PREDMER I PREDRAČUN

KATALOG OPISA POZICIJA SA PROJEKTANTSKIM CENAMA Pripremni i istraživački radovi Građevinski radovi Zanatski radovi Vodovod i kanalizacija

Gradnja Sanacije Adaptacije Restauracije Konzervacije

Zlatibor Stojanović

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
KATALOG OPISA POZICIJA SA PROJEKTANTSKIM CENAMA

Pripremni i istraživački radovi Građevinski radovi Zanatski radovi Vodovod i kanalizacija

Beograd, 2004

Izdavač E-mail Tel. Autor Recenzenti Savetnik Konsultanti: Dip. ing. arh. Radojka Božović-Lopičić

S.A. "STudio 14", Beograd Studio14@beotel.rs 011/3088-005, 062/694-464 Zlatibor Stojanović Prof. Dr. Nađa Kurtović - Folić, dipl. ing. arh. Dipl. ing. arh. Zoran Jakovljević Prof. Milorad Dimitrijević, dipl. ing. arh. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI ISTRAŽIVAČKI RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA ZEMLJANI RADOVI ZIDARSKI RADOVI BETONSKI I ARM. BETONSKI TESARSKI RADOVI POKRIVAČKI RADOVI IZOLATERSKI RADOVI

Dipl. ing. građ. Julijana Milošević Mr. Misić Ljubiša, dipl. ing. tehn. Igor Kordik Dip. ing. arh. Radojka Božović-Lopičić Moma Milošević, tehn. Moma Milošević, tehn. Dip. ing. arh. Vesna Miladinović Dipl. ecc. Ljiljana Ivanović Pavlović Tomislav, tehn. Ing. građ. Jova Ivetić Dipl. ing. građ. Neđa Galić

GRAĐEVINSKA STOLARIJA STOLARSKI RADOVI LIMARSKI RADOVI STAKLOREZAČKI RADOVI KERAMIČARSKI RADOVI TERACERSKI RADOVI KAMENOREZAČKI RADOVI PARKETARSKI RADOVI PODOPOLAGAČKI RADOVI GIPSARSKI RADOVI FASADERSKI RADOVI LIKOREZAČKI RADOVI MOLERSKO FARBARSKI RADOVI TAPETARSKI RADOVI LIVAČKI RADOVI RAZNI ZANATSKI RADOVI VODOVOD KANALIZACIJA SANITARNI UREDJAJI Zlatibor Stojanović Dipl. ing. arh. Radojka Božović-Lopičić Dipl. ing. arh. Zoran Tucić 86-905335-0-8 1000 primeraka

Dip. ing. arh. Zoran. Jakovljević

Dipl. ing. građ. Dušan Pečenković Dragan Mihailović, tehn. Dip. ing. arh. Vojislav Mirković

Urednik Lektura i redakcija Korektura ISBN Tiraž

Copyright © 1990-2004 Zlatibor Stojanović Sva prava zadržana. Ni jedan deo ove knjige ne može biti reprodukovan, snimljen ili emitovan na bilo koji način: elektronski, mehanički, fotokopiranjem ili drugim vidom, bez pisane dozvole autora, izuzev za izradu pojedinačnih predmera i predračuna radova. U pripremi ove knjige učinjeni su svi napori da se ne pojave greške. Autor ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualne greške i omaške u izloženoj materiji, kao ni za njihove posledice.

SADRŽAJ:
1. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI 2. ISTRAŽIVAČKI RADOVI 3. DEMONTAŽE I RUŠENJA 4. ZEMLJANI RADOVI 5. ZIDARSKI RADOVI 6. BETONSKI I ARM. BETONSKI 7. TESARSKI RADOVI 8. POKRIVAČKI RADOVI 9. IZOLATERSKI RADOVI 10. GRAĐEVINSKA STOLARIJA 11. STOLARSKI RADOVI 12. BRAVARSKI RADOVI 13. LIMARSKI RADOVI 14. STAKLOREZAČKI RADOVI 15. KERAMIČARSKI RADOVI 16. TERACERSKI RADOVI 17. KAMENOREZAČKI RADOVI 18. PARKETARSKI RADOVI 19. PODOPOLAGAČKI RADOVI 20. TAPETARSKI RADOVI 21. ROLETNARSKI RADOVI 22. SUVOMONTAŽNI RADOVI 23. GIPSARSKI RADOVI 24. FASADERSKI RADOVI 25. LIKOREZAČKI RADOVI 26. MOLERSKO FARBARSKI RADOVI 27. LIVAČKI RADOVI 28. RAZNI ZANATSKI RADOVI 29. VODOVOD 30. KANALIZACIJA 31. SANITARNI UREĐAJI 23 35 47 83 97 177 209 229 241 307 365 419 443 475 487 507 517 541 555 575 581 585 619 649 705 753 787 793 801 821 835

1

VRSTE I PODVRSTE RADOVA

1. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
1. Dozvole 2. Priključci 3. Saglasnosti 4. Priprema gradilišta 5. Skele 6. Ograde 7. Nadstrešnice 8. Signalizacija 9. Zaštite 10. Čišćenja 11. Pranja 12. Šut 13. Ostali pripremno završni radovi

23
25 25 26 27 28 29 29 30 30 31 31 32 32

4. ZEMLJANI RADOVI
1. Raščišćavanja 2. Široki iskopi 3. Temelji 4. Rovovi, šahtovi 5. Iskopi razni 6. Zaštitni radovi 7. Nasipanja, nabijanja 8. Planiranja 9. Obrada terena 10. Prevozi, odvozi 11. Ostali zemljani radovi

83
85 86 87 88 89 90 91 93 93 95 96

5. ZIDARSKI RADOVI
1. Demontaže 2. Obijanja 3. Skidanja 4. Rušenja 5. Probijanja 6. Temelji 7. Zidovi 8. Pregradni zidovi 9. Sendvič zidovi 10. Fasadne obloge 11. Fasadni elementi 12. Stubovi 13. Lukovi 14. Svodovi 15. Dimnjaci 16. Kanali 17. Šahtovi 18. Ostala zidanja 19. Rabiciranja 20. Plafoni 21. Podloge 22. Podovi 23. Stepenice 24. Staze 25. Ograde 26. Malterisanja 27. Fugovanja 28. Zidarske izolacije 29. Peći 30. Ostali zidarski radovi

97
99 107 110 114 120 121 122 125 128 129 132 133 135 136 137 142 143 146 147 150 151 153 155 156 158 159 168 171 174 174

2. ISTRAŽIVAČKI RADOVI
1. Snimanja i dokumentacija 2. Ispitivanja i dokumentacija 3. Arheološki iskopi 4. Obrada arheoloških nalaza 5. Ostali istraživački radovi

35
37 40 42 45 46

3. DEMONTAŽE I RUŠENJA
1. Nameštaj 2. Štemovanja, probijanja 3. Otvori 4. Malteri 5. Podovi, slojevi 6. Lamperije, zidne obloge 7. Zidovi, temelji 8. Serklaži, podvlake 9. Lukovi, svodovi, stubovi 10. Stepeništa 11. Tavanice, balkoni 12. Krovovi, pokrivač 13. Fasadna plastika 14. Limarija 15. Ograde, kapije 16. Staze, kolovoz 17. Vodovod i kanalizacija 18. Elektro instalacije 19. Grejanje i klimatizacija 20. Ostali radovi na demontaži i rušenju

47
49 49 50 52 55 58 59 63 63 64 66 68 70 73 75 76 77 80 81 82

2

6. BETONSKI I ARM. BETONSKI
1. Tamponi 2. Temelji 3. Mega šipovi 4. Zidovi 5. Serklaži 6. Nadvratnici 7. Nadprozornici 8. Podvlake 9. Venci 10. Stubovi 11. Lukovi 12. Svodovi 13. Ploče 14. Tavanice 15. Stepeništa 16. Podloge 17. Podovi 18. Staze 19. Ograde 20. Šahtovi 21. Kanali 22. Betonska galanterija 23. Ostali betonski radovi 24. ARMIRAČKI RADOVI

177
179 179 181 183 184 185 186 186 187 187 188 189 189 190 192 193 196 198 198 200 202 203 205 207

5. Mokri čvorovi 6. Terase 7. Ravni krovovi 8. Krovovi 9. Potkrovlja 10. Zidovi 11. Plafoni 12. Akustika 13. Podovi 14. Fasade 15. Dimnjaci 16. Ventilacioni kanali 17. Cevna mreža 18. Cevovodi i rezervoari 19. Klima kanali 20. Hladne ostave 21. Ostali izolaterski radovi

260 264 268 273 276 279 284 285 286 291 294 295 296 297 301 303 304

10. GRAĐEVINSKA STOLARIJA
1. Prozori krilo na krilo 2. Jednostruki prozori 3. Dvostruki prozori 4. Alu. prozori 5. Alu. - drvo prozori 6. PVC prozori 7. Krovni prozori 8. Šperovana vrata 9. Furnirana vrata 10. Jelova vrata 11. Borova vrata 12. Hrastova vrata 13. Alu. Vrata 14. Alu. - drvo vrata 15. PVC vrata 16. Metal - drvo vrata 17. Pregrade 18. Ostala građevinska stolarija

307
309 311 315 317 321 325 326 332 334 337 343 349 353 357 360 362 362 364

7. TESARSKI RADOVI
1. Demontaže 2. Temelji 3. Zidovi 4. Tavanice 5. Krovovi 6. Letvisanja 7. Opšivanja 8. Podovi 9. Oplate 10. Podupiranja 11. Ostali tesarski radovi

209
211 215 216 218 219 221 222 223 224 227 227

11. STOLARSKI RADOVI 8. POKRIVAČKI RADOVI
1. Demontaže 2. Pokrivanja 3. Prepokrivanja 4. Ostali pokrivački radovi

365
367 370 371 373 376 378 380 382 387 392 396 397 3

229
231 233 236 239

9. IZOLATERSKI RADOVI
1. Temelji 2. Temeljni i podrumski zidovi 3. Kapilarna vlaga 4. Podloge

241
243 246 252 254

1. Demontaže 2. Prozor krilo na krilo 3. Jednostruki prozori 4. Dvostruki prozori 5. Restauracija prozora 6. Šperovana vrata 7. Furnirana vrata 8. Jelova vrata 9. Borova vrata 10. Hrastova vrata 11. Ostala vrata 12. Restauracija vrata

13. Izlozi 14. Pregrade 15. Zidovi 16. Plafoni 17. Podovi 18. Stepeništa 19. Stepeništa spiralna 20. Ograde 21. Elementi krova 22. Oprema 23. Ostali stolarski radovi

398 399 401 402 404 406 409 410 412 413 417

14. STAKLOREZAČKI RADOVI
1. Demontaže 2. Ravno staklo 3. Termo staklo 4. Termo STOPSOL 5. Ornament 6. Armirano 7. Sekurit 8. Pamplex 9. Pancir 10. Klirit 11. Profilit 12. Prizme 13. Ogledala 14. Fasade 15. Ostali staklorezački radovi

475
477 477 478 479 479 480 480 481 481 481 482 482 482 483 485

12. BRAVARSKI RADOVI
1. Demontaže 2. Konstrukcije 3. Prozori 4. Vrata 5. Pregrade 6. Žaluzine 7. Rešetke 8. Stepeništa i ograde 10. Nadstrešnice, markize 11. Fasade i pokrivanja 12. Ograde i kapije 13. Ostali bravarski radovi

419
421 422 423 425 427 428 428 430 433 434 436 439

15. KERAMIČARSKI RADOVI
1. Demontaže 2. Zidovi 3. Podovi 4. Stepeništa 5. Fasade 6. Staze 7. Peći 8. Kamini 9. Bazeni 10. Ostali keramičarski radovi

487
489 489 491 496 496 498 499 500 503 504

13. LIMARSKI RADOVI
1. Demontaže 2. Krovovi 3. Pokrivanja i opšivanja olovom 4. Fasade 5. Krovne ivice 6. Kube 7. Dimnjaci 8. Uvale 9. Kalkani 10. Puc lajsne 11. Prozori 12. Oluci 13. Sampleh 14. Venci 15. Solbanci 16. Samarice 17. Balkoni 18. Nadzidak 19. Atika 20. Dilatacije 21. Ventilacije 22. Spušteni plafoni 23. Ostali limarski radovi

443
445 447 448 451 452 452 454 454 456 457 457 459 463 465 466 467 468 469 470 470 471 473 473

16. TERACERSKI RADOVI
1. Demontaže i rušenja 2. Podovi 3. Zidovi, stubovi 4. Stepeništa 5. Staze 6. Ostali teracerski radovi

507
509 509 512 513 514 515

17. KAMENOREZAČKI RADOVI
1. Demontaže 2. Zidovi 3. Sokle 4. Stepeništa 5. Podovi 6. Prozori 7. Vrata 8. Stubovi 9. Lukovi 10. Svodovi 11. Venci 12. Fasade

517
519 521 523 524 526 527 528 529 530 531 532 533

4

13. Ograde 14. Staze 15. Javni spomenici 16. Ostali kamenorezački radovi

534 536 538 539

18. PARKETARSKI RADOVI
1. Demontaže 2. Podloge 3. Podovi 4. Specijalni parketi 5. Pragovi 6. Lajsne 7. Završna obrada 8. Ostali parketarski radovi

541
543 544 546 551 552 553 553 554

6. Suvi malter 7. Oblaganje zidova 8. Pregradni zidovi 9. Potkrovlja 10. Zaštita od zračenja 11. Ugradni elementi 12. Podovi 13. Razni suvomontažni radovi

598 600 602 604 607 609 613 618

23. GIPSARSKI RADOVI
1. Demontaže 2. Otisci 3. Šabloni 4. Obijanja 5. Konstrukcije, rabic 6. Malterisanja 7. Gletovanja 8. Vučeni profili 9. Lajsne 10. Montaža ornamenata 11. Ornamenti od gipsa 12. Restauracija ornamenata 13. Veštački mermer 14. Ostali gipsarski radovi

619
621 623 623 624 626 630 632 633 634 635 639 643 646 648

19. PODOPOLAGAČKI RADOVI
1. Demontaže 2. Podloge 3. Tekstil 4. PVC 5. Guma 6. Linoleum 7. Industrijski podovi 8. Laminatne obloge 9. Lamelirani parket 10. Lamel parket 11. Pluto parket 12. Lajsne i razdelnice 13. Otirači 14. Ostali podopolagački radovi

555
557 557 560 560 564 564 565 568 569 570 570 571 572 573

24. FASADERSKI RADOVI
1. Demontaže 2. Otisci 3. Šabloni 4. Obijanja 5. Preziđivanja 6. Zidanja 7. Rabiciranja 8. Malterisanja 9. Malterisanja ostala 10. Veštački kamen 11. Vučeni profili 12. Veštački kamen - vučeni profili 13. Montaža ornamenata 14. Ornamenti od cementnog maltera 15. Ornamenti od veštačkog kamena 16. Restauracija ornamenata 17. Termoizolovane fasade 18. Završna obrada 19. Ostali fasaderski radovi

649
651 653 653 654 656 657 658 660 664 667 673 675 678 682 686 690 693 698 702

20. TAPETARSKI RADOVI
1. Demontaže 2. Priprema 3. Tapete 4. Ostali tapetarski radovi

575
577 577 579 580

21. ROLETNARSKI RADOVI
1. Demontaže 2. Roletne 3. Održavanje 4. Ostali roletnarski radovi

581
583 583 584 584

22. SUVOMONTAŽNI RADOVI
1. Oblaganja plafona 2. Spušteni plafoni 3. Perforirani plafoni 4. Kasetni plafoni 5. Denivelacija plafona

585
587 590 592 594 596

5

25. LIKOREZAČKI RADOVI
1. Demontaže 2. Modeli 3. Restauracija modela 4. Kalupi 5. Izlivanja od gipsa 6. Izlivanja od cementnog maltera 7. Izlivanja od veštačkog kamena 8. Montaža ornamenata 9. Ornamenti od gipsa 10. Ornamenti od cementnog maltera 11. Ornamenti od veštačkog kamena 12. Restauracija ornamenata 13. Ostali likorezački radovi

705
707 709 713 717 721 725 729 733 737 741 745 749 752

29. VODOVOD
1. Demontaže i rušenja 2. Građevinski radovi 3. Mreža unutrašnja 4. Mreža spoljna 5. Ventili 6. Hidranti 7. PP aparati 8. Vodomeri 9. Ispitivanja 10. Ostali vodovodni radovi

801
803 806 811 811 813 815 816 817 818 819

30. KANALIZACIJA
1. Demontaže i rušenja 2. Građevinski radovi 3. Mreža unutrašnja 4. Mreža spoljna 5. Drenaža 6. Sifoni 7. Olučnjaci 8. Slivnici 9. Rešetke 10. Ispitivanja 11. Ostali kanalizacioni radovi

821
823 824 829 830 831 832 832 832 833 833 833

26. MOLERSKO FARBARSKI RADOVI753
1. Pripremni 2. Vrata i prozori 3. Zidovi i plafoni 4. Tapete 5. Lamperije 6. Strehe 7. Stepeništa 8. Podovi 9. Obrada fasada 10. Bojenja fasada 11. Zaštita fasada 12. Limarija 13. Ograde 14. Instalacije 15. Mobilijar 16. Ostali molersko - farbarski radovi 755 756 759 763 765 767 768 770 771 774 780 781 783 783 784 785

31. SANITARNI UREĐAJI
1. Demontaže 2. Umivaonici 3. Šolje 4. Bidei 5. Pisoari 6. Kade 7. Masažne kade 8. Kade sa kabinom 9. Bazeni 10. Armature za kade 11. Tuš kade 12. Tuš kabine 13. Masažne kabine 14. Armature za tuševe 15. Slavine 16. Pribor 17. Sudopere 18. Bojleri 19. Ostali sanitarni radovi

835
837 837 840 844 845 846 847 849 850 851 852 853 854 855 856 857 859 860 861

27. LIVAČKI RADOVI
1. Demontaže 2. Izrada i montaža 3. Restauracija 4. Ostali livački radovi

787
789 789 791 792

28. RAZNI ZANATSKI RADOVI
1. Kovački radovi 2. Vajarski radovi

793
795 799

6

Posveta
Mom pokojnom ocu Dragiši Stojanoviću i svim graditeljima Crnotravcima.

7

RECENZIJA RUKOPISA KNJIGE "PREDMER I PREDRAČUN RADOVA" AUTORA ZLATIBORA STOJANOVIĆA
Dobila sam na recenziju tekst knjige pod naslovom "Predmer i predračun radova, katalog opisa pozicija sa projektantskim cenama" autora Zlatibora Stojanovića. Knjiga ima preko 820 stranica teksta i obuhvata oblasti pripremnih i istraživačkih radova, građevinskih radova, zanatskih radova i radove na vodovodu i kanalizaciji. Tekst je podeljen na 31 poglavlja i to tako da prva tri poglavlja obuhvataju pripremne i istraživačke radove, sledećih šest poglavlja sadrže građevinske radove, od desetog do dvadesetosmog poglavlja obrađeni su različiti zanatski radovi, a poslednja tri poglavlja posvećena su radovima na vodovodu i kanalizaciji. S obzirom na obim svakog poglavlja, odnosno na veliki broj pozicija koji se njima obuhvata, teško je u recenziji predstaviti i oceniti sve što one sadrže. Zato se, nakon detaljnog pregleda knjige, daje mišljenje o ukupnom sadržaju poglavlja i ocenjuje značaj koji će knjiga imati prilikom korišćenja od strane zainteresovanih u graditeljskoj praksi. Radovi koji se opisuju u svim pojedinačnim pozicijama obrazloženi su jasnim jezikom i terminima koji su opšte usvojeni u graditeljskoj praksi, sa suverenim poznavanjem različitih vrsta materijala, najnovijih tehnologija i metoda rada. Svi podaci koji se iznose su proizašli iz dugogodišnjeg iskustva Zlatibora Stojanovića, koji je bio i još uvek je rukovodilac brojnih gradilišta u okviru kojih se radilo na zaštiti, konzervaciji, restauraciji i potpunoj obnovi spomenika kulture, ali i gradilišta potpuno novih građevina. Rukopis je, znači, rezultat sretnog spoja akumuliranog znanja i iskustva sa nesebičnom željom da se ono ponudi drugim korisnicima. Pojedina poglavlja izdvajaju se zbog svoje vrednosti koju imaju, s obzirom da se u njima obrađuju radovi koji su veoma osetljivi i koji se obavljaju prevashodno na gradilištima spomenika kulture. Na prvom mestu, tu su zastupljeni i precizno razrađeni istraživački radovi bez kojih se ne može početi nijedna aktivnost na zaštićenim građevinama. Ovi radovi su specifični i zato je za njihovo predstavljanje zaista potrebno dugogodišnje iskustvo tokom kojeg se razvila svest o značaju različitih vrednosti građevine, arhitektonske, konstrukcijske i stilske i o mogućnostima njihovog dodatnog proučavanja za vreme istraživanja. Drugo mesto po značaju za službu zaštite graditeljskog nasleđa zauzimaju fini zanatski radovi kojima se obavlja restauracija ili izvode novi dekorativni i upotrebni elementi. Izrada i ugradnja ili postavljanje umetničke bravarije, posebno likorezački radovi, detaljno su razrađeni i potpuno pokrivaju sve poslove od demontaže postojećih primera, preko izrade modela i modela rastauracija, pravljenja kalupa, izlivanja u gipsu, cementnom malteru, veštačkom kamenu do postavljanja dekorativne plastike. Za one koji se bave obnovom građevina ovi radovi su po svojoj specifičnosti i načinu kako su predstavljeni možda najkorisniji. Iako recenzent nije kompetentan za deo predračuna radova, ipak procenjuje da je za taj deo knjige svakako bila potrebna određena hrabrost i dodatni napor autora da rad pretoči u cenu koštanja. Visoko ceneći ideju Zlatibora Stojanovića da se predmer i predračun kao izuzetno značajan deo posla u radu na građevinama objedini u obliku priručnika, zatim uloženi trud u prikupljanju i obradi radova koji su specifični, retki i teško objašnjivi smatram da se knjiga može štampati u integralnom obliku. Posebno se ističe pionirski značaj koji će knjiga imati za osobe koje se navedenim poslovima bave u oblasti konzervacije i restauracije objekata i za koje će predstavljati pouzdani vodič kroz radove koje treba obaviti da bi se kvalitetno istakla spomenička vrednost graditeljskog nasleđa. Recenzent Dr Nađa Kurtović-Folić, profesor Arhitektonski fakultet Univerzitet u Beogradu

8

RECENZIJA PREDMER I PREDRAČUN KATALOG OPISA POZICIJA...

Pred nama je knjiga od preko 800 strana opisa, građevinskih, zanatskih i drugih radova primenjenih u građenju, sanaciji, rekonstrukciji, restauraciji i konzervaciji arhitektonskih objekata. Iscrpni opis pozicija izdiferenciran vrstama radova predstavlja svojevrstan poduhvat vredan svakog poštovanja. Nastala kao rezultat dugogodišnje prakse autora Zlatibora Stojanovića, rukovodioca brojnih gradilišta na spasavanju, revitalizaciji, restauraciji, konzervaciji istorijskih objekata ali i velikog broja novogradnji. Knjiga je podeljena prema vrstama graditeljskih radova na 31 poglavlja, u prvih tri su dati pripremni i istraživački radovi koji su u našoj praksi uglavnom bili na teretu izvođača radova. Narednih šest poglavlja obrađuju građevinske radove, a u sledećih osamnaest poglavlja zastupljeni su zanatski radovi među kojima su i umetničko vajarski i umetničko bravarski radovi. Naredna tri poglavlja obrađuju instalaterske radove kućnog vodovoda i kanalizacije. Istraživački radovi bitni za konzervatorsko restauratorske poduhvate su sasvim nova vrsta poslova sa kojima se osim konzervatora, građevinari znatno ređe sreću u praksi. Slično je i sa fasadersko zanatskim radovima, vajarskim i umetničko bravarskim u kojima se detaljno opisuju postupci pri restauraciji ili izradi novih dekorativnih i funkcionalnih elemenata. Autor prilazi opisima radova u svim poglavljima i pozicijama radova sa podjednakom pažnjom prikazujući ne samo vrste materijala već tehniku i tehnologiju izvođenja do najsitnijih detalja. Opisi su u profesionalnom smislu, primer više od korektnog poznavanja građevinske tehnike i izvođenja radova. Izvesne rezerve možemo staviti jedino na takozvane "projektantske cene" iz razloga što je autor mogao da pruži korisniku informaciju kako su iste formirane, mada u građevinskim normama postoje pravila i normativi za formiranje istih. Cela knjiga Predmera i predračuna predstavlja izuzetan primer do sada u našoj praksi prvi put sistematizovanih svih arhitektonsko građevinskih radova na takav način da predstavlja nezaobilazni priručnik svakom projektantu i izvođaču radova. Dopuna: Sa velikim zadovoljstvom konstatovao sam da je autor prihvatio moje sugestije i dopunio tekst u delu projektantskih cena i objasnio način formiranja istih. Ovom dopunom knjiga je dobila vrednost pravog građevinskog priručnika.

Recenzent Dip. ing. arh. Zoran Jakovljević Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

9

Zahvalnost
Svima koji su mi pomogli da priručnik bude bolji.

10

Priručnik
Priručnik nije udžbenik, i kao takav se ne može koristiti. U pripremi ove knjige učinjeni su svi napori da se ne pojave greške. Autor ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualne greške i omaške, kao ni za njihove posledice.

UVOD O priručniku...
Priručnik "Predmer i predračun radova" nastao je kao skraćeni izvod Kataloga opisa pozicija sa projektantskim cenama iz kompjuterskog programa "Mungos", za elektronsku i automatizovanu izradu i obradu predmera i predračuna radova. Kompjuterski program će se komercijalno pojaviti krajem godine. Publikovanih tekstova i opisa pozicija za predmer i predračun radova gotovo i da nema. I ako ih ima, nalaze se u izvođačkim i projektantskim preduzećima, koriste se interno i čuvaju kao najveća poslovna tajna. Graditeljstvo je neiscrpno i nepregledno, ponekad i nepredvidivo. Svaki objekat je različit, a zahtevi projektanta određuju sadržaj opisa pozicija i kompletnog predmera i predračuna. I pored uloženog napora izuzetno je teško napisati katalog, sa opisima za svaki konkretan slučaj, a da on ne sadrži stotine hiljada opisa. Uzmimo na primer malterisanje: može se malterisati krečnim, produžnim ili cementnim malterom, beomalom, perlitom,... razmere 1:1, 1:2, 1:3, 1:2:5, 1:2:6, 1:3:9,... preko zida, stuba, plafona, stepeništa, fasade, ograde,... od opeke, šuplje opeke, giter opeke, bloka, kamena, betona,... u sloju debljine 2, 3, 4, 5, 6 cm. Broj pozicija samo za malterisanje može da iznese više hiljada. U katalog su uneti karakteristični opisi pozicija, jer je veoma teško pisati opise pozicija za apstraktan objekt. Prilikom izrade predmera i predračuna radova, preuzimanjem odgovarajućih pozicija iz kataloga, projektant mora pažljivo da pročita svaki opis pozicije i po potrebi unese odgovarajuće korekcije. Priručnik obrađuje klasično zgradarstvo, izgradnju, adaptacije, sanacije, rekonstrukcije. Posebna pažnja je posvećena restauratorskim i konzervatorskim radovima na nepokretnim kulturnim dobrima. Priručnik ne obrađuje montažne sisteme i prefabrikovan način gradnje.

O Predmerima...
Izrada predmera i predračuna radova je stručna, složena i osetljiva oblast graditeljstva. Za dobar predmer i predračun radova potrebno je poznavanje struke, tržišta materijala, radne snage, transporta, uslova izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije, sanacije, građevinskih mašina, uslova na terenu, vremenskih uslova i mnogih drugih elemenata. Gotovo svi sporovi između investitora i izvođača nastaju zbog nepotpunih ili nepreciznih predmera. To se najčešće odnosi na višak radova, izostavljene pozicije, neprecizne opise i način obračuna, kao i na nepoznavanje starih tehnologija i zanata kod adaptacije, rekonstrukcije, konzervacije i restauracije. Svaki predmer mora da sadrži precizne opise pozicija, uslove izrade i ugradnje, izbor i kvalitet materijala i način obračuna svake pozicije. Količine i projektantske cene predstavljaju takođe važne elemente predmera i predračuna. Greška u količinama, u principu je manje sporna, obzirom da projektanta Zakon obavezuje na preciznost. Projektantska cena, važna je za investitora kod odlučivanja o gradnji i kao orijentir prilikom prikupljanja ponuda. Literatura koja se odnosi na Predmere je veoma skromna. Osim Tehničara (priručnik), Građevinskih normi i Tehničkih propisa za završne radove gotovo i da ne postoji. "Iskustvene norme u građevinarstvu" -Komgrap, odnosno "Normativi i standardi rada u građevinarstvu" Građevinska knjiga, izvedene su iz "Prosečnih normi u građevinarstvu", klasifikovani su po šiframa
11

radova i pozicijama, sa dodatim radovima koji se odnose na mehanizaciju i nešto malo za nove materijale, dobili su i hiljade kratkih opisa operacija rada, dovoljnih za normative i analizu jedinačnih cena, ali nedovoljnih za opise pozicija predmera i predračuna radova. Dati opisi operacija rada, uslovno pozicija, praktično jedino i postoje u "Normativima". Mnoge stvari se u građevinarstvu "podrazumevaju", tu su tehnički propisi, uzanse, normativi, standardi, kontrole, atesti... Ali, za izvođača je jedino merodavno ono sto je upisano u ponudi i regulisano ugovorom. Pozicije koje nisu obuhvaćene ponudom, a predviđene su projektom, izvođač će izvesti po ceni koja se naknadno ugovara. Kod novogradnje, a posebno kod masovne stambene izgradnje, pozicije su standardne, jasne i tu ima manje sporova. Projekat sa predmerom i predračunom lako se sagledava, materijali su savremeni, operacije jednostavne i nema mnogo prostora za manipulisanje i nadmudrivanje između izvođača, nadzora i investitora. Međutim, kod rekonstrukcije i adaptacije starih objekata, a posebno kod restauracije spomenika kulture, upotrebljavaju se stari materijali i primenjuju stare tehnike izrade i obrade... Sve to treba opisati u pozicijama predmera. Mnogi projektanti koriste kratke opise pozicija, praktično naslove pozicija, i opšte uslove za vrstu radova čime pokušavaju da umanje slabosti datih opisa pozicija. Ovim se problem ne rešava, jer izvođač uvek nađe način da naplati ono što je izveo, a projektant propustio da napiše. Tipičan primer je: "Montaža cevaste fasadne skele. Obračun po m2." Teško je izvući jednu poziciju, iz konteksta Predmera, i analizirati je. Letimičnim pregledom ostalih pozicija, lako se utvrđuje šta je dato ostalim pozicijama, a što se odnosi na skelu. Šta može biti sporno, odnosno nesporno kod navedene pozicije? - Ukoliko nije navedeno ko obezbeđuje skelu, investitor ili izvođač, i da li isti izvođač i demontira skelu. Uglavnom se podrazumeva da je to obaveza izvođača, tako da on obično ne pravi probleme oko demontaže skele i smatra je svojom obavezom. - Ako nije naglašena obaveza uzemljenja skele. Izvođač mora to da uradi, zbog HTZ mera. - Zaštitna ograda oko skele, gradilišta, obično je nesporna, daje se posebno. - Ako je potrebna nadstrešnica ispod skele, odnosno iznad trotoara, ulaza i dr. a nema je u ostalim pozicijama, tražiće doplatu. - Ako skelu treba prekriti jutom ili sličnim materijalom, a ostalim pozicijama nije predviđena, tražiće doplatu. - Ako je potrebna svetlosna signalizacija oko skele, biće sporna. - Ako se skela postavlja na trotoaru i kolovozu i isti ošteti, popravka je nesporna, ali cena... - Ako nije posebno obračunata taksa za zauzeće trotoara, biće sporna. - Sporan može da bude i obračun. Da li se obračunava obim zgrade ili skele, da li se obračunava stvarna visina fasade ili se visini dodaje visina zaštitne ograde? Ako fasada ima ispade, konkavnu osnovu, šta je sa preklopima (u osnovi), kako obračunati prostornu skelu? Iz jedne naizgled jednostavne i jasne pozicije mogu da nastanu veliki sporovi, koje na kraju, po običaju, plaća investitor. Kvalitet materijala i izrade predstavlja poseban problem. Godinama je kod nas bila primarna masovna stambena izgradnja. I laicima je poznat kvalitet gradnje, koji je postao "standardan". To se posebno odnosi na finalnu obradu. Ako se želi kvalitetniji rad i materijal, mora se posebno zahtevati. Na primer, pod pojmom "gletovanje zida" većina podrazumeva "špahtlovanje zida", a ne nanošenje gipsnog maltera u sloju od nekoliko milimetara, sa gletovanjem do sjaja. Zašto se izvođač tako ponaša? Ukratko, postoje mnogi subjektivni i objektivni razlozi. - Obično, se izvođač bira na licitaciji ("Javna nabavka") ili prikupljanjem ponuda po pozivu. Da bi dobio posao izvođač često pribegava manjim cenama, tako da u fazi gradnje analizira ugovorene radove kako bi otkrio sve manjkavosti tendera i nadoknadio "propuste" i manje cene. - Često je uzrok slaba organizacija radova, dug period gradnje, inflacija... Kliznom skalom se ne može pokriti razlika u ceni, nedostatak finansijskih sredstava izvođača i investitora. - Stručnost direktnih izvršilaca, visokokvalifikovanih i kvalifikovanih radnika je često problematična. Mnoge kvalifikacije su stečene na kursevima za ubrzanu obuku majstora, što neminovno dovodi do pada kvaliteta. radova. - Mnogi stari zanati lagano odumiru. Sve je manje likorezaca, fasadera, kamenorezaca, kovača, livaca... Neki zanati se transformišu prema novim standardima i potrebama. Danas se pod kamenorezcem podrazumeva majstor koji radi na mašinskoj obradi ili ugradnji proizvoda od kamena. Naći majstora za ručno klesanje kamena za svod, luk, stub, kapitel, pravi je podvig. Bravar koji zna da uradi nešto od kovanog gvožđa je "umetnički bravar". Takvo stanje je u mnogim zanatima.
12

-

Mnogi problemi nastaju zbog kvaliteta i mogućnosti nabavke građevinskog materijala. Građa I klase koja se može kupiti na tržištu, praktično pripada III, ili u najboljem slučaju II klasi. Kupiti hrastovu dasku, dužine 4 m, širine 12-16 cm, I klase praktično je nemoguće. Ista je situacija sa pločicama, parketom, lakovima, bojama, limom. Zadnjih godina uvozni materijali delimično menjaju stanje na tržištu.

Treba navesti i činjenicu da su kod nas do skora, investicije u ogromnom procentu bile vezane za društveni sektor. Gradilo se za nepoznatog ili poznatog korisnika (društvenog), pa se preko mnogih grešaka, projektantskih i izvođačkih, kvaliteta izrade, vrste materijala i rokova olako prelazilo. Novo vreme donosi nove investitore - privatne, deoničarska društva, državne... Oni će zahtevati da se tačno ispune svi ugovoreni elementi. Iz izloženog se vidi da je formiranje cena složen proces u kome svi ulazni podaci moraju biti tačni, a obrađivač treba da poznaje tehnologiju izvođenja pojedinačnih operacija rada, uslove građenja, lokaciju objekta, a pre svega građevinske norme. Ako je sve izloženo poznato, postavlja se pitanje zašto dolazi do propusta u izradi predmera i predračuna radova (tendera, podloge za ponudu). U krajnjoj liniji kriv je autor predmera, formalno, i odgovorni projektant, sa svim objektivnim teškoćama i subjektivnim propustima. - Iako je proces projektovanja dug proces i timski rad, uobičajeno je da se obrađivač Predmera, uključuje u tim neposredno pred predaju projekta ili kada su svi rokovi prošli, sa tenzijom da se "što pre završi predmer". - Veoma mali broj stručnjaka, a pogotovo autora projekta, radi predmer i predračun radova. . - Osposobljavanje stručnjaka za izradu predmera je veoma složen i dugotrajan proces, naročito za radove na rekonstrukciji objekata, adaptaciji, konzervaciji... Neophodno je veliko iskustvo kako u projektovanju, tako i u različitim fazama izvođenja radova. - Činjenica je da se najobučeniji stručnjaci za izradu predmera nalaze u izvođačkim građevinskim preduzećima, gde rade na pripremi organizacije građenja, analizama i rukovođenju gradilištima. Godinama rade na izvođenju radova, na obradi ponuda, situacija, analiziraju projekte i predmere, traže greške, propuste, jer to njihovim preduzećima donosi novac. Posao na izradi predmera nije mnogo cenjen ni plaćen, kod nas u zemlji, tako da oni veoma retko prelaze u projektne biroe, čak i u okviru istog preduzeća, iako se radi o vrhunskim stručnjacima.

Tipovi predmera i predračuna radova
Prema načinu formiranja predmere i predračune možemo podeliti na tri tipa: 1. Jednostavan tip predmera i preračuna je pogodan za radove manjeg obima. Pozicije teku jedna za drugom bez razvrstavanja po vrsti radova. Sve pozicije nalaze se u jednom poglavlju. Ovaj tip je pogodan za radove manjeg obima, na primer za manju adaptaciju stana, kuće i slično. 2. Klasičan predmer i predračun podeljen je na vrste radova, u okviru kojih se nalaze pripadajuće pozicije. Na kraju predmera i predračuna nalazi se rekapitulacija po vrstama radova. Pogodan je za sve vrste radova. 3. Složen tip predmera predstavlja klasičan predmer dopunjen predmerima vodovoda i kanalizacije, elektroinstalacija, mašinskih instalacija i dr. Svako poglavlje predmera ima svoju rekapitulaciju. Na kraju se daje zbirna rekapitulacija po poglavljima Ovaj tip se posebno primenjuje kod tendera, kada se iz različitih projekata jednog objekta (građevinsko zanatski, vodovod i kanalizacija elektroinstalacije, grejanje i klimatizacija...) izdvajaju predmeri i formira se elaborat za licitaciju.

Tenderi
Tenderi su podloge za prikupljanje ponuda na licitacijama ili po pozivu. Praktično to su predmeri, bez jedinačnih cena, na osnovu kojih će izvođač formirati ponudu.

13

Nekoliko reči o vrstama radova u katalogu
Nedavno mi je postavljeno pitanje "Gde mogu da pogledam tačan redosled vrsta radova za predmer i predračun?". Moj odgovor je bio "Ne znam, jedino ima nešto malo u građevinskom priručniku Tehničar". U Tehničaru su vrste radova za predmer i predračun podeljene u 15 vrsta, neke vrste su spojene, ima i nekih nelogičnosti. Tako su, na primer, molersko-farbarski radovi na 10 mestu, ispred keramičarskih, fasaderskih i gipsarskih radova. Zar nije logično da se završe keramičarski, gipsarski i fasaderski radovi, a zatim da se izvedu molersko farbarski radovi? S druge strane, gipsarsko-likorezački radovi su spojeni u jednu vrstu radova. Ovo može da bude dobro kada se radi o unutrašnjim, gipsarskim radovima. Ali ako se radovi izvode na fasadi na kojoj se nalaze ornamenti od cementnog maltera, veštačkog kamena ili terakote nije prihvatljivo iz dva razloga: Prvi je da se normativi odnose na rad sa gipsom i to samo na neke manje elemente (rozete, kapitele, stope i sl.) i drugi još važniji da ornamentalne fasadne plastike uopšte nema. Nema ni normativa za modelovanje. Likorezački radovi se sastoje od modelovanja ornamenata i figura na osnovu crteža i skica arhitekte ili postojećeg modela, izrade kalupa, odlivka i njihove montaže. Deo likorezačkog posla na montaži ornamenata, restauraciji i slično rade i gipsari i fasaderi. Zanati se prepliću. U priručniku su posebno izdvojeni likorezački radovi, ali pojedine operacije zadržane su i u gipsarskim i u fasaderskim radovima. Uvedene su i neke nove vrste radova: pripremno završni radovi, istraživački radovi, demontaže i rušenja, građevinska stolarija. Posebna dilema je bila, da li uvoditi vrstu građevinska stolarija. Gde pripadaju prozori, vrata ili pregrade od eloksiranog aluminijuma. U Bravarske. A PVC vrata, prozori, pregrade? Proizvođači od aluminijumskih i PVC profila ističu da proizvode građevinsku stolariju. I prozori i vrata od drvenog materijala nalaze se u građevinskoj stolariji, ali i u stolarskim radovima. U koju vrstu radova smestiti proizvodnju i montažu strukturalnih fasada? U staklorezačke ili bravarske, ili možda u radove na fasadi? A termoizolovane fasade (takozvane "Demit") u izolaterske ili fasaderske radove, a završnu obradu termoizolovanih fasada u fasaderske ili molersko-farbarske radove. U priručniku termoizolovane fasade nalaze se u izolaterskim, fasaderskim i molersko farbarskim radovima. Iznete su samo neke dileme. Neki novi materijali i tehnologije brišu strogu podelu zanata i zanatlija, odnosno razvrstavanja pozicija u različite vrste radova u predmeru i predračunu. Moj predlog redosleda i naziva vrsta radova, kao i podvrsta radova, nalazi se u priručniku. Podvrste su formirane radi lakšeg nalaženja i grupisanja pozicija u katalogu. Podvrste radova se ne pojavljuju u predmeru i predračunu radova.

Organizacija programa "Mungos", odnosno priručnika
Da bi korisnik mogao da se lakše snađe i pronađe određenu poziciju, priručnik je podeljen na vrste radova. Vrste radova podeljene su na podvrste, u okviru kojih su formirane pozicije. Podvrste su formirane po vrsti rada, elementu rada ili upotrebljenog materijala, i slede tehnologiju građenja. Isti sistem primenjen je i kod opisa pozicija u okviru podvrsta radova. Mnoge iste pozicije nalaze se u više vrsta radova. Na primer opis pozicije "izrada cementne košuljice" nalazi se u zidarskim, betonskim i podopolagačkim radovima, kao i u građevinskim radovima vodovoda i kanalizacije. Ideja je da se u svakoj vrsti radova nalaze i prateće pozicije, da korisniku pomognu da brže i jednostavnije formira predmer. U fasaderskim radovima nalaze se i razna obijanja, preziđivanja elemenata fasade, rabiciranja i slično. Ove pozicije rade i zidari i fasaderi, zato se u priručniku nalaze i u zidarskim i u fasaderskim radovima. Ali strogo gledajući po prosečnim normama obijanja, preziđivanja i slično nalaze se isključivo u zidarskim radovima. Navedene pozicije u fasaderskim radovima odnose se uglavnom na restauraciju i konzervaciju stilskih fasada sa vučenim profilima, pilasterima, ornamentima i slično. Veoma mali broj arhitekata, izuzev u Zavodima za zaštitu spomenika kulture, ima iskustva i znanja u restauraciju i konzervaciji stilskih fasada. Ovo je način da im se olakša izrada predmera i predračuna, odnosno da im priručnik bude i vodič. Ovaj princip primenjen je i u mnogim drugim vrstama radova.

14

Neto plata određenog radnika deli se sa 182 (broj radnih časova u mesecu) i množi sa faktorom. jer one nisu merodavne za izvođenje radova. restauracije i konzervacije. ali na bruto satninu. Pojedina preduzeća prilikom ugovaranja daju i niži faktor (prividno). Cena materijala Na fabričku cenu materijala dodaju se svi troškovi dopreme materijala na gradilište. Upotrebljavaju se i stari materijali. Posle prikupljanja ponuda ili licitacije predračunske cene više nisu važne. Više puta sam čuo pitanje "Šta je faktor i zašto je tako visok?". Radi se o većim gradilištima gde se posvećuje velika pažnja pripremi i organizaciji gradilišta. 2. količine u pozicijama su velike i lakše je organizovati proces gradnje. Često se tek po sondiranju i otvaranju konstrukcije utvrđuje metodologija rada. ponekad samo trotoar ili čak i ulica (restauracija fasada). Cena radnog časa Cenu rada po radnom času izvođač formira na osnovu plata radnika i faktora. restauracija i konzervacija tehnološki procesi su teže sagledivi. istovara u magacin ili na deponiju. lako se nalaze na tržištu. jer su one u indirektnoj vezi sa projektantskim cenama. deponija. Obično su to troškovi utovara. Faktor se obično kreće u rasponu od 4 do 5 na neto satninu proizvodnog radnika. Ima i suprotnih primera. Zanatlije i kooperanti se često prepliću. Na osnovu kvalifikacione strukture formiraju se grupe za VKV radnike (dve grupe). jer se tehnologija određenih pozicija zasniva na starim tehnikama rada i starim zanatima. Formiraju ih projektanti obično uz pomoć saradnika. Najčešće služe investitoru gradnje za odlučivanje. Kod novogradnje tehnološki procesi i materijali su savremeni. ali pokušaću ukratko da izložim sam proces formiranja istih. Na lokaciji obično ima dovoljno prostora za organizovanje gradilišta. 2. PK radnike (dve grupe) i NK radnike (jedna grupa). Svaka jedinačna cena je osnov za obračun izvedenih radova. koje je teško nabaviti. rekonstrukcija. 15 . transporta. Idealno bi bilo kada bi projektantske i izvođačke cene bile iste. odnosno predračunske vrednosti investicije. bez preplitanja ili zastoja u radu. Radovi teku u kontinuitetu. Ako investitor želi da podigne kredit insistiraće da cene budu što veće. Materijali su savremeni. iz prakse. Formiranje cena je složen proces sa tačnim ulaznim podacima i dobrim poznavanjem tehnologije izvođenja pojedinačnih operacija rada. Analiza faktora je kompleksan i složen postupak. KV i PK radnika. U praksi se često svodi na satnine VKV. Kod adaptacija. Postoji više razloga za iznetu konstataciju. Analiza cene kod novogradnje je daleko jednostavnija nego kod adaptacije. po pozivu ili za licitaciju. Projektantske cene formiraju se u procesu projektovanja za izradu predračuna radova. a ponekad i nepredvidivi. On formira jedinačne cene sa svaku poziciju i utvrđuje ukupnu vrednost ponude. mogu se dovoziti samo male količine materijala. što može dovesti do izmene projekta. Izvođačke cene formira izvođač prilikom pripreme ponude. sa zastojima kako bi se završe određene pozicije. Osnovni ulazni podaci i normativi za analizu cena 1. jer je to ponekad osnov za visinu kredita. za dizalice i slično. su veoma važne za izvođača jer od njih zavisi rentabilnost gradnje i profit izvođača. ali su osnovni: 1.Cene U procesu projektovanja i gradnje razlikujemo projektantske i izvođačke cene: 1. lokacije objekta i građevinskih normi. iz prihvaćene ponude. Formiranju pojedinačnih cena često se olako prilazi. Često ima malo prostora za organizovanje gradilišta. lakše je uvoditi razne zanatlije ili kooperante. a prema kvalifikacionoj strukturi radnika. uslova građenja. doprema je veoma složena. rekonstrukcije. Formiranje izvođačkih cena Izvođačke cene nisu tema priručnika. KV radnike (tri grupe). 2. Ugovorene cene. potrebnih pomoćnih prostora i magacina.

pojaviće se problem sa parkiranim vozilima i dopremanjem materijala. Za objekat koji se nalazi u centralnoj gradskoj zoni. vrste. izvođenje. poslovođu. utroška materijala i transporta. bolovanja. Početkom pedesetih godina prošlog veka Ministar Vlade FNRJ . alati. naknadu za prevoz. dobile su i hiljade kratkih opisa operacija rada za normiranje i analizu jedinačnih cena. uglavnom. Ako se podeli 2184:1600=1. Tehnički uslovi sadrže i "Posebne uzanse o građenju". Prosečne norme u periodu 1952-1970 godine više puta su štampane. alat i drugo. 1973 godine Poslovna zajednica. 6. sanitarni čvor i slično. definiciju. topli obrok. preduzeće plaća doprinose za penziono i socijalno osiguranje i ostale zakonske obaveze. odnosno jedinačne cene. 5. Ako se odbije godišnji odmor.Prosečne norme u građevinarstvu I deo. državni praznici. svakodnevne pauze u trajanju od 30 minuta. počinju problemi. Na malom gradilišnom prostoru teško će se organizovati magacini. koji nisu obuhvaćeni pomenutim normama. Lako se pronalaze potrebni podaci. prostor za presvlačenje radnika. kao i posebni zahtevi. Faktor opterećuju i svi ostali materijalni i nematerijalni troškovi poslovanja preduzeća kao što su gorivo. materijale. odnosno fakturisanih radova. jer se mogu dovoziti samo male količine.365. klasifikovane po šiframa radova.365. a podrazumevaju se za tu poziciju. viša sila (vremenske prilike) videće se da radnik u toku godine može da ostvari maksimalno oko 1600 radnih časova. spoljnih. Zanatstvo Usvojene norme su se primenjivale za kalkulaciju predračunskih i izvođačkih cena. Prilagođene su masovnoj. Pored normativa norme su sadržale i uslove i način obračuna pojedinih pozicija. Svi neproizvodni radnici zaposleni u izvođačkom preduzeću ostvaruju zaradu samo na osnovu izvedenih. Cene usluga Potrebno je pribaviti podatke o cenama usluga drugih. PTT usluge. Visokogradnja . izvršioca ili kooperanata. sredstva rada i slično. deponije. Pored plate radnik prima i druge naknade regres.Prosečne norme u građevinarstvu II deo. 4. sa dodatim radovima koji se odnose na mehanizaciju i na deo novih materijala.Zamenik Predsednika Saveta za industriju i građevinarstvo doneo je Rešenje o usvajanju prosečnih normi u građevinarstvu. rukovodioca radova. sa veoma malim izmenama i dopunama. dobija se faktor 1. odnosno pozicije. izvedene iz prvobitnih. Jedan radnik u toku godine može da ostvari 2184 časa (12 meseci x 182 časa) za koje prima platu. Izuzetno je važno da se sagledaju i predvide operacije koje nisu navedene. vrsta i kvalitet. Za analizu pozicije važno je da je opis pozicije precizan i da su određeni materijali. gde važe posebni uslovi režima saobraćaja. biće potrebne posebne dozvole za teretna vozila. koji su primarni.Normativi priznaju za utrošak radnog vremena samo direktno potrebno vreme za izvođenje svake pojedinačne operacije rada. kvalifikacionu strukturu radnika. Početkom sedamdesetih godina Komgrap je izdao "Iskustvene norme u građevinarstvu". Nedostatak normi je što nedostaju određene operacije u primeni pojedinih vrsta materijala i pojava nekih savremenih materijala i sredstava rada. Za radnika treba obezbediti odeću. prateće radove. 16 . Niskogradnja . 3. električna energija. kancelarijski materijal. koje sadrže normative rada. Uslovi za gradnju i lokacija objekta Uslovi za gradnju i lokacija objekta utiču na ukupnu cenu gradnje. troškovi održavanja poslovnog prostora. "Nove" norme. merenja i način obračuna. Normativi Za izradu analize cene potrebne su građevinske norme. posebne uslove u toku gradnje i slično. u nekim izuzetnim slučajevima i 8. materija sadrži predmet tehničkih uslova. tako da je faktor već 1. organizacija za završne radove u građevinarstvu SFRJ (ZAVRAJ) izdala je "Tehničke uslove za izvođenje završnih radova u građevinarstvu". To nisu efektivni radni časovi. To približno iznosi 1 u odnosu na platu. Cene transporta i mehanizacije Potrebno je pribaviti podatke o cenama za transport i mehanizaciju. U faktor ulaze i sve zarade i doprinosi za administraciju. odnosno od iskustva i znanja obrađivača zavisi i kvalitet analize cene.365. 7. Kad se sve to uzme u obzir dobija se faktora 4 do 5. Opis pozicije koja se analizira sa načinom obračuna. magacionera i slično. nešto kasnije i Građevinska knjga "Normativi i standardi rada u građevinarstvu" izvedene su iz "Prosečnih normi u građevinarstvu". Nekoliko reči o građevinskim normama. zaštitnu opremu. industrijskoj gradnji objekata.365+1=2. Pored normativa. kancelarija.Prosečne norme u građevinarstvu III deo. I tu. koje se sastoji od tri dela: . Norme su veoma jasne i pregledne.

Normativ utrošaka električne energije (mešalica) .Analiza cene Uzmimo na primer jednostavnu poziciju: Malterisanje zidova produžnim malterom. a samim tim i cenu.Normativ utrošaka separiranog šljunka x cena separiranog šljunka .Normativ utrošaka sitnog peska x cena sitnog peska . Obračun po m2.Veoma je važna visina zida za malterisanje.Normativ utrošaka maltera za perdašenje x cena maltera za perdašenje . .Normativ utrošaka cementa x cena cementa .Normativ utrošaka vode x cena vode .. visoke ili niske temperature utiču na produktivnost rada i proces sušenja. kao i dimenzije prostorija. a koji utiču na cenu.Normativ utrošaka radnog vremena KV radnika za perdašenje x cena radnog sata . jer one koje bitno utiču na produktivnost a time i na cenu.Normativ utroška vremena potrebnog za spravljanje maltera x cena radnog sata Pomoćna analiza cene za 1 m3 maltera za perdašenje Sve cene su bruto cene na gradilištu . Ovo je tipičan.Normativ utrošaka vode x cena vode .Troškovi postavljanja pomoćnih skela (može da bude i posebna analiza) Napomena: U normativu utroška radnog vremena KV i PKV radnika sadržano je i čišćenje radnog mesta po završenom malterisanju.Normativ utrošaka maltera za grunt x cena grunta . Analiza se radi obično u više koraka: 1. blok. .. da je analiziramo i da pokušamo da vidimo gde su moguće greške ili elementi koji nisu uzeti u obzir prilikom analize. .Normativ utrošaka radnog vremena KV radnika za izradu grunta x cena radnog sata . Pri visokim temperaturama mora se posvetiti posebna pažnja negovanju maltera. Pomoćna analiza cene za 1 m3 maltera .pomoćna analiza 1 . . 3..Normativ utrošaka kreča x cena kreča . Kada se sve to izračuna dobija se cenu malterisanja po 1 m2. a pri niskim temperaturama potrebno je dodati i aditive.Normativi prenosa maltera od mesta spravljanja do ugradnje x cena radnog sata . opis pozicije. durisol. Obračun po m2.Normativ utrošaka električne energije (mešalica) .pomoćna analiza 2 .Normativi prenosa svih materijala od gradilišnih deponija do mesta spravljanja maltera x cena radnog sata . Analiza cene malterisanja . školski primer. U analizi su uzeti odgovarajući ulazni parametri za spoljni i unutrašnji transport. 17 . "Malterisanje zidova produžnim malterom. betonski zid. ali bez odnošenja šuta.Normativ utroška vremena potrebnog za spravljanje maltera x cena radnog sata 2. rabic. analize cene malterisanja za zadati slučaj.Ne vidi se vrsta podloge preko koje malterišemo (opeka.Da li je zid stari ili novi? Na objektu starom više desetina godina može se očekivati mnogo deblji sloj maltera.Vremenski period malterisanja. nego po normativu. Ako je zid zidan slabim malterom i rastresen biće potrebno i posebno nabacivanje cementnog šprica .Normativ utrošaka kreča x cena kreča .grunta Sve cene su bruto cene na gradilištu ." . Da li je izračunata cena za svako gradilište ista? Da li je nešto propušteno? Da se vratimo na početak.Normativ utrošaka radnog vremena PKV radnika za perdašenje x cena radnog sata . kamen..Normativ utrošaka cementa x cena cementa .Količina utiče na organizaciju i produktivnost rada.Normativ utrošaka radnog vremena PKV radnika za izradu grunta x cena radnog sata .Normativi prenosa svih materijala od gradilišnih deponija do mesta spravljanja maltera x cena radnog sata .) i razmera maltera.

porez na usluge i zaradu izvođača. sa svim troškovima rada. Prvi veliki izvor cenovnika bio je Beogradski sajam građevinarstva. transporta i slično i formirane su jedinačne cene. 4. transporta i približne normative. Zoran Jakovljević je insistirao da napišem formulu ili obrazac pomoću kojih sam formirao projektantske cene. na primer 25000 din/m3. na osnovu iskustva. izvođačkih cena zanatskih usluga. koji su imali ponekad i više od desetak strana. Kod adaptacija i rekonstrukcija veoma je važno da se sagleda da li su predviđene pozicije sa tačnim količinama i od te procene zavisi cena. Utrošak građe za razne krovove kreće se u rasponu od 0. masažne kade i slično) velikoprodajna cena je uvećana za 30 %. Cena zavisi i od primarne delatnosti izvođača. velikoprodajne fabričke cene. bez velikih analiza. ugradnju.06=1500 dinara/m2. da su komercijalne službe fabrika veoma efikasno slale cenovnike. Nema ni konstantnog odnosa između cene ugrađenog materijala i cene utrošenog rada. treći poziv telefonom i beleženje cena i četvrti obilazak više desetina stovarišta i prodavnica i prikupljanje pojedinačnih cena i cenovnika. rada.. Uvećani deo sadrži transport. odnosno radnici koji se bave kalkulacijama. konsultacija ili pomoću normativa. Ako su količine male ili velike imaće posebne procene. Tokom vremena izvođač prati date jedinačne cene i realizaciju. njegova cena biće velika i obrnuto. Kod pozicija gde se samo ugrađuje finalni proizvod (vrata. Prikupljene su sve potrebne cene materijala za ugradnju. nažalost. transporta. 3. To su. procene. Obračun po m2. Mnoge cene znaju "napamet". 5.. mora da uradi analizu cene. strateški. Za priručnik projektantske cene su formirane na sledeći način. Recenzent arh. Primer: Nabavka građe i izrada krovne konstrukcije. Projektantske cene u priručniku U priručniku su date "projektantske cene" po jedinici mere za svaku pojedinačnu poziciju. Izvođač sagledava ceo posao globalno. nema. Sledilo je prikupljanje bruto cena radnog časa VKV. Cena jelove građe je oko 12000 dinara/m3 2. Ako ima neki razlog za sumnju.. uglavnom. Na primer "iskop zemlje za.08 retko 0. Treba istaći. a manje za zanatske. prozori. mehanizacije i slično. visine dizanja i ostalih uslova procenjuje ukupnu cenu 1 m3 ugrađene građe. Cene materijala su veoma važne. ako on izvodi recimo građevinske radove a njegovi kooperanti zanatske radove.09 m3/m2 horizontalne projekcije krovne konstrukcije. materijal franko utovaren u vozilo u sedištu proizvođača ili velikoprodajne cene materijala na skladištima u Beogradu. Napomena: Poneki izvođač će pokušati da krovnu konstrukciju obračuna po m2 kose površine krova. U zavisnosti od tipa i složenosti krovne konstrukcije. ako u opisu pozicije nije naglašeno po m2 horizontalne projekcije. formiraće veće cene za građevinske radove. Znaju cene materijala. Procenjena cena izrade krovne konstrukcije je 25000x0. transporta.06-0. i u okviru njega manipuliše pojedinim cenama. Za svaku poziciju utvrđeni su približni troškovi materijala. Iskustvene cene Izvođači. Ako je predviđena mala količina predmerom a ponuđač proceni da će stvarna količina biti velika. ponekad i na osnovu njih formira ukupnu cenu. transporta i pomoćnog materijala. Da bi se na licitaciji dobio posao od njegove procene zavisiće smanjenje ili povećanje cene. KV i PK radnika u građevinskim preduzećima. Čarobne formule.Na analizom utvrđenu cenu malterisanja uticaće i tržišni uslovi. odnosno koliko radnik može da izvrši zadatog posla u toku jednog dana ili sata. krovni prozori. posle dugogodišnjeg rada na analizi cena i izvođenju radova lako i brzo formiraju cene. za razliku od osamdesetih i devedesetih godina. dnevnica na "crno"." cena materijala je 0 a rad 100% ili "montaža masažnog bazena ili tuš kabine" koja može da košta i više od 6-7000 € a cena ugradnje je minimalna u odnosu na nabavnu cenu. odnosno zaradu i prema tome koriguje cene. Iskusan izvođač zna dva podatka za formiranje približne cene: 1. drugi poziv telefonom fabrike posle koga sledi fax ili slanje poštom. 18 .

Opis pozicije. ipak pregledom narednih nekoliko pasusa može se videti da se svaka pozicija sastoji iz rednog broja.Cene istih ili sličnih proizvoda različitih proizvođača dosta se razlikuju." ima promenljivu "dimenzija 60x60 cm". ostali deo opisa pozicije je isti. Neprihvatljivo je štampati toliku količinu materijala iz dva razloga: 1.. Pozicija sa opisom koji sadrži promenljive numerisana je rednim brojem. b.. Korisnik bi se veoma teško snalazio u toj količina materijala.. Stvarni redni brojevi su: 1. koja se menja 16 puta. Opis pozicije.. limarske ("Liming"). Jedinačne cene formirane su sa velikoprodajnim cenama materijala i sa uključenim porezom na usluge. Treba napomenuti da se gotovo svi konsultanti bave izvođenjem radova.. Promenljiva D. za isti tip i veličinu.. Cene su izražene u Evrima.. jedinice mere i projektantske cene... Na primer kod prozora i vrata (drvenih) cene različitih proizvođača.. Primer: Pozicija "Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo. Opis pozicije. Opis pozicije. fasaderske .. O formatizovanju priručnika U kompjuterskom programu "Mungos" sve pozicije su napisane sa punim opisom. a. teško bi uočavao razlike između pojedinih sličnih a različitih pozicija. Primer: 1. Konsultacije o formiranim cenama obavljene su za stolarske radove ("Beoenterijer"). Opis pozicije... staklorezačke ("Staklopan"). jer bi bio nepregledan.. mada su mnoge od njih očigledne.. U podvrsti pozicije su numerisane rednim brojem od 1 do n. teracerske.promenljiva A. Promenljiva C. a cena štampe bila bi visoka.. 5. b. "Delo") i molersko-farbarske radove("Lik").promenljiva D. likorezačke ("Zanat".. razlikuju se i do 100%. a promenljive su označene sa a... c.... a da su štampane sa punim opisom pozicija priručnik bi imao više od 4000 strana. dimenzija 60x60 cm. d..promenljiva C. 2.. 2. Pozicije su u podvrstama složene po tehnološkom procesu..promenljiva B. 19 . Opis pozicije..promenljiva A. Da je štampana 16 puta. Priručnik bi morao da se podeli u četiri knjige.. 4... Priručnik ima 13166 pozicije. Označavanja koja se koriste u ovom priručniku U priručniku su primenjene standardne oznake i tipografske tehnike koje olakšavaju snalaženje u tekstu. a svaka vrsta radova na podvrste. keramičarske. opisa pozicije. koliko je to bilo moguće... Opis pozicije. kao i sa mnogim ekspertima za radove i cene u pojedinim oblastima. c. 5. Promenljiva B. 3. gipsarske.. Promenljiva A..... Redni broj pozicije u priručniku Priručnik je podeljen na vrste radova. parketarske. zauzela bi više strana i što je još važnije korisnik priručnika bi se teško snalazio. rukovođenjem gradilišta (i formiranjem izvođačkih cena) ili izvođačkim nadzorom.

odnosno zadati opis pozicije. debljine.. c. Prva rečenica. Delimično obijanje maltera.50 € 40. m3 11. Cementnog maltera..50 0. Čas Način obračuna i jedinice mere su: 10. Obijanje krečnog maltera sa zidova.00 € 20 .. Preostali deo opisa pozicije detaljnije opisuje način rada.. sa odvozom. posebne zahteve. Obično su promenljive dimenzije. Po radnom času.. Obračun po radnom času. m3 b. 4. Jedinice mere i promenljive Za svaku poziciju.Opis pozicije u priručniku i promenljive Opis pozicije je pogodbeni opis za izvršenje određene usluge sa potrebnim materijalom. vrsta rada ili materijala. Jedinica mere može biti promenljiva. mereno uraslo. komad. kg i slično. Jedinica mere može biti m1. dat je način obračuna po jedinici mere. 4. paušalno. jer sadrže iste opise ali imaju jedan ili više promenljivih parametara. Obijanje produžnog maltera sa zidova . Obijanje krečnog maltera sa zidova . jedinica mere za obračun. sa odvozom.00 € € 4. iskošena slova. Primer: 1... b. Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu.. Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu. 2. Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu. Opis pozicije koji sadrži jednu ili više promenljivih koje su ispisane italic. 3. Obračun po m3 zemlje. Čas 4. mereno uraslo... Pojedini opisi pozicije su napisani u skraćenom obliku. sa odvozom. je ispisana bold (podebljana slova) i sažeto opisuje poziciju.. Obračun po m3 zemlje. Primer: 10. m3. način obračuna. naslovna.. Obijanje cementnog maltera sa zidova .. m2. Krečnog maltera. Delimično obijanje maltera . a. Po m3.. vrste materijala. a. Produžnog maltera. Ne skraćeni opisi pozicija su: 1.

m2 4. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. na levoj polovini lista. Obračun po m2 obijene površine. Šut prikupiti. izneti. Primer: U priručniku 1. Otvori se odbijaju.00 € c. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. otvori se odbijaju. otvori se odbijaju. U predmeru i predračunu radova opisi se pišu. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. U predmeru i predračunu 1. m2 2. Šut prikupiti. Produžnog maltera. m2 2.00 = 21 . m2 2. Obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih zidova.00 = Delimično obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih zidova. x 120. Obračun po m2 obijene površine. izneti. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. x 190. Obračun po m2 obijene površine. Obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih zidova. radi uštede prostora. Otvori se odbijaju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 obijene površine. Krečnog maltera. m2 3 x 140. Obračun po m2 obijene površine.50 € 4. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. Cementnog maltera. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Obračun po m2 obijene površine. otvori se odbijaju. približno.75 € b.Izgled pozicija u priručniku i formiranom predmeru Opisi u priručniku pisani su od leve do desne margine.00 = Obijanje cementnog maltera sa unutrašnjih zidova. Šut prikupiti. a. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm.75 € Delimično obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih zidova. Šut prikupiti. m2 x 175. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Otvori se odbijaju. m2 1. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. m2 2.00 = Obijanje produžnog maltera sa unutrašnjih zidova. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. izneti.

10. 2. 7. 14. 30. 13. 27. 15. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI ISTRAŽIVAČKI RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA ZEMLJANI RADOVI ZIDARSKI RADOVI BETONSKI I ARM. 28. 8. 19. 23. 31. 26. 21. 22.Vrste radova 1. 9. 24. 18. 4. BETONSKI TESARSKI RADOVI POKRIVAČKI RADOVI IZOLATERSKI RADOVI GRAĐEVINSKA STOLARIJA STOLARSKI RADOVI BRAVARSKI RADOVI LIMARSKI RADOVI STAKLOREZAČKI RADOVI KERAMIČARSKI RADOVI TERACERSKI RADOVI KAMENOREZAČKI RADOVI PARKETARSKI RADOVI PODOPOLAGAČKI RADOVI TAPETARSKI RADOVI ROLETNARSKI RADOVI SUVOMONTAŽNI RADOVI GIPSARSKI RADOVI FASADERSKI RADOVI LIKOREZAČKI RADOVI MOLERSKO FARBARSKI RADOVI LIVAČKI RADOVI RAZNI ZANATSKI RADOVI VODOVOD KANALIZACIJA SANITARNI UREĐAJI 23 35 47 83 97 177 209 229 241 307 365 419 443 475 487 507 517 541 555 575 581 585 619 649 705 753 787 793 801 821 835 22 . 11. 17. 25. 6. 20. 3. 5. 12. 29. 16.

1. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Dozvole Priključci Saglasnosti Priprema gradilišta Skele Ograde Nadstrešnice Signalizacija Zaštite Čišćenja Pranja Šut Ostali pripremno završni radovi 25 25 26 27 28 29 29 30 30 31 31 32 32

23

1. Dozvole
1. Naknada za uvođenje gradilišne energije. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadležnom organu za odobrenje korišćenja električne energije. U cenu ulazi i plaćanje takse. Obračun paušalno. Paušalno 2. 750,00 €

Naknada za uvođenje gradilišne vode. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadležnom organu za odobrenje korišćenja vode. U cenu ulazi i plaćanje takse. Obračun paušalno. Paušalno 250,00 €

3.

Naknada za zauzeće trotoara. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadležnom organu za odobrenje korišćenja površine trotoara. U cenu ulazi i plaćanje takse za korišćenje za sve vreme trajanja radova. Po završetku radova dovesti sve površine u prvobitno stanje. Obračun po m2/Dan. m2/Dan 0,35 €

4.

Naknada za zauzeće glavne ulice i trotoara. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadležnom organu za odobrenje korišćenja površine trotoara i ulice. U cenu ulazi i plaćanje takse za korišćenje za sve vreme trajanja radova. Po završetku radova dovesti sve površine u prvobitno stanje. Obračun po m2/Dan. m2/Dan 0,65 €

5.

Naknada za zauzeće sporedne ulice i trotoara. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadležnom organu za odobrenje korišćenja površine trotoara i ulice. U cenu ulazi i plaćanje takse za korišćenje za sve vreme trajanja radova. Po završetku radova dovesti sve površine u prvobitno stanje. Obračun po m2/Dan. m2/Dan 0,50 €

6.

Naknada za zauzeće zelene površine. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadležnom organu za odobrenje korišćenja zelene površine. U cenu ulazi i plaćanje takse za korišćenje za sve vreme trajanja radova. Po završetku radova dovesti sve površine u prvobitno stanje. Obračun paušalno. Paušalno 600,00 €

7.

Naknada za seču stabla. Uputiti pismeni zahtev nadležnom organu za odobrenje za seču stabla. U cenu ulazi i plaćanje takse za seču. Obračun po komadu stabla. Kom. 100,00 €

2. Priključci
1. Naknada za uvođenje gradilišne električne energije. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadležnom organu za odobrenje korišćenja električne energije. U cenu ulaze i plaćanje takse za korišćenje za sve vreme trajanja radova i instaliranje glavnog gradilišnog ormana sa brojilom, osiguračima i ostalo. Obračun paušalno. Paušalno 750,00 €

25

2.

Naknada za uvođenje gradilišne vode. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadležnom organu za odobrenje korišćenja vode. U cenu ulaze i plaćanje takse i izrada priključka, šahta, vodomera i ostalo. Obračun paušalno. Paušalno 250,00 €

3.

Naknada za uvođenje gradilišnog telefona. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadležnom organu za odobrenje korišćenja telefonskog priključka. U cenu ulaze i plaćanje takse i instaliranje telefona sa aparatom. Obračun paušalno. Paušalno 250,00 €

4.

Naknada za priključak na elektro mrežu. Pismeni zahtev sa skicom uputiti nadležnom organu. U cenu ulazi i plaćanje takse. Obračun paušalno. Paušalno 250,00 €

5.

Naknada za priključak na vodovodnu mrežu. Pismeni zahtev sa skicom uputiti nadležnom organu. U cenu ulazi i plaćanje takse. Obračun paušalno. Paušalno 200,00 €

6.

Naknada za priključak na kanalizacionu mrežu. Pismeni zahtev sa skicom uputiti nadležnom organu. U cenu ulazi i plaćanje takse. Obračun paušalno. Paušalno 200,00 €

7.

Naknada za priključak na PTT mrežu. Pismeni zahtev sa skicom uputiti nadležnom organu. U cenu ulazi i plaćanje takse. Obračun paušalno. Paušalno 250,00 €

8.

Ugradnja repera na objektu i susednim objektima za praćenje eventualnog sleganja u svemu po uputstvu statičara. U određenom vremenskom periodu, a u dogovoru sa statičarem, vršiti merenja i voditi dnevnik merenja. Obračun paušalno. Paušalno 50,00 €

3. Saglasnosti
1. Naknada za hidrantsku mrežu kojom se podrazumeva pismeni zahtev sa skicom nadležnom organu i plaćanje propisane takse, za odobrenje za upotrebu. Obračun paušalno. Paušalno 2. 250,00 €

Naknada elektrodistribuciji kojom se podrazumeva pismeni zahtev sa skicom nadležnom organu i plaćanje propisane takse, za odobrenje za upotrebu. Obračun paušalno. Paušalno 500,00 €

26

3.

Naknada toplanama kojom se podrazumeva pismeni zahtev sa skicom nadležnom organu i plaćanje propisane takse, za odobrenje za upotrebu. Obračun paušalno. Paušalno 150,00 €

4.

Naknada komunalnom preduzeću kojom se podrazumeva pismeni zahtev sa skicom nadležnom organu i plaćanje propisane takse, za odobrenje za upotrebu. Obračun paušalno. Paušalno 75,00 €

5.

Naknada protivpožarnoj službi kojom se podrazumeva pismeni zahtev sa skicom nadležnom organu i plaćanje propisane takse, za odobrenje za upotrebu. Obračun paušalno. Paušalno 100,00 €

6.

Naknada sanitarnoj inspekciji kojom se podrazumeva pismeni zahtev sa skicom nadležnom organu i plaćanje propisane takse, za odobrenje za upotrebu. Obračun paušalno. Paušalno 100,00 €

4. Priprema gradilišta
1. Montaža i demontaža priručne barake za smeštaj alata, materijala i radnika. Baraku izraditi od montažnih elemenata ili dasaka debljine 1" sa drvenom konstrukcijom. Baraku pokriti daskama i ter papirom ili salonitom. Obračun po m2 barake, komplet. m2 2. 25,00 €

Dovoz vode na gradilište. Za izvođenje radova obezbediti cisternu ili metalnu burad i sukcesivno dopremati potrebne količine vode, za sve vreme trajanja radova. Obračun po m3 vode. m3 5,00 €

3.

Izrada prilaznih rampi-trepni, za dopremu materijala ili odvoz šuta. Trepnu izvesti od fosni i cevi za fasadnu skelu ili od drvene građe. Trepna je širine 1,0 m. Obračun po m1 trepne. m1 5,00 €

4.

Izrada radnih platformi, za izbacivanje zemlje, šuta ili za dopremu materijala. Platforme izvesti od fosni i cevi za fasadnu skelu ili od drvene građe. Obračun po m2 platforme. m2 4,00 €

5.

Montaža i demontaža koruba, za izbacivanje šuta. Korube izraditi od dasaka debljine 24 mm ili 48 mm ili postaviti specijalne cevi od plastičnog materijala. Obračun po m1 koruba. m1 5,00 €

6.

Izrada radnih nadstrešnica za rad, obradu građe i drugo. Radne nadstrešnice izraditi od fosni i cevi za fasadnu skelu ili drvene građe. Preko nadstrešnice od fosni postaviti sloj ter papira i pričvrstiti letvama i ekserima. Obračun po m2 izvedene nadstrešnice. m2 6,00 € 27

5. Skele
1. Montaža i demontaža metalne cevaste fasadne skele, za radove u svemu po važećim propisima i merama HTZ-a. Skela mora biti statički stabilna, ankerovana za objekat i propisno uzemljena. Na svakih 2,00 m visine postaviti radne platforme od fosni. Sa spoljne strane platformi postaviti fosne na "kant". Celokupnu površinu skele pokriti jutanim ili PVC zastorima. Skelu prima i preko dnevnika daje dozvolu za upotrebu statičar. Koristi se za sve vreme trajanja radova. Obračun po m2 vertikalne projekcije montirane skele. a. Fasadna skela. b. Fasadna složena skela. c. Fasadna teška skela. 4. m2 m2 m2 5,00 € 6,00 € 7,50 €

Montaža i demontaža prostorne metalne cevaste skele, za radove u svemu po važećim propisima i merama HTZ-a. Skela mora biti statički stabilna, ankerovana i propisno uzemljena. Postaviti radne platforme od fosni. Skelu prima i preko dnevnika daje dozvolu za upotrebu statičar. Koristi se za sve vreme trajanja radova. Obračun po m3 skele. m3 5,00 €

5.

Montaža i demontaža skele, za unutrašnje radove, na zidovima i plafonima objekta. Skela mora biti statički stabilna i ako je metalna propisno uzemljena. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća samo jedanput. Obračun po m3 skele. m3 4,00 €

6.

Montaža i demontaža pomoćne cevaste skele, u objektu, za rad u prostorijama. Skela mora biti izvedena po svim HTZ propisima. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća samo jedanput. Obračun po m2 horizontalne površine. m2 2,50 €

7.

Montaža i demontaža pomoćne skele, napravljene od koza i fosni u objektu, za rad u prostorijama. Skela mora biti izvedena po svim HTZ propisima. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća samo jedanput. Obračun po m2 površine poda. m2 1,50 €

8.

Montaža i demontaža konzolne skele, za radove u svemu po važećim propisima i merama HTZ-a, po datom projektu skele. Skela mora biti statički stabilna i propisno uzemljena. Postaviti radne platforme od fosni, a sa spoljne strane platformi postaviti fosne na "kant". Skelu prima i preko dnevnika daje dozvolu za upotrebu statičar. Koristi se za sve vreme trajanja radova. Obračun po m1 montirane skele. m1 30,00 €

9.

Montaža i demontaža viseće skele, za radove u svemu po važećim propisima i merama HTZ-a, po datom projektu skele. Skela mora biti statički stabilna i propisno uzemljena. Skelu prima i preko dnevnika daje dozvolu za upotrebu statičar. Koristi se za sve vreme trajanja radova. Obračun po m2 površine pokrivene skelom. m2 2,50 €

28

6. Ograde
1. Montaža i demontaža zaštitne metalne ograde, oko gradilišta, visine 2,00 m sa kapijama za ulaz radnika, vozila i mehanizacije. Kapije snabdeti bravama sa ključevima ili katancima. Ogradu pravilno ankerovati i ukosničiti kako ne dođe do prevrtanja. Ograda mora biti uredno obojena. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća jedanput, bez obzira da li se demontira i ponovo montira u toku radova. Na ogradu postaviti table sa upozorenjem za prolaznike. Obračun po m2 ograde. m2 2. 7,50 €

Montaža i demontaža zaštitne ograde, od žičanog pletiva. Na svakih 2 m postaviti stubove za zatezanje pletiva, visine 2 metra. Postaviti kapije za prolaz i na ogradu postaviti table sa upozorenjem za prolaznike. Ograda se koristiti za sve vreme trajanja radova. Obračun po m2 ograde. a. Od žičanog pletiva. b. Od armaturne mreže. m2 m2 4,00 € 5,00 €

4.

Montaža i demontaža zaštitne ograde, od cevi za fasadnu skelu, visine 1,0 m. Na svakih 2 m postaviti stubove. Na ogradu postaviti table sa upozorenjem za prolaznike. Ograda se koristiti za sve vreme trajanja radova. Obračun po m1 ograde. m1 2,50 €

5.

Montaža i demontaža zaštitne ograde, od drvenih stubova i daščane oplate. Na svakih 2 m postaviti stubove visine 2 m. Postaviti kapije i table sa upozorenjem za prolaznike. Ograda se koristiti za sve vreme trajanja radova. U cenu ulazi i bojenje ograde. Obračun po m2 ograde. m2 6,00 €

7. Nadstrešnice
1. Izrada zaštitne nadstrešnice, ispuštene iz fasadne skele, iznad ograde i ulaza. Nadstrešnicu uraditi od čeličnih cevi za skelu sa kosnicima i ukrućenjima. Pokriti je daskama debljine 2" i ter papirom, koji se pričvršćuje drvenim letvama. Nadstrešnicu prima nadzorni organ, statičar. Širina nadstrešnice je 12,00 m, sa ulazima po potrebi. Nadstrešnica postaviti na visini od 2,50 m. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća se jedanput bez obzira da li se u toku radova, demontira i ponovo montira. Obračun po m2 nadstrešnice. m2 2. 7,50 €

Izrada zaštitne nadstrešnice. Nadstrešnicu uraditi od čeličnih cevi za skelu sa kosnicima i ukrućenjima. Nadstrešnica se pokriva daskama debljine 2" i ter papirom, koji se pričvršćuje drvenim letvama. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća se jedanput bez obzira da li se u toku radova, demontira i ponovo montira. Obračun po m2 postavljene nadstrešnice. m2 6,25 €

29

8. Signalizacija
1. Izrada i postavljanje tabli obaveštenja da se izvode građevinski radovi, sa osnovnim podacima o objektu, izvođaču, investitoru i projektantu. Tabla je dimenzija 200x100 cm. Obračun po komadu table. Kom. 2. 125,00 €

Izrada i postavljanje tabli i drugih oznaka sa upozorenjem, a po tehničkim propisima. Tabla je dimenzija 80x60 cm. Obračun po komadu table. Kom. 50,00 €

3.

Izrada i postavljanje signalnog osvetljenje gradilišta, postavljenog na ogradi i/ili skeli. Instalaciju pod naponom od 12 volti, sa svetiljkama zaštićenim mrežom, postaviti u dogovoru sa nadzornim organom, a u svemu prema propisu. Obračun paušalno, komplet izvedeno. Paušalno 375,00 €

9. Zaštite
1. Nabavka i postavljanje zastora fasadne skela, od jute. Celokupnu površinu skele pokriti jutanim zastorom. Juta mora biti prošivena po vertikali i pričvršćena za skelu, da ne "visi". U toku radova, ukoliko je potrebno, zastor popraviti. Obračun po m2 zaštićene površine. m2 2. 1,50 €

Nabavka i postavljanje zaštite za podove, od deblje PVC folije. Sva eventualna prljanja ili oštećenja poda padaju na teret izvođača. Obračun po m2 poda. m2 0,60 €

3.

Nabavka i postavljanje zaštitnog sloja peska, preko podova. Postaviti sloj ter papira sa preklopom i pažljivo nasuti sloj peska debljine 20 cm. Sva eventualna oštećenja poda padaju na teret izvođača. Obračun po m2 poda. m2 2,50 €

4.

Nabavka i postavljanje zaštitnih dasaka, preko podova. Postaviti sloj ter papira sa preklopom i zaštitu od dasaka debljine 1". Sva eventualna oštećenja poda padaju na teret izvođača. Obračun po m2 poda. m2 2,00 €

5.

Nabavka i postavljanje polietilenske folije, preko otvora na fasadi, vrata i prozora, radi zaštite. Foliju učvrstiti drvenim letvama, vodeći računa da se ne ošteti postojeća stolarija. Sva eventualna oštećenja padaju na teret izvođača. Obračun po m2 folije. a. Prozora i vrata. b. Izloga i portala. m2 m2 1,75 € 2,50 €

7.

Nabavka i postavljanje deblje polietilenske folije, preko nameštaja, radi zaštite. Sva eventualna prljanja ili oštećenja nameštaja padaju na teret izvođača. Obračun po m2 folije. m2 0,50 €

30

8.

Zaštita krovnih površina, od atmosferskih padavina debljom polietilenskom folijom. U toku prepokrivanja krova po potrebi zaštititi otkrivene površine PVC folijom. Obračun po m2 zaštićene površine. m2 1,00 €

9.

Zaštita tavanske konstrukcije, od atmosferskih padavina debljom polietilenskom folijom. U toku radova po potrebi zaštititi otkrivene površine PVC folijom. Obračun po m2 zaštićene površine. m2 1,00 €

10.

Zaštita tavanske konstrukcije, od atmosferskih padavina daskama i debljom polietilenskom folijom ili ter papirom. U toku radova po potrebi zaštititi otkrivene površine daskama i PVC folijom. Obračun po m2 zaštićene površine. m2 5,00 €

10. Čišćenja
1. U toku radova izvršiti više puta grubo čišćenje gradilišta od građevinskog šuta sa prenosom šuta na deponiju gradilišta. Plaća se jedanput bez obzira na broj čišćenja. Obračun po m2 površine gradilišta. m2 2. 0,50 €

Čišćenje prostorija objekta, od građevinskog šuta sa prenosom šuta na deponiju gradilišta. Plaća se jedanput bez obzira na broj čišćenja. Obračun po m2 očišćenje površine. m2 0,75 €

3.

Čišćenje trotoara oko objekta, od građevinskog šuta i drugo i prevoz na gradilišnu deponiju. Plaća se jedanput bez obzira na broj čišćenja. Obračun po m2 očišćene površine. m2 0,50 €

4.

Čišćenje prostora u objektu i oko objekta, od građevinskog šuta sa prenosom šuta na deponiju gradilišta. Plaća se jedanput bez obzira na broj čišćenja. Obračun po m2 očišćene površine. m2 0,60 €

11. Pranja
1. Čišćenje i pranje gradilišta, po završetku svih radova. Izvršiti detaljno čišćenje celog gradilišta, pranje svih staklenih površina, čišćenje i fino pranje svih unutrašnjih prostora i spoljnih površina. Obračun po m2 očišćene površine. m2 2. 0,50 €

Čišćenje i pranje prozora i vrata, po završetku radova. Pažljivo mehanički očistiti sve površine i oprati vodom sa dodatkom odgovarajućih hemijskih sredstava. Obračun po m2 oprane površine. a. Prozora i vrata. b. Izloga i portala. m2 m2 0,50 € 0,60 € 31

4.

Po završetku radova očistiti od građevinskog šuta i oprati vodom pod pritiskom trotoar i kolovoz. Obračun po m2 očišćene i oprane površine. a. Kolovoz i trotoar. b. Staze i plato. m2 m2 0,50 € 0,60 €

12. Šut
1. Prikupljanje šuta na gradilišnu deponiju. U toku i po završenim radovima sa gradilišta prikupiti šut, višak zemlje i drugi otpadni materijal sa objekta, na gradilišnu deponiju pristupačnu za utovar u kamion. Obračun po m3 prikupljenog šuta. m3 2. 2,50 €

Prikupljanje šuta i odvoz šuta. Prikupiti šut, višak zemlje i drugi otpadni materijala, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 odvezenog šuta. m3 12,50 €

3.

Ručni utovar i odvoz šuta, sa gradilišne deponije. Utovariti šut na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 šuta, mereno u kamionu. a. Ručni utovar. b. Mašinski utovar. m3 m3 11,00 € 6,00 €

5.

Ručni utovar i odvoz zemlje sa gradilišne deponije. Utovariti zemlju na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 zemlje, mereno u kamionu. a. Ručni utovar. b. Mašinski utovar. m3 m3 10,00 € 5,00 €

13. Ostali pripremno završni radovi
1. Ručna seča stabla, vađenje panja i korena, prečnika do 10 cm. Stablo odseći, grane iseći, otkopati zemlju oko stabla i izvaditi panj i koren. Zemljom nasuti i nabiti zemlju. Stablo, grane, panj i koren utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po komadu stabla. a. Do 10 cm. b. Do 30 cm. c. Do 50 cm. 4. Kom. Kom. Kom. 10,00 € 50,00 € 150,00 €

Nabavka, utovar, dovoz i razastiranje plodne čiste zemlje u sloju po projektu sa davanjem nadvišenja (nadmera) od 20% kako bi posle sleganja, zemlja zauzela projektovane kote. Izvršiti fino planiranje i valjanje drvenim valjkom. Obračun po m3 nasute zemlje. a. Čista zemlja. b. Plodni humus. m3 m3 12,50 € 20,00 €

32

6.

Izrada travnjaka na mestima označenim u projektu. Preko fino isplaniranog terena izvršiti setvu travne smese: - Festuca rubra 40 % - Festuca ovina 30 % - Poa pratensis 20 % - Trifolium repens 10 % Setvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po mirnom vremenu, bez padavina i vetra. Po izvršenoj setvi seme utisnuti u zemlju gvozdenim ježom, a potom uvaljati drvenim valjkom i izvršiti intezivno polivanje do punog nicanja trave. Polivanje nastaviti svakodnevno do predaje radova. Obračun po m2 zatravljene površine. m2 2,50 €

7.

Izrada travnjaka sa košenjem na mestima označenim u projektu. Preko fino isplaniranog terena izvršiti setvu travne smese: - Festuca rubra 40 % - Festuca ovina 30 % - Poa pratensis 20 % - Trifolium repens 10 % Setvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po mirnom vremenu, bez padavina i vetra. Po izvršenoj setvi seme utisnuti u zemlju gvozdenim ježom, a potom uvaljati drvenim valjkom i izvršiti intezivno polivanje do punog nicanja trave. Polivanje nastaviti svakodnevno do prvog košenja. Prvo košenje izvršiti kosom kada trava dostigne visinu 10-15 cm a drugo košenje izvršiti kosačicom. Obračun po m2 zatravljene površine. m2 3,50 €

8.

Izrada travnjaka sa nasipanjem humusa, sejanjem trave i održavanjem travnjaka. Izvršiti nabavku, utovar i dovoz i razastiranje plodne humusne zemlje u sloju debljine 10 cm sa davanjem nadvišenja (nadmera) od 20% kako bi posle sleganja, zemlja zauzela projektovane kote. Izvršiti fino planiranje, valjanje drvenim valjkom i setvu travne smese: - Festuca rubra 40 % - Festuca ovina 30 % - Poa pratensis 20 % - Trifolium repens 10 % Setvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po mirnom vremenu bez padavina i vetra. Po izvršenoj setvi seme utisnuti u zemlju gvozdenim ježom, a potom uvaljati drvenim valjkom i izvršiti intezivno polivanje do punog nicanja trave. Polivanje nastaviti svakodnevno do prvog košenja. Prvo košenje izvršiti kosom kada trava dostigne visinu 10-15 cm a drugo košenje izvršiti kosačicom. Obračun po m2 zatravljene površine. m2 5,00 €

9.

Nabavka i postavljanje busena sa travom. Sa postojećih površina skinuti sterilnu zemlju u sloju debljine 5 cm. Dovesti, razastreti i uvaljati humusne zemlje u sloju debljine 5 cm. Postaviti busen sa travom, izvaljati ga i pričvrstiti. Fuge između blokova busena popuniti zemljom sa malo travnog semena. Travu redovno zalivati i prvi put ručno kositi. Obračun po m2 obrađene površine. a. b. c. d. Sloj debljine 5 cm. Sloj debljine 10 cm. Sloj debljine 15 cm. Sloj debljine 20 cm. m2 m2 m2 m2 6,00 8,00 10,00 12,00 € € € €

13.

Sa postojećih površina izvaditi ruže. Ruže pažljivo izvaditi sa busenom, upakovati i predati investitoru. Obračun po komadu ruže. Kom. 1,00 € 33

14.

Nabavka i sadnja ruža. Na mestima označenim u projektu, iskopati jame kružnog oblika dimenzija 0,40x0,40 m. Izvršiti sadnju ruža sa dodatkom đubriva 3-5 kg uz svaku sadnicu. Posle sadnje zemlju ocankovati i dobro zaliti. Obračun po komadu ruže. Kom. 2,50 €

15.

Sadnja listopadnih sadnica. Na mestima označenim u projektu iskopati jame prečnika i dubine 0,50 m. Iz jame izbaciti sterilnu zemlju i otpatke. Sadnju obaviti mešavinom humusne zemlje, tresetnog đubriva i peska u odnosu 6:3:1. Prilikom sadnje sadnice zatrpati do 2/3 dubine jame napravljenom mešavinom, a gornju trećinu obogatiti dodatkom tresetnog đubriva sa 3 kg po sadnici. Nakon obavljene sadnje sadnice ocankovati i dobro zaliti. Obračun po komadu sadnice. a. Listopadnih sadnica. b. Četinarskih sadnica. Kom. Kom. 7,50 € 10,00 €

17.

Sadnja žive ograde. Na mestima označenim u projektu iskopati rov dubine i širine 50 cm. Iz jame izbaciti sterilnu zemlju i otpatke. Sadnju obaviti mešavinom humusne zemlje, tresetnog đubriva i peska u odnosu 6:3:1 i to po 9 sadnica po m1. Prilikom sadnje sadnice zatrpati do 2/3 dubine jame napravljenom mešavinom, a gornju trećinu obogatiti dodatkom tresetnog đubriva u količini od 5 kg po sadnici ili odstajalog stajskog đubriva. Nakon obavljene sadnje zemlju oko sadnice ocankovati i obilno zaliti. Obračun po m1 žive ograde. m1 15,00 €

18.

Sadnja puzavica. Na mestima označenim u projektu iskopati jame prečnika i dubine 0,30 m. Iz jame izbaciti sterilnu zemlju i otpatke. Sadnju obaviti mešavinom humusne zemlje, tresetnog đubriva i peska u odnosu 6:3:1. Mešavinu humusne zemlje iz jame obogatiti dodatkom tresetne zemlje sa 3 kg po sadnici. Nakon obavljene sadnje zemlju oko sadnice ocankovati i obilno zaliti. Obračun po komadu puzavice. Kom. 2,00 €

34

2. ISTRAŽIVAČKI RADOVI
1. 2. 3. 4. 5. Snimanja i dokumentacija Ispitivanja i dokumentacija Arheološki iskopi Obrada arheoloških nalaza Ostali istraživački radovi 37 40 42 45 46

35

1. Snimanja i dokumentacija
1. Snimanje fotografskim aparatom i izrada crno belih fotografija, veličine 9x11 cm. U cenu ulazi nabavka i razvijanje filma. Obračun po komadu fotografije. a. b. c. d. e. f. g. h. i. 10. Veličine 9x11 cm. Veličine 9x13 cm. Veličine 10x13 cm. Veličine 10x15 cm. Veličine 13x18 cm. Veličine 18x24 cm. Veličine 24x30 cm. Veličine 24x36 cm. Veličine 50x60 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 5,00 7,50 10,00 15,00 € € € € € € € € €

Snimanje fotografskim aparatom i izrada fotografija u boji, veličine 9x11 cm. U cenu ulazi nabavka i razvijanje filma. Obračun po komadu fotografije. a. b. c. d. e. f. g. h. i. Veličine 9x11 cm. Veličine 9x13 cm. Veličine 10x13 cm. Veličine 10x15 cm. Veličine 13x18 cm. Veličine 18x24 cm. Veličine 24x30 cm. Veličine 24x36 cm. Veličine 50x60 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 1,00 1,50 2,50 3,00 4,00 7,50 10,00 17,50 25,00 € € € € € € € € €

19.

Snimanje fotografskim aparatom sa crno belim filmom, sa 12 snimaka. U cenu ulazi nabavka i razvijanje filma. Obračun po komadu filma. a. Sa 12 snimaka. b. Sa 20 snimaka. c. Sa 36 snimaka. Kom. Kom. Kom. 10,00 € 15,00 € 25,00 €

22.

Snimanje fotografskim aparatom sa kolor filmom, sa 12 snimaka. U cenu ulazi nabavka i razvijanje filma. Obračun po komadu filma. a. Sa 12 snimaka. b. Sa 20 snimaka. c. Sa 36 snimaka. Kom. Kom. Kom. 12,50 € 17,50 € 27,50 €

25.

Izrada kontakt kopija, crno belih. Obračun po komadu kontakt kopije. a. Crno belih. b. Kolor. Kom. Kom. 1,00 € 1,50 €

27.

Izrada dijapozitiva, crno belih. Obračun po komadu dijapozitiva. a. Crno belih. b. Kolor. Kom. Kom. 5,00 € 6,00 € 37

29.

Izrada fotografija, crno belih, veličine 9x11 cm. Obračun po komadu fotografije. a. b. c. d. e. f. g. h. i. Veličine 9x11 cm. Veličine 9x13 cm. Veličine 10x13 cm. Veličine 10x15 cm. Veličine 13x18 cm. Veličine 18x24 cm. Veličine 24x30 cm. Veličine 24x36 cm. Veličine 50x60 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 0,60 0,75 1,25 1,50 2,00 5,00 7,50 10,00 15,00 € € € € € € € € €

38.

Izrada fotografija, u boji, veličine 9x11 cm. Obračun po komadu fotografije. a. b. c. d. e. f. g. h. i. Veličine 9x11 cm. Veličine 9x13 cm. Veličine 10x13 cm. Veličine 10x15 cm. Veličine 13x18 cm. Veličine 18x24 cm. Veličine 24x30 cm. Veličine 24x36 cm. Veličine 50x60 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 7,50 10,00 12,50 17,50 € € € € € € € € €

47.

Tehničko snimanje objekta, sa svim osnovama, izgledima, karakterističnim presecima i detaljima. Po završenom snimanju nacrtati na pausu, tušem u odgovarajućoj razmeri ili kompjuterski obraditi. Kopirati na ozalidu ili štampati na belom papiru i spakovati u fasciklu. Obračun po m2 objekta. m2 5,00 €

48.

Tehničko snimanje fasada, sa svim izgledima, karakterističnim presecima i detaljima. Po završenom snimanju nacrtati na pausu, tušem u odgovarajućoj razmeri ili kompjuterski obraditi. Kopirati na ozalidu ili štampati na belom papiru i spakovati u fasciklu. Obračun po m2 fasade. m2 1,50 €

49.

Tehničko snimanje detalja. Po završenom snimanju nacrtati na pausu, tušem u odgovarajućoj razmeri ili kompjuterski obraditi. Kopirati na ozalidu ili štampati na belom papiru i spakovati u fasciklu. Obračun po komadu detalja. Kom. 10,00 €

50.

Tehničko snimanje sonde, sa osnovama, izgledima, karakterističnim presecima, profilima i detaljima. Po završenom snimanju nacrtati na pausu, tušem u odgovarajućoj razmeri ili kompjuterski obraditi. Kopirati na ozalidu ili štampati na belom papiru i spakovati u fasciklu. Obračun po m2 sonde. m2 6,00 €

38

51.

Tehničko snimanje fortifikacije, sa osnovama, izgledima, karakterističnim presecima i detaljima. Po završenom snimanju nacrtati na pausu, tušem u odgovarajućoj razmeri ili kompjuterski obraditi. Kopirati na ozalidu ili štampati na belom papiru i spakovati u fasciklu. Obračun po m2 fortifikacije. m2 7,50 €

52.

Tehničko snimanje nekropola, sa osnovama, izgledima, karakterističnim presecima i detaljima. Po završenom snimanju nacrtati na pausu, tušem u odgovarajućoj razmeri ili kompjuterski obraditi. Kopirati na ozalidu ili štampati na belom papiru i spakovati u fasciklu. Obračun po m2 nekropole. m2 12,00 €

53.

Tehničko snimanje skeleta i pojedinačnih grobnih mesta, kao i priloga. Sve iscrtati na pausu, tušem u odgovarajućoj razmeri ili kompjuterski obraditi. Kopirati na ozalidu ili štampati na belom papiru i spakovati u fasciklu. Obračun po komadu skeleta ili grobnog mesta. Kom. 35,00 €

54.

Tehničko snimanje i iscrtavanje pokretnog arheološkog materijala. Po završenom snimanju nacrtati na pausu, tušem u odgovarajućoj razmeri. ili kompjuterski obraditi. Kopirati na ozalidu ili štampati na belom papiru i spakovati u fasciklu. Obračun po komadu pokretnog arheološkog materijala. Kom. 25,00 €

55.

Snimanje video kamerom VHS. Izvršiti snimanja video kamerom sa VHS kasetom dužine 30 minuta. U cenu ulazi i nabavka video kasete. Obračun po komadu kasete. a. b. c. d. Dužine 30 minuta. Dužine 60 minuta. Dužine 90 minuta. Dužine 120 minuta. Kom. Kom. Kom. Kom. 30,00 40,00 50,00 60,00 € € € €

59.

Snimanje video kamerom Super 8. Izvršiti snimanja video kamerom sa Super 8 kasetom dužine 30 minuta. U cenu ulazi i nabavka video kasete. Obračun po komadu kasete. a. b. c. d. Dužine 30 minuta. Dužine 60 minuta. Dužine 90 minuta. Dužine 120 minuta. Kom. Kom. Kom. Kom. 40,00 50,00 60,00 70,00 € € € €

63.

Snimanje video kamerom BETA. Izvršiti snimanja video kamerom sa Beta kasetom dužine 30 minuta. U cenu ulazi i nabavka video kasete. Obračun po komadu kasete. a. b. c. d. Dužine 30 minuta. Dužine 60 minuta. Dužine 90 minuta. Dužine 120 minuta. Kom. Kom. Kom. Kom. 50,00 60,00 65,00 75,00 € € € € 39

Slojeve skidati špahtlama. Tavanske konstrukcije. 25. Kom. 7. Na lamperiji.00 € 17. Temelje pažljivo očistiti špahtlama.00 € 11.00 € € € € € 8. Kom.50 10. Obračun po komadu sonde. Kom. Od opeke. b.00 60. Pažljivo sondiranje maltera zidova.00 35. Arhitektonsko sondiranje i ispitivanje sastava maltera zidova. Obračun po komadu sonde. Međuspratne konstrukcije. b.50 10. Obračun po m2 površine. O rezultatima sačiniti izveštaj. Maltera. Kom. m2 m2 4. Kom. Obračun po radnom danu. Sondiranje i istraživanje elemenata objekta. foto i tehnički snimiti i iscrtati u razmeri.00 € € € € € 16.50 12. Izvršiti otvaranja sondi. foto i tehnička snimanja i iscrtavanja u razmeri. skalpelima i ostalim alatima.00 50. O rezultatima sačiniti izveštaj i po potrebi uraditi foto dokumentaciju. Obračun po komadu sonde. Obračun po komadu sonde. Kom.2. 15. d. Podova. Naslaga. Otvoriti sonde. b.00 € 10.00 € 10. Sve otvorene sonde. foto i tehnički snimiti i nacrtati u razmeri. b. Od kamena. a. Po radnom danu. Kom. Pažljivo čišćenje temelja. Kom.00 € 3. Pažljivo sondiranje slojeva boje na zidovima. radi utvrđivanja sastava i prvobitne boje. Sve otvorene sonde. a. foto i tehnički snimiti i iscrtati u razmeri. e. O rezultatima sačiniti izveštaj i po potrebi uraditi foto dokumentaciju. Obračun po komadu sonde.00 € Arhitektonsko sondiranje temelja. od opeke. Arhitektonsko sondiranje i ispitivanje sastava maltera i boje fasadnih zidova.00 7. e. metlicama. Na plafonima. Kom. a. Na drvenim plafonima. 15. Kom. čeličnim četkama i ostalim alatima. d. b. c.00 40. Kom. 3. Kom. Sondiranje vršiti pažljivo. Zidova. Kom.00 € 5. po nalogu i instrukciji projektanta. Po završenom čišćenju oprati vodom pod odgovarajućim pritiskom. Na stolariji. Dan Čas 50. a. po nalogu i instrukciji projektanta. Slojeve skidati špahtlama. skalpelima i ostalim alatima. Na zidovima. Kom. po nalogu i instrukciji projektanta. Temelja.00 € 40 . Ispitivanja i dokumentacija 1. Po radnom satu. c. 125. a.

19. Zidove pažljivo očistiti špahtlama.50 € 6.50 € 5. čeličnim četkama i ostalim alatima. od opeke. Obračun po m2 objekta.00 € 30. Uzorke uzimati u prisustvu projektanta. Obračun po komadu uzorka. b.75 0. b. a. metlicama. U saradnji sa Institutom za ispitivanje materijala uzeti uzorke sa karakterističnih mesta i izvršiti analizu sastava materijala i vremena ugradnje.00 € 4.00 € 27. metlicama. Konstrukcije objekta. Izvršiti tehničko snimanje. Po završenom čišćenju oprati vodom pod odgovarajućim pritiskom. a. a.00 € 5.50 € 21.00 € 22. m2 m2 3. Od opeke. Obračun po m2 površine. Bedema. Sondiranjem će se dobiti podaci i o eventualnim izmenama vršenim na objektu od vremena gradnje.50 1. čeličnim četkama i ostalim alatima. 30. a. c.75 0. Obračun po m2 površine. Kom. Bedema. čeličnim četkama i ostalim alatima. Kanalizacione instalacije. izradu tehničke i foto dokumentacije. Od kamena. c. od zemlje. Po završenom čišćenju oprati vodom pod odgovarajućim pritiskom. Pažljivo čišćenje bedema. Izvršiti sondiranja objekta radi dobijanja podataka o stanju objekta i konstruktivnog sistema. Kom. metlicama. m2 m2 m2 m2 m2 m2 1. Krune od kamena. Pažljivo čišćenje bedema. Po završenom čišćenju oprati vodom pod odgovarajućim pritiskom. d. b. Bedeme pažljivo očistiti špahtlama. Kaldrme. Instalacije grejanja. Na crtežima obeležiti sonde sa kojih su uzeti uzorci. m2 m2 m2 4. c. Kom. Bedeme pažljivo očistiti špahtlama.00 € 24. Vodovodne instalacije. Obračun po m2 površine. Svaki uzorak obeležiti i posebno spakovati. b. Arhitekture objekta. Ispitivanje uzoraka maltera. m2 m2 m2 5.50 0. Krune od kamena. od maltera. Elektro instalacija.50 € 2. Kaldrme. Ispitivanje i izrada dokumentacije arhitekture objekta.00 € 25. Maltera. Kamena. f. Drveta.00 0.60 € € € € € € 41 . a. Pažljivo čišćenje zidova. e. c. b.

m2 8. Radne nadstrešnice izraditi od fosni i cevi za fasadnu skelu ili drvene građe. b.50 € Montaža i demontaža zaštitne ograde. od žičanog pletiva. Izrada zaštitnih nadstrešnica.3. za smeštaj alata. Ograda se koristiti za sve vreme trajanja radova. m2 25. Ogradu pravilno ankerovati i ukosničiti kako ne dođe do prevrtanja.0 m. obradu građe i drugo. Nadstrešnice izraditi od fosni i cevi za fasadnu skelu ili drvene građe. Od armaturne mreže. Izrada prilaznih rampi-trepni za dopremu materijala ili izvoz šuta. Na svakih 2 m postaviti stubove. sloj ter papira i pričvrstiti letvama i ekserima. bez obzira da li se demontira i ponovo montira u toku radova. Izrada radnih nadstrešnica za rad.00 m sa kapijama za ulaz radnika. Obračun po m2 barake. materijala i radnika. Na ogradu postaviti table sa upozorenjem za prolaznike. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća jedanput. Ograda mora biti uredno obojena. iznad sondi. Baraku izraditi od montažnih elemenata ili dasaka debljine 1" sa drvenom konstrukcijom.0 m. Postaviti fosne.00 € 5. Montaža i demontaža zaštitne ograde. m2 2.50 € 3. m1 5. Obračun po m1 trepne. Preko nadstrešnice od fosni postaviti sloj ter papira i pričvrstiti letvama i ekserima.50 € 8. preko konstrukcije nadstrešnice. od cevi za fasadnu skelu. vozila i mehanizacije. oko gradilišta. Na svakih 2 m postaviti stubove za zatezanje pletiva. Na ogradu postaviti table sa upozorenjem za prolaznike. Montaža i demontaža zaštitne ograde. Obračun po m2 nadstrešnice. Obračun po m2 površine ograde. 7. visine 2 metra. m2 7. visine 1.50 € 7. Obračun po m2 nadstrešnice. Postaviti kapije za prolaz i table sa upozorenjem za prolaznike. m2 m2 6. Od žičanog pletiva. Trepna je širine 1. Kapije snabdeti bravama sa ključevima ili katancima. Ograda se koristiti za sve vreme trajanja radova. visine 2. komplet. Montaža i demontaža priručne barake. Arheološki iskopi 1.00 € 42 .00 € 6. Trepnu izraditi od fosni i cevi za fasadnu skelu ili drvene građe. Obračun po m1 ograde.00 € 5. a. m1 2. Obračun po m2 ograde. Baraku pokriti daskama i ter papirom ili salonitom.

Iskop vršiti u slojevima veoma pažljivo uz upotrebu ašova. oprati ga. lopata.00 € 3. m2 1. m3 15. Iskopavanja izvesti stručnom radnom snagom uz stalni nadzor arheologa. m3 m3 9. m3 m3 6. Ručni iskop zemlje. Obračun po m3 zemlje. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. a. Obračun po m2 očišćenog terena. Bočne strane pravilno odseći. Ručni iskop. Arheološki iskop zemlje i šuta. Ručno čišćenje terena od šuta i drugog otpadnog materijala. mereno uraslo. Seča vegetacije. špahtli. mereno uraslo. c. prevesti i nasuti predviđeni deo terena. pre početka radova. m3 m3 12. b. Iskopanu zemlju pregledati. Šut. III kategorije. dubine do 2 m. Do 6 m. b. Bočne strane pravilno odseći. sa formiranjem sonde. Obračun po m3 zemlje. a dno nivelisati.25 € 18. mistrija. obeležiti po mestu nalaza i datumu i odložiti u kese ili kutije. Ručni iskop zemlje. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Seča gustog šiblja. izdvojiti arheološki materijal. a. Ručni iskop. Mašinski iskop. Posečeno šiblje i ostali otpadni materijal prikupiti. Obračun po m3 odvezenog šuta. u širokom otkopu. a.50 € 10. utovariti na kolica i prevesti u neposrednu blizinu. uz stalno prisustvo arheologa. šiblja i čišćenje terena. Zemlju nabiti i grubo nivelisati. Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Mašinski iskop. u širokom otkopu. mereno u kamionu.00 € 2.00 € 11. sa deponovanjem. Obračun po m3 zemlje.00 € 45. sa odvozom. šiblje i ostali otpadni materijal prikupiti.00 € 12. m3 m3 m3 30.9. Obračun po m2 očišćenog terena. sa nasipanjem. Iskopanu zemlju izbaciti.50 € 4. Do 4 m. mereno uraslo. Iskopanu zemlju utovariti.50 € 16. mereno uraslo. m2 1. metlica i slično. Posečenu vegetaciju.00 € 43 . Ručni iskop. a. zemlju i drugi otpadni materijal utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Mašinski iskop. Za značajnije arheološke nalaze u crtežima označiti položaj nalaza. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Iskopanu zemlju prevesti i odložiti na gradilišnu deponiju. krampova. u širokom otkopu. b. a dno nivelisati.00 € 75.50 € 14. b. III kategorije. Bočne strane pravilno odseći. pre početka radova. a dno nivelisati. III kategorije. Obračun po m3 zemlje. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Ručni iskop zemlje. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Do 2 m.

Po radnom času. b. izdvojiti arheološki materijal. Iskopanu zemlju pregledati. Obračun po m3 zemlje.00 € 30. prevoz kolicima i slaganje na gradilišnu deponiju na udaljenosti do 50 m.50 € 28. oprati ga. a. m3 Čas 25. mistrija. m3 2. metlica i slično. mereno uraslo. oprati ga. Za značajnije arheološke nalaze u crtežima označiti položaj nalaza.00 € 27. krampova. Po m3. Prikupljane šuta. utovariti na kolica i prevesti u neposrednu blizinu. Iskopanu zemlju izbaciti. utovariti na kolica i prevesti u neposrednu blizinu. uz stalno prisustvo arheologa. Po m3. lopata. metlica i slično. utovar. a. Za značajnije arheološke nalaze u crtežima označiti položaj nalaza.25 € 29. Iskopavanja izvesti stručnom radnom snagom uz stalni nadzor arheologa.00 € 5. m2 0. m3 m3 2. obeležiti po mestu nalaza i datumu i odložiti u kese ili kutije. Obračun po m3 kamena. Arheološko sondiranje terena. Dan Čas 55. a.50 € 5.21. a. Po radnom danu.00 € 5. b. lopata. Šuta. Iskopavanja izvesti stručnom radnom snagom uz stalni nadzor arheologa. metlica i slično. Prikupljane postojećeg kamena. izdvojiti arheološki materijal. m3 Čas 17. Iskop vršiti u slojevima veoma pažljivo uz upotrebu ašova. Iskopanu zemlju pregledati. krampova. b. Iskopanu zemlju iz rova odbaciti na udaljenost od 2-5 m. obeležiti po mestu nalaza i datumu i odložiti u kese ili kutije. Obračun po m3 prikupljenog šuta. mistrija. Postojeće strane iskopa fino okresati. Arheološko sondiranje temelja. Iskop vršiti u slojevima veoma pažljivo uz upotrebu ašova. uz stalno prisustvo arheologa. Fino kresanje strana iskopa. Za značajnije arheološke nalaze u crtežima označiti položaj nalaza. Obračun po m3 zemlje. Arheološko sondiranje bedema. Po radnom času. špahtli. Obračun po m3 odbačene zemlje. Iskopanu zemlju izbaciti. mistrija. lopata. U toku i po završenim radovima sa gradilišta prikupiti šut. Obračun po radnom danu. oprati ga. Po radnom času.00 € 23. izdvojiti arheološki materijal.00 € 44 . utovariti na kolica i prevesti u neposrednu blizinu. špahtli. mereno uraslo. Odbacivanje zemlje od ivica iskopa. špahtli. Iskop vršiti u slojevima veoma pažljivo uz upotrebu ašova. Obračun po m2 površine iskopa. Iskopanu zemlju pregledati.50 € 2. Iskopanu zemlju izbaciti. krampova. uz stalno prisustvo arheologa. b.00 € 25. višak zemlje i drugi otpadni materijal i odvesti na gradilišnu deponiju pristupačnu za utovar u kamion. Čiste zemlje. Iskopavanja izvesti stručnom radnom snagom uz stalni nadzor arheologa. Okresanu zemlju prikupiti i odvesti na gradilišnu deponiju. obeležiti po mestu nalaza i datumu i odložiti u kese ili kutije. m3 6.

mereno u kamionu. Obračun po m2 zatravljene površine. Zemlju nasipati u slojevima od 20 cm kvasiti i nabiti do potrebne zbijenosti. a.32. dubine po projektu. Po izvršenoj setvi seme utisnuti u zemlju gvozdenim ježom.Poa pratensis 20 % . Iskop zemlje za izradu škarpe.00 € 4. a potom uvaljati drvenim valjkom i izvršiti intezivno polivanje do punog nicanja trave. a. Obračun po m3 šuta. Restauracija i konzervacija posude. Delove koji nedostaju rekonstruisati od gipsa ili drugog materijala. 60.Festuca ovina 30 % . Utovariti šut na kamion i odvesti na gradsku deponiju. dovoz i razastiranje plodne čiste zemlje. utovar. mereno uraslo. Plodne čiste zemlje.00 € 6. Od postojećih delova izvršiti rekonstrukciju. Do 50 cm. deponovanu prilikom iskopa. Do 30 cm. sa gradilišne deponije. Ručni utovar i odvoz zemlje i šuta. Izvršiti fino planiranje i valjanje drvenim valjkom. mereno uraslo. Humusne zemlje. prema projektovanim niveletama. Zemlju oblikovati po projektu sa davanjem nadvišenja (nadmera) od 20% kako bi posle sleganja. zemlja zauzela projektovane kote. b. m3 7. Do 15 cm.00 € 35. Obračun po komadu posude. Nabavka.50 € 36. Obrada arheoloških nalaza 1. b. Kom. nabijanje. Izrada travnjaka na mestima označenim u projektu. Kom. Preko fino isplaniranog terena izvršiti setvu travne smese: . Otkopati zemlju u širokom otkopu. m3 m3 12. m3 2. d. Za nasipanje koristiti čistu zemlju. m3 m3 11. Polivanje nastaviti svakodnevno do predaje radova.00 160. Obračun po m3 zemlje. Iskopane delove posude pažljivo oprati i očistiti.Trifolium repens 10 % Setvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po mirnom vremenu. Kom. Ručni utovar. a.00 210. restauraciju i konzervaciju posude. m2 2. Veće od 50 cm. Višak iskopane zemlje prevesti na deponiju gradilišta. Izvršiti razastiranje. c. Mašinski utovar.50 € 20. Obračun po m3 zemlje. bez padavina i vetra.50 € 34.00 € € € € 45 .Festuca rubra 40 % . Obračun po m3 nasute zemlje. planiranje i nivelisanje terena u kosu rampu. Kom.00 € 33.00 125. b. visine do 15 cm. Nasipanje zemlje sa nabijanjem.

00 € Sondiranje i čišćenje rastresenih bedema. temeljnih zona. Paušalno 150. Obračun paušalno. Uraditi prateću tehničku i foto dokumentaciju. 250. dovratnika. Sondiranja izvesti stručnom radnom snagom uz stalni nadzor konzervatora. oprati i obraditi. lukova. Ostali istraživački radovi 1. Paušalno 2. tehnike zidanja. Uraditi prateću tehničku i foto dokumentaciju. Obračun paušalno. konstruktivnog sistema. Obračun po radnom času. vrste maltera i slično. niša.00 € 6.5. Obračun paušalno. i drugih konstruktivnih elemenata. podova. Sonde tehnički.00 € 3. Sondiranja izvesti stručnom radnom snagom uz stalni nadzor konzervatora. svodova.00 € 5. Čas 6. Sav arheološki materijal očistiti. Delove kapije i dovratnike pažljivo očistiti da se utvrde originali. Paušalno 140. Delove bedema pažljivo očistiti da se utvrde originali.00 € 46 . Sondiranja izvesti stručnom radnom snagom uz stalni nadzor konzervatora. Uraditi prateću tehničku i foto dokumentaciju. Obračun po radnom času. Uraditi prateću tehničku i foto dokumentaciju. Sondiranja izvesti stručnom radnom snagom uz stalni nadzor konzervatora. Sondiranje i čišćenje rastresenih delova kapije i kvadera dovratnika. Obračun paušalno. ložišta. Uraditi prateću tehničku i foto dokumentaciju. Čas 6. Paušalno 120. krovne konstrukcije. Arheološko sondiranje terena radi dobijanja originalnih nivoa i podataka o objektu. Uraditi prateću tehničku i foto dokumentaciju. geodetski i foto snimiti i iscrtati u razmeri. Sondiranjem utvrditi naknadno izvedene izmene na objektu. doprozornika. Arhitektonsko sondiranje i istraživanje spojeva i sučeljavanja zidova. Arhitektonsko sondiranje objekta. Sondiranja izvesti stručnom radnom snagom uz stalni nadzor konzervatora.00 € 4. odnosno naknadne intervencije. radi dobijanja podataka o stepenu oštećenja temelja. Sondiranja izvesti stručnom radnom snagom uz stalni nadzor konzervatora. Arheološko sondiranje terena radi dobijanja originalnih nivoa. odnosno naknadno ugrađeni kvaderi.

temelji Serklaži. 18. stubovi Stepeništa Tavanice. 14. slojevi Lamperije. DEMONTAŽE I RUŠENJA 1. 8. 15. 17. balkoni Krovovi. 6. 19. pokrivač Fasadna plastika Limarija Ograde. 11. 13. 3. 4. svodovi. 7. 10. kapije Staze. 16. probijanja Otvori Malteri Podovi. zidne obloge Zidovi. 20. Nameštaj Štemovanja. 5. 12. podvlake Lukovi.3. kolovoz Vodovod i kanalizacija Elektro instalacije Grejanje i klimatizacija Ostali radovi na demontaži i rušenju 49 49 50 52 55 58 59 63 63 64 66 68 70 73 75 76 77 80 81 82 47 . 9. 2.

.

Kom. d.00 4. Obračun po komadu plakara.00 100. Obračun po komadu rupe. Šut prikupiti. Obračun po komadu plakara. Šut prikupiti.00 6. Obračun po komadu rupe. Demontirane plakare utovariti i odvesti na deponiju koju odredi investitor. b. c. Kom Kom.00 € € € € Pažljiva demontaža plakara. m2 15. Kom. Do 5. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. iz prostora koji se adaptira.00 25. Od opeke. površine do 3. Obračun po m2 površine prostorije.0-10. Kom. Kroz zid pažljivo izvesti šliceve za postavljanje cevi. Obračun po m1 šlica. 5. a. a. Plakar.50 € 2.25 € 11. d.0 m2.00 € € € € 10. iz prostora koji se adaptira. Štemovanja. 10. izneti. Pažljiva demontaža ugrađenog plakara. m2 0.00 35. probijanja 1. a. Za cevi grejanja.00 12. Pažljivo šlicevanje zida od opeke za prolaz vodovodnih cevi. Plakara. e. Kom. a. površine do 5. b. Preseka 20x20cm. d.00 € € € € € Probijanje zida za prolaz vodovodnih cevi. po m2. Kom. Sudopere. a.0 m2. Kom. Nameštaj deponovati u okviru objekta. c.1. Od kamena. Iznošenje postojećeg nameštaja.50 15. Preseka 10x10 cm. Preseka 50x50 cm. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Preseka 30x30 cm. Kom. Pomeranje postojećeg nameštaja. Kroz zidove. Preseka 10x20 cm. e. c. Šut prikupiti. m2 1. preseka 10x10 cm. Nameštaj po završenim radovima vratiti na prvobitno mesto.00 € € € € 10. Demontirane plakare utovariti i odvesti na deponiju koju odredi investitor. 5.0 m2. Kom. Bušenje rupa za postavljanje instalacija.0 m2. Kom. Za kanale klimatizacije. izneti. b. Od 5.0 m2. Za kanalizacione cevi.50 6.00 80.00 35. Kom. Kom. izneti.50 10. d.00 50.50 € 49 . Vitrina. Od 10-20. b. 7. tavanice i slično pažljivo probiti rupe za prolaz cevi za vodovod. Ormana. 6.00 75.50 € 7. Kom. m1 m1 2. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 površine prostorije. Nameštaj 1. Kom. Kom. c. Za vodovodne cevi.

Za stubove. Od 2. Od opeke. izneti. Obračun po komadu otvora. Kom. Pažljiva demontaža prozora. Probijanje armirano betonske ploče. Šut prikupiti. Za serklaže. Obračun po m1 šlica. 4. Obračun po komadu prozora. b.00-5. Šut prikupiti. Od opeke. a. m1 m1 10. Preko 5. Šut prikupiti. b.00 € Pažljiva demontaža prozora. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. Obračun po m3 zida. sečenje armature itd. površine do 2. izneti.12.00 € 135.00 m2. m3 m3 85. Od kamena. b.00 € 16.00 € 20.00 m2. c. c.00 m2. izneti. Obračun po komadu prozora. Međuspratne konstrukcije sa puniocima. izneti. Kom.00 € 16. a. Kroz zid pažljivo izvesti šliceve za postavljanje cevi. Kom. Pažljivo rušiti delove zida.00 € 7. Do 2. Obeležiti prozore i pažljivo demontirati vodeći računa da se ne oštete. Od opeke.00 € 15.00 € 14. b. da se ne rastrese zidna masa. Od kamena. a. b.00 m2.00 € 10. a. Kom.50 € 3. izneti. otvor dimenzija 50x50 cm.00 € 18. U cenu ulazi i pomoćna skela. Kom. Pažljivo šlicevanje zida od opeke za prolaz kanalizacionih cevi.00 m2. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m1 šlica. Probijanje konstruktivnog zida od opeke za izradu otvora vrata. 5. Od 2. Probijanje pregradnog zida od opeke za izradu otvora vrata.00 € 18. Šut prikupiti. Kom. Štemovanje zidova za betonske stubove. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. površine do 2. Preko 5. a. U cenu ulazi eventualno podupiranje i skela. Probijanje izvesti pažljivo.00 € 50 .00 m2. Od kamena. U cenu ulazi i podupiranje. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. 30. Otvori 1. da se ne rastrese zidna masa. Armirano betonska ploča. Šut prikupiti. koji se ponovo se ugrađuju. Pažljivo rušiti delove zida. Obračun po m2 zida. preseka 25x25 cm.00 € 25. m1 m1 10. 10. b. Demontirane prozore sklopiti.00 m2.00 € 45.00 m2. Kom. da se ne rastrese zidna masa. a. m2 m2 25. U cenu ulazi i podupiranje.00-5.00 € 20. Kom. Prozore očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. Do 2. Pažljivo rušiti delove zida. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.

50 € 10. Demontirana vrata sklopiti. a. a.50 20. površine do 2. c. Kom. Obračun po komadu vrata.00 15.50 € 15. b. b. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Metalni prozor. m2 2.00 € 8. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Obračun po m1 doprozornika.7. Demontirana vrata sklopiti. Kom. Portala. d. Krovni prozor. Okvira vrata. Šut prikupiti. Nadvratnika. Kom. Do 2. g. Kom. a. Okvira prozora. b. e. Pažljiva demontaža vrata. koji se ponovo se ugrađuju.00 17. Dovratnika.00 € 16.00 m2. Kom. 4. Pažljiva demontaža vrata zajedno sa štokom. Doprozornika. c. Demontirane prozore sklopiti. Garažna vrata.00 m2. a. Materijal očistiti. Obračun po komadu prozora.00 m2.00 € € € € € € € 51 . Preko 5.00-5. površine do 2. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 20. 15. Od 2. Drveni izlog. izneti.50 € 17. Od 2. Vrata očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. c.00 € 25.00 m2. Do 2. Obračun po komadu vrata. Kom.00 17. a.50 € 19. Obračun po m2 izloga. Ulazna vrata. 12. Pažljiva demontaža rešetke prozora.00 € 25.50 € 10. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. c. udaljenu do 15 kilometara. Kom. Preko 5. a. Kom. Pažljiva demontaža ulaznih vrata zajedno sa štokom.00 € 35.00 m2. b.0 m2. Kom. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. preseka 20x20 cm.00 € 19. Obračun po komadu vrata. Demontiranu rešetku prozora utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Pažljiva demontaža krovnog prozora.00-5.00 € 7. Metalni izlog.00 € 13. jer se ponovo ugrađuje. Pažljivo demontirati kamen. m2 m2 12. Obračun po m2 rešetke. b. b.00 m2.00 m2.50 € 7. 7. Kamen obeležiti. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 17. površine do 2. Kom. Metalna vrata. Pažljiva demontaža izloga od drveta sa prethodnim vađenjem stakla. Kom.00 m2. Obeležiti vrata i pažljivo demontirati vodeći računa da se ne oštete. f. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Nadprozornika.50 25. Demontaža doprozornika od kamena.

00 € 11. a. Obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih zidova. Obračun po m2 plafona. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. c. a. b. c.00 € 2. m2 m2 m2 2. a površinu fasadnih zidova opeka očistiti čeličnim četkama i oprati vodom. Keramičkih pločica. Produžnog maltera. a. Obračun po m2 obijene površine. izneti. Po obijanju maltera klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm.75 € 12.00 € 3. a površinu opeke očistiti čeličnim četkama.50 € 7. Obijanje maltera sa plafona sa plafonskom konstrukcijom od trske i letvi. otvori se odbijaju. Šut prikupiti.50 € 9. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. Produžnog maltera. izneti. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Šut prikupiti. Cementnog maltera.4. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. za ponovnu upotrebu. m2 2. m2 m2 m2 2. Cementnog maltera. otvori se odbijaju. 4.50 € 10. izneti. Mermernih ploča. Obračun po m2 obijene površine. izneti.50 € 3. Obiti malter. Pažljivo skidanje blatnog maltera sa bondručnih zidova. Obračun po m2 obijene površine. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Krečnog maltera. izneti. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm.00 € 52 . m2 m2 m2 1. b. c. Obračun po m2 plafona. šut prikupiti. Produžnog maltera.00 € 2. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti.75 € Delimično obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih zidova. otvori se odbijaju. m2 m2 4. Krečnog maltera. Šut prikupiti.75 € 2. Šut prikupiti. Obiti pločice sa malterom i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. izneti i odložiti na gradilišnu deponiju. a. Obračun po m2 obijene površine. otvori se odbijaju. Obijanje krečnog maltera sa fasadnih zidova.50 € 3. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 2. Malteri 1. Cementnog maltera. šut prikupiti.00 € 3. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. Malter prikupiti. otvori se odbijaju. Obračun po m2 obijene površine. Krečnog maltera. m2 1. Obijanje zidnih keramičkih pločica zajedno sa malterom. Obiti malter. Obijanje maltera sa plafona. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b.

00 € 4.00 € 28. Šut prikupiti.00 € 2. Delimično obijanje krečnog maltera sa fasadnih zidova. ali se ništa ne razvija i ne dodaje. Obračun po m2 obijene površine. Delimično obijanje krečnog maltera sa fasadnih zidova sa vučenim profilima i ornamentalnom plastikom. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. a. da se zidani delovi vučenih profila ne oštete. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a površinu kalkana čeličnim četkama i oprati vodom. a čeličnim četkama opeku i očišćene zidove oprati vodom. Obračun po m2 obijene površine. b. b. Obijanje vršiti sa pravilnim odsecanjem ivica. c. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Cementnog maltera. a čeličnim četkama opeku i očišćene zidove oprati vodom.00 € 21. Šut prikupiti.00 € 3. Produžnog maltera. Cementnog maltera. Produžnog maltera. Obračun po m2 sokle. m2 m2 m2 3.50 € 26. m2 m2 2. šambrana. vučenih profila (venaca. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Produžnog maltera. Klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. m2 m2 2. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Oštećene livene elemente plastike skinuti. Delimično obijanje produžnog maltera sa sokle. Obijanje krečnog maltera sa kalkanskih zidova. Po obijanju maltera klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. b. a. samarica. a. otvori se ne odbijaju. Produžnog maltera. m2 m2 m2 3. Obiti dotrajali malter sa delova fasade. otvori se odbijaju. Obijanje krečnog maltera sa fasadnih zidova sa vučenim profilima i ornamentalnom plastikom.00 € 24. Malter obiti pažljivo. c.00 € 3. Cementnog maltera.). Pre obijanja maltera na svakoj vrsti vučenog profila ostaviti po dva najbolje sačuvana profila u širini 2030 cm za uzimanje otiska i kao kontrolni profil. a čeličnim četkama opeku i očišćene zidove oprati vodom. Šut prikupiti. Obijanje produžnog maltera sa sokle. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. b. Malter obiti pažljivo. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter.) i skinuti livene elemente plastike. Po dva najbolje sačuvana elementa plastike izabrati sa nadzornim organom i pažljivo demontirati za izradu modela i kalupa. Cementnog maltera. izneti. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. izneti. m2 m2 m2 3.50 € 3.50 € 4. izneti. a. Klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. solbanka i dr. da se zidani delovi vučenih profila ne oštete. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. otvori se odbijaju. c. Obračun po m2 obijene površine fasade. Krečnog maltera. Obračun po m2 obijene površine. b. a. a. b. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 3. m2 m2 3. Obiti malter sa fasade. izneti. izneti. Krečnog maltera.50 € 4. Krečnog maltera. Obračun po m2 obijene površine. šambrana. izneti. Produžnog maltera. solbanka i dr. Produžnog maltera.15.00 € 18. samarica.50 € 4. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Pre obijanja maltera na svakoj vrsti vučenog profila ostaviti po dva najbolje sačuvana profila u širini 20-30 cm za uzimanje otiska i kao kontrolni profil. Klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Krečnog maltera. Šut prikupiti. Cementnog maltera.00 € 53 . vučenih profila (venaca.

Obračun po m2 obijene površine. solbanka i dr. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. vodeći računa da se zidani delovi vučenih profila ne oštete. Šut prikupiti. izneti. Delimično obijanje veštačkog kamena i podloge sa fasadnih zidova. samarica. Obijanje maltera izvršiti pažljivo.75 € 33. Obijanje veštačkog kamena i podloge sa sokle. Obračun po m2 obijene površine. m2 6. m2 3. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 31. izneti. Obijanje izvesti pravilnim odsecanjem ivica. vučenih profila (venaca. Po obijanju veštačkog kamena klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati soklu vodom. Obračun po m2 sokle. izneti. Obijanje veštačkog kamena i podloge sa fasadnih zidova sa vučenim profilima i ornamentalnom plastikom. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija veštački kamen. Obračun po m2 obijene površine fasade. Delimično obijanje veštačkog kamena i podloge sa sokle. Obijanje veštačkog kamena izvršiti pažljivo. vučenih profila (venaca. Obračun po m2 obijene površine. Po dva najbolje sačuvana elementa plastike izabrati sa nadzornim organom i pažljivo demontirati za izradu modela i kalupa. samarica. vodeći računa da se površina opeke ne ošteti.00 € 54 . izneti.) i skinuti livene elemente plastike. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. solbanka i dr. Šut prikupiti. izneti. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija veštački kamen. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija veštački kamen. Obijanje veštačkog kamena i podloge sa fasadnih zidova. a površine svodova i lukova čeličnim četkama i oprati vodom. Šut prikupiti. izneti.50 € 32. Šut prikupiti. Obračun po m2 obijene površine. Po obijanju veštačkog kamena klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati zidove vodom. ali se ništa ne razvija i ne dodaje. Delimično obijanje veštačkog kamena i podloge sa fasadnih zidova sa vučenim profilima i ornamentalnom plastikom. Klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i očišćene zidove oprati vodom. Obiti dotrajali veštački kamen sa ravnih delova fasade. otvori se odbijaju.). otvori se ne odbijaju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 7.00 € 35. otvori se odbijaju. Po obijanju veštačkog kamena i podloge klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati soklu vodom. Oštećene livene elemente plastike skinuti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti.30. Obijanje izvesti pravilnim odsecanjem ivica. Obiti veštački kamen i podlogu sa fasade. šambrana.00 € 36. m2 3. Obračun po m2 obijene površine. Po obijanju veštačkog kamena klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati zidove vodom. Po obijanju maltera klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm.00 € 34. m2 6. Pažljivo obijanje maltera sa svodova i lukova. šambrana. Po obijanju veštačkog kamena i podloge klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati zidove vodom. Šut prikupiti. da se zidani delovi vučenih profila ne oštete. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obijanje izvesti pravilnim odsecanjem ivica. m2 3. m2 7. Pre obijanja kamena na svakoj vrsti vučenog profila ostaviti po dva najbolje sačuvana profila u širini 20-30 cm za uzimanje otiska i kao kontrolni profil. Veštački kamen obiti pažljivo.

50 € 5. Skidanje nasipa ispod podova. štafni i sloja peska. b. upakovati.75 0. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. b. Šut prikupiti.00 € € € € € 9. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Podovi. Parket skinuti. Po m2. Obračun po m2 poda. Obračun po m2 očišćene površine. izneti.50 € 38. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. e. izneti.00 € 55 . a. m2 1. slojevi 1. m2 m2 m2 m2 m2 0. Obračun po m2 poda.00 € 10. Obračun po m2 slepog poda. m2 2. Skidanje poda od tapisona. m2 2. Od vinaza. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 poda. Šut prikupiti. Od vinfleksa.00 € 3. Od itisona. m2 m2 1. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Brodski pod. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. a zidne površine čeličnim četkama i oprati vodom. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti.75 0. Od jumba. a. Skidanje slepog poda. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 poda. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. debljine do 10 cm. štafnama i slojem peska. c. Skidanje brodskog poda zajedno sa lajsnama. Skidanje poda od parketa zajedno sa lajsnama. Od kamena.00 € 25. 1. izneti. otvori se odbijaju. a. Od tapisona. Obijanje veštačkog kamena i podloge sa ograde. Šut prikupiti.90 1. d. Šut prikupiti. izneti. izneti. Šut prikupiti. Obračun po m2 poda. upakovati. štafne i lajsne skinuti. Obračun po m2 ograde. m2 m3 3. Brodski pod skinuti. Šut prikupiti. m2 6. Po obijanju veštačkog kamena klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati ogradu vodom. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Skinuti nasip izneti. b. Čišćenje fuga zidova od opeke.25 € 1. Slepi pod i štafne skinuti.00 € 4. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.37. slepi pod. Od opeke. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. m2 2. zajedno sa lajsnama.90 0. Tapison skinuti. Po m3.25 € Skidanje brodskog poda sa slepim podom.

50 € 1. Šut izneti. Obračun po m2 poda. Cementna košuljica ispod poda. debljine do 8 cm. Skidanje poda od keramičkih pločica.00 3. Od keramičkih pločica. Pažljiva demontaža drvenih podnih lajsni. šut izneti. Do 8 cm. Do 12 cm. Pod. b.00 10. Cementnu košuljicu skinuti do betonske konstrukcije. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. c.00 € 6. Obračun po m2 poda. Lajsne demontirati i očistiti za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Do 6 cm. Do 10 cm. 1.50 4. postavljenih u cementnom malteru. Od granitnih ploča. Obiti pločice i skinuti podlogu do betonske konstrukcije. m2 2. a. Prag demontirati i očistiti za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. b. b. Obračun po m2 poda. a.00 € 56 . Do 15 cm. Lajsne.00 8. Šut izneti. Obračun po m2 poda. Od teraca. Obračun po m2 sloja. a. Kom. m2 m2 m2 m3 5. cementna košuljica. Obračun po komadu praga.00 € € € € 30. Rušenje betonske podne ploče. a.00 € 3. Sokle. Do 8 cm. Ploče demontirati i podlogu skinuti do betonske konstrukcije. d. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 22.50 € 18. cementne košuljice. izneti.50 € 5. Šut prikupiti. Obračun po m1 lajsni. c. d. Šut izneti. Skidanje podnih mermernih ploča. b.00 8. Obračun po m2 poda. a. Opeku očistiti od maltera i složiti. Od mermernih ploča. Skidanje poda.00 € € € € 26. m2 m2 m2 3.25 4.00 € 31. šut izneti. Skidanje poda od opeke sa skidanjem podloge. Od klinker pločica.00 10. Po m3.00 120. d. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od teraco ploča. postavljenih u cementnom malteru. Skidanje sloja betona ispod poda. a.12. Od kamenih ploča.50 € 19. m2 m2 m2 m3 6. b. Skinuti sloj razbiti. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. debljine do 6 cm. c. c. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Po m3. m2 m2 4.00 € € € € 16. m1 m1 0. m2 m2 m2 m2 3.00 75. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Pažljiva demontaža praga vrata.

očistiti. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontaža poda od opeka sa skidanjem podloge. Opeku očistiti od maltera i složiti. Parket i lajsne pažljivo demontirati. upakovati. Slepi pod. izneti. Obračun po m2 poda. a. složiti po vrsti. Demontaža poda od kamenih ploča. Šut izneti. Brodski pod sa slepim podom. postavljenih u cementnom malteru. Šut izneti. očistiti. m2 1. Obračun po m2 poda. upakovati. Teraco ploča. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. c. Pločice očistiti od maltera i složiti.00 € 10. m2 4. m2 m2 m2 10. upakovati. postavljenih u cementnom malteru. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. štafne i lajsne pažljivo demontirati. izneti. Parket. Pažljiva demontaža parketa sa slepim podom. očistiti. Klinker pločica. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 poda.00 € 37. visine do 15 cm. Obračun po m2 poda. c. Šut prikupiti. Brodski pod. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. zajedno sa lajsnama.00 € 9. šut izneti. a. a.00 € 42. složiti po vrsti. štafnama i slojem peska. Obračun po m2 poda. Ploče očistiti od maltera i složiti. Šut prikupiti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Pažljiva demontaža brodskog poda zajedno sa lajsnama. štafne i lajsne pažljivo demontirati. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 poda. Šut prikupiti. Pažljiva demontaža podnih keramičkih pločica. složiti po vrsti. Mermernih ploča. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Obračun po m2 poda.00 € 45.33.00 € 9. očistiti. Pažljiva demontaža parketa zajedno sa lajsnama. b. m2 5. m1 1. Šut prikupiti. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Keramičkih pločica. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Ploče demontirati i podlogu skinuti do betonske konstrukcije. Pažljiva demontaža slepog poda. Demontaža sokle od kamena. b. izneti. m2 5. Kamen očistiti od maltera. b. Obračun po m1 sokle. slepi pod.50 € 57 .50 € 38. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. složiti po vrsti. Kamenih ploča. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. upakovati.00 € 4. Pločice i podlogu skinuti do betonske konstrukcije. šut izneti.50 € 41. Brodski pod pažljivo demontirati. Granitnih ploča. m2 m2 m2 15. m2 m2 3.00 € 12. zajedno sa lajsnama. štafni i sloja peska.00 € 36.50 € 35.

00 € 58 . Obračun po m2 plafona. izneti. b. Lamperije sa konstrukcijom. Šut prikupiti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti. a. Obračun po m2 plafona. b. b. b. Obračun po m2 lamperije. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Lamperije sa filungama. Lamperije sa konstrukcijom.00 € 2. Obračun po m2 lamperije. m2 m2 2. Izdvojiti upotrebljiv materijal. Šut prikupiti. m2 m2 2.00 € 1.50 € 4. Šut prikupiti. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. m2 m2 2.00 € 8. Skidanje spuštenog plafona od gips kartonskih ploča sa konstrukcijom. Skidanje sa zidova lamperije sa konstrukcijom.50 € 2. Plafon "Amstrong".50 € 11.00 € 2. Skidanje plafonske konstrukcije od letvi i blatnog maltera. Izdvojiti upotrebljiv materijal i složiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. Gips kartonske ploče. Od letvi i blatnog maltera. Šašovca. Obračun po m2 plafona. Daščanog plafona. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. m2 m2 2. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. m2 1. izneti. Šut prikupiti.00 € 2. Od heraklit ploča i štafni. a.50 € Skidanje sa plafona lamperije sa konstrukcijom. a. izneti. Lamperije. Obračun po m2 plafona.00 € 9. zidne obloge 1. c. izneti. izneti. c. 3. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Skidanje daščanog plafona. Plafon "Hanter Daglas". Izdvojiti upotrebljiv materijal i složiti.6. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 2. Od rabica i armaturne mreže. b. Izdvojiti upotrebljiv materijal. a. m2 m2 m2 1. Lamperije.50 € 6. Lamperije. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. Od letvi i trske. izneti. Skidanje plafonske konstrukcije od trske i letvi. Izdvojiti upotrebljiv materijal i složiti. m2 m2 m2 3. Izdvojiti upotrebljiv materijal. Izdvojiti upotrebljiv materijal. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 7. Skidanje konstrukcije lamperije.50 € 1. Obračun po m2 lamperije. izneti.

00 € € € € 21. Od kamena. očistiti. a. Obračun po m2 strehe. temelji 1. Šut prikupiti.00 € 52.50 € 125. izneti. d.00 € 42. Obračun po m3 temelja.00 € 6. Obračun po m2 obijene površine. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. b. Rušenje betonskog temelja izvesti ručnim ili mašinskim putem. 3. pažljivo demontirati. izneti. Čeone daske strehe. a. Lamperije. Keramičkih pločica. b. m2 m2 4.75 € 15. Rušenje temelja od opeke. c. po m1. upakovati. Šut prikupiti. Lamperiju demontirati. Opšivke strehe. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € 0. Mermernih ploča. a. izneti.00 € 23. izneti. Obračun po m2 strehe. a.00 € 59 .50 € Rušenje temelja od betona.50 € 17. Lamperije. složiti po vrsti. Obračun po m2 plafona. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. Demontaža opšivke strehe. Daščanog plafona. Skidanje opšivke strehe. m3 m3 35. Lamperije sa filungama. Obiti pločice sa malterom i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Šut prikupiti. složiti po vrsti. m2 m1 6. upakovati.00 7. Pažljiva demontaža lamperije sa plafona. b. Šašovca. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. c. Od opeke. izneti.00 € 3. Šut prikupiti. Čeone daske strehe. m3 m3 m3 55. Šut prikupiti. m2 m2 m2 m2 6. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. očistiti. otvori se odbijaju. Opšivke strehe.13. Opšivku strehe obeležiti. Šut prikupiti. Od špar betona. Lamperiju demontirati. Obračun po m3 temelja. Obračun po m2 lamperije.50 € 7. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Izdvojiti upotrebljiv materijal. b. Od betona. Pažljiva demontaža lamperije sa zidova. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. izneti. m2 m2 4. Šut prikupiti.00 € 2. Od armiranog betona. a. a. Zidovi. izneti. m2 m1 2. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 10. b.00 9. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a površinu opeke očistiti čeličnim četkama. Obijanje zidnih keramičkih pločica zajedno sa malterom. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Lamperije sa filungama.

izneti. izneti. m3 40. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima. izneti.00 € 13. Šut prikupiti. Rušenje fasadnih zidova od opeke u produžnom malteru. Obiti blatni malter. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. U cenu ulazi i pomoćna skela. otvori se odbijaju.00 € 55. Upotrebljive blokove očistiti od maltera i složiti na deponiju. Rušenje zidova od kamena.00 € 52. U cenu ulazi i pomoćna skela. Kalkana. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima. a. m3 47. nadvratnicima i svim oblogama na zidu.00 € 7.50 € 15. otvori se odbijaju. izneti. Upotrebljiv kamen očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. otvori se odbijaju. Rušenje zidova od blokova. Obračun po m3 zida. Obračun po m2 zidova. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima i svim oblogama na zidu. Šut prikupiti. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Rušenje zidova od opeke u produžnom malteru.00 € 12. U cenu ulazi i pomoćna skela. b. Rušenje zidova kalkana od opeke u produžnom malteru. U cenu ulazi i pomoćna skela. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. a. nadvratnicima i svim oblogama na zidu. Konstruktivnih zidova. Rušenje sokle od kamena. Šut prikupiti. m3 55. otvori se odbijaju. Fasadnih zidova. nadvratnicima i svim oblogama na zidu.50 € 9. U cenu ulazi i pomoćna skela.50 € 8. m3 m3 m3 50. izneti. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 16. c. Obračun po m3 zida. m3 52. Šut prikupiti. Upotrebljivi kamen očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela. Drvene grede složiti na deponiju gradilišta. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti. izneti. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima. Obračun po m3 kalkana. Obračun po m3 zida. Obračun po m3 zida. otvori se odbijaju. Upotrebljive siporeks blokove očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m3 35. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 10.00 € 60 .6. Šut prikupiti. nadvratnicima i svim oblogama na zidu. Obračun po m3 zida. Rušenje bondručnih zidova sa ispunom i blatnim malterom. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Nadzitka. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju.00 € 55. Rušenje zidova od siporeks blokova. Obračun po m3 sokle. m3 m3 40. Šut prikupiti. Nosećih zidova. izvaditi čatmu i skinuti drvene grede.

Dimnjak pažljivo porušiti. Obračun po m3 zidova. Rušenje dimnjaka od opeke u produžnom malteru iznad krova.00 € 61 . Demontaža venca od kamena. izneti.00 € 27. U cenu ulazi i pomoćna skela. izneti. Dimnjak sa dimnjačkom kapom pažljivo porušiti. U cenu ulaze i rušenje kape i pomoćna skela. m1 1. Rušenje pregradnih zidova od opeke debljine 7 cm. Dimnjak pažljivo porušiti. Šut prikupiti. U cenu ulaze i rušenje kape i pomoćna skela. otvori se odbijaju. b.50 € 29. za ponovnu upotrebu. m3 42. Obračun po m1 venca. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. izneti. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 dimnjaka. izneti. Demontaža zidova od kamena. izneti. za ponovnu upotrebu.50 € 26. Obračun po m3 dimnjaka.25 € 18.00 8. pažljivo demontirati. Obračun po m2 zida. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontaža drvenih temeljnih greda. Opeku očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. pažljivo demontirati. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Debljine 15 cm. Debljine 10 cm. Rušenje dimnjaka od opeke u produžnom malteru. kamen očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti. c.00 12. Šut prikupiti. e. Pažljivo porušiti temelj. m2 4. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m1 greda. visine do 20 cm. izneti. Debljine 7 cm. Debljine 25 cm.17.00 6. m3 82. Obeležiti temeljne grede. Obeležiti kamen. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Pažljivo rušenje temelja od kamena. m1 14. Obračun po m3 dimnjaka. nadvratnicima i svim oblogama na zidu. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Obračun po m2 zida. Šut prikupiti.00 € € € € € 23. izneti. m3 60. m2 m2 m2 m2 m2 5.50 € 28. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Obračun po m3 temelja.00 7. U cenu ulaze i rušenje kape i pomoćna skela.00 € 25. sa obeležavanjem kamena. m3 75. Rušenje pregrade od luksfer prizmi. m3 75. d. Rušenje dimnjaka etažnog grejanja. izneti. Obeležiti kamen. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. za ponovnu upotrebu. Debljine 12 cm. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. pažljivo demontirati.00 € 24. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima.

Pregrade pažljivo demontirati. Šut prikupiti. Obeležiti stubove. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Pažljivo demontirati pregradu. Demontaža lako pregradnih zidova. Demontaža staklene pregrade. Demontaža drvene pregrade.00 € 36. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 17. m2 4. kosnike. Obiti blatni malter i prikupiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti. Demontirati drvene elemente. pažljivo demontirati. spustiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. izneti. spustiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Šut prikupiti. Obračun po m2 zidova. grede i slično.00 € 32. Demontaža bondručne konstrukcije zidova. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. Šut prikupiti. obloženih gips kartonskim pločama. upotrebljiv materijal očistiti. upotrebljiv materijal očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. jer se ponovo ugrađuju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Pregrade pažljivo demontirati. izneti. Obračun po m2 zidova. Obračun po m2 zidova. kosnike. izneti.50 € 37.00 € 35. Šut prikupiti. jer se ponovo ugrađuju. Obračun po m2 pregrade. m2 12. izneti. izneti. Pregrade pažljivo demontirati.50 € 31. grede i slično. Drvene elemente. upotrebljiv materijal očistiti. Obračun po m2 pregrade. Pregrade pažljivo demontirati. spustiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km.30. demontirati drvene elemenata. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 4. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. upotrebljiv materijal očistiti. Obračun po m2 pregrade.50 € 33. spustiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. m2 6. izneti. Izvaditi čatmu. kosnike. Zidovi se sastoje od roštilja od gredica. grede i slično. Šut prikupiti. Obračun po m2 zidova. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. m2 5. Šut prikupiti. Demontaža montažnih pregrada. upotrebljiv materijal očistiti. stubove. Demontaža bondručnih zidova. Obeležiti talpe. m2 4. izneti. m2 10. Obeležiti stubove. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. gips kartonskih ploča i termo izolacije.25 € 34. izneti. Demontaža pregradnih lako montažnih zidova. Obračun po m2 pregrade. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontaža drvenih zidova.25 € 62 . jer se ponovo ugrađuju.

Nadvratnika. c. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 9. Pažljivo demontirati luksfer prizme i ram. a. Obračun po m3 serklaža. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. izneti. Od kamena. stubovi 1. U cenu ulazi i pomoćna skela. Demontaža zida od luksfer prizmi. spustiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti.50 € 35. Podvlaka. Šut prikupiti. c. Od kamena. Rušenje izvesti pažljivo. Demontaža drvenih nosača nadvratnika. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 zida.00 € 125. a. izneti. Obračun po m1 nadvratnika. b. b. Obračun po m3 stubova. Serklaža. Šut prikupiti. Greda. podvlake 1. m2 6. izneti. Nadprozornika. Šut prikupiti. Šut prikupiti. izneti. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 8. Rušenje stubova od opeke. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 6. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. grubo očistiti i složiti u magacin. c. 3. izneti.50 € 7. Šut prikupiti.00 € 5. Materijal pažljivo očistiti. Od opeke. Obračun po m3 lukova. b.50 € 4. m3 m3 m3 125. izneti. Obračun po m3 svodova. izneti. Nadprozornika. 4.50 € 9. Lukovi. za ponovnu upotrebu. Pažljivo demontirati nadvratnik.00 € 75. Rušenje armirano betonskih serklaža. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. m1 m1 m1 3. a. m3 m3 50.00 € Demontaža čeličnih nosača nadvratnika. b. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Nadvratnika.00 € 63 . b. a. grubo očistiti i složiti u magacin. m3 m3 27. Od kamena. a. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Podvlaka. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.38. Podvlaka. za ponovnu upotrebu. m1 m1 m1 6. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. Od opeke. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. a. Obračun po m1 nadvratnika. Pažljivo demontirati nadvratnik.00 € 7. Rušenje svodova od opeke.00 € Rušenje lukova od opeke. svodovi. Od opeke. Serklaži.00 € 110.00 € 60. m3 m3 65. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.

Obračun po m1 stepenika. Rušenje podesta izvesti pažljivo. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 10. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. sa stepenicima. U cenu ulazi i pomoćna skela. b. Šut prikupiti. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 6. a. U cenu ulazi i pomoćna skela.7. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 5. U cenu ulazi i pomoćna skela. m1 2. izneti. izneti. Upotrebljiv kamen očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Od kamena.00 € 120. Obračun po m3 stepeništa. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Obračun po m1 stepenika. izneti. sečenje armature itd. Demontaža lukova od opeke. izneti. m3 m3 55. od armiranog betona. Od kamena. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela. Šut prikupiti. Obračun po m3 stuba.00 € 65. m3 35. m3 30.50 € Rušenje stepeništa od opeke starog formata. Obračun po m3 svoda. Šut prikupiti. Rušenje stepeništa. Šut prikupiti. očistiti opeku i deponovati na gradilišnu deponiju. Rušenje podesta. Od kamena.00 € 4.00 € 9. Od opeke. m3 m3 100. m3 52. izneti. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 11. Pažljivo demontirati lukove od opeke. U cenu ulazi i pomoćna skela. izneti. Obračun po m3 luka. Pažljivo demontirati svod od opeke. očistiti opeku i deponovati na gradilišnu deponiju.50 € 5.00 € 85. m1 4. izneti. Od opeke. Demontaža stubova od opeke. Rušenje stepenika od betona. Šut prikupiti. b. Rušenje stepeništa izvesti pažljivo. Demontaža svoda od opeke. Rušenje stepeništa izvesti pažljivo.00 € 3. b. Od opeke. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Rušenje stepenika od opeke. očistiti opeku i deponovati na gradilišnu deponiju. Pažljivo demontirati stubove od opeke. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Stepeništa 1. Šut prikupiti. sečenje armature itd. Obračun po m3 stepeništa. Šut prikupiti. 2. a. m3 m3 75. Rušenje stepenika od kamena. izneti. Obračun po m2 ploče.00 € 64 . Obračun po m3 stepenika. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.

izneti. m1 m1 m1 m2 2. a. Šut prikupiti. Od kamena.00 € 65 . Rušenje kose stepenišne ploče izvesti pažljivo. Obračun po m2 stepeništa. Pažljivo demontirati drvene stepenike. U cenu ulazi i pomoćna skela. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 5. Obračun po kg konstrukcije stepeništa. sečenje armature itd. izneti. Stepenike grubo očistiti i složiti u magacin. za ponovnu upotrebu. Rušenje stepenišnog kraka izvesti pažljivo. d. a.00 € 14. po m2. Od tapisona. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.50 € 9. Šut prikupiti. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od teraca. gazišta. izneti. Obračun po m1 stepenika.00 € 16.00 € 19. b. Šut prikupiti. Obračun po m2 ploče. m3 47. Demontaža obloge stepenika od drveta. m2 10. za ponovnu upotrebu. Šut prikupiti. c.75 € 5. Rušenje ograde stepeništa od opeke. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od metala. Kg 2. Od drveta. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 14.00 € 8. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Od kamena. za ponovnu upotrebu. c. ogradu. Demontaža metalnog stepeništa. Obračun po m3 kraka stepeništa. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m1 stepenika. b. U cenu ulazi i pomoćna skela.50 € 15.50 € 6. podest. sečenje armature itd. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m1 ograde. Demontažu izvršiti pažljivo. Pažljivo demontirati metalnu konstrukciju stepeništa. Šut prikupiti.00 € 0. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. m1 m1 m1 4. m1 m1 m1 2. Rušenje obloge stepenika od teraca sa podlogom. Pažljivo demontirati oblogu stepenika stepeništa da se ne ošteti. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju.50 5. izneti. Šut prikupiti. Delove obloge očistiti i složiti u magacin. Od pločica. Rušenje stepenišnog kraka sa stepenicima. Obračun po m1 stepenika. Od teraca. izneti. c. Od drveta. Od kamena. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. izneti.00 3. Demontaža stepenika od drveta. Demontaža stepenišne metalne konstrukcije. Rušenje kose ploče stepeništa.00 3.7. Delove stepeništa grubo očistiti i složiti u magacin. m1 6. izneti. delove konstrukcije stepeništa očistiti i složiti u magacin. za ponovnu upotrebu.00 € € € € 13. b.

50 10. Obračun po m2 tavana. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a.00 € Skidanje daščanog karatavana.50 € € € € € 66 . utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. e. d.50 7.00 € 5.00 € 7. e.00 15. izneti. izneti. m2 3. Šut prikupiti. Od metala i stakla.00 12. Obračun po m1 ograde. m2 2. Tavanice od monte. Tavanice.00 € 1.00 € 3. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti.22. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. b. c. sečenje armature. a. Rušenje betonske ploče izvesti pažljivo. Metalne ograde. Skidanje blatnog maltera i daščane oplate karatavana. Skidanje blatnog maltera sa karatavana. m2 m2 m2 m2 m2 17.00 12. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontažu izvršiti pažljivo. Šut prikupiti.50 14. Obračun po m2 podesta. m2 5.00 6. Upotrebljiv materijal očistiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Delove obloge očistiti i složiti u magacin. Sitnorebraste tavanice. Od kovanog gvožđa. Rušenje armirano betonske ploče zajedno sa serklažima i podvlakama.50 € € € € € 11. Demontaža drvene ograde stepeništa. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. izneti. Obračun po m2 tavana. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. m2 m2 m2 5. Armirano betonske ploče. Šut prikupiti. b.50 € 25. za ponovnu upotrebu. balkoni 1. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Livene ograde. Od kamenih ploča. izneti. Šut prikupiti.00 16. Demontaža obloge podesta od drveta.50 € 4. U cenu ulazi i pomoćna skela. za ponovnu upotrebu. izneti. Drvene ograde. a. Šut prikupiti. izneti. 2. Upotrebljiv materijal očistiti. m2 2. Šut prikupiti. m1 m1 m1 m1 m1 6. d. Obračun po m2 tavana. Od drveta. delove ograde očistiti i složiti u magacin. c. Skidanje drvene tavanske konstrukcije. Pažljivo demontirati oblogu podesta da se ne ošteti. Od tapisona. Obračun po m2 ploče. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. c. Obračun po m2 tavana. Upotrebljiv materijal očistiti. b. Betonske tavanice. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Balkonske ploče.

upotrebljiv materijal očistiti. Pažljivo demontirati nosače. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. izneti.00 30. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Šut prikupiti. Armirano betonske ploče.00 € € € € € 16. Obračun po m2 konstrukcije. d. izneti. izneti. Probijanje armirano betonske ploče. Šut prikupiti. grubo očistiti i složiti u magacin. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 20. Drvene grede pažljivo demontirati. m2 8. Demontažu izvršiti pažljivo. m2 1. a. Talpe obeležiti i pažljivo demontirati. Demontaža drvene međuspratne konstrukcije. Demontaža čeličnih nosača međuspratne konstrukcije. Kom. Obračun po m2 tavana.00 € 19. Upotrebljiv materijal očistiti. izneti. Šut prikupiti. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m2 tavana. Šut prikupiti. Kom. Demontaža drvene tavanske konstrukcije. Šut prikupiti. Sitnorebraste tavanice. Tavanice od monte. izneti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € 17. Probijanje izvesti pažljivo. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti.50 25.00 € 18. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. 26. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. sečenje armature itd. m2 12.10.50 € 11. m2 3. Obračun po m1 nosača. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 20. Obračun po m2 karatavana. Šut prikupiti.50 € 67 . Demontaža talpi karatavana. izneti. Kom. za ponovnu upotrebu. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Balkonske ploče. očistiti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 17.25 € 21. m2 5. m1 3. Obračun po m2 karatavana. Rušenje drvene međuspratne konstrukcije sa svim oblogama sa gornje i donje strane. e. Letve sa plafona pažljivo demontirati. m2 6. Kom. Demontaža daščanog karatavana. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 plafona. Drvene grede obeležiti i pažljivo demontirati. b. c. Kom. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po komadu otvora. Betonske tavanice. Demontaža drvenih letvi plafona. Šut prikupiti.

00 € 1. Obračun po m2 kose površine. Obračun po m1 grbina i slemena. b. Skinute letve utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti.50 € 2.00 € 14. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 kose površine.50 € 4. izneti. Skinuti izolaciju na bezbedan način. Obračun po m2 kose površine.00 € 1. Šut prikupiti. izneti. Obračun po m2 kose površine. a.00 € 2. m2 m2 m2 1. m1 m1 m1 1. Od salonita. b. Obračun po m2 letvisane površine. Od ćeramide.75 € 15. m2 0. b. Skinuti ćeramidu na bezbedan način. Skidanje krovnog pokrivača od eternit ploča. b.00 € 6. izneti.50 € 1. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Skidanje krovnog pokrivača od biber crepa.50 € 68 . Od lima. c. a. Hidro izolacije. a. Termo izolacije. Šut prikupiti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Daske pažljivo skinuti. Grbine i slemena skinuti sa krova na bezbedan način. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 9. sa podlogom. Od slemenjaka. Od salonit ploča. a. izneti. Skidanje krovnih letvi.12. Skidanje daščane podloge sa krovne konstrukcije. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Krovovi.25 € 2. m2 m2 1. Od eternit ploča. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. 4. c. Skinuti crep na bezbedan način.00 € 12. a. pokrivač 1. izneti. Od ćeramide. b. m2 1. Skinuti eternit ploče na bezbedan način. Od biber crepa. Skidanje grbina i slemena od slemenjaka.75 € Skidanje krovnog pokrivača od ćeramide. izneti. izneti. Skidanje hidro izolacije krova. c. Od ćeramide. Šut prikupiti. Obračun po m2 izolacije.75 € 1. Od falcovanog crepa. m2 m2 2. m2 m2 m2 2. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od mediteran crepa.

Obračun po m2 kose površine. izneti. spustiti. Od slemenjaka. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Od biber crepa.00 € 2. Od ćeramide. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. izneti. Obračun po m2 kose površine. izneti. Kamene ploče pažljivo demontirati. spustiti.00 3. Od falcovanog crepa. a. Demontaža krovnog pokrivača od eternit ploča. Šut prikupiti. Ćeramidu pažljivo demontirati. m2 m2 4. spustiti. a. Obračun po m2 kose površine. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. b. b. Od šindre. a. Od eternit ploča. a. spustiti.00 € 25. Od ćeramide. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m1 slemena i grbina. Demontaža krovnog pokrivača od kamenih ploča.00 € 30. izneti. Skidanje drvene krovne konstrukcije. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 2. Obračun po m2 kose površine. a. Demontaža grbina i slemena od ćeramide. m2 m2 m2 3. Eternit ploče pažljivo demontirati. Šut prikupiti. Obračun po m2 kose površine. b. Od biber crepa. Skinutu građu utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. b.50 € 1.50 2. a. Demontaža krovnog pokrivača od ćeramide. Šut prikupiti. Šut prikupiti. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Demontaža krovnog pokrivača od lima. m1 m1 m1 3. Ćeramidu pažljivo demontirati. Demontaža krovnog pokrivača od biber crepa. spustiti. Od salonita. m2 3. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km.50 € 69 . b. Šut prikupiti. prosto pokrivanje. d. m2 m2 3. Od biber crepa. b. Rogova krova. izneti.00 € 31. spustiti.50 € 18. c.50 2. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. sa podlogom. Od kamenih ploča. c. dvostruko pokrivanje. Od mediteran crepa.00 € 5. Od salonit ploča. Krovne konstrukcije. Lim pažljivo demontirati. Obračun po m2 horizontalne površine.50 € 2. izneti.16.50 € 2. e. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 28. m2 m2 m2 m2 m2 2. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 m2 5. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Od ćeramide. jednostruko pokrivanje. Od salonit ploča 105x122 cm. Crep pažljivo demontirati.50 € € € € € 23.00 € 2.00 € 10. c.

utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontaža daščane podloge sa krovne konstrukcije. b. Kom. Obračun po m2 kose površine. Demontažu plastike izvesti pažljivo. Dimenzija 150x40 cm. finim likorezačkim alatom. za ponovnu upotrebu. Obračun po m1 rogova. Demontaža krovnih letvi. Šut prikupiti. Daščanu podlogu pažljivo demontirati. 50. izneti. Kom. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.34.00 € 13. Demontaža ornamentalne plastike konzole.50 € 37. m2 m2 5.00 € 12. b. Fasadna plastika 1. Demontaža rogova krova. oznake NN. izneti. Šut prikupiti. c. Visine h=20 cm.00 € 35. Kom. Obračun po m2 nadstrešnice. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Krovnu konstrukciju pažljivo demontirati. izneti.50 € 15. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. m1 m1 5.00 € 100. Dimenzija 30x90 cm.50 € 39. Dimenzija 50x100 cm. Demontaža drvene krovne konstrukcije. Podloge od talpi. 8. izneti. Letve pažljivo demontirati. Dimenzija 20x60 cm. očistiti. Šut prikupiti. 1.00 € 4. očistiti.50 € 40. Rogova krova. Krovne konstrukcije. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Kom. Prvo demontirati staklo a zatim metalne delove nadstrešnice. Demontaža konzole balkona a. Demontaža friza a. b.00 € 2.00 € 6. očistiti i osloboditi plastiku i odložiti u gradilišni magacin. Demontaža konzole a. Kom. m2 6. sve očistiti i složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. dimenzija 20x60 cm. očistiti. Visine h=50 cm. Obračun po komadu konzole. Podloge od dasaka. očistiti. a. m2 1. m2 m2 1. Dimenzija 200x100 cm. Šut prikupiti. b. a. Rogove pažljivo demontirati. Pronaći mesto ankerovanja. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 70 . Obračun po m2 kose površine. m1 0. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € 20. Demontaža metalne zastakljene nadstrešnice. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 2. Restauracija plastike plaća se posebno. b. Obračun po m2 kose površine.

Kom.00 € 25.00 € 23. Kom. Demontaža ugaone rozete a. Kom. Demontaža balustera a. b.50 € 20.00 € 40. Kom. Kom. 5. Dimenzija 100x50 cm. Demontaža rozete a. Dimenzija 200x80 cm. Dimenzija 50x40 cm.50 € 13. Kom. Demontaža kapitela stuba a.00 € 33.00 € 7. Dimenzija 120x50 cm. Visine do 30 cm.00 € 30.00 € 31.00 € 21. 4. b. Dimenzija 80x80 cm. b. Kom. Dimenzija 100x50 cm.00 € 19.50 € 10. 10. Dimenzija 100x100x50 cm.50 € 15.50 € 22. Dimenzija 100x100x50 cm. Dimenzija 100x50 cm. Kom.50 € 9. 5. Kom. b. 7. Kom. Visine do 10 cm.00 € 12. Dimenzija 50x50x40 cm. Demontaža trakaste kime a. Demontaža trakastih zubaca a. Dimenzija 30x30 cm. 15.50 € 71 . 10. Prečnika do 80 cm. Kom.50 € 60. Dimenzija 50x80 cm. Kom. Demontaža girlande a.8. b. Demontaža slova a. b. Demontaža kapitela pilastera a. Kom. Demontaža završca otvora a. Kom. Demontaža nadprozorne ploče a. Kom. Demontaža podprozorne ploče a. Kom. Širine do 15 cm. Visine do 80 cm.50 € 60. Dimenzija 50x40 cm. Dimenzija 50x50x40 cm. Kom. b. Prečnika do 150 cm. b. Visine do 50 cm. Dimenzija 200x80 cm. Kom. Demontaža stope pilastera a. 22. b. Kom. Širine do 30 cm.00 € 15. b. 12.00 € 27. 22. 25. Dimenzija 100x50 cm. 20.00 € 50.00 € 25. Kom. Kom. Dimenzija 70x30 cm.00 € 11.00 € 29. Kom. b. Kom. b. Dimenzija 30x30 cm. m1 2. Visine do 70 cm. Kom.00 € 17. Demontaža stope stuba a.00 € 20. m1 m1 3. b.

Demontaža skulpture a. Dimenzija 50x50 cm.35. Kom. Demontaža reljefne ploče a.00 € 37. Visine do 90 cm.00 € 47. Dimenzija 150x200 cm. Dimenzija 50x50 cm. Kom. 25. 30. Demontaža meduze a.00 € 50. Dimenzija 100x100 cm. Visine do 150 cm. Dimenzija 100x100 cm. Kom. Demontaža školjke a. Visine do 120 cm. b. Kom. 25. Demontaža polubalustera a. b. Dimenzija 100x100 cm. b. Kom. 15.00 € 60. Kom. 3. Dimenzija 100x150 cm. Visine do 50 cm. Dimenzija 50x50 cm. 20. 15.00 € 51.00 € 57. Kom.00 € 59.00 € 55. Kom.00 € 50. Kom. Demontaža poklopne ploče ograde a. b. Dimenzija 60x80 cm.00 € 40. Demontaža grba a. 75.00 € 5.00 € 45.00 € 53. Visine do 250 cm.00 € 60. Demontaža merkura a. Kom. 25. Kom. Kom.00 € 72 . 75. 20. Kom. Kom. Visine do 70 cm. Visine do 150 cm.00 € 125.50 € 38. Demontaža glave a. b.00 € 125.00 € 44. b. Dimenzija 80x80 cm.00 € 40.00 € 49. Visine do 250 cm. Dimenzija 100x100 cm. m1 7. Visine do 50 cm. Kom. 15. Kom. b. b.00 € 50. Kom. Kom. Kom. b. b.00 € 42. Dimenzija 50x50 cm.00 € 40. 20. Demontaža poprsja a. Kom. Kom. Dimenzija 60x80 cm. b.00 € 50. Visine do 150 cm. Kom. Dimenzija 100x150 cm. Demontaža kartuša a. Kom. Demontaža karijatide a. Kom. Dimenzija 100x100 cm. b.00 € 40. Preseka 50x20 cm. Kom. Demontaža maske a. Demontaža vaze a.

Obračun po m2 krova. Skidanje krovnog pokrivača od lima. Do 200 m2.00 2. m1 m2 1. a. b.75 3. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Limariju demontirati. m2 m2 m2 m2 2. Dilatacije. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti. dimnjaka i drugih elemenata. upakovati.14. Opšivku demontirati.50 € 14. d.00 € 6. izneti.00 3.50 € € € € 10. Demontaža oluka. Veterlajsne.00 € 12.50 1.00 € 6. a.00 1.00 2.00 2. Krovne prozore obeležiti. b. Krovne prozore demontirati. d. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. e. Do 300 m2. upakovati. Po m2. Obračun paušalno. Kom. opšivki prozora. c. a. Opšivku demontirati. Do 100 m2. f. Krovnih prozora.00 € € € € € € € 73 . dimnjaka i drugih elemenata. Limarija 1. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. 12. Demontaža opšivke dimnjaka. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. sa objekta horizontalne površine do 100 m2. m1 m1 m1 m1 m1 m1 2. Kube od lima. Obračun po m1 opšivke. Obračun po m1 limarije. Dimnjaka.50 € 13. Po m1.50 € Demontaža svih oluka. koji se ponovo postavljaju. Puc lajsne. 3. olučnih vertikala. Fasadnih "sendvič" pokrivača. a. Iksne. pažljivo demontirati. Kom. m1. Šut prikupiti. 5. Krovnih "sendvič" pokrivača. Prozora kubeta.00 1.00 2. Kom. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Demontaža krovnih prozora. upakovati. olučnih vertikala. Kalkana. Obračun po komadu prozora. izneti. upakovati. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. c. b. Demontaža krovnih prozora. Ivice ravnog krova sa šoderlajsnom. c. g. Obračun po komadu prozora. Obračun po komadu prozora. Lim skinuti sa krova na bezbedan način. Limariju demontirati. Demontaža opšivke krovnih prozora.00 € 225. upakovati. b. b. Od lima. opšivki prozora. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju. a.50 € 2. Paušalno Paušalno Paušalno 125. Kom. 7.00 € 175.

Demontaža snegobrana. d. Obračun po m1 opšivke. Obračun po m1 snegobrana.00 € 39. Opšivke atike. viseći i cevi.21.75 € 74 . utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Opšivku demontirati. m1 m1 m1 m1 1. Opšivku demontirati. Obračun po m1 olučnih horizontala.50 1.25 € 1. Snegobran demontirati. Obračun po m1 sampleha. Solbanaka. a. a. Viseći oluk. Demontaža oluka. a. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.25 € 30. Vodoskupljač demontirati. samarica. b. b. m1 m1 1. a. Obračun po komadu vodoskupljača. Oluke demontirati.50 1. Demontaža opšivke glavnog venca.25 € € € € € 38. Demontaža opšivke solbanka.50 2.00 € 33.50 € 1. upakovati. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Kom. upakovati. Krajcovanih uvala u betonskoj rigoli.25 1. Ispod oluka. m1 2.50 € 28. Obračun po komadu ventilacione kape. 2. Opšivke ograde. upakovati. upakovati. upakovati. Ventilacionu kapu utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Oluka. Demontaža opšivke iksne.50 € 2. Podeonog venca.00 1.50 € 23. b. Opšivku demontirati. upakovati. Ležeći oluk. m1 m1 m2 1. m2 m2 2. b. Glavnog venca. e. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. 1. Opšivke balkona. po m2. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € 3.25 1. Opšivku demontirati. c. Demontaža sampleha ispod oluka. Raznih venaca. Obračun po m2 opšivke. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Iznad oluka. Iksne. m1 m1 m1 m1 m1 1. b. samarica. c. Opšivke nadzidaka. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Olučne cevi. Demontaža ventilacione kape. Obračun po m1 opšivke. d.25 1. Demontaža vodoskupljača. a.50 € € € € 27. Kom. c.

a. b. Šut prikupiti. Kamen očistiti od maltera i složiti za ponovnu ugradnju. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. izneti. Demontaža balustera ograde. Obračun po m2 ograde.50 € 6. Metalne. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 ograde. m3 90. 7. b. Kom. 6. Obračun po m3 ograde. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Drvene. a. očistiti i osloboditi plastiku i odložiti u gradilišni magacin. Pronaći mesto ankerovanja. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. dimenzija 100x240 cm. finim likorezačkim alatom. Obračun po m3 ograde. Šut prikupiti. 3. očistiti.15. Rušenje ograde od opeke. izneti. Demontiranu kapiju sklopiti.00 € 7.00 € 5. Rušenje balkonske ograde od betona. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. m3 45. Obračun po komadu balustera. Obračun po komadu kapije. Šut prikupiti. Drvene. Pažljiva demontaža drvene kapije. izneti. izneti.00 € 4. Obračun po m3 ograde. Kom. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Opeke očistiti od maltera i složiti za ponovnu ugradnju. Pažljiva demontaža ograde od kamena. Šut prikupiti.00 € 10. Od kamena. Opeke očistiti od maltera i složiti za ponovnu ugradnju. m3 100. Kom. zidane u produžnom malteru. m3 m3 35. Šut prikupiti. Od opeke.00 € 42. Restauracija plastike plaća se posebno. za ponovnu upotrebu. Drvenu ogradu pažljivo demontirati. Metalne.00 € 9. b. Demontažu balustera izvesti pažljivo.00 € 75 . utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 m2 2.50 € 15. kapije 1. Pažljiva demontaža drvene ograde.50 € Rušenje balkonske ograde od opeke. Ograde. a. zidane u produžnom malteru.

c. Od betona. Rušenje ivičnjaka od kamena. c. Od betonskih elemenata. a. m1 m1 5. m2 2. m2 m2 m2 m2 4. a. Od betona. m2 m2 m2 5. b. Od kamena. Od kamenih ploča. Obračun po m3 kolovoza. c. Od opeke.00 6. Skinuti sve slojeve. kolovoz 1. debljine do 20 cm. Obračun po m2 trotoara. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 staze.00 € 7. Odvojiti tvrdi materijal i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti. Demontaža ivičnjaka od kamena. Od kamena. izneti. d. Šut prikupiti. Od opeke. Od kamena. a. Šut prikupiti. izneti. Obračun po m2 staze. m3 m3 60. izneti. a. Odvojiti tvrdi materijal i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Odvojiti tvrdi materijal i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Rušenje staze od betona. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 80. m2 m2 m2 m2 7. Šut prikupiti. Od betona. Od kamena. Pažljivo demontirati kamen.50 € 5. Rušenje staze izvesti zajedno sa skidanjem podloge. a. Rušenje staza od asfalta sa svim slojevima. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. Šut prikupiti. Rušenje trotoara od betona.50 5. izneti. izneti.00 € 4. b.16. Skinute ivičnjake. Betonski. d.50 3.50 € 5. Šut izneti. b. Obračun po m1 ivičnjaka. Od kaldrme.00 € € € € 16. b. Obračun po m1 ivičnjaka.00 5. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. izneti.00 € 4. 12. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju.00 € 76 . b.50 4. Šut prikupiti. Rušenje ivičnjaka izvesti zajedno sa skidanjem podloge. Pažljivo demontirati ivičnjake.00 € Rušenje asfaltnog kolovoza. b.00 € 3. Staze. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Demontaža trotoara od kamena. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m1 m1 7. Asfaltni.00 6. Od opeke. Od betona. Rušenje trotoara izvesti zajedno sa skidanjem podloge. Rušenje kolovoza izvesti zajedno sa skidanjem podloge.50 € € € € 10. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 trotoara.50 € 12. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od kamenih ploča.

18. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 0. Prečnika 5/4". Obračun po komadu ventila. Prečnika 3". Prečnika 2". a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 5. f. a. Demontaža vodovodne mreže od pocinkovanih cevi Demontirati vodovodnu mrežu. i. Prečnika 5/4". b. Od betona. Demontaža rigola od kamena. Kom. Kom. Paušalno 2. po izboru investitora.50 4.75 2. Obračun po komadu baterije. po izboru investitora.25 1.50 3. Prečnika 3/4".00 1. Prečnika 1/2". po izboru investitora.50 1. d. Kom. Kom. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Tuš baterije. utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15 km.50 1.00 € € € € € € € € € 11. utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15 km. Obračun po m1 rigole. a. g. b. i. Kom. Šut prikupiti. Kom. Prečnika 6/4". b. g. Prečnika 3/8".00 € 17. Demontirati ventil i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Obračun po m1 cevi.00 5. Demontirati vodovodnu mrežu. 1. Prečnika 3/8". 2. Prečnika 1". Baterije za vodu. izneti.00 € Demontaža vodovodne mreže od pocinkovanih cevi prečnika 3/8". Kom.50 € 2. c. a. Prečnika 1". Demontirati bateriju i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. m1 m1 7. d.75 0. e.00 3. 80.00 1. Od kamena.75 1. Prečnika 5/2". Kom. h. Prečnika 3". Prečnika 3/4". h. Kom.50 3. Pažljiva demontaža baterije za vodu. Objekat površine do 100 m2.00 € € € € € € € € € 20. c.75 2.50 € 77 . po izboru investitora. Prečnika 1/2". e. Prečnika 5/2". f. b. Prečnika 6/4". Vodovod i kanalizacija 1. Pažljiva demontaža ventila prečnika 3/8".00 2.25 1. Prečnika 2". Kom. Obračun paušalno. Pažljivo demontirati rigole. Kom.

2. Pažljiva demontaža pribora za kupatilu. Obračun po komadu kade. po izboru investitora. vodokotlić i cev i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Obračun po komadu bojlera. Demontirati odvodnu rešetku i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Kom. 6. Kom. 10. Pažljiva demontaža vodokotlića i cevi. Obračun po komadu pribora. po izboru investitora. b. a. 4. Obračun po komadu sudopere. po izboru investitora. Pažljiva demontaža bojlera. 8. Demontirati sudoperu i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Kom.50 € 26. Bojlera. po izboru investitora. 4. Obračun po komadu umivaonika. Kom.00 € 25.50 € 8. Kom. po izboru investitora. Kom.50 € 29. Demontirati kadu sa baterijom i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Protočnog bojlera. po izboru investitora.50 € 27. b. sifon i bateriju i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Pažljiva demontaža sudopere. Kade i baterije. Obračun po komadu bidea. Demontirati pisoar i ventil i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Kom. a. prečnika 50 mm.00 € 28. Pažljiva demontaža WC šolje. po izboru investitora. Tuš kade i baterije. Demontirati bojler i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km.00 € 23.00 € 78 . 12. Kom. Pažljiva demontaža kade i baterije za vodu. Obračun po komadu šolje.22. Demontirati vodokotlić i cevi i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Demontirati pribor za kupatilo i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. po izboru investitora.00 € 30. Pažljiva demontaža pisoara sa ventilom. vodokotlića i cevi. po izboru investitora. Kom. 6. Obračun po komadu pisoara. Demontirati bide i bateriju i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km.00 € 32. Demontirati WC šolju. Demontirati umivaonik. Kom. Obračun po komadu vodokotlića. Obračun po komadu rešetke. Kom 1. Kom. 6. Pažljiva demontaža odvodne rešetke.00 € 5. Pažljiva demontaža bidea sa baterijom. po izboru investitora. Pažljiva demontaža umivaonika sa sifonom i baterijom.00 € 33.

Od livenih cevi. a. po izboru investitora. b.50 2. Demontaža kanalizacione mreže od keramičkih cevi. po izboru investitora. Prečnika 150 mm.00 € 90. d. Prečnika 150 mm. m1 m1 m1 m1 m1 1.00 € 75. utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15 km. Prečnika 250 mm.50 € 39. Obračun po m1 cevi. Prečnika 400 mm. Prečnika 50 mm. Paušalno 60. Prečnika 75 mm. Demontaža hidrantske mreže.75 3. Demontirati poklopac šahta sa ramom i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15 km. Obračun po komadu poklopca. po izboru investitora. f. Demontirati protivpožarni hidrant i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Prečnika 70 mm. po izboru investitora.25 1. Kom.00 € € € € € € € € 51.50 3. 5.00 € 35. Obračun po paušalno. c. Prečnika 100 mm.50 2. Prečnika 125 mm. Demontaža keramičkih kanalizacionih cevi prečnika 75 mm. Obračun po komadu hidranta. Demontirati kanalizacione cevi. Pažljiva demontaža vodomera. Objekat površine do 100 m2. Kom. Demontirati hidrantsku mrežu. e. Kom. Obračun po m1 cevi. Prečnika 300 mm. Demontirati baštenski hidrant i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. 10. h. po izboru investitora. Demontirati vodomer i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 1. Demontaža protivpožarnog hidranta. g. utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15 km. b. a.00 € 42. b.00 2.50 € 36.50 2. Demontirati kanalizacione cevi.00 € 37.00 3. 7. Prečnika 125 mm. Demontirati kanalizacione cevi. Obračun po komadu vodomera.00 € 38. Objekat površine do 100 m2. d. Paušalno Paušalno Paušalno 125. po izboru investitora. Prečnika 100 mm.00 1. Pažljiva demontaža poklopca za šaht. Od PVC cevi.34.00 4. a. Prečnika 200 mm. po izboru investitora. Obračun paušalno. Od keramičkih cevi. Kom.00 2. utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15 km. 2. Demontaža baštenskog hidranta. Demontaža gvozdeno livenih kanalizacionih cevi prečnika 50 mm. e. c. c. po izboru investitora.50 € € € € € 79 . Obračun po komadu hidranta.

a. Lustera. Demontirani materijal predati investitoru ili odvesti na deponiju. Kom. Kom. Obračun po komadu gajgera. Kom. Demontirati poklopac šahta sa ramom i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Kom. 5. Kom. a. Svetiljke. Kom. Kom. Konzole.50 1. 1. Električnog brojila.00 6. Pažljiva demontaža elektro instalacije. Pažljiva demontaža poklopca za kanalizacioni šaht. e. c. b. Obračun po komadu poklopca. Razvodnog ormana. utičnica i slično. Demontirati grejalicu i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. po izboru investitora.75 € 11. d. Kom. Gajger olučnjaka. d. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € 12. Kom. Preduzeti sve sigurnosne mere. c. Kom.00 € 10. Demontirati svetiljke i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. po izboru investitora. Demontirati prekidače i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Pažljiva demontaža prekidača.00 € 18. Obračun po komadu. Radove mora da obavi stručno lice i to obavezno pre početka radova na demontaži objekta.00 € 62. Paušalno 175. Grejalice. Demontirati električno brojilo i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. po izboru investitora. Kom. Kom. Obračun po komadu električnog brojila. Razvodne table.50 1. Obračun po komadu svetiljke.00 € € € € € Pažljiva demontaža svetiljke. b. 12.00 6. Demontaža gajger olučnjaka. Kom. Neonske lampe. po izboru investitora. 6. 6. Obračun paušalno. Obračun po komadu grejalice. objekta površine do 200 m2. Pažljivo demontirati gajger olučnjak. b.50 2. očistiti. 0. 15. Pažljiva demontaža električnog brojila. Bojlera. Kom. Kom. po izboru investitora. Plafonjere. Dom slivnika.60. a. Konzole za mrežu.00 10.00 € 80 . Elektro instalacije 1. Pažljiva demontaža grejalice.50 € € € € 10.00 € 13. a. b.00 4.

Kom. Demontirati protivpožarnu instalaciju i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. m1 0.50 € Demontaža ventila sa odnošenjem i skladištenjem na deponiju udaljenu do 15 km. Kom. Demontaža cevne mreže sa odnošenjem i skladištenjem na deponiju udaljenu do 15 km. Klimatizera. g. b. Držača radijatora. Fan coil aparata. a. Obračun paušalno.00 150. m1 m1 1. objekta površine do 200 m2. Kom. Kom. po izboru investitora. d. objekta površine do 200 m2. Kom.00 20.00 € 19. Pažljiva demontaža gromobranske instalacije. 1. Kom. Kom. Demontirati gromobransku instalaciju i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Pažljiva demontaža kompletne protivpožarne. Kom. po izboru investitora. Ventila. i. c. Paušalno 50.00 6. Obračun po komadu ventila. Ekspanzionog suda. Obračun paušalno. Radijatora. Obračun po m1 instalacije. b.50 3.14. po izboru investitora. Pažljiva demontaža gromobranske instalacije sa pakovanjem.00 15. Kom. Klima kanala.00 25. e. Kotla. Paušalno 250. j. po izboru investitora.00 7. Cevne mreže grejanja. Grejanje i klimatizacija 1. Čilera. Klima uređaja.00 € € € € € € € € € € € 81 . f. Kom.00 0.00 € 15.00 € 2. Šibera. po izboru investitora. 3. Obračun po m1 mreže.75 € 16. Kom. h. a. Cirkulacione pumpe.50 300. k.75 5. odnošenjem i skladištenjem na deponiju udaljenu do 15 km.

Delove kamina deponovati za ponovnu ugradnju ili predati investitoru. Ostali radovi na demontaži i rušenju 1. U cenu ulazi i demontaža elektro i drugih instalacija. Paušalno 600. objekta visokog do četiri sprata. b.75 75. po izboru investitora. 7. Preduzeti sve mere za bezbednost radnika i susednih objekata. Kom. Upotrebljiv materijal očistiti i složiti na gradilišnu deponiju ili odvesti na lokaciju koju odredi investitor.00 1. 150x100 cm. Obračun po komadu držača. a. Garnišle. Demontaža kamina. Obračun paušalno.00 € 8. Kamin pažljivo demontirati. Opeku očistiti i složiti za ponovnu ugradnju. Obračun po komadu kamina. vodeći računa da se kaljevi ne oštete i sve delove fino očistiti. d. Izvršiti kompletnu demontaža svih delova lifta i njegovo skladištenje na deponiju udaljenu do 15 km. m2 2. 25.00 € 82 . Kom. c.00 € Demontaža kaljeve peći. 4. Kom. Kom.50 € € € € 40. Demontaža lifta. 80. Držača zastave. Pažljivo rušenje objekta. Kom.00 0. vodeći računa da se elementi ne oštete i sve delove fino očistiti. a prostor očistiti.00 € 9. Elemente peći deponovati za ponovnu ugradnju ili predati investitoru. Kaljevu peć pažljivo demontirati. Obračun po komadu peći. Šut utovariti i odvesti na gradsku deponiju. Reklame. Kom. Demontaža držača zastave. Držač deponovati za ponovnu ugradnju ili predati investitoru. Obračun po m2 bruto površine objekta. Kućnog broja.20.

6. 10. 11. 9. odvozi Ostali zemljani radovi 85 86 87 88 89 90 91 93 93 95 96 83 .4. ZEMLJANI RADOVI 1. 4. nabijanja Planiranja Obrada terena Prevozi. 3. Raščišćavanja Široki iskopi Temelji Rovovi. 7. 2. 8. šahtovi Iskopi razni Zaštitni radovi Nasipanja. 5.

.

mereno u kamionu. grane. Obračun po m2 očišćenog terena. Prečnika do 30 cm. b. Kom. Stablo odseći. Posečenu vegetaciju. c.00 € 3. Prečnika do 20 cm.1. e. mereno u kamionu. 12. Ručno čišćenje terena od šuta i drugog otpadnog materijala. e. a. m3 15. Obračun po m2 očišćenog terena. 5. Stablo. Kom. Zemljom nasuti i nabiti.00 50.50 25. Prečnika do 50 cm. 1. Kom. otkopati zemlju oko stabla i izvaditi panj i koren. d. Kom. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Kom. Prečnika do 10 cm. Kom. Kom.00 € 4. Kom. zemlju i drugi otpadni materijal utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Prečnika preko 50 cm. Ručna seča stabla prečnika do 10 cm. m2 2. 10. Panj i koren utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € € € € € 15. Rupu panja nasuti zemljom sa nabijanjem. Mašinsko čišćenje terena od šuta i drugog otpadnog materijala. grane iseći. Prečnika do 50 cm.00 40. Prečnika do 30 cm. Kom. Obračun po komadu panja.00 € € € € € 10. Ručno vađenje panja i korena stabla prečnika do 10 cm. Kom.00 40. a. Obračun po komadu stabla. Ručna seča stabla prečnika do 10 cm sa vađenjem panja i korena.50 75. Šut.00 25. b. Prečnika preko 50 cm. Kom. Stablo i grane iseći utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Posečeno šiblje i ostali otpadni materijal prikupiti. Sečenje postojećeg gustog šiblja pre početka radova. b. c. Prečnika preko 50 cm.00 42. m2 1. Prečnika do 20 cm. Otkopati zemlju i izvaditi panj i koren. m3 5.00 € € € € € 85 . c. panj i koren utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m3 odvezenog šuta. Šut. Prečnika do 10 cm. d.00 € 5. a. Raščišćavanja 1. Prečnika do 20 cm. Kom. e.00 50.00 125. zemlju i drugi otpadni materijal utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Prečnika do 30 cm. Kom.00 10. Obračun po komadu stabla.00 25.00 75. šiblje i ostali otpadni materijal prikupiti. Kom. Prečnika do 50 cm. Kom. Prečnika do 10 cm. d. Obračun po m3 odvezenog šuta.50 € Sečenje postojeće niske vegetacije i šiblja sa čišćenjem terena pre početka radova. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.

00 € 125. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 zemlje. Ručna seča stabla prečnika do 15 cm izraslog iz bedema.00 € 7. Upotrebljiv humus. Široki iskopi 1. Po m3. a. Bočne strane pravilno odseći.00 € 22. Debljine do 20 cm. Višak zemlje utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. Mašinsko čišćenje terena i skidanje površinskog sloja zemlje debljine do 10 cm. prevesti i deponovati na gradilišnu deponiju. Iskop za podrum. b.00 € 1. terena sa deponovanjem. Iskop oko objekta. Prečnika preko 50 cm. b.50 12. odvojiti na posebnu deponiju.50 2. Obračun po komadu panja. što ulazi u cenu.50 € 15.00 € 40. Debljine do 20 cm. Iskop terena.00 € 2. što ulazi u cenu. Obračun po m2 terena. m2 m2 m2 m3 1.00 € 25. Iskop oko objekta. Debljine do 30 cm. a. za završnu obradu. b. Prečnika do 50 cm.50 € € € € 29. mereno uraslo. što ulazi u cenu. Po m3. a.50 € 86 . Obračun po m2 terena. Višak zemlje utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Mašinsko čišćenje terena i skidanje površinskog sloja zemlje. c. Obračun po komadu stabla. Višak zemlje utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € Ručni iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu. Ručno čišćenje terena i skidanje površinskog sloja zemlje debljine do 10 cm. Drvo i grane odseći. a. Iskop terena. Prečnika do 35 cm. Iskop za podrum. b. Bočne strane pravilno odseći. pažljivo porušiti bedem i izvaditi panj i koren stabla. d. panj i koren stabla utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 32. terena sa odvozom. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. mereno uraslo. Po radnom času.00 € 9. a dno nivelisati. c. Obračun po m3 zemlje. Debljine do 30 cm. b. Upotrebljiv humus. c. Debljine do 10 cm. za završnu obradu. Kom. Ručni iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu. a. 4. c. Prečnika do 15 cm. odvojiti na posebnu deponiju. Iskopanu zemlju utovariti na kolica.50 € 2. Debljine do 10 cm. 5. Obračun po m3 skinute zemlje. b. Prečnika do 30 cm. c.00 € 85. Šut. Kom. Kom. m3 Čas. 40. Kom. Kom. Upotrebljiv humus. za završnu obradu. sa vađenjem panja i korena. m2 m2 m2 1. Razbijanje eksplozivom panja stabla prečnika do 30 cm. m3 m3 m3 6. 50.00 € 60. m3 m3 m3 12. b.00 2. odvojiti na posebnu deponiju.20. a. Iskop izvesti i nivelisati prema projektu i datim kotama.00 € 12. a dno nivelisati.

m3 Čas 4. Iskop oko objekta. Obračun po m3 zemlje.00 € 2. mereno uraslo. Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu. m3 m3 m3 3.00 € Ručni iskop zemlje III kategorije sa nasipanjem terena.50 € 5.00 € 12. Bočne strane pravilno odseći. a. c. b. sa odvozom. mereno uraslo. Iskop za podrum.00 € 3. mereno uraslo. Obračun po radnom času mašine. terena sa nasipanjem. Iskopanu zemlju prevesti i nasuti u slojevima predviđeni deo terena. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. a dno nivelisati. a dno nivelisati.00 € 5. terena sa deponovanjem. Bočne strane pravilno odseći. Obračun po m3 zemlje. a dno nivelisati. Iskop izvesti i nivelisati prema projektu i datim kotama. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Obračun po m3 zemlje. mereno uraslo. b.00 € 10.00 € 9. prevesti i nasuti predviđeni deo terena. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. terena sa odvozom. b. a. Iskop oko objekta. Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu. Zemlju nabiti i grubo nivelisati. Iskop terena. Zemlju nabiti i grubo nivelisati. m3 10. Temelji 1. Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu.50 € 40. Obračun po m3 zemlje. m3 m3 m3 2.50 € 3. prevesti i nasuti predviđeni deo terena. Iskop za podrum. Iskop za podrum. Iskop terena. mereno uraslo. Iskop terena. sa odvozom. a dno nivelisati. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. sa nabijanjem.00 € 87 . m3 2. a.00 € 6. Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Po m3. Iskop oko objekta.00 € 5. c. 15. Iskop za podrum. Bočne strane pravilno odseći.7. Iskopanu zemlju izvesti. a. b. c. Ručni iskop zemlje III kategorije sa odvozom. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. a dno nivelisati. m3 m3 m3 9. Iskop izvesti i nivelisati prema projektu i datim kotama.50 € 18. Obračun po m3 zemlje. Iskopanu zemlju prevesti i deponovati na gradilišnu deponiju. c. sa nasipanjem. za formiranje podrumskog prostora i temelja objekta. Ručni iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu. Bočne strane pravilno odseći. Obračun po m3 zemlje. terena sa nasipanjem. Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. mereno uraslo. Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. Bočne strane pravilno odseći. Iskop terena. Iskop oko objekta.00 € 15.00 € 10. Iskopanu zemlju utovariti na kolica. Iskopanu zemlju utovariti na kolica. za formiranje podrumskog prostora i temelja objekta. Čas m3 m3 40. Po radnom času. b.

50 € € € € 88 . šahtovi 1. Za mrežu grejanja. h. Za trakasti temelj. Za vodovodnu mrežu. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.25 7. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Za temelj terase. 4. Zemlju izbaciti i odvesti na gradilišnu deponiju. Dubine do 4. Bočne strane pravilno odseći.00 € 12. Iskopanu zemlju prevesti kolicima. U cenu iskopa ulaze i razupiranja i obezbeđenje rova. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Za elektro mrežu. Obračun po m3 zemlje. m3 25. b. Višak zemlje prevesti kolicima. Za temelj ivičnjaka. a. u širini 1/2 temelja. Bočne strane pravilno odseći. a. Nakon iskopa dno temelja očistiti špahtlama. Ručni iskop zemlje III kategorije za temelje objekta. b. m3 m3 m3 10. b. Za telefonsku mrežu.50 5.00 € 15. Bočne strane pravilno odseći. Iskopanu zemlju odbaciti od rova. Iskop izvesti prema napravljenom i odobrenom rasporedu.00 5.00 9. c. Za kružni temelj samac.0 m.50 7. mereno uraslo.00 € Ručni iskop rova u zemlji III kategorije za postavljanje vodovodne mreže. Višak zemlje prevesti kolicima. Obračun po m3 zemlje. c. d.0 m. Obračun po m3 zemlje. U cenu ulazi i eventualno razupiranje. Po završenim radovima zemlju nasuti i nabiti u slojevima. Obračun po m3 zemlje.00 € 25. Zemlju izbaciti i odvesti na gradilišnu deponiju. Iskop izvesti prema napravljenom i odobrenom rasporedu. mereno uraslo. d. Za temelj samac. Nakon iskopa dno temelja očistiti špahtlama. mereno uraslo. a dno nivelisati. g. U cenu ulazi i eventualno razupiranje. Obračun po m3 zemlje. Za temelj stepeništa. e. metlicama i oprati vodom. Iskop izvršiti u širini temelja.3.00 9. Iskopanu zemlju odbaciti od rova. Po završenim radovima zemlju nasuti i nabiti u slojevima. Iskop izvršiti u širini 1/2 temelja a drugu polovinu iskopati nakon betoniranja prve polovine temelja i vezivanja betona.00 6.00 € € € € € € € € 11. m3 35. za izradu novih spuštenih temelja.0 m. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama.00 m ispod postojećih temelja. f. mereno uraslo.00 € 4. cela širina temelja betonira se istovremeno.25 5. Ručni iskop zemlje u lamelama dužine do 1.00 m ispod postojećih temelja. Dubine preko 4. a. a dno nivelisati. metlicama i oprati vodom. Ručni iskop zemlje u lamelama dužine do 1. mereno uraslo. c.50 6. m3 m3 m3 m3 10. Za temelj objekta. U cenu iskopa ulaze i razupiranja i obezbeđenje rova. Dubine do 2. za izradu novih spuštenih temelja.00 9. Ručni iskop rova u zemlji III kategorije za postavljanje kanalizacione mreže dubine do 2. Za temelj ograde.0 m. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a dno nivelisati. Rovovi. m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 6.

50 € 2. Bočne strane pravilno odseći. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Debljine 20 cm. Bočne strane pravilno odseći. Po m3. Po m3. m3 Čas 6.50 € 16. 4.50 € 2. Po radnom času. b. c. Iskopanu zemlju odbaciti od rova. b. mereno uraslo. Iskopanu zemlju prevesti kolicima. a. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. a. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. m3 7. m2 m2 m3 1.50 € 12. Za septičku jamu. c. Debljine 10 cm. a. e.75 € 12. f. Debljine 10 cm. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Ručni iskop zemlje III kategorije za pod debljine 10 cm.00 € € € € € € € 15. Za vodovodni šaht. Ručni iskop zemlje III kategorije za odvodni kanal. Mašinski iskop rova u zemlji III kategorije.00 € 42.00 12. b.00 17.00 11. Iskopi razni 1. b. Iskopanu zemlju prevesti kolicima. d. Debljine 10 cm. mereno uraslo. Obračun po m2 iskopane zemlje. Obračun po m2 iskopane zemlje. mereno uraslo.00 11. Višak zemlje prevesti kolicima. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 89 . Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Iskop izvesti prema projektu. Bočne strane pravilno odseći. Obračun po m3 zemlje. Za šaht elektroinstalacija. Ručni iskop zemlje III kategorije za staze debljine 10 cm. c. Za šaht hidrofora. Za telefonski šaht. b. Debljine 20 cm. Debljine 20 cm. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 2. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Obračun po m3 zemlje. m2 m2 m3 1. a. Obračun po m2 iskopane zemlje. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 10. Po m3.50 € 7. a dno nivelisati. Za šaht grejanja. Za šaht kanalizacije.8. Bočne strane pravilno odseći. Iskopanu zemlju prevesti kolicima. Iskopanu zemlju prevesti. a dno nivelisati. a dno nivelisati.50 € 5.00 11. Iskopanu zemlju prevesti kolicima. Bočne strane pravilno odseći.50 € 12. a dno nivelisati. Obračun po m3 zemlje. Ručni iskop zemlje III kategorije za vodovodni šaht. m2 m2 m3 1. Dno nivelisati. a. a dno nivelisati.50 11.50 € Ručni iskop zemlje III kategorije za trotoare debljine 10 cm. c. g. Po m3.

b. Obračun po m1 rova.80 € 1. Mašinski iskop zemlje III kategorije za kolovoz debljine do 20 cm.50 € 10. Debljine 20 cm.50 € 3. Obračun po m3 odbačene zemlje. Obračun po m2 platforme. Iskopanu zemlju prevesti. Iskopanu zemlju. Iz iskopa.0 m. Na ogradu postaviti table sa upozorenjem za prolaznike. b. a. c. Montaža i demontaža zaštitne ograde rova od cevi za fasadnu skelu visine 1.00 € Montaža i demontaža zaštitne ograde iskopa od cevi za fasadnu skelu visine 1.10. Bočne strane pravilno odseći.50 € 6.50 € 4.00 € 3. m1 m2 4. a dno nivelisati. Ručni iskop zemlje III kategorije za kolovoz debljine 20 cm.00 € 13. Odbacivanje zemlje od ivica iskopa. Na ogradu postaviti table sa upozorenjem za prolaznike.25 € 5. m2 2. a. Razupiranje iskopanog rova fosnama. Obračun po m2 iskopane zemlje.50 € 6. Obračun po m1 ograde. Iz rova. Debljine do 20 cm. m2 m2 m3 2. Iskopanu zemlju prevesti kolicima. m3 2. Obračun po m2 iskopane zemlje.20 € 3.0 m. Po m3. Debljine do 30 cm. m2 5. c. Obračun po m1 ograde.00 € 90 . Ograda se koristiti za sve vreme trajanja radova. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Po m3. od ivice iskopa. a. Izrada radnih platformi za izbacivanje zemlje ili šuta. m2 m2 m3 0. m1 2. Zaštitni radovi 1. a dno nivelisati. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Razupiranje rova izvršiti građom odgovarajućeg preseka i daskama debljine 2". Platforme izraditi od fosni i cevi za fasadnu skelu ili drvene građe. m1 2. Obračun po m2 oplate.00 € 5. Debljine 30 cm. odbaciti na udaljenost od 2-3 m. Bočne strane pravilno odseći. 2. Ograda se koristiti za sve vreme trajanja radova. Crpljenje vode iz rova. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. b. Vodu koja se pojavljuje u rovu izbaciti ručno ili pumpom. a po propisima za ovu vrstu radova.

Za nasipanje koristiti zemlju. Nasipanje rova zemljom. Nasipanje terena zemljom. m3 m3 m3 16.25 € € € € € 91 . d.00 € 3. Ispod podova. transport. Nasipanje sondi zemljom. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima. Obračun po m3 zemlje. Obračun po m3 zemlje. Obračun po m3 nabijenog šljunka. m2 m2 m2 m2 m2 2. Obračun po m3 zemlje. c. deponovanu prilikom iskopa. Nabavka i razastiranje šljunka u sloju debljine 10 cm. m3 2.7. c. mereno uraslo. do potrebne zbijenosti. Obračun po m3 nabijenog šljunka. Obračun po m2 nabijenog šljunka. Zemlju nasipati u slojevima od 20 cm kvasiti vodom i nabiti do potrebne zbijenosti. m3 m3 m3 2. Nabavka. m3 2. Zemlju nasipati u slojevima od 20 cm kvasiti vodom i nabiti do potrebne zbijenosti. e. Šljunak nasuti u predviđenom sloju i nabiti.25 2. Nasipanje iskopa zemljom.25 € 5.00 € 8. 2. Ispod trotoara. Za nasipanje koristiti zemlju.50 € 3. deponovanu prilikom iskopa. Ispod temelja. Ispod podova. Obračun po m3 zemlje.50 2. Ispod trotoara. Nabavka i razastiranje šljunka ispod temelja. c. Ispod betonske ploče. razastiranje u slojevima. Zemlju nasipati u slojevima od 20 cm kvasiti vodom i nabiti do potrebne zbijenosti. Ispod staza. Rova. Za nasipanje koristiti zemlju. ispod temelja.00 € Nasipanje prostora pored temelja zemljom. deponovanu prilikom iskopa. b. m3 3. nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm.00 2. Obračun po m3 zemlje. mereno uraslo. deponovanu prilikom iskopa.50 € 2.00 € 14. nabijanja 1. Zemlju nasipati u slojevima od 20 cm kvasiti vodom i nabiti do potrebne zbijenosti. mereno uraslo. b.00 € 9. Ispod temelja.00 € 12. m3 15. a. Rova za vodovod.00 € 15. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima. deponovanu prilikom iskopa.00 2. a. mereno uraslo. Rova za kanalizaciju. a.50 € 4. Zemlju nasipati u slojevima od 20 cm kvasiti vodom i nabiti do potrebne zbijenosti. Nasipanja. Za nasipanje koristiti zemlju. b. nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. nabijanje i fino planiranje šljunka. Za nasipanje koristiti zemlju. mereno uraslo. m3 2.

a. Ispod i preko postavljenih cevi nasuti pesak. i fino isplanirati.50 € 30.50 € 22. Šljunak sipati u slojevima i pažljivo nabiti drvenim nabijačima. Obračun po m2 nabijenog šljunka. Obračun po m3 nabijenog peska.75 3. Nasipanje peska u rov. Tamponski sloj peska nasuti u slojevima. Nasipanje peska. Preko postavljenih drenažnih cevi i tucanika nasuti prirodan šljunak. Nabavka i nasipanje krupnijeg tucanika u drenažni rov. d.50 3. Nabavka i nasipanje sloja šljunka u drenažni rov. Obračun po m3 nabijenog šljunka.50 € 4.00 € 31. ispod staze. drvenim nabijačima. Nasuti kamen predviđene krupnoće u slojevima i nabiti. m2 m2 2.00 € 92 . b. Obračun po m3 nabijenog tucanika. Obračun po m3 nabijenog tucanika. Nabavka i nasipanje peska u rov sa elektro mrežom.75 € € € € 21. nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. Nabavka i nasipanje tucanika ispod staza. b. a. Tucanik nasuti i pažljivo nabiti u slojevima. Pesak nasuti i pažljivo nabiti u slojevima. Nabavka i nasipanje peska u slojevima i planiranje Pesak pažljivo nasuti i nabiti u slojevima. Nabavka i razastiranje sloja peska ispod podova. Nabavka i nasipanje kamena u rov. preko tucanika. Debljine 20 cm. m3 12. m3 m3 15. Ispod i preko elektro mreže nasuti pesak.00 € 24. b. nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. a. Nabavka i nasipanje peska u rov za vodovodnu mrežu. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima. m3 20. Nabavka i razastiranje šljunka u sloju debljine 20 cm. Obračun po m3 kamena. b. Ispod trotoara. Posebnu pažnju obratiti na nasipanje peska oko cevi. Za vodovodnu mrežu. a. Preko postavljenih drenažnih cevi nasuti tucanik predviđene granulacije.00 € 28.00 € 16. drvenim nabijačima. Obračun po m2 nabijenog peska. Ispod poda. Ispod betonske ploče. m2 m2 m2 m2 3. drvenim nabijačima. Preko isplaniranog terena nasuti i razastreti tucanik predviđene granulacije u slojevima i izvršiti nabijanje motornim valjkom uz potrebno kvašenje.17.00 € 19. m3 m3 17. Ispod staze. Obračun po m3 nabijenog peska. m3 12. c.00 € 26. m3 10. drvenim nabijačima.50 3. Pesak nasuti i pažljivo nabiti u slojevima. Debljine 10 cm. Obračun po m3 nabijenog peska. m3 15. Za kanalizacionu mrežu.00 € 29.

g.00 € Nabavka. Bočne strane pravilno odseći. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. c. Zemlju oblikovati po projektu sa davanjem nadvišenja (nadmera) od 20% kako bi posle sleganja. Odvodnih jarkova. Planiranja 1. Polivanje nastaviti svakodnevno do predaje radova. Sa iskopom do 20 cm.50 € 9. b.Poa pratensis 20 % . Iskopanu zemlju odbaciti od rova. a potom uvaljati drvenim valjkom i izvršiti intezivno polivanje do punog nicanja trave. a. Trotoara. Dna rova. a. m2 m2 m2 1. d. U cenu ulaze i popunjavanje i nabijanje. Planiranje zemlje za izradu podloge poda.75 1.50 € 20. Odvodnih rigola. Škarpe.Festuca ovina 30 % .Trifolium repens 10 % Setvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po mirnom vremenu. m3 m3 12. dovoz i razastiranje plodne čiste zemlje. odnosno skidanje zemlje i izvoz na gradilišnu deponiju. Staze i platoa.50 0. m3 m3 14. Sve površine grubo i fino isplanirati sa tačnošću od +/-2 cm. m2 2. Sa iskopom do 10 cm. Izrada travnjaka na mestima označenim u projektu. Poda.Festuca rubra 40 % . 3. Višak zemlje utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 0. Preko fino isplaniranog terena izvršiti setvu travne smese: . f. utovar.8.00 € 16.00 € 5. Terena. bez padavina i vetra.50 € 93 . b. Obračun po m2 planirane površine. Humusne zemlje. Po izvršenoj setvi seme utisnuti u zemlju gvozdenim ježom.75 0. Obračun po m2 zatravljene površine.50 0. mereno uraslo. zemlja zauzela projektovane kote. U cenu je uračunati i potrebno popunjavanje i nabijanje odnosno skidanje zemlje. Ručni iskop zemlje III kategorije za izradu odvodnih jarkova. Obračun po m2 planirane površine. a.50 € 3. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. c. Sa iskopom do 30 cm.50 € 2. e. b. Obračun po m3 nasute zemlje. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 1. a. a dno nivelisati. 8. Dna temelja. Obrada terena 1. b. Plodne čiste zemlje. Sve površine grubo i fino isplanirati sa tačnošću od +/-2 cm. Obračun po m3 zemlje. Izvršiti fino planiranje i valjanje drvenim valjkom.50 € € € € € € € Planiranje i nivelisanje terena sa iskopom do 10 cm.50 0.

c.Festuca rubra 40 % . Sloj debljine 20 cm. Sloj debljine 5 cm.Poa pratensis 20 % .Festuca ovina 30 % .40 m. Posle sadnje zemlju ocankovati i dobro zaliti. Sa postojećih površina skinuti sterilnu zemlju u sloju debljine 5 cm.50 € 94 . upakovati i predati investitoru.Trifolium repens 10 % Setvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po mirnom vremenu. utovar i dovoz i razastiranje plodne humusne zemlje u sloju debljine 10 cm sa davanjem nadvišenja (nadmera) od 20% kako bi posle sleganja. Obračun po komadu ruže.00 8. 1. Izvršiti sadnju ruža sa dodatkom đubriva 3-5 kg uz svaku sadnicu. Sa postojećih površina izvaditi ruže.00 € 13.Poa pratensis 20 % .Festuca ovina 30 % .00 10. Izvršiti nabavku. m2 5.00 € 8. Obračun po komadu ruže. Postaviti busen sa travom. Dovesti.00 12. bez padavina i vetra. Ruže pažljivo izvaditi sa busenom. zemlja zauzela projektovane kote. a potom uvaljati drvenim valjkom i izvršiti intezivno polivanje do punog nicanja trave. Travu redovno zalivati i prvi put ručno kositi. iskopati jame kružnog oblika dimenzija 0. Preko fino isplaniranog terena izvršiti setvu travne smese: . izvaljati ga i pričvrstiti. Polivanje nastaviti svakodnevno do prvog košenja.Trifolium repens 10 % Setvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po mirnom vremenu bez padavina i vetra.6. m2 m2 m2 m2 6. Obračun po m2 obrađene površine. Na mestima označenim u projektu. Izvršiti fino planiranje. Nabavka i postavljanje busena sa travom. Polivanje nastaviti svakodnevno do prvog košenja.50 € 7.Festuca rubra 40 % . Nabavka i sadnja ruža. Prvo košenje izvršiti kosom kada trava dostigne visinu 10-15 cm a drugo košenje izvršiti kosačicom. Fuge između blokova busena popuniti zemljom sa malo travnog semena. Po izvršenoj setvi seme utisnuti u zemlju gvozdenim ježom. Sloj debljine 10 cm. Kom. Obračun po m2 zatravljene površine. Sloj debljine 15 cm. Obračun po m2 zatravljene površine.00 € € € € 12. sejanjem trave i održavanjem travnjaka. Izrada travnjaka sa košenjem na mestima označenim u projektu.40x0. a potom uvaljati drvenim valjkom i izvršiti intezivno polivanje do punog nicanja trave. valjanje drvenim valjkom i setvu travne smese: . razastreti i uvaljati humusne zemlje u sloju debljine 5 cm. d. a. m2 3. Prvo košenje izvršiti kosom kada trava dostigne visinu 10-15 cm a drugo košenje izvršiti kosačicom. Izrada travnjaka sa nasipanjem humusa. b. Po izvršenoj setvi seme utisnuti u zemlju gvozdenim ježom. 2. Kom.

b. Mašinski utovar. Čiste zemlje. Na mestima označenim u projektu iskopati jame prečnika i dubine 0. Obračun po m3 zemlje.14. mereno u kamionu. Obračun po m3 šuta. a. Sadnja listopadnih sadnica. Ručni utovar i odvoz zemlje sa gradilišne deponije. Obračun po komadu puzavice. Sadnju obaviti mešavinom humusne zemlje.30 m. višak zemlje i drugi otpadni materijal i odvesti na gradilišnu deponiju pristupačnu za utovar u kamion. Mašinski utovar. U toku i po završenim radovima sa gradilišta prikupiti šut.00 € 10. a. a. Nakon obavljene sadnje sadnice ocankovati i dobro zaliti. Sadnja puzavica. Ručni utovar. Prikupljane šuta.00 € 6. b.00 € Ručni utovar i odvoz šuta sa gradilišne deponije. Obračun po m3 prikupljenog šuta. Na mestima označenim u projektu iskopati jame prečnika i dubine 0. Obračun po m1 žive ograde. Kom. 7. Iz jame izbaciti sterilnu zemlju i otpatke. Na mestima označenim u projektu iskopati rov dubine i širine 50 cm. tresetnog đubriva i peska u odnosu 6:3:1.50 m. tresetnog đubriva i peska u odnosu 6:3:1 i to po 9 sadnica po m1. mereno u kamionu. Utovariti šut na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Kom. m3 m3 11. Nakon obavljene sadnje zemlju oko sadnice ocankovati i obilno zaliti. Prilikom sadnje sadnice zatrpati do 2/3 dubine jame napravljenom mešavinom. 2.50 € 10. odvozi 1. a.00 € 5. Nakon obavljene sadnje zemlju oko sadnice ocankovati i obilno zaliti. Mešavinu humusne zemlje iz jame obogatiti dodatkom tresetne zemlje sa 3 kg po sadnici. Sadnju obaviti mešavinom humusne zemlje. Utovariti zemlju na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Kom. Obračun po komadu sadnice. Šuta. m3 m3 10.50 € 2. a gornju trećinu obogatiti dodatkom tresetnog đubriva u količini od 5 kg po sadnici ili odstajalog stajskog đubriva. m1 15. Četinarskih sadnica.00 € 17. m3 m3 2. a gornju trećinu obogatiti dodatkom tresetnog đubriva sa 3 kg po sadnici. 3.00 € 95 . Iz jame izbaciti sterilnu zemlju i otpatke. tresetnog đubriva i peska u odnosu 6:3:1. b. Ručni utovar. Sadnja žive ograde. Listopadnih sadnica. Prevozi. Sadnju obaviti mešavinom humusne zemlje. Iz jame izbaciti sterilnu zemlju i otpatke. Prilikom sadnje sadnice zatrpati do 2/3 dubine jame napravljenom mešavinom. b.00 € 16.00 € 5.

a dno nivelisati. Obračun po m2 nasipa.00 € Iskop zemlje za izradu škarpe.00 € 96 . Izvršiti razastiranje. Obračun po m2 površine iskopa. utovar. m2 2. Otkopati zemlju u širokom otkopu. mereno uraslo. m3 6.00 € 4. Obračun po m3 zemlje. Okresanu zemlju prikupiti i odvesti na gradilišnu deponiju. Iskopanu zemlju izbaciti. m2 0. dubine po projektu. nabijanje. prevesti kolicima. planiranje i nivelisanje terena u kosu rampu. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Višak iskopane zemlje prevesti na deponiju gradilišta. Mašinskim putem izvesti nabijanje nasipa. Obračun po m3 zemlje. 25. Ručni iskop zemlje III kategorije za bunar. Obračun po m3 kamena. m3 2. Postojeće strane iskopa fino okresati. mereno uraslo. Iskop izvesti prema projektu. Sakupljanje postojećeg kamena. prema projektovanim niveletama. m3 7.50 € 3. prevoz kolicima i slaganje na gradilišnu deponiju na udaljenosti do 50 m. Nabijanje nasipa. Ostali zemljani radovi 1. Fino kresanje strana iskopa.11. Bočne strane pravilno odseći.50 € 5.

10. 12. 21. 11. 14. 23. 7. 2. 18. 29. 6. 8. 5. 16. 19. 20. 28. 24. 3. Demontaže Obijanja Skidanja Rušenja Probijanja Temelji Zidovi Pregradni zidovi Sendvič zidovi Fasadne obloge Fasadni elementi Stubovi Lukovi Svodovi Dimnjaci Kanali Šahtovi Ostala zidanja Rabiciranja Plafoni Podloge Podovi Stepenice Staze Ograde Malterisanja Fugovanja Zidarske izolacije Peći Ostali zidarski radovi 99 107 110 114 120 121 122 125 128 129 132 133 135 136 137 142 143 146 147 150 151 153 155 156 158 159 168 171 174 174 97 . 25. 22. ZIDARSKI RADOVI 1. 4. 17. 9. 15. 26. 27. 30.5. 13.

.

Obračun po komadu prozora. 5.0 m2.00 m2. 6. Obeležiti prozore i pažljivo demontirati vodeći računa da se ne oštete. Kom. Preko 5.50 € 15. veličine do 3.00 m2. a. Od 2. Kom. Pažljiva demontaža vrata zajedno sa štokom. površine do 2. m2 1.00-5.00 m2.50 € 9. Plakara. b.00 m2.00 € 18.00 m2. Obračun po komadu plakara.00-5.00-5. Demontirane prozore sklopiti. Demontaže 1.00 m2. Pažljiva demontaža prozora.00 m2.00 m2. Pažljiva demontaža krovnih prozora. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor.00 € 25. Pažljiva demontaža prozora.00 € 7.50 € 15. Kom. Kom.00 € 8. površine do 2. Kom.00 € 12.00 € 10.1. Kom. 3. 7. Demontaža prozorskih rešetki sa čišćenjem i odvozom na deponiju koju odredi nadzorni organ. na udaljenost do 15 km. b. Obračun po komadu prozora. Demontirana vrata sklopiti. a. c. Od 2. 5. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor.00 € 99 . Nameštaj deponovati u okviru objekta. c. Kom.25 € 4. Prozore očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. Obračun po komadu prozora. b. Do 2.00 € 25. Demontirane plakare utovariti i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Kom. a. Obračun po komadu rešetke. Demontirane prozore sklopiti. Kom. Demontirane prozore sklopiti. Kom.00 m2. Preko 5.00 m2.00 € 13. Obračun po komadu vrata. Kom. koji se ponovo se ugrađuju.00 € 15.00 € Iznošenje postojećeg nameštaja iz prostora koji se adaptira. Kom. Do 2. Do 2. b. površine do 2. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Ormana. Kom. Kom. Preko 5. c. Obračun po m2 površine prostorije. Od 2.00 m2. Pažljiva demontaža plakara. 7. Obračun po komadu prozora.00 m2. 7. Pažljiva demontaža metalnih prozora. 10. a.

00 € 100 . Kom. upakovati. koji se ponovo se ugrađuju. c. Prag demontirati i očistiti za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. sve očistiti i složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Lajsne.00 m2. Šut prikupiti. Pažljiva demontaža ulaznih vrata. Pažljiva demontaža praga vrata. Pažljiva demontaža parketa zajedno sa lajsnama. a. upakovati. Kom. Drveni izlog. Kom. Pažljiva demontaža drvenog izloga sa prethodnim vađenjem stakla. Ulaznih vrata. b.00-5.00 € 35. očistiti. Pažljiva demontaža lajsni od drveta. Parket. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. Obračun po m1 lajsni. m2 6.00 m2. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Demontirana vrata sklopiti. m2 5. složiti po vrsti. 1. Obračun po m2 poda. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Šut prikupiti.00 € 19. a. Materijal očistiti. izneti. m1 m1 0. m2 m2 12. Kom. Obračun po m2 izloga. b. Demontaža metalne zastakljene nadstrešnice. Prvo demontirati staklo a zatim metalne delove nadstrešnice. Kom. Obeležiti vrata i pažljivo demontirati vodeći računa da se ne oštete. Pažljiva demontaža vrata.50 € 10. očistiti. Lajsne demontirati i očistiti za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. a.00 € 28. Parket i lajsne pažljivo demontirati. udaljenu do 15 kilometara.00 € 24. Šut prikupiti.00 m2. Obračun po komadu vrata.50 € 22. štafnama i slojem peska.00 € 25.00 € 7. zajedno sa lajsnama. Preko 5.00 € 26.16. slepi pod. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Garažnih vrata. Obračun po m2 nadstrešnice. Pažljiva demontaža parketa sa slepim podom. Vrata očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. 15.00 m2.75 € 1. 12. c.00 € 29. Od 2. b.50 € 30. izneti. Kom. Metalni izlog. štafne i lajsne pažljivo demontirati. složiti po vrsti. m2 4. Sokle. površine do 2. Kom. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. izneti. Obračun po m2 poda. b. Obračun po komadu vrata. Do 2. Obračun po komadu praga. Metalnih vrata.00 € 25.

Od teraco ploča.50 € 31. Od keramičkih pločica. m2 m2 m2 8. Demontaža sokle od kamena. izneti. složiti po vrsti. c. Od klinker pločica.50 10. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Slepi pod i štafne pažljivo demontirati.30. a. Lamperije.00 € 12. Pločice očistiti od maltera i složiti.00 7. Pažljiva demontaža lamperije sa plafona. složiti po vrsti. Šut izneti. Lamperije sa filungama. upakovati. b. a. Obračun po m2 poda. m2 5.00 € € € € 43. Obračun po m2 poda. Kamen očistiti od maltera. b. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. jer se ponovo ugrađuje. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Lamperiju demontirati. Demontaža slepog poda. Obračun po m2 lamperije. Ploče demontirati i podlogu skinuti do betonske konstrukcije.50 € 39.00 € 10. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Pažljiva demontaža poda od kamenih ploča.00 € 35.00 € 9. Lamperije sa filungama. Od granitnih ploča. Daščanog plafona.00 € 6. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 poda. Opeku očistiti od maltera i složiti. šut izneti. Šut prikupiti. očistiti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Letve sa plafona pažljivo demontirati. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šašovca. Pažljiva demontaža poda od keramičkih pločica. m2 m2 m2 m2 6. c. a.50 € 34. izneti. Pločice i podlogu skinuti do betonske konstrukcije. Obračun po m2 poda. Ploče očistiti od maltera i složiti. m2 1. m1 1. Šut prikupiti. m2 m2 4. m2 m2 m2 15. Pažljiva demontaža poda od opeka sa skidanjem podloge. b.00 € 38. Šut prikupiti. Lamperije. Obeležiti drvene elemente lamperije i pažljivo demontirati. m2 1. Pažljiva demontaža lamperije sa zidova. očistiti. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Obračun po m2 plafona. upakovati.00 9. c. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. štafni i sloja peska. a.00 € 9. Od kamenih ploča. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.25 € 44. b. šut izneti. Od mermernih ploča. Obračun po m1 sokle. Pažljiva demontaža drvenih ukrasnih letvi daščanog plafona.00 € 101 . d. visine do 15 cm. izneti. Šut prikupiti. postavljenih u cementnom malteru. postavljenih u cementnom malteru. Šut izneti. Obračun po m2 plafona.

Pažljivo demontirati oblogu podesta stepeništa da se ne ošteti. delove ograde očistiti i složiti u magacin. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m1 ograde. b. izneti.50 10. Šut prikupiti. Od drveta. m2 m2 m2 5. Livene ograde. c. Pažljiva demontaža zidnih mermernih ploča zajedno sa podlogom. Od tapisona. Demontažu izvršiti pažljivo. b. izneti. m2 4. e. a. izneti.00 5. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Pregrade od stakla.00 € 56. upotrebljiv materijal očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. izneti.00 € 6. Pregrade pažljivo demontirati.75 € 6.25 4. Demontaža lako pregradnih zidova. Delove obloge očistiti i složiti u magacin. Od kovanog gvožđa.25 6. Od metala i stakla. spustiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. e. a. Demontaža obloge podesta od drveta. Demontaža obloge stepeništa od drveta. c. Obračun po m2 pregrade. Obračun po m2 podesta. Delove obloge očistiti i složiti u magacin.00 € 47. Demontaža drvene pregrade. Od drveta. Šut prikupiti. za ponovnu upotrebu.50 € € € € € 102 .00 6. b.46. Drvene pregrade. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. c. Od kamenih ploča. Od tapisona. Pažljivo demontirati pregradu. Metalne ograde. Mermerne ploče pažljivo demontirati i očistiti od maltera. Obračun po m1 stepenika.00 € 1.00 € € € € € 52. za ponovnu upotrebu. Lake pregrade.00 6. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. upotrebljiv materijal očistiti. Zidovi se sastoje od roštilja od gredica. d. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.50 € 53. a. Demontaža drvene ograde stepeništa. c. Drvene ograde. b. za ponovnu upotrebu. Pregrade od luksfer prizmi. Obračun po m2 pregrade. izneti. Od kamenih ploča. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 0. Obračun po m2 ploča. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 m2 m2 m2 m2 4. Pažljivo demontirati oblogu stepeništa da se ne ošteti.50 € 59. Obiti malter sa zidova i spojnice klamfama očistiti do dubine 2 cm. m2 10. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. m1 m1 m1 4. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. gips kartonskih ploča i termo izolacije.50 7. otvori se odbijaju. Šut prikupiti. obloženih gips kartonskim pločama. Montažne pregrade. d. m1 m1 m1 m1 m1 6.00 12. Šut prikupiti. Šut prikupiti.

pažljivo demontirati. Obračun po m2 karatavana. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontažu izvršiti pažljivo. Šut prikupiti. Demontaža stepenika od drveta. Obračun po m1 stepenika. Šut prikupiti. Demontaža stepenišne metalne konstrukcije. b. m2 6. izneti. izneti. Šut prikupiti. Šut prikupiti. izneti. Demontaža talpi karatavana.00 € 74. izneti. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Demontaža drvene međuspratne konstrukcije. izneti. Šut prikupiti.50 € 65.00 € 72.00 € 14. po m1. Od kamena.50 € 70. Od drveta. Demontaža daščanog karatavana. a. upotrebljiv materijal očistiti. Demontaža drvene tavanske konstrukcije.00 € 73. Šut prikupiti. c. Drvene grede obeležiti i pažljivo demontirati. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Čeone daske strehe. Drvene grede pažljivo demontirati. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m2 stepeništa. Drvene grede obeležiti i pažljivo demontirati. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Šut prikupiti. za ponovnu upotrebu. b. Pažljivo demontirati drvene stepenike. očistiti. m1 m1 m1 2. Obračun po m2 tavana. Obračun po m2 strehe. Demontaža opšivke strehe. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Talpe obeležiti i pažljivo demontirati. Opšivku strehe obeležiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Strehe. m2 5. m2 6. Obračun po m2 tavana. Pažljivo demontirati metalnu konstrukciju.00 € 71. Stepenike grubo očistiti i složiti u magacin. Demontaža drvenih tavanjača međuspratne konstrukcije. za ponovnu upotrebu. izneti. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m2 karatavana.00 € 103 . m2 m1 6. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od metala. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m1 tavanjača. m2 10. m2 3. delove stepeništa grubo očistiti i složiti u magacin. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. m1 3. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.50 € 6. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu.00 € 68. a.64.00 € 2.

za ponovnu upotrebu. Obeležiti kamen. izneti. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti. m2 12. Obračun po m2 zidova.00 € 65. za ponovnu upotrebu. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontaža zidova od kamena. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. Od opeke. Nadprozornik. očistiti opeku i deponovati na gradilišnu deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju.50 € 78. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m3 82. Demontaža bondručnih zidova. Šut prikupiti.50 € 79. Šut prikupiti. Demontaža venca od kamena. Izvaditi čatmu. Obračun po m2 zidova. b. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. za ponovnu upotrebu.00 € 104 . utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Demontaža čeličnog nosača. grede i slično. kosnike. d. Pažljivo demontirati nosač. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. pažljivo demontirati. Demontaža drvenih zidova. m1 14. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. m3 m3 55. Drvene elemente. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. visine do 20 cm. Demontaža bondručne konstrukcije zidova. Obračun po m2 zidova. Obeležiti stubove. pažljivo demontirati. izneti. izneti. Obeležiti talpe. grede i slično. jer se ponovo ugrađuju. grubo očistiti i složiti u magacin. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. pažljivo demontirati.00 € 85. Obračun po m3 zidova. Šut prikupiti. Demontaža stubova od opeke. demontirati drvene elemenata. a.50 4. b. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. jer se ponovo ugrađuju.00 7. Obeležiti stubove. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 10. Obračun po m1 greda. Obiti blatni malter i prikupiti na gradilišnu deponiju. kosnike. Nadvratnik. a. Od kamena. Šut prikupiti. grede i slično. Obračun po m3 stuba. izneti. m1 m1 m1 m1 3.75. Nosač.50 9.50 € 84. Podvlaka. Obračun po m1 nosača. m1 1. jer se ponovo ugrađuju. Pažljivo demontirati stubove od opeke. U cenu ulazi i pomoćna skela. m2 17. kosnike. Demontaža drvenih temeljnih greda. Obeležiti kamen. Demontirati drvene elemente. Obračun po m1 venca. izneti. izneti. za ponovnu upotrebu. stubove.50 € € € € 83.00 € 77. c. pažljivo demontirati. Obeležiti temeljne grede.50 € 76.

b. spustiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od opeke. prosto pokrivanje. a. m2 m2 5. Od ćeramide. izneti. Obračun po m3 svoda. Od biber crepa. Šut prikupiti. a. Demontaža lukova od opeke. c. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km.50 2. Demontaža krovnog pokrivača od kamenih ploča.50 € 102.00 € 10. očistiti opeku i deponovati na gradilišnu deponiju. m3 m3 75. 150. Od eternit ploča. Eternit ploče pažljivo demontirati. Od mediteran crepa.50 2.00 € 105 . spustiti. m2 m2 m2 3. Od ćeramide. izneti. sa podlogom. Demontaža krovnog pokrivača od ćeramide. Šut prikupiti. Od biber crepa. dvostruko pokrivanje.50 € 2. b. Ćeramidu pažljivo demontirati. Šut prikupiti. a. Obračun po m2 kose površine. Od kamenih ploča. U cenu ulazi i pomoćna skela. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.87. izneti. iznad krova. b. Od šindre. U cenu ulazi i pomoćna skela. c. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. izneti. spustiti. očistiti i deponovati na gradilišnu deponiju. Pažljivo demontirati svod od opeke. a. Šut prikupiti.00 2. U cenu ulazi i pomoćna skela. Pažljivo demontirati lukove od opeke. Od opeke. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontaža krovnog pokrivača od biber crepa. Obračun po komadu dimnjaka.00 3. Obračun po m2 kose površine. Kamene ploče pažljivo demontirati.00 € 85. Obeležiti i pažljivo demontirati elemente dimnjaka. Od falcovanog crepa. e. b. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. m3 m3 100. Od salonit ploča 105x122 cm.00 € 89. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km.00 € 2.00 € 99. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Od biber crepa. Obračun po m3 luka. Šut prikupiti. a. Od kamena. očistiti opeku i deponovati na gradilišnu deponiju. m2 m2 4. Crep pažljivo demontirati. Obračun po m2 kose površine. Demontaža krovnog pokrivača od eternit ploča. Od kamena. Od salonit ploča. a. izneti.00 € 5. Obračun po m2 kose površine.00 € 120.00 € 91. izneti. m2 m2 m2 m2 m2 2. Demontaža dimnjaka. Demontaža svoda od opeke. Šut prikupiti.00 € 92. Kom. spustiti. b.50 € € € € € 97. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. jednostruko pokrivanje. d. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.

izneti. Drvene. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. c. Obračun po m2 kose površine.50 € 6. Kom. Demontaža krovnog pokrivača od lima. Demontaža daščane podloge sa krovne konstrukcije. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Drvenu ogradu pažljivo demontirati.50 € 111. a. Od salonita. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Podloga od talpi. Šut prikupiti. b.50 € 15. b. Krovne konstrukcije.50 € 114. a.00 € 109. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti. izneti. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m1 slemena i grbina. Drvene. Lim pažljivo demontirati. Obračun po m2 ograde. Obračun po m2 kose površine. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Rogove pažljivo demontirati. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. spustiti. očistiti. Pažljiva demontaža drvene kapije.00 € 116. Ćeramidu pažljivo demontirati. Šut prikupiti. a. Pažljiva demontaža drvene ograde. Rogova krova. izneti. Metalne.00 € 105. Demontaža drvenih rogova krovne konstrukcije. 7. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od slemenjaka. Podloga od dasaka. 106 m2 m2 2. a. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. očistiti. izneti. spustiti. izneti. m1 0. Obračun po m2 kose površine. m2 m2 5.00 € . Šut prikupiti. dimenzija 100x240 cm. Demontiranu kapiju sklopiti. b.50 € 113. Demontaža grbina i slemena od ćeramide. Od ćeramide. Obračun po m1 demontiranih rogova. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. m2 1.50 € 108. m1 m1 m1 3. Demontaža krovnih letvi. Demontaža drvene krovne konstrukcije.50 € 2. m2 m2 1. Obračun po komadu kapije. Šut prikupiti. Krovnu konstrukciju pažljivo demontirati.00 € 2. Metalne. očistiti. m2 3. Letve pažljivo demontirati. očistiti. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. izneti. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.50 € 1. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. Obračun po m2 kose površine. očistiti. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Daščanu podlogu pažljivo demontirati. Kom.104.00 € 2. a.

Obračun po m2 obijene površine. a. m2 m2 m2 2. izneti. otvori se odbijaju.50 € 5. Krečnog maltera.00 € € € € 124.50 5. a. Šut prikupiti. Demontaža balustera ograde.50 € 3. Produžnog maltera. izneti. Demontaža trotoara od kamena. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju.00 6. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 m2 m2 1. Obračun po m1 ivičnjaka. b. b. b. a. Od kamena. Obračun po komadu balustera. očistiti i osloboditi plastiku i odložiti u gradilišni magacin. Šut prikupiti. b. Pažljivo demontirati rigole.50 € 5. finim likorezačkim alatom. Šut prikupiti. Pronaći mesto ankerovanja.00 € 3. a. 6. Od kamena.00 € 119. izneti. Šut prikupiti. m3 80.75 € Delimično obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih zidova. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. m1 m1 7. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Od opeke. b. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Pažljiva demontaža ograde od kamena. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. Kamen očistiti od maltera i složiti za ponovnu ugradnju. Demontaža ivičnjaka od kamena. izneti.00 6. Obračun po m1 rigole. Od kamenih ploča. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od betona. Obijanja 1. m1 m1 7. Cementnog maltera.00 € 126. izneti. za ponovnu upotrebu. Od kaldrme. m2 m2 m2 m2 7. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. c. 4. Krečnog maltera. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Pažljivo demontirati kamen. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Od betona.50 € 107 . Obračun po m3 ograde. Obračun po m2 trotoara.00 € 120. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Šut prikupiti. izneti.00 € 2. d.118.75 € 2. Kom. Demontaža rigola od kamena. a. Restauracija plastike plaća se posebno. otvori se odbijaju. c. Obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih zidova. Pažljivo demontirati ivičnjake. Od kamena. c.00 € 2. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Produžnog maltera. Demontažu balustera izvesti pažljivo. Obračun po m2 obijene površine. Cementnog maltera.

00 € 3. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. a.00 € 3. za ponovnu upotrebu. b. Obiti malter. izneti. izneti.50 € 10.00 € 2. Obračun po m2 obijene površine. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Po dva najbolje sačuvana elementa plastike izabrati sa nadzornim organom i pažljivo demontirati za izradu modela i kalupa. a. Šut prikupiti. Obračun po m2 obijene površine fasade. a površinu fasadnih zidova opeka očistiti čeličnim četkama i oprati vodom. Malter prikupiti. solbanka i dr. m2 2. da se zidani delovi vučenih profila ne oštete. Obračun po m2 obijene površine. Krečnog maltera. Obijanje maltera sa plafona. Pre obijanja maltera na svakoj vrsti vučenog profila ostaviti po dva najbolje sačuvana profila u širini 2030 cm za uzimanje otiska i kao kontrolni profil. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm.00 € 108 .50 € 3. Obijanje krečnog maltera sa fasadnih zidova. izneti. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. otvori se odbijaju. Cementnog maltera. Obijanje krečnog maltera sa fasadnih zidova sa vučenim profilima i ornamentalnom plastikom.) i skinuti livene elemente plastike. otvori se ne odbijaju. izneti. Mermernih ploča. Obračun po m2 obijene površine. Šut prikupiti. b.50 € 4. otvori se odbijaju. m2 1. Keramičkih pločica. c. otvori se odbijaju. Po obijanju maltera klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. m2 m2 m2 3. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. vučenih profila (venaca.50 € 9. m2 2. Malter obiti pažljivo. Šut prikupiti. Klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Produžnog maltera. izneti i odložiti na gradilišnu deponiju.00 € 3.75 € 12. Obijanje maltera sa plafona zajedno sa plafonskom konstrukcijom od trske i letvi. samarica. otvori se odbijaju. Obračun po m2 plafona. m2 m2 m2 2.7. Produžnog maltera. m2 m2 4.00 € 11. a.00 € 18. šut prikupiti. Šut prikupiti. Produžnog maltera. Cementnog maltera. ali se ništa ne razvija i ne dodaje. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 15. Cementnog maltera. c. Obračun po m2 plafona. Obiti malter. Obijanje zidnih keramičkih pločica zajedno sa malterom. Pažljivo obijanje blatnog maltera sa bondručnih zidova. b. m2 m2 m2 3. a čeličnim četkama opeku i očišćene zidove oprati vodom. Obračun po m2 obijene površine. Obiti malter sa fasade. šut prikupiti. Delimično obijanje krečnog maltera sa fasadnih zidova. Krečnog maltera. šambrana. Obiti pločice sa malterom i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Krečnog maltera.50 € 4. a. izneti. a površinu opeke očistiti čeličnim četkama. c. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.

00 € 30. šambrana.00 € 3. izneti. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. Obračun po m2 obijene površine. vučenih profila (venaca. Obijanje maltera izvršiti pažljivo. Malter obiti pažljivo. m2 3.). Obračun po m2 obijene površine. Obijanje izvesti pravilnim odsecanjem ivica. b. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. Šut prikupiti. Produžnog maltera.50 € 32. Šut prikupiti. Krečnog maltera.00 € 4.75 € 109 . izneti. b. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Cementnog maltera. Po obijanju veštačkog kamena i podloge klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati zidove vodom.50 € 26. Obijanje krečnog maltera sa kalkanskih zidova. Pažljivo obijanje maltera sa svodova i lukova. a. Delimično obijanje krečnog maltera sa fasadnih zidova sa vučenim profilima i ornamentalnom plastikom. otvori se odbijaju. Obijanje vršiti sa pravilnim odsecanjem ivica. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 3.00 € 28. izneti.21. otvori se odbijaju. izneti. samarica.50 € 4. Produžnog maltera. Oštećene livene elemente plastike skinuti. Šut prikupiti. da se zidani delovi vučenih profila ne oštete. Po obijanju maltera klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Po obijanju maltera klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. izneti. Šut prikupiti. m2 m2 m2 3. a. izneti.00 € 4. c. m2 3. m2 m2 2. Produžnog maltera. Delimično obijanje produžnog maltera sa sokle. Cementnog maltera. a čeličnim četkama opeku i očišćene zidove oprati vodom. solbanka i dr. a. Obiti dotrajali malter sa delova fasade. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. b. Obračun po m2 sokle. Pre obijanja maltera na svakoj vrsti vučenog profila ostaviti po dva najbolje sačuvana profila u širini 20-30 cm za uzimanje otiska i kao kontrolni profil. Obračun po m2 obijene površine. Obijanje produžnog maltera sa sokle. Šut prikupiti. Klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Krečnog maltera. a površinu kalkana čeličnim četkama i oprati vodom. Šut prikupiti. m2 m2 2. Produžnog maltera. b. otvori se odbijaju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 m2 3. a površine svodova i lukova čeličnim četkama i oprati vodom.50 € 31. Šut prikupiti. a čeličnim četkama opeku i očišćene zidove oprati vodom. Obračun po m2 obijene površine. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti.50 € 24. Delimično obijanje veštačkog kamena i podloge sa fasadnih zidove. Po obijanju veštačkog kamena klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati zidove vodom. Obračun po m2 obijene površine. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija veštački kamen. vodeći računa da se površina opeke ne ošteti.00 € 2. Obračun po m2 obijene površine. Cementnog maltera. Obijanje veštačkog kamena i podloge sa fasadnih zidova. a.

). m2 110 1.00 € 34. da se zidani delovi vučenih profila ne oštete. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. vučenih profila (venaca. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Čišćenje fuga zidova od opeke.33. izneti. Obijanje veštačkog kamena i podloge sa ograde. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € 37. solbanka i dr. Veštački kamen obiti pažljivo. Oštećene livene elemente plastike skinuti. šambrana. samarica. a. Po dva najbolje sačuvana elementa plastike izabrati sa nadzornim organom i pažljivo demontirati za izradu modela i kalupa. otvori se ne odbijaju. Obiti veštački kamen i podlogu sa fasade. Pre obijanja kamena na svakoj vrsti vučenog profila ostaviti po dva najbolje sačuvana profila u širini 20-30 cm za uzimanje otiska i kao kontrolni profil. Šut prikupiti. Brodski pod skinuti. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija veštački kamen. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 7. Klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i očišćene zidove oprati vodom. izneti. m2 6. šambrana. Obračun po m2 ograde. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obijanje izvesti pravilnim odsecanjem ivica. Obračun po m2 obijene površine.25 € . Šut prikupiti. Po obijanju veštačkog kamena i podloge klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati soklu vodom. Skidanje brodskog poda zajedno sa lajsnama. vučenih profila (venaca. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od opeke. m2 6. Obračun po m2 poda.50 € 38. ali se ništa ne razvija i ne dodaje.00 € 36. Obračun po m2 sokle. izneti. otvori se odbijaju. Po obijanju veštačkog kamena klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati zidove vodom. Obračun po m2 obijene površine. Po obijanju veštačkog kamena klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati soklu vodom. Šut prikupiti. Obijanje veštačkog kamena i podloge sa fasadnih zidova sa vučenim profilima i ornamentalnom plastikom. solbanka i dr. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obijanje veštačkog kamena izvršiti pažljivo. izneti. Po obijanju veštačkog kamena klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati ogradu vodom. m2 m2 1. Obijanje veštačkog kamena i podloge sa sokle. Šut prikupiti. Obračun po m2 očišćene površine. izneti. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija veštački kamen. Obiti dotrajali veštački kamen sa ravnih delova fasade.) i skinuti livene elemente plastike. vodeći računa da se zidani delovi vučenih profila ne oštete. Od kamena. Delimično obijanje veštačkog kamena i podloge sa fasadnih zidova sa vučenim profilima i ornamentalnom plastikom. Šut prikupiti.00 € 35. Šut prikupiti. a zidne površine čeličnim četkama i oprati vodom.50 € 3. Skidanja 1. b. m2 7. Delimično obijanje veštačkog kamena i podloge sa sokle. izneti. m2 6.25 € 1. Šut prikupiti. izneti. Klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Obračun po m2 obijene površine fasade. Obijanje izvesti pravilnim odsecanjem ivica. samarica.

izneti. Parket skinuti. izneti.00 € 12. Šut prikupiti. štafnama i slojem peska.2. Skidanje poda od tapisona. c. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Od teraco ploča. Od tapisona. m2 2.25 4. slepi pod. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 111 . Obračun po m2 poda.90 1. m2 1. Skidanje poda od parketa zajedno sa lajsnama.75 0. Šut prikupiti. štafne i lajsne skinuti. Šut prikupiti. m2 m2 m2 m2 3. e. Po m3. štafni i sloja peska. a. Od klinker pločica. a. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m2 poda. m2 2. upakovati. Od vinaza. a. Skidanje poda od keramičkih pločica. postavljenih u cementnom malteru. Skinuti nasip izneti. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. zajedno sa lajsnama.75 0. šut izneti.90 0. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 poda. b. b. Cementne košuljice ispod poda. izneti. Obiti pločice i skinuti podlogu do betonske konstrukcije. Obračun po m2 poda. Poda. Tapison skinuti. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 3. Od vinfleksa. Šut prikupiti. Od keramičkih pločica. m2 m3 3. Od teraca.00 € 3.50 4. Skidanje brodskog poda sa slepim podom. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Skidanje slepog poda. m2 m2 4.00 € 4. Slepi pod i štafne skinuti. Od jumba. Obračun po m2 slepog poda.50 € 18. c. Cementnu košuljicu skinuti do betonske konstrukcije. Obračun po m2 poda. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Skidanje nasipa ispod podova. Brodski pod.00 € € € € € 9. Skidanje poda. b. m2 m2 m2 m2 m2 0. debljine do 10 cm.00 3. Opeku očistiti od maltera i složiti. b. d. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Skidanje poda od opeke sa skidanjem podloge. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. cementne košuljice. izneti.00 € € € € 16. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 25.50 € 10. Od itisona. Obračun po m2 poda. m2 2. Po m2. Šut izneti. a. Obračun po m2 poda. d. cementne košuljice. upakovati.

a. Skidanje sa plafona lamperije sa konstrukcijom. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 120. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Lamperije sa konstrukcijom. Daščanog plafona. Debljine 8 cm.00 € 33.50 € 2. c.00 € € € € 26. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Skidanje konstrukcije lamperije. Skinuti sloj razbiti. šut izneti. Lamperije sa konstrukcijom. debljine 6 cm. Po m3.50 € 1. m2 m2 2. Izdvojiti upotrebljiv materijal i složiti. b. c. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti.50 € 4.50 € 28. Plafon "Hanter Daglas". utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Šut izneti.00 € 2.00 € 22.00 € 6. d. Šut prikupiti. izneti. a. Izdvojiti upotrebljiv materijal. m2 1. a. izneti. m2 m2 m2 3. m2 m2 m2 1. Lamperije. a. Od letvi i trske. Obračun po m2 plafona. m2 m2 m2 3. m2 m2 2. Debljine 10 cm. m2 m2 m2 m3 6.50 € 112 . Od granitnih ploča. Obračun po m2 plafona. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 10.19. Obračun po m2 lamperije. b. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Od mermernih ploča. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. postavljenih u cementnom malteru. Šašovca. Obračun po m2 lamperije. Plafon "Amstrong". Obračun po m2 plafona. Skidanje poda od mermernih ploča.00 € 1.00 € 36. Skidanje spuštenog plafona od gips kartonskih ploča sa konstrukcijom. Skidanje daščanog plafona. Od kamenih ploča. Šut prikupiti. Izdvojiti upotrebljiv materijal i složiti. b. a. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Skidanje sloja betona ispod poda. Skidanje sa zidova lamperije sa konstrukcijom. Lamperije. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 31.50 € 5. Izdvojiti upotrebljiv materijal. Ploče demontirati i podlogu skinuti do betonske konstrukcije. izneti. c. Šut prikupiti.00 € 2. a. b. Gips kartonske ploče.00 € 37. Skidanje plafonske konstrukcije od letvi i trske. Izdvojiti upotrebljiv materijal. Obračun po m2 betona. a. Lamperije sa filungama. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. izneti. izneti. Obračun po m2 poda. m2 m2 2. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. izneti. b.00 8. c. Izdvojiti upotrebljiv materijal. b. Obračun po m2 lamperije.00 € 2. Od rabica i armaturne mreže. Debljine 6 cm.

00 € 1. Skinuti eternit ploče na bezbedan način. Obračun po m2 kose površine.25 € 2. Obračun po m2 plafona. sa podlogom. Od heraklit ploča i štafni. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 2. Obračun po m2 tavana.75 € 1. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. Obračun po m2 kose površine. izneti. Od letvi i blatnog maltera. b. izneti. Skidanje krovnog pokrivača od biber crepa. Od lima. m2 m2 m2 2. c. izneti. Izdvojiti upotrebljiv materijal i složiti. izneti. Upotrebljiv materijal očistiti. Od ćeramide. Skidanje plafonske konstrukcije od letvi i blatnog maltera. izneti.00 € 45. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. Skinuti crep na bezbedan način. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Skidanje blatnog maltera i daščane oplate karatavana. m2 m2 m2 1.50 € 1.00 € 43. m2 5. Šut prikupiti. m2 2. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m2 kose površine. Skidanje daščanog karatavana. a. Obračun po m2 tavana. Od eternit ploča. Od salonit ploča. Šut prikupiti. m2 m2 2.50 € 44. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. a. Šut prikupiti. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Skinuti ćeramidu na bezbedan način. Šut prikupiti. Skidanje drvene tavanske konstrukcije. Upotrebljiv materijal očistiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 m2 2. Obračun po m2 tavana.00 € 41. Skidanje blatnog maltera sa karatavana.50 € 42. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. izneti. c. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.75 € 48. Od biber crepa. Od mediteran crep. Skidanje krovnog pokrivača od eternit ploča. m2 2.00 € 113 . Obračun po m2 tavana.39. Šut prikupiti. Od ćeramide. Upotrebljiv materijal očistiti. Od falcovanog crepa. izneti. izneti. Skidanje krovnog pokrivača od ćeramide. m2 3.00 € 50. b. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.50 € 4.

e. c. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € 60.00 6. izneti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m2 kose površine. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Skinuti izolaciju na bezbedan način. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m1 m1 m1 1.50 € 62. Skinute letve utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. izneti. Krovne konstrukcije. Šut prikupiti. Obračun po m1 grbina i slemena. izneti. izneti. 114 Debljine 7 cm. Obračun po m2 horizontalne površine. a. izneti. Termo izolacije. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od slemenjaka. Šut prikupiti. Opeku očistiti i složiti na gradilišnu deponiju.50 € 2. m2 m2 1. Obračun po m2 strehe. m2 m2 m2 m2 m2 5. Rogova krova. Debljine 15 cm. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 zida. Skidanje daščane podloge sa krovne konstrukcije. Šut prikupiti.75 € 61. Od salonita.50 € 2. a. Rušenje pregradnih zidova od opeke debljine 7 cm. a. a. U cenu ulazi i pomoćna skela. Debljine 10 cm. Hidro izolacije.00 12. b. m2 1.75 € 58. Šut prikupiti. b. Grbine i slemena skinuti sa krova na bezbedan način. Izdvojiti upotrebljiv materijal. c. Obračun po m2 izolacije. Šut prikupiti. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti.53.00 € 2. Skidanje drvene krovne konstrukcije.00 € 1.50 € 4. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima. Daske pažljivo skinuti. Čeone daske strehe. b.00 8.00 7. d. nadvratnicima i svim oblogama na zidu. Skinutu građu utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € 0. Skidanje opšivke strehe. Skidanje krovnih letvi. Obračun po m2 letvisane površine. Rušenja 1. izneti. Od ćeramide. m2 m2 3. otvori se odbijaju.00 € € € € € . Skidanje hidro izolacije krova. Skidanje grbina i slemena od slemenjaka. Debljine 25 cm. Šut prikupiti. m2 0. Strehe.00 € 56. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. Debljine 12 cm. m2 m1 2.

Obračun po m3 zida. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m3 zida. izneti. m3 47.00 € 15. Obračun po m3 kalkana. U cenu ulazi i pomoćna skela.50 € 16. m3 m3 m3 50. m3 52. Šut prikupiti.50 € 10. nadvratnicima i svim oblogama na zidu. izneti. m3 55.00 € 14. Šut prikupiti. b. U cenu ulazi i pomoćna skela. Kalkana. U cenu ulazi i pomoćna skela. otvori se odbijaju. Obračun po m2 zida. izneti. Nadzitka. m3 35. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima.50 € 8. Upotrebljiv kamen očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Rušenje zidova od opeke u produžnom malteru. izneti.00 € 55. Šut prikupiti. U cenu ulazi i pomoćna skela. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. otvori se odbijaju. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima. izneti. Rušenje zidova kalkana od opeke u produžnom malteru. Upotrebljive siporeks blokove očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Rušenje pregrade od luksfer prizmi.00 € 115 . Fasadnih zidova. Šut prikupiti. c. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m3 zida. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Konstruktivnih zidova.00 € 52. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. nadvratnicima i svim oblogama na zidu. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. otvori se odbijaju. otvori se odbijaju. nadvratnicima i svim oblogama na zidu. Obračun po m3 sokle. a. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima i svim oblogama na zidu.6. Rušenje zidova od blokova. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima. Šut prikupiti. nadvratnicima i svim oblogama na zidu. Rušenje zidova od siporeks blokova. a. Rušenje sokle od kamena. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 4. Upotrebljive blokove očistiti od maltera i složiti na deponiju. Obračun po m3 zida. Obračun po m3 zida.00 € 13. U cenu ulazi i pomoćna skela. Rušenje zidova od kamena. b. Rušenje fasadnih zidova od opeke u produžnom malteru. Šut prikupiti. Šut prikupiti. m3 m3 40. otvori se odbijaju. Šut prikupiti.25 € 7. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima. m3 40. Upotrebljivi kamen očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. izneti.00 € 55. Nosećih zidova.

a. m3 m3 65. Rušenje bondručnih zidova sa ispunom i blatnim malterom. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela.50 € 21. Podvlaka. Obračun po m3 svodova. m3 m3 50. U cenu ulazi i pomoćna skela. m3 75. m2 m2 m2 m3 5. U cenu ulaze i rušenje kape i pomoćna skela. izneti. Rušenje betonske podne ploče.00 € 110. Šut prikupiti. Obračun po m2 zidova. Šut prikupiti. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 19. Rušenje izvesti pažljivo. Dimnjak pažljivo porušiti. Šut prikupiti. Dimnjak pažljivo porušiti. m3 60. m3 42. Rušenje lukova od opeke. b. m2 10.00 € 116 . izneti.00 8. Šut prikupiti. Po m3. Rušenje dimnjaka etažnog grejanja. debljine do 8 cm.00 € 23. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. b. Debljine do 8 cm.50 € 35. Od kamena. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m3 m3 27. m3 m3 125.00 € 20. a. Šut prikupiti. Šut izneti. Od opeke. Od kamena. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. d. Obračun po m3 dimnjaka. U cenu ulaze i rušenje kape i pomoćna skela. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. izneti. Rušenje svodova od kamena.00 75. Rušenje dimnjaka od opeke u produžnom malteru. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Serklaža. izvaditi čatmu i skinuti drvene grede. c. a. Rušenje stubova od opeke. izneti.17. Debljine do 15 cm. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Od opeke. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. Debljine do 12 cm. Rušenje armirano betonskih serklaža. U cenu ulaze i rušenje kape i pomoćna skela. izneti. izneti. a. Obračun po m3 lukova. Obračun po m2 poda. Od kamena. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 25. a.00 € 27. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 10. izneti. Obračun po m3 serklaža. b.00 € 75. Obračun po m3 dimnjaka. Od opeke.00 € 60. Šut prikupiti. Obračun po m3 stubova. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Drvene grede složiti na deponiju gradilišta.00 € € € € 31. Rušenje dimnjaka od opeke u produžnom malteru iznad krova. Šut prikupiti.00 € 18. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obiti blatni malter. b. Obračun po m3 dimnjaka. Dimnjak pažljivo porušiti.

sečenje armature itd. Tavanice od monte. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m1 ograde. Rušenje kose ploče stepeništa. izneti. Šut prikupiti. Rušenje podesta. sečenje armature itd. m2 12. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Rušenje drvene krovne konstrukcije. Rušenje drvene međuspratne konstrukcije sa svim oblogama sa gornje i donje strane. izneti. m2 2.00 15. m3 45. Betonske tavanice.00 € 45.50 € € € € € 40.00 16. izneti. b. Upotrebljiv materijal očistiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Skinutu građu utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju.50 € 35. U cenu ulazi i pomoćna skela. izneti. Šut prikupiti. d. m2 5. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 117 .50 14. m2 12. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Sitnorebraste tavanice. Rušenje ograde stepeništa od opeke. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Rušenje balkonske ploče. Rušenje podesta izvesti pažljivo. Šut prikupiti.33. c. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 ploče. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m3 ograde. sečenje armature. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m1 6. a. Obračun po m2 ploče. Šut prikupiti. izneti. Obračun po m3 ograde. Šut prikupiti. m3 90. izneti. Rušenje balkonske ograde od opeke. izneti. Rušenje balkonske ploče izvesti pažljivo.00 € 42. m2 5.50 € 43. Armirano betonske ploče. zidane u produžnom malteru. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. e. Rušenje kose stepenišne ploče izvesti pažljivo. Rušenje armirano betonske ploče zajedno sa serklažima i eventualnim podvlakama. Rušenje balkonske ograde od betona. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m2 ploče. Obračun po m2 horizontalne površine.00 € 44. Obračun po m2 konstrukcije. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 12. Balkonske ploče. Rušenje betonske ploče izvesti pažljivo. m2 m2 m2 m2 m2 17.00 € 34.00 € 41. Šut prikupiti. Opeke očistiti od maltera i složiti za ponovnu ugradnju. izneti. izneti. sečenje armature itd. Obračun po m2 ploče.

Obračun po m1 stepenika. Rušenje stepenika od opeke. m1 m1 m1 m2 2. Od ploča kamena.00 3. c. Od teraca. m3 30. m3 47. izneti.50 € 48.50 € 47. sečenje armature itd. Obračun po m1 stepenika. Obračun po m3 stepeništa. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Rušenje stepeništa. izneti. Šut prikupiti. Rušenje stepeništa izvesti pažljivo. Rušenje stepenika od betona. izneti. izneti. b. Obračun po m3 kraka stepeništa. c.00 € 52. sečenje armature itd.00 € € € € 56. izneti. U cenu ulazi i pomoćna skela. sa stepenicima. m1 2.50 5.46. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. od armiranog betona. Rušenje obloge stepenika od teraca sa podlogom. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Od keramičkih pločica.25 € 4. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Rušenje obloge podesta od keramičkih pločica sa podlogom. b. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 49. Šut prikupiti. Od teraca. izneti. Obračun po m2 podesta. Šut prikupiti.00 3. m3 35. po m2. Od keramičkih pločica.50 € 51. Rušenje stepenišnog kraka sa stepenicima. Rušenje stepeništa od opeke starog formata. Šut prikupiti. a. a. Obračun po m1 stepenika. d. Rušenje stepenišnog kraka izvesti pažljivo. Rušenje stepeništa izvesti pažljivo. m1 4. m2 m2 m2 4. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela.25 € 4. Šut prikupiti. izneti. Šut prikupiti. Šut prikupiti.00 € 50. Rušenje stepenika od kamena. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 stepeništa. Upotrebljiv kamen očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. m3 52. Obračun po m3 stepenika.50 € 118 . Od teraca. izneti. Od ploča kamena.

a.00 € 67. b. m1 m1 5. izneti. Skinute ivičnjake. Odvojiti tvrdi materijal i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Rušenje staze izvesti zajedno sa skidanjem podloge. Od betona.50 € € € € 71. Rušenje temelja od opeke.00 € 125. m3 m3 m3 65. Upotrebljiv materijal očistiti i složiti na gradilišnu deponiju ili odvesti na lokaciju koju odredi investitor. Šut prikupiti. m3 m3 35. Od betona. a prostor očistiti.00 € 4. Od špar betona.00 € 64. a. Rušenje trotoara od betona. Od opeke. Obračun po m3 temelja. Od kamenih ploča. d. Obračun po m2 trotoara. Od armiranog betona.00 € 3. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 40. m2 m2 m2 m2 4. Pažljivo rušenje objekta. Od kamena. Rušenje staze od betona. Šut prikupiti.00 € 42. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od betona. Obračun po m1 ivičnjaka.50 € 73. Šut utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju udaljenosti do 15 km. U cenu ulaze i demontaža elektro i drugih instalacija. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. izneti. Rušenje trotoara izvesti zajedno sa skidanjem podloge. a. c.00 € 42. Obračun po m3 ograde. Rušenje ivičnjaka izvesti zajedno sa skidanjem podloge. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti. Od betonskih elemenata. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Rušenje ivičnjaka od kamena. Od kamena. b. Rušenje ograde od opeke. izneti. b.59. c. Od opeke. c. a. Šut prikupiti. Opeke očistiti od maltera i složiti za ponovnu ugradnju. b. Obračun po m2 bruto površine objekta. Preduzeti sve mera za bezbednost radnika i susednih objekata.50 3. zidane u produžnom malteru. Od opeke.00 € 55.00 5. a. a. Obračun po m3 temelja. m2 m2 m2 5.50 € 61. m3 m3 35. izneti. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od kamena. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Od betona. Odvojiti tvrdi materijal i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Od opeke. Od kamena.50 € 5. izneti. Šut prikupiti.50 € 74. Obračun po m2 staze. b. Rušenje betonskog temelja izvesti ručnim ili mašinskim putem. Rušenje temelja od betona.00 € 119 .50 4.

Preseka 10x10 cm. Kroz zid pažljivo izvesti šliceve za postavljanje cevi. b. izneti.5. Kom.00 € 45. a.00 € 135. Od opeke.00 50. U cenu ulazi i podupiranje.50 € 7.00 € 16. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. m1 m1 2. Šut prikupiti. Kom. izneti.00 € 18. Obračun po komadu rupe. Od opeke. Kroz zidove. izneti. izneti. sečenje armature itd.00 € 20. Kom. b. m3 m3 85. Obračun po komadu otvora. Kom. Za vodovodne cevi. Za kanale klimatizacije. otvor dimenzija 50x50 cm. m2 m2 25. Preseka 50x50 cm. Probijanje armirano betonske ploče. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. Pažljivo šlicevanje zida od opeke za prolaz kanalizacionih cevi. izneti. Kom. Obračun po komadu rupe. m1 m1 10. Kom. Za cevi grejanja. a. Obračun po m1 šlica. Bušenje rupa za postavljanje instalacija.00 € € € € € Probijanje zida za prolaz vodovodnih cevi.50 10. da se ne rastrese zidna masa. c. da se ne rastrese zidna masa.00 € 14.00 35. b. Pažljivo rušiti delove zida. Probijanje izvesti pažljivo. a. Kom.50 € 12. b. c.00 6. e. Od kamena. Preseka 30x30 cm.00 25. Šut prikupiti. Za kanalizacione cevi. a. preseka 10x10 cm. Kom.00 € 16. U cenu ulazi i pomoćna skela. Šut prikupiti. 30. Obračun po m2 zida. Od opeke. Probijanje konstruktivnog zida od opeke za izradu otvora vrata. 6. Od kamena. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. tavanice i slično pažljivo probiti rupe za prolaz cevi za vodovod. d. Probijanja 1.00 80. 5. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Preseka 20x20cm. Kom. Od opeke. Šut prikupiti. Međuspratne konstrukcije sa puniocima. a. izneti. izneti. Šut prikupiti. Kom. Kom. Obračun po m3 zida. b. Armirano betonske ploče. Od kamena. Probijanje pregradnog zida od opeke za izradu otvora vrata.00 € 120 . U cenu ulazi i podupiranje. Pažljivo rušiti delove zida. Pažljivo šlicevanje zida od opeke za prolaz vodovodnih cevi. Kroz zid pažljivo izvesti šliceve za postavljanje cevi.00 € € € € 10. Preseka 10x20 cm. Od kamena. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Obračun po m1 šlica. a. 10.00 100. d. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.

Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Sitnorebraste tavanice. Preziđivanje temelja kamenom u cementnom malteru. Armirano betonske tavanice. Obračun po komadu oslonca. Kom. Preziđivanje temelja. punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Kom. Podziđivanje postojećeg temelja opekom u cementnom malteru. m3 105. Kamen pre ugradnje kvasiti vodom. m3 m3 85. Redove zidati po uzoru na prvobitne. Temelji 1. m3 190. Po završenom zidanju spojnice ispuniti malterom. Očistiti i oprati mlazom vode i isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". Pažljivo štemovanje zida za izradu oslonca. 3.00 € 7. Kom. Kom. Opeku očistiti i koristiti za preziđivanja. Trakasti temelj. Zidanje temelja punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Dno postojećeg temelja pažljivo očistiti i oprati.50 25. b. Po završenom zidanju spojnice ispuniti malterom. Balkonske ploče. 30. izneti. m3 120.00 € Zidanje temelja kamenom u cementnom malteru. Obračun po m3 temelja. b.00 17. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 28. Temelj samac. U cenu ulazi i pomoćna skela. 7. na sastavu starog i novog temelja ostaviti praznom u visini od oko 5 cm.00 € € € € 27. a. m3 m3 90. po datim detaljima.00 € 100.00 20. Obračun po komadu otvora. Probijanje izvesti pažljivo. Po vezivanju novog temelja izvršiti podbijanje spojnice. sečenje armature itd.23. Podziđivanje temelja vršiti u lamelama. Spojnice moraju da budu pravilne.50 € 6. Obračun po m3 temelja. Šut prikupiti.00 € 121 . Pažljivo porušiti rastresene delove. c. Temelj samac. b. Zidati sa što tanjim spojnicama. Kamen očistiti od veziva i kvasiti pre ugradnje. a. Obračun po m3 temelja. Probijanje armirano betonske tavanice.00 € 6. Postojeće temelje vrlo pažljivo porušiti da se kamen ne ošteti. Po završenom podziđivanju temelja spojnice ispuniti malterom. Obračun po m3 temelja. a zatim ispod njega ozidati novi temelj.00 € 95. Obračun po komadu rupe. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. 12. Obračun po m3 temelja. što suvljim malterom spravljenim sa "jedinicom" i pažljivo nabiti drvenom lopaticom. d. Tavanice od monte. Kom. sa najviše tri spojnice u jednoj tački. izneti. Bušenje rupa za postavljanje čeličnih ankera. Na uglovima ugraditi veće komade kamena. Po završenom zidanju spojnice ispuniti malterom. Kom. Trakasti temelj. a. Po završenom zidanju spojnice ispuniti malterom. Šut prikupiti.00 € 5. Pažljivo štemovati zid za izradu oslonca za postavljanje čeličnih nosača. Rupe su dubine do 60 cm. po uputstvu statičara. a poslednju spojnicu.

Zidanje zidova šupljim blokovima dimenzija 19x19x25 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. Obračun po m3 temelja. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Punom opekom.50 100. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. m2 m2 m2 m3 20. otvori se odbijaju. Debljine 25 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. Zidanje zidova. otvori se odbijaju. Opekom starog formata. c. Debljine 19 cm. Šupljom opekom. Debljine zida 30 cm. m3 m3 m3 m3 110. d.00 50. m3 210. Voditi računa o rasporedu i redosledu lamela i obaveznom preklopu Kondorfleksa između lamela. Debljine zida 60 cm.50 32. d.8.50 40. Obračun po m1 zida. po uputstvu projektanta. b. Zid zazidati punom opekom. Obračun po m3 zida. Po vezivanju novog temelja izvršiti podbijanje spojnice. debljine do 30 cm. Debljine 29 cm. m1 m1 m1 m1 25. donju površinu zida oprati i poravnati cementnim malterom. Izrada horizontalne hidroizolacije presecanjem zidova od opeke. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. Podziđivanje postojećeg temelja kamenom u cementnom malteru.00 € € € € 122 . otvori se odbijaju. po uputstvu statičara. Debljine zida 75 cm. Postojeće zidove štemovati (prosecati) u lamelama dužine 80-100 cm visine neophodne za rad. na sastavu starog i novog temelja ostaviti praznom u visini od oko 5 cm. Giter opekom. Po završenom podziđivanju temelja spojnice ispuniti malterom. 5. po datim detaljima.00 € € € € 7. Debljine zida 45 cm. Podziđivanje temelja vršiti u lamelama. Debljina zida je 19 cm. zalepiti Kondorfleks V4 i naneti drugi vruć premaz bitumena "MTH". Blokove pre ugradnje kvasiti vodom.00 22. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 130. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. a poslednju spojnicu. c. Obračun po m2 zida. a. Obračun po m3 zida. b. Zidovi 1. a.00 € € € € Zidanje zidova punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. Spojnice očistiti do dubine 2 cm. c. d.00 32. izneti. m3 180. što suvljim malterom spravljenim sa "jedinicom" i pažljivo nabiti drvenom lopaticom. naneti vruć premaz bitumena "MTH". a zatim ispod njega ozidati novi temelj. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. Zidove raditi sa pravilnim slogom. d=25 cm i više.00 € 6. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. b.00 120. Šut prikupiti.00 € 9. Dno postojećeg temelja pažljivo očistiti i oprati. punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Malter premazati bitulitom "A".00 125. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Zidati sa što tanjim spojnicama. Po m3. a.

Debljine 25 cm. d.50 25. m2 m2 m2 m2 20. c. Debljine 29 cm.10. a. Debljine 20 cm. Zidanje siporeks zidova.00 € € € € 18. serklaži. Obračun po m2 zida. Obračun po m2 zida. Prvi red blokova postaviti preko sloja cementnog maltera. Zidanje zidova debljine 14 cm šupljim betonskim blokovima u cementnom malteru. Pre zidanja blokove dobro očistiti i pokvasiti vodom da malter ne pregori. oplata i podupirači.00 € 20. Debljine 19 cm. sa ispunom šupljina betonom MB 20. Blokove pre ugradnje kvasiti vodom. m3 130. Debljine 10 cm. termo izolacionim blokovima 10x60x25 cm u produžnom malterom 1:3:9 ili građevinskim lepkom po sistemu blok veze. Obračun po m3 zidova. Zidanje izvesti po uputstvu proizvođača.00 € 23. m2 26.00 € 24. a. Po m3. razmere 1:3. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. Vezu između nosećih i pregradnih zidova ostvariti ostavljanjem šmorceva po vertikali ili pomoću aluminijumskih klinova. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 24. m2 m2 10. Debljine 25 cm. Eventualna usecanja za serklaže ulaze u cenu zidanja. Zidanje zidova giter blokovima dimenzija 19x19x25 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. b. Zidanje izvesti po uputstvu proizvođača. Ukupna debljina zida je 30 cm. Debljine 15 cm. Obračun po m2 zida.00 42.00 35. Pre zidanja blokove dobro očistiti i pokvasiti vodom. U cenu ulazi i pomoćna skela. Debljine 30 cm. Zidanje izvesti po uputstvu proizvođača. b. m2 m2 m2 m3 22.00 € 12.00 € 26. Obračun po m3 zidova. Vezu između nosećih i pregradnih zidova ostvariti ostavljanjem šmorceva po vertikali ili pomoću aluminijumskih klinova. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 22. a. b. Debljine 20 cm. Obračun po m2 zidova. Debljine 30 cm. Pre zidanja blokove dobro očistiti i pokvasiti vodom da malter ne pregori. Vezu između nosećih i pregradnih zidova ostvariti ostavljanjem šmorceva po vertikali ili pomoću aluminijumskih klinova.00 34. Svi otvori se odbijaju. Zidanje zidova debljine 20 cm durisol blokovima dimenzija 50x20x25 cm. Zidanje zidova siporeks termo izolacionim blokovima građevinskim lepkom po sistemu blok veze. d. c. a ostale redove usuvo. c. Eventualna usecanja za serklaže ulaze u cenu zidanja. Obračun po m2 zida. a. otvori se odbijaju.00 110. Svi otvori se odbijaju. armatura. m2 m2 m2 18.50 € 123 . U cenu ulaze i nadvratnici. m3 120. b.00 € € € € 14. Debljine 25 cm. Zidanje zidova siporeks termo izolacionim blokovima u produžnom malteru razmere 1:3:9 po sistemu blok veze. Svi otvori se odbijaju. debljine 10 cm. Šupljine napuniti posle postavljanja dva reda blokova. Blokove pre zidanja kvasiti. Zidanje zidova hladne ostave durisol blokovima debljine 25 cm sa dodatnim Tarolit pločama debljine 5 cm sa unutrašnje strane (4 cm Stiropor ploče + 1 cm durisol). Debljine 14 cm.00 € 19. Debljina zida je 19 cm.

Obračun po m2 zida. a.00 € 14. Zidanje zidova debljine 14 cm šupljim betonskim blokovima u cementnom malteru. Zidati kamenom sa pravilnim prevezima. a. U cenu ulazi i pomoćna skela. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice.00 € 38.50 € 28. U cenu ulazi i fugovanje. Na uglovima ugraditi veće i pravilnije komade kamena. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice.50 19. a. Zidati produžnim malterom. d.00 17. vodeći računa da se šupljine ne zapune. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. Debljine 30 cm. Polaganje blokova vršiti u horizontalnim redovima.50 € 22. Zidanje zidova gas betonskim blokovima debljine 15 cm cementnim malterom. Debljine 20 cm. prevezi pravilni. a malter staviti preko cele dodirne površine. b. Debljine 20 cm. po uputstvu projektanta. b. Debljine 20 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. sa najviše tri spojnice u jednoj tački.26. Obračun po m3 zida. slog po izboru projektanta. c. m2 m2 m3 17.50 € 75.00 € 35. Kod vertikalnih spojnica malter staviti samo u trakama duž dodirnih površina spoljne ivice. a vidne površine i ivice pritesane. Obračun po m3 zida. Blokove prilikom ugradnje ne vlažiti. Zidati sa pravilnim prevezima. sa zalivanjem šupljina. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. Po m3. Kamen pre ugradnje kvasiti vodom.00 € 124 . slog po izboru projektanta. Kamen za zidanje mora biti jedar. U cenu ulazi i pomoćna skela. sa spojnicama debljine 10 mm. Zida se cementnom malteru spravljenim sa prosejanim šljukom "jedinicom". Debljine 25 cm. Obračun po m3 zida. Šupljine zaliti betonom MB 20. po uputstvu proizvođača. razmere 1:3 ili lepkom za gas beton.50 € € € € 32.00 11. Kamen za zidanje mora biti jedar. m3 180. Debljine 15 cm. c. Obračun po m2 zida. Na uglovima ugraditi veće i pravilnije komade kamena. dimenzija 39x19x20 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. Zidanje zidova pritesanim kamenom u cementnom malteru. m3 225. prevezi pravilni. Zidanje zidova kamenom sa libažnim slojevima od opeke starog formata. m2 m2 12. Na uglovima ugraditi veće i pravilnije komade kamena. Debljine 14 cm. Obračun po m2 zidova. Kamen za zidanje mora biti jedar. Blokove pre zidanja kvasiti. Na svakih 80-120 cm visine zidati libažni sloj od 3-4 reda opeke starog formata. U cenu ulazi i pomoćna skela. slog po izboru projektanta. Kamen pre ugradnje kvasiti vodom. b. sa najviše tri spojnice u jednoj tački. m2 m2 m2 m2 9. Obračun po m3 zida. m3 120. Debljine 25 cm. Zidanje zidova lomljenim kamenom u cementnom malteru.00 € 36. razmere 1:3. m3 110. Zidanje zidova kamenom u cementnom malteru. Kamen pre ugradnje kvasiti vodom.00 € 37. Zidanje zidova debljine 20 cm šljako betonskim blokovima T-20.

00 € 12. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 40. ili na visini od 200 cm uraditi armirano betonske serklaže dimenzija 7x15 cm. punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. U cenu ulazi i pomoćna skela.5 cm.00 € 14. obrada kamena i pomoćna skela. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. Prevez raditi na pola opeke. sa izradom serklaža. Podlogu očistiti i oprati mlazom vode i isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". Zidati sa pravilnim spojnicama. prevezi pravilni.5 cm punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Debljine 12 cm. m3 600. Zidanje zidova obrađenim kamenom u cementnom malteru. oplata i pomoćna skela. Redove zidati po uzoru na prvobitne.50 € Zidanje pregradnih zidova debljine 6. Na uglovima ugraditi veće komade kamena. a. Preziđivanje zidova debljine 25 cm i više. U cenu zida ulazi i izrada serklaža. Debljine 6. m3 m3 60.00 € 140. Debljine 6.5 cm punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Pregradni zidovi 1. U cenu ulazi i pomoćna skela. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Obračun po m3 zida. a po završenom zidanju očistiti ih dubine 2 cm. bez lasa. m2 m2 11. Kamen očistiti od veziva i kvasiti pre ugradnje. Preziđivanje zidova kamenom u cementnom malteru. Kamen za zidanje mora biti zdrav. Zidanje pregradnih zidova debljine 6. Marka betona je MB 20. m3 m3 110. 4. U cenu ulaze i nabavka. a. Obračun po m3 zida.39. Na uglovima ugraditi veće komade kamena.00 € 70. a armatura serklaža 2Ø8. Pritesanim kamenom. a. Redove zidati u tehnici po projektu. sa najviše tri spojnice u jednoj tački. c.5 cm. Na uglovima ugraditi veće komade kamena.00 € 27.00 € 125 . Obrađenim kamenom. b. a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. opeku očistiti i složiti za ponovnu ugradnju. armatura.00 € 42. uzengije Ø 6/25. sa pravilnim prevezima. Lomljenim kamenom. Postojeće zidove vrlo pažljivo porušiti da se kamen ne ošteti. Obračun po m3 zida. Redove zidati po uzoru na prvobitne. Debljine 12 cm. b. Opekom starog formata. b. otvori se odbijaju. a. b. m3 m3 90.00 € 44. Kamen pre ugradnje kvasiti vodom. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice.00 € 110. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Kamen očistiti od veziva i kvasiti pre ugradnje. Obračun po m3 zida. Postojeće zidove vrlo pažljivo porušiti da se kamen ne ošteti.00 € 8. Kamenom. U cenu ulazi i pomoćna skela. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. Obračun po m2 zida. Debljine 25 cm. U visini nadvratnih greda. a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. a. Punom opekom. m2 m2 m2 9. b. Pažljivo porušiti rastresene delove. otvori se odbijaju. Prevez raditi na pola opeke. otvori se odbijaju. Obračun po m2 zida. sa pravilnim prevezima. Preziđivanje zidova pritesanim kamenom u cementnom malteru.

Debljine 30 cm. ili na visini od 200 cm uraditi armirano betonske serklaže dimenzija 7x15 cm. Debljine 12 cm. Obračun po m2 zida.00 € 16. Debljine 6. m2 m2 13.5 cm.00 € 17.00 € 19.50 € 18. U visini nadvratnih greda. a. sa izradom serklaža. sa izradom serklaža. Prevez raditi na pola opeke. armatura. uzengije Ø 6/25. a. Debljine 6.00 € 15. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Zidanje pregradnih zidova debljine 6. Marka betona je MB 20. Debljine 25 cm.5 cm.6. Po završenom zidanju spojnice očistiti.5 cm. U cenu zida ulazi i izrada serklaža. Obračun po m2 zida. a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. otvori se odbijaju. b. Obračun po m2 zida. Marka betona je MB 20. Po završenom zidanju spojnice očistiti. a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. Po završenom zidanju spojnice očistiti. U visini nadvratnih greda. b.00 € 32. a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. a. Prevez raditi na pola opeke. U cenu ulazi i pomoćna skela. Zidanje pregradnih zidova debljine 7 cm opekom starog formata 7x15x30 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. Prevez raditi na pola opeke. Zidanje pregradnih zidova debljine 7 cm opekom starog formata 7x15x30 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. otvori se odbijaju. Debljine 12 cm. m2 m2 m2 10. a armatura serklaža 2Ø8.5 cm šupljom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. armatura.00 € 13. b. c. a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. Zidanje pregradnih zidova debljine 6. c. ili na visini od 200 cm uraditi armirano betonske serklaže dimenzija 7x15 cm. otvori se odbijaju. a armatura serklaža 2Ø8. Marka betona je MB 20.5 cm. Zidanje pregradnih zidova debljine 6.5 cm giter opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Prevez raditi na pola opeke. Debljine 12 cm.00 € 15. otvori se odbijaju. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 9. Debljine 6. otvori se odbijaju. Zidanje pregradnih zidova debljine 6. Debljine 7 cm. Obračun po m2 zida. Po završenom zidanju spojnice očistiti.5 cm giter opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. a. ili na visini od 200 cm uraditi armirano betonske serklaže dimenzija 7x15 cm.5 cm šupljom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. uzengije Ø 6/25. m2 m2 11. Obračun po m2 zida. oplata i pomoćna skela. U visini nadvratnih greda. U cenu ulazi i pomoćna skela. m2 m2 m2 10. b.00 € 30.50 € 11. U cenu zida ulazi i izrada serklaža. uzengije Ø 6/25. sa izradom serklaža. Debljine 15 cm. b.50 € 126 . m2 m2 12. armatura. Prevez raditi na pola opeke. m2 m2 12. Debljine 12 cm. a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. U cenu zida ulazi i izrada serklaža. oplata i pomoćna skela. Debljine 6. a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. Prevez raditi na pola opeke. a armatura serklaža 2Ø8. a. Debljine 15 cm.00 € 17. Obračun po m2 zida. oplata i pomoćna skela. a. b. otvori se odbijaju. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Debljine 7 cm.00 € 15.

c.50 € 127 . Debljine 25 cm.00 € 31. Debljine 10 cm. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica.50 € 35. Debljine 29 cm. Prilikom zidanja raditi prevez na pola bloka. U cenu ulazi i pomoćna skela. a. Po završenom zidanju spojnice očistiti. b. dimenzija 39x19x7 cm. Po završnom zidanju zid fugovati tehnikom po izboru projektanta.50 € 32. Zidanje pregradnih zidova debljine 19 cm šupljim blokovima 19x19x24 u produžnom malteru razmere 1:2:6. Po završenom zidanju spojnice očistiti. m2 m2 m2 22. m2 m2 7. otvori se odbijaju. Debljine 24 cm. otvori se odbijaju. Opeka ne sme da bude isprljana malterom. Zidanje pregradnih zidova debljine 12 cm punom fasadnom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Zidati sa ukrućenjem spojnica. a. Blokove prilikom ugradnje ne vlažiti. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. kajlovanjem i zatvaranjem fuga između zidova. c. Obračun po m2 zida. Debljine 12 cm. Zidanje pregradnih zidova debljine 7 cm šljako betonskim blokovima P-7. Debljine 19 cm. a. vodeći računa da se šupljine ne zapune. ili lepljenjem lepkom po uputstvu proizvođača. Obračun po m2 zida. a. Zidati sa produžnim malterom u sloju debljine 10 mm.50 € 15. b. Debljine 24 cm. Kod vertikalnih spojnica malter staviti samo u trakama duž dodirnih površina spoljne ivice. Debljine 7 cm. m2 12.50 € 28. Zidanje pregradnih zidova debljine 19 cm giter blokovima 19x19x24 u produžnom malteru razmere 1:2:6.00 € 17. Debljine 29 cm. b.00 € 57. Prilikom zidanja raditi prevez na pola bloka. Debljine 14 cm. Obračun po m2 zida. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 zida. a.50 € 23. a vezu sa ostalim zidovima izvesti na pravilan način.00 € 30.50 € 27. m2 m2 m2 20. Obračun po m2 zida. U cenu ulazi i pomoćna skela. b. Debljine 7 cm. b.50 € 10. U cenu ulazi i pomoćna skela. c. serklaži i pomoćna skela.00 € 26. Debljine 20 cm. Izrada pregradnih zidova debljine 10 cm gas betonskim blokovima u cementnom malteru razmere 1:3. U cenu ulaze i fugovanje. m2 m2 m2 12. a malter staviti preko cele dodirne površine.20. m2 m2 30. podova i plafona. Polaganje blokova vršiti u horizontalnim redovima. Obračun po m2 zida. a vezu sa ostalim zidovima izvesti na pravilan način. Izrada pregradnih zidova debljine 7 cm gips pločama. Debljine 19 cm.00 € 26.

a. m2 m2 27. Fasadna opeka+termoizolacija+fasadna opeka. Zidove međusobno povezati ankerima. prema vazdušnom sloju dersovati. ukupne debljine 12+5+1.50 € 11.2=18. m2 m2 m2 30. termoizolacije 5 cm. Obračun po m2 komplet izvedenog sendvič zida. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. po 4 komada na m2 zida. a.6 mm. Spojnice sa spoljne strane očistiti. Zidove raditi u produžnom malteru razmere 1:2:6. vodeći računa da se vazdušni međuprostor ne zapuni malterom. Opeka+vazdušni sloj+opeka.00 € 52. m2 m2 m2 45. otvori se odbijaju. PE folije i opeke 12 cm. ukupne debljine 7+5+7=19 cm.00 € 8. Obračun po m2 komplet izvedenog sendvič zida.50 € 32. prema termoizolaciji dersovati. ukupne debljine 12+5+12=29 cm. po 4 komada na m2 zida. vazdušnog sloja 5 cm i opeke na kant 7 cm. b. c. c. Sendvič zidovi 1. Termoizolaciju izvesti od tvrdo presovanih ploča mineralne vune i parne brane PE folije. 19+5+12=36 cm. a sa unutrašnje. Zidanje sendvič zidova od opeke 12 cm. termoizolacije 5 cm. Zidove međusobno povezati ankerima. 19+4+5+12=40 cm. 3. a. vazdušnog sloj 4 cm. Opeka+termoizolacija+gips karton. U cenu ulazi i pomoćna skela. 19+4+5+19=47 cm.2 cm.50 € 46. 12+5+12=29 cm. Konstrukciju za postavljanje gips kartonskih ploča izraditi od drveta ili pocinkovanih profila debljine 0. prema termoizolaciji dersovati. Zidove raditi u produžnom malteru razmere 1:2:6. termoizolacije 5 cm.2=18. otvori se odbijaju. 19+5+19=43 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. prve klase u boji po izboru projektanta. 12+5+19=36 cm.00 € 25. Spojnice sa spoljne strane očistiti.00 € Zidanje sendvič zidova od opeke 12 cm. a sa unutrašnje.00 € 37. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. Zidove raditi u produžnom malteru razmere 1:2:6. PE folije i gips kartonskih ploča 1. Zidanje sendvič zidova od opeke na kant 7 cm.00 € 37. a sa unutrašnje. Opeka+termoizolacija+opeka. c. Termoizolaciju izvesti od tvrdo presovanih ploča mineralne vune i parne brane PE folije.9. ukupne debljine 12+5+12=29 cm. Zidove raditi u produžnom malteru razmere 1:2:6. ukupne debljine 12+4+5+12=33 cm.50 € 5. PE folije i opeke 12 cm. prema vazdušnom sloju dersovati. termoizolacije 5 cm. m2 m2 19. 12+4+5+12=33 cm. 12+5+1. Opeka+vazdušni sloj+opeka. Zidove raditi u produžnom malteru razmere 1:2:6 i međusobno ih povezati ankerima.2 cm. 12+5+12=29 cm. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. Blok+termoizolacija+gips karton. po 4 komada na m2 zida. Blok+vazdušni sloj+termoizolacija+opeka. Zidanje sendvič zidova od opeke 12 cm. Zidanje sendvič zidova od fasadne opeke 12 cm. Spojnice sa spoljne strane očistiti. Fasadna opeka+termoizolacija+blok. PE folije i opeke 12 cm. vodeći računa da se vazdušni međuprostor ne zapuni malterom. a. Spojnice sa spoljne strane očistiti. b. b. Preko sastava gips kartonskih ploča zalepiti bandaž trake i pregletovati ih. otvori se odbijaju. 7+5+7=19 cm.2 cm. otvori se odbijaju. a sa unutrašnje strane dersovati. otvori se odbijaju.50 € 57.50 € 45. Obračun po m2 komplet izvedenog sendvič zida. 12+5+12=29 cm. koristiti samo cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. b.2 cm. Opeka+vazdušni sloj+termoizolacija+opeka. a. U cenu ulazi i pomoćna skela. 12+5+12=29 cm.2=28. b. Obračun po m2 komplet izvedenog sendvič zida. m2 m2 m2 31. Blok+vazdušni sloj+termoizolacija+blok. a sa unutrašnje. Termoizolaciju izvesti od tvrdo presovanih ploča mineralne vune i parne brane PE folije. Obračun po m2 komplet izvedenog sendvič zida. Blok+termoizolacija+blok. 19+8+1. U cenu ulazi i pomoćna skela. Na fasadnoj strani spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2 po uputstvu projektanta. Termoizolaciju izvesti od tvrdo presovanih ploča mineralne vune i parne brane PE folije. Zidove međusobno povezati ankerima.50 € 128 . Za zidanje fasadnom opekom. Blok+termoizolacija+opeka. Fasadna opeka+termoizolacija+opeka.

b.00 € 32. 12+4+5+12=33 cm. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. m2 37. a.50 € 57. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. Obračun po m2 komplet izvedenog sendvič zida. otvori se odbijaju. 3. Fasadna opeka+ vazdušni sloj + termoizolacija +blok. Punom opekom. termoizolacije 5 cm. Iznad otvora izvesti armirano betonski serklaž dimenzija 12x15 cm betonom MB 20 i armaturom +2Ø8 i uzengijama Ø 6/20. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. PE folije i gips kartonskih ploča 1. b. a sa unutrašnje strane dersovati. PE folije i opeke 12 cm. 12+4+5+12=33 cm. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Zidanje sendvič zidova od fasadne opeke 12 cm. Fasadna opeka+ vazdušni sloj+termoizolacija+opeka. prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. b. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. Obračun po m2 zida sa serklažom.50 € 129 . Fasadna opeka+ vazdušni sloj +t termoizolacija+fasadna opeka. Za zidanje fasadnom opekom. Slog mora biti pravilan. m2 m2 m2 42. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. termoizolacije 5 cm. Za zidanje fasadnom opekom. koristiti samo cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Obračun po m2 fasadne obloge.2=18. m2 m2 15. Zidanje sendvič zidova od fasadne opeke 12 cm. Šupljim opekom.50 € 10. U cenu ulazi i fugovanje. Na fasadnoj strani spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2 po uputstvu projektanta. debljine 12 cm. u produžnom malteru razmere 1:2:6. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. Zidove međusobno povezati ankerima. po 5 komada na m2. Zidove međusobno povezati ankerima. Fasadne obloge 1. Na fasadnoj strani spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2 po uputstvu projektanta. Termoizolaciju izvesti od tvrdo presovanih ploča mineralne vune i parne brane PE folije. po uputstvu projektanta. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Vezu sa konstruktivnim zidom izvesti ankerima.00 € Zidanje fasadne obloge fasadnom punom opekom. Zidanje obloge fasadnih zidova punom opekom debljine 12 cm. Obračun po m2 komplet izvedenog sendvič zida. a sa unutrašnje strane dersovati. ukupne debljine 12+5+1.00 € 16. c. Giter opekom. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. Punom opekom. Zidove raditi u produžnom malteru razmere 1:2:6. vodeći računa da se vazdušni međuprostor ne zapuni malterom. a. prve klase u boji po izboru projektanta.50 € 15. koristiti samo cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Termoizolaciju izvesti od tvrdo presovanih ploča mineralne vune i parne brane PE folije. Konstrukciju za postavljanje gips kartonskih ploča izraditi od drveta ili pocinkovanih profila debljine 0. a.2 cm. 12+4+5+19=40 cm. prve klase u boji po izboru projektanta. Preko sastava gips kartonskih ploča zalepiti bandaž trake i pregletovati ih.14.6 mm. vazdušnog sloja 4 cm.50 € 62. m2 m2 30. otvori se odbijaju. ukupne debljine 12+4+5+12=33 cm. Zidove raditi u produžnom malteru razmere 1:2:6.2 cm.

Slog mora biti pravilan. a.00 € 13. Oblaganje betonskih zidova opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6. Sa termoizolacijom u ceni. po uputstvu projektanta. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. Obračun po m2 zida. b. Obračun po m2 zida. Sa termoizolacijom u ceni. m2 17. "Marko Orešković" Apatin. po uputstvu projektanta. Oblaganje betonskih serklaža opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6. m2 m2 19.50 € 7.00 € 6. Oblik. Izrada obloge debljine 19 cm fasadnih sendvič zidova između nosećih betonskih stubova. Obračun po m2 obloge. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. Oblogu zidati silikatnim fasadnim blokovima bele (crvene) boje. Oblaganje betonskih stubova opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6 sa izradom termoizolacije. m2 m2 22. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom i pomoćna skela. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera.5. U cenu ulazi i fugovanje. izolacija i pomoćna skela. Oblaganje betonskih stubova opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6.00 € 8. Obračun po m2 zida. Zidanje fasadnih zidova punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Obračun po m2 fasadne obloge.50 € 19. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom i pomoćna skela. Oblaganje betonskih zidova opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6 sa izradom termoizolacije. dimenzija 29x19x19 cm. izolacija i pomoćna skela. Između betonskog stuba i zida od opeke postaviti sloj polietilenske folije i termoizolacije od mineralne vune debljine 3 cm. Obračun po m2 obloge. m2 45. sa vazdušnim prostorom d=6 cm. b.50 € 11. m2 14. m2 16. U svakom petom redu na 50 cm naizmenično ispustiti iz fasadne obloge vezače za prevez sa unutrašnjim zidom. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica.00 € 10. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. m2 27. Između betonskog i zida od opeke postaviti sloj polietilenske folije i termoizolacije od mineralne vune debljine 3 cm. a.50 € 130 . Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. Bez termoizolacije u ceni. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom i pomoćna skela. Slog mora biti pravilan. dimenzije i kvalitet opeke mora odgovarati standardima.00 € 15. Bez termoizolacije u ceni. Obračun po m2 obloge.

U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom. Rastresene delove pažljivo izvaditi. Sa termoizolacijom u ceni. oprati vodom pod pritiskom i dobro natopiti retkim cementnim malterom.00 € 18. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom i pomoćna skela. m2 m2 21. otvori se odbijaju. izolacija i pomoćna skela. a. b. m2 m2 21. Obračun po m2 obloge.00 € 19. Oblaganje betonskih serklaža opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6 sa izradom termoizolacije. Oblaganje betonskih zidova opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6 sa izradom termoizolacije. Pažljivo porušiti rastresene delove. Opeku očistiti i prezidati zidove. a zatim isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6. m2 16. a.00 € 23. Preziđivanje fasadnih zidova.50 € 20. Demontiranu opeku očistiti od maltera i ponovo ugraditi sa potrebnim dodatkom opeke. m2 m2 21. debljine 25 cm i više. Obračun po m2 obloge. Obračun po m2 zida. m3 170. Između betonskog serklaža i zida od opeke postaviti sloj polietilenske folije i termoizolacije od mineralne vune debljine 3 cm. Bez termoizolacije u ceni. izolacija i pomoćna skela.00 € 18. prezidati ili blokovati rastresene delove fasadnog platna. izolacija i pomoćna skela. Oblaganje betonskih serklaža opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6 sa izradom termoizolacije. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. a podlogu očistiti. Obračun po m2 površine fasade. koje se posebno plaća. Sa termoizolacijom u ceni. Obračun po m2 zida.00 € 16. a. Bez termoizolacije u ceni. Preziđivanje i blokovanje rastresenih delova fasade. m2 16. b. Bez termoizolacije u ceni. m2 18. opekom starog formata u produžnom malteru.00 € 18. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom i pomoćna skela. Obračun po m3 zida.50 € 17. Oblaganje betonskih zidova opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6.00 € 22. očistiti od maltera i oprati mlazom vode. Sa termoizolacijom u ceni. Između betonskog serklaža i zida od opeke postaviti sloj polietilenske folije i termoizolacije od mineralne vune debljine 3 cm.14.00 € 131 . Oblaganje betonskih serklaža opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6. Obračun po m2 obloge. b. Po obijanju maltera sa fasade. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom. Između betonskog i zida od opeke postaviti sloj polietilenske folije i termoizolacije od mineralne vune debljine 3 cm.

Ležište venca isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". m1 m1 m1 m1 m1 11. a. Ležišta za atiku isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". b. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. Obračun po m2 pilastera. Obračun po m2 atike. a. Obračun po m2 obložene površine. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. Fasadni elementi 1. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica.00 12. Šambrane vrata. e. Obračun po m1 solbanka.00 € € € € € Zidanje atike opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6. termoizolacije od Vunizola FS Plus debljine je 8 cm i polietilenske folije 0. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. 6. c. Samarice. Visine do 25 cm. m1 m1 m1 32.50 17.00 12.04 cm između betona i termoizolacije. Zidanje pilastera punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. Solbanka prozora. Obračun po m1 venca. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm.00 € 132 . d. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Oblaganje betonskih zidova punom opekom. c. Visine preko 50 cm. U cenu ulaze i izolacija i pomoćna skela. po projektu i detaljima. m2 21.50 € 11.24. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela.50 € 65. Obloga se sastoje se od pune opeke debljine 12 cm sa po tri reda fasadne opeke na svakih 38 cm sa spoljne strane. b. m2 22. Zidanje solbanka prozora opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6. Šambrane prozora. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. Fasadnu oblogu povezati sa jezgrom od betona specijalnim ankerima Ø 3 mm od nerđajućeg čelika. Opeku otesati za formiranje profila i ozidati venac sa pravilnim prevezima.50 20. Timpanona. fasadnom opekom i termoizolacijom.00 € 8.00 € 9. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Visine do 50 cm. Ležište solbanka isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". po uputstvu projektanta. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Zidanje venca visine do 25 cm opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6. m2 32. Opeku otesati za formiranje profila i ozidati atiku sa pravilnim prevezima. Opeku otesati za formiranje profila i ozidati solbank sa pravilnim prevezima. Zidanje pilastera opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6.00 € 90. Obračun po m2 pilastera.50 € 7. po uputstvu projektanta. m2 35. po projektu i detaljima.

Visine do 25 cm. očistiti od maltera i oprati mlazom vode.00 160. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. Samarice. Pažljivo porušiti rastresene delove. Zidanje izvesti u pravilnom slogu.00 € 42. Stubovi 1. Preziđivanje solbanka opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6. Preziđivanje pilastera opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6. b. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. očistiti od maltera i oprati mlazom vode. Opeku očistiti i po potrebi otesati nove komade. Prezidati solbank po uzoru na prvobitni. Preziđivanje atike opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6. Opeku očistiti i po potrebi otesati nove komade. Obračun po m3 stubova. Preziđivanje venca visine do 25 cm opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6. Obračun po m1 solbanka. a. Visine do 50 cm. Giter opekom. a. m3 m3 m3 m3 140. m2 180.00 135. Solbanaka.00 € 12.00 € 19. d. Zidanje i fugovanje venca od kamena u cementnom malteru 1:3. Opeku očistiti i po potrebi otesati nove komade. Šambrane.00 12. Punom opekom. m1 m1 m1 25. Opekom starog formata.50 € 55. Timpanona. c. Pažljivo porušiti rastresene delove. po uputstvu projektanta. a spojnice po završenom zidanju očistiti do dubine 2 cm. c.00 € € € € 133 . Obračun po m3 atike. a zatim isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". c. Prezidati atiku po uzoru na prvobitnu. Pre zidanja venca podlogu natopiti cementnim špricom. Obračun po m1 ozidanog venca. a spojnice uvući 2-3 cm. Opeku očistiti i po potrebi otesati nove komade. m1 17. Visine preko 50 cm. m1 m1 m1 m1 10. a zatim isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". Prezidati pilaster po uzoru na prvobitni. Obračun po m2 pilastera. a zatim isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". d.00 € € € € 17. očistiti od maltera i oprati mlazom vode. Obračun po m1 venca. a. U cenu ulazi i pomoćna skela. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera.00 145. b. Šupljom opekom.50 € 13. Prezidati venac po uzoru na prvobitni.12. m2 24. Pažljivo porušiti rastresene delove.00 11. a zatim isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". Pažljivo porušiti rastresene delove. Zidanje stubova punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6.50 15. očistiti od maltera i oprati mlazom vode.00 € 18. b.

00 € 134 . Od opeke starog formata. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. Prilikom zidanja voditi računa da ne curi mleko i malter. U cenu ulaze i nabavka i obrada kamena i pomoćna skela.00 € 90. a zatim isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom".00 € 7.00 € 6. Kamen pritesati.00 € 9.50 € 12. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice.50 € 18. Pre ugradnje kamen kvasiti vodom.50 € 10. m2 17. Kamen za zidanje mora biti zdrav. prevezi moraju da budu pravilni. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. Debljina obzide je 15 cm. Zidanje stubova pritesanim kamenom u cementnom malteru. Fugovati cementnim malterom i očistiti kamen. po uputstvu projektanta. m3 275. m2 m2 22. U cenu ulaze i nabavka kamena i pomoćna skela.00 € 13. Obračun po m2 obloge. Obziđivanje armirano betonskih stubova opekom starog formata u produžnom malteru. a. Nabavka i obrada kamena plaća se posebno. Zidanje stubova punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. da se ne pojave fleke. Obračun po m3 stubova. b. Obračun po m2 obloge. m2 15.5. m3 625. Obračun po m3 stubova. Zidanje stubova obrađenim kamenom u cementnom malteru. Zidanje stubova ograde kamenom u cementnom malteru. fuguje se i ostaje vidna. Kamen za zidanje mora biti zdrav. m3 m3 80. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Obračun po m3 stubova. a. Obračun po m2 obzidane površine. bez lasa. U cenu ulazi i pomoćna skela. Između betonskog stuba i zida od opeke postaviti sloj polietilenske folije i termoizolacije od mineralne vune debljine 3 cm. Sa termoizolacijom u ceni. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice.00 € 8. Oblaganje betonskih stubova opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6. bez lasa. Oblaganje betonskih stubova opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6 sa izradom termoizolacije. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom. Redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama. po uputstvu projektanta. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom i pomoćna skela. Bez termoizolacije u ceni. Preziđivanje stubova punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. vidnu površinu i ivice. Opeku očistiti i prezidati stubove. očistiti od maltera i oprati mlazom vode. m3 140. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. a fugovanje izvesti u tehnici po izboru projektanta. Obračun po m3 stubova. Slog mora biti pravilan. Spojnice očistiti i pripremiti za fugovanje. Obračun po m3 stubova. Kamen pre ugradnje kvasiti vodom i redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama. b. izolacija i pomoćna skela. Pre ugradnje kamen kvasiti vodom. Od pune opeke. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. Opeka mora biti crvene boje i kvalitetna. U cenu ulazi i pomoćna skela. m3 210. Pažljivo porušiti rastresene delove.

U cenu ulaze i oplata sa remenatama. Obrađenim kamenom. podupirači i pomoćna skela. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. pomoćna skela i fugovanje. m3 m3 m3 90. Pritesanim kamenom. Opeku očistiti i prezidati lukove.00 € 140. Opekom starog formata. b. Spojnice moraju da budu pravilne. b. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. Pritesanim kamenom.00 € 135 . Preziđivanje lukova punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. sa pritesanim vidnim površinama i ivicama.00 € 425. c.00 € 13. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. m3 m3 m3 350. Giter opekom.00 € 180. Punom opekom. b. Redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama uz pomoć vođice. 4. Redove zidati po uzoru na prvobitne. po uputstvu projektanta. U cenu ulaze i oplata sa remenatama. sa pravilnim spojnicama. podupirači. bez lasa. Obračun po m3 lukova. Zidanje lukova pritesanim kamenom u cementnom malteru. Obračun po m3 lukova. podupirači i pomoćna skela. Zidanje lukova punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Lukove prezidati u tehnici po uzoru na prvobitnu.00 € 475. podupirači i pomoćna skela.00 € 1 100. Preziđivanje stubova od lomljenog kamena u cementnom malteru.00 € 375.00 € 9. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2.00 € 5. Obračun po m3 lukova. m3 m3 460. b. Redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama uz pomoć vođice. Obračun po m3 lukova. podupirači i pomoćna skela. Preziđivanje lukova pritesanim kamenom u cementnom malteru. Obrađenim kamenom. a. c. U cenu ulaze i oplata sa remenatama. a. Obračun po m3 stubova. a. Pažljivo porušiti lukove da se opeka ne ošteti.00 € 360. Lomljenim kamenom. Postojeće stubove vrlo pažljivo porušiti da se kamen ne ošteti. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Obrađenim kamenom. Postojeće lukove vrlo pažljivo porušiti da se kamen ne ošteti.00 € Zidanje lukova punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6.15. Pre ugradnje kvasiti ga vodom i redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama. sa dodatkom opeke po uzoru na postojeću. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Obračun po m3 lukova. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. Lukovi 1.00 € 7. U cenu ulazi nabavka i obrada kamena. U cenu ulazi i pomoćna skela. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. a. Punom opekom. b. m3 m3 375. m3 460. Kamen za zidanje mora biti zdrav. Kamen očistiti od veziva i kvasiti pre ugradnje. Kamen očistiti od veziva i kvasiti pre ugradnje. Pritesanim kamenom. U cenu ulaze i oplata sa remenatama. a. oplata sa remenatama. m3 m3 800. Očistiti i oprati mlazom vode ležišta lukova i isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". Po skidanju oplate opeku i fuge sa unutrašnje strane luka očistiti. Po završenom zidanju očistiti spojnice i opeku. Opekom starog formata.

Opeku očistiti i prezidati lukove. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. Giter opekom. podupirači.00 € 5. Opekom starog formata.14. oplata sa remenatama. Kamen očistiti od veziva i kvasiti pre ugradnje. 4. krstati svod. Obračun po m3 svodova. Obrađenim kamenom. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Obrađenim kamenom. Obračun po m3 svodova. b.00 € 1 100. b. Pažljivo porušiti svodove da se opeka ne ošteti. Po završenom zidanju očistiti spojnice i opeku. Preziđivanje svodova punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. U cenu ulaze i oplata sa remenatama. po uputstvu projektanta. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. podupirači i pomoćna skela. Pritesanim kamenom. Punom opekom. b. Preziđivanje svodova pritesanim kamenom u cementnom malteru. a. m3 425.00 € 136 . m3 m3 m3 400. Opekom starog formata. c.00 € Zidanje svodova punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6.00 € 345. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. m3 m3 m3 320. Obračun po m3 svodova. Očistiti i oprati mlazom vode ležišta svodova i isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". uvučene do 2 cm u odnosu na ravan svoda. Svodove zidati u tehnici kao prvobitna. Obračun po m3 svodova.00 € 375. Pritesanim kamenom. m3 m3 m3 320.00 € 600. U cenu ulaze i oplata sa remenatama. pomoćna skela i fugovanje. b. sa dodatkom opeke po uzoru na postojeću. U cenu ulaze i oplata sa remenatama. Kamen za zidanje mora biti zdrav. Zidanje svodova punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. U cenu ulaze i oplata sa remenatama. c. Spojnice moraju biti iste debljine. Postojeće svodove vrlo pažljivo demontirati da se kamen ne ošteti. podupirači i pomoćna skela. Opekom starog formata.00 € 10.00 € 7. Po skidanju oplate opeku i fuge sa unutrašnje strane svoda očistiti. Obrađenim kamenom. a. Obračun po m3 svodova. b. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. Zidanje svodova pritesanim kamenom u cementnom malteru. Punom opekom. Redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama. podupirači i pomoćna skela.00 € 430.00 € 410. m3 m3 825. bez lasa. a.00 € 550. sa pritesanim vidnim površinama i ivicama. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Spojnice moraju da budu pravilne. Svodovi 1. a. podupirači i pomoćna skela. U cenu ulazi nabavka i obrada kamena. Pre ugradnje kvasiti ga vodom i redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama. krstati svod. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice.

Pri vrhu dimnjaka ispustiti opeke radi formiranja venca. b. Obziđivanje dimnjačkih kanala u tavanu punom opekom. Obračun po komadu vratanaca. m3 m3 190. Zidanje dimnjaka punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. a. Punom opekom. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. U cenu ulazi i pomoćna skela. Unutrašnju stranu dimnjačkih kanala obraditi prilikom zidanja.00 € 6. 3. Postojeći dimnjak porušiti po projektu i uputstvu projektanta. Obračun po komadu vratanaca. Preziđivanje postojećih dimnjaka punom opekom sa nabavkom opeke. mereno po spoljašnjem obimu. Obračun po m2 zida.00 € 4.00 € 8. Obračun po m3 dimnjaka. Po završenom zidanju spojnice očistiti. b. Pri vrhu dimnjaka po uzoru na postojeće ispustiti opeke radi formiranja venca.50 € 7. m3 m3 160. Kom. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Obračun po komadu štucni. Spojnice sa spoljne strane po završenom zidanju očistiti do dubine od 2 cm. po uputstvu projektanta. U cenu ulazi i pomoćna skela. Nabavka i ugradnja dimnjačkih štucni od pocinkovanog lima debljine 0. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 10.15. Slog mora biti pravilan. m3 210. m2 14. 6.00 € Zidanje dimnjaka punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. Opekom starog formata.00 € 9. Spojnice sa spoljne strane po završenom zidanju očistiti do dubine od 2 cm. debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. Obračun po m3 dimnjaka. Obračun po m3 dimnjaka.00 € 210. uvučene do 2 cm. Obračun po m2 zida. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. m2 12. mereno po spoljašnjem obimu. Obziđivanje dimnjačkih metalnih kanala punom opekom. debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. Nabavka i ugradnja dimnjačkih vratanaca od betona. Dimnjaci 1. u produžnom malteru razmere 1:2:6. pripremiti za malterisanje ili dersovati.55 mm. Unutrašnju stranu dimnjačkih kanala obraditi prilikom zidanja. Unutrašnju stranu dimnjačkih kanala obraditi prilikom zidanja. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. pripremiti za malterisanje ili dersovati. Nabavka i ugradnja dimnjačkih vratanaca od pocinkovanog lima debljine 1. 7.00 € 180. Kom. 4. Fuge sa spoljne strane obraditi cementnim malterom razmere 1:2.00 € 137 . Kom. Prilikom zidanja koristiti četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara dimenzijama fuga. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela.0 mm. a. Punom opekom. U cenu ulazi i pomoćna skela. Opekom starog formata. Horizontalne i vertikalne spojnice moraju biti iste debljine.

Kom. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. a.00 € 17. m2 m2 21. Debljine 12 cm. Obračun po komadu kape.00 € 15. Spoljne strane malterisati i obraditi produžnim malterom. b. po završenom zidanju. Obračun po m2 zida. Debljine 7 cm. Unutrašnju stranu dimnjačkih kapa obraditi prilikom zidanja. Kapu izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. U cenu ulazi fugovanje i pomoćna skela. U cenu ulaze i izrada.00 € 19. Opekom starog formata. Kom. uvučene do 2 cm. Obračun po m2 zida. a. Dimnjačku kapu betonirati sitnozrnim betonom. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. Debljine 12 cm.00 € 20. Po detaljima i uputstvu projektanta uraditi oplatu. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. b. 95. 100. Prilikom zidanja koristiti četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara dimenzijama fuga. dimnjačku kapu armirati i kapu betonirati sitnozrnim betonom. Obračun po komadu kape. obrada i pomoćna skela. U cenu ulazi i pomoćna skela. Unutrašnju stranu dimnjačke kape obraditi.00 € 16. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. pripremiti za malterisanje ili dersovati.00 € 138 . U cenu ulaze i izrada. po uputstvu projektanta. U cenu ulazi i pomoćna skela.11. b. Izrada dimnjačke kape od natur betona. Po detaljima i uputstvu projektanta uraditi oplatu za dimnjačku kapu i armirati. Kom.00 € 17. a. m2 m2 13. Opeka ne sme da bude isprljana malterom. Unutrašnju stranu dimnjačkih kapa obraditi prilikom zidanja.00 € 13. a. Obziđivanje dimnjačkih kanala u tavanu i iznad krova šupljom opekom debljine 7 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. Zidanje dimnjačke kape punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. U cenu ulazi i pomoćna skela. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Punom opekom. Horizontalne i vertikalne spojnice moraju biti iste debljine. Kom. 75.00 € 21. Obračun po komadu kape. 75. pripremiti za malterisanje ili dersovati. Debljine 12 cm. Unutrašnju stranu dimnjačke kape obraditi. Kom.00 € 110. b. Zidanje dimnjačke kape punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Slog mora biti pravilan.00 € 28. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Fuge sa spoljne strane obraditi cementnim malterom razmere 1:2. Debljine 7 cm. Obračun po m2 zida. očistiti do dubine od 2 cm. Izrada dimnjačke kape od armiranog betona. Debljine 7 cm. Obračun po komadu kape. obrada i pomoćna skela. Obziđivanje dimnjačkih kanala u tavanu i iznad krova punom opekom debljine 7 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. m2 m2 12. Obziđivanje dimnjačkih kanala u tavanu i iznad krova punom fasadnom opekom debljine 7 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. Spojnice sa spoljne strane. Po završenom zidanju spojnice očistiti.

Dimnjak Ø 30 cm. sa preklopom od 5 cm. f. Stiropor) i zaliti betonom. preko ovlažene cevi. Dimnjak Ø 55 cm. Dimnjak Ø 20 cm. i. Dimnjak Ø 25 cm.00 € 23. k. Dimnjak Ø 60 cm. Uže od mineralne vune omotati oko priključka za dimnjačka vratanca i svakog priključka da se omogući dilatacija. 95x95 cm. Na sastavima blokova omotača oko cevi omotati dilataciono uže od mineralne vune.00 475. "Građevinar" Bačka Palanka. Dimnjak Ø 30 cm.00 40. Dimnjak Ø 50 cm.00 € € € € € 139 . l. 36x48 cm. Izraditi oplatu i betonirati sitnozrnim betonom. Dimnjak završiti elementom "Venturius" za pojačanje protoka i zaštitu dimnjaka. minimalno 30 mm. 40x40 cm. 75x75 cm. m1 m1 m1 m1 m1 50. Zidanje YU troslojnog montažnog jednostrukog dimnjaka prečnika kanala 13. 55x70 cm. Neposredno ispod krova postaviti konzolnu ploču koja nosi oblogu dimnjaka. 60x60 cm.00 70. 66x66 cm. a. Oblogu zidati fasadnom opekom i fugovati je.00 100.5 cm. podbetoniranjem prve cevi. c. Ako se za gorivo upotrebljava plin ili slično upotrebiti specijalan kit otporan na kiseline. 70. Preko temelja montirati dimnjak.00 600. mineralna vuna. d. 40x54 cm.00 200. 90x90 cm. sa preklopom od 5 cm. Prekid prekriti bakarnim ili olovnim limom debljine 1. g. preko suve i obrisane cevi. Stiropor) i zaliti betonom. "Građevinar" Bačka Palanka. Oblogu zidati fasadnom opekom i fugovati je. Između betonske ploče i dimnjačke cevi ostaviti prekid za svakih m1 visine dimnjaka po 2 mm visine. Prekid prekriti bakarnim ili olovnim limom debljine 1. Obračun po komadu kape.00 60. 50x50 cm. d.5 mm. Debljina spoja cevi je 7 mm. Unutrašnju stranu dimnjačke kape obraditi. e. obrada kape i pomoćna skela.00 125. b. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 35. po detaljima i uputstvu projektanta. Šamotnu dimnjačku cev smaknuti za 16. c. e. Dimnjak Ø 16 cm. Preko obloge od opeke postaviti betonsku ploču. Dimnjak Ø 25 cm. Debljina spoja blokova omotača je 10 mm. Cevi dimnjaka spajati sa produžnim malterom razmere 1:2:6.00 150. Cevi dimnjaka spajati sa produžnim malterom razmere 1:2:6.22. Na sastavima blokova omotača oko cevi omotati dilataciono uže od mineralne vune. Spoljne strane malterisati i obraditi produžnim malterom. j. mineralna vuna.00 375. h. da je dimnjak elastično pričvršćen za konstrukciju. Između betonske ploče i dimnjačke cevi ostaviti prekid za svakih m1 visine dimnjaka po 2 mm visine. Uže od mineralne vune omotati oko priključka za dimnjačka vratanca i svakog priključka da se omogući dilatacija. Izrada dimnjačke kape od armiranog betona. preko suve i obrisane cevi.00 50. Obračun po m1 komplet izvedenog dimnjaka. odnosno da dimnjačka cev radi nezavisno od omotača. Kom. Dimnjak Ø 13. podbetoniranjem prve cevi. minimalno 30 mm. odnosno da dimnjačka cev radi nezavisno od omotača. Debljina spoja cevi je 7 mm. spoljnih dimenzija 29x41 cm. da je dimnjak elastično pričvršćen za konstrukciju. Dimnjak Ø 45 cm. Dimnjak Ø 13.5 cm u odnosu na blok omotača.5 cm u odnosu na blok omotača. Dimnjak Ø 16 cm. b. Dimnjak završiti elementom "Venturius" za pojačanje protoka i zaštitu dimnjaka. 50x64 cm. 80x80 cm. Debljina spoja blokova omotača je 10 mm. Neposredno ispod krova postaviti konzolnu ploču koja nosi oblogu dimnjaka. 108x108 cm.5 cm. 29x41 cm. U otvor za prolaz dimnjaka kroz međuspratne konstrukcije između blokova omotača i konstrukcije postaviti tvrdu izolaciju (pluta.5 mm. Dimnjak Ø 40 cm. Obračun po m1 komplet izvedenog dimnjaka.5 cm. spoljnih dimenzija 29x29 cm. Dimnjak Ø 35 cm.00 130.5 cm. Ako se za gorivo upotrebljava plin ili slično upotrebiti specijalan kit otporan na kiseline. Šamotnu dimnjačku cev smaknuti za 16. U cenu ulaze i izrada. Preko temelja montirati dimnjak. Preko obloge od opeke postaviti betonsku ploču.00 700.00 190. 29x29 cm. a.00 525. 55x55 cm. 36x36 cm. Dimnjak Ø 70 cm. U otvor za prolaz dimnjaka kroz međuspratne konstrukcije između blokova omotača i konstrukcije postaviti tvrdu izolaciju (pluta. preko ovlažene cevi. Zidanje YU troslojnog montažnog jednostrukog dimnjaka sa ventilacijom prečnika dimnjačkog kanala 13.00 € € € € € € € € € € € € 35. Dimnjak Ø 20 cm.

Na sastavima blokova omotača oko cevi omotati dilataciono uže od mineralne vune. a. Obračun po m1 komplet izvedenog dimnjaka.00 475. Dimnjak sa priključcima izvesti po detaljima.00 325. Dimnjak Ø 20 cm. Dimnjak Ø 45 cm. spoljnih dimenzija 29x29 cm. Obračun po m1 komplet izvedenog dimnjaka. Neposredno ispod krova postaviti konzolnu ploču koja nosi oblogu dimnjaka. k. b. 75x93 cm. šupljine se ne odbijaju. odnosno da dimnjačka cev radi nezavisno od omotača. 60x77 cm. sa niskom specifičnom gustinom. termo izolacije i plašta od lakog betona. m3 225. isisivač. Dimnjak Ø 35 cm. U otvor za prolaz dimnjaka kroz međuspratne konstrukcije između blokova omotača i konstrukcije postaviti tvrdu izolaciju (pluta. Zidanje samostalnih dimnjaka punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Obračun po m3 dimnjaka. Dimnjak Ø 16 cm. Oblogu zidati fasadnom opekom i fugovati je. propuštanjem dima kroz otvor priključka ili vratanca. "Građevinar" Bačka Palanka.5 cm u odnosu na blok omotača. Dimnjak Ø 2x16 cm. m1 m1 m1 m1 m1 m1 225.5 mm. U toku zidanja sa unutrašnje strane malterisati kanal. m1 m1 75. Preko temelja montirati dimnjak. Kanal izolovati ter papirom na mestu prolaska kroz međuspratnu konstrukciju da se obezbedi rad dimnjaka.00 600. Zidanje sabirnih dimnjaka.50 € 80. 66x84 cm. Po završetku zidanja dimnjaka kroz svaku etažu izvršiti ispitivanje zaptivenosti spojnica. Cevi dimnjaka spajati sa produžnim malterom razmere 1:2:6. j. b. preko suve i obrisane cevi. m1 22. "Građevinar" Bačka Palanka. h. m1 m1 62. Prekid prekriti bakarnim ili olovnim limom debljine 1. i. Sa spoljne strane očisti spojnice i fugovati ih. Između betonske ploče i dimnjačke cevi ostaviti prekid za svakih m1 visine dimnjaka po 2 mm visine.00 € 140 . 33x33 cm.00 750. Dimnjak Ø 50 cm. Obračun po m1 komplet izvedenog dimnjaka. Šamotnu dimnjačku cev smaknuti za 16. Uže od mineralne vune omotati oko priključka za dimnjačka vratanca i svakog priključka da se omogući dilatacija. Debljina spoja blokova omotača je 10 mm.00 € € € € € € Zidanje YU troslojnog montažnog dvostrukog dimnjaka prečnika kanala 2x16 cm. 36x64 cm. mineralna vuna. 29x29 cm.00 € 50. otpornog prema koroziji.f. tipa "Šund". preseka 25x45 cm produžnim malterom. Oblogu zidati fasadnom opekom i fugovati je. preko ovlažene cevi. minimalno 30 mm. usled zagrevanja.00 € 110. Dimnjak Ø 2x20 cm. g. spoljnih dimenzija 36x64 cm. Preko obloge od opeke postaviti betonsku ploču. 46. projektu i uputstvu proizvođača. Dimnjak Ø 55 cm. da unutrašnjost kanala ostane glatka. U cenu ulaze i pomoćna skela. sa preklopom od 5 cm. Dimnjak završiti elementom "Venturius" za pojačanje protoka i zaštitu dimnjaka. U cenu ulaze i svi fasonski elementi za priključak i pomoćna skela.00 € 51. Stiropor) i zaliti betonom. Ako se za gorivo upotrebljava plin ili slično upotrebiti specijalan kit otporan na kiseline. da je dimnjak elastično pričvršćen za konstrukciju. mineralna vuna. 95x120 cm. Dimnjak Ø 40 cm. Neposredno ispod krova postaviti konzolnu ploču koja nosi oblogu dimnjaka. da je dimnjak elastično pričvršćen za konstrukciju. Plašt od lakog betona spaja se u spratu samo sa jednom sastavnom fugom i ona se prekriva etažnom pločom. 40x73 cm. Na vrhu dimnjaka izvesti dimnjačku kapu. 90x115 cm.00 675. Dimnjak Ø 60 cm. 80x99 cm. a. Cev etažnog YU dimnjaka izrađena je od plemenitog čelika. U otvor za prolaz dimnjaka kroz međuspratne konstrukcije između blokova omotača i konstrukcije postaviti tvrdu izolaciju (pluta. Dimnjak završiti elementom "Venturius" za pojačanje protoka i zaštitu dimnjaka. podbetoniranjem prve cevi. Pre početka zidanja spojnice dobro pokvasiti i paziti da malter ne iscuri. po projektu i detaljima.00 € 48. Preko obloge od opeke postaviti betonsku ploču. Debljina spoja cevi je 7 mm. Stiropor) i zaliti betonom. Nabavka i izrada troslojnog etažnog montažnog YU dimnjaka prečnika kanala 16 cm.

Prvi sloj. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". grunt. u tavanskom prostoru.50 € 62. Malter ne sme da bude redak da ne dođe do curenja materijala. Dimnjak Ø 40 cm. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom i perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Spojnice dobro ispuniti malterom. grunt. "Građevinar" Bačka Palanka. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 675. Po završenom dersovanju lice očistiti. otprašiti i oprati vodom.50 750. m2 5. Sa spoljne strane montirati metalne lestve sa ogradom i gromobranskom instalacijom. m2 8. koji čine plašt. Omalterisane površine moraju biti ravne. Zidanje YU slobodno stojećeg dimnjaka YU.00 862. Pre početka dersovanja površine zidova očistiti i otprašiti. Spojnice dobro ispuniti malterom i obraditi na način po izboru projektanta. "jedinice".50 825. Dimnjak Ø 35 cm. naneti prvi sloj maltera i narezati ga.00 787. raditi produžnim malterom od prosejanog šljunka. Obračun po m1 komplet izvedenog dimnjaka. malter ne sme da bude redak da ne curi i da opeka ne povuče mleko. a ivice oštre i prave. f. U cenu ulazi i pomoćna skela. Fugovanje dimnjaka od opeke cementnim malterom. a. Podlogu pokvasiti.00 € € € € € € € € 60. Malterisanje dimnjaka od opeke produžnim malterom u dva sloja. Dimnjak Ø 45 cm. Podlogu pokvasiti i naneti sloj. a prečnika dimnjačkog kanala 35 cm. Obračun po m2 dersovane površine. Dersovanje dimnjaka od opeke produžnim malterom.00 € 63. a ivice prave.50 € 61. h. Preko temelja montirati dimnjak. Omalterisane površine moraju biti ravne.00 925. Površine za fugovanje očistiti. m2 3. Obračun po m2 malterisane površine. m2 6. Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati mlekom. e. Dimnjak Ø 70 cm. Prvi sloj. Dimnjak izvesti od šamotnih cevi debljine 35 mm termoizolacije od mineralne vune debljine 80 mm i prefabrikovano armirano betonskih elemenata. u toku montaže. Dimnjak Ø 80 cm. Dimnjak Ø 50 cm.00 € 141 . Po završenom fugovanju spojnice i opeku očistiti. Dimnjak Ø 60 cm. b. Na vrhu postaviti dimnjačku kapu i zaštitnik. bez preloma i talasa. U cenu ulazi i pomoćna skela. c. Dimnjak Ø 55 cm. "jedinice".52. Obračun po m2 malterisane površine.IMS 35 dimenzija 100x100 cm. Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati mlekom. bez preloma i talasa. raditi produžnim malterom od prosejanog šljunka. Obračun po m2 fugovane površine. d. g. Malterisanje dimnjaka od opeke produžnim malterom u jednom sloju. Elemente prednapregnuti na licu mesta.50 900. Radove izvesti po tehničkim podacima i uputstvu proizvođača. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja".D.00 712.

Presek matičnog kanala je 30x30 cm i sekundarnog 20x20 cm sa zidovima debljine 2. vratanca i pomoćna skela. Kanal postaviti od industrijski izrađenih elemenata od lakog betona. m1 2. Obračun po m2 zida. a. m2 m2 12. Na vrhu kanala izvesti dimnjačku kapu.16. da se obezbedi rad kanala usled zagrevanja. da unutrašnjost kanala ostane glatka. m2 m2 13. da se obezbedi rad kanala usled zagrevanja. isisivač. Na vrhu kanala izvesti dimnjačku kapu. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. U cenu ulaze i svi fasonski elementi za priključak. Na vrhu kanala izvesti dimnjačku kapu. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica.00 € 142 . da unutrašnjost kanala ostane glatka. da se obezbedi rad kanala usled zagrevanja. m1 25.5 cm. Kanal izolovati ter papirom na mestu prolaska kroz međuspratnu konstrukciju. m1 20. Debljine 7 cm. Obziđivanje ventilacionih kanala u tavanu i iznad krova šupljom opekom debljine 7 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. Po završenom zidanju spojnice očistiti. preseka 25x45 cm produžnim malterom. Zidanje sabirnih kanala za izbacivanja smeća od elemenata betonskih blokova. U cenu ulazi i pomoćna skela. b. Kanal izolovati ter papirom na mestu prolaska kroz međuspratnu konstrukciju. Pre početka zidanja spojnice dobro pokvasiti i paziti da malter ne iscuri. Obračun po m1 komplet izvedenog kanala. b. Zida u produžnom malteru. Radove izvesti po uputstvu proizvođača. Debljine 12 cm. Obziđivanje ventilacionih kanala u tavanu i iznad krova punom fasadnom opekom debljine 7 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. Kanal izolovati ter papirom na mestu prolaska kroz međuspratnu konstrukciju.00 € 8. da unutrašnjost kanala ostane glatka. Debljine 7 cm. isisivač.00 € 3. Obračun po m2 zida. pripremiti za malterisanje ili dersovati. Opeka ne sme da bude isprljana malterom. U cenu ulazi i pomoćna skela. Prilikom zidanja paziti da malter ne iscuri.50 € Zidanje sabirne ventilacije. Debljine 12 cm. U cenu ulazi fugovanje i pomoćna skela. "Građevinar" Bačka Palanka. Kanali 1. isisivač. Obziđivanje ventilacionih kanala u tavanu i iznad krova punom opekom debljine 7 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. pripremiti za malterisanje ili dersovati. Obračun po m1 ventilacionog kanala. b. Obračun po m2 zida.00 € 28. a. Obračun po m1 komplet izvedenog kanala.00 € 6. Pre početka zidanja spojnice dobro pokvasiti i paziti da malter ne iscuri. 17. Debljine 12 cm.00 € 4. tipa "Šund".00 € 14. m2 m2 21. a. Po završenom zidanju spojnice očistiti. U cenu ulaze i svi fasonski elementi za priključak i pomoćna skela.00 € 17. Debljine 7 cm. U cenu ulaze i svi fasonski elementi za priključak i pomoćna skela. Zidanje YU ventilacionog kanala spoljnih dimenzije 410x250 cm.

armatura i tampon šljunka. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Obračun po m2 košuljice. m3 120. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". Obračun po m2 poda.00 € 16. gletovana. U cenu ulazi i pomoćna skela.50 € 4. Obračun po m3 temelja. ispuštanjem opeke ili armaturom. m3 2. Obziđivanje vertikala instalacija punom opekom debljine 7 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. m2 8. pripremiti za malterisanje ili dersovati. perdašena. pripremiti za malterisanje ili dersovati. Debljine 12 cm. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. razmere 1:3. Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrsne. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. Izrada armirano betonskih temelja šahtova marke MB 25. b. Izrada cementne košuljice šahta debljine 3 cm. m2 m2 14. Gornju površinu poda perdašiti i beton negovati. m2 m2 14. Debljine 7 cm. Gornju površinu košuljice gletovati do crnog sjaja i negovati dok ne očvrsne. armatura i tampon šljunka. Izrada cementne košuljice šahta debljine 3 cm. U cenu ulaze i oplata.00 € 12. U cenu ulazi i pomoćna skela.10. Izrada perdašenog poda šahta od betona debljine 6 cm marke MB 15.00 € Izrada armirano betonske temeljne ploče šahta marke MB 25.50 € 17. Obziđivanje vertikala instalacija šupljom opekom debljine 7 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. U cenu ulaze i oplata. Obračun po m2 poda.00 € 143 .00 € 3. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Obračun po m2 košuljice. Izrada gletovanog poda šahta od betona debljine 6 cm marke MB 15. Obračun po m2 zida.50 € 6.00 € 5. m2 6. m2 10. Debljine 7 cm. ispuštanjem opeke ili armaturom. Gornju površinu poda gletovati do crnog sjaja i beton negovati. Svaki peti red povezati sa konstruktivnim zidom. b. Debljine 12 cm. Svaki peti red povezati sa konstruktivnim zidom. Šahtovi 1. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". Po završenom zidanju spojnice očistiti. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Obračun po m2 zida. m2 7. a.00 € 17. razmere 1:3. Obračun po m3 temelja. a. 100.

00 € 16. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm i dersovati. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom.00 € 14. za prihvatanje poklopca preko betonskog serklaža. malter ne sme da bude redak da ne curi i da opeka ne povuče mleko. Šaht za hidrofor. Zidanje septičke jame punom opekom debljine 25 cm.00 € 11. Dersovanje zidova šahta produžnim malterom. U cenu ulaze i oplata i armatura. m2 60. U cenu ulazi i pomoćna skela. m2 15. Pri vrhu šaht stepenasto završiti. Obračun po m2 šahta. Obračun po m3 šahta. Zidanje šahta za vodomer punom opekom u produžnom malteru.00 € 9. za prihvatanje poklopca preko betonskog serklaža.00 € 35.00 € 13. Površine zidova dobro očistiti i otprašiti. Spojnice dobro ispuniti malterom. Gornju površinu izravnati i beton negovati. penjalice i pomoćna skela. Pri vrhu šaht stepenasto završiti. Izrada kanalizacionog šahta prečnika 100 cm. Na vrhu postaviti suženi deo visine 60 cm a iznad armirani prsten. penjalice i pomoćna skela.7. m3 110. m1 90. penjalice i pomoćna skela. sa dersovanjem zidova. U cenu ulaze i serklaž. U ploči ostaviti otvor i postaviti nosač poklopca šahta. koji se posebno plaća. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. Prilikom zidanja na svakih 30 cm ugraditi penjalice. Zidanje šahta punom opekom debljine 12 cm u produžnom malteru. penjalice i pomoćna skela. u cementnom malteru. Zidanje šahta punom opekom debljine 12 cm u produžnom malteru. U cenu ulaze i serklaž. U cenu ulaze i serklaž. Zidanje PTT šahta punom opekom u produžnom malteru.00 € 110.00 € 15. Obračun po m3 šahta. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. U cenu ulaze i serklaž.00 € 8. Ploču armirati mrežastom armaturom. Izbetonirati armirano betonsku podlogu od betona MB 20 i preko nje postaviti prefabrikovane armirano betonske prstenove. a. Prilikom zidanja na svakih 30 cm ugraditi penjalice. Obračun po m2 dersovane površine. Debljine 25 cm. b. penjalice i pomoćna skela. m2 2. Pri vrhu šaht stepenasto završiti. Prilikom zidanja na svakih 30 cm ugraditi penjalice. U cenu ulaze i serklaž. b. Pri vrhu šaht stepenasto završiti. koji se posebno plaća. Obračun po m2 šahta. za prihvatanje poklopca preko betonskog serklaža. m2 m2 19. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm i dersovati. m3 95.50 € 144 . Po završenom dersovanju lice očistiti. Prilikom zidanja na svakih 30 cm ugraditi penjalice. U prsten ugraditi poklopac. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm i dersovati. m3 m3 110. Šaht za vodomer. Debljine 12 cm. Obračun po m1 šahta. od prefabrikovanih elemenata. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Obračun po m2 ploče. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Izrada armirano betonske ploče šahta. po statičkom proračunu i betonirati betonom MB 30. a. Obračun po m3 septičke jame. za prihvatanje poklopca preko betonskog serklaža.

Omalterisane površine gletovati do crnog sjaja.00 97. Kom. Prečnika 80 cm. Kom. 3.5 cm. 54 kg. Rešetku postaviti po detalju. tranzitni promet. Kom. 96 kg. Kom. 35 kg. perdaš. Nabavka i postavljanje gvozdeno livenog poklopca sa ramom za šaht. b. Malterisati u dva sloja.00 42. tranzitni promet. Nabavka i postavljanje gvozdeno livene kišne rešetke sa ramom. 145 kg. Malterisanje zidova šahta produžnim malterom. tranzitni promet.00 € 19.00 € 20.00 45.00 165.00 € € € € € 145 . i. Nabavka i ugradnja penjalica od kutija 20x30 mm. Prečnika 62.00 € 21. Obračun po komadu penjalice. Površine zidova dobro očistiti i otprašiti. širine 40 cm i dubine 20 cm. Prvu penjalicu postaviti na 80 cm od poda. pešački. sa sitnim peskom. 95 kg. o. Prečnika 62. g. Prečnika 62. Livena rešetka je za slab prometni put. f. 81 kg. 50 kg. a ostale na međusobnom odstojanju od 35 cm. a po ugradnji bojiti bojom za metal. l. pešački. 10. tranzitni promet. pešački. 176 kg.00 47. slabo prometan put.50 85. k. Obračun po m2 malterisane površine. pešački. Kom. 135 kg. b. Prečnika 50 cm. Prečnika 60 cm. 157 kg. 104 kg. Kom. tranzitni promet. za vodomer. Kom. Prečnika 70 cm. Prečnika 62. pešački i zatvoreni put. Kom. Penjalice pre ugradnje minizirati dva puta.5x39 cm. sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost. Pre malterisanja zidove isprskati cementnim mlekom.5 cm. Dimenzija 44.5 cm. pešački i zatvoreni put. slab prometni put.17. 62 kg. 40 kg.50 € 18. Kom. Kom. 36 kg. Penjalice pre ugradnje minizirati dva puta. pešački i zatvoreni put. Kom.5 cm. 82. 107 kg. prvi sloj raditi sa prosejanim šljunkom "jedinicom" a drugi sa sitnim peskom. prečnika 60 cm i težine 96 kg. m.50 60. Kom. Obračun po m2 malterisane površine. 163 kg.00 105. tranzitni promet. Kom. e.50 150.00 160.5x80 cm. d.50 65. tranzitni promet. Kom. Prvi sloj raditi sa prosejanim šljunkom "jedinicom" a drugi. Dimenzija 29. Kom. Kom.50 62. d. Prečnika 60 cm. Dimenzija 60x60 cm. j. Obračun po komadu poklopca. Nabavka i ugradnja penjalica od FZC profila Ø 20 mm. Kom. Prečnika 62. h. Dimenzija 70x70 cm. Malterisanje zidova šahta cementnim malterom. Prečnika 62. Prečnika 60 cm. Dimenzija 60x50 cm.00 100.5 cm. a po ugradnji bojiti bojom za metal. a. Kom. tranzitni promet. Malterisati produžnim malterom u dva sloja. Obračun po komadu poklopca.00 155. Prečnika 70 cm. n. c. m2 11. c. a. tranzitni promet. m2 7. Prečnika 62.00 35. e. Poklopac je za pešački saobraćaj. Kom.5 cm.00 145. 30. 154 kg.00 120. Poklopac postaviti u nivou terena. 165 kg. Površine zidova dobro očistiti i otprašiti. Obračun po komadu penjalice.00 175. 28 kg. Pre malterisanja zidove isprskati cementnim mlekom. 25 kg. Kom. Kom. dimenzija 40/25 cm. prečnika 50 cm i težine 25 kg. Prvu penjalicu postaviti na 80 cm od poda. Kom.00 € € € € € € € € € € € € € € € 36. a ostale na međusobnom odstojanju od 35 cm. lakši promet. Dimenzija 61x46 cm.5 cm.

m2 m2 m2 40.50 € 8. Pre zaziđivanja u postojećem zidu oštemovati šmorceve za prevez.50 € 7. m2 20. a spojnice po završenom zidanju očistiti do dubine 2 cm. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Obračun po m1 šlica. Otvora vrata.00 115.00 € 146 . a. debljine 30 cm. Zaziđivanje otvora prozora opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. U cenu ulazi i fugovanje. Raznih otvora. Zidanje bunara punom opekom debljine 7 cm.00 € 11. 6. U cenu ulazi i pomoćna skela. c. Zida se pritesanim kamenom u cementnom malteru spravljenim sa "jedinicom". Po završenom zidanju spojnice očistiti. Obračun po m2 zida. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. m2 22.00 € 12. Obziđivanje kade punom opekom na kant u produžnom malteru razmere 1:2:6. m1 7. Ostala zidanja 1. m3 m3 m3 m3 m3 130. U cenu ulazi i pomoćna skela. Pre zidanja u postojećem zidu oštemovati šmorceve za prevez. d. Obračun po m3 zida bunara. m2 28. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Prilikom zidanja raditi prevez na pola opeke. c. Debljine 7 cm. e.00 € € € € € Zaziđivanje šliceva opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Zidanje santrač zidova bunara debljine 15 cm opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6. b. Opeka ne sme da bude isprljana malterom. Niša i slično. Prilikom zidanja raditi prevez na pola opeke. Portala. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica.00 € 50. Pre zidanja u postojećem zidu oštemovati šmorceve za prevez.00 € 65. Zidanje santrač zidova bunara debljine 12 cm punom fasadnom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Po završenom zidanju spojnice očistiti.00 110.18.00 € 13. m3 180.00 € 14. Obračun po m2 zida. Obračun po m3 otvora. Zidanje santrač zidova bunara debljine 12 cm punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6.00 125. Obračun po m2 zida. m2 18. Zidanje bunara kamenom debljine zida 30 cm. Debljine 12 cm. Zida se opekom usuvo. b. Prilikom zidanja raditi prevez na pola opeke. Otvora prozora. a.00 140. Obračun po m2 bunara. Kamenom. Zidanje izvesti u pravilnom slogu. Obračun po m2 zida.

Konstrukciju izraditi od armaturne mreže ankerovane za pod i plafon. U cenu ulazi i pomoćna skela. m2 m2 3. Obračun po m2 plafona. Mrežastu armaturu pričvrstiti ankerima. Ø 5 mm. Po završenom zidanju spojnice očistiti. ankerima ili slično i preko nje vezati pocinkovano rabic pletivo. a. b. Ø 5 mm sa okcima 15/15 cm. Konstrukciju plafona izraditi od mrežaste armature Ø 6 mm. Ø 6 mm. sa okcima 15/15 cm.00 € 6.00 € 8. m2 8. sa okcima 20/20 cm. Po m1. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 147 . m1 m2 5. Postaviti je kao podlogu za rabic pletivo.00 € 5. Rabiciranje plafona rabic pletivom i armaturnom mrežom. U cenu ulazi i pomoćna skela. Mrežastu armaturu. Izrada rabic konstrukcije za pregradne zidove. Po m2.00 € 9. U cenu ulazi i pomoćna skela. a. U bondručnu konstrukciju ukucati ankere ili veće eksere za vezu sa opekom. sa okcima 15/15 cm. Preko armaturne mreže pričvrstiti pocinkovanom žicom pocinkovano rabic pletivo. U cenu ulazi i pomoćna skela. Rabiciranja 1. Obračun po m2 konstrukcije. m2 8. Obračun po m2 plafona.00 € 2. Zidanje ispune oko bondručne konstrukcije opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6. Izrada spuštenog plafona od rabic pletiva i konstrukcije od armature. b. m2 8.00 € 7. sa okcima 15/15 cm. m2 5. U cenu ulazi i pomoćna skela. sa okcima 15/15 cm. Izrada plafonske konstrukcije ispod drvenih tavanjača od armaturne mreže i rabic pletiva. m2 16. U cenu ulazi i pomoćna skela. 3. Preko mrežaste armature postaviti i vezati pocinkovano rabic pletivo. fiksirati za plafon pijavicama.50 € 5. Nabavka i postavljanje mrežaste armature Ø 5 mm. Obračun po m2 rabicirane površine. Obračun po m2 obložene površine mrežom. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 plafona. Obračun po m2 plafona. m2 11. koje se posebno plaća. Obračun po m2 zida.15.00 € 19. Rabic pletivo postaviti i pričvrstiti za podlogu. Preko mrežaste armature postaviti i vezati pocinkovano rabic pletivo. Rabic pletivo postaviti preko armaturne mreže i vezati je za nju.00 € Nabavka i postavljanje pocinkovanog rabic pletiva. brkovima i slično. Rabiciranje plafona rabic pletivom. Konstrukciju spuštenog plafona izraditi od armature Ø 6 i 10 mm i mrežaste armature Ø 6 mm.

U cenu ulazi i pomoćna skela. Preko zidova postaviti pocinkovano rabic pletivo i ankerima učvrstiti za zidove. U cenu ulazi i pomoćna skela. m2 5. Pocinkovano rabic pletivo vezati preko postavljene armaturne mreže. Preko kanala postaviti mrežastu armaturu. U cenu ulazi i pomoćna skela. a ekserima za drveni bondruk. Pocinkovano rabic pletivo postaviti i vezati za postavljenu mrežu ili brkove. U cenu ulazi i pomoćna skela. m2 4. Rabiciranja zidnih površina bondručne konstrukcije. Rabiciranje šliceva rabic pletivom i armaturnom mrežom.00 € 13. Mrežastu armaturu. Obračun po m2 rabicirane površine. Rabiciranje kostura mrežastom armaturom i rabic pletivom. m2 5. Rabiciranje kostura rabic pletivom. Preko fasade postaviti pocinkovano rabic pletivo i ankerovati ga za fasadu. m2 6. Obračun po m2 rabicirane površine.00 € 148 . U cenu ulazi i pomoćna skela. m2 4. m2 6.00 € 18. fiksirati za zidove pijavicama.00 € 17. Rabiciranje bondručne konstrukcije rabic pletivom. Rabiciranje površina fasade. Preko drvenih greda postaviti mrežastu armaturu ili ukucati eksere i postaviti brkove. Obračun po m2 rabicirane površine. Obračun po m2 rabicirane površine. U cenu ulazi i pomoćna skela. m2 5. Obračun po m2 rabicirane površine. Rabiciranje drvenih greda rabic pletivom. m2 7. m2 7.00 € 15.10. preko armaturne mreže. Pocinkovano rabic pletivo vezati za postavljenu mrežastu armaturu. Rabiciranje kanala rabic pletivom. Ø 5 mm sa okcima 15/15 cm. Preko fasade postaviti mrežastu armaturu Ø 6 mm sa okcima 15/15 cm i ankerovati je za fasadu. Rabiciranje površina fasade. Obračun po m2 rabicirane površine. Pocinkovano rabic pletivo vezati za mrežastu armaturu. Obračun po m2 rabicirane površine.00 € 16.00 € 12. Preko kostura postaviti mrežastu armaturu i preko nje vezati pocinkovano rabic pletivo. Preko bondručne konstrukcije postaviti mrežastu armaturu ili ukucati eksere i postaviti brkove.00 € 11. Pocinkovano rabic pletivo postaviti i vezati za postavljenu mrežu ili brkove. Obračun po m2 rabicirane površine. U cenu ulazi i pomoćna skela. ankerima ili slično i za nju vezati pocinkovano rabic pletivo. Obračun po m2 rabicirane površine.00 € 14.

m1 m1 m1 5. Pocinkovano rabic pletivo vezati preko postavljene mreže ili brkova. i pocinkovano rabic pletivo preko podloge.00 € 3.00 € 30. Obračun po m2 poda. kao armature cementne košuljice. Širine 15 cm. a zatim povezati armaturom Ø 6 mm. po detaljima i uputstvu projektanta. U cenu ulazi i pomoćna skela. Rabiciranje čeličnog nosača rabic pletivom. c. m2 m1 5. Postaviti pocinkovano rabic pletivo preko podloge.40 € 7.00 € 23. Postaviti mrežastu armaturu Ø 6 mm. U cenu ulazi i pomoćna skela. b. Obračun po m2 rabicirane površine. a. Konstrukciju izraditi od armature Ø 10 mm i ankerovati je za plafon i zidove. Preko čeličnog nosača postaviti mrežastu armaturu ili privariti brkove. Po m2. Obračun po m2 obložene površine. Preko konstrukcije luka postaviti mrežastu armaturu Ø 6 sa okcima 15/15 cm i vezati pocinkovano rabic pletivo. Preko čeličnog nosača postaviti mrežastu armaturu ili privariti brkove.00 € 22. m2 4. Rabiciranje košuljice poda. Obračun po m1 luka. Izrada konstrukcije i rabiciranje lažnog luka širine 15 cm. ankerovati je za zid i preko nje vezati pocinkovano rabic pletivo. Konstrukciju izraditi od armature Ø 10 mm i ankerovati je za podlogu.50 € 20. Rabic pletivo vezati za mrežastu armaturu. a. a.00 € 3. m2 m2 15. b. Pocinkovano rabic pletivo vezati preko postavljene mreže ili brkova. a zatim povezati armaturom Ø 6 mm. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 rabicirane površine. preko armaturne mreže.00 € 149 . Postaviti konstrukciju od armaturne mreže. Širine 30 cm.19. Plitki svod.00 € 29. Polukružni svod. c. Obračun po m2 svoda. Po m1. po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 poda. U cenu ulazi i pomoćna skela. m2 6. U cenu ulazi i pomoćna skela.50 € 25. Po m2. a. kao armature cementne košuljice. Zatvaranje instalacija rabic pletivom. Po m1.00 € 27. Izrada konstrukcije i rabiciranje lažnog plitkog svoda ispod plafonske konstrukcije. b. Preko konstrukcije plitkog svoda postaviti mrežastu armaturu Ø 6 sa okcima 15/15 cm i vezati pocinkovano rabic pletivo.00 € 9. sa okcima 15/15 cm. Širine 50 cm. m2 m1 5. Rabiciranje košuljice poda. m2 7. Rabiciranje čeličnog stuba rabic pletivom.

20.00 € 11.50 € 150 . pravim i kvalitetnim letvama. pravim i kvalitetnim letvama. pravim i kvalitetnim letvama.00 € 8. Nabavka i izrada plafonskog drvenog roštilja od jelovih letvi preseka 24/48 cm. Letvama 24/48 mm. m2 8.00 € 7.00 € 10. Plafoni 1. U cenu ulazi i pomoćna skela. Rabic pletivo postaviti preko armaturne mreže i vezati je za nju. U cenu ulazi i pomoćna skela. Letvama 48/48 mm. b.50 € 5. optimalne dužine. ankerima ili slično i preko nje vezati pocinkovano rabic pletivo. na razmaku od 15 cm. Jednoslojne trske. Dvoslojne trske. 3. U cenu ulazi i pomoćna skela. Rabiciranje plafona rabic pletivom. m2 m2 4. Letvisanje izvršiti suvim. Trsku postaviti razređeno. U cenu ulazi i pomoćna skela. U cenu ulazi i pomoćna skela. fiksirati za plafon pijavicama. Oko vretena naviti i uvaljati mešavinu blata sa slamom u sloju debljine 1-2 cm. b. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 plafona.00 € 3. a. m2 m2 3. Izrada spuštenog plafona od rabic pletiva i konstrukcije od armature. Letvama 24/48 mm.50 € 2. Obračun po m2 letvisane površine. kao nosača termoizolacije i gips kartonskih ploča. Konstrukciju spuštenog plafona izraditi od armature Ø 6 i 10 mm i mrežaste armature Ø 6 mm. Letvama 48/48 mm. Obračun po m2 plafona. m2 m2 2. Preko mrežaste armature postaviti i vezati pocinkovano rabic pletivo. optimalne dužine. Mrežastu armaturu. Na razmaku od 15 cm. m2 5. Ø 5 mm sa okcima 15/15 cm. Nabavka i letvisanje plafona jelovim letvama preseka 24/48 mm. Obračun po m2 plafona. b. b. da se ostavi dovoljno prostora za prodiranje maltera. Obračun po m2 plafona. sa okcima 15/15 cm.00 € Nabavka i postavljanje jelovih letvi preseka 24/48 cm sa donje strane rogova. Obračun po m2 plafona. a. približnog preseka 3x5 cm. Postupak ponavljati dok vreteno sa blatom ne dostigne debljinu od 10 cm. Letvisanje izvesti suvim. Obračun po m2 plafona. m2 17. Na razmaku od 30 cm. na razmaku od 30 cm. Nabavka i postavljanje jednoslojne trske na plafonu.00 € 7. a. Obračun po m2 plafona. optimalne dužine. Letvisanje izvršiti suvim.00 € 12. a. Od cepanog drveta izraditi vretena dužine 80-90 cm.00 € 9. Rabiciranje plafona rabic pletivom i armaturnom mrežom. m2 11. Izrada i postavljanje plafona od "kolenika". Plafon formirati postavljanjem blatnih vretena izmedju tavanjača. na razmaku od 30 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. U cenu ulazi i pomoćna skela. m2 m2 7.

Preko polukružnih šablona nakovati letve 24/48 mm i obložiti trskom. U cenu ulazi i armatura. Izrada konstrukcije holkela na sastavu plafona i zida. kao podloge. Debljine 8 cm. Podloge 1. b. kao podloge. Preko nosača na razmaku od 10 do 15 cm postaviti podužnu armatura Ø 6 koja povezuje nosače.50 € Izrada rabicirane cementne košuljice debljine 3 cm. razmere 1:3. Podlogu za košuljicu. Debljine 8 cm.00 € 4. Debljine 10 cm. a. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 18. a. Konstrukciju izraditi od nosača savijene armature Ø 10 ankerovane u zid i plafon. Debljine 12 cm.00 16. Preko konstrukcije postaviti pocinkovano rabic pletivo i vezati ga. 7. U cenu ulazi i pomoćna skela. c. m2 9. Obračun po m2 podloge. Obračun po m2 košuljice. Izrada konstrukcije holkela na sastavu plafona i zida. Košuljicu negovati dok ne očvrsne. Obračun po m2 podloge. pre nanošenja košuljice. skrojenih u vidu polukružnog šablona i postavljenih na rastojanju od 50 cm. Podlogu armirati mrežastom armaturom.00 14. Gornju površinu betonske podloge izravnati. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". a beton negovati. Izrada armirane cementne košuljice debljine 3 cm.00 € 3. očistiti i oprati. razmere 1:3. a beton negovati. Obračun po m2 košuljice.00 9. pre nanošenja košuljice. Debljine 10 cm. Armirati je rabic pletivom. d.00 13. Obračun po m1 konstrukcije.00 € € € € 151 . postavljenih na rastojanju od 50 cm. m1 5.00 € 14. Debljine 6 cm. šablone. očistiti i oprati. Izrada cementne košuljice debljine 3 cm. Armirati je mrežom Ø 6 mm. sa okcima 15/15 cm. m2 2. Debljine 12 cm. Konstrukciju izraditi od drvenih nosača ankerovanih za zid i plafon. očistiti i oprati. Debljine 6 cm. od armature i rabica. c. postavljenim u sredini sloja. m2 m2 m2 m2 12. kao podloge. d. m2 m2 m2 m2 7. Košuljicu negovati dok ne očvrsne. m1 6.13. Obračun po m2 košuljice. Izrada podloge od betona debljine 6 cm marke MB 15. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom".00 11.00 € € € € 8. pre nanošenja košuljice. Obračun po m1 konstrukcije.00 € 21. po statičkom proračunu i betonirati. m2 12. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". b. Izrada podloge od lako armiranog betona debljine 6 cm marke MB 20. Gornju površinu betonske podloge izravnati. Podlogu za košuljicu. postavljenom u sredini sloja. razmere 1:3 i negovati je dok ne očvrsne. Podlogu za košuljicu.

Pripremiti Superbet 1 po uputstvu proizvođača. m2 m2 m2 11. c. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. Izrada podloge. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. c. Pošto je betonska masa penasta i meka. otprašena i odmašćena. Preko podloge obavezno izvesti zaštitni sloj od sitnozrnog betona. po podlozi razliti cementno mleko. otprašena i odmašćena. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama.00 € 18. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb. b. Podloga mora biti čista. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. Pošto je betonska masa penasta i meka.12. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. Debljine 8 cm. Obračun po m2 sloja za izravnanje.00 € 21. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. a koji se posebno plaća. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. a zapreminska težina perlitnog betona 258 kg/m3. Obračun po m2 podloge. b. Debljine 8 cm. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. a. otprašena i odmašćena.00 € 16. Čvrstoća na pritisak je 2. Podloga mora biti čista. od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 1 debljine 5 cm. Izrada podloge. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. po podlozi razliti cementno mleko. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb. Debljine 5 cm. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb. c. Pošto je betonska masa penasta i meka.00 € 12. "Termika" Zrenjanin. "Termika" Zrenjanin. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je.00 € 14. pre nanošenja perlitnog betona.5 MPa. Debljine 6 cm. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. pre nanošenja perlitnog betona. Pripremiti Superbet 3 po uputstvu proizvođača. od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 3 debljine 5 cm. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. Sloj za izravnanje betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Debljine 6 cm. a. Debljine 6 cm. b. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona.00 € 15. Pošto je betonska masa penasta i meka. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb.5 MPa. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja.72 MPa. "Termika" Zrenjanin. "Termika" Zrenjanin. otprašena i odmašćena. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. Debljine 5 cm.00 € 13. U periodu 152 . Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. po podlozi razliti cementno mleko. a zapreminska težina perlitnog betona 258 kg/m3. Izrada sloja za izravnanje od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 3 debljine 5 cm. Obračun po m2 sloja za izravnanje. Podloga mora biti čista. Debljine 5 cm.00 € 14. po podlozi razliti cementno mleko. pre nanošenja perlitnog betona. Debljine 8 cm. m2 m2 m2 8. Podloga mora biti čista. Podlogu betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. a zapreminska težina perlitnog betona 578 kg/m3. estriha. Podlogu betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. a. a koji se posebno plaća. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. Pripremiti Superbet 3 po uputstvu proizvođača. Preko podloge obavezno izvesti zaštitni sloj od sitnozrnog betona. pre nanošenja perlitnog betona. Izrada sloja za izravnanje od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 1 debljine 5 cm. m2 m2 m2 10.50 € 10. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. Čvrstoća na pritisak je 0. Sloj za izravnanje betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Pripremiti Superbet 1 po uputstvu proizvođača. Čvrstoća na pritisak je 0. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. estriha.

Podovi 1. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". m2 2. a. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Obračun po m2 košuljice. Obračun po m2 podloge. b.00 € 3. m2 m2 m2 10. m2 11. Dvokomponentni laki beton Stirocem spraviti od ekspandiranih perli Stiropora. razmere 1:3. Debljine 6 cm. Debljine 10 cm. postavljenim u sredini sloja. Gornju površinu izravnati i podlogu negovati. Obračun po m2 podloge. Debljine 6 cm. Zapreminska težina ugrađenog Stirocema je 500 kg/m3.5 MPa. razmere 1:3. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". Obračun po m2 košuljice. Debljine 5 cm. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". cementa sa odgovarajućim dodacima i vode.00 € 4. m2 9. c.50 € Izrada gletovane cementne košuljice. Debljine 2 cm. Gornju površinu košuljice uglačati do crnog sjaja i negovati dok ne očvrsne.00 € 153 . a čvrstoća na pritisak posle 28 dana je 1. razmere 1:3. Debljine 4 cm. Obračun po m2 košuljice. debljine 3 cm.00 45. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". m2 m2 9.00 27. 24. postavljenim u sredini sloja. a zapreminska težina perlitnog betona 578 kg/m3. Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrsne. Košuljicu armirati rabic pletivom.00 € € € € € 29. debljine 3 cm. debljine 3 cm. Izrada podloge od keramzita debljine 6 cm. Strirocem naneti u slojevima i nabiti do gustine od 0.00 18. a. b.72 MPa.očvršćavanja beton orošavati vodom. e. m2 13.00 € 16. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati.00 36. Obračun po m2 podloge.5 kg/lit i završno obraditi perdašenjem.50 € 22. razmere 1:3. Debljine 6 cm. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati.00 € Izrada podloge od lakog betona Stirocem debljine 2 cm. Debljine 8 cm. c. a. b. debljine 3 cm. Preko podloge može se direktno postaviti pod od parketa ili keramičkih pločica. 7.50 € 12. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Obračun po m2 košuljice. Čvrstoća na pritisak je 2. Debljine 10 cm. Izrada rabicirane i gletovane cementne košuljice. m2 m2 m2 m2 m2 9. po uputstvu proizvođača "Prvi maj" Čačak. Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrsne. d. Gornju površinu košuljice uglačati do crnog sjaja i negovati dok ne očvrsne. Debljine 8 cm. Izrada perdašene cementne košuljice. Košuljicu armirati rabic pletivom.00 € 12. Izrada rabicirane i perdašene cementne košuljice.

Izrada armirane i gletovane cementne košuljice. razmere 1:3. Spojnice fugovati. Dimenzija 30x30x3 cm. Dimenzija 40x40x3 cm.00 13. u sloju peska. u pesku. sa okcima 15/15 cm.00 17. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati.00 € 16. a opeku očistiti.00 € 6. Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrsne. a. a opeku očistiti. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. a. Od opeke starog formata. d. Od nasatice postavljene opeke.00 € 19. Od pune opeke. Od uspravno (25) postavljene opeke. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. debljine 3 cm. a spojnice fugovati i ploče očistiti. a. d. c. Od uspravno (25) postavljene opeke.00 € 154 . m2 m2 16.00 € 7. Dobro pečenu opeku postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm.00 23. Spojnice fugovati. Izrada i brušenje poda od opeke starog formata. Izrada poda od betonskih ploča. Obračun po m2 poda. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. sa okcima 15/15 cm.00 € 18. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". Izrada poda od betonskih ploča. b. Obračun po m2 poda. Od pune opeke. b. Od nasatice postavljene opeke. c. debljine 3 cm. dimenzija 30x30x3 cm. U cenu ulazi i nabavka betonskih ploča. razmere 1:3. m2 m2 20. m2 11. b. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima.00 € 15. razmere 1:3. m2 m2 m2 m2 18. Spojnice ispuniti peskom.00 € € € € 15. u cementnom malteru. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". po uputstvu projektanta. razmere 1:3. Dimenzija 40x40x3 cm. m2 21. Gornju površinu košuljice uglačati do crnog sjaja i negovati dok ne očvrsne. u cementnom malteru. Obračun po m2 košuljice.00 € € € € 11. Obračun po m2 košuljice. Armirati je mrežom Ø 6 mm. U cenu ulazi i nabavka betonskih ploča. razmere 1:3.00 17. Obračun po m2 poda. postavljenom u sredini sloja. Po završetku fugovanja i vezivanju maltera pod ručno brusiti i premazati zaštitnim sredstvom. Betonske ploče postaviti u sloju peska debljine 10 cm. Dobro pečenu opeku postaviti u sloju peska debljine 10 cm. Izrada poda od pune opeke. Obračun po m2 poda.5. dimenzija 30x30x3 cm. m2 m2 m2 m2 11.00 22. Dimenzija 30x30x3 cm. a spojnice ispuniti peskom. b. Pod zaliti cementnim mlekom. u sloju cementnog maltera. a. Od opeke starog formata. postavljenom u sredini sloja. a opeku očistiti. Armirati je mrežom Ø 6 mm. Izrada poda od pune opeke. Izrada armirane i perdašene cementne košuljice. po uputstvu projektanta. Dobro pečenu opeku postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm.00 26. m2 14. Obračun po m2 poda.

m2 m2 22. Pod zaliti cementnim mlekom. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom".00 € 110. b. U cenu ulazi i nabavka teraco ploča. Spojnice fugovati.50 € 22. Obračun po m2 poda. Dimenzija 25x25x3 cm. Od nasatice opeke starog formata. u sloju cementnog maltera. Dobro pečenu opeku postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm.00 € € € € Izrada i brušenje stepenika od horizontalno postavljene pune opeke. razmere 1:3.00 12.00 € 23. 5. a. Stepenice 1. b. m1 m1 m1 m1 8. po uputstvu projektanta.00 € 6. Od obrađenog kamena. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. U cenu ulazi i nabavka opeke.00 11. b. Stepenike izraditi od peščara i postaviti u sloju betona. Pod zaliti cementnim mlekom. Od nasatice opeke. Obračun po m1 stepenika. Od pune opeke. u cementnom malteru. Po završetku fugovanja i vezivanju maltera stepenice ručno brusiti i premazati zaštitnim sredstvom. m1 15.00 € 155 . dimenzija 25x25x3 cm.00 € 8. Obračun po m2 košuljice. d.00 9. u cementnom malteru. m1 m1 75. Postavljene stepenika fugovati cementnim malterom a kamen očistiti. Izrada poda od kulije ploča.50 € 22. Od pritesanog kamena. razmere 1:3. Od opeke starog formata. Dobro pečenu opeku postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. Obračun po m2 poda. Obračun po m1 stepenika. U cenu ulazi i nabavka opeke.20. Izrada poda od teraco ploča. Spojnice fugovati. a spojnice fugovati i ploče očistiti. Obračun po m1 stepenika. razmere 1:3. Gornju površinu košuljice obraditi po izboru projektanta. razmere 1:3. m2 25. po uputstvu projektanta. u sloju cementnog maltera. a opeku očistiti. razmere 1:3. Izrada stepenika od horizontalno postavljene pune opeke. obrada i postavljanje stepenika od pritesanog kamena. Izrada cementne košuljice preko stepenika. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. c. Dimenzija 30x30x3 cm. a. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. po uputstvu projektanta. m2 20. dimenzija 40x40x5 cm. Nabavka. a spojnice fugovati i ploče očistiti. a opeku očistiti. a. U cenu ulazi i nabavka kulije ploča.

sa cepanom vidnom stranom. 5. fuge obraditi i kamen očistiti. U cenu ulaze i nabavka opeke i fugovanje. Izrada kaldrme.00 € 9. U cenu ulazi nabavka kamena. razmere 1:3.00 € € € € 9. Sa nabavkom kaldrme. U cenu ulaze nabavka opeke. m2 m2 15. podloga od peska i ispuna spojnica. a.00 € € € € Izrada staze od pune opeke. Obračun po m2 staze. a. m2 m2 m2 m2 11. Obračun po m2 staze. Obračun po m2 staze. a opeku očistiti. Sa nabavkom kaldrme. Od uspravno (25) postavljene opeke. Spojnice popuniti peskom.50 € 12. Od uspravno (25) postavljene opeke. c.00 € 11. u cementnom malteru. u pesku. a opeku očistiti. po uputstvu projektanta. b. m2 m2 m2 m2 18. podloga od peska i ispuna spojnica. Zdrave i jedre kamene ploče postaviti u sloju peska debljine 10 cm. Spojnice fugovati. Staze 1. Obračun po m2 staze. postaviti u slogu po projektu i detaljima. izrada podloge i fugovanje spojnica. d. u cementnom malteru. Od pune opeke. Obračun po m2 staze.24. vodeći računa o pravilnom padu postavljenih površina kaldrme. Izrada staze od cepanih i rezanih ploča kamena dimenzija 30x40 debljine 3-4 cm. sa ručno dorađenom vidnom stranom. Spojnice ispuniti peskom. U cenu ulaze nabavka ploča.00 26.50 € 11. U cenu ulazi nabavka kamena. u pesku. Zdrave i jedre kamene ploče. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. Izrada kaldrme. postaviti u slogu po projektu i detaljima. Od pune opeke.00 17. Od nasatice postavljene opeke. vodeći računa o pravilnom padu postavljenih površina kaldrme. b. Kamen oblutak postaviti u sloju peska. U cenu ulazi i nabavka kamena. Spojnice zaliti cementnim malterom. Spojnice fugovati cementnim malterom i kamen očistiti. U cenu ulazi i nabavka kamena. Zdrave i jedre kamene ploče. Obračun po m2 staze. u cementnom malteru. b. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. a. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. u pesku.00 23. Izrada poda od pune opeke. u cementnom malteru razmere 1:3. izrada podloge i fugovanje spojnica. Izrada staze od rezanog i dorađenog pločastog kamena dimenzija 30x40 debljine 3-4 cm. Od opeke starog formata.00 € 156 . Spojnice fugovati cementnim malterom i kamen očistiti. m2 62. c. d.00 13. a ploče očistiti. b. po uputstvu projektanta. Dobro pečenu opeku postaviti u sloju peska debljine 10 cm. po uputstvu projektanta. Kamen oblutak postaviti u sloju peska. a.00 € 14. Spojnice ispuniti peskom. Od nasatice postavljene opeke. Od opeke starog formata.00 22. u cementnom malteru razmere 1:3. m2 m2 18. u sloju peska i sa zalivanjem spojnica cementnim malterom. Dobro pečenu opeku postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. m2 47. Od postojeće kaldrme. Od postojeće kaldrme. m2 35. Obračun po m2 staze. Izrada staze od pločastog kamena debljine 5-6 cm.00 17.00 € 10.

u pesku. Obračun po m2 staze. sunđerom pokupiti i ukloniti vezivo. U cenu ulazi i nabavka kulije ploča. dimenzija 10x10x10 cm. razmere 1:3 i zaliti cementnim mlekom. a. Izrada staze od teraco ploča. m2 m2 22. Od postojeće kaldrme. b. dimenzija 30x30x3 cm.00 € 22. podloga od peska i ispuna spojnica. Obračun po m2 staze.00 € 21. Izrada staze od betonskih ploča. Kada malter malo povuče. m2 m2 16. Dimenzija 30x30x4 cm.00 € 157 . u cementnom malteru. Obračun po m2 staze. U cenu ulaze nabavka ploča.50 € 12.00 € 23. a. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. Sa nabavkom kocki. Spojnice fugovati. U cenu ulazi i nabavka teraco ploča. m2 25.50 € 25. Obračun po m2 staze. Spojnice ispuniti peskom. m2 17. U cenu ulazi i nabavka kamena. a ploče očistiti. Izrada staze od kulijea.00 € 27. Sitniji kamen oblutak postaviti u sloju cementnog maltera spravljenog sa prosejanim peskom "jedinicom". Dimenzija 25x25x3 cm. Obračun po m2 staze. razmere 1:3 i zaliti cementnim mlekom. u pesku. u pesku. podloga od peska i ispuna spojnica. m2 m2 20. a ploče očistiti. dimenzija 30x30x3 cm. Teraco ploče postaviti u sloju peska debljine 10 cm. U cenu ulazi i nabavka betonskih ploča. u cementnom malteru. Sa nabavkom kaldrme. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. m2 m2 20.00 € 20. Kamen oblutak postaviti u sloju cementnog maltera spravljenog sa prosejanim peskom "jedinicom". u cementnom malteru. Spojnice ispuniti peskom. a ploče očistiti.00 € 11. Dimenzija 30x30x3 cm. a. dimenzija 25x25x3 cm. fuge obraditi i kamen očistiti.16. Spojnice popuniti peskom. vodeći računa o pravilnom padu postavljenih površina. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. Betonske ploče postaviti u sloju peska debljine 10 cm. b. b. Izrada staza od betonskih ploča. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. Izrada staza od kulije ploča. Spojnice zaliti cementnim malterom. Izrada kaldrme. Spojnice fugovati.50 € 24. dimenzija 30x30x3 cm. m2 28.00 € 25. a. Od postojećih kocki. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima.00 € 18. Izrada staze od granitnih kocki. a ploče očistiti. Granitne kocke postaviti u sloju peska. Dimenzija 30x30x3 cm. Obračun po m2 staze. dimenzija 40x40x5 cm. tako da ostane oblutak vidan. Dimenzija 40x40x4 cm.00 € 18. U cenu ulazi i nabavka kocki. u cementnom malteru. Obračun po m2 staze. a. Spojnice fugovati. a ploče očistiti. m2 m2 22. razmere 1:3 i zaliti cementnim mlekom. U cenu ulaze nabavka ploča. b. Prilikom postavljanja kaldrme voditi računa o pravilnom padu. b. Izrada staze od teraco ploča. Obračun po m2 staze. Prilikom izrade staze voditi računa o pravilnom odvodnjavanju. Dimenzija 40x40x4 cm.

00 € 625. što pravilnijeg oblika i kvalitetan. b. c. Obrađenim kamenom. Punom opekom. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. Slog mora biti pravilan. d. Obračun po m3 stubova. c.00 130. Obračun po m3 stubova. m3 190. Giter opekom. Punom opekom.00 € € € € 11.00 140. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. Blokovima.00 € 158 . Zidanje ograde lomljenim kamenom u cementnom malteru.00 € 900. što pravilnijeg oblika i kvalitetan.00 140. Zidanje stubova ograde lomljenim kamenom u cementnom malteru. Šupljom opekom. Zidanje ograde punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. d. Lomljenim kamenom. Ograde 1. Zidanje izvesti u pravilnom slogu. Opekom starog formata. Pritesanim kamenom. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. a. U cenu ulaze i nabavka kamena i pomoćna skela. Obračun po m3 ograde.00 € 750. U cenu ulazi i pomoćna skela. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Kamen za zidanje mora biti zdrav. Zidanje stubova ograde punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. bez lasa. Pre ugradnje kvasiti ga vodom i redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. c. Zidanje stubova ograde punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. m3 m3 m3 m3 130. a spojnice po završenom zidanju očistiti do dubine 2 cm. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. m3 m3 m3 110. Pritesanim kamenom. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. b. a.00 140. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. po uputstvu projektanta. Obrađenim kamenom. m3 m3 m3 m3 m3 115. Lomljenim kamenom. Obračun po m3 ograde. Opekom starog formata. po uputstvu projektanta. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Obračun po m3 stubova.00 € € € € € Zidanje ograde punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. bez lasa. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. Šupljom opekom.00 110. U cenu ulaze i nabavka kamena i pomoćna skela. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Slog mora biti pravilan. c. Obračun po m3 ograde. a. Kamen za zidanje mora biti zdrav. m3 m3 m3 180.00 € 475. e.25. Pre ugradnje kvasiti ga vodom i redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. b. b. Na vrhu stubova izvesti kape.00 130. Blokovima. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. a.00 € 12.00 € 15. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 7.00 120. m3 210. 6.

b. Nabacivanje cementnog šprica preko zidnih površina.00 € 20. Punom opekom. Malterisanja 1. Opeku očistiti i prezidati ogradu. Preziđivanje stubova od lomljenog kamena u cementnom malteru. U cenu ulazi i pomoćna skela. Pritesanim kamenom. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. Pažljivo porušiti ogradu da se opeka ne ošteti. Obračun po m2 špricane površine. Obrađenim kamenom.00 € 23. Nabacivanje cementnog šprica preko betonskih površina. 2. Obračun po m2 špricane površine. cementnim mlekom sa dodatkom oštrog prosejanog rečnog peska u razmeri 1:1. Obračun po m3 stubova.00 € 26. m2 3. Obračun po m3 ograde.00 € 120. Kamen očistiti od veziva i kvasiti pre ugradnje. Kamen očistiti od veziva i kvasiti pre ugradnje. Očistiti i oprati mlazom vode ležišta ograde i isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". Pritesanim kamenom. m2 2.00 € 3. Obračun po m3 ograde. Obračun po m2 plafona. b. sa pravilnim spojnicama. Naneti sloj debljine 3-4 mm ne sme ispuniti spojnice. Pre špricanja betonsku površinu pokvasiti. m2 2. Preziđivanje ograde od lomljenog kamena u cementnom malteru.18.00 € Nabacivanje cementnog šprica preko plafona. Ogradu prezidati po uzoru na prvobitnu i sa pravilnim prevezima. c. Preziđivanje ograde punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. m3 m3 m3 90. Obrađenim kamenom. Redove zidati po uzoru na prvobitne. a. U cenu ulazi i pomoćna skela. Postojeće stubove vrlo pažljivo porušiti da se kamen ne ošteti.00 € 150. Lomljenim kamenom. c. Na uglovima ugraditi veće komade kamena. a.00 € 180. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. cementnim mlekom sa dodatkom oštrog prosejanog rečnog peska u razmeri 1:1. a. m3 m3 m3 75.00 € 125. U cenu ulazi i pomoćna skela. b.00 € 140.50 € 159 . m3 m3 90. Lomljenim kamenom. Opekom starog formata. cementnim mlekom sa dodatkom oštrog prosejanog rečnog peska u razmeri 1:1. Postojeću ogradu vrlo pažljivo porušiti da se kamen ne ošteti. Pre špricanja zidne površine pokvasiti.

Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja".50 € 7. Pre malterisanja površine očistiti i isprskati mlekom. da ne dođe do "kokičenja" i dodati usuvo pripremljenu mešavinu cementa i peska. Malter stalno mešati da se cementno mleko ne izdvoji. Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Pre malterisanja površine očistiti i isprskati mlekom. raditi cementnim malterom razmere 1:4 debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka. Prvi sloj. Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Malterisanje cementnim malterom razmere 1:4 u dva sloja.50 € 8. grunt. Obračun po m2 malterisane površine. grunt. da ne dođe do "kokičenja" i dodati pesak. Razmere 1:4. raditi produžnim malterom debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka.50 € 6. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". raditi krečnim malterom razmere 1:3 debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka. a. Razmere 1:3. bez preloma i talasa. Malter naneti preko pokvašene podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. a ivice oštre i prave. Pre malterisanja površine očistiti i isprskati razređenim malterom. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Kreč rastvoriti u vodi i procediti kroz gusto sito. grunt. a ivice oštre i prave. Omalterisane površine moraju biti ravne.4. d. Omalterisane površine moraju biti ravne. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Malterisanje produžnim malterom u dva sloja. Kreč rastvoriti u vodi i procediti kroz gusto sito. spraviti sa sitnim i čistim peskom. bez preloma i talasa. Malterisanje krečnim malterom u dva sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama.50 € 5. spravljenim sa gašenim krečom. Drugi sloj razmere 1:4 spraviti sa sitnim i čistim peskom. Drugi sloj. Omalterisane površine moraju biti ravne. Obračun po m2 malterisane površine. bez preloma i talasa. m2 8. Obračun po m2 malterisane površine. Obračun po m2 malterisane površine. odležalog najmanje 30 dana. grunt. spraviti sa sitnim i čistim peskom. b. Prvi sloj. "jedinice" i cementa. Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji.00 12. Prvi sloj. Omalterisane površine moraju biti ravne. Malterisanje produžnim malterom u dva sloja. Drugi sloj spraviti sa sitnim i čistim peskom. "jedinice" i kreča. grunt.00 € € € € 160 . Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. bez primesa mulja i organskih materija. Pre malterisanja površine očistiti i prskati retkim cementnim mlekom. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". m2 9. raditi produžnim malterom debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka.00 10. bez primesa mulja i organskih materija. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. Pre malterisanja površine očistiti i isprskati razređenim malterom. raditi krečnim malterom razmere 1:3 debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka. a ivice oštre i prave. m2 7. m2 6. Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. "jedinice" i gašenog kreča. Malterisanje krečnim malterom u dva sloja. "jedinice" i gašenog kreča. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. a ivice oštre i prave. a ivice oštre i prave. bez primesa mulja i organskih materija.00 15. razmere 1:3. Drugi sloj spraviti sa sitnim i čistim peskom. odležalog najmanje 30 dana. Drugi sloj. Razmere 1:2 Razmere 1:1. spravljenim sa gašenim krečom. bez preloma i talasa. Prvi sloj. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. bez primesa mulja i organskih materija. bez primesa mulja i organskih materija. "jedinice" i kreča. bez preloma i talasa. Malter naneti preko pokvašene podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. razmere 1:3. m2 m2 m2 m2 9. Obračun po m2 malterisane površine. Prvi sloj. Omalterisane površine moraju biti ravne. c.

Omalterisane površine moraju biti ravne. bez preloma i talasa. Zazidanih otvora. c. a ivice oštre i prave. raditi krečnim malterom razmere 1:3 debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka. c. b. Omalterisane površine moraju biti ravne i rapave. g. Obračun po m2 malterisane površine. U cenu ulazi i pomoćna skela. da između stabljika prolazi malter i obuhvata trsku.12. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. naneti prvi sloj maltera i narezati ga.00 14. Od betona. Malterisanje zidova od opeke produžnim malterom u dva sloja. naneti sloj maltera. c.50 € 9. Prvi sloj. Obračun po m2 malterisane površine. "jedinice". e. Od blokova. Malterisanje zidova od opeke krečnim malterom u dva sloja.00 7. Od opeke. h. Od opeke.00 € 161 . a. Obračun po m2 malterisane površine. f. spraviti sa sitnim i čistim peskom. m2 m1 m1 11. Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja.00 € 26. Prvi sloj debljine 1. grunt.00 9.50 9. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Malterisanje zidova. Naneti sloj maltera spravljen sa prosejanim šljunkom. Pre malterisanja zidne površine dobro očistiti i isprskati cementnim mlekom. Prvi sloj.00 8. sastavi sa postojećim površinama ne smeju biti vidljivi. a. spravljen sa sitnim peskom i fino ga isperdašiti uz kvašenje.00 € 7. bez preloma i talasa. U cenu ulazi i pomoćna skela. podloge za lepljenje pločica produžnim malterom. Krpljenje šliceve. a.50 8. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. U cenu ulazi i pomoćna skela.5-2 cm uraditi od čok maltera spravljenog od kreča i peska u razmeri 1:1 sa dodatkom seckane kudelje. bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Malterisanje zazidanih otvora produžnim malterom u dva sloja. "jedinice" i kreča. Preko heraklita. bez primesa mulja i organskih materija. Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Od šljako betonskih blokova.50 12. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja".00 € € € € € € € € € 24. Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati razređenim malterom. Obračun po m2 malterisane površine. razmere 1:3. raditi produžnim malterom od prosejanog šljunka. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". m2 8. m2 m2 m2 7. Malterisanje zidova obloženih trskom krečnim malterom. Podlogu pokvasiti. Drugi sloj krečnog maltera razmere 1:3 debljine 1 cm naneti preko suvog i pokvašenog prvog sloja. Od opeke starog formata. Od blokova. Preko rabica. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 7. m2 6. Površine moraju biti ravne. b. Pre malterisanja zidne površine nakvasiti vodom i isprskati cementnim mlekom. Omalterisane površine moraju biti ravne.00 € 4. Od kamena. Na prosušeni prvi sloj naneti drugi. a ivice oštre i prave.00 € 25.00 10. Od durisol blokova. Drugi sloj. Od opeke starog formata. Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati mlekom.00 € 15.00 € 2. d. b. grunt. spravljen sa prosejanim šljunkom. "jedinicom" i izravnati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom. Šliceva. i. Voditi računa da trska bude dovoljno retka. bez preloma i talasa. "jedinicom".

29.

Malterisanje zidova od opeke malterom spravljenim sa beomalom u dva sloja. Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati mlekom. Produžni malter spraviti sa prosejanim šljunkom, "jedinicom", naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. a. Od opeke. b. Od opeke starog formata. c. Od blokova. m2 m2 m2 8,50 € 10,00 € 8,00 €

32.

Malterisanje unutrašnjih zidova od opeke, bez perdašenja, perlitnim termoizolacionim malterom Permal u više slojeva, debljine do 3 cm, "Termika" Zrenjanin. Zidove očistiti, da budu bez zaostataka prašine ili masnoće na njima. Spojnice moraju biti čiste i oslobođene viška maltera. Zidovi od betona moraju biti oslobođeni svih ostataka oplate i elemenata njenog vezivanja (žice). Preko površina zidova naneti grubi špric od sejanca (jedinica, A frakcija). Ovaj sloj mora imati dovoljnu čvrstoću i hrapavost, da bi mogao da ostvari trajnu čvrstu vezu maltera za podlogu, i nakon ugradnje negovati ga. Pre malterisanja dobro nakvasiti podlogu vodom, nekoliko puta. Pripremiti malter Permal i nabaciti ga u vidu šprica na zid, u debljini do 1 cm. Sledećeg dana nastaviti malterisanje, nanošenjem drugog sloja maltera Permal, a preko pokvašenog prvog sloja. Ovaj sloj nabaciti u debljini 1,5 do 2 cm, bez ikakvog ravnanja. Narednog dana se preko prethodno pokvašenog drugog sloja izraditi vođice od, do željene debljine 3 cm (max. 5 cm). Polja između vođica popuniti malterom nešto iznad vođica, a zatim drvenom ravnjačom ukloniti višak maltera iznad vođica. Pri tome se dobija relativno ravna površina malo grublje strukture nego što je uobičajeno kod sitnozrnih maltera. Zidove malterisati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Omalterisane površine zaštititi senčenjem od direktnog sunčanja, ne raditi po jakom vetru. U malter ne dodavati pesak ili drugi agregat. Obračun po m2 malterisane površine. a. b. c. d. e. f. Od opeke. Od opeke starog formata. Od blokova. Od šljako betonskih blokova. Od siporeksa blokova. Od betona. m2 m2 m2 m2 m2 m2 9,00 10,00 8,00 8,50 8,00 11,50 € € € € € €

38.

Malterisanje unutrašnjih zidova od opeke, sa perdašenjem, perlitnim termoizolacionim malterom Permal u više slojeva, debljine do 3 cm, "Termika" Zrenjanin. Zidove očistiti, da budu bez zaostataka prašine ili masnoće na njima. Spojnice moraju biti čiste i oslobođene viška maltera. Zidovi od betona moraju biti oslobođeni svih ostataka oplate i elemenata njenog vezivanja (žice). Preko površina zidova naneti grubi špric od sejanca (jedinica, A frakcija). Ovaj sloj mora imati dovoljnu čvrstoću i hrapavost, da bi mogao da ostvari trajnu čvrstu vezu maltera za podlogu, i nakon ugradnje negovati ga. Pre malterisanja dobro nakvasiti podlogu vodom, nekoliko puta. Pripremiti malter Permal i nabaciti ga u vidu šprica na zid, u debljini do 1 cm. Sledećeg dana nastaviti malterisanje, nanošenjem drugog sloja maltera Permal, a preko pokvašenog prvog sloja. Ovaj sloj nabaciti u debljini 1,5 do 2 cm, bez ikakvog ravnanja. Narednog dana se preko prethodno pokvašenog drugog sloja izraditi vođice od, do željene debljine 3 (max. 5 cm). Polja između vođica popuniti malterom nešto iznad vođica, a zatim drvenom ravnjačom ukloniti višak maltera iznad vođica. Finu završnu obradu (perdašenje) izvesti razređenim Permal malterom posle sušenja poslednjeg sloja. Zidove malterisati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Omalterisane površine zaštititi senčenjem od direktnog sunčanja, ne raditi po jakom vetru. U malter ne dodavati pesak ili drugi agregat. Obračun po m2 malterisane površine. a. b. c. d. e. f. Od opeke. Od opeke starog formata. Od blokova. Od šljako betonskih blokova. Od siporeksa blokova. Od betona. m2 m2 m2 m2 m2 m2 10,00 11,00 9,00 9,50 9,00 12,50 € € € € € €

162

44.

Malterisanje zidova od opeke perlitnim termoizolacionim malterom Supermal u jednom sloju, debljine do 3 cm, "Termika" Zrenjanin. Zidove očistiti, da budu bez zaostataka prašine ili masnoće na njima. Spojnice moraju biti čiste i oslobođene viška maltera. Zidovi od betona moraju biti oslobođeni svih ostataka oplate i elemenata njenog vezivanja (žice). Preko površina zidova naneti grubi špric od sejanca (jedinica, A frakcija). Ovaj sloj mora imati dovoljnu čvrstoću i hrapavost, da bi mogao da ostvari trajnu čvrstu vezu maltera za podlogu, i nakon ugradnje negovati ga. Pre malterisanja dobro nakvasiti podlogu vodom, nekoliko puta. Ukoliko zid nije dovoljno pokvašen postoji opasnost da dođe do "pregorevanja" maltera, te da isti otpadne. Na površinu za malterisanje postaviti drvene ili metalne vođice željene debljine malterisanog sloja. Pripremiti špric za malterisanje TermikaŠpric, prema uputstvu proizvođača. Korišćenjem povećava se otvoreno vreme rada do 10 puta duže (otvoreno vreme rada oko 2 minuta). Pripremljeni špric nabaciti na pokvašenu zidnu površinu i dok je još mokar odnosno vodenosjajan na njega nabaciti malter za 1 cm deblje od postavljenih vođica. Ako na zidu špric izgubi sjaj treba prestati sa nabacivanjem maltera i ugraditi novi špric preko osušenog šprica, pa nastaviti sa malterisanjem. Kada se ispuni polje između dve vođice višak maltera iznad vođica odrezati metalnom ravnjačom i to naslanjanjem ravnjače na vođice pod uglom od 45° i povlačenjem odozdo na gore. Zatim ravnjaču prisloniti uz zid i jednim potezom od dole na gore zaravnati malter. Nikakvo naknadno dodavanje maltera ili perdašenje nije dozvoljeno. Preporučeno je malterisati svako drugo polje između vođica. Polja koja budu prvo omalterisana, nakon uklanjanja vođica, služe kao vođice za izostavljena polja. Kod malterisanja izostavljenih polja nabaciti špric i na bočne strane već omalterisanih polja. Zidove malterisati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Omalterisane površine zaštititi senčenjem od direktnog sunčanja, ne raditi po jakom vetru. U malter ne dodavati pesak ili drugi agregat. Obračun po m2 malterisane površine. A. Zidovi od opeke, blokova, siporeksa. a. Debljine do 3 cm. b. Debljine do 5 cm. Zidovi od betona. a. Debljine do 3 cm. b. Debljine do 5 cm.

m2 m2 m2 m2

9,00 € 12,00 € 10,00 € 13,00 €

B.

48.

Malterisanje unutrašnjih zidova od opeke isušivim malterom Izolit DRYER, "Dramin" Zemun. Izolit DRYER je jednokomponentni praškasti proizvod grube (za osnovni sloj) i fine (za završni sloj) granulacije. Ugrađen, omogućava isparavanje kapilarne vlage i zadržava rastvorene soli, "šalitru". Osnovni sloj pripremiti mešanjem, tri minuta, Izolit DRYER-a sa vodom u odnosu 7,5:1 i naneti u slojevima debljine 1 cm, sa razmakom od jednog dana između slojeva. Nanete slojeve negovati prskanjem sitnim kapljicama, da naneti materijal ne "pregori". Završni sloj pripremiti mešanjem sa vodom u odnosu 4,2:1 i naneti u sloju debljine do 0,5 cm na ovlaženu površinu. Nakon tri dana, malter se može dalje obrađivati gletovati i bojiti disperzionim bojama. Obračun po m2 malterisane površine. a. Od opeke. b. Od kamena. c. Od betona. m2 m2 m2 22,00 € 24,00 € 27,00 €

52.

Malterisanje zidova vodonepropusnim malterom Polimag SBT-02V, "Prvi maj" Čačak, specijalnim polimerom modifikovanim dvokomponentnim cementnim malterom, otpornim na habanje, zamor materijala, naprezanja i temperaturne razlike. Podlogu pripremiti da bude čvrsta, čista, bez prašine i suva. Na podlogu naneti dvokomponentni Polimag špric, pripremljen sipanjem tečne komponente, potom praškaste i mešanjem tri minuta mikserom. Polimag špric nabaciti na podlogu da odleži 24 časa. Preko šprica naneti Polimag malter u sloju debljine 1-2 cm. Površinu obraditi po izboru projektanta. Obračun po m2 malterisane površine. a. Sa Polimag SBT-02V, d=1-2 cm. b. Sa Polimag SBT-04V, d=2-3,5 cm. c. Sa Polimag SBT-04V, d=3,5-5 cm. m2 m2 m2 25,00 € 37,00 € 50,00 €

163

55.

Malterisanje sokle vodonepropusnim malterom Polimag SBT-02V, "Prvi maj" Čačak, specijalnim polimerom modifikovanim dvokomponentnim cementnim malterom, otpornim na habanje, zamor materijala, naprezanja i temperaturne razlike. Podlogu pripremiti da bude čvrsta, čista, bez prašine i suva. Na podlogu naneti dvokomponentni Polimag špric, pripremljen sipanjem tečne komponente, potom praškaste i mešanjem tri minuta mikserom. Polimag špric nabaciti na podlogu da odleži 24 časa. Preko šprica naneti Polimag malter u sloju debljine 1-2 cm. Površinu obraditi po izboru projektanta. Obračun po m2 malterisane površine. a. Sa Polimag SBT-02V, d=1-2 cm. b. Sa Polimag SBT-04V, d=2-3,5 cm. c. Sa Polimag SBT-04V, d=3,5-5 cm. m2 m2 m2 30,00 € 45,00 € 55,00 €

58.

Malterisanje plafona preko trske krečnim malterom. Prvi sloj debljine 1,5-2 cm uraditi od čok maltera spravljenog od kreča i peska u razmeri 1:1 sa dodatkom seckane kudelje. Voditi računa da trska bude dovoljno retka, da između stabljika prolazi malter i obuhvata trsku. Drugi sloj krečnog maltera razmere 1:3 debljine 1 cm naneti preko suvog i pokvašenog prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 plafona. m2 10,00 €

59.

Malterisanje plafona preko trske krečnim malterom u dva sloja, spravljenim sa gašenim krečom. Prvi sloj, čok, raditi krečnim malterom razmere 1:1 debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka, "jedinice", gašenog kreča odležalog najmanje 30 dana sa dodatkom seckane kudelje. Kreč rastvoriti u vodi i procediti kroz gusto sito, da ne dođe do "kokičenja" i dodati pesak. Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. Voditi računa da trska bude dovoljno retka, da između stabljika prolazi malter i obuhvata trsku. Drugi sloj krečnog maltera razmere 1:3 debljine 1 cm naneti preko suvog i pokvašenog prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. m2 12,00 €

60.

Malterisanje plafona od opekarskih blokova krečnim malterom u dva sloja. Pre malterisanja površine očistiti i isprskati razređenim malterom. Prvi sloj, grunt, raditi krečnim malterom razmere 1:3 debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka, "jedinice" i kreča. Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj, razmere 1:3, spraviti sa sitnim i čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. m2 9,00 €

61.

Malterisanje plafona od opekarskih blokova produžnim malterom. Preko podloge nabaciti cementni špric. Prvi sloj, grunt, raditi produžnim malterom od prosejanog šljunka, "jedinice". Podlogu pokvasiti, naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 plafona. a. b. c. d. e. f. Opekarskih blokova. Betonske ploče. Ploča sa rebrima. Durisola. Heraklita. Donje površine balkonske ploče. m2 m2 m2 m2 m2 m2 11,00 12,50 18,00 14,00 13,00 12,00 € € € € € €

164

67.

Malterisanje plafona produžnim malterom preko rabic pletiva. Rabic pletivo isprskati dva puta cementnim mlekom. Zatim naneti sloj gustog maltera da obuhvati rabic pletivo. Grunt spraviti sa prosejanim peskom "jedinicom" i naneti na plafon. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 plafona. m2 16,00 €

68.

Malterisanje stubova od opeke produžnim malterom u dva sloja. Površine stubova očistiti, po potrebi oprati vodom i isprskati cementnim mlekom. Produžni malter spraviti sa prosejanim šljunkom, "jedinicom", naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. a. Od opeke. b. Od kamena. c. Od betona. m2 m2 m2 10,00 € 12,00 € 11,00 €

71.

Malterisanje lukova od opeke produžnim malterom u dva sloja. Površine lukova očistiti, po potrebi oprati vodom i isprskati cementnim mlekom. Produžni malter spraviti sa prosejanim šljunkom, "jedinicom", naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. a. b. c. d. Od opeke. Od kamena. Od betona. Preko rabicira. m2 m2 m2 m2 20,00 25,00 22,00 26,00 € € € €

75.

Malterisanje svodova od opeke produžnim malterom u dva sloja. Površine svodova očistiti, po potrebi oprati vodom i isprskati cementnim mlekom. Produžni malter spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom", naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. a. b. c. d. e. f. Svodova od opeke. Krstatih svodova od opeke. Pruskih svodova od opeke. Svodova od kamena. Krstatih svodova od kamena. Rabiciranih svodova. m2 m2 m2 m2 m2 m2 22,00 30,00 22,00 25,00 35,00 28,00 € € € € € €

81.

Malterisanje dimnjaka od opeke produžnim malterom u dva sloja. Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi produžnim malterom od prosejanog šljunka, "jedinice". Podlogu pokvasiti, naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom i perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. m2 8,50 €

165

82.

Malterisanje fasade produžnim malterom u dva sloja. Površine fasade očistiti, po potrebi oprati vodom i isprskati cementnim mlekom. Produžni malter spraviti sa prosejanim šljunkom, "jedinicom", naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. m2 11,00 €

83.

Malterisanje fasade malterom spravljenim sa beomalom u dva sloja. Pre malterisanja fasadne površine očistiti i isprskati mlekom. Produžni malter spraviti sa prosejanim šljunkom, "jedinicom", naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. m2 10,00 €

84.

Malterisanje fasadnih zidova od siporeksa produžnim malterom u dva sloja. Pre početka malterisanja zidove dobro očistiti, po potrebi oprati vodom i isprskati cementnim mlekom. Na vlažnu zidnu površinu naneti sloj maltera spravljenog sa prosejanim šljunkom, "jedinicom". Na prosušeni prvi sloj naneti drugi, spravljen sa sitnim peskom i fino ga isperdašiti uz kvašenje. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. m2 7,50 €

85.

Malterisanje fasadnih zidova od opeke, bez perdašenja, perlitnim termoizolacionim malterom Permal u više slojeva, debljine do 4 cm, "Termika" Zrenjanin. Zidove očistiti, da budu bez zaostataka prašine ili masnoće na njima. Spojnice moraju biti čiste i oslobođene viška maltera. Zidovi od betona moraju biti oslobođeni svih ostataka oplate i elemenata njenog vezivanja (žice). Preko površina zidova naneti grubi špric od sejanca (jedinica, A frakcija). Ovaj sloj mora imati dovoljnu čvrstoću i hrapavost, da bi mogao da ostvari trajnu čvrstu vezu maltera za podlogu, i nakon ugradnje negovati ga. Pre malterisanja dobro nakvasiti podlogu vodom, nekoliko puta. Pripremiti malter Permal i nabaciti ga u vidu šprica na zid, u debljini do 1 cm. Sledećeg dana nastaviti malterisanje, nanošenjem drugog sloja maltera Permal, a preko pokvašenog prvog sloja. Ovaj sloj nabaciti u debljini 1,5 do 2 cm, bez ikakvog ravnanja. Narednog dana se preko prethodno pokvašenog drugog sloja izraditi vođice od, do željene debljine 4 cm (max. 5 cm). Polja između vođica popuniti malterom nešto iznad vođica, a zatim drvenom ravnjačom ukloniti višak maltera iznad vođica. Pri tome se dobija relativno ravna površina malo grublje strukture nego što je uobičajeno kod sitnozrnih maltera. Zidove malterisati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Omalterisane površine zaštititi senčenjem od direktnog sunčanja, ne raditi po jakom vetru. U malter ne dodavati pesak ili drugi agregat. Obračun po m2 malterisane površine. a. b. c. d. e. f. Od opeke. Od opeke starog formata. Od blokova. Od šljako betonskih blokova. Od siporeksa blokova. Od betona. m2 m2 m2 m2 m2 m2 10,00 11,00 9,00 9,50 9,00 12,50 € € € € € €

91.

Malterisanje fasadnih zidova od opeke, sa perdašenjem, perlitnim termoizolacionim malterom Permal u više slojeva, debljine do 4 cm, "Termika" Zrenjanin. Zidove očistiti, da budu bez zaostataka prašine ili masnoće na njima. Spojnice moraju biti čiste i oslobođene viška maltera. Zidovi od betona moraju biti oslobođeni svih ostataka oplate i elemenata njenog vezivanja (žice). Preko površina zidova naneti grubi špric od sejanca (jedinica, A frakcija). Ovaj sloj mora imati dovoljnu čvrstoću i hrapavost, da bi mogao da ostvari trajnu čvrstu vezu maltera za podlogu, i nakon ugradnje negovati ga. Pre malterisanja dobro nakvasiti podlogu vodom, nekoliko puta. Pripremiti malter Permal i nabaciti ga u

166

vidu šprica na zid, u debljini do 1 cm. Sledećeg dana nastaviti malterisanje, nanošenjem drugog sloja maltera Permal, a preko pokvašenog prvog sloja. Ovaj sloj nabaciti u debljini 1,5 do 2 cm, bez ikakvog ravnanja. Narednog dana se preko prethodno pokvašenog drugog sloja izraditi vođice od, do željene debljine 3 (max. 5 cm). Polja između vođica popuniti malterom nešto iznad vođica, a zatim drvenom ravnjačom ukloniti višak maltera iznad vođica. Finu završnu obradu (perdašenje) izvesti razređenim Permal malterom posle sušenja poslednjeg sloja. Zidove malterisati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Omalterisane površine zaštititi senčenjem od direktnog sunčanja, ne raditi po jakom vetru. U malter ne dodavati pesak ili drugi agregat. Obračun po m2 malterisane površine. a. b. c. d. e. f. 97. Od opeke. Od opeke starog formata. Od blokova. Od šljako betonskih blokova. Od siporeksa blokova. Od betona. m2 m2 m2 m2 m2 m2 11,00 12,00 10,00 10,50 10,00 13,50 € € € € € €

Malterisanje fasadnih zidova od opeke perlitnim termoizolacionim malterom Supermal u jednom sloju, debljine do 10 cm, "Termika" Zrenjanin. Zidove očistiti, da budu bez zaostataka prašine ili masnoće na njima. Spojnice moraju biti čiste i oslobođene viška maltera. Zidovi od betona moraju biti oslobođeni svih ostataka oplate i elemenata njenog vezivanja (žice). Preko površina zidova naneti grubi špric od sejanca (jedinica, A frakcija). Ovaj sloj mora imati dovoljnu čvrstoću i hrapavost, da bi mogao da ostvari trajnu čvrstu vezu maltera za podlogu, i nakon ugradnje negovati ga. Pre malterisanja dobro nakvasiti podlogu vodom, nekoliko puta. Ukoliko zid nije dovoljno pokvašen postoji opasnost da dođe do "pregorevanja" maltera, te da isti otpadne. Na površinu za malterisanje postaviti drvene ili metalne vođice željene debljine malterisanog sloja. Pripremiti špric za malterisanje TermikaŠpric, prema uputstvu proizvođača. Korišćenjem povećava se otvoreno vreme rada do 10 puta duže (otvoreno vreme rada oko 2 minuta). Pripremljeni špric nabaciti na pokvašenu zidnu površinu i dok je još mokar odnosno vodenosjajan na njega nabaciti malter za 1 cm deblje od postavljenih vođica. Ako na zidu špric izgubi sjaj treba prestati sa nabacivanjem maltera i ugraditi novi špric preko osušenog šprica, pa nastaviti sa malterisanjem. Kada se ispuni polje između dve vođice višak maltera iznad vođica odrezati metalnom ravnjačom i to naslanjanjem ravnjače na vođice pod uglom od 45° i povlačenjem odozdo na gore. Zatim ravnjaču prisloniti uz zid i jednim potezom od dole na gore zaravnati malter. Nikakvo naknadno dodavanje maltera ili perdašenje nije dozvoljeno. Preporučeno je malterisati svako drugo polje između vođica. Polja koja budu prvo omalterisana, nakon uklanjanja vođica, služe kao vođice za izostavljena polja. Kod malterisanja izostavljenih polja nabaciti špric i na bočne strane već omalterisanih polja. Zidove malterisati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Omalterisane površine zaštititi senčenjem od direktnog sunčanja, ne raditi po jakom vetru. U malter ne dodavati pesak ili drugi agregat. Obračun po m2 malterisane površine. A. Zidovi od opeke, blokova, siporeksa. a. Debljine do 4 cm. b. Debljine do 6 cm. c. Debljine do 8 cm. d. Debljine do 10 cm. Zidovi od betona. a. Debljine do 4 cm. b. Debljine do 6 cm. c. Debljine do 8 cm. d. Debljine do 10 cm. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 10,00 15,00 20,00 24,00 11,00 16,00 21,00 25,00 € € € € € € € €

B.

99.

Malterisanje fasadnih zidova od opeke isušivim malterom Izolit DRYER, "Dramin" Zemun. Izolit DRYER je jednokomponentni praškasti proizvod grube (za osnovni sloj) i fine (za završni sloj) granulacije. Ugrađen, omogućava isparavanje kapilarne vlage i zadržava rastvorene soli, "šalitru". Podloga na koju se nanosi Izolit DRYER može biti opeka, kamen, beton, opekarski ili betonski blok. Osnovni sloj pripremiti mešanjem, tri minuta, Izolit DRYER-a sa vodom u odnosu 7,5:1 i naneti u slojevima debljine 1 cm, sa razmakom od jednog dana između slojeva. Nanete slojeve negovati prskanjem sitnim kapljicama, da naneti materijal ne "pregori". Završni sloj pripremiti mešanjem sa 167

vodom u odnosu 4,2:1 i naneti u sloju debljine do 0,5 cm na ovlaženu površinu. Nakon tri dana, malter se može dalje obrađivati gletovati i bojiti disperzionim bojama. Obračun po m2 malterisane površine. a. Od opeke. b. Od kamena. c. Od betona. m2 m2 m2 24,00 € 26,00 € 29,00 €

102. Malterisanje sokle cementnim malterom razmere 1:3 u dva sloja. Pre malterisanja površine očistiti i prskati retkim cementnim mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi cementnim malterom razmere 1:4 debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka, "jedinice" i cementa. Malter stalno mešati da se cementno mleko ne izdvoji. Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj razmere 1:4 spraviti sa sitnim i čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". Obračun po m2 malterisane površine. a. Razmere 1:3. b. Razmere 1:2 c. Razmere 1:1. m2 m2 m2 10,00 € 12,00 € 15,00 €

105. Malterisanje sokle cementnim malterom razmere 1:3 u dva sloja sa gletovanjem do crnog sjaja. Pre malterisanja površine očistiti i prskati retkim cementnim mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi cementnim malterom razmere 1:3 debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka, "jedinice" i cementa. Malter stalno mešati da se cementno mleko ne izdvoji. Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj razmere 1:3 spraviti sa sitnim i čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija. Završnu površinu gletovati do crnog sjaja. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". Obračun po m2 malterisane površine. a. Razmere 1:3. b. Razmere 1:2 c. Razmere 1:1. m2 m2 m2 12,00 € 14,00 € 18,00 €

27. Fugovanja
1. Fugovanje zidova od opeke cementnim malterom. Površine za fugovanje očistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i obraditi na način po izboru projektanta. Malter ne sme da bude redak da ne dođe do curenja materijala. Po završenom fugovanju spojnice i opeku očistiti. Obračun po m2 fugovane površine. a. b. c. d. e. f. 7. Zidova od opeke. Stubova od opeke. Lukova od opeke. Svodova od opeke. Venaca od opeke. Dimnjaka. m2 m2 m2 m2 m2 m2 5,00 6,00 8,00 8,00 7,00 6,00 € € € € € €

Fugovanje kamina od opeke cementnim malterom. Površine za fugovanje očistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i obraditi na način po izboru projektanta. Malter ne sme da bude redak da ne dođe do curenja materijala. Po završenom fugovanju spojnice i opeku očistiti. Obračun po komadu kamina. a. Kamina. b. Dimnjačke kape. Kom. Kom. 35,00 € 12,50 €

168

9.

Fugovanje zidova od fasadne opeke cementnim malterom. Površine za fugovanje očistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i obraditi na način po izboru projektanta. Malter ne sme da bude redak da ne dođe do curenja materijala. Po završenom fugovanju spojnice i opeku očistiti. Obračun po m2 fugovane površine. a. b. c. d. e. Zidova. Stubova. Lukova. Svodova. Venca. m2 m2 m2 m2 m2 8,00 9,00 11,00 12,00 9,50 € € € € €

14.

Fugovanje zidova od opeke starog formata produžnim malterom sa dodatkom granulata od tucane opeke. Površine za fugovanje očistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i završno obraditi tako da budu neznatno uvučene u odnosu na ravan zida. Zbog velike hidroskopnosti opeke starog formata malter ne sme da bude previše redak da ne dođe do curenja materijala i prljanja opeka. Fugovanje poveriti iskusnim majstorima. Pre početka radova izvođač je dužan da napravi više probnih uzoraka. Sastav maltera i načina fugovanja pismenim putem odobrava projektant pre početka radova. Po završenom fugovanju lice zida očistiti. Obračun po m2 fugovane površine. a. b. c. d. e. Zidova. Stubova. Lukova. Svodova. Venca. m2 m2 m2 m2 m2 10,00 11,00 13,00 14,00 11,50 € € € € €

19.

Fugovanje zidova od obrađenog kamena cementnim malterom. Površine za fugovanje očistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i obraditi na način po izboru projektanta. Malter ne sme da bude redak da ne dođe do curenja materijala i prljanja kamena. Po završenom fugovanju spojnice i lice očistiti. Obračun po m2 fugovane površine. a. b. c. d. e. Zidova. Stubova. Lukova. Svodova. Venca. m2 m2 m2 m2 m2 7,00 7,00 11,00 10,00 8,00 € € € € €

24.

Fugovanje zidova od kamena cementnim malterom sa dodatkom granulata od tucanog kamena. Površine za fugovanje očistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i završno obraditi tako da budu neznatno uvučene u odnosu na ravan zida. Zbog hidroskopnosti kamena malter ne sme da bude previše redak da ne dođe do curenja materijala i prljanja kamena. Fugovanje poveriti iskusnim majstorima. Pre početka radova izvođač je dužan da napravi više probnih uzoraka. Sastav maltera i načina fugovanja pismenim putem odobrava projektant pre početka radova. Po završenom fugovanju lice zida očistiti. Obračun po m2 fugovane površine. a. b. c. d. Zidova. Stubova. Lukova. Svodova. m2 m2 m2 m2 9,00 9,00 13,00 12,00 € € € €

28.

Fugovanje zidova od lomljenog kamena cementnim malterom sa dodatkom granulata od tucanog kamena. Površine za fugovanje očistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i završno obraditi tako da budu neznatno uvučene u odnosu na ravan zida. Zbog hidroskopnosti kamena malter ne sme da bude previše redak da ne dođe do curenja materijala i prljanja kamena. Fugovanje poveriti iskusnim majstorima. Pre početka radova izvođač je dužan da napravi više probnih uzoraka. Sastav maltera i načina fugovanja pismenim putem odobrava projektant pre početka radova. Po završenom fugovanju lice zida očistiti. Obračun po m2 fugovane površine. a. Zidova. b. Stubova. m2 m2 9,00 € 10,00 € 169

30.

Fugovanje zidova od pritesanog kamena cementnim malterom sa dodatkom granulata od tucanog kamena. Površine za fugovanje očistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i završno obraditi tako da budu neznatno uvučene u odnosu na ravan zida. Zbog hidroskopnosti kamena malter ne sme da bude previše redak da ne dođe do curenja materijala i prljanja kamena. Fugovanje poveriti iskusnim majstorima. Pre početka radova izvođač je dužan da napravi više probnih uzoraka. Sastav maltera i načina fugovanja pismenim putem odobrava projektant pre početka radova. Po završenom fugovanju lice zida očistiti. Obračun po m2 fugovane površine. a. b. c. d. e. Zidova. Stubova. Lukova. Svodova. Venca. m2 m2 m2 m2 m2 11,00 12,00 12,00 13,00 11,00 € € € € €

35.

Fugovanje zidova od obrađenog kamena cementnim malterom sa dodatkom granulata od tucanog kamena. Površine za fugovanje očistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i završno obraditi tako da budu neznatno uvučene u odnosu na ravan zida. Zbog hidroskopnosti kamena malter ne sme da bude previše redak da ne dođe do curenja materijala i prljanja kamena. Fugovanje poveriti iskusnim majstorima. Pre početka radova izvođač je dužan da napravi više probnih uzoraka. Sastav maltera i načina fugovanja pismenim putem odobrava projektant pre početka radova. Po završenom fugovanju lice zida očistiti. Obračun po m2 fugovane površine. a. b. c. d. Zidova. Stubova. Lukova. Svodova. m2 m2 m2 m2 7,00 8,00 10,00 11,00 € € € €

39.

Dersovanje zidova od opeke produžnim malterom. Pre početka dersovanja površine zidova očistiti i otprašiti. Spojnice dobro ispuniti malterom, malter ne sme da bude redak da ne curi i da opeka ne povuče mleko. Po završenom dersovanju lice očistiti. Obračun po m2 dersovane površine. m2 3,00 €

40.

Dersovanje zidova od opeke cementnim malterom. Pre početka dersovanja površine zidova očistiti i otprašiti. Spojnice dobro ispuniti malterom, malter ne sme da bude redak da ne curi i da opeka ne povuče mleko. Po završenom dersovanju lice očistiti. Obračun po m2 dersovane površine. m2 4,00 €

41.

Dersovanje zidova od kamena cementnim malterom. Pre početka dersovanja površine zidova očistiti i otprašiti. Spojnice dobro ispuniti malterom, način dersovanja po uputstvu projektanta. Malter ne sme da bude redak da ne dođe do curenja materijala i prljanja kamena. Po završenom dersovanju lice očistiti. Obračun po m2 dersovane površine. m2 5,00 €

42.

Dersovanje zidova šahta produžnim malterom. Pre početka dersovanja površine šahta očistiti i otprašiti. Spojnice dobro ispuniti malterom, malter ne sme da bude redak da ne curi i da opeka ne povuče mleko. Po završenom dersovanju lice očistiti. Obračun po m2 dersovane površine. m2 2,50 €

170

28. Zidarske izolacije
1. Nanošenje hladnog premaza bitulita "A" preko betonske podloge. Podloga mora biti suva i dobro očišćena. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Obračun po m2 obrađene površine. m2 2. 1,00 €

Nanošenje hladnog premaza bitulita "A" preko zidova. Podloga mora biti suva i dobro očišćena. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Obračun po m2 obrađene površine. m2 1,50 €

3.

Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. Foliju postaviti sa preklopima od 30 cm. Obračun po m2 postavljene površine. m2 1,00 €

4.

Postavljanje jednog sloja ter papira preko betonske podloge. Beton dobro očistiti, premazati bitulitom "A" i postaviti jedan sloj ter papira sa preklopima po 15 cm. Obračun po m2 postavljene površine. m2 1,00 €

5.

Postavljanje dva sloja ter papira preko betonske podloge. Beton dobro očistiti, premazati bitulitom "A" i postaviti dva sloja ter papira sa preklopima po 15 cm. Slojevi postaviti unakrsno. Obračun po m2 postavljene površine. m2 2,00 €

6.

Izrada horizontalne hidroizolacije, lepljenjem ter papira. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C, stalno mešati i naneti u sloju 2-3 mm. Bitumensku traku zalepiti odmah, sa preklopom 15 cm. A. Kraberoid i jedan sloj Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MPH" - kraberoid 150/100, zalepljen za prethodni sloj Obračun po m2 izolacije. Kraberoid i dva sloja Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MPH" - kraberoid 150/100, zalepljen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MPH" Obračun po m2 izolacije. Kraberoid i tri sloja Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MPH" - kraberoid 150/100, zalepljen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MPH" - kraberoid 150/100, za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. - vruć premaz bitumenom "MPH" Obračun po m2 izolacije.

m2

5,00 €

B.

m2

7,00 €

C.

m2

9,00 € 171

9.

Izrada horizontalne hidroizolacije, varenjem Kondora. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom površinom, sa preklopima 10 cm, posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. A. Varen Kondor 4 mm. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondor 4, varen za podlogu Obračun po m2 izolacije. Varena dva sloja Kondora 4. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondor 4, varen za podlogu - Kondor 4, varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. Obračun po m2 izolacije.

m2

5,00 €

B.

m2

8,00 €

11.

Izrada vertikalne hidroizolacije. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom površinom, sa preklopima 10 cm, posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. A. Varen Kondor 4 mm. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondor 4, varen za podlogu Obračun po m2 izolacije. Varena dva sloja Kondora 4. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondor 4, varen za podlogu - Kondor 4, varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. Obračun po m2 izolacije.

m2

6,00 €

B.

m2

9,00 €

13.

Zidanje zidova od opeke debljine 7 cm radi zaštite hidroizolacije i formiranja vazdušne izolacije. Zidati cementnim malterom razmere 1:2 na odstojanju 6,5-10 cm od konstruktivnog zida, na koji osloniti ispuštene vezače. Vezače ispustiti u svakom četvrtom redu na odstojanju 75-100 cm i pre ugradnje ih umočiti u vruć bitumen. Prilikom zidanja voditi računa da malter ne upadne u međuprostor između ozidanih zidova. Obračun po m2 zida. a. Debljine 12 cm. b. Debljine 15 cm, opeka starog formata. m2 m2 17,50 € 20,00 €

15.

Polaganje blatnog maltera preko karatavana u sloju debljine 10 cm. Blatni malter spraviti od ilovače, pleve i slame i postaviti preko karatavana. Gornju površinu zagladiti mistrijom. Obračun po m2 karatavana. m2 6,00 €

16.

Presecanje kapilarne vlage zida od opeke debljine do 30 cm Izolitom 5, "Dramin" Zemun. Iznad terena, na visini po projektu, obiti traku maltera visine 30 cm i izbušiti rupe prečnika 20-30 mm pod uglom od 30-40 stepeni u odnosu na vertikalu zida. Rupe bušiti u dva horizontalna reda, na visinskom rastojanju oko 20 cm. Horizontalno u jednom redu rupe su na rastojanju od 40 cm, a rupe drugog reda

172

smaknute su na pola u odnosu na prvi. Rupe bušiti sa obe strane zida, na istoj visini, izduvati od prašine i naliti do vrha Izolitom 5. Po upijanju postupak ponavljati 5-6 puta, odnosno do potpunog zasićenja zida. Rupe zasićenog zida popuniti tečnim cementnim malterom. Spoljnu površinu zida tri puta premazati Izolit Penetratom YU. Obračun po m1 izolovanog zida. a. b. c. d. 20. Debljine do 30 cm. Debljine do 45 cm. Debljine do 60 cm. Debljine do 75 cm. m1 m1 m1 m1 30,00 40,00 50,00 60,00 € € € €

Presecanje kapilarne vlage zida od kamena debljine do 50 cm Izolitom 5, "Dramin" Zemun. Iznad terena, na visini po projektu, obiti traku maltera visine 30 cm i izbušiti rupe prečnika 20-30 mm pod uglom od 30-40 stepeni u odnosu na vertikalu zida. Rupe bušiti u dva horizontalna reda, na visinskom rastojanju oko 20 cm. Horizontalno u jednom redu rupe su na rastojanju od 40 cm, a rupe drugog reda smaknute su na pola u odnosu na prvi. Rupe bušiti sa obe strane zida, na istoj visini, izduvati od prašine i naliti do vrha Izolitom 5. Ako je zid od kamena veoma porozan, rupe napuniti tečnim cementnim malterom, rupe pročistiti i osušene naliti Izolitom 5. Po upijanju postupak ponavljati 5-6 puta, odnosno do potpunog zasićenja zida. Rupe zasićenog zida popuniti tečnim cementnim malterom. Spoljnu površinu zida tri puta premazati Izolit Penetratom YU. Obračun po m1 izolovanog zida. a. Debljine do 50 cm. b. Debljine do 75 cm. c. Debljine do 100 cm. m1 m1 m1 50,00 € 70,00 € 100,00 €

23.

Presecanje kapilarne vlage zida od betona debljine do 20 cm Izolitom 5, "Dramin" Zemun. Iznad terena, na visini po projektu, obiti traku maltera visine 30 cm i izbušiti rupe prečnika 20-30 mm pod uglom od 30-40 stepeni u odnosu na vertikalu zida. Rupe bušiti u dva horizontalna reda, na visinskom rastojanju oko 20 cm. Horizontalno u jednom redu rupe su na rastojanju od 40 cm, a rupe drugog reda smaknute su na pola u odnosu na prvi. Rupe bušiti sa obe strane zida, na istoj visini, izduvati od prašine i naliti do vrha Izolitom 5. Po upijanju postupak ponavljati 5-6 puta, odnosno do potpunog zasićenja zida. Rupe zasićenog zida popuniti tečnim cementnim malterom. Spoljnu površinu zida tri puta premazati Izolit Penetratom YU. Obračun po m1 izolovanog zida. a. Debljine do 20 cm. b. Debljine do 30 cm. c. Debljine do 45 cm. m1 m1 m1 30,00 € 40,00 € 50,00 €

26.

Izrada hidroizolacije zida od opeke Izolit Penetratom YU, "Dramin" Zemun. Malter obiti, zid očistiti čeličnim četkama, spojnice produbiti do dubine 2 cm i zid oprati vodom. U Izolit Penetrat YU, jednokomponentni prah, dodavati postepeno vodu i mešati, do gustine paste i ostavi da odstoji 5-10 minuta. Spojnice popuniti i dersovati. Osušen zid nakvasiti vodom i četkom horizontalno premazati zid pastom Izolit Penetrata YU. Postupak ponavljati sa još dva premaza, vertikalno i horizontalno. Prethodni sloj mora biti suv, sušenje traje 12-24 h. Obračun po m2 obrađene površine zida. a. Od opeke. b. Od kamena. m2 m2 12,50 € 10,00 €

28.

Izrada hidroizolacije zida od betona Izolit Penetratom YU, "Dramin" Zemun. Malter obiti, zid očistiti čeličnim četkama i oprati vodom. U Izolit Penetrat YU, jednokomponentni prah, dodavati postepeno vodu i mešati, do gustine paste i ostavi da odstoji 5-10 minuta. Osušen zid nakvasiti vodom i četkom horizontalno premazati pastom Izolit Penetrata YU. Postupak ponavljati sa još dva premaza, vertikalno i horizontalno. Prethodni sloj mora biti suv, sušenje traje 12-24 h. Obračun po m2 obrađene površine zida. m2 7,50 €

173

29. Peći
1. Zidanje ognjišta opekom starog formata sa ilovačom i šamotnim brašnom. Ognjište izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po komadu ognjišta. Kom. 2. 190,00 €

Zidanje ognjišta opekom sa ilovačom i šamotnim brašnom. Ognjište izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po komadu ognjišta. Kom. 170,00 €

3.

Zidanje peći opekom starog formata sa ilovačom i šamotnim brašnom. Peći izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po komadu peći. Kom. 120,00 €

4.

Zidanje furune opekom starog formata sa ilovačom i šamotnim brašnom. Furunu izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po komadu furune. Kom. 225,00 €

5.

Zidanje kamina opekom starog formata sa ilovačom i šamotnim brašnom. Kamin izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po komadu kamina. Kom. 325,00 €

30. Ostali zidarski radovi
1. Postavljanje prozora, veličine do 2,00 m2. Rad izvršiti u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Obračun po komadu prozora. a. Veličine do 2,00 m2. b. Veličine 2,00-5,00 m2. c. Veličine preko 5,00 m2. 4. Kom. Kom. Kom. 10,00 € 15,00 € 22,50 €

Postavljanje vrata, veličine do 2,00 m2. Rad izvršiti u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Obračun po komadu vrata. a. Veličine do 2,00 m2. b. Veličine 2,00-5,00 m2. c. Veličine preko 5,00 m2. Kom. Kom. Kom. 10,00 € 15,00 € 20,00 €

7.

Pažljivo čišćenje zidova špahtlama od naslaga stare boje. Obračun po m2 očišćene površine. m2 1,00 €

8.

Zidarsko krečenje zidova i plafona. Zidove opajati i dva puta okrečiti. Obračun po m2 plafona. m2 1,50 €

174

9.

Postavljanje rešetki na prozorima. Rad izvršiti u svemu prema detaljima. Obračun po komadu rešetke. Kom. 10,00 €

10.

Postavljanje table sa nazivom ulice. Izbušiti rupe, postaviti metalne tiplove i zašrafiti tablu. Obračun po komadu table. Kom. 15,00 €

11.

Postavljanje table sa kućnim brojem. Izbušiti rupe, postaviti plastične tiplove i zašrafiti tablu kućnog broja. Obračun po komadu table. Kom. 6,00 €

12.

Postavljanje držača zastave. Izbušiti rupe, postaviti metalne tiplove i zašrafiti držač. Obračun po komadu držača. Kom. 7,50 €

13.

Postavljanje garnišli. Izbušiti rupe, postaviti tiplove i zašrafiti garnišlu. Obračun po komadu garnišle. Kom. 5,00 €

175

ADITIVI
ZA BETON I CEMENTNI MALTER ADITIVI su hemijski dodatci betonu i cementnom malteru radi poboljšanja mehaničko fizičkih karakteristika istih. Prema svojstvima i mestima preporuke za ugradnju, ADITIVI se dele u sledeće grupe: I grupa: ADITIVI za betoniranje u uslovima niskih temperatura. 1. REOBET ZA MRAZ T-10ºC, dodatak za betoniranje pri temperaturi vazduha do -10ºC. 2. REOBET ZA MRAZ T-25ºC, dodatak za betoniranje pri temperaturi vazduha do -25ºC. 3. REOBET UH 232, ubrzivač vezivanja. II grupa: ADITIVI za izradu vodonepropusnih betona - VDP. 1. REOBET ZA VDP-M30, dodatak za marke betona MB30. 2. REOBET ZA VDP-M50, dodatak za marke betona MB50. III grupa: betona. 2. kategorija čvrstoće. 3. 4. 20 do 50MPa. IV grupa: REOBET SPK 989, superplastifikator za proizvodnju betona svih REOBET SPR 949, superplastifikator za beton i cementni malter. REOBET LIGNOPLAST, superplastifikator za marke betona od ADITIVI - plastifikatori i superplastifikatori. 1. REOBET FLUID 150, superplastifikator za visoke čvrstoće

ADITIVI - RETARDERI. 1. REOBET FLUID 100, superplastifikator za dug transport betona. 2. REOBET RETARDER, odlaže početak vezivanja cementa na visokim temperaturama. 3. REOBET SPRD-80, kombinacija plastifikatora i retardera. V grupa: ADITIV- AERANT. 1. REOBET SPA-828, kombinacija plastifikatora i aeranta. VIgrupa: ADITIV- AERANT. 1. REOBET SPA-828, kombinacija plastifikatora i aeranta. 2. SN VEZA ČA-29, dodatak betonu za vezu starog i novog betona.

Zbog svojih specifičnih karakteristika i prednosti kod primene ADITIV-a, preporučljivo je konsultovati proizvođača radi definisanje tipa i pravog tehničkog rešenja. Svi navedeni ADITIVI su iz proizvodnog programa hemijske industrije "Prvi Maj" Čačak.

176

6. BETONSKI I ARM. BETONSKI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Tamponi Temelji Mega šipovi Zidovi Serklaži Nadvratnici Nadprozornici Podvlake Venci Stubovi Lukovi Svodovi Ploče Tavanice Stepeništa Podloge Podovi Staze Ograde Šahtovi Kanali Betonska galanterija Ostali betonski radovi ARMIRAČKI RADOVI 179 179 181 183 184 185 186 186 187 187 188 189 189 190 192 193 196 198 198 200 202 203 205 207

177

m3 15.75 3.00 € 5.50 3. Ispod trotoara. detaljima i statičkom proračunu. Preko isplaniranog terena nasuti i razastreti tucanik predviđene granulacije u slojevima i izvršiti nabijanje motornim valjkom uz potrebno kvašenje.00 € 2. Nabavka i razastiranje šljunka u sloju debljine 10 cm. Obračun po m3 temelja. nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm.50 2.50 3. c.00 € 15. detaljima i statičkom proračunu. Temelji 1. Ispod poda. Ispod staze. a. Nabavka i nasipanje tucanika ispod staza. m3 m3 m3 16. c. c. b. m3 m3 m3 125. d. ispod staze. MB 20. MB 30.00 € Izrada armirano betonskih temelja marke MB 20. MB 25.00 € 179 .50 € 150. a. Obračun po m3 temelja. razastiranje u slojevima. Obračun po m3 nabijenog šljunka. 15. a. e. Obračun po m3 nabijenog šljunka.25 2. 4. MB 25. Beton ugraditi i negovati po propisima. Ispod staza. Ispod betonske ploče.1. Obračun po m3 nabijenog tucanika. a.00 € 14. b. Ispod temelja. U cenu ulaze i oplata. Izrada armirano betonskih temelja marke MB 20. Ispod betonske ploče. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima. Obračun po m2 nabijenog šljunka. m2 m2 m2 m2 m2 2. Ispod temelja. m3 2. nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. Ispod podova.25 € € € € € 10.00 2. Nabavka i razastiranje šljunka u sloju debljine 20 cm. b.00 2. b. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. Obračun po m2 nabijenog šljunka.00 € 110. MB 20. nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. c. Ispod podova.00 € 137. Temelje armirati po projektu.75 € € € € 14. transport. nabijanje i fino planiranje šljunka. Ispod trotoara. c. MB 30. Ispod trotoara.00 € Nabavka i razastiranje šljunka ispod temelja. m3 m3 m3 100. Nabavka. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima.00 € 120. Šljunak nasuti u predviđenom sloju i nabiti. b. do potrebne zbijenosti. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i armatura i tampon šljunka. m2 m2 m2 m2 3. ispod temelja. d. armatura i tampon šljunka. Izraditi oplatu i temelje armirati po projektu. Tamponi 1. a.

a prilikom ugradnje po 50 cm sa svake strane saviti radi preklopa sa susednim lamelama.00 € 95. Izrada temelja od nabijenog betona marke MB 15. a.00 € 100. a. Beton ugraditi i negovati po propisima.00 m betonom MB 30. Obračun po m3 temelja. Zatim izvesti ostale lamele po utvrđenom 180 . Izraditi oplatu i temelje izvesti po projektu i detaljima. c.00 € 120. MB 15. Podbetoniranje postojećih temelja u lamelama dužine 1. Temelje izvesti po projektu i detaljima.00 € 160. m3 m3 m3 110. b. MB 20. MB 20. a. b. Izraditi oplatu i temelje izvesti po projektu i detaljima. c. m3 m3 m3 75. Izrada armirano betonskih temelja samaca marke MB 20. m3 m3 m3 85.00 € 85. c.00 € 16. c. b. MB 25.00 € 130.00 € 110. MB 15. Beton ugraditi i negovati po propisima. m3 m3 m3 80. Beton ugraditi i negovati po propisima. uz obaveznu saglasnost statičara. Obračun po m3 temelja.00 € 13. Beton ugraditi i negovati po propisima. MB 30. detaljima i statičkom proračunu. b.00 metara. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. Temelje izvesti po projektu i detaljima. MB 25.00 € 25. Izraditi oplatu i temelje armirati po projektu. U cenu ulaze i armatura i tampon šljunka. MB 30.00 € 145. MB 20.00 € 90. Obračun po m3 temelja. U cenu ulaze i oplata. Obračun po m3 temelja. m3 m3 m3 100. U cenu ulazi i tampon šljunka. Pre početka radova izvođač je obavezan da napravi redosled betoniranja lamela. Beton ugraditi i negovati po propisima.00 € 120. detaljima i statičkom proračunu. Izrada temelja samaca od nabijenog betona marke MB 15. MB 25. MB 20. MB 20. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. MB 25. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm.7. a. Obračun po m3 temelja. Obračun po m3 temelja. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. a. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm.00 € 19. U cenu ulaze i oplata i tampon šljunka. MB 15. U cenu ulaze i oplata i tampon šljunka. Postaviti oplatu i izvršiti podbetoniranje do visine 4-5 cm ispod postojećeg temelja.00 € 22. b. U cenu ulazi i tampon šljunka. MB 20. Nakon vezivanja betona spoj između dna postojećeg temelja i novo betoniranog temelja podbiti suvim betonom spravljenim sa "jedinicom". armatura i tampon šljunka. a. Izrada temelja od nabijenog betona marke MB 15. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. MB 15. Temelje armirati po projektu. b. Armaturu pripremiti dužine 2. c.00 € 110.00 € 10. c. MB 25.00 € 95. Beton ugraditi i negovati po propisima. m3 m3 m3 130. MB 25. Izrada armirano betonskih temelja samaca marke MB 20. Nakon iskopa zemlje dno temeljnog zida dobro očistiti špahtlama i čeličnim četkama od zemlje i oprati vodom. Izrada temelja samca od nabijenog betona marke MB 15.

Obeležavanje ose šipova i ugrađivanje repera. Bočne strane pravilno odseći. Temelje izvesti po projektu i detaljima. Obračun po m1 izvedenog temelja. m3 225. preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. m1 m1 6. dimenzija 20x20 cm.00 € 181 . Obračun po broju (komadu) merenja. m3 5.00 € Ojačavanje temelja armirano betonskim prstenom. a. detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati. trnove. Ručni iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu pored temelja. mereno uraslo. betoniranjem i podbijanjem temelja. Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu pored temelja. armatura. Bočne strane pravilno odseći. O rezultatima merenja sačiniti pismeni izveštaj. Dimenzija 20x20 cm. Obračun po m3 temelja.00 € 4.00 € 3. a prema projektu i datim kotama. Pre početka radova očitati nivelmanom nulte vrednosti postavljenih repera i ponoviti očitavanja nakon završetka radova na podbijanju mega šipova i poduhvatanju postojećih temelja. mereno uraslo. kao priprema za podbijanje šipova ispod postojećih temelja. 50.00 € 3. Mega šipovi 1.00 € 8. Betoniranje izvesti betonom MB 20. 30.00 € Merenje nultog opažanja objekta. U cenu ulaze i oplata i tampon šljunka. u toku i posle utiskivanja šipova. Iskopanu zemlju prevesti i odložiti na gradilišnu deponiju. a dno nivelisati. Izrada temelja za ivičnjak od nabijenog betona marke MB 20. b. Kom. Postojeće temelje očistiti od zemlje i oprati vodom. Beton ugraditi i negovati po propisima. Izraditi oplatu i temelje armirati po projektu. sa čišćenjem. Obračun po m3 zemlje.00 € 27. a dno nivelisati. armiranjem. Obračun po m3 prstena temelja. m3 10. Obračun po komadu ugrađenog repera. od betonskog gvožđa za vezu sa betonskim prstenom. Obračun po m3 zemlje. 2. Iskop zemlje izvesti tako da je kota dna iskopane zemlje 20 cm viša od donje ivice postojećeg temelja. Iskopanu zemlju prevesti i odložiti na gradilišnu deponiju. izrada i ugradnja ankera i tampon šljunka. a zatim iz njih ispustiti ankere. m3 26 375. Dimenzija 30x20 cm. Iskop zemlje izvesti tako da je kota dna iskopane zemlje 20 cm viša od donje ivice postojećeg temelja. Kom. Izvršiti obeležavanje ose šipova i ugrađivanje repera za osmatranje eventualnih deformacija objekta pre. a prema projektu i datim kotama. oplatom. U cenu ulaze i oplata. preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm.rasporedu. U cenu ulazi kompletan rad i materijal.

Bočne strane pravilno odseći. c. Elemente međusobno zavariti po celoj dužini. a. za obezbeđenje potrebne sile 1. Iskopanu zemlju prevesti i odložiti na gradilišnu deponiju. e.00 € € € € € 14.9 mm m1 m1 m1 m1 m1 42.50 8. Izrada i ugrađivanje betona MB 20 u šipove.00 12. m3 12. m3 15. Prečnika 168 mm. Postojeće površine dna temelja očistiti od zemlja i obraditi radi pravilnog naleganja hidraulične prese prilikom utiskivanja čeličnih "mega" šipova.9 mm m1 m1 m1 m1 m1 5. mereno uraslo. Kom.30 m.00 120.00 80. d. Početni elemenat specijalno oblikovati u radionici. a. Dimenzije radnih jama su 1. Sve elemente međusobno spojiti zavarivanjem po celom obimu.00 6.00 € € € € € 19. Dubina potkopavanja stope temelja je 1. Elemente za "mega" šipove izraditi u radionici. ispod temelja.20x1. 80.20x1. Prečnika 323.70x1. Prečnika 168 mm. dopremiti. Prečnika 219 mm. Obračun po m3 zemlje. postaviti i utisnuti odgovarajućom hidrauličnom opremom.00 65. prečnika 159 mm. Visina iskopa zavisi od dubine fundiranja temelja. odnosno svakog elementa. kao ojačanje temeljne stope. Obračun komadu ugrađene glave šipa. Prečnika 273 mm. Bočne strane pravilno odseći. temeljne stope čeličnom konstrukcijom. ojačanje. b.00 € 8. Prečnika 159 mm. Prečnika 159 mm. "mega" šipa izraditi od konstrukcije 2Ø159 mm dužine l=45 cm na čeličnom nosaču 2U20.30 m. Obračun po m1 utisnutog šipa. Obračun po m3 zemlje. Kom. Čeličnu konstrukciju izraditi od 2 NP 20 nosača međusobno spojena i zavarena po celoj dužini.00 10.00 € 182 . završni elemenat. mereno uraslo.20 m.00 € 9. Prečnika 323. Kom. c. 100. a širina zavisi od stope temelja. Obračun po m1 utisnutog šipa.00 50.5. e. i u njega uneti sve neophodne podatke za ovu vrstu rada.30 ispod dna temelja.20 m i dubine 1. Prečnika 273 mm. odnosno šipa. pored temelja. a dno nivelisati. b. odnosno šipa. Za vreme utiskivanja voditi zapisnik o utiskivanju svakog šipa.50 m. Izrada i postavljanje čeličnih "mega" šipova. Glavu. Ručni iskop zemlje III kategorije za radne jame. Čeličnu konstrukciju raditi i postaviti u lamelama dužine 1. Prečnika 219 mm. Radne jame služe za potrebno utiskivanje "mega" šipova. Nakon utiskivanja u čelične elemente "mega" šipove ugraditi beton. d.5 puta veće od dozvoljenog opterećenja.00 € 7. a iskopanu zemlju prevesti i odložiti na gradilišnu deponiju. Poduhvatanje. 60. odnosno 1. Obračun po komadu lamele. Izraditi i postaviti čeličnu konstrukciju. radi vertikalnosti pri utiskivanju. prečnika 159 mm. Obračun po komadu lamele. a prema projektu i datim kotama. Ručno potkopavanje stopa temelja u zemlji III kategorije za radne jame. Dimenzije radnih jama ispod dna temelja su 0. a dno nivelisati. Šipove utisnuti do potrebne dubine.00 € 6. radi prenosa opterećenja sa objekta na utisnute "mega" šipove. Izrada i postavljanje glave čeličnog "mega" šipa. Dužina za obračun se meri od donje ivice glave šipa do vrha početnog elementa utisnutog šipa. Obrada temeljnih spojnica.

Obračun po m3 šuta. armatura i pomoćna skela. U cenu ulaze i oplata. detaljima i statičkom proračunu.00 € 175. mereno u kamionu.00 € 220. Beton ugraditi i negovati po propisima. Obračun po m3 betona. Obračun po m3 ugrađenog betona. Podrumski zidovi. fetne. Zidovi. Temeljni zidovi. podupirači.20. armatura i pomoćna skela. Zidovi.00 € 23.00 € 22. Suterenski zidovi. Obračun po m3 betona. Obračun po m3 betona. Beton ugraditi i negovati po propisima. Potporni zidovi. Potporni zidovi. m3 m3 m3 225. detaljima i statičkom proračunu.00 € 21.00 € 300. U međuprostor ispod donje površine temeljne stope i 10 cm od donje ivice glave šipa ugraditi beton i nabiti ga.00 € 270.00 € 260. m3 270. Obračun po m3 šuta.00 € 180. u lamelama ispod temelja. U cenu ulaze i oplata. mereno u kamionu. b. armatura i pomoćna skela. m3 190. detaljima i statičkom proračunu.00 € Izrada armirano betonskih zidova MB 30. detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. a. Zidovi 1. Kružni zidovi. podupirači. c. m3 11. Izraditi glatku oplatu zidova i armirati po projektu.00 € 4. Kajlovati postavljenu čeličnu konstrukciju ispod temelja i glavu šipa pomoću čeličnih ploča raznih debljina. m3 m3 m3 150. c. a. 4. Izraditi glatku oplatu sa nakovanim letvicama prema vidnoj strani potpornog zida i armirati po projektu. Ručni utovar i odvoz viška zemlje i šuta sa gradilišne deponije. Izrada oplate i ugrađivanje betona MB 20. Beton ugraditi i negovati po propisima. c. Izrada glatkih armirano betonskih zidova MB 30.00 € 10. U cenu ulaze i oplata i armatura. b. Utovariti višak zemlje i šuta na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Kružni zidovi. Na svakih 15 metara raditi dilatacione fuge. b. Izraditi oplatu zidova i armirati po projektu. Obračun po m3 betona. a. m3 6.00 € 183 . Izrada glatkih armirano betonskih potpornih zidova MB 30. Obračun komadu glave šipa. Utovariti zemlje i šuta na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Kom. m3 m3 m3 275. Izrada armirano betonskih temeljnih zidova MB 20. Izraditi oplatu temeljnih zidova i armirati po projektu. U cenu ulaze i oplata. Kajlovanje glave "mega" šipa. Mašinski utovar i odvoz viška zemlje i šuta sa gradilišne deponije. 10. podupirači.00 € 7.

Izrada temeljnih zidova od nabijenog betona MB 20. Izraditi oplatu temeljnih zidova po detaljima i projektu. m3 m3 m3 150.00 € 15. f.50 € 175. m3 120. 13. Izraditi oplatu i serklaže armirati po projektu. m3 290. MB 20. MB 20. Izrada armirano betonskih serklaža marke MB 20.00 9. Obračun po m2 ploča. Nabavka i postavljanje montažnih zidnih ploča "Siporeks". armatura i pomoćna skela. m2 26. Izrada potpornih zidova od nabijenog betona MB 20. m2 30. Izraditi oplatu temeljnih zidova po detaljima i projektu. U cenu ulaze i oplata. m1 m1 m1 m1 m1 m1 7. detaljima i statičkom proračunu. m3 160. Ploče postaviti po detaljima i projektu. a.00 € € € € € € 184 . Nabavka i postavljanje montažnih pregradnih ploča "Siporeks". b. MB 30. U cenu ulaze i oplata. 4. Preseka 20x20 cm.00 € 5. c. MB 30. Obračun po m3 betona. Preseka 20x20 cm. U cenu ulazi i dizanje ploča.00 10. m3 170. d. U cenu ulaze i oplata. Preseka 25x20 cm. MB 25. Obračun po m3 betona. Sastave armirati i betonirati. Beton ugraditi i negovati po propisima.00 € 16. Beton spraviti sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost. Preseka 25x20 cm. MB 20. podupirači i pomoćna skela. detaljima i statičkom proračunu. Obračun po m3 serklaža. ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata. podupirači i pomoćna skela. Beton ugraditi i negovati po propisima.00 € .00 € 162.11.00 € 14.00 € 12. MB 30. Ploče postaviti po detaljima i projektu. Izraditi oplatu i serklaže armirati po projektu.00 € Izrada armirano betonskih serklaža.00 8. Izrada zidova od nabijenog betona MB 20. armatura i pomoćna skela. Izraditi oplatu zidova i armirati po projektu. c. MB 25. podupirači i pomoćna skela. Izraditi glatku oplatu za zidove po detaljima i projektu. Sastave armirati i betonirati.50 12. a. armatura i pomoćna skela. Obračun po m3 betona. marke MB 20. Beton ugraditi i negovati po propisima. MB 25. podupirači. preseka 20x20 cm. U cenu ulazi i dizanje ploča. Preseka 20x20 cm. Preseka 25x20 cm. e. Beton ugraditi i negovati po propisima. b. Obračun po m3 betona. detaljima i statičkom proračunu. Serklaži 1. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata. Obračun po m2 ploča. Obračun po m1 serklaža. Izrada vodonepropusnih armirano betonskih zidova MB 30. U cenu ulaze i oplata.00 9.

s. h. MB 25. MB 20. Preseka 30x20 cm. U postojećem zidu a u saradnji sa projektantom oštemovati otvore.00 € Izrada armirano betonskih nadvratnika. Preseka 12x20 cm. j. Preseka 7x20 cm.00 12. MB 30. b.00 € 15.00 17. Beton ugraditi i negovati po propisima. MB 20. g. MB 20. preseka 7x20 cm. Beton ugraditi i negovati po propisima. Preseka 30x20 cm. o. MB 30. Preseka 30x25 cm. k. U cenu ulaze i oplata. MB 30. Obračun po m3 nadvratnika. marke MB 20.50 4. b. MB 30. MB 30. Preseka 30x20 cm. Po završenom betoniranju skinuti oplatu. betonom MB 30. a. m1 m1 m1 11. h. Preseka 12x20 cm.00 € 13. MB 25.00 6.00 € Betoniranje armirano betonskih santrač greda (serklaža). i. l. MB 25. v. 13. u. i. Izraditi oplatu i nadvratnike armirati po detaljima i statičkom proračunu.50 20. U cenu ulaze i oplata. podupirači. MB 30. Preseka 20x20 cm. m. f. e. MB 20. izraditi oplatu i uliti beton torkret aparatom. Preseka 20x20 cm. Preseka 25x25 cm. Preseka 20x20 cm. Preseka 25x20 cm. d. MB 25.50 15. Nadvratnici 1.00 13. n. otvore očistiti i zazidati.50 € 225. Približne dimenzije greda su 16x18 cm.00 7. Preseka 25x25 cm.00 10.00 € 212. MB 30. MB 25. t. Preseka 12x20 cm. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 3. podupirači. Preseka 30x20 cm. marke MB 20. Preseka 30x20 cm. koje su trule.25 5. 4. Obračun po m3 betona. MB 25. MB 20. Preseka 7x20 cm.00 8. Preseka 30x25 cm. Santrač grede izraditi prema detaljima i uputstvu statičara i projektanta. MB 30. Preseka 30x25 cm. m3 m3 m3 200. MB 20. MB 25. MB 20. m3 300.00 8.00 17.00 m visine u zidovima nalaze se drvene serklažne grede.g. Izraditi oplatu i nadvratnike armirati po detaljima i statičkom proračunu. Obračun po m1 nadvratnika. c. MB 20. postaviti (uvući) armaturu Ø 10 sa uzengijama Ø 6. MB 20. MB 25. p. a.00 € 6. armatura i pomoćna skela.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 185 . Na svaka 2. Preseka 25x25 cm. Preseka 7x20 cm. Preseka 30x20 cm. c. armatura i pomoćna skela.00 12.00 11.00 10. r. Preseka 25x20 cm. MB 30.00 16. Izrada armirano betonskih nadvratnika.00 15.00 18.00 9. MB 25. Preseka 25x20 cm. Izvaditi postojeće drvene grede (santrače) iz zida.

Preseka 25x25 cm. Izraditi oplatu sa podupiračima i podvlake armirati po projektu. MB 30. podupirači. o. h. Obračun po m3 podvlake.00 € 5. d. 3. Izrada armirano betonskih podvlaka. armatura i pomoćna skela. Obračun po m1 nadprozornika. MB 25.00 13.00 € € € € € € € € € € € € € € € 8. armatura i pomoćna skela. U cenu ulaze i oplata.00 11. b. armatura i pomoćna skela. MB 25. U cenu ulaze i oplata. marke MB 20. m3 m3 m3 200. Izrada skrivenih armirano betonskih podvlaka.00 10. MB 30. U cenu ulaze i oplata. MB 25. k. l. U cenu ulaze i oplata. MB 20. Preseka 25x25 cm. Beton ugraditi i negovati po propisima.00 16.00 18. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 8. marke MB 25. b.00 12. Preseka 25x20 cm. m3 m3 250. MB 25.00 17.50 15. a. MB 20.00 € 275. a. Preseka 20x20 cm. MB 30. Preseka 30x20 cm. MB 20. MB 30.50 20. marke MB 25. MB 30. Izraditi oplatu i nadprozornike armirati po detaljima i statičkom proračunu. MB 30.00 € 212.00 € 250. podupirači. MB 25. MB 30.00 € 300. Izraditi oplatu i nadprozornike armirati po detaljima i statičkom proračunu. 4. MB 25. g. Nadprozornici 1. Preseka 20x20 cm.00 10. Beton ugraditi i negovati po propisima. preseka 20x20 cm. detaljima i statičkom proračunu. Preseka 30x25 cm. Preseka 30x20 cm. b.00 € Izrada armirano betonskih nadprozornika. MB 20. e. a. Beton ugraditi i negovati po propisima. n.00 15. MB 25. c. m3 m3 275. j. Preseka 30x20 cm. a. Obračun po m3 nadprozornika. Preseka 25x25 cm. Obračun po m3 podvlake. b. MB 25. podupirači. Izraditi glatku oplatu sa podupiračima i podvlake armirati po projektu. MB 30.00 € 186 . marke MB 25.00 12. MB 25. podupirači. Preseka 25x20 cm. f. MB 20. Podvlake 1. detaljima i statičkom proračunu. i. Preseka 25x20 cm. Beton ugraditi i negovati po propisima. marke MB 20.00 17. detaljima i statičkom proračunu. Preseka 20x20 cm. c. armatura i pomoćna skela. Obračun po m3 podvlake. m. MB 30. b. a.00 € Izrada glatkih armirano betonskih podvlaka. U cenu ulaze i oplata. Preseka 30x25 cm. Izrada armirano betonskih nadprozornika. Preseka 30x25 cm.00 9. Izraditi oplatu sa podupiračima i podvlake armirati po projektu. Beton ugraditi i negovati po propisima. armatura i pomoćna skela. MB 20.50 € 225. m3 m3 230. podupirači.7.

Do 20 cm. U cenu ulaze i oplata. armatura i pomoćna skela. 5. Beton ugraditi i negovati po propisima. f. Izraditi oplatu i stubove armirati po projektu. a. a. Uraditi profilisanu oplatu sa podupiračima i vence armirati po detaljima i statičkom proračunu. MB 30. od armiranog betona MB 25. c. MB 20. Izrada armirano betonskih kontra podvlaka. a. MB 25. Obračun po m1 venca. c. Preseka 25x20 cm.00 11. MB 20. d. U cenu ulaze i oplata. Izraditi oplatu i stubove armirati po projektu.00 12. Beton ugraditi i negovati po propisima. Izrada armirano betonskih stubova. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 10. detaljima i statičkom proračunu. marke MB 25. MB 20. Venci 1. armatura i pomoćna skela. Preseka 25x25 cm. m3 450. b. m1 m1 m1 m1 15.00 25. MB 30. MB 20. detaljima i statičkom proračunu. Do 25 cm. Izraditi oplatu sa podupiračima i podvlake armirati po projektu. MB 25.00 € € € € Izrada profilisanih venca sa pripadajućim serklažom. marke MB 20.00 17. m3 m3 240. 4.00 15.00 12. b. od armiranog betona MB 25.00 € 250. Preseka 20x20 cm.00 35. MB 25. e. b. Obračun po m3 venca. marke MB 20. MB 30.00 13. Obračun po m1 stubova. h. d. armatura i pomoćna skela.00 € 235. Do 10 cm. a. Uraditi profilisanu oplatu sa podupiračima i vence armirati po detaljima i statičkom proračunu. Do 15 cm.00 € 260.00 45. Beton ugraditi i negovati po propisima. Preseka 25x20 cm. Stubovi 1. MB 25. podupirači. m3 m3 m3 220.50 15. Obračun po m3 stubova.00 € 10. Beton ugraditi i negovati po propisima. Preseka 20x20 cm. c. Preseka 20x20 cm. MB 30. U cenu ulaze i oplata.00 € 9. podupirači i armatura. detaljima i statičkom proračunu. U cenu ulaze i oplata.00 € € € € € € € € 187 . MB 25. Obračun po m3 podvlake.7. podupirači. Izrada profilisanih venca ortogonalne projekcije do 10 cm sa pripadajućim serklažom. Beton ugraditi i negovati po propisima. Preseka 25x20 cm. g.00 € Izrada armirano betonskih stubova. podupirači. preseka 20x20 cm. podupirači i armatura. b. U cenu ulaze i oplata. Preseka 25x25 cm.

detaljima i statičkom proračunu.00 € 25.00 40.i. Preseka 30x30 cm.00 € 300. nabiti i negovati. Lukovi 1. Izraditi oplatu sa podupiračima i lukove armirati po projektu.00 € Izrada lukova od armiranog betona.00 € 275. MB 20. U cenu ulaze i oplata. j.00 18. d. Izraditi glatku oplatu i stubove armirati po projektu. Izrada lukova od armiranog betona marke MB 30. armatura i pomoćna skela. a. o. preseka 12x25 cm. Preseka 30x25 cm. Izraditi oplatu i stubove armirati po projektu. detaljima i statičkom proračunu. armatura i pomoćna skela.00 18. Izraditi oplatu sa podupiračima i lukove armirati po projektu. MB 25. MB 20. Obračun po m3 stubova. m3 m3 m3 250. s. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 19. podupirači. p.00 € 11. Preseka 30x25 cm. MB 30.00 16. Preseka 25x25 cm. U cenu ulaze i oplata. Obračun po m3 lukova. Preseka 30x20 cm. detaljima i statičkom proračunu. m. 600. U cenu ulaze i oplata. armatura i pomoćna skela. r.00 25. Beton ugraditi i negovati po propisima. l. Izrada glatkih armirano betonskih stubova. c.00 € 275. 22. marke MB 30. MB 20. detaljima i statičkom proračunu. Beton pažljivo ugraditi.00 € 300. MB 20. Preseka 30x20 cm. m3 2. k. b. MB 25. Beton ugraditi i negovati po propisima.50 € € € € € € € € € € Izrada armirano betonskih okruglih stubova. Preseka 30x20 cm. Preseka 20x25 cm.50 25. m1 m1 m1 m1 20. Beton ugraditi i negovati po propisima. a. U cenu ulaze i oplata. Preseka 30x30 cm. Obračun po m3 lukova.00 € € € € 188 . vodeći računa da ostaje vidan. MB 25. Preseka 12x25 cm. marke MB 20.00 22. MB 30. Obračun po m3 stubova. b. MB 30. MB 30.00 17. MB 30.50 20. podupirači. marke MB 20. c. Preseka 25x25 cm. podupirači. Preseka 25x30 cm. MB 25. Preseka 30x30 cm.00 14.00 50. MB 20. c. podupirači. MB 30. armatura i pomoćna skela. a. Preseka 30x25 cm. MB 25. n. m3 m3 m3 250. b.00 27.

armatura i pomoćna skela. Izraditi oplatu sa podupiračima i svodove armirati po projektu. podupirači. podupirači. d. armatura i pomoćna skela. U cenu ulaze i oplata.50 35. detaljima i statičkom proračunu. Izraditi oplatu sa podupiračima i ploče armirati po projektu. detaljima i statičkom proračunu. Debljine 10 cm. debljine 6 cm. detaljima i statičkom proračunu. a. b. Izrada armirano betonskih svodova marke MB 30. podupirači. Debljine 14 cm. Beton ugraditi i negovati po propisima. Obračun po m3 svodova.00 € Izrada armirano betonskih svodova debljine 15 cm. U cenu ulaze i oplata.00 € 5.00 € 230. Debljine 20 cm. marke MB 30. b. m2 190.00 50. m2 m2 m2 m2 m2 m2 30. Svodovi 1. Debljine 6 cm. Izraditi oplatu sa podupiračima i svodove armirati po projektu. Debljine 30 cm. Debljine 15 cm. Beton ugraditi i negovati po propisima. Obračun po m2 svodova.00 € 6. Obračun po m3 izlivene ploče.00 32. c. podupirači. Izraditi oplatu sa podupiračima i svodove armirati po projektu. m3 850. Izrada krstatih svodova od armiranog betona. armatura i pomoćna skela. detaljima i statičkom proračunu. armatura i pomoćna skela. podupirači. Obračun po m2 izlivene ploče. Beton ugraditi i negovati po propisima. m3 2.00 € 13. Beton ugraditi i negovati po propisima. m3 2. marke MB 30. U cenu ulaze i oplata. U cenu ulaze i oplata.00 40. Beton ugraditi i negovati po propisima. Izrada krstatih svodova od armiranog betona debljine 20 cm. Debljine 16 cm. marke MB 30. m2 m2 m2 120. e. Obračun po m3 svodova. Izraditi oplatu sa podupiračima i ploče armirati po projektu. Ploče 1.00 € 170. Beton ugraditi i negovati po propisima. 250.00 45. c. Obračun po m2 svodova. Debljine 12 cm. detaljima i statičkom proračunu. f. armatura i pomoćna skela. podupirači. Izraditi oplatu sa podupiračima i svodove armirati po projektu. Izrada armirano betonskih ploča marke MB 30.00 € Izrada armirano betonskih ploča. detaljima i statičkom proračunu. Debljine 8 cm. marke MB 30. armatura i pomoćna skela.12. a. U cenu ulaze i oplata. 600.00 € € € € € € 189 . U cenu ulaze i oplata.

Izrada krstatih armirano betonskih ploča. Izraditi oplatu sa podupiračima i ploče armirati po projektu. Obračun po m2 tavanice.00 € 45. Beton ugraditi i negovati po propisima.00 € 9. Izrada polumontažne tavanice. Izrada balkonskih armirano betonskih ploča. detaljima i statičkom proračunu. Debljine 12+4 cm. Postaviti rebro za ukrućenje. Izraditi oplatu sa podupiračima i balkonsku ploče armirati po projektu. Debljine 20+5 cm.00 55. a. Oslonce rebara izravnati cementnim malterom. Debljine 10 cm.00 € 14. debljine 12+4 cm. U cenu ulaze i fetne-nosači sa podupiračima. debljine 12 cm. Tavanice 1. Debljine 14 cm.00 60. Betonirati betonom marke MB 30. armatura i pomoćna skela. b. tipa "Fert". Obračun po m2 izlivene ploče. Pre betoniranja izvršiti pranje oslonaca.00 € 60. Svako rebro mora biti naslonjeno minimum 5 cm na oslonac i armatura prepuštena još 10 cm. m2 m2 m2 m2 50. U cenu ulaze i oplata.00 € € € € 13.00 € 17. detaljima i statičkom proračunu. Debljine 16+4 cm. debljine 6 cm. TM 3. Obračun po m3 izlivene ploče.00 € Izrada međuspratne tavanice TM-3. a. m2 m2 55. m2 m2 m2 15.00 65. marke MB 30. m2 m2 m2 40. Obračun po m2 tavanice. podupirači. d. armatura i pomoćna skela. Ploču i rebra armirati po projektu i detaljima. b. U cenu ulaze i oplata. m3 275. Obračun po m3 izlivene ploče. Debljine 8 cm. c. detaljima i statičkom proračunu. a. marke MB 30.00 € 190 . TM 5. Gotove nosače postaviti preko fetni-nosača. armatura i pomoćna skela. debljine 16+4 cm. b.8. U cenu ulazi i armatura.00 € 14. Beton ugraditi i negovati po propisima. Oplata mora ostati najmanje 14 dana. Blokove prethodno obraditi postavljanjem armature u žljebove i popunjavanjem cementnim malterom. podupirači. za raspone veće od 3 m. Obračun po m2 izlivene ploče. b. detaljima i statičkom proračunu. U cenu ulaze i fetnenosači sa podupiračima. m3 300. podupirači. Debljine 18 cm. c. marke MB 30. U cenu ulaze i oplata. Oplata mora ostati najmanje 14 dana. Ploče armirati po projektu. Izrada krstatih armirano betonskih ploča. 4. Izrada lako armiranih betonskih ploča. Betonirati betonom marke MB 30. Debljine 16+4 cm. marke MB 20.00 € 48. Debljine 16 cm. Debljine 6 cm.50 € 20. a. c. Debljine 14+6 cm. Debljine 12 cm. Beton ugraditi i negovati po propisima. Izraditi oplatu sa podupiračima i ploče armirati po projektu. Ploču i rebro armirati po projektu i detaljima. Beton ugraditi i negovati po propisima.

e. Nabavka i postavljanje montažnih krovnih ploča "Durisol". Rebro mora biti naslonjeno minimum 5 cm na oslonac i armatura prepuštena još 10 cm. Obračun po m2 tavanice.00 € 16. U cenu ulazi i dizanje ploča. Obračun po m2 tavanice.6. Gotove nosače postaviti preko fetni-nosača. m2 75. U cenu ulaze i armatura. U cenu ulaze i fetne-nosači sa podupiračima. Obračun po m2 ploča. Tavanicu izvesti od armirano betonskih montažnih elemenata raspona prema statičkom proračunu i detaljima.00 € 14. m2 35. Monta 12. Izrada međuspratne tavanice. a debljina 6 cm. Blokove prethodno obraditi postavljanjem armature u žljebove i popunjavanjem cementnim malterom. debljine 8+4 cm. debljine 12+4 cm. Montažni elementi se izvode od betona MB 40 i armirani su mrežastom armaturom. U cenu ulazi i dizanje ploča.00 € 12.00 50. Oslonce rebara izravnati cementnim malterom. Ploče postaviti po detaljima i projektu. debljine 20+5 cm. oplata i podupirači. Betonirati betonom marke MB 30. debljine 14+4 cm. Izrada međuspratne konstrukcije. Ploče postaviti po detaljima i projektu. Obračun po m2 ploča. U cenu ulazi armatura i oplata. tipa "Avramenko". Izrada armirano betonske međuspratne OMNIA tavanice. U drugoj fazi naliva se beton debljine 9 cm istog kvaliteta kao prethodni i postavlja mrežasta armatura iznad oslonca u svemu prema detaljima.00 42. Ploču i rebra armirati po projektu i detaljima. a. Širina elemenata je 2.00 € 191 . Sastave armirati i betonirati. Nabavka i postavljanje montažnih krovnih ploča "Siporeks". Ploče postaviti po detaljima i projektu. b. Monta 14.00 metara. Ploče postaviti po detaljima i projektu. Sastave armirati i betonirati.00 € € € € € 11. debljine 25+5 cm. tipa Monta 8. m2 45.00 € 15. U cenu ulazi i dizanje ploča. Obračun po m2 tavanice. Monta 16. Monta 20.00 60. U cenu ulazi i dizanje ploča. Obračun po m2 ploča. debljine 16+4 cm. debljine 8+4 cm. Monta 8. c. m2 40. Betonirati betonom marke MB 30.50 45. ukupne debljine 15 cm. m2 40. Nabavka i postavljanje montažnih međuspratnih ploča "Durisol". Sastave armirati i betonirati. Ploču i rebra armirati po projektu i detaljima.00 € 13. m2 m2 m2 m2 m2 40. m2 80. d. Nabavka i postavljanje montažnih međuspratnih ploča "Siporeks". Oplata mora ostati najmanje 14 dana. Sastave armirati i betonirati. Obračun po m2 ploča.

podupirači. detaljima i statičkom proračunu.00 € 3. Izraditi oplatu kosih ploča i armirati po projektu. armatura i pomoćna skela. Temelj betonirati preko sloja šljunka. Beton ugraditi i negovati po propisima. Beton ugraditi i negovati po propisima. Izraditi oplatu kosih ploča i stepenika i armirati po projektu.00 € 192 . m3 260.00 € 6.00 € 8. Izrada betonskih stepenika od nabijenog betona MB 20. Obračun po m3 betona. Izrada armirano betonskih temelja stepeništa marke MB 20. Obračun po m3 betona. U cenu ulaze i oplata. m3 125. Obračun po m3 betona. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata. Beton ugraditi i negovati po propisima. Obračun po m1 izvedenih stepenika. podupirači. detaljima i statičkom proračunu. Izrada kose stepenišne ploče i stepenika od nabijenog betona MB 20. armatura i pomoćna skela. U cenu ulazi i oplata. detaljima i statičkom proračunu. Izraditi oplatu kosih ploča i podesta i armirati po projektu. detaljima i statičkom proračunu. armatura i pomoćna skela.00 € 5. m3 125. Kosu ploču betonirati preko sloja šljunka.00 € 9. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulazi i oplata. Izraditi oplatu obraznih nosača i armirati po projektu. podupirači. Beton ugraditi i negovati po propisima. Beton ugraditi i negovati po propisima. a preko sloja šljunka. m1 7. m3 240.00 € Izrada kose stepenišne ploče od nabijenog betona MB 20. Izraditi oplatu stepenika po detaljima i projektu. armatura i pomoćna skela. Obračun po m3 betona. U cenu ulaze i oplata. Izrada armirano betonskih obraznih nosača marke MB 30. U cenu ulazi i oplata i armatura. Stepenike betonirati preko kose ploče. Obračun po m3 betona.50 € 4. Beton ugraditi i negovati po propisima. m3 100. Ploču betonirati istovremeno sa stepenicima. podupirači.15. U cenu ulaze i oplata. Izrada temelja stepeništa od nabijenog betona MB 20. Stepeništa 1. Obračun po m3 betona. Izrada armirano betonskih kosih ploča stepeništa marke MB 30. 80. Izrada armirano betonskih kosih ploča i stepenika stepeništa marke MB 30. U cenu ulazi i oplata. Izrada armirano betonskih kosih ploča i podesta stepeništa marke MB 30. Obračun po m3 betona. detaljima i statičkom proračunu. m3 220. Izraditi oplatu temelja i armirati po projektu. Beton ugraditi i negovati po propisima. Obračun po m3 betona.00 € 7. m3 240. m3 2. U cenu ulazi i oplata.

Debljine 10 cm. d. očistiti i oprati. Podlogu armirati mrežastom armaturom. postavljenim u sredini sloja. m3 320. podupirači. b. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". c. Podloge 1. Podlogu za košuljicu.00 € 4. armatura i pomoćna skela. Debljine 6 cm.00 9. m2 m2 m2 m2 7. razmere 1:3 i negovati je dok ne očvrsne. pre nanošenja košuljice. m2 9. Izraditi oplatu podesta i armirati po projektu. razmere 1:3. Debljine 8 cm.10. m2 12. d. Obračun po m2 podloge. 7. pre nanošenja košuljice. Gornju površinu betonske podloge izravnati. kao podloge. Košuljicu negovati dok ne očvrsne. marke MB 15. U cenu ulazi i armatura. a. Obračun po m2 košuljice.00 € € € € 193 . Izrada podloge od betona. Debljine 10 cm. Košuljicu negovati dok ne očvrsne. debljine 6 cm. m2 2. debljine 6 cm . armatura i pomoćna skela. a beton negovati. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". Izrada armirane cementne košuljice debljine 3 cm. po statičkom proračunu i betonirati. Obračun po m3 betona. Obračun po m2 podloge. Podlogu za košuljicu. razmere 1:3.00 18. očistiti i oprati. pre nanošenja košuljice. Obračun po m3 betona. podupirači. detaljima i statičkom proračunu. m3 200. a. Izrada cementne košuljice debljine 3 cm. c. a beton negovati.00 € 11. m2 m2 m2 m2 12. Beton ugraditi i negovati po propisima. b. Armirati je mrežom Ø 6 mm. U cenu ulaze i oplata.00 € € € € 8. kao podloge. Debljine 6 cm. očistiti i oprati. kao podloge. Izraditi oplatu stepeništa i armirati po projektu.00 13. Izrada armirano betonskih rektifikovanog stepeništa marke MB 30. Izrada podloge od lako armiranog betona. Obračun po m2 košuljice.00 11. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom".00 16. U cenu ulaze i oplata. Armirati je rabic pletivom. marke MB 20. detaljima i statičkom proračunu.00 € 3. postavljenom u sredini sloja. Debljine 12 cm. sa okcima 15/15 cm. Debljine 8 cm. Obračun po m2 košuljice. Beton ugraditi i negovati po propisima. Podlogu za košuljicu.00 € 16.00 14. Gornju površinu betonske podloge izravnati.50 € Izrada rabicirane cementne košuljice debljine 3 cm. Izrada armirano betonskih podesta stepeništa marke MB 30. Debljine 12 cm.

po podlozi razliti cementno mleko. Pripremiti Superbet 1 po uputstvu proizvođača. Podloga mora biti čista. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. a. a zapreminska težina perlitnog betona 258 kg/m3. "Termika" Zrenjanin. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. Debljine 6 cm. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona.72 MPa. Debljine 6 cm. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. Obračun po m2 sloja za izravnanje. m2 m2 m2 11. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. po podlozi razliti cementno mleko.00 € 12. od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 3 debljine 5 cm. Pripremiti Superbet 1 po uputstvu proizvođača. Čvrstoća na pritisak je 2. otprašena i odmašćena. a koji se posebno plaća.5 MPa. Debljine 8 cm. otprašena i odmašćena. Izrada podloge. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. estriha. Podloga mora biti čista. a zapreminska težina perlitnog betona 578 kg/m3. estriha. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. Podlogu betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. pre nanošenja perlitnog betona. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. Preko podloge obavezno izvesti zaštitni sloj od sitnozrnog betona. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona.00 € 13.00 € 16. pre nanošenja perlitnog betona. Debljine 5 cm. Debljine 8 cm. Sloj za izravnanje betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Izrada sloja za izravnanje od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 1 debljine 5 cm. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb. Obračun po m2 sloja za izravnanje. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb.50 € 10. Pripremiti Superbet 3 po uputstvu proizvođača.00 € 14. c. po podlozi razliti cementno mleko. po podlozi razliti cementno mleko. Izrada podloge. od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 1 debljine 5 cm. Debljine 8 cm. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. a zapreminska težina perlitnog betona 258 kg/m3.00 € 14. m2 m2 m2 10. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja.00 € 18. Podloga mora biti čista. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. Pošto je betonska masa penasta i meka. a. Sloj za izravnanje betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. a. otprašena i odmašćena. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. c. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb.00 € 15. Čvrstoća na pritisak je 0. Pošto je betonska masa penasta i meka. "Termika" Zrenjanin. b. otprašena i odmašćena. Pošto je betonska masa penasta i meka. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. pre nanošenja perlitnog betona. Debljine 5 cm. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. c. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. pre nanošenja perlitnog betona. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. b. b. Podlogu betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC.12. Pošto je betonska masa penasta i meka. Izrada sloja za izravnanje od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 3 debljine 5 cm.00 € 21. Podloga mora biti čista. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. Debljine 6 cm. Preko podloge obavezno izvesti zaštitni sloj od sitnozrnog betona. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. a koji se posebno plaća. "Termika" Zrenjanin. Čvrstoća na pritisak je 0. "Termika" Zrenjanin. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. Pripremiti Superbet 3 po uputstvu proizvođača. Obračun po m2 podloge.5 MPa. Preko podloge može se direktno postaviti pod od parketa ili 194 . Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb. m2 m2 m2 8. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. Debljine 5 cm.

00 € 16.72 MPa.00 12. Debljine 10 cm.00 18. d. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom.00 € 35. ravnog krova od lakog betona Stirocem prosečne debljine 5 cm.00 15. Izrada podloge od keramzita debljine 6 cm.00 € 12. m2 m2 m2 m2 10. Dvokomponentni laki beton Stirocem spraviti od ekspandiranih perli Stiropora. Debljine 8 cm. a. Debljine 6 cm. Izrada sloja za pad. e. c. Debljine 10 cm. Preko sloja za pad obavezno izvesti hidroizolacioni i zaštitni sloj. Obračun po m2 sloja za pad. b.5 MPa. b. Debljine 8 cm. otprašena i odmašćena.00 20. Debljine 8 cm. Debljine 8 cm.00 € 45. Debljine 10 cm. Pripremiti Superbet 3 po uputstvu proizvođača. a koji se posebno plaćaju. a. po podlozi razliti cementno mleko. Debljine 10 cm. Debljine 10 cm. pre nanošenja perlitnog betona. Gornju površinu izravnati i podlogu negovati. m2 m2 m2 10. Debljine 4 cm.50 € 31. Debljine 2 cm.00 € € € € € 29. Debljine 4 cm. Pošto je betonska masa penasta i meka. m2 m2 9. Debljine 5 cm. Gornju površinu betonske podloge izravnati.00 10. "Termika" Zrenjanin. Podloga mora biti čista. a.00 € € € € 39.00 € Izrada podloge od lakog betona Stirocem debljine 2 cm. Debljine 6 cm. c. c.50 € 12. m2 m2 m2 m2 m2 9. Izrada sloja za pad ravnog krova od betona prosečne debljine 4 cm marke MB 15. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb. cementa sa odgovarajućim dodacima i vode.72 MPa. Obračun po m2 podloge. m2 m2 m2 22. c. b.5 kg/lit i završno obraditi perdašenjem. Obračun po m2 podloge. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je.00 € 195 . po uputstvu proizvođača "Prvi maj" Čačak. Zapreminska težina ugrađenog Stirocema je 500 kg/m3.00 € € € € 35. a zapreminska težina perlitnog betona 578 kg/m3.5 kg/lit i završno obraditi perdašenjem. c. Obračun po m2 podloge. d. Dvokomponentni laki beton Stirocem spraviti od ekspandiranih perli Stiropora. Debljine 5 cm. a beton negovati.00 36. d. Čvrstoća na pritisak je 2. Strirocem naneti u slojevima i nabiti do gustine od 0. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. b.00 27.keramičkih pločica. Debljine 8 cm. Strirocem naneti u slojevima i nabiti do gustine od 0. a. cementa sa odgovarajućim dodacima i vode. Izrada sloja za pad od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 3 debljine 4 cm. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. m2 m2 m2 m2 6. Zapreminska težina ugrađenog Stirocema je 500 kg/m3.5 MPa. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. a.00 12. a čvrstoća na pritisak posle 28 dana je 1. Obračun po m2 sloja za pad. a. Sloj za izravnanje betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Čvrstoća na pritisak je 2. b. Debljine 5 cm. po uputstvu proizvođača "Prvi maj" Čačak. kao i termoizolacije. a čvrstoća na pritisak posle 28 dana je 1. a zapreminska težina perlitnog betona 578 kg/m3. Debljine 6 cm.00 45. Debljine 6 cm. Debljine 6 cm. 24. Obračun po m2 podloge. b.00 8.

razmere 1:3. d. Podovi 1. Obračun po m2 poda. prema projektu i statičkom proračunu i betonirati.50 14. razmere 1:3.00 € € € € 13.00 € 19.50 21. m2 11. Gornju površinu gletovati do crnog sjaja i beton negovati. Debljine 10 cm. Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrsne. b.00 17. Obračun po m2 košuljice. Izrada gletovane cementne košuljice debljine 3 cm. Obračun po m2 poda. Obračun po m2 poda. m2 m2 m2 m2 12.50 € 18. b. Košuljicu armirati rabic pletivom. perdašen.00 13. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". b. Debljine 12 cm. Debljine 10 cm. m2 m2 m2 m2 11. Pod armirati mrežastom armaturom. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Obračun po m2 poda. m2 m2 m2 m2 9.17. Debljine 8 cm.00 16.00 € 196 . Debljine 6 cm. a. gletovan. debljine 6 cm. m2 7. Izrada betonskog poda.00 13. Debljine 12 cm. Pod armirati mrežastom armaturom. Izrada rabicirane i perdašene cementne košuljice debljine 3 cm. debljine 6 cm. marke MB 20. Debljine 6 cm. c. Armatura ulazi u cenu poda. m2 9. Debljine 6 cm.00 € € € € Izrada betonskog poda. Gornju površinu košuljice gletovati do crnog sjaja i negovati dok ne očvrsne. 5. a. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. postavljenim u sredini sloja. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". Izrada betonskog poda. Debljine 8 cm. c. marke MB 15. Debljine 12 cm. m2 m2 m2 m2 15. d. Obračun po m2 košuljice. Debljine 10 cm. Izrada betonskog poda. Debljine 6 cm. d. Debljine 12 cm. Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrsne. Izrada perdašene cementne košuljice debljine 3 cm. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". Gornju površinu perdašiti i beton negovati. debljine 6 cm. Armatura ulazi u cenu poda.00 25.00 17. Gornju površinu gletovati do crnog sjaja i beton negovati.00 15. c. armiran i gletovan. Obračun po m2 košuljice.00 € € € € 17. d. a. prema projektu i statičkom proračunu i betonirati.00 15. marke MB 15. marke MB 20. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Debljine 8 cm. Debljine 8 cm.00 20. armiran i perdašen. Debljine 10 cm. c.00 11.50 € € € € 9. debljine 6 cm. Gornju površinu isperdašiti i beton negovati. razmere 1:3. b. a.

00 € 23. Izrada košuljice sive boje FER BETON APC-12. a. Gornju površinu košuljice gletovati do crnog sjaja i negovati dok ne očvrsne. debljine 3-5 mm. m2 m2 16. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. minimalne marke MB 30. postavljenim u sredini sloja. Posipanje i obradu vršiti dok se ne utroši predviđena količina FER BETON APC-12 (5-10 kg/m2) i dobije horizontalna i glatka površina. c.50 € 15. grebanje i brušenje.00 € 197 . Spojnice ispuniti peskom. Dilatacione fuge širine 6-8 mm rezati po projektu. Na svežu betonsku masu naneti (posuti) suvu mešavinu FER BETON APC-12 i obradu izvršiti mašinskim rotacionim gladilicama. dok se mešavina u potpunosti ne utisne u podlogu. Obračun po m2 poda. m2 13.00 € 28. dimenzija 30x30x3 cm. Obračun po m2 košuljice. Crveni. Obračun po m2 košuljice. a. udaranje.00 € 22. razmere 1:3. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". Košuljicu na bazi eruptivnih stena porfirske strukture. sa okcima 15/15 cm. promaje. Dimenzija 30x30x3 cm. vodonepropusnost i otpornost na mehanička oštećenja kao što su valjanje.00 € 18. m2 11. Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrsne. a ploče očistiti. Obračun po m2 košuljice. razmere 1:3. Spojnice fugovati. Zeleni. u pesku.00 € 21. U cenu ulaze nabavka ploča. kotrljanje. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati.00 € 19. Izrada armirane i perdašene cementne košuljice debljine 3 cm. razmere 1:3. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". Gornju površinu košuljice gletovati do crnog sjaja i negovati dok ne očvrsne. b. Košuljicu štititi od brzog sušenja. Košuljicu armirati rabic pletivom. b. postavljenom u sredini sloja. postavljenom u sredini sloja. Izrada rabicirane i gletovane cementne košuljice debljine 3 cm. u cementnom malteru.00 € 15. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. Obračun po m2 poda. mlevenog cementnog klinkera i pigmenta ugraditi na mestima gde je potrebna visoka čvrstoća na pritisak i savijanje. razmere 1:3 i zaliti cementnim mlekom. Dimenzija 40x40x3 cm. a ploče očistiti. m2 m2 m2 12. U cenu ulazi i nabavka betonskih ploča. Armirati je mrežom Ø 6 mm. Obračun po m2 poda. otpornost na habanje. Dimenzija 30x30x3 cm. FER BETON APC-12 ugraditi "sveže na sveže" i bez prekida.20. Armirati je mrežom Ø 6 mm. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". Sivi. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Podloga mora biti armirano betonska ploča. m2 m2 20. do završetka ugradnje. Izrada poda od betonskih ploča. Dimenzija 40x40x3 cm. Fuge ispuniti trajno elastičnim kitom. "Prvi maj" Čačak. 2-6 dana po izradi košuljice. sa okcima 15/15 cm. Izrada poda od betonskih ploča dimenzija 30x30x3 cm. Izrada armirane i gletovane cementne košuljice debljine 3 cm. b. Pod se može eksploatisati posle 14 dana. direktnog sunca ili niskih temperatura. m2 14. iz koje uzima vodu. a.00 € 26. podloga od peska i ispuna spojnica. Betonske ploče postaviti u sloju peska debljine 10 cm.

00 20. Obračun po m2 staze. Ograde 1. Debljine 10 cm. a. u cementnom malteru. u pesku. Dimenzija 40x40x3 cm. debljine 6 cm. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. Debljine 8 cm. c. Izraditi oplatu i temelje armirati po detaljima i projektu. Debljine 15 cm.00 € 13. m2 m2 m2 m2 m2 12. Izrada armirano betonskih temelja ograde marke MB 20. m2 m2 16. Betonske ploče postaviti u sloju peska debljine 10 cm.00 € 19. Obračun po m3 temelja.00 € 19. Izrada staza od betonskih ploča.00 € 198 . Ploče postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. Spojnice fugovati. Debljine 8 cm. Izrada staze od betona.00 22. b.18. marke MB 20. U cenu ulaze i oplata. Debljine 10 cm. Debljine 12 cm. d. U cenu ulaze nabavka ploča. Gornju površinu staze obraditi po uputstvu projektanta i beton negovati. c. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. Debljine 6 cm.00 10.50 € € € € € Izrada staze od lako armiranog betona. Obračun po m3 sokle ograde.50 15. Stazu armirati mrežastom armaturom. a. e. m3 200. m2 m2 m2 m2 m2 8. Debljine 6 cm. U cenu ulazi i nabavka betonskih ploča. U cenu ulazi i armatura. Spojnice ispuniti peskom. Beton ugraditi i negovati. a ploče očistiti. debljine 6 cm.00 € Izrada armirano betonske sokle ograde marke MB 20. Debljine 15 cm. Beton ugraditi i negovati. armatura i tampon šljunka. dimenzija 30x30x3 cm. b. razmere 1:3 i zaliti cementnim mlekom.00 € 15. Gornju površinu staze obraditi po uputstvu projektanta i beton negovati. Obračun po m2 staze.00 14. Dimenzija 40x40x3 cm. U cenu ulaze i oplata i armatura. m3 2. d. a.00 17. a. Dimenzija 30x30x3 cm. Obračun po m2 staze. podloga od peska i ispuna spojnica. 6. e. m2 m2 20.00 12. 125. Obračun po m2 staze. Izraditi oplatu i soklu ograde armirati po detaljima i projektu. dimenzija 30x30x3 cm.50 € € € € € 11. b. Dimenzija 30x30x3 cm. Izrada staze od betonskih ploča. b. Staze 1. a ploče očistiti.00 17. marke MB 30. Debljine 12 cm. po statičkom proračunu i betonirati.

Elemente postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. Beton ugraditi i negovati. m3 190. m3 200. m3 175. U cenu ulaze i oplata i armatura. Izraditi oplatu i stubove armirati po detaljima i projektu. U cenu ulaze i oplata i armatura. Izrada armirano betonske poklopne ploče ograde marke MB 20.00 € 5.00 € 8. Beton ugraditi i negovati. Beton ugraditi i negovati. U cenu ulaze i oplata i armatura.00 € 10. m3 175. Izrada balkonske glatke armirano betonske ograde marke MB 20. U cenu ulaze i oplata i armatura. Izrada armirano betonskih stilskih stubova ograde marke MB 20.3. Izraditi oplatu i poklopnu ploču ograde armirati po detaljima i projektu. Izraditi oplatu i ogradu armirati po detaljima i projektu. Izrada armirano betonske profilisane poklopne ploče ograde marke MB 20. Beton ugraditi i negovati. u boji po izboru projektanta. Beton ugraditi i negovati.00 € 4. dimenzija 40x20x12 cm. Beton ugraditi i negovati. "Zidar" Bečej. m3 220.00 € 9. Obračun po m3 poklopne ploče ograde. Nabavka i postavljanje ogradnih betonskih elemenata "Og-6". Obračun po m3 poklopne ploče ograde. U cenu ulaze i oplata i armatura. Obračun po m3 ograde. Beton ugraditi i negovati.00 € 11. m3 220. Obračun po m2 ograde. Obračun po m3 stubova. Izrada armirano betonske ograde marke MB 20.50 € 199 . m3 225. Izrada armirano betonske profilisane sokle ograde marke MB 20. Izraditi oplatu i soklu ograde armirati po detaljima i projektu. Beton ugraditi i negovati. U cenu ulaze i oplata i armatura. m3 175. Obračun po m3 ograde. U cenu ulaze i oplata i armatura. U cenu ulaze i oplata i armatura. Izraditi oplatu i poklopnu ploču ograde armirati po detaljima i projektu. m2 17. Obračun po m3 sokle ograde. m3 220. U cenu ulaze i oplata i armatura. Izrada armirano betonske poklopne ploče ograde balkona marke MB 20. Obračun po m3 ograde. Obračun po m3 stubova.00 € 7. Izraditi glatku oplatu i ogradu armirati po detaljima i projektu. Izrada armirano betonskih stubova ograde marke MB 20. Izraditi oplatu i poklopnu ploču ograde armirati po detaljima i projektu. Izraditi oplatu i ogradu armirati po detaljima i projektu.00 € 6. Obračun po m3 poklopne ploče ograde. Izrada balkonske armirano betonske ograde marke MB 20. Izraditi oplatu i stubove armirati po detaljima i statičkom proračunu. Spojnice fugovati tehnikom po izboru projektanta.00 € 12. Beton ugraditi i negovati.

m3 175. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. U cenu ulaze i oplata. m2 15.13. m3 2. Izrada armirano betonskih temelja šahtova marke MB 25.00 € Izrada armirano betonske temeljne ploče šahta marke MB 25. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom".00 € 5. razmere 1:3. maj" Lapovo. Šahtovi 1. U cenu ulaze i oplata. Obračun po m3 betona. Gornju površinu košuljice gletovati do crnog sjaja i negovati dok ne očvrsne.00 € 20. 125.00 € 4. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Obračun po m2 ograde.00 € 7. Obračun po m3 temelja.50 € 200 . "1. Obračun po m2 košuljice. armatura i tampon šljunka. Elemente u boji po izboru projektanta. Nabavka i postavljanje ogradnih betonskih brušenih elemenata "Meba". m2 19. m2 32. U ploči ostaviti otvor i postaviti nosač poklopca šahta. Izrada gletovane cementne košuljice debljine 3 cm. razmere 1:3. Izrada armirano betonske ploče šahta. postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. koji se posebno plaća. m2 8. Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrsne. Obračun po m2 poda. Obračun po m2 košuljice. dimenzija 60x40x10 cm.50 € 6. Gornju površinu isperdašiti i beton negovati.00 € 3. Izrada perdašene cementne košuljice debljine 3 cm. armatura i tampon šljunka. Spojnice fugovati tehnikom po izboru projektanta. U cenu ulaze i oplata i armatura. Ploču armirati mrežastom armaturom i betonirati betonom MB 30. m2 10. m2 10. Obračun po m2 ploče. Gornju površinu izravnati i beton negovati. Gornju površinu gletovati do crnog sjaja i beton negovati. Izrada gletovanog poda šahta od betona debljine 6 cm marke MB 15. Obračun po m2 poda. Izrada perdašenog poda šahta od betona debljine 6 cm marke MB 15. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom".

Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata. Prvi sloj raditi sa prosejanim šljunkom "jedinicom" a drugi. 5. Izrada šahta za vodomer od armiranog betona MB 25. Po m3. m2 7.00 190. Na vrhu postaviti suženi deo visine 60 cm a iznad armirani prsten. U ploči ostaviti otvor i ugraditi poklopac septičke jame. U prsten ugraditi poklopac.00 € 16. m2 11. sa dodatkom aditiva. Obračun po komadu penjalice. Izrada armirano betonskog šahta betonom MB 25. Površine zidova dobro očistiti i otprašiti. Obračun po m3 zidova šahta. a po ugradnji bojiti bojom za metal. armatura. Obračun po m2 zidova šahta.00 € 15. d. Za kanalizaciju. Obračun po m1 šahta. za prihvatanje okvira poklopca.00 € 201 . sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost. m3 m3 m3 m3 180. m2 m3 25. Izbetonirati armirano betonsku podlogu od betona MB 20 i preko nje postaviti prefabrikovane armirano betonske prstenove. Nabavka i ugradnja penjalica od kutija 20x30 mm. Prvi sloj raditi sa prosejanim šljunkom "jedinicom" a drugi sa sitnim peskom gletovati do crnog sjaja. Malterisanje zidova šahta produžnim malterom. Prvu penjalicu postaviti na 80 cm od poda. a. b. U cenu ulaze i oplata. Površine zidova dobro očistiti i otprašiti. Malterisati produžnim malterom u dva sloja. armatura. sa sitnim peskom. dimenzija 40/25 cm. m3 175.00 € 10.00 € € € € 14. Pre malterisanja zidove isprskati cementnim mlekom. Kom. Beton ugraditi i negovati po propisima. a. b. Obračun po komadu penjalice. Za vodomer. Obračun po m2 malterisane površine. m1 90.00 200. armatura. a po ugradnji bojiti bojom za metal. Debljine 10 cm. Izrada armirano betonske septičke jame MB 25. U cenu ulaze i oplata. Za PTT.50 € 17. Pre malterisanja zidove isprskati cementnim mlekom. penjalice i pomoćna skela. dimenzija 40/25 cm. od prefabrikovanih elemenata. Malterisanje zidova šahta cementnim malterom. c. Nabavka i ugradnja penjalica od FZC profila Ø 20 mm. Penjalice pre ugradnje minizirati dva puta.8.00 € 19. Beton sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost ugraditi i negovati po propisima. koji se posebno plaća. a ostale na međusobnom odstojanju od 35 cm. Obračun po m3 zidova jame. debljine zidova 10 cm. Izraditi oplatu i armirati po detaljima i statičkom proračunu. 3. penjalice i pomoćna skela. Izraditi oplatu i armirati po detaljima i statičkom proračunu. Na svakih 30 cm ugraditi penjalice. Izrada kanalizacionog šahta prečnika 100 cm. perdaš. penjalice i pomoćna skela.00 € 210. a ostale na međusobnom odstojanju od 35 cm.00 € 18. Pri vrhu šaht stepenasto završiti. Izraditi oplatu i šaht armirati po detaljima i statičkom proračunu. Za hidrofor. Malterisati u dva sloja. Penjalice pre ugradnje minizirati dva puta. Na svakih 30 cm ugraditi penjalice. Prvu penjalicu postaviti na 80 cm od poda. Obračun po m2 malterisane površine. Kom. U cenu ulaze i serklaž. penjalice i pomoćna skela.00 225.

00 € 15. 2. b. dimenzija 40x40x12 cm. Betoniranje kanala za instalacije. a na najnižoj tački kanala ugraditi liveni luk Ø 100 mm za odvod vode. b. m1 30. Postaviti oplatu.00 € 9.00 € 290. Rigolu betonirati preko sloja šljunka. Beton ugraditi i negovati. Dno kanala uglačati. Debljine zida 10 cm.00 € 202 . Debljine zida 10 cm. Dno kanala raditi u padu. Izraditi oplatu rigola i betonirati preko sloja šljunka. Izvesti razdelnice i zaliti ih bitumenom. b. Dimenzija 30x25x10 cm. maj" Lapovo. Dimenzija 40x40x12 cm. "Zidar" Bečej. m2 m3 32.00 € 6.00 € 200. sive. Beton ugraditi i negovati. a.50 € 3. Rigole postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2.00 € 220. m2 m3 22. Po m3. u boji po izboru projektanta. debljine zidova 10 cm. a po projektu. liveni luk i oplata.00 € 24. Pre betoniranja postaviti ram od ugaonika 30/20/3 mm sa ankerima. m1 m2 m3 27. Izrada armirano betonskih rigola od betona marke MB 30. Obračun po m1 rigole. U cenu ulaze i ugaonik. po m2. b.21. prema projektu. Obračun po m1 poklopaca. debljine zidova 10 cm. U cenu ulazi i oplata. Izvesti razdelnice i zaliti ih bitumenom. Betoniranje kanala za odvod vode 25x30 cm. Izraditi oplatu rigola i armirati po detaljima i projektu. a po projektu. po m1. Izrada betonskih rigola od betona marke MB 30. a.00 € 5. U cenu ulazi i oplata i armatura. Betoniranje kanala za instalacije sa poklopcima. Debljine zida 10 cm. "1. Obračun po m1 rigole. m1 12.50 € . Obračun po m1 rigole. Po m3. u boji po izboru projektanta. Spojnice fugovati tehnikom po izboru projektanta. Dimenzija 40x40x12 cm. kao oslonac za rešetku. debljine zidova 10 cm. Nabavka i postavljanje betonskih rigola. c. Kanali 1. Pre betoniranja postaviti ram od ugaonika 30/20/3 mm sa ankerima. U cenu ulaze i armatura i oplata. Nabavka i postavljanje rešetkastih poklopaca kanala 35x50x5 cm.00 € 11. Obračun po m2 razvijene površine kanala. Postaviti oplatu i betonirati betonom MB 20. Obračun po m2 razvijene površine kanala. a. U cenu ulazi i ugaonik i oplata. Po m3. m1 17. kao oslonac za rešetku. Obračun po m1 kanala. Preko kanala postaviti izlivene pokretne armirano betonske poklopce. koji ulaze u cenu. a. armirati i betonirati betonom MB 20. m1 m1 11. bele.

m1 m1 m1 m1 12. b. Betonska galanterija 1. b. "1. za parking. Preseka 24x24 cm. spojnice blago uvući u odnosu na ivičnjak i obraditi. Ivičnjake postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. sive. dimenzija 60x40x10 cm. Boja elemenata i način fugovanja spojnica po izboru projektanta. Obračun po m2 postavljene površine. Elemente postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. Spojnice fugovati i blago uvući u odnosu na ivičnjak. Preseka 20x24 cm. dimenzija 40x20x6 cm. Nabavka i postavljanje belih betonskih položenih ivičnjaka.50 € 6.00 € 5. Spojnice fugovati i blago uvući u odnosu na ivičnjak. maj" Lapovo. Obračun po m1 rigole. a. b.00 € 203 . Elemente postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. m2 15. dimenzija. Boja elemenata i način fugovanja spojnica po izboru projektanta. "1. Obračun po m1 ivičnjaka. 3. Ivičnjake spojiti cementnim malterom. Preseka 18x24 cm. "1. po uputstvu projektanta. u boji po izboru projektanta. bele.00 € 8.00 € Nabavka i postavljanje betonskih rigola. "1. Rigole postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. m1 m1 11. Nabavka i postavljanje betonskih elemenata "trava beton". Nabavka i postavljanje betonskih elemenata "Meba". Preseka 24x18 cm. Ivičnjake postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. "Zidar" Bečej.00 16. d. Obračun po m1 ivičnjaka. Sve šupljine elemenata popuniti humusnom zemljom. Obračun po m2 postavljene površine. Nabavka i postavljanje baštenskih betonskih ivičnjaka. Sve šupljine elemenata popuniti humusnom zemljom.22. c. Nabavka i postavljanje belih brušenih betonskih elemenata "Meba". maj" Lapovo. Boja elemenata i način fugovanja spojnica po izboru projektanta. Obračun po m1 ivičnjaka.50 € 19. a. preseka 12x18 cm.00 22. maj" Lapovo. Ivičnjake postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2.50 € € € € 12. Spojnice fugovati i rigole očistiti. "1. b. Elemente postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. m2 19. dimenzija 48x32 cm. Dimenzija 100x20x6 cm. 40x40x12 cm. Dimenzija 40x20x6 cm.00 € 15. maj" Lapovo. m1 m1 7. Nabavka i postavljanje belih betonskih ivičnjaka na kant. preseka 18x12 cm. Preseka 18x12 cm. a.00 20. Obračun po m2 postavljene površine. maj" Lapovo. Dimenzija 40x40x12 cm. m1 m1 m1 12. Preseka 24x20 cm. za parking.00 € 13. dimenzija 60x40x10 cm. a. Preseka 12x18 cm.50 € 14. Dimenzija 40x40x12 cm. za ogradu.50 € 17. m2 17. b.

maj" Lapovo.00 20. m2 17. Obračun po m2 postavljene površine. Debljine 6 cm. Boja elemenata i način fugovanja spojnica po izboru projektanta. dimenzija 13. po uputstvu projektanta. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. d. bele. c. Debljine 8 cm. sive. dimenzija 40x20x12 cm. a spojnice fugovati po uputstvu projektanta. dimenzija 33x15x17 cm. Dimenzija 10x20x8 cm.00 19. sive. Obračun po m2 postavljene površine. f. Nabavka i postavljanje betonskih elemenata "Og-6". sive. a. bele. sive. Debljine 10 cm. "1. bele. h. maj" Lapovo. bele. bele. "1. Debljine 8 cm. a. Spojnice fugovati i ploče očistiti. Debljine 8 cm. maj" Lapovo. dimenzija 10x20x6 cm. a.00 22. Spojnice fugovati i ploče očistiti. Boja elemenata i način fugovanja spojnica po izboru projektanta. bele. Debljine 10 cm. c.00 25. m2 m2 m2 m2 16. Debljine 5 cm. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. sive. "Zidar" Bečej. Debljine 5 cm. Debljine 15 cm. Obračun po m2 postavljene površine. Elemente postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. sive. Dimenzija 10x20x6 cm. m2 16. "1. g.50 € € € € 28. "1. Nabavka i popločavanje sivim Poligonal pločama.50 € € € € 20. za ogradu.00 17. c. debljine 5 cm.00 € € € € € € € € 204 . b.3x24x5 cm.00 20.50 € € € € 24. sive. b. dimenzija 16x20 cm. a. bele. Debljine 8 cm. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 15. Obračun po m2 postavljene površine. Debljine 15 cm. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2.15. bele. dimenzija 13. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. m2 m2 m2 m2 17. Dimenzija 10x20x6 cm.00 19. d. po uputstvu projektanta. m2 m2 m2 m2 15. sive. Nabavka i popločavanje sivim betonskim pločama. bele. Spojnice fugovati i ploče očistiti. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. Debljine 6 cm. Debljine 8 cm. Nabavka i popločavanje sivim "S" pločama. d. d.00 20. maj" Lapovo. debljine 6 cm. po uputstvu projektanta. e.00 20. Obračun po m2 postavljene površine. sive.00 20.00 22. Obračun po m2 postavljene površine. Debljine 6 cm.00 30.00 € 25.00 23. debljine 8 cm.50 € 16. bele.00 22. Nabavka i popločavanje sivim "S" pločama. Dimenzija 10x20x8 cm. Debljine 6 cm. debljine 6 cm. c. Nabavka i popločavanje sivim "Behaton" pločama. "1. b.00 18. sive. b.3x24x5 cm. maj" Lapovo. Debljine 8 cm.00 25.

50 € 3. Obračun po m3 ugrađenog lakog betona. oplata.00 35. m1 30. a.00 20. debljine 5 cm. Izrada ispune od lakog betona Stirocem. oplata i traka od Kraberoida. Pragove preseka 15x20 cm izvesti u betonu MB 30 sa armaturom po detalju. m3 190. sive. po uputstvu proizvođača "Prvi maj" Čačak. Obračun po m1 poklopaca. Podprozorne serklaže izliti preko unutrašnje obloge fasadnog sendvič zida i termoizolacije. Ploče postaviti u sloju peska i spojnice fugovati po izboru projektanta. "1. Izrada armirano betonskih podprozornih serklaža.50 € 4. bele.36. Nabavka i popločavanje u sloju peska sivim "Behaton" pločama.00 16.00 € 5. Konstrukciju izliti od betona MB 30. a preko postavljene trake od Kraberoida. Nabavka i postavljanje rešetkastih poklopaca kanala 35x50x5 cm. podupirači i pomoćna skela.00 € 23. Obračun po m2 postavljene površine. u boji po izboru projektanta. m1 7. Debljine 8 cm. m1 25. Izrada armirano betonskih oluka marke MB 25.00 19. Strirocem naneti u slojevima i nabiti do gustine od 0. Obračun po m3 betona. cementa sa odgovarajućim dodacima i vode.00 € € € € € € 42. Izrada krovnog roštilja od armirano betonskih stubova i podvlaka. Obračun po m1 serklaža. Obračun po m1 oluka. m2 m2 m2 m2 m2 m2 14. "Zidar" Bečej. Izraditi oplatu za stubove i podvlake i armirati po projektu.00 € Izrada pragova od armiranog betona na balkonskim vratima. detaljima i statičkom proračunu. maj" Lapovo. dimenzija 16x20 cm.5 kg/lit i završno obraditi perdašenjem. m1 12. f. U cenu ulaze i oplata. U cenu ulaze i armatura. Debljine 15 cm. podupirači i armatura. Debljine 8 cm. U cenu ulaze i armatura. Beton sa dodatkom aditiva za vodonepropustivost ugraditi i negovati. sive. Obračun po m1 praga. Debljine 10 cm. U cenu ulaze i štemovanje. 400. b. d. a čvrstoća na pritisak posle 28 dana je 1. m3 2.00 € 205 . e. c. Ostali betonski radovi 1. bele. Debljine 10 cm.00 20. Dvokomponentni laki beton Stirocem spraviti od ekspandiranih perli Stiropora. preseka 25x10 cm. Pragove uštemovati u masu zida i pod balkona. bele. sive.5 MPa. Zapreminska težina ugrađenog Stirocema je 500 kg/m3. Izraditi glatku oplatu sa podupiračima i oluke armirati po detaljima i statičkom proračunu. Debljine 15 cm.

a prema uputstvu proizvođača. m2 20. a prema uputstvu proizvođača. Presek matičnog kanala je 30x30 cm i sekundarnog 20x20 cm sa zidovima debljine 2.5 cm. Popunjavanje manjih oštećenja u betonskim elementima u sloju debljine 7-12 mm dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit REPARATOR L.00 € 9. Popunjavanje manjih oštećenja u betonskim elementima u sloju debljine 0-2 mm dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit REPARATOR S. "Dramin" Zemun. m1 21. Pripremljenu smesu naneti gletelicom ili špahtlom preko čiste. Obračun po m3 betona. čvrste i ovlažene betonske podloge. Dodavanje aditiva betonu za betoniranje pri niskim temperaturama do -10ºC. Namenjen je betoniranje pri niskim temperaturama vazduha do -10ºC. Prilikom primene aditiva "Reobet za mraz T-10ºC" obavezno se treba pridržavati tehničkih uslova kod betoniranja na niskim temperaturama. Ako je brzina vetra veća od 2 m/sec površinu betona štititi pokrivanjem.00 € 13. Pripremljenu smesu naneti gletelicom ili špahtlom preko čiste. Reobet za mraz T-10ºC. kao i uputstva proizvođača za njegovu primenu i doziranje. U cenu ulaze i armatura i oplata. U cenu ulaze i svi fasonski elementi za priključak. "Dramin" Zemun. Betoniranje armirano betonskih zidova bazena debljine 15 cm. "Dramin" Zemun. Betoniranje armirano betonskog poda bazena. m3 260.00 € 206 . Postaviti armaturu i stepenike betonirati sa betonom MB 30 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost.00 € 7. Obračun po m3 betona. Kanal izolovati Kraberoidom na mestu prolaska kroz međuspratnu konstrukciju. Izraditi oplatu za zidove i armirati po projektu. Pripremljenu smesu naneti gletelicom ili špahtlom preko čiste.00 € 12. Zidati u produžnom malteru i paziti da malter ne iscuri i da unutrašnjost kanala ostane glatka. da bi se obezbedio rad kanala usled temperaturnih promena. Obračun po m2 obrađene površine. Obračun po m1 stepenika. detaljima i statičkom proračunu. m2 14.00 € 11. Masu za ugradnju pripremiti mešanjem praškaste i tečne komponente. Obračun po m1 komplet izvedenog kanala. Betoniranje stepenika u bazenu.00 € 8. U cenu ulaze i armatura i oplata. čvrste i ovlažene betonske podloge. Trajanje mešanja betona treba da iznosi 2-3 minuta. vratanca i pomoćna skela. U cenu ulazi i armatura. Obračun po m2 obrađene površine. m3 15. Betonirati sa betonom MB 30 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost. m2 6. Obračun po m3 ugrađenog betona. Masu za ugradnju pripremiti mešanjem praškaste i tečne komponente. a prema uputstvu proizvođača.6. Masu za ugradnju pripremiti mešanjem praškaste i tečne komponente. Izrada sabirnih kanala za izbacivanja smeća od montažnih betonskih elemenata. Obračun po m2 obrađene površine. Postaviti armaturu i pod betonirati MB 30 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost. isisivač. Popunjavanje manjih oštećenja u betonskim elementima u sloju debljine 3-6 mm dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit REPARATOR M. m1 30. Za zimske uslove minimalna količina cementa iznosi 350 kg/m3 betona. čvrste i ovlažene betonske podloge. "Prvi maj" Čačak. debljine 20 cm.00 € 10. Na vrhu kanala izvesti dimnjačku kapu. m3 270.

Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar. Armaturu očistiti. kg 1. Obračun po kg armature. Minimalna količina cementa iznosi 350 kg/m3 betona. Prilikom primene aditiva "Reobet za mraz T-25ºC" obavezno se treba pridržavati tehničkih uslova kod betoniranja na niskim temperaturama. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar. Obračun po m3 ugrađenog betona. saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. Trajanje mešanja betona treba da iznosi 2-3 minuta. Kod primene aditiva "Reobet za VDP-M30" treba se pridržavati uputstva proizvođača vezane za tehničke karakteristike i doziranje. saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. Ako je brzina vetra veća od 2 m/sec površinu betona štititi pokrivanjem. kg 2. kg kg 1. kg 1. ARMIRAČKI RADOVI 1. preseka do Ø 12 mm. Namenjen je za izradu vodonepropusnih betona i za povećanje otpornosti betona prema uticajima vode i mraza spolja na očvrsli beton. m3 30. Obračun po kg armature.30 € 1.40 € 5. Reobet za VDP-M30. Dodavanje betonu aditiva za izradu vodonepropusnih betona marke MB 30. Armaturu očistiti. Nabavka i postavljanje glatke armature Č340/500. Obračun po kg armature. saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. "Prvi maj" Čačak. preseka do Ø 12 mm. a. Armaturu očistiti. Nabavka i postavljanje glatke armature Č240/360.00 € 24. iseći. Do Ø 12 mm.14. Obračun po kg armature. saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar. Obračun po m3 ugrađenog betona. Dodavanje betonu aditiva za betoniranje pri niskim temperaturama do -25ºC. kg kg 1.20 € 4. Armaturu očistiti.50 € 7. Armaturu očistiti. m3 10. b. kao i uputstva proizvođača za njegovu primenu i doziranje.30 € Nabavka i postavljanje glatke armature Č240/360. Preko Ø 12 mm. b. Za zimske uslove minimalna količina cementa iznosi 350 kg/m3 betona. Preko Ø 12 mm. iseći.50 € 207 . iseći. Do Ø 12 mm. Nabavka i postavljanje glatke armature Č340/500. "Prvi maj" Čačak. Nabavka i postavljanje rebraste armature ČBR 400/500. a.30 € 1. Voditi računa da vodocementni faktor bude što niži i da beton bude pravilno ugrađen i negovan. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar. saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. Obračun po kg armature. 1. Reobet za mraz T-25ºC. iseći. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar.00 € 15. iseći. Namenjen je betoniranje pri niskim temperaturama vazduha do -25ºC.

iseći. Armaturu očistiti. Za stub. Armaturu očistiti.25 1. k. Za balkon. Nabavka i postavljanje armature Č240/360 za temelje. b. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar.25 1. preseka do Ø 12 mm. saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima.40 € 10. kg 1. Za serklaž.30 1. Obračun po kg armature. iseći. b. a. Obračun po kg armature. j.40 1. a.40 1.40 € 1. Do Ø 12 mm. Preko Ø 12 mm. Armaturu očistiti.8. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar. Za venac. saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. Za stazu.25 1. g. saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. Nabavka i postavljanje rebraste armature ČBR 400/500. c.40 1. Za pod. kg kg 1. l.30 1. Za trotoar.50 € 11. d. iseći.30 1. e. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar.20 1. i. Obračun po kg armature. h. Za ploču. Za stepenike i podest. Nabavka i postavljanje mrežaste armature ČBM 500/560.20 € € € € € € € € € € € € 208 . Za tavanicu. Za podvlaku. Za temelj. kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 1.20 1. f.

7. 3. 8. 9. 7. 2. 6. 4. 10. TESARSKI RADOVI 1. Demontaže Temelji Zidovi Tavanice Krovovi Letvisanja Opšivanja Podovi Oplate Podupiranja Ostali tesarski radovi 211 215 216 218 219 221 222 223 224 227 227 209 . 5. 11.

.

b. Skidanje lamperije sa zidova sa konstrukcijom. Slepi pod i štafne skinuti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.1. m2 m2 1. Izdvojiti upotrebljiv materijal i složiti. Demontaže 1. izneti. Šut prikupiti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. izneti. Skinuti nasip izneti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Od letvi i trske. Od rabica i armaturne mreže. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 4. Obračun po m2 poda. 1.50 € 211 . Skidanje lamperije sa zidova.00 € 25.00 € 3. Sa zidova. Šut prikupiti. b. Obračun po m2 poda. Izdvojiti upotrebljiv materijal. Brodski pod skinuti. štafni i sloja peska. Obračun po m2 poda. b. m2 m2 2. Skidanje nasipa ispod podova. izneti. Skidanje slepog poda.00 € 1. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 m2 2. izneti. b. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. izneti. m2 1. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m2 lamperije. m2 m3 3. zajedno sa lajsnama. Skidanje brodskog poda zajedno sa lajsnama. štafnama i slojem peska.00 € 10.00 € 8. Po m3. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 2. Obračun po m2 lamperije. Šut prikupiti. Obračun po m2 plafona. m2 1.00 € 11. debljine do 10 cm. a. Izdvojiti upotrebljiv materijal. Šut prikupiti. Brodski pod. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. slepi pod.50 € 2. Sa zidova. izneti. a. Sa plafona. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. štafne i lajsne skinuti. Skidanje plafonske konstrukcije od letvi i trske. a. Sa plafona. a. Obračun po m2 lamperije. Šut prikupiti. izneti. Po m2. Šut prikupiti. Obračun po m2 slepog poda.50 € 3. m2 2. Izdvojiti upotrebljiv materijal. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju.25 € Skidanje brodskog poda sa slepim podom.00 € 6. Skidanje konstrukcije lamperije.

Šut prikupiti. m2 0. Obračun po m2 strehe. Šut prikupiti. Šut prikupiti. m2 2. m2 1. Upotrebljiv materijal očistiti. Obračun po m2 letvisane površine. m2 m2 2. a.50 € 21.00 € 15. Obračun po m2 plafona. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Upotrebljiv materijal očistiti.50 € 2. b. izneti. Obračun po m2 tavana. Skidanje drvene tavanske konstrukcije. Obračun po m2 horizontalne površine. Obračun po m2 zidova. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Skidanje daščane podloge sa krovne konstrukcije. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m2 kose površine.50 € 24. a. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Opšivke strehe. Obračun po m2 konstrukcije. Obračun po m2 tavana. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Izdvojiti upotrebljiv materijal. izneti. b. Izdvojiti upotrebljiv materijal i složiti. m2 10. Upotrebljiv materijal očistiti. Šut prikupiti. Šut prikupiti. Čeone daske strehe.00 € 22. Rogova krova. Skidanje drvene krovne konstrukcije. b.50 € 19.3. Rušenje bondručnih zidova sa ispunom i blatnim malterom. Šut prikupiti. Rušenje drvene međuspratne konstrukcije sa svim oblogama sa gornje i donje strane. izneti.00 € 23. izneti. izneti.50 € 2. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Krovne konstrukcije. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Skidanje krovnih letvi. m2 m2 3. m2 12. izneti. Skidanje opšivke strehe. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.75 € 17. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 m1 2. Drvene grede složiti na deponiju gradilišta. m2 5. Od heraklit ploča i štafni. izneti. Daske pažljivo skinuti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Skidanje daščanog karatavana. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Skinutu građu utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obiti blatni malter. Skinute letve utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Skidanje plafonske konstrukcije od letvi i blatnog maltera. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. izvaditi čatmu i skinuti drvene grede. Od letvi i blatnog maltera.00 € 0. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti.00 € 212 .75 € 18.

Lamperije sa filungama. složiti po vrsti.50 10.25 € 213 . utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 pregrade. Obračun po m2 zidova. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Šašovca. izneti. Lamperije. Lamperiju demontirati. b. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. upotrebljiv materijal očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. izneti. očistiti. Šut prikupiti. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. d. m2 1. očistiti. m2 m2 3. Obračun po m2 poda. Čeone daske strehe. Demontaža drvene pregrade. Šut prikupiti.00 € € € € 32. Brodskog poda. izneti. Demontaža drvenih letvi plafona. Pažljiva demontaža lamperije sa plafona. izneti.00 9. c. izneti. očistiti.00 € 34. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. m2 1. Obračun po m2 strehe.50 € 28.50 € 38. složiti po vrsti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. izneti. Obračun po m2 lamperije. izneti.00 € 4.00 € 6. štafni i sloja peska. Šut prikupiti. složiti po vrsti. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Lamperiju demontirati. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontaža slepog poda. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b.25 € 36. upakovati. Pažljiva demontaža brodskog poda zajedno sa lajsnama. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. Obeležiti šašovac i pažljivo demontirati. jer se ponovo ugrađuje. Lamperije sa filungama. Slepi pod i štafne pažljivo demontirati. Šut prikupiti. upakovati. Opšivku strehe obeležiti. m2 4. Brodskog poda sa slepim podom. Daščanog plafona. Obračun po m2 poda. po m1. upakovati.00 € 35. Obračun po m2 plafona. a. m2 m2 m2 m2 6. Opšivke strehe. Pažljivo demontirati pregradu. očistiti. Šut prikupiti. Pažljiva demontaža lamperije sa zidova. Demontaža plafona od šašovca. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 27. složiti po vrsti.00 € 2. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. b. pažljivo demontirati. Obračun po m2 plafona. m2 10. Letve sa plafona pažljivo demontirati. Šut prikupiti. Lamperije.25. Šut prikupiti. Demontaža opšivke strehe. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. a. m2 m1 6. upakovati. b. m2 m2 4. Brodski pod pažljivo demontirati.00 7.

stubove. Krovnu konstrukciju pažljivo demontirati. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. b. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Demontaža daščane podloge sa krovne konstrukcije. Obračun po m2 karatavana.00 € 47.50 € 2.00 € 49. Demontaža drvene tavanske konstrukcije. Šut prikupiti. b. pažljivo demontirati. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Krovne konstrukcije. očistiti. m2 3. Šut prikupiti. Demontaža rogova krova. m2 1. m2 5. izneti. izneti. Letve pažljivo demontirati. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontaža talpi karatavana. Obračun po m1 rogova. grede i slično. Podloge od talpi. očistiti.00 € 2. Obračun po m2 kose površine. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. a. Obračun po m2 zidova. kosnike.00 € 40. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontaža daščanog karatavana. m2 m2 1. Obračun po m2 karatavana. Drvene elemente.50 € 44. jer se ponovo ugrađuju. m2 m2 5. m2 6. očistiti. Daščanu podlogu pažljivo demontirati. Obračun po m2 tavana. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti.50 € 42. a.50 € 45. m2 8. očistiti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. očistiti. upotrebljiv materijal očistiti. Rogove pažljivo demontirati. Šut prikupiti. m2 12. Obračun po m2 tavana. Talpe obeležiti i pažljivo demontirati. Demontaža drvenih zidova. Demontažu izvršiti pažljivo. Podloge od dasaka. Obeležiti talpe. izneti. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m2 kose površine. Demontaža drvene međuspratne konstrukcije. izneti. Demontaža drvene krovne konstrukcije. Obračun po m2 kose površine. Šut prikupiti.39. izneti. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Rogova krova. izneti.50 € 214 .00 € 46. izneti. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Drvene grede obeležiti i pažljivo demontirati. Drvene grede pažljivo demontirati. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m1 0. izneti.00 € 48. Demontaža krovnih letvi.

Obeležiti stubove. m2 17. m1 1. izneti. Obračun po m2 zidova. Šut prikupiti. grede i slično. Obeležiti temeljne grede.00 € 420.00 € Pregled i zamena trulih i dotrajalih hrastovih tavanjača novim. Nabavka i postavljanje hrastovih greda temeljača.50 € 53. m3 m3 925. Nove temeljače zaštititi i impregnirati i pažljivo ugraditi. Šut prikupiti. Obračun po m1 greda. b. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti. m3 m3 825. Obiti blatni malter i prikupiti na gradilišnu deponiju. b. Nove delove temeljače pažljivo postaviti sa svim vezama po detaljima i uputstvu projektanta. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. Šut prikupiti. Tavanjače pregledati u dogovoru sa projektantom odrediti koje se menjaju.00 € 215 . izneti. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b.00 € 51. Tesarski ih obraditi. 3. a. a. grede i slično. m2 2. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 ograde. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. Obračun po m3 tavanjača. Izvaditi čatmu. Pregled i zamena trulih i dotrajalih delova hrastovih tavanjača. Obračun po m3 temeljača. m3 m3 750. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontaža bondručnih zidova. jer se ponovo ugrađuju. Obračun po m2 zidova. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. jer se ponovo ugrađuju. Demontaža bondručne konstrukcije zidova. Hrastove temeljače. Hrastove temeljače.00 € 550. Borove temeljače. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontaža drvenih temeljnih greda. Temelji 1. Tavanjače pregledati i u dogovoru sa projektantom odrediti. Hrastove temeljače. Obračun po m3 temeljača. Demontirati drvene elemente. pažljivo demontirati. a. kosnike. Pažljivo ih demontirati. Temeljače zaštititi i impregnirati. za ponovnu upotrebu. m2 10.50 € 2. demontirati drvene elemenata. Borove temeljače. Drvenu ogradu pažljivo demontirati. Borove temeljače. kosnike. delove koji se zamenjuju novim po uzoru na postojeće.50 € 52. izvršiti zaštitu i impregnaciju i pažljivo ih ugraditi.00 € 5. Temeljače izraditi od suve i prvoklasne hrastovine. Određene delove temeljača pažljivo odseći i zameniti novim od hrastove građe.00 € 475. Pažljiva demontaža drvene ograde.50. po uzoru na njih obraditi nove od hrastove građe. Obeležiti stubove. očistiti.

50 € 6. Izrada konstrukcije zidova. Iz greda izvaditi eksere. Na plafonu. Građa mora biti od kvalitetne i suve hrastovine.00 € Izrada konstrukcije zidova u potkrovlju od štafli preseka 48/48 mm. a. Zidovi 1. m2 3. U cenu ulazi i nabavka starih greda. Borove temeljače. a. na razmaku od 30 cm. Obračun po m3 bondručne konstrukcije. kosnike i poklopače bondručne konstrukcije. pravim i kvalitetnim letvama. Nabavka i izrada zidnog drvenog roštilja. na razmaku od 30 cm. Sve elemente pažljivo ugraditi. detaljima i uputstvu projektanta. a. Obračun po m3 temeljača. Grede zaštititi potapanjem ili mazanjem više puta ksilolin kombijem ili nekim sličnim sredstvom. Obrada i postavljanje postojećih hrastovih temeljača po detaljima i uputstvu projektanta. od jelovih letvi preseka 24/48 cm.00 € 450. Obračun po m3 temeljača. m2 m2 m2 2. Obrada i postavljanje postojećih hrastovih temeljača sa zamenom jako oštećenih. Obračun po m2 postavljene površine. b. zaštititi od crvotočine i impregnirati. stubove. Nabavka i izrada drvenog roštilja od štafli preko drvenih zidova. Hrastove temeljače. Unutar konstrukcije postavlja se mineralna vuna. koja se posebno plaća. Preko štafli obostrano postaviti horizontalnu konstrukciju od letvi preseka 24/48 mm. optimalne dužine. grede detaljno pregledati i očistiti i izvršiti plombiranje oštećenih delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" i strugotinom od iste vrste drveta. po projektu. m3 460.00 € 7. b. na razmaku od 50 cm. Obračun po m2 konstrukcije zida. Temeljače zaštititi potapanjem ili premazom više puta ksilolin kombijem. Borove temeljače. Hrastove temeljače. Na zidovima. detaljno pregledati i očistiti i izvršiti plombiranje oštećenih delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" i strugotinom od iste vrste drveta. Roštilj raditi od suvih.00 € 9.00 € 216 . b. detaljima i uputstvu projektanta. obraditi i postaviti konstrukciju zidova po projektu. Izvršiti zaštitu i impregnaciju građe.7. pravih i kvalitetnih jelovih štafli.00 € 350. U potkrovlju.50 € 3. Jako oštećene grede zameniti starim zdravim gredama.00 € 3. Izrada bondručne konstrukcije. Nabaviti. m2 7. Letvisanje izvršiti suvim.00 € 3. optimalne dužine. m3 m3 750. a u svemu prema originalnim i uputstvu projektanta. m3 m3 850. 425. Nabaviti jelovu građu.00 € 2. c. U cenu ulazi i pomoćna skela. obraditi i postaviti drvene temeljače. Obračun po m2 površine roštilja. m3 2. Iz postojećih greda izvaditi eksere. Obračun po m3 ugrađene građe. U cenu ulazi i pomoćna skela.

po projektu. Građa mora biti od prvoklasne i suve hrastovine. a. m3 825. Postavljanje postojećih drvenih zidova od brvana i greda po detaljima i uputstvu projektanta. U cenu ulazi i eventualna nabavka i ugradnja brvana od stare građe. Probijanje otvora za vrata u zidu od brvana. zaštititi od crvotočine i impregnirati. Izrada hrastove konstrukcije trema. Probijanje izvesti pažljivo po uputstvu projektanta.00 € 10. gljivica i truljenja sa dva do tri premaza. tavanjače i drugo zaštititi od insekata.00 € 13. Paušalno 75. m2 4. Obračun po m3 građe. obraditi i postaviti zidove od hrastovih brvana. Pregled i zamena trulih i dotrajalih drvenih elemenata bondručne konstrukcije i tavanjača novim hrastovim gredama. m2 75. U cenu ulaze i eventualna izrada okvira i poduhvatanje konstrukcije. m3 m3 550. Grede detaljno pregledati. m2 27.8. Pleter od cepanog topolovog drveta izraditi i postaviti dok je drvo u sirovom stanju. po uzoru na njih nabaviti i obraditi nove hrastove grede. temeljače i poklopače trema. detaljima i uputstvu projektanta. Izrada zidova od hrastovih brvana. Zaštitni premaz drvenih elemenata zidova. Obračun po m2 obrađene površine. tavanice. po projektu. mereno sa spoljne strane. Građa mora biti prvoklasna i suva hrastovina. Obračun po m2 vertikalne projekcije. hemijskim sredstvom. Drvene elemente konstrukcije krova. Hrastovi. Elemente bondručne konstrukcije i tavanjača pažljivo pregledati i u dogovoru sa projektantom obeležiti delove koji se menjaju. b. m3 725.50 € 15. Elemente sa svim vezama pažljivo ugraditi.00 € 12.00 € 11. drvo očistiti i izvršiti plombiranje oštećenih delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" i strugotinom od iste vrste drveta. Elemente za zamenu pažljivo demontirati. obraditi i postaviti drvene stubove.00 € 217 . detaljima i uputstvu projektanta. Drvo zaštititi potapanjem greda ili premazom više puta ksilolin kombija. Nabaviti građu. Obračun po m3 ugrađene građe. Elemente sa svim vezama pažljivo ugraditi. izvršiti zaštitu i impregnaciju. zaštititi od crvotočine i impregnirati.00 € 300. Nabaviti građu. po izboru projektanta. Borovi. Nove grede pažljivo postaviti. Obračun po m3 konstrukcije trema. Obračun paušalno.00 € 14. izvaditi eksere. Izrada pletera bondručne konstrukcije. Obračun po m2 postavljenog pletera. algi.

Pregled i zamena trulih i dotrajalih drvenih elemenata međuspratne konstrukcije novim borovim gredama.00 € 675.50 € Obostrano ojačavanje postojećih tavanjača. b. m3 425. Nove grede pažljivo postaviti. Obračun po m2 površine. Hrastova. izvršiti zaštitu i impregnaciju.00 22.00 € 750. po projektu.50 € 5.50 675. c. Obračun po m3 postavljenih tavanjača. m3 m2 m3 m2 375. Izravnati razliku između ugnutih tavanjača i slepog poda štaflama. prave i kvalitetne borove građe. Hrastova. po m2. po uzoru na njih nabaviti. detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m3 postavljene međuspratne konstrukcije. izvršiti zaštitu i impregnaciju. U cenu ulaze i podupiranja. po projektu. m2 12. Na osloncima pripremiti ležišta tavanjača Nove tavanjače pažljivo postaviti. 22. Nabavka i postavljanje međuspratne drvene konstrukcije. Drvo zaštititi potapanjem ili premazom više puta ksilolin kombijem ili nekim sličnim sredstvom. b.00 € 35. b. po m2. po m2. po m3. Konstrukciju izraditi od suve. a. po m3. Na osloncima pripremiti ležišta tavanjača. Pregledati i pripremiti ležišta za nove grede. očistiti i izvršiti plombiranje oštećenih delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" i strugotinom od iste vrste drveta. Nove grede pažljivo postaviti. obezbeđenja i pomoćna skela. Iz postojećih greda izvaditi eksere.50 € 4. Obračun po m3 ugrađene građe. a. U cenu ulazi i pomoćna skela. po projektu. Nabavka i postavljanje drvenih tavanjača. Hrastova. Tavanjače ojačati obostrano nakivanjem drvenih talpi. prema statičkom proračunu i uputstvu projektanta. m2 42. Sa projektantom pregledati i odrediti elemente konstrukcije za zamenu. prave i kvalitetne borove građe. Hrastova. c. d. Pre ugradnje grede zaštititi i impregnirati. Konstrukciju raditi od suve. u dogovoru sa projektantom. a po uzoru na originalne. Na osloncima pripremiti ležišta tavanjača. Jako oštećene tavanjače. Obrada i ugradnja postojećih drvenih tavanjača po detaljima i uputstvu projektanta. Borova.00 € 3. Borova. Hrastova. m2 2. Nabavka i postavljanje međuspratne drvene konstrukcije. Pažljivo demontirati dotrajale elemente.4. detaljima i uputstvu projektanta. Borova.00 € 218 . a. m3 m3 m2 375. Obračun po m2 podne površine. detaljima i uputstvu projektanta. Borova. po m3. prave i kvalitetne borove građe. Konstrukciju izraditi od suve. Tavanice 1. m3 m3 475. U cenu ulaze i nabavka starih tavanjača. obraditi i ugraditi nove grede. po m3. Izrada konstrukcije za izravnanje drvenih tavanjača. letvama i daskama. zameniti zdravim gredama od stare građe.00 € € € € 12. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 8. grede detaljno pregledati.00 35. izvršiti zaštitu i impregnaciju. Obračun po m2 podne površine. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m3 ugrađene građe.

Hrastova. Kube izvesti u svemu prema projektu i detaljima. Konstrukciju prozora izvesti u svemu prema projektu i detaljima sa tesarskim vezama. kotvi. Obračun po m2 horizontalne projekcije badže.00 40. zavrtnjeva.50 € 30. 8. Obračun po m3 ugrađene građe. b. d. Uraditi sve propisane tesarske veze elemenata kubeta i ojačanja od flah gvožđa. koje će prihvatiti daščanu oplatu za pokrivač od lima. po uzoru na njih nabaviti. Krovovi 1. Krov izraditi u svemu prema projektu i detaljima. Obračun po m2 postavljene površine. Pre ugradnje tavanjače zaštititi i impregnirati. Obračun po komadu prozora. kotvi. Na mestima oslonaca drvenih greda postaviti sloj Kraberoida i grede ankerovati.00 € 10. hemijskim sredstvom. c. kotvi. m2 4. Obračun po m2 obrađene površine. Badže izvesti u svemu prema projektu i detaljima. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 20. Fosne su debljine 5 cm od suve.00 30. gljivica i truljenja sa dva do tri premaza. Na grbinama (uglovima) postaviti profilisane remenate.00 € 17.00 € 219 . Pre ugradnje građu zaštititi i impregnirati. Obračun po m2 horizontalne projekcije krova. po izboru projektanta. Drvene elemente konstrukcije krova. Zaštitni premaz drvenih tavanjača. Fosne pažljivo postaviti.50 32. Izrada konstrukcije krovnih badža od suve jelove građe.00 35. Borova.00 € 675. b. prave i kvalitetne borove građe. Pažljivo demontirati dotrajale tavanjače. Pregledati i pripremiti ležišta za nove tavanjače. U cenu ulaze i podupiranja. Nabavka i postavljanje drvenih fosni preko drvenih tavanica.00 25. Pregled i zamena trulih i dotrajalih drvenih tavanjača novim borovim gredama.00 27. algi. Hrastova. Uraditi sve propisane tesarske veze krovnih badža i ojačanja od flah gvožđa. a. Sa projektantom pregledati i odrediti elemente konstrukcije za zamenu. Krov sa badžama. a. g. m3 600. Kom. obezbeđenja i pomoćna skela.50 € € € € € € € Izrada konstrukcije krovnih ležećih prozora od suve jelove građe. klamfi i slično. f. Dvovodni krov. m2 m2 17. klamfi. e. zavrtnjeva. tavanice.14. Krov sa rešetkastim krovnim nosačima.00 € 5. obraditi i ugraditi nove grede.00 € 16. b. Složeni krov. Četvorovodni krov. Krov sa ležećim prozorima. Mansardni krov. zavrtnjeva. 30. Na mestima oslonaca drvenih greda postaviti sloj Kraberoida i grede ankerovati. Borova. a. tavanjače i drugo zaštititi od insekata. Izrada dvovodne krovne konstrukcije od suve jelove građe. m2 35. zaštititi i impregnirati. Obračun po m3 ugrađene građe. Uraditi sve propisane tesarske veze krovnih elemenata i ojačanja od flah gvožđa. m3 m3 450.00 € 9. Izrada konstrukcije kubeta od suve jelove građe.

Grede pregledati izvaditi eksere i očistiti. Kosnika. detaljima i uputstvu projektanta.00 € 20. Uraditi ojačanja od flah gvožđa. zavrtnjeva. Od suve četinarske građe po uzoru na demontirane elemente obraditi nove i ugraditi ih sa svim potrebnim vezama. Krovne konstrukcije. 200.00 450.00 400. Uraditi sve propisane tesarske veze i ojačanja od flah gvožđa. c. Zamena dotrajalih i oštećenih elemenata krovne konstrukcije.00 420.00 300. tavanjače i drugo zaštititi od insekata. Krovnu konstrukciju postaviti po projektu. Zaštitni premaz drvenih elemenata krova. Do 30%. Obračun po m2 horizontalne projekcije krova. Dotrajale elemente krova zameniti novim. Drvene elemente konstrukcije krova.00 € 13. Premazati je tri puta sadolinom ili nekim sličnim sredstvom. Restauracija i montaža demontirane krovne konstrukcije. gljivica i truljenja sa dva do tri premaza. Obračun po komadu dimnjačke kape.00 € € € € € € 2. Drvo zaštititi potapanjem ili premazom više puta ksilolin kombijem. Venčanica. kotvi. Izvršiti pažljivu demontažu dotrajalih rogova.00 € 30. Rogova. Do 10%. b. detaljima i uputstvu projektanta. U cenu ulaze i podupiranja i obezbeđenja.00 € 12. algi. Kom. Uraditi ojačanja od flah gvožđa. Kapu uraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 horizontalne projekcije krova. Izvršiti pažljivo demontažu dotrajalih elemenata krova.00 € 18. Rožnjača. Krovne konstrukcije sa badžama.00 300. klamfi. Krov postaviti po projektu. očistiti i izvršiti plombiranje slabih delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" i strugotinom od iste vrste drveta. hemijskim sredstvom. Obračun po m3 ugrađene građe. klamfi.00 € 16. m2 m2 m2 12. klamfi. od iste vrste drveta i obradom. Obračun po m2 horizontalne projekcije krova. Grede detaljno pregledati izvaditi eksere. Obračun po m2 obrađene površine. Stubova. m3 m3 m3 m3 m3 m3 350. Postavljanje demontirane krovne konstrukcije. zavrtnjeva. d. Izrada i montaža hrastove drvene dimnjačke kape. b. po izboru projektanta. tavanice. zavrtnjeva. Zamena dotrajalih i oštećenih rogova krovne konstrukcije. a. a. Obračun po m3 ugrađene građe. m2 m2 20. U cenu ulaze i podupiranja i obezbeđenja. kotvi. detaljima i uputstvu projektanta. m2 4. Krovnu konstrukciju postaviti po projektu. a. f. m2 9.00 € 220 . Do 50%. kotvi. m3 425.11.50 € 15. Od suve četinarske građe po uzoru na demontirane elemente obraditi nove i ugraditi ih sa svim potrebnim vezama.00 € 19. Postavljanje demontirane krovne konstrukcije sa dodatkom građe do 10%. b. c. Klješta. e. Grede pregledati izvaditi eksere i očistiti.

optimalne dužine. Preseka 48/48 mm. Letvisanje izvršiti suvim. b. optimalne dužine.50 2. od jelovih letvi preseka 24/48 cm. Preseka 48/48 mm. b. a. 24/48 mm. Na 15 cm. b. Letvisanje izvesti suvim. Preseka 24/48 mm.00 € € € € € Letvisanje krova letvama 48/48 mm. Letvisanje izvesti suvim.50 € 6. Letvisanje izvesti suvim. pravim i kvalitetnim letvama. Na 70 cm.00 2. optimalne dužine. U cenu ulazi i pomoćna skela. d.50 3. preko daščane oplate. Nabavka i letvisanje plafona jelovim letvama preseka 24/48 mm. pravim i kvalitetnim letvama.50 2. Na 30 cm.50 € 2. pravim i kvalitetnim letvama. optimalne dužine. Letvisanje krova letvama 24/48 mm. za stvaranje vazdušnog prostora ispod pokrivača. na razmaku od 30 cm.00 € 16. b. 48/76 mm. 48/48 mm. Letvisanje izvesti suvim. optimalne dužine. Letvisanje izvesti suvim. c. a. optimalne dužine.75 € 3. Letvisanje izvršiti suvim. pravim i kvalitetnim jelovim letvama. na razmaku od 50 cm za pokrivanje krova salonitom. optimalne dužine. m2 m2 3. za stvaranje vazdušnog prostora ispod pokrivača. Preseka 24/48 mm. c.6. 24/48 mm. e. pravim i kvalitetnim jelovim letvama. 24/48 mm. Letvisanja 1. a. m2 m2 4. niz krov i paralelno sa rogovima preko daščane oplate. Letvisanje krova letvama 2x24/48 mm.50 € € € € 10. Obračun po m2 plafona. pravim i kvalitetnim jelovim letvama. Preseka 48/48 mm. Na 50 cm.75 3. Obračun po m2 mereno po kosini krova. a. 48/48 mm.00 € 14.75 2. pravim i kvalitetnim jelovim letvama. Za falcovani crep na 32 cm. d. Letve postaviti na razmaku od 40 cm. na razmaku od 23 cm za jednostruko pokrivanje biber crepom. m2 m2 4. a.00 € 6. U cenu ulazi i pomoćna skela. 24/48 mm. Obračun po m2 mereno po kosini krova. 48/76 mm. na razmaku od 30 cm. Na 70 cm. Nabavka i izrada plafonskog drvenog roštilja od jelovih letvi preseka 24/48 cm. paralelno sa rogovima.25 € 12. Za jednostruko pokrivanje na 23 cm. Obračun po m2 mereno po kosini krova.00 € 221 . m2 m2 1. a. m2 m2 m2 m2 m2 2. U cenu ulazi i pomoćna skela. Preseka 24/48 mm. a. na razmaku od 15 cm. Letvisanje krova letvama 24/48 mm.00 € 7. m2 m2 m2 m2 2. b. 24/48 mm. 6. m2 m2 5.50 2. b. Za mediteran na 33. Preseka 2x24/48 mm. b. Na 100 cm. Preseka 48/48+24/48 mm. Za krunsko pokrivanje na 25 cm. Za gusto pokrivanje na 15 cm. Obračun po m2 plafona. Nabavka i izrada zidnog drvenog roštilja. Obračun po m2 mereno po kosini krova.00 € 18. Obračun po m2 letvisane površine.5 cm.

00 € 3. Obračun po m2 postavljene površine. Obračun po m2 postavljene površine. optimalne dužine postaviti na dodir i zakovati.00 € 15. Obračun po m2 letvisane površine. kao podloga za pokrivač od lima. na razmaku od 30 cm.00 € 6. prave i kvalitetne jelove daske. m2 15. Izrada konstrukcije holkela na sastavu plafona i zida. Daske debljine 24 mm od suve. Preseka 24/48 mm. m2 m2 9. Obračun po m2 postavljene površine. Obračun po m2 plafona. b. Oplata se prikiva preko remenata. optimalne dužine postaviti na dodir i zakovati. a. U cenu ulazi i pomoćna skela. optimalne dužine postaviti na dodir i zakovati. Nabavka i postavljanje jelovih letvi preseka 24/48 cm sa donje strane rogova. Obračun po m2 postavljene površine. Letvisanje izvršiti suvim. m2 12. m2 m2 2. Daske debljine 24 mm od suve. b.00 € 11. prave i kvalitetne jelove daske. a. prave i kvalitetne jelove daske. c. kubeta. Preko polukružnih šablona nakovati letve 24/48 mm i obložiti trskom. Daske debljine 24 mm od suve. Nabavka i postavljanje daščane obloge konstrukcije badže. Daske debljine 24 mm od suve. a. pravim i kvalitetnim letvama. skrojenih u vidu polukružnog šablona i postavljenih na rastojanju od 50 cm. Nabavka i postavljanje daščane obloge.00 € Nabavka i postavljanje daščane podloge preko uvala krovne konstrukcije.00 € 12. 4. U cenu ulazi i pomoćna skela. Debljine 48 mm. m2 m2 m2 7.20. optimalne dužine. b. Nabavka i postavljanje daščane podloge preko krovne konstrukcije. b.50 € 10. m1 5. m2 m2 10. Obloga se prikiva. prave i kvalitetne jelove daske. Venca. Uvala. kao nosača termoizolacije i gips kartonskih ploča. a. Daske debljine 24 mm od suve.50 € 22. prave i kvalitetne jelove daske. odnosno oplate. Opšivanja 1. Obračun po m1 konstrukcije.00 € 7. Debljine 24 mm. Konstrukciju izraditi od drvenih nosača ankerovanih za zid i plafon.00 € 222 .00 € 8. optimalne dužine postaviti na dodir i zakovati. Preseka 48/48 mm.00 € 9. Debljine 30 mm. optimalne dužine postaviti na dodir i zakovati. Nabavka i postavljanje daščane obloge plafona. kao nosač termoizolacije i plafona. Plafona. Kosog plafona.

Daske spojiti na pero i žljeb. prave i kvalitetne jelove daske. m2 m2 8. Debljine 48 mm. na razmaku od 50 cm.2 cm. b. Prvoklasan. Sučeljavanja gerovati i soklu pričvrstiti mesinganim holšrafovima sa tiplovima na razmaku do 80 cm. od suve. a. Sokla ulazi u cenu poda. Debljine 48 mm. Nabavka i postavljanje jelovog brodskog poda debljine 22 mm. po detalju.00 € 20.00 € 50. Daske postaviti između tavanjača. bez čvorova i suv brodski pod izraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Nabavka i postavljanje štafli 48/76 mm. a. Prvoklasan. m2 m2 5.00 € 7. za nošenje poda. m2 m2 22. a. m2 m2 m2 15. na 70 cm. debljine 22 mm. Borov pod. Nabavka i postavljanje dasaka debljine 24 mm preko tavanjača. sa slepim podom. prave i kvalitetne jelove štafle. Hrastov pod. Daske spojiti na dodir i zakovati.00 € 40. Debljine 24 mm. a. Pored zidova postaviti hrastovu profilisanu soklu visine 8 cm. Sučeljavanja gerovati i soklu pričvrstiti mesinganim holšrafovima sa tiplovima na razmaku do 80 cm.00 € 17. Obračun po m2 površine poda. na pero i žljeb. Obračun po m2 površine poda.00 € 30. debljine 2. Pored zidova postaviti hrastovu profilisanu soklu visine 8 cm. optimalne dužine. b. Daske spojiti na dodir i zakovati. Obračun po m2 površine poda. Borov pod. a. b. Hrastov pod. b. prave i kvalitetne jelove daske. prave i kvalitetne jelove daske optimalne dužine. na 50 cm. a. Obračun po m2 površine poda. debljine 2. Jelov pod. Daske spojiti na dodir i zakovati. a. Obračun po m2 poda. Hrastov pod. b.8.25 € Nabavka i postavljanje slepog poda od dasaka debljine 24 mm. optimalne dužine. Preseka 48/76 mm. preko podloge od perlita. c. Daske spojiti na pero i žljeb. Prvoklasan. b. Daske spojiti na pero i žljeb i zakovati u slepi pod. Obračun po m2 poda. Obračun po m2 poda. Debljine 48 mm. Nabavka i postavljanje slepog poda između tavanjača od dasaka debljine 24 mm. Sokla ulazi u cenu poda. optimalne dužine.50 € 5.50 € 45. debljine 2.00 € 19. bez čvorova i suv brodski pod izraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Sokla ulazi u cenu poda.2 cm. Podovi 1.00 € 12. Postaviti suve.00 € 223 . Debljine 24 mm. Pored zidova postaviti hrastovu profilisanu soklu visine 8 cm.00 € 15. Nabavka i ugradnja borovog brodskog poda. b. Preseka 48/76 mm. Borov pod. Jelov pod. Postaviti suve. c. Debljine 24 mm. 3. m2 m2 m2 25. Slepi pod postaviti od suvih jelovih dasaka debljine 24 mm.00 € 9.2 cm. Sučeljavanja gerovati i soklu pričvrstiti mesinganim holšrafovima sa tiplovima na razmaku do 80 cm. Nabavka i postavljanje jelovog brodskog poda debljine 22 mm. bez čvorova i suv brodski pod izraditi po detaljima i uputstvu projektanta.00 € 4. m2 m2 10.50 € 15. Postaviti suve. m2 m2 7.

a. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm i gredica odgovarajućeg poprečnog preseka. b. m2 11. Zidova. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje temelja. Demontirati je pažljivo i bez potresa. Temeljnih zidova. c. Obračun po m2 površine oplate.00 € 5. a. b. Nabavka.17.00 € 224 . po tačno označenim merama. Obračun po m2 površine oplate. Spoljnu oplatu raditi od obrađenih dasaka. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje potpornih zidova. m2 7. Lajsne pričvrsti mesinganim holšrafovima sa tiplovima na razmaku od 80 cm. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje temeljnih zidova. a. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje potpornog zida. Borov pod. debljine 24 mm. Demontirati je pažljivo i bez potresa. a. Obračun po m2 površine oplate. c. a lajsne pričvrstiti mesinganim holšrafovima sa tiplovima na razmaku do 80 cm. Pored zidova postaviti suve. jednostrana. Prvoklasan. Jelove lajsne. Postaviti prvoklasne i suve lajsne.50 € 7. m2 m2 5.50 € 17. m2 m2 m2 8.50 € 37.50 € 3. a unutrašnju od neobrađenih. Zidova. Sučeljavanja gerovati. m1 m1 m1 2. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm i gredica odgovarajućeg poprečnog preseka. Oplatu izraditi od jelove građe II klase.00 € 9. Izrada i postavljanje jelovih lajsni na sastavima poda i zidova. bez čvorova i suv brodski pod izraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Jelov pod.00 € 11. a sučeljavanja gerovati. Nabavka. Oplate 1.50 € Nabavka. Borove lajsne. Temelja. po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom. Obračun po m2 poda. Daske spojiti na dodir. 3. Obračun po m2 površine oplate. Temelja samca. Izrada i postavljanje jelovog brodskog poda debljine 22 mm.50 € 20. Demontirati je pažljivo i bez potresa. Demontirati je pažljivo i bez potresa. Obračun po m1 lajsni. bez čvorova i prave lajsne. po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom. m2 m2 m2 12. Nabavka.00 € 6.00 € 9. na dodir. c.00 € 5. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm i gredica odgovarajućeg poprečnog preseka. po datim detaljima. b. po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom. Hrastove lajsne. Hrastov pod. dvostrana. b.

Nabavka. Obračun po m2 površine oplate. a.B. ploču sa vidnim podvlakama. po m1. b. Nabavka. Nabavka. Po m2. po m1. Obračun po m1 oplate.00 € 6. Preseka 30x30 cm. po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje nadprozornika i nadvratnika preseka 25x25 cm. Demontirati je pažljivo i bez potresa. b. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm ili 48 mm. m1 m1 5. m1 m1 m2 11.00 € 17. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje nadprozornika. na licu mesta. U cenu ulaze i podupirači. m2 m2 m2 m2 7. Preseka 30x30 cm. Nabavka. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje stubova preseka 25x25 cm. koji ulaze u cenu oplate. Nadprozornika. m2 7. b. Nabavka. c. Nabavka.00 6.50 € 19. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje serklaža. Obračun po m2 površine oplate. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm. m2 m2 6. a. Nabavka. Oplatu izraditi od fetni sa podupiračima.00 € 7. Demontirati je pažljivo i bez potresa.8.00 € 11.50 10. Preseka 25x25 cm. Za montu. Preseka 25x25 cm. sa podupiračima. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje armirano betonske ploče. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm i gredica odgovarajućeg poprečnog preseka. Za A. m2 2. b. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje podvlaka. Obračun po m1 oplate.50 € 13. Za A. Nadvratnika. Demontirati je pažljivo i bez potresa.B. postavljanje i demontaža oplate za betoniranje tavanica sa montažnim gredicama i puniocima.00 € 2.00 € € € € 225 . po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom.00 € 18. po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm i fetni sa podupiračima. ploču. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm sa podupiračima. Demontirati je pažljivo i bez potresa. Obračun po m2 tavanice. Obračun po m2 površine oplate.00 8. m2 m1 6. po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom. a. c. b. Za balkonsku ploču.50 € 10.50 € 15. Po m2. po m1. Demontirati je pažljivo i bez potresa.00 € 12. Uraditi je po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom. U cenu ulaze i podupirači. Obračun po m2 tavanice. po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom. Visine do 25 cm. U cenu ulaze i podupirači. d. Demontirati je pažljivo i bez potresa. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm sa podupiračima. Demontirati je pažljivo i bez potresa. a. c.

Za plitki svod. Za kosu ploču. Širine do 25 cm. Demontirati je pažljivo i bez potresa. Za svod. Obračun po m1 venca. a. m1 m1 m2 10.50 € 22. e. a. b. U cenu ulaze i podupirači. Remenate i oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm i 48 mm i fetni sa podupiračima.00 11. b. Do 50 cm. c. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm. Premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom. m1 2. Remenate i oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm i fetni sa podupiračima. Nabavka. postavljanje i demontaža oplate za izradu luka širine do 25 cm. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje stepeništa i podesta. Nabavka. po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom. m2 m2 m2 m2 m2 15.24. Obračun po m1 stepenika. d.50 € 30. Do 25 cm. c.00 11. po tačno označenim merama. Obračun po m1 luka. Demontirati je pažljivo i bez potresa. postavljanje i demontaža oplate za izradu svoda. U cenu ulaze i podupirači. Izrada.00 € 15. Za podest. Demontirati je pažljivo i bez potresa. a. U cenu ulaze i podupirači. Za obrazni nosač. Za stepenište i podest. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm i fetni sa podupiračima. Nabavka. po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje stepenika.00 € 30. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm ili 48 mm sa svim podupiračima.00 € 37. c. Širine do 50 cm.00 € 36. a. a. Obračun po m2 površine oplate. Po m2. Za krstati svod. m2 m2 m2 28.50 10. po tačno označenim merama.00 € 33. po tačno označenim profilima i merama.00 € € € € € 29.50 € 20. b.00 € 30. Preko 50 cm. m1 m1 m1 12. b.00 € 226 . Demontirati je pažljivo i bez potresa. Obračun po m2 površine svoda. Izrada. Za kolenastu ploču.00 12. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje profilisanog venca ortogonalne projekcije do 25 cm. Demontirati je pažljivo i bez potresa.

50 m. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća se jedanput bez obzira da li se u toku radova. Nabavka. Postaviti kapije i table sa upozorenjem za prolaznike. materijala i radnika. Obračun po m2 ograde. a. Nadstrešnica postaviti na visini od 2. demontira i ponovo montira. Kom. b. m2 2.0 m. m2 6. b. 25. Na svakih 2 m postaviti stubove visine 2 m. Postaviti rezu i katanac. m2 2. Podupiranje zidova radi probijanja otvora. Obračun po komadu kapije. Obračun po m2 tavanice. Krovne konstrukcije. Nabavka.00 € 55. Montaža i demontaža zaštitne ograde od drvenih stubova i daščane oplate. Tavanske konstrukcije. izraditi kapiju sa dva krila i okovati kovačkim šarkama.00 € 5. Obračun po m2 nadstrešnice. Podupiranja 1.0 m. Ograda se koristiti za sve vreme trajanja radova. Montaža i demontaža priručne barake za smeštaj alata. Kapiju i stubove obojiti. Obračun po m2 površine. postavljanje i demontaža oplate za betoniranje tavanica sa gotovim gredicama i puniocima. m2 m2 m2 6. Krovna konstrukcija se podupire radi intervencije na zidovima ispod nje. m1 12. koji se pričvršćuje drvenim letvama. Dimenzija 1. Konstrukciju za podupiranje izraditi od gredica i podupirača.00 € 4. Međuspratne konstrukcije.0x2.50 € 11.0x2. Obračun po m1. Oplatu izraditi od gredica i podupirača. Ostali tesarski radovi 1. 75. Dimenzija 3. komplet.00 € Izrada zaštitne nadstrešnice. m2 5. Nadstrešnicu uraditi od drvene građe ili čeličnih cevi za skelu.0 m.0x2. Izrada i montaža tesarske kapije dimenzija 3.25 € 3. Demontirati je pažljivo i bez potresa. 10. Oplatu izraditi od fetni sa svim podupiračima.00 € 5. Baraku izvesti od montažnih elemenata ili dasaka debljine 1" sa drvenom konstrukcijom. Obračun po m2 barake. c. Pokriti je daskama debljine 2" i ter papirom. Kom. postavljanje i demontaža podupirača za podupiranje zidova i međuspratne konstrukcije radi probijanja novih otvora. a.00 € Podupiranje krovne konstrukcije.00 € 4. U cenu ulazi i bojenje ograde.10.00 € 227 . Baraku pokriti daskama i ter papirom ili salonitom. Postaviti stubove.

m2 12.6. visine po 25 cm. Obračun po m2 prskane površine. tavanjače i drugo zaštititi od požara i insekata specijalnim impregnirajućim sredstvima.00 € 10.00 € 12. Kom. Na svaku postaviti vrata dimenzije 80x200 cm. Montaža i demontaža koruba za izbacivanje šuta.00 € 7. Obračun po m2 obrađene površine.50 € 228 . Drvene elemente konstrukcije krova. Nabavka i montaža drvenih sklopivih stepenica za tavan objekta. Korube izraditi od dasaka debljine 24 mm ili 48 mm ili postaviti specijalna cevi od plastičnog materijala. hemijskim sredstvom. Podijum izvesti u svemu prema projektu i detaljima. Konstrukciju stanarskih ostava uraditi od jelovih štafli 5x8 cm sa ispunom od letvi preseka 24/48 mm.00 € 11. m2 30. Izrada novog podijuma sa četiri stepenika. 100. Zatege pričvrstiti kotvama za zid i preko ispuštenih ankera Ø25 mm koji ulazi u gredu. dimenzija 8x10 cm. Postavljanje zatega od hrastove građe. Zaštitno prskanje drvenih elemenata protiv požara i insekata. m2 3. Demontirati postojeće zatege i na njihovo mesto postaviti nove hrastove zatege prečnika 25 cm. debljine 2. izrađenih od letvi. sa šarkama. Obračun po m1 koruba.00 € 8. algi. rezom za katanac i katancem. Obračun po m3 građe. Obračun po m2 urađenih zidova. tavanjače i drugo zaštititi od insekata. Drvene elemente konstrukcije krova. Izrada stanarskih ostava. m2 4. da se tavanski otvor može nesmetano zatvarati. Vezu izvesti prema detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po komadu stepenica. tavanice.4 cm. m1 5. Zaštitni premaz drvenih elemenata. m3 800. Obračun po m2 podijuma.00 € 9. Stepenice pričvrstiti za pod tavana i sklopiti na tavan. Podpatosnice podijuma izvesti od falcovanih dasaka na pero i žljeb. po izboru projektanta. gljivica i truljenja sa dva do tri premaza. tavanice. Podijum izraditi sa potkonstrukcijom od drvenih greda jelove građe.

POKRIVAČKI RADOVI 1.8. 4. 2. Demontaže Pokrivanja Prepokrivanja Ostali pokrivački radovi 231 233 236 239 229 . 3.

.

Skinuti izolaciju na bezbedan način. a. Skidanje krovnog pokrivača od biber crepa. b.50 € 4. Obračun po m2 kose površine. Skinuti crep na bezbedan način. Od mediteran crep. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 1. Šut prikupiti. Od lima. izneti.50 € 2. Obračun po m2 letvisane površine.75 € Skidanje krovnog pokrivača od ćeramide. Šut prikupiti. Šut prikupiti. Skinute letve utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. c. Od ćeramide. m2 m2 m2 2. Skinuti eternit ploče na bezbedan način. izneti. izneti. Od eternit ploča. Skidanje grbina i slemena od slemenjaka. Termo izolacije.00 € 9. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 1. Hidro izolacije. m2 m2 1. Od slemenjaka. Obračun po m1 grbina i slemena.25 € 2. a.50 € 231 . izneti. Od salonit ploča. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od falcovanog crepa.00 € 12. a. Skidanje krovnih letvi. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Skidanje krovnog pokrivača od eternit ploča. izneti. 4. m2 0. a.00 € 2. Obračun po m2 izolacije. m2 m2 2.00 € 1. Od ćeramide. sa podlogom. izneti. Skinuti ćeramidu na bezbedan način. Obračun po m2 kose površine. Demontaže 1.75 € 15. Daske pažljivo skinuti.75 € 1. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Od salonita. Grbine i slemena skinuti sa krova na bezbedan način. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od ćeramide. c. a. Šut prikupiti. m1 m1 m1 1. c. Obračun po m2 kose površine. b. Šut prikupiti.00 € 14.1. m2 m2 m2 1. izneti. Šut prikupiti. Od biber crepa. Šut prikupiti. m2 1.00 € 6. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Skidanje hidro izolacije krova. b. Skidanje daščane podloge sa krovne konstrukcije. b. Obračun po m2 kose površine.

m2 3. Šut prikupiti. spustiti.00 € 2. m1 m1 m1 3. Demontaža krovnog pokrivača od šindre. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. sa podlogom.50 € 1. Demontaža krovnog pokrivača od eternit ploča. b. Obračun po m2 kose površine.50 € 2. Od salonit ploča. Crep pažljivo demontirati. izneti. a.00 € 5. prosto pokrivanje. Obračun po m2 kose površine. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. spustiti.00 € 23. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontaža krovnog pokrivača od lima. Od eternit ploča. Demontaža grbina i slemena od ćeramide. b. Lim pažljivo demontirati. Od falcovanog crepa. Šut prikupiti. a. Demontaža krovnog pokrivača od kamenih ploča. izneti. a. Obračun po m2 kose površine. Od biber crepa. b. spustiti. spustiti. Obračun po m1 slemena i grbina. Od mediteran crepa. Od salonita.50 € 232 .50 2. jednostruko pokrivanje. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Obračun po m2 kose površine.00 2. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 26. Od salonit ploča 105x122 cm. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti.00 3. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Šut prikupiti. Pre demontaže izvršiti obeležavanje šindre i izraditi plan postojećeg stanja. c. Ćeramidu pažljivo demontirati.50 € € € € € 21. b. Od ćeramide. m2 17. izneti. m2 m2 5. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Od šindre. izneti. Od ćeramide. spustiti. Od ćeramide. e. a. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Šindru pažljivo demontirati. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Od biber crepa. Demontaža krovnog pokrivača od biber crepa. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. dvostruko pokrivanje. spustiti. Demontaža krovnog pokrivača od ćeramide. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Kamene ploče pažljivo demontirati. Šut prikupiti. d. b. Obračun po m2 kose površine.00 € 29.16. Ćeramidu pažljivo demontirati. m2 m2 4. a. spustiti. Od biber crepa. Eternit ploče pažljivo demontirati.50 2.00 € 28.00 € 2. Šut prikupiti. izneti. Obračun po m2 kose površine. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. c. m2 m2 m2 m2 m2 2. Od kamenih ploča. Šut prikupiti.00 € 10. m2 m2 m2 3. c.50 € 32. Od slemenjaka.

m2 2. Obračun po m2 kose površine.33. m2 13. Šut prikupiti. Obračun po m2 postavljene površine. Obračun po m2 postavljene površine. Demontaža krovnih letvi. Pokrivanja 1. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. Crep mora biti ravan.00 € 5. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. očistiti.50 € 2. očistiti. Nabavka i postavljanje mediteran crepa. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od slemenjaka u produžnom malteru. izneti. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 1. neoštećen i kvalitetan. b. neoštećen i kvalitetan. Demontaža daščane podloge sa krovne konstrukcije.00 € 4. Šut prikupiti. U prvom i poslednjem redu postaviti po dva reda crepa. Obračun po m2 kose površine. Nabavka i dvostruko (krunsko) postavljanje ravnog biber crepa. Letve pažljivo demontirati. neoštećen i kvalitetan. m2 20. Obračun po m2 postavljene površine. m2 m2 1. Obračun po m2 postavljene površine. 15.50 € 233 . neoštećen i kvalitetan.00 € 34. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m2 postavljene površine. m2 20. m2 13. Daščanu podlogu pažljivo demontirati.00 € 3. U prvom i poslednjem redu postaviti po dva reda crepa. Podloga od dasaka. Crep mora biti ravan. Crep mora biti ravan. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Crep mora biti ravan. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru.00 € Nabavka i gusto postavljanje ravnog biber crepa. U prvom i poslednjem redu postaviti po dva reda crepa. Crep mora biti ravan. Podloga od talpi. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. Nabavka i postavljanje falcovanog crepa. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od slemenjaka u produžnom malteru. a. Ispod dodirnih spojnica gornja dva crepa. neoštećen i kvalitetan. koje ne naležu na donji crep celom svojom vidnom dužinom postaviti trake od cinčanog lima veličine 5x34 cm.50 € 2. Nabavka i jednostruko (prosto) postavljanje ravnog biber crepa.

U cenu ulaze i postavljanje štafni. slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. m2 40. Ćeramide pažljivo uglaviti jednu preko druge u kanal salonita. Obračun po m2 površine krova. ručno izrađene. Obračun po m2 površine krova.6. početni i svaki treći red ćeramide ankerovati za štafne hafterima od pocinkovanog lima. Gornji red postaviti preko sloja gustog maltera. Obračun po m2 površine krova. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. Ćeramide pažljivo uglaviti jednu preko druge u produžnom malteru.50 € 11. preko daščane podloge i ter papira. preko daščane podloge i ter papira. Nabavka i postavljanje ćeramide usuvo.50 € 8. Nabavka i postavljanje stare ćeramide u malteru. m2 37. Ćeramide gornjeg reda postaviti preko sloja gustog produžnog maltera. prema detalju. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. Ćeramidu pažljivo postaviti u produžnom malteru.00 € 7. rabica. preko daščane podloge ter papira. Ćeramide pažljivo uglaviti jednu preko druge. Gornji red postaviti preko sloja gustog maltera. Horizontalni. m2 42. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru.00 € 10. Nabavka i postavljanje usuvo stare ćeramide. Prostor između donjih ćeramida mora ostati čist radi strujanja vazduha i privremenog oticanja vode u slučaju oštećenja krovnog pokrivača. Donju površinu štafni premazati bitulitom neposredno pre zakucavanja. Nabavka i postavljanje stare ćeramide. početni i svaki treći red ćeramide ankerovati za štafne hafterima od pocinkovanog lima. Ćeramida postaviti preko postavljene podloge od salonita. Paralelno sa strehama postaviti horizontalne trake od rabic pletiva širine 20 cm. Nabavka i postavljanje ćeramide sa štafnama postavljene daščane podloge i hidroizolacije. Horizontalni. ručno izrađene. na osovinskom razmaku od 1.50 € 234 . Prostor između donjih površina ćeramida i dna kanala salonita mora ostati čist radi strujanja vazduha i privremenog oticanja vode u slučaju oštećenja krovnog pokrivača. Donju površinu štafni premazati vrućim bitumenom neposredno pre zakucavanja. Obračun po m2 površine krova. Horizontalni.00 € 12. Obračun po m2 površine krova. koji mora odgovarati ćeramidi. m2 35. Preko podloge. početni i svaki treći red ćeramide ankerovati hafterima od pocinkovanog lima. Ćeramidu pažljivo postaviti usuvo. paralelno sa rogovima. Ćeramidu pažljivo postaviti usuvo. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. m2 32.00 € 9. početni i svaki treći red ćeramide ankerovati hafterima od pocinkovanog lima. Ćeramide gornjeg reda postaviti preko sloja gustog produžnog maltera. m2 45.0 m. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. Obračun po m2 površine krova. m2 40. U cenu ulaze i postavljanje štafni. slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. Horizontalni. Horizontalni. početni i svaki treći red ćeramide ankerovati hafterima od pocinkovanog lima. prema detalju. Paralelno sa rogovima prikovati impregnirane štafne. Obračun po m2 površine krova. Ćeramidu pažljivo postaviti u produžnom malteru. Gornji red postaviti preko sloja gustog maltera. Nabavka i postavljanje ćeramide sa štafnama i rabicom a preko daščane podloge i hidroizolacije. ručno izrađene. prikovati impregnirane štafne. Nabavka i postavljanje ćeramide preko betonskog krova.

da formiraju borduru. dimnjaka.00 € 17. dva do tri puta. Nabavka i postavljanje slemena i grbina krovnog pokrivača od eternit ploča. Ter papir postaviti u dva sloja. Nabavka i postavljanje slemena i grbina krovnog pokrivača od salonit ploča. m1 5. Pre postavljanja šindru impregnirati potapanjem ili mazanjem više puta ksilolin kombijem. Eternit postaviti po šemi za postavljanje eternita i uputstvu projektanta. Nabavka i postavljanje krovnog pokrivača od kamenih ploča debljine 6-8 cm. detaljima i uputstvu projektanta. Nabavka građe. m1 7. m2 35. Prvi sloj prikovati pocinkovanim ekserima sa širokom glavom. Boja eternit ploča po izboru projektanta. Ćeramidu postaviti u produžnom malteru i sastave obraditi. slemena i grbina. izrada i postavljanje krovnog pokrivača od hrastove šindre. Drugi sloj ter papira lepiti vrućim bitumenom sa filernim i vlaknastim dodacima. Table postaviti sa preklopom i pričvrstiti pocinkovanim zavrtnjima debljine 6 mm sa podmetačom i pocinkovanom pločicom. Obračun po m1 slemena i grbina. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina. a donji vrh ploče prihvatiti limenom uzanom pocinkovanom podvezom. kalkana. m1 5. Nabavka i postavljanje slemenjaka i grbina krova od poklapače. Uglove određenih tabli saseći. preko daščane oplate. Obračun po m2 postavljene površine. prozora i slično) postaviti paralelno sa ivicama. U cenu ulaze i postavljanje ter papira obrada slemena i grbina.50 € 19. Po završenom postavljanu krovnog pokrivača isti premazati "Bakrilom" ili sličnim sredstvom. sa preklopima širine 15 cm. U cenu ulaze i postavljanje ter papira. debljine 6 mm. Kamene ploče postaviti i pričvrstiti pocinkovanim ekserima. m1 6.00 € 15. Obračun po m1 slemena i grbina.00 € 16. Obračun po m2 postavljene površine.00 € 18. Eternit ploče pored horizontalnih i vertikalnih ivica (strehe. Šindru izraditi i postaviti po projektu. Prvi sloj prikovati pocinkovanim ekserima sa širokom glavom. Drugi sloj ter papira lepiti vrućim bitumenom. debljine 4 mm. Obračun po m2 postavljene površine. Obračun po m2 postavljene površine. Građa za izradu šindre mora biti kvalitetna. Obračun po m1 slemena i grbina. da ne dođe do preklapanja više od tri debljine tabli. Pokrivanje eternit pločama veličine 40x40 cm. m2 10. m2 32. m2 14. sa preklopima širine 15 cm. preko daščane podloge. suva i bez čvorova. Dijagonalno postavljene ploče na obe zasečene strane zakovati za podlogu pocinkovanim ekserima sa širokom glavom. po detaljima i uputstvu projektanta. slemena. Poklapače postaviti u produžnom malteru i sastave obraditi.00 € 235 .00 € 14. Ter papir postaviti u dva sloja.13. Nabavka i postavljanje slemenjaka i grbina krova od ćeramide. a ploče u polju dijagonalno.50 € 20. Nabavka i postavljanje talasastog salonita dimenzija 105x122 cm. Obračun po m1 slemena i grbina.

Prestige elite. nerđajućim ekserima sa širokom glavom ili nerđajućim spojkama. Obračun po m2 postavljene površine. Obračun po m2 postavljene površine.00 31. grbina. Biber crepom. Šindru pričvrstiti za daščanu podlogu.00 € 9. izvaditi eksere. Crep postaviti sa dodatkom do 20% novog po uzoru na postojeći. Prestige traditional. Oštećen ili vitoperan crep odbaciti. Prestige kompakt. gusto pokrivanje. Obračun po m2 postavljene površine. šut prikupiti. Crep postaviti jednostruko (prosto) sa dodatkom do 20% novog po uzoru na postojeći. Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od falcovanog crepa. Ispod dodirnih spojnica gornja dva reda crepa. 10. Obračun po m2 pokrivene površine. Classic. gusto. Oštećen ili vitoperan crep odbaciti. Traditional. šut prikupiti. Crep pažljivo demontirati.00 € 236 . slemena i slično. koje ne naležu na donji crep celom svojom vidnom dužinom postaviti trake od cinčanog lima veličine 5x34 cm.00 25.00 € 12.00 € Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od biber crepa. po izboru projektanta. detaljima i uputstvu projektanta. Mediteran crepom. Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od biber crepa. Oštećen ili vitoperan crep odbaciti. Po završenom postavljanu krovnog pokrivača isti premazati "Bakrilom" dva do tri puta. c. Standard.00 15.00 15. Obračun po m2 postavljene površine. a. "Tegola canadese". m2 m2 11.50 € 4.00 25.21. g. U prvom i poslednjem redu postaviti po dva reda crepa. Dotrajalu ili nedostajuću šindru zameniti istom od suvog i kvalitetnog drveta. Izvršiti zaštitu potapanjem ili mazanjem više puta ksilolin kombijem. koja se obračunava posebno.00 € 22. Master. a. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. utovariti i odvesti na gradsku deponiju. očistiti i pripremiti za postavljanje. Crep pažljivo demontirati.00 € € € € € € € € 3. U prvom i poslednjem redu postaviti po dva reda crepa. Postojeću šindru detaljno pregledati. očistiti i pripremiti za postavljanje. d. m2 m2 9. prosto pokrivanje.00 29. utovariti i odvesti na gradsku deponiju. m2 25. f. b. Biber crepom. očistiti i pripremiti za postavljanje. utovariti i odvesti na gradsku deponiju. Crep postaviti gusto sa dodatkom do 20% novog po uzoru na postojeći. Tegolu postaviti po uputstvu proizvođač i projektanta. Postavljanje krovnog pokrivača od postojeće šindre. Prepokrivanja 1. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. b. očistiti i izvršiti plombiranje slabih delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" i strugotinom od istog drveta. Nabavka i postavljanje krovne bitumenske šindre. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 12. h.50 13. b. Prestige standard. Falcovanim crepom. tipa Standard. dvostruko (krunsko). Crep pažljivo demontirati. e. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od slemenjaka u produžnom malteru. bez čvorova. a. U cenu ulaze i pokrivanje uvala. Pokrivač postaviti po projektu. m2 2. šut prikupiti.

Ćeramidu pažljivo postaviti u produžnom malteru. Gornji red postaviti preko sloja gustog maltera. utovariti i odvesti na gradsku deponiju. preko daščane podloge i ter papira. utovariti i odvesti na gradsku deponiju. Ćeramidu pažljivo demontirati. Prostor između donjih ćeramida mora ostati čist radi strujanja vazduha i privremenog oticanja vode u slučaju oštećenja krovnog pokrivača. Ćeramidu pažljivo demontirati. očistiti i pripremiti za postavljanje. Obračun po m2 površine krova. paralelno sa rogovima. Obračun po m2 površine krova.6. Obračun po m2 površine krova. šut prikupiti. utovariti i odvesti na gradsku deponiju.50 € 10. Horizontalni. Paralelno sa rogovima prikovati impregnirane štafne. Ćeramide pažljivo uglaviti jednu preko druge. Oštećene ili vitoperne ćeramide odbaciti. Ćeramidu postaviti sa dodatkom do 20% nove ili stare po uzoru na postojeću. Ćeramidu pažljivo postaviti usuvo. U cenu ulaze i postavljanje štafni. m2 15. m2 22. slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. Paralelno sa strehama postaviti horizontalne trake od rabic pletiva širine 20 cm. m2 17. prikovati impregnirane štafne. utovariti i odvesti na gradsku deponiju. početni i svaki treći red ćeramide ankerovati za štafne hafterima od pocinkovanog lima. Ćeramide pažljivo uglaviti jednu preko druge u produžnom malteru. početni i svaki treći red ćeramide ankerovati hafterima od pocinkovanog lima. u produžnom malteru.50 € 9. Oštećene ili vitoperne ćeramide odbaciti. šut prikupiti. početni i svaki treći red ćeramide ankerovati za štafne hafterima od pocinkovanog lima.50 € 7. Ćeramidu postaviti sa dodatkom do 20% nove ili stare po uzoru na postojeću. Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od ćeramide. Ćeramidu pažljivo demontirati. Preko podloge. utovariti i odvesti na gradsku deponiju. Oštećene ili vitoperne ćeramide odbaciti. Obračun po m2 površine krova. Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od ćeramide. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. Ćeramidu pažljivo demontirati. Donju površinu štafni premazati bitulitom neposredno pre zakucavanja. prema detalju. preko betonske ploče. početni i svaki treći red ćeramide ankerovati hafterima od pocinkovanog lima. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. Ćeramide gornjeg reda postaviti preko sloja gustog produžnog maltera. preko daščane podloge i ter papira. Gornji red postaviti preko sloja gustog maltera. Horizontalni. m2 20.00 € 237 . preko daščane podloge i ter papira. preko štafni i rabica.00 € 8. Horizontalni. Horizontalni. očistiti i pripremiti za postavljanje. šut prikupiti. Ćeramidu postaviti sa dodatkom do 20% nove ili stare po uzoru na postojeću. očistiti i pripremiti za postavljanje. na osovinskom razmaku od 1. Ćeramidu pažljivo demontirati. Donju površinu štafni premazati vrućim bitumenom neposredno pre zakucavanja. Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od ćeramide. preko štafni. šut prikupiti. prema detalju. preko daščane podloge i ter papira. preko betonske konstrukcije krova. U cenu ulaze i postavljanje štafni. šut prikupiti. Ćeramidu postaviti sa dodatkom do 20% nove ili stare po uzoru na postojeću. rabica. Oštećene ili vitoperne ćeramide odbaciti. Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od ćeramide. rabica. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od ćeramide. očistiti i pripremiti za postavljanje. Ćeramidu postaviti sa dodatkom do 20% nove ili stare po uzoru na postojeću. očistiti i pripremiti za postavljanje. Obračun po m2 površine krova. m2 17. Oštećene ili vitoperne ćeramide odbaciti.0 m. slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. u malteru. Gornji red postaviti preko sloja gustog maltera.

Drugi sloj ter papira lepiti vrućim bitumenom. sa poklapačama. Oštećene ili vitoperne slemenjake odbaciti. Šut prikupiti. m2 42. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina. Obračun po m2 postavljene površine. Po završenom postavljanu krovnog pokrivača premazati sa "Bakrilom" dva do tri puta. Ćeramidu pažljivo postaviti u gustom produžnom malteru. Pre demontaže izvršiti obeležavanje šindre sa izradom plana postojećeg stanja. Demontaža i ponovno postavljanje grbina i slemena krova. Po završenom postavljanu krovnog pokrivača premazati sa "Bakrilom" dva do tri puta. Pre demontaže izvršiti obeležavanje šindre sa izradom plana postojećeg stanja. sa preklopima širine 15 cm. sa dodatkom novog salonita do 25%. m1 5. sa dodatkom novih ploča do 25 %. izneti.50 € 13. m2 17. m2 35. Slemenjake postaviti sa dodatkom do 20% novih ili starih po uzoru na postojeće. Šindru pregledati i plombirati oštećene delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" i strugotinom od iste vrste drveta. Kamene ploče postaviti i pričvrstiti pocinkovanim ekserima. Izvršiti zaštitu potapanjem ili mazanjem više puta ksilolin kombijem. m1 5. izvaditi eksere. a oštećeni odbaciti. bez čvorova.00 € 16. Slemenjake pažljivo demontirati. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Kamene ploče pažljivo demontirati. očistiti i pripremiti za postavljanje. utovariti i odvesti na gradsku deponiju. detaljima i uputstvu projektanta. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Obračun po m1 grbine i slemena. Oštećene ili vitoperne ćeramide odbaciti. Šut prikupiti. Obračun po m2 postavljene površine. Pokrivač izvesti po projektu. U cenu ulaze i postavljanje ter papira i obrada slemena i grbina. očistiti. kako bi se postavile na ista mesta. Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od šindre. očistiti i pripremiti za postavljanje. Salonit pažljivo demontirati. Slemenjake pažljivo postaviti u gustom produžnom malteru. Nabaviti nove kamene ploče po uzoru na postojeće. Pokrivač izvesti po projektu. Obračun po m2 postavljene površine.00 € 14. izvaditi eksere.00 € 12. šut prikupiti. Obračun po m1 grbine i slemena. detaljima i uputstvu projektanta. Izvršiti zaštitu potapanjem ili mazanjem više puta ksilolin kombijem. izneti. po detaljima i uputstvu projektanta. Demontaža i ponovno postavljanje grbina i slemena krova od ćeramide.50 € 15. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od šindre. Šindru pažljivo spustiti. Ćeramidu pažljivo demontirati. šut prikupiti. Ćeramidu postaviti sa dodatkom do 20% nove ili stare po uzoru na postojeću. Pre demontaže sve table salonita obeležiti. očistiti i oštećene odbaciti. sa dodatkom nove do 25%. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 postavljene površine. Demontaža i ponovno pokrivanje krovnog pokrivača od salonit ploča 105x122 cm. Šindru pažljivo spustiti. Table postaviti sa preklopom i pričvrstiti pocinkovanim zavrtnjima debljine 6 mm sa podmetačom i pocinkovanom pločicom.11. Prvi sloj prikovati pocinkovanim ekserima sa širokom glavom. utovariti i odvesti na gradsku deponiju. m2 10. pregledati i plombirati oštećene delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" i strugotinom od iste vrste drveta. Demontaža i ponovno pokrivanje krova kamenim pločama. Šindru koja je dotrajala ili nedostaje zameniti istom od suvog i kvalitetnog drveta. Podlogu od ter papir postaviti u dva sloja.00 € 238 .

Pregledati krov. 2. oštećen ili polomljen crep pažljivo demontirati i postaviti novi.4. Novopostavljena ćeramida mora biti po uzoru na postojeću. Biber crep postaviti u produžnom malteru razmere 1:2:6.00 € 7. Zamena polomljene ćeramide na slemenima i grbinama. Slemenjake postaviti u produžnom malteru i sastave obraditi. 0. a. Novopostavljena ćeramida mora biti po uzoru na postojeću. b. Kom. m1 m1 5. Obračun po komadu ćeramide. Zamena polomljenih ćeramida. m1 m1 5. m1 m1 7. Biber crepom jednostruko. Kom. oštećenu ili polomljenu ćeramidu pažljivo demontirati i postaviti novu.50 € 7. očistiti ležišta od maltera za novu ugradnju. Pregledati slemena i grbine. 1.10 € 1.50 € 239 . b. Falcovanim crepom u dva reda. Biber crepom dvostruko. Obračun po komadu ćeramide. a.50 € 12. Biber crep. Ostali pokrivački radovi 1. Ćeramidu postaviti u produžnom malteru i sastave obraditi. U jednom redu. Biber crep postaviti u produžnom malteru razmere 1:2:6.50 € 12.50 € Pokrivanje ogradnih zidova biber crepom jednostruko. Mediteran crep. Obračun po komadu slemenjaka.10 € 10. Obračun po m1 ogradnog zida. b. Zamena polomljenog biber crepa. po uzoru na postojeći. očistiti ležišta i postaviti nove po uzoru na postojeće. Falcovani crep. Polomljeni crep odvesti na gradsku deponiju.00 € 5 Pokrivanje ogradnih zidova falcovanim jednostruko. Kom. 3.00 € 6.75 € 1. 2. a. a b Falcovanim crepom u jednom redu. c. oštećene ili polomljene ćeramide pažljivo demontirati. Pokrivanje ogradnih zidova ćeramidom u jednom redu. Polomljenu ćeramidu odvesti na gradsku deponiju. Pregledati krov. Polomljenu ćeramidu i šut odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m1 ogradnog zida. Obračun po m1 ogradnog zida. Kom. Kom. Pregledati slemena i grbine.50 € 11. Obračun po komadu crepa. Zamena polomljenih poklapača na slemenima i grbinama. Kom. Polomljene slemenjake i šut odvesti na gradsku deponiju. oštećene ili polomljene slemenjake pažljivo demontirati. U dva reda. Ćeramidu postaviti u produžnom malteru razmere 1:2:6.

Postojeće grbine i slemena očistiti od ispucalog maltera. Paziti da se ne oštete redovi ćeramida. Šut prikupiti.50 € 240 . Postojeće grbine i slemena očistiti od ispucalog maltera. Obračun po m1 grbine i slemena. Obračun po m1 grbine i slemena. m1 2. Obračun po m2 površine krova. Čišćenje krova pokrivenog ćeramidom. Spraviti slabiji produžni malter i obraditi grbine i slemena. Zamazivanje grbina i slemena od poklapača. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Pažljivo očistiti krovne uvale.50 € 15. Zamazivanje grbina i slemena od ćeramide. Spraviti slabiji produžni malter i obraditi grbine i slemena.13.50 € 14. m1 2. m2 2. izneti. Postojeće rastinje ukloniti i očistiti ćeramide.

19. 3. 14. 20. 11. 13. IZOLATERSKI RADOVI 1. 7. Temelji Temeljni i podrumski zidovi Kapilarna vlaga Podloge Mokri čvorovi Terase Ravni krovovi Krovovi Potkrovlja Zidovi Plafoni Akustika Podovi Fasade Dimnjaci Ventilacioni kanali Cevna mreža Cevovodi i rezervoari Klima kanali Hladne ostave Ostali izolaterski radovi 243 246 252 254 260 264 268 273 276 279 284 285 286 291 294 295 296 297 301 303 304 241 . 10. 21. 17. 5. 6. 9. 2. 12. 18.9. 15. 16. 8. 4.

.

smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.vruć premaz bitumenom "MTH" .hladan premaz bitulitom "A" . Obračun po m2 izolacije.00 € Nanošenje sloja bitumena "MBH" sa premazom bitulita. Dva Kondora 3 sa tri sloja Bitumena.hladan premaz bitulitom "A" . stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm.Kondor 3. A. Bitumensku traku zalepiti odmah.1. sa preklopom 15 cm. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .vruć premaz bitumenom "MTH" .vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. zalepljen za podlogu .Kondor 3. m2 8.Kondor 3.Kondor 3.hladan premaz bitulitom "A" . C. zalepljen za podlogu .00 € 243 . na temperaturi višoj od 10 stepeni. B.vruć premaz bitumenom "MTH" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Podloga mora biti suva i dobro očišćena. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. m2 2. na temperaturi višoj od 10 stepeni. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. Dva Kondora 3 sa dva sloja Bitumena. na temperaturi višoj od 10 stepeni.hladan premaz bitulitom "A" .00 € 3. Temelji 1. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. . Izrada hidroizolacije temelja. Nanošenje hladnog premaza bitulita "A" preko temelja. 1.00 € m2 13. Kondorfleks V3 sa dva sloja Bitumena. zalepljen za podlogu .00 € m2 11. Obračun po m2 obrađene površine.vruć premaz bitumenom "MTH" . D.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.Kondor 3. zalepljen za podlogu . Podloga mora biti suva i dobro očišćena. Obračun po m2 obrađene površine.vruć premaz bitumenom "MTH" .00 € m2 10.vruć premaz bitumenom "MTH" .Kondorfleks V3. Kondor 3 sa dva sloja Bitumena. m2 2.

E.Kondor 4. m2 15. zalepljen za podlogu .vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. zalepljen za podlogu . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . zalepljen za podlogu .vruć premaz bitumenom "MTH" .Kondorfleks V3.vruć premaz bitumenom "MTH" .hladan premaz bitulitom "A" . m2 14. Dva Kondorfleksa V3 sa dva sloja Bitumena. Obračun po m2 izolacije.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. m2 17. zalepljen za podlogu . m2 15.00 € I. Kondor 3 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. Kondor 4 i Gralbit sa dva sloja Bitumena. m2 16.00 € H.vruć premaz bitumenom "MTH" .hladan premaz bitulitom "A" . Kondor 4 i Gralbit sa tri sloja Bitumena.Kondorfleks V3.vruć premaz bitumenom "MTH" .vruć premaz bitumenom "MTH" .00 € 244 .Gralbit I-1/10. Obračun po m2 izolacije.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .vruć premaz bitumenom "MTH" .Gralbit I-1/10. Kondorfleks V3 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . m2 17. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.vruć premaz bitumenom "MTH" .vruć premaz bitumenom "MTH" .Kondorfleks V3.00 € G.Gralbit I-1/10. .vruć premaz bitumenom "MTH" . .vruć premaz bitumenom "MTH" . . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.vruć premaz bitumenom "MTH" . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.vruć premaz bitumenom "MTH" .00 € F. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. zalepljen za podlogu .hladan premaz bitulitom "A" . zalepljen za podlogu .Gralbit I-1/10.Kondorfleks V3.hladan premaz bitulitom "A" .00 € J.Kondor 3. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .Kondorfleks V3.Kondor 4. Dva Kondorfleksa V3 sa tri sloja Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .hladan premaz bitulitom "A" .hladan premaz bitulitom "A" .

Varena dva sloja Kondora 4. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .vruć premaz bitumenom "MTH" . Obračun po m2 izolacije. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Varena dva sloja Kondorfleksa V4. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom.Kondorfleks V4.Gralbit I-1/10.Kondor 4. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. m2 18. zalepljen za podlogu .hladan premaz bitulitom "A" . Obračun po m2 izolacije.vruć premaz bitumenom "MTH" .vruć premaz bitumenom "MTH" . m2 5. Varen sloj Kondor 4.Kondorfleks V4. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Traku zalepiti celom površinom. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. varen za podlogu . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. varen za podlogu 245 . Kondorfleks V4 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. Obračun po m2 izolacije. varen za podlogu Obračun po m2 izolacije. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.vruć premaz bitumenom "MTH" .00 € B. Izrada hidroizolacije temelja. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. sa preklopima 10 cm.00 € 18. A. m2 9. Izrada hidroizolacije temelja.hladan premaz bitulitom "A" . varen za podlogu .Kondor 4. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. na temperaturi višoj od 10 stepeni. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . sa preklopima 10 cm.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.Kondorfleks V4. A. Varena dva sloja Kondora 4 i Bitumen. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm.00 € C.Gralbit I-1/10. zalepljen za podlogu .hladan premaz bitulitom "A" . . m2 13.00 € 15. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. Traku zalepiti celom površinom.hladan premaz bitulitom "A" .Kondor 4.00 € L.K.Kondorfleks V4. na temperaturi višoj od 10 stepeni. Kondorfleks V4 i Gralbit sa dva sloja Bitumena.Kondor 4.hladan premaz bitulitom "A" .hladan premaz bitulitom "A" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . m2 16.

varen za podlogu . m2 2. varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm.hladan premaz bitulitom "A" . 1. Podloga mora biti suva i dobro očišćena.00 € B.Kondorfleks V4. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. Varena dva sloja Kondorfleksa V4 i Bitumen.00 € m2 9. na temperaturi višoj od 10 stepeni. zalepljen za podlogu . m2 11. m2 15.00 € Nanošenje sloja bitumena "MTH" sa premazom bitulita preko temeljnih zidova.00 € 246 . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. zalepljen za podlogu . na temperaturi višoj od 10 stepeni. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .hladan premaz bitulitom "A" . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem.Kondorfleks V4.00 € C.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Obračun po m2 obrađene površine. B. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. Kondor 3 sa dva sloja Bitumena. sa preklopom 15 cm.00 € 3.vruć premaz bitumenom "MTH" . A. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. m2 12. Varen sloj Kondorfleksa V4 i Bitumen. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.vruć premaz bitumenom "MTH" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Obračun po m2 obrađene površine.hladan premaz bitulitom "A" .00 € 2. Podloga mora biti suva i dobro očišćena. Dva Kondora 3 sa dva sloja Bitumena. Temeljni i podrumski zidovi 1.hladan premaz bitulitom "A" . Nanošenje hladnog premaza bitulita "A" preko temeljnih zidova. .vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.vruć premaz bitumenom "MTH" . Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge.Kondor 3. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C.Kondorfleks V4.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. varen za podlogu . Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. m2 10.Kondor 3.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. Bitumensku traku zalepiti odmah. varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. . na temperaturi višoj od 10 stepeni. m2 3. Obračun po m2 izolacije.Kondor 4. Izrada hidroizolacije temeljnih zidova. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .Kondor 3..

.vruć premaz bitumenom "MTH" . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. zalepljen za podlogu . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. .00 € B. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Obračun po m2 izolacije. Izrada hidroizolacije temeljnih zidova. zalepljen za podlogu .vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.hladan premaz bitulitom "A" . zalepljen za podlogu .00 € F.Kondor 3.Kondor 3. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. zalepljen za podlogu .hladan premaz bitulitom "A" . m2 12.Gralbit I-1/10. Kondorfleks V3 sa dva sloja Bitumena.hladan premaz bitulitom "A" . m2 17. zalepljen za podlogu 247 m2 18.Kondorfleks V3. sa spoljne strane. zalepljen za podlogu . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.vruć premaz bitumenom "MTH" . A.Kondorfleks V3.00 € 9. .hladan premaz bitulitom "A" .vruć premaz bitumenom "MTH" . Kondor 3 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .vruć premaz bitumenom "MTH" . stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. Kondor 4 i Gralbit sa dva sloja Bitumena. Dva Kondorfleksa V3 sa dva sloja Bitumena.Kondor 4.vruć premaz bitumenom "MTH" . sa preklopom 15 cm.Kondorfleks V3.00 € E.vruć premaz bitumenom "MTH" .Kondor 3. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. m2 20.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. Dva Kondora 3 sa tri sloja Bitumena.hladan premaz bitulitom "A" .Kondorfleks V3. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C.vruć premaz bitumenom "MTH" . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. . Dva Kondorfleksa V3 sa tri sloja Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . na temperaturi višoj od 10 stepeni.C. Bitumensku traku zalepiti odmah.Kondorfleks V3.vruć premaz bitumenom "MTH" .vruć premaz bitumenom "MTH" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .vruć premaz bitumenom "MTH" .00 € D.hladan premaz bitulitom "A" . m2 15.

m2 21.00 € m2 19.hladan premaz bitulitom "A" .Kondorfleks V3.Gralbit I-1/10.Kondorfleks V4. Izrada hidroizolacije temeljnih zidova. m2 18.vruć premaz bitumenom "MTH" .Kondorfleks V4. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. zalepljen za podlogu . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. zalepljen za podlogu . . Kondorfleks V4 i Gralbit sa tri sloja Bitumena.vruć premaz bitumenom "MTH" . zalepljen za podlogu .vruć premaz bitumenom "MTH" .Gralbit I-1/10.Kondor 3. Obračun po m2 izolacije.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. Kondorfleks V4 i Gralbit sa dva sloja Bitumena. m2 16. A. Kondor 3 i Gralbit sa tri sloja Bitumena.00 € E..00 € D. sa preklopom 15 cm.vruć premaz bitumenom "MTH" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .vruć premaz bitumenom "MTH" . na temperaturi višoj od 10 stepeni. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Kondor 4 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. sa unutrašnje strane. Bitumensku traku zalepiti odmah.Gralbit I-1/10.Kondor 4.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.00 € 15. . Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C.hladan premaz bitulitom "A" .vruć premaz bitumenom "MTH" . Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. m2 18.vruć premaz bitumenom "MTH" . .hladan premaz bitulitom "A" . stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.vruć premaz bitumenom "MTH" .hladan premaz bitulitom "A" .Gralbit I-1/10. zalepljen za podlogu . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .Gralbit I-1/10.vruć premaz bitumenom "MTH" . C.Gralbit I-1/10. zalepljen za podlogu . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. Obračun po m2 izolacije. m2 20. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.hladan premaz bitulitom "A" . .vruć premaz bitumenom "MTH" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Kondorfleks V3 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .vruć premaz bitumenom "MTH" .00 € 248 .00 € F.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.

vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. 249 .vruć premaz bitumenom "MTH" .Kondorfleks V3. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .Gralbit I-1/10.B. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Traku zalepiti celom površinom.Kondorfleks V4.Gralbit I-1/10. Obračun po m2 izolacije. Obračun po m2 izolacije.hladan premaz bitulitom "A" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Kondorfleks V4 i Gralbit sa tri sloja Bitumena.vruć premaz bitumenom "MTH" . zalepljen za podlogu .Kondorfleks V4.vruć premaz bitumenom "MTH" .Kondor 4.hladan premaz bitulitom "A" .vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.hladan premaz bitulitom "A" .vruć premaz bitumenom "MTH" .00 € 21.Kondor 4. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. zalepljen za podlogu .Gralbit I-1/10. . Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. Kondorfleks V3 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. m2 19.vruć premaz bitumenom "MTH" .hladan premaz bitulitom "A" .vruć premaz bitumenom "MTH" .vruć premaz bitumenom "MTH" . Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge.00 € E. Izrada hidroizolacije temeljnih zidova.Gralbit I-1/10. Kondorfleks V4 i Gralbit sa dva sloja Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . m2 18. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. . na temperaturi višoj od 10 stepeni.vruć premaz bitumenom "MTH" . Kondor 4 i Gralbit sa dva sloja Bitumena. m2 16. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem.00 € F. .hladan premaz bitulitom "A" . zalepljen za podlogu . m2 21. Kondor 4 i Gralbit sa tri sloja Bitumena.00 € D. zalepljen za podlogu . sa preklopima 10 cm.vruć premaz bitumenom "MTH" .Gralbit I-1/10. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. zalepljen za podlogu .vruć premaz bitumenom "MTH" . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.00 € C. m2 15. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .

vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.Kondor 4. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. a koji se posebno plaćaju.00 € 26.Kondorfleks V4. postavljene preko armirano betonske podloge iznad tla i unutrašnje strane podrumskih zidova. varen za podlogu .hladan premaz bitulitom "A" .hladan premaz bitulitom "A" . Izrada hidroizolacije temeljnih zidova.00 € 25. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm.aluminijumska folija pregovana d=0. Varena dva sloja Kondora 4. m2 13. Varena dva sloja Kondorfleksa V4. varen za podlogu Obračun po m2 izolacije. Varen sloj Kondorfleksa V4. sa preklopima 10 cm.00 € C. m2 12. Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacije za zaštitu od podzemne vode visine do 4 m.hladan premaz bitulitom "A" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . na temperaturi višoj od 10 stepeni.Kondorfleks PF4 . varen za podlogu Obračun po m2 izolacije. m2 8. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste betonske podloge i zidne površine.vruć premaz bitumenom "MBH" . varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .Kondor 4. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. Traku zalepiti celom površinom.hladan premaz bitulitom "A" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Obračun po m2 izolacije.vruć premaz bitumenom "MBH" . na temperaturi višoj od 10 stepeni.hladan premaz bitulitom "A" .Kondorfleks PF4 250 . Varen sloj Kondor 4. Obračun po m2 izolacije. Preko završene hidroizolacije mora se izvesti armirano betonska kontra ploča i armirano betonski zidovi. varen za podlogu .A.vruć premaz bitumenom "MBH" . Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. m2 9. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. varen za podlogu .Kondorfleks V4. .Robust ploče debljine 6 mm. sa preklopom 15 cm. Bitumensku traku zalepiti odmah. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .Kondor 4.hladan premaz bitulitom "A" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .00 € D.Kondor 4.Kondor 4.00 € B. m2 5.Kondorfleks V4.15 mm .

postavljene preko betonske podloge iznad tla i spoljnih strana temeljnih ili podrumskih zidova. KOD HORIZONTALNE IZOLACIJE: . m2 m2 m2 6..armirano betonska kontra ploča. Ploče postaviti po projektu. Debljine 5 cm.Robust ploče debljine 6 mm. Debljine 3 cm.Kondorfleks PF4 . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. datim detaljima i uputstvu projektanta.15 mm . m2 27.vruć premaz bitumenom "MBH" . mase 33 kg/m3. Bitumensku traku zalepiti odmah.00 € 7. Nabavka i postavljanje na spoljnim podrumskim zidovima termoizolacionih ploča. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm.Robust ploče debljine 6 mm. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: HORIZONTALNA IZOLACIJA: .50 € 9. posebno se plaća KOD VERTIKALNE IZOLACIJE: .Kondorfleks PF4 .hladan premaz bitulitom "A" . posebno se plaća Obračun po m2 izolacije. sa preklopom 15 cm.armirano betonska kontra ploča.armirano betonski zid.vruć premaz bitumenom "MBH" . a. m2 45.Robust ploče debljine 6 mm. . debljine 3 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. . Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C.vruć premaz bitumenom "MBH" . Obračun po m2 postavljenih ploča.15 mm . Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste betonske podloge i zidne površine. na temperaturi višoj od 10 stepeni. "Styrodur" 3035 CS BASF. Debljine 4 cm.zid od opeke.vruć premaz bitumenom "MBH" .vruć premaz bitumenom "MBH" .aluminijumska folija pregovana d=0. . b.Kondorfleks PF4 .Robust ploče debljine 6 mm.00 € Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacije za zaštitu od podzemne vode visine do 4 m.00 € 28.vruć premaz bitumenom "MBH" .vruć premaz bitumenom "MBH" . od ekstrudirane polistirolske pene.Robust ploče debljine 6 mm. posebno se plaća Obračun po m2 izolacije.vruć premaz bitumenom "MBH" .Kraberoid blank .00 € 251 . .vruć premaz bitumenom "MBH" . 45.aluminijumska folija pregovana d=0. c.hladan premaz bitulitom "A" .Kondorfleks PF4 . posebno se plaća VERTIKALNA IZOLACIJA: .

j.00 350. U Izolit Penetrat YU.00 32. je min. Debljine do 40 cm. Od kamena. Debljine do 160 cm. Debljine do 70 cm. Debljine do 180 cm. a u kombinaciji sa injektiranom masom. e. Injektirana masa mora u potpunosti da ispuni ceo profil šine i da adhezijom čvrsto spoji šinu sa gornjom i donjom površinom reza. n. Čvrstoća na pritisak same šine je min. Kao vodonepropusnu barijeru ugraditi plastične polukrute profilisane HIO-master šine. Debljine do 60 cm. debljine do 15 cm i postavljanjem HIO-master šina. m2 m2 12.00 MPa. Novi Sad. Debljine do 30 cm. sušenje traje 12-24 h. Kapilarna vlaga 1. vertikalno i horizontalno. Pre ugradnje visinu HIO-master šina preciznim brušenjem optimizovati prema visini reza da bi šine samostalno svojom konstrukcijom sprečila sleganje objekta. Izrada hidroizolacije zida od betona Izolit Penetratom YU. Debljine do 200 cm. k. Malter obiti.00 120. zid očistiti čeličnim četkama. Postojeće zidove preseći elektrohidrauličkim mašinama visokih perfomansi i dijamantskim reznim alatima.00 90.00 55.00 300.00 € 33. Izrada horizontalne hidroizolacije presecanjem hidrauličkim mašinama zidova od opeke. do gustine paste i ostaviti da odstoji 5-10 minuta. HIO-protecion system. Debljine do 15 cm. zid očistiti čeličnim četkama i oprati vodom. "Dramin" Zemun. sušenje traje 12-24 h.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € 252 . m. Izrada hidroizolacije zida od opeke Izolit Penetratom YU. Debljine do 110 cm. Malter obiti. Osušen zid nakvasiti vodom i četkom horizontalno premazati zid pastom Izolit Penetrata YU. Rezove injektirati posebno razvijenom vodonepropusnom cement polimernom masom kontrolisanog kvaliteta. jednokomponentni prah. Od opeke. dodavati postepeno vodu i mešati. Osušen zid nakvasiti vodom i četkom horizontalno premazati pastom Izolit Penetrata YU. a. g.00 70. Debljine do 320 cm. Postupak ponavljati sa još dva premaza.00 105. U Izolit Penetrat YU. f.00 500.00 245.00 210.31. Iz reza odstraniti prašinu. dodavati postepeno vodu i mešati. Debljine do 120 cm. Debljine do 80 cm.00 170. Postupak ponavljati sa još dva premaza. spojnice produbiti do dubine 2 cm i zid oprati vodom. P-273/98. Spojnice popuniti i dersovati. m2 7. do gustine paste i ostaviti da odstoji 5-10 minuta. p.50 € 10. 9. Debljine do 50 cm. Debljine do 90 cm. Prethodni sloj mora biti suv. l. Obračun po m2 obrađene površine zida. vertikalno i horizontalno. 42 MPa. Presecanje vršiti u lamelama širine od 20 do 30 cm. b. Prethodni sloj mora biti suv.50 € 3. Debljine do 100 cm. a u zemlji PCT/YU 98/00020. jednokomponentni prah. r. stvarajući novu monolitnu spojnicu zida. o. Obračun po m1 zida. HIO-tehnologija je zaštićena međunarodnim patentom br.00 135. b. novom spojnicom. Debljine do 140 cm. c.00 180. a. d. Obračun po m2 obrađene površine zida. a vertikalna krilca preuzela u potpunosti vertikalno opterećenje. Debljine do 250 cm. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 25. i. "Dramin" Zemun. h.00 700.00 150.

Rupe bušiti u dva horizontalna reda. Izrada horizontalne hidroizolacije presecanjem hidrauličkim mašinama zidova od kamena ili mešanog materijala. Debljine do 75 cm. a. Rupe bušiti sa obe strane zida. debljine do 30 cm.00 MPa. Injektirana masa mora u potpunosti da ispuni ceo profil šine i da adhezijom čvrsto spoji šinu sa gornjom i donjom površinom reza. Čvrstoća na pritisak same šine je min. na visinskom rastojanju oko 20 cm. P-273/98. Horizontalno u jednom redu rupe su na rastojanju od 40 cm. b. p. Obračun po m1 zida.00 220. naneti vruć premaz bitumena "MTH". Debljine do 60 cm. r. Zid zazidati punom opekom. a rupe drugog reda smaknute su na pola u odnosu na prvi. Debljine do 15 cm. Debljine do 90 cm. d.00 910. debljine do 15 cm i postavljanjem HIO-master šina.00 175. Debljine do 30 cm. Presecanje vršiti u lamelama širine od 20 do 30 cm. izduvati od prašine i naliti do vrha Izolitom 5. je min. Rezove injektirati posebno razvijenom vodonepropusnom cement polimernom masom kontrolisanog kvaliteta. izneti. Debljine do 60 cm. Iznad terena. novom spojnicom. odnosno do potpunog zasićenja zida. a u zemlji PCT/YU 98/00020. zalepiti Kondorfleks V4 i naneti drugi vruć premaz bitumena "MTH".00 140. a. Šut prikupiti.00 60. g. Debljine do 120 cm.00 € € € € 36. Debljine do 45 cm. b. Izolitom 5. HIO-tehnologija je zaštićena međunarodnim patentom br. m1 m1 m1 m1 25. na istoj visini.00 € € € € 253 .00 50. Debljine do 100 cm.00 120. Debljine do 30 cm. stvarajući novu monolitnu spojnicu zida.00 72. Debljine do 250 cm.00 50. Debljine 75 cm. Kao vodonepropusnu barijeru ugraditi plastične polukrute profilisane HIO-master šine.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € 32. Izrada horizontalne hidroizolacije presecanjem zidova od opeke.00 320. l.00 155. debljine do 30 cm. na visini po projektu.00 390. m. Iz reza odstraniti prašinu. Debljine do 180 cm. b. donju površinu zida oprati i poravnati cementnim malterom.00 650. Novi Sad. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Rupe zasićenog zida popuniti tečnim cementnim malterom. a vertikalna krilca preuzela u potpunosti vertikalno opterećenje. Debljine do 40 cm. f. Debljine 60 cm. d. d. c. Obračun po m1 izolovanog zida. Debljine do 200 cm. o.00 40. HIO-protecion system. Debljine do 50 cm. j. Debljine do 160 cm.18. 42 MPa. m1 m1 m1 m1 30. Malter premazati bitulitom "A". c. a u kombinaciji sa injektiranom masom. Debljine do 110 cm. Debljine do 320 cm. b. Spoljnu površinu zida tri puta premazati Izolit Penetratom YU.50 40. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 32. Presecanje kapilarne vlage zida od opeke.00 42. 9. obiti traku maltera visine 30 cm i izbušiti rupe prečnika 20-30 mm pod uglom od 30-40 stepeni u odnosu na vertikalu zida.00 450. Pre ugradnje visinu HIO-master šina preciznim brušenjem optimizovati prema visini reza da bi šine samostalno svojom konstrukcijom sprečila sleganje objekta. i. Voditi računa o rasporedu i redosledu lamela i obaveznom preklopu Kondorfleksa između lamela.00 90. Debljine 30 cm. Po upijanju postupak ponavljati 5-6 puta.00 195. n. Debljine do 70 cm. Obračun po m1 zida. Debljine 45 cm. Debljine do 140 cm.00 235. e.00 32. "Dramin" Zemun. h.00 275. a. k. Postojeće zidove preseći elektrohidrauličkim mašinama visokih perfomansi i dijamantskim reznim alatima. Debljine do 80 cm. Postojeće zidove štemovati (prosecati) u lamelama dužine 80-100 cm visine neophodne za rad.

na visini po projektu. 1. Rupe bušiti sa obe strane zida. Horizontalno u jednom redu rupe su na rastojanju od 40 cm.40. na istoj visini. na temperaturi višoj od 10 stepeni.Kondor 3. Obračun po m1 izolovanog zida. a rupe drugog reda smaknute su na pola u odnosu na prvi. b. a. Rupe bušiti u dva horizontalna reda. Rupe zasićenog zida popuniti tečnim cementnim malterom. Obračun po m2 obrađene površine. A. b. na visinskom rastojanju oko 20 cm. Po upijanju postupak ponavljati 5-6 puta. Debljine do 20 cm. Spoljnu površinu zida tri puta premazati Izolit Penetratom YU.00 € 100. Bitumensku traku zalepiti odmah. Debljine do 45 cm. Rupe zasićenog zida popuniti tečnim cementnim malterom. "Dramin" Zemun. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. Izrada hidroizolacije preko betonske podloge iznad tla.hladan premaz bitulitom "A" . stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. na temperaturi višoj od 10 stepeni. Presecanje kapilarne vlage zida od betona. Po upijanju postupak ponavljati 5-6 puta.00 € 4.dva sloja polietilenske folije. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Debljine do 30 cm. a rupe drugog reda smaknute su na pola u odnosu na prvi. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. rupe pročistiti i osušene naliti Izolitom 5. Debljine do 75 cm. m2 2. debljine do 50 cm. Izolitom 5.vruć premaz bitumenom "MBH" . m2 2. odnosno do potpunog zasićenja zida.00 € 3. obiti traku maltera visine 30 cm i izbušiti rupe prečnika 20-30 mm pod uglom od 30-40 stepeni u odnosu na vertikalu zida. c. Podloga mora biti suva i dobro očišćena.00 € 50. odnosno do potpunog zasićenja zida. Presecanje kapilarne vlage zida od kamena. na visinskom rastojanju oko 20 cm. debljine do 20 cm. Debljine do 100 cm. Podloge 1. Spoljnu površinu zida tri puta premazati Izolit Penetratom YU. Debljine do 50 cm.00 € 40. na visini po projektu. na istoj visini.00 € Nanošenje sloja bitumena "MBH" sa premazom bitulita. Kondor 3 sa dva sloja Bitumena.00 € 254 . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. c.00 € 43. sa preklopom 15 cm. Izolitom 5. Iznad terena. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. Ako je zid od kamena veoma porozan. a. m2 10. m1 m1 m1 50. Horizontalno u jednom redu rupe su na rastojanju od 40 cm. Rupe bušiti u dva horizontalna reda. Obračun po m2 obrađene površine. rupe napuniti tečnim cementnim malterom. Podloga mora biti suva i dobro očišćena.vruć premaz bitumenom "MBH" . izduvati od prašine i naliti do vrha Izolitom 5. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm.00 € 70. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. na temperaturi višoj od 10 stepeni. Obračun po m1 izolovanog zida. m1 m1 m1 30. zalepljen za podlogu . "Dramin" Zemun. izduvati od prašine i naliti do vrha Izolitom 5. Rupe bušiti sa obe strane zida. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . obiti traku maltera visine 30 cm i izbušiti rupe prečnika 20-30 mm pod uglom od 30-40 stepeni u odnosu na vertikalu zida. Nanošenje hladnog premaza bitulita "A" preko betonske podloge iznad tla. Iznad terena.

.dva sloja polietilenske folije. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.Kondor 3.hladan premaz bitulitom "A" . Dva Kondora 3 sa dva sloja Bitumena.Kondorfleks V3. zalepljen za podlogu . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.Kondor 3. zalepljen za podlogu .vruć premaz bitumenom "MBH" . m2 12. zalepljen za podlogu .vruć premaz bitumenom "MBH" .dva sloja polietilenske folije.00 € 255 . Kondorfleks V3 sa dva sloja Bitumena. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.hladan premaz bitulitom "A" . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.B.Kondorfleks V3.dva sloja polietilenske folije. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .Kondor 3. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .hladan premaz bitulitom "A" . m2 13. zalepljen za podlogu . Dva Kondorfleksa V3 sa dva sloja Bitumena.00 € F.dva sloja polietilenske folije.Kondor 3.vruć premaz bitumenom "MBH" .00 € D. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. Dva Kondorfleksa V3 sa tri sloja Bitumena.vruć premaz bitumenom "MBH" .Kondorfleks V3. .Kondorfleks V3. . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.Kondorfleks V3.vruć premaz bitumenom "MBH" . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. . zalepljen za podlogu . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. m2 17.hladan premaz bitulitom "A" .vruć premaz bitumenom "MBH" . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.vruć premaz bitumenom "MBH" .00 € C.vruć premaz bitumenom "MBH" . Dva Kondora 3 sa tri sloja Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .vruć premaz bitumenom "MBH" .vruć premaz bitumenom "MBH" .vruć premaz bitumenom "MBH" .dva sloja polietilenske folije. m2 14.vruć premaz bitumenom "MBH" .00 € E. m2 19.hladan premaz bitulitom "A" .

Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. Kondorfleks V3 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. Izrada hidroizolacije preko betonske podloge iznad tla. Varena dva sloja Kondora 4.00 € 13.Kondor 4. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. varen za podlogu . stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. Kondor 4 i Gralbit sa dva sloja Bitumena. Kondor 3 i Gralbit sa tri sloja Bitumena.dva sloja polietilenske folije. sa preklopom 15 cm.vruć premaz bitumenom "MBH" . . zalepljen za podlogu . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. m2 8.G. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. na temperaturi višoj od 10 stepeni.vruć premaz bitumenom "MBH" . m2 19.hladan premaz bitulitom "A" .Kondorfleks V3. . na temperaturi višoj od 10 stepeni. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . varen za podlogu . .vruć premaz bitumenom "MBH" . m2 18.dva sloja polietilenske folije. varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm.Gralbit I-1/10.vruć premaz bitumenom "MBH" .dva sloja polietilenske folije. m2 11. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.Kondor 4.dva sloja polietilenske folije.00 € 11. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.00 € 256 . posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C.Gralbit I-1/10. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. A. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. A.Kondor 4. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. Varen sloj Kondor 4.hladan premaz bitulitom "A" . Bitumensku traku zalepiti odmah.00 € H.hladan premaz bitulitom "A" . Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. . m2 16. sa preklopima 10 cm. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .dva sloja polietilenske folije.Kondor 4. zalepljen za podlogu .vruć premaz bitumenom "MBH" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .vruć premaz bitumenom "MBH" .vruć premaz bitumenom "MBH" .Kondor 3. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. Izrada hidroizolacije preko betonske podloge iznad tla.vruć premaz bitumenom "MBH" . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.hladan premaz bitulitom "A" .00 € B. zalepljen za podlogu . Traku zalepiti celom površinom.Gralbit I-1/10.hladan premaz bitulitom "A" .

m2 18. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge.vruć premaz bitumenom "MBH" .vruć premaz bitumenom "MBH" . m2 15. Varena dva sloja Kondora 4 i Bitumen. Traku zalepiti celom površinom.Kondorfleks V4.vruć premaz bitumenom "MBH" . m2 18. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.00 € 18.Kondorfleks V4. zalepljen za podlogu . Kondor 4 i Gralbit sa tri sloja Bitumena.00 € C. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. A.Kondorfleks V4. varen za podlogu .Kondor 4. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C.Kondor 4. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. sa preklopima 10 cm. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .00 € D. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .vruć premaz bitumenom "MBH" .hladan premaz bitulitom "A" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .B. varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm.Kondor 4. Kondorfleks V4 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.hladan premaz bitulitom "A" . zalepljen za podlogu . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. . Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge.dva sloja polietilenske folije.vruć premaz bitumenom "MBH" .Gralbit I-1/10. na temperaturi višoj od 10 stepeni.vruć premaz bitumenom "MBH" .dva sloja polietilenske folije.Kondorfleks V4.vruć premaz bitumenom "MBH" . posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. Izrada hidroizolacije preko betonske podloge iznad tla.hladan premaz bitulitom "A" . Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. varen za podlogu . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. 257 . m2 20. .Gralbit I-1/10.dva sloja polietilenske folije. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm.Gralbit I-1/10. varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.hladan premaz bitulitom "A" .00 € 17.vruć premaz bitumenom "MBH" . na temperaturi višoj od 10 stepeni. Izrada hidroizolacije preko betonske podloge iznad tla.dva sloja polietilenske folije. sa preklopima 10 cm.hladan premaz bitulitom "A" . zalepljen za podlogu . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. Kondorfleks V4 i Gralbit sa dva sloja Bitumena. Traku zalepiti celom površinom. . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .

m2 m2 4. Ploče mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju podloge. B. Debljine 30/25 mm. Nabavka i postavljanje izolacionih ploča od mineralne vune.50 6.dva sloja polietilenske folije. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. Debljine 10 cm. .dva sloja polietilenske folije. a. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku tvrdih ploča.50 7. b. m2 18.vruć premaz bitumenom "MBH" . varen za podlogu .00 13. d.00 € 21. Debljine 3 cm. a. f. po detaljima i uputstvu projektanta. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku vrlo tvrdih ploča. b. c.dva sloja polietilenske folije. varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm.Kondorfleks V4. kao zaštite hidroizolacije.Kondorfleks V4.00 € m2 11. po detaljima i uputstvu projektanta. varen za podlogu . Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu iznad hidroizolacije.00 € 24. Debljine 3 mm. Obračun po m2 izvedene izolacije. e. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. URSA PIP-20/15 mm. f. datim detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 izvedene izolacije.25 5. Nabavka i postavljanje Robust ploča debljine 3 mm.50 5. po detaljima i uputstvu projektanta. m2 m2 m2 5. b.00 € 258 .50 12. "Vunizol T plus" debljine 2 cm. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Debljine 6 mm. Debljine 3 cm.00 10. Varen sloj Kondorfleksa V4 i Bitumen. Debljine 8 cm. e. Debljine 2x3 mm.vruć premaz bitumenom "MBH" .vruć premaz bitumenom "MBH" .00 € 9. b.00 8.50 7. d. Debljine 5 cm. Obračun po m2 poda. Debljine 4 cm.hladan premaz bitulitom "A" . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. Debljine 4 cm. Debljine 10 cm. a. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu iznad hidroizolacije. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 15.00 € € € € € € 30. Varena dva sloja Kondorfleksa V4 i Bitumen. Ploče postaviti po projektu. "Vunizol Z plus" debljine 2 cm. Debljine 8 cm. gustine 150 kg/m3.. c. Debljine 20/15 mm. m2 m2 m2 m2 m2 m2 4. Debljine 2 cm. a. Debljine 2 cm.00 € 5.Kondorfleks V4.00 € C. gustine 120 kg/m3.00 € 8. m2 m2 m2 m2 m2 m2 4. c. Debljine 5 cm.50 € € € € € € 36. m2 13.hladan premaz bitulitom "A" .

Debljine 55/50 mm. 41.00 € € € € € 50. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. Debljine 3 cm.00 8. Nabavka i postavljanje termoizolacionih ploča.00 € 2. ekstrudirani polistiren (XPS). b. Ploče mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju podloge. b. mase 36 kg/m3. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu. Obračun po m2 izvedene izolacije. m2 m2 m2 m2 5. b. c.00 15. Dva sloja. Foliju postaviti sa preklopima od 30 cm. Debljine 6 cm.00 € € € € € 55. Postavljanje jednog sloja Kraberoida 150/100. Debljine 33/30 mm. Jedan sloj. Kraberoid na sastavima preklopiti za 15 cm. Debljine 50/45 mm. Jedan sloj. Gralbit na sastavima preklopiti za 15 cm. m2 m2 1. Nabavka i postavljanje preko podloge termoizolacionih ploča.00 7. a. Jedan sloj.00 € 259 . Ploče postaviti po projektu. po detaljima i uputstvu projektanta. URSA FOAM N-III-L. a. Debljine 4 cm. c. po uputstvu proizvođača. m2 m2 m2 6. a. Obračun po m2 postavljene površine.00 10. Debljine 6 cm. Postavljanje sloja Gralbita I-1/10. m2 m2 1.00 € 9. datim detaljima i uputstvu projektanta. Gralbit I-2/10. Debljine 43/40 mm. mase 30 kg/m3. m2 m2 1. a. URSA SECO 41.00 € 2. m2 m2 m2 m2 m2 6. Debljine 4 cm. preko podloge.00 € 61. od ekstrudirane polistirolske pene. Obračun po m2 postavljene površine. d. a. Styrodur 2800 C. datim detaljima i uputstvu projektanta.c. a. b. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije.00 7. Obračun po m2 postavljene površine.00 7. Debljine 40/35 mm. Dva sloja. c.00 11. Debljine 53/50 mm.00 € 5.00 € 57. e.00 € 59. m2 m2 m2 m2 m2 6. Debljine 3 cm. b. debljine 3 cm. Debljine 5 cm.00 € € € € 45.00 € 8. URSA PIP/T-23/20 mm. Debljine 8 cm.00 10. debljine 3 cm. d.00 € 2. d.50 9. Debljine 5 cm. b. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. Obračun po m2 postavljene površine.00 € Nabavka i postavljanje teških izolacionih ploča od mineralne vune. Obračun po m2 izvedene izolacije. e. Gralbit I-1/10. d. URSA SECO 500. Debljine 8 cm. Dva sloja. Debljine 23/20 mm. b.00 9. m2 m2 4. a.00 14. Obračun po m2 izvedene izolacije. e.

.dva sloja polietilenske folije. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. m2 18. Varena dva sloja Kondorfleksa V4. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge.00 € B.15 mm. m2 9.Kondorfleks V4. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.63.Kondorfleks V4.dva sloja polietilenske folije. varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge i podići uz zidove po detalju projekta. varen za podlogu . varen za podlogu .Kondorfleks V4. sa preklopima 10 cm. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . m2 15. na temperaturi višoj od 10 stepeni. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Postavljanje jednog sloja Al.hladan premaz bitulitom "A" . folije. Traku zalepiti celom površinom. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva.hladan premaz bitulitom "A" . A.Kondorfleks V4. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C.vruć premaz bitumenom "MPH" .hladan premaz bitulitom "A" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . na temperaturi višoj od 10 stepeni. m2 2. foliju na sastavima preklopiti za 15 cm.dva sloja polietilenske folije.00 € 3. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.dva sloja polietilenske folije. Varena dva sloja Kondorfleksa V4 i Bitumen.00 € B. Izrada hidroizolacije mokrog čvora.Kondorfleks V4.hladan premaz bitulitom "A" . sa preklopima 10 cm. Obračun po m2 postavljene površine. debljine 0. Varen sloj Kondorfleksa V4. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. varen za podlogu . Mokri čvorovi 1. . Varen sloj Kondorfleksa V4 i Bitumen. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm. Izrada hidroizolacije mokrog čvora. A. Al. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.00 € 260 .vruć premaz bitumenom "MPH" . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. varen za podlogu . Traku zalepiti celom površinom. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.00 € 5. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .Kondorfleks V4. m2 11.

URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.00 € 6.Kondorfleks T4.00 € 261 . .dva sloja polietilenske folije.5 kg/m2 .00 € D. Varena dva sloja Kondorfleksa PF4 i dva Poliazbitola.00 € B.5 kg/m2 . Gralbit i Bitumen. Varena dva sloja Kondorfleksa T4 i Poliazbitol. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .Kondorfleks PF4.Gralbit II-1/10. A. hladna pasta 2-2. na temperaturi višoj od 10 stepeni.dva sloja polietilenske folije. varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm.Poliazbitol.vruć premaz bitumenom "MBH" . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.hladan premaz bitulitom "A" .C.Kondorfleks T4.vruć premaz bitumenom "MPH" Obračun po m2 izolacije. Varen sloj Kondorfleksa V4. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.hladan premaz bitulitom "A" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm.hladan premaz bitulitom "A" .Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. sa preklopima 10 cm.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora .hladan premaz bitulitom "A" . hladna pasta 2-2.5 kg/m2 . preklopi 15 cm.Poliazbitol.Kondorfleks PF4. Izrada hidroizolacije mokrog čvora.Gralbit II-1/10. zalepljen i pomeren 50 cm. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .hladan premaz bitulitom "A" . Traku zalepiti celom površinom. varen za podlogu . m2 18. .Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora . Varen sloj Kondorfleksa V4 i Poliazbitol. m2 28.5 kg/m2 . posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. varen za podlogu . varen za podlogu . varen za podlogu . m2 21. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu.staklena mrežica po celoj površini . varen za podlogu .5 kg/m2 . Gralbit i Poliazbitol. Varen sloj Kondorfleks T4.Poliazbitol.vruć premaz bitumenom "MBH" . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. hladna pasta 2-2. hladna pasta 2-2.Poliazbitol.Poliazbitol.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora .Kondorfleks T4.00 € C. hladna pasta 2-2. zalepljen i pomeren 50 cm. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . . preklopi 15 cm.Kondorfleks V4. m2 18.Kondorfleks V4. .dva sloja polietilenske folije. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge i podići uz zidove po detalju projekta. m2 20.dva sloja polietilenske folije. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom.

Poliazbitol. c.00 € 12. "Vunizol Z plus" debljine 2 cm. Obračun po m2 poda.vruć premaz bitumenom "MBH" . "Dramin" Zemun. Debljine 5 cm. 6-8 h. Obračun po m2 poda. m2 m2 m2 m2 m2 4. gustine 150 kg/m3. Posle sušenja.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora .50 € 7. Izrada hidroizolacije mokrog čvora. Boja po izboru projektanta. preko betonske podloge.Kondorfleks PF4. . d. Debljine 8 cm. hladna pasta 2-2. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. e. Izolit POLIFLEX je otporan na UV zrake.Poliazbitol. Debljine 2 cm. treći. po detaljima i uputstvu projektanta. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. Debljine 3 cm. Debljine 4 cm.00 € 17. Traku zalepiti celom površinom. sa preklopima 10 cm. Masu za premazivanje pripremiti mešanjem tečne i praškaste komponente. Betonsku podlogu pripremiti da bude čista. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu ispod hidroizolacionog sloja mokrog čvora. odmašćena i bez pukotina. Obračun po m2 izvedene hidroizolacije.hladan premaz bitulitom "A" .5 kg/m2 .00 € 11.50 € 5. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. e. Završni. d.50 € 6. Debljine 2 cm.00 € 262 . a. po detaljima i uputstvu projektanta. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom.5 kg/m2 . dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit POLIFLEX. Debljine 8 cm. a.50 € 7. m2 28. Debljine 3 cm.staklena mrežica po celoj površini . "Vunizol T plus" debljine 2 cm. zalepljen i pomeren 50 cm. preklopi 15 cm. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku tvrdih ploča. m2 22. na temperaturi višoj od 10 stepeni. varen za podlogu . hladna pasta 2-2. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu ispod hidroizolacionog sloja mokrog čvora. c. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. Izrada hidroizolacije mokrog čvora. Debljine 5 cm. b.25 € 5. m2 m2 m2 m2 m2 4. gustine 120 kg/m3. Debljine 4 cm.00 € 10. visoke i niske temperature. i ugraditi u roku od 20-30 minuta.10. b.Gralbit II-1/10. sloj naneti posle 6-8 h.50 € 12.dva sloja polietilenske folije. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge i podići uz zidove po detalju projekta. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku vrlo tvrdih ploča. Četkom naneti prvi sloj i utisnuti mrežicu.00 € 8. naneti drugi sloj i utisnuti drugu mrežicu.

Nabavka i postavljanje na zidovima mokrog čvora termoizolacionih ploča. Ploče mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju poda mokrog čvora.00 7.00 € 32.50 € € € € 263 . c. Obračun po m2 zida. b. m2 m2 m2 m2 8. URSA FOAM N-IIIPZ-I. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 3 cm. Styrodur 2800 C BASF. d.00 € € € € 31. debljine 3 cm. Ploče postaviti po projektu. mase 30 kg/m3. ekstrudirani polistiren (XPS). Styrodur 2800 C BASF. Nabavka i postavljanje na zidovima mokrog čvora termoizolacionih ploča. b. mase 36 kg/m3. d. URSA FOAM N-III-L. m2 m2 m2 m2 6. debljine 2 cm. URSA FOAM N-WPZ-I.00 8. a.00 8. debljine 3 cm.00 10.00 11. Nabavka i postavljanje na podu mokrog čvora termoizolacionih ploča.00 € € € € 36. URSA PIP/T-13/10 mm. Nabavka i postavljanje teških izolacionih ploča od mineralne vune. mase 36 kg/m3. datim detaljima i uputstvu projektanta. m2 m2 m2 m2 m2 3. debljine 3 cm. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu. debljine 3 cm. b.50 9. b.00 9. Debljine 43/40 mm. Debljine 3 cm. Debljine 53/50 mm. ekstrudirani polistiren (XPS). m2 m2 m2 m2 6. Debljine 5 cm. Debljine 5 cm. a. a. od ekstrudirane polistirolske pene. Debljine 6 cm. m2 m2 m2 m2 7.00 € € € € 40. m2 6. Debljine 6 cm. Debljine 4 cm. Debljine 4 cm.00 12. mase 30 kg/m3. Obračun po m2 poda. d. c.00 9. ekstrudirani polistiren (XPS).50 5. mase 30 kg/m3. datim detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 3 cm. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti kao termo i zvučnu izolaciju ispod hidroizolacionog sloja mokrog čvora. e.00 € € € € € 27. Debljine 6 cm. a. Obračun po m2 poda. c.00 7. Nabavka i postavljanje na zidovima mokrog čvora termoizolacionih ploča. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 13/10 mm.00 9. Nabavka i postavljanje na podu mokrog čvora termoizolacionih ploča. Ploče postaviti po projektu. Obračun po m2 poda. Debljine 33/30 mm.22. Debljine 5 cm. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu.00 11. Debljine 5 cm. Debljine 6 cm. c. Debljine 3 cm. Obračun po m2 poda. d. datim detaljima i uputstvu projektanta. c. Debljine 4 cm. b. a. od ekstrudirane polistirolske pene.00 10.00 7.00 11. Obračun po m2 poda. datim detaljima i uputstvu projektanta. d. Debljine 23/20 mm. Debljine 4 cm.

A. Jedan sloj. m2 m2 1. Terase 1. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm.Kondorfleks V4. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. Obračun po m2 postavljene površine. Obračun po m2 postavljene površine. b. Varena dva sloja Kondorfleksa V4. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. Varen sloj Kondorfleksa V4.00 € 2.44. a. Traku zalepiti celom površinom. Obračun po m2 postavljene površine. na temperaturi višoj od 10 stepeni. po uputstvu proizvođača.hladan premaz bitulitom "A" 264 . Varen sloj Kondorfleksa V4 i Bitumen. debljine 0. Dva sloja.00 € 3.15 mm. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. Al. Postavljanje jednog sloja Al. m2 15. Traku zalepiti celom površinom. URSA SECO 500. m2 2. sa preklopima 10 cm. Obračun po m2 postavljene površine. Izrada hidroizolacije terase. a. Jedan sloj. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C.dva sloja polietilenske folije.00 € 6.00 € 50. A. Dva sloja. varen za podlogu . . foliju na sastavima preklopiti za 15 cm. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. m2 m2 1.Kondorfleks V4. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. varen za podlogu . posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. URSA SECO 41. Kraberoid na sastavima preklopiti za 15 cm. Jedan sloj. na temperaturi višoj od 10 stepeni.00 € B. Izrada hidroizolacije terase. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu.Kondorfleks V4. a. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.00 € 46. b.dva sloja polietilenske folije. Foliju postaviti sa preklopima od 30 cm. b. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu.00 € 2. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm. m2 9. sa preklopima 10 cm. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .hladan premaz bitulitom "A" . Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom.hladan premaz bitulitom "A" . Postavljanje jednog sloja Kraberoida 150/100. Dva sloja.00 € 2. m2 m2 1.00 € 48. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . folije. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije.

m2 16.Poliazbitol.Kondorfleks T4.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora . varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm. hladna pasta 2-2. . hladna pasta 2-2.hladan premaz bitulitom "A" .00 € C.dva sloja polietilenske folije.dva sloja polietilenske folije. m2 28. Varena dva sloja Kondorfleksa PF4 i dva Poliazbitola. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . m2 20. Varen sloj Kondorfleksa V4 i Poliazbitol. B.5 kg/m2 . Varena dva sloja Kondorfleksa V4 i Bitumen. m2 14.dva sloja polietilenske folije.Poliazbitol.Poliazbitol.Poliazbitol. Gralbit i Bitumen. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. varen za podlogu . preklopi 15 cm. na temperaturi višoj od 10 stepeni. varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm. zalepljen i pomeren 50 cm. m2 11.hladan premaz bitulitom "A" .00 € C. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem.hladan premaz bitulitom "A" . Izrada hidroizolacije terase. varen za podlogu .Kondorfleks V4. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. varen za podlogu . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.Kondorfleks V4. .Gralbit II-1/10. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. .Kondorfleks PF4. Varen sloj Kondorfleksa V4. varen za podlogu . sa preklopima 10 cm.00 € 6. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . hladna pasta 2-2.00 € 265 .5 kg/m2 .Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora . razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu.vruć premaz bitumenom "MPH" .Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora .Kondorfleks T4.staklena mrežica po celoj površini .hladan premaz bitulitom "A" .dva sloja polietilenske folije. .00 € B.Kondorfleks PF4.Kondorfleks V4. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge.. Varena dva sloja Kondorfleksa T4 i Poliazbitol. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva.Kondorfleks V4. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.vruć premaz bitumenom "MPH" . Traku zalepiti celom površinom. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom.5 kg/m2 . A. varen za podlogu .Kondorfleks V4. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .dva sloja polietilenske folije.vruć premaz bitumenom "MBH" .hladan premaz bitulitom "A" .5 kg/m2 .vruć premaz bitumenom "MPH" Obračun po m2 izolacije. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . hladna pasta 2-2. varen za podlogu . varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm.00 € m2 18.

sloj naneti posle 6-8 h. Debljine 5 cm. Debljine 4 cm. hladna pasta 2-2.50 € 6. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. hladna pasta 2-2.00 € 11.5 kg/m2 . po detaljima i uputstvu projektanta.50 € 6.50 € 7. treći.Gralbit II-1/10. m2 24.vruć premaz bitumenom "MBH" . Debljine 3 cm. naneti drugi sloj i utisnuti drugu mrežicu. m2 m2 m2 5. preklopi 15 cm. "Dramin" Zemun. Debljine 3 cm. Betonsku podlogu pripremiti da bude čista. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku tvrdih ploča. i ugraditi u roku od 20-30 minuta.hladan premaz bitulitom "A" . m2 30. a.Poliazbitol. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.vruć premaz bitumenom "MBH" .dva sloja polietilenske folije. c. po detaljima i uputstvu projektanta. Izolit POLIFLEX je otporan na visoke i niske temperature. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva.Kondorfleks T4.hladan premaz bitulitom "A" .00 € 12.50 € 7. Završni. m2 21. zalepljen i pomeren 50 cm. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Debljine 4 cm.D. Gralbit i Poliazbitol. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu terasa. a. b. Obračun po m2 izvedene hidroizolacije.Gralbit II-1/10. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Obračun po m2 izvedene izolacije. Traku zalepiti celom površinom. Četkom naneti prvi sloj i utisnuti mrežicu. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. preko betonske podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem.staklena mrežica po celoj površini . Masu za premazivanje pripremiti mešanjem tečne i praškaste komponente.5 kg/m2 . m2 m2 m2 5. Boja po izboru projektanta. preklopi 15 cm. varen za podlogu .Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora . Obračun po m2 izvedene izolacije. Izrada hidroizolacije terase.00 € 15. odmašćena i bez pukotina. Posle sušenja. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. tako da mu nije potrebna zaštita od sunca u letnjem periodu.00 € 266 .dva sloja polietilenske folije.Kondorfleks PF4. Varen sloj Kondorfleks T4. b. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora . "Vunizol Z plus" debljine 3 cm. sa preklopima 10 cm. . dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit POLIFLEX. 6-8 h. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku vrlo tvrdih ploča. varen za podlogu . UV zrake i termootporan je. c. gustine 120 kg/m3. Izrada hidroizolacije terase. hladna pasta 2-2.Poliazbitol. Debljine 5 cm.5 kg/m2 . Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge.00 € 10. gustine 150 kg/m3. "Vunizol T plus" debljine 3 cm.Poliazbitol. . zalepljen i pomeren 50 cm. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu terasa. na temperaturi višoj od 10 stepeni.

a. a. Nabavka i postavljanje izolacionih ploča od mineralne vune. Debljine 4 cm. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije.00 € 23. Debljine 40/35 mm.00 € 9. Jedan sloj.00 € 5. m2 m2 m2 m2 m2 4. Nabavka i postavljanje termoizolacionih ploča. Debljine 3 cm. Obračun po m2 poda.00 € 8. Obračun po m2 postavljene površine. Styrodur 3035 CS BASF.00 € 9. po detaljima i uputstvu projektanta. debljine 3 cm. Debljine 20/15 mm. debljine 3 cm.00 € 7.50 € 9. Debljine 53/50 mm. Debljine 43/40 mm. Debljine 23/20 mm. Debljine 30/25 mm. URSA FOAM N-III-L. Ploče mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju terase. a. ekstrudirani polistiren (XPS). c. mase 36 kg/m3. Debljine 55/50 mm. po detaljima i uputstvu projektanta. d.00 € 31. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije.00 € 2. e. Debljine 5 cm. Debljine 4 cm. Obračun po m2 postavljene površine. Dva sloja.50 € 5. b. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti kao termo i zvučnu izolaciju terase. m2 m2 1.00 € 28. URSA SECO 41.00 € 267 . Debljine 50/45 mm. a. e. Jedan sloj. Obračun po m2 poda.00 € 10. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. m2 m2 m2 6. Foliju postaviti sa preklopima od 30 cm. od ekstrudirane polistirolske pene. d.00 € 6. po uputstvu proizvođača. URSA PIP/T-13/10 mm. b.00 € 34.00 € 7. b.00 € 8.00 € 2. datim detaljima i uputstvu projektanta. m2 m2 m2 6. mase 33 kg/m3. Nabavka i postavljanje teških izolacionih ploča od mineralne vune. Debljine 3 cm. Debljine 5 cm. b. Obračun po m2 izvedene izolacije. Ploče postaviti po projektu.18. c. URSA PIP-20/15 mm. Dva sloja. c. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 € 36. po detaljima i uputstvu projektanta. m2 m2 1. Nabavka i postavljanje na terasi termoizolacionih ploča. a. b.00 € 7. Debljine 13/10 mm. Ploče mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju terase. URSA SECO 500. c. m2 m2 m2 m2 m2 3. Debljine 33/30 mm. b. a.

Dva sloja. Traku zalepiti celom površinom. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. folije. na temperaturi višoj od 10 stepeni. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. foliju na sastavima preklopiti za 15 cm.38. preklopi 10 cm.Solarfleks Al. m2 m2 1. 2 kg/m2 . Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom.15 mm. debljine 8 cm. b) TERMO IZOLACIJA . debljine 0.Poliazbitol.00 € 40. Kraberoid na sastavima preklopiti za 15 cm. m2 2. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. tačkasto lepljen "MBH" masom 1 kg/m2. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge.hladan premaz bitulitom "A" .00 € 2.5 kg/m2 e) ZAŠTITA HIDROIZOLACIJE .Kondorfleks V4 varen. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: a) PARNA BRANA . pomeren 50 cm i preklopi 10 cm. sa preklopom 15 cm. Bitumensku traku zalepiti odmah.hladan premaz bitulitom "A" . sa preklopom 15 cm. posebno se plaća c) HIDROIZOLACIJA . Al.TRABIS N.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora kroz krov .Kondorfleks V4 varen.vruć premaz bitumenom "MBH". Jedan sloj. a.polietilenska folija.Gralbit II-2/10. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. Posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. "Vunizol T plus".00 € 268 . b. . Postavljanje jednog sloja Kraberoida 150/100.kamena vuna.cementna košuljica. Izrada hidroizolacije ravnog neprohodnog krova. Poliazbitol. A. Ravni krovovi 1. . Obračun po m2 postavljene površine. 120 kg/m3 . sa preklopima 10-15 cm. Obračun po m2 izolacije. m2 53. .neprohodan krov . URSA SECO 500 .00 € 7. hladna pasta 2-2. Obračun po m2 postavljene površine. sa preklopom 15 cm. Postavljanje jednog sloja Al. Varena dva sloja Kondorfleksa V4.

"Vunizol T plus". 150 kg/m3 .Poliazbitol. debljine 8 cm. .kamena vuna. sa preklopom 15 cm. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: a) PARNA BRANA .hladan premaz bitulitom "A" .neprohodan krov .polietilenska folija.5 kg/m2 e) ZAŠTITA HIDROIZOLACIJE .00 € C.Kondorfleks PF4 varen. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: a) PARNA BRANA . URSA SECO 500 . dva sloja Poliazbitola.hladan premaz bitulitom "A" . pomeren 50 cm i preklopi 10 cm. .Solarfleks Al.kamena vuna. sa preklopom 15 cm. debljine 8 cm.5 kg/m2 .Poliazbitol. preklopi 10 cm.vruć premaz bitumenom "MBH". . hladna pasta 2-2.staklena mrežica po celoj površini .neprohodan krov .vruć premaz bitumenom "MBH". b) TERMO IZOLACIJA . b) TERMO IZOLACIJA . . m2 56.TRABIS N.Poliazbitol. . pomeren 50 cm i preklopi 10 cm. "Vunizol Z plus". sa preklopom 15 cm.Solarfleks Al. posebno se plaća c) HIDROIZOLACIJA . tačkasto lepljen "MBH" masom 1 kg/m2. 120 kg/m3 .Gralbit II-2/10. 2 kg/m2 .5 kg/m2 e) ZAŠTITA HIDROIZOLACIJE . Varena dva sloja Kondorfleksa PF4. Obračun po m2 izolacije. URSA SECO 500 . dva sloja Poliazbitola.TRABIS N. m2 60.B. 2 kg/m2 . preklopi 10 cm. Varena dva sloja Kondorfleksa T4.hladan premaz bitulitom "A" .Gralbit II-2/10. hladna pasta 2-2. hladna pasta 2-2.00 € 269 . .5 kg/m2 . posebno se plaća c) HIDROIZOLACIJA .cementna košuljica.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora kroz krov . sa preklopom 15 cm.Kondorfleks T4 varen. Obračun po m2 izolacije. hladna pasta 2-2.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora kroz krov .Poliazbitol.polietilenska folija.staklena mrežica po celoj površini . tačkasto lepljen "MBH" masom 1 kg/m2.hladan premaz bitulitom "A" .Kondorfleks PF4 varen.Kondorfleks T4 varen.cementna košuljica.

betonske ploče. A.Kondorfleks T4 varen. b) TERMO IZOLACIJA . "Vunizol T plus". 2 kg/m2 .Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora kroz krov . pomeren 50 cm i preklopi 10 cm.Kondorfleks V4 varen.TRABIS N. .hladan premaz bitulitom "A" .cementna košuljica. sa preklopom 15 cm. B.kamena vuna. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: a) PARNA BRANA . preklopi 10 cm. Bitumensku traku zalepiti odmah.5 kg/m2 . sa preklopom 15 cm. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu.polietilenska folija. . sa preklopima 10-15 cm. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. sa preklopom 15 cm. URSA SECO 500 . Posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. sa preklopom 15 cm.vruć premaz bitumenom "MBH".5 kg/m2 e) ZAŠTITA HIDROIZOLACIJE . 2 kg/m2 . posebno se plaća Obračun po m2 izolacije. na temperaturi višoj od 10 stepeni. hladna pasta 2-2. posebno se plaća c) HIDROIZOLACIJA . Poliazbitol. sa preklopom 15 cm.vruć premaz bitumenom "MBH".kamena vuna. m2 49.00 € Varena dva sloja Kondorfleksa T4. .prohodan krov . Traku zalepiti celom površinom. Varena dva sloja Kondorfleksa V4. posebno se plaća c) HIDROIZOLACIJA . dva sloja Poliazbitola. preklopi 10 cm. 120 kg/m3 .hladan premaz bitulitom "A" . Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. tačkasto lepljen "MBH" masom 1 kg/m2.4. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. debljine 8 cm. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. b) TERMO IZOLACIJA . 120 kg/m3 .Kondorfleks T4 varen.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora kroz krov .Gralbit II-2/10. debljine 8 cm. URSA SECO 500 .polietilenska folija. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: a) PARNA BRANA .hladan premaz bitulitom "A" .cementna košuljica.staklena mrežica po celoj površini .Poliazbitol. . URSA SECO 500 .hladan premaz bitulitom "A" .polietilenska folija. pomeren 50 cm i preklopi 10 cm.Poliazbitol. "Vunizol T plus".Kondorfleks V4 varen. .5 kg/m2 270 .TRABIS N. Izrada hidroizolacije ravnog prohodnog krova.pesak. hladna pasta 2-2. hladna pasta 2-2.Poliazbitol.Gralbit II-2/10. tačkasto lepljen "MBH" masom 1 kg/m2. .

6-8 h.Kondorfleks PF4 varen. dva sloja Poliazbitola. i ugraditi u roku od 20-30 minuta. Izolit POLIFLEX je otporan na visoke i niske temperature. 150 kg/m3 . Izolit POLIFLEX je otporan na visoke i niske temperature. Izrada hidroizolacije ravnog krova. hladna pasta 2-2. Masu za premazivanje pripremiti mešanjem tečne i praškaste komponente. posebno se plaća Obračun po m2 izolacije.00 € 7. "Dramin" Zemun. 6-8 h. Boja po izboru projektanta.prohodan krov . Završni. b) TERMO IZOLACIJA . naneti drugi sloj i utisnuti drugu mrežicu.5 kg/m2 e) ZAŠTITA HIDROIZOLACIJE .Poliazbitol. m2 24.vruć premaz bitumenom "MBH". C.e) ZAŠTITA HIDROIZOLACIJE . Obračun po m2 izvedene hidroizolacije. URSA SECO 500 . i ugraditi u roku od 20-30 minuta. posebno se plaća Obračun po m2 izolacije.hladan premaz bitulitom "A" . Četkom naneti prvi sloj i utisnuti mrežicu. dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit POLIFLEX.hladan premaz bitulitom "A" . . Postojeća hidroizolacija mora biti dobro zalepljena za podlogu. UV zrake i termootporan je. URSA SECO 500 . treći. sloj naneti posle 6-8 h. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: a) PARNA BRANA . Masu za premazivanje pripremiti mešanjem tečne i praškaste komponente. debljine 8 cm. betonske ploče.polietilenska folija. tako da mu nije potrebna zaštita od sunca u letnjem periodu. UV zrake i termootporan je. dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit POLIFLEX. betonske ploče. sa preklopom 15 cm.Gralbit II-2/10. Posle sušenja. "Vunizol Z plus". 2 kg/m2 . preko betonske podloge. Četkom naneti prvi sloj i utisnuti mrežicu. .00 € 271 . Izrada hidroizolacije ravnog krova. naneti drugi sloj i utisnuti drugu mrežicu. posebno se plaća c) HIDROIZOLACIJA .polietilenska folija. Boja po izboru projektanta. treći.pesak.00 € Varena dva sloja Kondorfleksa PF4. m2 55.pesak. Obračun po m2 izvedene hidroizolacije. .polietilenska folija. "Dramin" Zemun. URSA SECO 500 . m2 52. m2 26. Posle sušenja. preko postojeće hidroizolacije.00 € 8.cementna košuljica.Kondorfleks PF4 varen. preklopi 10 cm.prohodan krov . odmašćena i bez pukotina. hladna pasta 2-2. Betonsku podlogu pripremiti da bude čista.5 kg/m2 . tako da mu nije potrebna zaštita od sunca u letnjem periodu.Poliazbitol.kamena vuna. klobuci sanirani i čista.staklena mrežica po celoj površini . sloj naneti posle 6-8 h. pomeren 50 cm i preklopi 10 cm. Završni.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora kroz krov . sa preklopom 15 cm.TRABIS N. tačkasto lepljen "MBH" masom 1 kg/m2.

00 18. Debljine 4 cm.00 8. Debljine 3 cm.00 24. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku vrlo tvrdih ploča. Debljine 4 cm. Nabavka i postavljanje na ravnim krovovima termoizolacionih ploča. Nabavka i postavljanje na ravnim krovovima termoizolacionih ploča. Debljine 14 cm.00 15. Sastave i uglove bandažirati. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 5. a. mase 35 kg/m3. d. a.00 30. m2 m2 m2 m2 12. Sastave i uglove bandažirati. Nabavka i postavljanje na ravnim krovovima termoizolacionih ploča. "Vunizol Z plus" debljine 3 cm. c. Ploče postaviti po projektu. debljine 3 cm. Debljine 5 cm. datim detaljima i uputstvu projektanta. ekstrudirani polistiren (XPS).00 8. e. Debljine 6 cm. b. Debljine 12 cm. f.00 10. od ekstrudirane polistirolske pene. URSA FOAM N-III-L. m2 m2 m2 m2 m2 6. Debljine 8 cm. datim detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 7. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 3 cm. gustine 150 kg/m3. f.00 11. Debljine 3 cm. Sastave i uglove bandažirati. od ekstrudirane polistirolske pene. b. c. Debljine 4 cm. a. datim detaljima i uputstvu projektanta. Styrodur 5000 CS BASF. Debljine 5 cm. a. b. b. e. c. g. e. mase 33 kg/m3.00 € € € € € € € 16. Debljine 4 cm.9. Debljine 10 cm. a. po detaljima i uputstvu projektanta.00 12.50 9. Debljine 5 cm. mase 45 kg/m3. Debljine 8 cm. debljine 3 cm. Obračun po m2 poda. Debljine 10 cm.00 18.50 7. Debljine 8 cm. Styrodur 3035 CS BASF. e.00 16.00 18. b. Nabavka i postavljanje na ravnim krovovima termoizolacionih ploča. Debljine 5 cm. Debljine 4 cm.50 12. Styrodur 4000 CS BASF. c. mase 36 kg/m3. Obračun po m2 postavljenih ploča. d. Ploče postaviti po projektu. Debljine 3 cm. Debljine 10 cm. Obračun po m2 postavljenih ploča.00 14. debljine 3 cm. d. m2 m2 m2 m2 m2 8. Obračun po m2 postavljenih ploča.00 7. Debljine 5 cm. Debljine 8 cm. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti kao termo i zvučnu izolaciju. Ploče postaviti po projektu.00 € € € € € 27. d. Debljine 10 cm. od ekstrudirane polistirolske pene. debljine 3 cm.00 € € € € 272 .00 € € € € € 32. Debljine 8 cm. m2 m2 m2 m2 m2 m2 6. c. d. Debljine 3 cm.00 20.00 14.00 20.00 15. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu ravnih krovova i slično.00 € € € € € € 22.

72 MPa. Nabavka i postavljanje krovne podloge prikivanjem i lepljenjem sastava Kraberoida 100/100. a.00 € 273 . Nastavke traka smaknuti u odnosu na prethodni red za 50 cm. c.00 € 45. d. Pripremiti Superbet 3 po uputstvu proizvođača. Pošto je betonska masa penasta i meka. Nastavke traka postaviti naizmenično. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb.00 € Nabavka i postavljanje prikivanjem krovne podloge od dva sloja Kraberoida 100/100. Obračun po m2 sloja za pad. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. c. Strirocem naneti u slojevima i nabiti do gustine od 0. Podloga mora biti čista. po datim detaljima. otprašena i odmašćena. Prikovanu ivicu se preklopiti 15 cm narednom trakom.00 20. kao i termoizolacije. Krovovi 1. 2. Obračun po m2 krovne površine. Zapreminska težina ugrađenog Stirocema je 500 kg/m3. Bitumensku hartiju postaviti preko daščane podloge prikivanjem uz gornju ivicu trake nerđajućim ekserima sa širokom glavom. m2 3. m2 m2 m2 m2 10. Nabavka i postavljanje prikivanjem krovne podloge od Kraberoida 100/100. Debljine 6 cm.5 kg/lit i završno obraditi perdašenjem. "Termika" Zrenjanin.50 € 3.00 15. Preko sloja za pad obavezno izvesti hidroizolacioni i zaštitni sloj. Obračun po m2 sloja za pad. Dvokomponentni laki beton Stirocem spraviti od ekspandiranih perli Stiropora. m2 m2 m2 22. b.00 € 8. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. a čvrstoća na pritisak posle 28 dana je 1. pre nanošenja perlitnog betona.00 12. po uputstvu proizvođača "Prvi maj" Čačak. Sloj za izravnanje betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC.5 MPa. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. Izrada sloja za pad ravnog krova od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 3 debljine 5 cm. Debljine 5 cm. Obračun po m2 krovne površine. Nastavke traka smaknuti u odnosu na prethodni red za 50 cm. a zapreminska težina perlitnog betona 578 kg/m3. Obračun po m2 krovne površine. Debljine 8 cm. Na traku naneti vruću bitumensku masu "MPH" u sloju 2-3 mm i odmah zalepiti. m2 3. Bitumensku hartiju postaviti preko daščane podloge prikivanjem uz gornju ivicu trake nerđajućim ekserima sa širokom glavom. a koji se posebno plaćaju.00 € € € € 40. Debljine 8 cm. Debljine 5 cm. Drugi sloj smaknuti i postaviti kao i prethodni. Bitumensku hartiju postaviti preko daščane podloge prikivanjem uz gornju ivicu trake nerđajućim ekserima sa širokom glavom. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. a.36. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. Prikovana ivica se preklapa 15 cm. pomerene najmanje za 50 cm. po podlozi razliti cementno mleko.00 € 35. Debljine 10 cm. krovnog papira sa 500 gr/m2 bitumena. Izrada sloja za pad. krovnog papira sa 500 gr/m2 bitumena. cementa sa odgovarajućim dodacima i vode. m2 2. Prikovanu ivicu preklopiti 15 cm i lepiti narednom trakom. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. krovnog papira sa 500 gr/m2. Debljine 10 cm. ravnog krova od lakog betona Stirocem. Čvrstoća na pritisak je 2. prosečne debljine 5 cm. b. Preklope traka dobro pritisnuti i sabiti teflonskim valjkom.

dobro pritisnuti i sabiti teflonskim valjkom. b. Nabavka i ugradnja "Izolim" trake. "Izolim" bitumensku traku na nosaču od poliesterskog filca ugraditi preko betonske podloge pneumatskim zakivcima sa podloškama. mase 36 kg/m3. Na suv sloj premaza naneti vruću bitumensku masu "PBM" u sloju 2-3 mm i odmah zalepiti "Izolim" traku. m2 5. Bitumensku hartiju postaviti preko daščane podloge prikivanjem uz gornju ivicu trake nerđajućim ekserima sa širokom glavom. sa spoljne strane ispod pokrivača. Preklope traka zagrejati toplim vazduhom ili gasnim plamenikom.00 10. Na traku naneti vruću bitumensku masu "MPH" u sloju 2-3 mm i odmah zalepiti. Preklope traka zagrejati toplim vazduhom ili gasnim plamenikom. termoizolacionih ploča. Nabavka i postavljanje krovne podloge prikivanjem i lepljenjem sastava dva sloja Kraberoida 100/100. Na suv sloj premaza naneti pastu "Poliazbitol" kita u sloju 2-3 mm i zalepiti "Izolim" traku. debljine 3 cm. Zalepljenu traku preklopiti 15 cm narednom trakom. Debljine 3 cm. lepljenjem za betonsku podlogu krova vrućom bitumenskom masom "PBM. Prikovanu ivicu preklopiti 15 cm i lepiti narednom trakom. "Izolim" bitumensku traku na nosaču od poliesterskog filca ugraditi preko daščane podloge prikivanjem uz gornju ivicu trake nerđajućim ekserima sa širokom glavom.00 14. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 € 6. Nastavke traka smaknuti u odnosu na prethodni red za 50 cm.00 € € € € € € 274 . m2 5. c. prikivanjem za daščanu podlogu krova.00 7. Nabavka i ugradnja "Izolim" trake. Suve i očišćene površine od betona premazati bitulitom "A" ili ekobitulitom "A". Suve i očišćene površine od betona premazati "A" ili ekobitulitom "A".00 8. Nastavke traka smaknuti u odnosu na prethodni red za 50 cm. Nabavka i ugradnja "Izolim" trake. Nabavka i ugradnja "Izolim" trake. Debljine 10 cm. krovnog papira sa 500 gr/m2 bitumena.00 € 7. Preklopi traka se zagrevaju toplim vazduhom ili gasnim plamenikom. URSA FOAM N-III-I. dobro pritisnu i sabiju teflonskim valjkom. f. Obračun po m2 krovne površine. m2 m2 m2 m2 m2 m2 6.00 16. Obračun po m2 izvedene izolacije. Zalepljenu traku preklopiti 15 cm narednom trakom. Debljine 6 cm. Prikovanu ivicu preklopiti 15 cm i lepiti narednom trakom. dobro pritisnuti i sabiti teflonskim valjkom. Nabavka i postavljanje na krovu preko drvene oplate. Nastavke traka smaknuti u odnosu na prethodni red za 50 cm. po datim detaljima. Debljine 8 cm. Prikovanu ivicu preklopiti 15 cm i lepiti narednom trakom.00 € 5. Nastavke traka smaknuti u odnosu na prethodni red za 50 cm. dobro pritisnuti i sabiti teflonskim valjkom.4. Debljine 4 cm. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu. lepljenjem Poliazbitolom za betonsku podlogu krova.00 € 8. d. Debljine 5 cm. ekstrudirani polistiren (XPS). a. "Izolim" bitumensku traku na nosaču od poliesterskog filca ugraditi preko betonske podloge lepljenjem hladnom pastom "Poliazbitol" kita. m2 8. "Izolim" bitumensku traku na nosaču od poliesterskog filca ugraditi preko betonske podloge lepljenjem bitumenskom masom "PBM". m2 6. Preklope traka zagrejati toplim vazduhom ili gasnim plamenikom. Drugi sloj smaknuti i postaviti kao i prethodni. Obračun po m2 postavljenih ploča. prikivanjem za betonsku podlogu krova. Obračun po m2 izvedene izolacije. Obračun po m2 izvedene izolacije. m2 10.00 € 9. e. Traku ugraditi prikivanjem uz gornju ivicu trake. Preklope traka dobro pritisnuti i sabiti teflonskim valjkom. datim detaljima i uputstvu projektanta. Nastavke traka smaknuti u odnosu na prethodni red za 50 cm.

c. od ekstrudirane polistirolske pene.00 € € € € € € 21. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. Debljine 5 cm. Obračun po m2 postavljene površine. m2 2. treći. "Dramin" Zemun.00 12. URSA SECO 41. b.50 € 29.00 16.00 € 27. Posle sušenja. Obračun po m2 postavljene površine. po uputstvu proizvođača. a. a zapreminska težina perlitnog betona 258 kg/m3. URSA SECO 500. Podloga mora biti čista. Nabavka i postavljanje sloja paropropusne polipropilenske folije.00 20. a. m2 2.50 12. Debljine 6 cm. datim detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 obojene fasade. e. URSA SECO 2000. Debljine 10 cm. URSA SECO 4000. 6-8 h. debljine 3 cm. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. m2 m2 m2 m2 10. Preko sloja perlitnog betona obavezno izvesti hidroizolacioni i zaštitni sloj.50 15. Izrada hidroizolacije limenog krova dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit POLIFLEX. m2 m2 m2 m2 m2 m2 6. Masu za premazivanje pripremiti mešanjem tečne i praškaste komponente. b. Debljine 5 cm. Izolit POLIFLEX je otporan na UV zrake. b. Debljine 8 cm. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. Debljine 3 cm. Nabavka i postavljanje na kosom krovu preko drvene oplate. visoke i niske temperature. a. sloj naneti posle 6-8 h. Završni. m2 m2 1. Termoizolacioni sloj betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Styrodur 3035 CS BASF. Debljine 4 cm. Čvrstoća na pritisak je 0.15. Pošto je betonska masa penasta i meka. d. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom.00 € 275 . Obračun po m2 izvedenog sloja. po uputstvu proizvođača. Ploče postaviti po projektu. Pripremiti Superbet 1 po uputstvu proizvođača.00 € 28. Podlogu od lima očistiti od korozije i odmastiti. Obračun po m2 postavljene površine. Debljine 8 cm. a koji se posebno plaćaju. Boja po izboru projektanta. po podlozi razliti cementno mleko. Nabavka i postavljanje sloja paropropusne polipropilenske folije.00 € 2.00 € € € € 25. "Termika" Zrenjanin. po uputstvu proizvođača. mase 33 kg/m3. Dva sloja. URSA SECO 41. otprašena i odmašćena. Jedan sloj. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. Četkom naneti prvi sloj i utisnuti mrežicu. Izrada termoizolacionog sloja ispod krovnog pokrivača od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 1 debljine 5 cm. c. Debljine 6 cm. Debljine 10 cm. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. termoizolacionih ploča. pre nanošenja perlitnog betona.5 MPa. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. m2 28. Obračun po m2 postavljenih ploča. i ugraditi u roku od 20-30 minuta.50 10. ispod pokrivača. f.00 17. naneti drugi sloj i utisnuti drugu mrežicu. d. URSA SECO 41.50 8.

e. d. e.75 6. a. Debljine 8 cm. b. Debljine 14 cm.25 11. Debljine 5 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju potkrovlja.00 10. debljine 5 cm. gustine 100 kg/m3. e. Debljine 5 cm. m2 m2 m2 m2 m2 4. po detaljima i uputstvu projektanta. c. Debljine 8 cm. m2 m2 m2 m2 m2 4. Obračun po m2 izvedene izolacije. po detaljima i uputstvu projektanta. d.00 € € € € € 21. e.00 7. c. "Vunizol JBS plus". Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 10 cm.25 € € € € € 11. Debljine 12 cm.50 6. po detaljima i uputstvu projektanta.50 8. a.25 € € € € € 16. "Vunizol P plus". m2 m2 m2 m2 m2 5. Debljine 8 cm. d. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča.00 € € € € € 276 . Debljine 14 cm. Debljine 14 cm.50 8. c. Debljine 12 cm.00 7. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča. Debljine 14 cm.75 9.9.00 9. c.00 13. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu potkrovlja. po detaljima i uputstvu projektanta. m2 m2 m2 m2 m2 6. po detaljima i uputstvu projektanta.50 8. Debljine 10 cm. m2 m2 m2 m2 m2 5. "Vunizol S plus". d. b.25 10. c. a. b. Debljine 5 cm. Debljine 12 cm. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča. "Vunizol L plus".50 8. gustine 60 kg/m3. b. debljine 5 cm. gustine 35 kg/m3. 6. Debljine 12 cm. Debljine 10 cm.00 12.00 8.00 11. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na bituminiziranom papiru. e.50 € € € € € Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča. debljine 5 cm. Debljine 12 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije.50 15. Obračun po m2 izvedene izolacije. a. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu potkrovlja. Potkrovlja 1. debljine 5 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 10 cm.00 12.75 10. "Vunizol M plus". Debljine 8 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu potkrovlja. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu potkrovlja. a. d. Debljine 8 cm. gustine 50 kg/m3. debljine 5 cm. gustine 80 kg/m3. Debljine 5 cm. Debljine 14 cm. Debljine 10 cm. Debljine 5 cm. b.

00 8. Obračun po m2 izvedene izolacije. debljine-80 mm. m2 m2 m2 8. gustine 100 kg/m3. po detaljima i uputstvu projektanta. gustine 100 kg/m3. Obračun po m2 izvedene izolacije. c.00 9. debljine 5 cm. Debljine 120 mm. a.00 € 7. po detaljima i uputstvu projektanta.50 € € € € € 36. debljine 100 mm. Debljine 2x50 mm.00 € € € € € € 277 . Obračun po m2 izvedene izolacije. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na aluminijumskoj foliji. Nabavka i postavljanje laganog izolacionog filca od mineralne vune. Nabavka i postavljanje lakih ploča od mineralne vune. Ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju potkrovlja. Debljine 14 cm. Debljine 14 cm. e. d. a. b.00 € 9. Debljine 12 cm. d. URSA SF 35.00 € 39. Debljine 80 mm. a. Debljine 5 cm. d.50 13. Debljine 8 cm. c. Debljine 120 mm. b. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu potkrovlja.00 6. Obračun po m2 izvedene izolacije. e.00 € € € € € 31.50 15. b.00 € € € € 43. Nabavka i postavljanje laganog izolacionog filca od mineralne vune. f. m2 m2 m2 m2 7. Debljine 5 cm. Debljine 120 mm.00 11. debljine 5 cm. Debljine 2x60 mm. c. c. m2 m2 m2 m2 m2 6. Debljine 8 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. "Vunizol JALS plus". a. b. Lagani filc od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju potkrovlja. Debljine 140 mm. po detaljima i uputstvu projektanta. po detaljima i uputstvu projektanta.00 8.00 8.00 9. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu potkrovlja. Debljine 140 mm.26. Debljine 2x50 mm. debljine 100 mm. Debljine 100 mm.50 10. c. Debljine 2x50 mm.00 7. a. Debljine 10 cm.75 9. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na staklenom voalu. Debljine 10 cm. "Vunizol JVS plus". d.00 14. URSA LIP.00 15. Lagani filc od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju potkrovlja.25 8.00 7. m2 m2 m2 m2 m2 6. b. Debljine 100 mm. Obračun po m2 izvedene izolacije. URSA LIF. Debljine 100 mm. e. Debljine 12 cm. m2 m2 m2 m2 m2 m2 6.

URSA SECO 500. Nabavka i postavljanje laganog izolacionog filca od mineralne vune. Ploče postaviti po projektu. Debljine 5 cm. Debljine 4 cm. m2 m2 m2 m2 m2 7. a. Debljine 8 cm. datim detaljima i uputstvu projektanta.50 9. po detaljima i uputstvu projektanta. m2 m2 m2 m2 6.00 € € € € 58.00 € 70. Debljine 140 mm. Termoizolacione ploče Neopor-a. Debljine 140 mm. URSA LIF/Alu.00 € € € € 68. debljine 3 cm. d.50 € € € € € € 64. Debljine 100 mm. po uputstvu proizvođača. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. b. Foliju postaviti sa preklopima od 30 cm. c. Nabavka i postavljanje laganog izolacionog filca od mineralne vune.50 4. od ekstrudirane polistirolske pene. datim detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 8 cm. debljine 100 mm.50 7.00 9.00 10. Debljine 120 mm.00 3. d. d. b. b. c. m2 m2 1.49. Debljine 100 mm.00 15. Lagani filc od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju potkrovlja.00 € 2. Debljine 10 cm. b. Neopor. debljine 3 cm.00 € 2. između rogova.00 11. a.00 9. od termoizolacionih ploča. Dva sloja. m2 m2 m2 m2 8. URSA SECO 41. folijom. a. mase 33 kg/m3.00 8. Nabavka i postavljanje izolacije potkrovlja od termoizolacionih ploča. c. Styrodur 3035 CS. m2 m2 1. Nabavka i postavljanje izolacije potkrovlja. postaviti po projektu.50 9. po detaljima i uputstvu projektanta. b. Debljine 160 mm. Obračun po m2 postavljenih ploča. Debljine 3 cm. a. m2 m2 m2 m2 m2 m2 3. Debljine 6 cm. a. jednostrano obložen Al. a. e. Debljine 5 cm. b. Obračun po m2 postavljene površine. e. debljine 100 mm. Jedan sloj.50 5. Debljine 120 mm. f. Debljine 180 mm. Debljine 4 cm.00 € € € € € 54. Obračun po m2 postavljene površine. Jedan sloj. Debljine 3 cm. c.00 11. URSA SF 40. Obračun po m2 postavljenih ploča. Lagani filc od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju potkrovlja.00 10. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 € 278 . d.00 7. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. Dva sloja. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. Debljine 160 mm. Obračun po m2 izvedene izolacije. od ekspandiranog polistirola sa grafitom.

Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča. m2 2. b. Gralbit na sastavima preklopiti za 15 cm. Jedan sloj. foliju na sastavima preklopiti za 15 cm.00 7. Postavljanje sloja Gralbita I-1/10. a.00 € 2. po detaljima i uputstvu projektanta. 5. folije. m2 1. Debljine 8 cm. Obračun po m2 postavljene površine. Obračun po m2 postavljene površine. "Vunizol P plus". Debljine 8 cm. c. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu pregradnih zidova. b. Obračun po m2 postavljene površine. Al. m2 2. debljine 3 cm. Debljine 5 cm. Obračun po m2 postavljene površine. Nabavka i postavljanje sloja paropropusne polipropilenske folije. Zidovi 1. c. po uputstvu proizvođača.50 8. URSA SECO 41.00 € 74.72. gustine 60 kg/m3. debljine 0. b. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom.50 € 75. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom.00 8. URSA SECO 4000. URSA SECO 41. d. a. m2 4. Obračun po m2 postavljene površine.75 € € € € Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča. m2 m2 1. m2 m2 m2 m2 4. Postavljanje jednog sloja Kraberoida blank 150/100. Kraberoid na sastavima preklopiti za 15 cm.75 5. "Vunizol M plus". Obračun po m2 postavljene površine. Debljine 3 cm. a. gustine 75 kg/m3. URSA SECO 2000. Debljine 10 cm.50 5. Postavljanje jednog sloja Al. Obračun po m2 izvedene izolacije. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. Nabavka i postavljanje sloja paropropusne polipropilenske folije. URSA SECO 41.00 € 77.00 € 78. Debljine 10 cm. Nabavka i postavljanje jednog sloja paronepropusne polipropilenske folije. URSA SECO 700.00 € 10. Dva sloja. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu pregradnih zidova.00 € € € € 279 . po detaljima i uputstvu projektanta. d.15 mm. m2 2. po uputstvu proizvođača.50 € 73. Debljine 5 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 3 cm.00 10. m2 m2 m2 m2 3. debljine 3 cm. po uputstvu proizvođača.

d. Obračun po m2 izvedene izolacije. a.75 6. Debljine 8 cm. Debljine 3 cm. gustine 100 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu pregradnih zidova i slično. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 8 cm. d. "Vunizol JVS plus". a.75 11. Debljine 5 cm. d.00 € € € € 25. "Vunizol JALS plus". c. "Vunizol JMS plus". Obračun po m2 izvedene izolacije.00 11. Debljine 10 cm. m2 m2 m2 m2 5.00 6. debljine 3 cm.50 8. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča.50 € € € € 29. b.00 11. gustine 100 kg/m3. debljine 3 cm. gustine 100 kg/m3. gustine 100 kg/m3. c. Debljine 10 cm. Debljine 8 cm.50 11. Debljine 8 cm. m2 m2 m2 m2 4. a. m2 m2 m2 m2 5. Obračun po m2 izvedene izolacije. gustine 80 kg/m3. Debljine 3 cm. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na bituminiziranom papiru. debljine 3 cm. m2 m2 m2 m2 6. Debljine 5 cm. c.50 6. Debljine 10 cm.00 € € € € 21. Debljine 8 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. a.75 9. b. Debljine 5 cm. b. po detaljima i uputstvu projektanta. b. Debljine 10 cm. gustine 80 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju pregradnih zidova i slično. Debljine 5 cm.75 9. d. d. po detaljima i uputstvu projektanta.25 8. Debljine 3 cm. d. c. Debljine 10 cm.25 9. m2 m2 m2 m2 5.00 7. a. "Vunizol FS plus".00 € € € € 13. c. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju pregradnih zidova i slično. c. po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 izvedene izolacije. debljine 3 cm. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na bituminiziranom papiru. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu zidova i slično. Debljine 10 cm. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na aluminijumskoj foliji. Debljine 5 cm. debljine 3 cm. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na staklenom voalu. Debljine 3 cm. Debljine 8 cm.00 8. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu zidova i slično.00 6.50 10. po detaljima i uputstvu projektanta. b. Debljine 5 cm. po detaljima i uputstvu projektanta.00 11. debljine 3 cm. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na aluminijumskoj foliji. b.50 6. "Vunizol JMS plus". Debljine 3 cm.50 € € € € 17. Obračun po m2 izvedene izolacije. a. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu pregradnih zidova. Debljine 3 cm.9. "Vunizol JBS plus". m2 m2 m2 m2 5.00 € € € € 280 .

Obračun po m2 izvedene izolacije. m2 5. URSA LIF/S. samogasiv. po detaljima i uputstvu projektanta.00 € e. mase 16-20 kg/m3. a.00 € d. 43. Obračun po m2 izvedene izolacije. m2 5.00 € Nabavka i postavljanje na zidovima termoizolacionih ploča.00 7. m2 5. Debljine 4 cm.00 € Nabavka i postavljanje laganog samonosivog izolacionog filca od mineralne vune. debljine 40 mm. m2 3.00 € € € € € € 55. Obračun po m2 poda. m2 8. Debljine 100 mm. 48. m2 6. f. Debljine 60 mm.00 2. d.00 4. Debljine 40 mm. Debljine 2 cm. datim detaljima i uputstvu projektanta.00 € Nabavka i postavljanje ploča od mineralne vune. Debljine 80 mm. Debljine 8 cm. datim detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 3 cm. a. mase 30 kg/m3. e. po detaljima i uputstvu projektanta. b. b. ekstrudirani polistiren (XPS). m2 6.50 3. Obračun po m2 postavljenih ploča. Debljine 100 mm. Debljine 60 mm.00 14. a. c. 49. Debljine 40 mm.00 € c.00 € d. g. Debljine 10 cm.00 5.00 € b. m2 4. m2 3. m2 m2 m2 m2 m2 m2 6. Stiropor. URSA PPS. m2 5. Obračun po m2 poda. po detaljima i uputstvu projektanta. Ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju pregradnih zidova. f.00 € c. debljine 2 cm. ekstrudirani polistiren (XPS).00 € c.33. m2 8. a. m2 4.00 10. a. Debljine 3 cm. Nabavka i postavljanje na zidovima termoizolacionih ploča. URSA FOAM N-III-PZ-I. debljine 2 cm. m2 3. debljine 40 mm. debljine 40 mm. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 2.00 16. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. Lagani filc od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju pregradnih zidova. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu. Debljine 5 cm. Debljine 5 cm. Debljine 80 mm.00 7. URSA LIF/S. Nabavka i postavljanje na zidovima termoizolacionih ploča. Debljine 60 mm. c. mase 36 kg/m3.00 € e. URSA FOAM N-W-PZ-I.00 € b. m2 6. Debljine 6 cm. Debljine 50 mm.00 € b. Debljine 50 mm. debljine 3 cm. e.00 6. Debljine 4 cm. Debljine 80 mm.00 8. Nabavka i postavljanje laganog samonosivog izolacionog filca od mineralne vune. Lagani filc od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju ispod gips kartonskih ploča.00 € d. Debljine 100 mm. m2 4. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu. Debljine 50 mm. Debljine 6 cm. d. m2 8. datim detaljima i uputstvu projektanta.00 € 38.50 € € € € € € € 281 . Debljine 40 mm. Ploče postaviti po projektu. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 € e.

50 € € € € € € € 69. Obračun po m2 postavljenih ploča. postaviti po projektu. e. Debljine 3 cm. Nabavka i postavljanje u sendvič zidovima termoizolacionih ploča. Debljine 2 cm. f.00 5. e.0 cm. a. g. Obračun po m2 postavljenih ploča. Debljine 4 cm.50 9.00 7. Debljine 5 cm. e. c. Nabavka i postavljanje na zidovima izolacione dvoslojnih kombi ploča. detaljima i uputstvu projektanta. debljine 2 cm. mase 30 kg/m3. b.5 cm.00 7. datim detaljima i uputstvu projektanta. d. Debljine 3. debljine 2 cm.5 cm.00 7. od ekspandiranog polistirola sa grafitom. Ploče postaviti po projektu. U cenu ulazi i pomoćna skela. datim detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 3 cm.50 17. Debljine 10 cm.00 6. Debljine 3 cm. od ekstrudirane polistirolske pene. Debljine 5. Debljine 6 cm.00 6. Obračun po m2 postavljenih ploča. Ploče postaviti po projektu. U cenu ulazi i pomoćna skela. a. Styrodur 2800 C BASF.50 4. TAROLIT. Nabavka i postavljanje na unutrašnjim zidovima termoizolacionih ploča.62. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 2. Styrodur 2800 C BASF. U cenu ulazi i pomoćna skela. e. Debljine 4 cm. Debljine 3 cm. m2 m2 m2 m2 m2 m2 3. Neopor. e. U cenu ulazi i pomoćna skela.5 cm. datim detaljima i uputstvu projektanta. c. a. Debljine 10 cm.50 5. f. debljine 2 cm. Nabavka i postavljanje termičkih mostova na fasadnim zidovima od termoizolacionih ploča.00 € € € € € 86.50 € € € € € € 81. Debljine 5 cm. m2 m2 m2 m2 m2 6. Nabavka i postavljanje na unutrašnjim zidovima termoizolacionih ploča. Sastave i uglove bandažirati rabic pletivom. Termoizolacione ploče Neopor-a. Obračun po m2 postavljenih ploča. b.00 12.00 15. datim detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 8 cm.50 3. debljine 2. Debljine 5 cm. Obračun po m2 postavljenih ploča.00 2. m2 m2 m2 m2 m2 9.50 20. mase 30 kg/m3. d. c. od ekspandiranog polistirola sa grafitom.00 10. d. Debljine 8 cm. a. Debljine 10 cm.00 4.50 10.00 3. postaviti po projektu.00 € € € € € 74.50 7. debljine 3 cm. Debljine 5 cm. Ploče postaviti po projektu.00 8. b. Debljine 8 cm. Debljine 2 cm. Debljine 7.5 cm. Debljine 8 cm. Debljine 6 cm. c. dimenzije ploča 50x200 cm. b. Debljine 2. a. d.50 9. m2 m2 m2 m2 m2 5. Debljine 4 cm. Neopor. od ekstrudirane polistirolske pene. Termoizolacione ploče Neopor-a.00 € € € € € 282 . Debljine 2 cm. b. c. d.00 16. Debljine 4 cm.

Debljine 10 cm. b. Dva sloja. Obračun po m2 postavljene površine.5 cm. Obračun po m2 postavljenih ploča. Debljine 7. URSA SECO 700. b. TAROLIT. Debljine 3. dimenzije ploča 50x200 cm. d.0 cm.00 € 2.00 € € € € € 96. Obračun po m2 postavljenih ploča. Debljine 4 cm. Obračun po m2 postavljene površine. c. U cenu ulazi i pomoćna skela. Debljine 7. URSA SECO 41. debljine 0.5 cm.50 € € € € 100. a. m2 m2 1. b. detaljima i uputstvu projektanta. U cenu ulazi i pomoćna skela.50 20. Nabavka i postavljanje jednog sloja paronepropusne polipropilenske folije. a. debljine 3. detaljima i uputstvu projektanta. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom.15 mm. Postavljanje jednog sloja Kraberoida blank 150/100. Ploče postaviti po projektu. Jedan sloj. Dva sloja. b. Jedan sloj. U cenu ulazi i pomoćna skela. m2 m2 1. a. Dva sloja. Nabavka i postavljanje na zidovima izolacionih ploča.00 € 2. debljine 4 cm. Debljine 5.00 10. debljine 2.5 cm.00 10. Obračun po m2 postavljenih ploča. m2 1.00 12. Postavljanje jednog sloja Al. URSA SECO 500. c.5 cm. m2 m2 1. detaljima i uputstvu projektanta. Kraberoid na sastavima preklopiti za 15 cm.5 cm.50 17. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije.00 12.00 € 106. Obračun po m2 postavljene površine. Debljine 2. Sastave i uglove bandažirati rabic pletivom. Foliju postaviti sa preklopima od 30 cm.50 € 102.00 € 283 . m2 m2 m2 m2 m2 9. Debljine 5. a. TAROLIT. po uputstvu proizvođača. a. b. Al.50 € 107.5 cm. folije. Nabavka i postavljanje izolacionih ploča od "Poliuretana". m2 2. Jedan sloj. m2 m2 10. Nabavka i postavljanje na zidovima izolacione troslojnih kombi ploča. dimenzije ploča 50x200 cm. Sastave i uglove bandažirati rabic pletivom. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom.5 cm.50 17. d.0 cm. Ploče postaviti po projektu. Debljine 5 cm. b.00 € 104.00 € 12.00 € 109. foliju na sastavima preklopiti za 15 cm. Debljine 2. m2 m2 m2 m2 9. Obračun po m2 postavljene površine. Obračun po m2 postavljene površine. po uputstvu proizvođača. a. Debljine 3. e. Ploče postaviti po projektu. URSA SECO 41.00 € 2.5 cm.91.

b. gustine 60 kg/m3. g. m2 m2 m2 3.00 7. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 50 mm. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča.00 4. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu spuštenih plafona. po detaljima i uputstvu projektanta.11. gustine 50 kg/m3. Nabavka i postavljanje ploča od mineralne vune.00 5. b. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku specijalno mekih ploča. po detaljima i uputstvu projektanta. Plafoni 1. Debljine 8 cm. debljine 40 mm. Debljine 80 mm. mase 36 kg/m3. c. Obračun po m2 postavljenih ploča. debljine 40 mm. d.00 € Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku lako mekih ploča. c.50 € 7.00 € € € € € 20.00 8. Debljine 10 cm. e. Debljine 3 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 60 mm. Debljine 100 mm. Obračun po m2 plafona. d. 4. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu spuštenih plafona i slično.50 € 6. Debljine 80 mm. Debljine 60 mm. po detaljima i uputstvu projektanta.00 10. Debljine 50 mm. Debljine 3 cm. Nabavka i postavljanje termoizolacionih ploča. debljine 3 cm. Obračun po m2 plafona. Debljine 8 cm. b. debljine 3 cm. c. "Vunizol S plus". Debljine 40 mm. a. ekstrudirani polistiren (XPS). Debljine 8 cm. m2 m2 m2 3.00 € 6. Debljine 4 cm. a.00 4. po detaljima i uputstvu projektanta. e.00 7.25 € 4. po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 plafona. m2 m2 m2 m2 m2 3. b. debljine 3 cm. "Vunizol M plus". URSA PPS. d. Debljine 40 mm. "Vunizol L plus". Debljine 6 cm. Debljine 8 cm. debljine 3 cm.00 € € € € € € 284 . perforiranih kaseta i slično. Debljine 5 cm. m2 m2 m2 m2 m2 m2 6.00 6. c. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 7. Ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju plafona i slično.50 € 4.00 € 7. e. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti kao termo i zvučnu izolaciju plafona. a. m2 m2 m2 m2 m2 3. URSA FOAM N-III-I. b. a. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu spuštenih plafona. c.00 € 10. URSA LIP. c.00 € € € € € 15. gustine 35 kg/m3. Debljine 3 cm. Lagani filc od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju spuštenih plafona i slično. Debljine 5 cm. a. m2 m2 m2 3.00 14. Debljine 5 cm. perforiranih kaseta i slično. Nabavka i postavljanje laganog izolacionog filca od mineralne vune. Debljine 5 cm. Debljine 100 mm.00 6.00 16.75 € 5. a. b. Debljine 3 cm.00 5.

"Vunizol S plus". Debljine 8 cm. Debljine 5 cm. m2 m2 m2 m2 4.50 6.50 4. Obračun po m2 izvedene izolacije.50 5. d. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu akustičnih elemenata. po detaljima i uputstvu projektanta. po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 izvedene izolacije. gustine 75 kg/m3. b. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča.50 € € € € 285 . Debljine 3 cm. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na staklenom voalu.75 € € € € 13. Obračun po m2 izvedene izolacije. debljine 3 cm. gustine 35 kg/m3. a. debljine 3 cm. Debljine 8 cm. b. po detaljima i uputstvu projektanta.00 10.50 € € € € Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča. Debljine 3 cm.00 7. Obračun po m2 izvedene izolacije. gustine 100 kg/m3. c. "Vunizol JVS plus". Debljine 5 cm. Debljine 3 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije.25 4. Debljine 8 cm. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča.00 8. m2 m2 m2 m2 3. c.50 8. po detaljima i uputstvu projektanta. m2 m2 m2 m2 3.50 8. po detaljima i uputstvu projektanta. "Vunizol M plus". Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu akustičnih elemenata. Debljine 5 cm. debljine 3 cm. "Vunizol P plus". Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu akustičnih kabina. Debljine 10 cm.50 10. m2 m2 m2 m2 5. b.25 8. Debljine 5 cm. Debljine 10 cm.00 6. Debljine 3 cm. d. m2 m2 m2 m2 3. "Vunizol L plus". Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu akustičnih elemenata. c. c. a. d. Debljine 3 cm. Debljine 10 cm. a. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča. komora i slično. a. c. 5. gustine 50 kg/m3.75 6. gustine 60 kg/m3. d.00 € € € € 9.12. debljine 3 cm. Debljine 8 cm.00 7. debljine 3 cm. a. b. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu akustičnih elemenata.75 5. Debljine 10 cm. Akustika 1. d.00 € € € € 17. Debljine 5 cm. b.

00 10.21. Debljine 20 mm.00 8. m2 m2 m2 m2 4.00 € € € € € € 286 . gustine 100 kg/m3. Debljine 8 cm.00 € € € € 25.00 15. debljine 20 mm. b.00 5. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 2 cm. d. "Vunizol JVS plus".00 9. d. gustine 120 kg/m3. a.50 7. URSA AKP-1/V. Debljine 4 cm.50 6. Debljine 4 cm. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku prošivenog ili neprošivenog filca u zatvorenoj PVC foliji. c. Debljine 3 cm. c. e.50 € € € € € € Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku vrlo tvrdih ploča. Obračun po m2 poda. b. Debljine 10 cm. Debljine 5 cm. d. gustine 150 kg/m3.25 5.50 5. debljine 2 cm. Debljine 8 cm. m2 m2 m2 m2 m2 m2 4. Akustične ploče od mineralne vune postaviti kao dodatnu termo i zvučnu izolaciju akustičnih elemenata.00 7. d. Debljine 3 cm. Debljine 50 mm. f. Obračun po m2 izvedene izolacije. Obračun po m2 poda. Debljine 2 cm. b. "Vunizol Z plus".00 7. a. debljine 2 cm. Nabavka i postavljanje akustičnih ploča od mineralne vune sa voalom. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju podova. Debljine 5 cm. Debljine 8 cm. 7. f. Debljine 10 cm.50 12. m2 m2 m2 m2 6. m2 m2 m2 m2 m2 m2 4.00 6. Debljine 40 mm. "Vunizol T plus". Podovi 1. a. Debljine 3 cm. c. po detaljima i uputstvu projektanta.00 11.00 13. Debljine 5 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. debljine 3 cm. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku tvrdih ploča. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju akustičnih elemenata u obliku kaseta i obloga i slično. Debljine 10 cm. b. po detaljima i uputstvu projektanta.00 € € € € 13. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju toplih i plivajućih podova. e. po detaljima i uputstvu projektanta. c. Debljine 30 mm. a.50 7.

c.00 6. m2 m2 m2 m2 m2 4.00 10. b.00 5.00 € € € € € € € 287 . Debljine 40 mm. po detaljima i uputstvu projektanta.00 5. d.00 5.00 € € € € € 18. Debljine 30/25 mm. Debljine 100 mm. e.00 10. Debljine 43/40 mm. URSA LIF. po detaljima i uputstvu projektanta.00 9.00 € € € € € 33. Ploče mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju u sistemu plivajućeg poda. c. b. Lagani filc od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju između potpatosnica poda. e. Debljine 55/50 mm. Debljine 30/25 mm. Debljine 50 mm. d. Debljine 55/50 mm.00 6. a.00 8.00 4.00 € € € € € 28. d. debljine 20/15 mm. e.00 9.00 9. a. po detaljima i uputstvu projektanta. po detaljima i uputstvu projektanta. f. Debljine 40/35 mm. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 2. b.00 7.00 8. e. d. Debljine 23/20 mm. Debljine 50/45 mm. Debljine 40/35 mm. Obračun po m2 izvedene izolacije. Nabavka i postavljanje podnih izolacionih ploča od mineralne vune. a. URSA PIP. URSA PIP.13. Ploče mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju poda ispod cementnog estriha. a. Debljine 53/50 mm. Obračun po m2 izvedene izolacije. b. Nabavka i postavljanje laganog izolacionog filca od mineralne vune. po detaljima i uputstvu projektanta. Ploče mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju poda ispod cementnog estriha. debljine 20/15 mm. debljine 13/10 mm. Debljine 120 mm. c. Debljine 50/45 mm.00 8. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 6. m2 m2 m2 m2 m2 3. c. a. Obračun po m2 izvedene izolacije. URSA PIP/T.00 € € € € € 23. Ploče mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju u sistemu plivajućeg poda. Debljine 60 mm. Debljine 13/10 mm. Debljine 140 mm. c. Debljine 43/40 mm. m2 m2 m2 m2 m2 3. d. Debljine 33/30 mm. Debljine 33/30 mm. Debljine 80 mm. b. e. Nabavka i postavljanje teških podnih izolacionih ploča od mineralne vune. Obračun po m2 izvedene izolacije. debljine 13/10 mm. Debljine 23/20 mm. URSA PIP/T. Debljine 13/10 mm. Debljine 20/15 mm.00 3. debljine 40 mm. Nabavka i postavljanje teških podnih izolacionih ploča od mineralne vune. Nabavka i postavljanje podnih izolacionih ploča od mineralne vune.00 9. Debljine 20/15 mm.00 5. Debljine 53/50 mm.00 5. g. m2 m2 m2 m2 m2 4.00 7.00 7.

c. b. mase 33 kg/m3.00 € € € € € 288 . mase 25 kg/m3. Obračun po m2 poda. URSA FOAM N-III-I. debljine 3 cm.00 7. od ekstrudirane polistirolske pene. mase 30 kg/m3. c. debljine 3 cm. Styrodur ploče postaviti kao termo izolaciju podova.00 18. datim detaljima i uputstvu projektanta. Nabavka i postavljanje podnih termoizolacionih ploča. a. m2 m2 m2 m2 8. Obračun po m2 poda. Styrodur ploče postaviti kao termo izolaciju podova. Debljine 8 cm. Obračun po m2 poda. Styrodur 2500 C BASF. d. Debljine 5 cm. Obračun po m2 poda. termoizolacionim pločama.00 14.00 8.00 12. po detaljima i uputstvu projektanta.50 10.00 € € € € 53. Obračun po m2 poda. Debljine 4 cm. mase 36 kg/m3. b. Debljine 4 cm. a. Debljine 3 cm. d.00 € € € € 49. m2 m2 m2 m2 7. Styrodur ploče postaviti kao termo izolaciju podova. debljine 3 cm. Styrodur 3035 C BASF. m2 m2 m2 m2 m2 6. Debljine 8 cm. Nabavka i postavljanje podnih termoizolacionih ploča. po detaljima i uputstvu projektanta. c. e. Styrodur ploče postaviti kao termo izolaciju podova. d. a. ekstrudirani polistiren (XPS).00 10. Debljine 8 cm. b. Debljine 3 cm. b. Debljine 10 cm. Debljine 5 cm. Debljine 4 cm. Debljine 8 cm.50 10. mase 35 kg/m3. Debljine 5 cm.00 € € € € € 45. Debljine 8 cm. magacina i sl.00 8. Debljine 3 cm. Debljine 5 cm. od ekstrudirane polistirolske pene. m2 m2 m2 m2 m2 8. a. Debljine 5 cm. po detaljima i uputstvu projektanta.00 11.00 14.00 15.50 11. Nabavka i postavljanje podnih termoizolacionih ploča. d. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu. d.00 8. m2 m2 m2 m2 7. e. Debljine 3 cm. Debljine 3 cm.00 9. c. od ekstrudirane polistirolske pene. od ekstrudirane polistirolske pene. Debljine 6 cm. Debljine 4 cm. c. Nabavka i postavljanje podova industrijskih hala. b. debljine 3 cm.00 24.00 € € € € 57. a. debljine 3 cm. Styrodur 2800 C BASF. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 4 cm.40. Styrodur 4000 CS BASF.00 14. Nabavka i postavljanje podnih termoizolacionih ploča.

62. d. Styrodur ploče postaviti kao termo izolaciju podova. jednostrano premazan specijalnim bitumenom i posut ekspandiranim pluta granulatom. Pošto je betonska masa penasta i meka. Poliuretanske ploče postaviti kao termo izolaciju podova. c. a koji se posebno plaća. debljine 3 cm. detaljima i uputstvu projektanta. otprašena i odmašćena. pre nanošenja perlitnog betona. Debljine 4 cm. debljine 2 cm.00 9. od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 3. estriha. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. Debljine 8 cm. Stiropor ploče postaviti kao termo izolaciju podova.00 € 12. otprašena i odmašćena.00 15. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 5 cm. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona.00 € € € € 66. Debljine 6 cm. Styrodur 5000 CS BASF. debljine 5 cm. Debljine 5 cm. samogasiv i elastificiran. Debljine 8 cm. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama.00 6. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. Debljine 2 cm. Plutafon izrađen od natron papira. estriha. d. Debljine 5 cm.00 4. Debljine 3 cm. mase 45 kg/m3. b.00 30. Obračun po m2 podloge. od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 1. m2 m2 m2 m2 m2 3. magacina i sl. Podloga mora biti čista.50 € 10. m2 4. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. m2 m2 m2 m2 12. po potrebi po obodu prostorije ostavi 289 . po detaljima i uputstvu projektanta. "Termika" Zrenjanin.00 € € € € € 71. "Termika" Zrenjanin.00 20. Obračun po m2 poda. Debljine 5 cm.00 5. Obračun po m2 poda. c.5 MPa. Nabavka i postavljanje podnih ploča "Plutafon". Nabavka i postavljanje podova industrijskih hala. Izrada podloge.00 € 14. c. a zapreminska težina perlitnog betona 258 kg/m3. Podloga mora biti čista. pre nanošenja perlitnog betona. Debljine 3 cm. a.50 € 73. Debljine 8 cm. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. a. termoizolacionim pločama. m2 m2 10. debljine 4 cm. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. Obračun po m2 poda. b. Obračun po m2 poda. m2 m2 m2 8. Nabavka i postavljanje podnih termoizolacionih ploča. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb. Stiropor. po podlozi razliti cementno mleko. od ekstrudirane polistirolske pene. Pripremiti Superbet 1 po uputstvu proizvođača. Izrada podloge. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. Debljine 4 cm.00 € 74. Debljine 4 cm. Preko podloge obavezno izvesti zaštitni sloj od sitnozrnog betona. b. Podlogu betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. po detaljima i uputstvu projektanta. Pripremiti Superbet 3 po uputstvu proizvođača. b. veličine zrna 5-10 mm postaviti po projektu.00 € 77. Čvrstoća na pritisak je 0. a. e. debljine 10 mm radi smanjenja buke od udara. Nabavka i postavljanje podnih termo izolacionih ploča od "Poliuretana". Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. a. po podlozi razliti cementno mleko. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. težine 20-25 kg/m3. debljine 5 cm.

debljine 2 cm. Gralbita I-2/10. Strirocem naneti u slojevima i nabiti do gustine od 0. m2 m2 1.00 36.00 € 91. Postavljanje sloja Gralbita I-1/10. Dvokomponentni laki beton Stirocem spraviti od ekspandiranih perli Stiropora. b. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. Dva sloja. Čvrstoća na pritisak je 2.00 € 2. Debljine 8 cm. Foliju postaviti sa preklopima od 30 cm. a. Debljine 8 cm.00 € 87. m2 m2 4. po uputstvu proizvođača "Prvi maj" Čačak. po uputstvu proizvođača.15 mm. Debljine 4 cm. Debljine 6 cm.00 45. od lakog betona Stirocem. b. b.00 18. Obračun po m2 poda.00 € 290 .72 MPa.00 € Izrada podnog sloja. Al. m2 m2 1. foliju na sastavima preklopiti za 15 cm. Debljine 10 cm. kao i termoizolacije.00 € 16. Postavljanje jednog sloja Kraberoida blank 150/100.00 € 93.00 € € € € € 85. Jedan sloj. URSA SECO 41.dilatacioni žljeb. Pošto je betonska masa penasta i meka. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. Jedan sloj. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja.00 € 5. Kraberoid na sastavima preklopiti za 15 cm. Obračun po m2 poda. e. d. Dva sloja. c. c. Obračun po m2 poda.5 kg/lit i završno obraditi perdašenjem. b. Postavljanje jednog sloja Al. m2 2. Gralbita I-1/10. a. Obračun po m2 podloge. Debljine 2 cm. URSA SECO 500. folije. Debljine 6 cm.5 MPa. Debljine 5 cm. a. a. m2 m2 1. m2 m2 m2 m2 m2 9.00 € 2. debljine 0. 80. Dva sloja. a čvrstoća na pritisak posle 28 dana je 1. Obračun po m2 poda. Zapreminska težina ugrađenog Stirocema je 500 kg/m3.00 € 89. b.00 € 2. Obračun po m2 podloge. Gralbit na sastavima preklopiti za 15 cm.50 € 12. a. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. Preko podloge može se direktno postaviti pod od parketa ili keramičkih pločica. m2 m2 m2 10. Obračun po m2 postavljene površine. b. a zapreminska težina perlitnog betona 578 kg/m3. Podlogu betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC.00 27. a. cementa sa odgovarajućim dodacima i vode. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. Jedan sloj.

Debljine 6 cm. Debljine 7. Obračun po m2 obrađene fasade. m2 m2 m2 m2 m2 9. Fasade 1. Neopor. Debljine 4 cm.0 cm.00 € € € € € 22. sa pripremom za izradu termoizolovane fasade.00 11. detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 5 cm.00 14. Debljine 4 cm.50 3. mase 16-20 kg/m3. c. Debljine 3. b. Obračun po m2 obrađene fasade.5 cm. Debljine 5 cm. TAROLIT. TAROLIT. Stiropor.50 7.00 12. od ekspandiranog polistirola sa grafitom.50 € € € € € € Nabavka i postavljanje na fasadi termoizolacionih ploča.00 17.5 cm. Nabavka i postavljanje na fasadi termoizolacionih ploča. Debljine 3 cm. Debljine 8 cm.00 12. Stiropor.5 cm. d. m2 m2 m2 m2 m2 m2 2. e. c. m2 m2 m2 m2 m2 7. Nabavka i postavljanje na fasadi termo izolacionih troslojnih kombi ploča. utisnuti po celoj površini staklenu mrežicu i naneti završni sloj građevinskog lepka. Obračun po m2 postavljenih ploča. Ploče postaviti po projektu. debljine 2.50 € € € € € 12.5 cm. b. d. d. Debljine 3 cm. debljine 3 cm. Debljine 3 cm.00 11. debljine 2 cm. b.00 10.50 € € € € € 17. datim detaljima i uputstvu projektanta. Troslojne ploče (Tarolit+Stiropor+Tarolit) postaviti po projektu. Obračun po m2 postavljenih ploča.50 20. f. a. dimenzija ploča 50x200 cm. d. utisnuti po celoj površini staklenu mrežicu i naneti završni sloj građevinskog lepka. Debljine 2 cm.5 cm.50 8. Debljine 5. Sastave i uglove bandažirati rabic pletivom.5 cm. a.00 € € € € € 291 . debljine 3 cm.50 6. samogasiv. po detaljima i uputstvu projektanta.50 5. 7. a.14. postaviti kao termo i zvučnu izolaciju fasade preko građevinskog lepka-maltera i ankerovati specijalnim tiplovima. c. b. mase 16-20 kg/m3. e.00 12. Debljine 7.50 17. e.5 cm. e. sa pripremom za izradu termo fasade. Debljine 2. b.50 10. Termoizolacione ploče Neopor-a. Obračun po m2 postavljenih ploča. Debljine 2.50 4. d. Debljine 6 cm. a. Debljine 5.50 20. Nabavka i postavljanje na fasadi termo izolacionih dvoslojnih kombi ploča.50 8. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 6 cm.0 cm. m2 m2 m2 m2 m2 9. m2 m2 m2 m2 m2 7. Debljine 10 cm. dimenzija ploča 50x200 cm. Sastave i uglove bandažirati rabic pletivom. Preko ploča naneti sloj građevinskog lepka. Debljine 10 cm. a. e. c. Preko ploča naneti sloj građevinskog lepka. Debljine 3. Debljine 8 cm. samogasiv. Debljine 4 cm. debljine 2. Stiropor ploče postaviti kao termo i zvučnu izolaciju fasade preko građevinskog lepka i ankerovati specijalnim tiplovima.00 10. Dvoslojne ploče (Tarolit+Stiropor) postaviti po projektu. detaljima i uputstvu projektanta. Nabavka i postavljanje na fasadi termoizolacionih ploča.50 10. c. Debljine 8 cm. Debljine 5 cm.5 cm.

00 3.00 12. debljine 30 mm. debljine 4 cm. URSA LIP/S. debljine 30 mm. Obračun po m2 izvedene izolacije. m2 m2 m2 m2 5.50 8. Fasadne ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju obzidane.00 6. Debljine 80 mm. "Vunizol P plus". Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu fasadnih zidova. gustine 75 kg/m3.5 cm. Debljine 5 cm.00 € € € € € € 49. Debljine 5. e.00 € € € € 39. Debljine 100 mm. provetravane fasade.75 € € € € 35. Debljine 4 cm. hidrofobne izolacione ploče od mineralne vune. a. a. Debljine 10 cm. d. TAROLIT. Debljine 40 mm. po detaljima i uputstvu projektanta. m2 m2 m2 m2 4. a.25 6. Debljine 10 cm.50 17.00 5. m2 m2 m2 m2 m2 m2 2.00 8. URSA VIP. po detaljima i uputstvu projektanta. debljine 4 cm. b. Debljine 7.00 7. detaljima i uputstvu projektanta. c. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu fasadnih zidova. "Vunizol M plus". Debljine 4 cm.75 11. Debljine 60 mm.00 7. "Vunizol FS plus". Fasadne ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju obzidane. po detaljima i uputstvu projektanta.5 cm. Debljine 10 cm. Ploče postaviti po projektu. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča. c. Debljine 5 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu fasadnih zidova. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 60 mm. gustine 100 kg/m3. Debljine 8 cm.25 5. Debljine 8 cm. Debljine 2. b. debljine 4 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 40 mm.00 5. Debljine 8 cm.50 € € € € 31. d.00 € € € € € € 292 . Debljine 4 cm. a. Debljine 80 mm.00 4.5 cm. b.00 6. Obračun po m2 postavljenih ploča. c. f. c.00 9. d. neprovetravane fasade. gustine 60 kg/m3. a. b.00 10.00 4. debljine 2. hidrofobne izolacione ploče od mineralne vune.00 € € € € 43. Debljine 3. Debljine 50 mm. d. Debljine 30 mm. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 50 mm. Debljine 5 cm. d. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 10. a. c. Obračun po m2 izvedene izolacije. m2 m2 m2 m2 m2 m2 3. Nabavka i postavljanje na fasadi termo izolacionih ploča. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 30 mm. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča. m2 m2 m2 m2 5. dimenzija ploča 50x200 cm. b. Debljine 100 mm.00 8. Nabavka i postavljanje fasadne.27. d.00 5.00 8.5 cm. b. Nabavka i postavljanje fasadne. e.0 cm. f. m2 m2 m2 m2 9. c.

Debljine 80 mm.00 9. hidrofobne izolacione ploče od mineralne vune s jednostrano nalepljenim staklenim voalom. e. b.00 8.00 14. Preko ploča naneti sloj građevinskog lepka. mase 30 kg/m3. Debljine 50 mm.00 12. hidrofobne izolacione ploče od mineralne vune. Debljine 100 mm. utisnuti po celoj površini staklenu mrežicu i naneti završni sloj građevinskog lepka. Debljine 40 mm. URSA FOAM N-III-PZ-I. Debljine 40 mm. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu. URSA FIP. Debljine 20 mm.00 12. Debljine 8 cm. Fasadne ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju fasade preko građevinskog lepka i ankerovati ih specijalnim tiplovima. URSA FOAM N-W-PZ-I. Obračun po m2 izvedene izolacije. Nabavka i postavljanje. e. a. Debljine 30 mm.00 7. ankerovati ih specijalnim tiplovima.00 € € € € € 72. a. c. m2 m2 m2 m2 m2 6. mase 36 kg/m3. datim detaljima i uputstvu projektanta. URSA FIP.00 9.00 6.55. Debljine 80 mm. Nabavka i postavljanje fasadne.00 € 73. Nabavka i postavljanje fasadne. Debljine 4 cm. sa pripremom za izradu Fasolit T fasade. termoizolacionih ploča. m2 m2 m2 m2 m2 m2 8. Debljine 40 mm. U cenu ulazi i armaturna mreža. m2 m2 m2 m2 m2 5. debljine 20 mm. debljine 20 mm.00 € € € € € € 61. d. d. po detaljima i uputstvu projektanta. b. Debljine 60 mm. provetravane fasade. sa unutrašnje strane fasadnih zidova.00 7. debljine 40 mm. po detaljima i uputstvu projektanta.00 € € € € € € 67. d. Debljine 5 cm.00 10.00 10.00 10. Obračun po m2 obrađene fasade. a. ekstrudirani polistiren (XPS). Debljine 20 mm.00 11. c. Fasadne ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju fasade. Obračun po m2 postavljenih ploča. Debljine 50 mm. a preko njih postaviti varenu pocinkovanu mrežu. debljine 2 cm. sa pripremom za malterisanje Fasolit D fasade. Debljine 3 cm. Nabavka i postavljanje.00 € € € € € 293 . sa unutrašnje strane fasadnih zidova. b. datim detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 30 mm. c. b. Debljine 60 mm. m2 5. Debljine 80 mm. e. termoizolacionih ploča. Debljine 6 cm. f. ekstrudirani polistiren (XPS).00 14. f. d. a. URSA TIP/S-V. Obračun po m2 obrađene fasade.00 8.00 16. Fasadne ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju obešene. Nabavka i postavljanje fasadne.00 10. e.00 8. Debljine 50 mm. Debljine 60 mm. debljine 3 cm. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu. Obračun po m2 postavljenih ploča. hidrofobne izolacione ploče od mineralne vune. m2 m2 m2 m2 m2 m2 7. prema detaljima i uputstvu projektanta. c.

b. Debljine 3 cm. debljine 20 mm. debljine 2 cm.00 € € € € 15. Debljine 5 cm. debljine 3 cm. c. d. m2 m2 m2 20. gustine 150 kg/m3. m2 m2 m2 m2 5.00 € 27. Debljine 5 cm. a. b. c. Debljine 3 cm. Gajtan od kamene vune upotrebiti za protivpožarnu zaštitu dimnjaka. "Vunizol G plus".50 € 27. a.50 € 8.00 5. "Vunizol G plus". Debljine 4 cm. a. c. Debljine 3 cm. Debljine 2 cm.00 € 28. Debljine 5 cm. debljine 2 cm. d. po detaljima i uputstvu projektanta. m2 m2 m2 25. a. Debljine 10 cm. Debljine 2 cm. Obračun po m2 postavljenih ploča. Styrodur 2800 C BASF.00 € 22.00 6.50 7.78. po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 izvedene izolacije. c. Obračun po m2 izvedene izolacije. Gajtan od kamene vune upotrebiti za protivpožarnu zaštitu dimnjaka. Debljine 3 cm. m2 m2 m2 22. Debljine 5 cm. a. b. po detaljima i uputstvu projektanta.50 € 32. Nabavka i postavljanje na sokli termoizolacionih ploča. od ekstrudirane polistirolske pene.00 € € € € Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana opletenih kudeljnim koncem. obloženih staklenim voalom ili Al. b. Debljine 5 cm. c. datim detaljima i uputstvu projektanta. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča.50 € 25. Obračun po m2 izvedene izolacije. Gajtan od kamene vune upotrebiti za protivpožarnu zaštitu dimnjaka.00 € 294 . Ploče postaviti po projektu. "Vunizol M plus". po detaljima i uputstvu projektanta. folijom. debljine 2 cm. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana opletenih pocinkovanom žicom. Debljine 2 cm. Debljine 8 cm. gustine 150 kg/m3. b. m2 m2 m2 m2 4. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu dimnjaka.50 € 11. "Vunizol G plus". Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana.50 9. mase 30 kg/m3. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 3 cm.00 7. Dimnjaci 1. 5. Debljine 2 cm. gustine 60 kg/m3. gustine 150 kg/m3.50 9.

Debljine 5 cm. debljine 3 cm. Gajtan od kamene vune upotrebiti za termoizolaciju ventilacionih kanala. ventilacionih kanala.50 6. a. "Vunizol G plus".75 9.75 5.00 € € € € Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča. po detaljima i uputstvu projektanta. Gajtan od kamene vune upotrebiti za termoizolaciju cevovoda. m2 m2 m2 m2 3.16.75 € € € € 9. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana. Debljine 5 cm.00 € 22. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu ventilacionih kanala. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 8 cm. "Vunizol L plus". c. m2 m2 m2 m2 5. Obračun po m2 izvedene izolacije. d. a.00 11. Debljine 5 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu ventilacionih kanala. Debljine 3 cm. Debljine 5 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. opletenih staklenim koncem.00 € 295 . Debljine 2 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. na aluminijumskoj foliji. b. d. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 2 cm. Debljine 8 cm. b. Debljine 10 cm. "Vunizol G plus". Debljine 3 cm.50 € 16.00 7.00 8. "Vunizol JALS plus". gustine 50 kg/m3. c.00 € 30. gustine 150 kg/m3. d. a. gustine 150 kg/m3. m2 m2 m2 22. debljine 3 cm. b.50 4.75 6. po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 izvedene izolacije. debljine 3 cm. b.50 8. c. b. Debljine 3 cm. a. Debljine 10 cm. m2 m2 m2 20.50 € 25. Debljine 5 cm. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča. "Vunizol M plus". Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana. debljine 2 cm. c.50 € 27. gustine 100 kg/m3. c. Debljine 8 cm. Ventilacioni kanali 1. gustine 60 kg/m3. Debljine 10 cm. 5. opletenih kudeljnim koncem. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu ventilacionih kanala. Debljine 3 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. debljine 2 cm. m2 m2 m2 m2 3. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 3 cm. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca.00 € € € € 13. a.

50 € 32. Debljine 3 cm. 296 Ø 15 mm. a. c.50 € 22. a. Obračun po m1 obloženih cevi. obloga 20 mm.00 3. Ø 89 mm.50 8. obloga 70 mm. URSA RS 1/ALU. obloga 20 mm. obloga 100 mm. obloga 50 mm. obloga 80 mm.00 9.00 14. Ø 102-108 mm. m2 m2 m2 25.00 38. Ø 57 mm. l. obloga 40 mm.00 40. f. Obračun po m2 izvedene izolacije. U cenu ulaze i čišćenje i bojenje cevi minijumom. URSA LM 2. folijom. obloga 100 mm. c. h. j. o. Debljine 40 mm.00 8. Debljine 50 mm. Debljine 20 mm. Ø 114-133 mm.50 15. Cevi obložiti kružnim izolacionim oblogama od mineralne vune sa nalepljenom aluminijumskom folijom i sastave zalepiti jednostrano lepljivim aluminijumskim trakama URSA.50 3. u. s. Ø 273 mm. Gajtan od kamene vune upotrebiti za termoizolaciju ventilacionih kanala i slično. g. Ø 48 mm. debljine zida 20 mm. Ø 70 mm.00 7. obloga 40 mm. obloga 40 mm. Ø 324 mm. Ø 76 mm. Debljine 2 cm. a. obloga 30 mm. obloga 30 mm. Ø 28 mm. x. c.50 4. obloga 30 mm.00 6. Ø 45 mm.00 € € € € 17. obloga 80 mm. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 2. gustine 150 kg/m3. d. b. Ø 22 mm.19. od mineralne vune i nalepljene jednostrano ojačanom Al. b. Ø 42 mm. Ø 18 mm. obloga 100 mm. Ø 60 mm. Ø 140-168 mm. i. Ø 35 mm.00 9. Debljine 30 mm. e. n.00 22.00 45. r. v. obloga 70 mm. Nabavka i postavljanje samonosivih laganih izolacionih jastuka.50 9. obloga 50 mm. Debljine 5 cm.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € .00 20.00 5. opletenih pocinkovanom žicom. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana.00 € 27.00 5. b. Ø 194-219 mm. Cevna mreža 1. obloga 70 mm. p. d. Ø 28 mm.50 13. t. Obračun po m2 izvedene izolacije. obloga 20 mm.00 8. debljine 2 cm.00 35. "Vunizol G plus". obloga 100 mm. Ø 42 mm. Termo i zvučna izolacija cevi Ø 15 mm oblogama. m2 m2 m2 m2 5. Samonosive lagane ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju ventilacionih kanala.50 6. obloga 20 mm. po detaljima i uputstvu projektanta. Ø 64 mm. obloga 100 mm. m. debljine 20 mm.50 26. po detaljima i uputstvu projektanta. k.

00 9. Obračun po m2 obrađene površine.00 17. Obračun po m2 obrađene površine. 1. c. Ø 45 mm. obloga 40 mm. Bitulit "K" naneti četkom ili prskanjem.00 4. Termo i zvučna izolacija cevi Ø 15 mm oblogama. Ø 28 mm. Porozne površine obraditi bitulitom "K". obloga 40 mm. čiste i odmašćene. obloga 30 mm. Ø 42 mm.00 14. b. Ø 35 mm. t. Ø 140-168 mm. obloga 100 mm.00 € 297 .24. Ø 18 mm. Ø 273 mm. obloga 20 mm. x. obloga 80 mm. Zaštita metalnih cevi prethodnim hladnim premazom bitulitom "K". obloga 40 mm. ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta.00 3. sa jedne strane samolepivu i zaštićenu silikoniziranim papirom. obloga 70 mm. Ø 89 mm.00 € 3. obloga 20 mm. Ø 48 mm. Ø 60 mm. na temperaturi višoj od 10 stepeni. na temperaturi višoj od 10 stepeni. p. n. Cevovodi i rezervoari 1.00 40. e.00 8.50 5. Površine moraju bitu suve. o.00 € Zaštita metalnih površina prethodnim hladnim premazom bitulitom "K". obloga 100 mm. l. h. Ø 194-219 mm.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 18. Cevi obložiti kružnim izolacionim oblogama od mineralne vune i sastave obaviti pocinkovanom žicom. Suvu podlogu dobro očistiti. Bitulit "K" naneti četkom ili prskanjem. obloga 30 mm. m2 3. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 1. m2 6. Ø 57 mm. Ø 28 mm. Ø 76 mm. obloga 50 mm. j. obloga 20 mm.50 4. s.00 3.50 6. Ø 70 mm. obloga 70 mm. Batu-traku izrađenu od polimer bitumenske mase i aluminijumske trake. Ø 102-108 mm.00 35. obloga 30 mm. obloga 50 mm. Obračun po m2 obrađene površine. d. a veoma grube površine slojem Poliazbitola. f. i. g.00 26. Ø 15 mm. Ø 64 mm.50 2.00 24.00 30. obloga 80 mm. obloga 20 mm. Ø 324 mm. obloga 100 mm. u. r. URSA RS 1.50 12. Ø 114-133 mm. debljine zida 20 mm. obloga 100 mm. k. Zaštita cevi od korozije ugradnjom samolepive "Batu-trake".00 7. m. Suvu podlogu dobro očistiti. obloga 100 mm. Ø 42 mm.00 13. Ø 22 mm. m2 2. Obračun po m1 obloženih cevi. obloga 70 mm. v.00 5. U cenu ulaze i čišćenje i bojenje cevi minijumom. a.00 36.

ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. čiste i odmašćene. Kondor 4. Porozne površine obraditi bitulitom "K". Porozne površine obraditi bitulitom "K". čiste i odmašćene. Trake lepiti celom površinom. Površine metalnih cevi premazati prethodno bitulitom "K". Spojeve Kontakt-trake preklopiti najmanje 25 mm a mesto preklopa uvaljati. a veoma grube površine slojem Poliazbitola. Batu-traku izrađenu od polimer bitumenske mase i aluminijumske trake.00 € 7. Sledeći sloj lepiti za prethodni sloj Kondora 4. varenjem. da se ne bi slegli dodaci i vidu taloga. Jedan sloj. Spojeve Kontakt-trake preklopiti najmanje 25 mm a mesto preklopa uvaljati. a veoma grube površine slojem Poliazbitola. Podloga mora biti suva i očišćena. Izrada antikorozivne zaštite metalnih cevovoda sa dva sloja Kondora 4. a. čiste i odmašćene. Obračun po m2 obrađene površine. Površine moraju bitu suve. obostrano samolepivu i zaštićenu silikoniziranim papirom. a. Porozne površine obraditi bitulitom "K". a veoma grube površine slojem Poliazbitola. m2 9. Porozne površine obraditi bitulitom "K". Kontakt-traku izrađenu od polimer bitumenske mase nanete obostrano na traku od staklenog voala. Obračun po m2 izvedene izolacije. obostrano samolepivu i zaštićenu silikoniziranim papirom.00 € 8. Obračun po m2 obrađene površine. Dva sloja. ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Površine metalnih cevi premazati prethodno bitulitom "K". sa jedne strane samolepivu i zaštićenu silikoniziranim papirom.4. m2 m2 10.00 € 5. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Površine moraju bitu suve. Obračun po m2 izvedene izolacije. Dva sloja. Varenje bitumenskih traka Kondora 4 vršiti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. Zaptivanje spojeva procepa ili šavova ugradnjom samolepive "Batu-trake". Spojeve pažljivo zalepiti. Antikorozivna zaštita cevi ugradnjom obostrano samolepive "Kontakt-trake". sa jedne strane samolepivu i zaštićenu silikoniziranim papirom. Izuzetnu pažnju posvetiti varenju spojeva. ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. b. a veoma grube površine slojem Poliazbitola. Premošćavanje fuga i pukotina ugradnjom samolepive "Batu-trake". Obračun po m2 obrađene površine. Na suv sloj premaza bitulita "K" naneti vruću bitumensku masu. ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. m2 m2 14. Kontakt-traku izrađenu od polimer bitumenske mase nanete obostrano na traku od staklenog voala. Izrada antikorozivne zaštite metalnih cevovoda sa dva sloja Kondora 4. b. Površine moraju bitu suve. Jedan sloj. Posebnu pažnju posvetiti obradi sastava. Pre lepljenja drugog sloja trake Kondora 4 skinuti foliju i zalepiti drugi sloj Kondora 4. Bitumensku masu "Termobit" zagrejati najviše do 180 stepeni C i stalno mešati.00 € 6. u sloju 2-3 mm i odmah zalepiti bitumensku traku.00 € 8. m2 10. čiste i odmašćene. m2 9. Podloga mora biti suva i očišćena. Površine moraju bitu suve.00 € 6. sa preklopom 10 cm. sa preklopom 15 cm. Obračun po m2 obrađene površine. m2 9. lepljenjem. Zaptivanje spojeva različitih materijala ugradnjom obostrano samolepive "Kontakt-trake".00 € 298 . Batu-traku izrađenu od polimer bitumenske mase i aluminijumske trake.00 € 10.

00 6. da se ne bi slegli dodaci i vidu taloga. m2 m2 m2 m2 5. a. c. Posebnu pažnju posvetiti obradi sastava. Debljine 60 mm. Pre lepljenja drugog sloja trake Kondora 4S skinuti foliju i zalepiti drugi sloj samolepivog Kondora 4S. Izuzetnu pažnju posvetiti varenju spojeva. a. b. g. Sledeći sloj lepiti za prethodni sloj Kondora 4S.50 9. c.00 6. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu cevovoda. Debljine 10 cm.50 8. Debljine 80 mm.50 € € € € 299 .00 € 10.25 8. Debljine 40 mm. Debljine 50 mm. Debljine 5 cm. Površine metalnih cevi premazati prethodno bitulitom "K". Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na staklenom voalu. Izrada antikorozivne zaštite metalnih cevovoda sa dva sloja Kondora 4S. a. d. Debljine 20 mm. Spojeve pažljivo zalepiti. b. c.00 € 14. Debljine 3 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. a. e. b. Debljine 10 cm. Izrada antikorozivne zaštite metalnih cevovoda sa dva sloja Kondora 4S. "Vunizol JBS plus". Nabavka i postavljanje izolacionih lamelnih jastuka od mineralne vune i nalepljene jednostrano ojačanom Al.00 11. URSA LM 2. gustine 100 kg/m3. a. Debljine 30 mm. Debljine 100 mm. Debljine 8 cm. debljine 3 cm.00 € 16. po detaljima i uputstvu projektanta. Podloga mora biti suva i očišćena. Bitumensku masu "Termobit" zagrejati najviše do 180 stepeni C i stalno mešati. Debljine 3 cm. folijom. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 5. m2 m2 16. Jedan sloj.00 € € € € € € € 23. rezervoara i slično. m2 m2 13.00 € € € € 27. Obračun po m2 izvedene izolacije. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju cevovoda. Podloga mora biti suva i očišćena. po detaljima i uputstvu projektanta. debljine 3 cm. gustine 100 kg/m3.00 6. Trake lepiti celom površinom. Obračun po m2 izvedene izolacije. lepljenjem.00 € 8. Debljine 8 cm. Dva sloja.00 12. b. f. b. d. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na bituminiziranom papiru.00 7. Obračun po m2 izvedene izolacije. debljine 20 mm. sa preklopom 10 cm. Dva sloja. Varenje bitumenskih traka Kondora 4S vršiti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. Površine metalnih cevi premazati prethodno bitulitom "K". Debljine 5 cm. varenjem. Jedan sloj. Obračun po m2 izvedene izolacije. m2 m2 m2 m2 5. Obračun po m2 izvedene izolacije. rezervoara i slično.00 10.12. d. "Vunizol JVS plus". Na suv sloj premaza bitulita "K" naneti vruću bitumensku masu. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu.00 15. u sloju 2-3 mm i odmah zalepiti bitumensku traku Kondor 4S. Lamelne jastuke od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju cevovoda prečnika cevi većih od 324 mm.50 10.

Debljine 10 cm. Debljine 5 cm.00 10. debljine 3 cm. "Vunizol JALS plus". c. "Vunizol JMS plus".75 9. Debljine 3 cm.31.00 € € € € 47. Debljine 5 cm. Debljine 10 cm. Debljine 5 cm. gustine 120 kg/m3. a. Debljine 5 cm.00 7. c. Debljine 3 cm. d. debljine 3 cm. rezervoara i cisterni.50 € € € € 39.00 10. d.75 5. m2 m2 m2 m2 5. b. Debljine 8 cm. "Vunizol M plus".75 € € € € 43.00 € € € € 35. gustine 100 kg/m3.00 11. Debljine 10 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 8 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu cevovoda. po detaljima i uputstvu projektanta. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča. Debljine 3 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. c. b. d. b. b. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu cevovoda i rezervoara. c. debljine 3 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 8 cm.00 7.50 5. Obračun po m2 izvedene izolacije. a. Debljine 8 cm. debljine 3 cm. Debljine 10 cm. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na pocinkovanom merkur pletivu.50 8.00 8. debljine 3 cm. m2 m2 m2 m2 4. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku tvrdih kaširanih ploča. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu rezervoara. a.50 € € € € 300 . Debljine 3 cm.00 13. m2 m2 m2 m2 5. m2 m2 m2 m2 3. "Vunizol T plus". Debljine 3 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. a. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu rezervoara. c. Debljine 8 cm. gustine 75 kg/m3. d. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na aluminijumskoj foliji. "Vunizol P plus". b. Debljine 5 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu cevovoda. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 10 cm.50 11. d.50 7. po detaljima i uputstvu projektanta. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih kaširanih ploča. rezervoara i cisterni.25 9. po detaljima i uputstvu projektanta. gustine 60 kg/m3. m2 m2 m2 m2 6.50 6. gustine 100 kg/m3. Obračun po m2 izvedene izolacije. a.

Debljine 5 cm. Gajtan od kamene vune postaviti kao termoizolaciju cevovoda. po detaljima i uputstvu projektanta. a. Rinfuzna mineralna vuna.50 € 27. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana opletenih staklenim koncem.00 € 53. Nabavka i postavljanje rinfuzne kamene vune. Debljine 8 cm. m2 m2 m2 20. b. Obračun po m2 izvedene izolacije.50 € € € € 301 . debljine 2 cm.00 7. Klima kanali 1. "Vunizol R plus".51.00 € 150. "Vunizol G plus". zvučna i protivpožarna izolacija cevovoda. b.50 € 25. d. Debljine 2 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. m2 m2 m2 m2 3. u sloju debljine 10 cm i polietilenske folije. Obračun po m2 izvedene izolacije. "Vunizol S plus". "Vunizol R plus". gustine 35 kg/m3.00 € 22. b. po detaljima i uputstvu projektanta. gustine 150 kg/m3. debljine 3 cm. Gajtan od kamene vune postaviti kao termoizolaciju cevovoda.00 € 55. Debljine 2 cm. Debljine 20 cm. c. foliji. po detaljima i uputstvu projektanta. a. Obračun po m3 izvedene izolacije. Debljine 3 cm.50 € 58. Nabavka i postavljanje rinfuzne kamene vune. b. a. c. m2 m2 15. Obračun po m2 izvedene izolacije.50 € 32. Rinfuzna mineralna vuna u džakovima. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana opletenih kudeljnim koncem. gustine 150 kg/m3. debljine 2 cm. a.00 € 27. po detaljima i uputstvu projektanta. m3 m3 140. Debljine 10 cm. b.50 € 19. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu klima kanala. U cenu ulazi i folija. U cenu ulazi i folija. Kamenu vunu postaviti kao termo.00 € 61. Debljine 3 cm. "Vunizol G plus". Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana opletenih pocinkovanom žicom.00 € 30. Debljine 5 cm. Debljine 3 cm. c. a. Debljine 5 cm.00 € 30. Debljine 2 cm. b. Debljine 3 cm. gustine 150 kg/m3. c. po detaljima i uputstvu projektanta. Gajtan od kamene vune postaviti kao termoizolaciju cevovoda. zvučna i protivpožarna izolacija cevovoda. debljine 2 cm. "Vunizol G plus". Debljine 10 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo.50 6. m2 m2 m2 25. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 5 cm. m2 m2 m2 22.25 4. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku specijalno mekih kaširanih ploča na Al. Obračun po m2 izvedene izolacije. a.

25 8. Debljine 8 cm. Samonosive lagane ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju klima kanala. Debljine 5 cm.50 € € € € 21. a.50 9. Debljine 10 cm. Debljine 10 cm.50 4.00 7. Nabavka i postavljanje samonosivih laganih izolacionih jastuka od mineralne vune i nalepljene jednostrano ojačanom Al. c. d. debljine 3 cm.00 6. m2 m2 m2 m2 3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu klima kanala. b. a. c. gustine 100 kg/m3. Debljine 100 mm. d. Debljine 10 cm. Nabavka i postavljanje od kamene vune u obliku prošivenog ili neprošivenog filca u zatvorenoj PVC foliji. d. po detaljima i uputstvu projektanta. po detaljima i uputstvu projektanta.00 € € € € € € € 302 .00 € € € € 17. b. "Vunizol JBS plus". m2 m2 m2 m2 5. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju klima kanala. b. Debljine 5 cm. "Vunizol JVS plus". g. po detaljima i uputstvu projektanta. debljine 20 mm. f. e. gustine 100 kg/m3.00 6. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 8 cm. folijom. Debljine 3 cm. Debljine 50 mm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju klima kanala. "Vunizol JVS plus". Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 5 cm. a. debljine 3 cm.25 8.50 8. Debljine 5 cm. Debljine 40 mm. Debljine 3 cm. c. d.50 10.50 10. a.00 6.75 6. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu klima kanala. foliji. d. c. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 8 cm. b.50 € € € € 13.50 8. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku lako mekih kaširanih ploča na Al. Debljine 10 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 5. b.00 15. Debljine 3 cm.00 10. c. URSA LM 2. Obračun po m2 izvedene izolacije. debljine 3 cm.00 6. a. Debljine 3 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. m2 m2 m2 m2 5. Debljine 60 mm. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 20 mm. Debljine 8 cm. gustine 50 kg/m3. Debljine 80 mm. "Vunizol L plus". Debljine 30 mm. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na bituminizira-nom papiru.00 € € € € 9. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na staklenom voalu.5. gustine 100 kg/m3.00 11.00 12. debljine 3 cm. m2 m2 m2 m2 5.

20.00 € € € € Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča.50 10. po detaljima i uputstvu projektanta.00 10. "Vunizol M plus". ekstrudirani polistiren (XPS). mase 36 kg/m3. m2 m2 m2 m2 5. m2 m2 m2 m2 8. a. d.75 13. Obračun po m2 poda. m2 m2 m2 m2 5. a. c.00 7. a. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča. Debljine 15 cm. Debljine 10 cm. URSA FOAM N-III-L.00 8. Debljine 8 cm. c. ekstrudirani polistiren (XPS). Debljine 6 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. gustine 100 kg/m3. Debljine 8 cm. c. d.00 8. b. Debljine 10 cm. debljine 5 cm. d.00 10. Debljine 6 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. Hladne ostave 1. c. d. Nabavka i postavljanje na zidovima i plafonima termoizolacionih ploča. Debljine 5 cm. a. b. Debljine 5 cm. b. Obračun po m2 poda. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu pregradnih zidova. Debljine 10 cm. gustine 60 kg/m3.00 16. po detaljima i uputstvu projektanta.00 € € € € 13.00 14. Debljine 8 cm. Debljine 5 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. "Vunizol P plus". debljine 5 cm.00 16. Debljine 15 cm. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti kao termo i zvučnu izolaciju hladnih ostava. Obračun po m2 izvedene izolacije. debljine 5 cm. mase 36 kg/m3.00 10. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu hladnih ostava i slično.50 8. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu pregradnih zidova. "Vunizol JVS plus". po detaljima i uputstvu projektanta. URSA FOAM N-III-PZI. Debljine 10 cm. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na staklenom voalu.00 € € € € 17.00 14. a. d. Debljine 5 cm.00 14. Nabavka i postavljanje podnih termoizolacionih ploča. b. Obračun po m2 izvedene izolacije.50 16.00 € € € € 303 . Debljine 8 cm. Debljine 15 cm. debljine 5 cm. c. gustine 75 kg/m3. Debljine 5 cm. Debljine 10 cm. Debljine 8 cm. m2 m2 m2 m2 5. b. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti kao termo i zvučnu izolaciju poda hladnih ostava.00 € € € € 9. 5. debljine 5 cm. m2 m2 m2 m2 8.

Na suve i očišćene površine sastava naneti trajno elastični git i obraditi ga odgovarajućim alatkama.00 € 2.15 mm. Obračun po m2 postavljene površine. Zaptivanje sastava limene opšivke i dimnjaka trajno elastičnim gitom. Obračun po m1 spojnice. m2 2. Jedan sloj. URSA SECO 700.00 € 11. Nabavka i postavljanje jednog sloja paronepropusne polipropilenske folije. po uputstvu proizvođača. m2 2. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. URSA SECO 41. m2 1. URSA SECO 41. URSA SECO 41. Obračun po m1 spojnice. Dva sloja. URSA SECO 4000. Na suve i očišćene spojnice naneti trajno elastični git i obraditi ga odgovarajućim alatkama.00 € 7. m2 m2 1. a. Obračun po m2 postavljene površine. b. Dva sloja. Postavljanje jednog sloja Kraberoida blank 150/100. Obračun po m2 postavljene površine. Jedan sloj. URSA SECO 2000. m2 m2 1. URSA SECO 41. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. m1 0.00 € 10.50 € 6. m2 2.00 € 2. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. Obračun po m2 postavljene površine. Ostali izolaterski radovi 1. Zaptivanje spojnice oko prozora trajno elastičnim gitom. Obračun po m2 postavljene površine. Foliju postaviti sa preklopima od 30 cm. 3. a. foliju na sastavima preklopiti za 15 cm. folije. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom.50 € 304 .00 € 2. Nabavka i postavljanje sloja paropropusne polipropilenske folije. Kraberoid na sastavima preklopiti za 15 cm. b. b. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. m1 1. po uputstvu proizvođača. Obračun po m2 postavljene površine.00 € 5. Obračun po m2 postavljene površine. Dva sloja. debljine 0. po uputstvu proizvođača. Nabavka i postavljanje sloja paropropusne polipropilenske folije.00 € Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. Postavljanje jednog sloja Al. m2 m2 1.50 € 8.21. po uputstvu proizvođača. URSA SECO 500. a.50 € 12. Jedan sloj. Al.

Policem premaz pripremiti. Na suve i očišćene površine sastava naneti Purpen i nakon sušenja obraditi ga odgovarajućim alatkama. m2 12. Vremenski razmak nanošenja premaza je 24-72 h.00 € 17. bez prašine i suva. premaz Policem Prajmera. ekološkim premazom Policem. Obračun po m1 prozora. po uputstvu proizvođača. Obračun po m2 obrađene površine. Podlogu pripremiti da bude čvrsta.00 € 14. četkom ili valjkom. čista.00 € 305 . m1 0. Policem premaz pripremiti. Policem je dvokomponentna polimerom modifikovana smeša na bazi cementa. Na podlogu naneti. Obrada betonskih zidova rezervoara za pitku vodu zaštitnim i hidroizolacionim. m2 10. po uputstvu proizvođača. Eventualne naprsline veće od 0. čista. m1 1. m1 0. Na suve i očišćene površine sastava naneti Purpen i nakon sušenja obraditi ga odgovarajućim alatkama. "Prvi maj" Čačak. Obračun po m2 obrađene površine. Zaptivanje sastava drvenog prozora i zida Purpenom.5 mm sanirati POLISANOM. Eventualne naprsline veće od 0.13. Obračun po m1 prozora. i naneti u dva premaza. "Prvi maj" Čačak. premaz Policem Prajmera. bez prašine i suva. Na podlogu naneti. četkom ili valjkom. Podlogu pripremiti da bude čvrsta. Vremenski razmak nanošenja premaza je 24-72 h. i naneti u dva premaza. Obrada betonskih zidova bazena hidroizolacionim zaštitnim i završnim ekološkim premazom Policem. Boja Policema po izboru projektanta. Policem je dvokomponentna polimerom modifikovana smeša na bazi cementa. Zaptivanje sastava metalnog prozora i zida Purpenom.50 € 15. Na suve i očišćene površine sastava naneti Purpen i nakon sušenja obraditi ga odgovarajućim alatkama.5 mm sanirati POLISANOM. četkom ili valjkom. Premaze naneti unakrsno.70 € 16. Obračun po m1 prozora. četkom ili valjkom. Premaze naneti unakrsno. Zaptivanje sastava PVC prozora i zida Purpenom.

.

7. 4. 16.10. 8.drvo prozori PVC prozori Krovni prozori Šperovana vrata Furnirana vrata Jelova vrata Borova vrata Hrastova vrata Alu. 6. . 2.drvo vrata Pregrade Ostala građevinska stolarija 309 311 315 317 321 325 326 332 334 337 343 349 353 357 360 362 362 364 307 . Vrata Alu. 11. 15. 17. 3. 14. GRAĐEVINSKA STOLARIJA 1.drvo vrata PVC vrata Metal . 10. 18. 5. Prozori krilo na krilo Jednostruki prozori Dvostruki prozori Alu. prozori Alu. 9. 13. . 12.

.

00 275. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm. Dimenzija 80x80 cm. 75. Kom. dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 120x100 cm. Dimenzija 140x120 cm.00 225.00 360. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Obračun po komadu prozora.00 € 309 . Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Dimenzija 140x100 cm. Dimenzija 80x120 cm. Kom. k. Kom. g.00 320.00 340. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode.00 405. Dimenzija 140x100 cm. a. d. Kom.00 490. f. Dimenzija 120x140 cm.00 260. c. j. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Dimenzija 160x120 cm. Kom. i. Kom.00 550. Prozori krilo na krilo 1. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm.00 250. Dimenzija 80x120+30 cm. b. Dimenzija 120x120 cm. h.00 340. Dimenzija 140x180 cm. Kom. dimenzija 80x80+30 cm. i. Kom. Kom. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Prozore i kapke pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 80x80+30 cm. sa kapcima. Kom. Kom.00 250.00 550. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta.00 320. k. Kom. Kom. Dimenzija 180x140 cm. Obračun po komadu prozora. Kom.00 430. Dimenzija 120x100 cm. po šemi stolarije i detaljima. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo sa platnenom roletnom. Dimenzija 100x100 cm. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 360. Kom. Dimenzija 80x80 cm. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 120x140 cm. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume.00 € € € € € € € € € € € € € 29. m. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. l. j. 160. Dimenzija 140x180 cm.00 220. f. Kom.00 175. Dimenzija 180x140 cm. 155. Kom. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. b. Dimenzija 140x120 cm. Kom. Kom. Kom. n. Kom. Dimenzija 80x120 cm. Kom. h.1. Dimenzija 100x100 cm. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm. Dimenzija 160x120 cm. e. b. 15.00 405. c. Dimenzija 100x140 cm.00 € € € € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo.00 230.00 310. Kom. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 60x60 cm. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. d. Kom. Kom. Kom.00 245.00 € 245. Kom. Dimenzija 140x140 cm. po šemi stolarije i detaljima. Kom. g. Kom. Obračun po komadu prozora. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. e. Dimenzija 100x140 cm. m.00 105.00 155. dimenzija 80x80 cm. a. Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode.00 350. a. Dimenzija 120x120 cm. l.

Kom. Obračun po komadu prozora. c. Kom. Kom.00 € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo sa drvenom pokretnom eslinger roletnom. Kom.00 420. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Dimenzija 180x140+30 cm. m.00 445. Kom. Dimenzija 80x120+30 cm. Kom. Kom.00 370. j.00 330.00 525. k. i. Dimenzija 140x140+30 cm. Kom. Dimenzija 120x120+30 cm. Kom. Kom.00 315.00 345. Dimenzija 160x120+30 cm. m.00 375. l. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Dimenzija 120x120+30 cm. m. e. Kom. Dimenzija 80x80+30 cm. Dimenzija 140x100+30 cm.00 370. Dimenzija 140x180+30 cm. Dimenzija 160x120+30 cm. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume.00 400. f. Kom. Dimenzija 100x140+30 cm. Kom. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Dimenzija 160x120+30 cm. e.00 205. Dimenzija 80x80+30 cm. Kom. l. h.00 510. Kom. b.00 595. Kom.00 345. Dimenzija 140x120+30 cm. Dimenzija 100x100+30 cm. Kom. Dimenzija 100x140+30 cm. Dimenzija 140x140+30 cm. Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo sa aluminijumskom pokretnom eslinger roletnom.00 260. Kom. dimenzija 80x80+30 cm. po šemi stolarije i detaljima. i. Dimenzija 180x140+30 cm.00 325. a. c.00 420. h. d. f. Dimenzija 120x140+30 cm.c.00 300.50 450.00 315.00 520. Dimenzija 180x140+30 cm.00 560. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. g. 160. Kom. Dimenzija 140x100+30 cm. Kom. Dimenzija 80x120+30 cm.00 375. e. Kom.00 250. Dimenzija 140x120+30 cm.00 395. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. g. k. g. j. Dimenzija 120x100+30 cm.00 355. j. Dimenzija 120x100+30 cm. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 120x140+30 cm. Dimenzija 140x100+30 cm.00 510. Kom. Kom. Kom. Dimenzija 100x100+30 cm. Kom. d.00 225. Kom. Kom.00 585.00 355. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume.00 590. h. i. Dimenzija 120x100+30 cm. Dimenzija 120x140+30 cm.00 420. Obračun po komadu prozora. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Kom. Kom.00 480. Kom. Dimenzija 140x120+30 cm. Kom. dimenzija 80x80+30 cm. Dimenzija 120x120+30 cm.00 325. l. po šemi stolarije i detaljima. k. Dimenzija 100x140+30 cm. Kom. b. d. Kom. Dimenzija 140x180+30 cm. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm. 135. Dimenzija 100x100+30 cm. Prozore i roletne pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm. Kom. f.00 € € € € € € € € € € € € € 57. Dimenzija 140x140+30 cm. a. Dimenzija 140x180+30 cm.00 € € € € € € € € € € € € € 310 . 330. 43. Kom.

Kom. Dimenzija 60x60 cm. b. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. l. dimenzija 60x60 cm. Kom. Kom.00 260.00 155. Kom. Kom. j. Dimenzija 160x120 cm. Dimenzija 120x140 cm.00 260. g. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Kom. d.00 325. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Dimenzija 140x120+30 cm. c. Kom. Dimenzija 100x100 cm. 125. Dimenzija 140x140 cm. k. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 300. Kom. e. i. Dimenzija 80x120 cm. Dimenzija 140x120 cm. Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo sa PVC pokretnom eslinger roletnom. Kom. Obračun po komadu prozora.00 275. Kom. Dimenzija 140x100 cm. Kom.00 230. Kom.00 185.00 290. Obračun po komadu prozora. f. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Dimenzija 120x100+30 cm. dimenzija 80x80+30 cm.00 120. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 140x100+30 cm. Kom. n. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm.00 480.00 € € € € € € € € € € € € € € 311 .00 185.00 75. Dimenzija 120x140+30 cm. Dimenzija 120x120+30 cm. Dimenzija 120x120 cm. Kom. Kom. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Kom. b. po šemi stolarije i detaljima.00 380. Dimenzija 180x140 cm. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. g.00 170. j.00 405. Kom. k. Kom.00 210. d. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm.00 315. Dimenzija 80x80+30 cm. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Dimenzija 100x100+30 cm. Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora. m.00 485. Jednostruki prozori 1. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. i. Dimenzija 140x180 cm. m. Kom. Dimenzija 120x100 cm.00 270. c. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 160x120+30 cm. Dimenzija 180x140+30 cm. Kom. Kom. l. Dimenzija 80x120+30 cm.00 105. Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 140x140+30 cm. h.00 180. f. a. Kom. e. Dimenzija 100x140+30 cm. 55.71. a.00 € € € € € € € € € € € € € 2.00 210. Kom. Kom. Kom.00 185. h. Dimenzija 100x140 cm. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 140x180+30 cm.00 150.

g. Kom. Obračun po komadu prozora. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta.00 85.00 € 210. Dimenzija 140x140 cm. Kom. Kom. a. j. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 140x100 cm. k.00 315. Kom. Dimenzija 120x100 cm.00 215.00 345. e. Prozore i roletne pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni.00 260.00 410.00 215. Dimenzija 120x120 cm. j. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume.00 190. Kom. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm.00 170. Dimenzija 100x100 cm. dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 120x120 cm. Kom. Kom. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. m.00 320. Prozore i kapke pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 140x180 cm. k.00 180. Kom. c. Dimenzija 100x100 cm. Kom.00 280. Dimenzija 60x60 cm. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume.00 € € € € € € € € € € € € € 29. Kom. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. i. h. Kom. 125. Kom. Dimenzija 140x140 cm. po šemi stolarije i detaljima. g. Kom. c. Kom. Dimenzija 80x120 cm. Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Dimenzija 160x120 cm. Dimenzija 180x140 cm. f.00 190. Dimenzija 140x180 cm. l. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 80x120 cm. Dimenzija 120x100 cm. n. Kom. Dimenzija 160x120 cm.00 230. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. b.00 260. Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora sa drvenom pokretnom eslinger roletnom. Kom. Dimenzija 120x140 cm. e. Kom. Kom. Dimenzija 140x120 cm. Dimenzija 140x100 cm.00 175. Kom. Dimenzija 80x80+30 cm. po šemi stolarije i detaljima.00 € 312 . postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom.00 € 195. Kom.00 140. Kom. Dimenzija 80x80 cm. Kom. i.00 285. h. Kom. Dimenzija 120x140 cm. Kom. 70. dimenzija 80x80+30 cm. f. Kom. Dimenzija 180x140 cm. a. Kom. 130. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. b. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. m. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta.00 240.00 120. sa kapcima. Kom. Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora sa platnenom roletnom. b. Dimenzija 80x120+30 cm. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 265. a. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. d. l.15. d.00 255. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Dimenzija 100x140 cm.00 320. po šemi stolarije i detaljima.00 € € € € € € € € € € € € € € 43. Dimenzija 100x140 cm.00 195. Kom. Dimenzija 100x100+30 cm. dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 140x120 cm.00 420. Obračun po komadu prozora. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. c. Kom.

Kom. l.00 265. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom.00 235. i. dimenzija 80x80+30 cm. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. a. 270. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Kom. m. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. g. Dimenzija 160x120+30 cm.00 285. m. Dimenzija 80x120+30 cm.00 315.00 330. f. l. Kom.00 380. po šemi stolarije i detaljima. Kom.00 240. Kom.00 385. c. Dimenzija 140x100+30 cm. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Kom.00 135.00 225. f. Dimenzija 100x140+30 cm. k. Dimenzija 140x180+30 cm. 57. Kom.00 150.00 340. Kom. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta.00 210. Kom. Dimenzija 100x140+30 cm. h.00 235.00 200.00 400. Dimenzija 140x100+30 cm. Dimenzija 140x140+30 cm. 90. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm.00 € € € € € € € € € € € € € 313 . l. k. j. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Dimenzija 80x80+30 cm. e.00 240. Dimenzija 120x120+30 cm. Kom. 105. Dimenzija 80x80+30 cm. Dimenzija 120x100+30 cm. Dimenzija 120x140+30 cm. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Kom. Dimenzija 120x140+30 cm.00 215. Kom. m. Kom. f. e. Obračun po komadu prozora. c. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom.00 345. Dimenzija 140x180+30 cm. Kom. Kom. Dimenzija 140x180+30 cm. Dimenzija 80x120+30 cm. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. g.00 305.00 460. a.00 € € € € € € € € € € € € € 71. i. Dimenzija 140x100+30 cm. Dimenzija 100x100+30 cm. Kom. h. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 205. Dimenzija 120x100+30 cm. Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora sa PVC pokretnom eslinger roletnom. b. Kom.00 290. e. Dimenzija 180x140+30 cm. Dimenzija 120x120+30 cm.00 290.00 275. Kom.00 155. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora sa aluminijumskom pokretnom eslinger roletnom. Dimenzija 100x100+30 cm. Dimenzija 120x140+30 cm. Kom. Kom.00 450.00 345. dimenzija 80x80+30 cm. Kom. Dimenzija 160x120+30 cm.00 185.00 275. Dimenzija 120x100+30 cm. Kom. d. Dimenzija 140x120+30 cm. Dimenzija 120x120+30 cm. Dimenzija 100x140+30 cm. Kom. Dimenzija 160x120+30 cm. Dimenzija 140x120+30 cm. Kom. Dimenzija 140x140+30 cm.d. Kom. j. Kom.00 380. Kom. i. Dimenzija 140x140+30 cm. Kom. Dimenzija 180x140+30 cm. j. Obračun po komadu prozora. Kom. Kom.00 170. Kom. h. po šemi stolarije i detaljima. g. Kom. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Dimenzija 180x140+30 cm. Dimenzija 140x120+30 cm. b. Kom.00 240. Kom. d. k.

zastakljenih termo staklom i finalno obrađenih. po šemi stolarije i detaljima.00 300. Dimenzija 100x100 cm. Izrada i postavljanje jednostrukih hrastovih prozora. g. j.00 640. b.00 205. Kom. Prozore izraditi od prvoklasne i suve hrastovine.00 360.00 315. Dimenzija 140x100 cm. Obračun po komadu prozora. b. c. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Izrada i postavljanje jednostrukih hrastovih prozora. Kom. i. h. c. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode.00 530.00 825.00 380. Prozore obrusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Dimenzija 140x140 cm.00 140. Kom.00 535. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. a. l. Dimenzija 80x120 cm. Dimenzija 160x120 cm. k. l. Dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 180x140 cm. Dimenzija 120x140 cm. Obračun po komadu prozora.00 570.00 460. Dimenzija 80x80 cm. Kom. Kom. Dimenzija 80x120 cm. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Dimenzija 140x120 cm. Dimenzija 160x120 cm. Kom. sa kapcima. Dimenzija 140x180 cm. Kom.00 520. Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 100x100 cm.00 325. Kom. Dimenzija 120x120 cm. Kom. Kom. d.85. Kom. Kom. Kom. Kom. f.00 560. d.00 420. Dimenzija 100x140 cm. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija 180x140 cm.00 335. Kom. Dimenzija 140x180 cm.00 340. Kom. k. Prozore i kapke brusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka. Dimenzija 120x100 cm. Dimenzija 140x100 cm. m. Dimenzija 120x100 cm. e. dimenzija 60x60 cm. e. Kom. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta.00 825. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 140x140 cm. Kom.00 365. n.00 235. Kom.00 € € € € € € € € € € € € € € 99. f. Kom. 250. g. dimenzija 80x80 cm. zastakljenih termo staklom i finalno obrađenih. a. Kom. Kom.00 530. Dimenzija 120x120 cm.00 680. Kom. Kom. Dimenzija 100x140 cm. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. j. 110. Kom.00 480.00 455. i. Kom. h. m. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom.00 € € € € € € € € € € € € € 314 . Dimenzija 140x120 cm. Kom. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom.

Dimenzija 240x170 cm. Kom. Dimenzija 80x120+30 cm. v.3.00 280. Dimenzija 100x170 cm. j. Kom. l. Dimenzija 120x120+30 cm. p. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 315 . n.00 390. d. k. dimenzija 80x80+30 cm. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. g. Dimenzija 60x60 cm. Kom. c. h. Kom.00 300.00 430. s. Kom. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. b. o. Dimenzija 140x140 cm.00 325. Dimenzija 180x200+30 cm.00 140. Kom. u. a. u. Kom. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 80x80+30 cm.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih prozora sa drvenom pokretnom eslinger roletnom. Dimenzija 140x170+30 cm. Kom. Kom. Dimenzija 240x170+30 cm. Kom. Dvostruki prozori 1. Dimenzija 80x120 cm.00 700. Dimenzija 140x140+30 cm. dimenzija 60x60 cm. Kom. Kom.00 625. Dimenzija 120x140+30 cm.00 320.00 585.00 940. Obračun po komadu prozora. Kom. n. Kom. Dimenzija 140x170 cm. Kom. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila.00 450. e. f. Kom.00 520. Dimenzija 120x100+30 cm.00 715. Kom. Kom. Kom.00 365. Dimenzija 100x140 cm. o. Kom. Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih prozora. Dimenzija 240x140 cm.00 780. d. Kom. h. Dimenzija 120x200+30 cm.00 480. Dimenzija 120x200 cm. r.00 455. b.00 780.00 310. l. Kom. Dimenzija 100x140+30 cm. Dimenzija 140x120+30 cm.00 520. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. m. Kom. s.00 425. Dimenzija 180x140 cm.00 450. Dimenzija 180x140+30 cm. Kom. Dimenzija 80x80 cm. Kom. Kom. f. c. Dimenzija 120x100 cm.00 240. t. Dimenzija 180x170+30 cm.00 720. po šemi stolarije i detaljima.00 700. Kom. k. Dimenzija 120x170 cm. Kom. po šemi stolarije i detaljima.00 810. Kom. Kom.00 520.00 355.00 680. m. Kom. Dimenzija 140x200 cm.00 520.00 1 260. Dimenzija 140x100+30 cm. Dimenzija 120x140 cm. Kom. 23. Dimenzija 140x200+30 cm. t. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Prozore i roletne pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom.00 235.00 210. r. p. Dimenzija 120x170+30 cm. i. Dimenzija 140x120 cm.00 340. a. Dimenzija 120x120 cm.00 1 080. e. Kom. Kom. Kom. Kom. 110.00 585. Dimenzija 240x140+30 cm.00 490. i. Dimenzija 140x100 cm. g. j. Dimenzija 180x200 cm. Kom. Kom. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Dimenzija 100x100+30 cm. Dimenzija 100x100 cm. Dimenzija 100x170+30 cm. 200.00 530. Kom. Dimenzija 180x170 cm. Kom.

Kom.00 870. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila.00 460. Dimenzija 180x140 cm. Dimenzija 120x120 cm.00 325. Dimenzija 60x60 cm.00 400. Dimenzija 120x200 cm. 120. d.00 355. Dimenzija 120x170 cm. Kom. Kom. a.00 530.00 920. Prozore i kapke pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 180x200 cm. i. Kom. Dimenzija 240x140 cm. Dimenzija 120x120 cm. Kom. v. Dimenzija 140x140 cm. 190. Kom.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 316 . Kom.00 570.00 660. e. d. Dimenzija 180x170 cm. s.00 650. j. Kom. Dimenzija 180x140 cm.00 400.00 400. Kom.00 580.00 395. n. r.00 765. Kom. Dimenzija 100x170 cm. Kom. Dimenzija 120x100 cm. g. t.00 1 010. l. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 240x140 cm. Dimenzija 140x170 cm.00 750. Kom. Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih prozora sa platnenom roletnom. c. Kom. Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija 80x120 cm. Dimenzija 140x140 cm. Kom.00 370. b.00 270. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. m. Dimenzija 120x100 cm. Dimenzija 140x100 cm. Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih prozora.00 590. o. Kom. Kom. n. Kom.00 390. Dimenzija 240x170 cm.00 875. Obračun po komadu prozora.00 570. k. m.00 900. p. Dimenzija 180x200 cm. f. sa kapcima.00 460. u. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. o.45. t. Kom. Dimenzija 140x200 cm. Dimenzija 80x80 cm.00 160.00 760.00 790. s. po šemi stolarije i detaljima.00 335. Kom. l. Dimenzija 240x170 cm. k. e. Dimenzija 140x200 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Dimenzija 80x80 cm. Kom.00 430.00 420. Kom. Dimenzija 100x100 cm. i. Kom. Kom. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Dimenzija 120x170 cm. Kom.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 67.00 660. u. Dimenzija 140x120 cm.00 500. Dimenzija 100x100 cm. h. Kom. Kom. b. a. dimenzija 60x60 cm. Kom.00 460.00 470. Kom. Dimenzija 100x170 cm. Kom. h. j.00 250. Dimenzija 140x170 cm. dimenzija 80x80 cm. po šemi stolarije i detaljima.00 230. Dimenzija 100x140 cm. Kom. Kom. Dimenzija 120x140 cm. Kom. Kom.00 660. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 305. Dimenzija 80x120 cm. Dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 180x170 cm. f. Kom. Obračun po komadu prozora. p. Dimenzija 140x120 cm. Kom. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. g. Kom. r. Kom. Dimenzija 120x200 cm. c. Dimenzija 140x100 cm.

Kom. j. g. prozori 1. po šemi stolarije i detaljima. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Kom.00 € € € € € € € € € € € € € 4. Kom. d. Dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 120x140 cm. Prozore obrusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka. Kom. dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 180x140 cm. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. Kom. b. Kom.00 290. 105. dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 180x140 cm. f. Izrada i postavljanje dvostrukih hrastovih prozora.00 455. c. Kom. g. a. Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija 140x140 cm. a. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila.00 490. Kom. Dimenzija 80x120 cm.00 650.00 610. vulkanizovanom na uglovima. i. b. n. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. e. Kom. Obračun po komadu prozora. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila.00 195. Obračun po komadu prozora. Kom. Dimenzija 140x170 cm.00 740. h. Kom.00 1 200.00 600. po šemi stolarije i detaljima. k. Dimenzija 180x170 cm. Dimenzija 100x100 cm. Kom. Kom. Kom.00 520. Kom. Dimenzija 120x100 cm. i.00 455. Kom. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom.00 440. Kom.00 780. Kom. Dimenzija 80x80 cm. Kom. h. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Dimenzija 120x100 cm.00 360. e. a. Dimenzija 140x120 cm. Kom. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Dimenzija 140x100 cm. Kom. Kom.00 € € € € € € € € € € € € € € 103.00 690.00 875.00 490. Prozore i kapke brusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka. Dimenzija 80x120 cm. Prozore izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dimenzija 180x170 cm. Izrada i postavljanje zastakljenih aluminijumskih prozora. 300. Obračun po komadu prozora.00 690. d.00 € 317 .00 1 080. Kom.00 585. dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 140x100 cm. zastakljenih Flot staklom i finalno obrađenih. Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 100x100 cm. Kom. Kom. sa kapcima. f. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta.00 500. Prozore izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i termo prekidom. Dimenzija 120x120 cm. Okov i ton eloksiranog aluminijuma. Kom. Kom. zastakljenih Flot staklom i finalno obrađenih. po šemi stolarije i detaljima. Alu.00 420.00 845. Dimenzija 100x140 cm. Izrada i postavljanje dvostrukih hrastovih prozora. Dimenzija 140x120 cm. Dimenzija 60x60 cm.00 420. Kom.89. 155. Dimenzija 120x120 cm. j. b. c. Kom. Dimenzija 140x170 cm. l. l. po izboru projektanta. k.00 650. m. m.00 € 120.

170. b.c.00 300. e.00 875. po šemi stolarije i detaljima.00 160.00 845.00 625. Kom. Dimenzija 180x140 cm. b. 200. Dimenzija 100x100+30 cm. f. Kom. Kom. Kom. m. Dimenzija 120x140+30 cm. Dimenzija 80x80+30 cm. Dimenzija 80x80 cm. 140.00 190. dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 140x120 cm. Dimenzija 100x100 cm. Prozore i kapke izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i termo prekidom. Kom. Dimenzija 140x140+30 cm. Dimenzija 160x120 cm. d. Dimenzija 180x140 cm. Kom. Dimenzija 100x100 cm. n. f. h. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. Dimenzija 100x140+30 cm. Dimenzija 120x100 cm. n.00 265.00 190. Prozore i roletne izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i termo prekidom. Dimenzija 140x120 cm. Kom. l. Kom. Kom. Dimenzija 140x140 cm. Obračun po komadu prozora. U cenu ulaze i zastakljivanje. Kom. Dimenzija 100x140 cm.00 375. k.00 210.00 425. a. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom.00 525. sa kapcima. Kom. Kom.00 385. Dimenzija 140x120+30 cm. Dimenzija 160x120+30 cm. Dimenzija 80x120+30 cm. Kom.00 440. Dimenzija 120x120+30 cm. Kom. Kom. Okov i ton eloksiranog aluminijuma. i. Dimenzija 60x60+30 cm. c.00 235. Dimenzija 100x140 cm. po izboru projektanta. l. Kom. Dimenzija 140x100 cm. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. a. Kom. Kom. j. vulkanizovanom na uglovima. Kom.00 € € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih aluminijumskih prozora. f.00 270.00 260. j. g. Dimenzija 140x180+30 cm. Dimenzija 120x100 cm. m. Kom.00 710. Kom.00 190.00 285. Kom. Dimenzija 140x180 cm.00 320. Kom. Kom. Obračun po komadu prozora. Kom. Kom. Dimenzija 140x180 cm. Kom. Prozorske kapke izvesti sa pokretnim rebrima.00 735. d. h. Dimenzija 60x60 cm. h.00 620.00 210. Dimenzija 120x120 cm. j.00 625. Kom. i. kapci. Dimenzija 80x120 cm. k. n. Kom. Dimenzija 140x100+30 cm. Dimenzija 140x100 cm.00 390. d. Kom. Kom.00 190. 15. l. Kom. Okov i ton eloksiranog aluminijuma.00 275. Dimenzija 160x120 cm. Kom.00 € € € € € € € € € € € € € € 29. i.00 € € € € € € € € € € € € € € 318 .00 575. dimenzija 60x60+30 cm. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. k. po šemi stolarije i detaljima.00 375. Kom. Kom. Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija 120x140 cm.00 515. Kom. m. c. g. Kom. g.00 540. Kom.00 620.00 425. po izboru projektanta. Dimenzija 80x120 cm. Dimenzija 120x100+30 cm. Dimenzija 140x140 cm.00 520. e.00 150. Dimenzija 180x140+30 cm. Kom. Kom. Izrada i postavljanje zastakljenih aluminijumskih prozora sa eslinger roletnom. vulkanizovanom na uglovima. e.00 375. Dimenzija 120x120 cm.

Lamele se obrću oko horizontalne ose. Dimenzija 80x60 cm. Dimenzija 140x220 cm.00 415. Obračun po komadu prozora. uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka.00 770. c.00 485.00 € € € € € € € € € € € 319 . a. c. Dimenzija 120x140 cm. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. Dimenzija 80x140 cm. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Nabavka i postavljanje zastakljenih jednokrilnih prozora. h. a. Kom. Dimenzija 80x80 cm. Kom. k. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 200x140 cm. dvokrilni. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom. d.00 215. dimenzija 100x140 cm.00 310. dvokrilni. e.00 € € € € € € € € € € € 54. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm.00 330. sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka. Kom. Dimenzija 80x60 cm. b c. Kom. dvokrilni. Kom. k.00 € € € € 58. f. i. Okov. e. f. Kom. sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka. od eloksiranog aluminijuma sa termoprekidom "Nissal-ALT". Prozor zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Kom. Kom. Dimenzija 100x140 cm. Kom. b. h. g. Kom.00 510. Kom. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima.00 440. g. Dimenzija 200x140 cm. sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka. Kom. Kom.00 585. boja prozora i kapaka. Dimenzija 100x140 cm.00 390. d. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Kom.00 960. 200. između spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. Obračun po komadu prozora. Okov i boja prozora.00 390. Dimenzija 60x60 cm. Kom.00 850. Kom. d. od eloksiranog aluminijuma sa termoprekidom "Nissal-ALT". između spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. j. Dimenzija 60x80 cm. Dimenzija 140x140 cm. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. između spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. dimenzija 60x60 cm.00 290. Dimenzija 80x140 cm. 160.00 360. i.00 220. Obračun po komadu prozora. Kom. Dimenzija 180x140 cm. od eloksiranog aluminijuma sa termoprekidom "Nissal-ALT".43. Dimenzija 180x140 cm. Kom. po izboru projektanta.00 230. dvokrilni. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 100x220 cm. Kom. Dimenzija 140x140 cm. Kom. Kom.00 1 025. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. a.00 540.00 195. dvokrilni. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. Dimenzija 140x140 cm. Nabavka i postavljanje zastakljenih jednokrilnih prozora sa kapcima. Kom. po izboru projektanta. Nabavka i postavljanje zastakljenih fiksnih prozora. Kom. Dimenzija 120x140 cm. po izboru projektanta. dimenzija 60x60 cm. b. Dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 60x60 cm. za zaštitu od insekata. Kom. Kom.00 215. dvokrilni.00 625. Dimenzija 60x80 cm. Boja prozora. 360. Kom.00 260. Dimenzija 80x80 cm. j.

dimenzija 60x60 cm.00 440. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. d. dvokrilni.00 280. c.00 € 73. uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. po izboru projektanta. f. Okov i boja prozora. Dimenzija 80x60 cm. Kom. g. Dimenzija 80x140 cm. dvokrilni. Kom.00 180. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Dimenzija 100x140 cm. Okov i boja prozora.00 245. a. od eloksiranog aluminijuma sa termoprekidom "Nissal-ALT". Kom. dimenzija 160x140 cm. Kom.00 255. Kom. 135. Dimenzija 160x140 cm. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Kom. Dimenzija 60x60 cm. sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka. 170. dimenzija 100x140 cm. Kom. Dimenzija 80x80 cm.00 € 1 500. Kom. po izboru projektanta. Kom. j. boja prozora i kapaka. za zaštitu od insekata. po izboru projektanta.00 410. b c. h. Dimenzija 60x80 cm. Obračun po komadu prozora.00 € 950. Dimenzija 200x140 cm. sa višekomornim sistemom profila. Dimenzija 140x140 cm. sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka.00 190. Kom. Boja prozora. b. Dimenzija 100x140 cm. e. b. k.00 165. Kom.00 385. Dimenzija 140x140 cm. a. Dimenzija 160x140 cm.00 220. dimenzija 160x140 cm. Dimenzija 100x220 cm. Obračun po komadu prozora. Kom.69.00 305.00 € € € € 320 . Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. Nabavka i postavljanje zastakljenih jednokrilnih prozora. Dimenzija 180x140 cm. sa višekomornim sistemom profila.00 € € € € € € € € € € € 84. Prozor zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. a. od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS". Dimenzija 200x140 cm. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom. Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih prozora. između spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. Lamele se obrću oko horizontalne ose.00 195. 850. Kom. Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih prozora sa kapcima. od eloksiranog aluminijuma "NissalALS". Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. po izboru projektanta. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. dvokrilni. Kom. Kom. b. Dimenzija 200x140 cm. i. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila.00 € 71. d. Kom. a. Dimenzija 140x220 cm. Obračun po komadu prozora. Nabavka i postavljanje zastakljenih fiksnih prozora. 1 400. od eloksiranog aluminijuma sa termoprekidom "Nissal-ALT". Kom. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. Okov. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Obračun po komadu prozora.00 180. Kom. između spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. Kom. Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija 140x140 cm.

dvokrilna. Kom.00 415. Kom.drvo prozori 1. Kom. Alu.00 800.00 110.00 € 820. Dimenzija 80x60 cm. Kom. uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. sa višekomornim sistemom profila. 1 250. d.00 160. Kom. po izboru projektanta. Dimenzija 200x140 cm.00 € € € € € € € € € € € 99. po izboru projektanta. Dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 60x60 cm. od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS". k. dimenzija 60x60 cm. a. 325. c. od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS". Lamele se obrću oko horizontalne ose. Kom. Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih prozora sa kapcima.00 € € € € 321 . Završnu obradu drveta izvesti lazurnom bojom u tri sloja i lakirati.00 930. ton eloksiranog aluminijuma i boja drvenih elemenata prozora. Kom.00 525. Dimenzija 140x140 cm. dvokrilna. Dimenzija 120x140 cm. Kom. b. dvokrilna. b. Kom. Dimenzija 80x140 cm. b.00 575.00 720. j.00 150. Dimenzija 80x120 cm. Obračun po komadu prozora. uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. b. po šemi stolarije i detaljima. po izboru projektanta. Okov. Kom. 100. Lamele se obrću oko horizontalne ose. h. Kom. Dimenzija 200x140 cm. a.00 355. Obračun po komadu prozora. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom. Prozore izraditi u kombinaciji eloksiranog aluminijuma i drveta vlažnosti do 10 %. boja prozora i kapaka. za zaštitu od insekata. boja prozora i kapaka. dimenzija 160x140 cm. g.00 € 1 320. Izrada i postavljanje zastakljenih prozora od eloksiranog aluminijuma i drveta. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima.00 885. sa višekomornim sistemom profila. f. Dimenzija 160x140 cm. Dimenzija 180x140 cm. Kom. c. dimenzija 160x140 cm. a. vulkanizovanom na uglovima. Obračun po komadu prozora. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati EPDM gumom. d. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih prozora. 770. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima.00 € 101. Kom. Kom. sa termo prekidom. Okov. Kom. . za zaštitu od insekata. a. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. Dimenzija 60x60 cm.00 495. i. Dimenzija 160x140 cm. Nabavka i postavljanje zastakljenih jednokrilnih prozora sa kapcima. Dimenzija 140x140 cm. od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS". Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Kom. Kom. Kom. Kom. e. Okov. Obračun po komadu prozora. po izboru projektanta. Dimenzija 80x80 cm.00 355. Dimenzija 60x80 cm.88.00 € 5. Dimenzija 200x140 cm. dimenzija 60x60 cm. Okov i boja prozora. Dimenzija 100x100 cm. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. sa višekomornim sistemom profila. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Dimenzija 80x80 cm.

a.00 390. Obračun po komadu prozora. po izboru projektanta. Prozore izraditi u kombinaciji eloksiranog aluminijuma i drveta vlažnosti do 10 %. Kom. j. Dimenzija 120x140+30 cm.00 390. Kom. Kom. sa termo prekidom.00 445. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati EPDM gumom. d. c. od eloksiranog aluminijuma i drveta. Kom. Dimenzija 140x180 cm.00 640. Kom. Kom. i. Kom.00 195. Prozore izraditi u kombinaciji eloksiranog aluminijuma i drveta vlažnosti do 10 %. f. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati EPDM gumom. Dimenzija 120x120+30 cm. m. sa kapcima. Dimenzija 160x120+30 cm. 15. vulkanizovanom na uglovima. e. Okov. 200.00 875. Kom. Kom. po šemi stolarije i detaljima.00 640.00 € € € € € € € € € € € € € € 322 . Dimenzija 120x100+30 cm. Dimenzija 140x140 cm.00 200. h. 205. Kom. d. b. Dimenzija 180x140 cm. Kom.00 340. Dimenzija 120x120 cm. Dimenzija 140x120 cm.00 225. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Dimenzija 180x140+30 cm. h. Kom. h.00 545. Kom. Prozorske kapke od eloksiranog aluminijuma izvesti sa pokretnim rebrima. Kom. Dimenzija 80x80+30 cm. Dimenzija 120x140 cm. Obračun po komadu prozora. Kom. dimenzija 60x60+30 cm. Kom. m. Dimenzija 80x80 cm. Kom. Kom. sa termo prekidom. Dimenzija 120x120 cm. n. Kom. g. Dimenzija 100x140+30 cm. Dimenzija 100x140 cm. Kom. c. Dimenzija 140x120+30 cm. Dimenzija 80x120 cm. g. Kom.00 530. Završnu obradu drveta izvesti lazurnom bojom u tri sloja i lakirati.00 290.00 285. Dimenzija 160x120 cm.00 530. Okov. Dimenzija 140x180 cm. g. Kom.00 640. Izrada i postavljanje zastakljenih prozora od eloksiranog aluminijuma i drveta sa aluminijumskim eslinger roletnama.00 300. po izboru projektanta.00 550. Kom. Kom. Dimenzija 60x60+30 cm.00 300.00 900.00 225.00 175.00 620. f. Dimenzija 100x140 cm. dimenzija 60x60 cm.00 445. Kom. f.00 € € € € € € € € € € € € € € 29.00 750. Dimenzija 140x100+30 cm. Dimenzija 140x100 cm. l.00 400.00 460. Dimenzija 80x120+30 cm. Kom. Kom.00 320. Kom.e. vulkanizovanom na uglovima. Dimenzija 140x140 cm. Kom. k. ton eloksiranog aluminijuma i boja drvenih elemenata prozora. m. Dimenzija 100x100+30 cm. l. a. Kom. n.00 240. Kom. l. 175. Dimenzija 60x60 cm.00 200. b. e. Kom.00 390. Kom. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Dimenzija 100x100 cm. j. Dimenzija 140x140+30 cm. Dimenzija 140x100 cm.00 390. Dimenzija 120x140 cm. k. Dimenzija 120x100 cm.00 € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih prozora. Kom. j. Dimenzija 160x120 cm. Završnu obradu drveta izvesti lazurnom bojom u tri sloja i lakirati. Kom. k.00 750. Dimenzija 120x100 cm. Dimenzija 180x140 cm. i.00 280. i.00 550. Kom. Dimenzija 140x180+30 cm. Kom. Kom. ton eloksiranog aluminijuma i boja drvenih elemenata prozora. po šemi stolarije i detaljima. n. Dimenzija 140x120 cm.

Dimenzija 140x140 cm. dvokrilni. Od mahagonija a.43. sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreče ili jele. koji površini daje svilenkast mat izgled. i. Boja prozora. Dimenzija 120x140 cm. Kom.00 330. Kom.00 230.00 520.00 320. Dimenzija 60x80 cm. Dimenzija 120x140 cm. Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom.00 260. b. Kom. Nabavka i postavljanje zastakljenih fiksnih prozora. Između spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastični držači sa zavrtnjem koji čine prekinuti termo most.00 405. Dimenzija 100x140 cm. Kom. Dimenzija 140x140 cm.00 € € € € 323 . Prozor zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. koji površini daje svilenkast mat izgled. Dimenzija 80x140 cm. k. Kom.00 185. Dimenzija 100x220 cm. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. f. Kom. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 60x80 cm. Kom. po izboru projektanta.00 650. Kom. dvokrilni. a. A.00 345.00 360. Kom. dvokrilni. e. j.00 190. Dimenzija 200x140 cm. i. 65. b. Kom. Kom. Kom. Kom. dimenzija 60x60 cm. Između spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastični držači sa zavrtnjem koji čine prekinuti termo most. Kom. Kom. Dimenzija 180x140 cm. g. Nabavka i postavljanje zastakljenih jednokrilnih prozora. Kom. Zaptivači su neprekinuti po celom obimu. Dimenzija 80x80 cm.00 300. Kom. c. od eloksiranog aluminijuma i drveta "Nissal-ALD".00 280. Obračun po komadu prozora. Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom. Dimenzija 100x140 cm. j. Dimenzija 140x140 cm.00 380. Okov i boja prozora. Kom. e. a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza.00 470. Dimenzija 100x140 cm. Kom.00 260. b. Dimenzija 140x140 cm. c.00 230. Dimenzija 80x60 cm. sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreče ili jele. Kom.00 185. Zaptivači su neprekinuti po celom obimu. Dimenzija 200x140 cm. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila.00 580. dimenzija 100x140 cm.00 680. Obračun po komadu prozora. c. h.00 550.00 440. Od smreče ili jele a. d. d. h. g. Kom. Dimenzija 80x140 cm. 165. k. dvokrilni. Kom. Dimenzija 80x80 cm. Kom. Dimenzija 80x60 cm. 150.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € B. Dimenzija 60x60 cm. dvokrilni. Dimenzija 140x140 cm. f. Dimenzija 180x140 cm. Sav zaptivni materijal rađen je od EPDM profila. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. Zaptivni materijal rađen je od EPDM profila. od eloksiranog aluminijuma i drveta "NissalALD".00 200. a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza. Kom. Kom. Kom. d. Dimenzija 60x60 cm. dvokrilni.00 215. po izboru projektanta.

b. boja prozora i kapaka. po izboru projektanta. boja prozora i kapaka.00 500. Lamele se obrću oko horizontalne ose. Kom. b. 320. dimenzija 160x140 cm. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Dimenzija 160x140 cm. koji površini daje svilenkast mat izgled.00 395. Dimenzija 160x140 cm. Kom. Sav zaptivni materijal rađen je od EPDM profila. a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza. Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih prozora od eloksiranog aluminijuma i drveta "NissalALD". Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza. Kom.00 € 324 . sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreče ili jele. Zaptivači su neprekinuti po celom obimu. Okov i boja prozora. koji površini daje svilenkast mat izgled.00 1 000. Kom. Dimenzija 180x140 cm. Dimenzija 200x140 cm. za zaštitu od insekata. Dimenzija 80x60 cm. Sav zaptivni materijal rađen je od EPDM profila.69. a. Dimenzija 200x140 cm.00 570. dvokrilni. Okov. Dimenzija 80x80 cm. dimenzija 60x60 cm. Kom.00 € 1 350. a. Kom.00 1 040. Dimenzija 100x140 cm. Kom. a.00 360. Lamele se obrću oko horizontalne ose. dimenzija 160x140 cm. po izboru projektanta.00 780. Kom. uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. c. za zaštitu od insekata.00 890. h. Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. Između spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastični držači sa zavrtnjem koji čine prekinuti termo most. koji površini daje svilenkast mat izgled. Dimenzija 60x60 cm. d. Kom. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 120x140 cm. f. Dimenzija 80x140 cm. Između spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastični držači sa zavrtnjem koji čine prekinuti termo most. Kom. od eloksiranog aluminijuma i drveta "Nissal-ALD". 800. i. Između spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastični držači sa zavrtnjem koji čine prekinuti termo most. Kom. Kom. dvokrilni.00 € 82. Dimenzija 60x80 cm. Kom.00 € 850. Obračun po komadu prozora. sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreče ili jele. Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih prozora sa kapcima od eloksiranog aluminijuma i drveta "Nissal-ALD". Kom. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom. Dimenzija 140x140 cm. k. Zaptivači su neprekinuti po celom obimu. uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom. dvokrilni. Obračun po komadu prozora.00 360. Kom. Dimenzija 140x140 cm. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. Okov. b. Dimenzija 200x140 cm. g. 1 280. Nabavka i postavljanje zastakljenih jednokrilnih prozora sa kapkom. Sav zaptivni materijal rađen je od EPDM profila. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. Zaptivači su neprekinuti po celom obimu. e. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. po izboru projektanta. a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza. j.00 620. sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreče ili jele.00 € € € € € € € € € € € 80. Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom.

Kom. c. vulkanizovanom na uglovima. 140. sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima.00 390. vulkanizovanom na uglovima. c. Dimenzija 160x120 cm. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Kom.00 340. Dimenzija 80x120 cm. vulkanizovanom na uglovima. po izboru projektanta. sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima. Dimenzija 60x60 cm. Kom. sa kapcima. Dimenzija 120x120 cm. Okov i boja prozora. e. c. Kom.00 345. Dimenzija 140x140 cm. e. Dimenzija 100x100 cm.6. j. po šemi stolarije i detaljima.00 € € € € € € € € € € € € € € 29. Dimenzija 140x180 cm. Kom. k. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila. Izrada i postavljanje zastakljenih PVC prozora sa PVC eslinger roletnama. Dimenzija 120x120 cm. Kom. Kom. i. Dimenzija 140x120 cm. Kom. Dimenzija 180x140 cm. dimenzija 60x60+30 cm. d. n. g. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. b.00 650. Dimenzija 120x140 cm. Kom. d.00 € 160. Kom. Dimenzija 100x100 cm. a. Dimenzija 120x100 cm. Dimenzija 80x80 cm. Kom. l. Kom. i. a. Kom. Dimenzija 120x100 cm. f. Kom. Dimenzija 140x100 cm.00 185. Dimenzija 80x80 cm. 15. Okov i boja prozora.00 € 220. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 160x120 cm. Dimenzija 140x120 cm.00 130.00 530. Kom. PVC prozori 1. Kom. Obračun po komadu prozora. m.00 210. Kom. k. l. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. po izboru projektanta. sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima.00 775. po izboru projektanta. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. b.00 865. Kom. Kom. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 180x140 cm.00 435. m. Kom. Kom. Kom. Izrada i postavljanje zastakljenih PVC prozora. Kom. f.00 € € € € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih PVC prozora. Kom. Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija 60x60 cm. Kom. Kom. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Dimenzija 60x60+30 cm. 195. Okov i boja prozora. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 100x140 cm.00 € 325 . a.00 460. n.00 330.00 435. Dimenzija 80x80+30 cm. 110. Obračun po komadu prozora. Prozorske kapke od tvrdog PVC-a izvesti sa pokretnim rebrima. Dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 80x120+30 cm. Kom. g.00 650.00 220.00 390. h.00 365.00 260.00 325.00 195.00 530. Kom. Dimenzija 140x180 cm. h.00 260.00 210. Dimenzija 80x120 cm. j.00 225. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. Kom. Dimenzija 140x100 cm. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila. dimenzija 60x60 cm. Kom. Kom. b.00 170. po šemi stolarije i detaljima. dimenzija 60x60 cm.

430.00 410. Kom. dimenzija 78x140 cm. Kom. Dimenzija 120x140+30 cm. f. a. Kom.00 € f. 300. Dimenzija 140x180+30 cm. Kom. d. Dimenzija 114x110 cm. j. Kom.00 430. Prozor je izrađen od nordijske borovine. Kom. Dimenzija 100x140+30 cm.d.00 € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih PVC prozora sa Alu. sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima. 43. Dimenzija 140x140+30 cm. Dimenzija 100x100+30 cm. za crep i talasaste krovne pokrivače. 295. Dimenzija 100x140+30 cm. Kom. po izboru projektanta. ukupne visine profila do 90 mm. Okov i boja prozora. po šemi stolarije i detaljima.00 495. Dimenzija 140x100+30 cm.00 440. 160. j. Dimenzija 60x60+30 cm. Nabavka i postavljanje pojedinačnog krovnog prozora. Kom.00 250. k. Kom. 240. Kom. e. Kom.00 285.00 € e.00 510.00 285.00 260. ukupne visine profila do 90 mm.00 300. Dimenzija 140x100+30 cm. 390. Dimenzija 120x100+30 cm. g. Dimenzija 78x160 cm. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Kom. f. m. sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH. m. Dimenzija 120x140+30 cm. punjenim argonom. Dimenzija 100x100+30 cm. "Velux" tip GZL.00 515. 355. Prozor postaviti po uputstvu proizvođača. A. Krovni prozori 1. Kom. Dimenzija 140x120+30 cm. Dimenzija 78x118 cm. Dimenzija 180x140+30 cm. Kom. Kom. Dimenzija 120x120+30 cm. Dimenzija 66x118 cm. Kom. b. Dimenzija 78x98 cm. 395. Dimenzija 180x140+30 cm. Kom.00 285. Kom. Dimenzija 140x180+30 cm. Obračun po komadu prozora. c. Krilo se obrće oko srednje horizontalne ose sa ručicom na vrhu krila. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila. h.00 410.00 € c. Dimenzija 80x120+30 cm. Kom. 325. Kom. i. n. Kom.00 335. Obračun po komadu prozora.00 305. g. a. l.00 620. Kom.00 € b. e. i. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. Dimenzija 78x140 cm. Dimenzija 120x100+30 cm. Kom.00 280. Dimenzija 120x120+30 cm. eslinger roletnama.00 180. Kom.00 335.00 590. l. Dimenzija 80x80+30 cm. Kom.00 360.00 € € € € € € € € € € € € € € 7.00 520. k. h. Dimenzija 160x120+30 cm. Dimenzija 140x140+30 cm. zaštićen jednim slojem laka i zastakljen termo izolacionim flotiranim staklom 4+16+4 mm. Dimenzija 140x120+30 cm. Kom.00 € 326 . Dimenzija 160x120+30 cm. n. Na vrhu prozora nalazi se ventilacioni otvor sa filterom. Kom. Kom.00 € g. Kom.00 350. Kom.00 € d. vulkanizovanom na uglovima. Kom. Sa opšivkom prozora oznake EDH. dimenzija 60x60+30 cm. Kom. Dimenzija 114x140 cm.

Na vrhu prozora je ventilacioni otvor sa preklopom i ugrađenim filterom za zaštitu od prašine i insekta. Dimenzija 78x118 cm. za tegolu. Kom. ćeramidu i talasaste krovne pokrivače. 460.00 € b. 325. Dimenzija 78x140 cm. 550. Kom.00 € d. Kom. 300.00 € 327 B. dimenzija 78x140 cm. ukupne visine profila do 90 mm.00 € C. Dimenzija 114x118 cm. Kom. Kom. Dimenzija 114x140 cm. Kom. Kom.00 € d. 525.00 € e. Dimenzija 78x140 cm.00 € g. 355. Dimenzija 114x110 cm. Kom. za mediteran crep. sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH. Kom. Dimenzija 78x160 cm. 505. 22. Dimenzija 78x98 cm. Dimenzija 78x140 cm. 275. Sa opšivkom prozora oznake EDW. Unutrašnje staklo je flotirano a spoljno od kaljenog stakla.00 € g.00 € Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDS. Kom. 415.00 € b. a. 480. zaštićen sa dva sloja laka i zastakljen termo izolacionim staklom 4+16+4 mm.00 € f. Kom. Kom. Dimenzija 78x98 cm.00 € c. ukupne visine profila preko 90 mm.00 € e. Dimenzija 114x140 cm.00 € f.00 € e. 280. ćeramidu i talasaste krovne pokrivače. Kom. 355. Prozor je izrađen od nordijske borovine.00 € g.00 € c. Dimenzija 78x160 cm.00 € g. Kom. . 550. Dimenzija 78x118 cm. Dimenzija 78x98 cm. Nabavka i postavljanje pojedinačnog krovnog prozora.00 € Sa opšivkom prozora oznake EDS. Dimenzija 114x118 cm. a. Kom. za mediteran crep. "Velux" tip GGL. 400.00 € d. a. Kom. 525. 360. 550.00 € g. Prozor postaviti po uputstvu proizvođača. ukupne visine profila preko 90 mm.00 € Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDW. Dimenzija 78x98 cm. 390. Dimenzija 78x118 cm. Kom. 615. 395. 435. Kom.00 € d. Kom. Dimenzija 78x160 cm. Kom. Dimenzija 114x140 cm. Kom.00 € c. C. Dimenzija 66x118 cm. punjenim argonom. Kom. Obračun po komadu prozora. 615. Dimenzija 114x110 cm. Kom. Dimenzija 78x160 cm. a. Kom. Dimenzija 114x140 cm.00 € f.00 € e.00 € b. Krilo se obrće oko srednje horizontalne ose sa ručicom na vrhu krila. 300. Dimenzija 114x140 cm. 420. 395. za tegolu. šindru i druge ravne krovne pokrivače. 395.00 € f. 430. za crep i talasaste krovne pokrivače. Dimenzija 78x160 cm. Dimenzija 66x118 cm. 330. ukupne visine profila do 90 mm. Kom. Dimenzija 78x98 cm. Kom. 420. Kom. 295. Kom.00 € b. 580. A.00 € e. Dimenzija 78x118 cm. 460. Kom. ukupne debljine do 16 mm (2x8 mm).00 € f. Dimenzija 78x140 cm. 415.00 € c. a. šindru i druge ravne krovne pokrivače. Dimenzija 114x118 cm. Kom. Dimenzija 78x118 cm.00 € c. ukupne debljine do 16 mm (2x8 mm). Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH. Dimenzija 78x140 cm.B. Kom. Kom. 505. 550.00 € d. Dimenzija 66x118 cm.00 € b. Kom. Kom. Dimenzija 66x118 cm. Dimenzija 66x118 cm. Kom.

Kom. Dimenzija 114x140 cm. 545. a. ukupne visine profila preko 90 mm.00 € f. šindru i druge ravne krovne pokrivače. za tegolu. 745.00 € e. 770. Kom. b. Kom. Kom. 650. Nabavka i postavljanje pojedinačnog krovnog prozora. sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH. Kom. ukupne visine profila preko 90 mm. Dimenzija 114x118 cm. Obračun po komadu prozora. Kom.00 € g. 615. Kom. Dimenzija 66x118 cm. Kom. Kom. Kom. ukupne visine profila do 90 mm. Kom. za mediteran crep. Dimenzija 66x118 cm. Unutrašnje staklo je flotirano a spoljno od kaljenog stakla.00 € e. c.00 € c. za tegolu. 930. 600. Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDW. ćeramidu i talasaste krovne pokrivače. za crep i talasaste krovne pokrivače. Kom.00 € b.00 € g. oznake EDS.00 € c. Kom.00 € c. Dimenzija 78x98 cm. Dimenzija 78x98 cm. Kom. za mediteran crep. "Velux" tip GPL. 620. Kom. ukupne visine profila preko 90 mm. zaštićen sa dva sloja laka i zastakljen termo izolacionim staklom 4+16+4 mm.00 € d.00 € Kom. 885. Kom. Dimenzija 78x160 cm.00 € f. Sa bakarnom opšivkom prozora oznake EDH. 845. ćeramidu i talasaste krovne pokrivače. ukupne debljine do 16 mm (2x8 mm). Kom. Kom. Dimenzija 114x118 cm.00 € Kom. Kom. Dimenzija 78x140 cm. Dimenzija 78x140 cm.00 € 328 .00 € g. Sa bakarnom opšivkom prozora oznake EDW. d. 925. 780. za tegolu. 600. a. Dimenzija 114x140 cm. za crep i talasaste krovne pokrivače. Kom. Kom. oznake EDS. Dimenzija 114x118 cm. Sa bakarnom opšivkom prozora.00 € e. dimenzija 78x140 cm. ukupne debljine do 16 mm (2x8 mm). 630. punjenim argonom.00 € d. ukupne visine profila do 90 mm. Kom. Dimenzija 66x118 cm.00 € b. za crep i talasaste krovne pokrivače. Krilo se obrće oko srednje horizontalne ose sa ručicom na vrhu krila. ćeramidu i talasaste krovne pokrivače. šindru i druge ravne krovne pokrivače.00 € Sa bakarnom opšivkom prozora oznake EDW. Dimenzija 78x98 cm. Kom. Sa bakarnom opšivkom prozora oznake EDH. Kom. Prozor postaviti po uputstvu proizvođača.00 € Kom. 710. 610. Dimenzija 114x140 cm. 64. ukupne visine profila do 90 mm. Dimenzija 78x140 cm. 710. a. Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDS. Dimenzija 78x160 cm. Prozor je izrađen od nordijske borovine.00 € 620. ukupne visine profila do 90 mm. Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH. Na vrhu prozora je ventilacioni otvor sa preklopom i ugrađenim filterom za zaštitu od prašine i insekta. Dimenzija 78x118 cm. ukupne debljine do 16 mm (2x8 mm). Dimenzija 78x118 cm. F. 690. 650. 890. e. Dimenzija 78x118 cm.00 € b.00 € E. 520.00 € f. 600. za mediteran crep. Dimenzija 78x160 cm. šindru i druge ravne krovne pokrivače. 895.00 € d.00 € 595. a.D.00 € Sa bakarnom opšivkom prozora. f. 545. 580.

Kom. Dimenzija 78x118 cm. Kom. Dimenzija 78x118 cm. 430. 545. 545. Dimenzija 78x118 cm. Dimenzija 114x140 cm.00 € e. a. Dimenzija 78x98 cm.00 € f.00 € b.70. ukupne visine profila preko 90 mm.00 € Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDW. Kom. 450.00 € f. Kom. Kom. 570. Dimenzija 66x118 cm. Dimenzija 78x98 cm. 1 000. Kom. Prozor postaviti po uputstvu proizvođača. "Velux" tip GGU. Dimenzija 78x140 cm. ćeramidu i talasaste krovne pokrivače. Dimenzija 66x118 cm. za mediteran crep. Kom. Dimenzija 114x140 cm. a. šindru i druge ravne krovne pokrivače. C.00 € e. Kom.00 € Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDS. 450. Kom. 455.00 € Sa bakarnom opšivkom prozora oznake EDH. Dimenzija 114x118 cm. ukupne visine profila preko 90 mm. dimenzija 78x140 cm. Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH. Dimenzija 78x140 cm. za crep i talasaste krovne pokrivače. Dimenzija 78x118 cm. 495.00 € d. 995. Obračun po komadu prozora.00 € b. sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH.00 € d.00 € b. 720. a. . Dimenzija 114x140 cm. Kom. Dimenzija 78x98 cm.00 € d. Kom. Dimenzija 78x140 cm. 670. Kom. 455. A. ćeramidu i talasaste krovne pokrivače. Dimenzija 78x140 cm.00 € f.00 € b. a. Kom. za crep i talasaste krovne pokrivače. 525. Kom. Dimenzija 66x118 cm.00 € c. Nabavka i postavljanje pojedinačnog krovnog prozora. Kom. Dimenzija 66x118 cm. Kom. 685. 780. punjenim argonom. Dimenzija 114x140 cm.00 € e.00 € Sa bakarnom opšivkom prozora oznake EDW. Dimenzija 114x118 cm. Kom. ukupne visine profila do 90 mm. Kom.00 € b. Kom. Kom. Kom.00 € c.00 € e. Kom.00 € d. Krilo se obrće oko srednje horizontalne ose sa ručicom na vrhu krila. Kom. Kom. 665. 475. Kom.00 € e. Prozor je izrađen od laminirane drvene srži i završno obrađen belim vodootpornim poliuretanom i zastakljen termo izolacionim staklom 4+16+4 mm.00 € f. ukupne visine profila do 90 mm. 435. Dimenzija 78x118 cm. Unutrašnje staklo je flotirano a spoljno od kaljenog stakla. ukupne visine profila do 90 mm.00 € 329 B. 665. 630. Kom.00 € d.00 € c. 720. Kom. 600.00 € c. 600. Dimenzija 114x118 cm. Kom. Kom. Dimenzija 78x98 cm. Dimenzija 114x140 cm. 665. Dimenzija 114x118 cm. za tegolu. ukupne debljine do 16 mm (2x8 mm). E. Dimenzija 78x140 cm. 854. 680. 850. a.00 € f. 495. D. za mediteran crep. Kom. Na vrhu prozora je ventilacioni otvor sa preklopom i ugrađenim filterom za zaštitu od prašine i insekta. Dimenzija 78x98 cm. Dimenzija 66x118 cm.00 € c. Dimenzija 114x118 cm. 775.

Dimenzija 78x160 cm.00 820.00 € c. Dimenzija 78x118 cm. Nabavka i postavljanje pojedinačnog krovnog prozora. Kom. 970.00 750. Dimenzija 66x118 cm.00 € e. 890. Dimenzija 78x98 cm. Kom. 1 040. 1 075.00 € B. 950. sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH. a.00 645. Dimenzija 114x140 cm.00 € d.00 € b.00 700. Kom.00 € b.00 € g.00 € b. otvara se ka spoljnoj strani i zastakljeno je termo izolacionim staklom 4+16+4 mm. Kom. Dimenzija 114x118 cm. zaštićen sa dva sloja laka i zastakljen termo izolacionim staklom 4+16+4 mm. Krilo se obrće oko srednje horizontalne ose sa ručicom na vrhu krila.00 € e. 1 110. Prozor je izrađen od joniziranog aluminijuma i poliuretana i služi za izlaz na krov.F.00 € e. 1 040.00 € f. e. za mediteran crep.00 € f. ukupne debljine do 16 mm (2x8 mm). Dimenzija 114x118 cm.00 € d. dimenzija 78x140 cm. ukupne visine profila do 90 mm. 970. Dimenzija 78x118 cm. Prozor postaviti po uputstvu proizvođača. Kom. Kom. Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH. Dimenzija 66x118 cm. Obračun po komadu prozora. Kom. Dimenzija 78x98 cm. C. Kom.00 970. Dimenzija 78x140 cm. Kom.00 € d. Kom. Dimenzija 78x140 cm. 1 070. leve ili desne. Sa bakarnom opšivkom prozora. sa daljinskim upravljanjem. 910. 665.00 € g. ukupne visine profila do 90 mm. 920. Kom. ćeramidu i talasaste krovne pokrivače. Kom. Kom. Nabavka i postavljanje pojedinačnog krovnog prozora.00 € g. Kom. Kom. dimenzija 54x83 cm.00 € c. 1 040. Kom. Kom. Dimenzija 78x118 cm. Dimenzija 114x140 cm. šindru i druge ravne krovne pokrivače. za tegolu. 285. Dimenzija 114x118 cm.00 € Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDS.00 € 107. 910. Dimenzija 78x98 cm.00 € Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDW. Kom. Kom. Kom. 945. Dimenzija 78x160 cm. d. Prozor je izrađen od nordijske borovine.00 € € € € € € 106. f. 915. Dimenzija 78x98 cm. "Velux" tip GVT. Dimenzija 114x140 cm. a. Dimenzija 66x118 cm. 1 110. a. 330 . Kom.00 € f. šindru i druge ravne krovne pokrivače. Kom. 945. 895. Kom. Dimenzija 78x140 cm. za crep i talasaste krovne pokrivače. Dimenzija 114x118 cm. punjenim argonom. Dimenzija 78x118 cm. "Velux" tip INTEGRA GGL. Kom. 1 070. Kom. Dimenzija 78x160 cm. oznake EDS. Kom. za tegolu. Prozor postaviti po uputstvu proizvođača. Na vrhu prozora je ventilacioni otvor sa preklopom i ugrađenim filterom za zaštitu od prašine i insekta. Prozorom i ventilacionim preklopom se električno upravlja sa infracrvenim daljinskim upravljačem. b. 1 010. Kom. Unutrašnje staklo je flotirano a spoljno od kaljenog stakla. Kom. Obračun po komadu prozora. ukupne visine profila preko 90 mm. a. 915. Krilo prozora je obešeno sa strane. c. ukupne debljine do 16 mm (2x8 mm). Dimenzija 66x118 cm. Dimenzija 78x140 cm. Dimenzija 114x140 cm. sa poliuretanskom opšivkom. punjenim argonom.00 € c. A.

Krilo prozora zastakljeno je termo izolacionim staklom 4+15+4 mm. Kom. b. g. Za prozor 66x118 cm. Kom. Kom.00 57.00 36.00 79.00 79.128. Za prozor 78x160 cm. b.00 57. Kom. Za prozor 78x118 cm. Za prozor 114x140 cm.00 75. e. Kom. Za prozor 114x140 cm. c. a. Kom. Obračun po komadu tende.00 340. 32. Za prozor 78x118 cm. Obračun po komadu roletne.00 106. Kom. Kom. Za prozor 114x110 cm. b. e. Obračun po komadu roletne. Kom. f. Za prozor 78x160 cm. dimenzija 78/140 cm.00 70.00 100. g. a. dimenzija 78/140 cm.00 290. Kom. Unutrašnje roletne sa spoljnim reflektujućim termo slojem su pogodne za spavaće sobe. b.00 85.00 83. Za prozor 78x118 cm.00 € € € € € € € 149. Za prozor 78x140 cm. Kom. f. Prozor je izveden u kombinaciji aluminijuma (spolja) i drveta (unutrašnja strana). Nabavka i postavljanje RHL unutrašnje roletne za "Velux" prozor. i dihtovano EPDM zaptivačima.00 120. Dimenzija 64x85 cm. Dimenzija 84x115 cm. Nabavka i postavljanje MHL spoljne tende za "Velux" prozor. Može se postaviti zajedno sa unutrašnjom roletnom.00 € € € € € € € 156. Dimenzija 74x85 cm. Obračun po komadu prozora. Nabavka i postavljanje krovnog prozora "Nissal" dimenzija 64x85 cm sa krovnom opšivkom. Kom. Kom.00 57.00 45. 270. Za prozor 114x140 cm. Kom.00 57. f. Prozor postaviti po uputstvu proizvođača i ugraditi venecijaner roletne. 87. Za prozor 78x140 cm.00 64.00 36.00 € € € € € € € 142. Kom. Kom. g.00 € € € € 331 .00 36. d. Za prozor 78x160 cm. Za prozor 114x110 cm. Kom. Kom. 45. d. Za prozor 78x98 cm. potpunu zamračuju prostor. Kom. a. c. Kom. Kom.00 74. a.00 108.00 36. Kom. Kom.00 91. Kom. Kom. b. Za prozor 114x110 cm. Za prozor 78x98 cm. Kom. Venecijaner roletne su izrađene od aluminijumskih traka premazanih Termo-Stop slojem. dimenzija 78/140 cm. Za prozor 66x118 cm. Za prozor 78x98 cm. e. d. c. Za prozor 66x118 cm. Za prozor 66x118 cm. c. Za prozor 78x140 cm.00 60.00 45. Za prozor 78x140 cm. Nabavka i postavljanje PAL venecijaner roletne za"Velux" prozor. e. Kom. Kom. od aluminijumskih traka. Za prozor 78x118 cm. a.00 315. d. Dimenzija 74x115 cm. dimenzija 78/140 cm. f.00 € € € € € € € 135. Obračun po komadu roletne. Za prozor 78x160 cm. d. Crna mrežica propušta prigušenu svetlost. Kom. Za prozor 114x140 cm. Za prozor 114x110 cm. c. Unutrašnje roletne su izrađene od kvalitetnog pamuka otpornog na prljanje. Kom. 62. Kom. Kom. g. a zadržava toplotu i otporna je na vremenske uslove. Za prozor 78x98 cm. Nabavka i postavljanje DKL unutrašnje roletne za "Velux" prozor.

Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata. Dimenzija 130x210+60 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Dimenzija 130x210 cm. po izboru projektanta. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 255. dvokrilna. Dimenzija 54x85 cm. b. Obračun po komadu vrata. Kom. tri usadne šarke po krilu. po šemi stolarije i detaljima. a.00 305. Kom. Kom. 190. Kom. Obračun po komadu vrata. Kom. a. a. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. dimenzija 54x85 cm. Kom. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih obostrano šperovanih vrata. Dimenzija 74x145 cm. Kom. "Rapi" Beograd. Kom.00 285. Kom. po izboru projektanta. e.00 255. Nabavka i postavljanje krovnog prozora. dimenzija 105x205 cm. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 105x205 cm.00 € € € € € 8. Dimenzija 105x205+60 cm. a. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. c.00 330. dvokrilna. 3. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma.00 385. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Šperovana vrata 1. 195.00 € 290. tri usadne šarke po krilu. bezbojno impregniran i zaštićen opšavom od aluminijumskog lima.00 € Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih obostrano šperovanih vrata sa nadsvetlom. po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. od aluminijumskih traka premazanih Termo-Stop slojem. Kom. Prozor je izrađen od visokokvalitetnog drveta smreke.00 340. d. Dimenzija 80x140 cm.00 € 260. dimenzija 105x205+60 cm. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 65x112 cm. po izboru projektanta. Prozor postaviti po uputstvu proizvođača i ugraditi venecijaner roletne. Kom. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Prozor postaviti po uputstvu proizvođača i ugraditi venecijaner roletne. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. obojenog elastičnim poliesterskim lakom (RAL 8019 polumat). bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. sa krovnom opšivkom. Dimenzija 85x112 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. 265.160. Kom.00 € 5.00 € 295. Nabavka i postavljanje krovnog prozora. Dimenzija 75x95 cm. b. b.00 320. Kom. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. dimenzija 105x205 cm. Dimenzija 65x110 cm. Kom. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 130x210 cm. Krilo prozora zastakljeno je termo izolacionim Flot staklom 4+16+4 mm i dihtovano trajno elastičnim zaptivačima EPDM. c. d. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. "Bravo". b. b. Krilo prozora zastakljeno je termo izolacionim staklom 4+12+4 mm.00 € € € € € 165. Dimenzija 105x205 cm. dimenzija 54x78 cm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Kom. e. Dimenzija 74x112 cm. a. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Kom. Dimenzija 54x78 cm. sa krovnom opšivkom. Dimenzija 75x115 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. dvokrilna. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu prozora. Obračun po komadu prozora. 160. 225.00 € 332 .

a. Kom. a. Dimenzija 140x205+60 cm. Kom. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 70x205 cm. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Dimenzija 80x205+60 cm. dvokrilna. Kom. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Kom. tri usadne šarke po krilu. Kom. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata sa nadsvetlom. po šemi stolarije i detaljima. c. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. po šemi stolarije i detaljima. b. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. a. Kom. dvokrilna. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. dvokrilna. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 80x205 cm. b. 95. po izboru projektanta. bravu ukopavajuću sa dva ključa. 130. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Obračun po komadu vrata. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. b. Kom. Obračun po komadu vrata. Izrada i postavljanje jednokrilnih obostrano šperovanih vrata sa nadsvetlom. Kom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. tri usadne šarke po krilu. Kom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dimenzija 80x205 cm.00 € 325. 225. po izboru projektanta. dimenzija 70x205 cm.00 110.00 € 333 . Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 130. b. dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 140x205 cm.00 105.00 140. tri usadne šarke po krilu. Kom.00 150. bravu ukopavajuću sa dva ključa. d.00 € 9. Dimenzija 70x205+60 cm. c. Kom. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Dimenzija 90x205+60 cm.00 135.00 € € € € 17. tri usadne šarke po krilu. Izrada i postavljanje jednokrilnih obostrano šperovanih vrata. Kom. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm. 120. 115. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 140x205 cm. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Na podu postaviti gumeni odbojnik. po izboru projektanta. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. dimenzija 70x205+60 cm. dvokrilna. c. Dimenzija 105x205+60 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. bravu ukopavajuću sa dva ključa. po šemi stolarije i detaljima.7. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 210. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Dimenzija 130x210+60 cm. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 90x205 cm.00 € € € € 13. Vrata zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. tri usadne šarke po krilu. d. Dimenzija 70x205+60 cm. Kom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. b. Dimenzija 90x205 cm.00 200. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata P2 sa nadsvetlom. po izboru projektanta. Kom.00 135. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. po izboru projektanta. dimenzija 70x205+60 cm. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata P2. d. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. a. Dimenzija 70x205 cm. a.00 125. po šemi stolarije i detaljima. dimenzija 105x205+60 cm. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa.00 € € € € 21. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Obračun po komadu vrata.

b. Dimenzija 140x205+60 cm. d.00 € 9. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 € € € € 29. Kom. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dimenzija 105x205 cm. c.00 € 334 . 125. 135. Obračun po komadu vrata. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm. Dimenzija 90x205+60 cm.00 130. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama.00 150. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 80x205 cm. dimenzija 80x205 cm. po izboru projektanta. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama.00 € 195. po izboru projektanta. b. 230. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. po izboru projektanta. Kom.00 205. Dimenzija 90x205+60 cm. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dimenzija 140x205 cm.00 210. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šper pločom debljine 4 mm. tri usadne šarke po krilu. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih furniranih vrata. dvokrilna.00 € 230. po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. b. Obračun po komadu vrata. 25.00 140. Kom. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 70x205+60 cm. Furnirana vrata 1. Dimenzija 80x205+60 cm. Kom. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. dimenzija 70x205 cm. dimenzija 70x205+60 cm.00 € 325. Kom. Dimenzija 90x205 cm. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Obračun po komadu vrata. tri usadne šarke po krilu.00 € € € € 33. Dimenzija 140x205+60 cm. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata P3 sa nadsvetlom. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Dimenzija 140x205 cm. Kom. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. dvokrilna. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 105x205 cm. po šemi stolarije i detaljima. a. a. a. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. bravu ukopavajuću sa dva ključa. d. Kom. c. 140. Postaviti okov od mesinga. Kom. Kom. Obračun po komadu vrata. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. tri usadne šarke po krilu. d. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. b. dvokrilna. dvokrilna. Dimenzija 130x210 cm. dvokrilna.00 135. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. U podu ugraditi vođicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizačima i masku. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 80x205 cm. Izrada i postavljanje jednokrilnih kliznih obostrano šperovanih vrata. po šemi stolarije i detaljima. Kom. a.c.00 € Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata P3. 160.

Postaviti okov od mesinga. 145. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. po šemi stolarije i detaljima. po šemi stolarije i detaljima. dimenzija 105x205 cm. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šper pločom debljine 4 mm.3. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šper pločom debljine 4 mm. tri usadne šarke po krilu. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. po šemi stolarije i detaljima. po šemi stolarije i detaljima. Izrada i postavljanje jednokrilnih ulaznih furniranih i zastakljenih vrata P2 sa nadsvetlom.00 € 5. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. Dimenzija 130x210+60 cm. Dimenzija 105x205+60 cm. tri usadne šarke po krilu. dimenzija 105x205+60 cm. Dimenzija 140x205 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. bravu ukopavajuću sa dva ključa. po izboru projektanta. d. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šper pločom debljine 4 mm. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih furniranih vrata sa nadsvetlom. po izboru projektanta. Postaviti okov od mesinga. dvokrilna. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. po šemi stolarije i detaljima. a. Obračun po komadu vrata. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine.00 310. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. a. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 105x205 cm. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šper pločom debljine 4 mm. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 70x205 cm. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šper pločom debljine 4 mm. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih vrata. 260. dvokrilna. b. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 130x210+60 cm. dimenzija 70x205 cm. Kom.00 240. dvokrilna. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 90x205 cm. Kom. a. po izboru projektanta. dvokrilna. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih vrata sa nadsvetlom.00 200. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Kom. c. Obračun po komadu vrata.00 € 9. 190. dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. Postaviti okov od mesinga. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. po šemi stolarije i detaljima. dvokrilna. Dimenzija 130x210 cm. Postaviti okov od mesinga. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. dimenzija 70x205 cm.00 165. tri usadne šarke po krilu. b. b. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. Obračun po komadu vrata.00 € € € € 17. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Postaviti okov od mesinga. a. Obračun po komadu vrata. Kom. Dimenzija 80x205 cm. 290. po izboru projektanta.00 € € € € 13. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šper pločom debljine 4 mm. Dovratnik izvesti u širini 335 . Kom. a. Kom. Kom. b. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih i zastakljenih vrata P2. Kom.00 € 380. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih furniranih i zastakljenih vrata P2. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 70x205+60 cm.00 € 7. Kom. po izboru projektanta. Dimenzija 105x205+60 cm. Kom. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama.00 155. c. tri usadne šarke po krilu. Na podu postaviti gumeni odbojnik. dimenzija 105x205+60 cm.00 220.00 € 360. bravu ukopavajuću sa dva ključa.00 € 375. Dimenzija 140x205+60 cm. 260. d. b.

Dimenzija 140x205+60 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 € € € € Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih i zastakljenih vrata P2 sa nadsvetlom. b. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. d. b. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. dimenzija 70x205+60 cm. ramovska konstrukcija krila obostrano je obložena šper pločom debljine 4 mm furnirane hrastovim furnirom I klase. Dimenzija 90x205+60 cm. tri usadne šarke po krilu.00 205. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 140x205+60 cm. 205. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta. dimenzija 80x205 cm. a.00 280. ramovska konstrukcija krila obostrano je obložena šper pločom debljine 4 mm furnirane hrastovim furnirom I klase.00 290. 245. Vrata zastakliti mat staklom i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šper pločom debljine 4 mm. Obračun po komadu vrata.00 € € € € 29.00 € € € € 25. Dimenzija 70x205+60 cm.00 195. dvokrilna. a. d. Vrata zastakliti mat staklom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. c. Kom. a. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih i zastakljenih vrata P3 sa nadsvetlom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 140x205 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm.00 215. c. Obračun po komadu vrata. dvokrilna. po izboru projektanta. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 80x205 cm. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. po izboru projektanta. b. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama.00 195. tri usadne šarke po krilu.00 280. po šemi stolarije i detaljima. d. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm. Kom. c. d. dvokrilna. 185. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 80x205 cm. Izrada i postavljanje jednokrilnih i furniranih kliznih vrata.00 195. dvokrilna. Dimenzija 70x205 cm. Kom.00 € € € € 33. Kom. Dimenzija 80x205+60 cm. Kom. Dimenzija 80x205+60 cm.00 225. Dimenzija 80x205 cm. Kom. po izboru projektanta. Dimenzija 90x205+60 cm. Kom. Kom. bravu ukopavajuću sa dva ključa. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Postaviti okov od mesinga. Postaviti okov od mesinga. 21. dimenzija 70x205+60 cm. bravu ukopavajuću sa dva ključa.00 185. Obračun po komadu vrata.00 205. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 90x205 cm. dimenzija 70x205 cm. Kom. Kom. a. Na podu postaviti gumeni odbojnik. bravu ukopavajuću sa dva ključa. dvokrilna. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dimenzija 70x205 cm. 175. tri usadne šarke po krilu. Vrata zastakliti mat staklom i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 70x205+60 cm. Kom. b. 185. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih i zastakljenih vrata P3. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Kom.zida i opšiti lajsnama. Kom. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 90x205 cm. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama.00 300. Dimenzija 140x205 cm. po šemi stolarije i detaljima. po izboru projektanta. U podu ugraditi vođicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizačima i masku od hrastovine. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 336 . a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šper pločom debljine 4 mm. Kom. Postaviti okov od mesinga. b. debljine 5 mm. c. Kom.00 € 340. Kom. Dimenzija 140x205 cm.

Kom. Kom. b. Dimenzija 105x205 cm. Izrada i postavljanje ulaznih vrata od punog drveta. Izrada i postavljanje ulaznih vrata od punog drveta. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma.00 € 7. tri usadne šarke po krilu. Izrada i postavljanje ulaznih zastakljenih vrata od punog drveta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. a. Izrada i postavljanje ulaznih vrata sa nadsvetlom. b. po šemi stolarije i detaljima. b.00 € 360. 260. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma.00 € 11. od punog drveta. Kom. Obračun po komadu vrata. Na podu postaviti gumeni odbojnik. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. 275. Obračun po komadu vrata. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. dimenzija 110x220 cm. sa filungama i profilacijom. Dimenzija 105x205+60 cm. tri usadne šarke po krilu. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a prag od hrastovine.00 € 425.00 € 500. a. 325. Dimenzija 130x210+60 cm. Postaviti okov od mesinga. Kom. dimenzija 105x205+60 cm. po šemi stolarije i detaljima. a prag od hrastovine. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Postaviti okov od mesinga. dimenzija 105x205+60 cm. sa filungama i profilacijom. a prag od hrastovine. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Dimenzija 130x210+60 cm. Kom.10. Dimenzija 110x220 cm.00 € 325. dvokrilna. Dimenzija 130x210 cm. Dimenzija 110x220+60 cm. od punog drveta. Kom. Obračun po komadu vrata. a. a. po izboru projektanta.00 € 9. dvokrilna. po šemi stolarije i detaljima. 3.00 € 390. dimenzija 110x220+60 cm. a prag od hrastovine. Izrada i postavljanje ulaznih zastakljenih vrata sa nadsvetlom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. tri usadne šarke po krilu. po izboru projektanta. Dimenzija 105x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. po šemi stolarije i detaljima. dvokrilna. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 130x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. b. po izboru projektanta. tri usadne šarke po krilu. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. po izboru projektanta. dimenzija 105x205 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. a. tri usadne šarke po krilu. Kom. Dimenzija 130x210+60 cm. tri usadne šarke po krilu. od punog drveta. Obračun po komadu vrata. b. po izboru projektanta.00 € 337 . a prag od hrastovine. 300. 375. a prag od hrastovine. po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Dimenzija 105x205+60 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. po šemi stolarije i detaljima. po šemi stolarije i detaljima. Kom. b. Obračun po komadu vrata. dvokrilna. dvokrilna. dimenzija 105x205 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i nadsvetlo zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 130x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 € Izrada i postavljanje ulaznih vrata sa nadsvetlom.00 € 350. Jelova vrata 1.00 € 5. Kom. dvokrilna. 225. a.

Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 160. b.00 210. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih vrata od punog drveta. Dimenzija 80x205+60 cm. Kom. Obračun po komadu vrata. Kom. po šemi stolarije i detaljima. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Dimenzija 70x205 cm. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Na podu postaviti gumeni odbojnik. trokrilna. c.00 € € € € € € 29. Dimenzija 70x205+60 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Dimenzija 80x205 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. po izboru projektanta. dvokrilna. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 140x220+60 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. od punog drveta. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Obračun po komadu vrata. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. tri usadne šarke po krilu.13.00 180. e. dvokrilna. Kom. Kom. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih vrata sa nadsvetlom. dvokrilna. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Kom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. d. Obračun po komadu vrata. Kom. a. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. d. Kom. Kom. dvokrilna. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. dimenzija 70x205+60 cm. po izboru projektanta. Kom. 140. Kom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama.00 145. Dimenzija 260x220 cm. c. Kom. tri usadne šarke po krilu. d. 195. Dimenzija 210x220 cm. četvorokrilna. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 450. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. c. a.00 € € € € 23.00 350. Kom. tri usadne šarke po krilu. četvorokrilna. a. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. Kom.00 450.00 300. po šemi stolarije i detaljima. po izboru projektanta. po šemi stolarije i detaljima. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata od punog drveta. 145.00 170.00 240. Dimenzija 90x205+60 cm. tri usadne šarke po krilu. po izboru projektanta. b. trokrilna. dimenzija 70x205 cm. 130.00 € € € € € € 19.00 € € € € 33. Kom.00 260. Dimenzija 80x205+60 cm. po izboru projektanta. dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 140x220+60 cm.00 225. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 260x220 cm. Kom. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i 338 . Obračun po komadu vrata. b. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. d. Dimenzija 70x205+60 cm. e. od punog drveta. po šemi stolarije i detaljima. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 210x220 cm. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. a.00 350. f. Dimenzija 140x220 cm.00 165. dimenzija 70x205 cm. Kom. tri usadne šarke po krilu. f. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih vrata sa šprosnama. c. Kom. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Kom. Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata sa nadsvetlom. od punog drveta. dimenzija 70x205 cm. Kom.00 155. Dimenzija 90x205+60 cm.00 280. b. Dimenzija 90x205 cm.

po šemi stolarije i detaljima.00 € 330. c. Dimenzija 210x220 cm.00 € € € € € € Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata od punog drveta. Kom.00 € 445. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Dimenzija 100x220 cm. Kom. Obračun po komadu vrata. b. Kom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Kapak izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. trokrilna. Dimenzija 140x220 cm. Obračun po komadu vrata. Kom. 210. Kom. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Kom.00 420. b. b. Dimenzija 200x220 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. a. Vrata. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 140x220 cm. po šemi stolarije i detaljima. Kom. e. dvokrilna. d. Kom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 140x220 cm. po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. dimenzija 70x205 cm. po izboru projektanta. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Dimenzija 140x220+60 cm. Dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 260x220 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama.00 230. dvokrilna. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Obračun po komadu vrata.00 330.00 450. a. Kom. Kom.00 440.00 € 52. Kom. po izboru projektanta. tri usadne šarke po krilu. 39.00 € 285. Dimenzija 80x205 cm. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta. po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. po šemi stolarije i detaljima. trokrilna. dimenzija 70x205+60 cm. c. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. 290. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma.00 520. Dimenzija 70x205+60 cm. d. c. 300. 260. c.00 € 339 .00 250. Kom. Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata sa nadsvetlom. c. dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Dimenzija 260x220 cm. četvorokrilna.00 290.00 520. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 100x220 cm. a.00 310. Kom. Kom. tri usadne šarke po krilu. Kom. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. dvokrilna.00 390. rubni zatvarač. Kom. dimenzija 80x220 cm. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. dvokrilna. e. rubni zatvarač. sa kapkom. f. Kom. f. Na podu postaviti gumeni odbojnik. a. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. dvokrilna. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. 180. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 80x220 cm. b. Kom. a. d. sa filungama i profilacijom. bravu ukopavajuću sa dva ključa.00 € € € € € € 45.00 275. Kom. od punog drveta. tri usadne šarke po krilu.pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. četvorokrilna. tri usadne šarke po krilu. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. b. sa filungama.00 320. Dimenzija 70x205 cm.00 € € € € 49. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 € 200.

postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. b. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom.00 € 580. Dimenzija 140x220 cm. dimenzija 80x220 cm. b.00 € 560. Kom. po izboru projektanta. tri usadne šarke po krilu. dvokrilna. b. b. Obračun po komadu vrata. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta. Kom. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. dvokrilna. Kom.00 € 340 .00 € 465.00 € 67. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dimenzija 80x220 cm. c. rubni zatvarač. Dimenzija 100x220 cm. Kom. tri usadne šarke po krilu. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. rubni zatvarač.00 € 61.00 € 58. Dimenzija 140x220 cm. po izboru projektanta. po izboru projektanta. a. Dimenzija 80x220 cm. po šemi stolarije i detaljima. sa aluminijumskom eslinger roletnom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. po šemi stolarije i detaljima.55. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. 240. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 80x220 cm. a. a. Kom. tri usadne šarke po krilu. Obračun po komadu vrata. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Dimenzija 80x220 cm. Obračun po komadu vrata. 365. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 € 400. c. a. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 100x220 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma.00 € 390. Kom.00 € 325. Kom. po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. dimenzija 80x220 cm. tri usadne šarke po krilu. dimenzija 80x220 cm. dimenzija 80x220 cm. sa drvenom eslinger roletnom. c. po šemi stolarije i detaljima. dvokrilna. Kom. Kom. dvokrilna. Vrata i roletne zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. po šemi stolarije i detaljima. 220. Dimenzija 80x220 cm. Kom. Dimenzija 100x220 cm. Obračun po komadu vrata. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. c. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 100x220 cm. c. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. po izboru projektanta.00 € 420.00 € 265. rubne zatvarače.00 € 250. Kom.00 € 300. sa PVC eslinger roletnom. 275. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta. b. dvokrilna.00 € 64. Dimenzija 140x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 100x220 cm. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. a. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta. rubni zatvarač. Kom. po šemi stolarije i detaljima. sa platnenom roletnom. 420. rubni zatvarač. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 140x220 cm.

Dimenzija 140x220 cm. Kom.00 € 470. a. Obračun po komadu vrata. Obračun po komadu vrata. 425. Dimenzija 100x220 cm. po izboru projektanta. a. b. Kom. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. c. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta. sa drvenom eslinger roletnom. Kom. dvokrilna. Dimenzija 80x220 cm. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. po šemi stolarije i detaljima. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. po izboru projektanta. tri usadne šarke po krilu. 480.00 € 341 . po šemi stolarije i detaljima.00 € 76. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. c. rubne zatvarače. rubne zatvarače. Kom. po šemi stolarije i detaljima.70. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta.00 € 675. dimenzija 80x220 cm. dvokrilna. a. Vrata i roletne zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. rubne zatvarače.00 € 735. sa platnenom roletnom. sa PVC eslinger roletnom. Dimenzija 140x220 cm. a. 455. Kom. Dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 80x220 cm. Obračun po komadu vrata. tri usadne šarke po krilu.00 € 660. b. Kom. tri usadne šarke po krilu. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom.00 € 525. po izboru projektanta. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. dvokrilna. Kapak izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 140x220 cm. po izboru projektanta. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Kom. Dimenzija 100x220 cm. c. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. b. po izboru projektanta. sa kapkom. Obračun po komadu vrata. c. Kom. b. 410.00 € 73. dimenzija 80x220 cm. po šemi stolarije i detaljima. dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. Dimenzija 100x220 cm. Kom. Dimenzija 100x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 € 870. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta. po šemi stolarije i detaljima.00 € 630. Dimenzija 140x220 cm.00 € 450.00 € 82. dimenzija 80x220 cm. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta.00 € 500. sa aluminijumskom eslinger roletnom. rubne zatvarače. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta. Dimenzija 80x220 cm. tri usadne šarke po krilu. Kom. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. a. dvokrilna. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. c. Kom. dimenzija 80x220 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma.00 € 79. dvokrilna. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom.00 € 740. Vrata. Kom. Dimenzija 80x220 cm. dimenzija 80x220 cm. 600. rubne zatvarače. Dimenzija 100x220 cm. b.

sa filungama i profilacijom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Postaviti okov od mesinga. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. a. po izboru projektanta. b. dve klatno (špilter) šarke po krilu. Dimenzija 105x205 cm. Dimenzija 110x220 cm. Izrada i postavljanje jednokrilnih kliznih vrata od punog drveta. trokrilna. Kom. po šemi stolarije i detaljima. b. Kom.00 € 390. 325. 355. 260. Dimenzija 140x220 cm. a. dimenzija 230x210 cm. četvorokrilna. Dimenzija 260x220 cm. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 80x205 cm. dimenzija 105x205 cm.00 € 520. c. Kom. Kom.00 € 89. Dimenzija 260x220 cm. 455. dve klatno (špilter) šarke po krilu. c. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa.00 € 650. dimenzija 230x210 cm. Kom. Dimenzija 230x210 cm. Obračun po komadu vrata. Kom. sa zastakljenim delom. 390. a. Izrada i postavljanje jednokrilnih klatno (špilter) vrata od punog drveta. dimenzija 80x205 cm.00 € 342 . Kom.00 € 585. dimenzija 105x205 cm. Dimenzija 140x220 cm.00 € 93. Postaviti okov od mesinga. Kom.00 € 96. po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 140x220 cm. dimenzija 110x220 cm. Kom. tri usadne šarke po krilu. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata.00 € 680. a. Kom. b. Dimenzija 240x210 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Obračun po komadu vrata. Kom. Postaviti okov od mesinga. dvokrilna. po izboru projektanta. dvokrilna. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. po izboru projektanta. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih vrata od punog drveta. Kom. tri usadne šarke po krilu. po šemi stolarije i detaljima. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.85. po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Izrada i postavljanje jednokrilnih klatno (špilter) vrata od punog drveta. Kom. dvokrilna. Dimenzija 140x220 cm. a. b.00 € 540. b. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih vrata od punog drveta. dvokrilna. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. trokrilna. Dimenzija 105x205 cm.00 € 720. dvokrilna. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. b.00 € 650. a. dve klatno (špilter) šarke po krilu.00 € 91. Obračun po komadu vrata.00 € 87. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih klatno (špilter) vrata od punog drveta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. U podu ugraditi vođicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizačima i masku. Dimenzija 240x210 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 6 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. četvorokrilna. 450. po šemi stolarije i detaljima. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. dvokrilna. Obračun po komadu vrata. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. po šemi stolarije i detaljima.

290. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 240x210 cm. dimenzija 105x205+60 cm. Kom.00 € 7. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. dvokrilna. c. a prag od hrastovine. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. po izboru projektanta. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm.00 € 550. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 105x205+60 cm. b. po izboru projektanta. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 130x210+60 cm.00 € 5.00 € 780. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. 585. Na podu postaviti gumeni odbojnik. po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a prag od hrastovine. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Na podu postaviti gumeni odbojnik. b. Dimenzija 130x210 cm. 390. b. a. dvokrilna. 360. Obračun po komadu vrata. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 € 9. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih vrata od punog drveta. a prag od hrastovine. po šemi stolarije i detaljima. Obračun po komadu vrata. b. Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata. Borova vrata 1. sa filungama i profilacijom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Dimenzija 130x210+60 cm. Dimenzija 105x205 cm. Obračun po komadu vrata. Kom. dvokrilna. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. tri usadne šarke po krilu. 3. dimenzija 110x220 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Obračun po komadu vrata. trokrilna.00 € 460. Postaviti okov od mesinga. Kom. Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 130x210 cm. dimenzija 230x210 cm. a prag od hrastovine. Dimenzija 105x205 cm. Obračun po komadu vrata. 340. a. dvokrilna. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm.00 € 11.00 € 510. tri usadne šarke po krilu. a. b. Kom. Dimenzija 110x220 cm. Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata sa zastakljenim delom. Dimenzija 230x210 cm. dvokrilna. 420. tri usadne šarke po krilu.00 € 420. četvorokrilna. po šemi stolarije i detaljima.00 € Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata sa nadsvetlom.00 € 343 . bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. dimenzija 105x205 cm.00 € 650. Kom. dimenzija 105x205+60 cm. po šemi stolarije i detaljima. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. a prag od hrastovine. Postaviti okov od mesinga. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. b. dimenzija 105x205 cm. a. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Postaviti okov od mesinga. po izboru projektanta.99. Dimenzija 105x205+60 cm. po šemi stolarije i detaljima. Kom. po šemi stolarije i detaljima. tri usadne šarke po krilu. tri usadne šarke po krilu. a. a. Dimenzija 130x210 cm. po šemi stolarije i detaljima. Izrada i postavljanje borovih ulaznih zastakljenih vrata sa nadsvetlom. Postaviti okov od mesinga. po izboru projektanta. Postaviti okov od mesinga. dvokrilna. sa filungama i profilacijom.00 € 460. Kom. Dimenzija 260x220 cm. Kom.

Obračun po komadu vrata. Dimenzija 200x220 cm. dvokrilna. dimenzija 70x205+60 cm. Kom. tri usadne šarke po krilu.11.00 235.00 590. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. Dimenzija 260x220 cm. tri usadne šarke po krilu. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa.00 320. Dimenzija 70x205+60 cm. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Kom. Kom. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 70x205 cm.00 € € € € 344 . Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. e. Dimenzija 90x205 cm. Kom. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 140x220 cm. d. bravu ukopavajuću sa dva ključa. bravu ukopavajuću sa dva ključa. d. 185. Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata.00 465. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. Kom.00 € 13. sa filungama. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm. 175. Kom. Kom. a prag od hrastovine. 180. Kom. Kom. b. Dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. Kom.00 210.00 220.00 590.00 365. po šemi stolarije i detaljima. bravu ukopavajuću sa dva ključa. f. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. c. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih vrata.00 € € € € € € 29. Postaviti okov od mesinga. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih zastakljenih vrata sa nadsvetlom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Kom. profilacijom i nadsvetlom. Obračun po komadu vrata. Postaviti okov od mesinga. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih vrata sa nadsvetlom. b. dimenzija 70x205 cm. Kom. dvokrilna. Na podu postaviti gumeni odbojnik. b. dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine.00 210. četvorokrilna. dvokrilna. e. a. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 650.00 € € € € € € 19. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 260x220 cm. a. Dimenzija 80x205+60 cm. Dimenzija 90x205 cm. Kom. 200. po izboru projektanta. trokrilna. Dimenzija 110x220+60 cm. f. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. a. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Kom. Postaviti okov od mesinga. po izboru projektanta.00 350. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 340. po šemi stolarije i detaljima. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 465. dvokrilna. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. po izboru projektanta. dvokrilna. po izboru projektanta. d. Kom. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih zastakljenih vrata.00 235. po šemi stolarije i detaljima. po izboru projektanta. c. po šemi stolarije i detaljima. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. 4900. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. tri usadne šarke po krilu. četvorokrilna. b. Kom. c. tri usadne šarke po krilu. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 € € € € 23. trokrilna. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 140x220+60 cm. Postaviti okov od mesinga. dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 200x220 cm.00 220. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Obračun po komadu vrata. Kom. dimenzija 110x220+60 cm.00 200. a. b. d. Kom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama.00 190. Dimenzija 130x210+60 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. c. a. Dimenzija 140x220+60 cm. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. Kom.

Postaviti okov od mesinga. Na podu postaviti gumeni odbojnik. c. po izboru projektanta. 220. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. po šemi stolarije i detaljima. dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 260x220 cm. tri usadne šarke po krilu. Kom. po šemi stolarije i detaljima. b.00 380.00 € 545. Dimenzija 90x220 cm. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Postaviti okov od mesinga.00 € 52. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. d. b. Obračun po komadu vrata. sa kapkom. Dimenzija 100x220 cm. Kom. d. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. po izboru projektanta. 255.00 550. 380. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih zastakljenih vrata sa šprosnama. f. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih vrata. Obračun po komadu vrata. Kom. Dimenzija 200x220 cm. Dimenzija 70x220 cm. Dimenzija 100x220 cm.00 675. Kom. c. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 80x205 cm. dvokrilna.00 295. Dimenzija 140x220 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 575. dimenzija 70x220 cm. Postaviti okov od mesinga. dimenzija 70x205 cm. po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm.00 590.00 420. dvokrilna. e. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 140x220 cm. a. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 675. sa filungama. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. Dimenzija 260x220 cm. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Dimenzija 70x205+60 cm. tri usadne šarke po krilu. Kom.00 € € € € 49. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 240. tri usadne šarke po krilu. po šemi stolarije i detaljima. Kom.00 390. Kom. dimenzija 80x220 cm. četvorokrilna.00 € € € € € € 39.00 € 400. f. rubni zatvarač. Kom. Kom. bravu ukopavajuću sa dva ključa. sa filungama i nadsvetlom. Dimenzija 140x220 cm. po izboru projektanta. po izboru projektanta. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 140x220 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. b. 340. d. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. b. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. tri usadne šarke po krilu. bravu ukopavajuću sa dva ključa. c. Dimenzija 140x220+60 cm. dvokrilna. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dimenzija 210x220 cm. a. a. trokrilna. Obračun po komadu vrata.00 510. Kapak izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 70x205 cm. e. a. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. dimenzija 70x205+60 cm. Kom. Kom. rubni zatvarač. Dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 90x205 cm. b. a. c. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. c. Kom. Vrata. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata. Postaviti okov od mesinga.00 400. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. četvorokrilna. Dimenzija 80x220 cm. po šemi stolarije i detaljima.00 € € € € € € 45. Kom. dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve borovine. 360.33.00 € 340.00 275. Kom. Obračun po komadu vrata. Kom.00 € 345 .00 360. dvokrilna. dvokrilna. Kom. trokrilna. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih vrata. Kom. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Kom. Kom.

Kom. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata sa PVC eslinger roletnom.00 € 470. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim 346 . po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. a. 285. rubni zatvarač.00 € 460.00 € 425. c. dvokrilna. rubne zatvarače.00 € 325. Dimenzija 100x220 cm. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Dimenzija 140x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. Dimenzija 100x220 cm. Kom. Dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 140x220 cm. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata sa drvenom eslinger roletnom. b. Dimenzija 140x220 cm. dvokrilna. dimenzija 100x220 cm. po šemi stolarije i detaljima.00 € 360. c. po izboru projektanta. Vrata. Kom. a. b. Dimenzija 80x220 cm. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. b. Kom. rubni zatvarač. Postaviti okov od mesinga.00 € 67. tri usadne šarke po krilu.00 € 685. Dimenzija 100x220 cm. rubni zatvarač. 435. Vrata i roletne zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 700. Postaviti okov od mesinga. tri usadne šarke po krilu. po izboru projektanta. dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve borovine. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. dimenzija 80x220 cm. po izboru projektanta. 330. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata. Kom. c.00 € 540. Dimenzija 80x220 cm. Kom. dvokrilna.55. po šemi stolarije i detaljima. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 100x220 cm. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata sa aluminijumskom eslinger roletnom. Kom. Kom. c. Postaviti okov od mesinga. a. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 80x220 cm. rubni zatvarač. po izboru projektanta.00 € 58. Dimenzija 140x220 cm.00 € 70. Kom. Kom.00 € 64. tri usadne šarke po krilu. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. dimenzija 80x220 cm. a. Kom. Kom. 510. dimenzija 80x220 cm. Obračun po komadu vrata. sa kapkom. rubne zatvarače. Kapak izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Dimenzija 140x220 cm dvokrilna. b. a. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata sa platnenom roletnom. Postaviti okov od mesinga.00 € 550. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. po šemi stolarije i detaljima. tri usadne šarke po krilu. Postaviti okov od mesinga.00 € 320. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 80x220 cm.00 € 61. Kom. c. 285. dimenzija 80x220 cm. po šemi stolarije i detaljima. po šemi stolarije i detaljima. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. tri usadne šarke po krilu. tri usadne šarke po krilu. Obračun po komadu vrata.

premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. 73. Kom. Kom. Kom. 575,00 € 630,00 € 885,00 €

Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata sa platnenom roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, rubne zatvarače, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 475,00 € 525,00 € 950,00 €

76.

Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata sa drvenom eslinger roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, rubne zatvarače, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Vrata i roletne zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 720,00 € 790,00 € 1 040,00 €

79.

Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata sa aluminijumskom eslinger roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, rubne zatvarače, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 c, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 545,00 € 600,00 € 880,00 €

82.

Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata sa PVC eslinger roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, rubne zatvarače, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 510,00 € 560,00 € 810,00 €

85.

Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih klatno (špilter) vrata, dimenzija 105x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, dve klatno (špilter) šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x205 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 425,00 € 675,00 € 347

87.

Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih klatno (špilter) vrata sa zastakljenim delom, dimenzija 105x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, dve klatno (špilter) šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 6 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x205 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 455,00 € 725,00 €

89.

Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih klatno (špilter) vrata, sa filungama i profilacijom, dimenzija 110x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, dve klatno (špilter) šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 110x220 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 585,00 € 845,00 €

91.

Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih kliznih vrata, dimenzija 80x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. U podu ugraditi vođicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizačima i masku od borovine. Postaviti okov od mesinga, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x205 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 340,00 € 520,00 €

93.

Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih borovih vrata, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 480,00 € 620,00 € 840,00 €

96.

Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih borovih vrata sa zastakljenim delom, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x220 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 580,00 € 780,00 € 910,00 €

99.

Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih borovih vrata, sa filungama i profilacijom, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x220 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 780,00 € 850,00 € 975,00 €

348

12. Hrastova vrata
1. Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata, dimenzija 105x205 cm. Vrata, dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x205 cm. b. Dimenzija 130x210 cm, dvokrilna. 3. Kom. Kom. 450,00 € 650,00 €

Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata sa nadsvetlom, dimenzija 105x205+60 cm. Vrata, dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x205+60 cm. b. Dimenzija 130x210+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 520,00 € 720,00 €

5.

Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata sa zastakljenim delom, dimenzija 105x205 cm. Vrata, dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x205 cm. b. Dimenzija 130x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 550,00 € 680,00 €

7.

Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih zastakljenih vrata sa nadsvetlom, od punog drveta, dimenzija 105x205+60 cm. Vrata, dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x205+60 cm. b. Dimenzija 130x210+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 580,00 € 780,00 €

9.

Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata, sa filungama i profilacijom, dimenzija 110x220 cm. Vrata, dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 110x220 cm. b. Dimenzija 130x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 650,00 € 850,00 €

11.

Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata, sa filungama, profilacijom i nadsvetlom, dimenzija 110x220+60 cm. Vrata, dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 110x220+60 cm. b. Dimenzija 130x210+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 780,00 € 975,00 € 349

13.

Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih vrata, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. e. f. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Dimenzija 200x220 cm, trokrilna. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 260,00 290,00 320,00 500,00 725,00 900,00 € € € € € €

19.

Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih vrata sa nadsvetlom, dimenzija 70x205+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 140x220+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 290,00 325,00 365,00 560,00 € € € €

23.

Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih zastakljenih vrata, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. e. f. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Dimenzija 200x220 cm, trokrilna. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 285,00 310,00 340,00 520,00 720,00 910,00 € € € € € €

29.

Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih zastakljenih vrata sa nadsvetlom, dimenzija 70x205+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 140x220+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 310,00 340,00 360,00 550,00 € € € €

350

33.

Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih zastakljenih vrata sa šprosnama, dimenzija 70x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. e. f. Dimenzija 70x220 cm. Dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 90x220 cm. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Dimenzija 210x220 cm, trokrilna. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 390,00 420,00 450,00 580,00 840,00 975,00 € € € € € €

39.

Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih vrata, sa filungama, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. Kom. 520,00 €

40.

Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih vrata, sa filungama, dimenzija 80x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. e. f. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Dimenzija 200x220 cm, trokrilna. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 520,00 550,00 585,00 780,00 910,00 1 040,00 € € € € € €

45.

Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih vrata, sa filungama i nadsvetlom, dimenzija 70x205+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 140x220+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 585,00 620,00 650,00 880,00 € € € €

49.

Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih hrastovih vrata, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, rubni zatvarač, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 340,00 € 370,00 € 540,00 €

351

52.

Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih hrastovih vrata, sa kapkom, dimenzija 80x220 cm. Vrata, dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, rubni zatvarač, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm, postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Kapak izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 600,00 € 660,00 € 910,00 €

55.

Izrada i postavljanje hrastovih jednokrilnih klatno (špilter) vrata, dimenzija 105x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, dve klatno (špilter) šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x205 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 650,00 € 1 040,00 €

57.

Izrada i postavljanje hrastovih jednokrilnih zastakljenih klatno (špilter) vrata, dimenzija 105x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, dve klatno (špilter) šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti Flot ravnim providnim staklom debljine 6 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x205 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 680,00 € 1 100,00 €

59.

Izrada i postavljanje hrastovih jednokrilnih klatno (špilter) vrata, sa filungama i profilacijom, dimenzija 110x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, dve klatno (špilter) šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 110x220 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 845,00 € 1 200,00 €

61.

Izrada i postavljanje hrastovih jednokrilnih kliznih vrata, dimenzija 90x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. U podu ugraditi vođicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizačima i masku od hrastovine. Postaviti okov od mesinga, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 90x205 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 450,00 € 780,00 €

63.

Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih hrastovih vrata, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 780,00 € 975,00 € 1 350,00 €

352

66.

Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih hrastovih vrata sa zastakljenim delom, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 910,00 € 1 170,00 € 1 430,00 €

69.

Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih hrastovih vrata, sa filungama i profilacijom, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 1 170,00 € 1 300,00 € 1 560,00 €

13. Alu. Vrata
1. Izrada i postavljanje zastakljenih ulaznih jednokrilnih aluminijumskih vrata, dimenzija 105x210 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, sa termo prekidom, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti jednostrukim ornament staklom debljine 5 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x210 cm. b. Dimenzija 130x210 cm, dvokrilna. 3. Kom. Kom. 485,00 € 845,00 €

Nabavka i postavljanje zastakljenih jednokrilnih vrata, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS" tip V/VI, dimenzija 103x210 cm. Konstrukcija vrata je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Krila vrata zastakliti jednostrukim ornament staklom debljine 4 mm. Okov i boja vrata, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 103x210 cm. b. Dimenzija 126x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 510,00 € 670,00 €

5.

Nabavka i postavljanje zastakljenih jednokrilnih vrata, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS" tip VII, dimenzija 103x210 cm. Konstrukcija vrata je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Krila vrata zastakliti termo izolacionim refleksnim Flot staklom d=5+12+4 mm. Okov i boja vrata, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 103x210 cm. b. Dimenzija 126x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 830,00 € 1 200,00 €

353

7.

Izrada i postavljanje jednokrilnih aluminijumskih vrata, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma, sa ispunom i dihtovati EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva ključa i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 180,00 210,00 245,00 340,00 € € € €

11.

Izrada i postavljanje jednokrilnih aluminijumskih zastakljenih vrata, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma, sa ispunom i dihtovati EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva ključa i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i dihtovati gumom. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 225,00 240,00 255,00 340,00 € € € €

15.

Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih aluminijumskih vrata, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, termo prekidom i sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 290,00 € 320,00 € 450,00 €

18.

Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih aluminijumskih vrata, sa kapkom, dimenzija 80x220 cm. Vrata i kapak izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, termo prekidom i sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i komarnikom. Krila vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 615,00 € 650,00 € 875,00 €

21.

Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih aluminijumskih vrata sa eslinger roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, termo prekidom i sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Eslinger roletne izvesti od aluminijuma. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 475,00 € 515,00 € 715,00 €

354

24.

Nabavka i postavljanje balkonskih zastakljenih jednokrilnih vrata, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS", dimenzija 80x220 cm. Konstrukcija vrata izvedena je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Okov i boja vrata, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 295,00 € 500,00 €

26.

Nabavka i postavljanje balkonskih zastakljenih jednokrilnih vrata sa kapcima, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS", dimenzija 80x220 cm. Konstrukcija vrata izvedena je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose, uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja prozora i kapaka, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 660,00 € 1 010,00 €

28.

Nabavka i postavljanje balkonskih zastakljenih jednokrilnih vrata, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALT", dimenzija 80x220 cm. Konstrukcija vrata izvedena je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka, između spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Okov i boja vrata, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 360,00 € 610,00 €

30.

Nabavka i postavljanje balkonskih zastakljenih jednokrilnih vrata sa kapcima, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALT", dimenzija 80x220 cm. Konstrukcija vrata izvedena je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka, između spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose, uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja prozora i kapaka, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 760,00 € 1 160,00 €

32.

Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih vrata, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS", dimenzija 200x220 cm. Konstrukcija vrata izvedena je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose, uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja vrata i kapaka, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 200x220 cm. b. Dimenzija 240x220 cm. c. Dimenzija 300x220 cm. Kom. Kom. Kom. 940,00 € 1 020,00 € 1 180,00 € 355

35.

Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih vrata sa kapcima, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS", dimenzija 200x220 cm. Konstrukcija vrata izvedena je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose, uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja vrata i kapaka, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 200x220 cm. b. Dimenzija 240x220 cm. c. Dimenzija 300x220 cm. Kom. Kom. Kom. 1 630,00 € 1 730,00 € 2 025,00 €

38.

Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih vrata, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALT", dimenzija 200x220 cm. Konstrukcija vrata izvedena je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka, između spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose, uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja vrata i kapaka, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 200x220 cm. b. Dimenzija 240x220 cm. c. Dimenzija 300x220 cm. Kom. Kom. Kom. 1 145,00 € 1 240,00 € 1 430,00 €

41.

Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih vrata sa kapcima, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALT", dimenzija 200x220 cm. Konstrukcija vrata izvedena je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka, između spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose, uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja vrata i kapaka, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 200x220 cm. b. Dimenzija 240x220 cm. c. Dimenzija 300x220 cm. Kom. Kom. Kom. 1 750,00 € 1 950,00 € 2 275,00 €

44.

Izrada i postavljanje kliznih zastakljenih aluminijumskih vrata, dimenzija 100x220 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, termo prekidom i sistemom zaptivanja, po šemi stolarije i detaljima. Okov od eloksiranog aluminijuma, brava i boja vrata, po izboru projektanta. Krila vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. e. Dimenzija 100x220 cm. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 200x220 cm. Dimenzija 240x220 cm. Dimenzija 300x220 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 520,00 700,00 960,00 1 020,00 1 200,00 € € € € €

356

49.

Izrada i postavljanje garažnih aluminijumskih dvokrilnih vrata, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, sa termo prekidom, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 1 040,00 € 1 240,00 € 1 430,00 €

52.

Izrada i postavljanje garažnih aluminijumskih zastakljenih dvokrilnih vrata, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, sa termo prekidom, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Krila vrata zastakliti ornament staklom d=6 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 1 075,00 € 1 260,00 € 1 460,00 €

14. Alu. - drvo vrata
1. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih zastakljenih vrata od aluminijuma i drveta, dimenzija 105x210 cm. Vrata izraditi u kombinaciji eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i drveta, sa termo prekidom, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti jednostrukim ornament staklom debljine 5 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Drvene elemente vrata finalno obraditi i lakirati. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x210 cm. b. Dimenzija 130x210 cm, dvokrilna. 3. Kom. Kom. 550,00 € 875,00 €

Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata od aluminijuma i drveta, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi u kombinaciji od eloksiranog aluminijuma i drveta, sa ispunom i dihtovati gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva ključa i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Drvene elemente vrata finalno obraditi i lakirati. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 195,00 225,00 260,00 375,00 € € € €

7.

Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih vrata od aluminijuma i drveta, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi u kombinaciji od eloksiranog aluminijuma i drveta, sa ispunom i dihtovati gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva ključa i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i dihtovati gumom. Drvene elemente vrata finalno obraditi i lakirati. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 260,00 270,00 285,00 370,00 € € € € 357

11.

Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih vrata od aluminijuma i drveta, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi u kombinaciji eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i drveta, sa termo prekidom i sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava, tri šarke po krilu i boja vrata, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Drvene elemente vrata finalno obraditi i lakirati. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 310,00 € 340,00 € 480,00 €

14.

Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih vrata od aluminijuma i drveta, sa kapkom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi u kombinaciji eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i drveta, sa termo prekidom i sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Kapak izvesti sa pokretnim rebrima i komarnikom. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 635,00 € 675,00 € 940,00 €

17.

Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih vrata od aluminijuma i drveta, sa eslinger roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi u kombinaciji eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i drveta, sa termo prekidom i sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Eslinger roletne izvesti od aluminijuma. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 495,00 € 530,00 € 750,00 €

20.

Nabavka i postavljanje balkonskih zastakljenih jednokrilnih vrata, od eloksiranog aluminijuma i drveta "Nissal-ALD", dimenzija 80x220 cm. Konstrukcija vrata je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreče ili jele. Između spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastični držači sa zavrtnjem koji čine prekinuti termo most. Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom, a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza, koji površini daje svilenkast mat izgled. Sav zaptivni materijal rađen je od EPDM profila. Zaptivači su neprekinuti po celom obimu. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Okov i boja vrata, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 400,00 € 670,00 €

22.

Nabavka i postavljanje balkonskih zastakljenih jednokrilnih vrata, od eloksiranog aluminijuma i drveta sa kapkom "Nissal-ALD", dimenzija 80x220 cm. Konstrukcija vrata je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreče ili jele. Između spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastični držači sa zavrtnjem koji čine prekinuti termo most. Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom, a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza, koji površini daje svilenkast mat izgled. Sav zaptivni materijal rađen je od EPDM profila. Zaptivači su neprekinuti po celom obimu. Vrata zastakliti

358

termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Okov i boja vrata, po izboru projektanta. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose, uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja vrata i kapaka, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. 24. Kom. Kom. 765,00 € 1 175,00 €

Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih vrata, od eloksiranog aluminijuma i drveta "NissalALD", dimenzija 200x220 cm. Konstrukcija vrata je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreče ili jele. Između spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastični držači sa zavrtnjem koji čine prekinuti termo most. Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom, a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza, koji površini daje svilenkast mat izgled. Sav zaptivni materijal rađen je od EPDM profila. Zaptivači su neprekinuti po celom obimu. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Okov i boja vrata, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 200x220 cm. b. Dimenzija 240x220 cm. c. Dimenzija 300x220 cm. Kom. Kom. Kom. 995,00 € 1 080,00 € 1 240,00 €

27.

Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih vrata od eloksiranog aluminijuma i drveta, sa kapcima, "Nissal-ALD", dimenzija 200x220 cm. Konstrukcija vrata je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreče ili jele. Između spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastični držači sa zavrtnjem koji čine prekinuti termo most. Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom, a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza, koji površini daje svilenkast mat izgled. Sav zaptivni materijal rađen je od EPDM profila. Zaptivači su neprekinuti po celom obimu. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Okov i boja vrata, po izboru projektanta. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose, uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja vrata i kapaka, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 200x220 cm. b. Dimenzija 240x220 cm. c. Dimenzija 300x220 cm. Kom. Kom. Kom. 1 670,00 € 1 800,00 € 2 080,00 €

30.

Izrada i postavljanje kliznih zastakljenih vrata od aluminijuma i drveta, dimenzija 100x220 cm. Vrata izraditi u kombinaciji eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i drveta, sa termo prekidom i sistemom zaptivanja, po šemi stolarije i detaljima. Okov od eloksiranog aluminijuma, brava i boja vrata, po izboru projektanta. Krila vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. e. Dimenzija 100x220 cm. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 200x220 cm. Dimenzija 240x220 cm. Dimenzija 300x220 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 550,00 740,00 980,00 1 050,00 1 260,00 € € € € €

359

15. PVC vrata
1. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih PVC zastakljenih vrata, dimenzija 105x210 cm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta. Vrata zastakliti jednostrukim ornament staklom debljine 5 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x210 cm. b. Dimenzija 130x210 cm, dvokrilna. 3. Kom. Kom. 450,00 € 820,00 €

Izrada i postavljanje jednokrilnih PVC vrata, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa dva ključa, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 160,00 180,00 210,00 290,00 € € € €

7.

Izrada i postavljanje jednokrilnih PVC zastakljenih vrata, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa dva ključa, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i dihtovati gumom. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 210,00 230,00 250,00 310,00 € € € €

11.

Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih PVC vrata, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 270,00 € 300,00 € 420,00 €

14.

Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih PVC vrata, sa kapkom, dimenzija 80x220 cm. Vrata i kapak izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i komarnikom. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 600,00 € 640,00 € 840,00 €

360

17.

Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih PVC vrata sa eslinger roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata i roletne izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 370,00 € 400,00 € 520,00 €

20.

Izrada i postavljanje kliznih zastakljenih PVC vrata, dimenzija 100x220 cm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava i boja vrata, po izboru projektanta. Krila vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. e. Dimenzija 100x220 cm. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 200x220 cm. Dimenzija 240x220 cm. Dimenzija 300x220 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 485,00 620,00 875,00 940,00 1 140,00 € € € € €

25.

Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih PVC vrata, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu i boja vrata, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 975,00 € 1 170,00 € 1 360,00 €

28.

Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih zastakljenih PVC vrata, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu i boja vrata, po izboru projektanta. Krila vrata zastakliti ornament staklom d=6 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 1 010,00 € 1 200,00 € 1 400,00 €

361

16. Metal - drvo vrata
1. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih vrata u metalnom štoku, dimenzija 70x205 cm. Krilo izvesti kao ramovsku konstrukciju sa saćem i obostrano obložiti hrastovom furniranom šper pločom debljine 4 mm, I klase, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, tri usadne šarke po krilu, bravu ukopavajuću sa cilindričnim uloškom i tri ključa, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Metalne delove obojiti zaštitnom bojom za metal. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 70x205 cm. b. Dimenzija 80x205 cm. c. Dimenzija 90x205 cm. 4. Kom. Kom. Kom. 175,00 € 190,00 € 200,00 €

Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih vrata sa štokom od eloksiranog aluminijuma, dimenzija 70x205 cm. Krilo izvesti kao ramovsku konstrukciju sa saćem i obostrano obložiti hrastovom furniranom šper pločom debljine 4 mm, I klase, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, tri usadne šarke po krilu, bravu ukopavajuću sa cilindričnim uloškom i tri ključa, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 70x205 cm. b. Dimenzija 80x205 cm. c. Dimenzija 90x205 cm. Kom. Kom. Kom. 200,00 € 215,00 € 230,00 €

17. Pregrade
1. Izrada i postavljanje pregrade od eloksiranog aluminijuma i furniranog panela. Pregradu izvesti u rasteru od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i obostrano ih obložiti furniranim hrastovim panelom, sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune, po šemi i detaljima iz projekta. Pregradu finalno obraditi, po izboru projektanta. Obračun po m2 pregrade. a. Aluminijuma i furniranog panela. b. Aluminijuma i medijapan ploča. c. Aluminijuma i oplemenjene iverice. 4. m2 m2 m2 90,00 € 75,00 € 70,00 €

Izrada i postavljanje pregrade sa vratima od eloksiranog aluminijuma i furniranog panela. Pregradu sa vratima izvesti u rasteru od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i obostrano ih obložiti furniranim hrastovim panelom, sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune, po šemi i detaljima iz projekta. Krila vrata izraditi kao ramovsku konstrukciju sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune debljine 2 cm i obložiti hrastovim panelom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, tri šarke po krilu, bravu ukopavajuću sa cilindričnim uloškom i tri ključa, po izboru projektanta. Pregradu sa vratima finalno obraditi. Obračun po m2 pregrade. a. Aluminijuma i furniranog panela. b. Aluminijuma i medijapan ploča. c. Aluminijuma i oplemenjene iverice. m2 m2 m2 100,00 € 85,00 € 80,00 €

362

7.

Izrada i postavljanje pregrade sa vratima od eloksiranog aluminijuma, furniranog panela i termo stakla. Pregradu sa vratima izvesti u rasteru od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i obostrano ih obložiti furniranim hrastovim panelom, sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune, po šemi i detaljima iz projekta. Pregradu u gornjem delu zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati EPDM zaptivačima. Krila vrata izraditi kao ramovsku konstrukciju sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune debljine 2 cm i obložiti hrastovim panelom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, tri šarke po krilu, bravu ukopavajuću sa cilindričnim uloškom i tri ključa, po izboru projektanta. Pregradu sa vratima finalno obraditi. Obračun po m2 pregrade. a. Aluminijuma i furniranog panela. b. Aluminijuma i medijapana. c. Aluminijuma i oplemenjene iverice. m2 m2 m2 135,00 € 115,00 € 110,00 €

10.

Izrada i postavljanje zastakljene pregrade od eloksiranog aluminijuma i furniranog panela. Pregradu izvesti u rasteru od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i obostrano ih obložiti furniranim panelom, sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune, po šemi i detaljima iz projekta. Pregradu u gornjem delu zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati EPDM zaptivačima. Pregradu finalno obraditi, po izboru projektanta. Obračun po m2 pregrade. a. Aluminijuma i furniranog panela. b. Aluminijuma i medijapan ploča. c. Aluminijuma i oplemenjene iverice. m2 m2 m2 115,00 € 100,00 € 95,00 €

13.

Izrada i postavljanje zastakljene pregrade sa vratima "Nissal MPZ 60" od eloksiranog aluminijuma i furniranog panela. Pregradu izvesti u rasteru od eloksiranih aluminijumskih profila i obostrano ih obložiti furniranim panelom, sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune, pregradu u gornjem delu zastakliti dvostrukim Flot staklom debljine 4 mm i dihtovati EPDM zaptivačima, po šemi i detaljima iz projekta. Krila vrata izvesti kao ramovsku konstrukciju obostrano obloženu sa furniranim panelom i sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune debljine 2 cm. Okov od eloksiranog aluminijuma, brava ukopavajuća sa cilindričnim uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu po izboru projektanta. Pregradu sa vratima finalno obraditi, po izboru projektanta. Obračun po m2 pregrade. a. Sa furniranim panelom. b. Sa medijapan pločama. c. Sa oplemenjenom ivericom. m2 m2 m2 110,00 € 95,00 € 90,00 €

16.

Izrada i postavljanje zastakljene pregrade sa vratima "Nissal MPZ 60" od eloksiranog aluminijuma i gips kartonskih ploča. Pregradu izvesti u rasteru od eloksiranih aluminijumskih profila i obostrano ih obložiti vatrootpornim gips kartonskim pločama debljine 15 mm, sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune, pregradu u gornjem delu zastakliti dvostrukim Flot staklom debljine 4 mm i dihtovati EPDM zaptivačima, po šemi i detaljima iz projekta. Krila vrata izvesti kao ramovsku konstrukciju obostrano obloženu sa furniranim panelom i sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune debljine 2 cm. Okov od eloksiranog aluminijuma, brava ukopavajuća sa cilindričnim uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu po izboru projektanta. Pregradu sa vratima finalno obraditi, po izboru projektanta. Obračun po m2 pregrade. m2 100,00 €

17.

Izrada i postavljanje zastakljene pregrade sa vratima "Nissal MPZ 60" od eloksiranog aluminijuma, cementno azbestnih ploča i furniranog panela. Pregradu izvesti u rasteru od eloksiranih aluminijumskih profila i obostrano ih obložiti cementno azbestnim pločama i furniranim panelom, sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune, pregradu u gornjem delu zastakliti dvostrukim Flot staklom debljine 4 mm i dihtovati EPDM zaptivačima, po šemi i detaljima iz projekta. Krila vrata 363

00 € 125. 3. Pregradu izvesti u rasteru od eloksiranih aluminijumskih profila i obostrano ih obložiti furniranim panelom.00 € Izrada i postavljanje pregrade sa vratima i plakarima "Nissal MPZ 60" od eloksiranog aluminijuma i furniranog panela. Pregradu sa vratima i plakarima finalno obraditi. brava ukopavajuća sa cilindričnim uloškom i tri ključa. sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune. b. po šemi i detaljima iz projekta. Dvokrilna vrata. Sa oplemenjena iverica.00 € 75. m2 m2 m2 140. deo sa furniranim panelima i sa vratima finalno obraditi. Krila vrata izvesti kao ramovsku konstrukciju obostrano obloženu sa furniranim panelom i sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune debljine 2 cm.00 € Nabavka i ugrađivanje jednokrilnih harmonika vrata sa dovratnikom od hrastovine. Krilo snabdeti šinom u gornjem delu štoka i vođicom krila u podu.00 € 110. Pregradu. Ostala građevinska stolarija 1. Obračun po m2 vrata. a. Obračun po m2 otvora vrata. po izboru projektanta. b. tri šarke po krilu po izboru projektanta. Sa furniranim panelom. Obračun po m2 pregrade. m2 m2 65. brava ukopavajuća sa cilindričnim uloškom i tri ključa. Dvokrilna vrata. b. Nabavka i ugrađivanje jednokrilnih harmonika vrata sa dovratnikom od jelovine. Sa medijapan pločama. Nabavka i postavljanje jednokrilnih harmonika vrata tipa "Akordijal"sa oblogom od skaja. Dovratnik grundirati. Vrata i dovratnik tri puta obojiti lazurnim bojama i lakirati.00 € 5.00 € 364 . po izboru projektanta.00 € 90. Jednokrilna vrata. tri šarke po krilu po izboru projektanta.izvesti kao ramovsku konstrukciju sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune debljine 2 cm i obložiti hrastovim panelom. 100. Dvokrilna vrata. c. m2 m2 75. Lamele se obložiti ultrapasom u boji po izboru projektanta. a. m2 m2 90. Krilo vrata izraditi od lamela povezanih PVC profilima.00 € 18. Okov od eloksiranog aluminijuma. b. Okov od eloksiranog aluminijuma. Jednokrilna vrata.00 € 115. a. m2 18. Krilo snabdeti šinom u gornjem delu štoka i vođicom krila u podu. Vrata postaviti po uputstvu proizvođača. Obračun po m2 otvora vrata. a. proizvođač "Nissal". Jednokrilna vrata. Krilo vrata izraditi od lamela povezanih profilima. Obračun po m2 pregrade. Lamele se obložiti hrastovim furnirom. pregradu u gornjem delu zastakliti dvostrukim Flot staklom debljine 4 mm i dihtovati EPDM zaptivačima.

9. 19. 16. 14. 5. 15. 2. 18. 7. 13. 3. 6. 12. STOLARSKI RADOVI 1. 21. 10. 23. 11. 22. 8. Demontaže Prozor krilo na krilo Jednostruki prozori Dvostruki prozori Restauracija prozora Šperovana vrata Furnirana vrata Jelova vrata Borova vrata Hrastova vrata Ostala vrata Restauracija vrata Izlozi Pregrade Zidovi Plafoni Podovi Stepeništa Stepeništa spiralna Ograde Elementi krova Oprema Ostali stolarski radovi 367 370 371 373 376 378 380 382 387 392 396 397 398 399 401 402 404 406 409 410 412 413 417 365 . 4. 17.11. 20.

.

Do 2. Kom. Preko 5.00 m2.00 m2. Do 5. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Demontirane plakare utovariti i odvesti na deponiju koju odredi investitor.00 € 12. Ormana.00 € 15. veličine do 5. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Kom.00 m2. Kom. c. Demontirana vrata sklopiti.00 m2.00 € 25. Od 2.00 € 25. Pažljiva demontaža vrata zajedno sa štokom.00 m2. Obeležiti prozore i pažljivo demontirati vodeći računa da se ne oštete. Plakara. Kom. c.00 € 11. Preko 5. Pažljiva demontaža vrata. Kom.0 m2. Kom. 10. Obračun po komadu plakara. Pažljiva demontaža krovnih prozora.00 € 14. Kom. koji se ponovo se ugrađuju. površine do 2.00 4.00 € 35. Po m2. Do 2. Obračun po komadu prozora. Kom. Obračun po komadu vrata. Kom. Od 2.00 35. Demontirane plakare utovariti i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Do 2. a.00 € 25. c. d. Obeležiti vrata i pažljivo demontirati vodeći računa da se ne oštete. koji se ponovo se ugrađuju. a. Od 5. 5. b.1.00 m2. b. m2 15. b. 7. Od 2.0 m2. Vitrina.00-5. Demontirane prozore sklopiti. Preko 5.00-5.00 € 18. 4.00 € 15. Kom. Prozore očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju.00 m2.0-10. c. 5. a. b.00 m2.00 m2. veličine do 3. c.00 € 10. Vrata očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. Do 2.00 m2. b. a.0 m2. Pažljiva demontaža prozora. c.00 m2. Kom.00-5. Kom.00 m2.00 € 367 . površine do 2. Obračun po komadu prozora. b. Obračun po komadu vrata. Od 10-20.00 € € € € Pažljiva demontaža plakara. Kom. 15. Kom. Pažljiva demontaža prozora.50 € 15.0 m2. Obračun po komadu plakara. Kom. a.00 m2. Preko 5. Demontirane prozore sklopiti. Od 2. Pažljiva demontaža ugrađenog plakara.00 75. Kom Kom. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. površine do 2.50 € 15.0 m2.50 € 8. 7.00 m2.00 m2.00 m2. Kom. Obračun po komadu prozora. Demontaže 1. Kom.00 € 18. površine do 2.00-5. a.

Pažljiva demontaža izloga od drveta sa prethodnim vađenjem stakla. Pažljiva demontaža lamperije sa zidova. Slepi pod i štafne pažljivo demontirati. očistiti. očistiti. Kom. Lamperije. 1. Obračun po komadu vrata. štafni i sloja peska. Materijal očistiti. Obračun po m2 lamperije.50 € 29.00 € 9. a. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Kom. Pažljiva demontaža brodskog poda zajedno sa lajsnama. Demontirana vrata sklopiti. Obračun po m2 izloga.00 € 6. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € 27.50 € 17. Šut prikupiti. Ulazna vrata. a. m2 m2 7. Demontaža slepog poda. Lamperiju demontirati. izneti.00 € 32. očistiti. b. izneti. m2 m2 4. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. 12. Lamperije sa filungama. Lamperije. udaljenu do 15 kilometara. Prag demontirati i očistiti za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Brodski pod pažljivo demontirati.50 € 30. Obračun po m2 plafona. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. složiti po vrsti.50 € 23. m1 m1 0. m2 7. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. Obračun po m1 lajsni. Obračun po komadu praga. Pažljiva demontaža lamperije sa plafona. b. Kom. a. složiti po vrsti. Brodski pod sa slepim podom. Šut prikupiti. m2 m2 3. izneti. Pažljiva demontaža lajsni od drveta. upakovati. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obeležiti drvene elemente lamperije i pažljivo demontirati. b.75 € 1. upakovati. Pažljiva demontaža praga vrata. jer se ponovo ugrađuje. Garažna vrata. a. Šut prikupiti.21. Lamperije sa filungama. a.00 € 368 .50 € 24. Brodski pod. m2 1. Obračun po m2 poda. b. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. Pažljiva demontaža ulaznih vrata zajedno sa štokom. Obračun po m2 poda. Lajsne demontirati i očistiti za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. složiti po vrsti.00 € 25.00 € 4. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Lajsne. izneti. Sokle. upakovati.

utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. dimenzija 100x240 cm. Šut prikupiti. delove ograde očistiti i složiti u magacin. izneti.50 € 43. Obračun po m2 ograde. Demontaža opšivke strehe. m2 1. Demontaža obloge stepenika od drveta. Obeležiti drvene elemente plafona i pažljivo demontirati. Obračun po m2 plafona.00 € 40. izneti. Šut prikupiti. m1 6. a. Demontaža drvene ograde stepeništa. Obračun po m1 stepenika. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 plafona. Drvenu ogradu pažljivo demontirati. Pažljiva demontaža drvene kapije. Opšivke strehe. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. za ponovnu upotrebu. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. m2 m1 6. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. izneti. Šašovac. m1 4. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 41. Šut prikupiti. Pažljiva demontaža drvenih ukrasnih letvi daščanog plafona. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. izneti. Letve sa plafona pažljivo demontirati. a. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. jer se ponovo ugrađuje. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.50 € 37. za ponovnu upotrebu. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Demontažu izvršiti pažljivo. Obračun po komadu kapije.50 € 369 . utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.34. za ponovnu upotrebu. Pažljiva demontaža drvene ograde. pažljivo demontirati. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 2. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti.00 € 7. po m1.00 € 39.50 € 38. izneti. m2 m2 10. Čeone daske strehe. Demontiranu kapiju sklopiti. Šut prikupiti. Obračun po m2 podesta.25 € 35. b. Obračun po m1 ograde. Pažljivo demontirati oblogu podesta da se ne ošteti. 7. Demontaža obloge podesta od drveta. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 strehe.50 € 42. Pažljivo demontirati drvene stepenike. izneti. Šut prikupiti. Šut prikupiti. Šut prikupiti. Obračun po m1 stepenika. izneti. Stepenike grubo očistiti i složiti u magacin. b. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Pažljivo demontirati oblogu stepenika stepeništa da se ne ošteti. Šut prikupiti. Pažljiva demontaža šašovca sa plafona. Delove obloge očistiti i složiti u magacin. m2 2. Daščani plafon. Opšivku strehe obeležiti. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. m1 2. za ponovnu upotrebu. očistiti. Kom. Delove obloge očistiti i složiti u magacin. Demontaža stepenika od drveta. m2 5.

Dimenzija 140x140 cm. h. Dimenzija 80x120+30 cm. Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo sa drvenom pokretnom eslinger roletnom. Kom. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. l. Kom. e. po šemi stolarije i detaljima. g. Dimenzija 120x140 cm. m. po šemi stolarije i detaljima.00 405. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. 15. a.00 175.2. Kom. d. g. b.00 155. Kom.00 340.00 220. dimenzija 80x80 cm.00 550. Dimenzija 80x120 cm. Kom. c. c. Kom.00 260. Kom. Kom. Dimenzija 120x100 cm.00 220. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm. Dimenzija 160x120 cm. l. i. d. Dimenzija 140x120 cm.00 550. Kom. Kom. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija 140x180 cm. po šemi stolarije i detaljima.00 430.00 € € € € 370 . d. Dimenzija 160x120 cm.00 360. Kom. Kom. 155. b. Kom. Dimenzija 100x100 cm. k. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 310. Dimenzija 80x120 cm.00 € € € € € € € € € € € € € 29. Prozore i roletne pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. m. h. Kom. k.00 320. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. n. Dimenzija 120x100 cm.00 245. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm. Kom. Prozore i kapke pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 100x140+30 cm. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Dimenzija 180x140 cm.00 € € € € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo. Dimenzija 100x140 cm. Prozor krilo na krilo 1. Kom. f.00 275.00 330. Kom. c. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Dimenzija 120x120 cm. Dimenzija 80x80 cm. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 250. Dimenzija 100x140 cm.00 105.00 350. Kom. sa kapcima. Obračun po komadu prozora. Kom.00 405. Dimenzija 120x120 cm. Dimenzija 140x100 cm. Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 140x120 cm. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm. Kom.00 245. a. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Kom. Obračun po komadu prozora. Kom. Kom. f. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Kom. b. i.00 360. Kom. 160. j. Dimenzija 140x100 cm. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Dimenzija 100x100+30 cm. a.00 360. Kom. dimenzija 80x80+30 cm. j. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 60x60 cm. e. Kom. Kom. Dimenzija 80x80+30 cm. Kom.00 230.00 345. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode.00 250. Dimenzija 100x100 cm. Dimenzija 180x140 cm. Obračun po komadu prozora. Kom.00 490. 70. dimenzija 60x60 cm.00 320. Dimenzija 140x180 cm. Kom.

Dimenzija 100x140 cm. Kom. k. Dimenzija 140x100 cm.00 € € € € € € € € € € € 371 .00 180.00 105.00 270. j. Dimenzija 60x60 cm. Kom. Kom. Kom.e. Dimenzija 160x120 cm. Kom.00 320. Dimenzija 100x100 cm. Dimenzija 140x100 cm. f. d. Dimenzija 140x120 cm. n. Kom. l. Kom. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. m. Dimenzija 80x120 cm. c.00 230. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Kom. c.00 € € € € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora. f. i. b. Kom. Dimenzija 120x140+30 cm.00 260. Dimenzija 80x80 cm. j. Dimenzija 140x140 cm.00 480. h.00 210. Kom. Kom. Kom. Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora. Dimenzija 140x140+30 cm. dimenzija 60x60 cm.00 155. Kom.00 285. Dimenzija 180x140+30 cm. Dimenzija 120x140 cm. 15. Dimenzija 120x120 cm. g. a. Kom. Kom. Obračun po komadu prozora. Kom. Dimenzija 140x180 cm. 55. po šemi stolarije i detaljima. d. Kom. Dimenzija 120x120+30 cm. dimenzija 80x80 cm. Kom. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 140x140 cm. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 100x100 cm.00 240. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. a. Dimenzija 120x100+30 cm. k.00 590. Kom. b. 125. Kom. f. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Jednostruki prozori 1. Kom.00 150. e. e.00 170. Kom. i. h. Kom. Kom. Dimenzija 80x120 cm. k.00 € € € € € € € € € 3. Dimenzija 120x100 cm.00 190. Dimenzija 160x120+30 cm. Kom. Kom. Dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 140x120+30 cm.00 120.00 560. Kom. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. j. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. g. Kom.00 265. 315. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Kom. Kom.00 375.00 370. Dimenzija 140x100+30 cm.00 510.00 230. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume.00 260. Kom.00 420. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Kom.00 280.00 70. Dimenzija 140x120 cm. Prozore i kapke pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. l. Dimenzija 120x100 cm. m.00 185. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode.00 165. Dimenzija 140x180 cm. Kom.00 170. Dimenzija 120x120 cm.00 400.00 410. Dimenzija 180x140 cm. Dimenzija 140x180+30 cm. sa kapcima. Dimenzija 120x140 cm. h. Kom. i. g.

00 270. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 160x120 cm. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. b. Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 120x100+30 cm. Kom. m. Dimenzija 80x80 cm.00 450. h. Kom.00 175. b. i.l. Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora sa drvenom pokretnom eslinger roletnom. Prozore obrusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka. l. m. Kom. d. j. Kom. Kom. Izrada i postavljanje jednostrukih hrastovih prozora. m.00 340. Dimenzija 140x120+30 cm. Dimenzija 80x80+30 cm. Kom. 70. Dimenzija 120x140 cm. e. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 120x120+30 cm. b.00 250. Dimenzija 140x100+30 cm. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Prozore i roletne pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 160x120+30 cm.00 € € € € € € € € € € € € € € 43. k. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume.00 € 140. Dimenzija 80x120+30 cm. Kom.00 190. k. zastakljenih termo staklom i finalno obrađenih.00 320. h. Kom. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Dimenzija 180x140 cm. l. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode.00 220. n. Dimenzija 180x140 cm. Obračun po komadu prozora. Kom. f. 130. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Kom. Dimenzija 140x180 cm.00 220. Kom. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Kom. Dimenzija 140x140+30 cm. Kom. i.00 290. Kom.00 195. po šemi stolarije i detaljima. f. a. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta. Kom. Kom. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Kom. 345.00 180.00 € € € € € € € € € € € € € 57. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 120x120 cm. Kom. Kom. 110. Dimenzija 140x180+30 cm. e. Dimenzija 140x140 cm. dimenzija 80x80+30 cm. Dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 180x140+30 cm. Kom. Kom.00 460. a.00 240. Obračun po komadu prozora. Kom.00 90. dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 160x120 cm.00 140. 29.00 400. Dimenzija 100x100+30 cm. Kom.00 200. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. a. Dimenzija 60x60 cm. g. Kom. d. Kom.00 380. c. Dimenzija 80x120 cm. Kom. dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 100x140+30 cm. c. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Kom.00 € 420.00 285.00 € 372 . postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Prozore izraditi od prvoklasne i suve hrastovine.00 120.00 305. j. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Kom. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Dimenzija 120x140+30 cm. Dimenzija 120x100 cm. Kom. Obračun po komadu prozora. g.00 € Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora sa platnenom roletnom.00 270. Dimenzija 100x100 cm. Kom. Dimenzija 140x120 cm. Dimenzija 140x100 cm.00 320. Kom.00 210. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.

Dimenzija 160x120 cm. e.00 325. zastakljenih termo staklom i finalno obrađenih.00 340.00 280. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Kom. Dimenzija 100x140 cm. d. Dimenzija 140x180 cm. Dimenzija 80x120 cm. 71. Dimenzija 120x120 cm.00 560. Dimenzija 100x100 cm. Kom. Kom. Dimenzija 120x140 cm. Kom. Dimenzija 120x100 cm.00 520. Dimenzija 120x120 cm.00 420.00 530. Dimenzija 140x120 cm. Kom. Dimenzija 140x100 cm. Kom.00 310. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta. 110. Kom.00 825.00 680. b. Dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 100x140 cm. Kom.00 460. Kom. h.00 360.00 460.00 € € € € € € € € € € € € € 4. b. Kom. Dimenzija 120x170 cm. k. g.00 570. i. Dimenzija 160x120 cm. Obračun po komadu prozora. d. Kom. a. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Dimenzija 120x100 cm. Kom. h. Dimenzija 120x140 cm. f. dimenzija 80x80 cm. e. Kom.00 € € € € € € € € € € 373 . Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 120x120 cm. sa kapcima. l. j. m.00 340. po šemi stolarije i detaljima. i. Dimenzija 80x80 cm. Kom. m. Obračun po komadu prozora. Kom.00 240. Dimenzija 100x170 cm. h. Kom. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Kom. Dimenzija 120x140 cm.00 € € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje jednostrukih hrastovih prozora. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 140x140 cm. g. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. j.00 530. a. c. f. Dvostruki prozori 1. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Kom.00 340. Dimenzija 140x120 cm. Dimenzija 140x100 cm. Dimenzija 180x140 cm. k.00 300.00 380.c.00 480. Kom. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve hrastovine.00 310. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Dimenzija 80x120 cm. Dimenzija 100x140 cm.00 140. Kom. Dimenzija 80x120 cm.00 360. d. Kom. Dimenzija 140x180 cm.00 640. l. n. Kom. Kom. Prozore i kapke brusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka. j. f. e. Kom. 250. Kom. 210. dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 100x100 cm.00 530. Dimenzija 120x100 cm. Kom.00 370. Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih prozora. Kom. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Dimenzija 180x140 cm. g.00 210. Kom.00 460. Dimenzija 100x100 cm. c. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. i. Kom. Dimenzija 80x80 cm.00 300. Kom. Kom. Kom. Kom.00 825.00 325.

Dimenzija 120x120 cm. Kom. Obračun po komadu prozora. a. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. Dimenzija 140x100+30 cm. p.00 400. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom.00 250. Kom. t. l. Dimenzija 100x140+30 cm. Kom.00 580. Kom. u. Dimenzija 180x200+30 cm.00 340.00 700. Dimenzija 240x140+30 cm. Kom.00 420.00 480. Kom. Kom. Dimenzija 140x200 cm. Kom.00 320. e. Dimenzija 120x200 cm.00 1 080. g. o. Kom. Dimenzija 140x140 cm. m.00 520. Kom.00 500.00 490.00 940. Dimenzija 140x170+30 cm.00 580. s.00 350. Dimenzija 180x140+30 cm. po šemi i detaljima iz projekt. 23. f. Kom. Dimenzija 120x120+30 cm.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 45. Kom. Kom. Obračun po komadu prozora.00 240. Dimenzija 180x200 cm. Dimenzija 120x100+30 cm. Dimenzija 80x120 cm. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom.00 530. r. Dimenzija 80x80+30 cm.00 450. Kom. Dimenzija 60x60 cm. k. Kom. Kom. Dimenzija 100x100+30 cm. c.00 720. Dimenzija 100x100 cm. Kom. Kom. Dimenzija 140x100 cm.00 810. Kom. b.00 625. f. Kom. Dimenzija 120x140+30 cm. Kom. Dimenzija 140x120 cm.00 € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih prozora sa drvenom pokretnom eslinger roletnom. Kom. Kom. i. Dimenzija 120x100 cm.00 365. dimenzija 80x80+30 cm. Kom. Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih prozora sa platnenom roletnom. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. u. Kom.00 390.00 € € € € € € € € € € 374 . n.00 325.00 720. Kom. Dimenzija 100x170+30 cm. h. Dimenzija 140x170 cm. c. Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 240x170 cm.00 450.00 340. h. i. Kom. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 140x120+30 cm.00 780. d. g. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 140x200+30 cm. dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 180x170 cm. Prozore i roletne pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. 200. Dimenzija 120x170+30 cm. l. Kom. Kom. a. 120.00 225. j. s.00 700. p. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 680.00 160. Dimenzija 240x170+30 cm.00 520. Dimenzija 120x200+30 cm.00 780. Dimenzija 180x140 cm. m. e. Kom. t. Dimenzija 240x140 cm. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. Kom.00 430. v. Kom. Kom. Dimenzija 100x140 cm. Kom. Kom. j.k. b. Dimenzija 120x140 cm. r. n. 520. Dimenzija 100x170 cm. Dimenzija 180x170+30 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Dimenzija 80x120+30 cm. d.00 400.00 1 260. o. Dimenzija 140x140+30 cm.00 520. Dimenzija 120x170 cm. Kom.

d. Dimenzija 140x140 cm. n.00 470. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta.00 € € € € € € € € € € € 375 . k. Kom. Prozore i kapke pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. s.00 490. u. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. sa kapcima. u. Kom. Dimenzija 120x120 cm. Dimenzija 180x200 cm. Kom.00 650.00 1 010. Dimenzija 100x100 cm. Dimenzija 180x140 cm. Kom. Kom. Kom. m. Dimenzija 120x100 cm.00 870. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 140x100 cm. Kom. Dimenzija 140x200 cm. k.00 760. Kom. d. p. Kom. Prozore obrusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka. Dimenzija 80x80 cm. Kom.00 460. Kom. l.00 520. Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija 80x120 cm. Dimenzija 140x120 cm. Kom. o.00 580.00 395.00 195. b. Dimenzija 140x200 cm. Kom. Kom. i. 575. c.00 450. Kom. Dimenzija 140x120 cm. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom.00 460. 155.00 750.00 460. o. n. Kom.00 360. Kom.00 390.00 € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih prozora. 67.00 270. Kom. po šemi stolarije i detaljima. m. l. r. Dimenzija 100x100 cm. b. Dimenzija 80x80 cm. Kom. Kom.00 485. Dimenzija 240x140 cm. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 180x170 cm. Dimenzija 120x100 cm. Kom. Dimenzija 140x170 cm.00 660. Dimenzija 120x200 cm. Kom. j. Kom. t. Dimenzija 120x140 cm. po šemi stolarije i detaljima. j. Dimenzija 140x140 cm. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. Dimenzija 120x200 cm. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 180x140 cm.00 875. Kom.k. Prozore izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. i. dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 180x170 cm.00 530. e. Dimenzija 100x140 cm.00 590. Dimenzija 100x170 cm. Kom.00 760. s. e. Kom.00 650. Dimenzija 140x120 cm. Kom. Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih hrastovih prozora finalno obrađenih.00 900. a. Dimenzija 140x170 cm. c. Kom. Kom. Kom. r. Kom. Kom.00 920.00 570. Kom.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 89. Kom. Kom. h. Dimenzija 240x170 cm.00 305. Dimenzija 120x170 cm. Dimenzija 140x100 cm.00 290. dimenzija 60x60 cm.00 420. Dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 140x140 cm.00 800. Dimenzija 240x170 cm. Dimenzija 240x140 cm. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Dimenzija 120x120 cm. Dimenzija 80x120 cm. Kom. f. Kom. f. Kom. a. g. h.00 400.00 440. Kom.00 430. t. 190. Dimenzija 180x200 cm. g.00 370.00 460. Kom. Kom.00 660. p. Dimenzija 140x100 cm. v.00 420.

Kapke izraditi sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. n. Kom. h. Kom.00 500. d. k.00 € € € € € € Postojeće prozore sa okovom.00 610. Kom.00 650.00 40. 25. Falc i ivice prozora obraditi da krila fino naležu. dihtuju i lako se zatvaraju. Dimenzija 120x140 cm. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. e. po šemi stolarije i detaljima. dimenzija 60x100 cm. dimenzija 60x100 cm. Dimenzija 100x120 cm. i. f.00 75. Dimenzija 140x120 cm. Prozore i kapke brusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka. c. Kom.00 20. Dimenzija 80x80 cm. e. Kom. Dimenzija 100x140 cm. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta. Kom. f. j. Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih hrastovih prozora. Dimenzija 180x170 cm. b. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. sa kapcima. l.00 € 840. Kom.00 50. Dimenzija 180x170 cm. Kom. Obračun po komadu prozora.00 € € € € € € € € € € € € € 5.00 50. Dimenzija 120x140 cm. Restauracija prozora 1. 7. e. Kom. Kom. Kom.00 875. c. pregledati i izvršiti ampasovanje. Kom. f. Kom.00 1 080. Kom. a. Dimenzija 140x170 cm. Dimenzija 180x200 cm. Dimenzija 80x120 cm. Dimenzija 140x170 cm. d. Kom. Kom. Kom. finalno obrađenih. Dimenzija 100x100 cm. Kom.00 420. dihtuju i lako se zatvaraju.00 70.00 € 780. c. Postojeće prozore. Falc i ivice prozora obraditi da krila fino naležu. Kom. Dimenzija 120x120 cm.00 25.00 690. g. Kom. dimenzija 80x80cm. 300. Kom. pregledati i izvršiti ampasovanje. Kom. m. Dimenzija 180x140 cm. b.00 600.50 40. Kom. a. Po potrebi podesiti mehanizam za zatvaranje. Obračun po komadu prozora. Kom.l.00 1 200. Dimenzija 240x200 cm.00 740.00 100. Oštećen i okov koji nedostaje zameniti novim po uzoru na postojeći. Dimenzija 60x100 cm.00 650.00 € 103. Dimenzija 120x140 cm.00 € € € € € € 376 . m. a. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. Kom. Kom. Kom. Dimenzija 140x170 cm. Kom. Dimenzija 180x200 cm. Dimenzija 240x200 cm. Dimenzija 140x100 cm. Obračun po komadu prozora.00 32. Po potrebi podesiti mehanizam za zatvaranje. 15. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 120x100 cm. 580. b. Dimenzija 100x120 cm. Dimenzija 140x170 cm. Dimenzija 60x100 cm. d. Dimenzija 180x140 cm.00 690.

Kom. Postojeći pokvaren automat eslinger roletni demontirati i postaviti nov. Restauracija prozora sa finalnom obradom. Obračun po komadu automata. do čistog drveta. oštećene delove. pažljivo zameniti novim od iste vrste drveta. d.13. dimenzija 60x100 cm. Obračun po komadu skakavice. Kom. b. Kom. Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija 120x140 cm. 7. Kompletan prozor detaljno pregledati i ampasovati.00 175. Postojeći pokvaren automat eslinger roletni demontirati.00 € 17. po izboru i uputstvu projektanta.00 275. do čistog drveta. Kom. Obračun po komadu prozora. Kom. Kompletan prozor detaljno pregledati i ampasovati. očistiti i popraviti. b. Kom. f. po uzoru na postojeće. dimenzija 60x100 cm. Obračun po komadu gurtne. pažljivo da se drvo i profilacija ne ošteti i drvo ne promeni boju. c. Prozor prebrusiti finom šmirglom i zaštititi slojem bezbojne lazurne boje. pažljivo zameniti novim od iste vrste drveta. pažljivo da se drvo i profilacija ne ošteti i drvo ne promeni boju. 15. Dimenzija 140x170 cm. a. očistiti i popraviti. Dimenzija 240x200 cm. dimenzija 60x100 cm. Kom. Dimenzija 240x200 cm. Kom. Kom. Obračun po komadu prozora. c. Dimenzija 140x170 cm. do čistog drveta. Sa prozora pažljivo skinuti naslage i boje. Kom. Okov pregledati. Dimenzija 180x200 cm. Sa prozora pažljivo skinuti naslage i boje. Restauracija i sanacija prozora. d. Nabaviti i postaviti novu skakavicu po uzoru na prvobitnu. Obračun po komadu automata. f. Postojeću skakavicu za fiksiranje otvorenog spoljnjeg krila prozora pažljivo demontirati. Prozor prebrusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka. Dimenzija 100x120 cm.00 70. Kom. e. Postojeću oštećenu gurtnu eslinger roletni demontirati i postaviti novu.00 225. Zamena gurtne eslinger roletne. Čišćenje izvesti hemijskim i fizičkim putem. 50. 35. po uzoru na postojeće.00 € € € € € € 29. delove koji nedostaju uraditi po uzoru na 377 .00 130. Kompletan prozor detaljno pregledati i ampasovati. pažljivo da se drvo i profilacija ne ošteti i drvo ne promeni boju. Dimenzija 100x120 cm.00 210. Zamena skakavice prozora.00 100. Popravka automata eslinger roletne. Kom. Čišćenje izvesti hemijskim i fizičkim putem. očistiti i popraviti. delove koji nedostaju uraditi po uzoru na prvobitne i postaviti. oštećene delove. delove koji nedostaju uraditi po uzoru na prvobitne i postaviti. sve oštećene delove sanirati plombiranjem slabih delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" (ili sličnim) i strugotinom od iste vrste drveta. Zamena automata eslinger roletne.50 € 14. 7.00 € € € € € € 23.00 100. e. Okov pregledati. Restauracija prozora. 5.00 50. Čišćenje izvesti hemijskim i fizičkim putem. Sa prozora pažljivo skinuti naslage i boje.00 75. a. po uzoru na postojeću. Kom. Dimenzija 60x100 cm. a pokvarene delove popraviti ili zameniti novim. Dimenzija 60x100 cm.50 € 16. Kom. Kom. Dimenzija 180x200 cm. Kom. po uzoru na postojeći.00 € 15. Okov pregledati.

tri usadne šarke po krilu. e.00 80.00 € 290. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper 378 . dvokrilna. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. Šperovana vrata 1. f.00 € € € € € € 6. dimenzija 70x205 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 € 325.00 € 260.00 € Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih obostrano šperovanih vrata sa nadsvetlom. po šemi stolarije i detaljima.00 € 9. Dimenzija 240x200 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. b. Dimenzija 140x170 cm. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata. b. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. Dimenzija 105x205 cm.00 125. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm.00 € 5. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. a. Kom. Obračun po komadu vrata. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. tri usadne šarke po krilu. dvokrilna. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Dimenzija 130x210 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. c. po izboru projektanta.00 300. po izboru projektanta. dimenzija 105x205 cm. Dimenzija 130x210 cm. 3. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Dimenzija 130x210+60 cm. 160. Kom. 60. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih obostrano šperovanih vrata. Dimenzija 100x120 cm. tri usadne šarke po krilu. Kom. a. Obračun po komadu vrata. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Izrada i postavljanje jednokrilnih obostrano šperovanih vrata. dvokrilna. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. Kom. Dimenzija 105x205+60 cm. Dimenzija 180x200 cm. po izboru projektanta. Na podu postaviti gumeni odbojnik. 225. 195. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dimenzija 105x205 cm. Kom. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata sa nadsvetlom.00 225. po šemi stolarije i detaljima. dimenzija 105x205+60 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine.00 150. Obračun po komadu vrata. dimenzija 105x205 cm. a. Kom. Kom.00 € 7. Dimenzija 60x100 cm. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija 105x205+60 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. po izboru projektanta. a. Drvo prebrusiti finom šmirglom i zaštititi potapanjem ili premazom više puta ksilolin kombija. b. a. Obračun po komadu prozora. Kom. Kom. dimenzija 105x205+60 cm. 195. d.prvobitne i postaviti. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 130x210+60 cm. b. po šemi stolarije i detaljima. Kom. dvokrilna. tri usadne šarke po krilu. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma.00 € 290. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. b. Obračun po komadu vrata.

dvokrilna. Kom. a. d. Na podu postaviti gumeni odbojnik. d. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Dimenzija 70x205 cm. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm.00 140. b. d. po šemi stolarije i detaljima. 160. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 140x205 cm. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. po izboru projektanta. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. tri usadne šarke po krilu. dimenzija 70x205+60 cm. a. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. po šemi stolarije i detaljima.00 € 379 . 95. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. po šemi stolarije i detaljima. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. 120. po izboru projektanta. Kom. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Dimenzija 140x205 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. Dimenzija 90x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. a. bravu ukopavajuću sa dva ključa.00 130. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata sa nadsvetlom.00 210. Obračun po komadu vrata. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Dimenzija 90x205 cm. Obračun po komadu vrata. c. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. c. Kom. Obračun po komadu vrata.00 € € € € Izrada i postavljanje jednokrilnih obostrano šperovanih vrata sa nadsvetlom. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 80x205 cm. 130. 13. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. tri usadne šarke po krilu. Izrada i postavljanje jednokrilnih kliznih obostrano šperovanih vrata.00 150. Dimenzija 90x205+60 cm. a. Kom. dvokrilna. tri usadne šarke po krilu.00 140. dimenzija 80x205 cm. dvokrilna.pločom debljine 4 mm.00 115. U podu ugraditi vođicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizačima i masku. c. 120. Dimenzija 140x205 cm. b. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. dvokrilna. Kom. Dimenzija 80x205 cm. Obračun po komadu vrata. dimenzija 70x205 cm. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Dimenzija 80x205+60 cm. Kom. b. Kom. bravu ukopavajuću sa dva ključa.00 140.00 130. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dimenzija 80x205 cm. Kom. Kom. d. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Kom.00 200. Kom. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Dimenzija 140x205+60 cm. b. po izboru projektanta.00 € € € € 25. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Vrata zastakliti mat staklom i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. b. Dimenzija 140x205+60 cm.00 105.00 200. tri usadne šarke po krilu. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Kom. dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 70x205+60 cm.00 150. Dimenzija 70x205+60 cm. dvokrilna. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom.00 € € € € 21. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. a. c.00 € 225.00 € € € € 17. Obračun po komadu vrata. po izboru projektanta. po šemi stolarije i detaljima.

Kom. dvokrilna.00 € Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih furniranih vrata sa nadsvetlom. po šemi stolarije i detaljima. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 105x205 cm. tri usadne šarke po krilu. po šemi stolarije i detaljima. d. a. dimenzija 105x205 cm. Postaviti okov od mesinga. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. 145. dimenzija 70x205+60 cm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. b. dimenzija 105x205+60 cm. a. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Na podu postaviti gumeni odbojnik. tri usadne šarke po krilu. 290. Dimenzija 130x210 cm.00 € 9. b. Dimenzija 140x205 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. po izboru projektanta. b.00 165. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Obračun po komadu vrata. 3. Kom.7. dvokrilna. Obračun po komadu vrata. po izboru projektanta. Dimenzija 105x205+60 cm. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. po izboru projektanta. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 80x205 cm. po izboru projektanta. furniranom hrastovim furnirom I klase. po šemi stolarije i detaljima. 260. tri usadne šarke po krilu. Kom.00 € 5. Dimenzija 105x205 cm.00 € 390. Kom. po izboru projektanta. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih vrata sa nadsvetlom. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. 260. Furnirana vrata 1. Postaviti okov od mesinga. furniranom hrastovim furnirom I klase. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih furniranih i zastakljenih vrata P2. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Izrada i postavljanje jednokrilnih ulaznih furniranih i zastakljenih vrata P2 sa nadsvetlom. Dimenzija 90x205 cm. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih vrata.00 € € € € 13. Dimenzija 130x210+60 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Kom. a. c. b. Na podu postaviti gumeni odbojnik. furniranom hrastovim furnirom I klase. Kom.00 220. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih furniranih vrata. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Obračun po komadu vrata. dvokrilna. Obračun po komadu vrata. dvokrilna. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Postaviti okov od mesinga. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. tri usadne šarke po krilu. dvokrilna.00 € 7. Postaviti okov od mesinga. Kom. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano 380 . Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 70x205 cm. b. Dimenzija 130x210 cm. furniranom hrastovim furnirom I klase.00 € 360. dimenzija 70x205 cm. Kom. a. Kom. Obračun po komadu vrata. Kom. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Kom. a.00 155. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. dimenzija 105x205 cm. 225.00 € 360. Dimenzija 130x210+60 cm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. dimenzija 105x205+60 cm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. Dimenzija 105x205+60 cm. tri usadne šarke po krilu. Na podu postaviti gumeni odbojnik. po šemi stolarije i detaljima. furniranom hrastovim furnirom I klase.00 € 325.

a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. 205. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 80x205 cm. dvokrilna.00 € € € € Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih i zastakljenih vrata.00 205.00 € 381 . Kom. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine.00 € € € € 25. ramovska konstrukcija krila obostrano je obložena šper pločom debljine 4 mm. Dimenzija 80x205 cm. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dimenzija 90x205+60 cm.00 300. Obračun po komadu vrata. d. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Na podu postaviti gumeni odbojnik. po izboru projektanta. Kom. Obračun po komadu vrata. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih i zastakljenih vrata sa nadsvetlom. dimenzija 70x205 cm. 190. dvokrilna.00 195. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 225.00 215. Dimenzija 70x205+60 cm.00 280. Kom. a. bravu ukopavajuću sa dva ključa. b.00 € € € € 21. Obračun po komadu vrata. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 140x205 cm. bravu ukopavajuću sa dva ključa. a. ramovska konstrukcija krila obostrano je obložena šper pločom debljine 4 mm. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta. Kom. furniranom hrastovim furnirom I klase. c. po izboru projektanta. Dimenzija 90x205 cm. po šemi stolarije i detaljima. po šemi stolarije i detaljima. a.00 210. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 200. dvokrilna. b. Vrata zastakliti mat staklom i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. Kom. Dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 140x205+60 cm. Kom. dimenzija 80x205 cm. Kom. Postaviti okov od mesinga.obložiti šper pločom debljine 4 mm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dimenzija 140x205 cm. U podu ugraditi vođicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizačima i masku od hrastovine. b. tri usadne šarke po krilu. Kom. Dimenzija 70x205 cm. 185. bravu ukopavajuću sa dva ključa.00 300. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. po izboru projektanta. Izrada i postavljanje jednokrilnih i furniranih kliznih vrata. c. furnirane hrastovim furnirom I klase. tri usadne šarke po krilu. a. Kom. Dimenzija 80x205+60 cm. c. dvokrilna. furnirane hrastovim furnirom I klase. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. d. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 140x205+60 cm. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. b. Kom. 17. po šemi stolarije i detaljima. 245.00 € 340. Postaviti okov od mesinga. furniranom hrastovim furnirom I klase. Kom. dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. Postaviti okov od mesinga. d. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama.

Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. tri usadne šarke po krilu. Obračun po komadu vrata. a prag od hrastovine. dvokrilna. Kom. od punog drveta. dimenzija 105x205+60 cm. a prag od hrastovine. Dimenzija 130x210+60 cm. Obračun po komadu vrata. Izrada i postavljanje ulaznih vrata od punog drveta. tri usadne šarke po krilu. Obračun po komadu vrata. Kom. dvokrilna. Izrada i postavljanje ulaznih zastakljenih vrata sa nadsvetlom. 300. Dimenzija 130x210+60 cm. b. a prag od hrastovine. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Izrada i postavljanje ulaznih vrata od punog drveta. Postaviti okov od mesinga.8. od punog drveta. po šemi stolarije i detaljima. 325. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Postaviti okov od mesinga. Kom. po šemi stolarije i detaljima. 275. Dimenzija 105x205+60 cm. sa filungama i profilisanim elementima. b.00 € 11. 3. a. a. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Dimenzija 130x210+60 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. b.00 € Izrada i postavljanje ulaznih vrata sa nadsvetlom. Izrada i postavljanje ulaznih vrata sa nadsvetlom.00 € 350. po izboru projektanta. dimenzija 105x205 cm. b. b.00 € 9. Dimenzija 130x210 cm. Obračun po komadu vrata. po izboru projektanta. Dimenzija 130x210 cm. po izboru projektanta. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. dimenzija 105x205 cm. dvokrilna. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. tri usadne šarke po krilu. dimenzija 110x220+60 cm. po izboru projektanta. Dimenzija 105x205 cm. a. Jelova vrata 1. Kom. Izrada i postavljanje ulaznih zastakljenih vrata od punog drveta. dvokrilna. po šemi stolarije i detaljima.00 € 500. od punog drveta. a prag od hrastovine. a prag od hrastovine. a. dvokrilna. Kom. Dimenzija 110x220 cm. Dimenzija 105x205+60 cm.00 € 382 . Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa.00 € 360. Kom. dimenzija 110x220 cm. Kom. a prag od hrastovine. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 110x220+60 cm.00 € 425. po izboru projektanta. a. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. tri usadne šarke po krilu. 260. b.00 € 5. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa.00 € 390. po izboru projektanta. dvokrilna. Kom. tri usadne šarke po krilu. Na podu postaviti gumeni odbojnik. 225. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 € 7. Obračun po komadu vrata. po šemi stolarije i detaljima. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 130x210 cm. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Dimenzija 105x205 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Obračun po komadu vrata. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. dimenzija 105x205+60 cm. Kom. a. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. sa filungama i profilacijom. 375.00 € 325. tri usadne šarke po krilu. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.

Kom. e. tri usadne šarke po krilu.00 280.00 € € € € 33. Dimenzija 260x220 cm.13.00 € € € € 23. po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. 130.00 155. a. Kom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. tri usadne šarke po krilu. po izboru projektanta. Kom. Kom. Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata sa nadsvetlom. Dimenzija 140x220+60 cm. a. Obračun po komadu vrata. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih vrata od punog drveta. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dimenzija 80x205 cm. 140. bravu ukopavajuću sa dva ključa. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih vrata sa nadsvetlom. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih vrata sa šprosnama. Dimenzija 80x205+60 cm. Dimenzija 260x220 cm. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Kom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. po šemi stolarije i detaljima.00 280. b. dvokrilna. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Kom. dimenzija 70x205 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Kom. Dimenzija 140x220+60 cm. Kom.00 360. po izboru projektanta.00 450. od punog drveta. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. d. d. tri usadne šarke po krilu. d. dvokrilna. po izboru projektanta. Dimenzija 140x220 cm.00 245. a. dimenzija 70x205 cm. 145. bravu ukopavajuću sa dva ključa. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 70x205 cm. f.00 450. od punog drveta. c. Kom. četvorokrilna. Kom.00 160. Kom. b.00 € € € € € € 29. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. a. dimenzija 70x205 cm. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i 383 . Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom.00 160. Dimenzija 70x205 cm. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm. Kom.00 € € € € € € 19. c. četvorokrilna. dvokrilna. trokrilna. e. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 80x205 cm. dvokrilna. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Kom. dimenzija 70x205+60 cm.00 320. Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata od punog drveta. Dimenzija 210x220 cm. f. tri usadne šarke po krilu. Obračun po komadu vrata.00 145. po izboru projektanta. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm.00 360. od punog drveta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 210x220 cm. Kom. Dimenzija 80x205+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 140x220 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. c. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. dimenzija 70x205+60 cm.00 210.00 170. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 70x205+60 cm. trokrilna. po šemi stolarije i detaljima. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. 195. po šemi stolarije i detaljima. b. Dimenzija 90x205+60 cm.00 230. b. d.00 180. c.

Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. b. Obračun po komadu vrata. a. Kapak izraditi sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. c. f. tri usadne šarke po krilu. 260. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 € 285. Dimenzija 90x205+60 cm. po izboru projektanta. Kom. Dimenzija 260x220 cm. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm.00 250.00 450.00 € 450. po izboru projektanta. Dimenzija 210x220 cm. Kom. Dimenzija 140x220 cm. Kom. Kom. rubni zatvarač. Dimenzija 90x205 cm. bravu ukopavajuću sa dva ključa. rubni zatvarač. dvokrilna. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Dimenzija 140x220 cm. po šemi stolarije i detaljima. c. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Kom. četvorokrilna. tri usadne šarke po krilu. Kom.00 520. od punog drveta.00 € 200. Dimenzija 70x205 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. dvokrilna. sa kapkom. Kom.00 € 384 . d.00 € € € € € € 45. trokrilna. Dimenzija 80x205 cm. d. Kom. f. Dimenzija 80x220 cm. Obračun po komadu vrata. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. 300. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. Kom. c. b.00 310. Na podu postaviti gumeni odbojnik. bravu ukopavajuću sa dva ključa.00 € € € € € € Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata od punog drveta. b. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta. Kom. Dimenzija 140x220 cm. po šemi stolarije i detaljima. a. sa filungama. Obračun po komadu vrata. c. četvorokrilna.00 420. Kom. dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. a. Dimenzija 70x205 cm. dimenzija 70x205+60 cm.pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Vrata. e. Dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 260x220 cm. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta. dimenzija 80x220 cm.00 € 52. po šemi stolarije i detaljima. dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. 39.00 390. tri usadne šarke po krilu.00 300. Kom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. d. Dimenzija 90x205 cm.00 330. a. Dimenzija 200x220 cm. po šemi stolarije i detaljima. Obračun po komadu vrata. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Kom. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 140x220 cm.00 440. dvokrilna. po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. Dimenzija 70x205+60 cm. Kom. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. 210.00 230. Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata sa nadsvetlom. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. po izboru projektanta. dimenzija 80x220 cm. trokrilna. e. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 100x220 cm. Kom. a. dvokrilna. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama.00 330. c. Kom. 290. Kom. dvokrilna. Kom.00 € 330.00 520. Dimenzija 140x220+60 cm. sa filungama i profilisanim elementima. Dimenzija 80x205 cm. Kom. tri usadne šarke po krilu.00 280. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. 180. Dimenzija 100x220 cm. b. b.00 € € € € 49.

postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Obračun po komadu vrata. b. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. a. c. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. 420. tri usadne šarke po krilu. tri usadne šarke po krilu. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta. po izboru projektanta.00 € 385 . po šemi stolarije i detaljima. b. Obračun po komadu vrata. a. dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 140x220 cm. Kom. po šemi stolarije i detaljima.00 € 570. 365. rubni zatvarač. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Dimenzija 80x220 cm. 600. dimenzija 80x220 cm. po šemi stolarije i detaljima. sa kapkom. Dimenzija 80x220 cm. Vrata i roletne zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. Dimenzija 140x220 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. po izboru projektanta. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. rubne zatvarače. a. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta. 480.00 € 450. Kom. dvokrilna. Dimenzija 100x220 cm.00 € 61. Dimenzija 140x220 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. c.00 € 870. a. Kom. c. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. po izboru projektanta. Dimenzija 140x220 cm. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 80x220 cm. Kom. Dimenzija 140x220 cm. dvokrilna. Kom. b. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta. sa drvenom eslinger roletnom. Kom. po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm.00 € 64. Dimenzija 80x220 cm. sa platnenom roletnom. rubne zatvarače. 410. dimenzija 80x220 cm. Kom. Dimenzija 100x220 cm.00 € 580.00 € 460. rubne zatvarače. Kom.00 € 740. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Dimenzija 100x220 cm. tri usadne šarke po krilu. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta. dimenzija 80x220 cm. po šemi stolarije i detaljima.00 € 525. Vrata.00 € 400. Kapak izraditi sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. rubne zatvarače. Kom. Dimenzija 100x220 cm. Dimenzija 100x220 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. sa drvenom eslinger roletnom. dimenzija 80x220 cm.00 € 67. Vrata i roletne zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. b. Dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. a. c. po izboru projektanta. tri usadne šarke po krilu.00 € 630. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Obračun po komadu vrata. dvokrilna.00 € 660.55.00 € 58. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. dvokrilna. Obračun po komadu vrata. c. dimenzija 80x220 cm. b. dvokrilna. Obračun po komadu vrata.

325.00 € 580. dvokrilna. dve klatno (špilter) šarke po krilu. b. Izrada i postavljanje jednokrilnih klatno (špilter) vrata od punog drveta. a. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih vrata od punog drveta. Dimenzija 230x210 cm. Kom. Obračun po komadu vrata. 260. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 105x205 cm.00 € 386 . Dimenzija 110x220 cm. Obračun po komadu vrata. trokrilna. Obračun po komadu vrata. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Postaviti okov od mesinga. Postaviti okov od mesinga. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih vrata od punog drveta. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. po izboru projektanta. tri usadne šarke po krilu.00 € 78.00 € 74. Kom. 455.00 € 650. a. dve klatno (špilter) šarke po krilu. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 € 540. Obračun po komadu vrata.00 € 81. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. sa filungama i profilisanim elementima. Kom. dve klatno (špilter) šarke po krilu. sa zastakljenim delom. po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga. Kom. Izrada i postavljanje jednokrilnih kliznih vrata od punog drveta. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 260x220 cm. Kom. Dimenzija 140x220 cm. dvokrilna. četvorokrilna. Obračun po komadu vrata.00 € 72. dimenzija 105x205 cm. po izboru projektanta.00 € 650.00 € 520. po izboru projektanta. dimenzija 230x210 cm. Dimenzija 140x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dimenzija 80x205 cm. Kom. četvorokrilna. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dimenzija 230x210 cm.00 € 710. c. Dimenzija 240x210 cm. Dimenzija 260x220 cm. Dimenzija 140x220 cm. dvokrilna. a. Kom. po šemi stolarije i detaljima. dimenzija 105x205 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. b. Dimenzija 230x210 cm. dvokrilna.00 € 390. trokrilna. Dimenzija 105x205 cm. Kom.00 € 580. po šemi stolarije i detaljima. po šemi stolarije i detaljima. b. 390. dimenzija 110x220 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Kom. a. Kom. b. tri usadne šarke po krilu.70. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. a. U podu ugraditi vođicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizačima i masku. po šemi stolarije i detaljima. 450. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Kom. po šemi stolarije i detaljima. po izboru projektanta. a. dvokrilna. Kom. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih klatno (špilter) vrata od punog drveta. Dimenzija 240x210 cm. Obračun po komadu vrata. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. dvokrilna. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta.00 € 76. c. Vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 6 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. b. Izrada i postavljanje jednokrilnih klatno (špilter) vrata od punog drveta. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. po izboru projektanta. 350. b.

00 € Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata sa nadsvetlom. Dimenzija 230x210 cm.00 € 7. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. dimenzija 110x220 cm. b. 330. Obračun po komadu vrata. po izboru projektanta. dvokrilna. Kom. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. dimenzija 105x205 cm. tri usadne šarke po krilu. Na podu postaviti gumeni odbojnik. dvokrilna. Kom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Kom. b.00 € 9. a prag od hrastovine.00 € 510. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Kom. Dimenzija 105x205 cm. tri usadne šarke po krilu. dimenzija 105x205 cm. dimenzija 105x205+60 cm. 580. Dimenzija 240x210 cm. dvokrilna. Dimenzija 105x205 cm. Postaviti okov od mesinga. Kom.00 € 9. dimenzija 230x210 cm. b.00 € 450. po šemi stolarije i detaljima. c. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Kom. Dimenzija 110x220 cm. po šemi stolarije i detaljima. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih vrata od punog drveta.00 € 387 . Postaviti okov od mesinga.00 € 5. Postaviti okov od mesinga. b. po izboru projektanta. Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata sa zastakljenim delom. tri usadne šarke po krilu. 420. po šemi stolarije i detaljima. Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata.00 € 780. Obračun po komadu vrata. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. po izboru projektanta. b. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 130x210 cm. Postaviti okov od mesinga. 390.00 € 420. 3. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Postaviti okov od mesinga. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 € 550. a. 290. 350. dvokrilna. tri usadne šarke po krilu. dimenzija 105x205+60 cm. a. b. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Obračun po komadu vrata. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. tri usadne šarke po krilu. a. po izboru projektanta. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Kom. po šemi stolarije i detaljima. dvokrilna. a prag od hrastovine. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata. Dimenzija 130x210 cm. sa filungama i profilacijom. Borova vrata 1. po izboru projektanta. a. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 105x205+60 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 € 460. četvorokrilna.00 € 650. sa filungama i profilisanim elementima. Obračun po komadu vrata. a prag od hrastovine. po šemi stolarije i detaljima. po izboru projektanta. trokrilna. a prag od hrastovine. Dimenzija 130x210 cm. Kom. Dimenzija 260x220 cm. a prag od hrastovine. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. a. Obračun po komadu vrata. po šemi stolarije i detaljima. tri usadne šarke po krilu. Kom. Dimenzija 130x210+60 cm. a. Dimenzija 130x210+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. dvokrilna. Dimenzija 105x205+60 cm. Kom.84. Izrada i postavljanje borovih ulaznih zastakljenih vrata sa nadsvetlom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Obračun po komadu vrata.

Dimenzija 200x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Kom.00 190. Na podu postaviti gumeni odbojnik. b.00 340. Obračun po komadu vrata. po izboru projektanta. po izboru projektanta.00 € € € € 23. Dimenzija 200x220 cm. b. dimenzija 70x205+60 cm. po šemi stolarije i detaljima. Kom.00 590. Obračun po komadu vrata. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Na podu postaviti gumeni odbojnik. c. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih zastakljenih vrata sa nadsvetlom. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. po šemi stolarije i detaljima. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm. tri usadne šarke po krilu. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih vrata sa nadsvetlom. sa filungama. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 90x205 cm. Kom. Dimenzija 140x220+60 cm. po izboru projektanta. d. po šemi stolarije i detaljima. d. dvokrilna. f.00 € 650. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. po šemi stolarije i detaljima. Obračun po komadu vrata. bravu ukopavajuću sa dva ključa. četvorokrilna.00 € € € € 388 . Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. dvokrilna. Dimenzija 80x205 cm. Kom. dimenzija 110x220+60 cm. Dimenzija 70x205 cm.00 € € € € € € 19. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 130x210+60 cm. Postaviti okov od mesinga. d. Kom. po izboru projektanta.00 460. Kom. Dimenzija 140x220 cm. trokrilna. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. tri usadne šarke po krilu.00 240.00 € 13. Dimenzija 80x205+60 cm. c.00 210. Kom. Kom. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Kom. Dimenzija 110x220+60 cm. Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata. Dimenzija 90x205+60 cm. dimenzija 70x205 cm. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih vrata. a prag od hrastovine.00 210. Kom. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih zastakljenih vrata. Kom. 480. po izboru projektanta. f.00 350. Dimenzija 260x220 cm. c.00 220. Postaviti okov od mesinga. b. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. a. tri usadne šarke po krilu.00 360. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Obračun po komadu vrata. Obračun po komadu vrata. a. 175.00 € € € € € € 29. tri usadne šarke po krilu. Kom. Kom. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 140x220 cm. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. četvorokrilna. d. dvokrilna. e. a. c. b. bravu ukopavajuću sa dva ključa. 180. b. trokrilna. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Dimenzija 80x205+60 cm. a. po šemi stolarije i detaljima. dimenzija 70x205 cm. dimenzija 70x205+60 cm. Kom. Kom. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Postaviti okov od mesinga. Kom.00 320. a.00 460. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dimenzija 260x220 cm. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 80x205 cm. dvokrilna. Kom. 200. Dimenzija 70x205+60 cm.11.00 220. Kom. Kom. dvokrilna. Dimenzija 140x220+60 cm. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 590.00 235. e. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama.00 200. Postaviti okov od mesinga. profilacijom i nadsvetlom. 185. Dimenzija 90x205 cm. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 70x205+60 cm. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine.

360. e. Obračun po komadu vrata. Kom. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. 380. a. b.00 € € € € 49. Dimenzija 90x205 cm. b. sa kapkom. Kom. trokrilna. c. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. po šemi stolarije i detaljima. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. d. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. c. c.00 275. Dimenzija 140x220 cm. Kom. Dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 140x220 cm. tri usadne šarke po krilu. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Postaviti okov od mesinga. po izboru projektanta. tri usadne šarke po krilu. po izboru projektanta. tri usadne šarke po krilu. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 70x220 cm. dvokrilna. Dimenzija 140x220 cm.00 € € € € € € 45. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dimenzija 140x220+60 cm. Obračun po komadu vrata. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih vrata. Kom. četvorokrilna. po izboru projektanta. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Kom. po izboru projektanta.00 € 52. Dimenzija 140x220 cm. 220. d. po šemi stolarije i detaljima.00 380. Kom. dvokrilna. d. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dimenzija 90x205+60 cm. dimenzija 80x220 cm. 255. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 420. dvokrilna. e. Dimenzija 80x220 cm. Kapak izraditi sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. dimenzija 70x205+60 cm. Kom. Dimenzija 100x220 cm. dvokrilna. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih zastakljenih vrata sa šprosnama. Dimenzija 260x220 cm. tri usadne šarke po krilu.00 550. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata. Dimenzija 70x205 cm. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 90x220 cm. f. a. rubni zatvarač.33. bravu ukopavajuću sa dva ključa. f. rubni zatvarač. Dimenzija 80x205+60 cm. dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve borovine. Kom. Dimenzija 100x220 cm. dimenzija 70x220 cm. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm.00 € 389 .00 510. Kom. a. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Dimenzija 210x220 cm. sa filungama.00 570. b. Obračun po komadu vrata. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 675. sa filungama i nadsvetlom. Postaviti okov od mesinga. četvorokrilna. dimenzija 70x205 cm. c. Kom. Kom. Kom.00 295. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 260x220 cm. Dimenzija 80x220 cm. Kom.00 € 540. bravu ukopavajuću sa dva ključa. c. tri usadne šarke po krilu. Kom. dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. dvokrilna. Dimenzija 80x205 cm.00 € 340. Postaviti okov od mesinga. a. trokrilna. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih vrata. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Dimenzija 70x205+60 cm. 340. Obračun po komadu vrata. Kom. Postaviti okov od mesinga.00 390. Vrata. Obračun po komadu vrata. Kom.00 360.00 € € € € € € 39. Kom.00 € 240. b.00 400. b. Dimenzija 200x220 cm. a. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Kom. po izboru projektanta.00 590. Kom.00 675.00 € 390.

dimenzija 105x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata.00 € 70. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata sa drvenom eslinger roletnom. b. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. po šemi stolarije i detaljima.00 € 525. Vrata i roletne zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. a. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. Dimenzija 100x220 cm. Dimenzija 100x220 cm. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Dimenzija 80x220 cm. Postaviti okov od mesinga. c. c. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Dimenzija 140x220 cm. Kom. 720. Kom. b. dvokrilna. dvokrilna. Kom. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih dvostrukih vrata. rubne zatvarače. Kom. po izboru projektanta. po izboru projektanta. dimenzija 80x220 cm. dvokrilna. Kom.00 € 67. po šemi stolarije i detaljima.00 € 700. 570. po šemi stolarije i detaljima.00 € 470. Kapak izraditi sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 140x220 cm. dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve borovine.00 € 790. dvokrilna. po šemi stolarije i detaljima. tri usadne šarke po krilu. tri usadne šarke po krilu. Kom. c. b. a. Dimenzija 140x220 cm. Kom.00 € 550. a. rubni zatvarač. Postaviti okov od mesinga. Obračun po komadu vrata. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Kom.00 € 630. dve klatno (špilter) šarke po krilu. po šemi stolarije i detaljima. Obračun po komadu vrata. po izboru projektanta. rubne zatvarače. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 80x220 cm. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 80x220 cm. 510. dvokrilna.00 € 64. a. a.55. Obračun po komadu vrata. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. po izboru projektanta. 480. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih klatno (špilter) vrata.00 € 680. Kom. dimenzija 80x220 cm. Obračun po komadu vrata. po izboru projektanta. c. po izboru projektanta. Dimenzija 100x220 cm. Kom.00 € 61. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata sa platnenom roletnom. 430. b. tri usadne šarke po krilu. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata sa drvenom eslinger roletnom. Dimenzija 80x220 cm. Kom.00 € 1 040. Dimenzija 140x220 cm. po šemi stolarije i detaljima. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. c. Postaviti okov od mesinga. Vrata. rubne zatvarače. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. Kom. Vrata i roletne zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za 390 . Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. sa kapkom. Postaviti okov od mesinga. dimenzija 80x220 cm. tri usadne šarke po krilu. Kom. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Dimenzija 80x220 cm. b. dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 140x220 cm.00 € 880. tri usadne šarke po krilu. rubni zatvarač.00 € 950.00 € 58. Dimenzija 100x220 cm. dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 100x220 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.

Postaviti okov od mesinga.00 € 76. trokrilna. Kom. Dimenzija 230x210 cm. b. Postaviti okov od mesinga. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Dimenzija 230x210 cm. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih borovih vrata sa zastakljenim delom. Postaviti okov od mesinga. dimenzija 110x220 cm.00 € 78. po izboru projektanta. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 140x220 cm. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa.00 € 74. c. a. trokrilna. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 260x220 cm.00 € Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih zastakljenih klatno (špilter) vrata. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. dvokrilna. b. po izboru projektanta.00 € 840. tri usadne šarke po krilu. 425.00 € 675. dimenzija 230x210 cm. Dimenzija 110x220 cm. četvorokrilna. Dimenzija 140x220 cm. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih klatno (špilter) vrata. b. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih kliznih vrata. Kom. b. Obračun po komadu vrata. b. Dimenzija 240x220 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.impregnaciju. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Dimenzija 105x205 cm. a. dvokrilna. dvokrilna. dvokrilna. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. po izboru projektanta.00 € 520. po izboru projektanta. Kom. Kom. a. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Kom. Obračun po komadu vrata.00 € 620. dimenzija 230x210 cm.00 € 780. 72. Dimenzija 80x205 cm. Postaviti okov od mesinga. Kom.00 € 910. Obračun po komadu vrata. sa filungama i profilacijom.00 € 391 . dvokrilna. b. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. po šemi stolarije i detaljima.00 € 840. 580. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dimenzija 230x210 cm. dvokrilna. Kom.00 € 725. po šemi stolarije i detaljima. U podu ugraditi vođicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizačima i masku od borovine. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih borovih vrata. 450. b. Dimenzija 240x210 cm. trokrilna. po šemi stolarije i detaljima. 580. 360. dimenzija 105x205 cm. Kom. 780. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm.00 € 84. Kom. Kom.00 € 840. Obračun po komadu vrata. c. Vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 6 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dimenzija 80x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Kom. tri usadne šarke po krilu. Postaviti okov od mesinga. Kom. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih borovih vrata. četvorokrilna. Dimenzija 260x220 cm. dve klatno (špilter) šarke po krilu. Obračun po komadu vrata. četvorokrilna. Kom. Kom. sa filungama i profilacijom. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 105x205 cm. a. Postaviti okov od mesinga.00 € 81. a. Dimenzija 140x220 cm. Obračun po komadu vrata. Kom. a. c. a. 480. Obračun po komadu vrata. po izboru projektanta.00 € 975. po izboru projektanta. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 240x220 cm. Dimenzija 260x220 cm. dve klatno (špilter) šarke po krilu. dvokrilna. po šemi stolarije i detaljima. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Dimenzija 230x210 cm.

Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Kom. po šemi stolarije i detaljima. po šemi stolarije i detaljima. dvokrilna. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 130x210 cm. 780. po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga. Kom. dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Vrata.00 € 7. Hrastova vrata 1. dimenzija 105x205 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Kom. Vrata. Kom. Dimenzija 130x210 cm. Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih zastakljenih vrata sa nadsvetlom.00 € 11. Obračun po komadu vrata. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 130x210+60 cm.00 € Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata sa nadsvetlom.00 € 975. Vrata. 580. dvokrilna. Dimenzija 105x205+60 cm. Kom. Dimenzija 105x205+60 cm.00 € 9. Postaviti okov od mesinga. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Postaviti okov od mesinga. dimenzija 105x205 cm. dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Postaviti okov od mesinga. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 130x210+60 cm. po izboru projektanta. po izboru projektanta. sa filungama. dvokrilna. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Vrata. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Dimenzija 110x220 cm. tri usadne šarke po krilu. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Obračun po komadu vrata. dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. tri usadne šarke po krilu. 650. a. Dimenzija 105x205 cm. Postaviti okov od mesinga. dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Postaviti okov od mesinga.00 € 392 . tri usadne šarke po krilu. po izboru projektanta. dimenzija 110x220+60 cm. Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata sa zastakljenim delom. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 130x210 cm. Kom. Vrata. b. Vrata. b. po izboru projektanta. Kom. Dimenzija 110x220+60 cm.00 € 780. dimenzija 110x220 cm. od punog drveta. po šemi stolarije i detaljima. 550. Kom. b. dvokrilna. Kom. Obračun po komadu vrata. dvokrilna. b. 3.00 € 5. Obračun po komadu vrata. Kom. 450. sa filungama i profilacijom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. a. dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. dimenzija 105x205+60 cm. Dimenzija 130x210+60 cm. a. a. dimenzija 105x205+60 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. profilacijom i nadsvetlom. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. po izboru projektanta. Kom.00 € 710. a. a. Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata. po šemi stolarije i detaljima. Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata. tri usadne šarke po krilu. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. 520. Na podu postaviti gumeni odbojnik. dvokrilna.00 € 840. po šemi stolarije i detaljima. b. Obračun po komadu vrata. Na podu postaviti gumeni odbojnik. dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine.10.00 € 680.00 € 650. b. po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 105x205 cm.

e. Dimenzija 260x220 cm. Postaviti okov od mesinga. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine.00 € € € € 33. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Postaviti okov od mesinga. tri usadne šarke po krilu.00 320. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. dimenzija 70x205+60 cm. e. dimenzija 70x220 cm. četvorokrilna. Kom. četvorokrilna. bravu ukopavajuću sa dva ključa. po šemi stolarije i detaljima. 260.00 335.00 € € € € 23. b. Dimenzija 90x205 cm. dvokrilna. a. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. f. Obračun po komadu vrata.00 910. dvokrilna. bravu ukopavajuću sa dva ključa. tri usadne šarke po krilu.00 325. Dimenzija 70x205+60 cm. Kom. d. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine.00 500. Dimenzija 70x205 cm. Kom. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Kom. Obračun po komadu vrata.00 910. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine.00 € € € € € € 19. b. dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 200x220 cm. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine.00 290. Kom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. a. Dimenzija 70x205+60 cm. Kom. Dimenzija 140x220 cm. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 260x220 cm. c.00 365.00 € € € € € € 29. Dimenzija 80x205+60 cm. Dimenzija 80x205 cm.00 715. Kom. Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih zastakljenih vrata sa nadsvetlom. Dimenzija 140x220+60 cm. dvokrilna. b. Dimenzija 80x205+60 cm. Kom. Obračun po komadu vrata. po izboru projektanta. po šemi stolarije i detaljima. po šemi stolarije i detaljima.00 520. trokrilna. dimenzija 70x205 cm. a. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Dimenzija 90x205+60 cm. Kom. 285. c. c. Dimenzija 90x205+60 cm. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi 393 . Dimenzija 200x220 cm. po izboru projektanta. tri usadne šarke po krilu. Kom. Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih zastakljenih vrata. po izboru projektanta.00 340. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Na podu postaviti gumeni odbojnik. po šemi stolarije i detaljima. Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih vrata sa nadsvetlom. po šemi stolarije i detaljima. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. po izboru projektanta.13. d. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Postaviti okov od mesinga. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 80x205 cm. Kom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. dimenzija 70x205 cm. c.00 560. po izboru projektanta. a. Postaviti okov od mesinga.00 730. Kom. Dimenzija 90x205 cm. Kom. Kom. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm.00 360. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. dvokrilna. f. Kom. Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih vrata. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm.00 310. Postaviti okov od mesinga. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. d.00 550. 315. 290. Dimenzija 140x220+60 cm. d. b. Kom. Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih zastakljenih vrata sa šprosnama. trokrilna. Kom. tri usadne šarke po krilu. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 70x205 cm.

Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih hrastovih vrata.00 € 55.00 420. Postaviti okov od mesinga. a. Dimenzija 80x220 cm. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga. d. Dimenzija 200x220 cm.00 € 52.00 € 540. c. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 450. Kom. Dimenzija 140x220 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. rubni zatvarač. 390. Kom. Dimenzija 80x205+60 cm. Kom. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 70x220 cm. sa filungama i nadsvetlom. Postaviti okov od mesinga. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dimenzija 260x220 cm.00 975. d.00 840. Dimenzija 100x220 cm. tri usadne šarke po krilu. Obračun po komadu vrata.00 660. 520. tri usadne šarke po krilu.00 910. Dimenzija 100x220 cm. dimenzija 80x220 cm.00 € € € € € € 45.00 € € € € € € Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih vrata. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Kom. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 90x220 cm. d. Dimenzija 210x220 cm. trokrilna. po šemi stolarije i detaljima. Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih vrata.00 € 910.00 550. dvokrilna. Dimenzija 140x220 cm. Kom. tri usadne šarke po krilu. dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. dvokrilna. Kom. e. Izrada i postavljanje hrastovih jednokrilnih klatno (špilter) vrata. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dimenzija 90x205+60 cm. b. Kom. c. a. Kom. a.00 580. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom.00 € € € € 49. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Kom. Kom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. b. c. b. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih hrastovih vrata. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. Obračun po komadu vrata. Kom.00 € 370. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. po izboru projektanta. četvorokrilna. po izboru projektanta. sa filungama. Dimenzija 140x220 cm.bezbojnim premazom za impregnaciju. rubni zatvarač. Postaviti okov od mesinga. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. b. dimenzija 80x220 cm. c. Obračun po komadu vrata. po šemi stolarije i detaljima. Obračun po komadu vrata. po izboru projektanta. Postaviti okov od mesinga.00 585. po šemi stolarije i detaljima. 335. Dimenzija 260x220 cm. dimenzija 70x205 cm. dve 394 . Dimenzija 70x205+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. 39. dvokrilna. Dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 80x205 cm.00 620. a. e.00 880. 580. dvokrilna. Obračun po komadu vrata. Kapak izraditi sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Kom. f. Kom. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 80x220 cm. dvokrilna. dimenzija 105x205 cm. f. 600. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Kom. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. b. Dimenzija 140x220+60 cm. četvorokrilna. Vrata. dimenzija 70x205+60 cm. Kom. a. c. Na podu postaviti gumeni odbojnik. trokrilna.00 € 660. Dimenzija 70x205 cm.00 780. Kom. tri usadne šarke po krilu. Kom. po izboru projektanta. sa kapkom.00 1 040.

00 € 1 550.00 € 1 100. Obračun po komadu vrata. Kom. dimenzija 230x210 cm. po šemi stolarije i detaljima. a. b. Izrada i postavljanje hrastovih jednokrilnih klatno (špilter) vrata.00 € 1 300. 840. 450. Dimenzija 260x220 cm. po izboru projektanta. Kom.00 € 975. dvokrilna. Vrata zastakliti Flot ravnim providnim staklom debljine 6 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. masku od hrastovine i okov od mesinga.00 € 69. četvorokrilna. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih hrastovih vrata sa zastakljenim delom. 1 150. po šemi stolarije i detaljima. sa filungama i profilacijom. 900. Dimenzija 105x205 cm. Kom. po izboru projektanta. b. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 140x220 cm. a. dimenzija 230x210 cm. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. Dimenzija 240x210 cm. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 230x210 cm. dvokrilna. 680. četvorokrilna. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 105x205 cm. Obračun po komadu vrata. Obračun po komadu vrata. Kom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Kom. trokrilna. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Obračun po komadu vrata. Kom. dve klatno (špilter) šarke po krilu. Dimenzija 240x210 cm. po izboru projektanta. dve klatno (špilter) šarke po krilu. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 63. po izboru projektanta. po šemi stolarije i detaljima.00 € 1 350. dimenzija 230x210 cm. b.00 € 1 200. dvokrilna. dimenzija 90x205 cm. trokrilna. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 230x210 cm. Dimenzija 140x220 cm. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. po šemi stolarije i detaljima. dimenzija 105x205 cm. 57. trokrilna. U podu postaviti vođicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizačima. po izboru projektanta. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih hrastovih vrata. Kom. dvokrilna. dimenzija 110x220 cm. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. četvorokrilna. po izboru projektanta. po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga. Postaviti okov od mesinga. tri usadne šarke po krilu. Kom. Dimenzija 260x220 cm.00 € 59. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 240x210 cm. Dimenzija 140x220 cm.00 € 1 160. a. po izboru projektanta. dvokrilna. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Postaviti okov od mesinga. sa filungama i profilacijom. c. Kom. Kom. Dimenzija 230x210 cm. po šemi stolarije i detaljima.00 € 61. b. Kom. c. Postaviti okov od mesinga. c. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih hrastovih vrata. b. dvokrilna.00 € 1 040. Dimenzija 110x220 cm. a. Kom. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 260x220 cm. b.00 € 66. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. tri usadne šarke po krilu.00 € 780. a. 780.00 € 1 420. b. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. a. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Izrada i postavljanje hrastovih jednokrilnih kliznih vrata. dvokrilna. Dimenzija 91x205 cm. Postaviti okov od mesinga.00 € Izrada i postavljanje hrastovih jednokrilnih zastakljenih klatno (špilter) vrata. Kom. 650.00 € 395 .klatno (špilter) šarke po krilu. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. a. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine.

Dvokrilna vrata. Dimenzija 120x210 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po m2 otvora vrata. Dimenzija 80x205 cm. Obračun po m2 otvora vrata. b. Metalne delove obojiti zaštitnom bojom za metal. I klase. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. dimenzija 70x205 cm. Kom. Krilo vrata izraditi od lamela povezanih PVC profilima. Dimenzija 80x205 cm.00 € 200. Na podu postaviti gumeni odbojnik. c. Jednokrilna vrata. dvokrilna. m2 m2 65. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 230. a. a. 160.00 € Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih vrata u metalnom štoku. Dimenzija 90x205 cm. Krilo snabdeti šinom u gornjem delu štoka i vođicom krila u podu. Krilo izraditi kao ramovsku konstrukciju sa saćem i obostrano obložiti hrastovom furniranom šper pločom debljine 4 mm. Nabavka i ugrađivanje jednokrilnih harmonika vrata. Kom. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih vrata sa štokom od eloksiranog aluminijuma. Obračun po komadu vrata. Kom. 200. b. Krilo snabdeti šinom u gornjem delu štoka i vođicom krila u podu. Kom. a. Obračun po komadu vrata. dimenzija 70x205 cm. Nabavka i ugrađivanje jednokrilnih harmonika vrata. c. Kom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. bravu ukopavajuću sa dva ključa.11.00 € 10. Lamele obložiti ultrapasom u boji po izboru projektanta.00 € 180.00 € 396 . b. Vrata i dovratnik tri puta obojiti lazurnim bojama i lakirati.00 € 400. tri usadne šarke po krilu. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. 200. Kom. I klase.00 € 7. Jednokrilna vrata. a. m2 m2 90. b. Okov od kovanog gvožđa izraditi i brunirati po detaljima i uputstvu projektanta. Krilo vrata izraditi od lamela povezanih profilima. Obračun po komadu vrata. po šemi stolarije i detaljima. Ostala vrata 1. c.00 € 300.00 € 12.00 € 215. Krilo izraditi kao ramovsku konstrukciju sa saćem i obostrano obložiti hrastovom furniranom šper pločom debljine 4 mm. dimenzija 90x190 cm. Izrada i postavljanje hrastovih tesarskih vrata. po izboru projektanta. Dimenzija 90x205 cm.00 € 75. Dimenzija 70x205 cm. Vrata i dovratnik obraditi i izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dovratnik od hrastovine. Kom. dvokrilna. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. a. b. 4. Dimenzija 70x205 cm. po šemi stolarije i detaljima. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Dimenzija 90x190 cm. tri usadne šarke po krilu. Lamele obložiti hrastovim furnirom. po izboru projektanta. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 130x240 cm.00 € 110. Dovratnik uraditi od jelovine i grundirati. Dvokrilna vrata.

Dimenzija 140x260 cm. Zamena šildova i trukera vrata. Kom. dvokrilna. Brava je sa cilinder uloškom i tri ključa. Kom. pregledati i ampasovati. c. pregledati i ampasovati.00 € € € € Postojeća vrata sa okovom. Bravu isporučiti sa dva ključa.00 € 397 . Kom. po izboru projektanta. Dimenzija 120x220 cm. dimenzija 90x205 cm. Okov pregledati.00 € 13. Kom. Dimenzija 105x210 cm. Kom. 12.00 € € € € 9. po izboru projektanta. Dimenzija 90x205 cm. 150. delove koji nedostaju uraditi po uzoru na prvobitne i postaviti. dvokrilna. d.00 45. Zamena šildova i trukera vrata. Kom.00 45. Dimenzija 105x210 cm. Dimenzija 140x260 cm.00 € 12. d. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 130x240 cm. Obračun po komadu brave. Po potrebi podesiti bravu vrata. po uzoru na postojeće. Kom. b.00 30.00 € 11. 40. Postojeću bravu na vratima zameniti novom. Postojeća vrata. očistiti i popraviti. 25. Falc i ivice vrata obraditi da krilo fino naleže. dimenzija 105x210 cm. Vrata prebrusiti finom šmirglom. Kom. a. dihtuje i lako zatvara. oštećene delove. Kom. Restauracija ulaznih vrata. c. Kom. Postojeće mesingane šildove i trukere sa vrata demontirati i zameniti novim. Kompletna vrata detaljno pregledati i ampasovati. dvokrilna. Restauracija vrata 1.00 60. a. 5. Oštećen i okov koji nedostaje zameniti novim po uzoru na postojeći. Obračun po komadu brave. 15. dvokrilna. Dimenzija 105x210 cm. do čistog drveta. Falc i ivice vrata obraditi da krilo fino naleže. c. Postojeću bravu na vratima zameniti novom. Postojeće aluminijumske šildove i trukere sa vrata demontirati i zameniti novim. b. Kom. Dimenzija 90x205 cm. 18. zaštititi i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka.00 35. a. Kom. pažljivo zameniti novim od iste vrste drveta. Po potrebi podesiti bravu vrata. Obračun po komadu vrata. dimenzija 90x205 cm. Čišćenje izvesti hemijskim i fizičkim putem. Kom. b. po uzoru na postojeću. po uzoru na postojeću. Obračun po komadu vrata. Kom. dvokrilna. Dimenzija 140x280 cm.00 € 10. Obračun po komadu vrata.12. pažljivo da se drvo i profilacija ne ošteti i drvo ne promeni boju.00 € 225. Kom. dvokrilna. dihtuje i lako se zatvara.00 € 325. sa finalnom obradom. Sa vrata i dovratnika pažljivo skinuti sve naslage. 25.00 50. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 120x220 cm. po izboru i uputstvu projektanta.

00 € 200. do čistog drveta. a. po detaljima iz projekta. dimenzija 80x205 cm.00 € 175. Izlog borov. d.16. dvokrilna. b. Restauracija ulaznih vrata. Dimenzija 140x260 cm. Čišćenje izvesti hemijskim i fizičkim putem.00 € 22. Kompletna vrata detaljno pregledati i ampasovati. Čišćenje izvesti hemijskim i fizičkim putem. Izlog hrastov. Obračun po komadu vrata. 125.00 180. dvokrilna. delove koji nedostaju uraditi po uzoru na prvobitne i postaviti.00 € 250. Okov pregledati. Čišćenje izvesti hemijskim i fizičkim putem. Kom. pažljivo da se drvo i profilacija ne ošteti i drvo ne promeni boju.00 € Izrada i ugradnja borovog izloga sa parapetom. pažljivo da se drvo i profilacija ne ošteti i drvo ne promeni boju. dvokrilna.00 260. po izboru i uputstvu projektanta. b. oštećene delove. Dimenzija 80x205 cm. Kom. do čistog drveta. Kom. Restauracija i sanacija vrata. Dimenzija 140x280 cm. Obračun po m2 izloga. 100. Izlog hrastov. delove koji nedostaju uraditi po uzoru na prvobitne i postaviti. c. Okov pregledati. Kompletna vrata detaljno pregledati i ampasovati. Vrata prebrusiti finom šmirglom i zaštititi slojem bezbojne lazurne boje. m2 m2 110. do čistog drveta. Obračun po komadu vrata. Sa vrata i dovratnika pažljivo skinuti sve naslage. Izlog izraditi sa parapetom sa filungama. očistiti i popraviti. dvokrilna. b. Dimenzija 140x260 cm. 75.00 € 19. Okov pregledati. po izboru i uputstvu projektanta. pažljivo zameniti novim od iste vrste drveta. dimenzija 90x210 cm. Dimenzija 90x210 cm. oštećene delove. Sve površine prebrusiti finom šmirglom. po uzoru na postojeće. dvokrilna. a. Izlog obraditi lazurnim bojama i lakom. b. a. Izlog izraditi od prvoklasne i suve borovine sa profilisanim elementima. Dimenzija 120x220 cm. Kom. Dimenzija 130x240 cm. Dimenzija 105x210 cm. a. 3. Sa vrata i dovratnika pažljivo skinuti sve naslage. Kom. Sa vrata i dovratnika pažljivo skinuti sve naslage. Izlog borov.00 € 125. Kompletna vrata detaljno pregledati i ampasovati. Kom. m2 m2 75. c. c. Kom. Vrata zaštititi jednim slojem bezbojne lazurne boje. Kom. a. po uzoru na postojeće. Izlozi 1. Restauracija unutrašnjih vrata. Izrada i ugradnja borovog izloga. očistiti i popraviti. Kom.00 € 150. delove koji nedostaju uraditi po uzoru na prvobitne i postaviti. pažljivo zameniti novim od iste vrste drveta. očistiti i popraviti. Dimenzija 120x220 cm. po detaljima i projektu. Dimenzija 105x210 cm. pažljivo da se drvo i profilacija ne ošteti i drvo ne promeni boju. dimenzija 105x210 cm.00 375.00 € 125. Kom. Obračun po komadu vrata. profilisanim lajsnama i trakslovanim elementima od prvoklasne i suve borovine. dvokrilna. Izlog obraditi lazurnim bojama i lakom. b.00 € € € € 13. Obračun po m2 izloga. Drvo prebrusiti finom šmirglom i zaštititi potapanjem ili premazom više puta ksilolin kombija. sve oštećene delove sanirati plombiranjem slabih delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" (ili sličnim) i strugotinom od iste vrste drveta.00 € 398 .

00 € 250. c. b. Sa staklom d=6 mm. m2 m2 m2 140. Aluminijuma i furniranog panela. Obračun po m2 razvijene površine. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Obračun po m2 pregrade. Obračun po m2 pregrade. tri šarke po krilu. Sa kaljenim staklo d=10 mm. Sa termo staklom d=6+20+6 mm.00 € 225. a. po šemi i detaljima iz projekta. Aluminijuma i medijapan ploča. a. Obračun po m2 izloga. Pregradu izraditi u rasteru od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i obostrano ih obložiti furniranim hrastovim panelom. Aluminijuma i medijapan ploča.00 € 175. ugradnja i zastakljivanje hrastovog izloga sa parapetom. Aluminijuma i oplemenjene iverice.00 € 399 . a. a. c.00 € 14. sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune. m2 m2 m2 45.00 € 200. bravu ukopavajuću sa cilindričnim uloškom i tri ključa. b.00 € 90. parapetima sa filungama od prvoklasne i suve hrastovine. m2 m2 m2 100. Izrada i postavljanje pregrade od eloksiranog aluminijuma i furniranog panela.00 € 75.00 € Izrada i postavljanje pregrade sa vratima od eloksiranog aluminijuma i furniranog panela. sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune.00 € 11. po detaljima iz projekta. Izlog zastakliti Flot staklom debljine 6 mm i finalno obraditi lazurnim bojama i lakom.00 € 8. Sa kaljenim staklom d=10 mm. Aluminijuma i furniranog panela.00 € 70. Pregradu sa vratima izraditi u rasteru od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i obostrano ih obložiti furniranim hrastovim panelom. po izboru i uputstvu projektanta. po šemi i detaljima iz projekta. Oblaganje konstrukcije izloga punim borovim drvetom. po izboru projektanta.00 € 55. Aluminijuma i oplemenjene iverice. po izboru projektanta. Izrada. m2 m2 m2 90. Obračun po m2 izloga. Obloga hrastovo drvo. c. Obloga borovo drvo. b. Sa staklom d=6 mm. Izlog zastakliti Flot staklom debljine 6 mm i obraditi lazurnim bojama i lakom. Oblogu izloga obraditi lazurnim bojama i lakom. Krila vrata izraditi kao ramovsku konstrukciju sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune debljine 2 cm i obložiti hrastovim panelom. c. po detaljima i uputstvu projektanta. Sa termo staklom d=6+20+6 mm. b. Izlog izraditi sa profilisanim elementima od prvoklasne i suve hrastovine. m2 m2 m2 175. Izlog izraditi sa profilisanim lajsnama i trakslovanim elementima. 4.5. a. Pregrade 1. Obloga panel. Pregradu finalno obraditi. po detaljima iz projekta. okvir i profilisane lajsne izraditi od prvoklasne i suve borovine. c. b.00 € 80. Pregradu sa vratima finalno obraditi.00 € 85. Izrada. Oblogu. ugradnja i zastakljivanja hrastovog izloga. po izboru i uputstvu projektanta.

00 € 90. Sa furniranim panelom. Pregradu izvesti u rasteru od eloksiranih aluminijumskih profila i obostrano ih obložiti vatrootpornim gips kartonskim pločama debljine 15 mm. Pregradu u gornjem delu zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati EPDM zaptivačima. Obračun po m2 pregrade.00 € 100. Pregradu sa vratima finalno obraditi. Pregradu sa vratima finalno obraditi. c. furniranog panela i termo stakla. Pregradu finalno obraditi. Aluminijuma i furniranog panela. Pregradu izvesti u rasteru od eloksiranih aluminijumskih profila i obostrano ih obložiti furniranim panelom. Krila vrata izvesti kao ramovsku konstrukciju obostrano obloženu sa furniranim panelom i sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune debljine 2 cm. Pregradu izvesti u rasteru od eloksiranih aluminijumskih profila i obostrano ih obložiti cementno azbestnim pločama i furniranim panelom. b. Izrada i postavljanje pregrade sa vratima od eloksiranog aluminijuma. Obračun po m2 pregrade.00 € 16.00 € 95. pregradu u gornjem delu zastakliti dvostrukim Flot staklom debljine 4 mm i dihtovati EPDM zaptivačima. tri šarke po krilu po izboru projektanta. Sa oplemenjenom ivericom. bravu ukopavajuću sa cilindričnim uloškom i tri ključa. po izboru projektanta. Obračun po m2 pregrade. Okov od eloksiranog aluminijuma. c. sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune. Aluminijuma i med