veštačkog kamena i podloge sa fasadnih zidova. Obračun po m2 obijene površine. Obijanje veštačkog kamena i podloge sa fasadnih zidova sa vučenim profilima i ornamentalnom plastikom. Delimično obijanje veštačkog kamena i podloge sa fasadnih zidova sa vučenim profilima i ornamentalnom plastikom. Delimično obijanje veštačkog kamena i podloge sa fasadnih zidova. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 31. vodeći računa da se zidani delovi vučenih profila ne oštete. šambrana. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i očišćene zidove oprati vodom. Šut prikupiti. Veštački kamen obiti pažljivo. Po obijanju veštačkog kamena i podloge klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati soklu vodom. solbanka i dr. solbanka i dr. Po obijanju maltera klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Obračun po m2 obijene površine.00 € 34. Šut prikupiti. vodeći računa da se površina opeke ne ošteti. vučenih profila (venaca. Po obijanju veštačkog kamena klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati zidove vodom. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. samarica. Šut prikupiti. Obračun po m2 obijene površine.

c. a zidne površine čeličnim četkama i oprati vodom. Skidanje brodskog poda zajedno sa lajsnama.00 € 10. izneti. Obračun po m2 poda. Brodski pod. štafni i sloja peska. zajedno sa lajsnama. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.75 0. 1. Šut prikupiti. m2 1. Obračun po m2 poda. Skidanje poda od tapisona.75 0. Skinuti nasip izneti. m2 m3 3. Brodski pod skinuti.37. upakovati. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. Šut prikupiti. slepi pod. debljine do 10 cm. Skidanje slepog poda. izneti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Skidanje poda od parketa zajedno sa lajsnama. m2 m2 1. Šut prikupiti. Po obijanju veštačkog kamena klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati ogradu vodom.50 € 38. m2 2. otvori se odbijaju. d. Od vinaza. Parket skinuti. upakovati. Obračun po m2 ograde. slojevi 1. e. a. štafnama i slojem peska. Po m2. Šut prikupiti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m2 poda. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od tapisona. Tapison skinuti.25 € Skidanje brodskog poda sa slepim podom. izneti. Obračun po m2 slepog poda. Čišćenje fuga zidova od opeke. m2 m2 m2 m2 m2 0. izneti. Od kamena. a. štafne i lajsne skinuti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 5. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 očišćene površine. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. b.00 € € € € € 9. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Od opeke. m2 6.00 € 25. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm.00 € 3. m2 2. Šut prikupiti. Skidanje nasipa ispod podova. Podovi. Od itisona.00 € 4. Šut prikupiti. b.00 € 55 . utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. m2 2.90 0.25 € 1. Od jumba. Obračun po m2 poda. Obračun po m2 poda. Po m3. Slepi pod i štafne skinuti. Obijanje veštačkog kamena i podloge sa ograde. Od vinfleksa.90 1.

Do 8 cm. Do 6 cm. Skidanje poda. d.00 8. c. debljine do 6 cm.50 € 18. Šut prikupiti.00 € 6.00 € € € € 30.00 8. Obračun po m2 poda. Rušenje betonske podne ploče. a. a. Po m3. Obiti pločice i skinuti podlogu do betonske konstrukcije. m2 m2 m2 m2 3.12. b. 1.50 € 19. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Lajsne. b. Kom. šut izneti. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 m2 m2 m3 5. Do 15 cm. Do 8 cm. Cementna košuljica ispod poda. Pažljiva demontaža praga vrata. Pažljiva demontaža drvenih podnih lajsni. Skidanje poda od keramičkih pločica. Skidanje poda od opeke sa skidanjem podloge. m2 m2 4. Obračun po m1 lajsni. Cementnu košuljicu skinuti do betonske konstrukcije. b.25 4.50 4. Od mermernih ploča. Od kamenih ploča.00 € 56 . Šut izneti.00 € 22.00 10. b.00 3. a. Od keramičkih pločica. Skidanje sloja betona ispod poda. cementna košuljica. d. Ploče demontirati i podlogu skinuti do betonske konstrukcije.00 75. Lajsne demontirati i očistiti za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. m2 m2 m2 3.50 € 1. m2 m2 m2 m3 6. Obračun po m2 poda.00 € € € € 26. Od granitnih ploča. postavljenih u cementnom malteru. c. d. m1 m1 0. Sokle. Po m3. Prag demontirati i očistiti za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Skinuti sloj razbiti. Skidanje podnih mermernih ploča. Obračun po m2 sloja. Šut izneti. Obračun po m2 poda. šut izneti.00 € € € € 16. postavljenih u cementnom malteru. m2 2. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. debljine do 8 cm. c. Obračun po m2 poda. Obračun po m2 poda. c. Obračun po komadu praga. cementne košuljice. Opeku očistiti od maltera i složiti. Od teraco ploča. Od teraca.00 120. b. Pod. a. Do 10 cm. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 31. a. a. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. Šut izneti. Od klinker pločica.00 10. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 3.50 € 5. Do 12 cm.

50 € 35. Obračun po m2 poda. šut izneti. očistiti. Mermernih ploča. m1 1. izneti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. štafne i lajsne pažljivo demontirati. postavljenih u cementnom malteru. Pločice očistiti od maltera i složiti. Šut prikupiti. šut izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. slepi pod. složiti po vrsti. Pažljiva demontaža brodskog poda zajedno sa lajsnama. Obračun po m1 sokle. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Brodski pod.50 € 38. složiti po vrsti.00 € 42. m2 m2 m2 15.00 € 36. Šut izneti. Obračun po m2 poda. očistiti. štafnama i slojem peska.50 € 57 . Keramičkih pločica. očistiti. Šut prikupiti. Brodski pod sa slepim podom. Demontaža poda od kamenih ploča.00 € 45. Pažljiva demontaža podnih keramičkih pločica. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. upakovati. Šut izneti. m2 m2 3. b. Slepi pod. Parket. m2 5. Teraco ploča. postavljenih u cementnom malteru.00 € 37. Demontaža poda od opeka sa skidanjem podloge. složiti po vrsti. upakovati. m2 5. Brodski pod pažljivo demontirati. Kamen očistiti od maltera. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 poda. složiti po vrsti. Pažljiva demontaža parketa sa slepim podom.00 € 10. Opeku očistiti od maltera i složiti. očistiti. Pažljiva demontaža parketa zajedno sa lajsnama. Ploče demontirati i podlogu skinuti do betonske konstrukcije. Šut prikupiti. izneti. Pažljiva demontaža slepog poda. upakovati. Obračun po m2 poda. a. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. zajedno sa lajsnama. Obračun po m2 poda. b. izneti. m2 m2 m2 10. m2 1. zajedno sa lajsnama.33. c. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 9. Pločice i podlogu skinuti do betonske konstrukcije. m2 4.00 € 12. Granitnih ploča. Parket i lajsne pažljivo demontirati.00 € 9. Šut prikupiti. a. štafne i lajsne pažljivo demontirati. Ploče očistiti od maltera i složiti. izneti.50 € 41. Demontaža sokle od kamena. a. c. Obračun po m2 poda. Klinker pločica. Kamenih ploča. štafni i sloja peska. upakovati. visine do 15 cm. Obračun po m2 poda. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 4. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju.

m2 m2 2. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. izneti. Skidanje konstrukcije lamperije. Šut prikupiti. Obračun po m2 lamperije. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 2. Od letvi i trske. Plafon "Hanter Daglas". b. a. Obračun po m2 plafona. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b.50 € 2. izneti. Lamperije sa konstrukcijom. Lamperije sa konstrukcijom. Izdvojiti upotrebljiv materijal. m2 m2 2. 3.00 € 2. b.00 € 8. Obračun po m2 plafona. m2 m2 m2 3. Šut prikupiti. Izdvojiti upotrebljiv materijal i složiti. a. izneti. c. Izdvojiti upotrebljiv materijal. izneti. Plafon "Amstrong". Izdvojiti upotrebljiv materijal.00 € 58 .50 € 11. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Skidanje plafonske konstrukcije od trske i letvi. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 m2 m2 1.00 € 7.50 € Skidanje sa plafona lamperije sa konstrukcijom. Skidanje sa zidova lamperije sa konstrukcijom. Izdvojiti upotrebljiv materijal i složiti. Šut prikupiti. Skidanje daščanog plafona. Šut prikupiti. Šut prikupiti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. a. b. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 plafona.00 € 2. a. Skidanje spuštenog plafona od gips kartonskih ploča sa konstrukcijom. Skidanje plafonske konstrukcije od letvi i blatnog maltera. Lamperije.50 € 2. Obračun po m2 lamperije. Šut prikupiti. izneti. m2 m2 2. izneti. Izdvojiti upotrebljiv materijal.50 € 4.6. Od letvi i blatnog maltera. a. zidne obloge 1. m2 1. Daščanog plafona. b. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Lamperije sa filungama. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 9. Obračun po m2 lamperije. Obračun po m2 plafona. c. Od heraklit ploča i štafni. Izdvojiti upotrebljiv materijal i složiti. Od rabica i armaturne mreže. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 1. Šut prikupiti.50 € 6. Gips kartonske ploče. Lamperije. Šašovca. m2 m2 2. Lamperije.00 € 1. izneti.

Šut prikupiti. m3 m3 35.00 € 0. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. temelji 1. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obiti pločice sa malterom i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. m2 m1 2. Izdvojiti upotrebljiv materijal.50 € 7. a. Demontaža opšivke strehe.00 € 23. pažljivo demontirati.00 € 2. složiti po vrsti. c.00 € 59 . b. Od špar betona. Čeone daske strehe. Rušenje betonskog temelja izvesti ručnim ili mašinskim putem.50 € Rušenje temelja od betona. otvori se odbijaju. izneti. Lamperije sa filungama. Opšivku strehe obeležiti. m2 m1 6. m2 m2 4.00 € 52. b. a. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. upakovati.00 € 42.00 7. Mermernih ploča. Od betona. složiti po vrsti. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu.00 € 6. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Zidovi. b. a.00 € 3. m2 m2 4.75 € 15. Obračun po m2 obijene površine.00 € € € € 21. izneti. Obračun po m2 strehe. Lamperiju demontirati.13. Čeone daske strehe. Rušenje temelja od opeke. Daščanog plafona. 3. Od opeke. Lamperije. a. Obijanje zidnih keramičkih pločica zajedno sa malterom. Pažljiva demontaža lamperije sa zidova. po m1.50 € 17.50 10. Obračun po m2 strehe. upakovati. m2 m2 m2 m2 6. d.00 9. Obračun po m3 temelja. Šut prikupiti. Šašovca. Lamperije sa filungama. b. b. b. izneti. Obračun po m2 lamperije. Pažljiva demontaža lamperije sa plafona. izneti. Šut prikupiti. Lamperije. Šut prikupiti. Opšivke strehe. očistiti. b. Skidanje opšivke strehe. Obračun po m3 temelja. a. Od kamena. izneti. očistiti. a površinu opeke očistiti čeličnim četkama.50 € 125. Šut prikupiti. Obračun po m2 plafona. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Opšivke strehe. Keramičkih pločica. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Lamperiju demontirati. a. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. m3 m3 m3 55. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. c. izneti. Od armiranog betona.

Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima. otvori se odbijaju. izneti. izvaditi čatmu i skinuti drvene grede. U cenu ulazi i pomoćna skela. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela. nadvratnicima i svim oblogama na zidu. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m3 zida.50 € 15. otvori se odbijaju. Nadzitka. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. b. Upotrebljive siporeks blokove očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m3 52. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Rušenje sokle od kamena. nadvratnicima i svim oblogama na zidu. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. izneti. m3 40. otvori se odbijaju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Rušenje zidova od blokova. otvori se odbijaju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima i svim oblogama na zidu. izneti. Šut prikupiti. Upotrebljivi kamen očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju.00 € 16. nadvratnicima i svim oblogama na zidu. Rušenje zidova od siporeks blokova. Šut prikupiti. izneti. m2 10. izneti. Rušenje zidova od kamena. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 8. izneti. U cenu ulazi i pomoćna skela. a. m3 m3 m3 50. Obračun po m3 kalkana. Rušenje fasadnih zidova od opeke u produžnom malteru. a. Šut prikupiti. Obračun po m3 zida. Rušenje zidova od opeke u produžnom malteru. Šut prikupiti. Obračun po m3 zida. Obračun po m2 zidova.00 € 7. otvori se odbijaju. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 52. U cenu ulazi i pomoćna skela. Rušenje bondručnih zidova sa ispunom i blatnim malterom. c. m3 35. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Konstruktivnih zidova. Obračun po m3 sokle. b. m3 m3 40. Obračun po m3 zida. Šut prikupiti. Nosećih zidova. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima. izneti.00 € 55. Obiti blatni malter. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 60 . m3 55. m3 47. Fasadnih zidova. Obračun po m3 zida. Kalkana. izneti. nadvratnicima i svim oblogama na zidu.6. Šut prikupiti. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima.00 € 13. Šut prikupiti. Drvene grede složiti na deponiju gradilišta. Upotrebljiv kamen očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju.00 € 55. Rušenje zidova kalkana od opeke u produžnom malteru. U cenu ulazi i pomoćna skela.50 € 9.00 € 12. Upotrebljive blokove očistiti od maltera i složiti na deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.

Rušenje dimnjaka od opeke u produžnom malteru. U cenu ulaze i rušenje kape i pomoćna skela. Demontaža zidova od kamena. pažljivo demontirati. Rušenje dimnjaka etažnog grejanja. za ponovnu upotrebu.00 € 24. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 temelja. Obračun po m3 dimnjaka. m3 60.50 € 26. c. m3 75. Obeležiti kamen. izneti.50 € 29. Debljine 15 cm. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Debljine 10 cm. m1 1. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Pažljivo porušiti temelj.00 12. Demontaža drvenih temeljnih greda. za ponovnu upotrebu. za ponovnu upotrebu. visine do 20 cm. pažljivo demontirati. m1 14. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 25. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti. m2 m2 m2 m2 m2 5. pažljivo demontirati. Šut prikupiti. Obračun po m1 venca. Rušenje pregrade od luksfer prizmi. a. izneti. izneti. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju.00 € 61 . Šut prikupiti. izneti. Obeležiti temeljne grede. Pažljivo rušenje temelja od kamena.00 € € € € € 23. Obračun po m2 zida. Debljine 7 cm. Debljine 12 cm. izneti.00 € 27. Rušenje dimnjaka od opeke u produžnom malteru iznad krova. Debljine 25 cm. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Rušenje pregradnih zidova od opeke debljine 7 cm. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. e. izneti. m3 75. m3 82. nadvratnicima i svim oblogama na zidu.25 € 18. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Dimnjak pažljivo porušiti. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obeležiti kamen. m3 42. U cenu ulaze i rušenje kape i pomoćna skela.17. b. Obračun po m2 zida. sa obeležavanjem kamena. U cenu ulaze i rušenje kape i pomoćna skela. Obračun po m1 greda. otvori se odbijaju. Šut prikupiti.00 7. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Dimnjak sa dimnjačkom kapom pažljivo porušiti. Obračun po m3 dimnjaka. Opeku očistiti i složiti na gradilišnu deponiju.00 8. kamen očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Obračun po m3 dimnjaka. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 28.00 6. Demontaža venca od kamena. Dimnjak pažljivo porušiti. Šut prikupiti. m2 4. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 zidova. izneti. d.

stubove. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. izneti. Obračun po m2 zidova. Obeležiti talpe. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Drvene elemente. m2 4. grede i slično. gips kartonskih ploča i termo izolacije. Demontirati drvene elemente. m2 6. Obeležiti stubove. Demontaža pregradnih lako montažnih zidova. Pregrade pažljivo demontirati. m2 4. spustiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Demontaža staklene pregrade. Demontaža drvene pregrade. Šut prikupiti. m2 17. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontaža lako pregradnih zidova. Pregrade pažljivo demontirati. izneti. kosnike. izneti. Šut prikupiti. Obračun po m2 zidova.50 € 37.30. Zidovi se sastoje od roštilja od gredica. grede i slično. pažljivo demontirati. jer se ponovo ugrađuju. Šut prikupiti. Obračun po m2 zidova. Obračun po m2 zidova. izneti. izneti. demontirati drvene elemenata. Demontaža drvenih zidova.50 € 33. Šut prikupiti. Šut prikupiti. izneti. spustiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Demontaža bondručne konstrukcije zidova. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. spustiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km.00 € 32. upotrebljiv materijal očistiti. Obeležiti stubove.50 € 31. spustiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 10. Pregrade pažljivo demontirati. Obračun po m2 pregrade. Demontaža bondručnih zidova. izneti. Obračun po m2 pregrade. kosnike. jer se ponovo ugrađuju. jer se ponovo ugrađuju. obloženih gips kartonskim pločama. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 35. Demontaža montažnih pregrada. upotrebljiv materijal očistiti. m2 5. Obiti blatni malter i prikupiti na gradilišnu deponiju. Obračun po m2 pregrade. kosnike. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. Pažljivo demontirati pregradu. Šut prikupiti.25 € 62 . izneti. grede i slično. upotrebljiv materijal očistiti. m2 4. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. upotrebljiv materijal očistiti. Šut prikupiti. upotrebljiv materijal očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Izvaditi čatmu. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Pregrade pažljivo demontirati. Obračun po m2 pregrade. m2 12.00 € 36.25 € 34. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.

U cenu ulazi i pomoćna skela. b. izneti. b.00 € Demontaža čeličnih nosača nadvratnika.00 € 8. za ponovnu upotrebu. c. m1 m1 m1 3. Rušenje svodova od opeke. Od kamena. 4. Šut prikupiti. Pažljivo demontirati luksfer prizme i ram. b. Šut prikupiti. Materijal pažljivo očistiti. m3 m3 50. spustiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Pažljivo demontirati nadvratnik. c. 3. Demontaža zida od luksfer prizmi. Obračun po m3 lukova. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. U cenu ulazi i pomoćna skela.50 € 7. Serklaža. izneti. a. Od opeke. b.00 € 110. U cenu ulazi i pomoćna skela.50 € 35. stubovi 1. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 60. Obračun po m3 serklaža. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju.00 € 63 . Šut prikupiti.00 € 5. m3 m3 65.50 € 9. izneti. Nadprozornika.00 € 75. Serklaži. izneti. m1 m1 m1 6. izneti. Od opeke. izneti. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 6. a. Podvlaka. Šut prikupiti. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Podvlaka. Greda. Nadprozornika. Pažljivo demontirati nadvratnik. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 125. Demontaža drvenih nosača nadvratnika.00 € 9. za ponovnu upotrebu. b. Rušenje stubova od opeke. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Rušenje armirano betonskih serklaža. Obračun po m1 nadvratnika. Obračun po m3 stubova.50 € 4. Nadvratnika. m3 m3 m3 125. b. c. Lukovi. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Od opeke. Obračun po m2 zida. Obračun po m1 nadvratnika. Šut prikupiti.00 € 7. grubo očistiti i složiti u magacin. m3 m3 27.38. m2 6. Rušenje izvesti pažljivo. Obračun po m3 svodova. Nadvratnika. podvlake 1. Od kamena. a. Šut prikupiti. a.00 € Rušenje lukova od opeke. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. grubo očistiti i složiti u magacin. Od kamena. svodovi. Podvlaka.

Demontaža stubova od opeke.00 € 11. Obračun po m3 stepenika. a. sečenje armature itd.00 € 120. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m1 stepenika. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. očistiti opeku i deponovati na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti. Pažljivo demontirati lukove od opeke. Šut prikupiti. Šut prikupiti. Od opeke. Šut prikupiti. Rušenje podesta. U cenu ulazi i pomoćna skela. izneti.00 € 4. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 5. Šut prikupiti.00 € 6. 2. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Rušenje stepenika od kamena. m3 52. Šut prikupiti. izneti. b. Pažljivo demontirati svod od opeke. Šut prikupiti. m1 2. b. Šut prikupiti. U cenu ulazi i pomoćna skela. Rušenje podesta izvesti pažljivo. Rušenje stepenika od betona. m3 m3 55. Rušenje stepeništa izvesti pažljivo. m3 30. U cenu ulazi i pomoćna skela. Od opeke. Obračun po m3 stepeništa. Obračun po m3 svoda. Demontaža lukova od opeke. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. sečenje armature itd. U cenu ulazi i pomoćna skela. Od kamena. U cenu ulazi i pomoćna skela. b. izneti. m3 m3 75. Obračun po m3 stuba. očistiti opeku i deponovati na gradilišnu deponiju. Obračun po m2 ploče. Od kamena. Obračun po m1 stepenika. Rušenje stepeništa.00 € 3.50 € Rušenje stepeništa od opeke starog formata. a. izneti. U cenu ulazi i pomoćna skela. Pažljivo demontirati stubove od opeke. Rušenje stepeništa izvesti pažljivo.50 € 5. sa stepenicima. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. očistiti opeku i deponovati na gradilišnu deponiju. Od opeke. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Obračun po m3 stepeništa. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. m3 m3 100.00 € 10. m1 4. Rušenje stepenika od opeke.00 € 65. Šut prikupiti.00 € 9. Od kamena.7. m3 35. Stepeništa 1.00 € 85. Demontaža svoda od opeke.00 € 64 . Obračun po m3 luka. od armiranog betona. Upotrebljiv kamen očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju.

a. Demontaža stepenišne metalne konstrukcije. Od tapisona. za ponovnu upotrebu. izneti.00 € 14.50 € 15.00 € € € € 13. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m1 stepenika. Demontaža stepenika od drveta. Šut prikupiti. Pažljivo demontirati oblogu stepenika stepeništa da se ne ošteti.00 € 8.75 € 5. c. Demontaža obloge stepenika od drveta. Delove obloge očistiti i složiti u magacin. Obračun po m1 stepenika. po m2.00 3. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. Od drveta. Šut prikupiti. izneti. izneti.50 € 6. ogradu. Rušenje obloge stepenika od teraca sa podlogom. izneti.00 € 19. delove konstrukcije stepeništa očistiti i složiti u magacin. sečenje armature itd. Šut prikupiti. Šut prikupiti. Obračun po m1 stepenika. izneti. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. b. Pažljivo demontirati metalnu konstrukciju stepeništa. m2 5.00 € 16. m1 m1 m1 m2 2. m1 m1 m1 2. Obračun po m3 kraka stepeništa. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 65 . Šut prikupiti. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 0. Od pločica. Obračun po m2 stepeništa. izneti.00 3. Obračun po m1 ograde. m1 6. Pažljivo demontirati drvene stepenike.50 € 9. gazišta. Rušenje stepenišnog kraka sa stepenicima. Stepenike grubo očistiti i složiti u magacin. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Od teraca. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Kg 2. izneti. Rušenje kose ploče stepeništa. b. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € 14. za ponovnu upotrebu. Od kamena. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. d. Delove stepeništa grubo očistiti i složiti u magacin. Od kamena. Šut prikupiti. Šut prikupiti. Šut prikupiti. za ponovnu upotrebu. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontažu izvršiti pažljivo.50 5. m3 47. Demontaža metalnog stepeništa. za ponovnu upotrebu. Od drveta. U cenu ulazi i pomoćna skela. izneti. Od metala. Obračun po kg konstrukcije stepeništa. Rušenje ograde stepeništa od opeke. m1 m1 m1 4. c. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 10. Od teraca. Rušenje kose stepenišne ploče izvesti pažljivo. sečenje armature itd. podest. Obračun po m2 ploče. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od kamena.7. Rušenje stepenišnog kraka izvesti pažljivo. c.

Obračun po m2 ploče. Od kovanog gvožđa. izneti. Rušenje betonske ploče izvesti pažljivo. Demontažu izvršiti pažljivo.22. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 15. a. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € Skidanje daščanog karatavana. Od tapisona. Sitnorebraste tavanice. izneti. Drvene ograde.00 12. Od drveta. b. d. m2 m2 m2 m2 m2 17. Livene ograde.00 € 1.50 € 25.00 12. a. izneti. U cenu ulazi i pomoćna skela. Skidanje blatnog maltera sa karatavana. m2 5. Tavanice od monte. Betonske tavanice. Skidanje blatnog maltera i daščane oplate karatavana. m2 3. Upotrebljiv materijal očistiti. m2 m2 m2 5. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 tavana. m2 2. Šut prikupiti. b. e. Armirano betonske ploče. Rušenje armirano betonske ploče zajedno sa serklažima i podvlakama. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 14.00 € 5. Od metala i stakla. d. Demontaža obloge podesta od drveta. Skidanje drvene tavanske konstrukcije. Demontaža drvene ograde stepeništa. balkoni 1. za ponovnu upotrebu. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Upotrebljiv materijal očistiti. m1 m1 m1 m1 m1 6. Šut prikupiti. izneti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. za ponovnu upotrebu. m2 2. Obračun po m2 tavana. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Metalne ograde.50 € 4. delove ograde očistiti i složiti u magacin.00 16. c. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Pažljivo demontirati oblogu podesta da se ne ošteti. c. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Od kamenih ploča. izneti.00 € 3. Šut prikupiti.00 € 7.50 € € € € € 11.50 € € € € € 66 . 2. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Upotrebljiv materijal očistiti. Obračun po m1 ograde. b. Tavanice. sečenje armature. Šut prikupiti. Obračun po m2 tavana. e. Balkonske ploče. Obračun po m2 tavana. a. c.00 6.50 10. izneti. Obračun po m2 podesta.50 7. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Delove obloge očistiti i složiti u magacin. Šut prikupiti.

m2 1. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti. Obračun po m1 nosača. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu.00 € € € € € 16. Probijanje izvesti pažljivo. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu.00 € 19. očistiti. Kom. Sitnorebraste tavanice. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Betonske tavanice.50 € 11. Tavanice od monte. Šut prikupiti. Kom. Drvene grede pažljivo demontirati. izneti. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.50 € 67 . utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m1 3. a. Demontaža drvene međuspratne konstrukcije. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 12. Probijanje armirano betonske ploče. m2 5. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. izneti. Balkonske ploče. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Šut prikupiti. Demontaža daščanog karatavana. izneti. m2 3. m2 8. Demontaža čeličnih nosača međuspratne konstrukcije. Armirano betonske ploče. Obračun po m2 tavana. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Letve sa plafona pažljivo demontirati.00 € 17. Rušenje drvene međuspratne konstrukcije sa svim oblogama sa gornje i donje strane. Kom. Šut prikupiti. Obračun po m2 plafona.00 20. Upotrebljiv materijal očistiti. grubo očistiti i složiti u magacin. izneti. Demontaža drvene tavanske konstrukcije. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 17. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 25. Obračun po komadu otvora. Pažljivo demontirati nosače. Šut prikupiti. izneti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. U cenu ulazi i pomoćna skela. d.10. Demontaža drvenih letvi plafona.00 € 20. Kom. m2 6. Obračun po m2 karatavana.25 € 21. Kom. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. izneti. za ponovnu upotrebu. upotrebljiv materijal očistiti. Obračun po m2 konstrukcije. Obračun po m2 karatavana. Demontaža talpi karatavana.00 30. Talpe obeležiti i pažljivo demontirati. Drvene grede obeležiti i pažljivo demontirati. Obračun po m2 tavana. Demontažu izvršiti pažljivo. izneti. izneti.00 € 18. sečenje armature itd. Šut prikupiti. 26. e. c.

25 € 2.12. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Od eternit ploča. Obračun po m2 kose površine. Od salonit ploča.00 € 14. Skinuti izolaciju na bezbedan način.50 € 1.00 € 2.00 € 1. m2 m2 m2 1. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Skinuti eternit ploče na bezbedan način. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. c. a. a.00 € 6. b. Od falcovanog crepa. Od ćeramide. sa podlogom. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Obračun po m1 grbina i slemena. Skidanje krovnog pokrivača od eternit ploča. Obračun po m2 kose površine. c. b. Skidanje hidro izolacije krova. c. Skidanje grbina i slemena od slemenjaka. izneti. Skinuti crep na bezbedan način. izneti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. pokrivač 1. a. b. m2 1. izneti. izneti. Od lima. Obračun po m2 kose površine. Šut prikupiti. izneti. Obračun po m2 kose površine. m2 m2 2.00 € 9. m1 m1 m1 1. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.75 € 15. m2 0. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Termo izolacije. Šut prikupiti. b. Skidanje krovnog pokrivača od biber crepa. Hidro izolacije. m2 m2 m2 2. Skidanje krovnih letvi.50 € 4. Šut prikupiti.50 € 2. Skidanje daščane podloge sa krovne konstrukcije. a. Grbine i slemena skinuti sa krova na bezbedan način.50 € 68 .75 € Skidanje krovnog pokrivača od ćeramide. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 letvisane površine. Šut prikupiti. 4. Od ćeramide. b. Od biber crepa. izneti. Šut prikupiti.00 € 12. Od mediteran crepa. Daske pažljivo skinuti. Skinute letve utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m2 izolacije. Krovovi. Od slemenjaka. Od ćeramide. Od salonita.75 € 1. m2 m2 1.00 € 1. Skinuti ćeramidu na bezbedan način.

sa podlogom. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. d. a. Obračun po m1 slemena i grbina. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Demontaža grbina i slemena od ćeramide. izneti.00 3. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Od falcovanog crepa. Skinutu građu utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. spustiti. dvostruko pokrivanje.50 € 2.50 2. Obračun po m2 kose površine. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Od ćeramide. izneti. izneti. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Od šindre. Ćeramidu pažljivo demontirati. Od mediteran crepa. Šut prikupiti. Crep pažljivo demontirati. a.00 € 5.50 € 18.00 2. Od biber crepa. Od biber crepa. Od salonit ploča 105x122 cm. Obračun po m2 kose površine. spustiti. c.00 € 25. Od biber crepa. izneti. b.50 € € € € € 23. Demontaža krovnog pokrivača od ćeramide. Skidanje drvene krovne konstrukcije. spustiti. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Obračun po m2 kose površine. izneti. Demontaža krovnog pokrivača od biber crepa. Kamene ploče pažljivo demontirati. c. Šut prikupiti. Eternit ploče pažljivo demontirati. a. spustiti. jednostruko pokrivanje. Od salonita.16. e.00 € 10. Demontaža krovnog pokrivača od eternit ploča. Lim pažljivo demontirati.50 2.50 € 69 .50 € 2. Šut prikupiti. Šut prikupiti. Od slemenjaka. m2 3. Obračun po m2 kose površine. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. b.50 € 28. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Rogova krova. Obračun po m2 horizontalne površine. m2 m2 m2 3. b. Od ćeramide. b. Šut prikupiti. m2 m2 5. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 31. Šut prikupiti. a. Od kamenih ploča. Demontaža krovnog pokrivača od kamenih ploča. a. Obračun po m2 kose površine. m2 m2 3. Od eternit ploča. Krovne konstrukcije. m2 m2 m2 m2 m2 2. spustiti. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. m2 m2 4.00 € 2. m1 m1 m1 3. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od ćeramide. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 2. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 30. a. Ćeramidu pažljivo demontirati. c.50 € 1. spustiti. prosto pokrivanje. Šut prikupiti. Demontaža krovnog pokrivača od lima. Od salonit ploča.

m2 m2 5. izneti. Podloge od dasaka. Kom. Visine h=50 cm. Obračun po m1 rogova. b. očistiti.50 € 15.50 € 70 . Dimenzija 200x100 cm. Kom. b. Demontaža ornamentalne plastike konzole. a. Dimenzija 50x100 cm. očistiti. Obračun po m2 kose površine. Dimenzija 20x60 cm. Demontaža friza a. Visine h=20 cm. m1 m1 5. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.50 € 40. m2 1. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. 50. Podloge od talpi. oznake NN. Demontaža rogova krova. Kom. c. m1 0. Demontaža metalne zastakljene nadstrešnice.00 € 12. Letve pažljivo demontirati. očistiti.00 € 35. Šut prikupiti. Obračun po m2 nadstrešnice. Obračun po komadu konzole. Demontaža konzole a.00 € 13. Fasadna plastika 1. Demontaža krovnih letvi. za ponovnu upotrebu. Krovne konstrukcije. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Restauracija plastike plaća se posebno. Demontaža konzole balkona a. Šut prikupiti.34.50 € 37. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 20. b. 1. Demontaža daščane podloge sa krovne konstrukcije.00 € 6. Daščanu podlogu pažljivo demontirati. Rogova krova. Kom. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Dimenzija 150x40 cm. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. 8. Kom. m2 m2 1. Krovnu konstrukciju pažljivo demontirati.00 € 4. finim likorezačkim alatom. Pronaći mesto ankerovanja. očistiti. Prvo demontirati staklo a zatim metalne delove nadstrešnice. izneti. Šut prikupiti.50 € 2. Rogove pažljivo demontirati. Obračun po m2 kose površine.00 € 100. Dimenzija 30x90 cm. izneti. očistiti i osloboditi plastiku i odložiti u gradilišni magacin. sve očistiti i složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. b. Šut prikupiti. Obračun po m2 kose površine. a. b. Demontaža drvene krovne konstrukcije. Demontažu plastike izvesti pažljivo. dimenzija 20x60 cm. m2 6. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 2.50 € 39. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.

5.00 € 12. Dimenzija 30x30 cm.50 € 60. Demontaža kapitela stuba a. Dimenzija 80x80 cm. 4.00 € 27. m1 2. Dimenzija 50x40 cm. Demontaža balustera a. Visine do 30 cm.50 € 10.50 € 71 .50 € 13. Kom. 10. 25.00 € 30.50 € 20. Dimenzija 30x30 cm. 10. Kom. Dimenzija 50x50x40 cm. Dimenzija 100x50 cm.50 € 60. Kom.00 € 33. Demontaža slova a. 22. Kom.50 € 22. b. b. Visine do 70 cm. b. Prečnika do 80 cm. 5. Kom.00 € 29. Dimenzija 50x40 cm. b. Kom. Visine do 50 cm. Demontaža kapitela pilastera a. Demontaža završca otvora a. Kom. Širine do 30 cm. b. Dimenzija 100x50 cm.00 € 17. b. Dimenzija 50x80 cm. Dimenzija 100x50 cm. Demontaža ugaone rozete a.00 € 40. Demontaža podprozorne ploče a. Demontaža girlande a. b.00 € 15. 22. Prečnika do 150 cm. Kom. Kom. Dimenzija 100x50 cm. Kom. Kom. Demontaža nadprozorne ploče a. Kom.00 € 31. Kom. Visine do 10 cm. Demontaža trakaste kime a. 7. Kom. Demontaža trakastih zubaca a. Demontaža stope stuba a.00 € 25. Kom.00 € 21. 20. Kom. m1 m1 3. Kom.00 € 50.00 € 23. 12. Dimenzija 100x100x50 cm. Dimenzija 200x80 cm. b.8. Širine do 15 cm. b. Dimenzija 70x30 cm. Visine do 80 cm.00 € 20. Kom. Dimenzija 200x80 cm. Kom.00 € 7.00 € 11.50 € 15. b. Kom. Kom. Dimenzija 50x50x40 cm. Demontaža rozete a. Kom. Kom. b. Demontaža stope pilastera a. b. b. Dimenzija 120x50 cm. 15.00 € 25. Kom. Dimenzija 100x100x50 cm.50 € 9.00 € 19.

Demontaža glave a. Dimenzija 60x80 cm. Demontaža meduze a. Visine do 150 cm. 15. Demontaža vaze a. m1 7. Kom. Kom. Visine do 90 cm.00 € 40. Dimenzija 60x80 cm. 20.00 € 37.00 € 60. b. Kom. Kom. Kom. Kom.00 € 55. Dimenzija 150x200 cm.00 € 40.35. 30. Kom. Kom. Visine do 150 cm. b. Dimenzija 100x150 cm. Dimenzija 100x100 cm. Visine do 250 cm. b. b. Kom. Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 100x150 cm. Kom. b. 20.00 € 53. Kom.00 € 40. Demontaža karijatide a. Kom.00 € 125. b. Dimenzija 100x100 cm. Visine do 50 cm. Dimenzija 100x100 cm. Visine do 120 cm. 25. Kom. Kom. Kom.00 € 45. Dimenzija 50x50 cm.50 € 38. Demontaža skulpture a. Dimenzija 100x100 cm. Kom.00 € 44. b. Demontaža merkura a. Demontaža reljefne ploče a.00 € 72 .00 € 50. 75.00 € 50. 3. 75. Kom.00 € 57. Kom. b.00 € 49. 25. Visine do 150 cm. Kom. Visine do 50 cm. Dimenzija 100x100 cm.00 € 51. b.00 € 40. Demontaža poprsja a. Kom.00 € 60. Demontaža polubalustera a. Dimenzija 50x50 cm.00 € 50.00 € 50.00 € 125. Dimenzija 50x50 cm.00 € 59.00 € 47. 15. Kom. Preseka 50x20 cm. Demontaža školjke a. Kom. Demontaža poklopne ploče ograde a.00 € 42. Visine do 70 cm. 20. Kom. 25. Demontaža maske a. b. b. Dimenzija 50x50 cm. b. 15. Visine do 250 cm.00 € 5. Demontaža grba a. Kom. Demontaža kartuša a. Kom.

Krovne prozore obeležiti. b. Kom.00 2. Obračun po komadu prozora. upakovati. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Kom. m1. c. Demontaža krovnih prozora. m2 m2 m2 m2 2. Skidanje krovnog pokrivača od lima. 3. Kom. izneti.00 3. Dimnjaka. m1 m2 1. 7. c. 12. Obračun paušalno. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Opšivku demontirati. Limariju demontirati. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. b. Puc lajsne. b.00 2. upakovati. Kube od lima. Demontaža opšivke krovnih prozora. Obračun po m1 limarije.00 € 6. upakovati. pažljivo demontirati. Obračun po komadu prozora. d. a.50 € 14. Demontaža oluka. Dilatacije. Prozora kubeta. Ivice ravnog krova sa šoderlajsnom. Šut prikupiti. Opšivku demontirati.00 1. b. Paušalno Paušalno Paušalno 125.50 € Demontaža svih oluka. Demontaža opšivke dimnjaka.50 1. a. m1 m1 m1 m1 m1 m1 2.00 1. a. Obračun po m1 opšivke. b. a. koji se ponovo postavljaju. Šut prikupiti. Limariju demontirati. e. Kalkana. Krovnih "sendvič" pokrivača. opšivki prozora. Obračun po m2 krova. upakovati. dimnjaka i drugih elemenata.00 € 6. Veterlajsne. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Do 300 m2.00 2. Po m2. dimnjaka i drugih elemenata. 5. Limarija 1. f. Krovne prozore demontirati.00 € € € € € € € 73 . Iksne.50 € 2. d. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. sa objekta horizontalne površine do 100 m2. Obračun po komadu prozora. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € 12.50 € € € € 10. olučnih vertikala. opšivki prozora.50 € 13.75 3.00 € 225. Od lima.00 € 175.14. Lim skinuti sa krova na bezbedan način. Do 100 m2.00 2. upakovati. olučnih vertikala. Krovnih prozora. c. izneti. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju. g. Do 200 m2. a. Kom. Demontaža krovnih prozora. Po m1. Fasadnih "sendvič" pokrivača. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.

upakovati. Snegobran demontirati. b.00 € 3. Opšivke balkona.50 € 1. c. po m2.25 1. samarica. Demontaža snegobrana. upakovati.50 € € € € 27. Obračun po m1 olučnih horizontala.25 1. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m1 opšivke. viseći i cevi. Iksne. Glavnog venca. Opšivke ograde. Demontaža opšivke solbanka. Opšivku demontirati. Ventilacionu kapu utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. d. Demontaža opšivke iksne.00 € 33. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. 1. 2. m1 m1 m1 m1 m1 1.50 1. Opšivku demontirati. Oluka. Vodoskupljač demontirati.50 € 28. Demontaža vodoskupljača. m1 m1 m1 m1 1.50 2. e. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.50 € 2.00 € 39.50 € 23.50 1. b. Kom. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Olučne cevi. upakovati. Obračun po m1 snegobrana. b. Obračun po komadu vodoskupljača. Podeonog venca. Opšivke atike.00 1. Demontaža sampleha ispod oluka. upakovati. b. m1 m1 1. Opšivku demontirati. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Demontaža oluka. Opšivku demontirati. a. Solbanaka. b. c. a. Obračun po m1 sampleha. Ležeći oluk. m2 m2 2. Viseći oluk. Obračun po m2 opšivke. m1 m1 m2 1. Obračun po m1 opšivke. Obračun po komadu ventilacione kape. Demontaža ventilacione kape. Oluke demontirati. Iznad oluka. samarica. upakovati. Kom. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. a. m1 2. Krajcovanih uvala u betonskoj rigoli. c. Raznih venaca.25 € 30.25 € € € € € 38. Opšivke nadzidaka. a.25 € 1.75 € 74 .21.25 1. Demontaža opšivke glavnog venca. a. Ispod oluka. d. upakovati.

Kom.00 € 5. 7. b.00 € 7. Obračun po komadu balustera. Šut prikupiti. 3. izneti. Ograde. Šut prikupiti. m2 m2 2. za ponovnu upotrebu. Drvenu ogradu pažljivo demontirati. b. m3 45. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. finim likorezačkim alatom. Obračun po komadu kapije. Obračun po m3 ograde.15.00 € 75 . dimenzija 100x240 cm.50 € 6. Pažljiva demontaža drvene ograde.00 € 42. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 ograde. 6. Od kamena. Opeke očistiti od maltera i složiti za ponovnu ugradnju. Demontažu balustera izvesti pažljivo. Od opeke. Rušenje balkonske ograde od betona. b. Pažljiva demontaža ograde od kamena. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Metalne. Kamen očistiti od maltera i složiti za ponovnu ugradnju. očistiti i osloboditi plastiku i odložiti u gradilišni magacin. izneti. a. Pažljiva demontaža drvene kapije. Opeke očistiti od maltera i složiti za ponovnu ugradnju. Obračun po m3 ograde. Drvene. očistiti. m3 90. a. m3 m3 35. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor.50 € Rušenje balkonske ograde od opeke. Rušenje ograde od opeke.00 € 10. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m3 100.50 € 15.00 € 4. Šut prikupiti. Drvene.00 € 9. Obračun po m2 ograde. Obračun po m3 ograde. Metalne. Šut prikupiti. zidane u produžnom malteru. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. kapije 1. Demontaža balustera ograde. izneti. Kom. Demontiranu kapiju sklopiti. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Restauracija plastike plaća se posebno. Kom. Pronaći mesto ankerovanja. a. zidane u produžnom malteru.

m2 m2 m2 m2 4. Od opeke. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. b. Rušenje ivičnjaka od kamena. kolovoz 1.00 6. Odvojiti tvrdi materijal i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Asfaltni.00 € 76 . m2 2. m1 m1 5. Rušenje trotoara izvesti zajedno sa skidanjem podloge.50 € 5.00 € 4. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b.00 € € € € 16. Demontaža ivičnjaka od kamena. b. c. Od kamenih ploča. a. c. Odvojiti tvrdi materijal i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. izneti. Šut prikupiti. Od kamena. a.50 € 5.00 € 3. Šut izneti. Rušenje staze od betona. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 trotoara. b.16.00 6. izneti. izneti. Šut prikupiti. Od betona. Od opeke. a.00 € 80. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. m1 m1 7. Od betona. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od kamena. debljine do 20 cm. Skinuti sve slojeve.00 € Rušenje asfaltnog kolovoza. 12. Obračun po m2 staze. Rušenje staza od asfalta sa svim slojevima. Skinute ivičnjake. m3 m3 60. Od kamena. Demontaža trotoara od kamena. Rušenje kolovoza izvesti zajedno sa skidanjem podloge.50 € € € € 10. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od betona. Rušenje staze izvesti zajedno sa skidanjem podloge. Rušenje trotoara od betona. Odvojiti tvrdi materijal i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. m2 m2 m2 5.00 5.50 3. c. Šut prikupiti. Šut prikupiti. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. d. Betonski. Pažljivo demontirati kamen. a. izneti. b. Od opeke. Obračun po m3 kolovoza. Od kamena. m2 m2 m2 m2 7. Od betonskih elemenata. Obračun po m2 staze. Rušenje ivičnjaka izvesti zajedno sa skidanjem podloge. Od betona. a. a. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Staze. izneti. Pažljivo demontirati ivičnjake.00 € 4. Obračun po m1 ivičnjaka. Od kamenih ploča.00 € 7. Obračun po m2 trotoara. Obračun po m1 ivičnjaka. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. d. b. Od kaldrme.50 5.50 4. Šut prikupiti. Šut prikupiti.50 € 12.

b. utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15 km.25 1.50 € 77 . Kom. Prečnika 6/4". Vodovod i kanalizacija 1. h. Prečnika 5/2". e. a. Prečnika 2".50 3. Prečnika 3/8". Objekat površine do 100 m2. g. Kom. Prečnika 3/8". 80. f. Kom.00 € 17.00 € Demontaža vodovodne mreže od pocinkovanih cevi prečnika 3/8".00 1. Tuš baterije. Prečnika 2".00 € € € € € € € € € 11. Obračun po m1 rigole. Demontirati bateriju i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. c. Pažljiva demontaža ventila prečnika 3/8". f. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 0.75 2. Kom. Kom.25 1. e. Kom. b. c.50 1.00 € € € € € € € € € 20. a.00 3. g. Pažljiva demontaža baterije za vodu.50 4. Kom. Od betona. 2. Obračun paušalno. Pažljivo demontirati rigole.50 3.50 1. d. Prečnika 1/2". Demontaža rigola od kamena. Prečnika 1". Prečnika 5/2".75 1. Demontaža vodovodne mreže od pocinkovanih cevi Demontirati vodovodnu mrežu.00 2. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. m1 m1 7. Kom. Od kamena. Prečnika 3". Prečnika 5/4". utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. h. Prečnika 3/4". Prečnika 1/2". i. izneti.00 1. i. Baterije za vodu. po izboru investitora. po izboru investitora. Prečnika 5/4". a. Prečnika 3/4".50 € 5.75 0. Prečnika 6/4". po izboru investitora. Obračun po m1 cevi. Kom. Kom. Kom. Paušalno 2. b.75 2.00 5. Demontirati vodovodnu mrežu. Obračun po komadu ventila. Šut prikupiti. po izboru investitora. Prečnika 1". a. Prečnika 3". Demontirati ventil i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Obračun po komadu baterije. b.18. 1. d.50 € 2.

Kom. Demontirati pribor za kupatilo i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. vodokotlić i cev i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km.00 € 5. po izboru investitora. po izboru investitora. Protočnog bojlera. Pažljiva demontaža sudopere. b. Demontirati vodokotlić i cevi i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Kom. a. 6. Obračun po komadu umivaonika. Pažljiva demontaža vodokotlića i cevi. 12.50 € 26. Kom. Obračun po komadu šolje. Obračun po komadu rešetke. 2. Demontirati odvodnu rešetku i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. po izboru investitora. Pažljiva demontaža bojlera. Kom. Obračun po komadu pisoara. Obračun po komadu bidea. Demontirati pisoar i ventil i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Demontirati kadu sa baterijom i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. 10.00 € 32.00 € 28.00 € 30. po izboru investitora. po izboru investitora. sifon i bateriju i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. po izboru investitora. prečnika 50 mm. Pažljiva demontaža odvodne rešetke.00 € 23. Kom.00 € 25. po izboru investitora.50 € 8. Kom. Demontirati WC šolju. Kom. Obračun po komadu sudopere. a.22. Obračun po komadu bojlera. po izboru investitora. Kom. Pažljiva demontaža umivaonika sa sifonom i baterijom. Demontirati umivaonik. Demontirati bojler i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Demontirati bide i bateriju i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Pažljiva demontaža WC šolje. Tuš kade i baterije. Kom. 4. Obračun po komadu kade. po izboru investitora. po izboru investitora. 6. Pažljiva demontaža pisoara sa ventilom. 8. Kom. vodokotlića i cevi.50 € 29. Obračun po komadu pribora. Obračun po komadu vodokotlića. Kom. Kade i baterije. b.00 € 78 .00 € 33.50 € 27. 6. 4. Pažljiva demontaža bidea sa baterijom. Kom 1. Pažljiva demontaža pribora za kupatilu. Bojlera. Pažljiva demontaža kade i baterije za vodu. Demontirati sudoperu i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km.

Kom. Prečnika 200 mm. Obračun paušalno. 7. utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15 km.50 € 39. po izboru investitora. utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15 km. po izboru investitora.50 2. d.00 2. h. b. Demontaža hidrantske mreže.50 2. Demontaža baštenskog hidranta. a. Prečnika 400 mm. utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15 km. Prečnika 150 mm.00 2.00 € 38. po izboru investitora. Demontirati hidrantsku mrežu. Od livenih cevi.25 1.50 € € € € € 79 .00 € 90.00 € € € € € € € € 51. Demontaža keramičkih kanalizacionih cevi prečnika 75 mm. Demontirati kanalizacione cevi. Prečnika 300 mm. Demontirati poklopac šahta sa ramom i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Kom.50 € 36. Prečnika 70 mm. Pažljiva demontaža poklopca za šaht.00 1. Obračun po m1 cevi. Prečnika 50 mm. Prečnika 75 mm. Demontirati vodomer i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. a.00 3. 10. b.00 € 35.00 € 42. Prečnika 150 mm. Prečnika 250 mm. Demontaža gvozdeno livenih kanalizacionih cevi prečnika 50 mm.00 4. Obračun po komadu vodomera. Paušalno 60.00 € 75. Obračun po komadu poklopca. e. po izboru investitora. b. Paušalno Paušalno Paušalno 125. Prečnika 125 mm. utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15 km. c. po izboru investitora.50 2. c.75 3. e. 5. Obračun po komadu hidranta. Demontaža kanalizacione mreže od keramičkih cevi. Pažljiva demontaža vodomera. Demontirati kanalizacione cevi. 2. c. Od PVC cevi. Kom. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 1. a. Kom. Od keramičkih cevi. Obračun po paušalno. Obračun po komadu hidranta. d. Demontirati kanalizacione cevi. f. m1 m1 m1 m1 m1 1. Objekat površine do 100 m2. po izboru investitora. po izboru investitora. Demontirati baštenski hidrant i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Prečnika 100 mm. Prečnika 100 mm. Obračun po m1 cevi. Prečnika 125 mm. Demontaža protivpožarnog hidranta.00 € 37. Objekat površine do 100 m2.50 3. Demontirati protivpožarni hidrant i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. po izboru investitora. g.34.

00 € 80 . Kom.00 4. Pažljiva demontaža prekidača. utičnica i slično. Obračun po komadu električnog brojila. Demontirati poklopac šahta sa ramom i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Kom. Pažljivo demontirati gajger olučnjak. c. 6. Demontirati prekidače i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km.00 € 62. Obračun paušalno. objekta površine do 200 m2. a. 6. b. Kom. Kom.00 € 10. Elektro instalacije 1. Demontirani materijal predati investitoru ili odvesti na deponiju. Dom slivnika. Obračun po komadu. Demontirati svetiljke i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. b. d. a. Kom. Konzole za mrežu. 12. Kom. Kom. Kom. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. 1. Grejalice. Demontirati električno brojilo i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km.00 6.00 € 13. po izboru investitora. b. d. Obračun po komadu grejalice. Kom. Razvodne table.00 10. Kom. 15. 0. Paušalno 175.50 1. Neonske lampe. Kom. po izboru investitora.00 € 18. po izboru investitora. Preduzeti sve sigurnosne mere.50 1. Kom.50 € € € € 10.50 2. Svetiljke. Razvodnog ormana. Demontirati grejalicu i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Električnog brojila. Kom. 5. Konzole. a. Radove mora da obavi stručno lice i to obavezno pre početka radova na demontaži objekta. Pažljiva demontaža električnog brojila. b. e. Demontaža gajger olučnjaka.60. Pažljiva demontaža poklopca za kanalizacioni šaht. Pažljiva demontaža grejalice. a. Pažljiva demontaža elektro instalacije.00 € € € € € Pažljiva demontaža svetiljke. Lustera. c. Bojlera. Gajger olučnjaka. Kom. Plafonjere. po izboru investitora. Obračun po komadu svetiljke. očistiti. Kom. Obračun po komadu gajgera.00 € 12. po izboru investitora.75 € 11. Obračun po komadu poklopca.00 6.

50 € Demontaža ventila sa odnošenjem i skladištenjem na deponiju udaljenu do 15 km. Klima uređaja. Kom. po izboru investitora. g.50 3.14.00 150. Kom. Kom. objekta površine do 200 m2.75 € 16. Klimatizera. Kom.00 15. Demontirati protivpožarnu instalaciju i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. e. 3. Kotla. Obračun po m1 instalacije. 1. odnošenjem i skladištenjem na deponiju udaljenu do 15 km. Obračun paušalno. m1 0. Demontaža cevne mreže sa odnošenjem i skladištenjem na deponiju udaljenu do 15 km.00 25. Kom. m1 m1 1. objekta površine do 200 m2.50 300. a. Kom. Obračun paušalno. po izboru investitora. Držača radijatora. Demontirati gromobransku instalaciju i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. po izboru investitora.00 € 19. Kom.00 20. Cirkulacione pumpe.00 7.00 € € € € € € € € € € € 81 . i. Radijatora. Fan coil aparata. b.00 € 15. Šibera. Cevne mreže grejanja. h. po izboru investitora. Obračun po komadu ventila. Pažljiva demontaža gromobranske instalacije. Obračun po m1 mreže. c. f. j. Grejanje i klimatizacija 1. b. Pažljiva demontaža gromobranske instalacije sa pakovanjem. Paušalno 50.75 5. Kom. po izboru investitora.00 6. Kom. Klima kanala. Ventila. d. Paušalno 250. k. Kom. Čilera. Ekspanzionog suda.00 € 2.00 0. Pažljiva demontaža kompletne protivpožarne. a. Kom.

7. Kom.00 0. Šut utovariti i odvesti na gradsku deponiju. Obračun paušalno. Kom. Obračun po komadu držača. m2 2. Izvršiti kompletnu demontaža svih delova lifta i njegovo skladištenje na deponiju udaljenu do 15 km. Demontaža držača zastave.50 € € € € 40. Preduzeti sve mere za bezbednost radnika i susednih objekata.00 € Demontaža kaljeve peći.00 € 9. Garnišle. Obračun po m2 bruto površine objekta. Delove kamina deponovati za ponovnu ugradnju ili predati investitoru. d.75 75. Kom. Ostali radovi na demontaži i rušenju 1. Opeku očistiti i složiti za ponovnu ugradnju. 25. Pažljivo rušenje objekta. vodeći računa da se kaljevi ne oštete i sve delove fino očistiti. objekta visokog do četiri sprata. Kom. Kamin pažljivo demontirati. Držača zastave.20. c.00 € 82 . a prostor očistiti. b. Držač deponovati za ponovnu ugradnju ili predati investitoru. Demontaža kamina. po izboru investitora. a. Paušalno 600. 4. vodeći računa da se elementi ne oštete i sve delove fino očistiti. Kaljevu peć pažljivo demontirati. Kućnog broja. U cenu ulazi i demontaža elektro i drugih instalacija. Obračun po komadu peći. Obračun po komadu kamina. Elemente peći deponovati za ponovnu ugradnju ili predati investitoru. 150x100 cm. Reklame. Kom. Demontaža lifta. 80. Upotrebljiv materijal očistiti i složiti na gradilišnu deponiju ili odvesti na lokaciju koju odredi investitor. Kom.00 1.00 € 8.

9. 3. nabijanja Planiranja Obrada terena Prevozi. 7. 11. odvozi Ostali zemljani radovi 85 86 87 88 89 90 91 93 93 95 96 83 . Raščišćavanja Široki iskopi Temelji Rovovi. šahtovi Iskopi razni Zaštitni radovi Nasipanja. ZEMLJANI RADOVI 1.4. 10. 4. 8. 2. 5. 6.

.

00 € 4. Zemljom nasuti i nabiti. Prečnika preko 50 cm. 12. zemlju i drugi otpadni materijal utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m3 15. mereno u kamionu. b. m2 2. Prečnika do 50 cm. Kom. Kom. a. c. a. Obračun po m2 očišćenog terena. Kom. m2 1.00 25. Obračun po m3 odvezenog šuta. Prečnika do 20 cm. Obračun po komadu stabla. Kom.00 75.50 25. mereno u kamionu.00 25. Raščišćavanja 1. Prečnika do 10 cm. Šut. Ručno vađenje panja i korena stabla prečnika do 10 cm. Prečnika do 20 cm. Obračun po m3 odvezenog šuta. Prečnika preko 50 cm. e. 5. c. e. Prečnika do 10 cm.00 40. c. šiblje i ostali otpadni materijal prikupiti. grane iseći. Prečnika do 30 cm. Prečnika do 20 cm. Stablo odseći.00 42. Ručna seča stabla prečnika do 10 cm.1.00 € € € € € 15. d. Stablo i grane iseći utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Stablo. Kom. Prečnika do 30 cm. panj i koren utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Ručna seča stabla prečnika do 10 cm sa vađenjem panja i korena. Prečnika do 50 cm. a. Kom. Sečenje postojećeg gustog šiblja pre početka radova. Rupu panja nasuti zemljom sa nabijanjem. d. Šut. Ručno čišćenje terena od šuta i drugog otpadnog materijala. Kom.00 40. e. Otkopati zemlju i izvaditi panj i koren. zemlju i drugi otpadni materijal utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. 1. Kom. Prečnika preko 50 cm. d. Kom.00 125. Panj i koren utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. otkopati zemlju oko stabla i izvaditi panj i koren. Obračun po komadu panja. Prečnika do 50 cm. Kom. Prečnika do 10 cm.50 € Sečenje postojeće niske vegetacije i šiblja sa čišćenjem terena pre početka radova.00 € € € € € 85 . b. Obračun po komadu stabla. Posečeno šiblje i ostali otpadni materijal prikupiti.00 10. m3 5.00 € 3. grane. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Kom. Prečnika do 30 cm. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Kom. b.00 50.00 50. Kom.50 75. Obračun po m2 očišćenog terena. 10. Kom.00 € 5. Posečenu vegetaciju. Mašinsko čišćenje terena od šuta i drugog otpadnog materijala. Kom.00 € € € € € 10.

Iskop terena.00 € 25. a. m2 m2 m2 1. mereno uraslo. c. Po radnom času. Ručna seča stabla prečnika do 15 cm izraslog iz bedema. b.50 € 2. b. za završnu obradu. a. Debljine do 20 cm. Po m3. Iskopanu zemlju utovariti na kolica.20. a dno nivelisati. Šut. c. d. Upotrebljiv humus. a. Obračun po komadu panja. b. Obračun po komadu stabla. terena sa odvozom. a. Debljine do 20 cm. Obračun po m2 terena. m3 Čas. Prečnika preko 50 cm. b. Drvo i grane odseći. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Višak zemlje utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Kom. pažljivo porušiti bedem i izvaditi panj i koren stabla.50 € Ručni iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu.00 € 60.00 € 22. Ručno čišćenje terena i skidanje površinskog sloja zemlje debljine do 10 cm.00 € 9.00 € 2. a dno nivelisati. Debljine do 30 cm.50 € 86 . utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 2. a. Iskop izvesti i nivelisati prema projektu i datim kotama. 5. a.00 € 85.00 € 7. Bočne strane pravilno odseći. što ulazi u cenu. m3 m3 m3 12. Obračun po m3 zemlje. Mašinsko čišćenje terena i skidanje površinskog sloja zemlje.00 € 12. b. a. Iskop terena. Kom.00 € 125.50 12. Debljine do 10 cm. što ulazi u cenu. mereno uraslo. što ulazi u cenu. Upotrebljiv humus. Debljine do 30 cm. b. c. Prečnika do 30 cm. sa vađenjem panja i korena. Mašinsko čišćenje terena i skidanje površinskog sloja zemlje debljine do 10 cm. Razbijanje eksplozivom panja stabla prečnika do 30 cm. 40. Višak zemlje utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. c.00 2. Obračun po m3 zemlje. prevesti i deponovati na gradilišnu deponiju. odvojiti na posebnu deponiju. Debljine do 10 cm. 50. Po m3. Prečnika do 15 cm. b. terena sa deponovanjem. Iskop za podrum. Višak zemlje utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Iskop oko objekta.00 € 40. Kom. m3 m3 m3 6. Iskop za podrum. Bočne strane pravilno odseći. 4. Iskop oko objekta. Obračun po m3 skinute zemlje. Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. panj i koren stabla utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Kom. Prečnika do 35 cm. odvojiti na posebnu deponiju. za završnu obradu. odvojiti na posebnu deponiju.50 € 15. Ručni iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu. Kom.00 € 32.00 € 1. za završnu obradu. Prečnika do 50 cm. Upotrebljiv humus. Široki iskopi 1. Obračun po m2 terena. c.50 € € € € 29. m2 m2 m2 m3 1.

Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu. Iskop oko objekta. Bočne strane pravilno odseći. Iskop izvesti i nivelisati prema projektu i datim kotama. Obračun po m3 zemlje. mereno uraslo. Iskop terena. a. a dno nivelisati. Iskop oko objekta. Po m3. mereno uraslo. Bočne strane pravilno odseći. Iskopanu zemlju prevesti i deponovati na gradilišnu deponiju.50 € 40. Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu. Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu. prevesti i nasuti predviđeni deo terena. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. m3 m3 m3 2. c. terena sa nasipanjem. mereno uraslo. m3 10. prevesti i nasuti predviđeni deo terena. a dno nivelisati. Po radnom času. a dno nivelisati. c. Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Temelji 1.00 € 3. Obračun po m3 zemlje. Zemlju nabiti i grubo nivelisati. Obračun po m3 zemlje. Iskopanu zemlju utovariti na kolica. Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu.00 € 5.00 € 15.00 € 6. Obračun po m3 zemlje. a. Zemlju nabiti i grubo nivelisati. Iskop za podrum. a dno nivelisati. Ručni iskop zemlje III kategorije sa odvozom. Čas m3 m3 40. b. mereno uraslo. Iskopanu zemlju utovariti na kolica. sa odvozom.00 € 2.00 € 12. sa odvozom. Iskop izvesti i nivelisati prema projektu i datim kotama. terena sa deponovanjem. sa nabijanjem. Iskopanu zemlju izvesti. Iskop za podrum. terena sa nasipanjem.00 € Ručni iskop zemlje III kategorije sa nasipanjem terena. Bočne strane pravilno odseći.00 € 9. Iskop oko objekta. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. Bočne strane pravilno odseći. terena sa odvozom. m3 m3 m3 3. c. Iskop za podrum. Obračun po m3 zemlje. b. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. b. za formiranje podrumskog prostora i temelja objekta. a dno nivelisati. Ručni iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu.7.00 € 5. Iskop oko objekta. za formiranje podrumskog prostora i temelja objekta.50 € 3. Bočne strane pravilno odseći. Iskop za podrum.00 € 10. Iskopanu zemlju prevesti i nasuti u slojevima predviđeni deo terena.50 € 18. Iskop terena. a. c.00 € 10. Iskop terena. Obračun po m3 zemlje. Obračun po radnom času mašine. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. a. mereno uraslo. sa nasipanjem. m3 m3 m3 9. Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama.00 € 87 . mereno uraslo. m3 2. b. Iskop terena. m3 Čas 4. 15.50 € 5. b.

00 € 12. Bočne strane pravilno odseći. Iskop izvršiti u širini 1/2 temelja a drugu polovinu iskopati nakon betoniranja prve polovine temelja i vezivanja betona. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. a. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama.50 6. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a dno nivelisati. h.00 9. a dno nivelisati. metlicama i oprati vodom. Za temelj objekta. m3 m3 m3 10. Rovovi. mereno uraslo. Iskopanu zemlju prevesti kolicima. Ručni iskop zemlje u lamelama dužine do 1. Za temelj samac. Za temelj terase.0 m. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Bočne strane pravilno odseći. Ručni iskop zemlje III kategorije za temelje objekta. Po završenim radovima zemlju nasuti i nabiti u slojevima. f.00 m ispod postojećih temelja. mereno uraslo. Obračun po m3 zemlje. a. c.0 m.00 € 4. mereno uraslo. a dno nivelisati.50 € € € € 88 . za izradu novih spuštenih temelja. Ručni iskop zemlje u lamelama dužine do 1.3. Iskop izvršiti u širini temelja. U cenu ulazi i eventualno razupiranje.00 6.0 m. Za temelj ograde. g. b. Obračun po m3 zemlje. m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 6.00 m ispod postojećih temelja. b. Za elektro mrežu. metlicama i oprati vodom. Nakon iskopa dno temelja očistiti špahtlama. Za vodovodnu mrežu. Nakon iskopa dno temelja očistiti špahtlama. c. mereno uraslo. mereno uraslo. d. za izradu novih spuštenih temelja. Višak zemlje prevesti kolicima. Zemlju izbaciti i odvesti na gradilišnu deponiju. Iskop izvesti prema napravljenom i odobrenom rasporedu. šahtovi 1.00 € Ručni iskop rova u zemlji III kategorije za postavljanje vodovodne mreže. a. Za mrežu grejanja.25 5. Višak zemlje prevesti kolicima.00 € 15. Iskopanu zemlju odbaciti od rova. U cenu ulazi i eventualno razupiranje. d. Za telefonsku mrežu. Dubine do 4. 4. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Dubine preko 4. Dubine do 2. b. Za kružni temelj samac.50 7. u širini 1/2 temelja. m3 25. c. Bočne strane pravilno odseći. e. Zemlju izbaciti i odvesti na gradilišnu deponiju.00 € 25. Iskopanu zemlju odbaciti od rova.0 m.00 9. U cenu iskopa ulaze i razupiranja i obezbeđenje rova. Za temelj stepeništa. Iskop izvesti prema napravljenom i odobrenom rasporedu.25 7. Ručni iskop rova u zemlji III kategorije za postavljanje kanalizacione mreže dubine do 2. m3 35.00 € € € € € € € € 11.50 5. Po završenim radovima zemlju nasuti i nabiti u slojevima. Obračun po m3 zemlje. m3 m3 m3 m3 10. Za trakasti temelj. U cenu iskopa ulaze i razupiranja i obezbeđenje rova. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Za temelj ivičnjaka. cela širina temelja betonira se istovremeno. Obračun po m3 zemlje.00 5.00 9. Obračun po m3 zemlje.

50 € 89 . a. a.50 € Ručni iskop zemlje III kategorije za trotoare debljine 10 cm. Ručni iskop zemlje III kategorije za vodovodni šaht.00 12. Mašinski iskop rova u zemlji III kategorije.75 € 12. c. Debljine 20 cm. Iskopanu zemlju odbaciti od rova. Obračun po m2 iskopane zemlje. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 10. Za šaht hidrofora. e. Za šaht grejanja. Bočne strane pravilno odseći. Po m3. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Za vodovodni šaht. Iskopanu zemlju prevesti kolicima.50 € 2.00 11. Debljine 10 cm. Iskopanu zemlju prevesti kolicima. Bočne strane pravilno odseći. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 m2 m3 1. f.50 € 12.50 € 5. m2 m2 m3 1. c. g. Za šaht elektroinstalacija.00 € 42. d. a dno nivelisati. a dno nivelisati. Debljine 10 cm. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. 4.50 € 2. Iskopi razni 1. Za šaht kanalizacije. Debljine 10 cm.00 17. mereno uraslo. Ručni iskop zemlje III kategorije za pod debljine 10 cm. m3 Čas 6.50 € 16. Iskop izvesti prema projektu. Debljine 20 cm.8. Za telefonski šaht. a dno nivelisati. Iskopanu zemlju prevesti kolicima. a. a. Obračun po m3 zemlje. Za septičku jamu. Po m3.00 € € € € € € € 15. mereno uraslo. Iskopanu zemlju prevesti kolicima. b. Bočne strane pravilno odseći. a dno nivelisati. Obračun po m3 zemlje.00 11. m3 7. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Bočne strane pravilno odseći. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. Po m3. m2 m2 m3 1. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Ručni iskop zemlje III kategorije za staze debljine 10 cm. Obračun po m2 iskopane zemlje. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. Obračun po m2 iskopane zemlje. Višak zemlje prevesti kolicima. Po radnom času.50 € 2. mereno uraslo. Debljine 20 cm. a. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Bočne strane pravilno odseći. Iskopanu zemlju prevesti.00 11. Dno nivelisati.50 € 12. c. Obračun po m3 zemlje. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 7. b. Po m3. b. c.50 11. a dno nivelisati. Ručni iskop zemlje III kategorije za odvodni kanal.

Iz rova. Odbacivanje zemlje od ivica iskopa. a dno nivelisati. a dno nivelisati. od ivice iskopa. b. Iskopanu zemlju prevesti kolicima. Razupiranje iskopanog rova fosnama. c. Montaža i demontaža zaštitne ograde rova od cevi za fasadnu skelu visine 1. Debljine 30 cm. c. Obračun po m1 ograde.80 € 1. Crpljenje vode iz rova. Obračun po m2 iskopane zemlje. Izrada radnih platformi za izbacivanje zemlje ili šuta. b. m1 2. a. a po propisima za ovu vrstu radova. Po m3. Ručni iskop zemlje III kategorije za kolovoz debljine 20 cm. Na ogradu postaviti table sa upozorenjem za prolaznike. Obračun po m1 ograde. Bočne strane pravilno odseći. Obračun po m1 rova. m2 m2 m3 2. m1 2. m2 m2 m3 0. Debljine do 20 cm. Ograda se koristiti za sve vreme trajanja radova.00 € 5. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Debljine do 30 cm. m2 2.00 € 90 .25 € 5. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Obračun po m2 platforme. a. Obračun po m2 iskopane zemlje.00 € Montaža i demontaža zaštitne ograde iskopa od cevi za fasadnu skelu visine 1. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. odbaciti na udaljenost od 2-3 m. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Mašinski iskop zemlje III kategorije za kolovoz debljine do 20 cm. Obračun po m2 oplate.50 € 3. Zaštitni radovi 1.0 m. Razupiranje rova izvršiti građom odgovarajućeg preseka i daskama debljine 2".50 € 10.0 m. Platforme izraditi od fosni i cevi za fasadnu skelu ili drvene građe.00 € 3. m3 2. Ograda se koristiti za sve vreme trajanja radova. Iskopanu zemlju prevesti. b. Vodu koja se pojavljuje u rovu izbaciti ručno ili pumpom.50 € 6. Iz iskopa.00 € 13. Bočne strane pravilno odseći. a. Debljine 20 cm. Na ogradu postaviti table sa upozorenjem za prolaznike. Obračun po m3 odbačene zemlje.50 € 6. 2. m2 5.50 € 4. Iskopanu zemlju.20 € 3.10. Po m3. m1 m2 4.

Zemlju nasipati u slojevima od 20 cm kvasiti vodom i nabiti do potrebne zbijenosti.00 2.00 € 8. a. m2 m2 m2 m2 m2 2.00 € 15. Zemlju nasipati u slojevima od 20 cm kvasiti vodom i nabiti do potrebne zbijenosti.00 € 14.00 2.25 € € € € € 91 . a. Zemlju nasipati u slojevima od 20 cm kvasiti vodom i nabiti do potrebne zbijenosti.50 € 3. nabijanja 1. 2. deponovanu prilikom iskopa. b. mereno uraslo. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima. Obračun po m3 zemlje. Ispod staza. razastiranje u slojevima. Nasipanje terena zemljom. Ispod trotoara.00 € 12. Zemlju nasipati u slojevima od 20 cm kvasiti vodom i nabiti do potrebne zbijenosti. e. Obračun po m3 zemlje. m3 m3 m3 16. Nasipanja. Rova za kanalizaciju. m3 2.25 2. m3 15. m3 2.25 € 5. Ispod temelja. mereno uraslo.00 € 3. Za nasipanje koristiti zemlju. Zemlju nasipati u slojevima od 20 cm kvasiti vodom i nabiti do potrebne zbijenosti. Ispod trotoara. mereno uraslo.50 € 2. Rova za vodovod. deponovanu prilikom iskopa. Za nasipanje koristiti zemlju. Za nasipanje koristiti zemlju. Ispod temelja.00 € Nasipanje prostora pored temelja zemljom. Nabavka. Nabavka i razastiranje šljunka u sloju debljine 10 cm. mereno uraslo. Šljunak nasuti u predviđenom sloju i nabiti. c. Obračun po m3 nabijenog šljunka. nabijanje i fino planiranje šljunka. c. Obračun po m2 nabijenog šljunka. Za nasipanje koristiti zemlju.7.50 2. Rova. transport. Ispod podova. Nasipanje iskopa zemljom. m3 3. nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. Nabavka i razastiranje šljunka ispod temelja. Obračun po m3 zemlje.50 € 4. c. Nasipanje sondi zemljom. deponovanu prilikom iskopa. deponovanu prilikom iskopa. m3 2. b. Ispod betonske ploče.00 € 9. Ispod podova. Obračun po m3 zemlje. Obračun po m3 nabijenog šljunka. d. a. ispod temelja. m3 m3 m3 2. deponovanu prilikom iskopa. do potrebne zbijenosti. Nasipanje rova zemljom. b. mereno uraslo. Za nasipanje koristiti zemlju. Obračun po m3 zemlje. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima. nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm.

00 € 29. Nabavka i nasipanje kamena u rov. Šljunak sipati u slojevima i pažljivo nabiti drvenim nabijačima.75 € € € € 21. m3 m3 17. m2 m2 m2 m2 3. m3 m3 15. Obračun po m3 kamena. Debljine 20 cm. Ispod betonske ploče. drvenim nabijačima. nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. Preko postavljenih drenažnih cevi i tucanika nasuti prirodan šljunak. Obračun po m3 nabijenog tucanika. Za vodovodnu mrežu.00 € 16. Nabavka i razastiranje sloja peska ispod podova. a. Nasipanje peska. b.17. Ispod staze. Obračun po m3 nabijenog šljunka.00 € 26. Obračun po m3 nabijenog tucanika. Nabavka i nasipanje tucanika ispod staza.00 € 24. b. Ispod i preko postavljenih cevi nasuti pesak. Obračun po m2 nabijenog šljunka. Obračun po m3 nabijenog peska. Debljine 10 cm. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima. Za kanalizacionu mrežu. Ispod trotoara. Nasipanje peska u rov. Tamponski sloj peska nasuti u slojevima. Tucanik nasuti i pažljivo nabiti u slojevima. b.50 € 22.50 € 4. m3 12. Nabavka i nasipanje peska u rov sa elektro mrežom. m3 15. m2 m2 2. ispod staze. Obračun po m3 nabijenog peska. Ispod poda. a. Posebnu pažnju obratiti na nasipanje peska oko cevi.00 € 92 . Ispod i preko elektro mreže nasuti pesak. d.50 3.75 3.50 3. i fino isplanirati. Preko postavljenih drenažnih cevi nasuti tucanik predviđene granulacije. b. a. m3 20. Nabavka i nasipanje peska u slojevima i planiranje Pesak pažljivo nasuti i nabiti u slojevima. Nabavka i nasipanje sloja šljunka u drenažni rov. Nabavka i nasipanje peska u rov za vodovodnu mrežu. drvenim nabijačima.00 € 19. preko tucanika. a. drvenim nabijačima. Pesak nasuti i pažljivo nabiti u slojevima. Pesak nasuti i pažljivo nabiti u slojevima. nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. c.50 € 30.00 € 31. Preko isplaniranog terena nasuti i razastreti tucanik predviđene granulacije u slojevima i izvršiti nabijanje motornim valjkom uz potrebno kvašenje. Obračun po m2 nabijenog peska.00 € 28. Nabavka i nasipanje krupnijeg tucanika u drenažni rov. drvenim nabijačima. Nabavka i razastiranje šljunka u sloju debljine 20 cm. Nasuti kamen predviđene krupnoće u slojevima i nabiti. m3 12. Obračun po m3 nabijenog peska. m3 10.

c. Po izvršenoj setvi seme utisnuti u zemlju gvozdenim ježom.Poa pratensis 20 % . U cenu ulaze i popunjavanje i nabijanje. Sa iskopom do 20 cm. a. Sve površine grubo i fino isplanirati sa tačnošću od +/-2 cm. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 m2 m2 1. Sve površine grubo i fino isplanirati sa tačnošću od +/-2 cm. m2 2. Izvršiti fino planiranje i valjanje drvenim valjkom. g. Preko fino isplaniranog terena izvršiti setvu travne smese: . Odvodnih rigola. a.75 1. Obrada terena 1. f.50 € 2. b. Obračun po m3 zemlje. Škarpe. dovoz i razastiranje plodne čiste zemlje. Višak zemlje utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Bočne strane pravilno odseći. Obračun po m2 planirane površine.75 0. 8. Sa iskopom do 30 cm. b. Odvodnih jarkova. d.50 € € € € € € € Planiranje i nivelisanje terena sa iskopom do 10 cm. m3 m3 14. a dno nivelisati. Obračun po m3 nasute zemlje. Dna rova. Obračun po m2 planirane površine. bez padavina i vetra.00 € Nabavka. U cenu je uračunati i potrebno popunjavanje i nabijanje odnosno skidanje zemlje. Ručni iskop zemlje III kategorije za izradu odvodnih jarkova. e. b. mereno uraslo. Humusne zemlje. a. b.50 0.00 0. Terena. zemlja zauzela projektovane kote.50 0. Staze i platoa. Dna temelja.Festuca ovina 30 % . a. a potom uvaljati drvenim valjkom i izvršiti intezivno polivanje do punog nicanja trave. Izrada travnjaka na mestima označenim u projektu. Poda. Polivanje nastaviti svakodnevno do predaje radova. Obračun po m2 zatravljene površine. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 1. Zemlju oblikovati po projektu sa davanjem nadvišenja (nadmera) od 20% kako bi posle sleganja. Trotoara.50 € 93 . Iskopanu zemlju odbaciti od rova. Plodne čiste zemlje. utovar. Planiranja 1.50 0.Trifolium repens 10 % Setvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po mirnom vremenu.8. Planiranje zemlje za izradu podloge poda. c. 3. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama.00 € 16.Festuca rubra 40 % .50 € 3. m3 m3 12. Sa iskopom do 10 cm.50 € 20. odnosno skidanje zemlje i izvoz na gradilišnu deponiju.50 € 9.00 € 5.

Sa postojećih površina skinuti sterilnu zemlju u sloju debljine 5 cm. Travu redovno zalivati i prvi put ručno kositi. Sloj debljine 15 cm. iskopati jame kružnog oblika dimenzija 0. Postaviti busen sa travom.Poa pratensis 20 % .00 € 8. b. a.6.00 € 13. Sloj debljine 20 cm. razastreti i uvaljati humusne zemlje u sloju debljine 5 cm. Obračun po komadu ruže. Preko fino isplaniranog terena izvršiti setvu travne smese: . Fuge između blokova busena popuniti zemljom sa malo travnog semena. Posle sadnje zemlju ocankovati i dobro zaliti.Festuca rubra 40 % .00 8. Na mestima označenim u projektu. Obračun po m2 zatravljene površine. Sa postojećih površina izvaditi ruže. Nabavka i postavljanje busena sa travom. utovar i dovoz i razastiranje plodne humusne zemlje u sloju debljine 10 cm sa davanjem nadvišenja (nadmera) od 20% kako bi posle sleganja. Dovesti. upakovati i predati investitoru. Ruže pažljivo izvaditi sa busenom.00 10.00 € € € € 12. 2. Nabavka i sadnja ruža. a potom uvaljati drvenim valjkom i izvršiti intezivno polivanje do punog nicanja trave. m2 m2 m2 m2 6. sejanjem trave i održavanjem travnjaka.Festuca ovina 30 % . Polivanje nastaviti svakodnevno do prvog košenja. Po izvršenoj setvi seme utisnuti u zemlju gvozdenim ježom. m2 5. Polivanje nastaviti svakodnevno do prvog košenja. valjanje drvenim valjkom i setvu travne smese: .Trifolium repens 10 % Setvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po mirnom vremenu bez padavina i vetra. zemlja zauzela projektovane kote. c.50 € 7.40 m.Trifolium repens 10 % Setvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po mirnom vremenu.00 12. Sloj debljine 10 cm. izvaljati ga i pričvrstiti. Po izvršenoj setvi seme utisnuti u zemlju gvozdenim ježom.Festuca rubra 40 % .Festuca ovina 30 % . d. bez padavina i vetra. Obračun po komadu ruže. Obračun po m2 obrađene površine. Prvo košenje izvršiti kosom kada trava dostigne visinu 10-15 cm a drugo košenje izvršiti kosačicom. Obračun po m2 zatravljene površine. m2 3. Sloj debljine 5 cm. Kom.40x0. Prvo košenje izvršiti kosom kada trava dostigne visinu 10-15 cm a drugo košenje izvršiti kosačicom.Poa pratensis 20 % . Izrada travnjaka sa nasipanjem humusa. Izvršiti fino planiranje. Izrada travnjaka sa košenjem na mestima označenim u projektu. 1.50 € 94 . Izvršiti sadnju ruža sa dodatkom đubriva 3-5 kg uz svaku sadnicu. Izvršiti nabavku. a potom uvaljati drvenim valjkom i izvršiti intezivno polivanje do punog nicanja trave. Kom.

00 € 5. Sadnju obaviti mešavinom humusne zemlje.00 € 95 . a. Četinarskih sadnica. višak zemlje i drugi otpadni materijal i odvesti na gradilišnu deponiju pristupačnu za utovar u kamion. b. odvozi 1. mereno u kamionu. Čiste zemlje. tresetnog đubriva i peska u odnosu 6:3:1. Obračun po m3 prikupljenog šuta. Kom. Kom. Utovariti šut na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 6. Sadnja listopadnih sadnica.00 € Ručni utovar i odvoz šuta sa gradilišne deponije. Prevozi. Prikupljane šuta. Ručni utovar.00 € 17. a. Iz jame izbaciti sterilnu zemlju i otpatke. Obračun po komadu sadnice. b. Kom.50 m.00 € 16. Nakon obavljene sadnje sadnice ocankovati i dobro zaliti. Obračun po m3 šuta. m3 m3 2. Ručni utovar i odvoz zemlje sa gradilišne deponije. Na mestima označenim u projektu iskopati jame prečnika i dubine 0. Prilikom sadnje sadnice zatrpati do 2/3 dubine jame napravljenom mešavinom. Na mestima označenim u projektu iskopati jame prečnika i dubine 0. Utovariti zemlju na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a gornju trećinu obogatiti dodatkom tresetnog đubriva sa 3 kg po sadnici. mereno u kamionu. Obračun po m1 žive ograde. Prilikom sadnje sadnice zatrpati do 2/3 dubine jame napravljenom mešavinom. 7. 2. Ručni utovar. Šuta. Listopadnih sadnica. tresetnog đubriva i peska u odnosu 6:3:1. m3 m3 10.00 € 5. tresetnog đubriva i peska u odnosu 6:3:1 i to po 9 sadnica po m1. b. a. m3 m3 11. Sadnja puzavica.14. Sadnju obaviti mešavinom humusne zemlje. a. Mašinski utovar. Mešavinu humusne zemlje iz jame obogatiti dodatkom tresetne zemlje sa 3 kg po sadnici. Mašinski utovar. b. Nakon obavljene sadnje zemlju oko sadnice ocankovati i obilno zaliti. Iz jame izbaciti sterilnu zemlju i otpatke. Iz jame izbaciti sterilnu zemlju i otpatke. U toku i po završenim radovima sa gradilišta prikupiti šut.50 € 10.00 € 10. m1 15. 3. Obračun po m3 zemlje. Sadnja žive ograde. Na mestima označenim u projektu iskopati rov dubine i širine 50 cm.50 € 2. a gornju trećinu obogatiti dodatkom tresetnog đubriva u količini od 5 kg po sadnici ili odstajalog stajskog đubriva. Obračun po komadu puzavice. Nakon obavljene sadnje zemlju oko sadnice ocankovati i obilno zaliti.30 m. Sadnju obaviti mešavinom humusne zemlje.

Ostali zemljani radovi 1. prevesti kolicima. Fino kresanje strana iskopa. Otkopati zemlju u širokom otkopu. Iskopanu zemlju izbaciti. Izvršiti razastiranje.11. mereno uraslo. m2 0. m3 7. Okresanu zemlju prikupiti i odvesti na gradilišnu deponiju. Obračun po m3 zemlje. mereno uraslo. Ručni iskop zemlje III kategorije za bunar.00 € 96 . nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Bočne strane pravilno odseći. nabijanje. dubine po projektu. Nabijanje nasipa.00 € 4. Obračun po m2 površine iskopa. 25. prevoz kolicima i slaganje na gradilišnu deponiju na udaljenosti do 50 m. Postojeće strane iskopa fino okresati. m3 2. Obračun po m3 kamena. utovar. Višak iskopane zemlje prevesti na deponiju gradilišta. planiranje i nivelisanje terena u kosu rampu. a dno nivelisati. m2 2.50 € 3.00 € Iskop zemlje za izradu škarpe. Obračun po m2 nasipa.50 € 5. prema projektovanim niveletama. Obračun po m3 zemlje. m3 6. Mašinskim putem izvesti nabijanje nasipa. Iskop izvesti prema projektu. Sakupljanje postojećeg kamena.

27. 23. ZIDARSKI RADOVI 1. 9. Demontaže Obijanja Skidanja Rušenja Probijanja Temelji Zidovi Pregradni zidovi Sendvič zidovi Fasadne obloge Fasadni elementi Stubovi Lukovi Svodovi Dimnjaci Kanali Šahtovi Ostala zidanja Rabiciranja Plafoni Podloge Podovi Stepenice Staze Ograde Malterisanja Fugovanja Zidarske izolacije Peći Ostali zidarski radovi 99 107 110 114 120 121 122 125 128 129 132 133 135 136 137 142 143 146 147 150 151 153 155 156 158 159 168 171 174 174 97 .5. 21. 11. 29. 6. 3. 12. 22. 24. 26. 18. 10. 4. 13. 15. 19. 7. 14. 28. 30. 25. 17. 5. 8. 20. 2. 16.

.

10. Demontaže 1. Obračun po komadu prozora. 7. a.00 m2.00 € 99 .00 m2. Demontaža prozorskih rešetki sa čišćenjem i odvozom na deponiju koju odredi nadzorni organ. a. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Od 2. Kom. Kom. Plakara.00 € 25. Kom. Kom. Kom. Kom.00 m2. Preko 5. Ormana. veličine do 3.00 € 15. Kom. Kom. a. Kom. na udaljenost do 15 km.00 m2. Demontirane prozore sklopiti. površine do 2. Pažljiva demontaža metalnih prozora. Kom. 6. b. Do 2. Obračun po komadu rešetke. c. 5. Kom.00 m2. Obračun po komadu prozora. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Obračun po komadu prozora. Do 2. 5. Obračun po m2 površine prostorije.00 m2.50 € 9. Demontirane plakare utovariti i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Od 2.1.00 m2. b.00 € Iznošenje postojećeg nameštaja iz prostora koji se adaptira. m2 1.00 € 25. Kom. Pažljiva demontaža prozora.50 € 15. Pažljiva demontaža prozora.00 € 18. 7.00 € 10. Obračun po komadu prozora. Kom. 7.00 m2. Demontirana vrata sklopiti. 3. Pažljiva demontaža plakara. Kom. Prozore očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju.00 € 12.00 € 13.0 m2. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Preko 5.25 € 4. površine do 2. Od 2. a. Obračun po komadu plakara. c. Pažljiva demontaža krovnih prozora.00-5. koji se ponovo se ugrađuju. b. Demontirane prozore sklopiti. površine do 2.00-5. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Nameštaj deponovati u okviru objekta. c. Demontirane prozore sklopiti.00 € 7.00 m2.00 € 8.00 m2.00 m2. Obračun po komadu vrata. Do 2.50 € 15.00-5. b. Preko 5.00 m2. Obeležiti prozore i pažljivo demontirati vodeći računa da se ne oštete. Pažljiva demontaža vrata zajedno sa štokom.

c. Šut prikupiti. Pažljiva demontaža lajsni od drveta. Vrata očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. Obračun po komadu praga. 1.00 m2. Pažljiva demontaža parketa sa slepim podom. Demontirana vrata sklopiti. Šut prikupiti.00 € 25. Lajsne. složiti po vrsti. koji se ponovo se ugrađuju. Ulaznih vrata.00 € 100 . utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 poda. Pažljiva demontaža ulaznih vrata. Preko 5. Pažljiva demontaža vrata.00 m2. štafne i lajsne pažljivo demontirati.00 € 29. b. Obračun po m2 izloga. zajedno sa lajsnama.50 € 30.50 € 10. Obračun po m2 poda.00-5. površine do 2.00 € 35. izneti. Lajsne demontirati i očistiti za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € 26. očistiti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Metalni izlog. upakovati. m2 5. Od 2. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Obračun po m2 nadstrešnice. Pažljiva demontaža drvenog izloga sa prethodnim vađenjem stakla. Obeležiti vrata i pažljivo demontirati vodeći računa da se ne oštete. slepi pod. Kom. Pažljiva demontaža praga vrata. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Parket i lajsne pažljivo demontirati.50 € 22. m2 m2 12. izneti. Do 2. Obračun po komadu vrata. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Kom. Obračun po komadu vrata. složiti po vrsti. Metalnih vrata. Kom. a. b. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. m2 6. očistiti.00 € 24. Drveni izlog. Šut prikupiti. b. Kom.00 € 19. a. Garažnih vrata.00 € 25. Demontaža metalne zastakljene nadstrešnice. c. Parket. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. štafnama i slojem peska. m1 m1 0. a. izneti. Prag demontirati i očistiti za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. b. m2 4.00 € 28. 12.16. Sokle.00 € 7. Pažljiva demontaža parketa zajedno sa lajsnama. Kom. upakovati. Kom.00 m2. Prvo demontirati staklo a zatim metalne delove nadstrešnice. sve očistiti i složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Materijal očistiti. 15. a.75 € 1. Kom. udaljenu do 15 kilometara. Obračun po m1 lajsni.00 m2.

50 10. m2 m2 m2 8. očistiti. Šašovca. Lamperije sa filungama. m2 m2 4. složiti po vrsti. m2 m2 m2 m2 6. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 9. m1 1. Ploče demontirati i podlogu skinuti do betonske konstrukcije. Demontaža sokle od kamena. Obračun po m2 poda. a. Pažljiva demontaža drvenih ukrasnih letvi daščanog plafona. Od granitnih ploča. postavljenih u cementnom malteru. Šut prikupiti. složiti po vrsti. m2 1. Šut izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m1 sokle. Daščanog plafona. c.00 € 9. upakovati. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € 38.00 € 101 . Od klinker pločica. b. šut izneti. Lamperije. očistiti. Od kamenih ploča. Kamen očistiti od maltera. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Lamperije.50 € 31. izneti. postavljenih u cementnom malteru. a. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Obračun po m2 lamperije. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Pločice i podlogu skinuti do betonske konstrukcije. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. Pažljiva demontaža poda od opeka sa skidanjem podloge. izneti. Obračun po m2 poda. Obračun po m2 poda.50 € 39. Šut prikupiti.25 € 44.00 € 10. Obračun po m2 plafona. c. Obeležiti drvene elemente lamperije i pažljivo demontirati. Slepi pod i štafne pažljivo demontirati. Od teraco ploča. Pločice očistiti od maltera i složiti. Ploče očistiti od maltera i složiti. Letve sa plafona pažljivo demontirati. Obračun po m2 plafona. Lamperije sa filungama. m2 1. šut izneti. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. Obračun po m2 poda. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. Opeku očistiti od maltera i složiti. štafni i sloja peska. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € 12.00 7.30. Pažljiva demontaža poda od kamenih ploča.50 € 34. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. c. a. visine do 15 cm. b. Od mermernih ploča. upakovati. m2 5. Lamperiju demontirati.00 € 35. Od keramičkih pločica. Demontaža slepog poda.00 9. Šut prikupiti. jer se ponovo ugrađuje.00 € 6. Šut izneti. d. Pažljiva demontaža lamperije sa zidova. izneti. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 m2 m2 15. Pažljiva demontaža poda od keramičkih pločica. Pažljiva demontaža lamperije sa plafona.00 € € € € 43.

Od tapisona. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.46. izneti.00 € 47. Obračun po m2 pregrade. Demontaža obloge stepeništa od drveta.00 € 0. Demontaža obloge podesta od drveta. c. Mermerne ploče pažljivo demontirati i očistiti od maltera. c. a. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Pažljivo demontirati pregradu. Pažljiva demontaža zidnih mermernih ploča zajedno sa podlogom. Šut prikupiti. Obračun po m2 ploča. izneti. Pažljivo demontirati oblogu stepeništa da se ne ošteti. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. m2 m2 m2 m2 m2 4. b. b. upotrebljiv materijal očistiti.00 6. c.00 € 1.50 7.00 5. Pregrade od stakla. Od tapisona. Od drveta.00 12. Obračun po m1 stepenika. a. Obračun po m1 ograde. Drvene ograde. Demontažu izvršiti pažljivo. Livene ograde. spustiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km.25 4. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.50 € 59. m1 m1 m1 m1 m1 6.75 € 6. Od metala i stakla. Metalne ograde. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. e. gips kartonskih ploča i termo izolacije. d. za ponovnu upotrebu.00 € € € € € 52. Šut prikupiti.00 6. Demontaža lako pregradnih zidova.25 6. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. za ponovnu upotrebu. b. a. Demontaža drvene ograde stepeništa.00 € 56. d.50 € € € € € 102 . m2 10. b.50 € 53. Lake pregrade. Demontaža drvene pregrade. Delove obloge očistiti i složiti u magacin. m2 4. a. m2 m2 m2 5. Šut prikupiti.50 10. Od kamenih ploča. Šut prikupiti. Drvene pregrade. izneti. upotrebljiv materijal očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Obračun po m2 podesta. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Od drveta. Delove obloge očistiti i složiti u magacin.00 € 6. Pregrade pažljivo demontirati. Pažljivo demontirati oblogu podesta stepeništa da se ne ošteti. obloženih gips kartonskim pločama. e. Od kovanog gvožđa. m1 m1 m1 4. Obiti malter sa zidova i spojnice klamfama očistiti do dubine 2 cm. otvori se odbijaju. za ponovnu upotrebu. izneti. izneti. Od kamenih ploča. delove ograde očistiti i složiti u magacin. Montažne pregrade. c. Pregrade od luksfer prizmi. Šut prikupiti. Šut prikupiti. Obračun po m2 pregrade. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Zidovi se sastoje od roštilja od gredica. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.

50 € 70. c. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Šut prikupiti. izneti. Drvene grede obeležiti i pažljivo demontirati. Demontaža stepenika od drveta. a. Strehe. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € 72. m1 3. Demontaža opšivke strehe. Demontažu izvršiti pažljivo. Obračun po m2 karatavana.00 € 68. izneti. Obračun po m2 tavana. Šut prikupiti. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Obračun po m2 tavana.00 € 2.00 € 71.00 € 73.50 € 6. Od metala.00 € 103 . m2 10. za ponovnu upotrebu. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Pažljivo demontirati metalnu konstrukciju. za ponovnu upotrebu. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontaža daščanog karatavana. Šut prikupiti. izneti. m2 6. m2 3. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. delove stepeništa grubo očistiti i složiti u magacin. m1 m1 m1 2. Stepenike grubo očistiti i složiti u magacin. Od drveta. Šut prikupiti. izneti. Šut prikupiti. očistiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontaža drvenih tavanjača međuspratne konstrukcije. pažljivo demontirati. Drvene grede pažljivo demontirati. izneti. Demontaža drvene međuspratne konstrukcije. Od kamena.00 € 74. Opšivku strehe obeležiti.00 € 14. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Talpe obeležiti i pažljivo demontirati. Demontaža drvene tavanske konstrukcije. b. m2 6. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Drvene grede obeležiti i pažljivo demontirati.50 € 65. Demontaža talpi karatavana. po m1. Obračun po m1 tavanjača. izneti. Šut prikupiti. Šut prikupiti. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. Obračun po m2 strehe.64. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Obračun po m2 karatavana. Obračun po m1 stepenika. izneti. Pažljivo demontirati drvene stepenike. m2 m1 6. Obračun po m2 stepeništa. upotrebljiv materijal očistiti. Demontaža stepenišne metalne konstrukcije. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 5. Čeone daske strehe. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.

Šut prikupiti. Obeležiti kamen. Šut prikupiti. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. Šut prikupiti.50 € € € € 83. Od opeke. Šut prikupiti. Demontaža venca od kamena. Šut prikupiti. pažljivo demontirati. Pažljivo demontirati stubove od opeke. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. visine do 20 cm. izneti. Obračun po m1 venca. Demontirati drvene elemente. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. kosnike. Obiti blatni malter i prikupiti na gradilišnu deponiju. Obeležiti temeljne grede. za ponovnu upotrebu. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Pažljivo demontirati nosač. grede i slično.50 € 84. Šut prikupiti. za ponovnu upotrebu. Demontaža bondručne konstrukcije zidova.00 7. izneti. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obeležiti stubove. stubove. izneti. kosnike. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 78. pažljivo demontirati. m3 82.50 € 79. za ponovnu upotrebu. pažljivo demontirati. jer se ponovo ugrađuju. Demontaža drvenih zidova. Obračun po m2 zidova. Nadvratnik.00 € 104 . Obeležiti talpe. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela.50 € 76. m2 17. jer se ponovo ugrađuju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obeležiti stubove. b. Demontaža stubova od opeke. izneti. m1 14. kosnike.75. izneti. Demontaža bondručnih zidova. Podvlaka. jer se ponovo ugrađuju. m1 m1 m1 m1 3. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Izvaditi čatmu. Obračun po m3 stuba. Obračun po m1 greda. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. za ponovnu upotrebu. Nosač.50 4. Šut prikupiti. m1 1. Šut prikupiti. Demontaža čeličnog nosača. grede i slično. a. Demontaža zidova od kamena. grede i slično. Drvene elemente. c. Obračun po m1 nosača. Obračun po m3 zidova. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. pažljivo demontirati. Od kamena. očistiti opeku i deponovati na gradilišnu deponiju. m2 10. Nadprozornik. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Obračun po m2 zidova. m2 12. grubo očistiti i složiti u magacin.00 € 85.50 9. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. demontirati drvene elemenata. izneti.00 € 65. d. m3 m3 55. Obeležiti kamen. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. a. Demontaža drvenih temeljnih greda.00 € 77. Obračun po m2 zidova.

00 € 85. a.00 € 10. izneti. Od mediteran crepa. izneti. iznad krova.00 € 5. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. sa podlogom. b. spustiti. Obračun po m2 kose površine.50 2.87. c. m3 m3 100.00 € 91. m2 m2 m2 m2 m2 2.00 € 89. Crep pažljivo demontirati. d. Obračun po m3 svoda.50 € € € € € 97. Od salonit ploča.00 3. Obračun po komadu dimnjaka. Demontaža krovnog pokrivača od eternit ploča. Šut prikupiti. Od opeke. b. Šut prikupiti. Šut prikupiti. Pažljivo demontirati lukove od opeke. izneti. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. m2 m2 4. prosto pokrivanje. spustiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. Od biber crepa. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Demontaža dimnjaka. c. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od kamena. Šut prikupiti. jednostruko pokrivanje. izneti. b. Od opeke. očistiti opeku i deponovati na gradilišnu deponiju. Od biber crepa. 150. Od ćeramide. Od eternit ploča. dvostruko pokrivanje. Demontaža svoda od opeke. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. a.50 € 2. spustiti. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Pažljivo demontirati svod od opeke. Od kamena. očistiti opeku i deponovati na gradilišnu deponiju. Kom. Šut prikupiti. Šut prikupiti. izneti. Kamene ploče pažljivo demontirati. Demontaža krovnog pokrivača od kamenih ploča. Demontaža lukova od opeke. Od falcovanog crepa. Od kamenih ploča. Eternit ploče pažljivo demontirati. očistiti i deponovati na gradilišnu deponiju.00 2. Od biber crepa. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od salonit ploča 105x122 cm. Obračun po m2 kose površine. Od ćeramide. U cenu ulazi i pomoćna skela. Od šindre. Demontaža krovnog pokrivača od biber crepa. a.50 2.00 € 99. m3 m3 75. Demontaža krovnog pokrivača od ćeramide. b. a. Obeležiti i pažljivo demontirati elemente dimnjaka. m2 m2 5. U cenu ulazi i pomoćna skela. izneti. a. U cenu ulazi i pomoćna skela. Šut prikupiti. b.00 € 105 . utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 kose površine.00 € 92.50 € 102. spustiti. e. Obračun po m3 luka.00 € 120. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 m2 m2 3.00 € 2. Obračun po m2 kose površine. Ćeramidu pažljivo demontirati.

50 € 108.00 € 2. Rogove pažljivo demontirati. očistiti. Kom.50 € 6. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Drvenu ogradu pažljivo demontirati. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. izneti. Obračun po m2 kose površine. Obračun po m2 kose površine.50 € 114. b. Demontaža drvenih rogova krovne konstrukcije.50 € 2. Od ćeramide. Demontaža krovnog pokrivača od lima. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € 116.50 € 15. Letve pažljivo demontirati. b. m2 m2 5. Pažljiva demontaža drvene kapije. Šut prikupiti. m2 3. Šut prikupiti. očistiti. Metalne. Obračun po m2 kose površine.00 € 2. izneti. a. izneti. Od salonita. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Demontaža krovnih letvi. Podloga od dasaka. c. Podloga od talpi. m1 m1 m1 3. Obračun po m2 kose površine. b. Krovne konstrukcije. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. m1 0. b. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. dimenzija 100x240 cm. Kom. očistiti. Drvene. Obračun po m1 demontiranih rogova.00 € 109. a. Rogova krova. m2 m2 1. očistiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 105. Drvene. Ćeramidu pažljivo demontirati. izneti. Šut prikupiti. b. Metalne. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. a. Demontaža drvene krovne konstrukcije. Krovnu konstrukciju pažljivo demontirati. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.50 € 1. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. a.50 € 111. a. Od slemenjaka. Demontaža daščane podloge sa krovne konstrukcije. očistiti. Obračun po m1 slemena i grbina. Obračun po m2 ograde. Obračun po komadu kapije. spustiti. Demontaža grbina i slemena od ćeramide. Demontiranu kapiju sklopiti. Daščanu podlogu pažljivo demontirati. Pažljiva demontaža drvene ograde. m2 1.50 € 113.00 € .104. 7. izneti. spustiti. 106 m2 m2 2. izneti. Lim pažljivo demontirati.

Pažljivo demontirati rigole.50 € 5.50 € 5. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. izneti. Cementnog maltera.00 € 126. c. otvori se odbijaju. Od kamena. m2 m2 m2 2.00 6. Od kamena. 4. m3 80. m2 m2 m2 m2 7. Šut prikupiti. m2 m2 m2 1. Krečnog maltera. m1 m1 7. b. Šut prikupiti. Cementnog maltera. a. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. b. Obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih zidova. Kamen očistiti od maltera i složiti za ponovnu ugradnju. Demontaža ivičnjaka od kamena. Pažljivo demontirati ivičnjake. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. očistiti i osloboditi plastiku i odložiti u gradilišni magacin. Produžnog maltera. Krečnog maltera. 6. c. a.00 € 3. Pronaći mesto ankerovanja. izneti.00 6. b. Obijanja 1.75 € 2. Obračun po m2 obijene površine. Pažljivo demontirati kamen. Demontaža balustera ograde.50 € 107 . Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Obračun po m2 obijene površine. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od kamenih ploča. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m1 ivičnjaka. Od betona. Kom. b. Od opeke.00 € 2. Obračun po m3 ograde. Od kamena. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. izneti. m1 m1 7.50 5. Demontaža trotoara od kamena. Restauracija plastike plaća se posebno. izneti. Produžnog maltera. Šut prikupiti.00 € 119. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. b. otvori se odbijaju. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. a. a. Od betona.118. Šut prikupiti. a. izneti. Pažljiva demontaža ograde od kamena.00 € 120. Obračun po m2 trotoara.00 € € € € 124. finim likorezačkim alatom. Od kaldrme. Demontaža rigola od kamena.00 € 2. Obračun po komadu balustera. Obračun po m1 rigole. za ponovnu upotrebu. Demontažu balustera izvesti pažljivo. d. c. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.75 € Delimično obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih zidova.50 € 3.

m2 2. b. Obračun po m2 obijene površine. a. Krečnog maltera. m2 2. Obijanje krečnog maltera sa fasadnih zidova. Obiti malter. Klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Krečnog maltera. a.00 € 3. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm.00 € 3. Cementnog maltera. otvori se odbijaju. m2 m2 m2 2. izneti i odložiti na gradilišnu deponiju.7. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. ali se ništa ne razvija i ne dodaje. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obiti malter. Obračun po m2 obijene površine. izneti. Pre obijanja maltera na svakoj vrsti vučenog profila ostaviti po dva najbolje sačuvana profila u širini 2030 cm za uzimanje otiska i kao kontrolni profil. Produžnog maltera.50 € 4. Cementnog maltera.50 € 3. m2 1. solbanka i dr. Obijanje maltera sa plafona zajedno sa plafonskom konstrukcijom od trske i letvi. izneti.) i skinuti livene elemente plastike.00 € 2. m2 m2 m2 3. izneti. Pažljivo obijanje blatnog maltera sa bondručnih zidova. Malter obiti pažljivo.00 € 108 . Obiti malter sa fasade. c. šut prikupiti.00 € 3. vučenih profila (venaca. šut prikupiti. Po dva najbolje sačuvana elementa plastike izabrati sa nadzornim organom i pažljivo demontirati za izradu modela i kalupa. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. za ponovnu upotrebu. Malter prikupiti. Krečnog maltera.00 € 15. Mermernih ploča. Cementnog maltera. b. Produžnog maltera.50 € 9. Po obijanju maltera klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Obračun po m2 obijene površine. Šut prikupiti. Keramičkih pločica. samarica. izneti. c. otvori se odbijaju. a površinu fasadnih zidova opeka očistiti čeličnim četkama i oprati vodom. otvori se odbijaju. Delimično obijanje krečnog maltera sa fasadnih zidova. Produžnog maltera.50 € 10. šambrana. a površinu opeke očistiti čeličnim četkama. b. Obijanje maltera sa plafona. Obijanje krečnog maltera sa fasadnih zidova sa vučenim profilima i ornamentalnom plastikom. a. izneti. Obračun po m2 plafona. Obračun po m2 plafona. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom.00 € 18. m2 m2 4. b.75 € 12. m2 m2 m2 3. Šut prikupiti. Obračun po m2 obijene površine fasade. otvori se odbijaju. otvori se ne odbijaju. Šut prikupiti. Obiti pločice sa malterom i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. c. da se zidani delovi vučenih profila ne oštete.50 € 4. a.00 € 11. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 obijene površine. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a čeličnim četkama opeku i očišćene zidove oprati vodom. Obijanje zidnih keramičkih pločica zajedno sa malterom.

šambrana. Obračun po m2 obijene površine.50 € 26. Obračun po m2 obijene površine. Po obijanju maltera klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Cementnog maltera. samarica. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Obijanje krečnog maltera sa kalkanskih zidova. m2 m2 3.00 € 3. Klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Šut prikupiti. a. Klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Obijanje maltera izvršiti pažljivo. Delimično obijanje veštačkog kamena i podloge sa fasadnih zidove. m2 m2 2.50 € 24. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. vodeći računa da se površina opeke ne ošteti. Produžnog maltera. Po obijanju veštačkog kamena klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati zidove vodom. Krečnog maltera. Po obijanju maltera klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Obijanje produžnog maltera sa sokle. Krečnog maltera. Obijanje veštačkog kamena i podloge sa fasadnih zidova. b. b. Šut prikupiti. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 30. izneti. m2 m2 m2 3.00 € 2. m2 m2 2. Oštećene livene elemente plastike skinuti. izneti.). Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. Delimično obijanje produžnog maltera sa sokle.50 € 32. izneti. m2 3. izneti.21. Cementnog maltera. a površine svodova i lukova čeličnim četkama i oprati vodom. Obračun po m2 obijene površine. Cementnog maltera. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 obijene površine. a čeličnim četkama opeku i očišćene zidove oprati vodom. otvori se odbijaju. da se zidani delovi vučenih profila ne oštete.00 € 28. Pažljivo obijanje maltera sa svodova i lukova. Šut prikupiti. Obiti dotrajali malter sa delova fasade. c.00 € 4. Obračun po m2 obijene površine.75 € 109 . Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Obračun po m2 sokle. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Po obijanju veštačkog kamena i podloge klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati zidove vodom. b. Pre obijanja maltera na svakoj vrsti vučenog profila ostaviti po dva najbolje sačuvana profila u širini 20-30 cm za uzimanje otiska i kao kontrolni profil. a čeličnim četkama opeku i očišćene zidove oprati vodom. Malter obiti pažljivo. b. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obijanje vršiti sa pravilnim odsecanjem ivica. m2 3. Produžnog maltera. m2 3. Šut prikupiti.50 € 31.00 € 4. Produžnog maltera. a. izneti. Produžnog maltera. otvori se odbijaju.50 € 4. vučenih profila (venaca. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija veštački kamen. a površinu kalkana čeličnim četkama i oprati vodom. solbanka i dr. izneti. Obračun po m2 obijene površine. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. otvori se odbijaju. Obijanje izvesti pravilnim odsecanjem ivica. Delimično obijanje krečnog maltera sa fasadnih zidova sa vučenim profilima i ornamentalnom plastikom. izneti.

00 € 35. Obračun po m2 obijene površine. b. Obijanje veštačkog kamena i podloge sa fasadnih zidova sa vučenim profilima i ornamentalnom plastikom. Pre obijanja kamena na svakoj vrsti vučenog profila ostaviti po dva najbolje sačuvana profila u širini 20-30 cm za uzimanje otiska i kao kontrolni profil. Obijanje veštačkog kamena i podloge sa ograde. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Čišćenje fuga zidova od opeke. vodeći računa da se zidani delovi vučenih profila ne oštete. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija veštački kamen. Po obijanju veštačkog kamena klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati soklu vodom. izneti. Šut prikupiti. Obračun po m2 ograde. Delimično obijanje veštačkog kamena i podloge sa sokle.25 € . ali se ništa ne razvija i ne dodaje. šambrana. Po obijanju veštačkog kamena klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati zidove vodom. Šut prikupiti. Obračun po m2 obijene površine. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a zidne površine čeličnim četkama i oprati vodom. samarica. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 6. Obračun po m2 sokle. Obiti dotrajali veštački kamen sa ravnih delova fasade. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obijanje veštačkog kamena izvršiti pažljivo. izneti.33. Šut prikupiti.00 € 36.). Brodski pod skinuti. otvori se ne odbijaju. izneti. Šut prikupiti. m2 6. solbanka i dr. Obračun po m2 očišćene površine.00 € 34. Delimično obijanje veštačkog kamena i podloge sa fasadnih zidova sa vučenim profilima i ornamentalnom plastikom. Od opeke. m2 7. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Skidanja 1. m2 7. samarica. Šut prikupiti.25 € 1. Klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i očišćene zidove oprati vodom. vučenih profila (venaca. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Oštećene livene elemente plastike skinuti. Obračun po m2 poda. šambrana. Po obijanju veštačkog kamena i podloge klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati soklu vodom.50 € 38. m2 110 1. Obijanje izvesti pravilnim odsecanjem ivica. vučenih profila (venaca. Obijanje veštačkog kamena i podloge sa sokle. solbanka i dr. Klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Po obijanju veštačkog kamena klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati ogradu vodom. m2 6.) i skinuti livene elemente plastike. Od kamena. Obijanje izvesti pravilnim odsecanjem ivica. izneti.50 € 3. Obiti veštački kamen i podlogu sa fasade. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Skidanje brodskog poda zajedno sa lajsnama. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija veštački kamen. a. Veštački kamen obiti pažljivo. otvori se odbijaju. izneti. Po dva najbolje sačuvana elementa plastike izabrati sa nadzornim organom i pažljivo demontirati za izradu modela i kalupa. Obračun po m2 obijene površine fasade. m2 m2 1.00 € 37. izneti. da se zidani delovi vučenih profila ne oštete.

90 0. Skidanje poda od tapisona. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € 3. postavljenih u cementnom malteru.00 € 25. Od tapisona. slepi pod. m2 1. Obračun po m2 poda. b. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b.90 1. Od vinfleksa. štafnama i slojem peska. Od teraca. d. c. upakovati.25 4. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. upakovati. m2 2. Parket skinuti.00 € 12. zajedno sa lajsnama. Obračun po m2 poda. Skidanje poda od keramičkih pločica. štafni i sloja peska. a. Skidanje nasipa ispod podova. Obračun po m2 poda. izneti. izneti. Brodski pod. Poda. Obračun po m2 slepog poda. Od vinaza.2.00 € 4. Opeku očistiti od maltera i složiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 m2 4. a. Po m3. Od jumba. Šut prikupiti.75 0. m2 m2 m2 m2 3. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Tapison skinuti. cementne košuljice. Obračun po m2 poda. izneti. Šut prikupiti.75 0. b. Obračun po m2 poda.50 € 18. izneti. Cementnu košuljicu skinuti do betonske konstrukcije. Slepi pod i štafne skinuti. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Skidanje slepog poda.00 € € € € 16. Obračun po m2 poda. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m2 poda. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Po m2. Skinuti nasip izneti. štafne i lajsne skinuti. a. Skidanje poda od parketa zajedno sa lajsnama. Od teraco ploča. Skidanje poda. m2 2. Šut izneti. Od klinker pločica. b. c.50 € 10. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. šut izneti. Od itisona. m2 m2 m2 m2 m2 0. m2 2. m2 m3 3. d. Skidanje brodskog poda sa slepim podom.00 3.00 € € € € € 9. e. Cementne košuljice ispod poda. Šut prikupiti. a. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od keramičkih pločica. debljine do 10 cm.00 € 3.50 € 111 . Skidanje poda od opeke sa skidanjem podloge. Obiti pločice i skinuti podlogu do betonske konstrukcije.50 4. cementne košuljice.

c.50 € 31. Po m3. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 m2 m2 3. b. Od kamenih ploča. Obračun po m2 plafona. Šut prikupiti. a. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Od mermernih ploča. b. Daščanog plafona. b. m2 m2 m2 1. Debljine 8 cm. a. izneti. Plafon "Amstrong".50 € 2.00 10. b. c. Izdvojiti upotrebljiv materijal i složiti. a.50 € 1.00 € 1. Ploče demontirati i podlogu skinuti do betonske konstrukcije. b. Od letvi i trske. Obračun po m2 plafona. izneti. Šašovca. m2 m2 m2 3. Lamperije.00 € 6. Skidanje spuštenog plafona od gips kartonskih ploča sa konstrukcijom. c. Gips kartonske ploče. a. Debljine 10 cm. Debljine 6 cm. Skinuti sloj razbiti. b. a. Šut prikupiti. izneti.00 € 22. Lamperije. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Izdvojiti upotrebljiv materijal. postavljenih u cementnom malteru. Skidanje plafonske konstrukcije od letvi i trske. a. Skidanje sloja betona ispod poda. izneti.00 € 2. Skidanje daščanog plafona. Izdvojiti upotrebljiv materijal i složiti. Od granitnih ploča.00 € 36. Šut izneti. Skidanje konstrukcije lamperije. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Izdvojiti upotrebljiv materijal. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Lamperije sa konstrukcijom. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Skidanje sa zidova lamperije sa konstrukcijom.00 € 33.00 120. c.50 € 5. Lamperije sa filungama. Izdvojiti upotrebljiv materijal. a. Šut prikupiti. m2 m2 m2 m3 6.00 € 2. debljine 6 cm.00 € 37.50 € 4. Obračun po m2 lamperije. Obračun po m2 plafona. šut izneti. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 1. Lamperije sa konstrukcijom.50 € 112 . m2 m2 2. d. m2 m2 2. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od rabica i armaturne mreže. Izdvojiti upotrebljiv materijal. Skidanje poda od mermernih ploča. Šut prikupiti. izneti.50 € 28. Obračun po m2 lamperije.00 8. Skidanje sa plafona lamperije sa konstrukcijom. Obračun po m2 betona. Obračun po m2 poda. izneti. Plafon "Hanter Daglas". Obračun po m2 lamperije. m2 m2 2. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. b.19.00 € € € € 26. Šut prikupiti.00 € 2.

m2 m2 2. Šut prikupiti.50 € 1. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. sa podlogom. Skidanje krovnog pokrivača od eternit ploča. Skinuti ćeramidu na bezbedan način.00 € 50. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. Skidanje drvene tavanske konstrukcije. m2 m2 m2 2. Obračun po m2 kose površine. Šut prikupiti. Skidanje krovnog pokrivača od ćeramide. Skidanje daščanog karatavana. b. Obračun po m2 tavana. Šut prikupiti. m2 2.39. Od letvi i blatnog maltera. Skidanje plafonske konstrukcije od letvi i blatnog maltera.75 € 48. Šut prikupiti. Šut prikupiti. Skidanje blatnog maltera sa karatavana. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. b. izneti.00 € 41. a. izneti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. b. m2 m2 m2 1.50 € 4. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 2. izneti. Od ćeramide. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m2 kose površine. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Upotrebljiv materijal očistiti.00 € 113 . utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Upotrebljiv materijal očistiti. Šut prikupiti. Od ćeramide. Obračun po m2 kose površine. Skinuti crep na bezbedan način.75 € 1. b. m2 3. Upotrebljiv materijal očistiti.50 € 44. a. Od eternit ploča.00 € 1.00 € 43. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 2. Od salonit ploča.50 € 42. Šut prikupiti. Obračun po m2 plafona. Skidanje krovnog pokrivača od biber crepa. Obračun po m2 tavana. a. Od heraklit ploča i štafni. izneti. m2 m2 2. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti.25 € 2. c. Obračun po m2 tavana. m2 5. Od falcovanog crepa. izneti. Obračun po m2 tavana. Skidanje blatnog maltera i daščane oplate karatavana. Od mediteran crep. Od biber crepa. Izdvojiti upotrebljiv materijal i složiti.00 € 45. Skinuti eternit ploče na bezbedan način. Od lima. c.

m2 m2 3. Čeone daske strehe. Od salonita. b. izneti. Šut prikupiti. izneti. Skinutu građu utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. m2 m2 1. izneti. Krovne konstrukcije. m2 m2 m2 m2 m2 5. Debljine 15 cm. otvori se odbijaju. Obračun po m2 strehe. izneti. izneti.50 € 2. U cenu ulazi i pomoćna skela.50 € 4. Grbine i slemena skinuti sa krova na bezbedan način. Hidro izolacije. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Debljine 12 cm. Izdvojiti upotrebljiv materijal. Skinute letve utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. m2 m1 2. d. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. c.00 € 0. Daske pažljivo skinuti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. e. Obračun po m2 horizontalne površine. Opeku očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Od slemenjaka.00 € 2.00 7. m2 1. Od ćeramide.75 € 58. b. Skidanje hidro izolacije krova. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m1 m1 m1 1. Šut prikupiti.75 € 61. Obračun po m2 izolacije. Skinuti izolaciju na bezbedan način. a. a.50 € 62. Skidanje daščane podloge sa krovne konstrukcije.53. Rušenje pregradnih zidova od opeke debljine 7 cm.00 € 1.00 € 56.00 € € € € € . a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m1 grbina i slemena. Debljine 10 cm. Skidanje grbina i slemena od slemenjaka. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima. Strehe. c. m2 0. izneti.00 6. Skidanje krovnih letvi. b.00 € 60. Šut prikupiti. Šut prikupiti. Šut prikupiti. b. Rogova krova.00 12. nadvratnicima i svim oblogama na zidu. Šut prikupiti. Skidanje drvene krovne konstrukcije.00 8.50 € 2. izneti. Obračun po m2 kose površine. Obračun po m2 letvisane površine. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. a. Obračun po m2 zida. Debljine 25 cm. Rušenja 1. Šut prikupiti. Skidanje opšivke strehe. 114 Debljine 7 cm. Termo izolacije.

Fasadnih zidova. m2 4. U cenu ulazi i pomoćna skela. Šut prikupiti. Šut prikupiti. m3 35. nadvratnicima i svim oblogama na zidu. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima. izneti. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.25 € 7. otvori se odbijaju.50 € 16. otvori se odbijaju. Obračun po m3 sokle. izneti. Rušenje pregrade od luksfer prizmi. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m3 zida. nadvratnicima i svim oblogama na zidu. Upotrebljivi kamen očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela. nadvratnicima i svim oblogama na zidu. a. m3 m3 40. Rušenje zidova od siporeks blokova.00 € 13. Šut prikupiti. Nosećih zidova. Upotrebljive blokove očistiti od maltera i složiti na deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 zida. Rušenje sokle od kamena. Nadzitka. m3 47.50 € 8.50 € 10. Šut prikupiti. b.00 € 14. b. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. a.00 € 15. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Kalkana. Konstruktivnih zidova. Rušenje zidova od opeke u produžnom malteru. izneti. U cenu ulazi i pomoćna skela. U cenu ulazi i pomoćna skela. Šut prikupiti.00 € 55. m3 40. Obračun po m3 zida.00 € 55. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. c. Rušenje zidova od kamena. Upotrebljive siporeks blokove očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. otvori se odbijaju. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima. Šut prikupiti. Obračun po m3 zida. otvori se odbijaju. U cenu ulazi i pomoćna skela.6.00 € 115 . m3 m3 m3 50. izneti. Rušenje zidova kalkana od opeke u produžnom malteru. U cenu ulazi i pomoćna skela. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. m3 52. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Rušenje zidova od blokova. izneti. nadvratnicima i svim oblogama na zidu. Obračun po m3 zida. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. otvori se odbijaju. Šut prikupiti. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima. m3 55.00 € 52. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima. Obračun po m2 zida. Rušenje fasadnih zidova od opeke u produžnom malteru. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 kalkana. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Upotrebljiv kamen očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima i svim oblogama na zidu.

50 € 35. Obračun po m3 svodova.00 € 19. b.00 € 18. U cenu ulazi i pomoćna skela. Rušenje stubova od opeke. debljine do 8 cm. Dimnjak pažljivo porušiti. Dimnjak pažljivo porušiti. Obračun po m3 lukova. izneti.17. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Obračun po m2 zidova. Šut prikupiti. c. Obračun po m2 poda. Obračun po m3 dimnjaka. U cenu ulazi i pomoćna skela. Rušenje bondručnih zidova sa ispunom i blatnim malterom. Rušenje izvesti pažljivo. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. Od opeke. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 10. Šut prikupiti. Debljine do 15 cm. b. a. Od opeke. Šut prikupiti. b. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Rušenje svodova od kamena. Podvlaka. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju.00 € 75. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Rušenje dimnjaka od opeke u produžnom malteru iznad krova. m3 42.00 € 110.00 € 20. Šut izneti. m3 60. Rušenje dimnjaka od opeke u produžnom malteru. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Obračun po m3 dimnjaka. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 116 . Drvene grede složiti na deponiju gradilišta. Obiti blatni malter.00 € 23. a. Rušenje armirano betonskih serklaža. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 27. Debljine do 12 cm. izneti. izvaditi čatmu i skinuti drvene grede. d. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 serklaža. izneti.00 10. m2 m2 m2 m3 5.50 € 21. b. m3 75. Od kamena. Dimnjak pažljivo porušiti. Šut prikupiti. U cenu ulaze i rušenje kape i pomoćna skela. izneti. m3 m3 125.00 € 25. Obračun po m3 stubova.00 € 60. m3 m3 27. izneti.00 75. Debljine do 8 cm. a. b. Rušenje lukova od opeke. Obračun po m3 dimnjaka. Rušenje dimnjaka etažnog grejanja. a. Od kamena. U cenu ulaze i rušenje kape i pomoćna skela. Šut prikupiti.00 8. m3 m3 50. m3 m3 65. U cenu ulazi i pomoćna skela. U cenu ulaze i rušenje kape i pomoćna skela. Od kamena.00 € € € € 31. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Rušenje betonske podne ploče. izneti. Od opeke. izneti. Serklaža. Po m3.

Tavanice od monte. izneti.00 € 34.50 € € € € € 40. Skinutu građu utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. m2 12. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 ploče. U cenu ulazi i pomoćna skela. Rušenje drvene krovne konstrukcije. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 35. izneti. m2 2. c.00 15. m3 90.00 € 45.00 € 41. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 14. d. U cenu ulazi i pomoćna skela. sečenje armature itd. U cenu ulazi i pomoćna skela. sečenje armature itd. U cenu ulazi i pomoćna skela. Šut prikupiti. Rušenje ograde stepeništa od opeke. Obračun po m2 ploče. Šut prikupiti.00 € 44. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Rušenje armirano betonske ploče zajedno sa serklažima i eventualnim podvlakama. Šut prikupiti. Balkonske ploče. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 16.00 12. Obračun po m2 horizontalne površine. Obračun po m2 konstrukcije.00 € 117 . m2 5. izneti.33. Upotrebljiv materijal očistiti. Betonske tavanice. Rušenje podesta izvesti pažljivo. izneti. Obračun po m2 ploče. Armirano betonske ploče. m3 45. Šut prikupiti. Obračun po m1 ograde. Šut prikupiti. Obračun po m3 ograde. zidane u produžnom malteru. Obračun po m3 ograde. sečenje armature itd. Obračun po m2 ploče. Rušenje balkonske ograde od opeke. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Rušenje podesta. Rušenje kose stepenišne ploče izvesti pažljivo. Rušenje drvene međuspratne konstrukcije sa svim oblogama sa gornje i donje strane. Sitnorebraste tavanice. m1 6. e. Rušenje balkonske ograde od betona. sečenje armature. b. a. Opeke očistiti od maltera i složiti za ponovnu ugradnju. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. m2 5. Rušenje betonske ploče izvesti pažljivo. izneti. Rušenje balkonske ploče.50 € 43. Rušenje balkonske ploče izvesti pažljivo. izneti. m2 12. m2 m2 m2 m2 m2 17. Rušenje kose ploče stepeništa. Šut prikupiti. Šut prikupiti.00 € 42.

00 3. Od teraca. a. izneti. Od ploča kamena. Rušenje stepenišnog kraka sa stepenicima. Rušenje obloge stepenika od teraca sa podlogom. m1 4. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Od keramičkih pločica. Rušenje stepenika od opeke.50 € 47. d. m1 m1 m1 m2 2. a. Obračun po m1 stepenika.50 € 118 . Šut prikupiti. Rušenje stepeništa izvesti pažljivo. b. Obračun po m3 stepeništa. izneti.00 € € € € 56. Obračun po m3 kraka stepeništa. Rušenje stepenika od betona. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.46. izneti. Obračun po m3 stepeništa. sečenje armature itd. U cenu ulazi i pomoćna skela. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. po m2. od armiranog betona. m3 47. izneti. Od keramičkih pločica.00 € 50.25 € 4. izneti. izneti. sa stepenicima. Rušenje stepenišnog kraka izvesti pažljivo. Od ploča kamena. Rušenje stepenika od kamena.50 € 48. Šut prikupiti. Obračun po m2 podesta. Šut prikupiti. Šut prikupiti. izneti. Upotrebljiv kamen očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju.00 € 52. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m3 35. U cenu ulazi i pomoćna skela. Od teraca. m2 m2 m2 4. izneti. U cenu ulazi i pomoćna skela. m3 52. Od teraca. Šut prikupiti. Šut prikupiti. c. m1 2.50 € 51. Rušenje stepeništa izvesti pažljivo. b. sečenje armature itd.25 € 4.00 € 49. Obračun po m1 stepenika. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 5. c.00 3. Obračun po m1 stepenika. Rušenje obloge podesta od keramičkih pločica sa podlogom. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Rušenje stepeništa od opeke starog formata. m3 30. Šut prikupiti. Obračun po m3 stepenika. Rušenje stepeništa.

c.59. Od kamena.00 € 55. izneti. Od opeke. m1 m1 5.50 € 61. a. zidane u produžnom malteru.00 € 67. Obračun po m3 temelja. Obračun po m2 bruto površine objekta.50 € 73. Rušenje betonskog temelja izvesti ručnim ili mašinskim putem. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Šut prikupiti. Obračun po m3 ograde. Od kamenih ploča. b. m3 m3 m3 65. c.50 € € € € 71. Od betona. Obračun po m1 ivičnjaka.00 € 42. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Od betona. Šut prikupiti. Upotrebljiv materijal očistiti i složiti na gradilišnu deponiju ili odvesti na lokaciju koju odredi investitor. izneti. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. b. Odvojiti tvrdi materijal i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m3 temelja. Od kamena.50 € 5. Rušenje ivičnjaka od kamena.00 € 64. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Od opeke. Rušenje staze od betona. a. Od špar betona. Rušenje ograde od opeke. Od opeke. c. a prostor očistiti. izneti. Opeke očistiti od maltera i složiti za ponovnu ugradnju. m3 m3 35. a. Preduzeti sve mera za bezbednost radnika i susednih objekata. Odvojiti tvrdi materijal i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Od betona.00 5.00 € 42. Obračun po m2 staze. Rušenje staze izvesti zajedno sa skidanjem podloge. a. Rušenje ivičnjaka izvesti zajedno sa skidanjem podloge. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti. Od betona.50 3. Rušenje trotoara izvesti zajedno sa skidanjem podloge. Rušenje trotoara od betona. Od kamena. Obračun po m2 trotoara.50 € 74. m2 m2 m2 5. b. d. Od betonskih elemenata. Šut utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju udaljenosti do 15 km. Pažljivo rušenje objekta.50 4.00 € 119 . Šut prikupiti.00 € 4.00 € 3. Od opeke.00 € 125. Od armiranog betona. b. Rušenje temelja od opeke. b. Šut prikupiti. Rušenje temelja od betona. b. U cenu ulaze i demontaža elektro i drugih instalacija. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. m3 m3 35. Od kamena. a. Skinute ivičnjake. m2 40. m2 m2 m2 m2 4.

izneti. Pažljivo šlicevanje zida od opeke za prolaz kanalizacionih cevi.00 € 18. Kom.00 € € € € € Probijanje zida za prolaz vodovodnih cevi. Preseka 20x20cm. izneti. Armirano betonske ploče. Obračun po m1 šlica.00 € 45. d.50 10. Obračun po m1 šlica. b. Probijanje pregradnog zida od opeke za izradu otvora vrata. Kom. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. Od opeke. m3 m3 85. Kom. Za vodovodne cevi. a. b. Probijanje izvesti pažljivo. Obračun po komadu rupe. d. Šut prikupiti. izneti. Šut prikupiti.00 50. b. 10.00 € 16. b. Za cevi grejanja. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. c. 6. U cenu ulazi i podupiranje. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po komadu rupe. Kroz zidove. U cenu ulazi i podupiranje. Od opeke. Obračun po komadu otvora. Kroz zid pažljivo izvesti šliceve za postavljanje cevi.00 € 14.5. Preseka 30x30 cm. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Probijanje armirano betonske ploče. Pažljivo rušiti delove zida.00 35. m1 m1 2.00 € € € € 10. b. Od kamena. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Bušenje rupa za postavljanje instalacija. izneti. Od opeke. Kom. Međuspratne konstrukcije sa puniocima. izneti. Od kamena.50 € 12. Od kamena. Obračun po m2 zida. a. Od opeke. Obračun po m3 zida.00 € 20. m2 m2 25. Za kanalizacione cevi. Za kanale klimatizacije. 5. Kom. m1 m1 10.00 € 16.00 25. Preseka 50x50 cm. Kroz zid pažljivo izvesti šliceve za postavljanje cevi.50 € 7. Šut prikupiti. Šut prikupiti. izneti. tavanice i slično pažljivo probiti rupe za prolaz cevi za vodovod.00 100. izneti. Kom. b. U cenu ulazi i pomoćna skela. e. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Kom.00 80. preseka 10x10 cm. da se ne rastrese zidna masa. a. Probijanja 1. Šut prikupiti. Probijanje konstruktivnog zida od opeke za izradu otvora vrata. Preseka 10x10 cm.00 € 135.00 € 120 . Kom.00 6. otvor dimenzija 50x50 cm. Šut prikupiti. Pažljivo šlicevanje zida od opeke za prolaz vodovodnih cevi. Preseka 10x20 cm. Kom. Kom. 30. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Kom. a. Od kamena. da se ne rastrese zidna masa. c. b. sečenje armature itd. Pažljivo rušiti delove zida.

Dno postojećeg temelja pažljivo očistiti i oprati. izneti. Temelj samac. Po završenom zidanju spojnice ispuniti malterom. po datim detaljima. Temelj samac. a. Pažljivo štemovanje zida za izradu oslonca.00 17. Šut prikupiti. Redove zidati po uzoru na prvobitne. Kom. a. Podziđivanje temelja vršiti u lamelama. m3 190. Trakasti temelj. Kom. Preziđivanje temelja. 7.50 25.00 € Zidanje temelja kamenom u cementnom malteru. Kamen očistiti od veziva i kvasiti pre ugradnje. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. sečenje armature itd. b. m3 m3 90. Kamen pre ugradnje kvasiti vodom. Trakasti temelj. punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Na uglovima ugraditi veće komade kamena. Postojeće temelje vrlo pažljivo porušiti da se kamen ne ošteti. Pažljivo porušiti rastresene delove. što suvljim malterom spravljenim sa "jedinicom" i pažljivo nabiti drvenom lopaticom. b. Rupe su dubine do 60 cm. m3 m3 85. b. Kom. 12. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po komadu oslonca. na sastavu starog i novog temelja ostaviti praznom u visini od oko 5 cm. a zatim ispod njega ozidati novi temelj. a poslednju spojnicu. Zidanje temelja punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6.00 € € € € 27. Po vezivanju novog temelja izvršiti podbijanje spojnice. Balkonske ploče. Kom. Zidati sa što tanjim spojnicama. Obračun po komadu otvora. izneti. Kom. Po završenom podziđivanju temelja spojnice ispuniti malterom. Obračun po m3 temelja. Sitnorebraste tavanice.00 € 7. 30.23. Armirano betonske tavanice. Probijanje armirano betonske tavanice. Preziđivanje temelja kamenom u cementnom malteru. a. Tavanice od monte. Bušenje rupa za postavljanje čeličnih ankera.50 € 6. sa najviše tri spojnice u jednoj tački.00 € 100.00 € 6. c. 3. Obračun po m3 temelja. Spojnice moraju da budu pravilne. Po završenom zidanju spojnice ispuniti malterom. Obračun po komadu rupe. Temelji 1. Šut prikupiti. d.00 € 5. Kom. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Po završenom zidanju spojnice ispuniti malterom. Obračun po m3 temelja. Očistiti i oprati mlazom vode i isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom".00 20.00 € 95.00 € 121 . Pažljivo štemovati zid za izradu oslonca za postavljanje čeličnih nosača. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Opeku očistiti i koristiti za preziđivanja. Obračun po m3 temelja. Obračun po m3 temelja.50 € 28. Podziđivanje postojećeg temelja opekom u cementnom malteru. Probijanje izvesti pažljivo. po uputstvu statičara. m3 120. Po završenom zidanju spojnice ispuniti malterom. m3 105.

Punom opekom. Giter opekom. c. a. izneti.00 32. zalepiti Kondorfleks V4 i naneti drugi vruć premaz bitumena "MTH". Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. Zidati sa što tanjim spojnicama. Podziđivanje temelja vršiti u lamelama. a poslednju spojnicu.50 100. m2 m2 m2 m3 20. Spojnice očistiti do dubine 2 cm. b. Zidovi 1. što suvljim malterom spravljenim sa "jedinicom" i pažljivo nabiti drvenom lopaticom. Dno postojećeg temelja pažljivo očistiti i oprati. Izrada horizontalne hidroizolacije presecanjem zidova od opeke. Obračun po m2 zida. Šupljom opekom. Zidanje zidova šupljim blokovima dimenzija 19x19x25 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. debljine do 30 cm. b. na sastavu starog i novog temelja ostaviti praznom u visini od oko 5 cm. otvori se odbijaju. b. 5. Zidove raditi sa pravilnim slogom. donju površinu zida oprati i poravnati cementnim malterom. Obračun po m1 zida. Malter premazati bitulitom "A". Debljine zida 60 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. d=25 cm i više.00 130. Zidanje zidova.50 40. Debljine 19 cm.00 € 6. a zatim ispod njega ozidati novi temelj. po uputstvu projektanta. po uputstvu statičara.00 € € € € Zidanje zidova punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. d. a. c. Po m3. m3 m3 m3 m3 110. m3 180. Obračun po m3 zida.00 € 9.00 € € € € 122 . a.50 32. Postojeće zidove štemovati (prosecati) u lamelama dužine 80-100 cm visine neophodne za rad. Po vezivanju novog temelja izvršiti podbijanje spojnice. otvori se odbijaju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Voditi računa o rasporedu i redosledu lamela i obaveznom preklopu Kondorfleksa između lamela.00 120. Šut prikupiti. m1 m1 m1 m1 25. Debljina zida je 19 cm. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. po datim detaljima. Obračun po m3 zida. Debljine zida 75 cm. Opekom starog formata.00 50. otvori se odbijaju.8. Blokove pre ugradnje kvasiti vodom. c. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Podziđivanje postojećeg temelja kamenom u cementnom malteru. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. Po završenom podziđivanju temelja spojnice ispuniti malterom. punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. m3 210. Obračun po m3 temelja. naneti vruć premaz bitumena "MTH". Debljine zida 30 cm. d. Zid zazidati punom opekom.00 € € € € 7. d. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2.00 22. Debljine zida 45 cm.00 125. Debljine 25 cm. Debljine 29 cm. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. U cenu ulazi i pomoćna skela.

c. oplata i podupirači. Obračun po m2 zidova.10. Debljine 20 cm. Zidanje zidova debljine 20 cm durisol blokovima dimenzija 50x20x25 cm. a. m3 130.00 42. m2 m2 m2 m2 20. Svi otvori se odbijaju.00 35. Obračun po m3 zidova. Šupljine napuniti posle postavljanja dva reda blokova. Zidanje izvesti po uputstvu proizvođača. U cenu ulazi i pomoćna skela. razmere 1:3. U cenu ulaze i nadvratnici. U cenu ulazi i pomoćna skela. Prvi red blokova postaviti preko sloja cementnog maltera. b. Ukupna debljina zida je 30 cm. Zidanje zidova siporeks termo izolacionim blokovima građevinskim lepkom po sistemu blok veze. Obračun po m2 zida. b. Debljine 25 cm. Debljine 20 cm. d. d. Debljine 25 cm. termo izolacionim blokovima 10x60x25 cm u produžnom malterom 1:3:9 ili građevinskim lepkom po sistemu blok veze.00 € 20. m2 26. a ostale redove usuvo.00 € 12. Debljine 25 cm.00 € 19. Eventualna usecanja za serklaže ulaze u cenu zidanja.00 € € € € 14.00 € 26. Pre zidanja blokove dobro očistiti i pokvasiti vodom da malter ne pregori. c.00 110. otvori se odbijaju. a. b. sa ispunom šupljina betonom MB 20. Zidanje izvesti po uputstvu proizvođača. Blokove pre zidanja kvasiti. m3 120.00 € 22.00 € 24. b.00 € 23.50 € 123 . serklaži. a. m2 m2 10. Zidanje zidova hladne ostave durisol blokovima debljine 25 cm sa dodatnim Tarolit pločama debljine 5 cm sa unutrašnje strane (4 cm Stiropor ploče + 1 cm durisol). Debljine 29 cm. m2 m2 m2 m3 22. U cenu ulazi i pomoćna skela. Zidanje zidova giter blokovima dimenzija 19x19x25 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. Svi otvori se odbijaju. Eventualna usecanja za serklaže ulaze u cenu zidanja. Vezu između nosećih i pregradnih zidova ostvariti ostavljanjem šmorceva po vertikali ili pomoću aluminijumskih klinova. armatura. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. Obračun po m3 zidova. Debljine 19 cm.00 € € € € 18. Po m3.00 24. Blokove pre ugradnje kvasiti vodom. Vezu između nosećih i pregradnih zidova ostvariti ostavljanjem šmorceva po vertikali ili pomoću aluminijumskih klinova. Debljine 15 cm. debljine 10 cm. Vezu između nosećih i pregradnih zidova ostvariti ostavljanjem šmorceva po vertikali ili pomoću aluminijumskih klinova. Obračun po m2 zida. Debljine 30 cm. Pre zidanja blokove dobro očistiti i pokvasiti vodom da malter ne pregori. c. Debljine 30 cm. Zidanje zidova siporeks termo izolacionim blokovima u produžnom malteru razmere 1:3:9 po sistemu blok veze. Svi otvori se odbijaju. Zidanje siporeks zidova. Debljine 10 cm. Obračun po m2 zida. m2 m2 m2 18.00 34. Debljine 14 cm. Zidanje izvesti po uputstvu proizvođača. Debljina zida je 19 cm.50 25. Obračun po m2 zida. Zidanje zidova debljine 14 cm šupljim betonskim blokovima u cementnom malteru. Pre zidanja blokove dobro očistiti i pokvasiti vodom. a.

50 € 28. Debljine 30 cm. Zidanje zidova lomljenim kamenom u cementnom malteru.50 19. Blokove prilikom ugradnje ne vlažiti. prevezi pravilni. c. Kamen za zidanje mora biti jedar. Zidati produžnim malterom. m3 225. a malter staviti preko cele dodirne površine. Na uglovima ugraditi veće i pravilnije komade kamena. U cenu ulazi i pomoćna skela. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera.00 € 14. Zidanje zidova kamenom u cementnom malteru. Debljine 25 cm. Na uglovima ugraditi veće i pravilnije komade kamena. U cenu ulazi i fugovanje. Kamen za zidanje mora biti jedar. m3 110.00 € 36. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice.50 € 75. vodeći računa da se šupljine ne zapune. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice.00 17. b. razmere 1:3 ili lepkom za gas beton. Obračun po m3 zida. Zidanje zidova gas betonskim blokovima debljine 15 cm cementnim malterom. po uputstvu projektanta.00 € 37. U cenu ulazi i pomoćna skela. sa najviše tri spojnice u jednoj tački. Zida se cementnom malteru spravljenim sa prosejanim šljukom "jedinicom". sa spojnicama debljine 10 mm.26. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. Debljine 15 cm. m2 m2 m3 17. Polaganje blokova vršiti u horizontalnim redovima. Na svakih 80-120 cm visine zidati libažni sloj od 3-4 reda opeke starog formata. dimenzija 39x19x20 cm. slog po izboru projektanta. b. Šupljine zaliti betonom MB 20. b.00 € 35. Obračun po m3 zida. m2 m2 12.00 € 38. d. a vidne površine i ivice pritesane. m2 m2 m2 m2 9.00 11. Kod vertikalnih spojnica malter staviti samo u trakama duž dodirnih površina spoljne ivice. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. Obračun po m3 zida. Na uglovima ugraditi veće i pravilnije komade kamena. Debljine 14 cm. Zidanje zidova debljine 14 cm šupljim betonskim blokovima u cementnom malteru. a. Po m3. a.50 € 22. Blokove pre zidanja kvasiti. Debljine 20 cm. Debljine 20 cm. c. Debljine 25 cm. Zidati sa pravilnim prevezima. a. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 zida. U cenu ulazi i pomoćna skela. sa zalivanjem šupljina. prevezi pravilni. slog po izboru projektanta. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 124 . Zidanje zidova pritesanim kamenom u cementnom malteru. Zidati kamenom sa pravilnim prevezima. m3 120. Obračun po m3 zida. Obračun po m2 zida. razmere 1:3. Kamen pre ugradnje kvasiti vodom. Zidanje zidova debljine 20 cm šljako betonskim blokovima T-20. Obračun po m2 zidova. Kamen za zidanje mora biti jedar. Kamen pre ugradnje kvasiti vodom. Zidanje zidova kamenom sa libažnim slojevima od opeke starog formata. Kamen pre ugradnje kvasiti vodom. Debljine 20 cm.50 € € € € 32. po uputstvu proizvođača. slog po izboru projektanta. m3 180. sa najviše tri spojnice u jednoj tački.

Preziđivanje zidova kamenom u cementnom malteru. Prevez raditi na pola opeke. oplata i pomoćna skela. sa najviše tri spojnice u jednoj tački. Na uglovima ugraditi veće komade kamena. Redove zidati u tehnici po projektu.00 € 42. Kamen očistiti od veziva i kvasiti pre ugradnje. sa izradom serklaža. m2 m2 m2 9. Zidanje zidova obrađenim kamenom u cementnom malteru. m3 600. Postojeće zidove vrlo pažljivo porušiti da se kamen ne ošteti. bez lasa. Debljine 12 cm. a. a. Preziđivanje zidova debljine 25 cm i više. Na uglovima ugraditi veće komade kamena.00 € 70. Obračun po m3 zida. punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. m3 m3 110. Pregradni zidovi 1.39.00 € 40. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. 4. a po završenom zidanju očistiti ih dubine 2 cm. b. U cenu ulazi i pomoćna skela. Prevez raditi na pola opeke. Pažljivo porušiti rastresene delove. Zidati sa pravilnim spojnicama. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. otvori se odbijaju. Lomljenim kamenom. m2 m2 11. Obračun po m3 zida. Redove zidati po uzoru na prvobitne. armatura. sa pravilnim prevezima. b.00 € 44. Kamen očistiti od veziva i kvasiti pre ugradnje. opeku očistiti i složiti za ponovnu ugradnju. a. b.5 cm. m3 m3 60. Obračun po m2 zida. Debljine 6. obrada kamena i pomoćna skela. otvori se odbijaju. Po završenom zidanju spojnice očistiti.5 cm punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. U cenu ulazi i pomoćna skela. Debljine 12 cm. a. Kamen pre ugradnje kvasiti vodom. b. Zidanje pregradnih zidova debljine 6. prevezi pravilni.00 € 140. Obračun po m3 zida.5 cm punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. U cenu ulazi i pomoćna skela. uzengije Ø 6/25. otvori se odbijaju.00 € 12.00 € 110. a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. U visini nadvratnih greda. Debljine 25 cm.00 € 27. Obračun po m3 zida. U cenu ulaze i nabavka. Obračun po m2 zida. Opekom starog formata. Na uglovima ugraditi veće komade kamena. Preziđivanje zidova pritesanim kamenom u cementnom malteru. Debljine 6. Kamen za zidanje mora biti zdrav.5 cm. Postojeće zidove vrlo pažljivo porušiti da se kamen ne ošteti. Podlogu očistiti i oprati mlazom vode i isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". sa pravilnim prevezima. a. ili na visini od 200 cm uraditi armirano betonske serklaže dimenzija 7x15 cm. U cenu zida ulazi i izrada serklaža.50 € Zidanje pregradnih zidova debljine 6.00 € 14. Kamenom.00 € 8. Redove zidati po uzoru na prvobitne. Punom opekom. Marka betona je MB 20.00 € 125 . a armatura serklaža 2Ø8. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Pritesanim kamenom. m3 m3 90. b. Obrađenim kamenom. U cenu ulazi i pomoćna skela. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. c.

Debljine 30 cm. sa izradom serklaža. Obračun po m2 zida.5 cm. a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. m2 m2 m2 10. Prevez raditi na pola opeke. b. Debljine 12 cm. Marka betona je MB 20.00 € 15. oplata i pomoćna skela. armatura. U visini nadvratnih greda. U cenu ulazi i pomoćna skela. m2 m2 m2 10. Zidanje pregradnih zidova debljine 7 cm opekom starog formata 7x15x30 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. U cenu zida ulazi i izrada serklaža.6. m2 m2 11.00 € 32. a armatura serklaža 2Ø8. Zidanje pregradnih zidova debljine 6. Po završenom zidanju spojnice očistiti. a. a. Marka betona je MB 20. Prevez raditi na pola opeke. U visini nadvratnih greda. Prevez raditi na pola opeke. Debljine 25 cm. m2 m2 12.00 € 19. c. Zidanje pregradnih zidova debljine 6. b. U cenu zida ulazi i izrada serklaža. a. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Obračun po m2 zida. oplata i pomoćna skela. otvori se odbijaju. a. Prevez raditi na pola opeke. ili na visini od 200 cm uraditi armirano betonske serklaže dimenzija 7x15 cm. a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. Obračun po m2 zida.5 cm giter opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. U cenu zida ulazi i izrada serklaža. otvori se odbijaju. otvori se odbijaju.50 € 18. Debljine 12 cm.50 € 11. Debljine 6. Obračun po m2 zida. uzengije Ø 6/25.00 € 15. a. armatura. sa izradom serklaža.00 € 30. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 9. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Po završenom zidanju spojnice očistiti. armatura. Po završenom zidanju spojnice očistiti. otvori se odbijaju. Obračun po m2 zida. Obračun po m2 zida. Debljine 15 cm. ili na visini od 200 cm uraditi armirano betonske serklaže dimenzija 7x15 cm. otvori se odbijaju. b. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Zidanje pregradnih zidova debljine 6. Prevez raditi na pola opeke.5 cm šupljom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. uzengije Ø 6/25. m2 m2 13.00 € 13.5 cm. a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. Debljine 6. Zidanje pregradnih zidova debljine 7 cm opekom starog formata 7x15x30 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6.00 € 17. a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. Marka betona je MB 20.00 € 17.5 cm giter opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. ili na visini od 200 cm uraditi armirano betonske serklaže dimenzija 7x15 cm. a armatura serklaža 2Ø8.00 € 16. b. U cenu ulazi i pomoćna skela.50 € 126 . Prevez raditi na pola opeke. a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način.00 € 15. Debljine 15 cm. a. Debljine 7 cm. oplata i pomoćna skela. uzengije Ø 6/25. c. Debljine 12 cm. m2 m2 12. Debljine 12 cm. sa izradom serklaža.5 cm šupljom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Zidanje pregradnih zidova debljine 6. b.5 cm. otvori se odbijaju. a armatura serklaža 2Ø8. U visini nadvratnih greda. a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. Debljine 7 cm. b. Debljine 6. Debljine 6.5 cm.

Blokove prilikom ugradnje ne vlažiti.50 € 27. m2 m2 30. Debljine 12 cm. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 zida. Opeka ne sme da bude isprljana malterom. Obračun po m2 zida. Debljine 7 cm. b. b. m2 m2 7. Debljine 10 cm. a. b. c. serklaži i pomoćna skela.50 € 32. Zidanje pregradnih zidova debljine 12 cm punom fasadnom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Obračun po m2 zida. Debljine 14 cm. Debljine 19 cm. Po završnom zidanju zid fugovati tehnikom po izboru projektanta. Obračun po m2 zida.50 € 23.00 € 26.00 € 57. Zidanje pregradnih zidova debljine 19 cm šupljim blokovima 19x19x24 u produžnom malteru razmere 1:2:6. a. U cenu ulazi i pomoćna skela. c. Izrada pregradnih zidova debljine 7 cm gips pločama. Po završenom zidanju spojnice očistiti.00 € 17. vodeći računa da se šupljine ne zapune. Zidanje pregradnih zidova debljine 7 cm šljako betonskim blokovima P-7. a malter staviti preko cele dodirne površine. U cenu ulazi i pomoćna skela. Polaganje blokova vršiti u horizontalnim redovima. otvori se odbijaju. Izrada pregradnih zidova debljine 10 cm gas betonskim blokovima u cementnom malteru razmere 1:3. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Kod vertikalnih spojnica malter staviti samo u trakama duž dodirnih površina spoljne ivice.50 € 15.50 € 10. m2 m2 m2 12.00 € 31.50 € 127 . Zidanje pregradnih zidova debljine 19 cm giter blokovima 19x19x24 u produžnom malteru razmere 1:2:6. m2 m2 m2 20. a vezu sa ostalim zidovima izvesti na pravilan način. U cenu ulaze i fugovanje. m2 12. a. a. Debljine 24 cm. b. otvori se odbijaju. Obračun po m2 zida.50 € 28. ili lepljenjem lepkom po uputstvu proizvođača. a.00 € 26. m2 m2 m2 22. Debljine 20 cm. Obračun po m2 zida. Debljine 29 cm. Debljine 19 cm. a vezu sa ostalim zidovima izvesti na pravilan način. Zidati sa produžnim malterom u sloju debljine 10 mm. kajlovanjem i zatvaranjem fuga između zidova.20. Debljine 7 cm. Debljine 24 cm. Debljine 25 cm. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Prilikom zidanja raditi prevez na pola bloka. U cenu ulazi i pomoćna skela. podova i plafona. Debljine 29 cm.00 € 30.50 € 35. dimenzija 39x19x7 cm. c. b. Prilikom zidanja raditi prevez na pola bloka. Zidati sa ukrućenjem spojnica.

3. Zidove međusobno povezati ankerima. Termoizolaciju izvesti od tvrdo presovanih ploča mineralne vune i parne brane PE folije. Obračun po m2 komplet izvedenog sendvič zida. Obračun po m2 komplet izvedenog sendvič zida. c. c. Sendvič zidovi 1. termoizolacije 5 cm. 19+4+5+19=47 cm. PE folije i opeke 12 cm. PE folije i gips kartonskih ploča 1. b.50 € 128 . m2 m2 m2 30. Opeka+vazdušni sloj+termoizolacija+opeka. termoizolacije 5 cm. Blok+termoizolacija+opeka. Opeka+vazdušni sloj+opeka. Opeka+termoizolacija+opeka.00 € 37. Fasadna opeka+termoizolacija+fasadna opeka. PE folije i opeke 12 cm. Opeka+termoizolacija+gips karton. 7+5+7=19 cm. a. a sa unutrašnje.00 € 37. b.50 € 11. Blok+vazdušni sloj+termoizolacija+blok.6 mm. Zidanje sendvič zidova od opeke 12 cm. Preko sastava gips kartonskih ploča zalepiti bandaž trake i pregletovati ih. 12+5+12=29 cm. Obračun po m2 komplet izvedenog sendvič zida. Spojnice sa spoljne strane očistiti.00 € Zidanje sendvič zidova od opeke 12 cm. 12+5+12=29 cm. Blok+vazdušni sloj+termoizolacija+opeka.2=18. ukupne debljine 12+5+12=29 cm. prema termoizolaciji dersovati. PE folije i opeke 12 cm.50 € 57. a. po 4 komada na m2 zida.00 € 25. Fasadna opeka+termoizolacija+blok. 12+5+1.00 € 52. Obračun po m2 komplet izvedenog sendvič zida. Zidanje sendvič zidova od fasadne opeke 12 cm. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela.00 € 8. m2 m2 m2 31. 12+5+19=36 cm. b. po 4 komada na m2 zida. U cenu ulazi i pomoćna skela. prema vazdušnom sloju dersovati. vodeći računa da se vazdušni međuprostor ne zapuni malterom. U cenu ulazi i pomoćna skela. otvori se odbijaju. c.50 € 5. Zidanje sendvič zidova od opeke 12 cm. otvori se odbijaju. Spojnice sa spoljne strane očistiti. m2 m2 19. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. termoizolacije 5 cm. Spojnice sa spoljne strane očistiti. 12+5+12=29 cm. a.2=28. Fasadna opeka+termoizolacija+opeka. otvori se odbijaju.2 cm. Termoizolaciju izvesti od tvrdo presovanih ploča mineralne vune i parne brane PE folije. U cenu ulazi i pomoćna skela. Na fasadnoj strani spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2 po uputstvu projektanta.50 € 46. vazdušnog sloja 5 cm i opeke na kant 7 cm. Zidove raditi u produžnom malteru razmere 1:2:6.50 € 45. Termoizolaciju izvesti od tvrdo presovanih ploča mineralne vune i parne brane PE folije. Blok+termoizolacija+gips karton. U cenu ulazi i pomoćna skela. 19+8+1. Opeka+vazdušni sloj+opeka. prve klase u boji po izboru projektanta. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. vodeći računa da se vazdušni međuprostor ne zapuni malterom.2 cm. Zidanje sendvič zidova od opeke na kant 7 cm. m2 m2 27. ukupne debljine 12+5+12=29 cm. ukupne debljine 12+5+1. prema termoizolaciji dersovati. Zidove međusobno povezati ankerima. otvori se odbijaju. Zidove raditi u produžnom malteru razmere 1:2:6 i međusobno ih povezati ankerima. Termoizolaciju izvesti od tvrdo presovanih ploča mineralne vune i parne brane PE folije. otvori se odbijaju. Zidove međusobno povezati ankerima. vazdušnog sloj 4 cm. a.2=18. Zidove raditi u produžnom malteru razmere 1:2:6.9. po 4 komada na m2 zida. Spojnice sa spoljne strane očistiti. Zidove raditi u produžnom malteru razmere 1:2:6. 19+4+5+12=40 cm. a sa unutrašnje. m2 m2 m2 45. koristiti samo cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. 19+5+19=43 cm. b. a sa unutrašnje. b. a sa unutrašnje strane dersovati. ukupne debljine 7+5+7=19 cm. Blok+termoizolacija+blok. Zidove raditi u produžnom malteru razmere 1:2:6. Za zidanje fasadnom opekom. a sa unutrašnje. a. 19+5+12=36 cm. ukupne debljine 12+4+5+12=33 cm. Obračun po m2 komplet izvedenog sendvič zida. prema vazdušnom sloju dersovati. 12+5+12=29 cm. termoizolacije 5 cm. 12+4+5+12=33 cm.2 cm.2 cm.50 € 32. Konstrukciju za postavljanje gips kartonskih ploča izraditi od drveta ili pocinkovanih profila debljine 0.

debljine 12 cm. m2 37. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. Zidanje sendvič zidova od fasadne opeke 12 cm. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. PE folije i gips kartonskih ploča 1. Zidove međusobno povezati ankerima. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. u produžnom malteru razmere 1:2:6.00 € Zidanje fasadne obloge fasadnom punom opekom. Iznad otvora izvesti armirano betonski serklaž dimenzija 12x15 cm betonom MB 20 i armaturom +2Ø8 i uzengijama Ø 6/20. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. m2 m2 m2 42. termoizolacije 5 cm. b. po 5 komada na m2. ukupne debljine 12+5+1. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. Fasadna opeka+ vazdušni sloj +t termoizolacija+fasadna opeka.14. po uputstvu projektanta.2 cm. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. prve klase u boji po izboru projektanta.2 cm. Obračun po m2 komplet izvedenog sendvič zida. Zidove međusobno povezati ankerima.2=18. Punom opekom. prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. koristiti samo cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica.50 € 57. Konstrukciju za postavljanje gips kartonskih ploča izraditi od drveta ili pocinkovanih profila debljine 0. Giter opekom. Slog mora biti pravilan. Zidanje sendvič zidova od fasadne opeke 12 cm. 12+4+5+12=33 cm. koristiti samo cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Za zidanje fasadnom opekom.50 € 129 . Fasadna opeka+ vazdušni sloj + termoizolacija +blok. a. Fasadna opeka+ vazdušni sloj+termoizolacija+opeka. 3. m2 m2 30. Zidanje obloge fasadnih zidova punom opekom debljine 12 cm. termoizolacije 5 cm. Na fasadnoj strani spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2 po uputstvu projektanta.50 € 10. 12+4+5+12=33 cm. Za zidanje fasadnom opekom. Obračun po m2 fasadne obloge. Šupljim opekom. Preko sastava gips kartonskih ploča zalepiti bandaž trake i pregletovati ih. otvori se odbijaju. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica.50 € 15.00 € 32. vodeći računa da se vazdušni međuprostor ne zapuni malterom. m2 m2 15. Fasadne obloge 1. prve klase u boji po izboru projektanta. Punom opekom. b.6 mm. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. U cenu ulazi i fugovanje. Obračun po m2 komplet izvedenog sendvič zida. Na fasadnoj strani spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2 po uputstvu projektanta. 12+4+5+19=40 cm. Termoizolaciju izvesti od tvrdo presovanih ploča mineralne vune i parne brane PE folije. vazdušnog sloja 4 cm. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. b. a sa unutrašnje strane dersovati. Obračun po m2 zida sa serklažom. PE folije i opeke 12 cm. Zidove raditi u produžnom malteru razmere 1:2:6. Termoizolaciju izvesti od tvrdo presovanih ploča mineralne vune i parne brane PE folije. Zidove raditi u produžnom malteru razmere 1:2:6. Vezu sa konstruktivnim zidom izvesti ankerima.00 € 16.50 € 62. otvori se odbijaju. a. a sa unutrašnje strane dersovati. c. a. ukupne debljine 12+4+5+12=33 cm. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera.

U cenu ulazi i fugovanje. Sa termoizolacijom u ceni. Bez termoizolacije u ceni. Oblaganje betonskih serklaža opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6. Između betonskog stuba i zida od opeke postaviti sloj polietilenske folije i termoizolacije od mineralne vune debljine 3 cm. m2 14. m2 17.50 € 130 .00 € 13. izolacija i pomoćna skela. Sa termoizolacijom u ceni. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom i pomoćna skela. po uputstvu projektanta. Obračun po m2 zida. U svakom petom redu na 50 cm naizmenično ispustiti iz fasadne obloge vezače za prevez sa unutrašnjim zidom. Oblogu zidati silikatnim fasadnim blokovima bele (crvene) boje. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom. izolacija i pomoćna skela. Slog mora biti pravilan. "Marko Orešković" Apatin. a. Obračun po m2 fasadne obloge. Između betonskog i zida od opeke postaviti sloj polietilenske folije i termoizolacije od mineralne vune debljine 3 cm. m2 27. m2 m2 22. Izrada obloge debljine 19 cm fasadnih sendvič zidova između nosećih betonskih stubova.00 € 15.50 € 11.50 € 7. dimenzije i kvalitet opeke mora odgovarati standardima. Oblaganje betonskih zidova opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6.00 € 10. Oblaganje betonskih stubova opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6 sa izradom termoizolacije. Obračun po m2 obloge. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. m2 16. dimenzija 29x19x19 cm. sa vazdušnim prostorom d=6 cm. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom.5.50 € 19. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Oblik. m2 45. Slog mora biti pravilan. Obračun po m2 obloge. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. Oblaganje betonskih stubova opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6. Oblaganje betonskih zidova opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6 sa izradom termoizolacije.00 € 8. Obračun po m2 zida. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. b. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom i pomoćna skela. Zidanje fasadnih zidova punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6.00 € 6. a. po uputstvu projektanta. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom i pomoćna skela. m2 m2 19. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Obračun po m2 zida. b. Obračun po m2 obloge. Bez termoizolacije u ceni.

00 € 18. koje se posebno plaća. a podlogu očistiti. opekom starog formata u produžnom malteru.14.00 € 18. oprati vodom pod pritiskom i dobro natopiti retkim cementnim malterom.00 € 19. Bez termoizolacije u ceni. otvori se odbijaju. Obračun po m2 zida. a. Bez termoizolacije u ceni. Oblaganje betonskih zidova opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6. debljine 25 cm i više. Opeku očistiti i prezidati zidove.50 € 17. m2 m2 21. m3 170.00 € 16. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom i pomoćna skela. Oblaganje betonskih serklaža opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6. Obračun po m3 zida.00 € 22. Demontiranu opeku očistiti od maltera i ponovo ugraditi sa potrebnim dodatkom opeke. opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6. m2 16. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom. Obračun po m2 zida. a.50 € 20. Obračun po m2 obloge. Rastresene delove pažljivo izvaditi. b. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm.00 € 18. m2 m2 21.00 € 23. Preziđivanje fasadnih zidova. Po obijanju maltera sa fasade. Oblaganje betonskih serklaža opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6 sa izradom termoizolacije. Pažljivo porušiti rastresene delove. a zatim isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". Sa termoizolacijom u ceni. Između betonskog serklaža i zida od opeke postaviti sloj polietilenske folije i termoizolacije od mineralne vune debljine 3 cm. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom i pomoćna skela. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom. Između betonskog serklaža i zida od opeke postaviti sloj polietilenske folije i termoizolacije od mineralne vune debljine 3 cm. Sa termoizolacijom u ceni. Između betonskog i zida od opeke postaviti sloj polietilenske folije i termoizolacije od mineralne vune debljine 3 cm. b. b. a. m2 16. Obračun po m2 obloge. Oblaganje betonskih zidova opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6 sa izradom termoizolacije. Preziđivanje i blokovanje rastresenih delova fasade. Obračun po m2 površine fasade. izolacija i pomoćna skela. prezidati ili blokovati rastresene delove fasadnog platna. m2 m2 21. izolacija i pomoćna skela. Sa termoizolacijom u ceni. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom. očistiti od maltera i oprati mlazom vode. Bez termoizolacije u ceni. Oblaganje betonskih serklaža opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6 sa izradom termoizolacije. izolacija i pomoćna skela. Obračun po m2 obloge. m2 18.00 € 131 .

Zidanje solbanka prozora opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6. Obloga se sastoje se od pune opeke debljine 12 cm sa po tri reda fasadne opeke na svakih 38 cm sa spoljne strane. Visine preko 50 cm. po projektu i detaljima. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. Fasadni elementi 1.00 € 132 . Zidanje venca visine do 25 cm opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. d. Šambrane prozora. a. m2 35. Fasadnu oblogu povezati sa jezgrom od betona specijalnim ankerima Ø 3 mm od nerđajućeg čelika. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. fasadnom opekom i termoizolacijom.00 12.00 € 8. Solbanka prozora. Ležišta za atiku isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom".04 cm između betona i termoizolacije. po projektu i detaljima. Oblaganje betonskih zidova punom opekom. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Obračun po m2 pilastera. b.50 € 65. Šambrane vrata. termoizolacije od Vunizola FS Plus debljine je 8 cm i polietilenske folije 0. m1 m1 m1 32. Obračun po m2 obložene površine. Zidanje pilastera opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6. Ležište solbanka isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". Opeku otesati za formiranje profila i ozidati solbank sa pravilnim prevezima. a. Obračun po m1 solbanka.50 € 11. Zidanje pilastera punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. m2 21. m2 32. Timpanona. po uputstvu projektanta.00 € € € € € Zidanje atike opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera.50 € 7. c. Obračun po m2 pilastera. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica.00 12. Opeku otesati za formiranje profila i ozidati venac sa pravilnim prevezima. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. po uputstvu projektanta.24. Obračun po m1 venca. m2 22. e. b. Samarice. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. Visine do 50 cm. m1 m1 m1 m1 m1 11. U cenu ulaze i izolacija i pomoćna skela. Opeku otesati za formiranje profila i ozidati atiku sa pravilnim prevezima.00 € 90.50 17. c. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom.00 € 9.50 20. Obračun po m2 atike. Visine do 25 cm. Ležište venca isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". 6.

Obračun po m1 ozidanog venca.00 160. Obračun po m3 atike. Preziđivanje atike opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6. a spojnice po završenom zidanju očistiti do dubine 2 cm.00 135.00 € 18.50 € 13. po uputstvu projektanta. Timpanona. a. Pažljivo porušiti rastresene delove. b. Visine do 50 cm. Šupljom opekom. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 42. Pre zidanja venca podlogu natopiti cementnim špricom. Opeku očistiti i po potrebi otesati nove komade. Pažljivo porušiti rastresene delove. Visine preko 50 cm. Zidanje izvesti u pravilnom slogu. Preziđivanje venca visine do 25 cm opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6. Zidanje stubova punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. očistiti od maltera i oprati mlazom vode.00 € € € € 133 .00 € € € € 17. Zidanje i fugovanje venca od kamena u cementnom malteru 1:3. Obračun po m3 stubova.00 12. očistiti od maltera i oprati mlazom vode. Samarice. c. m1 m1 m1 25. Preziđivanje pilastera opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6.00 € 12. Solbanaka. Opeku očistiti i po potrebi otesati nove komade. Opekom starog formata.50 15. m2 24. Prezidati atiku po uzoru na prvobitnu. Pažljivo porušiti rastresene delove. Obračun po m2 pilastera.12. Prezidati venac po uzoru na prvobitni. očistiti od maltera i oprati mlazom vode.00 145. Obračun po m1 venca. a zatim isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". b. Stubovi 1. a zatim isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". a zatim isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". d. a. m1 17. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. Šambrane. Opeku očistiti i po potrebi otesati nove komade. Punom opekom. a zatim isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". d. c. očistiti od maltera i oprati mlazom vode. Pažljivo porušiti rastresene delove. Obračun po m1 solbanka. a spojnice uvući 2-3 cm.00 € 19. m2 180. Visine do 25 cm. c.00 11. b. a. m1 m1 m1 m1 10. Giter opekom. Preziđivanje solbanka opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6. Prezidati solbank po uzoru na prvobitni. Opeku očistiti i po potrebi otesati nove komade.50 € 55. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. m3 m3 m3 m3 140. Prezidati pilaster po uzoru na prvobitni.

fuguje se i ostaje vidna.00 € 13. Zidanje stubova pritesanim kamenom u cementnom malteru.00 € 90. Pre ugradnje kamen kvasiti vodom. Spojnice očistiti i pripremiti za fugovanje. Obračun po m2 obloge. Obračun po m2 obzidane površine.00 € 6. Oblaganje betonskih stubova opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6 sa izradom termoizolacije. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Kamen pre ugradnje kvasiti vodom i redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. Redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama. Oblaganje betonskih stubova opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6. U cenu ulaze i nabavka kamena i pomoćna skela. vidnu površinu i ivice.00 € 8.00 € 7. Slog mora biti pravilan. bez lasa. očistiti od maltera i oprati mlazom vode. Obziđivanje armirano betonskih stubova opekom starog formata u produžnom malteru.50 € 10. Kamen za zidanje mora biti zdrav. m2 17. Pažljivo porušiti rastresene delove. b. U cenu ulazi i pomoćna skela. m3 210. bez lasa. izolacija i pomoćna skela. po uputstvu projektanta. m2 15. a zatim isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Između betonskog stuba i zida od opeke postaviti sloj polietilenske folije i termoizolacije od mineralne vune debljine 3 cm. Od pune opeke. Obračun po m3 stubova. Zidanje stubova punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. Zidanje stubova ograde kamenom u cementnom malteru. Sa termoizolacijom u ceni. b. Preziđivanje stubova punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. a.50 € 18. Obračun po m3 stubova. Obračun po m2 obloge. U cenu ulaze i nabavka i obrada kamena i pomoćna skela. Od opeke starog formata. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. Obračun po m3 stubova. m3 625. Opeka mora biti crvene boje i kvalitetna. Obračun po m3 stubova. U cenu ulazi i pomoćna skela. po uputstvu projektanta. Kamen za zidanje mora biti zdrav. Opeku očistiti i prezidati stubove. Fugovati cementnim malterom i očistiti kamen. Debljina obzide je 15 cm.00 € 134 . U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom i pomoćna skela.50 € 12. da se ne pojave fleke. m3 140.00 € 9. m3 275. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. m3 m3 80. a. a fugovanje izvesti u tehnici po izboru projektanta. Zidanje stubova obrađenim kamenom u cementnom malteru. Pre ugradnje kamen kvasiti vodom. Obračun po m3 stubova. Bez termoizolacije u ceni. Nabavka i obrada kamena plaća se posebno. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice.5. Prilikom zidanja voditi računa da ne curi mleko i malter. prevezi moraju da budu pravilni. m2 m2 22. Kamen pritesati.

m3 m3 m3 350.00 € 135 . Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Po skidanju oplate opeku i fuge sa unutrašnje strane luka očistiti. Redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama uz pomoć vođice. 4. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. oplata sa remenatama. c. Pre ugradnje kvasiti ga vodom i redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama. m3 m3 800. sa dodatkom opeke po uzoru na postojeću. U cenu ulaze i oplata sa remenatama. podupirači i pomoćna skela. Preziđivanje lukova punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Kamen očistiti od veziva i kvasiti pre ugradnje. Obračun po m3 lukova.00 € 5. Po završenom zidanju očistiti spojnice i opeku.00 € 7. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. a. b.00 € 140. sa pritesanim vidnim površinama i ivicama. po uputstvu projektanta. Očistiti i oprati mlazom vode ležišta lukova i isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". Postojeće stubove vrlo pažljivo porušiti da se kamen ne ošteti. pomoćna skela i fugovanje. Postojeće lukove vrlo pažljivo porušiti da se kamen ne ošteti. Obračun po m3 lukova. Zidanje lukova punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. Kamen očistiti od veziva i kvasiti pre ugradnje. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice.00 € 475. Kamen za zidanje mora biti zdrav. b. Giter opekom. a. b.00 € 9. sa pravilnim spojnicama. Obračun po m3 lukova. Zidanje lukova pritesanim kamenom u cementnom malteru. m3 460. Obračun po m3 lukova. bez lasa. Punom opekom.00 € 375. Punom opekom. Opekom starog formata. a. podupirači i pomoćna skela.00 € 425.00 € 360. Pritesanim kamenom. Obračun po m3 stubova.00 € 180. Obrađenim kamenom. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. b. Lukove prezidati u tehnici po uzoru na prvobitnu. c. m3 m3 m3 90. a.00 € 13. Preziđivanje stubova od lomljenog kamena u cementnom malteru. U cenu ulaze i oplata sa remenatama. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. Pritesanim kamenom. Preziđivanje lukova pritesanim kamenom u cementnom malteru. m3 m3 460.00 € 1 100. Opekom starog formata.00 € Zidanje lukova punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. m3 m3 375. podupirači i pomoćna skela. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. Obrađenim kamenom. Redove zidati po uzoru na prvobitne. Obračun po m3 lukova. U cenu ulaze i oplata sa remenatama. Opeku očistiti i prezidati lukove. U cenu ulazi nabavka i obrada kamena. Spojnice moraju da budu pravilne.15. Pritesanim kamenom. Lukovi 1. podupirači. a. Redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama uz pomoć vođice. Obrađenim kamenom. U cenu ulazi i pomoćna skela. b. podupirači i pomoćna skela. U cenu ulaze i oplata sa remenatama. Pažljivo porušiti lukove da se opeka ne ošteti. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. Lomljenim kamenom.

Obrađenim kamenom.14. Opekom starog formata. Obrađenim kamenom. b. U cenu ulaze i oplata sa remenatama.00 € 345. sa pritesanim vidnim površinama i ivicama.00 € 136 . m3 425. Svodove zidati u tehnici kao prvobitna. U cenu ulaze i oplata sa remenatama. Opekom starog formata. Obračun po m3 svodova. c.00 € 410.00 € 1 100. b. Spojnice moraju da budu pravilne. Zidanje svodova punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Po završenom zidanju očistiti spojnice i opeku. m3 m3 825. Pritesanim kamenom.00 € 5. Opekom starog formata. m3 m3 m3 320. a. 4.00 € Zidanje svodova punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. Po skidanju oplate opeku i fuge sa unutrašnje strane svoda očistiti. Punom opekom. a. podupirači i pomoćna skela. Kamen očistiti od veziva i kvasiti pre ugradnje. Punom opekom. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Pažljivo porušiti svodove da se opeka ne ošteti.00 € 550. Giter opekom. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm.00 € 7. Obračun po m3 svodova. Spojnice moraju biti iste debljine. sa dodatkom opeke po uzoru na postojeću. krstati svod. U cenu ulaze i oplata sa remenatama. Svodovi 1. uvučene do 2 cm u odnosu na ravan svoda. podupirači i pomoćna skela. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. m3 m3 m3 400. Preziđivanje svodova pritesanim kamenom u cementnom malteru. podupirači i pomoćna skela. Obračun po m3 svodova.00 € 600. U cenu ulaze i oplata sa remenatama. c. Preziđivanje svodova punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama. m3 m3 m3 320. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. U cenu ulazi nabavka i obrada kamena. Pre ugradnje kvasiti ga vodom i redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama. b. oplata sa remenatama. Postojeće svodove vrlo pažljivo demontirati da se kamen ne ošteti. b. a. krstati svod. bez lasa. Očistiti i oprati mlazom vode ležišta svodova i isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom".00 € 10. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. podupirači. Kamen za zidanje mora biti zdrav. Pritesanim kamenom. pomoćna skela i fugovanje. Obračun po m3 svodova. Opeku očistiti i prezidati lukove.00 € 375. Obrađenim kamenom. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. b. a. po uputstvu projektanta. podupirači i pomoćna skela. Obračun po m3 svodova.00 € 430. Zidanje svodova pritesanim kamenom u cementnom malteru.

uvučene do 2 cm. Obračun po m2 zida. 7. pripremiti za malterisanje ili dersovati. U cenu ulazi i pomoćna skela. Zidanje dimnjaka punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. a. po uputstvu projektanta.00 € 6. Fuge sa spoljne strane obraditi cementnim malterom razmere 1:2. Horizontalne i vertikalne spojnice moraju biti iste debljine. b. Punom opekom. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela.50 € 7. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 4. Obračun po m3 dimnjaka. mereno po spoljašnjem obimu. Nabavka i ugradnja dimnjačkih štucni od pocinkovanog lima debljine 0. 3. Obračun po m3 dimnjaka. Spojnice sa spoljne strane po završenom zidanju očistiti do dubine od 2 cm. pripremiti za malterisanje ili dersovati. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Kom. debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. 4. Opekom starog formata.00 € 10.0 mm. Obračun po komadu štucni. Obračun po m2 zida. Pri vrhu dimnjaka ispustiti opeke radi formiranja venca. Obziđivanje dimnjačkih kanala u tavanu punom opekom. Obziđivanje dimnjačkih metalnih kanala punom opekom. m3 m3 160. Prilikom zidanja koristiti četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara dimenzijama fuga. m2 12.00 € 137 . Opekom starog formata. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. U cenu ulazi i pomoćna skela.15. Unutrašnju stranu dimnjačkih kanala obraditi prilikom zidanja. 6. b. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Nabavka i ugradnja dimnjačkih vratanaca od betona. Po završenom zidanju spojnice očistiti. m3 210. Obračun po komadu vratanaca.00 € 180. Unutrašnju stranu dimnjačkih kanala obraditi prilikom zidanja. Preziđivanje postojećih dimnjaka punom opekom sa nabavkom opeke. Dimnjaci 1. Nabavka i ugradnja dimnjačkih vratanaca od pocinkovanog lima debljine 1. Spojnice sa spoljne strane po završenom zidanju očistiti do dubine od 2 cm. Unutrašnju stranu dimnjačkih kanala obraditi prilikom zidanja. Pri vrhu dimnjaka po uzoru na postojeće ispustiti opeke radi formiranja venca. Kom. Punom opekom.00 € 210.00 € Zidanje dimnjaka punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. m3 m3 190. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. a.00 € 9. Kom. Slog mora biti pravilan. mereno po spoljašnjem obimu. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m3 dimnjaka. m2 14. u produžnom malteru razmere 1:2:6.00 € 8. Obračun po komadu vratanaca.55 mm. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. Postojeći dimnjak porušiti po projektu i uputstvu projektanta.

00 € 28. 75. Opeka ne sme da bude isprljana malterom. Obziđivanje dimnjačkih kanala u tavanu i iznad krova punom fasadnom opekom debljine 7 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. Po detaljima i uputstvu projektanta uraditi oplatu za dimnjačku kapu i armirati.00 € 17. Fuge sa spoljne strane obraditi cementnim malterom razmere 1:2. po uputstvu projektanta. 75. Po detaljima i uputstvu projektanta uraditi oplatu.11. Obračun po komadu kape. Slog mora biti pravilan. U cenu ulazi i pomoćna skela. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Izrada dimnjačke kape od natur betona.00 € 20. obrada i pomoćna skela. a.00 € 19. pripremiti za malterisanje ili dersovati. U cenu ulazi i pomoćna skela. Punom opekom. Debljine 12 cm. Debljine 12 cm. a. a. Kom.00 € 138 .00 € 13. b.00 € 15. Debljine 12 cm. Obračun po komadu kape. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. obrada i pomoćna skela. Horizontalne i vertikalne spojnice moraju biti iste debljine. Kom. Spoljne strane malterisati i obraditi produžnim malterom. pripremiti za malterisanje ili dersovati. 100. Zidanje dimnjačke kape punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. Kom. Unutrašnju stranu dimnjačkih kapa obraditi prilikom zidanja. 95. m2 m2 12. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. Unutrašnju stranu dimnjačke kape obraditi. Izrada dimnjačke kape od armiranog betona. Obziđivanje dimnjačkih kanala u tavanu i iznad krova šupljom opekom debljine 7 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. Unutrašnju stranu dimnjačkih kapa obraditi prilikom zidanja. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Opekom starog formata. po završenom zidanju. Prilikom zidanja koristiti četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara dimenzijama fuga. Debljine 7 cm. Obračun po komadu kape. Dimnjačku kapu betonirati sitnozrnim betonom. Kom. Obračun po m2 zida. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Debljine 7 cm. Obračun po m2 zida. U cenu ulaze i izrada. Obziđivanje dimnjačkih kanala u tavanu i iznad krova punom opekom debljine 7 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6.00 € 16. Unutrašnju stranu dimnjačke kape obraditi. Po završenom zidanju spojnice očistiti.00 € 110. Debljine 7 cm. a. U cenu ulazi fugovanje i pomoćna skela. očistiti do dubine od 2 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. m2 m2 21.00 € 21. Zidanje dimnjačke kape punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Obračun po m2 zida. b. Spojnice sa spoljne strane.00 € 17. Obračun po komadu kape. Kapu izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. m2 m2 13. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. dimnjačku kapu armirati i kapu betonirati sitnozrnim betonom. b. uvučene do 2 cm. U cenu ulaze i izrada. b. Kom.

40x40 cm. Na sastavima blokova omotača oko cevi omotati dilataciono uže od mineralne vune. Cevi dimnjaka spajati sa produžnim malterom razmere 1:2:6. Dimnjak Ø 16 cm. preko suve i obrisane cevi. preko ovlažene cevi.5 cm u odnosu na blok omotača. c. a. 55x70 cm. Neposredno ispod krova postaviti konzolnu ploču koja nosi oblogu dimnjaka. 70. Stiropor) i zaliti betonom. da je dimnjak elastično pričvršćen za konstrukciju. Ako se za gorivo upotrebljava plin ili slično upotrebiti specijalan kit otporan na kiseline. Preko temelja montirati dimnjak. Dimnjak Ø 50 cm.00 130.00 525.00 125. Dimnjak Ø 70 cm. Dimnjak Ø 45 cm.00 150. 108x108 cm. d. Između betonske ploče i dimnjačke cevi ostaviti prekid za svakih m1 visine dimnjaka po 2 mm visine. k.00 70.00 60. 80x80 cm. Preko obloge od opeke postaviti betonsku ploču. d. b. Debljina spoja blokova omotača je 10 mm.00 € € € € € 139 . Dimnjak Ø 20 cm.22. po detaljima i uputstvu projektanta. Dimnjak Ø 16 cm.00 50. Zidanje YU troslojnog montažnog jednostrukog dimnjaka prečnika kanala 13. Debljina spoja cevi je 7 mm. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 35. Dimnjak Ø 30 cm.5 cm.00 375. 75x75 cm.00 € 23. 90x90 cm. sa preklopom od 5 cm.5 cm. Dimnjak Ø 35 cm. e.5 cm. mineralna vuna. l.5 cm u odnosu na blok omotača. Obračun po m1 komplet izvedenog dimnjaka. Preko temelja montirati dimnjak. 50x50 cm. Uže od mineralne vune omotati oko priključka za dimnjačka vratanca i svakog priključka da se omogući dilatacija. 50x64 cm. Kom. Šamotnu dimnjačku cev smaknuti za 16. 66x66 cm. Stiropor) i zaliti betonom. "Građevinar" Bačka Palanka. Obračun po m1 komplet izvedenog dimnjaka. minimalno 30 mm. Dimnjak Ø 60 cm. minimalno 30 mm. 29x41 cm. Na sastavima blokova omotača oko cevi omotati dilataciono uže od mineralne vune. Unutrašnju stranu dimnjačke kape obraditi. Neposredno ispod krova postaviti konzolnu ploču koja nosi oblogu dimnjaka. sa preklopom od 5 cm. Dimnjak Ø 40 cm. b. a. Obračun po komadu kape.00 475. preko suve i obrisane cevi. 36x36 cm. Spoljne strane malterisati i obraditi produžnim malterom. Prekid prekriti bakarnim ili olovnim limom debljine 1. Dimnjak Ø 25 cm.5 mm. 60x60 cm. U cenu ulaze i izrada. spoljnih dimenzija 29x29 cm. "Građevinar" Bačka Palanka.00 200. preko ovlažene cevi. mineralna vuna.00 190. 95x95 cm. odnosno da dimnjačka cev radi nezavisno od omotača.00 € € € € € € € € € € € € 35. Šamotnu dimnjačku cev smaknuti za 16. Oblogu zidati fasadnom opekom i fugovati je. j. Dimnjak završiti elementom "Venturius" za pojačanje protoka i zaštitu dimnjaka. Debljina spoja cevi je 7 mm. da je dimnjak elastično pričvršćen za konstrukciju. e. Izrada dimnjačke kape od armiranog betona. Između betonske ploče i dimnjačke cevi ostaviti prekid za svakih m1 visine dimnjaka po 2 mm visine.00 40. Izraditi oplatu i betonirati sitnozrnim betonom. i. spoljnih dimenzija 29x41 cm. Dimnjak Ø 13. Dimnjak Ø 55 cm. Zidanje YU troslojnog montažnog jednostrukog dimnjaka sa ventilacijom prečnika dimnjačkog kanala 13. Debljina spoja blokova omotača je 10 mm. h. Dimnjak Ø 25 cm. c. Ako se za gorivo upotrebljava plin ili slično upotrebiti specijalan kit otporan na kiseline.5 mm. g. 40x54 cm.00 700. Dimnjak Ø 20 cm.00 600. Dimnjak završiti elementom "Venturius" za pojačanje protoka i zaštitu dimnjaka. 36x48 cm. U otvor za prolaz dimnjaka kroz međuspratne konstrukcije između blokova omotača i konstrukcije postaviti tvrdu izolaciju (pluta. odnosno da dimnjačka cev radi nezavisno od omotača. m1 m1 m1 m1 m1 50.00 100. f. Dimnjak Ø 30 cm. Preko obloge od opeke postaviti betonsku ploču. podbetoniranjem prve cevi. Prekid prekriti bakarnim ili olovnim limom debljine 1. U otvor za prolaz dimnjaka kroz međuspratne konstrukcije između blokova omotača i konstrukcije postaviti tvrdu izolaciju (pluta.5 cm. 29x29 cm. obrada kape i pomoćna skela. podbetoniranjem prve cevi. 55x55 cm. Cevi dimnjaka spajati sa produžnim malterom razmere 1:2:6. Dimnjak Ø 13. Oblogu zidati fasadnom opekom i fugovati je. Uže od mineralne vune omotati oko priključka za dimnjačka vratanca i svakog priključka da se omogući dilatacija.

Zidanje samostalnih dimnjaka punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Dimnjak završiti elementom "Venturius" za pojačanje protoka i zaštitu dimnjaka. preseka 25x45 cm produžnim malterom. m1 m1 m1 m1 m1 m1 225.00 € 50. b. Dimnjak Ø 45 cm. propuštanjem dima kroz otvor priključka ili vratanca. spoljnih dimenzija 36x64 cm. Dimnjak Ø 16 cm. b. Dimnjak Ø 50 cm. 95x120 cm. 80x99 cm. i. tipa "Šund". 66x84 cm. Preko obloge od opeke postaviti betonsku ploču. Dimnjak završiti elementom "Venturius" za pojačanje protoka i zaštitu dimnjaka. podbetoniranjem prve cevi. Debljina spoja cevi je 7 mm. 40x73 cm. Ako se za gorivo upotrebljava plin ili slično upotrebiti specijalan kit otporan na kiseline.00 675. Debljina spoja blokova omotača je 10 mm. Preko temelja montirati dimnjak. Nabavka i izrada troslojnog etažnog montažnog YU dimnjaka prečnika kanala 16 cm. h. Obračun po m1 komplet izvedenog dimnjaka. U cenu ulaze i pomoćna skela. 46. Dimnjak Ø 20 cm. Između betonske ploče i dimnjačke cevi ostaviti prekid za svakih m1 visine dimnjaka po 2 mm visine.00 € 140 . da je dimnjak elastično pričvršćen za konstrukciju. Dimnjak Ø 40 cm. Stiropor) i zaliti betonom. "Građevinar" Bačka Palanka. Neposredno ispod krova postaviti konzolnu ploču koja nosi oblogu dimnjaka.00 475. U toku zidanja sa unutrašnje strane malterisati kanal. 60x77 cm. m1 m1 75. a. Na vrhu dimnjaka izvesti dimnjačku kapu. preko ovlažene cevi. Preko obloge od opeke postaviti betonsku ploču. 33x33 cm. Dimnjak sa priključcima izvesti po detaljima. Sa spoljne strane očisti spojnice i fugovati ih. po projektu i detaljima. a. isisivač. Cev etažnog YU dimnjaka izrađena je od plemenitog čelika. da je dimnjak elastično pričvršćen za konstrukciju. Obračun po m3 dimnjaka. mineralna vuna. k. Po završetku zidanja dimnjaka kroz svaku etažu izvršiti ispitivanje zaptivenosti spojnica. mineralna vuna. Dimnjak Ø 2x16 cm. Oblogu zidati fasadnom opekom i fugovati je. Uže od mineralne vune omotati oko priključka za dimnjačka vratanca i svakog priključka da se omogući dilatacija. Zidanje sabirnih dimnjaka. Dimnjak Ø 60 cm. g. Neposredno ispod krova postaviti konzolnu ploču koja nosi oblogu dimnjaka. 75x93 cm.5 cm u odnosu na blok omotača. j.00 600. odnosno da dimnjačka cev radi nezavisno od omotača. m3 225.00 € 51. 29x29 cm.00 € € € € € € Zidanje YU troslojnog montažnog dvostrukog dimnjaka prečnika kanala 2x16 cm.50 € 80. Na sastavima blokova omotača oko cevi omotati dilataciono uže od mineralne vune. Plašt od lakog betona spaja se u spratu samo sa jednom sastavnom fugom i ona se prekriva etažnom pločom. U otvor za prolaz dimnjaka kroz međuspratne konstrukcije između blokova omotača i konstrukcije postaviti tvrdu izolaciju (pluta.00 € 110. Dimnjak Ø 35 cm. sa niskom specifičnom gustinom. Prekid prekriti bakarnim ili olovnim limom debljine 1. Obračun po m1 komplet izvedenog dimnjaka. Dimnjak Ø 55 cm. sa preklopom od 5 cm. Obračun po m1 komplet izvedenog dimnjaka. spoljnih dimenzija 29x29 cm. Oblogu zidati fasadnom opekom i fugovati je.5 mm. m1 m1 62. 36x64 cm. Šamotnu dimnjačku cev smaknuti za 16. minimalno 30 mm. "Građevinar" Bačka Palanka. projektu i uputstvu proizvođača. Kanal izolovati ter papirom na mestu prolaska kroz međuspratnu konstrukciju da se obezbedi rad dimnjaka.f.00 325. šupljine se ne odbijaju. U cenu ulaze i svi fasonski elementi za priključak i pomoćna skela. usled zagrevanja. Pre početka zidanja spojnice dobro pokvasiti i paziti da malter ne iscuri. Cevi dimnjaka spajati sa produžnim malterom razmere 1:2:6.00 750. m1 22. preko suve i obrisane cevi. Stiropor) i zaliti betonom. otpornog prema koroziji. termo izolacije i plašta od lakog betona. 90x115 cm. U otvor za prolaz dimnjaka kroz međuspratne konstrukcije između blokova omotača i konstrukcije postaviti tvrdu izolaciju (pluta. Dimnjak Ø 2x20 cm.00 € 48. da unutrašnjost kanala ostane glatka.

Obračun po m2 malterisane površine. Radove izvesti po tehničkim podacima i uputstvu proizvođača. b. Prvi sloj. Omalterisane površine moraju biti ravne. Obračun po m2 malterisane površine. a. Obračun po m1 komplet izvedenog dimnjaka. Sa spoljne strane montirati metalne lestve sa ogradom i gromobranskom instalacijom. Podlogu pokvasiti. Dimnjak izvesti od šamotnih cevi debljine 35 mm termoizolacije od mineralne vune debljine 80 mm i prefabrikovano armirano betonskih elemenata. grunt.IMS 35 dimenzija 100x100 cm.00 € € € € € € € € 60. h. f. Dimnjak Ø 35 cm. Površine za fugovanje očistiti. m2 3. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 925. Pre početka dersovanja površine zidova očistiti i otprašiti. Elemente prednapregnuti na licu mesta. Omalterisane površine moraju biti ravne. raditi produžnim malterom od prosejanog šljunka. e.00 € 141 .50 € 61. Preko temelja montirati dimnjak. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 675.00 712. u toku montaže. naneti prvi sloj maltera i narezati ga. bez preloma i talasa.50 825. Dimnjak Ø 80 cm. Dimnjak Ø 40 cm. Dimnjak Ø 55 cm. Spojnice dobro ispuniti malterom. bez preloma i talasa. Spojnice dobro ispuniti malterom i obraditi na način po izboru projektanta. a ivice oštre i prave.D. Dimnjak Ø 60 cm. Dimnjak Ø 45 cm. Na vrhu postaviti dimnjačku kapu i zaštitnik. Podlogu pokvasiti i naneti sloj. m2 6.52. Po završenom dersovanju lice očistiti. Fugovanje dimnjaka od opeke cementnim malterom. raditi produžnim malterom od prosejanog šljunka. U cenu ulazi i pomoćna skela. otprašiti i oprati vodom. koji čine plašt. Malterisanje dimnjaka od opeke produžnim malterom u dva sloja. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". Malter ne sme da bude redak da ne dođe do curenja materijala. "jedinice". a ivice prave. Dersovanje dimnjaka od opeke produžnim malterom. Dimnjak Ø 70 cm. Obračun po m2 dersovane površine. Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati mlekom. Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati mlekom.00 862.00 € 63. u tavanskom prostoru. m2 8. Malterisanje dimnjaka od opeke produžnim malterom u jednom sloju. Po završenom fugovanju spojnice i opeku očistiti. "Građevinar" Bačka Palanka. Obračun po m2 fugovane površine. grunt. m2 5. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom i perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. d. Dimnjak Ø 50 cm.50 750. Zidanje YU slobodno stojećeg dimnjaka YU. Prvi sloj.50 € 62. g.50 900.00 787. malter ne sme da bude redak da ne curi i da opeka ne povuče mleko. a prečnika dimnjačkog kanala 35 cm. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". "jedinice". c.

da se obezbedi rad kanala usled zagrevanja. a. Obračun po m2 zida. U cenu ulaze i svi fasonski elementi za priključak i pomoćna skela.50 € Zidanje sabirne ventilacije. da se obezbedi rad kanala usled zagrevanja.00 € 3. "Građevinar" Bačka Palanka. Debljine 12 cm. Zidanje YU ventilacionog kanala spoljnih dimenzije 410x250 cm. pripremiti za malterisanje ili dersovati. Debljine 7 cm. Zidanje sabirnih kanala za izbacivanja smeća od elemenata betonskih blokova. Na vrhu kanala izvesti dimnjačku kapu. pripremiti za malterisanje ili dersovati. Radove izvesti po uputstvu proizvođača. Obračun po m2 zida. Obračun po m1 ventilacionog kanala. Kanal izolovati ter papirom na mestu prolaska kroz međuspratnu konstrukciju. vratanca i pomoćna skela.00 € 14. Kanal izolovati ter papirom na mestu prolaska kroz međuspratnu konstrukciju. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. da unutrašnjost kanala ostane glatka. b. Zida u produžnom malteru. da unutrašnjost kanala ostane glatka.5 cm. isisivač. Debljine 7 cm. b. Po završenom zidanju spojnice očistiti. b. a. Obračun po m1 komplet izvedenog kanala. Debljine 12 cm. Kanal izolovati ter papirom na mestu prolaska kroz međuspratnu konstrukciju. Obziđivanje ventilacionih kanala u tavanu i iznad krova šupljom opekom debljine 7 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6.00 € 28. Pre početka zidanja spojnice dobro pokvasiti i paziti da malter ne iscuri. U cenu ulaze i svi fasonski elementi za priključak i pomoćna skela. Na vrhu kanala izvesti dimnjačku kapu. Na vrhu kanala izvesti dimnjačku kapu. isisivač. Debljine 7 cm. tipa "Šund". Kanali 1.00 € 142 . m2 m2 21.16. Opeka ne sme da bude isprljana malterom. Prilikom zidanja paziti da malter ne iscuri.00 € 6. Presek matičnog kanala je 30x30 cm i sekundarnog 20x20 cm sa zidovima debljine 2. U cenu ulaze i svi fasonski elementi za priključak. preseka 25x45 cm produžnim malterom. m2 m2 12. Debljine 12 cm. Obračun po m1 komplet izvedenog kanala. m1 20.00 € 4. U cenu ulazi fugovanje i pomoćna skela. Pre početka zidanja spojnice dobro pokvasiti i paziti da malter ne iscuri. Obziđivanje ventilacionih kanala u tavanu i iznad krova punom opekom debljine 7 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. U cenu ulazi i pomoćna skela. da unutrašnjost kanala ostane glatka. m1 2. m1 25. 17.00 € 8.00 € 17. Obračun po m2 zida. Kanal postaviti od industrijski izrađenih elemenata od lakog betona. a. Obziđivanje ventilacionih kanala u tavanu i iznad krova punom fasadnom opekom debljine 7 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. da se obezbedi rad kanala usled zagrevanja. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. isisivač. m2 m2 13. U cenu ulazi i pomoćna skela. Po završenom zidanju spojnice očistiti.

00 € Izrada armirano betonske temeljne ploče šahta marke MB 25. razmere 1:3.50 € 17. Izrada gletovanog poda šahta od betona debljine 6 cm marke MB 15. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Gornju površinu košuljice gletovati do crnog sjaja i negovati dok ne očvrsne. U cenu ulaze i oplata. Obračun po m2 zida. Debljine 12 cm. Svaki peti red povezati sa konstruktivnim zidom. Obračun po m2 košuljice. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 5. ispuštanjem opeke ili armaturom. Izrada armirano betonskih temelja šahtova marke MB 25. Obračun po m2 poda.50 € 6. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". b.00 € 12. Šahtovi 1. Obračun po m2 poda. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obziđivanje vertikala instalacija šupljom opekom debljine 7 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6.00 € 3. m2 6. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm.00 € 17. Obračun po m2 košuljice. Izrada cementne košuljice šahta debljine 3 cm. m2 7. m2 m2 14. Obračun po m2 zida. U cenu ulaze i oplata.00 € 16. m3 120.10. b. a. perdašena. Gornju površinu poda perdašiti i beton negovati. m2 10. 100. m2 m2 14. Gornju površinu poda gletovati do crnog sjaja i beton negovati. Debljine 7 cm. Svaki peti red povezati sa konstruktivnim zidom.50 € 4. pripremiti za malterisanje ili dersovati. Obziđivanje vertikala instalacija punom opekom debljine 7 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. Debljine 12 cm. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Izrada perdašenog poda šahta od betona debljine 6 cm marke MB 15. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. m2 8. gletovana. pripremiti za malterisanje ili dersovati.00 € 143 . Izrada cementne košuljice šahta debljine 3 cm. Obračun po m3 temelja. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. m3 2. ispuštanjem opeke ili armaturom. Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrsne. Debljine 7 cm. armatura i tampon šljunka. armatura i tampon šljunka. Obračun po m3 temelja. razmere 1:3. a.

Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Obračun po m3 šahta. koji se posebno plaća. m2 15. m3 110. m2 2. m3 95. b. m3 m3 110. Zidanje šahta punom opekom debljine 12 cm u produžnom malteru. Ploču armirati mrežastom armaturom. Prilikom zidanja na svakih 30 cm ugraditi penjalice. penjalice i pomoćna skela. b. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm i dersovati. Obračun po m3 septičke jame. a. Šaht za vodomer. malter ne sme da bude redak da ne curi i da opeka ne povuče mleko. Pri vrhu šaht stepenasto završiti. Pri vrhu šaht stepenasto završiti. Obračun po m2 šahta.00 € 13.00 € 15. Debljine 25 cm. za prihvatanje poklopca preko betonskog serklaža.00 € 9. Na vrhu postaviti suženi deo visine 60 cm a iznad armirani prsten. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Prilikom zidanja na svakih 30 cm ugraditi penjalice.00 € 11. penjalice i pomoćna skela. Zidanje šahta za vodomer punom opekom u produžnom malteru.7. U prsten ugraditi poklopac. Izrada armirano betonske ploče šahta. Dersovanje zidova šahta produžnim malterom. U cenu ulaze i serklaž. Pri vrhu šaht stepenasto završiti. Obračun po m3 šahta. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. Po završenom dersovanju lice očistiti. penjalice i pomoćna skela. U ploči ostaviti otvor i postaviti nosač poklopca šahta. Prilikom zidanja na svakih 30 cm ugraditi penjalice. Izbetonirati armirano betonsku podlogu od betona MB 20 i preko nje postaviti prefabrikovane armirano betonske prstenove. Zidanje PTT šahta punom opekom u produžnom malteru. Pri vrhu šaht stepenasto završiti. za prihvatanje poklopca preko betonskog serklaža. sa dersovanjem zidova. Gornju površinu izravnati i beton negovati.00 € 35.00 € 110. Zidanje šahta punom opekom debljine 12 cm u produžnom malteru. Debljine 12 cm. za prihvatanje poklopca preko betonskog serklaža. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm i dersovati. za prihvatanje poklopca preko betonskog serklaža.00 € 14. Prilikom zidanja na svakih 30 cm ugraditi penjalice. m2 60. U cenu ulaze i serklaž. u cementnom malteru. po statičkom proračunu i betonirati betonom MB 30. Izrada kanalizacionog šahta prečnika 100 cm. penjalice i pomoćna skela. penjalice i pomoćna skela. Šaht za hidrofor. U cenu ulaze i serklaž.00 € 16. U cenu ulaze i serklaž. Spojnice dobro ispuniti malterom. Obračun po m2 ploče. Obračun po m2 dersovane površine. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Zidanje septičke jame punom opekom debljine 25 cm. U cenu ulaze i oplata i armatura. Obračun po m1 šahta.00 € 8. od prefabrikovanih elemenata. U cenu ulazi i pomoćna skela. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm i dersovati. Obračun po m2 šahta. a. m1 90. koji se posebno plaća. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. m2 m2 19. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Površine zidova dobro očistiti i otprašiti.50 € 144 . U cenu ulaze i serklaž.

c. Malterisati produžnim malterom u dva sloja. Kom.5x39 cm. a ostale na međusobnom odstojanju od 35 cm. tranzitni promet. Kom.50 € 18. o. 154 kg. 3. Dimenzija 60x60 cm.5 cm. pešački. Kom. 30. Prečnika 80 cm. 40 kg. l. Nabavka i postavljanje gvozdeno livene kišne rešetke sa ramom. Omalterisane površine gletovati do crnog sjaja. 81 kg.5 cm. Kom. h.5 cm. Dimenzija 44. j.00 160. e. Obračun po m2 malterisane površine. Obračun po m2 malterisane površine. Prvi sloj raditi sa prosejanim šljunkom "jedinicom" a drugi. 107 kg. Kom.00 € € € € € € € € € € € € € € € 36. Malterisanje zidova šahta produžnim malterom. Poklopac je za pešački saobraćaj. Prečnika 60 cm. tranzitni promet. a. Površine zidova dobro očistiti i otprašiti. Prvu penjalicu postaviti na 80 cm od poda. Prečnika 62.00 € 21. Pre malterisanja zidove isprskati cementnim mlekom. 62 kg. Kom. d. Dimenzija 29. Prečnika 60 cm. 104 kg. 28 kg.5 cm. Kom. 157 kg. Kom. Penjalice pre ugradnje minizirati dva puta. pešački i zatvoreni put. tranzitni promet. Kom. tranzitni promet. Kom.00 165.00 42. Malterisanje zidova šahta cementnim malterom.00 35. prečnika 50 cm i težine 25 kg. slab prometni put. Prečnika 62. pešački. i.00 € 20. a po ugradnji bojiti bojom za metal. 50 kg.00 97. širine 40 cm i dubine 20 cm. 82. Kom.50 65. b. Površine zidova dobro očistiti i otprašiti. tranzitni promet.5 cm. pešački i zatvoreni put. 165 kg. 163 kg. Prečnika 62. 36 kg. Obračun po komadu poklopca.00 45.5 cm. Prečnika 70 cm.17. f. sa sitnim peskom. Prečnika 62.00 47. tranzitni promet. 54 kg.00 120. m. m2 11. 176 kg.50 85. Poklopac postaviti u nivou terena.50 150. 10. d. Dimenzija 61x46 cm. prečnika 60 cm i težine 96 kg. Kom. Kom. 135 kg.5 cm. 145 kg. a. Prečnika 50 cm.00 145. Kom. perdaš. 95 kg. tranzitni promet. Nabavka i postavljanje gvozdeno livenog poklopca sa ramom za šaht. e. Prečnika 62. Dimenzija 60x50 cm. slabo prometan put.50 62. Kom. pešački.00 100. Obračun po komadu penjalice. Prvu penjalicu postaviti na 80 cm od poda. pešački i zatvoreni put. Kom. a ostale na međusobnom odstojanju od 35 cm.00 155. za vodomer. Malterisati u dva sloja. 96 kg. Nabavka i ugradnja penjalica od FZC profila Ø 20 mm. Kom. sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost. Rešetku postaviti po detalju.00 105. tranzitni promet.50 60. Kom. Dimenzija 70x70 cm.00 175. b. 35 kg. 25 kg. Penjalice pre ugradnje minizirati dva puta. n. Obračun po komadu penjalice.00 € € € € € 145 . Kom. Prečnika 62. m2 7. g. c. prvi sloj raditi sa prosejanim šljunkom "jedinicom" a drugi sa sitnim peskom. Pre malterisanja zidove isprskati cementnim mlekom. tranzitni promet.00 € 19. Kom. pešački. dimenzija 40/25 cm. Prečnika 60 cm. k. Obračun po komadu poklopca. a po ugradnji bojiti bojom za metal. Prečnika 70 cm. Nabavka i ugradnja penjalica od kutija 20x30 mm. Livena rešetka je za slab prometni put. Kom. Prečnika 62. lakši promet. Kom.5x80 cm.

00 € 12. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 115. U cenu ulazi i pomoćna skela. Otvora prozora.50 € 8. m3 m3 m3 m3 m3 130. Debljine 12 cm. m2 18. U cenu ulazi i fugovanje. m2 28.00 € € € € € Zaziđivanje šliceva opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6.00 € 14. a spojnice po završenom zidanju očistiti do dubine 2 cm. Portala. Ostala zidanja 1. Zidanje santrač zidova bunara debljine 12 cm punom fasadnom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. b. Zida se pritesanim kamenom u cementnom malteru spravljenim sa "jedinicom".00 € 11. c. Prilikom zidanja raditi prevez na pola opeke.00 € 146 . Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Niša i slično. Prilikom zidanja raditi prevez na pola opeke.50 € 7. Debljine 7 cm. m2 20. m3 180. Zida se opekom usuvo. m1 7. Pre zidanja u postojećem zidu oštemovati šmorceve za prevez. Prilikom zidanja raditi prevez na pola opeke. Zidanje bunara punom opekom debljine 7 cm. Zidanje santrač zidova bunara debljine 12 cm punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6.00 125. a. Po završenom zidanju spojnice očistiti. c. Otvora vrata. Pre zaziđivanja u postojećem zidu oštemovati šmorceve za prevez. Zidanje bunara kamenom debljine zida 30 cm.00 € 50. Kamenom. Opeka ne sme da bude isprljana malterom. Obračun po m2 zida.00 110. Po završenom zidanju spojnice očistiti. b. Zidanje izvesti u pravilnom slogu. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. 6. Obračun po m2 zida. debljine 30 cm.00 € 13.00 € 65. Obračun po m3 zida bunara. Obziđivanje kade punom opekom na kant u produžnom malteru razmere 1:2:6. Po završenom zidanju spojnice očistiti. m2 m2 m2 40. Obračun po m2 zida. Raznih otvora. Zaziđivanje otvora prozora opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Obračun po m2 bunara. m2 22. Zidanje santrač zidova bunara debljine 15 cm opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6. e. Obračun po m1 šlica. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Pre zidanja u postojećem zidu oštemovati šmorceve za prevez.00 140.18. Obračun po m2 zida. a. Obračun po m3 otvora. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. d.

U cenu ulazi i pomoćna skela. Ø 5 mm sa okcima 15/15 cm. Konstrukciju plafona izraditi od mrežaste armature Ø 6 mm. Obračun po m2 plafona. U bondručnu konstrukciju ukucati ankere ili veće eksere za vezu sa opekom. sa okcima 15/15 cm. Ø 6 mm. m2 5. m1 m2 5.00 € 7. Rabiciranje plafona rabic pletivom. b. Konstrukciju izraditi od armaturne mreže ankerovane za pod i plafon. m2 8. Po m1. Obračun po m2 plafona. m2 11. brkovima i slično.00 € 147 . Po m2. Preko mrežaste armature postaviti i vezati pocinkovano rabic pletivo. m2 m2 3. Izrada plafonske konstrukcije ispod drvenih tavanjača od armaturne mreže i rabic pletiva. m2 8. Obračun po m2 plafona.00 € 8. Obračun po m2 obložene površine mrežom. m2 16. U cenu ulazi i pomoćna skela. Izrada rabic konstrukcije za pregradne zidove.50 € 5. Rabiciranja 1.00 € 6. b. U cenu ulazi i pomoćna skela. U cenu ulazi i pomoćna skela. koje se posebno plaća. U cenu ulazi i pomoćna skela. U cenu ulazi i pomoćna skela. Ø 5 mm. Rabic pletivo postaviti preko armaturne mreže i vezati je za nju. Nabavka i postavljanje mrežaste armature Ø 5 mm. Preko mrežaste armature postaviti i vezati pocinkovano rabic pletivo.00 € 9.00 € 19. Izrada spuštenog plafona od rabic pletiva i konstrukcije od armature. Obračun po m2 plafona. U cenu ulazi i pomoćna skela. m2 8. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Mrežastu armaturu.15. Mrežastu armaturu pričvrstiti ankerima. sa okcima 15/15 cm.00 € Nabavka i postavljanje pocinkovanog rabic pletiva. Zidanje ispune oko bondručne konstrukcije opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 rabicirane površine. Postaviti je kao podlogu za rabic pletivo.00 € 5. Konstrukciju spuštenog plafona izraditi od armature Ø 6 i 10 mm i mrežaste armature Ø 6 mm. sa okcima 20/20 cm. sa okcima 15/15 cm. sa okcima 15/15 cm. Rabiciranje plafona rabic pletivom i armaturnom mrežom. Preko armaturne mreže pričvrstiti pocinkovanom žicom pocinkovano rabic pletivo. ankerima ili slično i preko nje vezati pocinkovano rabic pletivo. a. Obračun po m2 konstrukcije.00 € 2. Rabic pletivo postaviti i pričvrstiti za podlogu. fiksirati za plafon pijavicama. Obračun po m2 zida. 3. a.

Rabiciranje kostura mrežastom armaturom i rabic pletivom. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 rabicirane površine.00 € 12. m2 5. Preko bondručne konstrukcije postaviti mrežastu armaturu ili ukucati eksere i postaviti brkove. Preko drvenih greda postaviti mrežastu armaturu ili ukucati eksere i postaviti brkove. Preko kostura postaviti mrežastu armaturu i preko nje vezati pocinkovano rabic pletivo. Preko fasade postaviti pocinkovano rabic pletivo i ankerovati ga za fasadu. m2 4. a ekserima za drveni bondruk.00 € 148 . m2 6.00 € 16. Rabiciranje drvenih greda rabic pletivom. Pocinkovano rabic pletivo vezati za mrežastu armaturu. m2 4. Obračun po m2 rabicirane površine. Pocinkovano rabic pletivo postaviti i vezati za postavljenu mrežu ili brkove. Obračun po m2 rabicirane površine. Pocinkovano rabic pletivo postaviti i vezati za postavljenu mrežu ili brkove. m2 7. m2 5. m2 5. Rabiciranje površina fasade. Mrežastu armaturu. fiksirati za zidove pijavicama.00 € 18. Obračun po m2 rabicirane površine. Rabiciranja zidnih površina bondručne konstrukcije. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 15. m2 6. preko armaturne mreže. Obračun po m2 rabicirane površine.00 € 11. U cenu ulazi i pomoćna skela. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 13.00 € 14. Obračun po m2 rabicirane površine. Pocinkovano rabic pletivo vezati za postavljenu mrežastu armaturu.10. Preko fasade postaviti mrežastu armaturu Ø 6 mm sa okcima 15/15 cm i ankerovati je za fasadu. Rabiciranje bondručne konstrukcije rabic pletivom.00 € 17. m2 7. Preko zidova postaviti pocinkovano rabic pletivo i ankerima učvrstiti za zidove. Ø 5 mm sa okcima 15/15 cm. Preko kanala postaviti mrežastu armaturu. Obračun po m2 rabicirane površine. Rabiciranje površina fasade. U cenu ulazi i pomoćna skela. U cenu ulazi i pomoćna skela. Pocinkovano rabic pletivo vezati preko postavljene armaturne mreže. U cenu ulazi i pomoćna skela. ankerima ili slično i za nju vezati pocinkovano rabic pletivo. Rabiciranje kanala rabic pletivom. Obračun po m2 rabicirane površine. Rabiciranje šliceva rabic pletivom i armaturnom mrežom. Obračun po m2 rabicirane površine. Rabiciranje kostura rabic pletivom.

Rabic pletivo vezati za mrežastu armaturu. Preko čeličnog nosača postaviti mrežastu armaturu ili privariti brkove. Pocinkovano rabic pletivo vezati preko postavljene mreže ili brkova. a. b. Po m2.00 € 22. a zatim povezati armaturom Ø 6 mm.00 € 3. Širine 15 cm.50 € 20. Rabiciranje košuljice poda. m2 m1 5.00 € 3. Rabiciranje košuljice poda. a. c. Rabiciranje čeličnog stuba rabic pletivom. Po m1. Obračun po m1 luka.00 € 30. m2 m2 15. a. U cenu ulazi i pomoćna skela.40 € 7.00 € 9. Postaviti mrežastu armaturu Ø 6 mm. Po m2. kao armature cementne košuljice. U cenu ulazi i pomoćna skela. Širine 30 cm. Izrada konstrukcije i rabiciranje lažnog plitkog svoda ispod plafonske konstrukcije.00 € 29. po detaljima i uputstvu projektanta. ankerovati je za zid i preko nje vezati pocinkovano rabic pletivo. b. m1 m1 m1 5. Zatvaranje instalacija rabic pletivom. Plitki svod. b. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 poda. Polukružni svod. Preko konstrukcije plitkog svoda postaviti mrežastu armaturu Ø 6 sa okcima 15/15 cm i vezati pocinkovano rabic pletivo. a. U cenu ulazi i pomoćna skela. m2 6. Pocinkovano rabic pletivo vezati preko postavljene mreže ili brkova. Obračun po m2 rabicirane površine. i pocinkovano rabic pletivo preko podloge. c. Rabiciranje čeličnog nosača rabic pletivom. m2 m1 5.00 € 27. Obračun po m2 rabicirane površine. a zatim povezati armaturom Ø 6 mm. preko armaturne mreže. m2 4. Obračun po m2 svoda. U cenu ulazi i pomoćna skela. Konstrukciju izraditi od armature Ø 10 mm i ankerovati je za plafon i zidove. po detaljima i uputstvu projektanta. m2 7. sa okcima 15/15 cm. Postaviti konstrukciju od armaturne mreže.00 € 23. Konstrukciju izraditi od armature Ø 10 mm i ankerovati je za podlogu. Preko čeličnog nosača postaviti mrežastu armaturu ili privariti brkove. Po m1. Obračun po m2 obložene površine. Postaviti pocinkovano rabic pletivo preko podloge. Širine 50 cm.19. Izrada konstrukcije i rabiciranje lažnog luka širine 15 cm. Preko konstrukcije luka postaviti mrežastu armaturu Ø 6 sa okcima 15/15 cm i vezati pocinkovano rabic pletivo.00 € 149 . Obračun po m2 poda. kao armature cementne košuljice.50 € 25.

sa okcima 15/15 cm. pravim i kvalitetnim letvama. Plafon formirati postavljanjem blatnih vretena izmedju tavanjača. Postupak ponavljati dok vreteno sa blatom ne dostigne debljinu od 10 cm.50 € 5. Na razmaku od 15 cm. m2 8.00 € 12.00 € 9. Rabic pletivo postaviti preko armaturne mreže i vezati je za nju. pravim i kvalitetnim letvama. a. Letvama 48/48 mm. U cenu ulazi i pomoćna skela. optimalne dužine. a. Oko vretena naviti i uvaljati mešavinu blata sa slamom u sloju debljine 1-2 cm. Od cepanog drveta izraditi vretena dužine 80-90 cm. b. Rabiciranje plafona rabic pletivom.00 € Nabavka i postavljanje jelovih letvi preseka 24/48 cm sa donje strane rogova. Letvama 24/48 mm. Rabiciranje plafona rabic pletivom i armaturnom mrežom. 3. pravim i kvalitetnim letvama.00 € 7. Konstrukciju spuštenog plafona izraditi od armature Ø 6 i 10 mm i mrežaste armature Ø 6 mm. Obračun po m2 plafona. Plafoni 1. na razmaku od 30 cm. Ø 5 mm sa okcima 15/15 cm. m2 5. Preko mrežaste armature postaviti i vezati pocinkovano rabic pletivo. m2 m2 7. Letvama 24/48 mm. a.50 € 2. Dvoslojne trske. Obračun po m2 plafona. U cenu ulazi i pomoćna skela.50 € 150 . Letvisanje izvesti suvim. Mrežastu armaturu.00 € 11.00 € 8. kao nosača termoizolacije i gips kartonskih ploča. optimalne dužine.00 € 10. b. b. Trsku postaviti razređeno. Obračun po m2 plafona. U cenu ulazi i pomoćna skela. Nabavka i izrada plafonskog drvenog roštilja od jelovih letvi preseka 24/48 cm. b. ankerima ili slično i preko nje vezati pocinkovano rabic pletivo. Jednoslojne trske. Nabavka i letvisanje plafona jelovim letvama preseka 24/48 mm. a. U cenu ulazi i pomoćna skela. Izrada spuštenog plafona od rabic pletiva i konstrukcije od armature. približnog preseka 3x5 cm. na razmaku od 30 cm. m2 11. Nabavka i postavljanje jednoslojne trske na plafonu. U cenu ulazi i pomoćna skela. na razmaku od 15 cm. Na razmaku od 30 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 letvisane površine. Letvisanje izvršiti suvim.00 € 3. optimalne dužine. Obračun po m2 plafona. Obračun po m2 plafona.20. m2 m2 2. m2 m2 4.00 € 7. m2 m2 3. U cenu ulazi i pomoćna skela. Letvisanje izvršiti suvim. m2 17. Letvama 48/48 mm. fiksirati za plafon pijavicama. da se ostavi dovoljno prostora za prodiranje maltera. Obračun po m2 plafona. Obračun po m2 plafona. Izrada i postavljanje plafona od "kolenika". U cenu ulazi i pomoćna skela.

Podlogu za košuljicu. Podlogu za košuljicu. m2 m2 m2 m2 7. Debljine 10 cm.00 14.00 € € € € 151 . a. Konstrukciju izraditi od drvenih nosača ankerovanih za zid i plafon. kao podloge. očistiti i oprati. Debljine 12 cm. skrojenih u vidu polukružnog šablona i postavljenih na rastojanju od 50 cm. Podlogu armirati mrežastom armaturom. Izrada podloge od lako armiranog betona debljine 6 cm marke MB 20. c.00 € 21. postavljenim u sredini sloja. Debljine 8 cm. Izrada podloge od betona debljine 6 cm marke MB 15. a beton negovati. Preko polukružnih šablona nakovati letve 24/48 mm i obložiti trskom. Armirati je mrežom Ø 6 mm. m2 2.00 € 3. Košuljicu negovati dok ne očvrsne. Obračun po m2 košuljice. Obračun po m2 podloge. šablone. d. Konstrukciju izraditi od nosača savijene armature Ø 10 ankerovane u zid i plafon. 7.00 € 14. m2 12. Debljine 12 cm.00 9. kao podloge. kao podloge.00 € € € € 8. očistiti i oprati. po statičkom proračunu i betonirati. Debljine 6 cm. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". m1 6.00 € 4.13.00 13. d.00 16. U cenu ulazi i pomoćna skela.50 € Izrada rabicirane cementne košuljice debljine 3 cm. b. Gornju površinu betonske podloge izravnati. od armature i rabica. razmere 1:3. m1 5. pre nanošenja košuljice. Obračun po m2 košuljice. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". Izrada armirane cementne košuljice debljine 3 cm. Obračun po m2 košuljice. postavljenih na rastojanju od 50 cm. Podlogu za košuljicu. Izrada konstrukcije holkela na sastavu plafona i zida. b. Debljine 6 cm. Debljine 10 cm. Armirati je rabic pletivom. Izrada cementne košuljice debljine 3 cm. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". U cenu ulazi i armatura. m2 9. Izrada konstrukcije holkela na sastavu plafona i zida. a beton negovati. Gornju površinu betonske podloge izravnati. Podloge 1. razmere 1:3. Preko konstrukcije postaviti pocinkovano rabic pletivo i vezati ga. Preko nosača na razmaku od 10 do 15 cm postaviti podužnu armatura Ø 6 koja povezuje nosače. Debljine 8 cm. Obračun po m1 konstrukcije. razmere 1:3 i negovati je dok ne očvrsne. Košuljicu negovati dok ne očvrsne.00 18. Obračun po m2 podloge. a. Obračun po m1 konstrukcije. pre nanošenja košuljice. pre nanošenja košuljice. U cenu ulazi i pomoćna skela. sa okcima 15/15 cm. postavljenom u sredini sloja. m2 m2 m2 m2 12. c. očistiti i oprati.00 11.

a koji se posebno plaća. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom.72 MPa. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 1 debljine 5 cm. U periodu 152 .12. "Termika" Zrenjanin. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. Obračun po m2 podloge. b. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. Čvrstoća na pritisak je 0.00 € 21. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. Izrada sloja za izravnanje od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 3 debljine 5 cm. estriha. Debljine 6 cm. Izrada podloge. Podloga mora biti čista. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. Podloga mora biti čista. Debljine 8 cm. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. Pošto je betonska masa penasta i meka. a. Pripremiti Superbet 3 po uputstvu proizvođača. pre nanošenja perlitnog betona. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. a. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. Debljine 8 cm. Preko podloge obavezno izvesti zaštitni sloj od sitnozrnog betona. Debljine 6 cm. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb.00 € 13. Obračun po m2 sloja za izravnanje. "Termika" Zrenjanin.00 € 16. "Termika" Zrenjanin. Debljine 6 cm. m2 m2 m2 10.00 € 14. Čvrstoća na pritisak je 0. Izrada podloge.5 MPa. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. pre nanošenja perlitnog betona. Izrada sloja za izravnanje od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 1 debljine 5 cm. Podlogu betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Pošto je betonska masa penasta i meka. Pripremiti Superbet 1 po uputstvu proizvođača. "Termika" Zrenjanin. otprašena i odmašćena. po podlozi razliti cementno mleko. po podlozi razliti cementno mleko. otprašena i odmašćena. pre nanošenja perlitnog betona. Pošto je betonska masa penasta i meka. b. a zapreminska težina perlitnog betona 578 kg/m3. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. a koji se posebno plaća. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. c. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. Debljine 8 cm. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb.5 MPa. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. c. Sloj za izravnanje betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Pripremiti Superbet 1 po uputstvu proizvođača. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. c. otprašena i odmašćena. Debljine 5 cm.00 € 18. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb.00 € 14. a zapreminska težina perlitnog betona 258 kg/m3. Čvrstoća na pritisak je 2.00 € 15. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. Podloga mora biti čista.00 € 12. m2 m2 m2 8. estriha. b. a zapreminska težina perlitnog betona 258 kg/m3. m2 m2 m2 11. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. pre nanošenja perlitnog betona. Podlogu betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. Debljine 5 cm.50 € 10. a. Pošto je betonska masa penasta i meka. Sloj za izravnanje betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Preko podloge obavezno izvesti zaštitni sloj od sitnozrnog betona. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. Obračun po m2 sloja za izravnanje. Debljine 5 cm. Pripremiti Superbet 3 po uputstvu proizvođača. po podlozi razliti cementno mleko. Podloga mora biti čista. od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 3 debljine 5 cm. otprašena i odmašćena. po podlozi razliti cementno mleko.

00 € 16. Debljine 8 cm. Izrada perdašene cementne košuljice. b. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati.00 18. Izrada rabicirane i perdašene cementne košuljice. a čvrstoća na pritisak posle 28 dana je 1. Debljine 6 cm. Obračun po m2 košuljice. 24. m2 13. Strirocem naneti u slojevima i nabiti do gustine od 0. debljine 3 cm. Gornju površinu košuljice uglačati do crnog sjaja i negovati dok ne očvrsne. Obračun po m2 košuljice.5 MPa. Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrsne. Izrada rabicirane i gletovane cementne košuljice.5 kg/lit i završno obraditi perdašenjem. a.50 € Izrada gletovane cementne košuljice. b. m2 11. Obračun po m2 košuljice.00 36. m2 9.50 € 22. razmere 1:3.00 € 4. Čvrstoća na pritisak je 2. Izrada podloge od keramzita debljine 6 cm. c. Košuljicu armirati rabic pletivom. Debljine 4 cm. debljine 3 cm. Obračun po m2 podloge. Debljine 10 cm. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". Obračun po m2 podloge.00 € 3. debljine 3 cm. Preko podloge može se direktno postaviti pod od parketa ili keramičkih pločica. Debljine 6 cm. Zapreminska težina ugrađenog Stirocema je 500 kg/m3.00 € 12. razmere 1:3. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. m2 2.00 € 153 . Gornju površinu košuljice uglačati do crnog sjaja i negovati dok ne očvrsne. 7. d. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati.00 € € € € € 29. c. Košuljicu armirati rabic pletivom. Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrsne. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". b. a. razmere 1:3. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom".50 € 12. Debljine 5 cm. Podovi 1. postavljenim u sredini sloja. Obračun po m2 košuljice. Obračun po m2 podloge. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom".očvršćavanja beton orošavati vodom.00 45. Gornju površinu izravnati i podlogu negovati. debljine 3 cm. m2 m2 m2 10. m2 m2 9. postavljenim u sredini sloja. Debljine 8 cm. Debljine 2 cm. a zapreminska težina perlitnog betona 578 kg/m3. m2 m2 m2 m2 m2 9. razmere 1:3. cementa sa odgovarajućim dodacima i vode. e.72 MPa. Debljine 6 cm.00 27. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Dvokomponentni laki beton Stirocem spraviti od ekspandiranih perli Stiropora. a.00 € Izrada podloge od lakog betona Stirocem debljine 2 cm. po uputstvu proizvođača "Prvi maj" Čačak. Debljine 10 cm.

u pesku. Obračun po m2 košuljice. a opeku očistiti. Gornju površinu košuljice uglačati do crnog sjaja i negovati dok ne očvrsne.00 € 16. Od opeke starog formata. Spojnice fugovati. Obračun po m2 poda.00 € 19.00 € 7. sa okcima 15/15 cm. razmere 1:3. razmere 1:3. Izrada poda od pune opeke. a spojnice fugovati i ploče očistiti. Betonske ploče postaviti u sloju peska debljine 10 cm. dimenzija 30x30x3 cm. postavljenom u sredini sloja. Od nasatice postavljene opeke. Od nasatice postavljene opeke.00 € 18. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. Od pune opeke. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. b. Dobro pečenu opeku postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. a. Obračun po m2 poda. Dimenzija 40x40x3 cm. Armirati je mrežom Ø 6 mm. Od uspravno (25) postavljene opeke. Od pune opeke. d.00 € 154 . Pod zaliti cementnim mlekom. c. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. Izrada armirane i perdašene cementne košuljice. razmere 1:3. razmere 1:3. sa okcima 15/15 cm.00 26. Dobro pečenu opeku postaviti u sloju peska debljine 10 cm. Obračun po m2 poda. Obračun po m2 poda.00 22.00 € € € € 11. b. m2 m2 m2 m2 11. a opeku očistiti.5. u sloju cementnog maltera. Izrada poda od pune opeke. U cenu ulazi i nabavka betonskih ploča. debljine 3 cm.00 € € € € 15. a spojnice ispuniti peskom.00 23. po uputstvu projektanta. a. m2 m2 20. Obračun po m2 poda. Od opeke starog formata. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati.00 17. m2 21. Od uspravno (25) postavljene opeke. Izrada i brušenje poda od opeke starog formata. u sloju peska. Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrsne.00 17. m2 14. dimenzija 30x30x3 cm.00 € 15. Armirati je mrežom Ø 6 mm. Izrada poda od betonskih ploča. a. u cementnom malteru. Izrada armirane i gletovane cementne košuljice. Dobro pečenu opeku postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. Dimenzija 40x40x3 cm. Po završetku fugovanja i vezivanju maltera pod ručno brusiti i premazati zaštitnim sredstvom. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. m2 m2 16. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". b. c.00 € 6. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. razmere 1:3. postavljenom u sredini sloja. Izrada poda od betonskih ploča. m2 m2 m2 m2 18. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". Dimenzija 30x30x3 cm. U cenu ulazi i nabavka betonskih ploča. po uputstvu projektanta. Spojnice ispuniti peskom. m2 11. a opeku očistiti. Dimenzija 30x30x3 cm. debljine 3 cm.00 13. b. u cementnom malteru. Obračun po m2 košuljice. a. d. Spojnice fugovati.

m2 m2 22.00 € 6. Od obrađenog kamena. Po završetku fugovanja i vezivanju maltera stepenice ručno brusiti i premazati zaštitnim sredstvom. razmere 1:3. b.00 11. 5. Od pune opeke. Stepenike izraditi od peščara i postaviti u sloju betona. po uputstvu projektanta. Izrada poda od teraco ploča. Obračun po m2 poda. d. Pod zaliti cementnim mlekom. Izrada stepenika od horizontalno postavljene pune opeke.00 € 8. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom".50 € 22. razmere 1:3. a opeku očistiti.00 € € € € Izrada i brušenje stepenika od horizontalno postavljene pune opeke. Obračun po m1 stepenika. a. u sloju cementnog maltera. razmere 1:3.00 € 155 . pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. razmere 1:3. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. po uputstvu projektanta. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Izrada poda od kulije ploča. a opeku očistiti. m2 25.20. Dimenzija 30x30x3 cm. dimenzija 25x25x3 cm. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. po uputstvu projektanta. b. m1 m1 m1 m1 8.00 € 23. Dobro pečenu opeku postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. c. a spojnice fugovati i ploče očistiti. Spojnice fugovati. dimenzija 40x40x5 cm.00 9. Dobro pečenu opeku postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. m1 15.00 € 110. Obračun po m2 poda. u cementnom malteru. a. Od nasatice opeke starog formata. Obračun po m1 stepenika. Nabavka. Postavljene stepenika fugovati cementnim malterom a kamen očistiti. U cenu ulazi i nabavka teraco ploča. Gornju površinu košuljice obraditi po izboru projektanta.00 12. Od nasatice opeke. a spojnice fugovati i ploče očistiti. Od pritesanog kamena. b. u cementnom malteru. Spojnice fugovati. Obračun po m2 košuljice. m2 20. Izrada cementne košuljice preko stepenika. Stepenice 1. obrada i postavljanje stepenika od pritesanog kamena. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. razmere 1:3.50 € 22. Pod zaliti cementnim mlekom. Od opeke starog formata. U cenu ulazi i nabavka opeke. m1 m1 75. u sloju cementnog maltera. U cenu ulazi i nabavka kulije ploča. U cenu ulazi i nabavka opeke. Obračun po m1 stepenika. a. Dimenzija 25x25x3 cm.

po uputstvu projektanta. Od nasatice postavljene opeke. m2 m2 m2 m2 11.00 13. postaviti u slogu po projektu i detaljima. Izrada staze od cepanih i rezanih ploča kamena dimenzija 30x40 debljine 3-4 cm. sa ručno dorađenom vidnom stranom. u cementnom malteru. U cenu ulazi nabavka kamena. U cenu ulaze i nabavka opeke i fugovanje. vodeći računa o pravilnom padu postavljenih površina kaldrme. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. Spojnice ispuniti peskom. Obračun po m2 staze. u cementnom malteru. Izrada kaldrme. u pesku. U cenu ulazi i nabavka kamena. m2 35. sa cepanom vidnom stranom. postaviti u slogu po projektu i detaljima. Od postojeće kaldrme.00 € 14. U cenu ulazi nabavka kamena. Od opeke starog formata. b. m2 47. d.00 17. vodeći računa o pravilnom padu postavljenih površina kaldrme. Staze 1. b. razmere 1:3.00 17. u cementnom malteru razmere 1:3. Sa nabavkom kaldrme.24. b. po uputstvu projektanta.00 € 9. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. Obračun po m2 staze. a ploče očistiti. Od opeke starog formata. Obračun po m2 staze. Spojnice fugovati. u pesku.00 22. U cenu ulaze nabavka ploča. u sloju peska i sa zalivanjem spojnica cementnim malterom. podloga od peska i ispuna spojnica. Dobro pečenu opeku postaviti u sloju peska debljine 10 cm. c.00 € 156 . m2 m2 15. izrada podloge i fugovanje spojnica.00 26. a.00 € € € € 9. Spojnice ispuniti peskom. a opeku očistiti. Obračun po m2 staze. a. a opeku očistiti. Od postojeće kaldrme. b.50 € 12. Od pune opeke. Spojnice fugovati cementnim malterom i kamen očistiti. Zdrave i jedre kamene ploče postaviti u sloju peska debljine 10 cm. Obračun po m2 staze. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. Od pune opeke.00 € 11. u pesku. u cementnom malteru razmere 1:3. m2 62. Sa nabavkom kaldrme.00 € 10. fuge obraditi i kamen očistiti. a. m2 m2 m2 m2 18. Izrada kaldrme. Od uspravno (25) postavljene opeke. Izrada staze od pločastog kamena debljine 5-6 cm. Obračun po m2 staze. Od uspravno (25) postavljene opeke. Od nasatice postavljene opeke. Izrada poda od pune opeke.00 € € € € Izrada staze od pune opeke. d. U cenu ulaze nabavka opeke. u cementnom malteru. Zdrave i jedre kamene ploče.50 € 11. m2 m2 18. Zdrave i jedre kamene ploče. Spojnice popuniti peskom. U cenu ulazi i nabavka kamena. Kamen oblutak postaviti u sloju peska. Spojnice fugovati cementnim malterom i kamen očistiti. Kamen oblutak postaviti u sloju peska. a. izrada podloge i fugovanje spojnica. c. Obračun po m2 staze. Spojnice zaliti cementnim malterom. po uputstvu projektanta. 5.00 23. Dobro pečenu opeku postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. podloga od peska i ispuna spojnica. Izrada staze od rezanog i dorađenog pločastog kamena dimenzija 30x40 debljine 3-4 cm.

16. Dimenzija 30x30x4 cm. a ploče očistiti. Kamen oblutak postaviti u sloju cementnog maltera spravljenog sa prosejanim peskom "jedinicom".00 € 20. Obračun po m2 staze. Obračun po m2 staze. Spojnice popuniti peskom. vodeći računa o pravilnom padu postavljenih površina. dimenzija 40x40x5 cm. a. Spojnice fugovati.00 € 18. a. a. b.50 € 12. Sa nabavkom kocki. b.00 € 22. Obračun po m2 staze. a ploče očistiti. Granitne kocke postaviti u sloju peska. m2 28. sunđerom pokupiti i ukloniti vezivo. Od postojećih kocki. u pesku. Dimenzija 30x30x3 cm.50 € 25. Dimenzija 40x40x4 cm. Kada malter malo povuče. Izrada staza od betonskih ploča.00 € 25. razmere 1:3 i zaliti cementnim mlekom.00 € 18. a.00 € 27. u cementnom malteru. Izrada staza od kulije ploča. dimenzija 30x30x3 cm. U cenu ulazi i nabavka teraco ploča. Spojnice zaliti cementnim malterom. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. Prilikom izrade staze voditi računa o pravilnom odvodnjavanju. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. dimenzija 10x10x10 cm. m2 m2 16. Sa nabavkom kaldrme. Betonske ploče postaviti u sloju peska debljine 10 cm. razmere 1:3 i zaliti cementnim mlekom. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. Od postojeće kaldrme. u cementnom malteru. Obračun po m2 staze. Obračun po m2 staze. b. Obračun po m2 staze. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. Spojnice fugovati. a ploče očistiti. podloga od peska i ispuna spojnica. Izrada staze od teraco ploča. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. a. b. m2 25. Dimenzija 40x40x4 cm. u cementnom malteru. m2 17. fuge obraditi i kamen očistiti.00 € 21. b. u pesku. Izrada staze od betonskih ploča. a ploče očistiti. u pesku.00 € 23. U cenu ulazi i nabavka kamena. Izrada staze od granitnih kocki. dimenzija 25x25x3 cm. U cenu ulazi i nabavka kulije ploča. U cenu ulazi i nabavka kocki. m2 m2 22. Prilikom postavljanja kaldrme voditi računa o pravilnom padu. Spojnice fugovati. a ploče očistiti. m2 m2 20. Izrada staze od teraco ploča. dimenzija 30x30x3 cm. Teraco ploče postaviti u sloju peska debljine 10 cm. Dimenzija 25x25x3 cm. U cenu ulaze nabavka ploča. podloga od peska i ispuna spojnica. tako da ostane oblutak vidan.00 € 11. m2 m2 22. Spojnice ispuniti peskom. Obračun po m2 staze. Izrada kaldrme. Dimenzija 30x30x3 cm. Obračun po m2 staze. U cenu ulaze nabavka ploča. U cenu ulazi i nabavka betonskih ploča. u cementnom malteru. Izrada staze od kulijea. Spojnice ispuniti peskom. m2 m2 20. Sitniji kamen oblutak postaviti u sloju cementnog maltera spravljenog sa prosejanim peskom "jedinicom". razmere 1:3 i zaliti cementnim mlekom.00 € 157 .50 € 24. dimenzija 30x30x3 cm.

m3 m3 m3 m3 130. Opekom starog formata. e. Zidanje ograde lomljenim kamenom u cementnom malteru. c.00 130. Zidanje izvesti u pravilnom slogu.00 140. c. 6. U cenu ulaze i nabavka kamena i pomoćna skela. bez lasa. Opekom starog formata. Obračun po m3 stubova.00 € 750.00 140. Giter opekom. Zidanje stubova ograde punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Obračun po m3 ograde.00 € 475. Zidanje ograde punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. b. a. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. b. m3 m3 m3 m3 m3 115. Obračun po m3 stubova.00 € 158 .00 € 15.00 € 625. m3 190. što pravilnijeg oblika i kvalitetan. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. a spojnice po završenom zidanju očistiti do dubine 2 cm.00 € € € € € Zidanje ograde punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. c.00 130. što pravilnijeg oblika i kvalitetan. po uputstvu projektanta. Šupljom opekom. po uputstvu projektanta.00 110. Lomljenim kamenom. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica.00 € 900. Kamen za zidanje mora biti zdrav. m3 m3 m3 110. Pritesanim kamenom. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2.00 € 7. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. Obračun po m3 ograde. Obrađenim kamenom.00 € € € € 11. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. Zidanje stubova ograde lomljenim kamenom u cementnom malteru. Zidanje stubova ograde punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. Pre ugradnje kvasiti ga vodom i redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama. d. Blokovima. Obračun po m3 stubova. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela.00 120. c. Lomljenim kamenom. m3 210. Slog mora biti pravilan. a. U cenu ulazi i pomoćna skela. Blokovima. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. a. Pritesanim kamenom. Pre ugradnje kvasiti ga vodom i redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama. Slog mora biti pravilan. b. Obrađenim kamenom. Ograde 1. U cenu ulazi i pomoćna skela. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Kamen za zidanje mora biti zdrav. b. Punom opekom. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. m3 m3 m3 180.00 € 12.25. Obračun po m3 ograde. a. Punom opekom. d. Na vrhu stubova izvesti kape. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice.00 140. U cenu ulaze i nabavka kamena i pomoćna skela. Šupljom opekom. bez lasa.

Lomljenim kamenom. m2 2. Naneti sloj debljine 3-4 mm ne sme ispuniti spojnice. U cenu ulazi i pomoćna skela. Opekom starog formata. Opeku očistiti i prezidati ogradu.00 € Nabacivanje cementnog šprica preko plafona. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. Obračun po m2 špricane površine. m2 3. U cenu ulazi i pomoćna skela. Lomljenim kamenom. sa pravilnim spojnicama. Kamen očistiti od veziva i kvasiti pre ugradnje. Pritesanim kamenom. Ogradu prezidati po uzoru na prvobitnu i sa pravilnim prevezima. Pre špricanja betonsku površinu pokvasiti. Nabacivanje cementnog šprica preko zidnih površina. c.00 € 23. Pažljivo porušiti ogradu da se opeka ne ošteti. Obračun po m3 stubova. U cenu ulazi i pomoćna skela.50 € 159 . Očistiti i oprati mlazom vode ležišta ograde i isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". m3 m3 m3 90.00 € 26. Punom opekom.18. Pre špricanja zidne površine pokvasiti. m2 2.00 € 120. a. Preziđivanje ograde od lomljenog kamena u cementnom malteru. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. Preziđivanje ograde punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. Obrađenim kamenom. Obrađenim kamenom. 2. m3 m3 m3 75.00 € 3. Obračun po m3 ograde. Obračun po m2 plafona.00 € 125. a. Postojeće stubove vrlo pažljivo porušiti da se kamen ne ošteti. cementnim mlekom sa dodatkom oštrog prosejanog rečnog peska u razmeri 1:1. b.00 € 180. Na uglovima ugraditi veće komade kamena. cementnim mlekom sa dodatkom oštrog prosejanog rečnog peska u razmeri 1:1. Kamen očistiti od veziva i kvasiti pre ugradnje. cementnim mlekom sa dodatkom oštrog prosejanog rečnog peska u razmeri 1:1. c. b. m3 m3 90. Pritesanim kamenom.00 € 140.00 € 150. Nabacivanje cementnog šprica preko betonskih površina. a. b. Obračun po m2 špricane površine. Preziđivanje stubova od lomljenog kamena u cementnom malteru. Obračun po m3 ograde. Redove zidati po uzoru na prvobitne. Postojeću ogradu vrlo pažljivo porušiti da se kamen ne ošteti. Malterisanja 1.00 € 20.

Razmere 1:4. "jedinice" i kreča. bez preloma i talasa. Obračun po m2 malterisane površine. Obračun po m2 malterisane površine.50 € 8. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. m2 6. Omalterisane površine moraju biti ravne. Drugi sloj. Prvi sloj. da ne dođe do "kokičenja" i dodati pesak. Obračun po m2 malterisane površine. m2 7. grunt. a. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja".4. "jedinice" i gašenog kreča. Prvi sloj. da ne dođe do "kokičenja" i dodati usuvo pripremljenu mešavinu cementa i peska. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". odležalog najmanje 30 dana. bez preloma i talasa. odležalog najmanje 30 dana. Malter naneti preko pokvašene podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. bez primesa mulja i organskih materija. a ivice oštre i prave. grunt. Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Malterisanje krečnim malterom u dva sloja. a ivice oštre i prave. raditi krečnim malterom razmere 1:3 debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka.00 12. spraviti sa sitnim i čistim peskom. "jedinice" i gašenog kreča. "jedinice" i kreča. Razmere 1:2 Razmere 1:1. m2 9. a ivice oštre i prave. Prvi sloj. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. a ivice oštre i prave.00 10. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". bez preloma i talasa.00 15. Kreč rastvoriti u vodi i procediti kroz gusto sito. Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. raditi produžnim malterom debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka.50 € 6. grunt. bez primesa mulja i organskih materija. bez primesa mulja i organskih materija. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne. Malterisanje krečnim malterom u dva sloja. Malter naneti preko pokvašene podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Malterisanje produžnim malterom u dva sloja. Obračun po m2 malterisane površine. Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. bez preloma i talasa. Razmere 1:3. bez primesa mulja i organskih materija. Drugi sloj spraviti sa sitnim i čistim peskom. c. b. Pre malterisanja površine očistiti i isprskati mlekom. spraviti sa sitnim i čistim peskom. m2 m2 m2 m2 9. bez primesa mulja i organskih materija.50 € 7. Drugi sloj. Malterisanje produžnim malterom u dva sloja. Kreč rastvoriti u vodi i procediti kroz gusto sito. Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Malter stalno mešati da se cementno mleko ne izdvoji. Malterisanje cementnim malterom razmere 1:4 u dva sloja. Drugi sloj spraviti sa sitnim i čistim peskom. Pre malterisanja površine očistiti i isprskati razređenim malterom. raditi cementnim malterom razmere 1:4 debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka. grunt. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Pre malterisanja površine očistiti i isprskati razređenim malterom. Pre malterisanja površine očistiti i prskati retkim cementnim mlekom. Prvi sloj.00 € € € € 160 . Omalterisane površine moraju biti ravne. grunt. razmere 1:3. Obračun po m2 malterisane površine. raditi krečnim malterom razmere 1:3 debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka. "jedinice" i cementa. Omalterisane površine moraju biti ravne. d. m2 8. razmere 1:3. spravljenim sa gašenim krečom. spravljenim sa gašenim krečom. a ivice oštre i prave. Omalterisane površine moraju biti ravne. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Prvi sloj.50 € 5. bez preloma i talasa. Drugi sloj razmere 1:4 spraviti sa sitnim i čistim peskom. Pre malterisanja površine očistiti i isprskati mlekom. raditi produžnim malterom debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka.

"jedinice". g. c. Naneti sloj maltera spravljen sa prosejanim šljunkom. bez primesa mulja i organskih materija. bez preloma i talasa. "jedinicom" i izravnati ga. raditi produžnim malterom od prosejanog šljunka. Od betona. Obračun po m2 malterisane površine. m2 8. Omalterisane površine moraju biti ravne. grunt. Od blokova. raditi krečnim malterom razmere 1:3 debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka. m2 m1 m1 11.50 9. b. f. d. razmere 1:3. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". Od durisol blokova. Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. Od opeke. b. Obračun po m2 malterisane površine.00 9.00 € 2.12. Malterisanje zazidanih otvora produžnim malterom u dva sloja. naneti sloj maltera. Od blokova. U cenu ulazi i pomoćna skela. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 7. c.00 € 161 .00 14. c.00 € 25. Malterisanje zidova obloženih trskom krečnim malterom. a. "jedinicom". a ivice oštre i prave. m2 m2 m2 7. Od opeke starog formata.00 € 4. Na prosušeni prvi sloj naneti drugi. U cenu ulazi i pomoćna skela. Od kamena. Obračun po m2 malterisane površine. Zazidanih otvora. Obračun po m2 malterisane površine. da između stabljika prolazi malter i obuhvata trsku. grunt. Krpljenje šliceve. Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Voditi računa da trska bude dovoljno retka.00 7. Omalterisane površine moraju biti ravne i rapave. a.00 € 15. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom.50 12. Omalterisane površine moraju biti ravne. i.00 € 26. Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati mlekom.00 € 7. Preko rabica. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama.50 8.5-2 cm uraditi od čok maltera spravljenog od kreča i peska u razmeri 1:1 sa dodatkom seckane kudelje. Drugi sloj. sastavi sa postojećim površinama ne smeju biti vidljivi. Pre malterisanja zidne površine nakvasiti vodom i isprskati cementnim mlekom. Prvi sloj. Obračun po m2 malterisane površine. a ivice oštre i prave. Malterisanje zidova. naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Preko heraklita. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € € € € € € € € € 24. h. spravljen sa prosejanim šljunkom. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". Prvi sloj debljine 1. spraviti sa sitnim i čistim peskom.00 8. spravljen sa sitnim peskom i fino ga isperdašiti uz kvašenje. Od šljako betonskih blokova. m2 6. Od opeke. Površine moraju biti ravne. Drugi sloj krečnog maltera razmere 1:3 debljine 1 cm naneti preko suvog i pokvašenog prvog sloja. b. bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja.00 10. podloge za lepljenje pločica produžnim malterom. Malterisanje zidova od opeke krečnim malterom u dva sloja. bez preloma i talasa. "jedinice" i kreča. Šliceva. Prvi sloj. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Malterisanje zidova od opeke produžnim malterom u dva sloja. Pre malterisanja zidne površine dobro očistiti i isprskati cementnim mlekom. a. e. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. U cenu ulazi i pomoćna skela.50 € 9. bez preloma i talasa. Od opeke starog formata. Podlogu pokvasiti. Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati razređenim malterom.

29.

Malterisanje zidova od opeke malterom spravljenim sa beomalom u dva sloja. Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati mlekom. Produžni malter spraviti sa prosejanim šljunkom, "jedinicom", naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. a. Od opeke. b. Od opeke starog formata. c. Od blokova. m2 m2 m2 8,50 € 10,00 € 8,00 €

32.

Malterisanje unutrašnjih zidova od opeke, bez perdašenja, perlitnim termoizolacionim malterom Permal u više slojeva, debljine do 3 cm, "Termika" Zrenjanin. Zidove očistiti, da budu bez zaostataka prašine ili masnoće na njima. Spojnice moraju biti čiste i oslobođene viška maltera. Zidovi od betona moraju biti oslobođeni svih ostataka oplate i elemenata njenog vezivanja (žice). Preko površina zidova naneti grubi špric od sejanca (jedinica, A frakcija). Ovaj sloj mora imati dovoljnu čvrstoću i hrapavost, da bi mogao da ostvari trajnu čvrstu vezu maltera za podlogu, i nakon ugradnje negovati ga. Pre malterisanja dobro nakvasiti podlogu vodom, nekoliko puta. Pripremiti malter Permal i nabaciti ga u vidu šprica na zid, u debljini do 1 cm. Sledećeg dana nastaviti malterisanje, nanošenjem drugog sloja maltera Permal, a preko pokvašenog prvog sloja. Ovaj sloj nabaciti u debljini 1,5 do 2 cm, bez ikakvog ravnanja. Narednog dana se preko prethodno pokvašenog drugog sloja izraditi vođice od, do željene debljine 3 cm (max. 5 cm). Polja između vođica popuniti malterom nešto iznad vođica, a zatim drvenom ravnjačom ukloniti višak maltera iznad vođica. Pri tome se dobija relativno ravna površina malo grublje strukture nego što je uobičajeno kod sitnozrnih maltera. Zidove malterisati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Omalterisane površine zaštititi senčenjem od direktnog sunčanja, ne raditi po jakom vetru. U malter ne dodavati pesak ili drugi agregat. Obračun po m2 malterisane površine. a. b. c. d. e. f. Od opeke. Od opeke starog formata. Od blokova. Od šljako betonskih blokova. Od siporeksa blokova. Od betona. m2 m2 m2 m2 m2 m2 9,00 10,00 8,00 8,50 8,00 11,50 € € € € € €

38.

Malterisanje unutrašnjih zidova od opeke, sa perdašenjem, perlitnim termoizolacionim malterom Permal u više slojeva, debljine do 3 cm, "Termika" Zrenjanin. Zidove očistiti, da budu bez zaostataka prašine ili masnoće na njima. Spojnice moraju biti čiste i oslobođene viška maltera. Zidovi od betona moraju biti oslobođeni svih ostataka oplate i elemenata njenog vezivanja (žice). Preko površina zidova naneti grubi špric od sejanca (jedinica, A frakcija). Ovaj sloj mora imati dovoljnu čvrstoću i hrapavost, da bi mogao da ostvari trajnu čvrstu vezu maltera za podlogu, i nakon ugradnje negovati ga. Pre malterisanja dobro nakvasiti podlogu vodom, nekoliko puta. Pripremiti malter Permal i nabaciti ga u vidu šprica na zid, u debljini do 1 cm. Sledećeg dana nastaviti malterisanje, nanošenjem drugog sloja maltera Permal, a preko pokvašenog prvog sloja. Ovaj sloj nabaciti u debljini 1,5 do 2 cm, bez ikakvog ravnanja. Narednog dana se preko prethodno pokvašenog drugog sloja izraditi vođice od, do željene debljine 3 (max. 5 cm). Polja između vođica popuniti malterom nešto iznad vođica, a zatim drvenom ravnjačom ukloniti višak maltera iznad vođica. Finu završnu obradu (perdašenje) izvesti razređenim Permal malterom posle sušenja poslednjeg sloja. Zidove malterisati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Omalterisane površine zaštititi senčenjem od direktnog sunčanja, ne raditi po jakom vetru. U malter ne dodavati pesak ili drugi agregat. Obračun po m2 malterisane površine. a. b. c. d. e. f. Od opeke. Od opeke starog formata. Od blokova. Od šljako betonskih blokova. Od siporeksa blokova. Od betona. m2 m2 m2 m2 m2 m2 10,00 11,00 9,00 9,50 9,00 12,50 € € € € € €

162

44.

Malterisanje zidova od opeke perlitnim termoizolacionim malterom Supermal u jednom sloju, debljine do 3 cm, "Termika" Zrenjanin. Zidove očistiti, da budu bez zaostataka prašine ili masnoće na njima. Spojnice moraju biti čiste i oslobođene viška maltera. Zidovi od betona moraju biti oslobođeni svih ostataka oplate i elemenata njenog vezivanja (žice). Preko površina zidova naneti grubi špric od sejanca (jedinica, A frakcija). Ovaj sloj mora imati dovoljnu čvrstoću i hrapavost, da bi mogao da ostvari trajnu čvrstu vezu maltera za podlogu, i nakon ugradnje negovati ga. Pre malterisanja dobro nakvasiti podlogu vodom, nekoliko puta. Ukoliko zid nije dovoljno pokvašen postoji opasnost da dođe do "pregorevanja" maltera, te da isti otpadne. Na površinu za malterisanje postaviti drvene ili metalne vođice željene debljine malterisanog sloja. Pripremiti špric za malterisanje TermikaŠpric, prema uputstvu proizvođača. Korišćenjem povećava se otvoreno vreme rada do 10 puta duže (otvoreno vreme rada oko 2 minuta). Pripremljeni špric nabaciti na pokvašenu zidnu površinu i dok je još mokar odnosno vodenosjajan na njega nabaciti malter za 1 cm deblje od postavljenih vođica. Ako na zidu špric izgubi sjaj treba prestati sa nabacivanjem maltera i ugraditi novi špric preko osušenog šprica, pa nastaviti sa malterisanjem. Kada se ispuni polje između dve vođice višak maltera iznad vođica odrezati metalnom ravnjačom i to naslanjanjem ravnjače na vođice pod uglom od 45° i povlačenjem odozdo na gore. Zatim ravnjaču prisloniti uz zid i jednim potezom od dole na gore zaravnati malter. Nikakvo naknadno dodavanje maltera ili perdašenje nije dozvoljeno. Preporučeno je malterisati svako drugo polje između vođica. Polja koja budu prvo omalterisana, nakon uklanjanja vođica, služe kao vođice za izostavljena polja. Kod malterisanja izostavljenih polja nabaciti špric i na bočne strane već omalterisanih polja. Zidove malterisati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Omalterisane površine zaštititi senčenjem od direktnog sunčanja, ne raditi po jakom vetru. U malter ne dodavati pesak ili drugi agregat. Obračun po m2 malterisane površine. A. Zidovi od opeke, blokova, siporeksa. a. Debljine do 3 cm. b. Debljine do 5 cm. Zidovi od betona. a. Debljine do 3 cm. b. Debljine do 5 cm.

m2 m2 m2 m2

9,00 € 12,00 € 10,00 € 13,00 €

B.

48.

Malterisanje unutrašnjih zidova od opeke isušivim malterom Izolit DRYER, "Dramin" Zemun. Izolit DRYER je jednokomponentni praškasti proizvod grube (za osnovni sloj) i fine (za završni sloj) granulacije. Ugrađen, omogućava isparavanje kapilarne vlage i zadržava rastvorene soli, "šalitru". Osnovni sloj pripremiti mešanjem, tri minuta, Izolit DRYER-a sa vodom u odnosu 7,5:1 i naneti u slojevima debljine 1 cm, sa razmakom od jednog dana između slojeva. Nanete slojeve negovati prskanjem sitnim kapljicama, da naneti materijal ne "pregori". Završni sloj pripremiti mešanjem sa vodom u odnosu 4,2:1 i naneti u sloju debljine do 0,5 cm na ovlaženu površinu. Nakon tri dana, malter se može dalje obrađivati gletovati i bojiti disperzionim bojama. Obračun po m2 malterisane površine. a. Od opeke. b. Od kamena. c. Od betona. m2 m2 m2 22,00 € 24,00 € 27,00 €

52.

Malterisanje zidova vodonepropusnim malterom Polimag SBT-02V, "Prvi maj" Čačak, specijalnim polimerom modifikovanim dvokomponentnim cementnim malterom, otpornim na habanje, zamor materijala, naprezanja i temperaturne razlike. Podlogu pripremiti da bude čvrsta, čista, bez prašine i suva. Na podlogu naneti dvokomponentni Polimag špric, pripremljen sipanjem tečne komponente, potom praškaste i mešanjem tri minuta mikserom. Polimag špric nabaciti na podlogu da odleži 24 časa. Preko šprica naneti Polimag malter u sloju debljine 1-2 cm. Površinu obraditi po izboru projektanta. Obračun po m2 malterisane površine. a. Sa Polimag SBT-02V, d=1-2 cm. b. Sa Polimag SBT-04V, d=2-3,5 cm. c. Sa Polimag SBT-04V, d=3,5-5 cm. m2 m2 m2 25,00 € 37,00 € 50,00 €

163

55.

Malterisanje sokle vodonepropusnim malterom Polimag SBT-02V, "Prvi maj" Čačak, specijalnim polimerom modifikovanim dvokomponentnim cementnim malterom, otpornim na habanje, zamor materijala, naprezanja i temperaturne razlike. Podlogu pripremiti da bude čvrsta, čista, bez prašine i suva. Na podlogu naneti dvokomponentni Polimag špric, pripremljen sipanjem tečne komponente, potom praškaste i mešanjem tri minuta mikserom. Polimag špric nabaciti na podlogu da odleži 24 časa. Preko šprica naneti Polimag malter u sloju debljine 1-2 cm. Površinu obraditi po izboru projektanta. Obračun po m2 malterisane površine. a. Sa Polimag SBT-02V, d=1-2 cm. b. Sa Polimag SBT-04V, d=2-3,5 cm. c. Sa Polimag SBT-04V, d=3,5-5 cm. m2 m2 m2 30,00 € 45,00 € 55,00 €

58.

Malterisanje plafona preko trske krečnim malterom. Prvi sloj debljine 1,5-2 cm uraditi od čok maltera spravljenog od kreča i peska u razmeri 1:1 sa dodatkom seckane kudelje. Voditi računa da trska bude dovoljno retka, da između stabljika prolazi malter i obuhvata trsku. Drugi sloj krečnog maltera razmere 1:3 debljine 1 cm naneti preko suvog i pokvašenog prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 plafona. m2 10,00 €

59.

Malterisanje plafona preko trske krečnim malterom u dva sloja, spravljenim sa gašenim krečom. Prvi sloj, čok, raditi krečnim malterom razmere 1:1 debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka, "jedinice", gašenog kreča odležalog najmanje 30 dana sa dodatkom seckane kudelje. Kreč rastvoriti u vodi i procediti kroz gusto sito, da ne dođe do "kokičenja" i dodati pesak. Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. Voditi računa da trska bude dovoljno retka, da između stabljika prolazi malter i obuhvata trsku. Drugi sloj krečnog maltera razmere 1:3 debljine 1 cm naneti preko suvog i pokvašenog prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. m2 12,00 €

60.

Malterisanje plafona od opekarskih blokova krečnim malterom u dva sloja. Pre malterisanja površine očistiti i isprskati razređenim malterom. Prvi sloj, grunt, raditi krečnim malterom razmere 1:3 debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka, "jedinice" i kreča. Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj, razmere 1:3, spraviti sa sitnim i čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. m2 9,00 €

61.

Malterisanje plafona od opekarskih blokova produžnim malterom. Preko podloge nabaciti cementni špric. Prvi sloj, grunt, raditi produžnim malterom od prosejanog šljunka, "jedinice". Podlogu pokvasiti, naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 plafona. a. b. c. d. e. f. Opekarskih blokova. Betonske ploče. Ploča sa rebrima. Durisola. Heraklita. Donje površine balkonske ploče. m2 m2 m2 m2 m2 m2 11,00 12,50 18,00 14,00 13,00 12,00 € € € € € €

164

67.

Malterisanje plafona produžnim malterom preko rabic pletiva. Rabic pletivo isprskati dva puta cementnim mlekom. Zatim naneti sloj gustog maltera da obuhvati rabic pletivo. Grunt spraviti sa prosejanim peskom "jedinicom" i naneti na plafon. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 plafona. m2 16,00 €

68.

Malterisanje stubova od opeke produžnim malterom u dva sloja. Površine stubova očistiti, po potrebi oprati vodom i isprskati cementnim mlekom. Produžni malter spraviti sa prosejanim šljunkom, "jedinicom", naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. a. Od opeke. b. Od kamena. c. Od betona. m2 m2 m2 10,00 € 12,00 € 11,00 €

71.

Malterisanje lukova od opeke produžnim malterom u dva sloja. Površine lukova očistiti, po potrebi oprati vodom i isprskati cementnim mlekom. Produžni malter spraviti sa prosejanim šljunkom, "jedinicom", naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. a. b. c. d. Od opeke. Od kamena. Od betona. Preko rabicira. m2 m2 m2 m2 20,00 25,00 22,00 26,00 € € € €

75.

Malterisanje svodova od opeke produžnim malterom u dva sloja. Površine svodova očistiti, po potrebi oprati vodom i isprskati cementnim mlekom. Produžni malter spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom", naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. a. b. c. d. e. f. Svodova od opeke. Krstatih svodova od opeke. Pruskih svodova od opeke. Svodova od kamena. Krstatih svodova od kamena. Rabiciranih svodova. m2 m2 m2 m2 m2 m2 22,00 30,00 22,00 25,00 35,00 28,00 € € € € € €

81.

Malterisanje dimnjaka od opeke produžnim malterom u dva sloja. Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi produžnim malterom od prosejanog šljunka, "jedinice". Podlogu pokvasiti, naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom i perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. m2 8,50 €

165

82.

Malterisanje fasade produžnim malterom u dva sloja. Površine fasade očistiti, po potrebi oprati vodom i isprskati cementnim mlekom. Produžni malter spraviti sa prosejanim šljunkom, "jedinicom", naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. m2 11,00 €

83.

Malterisanje fasade malterom spravljenim sa beomalom u dva sloja. Pre malterisanja fasadne površine očistiti i isprskati mlekom. Produžni malter spraviti sa prosejanim šljunkom, "jedinicom", naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. m2 10,00 €

84.

Malterisanje fasadnih zidova od siporeksa produžnim malterom u dva sloja. Pre početka malterisanja zidove dobro očistiti, po potrebi oprati vodom i isprskati cementnim mlekom. Na vlažnu zidnu površinu naneti sloj maltera spravljenog sa prosejanim šljunkom, "jedinicom". Na prosušeni prvi sloj naneti drugi, spravljen sa sitnim peskom i fino ga isperdašiti uz kvašenje. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. m2 7,50 €

85.

Malterisanje fasadnih zidova od opeke, bez perdašenja, perlitnim termoizolacionim malterom Permal u više slojeva, debljine do 4 cm, "Termika" Zrenjanin. Zidove očistiti, da budu bez zaostataka prašine ili masnoće na njima. Spojnice moraju biti čiste i oslobođene viška maltera. Zidovi od betona moraju biti oslobođeni svih ostataka oplate i elemenata njenog vezivanja (žice). Preko površina zidova naneti grubi špric od sejanca (jedinica, A frakcija). Ovaj sloj mora imati dovoljnu čvrstoću i hrapavost, da bi mogao da ostvari trajnu čvrstu vezu maltera za podlogu, i nakon ugradnje negovati ga. Pre malterisanja dobro nakvasiti podlogu vodom, nekoliko puta. Pripremiti malter Permal i nabaciti ga u vidu šprica na zid, u debljini do 1 cm. Sledećeg dana nastaviti malterisanje, nanošenjem drugog sloja maltera Permal, a preko pokvašenog prvog sloja. Ovaj sloj nabaciti u debljini 1,5 do 2 cm, bez ikakvog ravnanja. Narednog dana se preko prethodno pokvašenog drugog sloja izraditi vođice od, do željene debljine 4 cm (max. 5 cm). Polja između vođica popuniti malterom nešto iznad vođica, a zatim drvenom ravnjačom ukloniti višak maltera iznad vođica. Pri tome se dobija relativno ravna površina malo grublje strukture nego što je uobičajeno kod sitnozrnih maltera. Zidove malterisati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Omalterisane površine zaštititi senčenjem od direktnog sunčanja, ne raditi po jakom vetru. U malter ne dodavati pesak ili drugi agregat. Obračun po m2 malterisane površine. a. b. c. d. e. f. Od opeke. Od opeke starog formata. Od blokova. Od šljako betonskih blokova. Od siporeksa blokova. Od betona. m2 m2 m2 m2 m2 m2 10,00 11,00 9,00 9,50 9,00 12,50 € € € € € €

91.

Malterisanje fasadnih zidova od opeke, sa perdašenjem, perlitnim termoizolacionim malterom Permal u više slojeva, debljine do 4 cm, "Termika" Zrenjanin. Zidove očistiti, da budu bez zaostataka prašine ili masnoće na njima. Spojnice moraju biti čiste i oslobođene viška maltera. Zidovi od betona moraju biti oslobođeni svih ostataka oplate i elemenata njenog vezivanja (žice). Preko površina zidova naneti grubi špric od sejanca (jedinica, A frakcija). Ovaj sloj mora imati dovoljnu čvrstoću i hrapavost, da bi mogao da ostvari trajnu čvrstu vezu maltera za podlogu, i nakon ugradnje negovati ga. Pre malterisanja dobro nakvasiti podlogu vodom, nekoliko puta. Pripremiti malter Permal i nabaciti ga u

166

vidu šprica na zid, u debljini do 1 cm. Sledećeg dana nastaviti malterisanje, nanošenjem drugog sloja maltera Permal, a preko pokvašenog prvog sloja. Ovaj sloj nabaciti u debljini 1,5 do 2 cm, bez ikakvog ravnanja. Narednog dana se preko prethodno pokvašenog drugog sloja izraditi vođice od, do željene debljine 3 (max. 5 cm). Polja između vođica popuniti malterom nešto iznad vođica, a zatim drvenom ravnjačom ukloniti višak maltera iznad vođica. Finu završnu obradu (perdašenje) izvesti razređenim Permal malterom posle sušenja poslednjeg sloja. Zidove malterisati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Omalterisane površine zaštititi senčenjem od direktnog sunčanja, ne raditi po jakom vetru. U malter ne dodavati pesak ili drugi agregat. Obračun po m2 malterisane površine. a. b. c. d. e. f. 97. Od opeke. Od opeke starog formata. Od blokova. Od šljako betonskih blokova. Od siporeksa blokova. Od betona. m2 m2 m2 m2 m2 m2 11,00 12,00 10,00 10,50 10,00 13,50 € € € € € €

Malterisanje fasadnih zidova od opeke perlitnim termoizolacionim malterom Supermal u jednom sloju, debljine do 10 cm, "Termika" Zrenjanin. Zidove očistiti, da budu bez zaostataka prašine ili masnoće na njima. Spojnice moraju biti čiste i oslobođene viška maltera. Zidovi od betona moraju biti oslobođeni svih ostataka oplate i elemenata njenog vezivanja (žice). Preko površina zidova naneti grubi špric od sejanca (jedinica, A frakcija). Ovaj sloj mora imati dovoljnu čvrstoću i hrapavost, da bi mogao da ostvari trajnu čvrstu vezu maltera za podlogu, i nakon ugradnje negovati ga. Pre malterisanja dobro nakvasiti podlogu vodom, nekoliko puta. Ukoliko zid nije dovoljno pokvašen postoji opasnost da dođe do "pregorevanja" maltera, te da isti otpadne. Na površinu za malterisanje postaviti drvene ili metalne vođice željene debljine malterisanog sloja. Pripremiti špric za malterisanje TermikaŠpric, prema uputstvu proizvođača. Korišćenjem povećava se otvoreno vreme rada do 10 puta duže (otvoreno vreme rada oko 2 minuta). Pripremljeni špric nabaciti na pokvašenu zidnu površinu i dok je još mokar odnosno vodenosjajan na njega nabaciti malter za 1 cm deblje od postavljenih vođica. Ako na zidu špric izgubi sjaj treba prestati sa nabacivanjem maltera i ugraditi novi špric preko osušenog šprica, pa nastaviti sa malterisanjem. Kada se ispuni polje između dve vođice višak maltera iznad vođica odrezati metalnom ravnjačom i to naslanjanjem ravnjače na vođice pod uglom od 45° i povlačenjem odozdo na gore. Zatim ravnjaču prisloniti uz zid i jednim potezom od dole na gore zaravnati malter. Nikakvo naknadno dodavanje maltera ili perdašenje nije dozvoljeno. Preporučeno je malterisati svako drugo polje između vođica. Polja koja budu prvo omalterisana, nakon uklanjanja vođica, služe kao vođice za izostavljena polja. Kod malterisanja izostavljenih polja nabaciti špric i na bočne strane već omalterisanih polja. Zidove malterisati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Omalterisane površine zaštititi senčenjem od direktnog sunčanja, ne raditi po jakom vetru. U malter ne dodavati pesak ili drugi agregat. Obračun po m2 malterisane površine. A. Zidovi od opeke, blokova, siporeksa. a. Debljine do 4 cm. b. Debljine do 6 cm. c. Debljine do 8 cm. d. Debljine do 10 cm. Zidovi od betona. a. Debljine do 4 cm. b. Debljine do 6 cm. c. Debljine do 8 cm. d. Debljine do 10 cm. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 10,00 15,00 20,00 24,00 11,00 16,00 21,00 25,00 € € € € € € € €

B.

99.

Malterisanje fasadnih zidova od opeke isušivim malterom Izolit DRYER, "Dramin" Zemun. Izolit DRYER je jednokomponentni praškasti proizvod grube (za osnovni sloj) i fine (za završni sloj) granulacije. Ugrađen, omogućava isparavanje kapilarne vlage i zadržava rastvorene soli, "šalitru". Podloga na koju se nanosi Izolit DRYER može biti opeka, kamen, beton, opekarski ili betonski blok. Osnovni sloj pripremiti mešanjem, tri minuta, Izolit DRYER-a sa vodom u odnosu 7,5:1 i naneti u slojevima debljine 1 cm, sa razmakom od jednog dana između slojeva. Nanete slojeve negovati prskanjem sitnim kapljicama, da naneti materijal ne "pregori". Završni sloj pripremiti mešanjem sa 167

vodom u odnosu 4,2:1 i naneti u sloju debljine do 0,5 cm na ovlaženu površinu. Nakon tri dana, malter se može dalje obrađivati gletovati i bojiti disperzionim bojama. Obračun po m2 malterisane površine. a. Od opeke. b. Od kamena. c. Od betona. m2 m2 m2 24,00 € 26,00 € 29,00 €

102. Malterisanje sokle cementnim malterom razmere 1:3 u dva sloja. Pre malterisanja površine očistiti i prskati retkim cementnim mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi cementnim malterom razmere 1:4 debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka, "jedinice" i cementa. Malter stalno mešati da se cementno mleko ne izdvoji. Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj razmere 1:4 spraviti sa sitnim i čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". Obračun po m2 malterisane površine. a. Razmere 1:3. b. Razmere 1:2 c. Razmere 1:1. m2 m2 m2 10,00 € 12,00 € 15,00 €

105. Malterisanje sokle cementnim malterom razmere 1:3 u dva sloja sa gletovanjem do crnog sjaja. Pre malterisanja površine očistiti i prskati retkim cementnim mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi cementnim malterom razmere 1:3 debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka, "jedinice" i cementa. Malter stalno mešati da se cementno mleko ne izdvoji. Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj razmere 1:3 spraviti sa sitnim i čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija. Završnu površinu gletovati do crnog sjaja. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". Obračun po m2 malterisane površine. a. Razmere 1:3. b. Razmere 1:2 c. Razmere 1:1. m2 m2 m2 12,00 € 14,00 € 18,00 €

27. Fugovanja
1. Fugovanje zidova od opeke cementnim malterom. Površine za fugovanje očistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i obraditi na način po izboru projektanta. Malter ne sme da bude redak da ne dođe do curenja materijala. Po završenom fugovanju spojnice i opeku očistiti. Obračun po m2 fugovane površine. a. b. c. d. e. f. 7. Zidova od opeke. Stubova od opeke. Lukova od opeke. Svodova od opeke. Venaca od opeke. Dimnjaka. m2 m2 m2 m2 m2 m2 5,00 6,00 8,00 8,00 7,00 6,00 € € € € € €

Fugovanje kamina od opeke cementnim malterom. Površine za fugovanje očistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i obraditi na način po izboru projektanta. Malter ne sme da bude redak da ne dođe do curenja materijala. Po završenom fugovanju spojnice i opeku očistiti. Obračun po komadu kamina. a. Kamina. b. Dimnjačke kape. Kom. Kom. 35,00 € 12,50 €

168

9.

Fugovanje zidova od fasadne opeke cementnim malterom. Površine za fugovanje očistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i obraditi na način po izboru projektanta. Malter ne sme da bude redak da ne dođe do curenja materijala. Po završenom fugovanju spojnice i opeku očistiti. Obračun po m2 fugovane površine. a. b. c. d. e. Zidova. Stubova. Lukova. Svodova. Venca. m2 m2 m2 m2 m2 8,00 9,00 11,00 12,00 9,50 € € € € €

14.

Fugovanje zidova od opeke starog formata produžnim malterom sa dodatkom granulata od tucane opeke. Površine za fugovanje očistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i završno obraditi tako da budu neznatno uvučene u odnosu na ravan zida. Zbog velike hidroskopnosti opeke starog formata malter ne sme da bude previše redak da ne dođe do curenja materijala i prljanja opeka. Fugovanje poveriti iskusnim majstorima. Pre početka radova izvođač je dužan da napravi više probnih uzoraka. Sastav maltera i načina fugovanja pismenim putem odobrava projektant pre početka radova. Po završenom fugovanju lice zida očistiti. Obračun po m2 fugovane površine. a. b. c. d. e. Zidova. Stubova. Lukova. Svodova. Venca. m2 m2 m2 m2 m2 10,00 11,00 13,00 14,00 11,50 € € € € €

19.

Fugovanje zidova od obrađenog kamena cementnim malterom. Površine za fugovanje očistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i obraditi na način po izboru projektanta. Malter ne sme da bude redak da ne dođe do curenja materijala i prljanja kamena. Po završenom fugovanju spojnice i lice očistiti. Obračun po m2 fugovane površine. a. b. c. d. e. Zidova. Stubova. Lukova. Svodova. Venca. m2 m2 m2 m2 m2 7,00 7,00 11,00 10,00 8,00 € € € € €

24.

Fugovanje zidova od kamena cementnim malterom sa dodatkom granulata od tucanog kamena. Površine za fugovanje očistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i završno obraditi tako da budu neznatno uvučene u odnosu na ravan zida. Zbog hidroskopnosti kamena malter ne sme da bude previše redak da ne dođe do curenja materijala i prljanja kamena. Fugovanje poveriti iskusnim majstorima. Pre početka radova izvođač je dužan da napravi više probnih uzoraka. Sastav maltera i načina fugovanja pismenim putem odobrava projektant pre početka radova. Po završenom fugovanju lice zida očistiti. Obračun po m2 fugovane površine. a. b. c. d. Zidova. Stubova. Lukova. Svodova. m2 m2 m2 m2 9,00 9,00 13,00 12,00 € € € €

28.

Fugovanje zidova od lomljenog kamena cementnim malterom sa dodatkom granulata od tucanog kamena. Površine za fugovanje očistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i završno obraditi tako da budu neznatno uvučene u odnosu na ravan zida. Zbog hidroskopnosti kamena malter ne sme da bude previše redak da ne dođe do curenja materijala i prljanja kamena. Fugovanje poveriti iskusnim majstorima. Pre početka radova izvođač je dužan da napravi više probnih uzoraka. Sastav maltera i načina fugovanja pismenim putem odobrava projektant pre početka radova. Po završenom fugovanju lice zida očistiti. Obračun po m2 fugovane površine. a. Zidova. b. Stubova. m2 m2 9,00 € 10,00 € 169

30.

Fugovanje zidova od pritesanog kamena cementnim malterom sa dodatkom granulata od tucanog kamena. Površine za fugovanje očistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i završno obraditi tako da budu neznatno uvučene u odnosu na ravan zida. Zbog hidroskopnosti kamena malter ne sme da bude previše redak da ne dođe do curenja materijala i prljanja kamena. Fugovanje poveriti iskusnim majstorima. Pre početka radova izvođač je dužan da napravi više probnih uzoraka. Sastav maltera i načina fugovanja pismenim putem odobrava projektant pre početka radova. Po završenom fugovanju lice zida očistiti. Obračun po m2 fugovane površine. a. b. c. d. e. Zidova. Stubova. Lukova. Svodova. Venca. m2 m2 m2 m2 m2 11,00 12,00 12,00 13,00 11,00 € € € € €

35.

Fugovanje zidova od obrađenog kamena cementnim malterom sa dodatkom granulata od tucanog kamena. Površine za fugovanje očistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i završno obraditi tako da budu neznatno uvučene u odnosu na ravan zida. Zbog hidroskopnosti kamena malter ne sme da bude previše redak da ne dođe do curenja materijala i prljanja kamena. Fugovanje poveriti iskusnim majstorima. Pre početka radova izvođač je dužan da napravi više probnih uzoraka. Sastav maltera i načina fugovanja pismenim putem odobrava projektant pre početka radova. Po završenom fugovanju lice zida očistiti. Obračun po m2 fugovane površine. a. b. c. d. Zidova. Stubova. Lukova. Svodova. m2 m2 m2 m2 7,00 8,00 10,00 11,00 € € € €

39.

Dersovanje zidova od opeke produžnim malterom. Pre početka dersovanja površine zidova očistiti i otprašiti. Spojnice dobro ispuniti malterom, malter ne sme da bude redak da ne curi i da opeka ne povuče mleko. Po završenom dersovanju lice očistiti. Obračun po m2 dersovane površine. m2 3,00 €

40.

Dersovanje zidova od opeke cementnim malterom. Pre početka dersovanja površine zidova očistiti i otprašiti. Spojnice dobro ispuniti malterom, malter ne sme da bude redak da ne curi i da opeka ne povuče mleko. Po završenom dersovanju lice očistiti. Obračun po m2 dersovane površine. m2 4,00 €

41.

Dersovanje zidova od kamena cementnim malterom. Pre početka dersovanja površine zidova očistiti i otprašiti. Spojnice dobro ispuniti malterom, način dersovanja po uputstvu projektanta. Malter ne sme da bude redak da ne dođe do curenja materijala i prljanja kamena. Po završenom dersovanju lice očistiti. Obračun po m2 dersovane površine. m2 5,00 €

42.

Dersovanje zidova šahta produžnim malterom. Pre početka dersovanja površine šahta očistiti i otprašiti. Spojnice dobro ispuniti malterom, malter ne sme da bude redak da ne curi i da opeka ne povuče mleko. Po završenom dersovanju lice očistiti. Obračun po m2 dersovane površine. m2 2,50 €

170

28. Zidarske izolacije
1. Nanošenje hladnog premaza bitulita "A" preko betonske podloge. Podloga mora biti suva i dobro očišćena. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Obračun po m2 obrađene površine. m2 2. 1,00 €

Nanošenje hladnog premaza bitulita "A" preko zidova. Podloga mora biti suva i dobro očišćena. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Obračun po m2 obrađene površine. m2 1,50 €

3.

Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. Foliju postaviti sa preklopima od 30 cm. Obračun po m2 postavljene površine. m2 1,00 €

4.

Postavljanje jednog sloja ter papira preko betonske podloge. Beton dobro očistiti, premazati bitulitom "A" i postaviti jedan sloj ter papira sa preklopima po 15 cm. Obračun po m2 postavljene površine. m2 1,00 €

5.

Postavljanje dva sloja ter papira preko betonske podloge. Beton dobro očistiti, premazati bitulitom "A" i postaviti dva sloja ter papira sa preklopima po 15 cm. Slojevi postaviti unakrsno. Obračun po m2 postavljene površine. m2 2,00 €

6.

Izrada horizontalne hidroizolacije, lepljenjem ter papira. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C, stalno mešati i naneti u sloju 2-3 mm. Bitumensku traku zalepiti odmah, sa preklopom 15 cm. A. Kraberoid i jedan sloj Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MPH" - kraberoid 150/100, zalepljen za prethodni sloj Obračun po m2 izolacije. Kraberoid i dva sloja Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MPH" - kraberoid 150/100, zalepljen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MPH" Obračun po m2 izolacije. Kraberoid i tri sloja Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MPH" - kraberoid 150/100, zalepljen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MPH" - kraberoid 150/100, za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. - vruć premaz bitumenom "MPH" Obračun po m2 izolacije.

m2

5,00 €

B.

m2

7,00 €

C.

m2

9,00 € 171

9.

Izrada horizontalne hidroizolacije, varenjem Kondora. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom površinom, sa preklopima 10 cm, posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. A. Varen Kondor 4 mm. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondor 4, varen za podlogu Obračun po m2 izolacije. Varena dva sloja Kondora 4. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondor 4, varen za podlogu - Kondor 4, varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. Obračun po m2 izolacije.

m2

5,00 €

B.

m2

8,00 €

11.

Izrada vertikalne hidroizolacije. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom površinom, sa preklopima 10 cm, posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. A. Varen Kondor 4 mm. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondor 4, varen za podlogu Obračun po m2 izolacije. Varena dva sloja Kondora 4. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondor 4, varen za podlogu - Kondor 4, varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. Obračun po m2 izolacije.

m2

6,00 €

B.

m2

9,00 €

13.

Zidanje zidova od opeke debljine 7 cm radi zaštite hidroizolacije i formiranja vazdušne izolacije. Zidati cementnim malterom razmere 1:2 na odstojanju 6,5-10 cm od konstruktivnog zida, na koji osloniti ispuštene vezače. Vezače ispustiti u svakom četvrtom redu na odstojanju 75-100 cm i pre ugradnje ih umočiti u vruć bitumen. Prilikom zidanja voditi računa da malter ne upadne u međuprostor između ozidanih zidova. Obračun po m2 zida. a. Debljine 12 cm. b. Debljine 15 cm, opeka starog formata. m2 m2 17,50 € 20,00 €

15.

Polaganje blatnog maltera preko karatavana u sloju debljine 10 cm. Blatni malter spraviti od ilovače, pleve i slame i postaviti preko karatavana. Gornju površinu zagladiti mistrijom. Obračun po m2 karatavana. m2 6,00 €

16.

Presecanje kapilarne vlage zida od opeke debljine do 30 cm Izolitom 5, "Dramin" Zemun. Iznad terena, na visini po projektu, obiti traku maltera visine 30 cm i izbušiti rupe prečnika 20-30 mm pod uglom od 30-40 stepeni u odnosu na vertikalu zida. Rupe bušiti u dva horizontalna reda, na visinskom rastojanju oko 20 cm. Horizontalno u jednom redu rupe su na rastojanju od 40 cm, a rupe drugog reda

172

smaknute su na pola u odnosu na prvi. Rupe bušiti sa obe strane zida, na istoj visini, izduvati od prašine i naliti do vrha Izolitom 5. Po upijanju postupak ponavljati 5-6 puta, odnosno do potpunog zasićenja zida. Rupe zasićenog zida popuniti tečnim cementnim malterom. Spoljnu površinu zida tri puta premazati Izolit Penetratom YU. Obračun po m1 izolovanog zida. a. b. c. d. 20. Debljine do 30 cm. Debljine do 45 cm. Debljine do 60 cm. Debljine do 75 cm. m1 m1 m1 m1 30,00 40,00 50,00 60,00 € € € €

Presecanje kapilarne vlage zida od kamena debljine do 50 cm Izolitom 5, "Dramin" Zemun. Iznad terena, na visini po projektu, obiti traku maltera visine 30 cm i izbušiti rupe prečnika 20-30 mm pod uglom od 30-40 stepeni u odnosu na vertikalu zida. Rupe bušiti u dva horizontalna reda, na visinskom rastojanju oko 20 cm. Horizontalno u jednom redu rupe su na rastojanju od 40 cm, a rupe drugog reda smaknute su na pola u odnosu na prvi. Rupe bušiti sa obe strane zida, na istoj visini, izduvati od prašine i naliti do vrha Izolitom 5. Ako je zid od kamena veoma porozan, rupe napuniti tečnim cementnim malterom, rupe pročistiti i osušene naliti Izolitom 5. Po upijanju postupak ponavljati 5-6 puta, odnosno do potpunog zasićenja zida. Rupe zasićenog zida popuniti tečnim cementnim malterom. Spoljnu površinu zida tri puta premazati Izolit Penetratom YU. Obračun po m1 izolovanog zida. a. Debljine do 50 cm. b. Debljine do 75 cm. c. Debljine do 100 cm. m1 m1 m1 50,00 € 70,00 € 100,00 €

23.

Presecanje kapilarne vlage zida od betona debljine do 20 cm Izolitom 5, "Dramin" Zemun. Iznad terena, na visini po projektu, obiti traku maltera visine 30 cm i izbušiti rupe prečnika 20-30 mm pod uglom od 30-40 stepeni u odnosu na vertikalu zida. Rupe bušiti u dva horizontalna reda, na visinskom rastojanju oko 20 cm. Horizontalno u jednom redu rupe su na rastojanju od 40 cm, a rupe drugog reda smaknute su na pola u odnosu na prvi. Rupe bušiti sa obe strane zida, na istoj visini, izduvati od prašine i naliti do vrha Izolitom 5. Po upijanju postupak ponavljati 5-6 puta, odnosno do potpunog zasićenja zida. Rupe zasićenog zida popuniti tečnim cementnim malterom. Spoljnu površinu zida tri puta premazati Izolit Penetratom YU. Obračun po m1 izolovanog zida. a. Debljine do 20 cm. b. Debljine do 30 cm. c. Debljine do 45 cm. m1 m1 m1 30,00 € 40,00 € 50,00 €

26.

Izrada hidroizolacije zida od opeke Izolit Penetratom YU, "Dramin" Zemun. Malter obiti, zid očistiti čeličnim četkama, spojnice produbiti do dubine 2 cm i zid oprati vodom. U Izolit Penetrat YU, jednokomponentni prah, dodavati postepeno vodu i mešati, do gustine paste i ostavi da odstoji 5-10 minuta. Spojnice popuniti i dersovati. Osušen zid nakvasiti vodom i četkom horizontalno premazati zid pastom Izolit Penetrata YU. Postupak ponavljati sa još dva premaza, vertikalno i horizontalno. Prethodni sloj mora biti suv, sušenje traje 12-24 h. Obračun po m2 obrađene površine zida. a. Od opeke. b. Od kamena. m2 m2 12,50 € 10,00 €

28.

Izrada hidroizolacije zida od betona Izolit Penetratom YU, "Dramin" Zemun. Malter obiti, zid očistiti čeličnim četkama i oprati vodom. U Izolit Penetrat YU, jednokomponentni prah, dodavati postepeno vodu i mešati, do gustine paste i ostavi da odstoji 5-10 minuta. Osušen zid nakvasiti vodom i četkom horizontalno premazati pastom Izolit Penetrata YU. Postupak ponavljati sa još dva premaza, vertikalno i horizontalno. Prethodni sloj mora biti suv, sušenje traje 12-24 h. Obračun po m2 obrađene površine zida. m2 7,50 €

173

29. Peći
1. Zidanje ognjišta opekom starog formata sa ilovačom i šamotnim brašnom. Ognjište izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po komadu ognjišta. Kom. 2. 190,00 €

Zidanje ognjišta opekom sa ilovačom i šamotnim brašnom. Ognjište izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po komadu ognjišta. Kom. 170,00 €

3.

Zidanje peći opekom starog formata sa ilovačom i šamotnim brašnom. Peći izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po komadu peći. Kom. 120,00 €

4.

Zidanje furune opekom starog formata sa ilovačom i šamotnim brašnom. Furunu izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po komadu furune. Kom. 225,00 €

5.

Zidanje kamina opekom starog formata sa ilovačom i šamotnim brašnom. Kamin izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po komadu kamina. Kom. 325,00 €

30. Ostali zidarski radovi
1. Postavljanje prozora, veličine do 2,00 m2. Rad izvršiti u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Obračun po komadu prozora. a. Veličine do 2,00 m2. b. Veličine 2,00-5,00 m2. c. Veličine preko 5,00 m2. 4. Kom. Kom. Kom. 10,00 € 15,00 € 22,50 €

Postavljanje vrata, veličine do 2,00 m2. Rad izvršiti u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Obračun po komadu vrata. a. Veličine do 2,00 m2. b. Veličine 2,00-5,00 m2. c. Veličine preko 5,00 m2. Kom. Kom. Kom. 10,00 € 15,00 € 20,00 €

7.

Pažljivo čišćenje zidova špahtlama od naslaga stare boje. Obračun po m2 očišćene površine. m2 1,00 €

8.

Zidarsko krečenje zidova i plafona. Zidove opajati i dva puta okrečiti. Obračun po m2 plafona. m2 1,50 €

174

9.

Postavljanje rešetki na prozorima. Rad izvršiti u svemu prema detaljima. Obračun po komadu rešetke. Kom. 10,00 €

10.

Postavljanje table sa nazivom ulice. Izbušiti rupe, postaviti metalne tiplove i zašrafiti tablu. Obračun po komadu table. Kom. 15,00 €

11.

Postavljanje table sa kućnim brojem. Izbušiti rupe, postaviti plastične tiplove i zašrafiti tablu kućnog broja. Obračun po komadu table. Kom. 6,00 €

12.

Postavljanje držača zastave. Izbušiti rupe, postaviti metalne tiplove i zašrafiti držač. Obračun po komadu držača. Kom. 7,50 €

13.

Postavljanje garnišli. Izbušiti rupe, postaviti tiplove i zašrafiti garnišlu. Obračun po komadu garnišle. Kom. 5,00 €

175

ADITIVI
ZA BETON I CEMENTNI MALTER ADITIVI su hemijski dodatci betonu i cementnom malteru radi poboljšanja mehaničko fizičkih karakteristika istih. Prema svojstvima i mestima preporuke za ugradnju, ADITIVI se dele u sledeće grupe: I grupa: ADITIVI za betoniranje u uslovima niskih temperatura. 1. REOBET ZA MRAZ T-10ºC, dodatak za betoniranje pri temperaturi vazduha do -10ºC. 2. REOBET ZA MRAZ T-25ºC, dodatak za betoniranje pri temperaturi vazduha do -25ºC. 3. REOBET UH 232, ubrzivač vezivanja. II grupa: ADITIVI za izradu vodonepropusnih betona - VDP. 1. REOBET ZA VDP-M30, dodatak za marke betona MB30. 2. REOBET ZA VDP-M50, dodatak za marke betona MB50. III grupa: betona. 2. kategorija čvrstoće. 3. 4. 20 do 50MPa. IV grupa: REOBET SPK 989, superplastifikator za proizvodnju betona svih REOBET SPR 949, superplastifikator za beton i cementni malter. REOBET LIGNOPLAST, superplastifikator za marke betona od ADITIVI - plastifikatori i superplastifikatori. 1. REOBET FLUID 150, superplastifikator za visoke čvrstoće

ADITIVI - RETARDERI. 1. REOBET FLUID 100, superplastifikator za dug transport betona. 2. REOBET RETARDER, odlaže početak vezivanja cementa na visokim temperaturama. 3. REOBET SPRD-80, kombinacija plastifikatora i retardera. V grupa: ADITIV- AERANT. 1. REOBET SPA-828, kombinacija plastifikatora i aeranta. VIgrupa: ADITIV- AERANT. 1. REOBET SPA-828, kombinacija plastifikatora i aeranta. 2. SN VEZA ČA-29, dodatak betonu za vezu starog i novog betona.

Zbog svojih specifičnih karakteristika i prednosti kod primene ADITIV-a, preporučljivo je konsultovati proizvođača radi definisanje tipa i pravog tehničkog rešenja. Svi navedeni ADITIVI su iz proizvodnog programa hemijske industrije "Prvi Maj" Čačak.

176

6. BETONSKI I ARM. BETONSKI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Tamponi Temelji Mega šipovi Zidovi Serklaži Nadvratnici Nadprozornici Podvlake Venci Stubovi Lukovi Svodovi Ploče Tavanice Stepeništa Podloge Podovi Staze Ograde Šahtovi Kanali Betonska galanterija Ostali betonski radovi ARMIRAČKI RADOVI 179 179 181 183 184 185 186 186 187 187 188 189 189 190 192 193 196 198 198 200 202 203 205 207

177

Beton ugraditi i negovati po propisima. MB 25. Ispod podova. b. Preko isplaniranog terena nasuti i razastreti tucanik predviđene granulacije u slojevima i izvršiti nabijanje motornim valjkom uz potrebno kvašenje. Izraditi oplatu i temelje armirati po projektu. b. do potrebne zbijenosti.00 € 2. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima. nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm.00 € 137. m3 m3 m3 125. Ispod podova. Ispod trotoara. MB 20. MB 25. Obračun po m3 temelja. armatura i tampon šljunka. ispod staze. Ispod staza. Izrada armirano betonskih temelja marke MB 20. 4. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima. Ispod trotoara. Nabavka. razastiranje u slojevima. nabijanje i fino planiranje šljunka. transport.00 2. nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm.75 € € € € 14. b. detaljima i statičkom proračunu. d.00 € 110.00 € Izrada armirano betonskih temelja marke MB 20.50 3. m3 m3 m3 16. Temelje armirati po projektu. Obračun po m3 nabijenog tucanika. b. e. U cenu ulaze i armatura i tampon šljunka. a. m3 m3 m3 100. c. Šljunak nasuti u predviđenom sloju i nabiti. m2 m2 m2 m2 3. ispod temelja. Obračun po m2 nabijenog šljunka. a. Nabavka i razastiranje šljunka u sloju debljine 20 cm. Ispod temelja. U cenu ulaze i oplata. detaljima i statičkom proračunu. Obračun po m3 nabijenog šljunka. m3 2.00 € Nabavka i razastiranje šljunka ispod temelja.00 2. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. Obračun po m2 nabijenog šljunka. MB 20.00 € 14. Tamponi 1.00 € 15.00 € 5. b. a. Ispod trotoara. a. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. Ispod temelja. Obračun po m3 temelja. Nabavka i razastiranje šljunka u sloju debljine 10 cm.25 2.1.00 € 179 .50 3.50 € 150. m2 m2 m2 m2 m2 2. Ispod betonske ploče. nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm.50 2. Obračun po m3 nabijenog šljunka.25 € € € € € 10. Ispod staze. c. m3 15.00 € 120. Temelji 1. MB 30. d.75 3. MB 30. a. c. Ispod poda. Nabavka i nasipanje tucanika ispod staza. Beton ugraditi i negovati po propisima. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima. Ispod betonske ploče. 15. c. c.

7. MB 30. Izraditi oplatu i temelje armirati po projektu. a. MB 25. c.00 m betonom MB 30.00 € 13. Armaturu pripremiti dužine 2. MB 25. U cenu ulaze i oplata i tampon šljunka.00 € 19. a. Izrada temelja od nabijenog betona marke MB 15. MB 25. U cenu ulazi i tampon šljunka. Izrada temelja samaca od nabijenog betona marke MB 15. b. Obračun po m3 temelja.00 € 145. Temelje izvesti po projektu i detaljima. Izraditi oplatu i temelje izvesti po projektu i detaljima. a. a. Obračun po m3 temelja. Izrada armirano betonskih temelja samaca marke MB 20.00 € 160.00 € 130. Zatim izvesti ostale lamele po utvrđenom 180 . Izrada temelja samca od nabijenog betona marke MB 15. a prilikom ugradnje po 50 cm sa svake strane saviti radi preklopa sa susednim lamelama. MB 15. m3 m3 m3 75. Obračun po m3 temelja. Beton ugraditi i negovati po propisima. Beton ugraditi i negovati po propisima. Izrada armirano betonskih temelja samaca marke MB 20.00 € 10.00 € 120. MB 20.00 € 85. MB 25. c.00 € 16. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm.00 € 25.00 metara. Beton ugraditi i negovati po propisima. MB 20. Obračun po m3 temelja.00 € 120. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. Podbetoniranje postojećih temelja u lamelama dužine 1. c. c. Beton ugraditi i negovati po propisima. Izrada temelja od nabijenog betona marke MB 15.00 € 110. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. m3 m3 m3 130. MB 20. MB 20. Beton ugraditi i negovati po propisima. Temelje izvesti po projektu i detaljima. m3 m3 m3 80. b. m3 m3 m3 100. Obračun po m3 temelja. m3 m3 m3 110. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. armatura i tampon šljunka. Pre početka radova izvođač je obavezan da napravi redosled betoniranja lamela.00 € 100.00 € 95.00 € 90. detaljima i statičkom proračunu. MB 30. MB 20. MB 15. c. m3 m3 m3 85. b. Postaviti oplatu i izvršiti podbetoniranje do visine 4-5 cm ispod postojećeg temelja. U cenu ulaze i oplata. uz obaveznu saglasnost statičara.00 € 110. Beton ugraditi i negovati po propisima.00 € 95. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. b. MB 15. Nakon iskopa zemlje dno temeljnog zida dobro očistiti špahtlama i čeličnim četkama od zemlje i oprati vodom.00 € 22. b. b. a. detaljima i statičkom proračunu. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. MB 20. MB 15. U cenu ulazi i tampon šljunka. Temelje armirati po projektu. U cenu ulaze i armatura i tampon šljunka. U cenu ulaze i oplata i tampon šljunka. MB 25. c. Nakon vezivanja betona spoj između dna postojećeg temelja i novo betoniranog temelja podbiti suvim betonom spravljenim sa "jedinicom". Izraditi oplatu i temelje izvesti po projektu i detaljima. Obračun po m3 temelja. MB 25. a.

00 € 27.00 € 8. Obeležavanje ose šipova i ugrađivanje repera. armiranjem. m3 10. Bočne strane pravilno odseći. Obračun po m3 zemlje. 30. Izrada temelja za ivičnjak od nabijenog betona marke MB 20. Bočne strane pravilno odseći. preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. Izraditi oplatu i temelje armirati po projektu. Obračun po m1 izvedenog temelja. m3 225. Obračun po m3 temelja. izrada i ugradnja ankera i tampon šljunka. U cenu ulaze i oplata i tampon šljunka. mereno uraslo. a prema projektu i datim kotama. detaljima i statičkom proračunu. a.00 € 4. Izvršiti obeležavanje ose šipova i ugrađivanje repera za osmatranje eventualnih deformacija objekta pre. dimenzija 20x20 cm. sa čišćenjem.00 € Merenje nultog opažanja objekta. betoniranjem i podbijanjem temelja. od betonskog gvožđa za vezu sa betonskim prstenom. Iskop zemlje izvesti tako da je kota dna iskopane zemlje 20 cm viša od donje ivice postojećeg temelja. Obračun po m3 prstena temelja. O rezultatima merenja sačiniti pismeni izveštaj. Iskopanu zemlju prevesti i odložiti na gradilišnu deponiju. preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm.00 € Ojačavanje temelja armirano betonskim prstenom. a dno nivelisati. b. a prema projektu i datim kotama. Mega šipovi 1. 50. Iskopanu zemlju prevesti i odložiti na gradilišnu deponiju. m1 m1 6. Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu pored temelja. trnove. Iskop zemlje izvesti tako da je kota dna iskopane zemlje 20 cm viša od donje ivice postojećeg temelja. Kom. Obračun po komadu ugrađenog repera.rasporedu. Kom. 2. armatura. Temelje izvesti po projektu i detaljima. Postojeće temelje očistiti od zemlje i oprati vodom. Obračun po m3 zemlje.00 € 181 . Dimenzija 30x20 cm. a dno nivelisati. Beton ugraditi i negovati. Dimenzija 20x20 cm. U cenu ulaze i oplata. Betoniranje izvesti betonom MB 20. m3 26 375. oplatom. u toku i posle utiskivanja šipova. a zatim iz njih ispustiti ankere. U cenu ulazi kompletan rad i materijal. mereno uraslo. Pre početka radova očitati nivelmanom nulte vrednosti postavljenih repera i ponoviti očitavanja nakon završetka radova na podbijanju mega šipova i poduhvatanju postojećih temelja. Beton ugraditi i negovati po propisima. kao priprema za podbijanje šipova ispod postojećih temelja.00 € 3. Ručni iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu pored temelja.00 € 3. Obračun po broju (komadu) merenja. m3 5.

d. Iskopanu zemlju prevesti i odložiti na gradilišnu deponiju. Izrada i postavljanje čeličnih "mega" šipova. Obračun komadu ugrađene glave šipa. Prečnika 273 mm.00 10. c. b. Kom.00 6. a prema projektu i datim kotama. d. a širina zavisi od stope temelja.00 12. završni elemenat. a dno nivelisati.00 € € € € € 14. Prečnika 168 mm. Ručni iskop zemlje III kategorije za radne jame. m3 12. a dno nivelisati. Dimenzije radnih jama ispod dna temelja su 0. pored temelja. Prečnika 323. odnosno šipa. Šipove utisnuti do potrebne dubine.00 € 182 . temeljne stope čeličnom konstrukcijom.50 8. Kom. Obračun po m1 utisnutog šipa. Prečnika 273 mm. mereno uraslo. Izrada i ugrađivanje betona MB 20 u šipove.9 mm m1 m1 m1 m1 m1 42. 80.00 € 9. 100. Poduhvatanje. Obračun po komadu lamele.5 puta veće od dozvoljenog opterećenja.70x1.5. Nakon utiskivanja u čelične elemente "mega" šipove ugraditi beton. Elemente za "mega" šipove izraditi u radionici. b. Dimenzije radnih jama su 1. 60. prečnika 159 mm. radi vertikalnosti pri utiskivanju. odnosno šipa.00 120. radi prenosa opterećenja sa objekta na utisnute "mega" šipove. a iskopanu zemlju prevesti i odložiti na gradilišnu deponiju. Dužina za obračun se meri od donje ivice glave šipa do vrha početnog elementa utisnutog šipa. e.00 € 8.00 65. Radne jame služe za potrebno utiskivanje "mega" šipova. prečnika 159 mm.30 m. e. a. Prečnika 159 mm. Početni elemenat specijalno oblikovati u radionici.20 m i dubine 1. Prečnika 219 mm. Prečnika 219 mm. Čeličnu konstrukciju raditi i postaviti u lamelama dužine 1. Obračun po m1 utisnutog šipa. kao ojačanje temeljne stope. mereno uraslo.30 m. a. ojačanje. Postojeće površine dna temelja očistiti od zemlja i obraditi radi pravilnog naleganja hidraulične prese prilikom utiskivanja čeličnih "mega" šipova. m3 15.20x1.00 80. postaviti i utisnuti odgovarajućom hidrauličnom opremom. Izraditi i postaviti čeličnu konstrukciju. odnosno 1. Bočne strane pravilno odseći. Prečnika 323. Obračun po m3 zemlje.9 mm m1 m1 m1 m1 m1 5. Čeličnu konstrukciju izraditi od 2 NP 20 nosača međusobno spojena i zavarena po celoj dužini. Elemente međusobno zavariti po celoj dužini. Glavu. Visina iskopa zavisi od dubine fundiranja temelja.30 ispod dna temelja. c.00 50. odnosno svakog elementa.00 € € € € € 19. Kom. Ručno potkopavanje stopa temelja u zemlji III kategorije za radne jame. Obrada temeljnih spojnica. dopremiti. Izrada i postavljanje glave čeličnog "mega" šipa.50 m. Bočne strane pravilno odseći.20x1.00 € 7. i u njega uneti sve neophodne podatke za ovu vrstu rada.00 € 6. za obezbeđenje potrebne sile 1. Sve elemente međusobno spojiti zavarivanjem po celom obimu. Za vreme utiskivanja voditi zapisnik o utiskivanju svakog šipa. Dubina potkopavanja stope temelja je 1. ispod temelja. Obračun po komadu lamele. "mega" šipa izraditi od konstrukcije 2Ø159 mm dužine l=45 cm na čeličnom nosaču 2U20.20 m. Prečnika 168 mm. Prečnika 159 mm. Obračun po m3 zemlje.

00 € 10. detaljima i statičkom proračunu.00 € 4.00 € 300. Izraditi glatku oplatu sa nakovanim letvicama prema vidnoj strani potpornog zida i armirati po projektu. Zidovi. Kružni zidovi. U međuprostor ispod donje površine temeljne stope i 10 cm od donje ivice glave šipa ugraditi beton i nabiti ga. armatura i pomoćna skela. Obračun po m3 ugrađenog betona. podupirači.00 € 7.00 € 23. U cenu ulaze i oplata i armatura. Izraditi glatku oplatu zidova i armirati po projektu. Izrada armirano betonskih temeljnih zidova MB 20. a. Beton ugraditi i negovati po propisima. armatura i pomoćna skela. Obračun komadu glave šipa. Izraditi oplatu zidova i armirati po projektu.00 € 175. Podrumski zidovi.00 € 22. podupirači. a. Kom. 10.20. c.00 € 260.00 € Izrada armirano betonskih zidova MB 30. mereno u kamionu.00 € 21. Izrada oplate i ugrađivanje betona MB 20. Beton ugraditi i negovati po propisima. Temeljni zidovi. Na svakih 15 metara raditi dilatacione fuge. m3 270. c. m3 m3 m3 150. Mašinski utovar i odvoz viška zemlje i šuta sa gradilišne deponije. Obračun po m3 šuta. b. Potporni zidovi. Kajlovati postavljenu čeličnu konstrukciju ispod temelja i glavu šipa pomoću čeličnih ploča raznih debljina. Kajlovanje glave "mega" šipa. Beton ugraditi i negovati po propisima. c. detaljima i statičkom proračunu. U cenu ulaze i oplata. detaljima i statičkom proračunu. Ručni utovar i odvoz viška zemlje i šuta sa gradilišne deponije. Zidovi. a. Obračun po m3 šuta. fetne. Utovariti zemlje i šuta na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulaze i oplata.00 € 220. armatura i pomoćna skela. Izrada glatkih armirano betonskih potpornih zidova MB 30. m3 m3 m3 275. m3 6. m3 m3 m3 225. detaljima i statičkom proračunu. Izrada glatkih armirano betonskih zidova MB 30. mereno u kamionu. Izraditi oplatu temeljnih zidova i armirati po projektu. m3 190. Suterenski zidovi. b. Obračun po m3 betona. U cenu ulaze i oplata. Kružni zidovi. podupirači.00 € 180. Potporni zidovi. Obračun po m3 betona.00 € 270. 4. Obračun po m3 betona. u lamelama ispod temelja. b. Obračun po m3 betona.00 € 183 . m3 11. Zidovi 1. Beton ugraditi i negovati po propisima. Utovariti višak zemlje i šuta na kamion i odvesti na gradsku deponiju.

Izraditi oplatu temeljnih zidova po detaljima i projektu. detaljima i statičkom proračunu. U cenu ulaze i oplata.00 8. MB 25. m3 160. Izraditi oplatu zidova i armirati po projektu.00 9. Preseka 20x20 cm.50 12. m2 30.00 € Izrada armirano betonskih serklaža. Izrada potpornih zidova od nabijenog betona MB 20. a. Izrada armirano betonskih serklaža marke MB 20. Izraditi oplatu temeljnih zidova po detaljima i projektu.00 9. MB 20.00 10.11. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulazi i dizanje ploča. 13. 4.00 € € € € € € 184 . Izrada zidova od nabijenog betona MB 20. e. MB 20. U cenu ulazi i dizanje ploča. preseka 20x20 cm. Obračun po m3 betona. Preseka 25x20 cm. detaljima i statičkom proračunu. a. detaljima i statičkom proračunu. m3 120. Obračun po m3 betona. m3 170. podupirači. m1 m1 m1 m1 m1 m1 7. Preseka 25x20 cm. armatura i pomoćna skela. Nabavka i postavljanje montažnih zidnih ploča "Siporeks". c. Obračun po m2 ploča. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata. Izraditi glatku oplatu za zidove po detaljima i projektu. podupirači i pomoćna skela. podupirači i pomoćna skela.00 € 16.00 € 5.50 € 175. MB 30. marke MB 20. armatura i pomoćna skela. ugraditi i negovati po propisima. MB 20.00 € . U cenu ulaze i oplata. m3 m3 m3 150. MB 30. Obračun po m1 serklaža.00 € 162. Beton ugraditi i negovati po propisima.00 € 14. m2 26. armatura i pomoćna skela. d. Obračun po m3 betona. Nabavka i postavljanje montažnih pregradnih ploča "Siporeks". U cenu ulaze i oplata.00 € 12. MB 25. Obračun po m3 serklaža. Beton ugraditi i negovati po propisima. b. Izrada temeljnih zidova od nabijenog betona MB 20. MB 25. Preseka 25x20 cm. Sastave armirati i betonirati. Beton ugraditi i negovati po propisima. Izraditi oplatu i serklaže armirati po projektu.00 € 15. U cenu ulaze i oplata. Sastave armirati i betonirati. Ploče postaviti po detaljima i projektu. MB 30. b. podupirači i pomoćna skela. Izraditi oplatu i serklaže armirati po projektu. Izrada vodonepropusnih armirano betonskih zidova MB 30. Serklaži 1. c. U cenu ulaze i oplata. f. m3 290. Obračun po m3 betona. Obračun po m2 ploča. Ploče postaviti po detaljima i projektu. Preseka 20x20 cm. Beton spraviti sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost. Preseka 20x20 cm.

Približne dimenzije greda su 16x18 cm. Preseka 30x20 cm. MB 30. MB 20.00 16. r. MB 20.g. v. o.50 15. h. Preseka 30x20 cm.00 6. Izvaditi postojeće drvene grede (santrače) iz zida. preseka 7x20 cm.00 7. s. Preseka 30x20 cm. MB 30. marke MB 20.00 10. MB 30. MB 25. MB 30. marke MB 20.00 € Betoniranje armirano betonskih santrač greda (serklaža). Obračun po m3 betona. e. i. Nadvratnici 1. l.00 € Izrada armirano betonskih nadvratnika. MB 25. MB 25. m1 m1 m1 11. m3 m3 m3 200.00 € 212. Izraditi oplatu i nadvratnike armirati po detaljima i statičkom proračunu. Preseka 12x20 cm. Preseka 12x20 cm. Beton ugraditi i negovati po propisima. otvore očistiti i zazidati. MB 30. MB 25. Beton ugraditi i negovati po propisima. 13. Preseka 25x25 cm. Preseka 25x20 cm. Po završenom betoniranju skinuti oplatu. a. b. h.00 18. Obračun po m1 nadvratnika.50 20. Preseka 20x20 cm. d.00 12.00 13. Preseka 30x20 cm. a.00 9. podupirači. Preseka 30x25 cm. MB 25. f.00 11. MB 25.00 m visine u zidovima nalaze se drvene serklažne grede. U postojećem zidu a u saradnji sa projektantom oštemovati otvore. MB 30. 4. postaviti (uvući) armaturu Ø 10 sa uzengijama Ø 6. U cenu ulaze i oplata. MB 20. Preseka 25x25 cm. m.00 € 13.00 17. Izraditi oplatu i nadvratnike armirati po detaljima i statičkom proračunu.00 15. MB 20. Preseka 7x20 cm. betonom MB 30. t. Preseka 30x20 cm. Preseka 30x25 cm. Preseka 20x20 cm. j. Preseka 20x20 cm. MB 20. b.00 8. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 3. p. podupirači. Izrada armirano betonskih nadvratnika.00 12. Preseka 25x25 cm. U cenu ulaze i oplata.00 € 6. Preseka 7x20 cm. c.00 € 15. MB 25. MB 25. izraditi oplatu i uliti beton torkret aparatom. Na svaka 2. MB 30. m3 300. u. MB 30. Santrač grede izraditi prema detaljima i uputstvu statičara i projektanta.50 4. i.50 € 225. Preseka 12x20 cm. MB 20. MB 20. c. n. Obračun po m3 nadvratnika. Preseka 25x20 cm. Preseka 30x20 cm. MB 20. MB 30. koje su trule.25 5.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 185 . g. armatura i pomoćna skela.00 8. MB 25. MB 20. Preseka 30x25 cm. Preseka 7x20 cm.00 10. k. armatura i pomoćna skela.00 17. Preseka 25x20 cm.

MB 25. podupirači. Preseka 30x20 cm. MB 30. Preseka 25x20 cm. podupirači. MB 30.00 9. U cenu ulaze i oplata.00 16.50 € 225. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 8.00 € 186 . Nadprozornici 1. d. Preseka 30x25 cm. 4. b. Preseka 25x25 cm. Preseka 25x25 cm. Beton ugraditi i negovati po propisima. preseka 20x20 cm. m3 m3 250. Obračun po m3 podvlake. Preseka 30x20 cm. MB 25.00 € 250. detaljima i statičkom proračunu. f. marke MB 25. MB 20.00 € € € € € € € € € € € € € € € 8.00 10. Preseka 25x20 cm.00 11. n. MB 30. b. m3 m3 275.00 15. a.00 13. Obračun po m3 podvlake. e. MB 30. o. MB 20. Preseka 30x25 cm. m. Podvlake 1. Izraditi oplatu i nadprozornike armirati po detaljima i statičkom proračunu. MB 25. MB 20. j. Izrada armirano betonskih nadprozornika. Izrada skrivenih armirano betonskih podvlaka. U cenu ulaze i oplata. MB 25.00 € 300. MB 25.00 10. U cenu ulaze i oplata. l. m3 m3 230. Izraditi glatku oplatu sa podupiračima i podvlake armirati po projektu. b. armatura i pomoćna skela. Izraditi oplatu sa podupiračima i podvlake armirati po projektu.7.50 20. MB 30. m3 m3 m3 200. c. marke MB 25. MB 30. k.00 17. MB 25. MB 25. a. 3. podupirači. Izraditi oplatu sa podupiračima i podvlake armirati po projektu. armatura i pomoćna skela. detaljima i statičkom proračunu. MB 30. MB 20. marke MB 25. Obračun po m3 podvlake. armatura i pomoćna skela. podupirači. Obračun po m3 nadprozornika. MB 25. g. MB 20. Preseka 30x20 cm. Beton ugraditi i negovati po propisima. Izraditi oplatu i nadprozornike armirati po detaljima i statičkom proračunu.00 12. Izrada armirano betonskih podvlaka.00 € 212.00 € 275. b. armatura i pomoćna skela. c.00 € 5. MB 30.50 15.00 € Izrada glatkih armirano betonskih podvlaka.00 € Izrada armirano betonskih nadprozornika. h. Preseka 25x20 cm.00 12. Preseka 30x25 cm. Beton ugraditi i negovati po propisima. a. Beton ugraditi i negovati po propisima.00 17. Preseka 20x20 cm. podupirači. a. i. marke MB 20. b. Obračun po m1 nadprozornika. MB 25. U cenu ulaze i oplata. a. U cenu ulaze i oplata. Preseka 20x20 cm. MB 30. Preseka 20x20 cm.00 18. MB 20. armatura i pomoćna skela. marke MB 20. detaljima i statičkom proračunu. Preseka 25x25 cm. Beton ugraditi i negovati po propisima.

b. armatura i pomoćna skela. detaljima i statičkom proračunu.00 € € € € Izrada profilisanih venca sa pripadajućim serklažom. Do 20 cm. MB 20. b. m1 m1 m1 m1 15. Izrada profilisanih venca ortogonalne projekcije do 10 cm sa pripadajućim serklažom. Izraditi oplatu sa podupiračima i podvlake armirati po projektu. od armiranog betona MB 25. MB 25.00 € 9.00 € 250. marke MB 20. Preseka 20x20 cm.00 12. Venci 1. m3 450. b. U cenu ulaze i oplata.00 € € € € € € € € 187 . Preseka 25x25 cm. Preseka 25x20 cm. MB 25. marke MB 20. U cenu ulaze i oplata. Izrada armirano betonskih kontra podvlaka. MB 30. U cenu ulaze i oplata. MB 20. podupirači. a. podupirači. b.00 13. Stubovi 1.00 € 235. Obračun po m3 venca. detaljima i statičkom proračunu. f. c. Beton ugraditi i negovati po propisima. podupirači i armatura. Preseka 25x20 cm. U cenu ulaze i oplata. MB 20. od armiranog betona MB 25. MB 25. MB 25. d. MB 30. Obračun po m3 stubova.00 25. h. U cenu ulaze i oplata. Obračun po m1 stubova. Do 10 cm. g. Beton ugraditi i negovati po propisima. a. Izraditi oplatu i stubove armirati po projektu. Preseka 25x25 cm. Uraditi profilisanu oplatu sa podupiračima i vence armirati po detaljima i statičkom proračunu. m3 m3 m3 220. e.00 17. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 10. m3 m3 240. armatura i pomoćna skela. podupirači. Izrada armirano betonskih stubova. MB 25.00 € 10. Obračun po m3 podvlake. armatura i pomoćna skela. Uraditi profilisanu oplatu sa podupiračima i vence armirati po detaljima i statičkom proračunu. MB 30.7.00 € 260.00 11. MB 30. Beton ugraditi i negovati po propisima. podupirači i armatura. Do 25 cm. marke MB 25. 5. d. detaljima i statičkom proračunu. c. Beton ugraditi i negovati po propisima. MB 20. Izraditi oplatu i stubove armirati po projektu. preseka 20x20 cm.50 15. 4. a. c. a. Beton ugraditi i negovati po propisima.00 15.00 € Izrada armirano betonskih stubova.00 45. Obračun po m1 venca. Preseka 20x20 cm. Preseka 25x20 cm. Preseka 20x20 cm. Do 15 cm.00 35.00 12.

p. U cenu ulaze i oplata. Preseka 30x20 cm. Preseka 25x25 cm. marke MB 20. Preseka 25x25 cm. m1 m1 m1 m1 20. k. MB 30.00 22.00 25. c. MB 20.50 25. MB 25. a. m. c. Obračun po m3 stubova. 22. Preseka 30x30 cm. armatura i pomoćna skela. o. Lukovi 1. a.00 € Izrada lukova od armiranog betona. U cenu ulaze i oplata.00 17. r. Beton pažljivo ugraditi. Izraditi oplatu i stubove armirati po projektu. Preseka 30x25 cm. Izraditi glatku oplatu i stubove armirati po projektu. m3 m3 m3 250. MB 25.00 € 25. marke MB 20. Izraditi oplatu sa podupiračima i lukove armirati po projektu. podupirači. podupirači. Beton ugraditi i negovati po propisima. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 19. Preseka 20x25 cm. armatura i pomoćna skela. Izrada lukova od armiranog betona marke MB 30.00 18.00 € 275. Obračun po m3 lukova. preseka 12x25 cm. armatura i pomoćna skela.50 € € € € € € € € € € Izrada armirano betonskih okruglih stubova. Preseka 30x20 cm. MB 30.00 16. Preseka 30x30 cm.00 € 11.00 40. b. MB 20. MB 30. Preseka 30x30 cm. a. Beton ugraditi i negovati po propisima. b.50 20. MB 30.00 18.00 € 300.00 27.00 € € € € 188 . MB 20. MB 30. 600. Izrada glatkih armirano betonskih stubova. Preseka 30x25 cm. MB 25. d. Preseka 30x20 cm. MB 25. MB 20. vodeći računa da ostaje vidan. nabiti i negovati. detaljima i statičkom proračunu. c.00 € 275.i. Preseka 12x25 cm. MB 30. Obračun po m3 stubova. Obračun po m3 lukova. Preseka 25x30 cm. podupirači. podupirači. m3 2. MB 25. U cenu ulaze i oplata. l. m3 m3 m3 250.00 14. detaljima i statičkom proračunu. MB 20. detaljima i statičkom proračunu. U cenu ulaze i oplata. b.00 € 300. Preseka 30x25 cm. n. Izraditi oplatu sa podupiračima i lukove armirati po projektu. marke MB 30. s. Beton ugraditi i negovati po propisima. armatura i pomoćna skela. detaljima i statičkom proračunu.00 50. j.

Obračun po m2 izlivene ploče. podupirači. podupirači. Debljine 10 cm.00 € Izrada armirano betonskih ploča.00 40. Izrada armirano betonskih svodova marke MB 30. Obračun po m2 svodova. Obračun po m3 svodova. Beton ugraditi i negovati po propisima. detaljima i statičkom proračunu.00 € 13. U cenu ulaze i oplata.00 € € € € € € 189 . U cenu ulaze i oplata. Izraditi oplatu sa podupiračima i ploče armirati po projektu. marke MB 30. Beton ugraditi i negovati po propisima. armatura i pomoćna skela. 250. detaljima i statičkom proračunu.00 € 6.00 45. armatura i pomoćna skela. Izraditi oplatu sa podupiračima i svodove armirati po projektu. U cenu ulaze i oplata. Debljine 6 cm. m3 2. Izraditi oplatu sa podupiračima i svodove armirati po projektu. podupirači. Beton ugraditi i negovati po propisima. c.00 € 230. Debljine 16 cm. Obračun po m2 svodova. detaljima i statičkom proračunu.00 50. marke MB 30.50 35. c. Debljine 14 cm. Izrada krstatih svodova od armiranog betona.12. Izraditi oplatu sa podupiračima i svodove armirati po projektu. detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima.00 32. armatura i pomoćna skela. podupirači. m2 190. Beton ugraditi i negovati po propisima. detaljima i statičkom proračunu. Obračun po m3 izlivene ploče. U cenu ulaze i oplata. a. Izraditi oplatu sa podupiračima i ploče armirati po projektu. f. Beton ugraditi i negovati po propisima. armatura i pomoćna skela. m3 850.00 € 5. Izrada armirano betonskih ploča marke MB 30.00 € 170. marke MB 30. Izrada krstatih svodova od armiranog betona debljine 20 cm. debljine 6 cm. podupirači. 600. m2 m2 m2 120. Debljine 15 cm. a. Obračun po m3 svodova. podupirači. U cenu ulaze i oplata. b. armatura i pomoćna skela. Debljine 12 cm.00 € Izrada armirano betonskih svodova debljine 15 cm. detaljima i statičkom proračunu. m3 2. d. Svodovi 1. Debljine 8 cm. m2 m2 m2 m2 m2 m2 30. Debljine 20 cm. b. e. marke MB 30. Ploče 1. U cenu ulaze i oplata. armatura i pomoćna skela. Izraditi oplatu sa podupiračima i svodove armirati po projektu. Debljine 30 cm.

Debljine 16+4 cm. Debljine 18 cm. 4. Debljine 12 cm. armatura i pomoćna skela. Obračun po m3 izlivene ploče. marke MB 20. debljine 6 cm. Betonirati betonom marke MB 30. a.00 € 60. detaljima i statičkom proračunu.00 € 45.00 € 14. za raspone veće od 3 m. podupirači. TM 3. d. podupirači. Ploču i rebro armirati po projektu i detaljima.8. c. Blokove prethodno obraditi postavljanjem armature u žljebove i popunjavanjem cementnim malterom. Pre betoniranja izvršiti pranje oslonaca. detaljima i statičkom proračunu. armatura i pomoćna skela. Obračun po m2 izlivene ploče. marke MB 30. m2 m2 m2 15. U cenu ulaze i oplata.50 € 20. Ploče armirati po projektu.00 € 9. Debljine 20+5 cm. Tavanice 1. U cenu ulaze i fetnenosači sa podupiračima. Izrada balkonskih armirano betonskih ploča. Oplata mora ostati najmanje 14 dana. Gotove nosače postaviti preko fetni-nosača. U cenu ulaze i fetne-nosači sa podupiračima. b. Obračun po m2 tavanice. podupirači. armatura i pomoćna skela. Oplata mora ostati najmanje 14 dana. marke MB 30. c. Izraditi oplatu sa podupiračima i ploče armirati po projektu.00 55. Postaviti rebro za ukrućenje.00 € € € € 13.00 65. Debljine 14 cm. Betonirati betonom marke MB 30. Obračun po m3 izlivene ploče. a. Izrada polumontažne tavanice. Izrada krstatih armirano betonskih ploča.00 € 48. U cenu ulaze i oplata. Beton ugraditi i negovati po propisima. detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. detaljima i statičkom proračunu. Izraditi oplatu sa podupiračima i ploče armirati po projektu. Ploču i rebra armirati po projektu i detaljima. Svako rebro mora biti naslonjeno minimum 5 cm na oslonac i armatura prepuštena još 10 cm.00 € 14. m2 m2 55.00 € 17. Debljine 6 cm. Beton ugraditi i negovati po propisima. Oslonce rebara izravnati cementnim malterom.00 60. debljine 12 cm. Debljine 16+4 cm. debljine 12+4 cm. m3 275. U cenu ulaze i oplata. marke MB 30. m2 m2 m2 40. m2 m2 m2 m2 50.00 € 190 . debljine 16+4 cm. a. b. Izrada krstatih armirano betonskih ploča.00 € Izrada međuspratne tavanice TM-3. Debljine 10 cm. Debljine 16 cm. Debljine 14+6 cm. Debljine 12+4 cm. Obračun po m2 izlivene ploče. Debljine 8 cm. Izrada lako armiranih betonskih ploča. a. TM 5. Izraditi oplatu sa podupiračima i balkonsku ploče armirati po projektu. Obračun po m2 tavanice. b. m3 300. c. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulazi i armatura. b. tipa "Fert".

Oplata mora ostati najmanje 14 dana.6. debljine 25+5 cm. U cenu ulazi i dizanje ploča. debljine 8+4 cm. Izrada međuspratne tavanice. Obračun po m2 ploča.00 60. Sastave armirati i betonirati. Blokove prethodno obraditi postavljanjem armature u žljebove i popunjavanjem cementnim malterom. U drugoj fazi naliva se beton debljine 9 cm istog kvaliteta kao prethodni i postavlja mrežasta armatura iznad oslonca u svemu prema detaljima. ukupne debljine 15 cm. Širina elemenata je 2. Montažni elementi se izvode od betona MB 40 i armirani su mrežastom armaturom. Monta 14. U cenu ulazi i dizanje ploča. Obračun po m2 tavanice. m2 40. U cenu ulazi i dizanje ploča. Gotove nosače postaviti preko fetni-nosača. U cenu ulaze i fetne-nosači sa podupiračima.00 € 13. U cenu ulazi armatura i oplata. Tavanicu izvesti od armirano betonskih montažnih elemenata raspona prema statičkom proračunu i detaljima. Izrada međuspratne konstrukcije. Rebro mora biti naslonjeno minimum 5 cm na oslonac i armatura prepuštena još 10 cm.00 50. U cenu ulaze i armatura. U cenu ulazi i dizanje ploča. Nabavka i postavljanje montažnih krovnih ploča "Siporeks". Sastave armirati i betonirati. Obračun po m2 ploča.50 45.00 € 14. Oslonce rebara izravnati cementnim malterom.00 € € € € € 11.00 € 12.00 € 15. m2 m2 m2 m2 m2 40.00 42. d. m2 80. Nabavka i postavljanje montažnih međuspratnih ploča "Siporeks". debljine 8+4 cm. m2 45. m2 75. debljine 12+4 cm. Obračun po m2 ploča. debljine 20+5 cm. Nabavka i postavljanje montažnih krovnih ploča "Durisol". Sastave armirati i betonirati. debljine 14+4 cm. c. Ploče postaviti po detaljima i projektu.00 metara. Nabavka i postavljanje montažnih međuspratnih ploča "Durisol". oplata i podupirači. Obračun po m2 ploča. Izrada armirano betonske međuspratne OMNIA tavanice. b. Ploče postaviti po detaljima i projektu. m2 35. tipa Monta 8. m2 40. Obračun po m2 tavanice. e. Ploče postaviti po detaljima i projektu. Obračun po m2 tavanice. Ploču i rebra armirati po projektu i detaljima. Monta 16. Ploču i rebra armirati po projektu i detaljima. Betonirati betonom marke MB 30.00 € 16. Betonirati betonom marke MB 30. a. tipa "Avramenko". Sastave armirati i betonirati. a debljina 6 cm. Ploče postaviti po detaljima i projektu. debljine 16+4 cm. Monta 8. Monta 12.00 € 191 . Monta 20.

Ploču betonirati istovremeno sa stepenicima. podupirači. Obračun po m3 betona. m3 260. armatura i pomoćna skela. Kosu ploču betonirati preko sloja šljunka. Izrada armirano betonskih kosih ploča i podesta stepeništa marke MB 30. 80. U cenu ulaze i oplata. U cenu ulaze i oplata. m3 100. U cenu ulazi i oplata. Stepenike betonirati preko kose ploče. Obračun po m1 izvedenih stepenika. Izrada armirano betonskih kosih ploča stepeništa marke MB 30. Beton ugraditi i negovati po propisima. Izraditi oplatu kosih ploča i armirati po projektu. detaljima i statičkom proračunu.00 € 9. Izrada betonskih stepenika od nabijenog betona MB 20.00 € 5. Izraditi oplatu stepenika po detaljima i projektu. armatura i pomoćna skela.50 € 4. podupirači.00 € 3. Obračun po m3 betona. U cenu ulazi i oplata. Obračun po m3 betona. Izrada armirano betonskih obraznih nosača marke MB 30.00 € 192 . Beton ugraditi i negovati po propisima. m3 220. Izraditi oplatu kosih ploča i podesta i armirati po projektu. detaljima i statičkom proračunu. Izrada kose stepenišne ploče i stepenika od nabijenog betona MB 20. armatura i pomoćna skela. m1 7. m3 125.00 € Izrada kose stepenišne ploče od nabijenog betona MB 20. Beton ugraditi i negovati po propisima. Izrada armirano betonskih kosih ploča i stepenika stepeništa marke MB 30. Beton ugraditi i negovati po propisima. m3 125. U cenu ulaze i oplata. U cenu ulazi i oplata. m3 240. podupirači. Stepeništa 1. Beton ugraditi i negovati po propisima. Obračun po m3 betona. a preko sloja šljunka.00 € 7. detaljima i statičkom proračunu. Izrada armirano betonskih temelja stepeništa marke MB 20. Izraditi oplatu obraznih nosača i armirati po projektu.15. Beton ugraditi i negovati po propisima. Temelj betonirati preko sloja šljunka. Izraditi oplatu kosih ploča i stepenika i armirati po projektu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata. Beton ugraditi i negovati po propisima. Izraditi oplatu temelja i armirati po projektu. m3 240. Obračun po m3 betona. podupirači. armatura i pomoćna skela. Izrada temelja stepeništa od nabijenog betona MB 20. U cenu ulazi i oplata.00 € 6. detaljima i statičkom proračunu. Obračun po m3 betona. Obračun po m3 betona. U cenu ulazi i oplata i armatura. Beton ugraditi i negovati po propisima. Obračun po m3 betona. m3 2.00 € 8. detaljima i statičkom proračunu.

b. Košuljicu negovati dok ne očvrsne. Debljine 12 cm. Armirati je mrežom Ø 6 mm. Izrada podloge od betona. c. debljine 6 cm . m3 200. m3 320. d. podupirači. Obračun po m2 košuljice. Debljine 8 cm. detaljima i statičkom proračunu. podupirači.00 € € € € 8. a.00 € 4. U cenu ulaze i oplata.00 € 16. Obračun po m2 podloge. Obračun po m2 podloge. m2 m2 m2 m2 7. razmere 1:3. Podloge 1. Beton ugraditi i negovati po propisima. Košuljicu negovati dok ne očvrsne. debljine 6 cm.00 14. Debljine 6 cm. Gornju površinu betonske podloge izravnati. očistiti i oprati. kao podloge. m2 9. Podlogu za košuljicu. m2 2. marke MB 20. očistiti i oprati. kao podloge. detaljima i statičkom proračunu. d. razmere 1:3 i negovati je dok ne očvrsne. U cenu ulazi i armatura. Debljine 12 cm. Podlogu za košuljicu. Izrada cementne košuljice debljine 3 cm. Obračun po m3 betona. Izraditi oplatu stepeništa i armirati po projektu.00 € 11.00 € 3. Izrada armirane cementne košuljice debljine 3 cm. Izrada armirano betonskih rektifikovanog stepeništa marke MB 30. a. razmere 1:3. c. Debljine 8 cm. U cenu ulaze i oplata.00 13. m2 m2 m2 m2 12. armatura i pomoćna skela. b. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". Gornju površinu betonske podloge izravnati. Debljine 10 cm. Izrada armirano betonskih podesta stepeništa marke MB 30. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". Podlogu za košuljicu.00 11. Obračun po m2 košuljice. Obračun po m2 košuljice. kao podloge. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". Izraditi oplatu podesta i armirati po projektu.10. Armirati je rabic pletivom.00 18. Debljine 6 cm.00 16.00 9. Beton ugraditi i negovati po propisima. a beton negovati. Debljine 10 cm. pre nanošenja košuljice. sa okcima 15/15 cm. marke MB 15. postavljenom u sredini sloja. Podlogu armirati mrežastom armaturom. očistiti i oprati. 7. Izrada podloge od lako armiranog betona.50 € Izrada rabicirane cementne košuljice debljine 3 cm. po statičkom proračunu i betonirati. pre nanošenja košuljice. a beton negovati. postavljenim u sredini sloja.00 € € € € 193 . armatura i pomoćna skela. Obračun po m3 betona. pre nanošenja košuljice. m2 12.

m2 m2 m2 11. Obračun po m2 podloge. Podloga mora biti čista. otprašena i odmašćena. Izrada sloja za izravnanje od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 3 debljine 5 cm. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. po podlozi razliti cementno mleko. "Termika" Zrenjanin. Pošto je betonska masa penasta i meka. po podlozi razliti cementno mleko. otprašena i odmašćena. od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 1 debljine 5 cm. Preko podloge obavezno izvesti zaštitni sloj od sitnozrnog betona. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. Pripremiti Superbet 3 po uputstvu proizvođača. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom.12. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona.00 € 14. "Termika" Zrenjanin. "Termika" Zrenjanin. b. Debljine 8 cm.00 € 15. m2 m2 m2 10. a. m2 m2 m2 8. Podloga mora biti čista. "Termika" Zrenjanin. Pripremiti Superbet 1 po uputstvu proizvođača. Debljine 5 cm. c. Podlogu betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Pripremiti Superbet 3 po uputstvu proizvođača. Preko podloge može se direktno postaviti pod od parketa ili 194 .5 MPa. Podlogu betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. a koji se posebno plaća. otprašena i odmašćena. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. Podloga mora biti čista. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama.00 € 12.00 € 16. a. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. b. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja.00 € 21. c. Debljine 8 cm. pre nanošenja perlitnog betona. Debljine 5 cm. Podloga mora biti čista. Izrada podloge. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. Izrada sloja za izravnanje od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 1 debljine 5 cm. Pošto je betonska masa penasta i meka. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. pre nanošenja perlitnog betona. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb. Izrada podloge. po podlozi razliti cementno mleko.72 MPa. Debljine 6 cm. pre nanošenja perlitnog betona. pre nanošenja perlitnog betona. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. a koji se posebno plaća. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. Čvrstoća na pritisak je 0. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb. estriha.00 € 14. Debljine 5 cm. Debljine 6 cm. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. a zapreminska težina perlitnog betona 258 kg/m3. Debljine 8 cm. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. Pošto je betonska masa penasta i meka. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. Debljine 6 cm. a zapreminska težina perlitnog betona 258 kg/m3. estriha. od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 3 debljine 5 cm. otprašena i odmašćena. Čvrstoća na pritisak je 0. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. Pripremiti Superbet 1 po uputstvu proizvođača.00 € 18. a zapreminska težina perlitnog betona 578 kg/m3. Čvrstoća na pritisak je 2. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. Pošto je betonska masa penasta i meka. po podlozi razliti cementno mleko. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. Preko podloge obavezno izvesti zaštitni sloj od sitnozrnog betona. a. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. Sloj za izravnanje betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Obračun po m2 sloja za izravnanje. b.00 € 13.5 MPa.50 € 10. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. c. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. Sloj za izravnanje betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Obračun po m2 sloja za izravnanje.

Obračun po m2 podloge.5 kg/lit i završno obraditi perdašenjem.5 kg/lit i završno obraditi perdašenjem. b.00 € € € € 35. m2 m2 9. c. Debljine 8 cm. "Termika" Zrenjanin. Debljine 10 cm. a. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama.00 € 35.00 15. Izrada sloja za pad ravnog krova od betona prosečne debljine 4 cm marke MB 15. Strirocem naneti u slojevima i nabiti do gustine od 0. Čvrstoća na pritisak je 2. Čvrstoća na pritisak je 2. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. a beton negovati. b.5 MPa.00 € 45. Debljine 6 cm.keramičkih pločica. a. Debljine 6 cm. Preko sloja za pad obavezno izvesti hidroizolacioni i zaštitni sloj. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. c. d. cementa sa odgovarajućim dodacima i vode.00 27. Debljine 10 cm. Gornju površinu betonske podloge izravnati. a zapreminska težina perlitnog betona 578 kg/m3. a koji se posebno plaćaju. b.00 10. a zapreminska težina perlitnog betona 578 kg/m3. Debljine 5 cm. Obračun po m2 podloge. a. a čvrstoća na pritisak posle 28 dana je 1. Pošto je betonska masa penasta i meka. Debljine 5 cm. Dvokomponentni laki beton Stirocem spraviti od ekspandiranih perli Stiropora. a čvrstoća na pritisak posle 28 dana je 1. Gornju površinu izravnati i podlogu negovati.00 € 16. Zapreminska težina ugrađenog Stirocema je 500 kg/m3.00 12. Debljine 10 cm.00 € € € € 39. otprašena i odmašćena. Debljine 8 cm. Obračun po m2 podloge. po uputstvu proizvođača "Prvi maj" Čačak.50 € 12.00 € Izrada podloge od lakog betona Stirocem debljine 2 cm.00 8. e.5 MPa. a. Obračun po m2 sloja za pad.00 18. pre nanošenja perlitnog betona. Sloj za izravnanje betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. a. Debljine 4 cm. Debljine 4 cm. a. Debljine 6 cm. Izrada sloja za pad. Debljine 8 cm.00 45. m2 m2 m2 22. b. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb. ravnog krova od lakog betona Stirocem prosečne debljine 5 cm.72 MPa. kao i termoizolacije.00 20. Obračun po m2 podloge. d. m2 m2 m2 m2 10. m2 m2 m2 m2 m2 9.00 36. Debljine 6 cm. 24. Debljine 5 cm. Zapreminska težina ugrađenog Stirocema je 500 kg/m3.00 € 195 .00 € 12. Izrada sloja za pad od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 3 debljine 4 cm. Debljine 2 cm. Debljine 10 cm. Podloga mora biti čista. Izrada podloge od keramzita debljine 6 cm. po uputstvu proizvođača "Prvi maj" Čačak. Debljine 10 cm. d. c. c. Dvokomponentni laki beton Stirocem spraviti od ekspandiranih perli Stiropora. po podlozi razliti cementno mleko.50 € 31. b. m2 m2 m2 m2 6. Debljine 6 cm. Debljine 8 cm. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. Strirocem naneti u slojevima i nabiti do gustine od 0.00 € € € € € 29.00 12. cementa sa odgovarajućim dodacima i vode. m2 m2 m2 10. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. Debljine 8 cm. Obračun po m2 sloja za pad. Pripremiti Superbet 3 po uputstvu proizvođača. c.72 MPa. b.

Debljine 12 cm. m2 7. Debljine 12 cm. Gornju površinu gletovati do crnog sjaja i beton negovati. m2 m2 m2 m2 15.00 17.17. Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrsne. Obračun po m2 košuljice. marke MB 15. Izrada gletovane cementne košuljice debljine 3 cm. Obračun po m2 košuljice. Debljine 8 cm.50 € € € € 9. c. Gornju površinu isperdašiti i beton negovati. debljine 6 cm. Izrada betonskog poda.50 € 18. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom".00 20. c. b.00 € 19. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". debljine 6 cm.00 16. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Podovi 1. b. razmere 1:3. Pod armirati mrežastom armaturom. Debljine 10 cm.00 25. c. a.00 15. Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrsne.00 € € € € 13. Izrada betonskog poda. m2 m2 m2 m2 11.00 11. debljine 6 cm. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. prema projektu i statičkom proračunu i betonirati. Debljine 10 cm. Gornju površinu košuljice gletovati do crnog sjaja i negovati dok ne očvrsne. Obračun po m2 poda. Armatura ulazi u cenu poda. Izrada rabicirane i perdašene cementne košuljice debljine 3 cm. c. a. m2 m2 m2 m2 12.00 17. Debljine 12 cm. Debljine 10 cm. d. Debljine 8 cm. d. a. d. prema projektu i statičkom proračunu i betonirati. Gornju površinu perdašiti i beton negovati. postavljenim u sredini sloja. Pod armirati mrežastom armaturom. Debljine 12 cm. Debljine 6 cm. razmere 1:3.00 13. 5. Obračun po m2 poda. razmere 1:3. Debljine 10 cm. Debljine 6 cm. Debljine 6 cm. Obračun po m2 poda. m2 9. b. armiran i perdašen. m2 m2 m2 m2 9. Izrada perdašene cementne košuljice debljine 3 cm. debljine 6 cm.50 21. marke MB 20. perdašen. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Debljine 8 cm. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom".00 13. Košuljicu armirati rabic pletivom.50 14. marke MB 20. Izrada betonskog poda. Obračun po m2 košuljice. m2 11.00 € € € € Izrada betonskog poda. Gornju površinu gletovati do crnog sjaja i beton negovati. d.00 € € € € 17.00 15. gletovan. Obračun po m2 poda. a. marke MB 15. b. armiran i gletovan. Debljine 8 cm. Debljine 6 cm.00 € 196 . Armatura ulazi u cenu poda.

50 € 15. m2 13. U cenu ulaze nabavka ploča. otpornost na habanje. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. Armirati je mrežom Ø 6 mm. Izrada košuljice sive boje FER BETON APC-12. Spojnice ispuniti peskom.00 € 197 . Košuljicu armirati rabic pletivom. U cenu ulazi i nabavka betonskih ploča. Fuge ispuniti trajno elastičnim kitom. 2-6 dana po izradi košuljice. grebanje i brušenje. Gornju površinu košuljice gletovati do crnog sjaja i negovati dok ne očvrsne.00 € 18. Posipanje i obradu vršiti dok se ne utroši predviđena količina FER BETON APC-12 (5-10 kg/m2) i dobije horizontalna i glatka površina. Spojnice fugovati. m2 14. Armirati je mrežom Ø 6 mm. Dilatacione fuge širine 6-8 mm rezati po projektu. razmere 1:3. Zeleni. postavljenom u sredini sloja. FER BETON APC-12 ugraditi "sveže na sveže" i bez prekida.00 € 21.00 € 22. Dimenzija 30x30x3 cm. a ploče očistiti. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Gornju površinu košuljice gletovati do crnog sjaja i negovati dok ne očvrsne. Dimenzija 40x40x3 cm.20. Obračun po m2 poda.00 € 26. Dimenzija 30x30x3 cm. Podloga mora biti armirano betonska ploča. b. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. udaranje. Izrada poda od betonskih ploča dimenzija 30x30x3 cm. direktnog sunca ili niskih temperatura. Obračun po m2 košuljice. m2 m2 m2 12. Izrada rabicirane i gletovane cementne košuljice debljine 3 cm. Izrada poda od betonskih ploča. b. Na svežu betonsku masu naneti (posuti) suvu mešavinu FER BETON APC-12 i obradu izvršiti mašinskim rotacionim gladilicama. Obračun po m2 poda. sa okcima 15/15 cm. m2 m2 16. kotrljanje. mlevenog cementnog klinkera i pigmenta ugraditi na mestima gde je potrebna visoka čvrstoća na pritisak i savijanje. do završetka ugradnje. u cementnom malteru. m2 11. razmere 1:3. "Prvi maj" Čačak. Košuljicu štititi od brzog sušenja. Crveni. Pod se može eksploatisati posle 14 dana. minimalne marke MB 30. promaje.00 € 23. podloga od peska i ispuna spojnica. Izrada armirane i gletovane cementne košuljice debljine 3 cm. razmere 1:3 i zaliti cementnim mlekom. a ploče očistiti. Obračun po m2 poda.00 € 15. m2 m2 20. postavljenim u sredini sloja. u pesku. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". c. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrsne. Obračun po m2 košuljice. Izrada armirane i perdašene cementne košuljice debljine 3 cm. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. Košuljicu na bazi eruptivnih stena porfirske strukture. Obračun po m2 košuljice. b. a. iz koje uzima vodu. debljine 3-5 mm. sa okcima 15/15 cm. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". Sivi. postavljenom u sredini sloja. dok se mešavina u potpunosti ne utisne u podlogu. razmere 1:3. a. Betonske ploče postaviti u sloju peska debljine 10 cm. Dimenzija 40x40x3 cm.00 € 19.00 € 28. dimenzija 30x30x3 cm. vodonepropusnost i otpornost na mehanička oštećenja kao što su valjanje. a.

b.00 € 19. dimenzija 30x30x3 cm.00 € 15. d. a ploče očistiti. a. Izraditi oplatu i soklu ograde armirati po detaljima i projektu. U cenu ulaze i oplata i armatura. Betonske ploče postaviti u sloju peska debljine 10 cm. podloga od peska i ispuna spojnica.50 15. Izrada armirano betonskih temelja ograde marke MB 20. a. e. d.50 € € € € € Izrada staze od lako armiranog betona. Izrada staza od betonskih ploča.00 17. Obračun po m2 staze. 125.00 20. Beton ugraditi i negovati.00 14. m3 200. a.00 22. u pesku. e. Debljine 15 cm. Obračun po m2 staze. Debljine 12 cm. Debljine 12 cm. Obračun po m2 staze. Debljine 15 cm. b. Debljine 8 cm. Dimenzija 30x30x3 cm. Obračun po m3 sokle ograde. razmere 1:3 i zaliti cementnim mlekom. u cementnom malteru. m3 2. Beton ugraditi i negovati. Izrada staze od betonskih ploča.18. Izrada staze od betona. m2 m2 20. c.50 € € € € € 11. a.00 10. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. Debljine 8 cm. Staze 1. U cenu ulazi i armatura. Gornju površinu staze obraditi po uputstvu projektanta i beton negovati. Debljine 10 cm. Ograde 1. U cenu ulaze nabavka ploča. debljine 6 cm. m2 m2 16. Obračun po m3 temelja. debljine 6 cm. Spojnice fugovati. b. armatura i tampon šljunka. U cenu ulaze i oplata. marke MB 20. dimenzija 30x30x3 cm. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. Izraditi oplatu i temelje armirati po detaljima i projektu. 6. Dimenzija 40x40x3 cm.00 € 19. Stazu armirati mrežastom armaturom. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. marke MB 30. Obračun po m2 staze. Dimenzija 30x30x3 cm. c.00 € Izrada armirano betonske sokle ograde marke MB 20. m2 m2 m2 m2 m2 12.00 € 13. m2 m2 m2 m2 m2 8. Spojnice ispuniti peskom. Gornju površinu staze obraditi po uputstvu projektanta i beton negovati. U cenu ulazi i nabavka betonskih ploča. Debljine 6 cm.00 17. b.00 12. Debljine 6 cm. po statičkom proračunu i betonirati.00 € 198 . Dimenzija 40x40x3 cm. a ploče očistiti. Debljine 10 cm.

m3 220. Izrada armirano betonske poklopne ploče ograde balkona marke MB 20. Beton ugraditi i negovati. U cenu ulaze i oplata i armatura. Izraditi oplatu i poklopnu ploču ograde armirati po detaljima i projektu. m2 17. Beton ugraditi i negovati. U cenu ulaze i oplata i armatura. m3 200. Beton ugraditi i negovati. Beton ugraditi i negovati. Izrada armirano betonske ograde marke MB 20. u boji po izboru projektanta. U cenu ulaze i oplata i armatura. Spojnice fugovati tehnikom po izboru projektanta. U cenu ulaze i oplata i armatura.50 € 199 .00 € 10. Beton ugraditi i negovati. Obračun po m3 sokle ograde. Izrada armirano betonskih stilskih stubova ograde marke MB 20. U cenu ulaze i oplata i armatura. Obračun po m3 poklopne ploče ograde. Obračun po m3 ograde. Beton ugraditi i negovati. U cenu ulaze i oplata i armatura. Beton ugraditi i negovati. m3 225. Izrada armirano betonske poklopne ploče ograde marke MB 20. Izraditi oplatu i poklopnu ploču ograde armirati po detaljima i projektu. Izraditi oplatu i ogradu armirati po detaljima i projektu. Izrada armirano betonske profilisane poklopne ploče ograde marke MB 20. Obračun po m3 stubova. Obračun po m3 ograde. Izraditi oplatu i stubove armirati po detaljima i projektu. Beton ugraditi i negovati.00 € 7. Izraditi oplatu i stubove armirati po detaljima i statičkom proračunu.00 € 4.00 € 6. U cenu ulaze i oplata i armatura. m3 175. Obračun po m3 poklopne ploče ograde. m3 190. Obračun po m3 ograde. Izrada balkonske glatke armirano betonske ograde marke MB 20. U cenu ulaze i oplata i armatura. Izrada armirano betonskih stubova ograde marke MB 20.00 € 9. m3 220. Izrada balkonske armirano betonske ograde marke MB 20. Obračun po m2 ograde. Obračun po m3 stubova. Beton ugraditi i negovati. Obračun po m3 poklopne ploče ograde.3. Izraditi oplatu i poklopnu ploču ograde armirati po detaljima i projektu. Izraditi glatku oplatu i ogradu armirati po detaljima i projektu.00 € 5. Izraditi oplatu i ogradu armirati po detaljima i projektu. Izrada armirano betonske profilisane sokle ograde marke MB 20. m3 175.00 € 12. Nabavka i postavljanje ogradnih betonskih elemenata "Og-6". "Zidar" Bečej. Izraditi oplatu i soklu ograde armirati po detaljima i projektu.00 € 11. Elemente postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. dimenzija 40x20x12 cm. m3 220. U cenu ulaze i oplata i armatura. m3 175.00 € 8.

Obračun po m3 betona. koji se posebno plaća. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati.00 € 4. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Obračun po m3 temelja. Ploču armirati mrežastom armaturom i betonirati betonom MB 30.00 € 7. Izrada gletovane cementne košuljice debljine 3 cm. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. m3 2. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. m2 10. postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. U cenu ulaze i oplata. Obračun po m2 poda. Obračun po m2 ograde. maj" Lapovo. Obračun po m2 košuljice.00 € 20. Spojnice fugovati tehnikom po izboru projektanta. Obračun po m2 poda. m3 175. Gornju površinu košuljice gletovati do crnog sjaja i negovati dok ne očvrsne. Izrada armirano betonskih temelja šahtova marke MB 25.00 € 3. "1.50 € 200 .13. Izrada perdašenog poda šahta od betona debljine 6 cm marke MB 15. m2 8. Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrsne. Elemente u boji po izboru projektanta.00 € 5. m2 10. Izrada perdašene cementne košuljice debljine 3 cm. U cenu ulaze i oplata i armatura.00 € Izrada armirano betonske temeljne ploče šahta marke MB 25. armatura i tampon šljunka. U ploči ostaviti otvor i postaviti nosač poklopca šahta. 125. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". Gornju površinu izravnati i beton negovati. m2 32. armatura i tampon šljunka. m2 15.50 € 6. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". Obračun po m2 ploče. m2 19. Gornju površinu gletovati do crnog sjaja i beton negovati. dimenzija 60x40x10 cm. Izrada gletovanog poda šahta od betona debljine 6 cm marke MB 15. razmere 1:3. Šahtovi 1. U cenu ulaze i oplata. Izrada armirano betonske ploče šahta. Obračun po m2 košuljice. Gornju površinu isperdašiti i beton negovati. Nabavka i postavljanje ogradnih betonskih brušenih elemenata "Meba". razmere 1:3.

Nabavka i ugradnja penjalica od kutija 20x30 mm. Obračun po m3 zidova jame. penjalice i pomoćna skela.8.00 € 16. m2 7. Obračun po m2 zidova šahta. a po ugradnji bojiti bojom za metal. Beton ugraditi i negovati po propisima.00 € € € € 14. Za kanalizaciju. od prefabrikovanih elemenata. penjalice i pomoćna skela.50 € 17. b. Izbetonirati armirano betonsku podlogu od betona MB 20 i preko nje postaviti prefabrikovane armirano betonske prstenove.00 € 201 . 5. Obračun po m2 malterisane površine. Obračun po m2 malterisane površine. Malterisanje zidova šahta produžnim malterom. sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost.00 € 210. a. Prvi sloj raditi sa prosejanim šljunkom "jedinicom" a drugi sa sitnim peskom gletovati do crnog sjaja. Malterisati u dva sloja. Pre malterisanja zidove isprskati cementnim mlekom.00 200. Izrada armirano betonskog šahta betonom MB 25. za prihvatanje okvira poklopca. armatura.00 € 15. Izraditi oplatu i armirati po detaljima i statičkom proračunu. Izrada armirano betonske septičke jame MB 25. c. m2 m3 25. Malterisanje zidova šahta cementnim malterom. Nabavka i ugradnja penjalica od FZC profila Ø 20 mm. a ostale na međusobnom odstojanju od 35 cm.00 € 10. penjalice i pomoćna skela. Obračun po m3 zidova šahta. Kom. Obračun po komadu penjalice. sa dodatkom aditiva.00 € 18. Po m3. m3 m3 m3 m3 180. armatura. Za vodomer. Prvu penjalicu postaviti na 80 cm od poda. Malterisati produžnim malterom u dva sloja. armatura. Beton ugraditi i negovati po propisima. Na vrhu postaviti suženi deo visine 60 cm a iznad armirani prsten. dimenzija 40/25 cm. sa sitnim peskom. perdaš. Obračun po komadu penjalice. debljine zidova 10 cm. Penjalice pre ugradnje minizirati dva puta. U cenu ulaze i oplata. Debljine 10 cm. Na svakih 30 cm ugraditi penjalice. b. Izraditi oplatu i armirati po detaljima i statičkom proračunu. a po ugradnji bojiti bojom za metal. Prvu penjalicu postaviti na 80 cm od poda. Izrada šahta za vodomer od armiranog betona MB 25. Za hidrofor. U prsten ugraditi poklopac. Obračun po m1 šahta. m1 90.00 225. Prvi sloj raditi sa prosejanim šljunkom "jedinicom" a drugi. Pre malterisanja zidove isprskati cementnim mlekom. penjalice i pomoćna skela. U ploči ostaviti otvor i ugraditi poklopac septičke jame. Na svakih 30 cm ugraditi penjalice. Izrada kanalizacionog šahta prečnika 100 cm. U cenu ulaze i serklaž.00 190. Penjalice pre ugradnje minizirati dva puta. Površine zidova dobro očistiti i otprašiti. Površine zidova dobro očistiti i otprašiti. a. d. Izraditi oplatu i šaht armirati po detaljima i statičkom proračunu. U cenu ulaze i oplata. Pri vrhu šaht stepenasto završiti. 3. U cenu ulaze i oplata. Za PTT. a ostale na međusobnom odstojanju od 35 cm. m2 11. m3 175. Kom.00 € 19. Beton sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost ugraditi i negovati po propisima. dimenzija 40/25 cm. koji se posebno plaća.

Obračun po m1 rigole. b. Betoniranje kanala za odvod vode 25x30 cm. U cenu ulaze i ugaonik. b. debljine zidova 10 cm. b. maj" Lapovo. Po m3.00 € 220. m1 12. u boji po izboru projektanta. Rigole postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. Obračun po m1 kanala. po m2. U cenu ulaze i armatura i oplata. c.00 € 11. "Zidar" Bečej. Izraditi oplatu rigola i betonirati preko sloja šljunka. m2 m3 22. a. Postaviti oplatu. a. armirati i betonirati betonom MB 20. bele. Dno kanala uglačati. Dimenzija 40x40x12 cm. sive. Betoniranje kanala za instalacije sa poklopcima. Pre betoniranja postaviti ram od ugaonika 30/20/3 mm sa ankerima. Izraditi oplatu rigola i armirati po detaljima i projektu. u boji po izboru projektanta. m1 17. a. dimenzija 40x40x12 cm. Dimenzija 30x25x10 cm. U cenu ulazi i oplata. liveni luk i oplata. Preko kanala postaviti izlivene pokretne armirano betonske poklopce.00 € 24. Spojnice fugovati tehnikom po izboru projektanta. a.00 € 200. Nabavka i postavljanje rešetkastih poklopaca kanala 35x50x5 cm. debljine zidova 10 cm. Izrada betonskih rigola od betona marke MB 30. Obračun po m1 poklopaca. U cenu ulazi i ugaonik i oplata. Dimenzija 40x40x12 cm. Obračun po m1 rigole.00 € 202 . U cenu ulazi i oplata i armatura. Beton ugraditi i negovati. debljine zidova 10 cm. b.50 € . m1 m1 11. Kanali 1. Po m3. m1 30. a na najnižoj tački kanala ugraditi liveni luk Ø 100 mm za odvod vode. 2. prema projektu. "1. Izvesti razdelnice i zaliti ih bitumenom. Postaviti oplatu i betonirati betonom MB 20. Betoniranje kanala za instalacije. Beton ugraditi i negovati.21. Po m3.00 € 290. Rigolu betonirati preko sloja šljunka. a po projektu.00 € 5.50 € 3.00 € 6. koji ulaze u cenu. m1 m2 m3 27.00 € 9. Nabavka i postavljanje betonskih rigola. Obračun po m2 razvijene površine kanala. Dno kanala raditi u padu.00 € 15. Obračun po m2 razvijene površine kanala. Pre betoniranja postaviti ram od ugaonika 30/20/3 mm sa ankerima. Izrada armirano betonskih rigola od betona marke MB 30. Obračun po m1 rigole. kao oslonac za rešetku. kao oslonac za rešetku. Debljine zida 10 cm. m2 m3 32. Debljine zida 10 cm. a po projektu. Debljine zida 10 cm. Izvesti razdelnice i zaliti ih bitumenom. po m1.

"1. 40x40x12 cm.00 22. m1 m1 m1 m1 12. bele. sive. Ivičnjake spojiti cementnim malterom. dimenzija 60x40x10 cm. Elemente postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. maj" Lapovo. b. Preseka 18x12 cm. Nabavka i postavljanje belih betonskih ivičnjaka na kant. Dimenzija 100x20x6 cm. m2 17. d.50 € 6.22. Boja elemenata i način fugovanja spojnica po izboru projektanta. Sve šupljine elemenata popuniti humusnom zemljom. Preseka 12x18 cm. a. b. a.50 € € € € 12. 3. Boja elemenata i način fugovanja spojnica po izboru projektanta. Nabavka i postavljanje betonskih elemenata "Meba". b. m1 m1 11. m2 19. Preseka 24x18 cm. Sve šupljine elemenata popuniti humusnom zemljom. Obračun po m1 ivičnjaka.50 € 19. preseka 18x12 cm. Obračun po m1 rigole. Nabavka i postavljanje belih brušenih betonskih elemenata "Meba". Spojnice fugovati i blago uvući u odnosu na ivičnjak. Preseka 18x24 cm. Betonska galanterija 1.00 € 8.50 € 14. Elemente postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2.00 € 203 . preseka 12x18 cm. Dimenzija 40x40x12 cm. dimenzija. "1. spojnice blago uvući u odnosu na ivičnjak i obraditi. Boja elemenata i način fugovanja spojnica po izboru projektanta. Ivičnjake postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. Nabavka i postavljanje betonskih elemenata "trava beton". po uputstvu projektanta. za ogradu.00 € Nabavka i postavljanje betonskih rigola. a. Obračun po m1 ivičnjaka. Ivičnjake postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. za parking. Obračun po m2 postavljene površine. Preseka 20x24 cm. Preseka 24x20 cm. Spojnice fugovati i rigole očistiti. Obračun po m2 postavljene površine. b. Rigole postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. "1. Elemente postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. Nabavka i postavljanje baštenskih betonskih ivičnjaka. m1 m1 m1 12.00 € 13. "1.50 € 17. Dimenzija 40x20x6 cm. a. "1. m1 m1 7. u boji po izboru projektanta. dimenzija 48x32 cm. Obračun po m1 ivičnjaka. maj" Lapovo. maj" Lapovo.00 € 15. dimenzija 40x20x6 cm. za parking. Dimenzija 40x40x12 cm. Obračun po m2 postavljene površine. "Zidar" Bečej.00 € 5. Nabavka i postavljanje belih betonskih položenih ivičnjaka.00 20. m2 15. Ivičnjake postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. c. dimenzija 60x40x10 cm. maj" Lapovo.00 16. b. Spojnice fugovati i blago uvući u odnosu na ivičnjak. Preseka 24x24 cm. maj" Lapovo.

po uputstvu projektanta. Debljine 8 cm. c. Spojnice fugovati i ploče očistiti. a. sive. dimenzija 33x15x17 cm. bele. m2 16. d.00 30. Debljine 15 cm. Debljine 8 cm. Nabavka i postavljanje betonskih elemenata "Og-6". Obračun po m2 postavljene površine. maj" Lapovo. Debljine 8 cm. Nabavka i popločavanje sivim "Behaton" pločama. dimenzija 16x20 cm. dimenzija 13. c. a.00 25. bele. Obračun po m2 postavljene površine.50 € 16. Obračun po m2 postavljene površine.00 20.3x24x5 cm. Debljine 6 cm.00 18.50 € € € € 24. c. Nabavka i popločavanje sivim "S" pločama.50 € € € € 28. debljine 8 cm.00 19.00 25. sive. dimenzija 13. d. bele. sive. Spojnice fugovati i ploče očistiti. f. d.15.00 € 25.00 19.00 17. debljine 5 cm. bele. "1. Nabavka i popločavanje sivim betonskim pločama. a spojnice fugovati po uputstvu projektanta. a. bele. sive. "1. Debljine 5 cm. bele. m2 17. maj" Lapovo. Spojnice fugovati i ploče očistiti. sive. Nabavka i popločavanje sivim "S" pločama. m2 m2 m2 m2 15. g. Debljine 6 cm. dimenzija 40x20x12 cm. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. debljine 6 cm. sive. Obračun po m2 postavljene površine. Dimenzija 10x20x8 cm. dimenzija 10x20x6 cm. m2 m2 m2 m2 17. "Zidar" Bečej. Debljine 5 cm. a. Debljine 8 cm. Dimenzija 10x20x6 cm. "1. h. Obračun po m2 postavljene površine. bele. bele.00 € € € € € € € € 204 . "1. Debljine 10 cm. sive.00 23. po uputstvu projektanta. po uputstvu projektanta. b. bele. za ogradu. sive.3x24x5 cm. b. c. Elemente postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. m2 m2 m2 m2 16.00 20. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2.00 22. Debljine 8 cm.50 € € € € 20. sive. Debljine 6 cm. Debljine 10 cm. maj" Lapovo.00 22. Dimenzija 10x20x8 cm. Boja elemenata i način fugovanja spojnica po izboru projektanta. Dimenzija 10x20x6 cm. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. debljine 6 cm. sive. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. bele. d. Debljine 8 cm. e. Boja elemenata i način fugovanja spojnica po izboru projektanta.00 20. b.00 20. maj" Lapovo. Obračun po m2 postavljene površine.00 22. maj" Lapovo. b. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 15. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. Nabavka i popločavanje sivim Poligonal pločama. Debljine 6 cm. Debljine 15 cm.00 20. "1.

Izraditi oplatu za stubove i podvlake i armirati po projektu. U cenu ulaze i oplata. m1 25. maj" Lapovo. Debljine 15 cm. Obračun po m1 poklopaca. sive. Dvokomponentni laki beton Stirocem spraviti od ekspandiranih perli Stiropora. Debljine 10 cm. U cenu ulaze i armatura. Zapreminska težina ugrađenog Stirocema je 500 kg/m3.36. po uputstvu proizvođača "Prvi maj" Čačak. podupirači i pomoćna skela. dimenzija 16x20 cm. "1. oplata. b. a preko postavljene trake od Kraberoida. Izrada armirano betonskih podprozornih serklaža. e. a čvrstoća na pritisak posle 28 dana je 1. d. U cenu ulaze i štemovanje.00 16. f.5 MPa. Obračun po m1 praga. Pragove preseka 15x20 cm izvesti u betonu MB 30 sa armaturom po detalju. 400. Debljine 10 cm.00 € € € € € € 42. debljine 5 cm. sive. bele.00 35. U cenu ulaze i armatura. Ploče postaviti u sloju peska i spojnice fugovati po izboru projektanta. Obračun po m3 ugrađenog lakog betona.00 € Izrada pragova od armiranog betona na balkonskim vratima. Nabavka i postavljanje rešetkastih poklopaca kanala 35x50x5 cm. Strirocem naneti u slojevima i nabiti do gustine od 0. Obračun po m3 betona.00 19. Izrada krovnog roštilja od armirano betonskih stubova i podvlaka. Podprozorne serklaže izliti preko unutrašnje obloge fasadnog sendvič zida i termoizolacije. preseka 25x10 cm. m1 30. Ostali betonski radovi 1.50 € 4.5 kg/lit i završno obraditi perdašenjem.00 € 205 . m2 m2 m2 m2 m2 m2 14. a. Debljine 8 cm. cementa sa odgovarajućim dodacima i vode. Obračun po m1 oluka. m1 12. m1 7. bele. Izrada armirano betonskih oluka marke MB 25. u boji po izboru projektanta.00 € 5.00 20. Nabavka i popločavanje u sloju peska sivim "Behaton" pločama. oplata i traka od Kraberoida. detaljima i statičkom proračunu.50 € 3. Konstrukciju izliti od betona MB 30.00 20. "Zidar" Bečej. Obračun po m1 serklaža. c. Obračun po m2 postavljene površine. Beton sa dodatkom aditiva za vodonepropustivost ugraditi i negovati. Izraditi glatku oplatu sa podupiračima i oluke armirati po detaljima i statičkom proračunu.00 € 23. Debljine 8 cm. sive. m3 2. Izrada ispune od lakog betona Stirocem. Debljine 15 cm. bele. Pragove uštemovati u masu zida i pod balkona. m3 190. podupirači i armatura.

Postaviti armaturu i pod betonirati MB 30 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost. čvrste i ovlažene betonske podloge. Masu za ugradnju pripremiti mešanjem praškaste i tečne komponente. "Prvi maj" Čačak. m2 6. m3 15. m1 21.00 € 10. debljine 20 cm. Obračun po m3 betona. m3 260. Namenjen je betoniranje pri niskim temperaturama vazduha do -10ºC.00 € 9. Postaviti armaturu i stepenike betonirati sa betonom MB 30 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost.00 € 13.00 € 8. U cenu ulaze i armatura i oplata. U cenu ulaze i svi fasonski elementi za priključak. Presek matičnog kanala je 30x30 cm i sekundarnog 20x20 cm sa zidovima debljine 2. Obračun po m3 ugrađenog betona. Izrada sabirnih kanala za izbacivanja smeća od montažnih betonskih elemenata.00 € 7.00 € 11. Popunjavanje manjih oštećenja u betonskim elementima u sloju debljine 7-12 mm dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit REPARATOR L. Dodavanje aditiva betonu za betoniranje pri niskim temperaturama do -10ºC. da bi se obezbedio rad kanala usled temperaturnih promena. Betoniranje armirano betonskih zidova bazena debljine 15 cm. "Dramin" Zemun. Betoniranje armirano betonskog poda bazena.5 cm. Popunjavanje manjih oštećenja u betonskim elementima u sloju debljine 0-2 mm dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit REPARATOR S. Obračun po m2 obrađene površine. Prilikom primene aditiva "Reobet za mraz T-10ºC" obavezno se treba pridržavati tehničkih uslova kod betoniranja na niskim temperaturama. vratanca i pomoćna skela. Zidati u produžnom malteru i paziti da malter ne iscuri i da unutrašnjost kanala ostane glatka. čvrste i ovlažene betonske podloge. Trajanje mešanja betona treba da iznosi 2-3 minuta. isisivač. Kanal izolovati Kraberoidom na mestu prolaska kroz međuspratnu konstrukciju. a prema uputstvu proizvođača. Pripremljenu smesu naneti gletelicom ili špahtlom preko čiste.00 € 206 . detaljima i statičkom proračunu. Obračun po m2 obrađene površine. Betoniranje stepenika u bazenu. "Dramin" Zemun. čvrste i ovlažene betonske podloge. Pripremljenu smesu naneti gletelicom ili špahtlom preko čiste. Masu za ugradnju pripremiti mešanjem praškaste i tečne komponente. Masu za ugradnju pripremiti mešanjem praškaste i tečne komponente. m3 270. m1 30. kao i uputstva proizvođača za njegovu primenu i doziranje. Ako je brzina vetra veća od 2 m/sec površinu betona štititi pokrivanjem. "Dramin" Zemun. a prema uputstvu proizvođača. U cenu ulazi i armatura. Obračun po m1 stepenika. m2 20. Betonirati sa betonom MB 30 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost. Za zimske uslove minimalna količina cementa iznosi 350 kg/m3 betona. a prema uputstvu proizvođača. Pripremljenu smesu naneti gletelicom ili špahtlom preko čiste. Na vrhu kanala izvesti dimnjačku kapu. Obračun po m3 betona. Izraditi oplatu za zidove i armirati po projektu.00 € 12. Obračun po m1 komplet izvedenog kanala. Obračun po m2 obrađene površine.6. m2 14. U cenu ulaze i armatura i oplata. Reobet za mraz T-10ºC. Popunjavanje manjih oštećenja u betonskim elementima u sloju debljine 3-6 mm dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit REPARATOR M.

kg kg 1.14. Minimalna količina cementa iznosi 350 kg/m3 betona. Reobet za mraz T-25ºC. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar. Armaturu očistiti. Nabavka i postavljanje glatke armature Č340/500. kg 1.50 € 7. kao i uputstva proizvođača za njegovu primenu i doziranje. Nabavka i postavljanje glatke armature Č240/360. Trajanje mešanja betona treba da iznosi 2-3 minuta.30 € Nabavka i postavljanje glatke armature Č240/360. iseći. Armaturu očistiti. Preko Ø 12 mm. Armaturu očistiti. iseći. a. Voditi računa da vodocementni faktor bude što niži i da beton bude pravilno ugrađen i negovan. kg kg 1.00 € 24. Namenjen je za izradu vodonepropusnih betona i za povećanje otpornosti betona prema uticajima vode i mraza spolja na očvrsli beton. Kod primene aditiva "Reobet za VDP-M30" treba se pridržavati uputstva proizvođača vezane za tehničke karakteristike i doziranje. Prilikom primene aditiva "Reobet za mraz T-25ºC" obavezno se treba pridržavati tehničkih uslova kod betoniranja na niskim temperaturama. Za zimske uslove minimalna količina cementa iznosi 350 kg/m3 betona.50 € 207 . b. 1. m3 30.30 € 1. preseka do Ø 12 mm. Reobet za VDP-M30. b.40 € 5. kg 1. iseći. Do Ø 12 mm. "Prvi maj" Čačak. saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. Obračun po kg armature.30 € 1. iseći. saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar. iseći. m3 10. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar. Obračun po kg armature. preseka do Ø 12 mm.20 € 4. saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima.00 € 15. saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. a. Armaturu očistiti. Dodavanje betonu aditiva za betoniranje pri niskim temperaturama do -25ºC. Nabavka i postavljanje glatke armature Č340/500. Obračun po m3 ugrađenog betona. Do Ø 12 mm. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar. Dodavanje betonu aditiva za izradu vodonepropusnih betona marke MB 30. saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. "Prvi maj" Čačak. Obračun po kg armature. Nabavka i postavljanje rebraste armature ČBR 400/500. Preko Ø 12 mm. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar. kg 2. Armaturu očistiti. Ako je brzina vetra veća od 2 m/sec površinu betona štititi pokrivanjem. Obračun po kg armature. Obračun po kg armature. ARMIRAČKI RADOVI 1. Namenjen je betoniranje pri niskim temperaturama vazduha do -25ºC. Obračun po m3 ugrađenog betona.

c. Za trotoar. i. g.40 € 1. l. Za stazu. kg 1.40 € 10. Za stub. Obračun po kg armature. Za serklaž. Za balkon. Nabavka i postavljanje armature Č240/360 za temelje. Armaturu očistiti. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar. Za pod. Za podvlaku. Za tavanicu. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar.8. kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 1. Za ploču. Nabavka i postavljanje mrežaste armature ČBM 500/560.20 1. iseći.25 1. Za temelj.25 1. a. Za venac. saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. d. a.25 1. Za stepenike i podest. iseći. e. Nabavka i postavljanje rebraste armature ČBR 400/500. h.40 1.50 € 11.40 1. Armaturu očistiti.30 1. saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. k. Do Ø 12 mm. b. j. preseka do Ø 12 mm. kg kg 1.20 1.20 € € € € € € € € € € € € 208 .30 1. Obračun po kg armature.30 1. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar. Obračun po kg armature.40 1. f. saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. b. Preko Ø 12 mm. Armaturu očistiti. iseći.

7. 4. Demontaže Temelji Zidovi Tavanice Krovovi Letvisanja Opšivanja Podovi Oplate Podupiranja Ostali tesarski radovi 211 215 216 218 219 221 222 223 224 227 227 209 . 9. 5. 3. 10. 8. 11. 2. 6.7. TESARSKI RADOVI 1.

.

utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Skidanje nasipa ispod podova. Skidanje lamperije sa zidova.00 € 11. Šut prikupiti. Po m3. Sa plafona. Skidanje plafonske konstrukcije od letvi i trske. Šut prikupiti. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od rabica i armaturne mreže. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Brodski pod. izneti. a. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.50 € 2. Obračun po m2 poda. Obračun po m2 plafona. izneti. m2 1. a. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.50 € 3. m2 m2 2. Skidanje konstrukcije lamperije. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 25. izneti. 1. m2 2. Izdvojiti upotrebljiv materijal. Obračun po m2 lamperije. Obračun po m2 lamperije. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Skidanje lamperije sa zidova sa konstrukcijom.1.00 € 8. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 m2 1. izneti. m2 m3 3. Skidanje slepog poda. štafni i sloja peska. Izdvojiti upotrebljiv materijal i složiti. zajedno sa lajsnama. štafne i lajsne skinuti. štafnama i slojem peska. Izdvojiti upotrebljiv materijal. b. izneti. Obračun po m2 lamperije. m2 m2 2. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Brodski pod skinuti. slepi pod. izneti. Sa zidova. Sa zidova. m2 1. Po m2. Od letvi i trske.00 € 3. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Sa plafona.00 € 1. a. Slepi pod i štafne skinuti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 slepog poda. Obračun po m2 poda. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. debljine do 10 cm. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 poda. b. b. Skidanje brodskog poda zajedno sa lajsnama.50 € 211 . Šut prikupiti.00 € 6. Izdvojiti upotrebljiv materijal. Demontaže 1.00 € 10. b. Šut prikupiti.25 € Skidanje brodskog poda sa slepim podom.00 € 4. m2 2. Šut prikupiti. a. Skinuti nasip izneti.

Skidanje plafonske konstrukcije od letvi i blatnog maltera. m2 10. m2 2.75 € 17. Šut prikupiti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. a. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m2 plafona. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. Obračun po m2 kose površine.50 € 2.50 € 21.00 € 22. m2 5. Obračun po m2 konstrukcije. Skinutu građu utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Rušenje drvene međuspratne konstrukcije sa svim oblogama sa gornje i donje strane. m2 m2 3. Obračun po m2 letvisane površine. Opšivke strehe. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 strehe. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 0.00 € 15. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Skidanje drvene krovne konstrukcije. b.3. Šut prikupiti. a.75 € 18. Šut prikupiti. m2 12. Šut prikupiti.00 € 212 . Šut prikupiti. Upotrebljiv materijal očistiti. m2 m1 2. Krovne konstrukcije. izneti. Izdvojiti upotrebljiv materijal i složiti. Skidanje drvene tavanske konstrukcije.50 € 24. Rogova krova. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 m2 2. Obračun po m2 tavana.50 € 19. Čeone daske strehe. izneti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Od heraklit ploča i štafni. Šut prikupiti.00 € 0. izneti. Šut prikupiti. m2 1. Izdvojiti upotrebljiv materijal. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 2. b. Drvene grede složiti na deponiju gradilišta. Obiti blatni malter. Skidanje daščane podloge sa krovne konstrukcije. izneti. izneti. Obračun po m2 zidova. Od letvi i blatnog maltera. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Upotrebljiv materijal očistiti. izneti. Skinute letve utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. izneti. Daske pažljivo skinuti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Skidanje krovnih letvi. Upotrebljiv materijal očistiti. Skidanje opšivke strehe.00 € 23. Rušenje bondručnih zidova sa ispunom i blatnim malterom. Obračun po m2 tavana. izvaditi čatmu i skinuti drvene grede. Skidanje daščanog karatavana. Obračun po m2 horizontalne površine. Šut prikupiti.

upakovati. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 m1 6. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. a. Lamperije sa filungama. a. Brodskog poda. m2 m2 m2 m2 6. m2 10.00 7.50 € 38. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. složiti po vrsti. po m1.00 € 35. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. očistiti. Obeležiti šašovac i pažljivo demontirati. Šašovca. Šut prikupiti. jer se ponovo ugrađuje. složiti po vrsti. upakovati. očistiti. Obračun po m2 lamperije. Šut prikupiti. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Šut prikupiti. Demontaža opšivke strehe. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Lamperiju demontirati. b. m2 1. izneti. Lamperije. izneti. Demontaža drvenih letvi plafona. Lamperije sa filungama. izneti. Šut prikupiti. Opšivku strehe obeležiti. Obračun po m2 pregrade. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Letve sa plafona pažljivo demontirati. Obračun po m2 plafona. Pažljiva demontaža brodskog poda zajedno sa lajsnama.00 € 34. upakovati.50 € 28. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 poda. Obračun po m2 strehe. Pažljiva demontaža lamperije sa zidova. izneti. Obračun po m2 zidova. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Opšivke strehe. složiti po vrsti.00 € € € € 32.25. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. Demontaža slepog poda. Čeone daske strehe. m2 1. m2 4. b. Daščanog plafona.25 € 213 . d. Obračun po m2 poda. Šut prikupiti. Demontaža drvene pregrade. Šut prikupiti.50 € 27. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti. Brodski pod pažljivo demontirati. izneti. upotrebljiv materijal očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km.00 9. m2 m2 4. a. upakovati. pažljivo demontirati. Demontaža plafona od šašovca. izneti.00 € 4. b.25 € 36.50 10. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € 6. Brodskog poda sa slepim podom. Obračun po m2 plafona. c. m2 m2 3. očistiti. b.00 € 2. štafni i sloja peska. Lamperije. Pažljivo demontirati pregradu. Lamperiju demontirati. složiti po vrsti. Slepi pod i štafne pažljivo demontirati. Pažljiva demontaža lamperije sa plafona. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. očistiti.

očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. izneti. Obračun po m1 rogova. Obračun po m2 tavana. Demontaža talpi karatavana. m2 m2 1. očistiti. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Demontažu izvršiti pažljivo.50 € 45. izneti. Demontaža daščane podloge sa krovne konstrukcije. pažljivo demontirati. Podloge od dasaka. izneti. izneti. Podloge od talpi. Obeležiti talpe. jer se ponovo ugrađuju. m2 12. Šut prikupiti. Obračun po m2 tavana.39. očistiti. m2 3. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. grede i slično. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m2 kose površine. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Obračun po m2 karatavana. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontaža krovnih letvi. Obračun po m2 kose površine. Drvene elemente.00 € 2. očistiti. b. Rogove pažljivo demontirati. Demontaža drvene tavanske konstrukcije. izneti. Šut prikupiti.50 € 42. a. Šut prikupiti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m2 zidova. Drvene grede pažljivo demontirati. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 karatavana. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Krovnu konstrukciju pažljivo demontirati. Demontaža daščanog karatavana. Demontaža drvene krovne konstrukcije. Šut prikupiti. Šut prikupiti. Demontaža rogova krova.00 € 48. m2 m2 5. m2 8.50 € 214 . složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € 49. Obračun po m2 kose površine. očistiti. Šut prikupiti. Demontaža drvene međuspratne konstrukcije. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu.00 € 46. stubove. Talpe obeležiti i pažljivo demontirati. Šut prikupiti. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. upotrebljiv materijal očistiti. b. Daščanu podlogu pažljivo demontirati. a. kosnike.00 € 47. m2 1. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Drvene grede obeležiti i pažljivo demontirati.50 € 44. izneti. Krovne konstrukcije. Rogova krova. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Letve pažljivo demontirati. m1 0. Demontaža drvenih zidova. m2 6. m2 5. očistiti.00 € 40. izneti.50 € 2.

50. a. m2 2. Pregled i zamena trulih i dotrajalih delova hrastovih tavanjača. Šut prikupiti.00 € 51. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 17. Hrastove temeljače. kosnike. Pažljivo ih demontirati. Tavanjače pregledati u dogovoru sa projektantom odrediti koje se menjaju. Obračun po m3 tavanjača. 3.00 € 420. Izvaditi čatmu. Demontaža bondručne konstrukcije zidova. izneti. Tesarski ih obraditi. izvršiti zaštitu i impregnaciju i pažljivo ih ugraditi. m2 10. Obračun po m3 temeljača. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. a. Šut prikupiti. Obračun po m2 zidova. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obeležiti temeljne grede. m3 m3 825.00 € 215 . Obračun po m2 zidova.00 € 475.00 € 550. očistiti. jer se ponovo ugrađuju. Pažljiva demontaža drvene ograde. Obeležiti stubove. delove koji se zamenjuju novim po uzoru na postojeće. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju.50 € 53. po uzoru na njih obraditi nove od hrastove građe. Obiti blatni malter i prikupiti na gradilišnu deponiju. Hrastove temeljače. izneti. Obeležiti stubove. grede i slično. Obračun po m2 ograde.00 € Pregled i zamena trulih i dotrajalih hrastovih tavanjača novim. Temeljače zaštititi i impregnirati. b. Obračun po m3 temeljača. izneti. Hrastove temeljače. pažljivo demontirati. Demontaža drvenih temeljnih greda. m1 1. Borove temeljače. Demontaža bondručnih zidova. Temeljače izraditi od suve i prvoklasne hrastovine. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju.50 € 2. a. Demontirati drvene elemente. grede i slično. Obračun po m1 greda. Šut prikupiti. m3 m3 750. m3 m3 925.50 € 52. za ponovnu upotrebu. Drvenu ogradu pažljivo demontirati. izneti. jer se ponovo ugrađuju.00 € 5. Nabavka i postavljanje hrastovih greda temeljača. kosnike. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. Nove temeljače zaštititi i impregnirati i pažljivo ugraditi. Određene delove temeljača pažljivo odseći i zameniti novim od hrastove građe. demontirati drvene elemenata. Tavanjače pregledati i u dogovoru sa projektantom odrediti. Šut prikupiti. Borove temeljače. Temelji 1. Nove delove temeljače pažljivo postaviti sa svim vezama po detaljima i uputstvu projektanta. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. Borove temeljače.

m2 3. Na plafonu. na razmaku od 50 cm. detaljima i uputstvu projektanta.50 € 6.00 € 3.00 € Izrada konstrukcije zidova u potkrovlju od štafli preseka 48/48 mm. Obračun po m3 temeljača. Borove temeljače. grede detaljno pregledati i očistiti i izvršiti plombiranje oštećenih delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" i strugotinom od iste vrste drveta. Sve elemente pažljivo ugraditi. detaljno pregledati i očistiti i izvršiti plombiranje oštećenih delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" i strugotinom od iste vrste drveta.00 € 450. Grede zaštititi potapanjem ili mazanjem više puta ksilolin kombijem ili nekim sličnim sredstvom. Iz greda izvaditi eksere. Nabaviti jelovu građu. koja se posebno plaća. obraditi i postaviti konstrukciju zidova po projektu.00 € 216 .50 € 3. Nabavka i izrada zidnog drvenog roštilja. U cenu ulazi i pomoćna skela. Jako oštećene grede zameniti starim zdravim gredama. Obrada i postavljanje postojećih hrastovih temeljača sa zamenom jako oštećenih. a u svemu prema originalnim i uputstvu projektanta.7. Građa mora biti od kvalitetne i suve hrastovine. Obrada i postavljanje postojećih hrastovih temeljača po detaljima i uputstvu projektanta. a. b. Obračun po m2 konstrukcije zida. U potkrovlju. Hrastove temeljače. na razmaku od 30 cm. m2 7. Hrastove temeljače. Obračun po m3 ugrađene građe. kosnike i poklopače bondručne konstrukcije. obraditi i postaviti drvene temeljače. od jelovih letvi preseka 24/48 cm. b.00 € 2. Roštilj raditi od suvih. Zidovi 1. a. m2 m2 m2 2. Izvršiti zaštitu i impregnaciju građe. Nabavka i izrada drvenog roštilja od štafli preko drvenih zidova. b. Izrada konstrukcije zidova. na razmaku od 30 cm. pravim i kvalitetnim letvama. optimalne dužine. m3 m3 750. Obračun po m3 bondručne konstrukcije. U cenu ulazi i nabavka starih greda. Letvisanje izvršiti suvim.00 € 3. Temeljače zaštititi potapanjem ili premazom više puta ksilolin kombijem. Nabaviti. 425. Obračun po m3 temeljača. m3 460. m3 m3 850. zaštititi od crvotočine i impregnirati. Izrada bondručne konstrukcije. Preko štafli obostrano postaviti horizontalnu konstrukciju od letvi preseka 24/48 mm.00 € 350. Unutar konstrukcije postavlja se mineralna vuna. Obračun po m2 postavljene površine. pravih i kvalitetnih jelovih štafli. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 9. Iz postojećih greda izvaditi eksere. a. m3 2. detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 površine roštilja. Na zidovima. optimalne dužine. stubove.00 € 7. po projektu. Borove temeljače. c.

00 € 14.00 € 217 . b. m3 725. Obračun po m2 vertikalne projekcije. po projektu. Probijanje otvora za vrata u zidu od brvana. zaštititi od crvotočine i impregnirati.00 € 300. algi. Elemente sa svim vezama pažljivo ugraditi. Obračun po m2 postavljenog pletera. tavanjače i drugo zaštititi od insekata.00 € 10. zaštititi od crvotočine i impregnirati. Obračun paušalno. Izrada pletera bondručne konstrukcije. m3 825. Probijanje izvesti pažljivo po uputstvu projektanta. U cenu ulazi i eventualna nabavka i ugradnja brvana od stare građe. Obračun po m2 obrađene površine. Izrada zidova od hrastovih brvana. detaljima i uputstvu projektanta.8. a. m2 75. tavanice.00 € 11. drvo očistiti i izvršiti plombiranje oštećenih delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" i strugotinom od iste vrste drveta. Obračun po m3 konstrukcije trema. Pleter od cepanog topolovog drveta izraditi i postaviti dok je drvo u sirovom stanju.00 € 12. Borovi. temeljače i poklopače trema. gljivica i truljenja sa dva do tri premaza. U cenu ulaze i eventualna izrada okvira i poduhvatanje konstrukcije. Hrastovi. Nabaviti građu. Drvo zaštititi potapanjem greda ili premazom više puta ksilolin kombija. obraditi i postaviti zidove od hrastovih brvana. detaljima i uputstvu projektanta. mereno sa spoljne strane. Grede detaljno pregledati. obraditi i postaviti drvene stubove. Obračun po m3 ugrađene građe. Zaštitni premaz drvenih elemenata zidova. po izboru projektanta. Drvene elemente konstrukcije krova. Elemente sa svim vezama pažljivo ugraditi. m2 4. Izrada hrastove konstrukcije trema.00 € 13. Građa mora biti prvoklasna i suva hrastovina. Pregled i zamena trulih i dotrajalih drvenih elemenata bondručne konstrukcije i tavanjača novim hrastovim gredama. Postavljanje postojećih drvenih zidova od brvana i greda po detaljima i uputstvu projektanta. hemijskim sredstvom. Nabaviti građu. Elemente bondručne konstrukcije i tavanjača pažljivo pregledati i u dogovoru sa projektantom obeležiti delove koji se menjaju. Nove grede pažljivo postaviti. Obračun po m3 građe. m3 m3 550. izvaditi eksere. izvršiti zaštitu i impregnaciju. po uzoru na njih nabaviti i obraditi nove hrastove grede. Građa mora biti od prvoklasne i suve hrastovine.50 € 15. m2 27. Elemente za zamenu pažljivo demontirati. po projektu. Paušalno 75.

U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m3 ugrađene građe. prave i kvalitetne borove građe. po m3. detaljima i uputstvu projektanta. Konstrukciju raditi od suve. c. Iz postojećih greda izvaditi eksere.00 € € € € 12. Pregled i zamena trulih i dotrajalih drvenih elemenata međuspratne konstrukcije novim borovim gredama. U cenu ulaze i podupiranja. Hrastova. izvršiti zaštitu i impregnaciju. po uzoru na njih nabaviti. c. Obračun po m3 ugrađene građe. U cenu ulazi i pomoćna skela. po projektu. a. detaljima i uputstvu projektanta. a. Sa projektantom pregledati i odrediti elemente konstrukcije za zamenu. Na osloncima pripremiti ležišta tavanjača. Tavanice 1.00 € 750. po m3.50 € 5.00 € 218 . Na osloncima pripremiti ležišta tavanjača Nove tavanjače pažljivo postaviti.00 € 3. po m2. Borova. Obračun po m2 površine. grede detaljno pregledati. po projektu. Tavanjače ojačati obostrano nakivanjem drvenih talpi. Konstrukciju izraditi od suve. po m2. Pažljivo demontirati dotrajale elemente.00 € 675. Izravnati razliku između ugnutih tavanjača i slepog poda štaflama. d. očistiti i izvršiti plombiranje oštećenih delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" i strugotinom od iste vrste drveta. Jako oštećene tavanjače. prave i kvalitetne borove građe. izvršiti zaštitu i impregnaciju. Nabavka i postavljanje međuspratne drvene konstrukcije. m2 2. po projektu. m3 m3 m2 375. b. zameniti zdravim gredama od stare građe. Obračun po m3 postavljene međuspratne konstrukcije. Nove grede pažljivo postaviti. obezbeđenja i pomoćna skela.00 22.00 € 35. prema statičkom proračunu i uputstvu projektanta. m2 12. Obračun po m3 postavljenih tavanjača. Obračun po m2 podne površine. m3 m2 m3 m2 375.50 € 4. Hrastova. Hrastova. b. Obrada i ugradnja postojećih drvenih tavanjača po detaljima i uputstvu projektanta. Na osloncima pripremiti ležišta tavanjača. po m2. Borova. detaljima i uputstvu projektanta. a. U cenu ulazi i pomoćna skela.50 675. Nabavka i postavljanje međuspratne drvene konstrukcije. Nove grede pažljivo postaviti. m3 425. Pregledati i pripremiti ležišta za nove grede. b. Borova. Hrastova. Pre ugradnje grede zaštititi i impregnirati. obraditi i ugraditi nove grede.00 35. po m3. letvama i daskama. u dogovoru sa projektantom.50 € Obostrano ojačavanje postojećih tavanjača.4. m3 m3 475. Drvo zaštititi potapanjem ili premazom više puta ksilolin kombijem ili nekim sličnim sredstvom.00 € 8. 22. Obračun po m2 podne površine. Hrastova. m2 42. Konstrukciju izraditi od suve. izvršiti zaštitu i impregnaciju. Borova. U cenu ulaze i nabavka starih tavanjača. a po uzoru na originalne. po m3. Nabavka i postavljanje drvenih tavanjača. prave i kvalitetne borove građe. Izrada konstrukcije za izravnanje drvenih tavanjača.

klamfi. b. Hrastova. Obračun po m2 horizontalne projekcije krova. Pregled i zamena trulih i dotrajalih drvenih tavanjača novim borovim gredama. Krov sa rešetkastim krovnim nosačima. prave i kvalitetne borove građe. kotvi. b.00 € 16. kotvi. hemijskim sredstvom. Mansardni krov. Na grbinama (uglovima) postaviti profilisane remenate. d. Borova. m2 35.00 30. a. Uraditi sve propisane tesarske veze krovnih badža i ojačanja od flah gvožđa. Uraditi sve propisane tesarske veze krovnih elemenata i ojačanja od flah gvožđa. m3 m3 450.00 € 10. a. Dvovodni krov. algi. Uraditi sve propisane tesarske veze elemenata kubeta i ojačanja od flah gvožđa. Obračun po m2 obrađene površine. Pažljivo demontirati dotrajale tavanjače. Krovovi 1. Izrada dvovodne krovne konstrukcije od suve jelove građe. 8. Kube izvesti u svemu prema projektu i detaljima. po izboru projektanta. m2 m2 17. m2 4. klamfi i slično.14.00 € 675. m3 600. g. Fosne pažljivo postaviti. U cenu ulaze i podupiranja. obraditi i ugraditi nove grede. Četvorovodni krov. Hrastova. Krov sa ležećim prozorima.00 25. koje će prihvatiti daščanu oplatu za pokrivač od lima. Pre ugradnje tavanjače zaštititi i impregnirati. Kom.00 40.00 € 17. Konstrukciju prozora izvesti u svemu prema projektu i detaljima sa tesarskim vezama. tavanice. a.50 32. gljivica i truljenja sa dva do tri premaza. f. Na mestima oslonaca drvenih greda postaviti sloj Kraberoida i grede ankerovati. Izrada konstrukcije kubeta od suve jelove građe.00 € 9. Obračun po m2 postavljene površine. Pregledati i pripremiti ležišta za nove tavanjače. Obračun po m2 horizontalne projekcije badže. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 20. kotvi. Na mestima oslonaca drvenih greda postaviti sloj Kraberoida i grede ankerovati.00 35. Krov izraditi u svemu prema projektu i detaljima. Obračun po m3 ugrađene građe.00 27. zavrtnjeva. Zaštitni premaz drvenih tavanjača. zavrtnjeva. obezbeđenja i pomoćna skela. b. Pre ugradnje građu zaštititi i impregnirati. zavrtnjeva. tavanjače i drugo zaštititi od insekata. Krov sa badžama. Badže izvesti u svemu prema projektu i detaljima. Borova. 30.50 € 30. c. Nabavka i postavljanje drvenih fosni preko drvenih tavanica.50 € € € € € € € Izrada konstrukcije krovnih ležećih prozora od suve jelove građe. po uzoru na njih nabaviti. Sa projektantom pregledati i odrediti elemente konstrukcije za zamenu. Drvene elemente konstrukcije krova.00 € 5. Fosne su debljine 5 cm od suve. zaštititi i impregnirati. Složeni krov.00 € 219 . Izrada konstrukcije krovnih badža od suve jelove građe. Obračun po komadu prozora. e. Obračun po m3 ugrađene građe.

klamfi. Do 10%. Uraditi ojačanja od flah gvožđa.00 € 19.00 € 13. gljivica i truljenja sa dva do tri premaza. Do 30%. a. Obračun po m2 horizontalne projekcije krova.00 450. kotvi. Drvene elemente konstrukcije krova.00 € 12. Od suve četinarske građe po uzoru na demontirane elemente obraditi nove i ugraditi ih sa svim potrebnim vezama. Stubova.00 € 20. e. kotvi.00 420. Krovne konstrukcije sa badžama. Kosnika. Postavljanje demontirane krovne konstrukcije sa dodatkom građe do 10%. Obračun po m2 horizontalne projekcije krova.00 300. U cenu ulaze i podupiranja i obezbeđenja.11.00 € 16. Rogova. Obračun po m2 obrađene površine. m2 9. Restauracija i montaža demontirane krovne konstrukcije. očistiti i izvršiti plombiranje slabih delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" i strugotinom od iste vrste drveta. Grede pregledati izvaditi eksere i očistiti. Izvršiti pažljivo demontažu dotrajalih elemenata krova. algi. Krov postaviti po projektu. Dotrajale elemente krova zameniti novim. od iste vrste drveta i obradom. Obračun po m3 ugrađene građe. 200. Zamena dotrajalih i oštećenih rogova krovne konstrukcije.00 300. a. tavanice. Od suve četinarske građe po uzoru na demontirane elemente obraditi nove i ugraditi ih sa svim potrebnim vezama. Uraditi sve propisane tesarske veze i ojačanja od flah gvožđa. c. m2 m2 m2 12. Rožnjača. Grede detaljno pregledati izvaditi eksere. klamfi. Grede pregledati izvaditi eksere i očistiti. po izboru projektanta. kotvi. Izrada i montaža hrastove drvene dimnjačke kape. c.00 € 220 . tavanjače i drugo zaštititi od insekata.00 € € € € € € 2. U cenu ulaze i podupiranja i obezbeđenja. Obračun po m3 ugrađene građe. m3 m3 m3 m3 m3 m3 350. d. Premazati je tri puta sadolinom ili nekim sličnim sredstvom. Krovne konstrukcije. Zamena dotrajalih i oštećenih elemenata krovne konstrukcije.50 € 15. detaljima i uputstvu projektanta. m2 4. klamfi. detaljima i uputstvu projektanta. Drvo zaštititi potapanjem ili premazom više puta ksilolin kombijem. detaljima i uputstvu projektanta. Izvršiti pažljivu demontažu dotrajalih rogova. b. Obračun po komadu dimnjačke kape. Venčanica. Postavljanje demontirane krovne konstrukcije. m2 m2 20. Kapu uraditi po detaljima i uputstvu projektanta.00 € 18. b.00 € 30. zavrtnjeva. Kom. Krovnu konstrukciju postaviti po projektu. f. a. Zaštitni premaz drvenih elemenata krova. Uraditi ojačanja od flah gvožđa. Krovnu konstrukciju postaviti po projektu. m3 425. Klješta. Obračun po m2 horizontalne projekcije krova. hemijskim sredstvom. zavrtnjeva. Do 50%. b. zavrtnjeva.00 400.

e.50 € 2. Na 70 cm. Za gusto pokrivanje na 15 cm. Za krunsko pokrivanje na 25 cm. Letvisanje izvesti suvim. optimalne dužine.75 € 3. U cenu ulazi i pomoćna skela. 24/48 mm. niz krov i paralelno sa rogovima preko daščane oplate. m2 m2 m2 m2 m2 2.00 € 18. U cenu ulazi i pomoćna skela. Letvisanja 1. a. Letvisanje krova letvama 2x24/48 mm. pravim i kvalitetnim jelovim letvama. pravim i kvalitetnim letvama. a. na razmaku od 15 cm. Na 70 cm.00 € 6. optimalne dužine. Letvisanje izvesti suvim.5 cm. paralelno sa rogovima.75 3. Obračun po m2 mereno po kosini krova.50 2. b. Letvisanje izvesti suvim. Letvisanje izvršiti suvim. b. m2 m2 3. Za jednostruko pokrivanje na 23 cm. Letvisanje izvršiti suvim.50 2. optimalne dužine.00 € 16. pravim i kvalitetnim jelovim letvama. a. Nabavka i letvisanje plafona jelovim letvama preseka 24/48 mm. a.75 2. Za falcovani crep na 32 cm. Preseka 48/48+24/48 mm. m2 m2 4. Letvisanje izvesti suvim. od jelovih letvi preseka 24/48 cm. za stvaranje vazdušnog prostora ispod pokrivača. 48/76 mm. 6. b. Na 50 cm. na razmaku od 30 cm.50 2. m2 m2 4. 48/48 mm. optimalne dužine. a. a. optimalne dužine. Obračun po m2 letvisane površine. b. a.00 € € € € € Letvisanje krova letvama 48/48 mm. Na 30 cm.00 2. Obračun po m2 mereno po kosini krova. Obračun po m2 mereno po kosini krova. m2 m2 1.6. c. optimalne dužine. Nabavka i izrada plafonskog drvenog roštilja od jelovih letvi preseka 24/48 cm. Preseka 2x24/48 mm. Letvisanje krova letvama 24/48 mm. m2 m2 5. 48/48 mm. na razmaku od 50 cm za pokrivanje krova salonitom. d.00 € 7. na razmaku od 30 cm. pravim i kvalitetnim jelovim letvama. 48/76 mm. Preseka 48/48 mm. Obračun po m2 plafona.50 € € € € 10. b. pravim i kvalitetnim letvama. b. d. c. preko daščane oplate. pravim i kvalitetnim jelovim letvama. optimalne dužine. U cenu ulazi i pomoćna skela.50 3. Obračun po m2 mereno po kosini krova.50 € 6. Za mediteran na 33.25 € 12. Letvisanje izvesti suvim. Preseka 24/48 mm. Nabavka i izrada zidnog drvenog roštilja. Preseka 48/48 mm. 24/48 mm. b. 24/48 mm.00 € 221 . Na 15 cm. Na 100 cm. Preseka 24/48 mm. m2 m2 m2 m2 2. 24/48 mm. pravim i kvalitetnim letvama. za stvaranje vazdušnog prostora ispod pokrivača. Obračun po m2 plafona. Letvisanje krova letvama 24/48 mm. Preseka 24/48 mm. 24/48 mm.00 € 14. Letve postaviti na razmaku od 40 cm. Preseka 48/48 mm. na razmaku od 23 cm za jednostruko pokrivanje biber crepom.

m2 m2 m2 7. Uvala. Obračun po m2 letvisane površine. na razmaku od 30 cm. kao podloga za pokrivač od lima.00 € 11. a. kubeta. Preko polukružnih šablona nakovati letve 24/48 mm i obložiti trskom. prave i kvalitetne jelove daske. U cenu ulazi i pomoćna skela.50 € 22. m1 5.00 € 15. Obračun po m2 postavljene površine. optimalne dužine postaviti na dodir i zakovati. Oplata se prikiva preko remenata. Obračun po m1 konstrukcije.20. Daske debljine 24 mm od suve. Daske debljine 24 mm od suve.00 € 12.00 € 7. Daske debljine 24 mm od suve. Konstrukciju izraditi od drvenih nosača ankerovanih za zid i plafon. kao nosač termoizolacije i plafona. prave i kvalitetne jelove daske. Obračun po m2 postavljene površine. Daske debljine 24 mm od suve. prave i kvalitetne jelove daske. Obračun po m2 postavljene površine. Opšivanja 1. Preseka 48/48 mm.00 € 3. Obračun po m2 postavljene površine. m2 12.00 € 9. Venca. kao nosača termoizolacije i gips kartonskih ploča. Izrada konstrukcije holkela na sastavu plafona i zida. Nabavka i postavljanje daščane obloge konstrukcije badže. m2 m2 10. Kosog plafona. optimalne dužine postaviti na dodir i zakovati. 4. b. prave i kvalitetne jelove daske. Debljine 48 mm. optimalne dužine postaviti na dodir i zakovati. Daske debljine 24 mm od suve. Obloga se prikiva. b. Nabavka i postavljanje daščane obloge plafona. Nabavka i postavljanje daščane obloge.00 € 6. c. Debljine 30 mm. b. m2 m2 9. a. Letvisanje izvršiti suvim.00 € 222 . Debljine 24 mm. U cenu ulazi i pomoćna skela. m2 m2 2. optimalne dužine postaviti na dodir i zakovati. m2 15. Obračun po m2 plafona. skrojenih u vidu polukružnog šablona i postavljenih na rastojanju od 50 cm. b.00 € 8. odnosno oplate. a. pravim i kvalitetnim letvama. Plafona.00 € Nabavka i postavljanje daščane podloge preko uvala krovne konstrukcije. Nabavka i postavljanje daščane podloge preko krovne konstrukcije. optimalne dužine. prave i kvalitetne jelove daske. a. optimalne dužine postaviti na dodir i zakovati. Nabavka i postavljanje jelovih letvi preseka 24/48 cm sa donje strane rogova. Preseka 24/48 mm.50 € 10.

00 € 17. na 50 cm.00 € 7. za nošenje poda. Nabavka i postavljanje slepog poda između tavanjača od dasaka debljine 24 mm. b. od suve. po detalju. Nabavka i postavljanje jelovog brodskog poda debljine 22 mm. Postaviti suve. a.25 € Nabavka i postavljanje slepog poda od dasaka debljine 24 mm. Daske spojiti na pero i žljeb. Daske spojiti na dodir i zakovati. Preseka 48/76 mm. debljine 2. bez čvorova i suv brodski pod izraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Sokla ulazi u cenu poda. Debljine 24 mm. Sokla ulazi u cenu poda. Sučeljavanja gerovati i soklu pričvrstiti mesinganim holšrafovima sa tiplovima na razmaku do 80 cm. Debljine 24 mm. Daske spojiti na dodir i zakovati. sa slepim podom.50 € 15. c. Daske postaviti između tavanjača. Debljine 48 mm. prave i kvalitetne jelove daske optimalne dužine. a. Nabavka i ugradnja borovog brodskog poda. Preseka 48/76 mm. 3. Sučeljavanja gerovati i soklu pričvrstiti mesinganim holšrafovima sa tiplovima na razmaku do 80 cm. Hrastov pod. a. b. b. debljine 2. Jelov pod.2 cm. a.2 cm. debljine 2. Nabavka i postavljanje štafli 48/76 mm. bez čvorova i suv brodski pod izraditi po detaljima i uputstvu projektanta.00 € 19. Hrastov pod. a. a.00 € 30. Postaviti suve. preko podloge od perlita. Pored zidova postaviti hrastovu profilisanu soklu visine 8 cm. Daske spojiti na pero i žljeb. Debljine 48 mm. m2 m2 5. Prvoklasan.00 € 9. Postaviti suve. Pored zidova postaviti hrastovu profilisanu soklu visine 8 cm. Obračun po m2 poda. m2 m2 7. Sučeljavanja gerovati i soklu pričvrstiti mesinganim holšrafovima sa tiplovima na razmaku do 80 cm. Slepi pod postaviti od suvih jelovih dasaka debljine 24 mm. Borov pod.8.00 € 4. na razmaku od 50 cm.00 € 40. b. Jelov pod. Borov pod.00 € 15. Obračun po m2 površine poda. Debljine 24 mm. b. Debljine 48 mm. prave i kvalitetne jelove štafle. Prvoklasan. m2 m2 8.50 € 5. Daske spojiti na pero i žljeb i zakovati u slepi pod. Obračun po m2 površine poda. Prvoklasan. Nabavka i postavljanje jelovog brodskog poda debljine 22 mm. Obračun po m2 poda. Sokla ulazi u cenu poda. m2 m2 m2 25.00 € 50. prave i kvalitetne jelove daske. c. Daske spojiti na dodir i zakovati.50 € 45. m2 m2 22. Podovi 1.00 € 12. bez čvorova i suv brodski pod izraditi po detaljima i uputstvu projektanta. na 70 cm. m2 m2 m2 15. prave i kvalitetne jelove daske. na pero i žljeb.2 cm. m2 m2 10. Obračun po m2 površine poda. Borov pod. Nabavka i postavljanje dasaka debljine 24 mm preko tavanjača. b.00 € 223 . b. Obračun po m2 poda. optimalne dužine. Pored zidova postaviti hrastovu profilisanu soklu visine 8 cm. optimalne dužine. a. optimalne dužine. Obračun po m2 površine poda. debljine 22 mm.00 € 20. Hrastov pod.

Borov pod. b. a. a.50 € 3. po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom.50 € 17.00 € 5. Obračun po m2 površine oplate. Postaviti prvoklasne i suve lajsne. b. Zidova. po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom. Obračun po m1 lajsni. Jelove lajsne. po datim detaljima. bez čvorova i prave lajsne. debljine 24 mm. Hrastov pod. na dodir. Sučeljavanja gerovati. a. c. a sučeljavanja gerovati. m2 11.00 € 6. po tačno označenim merama. Izrada i postavljanje jelovog brodskog poda debljine 22 mm. Oplatu izraditi od jelove građe II klase.17.50 € Nabavka. b. Izrada i postavljanje jelovih lajsni na sastavima poda i zidova. Demontirati je pažljivo i bez potresa. Borove lajsne. a unutrašnju od neobrađenih. Obračun po m2 površine oplate. Temeljnih zidova. Demontirati je pažljivo i bez potresa. Demontirati je pažljivo i bez potresa. 3. Prvoklasan. Zidova.50 € 20. Temelja samca. m2 7. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm i gredica odgovarajućeg poprečnog preseka. Nabavka. bez čvorova i suv brodski pod izraditi po detaljima i uputstvu projektanta. m2 m2 m2 8.00 € 224 . Spoljnu oplatu raditi od obrađenih dasaka. a lajsne pričvrstiti mesinganim holšrafovima sa tiplovima na razmaku do 80 cm. jednostrana.50 € 7. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje potpornih zidova. a. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm i gredica odgovarajućeg poprečnog preseka. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm i gredica odgovarajućeg poprečnog preseka. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje potpornog zida.00 € 5. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje temelja. Jelov pod. Demontirati je pažljivo i bez potresa. Daske spojiti na dodir. Pored zidova postaviti suve. po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom. dvostrana. Nabavka.50 € 37. Temelja. Obračun po m2 poda. Nabavka. Obračun po m2 površine oplate. m1 m1 m1 2. Hrastove lajsne.00 € 9.00 € 11. c. c. b. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje temeljnih zidova.00 € 9. m2 m2 m2 12. Oplate 1. Obračun po m2 površine oplate. m2 m2 5. Lajsne pričvrsti mesinganim holšrafovima sa tiplovima na razmaku od 80 cm.

Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm. Nadprozornika. po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom. b. po m1. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm sa podupiračima. Preseka 30x30 cm. a. a. Obračun po m2 površine oplate. c. Za balkonsku ploču. Demontirati je pažljivo i bez potresa. ploču sa vidnim podvlakama. Demontirati je pažljivo i bez potresa.00 € 6. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje nadprozornika. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje nadprozornika i nadvratnika preseka 25x25 cm. m2 m2 m2 m2 7. c. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm sa podupiračima. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm i gredica odgovarajućeg poprečnog preseka.00 6. b. Uraditi je po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm ili 48 mm. po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom. na licu mesta. po m1. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje armirano betonske ploče. Obračun po m2 površine oplate. m1 m1 5. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje podvlaka. Nabavka.00 € 7. sa podupiračima. Nabavka. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje serklaža. d. Nabavka. Obračun po m2 površine oplate. Po m2. Demontirati je pažljivo i bez potresa. Preseka 25x25 cm. U cenu ulaze i podupirači.00 € 12. m2 m2 6. b. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm i fetni sa podupiračima.00 € 2. Nabavka. Po m2. Obračun po m1 oplate. U cenu ulaze i podupirači. Oplatu izraditi od fetni sa podupiračima. po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom. ploču.50 € 15.8. Za A. Nabavka. b.00 8. c. po m1. Visine do 25 cm.B. Preseka 25x25 cm. m2 7. a. m1 m1 m2 11.B. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje stubova preseka 25x25 cm. U cenu ulaze i podupirači. Obračun po m1 oplate.00 € 17.00 € 11. po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom. po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom.50 € 13. Nabavka. koji ulaze u cenu oplate.00 € 18.00 € € € € 225 .50 10. Za montu.50 € 10. Demontirati je pažljivo i bez potresa. a. Preseka 30x30 cm. Obračun po m2 tavanice. m2 m1 6. postavljanje i demontaža oplate za betoniranje tavanica sa montažnim gredicama i puniocima. Obračun po m2 tavanice. Nabavka. Demontirati je pažljivo i bez potresa. b. Nadvratnika. Za A. m2 2. Demontirati je pažljivo i bez potresa. Demontirati je pažljivo i bez potresa.50 € 19.

postavljanje i demontaža oplate za izradu luka širine do 25 cm. Obračun po m1 venca.00 € 37. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje stepenika. Demontirati je pažljivo i bez potresa. Po m2. Za plitki svod. Obračun po m2 površine oplate.50 10. c. Za krstati svod. Obračun po m1 luka. Za obrazni nosač. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm i fetni sa podupiračima. Za podest. postavljanje i demontaža oplate za izradu svoda. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm ili 48 mm sa svim podupiračima. c. po tačno označenim profilima i merama. a. a. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm. Za stepenište i podest.00 11. b. Nabavka. Preko 50 cm.00 € 226 . Demontirati je pažljivo i bez potresa. d.00 € 30.24.00 11. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje stepeništa i podesta. Za kolenastu ploču. b. Izrada.00 € € € € € 29. Za kosu ploču. Demontirati je pažljivo i bez potresa. Remenate i oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm i fetni sa podupiračima. Do 50 cm.00 12. po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje profilisanog venca ortogonalne projekcije do 25 cm. m1 m1 m1 12. Do 25 cm. po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom. po tačno označenim merama. Nabavka. U cenu ulaze i podupirači. m2 m2 m2 m2 m2 15. a. b. U cenu ulaze i podupirači. m1 2. a. Nabavka. Širine do 25 cm. Remenate i oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm i 48 mm i fetni sa podupiračima. po tačno označenim merama. c.50 € 30. Demontirati je pažljivo i bez potresa. Izrada.50 € 20.00 € 36.00 € 33. Premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom. Širine do 50 cm. Demontirati je pažljivo i bez potresa.50 € 22. e. m1 m1 m2 10. Obračun po m1 stepenika.00 € 30.00 € 15. a. U cenu ulaze i podupirači. Obračun po m2 površine svoda. m2 m2 m2 28. Za svod. b.

0 m. Dimenzija 3. demontira i ponovo montira. Pokriti je daskama debljine 2" i ter papirom. materijala i radnika. Obračun po komadu kapije. Demontirati je pažljivo i bez potresa. Ograda se koristiti za sve vreme trajanja radova. Međuspratne konstrukcije. koji se pričvršćuje drvenim letvama. Kapiju i stubove obojiti. Dimenzija 1. Montaža i demontaža zaštitne ograde od drvenih stubova i daščane oplate. a. Konstrukciju za podupiranje izraditi od gredica i podupirača. Obračun po m2 tavanice. m2 2. Tavanske konstrukcije. Podupiranje zidova radi probijanja otvora. komplet. b.0x2. m2 m2 m2 6.00 € 4. Krovne konstrukcije. izraditi kapiju sa dva krila i okovati kovačkim šarkama.25 € 3. Obračun po m2 ograde.00 € Izrada zaštitne nadstrešnice.00 € 5.00 € 4.0 m. m1 12. Obračun po m2 nadstrešnice. Kom.00 € 5.00 € Podupiranje krovne konstrukcije. Postaviti rezu i katanac. 75. Postaviti stubove. Obračun po m1.00 € 227 . m2 6. Nadstrešnicu uraditi od drvene građe ili čeličnih cevi za skelu. Podupiranja 1.00 € 55. Kom.0x2. postavljanje i demontaža oplate za betoniranje tavanica sa gotovim gredicama i puniocima. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća se jedanput bez obzira da li se u toku radova. Baraku pokriti daskama i ter papirom ili salonitom. Nabavka. Nabavka.10.50 m.0x2. 10. U cenu ulazi i bojenje ograde. 25. a. c. Izrada i montaža tesarske kapije dimenzija 3. m2 2. m2 5. Krovna konstrukcija se podupire radi intervencije na zidovima ispod nje. Postaviti kapije i table sa upozorenjem za prolaznike. Nadstrešnica postaviti na visini od 2. Ostali tesarski radovi 1.0 m. b. Baraku izvesti od montažnih elemenata ili dasaka debljine 1" sa drvenom konstrukcijom. Oplatu izraditi od fetni sa svim podupiračima. Na svakih 2 m postaviti stubove visine 2 m. Montaža i demontaža priručne barake za smeštaj alata. postavljanje i demontaža podupirača za podupiranje zidova i međuspratne konstrukcije radi probijanja novih otvora. Obračun po m2 površine.50 € 11. Oplatu izraditi od gredica i podupirača. Obračun po m2 barake.

Demontirati postojeće zatege i na njihovo mesto postaviti nove hrastove zatege prečnika 25 cm. sa šarkama. Obračun po komadu stepenica. m2 30. Zatege pričvrstiti kotvama za zid i preko ispuštenih ankera Ø25 mm koji ulazi u gredu.4 cm. Vezu izvesti prema detaljima i uputstvu projektanta. Izrada stanarskih ostava.00 € 11. Izrada novog podijuma sa četiri stepenika. Obračun po m2 podijuma. m2 3.00 € 9.00 € 12. Stepenice pričvrstiti za pod tavana i sklopiti na tavan. da se tavanski otvor može nesmetano zatvarati. m2 12. Obračun po m3 građe. Korube izraditi od dasaka debljine 24 mm ili 48 mm ili postaviti specijalna cevi od plastičnog materijala. Obračun po m2 obrađene površine. 100. m1 5. Postavljanje zatega od hrastove građe.00 € 7. tavanjače i drugo zaštititi od požara i insekata specijalnim impregnirajućim sredstvima.6. Podpatosnice podijuma izvesti od falcovanih dasaka na pero i žljeb. Obračun po m2 urađenih zidova. Drvene elemente konstrukcije krova. Podijum izraditi sa potkonstrukcijom od drvenih greda jelove građe. Montaža i demontaža koruba za izbacivanje šuta. Kom. Obračun po m2 prskane površine. debljine 2. visine po 25 cm. hemijskim sredstvom.00 € 8. tavanjače i drugo zaštititi od insekata. dimenzija 8x10 cm. Drvene elemente konstrukcije krova. m3 800. Nabavka i montaža drvenih sklopivih stepenica za tavan objekta. gljivica i truljenja sa dva do tri premaza. m2 4. Konstrukciju stanarskih ostava uraditi od jelovih štafli 5x8 cm sa ispunom od letvi preseka 24/48 mm. Podijum izvesti u svemu prema projektu i detaljima. Zaštitno prskanje drvenih elemenata protiv požara i insekata. tavanice.50 € 228 . rezom za katanac i katancem. tavanice. Na svaku postaviti vrata dimenzije 80x200 cm. Obračun po m1 koruba. Zaštitni premaz drvenih elemenata. izrađenih od letvi.00 € 10. algi. po izboru projektanta.

2. 3. POKRIVAČKI RADOVI 1. Demontaže Pokrivanja Prepokrivanja Ostali pokrivački radovi 231 233 236 239 229 .8. 4.

.

Skidanje hidro izolacije krova. b. Skidanje grbina i slemena od slemenjaka.75 € 15. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. m1 m1 m1 1. Od ćeramide. Daske pažljivo skinuti. a. Obračun po m2 kose površine. Od lima. Demontaže 1.1.50 € 1. m2 1. Šut prikupiti. Skidanje krovnog pokrivača od eternit ploča. b. Od salonit ploča. Skidanje daščane podloge sa krovne konstrukcije. b. c. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.50 € 4. Skinuti ćeramidu na bezbedan način.00 € 1. izneti. Od salonita. izneti. Od biber crepa. Obračun po m2 letvisane površine.00 € 9. Obračun po m2 kose površine. m2 0. Šut prikupiti. a. Skinuti eternit ploče na bezbedan način. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. Šut prikupiti.25 € 2. Od ćeramide.00 € 14. Obračun po m2 kose površine. Od falcovanog crepa. b. Obračun po m1 grbina i slemena. Hidro izolacije. Skidanje krovnih letvi. Od ćeramide. izneti. Od mediteran crep. a. c. izneti.00 € 6. m2 m2 1. izneti. a. izneti. Obračun po m2 izolacije. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 m2 2. c. Skinuti izolaciju na bezbedan način. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 m2 m2 2.00 € 1. Od eternit ploča. Šut prikupiti. Šut prikupiti.50 € 231 . Grbine i slemena skinuti sa krova na bezbedan način. m2 m2 m2 1.75 € 1. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Skinuti crep na bezbedan način.75 € Skidanje krovnog pokrivača od ćeramide.00 € 2. Skinute letve utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. 4. izneti. Obračun po m2 kose površine.00 € 12.50 € 2. Od slemenjaka. a. Skidanje krovnog pokrivača od biber crepa. Šut prikupiti. Termo izolacije. sa podlogom.

a. Od eternit ploča. spustiti. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. izneti. Kamene ploče pažljivo demontirati. Od kamenih ploča. Šindru pažljivo demontirati. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. spustiti. Demontaža krovnog pokrivača od lima. Od salonita. a. Šut prikupiti. Od ćeramide. spustiti. Od ćeramide. izneti. Pre demontaže izvršiti obeležavanje šindre i izraditi plan postojećeg stanja. Obračun po m2 kose površine.00 € 2. dvostruko pokrivanje. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. sa podlogom. Demontaža krovnog pokrivača od kamenih ploča. Od salonit ploča 105x122 cm.00 € 29. Demontaža krovnog pokrivača od eternit ploča. d.50 € 2. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b.00 3. b. c.00 € 5. Ćeramidu pažljivo demontirati. Šut prikupiti. Od ćeramide. spustiti. b. izneti.50 € 26.50 € € € € € 21. Od salonit ploča. Od biber crepa. Demontaža grbina i slemena od ćeramide. spustiti. m1 m1 m1 3. prosto pokrivanje. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od falcovanog crepa. Obračun po m2 kose površine. Demontaža krovnog pokrivača od biber crepa. a. Demontaža krovnog pokrivača od šindre. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 28. e. a. m2 m2 5. izneti. Obračun po m1 slemena i grbina. c. Ćeramidu pažljivo demontirati. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. m2 m2 4. m2 m2 m2 m2 m2 2. Obračun po m2 kose površine. m2 17. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 10. Crep pažljivo demontirati. b.50 € 232 . Obračun po m2 kose površine. m2 3. jednostruko pokrivanje. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti.16. Od mediteran crepa. spustiti. Lim pažljivo demontirati. Od slemenjaka.50 2. Demontaža krovnog pokrivača od ćeramide. Šut prikupiti. Eternit ploče pažljivo demontirati. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od šindre. Obračun po m2 kose površine.00 € 23. spustiti. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km.00 € 2. Obračun po m2 kose površine. Šut prikupiti.00 2. c. Od biber crepa.50 € 1. a.50 € 32. izneti. izneti. m2 m2 m2 3.50 2. b. Od biber crepa.

neoštećen i kvalitetan. Demontaža krovnih letvi. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.33. Crep mora biti ravan. neoštećen i kvalitetan. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. Obračun po m2 postavljene površine.00 € Nabavka i gusto postavljanje ravnog biber crepa. Demontaža daščane podloge sa krovne konstrukcije. očistiti.50 € 2. neoštećen i kvalitetan. Šut prikupiti. Nabavka i postavljanje falcovanog crepa. Ispod dodirnih spojnica gornja dva crepa. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od slemenjaka u produžnom malteru. Podloga od talpi. 15. Obračun po m2 postavljene površine. m2 20. m2 1. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 34. Obračun po m2 postavljene površine.50 € 233 . izneti. izneti. m2 2. Crep mora biti ravan. Nabavka i dvostruko (krunsko) postavljanje ravnog biber crepa. U prvom i poslednjem redu postaviti po dva reda crepa. Obračun po m2 kose površine. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od slemenjaka u produžnom malteru. Pokrivanja 1. Daščanu podlogu pažljivo demontirati. U prvom i poslednjem redu postaviti po dva reda crepa. Obračun po m2 postavljene površine. b. Crep mora biti ravan.00 € 5. Letve pažljivo demontirati. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. U prvom i poslednjem redu postaviti po dva reda crepa. Crep mora biti ravan. Obračun po m2 postavljene površine. m2 20. neoštećen i kvalitetan. Nabavka i jednostruko (prosto) postavljanje ravnog biber crepa. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. neoštećen i kvalitetan. Obračun po m2 kose površine. koje ne naležu na donji crep celom svojom vidnom dužinom postaviti trake od cinčanog lima veličine 5x34 cm.00 € 3. očistiti.00 € 4.50 € 2. Crep mora biti ravan. m2 13. m2 m2 1. a. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. Nabavka i postavljanje mediteran crepa. m2 13. Podloga od dasaka.

0 m. Donju površinu štafni premazati bitulitom neposredno pre zakucavanja.00 € 9. početni i svaki treći red ćeramide ankerovati hafterima od pocinkovanog lima. m2 32. Obračun po m2 površine krova. početni i svaki treći red ćeramide ankerovati hafterima od pocinkovanog lima. Ćeramidu pažljivo postaviti u produžnom malteru. Ćeramide pažljivo uglaviti jednu preko druge u kanal salonita. Ćeramide gornjeg reda postaviti preko sloja gustog produžnog maltera. Ćeramidu pažljivo postaviti u produžnom malteru. Nabavka i postavljanje ćeramide usuvo. slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. preko daščane podloge i ter papira. početni i svaki treći red ćeramide ankerovati za štafne hafterima od pocinkovanog lima.00 € 12. Prostor između donjih ćeramida mora ostati čist radi strujanja vazduha i privremenog oticanja vode u slučaju oštećenja krovnog pokrivača. Nabavka i postavljanje ćeramide sa štafnama i rabicom a preko daščane podloge i hidroizolacije.6. Ćeramide pažljivo uglaviti jednu preko druge u produžnom malteru. U cenu ulaze i postavljanje štafni. Nabavka i postavljanje usuvo stare ćeramide. Preko podloge. U cenu ulaze i postavljanje štafni. Horizontalni. Ćeramidu pažljivo postaviti usuvo. Nabavka i postavljanje ćeramide preko betonskog krova.00 € 7. Obračun po m2 površine krova. početni i svaki treći red ćeramide ankerovati za štafne hafterima od pocinkovanog lima. Donju površinu štafni premazati vrućim bitumenom neposredno pre zakucavanja. Paralelno sa rogovima prikovati impregnirane štafne.50 € 8. prema detalju. rabica. Obračun po m2 površine krova. početni i svaki treći red ćeramide ankerovati hafterima od pocinkovanog lima. Gornji red postaviti preko sloja gustog maltera. Obračun po m2 površine krova. Horizontalni. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. m2 40. m2 42. Prostor između donjih površina ćeramida i dna kanala salonita mora ostati čist radi strujanja vazduha i privremenog oticanja vode u slučaju oštećenja krovnog pokrivača. Ćeramide gornjeg reda postaviti preko sloja gustog produžnog maltera.50 € 11. na osovinskom razmaku od 1. Obračun po m2 površine krova. m2 35. m2 37. ručno izrađene.00 € 10. Nabavka i postavljanje stare ćeramide u malteru. Horizontalni. Obračun po m2 površine krova. m2 40. Obračun po m2 površine krova. Gornji red postaviti preko sloja gustog maltera. Horizontalni. Ćeramida postaviti preko postavljene podloge od salonita. slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. ručno izrađene. Paralelno sa strehama postaviti horizontalne trake od rabic pletiva širine 20 cm. Nabavka i postavljanje ćeramide sa štafnama postavljene daščane podloge i hidroizolacije. prikovati impregnirane štafne. preko daščane podloge ter papira. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. preko daščane podloge i ter papira. ručno izrađene. Nabavka i postavljanje stare ćeramide. Gornji red postaviti preko sloja gustog maltera. Ćeramidu pažljivo postaviti usuvo. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru.50 € 234 . Ćeramide pažljivo uglaviti jednu preko druge. Horizontalni. prema detalju. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. paralelno sa rogovima. m2 45. koji mora odgovarati ćeramidi.

Pokrivanje eternit pločama veličine 40x40 cm. Dijagonalno postavljene ploče na obe zasečene strane zakovati za podlogu pocinkovanim ekserima sa širokom glavom. Poklapače postaviti u produžnom malteru i sastave obraditi. Nabavka i postavljanje slemenjaka i grbina krova od poklapače. dimnjaka. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina. a donji vrh ploče prihvatiti limenom uzanom pocinkovanom podvezom. Boja eternit ploča po izboru projektanta. sa preklopima širine 15 cm. Obračun po m1 slemena i grbina. Po završenom postavljanu krovnog pokrivača isti premazati "Bakrilom" ili sličnim sredstvom. kalkana. sa preklopima širine 15 cm. Nabavka i postavljanje slemenjaka i grbina krova od ćeramide. m1 6. Nabavka i postavljanje slemena i grbina krovnog pokrivača od eternit ploča. slemena i grbina. m1 5. Drugi sloj ter papira lepiti vrućim bitumenom. Uglove određenih tabli saseći. Obračun po m2 postavljene površine. Obračun po m2 postavljene površine. m2 32. Ter papir postaviti u dva sloja.50 € 19.50 € 20. Nabavka i postavljanje talasastog salonita dimenzija 105x122 cm. m2 35. U cenu ulaze i postavljanje ter papira obrada slemena i grbina. Nabavka građe. prozora i slično) postaviti paralelno sa ivicama. Eternit postaviti po šemi za postavljanje eternita i uputstvu projektanta. izrada i postavljanje krovnog pokrivača od hrastove šindre.00 € 16. Građa za izradu šindre mora biti kvalitetna. preko daščane podloge. Nabavka i postavljanje slemena i grbina krovnog pokrivača od salonit ploča. dva do tri puta. detaljima i uputstvu projektanta. Nabavka i postavljanje krovnog pokrivača od kamenih ploča debljine 6-8 cm. Prvi sloj prikovati pocinkovanim ekserima sa širokom glavom. po detaljima i uputstvu projektanta.00 € 18. slemena. m2 10. Prvi sloj prikovati pocinkovanim ekserima sa širokom glavom. Obračun po m1 slemena i grbina. Obračun po m2 postavljene površine. Eternit ploče pored horizontalnih i vertikalnih ivica (strehe. a ploče u polju dijagonalno. m1 5. da formiraju borduru. m2 14.13. Ćeramidu postaviti u produžnom malteru i sastave obraditi.00 € 15. Drugi sloj ter papira lepiti vrućim bitumenom sa filernim i vlaknastim dodacima. debljine 4 mm. Pre postavljanja šindru impregnirati potapanjem ili mazanjem više puta ksilolin kombijem. debljine 6 mm. Table postaviti sa preklopom i pričvrstiti pocinkovanim zavrtnjima debljine 6 mm sa podmetačom i pocinkovanom pločicom.00 € 235 .00 € 17. m1 7. Obračun po m2 postavljene površine. preko daščane oplate. Obračun po m1 slemena i grbina. U cenu ulaze i postavljanje ter papira. Šindru izraditi i postaviti po projektu. da ne dođe do preklapanja više od tri debljine tabli.00 € 14. Kamene ploče postaviti i pričvrstiti pocinkovanim ekserima. Obračun po m1 slemena i grbina. Ter papir postaviti u dva sloja. suva i bez čvorova.

Crep pažljivo demontirati. detaljima i uputstvu projektanta. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 12. a. m2 25. Prestige elite. izvaditi eksere. šut prikupiti. Crep pažljivo demontirati. Crep postaviti sa dodatkom do 20% novog po uzoru na postojeći. utovariti i odvesti na gradsku deponiju.50 € 4.00 € 12. Master. Postojeću šindru detaljno pregledati. Classic. a. po izboru projektanta.00 25. Mediteran crepom. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od slemenjaka u produžnom malteru. h. Po završenom postavljanu krovnog pokrivača isti premazati "Bakrilom" dva do tri puta. Crep postaviti gusto sa dodatkom do 20% novog po uzoru na postojeći. Oštećen ili vitoperan crep odbaciti. Crep pažljivo demontirati.00 15. grbina. Obračun po m2 postavljene površine. Prestige standard. prosto pokrivanje. dvostruko (krunsko). Dotrajalu ili nedostajuću šindru zameniti istom od suvog i kvalitetnog drveta. Izvršiti zaštitu potapanjem ili mazanjem više puta ksilolin kombijem. f. Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od falcovanog crepa. Oštećen ili vitoperan crep odbaciti. Crep postaviti jednostruko (prosto) sa dodatkom do 20% novog po uzoru na postojeći. U prvom i poslednjem redu postaviti po dva reda crepa. 10. očistiti i pripremiti za postavljanje. Pokrivač postaviti po projektu. Tegolu postaviti po uputstvu proizvođač i projektanta. Obračun po m2 postavljene površine. m2 m2 9. Traditional. Ispod dodirnih spojnica gornja dva reda crepa. Obračun po m2 pokrivene površine. Nabavka i postavljanje krovne bitumenske šindre.00 € € € € € € € € 3. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. utovariti i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 postavljene površine.00 31. Falcovanim crepom. Biber crepom. Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od biber crepa. šut prikupiti.00 € 236 . očistiti i izvršiti plombiranje slabih delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" i strugotinom od istog drveta.00 15.50 13. c. šut prikupiti. b. očistiti i pripremiti za postavljanje. m2 2.00 29. g. Prestige traditional. d. slemena i slično. U cenu ulaze i pokrivanje uvala. b. Oštećen ili vitoperan crep odbaciti. tipa Standard. Postavljanje krovnog pokrivača od postojeće šindre.00 € Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od biber crepa. utovariti i odvesti na gradsku deponiju. koja se obračunava posebno.00 € 9.00 € 22. nerđajućim ekserima sa širokom glavom ili nerđajućim spojkama. koje ne naležu na donji crep celom svojom vidnom dužinom postaviti trake od cinčanog lima veličine 5x34 cm. Standard. gusto pokrivanje.21. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. bez čvorova. Biber crepom. b. očistiti i pripremiti za postavljanje. Prepokrivanja 1. m2 m2 11. a.00 25. "Tegola canadese". Prestige kompakt. Šindru pričvrstiti za daščanu podlogu. Obračun po m2 postavljene površine. e. U prvom i poslednjem redu postaviti po dva reda crepa. gusto.

Ćeramide gornjeg reda postaviti preko sloja gustog produžnog maltera.50 € 7. Obračun po m2 površine krova. slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. Ćeramidu pažljivo postaviti u produžnom malteru. preko štafni. Ćeramidu postaviti sa dodatkom do 20% nove ili stare po uzoru na postojeću. prikovati impregnirane štafne. očistiti i pripremiti za postavljanje. Paralelno sa strehama postaviti horizontalne trake od rabic pletiva širine 20 cm. m2 17. prema detalju. Ćeramidu pažljivo demontirati. preko betonske konstrukcije krova. Ćeramidu pažljivo demontirati. Oštećene ili vitoperne ćeramide odbaciti. Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od ćeramide. šut prikupiti. Oštećene ili vitoperne ćeramide odbaciti. Obračun po m2 površine krova. Horizontalni. očistiti i pripremiti za postavljanje. početni i svaki treći red ćeramide ankerovati za štafne hafterima od pocinkovanog lima. Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od ćeramide. utovariti i odvesti na gradsku deponiju. u produžnom malteru. Obračun po m2 površine krova. m2 17. preko daščane podloge i ter papira. Ćeramidu pažljivo demontirati. Obračun po m2 površine krova. preko betonske ploče. Horizontalni. rabica.00 € 237 . preko daščane podloge i ter papira. utovariti i odvesti na gradsku deponiju. šut prikupiti. m2 22. Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od ćeramide. početni i svaki treći red ćeramide ankerovati hafterima od pocinkovanog lima.50 € 9. U cenu ulaze i postavljanje štafni. na osovinskom razmaku od 1. očistiti i pripremiti za postavljanje. Paralelno sa rogovima prikovati impregnirane štafne. šut prikupiti. preko daščane podloge i ter papira. šut prikupiti. m2 15. preko štafni i rabica. Gornji red postaviti preko sloja gustog maltera. utovariti i odvesti na gradsku deponiju. Ćeramidu postaviti sa dodatkom do 20% nove ili stare po uzoru na postojeću. rabica. Donju površinu štafni premazati vrućim bitumenom neposredno pre zakucavanja.0 m. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od ćeramide. Gornji red postaviti preko sloja gustog maltera.50 € 10. Oštećene ili vitoperne ćeramide odbaciti. Oštećene ili vitoperne ćeramide odbaciti. Preko podloge. paralelno sa rogovima. Ćeramidu postaviti sa dodatkom do 20% nove ili stare po uzoru na postojeću. Ćeramidu postaviti sa dodatkom do 20% nove ili stare po uzoru na postojeću. Donju površinu štafni premazati bitulitom neposredno pre zakucavanja. Prostor između donjih ćeramida mora ostati čist radi strujanja vazduha i privremenog oticanja vode u slučaju oštećenja krovnog pokrivača. slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. Horizontalni. Gornji red postaviti preko sloja gustog maltera. Ćeramidu pažljivo demontirati. Oštećene ili vitoperne ćeramide odbaciti. očistiti i pripremiti za postavljanje. utovariti i odvesti na gradsku deponiju. utovariti i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulaze i postavljanje štafni. m2 20. prema detalju.6. Ćeramide pažljivo uglaviti jednu preko druge. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. preko daščane podloge i ter papira. početni i svaki treći red ćeramide ankerovati hafterima od pocinkovanog lima. šut prikupiti. Ćeramidu pažljivo demontirati. Obračun po m2 površine krova. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. u malteru.00 € 8. Ćeramidu postaviti sa dodatkom do 20% nove ili stare po uzoru na postojeću. Ćeramidu pažljivo postaviti usuvo. očistiti i pripremiti za postavljanje. početni i svaki treći red ćeramide ankerovati za štafne hafterima od pocinkovanog lima. Horizontalni. Ćeramide pažljivo uglaviti jednu preko druge u produžnom malteru. Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od ćeramide.

Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od šindre. izneti. po detaljima i uputstvu projektanta. izneti. sa dodatkom nove do 25%. Podlogu od ter papir postaviti u dva sloja. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina. Nabaviti nove kamene ploče po uzoru na postojeće. Pre demontaže izvršiti obeležavanje šindre sa izradom plana postojećeg stanja. pregledati i plombirati oštećene delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" i strugotinom od iste vrste drveta. Obračun po m2 postavljene površine.00 € 12.11. detaljima i uputstvu projektanta. šut prikupiti. Demontaža i ponovno postavljanje grbina i slemena krova. Demontaža i ponovno postavljanje grbina i slemena krova od ćeramide. očistiti i pripremiti za postavljanje. Demontaža i ponovno pokrivanje krova kamenim pločama. sa dodatkom novog salonita do 25%. šut prikupiti. Oštećene ili vitoperne ćeramide odbaciti. Prvi sloj prikovati pocinkovanim ekserima sa širokom glavom. Obračun po m1 grbine i slemena.00 € 238 .50 € 13. Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od šindre. Salonit pažljivo demontirati. Po završenom postavljanu krovnog pokrivača premazati sa "Bakrilom" dva do tri puta.50 € 15. sa preklopima širine 15 cm. Drugi sloj ter papira lepiti vrućim bitumenom. Šindru pažljivo spustiti. Šindru pregledati i plombirati oštećene delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" i strugotinom od iste vrste drveta. m2 35. Šut prikupiti. očistiti i oštećene odbaciti. Izvršiti zaštitu potapanjem ili mazanjem više puta ksilolin kombijem.00 € 16. utovariti i odvesti na gradsku deponiju. očistiti. Šut prikupiti. Obračun po m2 postavljene površine. Slemenjake pažljivo postaviti u gustom produžnom malteru. Oštećene ili vitoperne slemenjake odbaciti. Ćeramidu pažljivo postaviti u gustom produžnom malteru. m1 5. sa dodatkom novih ploča do 25 %. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Demontaža i ponovno pokrivanje krovnog pokrivača od salonit ploča 105x122 cm. utovariti i odvesti na gradsku deponiju. m2 17. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. kako bi se postavile na ista mesta. Pre demontaže sve table salonita obeležiti. izvaditi eksere. Obračun po m1 grbine i slemena. U cenu ulaze i postavljanje ter papira i obrada slemena i grbina. Table postaviti sa preklopom i pričvrstiti pocinkovanim zavrtnjima debljine 6 mm sa podmetačom i pocinkovanom pločicom. Po završenom postavljanu krovnog pokrivača premazati sa "Bakrilom" dva do tri puta. očistiti i pripremiti za postavljanje. sa poklapačama. Pokrivač izvesti po projektu. Kamene ploče pažljivo demontirati. Ćeramidu pažljivo demontirati. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Pokrivač izvesti po projektu. Šindru koja je dotrajala ili nedostaje zameniti istom od suvog i kvalitetnog drveta. izvaditi eksere. m2 10. Obračun po m2 postavljene površine. Slemenjake pažljivo demontirati. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Izvršiti zaštitu potapanjem ili mazanjem više puta ksilolin kombijem. Obračun po m2 postavljene površine. detaljima i uputstvu projektanta. Kamene ploče postaviti i pričvrstiti pocinkovanim ekserima.00 € 14. Ćeramidu postaviti sa dodatkom do 20% nove ili stare po uzoru na postojeću. m1 5. Šindru pažljivo spustiti. m2 42. bez čvorova. Pre demontaže izvršiti obeležavanje šindre sa izradom plana postojećeg stanja. Slemenjake postaviti sa dodatkom do 20% novih ili starih po uzoru na postojeće. a oštećeni odbaciti.

Polomljenu ćeramidu i šut odvesti na gradsku deponiju. Pokrivanje ogradnih zidova ćeramidom u jednom redu. Biber crep postaviti u produžnom malteru razmere 1:2:6.4. Zamena polomljenog biber crepa. 2.75 € 1. Ćeramidu postaviti u produžnom malteru i sastave obraditi. m1 m1 7. b. Biber crep postaviti u produžnom malteru razmere 1:2:6. Biber crep. Polomljene slemenjake i šut odvesti na gradsku deponiju. Slemenjake postaviti u produžnom malteru i sastave obraditi.00 € 7. Obračun po komadu ćeramide.50 € 12. Ćeramidu postaviti u produžnom malteru razmere 1:2:6. b. Obračun po komadu ćeramide. U jednom redu. a. oštećene ili polomljene slemenjake pažljivo demontirati. Kom.10 € 1. Mediteran crep. Biber crepom dvostruko. Obračun po m1 ogradnog zida. c. m1 m1 5. Obračun po m1 ogradnog zida. Ostali pokrivački radovi 1.50 € 239 .50 € Pokrivanje ogradnih zidova biber crepom jednostruko. 1. a. Obračun po m1 ogradnog zida. Pregledati krov. Kom. 2. U dva reda.00 € 5 Pokrivanje ogradnih zidova falcovanim jednostruko. Zamena polomljene ćeramide na slemenima i grbinama. Kom. Kom.50 € 11. Kom. oštećen ili polomljen crep pažljivo demontirati i postaviti novi. očistiti ležišta i postaviti nove po uzoru na postojeće.50 € 12. oštećenu ili polomljenu ćeramidu pažljivo demontirati i postaviti novu. a. Zamena polomljenih poklapača na slemenima i grbinama. oštećene ili polomljene ćeramide pažljivo demontirati. Pregledati slemena i grbine. m1 m1 5. očistiti ležišta od maltera za novu ugradnju. 3. b. Pregledati krov. Polomljenu ćeramidu odvesti na gradsku deponiju. Obračun po komadu slemenjaka.10 € 10. Biber crepom jednostruko. Kom. po uzoru na postojeći. Falcovani crep. Novopostavljena ćeramida mora biti po uzoru na postojeću. Obračun po komadu crepa. 0. Falcovanim crepom u dva reda. Polomljeni crep odvesti na gradsku deponiju.00 € 6. a b Falcovanim crepom u jednom redu. Zamena polomljenih ćeramida.50 € 7. Pregledati slemena i grbine. Novopostavljena ćeramida mora biti po uzoru na postojeću.

Postojeće grbine i slemena očistiti od ispucalog maltera. m2 2. m1 2. Čišćenje krova pokrivenog ćeramidom. Zamazivanje grbina i slemena od poklapača. izneti. m1 2.50 € 14. Obračun po m2 površine krova. Šut prikupiti. Postojeće rastinje ukloniti i očistiti ćeramide.50 € 240 .50 € 15. Spraviti slabiji produžni malter i obraditi grbine i slemena. Spraviti slabiji produžni malter i obraditi grbine i slemena. Postojeće grbine i slemena očistiti od ispucalog maltera.13. Pažljivo očistiti krovne uvale. Obračun po m1 grbine i slemena. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Paziti da se ne oštete redovi ćeramida. Zamazivanje grbina i slemena od ćeramide. Obračun po m1 grbine i slemena.

IZOLATERSKI RADOVI 1. 21. 17. 7. 12. 2. 6. 18. 11. 16. 15. 9. Temelji Temeljni i podrumski zidovi Kapilarna vlaga Podloge Mokri čvorovi Terase Ravni krovovi Krovovi Potkrovlja Zidovi Plafoni Akustika Podovi Fasade Dimnjaci Ventilacioni kanali Cevna mreža Cevovodi i rezervoari Klima kanali Hladne ostave Ostali izolaterski radovi 243 246 252 254 260 264 268 273 276 279 284 285 286 291 294 295 296 297 301 303 304 241 . 10. 8.9. 5. 13. 20. 3. 19. 14. 4.

.

Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . zalepljen za podlogu . zalepljen za podlogu . sa preklopom 15 cm. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .vruć premaz bitumenom "MTH" . na temperaturi višoj od 10 stepeni.vruć premaz bitumenom "MTH" . Dva Kondora 3 sa tri sloja Bitumena.Kondorfleks V3. C. Obračun po m2 obrađene površine.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. 1.Kondor 3. m2 2.vruć premaz bitumenom "MTH" .Kondor 3.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.00 € m2 13.00 € m2 10. Temelji 1.vruć premaz bitumenom "MTH" . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem.hladan premaz bitulitom "A" .Kondor 3. D.1. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm.hladan premaz bitulitom "A" . Obračun po m2 obrađene površine. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. Kondor 3 sa dva sloja Bitumena. B. zalepljen za podlogu . A. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. na temperaturi višoj od 10 stepeni. Dva Kondora 3 sa dva sloja Bitumena.vruć premaz bitumenom "MTH" . Podloga mora biti suva i dobro očišćena. Obračun po m2 izolacije.Kondor 3.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. m2 8.vruć premaz bitumenom "MTH" . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. .hladan premaz bitulitom "A" .00 € 3.00 € m2 11. Podloga mora biti suva i dobro očišćena. Nanošenje hladnog premaza bitulita "A" preko temelja. Bitumensku traku zalepiti odmah. na temperaturi višoj od 10 stepeni.00 € 243 . zalepljen za podlogu .hladan premaz bitulitom "A" .00 € Nanošenje sloja bitumena "MBH" sa premazom bitulita. Kondorfleks V3 sa dva sloja Bitumena. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Izrada hidroizolacije temelja.Kondor 3. m2 2. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C.

smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.Kondorfleks V3.Kondor 3.Kondor 4. Kondor 3 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. zalepljen za podlogu . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.00 € 244 . zalepljen za podlogu .Kondorfleks V3. m2 15.vruć premaz bitumenom "MTH" .hladan premaz bitulitom "A" . Dva Kondorfleksa V3 sa dva sloja Bitumena.vruć premaz bitumenom "MTH" . zalepljen za podlogu . m2 15. Obračun po m2 izolacije. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.vruć premaz bitumenom "MTH" .Kondorfleks V3. Dva Kondorfleksa V3 sa tri sloja Bitumena. m2 14. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Kondor 4 i Gralbit sa dva sloja Bitumena.Kondorfleks V3.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .00 € F.hladan premaz bitulitom "A" .00 € H.E.vruć premaz bitumenom "MTH" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .vruć premaz bitumenom "MTH" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . m2 17.Gralbit I-1/10. zalepljen za podlogu .vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .hladan premaz bitulitom "A" .Gralbit I-1/10. m2 17. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Kondorfleks V3 i Gralbit sa tri sloja Bitumena.00 € G.Gralbit I-1/10.hladan premaz bitulitom "A" .00 € J. zalepljen za podlogu .vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. zalepljen za podlogu .Gralbit I-1/10.vruć premaz bitumenom "MTH" .Kondorfleks V3. Kondor 4 i Gralbit sa tri sloja Bitumena.vruć premaz bitumenom "MTH" . .vruć premaz bitumenom "MTH" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.Kondor 4.vruć premaz bitumenom "MTH" .vruć premaz bitumenom "MTH" . m2 16.vruć premaz bitumenom "MTH" . Obračun po m2 izolacije.00 € I. . .hladan premaz bitulitom "A" .hladan premaz bitulitom "A" .vruć premaz bitumenom "MTH" . .

m2 13. sa preklopima 10 cm.hladan premaz bitulitom "A" . varen za podlogu .00 € L.Kondor 4.hladan premaz bitulitom "A" . stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm.vruć premaz bitumenom "MTH" . Obračun po m2 izolacije.Kondorfleks V4. m2 9.00 € 15.Kondor 4.vruć premaz bitumenom "MTH" . zalepljen za podlogu . m2 16. Varena dva sloja Kondora 4. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . A. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. A. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. m2 18. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. varen za podlogu .vruć premaz bitumenom "MTH" .Kondorfleks V4. sa preklopima 10 cm. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .Kondorfleks V4. Kondorfleks V4 i Gralbit sa dva sloja Bitumena. zalepljen za podlogu . posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. . Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom.hladan premaz bitulitom "A" .00 € 18. na temperaturi višoj od 10 stepeni. na temperaturi višoj od 10 stepeni. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. Izrada hidroizolacije temelja.00 € B.00 € C. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm.hladan premaz bitulitom "A" . Traku zalepiti celom površinom. Obračun po m2 izolacije. varen za podlogu Obračun po m2 izolacije. Kondorfleks V4 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. Varena dva sloja Kondora 4 i Bitumen. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Obračun po m2 izolacije.Kondor 4. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .vruć premaz bitumenom "MTH" . varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm.Gralbit I-1/10.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .hladan premaz bitulitom "A" .hladan premaz bitulitom "A" . Varena dva sloja Kondorfleksa V4.Kondorfleks V4. m2 5.K.Kondor 4. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Izrada hidroizolacije temelja. Traku zalepiti celom površinom.Gralbit I-1/10. Varen sloj Kondor 4. varen za podlogu 245 .

sa preklopom 15 cm.00 € B. 1.hladan premaz bitulitom "A" . Obračun po m2 obrađene površine. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. Obračun po m2 izolacije. m2 12. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. varen za podlogu . . Dva Kondora 3 sa dva sloja Bitumena. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. m2 10. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Bitumensku traku zalepiti odmah. Nanošenje hladnog premaza bitulita "A" preko temeljnih zidova. Obračun po m2 obrađene površine. na temperaturi višoj od 10 stepeni. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. zalepljen za podlogu . na temperaturi višoj od 10 stepeni. B. varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. na temperaturi višoj od 10 stepeni. varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. m2 11.Kondor 4.vruć premaz bitumenom "MTH" . Temeljni i podrumski zidovi 1.Kondorfleks V4.00 € 2. m2 15. Varen sloj Kondorfleksa V4 i Bitumen.00 € m2 9. Podloga mora biti suva i dobro očišćena.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Izrada hidroizolacije temeljnih zidova..00 € 3. Kondor 3 sa dva sloja Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .hladan premaz bitulitom "A" .vruć premaz bitumenom "MTH" . m2 3.hladan premaz bitulitom "A" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .Kondorfleks V4.00 € Nanošenje sloja bitumena "MTH" sa premazom bitulita preko temeljnih zidova.00 € C.Kondor 3. zalepljen za podlogu . Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C.hladan premaz bitulitom "A" . Podloga mora biti suva i dobro očišćena. varen za podlogu .vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.Kondor 3.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. m2 2. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. Varena dva sloja Kondorfleksa V4 i Bitumen. A.Kondor 3.vruć premaz bitumenom "MTH" .Kondorfleks V4.00 € 246 .

Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C.00 € B. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .00 € D.Kondor 3. m2 20. Dva Kondorfleksa V3 sa dva sloja Bitumena.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.vruć premaz bitumenom "MTH" . Kondor 3 i Gralbit sa tri sloja Bitumena.vruć premaz bitumenom "MTH" . Kondorfleks V3 sa dva sloja Bitumena.hladan premaz bitulitom "A" . Kondor 4 i Gralbit sa dva sloja Bitumena.vruć premaz bitumenom "MTH" . Obračun po m2 izolacije.vruć premaz bitumenom "MTH" . Bitumensku traku zalepiti odmah. zalepljen za podlogu 247 m2 18. zalepljen za podlogu . zalepljen za podlogu . zalepljen za podlogu . .vruć premaz bitumenom "MTH" .Kondorfleks V3. zalepljen za podlogu . . zalepljen za podlogu .Kondor 3. Izrada hidroizolacije temeljnih zidova.Kondor 3. m2 15. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . m2 12.vruć premaz bitumenom "MTH" .vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge.vruć premaz bitumenom "MTH" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .hladan premaz bitulitom "A" .C. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.Kondorfleks V3.hladan premaz bitulitom "A" . . Dva Kondorfleksa V3 sa tri sloja Bitumena. sa preklopom 15 cm.vruć premaz bitumenom "MTH" .Kondorfleks V3.Kondorfleks V3. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .Gralbit I-1/10.vruć premaz bitumenom "MTH" .vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. sa spoljne strane.Kondorfleks V3. Dva Kondora 3 sa tri sloja Bitumena.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. na temperaturi višoj od 10 stepeni.vruć premaz bitumenom "MTH" .hladan premaz bitulitom "A" . A.hladan premaz bitulitom "A" .00 € E. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.Kondor 4.00 € F. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.00 € 9. .hladan premaz bitulitom "A" . m2 17. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm.

hladan premaz bitulitom "A" . . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .Gralbit I-1/10. zalepljen za podlogu .Gralbit I-1/10. Kondorfleks V4 i Gralbit sa tri sloja Bitumena.vruć premaz bitumenom "MTH" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . zalepljen za podlogu . sa unutrašnje strane. zalepljen za podlogu . Kondor 3 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. . m2 20.00 € m2 19. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.vruć premaz bitumenom "MTH" .hladan premaz bitulitom "A" .Kondorfleks V4. m2 18.00 € 15.Kondor 4. ..vruć premaz bitumenom "MTH" .Gralbit I-1/10. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Izrada hidroizolacije temeljnih zidova.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.hladan premaz bitulitom "A" .hladan premaz bitulitom "A" . Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. A.Kondorfleks V3.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.vruć premaz bitumenom "MTH" . zalepljen za podlogu . m2 16. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .00 € F. na temperaturi višoj od 10 stepeni.vruć premaz bitumenom "MTH" .hladan premaz bitulitom "A" .vruć premaz bitumenom "MTH" . sa preklopom 15 cm. Kondorfleks V3 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. Kondor 4 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge.vruć premaz bitumenom "MTH" . m2 21. Bitumensku traku zalepiti odmah.vruć premaz bitumenom "MTH" .vruć premaz bitumenom "MTH" . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem.Gralbit I-1/10. m2 18. Obračun po m2 izolacije.Kondorfleks V4. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .Gralbit I-1/10.00 € E.vruć premaz bitumenom "MTH" .00 € 248 .00 € D. Obračun po m2 izolacije. Kondorfleks V4 i Gralbit sa dva sloja Bitumena. C. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. zalepljen za podlogu .vruć premaz bitumenom "MTH" .vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.Gralbit I-1/10.Kondor 3.

m2 16.Kondor 4. Obračun po m2 izolacije. zalepljen za podlogu .Gralbit I-1/10.Gralbit I-1/10. m2 19. m2 21. Kondor 4 i Gralbit sa tri sloja Bitumena.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge.Kondorfleks V4. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Kondor 4 i Gralbit sa dva sloja Bitumena. Kondorfleks V4 i Gralbit sa dva sloja Bitumena.00 € C. 249 . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .vruć premaz bitumenom "MTH" .Gralbit I-1/10.00 € D. zalepljen za podlogu . . Kondorfleks V3 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. zalepljen za podlogu .vruć premaz bitumenom "MTH" . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.vruć premaz bitumenom "MTH" .hladan premaz bitulitom "A" .vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu.Gralbit I-1/10. sa preklopima 10 cm.vruć premaz bitumenom "MTH" .vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.hladan premaz bitulitom "A" .vruć premaz bitumenom "MTH" .vruć premaz bitumenom "MTH" . Obračun po m2 izolacije.Kondorfleks V4.vruć premaz bitumenom "MTH" .Kondorfleks V3. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.00 € E. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .hladan premaz bitulitom "A" .vruć premaz bitumenom "MTH" .00 € F.vruć premaz bitumenom "MTH" .00 € 21. . Izrada hidroizolacije temeljnih zidova. na temperaturi višoj od 10 stepeni. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .vruć premaz bitumenom "MTH" . zalepljen za podlogu . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Traku zalepiti celom površinom.Gralbit I-1/10. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. . m2 18.Kondor 4. Kondorfleks V4 i Gralbit sa tri sloja Bitumena.hladan premaz bitulitom "A" .B.hladan premaz bitulitom "A" . m2 15. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. zalepljen za podlogu .

hladan premaz bitulitom "A" .Kondorfleks V4.00 € B. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva.Kondorfleks V4.Kondor 4. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem.00 € C. m2 5.hladan premaz bitulitom "A" . varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. Preko završene hidroizolacije mora se izvesti armirano betonska kontra ploča i armirano betonski zidovi.hladan premaz bitulitom "A" . sa preklopom 15 cm.00 € 26. Izrada hidroizolacije temeljnih zidova. Varen sloj Kondor 4. m2 9. na temperaturi višoj od 10 stepeni.00 € D. varen za podlogu Obračun po m2 izolacije. m2 12.Kondor 4. varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. varen za podlogu Obračun po m2 izolacije. postavljene preko armirano betonske podloge iznad tla i unutrašnje strane podrumskih zidova.hladan premaz bitulitom "A" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . m2 8.Kondor 4.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. .vruć premaz bitumenom "MBH" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm.A. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm.Kondor 4. varen za podlogu .Kondorfleks PF4 .Robust ploče debljine 6 mm. Varena dva sloja Kondorfleksa V4. m2 13. sa preklopima 10 cm.15 mm . Bitumensku traku zalepiti odmah. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. a koji se posebno plaćaju. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste betonske podloge i zidne površine. Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacije za zaštitu od podzemne vode visine do 4 m. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C.Kondor 4. varen za podlogu .Kondorfleks V4.Kondorfleks PF4 250 . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .aluminijumska folija pregovana d=0. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Varen sloj Kondorfleksa V4.vruć premaz bitumenom "MBH" . Obračun po m2 izolacije. Varena dva sloja Kondora 4. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. na temperaturi višoj od 10 stepeni.00 € 25.vruć premaz bitumenom "MBH" . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. varen za podlogu . . stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. Traku zalepiti celom površinom. Obračun po m2 izolacije.hladan premaz bitulitom "A" . Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C.hladan premaz bitulitom "A" .

Kondorfleks PF4 . 45. . debljine 3 cm.vruć premaz bitumenom "MBH" .Kondorfleks PF4 .00 € Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacije za zaštitu od podzemne vode visine do 4 m.Robust ploče debljine 6 mm. .vruć premaz bitumenom "MBH" . Ploče postaviti po projektu. a. posebno se plaća Obračun po m2 izolacije. KOD HORIZONTALNE IZOLACIJE: . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: HORIZONTALNA IZOLACIJA: .hladan premaz bitulitom "A" .Robust ploče debljine 6 mm. sa preklopom 15 cm.armirano betonski zid.Robust ploče debljine 6 mm. Obračun po m2 postavljenih ploča. m2 27. od ekstrudirane polistirolske pene.00 € 7.aluminijumska folija pregovana d=0. . .00 € 28.Kraberoid blank . datim detaljima i uputstvu projektanta.Kondorfleks PF4 .50 € 9.00 € 251 . Debljine 5 cm. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem.aluminijumska folija pregovana d=0. na temperaturi višoj od 10 stepeni. m2 m2 m2 6. Debljine 4 cm.Kondorfleks PF4 . postavljene preko betonske podloge iznad tla i spoljnih strana temeljnih ili podrumskih zidova.vruć premaz bitumenom "MBH" . Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste betonske podloge i zidne površine.vruć premaz bitumenom "MBH" . mase 33 kg/m3. posebno se plaća KOD VERTIKALNE IZOLACIJE: . Nabavka i postavljanje na spoljnim podrumskim zidovima termoizolacionih ploča.zid od opeke. U cenu ulazi i pomoćna skela. Debljine 3 cm. "Styrodur" 3035 CS BASF. Bitumensku traku zalepiti odmah. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. m2 45.vruć premaz bitumenom "MBH" . posebno se plaća VERTIKALNA IZOLACIJA: .Robust ploče debljine 6 mm.Robust ploče debljine 6 mm.15 mm .vruć premaz bitumenom "MBH" .vruć premaz bitumenom "MBH" . b. posebno se plaća Obračun po m2 izolacije.vruć premaz bitumenom "MBH" ..vruć premaz bitumenom "MBH" .hladan premaz bitulitom "A" . stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. c.armirano betonska kontra ploča.armirano betonska kontra ploča.15 mm .

jednokomponentni prah. sušenje traje 12-24 h. p. Izrada hidroizolacije zida od opeke Izolit Penetratom YU.00 210.00 500. m2 m2 12. 42 MPa. n. Izrada horizontalne hidroizolacije presecanjem hidrauličkim mašinama zidova od opeke. Debljine do 70 cm. Prethodni sloj mora biti suv.00 150. m2 7. do gustine paste i ostaviti da odstoji 5-10 minuta.31. Debljine do 90 cm. Debljine do 140 cm. Obračun po m2 obrađene površine zida. f. Izrada hidroizolacije zida od betona Izolit Penetratom YU. Debljine do 320 cm. stvarajući novu monolitnu spojnicu zida.00 MPa. Debljine do 110 cm. Debljine do 250 cm. Malter obiti. Novi Sad.00 32. b. vertikalno i horizontalno. do gustine paste i ostaviti da odstoji 5-10 minuta. a. Debljine do 160 cm. Osušen zid nakvasiti vodom i četkom horizontalno premazati zid pastom Izolit Penetrata YU. a.50 € 3.00 245. U Izolit Penetrat YU. vertikalno i horizontalno. "Dramin" Zemun. Debljine do 200 cm. Iz reza odstraniti prašinu. Debljine do 180 cm. Rezove injektirati posebno razvijenom vodonepropusnom cement polimernom masom kontrolisanog kvaliteta.00 120. g. a vertikalna krilca preuzela u potpunosti vertikalno opterećenje. Debljine do 80 cm.00 90. Debljine do 30 cm.00 55.00 700. j. debljine do 15 cm i postavljanjem HIO-master šina. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 25. dodavati postepeno vodu i mešati. P-273/98. Obračun po m2 obrađene površine zida. Spojnice popuniti i dersovati. 9. l. Presecanje vršiti u lamelama širine od 20 do 30 cm. Postojeće zidove preseći elektrohidrauličkim mašinama visokih perfomansi i dijamantskim reznim alatima. Debljine do 100 cm.50 € 10. a u zemlji PCT/YU 98/00020. r. jednokomponentni prah. Kao vodonepropusnu barijeru ugraditi plastične polukrute profilisane HIO-master šine. spojnice produbiti do dubine 2 cm i zid oprati vodom. Debljine do 40 cm. HIO-protecion system.00 180. Od kamena. Prethodni sloj mora biti suv.00 350.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € 252 . Injektirana masa mora u potpunosti da ispuni ceo profil šine i da adhezijom čvrsto spoji šinu sa gornjom i donjom površinom reza. Debljine do 15 cm. Debljine do 120 cm. c.00 70. je min. Kapilarna vlaga 1. k. b. Malter obiti. Pre ugradnje visinu HIO-master šina preciznim brušenjem optimizovati prema visini reza da bi šine samostalno svojom konstrukcijom sprečila sleganje objekta.00 300. "Dramin" Zemun. Postupak ponavljati sa još dva premaza. novom spojnicom. zid očistiti čeličnim četkama i oprati vodom. i.00 € 33. Debljine do 60 cm. Obračun po m1 zida. h. Od opeke. Postupak ponavljati sa još dva premaza. sušenje traje 12-24 h. zid očistiti čeličnim četkama. U Izolit Penetrat YU. dodavati postepeno vodu i mešati. d.00 135.00 170.00 105. Osušen zid nakvasiti vodom i četkom horizontalno premazati pastom Izolit Penetrata YU. Čvrstoća na pritisak same šine je min. o. Debljine do 50 cm. HIO-tehnologija je zaštićena međunarodnim patentom br. m. a u kombinaciji sa injektiranom masom. e.

00 60. Debljine do 80 cm. Iz reza odstraniti prašinu. debljine do 30 cm.00 195. Debljine do 90 cm. na visinskom rastojanju oko 20 cm. a. Rupe zasićenog zida popuniti tečnim cementnim malterom. Čvrstoća na pritisak same šine je min. stvarajući novu monolitnu spojnicu zida.00 390.00 120. Debljine do 40 cm. Debljine do 50 cm. o.00 € € € € 36. Rupe bušiti sa obe strane zida. Obračun po m1 zida. donju površinu zida oprati i poravnati cementnim malterom. a u kombinaciji sa injektiranom masom. debljine do 30 cm.00 220. Debljine do 75 cm. a. b.00 175.00 910. Presecanje vršiti u lamelama širine od 20 do 30 cm. d.00 155. m1 m1 m1 m1 30. zalepiti Kondorfleks V4 i naneti drugi vruć premaz bitumena "MTH". Debljine 30 cm. Debljine do 160 cm. g. Debljine 60 cm. Debljine 75 cm. c. novom spojnicom. Po upijanju postupak ponavljati 5-6 puta.00 320. HIO-protecion system. Debljine do 15 cm.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € 32. Izrada horizontalne hidroizolacije presecanjem hidrauličkim mašinama zidova od kamena ili mešanog materijala. je min. e. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 32. debljine do 15 cm i postavljanjem HIO-master šina. b. Debljine do 250 cm.00 50. Rezove injektirati posebno razvijenom vodonepropusnom cement polimernom masom kontrolisanog kvaliteta. Rupe bušiti u dva horizontalna reda. izneti. Debljine do 140 cm. na visini po projektu. Postojeće zidove preseći elektrohidrauličkim mašinama visokih perfomansi i dijamantskim reznim alatima. Debljine do 110 cm. m1 m1 m1 m1 25. m. Zid zazidati punom opekom. 9. naneti vruć premaz bitumena "MTH". Debljine do 60 cm. Kao vodonepropusnu barijeru ugraditi plastične polukrute profilisane HIO-master šine. n. Voditi računa o rasporedu i redosledu lamela i obaveznom preklopu Kondorfleksa između lamela. Injektirana masa mora u potpunosti da ispuni ceo profil šine i da adhezijom čvrsto spoji šinu sa gornjom i donjom površinom reza.00 40.00 235. j. Debljine do 45 cm. a. P-273/98. Novi Sad. Pre ugradnje visinu HIO-master šina preciznim brušenjem optimizovati prema visini reza da bi šine samostalno svojom konstrukcijom sprečila sleganje objekta.00 50. l. f. Debljine 45 cm. h. b.18. Debljine do 320 cm. Debljine do 100 cm.00 650. Debljine do 30 cm. p. Presecanje kapilarne vlage zida od opeke. a u zemlji PCT/YU 98/00020. r.00 € € € € 253 . b. Malter premazati bitulitom "A". Debljine do 30 cm. Debljine do 180 cm. na istoj visini. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m1 izolovanog zida.00 140. obiti traku maltera visine 30 cm i izbušiti rupe prečnika 20-30 mm pod uglom od 30-40 stepeni u odnosu na vertikalu zida. "Dramin" Zemun. izduvati od prašine i naliti do vrha Izolitom 5.00 450. k. Horizontalno u jednom redu rupe su na rastojanju od 40 cm. Postojeće zidove štemovati (prosecati) u lamelama dužine 80-100 cm visine neophodne za rad. d.00 275. a vertikalna krilca preuzela u potpunosti vertikalno opterećenje. Izrada horizontalne hidroizolacije presecanjem zidova od opeke. Izolitom 5.00 32.00 MPa.00 72.00 90. c. Debljine do 120 cm. Šut prikupiti. Debljine do 70 cm. a rupe drugog reda smaknute su na pola u odnosu na prvi.00 42. Iznad terena. Spoljnu površinu zida tri puta premazati Izolit Penetratom YU. i. 42 MPa. d. HIO-tehnologija je zaštićena međunarodnim patentom br. odnosno do potpunog zasićenja zida. Debljine do 60 cm. Debljine do 200 cm. Obračun po m1 zida.50 40.

Debljine do 30 cm. Obračun po m1 izolovanog zida. Izolitom 5. a rupe drugog reda smaknute su na pola u odnosu na prvi.40.vruć premaz bitumenom "MBH" .00 € 100. obiti traku maltera visine 30 cm i izbušiti rupe prečnika 20-30 mm pod uglom od 30-40 stepeni u odnosu na vertikalu zida. m1 m1 m1 50. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Iznad terena. izduvati od prašine i naliti do vrha Izolitom 5.vruć premaz bitumenom "MBH" . Debljine do 75 cm. Ako je zid od kamena veoma porozan. izduvati od prašine i naliti do vrha Izolitom 5. Rupe zasićenog zida popuniti tečnim cementnim malterom. m1 m1 m1 30. na temperaturi višoj od 10 stepeni. na visini po projektu. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. b. na visini po projektu. 1. Rupe bušiti u dva horizontalna reda. Horizontalno u jednom redu rupe su na rastojanju od 40 cm. Izolitom 5. na visinskom rastojanju oko 20 cm. Podloge 1.00 € 254 . Presecanje kapilarne vlage zida od betona. m2 2. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. zalepljen za podlogu . Podloga mora biti suva i dobro očišćena.00 € 70. "Dramin" Zemun. na temperaturi višoj od 10 stepeni. debljine do 20 cm. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. Obračun po m2 obrađene površine. "Dramin" Zemun. odnosno do potpunog zasićenja zida. Po upijanju postupak ponavljati 5-6 puta. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. Presecanje kapilarne vlage zida od kamena.00 € 3. m2 2. Iznad terena.00 € 4. Rupe bušiti u dva horizontalna reda. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. Po upijanju postupak ponavljati 5-6 puta. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem.00 € 40. na visinskom rastojanju oko 20 cm. c. Obračun po m1 izolovanog zida. Nanošenje hladnog premaza bitulita "A" preko betonske podloge iznad tla. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm.dva sloja polietilenske folije. na istoj visini. odnosno do potpunog zasićenja zida. Spoljnu površinu zida tri puta premazati Izolit Penetratom YU. na temperaturi višoj od 10 stepeni. sa preklopom 15 cm.hladan premaz bitulitom "A" . Debljine do 20 cm.00 € 50. Debljine do 45 cm. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . a rupe drugog reda smaknute su na pola u odnosu na prvi. Izrada hidroizolacije preko betonske podloge iznad tla. Debljine do 100 cm. Rupe bušiti sa obe strane zida. debljine do 50 cm. c. b. Bitumensku traku zalepiti odmah.00 € 43.00 € Nanošenje sloja bitumena "MBH" sa premazom bitulita. obiti traku maltera visine 30 cm i izbušiti rupe prečnika 20-30 mm pod uglom od 30-40 stepeni u odnosu na vertikalu zida. na istoj visini.Kondor 3. Horizontalno u jednom redu rupe su na rastojanju od 40 cm. A. m2 10. a. Rupe bušiti sa obe strane zida. Podloga mora biti suva i dobro očišćena. Debljine do 50 cm. Spoljnu površinu zida tri puta premazati Izolit Penetratom YU. Rupe zasićenog zida popuniti tečnim cementnim malterom. Obračun po m2 obrađene površine. Kondor 3 sa dva sloja Bitumena. rupe pročistiti i osušene naliti Izolitom 5. rupe napuniti tečnim cementnim malterom. a.

00 € D.00 € E.Kondor 3.dva sloja polietilenske folije.dva sloja polietilenske folije. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.Kondorfleks V3.00 € 255 . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . zalepljen za podlogu .00 € C.00 € F. m2 12.hladan premaz bitulitom "A" . . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . . zalepljen za podlogu . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .vruć premaz bitumenom "MBH" .Kondor 3.Kondorfleks V3. Dva Kondora 3 sa tri sloja Bitumena.Kondor 3. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.vruć premaz bitumenom "MBH" . m2 13. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .hladan premaz bitulitom "A" . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.B.vruć premaz bitumenom "MBH" . m2 17.dva sloja polietilenske folije.hladan premaz bitulitom "A" . m2 14. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.Kondor 3.Kondorfleks V3. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .vruć premaz bitumenom "MBH" . zalepljen za podlogu . zalepljen za podlogu .vruć premaz bitumenom "MBH" . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.vruć premaz bitumenom "MBH" .dva sloja polietilenske folije.dva sloja polietilenske folije.vruć premaz bitumenom "MBH" .Kondorfleks V3. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. Kondorfleks V3 sa dva sloja Bitumena.vruć premaz bitumenom "MBH" .hladan premaz bitulitom "A" .vruć premaz bitumenom "MBH" . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. m2 19. Dva Kondorfleksa V3 sa tri sloja Bitumena. zalepljen za podlogu .hladan premaz bitulitom "A" . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.vruć premaz bitumenom "MBH" .Kondorfleks V3.vruć premaz bitumenom "MBH" . .vruć premaz bitumenom "MBH" . Dva Kondorfleksa V3 sa dva sloja Bitumena. Dva Kondora 3 sa dva sloja Bitumena.

smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.vruć premaz bitumenom "MBH" .Gralbit I-1/10.00 € 256 .hladan premaz bitulitom "A" . Izrada hidroizolacije preko betonske podloge iznad tla. A. m2 8. . Kondor 3 i Gralbit sa tri sloja Bitumena.00 € B.vruć premaz bitumenom "MBH" .Kondor 4. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C.hladan premaz bitulitom "A" .hladan premaz bitulitom "A" .00 € H. na temperaturi višoj od 10 stepeni. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. Kondorfleks V3 i Gralbit sa tri sloja Bitumena.Kondor 4. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. . m2 11.vruć premaz bitumenom "MBH" .dva sloja polietilenske folije. na temperaturi višoj od 10 stepeni.hladan premaz bitulitom "A" . posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. varen za podlogu . . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. Izrada hidroizolacije preko betonske podloge iznad tla. sa preklopom 15 cm.dva sloja polietilenske folije.vruć premaz bitumenom "MBH" . Varen sloj Kondor 4. Kondor 4 i Gralbit sa dva sloja Bitumena.dva sloja polietilenske folije. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu.vruć premaz bitumenom "MBH" .G.Kondor 4.Kondor 3.dva sloja polietilenske folije. varen za podlogu .Gralbit I-1/10. zalepljen za podlogu . Bitumensku traku zalepiti odmah.hladan premaz bitulitom "A" .Kondorfleks V3. Varena dva sloja Kondora 4. m2 19.Gralbit I-1/10. . Traku zalepiti celom površinom.00 € 13. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom.00 € 11. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.Kondor 4. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.vruć premaz bitumenom "MBH" . m2 16. A. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.vruć premaz bitumenom "MBH" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . zalepljen za podlogu . m2 18. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . sa preklopima 10 cm. zalepljen za podlogu .vruć premaz bitumenom "MBH" .dva sloja polietilenske folije.

Gralbit I-1/10.00 € 17. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Kondorfleks V4 i Gralbit sa dva sloja Bitumena.hladan premaz bitulitom "A" .Kondor 4.hladan premaz bitulitom "A" . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. .dva sloja polietilenske folije. Varena dva sloja Kondora 4 i Bitumen. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge.vruć premaz bitumenom "MBH" .00 € D. varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm.00 € 18. Kondor 4 i Gralbit sa tri sloja Bitumena.Kondor 4. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .vruć premaz bitumenom "MBH" . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Traku zalepiti celom površinom. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.hladan premaz bitulitom "A" . varen za podlogu . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge.hladan premaz bitulitom "A" .Kondor 4. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. m2 18.00 € C.dva sloja polietilenske folije. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C.B. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .Gralbit I-1/10. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva.Kondorfleks V4. Kondorfleks V4 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. . sa preklopima 10 cm.dva sloja polietilenske folije. varen za podlogu .Kondorfleks V4. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem.Kondorfleks V4.Gralbit I-1/10. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . m2 15. na temperaturi višoj od 10 stepeni. zalepljen za podlogu .hladan premaz bitulitom "A" . zalepljen za podlogu . Izrada hidroizolacije preko betonske podloge iznad tla. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. 257 . .vruć premaz bitumenom "MBH" . Traku zalepiti celom površinom. sa preklopima 10 cm. na temperaturi višoj od 10 stepeni.vruć premaz bitumenom "MBH" . Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom.vruć premaz bitumenom "MBH" . A. m2 18. Izrada hidroizolacije preko betonske podloge iznad tla. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .Kondorfleks V4. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. zalepljen za podlogu .vruć premaz bitumenom "MBH" .dva sloja polietilenske folije.vruć premaz bitumenom "MBH" .vruć premaz bitumenom "MBH" . . m2 20.

b.hladan premaz bitulitom "A" . gustine 120 kg/m3. a. Obračun po m2 izvedene izolacije. a.Kondorfleks V4.dva sloja polietilenske folije.00 10. Debljine 5 cm.00 13. po detaljima i uputstvu projektanta.00 € C. m2 18. Debljine 4 cm. b. m2 m2 m2 5. d. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Debljine 4 cm. "Vunizol T plus" debljine 2 cm. varen za podlogu . m2 13. Debljine 3 mm. Ploče postaviti po projektu. Debljine 3 cm. "Vunizol Z plus" debljine 2 cm.Kondorfleks V4. Varen sloj Kondorfleksa V4 i Bitumen. Debljine 3 cm. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku vrlo tvrdih ploča. Debljine 2 cm.vruć premaz bitumenom "MBH" . Debljine 10 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. po detaljima i uputstvu projektanta. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.00 € € € € € € 30.50 6. kao zaštite hidroizolacije. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku tvrdih ploča. Obračun po m2 izvedene izolacije. B.25 5. Nabavka i postavljanje izolacionih ploča od mineralne vune. Nabavka i postavljanje Robust ploča debljine 3 mm. Debljine 30/25 mm.00 € 258 . Obračun po m2 izvedene izolacije. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . gustine 150 kg/m3.00 € m2 11. Debljine 20/15 mm. c.00 8. Varena dva sloja Kondorfleksa V4 i Bitumen. c.50 12. URSA PIP-20/15 mm. Debljine 8 cm. . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. e.. m2 m2 m2 m2 m2 m2 4. f. Debljine 10 cm.hladan premaz bitulitom "A" .50 5. varen za podlogu .dva sloja polietilenske folije. Debljine 5 cm. a.50 7. b. c.00 € 5. Debljine 6 mm.00 € 8. Debljine 2x3 mm.00 15. f.50 € € € € € € 36. Obračun po m2 poda.dva sloja polietilenske folije.00 € 9. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu iznad hidroizolacije. m2 m2 m2 m2 m2 m2 4. d.vruć premaz bitumenom "MBH" .vruć premaz bitumenom "MBH" . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. e. Debljine 2 cm. datim detaljima i uputstvu projektanta.00 € 24.Kondorfleks V4.50 7. Ploče mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju podloge. Debljine 8 cm. m2 m2 4. a. b. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu iznad hidroizolacije.00 € 21.

Debljine 43/40 mm. Debljine 3 cm. d. m2 m2 m2 m2 m2 6. Debljine 50/45 mm. ekstrudirani polistiren (XPS).00 € 9. m2 m2 m2 6. Obračun po m2 postavljene površine. Debljine 40/35 mm. 41.00 € € € € € 55. Dva sloja.00 15. b. Nabavka i postavljanje preko podloge termoizolacionih ploča. Jedan sloj. URSA FOAM N-III-L.00 7. b.00 10.00 10. URSA SECO 41. debljine 3 cm.00 € 5. m2 m2 4.00 7. Styrodur 2800 C. po detaljima i uputstvu projektanta. e. c. preko podloge. c. a. Jedan sloj. mase 30 kg/m3. Debljine 8 cm. a. a. Gralbit na sastavima preklopiti za 15 cm. Obračun po m2 postavljene površine. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. d. debljine 3 cm. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. Debljine 55/50 mm. Obračun po m2 izvedene izolacije. d. Nabavka i postavljanje termoizolacionih ploča.00 € 59. Gralbit I-2/10. m2 m2 m2 m2 5. Obračun po m2 izvedene izolacije. Ploče mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju podloge. Obračun po m2 izvedene izolacije. b. e.00 € Nabavka i postavljanje teških izolacionih ploča od mineralne vune. a. Debljine 4 cm. Debljine 3 cm. Postavljanje jednog sloja Kraberoida 150/100. Obračun po m2 postavljene površine. c.00 € 61. m2 m2 m2 m2 m2 6. Debljine 8 cm.00 € 57. Debljine 5 cm. Debljine 5 cm. Debljine 53/50 mm.00 € 2. Debljine 4 cm. a. b. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom.00 11. URSA PIP/T-23/20 mm. datim detaljima i uputstvu projektanta.00 7. a. m2 m2 1. Ploče postaviti po projektu.c. Debljine 6 cm.00 € 259 .00 € 2. po uputstvu proizvođača. b. m2 m2 1. d.00 € € € € 45. Debljine 6 cm.00 8.00 € 8.00 14. URSA SECO 500.00 9. b. m2 m2 1. Debljine 33/30 mm. Postavljanje sloja Gralbita I-1/10.00 € 2.00 € € € € € 50. datim detaljima i uputstvu projektanta. Jedan sloj. od ekstrudirane polistirolske pene. a. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu. e. Dva sloja. Foliju postaviti sa preklopima od 30 cm. Obračun po m2 postavljene površine. mase 36 kg/m3. Gralbit I-1/10. Debljine 23/20 mm. Kraberoid na sastavima preklopiti za 15 cm. Dva sloja. b.50 9.

Kondorfleks V4.00 € 3.63. sa preklopima 10 cm.00 € 5.vruć premaz bitumenom "MPH" . varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm. Traku zalepiti celom površinom. . m2 9. sa preklopima 10 cm. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. varen za podlogu . .Kondorfleks V4. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom.Kondorfleks V4. na temperaturi višoj od 10 stepeni. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. foliju na sastavima preklopiti za 15 cm. Traku zalepiti celom površinom.dva sloja polietilenske folije.dva sloja polietilenske folije. Postavljanje jednog sloja Al. Varena dva sloja Kondorfleksa V4.15 mm. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Varen sloj Kondorfleksa V4 i Bitumen. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . m2 11. Izrada hidroizolacije mokrog čvora. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . varen za podlogu .00 € B. varen za podlogu .00 € B. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. A.vruć premaz bitumenom "MPH" . razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Varena dva sloja Kondorfleksa V4 i Bitumen.hladan premaz bitulitom "A" . varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm.hladan premaz bitulitom "A" .Kondorfleks V4.hladan premaz bitulitom "A" .Kondorfleks V4.hladan premaz bitulitom "A" . Varen sloj Kondorfleksa V4. m2 18. folije. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem.dva sloja polietilenske folije. m2 2. A. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .Kondorfleks V4. debljine 0. Mokri čvorovi 1. varen za podlogu . Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge i podići uz zidove po detalju projekta. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. Al. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .00 € 260 . na temperaturi višoj od 10 stepeni.dva sloja polietilenske folije. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. Obračun po m2 postavljene površine. Izrada hidroizolacije mokrog čvora. m2 15.

Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . m2 21.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora .Poliazbitol.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .Kondorfleks T4.Poliazbitol. na temperaturi višoj od 10 stepeni.5 kg/m2 .dva sloja polietilenske folije. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. varen za podlogu .00 € 261 . Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge i podići uz zidove po detalju projekta.hladan premaz bitulitom "A" . hladna pasta 2-2. Traku zalepiti celom površinom.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora . varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm.5 kg/m2 . Varen sloj Kondorfleksa V4 i Poliazbitol.Poliazbitol. .vruć premaz bitumenom "MBH" . . varen za podlogu . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .Kondorfleks T4. m2 28. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .00 € C.5 kg/m2 .hladan premaz bitulitom "A" .5 kg/m2 . hladna pasta 2-2. Gralbit i Bitumen. hladna pasta 2-2. preklopi 15 cm.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora . Varena dva sloja Kondorfleksa T4 i Poliazbitol. zalepljen i pomeren 50 cm.Kondorfleks T4. Izrada hidroizolacije mokrog čvora.vruć premaz bitumenom "MBH" . hladna pasta 2-2. Varen sloj Kondorfleks T4. sa preklopima 10 cm.dva sloja polietilenske folije.vruć premaz bitumenom "MPH" Obračun po m2 izolacije.dva sloja polietilenske folije.hladan premaz bitulitom "A" .00 € 6.Gralbit II-1/10. Gralbit i Poliazbitol. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. Varen sloj Kondorfleksa V4. . m2 18.hladan premaz bitulitom "A" . preklopi 15 cm. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .Poliazbitol. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. zalepljen i pomeren 50 cm.00 € D. varen za podlogu .5 kg/m2 . razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. varen za podlogu .Kondorfleks V4. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. hladna pasta 2-2. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.dva sloja polietilenske folije.Gralbit II-1/10.Kondorfleks PF4.C.Kondorfleks V4. varen za podlogu .Poliazbitol. Varena dva sloja Kondorfleksa PF4 i dva Poliazbitola.staklena mrežica po celoj površini .Kondorfleks PF4. varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm. A. m2 18.hladan premaz bitulitom "A" . m2 20. . posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva.00 € B.

Obračun po m2 poda. c.00 € 12. Masu za premazivanje pripremiti mešanjem tečne i praškaste komponente. Izrada hidroizolacije mokrog čvora. "Vunizol T plus" debljine 2 cm. treći. "Dramin" Zemun. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. Posle sušenja.Gralbit II-1/10. naneti drugi sloj i utisnuti drugu mrežicu.50 € 12.Kondorfleks PF4. b.10. preko betonske podloge.00 € 262 . po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 poda.Poliazbitol. Izrada hidroizolacije mokrog čvora. Debljine 3 cm. gustine 150 kg/m3. m2 m2 m2 m2 m2 4. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu ispod hidroizolacionog sloja mokrog čvora. Završni. dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit POLIFLEX. Debljine 4 cm. Četkom naneti prvi sloj i utisnuti mrežicu.50 € 7.50 € 7.hladan premaz bitulitom "A" . preklopi 15 cm.00 € 8.50 € 6. varen za podlogu . Debljine 5 cm.50 € 5. Debljine 3 cm. 6-8 h. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu ispod hidroizolacionog sloja mokrog čvora.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora .staklena mrežica po celoj površini . Debljine 2 cm. zalepljen i pomeren 50 cm. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. gustine 120 kg/m3. e.vruć premaz bitumenom "MBH" . Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. Obračun po m2 izvedene hidroizolacije. d. Debljine 8 cm. sa preklopima 10 cm. hladna pasta 2-2. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. m2 22. visoke i niske temperature.00 € 11. a. a. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . odmašćena i bez pukotina. d. Debljine 4 cm. b. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge i podići uz zidove po detalju projekta.25 € 5. m2 28. Boja po izboru projektanta. sloj naneti posle 6-8 h. Betonsku podlogu pripremiti da bude čista.00 € 10. m2 m2 m2 m2 m2 4. Debljine 5 cm. Traku zalepiti celom površinom. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku tvrdih ploča. "Vunizol Z plus" debljine 2 cm. e.dva sloja polietilenske folije. hladna pasta 2-2.5 kg/m2 . Debljine 2 cm.5 kg/m2 . stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. c. i ugraditi u roku od 20-30 minuta.00 € 17. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. Debljine 8 cm.Poliazbitol. po detaljima i uputstvu projektanta. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku vrlo tvrdih ploča. . Izolit POLIFLEX je otporan na UV zrake. na temperaturi višoj od 10 stepeni.

Debljine 5 cm. a. Debljine 5 cm.00 8. a. Styrodur 2800 C BASF. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu. Debljine 4 cm. datim detaljima i uputstvu projektanta. b. m2 6. mase 30 kg/m3. Nabavka i postavljanje na zidovima mokrog čvora termoizolacionih ploča. Debljine 6 cm. datim detaljima i uputstvu projektanta. c. d.00 € € € € € 27. Ploče postaviti po projektu. Obračun po m2 poda. Debljine 3 cm. Debljine 13/10 mm. URSA FOAM N-III-L. b. Nabavka i postavljanje na zidovima mokrog čvora termoizolacionih ploča. od ekstrudirane polistirolske pene.50 5. d.00 € € € € 31. po detaljima i uputstvu projektanta. b.00 11.00 10. e. URSA FOAM N-IIIPZ-I. m2 m2 m2 m2 6. Ploče postaviti po projektu. Obračun po m2 poda.00 7. Nabavka i postavljanje na zidovima mokrog čvora termoizolacionih ploča. m2 m2 m2 m2 8. Nabavka i postavljanje teških izolacionih ploča od mineralne vune.00 € 32. b. URSA FOAM N-WPZ-I. Nabavka i postavljanje na podu mokrog čvora termoizolacionih ploča. Debljine 5 cm. od ekstrudirane polistirolske pene. Debljine 4 cm. Nabavka i postavljanje na podu mokrog čvora termoizolacionih ploča. debljine 3 cm. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti kao termo i zvučnu izolaciju ispod hidroizolacionog sloja mokrog čvora. d. m2 m2 m2 m2 6.00 € € € € 36.00 11. Ploče mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju poda mokrog čvora. debljine 3 cm. ekstrudirani polistiren (XPS). a.00 7. Debljine 3 cm. c.22.00 8. d. Debljine 6 cm.00 9.00 9. Debljine 33/30 mm. mase 30 kg/m3. Debljine 5 cm. datim detaljima i uputstvu projektanta. ekstrudirani polistiren (XPS). Obračun po m2 poda.00 10.50 € € € € 263 . Styrodur 2800 C BASF. debljine 2 cm.00 9. mase 30 kg/m3. Debljine 6 cm. Debljine 4 cm. mase 36 kg/m3. m2 m2 m2 m2 7. Debljine 53/50 mm. Debljine 3 cm.00 11. Debljine 4 cm. mase 36 kg/m3. b. Obračun po m2 zida. c.50 9. ekstrudirani polistiren (XPS). a. URSA PIP/T-13/10 mm. c. m2 m2 m2 m2 m2 3. debljine 3 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 6 cm. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu.00 7. Debljine 3 cm. a. Debljine 23/20 mm. Debljine 43/40 mm. Obračun po m2 poda. Obračun po m2 poda.00 12. datim detaljima i uputstvu projektanta. c. d. debljine 3 cm.00 € € € € 40.

Postavljanje jednog sloja Al. debljine 0. Obračun po m2 postavljene površine. URSA SECO 500. Traku zalepiti celom površinom.hladan premaz bitulitom "A" .00 € 2. na temperaturi višoj od 10 stepeni. Foliju postaviti sa preklopima od 30 cm. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. Varena dva sloja Kondorfleksa V4. URSA SECO 41. Obračun po m2 postavljene površine. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. Izrada hidroizolacije terase. m2 2.00 € 2. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. m2 9.00 € 6. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Jedan sloj. varen za podlogu . a. m2 m2 1. foliju na sastavima preklopiti za 15 cm. Al.00 € 50. Obračun po m2 postavljene površine. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. A. Traku zalepiti celom površinom. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. folije. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. varen za podlogu .Kondorfleks V4.00 € B. . Jedan sloj. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. Jedan sloj. Varen sloj Kondorfleksa V4.hladan premaz bitulitom "A" 264 .00 € 2. varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge.dva sloja polietilenske folije.Kondorfleks V4.Kondorfleks V4. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . sa preklopima 10 cm. m2 m2 1. Postavljanje jednog sloja Kraberoida 150/100. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. Obračun po m2 postavljene površine. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. na temperaturi višoj od 10 stepeni. Kraberoid na sastavima preklopiti za 15 cm. Varen sloj Kondorfleksa V4 i Bitumen.hladan premaz bitulitom "A" . sa preklopima 10 cm. a. b. Izrada hidroizolacije terase. A. Terase 1.00 € 3. m2 m2 1. b. a. b. Dva sloja.15 mm. Dva sloja.00 € 48. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. po uputstvu proizvođača.00 € 46.44. Dva sloja.dva sloja polietilenske folije. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . m2 15.

Poliazbitol. .hladan premaz bitulitom "A" .5 kg/m2 .Kondorfleks PF4. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. preklopi 15 cm.5 kg/m2 . varen za podlogu . Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. zalepljen i pomeren 50 cm.vruć premaz bitumenom "MPH" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .Poliazbitol. Varena dva sloja Kondorfleksa T4 i Poliazbitol. Izrada hidroizolacije terase. varen za podlogu .Kondorfleks V4. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. m2 14. hladna pasta 2-2. varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm.vruć premaz bitumenom "MPH" Obračun po m2 izolacije. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. varen za podlogu .Kondorfleks T4.vruć premaz bitumenom "MBH" . varen za podlogu .Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora .5 kg/m2 .dva sloja polietilenske folije. Varen sloj Kondorfleksa V4.dva sloja polietilenske folije.dva sloja polietilenske folije. varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm. sa preklopima 10 cm.hladan premaz bitulitom "A" .Kondorfleks V4. m2 20. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . varen za podlogu .00 € 6. Varen sloj Kondorfleksa V4 i Poliazbitol. hladna pasta 2-2. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije..dva sloja polietilenske folije. B.00 € m2 18.Kondorfleks V4. Varena dva sloja Kondorfleksa PF4 i dva Poliazbitola. m2 16. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . . hladna pasta 2-2.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora .Gralbit II-1/10. hladna pasta 2-2.5 kg/m2 .hladan premaz bitulitom "A" . Varena dva sloja Kondorfleksa V4 i Bitumen.vruć premaz bitumenom "MPH" .Poliazbitol. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .hladan premaz bitulitom "A" . Gralbit i Bitumen. varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm. m2 28.Poliazbitol. .Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. Traku zalepiti celom površinom.00 € C. A.hladan premaz bitulitom "A" .00 € B.dva sloja polietilenske folije.Kondorfleks PF4. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem.00 € 265 .Kondorfleks V4. m2 11. na temperaturi višoj od 10 stepeni. varen za podlogu .Kondorfleks T4.Kondorfleks V4. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .staklena mrežica po celoj površini . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.00 € C.

m2 30. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. Debljine 3 cm.dva sloja polietilenske folije. 6-8 h. . Varen sloj Kondorfleks T4.Gralbit II-1/10. Debljine 4 cm. Debljine 4 cm. sloj naneti posle 6-8 h.00 € 12. Četkom naneti prvi sloj i utisnuti mrežicu.vruć premaz bitumenom "MBH" . hladna pasta 2-2. hladna pasta 2-2. zalepljen i pomeren 50 cm. UV zrake i termootporan je. Debljine 5 cm. . Obračun po m2 izvedene izolacije. b. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. b. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem.hladan premaz bitulitom "A" . Boja po izboru projektanta. po detaljima i uputstvu projektanta. po detaljima i uputstvu projektanta.5 kg/m2 .vruć premaz bitumenom "MBH" . gustine 150 kg/m3. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Izrada hidroizolacije terase. sa preklopima 10 cm. odmašćena i bez pukotina. m2 24.50 € 6.00 € 15. Obračun po m2 izvedene hidroizolacije. a.staklena mrežica po celoj površini .00 € 266 . Završni. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku tvrdih ploča. Debljine 5 cm. Gralbit i Poliazbitol.50 € 6. m2 21. Izrada hidroizolacije terase. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku vrlo tvrdih ploča.00 € 11.5 kg/m2 .50 € 7. Posle sušenja. m2 m2 m2 5. gustine 120 kg/m3.Gralbit II-1/10.00 € 10.Kondorfleks PF4. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu terasa. zalepljen i pomeren 50 cm.Kondorfleks T4. a.Poliazbitol. preko betonske podloge. i ugraditi u roku od 20-30 minuta.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora . Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu terasa. "Vunizol T plus" debljine 3 cm.Poliazbitol. Traku zalepiti celom površinom.dva sloja polietilenske folije. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. preklopi 15 cm. "Vunizol Z plus" debljine 3 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. na temperaturi višoj od 10 stepeni. treći.D.5 kg/m2 . tako da mu nije potrebna zaštita od sunca u letnjem periodu. preklopi 15 cm. Betonsku podlogu pripremiti da bude čista. m2 m2 m2 5. Masu za premazivanje pripremiti mešanjem tečne i praškaste komponente. c.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. hladna pasta 2-2. "Dramin" Zemun. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C.50 € 7. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. Izolit POLIFLEX je otporan na visoke i niske temperature. Debljine 3 cm. varen za podlogu .hladan premaz bitulitom "A" . dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit POLIFLEX. naneti drugi sloj i utisnuti drugu mrežicu. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. varen za podlogu . c.Poliazbitol.

Obračun po m2 izvedene izolacije.00 € 5. Ploče mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju terase. Debljine 13/10 mm. Debljine 20/15 mm. b. URSA SECO 41. c. Debljine 5 cm.00 € 7. Foliju postaviti sa preklopima od 30 cm.00 € 34. Obračun po m2 poda. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 4 cm. a. Debljine 5 cm. Dva sloja. datim detaljima i uputstvu projektanta. m2 m2 m2 m2 m2 3. Debljine 23/20 mm.00 € 31. Nabavka i postavljanje izolacionih ploča od mineralne vune. Nabavka i postavljanje na terasi termoizolacionih ploča. Debljine 55/50 mm. m2 m2 m2 6.00 € 36. debljine 3 cm. Nabavka i postavljanje teških izolacionih ploča od mineralne vune. Debljine 50/45 mm. mase 36 kg/m3. Ploče mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju terase.00 € 10. b. Debljine 4 cm. d.18. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. Obračun po m2 postavljene površine.00 € 7. d. Debljine 33/30 mm. mase 33 kg/m3. a. Debljine 3 cm. po uputstvu proizvođača. Obračun po m2 postavljene površine. m2 m2 m2 6. URSA PIP-20/15 mm. Debljine 53/50 mm. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. a. b. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 30/25 mm. Jedan sloj. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije.00 € 2.00 € 9. URSA SECO 500. URSA PIP/T-13/10 mm.50 € 5. ekstrudirani polistiren (XPS). c. b.00 € 23. Obračun po m2 poda. Nabavka i postavljanje termoizolacionih ploča. Styrodur 3035 CS BASF. e. URSA FOAM N-III-L. c. debljine 3 cm. Debljine 3 cm. b. b. a.50 € 9. a. Jedan sloj.00 € 9. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti kao termo i zvučnu izolaciju terase.00 € 6. a. m2 m2 m2 m2 m2 4. Ploče postaviti po projektu. m2 m2 1.00 € 7. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 43/40 mm. Debljine 40/35 mm. c. m2 m2 1.00 € 8. od ekstrudirane polistirolske pene.00 € 28.00 € 8. Obračun po m2 izvedene izolacije. e.00 € 267 . Dva sloja.00 € 2.

sa preklopima 10-15 cm. A. Obračun po m2 izolacije. a. Posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. Traku zalepiti celom površinom.cementna košuljica. tačkasto lepljen "MBH" masom 1 kg/m2. sa preklopom 15 cm. debljine 8 cm.hladan premaz bitulitom "A" . sa preklopom 15 cm. Ravni krovovi 1. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. Bitumensku traku zalepiti odmah. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: a) PARNA BRANA .neprohodan krov . debljine 0. 2 kg/m2 .Solarfleks Al. preklopi 10 cm. na temperaturi višoj od 10 stepeni. . hladna pasta 2-2. m2 m2 1.Gralbit II-2/10. . pomeren 50 cm i preklopi 10 cm. 120 kg/m3 . Varena dva sloja Kondorfleksa V4. Obračun po m2 postavljene površine. b. Postavljanje jednog sloja Kraberoida 150/100.38.00 € 2. Jedan sloj.Kondorfleks V4 varen. folije. sa preklopom 15 cm. b) TERMO IZOLACIJA .hladan premaz bitulitom "A" . m2 2.polietilenska folija. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. URSA SECO 500 . Kraberoid na sastavima preklopiti za 15 cm.TRABIS N. m2 53. Obračun po m2 postavljene površine. Postavljanje jednog sloja Al.15 mm.vruć premaz bitumenom "MBH". Dva sloja.5 kg/m2 e) ZAŠTITA HIDROIZOLACIJE . Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. foliju na sastavima preklopiti za 15 cm.00 € 7. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora kroz krov . Al.00 € 40. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. Izrada hidroizolacije ravnog neprohodnog krova.Poliazbitol. posebno se plaća c) HIDROIZOLACIJA . .00 € 268 .kamena vuna. Poliazbitol. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm.Kondorfleks V4 varen. "Vunizol T plus".

posebno se plaća c) HIDROIZOLACIJA . .kamena vuna.Poliazbitol. URSA SECO 500 . hladna pasta 2-2. debljine 8 cm. pomeren 50 cm i preklopi 10 cm. 2 kg/m2 . pomeren 50 cm i preklopi 10 cm. 120 kg/m3 . 2 kg/m2 .hladan premaz bitulitom "A" .Kondorfleks PF4 varen. "Vunizol Z plus".00 € C.Poliazbitol. dva sloja Poliazbitola.5 kg/m2 .hladan premaz bitulitom "A" .hladan premaz bitulitom "A" . m2 60. hladna pasta 2-2.hladan premaz bitulitom "A" .neprohodan krov . debljine 8 cm. . sa preklopom 15 cm. .cementna košuljica. .Kondorfleks T4 varen.Gralbit II-2/10.5 kg/m2 e) ZAŠTITA HIDROIZOLACIJE . sa preklopom 15 cm. Obračun po m2 izolacije.staklena mrežica po celoj površini .TRABIS N. .00 € 269 .polietilenska folija.5 kg/m2 . sa preklopom 15 cm.5 kg/m2 e) ZAŠTITA HIDROIZOLACIJE .Poliazbitol. Varena dva sloja Kondorfleksa PF4.neprohodan krov .kamena vuna. preklopi 10 cm.Gralbit II-2/10.Solarfleks Al.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora kroz krov . hladna pasta 2-2.B. sa preklopom 15 cm. dva sloja Poliazbitola.TRABIS N.Poliazbitol. posebno se plaća c) HIDROIZOLACIJA . tačkasto lepljen "MBH" masom 1 kg/m2. Varena dva sloja Kondorfleksa T4.Solarfleks Al. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: a) PARNA BRANA . hladna pasta 2-2. URSA SECO 500 . preklopi 10 cm. "Vunizol T plus". b) TERMO IZOLACIJA .vruć premaz bitumenom "MBH". tačkasto lepljen "MBH" masom 1 kg/m2.polietilenska folija.staklena mrežica po celoj površini . m2 56. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: a) PARNA BRANA .Kondorfleks T4 varen.vruć premaz bitumenom "MBH". 150 kg/m3 .Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora kroz krov . .cementna košuljica.Kondorfleks PF4 varen. b) TERMO IZOLACIJA . Obračun po m2 izolacije.

na temperaturi višoj od 10 stepeni. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora kroz krov . sa preklopom 15 cm.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora kroz krov . . sa preklopom 15 cm.vruć premaz bitumenom "MBH".cementna košuljica. Izrada hidroizolacije ravnog prohodnog krova.Gralbit II-2/10. posebno se plaća c) HIDROIZOLACIJA . A.Kondorfleks V4 varen. Posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva.hladan premaz bitulitom "A" . preklopi 10 cm. posebno se plaća Obračun po m2 izolacije. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem.hladan premaz bitulitom "A" . b) TERMO IZOLACIJA . hladna pasta 2-2. URSA SECO 500 .kamena vuna. 2 kg/m2 . URSA SECO 500 .staklena mrežica po celoj površini .kamena vuna. . betonske ploče.Poliazbitol. "Vunizol T plus".prohodan krov . Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. sa preklopima 10-15 cm. debljine 8 cm. tačkasto lepljen "MBH" masom 1 kg/m2.polietilenska folija. B.pesak. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: a) PARNA BRANA . "Vunizol T plus".TRABIS N. hladna pasta 2-2.Poliazbitol. Varena dva sloja Kondorfleksa V4. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom.00 € Varena dva sloja Kondorfleksa T4. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: a) PARNA BRANA . m2 49. .Kondorfleks V4 varen. Bitumensku traku zalepiti odmah.Poliazbitol. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. Traku zalepiti celom površinom. 120 kg/m3 .5 kg/m2 270 .polietilenska folija. debljine 8 cm. pomeren 50 cm i preklopi 10 cm.hladan premaz bitulitom "A" . URSA SECO 500 . stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm.TRABIS N.Gralbit II-2/10. . Poliazbitol.5 kg/m2 . . tačkasto lepljen "MBH" masom 1 kg/m2. sa preklopom 15 cm.4. preklopi 10 cm. pomeren 50 cm i preklopi 10 cm. 2 kg/m2 . 120 kg/m3 .vruć premaz bitumenom "MBH". hladna pasta 2-2. sa preklopom 15 cm.cementna košuljica.Kondorfleks T4 varen. sa preklopom 15 cm. dva sloja Poliazbitola.5 kg/m2 e) ZAŠTITA HIDROIZOLACIJE . b) TERMO IZOLACIJA .hladan premaz bitulitom "A" .Kondorfleks T4 varen. posebno se plaća c) HIDROIZOLACIJA .polietilenska folija. .

cementna košuljica. Izolit POLIFLEX je otporan na visoke i niske temperature. 6-8 h. betonske ploče. C. posebno se plaća c) HIDROIZOLACIJA . .Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora kroz krov . dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit POLIFLEX. m2 26. naneti drugi sloj i utisnuti drugu mrežicu. odmašćena i bez pukotina. sa preklopom 15 cm. betonske ploče. i ugraditi u roku od 20-30 minuta. hladna pasta 2-2. Četkom naneti prvi sloj i utisnuti mrežicu. Postojeća hidroizolacija mora biti dobro zalepljena za podlogu. Boja po izboru projektanta. Betonsku podlogu pripremiti da bude čista. .00 € Varena dva sloja Kondorfleksa PF4.00 € 271 .pesak.Kondorfleks PF4 varen. Masu za premazivanje pripremiti mešanjem tečne i praškaste komponente. Izrada hidroizolacije ravnog krova. .staklena mrežica po celoj površini . m2 52. hladna pasta 2-2. naneti drugi sloj i utisnuti drugu mrežicu.hladan premaz bitulitom "A" . Obračun po m2 izvedene hidroizolacije. 150 kg/m3 . Masu za premazivanje pripremiti mešanjem tečne i praškaste komponente.e) ZAŠTITA HIDROIZOLACIJE . m2 24.kamena vuna. preklopi 10 cm.polietilenska folija.hladan premaz bitulitom "A" .vruć premaz bitumenom "MBH". posebno se plaća Obračun po m2 izolacije. dva sloja Poliazbitola. UV zrake i termootporan je.prohodan krov . "Dramin" Zemun. preko betonske podloge.polietilenska folija. treći. tako da mu nije potrebna zaštita od sunca u letnjem periodu. sloj naneti posle 6-8 h. dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit POLIFLEX.TRABIS N.00 € 8. treći. 6-8 h. Boja po izboru projektanta.Kondorfleks PF4 varen. UV zrake i termootporan je. URSA SECO 500 .5 kg/m2 e) ZAŠTITA HIDROIZOLACIJE .5 kg/m2 . "Dramin" Zemun. "Vunizol Z plus". Obračun po m2 izvedene hidroizolacije. tačkasto lepljen "MBH" masom 1 kg/m2. Izrada hidroizolacije ravnog krova. URSA SECO 500 .prohodan krov . Posle sušenja. posebno se plaća Obračun po m2 izolacije. URSA SECO 500 . pomeren 50 cm i preklopi 10 cm.Gralbit II-2/10. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: a) PARNA BRANA .Poliazbitol. Posle sušenja. i ugraditi u roku od 20-30 minuta. sloj naneti posle 6-8 h. m2 55. debljine 8 cm.Poliazbitol. klobuci sanirani i čista. preko postojeće hidroizolacije. b) TERMO IZOLACIJA .00 € 7.pesak. tako da mu nije potrebna zaštita od sunca u letnjem periodu. Izolit POLIFLEX je otporan na visoke i niske temperature. Četkom naneti prvi sloj i utisnuti mrežicu. 2 kg/m2 . Završni. Završni. sa preklopom 15 cm.polietilenska folija.

Debljine 10 cm. "Vunizol Z plus" debljine 3 cm. Obračun po m2 postavljenih ploča. b. Nabavka i postavljanje na ravnim krovovima termoizolacionih ploča. URSA FOAM N-III-L. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku vrlo tvrdih ploča.00 € € € € € 27. Sastave i uglove bandažirati. Debljine 4 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu ravnih krovova i slično. Nabavka i postavljanje na ravnim krovovima termoizolacionih ploča. Styrodur 3035 CS BASF. Debljine 4 cm. debljine 3 cm. Obračun po m2 postavljenih ploča. Styrodur 5000 CS BASF. mase 45 kg/m3.00 15.00 € € € € € € € 16. d. Debljine 4 cm. Debljine 4 cm. c. po detaljima i uputstvu projektanta. e. d. debljine 3 cm. Nabavka i postavljanje na ravnim krovovima termoizolacionih ploča. debljine 3 cm. datim detaljima i uputstvu projektanta. e. m2 m2 m2 m2 m2 m2 6. Debljine 5 cm. Obračun po m2 postavljenih ploča. f. c. Sastave i uglove bandažirati. c. e.00 18. Debljine 5 cm. Debljine 14 cm. Debljine 5 cm.00 € € € € € € 22. Debljine 5 cm. m2 m2 m2 m2 12.50 12. b. a. Debljine 3 cm.00 € € € € € 32. a. Debljine 3 cm. Debljine 3 cm. b. Debljine 8 cm. g. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti kao termo i zvučnu izolaciju. Debljine 3 cm. od ekstrudirane polistirolske pene. gustine 150 kg/m3.00 14. mase 33 kg/m3. Styrodur 4000 CS BASF. od ekstrudirane polistirolske pene. Debljine 10 cm. datim detaljima i uputstvu projektanta. mase 35 kg/m3. datim detaljima i uputstvu projektanta. d.00 11.00 20. m2 m2 m2 m2 m2 6. c.9.50 7.50 9.00 24. Debljine 10 cm. Nabavka i postavljanje na ravnim krovovima termoizolacionih ploča. a. Debljine 10 cm. f. Debljine 3 cm. d. Debljine 5 cm. m2 m2 m2 m2 m2 8.00 7. Debljine 8 cm. mase 36 kg/m3.00 20. d. Debljine 12 cm. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 5.00 14.00 15. Debljine 4 cm.00 18. e.00 16. a. ekstrudirani polistiren (XPS). Debljine 8 cm. b.00 8. Debljine 6 cm. c. Ploče postaviti po projektu.00 30.00 10. Debljine 8 cm. a.00 8. debljine 3 cm. Debljine 8 cm. po detaljima i uputstvu projektanta.00 12. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 € € € € 272 . Ploče postaviti po projektu. Sastave i uglove bandažirati.00 18. od ekstrudirane polistirolske pene. Ploče postaviti po projektu. Obračun po m2 poda.00 7. b.

pomerene najmanje za 50 cm.5 kg/lit i završno obraditi perdašenjem. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. Obračun po m2 krovne površine. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. po datim detaljima. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. m2 3.00 12. Nastavke traka smaknuti u odnosu na prethodni red za 50 cm. krovnog papira sa 500 gr/m2. Nastavke traka postaviti naizmenično. pre nanošenja perlitnog betona. prosečne debljine 5 cm. Pošto je betonska masa penasta i meka. Na traku naneti vruću bitumensku masu "MPH" u sloju 2-3 mm i odmah zalepiti. Prikovana ivica se preklapa 15 cm. Izrada sloja za pad. Preklope traka dobro pritisnuti i sabiti teflonskim valjkom. Podloga mora biti čista. 2. kao i termoizolacije. Nabavka i postavljanje krovne podloge prikivanjem i lepljenjem sastava Kraberoida 100/100. cementa sa odgovarajućim dodacima i vode. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb. a zapreminska težina perlitnog betona 578 kg/m3.36. Sloj za izravnanje betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC.00 € € € € 40.00 15.72 MPa.50 € 3. Preko sloja za pad obavezno izvesti hidroizolacioni i zaštitni sloj. Debljine 10 cm. Bitumensku hartiju postaviti preko daščane podloge prikivanjem uz gornju ivicu trake nerđajućim ekserima sa širokom glavom. Debljine 5 cm. ravnog krova od lakog betona Stirocem. "Termika" Zrenjanin. Debljine 8 cm. b. Krovovi 1. Drugi sloj smaknuti i postaviti kao i prethodni. b. Obračun po m2 krovne površine.5 MPa.00 € Nabavka i postavljanje prikivanjem krovne podloge od dva sloja Kraberoida 100/100. c. krovnog papira sa 500 gr/m2 bitumena.00 € 8. Zapreminska težina ugrađenog Stirocema je 500 kg/m3. a. Debljine 5 cm. Čvrstoća na pritisak je 2. Bitumensku hartiju postaviti preko daščane podloge prikivanjem uz gornju ivicu trake nerđajućim ekserima sa širokom glavom. Pripremiti Superbet 3 po uputstvu proizvođača. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. a koji se posebno plaćaju. Strirocem naneti u slojevima i nabiti do gustine od 0. a čvrstoća na pritisak posle 28 dana je 1. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. m2 3. Debljine 8 cm. Obračun po m2 sloja za pad. Obračun po m2 krovne površine.00 € 35. po podlozi razliti cementno mleko. Debljine 10 cm. otprašena i odmašćena. Nastavke traka smaknuti u odnosu na prethodni red za 50 cm. d. po uputstvu proizvođača "Prvi maj" Čačak.00 € 45. m2 m2 m2 m2 10. Prikovanu ivicu preklopiti 15 cm i lepiti narednom trakom. Debljine 6 cm. m2 m2 m2 22. c. Izrada sloja za pad ravnog krova od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 3 debljine 5 cm. Prikovanu ivicu se preklopiti 15 cm narednom trakom. m2 2. Bitumensku hartiju postaviti preko daščane podloge prikivanjem uz gornju ivicu trake nerđajućim ekserima sa širokom glavom. Dvokomponentni laki beton Stirocem spraviti od ekspandiranih perli Stiropora. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. Nabavka i postavljanje prikivanjem krovne podloge od Kraberoida 100/100.00 20. Obračun po m2 sloja za pad.00 € 273 . krovnog papira sa 500 gr/m2 bitumena. a.

ekstrudirani polistiren (XPS). Bitumensku hartiju postaviti preko daščane podloge prikivanjem uz gornju ivicu trake nerđajućim ekserima sa širokom glavom. po datim detaljima. Zalepljenu traku preklopiti 15 cm narednom trakom. Drugi sloj smaknuti i postaviti kao i prethodni. Nastavke traka smaknuti u odnosu na prethodni red za 50 cm. Debljine 3 cm. Preklope traka zagrejati toplim vazduhom ili gasnim plamenikom. prikivanjem za betonsku podlogu krova. Nastavke traka smaknuti u odnosu na prethodni red za 50 cm. mase 36 kg/m3. m2 m2 m2 m2 m2 m2 6.00 € 9.00 € 7. Nabavka i ugradnja "Izolim" trake. Preklope traka dobro pritisnuti i sabiti teflonskim valjkom.00 8. Debljine 10 cm.00 14. Suve i očišćene površine od betona premazati "A" ili ekobitulitom "A". Debljine 4 cm. Suve i očišćene površine od betona premazati bitulitom "A" ili ekobitulitom "A". m2 6. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu. krovnog papira sa 500 gr/m2 bitumena. Preklope traka zagrejati toplim vazduhom ili gasnim plamenikom. c. URSA FOAM N-III-I. Debljine 5 cm. Preklope traka zagrejati toplim vazduhom ili gasnim plamenikom. Na suv sloj premaza naneti vruću bitumensku masu "PBM" u sloju 2-3 mm i odmah zalepiti "Izolim" traku. Zalepljenu traku preklopiti 15 cm narednom trakom. Prikovanu ivicu preklopiti 15 cm i lepiti narednom trakom.00 7. Preklopi traka se zagrevaju toplim vazduhom ili gasnim plamenikom. m2 8. b. m2 10. Obračun po m2 izvedene izolacije. Traku ugraditi prikivanjem uz gornju ivicu trake. Obračun po m2 postavljenih ploča.00 10. dobro pritisnu i sabiju teflonskim valjkom. sa spoljne strane ispod pokrivača.00 € 5. debljine 3 cm. Nabavka i ugradnja "Izolim" trake. dobro pritisnuti i sabiti teflonskim valjkom. datim detaljima i uputstvu projektanta.4. Obračun po m2 izvedene izolacije. Obračun po m2 izvedene izolacije. Nabavka i postavljanje na krovu preko drvene oplate. lepljenjem Poliazbitolom za betonsku podlogu krova. lepljenjem za betonsku podlogu krova vrućom bitumenskom masom "PBM. Obračun po m2 krovne površine. Na traku naneti vruću bitumensku masu "MPH" u sloju 2-3 mm i odmah zalepiti. d. f. Nastavke traka smaknuti u odnosu na prethodni red za 50 cm. Nabavka i postavljanje krovne podloge prikivanjem i lepljenjem sastava dva sloja Kraberoida 100/100. "Izolim" bitumensku traku na nosaču od poliesterskog filca ugraditi preko betonske podloge pneumatskim zakivcima sa podloškama.00 € 6. Prikovanu ivicu preklopiti 15 cm i lepiti narednom trakom. "Izolim" bitumensku traku na nosaču od poliesterskog filca ugraditi preko betonske podloge lepljenjem bitumenskom masom "PBM". "Izolim" bitumensku traku na nosaču od poliesterskog filca ugraditi preko betonske podloge lepljenjem hladnom pastom "Poliazbitol" kita. Debljine 8 cm.00 € 8. "Izolim" bitumensku traku na nosaču od poliesterskog filca ugraditi preko daščane podloge prikivanjem uz gornju ivicu trake nerđajućim ekserima sa širokom glavom. Debljine 6 cm. dobro pritisnuti i sabiti teflonskim valjkom. Obračun po m2 izvedene izolacije. termoizolacionih ploča. Prikovanu ivicu preklopiti 15 cm i lepiti narednom trakom. prikivanjem za daščanu podlogu krova. e. dobro pritisnuti i sabiti teflonskim valjkom. Nabavka i ugradnja "Izolim" trake.00 € € € € € € 274 . m2 5. m2 5. Na suv sloj premaza naneti pastu "Poliazbitol" kita u sloju 2-3 mm i zalepiti "Izolim" traku. Nabavka i ugradnja "Izolim" trake.00 16. Nastavke traka smaknuti u odnosu na prethodni red za 50 cm. a. Nastavke traka smaknuti u odnosu na prethodni red za 50 cm.

Pošto je betonska masa penasta i meka.00 € € € € 25. a zapreminska težina perlitnog betona 258 kg/m3. d.5 MPa. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom.50 15.00 12.00 17.00 € € € € € € 21. b. b. po uputstvu proizvođača. Čvrstoća na pritisak je 0. Nabavka i postavljanje sloja paropropusne polipropilenske folije.50 8. visoke i niske temperature. m2 m2 m2 m2 m2 m2 6. a koji se posebno plaćaju. Nabavka i postavljanje na kosom krovu preko drvene oplate. Boja po izboru projektanta.00 € 2. po uputstvu proizvođača. i ugraditi u roku od 20-30 minuta. Izolit POLIFLEX je otporan na UV zrake. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. od ekstrudirane polistirolske pene. debljine 3 cm. Dva sloja. Debljine 10 cm. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. Debljine 3 cm. po podlozi razliti cementno mleko. c.00 € 28. Preko sloja perlitnog betona obavezno izvesti hidroizolacioni i zaštitni sloj. m2 2. b. otprašena i odmašćena. ispod pokrivača. m2 2. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom.15. URSA SECO 41. Debljine 6 cm. Posle sušenja.00 € 275 . Debljine 5 cm. 6-8 h. pre nanošenja perlitnog betona. c. Četkom naneti prvi sloj i utisnuti mrežicu. Izrada termoizolacionog sloja ispod krovnog pokrivača od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 1 debljine 5 cm. Ploče postaviti po projektu.50 € 29. URSA SECO 41. mase 33 kg/m3. Obračun po m2 obojene fasade. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije.50 12. m2 28. sloj naneti posle 6-8 h. Debljine 10 cm. m2 m2 1. "Dramin" Zemun. Završni. e. Debljine 8 cm. f. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. Jedan sloj. datim detaljima i uputstvu projektanta. URSA SECO 2000. Debljine 8 cm. Podlogu od lima očistiti od korozije i odmastiti. po uputstvu proizvođača. Nabavka i postavljanje sloja paropropusne polipropilenske folije. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. "Termika" Zrenjanin. Masu za premazivanje pripremiti mešanjem tečne i praškaste komponente. Obračun po m2 postavljene površine. termoizolacionih ploča. naneti drugi sloj i utisnuti drugu mrežicu. Izrada hidroizolacije limenog krova dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit POLIFLEX. m2 m2 m2 m2 10. Obračun po m2 postavljene površine.00 € 27. Obračun po m2 postavljenih ploča.00 20. Obračun po m2 izvedenog sloja. d. Debljine 5 cm. a. a. Debljine 6 cm. Styrodur 3035 CS BASF.00 16. URSA SECO 500. Termoizolacioni sloj betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. treći. Debljine 4 cm. a. URSA SECO 4000.50 10. Pripremiti Superbet 1 po uputstvu proizvođača. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. Podloga mora biti čista. URSA SECO 41. Obračun po m2 postavljene površine.

Debljine 14 cm.25 € € € € € 11. d. "Vunizol M plus". m2 m2 m2 m2 m2 4. Potkrovlja 1. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu potkrovlja.50 15. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča. Debljine 5 cm. e. e.00 10. Debljine 12 cm.9. gustine 80 kg/m3.50 8. c.00 € € € € € 21. m2 m2 m2 m2 m2 4. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na bituminiziranom papiru. Obračun po m2 izvedene izolacije. c.75 9. Debljine 10 cm. gustine 50 kg/m3.00 9. b. a. debljine 5 cm.00 12. Debljine 8 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 7. Debljine 10 cm. gustine 100 kg/m3. a. debljine 5 cm. Debljine 10 cm.75 10. debljine 5 cm.50 8. po detaljima i uputstvu projektanta. debljine 5 cm. po detaljima i uputstvu projektanta.50 6. Obračun po m2 izvedene izolacije. Obračun po m2 izvedene izolacije. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu potkrovlja.00 7. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 12 cm. d. b. "Vunizol L plus". "Vunizol S plus". c. Debljine 8 cm. Debljine 8 cm. c.25 10. Debljine 5 cm. b.00 8.50 8. Obračun po m2 izvedene izolacije. e.25 € € € € € 16.00 13. 6. Debljine 12 cm. b. a. c. Debljine 5 cm. m2 m2 m2 m2 m2 5. debljine 5 cm. gustine 60 kg/m3. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 5 cm. gustine 35 kg/m3. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča. Debljine 12 cm. "Vunizol P plus". Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. Debljine 14 cm. d. a.50 € € € € € Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča.75 6.50 8. "Vunizol JBS plus". Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu potkrovlja. e. Debljine 12 cm. d. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu potkrovlja. Debljine 14 cm. Debljine 14 cm. e. m2 m2 m2 m2 m2 5.00 € € € € € 276 . Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. po detaljima i uputstvu projektanta.00 12.25 11. d. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča. Debljine 14 cm. m2 m2 m2 m2 m2 6. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju potkrovlja.00 11. b. a. Debljine 5 cm.

00 8. Debljine 140 mm. Debljine 100 mm. Debljine 100 mm. m2 m2 m2 m2 m2 6. c. po detaljima i uputstvu projektanta.00 14. Nabavka i postavljanje laganog izolacionog filca od mineralne vune.50 13. URSA LIP. Debljine 8 cm. debljine 100 mm. Debljine 100 mm. Debljine 2x60 mm. Debljine 10 cm. c. Debljine 120 mm. b. Debljine 14 cm.25 8. e. m2 m2 m2 m2 7. po detaljima i uputstvu projektanta. a.00 8.00 € € € € 43.00 € 7. Debljine 8 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 € € € € € 31. a.75 9.00 € 9. m2 m2 m2 m2 m2 m2 6. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 2x50 mm. e. Debljine 120 mm. Debljine 14 cm. m2 m2 m2 m2 m2 6. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 9. debljine 5 cm.50 10. Lagani filc od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju potkrovlja. Debljine 2x50 mm. b. a. "Vunizol JVS plus". b. c.00 15. b. Obračun po m2 izvedene izolacije. a. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu potkrovlja.26. debljine-80 mm.00 8. Lagani filc od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju potkrovlja.00 11. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu potkrovlja. f. d. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na aluminijumskoj foliji. d. Debljine 10 cm. Debljine 12 cm. Debljine 2x50 mm.00 6. gustine 100 kg/m3. Debljine 80 mm. c. debljine 100 mm. Debljine 120 mm. b. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na staklenom voalu. e. Obračun po m2 izvedene izolacije. Nabavka i postavljanje lakih ploča od mineralne vune. d. Debljine 12 cm. URSA LIF.50 € € € € € 36. Ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju potkrovlja. "Vunizol JALS plus". debljine 5 cm.00 € € € € € € 277 . po detaljima i uputstvu projektanta. gustine 100 kg/m3. Nabavka i postavljanje laganog izolacionog filca od mineralne vune. c. m2 m2 m2 8. Debljine 5 cm.00 € 39. Debljine 5 cm. d. po detaljima i uputstvu projektanta. a.00 7.50 15. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 9.00 7. URSA SF 35. Debljine 140 mm.

Debljine 120 mm.00 € € € € € 54. Jedan sloj.00 15. Styrodur 3035 CS. Nabavka i postavljanje laganog izolacionog filca od mineralne vune. m2 m2 m2 m2 m2 m2 3. Jedan sloj.00 10.50 9. a. URSA SECO 500. debljine 3 cm. debljine 3 cm. debljine 100 mm.50 4. m2 m2 m2 m2 m2 7. od termoizolacionih ploča. f. Debljine 5 cm. a. b. Debljine 4 cm. URSA SF 40. datim detaljima i uputstvu projektanta.50 9. e.00 € 2. debljine 100 mm. b. m2 m2 m2 m2 6. Dva sloja. m2 m2 1. Debljine 8 cm. od ekstrudirane polistirolske pene.00 9. b.00 10. folijom. b. Debljine 120 mm. Debljine 160 mm. a. Nabavka i postavljanje izolacije potkrovlja od termoizolacionih ploča.00 € € € € 68.00 11. Debljine 160 mm. a. Debljine 10 cm. Debljine 100 mm. po detaljima i uputstvu projektanta. d. Dva sloja. Debljine 180 mm. između rogova.00 8. Debljine 6 cm. c. Debljine 100 mm. Obračun po m2 postavljene površine. Ploče postaviti po projektu. Debljine 4 cm. d. Obračun po m2 izvedene izolacije. datim detaljima i uputstvu projektanta.00 € 278 .00 € 70. a. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 9.00 7. Debljine 140 mm. c.50 7. Termoizolacione ploče Neopor-a. Obračun po m2 postavljenih ploča. c. jednostrano obložen Al.00 € 2. po detaljima i uputstvu projektanta. d. od ekspandiranog polistirola sa grafitom. c. Debljine 8 cm. mase 33 kg/m3. a. Nabavka i postavljanje izolacije potkrovlja. Nabavka i postavljanje laganog izolacionog filca od mineralne vune. postaviti po projektu. Debljine 3 cm.50 € € € € € € 64. e. Obračun po m2 postavljene površine.00 11.00 3. Debljine 3 cm. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. m2 m2 m2 m2 8. URSA SECO 41. Debljine 5 cm. b. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije.49. Obračun po m2 postavljenih ploča.50 5. Lagani filc od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju potkrovlja. Foliju postaviti sa preklopima od 30 cm. URSA LIF/Alu. d. Debljine 140 mm. Lagani filc od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju potkrovlja. b. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. Neopor.00 € € € € 58. m2 m2 1. po uputstvu proizvođača.

URSA SECO 2000. b.00 € 77. Debljine 5 cm. m2 m2 m2 m2 4. po uputstvu proizvođača. "Vunizol M plus". Nabavka i postavljanje jednog sloja paronepropusne polipropilenske folije. debljine 0.00 € 78. Debljine 10 cm.00 8.75 € € € € Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu pregradnih zidova.75 5. Obračun po m2 izvedene izolacije.50 5.50 € 73. URSA SECO 41. Nabavka i postavljanje sloja paropropusne polipropilenske folije. gustine 60 kg/m3.15 mm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu pregradnih zidova. m2 2. Obračun po m2 postavljene površine. Obračun po m2 postavljene površine. Obračun po m2 postavljene površine. Debljine 5 cm. m2 2. 5. c. Debljine 3 cm. m2 m2 m2 m2 3. Kraberoid na sastavima preklopiti za 15 cm. b. po uputstvu proizvođača. Debljine 10 cm. d. URSA SECO 4000. "Vunizol P plus". Debljine 8 cm. a. Obračun po m2 postavljene površine.00 € € € € 279 . m2 1.50 € 75. folije. a.00 € 2. Debljine 8 cm. debljine 3 cm. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča.72. URSA SECO 41. debljine 3 cm. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. m2 2. po uputstvu proizvođača. Zidovi 1.00 10. c. Postavljanje jednog sloja Kraberoida blank 150/100. Obračun po m2 postavljene površine.50 8. Nabavka i postavljanje sloja paropropusne polipropilenske folije. po detaljima i uputstvu projektanta. Jedan sloj. Postavljanje jednog sloja Al.00 € 74.00 € 10. URSA SECO 41. m2 4. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. Dva sloja. po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 postavljene površine.00 7. d. m2 m2 1. Postavljanje sloja Gralbita I-1/10. Gralbit na sastavima preklopiti za 15 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. foliju na sastavima preklopiti za 15 cm. URSA SECO 700. b. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. gustine 75 kg/m3. Al. a. Debljine 3 cm.

c.00 € € € € 21. a.50 10. a. "Vunizol JVS plus". Debljine 3 cm. c. Debljine 10 cm.00 11. debljine 3 cm. m2 m2 m2 m2 6. po detaljima i uputstvu projektanta. b.00 8. d. b. Debljine 10 cm. d. "Vunizol JBS plus".50 € € € € 17. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na staklenom voalu. po detaljima i uputstvu projektanta. debljine 3 cm. "Vunizol JALS plus". Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na bituminiziranom papiru. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na aluminijumskoj foliji. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu zidova i slično. c.75 6. Debljine 3 cm. gustine 80 kg/m3. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 3 cm.25 8. Debljine 3 cm.25 9. gustine 80 kg/m3. Debljine 10 cm. d. a. Debljine 8 cm. "Vunizol JMS plus". Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu pregradnih zidova i slično. debljine 3 cm.00 7. Debljine 8 cm. Debljine 5 cm. m2 m2 m2 m2 5. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu zidova i slično. b. m2 m2 m2 m2 5. c.00 6. po detaljima i uputstvu projektanta. gustine 100 kg/m3. m2 m2 m2 m2 4. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju pregradnih zidova i slično. a. Debljine 5 cm. Debljine 5 cm. d. Obračun po m2 izvedene izolacije. debljine 3 cm.50 6. po detaljima i uputstvu projektanta. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na bituminiziranom papiru.50 6. Debljine 8 cm. d. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 € € € € 280 . m2 m2 m2 m2 5. Debljine 5 cm. "Vunizol JMS plus".00 € € € € 13.50 8. Debljine 10 cm. Debljine 10 cm.75 11. b. a. Debljine 10 cm. Debljine 8 cm.00 11. gustine 100 kg/m3. b.00 6.50 11.50 € € € € 29. Obračun po m2 izvedene izolacije. c. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča. c. po detaljima i uputstvu projektanta.9.00 € € € € 25. Debljine 3 cm. Debljine 5 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu pregradnih zidova. d.75 9. Debljine 3 cm.75 9. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na aluminijumskoj foliji. Debljine 5 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. gustine 100 kg/m3. gustine 100 kg/m3. Debljine 8 cm. debljine 3 cm. Debljine 8 cm. b. debljine 3 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju pregradnih zidova i slično. po detaljima i uputstvu projektanta. a.00 11. Obračun po m2 izvedene izolacije. "Vunizol FS plus". m2 m2 m2 m2 5.

Debljine 50 mm. Debljine 50 mm. Debljine 100 mm. Obračun po m2 izvedene izolacije. a. Nabavka i postavljanje laganog samonosivog izolacionog filca od mineralne vune. m2 6. ekstrudirani polistiren (XPS).00 € c. samogasiv. Debljine 3 cm. debljine 40 mm. Debljine 100 mm. mase 30 kg/m3. debljine 40 mm.00 7. b. Debljine 5 cm. debljine 3 cm. datim detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 poda. Stiropor. Debljine 80 mm. Lagani filc od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju pregradnih zidova. m2 3. Obračun po m2 izvedene izolacije. m2 3. Debljine 3 cm. m2 3.00 € d. debljine 2 cm. m2 4.50 € € € € € € € 281 . Debljine 5 cm.00 € Nabavka i postavljanje ploča od mineralne vune. g. Debljine 40 mm.00 € e. URSA LIF/S. 48.00 6. e. URSA FOAM N-W-PZ-I. m2 6.00 2. Debljine 60 mm.00 7.00 € c. e. m2 8.00 € € € € € € 55. mase 16-20 kg/m3. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. Debljine 6 cm.00 € c. mase 36 kg/m3. Ploče postaviti po projektu. Debljine 40 mm. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu. datim detaljima i uputstvu projektanta. a.00 € e. m2 5. Debljine 80 mm. Obračun po m2 poda. Debljine 60 mm. c. datim detaljima i uputstvu projektanta. 43. URSA PPS.00 € d. 49.00 5. m2 6. URSA FOAM N-III-PZ-I. m2 8. Debljine 4 cm. Obračun po m2 postavljenih ploča. Nabavka i postavljanje na zidovima termoizolacionih ploča. Lagani filc od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju ispod gips kartonskih ploča. d.00 € b.00 € b.50 3. m2 8. Debljine 60 mm. f. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu. f. Debljine 6 cm. Debljine 50 mm.00 10.00 € Nabavka i postavljanje na zidovima termoizolacionih ploča. Nabavka i postavljanje na zidovima termoizolacionih ploča. Debljine 80 mm.00 4. b.00 € d. URSA LIF/S.00 € 38.33. Debljine 2 cm. m2 5. d. po detaljima i uputstvu projektanta. m2 4. Debljine 100 mm. ekstrudirani polistiren (XPS).00 € b. m2 5. a. po detaljima i uputstvu projektanta.00 8.00 € e. m2 4. Ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju pregradnih zidova.00 14. Debljine 8 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. m2 5. Debljine 10 cm. Debljine 40 mm. Debljine 4 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. m2 m2 m2 m2 m2 m2 6. a. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 2.00 € Nabavka i postavljanje laganog samonosivog izolacionog filca od mineralne vune. debljine 40 mm.00 16. debljine 2 cm. c. a.

Debljine 8 cm. d.00 4.00 12.00 8. a. e. Termoizolacione ploče Neopor-a. debljine 2.00 5. postaviti po projektu. debljine 3 cm. Debljine 4 cm. Obračun po m2 postavljenih ploča. Styrodur 2800 C BASF. g. a. m2 m2 m2 m2 m2 9.0 cm.50 € € € € € € € 69. Debljine 3 cm. datim detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 postavljenih ploča. TAROLIT.00 16. U cenu ulazi i pomoćna skela. c. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 2. Sastave i uglove bandažirati rabic pletivom. b. od ekspandiranog polistirola sa grafitom. Debljine 8 cm.00 7. m2 m2 m2 m2 m2 m2 3. d.62. Debljine 2 cm. Debljine 2 cm. Debljine 3 cm. Nabavka i postavljanje na zidovima izolacione dvoslojnih kombi ploča. e.50 17. debljine 2 cm.00 6.00 15.5 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. Debljine 6 cm. d. od ekstrudirane polistirolske pene.00 € € € € € 86. e. c.50 20. Debljine 5.5 cm. datim detaljima i uputstvu projektanta. Ploče postaviti po projektu.50 3. Debljine 4 cm. Nabavka i postavljanje na unutrašnjim zidovima termoizolacionih ploča. Debljine 10 cm. Debljine 5 cm. postaviti po projektu.50 9. e. m2 m2 m2 m2 m2 6.00 2. c. debljine 2 cm.00 € € € € € 282 . Ploče postaviti po projektu. Styrodur 2800 C BASF.00 7.50 € € € € € € 81. Debljine 2. Debljine 8 cm. Ploče postaviti po projektu. Debljine 5 cm. f. detaljima i uputstvu projektanta. mase 30 kg/m3. od ekspandiranog polistirola sa grafitom. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 3. Debljine 5 cm. b. f. a. Obračun po m2 postavljenih ploča.00 7. dimenzije ploča 50x200 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. Neopor. m2 m2 m2 m2 m2 5.50 7. Debljine 6 cm. Obračun po m2 postavljenih ploča.50 9. Debljine 3 cm. c. Nabavka i postavljanje na unutrašnjim zidovima termoizolacionih ploča. datim detaljima i uputstvu projektanta. b. datim detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. debljine 2 cm. a. a. Nabavka i postavljanje termičkih mostova na fasadnim zidovima od termoizolacionih ploča. Debljine 7. Neopor.00 € € € € € 74.5 cm.5 cm. Debljine 2 cm. b. Nabavka i postavljanje u sendvič zidovima termoizolacionih ploča.00 6.00 10.50 5. e.50 10.50 4. Debljine 5 cm. Debljine 3. mase 30 kg/m3. Debljine 3 cm. c. od ekstrudirane polistirolske pene. Termoizolacione ploče Neopor-a. Debljine 10 cm. d. d. Debljine 4 cm. b. Obračun po m2 postavljenih ploča. Debljine 4 cm.

50 17. d. b.00 € 283 . m2 1. URSA SECO 41. Kraberoid na sastavima preklopiti za 15 cm. Debljine 5.5 cm. b. d. Obračun po m2 postavljene površine. URSA SECO 700. m2 m2 1. Postavljanje jednog sloja Kraberoida blank 150/100. Obračun po m2 postavljene površine. a. b. a.91.00 10. URSA SECO 41. a. m2 m2 m2 m2 m2 9. detaljima i uputstvu projektanta.00 12.0 cm. Foliju postaviti sa preklopima od 30 cm. TAROLIT.00 € 106. Jedan sloj. U cenu ulazi i pomoćna skela. Debljine 2. m2 m2 m2 m2 9. U cenu ulazi i pomoćna skela.5 cm. detaljima i uputstvu projektanta. Ploče postaviti po projektu. a. dimenzije ploča 50x200 cm. Sastave i uglove bandažirati rabic pletivom. b. Obračun po m2 postavljene površine. Dva sloja. po uputstvu proizvođača. Obračun po m2 postavljenih ploča. Obračun po m2 postavljenih ploča.5 cm.00 € 104. Nabavka i postavljanje na zidovima izolacionih ploča. TAROLIT.50 17. Debljine 3. c.00 € 2.15 mm. debljine 0.5 cm. debljine 3. folije. Nabavka i postavljanje na zidovima izolacione troslojnih kombi ploča. e.50 € € € € 100. po uputstvu proizvođača. Obračun po m2 postavljene površine.5 cm. a.0 cm.00 € 12.00 € € € € € 96. Debljine 5.5 cm. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. Nabavka i postavljanje izolacionih ploča od "Poliuretana". Debljine 10 cm. Obračun po m2 postavljene površine. Sastave i uglove bandažirati rabic pletivom. Debljine 7. Obračun po m2 postavljenih ploča. dimenzije ploča 50x200 cm.5 cm. Debljine 5 cm. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. Nabavka i postavljanje jednog sloja paronepropusne polipropilenske folije.5 cm.00 € 2. foliju na sastavima preklopiti za 15 cm. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. Debljine 4 cm. URSA SECO 500. detaljima i uputstvu projektanta. a. m2 m2 10. Debljine 7.00 € 2. Dva sloja. Ploče postaviti po projektu. Postavljanje jednog sloja Al. Jedan sloj. Jedan sloj. Dva sloja. debljine 4 cm. debljine 2.00 10.50 € 102. U cenu ulazi i pomoćna skela. Debljine 3. m2 m2 1. m2 2. Ploče postaviti po projektu. b.00 € 109. b.00 12.50 € 107.50 20. c. Al. Debljine 2. m2 m2 1.

Debljine 100 mm. po detaljima i uputstvu projektanta. po detaljima i uputstvu projektanta. b. Debljine 3 cm.75 € 5. b. c. URSA LIP. Debljine 40 mm. perforiranih kaseta i slično.00 4. 4. e. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 50 mm. c. debljine 3 cm. Lagani filc od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju spuštenih plafona i slično.00 7. a. m2 m2 m2 3.00 16. a.00 € 10. Debljine 4 cm. Obračun po m2 plafona. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu spuštenih plafona i slično. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 6 cm.11.00 5. Debljine 3 cm. Debljine 10 cm.00 8.00 10. Debljine 8 cm. m2 m2 m2 3. gustine 35 kg/m3. b. Debljine 60 mm. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku specijalno mekih ploča. Debljine 8 cm. a. Debljine 5 cm. Debljine 50 mm. e. b. debljine 40 mm.25 € 4. c. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu spuštenih plafona. d. mase 36 kg/m3. e. m2 m2 m2 3. Debljine 60 mm. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča.00 € 7. Debljine 100 mm. b.00 € € € € € € 284 . debljine 3 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu spuštenih plafona.50 € 7. d. m2 m2 m2 m2 m2 m2 6. Nabavka i postavljanje ploča od mineralne vune. Debljine 8 cm.00 6. URSA FOAM N-III-I. Obračun po m2 izvedene izolacije. Obračun po m2 plafona.00 4. Debljine 5 cm. Debljine 80 mm. d. "Vunizol S plus". Debljine 3 cm.00 14. Debljine 8 cm. Nabavka i postavljanje termoizolacionih ploča. "Vunizol M plus".00 € Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku lako mekih ploča.00 7. gustine 50 kg/m3. Debljine 80 mm. a. po detaljima i uputstvu projektanta. b. perforiranih kaseta i slično. a. m2 m2 m2 m2 m2 3. Obračun po m2 plafona.00 € 6. Debljine 40 mm. Debljine 5 cm. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti kao termo i zvučnu izolaciju plafona. Obračun po m2 postavljenih ploča. Debljine 3 cm. c. po detaljima i uputstvu projektanta. debljine 3 cm. Debljine 5 cm. "Vunizol L plus". c.00 5.00 7.00 € € € € € 20. c. URSA PPS.50 € 4. debljine 3 cm. Ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju plafona i slično.00 6. Plafoni 1. ekstrudirani polistiren (XPS). m2 m2 m2 m2 m2 3.00 € € € € € 15. debljine 40 mm. po detaljima i uputstvu projektanta. Nabavka i postavljanje laganog izolacionog filca od mineralne vune. a.50 € 6. g. gustine 60 kg/m3.

debljine 3 cm.00 € € € € 9. b. b. Debljine 5 cm. a. Obračun po m2 izvedene izolacije. d. gustine 100 kg/m3. Obračun po m2 izvedene izolacije. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča. Obračun po m2 izvedene izolacije. c. Debljine 8 cm.25 4. "Vunizol P plus". "Vunizol JVS plus". gustine 35 kg/m3. po detaljima i uputstvu projektanta. "Vunizol M plus". b. debljine 3 cm.00 € € € € 17.50 10.00 7. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. gustine 50 kg/m3.50 8. "Vunizol L plus". Debljine 3 cm.50 € € € € 285 . m2 m2 m2 m2 4. Debljine 10 cm. "Vunizol S plus". debljine 3 cm. a.00 10. Debljine 5 cm.75 6. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu akustičnih elemenata. d.00 6. gustine 75 kg/m3. m2 m2 m2 m2 3. Debljine 10 cm. Debljine 10 cm.12. gustine 60 kg/m3.50 5. Debljine 5 cm. a. 5. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu akustičnih elemenata.00 7. Debljine 5 cm.75 € € € € 13. Debljine 8 cm. b.25 8. Debljine 5 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije.50 4. c. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu akustičnih kabina.00 8.75 5. komora i slično. Debljine 8 cm.50 8. Debljine 8 cm. m2 m2 m2 m2 5. c. Obračun po m2 izvedene izolacije. debljine 3 cm. Debljine 10 cm. Debljine 3 cm. a. b. d. po detaljima i uputstvu projektanta. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča. m2 m2 m2 m2 3. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča. po detaljima i uputstvu projektanta. d. a.50 6. c. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na staklenom voalu. Debljine 3 cm. d. Debljine 3 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu akustičnih elemenata. Debljine 3 cm. c. po detaljima i uputstvu projektanta. Akustika 1. debljine 3 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. m2 m2 m2 m2 3.50 € € € € Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu akustičnih elemenata.

Nabavka i postavljanje akustičnih ploča od mineralne vune sa voalom. Debljine 10 cm. "Vunizol Z plus". "Vunizol T plus".00 7. a. Debljine 3 cm. Debljine 8 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju akustičnih elemenata u obliku kaseta i obloga i slično. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju toplih i plivajućih podova.00 € € € € 25.00 9. a. Obračun po m2 poda. debljine 2 cm. debljine 2 cm.50 5. Debljine 4 cm. po detaljima i uputstvu projektanta.50 6. Debljine 10 cm. gustine 120 kg/m3. Debljine 8 cm. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku prošivenog ili neprošivenog filca u zatvorenoj PVC foliji. b. Obračun po m2 izvedene izolacije. b. Debljine 40 mm. Debljine 2 cm. m2 m2 m2 m2 4. m2 m2 m2 m2 6. debljine 3 cm.00 € € € € € € 286 . Debljine 3 cm. d. URSA AKP-1/V.00 11. c. d. Debljine 4 cm. debljine 20 mm. b. f. po detaljima i uputstvu projektanta. po detaljima i uputstvu projektanta. "Vunizol JVS plus". Debljine 5 cm. gustine 100 kg/m3.00 15.50 € € € € € € Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku vrlo tvrdih ploča. a. c. c. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju podova. m2 m2 m2 m2 m2 m2 4.00 7. e.50 7. Akustične ploče od mineralne vune postaviti kao dodatnu termo i zvučnu izolaciju akustičnih elemenata.50 12.00 13. Debljine 10 cm. Debljine 20 mm. Debljine 8 cm.00 10. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 50 mm. Obračun po m2 poda.00 8.00 6. f. d.21. 7. c.50 7. Podovi 1. po detaljima i uputstvu projektanta. b.25 5. Debljine 2 cm. d. gustine 150 kg/m3. Debljine 5 cm.00 € € € € 13. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku tvrdih ploča. m2 m2 m2 m2 m2 m2 4.00 5. Debljine 5 cm. Debljine 30 mm. e. a. Debljine 3 cm.

po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 80 mm. Debljine 120 mm.00 5.00 6. c. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 2.00 7. c. Debljine 33/30 mm. Debljine 55/50 mm. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 € € € € € € € 287 . Nabavka i postavljanje podnih izolacionih ploča od mineralne vune.00 9.00 8. Debljine 50 mm. b.00 8.00 5. po detaljima i uputstvu projektanta. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 13/10 mm. URSA LIF. Debljine 23/20 mm. a. Debljine 100 mm. Debljine 50/45 mm. f. URSA PIP/T.00 € € € € € 28. Obračun po m2 izvedene izolacije. Ploče mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju poda ispod cementnog estriha. b. c. a.00 € € € € € 33. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 60 mm. debljine 40 mm.00 10. m2 m2 m2 m2 m2 3. b.00 6.13. Debljine 43/40 mm. d. a. e. po detaljima i uputstvu projektanta.00 9. Debljine 53/50 mm. Ploče mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju poda ispod cementnog estriha. e.00 5.00 9. Debljine 30/25 mm.00 € € € € € 18. debljine 20/15 mm. Nabavka i postavljanje teških podnih izolacionih ploča od mineralne vune. Debljine 23/20 mm. Debljine 20/15 mm. e. Nabavka i postavljanje laganog izolacionog filca od mineralne vune. Nabavka i postavljanje podnih izolacionih ploča od mineralne vune. Debljine 33/30 mm. d. debljine 20/15 mm. m2 m2 m2 m2 m2 4.00 10. Debljine 50/45 mm.00 6. debljine 13/10 mm. Debljine 55/50 mm. Debljine 40 mm. Debljine 53/50 mm. g. b. Debljine 30/25 mm.00 4. po detaljima i uputstvu projektanta.00 3. a. m2 m2 m2 m2 m2 3.00 9. d. Obračun po m2 izvedene izolacije. d.00 € € € € € 23. Lagani filc od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju između potpatosnica poda. Debljine 40/35 mm. URSA PIP/T.00 7. Ploče mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju u sistemu plivajućeg poda. Debljine 43/40 mm. URSA PIP. a. URSA PIP. b. e.00 7. Debljine 13/10 mm. m2 m2 m2 m2 m2 4. d. debljine 13/10 mm. c. Ploče mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju u sistemu plivajućeg poda. Obračun po m2 izvedene izolacije. Nabavka i postavljanje teških podnih izolacionih ploča od mineralne vune. Debljine 20/15 mm. e.00 8. c. Debljine 140 mm. Debljine 40/35 mm.00 5.00 5.

Debljine 10 cm. Styrodur ploče postaviti kao termo izolaciju podova. mase 36 kg/m3.50 10.00 8. d. b. Styrodur 3035 C BASF. Debljine 8 cm. od ekstrudirane polistirolske pene.00 € € € € 53.00 10. Debljine 8 cm.40. Nabavka i postavljanje podnih termoizolacionih ploča.50 11. e. Styrodur 2800 C BASF. Styrodur ploče postaviti kao termo izolaciju podova. debljine 3 cm. Debljine 4 cm.00 7. c. d. Styrodur ploče postaviti kao termo izolaciju podova. c.50 10. Debljine 4 cm. debljine 3 cm. Debljine 4 cm. c. mase 30 kg/m3. od ekstrudirane polistirolske pene. od ekstrudirane polistirolske pene. Obračun po m2 poda. a. termoizolacionim pločama. d. datim detaljima i uputstvu projektanta. debljine 3 cm.00 18. debljine 3 cm.00 14. m2 m2 m2 m2 7. od ekstrudirane polistirolske pene. Obračun po m2 poda. Debljine 5 cm. Nabavka i postavljanje podnih termoizolacionih ploča. b. a. m2 m2 m2 m2 m2 6. Debljine 3 cm.00 9. Nabavka i postavljanje podnih termoizolacionih ploča. e.00 8. mase 35 kg/m3.00 11. Debljine 3 cm. m2 m2 m2 m2 m2 8. m2 m2 m2 m2 7. a. Debljine 5 cm. Obračun po m2 poda. Debljine 5 cm. mase 33 kg/m3. po detaljima i uputstvu projektanta.00 € € € € 57. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu. Debljine 5 cm. b. Obračun po m2 poda. Debljine 8 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. b. Debljine 6 cm. Styrodur 2500 C BASF. Nabavka i postavljanje podnih termoizolacionih ploča.00 14.00 24. d. Debljine 3 cm. URSA FOAM N-III-I.00 12. m2 m2 m2 m2 8. Styrodur ploče postaviti kao termo izolaciju podova. Debljine 3 cm. Debljine 8 cm. Debljine 4 cm.00 8. po detaljima i uputstvu projektanta. d.00 € € € € € 288 . magacina i sl.00 € € € € € 45. c. mase 25 kg/m3. Obračun po m2 poda.00 15. ekstrudirani polistiren (XPS). c. Nabavka i postavljanje podova industrijskih hala. Debljine 3 cm. Debljine 4 cm. Debljine 8 cm. Debljine 5 cm. a.00 € € € € 49. b. Styrodur 4000 CS BASF. po detaljima i uputstvu projektanta. a.00 14. debljine 3 cm.

od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 3. Styrodur ploče postaviti kao termo izolaciju podova. m2 m2 10. Podloga mora biti čista. Pošto je betonska masa penasta i meka. m2 m2 m2 8. Debljine 5 cm. Debljine 4 cm. a zapreminska težina perlitnog betona 258 kg/m3. Izrada podloge. debljine 3 cm.00 6. samogasiv i elastificiran. b. a. po detaljima i uputstvu projektanta. debljine 4 cm. Nabavka i postavljanje podnih termo izolacionih ploča od "Poliuretana". po podlozi razliti cementno mleko.50 € 73. Plutafon izrađen od natron papira. Nabavka i postavljanje podnih termoizolacionih ploča. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. po podlozi razliti cementno mleko. m2 m2 m2 m2 m2 3. b. pre nanošenja perlitnog betona. Nabavka i postavljanje podova industrijskih hala. Debljine 5 cm. Izrada podloge.00 € € € € 66. Podloga mora biti čista. m2 4. b. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. "Termika" Zrenjanin.00 9. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. Stiropor. debljine 5 cm. težine 20-25 kg/m3. Debljine 4 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. estriha. e. d. Podlogu betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Debljine 3 cm.00 € 77. debljine 5 cm. m2 m2 m2 m2 12. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb. termoizolacionim pločama. otprašena i odmašćena. d. Debljine 4 cm.50 € 10. a. Debljine 5 cm. "Termika" Zrenjanin. od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 1.00 € 14.00 4. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona.62. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona.00 € 12. a koji se posebno plaća. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 8 cm. Debljine 3 cm. Obračun po m2 poda. Styrodur 5000 CS BASF. Debljine 8 cm. Debljine 5 cm. veličine zrna 5-10 mm postaviti po projektu. Nabavka i postavljanje podnih ploča "Plutafon". Stiropor ploče postaviti kao termo izolaciju podova. pre nanošenja perlitnog betona. detaljima i uputstvu projektanta. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona.5 MPa. c. a.00 30. Debljine 2 cm. Pripremiti Superbet 3 po uputstvu proizvođača.00 20. Preko podloge obavezno izvesti zaštitni sloj od sitnozrnog betona. jednostrano premazan specijalnim bitumenom i posut ekspandiranim pluta granulatom. otprašena i odmašćena. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. c. debljine 10 mm radi smanjenja buke od udara. estriha. Obračun po m2 poda. Debljine 8 cm.00 15. Pripremiti Superbet 1 po uputstvu proizvođača. od ekstrudirane polistirolske pene. Obračun po m2 podloge. Čvrstoća na pritisak je 0. magacina i sl. b. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je.00 € 74.00 € € € € € 71. po potrebi po obodu prostorije ostavi 289 . Debljine 6 cm. a. Obračun po m2 poda. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. Obračun po m2 poda. Poliuretanske ploče postaviti kao termo izolaciju podova.00 5. c. mase 45 kg/m3. debljine 2 cm. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja.

00 € € € € € 85.00 € 2.5 kg/lit i završno obraditi perdašenjem. b. m2 m2 1. cementa sa odgovarajućim dodacima i vode. Debljine 5 cm. Foliju postaviti sa preklopima od 30 cm. kao i termoizolacije. Podlogu betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Gralbit na sastavima preklopiti za 15 cm.15 mm. Postavljanje jednog sloja Kraberoida blank 150/100. b. Zapreminska težina ugrađenog Stirocema je 500 kg/m3.dilatacioni žljeb. Dva sloja. m2 m2 4. Strirocem naneti u slojevima i nabiti do gustine od 0. Debljine 2 cm. Debljine 8 cm.00 € Izrada podnog sloja. od lakog betona Stirocem. b. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. Jedan sloj. foliju na sastavima preklopiti za 15 cm. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. m2 m2 m2 10. 80. m2 m2 1.00 € 5. Obračun po m2 poda. b. Postavljanje jednog sloja Al. a. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. Debljine 10 cm. Dvokomponentni laki beton Stirocem spraviti od ekspandiranih perli Stiropora.72 MPa. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. a.00 € 290 . Obračun po m2 poda. Preko podloge može se direktno postaviti pod od parketa ili keramičkih pločica. e.00 € 2. po uputstvu proizvođača.00 € 16. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije.50 € 12.00 € 93.00 18. Kraberoid na sastavima preklopiti za 15 cm. a.00 € 89. Obračun po m2 poda. d. c. a. URSA SECO 41. folije.00 € 87. Debljine 4 cm. a.00 € 2. Čvrstoća na pritisak je 2. Gralbita I-1/10. b. Jedan sloj. Jedan sloj. Debljine 8 cm. c. Pošto je betonska masa penasta i meka. Gralbita I-2/10. Obračun po m2 podloge. debljine 0. Debljine 6 cm. URSA SECO 500. po uputstvu proizvođača "Prvi maj" Čačak. Dva sloja. a čvrstoća na pritisak posle 28 dana je 1. a zapreminska težina perlitnog betona 578 kg/m3. Dva sloja. m2 2. Obračun po m2 poda.00 36. Postavljanje sloja Gralbita I-1/10. m2 m2 m2 m2 m2 9. Al. m2 m2 1.5 MPa. Obračun po m2 podloge. debljine 2 cm.00 45.00 27. b. a. Debljine 6 cm. Obračun po m2 postavljene površine.00 € 91.

Debljine 3 cm. c. a. mase 16-20 kg/m3.5 cm. debljine 2 cm. Fasade 1. Obračun po m2 obrađene fasade.50 5. Stiropor ploče postaviti kao termo i zvučnu izolaciju fasade preko građevinskog lepka i ankerovati specijalnim tiplovima. Nabavka i postavljanje na fasadi termoizolacionih ploča. datim detaljima i uputstvu projektanta.5 cm. d.50 17. Debljine 4 cm.5 cm.50 3. Troslojne ploče (Tarolit+Stiropor+Tarolit) postaviti po projektu. Debljine 5 cm. m2 m2 m2 m2 m2 7.5 cm. Debljine 4 cm. a. Debljine 5 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 obrađene fasade.0 cm. Neopor. debljine 2. sa pripremom za izradu termoizolovane fasade. Stiropor. b. samogasiv. d. a. Debljine 10 cm.50 8.5 cm. utisnuti po celoj površini staklenu mrežicu i naneti završni sloj građevinskog lepka.50 10.00 14. dimenzija ploča 50x200 cm. Debljine 3 cm. Sastave i uglove bandažirati rabic pletivom. Debljine 6 cm. Debljine 10 cm.14. Debljine 7.00 10.5 cm. Sastave i uglove bandažirati rabic pletivom. utisnuti po celoj površini staklenu mrežicu i naneti završni sloj građevinskog lepka. Debljine 8 cm.00 10. debljine 2. a. b.00 12. c.50 10. d.5 cm. Debljine 2 cm. mase 16-20 kg/m3. d. detaljima i uputstvu projektanta. samogasiv. Debljine 6 cm. Debljine 3 cm.00 12. Debljine 8 cm. b. Debljine 7. 7. detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 4 cm.00 11. Debljine 6 cm. Debljine 2.50 20.00 € € € € € 22.50 4. b. e. dimenzija ploča 50x200 cm.50 20. Debljine 5 cm. debljine 3 cm.50 6. TAROLIT. d. Debljine 8 cm.50 € € € € € € Nabavka i postavljanje na fasadi termoizolacionih ploča.50 8. e. Debljine 3. e. m2 m2 m2 m2 m2 m2 2.50 € € € € € 17.0 cm. Nabavka i postavljanje na fasadi termoizolacionih ploča. Debljine 3.5 cm. Debljine 5.50 € € € € € 12. Preko ploča naneti sloj građevinskog lepka. c. TAROLIT. sa pripremom za izradu termo fasade. Stiropor. f. Obračun po m2 postavljenih ploča. m2 m2 m2 m2 m2 9. po detaljima i uputstvu projektanta. debljine 3 cm. Obračun po m2 postavljenih ploča. Nabavka i postavljanje na fasadi termo izolacionih dvoslojnih kombi ploča. Obračun po m2 postavljenih ploča. Preko ploča naneti sloj građevinskog lepka. od ekspandiranog polistirola sa grafitom.00 11. postaviti kao termo i zvučnu izolaciju fasade preko građevinskog lepka-maltera i ankerovati specijalnim tiplovima. Dvoslojne ploče (Tarolit+Stiropor) postaviti po projektu.50 7.00 17. b. Nabavka i postavljanje na fasadi termo izolacionih troslojnih kombi ploča.00 12. c. Debljine 2. Termoizolacione ploče Neopor-a. a. Ploče postaviti po projektu. c.00 € € € € € 291 . e. m2 m2 m2 m2 m2 7. Debljine 5. m2 m2 m2 m2 m2 9. e.

debljine 4 cm.00 7. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 30 mm. Nabavka i postavljanje fasadne. hidrofobne izolacione ploče od mineralne vune.00 5. Obračun po m2 izvedene izolacije. c. debljine 30 mm. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča. Ploče postaviti po projektu. TAROLIT. po detaljima i uputstvu projektanta. d. Fasadne ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju obzidane. Obračun po m2 postavljenih ploča.00 3. c. Debljine 8 cm. f.00 7. e. neprovetravane fasade. m2 m2 m2 m2 5.75 11. d.00 8.00 9. Obračun po m2 izvedene izolacije. d. m2 m2 m2 m2 5. Fasadne ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju obzidane. Debljine 50 mm. m2 m2 m2 m2 m2 m2 2. a. debljine 4 cm.00 € € € € € € 292 .75 € € € € 35. Debljine 5 cm. gustine 60 kg/m3.5 cm.5 cm. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča. Debljine 60 mm. c. b. Debljine 50 mm. a. gustine 100 kg/m3. dimenzija ploča 50x200 cm.00 8. Debljine 5. Debljine 4 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 60 mm. "Vunizol FS plus". detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 7. provetravane fasade. a. Obračun po m2 izvedene izolacije. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 10 cm. Debljine 40 mm. gustine 75 kg/m3. e.00 5. Nabavka i postavljanje na fasadi termo izolacionih ploča. f.00 € € € € € € 49.00 10. c.00 10. a. Debljine 10 cm. hidrofobne izolacione ploče od mineralne vune.00 4. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča. Debljine 5 cm. b.5 cm. Debljine 80 mm. Debljine 3. URSA VIP. d. c. Debljine 5 cm. Debljine 8 cm.25 5. Debljine 30 mm. Obračun po m2 izvedene izolacije. c. a.00 € € € € 39.00 12.25 6. a. "Vunizol P plus". debljine 2. m2 m2 m2 m2 4. b. debljine 4 cm. Debljine 2. debljine 30 mm. d. URSA LIP/S. d. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu fasadnih zidova.00 € € € € 43. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. Debljine 40 mm.00 4. Debljine 4 cm.00 6. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu fasadnih zidova.00 8. Obračun po m2 izvedene izolacije. b. Nabavka i postavljanje fasadne.27.50 € € € € 31. "Vunizol M plus". m2 m2 m2 m2 m2 m2 3. m2 m2 m2 m2 9.00 6. b. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu fasadnih zidova.50 17. b.50 8. Debljine 100 mm. Debljine 100 mm.5 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 80 mm.00 5.0 cm. Debljine 4 cm.

Debljine 60 mm. f.00 14. debljine 20 mm. d. Debljine 4 cm. Debljine 40 mm.00 7. Debljine 30 mm. URSA FOAM N-W-PZ-I. e. a. a. U cenu ulazi i armaturna mreža. URSA FIP. po detaljima i uputstvu projektanta. debljine 40 mm. provetravane fasade. c. Fasadne ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju fasade.00 € € € € € € 67.00 7. Debljine 5 cm. sa pripremom za malterisanje Fasolit D fasade. URSA FIP. d. URSA FOAM N-III-PZ-I. m2 m2 m2 m2 m2 m2 7. hidrofobne izolacione ploče od mineralne vune. hidrofobne izolacione ploče od mineralne vune. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu. Obračun po m2 izvedene izolacije. e. Debljine 60 mm. datim detaljima i uputstvu projektanta. b. sa unutrašnje strane fasadnih zidova. m2 m2 m2 m2 m2 m2 8. Obračun po m2 obrađene fasade.00 € € € € € 293 . Debljine 80 mm.00 11.00 12. m2 5. ankerovati ih specijalnim tiplovima.00 9. Nabavka i postavljanje fasadne. d. Nabavka i postavljanje. a preko njih postaviti varenu pocinkovanu mrežu.00 € 73. Fasadne ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju fasade preko građevinskog lepka i ankerovati ih specijalnim tiplovima.00 9. debljine 3 cm. b. Debljine 30 mm. Nabavka i postavljanje fasadne. ekstrudirani polistiren (XPS).00 6. utisnuti po celoj površini staklenu mrežicu i naneti završni sloj građevinskog lepka. e.00 14.00 12. Debljine 6 cm.00 10. Fasadne ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju obešene. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu.00 10. Debljine 50 mm. debljine 2 cm. Obračun po m2 obrađene fasade. termoizolacionih ploča. datim detaljima i uputstvu projektanta. a. URSA TIP/S-V. Debljine 20 mm.00 8. Debljine 8 cm.00 € € € € € 72.00 8.00 16. po detaljima i uputstvu projektanta.00 10. c. Debljine 3 cm. Debljine 80 mm.55.00 € € € € € € 61. Debljine 100 mm. Obračun po m2 postavljenih ploča. Debljine 40 mm. b. Debljine 20 mm. d. termoizolacionih ploča. ekstrudirani polistiren (XPS). Debljine 80 mm. Obračun po m2 postavljenih ploča. e. mase 30 kg/m3. Nabavka i postavljanje fasadne.00 10. Preko ploča naneti sloj građevinskog lepka. c. Debljine 40 mm. m2 m2 m2 m2 m2 5. a. c. Debljine 50 mm. debljine 20 mm. f. m2 m2 m2 m2 m2 6. Debljine 50 mm. b. sa unutrašnje strane fasadnih zidova. hidrofobne izolacione ploče od mineralne vune s jednostrano nalepljenim staklenim voalom. mase 36 kg/m3. sa pripremom za izradu Fasolit T fasade. prema detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 60 mm. Nabavka i postavljanje.00 8.

00 € 294 . Dimnjaci 1. gustine 60 kg/m3. Debljine 3 cm.50 € 32. Debljine 8 cm. d. Debljine 2 cm. d. Debljine 5 cm.78. Gajtan od kamene vune upotrebiti za protivpožarnu zaštitu dimnjaka. b.50 9.50 7.00 7. Gajtan od kamene vune upotrebiti za protivpožarnu zaštitu dimnjaka. b. Debljine 4 cm. Gajtan od kamene vune upotrebiti za protivpožarnu zaštitu dimnjaka. od ekstrudirane polistirolske pene. m2 m2 m2 22. Debljine 3 cm. a. b. Debljine 2 cm. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča. datim detaljima i uputstvu projektanta. "Vunizol G plus". Debljine 3 cm. Debljine 5 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. po detaljima i uputstvu projektanta. m2 m2 m2 25. obloženih staklenim voalom ili Al. gustine 150 kg/m3.50 € 11. Debljine 5 cm. gustine 150 kg/m3. a. po detaljima i uputstvu projektanta.00 € 22. a. Obračun po m2 izvedene izolacije. debljine 2 cm.50 € 25. a. m2 m2 m2 20. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 2 cm. Obračun po m2 postavljenih ploča. c. c. c.50 € 8. po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 izvedene izolacije. Ploče postaviti po projektu.00 5. folijom. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana opletenih pocinkovanom žicom.00 6. gustine 150 kg/m3. b. "Vunizol G plus". Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu dimnjaka. Debljine 5 cm.00 € € € € Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana opletenih kudeljnim koncem.50 € 27. debljine 2 cm.50 9. 5. mase 30 kg/m3. m2 m2 m2 m2 5. c. Styrodur 2800 C BASF. Debljine 10 cm. "Vunizol M plus".00 € € € € 15. Obračun po m2 izvedene izolacije. Nabavka i postavljanje na sokli termoizolacionih ploča. "Vunizol G plus". Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana. Debljine 5 cm. m2 m2 m2 m2 4. c. a. b. Debljine 3 cm.00 € 27. Debljine 2 cm. Debljine 3 cm. debljine 3 cm. debljine 20 mm. debljine 2 cm.00 € 28.

b. c.00 8.00 11. "Vunizol M plus". c. Debljine 5 cm. a.00 € 295 .50 6. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana.50 € 25. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana. gustine 60 kg/m3. Debljine 8 cm. opletenih staklenim koncem. Ventilacioni kanali 1. Obračun po m2 izvedene izolacije. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 3 cm. Debljine 3 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. opletenih kudeljnim koncem.75 5.00 € € € € 13. b. Debljine 3 cm. Debljine 5 cm. gustine 100 kg/m3. a.50 4. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu ventilacionih kanala. Obračun po m2 izvedene izolacije. b.75 9. b. Gajtan od kamene vune upotrebiti za termoizolaciju cevovoda. "Vunizol JALS plus". c. debljine 2 cm. Debljine 3 cm. Debljine 10 cm. m2 m2 m2 m2 5. na aluminijumskoj foliji.00 € 22. debljine 2 cm. Debljine 5 cm. a. "Vunizol G plus". 5. m2 m2 m2 m2 3. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 10 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. d. Debljine 8 cm. Debljine 8 cm. Debljine 2 cm. m2 m2 m2 m2 3. c. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca.50 8.00 € € € € Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča. a. a. d. Debljine 10 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 3 cm. po detaljima i uputstvu projektanta.50 € 16.75 6. Gajtan od kamene vune upotrebiti za termoizolaciju ventilacionih kanala. ventilacionih kanala. po detaljima i uputstvu projektanta. "Vunizol G plus". gustine 50 kg/m3.50 € 27. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu ventilacionih kanala.75 € € € € 9. gustine 150 kg/m3. gustine 150 kg/m3. Debljine 5 cm. debljine 3 cm.00 7. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča. d.00 € 30. c.16. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 5 cm. debljine 3 cm. Debljine 2 cm. m2 m2 m2 20. b. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu ventilacionih kanala. debljine 3 cm. m2 m2 m2 22. "Vunizol L plus".

obloga 40 mm. obloga 20 mm. b.00 5. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 8. obloga 30 mm.50 6. od mineralne vune i nalepljene jednostrano ojačanom Al. Ø 70 mm. Ø 114-133 mm.00 20. obloga 50 mm. Ø 48 mm. c. Ø 22 mm. Ø 28 mm. "Vunizol G plus".50 € 22.50 8.00 9. Debljine 50 mm.50 26. obloga 70 mm. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 2.50 € 32. obloga 20 mm. obloga 80 mm. d. obloga 100 mm. obloga 70 mm.19.00 7. m.50 13. r. obloga 70 mm. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana. f. a. Ø 324 mm. Termo i zvučna izolacija cevi Ø 15 mm oblogama.50 15. 296 Ø 15 mm. po detaljima i uputstvu projektanta. Nabavka i postavljanje samonosivih laganih izolacionih jastuka. g.00 22. obloga 80 mm. p. Obračun po m2 izvedene izolacije. Ø 45 mm. Debljine 3 cm. m2 m2 m2 m2 5. Ø 35 mm.50 9.00 8. opletenih pocinkovanom žicom. Debljine 30 mm. d. v. obloga 100 mm.00 9. obloga 20 mm.00 45. b. c. obloga 20 mm. Debljine 2 cm.00 € € € € 17. n. Ø 57 mm. Ø 42 mm. Obračun po m1 obloženih cevi. x. e. Samonosive lagane ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju ventilacionih kanala. j. Ø 28 mm. Ø 76 mm. a. s.00 5.00 6. t. Cevi obložiti kružnim izolacionim oblogama od mineralne vune sa nalepljenom aluminijumskom folijom i sastave zalepiti jednostrano lepljivim aluminijumskim trakama URSA. debljine 20 mm. a. obloga 40 mm. folijom. Debljine 40 mm. po detaljima i uputstvu projektanta. Ø 273 mm. l. h. obloga 100 mm. gustine 150 kg/m3. u. Ø 102-108 mm. Ø 64 mm. obloga 50 mm. debljine zida 20 mm. obloga 100 mm.00 35. Debljine 20 mm.00 14.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € . b. Cevna mreža 1. o.00 38. Ø 60 mm. c. Ø 194-219 mm. U cenu ulaze i čišćenje i bojenje cevi minijumom.00 40. Debljine 5 cm. m2 m2 m2 25.50 4.00 3. obloga 30 mm. URSA RS 1/ALU. Ø 140-168 mm. Ø 42 mm. obloga 40 mm. Gajtan od kamene vune upotrebiti za termoizolaciju ventilacionih kanala i slično. URSA LM 2. obloga 30 mm. Ø 89 mm. k. debljine 2 cm. obloga 100 mm.00 € 27. i.50 3. Ø 18 mm.

d. Cevovodi i rezervoari 1. obloga 100 mm. URSA RS 1. obloga 80 mm. obloga 100 mm.50 12. ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. na temperaturi višoj od 10 stepeni.00 17. obloga 50 mm. U cenu ulaze i čišćenje i bojenje cevi minijumom. Suvu podlogu dobro očistiti. m2 6. na temperaturi višoj od 10 stepeni. Ø 28 mm. Batu-traku izrađenu od polimer bitumenske mase i aluminijumske trake. Ø 102-108 mm. Ø 35 mm. Porozne površine obraditi bitulitom "K". s.50 4. Zaštita cevi od korozije ugradnjom samolepive "Batu-trake". k.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 18. n. f. Termo i zvučna izolacija cevi Ø 15 mm oblogama. t.00 3. Ø 60 mm.00 30. Ø 89 mm. obloga 30 mm. Ø 42 mm. r. čiste i odmašćene. Bitulit "K" naneti četkom ili prskanjem. obloga 30 mm.00 14. obloga 70 mm. Ø 42 mm. a veoma grube površine slojem Poliazbitola.00 26. Obračun po m1 obloženih cevi.00 13. Ø 64 mm.00 35. Ø 57 mm. Ø 18 mm.00 36. obloga 20 mm. Ø 140-168 mm.00 € 3.00 24. m2 2. obloga 20 mm. obloga 40 mm.00 7. Obračun po m2 obrađene površine. Ø 48 mm.00 € 297 . obloga 70 mm. i. o. u. obloga 100 mm. x. Obračun po m2 obrađene površine. Ø 114-133 mm. g.50 5. Bitulit "K" naneti četkom ili prskanjem.50 6. 1. Ø 28 mm. h.00 4. Ø 45 mm.00 40. obloga 100 mm. e. Zaštita metalnih cevi prethodnim hladnim premazom bitulitom "K". a. Ø 15 mm. obloga 80 mm. Površine moraju bitu suve.24. obloga 40 mm. Cevi obložiti kružnim izolacionim oblogama od mineralne vune i sastave obaviti pocinkovanom žicom. obloga 100 mm. Ø 22 mm.50 2. obloga 30 mm. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 1. sa jedne strane samolepivu i zaštićenu silikoniziranim papirom. debljine zida 20 mm. Ø 70 mm. l.00 5. p.00 9. Ø 76 mm. Ø 273 mm. Ø 194-219 mm. Suvu podlogu dobro očistiti. Obračun po m2 obrađene površine.00 8.00 3. j. obloga 50 mm. Ø 324 mm. obloga 20 mm. m2 3. obloga 20 mm. obloga 40 mm. m. b. c.00 € Zaštita metalnih površina prethodnim hladnim premazom bitulitom "K". v. obloga 70 mm.

ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. sa preklopom 15 cm. Izrada antikorozivne zaštite metalnih cevovoda sa dva sloja Kondora 4. lepljenjem. m2 10. Bitumensku masu "Termobit" zagrejati najviše do 180 stepeni C i stalno mešati. Podloga mora biti suva i očišćena. Porozne površine obraditi bitulitom "K". Površine metalnih cevi premazati prethodno bitulitom "K". m2 9. da se ne bi slegli dodaci i vidu taloga. ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Kondor 4. Kontakt-traku izrađenu od polimer bitumenske mase nanete obostrano na traku od staklenog voala. m2 9. Pre lepljenja drugog sloja trake Kondora 4 skinuti foliju i zalepiti drugi sloj Kondora 4.00 € 7. Jedan sloj. Posebnu pažnju posvetiti obradi sastava.00 € 5. Spojeve pažljivo zalepiti. m2 9. Batu-traku izrađenu od polimer bitumenske mase i aluminijumske trake. Obračun po m2 obrađene površine. Dva sloja. Površine moraju bitu suve. m2 m2 14. obostrano samolepivu i zaštićenu silikoniziranim papirom. a.00 € 298 . obostrano samolepivu i zaštićenu silikoniziranim papirom.4. Trake lepiti celom površinom. Batu-traku izrađenu od polimer bitumenske mase i aluminijumske trake.00 € 6. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 € 8. ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Izuzetnu pažnju posvetiti varenju spojeva. Površine moraju bitu suve. Obračun po m2 obrađene površine.00 € 8. a. Spojeve Kontakt-trake preklopiti najmanje 25 mm a mesto preklopa uvaljati. a veoma grube površine slojem Poliazbitola. Dva sloja. sa jedne strane samolepivu i zaštićenu silikoniziranim papirom. Premošćavanje fuga i pukotina ugradnjom samolepive "Batu-trake". čiste i odmašćene. Antikorozivna zaštita cevi ugradnjom obostrano samolepive "Kontakt-trake". m2 m2 10. čiste i odmašćene. u sloju 2-3 mm i odmah zalepiti bitumensku traku. varenjem. Površine moraju bitu suve. sa preklopom 10 cm. b. Porozne površine obraditi bitulitom "K". Površine metalnih cevi premazati prethodno bitulitom "K". čiste i odmašćene. Porozne površine obraditi bitulitom "K".00 € 10. ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Zaptivanje spojeva različitih materijala ugradnjom obostrano samolepive "Kontakt-trake". Jedan sloj. Na suv sloj premaza bitulita "K" naneti vruću bitumensku masu. Varenje bitumenskih traka Kondora 4 vršiti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Podloga mora biti suva i očišćena. a veoma grube površine slojem Poliazbitola. Sledeći sloj lepiti za prethodni sloj Kondora 4. b. Porozne površine obraditi bitulitom "K". Kontakt-traku izrađenu od polimer bitumenske mase nanete obostrano na traku od staklenog voala. a veoma grube površine slojem Poliazbitola. Spojeve Kontakt-trake preklopiti najmanje 25 mm a mesto preklopa uvaljati. a veoma grube površine slojem Poliazbitola. Izrada antikorozivne zaštite metalnih cevovoda sa dva sloja Kondora 4. sa jedne strane samolepivu i zaštićenu silikoniziranim papirom.00 € 6. Površine moraju bitu suve. Zaptivanje spojeva procepa ili šavova ugradnjom samolepive "Batu-trake". Obračun po m2 izvedene izolacije. čiste i odmašćene. Obračun po m2 obrađene površine. Obračun po m2 obrađene površine.

Površine metalnih cevi premazati prethodno bitulitom "K".25 8. Jedan sloj. Podloga mora biti suva i očišćena. rezervoara i slično. u sloju 2-3 mm i odmah zalepiti bitumensku traku Kondor 4S. f. a. Debljine 80 mm. Površine metalnih cevi premazati prethodno bitulitom "K". Debljine 10 cm.00 € 16.12. Spojeve pažljivo zalepiti. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu cevovoda.00 € € € € 27. gustine 100 kg/m3.00 7. Na suv sloj premaza bitulita "K" naneti vruću bitumensku masu. lepljenjem. Debljine 10 cm. Dva sloja. Trake lepiti celom površinom. Lamelne jastuke od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju cevovoda prečnika cevi većih od 324 mm. Debljine 50 mm. m2 m2 13. da se ne bi slegli dodaci i vidu taloga. Debljine 8 cm.50 10. Obračun po m2 izvedene izolacije. rezervoara i slično. debljine 3 cm. m2 m2 16. Obračun po m2 izvedene izolacije. Posebnu pažnju posvetiti obradi sastava. Pre lepljenja drugog sloja trake Kondora 4S skinuti foliju i zalepiti drugi sloj samolepivog Kondora 4S. "Vunizol JBS plus". a. debljine 20 mm. Jedan sloj. Podloga mora biti suva i očišćena. b. po detaljima i uputstvu projektanta. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 5. Debljine 40 mm. e. b.50 9. a. c. po detaljima i uputstvu projektanta. c. d. Varenje bitumenskih traka Kondora 4S vršiti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. Debljine 30 mm. Debljine 20 mm. Debljine 5 cm. Debljine 3 cm. "Vunizol JVS plus". Debljine 3 cm. sa preklopom 10 cm. Bitumensku masu "Termobit" zagrejati najviše do 180 stepeni C i stalno mešati. Nabavka i postavljanje izolacionih lamelnih jastuka od mineralne vune i nalepljene jednostrano ojačanom Al. po detaljima i uputstvu projektanta. varenjem. Debljine 8 cm. folijom. Izuzetnu pažnju posvetiti varenju spojeva.00 11. debljine 3 cm.00 10. Izrada antikorozivne zaštite metalnih cevovoda sa dva sloja Kondora 4S.00 € 10.00 € 8. Sledeći sloj lepiti za prethodni sloj Kondora 4S. m2 m2 m2 m2 5. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 € 14.00 € € € € € € € 23. g. gustine 100 kg/m3.00 6.50 8. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na staklenom voalu. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju cevovoda.00 6. Debljine 100 mm.00 15. c. a. Dva sloja. a. b. URSA LM 2.50 € € € € 299 . m2 m2 m2 m2 5. Obračun po m2 izvedene izolacije. d. b. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na bituminiziranom papiru. Obračun po m2 izvedene izolacije. Izrada antikorozivne zaštite metalnih cevovoda sa dva sloja Kondora 4S. Debljine 60 mm. d. Debljine 5 cm.00 12.00 6. b.

Obračun po m2 izvedene izolacije. d. Debljine 3 cm. Debljine 5 cm.50 7. Debljine 10 cm. gustine 120 kg/m3. po detaljima i uputstvu projektanta. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu cevovoda. po detaljima i uputstvu projektanta.00 11. Debljine 10 cm. d. Obračun po m2 izvedene izolacije. m2 m2 m2 m2 6. debljine 3 cm.00 € € € € 47. b.75 5. a. Debljine 3 cm. debljine 3 cm.00 7. "Vunizol M plus". gustine 100 kg/m3. Debljine 3 cm. c. Debljine 10 cm. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na aluminijumskoj foliji. Debljine 8 cm.75 € € € € 43. Debljine 10 cm. Debljine 5 cm. b. "Vunizol T plus". a. c. Debljine 3 cm. b. Debljine 8 cm. "Vunizol JMS plus". "Vunizol P plus".00 10. Debljine 5 cm. debljine 3 cm.75 9. gustine 75 kg/m3.50 8.00 13.50 11. b. c. rezervoara i cisterni. Debljine 8 cm. a. d. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku tvrdih kaširanih ploča.50 5. Debljine 10 cm.00 10. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu cevovoda i rezervoara. m2 m2 m2 m2 3. d. Debljine 3 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 8 cm. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča. c. m2 m2 m2 m2 5. m2 m2 m2 m2 4. m2 m2 m2 m2 5. po detaljima i uputstvu projektanta. gustine 100 kg/m3. Obračun po m2 izvedene izolacije. c.50 € € € € 39.50 € € € € 300 . Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu cevovoda. debljine 3 cm. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih kaširanih ploča. gustine 60 kg/m3. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na pocinkovanom merkur pletivu. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu rezervoara. rezervoara i cisterni. d. "Vunizol JALS plus". Debljine 8 cm.31. b.00 8.00 € € € € 35. a. po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 izvedene izolacije.50 6. Debljine 5 cm. a.25 9. Debljine 5 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu rezervoara.00 7. debljine 3 cm.

po detaljima i uputstvu projektanta. "Vunizol R plus".50 € 32. a.00 € 27. Gajtan od kamene vune postaviti kao termoizolaciju cevovoda. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana opletenih pocinkovanom žicom. Obračun po m2 izvedene izolacije. po detaljima i uputstvu projektanta. m2 m2 m2 22. Debljine 10 cm.00 € 61. Klima kanali 1. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana opletenih kudeljnim koncem.25 4. foliji. c.50 6. Gajtan od kamene vune postaviti kao termoizolaciju cevovoda. gustine 150 kg/m3.50 € 27. zvučna i protivpožarna izolacija cevovoda. Debljine 5 cm. Debljine 10 cm. a. a. Debljine 3 cm. Debljine 3 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. Kamenu vunu postaviti kao termo. b. debljine 3 cm. a.00 € 150. Rinfuzna mineralna vuna u džakovima. U cenu ulazi i folija. Rinfuzna mineralna vuna. c. "Vunizol S plus". Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu klima kanala. "Vunizol G plus". m2 m2 m2 20. po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 izvedene izolacije. po detaljima i uputstvu projektanta.00 € 30.00 € 53. Debljine 3 cm. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana opletenih staklenim koncem. m2 m2 m2 25. zvučna i protivpožarna izolacija cevovoda. "Vunizol R plus". Debljine 5 cm. Debljine 20 cm. a. Nabavka i postavljanje rinfuzne kamene vune.50 € 58. b.00 7. Obračun po m2 izvedene izolacije. Gajtan od kamene vune postaviti kao termoizolaciju cevovoda.51. Debljine 5 cm. U cenu ulazi i folija. po detaljima i uputstvu projektanta. Nabavka i postavljanje rinfuzne kamene vune. c. m2 m2 15. Debljine 8 cm. c. u sloju debljine 10 cm i polietilenske folije. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku specijalno mekih kaširanih ploča na Al.00 € 55.00 € 22. Debljine 2 cm. Debljine 2 cm. gustine 150 kg/m3. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 5 cm. m2 m2 m2 m2 3. Debljine 3 cm. d.50 € € € € 301 . Kamenu vunu postaviti kao termo.50 € 25.00 € 30. gustine 35 kg/m3. Debljine 2 cm. b. b. debljine 2 cm. "Vunizol G plus". debljine 2 cm.50 € 19. m3 m3 140. b. "Vunizol G plus". b. debljine 2 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. gustine 150 kg/m3. Obračun po m3 izvedene izolacije. a.

Debljine 3 cm. d. Debljine 60 mm. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na bituminizira-nom papiru. Nabavka i postavljanje samonosivih laganih izolacionih jastuka od mineralne vune i nalepljene jednostrano ojačanom Al. Debljine 100 mm.00 € € € € 17. Debljine 40 mm. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 5. foliji.00 € € € € € € € 302 . debljine 3 cm.00 11. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 3 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. a. URSA LM 2. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 5 cm. Debljine 3 cm. c. b. "Vunizol JVS plus". Debljine 30 mm. Debljine 3 cm. debljine 3 cm. g. Debljine 20 mm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu klima kanala.00 15.00 7. "Vunizol JVS plus". "Vunizol L plus". b. Obračun po m2 izvedene izolacije. "Vunizol JBS plus". Debljine 10 cm. d. d. po detaljima i uputstvu projektanta. m2 m2 m2 m2 5. debljine 3 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. b.50 9. gustine 100 kg/m3. Samonosive lagane ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju klima kanala.00 12. Obračun po m2 izvedene izolacije. gustine 100 kg/m3. po detaljima i uputstvu projektanta.00 6.50 10.00 6. Debljine 8 cm. Debljine 50 mm. b. m2 m2 m2 m2 5. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju klima kanala. Debljine 5 cm.75 6. Debljine 8 cm.50 8. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 8 cm. c. debljine 3 cm. a.00 € € € € 9. Debljine 80 mm. d.50 € € € € 13. Debljine 10 cm. gustine 50 kg/m3.00 10. po detaljima i uputstvu projektanta. a.00 6. Debljine 5 cm. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na staklenom voalu. m2 m2 m2 m2 5.50 € € € € 21. a.00 6. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju klima kanala. folijom. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku lako mekih kaširanih ploča na Al. Debljine 10 cm.5. c. c.25 8. Debljine 8 cm.50 10. f. Debljine 5 cm. c. debljine 20 mm.25 8. b. d. e.50 8. gustine 100 kg/m3. Debljine 10 cm. Nabavka i postavljanje od kamene vune u obliku prošivenog ili neprošivenog filca u zatvorenoj PVC foliji. a. m2 m2 m2 m2 3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu klima kanala.50 4.

c. a. c. d. Debljine 15 cm. Debljine 5 cm.20. Debljine 5 cm. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na staklenom voalu. URSA FOAM N-III-L. b. gustine 60 kg/m3. Debljine 5 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. m2 m2 m2 m2 5. Debljine 10 cm. Debljine 10 cm. Debljine 6 cm. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti kao termo i zvučnu izolaciju hladnih ostava. a.00 € € € € 17. gustine 100 kg/m3. m2 m2 m2 m2 5. Debljine 15 cm. Obračun po m2 poda. "Vunizol JVS plus". Hladne ostave 1.75 13. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu pregradnih zidova. Debljine 8 cm. Debljine 8 cm. c. b. po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 izvedene izolacije. po detaljima i uputstvu projektanta.00 8. debljine 5 cm. b. Debljine 8 cm. Debljine 6 cm.00 16. po detaljima i uputstvu projektanta. po detaljima i uputstvu projektanta. Nabavka i postavljanje na zidovima i plafonima termoizolacionih ploča. debljine 5 cm.00 10. Debljine 15 cm. ekstrudirani polistiren (XPS). "Vunizol M plus". d.00 14. debljine 5 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. a. Debljine 8 cm. debljine 5 cm.00 14. mase 36 kg/m3. debljine 5 cm.00 € € € € 9.00 7. c. d. 5.00 8. Debljine 5 cm. c.00 16. Debljine 8 cm. b. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu pregradnih zidova. b. Debljine 10 cm. a. d.00 € € € € 13. m2 m2 m2 m2 8. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti kao termo i zvučnu izolaciju poda hladnih ostava.50 16. ekstrudirani polistiren (XPS). Obračun po m2 poda. gustine 75 kg/m3. m2 m2 m2 m2 5.00 10. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 € € € € Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča.50 8.00 10. Debljine 10 cm.50 10.00 € € € € 303 . Debljine 10 cm. Debljine 5 cm. a. d.00 14. Nabavka i postavljanje podnih termoizolacionih ploča. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča. mase 36 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu hladnih ostava i slično. "Vunizol P plus". URSA FOAM N-III-PZI. m2 m2 m2 m2 8.

50 € 304 . Obračun po m2 postavljene površine. Dva sloja. Na suve i očišćene površine sastava naneti trajno elastični git i obraditi ga odgovarajućim alatkama. Obračun po m2 postavljene površine. Nabavka i postavljanje sloja paropropusne polipropilenske folije. po uputstvu proizvođača. foliju na sastavima preklopiti za 15 cm. URSA SECO 500.50 € 6. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. Al. Obračun po m2 postavljene površine. po uputstvu proizvođača. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. Obračun po m2 postavljene površine.00 € 2. folije. Dva sloja. m2 m2 1.50 € 8. debljine 0. Foliju postaviti sa preklopima od 30 cm.00 € Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije.00 € 2. URSA SECO 41.00 € 11. Obračun po m2 postavljene površine. Jedan sloj. b. b. Obračun po m2 postavljene površine. URSA SECO 41. Nabavka i postavljanje sloja paropropusne polipropilenske folije. m2 2. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. a.21. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. Dva sloja. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. a. m2 2. po uputstvu proizvođača. 3. Zaptivanje sastava limene opšivke i dimnjaka trajno elastičnim gitom. Zaptivanje spojnice oko prozora trajno elastičnim gitom.15 mm.00 € 2. m2 m2 1. m2 1. m1 1. URSA SECO 4000. m1 0. URSA SECO 700. po uputstvu proizvođača. b. Obračun po m2 postavljene površine. Nabavka i postavljanje jednog sloja paronepropusne polipropilenske folije. URSA SECO 41. m2 m2 1. Ostali izolaterski radovi 1.50 € 12. URSA SECO 41.00 € 5. m2 2. Obračun po m1 spojnice.00 € 10. Jedan sloj. a. Obračun po m1 spojnice. URSA SECO 2000. Jedan sloj.00 € 7. Postavljanje jednog sloja Kraberoida blank 150/100. Kraberoid na sastavima preklopiti za 15 cm. Na suve i očišćene spojnice naneti trajno elastični git i obraditi ga odgovarajućim alatkama. Postavljanje jednog sloja Al.

po uputstvu proizvođača. Podlogu pripremiti da bude čvrsta. Boja Policema po izboru projektanta. m1 1. Obračun po m2 obrađene površine.00 € 305 . Eventualne naprsline veće od 0. četkom ili valjkom.5 mm sanirati POLISANOM. Na suve i očišćene površine sastava naneti Purpen i nakon sušenja obraditi ga odgovarajućim alatkama. Podlogu pripremiti da bude čvrsta. Na suve i očišćene površine sastava naneti Purpen i nakon sušenja obraditi ga odgovarajućim alatkama. Vremenski razmak nanošenja premaza je 24-72 h. bez prašine i suva. Na podlogu naneti.13. Premaze naneti unakrsno. Obrada betonskih zidova bazena hidroizolacionim zaštitnim i završnim ekološkim premazom Policem. i naneti u dva premaza. "Prvi maj" Čačak. bez prašine i suva. Vremenski razmak nanošenja premaza je 24-72 h.50 € 15. premaz Policem Prajmera. i naneti u dva premaza. m2 10. Zaptivanje sastava drvenog prozora i zida Purpenom. Policem je dvokomponentna polimerom modifikovana smeša na bazi cementa. četkom ili valjkom. Obračun po m2 obrađene površine. po uputstvu proizvođača. Policem premaz pripremiti.70 € 16. četkom ili valjkom. m2 12. Obračun po m1 prozora. čista. Policem premaz pripremiti. Eventualne naprsline veće od 0. Premaze naneti unakrsno. m1 0.00 € 17. Obrada betonskih zidova rezervoara za pitku vodu zaštitnim i hidroizolacionim.00 € 14. "Prvi maj" Čačak. čista. m1 0. Obračun po m1 prozora. Zaptivanje sastava metalnog prozora i zida Purpenom. Policem je dvokomponentna polimerom modifikovana smeša na bazi cementa. Na podlogu naneti. četkom ili valjkom. ekološkim premazom Policem. Zaptivanje sastava PVC prozora i zida Purpenom. Na suve i očišćene površine sastava naneti Purpen i nakon sušenja obraditi ga odgovarajućim alatkama. premaz Policem Prajmera. Obračun po m1 prozora.5 mm sanirati POLISANOM.

.

15. 18.drvo vrata Pregrade Ostala građevinska stolarija 309 311 315 317 321 325 326 332 334 337 343 349 353 357 360 362 362 364 307 . 11. 16. prozori Alu. 13.drvo prozori PVC prozori Krovni prozori Šperovana vrata Furnirana vrata Jelova vrata Borova vrata Hrastova vrata Alu. 2. 3. 12. . Prozori krilo na krilo Jednostruki prozori Dvostruki prozori Alu. 17. 5.drvo vrata PVC vrata Metal . 7. . GRAĐEVINSKA STOLARIJA 1. 8. 9. 10. 4. 6. 14. Vrata Alu.10.

.

Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 120x100 cm. e.00 230.00 250. Dimenzija 80x120 cm. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 245. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm. Obračun po komadu prozora.1. g.00 430. g. a.00 175. Kom.00 225. Dimenzija 140x120 cm. po šemi stolarije i detaljima.00 320.00 € 245. Kom. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. Kom.00 490. l. b. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 360. i. sa kapcima. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. m. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Dimenzija 80x80 cm. c. Dimenzija 120x120 cm. Kom. Kom. k. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Dimenzija 60x60 cm.00 550. j. dimenzija 80x80+30 cm. h. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Obračun po komadu prozora. Kom.00 405. b. f. Prozore i kapke pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni.00 550. Dimenzija 140x100 cm. Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija 80x120+30 cm. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. n. e. Dimenzija 120x120 cm. d. m. Kom. Dimenzija 180x140 cm. Dimenzija 100x140 cm. Kom. k.00 340. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Prozori krilo na krilo 1. Kom. Kom.00 250. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 80x120 cm. Kom. Kom.00 € 309 . h. Dimenzija 140x140 cm. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Dimenzija 140x140 cm.00 € € € € € € € € € € € € € 29. Kom.00 405. Kom. c.00 € € € € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo.00 360. Dimenzija 160x120 cm. 160. Kom. Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo sa platnenom roletnom.00 155. Kom. Dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 80x80 cm. 75.00 310. Kom. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm.00 320. 155. Kom. Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo. i. j. Dimenzija 140x100 cm. dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 100x100 cm.00 220. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Kom. Dimenzija 140x120 cm. Kom. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm. Dimenzija 140x180 cm. po šemi stolarije i detaljima. 15. l. a.00 105. Dimenzija 140x180 cm. a. Kom. Dimenzija 120x100 cm.00 350.00 260. Kom. Dimenzija 160x120 cm. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Kom. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 120x140 cm.00 340. Dimenzija 100x100 cm. d. Kom. Kom. Kom. Dimenzija 180x140 cm. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. b. Dimenzija 80x80+30 cm. Kom. Kom. dimenzija 60x60 cm.00 275. f.

h. l.00 250.00 325. d. Kom.00 375. g. Dimenzija 140x140+30 cm.00 260. l. c. dimenzija 80x80+30 cm. j.c. Dimenzija 80x80+30 cm. dimenzija 80x80+30 cm. Dimenzija 80x80+30 cm.00 370. f.00 € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo sa drvenom pokretnom eslinger roletnom. m. Kom. Kom. Kom.00 420. k. k. 160. Kom.00 590. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 140x100+30 cm. Dimenzija 100x100+30 cm. Kom. Kom. Dimenzija 120x100+30 cm.00 315. Kom. Dimenzija 120x100+30 cm. Kom. e.00 585. Dimenzija 100x140+30 cm. Dimenzija 120x100+30 cm. Dimenzija 160x120+30 cm. Kom. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom.00 400. d.00 370. f. Kom. m. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Dimenzija 140x120+30 cm. i. Dimenzija 80x120+30 cm. g. Kom.00 445. Kom. a. Kom. f. e.00 315.00 395. Dimenzija 100x140+30 cm. Kom. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Dimenzija 140x100+30 cm. Dimenzija 100x140+30 cm. i.00 325. Kom. l. g. Dimenzija 160x120+30 cm. Kom.50 450. Kom. Dimenzija 120x140+30 cm. Kom. Dimenzija 140x180+30 cm.00 510.00 420. h. Kom.00 225.00 345. c. 135. Dimenzija 140x180+30 cm. Dimenzija 120x140+30 cm. Dimenzija 180x140+30 cm. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode.00 345.00 480. e. Dimenzija 180x140+30 cm. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm. Kom.00 420.00 300. b.00 525. Prozore i roletne pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 100x100+30 cm. Kom. Kom. Kom.00 520. Dimenzija 140x100+30 cm. Kom. Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo sa aluminijumskom pokretnom eslinger roletnom. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Kom.00 355. j.00 € € € € € € € € € € € € € 57. Dimenzija 160x120+30 cm. Dimenzija 120x120+30 cm. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Obračun po komadu prozora. Kom.00 595.00 330. Dimenzija 140x140+30 cm.00 375. Dimenzija 180x140+30 cm.00 560. j. d.00 355. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Dimenzija 120x140+30 cm. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Dimenzija 120x120+30 cm. 330. Kom. 43. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm. Dimenzija 140x180+30 cm.00 205. Kom. h.00 € € € € € € € € € € € € € 310 . Dimenzija 140x120+30 cm. Kom. Kom. Dimenzija 140x140+30 cm. Kom. Dimenzija 120x120+30 cm. Dimenzija 140x120+30 cm. i. Kom. b. k. Kom. Dimenzija 80x120+30 cm.00 510. Dimenzija 100x100+30 cm. a. m.

j. Kom. Kom. i. n. g. Kom. Dimenzija 140x140+30 cm.00 185.71. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Dimenzija 140x100+30 cm. Kom.00 480. Kom.00 180. a.00 € € € € € € € € € € € € € 2. Dimenzija 140x180 cm. d. Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo sa PVC pokretnom eslinger roletnom.00 210. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. a. Dimenzija 140x100 cm. c. Kom.00 155. Kom.00 315. Kom. Dimenzija 120x120 cm. Kom. Dimenzija 120x100 cm. Dimenzija 180x140+30 cm. po šemi stolarije i detaljima.00 275. j. Dimenzija 140x120 cm.00 325. Kom. Dimenzija 160x120+30 cm. Obračun po komadu prozora. l. dimenzija 60x60 cm. h. Dimenzija 120x120+30 cm. Kom. Kom. m.00 230. g. Dimenzija 100x140 cm. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. k.00 € € € € € € € € € € € € € € 311 . Dimenzija 60x60 cm. f. Dimenzija 140x120+30 cm. Kom.00 260. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Kom. Kom.00 105. po šemi stolarije i detaljima. l.00 485. Kom. Kom.00 380. Kom.00 270.00 75. Dimenzija 120x100+30 cm. Obračun po komadu prozora. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. e. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. b. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Kom.00 185. 55. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta.00 150. Jednostruki prozori 1.00 185. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Dimenzija 120x140+30 cm. Kom. Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora. Kom. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 80x120+30 cm.00 290. f.00 120. m. Kom. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 160x120 cm. Kom.00 260. k. Dimenzija 80x120 cm.00 405. dimenzija 80x80+30 cm. b. d. Dimenzija 100x100+30 cm. Dimenzija 80x80 cm.00 300. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Dimenzija 180x140 cm.00 170. Kom. Kom. i. h. Kom. Dimenzija 100x140+30 cm.00 210. c. 125. Kom. Dimenzija 80x80+30 cm. Dimenzija 120x140 cm. e. Dimenzija 140x180+30 cm. Dimenzija 100x100 cm.

00 285. Obračun po komadu prozora. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. j. n.00 320. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. j. Dimenzija 140x120 cm. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. dimenzija 80x80+30 cm. Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija 140x180 cm. Kom. Kom. Dimenzija 120x120 cm. h. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. Dimenzija 100x140 cm. Kom. 130. e. Kom.00 265. Kom. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. m. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. dimenzija 80x80 cm. po šemi stolarije i detaljima.00 170. Dimenzija 140x140 cm. Prozore i roletne pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € € € € € € € € € € € € € € 43. sa kapcima.00 315. i. l. e. dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 140x140 cm. c. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. a. c. Dimenzija 80x120+30 cm. i. b. d. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Kom. Dimenzija 180x140 cm. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Kom. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume.00 190. Dimenzija 120x140 cm. g. Dimenzija 80x80+30 cm. k.15.00 € 210. Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora. a.00 120. g. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Kom. Kom.00 85. h. Dimenzija 100x100 cm.00 255. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Kom. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode.00 420.00 175.00 260. Kom. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode.00 140. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Kom. Dimenzija 160x120 cm. Dimenzija 160x120 cm. Kom. Dimenzija 140x180 cm. Dimenzija 140x100 cm.00 180. m. Kom.00 230. Kom. 70. Kom. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Dimenzija 80x120 cm.00 215. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta.00 345.00 320. Kom.00 260. Dimenzija 60x60 cm. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Dimenzija 100x100 cm. Prozore i kapke pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. c. f. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 140x100 cm. Dimenzija 140x120 cm.00 € 195. Dimenzija 100x100+30 cm. Dimenzija 100x140 cm.00 410.00 € 312 . 125. Dimenzija 120x100 cm. b. Dimenzija 80x80 cm.00 240. Kom. Kom. Kom. Dimenzija 120x120 cm. Kom. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. k. Dimenzija 180x140 cm. Kom.00 280. Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora sa drvenom pokretnom eslinger roletnom. Kom.00 € € € € € € € € € € € € € 29. Kom.00 215. Dimenzija 80x80 cm. Obračun po komadu prozora. d. Dimenzija 120x100 cm. a. Kom. Dimenzija 80x120 cm. Kom.00 195. b. l. f. Obračun po komadu prozora. Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora sa platnenom roletnom.00 190.

Kom. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. j. dimenzija 80x80+30 cm. Dimenzija 140x100+30 cm. f. Kom.00 170. Dimenzija 180x140+30 cm. Kom. g.00 380.00 205.00 210. Kom. Dimenzija 100x140+30 cm. Dimenzija 100x140+30 cm.00 135. h. Kom. Kom. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 140x140+30 cm. Kom.00 460. m.00 € € € € € € € € € € € € € 71. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Kom. Kom. Kom. Kom. Dimenzija 120x120+30 cm. Dimenzija 160x120+30 cm. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. e.00 235. Kom. Dimenzija 100x100+30 cm. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. m. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Kom. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 345. l.00 380. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. 57.00 225. l.00 345. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 120x140+30 cm. a.00 315. f.00 275. Kom. Kom. Dimenzija 120x120+30 cm.00 330. Kom. i. Dimenzija 160x120+30 cm. Dimenzija 80x120+30 cm. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. k. Kom. Kom. b. Dimenzija 140x140+30 cm. Kom. Dimenzija 140x180+30 cm. e. Dimenzija 120x100+30 cm. Dimenzija 140x180+30 cm. a.00 200.00 240. Dimenzija 120x100+30 cm. k.00 385.00 285. dimenzija 80x80+30 cm.00 400. Dimenzija 120x140+30 cm. Kom. e. Dimenzija 160x120+30 cm. Dimenzija 140x180+30 cm. c. Kom. Dimenzija 140x140+30 cm. 105. Dimenzija 140x120+30 cm. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Kom. b. Dimenzija 80x80+30 cm. Dimenzija 100x100+30 cm. Kom.00 185.00 155. d.00 240. Dimenzija 140x100+30 cm. Kom. f. 90.00 235. j.d. i. Dimenzija 140x120+30 cm. Obračun po komadu prozora. Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora sa PVC pokretnom eslinger roletnom. Dimenzija 100x140+30 cm. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom.00 450. Kom. Kom. l.00 340. Kom. Kom. c. h. h.00 215.00 290. d. Obračun po komadu prozora. g. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta.00 € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora sa aluminijumskom pokretnom eslinger roletnom.00 275. Dimenzija 120x100+30 cm. 270. m. Dimenzija 140x120+30 cm.00 € € € € € € € € € € € € € 313 .00 240. Dimenzija 120x140+30 cm. g. Kom. Dimenzija 80x120+30 cm. Kom. Dimenzija 180x140+30 cm.00 265.00 305. Dimenzija 80x80+30 cm. Kom. Kom. j.00 150. i. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. Dimenzija 140x100+30 cm.00 290. Dimenzija 180x140+30 cm. Dimenzija 120x120+30 cm. Kom. k.

dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 100x140 cm. Kom. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume.00 460.00 340. Dimenzija 100x100 cm. e. Kom. Dimenzija 140x180 cm. b. Kom. Kom. Kom.00 640. l. i. Dimenzija 120x100 cm. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Dimenzija 160x120 cm. Kom. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. zastakljenih termo staklom i finalno obrađenih. e. Izrada i postavljanje jednostrukih hrastovih prozora. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. f. m. Dimenzija 120x100 cm. Dimenzija 180x140 cm.00 825.00 335. Dimenzija 120x120 cm. h. Dimenzija 100x140 cm. Kom. Dimenzija 180x140 cm. Dimenzija 160x120 cm. Dimenzija 120x140 cm. Prozore obrusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka. Kom. Izrada i postavljanje jednostrukih hrastovih prozora.00 535.00 570. Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija 80x120 cm. m. Kom. Dimenzija 120x120 cm.00 325. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta. c. Kom.00 365. 250.00 560. Dimenzija 140x100 cm. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume.00 205. a. Kom. Kom. Kom. Obračun po komadu prozora. Kom.00 300.00 825.00 455.00 235.00 680. Kom.00 € € € € € € € € € € € € € € 99. d. b. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. l. Kom. g.00 380. Dimenzija 140x120 cm.00 480. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. sa kapcima. h.00 140. i. Kom. a.00 315.00 520. Dimenzija 140x180 cm. Kom. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. po šemi stolarije i detaljima. Obračun po komadu prozora. j. Kom. zastakljenih termo staklom i finalno obrađenih. g. k. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom.00 € € € € € € € € € € € € € 314 . Dimenzija 60x60 cm. j. Prozore i kapke brusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka. Kom. Kom. d. Dimenzija 80x120 cm. Dimenzija 140x120 cm. Dimenzija 140x100 cm. Kom. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta. 110.00 360.00 530. Dimenzija 100x100 cm. Kom.00 530. Prozore izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. dimenzija 60x60 cm. f. Dimenzija 140x140 cm. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. c.00 420.85. k. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Kom. Dimenzija 80x80 cm. Kom. Dimenzija 140x140 cm. Kom. Dimenzija 80x80 cm. n.

Kom. l. Dimenzija 120x140 cm. 23. Dimenzija 240x170+30 cm. Kom.00 425.00 715. Dimenzija 140x200+30 cm.00 310. Dimenzija 120x100 cm. Dimenzija 120x200 cm. Dimenzija 100x140 cm. Obračun po komadu prozora. Prozore i roletne pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom.00 340. Kom.00 480. t. Kom. dimenzija 80x80+30 cm. Dimenzija 140x120+30 cm.00 940. Dimenzija 140x140+30 cm. m. Dimenzija 120x120 cm. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Dimenzija 180x140+30 cm. Kom. s.00 320. Dimenzija 180x170+30 cm. h. Kom. i. Kom. Kom. o. Dimenzija 140x170 cm. j. s. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila.00 355. Dimenzija 180x170 cm. Dimenzija 240x140 cm. f.00 810. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 80x80+30 cm. e. Kom.3. Dimenzija 100x170+30 cm. k. j. Dimenzija 120x120+30 cm. Dimenzija 180x140 cm. m.00 530. dimenzija 60x60 cm. Kom.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih prozora sa drvenom pokretnom eslinger roletnom. n.00 210. Dimenzija 140x100+30 cm.00 450. Dimenzija 140x100 cm.00 300. Dimenzija 180x200 cm.00 520. Dimenzija 140x140 cm. a. p. Kom.00 700. Kom. Kom. Dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 100x140+30 cm. 110. Obračun po komadu prozora.00 1 080. Kom. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. r.00 585. Dimenzija 180x200+30 cm.00 680. Kom. b.00 240. Kom. f.00 700. Kom. Dimenzija 120x200+30 cm. c. u. e. Dimenzija 80x80 cm. o. 200. Kom. Dimenzija 120x100+30 cm.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 315 . k. Dimenzija 240x170 cm. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih prozora. Kom. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila.00 365. p.00 520.00 430. Dimenzija 140x200 cm. Dimenzija 80x120 cm. Kom.00 520. Dimenzija 120x170+30 cm. Dimenzija 100x170 cm. Kom. b. Dimenzija 240x140+30 cm. Kom. Kom.00 280. Dimenzija 120x170 cm. h. Kom. i.00 390. Dimenzija 120x140+30 cm. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. Dimenzija 100x100 cm. Kom. Kom. c. Kom. Dvostruki prozori 1. Dimenzija 80x120+30 cm.00 140. Kom. g. t.00 520.00 780. g. v. Kom. Dimenzija 140x120 cm.00 1 260. a.00 325. Kom. d. u.00 780. Dimenzija 100x100+30 cm. Dimenzija 140x170+30 cm. Kom.00 585. Kom. Kom.00 455.00 625. Kom. l. Kom.00 235.00 450. Kom. Kom. d.00 490. n.00 720. r.

00 650. e. 120. Dimenzija 100x140 cm. g. d. Dimenzija 100x170 cm. o. m. Dimenzija 120x120 cm. Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih prozora sa platnenom roletnom. k. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 120x200 cm. Dimenzija 140x140 cm. Kom. Kom. Kom. j. Kom. Dimenzija 180x170 cm. Dimenzija 140x120 cm. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. Dimenzija 140x100 cm. d. s. Kom. u. Kom. i. Kom. j. f. 190.00 250. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. e. Kom. Kom.00 335.00 870. Kom. Kom. b.00 920. Dimenzija 180x140 cm. Kom. o. h.00 875.00 660. p. m. Dimenzija 80x80 cm. Kom. Dimenzija 140x200 cm. Dimenzija 240x140 cm. Dimenzija 100x100 cm.00 430. Kom. Dimenzija 180x140 cm. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. u.00 395. Kom.00 160.00 270.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 316 . Dimenzija 100x140 cm. Kom.00 460.00 750. s. Dimenzija 140x170 cm. l. Kom. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. Dimenzija 140x170 cm. Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih prozora. Dimenzija 60x60 cm. dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 120x100 cm. Dimenzija 80x120 cm. c. p.00 370. Kom. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 470.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 67. h. Kom. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 80x120 cm. Kom. t.00 760.00 790. Kom.00 590. Dimenzija 140x200 cm. t. Prozore i kapke pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu prozora. k. Dimenzija 120x100 cm. Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija 100x100 cm. po šemi stolarije i detaljima.00 230. Kom. Kom. Dimenzija 100x170 cm. n. Kom.00 390. Kom. v. Dimenzija 180x200 cm. Kom. r. c.00 355. dimenzija 60x60 cm.00 500.00 460. Dimenzija 120x140 cm.00 530. b. Dimenzija 120x170 cm. Kom.00 580. f. r.00 660.00 420. Kom. g.00 660.00 400. Kom. sa kapcima. Dimenzija 120x120 cm. Dimenzija 180x200 cm. Kom. Kom.00 900. Kom. Kom. Dimenzija 240x140 cm. a. Dimenzija 140x100 cm.00 1 010.45. Kom.00 765. Kom. Kom. Kom.00 400. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Obračun po komadu prozora.00 570. Dimenzija 120x200 cm.00 460. Kom.00 325.00 570. Dimenzija 140x120 cm.00 400. Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 120x170 cm.00 305. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 240x170 cm. Kom. a. i. Dimenzija 180x170 cm. n. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 240x170 cm. l. Kom.

g.00 195. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta.00 440. Kom. d. 300.00 780. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Okov i ton eloksiranog aluminijuma.00 520. zastakljenih Flot staklom i finalno obrađenih. n.00 490.00 € 120.00 500. Dimenzija 180x170 cm. b. h.00 690. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. h. Kom. Dimenzija 180x140 cm. Kom. Kom.00 € € € € € € € € € € € € € € 103. e. Prozore i kapke brusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka. f.00 € € € € € € € € € € € € € 4. 105. Kom. l. Kom. Dimenzija 120x100 cm. Dimenzija 180x170 cm. Dimenzija 140x100 cm. dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 100x140 cm. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 80x80 cm. Kom. Dimenzija 140x120 cm. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Dimenzija 140x140 cm.00 420. Dimenzija 100x140 cm. i. Dimenzija 100x100 cm. Kom. k. Dimenzija 140x100 cm. prozori 1. k. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Kom. Dimenzija 80x120 cm.00 455.00 € 317 . j. Kom. Dimenzija 140x140 cm. a. Dimenzija 60x60 cm.00 650. j. 155. Kom.00 1 080. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 140x170 cm. Dimenzija 140x170 cm. dimenzija 60x60 cm.00 740. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. Obračun po komadu prozora. a. Kom. b. e. Dimenzija 120x120 cm.00 490. Dimenzija 120x140 cm. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 180x140 cm. Kom. po šemi stolarije i detaljima.00 455.00 610. Izrada i postavljanje dvostrukih hrastovih prozora. Dimenzija 120x100 cm. Dimenzija 140x120 cm. Kom.89. Dimenzija 120x120 cm. po izboru projektanta. Obračun po komadu prozora. f. c. Prozore izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i termo prekidom. Kom. c. Kom. Prozore izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Kom.00 420.00 845. Alu. Prozore obrusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka.00 1 200. Dimenzija 80x80 cm. Izrada i postavljanje dvostrukih hrastovih prozora. vulkanizovanom na uglovima. dimenzija 60x60 cm. Kom. Kom. Dimenzija 60x60 cm. i. Kom.00 585. Dimenzija 80x80 cm. zastakljenih Flot staklom i finalno obrađenih. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta. m. Dimenzija 100x100 cm. Kom.00 360. sa kapcima.00 290. Kom. Dimenzija 80x120 cm. Kom.00 690. Kom. b.00 600. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom.00 875. g. l. a. Kom. Izrada i postavljanje zastakljenih aluminijumskih prozora. Dimenzija 120x140 cm. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila.00 650. Kom. Kom. Kom. m. Kom. d.

Dimenzija 120x100+30 cm. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Prozore i kapke izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i termo prekidom. k. n. Kom. d. Kom. 170. Dimenzija 140x140 cm. Kom.00 440. po šemi stolarije i detaljima. l. f. Kom.00 210. Kom. Dimenzija 180x140+30 cm. Dimenzija 80x80+30 cm. Kom. Kom. Kom. d. f. Dimenzija 140x120+30 cm. Dimenzija 160x120+30 cm. l. Kom.00 425. Izrada i postavljanje zastakljenih aluminijumskih prozora sa eslinger roletnom. Dimenzija 100x140 cm.00 385. Dimenzija 140x180 cm. j. Dimenzija 120x140+30 cm. c. dimenzija 60x60+30 cm. Dimenzija 100x100+30 cm. Dimenzija 140x120 cm.00 735. Dimenzija 120x100 cm. U cenu ulaze i zastakljivanje. Kom. Dimenzija 80x120 cm. Kom.00 540. Dimenzija 140x180 cm.00 265. kapci. i.00 190.00 190.00 375.00 390. 200. vulkanizovanom na uglovima. Kom. i. Okov i ton eloksiranog aluminijuma. Obračun po komadu prozora.00 190. Kom. Kom. Dimenzija 140x140 cm.00 520.00 285. m.00 425. 15. k. Kom. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom.00 845. Dimenzija 100x100 cm. Dimenzija 120x140 cm. h. Dimenzija 140x140+30 cm. Kom. j. Dimenzija 100x140 cm.00 160. Kom. Obračun po komadu prozora. g.00 € € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih aluminijumskih prozora. a. c. Dimenzija 160x120 cm.00 625.00 190. Dimenzija 140x100 cm. Kom. k.00 575. Dimenzija 60x60+30 cm. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 120x100 cm. Kom. g. Prozorske kapke izvesti sa pokretnim rebrima.00 375. Dimenzija 140x100+30 cm. Kom. Dimenzija 80x120+30 cm. g. Kom.00 260. a. m. po izboru projektanta.00 375. b. Kom. h.00 625. b. n. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Kom. Dimenzija 100x140+30 cm. i.00 515.00 € € € € € € € € € € € € € € 29. Dimenzija 180x140 cm. Dimenzija 60x60 cm. Okov i ton eloksiranog aluminijuma. Kom. Dimenzija 140x120 cm. dimenzija 60x60 cm. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom.00 320. Kom. Kom. 140. Dimenzija 120x120 cm.c.00 € € € € € € € € € € € € € € 318 . Prozore i roletne izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i termo prekidom.00 875. po izboru projektanta. Dimenzija 140x180+30 cm. Dimenzija 180x140 cm.00 210. Dimenzija 120x140 cm.00 710. Dimenzija 120x120+30 cm.00 270. sa kapcima. Dimenzija 140x100 cm. h. Kom. Kom. Kom. Kom. Dimenzija 160x120 cm.00 300. f. Dimenzija 80x80 cm.00 150. e. Kom.00 275. Kom. d. Kom. l. Dimenzija 80x120 cm. Kom.00 235. e. vulkanizovanom na uglovima. Kom.00 525. Kom. Kom. n. j.00 620. e.00 620. Dimenzija 100x100 cm. Dimenzija 120x120 cm. m. Kom. Kom. Kom.

00 310. Dimenzija 140x140 cm. Kom. Dimenzija 140x140 cm.00 215. h. Kom. Dimenzija 200x140 cm. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. dvokrilni. od eloksiranog aluminijuma sa termoprekidom "Nissal-ALT".00 770. Obračun po komadu prozora. dvokrilni. za zaštitu od insekata.00 485. Kom.00 960. a. Kom. Prozor zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Kom. Dimenzija 140x140 cm. g.00 € € € € € € € € € € € 319 .00 1 025.00 € € € € € € € € € € € 54. Kom. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. Dimenzija 80x80 cm. d. Nabavka i postavljanje zastakljenih jednokrilnih prozora.00 230.00 220. Dimenzija 60x60 cm. Kom. Kom. Nabavka i postavljanje zastakljenih fiksnih prozora.00 330. k. d. Dimenzija 80x60 cm. Dimenzija 100x140 cm. f.00 260.00 € € € € 58. i. Dimenzija 120x140 cm.43. Kom. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Dimenzija 140x220 cm. između spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. Obračun po komadu prozora. h. Kom. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Kom. Okov i boja prozora. uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Dimenzija 80x140 cm. po izboru projektanta. sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka. Dimenzija 80x60 cm.00 390. Lamele se obrću oko horizontalne ose. dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 100x140 cm. Kom. po izboru projektanta. Kom.00 850. Kom. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila.00 195. Dimenzija 140x140 cm.00 510. Okov.00 290. Kom. Nabavka i postavljanje zastakljenih jednokrilnih prozora sa kapcima. Dimenzija 60x60 cm. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. Dimenzija 180x140 cm. Dimenzija 200x140 cm. dvokrilni. j. između spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. a. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom.00 625.00 540. Kom. boja prozora i kapaka. b c. sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka.00 415. Kom.00 585. Kom. f. Kom. Dimenzija 180x140 cm. dimenzija 100x140 cm. c. k. d. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm.00 390. između spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. Kom. Dimenzija 60x80 cm. a. Kom. dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 100x220 cm. j. Dimenzija 120x140 cm. c. 160. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Kom. Kom. 360. Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 100x140 cm.00 215. Kom. b. e. dvokrilni. sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka.00 360. e. dvokrilni. Boja prozora. Dimenzija 80x140 cm. od eloksiranog aluminijuma sa termoprekidom "Nissal-ALT". i.00 440. Kom. Dimenzija 60x80 cm. dvokrilni. 200. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 140x140 cm. po izboru projektanta. g. b. od eloksiranog aluminijuma sa termoprekidom "Nissal-ALT". Kom.

Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. Dimenzija 80x140 cm.00 305. Kom. a. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. Kom.00 180.00 165. Kom. Okov i boja prozora. Kom. i. c. Dimenzija 100x220 cm. dimenzija 160x140 cm.00 € € € € 320 . b.00 190. 850.00 € 73. Kom. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. Kom.00 280. po izboru projektanta. po izboru projektanta. Obračun po komadu prozora. Prozor zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. b. Dimenzija 200x140 cm. uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Dimenzija 120x140 cm. d. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS". Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih prozora sa kapcima. 1 400. Kom. Kom. od eloksiranog aluminijuma "NissalALS". Kom. e. a. Okov i boja prozora. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima.00 € 1 500. Kom. po izboru projektanta. Dimenzija 140x140 cm. sa višekomornim sistemom profila.00 385.00 € 71.00 € 950. Boja prozora. Kom. sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka. f. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. h. dvokrilni.00 180. g. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 100x140 cm. b. od eloksiranog aluminijuma sa termoprekidom "Nissal-ALT". boja prozora i kapaka. Obračun po komadu prozora. dvokrilni. po izboru projektanta. Dimenzija 140x220 cm. Okov. Dimenzija 100x140 cm.00 220. Dimenzija 180x140 cm. Kom. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. za zaštitu od insekata. Kom. Dimenzija 160x140 cm. dimenzija 60x60 cm. 135.00 195. dvokrilni.00 € € € € € € € € € € € 84. 170. a. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. j. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. od eloksiranog aluminijuma sa termoprekidom "Nissal-ALT". Obračun po komadu prozora.00 255. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom.69. Dimenzija 200x140 cm.00 245. između spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. Kom. Kom. Dimenzija 160x140 cm. Kom.00 410. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 60x60 cm. sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka. a. Dimenzija 60x80 cm. između spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. b c. dimenzija 160x140 cm. Kom. sa višekomornim sistemom profila. Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 80x60 cm. Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih prozora. Kom. Nabavka i postavljanje zastakljenih fiksnih prozora. d. Nabavka i postavljanje zastakljenih jednokrilnih prozora. dimenzija 100x140 cm. Obračun po komadu prozora. k.00 440. Lamele se obrću oko horizontalne ose. Kom. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Dimenzija 200x140 cm.

vulkanizovanom na uglovima. Kom. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu prozora. Lamele se obrću oko horizontalne ose. b. Dimenzija 80x60 cm. h.00 495. Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih prozora sa kapcima.00 355. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 180x140 cm. po šemi stolarije i detaljima.00 885. dimenzija 160x140 cm. po izboru projektanta. od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS".00 355. Završnu obradu drveta izvesti lazurnom bojom u tri sloja i lakirati. Prozore izraditi u kombinaciji eloksiranog aluminijuma i drveta vlažnosti do 10 %. sa termo prekidom. c. Kom. b.00 160. Okov.00 575. za zaštitu od insekata. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. sa višekomornim sistemom profila.00 € € € € 321 . g.drvo prozori 1. po izboru projektanta. Obračun po komadu prozora. Kom. 325. Izrada i postavljanje zastakljenih prozora od eloksiranog aluminijuma i drveta. sa višekomornim sistemom profila.00 € 101. Okov i boja prozora.00 415. Dimenzija 200x140 cm. b. a. boja prozora i kapaka. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Kom. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. ton eloksiranog aluminijuma i boja drvenih elemenata prozora. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. k.00 € 1 320. Kom. . dimenzija 60x60 cm. e.00 525. Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 100x140 cm. Obračun po komadu prozora. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila.00 € 820. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom.00 € € € € € € € € € € € 99. d. b. za zaštitu od insekata.00 720. Dimenzija 80x140 cm. Dimenzija 80x120 cm. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. po izboru projektanta. Kom. dimenzija 160x140 cm. Dimenzija 100x100 cm. Kom. Kom.00 800. po izboru projektanta. Dimenzija 140x140 cm. Kom. Dimenzija 160x140 cm. dimenzija 60x60 cm. a. od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS". Dimenzija 120x140 cm. Okov. Kom. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom. Dimenzija 160x140 cm. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. a. Alu. uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka.00 110. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati EPDM gumom. Kom. od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS". dvokrilna. Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih prozora. Kom. dvokrilna. Kom. Dimenzija 60x60 cm. dvokrilna. i. Kom.00 150. 100. sa višekomornim sistemom profila. Okov. Dimenzija 60x60 cm. Lamele se obrću oko horizontalne ose. Kom. d. Nabavka i postavljanje zastakljenih jednokrilnih prozora sa kapcima. Dimenzija 200x140 cm. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. boja prozora i kapaka. 1 250. f. Kom. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 60x80 cm. c. Kom.00 930.88. a. Kom. uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Dimenzija 80x80 cm. Kom. j. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Dimenzija 200x140 cm. 770.00 € 5.

00 € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih prozora. Kom. Kom. Kom. Dimenzija 100x100+30 cm. Prozore izraditi u kombinaciji eloksiranog aluminijuma i drveta vlažnosti do 10 %.00 640. Kom.00 € € € € € € € € € € € € € € 322 . Dimenzija 140x180 cm. m. n. Kom. g.00 530. ton eloksiranog aluminijuma i boja drvenih elemenata prozora.00 390. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. po izboru projektanta. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati EPDM gumom.00 290.00 195. h. d.00 200. sa termo prekidom.e. c. g. Prozore izraditi u kombinaciji eloksiranog aluminijuma i drveta vlažnosti do 10 %. f. Dimenzija 160x120 cm. Kom.00 620. Kom. Završnu obradu drveta izvesti lazurnom bojom u tri sloja i lakirati. i. Kom.00 900. Kom. Kom. 205.00 530.00 280. Dimenzija 160x120+30 cm.00 445. Kom. Kom. Kom. Kom. 175. Kom. Kom. h. Dimenzija 160x120 cm. vulkanizovanom na uglovima. Dimenzija 100x140 cm. k. 15. po šemi stolarije i detaljima. Kom.00 390. Dimenzija 120x140 cm. Kom. ton eloksiranog aluminijuma i boja drvenih elemenata prozora. Izrada i postavljanje zastakljenih prozora od eloksiranog aluminijuma i drveta sa aluminijumskim eslinger roletnama. po šemi stolarije i detaljima. Kom. e. n. Dimenzija 120x100+30 cm.00 875.00 640. Kom. Kom. i.00 240. Kom. Dimenzija 120x120 cm. Kom. m. Okov. g. dimenzija 60x60+30 cm.00 550. Dimenzija 180x140+30 cm.00 390. Dimenzija 180x140 cm. j. Dimenzija 140x140 cm. e. Dimenzija 120x140+30 cm.00 225. Dimenzija 140x180 cm. Obračun po komadu prozora. Kom. l. po izboru projektanta.00 545.00 300. Kom. Kom. Kom. k. Dimenzija 80x120 cm. Dimenzija 80x80+30 cm. Dimenzija 140x120 cm.00 340. Kom. Dimenzija 120x120+30 cm. Dimenzija 60x60 cm.00 225. 200.00 640. Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 140x100 cm. b.00 550. Kom. Dimenzija 100x100 cm. a. Dimenzija 140x120 cm.00 285. Završnu obradu drveta izvesti lazurnom bojom u tri sloja i lakirati. Kom.00 460. Dimenzija 100x140 cm. Kom. Dimenzija 60x60+30 cm. Dimenzija 180x140 cm.00 175. dimenzija 60x60 cm. Kom. sa termo prekidom. l. Dimenzija 120x100 cm. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Prozorske kapke od eloksiranog aluminijuma izvesti sa pokretnim rebrima. Okov. m. j. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati EPDM gumom. Kom. Kom.00 € € € € € € € € € € € € € € 29. od eloksiranog aluminijuma i drveta. c. Dimenzija 140x120+30 cm.00 390. Dimenzija 80x120+30 cm.00 750. a. vulkanizovanom na uglovima. Kom. b. Dimenzija 120x100 cm. Dimenzija 120x140 cm. Kom. Kom. Dimenzija 140x100 cm. Dimenzija 140x100+30 cm. n. l. k. Dimenzija 140x140+30 cm. h. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 120x120 cm. j. i. f.00 300. d. Dimenzija 100x140+30 cm. Kom. sa kapcima.00 445. Dimenzija 140x180+30 cm.00 200.00 400.00 320. f.00 750. Dimenzija 140x140 cm.

Kom. Nabavka i postavljanje zastakljenih fiksnih prozora. Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 120x140 cm. e.00 550.00 230. Dimenzija 200x140 cm. sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreče ili jele. k. Kom. Zaptivači su neprekinuti po celom obimu. 150. Kom. Zaptivni materijal rađen je od EPDM profila.00 215. Kom. Kom. b. Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom.00 € € € € 323 . Boja prozora. Sav zaptivni materijal rađen je od EPDM profila. Kom. Od smreče ili jele a. dvokrilni. dvokrilni.00 650. f. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. Kom. Zaptivači su neprekinuti po celom obimu. d. dvokrilni. od eloksiranog aluminijuma i drveta "NissalALD".43. Dimenzija 140x140 cm. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. d. a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza.00 440. k. Dimenzija 100x220 cm. dimenzija 60x60 cm. g. Kom. Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom.00 470. Kom. Dimenzija 140x140 cm.00 260. Kom. Dimenzija 100x140 cm. Kom. Kom. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 140x140 cm. sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreče ili jele. Dimenzija 60x60 cm. b. A. Dimenzija 60x80 cm. Dimenzija 180x140 cm. koji površini daje svilenkast mat izgled. c. Kom. i. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 80x60 cm. po izboru projektanta. Okov i boja prozora. Dimenzija 140x220 cm.00 230. e. Nabavka i postavljanje zastakljenih jednokrilnih prozora. f. Kom. Između spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastični držači sa zavrtnjem koji čine prekinuti termo most. Dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 100x140 cm. Kom. Kom. koji površini daje svilenkast mat izgled. a. c.00 260. dvokrilni. dvokrilni. Dimenzija 80x140 cm. d. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 80x80 cm. c. Kom. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. Kom.00 190. Između spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastični držači sa zavrtnjem koji čine prekinuti termo most. a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza.00 200. Kom.00 185. 65.00 320. g. Kom. Kom. Dimenzija 80x140 cm.00 520. Kom. Kom. h. j. Kom. Dimenzija 60x60 cm.00 680. Kom. po izboru projektanta. 165.00 330.00 300. Dimenzija 200x140 cm.00 580. j.00 345.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € B. dvokrilni. Dimenzija 60x80 cm. dimenzija 100x140 cm. Kom.00 405. i. b. Dimenzija 80x60 cm. Od mahagonija a.00 280. od eloksiranog aluminijuma i drveta "Nissal-ALD".00 360. Obračun po komadu prozora. h.00 380. Dimenzija 120x140 cm.00 185. Dimenzija 180x140 cm. Prozor zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm.

a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza. Kom. Kom. po izboru projektanta. a. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm.00 360. a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza.00 570. dvokrilni. Okov. Kom. Okov.00 € 324 . Dimenzija 200x140 cm. Zaptivači su neprekinuti po celom obimu. sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreče ili jele. Dimenzija 80x80 cm. koji površini daje svilenkast mat izgled. uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Dimenzija 80x140 cm. Kom. po izboru projektanta. Obračun po komadu prozora. Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih prozora od eloksiranog aluminijuma i drveta "NissalALD". Sav zaptivni materijal rađen je od EPDM profila. Obračun po komadu prozora. Nabavka i postavljanje zastakljenih jednokrilnih prozora sa kapkom. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. f. Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm.00 1 000.00 620. sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreče ili jele. Kom. Okov i boja prozora. sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreče ili jele. h. b. uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Između spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastični držači sa zavrtnjem koji čine prekinuti termo most. dvokrilni. Dimenzija 180x140 cm. Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom. koji površini daje svilenkast mat izgled. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Dimenzija 120x140 cm. g.00 395.00 € 850. za zaštitu od insekata. Kom. Dimenzija 160x140 cm. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom. Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom. Zaptivači su neprekinuti po celom obimu. Dimenzija 140x140 cm. boja prozora i kapaka. Kom.00 500. Dimenzija 60x80 cm. Kom. j. i. Kom. Zaptivači su neprekinuti po celom obimu. Kom. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. Kom. e. Lamele se obrću oko horizontalne ose.00 780. Između spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastični držači sa zavrtnjem koji čine prekinuti termo most. Kom. Dimenzija 100x140 cm. Sav zaptivni materijal rađen je od EPDM profila. 1 280. Između spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastični držači sa zavrtnjem koji čine prekinuti termo most. Kom. dimenzija 160x140 cm. dvokrilni. Dimenzija 60x60 cm. 320. Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih prozora sa kapcima od eloksiranog aluminijuma i drveta "Nissal-ALD". Dimenzija 200x140 cm. za zaštitu od insekata. Dimenzija 160x140 cm. dimenzija 60x60 cm. Sav zaptivni materijal rađen je od EPDM profila. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom. Obračun po komadu prozora. koji površini daje svilenkast mat izgled. 800. a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza. a. Kom. od eloksiranog aluminijuma i drveta "Nissal-ALD". c. Kom.00 € € € € € € € € € € € 80. b. Dimenzija 140x140 cm. dimenzija 160x140 cm. boja prozora i kapaka.00 890. Dimenzija 200x140 cm.00 € 1 350. d.69. po izboru projektanta. b.00 1 040.00 € 82.00 360. k. Dimenzija 80x60 cm. Lamele se obrću oko horizontalne ose. a.

Dimenzija 80x80+30 cm. Dimenzija 100x140 cm.00 210. Kom. Dimenzija 140x140 cm. c. j.00 € € € € € € € € € € € € € € 29. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. Dimenzija 120x120 cm. Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 60x60 cm. vulkanizovanom na uglovima. Kom.00 865.00 435. m. Kom.00 210. Kom. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. b. 140.00 325. Dimenzija 140x120 cm. Kom. d. Dimenzija 120x100 cm.00 195. Kom. g. Kom. c. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Dimenzija 140x100 cm. Kom. Kom. vulkanizovanom na uglovima. Dimenzija 80x120 cm. Kom. dimenzija 60x60 cm. Kom. Dimenzija 140x180 cm.00 225. Dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 160x120 cm. Dimenzija 120x140 cm. 15.00 530. 110. Kom. po šemi stolarije i detaljima.00 260. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom.00 130.00 390. Okov i boja prozora. Kom. e. m. Kom. Kom. Kom.00 220. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila. d. a. Dimenzija 180x140 cm. l. sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima. Obračun po komadu prozora. k. Dimenzija 60x60+30 cm. Dimenzija 180x140 cm. Kom. dimenzija 60x60 cm.00 330. b. Kom.00 365.00 390.00 170.00 650.00 530. i.00 340. Prozorske kapke od tvrdog PVC-a izvesti sa pokretnim rebrima. Okov i boja prozora. e.00 460. c. j. Dimenzija 120x120 cm. k. sa kapcima. Kom.00 € € € € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih PVC prozora. Dimenzija 80x120 cm.00 775. vulkanizovanom na uglovima.00 650.00 345. Kom.00 € 220. 195. Obračun po komadu prozora. sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima.00 435. Dimenzija 160x120 cm. po izboru projektanta. Obračun po komadu prozora. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 100x100 cm. Okov i boja prozora. po šemi stolarije i detaljima. h. po izboru projektanta.00 260. Kom. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila. Dimenzija 140x100 cm. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila. po izboru projektanta. Kom.00 € 325 . Kom. Dimenzija 120x100 cm. Dimenzija 80x120+30 cm. h. l. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Kom. Dimenzija 140x180 cm. i. PVC prozori 1. Kom. a. Kom. Kom. n. sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima. Dimenzija 120x140 cm. a.00 € 160. Kom. Dimenzija 140x140 cm. b. Kom. Izrada i postavljanje zastakljenih PVC prozora. dimenzija 60x60+30 cm. Kom.00 185. f. Kom. Dimenzija 100x100 cm. Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 140x120 cm. Izrada i postavljanje zastakljenih PVC prozora sa PVC eslinger roletnama. g. n.6. f.

sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH. Dimenzija 66x118 cm. f.00 € g. Dimenzija 78x118 cm. Kom. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 100x140+30 cm. Kom.00 € f. Kom. e. 300. Kom. Dimenzija 140x180+30 cm. Dimenzija 160x120+30 cm. Kom.00 410. k. j. k. l. Kom.00 510. Krilo se obrće oko srednje horizontalne ose sa ručicom na vrhu krila. Dimenzija 140x120+30 cm.d. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. a.00 495.00 335. Kom. Kom. Dimenzija 120x120+30 cm. n.00 335. Dimenzija 60x60+30 cm. Krovni prozori 1. h. Dimenzija 80x120+30 cm. Dimenzija 80x80+30 cm. 390. Dimenzija 78x98 cm. Dimenzija 120x140+30 cm. Prozor postaviti po uputstvu proizvođača. A. po šemi stolarije i detaljima. za crep i talasaste krovne pokrivače. Kom. j. Na vrhu prozora nalazi se ventilacioni otvor sa filterom.00 285. g. Nabavka i postavljanje pojedinačnog krovnog prozora. l. Kom. Kom. 295. Kom. Dimenzija 100x100+30 cm. Kom. Kom.00 300. d. zaštićen jednim slojem laka i zastakljen termo izolacionim flotiranim staklom 4+16+4 mm. i. Dimenzija 120x140+30 cm. e. 325.00 € c. Kom. 240. Kom. Prozor je izrađen od nordijske borovine. dimenzija 78x140 cm. Dimenzija 140x140+30 cm.00 285.00 € d. Dimenzija 140x100+30 cm. Dimenzija 140x120+30 cm.00 260.00 360. Kom. Dimenzija 120x100+30 cm. Kom. c.00 € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih PVC prozora sa Alu. 430.00 620. punjenim argonom. sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima. Dimenzija 140x180+30 cm. a. Kom.00 515.00 180. Kom.00 € e. Dimenzija 180x140+30 cm.00 305. Dimenzija 78x140 cm.00 € 326 . Kom. "Velux" tip GZL. Kom. Kom. Dimenzija 140x100+30 cm. Dimenzija 100x100+30 cm. ukupne visine profila do 90 mm. m. 395. n. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Dimenzija 114x140 cm.00 440.00 250.00 280. h. Dimenzija 180x140+30 cm. 43. 160.00 € b. ukupne visine profila do 90 mm. Kom. Kom. Kom. dimenzija 60x60+30 cm. Kom. Dimenzija 100x140+30 cm. 355. Kom. b. m.00 430. Dimenzija 160x120+30 cm. vulkanizovanom na uglovima. Kom.00 410. Dimenzija 120x100+30 cm. Obračun po komadu prozora. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila.00 590. Kom. i. Sa opšivkom prozora oznake EDH.00 520. Dimenzija 78x160 cm. f. g. Kom.00 € € € € € € € € € € € € € € 7. Dimenzija 114x110 cm. Kom. Okov i boja prozora. Dimenzija 120x120+30 cm. Dimenzija 140x140+30 cm.00 285.00 350. eslinger roletnama. po izboru projektanta.

Kom. Kom. a.00 € e. Dimenzija 78x160 cm. ukupne visine profila preko 90 mm. 525. Dimenzija 78x98 cm. Dimenzija 78x118 cm. ćeramidu i talasaste krovne pokrivače. Dimenzija 78x160 cm. Dimenzija 78x98 cm.00 € g. 395. a. Kom. Dimenzija 78x118 cm. Krilo se obrće oko srednje horizontalne ose sa ručicom na vrhu krila.00 € d. Dimenzija 114x140 cm. Dimenzija 78x98 cm. Dimenzija 78x118 cm. 430. Kom. Kom. 550. C. 550. Dimenzija 78x98 cm. 325. 420.00 € c.00 € e. Nabavka i postavljanje pojedinačnog krovnog prozora.00 € f. 275. Dimenzija 78x140 cm.00 € f. 460. Kom. Dimenzija 114x118 cm. 295. 580. Kom. Kom. Kom. Prozor postaviti po uputstvu proizvođača. 395. ćeramidu i talasaste krovne pokrivače. Na vrhu prozora je ventilacioni otvor sa preklopom i ugrađenim filterom za zaštitu od prašine i insekta. Dimenzija 78x140 cm. Kom. Kom. Dimenzija 114x140 cm.00 € e. 420. "Velux" tip GGL.00 € d. Dimenzija 66x118 cm. Kom. ukupne debljine do 16 mm (2x8 mm). 435. Dimenzija 114x118 cm. Dimenzija 114x140 cm. Dimenzija 78x160 cm. Obračun po komadu prozora. Kom. Kom. Dimenzija 78x118 cm. Dimenzija 78x98 cm. 355. šindru i druge ravne krovne pokrivače. 280. 22. 400.B. sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH. ukupne debljine do 16 mm (2x8 mm). 550. za tegolu. Dimenzija 78x140 cm. Dimenzija 114x118 cm. Dimenzija 78x160 cm. Dimenzija 78x140 cm.00 € c. Kom. Kom. Dimenzija 66x118 cm.00 € 327 B.00 € g. Dimenzija 66x118 cm. Kom.00 € b. 390. 615. 360. ukupne visine profila preko 90 mm. a. 355. Kom.00 € c. Dimenzija 114x140 cm. za mediteran crep. 615. punjenim argonom. Prozor je izrađen od nordijske borovine.00 € b. ukupne visine profila do 90 mm. Kom. 415. Dimenzija 78x140 cm.00 € e.00 € g.00 € b.00 € e.00 € Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDS.00 € f. 505. 480. Kom. Kom. za crep i talasaste krovne pokrivače. . ukupne visine profila do 90 mm. 395. 415. 525. Unutrašnje staklo je flotirano a spoljno od kaljenog stakla.00 € f.00 € c. šindru i druge ravne krovne pokrivače.00 € c. 330. Kom. 300. Kom.00 € Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDW.00 € d. za mediteran crep. Kom. 505. Sa opšivkom prozora oznake EDW. Kom. Kom. Dimenzija 114x110 cm. A.00 € d. Kom. Kom. Kom. Dimenzija 114x110 cm. Kom.00 € d. Dimenzija 114x140 cm.00 € b. Kom. 300. Dimenzija 66x118 cm. za tegolu.00 € g. Kom. Dimenzija 78x160 cm. Dimenzija 66x118 cm.00 € g. a. Kom.00 € C. 550. zaštićen sa dva sloja laka i zastakljen termo izolacionim staklom 4+16+4 mm. Kom. Kom.00 € b. Dimenzija 78x118 cm. dimenzija 78x140 cm. 460. Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH. a.00 € f.00 € Sa opšivkom prozora oznake EDS.

Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDS. Kom. Kom. 580. za mediteran crep. ukupne visine profila do 90 mm. Krilo se obrće oko srednje horizontalne ose sa ručicom na vrhu krila. punjenim argonom. Kom.00 € e.00 € f. a. oznake EDS. za tegolu. Kom.00 € 328 . 890.00 € E. c. Kom.00 € f. Dimenzija 78x140 cm.00 € 595.00 € f. 650. a. Kom.00 € b. Kom.00 € g. Dimenzija 114x140 cm. šindru i druge ravne krovne pokrivače. 630.00 € b. Kom. 780. a. ukupne visine profila preko 90 mm. 845. 650. Dimenzija 66x118 cm. Kom. za mediteran crep. Sa bakarnom opšivkom prozora oznake EDW. ćeramidu i talasaste krovne pokrivače.00 € g. 600.00 € Kom. Dimenzija 114x118 cm. ukupne visine profila preko 90 mm. ćeramidu i talasaste krovne pokrivače. oznake EDS. Nabavka i postavljanje pojedinačnog krovnog prozora. Prozor je izrađen od nordijske borovine. 545. Kom. za crep i talasaste krovne pokrivače.00 € c. Dimenzija 78x140 cm. Dimenzija 78x160 cm. 620. za tegolu. Dimenzija 78x160 cm. Dimenzija 78x98 cm. Kom. Dimenzija 78x98 cm. Dimenzija 78x98 cm. dimenzija 78x140 cm. ukupne visine profila preko 90 mm.00 € d. Dimenzija 114x140 cm.00 € e. 64. Kom. Kom.00 € g. Dimenzija 66x118 cm. Kom. Kom. 710. "Velux" tip GPL. Dimenzija 114x118 cm.D. 710. Dimenzija 78x140 cm. F. a. ukupne debljine do 16 mm (2x8 mm). 770. za crep i talasaste krovne pokrivače. ćeramidu i talasaste krovne pokrivače. ukupne visine profila do 90 mm. d. Unutrašnje staklo je flotirano a spoljno od kaljenog stakla. Sa bakarnom opšivkom prozora oznake EDH. Dimenzija 78x118 cm. e.00 € 620. Sa bakarnom opšivkom prozora oznake EDH. Kom.00 € b. 610. sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH. 925. 520.00 € d.00 € Kom.00 € c.00 € d. ukupne debljine do 16 mm (2x8 mm).00 € Kom. šindru i druge ravne krovne pokrivače.00 € e. zaštićen sa dva sloja laka i zastakljen termo izolacionim staklom 4+16+4 mm. Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDW. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 114x140 cm. Dimenzija 78x118 cm. Dimenzija 78x160 cm. 600. 885. Na vrhu prozora je ventilacioni otvor sa preklopom i ugrađenim filterom za zaštitu od prašine i insekta. Prozor postaviti po uputstvu proizvođača. 930. Dimenzija 114x118 cm. 745.00 € Sa bakarnom opšivkom prozora oznake EDW. 600. ukupne visine profila do 90 mm. 545. 690. šindru i druge ravne krovne pokrivače. za tegolu. Kom. 615. f. Kom. Sa bakarnom opšivkom prozora. Kom. za mediteran crep. Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH. Kom. ukupne debljine do 16 mm (2x8 mm). Kom. Dimenzija 66x118 cm. Kom. Dimenzija 78x118 cm. b.00 € Sa bakarnom opšivkom prozora. 895. ukupne visine profila do 90 mm. Kom.00 € c. za crep i talasaste krovne pokrivače. Kom.

Dimenzija 66x118 cm. Kom.00 € b. 435.70. Unutrašnje staklo je flotirano a spoljno od kaljenog stakla. za tegolu.00 € d. ukupne debljine do 16 mm (2x8 mm). 720. D. Kom. ukupne visine profila preko 90 mm.00 € e. Prozor postaviti po uputstvu proizvođača.00 € d.00 € d. Dimenzija 114x140 cm. "Velux" tip GGU. 665. Dimenzija 78x98 cm. punjenim argonom.00 € f.00 € c. 545. 1 000. Dimenzija 78x140 cm. Dimenzija 114x140 cm. Nabavka i postavljanje pojedinačnog krovnog prozora. Dimenzija 78x140 cm. Dimenzija 66x118 cm. Dimenzija 114x118 cm.00 € Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDW. 670. Kom. za mediteran crep. Kom. a. Dimenzija 66x118 cm. 455. C. Kom. Kom.00 € c. Kom. Kom. A.00 € b. 450. Dimenzija 78x118 cm. 545. 495. 450. 995.00 € Sa bakarnom opšivkom prozora oznake EDH. E. Kom.00 € b. ukupne visine profila do 90 mm. za mediteran crep. šindru i druge ravne krovne pokrivače. Dimenzija 78x98 cm. Obračun po komadu prozora. ukupne visine profila do 90 mm. Dimenzija 114x118 cm.00 € f. 685. Dimenzija 78x118 cm. Kom. Kom. Kom. Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH.00 € d. Kom. 495.00 € e.00 € f.00 € Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDS. Dimenzija 78x98 cm.00 € d.00 € Sa bakarnom opšivkom prozora oznake EDW. Dimenzija 78x118 cm. 525. 600. 475. 854. za crep i talasaste krovne pokrivače. a. ukupne visine profila preko 90 mm. Kom.00 € e. Dimenzija 114x118 cm. Kom. 720.00 € 329 B. a. 680. Na vrhu prozora je ventilacioni otvor sa preklopom i ugrađenim filterom za zaštitu od prašine i insekta. Kom. Dimenzija 78x98 cm. 775. 430. Kom. 665. Kom. 665. Dimenzija 66x118 cm. Kom. 570.00 € c. Kom. . a. Kom.00 € c. Kom. Dimenzija 78x118 cm. Dimenzija 114x118 cm.00 € c.00 € b. 780. Dimenzija 78x140 cm.00 € e.00 € b. Kom. 630. dimenzija 78x140 cm. Kom. 455. Dimenzija 78x118 cm. ćeramidu i talasaste krovne pokrivače. Dimenzija 78x98 cm. Kom. Krilo se obrće oko srednje horizontalne ose sa ručicom na vrhu krila. 850. Prozor je izrađen od laminirane drvene srži i završno obrađen belim vodootpornim poliuretanom i zastakljen termo izolacionim staklom 4+16+4 mm. Dimenzija 66x118 cm. Dimenzija 78x140 cm. 600. Kom. Dimenzija 78x140 cm. Dimenzija 114x140 cm. sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH. Kom. Kom. Dimenzija 114x118 cm. Kom.00 € e.00 € f. Kom. ćeramidu i talasaste krovne pokrivače. ukupne visine profila do 90 mm. za crep i talasaste krovne pokrivače. a. Dimenzija 114x140 cm. Dimenzija 114x140 cm.00 € f.

otvara se ka spoljnoj strani i zastakljeno je termo izolacionim staklom 4+16+4 mm. Kom. Dimenzija 78x118 cm. Dimenzija 78x98 cm.00 € Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDS. Kom. Dimenzija 78x140 cm. Dimenzija 114x118 cm.00 € e. dimenzija 78x140 cm. Kom. Dimenzija 78x140 cm.00 € b.00 € f. Dimenzija 78x118 cm. ćeramidu i talasaste krovne pokrivače. Krilo prozora je obešeno sa strane.00 € € € € € € 106.00 € f. Dimenzija 78x140 cm. b. 945. 915. leve ili desne.00 € d. Kom. Kom. za tegolu. Kom. dimenzija 54x83 cm. Dimenzija 78x140 cm. Obračun po komadu prozora. Na vrhu prozora je ventilacioni otvor sa preklopom i ugrađenim filterom za zaštitu od prašine i insekta. 910. Kom.00 € b. d. Dimenzija 78x118 cm. C. f. ukupne debljine do 16 mm (2x8 mm). punjenim argonom. za mediteran crep. Kom.00 € d. Nabavka i postavljanje pojedinačnog krovnog prozora. 1 040. "Velux" tip GVT. Dimenzija 78x118 cm. Kom. Kom. Kom. 920. Kom. Dimenzija 114x140 cm. Dimenzija 78x160 cm.00 € e. Kom. 285. 1 110.00 700. 970.00 € e. Prozor postaviti po uputstvu proizvođača. e. za tegolu. Dimenzija 66x118 cm. 945. punjenim argonom. šindru i druge ravne krovne pokrivače. 1 040. Dimenzija 114x140 cm. ukupne visine profila do 90 mm. c. sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH. Kom. Dimenzija 114x140 cm.00 € f.00 € b.00 € d. 1 110. Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH. 1 070. Prozor je izrađen od nordijske borovine. šindru i druge ravne krovne pokrivače. Kom. 915. Dimenzija 66x118 cm. Krilo se obrće oko srednje horizontalne ose sa ručicom na vrhu krila. Kom. ukupne debljine do 16 mm (2x8 mm). Dimenzija 78x98 cm.00 645. a. a. Kom. Kom. Prozorom i ventilacionim preklopom se električno upravlja sa infracrvenim daljinskim upravljačem. "Velux" tip INTEGRA GGL. Kom. Unutrašnje staklo je flotirano a spoljno od kaljenog stakla. Dimenzija 78x160 cm.00 € c. Nabavka i postavljanje pojedinačnog krovnog prozora. Dimenzija 78x98 cm. sa daljinskim upravljanjem. Sa bakarnom opšivkom prozora. Dimenzija 78x160 cm.00 € g. ukupne visine profila preko 90 mm. 1 010. zaštićen sa dva sloja laka i zastakljen termo izolacionim staklom 4+16+4 mm. Dimenzija 114x118 cm. 1 040. Dimenzija 66x118 cm.00 € B.00 € c. a. 1 075. Kom. Kom. Kom. Dimenzija 114x118 cm. Kom. Kom. 665. Prozor postaviti po uputstvu proizvođača. A. 970.00 € g. oznake EDS.00 970. Kom. Kom.00 € Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDW. 950.F. 890. 895. Kom. Prozor je izrađen od joniziranog aluminijuma i poliuretana i služi za izlaz na krov. Dimenzija 78x98 cm. Dimenzija 66x118 cm.00 € g.00 € c.00 € 107. 1 070. Obračun po komadu prozora. 910. za crep i talasaste krovne pokrivače. Dimenzija 114x118 cm. Kom. 330 .00 750. sa poliuretanskom opšivkom. a. ukupne visine profila do 90 mm. Dimenzija 114x140 cm.00 820.

c. Kom. Kom. Kom. Kom. Za prozor 78x140 cm. Nabavka i postavljanje MHL spoljne tende za "Velux" prozor. Za prozor 114x110 cm.00 79. f. Obračun po komadu prozora. Za prozor 78x160 cm. Kom. b. b.00 45.00 100. Kom. Dimenzija 74x85 cm.00 45.00 36. Krilo prozora zastakljeno je termo izolacionim staklom 4+15+4 mm.128. Kom. g. Kom. b. Kom. Kom. Kom.00 83. e.00 79. Kom. Kom. Kom. f. d.00 € € € € 331 .00 36. Za prozor 78x160 cm. 62. Može se postaviti zajedno sa unutrašnjom roletnom. Za prozor 78x140 cm. Za prozor 78x98 cm. Kom. Za prozor 78x118 cm.00 64. Prozor postaviti po uputstvu proizvođača i ugraditi venecijaner roletne.00 57. Crna mrežica propušta prigušenu svetlost. Za prozor 78x118 cm. g. Za prozor 66x118 cm. a. Kom. Za prozor 114x140 cm. potpunu zamračuju prostor. Za prozor 114x110 cm. d. Za prozor 114x110 cm. c. Kom. Kom. Za prozor 66x118 cm. 270. Kom. Za prozor 78x118 cm. d.00 106.00 € € € € € € € 149. a zadržava toplotu i otporna je na vremenske uslove.00 € € € € € € € 135. Kom. Kom.00 57. Za prozor 78x98 cm. c. Za prozor 66x118 cm.00 60. dimenzija 78/140 cm. Kom. d. Nabavka i postavljanje DKL unutrašnje roletne za "Velux" prozor. Za prozor 114x110 cm. Unutrašnje roletne sa spoljnim reflektujućim termo slojem su pogodne za spavaće sobe. Dimenzija 84x115 cm. dimenzija 78/140 cm. f. Za prozor 78x98 cm.00 108.00 € € € € € € € 156. 45.00 75. od aluminijumskih traka. Nabavka i postavljanje PAL venecijaner roletne za"Velux" prozor. Za prozor 78x140 cm. Nabavka i postavljanje krovnog prozora "Nissal" dimenzija 64x85 cm sa krovnom opšivkom. e. Kom. g. Kom. Za prozor 78x98 cm. Kom. Za prozor 66x118 cm. g. Obračun po komadu roletne.00 85. Kom.00 91. d. Kom. 87. Dimenzija 74x115 cm. Za prozor 78x140 cm. dimenzija 78/140 cm.00 70. Za prozor 78x160 cm.00 315.00 74. a. Kom. Unutrašnje roletne su izrađene od kvalitetnog pamuka otpornog na prljanje. Prozor je izveden u kombinaciji aluminijuma (spolja) i drveta (unutrašnja strana). Kom. a. i dihtovano EPDM zaptivačima. Za prozor 78x118 cm. Kom. Venecijaner roletne su izrađene od aluminijumskih traka premazanih Termo-Stop slojem.00 € € € € € € € 142. Dimenzija 64x85 cm.00 340. e. b. c.00 120. Obračun po komadu tende. Obračun po komadu roletne. Obračun po komadu roletne. f.00 290.00 36. Za prozor 78x160 cm. e. Kom. dimenzija 78/140 cm. c. b. a.00 57. Za prozor 114x140 cm. a.00 57. Kom. Za prozor 114x140 cm. 32. Nabavka i postavljanje RHL unutrašnje roletne za "Velux" prozor.00 36. Za prozor 114x140 cm.

Kom.00 320.00 € 295. obojenog elastičnim poliesterskim lakom (RAL 8019 polumat). Dimenzija 105x205 cm. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. po šemi stolarije i detaljima. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 75x95 cm. a.00 € 332 . Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. b. 195. tri usadne šarke po krilu. dvokrilna. Kom.00 385. Obračun po komadu vrata. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Kom. dimenzija 54x78 cm. 160. Dimenzija 130x210 cm. po šemi stolarije i detaljima. Obračun po komadu prozora.00 € 5. "Bravo". 225. b. Kom. Dimenzija 130x210+60 cm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine.00 € € € € € 8. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. a. Dimenzija 130x210 cm. a. Kom. sa krovnom opšivkom.00 € € € € € 165. Dimenzija 54x85 cm. dimenzija 54x85 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Kom. od aluminijumskih traka premazanih Termo-Stop slojem.00 € Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih obostrano šperovanih vrata sa nadsvetlom. Dimenzija 75x115 cm. Kom. d.00 340. 190. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 65x110 cm. Prozor postaviti po uputstvu proizvođača i ugraditi venecijaner roletne. Krilo prozora zastakljeno je termo izolacionim staklom 4+12+4 mm. Kom. Prozor postaviti po uputstvu proizvođača i ugraditi venecijaner roletne. Dimenzija 105x205 cm. Dimenzija 54x78 cm. a. po izboru projektanta. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. "Rapi" Beograd. d. b. Kom.160. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. Kom. bezbojno impregniran i zaštićen opšavom od aluminijumskog lima. Dimenzija 80x140 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 74x145 cm. b. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. c.00 € 290. Obračun po komadu vrata.00 255. po izboru projektanta. tri usadne šarke po krilu. 265. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. Krilo prozora zastakljeno je termo izolacionim Flot staklom 4+16+4 mm i dihtovano trajno elastičnim zaptivačima EPDM. a. Kom. Dimenzija 85x112 cm. Prozor je izrađen od visokokvalitetnog drveta smreke. Dimenzija 74x112 cm.00 € 260. tri usadne šarke po krilu. dimenzija 105x205 cm.00 305. dvokrilna. b. Kom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. po izboru projektanta. Kom. Nabavka i postavljanje krovnog prozora. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata. Kom.00 285. c.00 330. 3. Nabavka i postavljanje krovnog prozora. Kom.00 255. Obračun po komadu prozora. dimenzija 105x205+60 cm. Šperovana vrata 1. e. Dimenzija 65x112 cm. sa krovnom opšivkom. dimenzija 105x205 cm. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. dvokrilna. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih obostrano šperovanih vrata. Dimenzija 105x205+60 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. e.

Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. c. dvokrilna. Kom. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. dimenzija 105x205+60 cm.7. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm.00 105. Dimenzija 105x205+60 cm. dvokrilna. tri usadne šarke po krilu. Obračun po komadu vrata. Kom. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata P2. a. Dimenzija 90x205 cm. tri usadne šarke po krilu. b. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Kom. dvokrilna. Dimenzija 80x205+60 cm. dimenzija 70x205+60 cm. Kom. Vrata zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Izrada i postavljanje jednokrilnih obostrano šperovanih vrata.00 200. Kom. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm. Kom. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Kom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. po izboru projektanta. Dimenzija 80x205+60 cm. Kom. c. Kom. Dimenzija 70x205+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. 120. bravu ukopavajuću sa dva ključa.00 140. a. po izboru projektanta. po izboru projektanta.00 210. Dimenzija 140x205 cm. b. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x205+60 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. b. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. b.00 € 9. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata sa nadsvetlom. Kom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. d. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 80x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 € € € € 21. Obračun po komadu vrata. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm.00 135. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. d. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 € € € € 17. d. Izrada i postavljanje jednokrilnih obostrano šperovanih vrata sa nadsvetlom. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata P2 sa nadsvetlom. dimenzija 70x205 cm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Kom. po šemi stolarije i detaljima. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 € € € € 13. Kom.00 € 325. po šemi stolarije i detaljima. Obračun po komadu vrata. a.00 110. Obračun po komadu vrata. tri usadne šarke po krilu. 95. 225. 115. po izboru projektanta. po šemi stolarije i detaljima. po šemi stolarije i detaljima. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Kom. Dimenzija 70x205 cm. po izboru projektanta. a. dvokrilna.00 125. Dimenzija 70x205+60 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Dimenzija 80x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. dimenzija 70x205+60 cm. b. c. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 135.00 € 333 .00 € 130. a. 130. tri usadne šarke po krilu. Obračun po komadu vrata.00 150. bravu ukopavajuću sa dva ključa. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Dimenzija 70x205 cm. Kom. Dimenzija 130x210+60 cm. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 140x205 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Kom. po šemi stolarije i detaljima. dimenzija 70x205 cm.

po izboru projektanta. tri usadne šarke po krilu.00 € 9. 160. b. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata P3 sa nadsvetlom. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Obračun po komadu vrata. Obračun po komadu vrata. d. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 205. Dimenzija 105x205 cm. Postaviti okov od mesinga. Kom. Dimenzija 90x205+60 cm. Kom. Kom. Dimenzija 140x205+60 cm. dimenzija 80x205 cm. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. a. Kom. Kom. bravu ukopavajuću sa dva ključa.00 € 325. Dimenzija 80x205+60 cm. Dimenzija 140x205 cm. a. a. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. Kom. tri usadne šarke po krilu. po izboru projektanta. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 140. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih furniranih vrata. Dimenzija 80x205 cm. 135.00 € 334 . po šemi stolarije i detaljima. Furnirana vrata 1. dimenzija 70x205 cm. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šper pločom debljine 4 mm. dimenzija 70x205+60 cm. b. Obračun po komadu vrata. Kom. d.00 150.00 135. c. Kom. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. a. Dimenzija 140x205+60 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma.c.00 130. dvokrilna. dvokrilna. Dimenzija 80x205 cm. b.00 € Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata P3. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. tri usadne šarke po krilu. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. Dimenzija 90x205+60 cm. dvokrilna. 25. Dimenzija 140x205 cm. dvokrilna. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Kom. dimenzija 105x205 cm.00 € 230. bravu ukopavajuću sa dva ključa.00 210.00 € 195. 140. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm. Izrada i postavljanje jednokrilnih kliznih obostrano šperovanih vrata. Na podu postaviti gumeni odbojnik. dvokrilna. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Dimenzija 130x210 cm. po šemi stolarije i detaljima. Obračun po komadu vrata. U podu ugraditi vođicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizačima i masku. Dimenzija 70x205+60 cm. Kom. Dimenzija 70x205 cm. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. po šemi stolarije i detaljima. c. 230. Dimenzija 90x205 cm.00 € € € € 33. b. po izboru projektanta.00 € € € € 29. 125. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. d. Na podu postaviti gumeni odbojnik. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm.

bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. b.00 € € € € 17.00 310. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 130x210 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. po šemi stolarije i detaljima. 290. po šemi stolarije i detaljima. b. Dimenzija 130x210+60 cm. a. b. a. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm.3. bravu ukopavajuću sa dva ključa. dvokrilna.00 € € € € 13. Kom. po izboru projektanta. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. Kom. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 140x205+60 cm. dimenzija 70x205 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šper pločom debljine 4 mm. Dimenzija 90x205+60 cm. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Dimenzija 80x205+60 cm. po izboru projektanta. d. po izboru projektanta. dimenzija 70x205 cm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 130x210+60 cm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dovratnik izvesti u širini 335 . Kom. 190. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama.00 € 375.00 155. Na podu postaviti gumeni odbojnik. dvokrilna. Dimenzija 70x205+60 cm. d. Postaviti okov od mesinga.00 220. a. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Obračun po komadu vrata. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dimenzija 105x205 cm. tri usadne šarke po krilu. Kom. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šper pločom debljine 4 mm. tri usadne šarke po krilu. c. b. Izrada i postavljanje jednokrilnih ulaznih furniranih i zastakljenih vrata P2 sa nadsvetlom. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 70x205 cm. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih vrata. Obračun po komadu vrata. 260. Dimenzija 105x205+60 cm. 260. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Dimenzija 105x205+60 cm. Postaviti okov od mesinga. po izboru projektanta.00 € 360. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šper pločom debljine 4 mm.00 € 5. a. po šemi stolarije i detaljima. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih i zastakljenih vrata P2.00 € 7. Na podu postaviti gumeni odbojnik. dvokrilna. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šper pločom debljine 4 mm. Kom. Postaviti okov od mesinga. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm.00 240. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. c. Obračun po komadu vrata. Kom. 145. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih vrata sa nadsvetlom. Kom. a.00 € 380. dvokrilna. dimenzija 105x205+60 cm. Kom.00 165. Kom. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 80x205 cm. po šemi stolarije i detaljima. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih furniranih i zastakljenih vrata P2. Postaviti okov od mesinga. dimenzija 105x205+60 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih furniranih vrata sa nadsvetlom. Dimenzija 140x205 cm. Kom. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šper pločom debljine 4 mm. dvokrilna. dimenzija 105x205 cm. Kom.00 € 9. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 200. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šper pločom debljine 4 mm. Dimenzija 90x205 cm. b. dimenzija 70x205+60 cm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. po šemi stolarije i detaljima. tri usadne šarke po krilu. po izboru projektanta.

00 205. d. tri usadne šarke po krilu. ramovska konstrukcija krila obostrano je obložena šper pločom debljine 4 mm furnirane hrastovim furnirom I klase. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Kom. b. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih i zastakljenih vrata P3. tri usadne šarke po krilu. ramovska konstrukcija krila obostrano je obložena šper pločom debljine 4 mm furnirane hrastovim furnirom I klase. po šemi stolarije i detaljima.00 300. b.00 280. Kom. po šemi stolarije i detaljima. a. dvokrilna. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. b. c.00 215. bravu ukopavajuću sa dva ključa. dimenzija 80x205 cm. d.00 € 340. dvokrilna. Vrata zastakliti mat staklom i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Vrata zastakliti mat staklom i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Obračun po komadu vrata. a. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 140x205 cm. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih i zastakljenih vrata P3 sa nadsvetlom. Kom. 205. U podu ugraditi vođicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizačima i masku od hrastovine. a. Obračun po komadu vrata. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Postaviti okov od mesinga.00 195. 175. Kom. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. dvokrilna. Kom. Izrada i postavljanje jednokrilnih i furniranih kliznih vrata.00 205. Kom. Kom. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 140x205 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 70x205+60 cm.00 185. c. Postaviti okov od mesinga. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. dimenzija 70x205 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. a. Obračun po komadu vrata. po izboru projektanta.zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Kom. Dimenzija 90x205 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. 185. Kom.00 290.00 225. Dimenzija 140x205+60 cm. Kom. Dimenzija 140x205 cm.00 € € € € 33. Kom. a. b. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. 185. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm. Dimenzija 70x205 cm. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta. po izboru projektanta. Postaviti okov od mesinga. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šper pločom debljine 4 mm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Kom.00 € € € € Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih i zastakljenih vrata P2 sa nadsvetlom. debljine 5 mm. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šper pločom debljine 4 mm. po izboru projektanta. Dimenzija 70x205+60 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama.00 € € € € 29. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. dvokrilna. Kom. d. Kom. bravu ukopavajuću sa dva ključa.00 280. c.00 195. bravu ukopavajuću sa dva ključa.00 € € € € 25. dimenzija 70x205+60 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. d. dvokrilna. 245. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dimenzija 140x205+60 cm. Kom. c. Vrata zastakliti mat staklom.00 € 336 . Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dimenzija 80x205+60 cm. tri usadne šarke po krilu. Kom. dimenzija 70x205+60 cm. 21. b.00 195. Kom. Dimenzija 90x205+60 cm.

tri usadne šarke po krilu. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 360.00 € 325. Dimenzija 130x210 cm. b.00 € 500. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. a. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm.00 € 350. po izboru projektanta. dimenzija 105x205 cm. od punog drveta. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Dimenzija 105x205+60 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 € 337 . po izboru projektanta. b.00 € 390. po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga. tri usadne šarke po krilu. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa.10. Dimenzija 105x205 cm. b. Na podu postaviti gumeni odbojnik. 260. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Na podu postaviti gumeni odbojnik. tri usadne šarke po krilu.00 € 5. 375. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. po izboru projektanta. a prag od hrastovine. dimenzija 105x205+60 cm. od punog drveta. a. po izboru projektanta. Dimenzija 130x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. a prag od hrastovine. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 130x210 cm. Izrada i postavljanje ulaznih vrata od punog drveta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. po šemi stolarije i detaljima. tri usadne šarke po krilu. a prag od hrastovine. Izrada i postavljanje ulaznih zastakljenih vrata sa nadsvetlom. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. a. od punog drveta. Kom. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. tri usadne šarke po krilu. a. 325. Kom. dimenzija 110x220 cm. a. b. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 130x210+60 cm. a prag od hrastovine. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. a. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Postaviti okov od mesinga. Kom. Kom. Dimenzija 130x210+60 cm. sa filungama i profilacijom. Dimenzija 110x220+60 cm. Obračun po komadu vrata. a prag od hrastovine. Izrada i postavljanje ulaznih vrata od punog drveta. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. 225. dvokrilna. Jelova vrata 1.00 € 9. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. dimenzija 105x205 cm. Dimenzija 105x205+60 cm.00 € 425. Kom. dvokrilna. Kom. Obračun po komadu vrata. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 105x205 cm. Izrada i postavljanje ulaznih vrata sa nadsvetlom. dimenzija 105x205+60 cm.00 € Izrada i postavljanje ulaznih vrata sa nadsvetlom. Kom. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Obračun po komadu vrata. 300. 275. Kom. dvokrilna. Kom. po izboru projektanta. Dimenzija 110x220 cm. po šemi stolarije i detaljima. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. b.00 € 11. dimenzija 110x220+60 cm. Dimenzija 130x210+60 cm. Obračun po komadu vrata. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dvokrilna. b. a prag od hrastovine. Obračun po komadu vrata. 3. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i nadsvetlo zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. po izboru projektanta. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Kom. sa filungama i profilacijom. dvokrilna.00 € 7. dvokrilna. Izrada i postavljanje ulaznih zastakljenih vrata od punog drveta.

Kom. dimenzija 70x205+60 cm. po šemi stolarije i detaljima. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. f. dvokrilna. d. a. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Obračun po komadu vrata.00 € € € € 23. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. 195.00 260. Dimenzija 210x220 cm. d. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. Kom. Dimenzija 140x220 cm.00 240. c. po izboru projektanta.00 450. Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata sa nadsvetlom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 170. Kom. b. Kom. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 260x220 cm. Dimenzija 140x220+60 cm. Kom. Kom. d. Dimenzija 210x220 cm. b.00 € € € € 33. f. Kom. c. b. Na podu postaviti gumeni odbojnik. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Obračun po komadu vrata. Kom. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. 140. b. Kom. Dimenzija 90x205 cm.00 180. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. bravu ukopavajuću sa dva ključa. tri usadne šarke po krilu. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Kom.00 350. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € € € € € € 19. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i 338 .00 € € € € € € 29. dimenzija 70x205 cm. dvokrilna. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih vrata sa nadsvetlom. d. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 165.00 225. dimenzija 70x205+60 cm. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. c. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 70x205+60 cm. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Dimenzija 140x220 cm. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 140x220+60 cm.00 450. Kom. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm.00 300. a. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih vrata sa šprosnama.00 210. bravu ukopavajuću sa dva ključa. tri usadne šarke po krilu. bravu ukopavajuću sa dva ključa. trokrilna. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Na podu postaviti gumeni odbojnik. 130. po šemi stolarije i detaljima. četvorokrilna. po izboru projektanta. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.13. e. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. od punog drveta. a.00 350. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 260x220 cm. Dimenzija 90x205 cm. a. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. od punog drveta. Dimenzija 90x205+60 cm. po izboru projektanta.00 145. po šemi stolarije i detaljima. od punog drveta.00 280. dvokrilna. Dimenzija 80x205 cm. Obračun po komadu vrata. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih vrata od punog drveta. po izboru projektanta. Dimenzija 80x205+60 cm. dvokrilna. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. trokrilna. Dimenzija 80x205+60 cm. Kom. Kom. c. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Kom. Kom.00 160. Kom. Kom. Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata od punog drveta. Dimenzija 80x205 cm. dimenzija 70x205 cm. četvorokrilna. e. po šemi stolarije i detaljima. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 70x205 cm. tri usadne šarke po krilu. po izboru projektanta. po šemi stolarije i detaljima.00 155. Dimenzija 70x205+60 cm. tri usadne šarke po krilu. dimenzija 70x205 cm. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. 145.

po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 140x220 cm. Kom. Dimenzija 80x205+60 cm. četvorokrilna. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm.00 € 445. po izboru projektanta.00 € 339 . tri usadne šarke po krilu. e. Kom. sa filungama. b.00 310. f.00 € 285. po izboru projektanta. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 260x220 cm. Vrata. Kom. sa filungama i profilacijom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. sa kapkom. 260. bravu ukopavajuću sa dva ključa.00 440. Kom. Kapak izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Kom. Kom. Kom. od punog drveta. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Dimenzija 100x220 cm.00 € 200.00 520. po izboru projektanta. tri usadne šarke po krilu. Kom. po šemi stolarije i detaljima. a.00 € 52. Kom. 180. c.00 330. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Kom. f.00 € € € € € € Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata od punog drveta. 290. Kom. c. Kom. dvokrilna. tri usadne šarke po krilu. po izboru projektanta. Kom.00 450. e. Kom. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta. 300.00 520. c. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 140x220 cm. a. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 80x220 cm. bravu ukopavajuću sa dva ključa. dimenzija 80x220 cm. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dvokrilna. dimenzija 70x205 cm. a. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 200x220 cm. Kom. četvorokrilna. Dimenzija 70x205 cm. Kom. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom.00 290. b. Dimenzija 80x220 cm. trokrilna. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Kom.pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 260x220 cm. Kom. 210. Kom. b. d. Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata sa nadsvetlom. rubni zatvarač. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta. b. Dimenzija 140x220+60 cm. po šemi stolarije i detaljima. Kom. a.00 € € € € € € 45.00 250. Dimenzija 100x220 cm. Kom. Obračun po komadu vrata. Obračun po komadu vrata. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 90x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. 39. d. trokrilna.00 € 330. Dimenzija 70x205+60 cm.00 390. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. b.00 € € € € 49. dvokrilna. Na podu postaviti gumeni odbojnik. c. po šemi stolarije i detaljima. dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 420. c. Dimenzija 90x205 cm. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dvokrilna. Obračun po komadu vrata. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. a. dvokrilna. Obračun po komadu vrata. Kom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. dimenzija 80x220 cm. Obračun po komadu vrata. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Dimenzija 80x205 cm. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 80x205 cm. dimenzija 70x205+60 cm. rubni zatvarač. d.00 275. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dimenzija 210x220 cm.00 320.00 230.

00 € 67. dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 80x220 cm. dimenzija 80x220 cm. sa aluminijumskom eslinger roletnom. Kom. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. dvokrilna. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 80x220 cm. dvokrilna.00 € 340 . rubne zatvarače. Kom.00 € 265. Dimenzija 80x220 cm. tri usadne šarke po krilu. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. c. c. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta. Dimenzija 100x220 cm. po šemi stolarije i detaljima. b. a.00 € 300. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 80x220 cm.00 € 325.55. sa drvenom eslinger roletnom. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 140x220 cm. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta. c. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. a. dvokrilna. dvokrilna. po izboru projektanta. po izboru projektanta. 365. b. 275. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. rubni zatvarač. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 100x220 cm. Vrata i roletne zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. sa platnenom roletnom. a. b. Obračun po komadu vrata. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Obračun po komadu vrata. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. po šemi stolarije i detaljima. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 140x220 cm. 420. Dimenzija 140x220 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. tri usadne šarke po krilu. c.00 € 61. Kom.00 € 560. rubni zatvarač. Kom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Kom. sa PVC eslinger roletnom. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta. 220. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. po izboru projektanta.00 € 420. Dimenzija 100x220 cm. Dimenzija 140x220 cm. rubni zatvarač. Kom.00 € 390. b. 240. dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta. Kom.00 € 465. a.00 € 580. po šemi stolarije i detaljima. c. Obračun po komadu vrata. po izboru projektanta. dimenzija 80x220 cm.00 € 64. Dimenzija 100x220 cm.00 € 58. rubni zatvarač.00 € 400. Kom. po izboru projektanta. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 100x220 cm. Kom. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. tri usadne šarke po krilu.00 € 250. dvokrilna. Kom. dimenzija 80x220 cm. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. b. tri usadne šarke po krilu. Kom.

425. dvokrilna. po izboru projektanta. tri usadne šarke po krilu. dimenzija 80x220 cm. a. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. dvokrilna. po šemi stolarije i detaljima. Vrata i roletne zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. 480. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. a. b. c. Kom. Dimenzija 80x220 cm. rubne zatvarače. Kom.00 € 675.00 € 341 . Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. sa kapkom. po izboru projektanta. Kom. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 100x220 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. c.00 € 82. po izboru projektanta. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Obračun po komadu vrata. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. po izboru projektanta. tri usadne šarke po krilu. 600. Obračun po komadu vrata. Kom.00 € 470.00 € 450. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 140x220 cm. dvokrilna. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. po šemi stolarije i detaljima. b. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. rubne zatvarače. Vrata. Obračun po komadu vrata.00 € 76.00 € 79.70.00 € 630.00 € 500. Dimenzija 100x220 cm. dvokrilna. po šemi stolarije i detaljima. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta. Dimenzija 80x220 cm. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. b. tri usadne šarke po krilu.00 € 660. Dimenzija 80x220 cm.00 € 525. Dimenzija 140x220 cm. dimenzija 80x220 cm. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta. b. rubne zatvarače. a. sa platnenom roletnom. b. Kom. c. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta.00 € 73. sa PVC eslinger roletnom. a. dimenzija 80x220 cm. Kom. Kapak izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni.00 € 740.00 € 870. po šemi stolarije i detaljima. Kom. tri usadne šarke po krilu.00 € 735. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta. c. Kom. Obračun po komadu vrata. 410. Dimenzija 80x220 cm. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. sa drvenom eslinger roletnom. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta. Dimenzija 100x220 cm. Kom. Dimenzija 100x220 cm. Obračun po komadu vrata. Kom. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. dimenzija 80x220 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. 455. Kom. Dimenzija 140x220 cm. sa aluminijumskom eslinger roletnom. c. Kom. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. po izboru projektanta. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. dimenzija 80x220 cm. rubne zatvarače. rubne zatvarače. a. tri usadne šarke po krilu. dvokrilna. Dimenzija 100x220 cm.

85. dvokrilna. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Dimenzija 240x210 cm. a.00 € 520. trokrilna. Postaviti okov od mesinga. po šemi stolarije i detaljima. 455. Kom. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih klatno (špilter) vrata od punog drveta. Izrada i postavljanje jednokrilnih kliznih vrata od punog drveta. po izboru projektanta. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 € 87. Kom. b.00 € 680. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. dimenzija 230x210 cm. Kom. Dimenzija 105x205 cm.00 € 96. Kom. 325. dvokrilna. 355. dvokrilna. sa filungama i profilacijom. sa zastakljenim delom. a. Kom. Kom. Kom.00 € 342 . dve klatno (špilter) šarke po krilu. b. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 105x205 cm. dve klatno (špilter) šarke po krilu.00 € 89. a. dimenzija 105x205 cm. po izboru projektanta. Dimenzija 260x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. četvorokrilna. po izboru projektanta. b. Kom.00 € 91. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Dimenzija 80x205 cm. po šemi stolarije i detaljima. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 140x220 cm. U podu ugraditi vođicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizačima i masku. a. tri usadne šarke po krilu. Postaviti okov od mesinga. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. trokrilna. Obračun po komadu vrata.00 € 720. po izboru projektanta. Kom. 260. Obračun po komadu vrata. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma.00 € 585. Obračun po komadu vrata. po šemi stolarije i detaljima. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 110x220 cm.00 € 390. c. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. četvorokrilna. Dimenzija 140x220 cm. Obračun po komadu vrata. dimenzija 230x210 cm. dvokrilna. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. dimenzija 80x205 cm.00 € 650. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. b. b. po šemi stolarije i detaljima.00 € 650. po šemi stolarije i detaljima. Obračun po komadu vrata. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih vrata od punog drveta. dvokrilna. Dimenzija 230x210 cm. 390.00 € 93. b. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. a. Vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 6 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Izrada i postavljanje jednokrilnih klatno (špilter) vrata od punog drveta. Postaviti okov od mesinga. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 260x220 cm. dve klatno (špilter) šarke po krilu.00 € 540. dvokrilna. Dimenzija 240x210 cm. Dimenzija 140x220 cm. Izrada i postavljanje jednokrilnih klatno (špilter) vrata od punog drveta. c. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih vrata od punog drveta. 450. Dimenzija 140x220 cm. dimenzija 105x205 cm. Obračun po komadu vrata. Kom. dimenzija 110x220 cm. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 230x210 cm. a. Kom. Kom. po izboru projektanta. Kom.

Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Dimenzija 130x210 cm.99. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 € 5.00 € 460. dimenzija 105x205 cm. tri usadne šarke po krilu. tri usadne šarke po krilu. b. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. b. Kom. po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. 585. po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 110x220 cm. a prag od hrastovine. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. trokrilna. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Kom. a. Dimenzija 105x205+60 cm. po šemi stolarije i detaljima. Kom. a.00 € 510. po šemi stolarije i detaljima. dimenzija 105x205 cm. dvokrilna. Postaviti okov od mesinga. Na podu postaviti gumeni odbojnik. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. b. dimenzija 105x205+60 cm. Kom. Postaviti okov od mesinga. 360. Postaviti okov od mesinga. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 230x210 cm. Obračun po komadu vrata. Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata sa zastakljenim delom. a prag od hrastovine. Kom. Dimenzija 130x210 cm. Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. a. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. dimenzija 230x210 cm. a prag od hrastovine. Kom. Kom. dvokrilna. a prag od hrastovine. Kom.00 € 420. Obračun po komadu vrata. dvokrilna.00 € 9. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. a. Kom. 340. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. tri usadne šarke po krilu. sa filungama i profilacijom. Dimenzija 260x220 cm. 420. tri usadne šarke po krilu. po šemi stolarije i detaljima. Na podu postaviti gumeni odbojnik. b. Dimenzija 130x210+60 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dimenzija 110x220 cm. a. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. po izboru projektanta.00 € 650. Kom. Dimenzija 240x210 cm.00 € 11.00 € 550. dimenzija 105x205+60 cm. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Dimenzija 105x205 cm. po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. 3. c. dvokrilna. a prag od hrastovine. b. četvorokrilna. Dimenzija 105x205 cm. Kom. Dimenzija 130x210 cm. b.00 € 7. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma.00 € 460. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. tri usadne šarke po krilu. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata. 290.00 € 343 . Na podu postaviti gumeni odbojnik. po izboru projektanta. dvokrilna. sa filungama i profilacijom. po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih vrata od punog drveta. Obračun po komadu vrata.00 € 780. Borova vrata 1. Dimenzija 130x210+60 cm. Izrada i postavljanje borovih ulaznih zastakljenih vrata sa nadsvetlom. po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm.00 € Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata sa nadsvetlom. a. 390. po šemi stolarije i detaljima. dvokrilna. Dimenzija 105x205+60 cm. tri usadne šarke po krilu. Postaviti okov od mesinga.

Postaviti okov od mesinga. c. Obračun po komadu vrata. a. d. Kom. a. Postaviti okov od mesinga. Kom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Kom. Kom. tri usadne šarke po krilu. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 200x220 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom.00 € 650. po izboru projektanta. c. b. Kom. Kom. a prag od hrastovine. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 200x220 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih vrata sa nadsvetlom. trokrilna. Dimenzija 90x205+60 cm. dvokrilna. 175. dvokrilna. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 260x220 cm. Dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 260x220 cm. tri usadne šarke po krilu. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Dimenzija 80x205 cm.00 235.00 590. dvokrilna. Kom. 185. 200. d. po izboru projektanta. tri usadne šarke po krilu. c. dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. e. b. b. Na podu postaviti gumeni odbojnik. po izboru projektanta. a. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 90x205 cm. po šemi stolarije i detaljima. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. tri usadne šarke po krilu.00 220. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Postaviti okov od mesinga. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Postaviti okov od mesinga. Kom. četvorokrilna.00 € € € € 344 . Kom. dvokrilna. Kom. Dimenzija 80x205 cm. Postaviti okov od mesinga.00 210. po šemi stolarije i detaljima. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih vrata. Kom.00 320. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine.00 € € € € 23. tri usadne šarke po krilu.00 € € € € € € 19. dvokrilna. Dimenzija 80x205+60 cm.11. f. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dimenzija 110x220+60 cm. Dimenzija 140x220+60 cm.00 € 13. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih zastakljenih vrata. Dimenzija 140x220+60 cm. e. b.00 190.00 365. Kom. četvorokrilna.00 590. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. f. Dimenzija 70x205 cm. po izboru projektanta. Kom.00 235. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih zastakljenih vrata sa nadsvetlom. d. Dimenzija 70x205 cm.00 340. dimenzija 70x205 cm. dimenzija 70x205+60 cm. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 465. Dimenzija 70x205+60 cm. a.00 350.00 220. dimenzija 110x220+60 cm. a. Obračun po komadu vrata. trokrilna.00 465. d. c. Obračun po komadu vrata.00 200. bravu ukopavajuću sa dva ključa. po izboru projektanta. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Obračun po komadu vrata. sa filungama. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 210. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 140x220 cm. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Kom. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Kom.00 € € € € € € 29. dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. b. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. 180. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. profilacijom i nadsvetlom. 4900. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Dimenzija 130x210+60 cm. Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata. Dimenzija 140x220 cm.

dvokrilna. b. Kom. Dimenzija 210x220 cm. Dimenzija 80x220 cm. b. po šemi stolarije i detaljima. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Kom. e. Kom. sa kapkom. Kom. Kom. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Postaviti okov od mesinga. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. sa filungama i nadsvetlom. f.00 550. Kom. Dimenzija 70x205+60 cm. 220.00 € 545. 340. f. Kom. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. po izboru projektanta. Dimenzija 140x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Postaviti okov od mesinga. dvokrilna. četvorokrilna. trokrilna. rubni zatvarač. Dimenzija 200x220 cm. Obračun po komadu vrata. b. Dimenzija 260x220 cm. c. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dimenzija 260x220 cm. Kom. b. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Dimenzija 100x220 cm. Obračun po komadu vrata. 380. Dimenzija 100x220 cm. Obračun po komadu vrata.00 € 240. dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve borovine.00 € € € € € € 45. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 80x220 cm. dvokrilna. sa filungama. Obračun po komadu vrata. po izboru projektanta. Dimenzija 140x220 cm. po šemi stolarije i detaljima. tri usadne šarke po krilu. Postaviti okov od mesinga. c. Dimenzija 80x205 cm.00 € € € € € € 39. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama.00 € 52. po izboru projektanta.00 510. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 140x220 cm. dimenzija 70x205 cm. dimenzija 70x205+60 cm. Kom.00 675. po šemi stolarije i detaljima. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih vrata. a. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih vrata. četvorokrilna. Kom. tri usadne šarke po krilu. Kom.00 575. dvokrilna. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata.33. Dimenzija 140x220 cm.00 400.00 295.00 360. Vrata. Dimenzija 140x220+60 cm.00 € 345 . b. dimenzija 70x220 cm. trokrilna. Dimenzija 90x205 cm. Kom. po izboru projektanta. Kapak izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. c. Dimenzija 80x205+60 cm. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Kom. c. Dimenzija 80x220 cm. Kom.00 € 340. d. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata. 255. Kom. a. dvokrilna. dimenzija 80x220 cm. tri usadne šarke po krilu.00 420. po šemi stolarije i detaljima. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom.00 € 400. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih zastakljenih vrata sa šprosnama. bravu ukopavajuću sa dva ključa.00 590. rubni zatvarač. dimenzija 80x220 cm.00 380. Dimenzija 90x205+60 cm.00 € € € € 49. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. a. e. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. 360. Kom. a. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 70x220 cm. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Postaviti okov od mesinga.00 390.00 275. c. bravu ukopavajuću sa dva ključa. d. tri usadne šarke po krilu. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. po izboru projektanta. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 675. Dimenzija 90x220 cm. d. a. Kom. Dimenzija 70x205 cm.

po izboru projektanta. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. b.00 € 470. Kom. a. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine.00 € 425. Dimenzija 80x220 cm. rubne zatvarače. dvokrilna. rubni zatvarač. dimenzija 80x220 cm. Postaviti okov od mesinga. a. Vrata. Kapak izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata sa aluminijumskom eslinger roletnom. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim 346 . Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata sa platnenom roletnom. Kom. rubni zatvarač. b. tri usadne šarke po krilu.00 € 70. Obračun po komadu vrata.00 € 67. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm.00 € 325. Dimenzija 100x220 cm. c.55. po izboru projektanta. Kom. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata sa drvenom eslinger roletnom.00 € 320. po izboru projektanta. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata. Dimenzija 140x220 cm. c. Dimenzija 100x220 cm. c. c. Postaviti okov od mesinga. Kom. dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve borovine.00 € 460. a. rubne zatvarače. dvokrilna. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom.00 € 550. dvokrilna. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 140x220 cm dvokrilna.00 € 58. 285. tri usadne šarke po krilu. dimenzija 80x220 cm. Obračun po komadu vrata. Kom. 285. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. tri usadne šarke po krilu. Kom. 510. b. po šemi stolarije i detaljima. Kom.00 € 540. b. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 100x220 cm. po izboru projektanta. dimenzija 100x220 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. po šemi stolarije i detaljima. tri usadne šarke po krilu. Vrata i roletne zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. po izboru projektanta. Dimenzija 80x220 cm. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom.00 € 685. po šemi stolarije i detaljima. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga. dimenzija 80x220 cm. Postaviti okov od mesinga. dimenzija 80x220 cm. Postaviti okov od mesinga.00 € 64. 435. sa kapkom. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 140x220 cm. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata. Dimenzija 100x220 cm. a. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. rubni zatvarač. c. Kom. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 61. Kom. tri usadne šarke po krilu. Postaviti okov od mesinga.00 € 700. dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 80x220 cm. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 140x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine.00 € 360. Dimenzija 100x220 cm. Dimenzija 140x220 cm. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata sa PVC eslinger roletnom. Dimenzija 80x220 cm. po izboru projektanta. 330. tri usadne šarke po krilu. b. Kom. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. rubni zatvarač.

premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. 73. Kom. Kom. Kom. 575,00 € 630,00 € 885,00 €

Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata sa platnenom roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, rubne zatvarače, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 475,00 € 525,00 € 950,00 €

76.

Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata sa drvenom eslinger roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, rubne zatvarače, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Vrata i roletne zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 720,00 € 790,00 € 1 040,00 €

79.

Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata sa aluminijumskom eslinger roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, rubne zatvarače, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 c, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 545,00 € 600,00 € 880,00 €

82.

Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata sa PVC eslinger roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, rubne zatvarače, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 510,00 € 560,00 € 810,00 €

85.

Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih klatno (špilter) vrata, dimenzija 105x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, dve klatno (špilter) šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x205 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 425,00 € 675,00 € 347

87.

Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih klatno (špilter) vrata sa zastakljenim delom, dimenzija 105x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, dve klatno (špilter) šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 6 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x205 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 455,00 € 725,00 €

89.

Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih klatno (špilter) vrata, sa filungama i profilacijom, dimenzija 110x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, dve klatno (špilter) šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 110x220 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 585,00 € 845,00 €

91.

Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih kliznih vrata, dimenzija 80x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. U podu ugraditi vođicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizačima i masku od borovine. Postaviti okov od mesinga, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x205 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 340,00 € 520,00 €

93.

Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih borovih vrata, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 480,00 € 620,00 € 840,00 €

96.

Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih borovih vrata sa zastakljenim delom, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x220 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 580,00 € 780,00 € 910,00 €

99.

Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih borovih vrata, sa filungama i profilacijom, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x220 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 780,00 € 850,00 € 975,00 €

348

12. Hrastova vrata
1. Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata, dimenzija 105x205 cm. Vrata, dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x205 cm. b. Dimenzija 130x210 cm, dvokrilna. 3. Kom. Kom. 450,00 € 650,00 €

Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata sa nadsvetlom, dimenzija 105x205+60 cm. Vrata, dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x205+60 cm. b. Dimenzija 130x210+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 520,00 € 720,00 €

5.

Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata sa zastakljenim delom, dimenzija 105x205 cm. Vrata, dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x205 cm. b. Dimenzija 130x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 550,00 € 680,00 €

7.

Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih zastakljenih vrata sa nadsvetlom, od punog drveta, dimenzija 105x205+60 cm. Vrata, dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x205+60 cm. b. Dimenzija 130x210+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 580,00 € 780,00 €

9.

Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata, sa filungama i profilacijom, dimenzija 110x220 cm. Vrata, dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 110x220 cm. b. Dimenzija 130x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 650,00 € 850,00 €

11.

Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata, sa filungama, profilacijom i nadsvetlom, dimenzija 110x220+60 cm. Vrata, dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 110x220+60 cm. b. Dimenzija 130x210+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 780,00 € 975,00 € 349

13.

Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih vrata, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. e. f. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Dimenzija 200x220 cm, trokrilna. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 260,00 290,00 320,00 500,00 725,00 900,00 € € € € € €

19.

Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih vrata sa nadsvetlom, dimenzija 70x205+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 140x220+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 290,00 325,00 365,00 560,00 € € € €

23.

Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih zastakljenih vrata, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. e. f. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Dimenzija 200x220 cm, trokrilna. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 285,00 310,00 340,00 520,00 720,00 910,00 € € € € € €

29.

Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih zastakljenih vrata sa nadsvetlom, dimenzija 70x205+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 140x220+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 310,00 340,00 360,00 550,00 € € € €

350

33.

Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih zastakljenih vrata sa šprosnama, dimenzija 70x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. e. f. Dimenzija 70x220 cm. Dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 90x220 cm. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Dimenzija 210x220 cm, trokrilna. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 390,00 420,00 450,00 580,00 840,00 975,00 € € € € € €

39.

Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih vrata, sa filungama, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. Kom. 520,00 €

40.

Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih vrata, sa filungama, dimenzija 80x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. e. f. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Dimenzija 200x220 cm, trokrilna. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 520,00 550,00 585,00 780,00 910,00 1 040,00 € € € € € €

45.

Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih vrata, sa filungama i nadsvetlom, dimenzija 70x205+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 140x220+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 585,00 620,00 650,00 880,00 € € € €

49.

Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih hrastovih vrata, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, rubni zatvarač, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 340,00 € 370,00 € 540,00 €

351

52.

Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih hrastovih vrata, sa kapkom, dimenzija 80x220 cm. Vrata, dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, rubni zatvarač, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm, postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Kapak izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 600,00 € 660,00 € 910,00 €

55.

Izrada i postavljanje hrastovih jednokrilnih klatno (špilter) vrata, dimenzija 105x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, dve klatno (špilter) šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x205 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 650,00 € 1 040,00 €

57.

Izrada i postavljanje hrastovih jednokrilnih zastakljenih klatno (špilter) vrata, dimenzija 105x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, dve klatno (špilter) šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti Flot ravnim providnim staklom debljine 6 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x205 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 680,00 € 1 100,00 €

59.

Izrada i postavljanje hrastovih jednokrilnih klatno (špilter) vrata, sa filungama i profilacijom, dimenzija 110x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, dve klatno (špilter) šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 110x220 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 845,00 € 1 200,00 €

61.

Izrada i postavljanje hrastovih jednokrilnih kliznih vrata, dimenzija 90x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. U podu ugraditi vođicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizačima i masku od hrastovine. Postaviti okov od mesinga, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 90x205 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 450,00 € 780,00 €

63.

Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih hrastovih vrata, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 780,00 € 975,00 € 1 350,00 €

352

66.

Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih hrastovih vrata sa zastakljenim delom, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 910,00 € 1 170,00 € 1 430,00 €

69.

Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih hrastovih vrata, sa filungama i profilacijom, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 1 170,00 € 1 300,00 € 1 560,00 €

13. Alu. Vrata
1. Izrada i postavljanje zastakljenih ulaznih jednokrilnih aluminijumskih vrata, dimenzija 105x210 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, sa termo prekidom, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti jednostrukim ornament staklom debljine 5 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x210 cm. b. Dimenzija 130x210 cm, dvokrilna. 3. Kom. Kom. 485,00 € 845,00 €

Nabavka i postavljanje zastakljenih jednokrilnih vrata, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS" tip V/VI, dimenzija 103x210 cm. Konstrukcija vrata je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Krila vrata zastakliti jednostrukim ornament staklom debljine 4 mm. Okov i boja vrata, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 103x210 cm. b. Dimenzija 126x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 510,00 € 670,00 €

5.

Nabavka i postavljanje zastakljenih jednokrilnih vrata, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS" tip VII, dimenzija 103x210 cm. Konstrukcija vrata je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Krila vrata zastakliti termo izolacionim refleksnim Flot staklom d=5+12+4 mm. Okov i boja vrata, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 103x210 cm. b. Dimenzija 126x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 830,00 € 1 200,00 €

353

7.

Izrada i postavljanje jednokrilnih aluminijumskih vrata, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma, sa ispunom i dihtovati EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva ključa i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 180,00 210,00 245,00 340,00 € € € €

11.

Izrada i postavljanje jednokrilnih aluminijumskih zastakljenih vrata, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma, sa ispunom i dihtovati EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva ključa i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i dihtovati gumom. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 225,00 240,00 255,00 340,00 € € € €

15.

Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih aluminijumskih vrata, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, termo prekidom i sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 290,00 € 320,00 € 450,00 €

18.

Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih aluminijumskih vrata, sa kapkom, dimenzija 80x220 cm. Vrata i kapak izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, termo prekidom i sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i komarnikom. Krila vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 615,00 € 650,00 € 875,00 €

21.

Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih aluminijumskih vrata sa eslinger roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, termo prekidom i sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Eslinger roletne izvesti od aluminijuma. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 475,00 € 515,00 € 715,00 €

354

24.

Nabavka i postavljanje balkonskih zastakljenih jednokrilnih vrata, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS", dimenzija 80x220 cm. Konstrukcija vrata izvedena je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Okov i boja vrata, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 295,00 € 500,00 €

26.

Nabavka i postavljanje balkonskih zastakljenih jednokrilnih vrata sa kapcima, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS", dimenzija 80x220 cm. Konstrukcija vrata izvedena je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose, uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja prozora i kapaka, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 660,00 € 1 010,00 €

28.

Nabavka i postavljanje balkonskih zastakljenih jednokrilnih vrata, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALT", dimenzija 80x220 cm. Konstrukcija vrata izvedena je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka, između spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Okov i boja vrata, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 360,00 € 610,00 €

30.

Nabavka i postavljanje balkonskih zastakljenih jednokrilnih vrata sa kapcima, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALT", dimenzija 80x220 cm. Konstrukcija vrata izvedena je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka, između spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose, uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja prozora i kapaka, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 760,00 € 1 160,00 €

32.

Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih vrata, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS", dimenzija 200x220 cm. Konstrukcija vrata izvedena je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose, uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja vrata i kapaka, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 200x220 cm. b. Dimenzija 240x220 cm. c. Dimenzija 300x220 cm. Kom. Kom. Kom. 940,00 € 1 020,00 € 1 180,00 € 355

35.

Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih vrata sa kapcima, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS", dimenzija 200x220 cm. Konstrukcija vrata izvedena je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose, uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja vrata i kapaka, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 200x220 cm. b. Dimenzija 240x220 cm. c. Dimenzija 300x220 cm. Kom. Kom. Kom. 1 630,00 € 1 730,00 € 2 025,00 €

38.

Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih vrata, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALT", dimenzija 200x220 cm. Konstrukcija vrata izvedena je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka, između spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose, uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja vrata i kapaka, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 200x220 cm. b. Dimenzija 240x220 cm. c. Dimenzija 300x220 cm. Kom. Kom. Kom. 1 145,00 € 1 240,00 € 1 430,00 €

41.

Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih vrata sa kapcima, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALT", dimenzija 200x220 cm. Konstrukcija vrata izvedena je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka, između spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose, uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja vrata i kapaka, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 200x220 cm. b. Dimenzija 240x220 cm. c. Dimenzija 300x220 cm. Kom. Kom. Kom. 1 750,00 € 1 950,00 € 2 275,00 €

44.

Izrada i postavljanje kliznih zastakljenih aluminijumskih vrata, dimenzija 100x220 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, termo prekidom i sistemom zaptivanja, po šemi stolarije i detaljima. Okov od eloksiranog aluminijuma, brava i boja vrata, po izboru projektanta. Krila vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. e. Dimenzija 100x220 cm. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 200x220 cm. Dimenzija 240x220 cm. Dimenzija 300x220 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 520,00 700,00 960,00 1 020,00 1 200,00 € € € € €

356

49.

Izrada i postavljanje garažnih aluminijumskih dvokrilnih vrata, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, sa termo prekidom, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 1 040,00 € 1 240,00 € 1 430,00 €

52.

Izrada i postavljanje garažnih aluminijumskih zastakljenih dvokrilnih vrata, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, sa termo prekidom, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Krila vrata zastakliti ornament staklom d=6 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 1 075,00 € 1 260,00 € 1 460,00 €

14. Alu. - drvo vrata
1. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih zastakljenih vrata od aluminijuma i drveta, dimenzija 105x210 cm. Vrata izraditi u kombinaciji eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i drveta, sa termo prekidom, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti jednostrukim ornament staklom debljine 5 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Drvene elemente vrata finalno obraditi i lakirati. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x210 cm. b. Dimenzija 130x210 cm, dvokrilna. 3. Kom. Kom. 550,00 € 875,00 €

Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata od aluminijuma i drveta, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi u kombinaciji od eloksiranog aluminijuma i drveta, sa ispunom i dihtovati gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva ključa i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Drvene elemente vrata finalno obraditi i lakirati. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 195,00 225,00 260,00 375,00 € € € €

7.

Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih vrata od aluminijuma i drveta, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi u kombinaciji od eloksiranog aluminijuma i drveta, sa ispunom i dihtovati gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva ključa i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i dihtovati gumom. Drvene elemente vrata finalno obraditi i lakirati. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 260,00 270,00 285,00 370,00 € € € € 357

11.

Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih vrata od aluminijuma i drveta, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi u kombinaciji eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i drveta, sa termo prekidom i sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava, tri šarke po krilu i boja vrata, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Drvene elemente vrata finalno obraditi i lakirati. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 310,00 € 340,00 € 480,00 €

14.

Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih vrata od aluminijuma i drveta, sa kapkom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi u kombinaciji eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i drveta, sa termo prekidom i sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Kapak izvesti sa pokretnim rebrima i komarnikom. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 635,00 € 675,00 € 940,00 €

17.

Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih vrata od aluminijuma i drveta, sa eslinger roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi u kombinaciji eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i drveta, sa termo prekidom i sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Eslinger roletne izvesti od aluminijuma. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 495,00 € 530,00 € 750,00 €

20.

Nabavka i postavljanje balkonskih zastakljenih jednokrilnih vrata, od eloksiranog aluminijuma i drveta "Nissal-ALD", dimenzija 80x220 cm. Konstrukcija vrata je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreče ili jele. Između spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastični držači sa zavrtnjem koji čine prekinuti termo most. Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom, a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza, koji površini daje svilenkast mat izgled. Sav zaptivni materijal rađen je od EPDM profila. Zaptivači su neprekinuti po celom obimu. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Okov i boja vrata, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 400,00 € 670,00 €

22.

Nabavka i postavljanje balkonskih zastakljenih jednokrilnih vrata, od eloksiranog aluminijuma i drveta sa kapkom "Nissal-ALD", dimenzija 80x220 cm. Konstrukcija vrata je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreče ili jele. Između spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastični držači sa zavrtnjem koji čine prekinuti termo most. Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom, a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza, koji površini daje svilenkast mat izgled. Sav zaptivni materijal rađen je od EPDM profila. Zaptivači su neprekinuti po celom obimu. Vrata zastakliti

358

termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Okov i boja vrata, po izboru projektanta. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose, uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja vrata i kapaka, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. 24. Kom. Kom. 765,00 € 1 175,00 €

Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih vrata, od eloksiranog aluminijuma i drveta "NissalALD", dimenzija 200x220 cm. Konstrukcija vrata je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreče ili jele. Između spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastični držači sa zavrtnjem koji čine prekinuti termo most. Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom, a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza, koji površini daje svilenkast mat izgled. Sav zaptivni materijal rađen je od EPDM profila. Zaptivači su neprekinuti po celom obimu. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Okov i boja vrata, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 200x220 cm. b. Dimenzija 240x220 cm. c. Dimenzija 300x220 cm. Kom. Kom. Kom. 995,00 € 1 080,00 € 1 240,00 €

27.

Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih vrata od eloksiranog aluminijuma i drveta, sa kapcima, "Nissal-ALD", dimenzija 200x220 cm. Konstrukcija vrata je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreče ili jele. Između spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastični držači sa zavrtnjem koji čine prekinuti termo most. Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom, a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza, koji površini daje svilenkast mat izgled. Sav zaptivni materijal rađen je od EPDM profila. Zaptivači su neprekinuti po celom obimu. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Okov i boja vrata, po izboru projektanta. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose, uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja vrata i kapaka, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 200x220 cm. b. Dimenzija 240x220 cm. c. Dimenzija 300x220 cm. Kom. Kom. Kom. 1 670,00 € 1 800,00 € 2 080,00 €

30.

Izrada i postavljanje kliznih zastakljenih vrata od aluminijuma i drveta, dimenzija 100x220 cm. Vrata izraditi u kombinaciji eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i drveta, sa termo prekidom i sistemom zaptivanja, po šemi stolarije i detaljima. Okov od eloksiranog aluminijuma, brava i boja vrata, po izboru projektanta. Krila vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. e. Dimenzija 100x220 cm. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 200x220 cm. Dimenzija 240x220 cm. Dimenzija 300x220 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 550,00 740,00 980,00 1 050,00 1 260,00 € € € € €

359

15. PVC vrata
1. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih PVC zastakljenih vrata, dimenzija 105x210 cm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta. Vrata zastakliti jednostrukim ornament staklom debljine 5 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x210 cm. b. Dimenzija 130x210 cm, dvokrilna. 3. Kom. Kom. 450,00 € 820,00 €

Izrada i postavljanje jednokrilnih PVC vrata, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa dva ključa, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 160,00 180,00 210,00 290,00 € € € €

7.

Izrada i postavljanje jednokrilnih PVC zastakljenih vrata, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa dva ključa, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i dihtovati gumom. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 210,00 230,00 250,00 310,00 € € € €

11.

Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih PVC vrata, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 270,00 € 300,00 € 420,00 €

14.

Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih PVC vrata, sa kapkom, dimenzija 80x220 cm. Vrata i kapak izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i komarnikom. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 600,00 € 640,00 € 840,00 €

360

17.

Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih PVC vrata sa eslinger roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata i roletne izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 370,00 € 400,00 € 520,00 €

20.

Izrada i postavljanje kliznih zastakljenih PVC vrata, dimenzija 100x220 cm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava i boja vrata, po izboru projektanta. Krila vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. e. Dimenzija 100x220 cm. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 200x220 cm. Dimenzija 240x220 cm. Dimenzija 300x220 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 485,00 620,00 875,00 940,00 1 140,00 € € € € €

25.

Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih PVC vrata, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu i boja vrata, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 975,00 € 1 170,00 € 1 360,00 €

28.

Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih zastakljenih PVC vrata, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu i boja vrata, po izboru projektanta. Krila vrata zastakliti ornament staklom d=6 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 1 010,00 € 1 200,00 € 1 400,00 €

361

16. Metal - drvo vrata
1. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih vrata u metalnom štoku, dimenzija 70x205 cm. Krilo izvesti kao ramovsku konstrukciju sa saćem i obostrano obložiti hrastovom furniranom šper pločom debljine 4 mm, I klase, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, tri usadne šarke po krilu, bravu ukopavajuću sa cilindričnim uloškom i tri ključa, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Metalne delove obojiti zaštitnom bojom za metal. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 70x205 cm. b. Dimenzija 80x205 cm. c. Dimenzija 90x205 cm. 4. Kom. Kom. Kom. 175,00 € 190,00 € 200,00 €

Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih vrata sa štokom od eloksiranog aluminijuma, dimenzija 70x205 cm. Krilo izvesti kao ramovsku konstrukciju sa saćem i obostrano obložiti hrastovom furniranom šper pločom debljine 4 mm, I klase, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, tri usadne šarke po krilu, bravu ukopavajuću sa cilindričnim uloškom i tri ključa, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 70x205 cm. b. Dimenzija 80x205 cm. c. Dimenzija 90x205 cm. Kom. Kom. Kom. 200,00 € 215,00 € 230,00 €

17. Pregrade
1. Izrada i postavljanje pregrade od eloksiranog aluminijuma i furniranog panela. Pregradu izvesti u rasteru od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i obostrano ih obložiti furniranim hrastovim panelom, sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune, po šemi i detaljima iz projekta. Pregradu finalno obraditi, po izboru projektanta. Obračun po m2 pregrade. a. Aluminijuma i furniranog panela. b. Aluminijuma i medijapan ploča. c. Aluminijuma i oplemenjene iverice. 4. m2 m2 m2 90,00 € 75,00 € 70,00 €

Izrada i postavljanje pregrade sa vratima od eloksiranog aluminijuma i furniranog panela. Pregradu sa vratima izvesti u rasteru od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i obostrano ih obložiti furniranim hrastovim panelom, sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune, po šemi i detaljima iz projekta. Krila vrata izraditi kao ramovsku konstrukciju sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune debljine 2 cm i obložiti hrastovim panelom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, tri šarke po krilu, bravu ukopavajuću sa cilindričnim uloškom i tri ključa, po izboru projektanta. Pregradu sa vratima finalno obraditi. Obračun po m2 pregrade. a. Aluminijuma i furniranog panela. b. Aluminijuma i medijapan ploča. c. Aluminijuma i oplemenjene iverice. m2 m2 m2 100,00 € 85,00 € 80,00 €

362

7.

Izrada i postavljanje pregrade sa vratima od eloksiranog aluminijuma, furniranog panela i termo stakla. Pregradu sa vratima izvesti u rasteru od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i obostrano ih obložiti furniranim hrastovim panelom, sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune, po šemi i detaljima iz projekta. Pregradu u gornjem delu zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati EPDM zaptivačima. Krila vrata izraditi kao ramovsku konstrukciju sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune debljine 2 cm i obložiti hrastovim panelom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, tri šarke po krilu, bravu ukopavajuću sa cilindričnim uloškom i tri ključa, po izboru projektanta. Pregradu sa vratima finalno obraditi. Obračun po m2 pregrade. a. Aluminijuma i furniranog panela. b. Aluminijuma i medijapana. c. Aluminijuma i oplemenjene iverice. m2 m2 m2 135,00 € 115,00 € 110,00 €

10.

Izrada i postavljanje zastakljene pregrade od eloksiranog aluminijuma i furniranog panela. Pregradu izvesti u rasteru od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i obostrano ih obložiti furniranim panelom, sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune, po šemi i detaljima iz projekta. Pregradu u gornjem delu zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati EPDM zaptivačima. Pregradu finalno obraditi, po izboru projektanta. Obračun po m2 pregrade. a. Aluminijuma i furniranog panela. b. Aluminijuma i medijapan ploča. c. Aluminijuma i oplemenjene iverice. m2 m2 m2 115,00 € 100,00 € 95,00 €

13.

Izrada i postavljanje zastakljene pregrade sa vratima "Nissal MPZ 60" od eloksiranog aluminijuma i furniranog panela. Pregradu izvesti u rasteru od eloksiranih aluminijumskih profila i obostrano ih obložiti furniranim panelom, sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune, pregradu u gornjem delu zastakliti dvostrukim Flot staklom debljine 4 mm i dihtovati EPDM zaptivačima, po šemi i detaljima iz projekta. Krila vrata izvesti kao ramovsku konstrukciju obostrano obloženu sa furniranim panelom i sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune debljine 2 cm. Okov od eloksiranog aluminijuma, brava ukopavajuća sa cilindričnim uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu po izboru projektanta. Pregradu sa vratima finalno obraditi, po izboru projektanta. Obračun po m2 pregrade. a. Sa furniranim panelom. b. Sa medijapan pločama. c. Sa oplemenjenom ivericom. m2 m2 m2 110,00 € 95,00 € 90,00 €

16.

Izrada i postavljanje zastakljene pregrade sa vratima "Nissal MPZ 60" od eloksiranog aluminijuma i gips kartonskih ploča. Pregradu izvesti u rasteru od eloksiranih aluminijumskih profila i obostrano ih obložiti vatrootpornim gips kartonskim pločama debljine 15 mm, sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune, pregradu u gornjem delu zastakliti dvostrukim Flot staklom debljine 4 mm i dihtovati EPDM zaptivačima, po šemi i detaljima iz projekta. Krila vrata izvesti kao ramovsku konstrukciju obostrano obloženu sa furniranim panelom i sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune debljine 2 cm. Okov od eloksiranog aluminijuma, brava ukopavajuća sa cilindričnim uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu po izboru projektanta. Pregradu sa vratima finalno obraditi, po izboru projektanta. Obračun po m2 pregrade. m2 100,00 €

17.

Izrada i postavljanje zastakljene pregrade sa vratima "Nissal MPZ 60" od eloksiranog aluminijuma, cementno azbestnih ploča i furniranog panela. Pregradu izvesti u rasteru od eloksiranih aluminijumskih profila i obostrano ih obložiti cementno azbestnim pločama i furniranim panelom, sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune, pregradu u gornjem delu zastakliti dvostrukim Flot staklom debljine 4 mm i dihtovati EPDM zaptivačima, po šemi i detaljima iz projekta. Krila vrata 363

Obračun po m2 pregrade. tri šarke po krilu po izboru projektanta. b. brava ukopavajuća sa cilindričnim uloškom i tri ključa.00 € 75. m2 m2 m2 140.00 € Nabavka i ugrađivanje jednokrilnih harmonika vrata sa dovratnikom od hrastovine. Vrata i dovratnik tri puta obojiti lazurnim bojama i lakirati.izvesti kao ramovsku konstrukciju sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune debljine 2 cm i obložiti hrastovim panelom. po izboru projektanta. a. tri šarke po krilu po izboru projektanta. m2 m2 75. pregradu u gornjem delu zastakliti dvostrukim Flot staklom debljine 4 mm i dihtovati EPDM zaptivačima. Pregradu. Lamele se obložiti ultrapasom u boji po izboru projektanta. brava ukopavajuća sa cilindričnim uloškom i tri ključa. Dvokrilna vrata.00 € 90. po izboru projektanta. m2 m2 65. Obračun po m2 otvora vrata. deo sa furniranim panelima i sa vratima finalno obraditi. Sa furniranim panelom. c.00 € 115. 3. a. Obračun po m2 otvora vrata. Jednokrilna vrata. Okov od eloksiranog aluminijuma. a. Krilo vrata izraditi od lamela povezanih PVC profilima. Sa oplemenjena iverica.00 € 18. Vrata postaviti po uputstvu proizvođača. Jednokrilna vrata. Krilo snabdeti šinom u gornjem delu štoka i vođicom krila u podu. Dvokrilna vrata. po šemi i detaljima iz projekta. Krilo vrata izraditi od lamela povezanih profilima. Obračun po m2 vrata. Krila vrata izvesti kao ramovsku konstrukciju obostrano obloženu sa furniranim panelom i sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune debljine 2 cm. Dvokrilna vrata. b. Dovratnik grundirati. 100. Ostala građevinska stolarija 1.00 € 5. Nabavka i ugrađivanje jednokrilnih harmonika vrata sa dovratnikom od jelovine. m2 m2 90.00 € 125.00 € Izrada i postavljanje pregrade sa vratima i plakarima "Nissal MPZ 60" od eloksiranog aluminijuma i furniranog panela. Lamele se obložiti hrastovim furnirom. Krilo snabdeti šinom u gornjem delu štoka i vođicom krila u podu. Obračun po m2 pregrade. m2 18. b. b. proizvođač "Nissal".00 € 364 . Jednokrilna vrata. Pregradu izvesti u rasteru od eloksiranih aluminijumskih profila i obostrano ih obložiti furniranim panelom.00 € 110. Nabavka i postavljanje jednokrilnih harmonika vrata tipa "Akordijal"sa oblogom od skaja. Okov od eloksiranog aluminijuma. Sa medijapan pločama. a. Pregradu sa vratima i plakarima finalno obraditi. sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune.

15.11. 13. 22. 10. 9. 7. 11. 18. 2. STOLARSKI RADOVI 1. 14. 3. 6. 5. 12. 19. 21. 4. 23. 20. 16. Demontaže Prozor krilo na krilo Jednostruki prozori Dvostruki prozori Restauracija prozora Šperovana vrata Furnirana vrata Jelova vrata Borova vrata Hrastova vrata Ostala vrata Restauracija vrata Izlozi Pregrade Zidovi Plafoni Podovi Stepeništa Stepeništa spiralna Ograde Elementi krova Oprema Ostali stolarski radovi 367 370 371 373 376 378 380 382 387 392 396 397 398 399 401 402 404 406 409 410 412 413 417 365 . 8. 17.

.

Demontirane plakare utovariti i odvesti na deponiju koju odredi investitor.50 € 15.00 m2. površine do 2. a. Pažljiva demontaža ugrađenog plakara. c. Preko 5. Kom.00-5. Pažljiva demontaža prozora. Demontirane prozore sklopiti. Do 2. Do 2. b. Kom. Vrata očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju.00 m2.00 m2.0 m2.00 € 15. Obračun po komadu plakara. Demontirane prozore sklopiti. Pažljiva demontaža vrata zajedno sa štokom.00 m2. c. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Kom. Od 2. Kom.00 € 35.00 € 18. Kom. d.00 € 25.50 € 15.00 m2. a. 5. Kom. Obračun po komadu prozora. Kom.00 m2. Obeležiti prozore i pažljivo demontirati vodeći računa da se ne oštete.00 € 367 . Kom. Do 2.00 € € € € Pažljiva demontaža plakara. Do 5. 10. c. 7.00-5. koji se ponovo se ugrađuju. b. Od 10-20. površine do 2. 5. Kom. Kom.0 m2.00 m2. a. 7. Pažljiva demontaža vrata. b.0 m2. Od 5.00 € 12. Od 2. Kom. Od 2.00 m2. Kom. Demontirane plakare utovariti i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Kom.00-5. Obeležiti vrata i pažljivo demontirati vodeći računa da se ne oštete.00 m2. Demontaže 1. veličine do 3. Pažljiva demontaža krovnih prozora. veličine do 5. Vitrina. Preko 5. b.00 € 10.1. Obračun po komadu prozora.00 75. površine do 2. c. c. Kom. Kom. Kom Kom. Obračun po komadu vrata. Kom.00 € 11.00 m2.00 m2. Do 2.00 m2.0 m2. Ormana.0 m2.00 € 14.00 m2. Preko 5. Po m2. koji se ponovo se ugrađuju.00-5.00 4. Pažljiva demontaža prozora.00 € 25. a.00 € 15. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Demontirana vrata sklopiti. Preko 5. c. Prozore očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju.50 € 8. 15.00 € 25. Plakara. površine do 2. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor.00 € 18. b.00 m2. a.00 m2. Obračun po komadu plakara. Kom.00 35. a. m2 15.0-10. Obračun po komadu vrata.00 m2. 4. Od 2. Obračun po komadu prozora. b.

Šut prikupiti. b. očistiti. Slepi pod i štafne pažljivo demontirati. očistiti. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. a. Obračun po komadu vrata. izneti. Pažljiva demontaža izloga od drveta sa prethodnim vađenjem stakla. Pažljiva demontaža lajsni od drveta. Pažljiva demontaža lamperije sa plafona. Lamperije sa filungama. štafni i sloja peska.50 € 29. a. Pažljiva demontaža praga vrata. složiti po vrsti. Lamperiju demontirati. m2 7. Materijal očistiti. a. m2 m2 4. Brodski pod. Brodski pod sa slepim podom. očistiti. Garažna vrata. Obračun po m2 plafona. udaljenu do 15 kilometara. Obračun po m2 poda. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. 1. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m2 poda. Obračun po m2 lamperije. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 17. Demontirana vrata sklopiti. Lajsne demontirati i očistiti za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € 25. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti. a. izneti.50 € 24. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 4. Lamperije. m1 m1 0. Sokle. Pažljiva demontaža lamperije sa zidova. Kom. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. upakovati. Obračun po m1 lajsni. b. b. složiti po vrsti. Pažljiva demontaža brodskog poda zajedno sa lajsnama.00 € 32. b.50 € 30. Šut prikupiti. Pažljiva demontaža ulaznih vrata zajedno sa štokom. Lamperije sa filungama. 12. Obračun po komadu praga. Lajsne. a. Obeležiti drvene elemente lamperije i pažljivo demontirati.21.00 € 368 . izneti.00 € 27. Brodski pod pažljivo demontirati. m2 m2 3. Kom.50 € 23.75 € 1. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. Ulazna vrata. Obračun po m2 izloga. izneti. m2 1. upakovati. Kom. Šut prikupiti. jer se ponovo ugrađuje.00 € 6. Demontaža slepog poda. Prag demontirati i očistiti za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. složiti po vrsti. upakovati.00 € 9. m2 m2 7. Lamperije.

Obračun po m2 plafona. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Obračun po m1 ograde. Šašovac. Pažljiva demontaža drvenih ukrasnih letvi daščanog plafona. Obračun po m2 plafona. dimenzija 100x240 cm.50 € 42.00 € 2. Šut prikupiti. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m1 stepenika. 7. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontaža obloge stepenika od drveta.00 € 39. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Kom. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 40. Čeone daske strehe. Šut prikupiti. Pažljiva demontaža drvene ograde. izneti. izneti. izneti. Demontiranu kapiju sklopiti. Delove obloge očistiti i složiti u magacin. izneti. Demontaža obloge podesta od drveta. izneti. m2 m2 10. Šut prikupiti. Šut prikupiti. Opšivku strehe obeležiti.50 € 37. za ponovnu upotrebu. Šut prikupiti. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Demontaža drvene ograde stepeništa. Šut prikupiti. Obračun po komadu kapije. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. m1 6. Stepenike grubo očistiti i složiti u magacin. Obračun po m2 strehe. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Pažljivo demontirati drvene stepenike. po m1. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € 7. Šut prikupiti.34. za ponovnu upotrebu. za ponovnu upotrebu. m1 2. za ponovnu upotrebu. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 ograde. delove ograde očistiti i složiti u magacin. a.50 € 43. izneti. pažljivo demontirati.50 € 369 . m2 2. Daščani plafon.50 € 38. jer se ponovo ugrađuje. m2 5. Delove obloge očistiti i složiti u magacin. Letve sa plafona pažljivo demontirati. a. izneti. Demontaža opšivke strehe. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.25 € 35. Opšivke strehe. Drvenu ogradu pažljivo demontirati. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. m1 4. Obračun po m2 podesta. Pažljivo demontirati oblogu podesta da se ne ošteti. Pažljiva demontaža drvene kapije. b. Obračun po m1 stepenika. m2 1. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Pažljiva demontaža šašovca sa plafona. Obeležiti drvene elemente plafona i pažljivo demontirati. Pažljivo demontirati oblogu stepenika stepeništa da se ne ošteti. Demontažu izvršiti pažljivo. Šut prikupiti. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 41. Demontaža stepenika od drveta. očistiti. m2 m1 6. izneti.

Dimenzija 120x120 cm. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. k.00 310. g.00 340. c. Prozore i kapke pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. Kom. Dimenzija 180x140 cm. Dimenzija 180x140 cm. Dimenzija 100x140 cm.00 360. dimenzija 60x60 cm.00 € € € € 370 . Kom. Dimenzija 80x120 cm. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode.00 550. Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo sa drvenom pokretnom eslinger roletnom. 15. e. a. Dimenzija 100x100+30 cm. f. j.00 320. d. Kom. sa kapcima. m. Kom. 160. a. Dimenzija 100x140+30 cm. i.00 275. n. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm. Dimenzija 140x100 cm.00 230. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Kom. h. Dimenzija 140x120 cm.00 € € € € € € € € € € € € € 29. Kom. Dimenzija 60x60 cm.00 360. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Kom.00 260. Dimenzija 80x120+30 cm. Kom. h. c. Kom. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 100x100 cm. Kom. Dimenzija 140x180 cm. m. Kom. Dimenzija 140x100 cm. Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. k.00 245. Dimenzija 120x100 cm. Dimenzija 80x120 cm.00 105. i. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Kom. g. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 80x80 cm. Kom.00 330. Dimenzija 120x120 cm. Dimenzija 160x120 cm. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume.00 360. d.00 250. po šemi stolarije i detaljima. Kom. 70.00 245. Kom. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. a. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm.00 155. Dimenzija 80x80+30 cm. Prozor krilo na krilo 1. Kom. Obračun po komadu prozora.00 430. j.00 490. Kom. c. b. Kom. Kom. Kom. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 120x140 cm.2. Dimenzija 140x180 cm. f. Kom. Dimenzija 160x120 cm. 155. Kom. Obračun po komadu prozora. l.00 345. Kom.00 405. Dimenzija 100x140 cm. l. dimenzija 80x80+30 cm. b. e. po šemi stolarije i detaljima.00 405. Dimenzija 120x100 cm. Kom. d. Kom. Kom. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Dimenzija 140x120 cm. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode.00 320. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta.00 175. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 550. Dimenzija 100x100 cm.00 220. b. dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 120x140 cm. Kom.00 250. Dimenzija 140x140 cm. Prozore i roletne pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode.00 € € € € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo. Kom.00 220. Kom.00 350.

sa kapcima. Kom.00 € € € € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora.00 400. b. Dimenzija 160x120+30 cm. Dimenzija 140x100 cm. Dimenzija 180x140+30 cm.00 155. Dimenzija 120x120+30 cm. Kom. k.00 70. Kom. Dimenzija 160x120 cm.00 270. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Dimenzija 140x120 cm. Kom. Kom. Dimenzija 80x80 cm. Kom. e. Dimenzija 120x140 cm.00 € € € € € € € € € € € 371 . Dimenzija 140x180 cm. f.00 265. a. Kom. l. h.00 170. 125. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. f. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Dimenzija 120x100 cm.00 480.00 285. Kom.00 410. Kom. Kom. Dimenzija 140x100 cm. Dimenzija 140x180 cm. a. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Dimenzija 80x120 cm. Kom. Kom.00 165.00 590. Kom.00 120. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 140x100+30 cm. m. Kom. h. j. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta.00 240.00 510.00 260. Dimenzija 100x140 cm. dimenzija 80x80 cm. k.00 € € € € € € € € € 3. Dimenzija 80x80 cm. Kom. c. Jednostruki prozori 1. Dimenzija 140x140+30 cm. c. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Kom.00 260. j. Kom.00 210.00 320. dimenzija 60x60 cm. h. po šemi stolarije i detaljima. Kom. d.00 375. 55. Kom. 315. i. Kom. Dimenzija 60x60 cm.00 185. Dimenzija 120x100+30 cm. Dimenzija 120x140 cm. j. Dimenzija 80x120 cm. Dimenzija 140x120+30 cm. Dimenzija 100x140 cm. Kom. Kom. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Dimenzija 120x120 cm. g. Dimenzija 140x140 cm. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.e. Kom. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom.00 190. n. e. Kom.00 230. Kom.00 280. Dimenzija 140x180+30 cm. Prozore i kapke pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. f.00 370.00 420. 15. Kom. Dimenzija 100x100 cm.00 560.00 105. Obračun po komadu prozora.00 180.00 170. Dimenzija 140x140 cm. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. k. b. Dimenzija 120x120 cm. g. Dimenzija 180x140 cm. Kom. Dimenzija 120x100 cm. d. Kom. g. m. Dimenzija 120x140+30 cm. l. Kom. Kom.00 150. Dimenzija 140x120 cm. Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora.00 230. Dimenzija 100x100 cm. po šemi stolarije i detaljima. Kom. i. i. Kom. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. Kom.

Kom. Prozore izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. l. Dimenzija 140x100 cm. Kom.00 € € € € € € € € € € € € € € 43. Kom. Dimenzija 80x120+30 cm. Dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 80x80 cm. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Dimenzija 140x120 cm. Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora sa drvenom pokretnom eslinger roletnom.00 200. i. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. e. l.00 270. g.00 340. Kom. po šemi stolarije i detaljima. f. h. g. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Kom. Dimenzija 140x180 cm. Dimenzija 120x100 cm. Kom. k. Dimenzija 140x140+30 cm. Dimenzija 120x140 cm. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Kom. 130. j.00 240. m. Dimenzija 100x140 cm. Kom. 345.00 € 420. Kom. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. b. dimenzija 60x60 cm. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta.00 450. Prozore i roletne pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. 29. Dimenzija 100x100+30 cm. Kom. Dimenzija 80x120 cm. Dimenzija 160x120+30 cm. Obračun po komadu prozora. Kom. i. c. Dimenzija 140x180+30 cm.00 220. e. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Kom.00 € Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora sa platnenom roletnom. n. Kom. 70. m. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume.00 380. a. Dimenzija 80x80 cm.00 190. b.00 305. Dimenzija 180x140+30 cm. Dimenzija 120x140+30 cm. Kom.00 270. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. b. a. Dimenzija 140x140 cm.00 175.00 250. h. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta. Kom. d.00 400. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode.00 320.00 € 140. j. Dimenzija 120x120+30 cm. Kom. Kom. c.00 320. Kom. k. Dimenzija 180x140 cm. Kom.00 285.00 290. Izrada i postavljanje jednostrukih hrastovih prozora. Obračun po komadu prozora.00 460. Kom. f. Kom. zastakljenih termo staklom i finalno obrađenih. Dimenzija 140x100+30 cm. Dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 100x140+30 cm. Kom. Kom. Kom. Dimenzija 140x120+30 cm.00 90. a. 110.00 220. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 120x120 cm.00 210. Dimenzija 160x120 cm.00 195. Dimenzija 180x140 cm. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Dimenzija 100x100 cm. Kom. Kom.00 € € € € € € € € € € € € € 57. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom.00 € 372 . postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Dimenzija 160x120 cm. m. Kom. dimenzija 80x80+30 cm. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm.00 120. Dimenzija 80x80+30 cm. Prozore obrusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka.00 140.l.00 180. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 120x100+30 cm. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Obračun po komadu prozora. d.

Kom. i. Dimenzija 100x140 cm. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. po šemi stolarije i detaljima. 71.00 325.00 310. Dimenzija 140x180 cm. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta. Kom. Kom.00 560. Dimenzija 140x100 cm. g. j. Kom. i. Kom. Dimenzija 140x120 cm. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 120x140 cm. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. a.00 325. a. 250. e. l.00 680. d. Dimenzija 120x120 cm. Dimenzija 120x100 cm.00 210. Kom. Dimenzija 140x100 cm. f. Kom. Kom. n.00 360. b. h. g. Kom. Kom. sa kapcima.00 825. Kom. Dvostruki prozori 1. Dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 120x100 cm. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm.00 530. Dimenzija 120x100 cm. Dimenzija 140x180 cm. Kom. Kom.00 € € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje jednostrukih hrastovih prozora.00 240. Dimenzija 80x120 cm.00 380. Dimenzija 100x100 cm. l. i. Kom.c.00 300. Dimenzija 140x120 cm. k. zastakljenih termo staklom i finalno obrađenih. Dimenzija 100x170 cm. f. Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih prozora. Kom. Dimenzija 80x120 cm. Kom.00 140. Kom. j. Kom. g. Dimenzija 80x80 cm. Kom. po šemi stolarije i detaljima. m. Dimenzija 120x120 cm.00 310. Kom. e.00 340. Dimenzija 160x120 cm. d.00 460. 110. Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 120x120 cm. m.00 520.00 530.00 640. Obračun po komadu prozora. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dimenzija 160x120 cm. k.00 340. Dimenzija 100x100 cm. Dimenzija 80x120 cm.00 480. d. Dimenzija 180x140 cm.00 460. Kom.00 460. h. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. c. Kom.00 € € € € € € € € € € € € € 4. Kom. Kom. dimenzija 80x80 cm. Kom. Dimenzija 120x140 cm. Kom. Kom. Dimenzija 60x60 cm. Kom.00 530.00 360.00 570. b.00 € € € € € € € € € € 373 .00 420. Kom. Dimenzija 120x170 cm. dimenzija 60x60 cm. Kom. Kom. f. Dimenzija 100x100 cm. Dimenzija 100x140 cm. c. h. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Dimenzija 140x140 cm. Obračun po komadu prozora.00 340. Dimenzija 180x140 cm.00 280. Kom.00 300. Dimenzija 120x140 cm. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila.00 825. Kom. 210. Prozore i kapke brusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka.00 370. Kom. e. j.

Kom. Dimenzija 140x100 cm. i. Dimenzija 100x170 cm. c. Dimenzija 120x200+30 cm. Dimenzija 180x170+30 cm. o. Kom. Kom. h. dimenzija 60x60 cm. Kom.00 325. Kom. j. Kom. Dimenzija 120x120 cm. Dimenzija 100x170+30 cm. d. Kom.00 400. r.00 240.00 625. dimenzija 80x80+30 cm. c.00 320.00 810. u.00 940.k. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. po šemi stolarije i detaljima. 120.00 225. Kom. Kom. Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih prozora sa platnenom roletnom. Dimenzija 240x140+30 cm. 23.00 160. Dimenzija 240x140 cm. po šemi i detaljima iz projekt. t. p. f. Kom. n. l. 520.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 45. Dimenzija 180x140+30 cm. o. Dimenzija 180x140 cm.00 450. Kom. Kom. g. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila.00 390. Kom. Dimenzija 140x140+30 cm.00 1 260.00 480. Kom.00 700. Dimenzija 120x100 cm.00 520.00 350.00 720. u. Kom. Kom. Dimenzija 100x140+30 cm. Prozore i roletne pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 140x140 cm. Kom. Kom. Dimenzija 240x170 cm. Dimenzija 100x100+30 cm. Kom. Kom.00 580. Kom. Kom. Dimenzija 120x170+30 cm. Dimenzija 180x200+30 cm.00 450. e. Dimenzija 140x170+30 cm.00 780. Kom. h. Kom. 200.00 490.00 340. Dimenzija 240x170+30 cm. Kom.00 520. Kom. Kom. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Dimenzija 140x170 cm.00 400. Dimenzija 120x140 cm. t. n. f. Dimenzija 120x140+30 cm. Kom.00 250. Dimenzija 140x120+30 cm. Dimenzija 120x200 cm. Dimenzija 120x170 cm. d.00 520. Kom. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 140x200+30 cm. k. r.00 430.00 500. Dimenzija 60x60 cm.00 € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih prozora sa drvenom pokretnom eslinger roletnom. Kom. Kom.00 530.00 700.00 680. Dimenzija 140x120 cm. Dimenzija 180x170 cm. s. m. Kom. Kom. l. Kom.00 365. Dimenzija 120x100+30 cm. Kom. a. Dimenzija 120x120+30 cm. Dimenzija 80x120+30 cm. b.00 € € € € € € € € € € 374 . Dimenzija 140x200 cm. Kom. g. a. Dimenzija 140x100+30 cm. Kom. Dimenzija 80x120 cm. Dimenzija 180x200 cm.00 780. Dimenzija 100x140 cm. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. b.00 580. s.00 1 080. j.00 420. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. m. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 80x80+30 cm. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. Kom. Kom. p. Dimenzija 100x100 cm.00 720. Kom. v.00 340. Dimenzija 80x80 cm. i. e.

sa kapcima. t. Kom.00 460. Dimenzija 100x100 cm. Dimenzija 100x170 cm. Kom.00 420. Dimenzija 140x200 cm. Dimenzija 120x100 cm. Kom. Kom. Kom. p. o. Kom. Kom. Kom. h.00 460. Kom. Dimenzija 100x100 cm. Kom. Kom. s.00 1 010. Dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 140x140 cm. o.00 440. n. v. Kom. Dimenzija 100x140 cm. m. a.00 360. k. Dimenzija 120x100 cm. Kom. Kom.k. i.00 290. i. e.00 450. dimenzija 60x60 cm.00 750. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 120x120 cm. Dimenzija 180x200 cm. Kom. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. Dimenzija 120x140 cm. Kom. Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih hrastovih prozora finalno obrađenih. r. Dimenzija 180x200 cm. Dimenzija 240x170 cm. Kom.00 € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih prozora.00 760. Dimenzija 80x120 cm. Prozore i kapke pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. Dimenzija 60x60 cm. d. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. l.00 460.00 900. Dimenzija 180x170 cm. Kom. Kom. j. Kom.00 870.00 650. s. l. Dimenzija 120x120 cm. Kom.00 650.00 195. Dimenzija 140x200 cm. k. Dimenzija 140x120 cm. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni.00 270. t. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta. Dimenzija 120x200 cm. b.00 € € € € € € € € € € € 375 . c. f.00 490. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. u. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila.00 520.00 920.00 660. Dimenzija 140x140 cm.00 470. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 80x80 cm. f. Kom.00 760. dimenzija 80x80 cm. po šemi stolarije i detaljima.00 395. Dimenzija 80x120 cm. Dimenzija 120x170 cm. Prozore obrusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka. Prozore izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dimenzija 240x140 cm.00 305. po šemi stolarije i detaljima. d. g.00 430. Kom.00 370. Kom. m. Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 140x120 cm. Kom.00 400.00 875.00 420. a. 67.00 570. Kom. Dimenzija 140x100 cm. u. Dimenzija 240x170 cm.00 590. Kom. Kom. Kom.00 580. 190. Dimenzija 180x140 cm. Dimenzija 240x140 cm. Dimenzija 140x100 cm. Dimenzija 140x170 cm. Kom. Kom.00 390. Kom. Kom. Kom. Dimenzija 140x100 cm. e. Kom.00 660. g. Dimenzija 180x140 cm. Kom. Kom. p.00 800. Kom. Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija 140x170 cm. h. Kom. j. Kom. 575. r.00 460.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 89.00 485.00 530. Dimenzija 180x170 cm. b. n. 155. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 140x120 cm. c. Kom. Dimenzija 120x200 cm.

Dimenzija 140x170 cm. 300. Obračun po komadu prozora. Kom. Kom. c.00 100. Kom.00 € € € € € € Postojeće prozore sa okovom. Kom. Dimenzija 120x140 cm.00 875.00 50. 25.00 75. Dimenzija 60x100 cm. Kom. Po potrebi podesiti mehanizam za zatvaranje. Dimenzija 120x120 cm. Dimenzija 100x140 cm. d.00 690. Obračun po komadu prozora.00 € € € € € € 376 .00 € 103.00 1 080. f.00 500. Kom. Oštećen i okov koji nedostaje zameniti novim po uzoru na postojeći. Kom.00 650.00 650.00 € € € € € € € € € € € € € 5. dihtuju i lako se zatvaraju. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dimenzija 140x170 cm. c. Dimenzija 140x120 cm. Dimenzija 120x100 cm. Kom. Dimenzija 80x80 cm. m. Dimenzija 100x120 cm.00 50. e. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Kom. Kom. Dimenzija 80x120 cm. c. Kom. Restauracija prozora 1.00 690. Prozore i kapke brusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka. d. Dimenzija 240x200 cm. Kom.00 70. sa kapcima. Kom. Dimenzija 180x170 cm.00 40. a. h. f. Dimenzija 120x140 cm.00 32. Kom.l. Falc i ivice prozora obraditi da krila fino naležu.00 25. e. Dimenzija 140x100 cm. Dimenzija 180x140 cm. Kom. finalno obrađenih. Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija 100x100 cm. Falc i ivice prozora obraditi da krila fino naležu. Dimenzija 60x100 cm. 15. Kom. Dimenzija 140x170 cm. Dimenzija 100x120 cm. b. Dimenzija 140x170 cm. pregledati i izvršiti ampasovanje. Kom.00 20. d. pregledati i izvršiti ampasovanje. dihtuju i lako se zatvaraju. dimenzija 80x80cm. Dimenzija 180x200 cm. Kom.00 € 780. 7. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta. Postojeće prozore. g.00 740. a. Kom. Kom. f. k. Dimenzija 240x200 cm. Kom. Kom. Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih hrastovih prozora. dimenzija 60x100 cm. a. Dimenzija 180x140 cm. 580. n. Kom. m. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. j.00 610. po šemi stolarije i detaljima. b. Dimenzija 180x200 cm. e.00 1 200. Kom.00 € 840. Kom. dimenzija 60x100 cm. l.50 40. Kom. Obračun po komadu prozora.00 600.00 420. Kom. Kapke izraditi sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 180x170 cm. b. i. Po potrebi podesiti mehanizam za zatvaranje. Kom.

pažljivo zameniti novim od iste vrste drveta.00 € 17. Kom. Obračun po komadu prozora. Restauracija prozora sa finalnom obradom. pažljivo da se drvo i profilacija ne ošteti i drvo ne promeni boju.50 € 14. Popravka automata eslinger roletne. Kom. po uzoru na postojeće. dimenzija 60x100 cm. Kompletan prozor detaljno pregledati i ampasovati. Kom. 15.00 275. Sa prozora pažljivo skinuti naslage i boje. d. 50.00 € € € € € € 23. Čišćenje izvesti hemijskim i fizičkim putem. e. Zamena gurtne eslinger roletne. po uzoru na postojeći. Dimenzija 60x100 cm. Obračun po komadu gurtne. po izboru i uputstvu projektanta. Sa prozora pažljivo skinuti naslage i boje. dimenzija 60x100 cm. Kom. f. delove koji nedostaju uraditi po uzoru na prvobitne i postaviti. Kom. 35.00 100. oštećene delove. Obračun po komadu automata. Kom. Dimenzija 140x170 cm. c. Kom. 7. d. oštećene delove.00 175. Kom. Zamena automata eslinger roletne. Nabaviti i postaviti novu skakavicu po uzoru na prvobitnu. Obračun po komadu automata. Okov pregledati. do čistog drveta. delove koji nedostaju uraditi po uzoru na 377 . Kompletan prozor detaljno pregledati i ampasovati. Kom.00 75. Kom.00 100. očistiti i popraviti. Okov pregledati. pažljivo da se drvo i profilacija ne ošteti i drvo ne promeni boju. Kom. Kom. do čistog drveta. Kom.13. Postojeću oštećenu gurtnu eslinger roletni demontirati i postaviti novu. do čistog drveta. Postojeću skakavicu za fiksiranje otvorenog spoljnjeg krila prozora pažljivo demontirati.00 225.00 € 15. 7. b. Dimenzija 240x200 cm.00 70. f. očistiti i popraviti. Čišćenje izvesti hemijskim i fizičkim putem. Prozor prebrusiti finom šmirglom i zaštititi slojem bezbojne lazurne boje. pažljivo da se drvo i profilacija ne ošteti i drvo ne promeni boju. Kompletan prozor detaljno pregledati i ampasovati. e.00 € € € € € € 29. Dimenzija 100x120 cm. Postojeći pokvaren automat eslinger roletni demontirati i postaviti nov. b. delove koji nedostaju uraditi po uzoru na prvobitne i postaviti. Dimenzija 100x120 cm. a. Dimenzija 180x200 cm. Sa prozora pažljivo skinuti naslage i boje. 5. Zamena skakavice prozora. po uzoru na postojeću. Dimenzija 240x200 cm. Dimenzija 140x170 cm. dimenzija 60x100 cm.50 € 16. Postojeći pokvaren automat eslinger roletni demontirati. Restauracija prozora. pažljivo zameniti novim od iste vrste drveta. a pokvarene delove popraviti ili zameniti novim.00 130. Dimenzija 180x200 cm. Prozor prebrusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka. c. Čišćenje izvesti hemijskim i fizičkim putem. Obračun po komadu skakavice. a. očistiti i popraviti. Dimenzija 120x140 cm. Okov pregledati. Kom.00 50. Dimenzija 60x100 cm. Kom. Kom. Restauracija i sanacija prozora.00 210. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 120x140 cm. sve oštećene delove sanirati plombiranjem slabih delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" (ili sličnim) i strugotinom od iste vrste drveta. po uzoru na postojeće.

b. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. 195. po izboru projektanta. Kom.00 € 290. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. po šemi stolarije i detaljima. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. tri usadne šarke po krilu. e. tri usadne šarke po krilu. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata. Dimenzija 130x210+60 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. dimenzija 105x205 cm.00 150. tri usadne šarke po krilu.00 € 325. Kom. Dimenzija 180x200 cm. a. b. a. po izboru projektanta. Obračun po komadu prozora.00 € 5. Obračun po komadu vrata. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. b. Kom. 195. f. Dimenzija 100x120 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. dimenzija 70x205 cm. dimenzija 105x205+60 cm. Kom. b. a. Dimenzija 105x205 cm. 60. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine.00 225. dimenzija 105x205+60 cm. Dimenzija 240x200 cm. po šemi stolarije i detaljima. c. dvokrilna. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 120x140 cm. po šemi stolarije i detaljima. dvokrilna.00 € 290. Dimenzija 130x210 cm. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Kom. Drvo prebrusiti finom šmirglom i zaštititi potapanjem ili premazom više puta ksilolin kombija. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata sa nadsvetlom. Kom. Dimenzija 130x210+60 cm. Kom. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. dvokrilna. po izboru projektanta. Dimenzija 105x205 cm.00 € 7. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. Kom. b.00 € 260. a. Izrada i postavljanje jednokrilnih obostrano šperovanih vrata. Dimenzija 60x100 cm. dimenzija 105x205 cm. Kom. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih obostrano šperovanih vrata. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Dimenzija 105x205+60 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Na podu postaviti gumeni odbojnik. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper 378 . Kom. a. d. po šemi stolarije i detaljima. 225. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Šperovana vrata 1.00 300. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. po izboru projektanta. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine.00 € € € € € € 6.00 80. Obračun po komadu vrata.00 € 9. 3. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Na podu postaviti gumeni odbojnik. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. Kom.prvobitne i postaviti.00 125. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Dimenzija 140x170 cm. 160. Dimenzija 105x205+60 cm. Kom. dvokrilna.00 € Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih obostrano šperovanih vrata sa nadsvetlom. Dimenzija 130x210 cm. tri usadne šarke po krilu. Obračun po komadu vrata.

Na podu postaviti gumeni odbojnik. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata. Obračun po komadu vrata.00 € € € € 25. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Kom. Kom. Dimenzija 140x205 cm.00 200. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata sa nadsvetlom. Kom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. 130.00 € 379 . a. dimenzija 70x205 cm. Kom. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Dimenzija 90x205+60 cm. po izboru projektanta. Dimenzija 70x205 cm. b. c.00 € 225. tri usadne šarke po krilu.00 140. 13. 95. Dimenzija 90x205 cm. 160. po šemi stolarije i detaljima. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Kom. dvokrilna. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 140x205 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. Dimenzija 80x205 cm. d. Kom. a. d. a. dvokrilna. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Kom. Dimenzija 70x205 cm. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm. Dimenzija 90x205 cm.00 200. dvokrilna. Kom. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Vrata zastakliti mat staklom i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 140x205+60 cm.00 130. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. bravu ukopavajuću sa dva ključa.00 140. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. po šemi stolarije i detaljima. Kom.00 150. po šemi stolarije i detaljima. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Obračun po komadu vrata. Kom. c. Dimenzija 70x205+60 cm. bravu ukopavajuću sa dva ključa. c. Dimenzija 140x205 cm. dimenzija 80x205 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Izrada i postavljanje jednokrilnih kliznih obostrano šperovanih vrata. Kom. Kom. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Kom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dimenzija 80x205+60 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma.00 € € € € Izrada i postavljanje jednokrilnih obostrano šperovanih vrata sa nadsvetlom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. po šemi stolarije i detaljima. po izboru projektanta.pločom debljine 4 mm. d. tri usadne šarke po krilu. 120.00 140. b. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. po izboru projektanta. dimenzija 70x205+60 cm. Kom.00 105. dvokrilna.00 210. Dimenzija 140x205+60 cm. Dimenzija 80x205 cm. Kom.00 130. a.00 € € € € 17. Kom. a. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Obračun po komadu vrata. dimenzija 70x205+60 cm. po izboru projektanta. U podu ugraditi vođicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizačima i masku. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Obračun po komadu vrata. b. tri usadne šarke po krilu. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 150. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 90x205+60 cm. dvokrilna. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. Dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 80x205 cm.00 115. tri usadne šarke po krilu. b. c. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. 120. d. b.00 € € € € 21. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. po šemi stolarije i detaljima. Kom.

Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. 260. furniranom hrastovim furnirom I klase.7. tri usadne šarke po krilu. Kom. Dimenzija 105x205+60 cm. Postaviti okov od mesinga. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. tri usadne šarke po krilu. 260. b. Obračun po komadu vrata.00 € Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih furniranih vrata sa nadsvetlom. po šemi stolarije i detaljima. furniranom hrastovim furnirom I klase. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. furniranom hrastovim furnirom I klase. Dimenzija 105x205 cm. Dimenzija 140x205 cm.00 220. a. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa.00 € 9. po šemi stolarije i detaljima. b. Kom. po izboru projektanta. dvokrilna. Dimenzija 80x205 cm. Obračun po komadu vrata. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 90x205 cm. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. b. tri usadne šarke po krilu. Kom. Kom. tri usadne šarke po krilu. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. a. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Kom. b. dimenzija 105x205 cm. Dimenzija 105x205 cm. dimenzija 70x205 cm. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm.00 € 360. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Kom. Furnirana vrata 1. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 130x210 cm. Obračun po komadu vrata. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. 290. b. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 130x210 cm. po izboru projektanta. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Postaviti okov od mesinga. a. Kom. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. po izboru projektanta. furniranom hrastovim furnirom I klase. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. dvokrilna.00 € 360. dvokrilna. tri usadne šarke po krilu.00 € 325. po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm.00 165. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. furniranom hrastovim furnirom I klase.00 € 7.00 155. dvokrilna. Dimenzija 105x205+60 cm. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih furniranih vrata.00 € 390. Izrada i postavljanje jednokrilnih ulaznih furniranih i zastakljenih vrata P2 sa nadsvetlom. c. Dimenzija 130x210+60 cm.00 € € € € 13. Dimenzija 70x205 cm. Kom. bravu ukopavajuću sa dva ključa. a. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 130x210+60 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. dimenzija 70x205+60 cm. a. Kom. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih furniranih i zastakljenih vrata P2. dimenzija 105x205 cm. Postaviti okov od mesinga.00 € 5. dimenzija 105x205+60 cm. 3. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. 145. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih vrata sa nadsvetlom. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. po šemi stolarije i detaljima. d. dimenzija 105x205+60 cm. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih vrata. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. dvokrilna. po šemi stolarije i detaljima. 225. Postaviti okov od mesinga. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano 380 .

dvokrilna. 190. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Dimenzija 80x205 cm. c. Obračun po komadu vrata. Postaviti okov od mesinga. furnirane hrastovim furnirom I klase. Vrata zastakliti mat staklom i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 70x205 cm.00 300. dvokrilna. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Kom. Dimenzija 140x205 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 € € € € 25. Kom. tri usadne šarke po krilu. U podu ugraditi vođicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizačima i masku od hrastovine. 245. Kom.00 300. dimenzija 80x205 cm. Kom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Dimenzija 70x205+60 cm. Postaviti okov od mesinga. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. b. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 140x205+60 cm. Kom. c. po šemi stolarije i detaljima.00 195. furnirane hrastovim furnirom I klase.obložiti šper pločom debljine 4 mm. Kom.00 205. dimenzija 70x205+60 cm. a. Dimenzija 90x205+60 cm. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga. furniranom hrastovim furnirom I klase. ramovska konstrukcija krila obostrano je obložena šper pločom debljine 4 mm.00 € € € € Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih i zastakljenih vrata. po šemi stolarije i detaljima. Obračun po komadu vrata. dimenzija 70x205 cm. 185. a. d. 17. Kom. po izboru projektanta. Dimenzija 140x205 cm. a. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih i zastakljenih vrata sa nadsvetlom.00 200. tri usadne šarke po krilu. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. c.00 € 340. Kom. d. b. ramovska konstrukcija krila obostrano je obložena šper pločom debljine 4 mm. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 € 381 . a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Dimenzija 90x205+60 cm. 205.00 210. dvokrilna. Dimenzija 80x205 cm. Obračun po komadu vrata. dvokrilna. Dimenzija 90x205 cm. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 70x205+60 cm. a. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Izrada i postavljanje jednokrilnih i furniranih kliznih vrata. Dimenzija 80x205+60 cm. po izboru projektanta. Dimenzija 140x205+60 cm. d.00 € € € € 21. furniranom hrastovim furnirom I klase.00 280. po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dimenzija 80x205+60 cm. Kom. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Kom. b. b. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama.00 225. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom.00 215. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm. po izboru projektanta. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine.

po izboru projektanta. Dimenzija 130x210+60 cm. Izrada i postavljanje ulaznih vrata od punog drveta.00 € 325. a prag od hrastovine. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 € 390. od punog drveta. dvokrilna. Postaviti okov od mesinga. Na podu postaviti gumeni odbojnik. a prag od hrastovine. Kom. Kom. po izboru projektanta. po šemi stolarije i detaljima. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa.00 € 7. Obračun po komadu vrata. b. po šemi stolarije i detaljima. dvokrilna. Kom. Kom. Dimenzija 105x205+60 cm. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. po šemi stolarije i detaljima. po izboru projektanta. tri usadne šarke po krilu. Kom. Kom. Jelova vrata 1.8. Dimenzija 105x205 cm. Izrada i postavljanje ulaznih zastakljenih vrata sa nadsvetlom. Dimenzija 130x210 cm. dimenzija 105x205+60 cm. tri usadne šarke po krilu. Obračun po komadu vrata. Kom. dvokrilna. 3. a. Dimenzija 110x220 cm.00 € 350. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Obračun po komadu vrata. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. po izboru projektanta. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. tri usadne šarke po krilu. a. dimenzija 110x220+60 cm. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Dimenzija 110x220+60 cm. 225. b. Obračun po komadu vrata. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 € 360. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Izrada i postavljanje ulaznih zastakljenih vrata od punog drveta. a prag od hrastovine. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. dimenzija 105x205 cm. a prag od hrastovine. po izboru projektanta. Dimenzija 105x205+60 cm. tri usadne šarke po krilu. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. b. a. Kom. Kom. Obračun po komadu vrata. a prag od hrastovine. Kom. Kom. dvokrilna.00 € 5. dvokrilna. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. od punog drveta. b. Izrada i postavljanje ulaznih vrata od punog drveta.00 € 9. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. a. Izrada i postavljanje ulaznih vrata sa nadsvetlom. po šemi stolarije i detaljima. 275. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. 260. Dimenzija 130x210 cm. 375. Dimenzija 130x210 cm.00 € 500. tri usadne šarke po krilu. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. 300. b. po izboru projektanta. Dimenzija 130x210+60 cm. po šemi stolarije i detaljima. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Na podu postaviti gumeni odbojnik. dimenzija 110x220 cm. a. Dimenzija 105x205 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. dimenzija 105x205 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. sa filungama i profilisanim elementima. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. dimenzija 105x205+60 cm. Postaviti okov od mesinga. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. b. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa.00 € 11. a. 325. od punog drveta. sa filungama i profilacijom. tri usadne šarke po krilu. po šemi stolarije i detaljima. a prag od hrastovine. Obračun po komadu vrata.00 € 425. Dimenzija 130x210+60 cm. dvokrilna.00 € Izrada i postavljanje ulaznih vrata sa nadsvetlom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma.00 € 382 . Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma.

tri usadne šarke po krilu. Kom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. po izboru projektanta. c.00 160. po izboru projektanta. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 140x220 cm. a. Dimenzija 70x205 cm. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 140x220+60 cm. Kom. Kom. a. Dimenzija 90x205+60 cm. b.00 245. Kom. od punog drveta. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Kom.00 € € € € 23. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. bravu ukopavajuću sa dva ključa.00 € € € € 33. a.00 € € € € € € 19. Dimenzija 210x220 cm. Kom. Kom. Dimenzija 140x220+60 cm.00 € € € € € € 29. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 140x220 cm. po izboru projektanta. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata od punog drveta. po izboru projektanta. Kom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Kom. Dimenzija 90x205 cm. bravu ukopavajuću sa dva ključa. od punog drveta. Obračun po komadu vrata. trokrilna. Dimenzija 80x205 cm. po izboru projektanta. 145. dimenzija 70x205 cm. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 260x220 cm. Kom. četvorokrilna. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih vrata od punog drveta. Dimenzija 70x205+60 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 90x205 cm. c. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. trokrilna. 130. b. Kom. f. od punog drveta. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Obračun po komadu vrata. d. f. Kom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama.13. Obračun po komadu vrata. bravu ukopavajuću sa dva ključa.00 450. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm. 195.00 180. dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. dvokrilna. Dimenzija 260x220 cm.00 320.00 170.00 145. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 70x205 cm. po šemi stolarije i detaljima. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih vrata sa nadsvetlom.00 210. Kom. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i 383 . Kom. dimenzija 70x205 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 160.00 280. Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata sa nadsvetlom. 140.00 280.00 360. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. c. dvokrilna. Kom. Dimenzija 90x205+60 cm. d. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 450. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. b. Kom. tri usadne šarke po krilu. tri usadne šarke po krilu. d. Dimenzija 210x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. dvokrilna. b.00 360. dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 80x205 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Kom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Dimenzija 80x205+60 cm. dimenzija 70x205+60 cm. četvorokrilna. Obračun po komadu vrata. po šemi stolarije i detaljima. po šemi stolarije i detaljima. e. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih vrata sa šprosnama. dvokrilna.00 155. e.00 230. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. a. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Kom. d. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. c. bravu ukopavajuću sa dva ključa.

Dimenzija 260x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 € 330. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 100x220 cm. po šemi stolarije i detaljima.00 € 384 .00 230. Kom. e. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. c. Kom. Obračun po komadu vrata. po šemi stolarije i detaljima. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 80x220 cm. 290.00 310. d. Obračun po komadu vrata. trokrilna. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 70x205+60 cm.00 520. a. a. po šemi stolarije i detaljima. f. Kom. Dimenzija 90x205 cm. 39. po izboru projektanta. četvorokrilna. 210. Kom. Kom. Kom. c. dvokrilna.00 440. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta. Obračun po komadu vrata. dvokrilna. sa filungama i profilisanim elementima.00 € € € € € € Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata od punog drveta. Dimenzija 80x205+60 cm. Kom. Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata sa nadsvetlom. Obračun po komadu vrata. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 70x205 cm. tri usadne šarke po krilu. po izboru projektanta. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta.00 300. a. Na podu postaviti gumeni odbojnik. e. Dimenzija 140x220+60 cm. Dimenzija 210x220 cm. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Dimenzija 80x205 cm. Obračun po komadu vrata. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. tri usadne šarke po krilu. f. c. Kom. Vrata. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. c. po izboru projektanta. trokrilna. 180. sa filungama.00 € € € € € € 45. Dimenzija 260x220 cm. Dimenzija 140x220 cm.00 390. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Dimenzija 80x220 cm. dvokrilna. Na podu postaviti gumeni odbojnik. po izboru projektanta. dvokrilna. Dimenzija 140x220 cm.00 € € € € 49. Dimenzija 70x205 cm. b.00 € 200. Kom. rubni zatvarač. b. Kom.00 280. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 90x205 cm. Kom. d. dimenzija 80x220 cm.00 420. b. a. dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. bravu ukopavajuću sa dva ključa. od punog drveta. b. b. a. Kapak izraditi sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni.00 450. četvorokrilna. tri usadne šarke po krilu. rubni zatvarač. Kom.00 520. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. d. Dimenzija 80x205 cm.00 330. Kom. Kom. Kom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 200x220 cm.00 € 450.00 250. bravu ukopavajuću sa dva ključa.pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. tri usadne šarke po krilu. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 140x220 cm. Kom. dvokrilna. dimenzija 70x205 cm.00 330. Kom. Kom. c. Dimenzija 100x220 cm. dimenzija 80x220 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. 300.00 € 52. 260. Kom. Kom. sa kapkom. dimenzija 70x205+60 cm.00 € 285.

Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Kom. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta. Dimenzija 80x220 cm. Kom.00 € 870. Kom.00 € 460.00 € 400. Kom. dimenzija 80x220 cm. rubne zatvarače.00 € 450. Kom. Kapak izraditi sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Dimenzija 100x220 cm. rubni zatvarač. rubne zatvarače. Dimenzija 140x220 cm. po izboru projektanta. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta. Vrata. b. dimenzija 80x220 cm. Obračun po komadu vrata. po šemi stolarije i detaljima. a. tri usadne šarke po krilu. po šemi stolarije i detaljima. 480. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. rubne zatvarače. Dimenzija 80x220 cm. Kom. Kom. 365. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom.00 € 630. 410. b. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 580. a. tri usadne šarke po krilu. Kom. tri usadne šarke po krilu. sa drvenom eslinger roletnom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. b. Dimenzija 100x220 cm. Obračun po komadu vrata. Kom. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. b. c.00 € 740.00 € 67.00 € 61. po izboru projektanta. po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. Obračun po komadu vrata.00 € 570. Obračun po komadu vrata. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta. c. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. sa kapkom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Vrata i roletne zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.55. dvokrilna. sa drvenom eslinger roletnom.00 € 660. c. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. dvokrilna. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 80x220 cm. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. c.00 € 525.00 € 385 . Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. po izboru projektanta. Kom. tri usadne šarke po krilu. Kom. a. Dimenzija 140x220 cm.00 € 58. po izboru projektanta. Dimenzija 140x220 cm. po šemi stolarije i detaljima. Vrata i roletne zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dimenzija 80x220 cm. a. dimenzija 80x220 cm. Kom. Dimenzija 140x220 cm. Kom. dvokrilna. dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 80x220 cm. a. sa platnenom roletnom. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. 600. po šemi stolarije i detaljima. po šemi stolarije i detaljima. b. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 100x220 cm. rubne zatvarače. dvokrilna. dimenzija 80x220 cm. 420. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma.00 € 64. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 80x220 cm. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Dimenzija 100x220 cm. dvokrilna. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 100x220 cm. c.

Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. dvokrilna.70. Dimenzija 105x205 cm. četvorokrilna. Postaviti okov od mesinga. Kom. dvokrilna. po izboru projektanta. Dimenzija 240x210 cm. U podu ugraditi vođicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizačima i masku. Izrada i postavljanje jednokrilnih klatno (špilter) vrata od punog drveta. a.00 € 386 . po šemi stolarije i detaljima. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. dvokrilna. Obračun po komadu vrata. dimenzija 105x205 cm. b. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. b. Dimenzija 260x220 cm. trokrilna. Dimenzija 230x210 cm. a. Dimenzija 140x220 cm. b. dimenzija 80x205 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dvokrilna.00 € 74. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Dimenzija 140x220 cm. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. dimenzija 110x220 cm. b. Obračun po komadu vrata.00 € 81. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dimenzija 230x210 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. a. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. po šemi stolarije i detaljima. c. Izrada i postavljanje jednokrilnih kliznih vrata od punog drveta. Kom. Kom. sa zastakljenim delom. 350. Dimenzija 260x220 cm. Dimenzija 110x220 cm. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 € 72.00 € 520. Kom. Postaviti okov od mesinga. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. po šemi stolarije i detaljima. Kom.00 € 710. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. a. Kom. trokrilna. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih vrata od punog drveta. dve klatno (špilter) šarke po krilu. po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. 455. c. Dimenzija 140x220 cm. po šemi stolarije i detaljima. dimenzija 105x205 cm. po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 580. b.00 € 76. dvokrilna. 450. Kom. Dimenzija 105x205 cm.00 € 390. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 80x205 cm.00 € 650.00 € 78. 260. dimenzija 230x210 cm. Dimenzija 240x210 cm. Obračun po komadu vrata. po šemi stolarije i detaljima.00 € 650. dvokrilna. Kom. Vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 6 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih klatno (špilter) vrata od punog drveta. dve klatno (špilter) šarke po krilu. 325. Kom. po izboru projektanta. dimenzija 230x210 cm. po šemi stolarije i detaljima. a. tri usadne šarke po krilu. 390. Obračun po komadu vrata. Izrada i postavljanje jednokrilnih klatno (špilter) vrata od punog drveta. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. b. Postaviti okov od mesinga. a. dve klatno (špilter) šarke po krilu. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih vrata od punog drveta. Kom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma.00 € 540. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. tri usadne šarke po krilu. četvorokrilna. sa filungama i profilisanim elementima. po izboru projektanta. Dimenzija 140x220 cm.00 € 580. Kom.

00 € 7. Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata. dimenzija 110x220 cm.00 € 780. Dimenzija 105x205 cm. Dimenzija 105x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom.00 € Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata sa nadsvetlom. Izrada i postavljanje borovih ulaznih zastakljenih vrata sa nadsvetlom. po šemi stolarije i detaljima. sa filungama i profilisanim elementima. a. a prag od hrastovine. a. c. dimenzija 230x210 cm.00 € 550. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. 580. a prag od hrastovine. 330. Kom. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Kom. b.00 € 650. a. tri usadne šarke po krilu. Postaviti okov od mesinga. dvokrilna. Kom. 290. a prag od hrastovine. dimenzija 105x205 cm. tri usadne šarke po krilu. Obračun po komadu vrata. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 € 450. dvokrilna. trokrilna.00 € 460. dvokrilna. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Dimenzija 230x210 cm. Postaviti okov od mesinga. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 130x210 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. četvorokrilna. 350. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. a. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata sa zastakljenim delom. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 240x210 cm. Kom. po izboru projektanta.00 € 9. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Kom. Kom. b. Kom. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa.00 € 387 . 3. Dimenzija 130x210 cm. Postaviti okov od mesinga. dvokrilna. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine.00 € 9.00 € 420. po izboru projektanta. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 130x210+60 cm. Borova vrata 1. po šemi stolarije i detaljima.00 € 510. dimenzija 105x205+60 cm. Obračun po komadu vrata. Postaviti okov od mesinga. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. a prag od hrastovine. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Na podu postaviti gumeni odbojnik. po šemi stolarije i detaljima. po izboru projektanta. Dimenzija 110x220 cm. po izboru projektanta. b. dimenzija 105x205+60 cm. Dimenzija 130x210 cm. a. po šemi stolarije i detaljima. po šemi stolarije i detaljima. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih vrata od punog drveta. Obračun po komadu vrata. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 5. b. 420. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. a prag od hrastovine. tri usadne šarke po krilu. a.84. Kom. Dimenzija 130x210+60 cm. Obračun po komadu vrata. dvokrilna. Na podu postaviti gumeni odbojnik. po izboru projektanta. sa filungama i profilacijom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Kom. Obračun po komadu vrata. dvokrilna. b. b. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Dimenzija 105x205+60 cm. Dimenzija 260x220 cm. Obračun po komadu vrata. Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata. Na podu postaviti gumeni odbojnik. po šemi stolarije i detaljima. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. dimenzija 105x205 cm. Kom. Dimenzija 105x205+60 cm. po izboru projektanta. tri usadne šarke po krilu. 390.

Kom. Dimenzija 200x220 cm. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. a. četvorokrilna. Dimenzija 140x220 cm. Postaviti okov od mesinga. dvokrilna. Na podu postaviti gumeni odbojnik. 180. f. Dimenzija 90x205 cm. Kom.00 € € € € 23. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. po šemi stolarije i detaljima. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. po šemi stolarije i detaljima. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 140x220+60 cm. Kom.00 460. Na podu postaviti gumeni odbojnik. sa filungama. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih zastakljenih vrata sa nadsvetlom. dimenzija 70x205+60 cm. b. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Dimenzija 140x220+60 cm.00 350. Kom. Kom. Kom. bravu ukopavajuću sa dva ključa. 200. b. profilacijom i nadsvetlom. Dimenzija 70x205+60 cm. Obračun po komadu vrata. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. f. Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata. Kom. Dimenzija 260x220 cm. Dimenzija 200x220 cm. Dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine.00 210. Kom. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. 185. Postaviti okov od mesinga. a. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih vrata sa nadsvetlom. četvorokrilna. Kom. b.00 220.00 240.00 200. b. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. tri usadne šarke po krilu. po izboru projektanta. dvokrilna. a prag od hrastovine. po izboru projektanta. 175. po izboru projektanta. Kom. tri usadne šarke po krilu. Kom. Dimenzija 90x205+60 cm. Obračun po komadu vrata. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Dimenzija 90x205 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. dimenzija 70x205 cm. dvokrilna. Obračun po komadu vrata. bravu ukopavajuću sa dva ključa. c.00 190. c.00 € € € € 388 .00 € 13. a. tri usadne šarke po krilu. c. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 650. d. Postaviti okov od mesinga.00 235. Dimenzija 80x205+60 cm. Postaviti okov od mesinga. po izboru projektanta.00 220. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dimenzija 80x205+60 cm.00 € € € € € € 29. a.00 320. e. Kom. Kom. d. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 110x220+60 cm.11. Na podu postaviti gumeni odbojnik. d. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dvokrilna. po šemi stolarije i detaljima. 480. po šemi stolarije i detaljima.00 360. Dimenzija 140x220 cm. Kom. e. c. Dimenzija 80x205 cm. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Kom. dimenzija 110x220+60 cm. Kom.00 € € € € € € 19. trokrilna. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. trokrilna. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih vrata. Dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 80x205 cm.00 590.00 460. d. Kom. dimenzija 70x205+60 cm. Kom. Dimenzija 130x210+60 cm.00 340. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. dvokrilna.00 210. Dimenzija 260x220 cm. b. Obračun po komadu vrata.00 590. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih zastakljenih vrata. Dimenzija 70x205 cm. a. Kom. Obračun po komadu vrata. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm. po izboru projektanta. Postaviti okov od mesinga.

Kom. Kom. bravu ukopavajuću sa dva ključa. c. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 140x220 cm. e. četvorokrilna. Vrata. f.00 € € € € € € 39. Dimenzija 80x220 cm. po izboru projektanta. tri usadne šarke po krilu. trokrilna. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. Kom. b. tri usadne šarke po krilu. dvokrilna. sa filungama i nadsvetlom. Dimenzija 100x220 cm.00 € 390. po izboru projektanta. a. Kom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dimenzija 260x220 cm. dvokrilna. Kom. Postaviti okov od mesinga. Postaviti okov od mesinga.00 € € € € € € 45.00 675. Obračun po komadu vrata. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. 340. c. 380. Dimenzija 200x220 cm. Kom.00 510. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. tri usadne šarke po krilu. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. dimenzija 80x220 cm. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Kom. dvokrilna.00 € 340.00 € 389 . po izboru projektanta.00 550. Kom. Dimenzija 140x220 cm. c. 255. d. Kom. 220. Dimenzija 70x220 cm. trokrilna. a. rubni zatvarač.00 360. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Obračun po komadu vrata. sa kapkom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. c. Kom. Dimenzija 140x220+60 cm.00 295. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Dimenzija 260x220 cm. a. e. sa filungama. po izboru projektanta. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine.33. po šemi stolarije i detaljima. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 140x220 cm. po šemi stolarije i detaljima.00 € 240. b. b. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. četvorokrilna. b. dimenzija 80x220 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 390. Dimenzija 100x220 cm.00 € 540. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih zastakljenih vrata sa šprosnama.00 € 52. Obračun po komadu vrata. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Kom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dimenzija 210x220 cm. Obračun po komadu vrata. po izboru projektanta. Kom. po šemi stolarije i detaljima. d. Kom. Kom. rubni zatvarač.00 675.00 380. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 80x220 cm. Kom. Kom. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 80x220 cm. b. Kapak izraditi sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Kom. tri usadne šarke po krilu. dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve borovine. f. Kom.00 275.00 590. dimenzija 70x205+60 cm.00 420. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih vrata. Dimenzija 70x205+60 cm. tri usadne šarke po krilu.00 400. Kom. Postaviti okov od mesinga. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 90x205 cm. dvokrilna. 360. Obračun po komadu vrata. d. a. c. dimenzija 70x220 cm. dimenzija 70x205 cm. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 90x205+60 cm. a.00 570. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih vrata. Dimenzija 70x205 cm. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom.00 € € € € 49. Dimenzija 90x220 cm. Dimenzija 140x220 cm. dvokrilna.

rubne zatvarače.00 € 1 040.00 € 950. c. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom.00 € 470. Dimenzija 140x220 cm.00 € 790. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom.55. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih dvostrukih vrata. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za 390 . Kom. b. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 80x220 cm. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata. b. Dimenzija 100x220 cm. dimenzija 105x205 cm. po šemi stolarije i detaljima. Kom. dve klatno (špilter) šarke po krilu. rubni zatvarač.00 € 550. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih klatno (špilter) vrata. Kom. Postaviti okov od mesinga. Kom. Dimenzija 80x220 cm. Postaviti okov od mesinga.00 € 880. Vrata i roletne zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. tri usadne šarke po krilu. dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 80x220 cm. Kom. a.00 € 525. 480. c. dvokrilna. Dimenzija 140x220 cm. Kom. Postaviti okov od mesinga. 430. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata sa drvenom eslinger roletnom. Kom.00 € 70.00 € 700. dvokrilna. rubne zatvarače. c. Kom. a.00 € 58. po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. c.00 € 67. dvokrilna. dvokrilna. Kom. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Dimenzija 100x220 cm. tri usadne šarke po krilu. po šemi stolarije i detaljima. 510. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata sa drvenom eslinger roletnom. dvokrilna. Kom. Dimenzija 100x220 cm. tri usadne šarke po krilu.00 € 61. Kom. Vrata i roletne zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dimenzija 80x220 cm. b. Obračun po komadu vrata. dimenzija 80x220 cm. rubne zatvarače. po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. dimenzija 80x220 cm. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 100x220 cm. Vrata. Postaviti okov od mesinga. dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. tri usadne šarke po krilu. 570. po šemi stolarije i detaljima.00 € 680. po izboru projektanta. sa kapkom. b. dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve borovine. Kom. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 100x220 cm. Dimenzija 80x220 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 64. Obračun po komadu vrata. Obračun po komadu vrata. 720. rubni zatvarač. a. Dimenzija 140x220 cm. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata sa platnenom roletnom. b. po šemi stolarije i detaljima. Obračun po komadu vrata. po izboru projektanta. po šemi stolarije i detaljima. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Kom. Dimenzija 140x220 cm. Kom. po izboru projektanta.00 € 630. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. po izboru projektanta. Dimenzija 80x220 cm. Obračun po komadu vrata. po izboru projektanta. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. a. c. a. Kapak izraditi sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni.

450. 360. 425. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih borovih vrata. 72. Kom. Dimenzija 140x220 cm. dimenzija 230x210 cm. Obračun po komadu vrata. dve klatno (špilter) šarke po krilu. 580. tri usadne šarke po krilu. b. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 230x210 cm. po izboru projektanta. Dimenzija 105x205 cm. Obračun po komadu vrata. a. Kom. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. a. po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. po šemi stolarije i detaljima. Kom. dvokrilna.00 € 620. Postaviti okov od mesinga. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Kom. b.00 € 910. Dimenzija 260x220 cm. dve klatno (špilter) šarke po krilu.00 € 725. dvokrilna. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih kliznih vrata. Obračun po komadu vrata. 480. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. c. Kom. dvokrilna. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Dimenzija 240x220 cm. b. Dimenzija 260x220 cm. četvorokrilna. trokrilna. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. četvorokrilna. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. dimenzija 80x205 cm. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 105x205 cm. c.00 € 391 . a. tri usadne šarke po krilu. po izboru projektanta. Dimenzija 230x210 cm.00 € 84. dimenzija 230x210 cm. Kom. Dimenzija 240x220 cm. dvokrilna. a. c. Kom. po izboru projektanta. po šemi stolarije i detaljima. b. Dimenzija 110x220 cm. Dimenzija 80x205 cm.00 € 74. b. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dimenzija 230x210 cm. po izboru projektanta.00 € 840. Vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 6 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. Postaviti okov od mesinga. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata.00 € 76. Postaviti okov od mesinga. b. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Dimenzija 140x220 cm. Kom. četvorokrilna. b. Kom. po šemi stolarije i detaljima. U podu ugraditi vođicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizačima i masku od borovine. Kom. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih borovih vrata. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 240x210 cm. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. sa filungama i profilacijom. trokrilna. a. Obračun po komadu vrata. Kom. po izboru projektanta. Postaviti okov od mesinga.00 € 81. dvokrilna. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. dimenzija 230x210 cm.impregnaciju. Kom. trokrilna.00 € 520. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine.00 € 840.00 € Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih zastakljenih klatno (špilter) vrata. dimenzija 110x220 cm. sa filungama i profilacijom. Kom. a. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih klatno (špilter) vrata. a. Kom. Dimenzija 140x220 cm. 580. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. 780.00 € 840. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 260x220 cm. dvokrilna. dimenzija 105x205 cm.00 € 780. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Obračun po komadu vrata. dvokrilna. Postaviti okov od mesinga.00 € 675. Dimenzija 140x220 cm.00 € 975. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih borovih vrata sa zastakljenim delom.00 € 78. Postaviti okov od mesinga.

00 € 975. Kom.00 € 9. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Kom. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. 520. Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata. Obračun po komadu vrata. dvokrilna. Kom. dimenzija 105x205 cm. b. Kom. Hrastova vrata 1. po šemi stolarije i detaljima. sa filungama. 3. Dimenzija 130x210+60 cm. Vrata. Dimenzija 110x220 cm. Postaviti okov od mesinga. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. dvokrilna. b. Kom. dimenzija 110x220 cm. po šemi stolarije i detaljima. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 130x210 cm. dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. po izboru projektanta. a. Obračun po komadu vrata. po izboru projektanta. Vrata. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. dimenzija 105x205+60 cm. dvokrilna. dvokrilna. b. Postaviti okov od mesinga. dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine.00 € 11.10. b. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Obračun po komadu vrata. po šemi stolarije i detaljima. Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata. od punog drveta. dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. po šemi stolarije i detaljima.00 € Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata sa nadsvetlom. tri usadne šarke po krilu. sa filungama i profilacijom. a. a. Kom. tri usadne šarke po krilu. b. Dimenzija 105x205 cm. Dimenzija 130x210 cm. a. dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. dimenzija 105x205 cm. Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata sa zastakljenim delom. dvokrilna.00 € 780. Dimenzija 105x205+60 cm.00 € 680. po šemi stolarije i detaljima. po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 105x205+60 cm. tri usadne šarke po krilu. 650. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata. Vrata. dimenzija 105x205+60 cm. b. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. a. a. Kom. 580. dimenzija 110x220+60 cm. Kom. Dimenzija 110x220+60 cm.00 € 7.00 € 650. Kom.00 € 5. Vrata. Dimenzija 130x210+60 cm. Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih zastakljenih vrata sa nadsvetlom. po izboru projektanta.00 € 840. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Na podu postaviti gumeni odbojnik. tri usadne šarke po krilu.00 € 392 . tri usadne šarke po krilu. Postaviti okov od mesinga. profilacijom i nadsvetlom. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 105x205 cm. 780. po izboru projektanta. Postaviti okov od mesinga. Vrata. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. dvokrilna. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 € 710. dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. po izboru projektanta. Dimenzija 130x210+60 cm. Vrata. Postaviti okov od mesinga. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. 550. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. 450. Obračun po komadu vrata. po izboru projektanta. Dimenzija 130x210 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. tri usadne šarke po krilu.

Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. po izboru projektanta.00 550. Na podu postaviti gumeni odbojnik. tri usadne šarke po krilu.00 € € € € 33. bravu ukopavajuću sa dva ključa. po šemi stolarije i detaljima. Obračun po komadu vrata. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Postaviti okov od mesinga.00 € € € € € € 19. Kom. Kom. a. Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih vrata sa nadsvetlom. c. c. a. Kom. Dimenzija 80x205+60 cm. Kom. Dimenzija 80x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Postaviti okov od mesinga. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih zastakljenih vrata. Kom.00 500. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 80x205 cm.00 325.00 340. Dimenzija 90x205 cm. Kom.13. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm. f. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. tri usadne šarke po krilu. dvokrilna. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. 285. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Obračun po komadu vrata. dvokrilna. Dimenzija 80x205+60 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. četvorokrilna.00 290. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 70x205+60 cm. Postaviti okov od mesinga.00 320. Dimenzija 70x205+60 cm. Kom.00 365. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. b. dvokrilna. Postaviti okov od mesinga. 315. b. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 260x220 cm.00 910.00 € € € € € € 29. po izboru projektanta. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Dimenzija 90x205+60 cm. e. Dimenzija 140x220 cm.00 335.00 310. f. Kom. Dimenzija 200x220 cm. Dimenzija 200x220 cm.00 715. dimenzija 70x205+60 cm. d. Dimenzija 140x220+60 cm. po šemi stolarije i detaljima. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi 393 . Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. b. Dimenzija 70x205 cm. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 140x220 cm. Kom. 290. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Obračun po komadu vrata.00 560. dvokrilna. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih zastakljenih vrata sa nadsvetlom. bravu ukopavajuću sa dva ključa. četvorokrilna.00 730. b. tri usadne šarke po krilu. c. Kom. Kom. Dimenzija 140x220+60 cm. Kom. a. c. Dimenzija 90x205+60 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dimenzija 70x205 cm. po šemi stolarije i detaljima. Kom. dimenzija 70x205+60 cm. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. tri usadne šarke po krilu. d. trokrilna. po izboru projektanta. po izboru projektanta. dimenzija 70x220 cm. tri usadne šarke po krilu. Kom.00 520. Kom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. po izboru projektanta.00 360. e. trokrilna.00 € € € € 23. d. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Kom. 260. Kom. Dimenzija 260x220 cm. a. d. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih vrata. Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih zastakljenih vrata sa šprosnama.00 910. dimenzija 70x205 cm. Kom. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Postaviti okov od mesinga.

Dimenzija 140x220 cm.00 550. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih hrastovih vrata. dimenzija 70x205 cm. po šemi stolarije i detaljima. po izboru projektanta. Postaviti okov od mesinga. Obračun po komadu vrata. Kom. Kom. 390. Kom. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 100x220 cm. Kom. po izboru projektanta. Dimenzija 260x220 cm. Dimenzija 140x220 cm. Vrata. Postaviti okov od mesinga. po šemi stolarije i detaljima. 600. Dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. trokrilna.00 840. Dimenzija 260x220 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. Kom. dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. dvokrilna. rubni zatvarač. Kom. a. Kom. dvokrilna.00 660.00 975.00 620. 335. c. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 70x205 cm.00 € 370. Dimenzija 140x220+60 cm. dimenzija 80x220 cm. c. po izboru projektanta. Kom. b. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine.00 € € € € € € 45. Dimenzija 210x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine.00 € € € € 49. 580. sa filungama i nadsvetlom. 520. dimenzija 105x205 cm. Obračun po komadu vrata.00 580.00 1 040. Dimenzija 80x220 cm. četvorokrilna. Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih vrata. Postaviti okov od mesinga. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. dvokrilna. dvokrilna. Dimenzija 70x220 cm.00 585.00 910. Kom. rubni zatvarač. dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 80x205 cm. trokrilna.00 € 540. d. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. dimenzija 70x205+60 cm. po izboru projektanta. Izrada i postavljanje hrastovih jednokrilnih klatno (špilter) vrata. po šemi stolarije i detaljima. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. bravu ukopavajuću sa dva ključa. dvokrilna. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama.00 450. a.00 € € € € € € Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih vrata. Dimenzija 100x220 cm. četvorokrilna. Dimenzija 70x205+60 cm. f.00 € 52. c. Dimenzija 90x205 cm. Kom. e.bezbojnim premazom za impregnaciju. b. Kom. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 90x220 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. dve 394 . Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih hrastovih vrata. sa filungama. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. d. c. b.00 420. tri usadne šarke po krilu. po šemi stolarije i detaljima. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 200x220 cm. a. Postaviti okov od mesinga. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Kom.00 € 660. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. b. po šemi stolarije i detaljima. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. tri usadne šarke po krilu. Kom. Kom. a. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. a. Na podu postaviti gumeni odbojnik. d. tri usadne šarke po krilu. Kom. e. Kapak izraditi sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni.00 € 55.00 780. b. f.00 € 910. Kom. Obračun po komadu vrata. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. sa kapkom. Kom.00 880. 39. c. Kom. Kom. Kom. Obračun po komadu vrata.

dvokrilna. po izboru projektanta. trokrilna. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Obračun po komadu vrata. 680. Kom. Postaviti okov od mesinga. a.00 € 780. a. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih hrastovih vrata. Dimenzija 240x210 cm. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Kom. b. dvokrilna. četvorokrilna. a. Postaviti okov od mesinga. b. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. dimenzija 230x210 cm. dvokrilna. U podu postaviti vođicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizačima. dvokrilna. Postaviti okov od mesinga. b. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 91x205 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. dimenzija 230x210 cm. Dimenzija 260x220 cm. Kom. po izboru projektanta. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine.00 € 1 550. b. Kom.00 € 1 100. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 240x210 cm.00 € 1 160. Postaviti okov od mesinga. b. četvorokrilna.00 € 975. Dimenzija 105x205 cm. 450. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Obračun po komadu vrata. tri usadne šarke po krilu. Vrata zastakliti Flot ravnim providnim staklom debljine 6 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. b. Kom. 780. Dimenzija 140x220 cm. 57. po izboru projektanta. c. Dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. trokrilna. po izboru projektanta. Dimenzija 230x210 cm. dvokrilna. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. trokrilna.00 € 395 . Obračun po komadu vrata. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata.00 € Izrada i postavljanje hrastovih jednokrilnih zastakljenih klatno (špilter) vrata.00 € 61. b. Dimenzija 140x220 cm. masku od hrastovine i okov od mesinga. 900. Postaviti okov od mesinga. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih hrastovih vrata sa zastakljenim delom. Kom. Obračun po komadu vrata. dimenzija 110x220 cm. Dimenzija 105x205 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. a.00 € 1 420. Kom. Kom. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Kom. dvokrilna.00 € 69. sa filungama i profilacijom. a. Kom.00 € 1 350. Kom. dve klatno (špilter) šarke po krilu. Izrada i postavljanje hrastovih jednokrilnih kliznih vrata. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih hrastovih vrata. 650. c. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine.00 € 1 200. po izboru projektanta. Dimenzija 140x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine.00 € 59. Kom. a. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. 1 150. c. Dimenzija 140x220 cm.klatno (špilter) šarke po krilu. Izrada i postavljanje hrastovih jednokrilnih klatno (špilter) vrata. po šemi stolarije i detaljima. a. sa filungama i profilacijom. tri usadne šarke po krilu. Obračun po komadu vrata. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 260x220 cm. dvokrilna.00 € 63.00 € 1 040.00 € 66. tri usadne šarke po krilu. po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 230x210 cm. Dimenzija 260x220 cm. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Kom. Kom. po šemi stolarije i detaljima. dimenzija 105x205 cm. po izboru projektanta. 840. dve klatno (špilter) šarke po krilu.00 € 1 300. dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 110x220 cm. dimenzija 230x210 cm. Dimenzija 240x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. četvorokrilna.

Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih vrata u metalnom štoku. a. a. tri usadne šarke po krilu. Krilo izraditi kao ramovsku konstrukciju sa saćem i obostrano obložiti hrastovom furniranom šper pločom debljine 4 mm. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Dimenzija 90x205 cm. po izboru projektanta.00 € 110. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 90x190 cm.11. tri usadne šarke po krilu. Krilo izraditi kao ramovsku konstrukciju sa saćem i obostrano obložiti hrastovom furniranom šper pločom debljine 4 mm. Izrada i postavljanje hrastovih tesarskih vrata. Lamele obložiti hrastovim furnirom. Dovratnik od hrastovine. Dimenzija 70x205 cm. Krilo vrata izraditi od lamela povezanih PVC profilima. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 80x205 cm. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 90x205 cm. b. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih vrata sa štokom od eloksiranog aluminijuma. Kom. Dimenzija 120x210 cm. po šemi stolarije i detaljima.00 € 7. b. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Krilo snabdeti šinom u gornjem delu štoka i vođicom krila u podu. Jednokrilna vrata. b. Kom. Dimenzija 130x240 cm. Kom. b.00 € 180. Na podu postaviti gumeni odbojnik. c. a.00 € 215.00 € 75. Obračun po komadu vrata. Kom.00 € 396 .00 € 12. dvokrilna. Kom. Obračun po m2 otvora vrata.00 € 230. I klase. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Nabavka i ugrađivanje jednokrilnih harmonika vrata. bravu ukopavajuću sa dva ključa. c. dimenzija 70x205 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Jednokrilna vrata.00 € 300. 200. Krilo vrata izraditi od lamela povezanih profilima. dimenzija 70x205 cm.00 € 200. po izboru projektanta. Metalne delove obojiti zaštitnom bojom za metal. Dvokrilna vrata. m2 m2 90. a. b. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. 200. dvokrilna. Vrata i dovratnik obraditi i izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Kom. c. a. Kom. dimenzija 90x190 cm. 4. I klase. Ostala vrata 1. Krilo snabdeti šinom u gornjem delu štoka i vođicom krila u podu. Okov od kovanog gvožđa izraditi i brunirati po detaljima i uputstvu projektanta. po šemi stolarije i detaljima. Vrata i dovratnik tri puta obojiti lazurnim bojama i lakirati. Obračun po m2 otvora vrata. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. 160. Lamele obložiti ultrapasom u boji po izboru projektanta. Dovratnik uraditi od jelovine i grundirati.00 € 10. Kom. Nabavka i ugrađivanje jednokrilnih harmonika vrata. Dvokrilna vrata.00 € 400. Dimenzija 80x205 cm. m2 m2 65.

Postojeće aluminijumske šildove i trukere sa vrata demontirati i zameniti novim. Zamena šildova i trukera vrata. Kom. dimenzija 105x210 cm. Restauracija ulaznih vrata. d. 18. Oštećen i okov koji nedostaje zameniti novim po uzoru na postojeći. 15. Falc i ivice vrata obraditi da krilo fino naleže. Po potrebi podesiti bravu vrata. Restauracija vrata 1. Postojeća vrata. Obračun po komadu brave. dvokrilna. a.00 50.00 € 12. dihtuje i lako zatvara. a. Kompletna vrata detaljno pregledati i ampasovati. Kom.00 € € € € 9. Po potrebi podesiti bravu vrata. dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 105x210 cm. oštećene delove. pažljivo zameniti novim od iste vrste drveta. po izboru projektanta. Brava je sa cilinder uloškom i tri ključa. Kom. Obračun po komadu vrata. Kom. po izboru projektanta. b. Kom. Obračun po komadu brave. Kom. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 130x240 cm. Kom. Dimenzija 105x210 cm. Kom.00 45. pažljivo da se drvo i profilacija ne ošteti i drvo ne promeni boju. do čistog drveta. c. po uzoru na postojeću. Dimenzija 120x220 cm. očistiti i popraviti.00 30. Kom. 40. dvokrilna.00 € 10. Dimenzija 140x260 cm. dvokrilna.12. Kom. Falc i ivice vrata obraditi da krilo fino naleže. Kom. Dimenzija 140x260 cm. po uzoru na postojeću. 12. Obračun po komadu vrata. po uzoru na postojeće.00 35. Kom. po izboru i uputstvu projektanta. Dimenzija 105x210 cm. 25. d. b. Postojeću bravu na vratima zameniti novom. 150. delove koji nedostaju uraditi po uzoru na prvobitne i postaviti.00 € 13. Dimenzija 90x205 cm. 25. Kom.00 € 397 . Dimenzija 140x280 cm. Čišćenje izvesti hemijskim i fizičkim putem.00 € € € € Postojeća vrata sa okovom. c. dvokrilna. c. Okov pregledati. Kom. Dimenzija 90x205 cm. dimenzija 90x205 cm. a. dvokrilna. dvokrilna. Obračun po komadu vrata.00 € 225. pregledati i ampasovati. pregledati i ampasovati. sa finalnom obradom. zaštititi i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka. dihtuje i lako se zatvara.00 € 325.00 € 11.00 60. 5. Postojeće mesingane šildove i trukere sa vrata demontirati i zameniti novim.00 45. Zamena šildova i trukera vrata. b. Bravu isporučiti sa dva ključa. Obračun po komadu vrata. Kom. Vrata prebrusiti finom šmirglom. Sa vrata i dovratnika pažljivo skinuti sve naslage. Postojeću bravu na vratima zameniti novom. Dimenzija 120x220 cm.

Dimenzija 140x280 cm. dvokrilna. Obračun po m2 izloga. Vrata zaštititi jednim slojem bezbojne lazurne boje. oštećene delove. Kom. Kom.00 € 250. Obračun po komadu vrata. Sa vrata i dovratnika pažljivo skinuti sve naslage. Sa vrata i dovratnika pažljivo skinuti sve naslage.00 180. Čišćenje izvesti hemijskim i fizičkim putem. Restauracija i sanacija vrata. Dimenzija 105x210 cm. delove koji nedostaju uraditi po uzoru na prvobitne i postaviti. po izboru i uputstvu projektanta. Kom.00 € 125. a. 125.00 € 200. pažljivo da se drvo i profilacija ne ošteti i drvo ne promeni boju. a. Dimenzija 120x220 cm. pažljivo zameniti novim od iste vrste drveta. Izlog obraditi lazurnim bojama i lakom. dimenzija 90x210 cm. do čistog drveta. Okov pregledati. Restauracija ulaznih vrata. b. 100. dvokrilna. Okov pregledati.00 € € € € 13. b. Izlozi 1. c. dimenzija 105x210 cm. delove koji nedostaju uraditi po uzoru na prvobitne i postaviti. Izlog hrastov. a.00 € 175. Drvo prebrusiti finom šmirglom i zaštititi potapanjem ili premazom više puta ksilolin kombija. Izrada i ugradnja borovog izloga. Izlog obraditi lazurnim bojama i lakom. Izlog borov. Dimenzija 120x220 cm. po uzoru na postojeće. Vrata prebrusiti finom šmirglom i zaštititi slojem bezbojne lazurne boje. d. Dimenzija 105x210 cm. Kom. očistiti i popraviti. očistiti i popraviti. Dimenzija 140x260 cm.00 € Izrada i ugradnja borovog izloga sa parapetom.00 € 150. profilisanim lajsnama i trakslovanim elementima od prvoklasne i suve borovine. po uzoru na postojeće. 3.16. Kom. Kom. dvokrilna. dvokrilna. Kom. po detaljima iz projekta. po izboru i uputstvu projektanta. Izlog izraditi sa parapetom sa filungama. Kompletna vrata detaljno pregledati i ampasovati. Dimenzija 90x210 cm. Izlog borov. c. Izlog izraditi od prvoklasne i suve borovine sa profilisanim elementima. Kom. sve oštećene delove sanirati plombiranjem slabih delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" (ili sličnim) i strugotinom od iste vrste drveta. Sve površine prebrusiti finom šmirglom. do čistog drveta. b. m2 m2 110. Obračun po komadu vrata. Kom. c.00 260. Čišćenje izvesti hemijskim i fizičkim putem. pažljivo da se drvo i profilacija ne ošteti i drvo ne promeni boju.00 € 398 .00 375. do čistog drveta. b. Okov pregledati.00 € 22. Izlog hrastov. Čišćenje izvesti hemijskim i fizičkim putem. Obračun po komadu vrata. dimenzija 80x205 cm. pažljivo zameniti novim od iste vrste drveta. dvokrilna. oštećene delove. a.00 € 19. 75. Kompletna vrata detaljno pregledati i ampasovati.00 € 125. Kompletna vrata detaljno pregledati i ampasovati. a. po detaljima i projektu. dvokrilna. Dimenzija 140x260 cm. Restauracija unutrašnjih vrata. Dimenzija 80x205 cm. Obračun po m2 izloga. očistiti i popraviti. delove koji nedostaju uraditi po uzoru na prvobitne i postaviti. m2 m2 75. pažljivo da se drvo i profilacija ne ošteti i drvo ne promeni boju. Sa vrata i dovratnika pažljivo skinuti sve naslage. Kom. b. Dimenzija 130x240 cm.

00 € 225. Sa kaljenim staklo d=10 mm. Oblaganje konstrukcije izloga punim borovim drvetom. sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune.00 € 70. parapetima sa filungama od prvoklasne i suve hrastovine. Obloga panel. ugradnja i zastakljivanja hrastovog izloga. Sa termo staklom d=6+20+6 mm. Obračun po m2 pregrade. Aluminijuma i oplemenjene iverice. b. m2 m2 m2 140. Izlog zastakliti Flot staklom debljine 6 mm i finalno obraditi lazurnim bojama i lakom. po izboru i uputstvu projektanta. c.00 € 55. Izlog izraditi sa profilisanim elementima od prvoklasne i suve hrastovine.00 € 85. Pregradu sa vratima finalno obraditi.00 € 200.00 € 11. a. Obračun po m2 izloga.00 € 75. Izrada i postavljanje pregrade od eloksiranog aluminijuma i furniranog panela. Oblogu izloga obraditi lazurnim bojama i lakom. po izboru i uputstvu projektanta. Obračun po m2 razvijene površine.00 € 90. Izlog zastakliti Flot staklom debljine 6 mm i obraditi lazurnim bojama i lakom. Aluminijuma i medijapan ploča. 4. po izboru projektanta. Aluminijuma i furniranog panela.00 € 80. a. b. Pregradu sa vratima izraditi u rasteru od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i obostrano ih obložiti furniranim hrastovim panelom. Obloga borovo drvo. Sa staklom d=6 mm. b. po šemi i detaljima iz projekta. Izrada. b.00 € 250. okvir i profilisane lajsne izraditi od prvoklasne i suve borovine. a. Izlog izraditi sa profilisanim lajsnama i trakslovanim elementima. Obračun po m2 izloga. Aluminijuma i furniranog panela. Aluminijuma i oplemenjene iverice. ugradnja i zastakljivanje hrastovog izloga sa parapetom. Oblogu.00 € 175. c. tri šarke po krilu. Sa staklom d=6 mm. a. bravu ukopavajuću sa cilindričnim uloškom i tri ključa. po detaljima iz projekta. Pregradu izraditi u rasteru od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i obostrano ih obložiti furniranim hrastovim panelom.00 € 8.00 € 14. po šemi i detaljima iz projekta. c. Pregrade 1. sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune. Aluminijuma i medijapan ploča. Izrada. a. Pregradu finalno obraditi. m2 m2 m2 90. m2 m2 m2 45. Krila vrata izraditi kao ramovsku konstrukciju sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune debljine 2 cm i obložiti hrastovim panelom. m2 m2 m2 175. c.00 € 399 . Obloga hrastovo drvo. po detaljima i uputstvu projektanta. b. po detaljima iz projekta. m2 m2 m2 100.00 € Izrada i postavljanje pregrade sa vratima od eloksiranog aluminijuma i furniranog panela. po izboru projektanta. c.5. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Sa kaljenim staklom d=10 mm. Sa termo staklom d=6+20+6 mm. Obračun po m2 pregrade.

po šemi i detaljima iz projekta. Krila vrata izvesti kao ramovsku konstrukciju sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune debljine 2 cm i obložiti hrastovim panelom. Obračun po m2 pregrade. Aluminijuma i medijapan ploča.7. tri šarke po krilu po izboru projektanta. m2 100. sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune. Pregradu sa vratima izraditi u rasteru od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i obostrano ih obložiti furniranim hrastovim panelom. c. Pregradu izvesti u rasteru od eloksiranih aluminijumskih profila i obostrano ih obložiti furniranim panelom. po šemi i detaljima iz projekta. brava ukopavajuća sa cilindričnim uloškom i tri 400 . b. Aluminijuma i oplemenjene iverice. sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune. Sa oplemenjenom ivericom. tri šarke po krilu po izboru projektanta. pregradu u gornjem delu zastakliti dvostrukim Flot staklom debljine 4 mm i dihtovati EPDM zaptivačima.00 € 13.00 € 17. Izrada i postavljanje zastakljene pregrade sa vratima "Nissal MPZ 60" od eloksiranog aluminijuma i furniranog panela. Izrada i postavljanje pregrade sa vratima od eloksiranog aluminijuma. Pregradu finalno obraditi. Obračun po m2 pregrade. Aluminijuma i furniranog panela. sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune. b. po šemi i detaljima iz projekta. furniranog panela i termo stakla. Krila vrata izraditi kao ramovsku konstrukciju sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune debljine 2 cm i obložiti hrastovim panelom. m2 m2 m2 135. Izrada i postavljanje zastakljene pregrade sa vratima "Nissal MPZ 60" od eloksiranog aluminijuma. c. brava ukopavajuća sa cilindričnim uloškom i tri ključa. Obračun po m2 pregrade. sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune. preg