PREDMER I PREDRAČUN

KATALOG OPISA POZICIJA SA PROJEKTANTSKIM CENAMA Pripremni i istraživački radovi Građevinski radovi Zanatski radovi Vodovod i kanalizacija

Gradnja Sanacije Adaptacije Restauracije Konzervacije

Zlatibor Stojanović

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
KATALOG OPISA POZICIJA SA PROJEKTANTSKIM CENAMA

Pripremni i istraživački radovi Građevinski radovi Zanatski radovi Vodovod i kanalizacija

Beograd, 2004

Izdavač E-mail Tel. Autor Recenzenti Savetnik Konsultanti: Dip. ing. arh. Radojka Božović-Lopičić

S.A. "STudio 14", Beograd Studio14@beotel.rs 011/3088-005, 062/694-464 Zlatibor Stojanović Prof. Dr. Nađa Kurtović - Folić, dipl. ing. arh. Dipl. ing. arh. Zoran Jakovljević Prof. Milorad Dimitrijević, dipl. ing. arh. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI ISTRAŽIVAČKI RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA ZEMLJANI RADOVI ZIDARSKI RADOVI BETONSKI I ARM. BETONSKI TESARSKI RADOVI POKRIVAČKI RADOVI IZOLATERSKI RADOVI

Dipl. ing. građ. Julijana Milošević Mr. Misić Ljubiša, dipl. ing. tehn. Igor Kordik Dip. ing. arh. Radojka Božović-Lopičić Moma Milošević, tehn. Moma Milošević, tehn. Dip. ing. arh. Vesna Miladinović Dipl. ecc. Ljiljana Ivanović Pavlović Tomislav, tehn. Ing. građ. Jova Ivetić Dipl. ing. građ. Neđa Galić

GRAĐEVINSKA STOLARIJA STOLARSKI RADOVI LIMARSKI RADOVI STAKLOREZAČKI RADOVI KERAMIČARSKI RADOVI TERACERSKI RADOVI KAMENOREZAČKI RADOVI PARKETARSKI RADOVI PODOPOLAGAČKI RADOVI GIPSARSKI RADOVI FASADERSKI RADOVI LIKOREZAČKI RADOVI MOLERSKO FARBARSKI RADOVI TAPETARSKI RADOVI LIVAČKI RADOVI RAZNI ZANATSKI RADOVI VODOVOD KANALIZACIJA SANITARNI UREDJAJI Zlatibor Stojanović Dipl. ing. arh. Radojka Božović-Lopičić Dipl. ing. arh. Zoran Tucić 86-905335-0-8 1000 primeraka

Dip. ing. arh. Zoran. Jakovljević

Dipl. ing. građ. Dušan Pečenković Dragan Mihailović, tehn. Dip. ing. arh. Vojislav Mirković

Urednik Lektura i redakcija Korektura ISBN Tiraž

Copyright © 1990-2004 Zlatibor Stojanović Sva prava zadržana. Ni jedan deo ove knjige ne može biti reprodukovan, snimljen ili emitovan na bilo koji način: elektronski, mehanički, fotokopiranjem ili drugim vidom, bez pisane dozvole autora, izuzev za izradu pojedinačnih predmera i predračuna radova. U pripremi ove knjige učinjeni su svi napori da se ne pojave greške. Autor ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualne greške i omaške u izloženoj materiji, kao ni za njihove posledice.

SADRŽAJ:
1. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI 2. ISTRAŽIVAČKI RADOVI 3. DEMONTAŽE I RUŠENJA 4. ZEMLJANI RADOVI 5. ZIDARSKI RADOVI 6. BETONSKI I ARM. BETONSKI 7. TESARSKI RADOVI 8. POKRIVAČKI RADOVI 9. IZOLATERSKI RADOVI 10. GRAĐEVINSKA STOLARIJA 11. STOLARSKI RADOVI 12. BRAVARSKI RADOVI 13. LIMARSKI RADOVI 14. STAKLOREZAČKI RADOVI 15. KERAMIČARSKI RADOVI 16. TERACERSKI RADOVI 17. KAMENOREZAČKI RADOVI 18. PARKETARSKI RADOVI 19. PODOPOLAGAČKI RADOVI 20. TAPETARSKI RADOVI 21. ROLETNARSKI RADOVI 22. SUVOMONTAŽNI RADOVI 23. GIPSARSKI RADOVI 24. FASADERSKI RADOVI 25. LIKOREZAČKI RADOVI 26. MOLERSKO FARBARSKI RADOVI 27. LIVAČKI RADOVI 28. RAZNI ZANATSKI RADOVI 29. VODOVOD 30. KANALIZACIJA 31. SANITARNI UREĐAJI 23 35 47 83 97 177 209 229 241 307 365 419 443 475 487 507 517 541 555 575 581 585 619 649 705 753 787 793 801 821 835

1

VRSTE I PODVRSTE RADOVA

1. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
1. Dozvole 2. Priključci 3. Saglasnosti 4. Priprema gradilišta 5. Skele 6. Ograde 7. Nadstrešnice 8. Signalizacija 9. Zaštite 10. Čišćenja 11. Pranja 12. Šut 13. Ostali pripremno završni radovi

23
25 25 26 27 28 29 29 30 30 31 31 32 32

4. ZEMLJANI RADOVI
1. Raščišćavanja 2. Široki iskopi 3. Temelji 4. Rovovi, šahtovi 5. Iskopi razni 6. Zaštitni radovi 7. Nasipanja, nabijanja 8. Planiranja 9. Obrada terena 10. Prevozi, odvozi 11. Ostali zemljani radovi

83
85 86 87 88 89 90 91 93 93 95 96

5. ZIDARSKI RADOVI
1. Demontaže 2. Obijanja 3. Skidanja 4. Rušenja 5. Probijanja 6. Temelji 7. Zidovi 8. Pregradni zidovi 9. Sendvič zidovi 10. Fasadne obloge 11. Fasadni elementi 12. Stubovi 13. Lukovi 14. Svodovi 15. Dimnjaci 16. Kanali 17. Šahtovi 18. Ostala zidanja 19. Rabiciranja 20. Plafoni 21. Podloge 22. Podovi 23. Stepenice 24. Staze 25. Ograde 26. Malterisanja 27. Fugovanja 28. Zidarske izolacije 29. Peći 30. Ostali zidarski radovi

97
99 107 110 114 120 121 122 125 128 129 132 133 135 136 137 142 143 146 147 150 151 153 155 156 158 159 168 171 174 174

2. ISTRAŽIVAČKI RADOVI
1. Snimanja i dokumentacija 2. Ispitivanja i dokumentacija 3. Arheološki iskopi 4. Obrada arheoloških nalaza 5. Ostali istraživački radovi

35
37 40 42 45 46

3. DEMONTAŽE I RUŠENJA
1. Nameštaj 2. Štemovanja, probijanja 3. Otvori 4. Malteri 5. Podovi, slojevi 6. Lamperije, zidne obloge 7. Zidovi, temelji 8. Serklaži, podvlake 9. Lukovi, svodovi, stubovi 10. Stepeništa 11. Tavanice, balkoni 12. Krovovi, pokrivač 13. Fasadna plastika 14. Limarija 15. Ograde, kapije 16. Staze, kolovoz 17. Vodovod i kanalizacija 18. Elektro instalacije 19. Grejanje i klimatizacija 20. Ostali radovi na demontaži i rušenju

47
49 49 50 52 55 58 59 63 63 64 66 68 70 73 75 76 77 80 81 82

2

6. BETONSKI I ARM. BETONSKI
1. Tamponi 2. Temelji 3. Mega šipovi 4. Zidovi 5. Serklaži 6. Nadvratnici 7. Nadprozornici 8. Podvlake 9. Venci 10. Stubovi 11. Lukovi 12. Svodovi 13. Ploče 14. Tavanice 15. Stepeništa 16. Podloge 17. Podovi 18. Staze 19. Ograde 20. Šahtovi 21. Kanali 22. Betonska galanterija 23. Ostali betonski radovi 24. ARMIRAČKI RADOVI

177
179 179 181 183 184 185 186 186 187 187 188 189 189 190 192 193 196 198 198 200 202 203 205 207

5. Mokri čvorovi 6. Terase 7. Ravni krovovi 8. Krovovi 9. Potkrovlja 10. Zidovi 11. Plafoni 12. Akustika 13. Podovi 14. Fasade 15. Dimnjaci 16. Ventilacioni kanali 17. Cevna mreža 18. Cevovodi i rezervoari 19. Klima kanali 20. Hladne ostave 21. Ostali izolaterski radovi

260 264 268 273 276 279 284 285 286 291 294 295 296 297 301 303 304

10. GRAĐEVINSKA STOLARIJA
1. Prozori krilo na krilo 2. Jednostruki prozori 3. Dvostruki prozori 4. Alu. prozori 5. Alu. - drvo prozori 6. PVC prozori 7. Krovni prozori 8. Šperovana vrata 9. Furnirana vrata 10. Jelova vrata 11. Borova vrata 12. Hrastova vrata 13. Alu. Vrata 14. Alu. - drvo vrata 15. PVC vrata 16. Metal - drvo vrata 17. Pregrade 18. Ostala građevinska stolarija

307
309 311 315 317 321 325 326 332 334 337 343 349 353 357 360 362 362 364

7. TESARSKI RADOVI
1. Demontaže 2. Temelji 3. Zidovi 4. Tavanice 5. Krovovi 6. Letvisanja 7. Opšivanja 8. Podovi 9. Oplate 10. Podupiranja 11. Ostali tesarski radovi

209
211 215 216 218 219 221 222 223 224 227 227

11. STOLARSKI RADOVI 8. POKRIVAČKI RADOVI
1. Demontaže 2. Pokrivanja 3. Prepokrivanja 4. Ostali pokrivački radovi

365
367 370 371 373 376 378 380 382 387 392 396 397 3

229
231 233 236 239

9. IZOLATERSKI RADOVI
1. Temelji 2. Temeljni i podrumski zidovi 3. Kapilarna vlaga 4. Podloge

241
243 246 252 254

1. Demontaže 2. Prozor krilo na krilo 3. Jednostruki prozori 4. Dvostruki prozori 5. Restauracija prozora 6. Šperovana vrata 7. Furnirana vrata 8. Jelova vrata 9. Borova vrata 10. Hrastova vrata 11. Ostala vrata 12. Restauracija vrata

13. Izlozi 14. Pregrade 15. Zidovi 16. Plafoni 17. Podovi 18. Stepeništa 19. Stepeništa spiralna 20. Ograde 21. Elementi krova 22. Oprema 23. Ostali stolarski radovi

398 399 401 402 404 406 409 410 412 413 417

14. STAKLOREZAČKI RADOVI
1. Demontaže 2. Ravno staklo 3. Termo staklo 4. Termo STOPSOL 5. Ornament 6. Armirano 7. Sekurit 8. Pamplex 9. Pancir 10. Klirit 11. Profilit 12. Prizme 13. Ogledala 14. Fasade 15. Ostali staklorezački radovi

475
477 477 478 479 479 480 480 481 481 481 482 482 482 483 485

12. BRAVARSKI RADOVI
1. Demontaže 2. Konstrukcije 3. Prozori 4. Vrata 5. Pregrade 6. Žaluzine 7. Rešetke 8. Stepeništa i ograde 10. Nadstrešnice, markize 11. Fasade i pokrivanja 12. Ograde i kapije 13. Ostali bravarski radovi

419
421 422 423 425 427 428 428 430 433 434 436 439

15. KERAMIČARSKI RADOVI
1. Demontaže 2. Zidovi 3. Podovi 4. Stepeništa 5. Fasade 6. Staze 7. Peći 8. Kamini 9. Bazeni 10. Ostali keramičarski radovi

487
489 489 491 496 496 498 499 500 503 504

13. LIMARSKI RADOVI
1. Demontaže 2. Krovovi 3. Pokrivanja i opšivanja olovom 4. Fasade 5. Krovne ivice 6. Kube 7. Dimnjaci 8. Uvale 9. Kalkani 10. Puc lajsne 11. Prozori 12. Oluci 13. Sampleh 14. Venci 15. Solbanci 16. Samarice 17. Balkoni 18. Nadzidak 19. Atika 20. Dilatacije 21. Ventilacije 22. Spušteni plafoni 23. Ostali limarski radovi

443
445 447 448 451 452 452 454 454 456 457 457 459 463 465 466 467 468 469 470 470 471 473 473

16. TERACERSKI RADOVI
1. Demontaže i rušenja 2. Podovi 3. Zidovi, stubovi 4. Stepeništa 5. Staze 6. Ostali teracerski radovi

507
509 509 512 513 514 515

17. KAMENOREZAČKI RADOVI
1. Demontaže 2. Zidovi 3. Sokle 4. Stepeništa 5. Podovi 6. Prozori 7. Vrata 8. Stubovi 9. Lukovi 10. Svodovi 11. Venci 12. Fasade

517
519 521 523 524 526 527 528 529 530 531 532 533

4

13. Ograde 14. Staze 15. Javni spomenici 16. Ostali kamenorezački radovi

534 536 538 539

18. PARKETARSKI RADOVI
1. Demontaže 2. Podloge 3. Podovi 4. Specijalni parketi 5. Pragovi 6. Lajsne 7. Završna obrada 8. Ostali parketarski radovi

541
543 544 546 551 552 553 553 554

6. Suvi malter 7. Oblaganje zidova 8. Pregradni zidovi 9. Potkrovlja 10. Zaštita od zračenja 11. Ugradni elementi 12. Podovi 13. Razni suvomontažni radovi

598 600 602 604 607 609 613 618

23. GIPSARSKI RADOVI
1. Demontaže 2. Otisci 3. Šabloni 4. Obijanja 5. Konstrukcije, rabic 6. Malterisanja 7. Gletovanja 8. Vučeni profili 9. Lajsne 10. Montaža ornamenata 11. Ornamenti od gipsa 12. Restauracija ornamenata 13. Veštački mermer 14. Ostali gipsarski radovi

619
621 623 623 624 626 630 632 633 634 635 639 643 646 648

19. PODOPOLAGAČKI RADOVI
1. Demontaže 2. Podloge 3. Tekstil 4. PVC 5. Guma 6. Linoleum 7. Industrijski podovi 8. Laminatne obloge 9. Lamelirani parket 10. Lamel parket 11. Pluto parket 12. Lajsne i razdelnice 13. Otirači 14. Ostali podopolagački radovi

555
557 557 560 560 564 564 565 568 569 570 570 571 572 573

24. FASADERSKI RADOVI
1. Demontaže 2. Otisci 3. Šabloni 4. Obijanja 5. Preziđivanja 6. Zidanja 7. Rabiciranja 8. Malterisanja 9. Malterisanja ostala 10. Veštački kamen 11. Vučeni profili 12. Veštački kamen - vučeni profili 13. Montaža ornamenata 14. Ornamenti od cementnog maltera 15. Ornamenti od veštačkog kamena 16. Restauracija ornamenata 17. Termoizolovane fasade 18. Završna obrada 19. Ostali fasaderski radovi

649
651 653 653 654 656 657 658 660 664 667 673 675 678 682 686 690 693 698 702

20. TAPETARSKI RADOVI
1. Demontaže 2. Priprema 3. Tapete 4. Ostali tapetarski radovi

575
577 577 579 580

21. ROLETNARSKI RADOVI
1. Demontaže 2. Roletne 3. Održavanje 4. Ostali roletnarski radovi

581
583 583 584 584

22. SUVOMONTAŽNI RADOVI
1. Oblaganja plafona 2. Spušteni plafoni 3. Perforirani plafoni 4. Kasetni plafoni 5. Denivelacija plafona

585
587 590 592 594 596

5

25. LIKOREZAČKI RADOVI
1. Demontaže 2. Modeli 3. Restauracija modela 4. Kalupi 5. Izlivanja od gipsa 6. Izlivanja od cementnog maltera 7. Izlivanja od veštačkog kamena 8. Montaža ornamenata 9. Ornamenti od gipsa 10. Ornamenti od cementnog maltera 11. Ornamenti od veštačkog kamena 12. Restauracija ornamenata 13. Ostali likorezački radovi

705
707 709 713 717 721 725 729 733 737 741 745 749 752

29. VODOVOD
1. Demontaže i rušenja 2. Građevinski radovi 3. Mreža unutrašnja 4. Mreža spoljna 5. Ventili 6. Hidranti 7. PP aparati 8. Vodomeri 9. Ispitivanja 10. Ostali vodovodni radovi

801
803 806 811 811 813 815 816 817 818 819

30. KANALIZACIJA
1. Demontaže i rušenja 2. Građevinski radovi 3. Mreža unutrašnja 4. Mreža spoljna 5. Drenaža 6. Sifoni 7. Olučnjaci 8. Slivnici 9. Rešetke 10. Ispitivanja 11. Ostali kanalizacioni radovi

821
823 824 829 830 831 832 832 832 833 833 833

26. MOLERSKO FARBARSKI RADOVI753
1. Pripremni 2. Vrata i prozori 3. Zidovi i plafoni 4. Tapete 5. Lamperije 6. Strehe 7. Stepeništa 8. Podovi 9. Obrada fasada 10. Bojenja fasada 11. Zaštita fasada 12. Limarija 13. Ograde 14. Instalacije 15. Mobilijar 16. Ostali molersko - farbarski radovi 755 756 759 763 765 767 768 770 771 774 780 781 783 783 784 785

31. SANITARNI UREĐAJI
1. Demontaže 2. Umivaonici 3. Šolje 4. Bidei 5. Pisoari 6. Kade 7. Masažne kade 8. Kade sa kabinom 9. Bazeni 10. Armature za kade 11. Tuš kade 12. Tuš kabine 13. Masažne kabine 14. Armature za tuševe 15. Slavine 16. Pribor 17. Sudopere 18. Bojleri 19. Ostali sanitarni radovi

835
837 837 840 844 845 846 847 849 850 851 852 853 854 855 856 857 859 860 861

27. LIVAČKI RADOVI
1. Demontaže 2. Izrada i montaža 3. Restauracija 4. Ostali livački radovi

787
789 789 791 792

28. RAZNI ZANATSKI RADOVI
1. Kovački radovi 2. Vajarski radovi

793
795 799

6

Posveta
Mom pokojnom ocu Dragiši Stojanoviću i svim graditeljima Crnotravcima.

7

RECENZIJA RUKOPISA KNJIGE "PREDMER I PREDRAČUN RADOVA" AUTORA ZLATIBORA STOJANOVIĆA
Dobila sam na recenziju tekst knjige pod naslovom "Predmer i predračun radova, katalog opisa pozicija sa projektantskim cenama" autora Zlatibora Stojanovića. Knjiga ima preko 820 stranica teksta i obuhvata oblasti pripremnih i istraživačkih radova, građevinskih radova, zanatskih radova i radove na vodovodu i kanalizaciji. Tekst je podeljen na 31 poglavlja i to tako da prva tri poglavlja obuhvataju pripremne i istraživačke radove, sledećih šest poglavlja sadrže građevinske radove, od desetog do dvadesetosmog poglavlja obrađeni su različiti zanatski radovi, a poslednja tri poglavlja posvećena su radovima na vodovodu i kanalizaciji. S obzirom na obim svakog poglavlja, odnosno na veliki broj pozicija koji se njima obuhvata, teško je u recenziji predstaviti i oceniti sve što one sadrže. Zato se, nakon detaljnog pregleda knjige, daje mišljenje o ukupnom sadržaju poglavlja i ocenjuje značaj koji će knjiga imati prilikom korišćenja od strane zainteresovanih u graditeljskoj praksi. Radovi koji se opisuju u svim pojedinačnim pozicijama obrazloženi su jasnim jezikom i terminima koji su opšte usvojeni u graditeljskoj praksi, sa suverenim poznavanjem različitih vrsta materijala, najnovijih tehnologija i metoda rada. Svi podaci koji se iznose su proizašli iz dugogodišnjeg iskustva Zlatibora Stojanovića, koji je bio i još uvek je rukovodilac brojnih gradilišta u okviru kojih se radilo na zaštiti, konzervaciji, restauraciji i potpunoj obnovi spomenika kulture, ali i gradilišta potpuno novih građevina. Rukopis je, znači, rezultat sretnog spoja akumuliranog znanja i iskustva sa nesebičnom željom da se ono ponudi drugim korisnicima. Pojedina poglavlja izdvajaju se zbog svoje vrednosti koju imaju, s obzirom da se u njima obrađuju radovi koji su veoma osetljivi i koji se obavljaju prevashodno na gradilištima spomenika kulture. Na prvom mestu, tu su zastupljeni i precizno razrađeni istraživački radovi bez kojih se ne može početi nijedna aktivnost na zaštićenim građevinama. Ovi radovi su specifični i zato je za njihovo predstavljanje zaista potrebno dugogodišnje iskustvo tokom kojeg se razvila svest o značaju različitih vrednosti građevine, arhitektonske, konstrukcijske i stilske i o mogućnostima njihovog dodatnog proučavanja za vreme istraživanja. Drugo mesto po značaju za službu zaštite graditeljskog nasleđa zauzimaju fini zanatski radovi kojima se obavlja restauracija ili izvode novi dekorativni i upotrebni elementi. Izrada i ugradnja ili postavljanje umetničke bravarije, posebno likorezački radovi, detaljno su razrađeni i potpuno pokrivaju sve poslove od demontaže postojećih primera, preko izrade modela i modela rastauracija, pravljenja kalupa, izlivanja u gipsu, cementnom malteru, veštačkom kamenu do postavljanja dekorativne plastike. Za one koji se bave obnovom građevina ovi radovi su po svojoj specifičnosti i načinu kako su predstavljeni možda najkorisniji. Iako recenzent nije kompetentan za deo predračuna radova, ipak procenjuje da je za taj deo knjige svakako bila potrebna određena hrabrost i dodatni napor autora da rad pretoči u cenu koštanja. Visoko ceneći ideju Zlatibora Stojanovića da se predmer i predračun kao izuzetno značajan deo posla u radu na građevinama objedini u obliku priručnika, zatim uloženi trud u prikupljanju i obradi radova koji su specifični, retki i teško objašnjivi smatram da se knjiga može štampati u integralnom obliku. Posebno se ističe pionirski značaj koji će knjiga imati za osobe koje se navedenim poslovima bave u oblasti konzervacije i restauracije objekata i za koje će predstavljati pouzdani vodič kroz radove koje treba obaviti da bi se kvalitetno istakla spomenička vrednost graditeljskog nasleđa. Recenzent Dr Nađa Kurtović-Folić, profesor Arhitektonski fakultet Univerzitet u Beogradu

8

RECENZIJA PREDMER I PREDRAČUN KATALOG OPISA POZICIJA...

Pred nama je knjiga od preko 800 strana opisa, građevinskih, zanatskih i drugih radova primenjenih u građenju, sanaciji, rekonstrukciji, restauraciji i konzervaciji arhitektonskih objekata. Iscrpni opis pozicija izdiferenciran vrstama radova predstavlja svojevrstan poduhvat vredan svakog poštovanja. Nastala kao rezultat dugogodišnje prakse autora Zlatibora Stojanovića, rukovodioca brojnih gradilišta na spasavanju, revitalizaciji, restauraciji, konzervaciji istorijskih objekata ali i velikog broja novogradnji. Knjiga je podeljena prema vrstama graditeljskih radova na 31 poglavlja, u prvih tri su dati pripremni i istraživački radovi koji su u našoj praksi uglavnom bili na teretu izvođača radova. Narednih šest poglavlja obrađuju građevinske radove, a u sledećih osamnaest poglavlja zastupljeni su zanatski radovi među kojima su i umetničko vajarski i umetničko bravarski radovi. Naredna tri poglavlja obrađuju instalaterske radove kućnog vodovoda i kanalizacije. Istraživački radovi bitni za konzervatorsko restauratorske poduhvate su sasvim nova vrsta poslova sa kojima se osim konzervatora, građevinari znatno ređe sreću u praksi. Slično je i sa fasadersko zanatskim radovima, vajarskim i umetničko bravarskim u kojima se detaljno opisuju postupci pri restauraciji ili izradi novih dekorativnih i funkcionalnih elemenata. Autor prilazi opisima radova u svim poglavljima i pozicijama radova sa podjednakom pažnjom prikazujući ne samo vrste materijala već tehniku i tehnologiju izvođenja do najsitnijih detalja. Opisi su u profesionalnom smislu, primer više od korektnog poznavanja građevinske tehnike i izvođenja radova. Izvesne rezerve možemo staviti jedino na takozvane "projektantske cene" iz razloga što je autor mogao da pruži korisniku informaciju kako su iste formirane, mada u građevinskim normama postoje pravila i normativi za formiranje istih. Cela knjiga Predmera i predračuna predstavlja izuzetan primer do sada u našoj praksi prvi put sistematizovanih svih arhitektonsko građevinskih radova na takav način da predstavlja nezaobilazni priručnik svakom projektantu i izvođaču radova. Dopuna: Sa velikim zadovoljstvom konstatovao sam da je autor prihvatio moje sugestije i dopunio tekst u delu projektantskih cena i objasnio način formiranja istih. Ovom dopunom knjiga je dobila vrednost pravog građevinskog priručnika.

Recenzent Dip. ing. arh. Zoran Jakovljević Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

9

Zahvalnost
Svima koji su mi pomogli da priručnik bude bolji.

10

Priručnik
Priručnik nije udžbenik, i kao takav se ne može koristiti. U pripremi ove knjige učinjeni su svi napori da se ne pojave greške. Autor ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualne greške i omaške, kao ni za njihove posledice.

UVOD O priručniku...
Priručnik "Predmer i predračun radova" nastao je kao skraćeni izvod Kataloga opisa pozicija sa projektantskim cenama iz kompjuterskog programa "Mungos", za elektronsku i automatizovanu izradu i obradu predmera i predračuna radova. Kompjuterski program će se komercijalno pojaviti krajem godine. Publikovanih tekstova i opisa pozicija za predmer i predračun radova gotovo i da nema. I ako ih ima, nalaze se u izvođačkim i projektantskim preduzećima, koriste se interno i čuvaju kao najveća poslovna tajna. Graditeljstvo je neiscrpno i nepregledno, ponekad i nepredvidivo. Svaki objekat je različit, a zahtevi projektanta određuju sadržaj opisa pozicija i kompletnog predmera i predračuna. I pored uloženog napora izuzetno je teško napisati katalog, sa opisima za svaki konkretan slučaj, a da on ne sadrži stotine hiljada opisa. Uzmimo na primer malterisanje: može se malterisati krečnim, produžnim ili cementnim malterom, beomalom, perlitom,... razmere 1:1, 1:2, 1:3, 1:2:5, 1:2:6, 1:3:9,... preko zida, stuba, plafona, stepeništa, fasade, ograde,... od opeke, šuplje opeke, giter opeke, bloka, kamena, betona,... u sloju debljine 2, 3, 4, 5, 6 cm. Broj pozicija samo za malterisanje može da iznese više hiljada. U katalog su uneti karakteristični opisi pozicija, jer je veoma teško pisati opise pozicija za apstraktan objekt. Prilikom izrade predmera i predračuna radova, preuzimanjem odgovarajućih pozicija iz kataloga, projektant mora pažljivo da pročita svaki opis pozicije i po potrebi unese odgovarajuće korekcije. Priručnik obrađuje klasično zgradarstvo, izgradnju, adaptacije, sanacije, rekonstrukcije. Posebna pažnja je posvećena restauratorskim i konzervatorskim radovima na nepokretnim kulturnim dobrima. Priručnik ne obrađuje montažne sisteme i prefabrikovan način gradnje.

O Predmerima...
Izrada predmera i predračuna radova je stručna, složena i osetljiva oblast graditeljstva. Za dobar predmer i predračun radova potrebno je poznavanje struke, tržišta materijala, radne snage, transporta, uslova izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije, sanacije, građevinskih mašina, uslova na terenu, vremenskih uslova i mnogih drugih elemenata. Gotovo svi sporovi između investitora i izvođača nastaju zbog nepotpunih ili nepreciznih predmera. To se najčešće odnosi na višak radova, izostavljene pozicije, neprecizne opise i način obračuna, kao i na nepoznavanje starih tehnologija i zanata kod adaptacije, rekonstrukcije, konzervacije i restauracije. Svaki predmer mora da sadrži precizne opise pozicija, uslove izrade i ugradnje, izbor i kvalitet materijala i način obračuna svake pozicije. Količine i projektantske cene predstavljaju takođe važne elemente predmera i predračuna. Greška u količinama, u principu je manje sporna, obzirom da projektanta Zakon obavezuje na preciznost. Projektantska cena, važna je za investitora kod odlučivanja o gradnji i kao orijentir prilikom prikupljanja ponuda. Literatura koja se odnosi na Predmere je veoma skromna. Osim Tehničara (priručnik), Građevinskih normi i Tehničkih propisa za završne radove gotovo i da ne postoji. "Iskustvene norme u građevinarstvu" -Komgrap, odnosno "Normativi i standardi rada u građevinarstvu" Građevinska knjiga, izvedene su iz "Prosečnih normi u građevinarstvu", klasifikovani su po šiframa
11

radova i pozicijama, sa dodatim radovima koji se odnose na mehanizaciju i nešto malo za nove materijale, dobili su i hiljade kratkih opisa operacija rada, dovoljnih za normative i analizu jedinačnih cena, ali nedovoljnih za opise pozicija predmera i predračuna radova. Dati opisi operacija rada, uslovno pozicija, praktično jedino i postoje u "Normativima". Mnoge stvari se u građevinarstvu "podrazumevaju", tu su tehnički propisi, uzanse, normativi, standardi, kontrole, atesti... Ali, za izvođača je jedino merodavno ono sto je upisano u ponudi i regulisano ugovorom. Pozicije koje nisu obuhvaćene ponudom, a predviđene su projektom, izvođač će izvesti po ceni koja se naknadno ugovara. Kod novogradnje, a posebno kod masovne stambene izgradnje, pozicije su standardne, jasne i tu ima manje sporova. Projekat sa predmerom i predračunom lako se sagledava, materijali su savremeni, operacije jednostavne i nema mnogo prostora za manipulisanje i nadmudrivanje između izvođača, nadzora i investitora. Međutim, kod rekonstrukcije i adaptacije starih objekata, a posebno kod restauracije spomenika kulture, upotrebljavaju se stari materijali i primenjuju stare tehnike izrade i obrade... Sve to treba opisati u pozicijama predmera. Mnogi projektanti koriste kratke opise pozicija, praktično naslove pozicija, i opšte uslove za vrstu radova čime pokušavaju da umanje slabosti datih opisa pozicija. Ovim se problem ne rešava, jer izvođač uvek nađe način da naplati ono što je izveo, a projektant propustio da napiše. Tipičan primer je: "Montaža cevaste fasadne skele. Obračun po m2." Teško je izvući jednu poziciju, iz konteksta Predmera, i analizirati je. Letimičnim pregledom ostalih pozicija, lako se utvrđuje šta je dato ostalim pozicijama, a što se odnosi na skelu. Šta može biti sporno, odnosno nesporno kod navedene pozicije? - Ukoliko nije navedeno ko obezbeđuje skelu, investitor ili izvođač, i da li isti izvođač i demontira skelu. Uglavnom se podrazumeva da je to obaveza izvođača, tako da on obično ne pravi probleme oko demontaže skele i smatra je svojom obavezom. - Ako nije naglašena obaveza uzemljenja skele. Izvođač mora to da uradi, zbog HTZ mera. - Zaštitna ograda oko skele, gradilišta, obično je nesporna, daje se posebno. - Ako je potrebna nadstrešnica ispod skele, odnosno iznad trotoara, ulaza i dr. a nema je u ostalim pozicijama, tražiće doplatu. - Ako skelu treba prekriti jutom ili sličnim materijalom, a ostalim pozicijama nije predviđena, tražiće doplatu. - Ako je potrebna svetlosna signalizacija oko skele, biće sporna. - Ako se skela postavlja na trotoaru i kolovozu i isti ošteti, popravka je nesporna, ali cena... - Ako nije posebno obračunata taksa za zauzeće trotoara, biće sporna. - Sporan može da bude i obračun. Da li se obračunava obim zgrade ili skele, da li se obračunava stvarna visina fasade ili se visini dodaje visina zaštitne ograde? Ako fasada ima ispade, konkavnu osnovu, šta je sa preklopima (u osnovi), kako obračunati prostornu skelu? Iz jedne naizgled jednostavne i jasne pozicije mogu da nastanu veliki sporovi, koje na kraju, po običaju, plaća investitor. Kvalitet materijala i izrade predstavlja poseban problem. Godinama je kod nas bila primarna masovna stambena izgradnja. I laicima je poznat kvalitet gradnje, koji je postao "standardan". To se posebno odnosi na finalnu obradu. Ako se želi kvalitetniji rad i materijal, mora se posebno zahtevati. Na primer, pod pojmom "gletovanje zida" većina podrazumeva "špahtlovanje zida", a ne nanošenje gipsnog maltera u sloju od nekoliko milimetara, sa gletovanjem do sjaja. Zašto se izvođač tako ponaša? Ukratko, postoje mnogi subjektivni i objektivni razlozi. - Obično, se izvođač bira na licitaciji ("Javna nabavka") ili prikupljanjem ponuda po pozivu. Da bi dobio posao izvođač često pribegava manjim cenama, tako da u fazi gradnje analizira ugovorene radove kako bi otkrio sve manjkavosti tendera i nadoknadio "propuste" i manje cene. - Često je uzrok slaba organizacija radova, dug period gradnje, inflacija... Kliznom skalom se ne može pokriti razlika u ceni, nedostatak finansijskih sredstava izvođača i investitora. - Stručnost direktnih izvršilaca, visokokvalifikovanih i kvalifikovanih radnika je često problematična. Mnoge kvalifikacije su stečene na kursevima za ubrzanu obuku majstora, što neminovno dovodi do pada kvaliteta. radova. - Mnogi stari zanati lagano odumiru. Sve je manje likorezaca, fasadera, kamenorezaca, kovača, livaca... Neki zanati se transformišu prema novim standardima i potrebama. Danas se pod kamenorezcem podrazumeva majstor koji radi na mašinskoj obradi ili ugradnji proizvoda od kamena. Naći majstora za ručno klesanje kamena za svod, luk, stub, kapitel, pravi je podvig. Bravar koji zna da uradi nešto od kovanog gvožđa je "umetnički bravar". Takvo stanje je u mnogim zanatima.
12

-

Mnogi problemi nastaju zbog kvaliteta i mogućnosti nabavke građevinskog materijala. Građa I klase koja se može kupiti na tržištu, praktično pripada III, ili u najboljem slučaju II klasi. Kupiti hrastovu dasku, dužine 4 m, širine 12-16 cm, I klase praktično je nemoguće. Ista je situacija sa pločicama, parketom, lakovima, bojama, limom. Zadnjih godina uvozni materijali delimično menjaju stanje na tržištu.

Treba navesti i činjenicu da su kod nas do skora, investicije u ogromnom procentu bile vezane za društveni sektor. Gradilo se za nepoznatog ili poznatog korisnika (društvenog), pa se preko mnogih grešaka, projektantskih i izvođačkih, kvaliteta izrade, vrste materijala i rokova olako prelazilo. Novo vreme donosi nove investitore - privatne, deoničarska društva, državne... Oni će zahtevati da se tačno ispune svi ugovoreni elementi. Iz izloženog se vidi da je formiranje cena složen proces u kome svi ulazni podaci moraju biti tačni, a obrađivač treba da poznaje tehnologiju izvođenja pojedinačnih operacija rada, uslove građenja, lokaciju objekta, a pre svega građevinske norme. Ako je sve izloženo poznato, postavlja se pitanje zašto dolazi do propusta u izradi predmera i predračuna radova (tendera, podloge za ponudu). U krajnjoj liniji kriv je autor predmera, formalno, i odgovorni projektant, sa svim objektivnim teškoćama i subjektivnim propustima. - Iako je proces projektovanja dug proces i timski rad, uobičajeno je da se obrađivač Predmera, uključuje u tim neposredno pred predaju projekta ili kada su svi rokovi prošli, sa tenzijom da se "što pre završi predmer". - Veoma mali broj stručnjaka, a pogotovo autora projekta, radi predmer i predračun radova. . - Osposobljavanje stručnjaka za izradu predmera je veoma složen i dugotrajan proces, naročito za radove na rekonstrukciji objekata, adaptaciji, konzervaciji... Neophodno je veliko iskustvo kako u projektovanju, tako i u različitim fazama izvođenja radova. - Činjenica je da se najobučeniji stručnjaci za izradu predmera nalaze u izvođačkim građevinskim preduzećima, gde rade na pripremi organizacije građenja, analizama i rukovođenju gradilištima. Godinama rade na izvođenju radova, na obradi ponuda, situacija, analiziraju projekte i predmere, traže greške, propuste, jer to njihovim preduzećima donosi novac. Posao na izradi predmera nije mnogo cenjen ni plaćen, kod nas u zemlji, tako da oni veoma retko prelaze u projektne biroe, čak i u okviru istog preduzeća, iako se radi o vrhunskim stručnjacima.

Tipovi predmera i predračuna radova
Prema načinu formiranja predmere i predračune možemo podeliti na tri tipa: 1. Jednostavan tip predmera i preračuna je pogodan za radove manjeg obima. Pozicije teku jedna za drugom bez razvrstavanja po vrsti radova. Sve pozicije nalaze se u jednom poglavlju. Ovaj tip je pogodan za radove manjeg obima, na primer za manju adaptaciju stana, kuće i slično. 2. Klasičan predmer i predračun podeljen je na vrste radova, u okviru kojih se nalaze pripadajuće pozicije. Na kraju predmera i predračuna nalazi se rekapitulacija po vrstama radova. Pogodan je za sve vrste radova. 3. Složen tip predmera predstavlja klasičan predmer dopunjen predmerima vodovoda i kanalizacije, elektroinstalacija, mašinskih instalacija i dr. Svako poglavlje predmera ima svoju rekapitulaciju. Na kraju se daje zbirna rekapitulacija po poglavljima Ovaj tip se posebno primenjuje kod tendera, kada se iz različitih projekata jednog objekta (građevinsko zanatski, vodovod i kanalizacija elektroinstalacije, grejanje i klimatizacija...) izdvajaju predmeri i formira se elaborat za licitaciju.

Tenderi
Tenderi su podloge za prikupljanje ponuda na licitacijama ili po pozivu. Praktično to su predmeri, bez jedinačnih cena, na osnovu kojih će izvođač formirati ponudu.

13

Nekoliko reči o vrstama radova u katalogu
Nedavno mi je postavljeno pitanje "Gde mogu da pogledam tačan redosled vrsta radova za predmer i predračun?". Moj odgovor je bio "Ne znam, jedino ima nešto malo u građevinskom priručniku Tehničar". U Tehničaru su vrste radova za predmer i predračun podeljene u 15 vrsta, neke vrste su spojene, ima i nekih nelogičnosti. Tako su, na primer, molersko-farbarski radovi na 10 mestu, ispred keramičarskih, fasaderskih i gipsarskih radova. Zar nije logično da se završe keramičarski, gipsarski i fasaderski radovi, a zatim da se izvedu molersko farbarski radovi? S druge strane, gipsarsko-likorezački radovi su spojeni u jednu vrstu radova. Ovo može da bude dobro kada se radi o unutrašnjim, gipsarskim radovima. Ali ako se radovi izvode na fasadi na kojoj se nalaze ornamenti od cementnog maltera, veštačkog kamena ili terakote nije prihvatljivo iz dva razloga: Prvi je da se normativi odnose na rad sa gipsom i to samo na neke manje elemente (rozete, kapitele, stope i sl.) i drugi još važniji da ornamentalne fasadne plastike uopšte nema. Nema ni normativa za modelovanje. Likorezački radovi se sastoje od modelovanja ornamenata i figura na osnovu crteža i skica arhitekte ili postojećeg modela, izrade kalupa, odlivka i njihove montaže. Deo likorezačkog posla na montaži ornamenata, restauraciji i slično rade i gipsari i fasaderi. Zanati se prepliću. U priručniku su posebno izdvojeni likorezački radovi, ali pojedine operacije zadržane su i u gipsarskim i u fasaderskim radovima. Uvedene su i neke nove vrste radova: pripremno završni radovi, istraživački radovi, demontaže i rušenja, građevinska stolarija. Posebna dilema je bila, da li uvoditi vrstu građevinska stolarija. Gde pripadaju prozori, vrata ili pregrade od eloksiranog aluminijuma. U Bravarske. A PVC vrata, prozori, pregrade? Proizvođači od aluminijumskih i PVC profila ističu da proizvode građevinsku stolariju. I prozori i vrata od drvenog materijala nalaze se u građevinskoj stolariji, ali i u stolarskim radovima. U koju vrstu radova smestiti proizvodnju i montažu strukturalnih fasada? U staklorezačke ili bravarske, ili možda u radove na fasadi? A termoizolovane fasade (takozvane "Demit") u izolaterske ili fasaderske radove, a završnu obradu termoizolovanih fasada u fasaderske ili molersko-farbarske radove. U priručniku termoizolovane fasade nalaze se u izolaterskim, fasaderskim i molersko farbarskim radovima. Iznete su samo neke dileme. Neki novi materijali i tehnologije brišu strogu podelu zanata i zanatlija, odnosno razvrstavanja pozicija u različite vrste radova u predmeru i predračunu. Moj predlog redosleda i naziva vrsta radova, kao i podvrsta radova, nalazi se u priručniku. Podvrste su formirane radi lakšeg nalaženja i grupisanja pozicija u katalogu. Podvrste radova se ne pojavljuju u predmeru i predračunu radova.

Organizacija programa "Mungos", odnosno priručnika
Da bi korisnik mogao da se lakše snađe i pronađe određenu poziciju, priručnik je podeljen na vrste radova. Vrste radova podeljene su na podvrste, u okviru kojih su formirane pozicije. Podvrste su formirane po vrsti rada, elementu rada ili upotrebljenog materijala, i slede tehnologiju građenja. Isti sistem primenjen je i kod opisa pozicija u okviru podvrsta radova. Mnoge iste pozicije nalaze se u više vrsta radova. Na primer opis pozicije "izrada cementne košuljice" nalazi se u zidarskim, betonskim i podopolagačkim radovima, kao i u građevinskim radovima vodovoda i kanalizacije. Ideja je da se u svakoj vrsti radova nalaze i prateće pozicije, da korisniku pomognu da brže i jednostavnije formira predmer. U fasaderskim radovima nalaze se i razna obijanja, preziđivanja elemenata fasade, rabiciranja i slično. Ove pozicije rade i zidari i fasaderi, zato se u priručniku nalaze i u zidarskim i u fasaderskim radovima. Ali strogo gledajući po prosečnim normama obijanja, preziđivanja i slično nalaze se isključivo u zidarskim radovima. Navedene pozicije u fasaderskim radovima odnose se uglavnom na restauraciju i konzervaciju stilskih fasada sa vučenim profilima, pilasterima, ornamentima i slično. Veoma mali broj arhitekata, izuzev u Zavodima za zaštitu spomenika kulture, ima iskustva i znanja u restauraciju i konzervaciji stilskih fasada. Ovo je način da im se olakša izrada predmera i predračuna, odnosno da im priručnik bude i vodič. Ovaj princip primenjen je i u mnogim drugim vrstama radova.

14

Formiranje cena je složen proces sa tačnim ulaznim podacima i dobrim poznavanjem tehnologije izvođenja pojedinačnih operacija rada. Formiraju ih projektanti obično uz pomoć saradnika. Pojedina preduzeća prilikom ugovaranja daju i niži faktor (prividno). Formiranju pojedinačnih cena često se olako prilazi. Najčešće služe investitoru gradnje za odlučivanje. jer je to ponekad osnov za visinu kredita. Cena materijala Na fabričku cenu materijala dodaju se svi troškovi dopreme materijala na gradilište. potrebnih pomoćnih prostora i magacina. 2. doprema je veoma složena. Svaka jedinačna cena je osnov za obračun izvedenih radova. Osnovni ulazni podaci i normativi za analizu cena 1. sa zastojima kako bi se završe određene pozicije. lokacije objekta i građevinskih normi. količine u pozicijama su velike i lakše je organizovati proces gradnje. Radovi teku u kontinuitetu. PK radnike (dve grupe) i NK radnike (jedna grupa). ponekad samo trotoar ili čak i ulica (restauracija fasada). ali na bruto satninu. transporta. jer one nisu merodavne za izvođenje radova. 15 . KV radnike (tri grupe). Na lokaciji obično ima dovoljno prostora za organizovanje gradilišta. 2. restauracije i konzervacije. Faktor se obično kreće u rasponu od 4 do 5 na neto satninu proizvodnog radnika. Ima i suprotnih primera. Kod adaptacija. rekonstrukcija. 2. ali pokušaću ukratko da izložim sam proces formiranja istih. ali su osnovni: 1. jer se tehnologija određenih pozicija zasniva na starim tehnikama rada i starim zanatima. Ugovorene cene. Analiza cene kod novogradnje je daleko jednostavnija nego kod adaptacije. Upotrebljavaju se i stari materijali. KV i PK radnika. Cena radnog časa Cenu rada po radnom času izvođač formira na osnovu plata radnika i faktora. Posle prikupljanja ponuda ili licitacije predračunske cene više nisu važne. Izvođačke cene formira izvođač prilikom pripreme ponude. a ponekad i nepredvidivi. koje je teško nabaviti. Materijali su savremeni. Često se tek po sondiranju i otvaranju konstrukcije utvrđuje metodologija rada. Neto plata određenog radnika deli se sa 182 (broj radnih časova u mesecu) i množi sa faktorom.Cene U procesu projektovanja i gradnje razlikujemo projektantske i izvođačke cene: 1. što može dovesti do izmene projekta. mogu se dovoziti samo male količine materijala. U praksi se često svodi na satnine VKV. Obično su to troškovi utovara. restauracija i konzervacija tehnološki procesi su teže sagledivi. Idealno bi bilo kada bi projektantske i izvođačke cene bile iste. Radi se o većim gradilištima gde se posvećuje velika pažnja pripremi i organizaciji gradilišta. Kod novogradnje tehnološki procesi i materijali su savremeni. po pozivu ili za licitaciju. Analiza faktora je kompleksan i složen postupak. istovara u magacin ili na deponiju. rekonstrukcije. Ako investitor želi da podigne kredit insistiraće da cene budu što veće. Zanatlije i kooperanti se često prepliću. Formiranje izvođačkih cena Izvođačke cene nisu tema priručnika. Projektantske cene formiraju se u procesu projektovanja za izradu predračuna radova. Često ima malo prostora za organizovanje gradilišta. a prema kvalifikacionoj strukturi radnika. odnosno predračunske vrednosti investicije. lakše je uvoditi razne zanatlije ili kooperante. uslova građenja. iz prakse. Postoji više razloga za iznetu konstataciju. deponija. su veoma važne za izvođača jer od njih zavisi rentabilnost gradnje i profit izvođača. lako se nalaze na tržištu. bez preplitanja ili zastoja u radu. za dizalice i slično. Više puta sam čuo pitanje "Šta je faktor i zašto je tako visok?". On formira jedinačne cene sa svaku poziciju i utvrđuje ukupnu vrednost ponude. jer su one u indirektnoj vezi sa projektantskim cenama. Na osnovu kvalifikacione strukture formiraju se grupe za VKV radnike (dve grupe). iz prihvaćene ponude.

deponije.Prosečne norme u građevinarstvu I deo. Faktor opterećuju i svi ostali materijalni i nematerijalni troškovi poslovanja preduzeća kao što su gorivo. PTT usluge. Normativi Za izradu analize cene potrebne su građevinske norme. Cene usluga Potrebno je pribaviti podatke o cenama usluga drugih. viša sila (vremenske prilike) videće se da radnik u toku godine može da ostvari maksimalno oko 1600 radnih časova. Prosečne norme u periodu 1952-1970 godine više puta su štampane.365. uglavnom. sa dodatim radovima koji se odnose na mehanizaciju i na deo novih materijala. Pored normativa norme su sadržale i uslove i način obračuna pojedinih pozicija.365. To nisu efektivni radni časovi. koje sadrže normative rada. definiciju.Normativi priznaju za utrošak radnog vremena samo direktno potrebno vreme za izvođenje svake pojedinačne operacije rada. poslovođu. sredstva rada i slično. Izuzetno je važno da se sagledaju i predvide operacije koje nisu navedene. zaštitnu opremu.365. izvođenje. odnosno pozicije. Svi neproizvodni radnici zaposleni u izvođačkom preduzeću ostvaruju zaradu samo na osnovu izvedenih. vrste. vrsta i kvalitet. odnosno od iskustva i znanja obrađivača zavisi i kvalitet analize cene. I tu. svakodnevne pauze u trajanju od 30 minuta.Zamenik Predsednika Saveta za industriju i građevinarstvo doneo je Rešenje o usvajanju prosečnih normi u građevinarstvu. prateće radove. Za analizu pozicije važno je da je opis pozicije precizan i da su određeni materijali. Početkom pedesetih godina prošlog veka Ministar Vlade FNRJ . kvalifikacionu strukturu radnika. izvršioca ili kooperanata. dobile su i hiljade kratkih opisa operacija rada za normiranje i analizu jedinačnih cena. bolovanja. Na malom gradilišnom prostoru teško će se organizovati magacini.Prosečne norme u građevinarstvu II deo. sa veoma malim izmenama i dopunama. naknadu za prevoz. materijale. 6. klasifikovane po šiframa radova. 3. 5. počinju problemi. odnosno jedinačne cene. izvedene iz prvobitnih. biće potrebne posebne dozvole za teretna vozila. Uslovi za gradnju i lokacija objekta Uslovi za gradnju i lokacija objekta utiču na ukupnu cenu gradnje. Ako se podeli 2184:1600=1. alati. Ako se odbije godišnji odmor. sanitarni čvor i slično. kancelarija. organizacija za završne radove u građevinarstvu SFRJ (ZAVRAJ) izdala je "Tehničke uslove za izvođenje završnih radova u građevinarstvu". Pored plate radnik prima i druge naknade regres. Zanatstvo Usvojene norme su se primenjivale za kalkulaciju predračunskih i izvođačkih cena. posebne uslove u toku gradnje i slično. industrijskoj gradnji objekata. Cene transporta i mehanizacije Potrebno je pribaviti podatke o cenama za transport i mehanizaciju. pojaviće se problem sa parkiranim vozilima i dopremanjem materijala. koje se sastoji od tri dela: . koji nisu obuhvaćeni pomenutim normama. Nedostatak normi je što nedostaju određene operacije u primeni pojedinih vrsta materijala i pojava nekih savremenih materijala i sredstava rada. Nekoliko reči o građevinskim normama. 16 . preduzeće plaća doprinose za penziono i socijalno osiguranje i ostale zakonske obaveze. Jedan radnik u toku godine može da ostvari 2184 časa (12 meseci x 182 časa) za koje prima platu. Norme su veoma jasne i pregledne.Prosečne norme u građevinarstvu III deo. rukovodioca radova. magacionera i slično. Niskogradnja . 7. državni praznici. utroška materijala i transporta. troškovi održavanja poslovnog prostora. u nekim izuzetnim slučajevima i 8. To približno iznosi 1 u odnosu na platu. Kad se sve to uzme u obzir dobija se faktora 4 do 5. jer se mogu dovoziti samo male količine. Za objekat koji se nalazi u centralnoj gradskoj zoni. prostor za presvlačenje radnika. Za radnika treba obezbediti odeću. Lako se pronalaze potrebni podaci. Tehnički uslovi sadrže i "Posebne uzanse o građenju". Prilagođene su masovnoj. spoljnih. kao i posebni zahtevi. Pored normativa. odnosno fakturisanih radova. U faktor ulaze i sve zarade i doprinosi za administraciju. Visokogradnja . dobija se faktor 1. topli obrok. 4. gde važe posebni uslovi režima saobraćaja. Opis pozicije koja se analizira sa načinom obračuna. a podrazumevaju se za tu poziciju.365+1=2. nešto kasnije i Građevinska knjga "Normativi i standardi rada u građevinarstvu" izvedene su iz "Prosečnih normi u građevinarstvu". materija sadrži predmet tehničkih uslova. merenja i način obračuna. Početkom sedamdesetih godina Komgrap je izdao "Iskustvene norme u građevinarstvu". koji su primarni. električna energija. "Nove" norme. alat i drugo. 1973 godine Poslovna zajednica. tako da je faktor već 1. kancelarijski materijal.

. .Normativ utrošaka maltera za grunt x cena grunta . Obračun po m2. 3. blok.grunta Sve cene su bruto cene na gradilištu ." . Da li je izračunata cena za svako gradilište ista? Da li je nešto propušteno? Da se vratimo na početak.Normativ utrošaka vode x cena vode . Obračun po m2. nego po normativu. durisol. betonski zid. .Normativ utrošaka cementa x cena cementa . školski primer.Normativ utrošaka sitnog peska x cena sitnog peska .Normativ utrošaka radnog vremena PKV radnika za izradu grunta x cena radnog sata . "Malterisanje zidova produžnim malterom.Analiza cene Uzmimo na primer jednostavnu poziciju: Malterisanje zidova produžnim malterom. a koji utiču na cenu. Analiza se radi obično u više koraka: 1.pomoćna analiza 1 .Normativ utrošaka cementa x cena cementa .Normativ utrošaka električne energije (mešalica) .Normativ utrošaka separiranog šljunka x cena separiranog šljunka . da je analiziramo i da pokušamo da vidimo gde su moguće greške ili elementi koji nisu uzeti u obzir prilikom analize.Normativi prenosa svih materijala od gradilišnih deponija do mesta spravljanja maltera x cena radnog sata . visoke ili niske temperature utiču na produktivnost rada i proces sušenja.Normativ utrošaka električne energije (mešalica) .. opis pozicije. a pri niskim temperaturama potrebno je dodati i aditive. Kada se sve to izračuna dobija se cenu malterisanja po 1 m2.Troškovi postavljanja pomoćnih skela (može da bude i posebna analiza) Napomena: U normativu utroška radnog vremena KV i PKV radnika sadržano je i čišćenje radnog mesta po završenom malterisanju.Količina utiče na organizaciju i produktivnost rada. Ovo je tipičan. . ali bez odnošenja šuta. jer one koje bitno utiču na produktivnost a time i na cenu. .Normativ utrošaka vode x cena vode . Pri visokim temperaturama mora se posvetiti posebna pažnja negovanju maltera.Normativ utrošaka radnog vremena KV radnika za izradu grunta x cena radnog sata . a samim tim i cenu.Normativ utroška vremena potrebnog za spravljanje maltera x cena radnog sata 2. U analizi su uzeti odgovarajući ulazni parametri za spoljni i unutrašnji transport. Analiza cene malterisanja . Ako je zid zidan slabim malterom i rastresen biće potrebno i posebno nabacivanje cementnog šprica .Da li je zid stari ili novi? Na objektu starom više desetina godina može se očekivati mnogo deblji sloj maltera.Normativi prenosa svih materijala od gradilišnih deponija do mesta spravljanja maltera x cena radnog sata .Normativ utroška vremena potrebnog za spravljanje maltera x cena radnog sata Pomoćna analiza cene za 1 m3 maltera za perdašenje Sve cene su bruto cene na gradilištu .pomoćna analiza 2 .. Pomoćna analiza cene za 1 m3 maltera .Normativ utrošaka kreča x cena kreča . kamen.Normativ utrošaka radnog vremena KV radnika za perdašenje x cena radnog sata .Vremenski period malterisanja.Normativ utrošaka kreča x cena kreča . kao i dimenzije prostorija. 17 ..) i razmera maltera.Normativ utrošaka radnog vremena PKV radnika za perdašenje x cena radnog sata .Veoma je važna visina zida za malterisanje.Normativ utrošaka maltera za perdašenje x cena maltera za perdašenje .Ne vidi se vrsta podloge preko koje malterišemo (opeka.Normativi prenosa maltera od mesta spravljanja do ugradnje x cena radnog sata . analize cene malterisanja za zadati slučaj. rabic.

Čarobne formule. Izvođač sagledava ceo posao globalno.. velikoprodajne fabričke cene. Uvećani deo sadrži transport. Znaju cene materijala. na osnovu iskustva. rada. Cena jelove građe je oko 12000 dinara/m3 2. materijal franko utovaren u vozilo u sedištu proizvođača ili velikoprodajne cene materijala na skladištima u Beogradu.08 retko 0. mora da uradi analizu cene. izvođačkih cena zanatskih usluga. Ako su količine male ili velike imaće posebne procene. Cena zavisi i od primarne delatnosti izvođača. a manje za zanatske. transporta. sa svim troškovima rada. Iskusan izvođač zna dva podatka za formiranje približne cene: 1. bez velikih analiza. Napomena: Poneki izvođač će pokušati da krovnu konstrukciju obračuna po m2 kose površine krova. Kod adaptacija i rekonstrukcija veoma je važno da se sagleda da li su predviđene pozicije sa tačnim količinama i od te procene zavisi cena. Za svaku poziciju utvrđeni su približni troškovi materijala. Ako je predviđena mala količina predmerom a ponuđač proceni da će stvarna količina biti velika. Iskustvene cene Izvođači. krovni prozori. Primer: Nabavka građe i izrada krovne konstrukcije. ako u opisu pozicije nije naglašeno po m2 horizontalne projekcije. Procenjena cena izrade krovne konstrukcije je 25000x0. treći poziv telefonom i beleženje cena i četvrti obilazak više desetina stovarišta i prodavnica i prikupljanje pojedinačnih cena i cenovnika. Za priručnik projektantske cene su formirane na sledeći način. formiraće veće cene za građevinske radove. Nema ni konstantnog odnosa između cene ugrađenog materijala i cene utrošenog rada. Da bi se na licitaciji dobio posao od njegove procene zavisiće smanjenje ili povećanje cene. prozori. transporta i slično i formirane su jedinačne cene. Prvi veliki izvor cenovnika bio je Beogradski sajam građevinarstva. konsultacija ili pomoću normativa.06-0. Utrošak građe za razne krovove kreće se u rasponu od 0. nema.. Mnoge cene znaju "napamet". KV i PK radnika u građevinskim preduzećima. To su. na primer 25000 din/m3. odnosno radnici koji se bave kalkulacijama. Ako ima neki razlog za sumnju.Na analizom utvrđenu cenu malterisanja uticaće i tržišni uslovi. porez na usluge i zaradu izvođača. Sledilo je prikupljanje bruto cena radnog časa VKV. Zoran Jakovljević je insistirao da napišem formulu ili obrazac pomoću kojih sam formirao projektantske cene. Projektantske cene u priručniku U priručniku su date "projektantske cene" po jedinici mere za svaku pojedinačnu poziciju. Cene materijala su veoma važne. 4. odnosno zaradu i prema tome koriguje cene. njegova cena biće velika i obrnuto. transporta i pomoćnog materijala. ponekad i na osnovu njih formira ukupnu cenu. mehanizacije i slično. procene. Obračun po m2. transporta i približne normative. odnosno koliko radnik može da izvrši zadatog posla u toku jednog dana ili sata. drugi poziv telefonom fabrike posle koga sledi fax ili slanje poštom. koji su imali ponekad i više od desetak strana. da su komercijalne službe fabrika veoma efikasno slale cenovnike. i u okviru njega manipuliše pojedinim cenama. 3. Kod pozicija gde se samo ugrađuje finalni proizvod (vrata.09 m3/m2 horizontalne projekcije krovne konstrukcije." cena materijala je 0 a rad 100% ili "montaža masažnog bazena ili tuš kabine" koja može da košta i više od 6-7000 € a cena ugradnje je minimalna u odnosu na nabavnu cenu. Treba istaći. 18 . nažalost. dnevnica na "crno". za razliku od osamdesetih i devedesetih godina. Tokom vremena izvođač prati date jedinačne cene i realizaciju. Prikupljene su sve potrebne cene materijala za ugradnju. strateški. Na primer "iskop zemlje za. ako on izvodi recimo građevinske radove a njegovi kooperanti zanatske radove. posle dugogodišnjeg rada na analizi cena i izvođenju radova lako i brzo formiraju cene. visine dizanja i ostalih uslova procenjuje ukupnu cenu 1 m3 ugrađene građe. U zavisnosti od tipa i složenosti krovne konstrukcije. masažne kade i slično) velikoprodajna cena je uvećana za 30 %. 5. transporta. ugradnju. Recenzent arh.06=1500 dinara/m2.. uglavnom.

Da je štampana 16 puta.. parketarske. 4. Cene su izražene u Evrima.. d.... 2.promenljiva D. 2. Priručnik ima 13166 pozicije. gipsarske... keramičarske. koja se menja 16 puta.. Korisnik bi se veoma teško snalazio u toj količina materijala.. rukovođenjem gradilišta (i formiranjem izvođačkih cena) ili izvođačkim nadzorom. zauzela bi više strana i što je još važnije korisnik priručnika bi se teško snalazio.. Treba napomenuti da se gotovo svi konsultanti bave izvođenjem radova. opisa pozicije.. staklorezačke ("Staklopan"). c.. mada su mnoge od njih očigledne. kao i sa mnogim ekspertima za radove i cene u pojedinim oblastima. jer bi bio nepregledan. Konsultacije o formiranim cenama obavljene su za stolarske radove ("Beoenterijer").. a promenljive su označene sa a. Jedinačne cene formirane su sa velikoprodajnim cenama materijala i sa uključenim porezom na usluge. 5.. teško bi uočavao razlike između pojedinih sličnih a različitih pozicija. Opis pozicije. Promenljiva D... 5.. limarske ("Liming"). Neprihvatljivo je štampati toliku količinu materijala iz dva razloga: 1." ima promenljivu "dimenzija 60x60 cm". fasaderske .. b. Opis pozicije. Promenljiva A.. b. ostali deo opisa pozicije je isti. a cena štampe bila bi visoka.. U podvrsti pozicije su numerisane rednim brojem od 1 do n. Opis pozicije.Cene istih ili sličnih proizvoda različitih proizvođača dosta se razlikuju. Na primer kod prozora i vrata (drvenih) cene različitih proizvođača... Pozicije su u podvrstama složene po tehnološkom procesu. Opis pozicije.. Promenljiva C. ipak pregledom narednih nekoliko pasusa može se videti da se svaka pozicija sastoji iz rednog broja.. 3.. teracerske. dimenzija 60x60 cm.promenljiva C. Pozicija sa opisom koji sadrži promenljive numerisana je rednim brojem. za isti tip i veličinu. Priručnik bi morao da se podeli u četiri knjige.. likorezačke ("Zanat". a svaka vrsta radova na podvrste. Promenljiva B....promenljiva A. razlikuju se i do 100%. c. koliko je to bilo moguće. a. Stvarni redni brojevi su: 1.promenljiva A. Opis pozicije. Opis pozicije. O formatizovanju priručnika U kompjuterskom programu "Mungos" sve pozicije su napisane sa punim opisom. a da su štampane sa punim opisom pozicija priručnik bi imao više od 4000 strana. 19 .. Redni broj pozicije u priručniku Priručnik je podeljen na vrste radova. Opis pozicije...promenljiva B. Primer: 1... Primer: Pozicija "Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo. Označavanja koja se koriste u ovom priručniku U priručniku su primenjene standardne oznake i tipografske tehnike koje olakšavaju snalaženje u tekstu. jedinice mere i projektantske cene... "Delo") i molersko-farbarske radove("Lik").

Ne skraćeni opisi pozicija su: 1... Po radnom času.50 0.. sa odvozom. Jedinice mere i promenljive Za svaku poziciju. Obračun po m3 zemlje. Obično su promenljive dimenzije. Primer: 10. dat je način obračuna po jedinici mere.00 € 20 . Po m3. m3 11. Čas Način obračuna i jedinice mere su: 10. m3 b. a. Delimično obijanje maltera . Jedinica mere može biti m1. naslovna. posebne zahteve. Krečnog maltera. jer sadrže iste opise ali imaju jedan ili više promenljivih parametara. Prva rečenica. Obijanje produžnog maltera sa zidova . Čas 4. Obijanje cementnog maltera sa zidova ... Delimično obijanje maltera. Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu... je ispisana bold (podebljana slova) i sažeto opisuje poziciju. Opis pozicije koji sadrži jednu ili više promenljivih koje su ispisane italic. Produžnog maltera.00 € € 4. vrsta rada ili materijala. b. komad. 4. 4. m3.Opis pozicije u priručniku i promenljive Opis pozicije je pogodbeni opis za izvršenje određene usluge sa potrebnim materijalom. Primer: 1. iskošena slova. 2. mereno uraslo. odnosno zadati opis pozicije. Jedinica mere može biti promenljiva. Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu... sa odvozom. Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu. 3. Obijanje krečnog maltera sa zidova . m2. kg i slično.... vrste materijala. a. jedinica mere za obračun.. način obračuna. sa odvozom. Pojedini opisi pozicije su napisani u skraćenom obliku. Obijanje krečnog maltera sa zidova.50 € 40. Obračun po m3 zemlje. c.. debljine. Preostali deo opisa pozicije detaljnije opisuje način rada. Cementnog maltera. paušalno. Obračun po radnom času. mereno uraslo.

Obračun po m2 obijene površine.00 = Obijanje produžnog maltera sa unutrašnjih zidova.75 € b. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. Otvori se odbijaju. Obračun po m2 obijene površine. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom.75 € Delimično obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih zidova. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. radi uštede prostora. približno. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. otvori se odbijaju. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. na levoj polovini lista. Krečnog maltera. Obračun po m2 obijene površine.00 = Delimično obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih zidova. otvori se odbijaju.Izgled pozicija u priručniku i formiranom predmeru Opisi u priručniku pisani su od leve do desne margine. Obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih zidova. Otvori se odbijaju. Obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih zidova. m2 2. Obračun po m2 obijene površine. m2 2. otvori se odbijaju. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Primer: U priručniku 1. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter.00 = Obijanje cementnog maltera sa unutrašnjih zidova. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Cementnog maltera. Šut prikupiti.50 € 4. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. x 190. m2 1. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Obračun po m2 obijene površine. Otvori se odbijaju. m2 x 175.00 = 21 . U predmeru i predračunu 1.00 € c. U predmeru i predračunu radova opisi se pišu. x 120. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. m2 4. m2 2. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Obračun po m2 obijene površine. m2 2. izneti. Šut prikupiti. Produžnog maltera. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. m2 3 x 140. izneti. izneti. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Šut prikupiti.

13. 6. 19. 26. 21. 29. 16. 10. 30. 15. 25. 23. 8. 2. 22. 4. 31. 12. 17. 5. 9. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI ISTRAŽIVAČKI RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA ZEMLJANI RADOVI ZIDARSKI RADOVI BETONSKI I ARM. 11. 28.Vrste radova 1. 18. 24. 3. 27. 20. BETONSKI TESARSKI RADOVI POKRIVAČKI RADOVI IZOLATERSKI RADOVI GRAĐEVINSKA STOLARIJA STOLARSKI RADOVI BRAVARSKI RADOVI LIMARSKI RADOVI STAKLOREZAČKI RADOVI KERAMIČARSKI RADOVI TERACERSKI RADOVI KAMENOREZAČKI RADOVI PARKETARSKI RADOVI PODOPOLAGAČKI RADOVI TAPETARSKI RADOVI ROLETNARSKI RADOVI SUVOMONTAŽNI RADOVI GIPSARSKI RADOVI FASADERSKI RADOVI LIKOREZAČKI RADOVI MOLERSKO FARBARSKI RADOVI LIVAČKI RADOVI RAZNI ZANATSKI RADOVI VODOVOD KANALIZACIJA SANITARNI UREĐAJI 23 35 47 83 97 177 209 229 241 307 365 419 443 475 487 507 517 541 555 575 581 585 619 649 705 753 787 793 801 821 835 22 . 7. 14.

1. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Dozvole Priključci Saglasnosti Priprema gradilišta Skele Ograde Nadstrešnice Signalizacija Zaštite Čišćenja Pranja Šut Ostali pripremno završni radovi 25 25 26 27 28 29 29 30 30 31 31 32 32

23

1. Dozvole
1. Naknada za uvođenje gradilišne energije. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadležnom organu za odobrenje korišćenja električne energije. U cenu ulazi i plaćanje takse. Obračun paušalno. Paušalno 2. 750,00 €

Naknada za uvođenje gradilišne vode. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadležnom organu za odobrenje korišćenja vode. U cenu ulazi i plaćanje takse. Obračun paušalno. Paušalno 250,00 €

3.

Naknada za zauzeće trotoara. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadležnom organu za odobrenje korišćenja površine trotoara. U cenu ulazi i plaćanje takse za korišćenje za sve vreme trajanja radova. Po završetku radova dovesti sve površine u prvobitno stanje. Obračun po m2/Dan. m2/Dan 0,35 €

4.

Naknada za zauzeće glavne ulice i trotoara. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadležnom organu za odobrenje korišćenja površine trotoara i ulice. U cenu ulazi i plaćanje takse za korišćenje za sve vreme trajanja radova. Po završetku radova dovesti sve površine u prvobitno stanje. Obračun po m2/Dan. m2/Dan 0,65 €

5.

Naknada za zauzeće sporedne ulice i trotoara. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadležnom organu za odobrenje korišćenja površine trotoara i ulice. U cenu ulazi i plaćanje takse za korišćenje za sve vreme trajanja radova. Po završetku radova dovesti sve površine u prvobitno stanje. Obračun po m2/Dan. m2/Dan 0,50 €

6.

Naknada za zauzeće zelene površine. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadležnom organu za odobrenje korišćenja zelene površine. U cenu ulazi i plaćanje takse za korišćenje za sve vreme trajanja radova. Po završetku radova dovesti sve površine u prvobitno stanje. Obračun paušalno. Paušalno 600,00 €

7.

Naknada za seču stabla. Uputiti pismeni zahtev nadležnom organu za odobrenje za seču stabla. U cenu ulazi i plaćanje takse za seču. Obračun po komadu stabla. Kom. 100,00 €

2. Priključci
1. Naknada za uvođenje gradilišne električne energije. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadležnom organu za odobrenje korišćenja električne energije. U cenu ulaze i plaćanje takse za korišćenje za sve vreme trajanja radova i instaliranje glavnog gradilišnog ormana sa brojilom, osiguračima i ostalo. Obračun paušalno. Paušalno 750,00 €

25

2.

Naknada za uvođenje gradilišne vode. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadležnom organu za odobrenje korišćenja vode. U cenu ulaze i plaćanje takse i izrada priključka, šahta, vodomera i ostalo. Obračun paušalno. Paušalno 250,00 €

3.

Naknada za uvođenje gradilišnog telefona. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadležnom organu za odobrenje korišćenja telefonskog priključka. U cenu ulaze i plaćanje takse i instaliranje telefona sa aparatom. Obračun paušalno. Paušalno 250,00 €

4.

Naknada za priključak na elektro mrežu. Pismeni zahtev sa skicom uputiti nadležnom organu. U cenu ulazi i plaćanje takse. Obračun paušalno. Paušalno 250,00 €

5.

Naknada za priključak na vodovodnu mrežu. Pismeni zahtev sa skicom uputiti nadležnom organu. U cenu ulazi i plaćanje takse. Obračun paušalno. Paušalno 200,00 €

6.

Naknada za priključak na kanalizacionu mrežu. Pismeni zahtev sa skicom uputiti nadležnom organu. U cenu ulazi i plaćanje takse. Obračun paušalno. Paušalno 200,00 €

7.

Naknada za priključak na PTT mrežu. Pismeni zahtev sa skicom uputiti nadležnom organu. U cenu ulazi i plaćanje takse. Obračun paušalno. Paušalno 250,00 €

8.

Ugradnja repera na objektu i susednim objektima za praćenje eventualnog sleganja u svemu po uputstvu statičara. U određenom vremenskom periodu, a u dogovoru sa statičarem, vršiti merenja i voditi dnevnik merenja. Obračun paušalno. Paušalno 50,00 €

3. Saglasnosti
1. Naknada za hidrantsku mrežu kojom se podrazumeva pismeni zahtev sa skicom nadležnom organu i plaćanje propisane takse, za odobrenje za upotrebu. Obračun paušalno. Paušalno 2. 250,00 €

Naknada elektrodistribuciji kojom se podrazumeva pismeni zahtev sa skicom nadležnom organu i plaćanje propisane takse, za odobrenje za upotrebu. Obračun paušalno. Paušalno 500,00 €

26

3.

Naknada toplanama kojom se podrazumeva pismeni zahtev sa skicom nadležnom organu i plaćanje propisane takse, za odobrenje za upotrebu. Obračun paušalno. Paušalno 150,00 €

4.

Naknada komunalnom preduzeću kojom se podrazumeva pismeni zahtev sa skicom nadležnom organu i plaćanje propisane takse, za odobrenje za upotrebu. Obračun paušalno. Paušalno 75,00 €

5.

Naknada protivpožarnoj službi kojom se podrazumeva pismeni zahtev sa skicom nadležnom organu i plaćanje propisane takse, za odobrenje za upotrebu. Obračun paušalno. Paušalno 100,00 €

6.

Naknada sanitarnoj inspekciji kojom se podrazumeva pismeni zahtev sa skicom nadležnom organu i plaćanje propisane takse, za odobrenje za upotrebu. Obračun paušalno. Paušalno 100,00 €

4. Priprema gradilišta
1. Montaža i demontaža priručne barake za smeštaj alata, materijala i radnika. Baraku izraditi od montažnih elemenata ili dasaka debljine 1" sa drvenom konstrukcijom. Baraku pokriti daskama i ter papirom ili salonitom. Obračun po m2 barake, komplet. m2 2. 25,00 €

Dovoz vode na gradilište. Za izvođenje radova obezbediti cisternu ili metalnu burad i sukcesivno dopremati potrebne količine vode, za sve vreme trajanja radova. Obračun po m3 vode. m3 5,00 €

3.

Izrada prilaznih rampi-trepni, za dopremu materijala ili odvoz šuta. Trepnu izvesti od fosni i cevi za fasadnu skelu ili od drvene građe. Trepna je širine 1,0 m. Obračun po m1 trepne. m1 5,00 €

4.

Izrada radnih platformi, za izbacivanje zemlje, šuta ili za dopremu materijala. Platforme izvesti od fosni i cevi za fasadnu skelu ili od drvene građe. Obračun po m2 platforme. m2 4,00 €

5.

Montaža i demontaža koruba, za izbacivanje šuta. Korube izraditi od dasaka debljine 24 mm ili 48 mm ili postaviti specijalne cevi od plastičnog materijala. Obračun po m1 koruba. m1 5,00 €

6.

Izrada radnih nadstrešnica za rad, obradu građe i drugo. Radne nadstrešnice izraditi od fosni i cevi za fasadnu skelu ili drvene građe. Preko nadstrešnice od fosni postaviti sloj ter papira i pričvrstiti letvama i ekserima. Obračun po m2 izvedene nadstrešnice. m2 6,00 € 27

5. Skele
1. Montaža i demontaža metalne cevaste fasadne skele, za radove u svemu po važećim propisima i merama HTZ-a. Skela mora biti statički stabilna, ankerovana za objekat i propisno uzemljena. Na svakih 2,00 m visine postaviti radne platforme od fosni. Sa spoljne strane platformi postaviti fosne na "kant". Celokupnu površinu skele pokriti jutanim ili PVC zastorima. Skelu prima i preko dnevnika daje dozvolu za upotrebu statičar. Koristi se za sve vreme trajanja radova. Obračun po m2 vertikalne projekcije montirane skele. a. Fasadna skela. b. Fasadna složena skela. c. Fasadna teška skela. 4. m2 m2 m2 5,00 € 6,00 € 7,50 €

Montaža i demontaža prostorne metalne cevaste skele, za radove u svemu po važećim propisima i merama HTZ-a. Skela mora biti statički stabilna, ankerovana i propisno uzemljena. Postaviti radne platforme od fosni. Skelu prima i preko dnevnika daje dozvolu za upotrebu statičar. Koristi se za sve vreme trajanja radova. Obračun po m3 skele. m3 5,00 €

5.

Montaža i demontaža skele, za unutrašnje radove, na zidovima i plafonima objekta. Skela mora biti statički stabilna i ako je metalna propisno uzemljena. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća samo jedanput. Obračun po m3 skele. m3 4,00 €

6.

Montaža i demontaža pomoćne cevaste skele, u objektu, za rad u prostorijama. Skela mora biti izvedena po svim HTZ propisima. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća samo jedanput. Obračun po m2 horizontalne površine. m2 2,50 €

7.

Montaža i demontaža pomoćne skele, napravljene od koza i fosni u objektu, za rad u prostorijama. Skela mora biti izvedena po svim HTZ propisima. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća samo jedanput. Obračun po m2 površine poda. m2 1,50 €

8.

Montaža i demontaža konzolne skele, za radove u svemu po važećim propisima i merama HTZ-a, po datom projektu skele. Skela mora biti statički stabilna i propisno uzemljena. Postaviti radne platforme od fosni, a sa spoljne strane platformi postaviti fosne na "kant". Skelu prima i preko dnevnika daje dozvolu za upotrebu statičar. Koristi se za sve vreme trajanja radova. Obračun po m1 montirane skele. m1 30,00 €

9.

Montaža i demontaža viseće skele, za radove u svemu po važećim propisima i merama HTZ-a, po datom projektu skele. Skela mora biti statički stabilna i propisno uzemljena. Skelu prima i preko dnevnika daje dozvolu za upotrebu statičar. Koristi se za sve vreme trajanja radova. Obračun po m2 površine pokrivene skelom. m2 2,50 €

28

6. Ograde
1. Montaža i demontaža zaštitne metalne ograde, oko gradilišta, visine 2,00 m sa kapijama za ulaz radnika, vozila i mehanizacije. Kapije snabdeti bravama sa ključevima ili katancima. Ogradu pravilno ankerovati i ukosničiti kako ne dođe do prevrtanja. Ograda mora biti uredno obojena. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća jedanput, bez obzira da li se demontira i ponovo montira u toku radova. Na ogradu postaviti table sa upozorenjem za prolaznike. Obračun po m2 ograde. m2 2. 7,50 €

Montaža i demontaža zaštitne ograde, od žičanog pletiva. Na svakih 2 m postaviti stubove za zatezanje pletiva, visine 2 metra. Postaviti kapije za prolaz i na ogradu postaviti table sa upozorenjem za prolaznike. Ograda se koristiti za sve vreme trajanja radova. Obračun po m2 ograde. a. Od žičanog pletiva. b. Od armaturne mreže. m2 m2 4,00 € 5,00 €

4.

Montaža i demontaža zaštitne ograde, od cevi za fasadnu skelu, visine 1,0 m. Na svakih 2 m postaviti stubove. Na ogradu postaviti table sa upozorenjem za prolaznike. Ograda se koristiti za sve vreme trajanja radova. Obračun po m1 ograde. m1 2,50 €

5.

Montaža i demontaža zaštitne ograde, od drvenih stubova i daščane oplate. Na svakih 2 m postaviti stubove visine 2 m. Postaviti kapije i table sa upozorenjem za prolaznike. Ograda se koristiti za sve vreme trajanja radova. U cenu ulazi i bojenje ograde. Obračun po m2 ograde. m2 6,00 €

7. Nadstrešnice
1. Izrada zaštitne nadstrešnice, ispuštene iz fasadne skele, iznad ograde i ulaza. Nadstrešnicu uraditi od čeličnih cevi za skelu sa kosnicima i ukrućenjima. Pokriti je daskama debljine 2" i ter papirom, koji se pričvršćuje drvenim letvama. Nadstrešnicu prima nadzorni organ, statičar. Širina nadstrešnice je 12,00 m, sa ulazima po potrebi. Nadstrešnica postaviti na visini od 2,50 m. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća se jedanput bez obzira da li se u toku radova, demontira i ponovo montira. Obračun po m2 nadstrešnice. m2 2. 7,50 €

Izrada zaštitne nadstrešnice. Nadstrešnicu uraditi od čeličnih cevi za skelu sa kosnicima i ukrućenjima. Nadstrešnica se pokriva daskama debljine 2" i ter papirom, koji se pričvršćuje drvenim letvama. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća se jedanput bez obzira da li se u toku radova, demontira i ponovo montira. Obračun po m2 postavljene nadstrešnice. m2 6,25 €

29

8. Signalizacija
1. Izrada i postavljanje tabli obaveštenja da se izvode građevinski radovi, sa osnovnim podacima o objektu, izvođaču, investitoru i projektantu. Tabla je dimenzija 200x100 cm. Obračun po komadu table. Kom. 2. 125,00 €

Izrada i postavljanje tabli i drugih oznaka sa upozorenjem, a po tehničkim propisima. Tabla je dimenzija 80x60 cm. Obračun po komadu table. Kom. 50,00 €

3.

Izrada i postavljanje signalnog osvetljenje gradilišta, postavljenog na ogradi i/ili skeli. Instalaciju pod naponom od 12 volti, sa svetiljkama zaštićenim mrežom, postaviti u dogovoru sa nadzornim organom, a u svemu prema propisu. Obračun paušalno, komplet izvedeno. Paušalno 375,00 €

9. Zaštite
1. Nabavka i postavljanje zastora fasadne skela, od jute. Celokupnu površinu skele pokriti jutanim zastorom. Juta mora biti prošivena po vertikali i pričvršćena za skelu, da ne "visi". U toku radova, ukoliko je potrebno, zastor popraviti. Obračun po m2 zaštićene površine. m2 2. 1,50 €

Nabavka i postavljanje zaštite za podove, od deblje PVC folije. Sva eventualna prljanja ili oštećenja poda padaju na teret izvođača. Obračun po m2 poda. m2 0,60 €

3.

Nabavka i postavljanje zaštitnog sloja peska, preko podova. Postaviti sloj ter papira sa preklopom i pažljivo nasuti sloj peska debljine 20 cm. Sva eventualna oštećenja poda padaju na teret izvođača. Obračun po m2 poda. m2 2,50 €

4.

Nabavka i postavljanje zaštitnih dasaka, preko podova. Postaviti sloj ter papira sa preklopom i zaštitu od dasaka debljine 1". Sva eventualna oštećenja poda padaju na teret izvođača. Obračun po m2 poda. m2 2,00 €

5.

Nabavka i postavljanje polietilenske folije, preko otvora na fasadi, vrata i prozora, radi zaštite. Foliju učvrstiti drvenim letvama, vodeći računa da se ne ošteti postojeća stolarija. Sva eventualna oštećenja padaju na teret izvođača. Obračun po m2 folije. a. Prozora i vrata. b. Izloga i portala. m2 m2 1,75 € 2,50 €

7.

Nabavka i postavljanje deblje polietilenske folije, preko nameštaja, radi zaštite. Sva eventualna prljanja ili oštećenja nameštaja padaju na teret izvođača. Obračun po m2 folije. m2 0,50 €

30

8.

Zaštita krovnih površina, od atmosferskih padavina debljom polietilenskom folijom. U toku prepokrivanja krova po potrebi zaštititi otkrivene površine PVC folijom. Obračun po m2 zaštićene površine. m2 1,00 €

9.

Zaštita tavanske konstrukcije, od atmosferskih padavina debljom polietilenskom folijom. U toku radova po potrebi zaštititi otkrivene površine PVC folijom. Obračun po m2 zaštićene površine. m2 1,00 €

10.

Zaštita tavanske konstrukcije, od atmosferskih padavina daskama i debljom polietilenskom folijom ili ter papirom. U toku radova po potrebi zaštititi otkrivene površine daskama i PVC folijom. Obračun po m2 zaštićene površine. m2 5,00 €

10. Čišćenja
1. U toku radova izvršiti više puta grubo čišćenje gradilišta od građevinskog šuta sa prenosom šuta na deponiju gradilišta. Plaća se jedanput bez obzira na broj čišćenja. Obračun po m2 površine gradilišta. m2 2. 0,50 €

Čišćenje prostorija objekta, od građevinskog šuta sa prenosom šuta na deponiju gradilišta. Plaća se jedanput bez obzira na broj čišćenja. Obračun po m2 očišćenje površine. m2 0,75 €

3.

Čišćenje trotoara oko objekta, od građevinskog šuta i drugo i prevoz na gradilišnu deponiju. Plaća se jedanput bez obzira na broj čišćenja. Obračun po m2 očišćene površine. m2 0,50 €

4.

Čišćenje prostora u objektu i oko objekta, od građevinskog šuta sa prenosom šuta na deponiju gradilišta. Plaća se jedanput bez obzira na broj čišćenja. Obračun po m2 očišćene površine. m2 0,60 €

11. Pranja
1. Čišćenje i pranje gradilišta, po završetku svih radova. Izvršiti detaljno čišćenje celog gradilišta, pranje svih staklenih površina, čišćenje i fino pranje svih unutrašnjih prostora i spoljnih površina. Obračun po m2 očišćene površine. m2 2. 0,50 €

Čišćenje i pranje prozora i vrata, po završetku radova. Pažljivo mehanički očistiti sve površine i oprati vodom sa dodatkom odgovarajućih hemijskih sredstava. Obračun po m2 oprane površine. a. Prozora i vrata. b. Izloga i portala. m2 m2 0,50 € 0,60 € 31

4.

Po završetku radova očistiti od građevinskog šuta i oprati vodom pod pritiskom trotoar i kolovoz. Obračun po m2 očišćene i oprane površine. a. Kolovoz i trotoar. b. Staze i plato. m2 m2 0,50 € 0,60 €

12. Šut
1. Prikupljanje šuta na gradilišnu deponiju. U toku i po završenim radovima sa gradilišta prikupiti šut, višak zemlje i drugi otpadni materijal sa objekta, na gradilišnu deponiju pristupačnu za utovar u kamion. Obračun po m3 prikupljenog šuta. m3 2. 2,50 €

Prikupljanje šuta i odvoz šuta. Prikupiti šut, višak zemlje i drugi otpadni materijala, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 odvezenog šuta. m3 12,50 €

3.

Ručni utovar i odvoz šuta, sa gradilišne deponije. Utovariti šut na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 šuta, mereno u kamionu. a. Ručni utovar. b. Mašinski utovar. m3 m3 11,00 € 6,00 €

5.

Ručni utovar i odvoz zemlje sa gradilišne deponije. Utovariti zemlju na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 zemlje, mereno u kamionu. a. Ručni utovar. b. Mašinski utovar. m3 m3 10,00 € 5,00 €

13. Ostali pripremno završni radovi
1. Ručna seča stabla, vađenje panja i korena, prečnika do 10 cm. Stablo odseći, grane iseći, otkopati zemlju oko stabla i izvaditi panj i koren. Zemljom nasuti i nabiti zemlju. Stablo, grane, panj i koren utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po komadu stabla. a. Do 10 cm. b. Do 30 cm. c. Do 50 cm. 4. Kom. Kom. Kom. 10,00 € 50,00 € 150,00 €

Nabavka, utovar, dovoz i razastiranje plodne čiste zemlje u sloju po projektu sa davanjem nadvišenja (nadmera) od 20% kako bi posle sleganja, zemlja zauzela projektovane kote. Izvršiti fino planiranje i valjanje drvenim valjkom. Obračun po m3 nasute zemlje. a. Čista zemlja. b. Plodni humus. m3 m3 12,50 € 20,00 €

32

6.

Izrada travnjaka na mestima označenim u projektu. Preko fino isplaniranog terena izvršiti setvu travne smese: - Festuca rubra 40 % - Festuca ovina 30 % - Poa pratensis 20 % - Trifolium repens 10 % Setvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po mirnom vremenu, bez padavina i vetra. Po izvršenoj setvi seme utisnuti u zemlju gvozdenim ježom, a potom uvaljati drvenim valjkom i izvršiti intezivno polivanje do punog nicanja trave. Polivanje nastaviti svakodnevno do predaje radova. Obračun po m2 zatravljene površine. m2 2,50 €

7.

Izrada travnjaka sa košenjem na mestima označenim u projektu. Preko fino isplaniranog terena izvršiti setvu travne smese: - Festuca rubra 40 % - Festuca ovina 30 % - Poa pratensis 20 % - Trifolium repens 10 % Setvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po mirnom vremenu, bez padavina i vetra. Po izvršenoj setvi seme utisnuti u zemlju gvozdenim ježom, a potom uvaljati drvenim valjkom i izvršiti intezivno polivanje do punog nicanja trave. Polivanje nastaviti svakodnevno do prvog košenja. Prvo košenje izvršiti kosom kada trava dostigne visinu 10-15 cm a drugo košenje izvršiti kosačicom. Obračun po m2 zatravljene površine. m2 3,50 €

8.

Izrada travnjaka sa nasipanjem humusa, sejanjem trave i održavanjem travnjaka. Izvršiti nabavku, utovar i dovoz i razastiranje plodne humusne zemlje u sloju debljine 10 cm sa davanjem nadvišenja (nadmera) od 20% kako bi posle sleganja, zemlja zauzela projektovane kote. Izvršiti fino planiranje, valjanje drvenim valjkom i setvu travne smese: - Festuca rubra 40 % - Festuca ovina 30 % - Poa pratensis 20 % - Trifolium repens 10 % Setvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po mirnom vremenu bez padavina i vetra. Po izvršenoj setvi seme utisnuti u zemlju gvozdenim ježom, a potom uvaljati drvenim valjkom i izvršiti intezivno polivanje do punog nicanja trave. Polivanje nastaviti svakodnevno do prvog košenja. Prvo košenje izvršiti kosom kada trava dostigne visinu 10-15 cm a drugo košenje izvršiti kosačicom. Obračun po m2 zatravljene površine. m2 5,00 €

9.

Nabavka i postavljanje busena sa travom. Sa postojećih površina skinuti sterilnu zemlju u sloju debljine 5 cm. Dovesti, razastreti i uvaljati humusne zemlje u sloju debljine 5 cm. Postaviti busen sa travom, izvaljati ga i pričvrstiti. Fuge između blokova busena popuniti zemljom sa malo travnog semena. Travu redovno zalivati i prvi put ručno kositi. Obračun po m2 obrađene površine. a. b. c. d. Sloj debljine 5 cm. Sloj debljine 10 cm. Sloj debljine 15 cm. Sloj debljine 20 cm. m2 m2 m2 m2 6,00 8,00 10,00 12,00 € € € €

13.

Sa postojećih površina izvaditi ruže. Ruže pažljivo izvaditi sa busenom, upakovati i predati investitoru. Obračun po komadu ruže. Kom. 1,00 € 33

14.

Nabavka i sadnja ruža. Na mestima označenim u projektu, iskopati jame kružnog oblika dimenzija 0,40x0,40 m. Izvršiti sadnju ruža sa dodatkom đubriva 3-5 kg uz svaku sadnicu. Posle sadnje zemlju ocankovati i dobro zaliti. Obračun po komadu ruže. Kom. 2,50 €

15.

Sadnja listopadnih sadnica. Na mestima označenim u projektu iskopati jame prečnika i dubine 0,50 m. Iz jame izbaciti sterilnu zemlju i otpatke. Sadnju obaviti mešavinom humusne zemlje, tresetnog đubriva i peska u odnosu 6:3:1. Prilikom sadnje sadnice zatrpati do 2/3 dubine jame napravljenom mešavinom, a gornju trećinu obogatiti dodatkom tresetnog đubriva sa 3 kg po sadnici. Nakon obavljene sadnje sadnice ocankovati i dobro zaliti. Obračun po komadu sadnice. a. Listopadnih sadnica. b. Četinarskih sadnica. Kom. Kom. 7,50 € 10,00 €

17.

Sadnja žive ograde. Na mestima označenim u projektu iskopati rov dubine i širine 50 cm. Iz jame izbaciti sterilnu zemlju i otpatke. Sadnju obaviti mešavinom humusne zemlje, tresetnog đubriva i peska u odnosu 6:3:1 i to po 9 sadnica po m1. Prilikom sadnje sadnice zatrpati do 2/3 dubine jame napravljenom mešavinom, a gornju trećinu obogatiti dodatkom tresetnog đubriva u količini od 5 kg po sadnici ili odstajalog stajskog đubriva. Nakon obavljene sadnje zemlju oko sadnice ocankovati i obilno zaliti. Obračun po m1 žive ograde. m1 15,00 €

18.

Sadnja puzavica. Na mestima označenim u projektu iskopati jame prečnika i dubine 0,30 m. Iz jame izbaciti sterilnu zemlju i otpatke. Sadnju obaviti mešavinom humusne zemlje, tresetnog đubriva i peska u odnosu 6:3:1. Mešavinu humusne zemlje iz jame obogatiti dodatkom tresetne zemlje sa 3 kg po sadnici. Nakon obavljene sadnje zemlju oko sadnice ocankovati i obilno zaliti. Obračun po komadu puzavice. Kom. 2,00 €

34

2. ISTRAŽIVAČKI RADOVI
1. 2. 3. 4. 5. Snimanja i dokumentacija Ispitivanja i dokumentacija Arheološki iskopi Obrada arheoloških nalaza Ostali istraživački radovi 37 40 42 45 46

35

1. Snimanja i dokumentacija
1. Snimanje fotografskim aparatom i izrada crno belih fotografija, veličine 9x11 cm. U cenu ulazi nabavka i razvijanje filma. Obračun po komadu fotografije. a. b. c. d. e. f. g. h. i. 10. Veličine 9x11 cm. Veličine 9x13 cm. Veličine 10x13 cm. Veličine 10x15 cm. Veličine 13x18 cm. Veličine 18x24 cm. Veličine 24x30 cm. Veličine 24x36 cm. Veličine 50x60 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 5,00 7,50 10,00 15,00 € € € € € € € € €

Snimanje fotografskim aparatom i izrada fotografija u boji, veličine 9x11 cm. U cenu ulazi nabavka i razvijanje filma. Obračun po komadu fotografije. a. b. c. d. e. f. g. h. i. Veličine 9x11 cm. Veličine 9x13 cm. Veličine 10x13 cm. Veličine 10x15 cm. Veličine 13x18 cm. Veličine 18x24 cm. Veličine 24x30 cm. Veličine 24x36 cm. Veličine 50x60 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 1,00 1,50 2,50 3,00 4,00 7,50 10,00 17,50 25,00 € € € € € € € € €

19.

Snimanje fotografskim aparatom sa crno belim filmom, sa 12 snimaka. U cenu ulazi nabavka i razvijanje filma. Obračun po komadu filma. a. Sa 12 snimaka. b. Sa 20 snimaka. c. Sa 36 snimaka. Kom. Kom. Kom. 10,00 € 15,00 € 25,00 €

22.

Snimanje fotografskim aparatom sa kolor filmom, sa 12 snimaka. U cenu ulazi nabavka i razvijanje filma. Obračun po komadu filma. a. Sa 12 snimaka. b. Sa 20 snimaka. c. Sa 36 snimaka. Kom. Kom. Kom. 12,50 € 17,50 € 27,50 €

25.

Izrada kontakt kopija, crno belih. Obračun po komadu kontakt kopije. a. Crno belih. b. Kolor. Kom. Kom. 1,00 € 1,50 €

27.

Izrada dijapozitiva, crno belih. Obračun po komadu dijapozitiva. a. Crno belih. b. Kolor. Kom. Kom. 5,00 € 6,00 € 37

29.

Izrada fotografija, crno belih, veličine 9x11 cm. Obračun po komadu fotografije. a. b. c. d. e. f. g. h. i. Veličine 9x11 cm. Veličine 9x13 cm. Veličine 10x13 cm. Veličine 10x15 cm. Veličine 13x18 cm. Veličine 18x24 cm. Veličine 24x30 cm. Veličine 24x36 cm. Veličine 50x60 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 0,60 0,75 1,25 1,50 2,00 5,00 7,50 10,00 15,00 € € € € € € € € €

38.

Izrada fotografija, u boji, veličine 9x11 cm. Obračun po komadu fotografije. a. b. c. d. e. f. g. h. i. Veličine 9x11 cm. Veličine 9x13 cm. Veličine 10x13 cm. Veličine 10x15 cm. Veličine 13x18 cm. Veličine 18x24 cm. Veličine 24x30 cm. Veličine 24x36 cm. Veličine 50x60 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 7,50 10,00 12,50 17,50 € € € € € € € € €

47.

Tehničko snimanje objekta, sa svim osnovama, izgledima, karakterističnim presecima i detaljima. Po završenom snimanju nacrtati na pausu, tušem u odgovarajućoj razmeri ili kompjuterski obraditi. Kopirati na ozalidu ili štampati na belom papiru i spakovati u fasciklu. Obračun po m2 objekta. m2 5,00 €

48.

Tehničko snimanje fasada, sa svim izgledima, karakterističnim presecima i detaljima. Po završenom snimanju nacrtati na pausu, tušem u odgovarajućoj razmeri ili kompjuterski obraditi. Kopirati na ozalidu ili štampati na belom papiru i spakovati u fasciklu. Obračun po m2 fasade. m2 1,50 €

49.

Tehničko snimanje detalja. Po završenom snimanju nacrtati na pausu, tušem u odgovarajućoj razmeri ili kompjuterski obraditi. Kopirati na ozalidu ili štampati na belom papiru i spakovati u fasciklu. Obračun po komadu detalja. Kom. 10,00 €

50.

Tehničko snimanje sonde, sa osnovama, izgledima, karakterističnim presecima, profilima i detaljima. Po završenom snimanju nacrtati na pausu, tušem u odgovarajućoj razmeri ili kompjuterski obraditi. Kopirati na ozalidu ili štampati na belom papiru i spakovati u fasciklu. Obračun po m2 sonde. m2 6,00 €

38

51.

Tehničko snimanje fortifikacije, sa osnovama, izgledima, karakterističnim presecima i detaljima. Po završenom snimanju nacrtati na pausu, tušem u odgovarajućoj razmeri ili kompjuterski obraditi. Kopirati na ozalidu ili štampati na belom papiru i spakovati u fasciklu. Obračun po m2 fortifikacije. m2 7,50 €

52.

Tehničko snimanje nekropola, sa osnovama, izgledima, karakterističnim presecima i detaljima. Po završenom snimanju nacrtati na pausu, tušem u odgovarajućoj razmeri ili kompjuterski obraditi. Kopirati na ozalidu ili štampati na belom papiru i spakovati u fasciklu. Obračun po m2 nekropole. m2 12,00 €

53.

Tehničko snimanje skeleta i pojedinačnih grobnih mesta, kao i priloga. Sve iscrtati na pausu, tušem u odgovarajućoj razmeri ili kompjuterski obraditi. Kopirati na ozalidu ili štampati na belom papiru i spakovati u fasciklu. Obračun po komadu skeleta ili grobnog mesta. Kom. 35,00 €

54.

Tehničko snimanje i iscrtavanje pokretnog arheološkog materijala. Po završenom snimanju nacrtati na pausu, tušem u odgovarajućoj razmeri. ili kompjuterski obraditi. Kopirati na ozalidu ili štampati na belom papiru i spakovati u fasciklu. Obračun po komadu pokretnog arheološkog materijala. Kom. 25,00 €

55.

Snimanje video kamerom VHS. Izvršiti snimanja video kamerom sa VHS kasetom dužine 30 minuta. U cenu ulazi i nabavka video kasete. Obračun po komadu kasete. a. b. c. d. Dužine 30 minuta. Dužine 60 minuta. Dužine 90 minuta. Dužine 120 minuta. Kom. Kom. Kom. Kom. 30,00 40,00 50,00 60,00 € € € €

59.

Snimanje video kamerom Super 8. Izvršiti snimanja video kamerom sa Super 8 kasetom dužine 30 minuta. U cenu ulazi i nabavka video kasete. Obračun po komadu kasete. a. b. c. d. Dužine 30 minuta. Dužine 60 minuta. Dužine 90 minuta. Dužine 120 minuta. Kom. Kom. Kom. Kom. 40,00 50,00 60,00 70,00 € € € €

63.

Snimanje video kamerom BETA. Izvršiti snimanja video kamerom sa Beta kasetom dužine 30 minuta. U cenu ulazi i nabavka video kasete. Obračun po komadu kasete. a. b. c. d. Dužine 30 minuta. Dužine 60 minuta. Dužine 90 minuta. Dužine 120 minuta. Kom. Kom. Kom. Kom. 50,00 60,00 65,00 75,00 € € € € 39

25. Sve otvorene sonde.00 € € € € € 16. a. 7.00 40. Naslaga. Kom. Na drvenim plafonima.00 7. O rezultatima sačiniti izveštaj i po potrebi uraditi foto dokumentaciju. Pažljivo čišćenje temelja. Obračun po komadu sonde. b.50 10. Sve otvorene sonde. Kom. c. e. Dan Čas 50. po nalogu i instrukciji projektanta.00 € 10. Od opeke. Pažljivo sondiranje slojeva boje na zidovima. foto i tehnički snimiti i iscrtati u razmeri. Zidova. Obračun po komadu sonde. b. foto i tehnički snimiti i iscrtati u razmeri. 125. Ispitivanja i dokumentacija 1.00 € 3. 15. Obračun po m2 površine. a. skalpelima i ostalim alatima. od opeke. Obračun po komadu sonde. Po radnom satu.00 € Arhitektonsko sondiranje temelja. Obračun po radnom danu.00 € € € € € 8.00 € 5. Temelje pažljivo očistiti špahtlama. Od kamena. Podova. Arhitektonsko sondiranje i ispitivanje sastava maltera zidova. Arhitektonsko sondiranje i ispitivanje sastava maltera i boje fasadnih zidova. Kom. Maltera. po nalogu i instrukciji projektanta. Kom. a. Obračun po komadu sonde. Pažljivo sondiranje maltera zidova. e. b.2. Na zidovima. 15. b. Kom. Kom. Otvoriti sonde.00 50. Kom. Izvršiti otvaranja sondi. O rezultatima sačiniti izveštaj. foto i tehnički snimiti i nacrtati u razmeri. a. Kom. Kom.00 € 17. Na plafonima. m2 m2 4. d. Na stolariji. Obračun po komadu sonde.50 10. po nalogu i instrukciji projektanta. Na lamperiji. Sondiranje vršiti pažljivo. Slojeve skidati špahtlama. a. b. Kom. Kom. Po završenom čišćenju oprati vodom pod odgovarajućim pritiskom. d. 3.50 12.00 € 11. Kom. Po radnom danu. čeličnim četkama i ostalim alatima. c. radi utvrđivanja sastava i prvobitne boje. Sondiranje i istraživanje elemenata objekta.00 € 40 . Međuspratne konstrukcije. O rezultatima sačiniti izveštaj i po potrebi uraditi foto dokumentaciju.00 60.00 35. Kom. Temelja.00 € 10. Slojeve skidati špahtlama. skalpelima i ostalim alatima. metlicama. Kom. foto i tehnička snimanja i iscrtavanja u razmeri. Tavanske konstrukcije.

Kaldrme. m2 m2 m2 5.00 0. a. Instalacije grejanja. e.60 € € € € € € 41 . izradu tehničke i foto dokumentacije. Izvršiti sondiranja objekta radi dobijanja podataka o stanju objekta i konstruktivnog sistema. Od opeke. Krune od kamena. b. m2 m2 m2 4. metlicama.00 € 30.50 € 21. a.00 € 5. Zidove pažljivo očistiti špahtlama. Kom. Sondiranjem će se dobiti podaci i o eventualnim izmenama vršenim na objektu od vremena gradnje. Po završenom čišćenju oprati vodom pod odgovarajućim pritiskom.75 0. Obračun po m2 objekta. Obračun po m2 površine.00 € 27. Kaldrme. c. Obračun po m2 površine. Svaki uzorak obeležiti i posebno spakovati. c.19. f. Ispitivanje uzoraka maltera.50 1. Elektro instalacija. Kamena. c. Bedema. Bedema. Obračun po komadu uzorka. Od kamena. Uzorke uzimati u prisustvu projektanta. od opeke.50 € 5. b. Konstrukcije objekta. Kom. a. Pažljivo čišćenje bedema. U saradnji sa Institutom za ispitivanje materijala uzeti uzorke sa karakterističnih mesta i izvršiti analizu sastava materijala i vremena ugradnje. Arhitekture objekta. a. Bedeme pažljivo očistiti špahtlama. Pažljivo čišćenje bedema. metlicama. Izvršiti tehničko snimanje. Maltera.00 € 22.00 € 25. b. Obračun po m2 površine. Po završenom čišćenju oprati vodom pod odgovarajućim pritiskom.50 € 2. od maltera. čeličnim četkama i ostalim alatima.50 € 6.75 0. čeličnim četkama i ostalim alatima. Po završenom čišćenju oprati vodom pod odgovarajućim pritiskom. Kom. Drveta. od zemlje. b. Na crtežima obeležiti sonde sa kojih su uzeti uzorci. Pažljivo čišćenje zidova. metlicama.00 € 4. Vodovodne instalacije. b.00 € 24. čeličnim četkama i ostalim alatima. Ispitivanje i izrada dokumentacije arhitekture objekta. Krune od kamena. m2 m2 m2 m2 m2 m2 1. 30. Kanalizacione instalacije.50 0. c. d. m2 m2 3. a. Bedeme pažljivo očistiti špahtlama.

Montaža i demontaža priručne barake. Ograda mora biti uredno obojena. Arheološki iskopi 1. Postaviti kapije za prolaz i table sa upozorenjem za prolaznike. Trepnu izraditi od fosni i cevi za fasadnu skelu ili drvene građe. komplet. preko konstrukcije nadstrešnice. visine 1. Trepna je širine 1. obradu građe i drugo. Na svakih 2 m postaviti stubove. od cevi za fasadnu skelu.50 € 7. iznad sondi.00 € 5.00 m sa kapijama za ulaz radnika. Obračun po m2 površine ograde. Na ogradu postaviti table sa upozorenjem za prolaznike. Radne nadstrešnice izraditi od fosni i cevi za fasadnu skelu ili drvene građe. Ograda se koristiti za sve vreme trajanja radova. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća jedanput. visine 2 metra. m2 7. Od armaturne mreže.00 € 6. Izrada prilaznih rampi-trepni za dopremu materijala ili izvoz šuta. m2 8. Obračun po m2 barake. 7. sloj ter papira i pričvrstiti letvama i ekserima. Na svakih 2 m postaviti stubove za zatezanje pletiva. Od žičanog pletiva. m1 5.00 € 5. Izrada radnih nadstrešnica za rad. m2 2. visine 2. Obračun po m2 ograde. Preko nadstrešnice od fosni postaviti sloj ter papira i pričvrstiti letvama i ekserima.50 € Montaža i demontaža zaštitne ograde. Izrada zaštitnih nadstrešnica.50 € 3. Obračun po m1 ograde. bez obzira da li se demontira i ponovo montira u toku radova. Nadstrešnice izraditi od fosni i cevi za fasadnu skelu ili drvene građe. od žičanog pletiva. Montaža i demontaža zaštitne ograde. Montaža i demontaža zaštitne ograde. b. vozila i mehanizacije. Baraku izraditi od montažnih elemenata ili dasaka debljine 1" sa drvenom konstrukcijom.00 € 42 . Na ogradu postaviti table sa upozorenjem za prolaznike.0 m.3. Obračun po m2 nadstrešnice. materijala i radnika.50 € 8. Ogradu pravilno ankerovati i ukosničiti kako ne dođe do prevrtanja. a. Postaviti fosne. oko gradilišta. Baraku pokriti daskama i ter papirom ili salonitom. Ograda se koristiti za sve vreme trajanja radova. za smeštaj alata. m2 m2 6. Kapije snabdeti bravama sa ključevima ili katancima. Obračun po m2 nadstrešnice. Obračun po m1 trepne. m2 25. m1 2.0 m.

Arheološki iskop zemlje i šuta. sa odvozom. izdvojiti arheološki materijal. Iskopavanja izvesti stručnom radnom snagom uz stalni nadzor arheologa. m3 m3 12. Posečenu vegetaciju. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Iskopanu zemlju izbaciti. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a dno nivelisati. Ručno čišćenje terena od šuta i drugog otpadnog materijala. m2 1. šiblje i ostali otpadni materijal prikupiti.00 € 3.50 € 10. Šut. utovariti na kolica i prevesti u neposrednu blizinu. zemlju i drugi otpadni materijal utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. mistrija. Iskop vršiti u slojevima veoma pažljivo uz upotrebu ašova. Iskopanu zemlju utovariti. b. b.50 € 16. Obračun po m3 zemlje. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 zemlje. Ručni iskop. Seča gustog šiblja. prevesti i nasuti predviđeni deo terena. Seča vegetacije.00 € 11. pre početka radova.50 € 14.00 € 2. a. b. III kategorije. uz stalno prisustvo arheologa. Ručni iskop zemlje. m3 m3 9. a dno nivelisati. dubine do 2 m. Za značajnije arheološke nalaze u crtežima označiti položaj nalaza. a. krampova. Bočne strane pravilno odseći. u širokom otkopu. Ručni iskop. sa formiranjem sonde. šiblja i čišćenje terena. c. špahtli.00 € 45. III kategorije. a. mereno u kamionu.00 € 12. Do 6 m.00 € 75.50 € 4. Obračun po m2 očišćenog terena. Posečeno šiblje i ostali otpadni materijal prikupiti. m3 15. oprati ga.00 € 43 . pre početka radova. m2 1. Iskopanu zemlju prevesti i odložiti na gradilišnu deponiju.9. Zemlju nabiti i grubo nivelisati.25 € 18. u širokom otkopu. Ručni iskop zemlje. Ručni iskop zemlje. Ručni iskop. Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Bočne strane pravilno odseći. a dno nivelisati. Iskopanu zemlju pregledati. Mašinski iskop. Do 4 m. sa deponovanjem. mereno uraslo. u širokom otkopu. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Bočne strane pravilno odseći. Mašinski iskop. Obračun po m3 zemlje. m3 m3 m3 30. III kategorije. mereno uraslo. mereno uraslo. Obračun po m2 očišćenog terena. mereno uraslo. sa nasipanjem. lopata. Obračun po m3 odvezenog šuta. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Mašinski iskop. obeležiti po mestu nalaza i datumu i odložiti u kese ili kutije. a. m3 m3 6. metlica i slično. Do 2 m. Obračun po m3 zemlje.

Po m3. Prikupljane postojećeg kamena. metlica i slično. Šuta.50 € 5. Iskopanu zemlju pregledati. Arheološko sondiranje bedema. oprati ga. Dan Čas 55. Za značajnije arheološke nalaze u crtežima označiti položaj nalaza. višak zemlje i drugi otpadni materijal i odvesti na gradilišnu deponiju pristupačnu za utovar u kamion.00 € 25. uz stalno prisustvo arheologa. Čiste zemlje. Po radnom času. Po m3. Iskopavanja izvesti stručnom radnom snagom uz stalni nadzor arheologa. izdvojiti arheološki materijal. Za značajnije arheološke nalaze u crtežima označiti položaj nalaza. uz stalno prisustvo arheologa. m3 m3 2. špahtli. Obračun po m3 odbačene zemlje. U toku i po završenim radovima sa gradilišta prikupiti šut. utovariti na kolica i prevesti u neposrednu blizinu. obeležiti po mestu nalaza i datumu i odložiti u kese ili kutije. Iskopanu zemlju izbaciti. špahtli. mereno uraslo. b. špahtli. m3 Čas 17. izdvojiti arheološki materijal. Obračun po radnom danu. Arheološko sondiranje temelja. Iskopavanja izvesti stručnom radnom snagom uz stalni nadzor arheologa. m2 0. Iskop vršiti u slojevima veoma pažljivo uz upotrebu ašova. Iskopanu zemlju pregledati. utovariti na kolica i prevesti u neposrednu blizinu. b. mistrija. Prikupljane šuta. b.00 € 5. Iskopanu zemlju pregledati. Po radnom danu. lopata. m3 6. Postojeće strane iskopa fino okresati.00 € 30. uz stalno prisustvo arheologa.21. Obračun po m2 površine iskopa. m3 Čas 25.50 € 28. Iskopavanja izvesti stručnom radnom snagom uz stalni nadzor arheologa.25 € 29. mistrija. metlica i slično. Iskop vršiti u slojevima veoma pažljivo uz upotrebu ašova. a. mereno uraslo. metlica i slično. mistrija.00 € 23. Odbacivanje zemlje od ivica iskopa. krampova. prevoz kolicima i slaganje na gradilišnu deponiju na udaljenosti do 50 m. izdvojiti arheološki materijal. Obračun po m3 kamena. Obračun po m3 prikupljenog šuta.00 € 27.00 € 44 . b. Iskopanu zemlju izbaciti. Arheološko sondiranje terena. obeležiti po mestu nalaza i datumu i odložiti u kese ili kutije.00 € 5. obeležiti po mestu nalaza i datumu i odložiti u kese ili kutije. utovar. m3 2. oprati ga. Po radnom času. a. Po radnom času. Za značajnije arheološke nalaze u crtežima označiti položaj nalaza. utovariti na kolica i prevesti u neposrednu blizinu. Okresanu zemlju prikupiti i odvesti na gradilišnu deponiju. krampova. krampova. lopata. Iskopanu zemlju izbaciti. Iskop vršiti u slojevima veoma pažljivo uz upotrebu ašova. lopata.50 € 2. Fino kresanje strana iskopa. Obračun po m3 zemlje. a. oprati ga. Obračun po m3 zemlje. a. Iskopanu zemlju iz rova odbaciti na udaljenost od 2-5 m.

Plodne čiste zemlje.00 € 33. Od postojećih delova izvršiti rekonstrukciju. a. sa gradilišne deponije. Obračun po m2 zatravljene površine. bez padavina i vetra. Otkopati zemlju u širokom otkopu. utovar. Obračun po m3 šuta. a. Do 50 cm. m2 2. Obračun po komadu posude. Mašinski utovar. Ručni utovar i odvoz zemlje i šuta. mereno u kamionu.Festuca ovina 30 % . zemlja zauzela projektovane kote. m3 2. b.00 € 4. Obrada arheoloških nalaza 1. Nasipanje zemlje sa nabijanjem. b. Nabavka. Kom. dovoz i razastiranje plodne čiste zemlje. Izrada travnjaka na mestima označenim u projektu. Do 15 cm. m3 7. c. restauraciju i konzervaciju posude. Kom. Po izvršenoj setvi seme utisnuti u zemlju gvozdenim ježom.00 € 35. Obračun po m3 nasute zemlje. planiranje i nivelisanje terena u kosu rampu.00 € € € € 45 . Zemlju nasipati u slojevima od 20 cm kvasiti i nabiti do potrebne zbijenosti. visine do 15 cm.00 160. Iskop zemlje za izradu škarpe. deponovanu prilikom iskopa.Poa pratensis 20 % . dubine po projektu. m3 m3 12.00 125. Iskopane delove posude pažljivo oprati i očistiti. nabijanje.50 € 34. Zemlju oblikovati po projektu sa davanjem nadvišenja (nadmera) od 20% kako bi posle sleganja. Kom. Ručni utovar. Kom. Obračun po m3 zemlje. mereno uraslo. b. Polivanje nastaviti svakodnevno do predaje radova. Za nasipanje koristiti čistu zemlju.Trifolium repens 10 % Setvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po mirnom vremenu.00 € 6. prema projektovanim niveletama. Obračun po m3 zemlje. a potom uvaljati drvenim valjkom i izvršiti intezivno polivanje do punog nicanja trave. mereno uraslo.Festuca rubra 40 % .00 210.32.50 € 36.50 € 20. Utovariti šut na kamion i odvesti na gradsku deponiju. d. Restauracija i konzervacija posude. Višak iskopane zemlje prevesti na deponiju gradilišta. 60. Do 30 cm. Izvršiti fino planiranje i valjanje drvenim valjkom. Delove koji nedostaju rekonstruisati od gipsa ili drugog materijala. Preko fino isplaniranog terena izvršiti setvu travne smese: . Veće od 50 cm. Humusne zemlje. Izvršiti razastiranje. a. m3 m3 11.

Sondiranje i čišćenje rastresenih delova kapije i kvadera dovratnika. Arheološko sondiranje terena radi dobijanja originalnih nivoa i podataka o objektu. Sondiranja izvesti stručnom radnom snagom uz stalni nadzor konzervatora.5. geodetski i foto snimiti i iscrtati u razmeri. Sonde tehnički. Sondiranjem utvrditi naknadno izvedene izmene na objektu. Ostali istraživački radovi 1. Uraditi prateću tehničku i foto dokumentaciju. dovratnika. Sondiranja izvesti stručnom radnom snagom uz stalni nadzor konzervatora. i drugih konstruktivnih elemenata. Uraditi prateću tehničku i foto dokumentaciju. Čas 6. Sondiranja izvesti stručnom radnom snagom uz stalni nadzor konzervatora. lukova. Delove kapije i dovratnike pažljivo očistiti da se utvrde originali. Obračun po radnom času.00 € 4.00 € 46 . Obračun paušalno.00 € 5. niša. tehnike zidanja. Paušalno 140. podova. temeljnih zona. Obračun paušalno. Arhitektonsko sondiranje objekta. Sav arheološki materijal očistiti. Arhitektonsko sondiranje i istraživanje spojeva i sučeljavanja zidova. Arheološko sondiranje terena radi dobijanja originalnih nivoa. radi dobijanja podataka o stepenu oštećenja temelja. Obračun paušalno. vrste maltera i slično.00 € 6. Obračun po radnom času. Sondiranja izvesti stručnom radnom snagom uz stalni nadzor konzervatora.00 € Sondiranje i čišćenje rastresenih bedema. doprozornika.00 € 3. Sondiranja izvesti stručnom radnom snagom uz stalni nadzor konzervatora. 250. Paušalno 150. Uraditi prateću tehničku i foto dokumentaciju. odnosno naknadne intervencije. krovne konstrukcije. Sondiranja izvesti stručnom radnom snagom uz stalni nadzor konzervatora. Uraditi prateću tehničku i foto dokumentaciju. odnosno naknadno ugrađeni kvaderi. Delove bedema pažljivo očistiti da se utvrde originali. Uraditi prateću tehničku i foto dokumentaciju. Paušalno 2. Obračun paušalno. ložišta. oprati i obraditi. svodova. Uraditi prateću tehničku i foto dokumentaciju. Paušalno 120. konstruktivnog sistema. Čas 6.

18. kolovoz Vodovod i kanalizacija Elektro instalacije Grejanje i klimatizacija Ostali radovi na demontaži i rušenju 49 49 50 52 55 58 59 63 63 64 66 68 70 73 75 76 77 80 81 82 47 . 5. 12. Nameštaj Štemovanja. 17. 6. 15. 4. 13. 10. 9. zidne obloge Zidovi. 11. DEMONTAŽE I RUŠENJA 1. kapije Staze.3. 7. 14. stubovi Stepeništa Tavanice. 8. 2. svodovi. temelji Serklaži. podvlake Lukovi. probijanja Otvori Malteri Podovi. 3. 20. slojevi Lamperije. 19. pokrivač Fasadna plastika Limarija Ograde. 16. balkoni Krovovi.

.

Obračun po m2 površine prostorije.00 € € € € 10. probijanja 1. Plakar. Demontirane plakare utovariti i odvesti na deponiju koju odredi investitor. a. Kom. Nameštaj po završenim radovima vratiti na prvobitno mesto. Bušenje rupa za postavljanje instalacija. a. Preseka 10x10 cm. Za cevi grejanja. Pažljivo šlicevanje zida od opeke za prolaz vodovodnih cevi. Kom.0 m2.50 10.00 12. m1 m1 2. Preseka 10x20 cm. d. d. e.00 € € € € Pažljiva demontaža plakara. 6. Kom Kom. izneti. 10. Preseka 50x50 cm. Iznošenje postojećeg nameštaja. izneti. 7.00 € € € € € Probijanje zida za prolaz vodovodnih cevi. c. izneti.00 25. Preseka 20x20cm.00 € € € € 10. Ormana.00 6. m2 0. Šut prikupiti.50 € 49 . Obračun po komadu rupe.0 m2. Kom. m2 1.50 15. Kom. Nameštaj deponovati u okviru objekta. Obračun po m1 šlica.50 6.00 50. Za kanalizacione cevi. Šut prikupiti. Kom. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 100. Od 5. c. b. Obračun po komadu rupe. Kom. Kom. d.50 € 2.0 m2. e. b. m2 15. Obračun po komadu plakara. 5. Kom. Obračun po komadu plakara. Od 10-20. površine do 5.1. d. Do 5.0-10. iz prostora koji se adaptira. Sudopere. a.25 € 11.00 35. Kroz zid pažljivo izvesti šliceve za postavljanje cevi.00 80. Vitrina. Kom.00 35. a. po m2. c.0 m2. Pomeranje postojećeg nameštaja. preseka 10x10 cm. Kom. Kom. 5. Kom. Nameštaj 1. Za kanale klimatizacije. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Kom. Kom. a. Plakara. b. c. Demontirane plakare utovariti i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Od opeke. Od kamena.50 € 7. Šut prikupiti. Pažljiva demontaža ugrađenog plakara. površine do 3.00 4. Štemovanja. tavanice i slično pažljivo probiti rupe za prolaz cevi za vodovod.00 75. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Kroz zidove. Preseka 30x30 cm.0 m2. Za vodovodne cevi. Obračun po m2 površine prostorije. iz prostora koji se adaptira.

preseka 25x25 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. Kom. Pažljivo rušiti delove zida. Obračun po komadu prozora. izneti. Kom. b. Kroz zid pažljivo izvesti šliceve za postavljanje cevi. 10. U cenu ulazi eventualno podupiranje i skela. Obračun po m1 šlica. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. c. Obračun po m2 zida. da se ne rastrese zidna masa. Od opeke. Od kamena. Obračun po m1 šlica.00 € 50 . Pažljivo rušiti delove zida. b. Demontirane prozore sklopiti. da se ne rastrese zidna masa. izneti. Šut prikupiti. a.00 € 7. b. Do 2. Probijanje izvesti pažljivo. Šut prikupiti. Armirano betonska ploča. Do 2. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. sečenje armature itd. a. m2 m2 25. površine do 2. Šut prikupiti.00 € 25.00 € 18. Kom.00 m2. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 15. Probijanje konstruktivnog zida od opeke za izradu otvora vrata. a.12.00 € 10. 30.00 € 135. 4. površine do 2.00 € 18. Preko 5. Kom.00 € 20. Pažljiva demontaža prozora.00 € Pažljiva demontaža prozora. Prozore očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju.00 m2. m3 m3 85.00 m2. a. m1 m1 10. c. izneti. Od 2. Šut prikupiti. Za serklaže. Probijanje armirano betonske ploče. b. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Štemovanje zidova za betonske stubove. Pažljivo rušiti delove zida.00 € 45.00 € 14. Obračun po komadu prozora. m1 m1 10.00 m2. Od kamena. b. Od opeke.00 m2. Otvori 1. Kom. Kom. izneti. Probijanje pregradnog zida od opeke za izradu otvora vrata. Od opeke. koji se ponovo se ugrađuju. Od kamena.00 m2. Kom. Kom. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Pažljivo šlicevanje zida od opeke za prolaz kanalizacionih cevi. Preko 5. b. Obračun po m3 zida. da se ne rastrese zidna masa. 5. a.00 € 16. U cenu ulazi i podupiranje. Šut prikupiti.00 m2. Obeležiti prozore i pažljivo demontirati vodeći računa da se ne oštete.50 € 3.00 m2. izneti. otvor dimenzija 50x50 cm.00 € 16. Međuspratne konstrukcije sa puniocima.00-5. b. Za stubove. Obračun po komadu otvora.00 € 20. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00-5. U cenu ulazi i podupiranje. Od 2. a.

00 € 35. površine do 2. Obeležiti vrata i pažljivo demontirati vodeći računa da se ne oštete. Demontaža doprozornika od kamena. d.00 m2.50 20.00 17. površine do 2. površine do 2. Nadprozornika. Obračun po komadu vrata. e. m2 2. Do 2. Demontirana vrata sklopiti. Obračun po komadu prozora.00 m2. Pažljiva demontaža izloga od drveta sa prethodnim vađenjem stakla. b. Metalni prozor. Obračun po m2 rešetke. Preko 5. Pažljiva demontaža krovnog prozora.00 € € € € € € € 51 . Ulazna vrata.00 € 25. Kom. Vrata očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju.50 € 19. Šut prikupiti. Materijal očistiti. a. Metalni izlog. Kom. Okvira vrata. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Kom. Kom. c. udaljenu do 15 kilometara. Pažljivo demontirati kamen.50 € 15. Okvira prozora. Obračun po komadu vrata. a. Do 2.00-5. b. izneti.00 m2. b. c.50 € 7. Pažljiva demontaža rešetke prozora. Obračun po m1 doprozornika. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Portala. a.00 € 16.50 20.00 € 13. Drveni izlog.0 m2.00 m2. c.00 € 7. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. a. b.50 € 17. f. Demontirana vrata sklopiti. Kom. preseka 20x20 cm. Obračun po komadu vrata.00 17. c. Kom. Kom. Demontiranu rešetku prozora utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Nadvratnika. g.00-5. Metalna vrata.50 € 10. koji se ponovo se ugrađuju. Kom.00 m2. Od 2. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 17.50 € 10. 7. b. Od 2. m2 m2 12. a. Garažna vrata.00 m2. Dovratnika. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor.00 € 8.00 € 25.50 25. Krovni prozor. Kom.00 m2. Demontirane prozore sklopiti.00 m2.7. Preko 5. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Pažljiva demontaža vrata. 4. Pažljiva demontaža vrata zajedno sa štokom. 12. Pažljiva demontaža ulaznih vrata zajedno sa štokom. Doprozornika. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Kom. Kom. jer se ponovo ugrađuje. Obračun po m2 izloga. b.00 15. 15. a.00 € 19. Kamen obeležiti.

75 € 2. a. Produžnog maltera. Obračun po m2 plafona. a. c. a. Šut prikupiti.50 € 10. m2 m2 4. a. Krečnog maltera. Šut prikupiti. Produžnog maltera. Cementnog maltera. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. Obračun po m2 obijene površine. šut prikupiti. Keramičkih pločica. Obračun po m2 obijene površine. izneti. Obijanje krečnog maltera sa fasadnih zidova. a površinu opeke očistiti čeličnim četkama. Mermernih ploča.75 € Delimično obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih zidova. šut prikupiti. otvori se odbijaju. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 2. Malter prikupiti.50 € 3. m2 m2 m2 2.75 € 12. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Krečnog maltera. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Obiti malter.00 € 52 . izneti. Obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih zidova. a površinu fasadnih zidova opeka očistiti čeličnim četkama i oprati vodom. izneti. izneti. za ponovnu upotrebu. Po obijanju maltera klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Obračun po m2 plafona. otvori se odbijaju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. c. Pažljivo skidanje blatnog maltera sa bondručnih zidova. m2 1. Cementnog maltera. otvori se odbijaju. Obijanje zidnih keramičkih pločica zajedno sa malterom. b.00 € 11. izneti. m2 m2 m2 1. Obiti malter. b. Šut prikupiti. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 obijene površine. izneti. m2 2.00 € 3. m2 2.50 € 9. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obijanje maltera sa plafona sa plafonskom konstrukcijom od trske i letvi. m2 m2 m2 2. Produžnog maltera. Krečnog maltera.50 € 7. Malteri 1.4. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti i odložiti na gradilišnu deponiju. Cementnog maltera. 4. b. Obiti pločice sa malterom i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. otvori se odbijaju.50 € 3. b.00 € 2.00 € 3. Obračun po m2 obijene površine. c. otvori se odbijaju. Obračun po m2 obijene površine. Obijanje maltera sa plafona.

Obračun po m2 obijene površine. Po dva najbolje sačuvana elementa plastike izabrati sa nadzornim organom i pažljivo demontirati za izradu modela i kalupa. Malter obiti pažljivo.00 € 24. a površinu kalkana čeličnim četkama i oprati vodom. Cementnog maltera. b. Produžnog maltera. Obračun po m2 sokle. otvori se ne odbijaju. a. Obijanje vršiti sa pravilnim odsecanjem ivica. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Šut prikupiti. Šut prikupiti. samarica. a čeličnim četkama opeku i očišćene zidove oprati vodom.). c. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obijanje krečnog maltera sa fasadnih zidova sa vučenim profilima i ornamentalnom plastikom. Krečnog maltera. solbanka i dr. Pre obijanja maltera na svakoj vrsti vučenog profila ostaviti po dva najbolje sačuvana profila u širini 2030 cm za uzimanje otiska i kao kontrolni profil. Cementnog maltera. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. Produžnog maltera. b. m2 m2 m2 3. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Delimično obijanje krečnog maltera sa fasadnih zidova. Pre obijanja maltera na svakoj vrsti vučenog profila ostaviti po dva najbolje sačuvana profila u širini 20-30 cm za uzimanje otiska i kao kontrolni profil. vučenih profila (venaca. Cementnog maltera. Delimično obijanje produžnog maltera sa sokle. Šut prikupiti.50 € 4.00 € 21.50 € 4. Šut prikupiti. Obijanje produžnog maltera sa sokle. solbanka i dr. otvori se odbijaju. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. Obijanje krečnog maltera sa kalkanskih zidova. a čeličnim četkama opeku i očišćene zidove oprati vodom. m2 m2 m2 3. izneti. šambrana. Oštećene livene elemente plastike skinuti.00 € 3. Malter obiti pažljivo. Produžnog maltera. izneti. b. Produžnog maltera. Šut prikupiti. Klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Obračun po m2 obijene površine.) i skinuti livene elemente plastike. Krečnog maltera. Delimično obijanje krečnog maltera sa fasadnih zidova sa vučenim profilima i ornamentalnom plastikom. samarica. da se zidani delovi vučenih profila ne oštete. a.50 € 26. Produžnog maltera. m2 m2 2.15. Krečnog maltera. ali se ništa ne razvija i ne dodaje. izneti. izneti.00 € 2.00 € 3. a čeličnim četkama opeku i očišćene zidove oprati vodom. a. Cementnog maltera. a. m2 m2 2. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. m2 m2 m2 3. Obiti dotrajali malter sa delova fasade.00 € 53 . b. Produžnog maltera. Klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 3. c. Šut prikupiti. Obračun po m2 obijene površine fasade.00 € 18. izneti. Obračun po m2 obijene površine. Klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Cementnog maltera.50 € 3. Obračun po m2 obijene površine. m2 m2 3. c. otvori se odbijaju. vučenih profila (venaca.00 € 28. da se zidani delovi vučenih profila ne oštete. a. Po obijanju maltera klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm.00 € 4.50 € 4. šambrana. Obiti malter sa fasade. Krečnog maltera. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.

Obračun po m2 obijene površine. Po dva najbolje sačuvana elementa plastike izabrati sa nadzornim organom i pažljivo demontirati za izradu modela i kalupa. Obračun po m2 obijene površine. Obračun po m2 obijene površine. Po obijanju veštačkog kamena klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati zidove vodom. vodeći računa da se površina opeke ne ošteti. Obijanje izvesti pravilnim odsecanjem ivica. Obiti veštački kamen i podlogu sa fasade. Obračun po m2 obijene površine. Obijanje veštačkog kamena i podloge sa fasadnih zidova. Obijanje maltera izvršiti pažljivo. m2 6. da se zidani delovi vučenih profila ne oštete. otvori se ne odbijaju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. solbanka i dr. šambrana. Obračun po m2 obijene površine fasade. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 35.50 € 31. Obračun po m2 obijene površine. Delimično obijanje veštačkog kamena i podloge sa fasadnih zidova sa vučenim profilima i ornamentalnom plastikom. vučenih profila (venaca.00 € 36.). ali se ništa ne razvija i ne dodaje. izneti. Delimično obijanje veštačkog kamena i podloge sa sokle. m2 7. izneti. Šut prikupiti. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. otvori se odbijaju. Pre obijanja kamena na svakoj vrsti vučenog profila ostaviti po dva najbolje sačuvana profila u širini 20-30 cm za uzimanje otiska i kao kontrolni profil. izneti. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija veštački kamen. Obijanje izvesti pravilnim odsecanjem ivica.75 € 33. Oštećene livene elemente plastike skinuti. Obijanje veštačkog kamena i podloge sa fasadnih zidova sa vučenim profilima i ornamentalnom plastikom. Klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i očišćene zidove oprati vodom. m2 3.00 € 54 . samarica. Obijanje veštačkog kamena i podloge sa sokle. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija veštački kamen. Šut prikupiti. vučenih profila (venaca. izneti. Po obijanju veštačkog kamena i podloge klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati zidove vodom. šambrana. m2 7. Obijanje izvesti pravilnim odsecanjem ivica. Šut prikupiti. vodeći računa da se zidani delovi vučenih profila ne oštete. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti.00 € 34.50 € 32. m2 3. solbanka i dr. Šut prikupiti. samarica.) i skinuti livene elemente plastike. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Po obijanju veštačkog kamena klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati zidove vodom. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. m2 3. Po obijanju veštačkog kamena klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati soklu vodom. Po obijanju maltera klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Pažljivo obijanje maltera sa svodova i lukova. m2 6.30. Po obijanju veštačkog kamena i podloge klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati soklu vodom. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija veštački kamen. Obračun po m2 sokle. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Veštački kamen obiti pažljivo. Obiti dotrajali veštački kamen sa ravnih delova fasade. Delimično obijanje veštačkog kamena i podloge sa fasadnih zidova. izneti. Obijanje veštačkog kamena izvršiti pažljivo. otvori se odbijaju. a površine svodova i lukova čeličnim četkama i oprati vodom.

Po m2.75 0. štafnama i slojem peska. m2 2. Od vinfleksa. izneti. m2 1. Šut prikupiti. c. izneti. Klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Šut prikupiti. 1.00 € 4. Obračun po m2 poda.50 € 5.75 0. Brodski pod skinuti. Skidanje brodskog poda zajedno sa lajsnama. Obračun po m2 poda.00 € 55 . utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Tapison skinuti. Obračun po m2 očišćene površine. Obračun po m2 slepog poda. Šut prikupiti. slojevi 1. Od opeke. b. izneti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.25 € Skidanje brodskog poda sa slepim podom. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Skidanje slepog poda. d. e.50 € 38. b. Obračun po m2 poda. izneti. Parket skinuti. Skinuti nasip izneti. Od kamena. štafni i sloja peska. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. a zidne površine čeličnim četkama i oprati vodom.00 € € € € € 9. Slepi pod i štafne skinuti. a. Čišćenje fuga zidova od opeke. Od jumba. izneti. Obračun po m2 poda. m2 2. Od tapisona. slepi pod. m2 2. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Po obijanju veštačkog kamena klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati ogradu vodom. štafne i lajsne skinuti.37. Skidanje poda od parketa zajedno sa lajsnama.00 € 25. m2 m2 m2 m2 m2 0.90 0. Šut prikupiti. Skidanje poda od tapisona. izneti. m2 m3 3. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 6. a. otvori se odbijaju. Podovi. Po m3. Šut prikupiti.90 1. Od vinaza. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € 3. Brodski pod.25 € 1. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 10. Obračun po m2 ograde. Skidanje nasipa ispod podova. zajedno sa lajsnama. m2 m2 1. Obračun po m2 poda. upakovati. Od itisona. debljine do 10 cm. Šut prikupiti. b. Obijanje veštačkog kamena i podloge sa ograde. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. upakovati.

cementna košuljica. b. d.00 3. Rušenje betonske podne ploče. c. d. izneti. Obračun po komadu praga. m1 m1 0. a. Skidanje poda od keramičkih pločica. Po m3. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 4. Šut prikupiti. Skidanje poda od opeke sa skidanjem podloge. Do 12 cm. Obračun po m2 poda. Lajsne. Obračun po m2 poda. Šut izneti.50 € 1. šut izneti. debljine do 8 cm. Obračun po m2 poda. m2 m2 4.12. postavljenih u cementnom malteru.50 € 19.00 8. Do 15 cm. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 m2 m2 m3 6.25 4. Obračun po m2 sloja. m2 m2 m2 3. postavljenih u cementnom malteru. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od teraca. Po m3. Skidanje sloja betona ispod poda. Skidanje poda. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 56 . Od kamenih ploča. c. Obračun po m1 lajsni.00 € 6. Šut izneti.00 € 22.50 € 5. a. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Cementna košuljica ispod poda. Od granitnih ploča. c. Od keramičkih pločica. d. b. Obračun po m2 poda. Šut izneti. b.00 120.00 € € € € 16. Opeku očistiti od maltera i složiti. šut izneti.00 € 3. b. b. debljine do 6 cm. Obračun po m2 poda.00 € € € € 30.00 8. Od klinker pločica. a. m2 m2 m2 m3 5.50 € 18. Kom. Od teraco ploča. Skidanje podnih mermernih ploča. b. Prag demontirati i očistiti za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. a.00 € € € € 26. Do 8 cm.00 10. a.00 € 31. m2 m2 m2 m2 3. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Skinuti sloj razbiti. cementne košuljice. Lajsne demontirati i očistiti za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. 1.00 10. Pažljiva demontaža drvenih podnih lajsni. Do 6 cm. Pod. Pažljiva demontaža praga vrata. Sokle. c. Do 8 cm. Ploče demontirati i podlogu skinuti do betonske konstrukcije. Do 10 cm. Cementnu košuljicu skinuti do betonske konstrukcije. Od mermernih ploča. m2 2. Obiti pločice i skinuti podlogu do betonske konstrukcije.00 75. a.

Šut prikupiti. šut izneti. b.00 € 36. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Brodski pod sa slepim podom. štafne i lajsne pažljivo demontirati. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. složiti po vrsti. očistiti. očistiti. m2 m2 3. izneti. složiti po vrsti. visine do 15 cm. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. m1 1. a. Granitnih ploča. c. Obračun po m2 poda. štafne i lajsne pažljivo demontirati. složiti po vrsti.50 € 38. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. zajedno sa lajsnama.50 € 41. izneti. m2 5. upakovati. šut izneti.00 € 9. Pažljiva demontaža podnih keramičkih pločica. m2 1. Kamen očistiti od maltera. štafni i sloja peska. Šut prikupiti. Šut izneti.00 € 42. postavljenih u cementnom malteru. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Pažljiva demontaža slepog poda. b. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. a.50 € 35. Šut prikupiti.00 € 9. Kamenih ploča. Mermernih ploča.00 € 12.00 € 45. Opeku očistiti od maltera i složiti. Brodski pod. Obračun po m2 poda. zajedno sa lajsnama. Pločice i podlogu skinuti do betonske konstrukcije. Slepi pod.33.00 € 4. c. Pažljiva demontaža parketa zajedno sa lajsnama. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Ploče očistiti od maltera i složiti. upakovati. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontaža poda od opeka sa skidanjem podloge. m2 m2 m2 15. Pažljiva demontaža brodskog poda zajedno sa lajsnama. Šut izneti. Keramičkih pločica. Obračun po m2 poda.00 € 37. štafnama i slojem peska. Obračun po m2 poda. Teraco ploča. Pažljiva demontaža parketa sa slepim podom. očistiti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € 10. izneti. Demontaža poda od kamenih ploča. Pločice očistiti od maltera i složiti. Obračun po m2 poda. Klinker pločica. složiti po vrsti. Obračun po m2 poda. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. postavljenih u cementnom malteru. m2 m2 m2 10. m2 5. Parket. upakovati. Obračun po m2 poda.50 € 57 . Ploče demontirati i podlogu skinuti do betonske konstrukcije. Obračun po m1 sokle. Parket i lajsne pažljivo demontirati. očistiti. m2 4. Šut prikupiti. upakovati. b. slepi pod. Brodski pod pažljivo demontirati. Demontaža sokle od kamena.

m2 m2 2. m2 m2 m2 1.00 € 8. Daščanog plafona. a. Šut prikupiti. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Izdvojiti upotrebljiv materijal i složiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Skidanje plafonske konstrukcije od trske i letvi. Šut prikupiti. Izdvojiti upotrebljiv materijal i složiti.00 € 7.50 € 2. Skidanje daščanog plafona. c. b. Izdvojiti upotrebljiv materijal. Lamperije sa konstrukcijom. Skidanje sa zidova lamperije sa konstrukcijom. m2 1. Obračun po m2 plafona. Izdvojiti upotrebljiv materijal. Lamperije. Od letvi i blatnog maltera. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m2 lamperije. zidne obloge 1. a. Šut prikupiti. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 plafona.50 € 2. Lamperije. Od rabica i armaturne mreže. Šut prikupiti.6. b. 3. m2 m2 2. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Plafon "Amstrong". c. m2 m2 2. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 58 . a.00 € 9.50 € 6. Obračun po m2 plafona. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.50 € 11. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Skidanje spuštenog plafona od gips kartonskih ploča sa konstrukcijom. b. Gips kartonske ploče. izneti. Plafon "Hanter Daglas". utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Izdvojiti upotrebljiv materijal.00 € 2. izneti. Šut prikupiti. Izdvojiti upotrebljiv materijal i složiti. m2 m2 2.00 € 2. Obračun po m2 lamperije. izneti. Lamperije sa konstrukcijom. Šut prikupiti.50 € 1. Šašovca. b. Lamperije sa filungama. Lamperije.50 € Skidanje sa plafona lamperije sa konstrukcijom. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. b. Izdvojiti upotrebljiv materijal. Skidanje konstrukcije lamperije. Od letvi i trske. a.00 € 1. Od heraklit ploča i štafni. a. Skidanje plafonske konstrukcije od letvi i blatnog maltera.50 € 4. izneti. Obračun po m2 lamperije. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 m2 m2 3.00 € 2. a. Obračun po m2 plafona.

13. a. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m3 temelja. Pažljiva demontaža lamperije sa zidova.00 € 23. c. izneti. Keramičkih pločica. Od špar betona. upakovati. Obračun po m2 strehe. a. složiti po vrsti. temelji 1. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 2. izneti. Od opeke. b. a. očistiti. c. Mermernih ploča.00 € 0. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu.00 € € € € 21. b.00 € 52. upakovati. Lamperije. m2 m1 6. Lamperije. m2 m2 m2 m2 6. Šut prikupiti. Šut prikupiti. b.50 10. Obračun po m3 temelja. Od kamena. Izdvojiti upotrebljiv materijal.00 € 59 .00 € 42.50 € 7. Lamperiju demontirati. Obijanje zidnih keramičkih pločica zajedno sa malterom. Zidovi. Daščanog plafona. a. m2 m2 4. Lamperiju demontirati. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. izneti. a. a površinu opeke očistiti čeličnim četkama. Čeone daske strehe. a. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. b. Čeone daske strehe.50 € 17. b.00 7.00 € 6. Rušenje betonskog temelja izvesti ručnim ili mašinskim putem. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Opšivke strehe. Opšivke strehe. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. otvori se odbijaju. m3 m3 35. Lamperije sa filungama. b. d. Lamperije sa filungama. Skidanje opšivke strehe.00 9. Obračun po m2 plafona. Od betona. Šašovca. po m1. Šut prikupiti. m3 m3 m3 55. pažljivo demontirati. izneti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Pažljiva demontaža lamperije sa plafona. Šut prikupiti. očistiti.50 € 125. Demontaža opšivke strehe. Opšivku strehe obeležiti. Rušenje temelja od opeke. Od armiranog betona. izneti. m2 m2 4.00 € 3. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 m1 2. izneti. Obračun po m2 lamperije.75 € 15. Obračun po m2 strehe. Šut prikupiti. 3. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Obiti pločice sa malterom i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Šut prikupiti. složiti po vrsti. Obračun po m2 obijene površine. b.50 € Rušenje temelja od betona. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti.

otvori se odbijaju. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. b. izneti. Upotrebljiv kamen očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. c. Šut prikupiti. U cenu ulazi i pomoćna skela. otvori se odbijaju. Rušenje zidova od blokova. izneti. Drvene grede složiti na deponiju gradilišta.00 € 13. izneti.00 € 7. Nadzitka. izvaditi čatmu i skinuti drvene grede. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. nadvratnicima i svim oblogama na zidu. Rušenje fasadnih zidova od opeke u produžnom malteru. Šut prikupiti. Šut prikupiti. m3 40. Rušenje zidova od siporeks blokova. U cenu ulazi i pomoćna skela. nadvratnicima i svim oblogama na zidu.00 € 60 . izneti. Obračun po m3 zida. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obiti blatni malter. izneti. m3 52. Obračun po m3 sokle. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Konstruktivnih zidova. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju.00 € 52. Obračun po m3 zida. Šut prikupiti. otvori se odbijaju. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima i svim oblogama na zidu. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima. m3 47. m3 m3 m3 50. Rušenje bondručnih zidova sa ispunom i blatnim malterom. Upotrebljivi kamen očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Kalkana. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima. m3 55.00 € 12.00 € 55. Obračun po m3 zida. izneti. Obračun po m3 zida. otvori se odbijaju. Šut prikupiti.50 € 8. izneti. m3 35. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Rušenje sokle od kamena. U cenu ulazi i pomoćna skela. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 10. Šut prikupiti. otvori se odbijaju. Obračun po m2 zidova. Rušenje zidova kalkana od opeke u produžnom malteru. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m3 zida. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.6. Šut prikupiti. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela. m3 m3 40. Upotrebljive siporeks blokove očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. nadvratnicima i svim oblogama na zidu. Rušenje zidova od opeke u produžnom malteru. Upotrebljive blokove očistiti od maltera i složiti na deponiju.50 € 15. nadvratnicima i svim oblogama na zidu. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 55. b. Šut prikupiti. Fasadnih zidova.00 € 16. Obračun po m3 kalkana. Rušenje zidova od kamena.50 € 9. Nosećih zidova.

m3 75. Šut prikupiti. Šut prikupiti. Šut prikupiti. m3 60. za ponovnu upotrebu. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obeležiti temeljne grede. Rušenje pregradnih zidova od opeke debljine 7 cm. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 4. Debljine 25 cm. Dimnjak pažljivo porušiti.00 € 24. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. e. Debljine 15 cm. m3 82. izneti.00 7. Demontaža zidova od kamena. Šut prikupiti. Obeležiti kamen. otvori se odbijaju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Dimnjak pažljivo porušiti.50 € 26. Pažljivo porušiti temelj. Obeležiti kamen. izneti. m2 m2 m2 m2 m2 5. Pažljivo rušenje temelja od kamena. Šut prikupiti.00 6. b. m1 14. izneti.00 € 25. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m1 1. za ponovnu upotrebu. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. pažljivo demontirati. c. m3 75. kamen očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Rušenje dimnjaka od opeke u produžnom malteru iznad krova. Obračun po m3 zidova. Dimnjak sa dimnjačkom kapom pažljivo porušiti. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima.17.00 € € € € € 23. Šut prikupiti. izneti.00 12. Obračun po m1 greda.50 € 28.00 € 61 . očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Obračun po m2 zida.00 8. nadvratnicima i svim oblogama na zidu. izneti. Rušenje pregrade od luksfer prizmi. Obračun po m3 dimnjaka. Obračun po m3 temelja. U cenu ulaze i rušenje kape i pomoćna skela. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Debljine 7 cm. Demontaža venca od kamena. Demontaža drvenih temeljnih greda. a. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. d. sa obeležavanjem kamena. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 dimnjaka. izneti. pažljivo demontirati. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Rušenje dimnjaka etažnog grejanja. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. visine do 20 cm. U cenu ulaze i rušenje kape i pomoćna skela. izneti. Debljine 10 cm. izneti. Šut prikupiti. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m3 dimnjaka. m3 42. Obračun po m2 zida. Rušenje dimnjaka od opeke u produžnom malteru. pažljivo demontirati.25 € 18.00 € 27. za ponovnu upotrebu. Obračun po m1 venca. U cenu ulaze i rušenje kape i pomoćna skela.50 € 29. Opeku očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Debljine 12 cm.

50 € 33. Obračun po m2 zidova. izneti. m2 4. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. jer se ponovo ugrađuju. upotrebljiv materijal očistiti. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. obloženih gips kartonskim pločama. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. izneti. Šut prikupiti. m2 6. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obeležiti talpe. Demontaža montažnih pregrada. Obračun po m2 zidova. kosnike. izneti.50 € 37. m2 12. m2 4. gips kartonskih ploča i termo izolacije. grede i slično. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. jer se ponovo ugrađuju. m2 5. Demontirati drvene elemente.30.00 € 32. Pregrade pažljivo demontirati. Pažljivo demontirati pregradu. Demontaža drvene pregrade. m2 4. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 36. Demontaža pregradnih lako montažnih zidova. Demontaža bondručne konstrukcije zidova. Obračun po m2 pregrade. Obiti blatni malter i prikupiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti. kosnike. izneti. jer se ponovo ugrađuju. Šut prikupiti. spustiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. pažljivo demontirati. Šut prikupiti.25 € 62 . utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 31. Obeležiti stubove. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. grede i slično. Obračun po m2 pregrade. spustiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Demontaža lako pregradnih zidova. izneti. Obračun po m2 zidova. Pregrade pažljivo demontirati. kosnike. Šut prikupiti. upotrebljiv materijal očistiti. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontaža drvenih zidova. stubove. spustiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. m2 10. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Šut prikupiti. m2 17. demontirati drvene elemenata. Drvene elemente. upotrebljiv materijal očistiti. Demontaža staklene pregrade. Pregrade pažljivo demontirati. izneti.00 € 35. Obračun po m2 pregrade. upotrebljiv materijal očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Obračun po m2 zidova. spustiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Demontaža bondručnih zidova.25 € 34. Obeležiti stubove. Izvaditi čatmu. Šut prikupiti. Obračun po m2 pregrade. Pregrade pažljivo demontirati. izneti. Zidovi se sastoje od roštilja od gredica. grede i slično. upotrebljiv materijal očistiti.

c.50 € 35. m3 m3 50.00 € 125. Od opeke. izneti.00 € 9. Rušenje stubova od opeke.00 € 5. U cenu ulazi i pomoćna skela. Šut prikupiti. b.00 € 63 . Greda. spustiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. a. izneti. Šut prikupiti. Od kamena. Od opeke. svodovi. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. a. Demontaža zida od luksfer prizmi. Od kamena. Obračun po m3 svodova. Od opeke. Šut prikupiti. Rušenje izvesti pažljivo. Nadvratnika.50 € 6. Podvlaka. Materijal pažljivo očistiti. Demontaža drvenih nosača nadvratnika.50 € 4.00 € Demontaža čeličnih nosača nadvratnika. Lukovi. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju.00 € 8. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. c. b. za ponovnu upotrebu. izneti.38. b. Nadprozornika. m1 m1 m1 3. izneti. Podvlaka. m3 m3 65. a. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti.00 € 7. Rušenje svodova od opeke. m3 m3 m3 125.00 € 110. 3. Serklaži. a. a. U cenu ulazi i pomoćna skela.50 € 9. Pažljivo demontirati luksfer prizme i ram. m3 m3 27.00 € 75. izneti. b. stubovi 1. grubo očistiti i složiti u magacin. Šut prikupiti. 4. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Pažljivo demontirati nadvratnik. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od kamena. Obračun po m1 nadvratnika. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m3 lukova. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Nadvratnika. Serklaža. Obračun po m3 serklaža. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Pažljivo demontirati nadvratnik. Podvlaka. za ponovnu upotrebu. Nadprozornika. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. Obračun po m3 stubova. izneti. b. Rušenje armirano betonskih serklaža. c.00 € Rušenje lukova od opeke.50 € 7.00 € 60. m1 m1 m1 6. U cenu ulazi i pomoćna skela. izneti. Obračun po m1 nadvratnika. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 zida. grubo očistiti i složiti u magacin. podvlake 1. m2 6.

izneti. m3 30. Šut prikupiti. očistiti opeku i deponovati na gradilišnu deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. sa stepenicima. Od kamena. Rušenje stepenika od kamena. a. Rušenje stepeništa izvesti pažljivo. Stepeništa 1.00 € 85. U cenu ulazi i pomoćna skela. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Pažljivo demontirati svod od opeke. Šut prikupiti. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. izneti. Rušenje stepeništa izvesti pažljivo.00 € 10. Od opeke. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Rušenje stepeništa. Šut prikupiti. Rušenje stepenika od opeke. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. očistiti opeku i deponovati na gradilišnu deponiju. m3 m3 75. U cenu ulazi i pomoćna skela. Od opeke. Obračun po m3 stuba. m2 5.00 € 120. Šut prikupiti. Obračun po m3 stepenika. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Pažljivo demontirati lukove od opeke. Rušenje stepenika od betona.00 € 4. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 3. Demontaža stubova od opeke. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. izneti. izneti. Rušenje podesta izvesti pažljivo. U cenu ulazi i pomoćna skela. Šut prikupiti. b. Od kamena. Pažljivo demontirati stubove od opeke. m1 4. sečenje armature itd. sečenje armature itd. Od opeke. Obračun po m3 svoda. U cenu ulazi i pomoćna skela. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Rušenje podesta.00 € 64 . U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m3 stepeništa. Šut prikupiti. Obračun po m1 stepenika.00 € 9.00 € 11. Šut prikupiti. Demontaža svoda od opeke. Upotrebljiv kamen očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. očistiti opeku i deponovati na gradilišnu deponiju. Obračun po m1 stepenika. a. m3 35.7.00 € 65. Šut prikupiti. a. m3 52. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Od kamena. Obračun po m2 ploče.50 € Rušenje stepeništa od opeke starog formata. Demontaža lukova od opeke.00 € 6. Obračun po m3 stepeništa. od armiranog betona. m3 m3 55. m3 m3 100. izneti. m1 2. Obračun po m3 luka.50 € 5. 2. Šut prikupiti.

m1 6. za ponovnu upotrebu. po m2. c. gazišta. sečenje armature itd. Demontaža obloge stepenika od drveta. ogradu. za ponovnu upotrebu. Šut prikupiti. Obračun po m2 ploče.00 € 14. Obračun po m1 stepenika. b.50 5. Od teraca. Rušenje kose ploče stepeništa. izneti. za ponovnu upotrebu. Od metala. m2 10. Šut prikupiti. a.50 € 15. Obračun po m1 ograde. Obračun po m1 stepenika. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Od tapisona. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontaža stepenika od drveta. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontaža metalnog stepeništa. c. izneti. Pažljivo demontirati oblogu stepenika stepeništa da se ne ošteti. Rušenje ograde stepeništa od opeke. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Od teraca. Od kamena. Demontaža stepenišne metalne konstrukcije. Šut prikupiti. a. delove konstrukcije stepeništa očistiti i složiti u magacin.50 € 9.75 € 5. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Rušenje stepenišnog kraka sa stepenicima. izneti. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Stepenike grubo očistiti i složiti u magacin. b. Rušenje stepenišnog kraka izvesti pažljivo. Od kamena.00 € 8. d. izneti. Demontažu izvršiti pažljivo.50 € 6.00 € 16. c.00 € € € € 13. Od kamena.00 3. Pažljivo demontirati drvene stepenike. Rušenje obloge stepenika od teraca sa podlogom.00 € 19. Rušenje kose stepenišne ploče izvesti pažljivo. U cenu ulazi i pomoćna skela. Pažljivo demontirati metalnu konstrukciju stepeništa. m3 47.00 € 65 . a. Obračun po kg konstrukcije stepeništa. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju.00 € 14. Od pločica. Šut prikupiti.00 € 0. Delove obloge očistiti i složiti u magacin. Šut prikupiti. Šut prikupiti. Obračun po m1 stepenika. podest. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 stepeništa. izneti. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. m1 m1 m1 2.00 3. sečenje armature itd.7. Obračun po m3 kraka stepeništa. izneti. izneti. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela. m1 m1 m1 4. Kg 2. Od drveta. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Od drveta. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. za ponovnu upotrebu. m1 m1 m1 m2 2. m2 5. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Delove stepeništa grubo očistiti i složiti u magacin.

izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 tavana. a. Livene ograde. Obračun po m2 tavana. Tavanice. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. c. Šut prikupiti.00 12.00 12. m2 2. Šut prikupiti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € 5. Pažljivo demontirati oblogu podesta da se ne ošteti.00 € 3.50 € 4.50 € 25. Rušenje armirano betonske ploče zajedno sa serklažima i podvlakama. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Delove obloge očistiti i složiti u magacin. Demontažu izvršiti pažljivo. Obračun po m2 ploče. Metalne ograde. e. Skidanje blatnog maltera i daščane oplate karatavana. c. Obračun po m2 tavana. Sitnorebraste tavanice. d.50 10. Obračun po m1 ograde. Obračun po m2 podesta. Šut prikupiti. balkoni 1. m2 2. Šut prikupiti.00 16. sečenje armature. U cenu ulazi i pomoćna skela. Upotrebljiv materijal očistiti.50 € € € € € 11. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Betonske tavanice. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.50 14. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.22.50 € € € € € 66 . Armirano betonske ploče. Šut prikupiti. Demontaža obloge podesta od drveta. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti.00 € 7. Skidanje blatnog maltera sa karatavana. Upotrebljiv materijal očistiti. a. Tavanice od monte. c. Drvene ograde. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 m2 m2 m2 m2 17. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. izneti. b. Od kovanog gvožđa.00 € 1. Upotrebljiv materijal očistiti.00 6. Rušenje betonske ploče izvesti pažljivo. Od drveta. e. m1 m1 m1 m1 m1 6. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. d.50 7. m2 m2 m2 5. Balkonske ploče. m2 3. Od kamenih ploča. za ponovnu upotrebu. izneti. Skidanje drvene tavanske konstrukcije. Od tapisona. za ponovnu upotrebu.00 € Skidanje daščanog karatavana.00 15. Demontaža drvene ograde stepeništa. b. m2 5. Obračun po m2 tavana. a. delove ograde očistiti i složiti u magacin. 2. izneti. Od metala i stakla.

50 € 11. m2 12. c. Kom. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontaža čeličnih nosača međuspratne konstrukcije. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 30.00 € 17. Obračun po m2 karatavana. Tavanice od monte. grubo očistiti i složiti u magacin.10. Betonske tavanice. Pažljivo demontirati nosače. Obračun po m1 nosača. sečenje armature itd.25 € 21. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Demontaža drvenih letvi plafona. m2 3. očistiti. Šut prikupiti. Kom. m2 1.00 € 18. Drvene grede obeležiti i pažljivo demontirati. Šut prikupiti.00 € € € € € 16. Rušenje drvene međuspratne konstrukcije sa svim oblogama sa gornje i donje strane. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Demontaža daščanog karatavana. upotrebljiv materijal očistiti. U cenu ulazi i pomoćna skela. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Demontaža drvene tavanske konstrukcije. Balkonske ploče. Sitnorebraste tavanice. Šut prikupiti. Obračun po m2 karatavana. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Probijanje izvesti pažljivo. Letve sa plafona pažljivo demontirati.50 € 67 . d. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Obračun po m2 konstrukcije. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 19. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. izneti. Obračun po m2 tavana. Demontaža drvene međuspratne konstrukcije. Šut prikupiti. Drvene grede pažljivo demontirati. Kom.00 20.00 17. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Armirano betonske ploče. Probijanje armirano betonske ploče. m2 6. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m1 3. Kom. b.50 25. Demontaža talpi karatavana. e. izneti. Talpe obeležiti i pažljivo demontirati. izneti. 26. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu.00 € 20. Šut prikupiti. Obračun po m2 tavana. m2 5. a. Upotrebljiv materijal očistiti. Kom. Obračun po m2 plafona. Obračun po komadu otvora. Demontažu izvršiti pažljivo. m2 8. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. za ponovnu upotrebu. Šut prikupiti. izneti.

utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Skidanje hidro izolacije krova. Šut prikupiti.75 € 15. Obračun po m2 kose površine. Skinuti eternit ploče na bezbedan način. Skidanje krovnog pokrivača od eternit ploča. a. a. Od ćeramide. Šut prikupiti. m2 m2 1.00 € 1. m1 m1 m1 1. Skidanje krovnog pokrivača od biber crepa.50 € 1. b.50 € 4. b. Šut prikupiti. Skidanje krovnih letvi. Obračun po m2 letvisane površine. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. c. Skinuti ćeramidu na bezbedan način. Od salonita. Obračun po m2 izolacije. Od ćeramide. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Od biber crepa. izneti. sa podlogom. b.00 € 6. Termo izolacije. izneti. pokrivač 1.75 € Skidanje krovnog pokrivača od ćeramide. Obračun po m2 kose površine. Od slemenjaka. m2 m2 2. b. m2 1. Obračun po m2 kose površine. a. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.25 € 2. Krovovi.75 € 1.12. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od falcovanog crepa. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Grbine i slemena skinuti sa krova na bezbedan način. izneti.50 € 68 . Skinuti izolaciju na bezbedan način.50 € 2. a. Šut prikupiti.00 € 1. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 2. 4. Daske pažljivo skinuti. Šut prikupiti. Skidanje grbina i slemena od slemenjaka. m2 m2 m2 2. c. Od salonit ploča.00 € 9. m2 0. Od eternit ploča. m2 m2 m2 1. b. c. izneti. Skidanje daščane podloge sa krovne konstrukcije. Šut prikupiti. Od ćeramide. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Obračun po m2 kose površine. Skinuti crep na bezbedan način.00 € 12.00 € 14. Hidro izolacije. a. Obračun po m1 grbina i slemena. Od lima. izneti. Od mediteran crepa. Skinute letve utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.

Obračun po m2 horizontalne površine. Od ćeramide. Lim pažljivo demontirati. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Rogova krova. m1 m1 m1 3.00 € 31. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. e. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Od ćeramide. Obračun po m2 kose površine. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Crep pažljivo demontirati. Od slemenjaka. Od salonita.00 € 5. m2 m2 4. a.50 2. Od biber crepa. sa podlogom. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 18. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Krovne konstrukcije.00 € 25. dvostruko pokrivanje. Demontaža grbina i slemena od ćeramide.16. Ćeramidu pažljivo demontirati. Od eternit ploča. izneti. spustiti. Demontaža krovnog pokrivača od biber crepa.50 € 1. Šut prikupiti. Od mediteran crepa. Od šindre. c. m2 m2 m2 3. Demontaža krovnog pokrivača od kamenih ploča.50 € 2. b. Obračun po m2 kose površine. Demontaža krovnog pokrivača od lima. Od kamenih ploča. spustiti. Obračun po m2 kose površine. izneti. Od falcovanog crepa.00 € 2. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € € € € € 23. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Od biber crepa. Ćeramidu pažljivo demontirati.00 € 30.50 € 2. Šut prikupiti. Obračun po m2 kose površine. c. c. Od ćeramide.50 € 28. a. a. Od salonit ploča.50 € 69 . spustiti. izneti. m2 m2 3. Demontaža krovnog pokrivača od eternit ploča. b. m2 m2 m2 m2 m2 2.00 € 10. b. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Kamene ploče pažljivo demontirati. Obračun po m2 kose površine. jednostruko pokrivanje. Obračun po m1 slemena i grbina. izneti. b. Eternit ploče pažljivo demontirati. b. izneti. Skidanje drvene krovne konstrukcije. a.00 € 2. Šut prikupiti. spustiti. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. spustiti. m2 m2 5. Šut prikupiti. d. izneti. Šut prikupiti. Demontaža krovnog pokrivača od ćeramide. spustiti. izneti. m2 3. Od salonit ploča 105x122 cm. Od biber crepa. a. prosto pokrivanje.50 2.00 3.00 2. Skinutu građu utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. a.

Demontaža daščane podloge sa krovne konstrukcije. Dimenzija 50x100 cm. Demontaža metalne zastakljene nadstrešnice. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 1. m1 m1 5.00 € 4. 50. Krovne konstrukcije. Fasadna plastika 1.50 € 70 . za ponovnu upotrebu. Rogove pažljivo demontirati. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m2 nadstrešnice. Kom. a. očistiti i osloboditi plastiku i odložiti u gradilišni magacin. Restauracija plastike plaća se posebno. Visine h=50 cm. Pronaći mesto ankerovanja. izneti. Dimenzija 150x40 cm. Prvo demontirati staklo a zatim metalne delove nadstrešnice. b. očistiti. Kom. m2 m2 5. Letve pažljivo demontirati. Demontaža ornamentalne plastike konzole.34. očistiti. Demontaža friza a. c.00 € 2. očistiti. Dimenzija 200x100 cm. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. a. Obračun po m2 kose površine. Šut prikupiti. očistiti. Demontažu plastike izvesti pažljivo. m1 0. Šut prikupiti. izneti.00 € 6. Demontaža krovnih letvi. b. Daščanu podlogu pažljivo demontirati. Obračun po m1 rogova. 8. Krovnu konstrukciju pažljivo demontirati. Podloge od talpi. izneti. Dimenzija 20x60 cm.00 € 100. Demontaža rogova krova. Demontaža drvene krovne konstrukcije.00 € 13. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Rogova krova. Podloge od dasaka.50 € 40. b. oznake NN. Demontaža konzole balkona a. 1. izneti. m2 m2 1. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti. Kom. Dimenzija 30x90 cm. Obračun po komadu konzole. b. Šut prikupiti.50 € 15.50 € 2. finim likorezačkim alatom. Kom.50 € 39. sve očistiti i složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. m2 6. Demontaža konzole a. Visine h=20 cm. b. Obračun po m2 kose površine. dimenzija 20x60 cm. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 37. Obračun po m2 kose površine.00 € 35.00 € 12.00 € 20. Kom. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.

00 € 15. Kom. b. b.00 € 20. Dimenzija 30x30 cm. Dimenzija 100x50 cm.00 € 30. Kom. b. Dimenzija 70x30 cm. b. b. m1 m1 3. Širine do 15 cm. m1 2. Kom. Demontaža nadprozorne ploče a. Prečnika do 150 cm.00 € 21. Kom. 10. Demontaža trakaste kime a. Dimenzija 50x50x40 cm. Dimenzija 50x50x40 cm.50 € 9. Dimenzija 200x80 cm. b. b. 5. Kom.00 € 31. Dimenzija 100x100x50 cm. 22. 22. Kom. 7. Kom. Kom. Visine do 70 cm.00 € 50. Dimenzija 50x80 cm. Visine do 50 cm. Kom. b. Visine do 80 cm.00 € 25.50 € 15. Demontaža stope stuba a.00 € 12.50 € 60.00 € 19. b. Demontaža završca otvora a. Dimenzija 100x50 cm. Visine do 30 cm. Demontaža balustera a.00 € 27. Dimenzija 80x80 cm. Demontaža podprozorne ploče a. 12. Kom. Demontaža trakastih zubaca a. b. Kom.50 € 10.00 € 25. Demontaža stope pilastera a. Kom. Kom. Kom. Demontaža kapitela stuba a.8. Demontaža girlande a.50 € 13.00 € 11.50 € 60. Dimenzija 100x50 cm. b. Kom. Kom. Demontaža slova a. Dimenzija 50x40 cm. Kom. Kom.00 € 17. Dimenzija 50x40 cm. Dimenzija 200x80 cm.50 € 20. Dimenzija 100x50 cm.00 € 40. Prečnika do 80 cm. Kom. 15.00 € 29.00 € 23. Širine do 30 cm. Kom. Visine do 10 cm. Kom. Demontaža kapitela pilastera a. 20. 5. 10. Kom. b. Demontaža ugaone rozete a.50 € 22.00 € 33.00 € 7. Dimenzija 100x100x50 cm. Dimenzija 30x30 cm. Kom. b. 25. Kom. 4.50 € 71 . Dimenzija 120x50 cm. Demontaža rozete a.

b. Kom.00 € 60. Dimenzija 100x100 cm. Dimenzija 50x50 cm. Kom. Dimenzija 100x150 cm. Visine do 90 cm. Kom. Dimenzija 150x200 cm.50 € 38.00 € 55. b. 75. b. Dimenzija 100x100 cm. 15. Kom. 3. Dimenzija 100x100 cm.00 € 37.00 € 59. b.00 € 51. Demontaža grba a. Kom. b. Kom. 15.00 € 50. 30. Dimenzija 60x80 cm. Visine do 250 cm. Demontaža kartuša a. Demontaža poklopne ploče ograde a.00 € 45.00 € 40. Visine do 150 cm. Kom. Dimenzija 50x50 cm. Dimenzija 100x150 cm.00 € 40. Kom. Demontaža reljefne ploče a. Visine do 70 cm. b. b. Demontaža školjke a. b.00 € 5. Kom.00 € 50.00 € 47. Kom.00 € 49. Demontaža meduze a. Dimenzija 80x80 cm.00 € 50. Kom.00 € 60. Demontaža polubalustera a. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom.00 € 72 . b. b. Visine do 150 cm. 20. Dimenzija 100x100 cm. Visine do 250 cm.00 € 53. Kom. Demontaža karijatide a. Kom. Demontaža vaze a.00 € 40.00 € 44. m1 7.35.00 € 40. Kom. 20. Kom. Kom.00 € 42. Dimenzija 60x80 cm. 25. b. 25. Visine do 150 cm. Kom.00 € 57. Dimenzija 50x50 cm. Kom. Kom. Demontaža skulpture a. Dimenzija 50x50 cm. b. 20. 15. Kom.00 € 125. 25.00 € 125. Demontaža merkura a. 75. Visine do 50 cm.00 € 50. Preseka 50x20 cm. Dimenzija 100x100 cm. Demontaža maske a. Visine do 120 cm. Visine do 50 cm. Demontaža poprsja a. Demontaža glave a.

00 2. 12. Kalkana. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju.00 2. g. Krovne prozore obeležiti.50 € 13.00 € 175. c. Kube od lima. opšivki prozora. a. d. Do 100 m2. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. sa objekta horizontalne površine do 100 m2. d. f. Šut prikupiti. upakovati. Veterlajsne.50 € € € € 10.00 € 6. pažljivo demontirati. a. Obračun po komadu prozora. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Krovnih prozora. Iksne. upakovati.50 € 14. a. Paušalno Paušalno Paušalno 125. Limariju demontirati. izneti. dimnjaka i drugih elemenata. Dilatacije.00 3. Demontaža krovnih prozora.50 € 2. Obračun po m1 opšivke. Od lima. b.00 2. Obračun po komadu prozora. Limariju demontirati. Kom. m2 m2 m2 m2 2. olučnih vertikala. Do 300 m2. Šut prikupiti. Puc lajsne. Fasadnih "sendvič" pokrivača. izneti. Krovnih "sendvič" pokrivača. Po m1. Demontaža opšivke dimnjaka. Obračun po m1 limarije. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. a. upakovati. e. Obračun po m2 krova. m1 m1 m1 m1 m1 m1 2. Krovne prozore demontirati. 7. Kom. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € 6.00 € 225. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. b. c. olučnih vertikala. b. Obračun po komadu prozora.14. Demontaža opšivke krovnih prozora.00 2. dimnjaka i drugih elemenata. upakovati.00 € 12. 3. koji se ponovo postavljaju. Limarija 1. Skidanje krovnog pokrivača od lima. Kom. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 1. Opšivku demontirati. Do 200 m2. Lim skinuti sa krova na bezbedan način. c. upakovati. Ivice ravnog krova sa šoderlajsnom. Po m2. m1 m2 1. Demontaža oluka. Prozora kubeta.75 3. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun paušalno. a. 5.50 1. b. Opšivku demontirati.00 € € € € € € € 73 .50 € Demontaža svih oluka. opšivki prozora. b. m1. Kom. Dimnjaka. Demontaža krovnih prozora.00 1.

utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.50 € 28. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.50 € 1. b. upakovati.50 € € € € 27. m1 m1 m1 m1 m1 1. Obračun po m1 olučnih horizontala. a. m1 m1 1. a. m2 m2 2. c. a. Iksne. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.25 1. upakovati.50 € 23. Opšivke atike. b. Olučne cevi.50 € 2. Obračun po m2 opšivke.00 € 39. Vodoskupljač demontirati.25 € 1. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Opšivku demontirati. po m2. Glavnog venca. Opšivku demontirati. Iznad oluka. samarica. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Oluke demontirati. Kom. Kom. c. c. upakovati. Snegobran demontirati. a. Demontaža snegobrana.50 1. Demontaža sampleha ispod oluka. upakovati. m1 2.25 € € € € € 38. samarica. Obračun po komadu vodoskupljača.75 € 74 . Obračun po m1 sampleha.25 1. Opšivke ograde.50 2. Solbanaka. a. Opšivke nadzidaka. Ventilacionu kapu utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Demontaža opšivke iksne. Obračun po komadu ventilacione kape. Viseći oluk. Obračun po m1 snegobrana. Demontaža vodoskupljača. upakovati. d.00 € 3.50 1. m1 m1 m1 m1 1. Ležeći oluk. Demontaža ventilacione kape.25 € 30. Opšivke balkona. 2. Ispod oluka. Demontaža opšivke glavnog venca. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.21. Opšivku demontirati. viseći i cevi. Obračun po m1 opšivke. e.00 1. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Oluka. Podeonog venca. b. Opšivku demontirati. Krajcovanih uvala u betonskoj rigoli.00 € 33.25 1. Demontaža opšivke solbanka. Obračun po m1 opšivke. upakovati. b. b. Raznih venaca. 1. Demontaža oluka. d. m1 m1 m2 1.

Kamen očistiti od maltera i složiti za ponovnu ugradnju. izneti.00 € 10. Šut prikupiti. m2 m2 2. izneti. zidane u produžnom malteru. izneti. Restauracija plastike plaća se posebno. a. Opeke očistiti od maltera i složiti za ponovnu ugradnju. očistiti i osloboditi plastiku i odložiti u gradilišni magacin. Demontaža balustera ograde. Demontažu balustera izvesti pažljivo. Kom. m3 100. Rušenje ograde od opeke. Rušenje balkonske ograde od betona.50 € 15. Drvene. Demontiranu kapiju sklopiti.50 € 6. Obračun po m3 ograde. Pažljiva demontaža drvene ograde. Drvene. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € 7. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Pažljiva demontaža drvene kapije. finim likorezačkim alatom. Od opeke.00 € 75 . za ponovnu upotrebu. a. Pronaći mesto ankerovanja. Obračun po m3 ograde. b. Metalne. a. Kom. m3 m3 35. m3 90. 3.50 € Rušenje balkonske ograde od opeke. Šut prikupiti. Drvenu ogradu pažljivo demontirati. Obračun po m2 ograde. b.00 € 5.00 € 4. kapije 1.00 € 42. Opeke očistiti od maltera i složiti za ponovnu ugradnju. izneti.00 € 9. Metalne. 6. b. Pažljiva demontaža ograde od kamena. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. očistiti. Šut prikupiti. Ograde. zidane u produžnom malteru. izneti. Obračun po komadu balustera. Obračun po m3 ograde. dimenzija 100x240 cm. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 ograde. Od kamena. Obračun po komadu kapije. m3 45. Kom. Šut prikupiti. Šut prikupiti.15. 7.

Rušenje ivičnjaka izvesti zajedno sa skidanjem podloge. Obračun po m1 ivičnjaka. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. a. izneti. a.50 € € € € 10.16. Odvojiti tvrdi materijal i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. kolovoz 1.50 3. b. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 m2 m2 5. c. Od betonskih elemenata. Obračun po m2 trotoara. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju.00 € 3. Od opeke. izneti. Od kamena. Od kamena. a. Rušenje trotoara izvesti zajedno sa skidanjem podloge. b. Od kamenih ploča.00 € 7. Od betona. Šut prikupiti. Rušenje staze izvesti zajedno sa skidanjem podloge. m1 m1 7. Od kamena. b. d. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 m2 m2 m2 7. Rušenje trotoara od betona. m3 m3 60. Skinute ivičnjake. Rušenje staza od asfalta sa svim slojevima. Obračun po m3 kolovoza. m1 m1 5.50 4. a. Demontaža trotoara od kamena. Obračun po m1 ivičnjaka. 12. izneti. Od betona. izneti. a. debljine do 20 cm. c. d. Asfaltni.00 6. Odvojiti tvrdi materijal i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € 4. Staze. Šut izneti.00 € 76 . Rušenje ivičnjaka od kamena. izneti. Betonski.50 5.50 € 5. Skinuti sve slojeve. Od kamena. Od opeke. Pažljivo demontirati ivičnjake. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 80. b. Šut prikupiti. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Od betona. Obračun po m2 trotoara. izneti.00 5. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Odvojiti tvrdi materijal i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € Rušenje asfaltnog kolovoza. Šut prikupiti.00 € € € € 16.50 € 12. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Rušenje kolovoza izvesti zajedno sa skidanjem podloge. Šut prikupiti. Rušenje staze od betona. Od betona. a. Od kaldrme. Šut prikupiti. Obračun po m2 staze. m2 m2 m2 m2 4.00 6.00 € 4. Obračun po m2 staze. c. Šut prikupiti. Od opeke. b. Pažljivo demontirati kamen. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontaža ivičnjaka od kamena.50 € 5. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od kamenih ploča. m2 2.

c. Prečnika 3/8". Demontaža rigola od kamena.00 1. i. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 5. po izboru investitora. b. Kom. g. Prečnika 6/4". a. Prečnika 1/2". Kom. f. h. Šut prikupiti.00 1. a. Prečnika 2".00 € 17. Baterije za vodu. g. Kom. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 0. e. c. Obračun po m1 rigole. izneti.50 € 77 . Od kamena. Demontirati vodovodnu mrežu.00 € € € € € € € € € 11. Obračun po komadu ventila. Prečnika 3". Prečnika 1/2". Prečnika 1". Prečnika 2". 1. Kom. i.00 € Demontaža vodovodne mreže od pocinkovanih cevi prečnika 3/8".18. m1 m1 7.50 1. Prečnika 6/4". Pažljiva demontaža baterije za vodu. Pažljivo demontirati rigole. b.75 1.00 € € € € € € € € € 20.50 € 2. Paušalno 2. Obračun po m1 cevi. Prečnika 5/2". utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15 km. Prečnika 5/2". Kom. po izboru investitora. po izboru investitora.25 1. Objekat površine do 100 m2. Kom. Prečnika 1". a. Demontirati bateriju i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Prečnika 3/4". utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15 km. Obračun po komadu baterije.50 4. po izboru investitora. Prečnika 5/4". Vodovod i kanalizacija 1. d. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Kom.50 3.00 3. b. Kom.75 2. Od betona. e. Prečnika 3". Obračun paušalno. Pažljiva demontaža ventila prečnika 3/8". Kom. d. Kom. b. Prečnika 5/4". Kom.25 1.00 5. f. Tuš baterije.50 3.50 1.75 0. 80. Demontirati ventil i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Demontaža vodovodne mreže od pocinkovanih cevi Demontirati vodovodnu mrežu. h. a.75 2. Prečnika 3/8". 2.00 2. Prečnika 3/4".

Kom. Kom. po izboru investitora. Demontirati umivaonik. Kom 1. Pažljiva demontaža vodokotlića i cevi.50 € 29. Obračun po komadu pribora. Obračun po komadu kade. Obračun po komadu umivaonika. Demontirati odvodnu rešetku i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Pažljiva demontaža pribora za kupatilu. Demontirati WC šolju. Pažljiva demontaža sudopere.22. Pažljiva demontaža bidea sa baterijom. po izboru investitora.00 € 25. Obračun po komadu vodokotlića. Demontirati pribor za kupatilo i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. 6. Demontirati bide i bateriju i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. 2. 12. Obračun po komadu sudopere. Tuš kade i baterije. po izboru investitora. prečnika 50 mm. Bojlera.00 € 33. b. Obračun po komadu pisoara. Kom.00 € 28. Kom. Pažljiva demontaža odvodne rešetke. 6. Pažljiva demontaža bojlera.00 € 5. a. Kom. Pažljiva demontaža kade i baterije za vodu. po izboru investitora. 4. 4. po izboru investitora.00 € 78 . vodokotlić i cev i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Obračun po komadu bojlera. Obračun po komadu rešetke. a. Demontirati sudoperu i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. po izboru investitora. po izboru investitora.50 € 26.00 € 23. Protočnog bojlera.50 € 27. vodokotlića i cevi. Demontirati pisoar i ventil i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Pažljiva demontaža umivaonika sa sifonom i baterijom.50 € 8. Kom.00 € 32. 6. Obračun po komadu bidea. Kom. Kom. Kade i baterije. po izboru investitora. Demontirati vodokotlić i cevi i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. po izboru investitora. 10. b. Pažljiva demontaža pisoara sa ventilom. Obračun po komadu šolje. sifon i bateriju i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Demontirati kadu sa baterijom i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Kom. Kom. po izboru investitora. 8. Pažljiva demontaža WC šolje. Demontirati bojler i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Kom.00 € 30.

Pažljiva demontaža poklopca za šaht. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 1. Demontaža baštenskog hidranta. a.00 4. Obračun po m1 cevi. Prečnika 100 mm. Obračun po komadu hidranta.50 € 39. c. po izboru investitora. po izboru investitora. Prečnika 400 mm.00 € 35. f. po izboru investitora. Demontirati kanalizacione cevi.00 € 75.50 € € € € € 79 .50 2.25 1.00 € 38. Kom. Prečnika 150 mm. h. Obračun po paušalno. Prečnika 125 mm. d. Demontaža hidrantske mreže. d. e. g. Obračun po komadu vodomera. Od PVC cevi. po izboru investitora. utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15 km. Pažljiva demontaža vodomera. Obračun po m1 cevi. Prečnika 50 mm. c. c.50 3. Demontirati kanalizacione cevi. Prečnika 70 mm. Prečnika 150 mm.00 2. m1 m1 m1 m1 m1 1. Demontirati protivpožarni hidrant i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Demontirati kanalizacione cevi. a.00 2. Demontirati baštenski hidrant i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km.00 € 42. utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15 km.00 3. Demontirati poklopac šahta sa ramom i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. 5. e. Kom.00 € 90. Demontirati vodomer i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Od keramičkih cevi. Demontirati hidrantsku mrežu. po izboru investitora. 10.50 2. po izboru investitora. Demontaža protivpožarnog hidranta. Prečnika 300 mm.34. b.00 1. Obračun po komadu hidranta. b. Prečnika 100 mm. utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15 km. Objekat površine do 100 m2.50 € 36. Demontaža gvozdeno livenih kanalizacionih cevi prečnika 50 mm. Prečnika 200 mm. 2. Prečnika 75 mm. Kom. Obračun po komadu poklopca. Demontaža kanalizacione mreže od keramičkih cevi. utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15 km.00 € 37. po izboru investitora. Prečnika 250 mm.75 3. Obračun paušalno. a. Paušalno Paušalno Paušalno 125. Paušalno 60. b.50 2. Od livenih cevi. Objekat površine do 100 m2. 7. Prečnika 125 mm. po izboru investitora.00 € € € € € € € € 51. Kom. Demontaža keramičkih kanalizacionih cevi prečnika 75 mm.

po izboru investitora. očistiti. Obračun po komadu. Obračun po komadu grejalice. c. 15. d. Kom. Kom. Paušalno 175.00 € 12. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 4. Kom. Konzole. Konzole za mrežu. 12. Svetiljke. c. Kom.00 € 62. b. Kom.00 € 18. Neonske lampe. e.50 € € € € 10. Razvodnog ormana. Pažljiva demontaža poklopca za kanalizacioni šaht.00 € € € € € Pažljiva demontaža svetiljke.60. po izboru investitora. Bojlera.00 € 13. Kom. 0. Demontirati grejalicu i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. a. Preduzeti sve sigurnosne mere. Pažljiva demontaža elektro instalacije. Kom. 5. 6.50 1. Grejalice. Kom. Demontirati poklopac šahta sa ramom i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km.00 6. Gajger olučnjaka. a. po izboru investitora.00 € 10. Pažljivo demontirati gajger olučnjak. Električnog brojila. Kom.75 € 11. Kom. b. Dom slivnika.00 10. Pažljiva demontaža električnog brojila. Plafonjere. Demontirani materijal predati investitoru ili odvesti na deponiju. d. Kom. a. Kom.50 2. a. Obračun paušalno. b. Obračun po komadu svetiljke. Pažljiva demontaža prekidača. b. 1. 6. Obračun po komadu gajgera. Kom. Lustera. objekta površine do 200 m2. po izboru investitora. Demontaža gajger olučnjaka. Elektro instalacije 1. Obračun po komadu električnog brojila. Demontirati električno brojilo i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km.00 6.50 1.00 € 80 . Demontirati svetiljke i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. utičnica i slično. Pažljiva demontaža grejalice. Kom. Obračun po komadu poklopca. po izboru investitora. Razvodne table. Kom. Radove mora da obavi stručno lice i to obavezno pre početka radova na demontaži objekta. Demontirati prekidače i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km.

Čilera. po izboru investitora. Kom.00 6. m1 m1 1. b. 3. Fan coil aparata. po izboru investitora. Cirkulacione pumpe. Paušalno 50. Kom. Klimatizera. Kom. Klima kanala. b. Demontaža cevne mreže sa odnošenjem i skladištenjem na deponiju udaljenu do 15 km. g. Kotla. i.00 € 15. d.00 € 19. po izboru investitora. Obračun paušalno. Paušalno 250. f. 1.50 € Demontaža ventila sa odnošenjem i skladištenjem na deponiju udaljenu do 15 km. a. objekta površine do 200 m2. Pažljiva demontaža kompletne protivpožarne. h. Kom. c. Držača radijatora.50 300. odnošenjem i skladištenjem na deponiju udaljenu do 15 km. Kom. Obračun po komadu ventila.00 150. Pažljiva demontaža gromobranske instalacije. Demontirati gromobransku instalaciju i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Klima uređaja. Cevne mreže grejanja. Obračun po m1 mreže. a. j. Demontirati protivpožarnu instalaciju i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km.75 € 16. Kom.00 0. Obračun po m1 instalacije. Kom. Kom. Kom. po izboru investitora. Pažljiva demontaža gromobranske instalacije sa pakovanjem.00 7. Kom. Šibera. k.00 15. Obračun paušalno.00 25.00 € 2.75 5. e. Ventila.14. po izboru investitora.00 € € € € € € € € € € € 81 . Ekspanzionog suda. m1 0. Grejanje i klimatizacija 1. Kom. Radijatora.50 3.00 20. objekta površine do 200 m2.

Kom. po izboru investitora. Upotrebljiv materijal očistiti i složiti na gradilišnu deponiju ili odvesti na lokaciju koju odredi investitor. b. Držača zastave. Kom. Reklame. 4.00 € Demontaža kaljeve peći. Paušalno 600. a prostor očistiti. vodeći računa da se kaljevi ne oštete i sve delove fino očistiti. Kom.00 € 8. Držač deponovati za ponovnu ugradnju ili predati investitoru. d. Elemente peći deponovati za ponovnu ugradnju ili predati investitoru. Kom. Kamin pažljivo demontirati. 25. 80. U cenu ulazi i demontaža elektro i drugih instalacija. m2 2.75 75.00 € 82 . Kućnog broja.00 1. Kom. Opeku očistiti i složiti za ponovnu ugradnju. Kom.20. Obračun po komadu držača. Ostali radovi na demontaži i rušenju 1. Obračun po komadu kamina. Izvršiti kompletnu demontaža svih delova lifta i njegovo skladištenje na deponiju udaljenu do 15 km. c. Demontaža kamina. Preduzeti sve mere za bezbednost radnika i susednih objekata. Delove kamina deponovati za ponovnu ugradnju ili predati investitoru. Garnišle. 7. vodeći računa da se elementi ne oštete i sve delove fino očistiti.00 € 9. Demontaža lifta. Obračun paušalno. objekta visokog do četiri sprata. Kaljevu peć pažljivo demontirati.50 € € € € 40. Pažljivo rušenje objekta. Šut utovariti i odvesti na gradsku deponiju. a. Obračun po m2 bruto površine objekta. 150x100 cm. Obračun po komadu peći.00 0. Demontaža držača zastave.

6. nabijanja Planiranja Obrada terena Prevozi. šahtovi Iskopi razni Zaštitni radovi Nasipanja. 3. 2. 4. 9.4. 11. 7. 10. Raščišćavanja Široki iskopi Temelji Rovovi. ZEMLJANI RADOVI 1. 8. odvozi Ostali zemljani radovi 85 86 87 88 89 90 91 93 93 95 96 83 . 5.

.

Prečnika preko 50 cm.00 50.1. Prečnika do 30 cm. Kom. Prečnika preko 50 cm.00 € 3. e. Stablo. a. Kom.00 40. m2 1. b. Ručno vađenje panja i korena stabla prečnika do 10 cm. Obračun po m3 odvezenog šuta. Prečnika do 30 cm. Kom. Prečnika do 50 cm. c. otkopati zemlju oko stabla i izvaditi panj i koren. Obračun po komadu stabla. Prečnika preko 50 cm. d. Sečenje postojećeg gustog šiblja pre početka radova. b. Kom. mereno u kamionu. 5.00 75. c.50 75. a. c. e. Posečenu vegetaciju. Prečnika do 50 cm. zemlju i drugi otpadni materijal utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m3 5. b. panj i koren utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Prečnika do 30 cm.00 125. Posečeno šiblje i ostali otpadni materijal prikupiti. 12.00 € € € € € 85 .00 25. Prečnika do 10 cm.00 € € € € € 10. Kom. Ručna seča stabla prečnika do 10 cm sa vađenjem panja i korena.50 25. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Prečnika do 20 cm. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. 1. Prečnika do 50 cm. Obračun po m2 očišćenog terena. a. Šut. Prečnika do 20 cm. Kom. Kom. m3 15. Šut. d. Raščišćavanja 1. Obračun po komadu panja. 10. Rupu panja nasuti zemljom sa nabijanjem. Kom. Obračun po m2 očišćenog terena. Kom. Stablo i grane iseći utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 25. e. Obračun po komadu stabla. Ručna seča stabla prečnika do 10 cm. Panj i koren utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. mereno u kamionu. Kom. Stablo odseći. Mašinsko čišćenje terena od šuta i drugog otpadnog materijala. šiblje i ostali otpadni materijal prikupiti. Kom. Kom. Kom.00 10.00 42. Prečnika do 20 cm. m2 2. d. grane iseći. Prečnika do 10 cm.00 € 5. Kom. Obračun po m3 odvezenog šuta.50 € Sečenje postojeće niske vegetacije i šiblja sa čišćenjem terena pre početka radova. zemlju i drugi otpadni materijal utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Kom. grane. Ručno čišćenje terena od šuta i drugog otpadnog materijala.00 50.00 € 4. Zemljom nasuti i nabiti. Prečnika do 10 cm.00 40. Otkopati zemlju i izvaditi panj i koren.00 € € € € € 15.

a. a. Kom. mereno uraslo. Prečnika preko 50 cm. Iskop izvesti i nivelisati prema projektu i datim kotama. b. terena sa deponovanjem. b. Debljine do 20 cm. panj i koren stabla utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Drvo i grane odseći. Upotrebljiv humus. 4.50 2. Obračun po komadu stabla. Šut.00 € 22. a. Obračun po m2 terena. a dno nivelisati. Iskop oko objekta. što ulazi u cenu. m2 m2 m2 m3 1.00 2. Kom. b.20. Debljine do 10 cm.00 € 2. Iskop oko objekta. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Prečnika do 35 cm. Debljine do 30 cm. mereno uraslo. Obračun po m3 zemlje.50 € 2. za završnu obradu. Kom. c. b. m3 m3 m3 6. Obračun po m2 terena. Kom.00 € 32.00 € 12. a. m3 m3 m3 12. 5. Upotrebljiv humus. Višak zemlje utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Prečnika do 30 cm. Debljine do 30 cm. odvojiti na posebnu deponiju.50 € € € € 29. a. Ručna seča stabla prečnika do 15 cm izraslog iz bedema. a. Debljine do 20 cm. d. terena sa odvozom.50 € Ručni iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu. Po m3. b. Bočne strane pravilno odseći. Kom. što ulazi u cenu. za završnu obradu. Široki iskopi 1.00 € 25. Po m3. Po radnom času. Višak zemlje utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Ručni iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu.50 € 15. Iskopanu zemlju utovariti na kolica. Višak zemlje utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. c. Obračun po m3 zemlje.00 € 60. Iskop terena. Iskop terena. Iskop za podrum. odvojiti na posebnu deponiju. Bočne strane pravilno odseći. c. Prečnika do 50 cm. Prečnika do 15 cm. pažljivo porušiti bedem i izvaditi panj i koren stabla.00 € 40.00 € 9. prevesti i deponovati na gradilišnu deponiju. Upotrebljiv humus. m2 m2 m2 1. Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a dno nivelisati. Iskop za podrum. Mašinsko čišćenje terena i skidanje površinskog sloja zemlje debljine do 10 cm. a.50 12. 40. m3 Čas. Obračun po m3 skinute zemlje. odvojiti na posebnu deponiju. za završnu obradu.50 € 86 .00 € 85.00 € 1. Debljine do 10 cm. Obračun po komadu panja. Ručno čišćenje terena i skidanje površinskog sloja zemlje debljine do 10 cm. Mašinsko čišćenje terena i skidanje površinskog sloja zemlje. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Razbijanje eksplozivom panja stabla prečnika do 30 cm.00 € 7. b.00 € 125. c. b. c. sa vađenjem panja i korena. što ulazi u cenu. 50.

m3 m3 m3 2.50 € 3. Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu. 15. c. Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu.00 € 10. Iskop terena. a. Obračun po m3 zemlje. mereno uraslo. Po m3. Iskop oko objekta. Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a dno nivelisati.00 € 5. Iskop oko objekta. a dno nivelisati. Iskop izvesti i nivelisati prema projektu i datim kotama. Iskop terena.50 € 40. za formiranje podrumskog prostora i temelja objekta. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama.00 € 10. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. terena sa deponovanjem.00 € 3. mereno uraslo.50 € 18. Obračun po m3 zemlje. c. Po radnom času.50 € 5. Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu. a dno nivelisati. Zemlju nabiti i grubo nivelisati. c. Obračun po m3 zemlje. Čas m3 m3 40. a. m3 2. Iskopanu zemlju izvesti.00 € 2. a. Obračun po m3 zemlje. b. sa odvozom. c. b. za formiranje podrumskog prostora i temelja objekta. Iskopanu zemlju prevesti i nasuti u slojevima predviđeni deo terena. Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu.7. mereno uraslo. Iskop za podrum. Iskop izvesti i nivelisati prema projektu i datim kotama. b. a. Bočne strane pravilno odseći. b. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. a. sa odvozom.00 € 12. m3 m3 m3 9. Iskopanu zemlju prevesti i deponovati na gradilišnu deponiju. Iskop za podrum. m3 m3 m3 3. Bočne strane pravilno odseći. Iskop terena. Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Iskop za podrum. mereno uraslo. Bočne strane pravilno odseći. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. a dno nivelisati. Bočne strane pravilno odseći. Ručni iskop zemlje III kategorije sa odvozom. Iskopanu zemlju utovariti na kolica. Obračun po m3 zemlje.00 € Ručni iskop zemlje III kategorije sa nasipanjem terena. b. Ručni iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu. Iskop oko objekta. Iskop za podrum. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama.00 € 5. m3 Čas 4. Iskopanu zemlju utovariti na kolica. a dno nivelisati. terena sa odvozom. m3 10.00 € 87 . terena sa nasipanjem. Iskop oko objekta. mereno uraslo. sa nabijanjem. Iskop terena. prevesti i nasuti predviđeni deo terena.00 € 9.00 € 15. Obračun po m3 zemlje. Zemlju nabiti i grubo nivelisati. sa nasipanjem. mereno uraslo. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Temelji 1. terena sa nasipanjem. Bočne strane pravilno odseći. Obračun po radnom času mašine. prevesti i nasuti predviđeni deo terena.00 € 6.

00 € Ručni iskop rova u zemlji III kategorije za postavljanje vodovodne mreže. Ručni iskop zemlje u lamelama dužine do 1. Po završenim radovima zemlju nasuti i nabiti u slojevima. u širini 1/2 temelja. za izradu novih spuštenih temelja. U cenu iskopa ulaze i razupiranja i obezbeđenje rova.00 € € € € € € € € 11. m3 m3 m3 m3 10.00 5. c. Obračun po m3 zemlje. U cenu iskopa ulaze i razupiranja i obezbeđenje rova.3. mereno uraslo. mereno uraslo. a dno nivelisati. Iskop izvesti prema napravljenom i odobrenom rasporedu. d. g. Iskop izvršiti u širini 1/2 temelja a drugu polovinu iskopati nakon betoniranja prve polovine temelja i vezivanja betona. Obračun po m3 zemlje. Iskopanu zemlju prevesti kolicima.00 9. metlicama i oprati vodom. a. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. c. Iskopanu zemlju odbaciti od rova. U cenu ulazi i eventualno razupiranje. Dubine preko 4. b. Iskop izvršiti u širini temelja.00 € 12.0 m. Višak zemlje prevesti kolicima.25 5. m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 6. Obračun po m3 zemlje. Rovovi. šahtovi 1. b. d.50 € € € € 88 . Ručni iskop rova u zemlji III kategorije za postavljanje kanalizacione mreže dubine do 2. h. m3 m3 m3 10. a. Iskopanu zemlju odbaciti od rova.25 7.0 m. U cenu ulazi i eventualno razupiranje. Dubine do 2. b.50 6. mereno uraslo.00 m ispod postojećih temelja.00 € 25. Za trakasti temelj.00 6. Ručni iskop zemlje III kategorije za temelje objekta. Zemlju izbaciti i odvesti na gradilišnu deponiju. m3 25. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. metlicama i oprati vodom. Za temelj objekta. a.0 m. mereno uraslo. mereno uraslo. Za temelj samac. Zemlju izbaciti i odvesti na gradilišnu deponiju. Za vodovodnu mrežu. Za elektro mrežu. m3 35. a dno nivelisati. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. f. Dubine do 4. Za mrežu grejanja.0 m. Nakon iskopa dno temelja očistiti špahtlama. Za temelj ivičnjaka. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Za temelj ograde. Za temelj stepeništa. Nakon iskopa dno temelja očistiti špahtlama. e. Obračun po m3 zemlje. Bočne strane pravilno odseći. Za telefonsku mrežu. c.00 9.50 5. Po završenim radovima zemlju nasuti i nabiti u slojevima. Bočne strane pravilno odseći.00 € 15. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Za temelj terase.00 m ispod postojećih temelja. Za kružni temelj samac.00 9. Višak zemlje prevesti kolicima. 4. a dno nivelisati. Iskop izvesti prema napravljenom i odobrenom rasporedu. cela širina temelja betonira se istovremeno.00 € 4. Bočne strane pravilno odseći. Obračun po m3 zemlje. Ručni iskop zemlje u lamelama dužine do 1. za izradu novih spuštenih temelja.50 7.

Ručni iskop zemlje III kategorije za staze debljine 10 cm. Iskopanu zemlju prevesti. b. Obračun po m3 zemlje. a. Bočne strane pravilno odseći. Za telefonski šaht.00 11. Za šaht elektroinstalacija. Iskopanu zemlju prevesti kolicima. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Za septičku jamu. m2 m2 m3 1. a. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama.75 € 12.50 € Ručni iskop zemlje III kategorije za trotoare debljine 10 cm. d. Debljine 20 cm. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Bočne strane pravilno odseći. Obračun po m2 iskopane zemlje. Iskopanu zemlju prevesti kolicima. a. Za šaht kanalizacije. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a dno nivelisati. Mašinski iskop rova u zemlji III kategorije. a dno nivelisati. b. e. b. Bočne strane pravilno odseći. Po m3. Dno nivelisati.50 € 2. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 zemlje. mereno uraslo. a. a dno nivelisati.00 12. Obračun po m2 iskopane zemlje.50 € 7. Po m3.50 € 12. c.50 € 12. Za šaht grejanja. a. Ručni iskop zemlje III kategorije za odvodni kanal. c. m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 10.00 17. Višak zemlje prevesti kolicima. m2 m2 m3 1.50 € 2.50 € 5. Iskop izvesti prema projektu. Ručni iskop zemlje III kategorije za vodovodni šaht.50 € 89 . Iskopi razni 1.50 € 16. a dno nivelisati. Iskopanu zemlju prevesti kolicima. a dno nivelisati. Debljine 20 cm.00 11. c.8. Iskopanu zemlju prevesti kolicima. Iskopanu zemlju odbaciti od rova. Ručni iskop zemlje III kategorije za pod debljine 10 cm. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 11. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. mereno uraslo.50 € 2. Za vodovodni šaht. m2 m2 m3 1. c. 4. Po m3. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Bočne strane pravilno odseći. f. Obračun po m2 iskopane zemlje. Obračun po m3 zemlje. Po m3. m3 7. Za šaht hidrofora. Debljine 10 cm.00 € 42. Debljine 10 cm. b. Debljine 10 cm. Po radnom času. Bočne strane pravilno odseći. mereno uraslo. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama.00 € € € € € € € 15. g. m3 Čas 6.00 11. b. Debljine 20 cm.

Obračun po m1 rova.50 € 6. Iskopanu zemlju prevesti. Razupiranje rova izvršiti građom odgovarajućeg preseka i daskama debljine 2". Odbacivanje zemlje od ivica iskopa.25 € 5. m1 m2 4. b. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Crpljenje vode iz rova.00 € 90 . Obračun po m3 odbačene zemlje. Debljine do 20 cm. m2 m2 m3 0. b. m2 2.00 € 3. Bočne strane pravilno odseći. Obračun po m2 platforme. Bočne strane pravilno odseći. a. Montaža i demontaža zaštitne ograde rova od cevi za fasadnu skelu visine 1. m2 5. Po m3. Ograda se koristiti za sve vreme trajanja radova. a dno nivelisati. c. Obračun po m1 ograde. Platforme izraditi od fosni i cevi za fasadnu skelu ili drvene građe. m3 2. Debljine do 30 cm. Debljine 30 cm. Ograda se koristiti za sve vreme trajanja radova. b. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m1 2. c. Obračun po m2 iskopane zemlje. odbaciti na udaljenost od 2-3 m. Po m3.00 € 13. Iz rova. Iskopanu zemlju prevesti kolicima. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Na ogradu postaviti table sa upozorenjem za prolaznike. Obračun po m2 oplate. Razupiranje iskopanog rova fosnama. Obračun po m1 ograde.00 € 5. Izrada radnih platformi za izbacivanje zemlje ili šuta.0 m.00 € Montaža i demontaža zaštitne ograde iskopa od cevi za fasadnu skelu visine 1.50 € 3.50 € 6.20 € 3. m2 m2 m3 2. a dno nivelisati.80 € 1.0 m. Debljine 20 cm. a.50 € 10. 2. m1 2. Zaštitni radovi 1. Na ogradu postaviti table sa upozorenjem za prolaznike.50 € 4. Vodu koja se pojavljuje u rovu izbaciti ručno ili pumpom. Ručni iskop zemlje III kategorije za kolovoz debljine 20 cm. od ivice iskopa. a. a po propisima za ovu vrstu radova. Iskopanu zemlju. Iz iskopa. Obračun po m2 iskopane zemlje. Mašinski iskop zemlje III kategorije za kolovoz debljine do 20 cm.10.

mereno uraslo. transport. nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm.00 € 3. Nasipanje rova zemljom. Obračun po m2 nabijenog šljunka. a. Nasipanje iskopa zemljom. deponovanu prilikom iskopa. m3 3. Za nasipanje koristiti zemlju. m3 m3 m3 2. Nabavka i razastiranje šljunka ispod temelja. Ispod podova.00 € 9. a. ispod temelja. Za nasipanje koristiti zemlju. Zemlju nasipati u slojevima od 20 cm kvasiti vodom i nabiti do potrebne zbijenosti.00 2. nabijanja 1. Obračun po m3 zemlje. c. Za nasipanje koristiti zemlju.50 € 4. deponovanu prilikom iskopa.50 € 3. m2 m2 m2 m2 m2 2. Nasipanja. Obračun po m3 nabijenog šljunka.25 € 5. Obračun po m3 zemlje. Rova za vodovod. Šljunak nasuti u predviđenom sloju i nabiti. b. c. c. Nasipanje sondi zemljom. b. Obračun po m3 zemlje.50 € 2. m3 2. Ispod temelja. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima. do potrebne zbijenosti. razastiranje u slojevima.7. a.25 € € € € € 91 . nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. Zemlju nasipati u slojevima od 20 cm kvasiti vodom i nabiti do potrebne zbijenosti. Obračun po m3 nabijenog šljunka.25 2. e. Nabavka i razastiranje šljunka u sloju debljine 10 cm. Ispod trotoara. Za nasipanje koristiti zemlju. Ispod trotoara. Zemlju nasipati u slojevima od 20 cm kvasiti vodom i nabiti do potrebne zbijenosti. mereno uraslo. Za nasipanje koristiti zemlju. Ispod podova. m3 15. Zemlju nasipati u slojevima od 20 cm kvasiti vodom i nabiti do potrebne zbijenosti. d. mereno uraslo.00 € 12. mereno uraslo. m3 m3 m3 16.00 € 15. 2. Rova za kanalizaciju. mereno uraslo. Nasipanje terena zemljom. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima.50 2. Ispod temelja. Obračun po m3 zemlje.00 € 14.00 2. nabijanje i fino planiranje šljunka. Ispod betonske ploče. Zemlju nasipati u slojevima od 20 cm kvasiti vodom i nabiti do potrebne zbijenosti. Nabavka.00 € Nasipanje prostora pored temelja zemljom. deponovanu prilikom iskopa. Rova.00 € 8. Ispod staza. deponovanu prilikom iskopa. b. m3 2. m3 2. deponovanu prilikom iskopa. Obračun po m3 zemlje.

00 € 16. Za vodovodnu mrežu. Ispod i preko elektro mreže nasuti pesak.00 € 28. Nabavka i nasipanje peska u rov sa elektro mrežom. Obračun po m2 nabijenog šljunka. m3 12. a. drvenim nabijačima. Obračun po m3 nabijenog šljunka. Nabavka i nasipanje sloja šljunka u drenažni rov. Ispod poda. drvenim nabijačima. m3 20. m3 12. Preko postavljenih drenažnih cevi i tucanika nasuti prirodan šljunak. Nasipanje peska. d. m2 m2 m2 m2 3. i fino isplanirati. m2 m2 2. Pesak nasuti i pažljivo nabiti u slojevima. Nabavka i razastiranje šljunka u sloju debljine 20 cm.50 € 4. Preko isplaniranog terena nasuti i razastreti tucanik predviđene granulacije u slojevima i izvršiti nabijanje motornim valjkom uz potrebno kvašenje. Posebnu pažnju obratiti na nasipanje peska oko cevi. m3 10. a. Nabavka i nasipanje peska u rov za vodovodnu mrežu. drvenim nabijačima. Obračun po m3 nabijenog peska. b. Tamponski sloj peska nasuti u slojevima. b. m3 m3 17.00 € 92 . c.50 € 30. m3 m3 15. Ispod staze. a. Nasuti kamen predviđene krupnoće u slojevima i nabiti. nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. Nabavka i nasipanje tucanika ispod staza. Debljine 10 cm.50 3. ispod staze. Nasipanje peska u rov.00 € 24. nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm.00 € 26. Ispod betonske ploče. Obračun po m3 nabijenog tucanika. Obračun po m3 kamena. Obračun po m3 nabijenog peska. b. Ispod i preko postavljenih cevi nasuti pesak.50 3. Preko postavljenih drenažnih cevi nasuti tucanik predviđene granulacije.75 3.00 € 31. Tucanik nasuti i pažljivo nabiti u slojevima. Obračun po m3 nabijenog peska.17. Ispod trotoara. Nabavka i nasipanje kamena u rov. drvenim nabijačima. b. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima. Obračun po m2 nabijenog peska. Za kanalizacionu mrežu.50 € 22. Debljine 20 cm.75 € € € € 21. Nabavka i razastiranje sloja peska ispod podova.00 € 29. Nabavka i nasipanje krupnijeg tucanika u drenažni rov. Pesak nasuti i pažljivo nabiti u slojevima. preko tucanika. Obračun po m3 nabijenog tucanika. m3 15. Nabavka i nasipanje peska u slojevima i planiranje Pesak pažljivo nasuti i nabiti u slojevima.00 € 19. Šljunak sipati u slojevima i pažljivo nabiti drvenim nabijačima. a.

Obračun po m2 zatravljene površine. Planiranja 1. Izvršiti fino planiranje i valjanje drvenim valjkom. b. Iskopanu zemlju odbaciti od rova. e. m2 m2 m2 1.00 € 16. Sa iskopom do 10 cm.75 0.50 € 9. Plodne čiste zemlje. zemlja zauzela projektovane kote. U cenu je uračunati i potrebno popunjavanje i nabijanje odnosno skidanje zemlje. Višak zemlje utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Škarpe. odnosno skidanje zemlje i izvoz na gradilišnu deponiju. Bočne strane pravilno odseći. Sa iskopom do 30 cm.Festuca rubra 40 % . 3. a potom uvaljati drvenim valjkom i izvršiti intezivno polivanje do punog nicanja trave. Staze i platoa. U cenu ulaze i popunjavanje i nabijanje. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. 8. bez padavina i vetra. Sve površine grubo i fino isplanirati sa tačnošću od +/-2 cm.00 € Nabavka. m3 m3 14. Odvodnih rigola.50 € 2. Obračun po m2 planirane površine.Trifolium repens 10 % Setvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po mirnom vremenu. c. Polivanje nastaviti svakodnevno do predaje radova. Humusne zemlje. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 1. utovar. b. Obračun po m3 zemlje. a. Sa iskopom do 20 cm. Obračun po m3 nasute zemlje.Festuca ovina 30 % . c. b. m3 m3 12. Poda. b. Dna temelja.00 € 5.50 € 93 . a. Po izvršenoj setvi seme utisnuti u zemlju gvozdenim ježom. Planiranje zemlje za izradu podloge poda. Sve površine grubo i fino isplanirati sa tačnošću od +/-2 cm. Ručni iskop zemlje III kategorije za izradu odvodnih jarkova. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. a. Dna rova.Poa pratensis 20 % . Obrada terena 1. Zemlju oblikovati po projektu sa davanjem nadvišenja (nadmera) od 20% kako bi posle sleganja.8. Odvodnih jarkova. Trotoara. Terena.50 0. dovoz i razastiranje plodne čiste zemlje. mereno uraslo.50 0.50 € 3. f. m2 2.50 0.50 € € € € € € € Planiranje i nivelisanje terena sa iskopom do 10 cm. g. d. a dno nivelisati.75 1.50 € 20. a. Preko fino isplaniranog terena izvršiti setvu travne smese: .00 0. Obračun po m2 planirane površine. Izrada travnjaka na mestima označenim u projektu.

Sloj debljine 20 cm. m2 m2 m2 m2 6. m2 5. Fuge između blokova busena popuniti zemljom sa malo travnog semena.50 € 94 .50 € 7. Obračun po komadu ruže. Izvršiti nabavku.Poa pratensis 20 % . a.Trifolium repens 10 % Setvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po mirnom vremenu. a potom uvaljati drvenim valjkom i izvršiti intezivno polivanje do punog nicanja trave. d.00 8. Po izvršenoj setvi seme utisnuti u zemlju gvozdenim ježom.Festuca rubra 40 % .00 € 8. utovar i dovoz i razastiranje plodne humusne zemlje u sloju debljine 10 cm sa davanjem nadvišenja (nadmera) od 20% kako bi posle sleganja. Prvo košenje izvršiti kosom kada trava dostigne visinu 10-15 cm a drugo košenje izvršiti kosačicom.00 10. Polivanje nastaviti svakodnevno do prvog košenja. bez padavina i vetra.00 € € € € 12. Polivanje nastaviti svakodnevno do prvog košenja. upakovati i predati investitoru. Sa postojećih površina izvaditi ruže. Obračun po komadu ruže.00 € 13. Na mestima označenim u projektu. Izvršiti fino planiranje. Izrada travnjaka sa nasipanjem humusa.Festuca rubra 40 % . Po izvršenoj setvi seme utisnuti u zemlju gvozdenim ježom. Izvršiti sadnju ruža sa dodatkom đubriva 3-5 kg uz svaku sadnicu. Sloj debljine 15 cm. Kom. 1.6. Posle sadnje zemlju ocankovati i dobro zaliti.Festuca ovina 30 % . Obračun po m2 zatravljene površine. Preko fino isplaniranog terena izvršiti setvu travne smese: . sejanjem trave i održavanjem travnjaka. Sloj debljine 5 cm. iskopati jame kružnog oblika dimenzija 0. c. Kom. razastreti i uvaljati humusne zemlje u sloju debljine 5 cm. Sa postojećih površina skinuti sterilnu zemlju u sloju debljine 5 cm. Postaviti busen sa travom.Festuca ovina 30 % . Nabavka i postavljanje busena sa travom. Sloj debljine 10 cm.Poa pratensis 20 % . Nabavka i sadnja ruža.00 12. izvaljati ga i pričvrstiti. m2 3. Prvo košenje izvršiti kosom kada trava dostigne visinu 10-15 cm a drugo košenje izvršiti kosačicom. Izrada travnjaka sa košenjem na mestima označenim u projektu.Trifolium repens 10 % Setvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po mirnom vremenu bez padavina i vetra. 2.40 m. Obračun po m2 zatravljene površine. valjanje drvenim valjkom i setvu travne smese: .40x0. b. zemlja zauzela projektovane kote. Obračun po m2 obrađene površine. Ruže pažljivo izvaditi sa busenom. a potom uvaljati drvenim valjkom i izvršiti intezivno polivanje do punog nicanja trave. Dovesti. Travu redovno zalivati i prvi put ručno kositi.

2. b. a gornju trećinu obogatiti dodatkom tresetnog đubriva sa 3 kg po sadnici. Listopadnih sadnica. Šuta. Nakon obavljene sadnje zemlju oko sadnice ocankovati i obilno zaliti. tresetnog đubriva i peska u odnosu 6:3:1 i to po 9 sadnica po m1. Sadnju obaviti mešavinom humusne zemlje.00 € 17. m1 15. U toku i po završenim radovima sa gradilišta prikupiti šut. Sadnju obaviti mešavinom humusne zemlje. tresetnog đubriva i peska u odnosu 6:3:1.00 € 6. m3 m3 11. Iz jame izbaciti sterilnu zemlju i otpatke. Obračun po m3 zemlje.50 € 2. Ručni utovar i odvoz zemlje sa gradilišne deponije. Prilikom sadnje sadnice zatrpati do 2/3 dubine jame napravljenom mešavinom. Iz jame izbaciti sterilnu zemlju i otpatke. odvozi 1. Prikupljane šuta. a. a. Kom. Utovariti zemlju na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Iz jame izbaciti sterilnu zemlju i otpatke. Na mestima označenim u projektu iskopati jame prečnika i dubine 0. tresetnog đubriva i peska u odnosu 6:3:1.50 m. Obračun po komadu sadnice.30 m. Obračun po m3 prikupljenog šuta. a. b. Mašinski utovar. 7. Ručni utovar. Prevozi. mereno u kamionu. Obračun po m3 šuta. mereno u kamionu. Na mestima označenim u projektu iskopati rov dubine i širine 50 cm.50 € 10. Kom. m3 m3 2. Mešavinu humusne zemlje iz jame obogatiti dodatkom tresetne zemlje sa 3 kg po sadnici. m3 m3 10.00 € 5. višak zemlje i drugi otpadni materijal i odvesti na gradilišnu deponiju pristupačnu za utovar u kamion. b. Sadnju obaviti mešavinom humusne zemlje.00 € Ručni utovar i odvoz šuta sa gradilišne deponije. Prilikom sadnje sadnice zatrpati do 2/3 dubine jame napravljenom mešavinom.00 € 16. Obračun po m1 žive ograde. Kom.00 € 10. Mašinski utovar. Utovariti šut na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Na mestima označenim u projektu iskopati jame prečnika i dubine 0. Četinarskih sadnica.00 € 95 .00 € 5. Ručni utovar. Sadnja puzavica. Nakon obavljene sadnje sadnice ocankovati i dobro zaliti. b. a gornju trećinu obogatiti dodatkom tresetnog đubriva u količini od 5 kg po sadnici ili odstajalog stajskog đubriva. Sadnja listopadnih sadnica. 3. Nakon obavljene sadnje zemlju oko sadnice ocankovati i obilno zaliti. Obračun po komadu puzavice. a. Sadnja žive ograde. Čiste zemlje.14.

nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Fino kresanje strana iskopa. mereno uraslo. Sakupljanje postojećeg kamena. Izvršiti razastiranje. Nabijanje nasipa. prevoz kolicima i slaganje na gradilišnu deponiju na udaljenosti do 50 m. Obračun po m2 nasipa. Ručni iskop zemlje III kategorije za bunar. m2 2. m2 0. Iskop izvesti prema projektu. a dno nivelisati. m3 7. m3 6. Okresanu zemlju prikupiti i odvesti na gradilišnu deponiju. planiranje i nivelisanje terena u kosu rampu. nabijanje. Iskopanu zemlju izbaciti. Obračun po m3 kamena. Obračun po m3 zemlje.00 € 4. mereno uraslo.50 € 3.00 € 96 . prevesti kolicima. Mašinskim putem izvesti nabijanje nasipa. Postojeće strane iskopa fino okresati. Ostali zemljani radovi 1. Otkopati zemlju u širokom otkopu. prema projektovanim niveletama. 25. dubine po projektu. Bočne strane pravilno odseći. Obračun po m3 zemlje. m3 2. Obračun po m2 površine iskopa. Višak iskopane zemlje prevesti na deponiju gradilišta.00 € Iskop zemlje za izradu škarpe. utovar.50 € 5.11.

29. 4. 26. 14. 10. 23. 2. 17. ZIDARSKI RADOVI 1. Demontaže Obijanja Skidanja Rušenja Probijanja Temelji Zidovi Pregradni zidovi Sendvič zidovi Fasadne obloge Fasadni elementi Stubovi Lukovi Svodovi Dimnjaci Kanali Šahtovi Ostala zidanja Rabiciranja Plafoni Podloge Podovi Stepenice Staze Ograde Malterisanja Fugovanja Zidarske izolacije Peći Ostali zidarski radovi 99 107 110 114 120 121 122 125 128 129 132 133 135 136 137 142 143 146 147 150 151 153 155 156 158 159 168 171 174 174 97 . 19. 9. 24. 6. 3. 16. 28. 30. 25. 7. 5. 27. 20. 13. 18. 8. 12.5. 15. 22. 11. 21.

.

7. Obračun po m2 površine prostorije.00 m2. Do 2. Demontirane prozore sklopiti.00 € 25. Pažljiva demontaža prozora. 3. površine do 2.00 m2. Prozore očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. na udaljenost do 15 km. Do 2.00 € Iznošenje postojećeg nameštaja iz prostora koji se adaptira. a.00 € 10. Demontirane prozore sklopiti. Demontirana vrata sklopiti. Obračun po komadu prozora. Od 2.1. Kom. Obračun po komadu prozora. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. a.00 m2. Kom. b.00 € 12. Demontaže 1. Obeležiti prozore i pažljivo demontirati vodeći računa da se ne oštete.00-5. Od 2. Obračun po komadu vrata. b.0 m2. Preko 5. Pažljiva demontaža plakara.25 € 4. Demontaža prozorskih rešetki sa čišćenjem i odvozom na deponiju koju odredi nadzorni organ. 10. 7. b.00 € 99 . koji se ponovo se ugrađuju. Kom. Kom.00 € 8.00 m2.00 m2. m2 1. Do 2. 7. Preko 5. Plakara. 5. c. Kom. Kom. Demontirane plakare utovariti i odvesti na deponiju koju odredi investitor.00 m2. Kom. 6. c. veličine do 3.00 € 7.00 € 18.50 € 15. Obračun po komadu plakara. Pažljiva demontaža vrata zajedno sa štokom. c. Kom.50 € 9. Kom. Kom.00 m2. a.00 € 13. 5. Obračun po komadu prozora.00 € 25. b. Kom. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Pažljiva demontaža prozora. Obračun po komadu prozora. Demontirane prozore sklopiti.00-5.00 m2. Pažljiva demontaža krovnih prozora. Kom. površine do 2. površine do 2. Kom. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Od 2.00 m2. Ormana.00 m2. Obračun po komadu rešetke.00 m2. Kom.00 € 15. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Preko 5.00-5.00 m2. Pažljiva demontaža metalnih prozora. Nameštaj deponovati u okviru objekta. a.50 € 15.

Materijal očistiti.50 € 30. b. složiti po vrsti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po komadu praga. Preko 5. Šut prikupiti. štafne i lajsne pažljivo demontirati. a. izneti.00 € 7. Parket. a. m2 m2 12.16. udaljenu do 15 kilometara. Obračun po m1 lajsni. Pažljiva demontaža lajsni od drveta. b. Od 2. Vrata očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. Sokle.00 € 100 .00 € 29.00 € 25.50 € 10. Do 2. m1 m1 0. Kom. Demontirana vrata sklopiti. Pažljiva demontaža parketa sa slepim podom. 15. Kom. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. upakovati. zajedno sa lajsnama. Kom. Garažnih vrata. a. Parket i lajsne pažljivo demontirati.50 € 22. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obeležiti vrata i pažljivo demontirati vodeći računa da se ne oštete. Kom. izneti.00 m2. složiti po vrsti. Obračun po m2 nadstrešnice. 12. očistiti.75 € 1. c. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor.00 € 24. c. m2 6. Pažljiva demontaža vrata. Šut prikupiti. Demontaža metalne zastakljene nadstrešnice.00 € 35. Prvo demontirati staklo a zatim metalne delove nadstrešnice. Obračun po m2 poda. m2 4.00 € 28.00 m2. Ulaznih vrata. Obračun po m2 poda.00 m2. Metalnih vrata. b. Metalni izlog. Kom. Lajsne. izneti. Obračun po komadu vrata. a. b. m2 5. koji se ponovo se ugrađuju. površine do 2. Pažljiva demontaža praga vrata. sve očistiti i složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. očistiti. 1. Obračun po m2 izloga. Lajsne demontirati i očistiti za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Kom.00 € 26. Pažljiva demontaža drvenog izloga sa prethodnim vađenjem stakla.00-5.00 m2. Šut prikupiti.00 € 19. Drveni izlog. Prag demontirati i očistiti za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. štafnama i slojem peska. Obračun po komadu vrata.00 € 25. slepi pod. Pažljiva demontaža parketa zajedno sa lajsnama. upakovati. Kom. Pažljiva demontaža ulaznih vrata.

Slepi pod i štafne pažljivo demontirati. Pločice očistiti od maltera i složiti. c.50 10.00 € 10. upakovati.00 € 101 . izneti. izneti. postavljenih u cementnom malteru. Šut izneti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 9. Od keramičkih pločica. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. m2 1. Demontaža slepog poda. složiti po vrsti. a. Kamen očistiti od maltera.00 € 35. Šašovca. Obračun po m2 lamperije. Obračun po m2 poda.00 € 12.00 € 38. m2 1. Šut prikupiti. c. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. šut izneti. Obeležiti drvene elemente lamperije i pažljivo demontirati. Lamperije sa filungama. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 m2 m2 8. Lamperije. Obračun po m2 poda. Šut prikupiti.00 € 9. Od teraco ploča. d.50 € 34. štafni i sloja peska. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontaža sokle od kamena. visine do 15 cm. a. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Lamperije. Od klinker pločica. Šut izneti. Letve sa plafona pažljivo demontirati.50 € 31. Od kamenih ploča. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 6. Obračun po m2 plafona. m2 m2 m2 15. Obračun po m2 poda. Obračun po m1 sokle. Ploče očistiti od maltera i složiti. jer se ponovo ugrađuje. Šut prikupiti. Od granitnih ploča. Pažljiva demontaža poda od opeka sa skidanjem podloge. Obračun po m2 poda. izneti.25 € 44.00 7. Pločice i podlogu skinuti do betonske konstrukcije.00 € € € € 43. šut izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Lamperije sa filungama. b. Pažljiva demontaža drvenih ukrasnih letvi daščanog plafona. b. a. složiti po vrsti. Pažljiva demontaža lamperije sa plafona. Daščanog plafona. upakovati. b. m2 m2 m2 m2 6. Obračun po m2 plafona. Ploče demontirati i podlogu skinuti do betonske konstrukcije. Lamperiju demontirati. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 5. c. Pažljiva demontaža poda od keramičkih pločica. izneti. Opeku očistiti od maltera i složiti. Pažljiva demontaža lamperije sa zidova. b. Šut prikupiti.30. m2 m2 4. Pažljiva demontaža poda od kamenih ploča.00 € 9. Od mermernih ploča.50 € 39. postavljenih u cementnom malteru. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. očistiti. m1 1. očistiti. a.

Delove obloge očistiti i složiti u magacin. za ponovnu upotrebu. b. Livene ograde. obloženih gips kartonskim pločama. Drvene pregrade. izneti. Od metala i stakla. Obračun po m2 pregrade. e. Od tapisona. gips kartonskih ploča i termo izolacije.46.00 € 6. Obračun po m2 pregrade. delove ograde očistiti i složiti u magacin. a. Od kovanog gvožđa. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. e. Obračun po m1 ograde. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontaža obloge podesta od drveta. Montažne pregrade. Pregrade od luksfer prizmi. a. otvori se odbijaju. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. spustiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Pažljiva demontaža zidnih mermernih ploča zajedno sa podlogom. m1 m1 m1 4.00 € € € € € 52. b.50 10. Demontažu izvršiti pažljivo. izneti. Pažljivo demontirati oblogu podesta stepeništa da se ne ošteti.50 € € € € € 102 . m2 m2 m2 m2 m2 4. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Pregrade pažljivo demontirati. Od tapisona. Delove obloge očistiti i složiti u magacin.00 5. Mermerne ploče pažljivo demontirati i očistiti od maltera. a. Demontaža obloge stepeništa od drveta. za ponovnu upotrebu. Pregrade od stakla. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Pažljivo demontirati pregradu.00 6. Šut prikupiti. c.00 12. izneti. izneti. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b.25 4. c. c. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.25 6. izneti. a. d. b. c. upotrebljiv materijal očistiti. m2 m2 m2 5. Šut prikupiti.00 € 0. m1 m1 m1 m1 m1 6. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. upotrebljiv materijal očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Metalne ograde.00 € 47. Obiti malter sa zidova i spojnice klamfama očistiti do dubine 2 cm. Od kamenih ploča. Obračun po m1 stepenika. Obračun po m2 ploča. Demontaža drvene ograde stepeništa. Od drveta. za ponovnu upotrebu. m2 4. Drvene ograde.00 € 1.75 € 6. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.50 7. d. Od kamenih ploča.00 6. Šut prikupiti. m2 10. Pažljivo demontirati oblogu stepeništa da se ne ošteti. Demontaža drvene pregrade. izneti. Od drveta. Zidovi se sastoje od roštilja od gredica. Demontaža lako pregradnih zidova.50 € 59. Šut prikupiti. Obračun po m2 podesta. Šut prikupiti.50 € 53. Lake pregrade.00 € 56.

Od kamena. Demontažu izvršiti pažljivo. delove stepeništa grubo očistiti i složiti u magacin. Šut prikupiti.00 € 103 . Od drveta. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 71. očistiti. Šut prikupiti. Obračun po m2 stepeništa. izneti. m2 6. Strehe.00 € 2. Demontaža drvene tavanske konstrukcije. Talpe obeležiti i pažljivo demontirati. Obračun po m2 tavana. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontaža daščanog karatavana. m2 3. Drvene grede pažljivo demontirati. Stepenike grubo očistiti i složiti u magacin. izneti. Čeone daske strehe. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 14. Obračun po m1 stepenika. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Opšivku strehe obeležiti. izneti.50 € 6. Demontaža stepenika od drveta. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b.64. Demontaža drvene međuspratne konstrukcije. m2 10. Šut prikupiti. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Šut prikupiti. Demontaža opšivke strehe.00 € 72. m1 3. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. za ponovnu upotrebu.00 € 74. a. upotrebljiv materijal očistiti. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. m2 5. Obračun po m2 karatavana. Obračun po m2 karatavana. izneti. izneti. Obračun po m2 tavana. izneti. Pažljivo demontirati drvene stepenike. Drvene grede obeležiti i pažljivo demontirati. Pažljivo demontirati metalnu konstrukciju.00 € 73. Šut prikupiti.50 € 65. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m1 m1 m1 2.50 € 70. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Demontaža talpi karatavana. pažljivo demontirati. c. po m1. za ponovnu upotrebu. a. Obračun po m2 strehe. Demontaža drvenih tavanjača međuspratne konstrukcije.00 € 68. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Obračun po m1 tavanjača. Drvene grede obeležiti i pažljivo demontirati. b. m2 m1 6. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Demontaža stepenišne metalne konstrukcije. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 6. Od metala.

m2 12. kosnike. Šut prikupiti. d. m1 14. Obračun po m1 venca. Šut prikupiti. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. pažljivo demontirati. za ponovnu upotrebu. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 zidova. m3 m3 55.00 € 85. za ponovnu upotrebu. pažljivo demontirati. izneti.00 € 65. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. izneti. m2 17. Nadprozornik. Šut prikupiti. Obeležiti temeljne grede. jer se ponovo ugrađuju. izneti. Obračun po m1 greda. jer se ponovo ugrađuju. Šut prikupiti. izneti. Obiti blatni malter i prikupiti na gradilišnu deponiju. kosnike. izneti. Obračun po m2 zidova.00 7. Nosač. Obeležiti stubove. Obračun po m1 nosača. za ponovnu upotrebu. Pažljivo demontirati stubove od opeke. Demontaža čeličnog nosača. Demontaža drvenih zidova. m2 10. Od kamena. Obeležiti talpe. Obračun po m3 stuba. visine do 20 cm.50 € 78. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Obeležiti kamen. izneti. stubove. demontirati drvene elemenata.50 € 84.00 € 77. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. pažljivo demontirati. Šut prikupiti.50 9. za ponovnu upotrebu. m1 m1 m1 m1 3.50 € € € € 83. a. Nadvratnik. grubo očistiti i složiti u magacin. m1 1. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Podvlaka. Demontaža drvenih temeljnih greda. Obračun po m2 zidova. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Izvaditi čatmu. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti.75. a. grede i slično. Pažljivo demontirati nosač. Demontaža venca od kamena. m3 82. Demontirati drvene elemente. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Od opeke. Demontaža bondručne konstrukcije zidova. Obeležiti stubove. b. Demontaža zidova od kamena. Šut prikupiti. kosnike. grede i slično. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. c. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 104 .50 € 76. pažljivo demontirati. Obeležiti kamen. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b.50 4.50 € 79. izneti. Obračun po m3 zidova. očistiti opeku i deponovati na gradilišnu deponiju. jer se ponovo ugrađuju. grede i slično. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. Šut prikupiti. Demontaža stubova od opeke. Demontaža bondručnih zidova. Drvene elemente.

Šut prikupiti. Od opeke. očistiti i deponovati na gradilišnu deponiju. a. Od opeke. Obračun po m3 luka. izneti. Pažljivo demontirati lukove od opeke.00 € 105 . m2 m2 m2 3. Od biber crepa. U cenu ulazi i pomoćna skela. spustiti. Obračun po m3 svoda. Od kamena. jednostruko pokrivanje.50 2. m2 m2 4. Demontaža krovnog pokrivača od kamenih ploča. dvostruko pokrivanje. c. Obračun po m2 kose površine.00 € 99. Obračun po komadu dimnjaka. b.87. Od ćeramide. b. Šut prikupiti. Pažljivo demontirati svod od opeke. Obračun po m2 kose površine.50 2. sa podlogom. izneti. Od salonit ploča 105x122 cm. Obeležiti i pažljivo demontirati elemente dimnjaka. m2 m2 5. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. m2 m2 m2 m2 m2 2. Šut prikupiti. m3 m3 100. spustiti. izneti. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Demontaža krovnog pokrivača od biber crepa. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od eternit ploča. Demontaža krovnog pokrivača od eternit ploča. U cenu ulazi i pomoćna skela. Od kamenih ploča. Kamene ploče pažljivo demontirati. b. Od salonit ploča. Demontaža svoda od opeke. Od kamena.00 € 2.00 € 89. Šut prikupiti. a. c. spustiti. a. Crep pažljivo demontirati. prosto pokrivanje. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od falcovanog crepa. Od ćeramide. izneti. Demontaža krovnog pokrivača od ćeramide. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. b.00 € 92. Demontaža lukova od opeke. Od šindre. izneti. spustiti.00 € 85. Kom. 150. Šut prikupiti. a. d. očistiti opeku i deponovati na gradilišnu deponiju. a.00 2.50 € € € € € 97. m3 m3 75.00 € 120.00 3. Eternit ploče pažljivo demontirati. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od biber crepa. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Šut prikupiti. očistiti opeku i deponovati na gradilišnu deponiju. Demontaža dimnjaka. izneti. Ćeramidu pažljivo demontirati. Obračun po m2 kose površine. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Od mediteran crepa. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a.00 € 91. e. iznad krova. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 5. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 kose površine.50 € 102.50 € 2. b. Šut prikupiti. Od biber crepa.00 € 10.

Obračun po m2 ograde. a.50 € 108. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 2. Obračun po m2 kose površine. Krovne konstrukcije. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 15. Daščanu podlogu pažljivo demontirati. Demontaža krovnih letvi. Šut prikupiti. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. m2 m2 5. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Drvenu ogradu pažljivo demontirati. m2 1. Šut prikupiti. b. očistiti. Obračun po komadu kapije. b.00 € 116. Kom.00 € 2.50 € 1. Obračun po m2 kose površine. Pažljiva demontaža drvene ograde. dimenzija 100x240 cm. Rogova krova. očistiti. Drvene. a. Ćeramidu pažljivo demontirati. izneti. Letve pažljivo demontirati.50 € 2.50 € 6. Rogove pažljivo demontirati. Lim pažljivo demontirati. Metalne. Pažljiva demontaža drvene kapije. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. spustiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Kom.104. a. Obračun po m1 slemena i grbina. b. 106 m2 m2 2. 7. očistiti. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km.00 € 105.50 € 114. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Obračun po m2 kose površine. Od ćeramide.50 € 111. Šut prikupiti. Drvene. izneti. Šut prikupiti. Demontaža krovnog pokrivača od lima. Od slemenjaka. Od salonita. m1 0. Obračun po m1 demontiranih rogova. m2 m2 1. b. Obračun po m2 kose površine. m1 m1 m1 3. izneti.00 € 109. Demontaža daščane podloge sa krovne konstrukcije. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. a. Podloga od dasaka. spustiti. izneti. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.50 € 113. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. c. očistiti. Demontiranu kapiju sklopiti. očistiti. Metalne. b.00 € . izneti. Šut prikupiti. izneti. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Podloga od talpi. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontaža drvene krovne konstrukcije. m2 3. Šut prikupiti. Demontaža drvenih rogova krovne konstrukcije. Demontaža grbina i slemena od ćeramide. Krovnu konstrukciju pažljivo demontirati.

Obračun po m3 ograde. Demontaža rigola od kamena. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. 6. Od betona. Kamen očistiti od maltera i složiti za ponovnu ugradnju. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. otvori se odbijaju. a. Produžnog maltera. m1 m1 7. Od kamena. c. m3 80. b.50 5.00 € 119. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju.00 6. c. Krečnog maltera. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 3.00 € 120. Šut prikupiti. Demontaža balustera ograde. Od opeke.00 € 2. Obračun po m1 ivičnjaka. Pronaći mesto ankerovanja. a. m1 m1 7. Produžnog maltera. Šut prikupiti. Obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih zidova.00 € 126. m2 m2 m2 2. m2 m2 m2 1.118.00 € € € € 124. Cementnog maltera. Obračun po komadu balustera. b. Obračun po m2 trotoara. b. m2 m2 m2 m2 7. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. Restauracija plastike plaća se posebno.75 € Delimično obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih zidova. b.50 € 5. Krečnog maltera. Od kamenih ploča. Šut prikupiti. b. Obijanja 1. Šut prikupiti. očistiti i osloboditi plastiku i odložiti u gradilišni magacin. Cementnog maltera. izneti. Demontaža trotoara od kamena. Demontažu balustera izvesti pažljivo. Kom. Od kaldrme.75 € 2. Od kamena. Pažljivo demontirati rigole. d. Obračun po m2 obijene površine. 4. Šut prikupiti. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm.50 € 107 . izneti. Šut prikupiti. Pažljivo demontirati ivičnjake. Obračun po m2 obijene površine. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Pažljiva demontaža ograde od kamena. Od betona. Pažljivo demontirati kamen. Demontaža ivičnjaka od kamena. otvori se odbijaju. za ponovnu upotrebu. finim likorezačkim alatom. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju.00 6. izneti. izneti. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm.50 € 3. a. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter.50 € 5. Obračun po m1 rigole. a.00 € 2. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Od kamena. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. c.

m2 m2 4. Produžnog maltera. b. Cementnog maltera.00 € 2. šut prikupiti. b. otvori se ne odbijaju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. šambrana.00 € 3. Delimično obijanje krečnog maltera sa fasadnih zidova. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. c. Cementnog maltera. a. Obračun po m2 obijene površine. Po dva najbolje sačuvana elementa plastike izabrati sa nadzornim organom i pažljivo demontirati za izradu modela i kalupa. Produžnog maltera.50 € 3. Po obijanju maltera klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Pažljivo obijanje blatnog maltera sa bondručnih zidova.7. Obračun po m2 obijene površine fasade. Krečnog maltera. solbanka i dr.00 € 11. m2 1. Šut prikupiti. a površinu opeke očistiti čeličnim četkama.00 € 3. m2 m2 m2 3. m2 m2 m2 2.) i skinuti livene elemente plastike. m2 2. ali se ništa ne razvija i ne dodaje. izneti. Obijanje krečnog maltera sa fasadnih zidova. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Produžnog maltera. otvori se odbijaju. za ponovnu upotrebu. Obijanje zidnih keramičkih pločica zajedno sa malterom. da se zidani delovi vučenih profila ne oštete.50 € 9.00 € 3. Obračun po m2 obijene površine. a čeličnim četkama opeku i očišćene zidove oprati vodom. Obračun po m2 obijene površine. Šut prikupiti. Obiti malter. Malter prikupiti. Keramičkih pločica. vučenih profila (venaca. izneti i odložiti na gradilišnu deponiju. Pre obijanja maltera na svakoj vrsti vučenog profila ostaviti po dva najbolje sačuvana profila u širini 2030 cm za uzimanje otiska i kao kontrolni profil. b. Šut prikupiti. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. m2 m2 m2 3. Krečnog maltera.75 € 12. Obijanje maltera sa plafona zajedno sa plafonskom konstrukcijom od trske i letvi. Obiti malter. a površinu fasadnih zidova opeka očistiti čeličnim četkama i oprati vodom. Krečnog maltera. otvori se odbijaju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obiti pločice sa malterom i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. izneti. Klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm.00 € 108 .50 € 10. m2 2. Šut prikupiti. izneti. Obiti malter sa fasade. Obijanje krečnog maltera sa fasadnih zidova sa vučenim profilima i ornamentalnom plastikom. Mermernih ploča.50 € 4. otvori se odbijaju. a. Cementnog maltera. samarica.00 € 15. c. Obračun po m2 plafona. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 18. Obijanje maltera sa plafona. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b.50 € 4. otvori se odbijaju. c. a. Obračun po m2 plafona. Malter obiti pažljivo. a. izneti. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. šut prikupiti. Obračun po m2 obijene površine.

šambrana. Obijanje veštačkog kamena i podloge sa fasadnih zidova. a. da se zidani delovi vučenih profila ne oštete. Obračun po m2 obijene površine. a. a. izneti. Malter obiti pažljivo. b. Krečnog maltera. Šut prikupiti. Obiti dotrajali malter sa delova fasade. m2 m2 m2 3. b. Produžnog maltera. b. Šut prikupiti. a čeličnim četkama opeku i očišćene zidove oprati vodom. Obračun po m2 obijene površine. vučenih profila (venaca. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a površinu kalkana čeličnim četkama i oprati vodom. vodeći računa da se površina opeke ne ošteti. Obračun po m2 obijene površine. Po obijanju maltera klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Pažljivo obijanje maltera sa svodova i lukova. Produžnog maltera. m2 3. Pre obijanja maltera na svakoj vrsti vučenog profila ostaviti po dva najbolje sačuvana profila u širini 20-30 cm za uzimanje otiska i kao kontrolni profil. Obijanje izvesti pravilnim odsecanjem ivica.00 € 30. izneti. Šut prikupiti. Obijanje krečnog maltera sa kalkanskih zidova. otvori se odbijaju. otvori se odbijaju. m2 3. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. izneti. Obijanje produžnog maltera sa sokle. Po obijanju veštačkog kamena klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati zidove vodom. m2 3.21. m2 m2 2. Po obijanju veštačkog kamena i podloge klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati zidove vodom. Obračun po m2 obijene površine.00 € 4. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Delimično obijanje krečnog maltera sa fasadnih zidova sa vučenim profilima i ornamentalnom plastikom. Klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 4. a čeličnim četkama opeku i očišćene zidove oprati vodom. m2 m2 3.). Šut prikupiti.50 € 4. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. Klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm.00 € 28. Cementnog maltera. Obijanje maltera izvršiti pažljivo. Delimično obijanje produžnog maltera sa sokle. Šut prikupiti.00 € 2. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. c. Cementnog maltera. izneti. Oštećene livene elemente plastike skinuti. Obračun po m2 obijene površine.50 € 26. Cementnog maltera. Obračun po m2 sokle.50 € 31. izneti. izneti. Po obijanju maltera klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. izneti. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom.50 € 32. samarica. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija veštački kamen. solbanka i dr. a. Šut prikupiti. Produžnog maltera.50 € 24. m2 m2 2. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. Delimično obijanje veštačkog kamena i podloge sa fasadnih zidove. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obijanje vršiti sa pravilnim odsecanjem ivica. Krečnog maltera. Produžnog maltera. Obračun po m2 obijene površine. otvori se odbijaju.00 € 3. a površine svodova i lukova čeličnim četkama i oprati vodom.75 € 109 .

utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 3. izneti. Po obijanju veštačkog kamena klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati ogradu vodom. Šut prikupiti. Šut prikupiti. izneti. vučenih profila (venaca. Po obijanju veštačkog kamena klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati zidove vodom. izneti. Obračun po m2 obijene površine. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Delimično obijanje veštačkog kamena i podloge sa sokle. Po obijanju veštačkog kamena klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati soklu vodom. Šut prikupiti. m2 110 1. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obiti veštački kamen i podlogu sa fasade. šambrana. Veštački kamen obiti pažljivo. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 38. Obijanje veštačkog kamena i podloge sa ograde.25 € 1. vučenih profila (venaca. Oštećene livene elemente plastike skinuti. Obijanje veštačkog kamena i podloge sa fasadnih zidova sa vučenim profilima i ornamentalnom plastikom.) i skinuti livene elemente plastike. Klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm.00 € 37. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija veštački kamen. m2 m2 1. Obračun po m2 očišćene površine. izneti. Skidanja 1. samarica. Od opeke. m2 7. solbanka i dr.00 € 35. Obijanje veštačkog kamena izvršiti pažljivo. a. izneti. b. šambrana. otvori se ne odbijaju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Obračun po m2 ograde. Pre obijanja kamena na svakoj vrsti vučenog profila ostaviti po dva najbolje sačuvana profila u širini 20-30 cm za uzimanje otiska i kao kontrolni profil. m2 7. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obijanje izvesti pravilnim odsecanjem ivica. vodeći računa da se zidani delovi vučenih profila ne oštete. Obijanje izvesti pravilnim odsecanjem ivica. Obračun po m2 obijene površine fasade. izneti. Šut prikupiti.00 € 34.33. Obračun po m2 poda. Po obijanju veštačkog kamena i podloge klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati soklu vodom. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 6. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija veštački kamen. Obračun po m2 obijene površine. samarica. otvori se odbijaju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od kamena. Obiti dotrajali veštački kamen sa ravnih delova fasade. ali se ništa ne razvija i ne dodaje. Šut prikupiti. Klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i očišćene zidove oprati vodom. Skidanje brodskog poda zajedno sa lajsnama. Obijanje veštačkog kamena i podloge sa sokle. m2 6. Delimično obijanje veštačkog kamena i podloge sa fasadnih zidova sa vučenim profilima i ornamentalnom plastikom. Šut prikupiti.25 € . Po dva najbolje sačuvana elementa plastike izabrati sa nadzornim organom i pažljivo demontirati za izradu modela i kalupa. a zidne površine čeličnim četkama i oprati vodom. m2 6. solbanka i dr. Obračun po m2 sokle.00 € 36. Brodski pod skinuti. Šut prikupiti.). Čišćenje fuga zidova od opeke. da se zidani delovi vučenih profila ne oštete.

Skinuti nasip izneti. e. m2 2.50 € 18. izneti. Od teraco ploča. b. Poda. štafnama i slojem peska. izneti. Od vinfleksa. c. Šut prikupiti. Opeku očistiti od maltera i složiti. upakovati. Šut prikupiti. Od keramičkih pločica. Po m2. Obračun po m2 poda. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut izneti. m2 2. b. m2 m3 3. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Od klinker pločica. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obiti pločice i skinuti podlogu do betonske konstrukcije. m2 m2 4. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. cementne košuljice. a.50 4. c. m2 1.2. a. Od itisona. Obračun po m2 poda. Obračun po m2 poda.00 3. cementne košuljice. b.90 0. Skidanje slepog poda. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Skidanje nasipa ispod podova.25 4.50 € 10. d.00 € 3. Obračun po m2 poda.00 € 3. slepi pod. d. Tapison skinuti. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Skidanje poda. postavljenih u cementnom malteru. Od jumba. upakovati.00 € 25. Skidanje poda od keramičkih pločica. Šut prikupiti. Skidanje brodskog poda sa slepim podom. Cementne košuljice ispod poda. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. šut izneti. a.00 € € € € € 9. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 111 . Skidanje poda od tapisona. izneti. b. Obračun po m2 poda.90 1. Brodski pod. m2 m2 m2 m2 3. Cementnu košuljicu skinuti do betonske konstrukcije.00 € 4. štafne i lajsne skinuti. Obračun po m2 poda. Od tapisona. Po m3. m2 2. Od vinaza. Obračun po m2 poda. Skidanje poda od parketa zajedno sa lajsnama. Skidanje poda od opeke sa skidanjem podloge. Obračun po m2 slepog poda. Od teraca. m2 m2 m2 m2 m2 0.00 € 12. debljine do 10 cm. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.75 0. a.00 € € € € 16.75 0. štafni i sloja peska. Parket skinuti. zajedno sa lajsnama. Slepi pod i štafne skinuti.

c. b. m2 m2 m2 1. a.00 € 1.50 € 31.00 € 36. šut izneti. m2 m2 m2 3. Od letvi i trske. Skidanje sa plafona lamperije sa konstrukcijom. Debljine 8 cm. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. izneti. c. Lamperije sa konstrukcijom. m2 m2 2. Izdvojiti upotrebljiv materijal i složiti.00 € € € € 26. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a.00 € 33.50 € 28. a. m2 m2 m2 3. Skidanje poda od mermernih ploča. Obračun po m2 plafona. Izdvojiti upotrebljiv materijal i složiti. Skidanje spuštenog plafona od gips kartonskih ploča sa konstrukcijom. m2 m2 2. Šašovca. Obračun po m2 plafona. b. Šut izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti.50 € 2. Izdvojiti upotrebljiv materijal. Obračun po m2 poda. Šut prikupiti. b. Plafon "Hanter Daglas". a.00 € 37. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 2. b.00 8. postavljenih u cementnom malteru. izneti. izneti. m2 m2 2.50 € 4. Plafon "Amstrong". b. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Ploče demontirati i podlogu skinuti do betonske konstrukcije. Obračun po m2 lamperije. Lamperije. Izdvojiti upotrebljiv materijal.00 € 22. Debljine 6 cm. c.19. Skinuti sloj razbiti. Od mermernih ploča. Obračun po m2 plafona. Šut prikupiti. Po m3. Debljine 10 cm. a.00 120. Obračun po m2 betona. d. m2 m2 m2 m3 6.00 € 6. Gips kartonske ploče. Obračun po m2 lamperije. Skidanje sa zidova lamperije sa konstrukcijom. Obračun po m2 lamperije. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od rabica i armaturne mreže. Od granitnih ploča. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. debljine 6 cm. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Skidanje plafonske konstrukcije od letvi i trske. m2 1.00 10. Šut prikupiti. izneti. Šut prikupiti. Šut prikupiti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Skidanje sloja betona ispod poda. Daščanog plafona. Lamperije. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.50 € 1. b. Izdvojiti upotrebljiv materijal. c. Lamperije sa filungama. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 2.00 € 2. Lamperije sa konstrukcijom. Izdvojiti upotrebljiv materijal. a. Skidanje konstrukcije lamperije. a.50 € 112 . Od kamenih ploča.50 € 5. Skidanje daščanog plafona.

utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. m2 3. m2 5. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Obračun po m2 plafona.50 € 1. Obračun po m2 kose površine.00 € 41. Šut prikupiti.00 € 113 . izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 1. b. Od eternit ploča. b.00 € 43. Šut prikupiti. Skidanje krovnog pokrivača od ćeramide. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Skidanje blatnog maltera sa karatavana.50 € 42. Skidanje drvene tavanske konstrukcije. Od heraklit ploča i štafni. Skidanje blatnog maltera i daščane oplate karatavana. Upotrebljiv materijal očistiti. Od ćeramide. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 2. Upotrebljiv materijal očistiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od salonit ploča. Izdvojiti upotrebljiv materijal i složiti. m2 2. Skinuti eternit ploče na bezbedan način. Od falcovanog crepa. m2 m2 2.50 € 44. Šut prikupiti.25 € 2. a.75 € 1. Skidanje krovnog pokrivača od eternit ploča. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Skidanje plafonske konstrukcije od letvi i blatnog maltera. a. m2 m2 m2 1. Obračun po m2 tavana. izneti. Obračun po m2 kose površine. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. izneti.00 € 50. izneti. izneti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. a. Šut prikupiti.50 € 4. b. Skidanje krovnog pokrivača od biber crepa.00 € 45. Obračun po m2 tavana. Skidanje daščanog karatavana. Obračun po m2 kose površine. Od biber crepa. Od letvi i blatnog maltera. c. a. b.50 € 2. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 tavana. Skinuti ćeramidu na bezbedan način. Od ćeramide. sa podlogom. Od lima. Obračun po m2 tavana. m2 m2 2. Šut prikupiti. Skinuti crep na bezbedan način. Upotrebljiv materijal očistiti. Od mediteran crep.39. m2 m2 m2 2. c. izneti.75 € 48.

b. Izdvojiti upotrebljiv materijal. Skinute letve utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m2 kose površine. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima.50 € 2. Šut prikupiti. Šut prikupiti. a. m2 1. Obračun po m2 izolacije. d. c. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Hidro izolacije. m2 m1 2. Skidanje hidro izolacije krova. Od ćeramide. b. m2 m2 m2 m2 m2 5. izneti. Grbine i slemena skinuti sa krova na bezbedan način. Od slemenjaka. U cenu ulazi i pomoćna skela. Skidanje drvene krovne konstrukcije. Obračun po m2 letvisane površine. Obračun po m1 grbina i slemena.00 6. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. b. Rušenje pregradnih zidova od opeke debljine 7 cm. Šut prikupiti. Šut prikupiti. otvori se odbijaju. Rušenja 1.50 € 62. Debljine 25 cm. nadvratnicima i svim oblogama na zidu.75 € 61. Šut prikupiti. m2 0. Obračun po m2 strehe.00 € 0.75 € 58. c. Debljine 12 cm. izneti. a.50 € 4.00 7.00 € 2.00 € 60. izneti. izneti. Skinuti izolaciju na bezbedan način. Opeku očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. m1 m1 m1 1. Skidanje grbina i slemena od slemenjaka. b. Čeone daske strehe. Krovne konstrukcije. m2 m2 3. izneti.53. Debljine 10 cm. Daske pažljivo skinuti. izneti. Strehe. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 56. Skidanje daščane podloge sa krovne konstrukcije. Od salonita. Obračun po m2 horizontalne površine. a.00 € € € € € . utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a.00 12. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Termo izolacije. Skidanje krovnih letvi. Skidanje opšivke strehe. Šut prikupiti. Obračun po m2 zida. 114 Debljine 7 cm.50 € 2. a. Debljine 15 cm. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. e. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Skinutu građu utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. m2 m2 1.00 € 1. Rogova krova.00 8. Šut prikupiti.

U cenu ulazi i pomoćna skela. Šut prikupiti. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima. Kalkana. Obračun po m3 zida.00 € 115 . c. Obračun po m3 zida. izneti. Šut prikupiti. izneti.50 € 8.00 € 55. Šut prikupiti.50 € 16. m2 4. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Rušenje fasadnih zidova od opeke u produžnom malteru. Rušenje zidova od kamena. nadvratnicima i svim oblogama na zidu. Obračun po m3 zida. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Rušenje zidova od siporeks blokova. Konstruktivnih zidova.6. izneti. nadvratnicima i svim oblogama na zidu. Upotrebljive siporeks blokove očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti. Nosećih zidova. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela. otvori se odbijaju. m3 40. Fasadnih zidova. Rušenje sokle od kamena. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Obračun po m3 zida. U cenu ulazi i pomoćna skela. Rušenje zidova kalkana od opeke u produžnom malteru. Rušenje pregrade od luksfer prizmi. otvori se odbijaju. Upotrebljiv kamen očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Obračun po m3 kalkana. Nadzitka.00 € 14. Obračun po m2 zida. U cenu ulazi i pomoćna skela. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. m3 35. U cenu ulazi i pomoćna skela. Upotrebljivi kamen očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju.25 € 7. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m3 zida. a. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima. Upotrebljive blokove očistiti od maltera i složiti na deponiju. m3 m3 40. m3 55.00 € 15. Rušenje zidova od opeke u produžnom malteru. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. Šut prikupiti. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima. b. nadvratnicima i svim oblogama na zidu. m3 52. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima i svim oblogama na zidu. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. otvori se odbijaju. izneti. izneti.00 € 13.00 € 52. Obračun po m3 sokle. m3 47. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 10. Rušenje zidova od blokova. nadvratnicima i svim oblogama na zidu. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. otvori se odbijaju. izneti. a. otvori se odbijaju.00 € 55. izneti. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima. Šut prikupiti. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. m3 m3 m3 50.

00 € 60. Od kamena. U cenu ulazi i pomoćna skela. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 lukova. Debljine do 12 cm.17. Podvlaka. Obračun po m3 svodova. a. Dimnjak pažljivo porušiti. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Od opeke. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Rušenje betonske podne ploče. c. Obiti blatni malter. Rušenje dimnjaka od opeke u produžnom malteru iznad krova. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m3 m3 50. Šut prikupiti. a. Rušenje lukova od opeke. d.00 € 18. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 116 . m3 75. U cenu ulaze i rušenje kape i pomoćna skela. izneti. U cenu ulazi i pomoćna skela. Rušenje bondručnih zidova sa ispunom i blatnim malterom. Obračun po m3 dimnjaka. Obračun po m3 serklaža. izneti. Rušenje armirano betonskih serklaža. izneti.00 75.50 € 21. Dimnjak pažljivo porušiti. Šut prikupiti. Obračun po m3 dimnjaka. Debljine do 8 cm. Rušenje izvesti pažljivo. Šut prikupiti. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti.00 € 75. debljine do 8 cm. Rušenje dimnjaka od opeke u produžnom malteru. Obračun po m3 dimnjaka. Rušenje stubova od opeke. a. Obračun po m3 stubova.00 € 27. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od opeke. Od kamena. U cenu ulaze i rušenje kape i pomoćna skela.00 € 20. b. Šut izneti. Debljine do 15 cm. m3 m3 65. m2 10. Obračun po m2 zidova. a. izneti. Šut prikupiti. m3 m3 27. izneti.00 € 23. m3 m3 125. U cenu ulazi i pomoćna skela. Rušenje dimnjaka etažnog grejanja.00 10. Šut prikupiti. Od opeke. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. U cenu ulaze i rušenje kape i pomoćna skela. Rušenje svodova od kamena. izneti.00 8. m3 42. Šut prikupiti. b.00 € 19. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 poda. Serklaža. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju.00 € 25. U cenu ulazi i pomoćna skela. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Po m3. b. a.00 € 110. izneti. m3 60. b. Dimnjak pažljivo porušiti. Drvene grede složiti na deponiju gradilišta.00 € € € € 31. m2 m2 m2 m3 5. Od kamena. izvaditi čatmu i skinuti drvene grede.50 € 35. Šut prikupiti.

a. U cenu ulazi i pomoćna skela. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. m2 m2 m2 m2 m2 17. m3 45. Armirano betonske ploče. Rušenje drvene međuspratne konstrukcije sa svim oblogama sa gornje i donje strane. Rušenje ograde stepeništa od opeke. Šut prikupiti.00 € 44. Rušenje kose stepenišne ploče izvesti pažljivo. c. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Rušenje podesta. Rušenje balkonske ograde od opeke. b. Rušenje drvene krovne konstrukcije. Balkonske ploče. Šut prikupiti. m2 5.00 € 117 . izneti. Obračun po m2 konstrukcije. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 12. Rušenje armirano betonske ploče zajedno sa serklažima i eventualnim podvlakama. Šut prikupiti.00 15. Šut prikupiti. izneti.00 € 42. m2 12. Upotrebljiv materijal očistiti. m1 6. d.50 14. izneti. sečenje armature.00 € 41. izneti. Rušenje betonske ploče izvesti pažljivo.00 16.00 € 34. Rušenje balkonske ograde od betona. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € € € € € 40. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. e. Sitnorebraste tavanice. U cenu ulazi i pomoćna skela. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. m3 90. Skinutu građu utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m3 ograde. izneti. izneti.50 € 35. sečenje armature itd. Obračun po m1 ograde. Tavanice od monte. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 ploče. Betonske tavanice. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. sečenje armature itd. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Rušenje podesta izvesti pažljivo. U cenu ulazi i pomoćna skela. m2 5. Rušenje balkonske ploče izvesti pažljivo. Obračun po m2 ploče. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 horizontalne površine. Šut prikupiti. Rušenje kose ploče stepeništa. Rušenje balkonske ploče.00 € 45. sečenje armature itd. U cenu ulazi i pomoćna skela.33. Šut prikupiti. zidane u produžnom malteru. m2 12. Obračun po m3 ograde.50 € 43. Šut prikupiti. Obračun po m2 ploče. izneti. Šut prikupiti. m2 2. Opeke očistiti od maltera i složiti za ponovnu ugradnju. Obračun po m2 ploče. izneti.

50 5. Šut prikupiti. m2 m2 m2 4. b. Obračun po m1 stepenika. Obračun po m3 stepenika. m1 4. Rušenje stepeništa izvesti pažljivo. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m1 stepenika. Šut prikupiti. od armiranog betona. izneti. Šut prikupiti. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m3 47. Od teraca.50 € 48. Rušenje stepenišnog kraka izvesti pažljivo. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m3 35. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m1 stepenika. Od ploča kamena. sečenje armature itd. Šut prikupiti. U cenu ulazi i pomoćna skela. Upotrebljiv kamen očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju.25 € 4. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od keramičkih pločica. Rušenje obloge podesta od keramičkih pločica sa podlogom. izneti. izneti. Rušenje stepenika od kamena. m3 52. sečenje armature itd. Šut prikupiti. c. Od teraca. m3 30. Rušenje stepenika od betona. izneti. izneti. Rušenje stepeništa izvesti pažljivo.00 3. Obračun po m2 podesta.00 € € € € 56.46. m1 m1 m1 m2 2.50 € 51. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 52. Rušenje stepenika od opeke. a. sa stepenicima. d. c.25 € 4. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 stepeništa. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 49. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od ploča kamena. izneti. Šut prikupiti.00 € 50. m1 2. po m2. Od teraca.50 € 118 . Rušenje obloge stepenika od teraca sa podlogom. Rušenje stepeništa.50 € 47. Rušenje stepenišnog kraka sa stepenicima.00 3. Obračun po m3 stepeništa. Od keramičkih pločica. izneti. Šut prikupiti. a. Rušenje stepeništa od opeke starog formata. Šut prikupiti. Obračun po m3 kraka stepeništa.

izneti. Od betona. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. c. c. Obračun po m3 temelja.50 € 61. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. b. m2 40. Od betona. m2 m2 m2 5. a. a. m1 m1 5. Šut prikupiti.00 € 3. Od betonskih elemenata.00 € 4.50 € 74. Obračun po m2 staze.50 € 5. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od armiranog betona. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Odvojiti tvrdi materijal i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. zidane u produžnom malteru. c.00 € 125. Od kamenih ploča.50 3. U cenu ulaze i demontaža elektro i drugih instalacija. b.50 4. Od betona. Šut prikupiti. Šut prikupiti. Obračun po m3 ograde. m3 m3 35.00 5.50 € 73. Rušenje staze izvesti zajedno sa skidanjem podloge. izneti. Od opeke. izneti.00 € 42. Šut prikupiti. m3 m3 35. Opeke očistiti od maltera i složiti za ponovnu ugradnju.50 € € € € 71. Šut prikupiti. Skinute ivičnjake.00 € 119 .59. Od betona. a. a prostor očistiti. m2 m2 m2 m2 4. Rušenje staze od betona. a. Rušenje ograde od opeke. b. Rušenje trotoara od betona. b. Obračun po m2 trotoara. Od kamena. b. Od opeke. Od opeke. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Preduzeti sve mera za bezbednost radnika i susednih objekata. Rušenje ivičnjaka od kamena. Rušenje temelja od opeke. Upotrebljiv materijal očistiti i složiti na gradilišnu deponiju ili odvesti na lokaciju koju odredi investitor. Obračun po m3 temelja. Od kamena. Od opeke. Od špar betona.00 € 64. b. Od kamena. d. Rušenje ivičnjaka izvesti zajedno sa skidanjem podloge. izneti. Rušenje trotoara izvesti zajedno sa skidanjem podloge.00 € 67. Obračun po m2 bruto površine objekta. Od kamena. Rušenje betonskog temelja izvesti ručnim ili mašinskim putem. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. m3 m3 m3 65. Odvojiti tvrdi materijal i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju udaljenosti do 15 km. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. izneti. Pažljivo rušenje objekta. a. Rušenje temelja od betona.00 € 42.00 € 55. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Obračun po m1 ivičnjaka.

izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Za vodovodne cevi.00 € 18. preseka 10x10 cm. m1 m1 10.00 € 16.00 € 14. Šut prikupiti. m3 m3 85. d. Šut prikupiti. Kom.00 € 20. Kom. b. m2 m2 25. Armirano betonske ploče. izneti.50 € 12. Kom.00 € 45. izneti. U cenu ulazi i podupiranje. 5. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. otvor dimenzija 50x50 cm. Šut prikupiti. c. a. b. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 35.00 50. Pažljivo rušiti delove zida. Probijanje izvesti pažljivo. Od kamena. Preseka 30x30 cm. Kom.00 € € € € € Probijanje zida za prolaz vodovodnih cevi. sečenje armature itd. Pažljivo rušiti delove zida. Obračun po m1 šlica.00 € 16.50 10. Obračun po m2 zida. Preseka 10x20 cm. Od kamena. Obračun po komadu rupe. Probijanja 1. Kom. Za cevi grejanja. Od kamena. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Kom. Kroz zid pažljivo izvesti šliceve za postavljanje cevi. Kom. Od kamena. Kom.00 100. Kom. Za kanale klimatizacije. Bušenje rupa za postavljanje instalacija.00 25. Obračun po komadu otvora. b. Šut prikupiti. da se ne rastrese zidna masa.00 € 135. izneti. Obračun po komadu rupe. a. Probijanje konstruktivnog zida od opeke za izradu otvora vrata. Od opeke.00 € 120 . Od opeke. Šut prikupiti. Preseka 10x10 cm. b. izneti. Šut prikupiti. 30. izneti. Kroz zidove. b. e. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Probijanje armirano betonske ploče. tavanice i slično pažljivo probiti rupe za prolaz cevi za vodovod. Pažljivo šlicevanje zida od opeke za prolaz vodovodnih cevi.00 € € € € 10. 10. Kom. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Za kanalizacione cevi. a. b.50 € 7. U cenu ulazi i podupiranje. Probijanje pregradnog zida od opeke za izradu otvora vrata. b. Kroz zid pažljivo izvesti šliceve za postavljanje cevi. d. m1 m1 2. a.00 6. da se ne rastrese zidna masa. Preseka 50x50 cm. c. Od opeke.00 80. a. Kom. a.5. Od opeke. Obračun po m3 zida. Međuspratne konstrukcije sa puniocima. izneti. Pažljivo šlicevanje zida od opeke za prolaz kanalizacionih cevi. 6. Šut prikupiti. Preseka 20x20cm. Obračun po m1 šlica.

Na uglovima ugraditi veće komade kamena. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom.00 € 7. m3 190. Kom.23. Preziđivanje temelja kamenom u cementnom malteru. c. Temelj samac. b. Kom. Obračun po m3 temelja.00 € 6. punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Pažljivo porušiti rastresene delove. Temelji 1. Obračun po m3 temelja. Obračun po komadu rupe. Spojnice moraju da budu pravilne. 30. Armirano betonske tavanice. Rupe su dubine do 60 cm. Preziđivanje temelja. Tavanice od monte. Obračun po komadu oslonca. Zidati sa što tanjim spojnicama. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Pažljivo štemovati zid za izradu oslonca za postavljanje čeličnih nosača. Kom. Pažljivo štemovanje zida za izradu oslonca. Temelj samac.00 20. Trakasti temelj. m3 m3 90. Po završenom zidanju spojnice ispuniti malterom. Bušenje rupa za postavljanje čeličnih ankera. 12. Podziđivanje temelja vršiti u lamelama. 7. d. Očistiti i oprati mlazom vode i isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". Obračun po komadu otvora. na sastavu starog i novog temelja ostaviti praznom u visini od oko 5 cm. Kom. b.00 € 95. U cenu ulazi i pomoćna skela. m3 120. Po završenom zidanju spojnice ispuniti malterom. Obračun po m3 temelja. po datim detaljima. Obračun po m3 temelja. Podziđivanje postojećeg temelja opekom u cementnom malteru. Kom. Po završenom zidanju spojnice ispuniti malterom. a. Po vezivanju novog temelja izvršiti podbijanje spojnice. Postojeće temelje vrlo pažljivo porušiti da se kamen ne ošteti. sečenje armature itd. Po završenom zidanju spojnice ispuniti malterom. Šut prikupiti. 3. Sitnorebraste tavanice. a zatim ispod njega ozidati novi temelj. Kamen pre ugradnje kvasiti vodom. Kamen očistiti od veziva i kvasiti pre ugradnje.50 € 28. b. Probijanje izvesti pažljivo. Redove zidati po uzoru na prvobitne. Zidanje temelja punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Šut prikupiti.00 € 121 .00 € Zidanje temelja kamenom u cementnom malteru. Obračun po m3 temelja. a. sa najviše tri spojnice u jednoj tački. m3 m3 85.50 25. m3 105. a.50 € 6. što suvljim malterom spravljenim sa "jedinicom" i pažljivo nabiti drvenom lopaticom. Opeku očistiti i koristiti za preziđivanja.00 € € € € 27.00 € 100. Probijanje armirano betonske tavanice. Balkonske ploče. Dno postojećeg temelja pažljivo očistiti i oprati.00 17. Po završenom podziđivanju temelja spojnice ispuniti malterom. a poslednju spojnicu. izneti.00 € 5. Trakasti temelj. Kom. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. po uputstvu statičara. izneti.

Obračun po m3 zida. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. Punom opekom. d. d=25 cm i više.00 120. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Debljine zida 75 cm. debljine do 30 cm. Malter premazati bitulitom "A". a poslednju spojnicu. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. d. a zatim ispod njega ozidati novi temelj. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. Debljine zida 45 cm. d.00 € 6. Postojeće zidove štemovati (prosecati) u lamelama dužine 80-100 cm visine neophodne za rad.00 32.00 € € € € 122 . b. po uputstvu projektanta. Debljine 29 cm.50 100. punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. otvori se odbijaju. Obračun po m2 zida. Izrada horizontalne hidroizolacije presecanjem zidova od opeke. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. m2 m2 m2 m3 20. Debljine zida 60 cm. otvori se odbijaju. na sastavu starog i novog temelja ostaviti praznom u visini od oko 5 cm. Podziđivanje temelja vršiti u lamelama. c. Obračun po m3 temelja.00 130. Dno postojećeg temelja pažljivo očistiti i oprati. b. m3 180. Spojnice očistiti do dubine 2 cm. c. c. izneti. Po završenom podziđivanju temelja spojnice ispuniti malterom.50 40. m3 m3 m3 m3 110. Po vezivanju novog temelja izvršiti podbijanje spojnice. U cenu ulazi i pomoćna skela. Giter opekom. Šut prikupiti. otvori se odbijaju.00 € € € € Zidanje zidova punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6.8. Blokove pre ugradnje kvasiti vodom.00 € € € € 7. 5. Debljine 19 cm. donju površinu zida oprati i poravnati cementnim malterom.00 € 9. Zidovi 1. po datim detaljima. Zidati sa što tanjim spojnicama. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Voditi računa o rasporedu i redosledu lamela i obaveznom preklopu Kondorfleksa između lamela. Obračun po m3 zida. m3 210. Zid zazidati punom opekom. Debljine zida 30 cm. Zidanje zidova. naneti vruć premaz bitumena "MTH". Obračun po m1 zida. Opekom starog formata. m1 m1 m1 m1 25.50 32.00 22. Podziđivanje postojećeg temelja kamenom u cementnom malteru.00 50. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 125. a. po uputstvu statičara. b. U cenu ulazi i pomoćna skela. Po m3. što suvljim malterom spravljenim sa "jedinicom" i pažljivo nabiti drvenom lopaticom. Zidove raditi sa pravilnim slogom. zalepiti Kondorfleks V4 i naneti drugi vruć premaz bitumena "MTH". Šupljom opekom. a. Zidanje zidova šupljim blokovima dimenzija 19x19x25 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. Debljine 25 cm. Debljina zida je 19 cm. a.

Blokove pre ugradnje kvasiti vodom. Debljine 30 cm. Debljine 20 cm. Debljine 19 cm.00 € 24. m2 m2 m2 m2 20. Zidanje zidova siporeks termo izolacionim blokovima građevinskim lepkom po sistemu blok veze. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 zida. m2 m2 m2 18. razmere 1:3.00 42. Debljine 25 cm. d. Zidanje zidova debljine 14 cm šupljim betonskim blokovima u cementnom malteru. U cenu ulazi i pomoćna skela. a. Obračun po m2 zidova.00 34. Zidanje izvesti po uputstvu proizvođača. m2 m2 m2 m3 22. Obračun po m3 zidova. armatura.00 € 22. d. c. Zidanje izvesti po uputstvu proizvođača. b. Debljine 29 cm. b. Blokove pre zidanja kvasiti. Eventualna usecanja za serklaže ulaze u cenu zidanja. Šupljine napuniti posle postavljanja dva reda blokova. Ukupna debljina zida je 30 cm. Zidanje izvesti po uputstvu proizvođača. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm.10. m2 m2 10. Debljine 20 cm. Po m3.00 € 12. termo izolacionim blokovima 10x60x25 cm u produžnom malterom 1:3:9 ili građevinskim lepkom po sistemu blok veze. Svi otvori se odbijaju. a. c. Obračun po m2 zida.50 € 123 .00 110. m3 130. a. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 23.00 € € € € 18. Debljine 14 cm.50 25. Debljine 25 cm.00 24. Obračun po m2 zida.00 € 19. Vezu između nosećih i pregradnih zidova ostvariti ostavljanjem šmorceva po vertikali ili pomoću aluminijumskih klinova. sa ispunom šupljina betonom MB 20. Zidanje zidova debljine 20 cm durisol blokovima dimenzija 50x20x25 cm. debljine 10 cm. Vezu između nosećih i pregradnih zidova ostvariti ostavljanjem šmorceva po vertikali ili pomoću aluminijumskih klinova. m3 120.00 35. Debljine 30 cm. U cenu ulaze i nadvratnici. Svi otvori se odbijaju. otvori se odbijaju. Pre zidanja blokove dobro očistiti i pokvasiti vodom da malter ne pregori. Debljina zida je 19 cm.00 € 20. a ostale redove usuvo. serklaži. Zidanje zidova hladne ostave durisol blokovima debljine 25 cm sa dodatnim Tarolit pločama debljine 5 cm sa unutrašnje strane (4 cm Stiropor ploče + 1 cm durisol). Zidanje siporeks zidova. Vezu između nosećih i pregradnih zidova ostvariti ostavljanjem šmorceva po vertikali ili pomoću aluminijumskih klinova. Svi otvori se odbijaju. c. Debljine 10 cm. Pre zidanja blokove dobro očistiti i pokvasiti vodom da malter ne pregori. Obračun po m2 zida. Debljine 25 cm. b. b. oplata i podupirači. Obračun po m3 zidova. Eventualna usecanja za serklaže ulaze u cenu zidanja.00 € € € € 14. Zidanje zidova giter blokovima dimenzija 19x19x25 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. Pre zidanja blokove dobro očistiti i pokvasiti vodom.00 € 26. m2 26. Prvi red blokova postaviti preko sloja cementnog maltera. a. Debljine 15 cm. Zidanje zidova siporeks termo izolacionim blokovima u produžnom malteru razmere 1:3:9 po sistemu blok veze.

Blokove pre zidanja kvasiti. a vidne površine i ivice pritesane.50 19. Kamen za zidanje mora biti jedar. m2 m2 m2 m2 9. razmere 1:3 ili lepkom za gas beton.00 € 35. Na svakih 80-120 cm visine zidati libažni sloj od 3-4 reda opeke starog formata. prevezi pravilni. Obračun po m3 zida. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2.00 € 36. Zidanje zidova pritesanim kamenom u cementnom malteru. Zidati kamenom sa pravilnim prevezima. m3 180. Obračun po m3 zida.50 € 22. Zidanje zidova gas betonskim blokovima debljine 15 cm cementnim malterom. c. Obračun po m3 zida. Na uglovima ugraditi veće i pravilnije komade kamena.00 17. slog po izboru projektanta. a. prevezi pravilni. Zidanje zidova debljine 14 cm šupljim betonskim blokovima u cementnom malteru. m3 120. Zidanje zidova debljine 20 cm šljako betonskim blokovima T-20. b. Obračun po m2 zida. a malter staviti preko cele dodirne površine. sa zalivanjem šupljina. m2 m2 12. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. Debljine 20 cm. Zidanje zidova kamenom u cementnom malteru. U cenu ulazi i pomoćna skela. Na uglovima ugraditi veće i pravilnije komade kamena. Kamen pre ugradnje kvasiti vodom. Šupljine zaliti betonom MB 20. m2 m2 m3 17. Zidati produžnim malterom. razmere 1:3. sa spojnicama debljine 10 mm. slog po izboru projektanta. c. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. U cenu ulazi i pomoćna skela. m3 110. Debljine 15 cm. Debljine 20 cm. a. Kamen za zidanje mora biti jedar.00 11. Debljine 30 cm. Na uglovima ugraditi veće i pravilnije komade kamena. Obračun po m2 zidova. Debljine 14 cm.26. U cenu ulazi i pomoćna skela.50 € € € € 32. a. slog po izboru projektanta. Po m3.50 € 75. Debljine 25 cm. vodeći računa da se šupljine ne zapune. Polaganje blokova vršiti u horizontalnim redovima.00 € 14. Blokove prilikom ugradnje ne vlažiti. Zidanje zidova kamenom sa libažnim slojevima od opeke starog formata. Debljine 20 cm. b. Zidati sa pravilnim prevezima. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. Debljine 25 cm. sa najviše tri spojnice u jednoj tački. Zida se cementnom malteru spravljenim sa prosejanim šljukom "jedinicom". Kamen za zidanje mora biti jedar. Kamen pre ugradnje kvasiti vodom. po uputstvu projektanta.00 € 37.00 € 124 . Zidanje zidova lomljenim kamenom u cementnom malteru. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 38. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. Obračun po m2 zida.50 € 28. Kamen pre ugradnje kvasiti vodom. m3 225. sa najviše tri spojnice u jednoj tački. Kod vertikalnih spojnica malter staviti samo u trakama duž dodirnih površina spoljne ivice. Obračun po m3 zida. d. dimenzija 39x19x20 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. b. U cenu ulazi i fugovanje. po uputstvu proizvođača.

Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. Prevez raditi na pola opeke. Preziđivanje zidova debljine 25 cm i više.50 € Zidanje pregradnih zidova debljine 6. U cenu ulaze i nabavka. Pritesanim kamenom.5 cm.5 cm. Redove zidati po uzoru na prvobitne. Redove zidati u tehnici po projektu. Zidanje pregradnih zidova debljine 6. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. Zidati sa pravilnim spojnicama. Kamenom. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Na uglovima ugraditi veće komade kamena. prevezi pravilni. Obračun po m3 zida. bez lasa. Opekom starog formata. Zidanje zidova obrađenim kamenom u cementnom malteru. Debljine 12 cm.5 cm punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Debljine 6.00 € 40. Preziđivanje zidova kamenom u cementnom malteru. Obračun po m3 zida. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. Punom opekom. Obračun po m2 zida. Postojeće zidove vrlo pažljivo porušiti da se kamen ne ošteti. Redove zidati po uzoru na prvobitne. sa pravilnim prevezima.00 € 44.5 cm punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Obračun po m3 zida. m3 m3 110. Pažljivo porušiti rastresene delove. m3 600.00 € 125 . c. a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. m2 m2 m2 9. U visini nadvratnih greda. punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Podlogu očistiti i oprati mlazom vode i isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". oplata i pomoćna skela.00 € 12. Obračun po m3 zida. U cenu ulazi i pomoćna skela. ili na visini od 200 cm uraditi armirano betonske serklaže dimenzija 7x15 cm. Obračun po m2 zida. a. otvori se odbijaju. U cenu ulazi i pomoćna skela. Kamen pre ugradnje kvasiti vodom.00 € 70. Postojeće zidove vrlo pažljivo porušiti da se kamen ne ošteti. m3 m3 90. a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. a.00 € 27. U cenu ulazi i pomoćna skela. Kamen očistiti od veziva i kvasiti pre ugradnje. b. U cenu ulazi i pomoćna skela. Debljine 6. b. a. m2 m2 11.00 € 42. Kamen za zidanje mora biti zdrav. a. b. sa izradom serklaža.00 € 14. a. Pregradni zidovi 1. Prevez raditi na pola opeke. Debljine 12 cm. Kamen očistiti od veziva i kvasiti pre ugradnje. a po završenom zidanju očistiti ih dubine 2 cm. Po završenom zidanju spojnice očistiti. b. Debljine 25 cm. sa najviše tri spojnice u jednoj tački. b. Na uglovima ugraditi veće komade kamena. armatura. a armatura serklaža 2Ø8.00 € 140.00 € 110. Lomljenim kamenom. Na uglovima ugraditi veće komade kamena. Obrađenim kamenom. otvori se odbijaju. sa pravilnim prevezima. opeku očistiti i složiti za ponovnu ugradnju. U cenu zida ulazi i izrada serklaža.00 € 8. m3 m3 60. otvori se odbijaju. obrada kamena i pomoćna skela. 4. Preziđivanje zidova pritesanim kamenom u cementnom malteru. Marka betona je MB 20.39. uzengije Ø 6/25.

Obračun po m2 zida. m2 m2 11. sa izradom serklaža. uzengije Ø 6/25. c. Obračun po m2 zida. Debljine 7 cm. Debljine 7 cm. U visini nadvratnih greda. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Zidanje pregradnih zidova debljine 7 cm opekom starog formata 7x15x30 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. sa izradom serklaža.5 cm giter opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. armatura. Prevez raditi na pola opeke. Zidanje pregradnih zidova debljine 6. Debljine 12 cm. b. a. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Debljine 6. Obračun po m2 zida. Po završenom zidanju spojnice očistiti.5 cm.50 € 126 . Marka betona je MB 20. Debljine 15 cm. a armatura serklaža 2Ø8.00 € 19.5 cm giter opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. U cenu ulazi i pomoćna skela. a. a.00 € 15. m2 m2 13. a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. uzengije Ø 6/25. U cenu zida ulazi i izrada serklaža. otvori se odbijaju. Zidanje pregradnih zidova debljine 7 cm opekom starog formata 7x15x30 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. otvori se odbijaju. Po završenom zidanju spojnice očistiti. b.00 € 17. b. otvori se odbijaju. a. Zidanje pregradnih zidova debljine 6. a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. Debljine 12 cm. Zidanje pregradnih zidova debljine 6. Marka betona je MB 20. sa izradom serklaža.00 € 30.00 € 9. U visini nadvratnih greda. oplata i pomoćna skela. Obračun po m2 zida. Debljine 12 cm. armatura. a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. Prevez raditi na pola opeke.5 cm šupljom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6.00 € 17.5 cm. Debljine 6. a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način.50 € 11. Prevez raditi na pola opeke. m2 m2 m2 10.00 € 13. b. ili na visini od 200 cm uraditi armirano betonske serklaže dimenzija 7x15 cm. Po završenom zidanju spojnice očistiti.00 € 15.00 € 15.00 € 16. Zidanje pregradnih zidova debljine 6. a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. armatura. Debljine 15 cm. Obračun po m2 zida. ili na visini od 200 cm uraditi armirano betonske serklaže dimenzija 7x15 cm. U cenu zida ulazi i izrada serklaža.50 € 18. U visini nadvratnih greda. Po završenom zidanju spojnice očistiti. m2 m2 12. Debljine 30 cm. ili na visini od 200 cm uraditi armirano betonske serklaže dimenzija 7x15 cm. otvori se odbijaju. oplata i pomoćna skela. Marka betona je MB 20. m2 m2 12. a. b. Debljine 25 cm. oplata i pomoćna skela.5 cm šupljom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. otvori se odbijaju.00 € 32. Debljine 6.6.5 cm. c. uzengije Ø 6/25. Debljine 12 cm. b. a armatura serklaža 2Ø8. U cenu zida ulazi i izrada serklaža. U cenu ulazi i pomoćna skela. Prevez raditi na pola opeke. Obračun po m2 zida. U cenu ulazi i pomoćna skela. Debljine 6. otvori se odbijaju. Prevez raditi na pola opeke.5 cm. m2 m2 m2 10. a. a armatura serklaža 2Ø8. Prevez raditi na pola opeke.

50 € 32. Po završnom zidanju zid fugovati tehnikom po izboru projektanta. Debljine 25 cm. otvori se odbijaju. Debljine 14 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. Debljine 12 cm. b. m2 m2 m2 22. Prilikom zidanja raditi prevez na pola bloka. m2 m2 m2 12.50 € 35.50 € 127 .00 € 57. U cenu ulazi i pomoćna skela. a. Debljine 7 cm. m2 m2 7. Debljine 7 cm. Izrada pregradnih zidova debljine 10 cm gas betonskim blokovima u cementnom malteru razmere 1:3. a.00 € 26.00 € 26. a.00 € 31. Zidanje pregradnih zidova debljine 12 cm punom fasadnom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. vodeći računa da se šupljine ne zapune. a vezu sa ostalim zidovima izvesti na pravilan način. U cenu ulazi i pomoćna skela. Debljine 24 cm. kajlovanjem i zatvaranjem fuga između zidova.50 € 10. a. b. Debljine 29 cm. Zidanje pregradnih zidova debljine 7 cm šljako betonskim blokovima P-7. Obračun po m2 zida. Zidanje pregradnih zidova debljine 19 cm giter blokovima 19x19x24 u produžnom malteru razmere 1:2:6. U cenu ulaze i fugovanje. m2 m2 30. b. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. otvori se odbijaju. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Debljine 20 cm.50 € 23. Obračun po m2 zida. Zidati sa ukrućenjem spojnica. a. Izrada pregradnih zidova debljine 7 cm gips pločama. Prilikom zidanja raditi prevez na pola bloka. b. Blokove prilikom ugradnje ne vlažiti. U cenu ulazi i pomoćna skela. dimenzija 39x19x7 cm. Obračun po m2 zida. Debljine 19 cm. Polaganje blokova vršiti u horizontalnim redovima. Zidati sa produžnim malterom u sloju debljine 10 mm. c. Debljine 19 cm. Debljine 10 cm. podova i plafona. m2 12. Kod vertikalnih spojnica malter staviti samo u trakama duž dodirnih površina spoljne ivice. Zidanje pregradnih zidova debljine 19 cm šupljim blokovima 19x19x24 u produžnom malteru razmere 1:2:6. Debljine 29 cm.00 € 17. Obračun po m2 zida. b.50 € 15. c. Obračun po m2 zida. a malter staviti preko cele dodirne površine. ili lepljenjem lepkom po uputstvu proizvođača. Debljine 24 cm. m2 m2 m2 20. serklaži i pomoćna skela. Opeka ne sme da bude isprljana malterom. Obračun po m2 zida.00 € 30.20. a vezu sa ostalim zidovima izvesti na pravilan način. c.50 € 28.50 € 27. Po završenom zidanju spojnice očistiti.

Termoizolaciju izvesti od tvrdo presovanih ploča mineralne vune i parne brane PE folije. koristiti samo cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. c. b. a.00 € 37. PE folije i opeke 12 cm. a sa unutrašnje.2 cm. Obračun po m2 komplet izvedenog sendvič zida. vodeći računa da se vazdušni međuprostor ne zapuni malterom. Obračun po m2 komplet izvedenog sendvič zida. 12+5+19=36 cm. ukupne debljine 7+5+7=19 cm.50 € 11. U cenu ulazi i pomoćna skela. 12+5+12=29 cm. Obračun po m2 komplet izvedenog sendvič zida. otvori se odbijaju. Zidanje sendvič zidova od opeke na kant 7 cm. ukupne debljine 12+5+12=29 cm. 19+5+12=36 cm. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica.2=18. prema termoizolaciji dersovati.50 € 57. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. a sa unutrašnje. termoizolacije 5 cm. 7+5+7=19 cm. b. Zidove međusobno povezati ankerima. Spojnice sa spoljne strane očistiti. Zidove raditi u produžnom malteru razmere 1:2:6.00 € 52. Termoizolaciju izvesti od tvrdo presovanih ploča mineralne vune i parne brane PE folije. Zidove raditi u produžnom malteru razmere 1:2:6.2 cm. Zidove međusobno povezati ankerima. otvori se odbijaju. Blok+termoizolacija+blok. PE folije i opeke 12 cm. Zidove raditi u produžnom malteru razmere 1:2:6 i međusobno ih povezati ankerima. Zidanje sendvič zidova od opeke 12 cm. m2 m2 m2 30. Zidove raditi u produžnom malteru razmere 1:2:6. Obračun po m2 komplet izvedenog sendvič zida. m2 m2 27. Fasadna opeka+termoizolacija+blok. U cenu ulazi i pomoćna skela.50 € 45. 12+4+5+12=33 cm. Zidove međusobno povezati ankerima. Fasadna opeka+termoizolacija+fasadna opeka.6 mm.2 cm. 12+5+12=29 cm. 19+4+5+19=47 cm. ukupne debljine 12+5+1. Opeka+vazdušni sloj+opeka. c. Blok+termoizolacija+gips karton. 3. b. po 4 komada na m2 zida. Termoizolaciju izvesti od tvrdo presovanih ploča mineralne vune i parne brane PE folije.2=18.50 € 5. prve klase u boji po izboru projektanta. b. vazdušnog sloj 4 cm.9. 12+5+1. Spojnice sa spoljne strane očistiti. Blok+vazdušni sloj+termoizolacija+blok. Termoizolaciju izvesti od tvrdo presovanih ploča mineralne vune i parne brane PE folije. U cenu ulazi i pomoćna skela. Fasadna opeka+termoizolacija+opeka. otvori se odbijaju. U cenu ulazi i pomoćna skela. Opeka+vazdušni sloj+termoizolacija+opeka. prema termoizolaciji dersovati. 12+5+12=29 cm. c. m2 m2 19. Za zidanje fasadnom opekom. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. Opeka+termoizolacija+gips karton. Obračun po m2 komplet izvedenog sendvič zida. termoizolacije 5 cm. a sa unutrašnje. 12+5+12=29 cm.50 € 32.2 cm. 19+5+19=43 cm. otvori se odbijaju. PE folije i gips kartonskih ploča 1. Zidanje sendvič zidova od fasadne opeke 12 cm.50 € 46. prema vazdušnom sloju dersovati. otvori se odbijaju.00 € Zidanje sendvič zidova od opeke 12 cm. Opeka+termoizolacija+opeka. Na fasadnoj strani spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2 po uputstvu projektanta. termoizolacije 5 cm. a.2=28. prema vazdušnom sloju dersovati. 19+8+1. b. Konstrukciju za postavljanje gips kartonskih ploča izraditi od drveta ili pocinkovanih profila debljine 0. m2 m2 m2 31. Blok+vazdušni sloj+termoizolacija+opeka. a. Preko sastava gips kartonskih ploča zalepiti bandaž trake i pregletovati ih.00 € 8. ukupne debljine 12+4+5+12=33 cm. a. PE folije i opeke 12 cm. termoizolacije 5 cm. vodeći računa da se vazdušni međuprostor ne zapuni malterom. Blok+termoizolacija+opeka. vazdušnog sloja 5 cm i opeke na kant 7 cm. Spojnice sa spoljne strane očistiti. a sa unutrašnje strane dersovati. ukupne debljine 12+5+12=29 cm.50 € 128 . po 4 komada na m2 zida. Zidove raditi u produžnom malteru razmere 1:2:6.00 € 25. Sendvič zidovi 1. a. 19+4+5+12=40 cm.00 € 37. po 4 komada na m2 zida. a sa unutrašnje. Spojnice sa spoljne strane očistiti. Zidanje sendvič zidova od opeke 12 cm. Opeka+vazdušni sloj+opeka. m2 m2 m2 45.

Termoizolaciju izvesti od tvrdo presovanih ploča mineralne vune i parne brane PE folije. prve klase u boji po izboru projektanta. prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. Za zidanje fasadnom opekom. Punom opekom. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Termoizolaciju izvesti od tvrdo presovanih ploča mineralne vune i parne brane PE folije. po 5 komada na m2.50 € 10. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera.00 € 16. a sa unutrašnje strane dersovati. koristiti samo cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Zidove međusobno povezati ankerima. Vezu sa konstruktivnim zidom izvesti ankerima. a. Iznad otvora izvesti armirano betonski serklaž dimenzija 12x15 cm betonom MB 20 i armaturom +2Ø8 i uzengijama Ø 6/20. Fasadne obloge 1. vodeći računa da se vazdušni međuprostor ne zapuni malterom. Giter opekom. Zidanje obloge fasadnih zidova punom opekom debljine 12 cm. Šupljim opekom. 12+4+5+19=40 cm. m2 m2 15. Na fasadnoj strani spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2 po uputstvu projektanta.50 € 129 . koristiti samo cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. otvori se odbijaju. vazdušnog sloja 4 cm. Konstrukciju za postavljanje gips kartonskih ploča izraditi od drveta ili pocinkovanih profila debljine 0.50 € 62.00 € 32. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. Punom opekom. u produžnom malteru razmere 1:2:6.14. 12+4+5+12=33 cm. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera.2 cm. po uputstvu projektanta. 3. Slog mora biti pravilan. PE folije i opeke 12 cm. ukupne debljine 12+4+5+12=33 cm. b. a. Obračun po m2 fasadne obloge.2 cm. 12+4+5+12=33 cm. Zidanje sendvič zidova od fasadne opeke 12 cm. prve klase u boji po izboru projektanta. Preko sastava gips kartonskih ploča zalepiti bandaž trake i pregletovati ih. Za zidanje fasadnom opekom. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Fasadna opeka+ vazdušni sloj +t termoizolacija+fasadna opeka. Obračun po m2 zida sa serklažom. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. a sa unutrašnje strane dersovati. Zidanje sendvič zidova od fasadne opeke 12 cm. otvori se odbijaju. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Na fasadnoj strani spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2 po uputstvu projektanta. m2 m2 30.2=18. PE folije i gips kartonskih ploča 1. debljine 12 cm. m2 m2 m2 42. Fasadna opeka+ vazdušni sloj+termoizolacija+opeka. Zidove raditi u produžnom malteru razmere 1:2:6.50 € 15.00 € Zidanje fasadne obloge fasadnom punom opekom. ukupne debljine 12+5+1.50 € 57. termoizolacije 5 cm.6 mm. a. Obračun po m2 komplet izvedenog sendvič zida. m2 37. b. b. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. U cenu ulazi i fugovanje. Zidove međusobno povezati ankerima. Fasadna opeka+ vazdušni sloj + termoizolacija +blok. c. Obračun po m2 komplet izvedenog sendvič zida. termoizolacije 5 cm. Zidove raditi u produžnom malteru razmere 1:2:6.

Obračun po m2 zida. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom. Bez termoizolacije u ceni.00 € 10. izolacija i pomoćna skela. Bez termoizolacije u ceni. Oblogu zidati silikatnim fasadnim blokovima bele (crvene) boje. po uputstvu projektanta. izolacija i pomoćna skela. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom. Sa termoizolacijom u ceni. m2 17. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom i pomoćna skela. sa vazdušnim prostorom d=6 cm. m2 45. U cenu ulazi i fugovanje. U svakom petom redu na 50 cm naizmenično ispustiti iz fasadne obloge vezače za prevez sa unutrašnjim zidom. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. a. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica.00 € 13. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. m2 m2 19. a. Slog mora biti pravilan. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. dimenzija 29x19x19 cm. Oblaganje betonskih zidova opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6 sa izradom termoizolacije. Između betonskog i zida od opeke postaviti sloj polietilenske folije i termoizolacije od mineralne vune debljine 3 cm.50 € 130 . Obračun po m2 fasadne obloge. m2 14.00 € 15. Oblaganje betonskih stubova opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6 sa izradom termoizolacije. b. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom i pomoćna skela. "Marko Orešković" Apatin. Oblaganje betonskih stubova opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6.00 € 6. po uputstvu projektanta. Obračun po m2 obloge. b.50 € 7.00 € 8. Obračun po m2 zida. Slog mora biti pravilan.50 € 19. Sa termoizolacijom u ceni. Oblik. m2 27. Obračun po m2 zida. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom i pomoćna skela. Između betonskog stuba i zida od opeke postaviti sloj polietilenske folije i termoizolacije od mineralne vune debljine 3 cm.5. Oblaganje betonskih serklaža opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6. Zidanje fasadnih zidova punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. m2 16. m2 m2 22. Obračun po m2 obloge. Obračun po m2 obloge. Izrada obloge debljine 19 cm fasadnih sendvič zidova između nosećih betonskih stubova.50 € 11. dimenzije i kvalitet opeke mora odgovarati standardima. Oblaganje betonskih zidova opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica.

00 € 23. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom i pomoćna skela. Oblaganje betonskih serklaža opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6. m2 18. m2 m2 21. opekom starog formata u produžnom malteru. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom. Obračun po m2 zida. debljine 25 cm i više. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom.00 € 18. Bez termoizolacije u ceni. Obračun po m2 površine fasade. Između betonskog serklaža i zida od opeke postaviti sloj polietilenske folije i termoizolacije od mineralne vune debljine 3 cm.14. izolacija i pomoćna skela. b.00 € 19. otvori se odbijaju. Bez termoizolacije u ceni. prezidati ili blokovati rastresene delove fasadnog platna. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. Rastresene delove pažljivo izvaditi. Preziđivanje i blokovanje rastresenih delova fasade.00 € 18. Obračun po m2 zida. Obračun po m2 obloge. Demontiranu opeku očistiti od maltera i ponovo ugraditi sa potrebnim dodatkom opeke.00 € 131 .50 € 17.00 € 16.00 € 18. Obračun po m2 obloge. Između betonskog i zida od opeke postaviti sloj polietilenske folije i termoizolacije od mineralne vune debljine 3 cm. opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6. Sa termoizolacijom u ceni. Po obijanju maltera sa fasade. b. m2 16. Oblaganje betonskih serklaža opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6 sa izradom termoizolacije. Oblaganje betonskih serklaža opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6 sa izradom termoizolacije. a zatim isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". Sa termoizolacijom u ceni. a podlogu očistiti. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom i pomoćna skela. Između betonskog serklaža i zida od opeke postaviti sloj polietilenske folije i termoizolacije od mineralne vune debljine 3 cm. Oblaganje betonskih zidova opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6 sa izradom termoizolacije. očistiti od maltera i oprati mlazom vode. Obračun po m3 zida. m2 16. Obračun po m2 obloge. koje se posebno plaća. Sa termoizolacijom u ceni. m2 m2 21.00 € 22. Preziđivanje fasadnih zidova. izolacija i pomoćna skela. izolacija i pomoćna skela. m3 170. a. Pažljivo porušiti rastresene delove.50 € 20. oprati vodom pod pritiskom i dobro natopiti retkim cementnim malterom. a. Bez termoizolacije u ceni. b. Opeku očistiti i prezidati zidove. a. m2 m2 21. Oblaganje betonskih zidova opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6.

Fasadnu oblogu povezati sa jezgrom od betona specijalnim ankerima Ø 3 mm od nerđajućeg čelika. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. Obračun po m2 obložene površine.00 € 90. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. m2 22. Opeku otesati za formiranje profila i ozidati atiku sa pravilnim prevezima. Visine do 25 cm. Zidanje venca visine do 25 cm opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6. Ležišta za atiku isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". po uputstvu projektanta. a. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. Visine do 50 cm. Zidanje solbanka prozora opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6. m2 21.00 € € € € € Zidanje atike opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6. Obračun po m1 venca. d. m1 m1 m1 32. po projektu i detaljima.04 cm između betona i termoizolacije. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica.00 € 8. U cenu ulaze i izolacija i pomoćna skela. Obračun po m1 solbanka. Šambrane vrata. 6. m2 35.50 20. Solbanka prozora. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. c.00 € 9. Timpanona. a. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera.50 17. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. termoizolacije od Vunizola FS Plus debljine je 8 cm i polietilenske folije 0. Obračun po m2 pilastera. b. Visine preko 50 cm. Opeku otesati za formiranje profila i ozidati venac sa pravilnim prevezima.24.00 12. Šambrane prozora. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. m1 m1 m1 m1 m1 11. Zidanje pilastera opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6. Samarice. e. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Ležište venca isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom".00 € 132 . po projektu i detaljima.50 € 7. b.00 12.50 € 11. Obloga se sastoje se od pune opeke debljine 12 cm sa po tri reda fasadne opeke na svakih 38 cm sa spoljne strane. Fasadni elementi 1. Obračun po m2 atike. Obračun po m2 pilastera.50 € 65. c. m2 32. Oblaganje betonskih zidova punom opekom. Zidanje pilastera punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Opeku otesati za formiranje profila i ozidati solbank sa pravilnim prevezima. fasadnom opekom i termoizolacijom. Ležište solbanka isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". po uputstvu projektanta.

Solbanaka. a. b. Preziđivanje atike opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6. m2 180. Punom opekom. očistiti od maltera i oprati mlazom vode.12. c. Pažljivo porušiti rastresene delove. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. m2 24. Samarice. Pažljivo porušiti rastresene delove. očistiti od maltera i oprati mlazom vode. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2.50 15. Opekom starog formata. Preziđivanje venca visine do 25 cm opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6.00 145. m1 m1 m1 25. m1 m1 m1 m1 10. Giter opekom.00 € € € € 133 . a zatim isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom".00 12. očistiti od maltera i oprati mlazom vode. m3 m3 m3 m3 140. Preziđivanje pilastera opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6. Prezidati pilaster po uzoru na prvobitni. Obračun po m1 ozidanog venca. U cenu ulazi i pomoćna skela. Prezidati solbank po uzoru na prvobitni. Opeku očistiti i po potrebi otesati nove komade. c. a. c.00 € 12. a spojnice po završenom zidanju očistiti do dubine 2 cm. Pažljivo porušiti rastresene delove. Opeku očistiti i po potrebi otesati nove komade.00 135. Opeku očistiti i po potrebi otesati nove komade. b. Šupljom opekom. Zidanje stubova punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. po uputstvu projektanta. a spojnice uvući 2-3 cm.00 € € € € 17. a zatim isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom".00 11. a zatim isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". m1 17. a zatim isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". Visine preko 50 cm.50 € 13. očistiti od maltera i oprati mlazom vode. Pažljivo porušiti rastresene delove.00 € 19. Stubovi 1. Visine do 50 cm. Zidanje izvesti u pravilnom slogu.00 € 42. b. Obračun po m1 solbanka. Šambrane.50 € 55. d. Obračun po m2 pilastera. Preziđivanje solbanka opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6. Prezidati atiku po uzoru na prvobitnu. Prezidati venac po uzoru na prvobitni. a. Obračun po m3 stubova. Timpanona. Visine do 25 cm. Pre zidanja venca podlogu natopiti cementnim špricom. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. Zidanje i fugovanje venca od kamena u cementnom malteru 1:3. d. Obračun po m3 atike.00 € 18. Obračun po m1 venca. Opeku očistiti i po potrebi otesati nove komade.00 160.

00 € 6. Zidanje stubova obrađenim kamenom u cementnom malteru. Obračun po m3 stubova. Zidanje stubova ograde kamenom u cementnom malteru. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. Pažljivo porušiti rastresene delove. a. Bez termoizolacije u ceni. Preziđivanje stubova punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. vidnu površinu i ivice.00 € 134 . U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom i pomoćna skela. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. m3 m3 80. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. po uputstvu projektanta. da se ne pojave fleke. Obračun po m2 obloge. m2 17. Od opeke starog formata. bez lasa.00 € 8.50 € 18.5. Obračun po m3 stubova. Fugovati cementnim malterom i očistiti kamen. a zatim isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. Kamen za zidanje mora biti zdrav. Između betonskog stuba i zida od opeke postaviti sloj polietilenske folije i termoizolacije od mineralne vune debljine 3 cm. Prilikom zidanja voditi računa da ne curi mleko i malter. Debljina obzide je 15 cm. Opeka mora biti crvene boje i kvalitetna. prevezi moraju da budu pravilni. Kamen pre ugradnje kvasiti vodom i redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama. m3 140. a. Oblaganje betonskih stubova opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6. Kamen za zidanje mora biti zdrav. izolacija i pomoćna skela. Kamen pritesati.50 € 12. Obračun po m3 stubova. Obračun po m2 obzidane površine. U cenu ulazi i pomoćna skela. U cenu ulaze i nabavka kamena i pomoćna skela. Zidanje stubova pritesanim kamenom u cementnom malteru. Nabavka i obrada kamena plaća se posebno. očistiti od maltera i oprati mlazom vode. po uputstvu projektanta. Obziđivanje armirano betonskih stubova opekom starog formata u produžnom malteru. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom. m2 15. Pre ugradnje kamen kvasiti vodom. b.00 € 13.00 € 7. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. b. m3 275.00 € 90. fuguje se i ostaje vidna. m3 210. m3 625. Pre ugradnje kamen kvasiti vodom. a fugovanje izvesti u tehnici po izboru projektanta. Obračun po m3 stubova. U cenu ulaze i nabavka i obrada kamena i pomoćna skela. Oblaganje betonskih stubova opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6 sa izradom termoizolacije. Sa termoizolacijom u ceni. Od pune opeke. Slog mora biti pravilan. m2 m2 22. Spojnice očistiti i pripremiti za fugovanje. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. U cenu ulazi i pomoćna skela. bez lasa.50 € 10. Obračun po m3 stubova. Zidanje stubova punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6.00 € 9. Opeku očistiti i prezidati stubove. Redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama. Obračun po m2 obloge.

Postojeće lukove vrlo pažljivo porušiti da se kamen ne ošteti. Spojnice moraju da budu pravilne. Obračun po m3 lukova.00 € 375. a.00 € 475. Redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama uz pomoć vođice. Zidanje lukova punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Obrađenim kamenom. Kamen očistiti od veziva i kvasiti pre ugradnje. Opekom starog formata. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. m3 m3 m3 350. Redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama uz pomoć vođice.00 € 180. b.00 € 425.00 € 13. podupirači i pomoćna skela. Obračun po m3 lukova. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. m3 m3 m3 90. b. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. podupirači. Preziđivanje stubova od lomljenog kamena u cementnom malteru. U cenu ulazi i pomoćna skela. Lomljenim kamenom. Zidanje lukova pritesanim kamenom u cementnom malteru.00 € 7. c. Očistiti i oprati mlazom vode ležišta lukova i isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". Lukove prezidati u tehnici po uzoru na prvobitnu. Opekom starog formata. Punom opekom. Preziđivanje lukova pritesanim kamenom u cementnom malteru. U cenu ulaze i oplata sa remenatama.00 € 1 100. Punom opekom. Kamen za zidanje mora biti zdrav. 4. Pritesanim kamenom. pomoćna skela i fugovanje. Obračun po m3 lukova. Obračun po m3 lukova. U cenu ulaze i oplata sa remenatama. b. podupirači i pomoćna skela. b. oplata sa remenatama.00 € 140. podupirači i pomoćna skela. m3 460. a. Kamen očistiti od veziva i kvasiti pre ugradnje. b. c.00 € 5. m3 m3 375. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. sa pritesanim vidnim površinama i ivicama.15. a. a. Preziđivanje lukova punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. po uputstvu projektanta. sa pravilnim spojnicama. Obrađenim kamenom.00 € 9. U cenu ulazi nabavka i obrada kamena. sa dodatkom opeke po uzoru na postojeću. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice.00 € 360. podupirači i pomoćna skela. Obrađenim kamenom. Pažljivo porušiti lukove da se opeka ne ošteti. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Giter opekom. Pritesanim kamenom. Pre ugradnje kvasiti ga vodom i redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama. Lukovi 1. Obračun po m3 lukova.00 € Zidanje lukova punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. a. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. Opeku očistiti i prezidati lukove. U cenu ulaze i oplata sa remenatama. Redove zidati po uzoru na prvobitne. bez lasa. Postojeće stubove vrlo pažljivo porušiti da se kamen ne ošteti. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. m3 m3 460. U cenu ulaze i oplata sa remenatama. m3 m3 800.00 € 135 . Po skidanju oplate opeku i fuge sa unutrašnje strane luka očistiti. Pritesanim kamenom. Obračun po m3 stubova. Po završenom zidanju očistiti spojnice i opeku.

Preziđivanje svodova punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. b.00 € 5. m3 m3 m3 320. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. a. m3 m3 825. Postojeće svodove vrlo pažljivo demontirati da se kamen ne ošteti. Spojnice moraju da budu pravilne. uvučene do 2 cm u odnosu na ravan svoda. 4. Obračun po m3 svodova.00 € Zidanje svodova punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. Svodove zidati u tehnici kao prvobitna. a. b. m3 m3 m3 320. krstati svod. Pritesanim kamenom. bez lasa. Redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama. podupirači i pomoćna skela. Obračun po m3 svodova. Preziđivanje svodova pritesanim kamenom u cementnom malteru. podupirači i pomoćna skela. c. Obrađenim kamenom. a. Obračun po m3 svodova. Po završenom zidanju očistiti spojnice i opeku. Kamen očistiti od veziva i kvasiti pre ugradnje. Punom opekom. Zidanje svodova punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Pre ugradnje kvasiti ga vodom i redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama. Pažljivo porušiti svodove da se opeka ne ošteti. Opekom starog formata.00 € 410. oplata sa remenatama. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. Svodovi 1. Zidanje svodova pritesanim kamenom u cementnom malteru. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice.00 € 600. m3 m3 m3 400. podupirači i pomoćna skela. Pritesanim kamenom. Obrađenim kamenom. b.00 € 550. U cenu ulaze i oplata sa remenatama. podupirači i pomoćna skela.00 € 375. po uputstvu projektanta.00 € 430. c. Obrađenim kamenom. b. pomoćna skela i fugovanje. U cenu ulaze i oplata sa remenatama. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Obračun po m3 svodova. Giter opekom. Opekom starog formata.00 € 136 . sa pritesanim vidnim površinama i ivicama.14.00 € 345. Punom opekom. Obračun po m3 svodova. U cenu ulazi nabavka i obrada kamena. Po skidanju oplate opeku i fuge sa unutrašnje strane svoda očistiti. Očistiti i oprati mlazom vode ležišta svodova i isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". podupirači. U cenu ulaze i oplata sa remenatama.00 € 10. m3 425. Kamen za zidanje mora biti zdrav. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. sa dodatkom opeke po uzoru na postojeću. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. Opeku očistiti i prezidati lukove. U cenu ulaze i oplata sa remenatama. Spojnice moraju biti iste debljine. Opekom starog formata. a. krstati svod. b.00 € 1 100.00 € 7.

pripremiti za malterisanje ili dersovati. Obračun po komadu vratanaca. Obračun po m2 zida. Kom. Kom.00 € 180. po uputstvu projektanta. m3 m3 160.00 € 8. Obračun po m3 dimnjaka.00 € 6. b. debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. Opekom starog formata. U cenu ulazi i pomoćna skela. Zidanje dimnjaka punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. 3. Kom. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Pri vrhu dimnjaka po uzoru na postojeće ispustiti opeke radi formiranja venca. u produžnom malteru razmere 1:2:6.00 € 10. Unutrašnju stranu dimnjačkih kanala obraditi prilikom zidanja. Obziđivanje dimnjačkih metalnih kanala punom opekom. mereno po spoljašnjem obimu. Punom opekom. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Slog mora biti pravilan. Unutrašnju stranu dimnjačkih kanala obraditi prilikom zidanja.15. debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. Postojeći dimnjak porušiti po projektu i uputstvu projektanta.55 mm. U cenu ulazi i pomoćna skela. m2 14. Opekom starog formata. Nabavka i ugradnja dimnjačkih štucni od pocinkovanog lima debljine 0. m2 12. Obračun po m2 zida. Dimnjaci 1. U cenu ulazi i pomoćna skela. m3 m3 190. Nabavka i ugradnja dimnjačkih vratanaca od betona. a. pripremiti za malterisanje ili dersovati.50 € 7. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. U cenu ulazi i pomoćna skela. uvučene do 2 cm.00 € 9. 6. Horizontalne i vertikalne spojnice moraju biti iste debljine. 4. mereno po spoljašnjem obimu. Prilikom zidanja koristiti četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara dimenzijama fuga. Obračun po m3 dimnjaka. Po završenom zidanju spojnice očistiti. b. Spojnice sa spoljne strane po završenom zidanju očistiti do dubine od 2 cm.00 € 137 . m3 210. Obziđivanje dimnjačkih kanala u tavanu punom opekom. Preziđivanje postojećih dimnjaka punom opekom sa nabavkom opeke.00 € Zidanje dimnjaka punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. Nabavka i ugradnja dimnjačkih vratanaca od pocinkovanog lima debljine 1. Fuge sa spoljne strane obraditi cementnim malterom razmere 1:2. Punom opekom.0 mm. a. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Obračun po m3 dimnjaka. Pri vrhu dimnjaka ispustiti opeke radi formiranja venca.00 € 4. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Spojnice sa spoljne strane po završenom zidanju očistiti do dubine od 2 cm.00 € 210. Unutrašnju stranu dimnjačkih kanala obraditi prilikom zidanja. 7. Obračun po komadu vratanaca. Obračun po komadu štucni.

Kom. dimnjačku kapu armirati i kapu betonirati sitnozrnim betonom. 100. U cenu ulazi i pomoćna skela. Kom. Debljine 12 cm. U cenu ulazi fugovanje i pomoćna skela.00 € 16. Unutrašnju stranu dimnjačke kape obraditi. Obračun po m2 zida. Po završenom zidanju spojnice očistiti. po završenom zidanju. Spojnice sa spoljne strane. Po detaljima i uputstvu projektanta uraditi oplatu. Debljine 7 cm. očistiti do dubine od 2 cm. m2 m2 12. a. pripremiti za malterisanje ili dersovati. pripremiti za malterisanje ili dersovati. Kom.00 € 15.00 € 17. Unutrašnju stranu dimnjačkih kapa obraditi prilikom zidanja. b. Unutrašnju stranu dimnjačke kape obraditi. U cenu ulaze i izrada. b. Slog mora biti pravilan. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. uvučene do 2 cm. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. 75. m2 m2 13. a. Dimnjačku kapu betonirati sitnozrnim betonom. b. Prilikom zidanja koristiti četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara dimenzijama fuga. a.00 € 19. Debljine 12 cm. Unutrašnju stranu dimnjačkih kapa obraditi prilikom zidanja. Opekom starog formata.00 € 138 . U cenu ulazi i pomoćna skela. m2 m2 21. U cenu ulaze i izrada.00 € 20. Izrada dimnjačke kape od armiranog betona.00 € 110.00 € 17. Kapu izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po komadu kape. Po detaljima i uputstvu projektanta uraditi oplatu za dimnjačku kapu i armirati. Obračun po komadu kape. Obziđivanje dimnjačkih kanala u tavanu i iznad krova punom fasadnom opekom debljine 7 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6.00 € 28. Kom. Debljine 12 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. obrada i pomoćna skela. 75.00 € 13. Obračun po komadu kape. Opeka ne sme da bude isprljana malterom. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Horizontalne i vertikalne spojnice moraju biti iste debljine. obrada i pomoćna skela. Debljine 7 cm. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. a. Debljine 7 cm. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. b. Kom. Obračun po m2 zida. Obračun po m2 zida. 95.00 € 21. Obziđivanje dimnjačkih kanala u tavanu i iznad krova šupljom opekom debljine 7 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. Obračun po komadu kape. Izrada dimnjačke kape od natur betona. Fuge sa spoljne strane obraditi cementnim malterom razmere 1:2. po uputstvu projektanta. Punom opekom. Zidanje dimnjačke kape punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. Obziđivanje dimnjačkih kanala u tavanu i iznad krova punom opekom debljine 7 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. Spoljne strane malterisati i obraditi produžnim malterom.11. Zidanje dimnjačke kape punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6.

a. 55x55 cm. 29x29 cm.5 mm. Dimnjak Ø 16 cm. 50x50 cm. Između betonske ploče i dimnjačke cevi ostaviti prekid za svakih m1 visine dimnjaka po 2 mm visine. e. Između betonske ploče i dimnjačke cevi ostaviti prekid za svakih m1 visine dimnjaka po 2 mm visine. 66x66 cm. U cenu ulaze i izrada. obrada kape i pomoćna skela. odnosno da dimnjačka cev radi nezavisno od omotača.00 40. i. Dimnjak Ø 20 cm. Preko obloge od opeke postaviti betonsku ploču.00 475. Uže od mineralne vune omotati oko priključka za dimnjačka vratanca i svakog priključka da se omogući dilatacija. Oblogu zidati fasadnom opekom i fugovati je. Prekid prekriti bakarnim ili olovnim limom debljine 1. 36x48 cm. 95x95 cm. 75x75 cm. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 35. Debljina spoja blokova omotača je 10 mm. Ako se za gorivo upotrebljava plin ili slično upotrebiti specijalan kit otporan na kiseline. Šamotnu dimnjačku cev smaknuti za 16. Izrada dimnjačke kape od armiranog betona. 40x40 cm.00 60.5 cm. Dimnjak Ø 45 cm. Zidanje YU troslojnog montažnog jednostrukog dimnjaka prečnika kanala 13. 90x90 cm. preko suve i obrisane cevi. 50x64 cm.22. Uže od mineralne vune omotati oko priključka za dimnjačka vratanca i svakog priključka da se omogući dilatacija. Dimnjak Ø 70 cm. Spoljne strane malterisati i obraditi produžnim malterom. podbetoniranjem prve cevi. f. minimalno 30 mm. Cevi dimnjaka spajati sa produžnim malterom razmere 1:2:6. minimalno 30 mm. Izraditi oplatu i betonirati sitnozrnim betonom. b. "Građevinar" Bačka Palanka. Stiropor) i zaliti betonom. Dimnjak Ø 20 cm. da je dimnjak elastično pričvršćen za konstrukciju.00 375. U otvor za prolaz dimnjaka kroz međuspratne konstrukcije između blokova omotača i konstrukcije postaviti tvrdu izolaciju (pluta.5 cm. 55x70 cm. d. preko ovlažene cevi. h. 80x80 cm. d.00 125. da je dimnjak elastično pričvršćen za konstrukciju. 29x41 cm. Obračun po m1 komplet izvedenog dimnjaka. Dimnjak Ø 13.00 150. l.00 € € € € € € € € € € € € 35. podbetoniranjem prve cevi. Dimnjak Ø 60 cm.00 € € € € € 139 . 60x60 cm. Dimnjak Ø 40 cm. Debljina spoja cevi je 7 mm. mineralna vuna. Neposredno ispod krova postaviti konzolnu ploču koja nosi oblogu dimnjaka.5 cm. e. spoljnih dimenzija 29x29 cm. "Građevinar" Bačka Palanka. Unutrašnju stranu dimnjačke kape obraditi. mineralna vuna. c. 70. Dimnjak završiti elementom "Venturius" za pojačanje protoka i zaštitu dimnjaka. Dimnjak završiti elementom "Venturius" za pojačanje protoka i zaštitu dimnjaka.00 200.5 cm.5 cm u odnosu na blok omotača. Prekid prekriti bakarnim ili olovnim limom debljine 1. preko ovlažene cevi. 40x54 cm. b. Oblogu zidati fasadnom opekom i fugovati je. 36x36 cm. g. Dimnjak Ø 30 cm. spoljnih dimenzija 29x41 cm.00 700. preko suve i obrisane cevi. Šamotnu dimnjačku cev smaknuti za 16. Dimnjak Ø 30 cm. Preko obloge od opeke postaviti betonsku ploču. Na sastavima blokova omotača oko cevi omotati dilataciono uže od mineralne vune. odnosno da dimnjačka cev radi nezavisno od omotača. Dimnjak Ø 25 cm. sa preklopom od 5 cm.00 50. Cevi dimnjaka spajati sa produžnim malterom razmere 1:2:6. Zidanje YU troslojnog montažnog jednostrukog dimnjaka sa ventilacijom prečnika dimnjačkog kanala 13. Dimnjak Ø 50 cm.00 € 23. Dimnjak Ø 55 cm.00 100. c. m1 m1 m1 m1 m1 50. Obračun po m1 komplet izvedenog dimnjaka.00 70. 108x108 cm. j. Na sastavima blokova omotača oko cevi omotati dilataciono uže od mineralne vune. Debljina spoja cevi je 7 mm. Debljina spoja blokova omotača je 10 mm. Stiropor) i zaliti betonom. Neposredno ispod krova postaviti konzolnu ploču koja nosi oblogu dimnjaka.5 mm. Dimnjak Ø 35 cm.00 130. Ako se za gorivo upotrebljava plin ili slično upotrebiti specijalan kit otporan na kiseline. Preko temelja montirati dimnjak. Obračun po komadu kape. Preko temelja montirati dimnjak. Dimnjak Ø 25 cm.00 600. Dimnjak Ø 16 cm.00 190. Kom. sa preklopom od 5 cm.5 cm u odnosu na blok omotača. U otvor za prolaz dimnjaka kroz međuspratne konstrukcije između blokova omotača i konstrukcije postaviti tvrdu izolaciju (pluta. k.00 525. Dimnjak Ø 13. a. po detaljima i uputstvu projektanta.

mineralna vuna. b. Stiropor) i zaliti betonom.00 325. minimalno 30 mm. 36x64 cm. Na sastavima blokova omotača oko cevi omotati dilataciono uže od mineralne vune. Po završetku zidanja dimnjaka kroz svaku etažu izvršiti ispitivanje zaptivenosti spojnica. otpornog prema koroziji. m1 22. Dimnjak Ø 60 cm. Dimnjak Ø 40 cm. 66x84 cm. Dimnjak Ø 20 cm.00 € 140 . 40x73 cm. preko suve i obrisane cevi. Dimnjak Ø 50 cm. Cevi dimnjaka spajati sa produžnim malterom razmere 1:2:6. da je dimnjak elastično pričvršćen za konstrukciju. Uže od mineralne vune omotati oko priključka za dimnjačka vratanca i svakog priključka da se omogući dilatacija. Neposredno ispod krova postaviti konzolnu ploču koja nosi oblogu dimnjaka. b. U otvor za prolaz dimnjaka kroz međuspratne konstrukcije između blokova omotača i konstrukcije postaviti tvrdu izolaciju (pluta. Plašt od lakog betona spaja se u spratu samo sa jednom sastavnom fugom i ona se prekriva etažnom pločom. Stiropor) i zaliti betonom. Preko obloge od opeke postaviti betonsku ploču.00 € € € € € € Zidanje YU troslojnog montažnog dvostrukog dimnjaka prečnika kanala 2x16 cm. Obračun po m1 komplet izvedenog dimnjaka. Prekid prekriti bakarnim ili olovnim limom debljine 1. isisivač. i. "Građevinar" Bačka Palanka.00 € 50. usled zagrevanja. Preko obloge od opeke postaviti betonsku ploču. Cev etažnog YU dimnjaka izrađena je od plemenitog čelika.50 € 80. U cenu ulaze i svi fasonski elementi za priključak i pomoćna skela. termo izolacije i plašta od lakog betona. Dimnjak Ø 16 cm.5 cm u odnosu na blok omotača. Dimnjak Ø 55 cm. Šamotnu dimnjačku cev smaknuti za 16. Dimnjak sa priključcima izvesti po detaljima. k. m3 225. U toku zidanja sa unutrašnje strane malterisati kanal. odnosno da dimnjačka cev radi nezavisno od omotača. Dimnjak završiti elementom "Venturius" za pojačanje protoka i zaštitu dimnjaka.00 750. j. Zidanje samostalnih dimnjaka punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. sa preklopom od 5 cm. sa niskom specifičnom gustinom. m1 m1 m1 m1 m1 m1 225. h. propuštanjem dima kroz otvor priključka ili vratanca. Dimnjak Ø 2x16 cm. Ako se za gorivo upotrebljava plin ili slično upotrebiti specijalan kit otporan na kiseline.f. Debljina spoja blokova omotača je 10 mm. 46. Pre početka zidanja spojnice dobro pokvasiti i paziti da malter ne iscuri. Obračun po m1 komplet izvedenog dimnjaka. Dimnjak Ø 2x20 cm. U otvor za prolaz dimnjaka kroz međuspratne konstrukcije između blokova omotača i konstrukcije postaviti tvrdu izolaciju (pluta. projektu i uputstvu proizvođača. da je dimnjak elastično pričvršćen za konstrukciju. podbetoniranjem prve cevi. m1 m1 62. 80x99 cm. 33x33 cm. Dimnjak Ø 45 cm.5 mm. m1 m1 75.00 € 48. Nabavka i izrada troslojnog etažnog montažnog YU dimnjaka prečnika kanala 16 cm. U cenu ulaze i pomoćna skela. šupljine se ne odbijaju. mineralna vuna. a. Dimnjak završiti elementom "Venturius" za pojačanje protoka i zaštitu dimnjaka. 90x115 cm. preko ovlažene cevi. 95x120 cm. Na vrhu dimnjaka izvesti dimnjačku kapu. Obračun po m3 dimnjaka. 29x29 cm. 75x93 cm. g. Neposredno ispod krova postaviti konzolnu ploču koja nosi oblogu dimnjaka.00 675. a. Sa spoljne strane očisti spojnice i fugovati ih. Između betonske ploče i dimnjačke cevi ostaviti prekid za svakih m1 visine dimnjaka po 2 mm visine. Oblogu zidati fasadnom opekom i fugovati je. Debljina spoja cevi je 7 mm. Dimnjak Ø 35 cm.00 600. Zidanje sabirnih dimnjaka. po projektu i detaljima. preseka 25x45 cm produžnim malterom. Kanal izolovati ter papirom na mestu prolaska kroz međuspratnu konstrukciju da se obezbedi rad dimnjaka.00 475. spoljnih dimenzija 36x64 cm. Oblogu zidati fasadnom opekom i fugovati je. da unutrašnjost kanala ostane glatka. "Građevinar" Bačka Palanka.00 € 110. 60x77 cm. Obračun po m1 komplet izvedenog dimnjaka. tipa "Šund". spoljnih dimenzija 29x29 cm. Preko temelja montirati dimnjak.00 € 51.

Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati mlekom. Prvi sloj. u tavanskom prostoru. Po završenom fugovanju spojnice i opeku očistiti. Prvi sloj.00 € € € € € € € € 60.50 € 61. raditi produžnim malterom od prosejanog šljunka. Sa spoljne strane montirati metalne lestve sa ogradom i gromobranskom instalacijom. "Građevinar" Bačka Palanka. Na vrhu postaviti dimnjačku kapu i zaštitnik. Obračun po m2 fugovane površine.00 € 63. Zidanje YU slobodno stojećeg dimnjaka YU.50 750. grunt. Elemente prednapregnuti na licu mesta. Podlogu pokvasiti. Omalterisane površine moraju biti ravne. Dimnjak Ø 60 cm. Podlogu pokvasiti i naneti sloj. h. Preko temelja montirati dimnjak.IMS 35 dimenzija 100x100 cm.00 € 141 . a ivice prave. a.52. Dimnjak Ø 45 cm. Radove izvesti po tehničkim podacima i uputstvu proizvođača.50 825. u toku montaže. Dimnjak Ø 70 cm.00 925. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 675. grunt. Malterisanje dimnjaka od opeke produžnim malterom u dva sloja. g. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". Obračun po m2 dersovane površine. e. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom i perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Dimnjak Ø 80 cm. naneti prvi sloj maltera i narezati ga. m2 3.00 712. raditi produžnim malterom od prosejanog šljunka.00 862. Dimnjak izvesti od šamotnih cevi debljine 35 mm termoizolacije od mineralne vune debljine 80 mm i prefabrikovano armirano betonskih elemenata. Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati mlekom. otprašiti i oprati vodom. m2 8. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". d. a prečnika dimnjačkog kanala 35 cm. "jedinice". bez preloma i talasa. bez preloma i talasa. m2 5. Dimnjak Ø 35 cm. Površine za fugovanje očistiti. Malter ne sme da bude redak da ne dođe do curenja materijala. U cenu ulazi i pomoćna skela. malter ne sme da bude redak da ne curi i da opeka ne povuče mleko.D. c. Dimnjak Ø 55 cm. b. Omalterisane površine moraju biti ravne. "jedinice". Fugovanje dimnjaka od opeke cementnim malterom. Dimnjak Ø 40 cm. Spojnice dobro ispuniti malterom. f. koji čine plašt.00 787. a ivice oštre i prave.50 900. Obračun po m2 malterisane površine. Obračun po m2 malterisane površine. m2 6. Po završenom dersovanju lice očistiti. Spojnice dobro ispuniti malterom i obraditi na način po izboru projektanta. Malterisanje dimnjaka od opeke produžnim malterom u jednom sloju. Dersovanje dimnjaka od opeke produžnim malterom. Obračun po m1 komplet izvedenog dimnjaka.50 € 62. U cenu ulazi i pomoćna skela. Pre početka dersovanja površine zidova očistiti i otprašiti. Dimnjak Ø 50 cm.

00 € 8. Opeka ne sme da bude isprljana malterom. b. isisivač. Obračun po m1 komplet izvedenog kanala. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Na vrhu kanala izvesti dimnjačku kapu. Presek matičnog kanala je 30x30 cm i sekundarnog 20x20 cm sa zidovima debljine 2. Obziđivanje ventilacionih kanala u tavanu i iznad krova šupljom opekom debljine 7 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. Zidanje YU ventilacionog kanala spoljnih dimenzije 410x250 cm. Debljine 12 cm. Na vrhu kanala izvesti dimnjačku kapu.00 € 14. Pre početka zidanja spojnice dobro pokvasiti i paziti da malter ne iscuri. "Građevinar" Bačka Palanka. m2 m2 21. b. da se obezbedi rad kanala usled zagrevanja. U cenu ulazi fugovanje i pomoćna skela. Obziđivanje ventilacionih kanala u tavanu i iznad krova punom opekom debljine 7 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. vratanca i pomoćna skela. Zida u produžnom malteru. m2 m2 12. a. pripremiti za malterisanje ili dersovati. U cenu ulazi i pomoćna skela. a.00 € 142 . a.00 € 3. Obračun po m2 zida.00 € 17. isisivač. isisivač. Obračun po m1 ventilacionog kanala. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Kanal izolovati ter papirom na mestu prolaska kroz međuspratnu konstrukciju. m1 25. Zidanje sabirnih kanala za izbacivanja smeća od elemenata betonskih blokova. Debljine 12 cm. Kanali 1. U cenu ulaze i svi fasonski elementi za priključak i pomoćna skela. da unutrašnjost kanala ostane glatka. tipa "Šund".00 € 4. Pre početka zidanja spojnice dobro pokvasiti i paziti da malter ne iscuri. m1 20. Kanal izolovati ter papirom na mestu prolaska kroz međuspratnu konstrukciju. m1 2. m2 m2 13.00 € 6. Kanal postaviti od industrijski izrađenih elemenata od lakog betona. Debljine 7 cm. b. Po završenom zidanju spojnice očistiti. preseka 25x45 cm produžnim malterom. 17.5 cm. da se obezbedi rad kanala usled zagrevanja. Obračun po m1 komplet izvedenog kanala. Debljine 7 cm. Prilikom zidanja paziti da malter ne iscuri. pripremiti za malterisanje ili dersovati. Obračun po m2 zida. Debljine 7 cm. da se obezbedi rad kanala usled zagrevanja. U cenu ulaze i svi fasonski elementi za priključak.50 € Zidanje sabirne ventilacije. Debljine 12 cm. Po završenom zidanju spojnice očistiti. da unutrašnjost kanala ostane glatka. Kanal izolovati ter papirom na mestu prolaska kroz međuspratnu konstrukciju. da unutrašnjost kanala ostane glatka. Na vrhu kanala izvesti dimnjačku kapu. U cenu ulazi i pomoćna skela. Radove izvesti po uputstvu proizvođača. U cenu ulaze i svi fasonski elementi za priključak i pomoćna skela. Obziđivanje ventilacionih kanala u tavanu i iznad krova punom fasadnom opekom debljine 7 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6.00 € 28. Obračun po m2 zida.16.

perdašena. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. m2 m2 14. a. Obziđivanje vertikala instalacija punom opekom debljine 7 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. m2 8.50 € 17. ispuštanjem opeke ili armaturom. armatura i tampon šljunka. m3 120. Svaki peti red povezati sa konstruktivnim zidom. m2 6. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". razmere 1:3.00 € 3. armatura i tampon šljunka.00 € Izrada armirano betonske temeljne ploče šahta marke MB 25. U cenu ulaze i oplata. Obračun po m3 temelja. Po završenom zidanju spojnice očistiti. U cenu ulaze i oplata. b. Obračun po m2 zida. Izrada cementne košuljice šahta debljine 3 cm. Obračun po m2 zida. Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrsne. Debljine 12 cm. Obračun po m2 poda.00 € 17. pripremiti za malterisanje ili dersovati. m2 10.00 € 16. 100. Izrada perdašenog poda šahta od betona debljine 6 cm marke MB 15. Obziđivanje vertikala instalacija šupljom opekom debljine 7 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. Izrada armirano betonskih temelja šahtova marke MB 25. b. ispuštanjem opeke ili armaturom. Izrada cementne košuljice šahta debljine 3 cm.00 € 12. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Debljine 7 cm.00 € 5.10. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Obračun po m2 poda. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom".50 € 4. U cenu ulazi i pomoćna skela. m3 2.50 € 6. Obračun po m2 košuljice. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Gornju površinu poda perdašiti i beton negovati. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. gletovana. Gornju površinu poda gletovati do crnog sjaja i beton negovati. m2 m2 14. Debljine 12 cm. Svaki peti red povezati sa konstruktivnim zidom. Obračun po m2 košuljice. Izrada gletovanog poda šahta od betona debljine 6 cm marke MB 15. Debljine 7 cm. pripremiti za malterisanje ili dersovati. m2 7. a. Gornju površinu košuljice gletovati do crnog sjaja i negovati dok ne očvrsne. Obračun po m3 temelja.00 € 143 . razmere 1:3. Šahtovi 1. U cenu ulazi i pomoćna skela.

U cenu ulaze i serklaž. m1 90. u cementnom malteru.00 € 35.00 € 16. Zidanje šahta punom opekom debljine 12 cm u produžnom malteru. m3 110. penjalice i pomoćna skela. m2 15. Obračun po m3 šahta. koji se posebno plaća. Izbetonirati armirano betonsku podlogu od betona MB 20 i preko nje postaviti prefabrikovane armirano betonske prstenove. U cenu ulaze i serklaž. Pri vrhu šaht stepenasto završiti. U cenu ulaze i oplata i armatura. Prilikom zidanja na svakih 30 cm ugraditi penjalice. koji se posebno plaća. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm i dersovati. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm i dersovati. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 11. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Prilikom zidanja na svakih 30 cm ugraditi penjalice. Prilikom zidanja na svakih 30 cm ugraditi penjalice. Šaht za hidrofor. m3 95. penjalice i pomoćna skela. Pri vrhu šaht stepenasto završiti. U cenu ulaze i serklaž. b. Zidanje šahta punom opekom debljine 12 cm u produžnom malteru. za prihvatanje poklopca preko betonskog serklaža. Dersovanje zidova šahta produžnim malterom. U cenu ulaze i serklaž. Debljine 12 cm. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. a. penjalice i pomoćna skela. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm i dersovati. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Pri vrhu šaht stepenasto završiti.00 € 110. Površine zidova dobro očistiti i otprašiti. Pri vrhu šaht stepenasto završiti. Obračun po m1 šahta. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. Gornju površinu izravnati i beton negovati. Izrada armirano betonske ploče šahta. Obračun po m2 dersovane površine. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. U prsten ugraditi poklopac. Zidanje šahta za vodomer punom opekom u produžnom malteru.00 € 9.00 € 13. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. penjalice i pomoćna skela. Zidanje septičke jame punom opekom debljine 25 cm.00 € 8.00 € 14. za prihvatanje poklopca preko betonskog serklaža. sa dersovanjem zidova. b. Po završenom dersovanju lice očistiti. Ploču armirati mrežastom armaturom. m2 60. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. Zidanje PTT šahta punom opekom u produžnom malteru. Šaht za vodomer. a. Spojnice dobro ispuniti malterom. Prilikom zidanja na svakih 30 cm ugraditi penjalice. po statičkom proračunu i betonirati betonom MB 30. od prefabrikovanih elemenata. malter ne sme da bude redak da ne curi i da opeka ne povuče mleko. Debljine 25 cm. m2 m2 19.7. m3 m3 110. Obračun po m2 šahta. za prihvatanje poklopca preko betonskog serklaža. Obračun po m3 septičke jame. Obračun po m2 šahta. Obračun po m3 šahta.00 € 15. za prihvatanje poklopca preko betonskog serklaža. U ploči ostaviti otvor i postaviti nosač poklopca šahta.50 € 144 . Izrada kanalizacionog šahta prečnika 100 cm. Obračun po m2 ploče. Na vrhu postaviti suženi deo visine 60 cm a iznad armirani prsten. U cenu ulaze i serklaž. m2 2. penjalice i pomoćna skela.

Rešetku postaviti po detalju. Kom. 35 kg. Prečnika 62. Prečnika 62. o.00 42. za vodomer. tranzitni promet.00 175.50 65. Penjalice pre ugradnje minizirati dva puta. Površine zidova dobro očistiti i otprašiti. Površine zidova dobro očistiti i otprašiti. dimenzija 40/25 cm. 36 kg.00 145. 3. 163 kg. pešački. tranzitni promet. 104 kg. 135 kg. 107 kg. Kom. a ostale na međusobnom odstojanju od 35 cm. Kom. c. Prečnika 62. m2 7.00 100. Livena rešetka je za slab prometni put. Dimenzija 60x50 cm.5 cm.50 85. f. Prečnika 60 cm.00 € 21. lakši promet.50 62. Prečnika 70 cm.00 165. Prečnika 60 cm. sa sitnim peskom.00 47.00 120.00 105. tranzitni promet.17. Dimenzija 61x46 cm. i. Kom. Obračun po komadu poklopca. Dimenzija 70x70 cm.5x39 cm. pešački. prečnika 50 cm i težine 25 kg.5 cm. d. m2 11. Kom. pešački i zatvoreni put. 40 kg. d. Kom. Kom. Dimenzija 29.5 cm. Nabavka i postavljanje gvozdeno livene kišne rešetke sa ramom. Malterisanje zidova šahta produžnim malterom. Dimenzija 60x60 cm. Pre malterisanja zidove isprskati cementnim mlekom. tranzitni promet.5 cm. Kom. Kom. 81 kg. pešački i zatvoreni put. Kom.00 35. Prečnika 70 cm. Prvu penjalicu postaviti na 80 cm od poda.5 cm.00 € € € € € 145 . Malterisanje zidova šahta cementnim malterom. sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost.50 150. tranzitni promet. a po ugradnji bojiti bojom za metal. Kom. j. Prečnika 62. 154 kg. Kom.00 97. g. a ostale na međusobnom odstojanju od 35 cm. Obračun po komadu penjalice. Nabavka i ugradnja penjalica od kutija 20x30 mm. Kom. 82. 10. Obračun po komadu penjalice. pešački. Nabavka i postavljanje gvozdeno livenog poklopca sa ramom za šaht. Malterisati produžnim malterom u dva sloja.5x80 cm. prečnika 60 cm i težine 96 kg.00 155.5 cm. Malterisati u dva sloja. Kom. Kom.00 € 19. a. h. Dimenzija 44. n. k. Obračun po m2 malterisane površine. e. Prvi sloj raditi sa prosejanim šljunkom "jedinicom" a drugi. e. Kom. 176 kg. Kom. 96 kg.00 160. 28 kg. Prečnika 60 cm. Prečnika 62. Poklopac postaviti u nivou terena. Nabavka i ugradnja penjalica od FZC profila Ø 20 mm. l. Obračun po komadu poklopca. Obračun po m2 malterisane površine. a. tranzitni promet. c. tranzitni promet. Prečnika 62. Kom. prvi sloj raditi sa prosejanim šljunkom "jedinicom" a drugi sa sitnim peskom.00 € 20. slabo prometan put. 62 kg. b. 54 kg. Kom. Penjalice pre ugradnje minizirati dva puta. tranzitni promet. pešački i zatvoreni put. 95 kg.00 € € € € € € € € € € € € € € € 36. Omalterisane površine gletovati do crnog sjaja. Prečnika 50 cm. perdaš. Pre malterisanja zidove isprskati cementnim mlekom.5 cm. 30. Poklopac je za pešački saobraćaj. tranzitni promet. Kom. 165 kg. 25 kg. Kom. b. m.50 60. širine 40 cm i dubine 20 cm. pešački. a po ugradnji bojiti bojom za metal. Prvu penjalicu postaviti na 80 cm od poda.50 € 18. 157 kg. Prečnika 62.00 45. 50 kg. Prečnika 80 cm. 145 kg. Kom. slab prometni put.

Pre zidanja u postojećem zidu oštemovati šmorceve za prevez. Zida se pritesanim kamenom u cementnom malteru spravljenim sa "jedinicom". Zaziđivanje otvora prozora opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. debljine 30 cm. Obračun po m3 otvora. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica.00 140. Zida se opekom usuvo.00 € 12. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom.00 115. e. a. Otvora prozora. Raznih otvora. Obračun po m2 zida. Obračun po m2 zida. m2 20. m2 28. Opeka ne sme da bude isprljana malterom. a. Kamenom. m2 22.00 € 14. U cenu ulazi i pomoćna skela. b. Obračun po m2 zida. a spojnice po završenom zidanju očistiti do dubine 2 cm.50 € 8. Niša i slično. Ostala zidanja 1. Debljine 12 cm. c. U cenu ulazi i fugovanje. m1 7. Po završenom zidanju spojnice očistiti.00 125. m2 18. m3 180.00 € 13. Zidanje izvesti u pravilnom slogu.00 € 11. Pre zidanja u postojećem zidu oštemovati šmorceve za prevez. m3 m3 m3 m3 m3 130. Zidanje santrač zidova bunara debljine 15 cm opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6.00 € 65. Obračun po m2 zida. Zidanje bunara kamenom debljine zida 30 cm. d.18.50 € 7.00 € 146 . m2 m2 m2 40. b. Zidanje santrač zidova bunara debljine 12 cm punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Obračun po m1 šlica. Debljine 7 cm. Pre zaziđivanja u postojećem zidu oštemovati šmorceve za prevez. Po završenom zidanju spojnice očistiti.00 € € € € € Zaziđivanje šliceva opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Prilikom zidanja raditi prevez na pola opeke. Zidanje santrač zidova bunara debljine 12 cm punom fasadnom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Prilikom zidanja raditi prevez na pola opeke. Obračun po m2 bunara. Zidanje bunara punom opekom debljine 7 cm. Obziđivanje kade punom opekom na kant u produžnom malteru razmere 1:2:6. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. c. Prilikom zidanja raditi prevez na pola opeke. Obračun po m3 zida bunara. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica.00 110. Portala. Otvora vrata. 6.00 € 50. Po završenom zidanju spojnice očistiti. U cenu ulazi i pomoćna skela.

Rabic pletivo postaviti i pričvrstiti za podlogu.00 € 147 .00 € Nabavka i postavljanje pocinkovanog rabic pletiva. Obračun po m2 plafona. Mrežastu armaturu pričvrstiti ankerima.00 € 7. 3.00 € 8. m1 m2 5. Rabiciranja 1. Preko armaturne mreže pričvrstiti pocinkovanom žicom pocinkovano rabic pletivo. Izrada plafonske konstrukcije ispod drvenih tavanjača od armaturne mreže i rabic pletiva. sa okcima 15/15 cm. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Obračun po m2 plafona. Konstrukciju spuštenog plafona izraditi od armature Ø 6 i 10 mm i mrežaste armature Ø 6 mm. U cenu ulazi i pomoćna skela. m2 8. Preko mrežaste armature postaviti i vezati pocinkovano rabic pletivo. m2 8. Izrada spuštenog plafona od rabic pletiva i konstrukcije od armature. koje se posebno plaća.15. Ø 5 mm. Preko mrežaste armature postaviti i vezati pocinkovano rabic pletivo. m2 11. m2 16.00 € 19. Obračun po m2 obložene površine mrežom. Rabiciranje plafona rabic pletivom. b. m2 m2 3. Nabavka i postavljanje mrežaste armature Ø 5 mm. Zidanje ispune oko bondručne konstrukcije opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6. Obračun po m2 konstrukcije. Ø 5 mm sa okcima 15/15 cm. sa okcima 20/20 cm. Po m2. m2 8. U cenu ulazi i pomoćna skela. U cenu ulazi i pomoćna skela. U cenu ulazi i pomoćna skela. sa okcima 15/15 cm. Rabic pletivo postaviti preko armaturne mreže i vezati je za nju. Postaviti je kao podlogu za rabic pletivo. Ø 6 mm. m2 5.00 € 5. U cenu ulazi i pomoćna skela. fiksirati za plafon pijavicama. a. Konstrukciju izraditi od armaturne mreže ankerovane za pod i plafon. Obračun po m2 rabicirane površine. U cenu ulazi i pomoćna skela. Mrežastu armaturu. Obračun po m2 zida. a. Obračun po m2 plafona.00 € 2. b. sa okcima 15/15 cm. Konstrukciju plafona izraditi od mrežaste armature Ø 6 mm. Po m1. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 6. ankerima ili slično i preko nje vezati pocinkovano rabic pletivo. brkovima i slično. Obračun po m2 plafona. Izrada rabic konstrukcije za pregradne zidove.00 € 9. U bondručnu konstrukciju ukucati ankere ili veće eksere za vezu sa opekom. Rabiciranje plafona rabic pletivom i armaturnom mrežom. U cenu ulazi i pomoćna skela.50 € 5. sa okcima 15/15 cm.

00 € 18. ankerima ili slično i za nju vezati pocinkovano rabic pletivo. Rabiciranje kanala rabic pletivom. Rabiciranje kostura rabic pletivom. preko armaturne mreže.00 € 148 . U cenu ulazi i pomoćna skela. Pocinkovano rabic pletivo vezati za mrežastu armaturu. Preko kostura postaviti mrežastu armaturu i preko nje vezati pocinkovano rabic pletivo. Obračun po m2 rabicirane površine.10.00 € 17. m2 5. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 rabicirane površine. Preko zidova postaviti pocinkovano rabic pletivo i ankerima učvrstiti za zidove. m2 4. Preko fasade postaviti mrežastu armaturu Ø 6 mm sa okcima 15/15 cm i ankerovati je za fasadu. Rabiciranje površina fasade. m2 5. Pocinkovano rabic pletivo postaviti i vezati za postavljenu mrežu ili brkove. Preko drvenih greda postaviti mrežastu armaturu ili ukucati eksere i postaviti brkove. m2 6. Rabiciranja zidnih površina bondručne konstrukcije. m2 6.00 € 14. U cenu ulazi i pomoćna skela. Pocinkovano rabic pletivo postaviti i vezati za postavljenu mrežu ili brkove. Rabiciranje bondručne konstrukcije rabic pletivom. Obračun po m2 rabicirane površine. U cenu ulazi i pomoćna skela. Rabiciranje površina fasade. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 12. Obračun po m2 rabicirane površine. Preko fasade postaviti pocinkovano rabic pletivo i ankerovati ga za fasadu. a ekserima za drveni bondruk. Rabiciranje drvenih greda rabic pletivom. Rabiciranje šliceva rabic pletivom i armaturnom mrežom. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 rabicirane površine. m2 5. fiksirati za zidove pijavicama.00 € 15. Obračun po m2 rabicirane površine. Pocinkovano rabic pletivo vezati za postavljenu mrežastu armaturu. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 13. Rabiciranje kostura mrežastom armaturom i rabic pletivom. m2 7. Obračun po m2 rabicirane površine. m2 7. Mrežastu armaturu.00 € 11. Ø 5 mm sa okcima 15/15 cm. Preko kanala postaviti mrežastu armaturu. Preko bondručne konstrukcije postaviti mrežastu armaturu ili ukucati eksere i postaviti brkove. Obračun po m2 rabicirane površine. Pocinkovano rabic pletivo vezati preko postavljene armaturne mreže. Obračun po m2 rabicirane površine.00 € 16. m2 4.

Širine 30 cm.00 € 3.00 € 27. m2 4. a. Pocinkovano rabic pletivo vezati preko postavljene mreže ili brkova. Postaviti konstrukciju od armaturne mreže. Rabiciranje košuljice poda. U cenu ulazi i pomoćna skela. Zatvaranje instalacija rabic pletivom.50 € 25. b. Rabiciranje košuljice poda.00 € 3. sa okcima 15/15 cm. Širine 50 cm. Obračun po m2 poda. a. Konstrukciju izraditi od armature Ø 10 mm i ankerovati je za plafon i zidove. U cenu ulazi i pomoćna skela. a. a zatim povezati armaturom Ø 6 mm. c. m1 m1 m1 5. Širine 15 cm. Izrada konstrukcije i rabiciranje lažnog luka širine 15 cm. b. Pocinkovano rabic pletivo vezati preko postavljene mreže ili brkova. Postaviti pocinkovano rabic pletivo preko podloge. Plitki svod. m2 6. Rabiciranje čeličnog nosača rabic pletivom.00 € 23. a zatim povezati armaturom Ø 6 mm.00 € 149 .00 € 30. m2 m2 15. Konstrukciju izraditi od armature Ø 10 mm i ankerovati je za podlogu. Po m1. kao armature cementne košuljice. i pocinkovano rabic pletivo preko podloge. Preko čeličnog nosača postaviti mrežastu armaturu ili privariti brkove. Obračun po m2 obložene površine. Po m1. Obračun po m1 luka. Preko čeličnog nosača postaviti mrežastu armaturu ili privariti brkove. Po m2. Polukružni svod. b.50 € 20. Obračun po m2 rabicirane površine.00 € 29. a. m2 m1 5. Rabic pletivo vezati za mrežastu armaturu. Izrada konstrukcije i rabiciranje lažnog plitkog svoda ispod plafonske konstrukcije. Obračun po m2 svoda.00 € 9. preko armaturne mreže.19. po detaljima i uputstvu projektanta. Preko konstrukcije luka postaviti mrežastu armaturu Ø 6 sa okcima 15/15 cm i vezati pocinkovano rabic pletivo. Rabiciranje čeličnog stuba rabic pletivom. po detaljima i uputstvu projektanta. U cenu ulazi i pomoćna skela. m2 7. Postaviti mrežastu armaturu Ø 6 mm. Obračun po m2 rabicirane površine. m2 m1 5. ankerovati je za zid i preko nje vezati pocinkovano rabic pletivo. Obračun po m2 poda. U cenu ulazi i pomoćna skela.40 € 7. c. kao armature cementne košuljice. U cenu ulazi i pomoćna skela. Po m2.00 € 22. Preko konstrukcije plitkog svoda postaviti mrežastu armaturu Ø 6 sa okcima 15/15 cm i vezati pocinkovano rabic pletivo.

Obračun po m2 plafona. na razmaku od 15 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. Nabavka i letvisanje plafona jelovim letvama preseka 24/48 mm. Jednoslojne trske. m2 17. Letvisanje izvršiti suvim. Postupak ponavljati dok vreteno sa blatom ne dostigne debljinu od 10 cm. Izrada i postavljanje plafona od "kolenika". Plafoni 1. U cenu ulazi i pomoćna skela. m2 5.50 € 150 .00 € 3. Dvoslojne trske. a. Trsku postaviti razređeno.00 € 10. b. Obračun po m2 plafona. m2 11. b.50 € 2. U cenu ulazi i pomoćna skela. Mrežastu armaturu. a. b. Na razmaku od 30 cm. na razmaku od 30 cm.00 € 8. b. fiksirati za plafon pijavicama. a.00 € Nabavka i postavljanje jelovih letvi preseka 24/48 cm sa donje strane rogova. Obračun po m2 plafona. na razmaku od 30 cm. optimalne dužine. Obračun po m2 plafona.00 € 12. Ø 5 mm sa okcima 15/15 cm. kao nosača termoizolacije i gips kartonskih ploča. Letvama 48/48 mm. Obračun po m2 plafona. optimalne dužine.00 € 7. pravim i kvalitetnim letvama. Letvisanje izvršiti suvim. Rabic pletivo postaviti preko armaturne mreže i vezati je za nju. pravim i kvalitetnim letvama. Rabiciranje plafona rabic pletivom. m2 m2 3.00 € 9.20. Obračun po m2 plafona. približnog preseka 3x5 cm.00 € 11. Plafon formirati postavljanjem blatnih vretena izmedju tavanjača. U cenu ulazi i pomoćna skela. m2 m2 4.00 € 7.50 € 5. Letvama 24/48 mm. Letvama 48/48 mm. Preko mrežaste armature postaviti i vezati pocinkovano rabic pletivo. Rabiciranje plafona rabic pletivom i armaturnom mrežom. Od cepanog drveta izraditi vretena dužine 80-90 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. m2 m2 7. m2 m2 2. U cenu ulazi i pomoćna skela. pravim i kvalitetnim letvama. 3. sa okcima 15/15 cm. Nabavka i postavljanje jednoslojne trske na plafonu. Letvisanje izvesti suvim. Letvama 24/48 mm. Oko vretena naviti i uvaljati mešavinu blata sa slamom u sloju debljine 1-2 cm. Obračun po m2 plafona. Obračun po m2 letvisane površine. U cenu ulazi i pomoćna skela. U cenu ulazi i pomoćna skela. a. Nabavka i izrada plafonskog drvenog roštilja od jelovih letvi preseka 24/48 cm. optimalne dužine. Na razmaku od 15 cm. da se ostavi dovoljno prostora za prodiranje maltera. m2 8. ankerima ili slično i preko nje vezati pocinkovano rabic pletivo. Konstrukciju spuštenog plafona izraditi od armature Ø 6 i 10 mm i mrežaste armature Ø 6 mm. Izrada spuštenog plafona od rabic pletiva i konstrukcije od armature.

00 € 21. Debljine 6 cm. sa okcima 15/15 cm. pre nanošenja košuljice. Obračun po m2 podloge. Armirati je mrežom Ø 6 mm. kao podloge. U cenu ulazi i armatura. očistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". a beton negovati. Debljine 10 cm. po statičkom proračunu i betonirati. Obračun po m2 košuljice. Preko nosača na razmaku od 10 do 15 cm postaviti podužnu armatura Ø 6 koja povezuje nosače.00 18. Konstrukciju izraditi od drvenih nosača ankerovanih za zid i plafon.00 9. postavljenom u sredini sloja. Gornju površinu betonske podloge izravnati. Obračun po m2 košuljice. Izrada konstrukcije holkela na sastavu plafona i zida.00 11. Izrada cementne košuljice debljine 3 cm. Podlogu za košuljicu. Podlogu za košuljicu.00 13. Košuljicu negovati dok ne očvrsne. razmere 1:3. m2 2. 7. očistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". Gornju površinu betonske podloge izravnati. c. Obračun po m2 podloge.50 € Izrada rabicirane cementne košuljice debljine 3 cm.00 € € € € 8. m2 9. Armirati je rabic pletivom. Košuljicu negovati dok ne očvrsne. šablone. razmere 1:3. Preko konstrukcije postaviti pocinkovano rabic pletivo i vezati ga. razmere 1:3 i negovati je dok ne očvrsne. d. m2 m2 m2 m2 7. a. d. b. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 16. Obračun po m1 konstrukcije. Debljine 6 cm. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". Izrada podloge od betona debljine 6 cm marke MB 15. a beton negovati.00 14. m1 5. postavljenim u sredini sloja. Debljine 8 cm.00 € 14. pre nanošenja košuljice. Obračun po m1 konstrukcije. Podlogu armirati mrežastom armaturom. postavljenih na rastojanju od 50 cm. pre nanošenja košuljice. m1 6.00 € € € € 151 . očistiti i oprati. Debljine 10 cm. Podloge 1. Debljine 8 cm. kao podloge. Konstrukciju izraditi od nosača savijene armature Ø 10 ankerovane u zid i plafon. a. Obračun po m2 košuljice. kao podloge.00 € 3. Preko polukružnih šablona nakovati letve 24/48 mm i obložiti trskom. c.00 € 4. Debljine 12 cm. b. m2 12. Podlogu za košuljicu. Izrada konstrukcije holkela na sastavu plafona i zida.13. skrojenih u vidu polukružnog šablona i postavljenih na rastojanju od 50 cm. Izrada armirane cementne košuljice debljine 3 cm. m2 m2 m2 m2 12. od armature i rabica. Debljine 12 cm. Izrada podloge od lako armiranog betona debljine 6 cm marke MB 20. U cenu ulazi i pomoćna skela.

Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. a.00 € 14. Sloj za izravnanje betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. m2 m2 m2 10. Podloga mora biti čista. estriha. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. "Termika" Zrenjanin. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. otprašena i odmašćena.00 € 13.72 MPa. Izrada sloja za izravnanje od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 1 debljine 5 cm. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. m2 m2 m2 8. otprašena i odmašćena. m2 m2 m2 11. otprašena i odmašćena. Obračun po m2 sloja za izravnanje.00 € 16. Debljine 6 cm.12.00 € 15. pre nanošenja perlitnog betona. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. a koji se posebno plaća. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. b. po podlozi razliti cementno mleko. Izrada podloge. Izrada sloja za izravnanje od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 3 debljine 5 cm. Podloga mora biti čista. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb. pre nanošenja perlitnog betona. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb. Preko podloge obavezno izvesti zaštitni sloj od sitnozrnog betona. Obračun po m2 sloja za izravnanje. Obračun po m2 podloge. Pošto je betonska masa penasta i meka. b. po podlozi razliti cementno mleko. a. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. Debljine 8 cm. c. Pripremiti Superbet 3 po uputstvu proizvođača. "Termika" Zrenjanin. Pošto je betonska masa penasta i meka. Izrada podloge. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona.50 € 10. po podlozi razliti cementno mleko. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. a zapreminska težina perlitnog betona 258 kg/m3. Debljine 8 cm. Pripremiti Superbet 1 po uputstvu proizvođača. Čvrstoća na pritisak je 0. Pripremiti Superbet 3 po uputstvu proizvođača. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. "Termika" Zrenjanin. po podlozi razliti cementno mleko.5 MPa. Sloj za izravnanje betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. Debljine 8 cm. Podlogu betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. b. Podloga mora biti čista.5 MPa. pre nanošenja perlitnog betona. Pošto je betonska masa penasta i meka. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb.00 € 14. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama.00 € 12. Pripremiti Superbet 1 po uputstvu proizvođača.00 € 21. "Termika" Zrenjanin. Čvrstoća na pritisak je 0. pre nanošenja perlitnog betona. Debljine 6 cm. od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 3 debljine 5 cm. otprašena i odmašćena. Podlogu betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. c.00 € 18. Debljine 6 cm. c. Debljine 5 cm. Debljine 5 cm. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. Debljine 5 cm. Čvrstoća na pritisak je 2. Podloga mora biti čista. a zapreminska težina perlitnog betona 258 kg/m3. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. a koji se posebno plaća. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. a. od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 1 debljine 5 cm. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. Pošto je betonska masa penasta i meka. estriha. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. a zapreminska težina perlitnog betona 578 kg/m3. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. U periodu 152 . Preko podloge obavezno izvesti zaštitni sloj od sitnozrnog betona. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je.

a. Obračun po m2 podloge. Izrada podloge od keramzita debljine 6 cm. Obračun po m2 podloge. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. d. Debljine 10 cm. razmere 1:3. 24.00 € 16. Izrada perdašene cementne košuljice. Izrada rabicirane i gletovane cementne košuljice. c.00 45. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". m2 m2 m2 10. Gornju površinu izravnati i podlogu negovati. razmere 1:3. m2 9. Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrsne. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Obračun po m2 košuljice.00 18. Obračun po m2 podloge. Debljine 6 cm. Debljine 6 cm. c. cementa sa odgovarajućim dodacima i vode.00 € € € € € 29.5 MPa. Debljine 2 cm. Čvrstoća na pritisak je 2. Gornju površinu košuljice uglačati do crnog sjaja i negovati dok ne očvrsne. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". debljine 3 cm. m2 m2 9. b. po uputstvu proizvođača "Prvi maj" Čačak. debljine 3 cm. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. b. razmere 1:3. e. Dvokomponentni laki beton Stirocem spraviti od ekspandiranih perli Stiropora. m2 11. Obračun po m2 košuljice.očvršćavanja beton orošavati vodom.00 € 12. Debljine 8 cm. postavljenim u sredini sloja. debljine 3 cm. Obračun po m2 košuljice. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom".00 27. Košuljicu armirati rabic pletivom.50 € Izrada gletovane cementne košuljice. Strirocem naneti u slojevima i nabiti do gustine od 0. Debljine 4 cm. Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrsne. Izrada rabicirane i perdašene cementne košuljice. m2 2. Debljine 6 cm. Košuljicu armirati rabic pletivom. Podovi 1.50 € 22. Debljine 5 cm. debljine 3 cm. a čvrstoća na pritisak posle 28 dana je 1.00 € Izrada podloge od lakog betona Stirocem debljine 2 cm. m2 13. 7. postavljenim u sredini sloja. Gornju površinu košuljice uglačati do crnog sjaja i negovati dok ne očvrsne. b. a zapreminska težina perlitnog betona 578 kg/m3. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom".50 € 12. Obračun po m2 košuljice. Zapreminska težina ugrađenog Stirocema je 500 kg/m3.5 kg/lit i završno obraditi perdašenjem. razmere 1:3. m2 m2 m2 m2 m2 9.00 36. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Debljine 10 cm. a. Debljine 8 cm.00 € 3.00 € 153 . a.72 MPa. Preko podloge može se direktno postaviti pod od parketa ili keramičkih pločica.00 € 4.

b. u sloju peska. Dobro pečenu opeku postaviti u sloju peska debljine 10 cm. sa okcima 15/15 cm. Armirati je mrežom Ø 6 mm. b. postavljenom u sredini sloja. Armirati je mrežom Ø 6 mm. Izrada poda od pune opeke. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima.00 € 154 . Izrada i brušenje poda od opeke starog formata. sa okcima 15/15 cm. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Izrada armirane i perdašene cementne košuljice.00 € 16. razmere 1:3. Obračun po m2 poda. m2 m2 20. Dimenzija 40x40x3 cm. dimenzija 30x30x3 cm. u pesku. dimenzija 30x30x3 cm. Po završetku fugovanja i vezivanju maltera pod ručno brusiti i premazati zaštitnim sredstvom. razmere 1:3. a. Izrada poda od pune opeke. razmere 1:3. razmere 1:3. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm.00 € € € € 11.00 17. po uputstvu projektanta. Spojnice ispuniti peskom. a. Izrada poda od betonskih ploča.00 13. a.00 € 18. Obračun po m2 košuljice. Pod zaliti cementnim mlekom. a spojnice ispuniti peskom. u sloju cementnog maltera. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. postavljenom u sredini sloja. Od nasatice postavljene opeke. u cementnom malteru. Od opeke starog formata. Dimenzija 30x30x3 cm.5. Dobro pečenu opeku postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. U cenu ulazi i nabavka betonskih ploča. Dobro pečenu opeku postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. Dimenzija 40x40x3 cm. d. a opeku očistiti. Od uspravno (25) postavljene opeke.00 17. Izrada armirane i gletovane cementne košuljice. Obračun po m2 poda. m2 21. debljine 3 cm. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". m2 11.00 € 19. Spojnice fugovati. a. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. Izrada poda od betonskih ploča. c. Spojnice fugovati. Od pune opeke. Od uspravno (25) postavljene opeke. b.00 23. m2 m2 m2 m2 18. Obračun po m2 košuljice. Gornju površinu košuljice uglačati do crnog sjaja i negovati dok ne očvrsne. Od opeke starog formata. razmere 1:3. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom".00 € 7. debljine 3 cm. Obračun po m2 poda.00 € 6. m2 m2 16.00 € € € € 15.00 22. Dimenzija 30x30x3 cm. u cementnom malteru. a spojnice fugovati i ploče očistiti. Obračun po m2 poda. m2 m2 m2 m2 11.00 € 15. Od nasatice postavljene opeke.00 26. Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrsne. m2 14. b. Obračun po m2 poda. c. d. Betonske ploče postaviti u sloju peska debljine 10 cm. a opeku očistiti. Od pune opeke. po uputstvu projektanta. U cenu ulazi i nabavka betonskih ploča. a opeku očistiti.

Izrada poda od teraco ploča. Od nasatice opeke. u sloju cementnog maltera. b. U cenu ulazi i nabavka teraco ploča. Izrada stepenika od horizontalno postavljene pune opeke. m1 m1 75. b. Izrada poda od kulije ploča. u sloju cementnog maltera. Dimenzija 25x25x3 cm. c. a. u cementnom malteru.00 € 23. m2 m2 22. razmere 1:3. obrada i postavljanje stepenika od pritesanog kamena. Pod zaliti cementnim mlekom. 5. a spojnice fugovati i ploče očistiti.50 € 22.00 € 110. po uputstvu projektanta. a opeku očistiti. Gornju površinu košuljice obraditi po izboru projektanta.20. Dimenzija 30x30x3 cm. Od obrađenog kamena. Po završetku fugovanja i vezivanju maltera stepenice ručno brusiti i premazati zaštitnim sredstvom. b. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. Stepenike izraditi od peščara i postaviti u sloju betona. dimenzija 25x25x3 cm. Stepenice 1. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm.00 11.00 € 8. Obračun po m2 košuljice. Obračun po m1 stepenika. po uputstvu projektanta. Dobro pečenu opeku postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. Od nasatice opeke starog formata.00 € 6. razmere 1:3. Dobro pečenu opeku postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. u cementnom malteru. m2 20. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. Od pritesanog kamena. a spojnice fugovati i ploče očistiti. Izrada cementne košuljice preko stepenika. Spojnice fugovati. a. razmere 1:3. Pod zaliti cementnim mlekom. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Obračun po m2 poda. Spojnice fugovati. Postavljene stepenika fugovati cementnim malterom a kamen očistiti. a.00 12. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. Obračun po m2 poda. m1 15. d. dimenzija 40x40x5 cm. Od opeke starog formata. Od pune opeke. m1 m1 m1 m1 8.50 € 22. razmere 1:3. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom".00 € € € € Izrada i brušenje stepenika od horizontalno postavljene pune opeke. a opeku očistiti. Obračun po m1 stepenika. razmere 1:3. U cenu ulazi i nabavka kulije ploča. m2 25. U cenu ulazi i nabavka opeke. U cenu ulazi i nabavka opeke. Obračun po m1 stepenika. po uputstvu projektanta. Nabavka.00 € 155 .00 9.

pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. u cementnom malteru razmere 1:3. Obračun po m2 staze.00 € € € € 9. Izrada staze od cepanih i rezanih ploča kamena dimenzija 30x40 debljine 3-4 cm. Staze 1. Obračun po m2 staze. b.00 € 11. m2 m2 m2 m2 18. sa ručno dorađenom vidnom stranom. b. Spojnice fugovati cementnim malterom i kamen očistiti. u cementnom malteru. U cenu ulaze nabavka opeke. m2 47. podloga od peska i ispuna spojnica. c. Zdrave i jedre kamene ploče postaviti u sloju peska debljine 10 cm. a ploče očistiti. Od postojeće kaldrme. Obračun po m2 staze. po uputstvu projektanta. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. u pesku. Od uspravno (25) postavljene opeke. Spojnice ispuniti peskom. u sloju peska i sa zalivanjem spojnica cementnim malterom. po uputstvu projektanta. a.00 € 156 . Od opeke starog formata.00 € € € € Izrada staze od pune opeke.50 € 12. U cenu ulaze nabavka ploča. U cenu ulazi nabavka kamena.00 23. Dobro pečenu opeku postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. Izrada poda od pune opeke. Izrada staze od rezanog i dorađenog pločastog kamena dimenzija 30x40 debljine 3-4 cm. Kamen oblutak postaviti u sloju peska. u pesku. c.00 26. a. m2 m2 15. m2 35. Od postojeće kaldrme. Spojnice fugovati cementnim malterom i kamen očistiti.24.00 € 10. u cementnom malteru. fuge obraditi i kamen očistiti. Sa nabavkom kaldrme.00 € 14. U cenu ulazi nabavka kamena. vodeći računa o pravilnom padu postavljenih površina kaldrme.00 22. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. postaviti u slogu po projektu i detaljima. Spojnice zaliti cementnim malterom. U cenu ulazi i nabavka kamena.00 € 9. sa cepanom vidnom stranom. u pesku. Izrada kaldrme. Dobro pečenu opeku postaviti u sloju peska debljine 10 cm. vodeći računa o pravilnom padu postavljenih površina kaldrme.50 € 11. m2 m2 18. Obračun po m2 staze. Od uspravno (25) postavljene opeke. Izrada kaldrme.00 17. b. Od nasatice postavljene opeke. a. Od opeke starog formata. m2 m2 m2 m2 11. Obračun po m2 staze.00 17. Obračun po m2 staze. izrada podloge i fugovanje spojnica. Od pune opeke. Kamen oblutak postaviti u sloju peska. postaviti u slogu po projektu i detaljima. b. a. U cenu ulaze i nabavka opeke i fugovanje. Zdrave i jedre kamene ploče. a opeku očistiti. 5. d. Spojnice popuniti peskom. Od nasatice postavljene opeke. podloga od peska i ispuna spojnica. razmere 1:3. Izrada staze od pločastog kamena debljine 5-6 cm. Zdrave i jedre kamene ploče. d. Od pune opeke. po uputstvu projektanta. Sa nabavkom kaldrme.00 13. a opeku očistiti. Obračun po m2 staze. m2 62. u cementnom malteru. Spojnice fugovati. izrada podloge i fugovanje spojnica. u cementnom malteru razmere 1:3. Spojnice ispuniti peskom. U cenu ulazi i nabavka kamena.

U cenu ulazi i nabavka teraco ploča. Spojnice fugovati. Spojnice fugovati. Obračun po m2 staze. tako da ostane oblutak vidan. podloga od peska i ispuna spojnica. m2 m2 20.00 € 20.00 € 27. sunđerom pokupiti i ukloniti vezivo. U cenu ulaze nabavka ploča. b. dimenzija 30x30x3 cm.00 € 23. Sitniji kamen oblutak postaviti u sloju cementnog maltera spravljenog sa prosejanim peskom "jedinicom". Dimenzija 40x40x4 cm. razmere 1:3 i zaliti cementnim mlekom. u cementnom malteru. u pesku. Obračun po m2 staze. m2 m2 20. b. b. Betonske ploče postaviti u sloju peska debljine 10 cm. Prilikom postavljanja kaldrme voditi računa o pravilnom padu. Obračun po m2 staze. Izrada staze od kulijea.16. u pesku. Sa nabavkom kocki. Granitne kocke postaviti u sloju peska. Izrada staza od kulije ploča. Obračun po m2 staze. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. U cenu ulazi i nabavka kamena. a ploče očistiti. Izrada staze od teraco ploča. Spojnice popuniti peskom. b. a ploče očistiti. Obračun po m2 staze. Dimenzija 40x40x4 cm. Izrada staze od granitnih kocki. Obračun po m2 staze. a ploče očistiti. Spojnice zaliti cementnim malterom.50 € 12.00 € 11. podloga od peska i ispuna spojnica. Izrada staze od betonskih ploča. u cementnom malteru. a. dimenzija 30x30x3 cm. Dimenzija 30x30x4 cm. Teraco ploče postaviti u sloju peska debljine 10 cm. u pesku. m2 m2 22. fuge obraditi i kamen očistiti. a ploče očistiti. Od postojećih kocki. dimenzija 10x10x10 cm. Kamen oblutak postaviti u sloju cementnog maltera spravljenog sa prosejanim peskom "jedinicom". m2 m2 16. Obračun po m2 staze. m2 m2 22. Sa nabavkom kaldrme. U cenu ulazi i nabavka kulije ploča. Izrada kaldrme.00 € 25. dimenzija 25x25x3 cm. u cementnom malteru. Spojnice ispuniti peskom. Dimenzija 30x30x3 cm. m2 17. razmere 1:3 i zaliti cementnim mlekom. Izrada staza od betonskih ploča. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. dimenzija 40x40x5 cm. Prilikom izrade staze voditi računa o pravilnom odvodnjavanju. razmere 1:3 i zaliti cementnim mlekom. a. u cementnom malteru. Spojnice fugovati. a. Od postojeće kaldrme. dimenzija 30x30x3 cm.00 € 22.50 € 24. a. Dimenzija 25x25x3 cm. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. m2 28. Kada malter malo povuče. Obračun po m2 staze. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. U cenu ulazi i nabavka kocki. Izrada staze od teraco ploča. Spojnice ispuniti peskom. a. U cenu ulazi i nabavka betonskih ploča. a ploče očistiti. Dimenzija 30x30x3 cm.00 € 157 .00 € 18. m2 25. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. U cenu ulaze nabavka ploča. vodeći računa o pravilnom padu postavljenih površina.00 € 18.00 € 21. b.50 € 25.

Obrađenim kamenom. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. m3 m3 m3 m3 m3 115. a spojnice po završenom zidanju očistiti do dubine 2 cm.00 € € € € € Zidanje ograde punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. c. Punom opekom. Slog mora biti pravilan. m3 m3 m3 180. d. a. Obračun po m3 stubova. što pravilnijeg oblika i kvalitetan.00 € 625. Punom opekom. bez lasa. Pre ugradnje kvasiti ga vodom i redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. m3 210. b. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. Zidanje ograde punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Zidanje izvesti u pravilnom slogu. Giter opekom.00 € 12.00 130. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. Obrađenim kamenom. Obračun po m3 ograde.00 110. Zidanje stubova ograde punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. c.00 € 900. Obračun po m3 stubova.00 € 15. Opekom starog formata. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Pre ugradnje kvasiti ga vodom i redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama. m3 m3 m3 110. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. m3 m3 m3 m3 130.00 € € € € 11. Lomljenim kamenom. m3 190. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. Slog mora biti pravilan. Zidanje stubova ograde lomljenim kamenom u cementnom malteru. a. Kamen za zidanje mora biti zdrav. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Obračun po m3 ograde. Šupljom opekom. U cenu ulaze i nabavka kamena i pomoćna skela. Obračun po m3 stubova. a. po uputstvu projektanta. b. Na vrhu stubova izvesti kape. Blokovima.00 € 475. 6. Obračun po m3 ograde. d. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice.00 140. Blokovima. bez lasa. po uputstvu projektanta. e.25.00 140. Pritesanim kamenom. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica.00 130.00 € 158 . Opekom starog formata. a. Ograde 1.00 € 7. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. U cenu ulaze i nabavka kamena i pomoćna skela. c. U cenu ulazi i pomoćna skela. c. Lomljenim kamenom. Kamen za zidanje mora biti zdrav. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. što pravilnijeg oblika i kvalitetan. Zidanje ograde lomljenim kamenom u cementnom malteru. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica.00 120. b.00 € 750. Zidanje stubova ograde punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Šupljom opekom. Pritesanim kamenom. b. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 140.

m2 2. Postojeće stubove vrlo pažljivo porušiti da se kamen ne ošteti. Preziđivanje stubova od lomljenog kamena u cementnom malteru.00 € 125.50 € 159 . a. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice.00 € 20. Ogradu prezidati po uzoru na prvobitnu i sa pravilnim prevezima. Obračun po m2 špricane površine. Preziđivanje ograde punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Opeku očistiti i prezidati ogradu.00 € 140. cementnim mlekom sa dodatkom oštrog prosejanog rečnog peska u razmeri 1:1. Lomljenim kamenom. Obračun po m2 špricane površine. Malterisanja 1. m3 m3 m3 90. Obrađenim kamenom. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. Kamen očistiti od veziva i kvasiti pre ugradnje. Lomljenim kamenom. U cenu ulazi i pomoćna skela. Naneti sloj debljine 3-4 mm ne sme ispuniti spojnice.00 € Nabacivanje cementnog šprica preko plafona. 2. m3 m3 m3 75. m3 m3 90. Obračun po m3 ograde.00 € 26. m2 3.00 € 23. Nabacivanje cementnog šprica preko zidnih površina.00 € 180. c. U cenu ulazi i pomoćna skela. Pritesanim kamenom. Nabacivanje cementnog šprica preko betonskih površina. b. Redove zidati po uzoru na prvobitne. cementnim mlekom sa dodatkom oštrog prosejanog rečnog peska u razmeri 1:1. Pažljivo porušiti ogradu da se opeka ne ošteti. m2 2. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m3 ograde. Na uglovima ugraditi veće komade kamena. a. c. Preziđivanje ograde od lomljenog kamena u cementnom malteru. sa pravilnim spojnicama. b. Postojeću ogradu vrlo pažljivo porušiti da se kamen ne ošteti.00 € 150. Kamen očistiti od veziva i kvasiti pre ugradnje.00 € 120. Obrađenim kamenom. Pritesanim kamenom. Pre špricanja betonsku površinu pokvasiti. Pre špricanja zidne površine pokvasiti.00 € 3. Očistiti i oprati mlazom vode ležišta ograde i isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom".18. b. Opekom starog formata. cementnim mlekom sa dodatkom oštrog prosejanog rečnog peska u razmeri 1:1. Punom opekom. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. a. Obračun po m2 plafona. Obračun po m3 stubova.

Malter stalno mešati da se cementno mleko ne izdvoji. Drugi sloj. odležalog najmanje 30 dana. "jedinice" i gašenog kreča. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. spraviti sa sitnim i čistim peskom. Pre malterisanja površine očistiti i isprskati mlekom. a ivice oštre i prave. "jedinice" i gašenog kreča. Omalterisane površine moraju biti ravne. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". Kreč rastvoriti u vodi i procediti kroz gusto sito. raditi produžnim malterom debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka. "jedinice" i cementa. bez preloma i talasa. Pre malterisanja površine očistiti i isprskati mlekom.00 € € € € 160 . Drugi sloj spraviti sa sitnim i čistim peskom. m2 6. bez primesa mulja i organskih materija. Drugi sloj. grunt. Drugi sloj razmere 1:4 spraviti sa sitnim i čistim peskom. Malterisanje krečnim malterom u dva sloja. Omalterisane površine moraju biti ravne. Kreč rastvoriti u vodi i procediti kroz gusto sito.50 € 8.50 € 6.50 € 5. Prvi sloj. Malterisanje produžnim malterom u dva sloja. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". m2 m2 m2 m2 9. Prvi sloj. bez primesa mulja i organskih materija. bez preloma i talasa. Obračun po m2 malterisane površine. Razmere 1:4. Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Pre malterisanja površine očistiti i isprskati razređenim malterom. Obračun po m2 malterisane površine. Obračun po m2 malterisane površine. "jedinice" i kreča. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Pre malterisanja površine očistiti i prskati retkim cementnim mlekom. b. a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". spraviti sa sitnim i čistim peskom.50 € 7. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". grunt. raditi krečnim malterom razmere 1:3 debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka. m2 9. Malterisanje krečnim malterom u dva sloja. da ne dođe do "kokičenja" i dodati pesak. Omalterisane površine moraju biti ravne. Razmere 1:2 Razmere 1:1. Omalterisane površine moraju biti ravne. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. grunt. Malterisanje produžnim malterom u dva sloja. raditi produžnim malterom debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka. Malter naneti preko pokvašene podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. spravljenim sa gašenim krečom. a. Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. Omalterisane površine moraju biti ravne. c.4. da ne dođe do "kokičenja" i dodati usuvo pripremljenu mešavinu cementa i peska. Prvi sloj. Obračun po m2 malterisane površine. Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja.00 12. bez preloma i talasa. Prvi sloj. a ivice oštre i prave. Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Pre malterisanja površine očistiti i isprskati razređenim malterom. Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji.00 10. a ivice oštre i prave. bez preloma i talasa. Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. d. odležalog najmanje 30 dana. Malterisanje cementnim malterom razmere 1:4 u dva sloja. razmere 1:3. a ivice oštre i prave. m2 8. bez primesa mulja i organskih materija. m2 7. raditi krečnim malterom razmere 1:3 debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka. bez preloma i talasa. Obračun po m2 malterisane površine. raditi cementnim malterom razmere 1:4 debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka. spravljenim sa gašenim krečom. Razmere 1:3. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. grunt. Prvi sloj. Drugi sloj spraviti sa sitnim i čistim peskom. bez primesa mulja i organskih materija. grunt. Malter naneti preko pokvašene podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja.00 15. "jedinice" i kreča. razmere 1:3. bez primesa mulja i organskih materija.

d.50 € 9. Drugi sloj krečnog maltera razmere 1:3 debljine 1 cm naneti preko suvog i pokvašenog prvog sloja. Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati mlekom. Krpljenje šliceve.00 € 15.00 € 4. bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. "jedinicom" i izravnati ga. Malterisanje zazidanih otvora produžnim malterom u dva sloja. podloge za lepljenje pločica produžnim malterom. Prvi sloj. a.50 12.5-2 cm uraditi od čok maltera spravljenog od kreča i peska u razmeri 1:1 sa dodatkom seckane kudelje. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne.00 14. b. Na prosušeni prvi sloj naneti drugi. c. f. Omalterisane površine moraju biti ravne. da između stabljika prolazi malter i obuhvata trsku. Od blokova. "jedinicom". Površine moraju biti ravne. Malterisanje zidova od opeke produžnim malterom u dva sloja. c. Od opeke starog formata. Prvi sloj debljine 1. Prvi sloj. Omalterisane površine moraju biti ravne i rapave. m2 6. Obračun po m2 malterisane površine. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom. m2 8. naneti sloj maltera.00 € 26. Drugi sloj. bez preloma i talasa. Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. Obračun po m2 malterisane površine. "jedinice". U cenu ulazi i pomoćna skela. bez preloma i talasa.50 9. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. bez preloma i talasa. Malterisanje zidova od opeke krečnim malterom u dva sloja. i.00 10. spravljen sa prosejanim šljunkom. "jedinice" i kreča. h. spraviti sa sitnim i čistim peskom. naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Šliceva. Naneti sloj maltera spravljen sa prosejanim šljunkom. grunt.00 7. bez primesa mulja i organskih materija. Voditi računa da trska bude dovoljno retka. b. Podlogu pokvasiti. spravljen sa sitnim peskom i fino ga isperdašiti uz kvašenje. e.00 € 7. Od opeke starog formata. Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. U cenu ulazi i pomoćna skela. a. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 7. Od durisol blokova.12. U cenu ulazi i pomoćna skela. m2 m2 m2 7.00 9. Preko heraklita. a ivice oštre i prave. m2 m1 m1 11. razmere 1:3. Od blokova. Obračun po m2 malterisane površine. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". Malterisanje zidova. Od opeke. b. Preko rabica. grunt. Malterisanje zidova obloženih trskom krečnim malterom.50 8. Obračun po m2 malterisane površine. raditi krečnim malterom razmere 1:3 debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka.00 € 25. Od opeke. a ivice oštre i prave. raditi produžnim malterom od prosejanog šljunka. Zazidanih otvora. Od kamena.00 € € € € € € € € € 24. Od šljako betonskih blokova. Pre malterisanja zidne površine dobro očistiti i isprskati cementnim mlekom. a. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 2. Obračun po m2 malterisane površine. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". c. Pre malterisanja zidne površine nakvasiti vodom i isprskati cementnim mlekom. Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati razređenim malterom. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. g.00 8. sastavi sa postojećim površinama ne smeju biti vidljivi.00 € 161 . Od betona.

29.

Malterisanje zidova od opeke malterom spravljenim sa beomalom u dva sloja. Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati mlekom. Produžni malter spraviti sa prosejanim šljunkom, "jedinicom", naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. a. Od opeke. b. Od opeke starog formata. c. Od blokova. m2 m2 m2 8,50 € 10,00 € 8,00 €

32.

Malterisanje unutrašnjih zidova od opeke, bez perdašenja, perlitnim termoizolacionim malterom Permal u više slojeva, debljine do 3 cm, "Termika" Zrenjanin. Zidove očistiti, da budu bez zaostataka prašine ili masnoće na njima. Spojnice moraju biti čiste i oslobođene viška maltera. Zidovi od betona moraju biti oslobođeni svih ostataka oplate i elemenata njenog vezivanja (žice). Preko površina zidova naneti grubi špric od sejanca (jedinica, A frakcija). Ovaj sloj mora imati dovoljnu čvrstoću i hrapavost, da bi mogao da ostvari trajnu čvrstu vezu maltera za podlogu, i nakon ugradnje negovati ga. Pre malterisanja dobro nakvasiti podlogu vodom, nekoliko puta. Pripremiti malter Permal i nabaciti ga u vidu šprica na zid, u debljini do 1 cm. Sledećeg dana nastaviti malterisanje, nanošenjem drugog sloja maltera Permal, a preko pokvašenog prvog sloja. Ovaj sloj nabaciti u debljini 1,5 do 2 cm, bez ikakvog ravnanja. Narednog dana se preko prethodno pokvašenog drugog sloja izraditi vođice od, do željene debljine 3 cm (max. 5 cm). Polja između vođica popuniti malterom nešto iznad vođica, a zatim drvenom ravnjačom ukloniti višak maltera iznad vođica. Pri tome se dobija relativno ravna površina malo grublje strukture nego što je uobičajeno kod sitnozrnih maltera. Zidove malterisati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Omalterisane površine zaštititi senčenjem od direktnog sunčanja, ne raditi po jakom vetru. U malter ne dodavati pesak ili drugi agregat. Obračun po m2 malterisane površine. a. b. c. d. e. f. Od opeke. Od opeke starog formata. Od blokova. Od šljako betonskih blokova. Od siporeksa blokova. Od betona. m2 m2 m2 m2 m2 m2 9,00 10,00 8,00 8,50 8,00 11,50 € € € € € €

38.

Malterisanje unutrašnjih zidova od opeke, sa perdašenjem, perlitnim termoizolacionim malterom Permal u više slojeva, debljine do 3 cm, "Termika" Zrenjanin. Zidove očistiti, da budu bez zaostataka prašine ili masnoće na njima. Spojnice moraju biti čiste i oslobođene viška maltera. Zidovi od betona moraju biti oslobođeni svih ostataka oplate i elemenata njenog vezivanja (žice). Preko površina zidova naneti grubi špric od sejanca (jedinica, A frakcija). Ovaj sloj mora imati dovoljnu čvrstoću i hrapavost, da bi mogao da ostvari trajnu čvrstu vezu maltera za podlogu, i nakon ugradnje negovati ga. Pre malterisanja dobro nakvasiti podlogu vodom, nekoliko puta. Pripremiti malter Permal i nabaciti ga u vidu šprica na zid, u debljini do 1 cm. Sledećeg dana nastaviti malterisanje, nanošenjem drugog sloja maltera Permal, a preko pokvašenog prvog sloja. Ovaj sloj nabaciti u debljini 1,5 do 2 cm, bez ikakvog ravnanja. Narednog dana se preko prethodno pokvašenog drugog sloja izraditi vođice od, do željene debljine 3 (max. 5 cm). Polja između vođica popuniti malterom nešto iznad vođica, a zatim drvenom ravnjačom ukloniti višak maltera iznad vođica. Finu završnu obradu (perdašenje) izvesti razređenim Permal malterom posle sušenja poslednjeg sloja. Zidove malterisati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Omalterisane površine zaštititi senčenjem od direktnog sunčanja, ne raditi po jakom vetru. U malter ne dodavati pesak ili drugi agregat. Obračun po m2 malterisane površine. a. b. c. d. e. f. Od opeke. Od opeke starog formata. Od blokova. Od šljako betonskih blokova. Od siporeksa blokova. Od betona. m2 m2 m2 m2 m2 m2 10,00 11,00 9,00 9,50 9,00 12,50 € € € € € €

162

44.

Malterisanje zidova od opeke perlitnim termoizolacionim malterom Supermal u jednom sloju, debljine do 3 cm, "Termika" Zrenjanin. Zidove očistiti, da budu bez zaostataka prašine ili masnoće na njima. Spojnice moraju biti čiste i oslobođene viška maltera. Zidovi od betona moraju biti oslobođeni svih ostataka oplate i elemenata njenog vezivanja (žice). Preko površina zidova naneti grubi špric od sejanca (jedinica, A frakcija). Ovaj sloj mora imati dovoljnu čvrstoću i hrapavost, da bi mogao da ostvari trajnu čvrstu vezu maltera za podlogu, i nakon ugradnje negovati ga. Pre malterisanja dobro nakvasiti podlogu vodom, nekoliko puta. Ukoliko zid nije dovoljno pokvašen postoji opasnost da dođe do "pregorevanja" maltera, te da isti otpadne. Na površinu za malterisanje postaviti drvene ili metalne vođice željene debljine malterisanog sloja. Pripremiti špric za malterisanje TermikaŠpric, prema uputstvu proizvođača. Korišćenjem povećava se otvoreno vreme rada do 10 puta duže (otvoreno vreme rada oko 2 minuta). Pripremljeni špric nabaciti na pokvašenu zidnu površinu i dok je još mokar odnosno vodenosjajan na njega nabaciti malter za 1 cm deblje od postavljenih vođica. Ako na zidu špric izgubi sjaj treba prestati sa nabacivanjem maltera i ugraditi novi špric preko osušenog šprica, pa nastaviti sa malterisanjem. Kada se ispuni polje između dve vođice višak maltera iznad vođica odrezati metalnom ravnjačom i to naslanjanjem ravnjače na vođice pod uglom od 45° i povlačenjem odozdo na gore. Zatim ravnjaču prisloniti uz zid i jednim potezom od dole na gore zaravnati malter. Nikakvo naknadno dodavanje maltera ili perdašenje nije dozvoljeno. Preporučeno je malterisati svako drugo polje između vođica. Polja koja budu prvo omalterisana, nakon uklanjanja vođica, služe kao vođice za izostavljena polja. Kod malterisanja izostavljenih polja nabaciti špric i na bočne strane već omalterisanih polja. Zidove malterisati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Omalterisane površine zaštititi senčenjem od direktnog sunčanja, ne raditi po jakom vetru. U malter ne dodavati pesak ili drugi agregat. Obračun po m2 malterisane površine. A. Zidovi od opeke, blokova, siporeksa. a. Debljine do 3 cm. b. Debljine do 5 cm. Zidovi od betona. a. Debljine do 3 cm. b. Debljine do 5 cm.

m2 m2 m2 m2

9,00 € 12,00 € 10,00 € 13,00 €

B.

48.

Malterisanje unutrašnjih zidova od opeke isušivim malterom Izolit DRYER, "Dramin" Zemun. Izolit DRYER je jednokomponentni praškasti proizvod grube (za osnovni sloj) i fine (za završni sloj) granulacije. Ugrađen, omogućava isparavanje kapilarne vlage i zadržava rastvorene soli, "šalitru". Osnovni sloj pripremiti mešanjem, tri minuta, Izolit DRYER-a sa vodom u odnosu 7,5:1 i naneti u slojevima debljine 1 cm, sa razmakom od jednog dana između slojeva. Nanete slojeve negovati prskanjem sitnim kapljicama, da naneti materijal ne "pregori". Završni sloj pripremiti mešanjem sa vodom u odnosu 4,2:1 i naneti u sloju debljine do 0,5 cm na ovlaženu površinu. Nakon tri dana, malter se može dalje obrađivati gletovati i bojiti disperzionim bojama. Obračun po m2 malterisane površine. a. Od opeke. b. Od kamena. c. Od betona. m2 m2 m2 22,00 € 24,00 € 27,00 €

52.

Malterisanje zidova vodonepropusnim malterom Polimag SBT-02V, "Prvi maj" Čačak, specijalnim polimerom modifikovanim dvokomponentnim cementnim malterom, otpornim na habanje, zamor materijala, naprezanja i temperaturne razlike. Podlogu pripremiti da bude čvrsta, čista, bez prašine i suva. Na podlogu naneti dvokomponentni Polimag špric, pripremljen sipanjem tečne komponente, potom praškaste i mešanjem tri minuta mikserom. Polimag špric nabaciti na podlogu da odleži 24 časa. Preko šprica naneti Polimag malter u sloju debljine 1-2 cm. Površinu obraditi po izboru projektanta. Obračun po m2 malterisane površine. a. Sa Polimag SBT-02V, d=1-2 cm. b. Sa Polimag SBT-04V, d=2-3,5 cm. c. Sa Polimag SBT-04V, d=3,5-5 cm. m2 m2 m2 25,00 € 37,00 € 50,00 €

163

55.

Malterisanje sokle vodonepropusnim malterom Polimag SBT-02V, "Prvi maj" Čačak, specijalnim polimerom modifikovanim dvokomponentnim cementnim malterom, otpornim na habanje, zamor materijala, naprezanja i temperaturne razlike. Podlogu pripremiti da bude čvrsta, čista, bez prašine i suva. Na podlogu naneti dvokomponentni Polimag špric, pripremljen sipanjem tečne komponente, potom praškaste i mešanjem tri minuta mikserom. Polimag špric nabaciti na podlogu da odleži 24 časa. Preko šprica naneti Polimag malter u sloju debljine 1-2 cm. Površinu obraditi po izboru projektanta. Obračun po m2 malterisane površine. a. Sa Polimag SBT-02V, d=1-2 cm. b. Sa Polimag SBT-04V, d=2-3,5 cm. c. Sa Polimag SBT-04V, d=3,5-5 cm. m2 m2 m2 30,00 € 45,00 € 55,00 €

58.

Malterisanje plafona preko trske krečnim malterom. Prvi sloj debljine 1,5-2 cm uraditi od čok maltera spravljenog od kreča i peska u razmeri 1:1 sa dodatkom seckane kudelje. Voditi računa da trska bude dovoljno retka, da između stabljika prolazi malter i obuhvata trsku. Drugi sloj krečnog maltera razmere 1:3 debljine 1 cm naneti preko suvog i pokvašenog prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 plafona. m2 10,00 €

59.

Malterisanje plafona preko trske krečnim malterom u dva sloja, spravljenim sa gašenim krečom. Prvi sloj, čok, raditi krečnim malterom razmere 1:1 debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka, "jedinice", gašenog kreča odležalog najmanje 30 dana sa dodatkom seckane kudelje. Kreč rastvoriti u vodi i procediti kroz gusto sito, da ne dođe do "kokičenja" i dodati pesak. Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. Voditi računa da trska bude dovoljno retka, da između stabljika prolazi malter i obuhvata trsku. Drugi sloj krečnog maltera razmere 1:3 debljine 1 cm naneti preko suvog i pokvašenog prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. m2 12,00 €

60.

Malterisanje plafona od opekarskih blokova krečnim malterom u dva sloja. Pre malterisanja površine očistiti i isprskati razređenim malterom. Prvi sloj, grunt, raditi krečnim malterom razmere 1:3 debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka, "jedinice" i kreča. Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj, razmere 1:3, spraviti sa sitnim i čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. m2 9,00 €

61.

Malterisanje plafona od opekarskih blokova produžnim malterom. Preko podloge nabaciti cementni špric. Prvi sloj, grunt, raditi produžnim malterom od prosejanog šljunka, "jedinice". Podlogu pokvasiti, naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 plafona. a. b. c. d. e. f. Opekarskih blokova. Betonske ploče. Ploča sa rebrima. Durisola. Heraklita. Donje površine balkonske ploče. m2 m2 m2 m2 m2 m2 11,00 12,50 18,00 14,00 13,00 12,00 € € € € € €

164

67.

Malterisanje plafona produžnim malterom preko rabic pletiva. Rabic pletivo isprskati dva puta cementnim mlekom. Zatim naneti sloj gustog maltera da obuhvati rabic pletivo. Grunt spraviti sa prosejanim peskom "jedinicom" i naneti na plafon. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 plafona. m2 16,00 €

68.

Malterisanje stubova od opeke produžnim malterom u dva sloja. Površine stubova očistiti, po potrebi oprati vodom i isprskati cementnim mlekom. Produžni malter spraviti sa prosejanim šljunkom, "jedinicom", naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. a. Od opeke. b. Od kamena. c. Od betona. m2 m2 m2 10,00 € 12,00 € 11,00 €

71.

Malterisanje lukova od opeke produžnim malterom u dva sloja. Površine lukova očistiti, po potrebi oprati vodom i isprskati cementnim mlekom. Produžni malter spraviti sa prosejanim šljunkom, "jedinicom", naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. a. b. c. d. Od opeke. Od kamena. Od betona. Preko rabicira. m2 m2 m2 m2 20,00 25,00 22,00 26,00 € € € €

75.

Malterisanje svodova od opeke produžnim malterom u dva sloja. Površine svodova očistiti, po potrebi oprati vodom i isprskati cementnim mlekom. Produžni malter spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom", naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. a. b. c. d. e. f. Svodova od opeke. Krstatih svodova od opeke. Pruskih svodova od opeke. Svodova od kamena. Krstatih svodova od kamena. Rabiciranih svodova. m2 m2 m2 m2 m2 m2 22,00 30,00 22,00 25,00 35,00 28,00 € € € € € €

81.

Malterisanje dimnjaka od opeke produžnim malterom u dva sloja. Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi produžnim malterom od prosejanog šljunka, "jedinice". Podlogu pokvasiti, naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom i perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. m2 8,50 €

165

82.

Malterisanje fasade produžnim malterom u dva sloja. Površine fasade očistiti, po potrebi oprati vodom i isprskati cementnim mlekom. Produžni malter spraviti sa prosejanim šljunkom, "jedinicom", naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. m2 11,00 €

83.

Malterisanje fasade malterom spravljenim sa beomalom u dva sloja. Pre malterisanja fasadne površine očistiti i isprskati mlekom. Produžni malter spraviti sa prosejanim šljunkom, "jedinicom", naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. m2 10,00 €

84.

Malterisanje fasadnih zidova od siporeksa produžnim malterom u dva sloja. Pre početka malterisanja zidove dobro očistiti, po potrebi oprati vodom i isprskati cementnim mlekom. Na vlažnu zidnu površinu naneti sloj maltera spravljenog sa prosejanim šljunkom, "jedinicom". Na prosušeni prvi sloj naneti drugi, spravljen sa sitnim peskom i fino ga isperdašiti uz kvašenje. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. m2 7,50 €

85.

Malterisanje fasadnih zidova od opeke, bez perdašenja, perlitnim termoizolacionim malterom Permal u više slojeva, debljine do 4 cm, "Termika" Zrenjanin. Zidove očistiti, da budu bez zaostataka prašine ili masnoće na njima. Spojnice moraju biti čiste i oslobođene viška maltera. Zidovi od betona moraju biti oslobođeni svih ostataka oplate i elemenata njenog vezivanja (žice). Preko površina zidova naneti grubi špric od sejanca (jedinica, A frakcija). Ovaj sloj mora imati dovoljnu čvrstoću i hrapavost, da bi mogao da ostvari trajnu čvrstu vezu maltera za podlogu, i nakon ugradnje negovati ga. Pre malterisanja dobro nakvasiti podlogu vodom, nekoliko puta. Pripremiti malter Permal i nabaciti ga u vidu šprica na zid, u debljini do 1 cm. Sledećeg dana nastaviti malterisanje, nanošenjem drugog sloja maltera Permal, a preko pokvašenog prvog sloja. Ovaj sloj nabaciti u debljini 1,5 do 2 cm, bez ikakvog ravnanja. Narednog dana se preko prethodno pokvašenog drugog sloja izraditi vođice od, do željene debljine 4 cm (max. 5 cm). Polja između vođica popuniti malterom nešto iznad vođica, a zatim drvenom ravnjačom ukloniti višak maltera iznad vođica. Pri tome se dobija relativno ravna površina malo grublje strukture nego što je uobičajeno kod sitnozrnih maltera. Zidove malterisati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Omalterisane površine zaštititi senčenjem od direktnog sunčanja, ne raditi po jakom vetru. U malter ne dodavati pesak ili drugi agregat. Obračun po m2 malterisane površine. a. b. c. d. e. f. Od opeke. Od opeke starog formata. Od blokova. Od šljako betonskih blokova. Od siporeksa blokova. Od betona. m2 m2 m2 m2 m2 m2 10,00 11,00 9,00 9,50 9,00 12,50 € € € € € €

91.

Malterisanje fasadnih zidova od opeke, sa perdašenjem, perlitnim termoizolacionim malterom Permal u više slojeva, debljine do 4 cm, "Termika" Zrenjanin. Zidove očistiti, da budu bez zaostataka prašine ili masnoće na njima. Spojnice moraju biti čiste i oslobođene viška maltera. Zidovi od betona moraju biti oslobođeni svih ostataka oplate i elemenata njenog vezivanja (žice). Preko površina zidova naneti grubi špric od sejanca (jedinica, A frakcija). Ovaj sloj mora imati dovoljnu čvrstoću i hrapavost, da bi mogao da ostvari trajnu čvrstu vezu maltera za podlogu, i nakon ugradnje negovati ga. Pre malterisanja dobro nakvasiti podlogu vodom, nekoliko puta. Pripremiti malter Permal i nabaciti ga u

166

vidu šprica na zid, u debljini do 1 cm. Sledećeg dana nastaviti malterisanje, nanošenjem drugog sloja maltera Permal, a preko pokvašenog prvog sloja. Ovaj sloj nabaciti u debljini 1,5 do 2 cm, bez ikakvog ravnanja. Narednog dana se preko prethodno pokvašenog drugog sloja izraditi vođice od, do željene debljine 3 (max. 5 cm). Polja između vođica popuniti malterom nešto iznad vođica, a zatim drvenom ravnjačom ukloniti višak maltera iznad vođica. Finu završnu obradu (perdašenje) izvesti razređenim Permal malterom posle sušenja poslednjeg sloja. Zidove malterisati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Omalterisane površine zaštititi senčenjem od direktnog sunčanja, ne raditi po jakom vetru. U malter ne dodavati pesak ili drugi agregat. Obračun po m2 malterisane površine. a. b. c. d. e. f. 97. Od opeke. Od opeke starog formata. Od blokova. Od šljako betonskih blokova. Od siporeksa blokova. Od betona. m2 m2 m2 m2 m2 m2 11,00 12,00 10,00 10,50 10,00 13,50 € € € € € €

Malterisanje fasadnih zidova od opeke perlitnim termoizolacionim malterom Supermal u jednom sloju, debljine do 10 cm, "Termika" Zrenjanin. Zidove očistiti, da budu bez zaostataka prašine ili masnoće na njima. Spojnice moraju biti čiste i oslobođene viška maltera. Zidovi od betona moraju biti oslobođeni svih ostataka oplate i elemenata njenog vezivanja (žice). Preko površina zidova naneti grubi špric od sejanca (jedinica, A frakcija). Ovaj sloj mora imati dovoljnu čvrstoću i hrapavost, da bi mogao da ostvari trajnu čvrstu vezu maltera za podlogu, i nakon ugradnje negovati ga. Pre malterisanja dobro nakvasiti podlogu vodom, nekoliko puta. Ukoliko zid nije dovoljno pokvašen postoji opasnost da dođe do "pregorevanja" maltera, te da isti otpadne. Na površinu za malterisanje postaviti drvene ili metalne vođice željene debljine malterisanog sloja. Pripremiti špric za malterisanje TermikaŠpric, prema uputstvu proizvođača. Korišćenjem povećava se otvoreno vreme rada do 10 puta duže (otvoreno vreme rada oko 2 minuta). Pripremljeni špric nabaciti na pokvašenu zidnu površinu i dok je još mokar odnosno vodenosjajan na njega nabaciti malter za 1 cm deblje od postavljenih vođica. Ako na zidu špric izgubi sjaj treba prestati sa nabacivanjem maltera i ugraditi novi špric preko osušenog šprica, pa nastaviti sa malterisanjem. Kada se ispuni polje između dve vođice višak maltera iznad vođica odrezati metalnom ravnjačom i to naslanjanjem ravnjače na vođice pod uglom od 45° i povlačenjem odozdo na gore. Zatim ravnjaču prisloniti uz zid i jednim potezom od dole na gore zaravnati malter. Nikakvo naknadno dodavanje maltera ili perdašenje nije dozvoljeno. Preporučeno je malterisati svako drugo polje između vođica. Polja koja budu prvo omalterisana, nakon uklanjanja vođica, služe kao vođice za izostavljena polja. Kod malterisanja izostavljenih polja nabaciti špric i na bočne strane već omalterisanih polja. Zidove malterisati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Omalterisane površine zaštititi senčenjem od direktnog sunčanja, ne raditi po jakom vetru. U malter ne dodavati pesak ili drugi agregat. Obračun po m2 malterisane površine. A. Zidovi od opeke, blokova, siporeksa. a. Debljine do 4 cm. b. Debljine do 6 cm. c. Debljine do 8 cm. d. Debljine do 10 cm. Zidovi od betona. a. Debljine do 4 cm. b. Debljine do 6 cm. c. Debljine do 8 cm. d. Debljine do 10 cm. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 10,00 15,00 20,00 24,00 11,00 16,00 21,00 25,00 € € € € € € € €

B.

99.

Malterisanje fasadnih zidova od opeke isušivim malterom Izolit DRYER, "Dramin" Zemun. Izolit DRYER je jednokomponentni praškasti proizvod grube (za osnovni sloj) i fine (za završni sloj) granulacije. Ugrađen, omogućava isparavanje kapilarne vlage i zadržava rastvorene soli, "šalitru". Podloga na koju se nanosi Izolit DRYER može biti opeka, kamen, beton, opekarski ili betonski blok. Osnovni sloj pripremiti mešanjem, tri minuta, Izolit DRYER-a sa vodom u odnosu 7,5:1 i naneti u slojevima debljine 1 cm, sa razmakom od jednog dana između slojeva. Nanete slojeve negovati prskanjem sitnim kapljicama, da naneti materijal ne "pregori". Završni sloj pripremiti mešanjem sa 167

vodom u odnosu 4,2:1 i naneti u sloju debljine do 0,5 cm na ovlaženu površinu. Nakon tri dana, malter se može dalje obrađivati gletovati i bojiti disperzionim bojama. Obračun po m2 malterisane površine. a. Od opeke. b. Od kamena. c. Od betona. m2 m2 m2 24,00 € 26,00 € 29,00 €

102. Malterisanje sokle cementnim malterom razmere 1:3 u dva sloja. Pre malterisanja površine očistiti i prskati retkim cementnim mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi cementnim malterom razmere 1:4 debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka, "jedinice" i cementa. Malter stalno mešati da se cementno mleko ne izdvoji. Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj razmere 1:4 spraviti sa sitnim i čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". Obračun po m2 malterisane površine. a. Razmere 1:3. b. Razmere 1:2 c. Razmere 1:1. m2 m2 m2 10,00 € 12,00 € 15,00 €

105. Malterisanje sokle cementnim malterom razmere 1:3 u dva sloja sa gletovanjem do crnog sjaja. Pre malterisanja površine očistiti i prskati retkim cementnim mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi cementnim malterom razmere 1:3 debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka, "jedinice" i cementa. Malter stalno mešati da se cementno mleko ne izdvoji. Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj razmere 1:3 spraviti sa sitnim i čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija. Završnu površinu gletovati do crnog sjaja. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". Obračun po m2 malterisane površine. a. Razmere 1:3. b. Razmere 1:2 c. Razmere 1:1. m2 m2 m2 12,00 € 14,00 € 18,00 €

27. Fugovanja
1. Fugovanje zidova od opeke cementnim malterom. Površine za fugovanje očistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i obraditi na način po izboru projektanta. Malter ne sme da bude redak da ne dođe do curenja materijala. Po završenom fugovanju spojnice i opeku očistiti. Obračun po m2 fugovane površine. a. b. c. d. e. f. 7. Zidova od opeke. Stubova od opeke. Lukova od opeke. Svodova od opeke. Venaca od opeke. Dimnjaka. m2 m2 m2 m2 m2 m2 5,00 6,00 8,00 8,00 7,00 6,00 € € € € € €

Fugovanje kamina od opeke cementnim malterom. Površine za fugovanje očistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i obraditi na način po izboru projektanta. Malter ne sme da bude redak da ne dođe do curenja materijala. Po završenom fugovanju spojnice i opeku očistiti. Obračun po komadu kamina. a. Kamina. b. Dimnjačke kape. Kom. Kom. 35,00 € 12,50 €

168

9.

Fugovanje zidova od fasadne opeke cementnim malterom. Površine za fugovanje očistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i obraditi na način po izboru projektanta. Malter ne sme da bude redak da ne dođe do curenja materijala. Po završenom fugovanju spojnice i opeku očistiti. Obračun po m2 fugovane površine. a. b. c. d. e. Zidova. Stubova. Lukova. Svodova. Venca. m2 m2 m2 m2 m2 8,00 9,00 11,00 12,00 9,50 € € € € €

14.

Fugovanje zidova od opeke starog formata produžnim malterom sa dodatkom granulata od tucane opeke. Površine za fugovanje očistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i završno obraditi tako da budu neznatno uvučene u odnosu na ravan zida. Zbog velike hidroskopnosti opeke starog formata malter ne sme da bude previše redak da ne dođe do curenja materijala i prljanja opeka. Fugovanje poveriti iskusnim majstorima. Pre početka radova izvođač je dužan da napravi više probnih uzoraka. Sastav maltera i načina fugovanja pismenim putem odobrava projektant pre početka radova. Po završenom fugovanju lice zida očistiti. Obračun po m2 fugovane površine. a. b. c. d. e. Zidova. Stubova. Lukova. Svodova. Venca. m2 m2 m2 m2 m2 10,00 11,00 13,00 14,00 11,50 € € € € €

19.

Fugovanje zidova od obrađenog kamena cementnim malterom. Površine za fugovanje očistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i obraditi na način po izboru projektanta. Malter ne sme da bude redak da ne dođe do curenja materijala i prljanja kamena. Po završenom fugovanju spojnice i lice očistiti. Obračun po m2 fugovane površine. a. b. c. d. e. Zidova. Stubova. Lukova. Svodova. Venca. m2 m2 m2 m2 m2 7,00 7,00 11,00 10,00 8,00 € € € € €

24.

Fugovanje zidova od kamena cementnim malterom sa dodatkom granulata od tucanog kamena. Površine za fugovanje očistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i završno obraditi tako da budu neznatno uvučene u odnosu na ravan zida. Zbog hidroskopnosti kamena malter ne sme da bude previše redak da ne dođe do curenja materijala i prljanja kamena. Fugovanje poveriti iskusnim majstorima. Pre početka radova izvođač je dužan da napravi više probnih uzoraka. Sastav maltera i načina fugovanja pismenim putem odobrava projektant pre početka radova. Po završenom fugovanju lice zida očistiti. Obračun po m2 fugovane površine. a. b. c. d. Zidova. Stubova. Lukova. Svodova. m2 m2 m2 m2 9,00 9,00 13,00 12,00 € € € €

28.

Fugovanje zidova od lomljenog kamena cementnim malterom sa dodatkom granulata od tucanog kamena. Površine za fugovanje očistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i završno obraditi tako da budu neznatno uvučene u odnosu na ravan zida. Zbog hidroskopnosti kamena malter ne sme da bude previše redak da ne dođe do curenja materijala i prljanja kamena. Fugovanje poveriti iskusnim majstorima. Pre početka radova izvođač je dužan da napravi više probnih uzoraka. Sastav maltera i načina fugovanja pismenim putem odobrava projektant pre početka radova. Po završenom fugovanju lice zida očistiti. Obračun po m2 fugovane površine. a. Zidova. b. Stubova. m2 m2 9,00 € 10,00 € 169

30.

Fugovanje zidova od pritesanog kamena cementnim malterom sa dodatkom granulata od tucanog kamena. Površine za fugovanje očistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i završno obraditi tako da budu neznatno uvučene u odnosu na ravan zida. Zbog hidroskopnosti kamena malter ne sme da bude previše redak da ne dođe do curenja materijala i prljanja kamena. Fugovanje poveriti iskusnim majstorima. Pre početka radova izvođač je dužan da napravi više probnih uzoraka. Sastav maltera i načina fugovanja pismenim putem odobrava projektant pre početka radova. Po završenom fugovanju lice zida očistiti. Obračun po m2 fugovane površine. a. b. c. d. e. Zidova. Stubova. Lukova. Svodova. Venca. m2 m2 m2 m2 m2 11,00 12,00 12,00 13,00 11,00 € € € € €

35.

Fugovanje zidova od obrađenog kamena cementnim malterom sa dodatkom granulata od tucanog kamena. Površine za fugovanje očistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i završno obraditi tako da budu neznatno uvučene u odnosu na ravan zida. Zbog hidroskopnosti kamena malter ne sme da bude previše redak da ne dođe do curenja materijala i prljanja kamena. Fugovanje poveriti iskusnim majstorima. Pre početka radova izvođač je dužan da napravi više probnih uzoraka. Sastav maltera i načina fugovanja pismenim putem odobrava projektant pre početka radova. Po završenom fugovanju lice zida očistiti. Obračun po m2 fugovane površine. a. b. c. d. Zidova. Stubova. Lukova. Svodova. m2 m2 m2 m2 7,00 8,00 10,00 11,00 € € € €

39.

Dersovanje zidova od opeke produžnim malterom. Pre početka dersovanja površine zidova očistiti i otprašiti. Spojnice dobro ispuniti malterom, malter ne sme da bude redak da ne curi i da opeka ne povuče mleko. Po završenom dersovanju lice očistiti. Obračun po m2 dersovane površine. m2 3,00 €

40.

Dersovanje zidova od opeke cementnim malterom. Pre početka dersovanja površine zidova očistiti i otprašiti. Spojnice dobro ispuniti malterom, malter ne sme da bude redak da ne curi i da opeka ne povuče mleko. Po završenom dersovanju lice očistiti. Obračun po m2 dersovane površine. m2 4,00 €

41.

Dersovanje zidova od kamena cementnim malterom. Pre početka dersovanja površine zidova očistiti i otprašiti. Spojnice dobro ispuniti malterom, način dersovanja po uputstvu projektanta. Malter ne sme da bude redak da ne dođe do curenja materijala i prljanja kamena. Po završenom dersovanju lice očistiti. Obračun po m2 dersovane površine. m2 5,00 €

42.

Dersovanje zidova šahta produžnim malterom. Pre početka dersovanja površine šahta očistiti i otprašiti. Spojnice dobro ispuniti malterom, malter ne sme da bude redak da ne curi i da opeka ne povuče mleko. Po završenom dersovanju lice očistiti. Obračun po m2 dersovane površine. m2 2,50 €

170

28. Zidarske izolacije
1. Nanošenje hladnog premaza bitulita "A" preko betonske podloge. Podloga mora biti suva i dobro očišćena. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Obračun po m2 obrađene površine. m2 2. 1,00 €

Nanošenje hladnog premaza bitulita "A" preko zidova. Podloga mora biti suva i dobro očišćena. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Obračun po m2 obrađene površine. m2 1,50 €

3.

Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. Foliju postaviti sa preklopima od 30 cm. Obračun po m2 postavljene površine. m2 1,00 €

4.

Postavljanje jednog sloja ter papira preko betonske podloge. Beton dobro očistiti, premazati bitulitom "A" i postaviti jedan sloj ter papira sa preklopima po 15 cm. Obračun po m2 postavljene površine. m2 1,00 €

5.

Postavljanje dva sloja ter papira preko betonske podloge. Beton dobro očistiti, premazati bitulitom "A" i postaviti dva sloja ter papira sa preklopima po 15 cm. Slojevi postaviti unakrsno. Obračun po m2 postavljene površine. m2 2,00 €

6.

Izrada horizontalne hidroizolacije, lepljenjem ter papira. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C, stalno mešati i naneti u sloju 2-3 mm. Bitumensku traku zalepiti odmah, sa preklopom 15 cm. A. Kraberoid i jedan sloj Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MPH" - kraberoid 150/100, zalepljen za prethodni sloj Obračun po m2 izolacije. Kraberoid i dva sloja Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MPH" - kraberoid 150/100, zalepljen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MPH" Obračun po m2 izolacije. Kraberoid i tri sloja Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MPH" - kraberoid 150/100, zalepljen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MPH" - kraberoid 150/100, za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. - vruć premaz bitumenom "MPH" Obračun po m2 izolacije.

m2

5,00 €

B.

m2

7,00 €

C.

m2

9,00 € 171

9.

Izrada horizontalne hidroizolacije, varenjem Kondora. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom površinom, sa preklopima 10 cm, posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. A. Varen Kondor 4 mm. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondor 4, varen za podlogu Obračun po m2 izolacije. Varena dva sloja Kondora 4. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondor 4, varen za podlogu - Kondor 4, varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. Obračun po m2 izolacije.

m2

5,00 €

B.

m2

8,00 €

11.

Izrada vertikalne hidroizolacije. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom površinom, sa preklopima 10 cm, posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. A. Varen Kondor 4 mm. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondor 4, varen za podlogu Obračun po m2 izolacije. Varena dva sloja Kondora 4. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondor 4, varen za podlogu - Kondor 4, varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. Obračun po m2 izolacije.

m2

6,00 €

B.

m2

9,00 €

13.

Zidanje zidova od opeke debljine 7 cm radi zaštite hidroizolacije i formiranja vazdušne izolacije. Zidati cementnim malterom razmere 1:2 na odstojanju 6,5-10 cm od konstruktivnog zida, na koji osloniti ispuštene vezače. Vezače ispustiti u svakom četvrtom redu na odstojanju 75-100 cm i pre ugradnje ih umočiti u vruć bitumen. Prilikom zidanja voditi računa da malter ne upadne u međuprostor između ozidanih zidova. Obračun po m2 zida. a. Debljine 12 cm. b. Debljine 15 cm, opeka starog formata. m2 m2 17,50 € 20,00 €

15.

Polaganje blatnog maltera preko karatavana u sloju debljine 10 cm. Blatni malter spraviti od ilovače, pleve i slame i postaviti preko karatavana. Gornju površinu zagladiti mistrijom. Obračun po m2 karatavana. m2 6,00 €

16.

Presecanje kapilarne vlage zida od opeke debljine do 30 cm Izolitom 5, "Dramin" Zemun. Iznad terena, na visini po projektu, obiti traku maltera visine 30 cm i izbušiti rupe prečnika 20-30 mm pod uglom od 30-40 stepeni u odnosu na vertikalu zida. Rupe bušiti u dva horizontalna reda, na visinskom rastojanju oko 20 cm. Horizontalno u jednom redu rupe su na rastojanju od 40 cm, a rupe drugog reda

172

smaknute su na pola u odnosu na prvi. Rupe bušiti sa obe strane zida, na istoj visini, izduvati od prašine i naliti do vrha Izolitom 5. Po upijanju postupak ponavljati 5-6 puta, odnosno do potpunog zasićenja zida. Rupe zasićenog zida popuniti tečnim cementnim malterom. Spoljnu površinu zida tri puta premazati Izolit Penetratom YU. Obračun po m1 izolovanog zida. a. b. c. d. 20. Debljine do 30 cm. Debljine do 45 cm. Debljine do 60 cm. Debljine do 75 cm. m1 m1 m1 m1 30,00 40,00 50,00 60,00 € € € €

Presecanje kapilarne vlage zida od kamena debljine do 50 cm Izolitom 5, "Dramin" Zemun. Iznad terena, na visini po projektu, obiti traku maltera visine 30 cm i izbušiti rupe prečnika 20-30 mm pod uglom od 30-40 stepeni u odnosu na vertikalu zida. Rupe bušiti u dva horizontalna reda, na visinskom rastojanju oko 20 cm. Horizontalno u jednom redu rupe su na rastojanju od 40 cm, a rupe drugog reda smaknute su na pola u odnosu na prvi. Rupe bušiti sa obe strane zida, na istoj visini, izduvati od prašine i naliti do vrha Izolitom 5. Ako je zid od kamena veoma porozan, rupe napuniti tečnim cementnim malterom, rupe pročistiti i osušene naliti Izolitom 5. Po upijanju postupak ponavljati 5-6 puta, odnosno do potpunog zasićenja zida. Rupe zasićenog zida popuniti tečnim cementnim malterom. Spoljnu površinu zida tri puta premazati Izolit Penetratom YU. Obračun po m1 izolovanog zida. a. Debljine do 50 cm. b. Debljine do 75 cm. c. Debljine do 100 cm. m1 m1 m1 50,00 € 70,00 € 100,00 €

23.

Presecanje kapilarne vlage zida od betona debljine do 20 cm Izolitom 5, "Dramin" Zemun. Iznad terena, na visini po projektu, obiti traku maltera visine 30 cm i izbušiti rupe prečnika 20-30 mm pod uglom od 30-40 stepeni u odnosu na vertikalu zida. Rupe bušiti u dva horizontalna reda, na visinskom rastojanju oko 20 cm. Horizontalno u jednom redu rupe su na rastojanju od 40 cm, a rupe drugog reda smaknute su na pola u odnosu na prvi. Rupe bušiti sa obe strane zida, na istoj visini, izduvati od prašine i naliti do vrha Izolitom 5. Po upijanju postupak ponavljati 5-6 puta, odnosno do potpunog zasićenja zida. Rupe zasićenog zida popuniti tečnim cementnim malterom. Spoljnu površinu zida tri puta premazati Izolit Penetratom YU. Obračun po m1 izolovanog zida. a. Debljine do 20 cm. b. Debljine do 30 cm. c. Debljine do 45 cm. m1 m1 m1 30,00 € 40,00 € 50,00 €

26.

Izrada hidroizolacije zida od opeke Izolit Penetratom YU, "Dramin" Zemun. Malter obiti, zid očistiti čeličnim četkama, spojnice produbiti do dubine 2 cm i zid oprati vodom. U Izolit Penetrat YU, jednokomponentni prah, dodavati postepeno vodu i mešati, do gustine paste i ostavi da odstoji 5-10 minuta. Spojnice popuniti i dersovati. Osušen zid nakvasiti vodom i četkom horizontalno premazati zid pastom Izolit Penetrata YU. Postupak ponavljati sa još dva premaza, vertikalno i horizontalno. Prethodni sloj mora biti suv, sušenje traje 12-24 h. Obračun po m2 obrađene površine zida. a. Od opeke. b. Od kamena. m2 m2 12,50 € 10,00 €

28.

Izrada hidroizolacije zida od betona Izolit Penetratom YU, "Dramin" Zemun. Malter obiti, zid očistiti čeličnim četkama i oprati vodom. U Izolit Penetrat YU, jednokomponentni prah, dodavati postepeno vodu i mešati, do gustine paste i ostavi da odstoji 5-10 minuta. Osušen zid nakvasiti vodom i četkom horizontalno premazati pastom Izolit Penetrata YU. Postupak ponavljati sa još dva premaza, vertikalno i horizontalno. Prethodni sloj mora biti suv, sušenje traje 12-24 h. Obračun po m2 obrađene površine zida. m2 7,50 €

173

29. Peći
1. Zidanje ognjišta opekom starog formata sa ilovačom i šamotnim brašnom. Ognjište izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po komadu ognjišta. Kom. 2. 190,00 €

Zidanje ognjišta opekom sa ilovačom i šamotnim brašnom. Ognjište izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po komadu ognjišta. Kom. 170,00 €

3.

Zidanje peći opekom starog formata sa ilovačom i šamotnim brašnom. Peći izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po komadu peći. Kom. 120,00 €

4.

Zidanje furune opekom starog formata sa ilovačom i šamotnim brašnom. Furunu izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po komadu furune. Kom. 225,00 €

5.

Zidanje kamina opekom starog formata sa ilovačom i šamotnim brašnom. Kamin izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po komadu kamina. Kom. 325,00 €

30. Ostali zidarski radovi
1. Postavljanje prozora, veličine do 2,00 m2. Rad izvršiti u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Obračun po komadu prozora. a. Veličine do 2,00 m2. b. Veličine 2,00-5,00 m2. c. Veličine preko 5,00 m2. 4. Kom. Kom. Kom. 10,00 € 15,00 € 22,50 €

Postavljanje vrata, veličine do 2,00 m2. Rad izvršiti u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Obračun po komadu vrata. a. Veličine do 2,00 m2. b. Veličine 2,00-5,00 m2. c. Veličine preko 5,00 m2. Kom. Kom. Kom. 10,00 € 15,00 € 20,00 €

7.

Pažljivo čišćenje zidova špahtlama od naslaga stare boje. Obračun po m2 očišćene površine. m2 1,00 €

8.

Zidarsko krečenje zidova i plafona. Zidove opajati i dva puta okrečiti. Obračun po m2 plafona. m2 1,50 €

174

9.

Postavljanje rešetki na prozorima. Rad izvršiti u svemu prema detaljima. Obračun po komadu rešetke. Kom. 10,00 €

10.

Postavljanje table sa nazivom ulice. Izbušiti rupe, postaviti metalne tiplove i zašrafiti tablu. Obračun po komadu table. Kom. 15,00 €

11.

Postavljanje table sa kućnim brojem. Izbušiti rupe, postaviti plastične tiplove i zašrafiti tablu kućnog broja. Obračun po komadu table. Kom. 6,00 €

12.

Postavljanje držača zastave. Izbušiti rupe, postaviti metalne tiplove i zašrafiti držač. Obračun po komadu držača. Kom. 7,50 €

13.

Postavljanje garnišli. Izbušiti rupe, postaviti tiplove i zašrafiti garnišlu. Obračun po komadu garnišle. Kom. 5,00 €

175

ADITIVI
ZA BETON I CEMENTNI MALTER ADITIVI su hemijski dodatci betonu i cementnom malteru radi poboljšanja mehaničko fizičkih karakteristika istih. Prema svojstvima i mestima preporuke za ugradnju, ADITIVI se dele u sledeće grupe: I grupa: ADITIVI za betoniranje u uslovima niskih temperatura. 1. REOBET ZA MRAZ T-10ºC, dodatak za betoniranje pri temperaturi vazduha do -10ºC. 2. REOBET ZA MRAZ T-25ºC, dodatak za betoniranje pri temperaturi vazduha do -25ºC. 3. REOBET UH 232, ubrzivač vezivanja. II grupa: ADITIVI za izradu vodonepropusnih betona - VDP. 1. REOBET ZA VDP-M30, dodatak za marke betona MB30. 2. REOBET ZA VDP-M50, dodatak za marke betona MB50. III grupa: betona. 2. kategorija čvrstoće. 3. 4. 20 do 50MPa. IV grupa: REOBET SPK 989, superplastifikator za proizvodnju betona svih REOBET SPR 949, superplastifikator za beton i cementni malter. REOBET LIGNOPLAST, superplastifikator za marke betona od ADITIVI - plastifikatori i superplastifikatori. 1. REOBET FLUID 150, superplastifikator za visoke čvrstoće

ADITIVI - RETARDERI. 1. REOBET FLUID 100, superplastifikator za dug transport betona. 2. REOBET RETARDER, odlaže početak vezivanja cementa na visokim temperaturama. 3. REOBET SPRD-80, kombinacija plastifikatora i retardera. V grupa: ADITIV- AERANT. 1. REOBET SPA-828, kombinacija plastifikatora i aeranta. VIgrupa: ADITIV- AERANT. 1. REOBET SPA-828, kombinacija plastifikatora i aeranta. 2. SN VEZA ČA-29, dodatak betonu za vezu starog i novog betona.

Zbog svojih specifičnih karakteristika i prednosti kod primene ADITIV-a, preporučljivo je konsultovati proizvođača radi definisanje tipa i pravog tehničkog rešenja. Svi navedeni ADITIVI su iz proizvodnog programa hemijske industrije "Prvi Maj" Čačak.

176

6. BETONSKI I ARM. BETONSKI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Tamponi Temelji Mega šipovi Zidovi Serklaži Nadvratnici Nadprozornici Podvlake Venci Stubovi Lukovi Svodovi Ploče Tavanice Stepeništa Podloge Podovi Staze Ograde Šahtovi Kanali Betonska galanterija Ostali betonski radovi ARMIRAČKI RADOVI 179 179 181 183 184 185 186 186 187 187 188 189 189 190 192 193 196 198 198 200 202 203 205 207

177

Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm.00 € 110.00 2. Beton ugraditi i negovati po propisima. Ispod trotoara.00 € 14. Ispod temelja.25 2. a. 4. d. MB 25. U cenu ulaze i armatura i tampon šljunka. do potrebne zbijenosti. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima. Obračun po m3 nabijenog šljunka. armatura i tampon šljunka. a. m3 m3 m3 125.00 € Nabavka i razastiranje šljunka ispod temelja. Ispod trotoara. transport.75 € € € € 14. m2 m2 m2 m2 m2 2. Izraditi oplatu i temelje armirati po projektu. MB 25. a.25 € € € € € 10. Beton ugraditi i negovati po propisima. m3 15. Ispod trotoara. razastiranje u slojevima. Obračun po m2 nabijenog šljunka. c. c.50 3.00 € 120. Obračun po m2 nabijenog šljunka. ispod temelja. Nabavka i nasipanje tucanika ispod staza. Ispod poda. Ispod betonske ploče. m2 m2 m2 m2 3. Tamponi 1. Ispod podova.00 € 2. nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. MB 20. Obračun po m3 nabijenog tucanika. nabijanje i fino planiranje šljunka. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm.00 € 5. c. Ispod staza. 15.00 € 179 . m3 2. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima. detaljima i statičkom proračunu.50 2. Obračun po m3 nabijenog šljunka.75 3. b. Ispod staze. m3 m3 m3 16. Temelji 1. MB 30. Ispod temelja. c. c. m3 m3 m3 100. MB 20. b. a. a. nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. b. d. ispod staze.00 € 137.00 2. U cenu ulaze i oplata. b.00 € 15. Obračun po m3 temelja. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima.1. Ispod betonske ploče.00 € Izrada armirano betonskih temelja marke MB 20. Nabavka i razastiranje šljunka u sloju debljine 20 cm. Nabavka i razastiranje šljunka u sloju debljine 10 cm. Preko isplaniranog terena nasuti i razastreti tucanik predviđene granulacije u slojevima i izvršiti nabijanje motornim valjkom uz potrebno kvašenje. Temelje armirati po projektu. e. Izrada armirano betonskih temelja marke MB 20. b. Ispod podova.50 3. Nabavka.50 € 150. detaljima i statičkom proračunu. Šljunak nasuti u predviđenom sloju i nabiti. MB 30. Obračun po m3 temelja.

Izraditi oplatu i temelje armirati po projektu. Izraditi oplatu i temelje izvesti po projektu i detaljima. a. Beton ugraditi i negovati po propisima.00 € 95. MB 20. U cenu ulaze i armatura i tampon šljunka. b. Nakon iskopa zemlje dno temeljnog zida dobro očistiti špahtlama i čeličnim četkama od zemlje i oprati vodom. c. Obračun po m3 temelja.7. b.00 € 90. Izrada armirano betonskih temelja samaca marke MB 20. b. Obračun po m3 temelja.00 € 120. Beton ugraditi i negovati po propisima. m3 m3 m3 130. detaljima i statičkom proračunu. MB 30.00 € 160. U cenu ulaze i oplata i tampon šljunka. U cenu ulaze i oplata. MB 25. MB 20. Beton ugraditi i negovati po propisima. c. Beton ugraditi i negovati po propisima.00 € 13. Nakon vezivanja betona spoj između dna postojećeg temelja i novo betoniranog temelja podbiti suvim betonom spravljenim sa "jedinicom".00 metara. MB 20.00 € 22. MB 25. uz obaveznu saglasnost statičara. Izrada temelja samaca od nabijenog betona marke MB 15. MB 20. a. m3 m3 m3 80. Izrada temelja od nabijenog betona marke MB 15. a.00 € 85. MB 25. Armaturu pripremiti dužine 2. Podbetoniranje postojećih temelja u lamelama dužine 1. Izrada temelja samca od nabijenog betona marke MB 15. MB 20. MB 15. c. c.00 € 10. Pre početka radova izvođač je obavezan da napravi redosled betoniranja lamela. Obračun po m3 temelja. MB 20. MB 30. U cenu ulazi i tampon šljunka. Postaviti oplatu i izvršiti podbetoniranje do visine 4-5 cm ispod postojećeg temelja. MB 15. Izrada temelja od nabijenog betona marke MB 15. MB 15. a. Izrada armirano betonskih temelja samaca marke MB 20. a. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm.00 € 16. c. Beton ugraditi i negovati po propisima. Obračun po m3 temelja.00 € 100. m3 m3 m3 85. MB 15. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm.00 € 95. MB 25. Izraditi oplatu i temelje izvesti po projektu i detaljima. Zatim izvesti ostale lamele po utvrđenom 180 . Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. MB 25. Obračun po m3 temelja.00 € 130. Temelje armirati po projektu. b. Temelje izvesti po projektu i detaljima. m3 m3 m3 75. m3 m3 m3 110. m3 m3 m3 100.00 € 110. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. b. Beton ugraditi i negovati po propisima. c. a prilikom ugradnje po 50 cm sa svake strane saviti radi preklopa sa susednim lamelama. MB 25. armatura i tampon šljunka.00 € 110.00 € 120. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm.00 € 19. U cenu ulazi i tampon šljunka. b. a.00 m betonom MB 30. U cenu ulaze i oplata i tampon šljunka. Obračun po m3 temelja.00 € 145.00 € 25. detaljima i statičkom proračunu. Temelje izvesti po projektu i detaljima.

Beton ugraditi i negovati. Obračun po m3 zemlje.00 € 3. mereno uraslo. Ručni iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu pored temelja. Dimenzija 20x20 cm. 2. Beton ugraditi i negovati po propisima. Obračun po m3 zemlje. armiranjem. Mega šipovi 1.00 € 4.00 € 27. a prema projektu i datim kotama. 50. od betonskog gvožđa za vezu sa betonskim prstenom. Iskopanu zemlju prevesti i odložiti na gradilišnu deponiju.00 € Merenje nultog opažanja objekta.00 € 8. Pre početka radova očitati nivelmanom nulte vrednosti postavljenih repera i ponoviti očitavanja nakon završetka radova na podbijanju mega šipova i poduhvatanju postojećih temelja. Iskop zemlje izvesti tako da je kota dna iskopane zemlje 20 cm viša od donje ivice postojećeg temelja. m1 m1 6. preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. m3 26 375. Iskopanu zemlju prevesti i odložiti na gradilišnu deponiju. Izvršiti obeležavanje ose šipova i ugrađivanje repera za osmatranje eventualnih deformacija objekta pre. Obračun po m3 prstena temelja. a prema projektu i datim kotama. U cenu ulaze i oplata i tampon šljunka. a zatim iz njih ispustiti ankere. betoniranjem i podbijanjem temelja. Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu pored temelja. O rezultatima merenja sačiniti pismeni izveštaj. Izraditi oplatu i temelje armirati po projektu. Kom. oplatom. Obračun po m1 izvedenog temelja. dimenzija 20x20 cm. detaljima i statičkom proračunu. Postojeće temelje očistiti od zemlje i oprati vodom. a. u toku i posle utiskivanja šipova. sa čišćenjem. a dno nivelisati. Obračun po m3 temelja.00 € 3. trnove. Temelje izvesti po projektu i detaljima.00 € 181 . izrada i ugradnja ankera i tampon šljunka. m3 10. Dimenzija 30x20 cm. Izrada temelja za ivičnjak od nabijenog betona marke MB 20. preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm.00 € Ojačavanje temelja armirano betonskim prstenom. Bočne strane pravilno odseći. Obeležavanje ose šipova i ugrađivanje repera. Bočne strane pravilno odseći. m3 225.rasporedu. Obračun po broju (komadu) merenja. armatura. mereno uraslo. m3 5. Kom. a dno nivelisati. b. Obračun po komadu ugrađenog repera. U cenu ulazi kompletan rad i materijal. kao priprema za podbijanje šipova ispod postojećih temelja. U cenu ulaze i oplata. Betoniranje izvesti betonom MB 20. Iskop zemlje izvesti tako da je kota dna iskopane zemlje 20 cm viša od donje ivice postojećeg temelja. 30.

Prečnika 273 mm. prečnika 159 mm. Dužina za obračun se meri od donje ivice glave šipa do vrha početnog elementa utisnutog šipa.00 10. Čeličnu konstrukciju izraditi od 2 NP 20 nosača međusobno spojena i zavarena po celoj dužini.00 € 8. b.20x1. i u njega uneti sve neophodne podatke za ovu vrstu rada. Visina iskopa zavisi od dubine fundiranja temelja. Elemente međusobno zavariti po celoj dužini. radi prenosa opterećenja sa objekta na utisnute "mega" šipove.00 € 182 . Prečnika 168 mm. odnosno šipa. dopremiti. Ručno potkopavanje stopa temelja u zemlji III kategorije za radne jame. Sve elemente međusobno spojiti zavarivanjem po celom obimu.5 puta veće od dozvoljenog opterećenja. Obračun po m1 utisnutog šipa.50 8.50 m. Obračun po m3 zemlje.00 120. temeljne stope čeličnom konstrukcijom.00 50. Postojeće površine dna temelja očistiti od zemlja i obraditi radi pravilnog naleganja hidraulične prese prilikom utiskivanja čeličnih "mega" šipova. e. Kom. kao ojačanje temeljne stope. Obračun po m3 zemlje.20 m i dubine 1. Šipove utisnuti do potrebne dubine.30 m.00 € € € € € 19. Izrada i postavljanje glave čeličnog "mega" šipa. 60. Prečnika 159 mm. Prečnika 273 mm. Prečnika 323. Bočne strane pravilno odseći. prečnika 159 mm. Dubina potkopavanja stope temelja je 1. pored temelja.00 6.70x1.20x1. d. a. Obračun po komadu lamele. a širina zavisi od stope temelja.20 m. Dimenzije radnih jama su 1. Glavu. Čeličnu konstrukciju raditi i postaviti u lamelama dužine 1.30 ispod dna temelja. Elemente za "mega" šipove izraditi u radionici. Prečnika 323. završni elemenat.00 80.00 12. d. mereno uraslo. radi vertikalnosti pri utiskivanju. odnosno šipa. c. Izrada i postavljanje čeličnih "mega" šipova. Poduhvatanje. ojačanje. Ručni iskop zemlje III kategorije za radne jame. mereno uraslo. Prečnika 219 mm. Izraditi i postaviti čeličnu konstrukciju.9 mm m1 m1 m1 m1 m1 5. "mega" šipa izraditi od konstrukcije 2Ø159 mm dužine l=45 cm na čeličnom nosaču 2U20. Početni elemenat specijalno oblikovati u radionici.00 € 6. a iskopanu zemlju prevesti i odložiti na gradilišnu deponiju. m3 12. m3 15. Izrada i ugrađivanje betona MB 20 u šipove. b.9 mm m1 m1 m1 m1 m1 42. Bočne strane pravilno odseći. a. ispod temelja. Obračun komadu ugrađene glave šipa. a dno nivelisati. Kom.00 € 7. a dno nivelisati. za obezbeđenje potrebne sile 1. Obračun po komadu lamele. postaviti i utisnuti odgovarajućom hidrauličnom opremom. Radne jame služe za potrebno utiskivanje "mega" šipova. a prema projektu i datim kotama. Prečnika 168 mm. c. Iskopanu zemlju prevesti i odložiti na gradilišnu deponiju.00 € 9. 100. e.00 65. Dimenzije radnih jama ispod dna temelja su 0. Obrada temeljnih spojnica. Za vreme utiskivanja voditi zapisnik o utiskivanju svakog šipa. odnosno 1.00 € € € € € 14.30 m. Prečnika 219 mm. 80. Kom. Obračun po m1 utisnutog šipa. Nakon utiskivanja u čelične elemente "mega" šipove ugraditi beton. Prečnika 159 mm.5. odnosno svakog elementa.

podupirači.00 € 220.00 € 10. b. m3 m3 m3 275. Utovariti višak zemlje i šuta na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. Obračun po m3 ugrađenog betona. a. Temeljni zidovi. c.00 € 21.00 € 175. Beton ugraditi i negovati po propisima. Potporni zidovi. armatura i pomoćna skela. u lamelama ispod temelja. c. Obračun po m3 betona. mereno u kamionu. 4. Obračun komadu glave šipa. armatura i pomoćna skela.00 € 7. Kajlovati postavljenu čeličnu konstrukciju ispod temelja i glavu šipa pomoću čeličnih ploča raznih debljina. 10.00 € 23. Izraditi oplatu temeljnih zidova i armirati po projektu. a. detaljima i statičkom proračunu. Izraditi glatku oplatu zidova i armirati po projektu. Kajlovanje glave "mega" šipa. Kružni zidovi. Izrada glatkih armirano betonskih zidova MB 30.00 € 4. podupirači. Beton ugraditi i negovati po propisima. Zidovi 1. Ručni utovar i odvoz viška zemlje i šuta sa gradilišne deponije. Obračun po m3 šuta. U cenu ulaze i oplata i armatura. U cenu ulaze i oplata. Izrada glatkih armirano betonskih potpornih zidova MB 30. m3 11. Zidovi. m3 270. U cenu ulaze i oplata. armatura i pomoćna skela. m3 190. detaljima i statičkom proračunu.00 € 270.00 € 22. Beton ugraditi i negovati po propisima.00 € 180. a. Izrada armirano betonskih temeljnih zidova MB 20. podupirači. detaljima i statičkom proračunu. Zidovi.00 € Izrada armirano betonskih zidova MB 30. Beton ugraditi i negovati po propisima. Obračun po m3 šuta. fetne. c. Kružni zidovi. Utovariti zemlje i šuta na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Izraditi glatku oplatu sa nakovanim letvicama prema vidnoj strani potpornog zida i armirati po projektu. Na svakih 15 metara raditi dilatacione fuge. Obračun po m3 betona. Potporni zidovi. mereno u kamionu.00 € 300. m3 6.00 € 183 .00 € 260. m3 m3 m3 225. Suterenski zidovi. Kom. U međuprostor ispod donje površine temeljne stope i 10 cm od donje ivice glave šipa ugraditi beton i nabiti ga. m3 m3 m3 150. detaljima i statičkom proračunu. Podrumski zidovi. Izraditi oplatu zidova i armirati po projektu. Obračun po m3 betona. Izrada oplate i ugrađivanje betona MB 20. U cenu ulaze i oplata.20. b. Obračun po m3 betona. Mašinski utovar i odvoz viška zemlje i šuta sa gradilišne deponije.

MB 20. U cenu ulaze i oplata. Nabavka i postavljanje montažnih pregradnih ploča "Siporeks".00 € 15.00 € 16. Beton ugraditi i negovati po propisima. Izrada temeljnih zidova od nabijenog betona MB 20. Izraditi oplatu zidova i armirati po projektu. podupirači i pomoćna skela. Preseka 25x20 cm. c. Obračun po m3 betona. detaljima i statičkom proračunu. m2 30. Ploče postaviti po detaljima i projektu. podupirači i pomoćna skela. armatura i pomoćna skela.00 € . Izrada armirano betonskih serklaža marke MB 20.00 € 162. MB 25.00 € 12. Preseka 20x20 cm. f. U cenu ulaze i oplata. podupirači. m3 m3 m3 150. e.11. podupirači i pomoćna skela. Beton ugraditi i negovati po propisima. Obračun po m3 betona. Beton spraviti sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost. U cenu ulaze i oplata. MB 25. Sastave armirati i betonirati. MB 20. m1 m1 m1 m1 m1 m1 7. Izraditi oplatu i serklaže armirati po projektu.00 € Izrada armirano betonskih serklaža.00 9. m2 26. U cenu ulaze i oplata. Izrada zidova od nabijenog betona MB 20. U cenu ulaze i oplata.00 9.00 8. MB 25. U cenu ulazi i dizanje ploča. Obračun po m3 betona. U cenu ulaze i oplata. Beton ugraditi i negovati po propisima. Nabavka i postavljanje montažnih zidnih ploča "Siporeks". marke MB 20. Izraditi oplatu temeljnih zidova po detaljima i projektu. 13.00 € 14. 4. armatura i pomoćna skela. Beton ugraditi i negovati po propisima. Preseka 25x20 cm. m3 290.00 € € € € € € 184 . a. m3 160. Ploče postaviti po detaljima i projektu. m3 120. Obračun po m3 betona. d. MB 30. Preseka 20x20 cm. b. Preseka 25x20 cm. Izraditi oplatu temeljnih zidova po detaljima i projektu.00 € 5. m3 170. b. Obračun po m3 serklaža. Izraditi glatku oplatu za zidove po detaljima i projektu. ugraditi i negovati po propisima. Sastave armirati i betonirati.50 12. U cenu ulazi i dizanje ploča. Izraditi oplatu i serklaže armirati po projektu. Serklaži 1. MB 30. Izrada vodonepropusnih armirano betonskih zidova MB 30. MB 20. Izrada potpornih zidova od nabijenog betona MB 20. MB 30. detaljima i statičkom proračunu. armatura i pomoćna skela.00 10. Obračun po m1 serklaža. Obračun po m2 ploča. Obračun po m2 ploča. preseka 20x20 cm. Preseka 20x20 cm. c. detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. a.50 € 175.

00 10. MB 25.00 6. Preseka 12x20 cm. MB 30. Santrač grede izraditi prema detaljima i uputstvu statičara i projektanta. Preseka 12x20 cm. MB 20. Preseka 7x20 cm. Preseka 30x20 cm. Preseka 25x20 cm. Preseka 30x20 cm. armatura i pomoćna skela. MB 30. Približne dimenzije greda su 16x18 cm. preseka 7x20 cm.50 € 225. MB 30.00 17. Nadvratnici 1. MB 25. m3 m3 m3 200.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 185 .00 € Izrada armirano betonskih nadvratnika. i. e. Preseka 25x25 cm. v. koje su trule.25 5. MB 30. j. MB 30. f. Preseka 20x20 cm. MB 20. MB 20. s. c. 13. U postojećem zidu a u saradnji sa projektantom oštemovati otvore. r. a. o. otvore očistiti i zazidati. Preseka 30x20 cm. Po završenom betoniranju skinuti oplatu. m.g.00 8.50 20. Beton ugraditi i negovati po propisima. Preseka 20x20 cm.00 11. Obračun po m3 nadvratnika. Preseka 12x20 cm. b. Preseka 30x20 cm. podupirači.00 € 6. MB 20. Preseka 25x25 cm. h. i. MB 30. h.00 € 212. Preseka 30x20 cm.00 16. MB 25. marke MB 20. p. postaviti (uvući) armaturu Ø 10 sa uzengijama Ø 6. a. MB 25. marke MB 20. d. u.00 m visine u zidovima nalaze se drvene serklažne grede. l.00 € 13. MB 30. Izraditi oplatu i nadvratnike armirati po detaljima i statičkom proračunu.00 17.00 8. MB 25. armatura i pomoćna skela. n. g. Preseka 25x25 cm.00 18.00 12. m1 m1 m1 11. Preseka 25x20 cm. U cenu ulaze i oplata. Preseka 20x20 cm. MB 20.00 15. Izrada armirano betonskih nadvratnika. Preseka 25x20 cm. U cenu ulaze i oplata.00 12. MB 20. m3 300. MB 25. Obračun po m3 betona. MB 20. izraditi oplatu i uliti beton torkret aparatom. k.00 9. MB 20. MB 25. Preseka 30x25 cm. Preseka 7x20 cm. 4. podupirači. Na svaka 2. Izraditi oplatu i nadvratnike armirati po detaljima i statičkom proračunu. MB 30.00 10. Preseka 7x20 cm.00 € 15.50 4. Preseka 30x25 cm. c. MB 20. Beton ugraditi i negovati po propisima. Obračun po m1 nadvratnika. MB 25.50 15.00 7.00 13. Preseka 30x20 cm.00 € Betoniranje armirano betonskih santrač greda (serklaža). MB 30. Izvaditi postojeće drvene grede (santrače) iz zida. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 3. MB 25. t. b. betonom MB 30. Preseka 30x25 cm.

MB 30. 4. Obračun po m3 podvlake. Preseka 30x25 cm.00 10. Beton ugraditi i negovati po propisima.50 20. Izraditi oplatu i nadprozornike armirati po detaljima i statičkom proračunu. podupirači. a. MB 30. detaljima i statičkom proračunu.00 11. b. a. g. m. c. MB 25. h. a.00 16.7.00 € Izrada armirano betonskih nadprozornika. Obračun po m3 podvlake. armatura i pomoćna skela.50 € 225. b. Izrada armirano betonskih nadprozornika. Obračun po m3 podvlake.00 17.00 12.00 € Izrada glatkih armirano betonskih podvlaka. a. MB 30. podupirači. armatura i pomoćna skela. U cenu ulaze i oplata. f. e. i.00 9. armatura i pomoćna skela. Preseka 20x20 cm. c. Preseka 25x20 cm. MB 30. MB 25. Nadprozornici 1. Izraditi oplatu i nadprozornike armirati po detaljima i statičkom proračunu. marke MB 20. podupirači. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 8. MB 25. Preseka 25x20 cm. preseka 20x20 cm. MB 20. U cenu ulaze i oplata. Preseka 30x20 cm. Preseka 20x20 cm. MB 20. n. Izraditi oplatu sa podupiračima i podvlake armirati po projektu. armatura i pomoćna skela. m3 m3 m3 200. k. b. MB 30. U cenu ulaze i oplata. b. Preseka 25x25 cm. Preseka 25x25 cm. Beton ugraditi i negovati po propisima.00 12. MB 25. m3 m3 250. Izraditi glatku oplatu sa podupiračima i podvlake armirati po projektu. marke MB 25. Preseka 30x20 cm. MB 25. Obračun po m3 nadprozornika. l. m3 m3 230. MB 25. Preseka 25x20 cm. d. Beton ugraditi i negovati po propisima.00 € € € € € € € € € € € € € € € 8. MB 30. m3 m3 275. podupirači. Obračun po m1 nadprozornika.00 15. Beton ugraditi i negovati po propisima.00 13. Preseka 30x25 cm. detaljima i statičkom proračunu.00 € 300. MB 25.00 € 275. Preseka 20x20 cm. MB 25. MB 30. Preseka 25x25 cm. Izraditi oplatu sa podupiračima i podvlake armirati po projektu.00 10.00 € 186 .00 17. podupirači. MB 30. MB 20. Podvlake 1. MB 25. Izrada skrivenih armirano betonskih podvlaka.50 15.00 € 250. MB 20. 3. o. a. U cenu ulaze i oplata. b.00 18. Izrada armirano betonskih podvlaka. Beton ugraditi i negovati po propisima. Preseka 30x20 cm. marke MB 25. armatura i pomoćna skela.00 € 212. MB 20.00 € 5. U cenu ulaze i oplata. marke MB 20. Preseka 30x25 cm. j. marke MB 25. MB 20. MB 30. detaljima i statičkom proračunu.

Preseka 25x20 cm.00 12. Izraditi oplatu sa podupiračima i podvlake armirati po projektu. Uraditi profilisanu oplatu sa podupiračima i vence armirati po detaljima i statičkom proračunu. Uraditi profilisanu oplatu sa podupiračima i vence armirati po detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima.00 17. b. U cenu ulaze i oplata. m3 m3 240. detaljima i statičkom proračunu.00 12. MB 25. marke MB 25. MB 30. Venci 1.00 € 10. armatura i pomoćna skela. m1 m1 m1 m1 15. Preseka 20x20 cm. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 10. g. Stubovi 1. m3 450. h. Obračun po m3 venca.00 € € € € € € € € 187 . U cenu ulaze i oplata.00 € 250.00 45. Izraditi oplatu i stubove armirati po projektu. MB 20. m3 m3 m3 220. Preseka 25x25 cm.00 € 260. podupirači i armatura. U cenu ulaze i oplata. Preseka 20x20 cm. Beton ugraditi i negovati po propisima. Preseka 25x20 cm. Izrada profilisanih venca ortogonalne projekcije do 10 cm sa pripadajućim serklažom. d. MB 20. c.00 35. MB 30. Do 10 cm. Beton ugraditi i negovati po propisima. a. armatura i pomoćna skela. Obračun po m1 venca. f. Preseka 25x20 cm. MB 25.00 € Izrada armirano betonskih stubova.50 15. od armiranog betona MB 25. b. Izrada armirano betonskih kontra podvlaka. podupirači i armatura. Izraditi oplatu i stubove armirati po projektu. b.00 € 9. MB 30.00 25. b.00 13. MB 30. a. MB 25. Preseka 25x25 cm. podupirači. podupirači. Do 15 cm. 4.00 € 235. od armiranog betona MB 25. c. detaljima i statičkom proračunu. preseka 20x20 cm. Obračun po m3 stubova. Do 25 cm. c. a. e. MB 25.00 11. MB 20. armatura i pomoćna skela. U cenu ulaze i oplata. a. Izrada armirano betonskih stubova. MB 20.00 € € € € Izrada profilisanih venca sa pripadajućim serklažom. Beton ugraditi i negovati po propisima. Obračun po m1 stubova. marke MB 20. detaljima i statičkom proračunu. d. podupirači. U cenu ulaze i oplata.7. Preseka 20x20 cm. Obračun po m3 podvlake. MB 25. 5. Do 20 cm. marke MB 20. Beton ugraditi i negovati po propisima.00 15.

m3 m3 m3 250. Izrada lukova od armiranog betona marke MB 30. Preseka 30x20 cm. MB 20.00 40. detaljima i statičkom proračunu. Obračun po m3 stubova. U cenu ulaze i oplata.00 18. Preseka 30x30 cm. marke MB 20. armatura i pomoćna skela.00 € Izrada lukova od armiranog betona. a. n. Beton pažljivo ugraditi. Preseka 30x30 cm. preseka 12x25 cm. MB 30. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata. podupirači.00 25. b. podupirači. Beton ugraditi i negovati po propisima. nabiti i negovati. c. MB 25. Preseka 30x20 cm.00 18. armatura i pomoćna skela. marke MB 20.00 € 275. armatura i pomoćna skela.50 20. Obračun po m3 stubova. j. MB 20.00 € 275. l. c. Preseka 30x25 cm. Lukovi 1. podupirači. Preseka 20x25 cm. Izrada glatkih armirano betonskih stubova. MB 25. marke MB 30. o. Preseka 30x20 cm. c.00 14. MB 25.00 € € € € 188 . U cenu ulaze i oplata. s.00 € 25. armatura i pomoćna skela. MB 25.50 € € € € € € € € € € Izrada armirano betonskih okruglih stubova. MB 30. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 19. Preseka 25x25 cm. vodeći računa da ostaje vidan. MB 25. 22. Preseka 30x25 cm.i. m3 2. r. Izraditi oplatu i stubove armirati po projektu. Obračun po m3 lukova. m1 m1 m1 m1 20. detaljima i statičkom proračunu.00 € 300. Izraditi oplatu sa podupiračima i lukove armirati po projektu. MB 30. a.00 € 11. Izraditi glatku oplatu i stubove armirati po projektu. Preseka 25x25 cm. MB 20. Preseka 30x25 cm. p. m3 m3 m3 250. U cenu ulaze i oplata.00 27. Preseka 25x30 cm. MB 30.00 22. b. m.00 17.00 16. Beton ugraditi i negovati po propisima.00 € 300. b. d.50 25. Obračun po m3 lukova. MB 30. 600. a. Preseka 30x30 cm. MB 20. detaljima i statičkom proračunu. k. Izraditi oplatu sa podupiračima i lukove armirati po projektu. podupirači.00 50. detaljima i statičkom proračunu. MB 30. MB 20. Preseka 12x25 cm.

U cenu ulaze i oplata. Debljine 16 cm.12. detaljima i statičkom proračunu. c. Debljine 14 cm.00 € 170. m2 190. armatura i pomoćna skela. U cenu ulaze i oplata. Obračun po m2 svodova. detaljima i statičkom proračunu.00 € 230.00 € Izrada armirano betonskih ploča. Debljine 20 cm.00 32. marke MB 30. m3 2. podupirači. Beton ugraditi i negovati po propisima. Izrada armirano betonskih ploča marke MB 30. Obračun po m2 izlivene ploče. m3 2. f. Izraditi oplatu sa podupiračima i svodove armirati po projektu. Izraditi oplatu sa podupiračima i svodove armirati po projektu. Izraditi oplatu sa podupiračima i ploče armirati po projektu. m2 m2 m2 m2 m2 m2 30. Izraditi oplatu sa podupiračima i ploče armirati po projektu. marke MB 30. podupirači. podupirači. b. Ploče 1. e. Obračun po m3 izlivene ploče. marke MB 30. marke MB 30.00 € € € € € € 189 . m3 850. b.00 40. Izrada krstatih svodova od armiranog betona. Beton ugraditi i negovati po propisima. 600. Debljine 30 cm. Izrada krstatih svodova od armiranog betona debljine 20 cm. detaljima i statičkom proračunu.00 45.50 35. podupirači. Beton ugraditi i negovati po propisima. armatura i pomoćna skela. detaljima i statičkom proračunu. Obračun po m3 svodova. U cenu ulaze i oplata. Beton ugraditi i negovati po propisima. 250. U cenu ulaze i oplata. U cenu ulaze i oplata.00 € 6. Debljine 8 cm.00 € 13. Debljine 15 cm. c. Beton ugraditi i negovati po propisima. Izraditi oplatu sa podupiračima i svodove armirati po projektu. armatura i pomoćna skela. Svodovi 1. Debljine 10 cm. detaljima i statičkom proračunu. detaljima i statičkom proračunu. U cenu ulaze i oplata. Debljine 12 cm. m2 m2 m2 120. podupirači. podupirači.00 50. Obračun po m3 svodova. a. armatura i pomoćna skela. Obračun po m2 svodova. Beton ugraditi i negovati po propisima. Izraditi oplatu sa podupiračima i svodove armirati po projektu. Izrada armirano betonskih svodova marke MB 30. armatura i pomoćna skela.00 € 5. debljine 6 cm. d. Debljine 6 cm. a.00 € Izrada armirano betonskih svodova debljine 15 cm. armatura i pomoćna skela.

b. Beton ugraditi i negovati po propisima. Betonirati betonom marke MB 30. podupirači. detaljima i statičkom proračunu. debljine 16+4 cm. Izrada lako armiranih betonskih ploča. Debljine 20+5 cm. Beton ugraditi i negovati po propisima.00 65. marke MB 30.00 € 14. Oslonce rebara izravnati cementnim malterom. Postaviti rebro za ukrućenje.00 € 60. m3 275. Svako rebro mora biti naslonjeno minimum 5 cm na oslonac i armatura prepuštena još 10 cm. Debljine 12+4 cm.8.00 € € € € 13. d. tipa "Fert". marke MB 30. c. Ploču i rebra armirati po projektu i detaljima.50 € 20. b. m2 m2 m2 m2 50. Izraditi oplatu sa podupiračima i balkonsku ploče armirati po projektu. Izrada balkonskih armirano betonskih ploča. b. armatura i pomoćna skela. Debljine 10 cm. c. m2 m2 55.00 € Izrada međuspratne tavanice TM-3. Obračun po m3 izlivene ploče. Obračun po m2 izlivene ploče. marke MB 20. debljine 6 cm. c. Debljine 8 cm. podupirači. a. a. Debljine 18 cm. Obračun po m2 tavanice. detaljima i statičkom proračunu. marke MB 30. Ploče armirati po projektu. Debljine 16 cm. podupirači. TM 5. armatura i pomoćna skela.00 € 48. 4.00 € 9. Obračun po m2 izlivene ploče. Oplata mora ostati najmanje 14 dana. Izraditi oplatu sa podupiračima i ploče armirati po projektu. U cenu ulazi i armatura. Izrada polumontažne tavanice. Debljine 6 cm. detaljima i statičkom proračunu. Gotove nosače postaviti preko fetni-nosača. Obračun po m2 tavanice.00 € 45. Betonirati betonom marke MB 30. Izrada krstatih armirano betonskih ploča. debljine 12+4 cm. a. debljine 12 cm. U cenu ulaze i oplata. U cenu ulaze i fetne-nosači sa podupiračima. U cenu ulaze i oplata. Ploču i rebro armirati po projektu i detaljima. armatura i pomoćna skela.00 € 17. Debljine 16+4 cm. U cenu ulaze i fetnenosači sa podupiračima. Debljine 12 cm. Izraditi oplatu sa podupiračima i ploče armirati po projektu. Debljine 14 cm. Tavanice 1. U cenu ulaze i oplata.00 60. m3 300. TM 3.00 € 14.00 55. Debljine 16+4 cm. Blokove prethodno obraditi postavljanjem armature u žljebove i popunjavanjem cementnim malterom. a. Debljine 14+6 cm. Beton ugraditi i negovati po propisima. Pre betoniranja izvršiti pranje oslonaca. Oplata mora ostati najmanje 14 dana. b. detaljima i statičkom proračunu.00 € 190 . Obračun po m3 izlivene ploče. m2 m2 m2 40. Beton ugraditi i negovati po propisima. Izrada krstatih armirano betonskih ploča. za raspone veće od 3 m. m2 m2 m2 15.

Tavanicu izvesti od armirano betonskih montažnih elemenata raspona prema statičkom proračunu i detaljima.00 50. debljine 14+4 cm.00 42. Izrada međuspratne tavanice. Blokove prethodno obraditi postavljanjem armature u žljebove i popunjavanjem cementnim malterom. Monta 8. Oslonce rebara izravnati cementnim malterom. Širina elemenata je 2. Nabavka i postavljanje montažnih međuspratnih ploča "Durisol".00 € € € € € 11. m2 75. Obračun po m2 tavanice. a debljina 6 cm. Obračun po m2 ploča. Obračun po m2 ploča. b.00 € 14. U cenu ulazi armatura i oplata. Nabavka i postavljanje montažnih krovnih ploča "Siporeks". debljine 8+4 cm. debljine 16+4 cm.00 € 12. Sastave armirati i betonirati.50 45. Obračun po m2 ploča. Monta 16. Obračun po m2 ploča. ukupne debljine 15 cm. Monta 14. U cenu ulazi i dizanje ploča.00 € 16. debljine 25+5 cm. Gotove nosače postaviti preko fetni-nosača. U cenu ulazi i dizanje ploča. Ploču i rebra armirati po projektu i detaljima. Betonirati betonom marke MB 30. U drugoj fazi naliva se beton debljine 9 cm istog kvaliteta kao prethodni i postavlja mrežasta armatura iznad oslonca u svemu prema detaljima. m2 40. Monta 20. Obračun po m2 tavanice. d. Nabavka i postavljanje montažnih međuspratnih ploča "Siporeks". debljine 8+4 cm. oplata i podupirači. U cenu ulaze i fetne-nosači sa podupiračima. Ploču i rebra armirati po projektu i detaljima. e.00 € 15. Sastave armirati i betonirati. Izrada armirano betonske međuspratne OMNIA tavanice. Izrada međuspratne konstrukcije. Monta 12. m2 35. tipa "Avramenko". Sastave armirati i betonirati. U cenu ulazi i dizanje ploča. Oplata mora ostati najmanje 14 dana. c.00 60. Ploče postaviti po detaljima i projektu. Ploče postaviti po detaljima i projektu. Sastave armirati i betonirati. tipa Monta 8.00 metara. Ploče postaviti po detaljima i projektu. Nabavka i postavljanje montažnih krovnih ploča "Durisol". Obračun po m2 tavanice. debljine 12+4 cm. m2 45.00 € 13. U cenu ulazi i dizanje ploča. Betonirati betonom marke MB 30. Rebro mora biti naslonjeno minimum 5 cm na oslonac i armatura prepuštena još 10 cm. Ploče postaviti po detaljima i projektu. m2 m2 m2 m2 m2 40.6. debljine 20+5 cm. Montažni elementi se izvode od betona MB 40 i armirani su mrežastom armaturom. m2 80. a.00 € 191 . m2 40. U cenu ulaze i armatura.

Izrada temelja stepeništa od nabijenog betona MB 20. Stepenike betonirati preko kose ploče. detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. m3 100. Izraditi oplatu kosih ploča i armirati po projektu. Obračun po m3 betona. U cenu ulaze i oplata. Izrada betonskih stepenika od nabijenog betona MB 20. m3 125. Izrada armirano betonskih kosih ploča stepeništa marke MB 30.00 € 5.00 € 3. Beton ugraditi i negovati po propisima. armatura i pomoćna skela. armatura i pomoćna skela. U cenu ulazi i oplata. Obračun po m3 betona.00 € Izrada kose stepenišne ploče od nabijenog betona MB 20. podupirači. U cenu ulaze i oplata. Obračun po m3 betona. a preko sloja šljunka. Izrada armirano betonskih temelja stepeništa marke MB 20.00 € 9. Obračun po m3 betona. armatura i pomoćna skela. m3 240. Obračun po m1 izvedenih stepenika.00 € 192 . Beton ugraditi i negovati po propisima. m1 7. Beton ugraditi i negovati po propisima. Izrada kose stepenišne ploče i stepenika od nabijenog betona MB 20. detaljima i statičkom proračunu. Izraditi oplatu kosih ploča i podesta i armirati po projektu. m3 220.00 € 8. U cenu ulaze i oplata. U cenu ulazi i oplata. Izrada armirano betonskih kosih ploča i podesta stepeništa marke MB 30. U cenu ulazi i oplata. Obračun po m3 betona. Beton ugraditi i negovati po propisima. armatura i pomoćna skela. podupirači.15. Beton ugraditi i negovati po propisima. Beton ugraditi i negovati po propisima. Kosu ploču betonirati preko sloja šljunka. Izraditi oplatu temelja i armirati po projektu. m3 125.00 € 7. Izraditi oplatu stepenika po detaljima i projektu. U cenu ulazi i oplata i armatura. Obračun po m3 betona. Temelj betonirati preko sloja šljunka. Stepeništa 1. Beton ugraditi i negovati po propisima. Beton ugraditi i negovati po propisima. Izrada armirano betonskih obraznih nosača marke MB 30. detaljima i statičkom proračunu.00 € 6. Izrada armirano betonskih kosih ploča i stepenika stepeništa marke MB 30. detaljima i statičkom proračunu.50 € 4. U cenu ulaze i oplata. Izraditi oplatu obraznih nosača i armirati po projektu. Obračun po m3 betona. m3 260. 80. Ploču betonirati istovremeno sa stepenicima. detaljima i statičkom proračunu. U cenu ulazi i oplata. Izraditi oplatu kosih ploča i stepenika i armirati po projektu. podupirači. Obračun po m3 betona. m3 240. podupirači. m3 2.

Beton ugraditi i negovati po propisima. Debljine 10 cm. postavljenim u sredini sloja.00 9. Podloge 1.00 € 11. pre nanošenja košuljice. Podlogu armirati mrežastom armaturom. armatura i pomoćna skela.10.00 13. očistiti i oprati. očistiti i oprati. Debljine 8 cm. c. Gornju površinu betonske podloge izravnati. m3 320. Debljine 6 cm. a. 7. Obračun po m3 betona.00 € 4. a beton negovati. U cenu ulaze i oplata.00 € € € € 193 . c. Izrada podloge od betona. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". m2 12.00 11. očistiti i oprati. U cenu ulazi i armatura. Debljine 8 cm. m2 2. Gornju površinu betonske podloge izravnati.00 14. m2 9. Izraditi oplatu podesta i armirati po projektu. Izraditi oplatu stepeništa i armirati po projektu. Podlogu za košuljicu. Izrada armirano betonskih rektifikovanog stepeništa marke MB 30. podupirači. m3 200. Izrada armirano betonskih podesta stepeništa marke MB 30. Debljine 12 cm. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". Izrada cementne košuljice debljine 3 cm. Debljine 12 cm. Armirati je mrežom Ø 6 mm. Debljine 6 cm. razmere 1:3. armatura i pomoćna skela. Izrada podloge od lako armiranog betona. Košuljicu negovati dok ne očvrsne. sa okcima 15/15 cm. Debljine 10 cm. b. Obračun po m2 košuljice. d. po statičkom proračunu i betonirati. d. postavljenom u sredini sloja. marke MB 15. podupirači. debljine 6 cm . Armirati je rabic pletivom. razmere 1:3.00 € € € € 8. marke MB 20. Košuljicu negovati dok ne očvrsne.00 16. kao podloge. a. Izrada armirane cementne košuljice debljine 3 cm. debljine 6 cm. Podlogu za košuljicu.00 18. pre nanošenja košuljice.00 € 3. kao podloge. detaljima i statičkom proračunu. kao podloge. a beton negovati.00 € 16. Podlogu za košuljicu. b. pre nanošenja košuljice. Obračun po m2 košuljice. m2 m2 m2 m2 7. razmere 1:3 i negovati je dok ne očvrsne. Obračun po m3 betona. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". Obračun po m2 podloge. Obračun po m2 košuljice. detaljima i statičkom proračunu. m2 m2 m2 m2 12. U cenu ulaze i oplata. Beton ugraditi i negovati po propisima.50 € Izrada rabicirane cementne košuljice debljine 3 cm. Obračun po m2 podloge.

od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 1 debljine 5 cm. a zapreminska težina perlitnog betona 258 kg/m3. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. otprašena i odmašćena. Pošto je betonska masa penasta i meka. "Termika" Zrenjanin. Obračun po m2 podloge. m2 m2 m2 8. Izrada sloja za izravnanje od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 3 debljine 5 cm. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. Izrada podloge. Izrada sloja za izravnanje od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 1 debljine 5 cm. Pošto je betonska masa penasta i meka.50 € 10. Podloga mora biti čista.00 € 12.00 € 18. Debljine 5 cm. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. Pripremiti Superbet 1 po uputstvu proizvođača. Debljine 8 cm. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb. Obračun po m2 sloja za izravnanje. Čvrstoća na pritisak je 0. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom.72 MPa. Pripremiti Superbet 1 po uputstvu proizvođača. a. a koji se posebno plaća. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. pre nanošenja perlitnog betona. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. Podloga mora biti čista. "Termika" Zrenjanin. Pripremiti Superbet 3 po uputstvu proizvođača. "Termika" Zrenjanin. m2 m2 m2 11. Sloj za izravnanje betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Podlogu betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. "Termika" Zrenjanin. Debljine 6 cm. Podloga mora biti čista. Izrada podloge. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama.12. Čvrstoća na pritisak je 2.00 € 14. Debljine 5 cm.5 MPa. pre nanošenja perlitnog betona. m2 m2 m2 10. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. a koji se posebno plaća. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 3 debljine 5 cm. po podlozi razliti cementno mleko. pre nanošenja perlitnog betona. c. Debljine 6 cm. Preko podloge obavezno izvesti zaštitni sloj od sitnozrnog betona. Pošto je betonska masa penasta i meka. c. b. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. otprašena i odmašćena. po podlozi razliti cementno mleko.00 € 16. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. Podloga mora biti čista. otprašena i odmašćena. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. po podlozi razliti cementno mleko.00 € 13. Preko podloge obavezno izvesti zaštitni sloj od sitnozrnog betona. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. Debljine 8 cm. b. c.5 MPa. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. b. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb. a. Čvrstoća na pritisak je 0.00 € 21. estriha. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. Debljine 6 cm. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. Podlogu betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Preko podloge može se direktno postaviti pod od parketa ili 194 . po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb. otprašena i odmašćena. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. pre nanošenja perlitnog betona. Pripremiti Superbet 3 po uputstvu proizvođača. Sloj za izravnanje betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Obračun po m2 sloja za izravnanje.00 € 14. po podlozi razliti cementno mleko. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja.00 € 15. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. Debljine 5 cm. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. a zapreminska težina perlitnog betona 258 kg/m3. estriha. Pošto je betonska masa penasta i meka. a. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. Debljine 8 cm. a zapreminska težina perlitnog betona 578 kg/m3.

Čvrstoća na pritisak je 2. Debljine 6 cm.00 10. c. "Termika" Zrenjanin. Zapreminska težina ugrađenog Stirocema je 500 kg/m3. ravnog krova od lakog betona Stirocem prosečne debljine 5 cm. d. Gornju površinu betonske podloge izravnati. a. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. Obračun po m2 podloge. Debljine 10 cm. Dvokomponentni laki beton Stirocem spraviti od ekspandiranih perli Stiropora. Debljine 4 cm. d.00 12.00 8.00 45. Dvokomponentni laki beton Stirocem spraviti od ekspandiranih perli Stiropora.00 € 16.5 kg/lit i završno obraditi perdašenjem.00 36.00 € Izrada podloge od lakog betona Stirocem debljine 2 cm. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. Pošto je betonska masa penasta i meka. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom.00 20. Debljine 8 cm. Debljine 5 cm. a zapreminska težina perlitnog betona 578 kg/m3. a. b. m2 m2 m2 22. Obračun po m2 sloja za pad. po uputstvu proizvođača "Prvi maj" Čačak. Preko sloja za pad obavezno izvesti hidroizolacioni i zaštitni sloj. Zapreminska težina ugrađenog Stirocema je 500 kg/m3. a. Debljine 10 cm.00 € 12. pre nanošenja perlitnog betona. Debljine 10 cm. b. Debljine 8 cm.00 € 45. kao i termoizolacije. po uputstvu proizvođača "Prvi maj" Čačak. Izrada sloja za pad ravnog krova od betona prosečne debljine 4 cm marke MB 15. otprašena i odmašćena. Pripremiti Superbet 3 po uputstvu proizvođača. Debljine 8 cm.00 € 195 . 24. c. po podlozi razliti cementno mleko. c. b. Obračun po m2 podloge.00 27. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. Debljine 6 cm. Izrada sloja za pad od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 3 debljine 4 cm.5 MPa. Obračun po m2 sloja za pad. Debljine 2 cm. a čvrstoća na pritisak posle 28 dana je 1. Podloga mora biti čista.00 € € € € 39.5 kg/lit i završno obraditi perdašenjem. c. Čvrstoća na pritisak je 2. a koji se posebno plaćaju. e. Debljine 6 cm. a zapreminska težina perlitnog betona 578 kg/m3.50 € 12.72 MPa.72 MPa. Sloj za izravnanje betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Debljine 5 cm. Debljine 10 cm. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb. m2 m2 m2 m2 6.00 € € € € 35. Debljine 8 cm. b. Debljine 4 cm.00 18. Debljine 10 cm. Debljine 6 cm.keramičkih pločica. Gornju površinu izravnati i podlogu negovati. b. m2 m2 9.00 € 35. cementa sa odgovarajućim dodacima i vode. Debljine 8 cm. m2 m2 m2 m2 10. c. m2 m2 m2 m2 m2 9.50 € 31.00 12. Debljine 6 cm. Obračun po m2 podloge. a. a. Strirocem naneti u slojevima i nabiti do gustine od 0. d. Debljine 5 cm. Izrada sloja za pad. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. a čvrstoća na pritisak posle 28 dana je 1.00 15. b. Izrada podloge od keramzita debljine 6 cm. m2 m2 m2 10. Obračun po m2 podloge.00 € € € € € 29. a beton negovati.5 MPa. Strirocem naneti u slojevima i nabiti do gustine od 0. a. cementa sa odgovarajućim dodacima i vode. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona.

00 € € € € Izrada betonskog poda.50 € 18.00 € 196 . Debljine 8 cm. m2 m2 m2 m2 15. debljine 6 cm. m2 m2 m2 m2 11.00 17. c. Debljine 6 cm. Pod armirati mrežastom armaturom. Izrada perdašene cementne košuljice debljine 3 cm.00 15. marke MB 15. b. postavljenim u sredini sloja. Obračun po m2 košuljice. perdašen. a. gletovan. Obračun po m2 poda. Debljine 10 cm.00 20. Košuljicu armirati rabic pletivom.00 € € € € 13. Gornju površinu isperdašiti i beton negovati. m2 11. d. Izrada betonskog poda. Debljine 12 cm. prema projektu i statičkom proračunu i betonirati. Debljine 8 cm. Obračun po m2 poda. b. Obračun po m2 košuljice. Izrada rabicirane i perdašene cementne košuljice debljine 3 cm. Izrada betonskog poda. armiran i gletovan. Gornju površinu gletovati do crnog sjaja i beton negovati. a. c. d. Obračun po m2 poda. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". Obračun po m2 poda. m2 9. debljine 6 cm. Gornju površinu gletovati do crnog sjaja i beton negovati. marke MB 20. Gornju površinu košuljice gletovati do crnog sjaja i negovati dok ne očvrsne. d. Debljine 10 cm.50 14. Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrsne. c. Armatura ulazi u cenu poda. Debljine 8 cm.00 17. a. Debljine 12 cm. Izrada betonskog poda. Obračun po m2 košuljice.00 13. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". m2 m2 m2 m2 9.00 € € € € 17. Gornju površinu perdašiti i beton negovati. Debljine 6 cm.00 13. Debljine 6 cm. marke MB 20. Debljine 6 cm. prema projektu i statičkom proračunu i betonirati.50 € € € € 9. b.00 15. c. Izrada gletovane cementne košuljice debljine 3 cm. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". armiran i perdašen. Debljine 12 cm. m2 m2 m2 m2 12. debljine 6 cm. Pod armirati mrežastom armaturom. Podovi 1. m2 7. a.00 11.00 € 19. b. razmere 1:3.00 25. Debljine 10 cm. 5.17.00 16. Debljine 12 cm. d. Debljine 10 cm. razmere 1:3. Debljine 8 cm. razmere 1:3. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. debljine 6 cm. Armatura ulazi u cenu poda.50 21. marke MB 15. Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrsne.

m2 m2 m2 12. promaje. razmere 1:3. Betonske ploče postaviti u sloju peska debljine 10 cm. Obračun po m2 poda. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. iz koje uzima vodu. b. kotrljanje. FER BETON APC-12 ugraditi "sveže na sveže" i bez prekida. Košuljicu na bazi eruptivnih stena porfirske strukture.00 € 18. m2 m2 16. otpornost na habanje. Izrada armirane i gletovane cementne košuljice debljine 3 cm. vodonepropusnost i otpornost na mehanička oštećenja kao što su valjanje. b. c. a ploče očistiti. Dimenzija 40x40x3 cm. Armirati je mrežom Ø 6 mm. a ploče očistiti. minimalne marke MB 30. Spojnice ispuniti peskom. a.00 € 15. Dimenzija 30x30x3 cm. Obračun po m2 poda. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". Izrada poda od betonskih ploča dimenzija 30x30x3 cm.50 € 15. Pod se može eksploatisati posle 14 dana. Dimenzija 30x30x3 cm. Na svežu betonsku masu naneti (posuti) suvu mešavinu FER BETON APC-12 i obradu izvršiti mašinskim rotacionim gladilicama. U cenu ulaze nabavka ploča.00 € 21. 2-6 dana po izradi košuljice. Obračun po m2 košuljice. Dimenzija 40x40x3 cm. sa okcima 15/15 cm. udaranje. Obračun po m2 poda. m2 13. u cementnom malteru. b. razmere 1:3 i zaliti cementnim mlekom. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". Dilatacione fuge širine 6-8 mm rezati po projektu. Gornju površinu košuljice gletovati do crnog sjaja i negovati dok ne očvrsne. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". Izrada poda od betonskih ploča.00 € 28. mlevenog cementnog klinkera i pigmenta ugraditi na mestima gde je potrebna visoka čvrstoća na pritisak i savijanje. Armirati je mrežom Ø 6 mm.00 € 22. Spojnice fugovati. Izrada košuljice sive boje FER BETON APC-12. sa okcima 15/15 cm. m2 11. Košuljicu armirati rabic pletivom. a. Zeleni. u pesku. razmere 1:3. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. do završetka ugradnje. Posipanje i obradu vršiti dok se ne utroši predviđena količina FER BETON APC-12 (5-10 kg/m2) i dobije horizontalna i glatka površina. "Prvi maj" Čačak. dimenzija 30x30x3 cm. Izrada rabicirane i gletovane cementne košuljice debljine 3 cm. Crveni. razmere 1:3. grebanje i brušenje. Podloga mora biti armirano betonska ploča.00 € 197 . m2 m2 20. Obračun po m2 košuljice. U cenu ulazi i nabavka betonskih ploča. m2 14.00 € 19. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. postavljenom u sredini sloja. Sivi. debljine 3-5 mm. dok se mešavina u potpunosti ne utisne u podlogu. podloga od peska i ispuna spojnica. Košuljicu štititi od brzog sušenja. postavljenim u sredini sloja. Obračun po m2 košuljice.00 € 23. Gornju površinu košuljice gletovati do crnog sjaja i negovati dok ne očvrsne.00 € 26.20. direktnog sunca ili niskih temperatura. Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrsne. a. Fuge ispuniti trajno elastičnim kitom. postavljenom u sredini sloja. Izrada armirane i perdašene cementne košuljice debljine 3 cm.

00 20.00 € Izrada armirano betonske sokle ograde marke MB 20. Gornju površinu staze obraditi po uputstvu projektanta i beton negovati. c. b. 125.00 12. debljine 6 cm.00 € 19. Debljine 12 cm. a ploče očistiti.00 € 15. Debljine 8 cm. U cenu ulazi i armatura. m2 m2 m2 m2 m2 8. m2 m2 20. Beton ugraditi i negovati. u cementnom malteru. m3 2.50 € € € € € Izrada staze od lako armiranog betona.18. e. d.00 17. Izrada staza od betonskih ploča. po statičkom proračunu i betonirati. Izrada staze od betonskih ploča. a.00 € 19. b. a. Izrada armirano betonskih temelja ograde marke MB 20. debljine 6 cm. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. podloga od peska i ispuna spojnica. u pesku. Stazu armirati mrežastom armaturom. d.00 10.50 € € € € € 11. Obračun po m2 staze. c. Izraditi oplatu i soklu ograde armirati po detaljima i projektu.00 22. Obračun po m2 staze. Izrada staze od betona. m2 m2 m2 m2 m2 12. Debljine 10 cm. Izraditi oplatu i temelje armirati po detaljima i projektu. Spojnice ispuniti peskom. U cenu ulaze nabavka ploča. dimenzija 30x30x3 cm. U cenu ulazi i nabavka betonskih ploča. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. Beton ugraditi i negovati. Dimenzija 40x40x3 cm. m3 200. Debljine 12 cm.00 14. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. a ploče očistiti. Obračun po m3 temelja. Staze 1.00 17. marke MB 30. Gornju površinu staze obraditi po uputstvu projektanta i beton negovati. Dimenzija 30x30x3 cm. marke MB 20.00 € 13. e. Debljine 6 cm. m2 m2 16. a. Debljine 8 cm. Dimenzija 30x30x3 cm. Debljine 6 cm. Dimenzija 40x40x3 cm. U cenu ulaze i oplata. armatura i tampon šljunka. U cenu ulaze i oplata i armatura. Obračun po m2 staze. 6. Betonske ploče postaviti u sloju peska debljine 10 cm.00 € 198 . Spojnice fugovati. dimenzija 30x30x3 cm. a. b. Obračun po m3 sokle ograde. Debljine 15 cm. Debljine 15 cm. Debljine 10 cm. Obračun po m2 staze. razmere 1:3 i zaliti cementnim mlekom. b.50 15. Ograde 1.

Izraditi glatku oplatu i ogradu armirati po detaljima i projektu. Izraditi oplatu i soklu ograde armirati po detaljima i projektu. Beton ugraditi i negovati. Beton ugraditi i negovati. Izrada armirano betonske poklopne ploče ograde marke MB 20. m3 220. dimenzija 40x20x12 cm. m3 175. U cenu ulaze i oplata i armatura. Obračun po m2 ograde. m3 200.00 € 12. Izraditi oplatu i stubove armirati po detaljima i projektu. U cenu ulaze i oplata i armatura. Obračun po m3 poklopne ploče ograde. Elemente postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. Izrada armirano betonske profilisane sokle ograde marke MB 20.00 € 9. Obračun po m3 ograde. U cenu ulaze i oplata i armatura. U cenu ulaze i oplata i armatura. Izrada armirano betonske profilisane poklopne ploče ograde marke MB 20. m3 175. "Zidar" Bečej.00 € 4. U cenu ulaze i oplata i armatura. Izrada balkonske armirano betonske ograde marke MB 20. m3 225. Obračun po m3 poklopne ploče ograde. Nabavka i postavljanje ogradnih betonskih elemenata "Og-6".00 € 8. Izrada balkonske glatke armirano betonske ograde marke MB 20. Spojnice fugovati tehnikom po izboru projektanta. m3 220. Obračun po m3 poklopne ploče ograde. m3 190. Izrada armirano betonske ograde marke MB 20.3. U cenu ulaze i oplata i armatura. Beton ugraditi i negovati.00 € 10.00 € 6. Beton ugraditi i negovati. Beton ugraditi i negovati. Izrada armirano betonskih stilskih stubova ograde marke MB 20. Izraditi oplatu i poklopnu ploču ograde armirati po detaljima i projektu.00 € 5. Izraditi oplatu i ogradu armirati po detaljima i projektu. U cenu ulaze i oplata i armatura. u boji po izboru projektanta. Izraditi oplatu i stubove armirati po detaljima i statičkom proračunu. Obračun po m3 stubova. Beton ugraditi i negovati. U cenu ulaze i oplata i armatura. m2 17. Beton ugraditi i negovati. U cenu ulaze i oplata i armatura. Obračun po m3 ograde. Beton ugraditi i negovati. Izrada armirano betonske poklopne ploče ograde balkona marke MB 20. Beton ugraditi i negovati. m3 220. Obračun po m3 stubova.50 € 199 . Obračun po m3 sokle ograde. Izrada armirano betonskih stubova ograde marke MB 20. Izraditi oplatu i ogradu armirati po detaljima i projektu.00 € 11. Izraditi oplatu i poklopnu ploču ograde armirati po detaljima i projektu.00 € 7. Izraditi oplatu i poklopnu ploču ograde armirati po detaljima i projektu. Obračun po m3 ograde. m3 175.

maj" Lapovo. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Obračun po m2 poda. m2 15. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Šahtovi 1. Izrada armirano betonskih temelja šahtova marke MB 25.00 € 20. Izrada gletovanog poda šahta od betona debljine 6 cm marke MB 15. Spojnice fugovati tehnikom po izboru projektanta. Elemente u boji po izboru projektanta.00 € 3.13. Gornju površinu košuljice gletovati do crnog sjaja i negovati dok ne očvrsne. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". Obračun po m3 temelja. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. dimenzija 60x40x10 cm. Obračun po m2 ploče. m2 8. koji se posebno plaća.50 € 200 . 125. m3 2. U cenu ulaze i oplata i armatura. Izrada perdašenog poda šahta od betona debljine 6 cm marke MB 15. m2 32. Gornju površinu gletovati do crnog sjaja i beton negovati. Obračun po m2 košuljice. postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2.00 € 7. m2 19.00 € 4. Izrada gletovane cementne košuljice debljine 3 cm. razmere 1:3. Gornju površinu izravnati i beton negovati. Obračun po m2 poda. Gornju površinu isperdašiti i beton negovati.00 € 5. U cenu ulaze i oplata. Nabavka i postavljanje ogradnih betonskih brušenih elemenata "Meba". Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrsne. Obračun po m2 ograde.50 € 6. m2 10. razmere 1:3. armatura i tampon šljunka. Izrada armirano betonske ploče šahta. U cenu ulaze i oplata. m2 10. Obračun po m2 košuljice. Izrada perdašene cementne košuljice debljine 3 cm. m3 175. Ploču armirati mrežastom armaturom i betonirati betonom MB 30. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. "1. U ploči ostaviti otvor i postaviti nosač poklopca šahta. Obračun po m3 betona. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". armatura i tampon šljunka.00 € Izrada armirano betonske temeljne ploče šahta marke MB 25.

perdaš. penjalice i pomoćna skela. Izraditi oplatu i armirati po detaljima i statičkom proračunu.00 € 210. m1 90. a ostale na međusobnom odstojanju od 35 cm.00 225. Malterisati produžnim malterom u dva sloja. m2 7. Izrada kanalizacionog šahta prečnika 100 cm. sa sitnim peskom. a ostale na međusobnom odstojanju od 35 cm. a po ugradnji bojiti bojom za metal. penjalice i pomoćna skela. Površine zidova dobro očistiti i otprašiti.00 200. Obračun po m2 malterisane površine.00 € 19. Kom. Za hidrofor. Obračun po m2 zidova šahta. Prvu penjalicu postaviti na 80 cm od poda. U cenu ulaze i oplata.00 € 10. Prvi sloj raditi sa prosejanim šljunkom "jedinicom" a drugi sa sitnim peskom gletovati do crnog sjaja.50 € 17. Za vodomer. b. Debljine 10 cm.00 € € € € 14. Beton sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost ugraditi i negovati po propisima. sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost.00 € 18. Prvi sloj raditi sa prosejanim šljunkom "jedinicom" a drugi. Izraditi oplatu i šaht armirati po detaljima i statičkom proračunu. U ploči ostaviti otvor i ugraditi poklopac septičke jame. sa dodatkom aditiva. armatura.8. Malterisanje zidova šahta produžnim malterom.00 € 16. U cenu ulaze i serklaž. Obračun po m2 malterisane površine. m3 175. Po m3. 3. m3 m3 m3 m3 180. Obračun po komadu penjalice. Izrada armirano betonske septičke jame MB 25. Obračun po m1 šahta.00 € 201 . m2 11. dimenzija 40/25 cm. Penjalice pre ugradnje minizirati dva puta. Izraditi oplatu i armirati po detaljima i statičkom proračunu. Nabavka i ugradnja penjalica od kutija 20x30 mm. Prvu penjalicu postaviti na 80 cm od poda. Izrada šahta za vodomer od armiranog betona MB 25. koji se posebno plaća. armatura. a po ugradnji bojiti bojom za metal. Pre malterisanja zidove isprskati cementnim mlekom. Malterisati u dva sloja. U prsten ugraditi poklopac. penjalice i pomoćna skela. Obračun po komadu penjalice. d. m2 m3 25. Kom. Na svakih 30 cm ugraditi penjalice. penjalice i pomoćna skela. Za kanalizaciju. za prihvatanje okvira poklopca. a. od prefabrikovanih elemenata. Za PTT. Penjalice pre ugradnje minizirati dva puta. Beton ugraditi i negovati po propisima. Obračun po m3 zidova šahta. U cenu ulaze i oplata. c. Površine zidova dobro očistiti i otprašiti.00 € 15. 5.00 190. Na svakih 30 cm ugraditi penjalice. debljine zidova 10 cm. dimenzija 40/25 cm. Nabavka i ugradnja penjalica od FZC profila Ø 20 mm. Pri vrhu šaht stepenasto završiti. Na vrhu postaviti suženi deo visine 60 cm a iznad armirani prsten. U cenu ulaze i oplata. Izrada armirano betonskog šahta betonom MB 25. b. armatura. Malterisanje zidova šahta cementnim malterom. a. Izbetonirati armirano betonsku podlogu od betona MB 20 i preko nje postaviti prefabrikovane armirano betonske prstenove. Obračun po m3 zidova jame. Beton ugraditi i negovati po propisima. Pre malterisanja zidove isprskati cementnim mlekom.

Debljine zida 10 cm. Po m3. sive. debljine zidova 10 cm. b. Pre betoniranja postaviti ram od ugaonika 30/20/3 mm sa ankerima. koji ulaze u cenu. armirati i betonirati betonom MB 20. a. Izraditi oplatu rigola i armirati po detaljima i projektu. a na najnižoj tački kanala ugraditi liveni luk Ø 100 mm za odvod vode. m1 12. a. Dno kanala raditi u padu. Izraditi oplatu rigola i betonirati preko sloja šljunka. Betoniranje kanala za instalacije sa poklopcima. m1 17. Obračun po m1 poklopaca. U cenu ulazi i oplata i armatura. b. Beton ugraditi i negovati. debljine zidova 10 cm. Obračun po m2 razvijene površine kanala. Preko kanala postaviti izlivene pokretne armirano betonske poklopce. Nabavka i postavljanje rešetkastih poklopaca kanala 35x50x5 cm. Dimenzija 40x40x12 cm. b. Po m3. Obračun po m1 rigole.00 € 5. Izrada betonskih rigola od betona marke MB 30.00 € 290. a po projektu. Postaviti oplatu i betonirati betonom MB 20. U cenu ulaze i armatura i oplata. a. Dno kanala uglačati. Betoniranje kanala za instalacije. b. a po projektu. m1 m1 11. U cenu ulaze i ugaonik. Postaviti oplatu. kao oslonac za rešetku. u boji po izboru projektanta. Po m3. bele. Beton ugraditi i negovati. U cenu ulazi i ugaonik i oplata. Rigolu betonirati preko sloja šljunka.00 € 15. 2. "Zidar" Bečej. debljine zidova 10 cm. dimenzija 40x40x12 cm. U cenu ulazi i oplata.50 € .00 € 9. Nabavka i postavljanje betonskih rigola. Pre betoniranja postaviti ram od ugaonika 30/20/3 mm sa ankerima. Betoniranje kanala za odvod vode 25x30 cm. po m1. Debljine zida 10 cm. Izrada armirano betonskih rigola od betona marke MB 30.00 € 24. liveni luk i oplata. kao oslonac za rešetku.00 € 202 . Kanali 1. Obračun po m1 kanala. Izvesti razdelnice i zaliti ih bitumenom. a. m2 m3 32. Dimenzija 40x40x12 cm. Dimenzija 30x25x10 cm. Rigole postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. m1 30. c. Obračun po m1 rigole.00 € 220. Obračun po m1 rigole. m2 m3 22. m1 m2 m3 27. Spojnice fugovati tehnikom po izboru projektanta. "1.50 € 3. u boji po izboru projektanta.00 € 6. Obračun po m2 razvijene površine kanala. po m2. Debljine zida 10 cm. prema projektu.00 € 200. Izvesti razdelnice i zaliti ih bitumenom. maj" Lapovo.21.00 € 11.

Boja elemenata i način fugovanja spojnica po izboru projektanta. m1 m1 m1 12. Nabavka i postavljanje betonskih elemenata "trava beton".00 € 15. maj" Lapovo. 40x40x12 cm. dimenzija 60x40x10 cm. m2 15. Obračun po m2 postavljene površine. sive. dimenzija 60x40x10 cm. Preseka 18x24 cm. Obračun po m2 postavljene površine. Dimenzija 40x40x12 cm. preseka 12x18 cm. b. m2 17. a.00 € 203 . Ivičnjake postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. dimenzija 48x32 cm. Obračun po m1 rigole. dimenzija.50 € € € € 12. 3. bele. Obračun po m1 ivičnjaka. Dimenzija 40x20x6 cm. Betonska galanterija 1. Obračun po m1 ivičnjaka. Preseka 24x18 cm. Boja elemenata i način fugovanja spojnica po izboru projektanta. Preseka 24x24 cm. Nabavka i postavljanje belih betonskih položenih ivičnjaka. m1 m1 11.50 € 19. Spojnice fugovati i blago uvući u odnosu na ivičnjak. Elemente postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. m1 m1 m1 m1 12.00 € 13. Sve šupljine elemenata popuniti humusnom zemljom.00 22.00 20. Preseka 12x18 cm.50 € 17.00 € 8. Preseka 24x20 cm. Spojnice fugovati i blago uvući u odnosu na ivičnjak. Spojnice fugovati i rigole očistiti. Dimenzija 100x20x6 cm. po uputstvu projektanta. Rigole postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. d. Ivičnjake spojiti cementnim malterom.50 € 14. za parking. maj" Lapovo. a. Nabavka i postavljanje baštenskih betonskih ivičnjaka. maj" Lapovo. "1. Nabavka i postavljanje belih betonskih ivičnjaka na kant. Preseka 20x24 cm. Nabavka i postavljanje belih brušenih betonskih elemenata "Meba". a. Obračun po m2 postavljene površine. dimenzija 40x20x6 cm. a.00 € 5. preseka 18x12 cm. Dimenzija 40x40x12 cm.22. "Zidar" Bečej.00 16. b. "1. za parking. Preseka 18x12 cm. Sve šupljine elemenata popuniti humusnom zemljom. "1. u boji po izboru projektanta. Nabavka i postavljanje betonskih elemenata "Meba". c. "1. Elemente postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. Obračun po m1 ivičnjaka. b. m1 m1 7. za ogradu. Ivičnjake postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. m2 19. maj" Lapovo. b. Elemente postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. Ivičnjake postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2.00 € Nabavka i postavljanje betonskih rigola. spojnice blago uvući u odnosu na ivičnjak i obraditi. maj" Lapovo. Boja elemenata i način fugovanja spojnica po izboru projektanta. "1. b.50 € 6.

00 € 25. e. po uputstvu projektanta. a.50 € € € € 20. Elemente postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. bele. bele. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. bele. d. b. Obračun po m2 postavljene površine. po uputstvu projektanta. "1. d. Dimenzija 10x20x6 cm. c. "1.00 22.00 19. debljine 6 cm. Debljine 5 cm. dimenzija 33x15x17 cm. debljine 6 cm. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. maj" Lapovo. Nabavka i popločavanje sivim Poligonal pločama.00 20. c.00 22. sive. bele. Nabavka i popločavanje sivim betonskim pločama.00 25. sive. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. c. b. Dimenzija 10x20x8 cm. g. m2 m2 m2 m2 15.00 23. bele. a. Nabavka i postavljanje betonskih elemenata "Og-6". "Zidar" Bečej. Obračun po m2 postavljene površine. Debljine 6 cm. Debljine 8 cm. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. m2 16.3x24x5 cm. Spojnice fugovati i ploče očistiti. bele. Debljine 10 cm. a. Nabavka i popločavanje sivim "S" pločama. Obračun po m2 postavljene površine. sive. "1. m2 m2 m2 m2 16.50 € 16. bele. h. Debljine 6 cm. Debljine 15 cm. m2 m2 m2 m2 17. Nabavka i popločavanje sivim "Behaton" pločama. po uputstvu projektanta. a. debljine 5 cm. "1. Boja elemenata i način fugovanja spojnica po izboru projektanta. dimenzija 10x20x6 cm.00 20. Dimenzija 10x20x6 cm.00 18. d. Spojnice fugovati i ploče očistiti. za ogradu. bele. Debljine 8 cm. Debljine 8 cm. bele. Debljine 6 cm. maj" Lapovo. debljine 8 cm. maj" Lapovo.50 € € € € 24.00 € € € € € € € € 204 .00 30. Obračun po m2 postavljene površine. sive. Debljine 6 cm.00 20. maj" Lapovo. f. d. sive. Spojnice fugovati i ploče očistiti.00 20. sive.00 19. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 15. Debljine 8 cm.15. c. bele.50 € € € € 28. "1. Debljine 8 cm. Debljine 5 cm.3x24x5 cm. dimenzija 16x20 cm.00 17. b. Debljine 15 cm. sive. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. Obračun po m2 postavljene površine. sive. sive. Nabavka i popločavanje sivim "S" pločama. dimenzija 13. sive. Debljine 10 cm. Dimenzija 10x20x8 cm. maj" Lapovo.00 22.00 20. dimenzija 13. a spojnice fugovati po uputstvu projektanta. b. dimenzija 40x20x12 cm. Debljine 8 cm. m2 17. Obračun po m2 postavljene površine. Boja elemenata i način fugovanja spojnica po izboru projektanta.00 25.

m3 190. c. dimenzija 16x20 cm. Izraditi glatku oplatu sa podupiračima i oluke armirati po detaljima i statičkom proračunu. Obračun po m1 serklaža. oplata i traka od Kraberoida. detaljima i statičkom proračunu. Dvokomponentni laki beton Stirocem spraviti od ekspandiranih perli Stiropora. U cenu ulaze i armatura.00 35. po uputstvu proizvođača "Prvi maj" Čačak.00 20. Izraditi oplatu za stubove i podvlake i armirati po projektu. Obračun po m1 oluka. m3 2. Debljine 10 cm. a čvrstoća na pritisak posle 28 dana je 1. Nabavka i postavljanje rešetkastih poklopaca kanala 35x50x5 cm.36. bele. preseka 25x10 cm.00 16. Podprozorne serklaže izliti preko unutrašnje obloge fasadnog sendvič zida i termoizolacije. sive. m1 25.00 20.00 € € € € € € 42. "Zidar" Bečej. m1 30. sive. Konstrukciju izliti od betona MB 30. e. maj" Lapovo. Obračun po m1 poklopaca. u boji po izboru projektanta. Nabavka i popločavanje u sloju peska sivim "Behaton" pločama. cementa sa odgovarajućim dodacima i vode. Debljine 8 cm.00 € 23.5 kg/lit i završno obraditi perdašenjem. U cenu ulaze i armatura. Izrada krovnog roštilja od armirano betonskih stubova i podvlaka.00 19. Strirocem naneti u slojevima i nabiti do gustine od 0. Debljine 8 cm. Zapreminska težina ugrađenog Stirocema je 500 kg/m3. Obračun po m3 ugrađenog lakog betona. Ostali betonski radovi 1.00 € 205 . Obračun po m2 postavljene površine. m1 7. Debljine 10 cm. Pragove uštemovati u masu zida i pod balkona. podupirači i armatura. bele.00 € Izrada pragova od armiranog betona na balkonskim vratima. Debljine 15 cm. Izrada armirano betonskih podprozornih serklaža.50 € 3.50 € 4. U cenu ulaze i oplata. debljine 5 cm. Pragove preseka 15x20 cm izvesti u betonu MB 30 sa armaturom po detalju.00 € 5. bele. b. Ploče postaviti u sloju peska i spojnice fugovati po izboru projektanta. Beton sa dodatkom aditiva za vodonepropustivost ugraditi i negovati. oplata. f. d. Izrada armirano betonskih oluka marke MB 25.5 MPa. Izrada ispune od lakog betona Stirocem. a preko postavljene trake od Kraberoida. podupirači i pomoćna skela. m2 m2 m2 m2 m2 m2 14. Obračun po m3 betona. 400. m1 12. U cenu ulaze i štemovanje. "1. Debljine 15 cm. a. Obračun po m1 praga. sive.

Izraditi oplatu za zidove i armirati po projektu. Masu za ugradnju pripremiti mešanjem praškaste i tečne komponente. Obračun po m3 betona. Popunjavanje manjih oštećenja u betonskim elementima u sloju debljine 0-2 mm dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit REPARATOR S. Dodavanje aditiva betonu za betoniranje pri niskim temperaturama do -10ºC. m3 260. Betoniranje armirano betonskih zidova bazena debljine 15 cm. debljine 20 cm. Pripremljenu smesu naneti gletelicom ili špahtlom preko čiste. a prema uputstvu proizvođača. Ako je brzina vetra veća od 2 m/sec površinu betona štititi pokrivanjem. čvrste i ovlažene betonske podloge. "Dramin" Zemun. U cenu ulaze i armatura i oplata. Pripremljenu smesu naneti gletelicom ili špahtlom preko čiste. Obračun po m2 obrađene površine. Popunjavanje manjih oštećenja u betonskim elementima u sloju debljine 3-6 mm dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit REPARATOR M. Trajanje mešanja betona treba da iznosi 2-3 minuta. a prema uputstvu proizvođača. Betonirati sa betonom MB 30 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost. Pripremljenu smesu naneti gletelicom ili špahtlom preko čiste.00 € 7. Obračun po m3 ugrađenog betona. kao i uputstva proizvođača za njegovu primenu i doziranje. detaljima i statičkom proračunu. Obračun po m3 betona. Postaviti armaturu i pod betonirati MB 30 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost. Betoniranje armirano betonskog poda bazena. Izrada sabirnih kanala za izbacivanja smeća od montažnih betonskih elemenata. Kanal izolovati Kraberoidom na mestu prolaska kroz međuspratnu konstrukciju. a prema uputstvu proizvođača. Reobet za mraz T-10ºC. Zidati u produžnom malteru i paziti da malter ne iscuri i da unutrašnjost kanala ostane glatka. Masu za ugradnju pripremiti mešanjem praškaste i tečne komponente. Obračun po m2 obrađene površine. m1 21. Masu za ugradnju pripremiti mešanjem praškaste i tečne komponente.5 cm. m1 30. Presek matičnog kanala je 30x30 cm i sekundarnog 20x20 cm sa zidovima debljine 2. m2 20. Obračun po m1 stepenika. čvrste i ovlažene betonske podloge. isisivač. Betoniranje stepenika u bazenu. čvrste i ovlažene betonske podloge. Prilikom primene aditiva "Reobet za mraz T-10ºC" obavezno se treba pridržavati tehničkih uslova kod betoniranja na niskim temperaturama. "Prvi maj" Čačak.00 € 13.6. "Dramin" Zemun. U cenu ulazi i armatura.00 € 10.00 € 11. vratanca i pomoćna skela. da bi se obezbedio rad kanala usled temperaturnih promena. Obračun po m1 komplet izvedenog kanala. Obračun po m2 obrađene površine. m3 270. Namenjen je betoniranje pri niskim temperaturama vazduha do -10ºC.00 € 9.00 € 206 . m3 15. Popunjavanje manjih oštećenja u betonskim elementima u sloju debljine 7-12 mm dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit REPARATOR L.00 € 8. m2 6. Za zimske uslove minimalna količina cementa iznosi 350 kg/m3 betona. U cenu ulaze i svi fasonski elementi za priključak. "Dramin" Zemun.00 € 12. Na vrhu kanala izvesti dimnjačku kapu. m2 14. Postaviti armaturu i stepenike betonirati sa betonom MB 30 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost. U cenu ulaze i armatura i oplata.

Reobet za VDP-M30. kg 1. preseka do Ø 12 mm. Trajanje mešanja betona treba da iznosi 2-3 minuta. Armaturu očistiti. Namenjen je za izradu vodonepropusnih betona i za povećanje otpornosti betona prema uticajima vode i mraza spolja na očvrsli beton. Obračun po kg armature. Armaturu očistiti. Kod primene aditiva "Reobet za VDP-M30" treba se pridržavati uputstva proizvođača vezane za tehničke karakteristike i doziranje. Minimalna količina cementa iznosi 350 kg/m3 betona. kg kg 1. Do Ø 12 mm. Ako je brzina vetra veća od 2 m/sec površinu betona štititi pokrivanjem. saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. iseći. kg 1. iseći. Armaturu očistiti. Obračun po m3 ugrađenog betona. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar. saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. Nabavka i postavljanje glatke armature Č240/360. Namenjen je betoniranje pri niskim temperaturama vazduha do -25ºC. 1.14. preseka do Ø 12 mm. ARMIRAČKI RADOVI 1. Dodavanje betonu aditiva za betoniranje pri niskim temperaturama do -25ºC.50 € 207 . Nabavka i postavljanje glatke armature Č340/500. Obračun po m3 ugrađenog betona. m3 10. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar.20 € 4. Reobet za mraz T-25ºC. kg 2. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar. iseći. kao i uputstva proizvođača za njegovu primenu i doziranje.00 € 24. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar. iseći. Preko Ø 12 mm. saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. Nabavka i postavljanje rebraste armature ČBR 400/500.30 € 1. saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. b. m3 30.00 € 15. Dodavanje betonu aditiva za izradu vodonepropusnih betona marke MB 30. a.30 € Nabavka i postavljanje glatke armature Č240/360. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar. Preko Ø 12 mm.50 € 7. Obračun po kg armature. "Prvi maj" Čačak. Obračun po kg armature.40 € 5. Armaturu očistiti. b.30 € 1. "Prvi maj" Čačak. kg kg 1. saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. a. Obračun po kg armature. Prilikom primene aditiva "Reobet za mraz T-25ºC" obavezno se treba pridržavati tehničkih uslova kod betoniranja na niskim temperaturama. Do Ø 12 mm. Armaturu očistiti. Nabavka i postavljanje glatke armature Č340/500. Obračun po kg armature. iseći. Voditi računa da vodocementni faktor bude što niži i da beton bude pravilno ugrađen i negovan. Za zimske uslove minimalna količina cementa iznosi 350 kg/m3 betona.

30 1. Do Ø 12 mm. Nabavka i postavljanje armature Č240/360 za temelje.25 1. kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 1. Za balkon. preseka do Ø 12 mm. k.40 € 1.40 € 10.25 1. Za stepenike i podest. Za trotoar. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar.30 1.40 1. Za temelj. Za ploču. g. Armaturu očistiti. j. saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. Nabavka i postavljanje rebraste armature ČBR 400/500. b. Obračun po kg armature. Armaturu očistiti. kg 1.40 1.20 € € € € € € € € € € € € 208 . a. Za pod.25 1. Za venac. c. l. d. iseći. f. saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. Obračun po kg armature. e. Za stub. iseći. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar. Obračun po kg armature.20 1.30 1. Za podvlaku. Preko Ø 12 mm. saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima.50 € 11. Za serklaž.40 1. Nabavka i postavljanje mrežaste armature ČBM 500/560. b. i. Armaturu očistiti. a. iseći. Za stazu. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar. h.8.20 1. Za tavanicu. kg kg 1.

10. 9. 6. 3. 5. 8. 4.7. TESARSKI RADOVI 1. 7. Demontaže Temelji Zidovi Tavanice Krovovi Letvisanja Opšivanja Podovi Oplate Podupiranja Ostali tesarski radovi 211 215 216 218 219 221 222 223 224 227 227 209 . 11. 2.

.

00 € 1. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.25 € Skidanje brodskog poda sa slepim podom. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Skidanje lamperije sa zidova. a. Obračun po m2 lamperije. Skidanje lamperije sa zidova sa konstrukcijom. m2 m3 3. štafnama i slojem peska. izneti. m2 1. Obračun po m2 poda. Šut prikupiti. debljine do 10 cm. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Izdvojiti upotrebljiv materijal. a. štafne i lajsne skinuti. zajedno sa lajsnama.00 € 25.00 € 10. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 8.50 € 2. Obračun po m2 plafona. m2 2. b. izneti. Obračun po m2 slepog poda. Brodski pod skinuti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. a. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. 1. b. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. izneti. Slepi pod i štafne skinuti. Obračun po m2 poda. Šut prikupiti. a.00 € 4. Izdvojiti upotrebljiv materijal i složiti. b. m2 m2 2. Sa zidova.50 € 211 . Izdvojiti upotrebljiv materijal. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 6. Skinuti nasip izneti. Šut prikupiti. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontaže 1. Sa zidova.50 € 3. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. slepi pod. Od rabica i armaturne mreže. m2 1.00 € 11. štafni i sloja peska. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Skidanje brodskog poda zajedno sa lajsnama. m2 2. Obračun po m2 lamperije. Po m2. izneti. m2 m2 2. Sa plafona. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Izdvojiti upotrebljiv materijal.00 € 3. m2 m2 1. Obračun po m2 poda. Obračun po m2 lamperije. Skidanje plafonske konstrukcije od letvi i trske. izneti. izneti. Šut prikupiti. b. Od letvi i trske. Skidanje konstrukcije lamperije. Sa plafona.1. Skidanje nasipa ispod podova. Šut prikupiti. Skidanje slepog poda. Brodski pod. Po m3.

Daske pažljivo skinuti. Obračun po m2 tavana.00 € 23. Obračun po m2 plafona. b. Šut prikupiti.50 € 2. Izdvojiti upotrebljiv materijal.00 € 212 . izneti. Skinutu građu utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 21. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. izvaditi čatmu i skinuti drvene grede. Obračun po m2 tavana. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. a. Šut prikupiti.75 € 18. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 19. Krovne konstrukcije. Obiti blatni malter. Šut prikupiti. izneti. a. Skidanje drvene krovne konstrukcije. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 12. m2 m2 2. Skidanje daščane podloge sa krovne konstrukcije. Upotrebljiv materijal očistiti.3. Obračun po m2 kose površine. izneti. Šut prikupiti.50 € 2. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Skinute letve utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. m2 m2 3. Opšivke strehe.00 € 22. Skidanje drvene tavanske konstrukcije. Obračun po m2 konstrukcije. Rušenje bondručnih zidova sa ispunom i blatnim malterom. Skidanje daščanog karatavana. Skidanje opšivke strehe. Upotrebljiv materijal očistiti. m2 0. Obračun po m2 strehe.00 € 0. m2 5. Šut prikupiti. izneti. m2 m1 2.50 € 24. Izdvojiti upotrebljiv materijal i složiti. b. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Drvene grede složiti na deponiju gradilišta. Skidanje krovnih letvi. Šut prikupiti. Obračun po m2 zidova. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m2 letvisane površine.75 € 17. Upotrebljiv materijal očistiti. izneti. Čeone daske strehe. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. izneti. izneti. Rogova krova.00 € 15. Od letvi i blatnog maltera. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 10. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. m2 1. Skidanje plafonske konstrukcije od letvi i blatnog maltera. Rušenje drvene međuspratne konstrukcije sa svim oblogama sa gornje i donje strane. Od heraklit ploča i štafni. Šut prikupiti. m2 2. Šut prikupiti. Obračun po m2 horizontalne površine.

pažljivo demontirati. Lamperije. Obračun po m2 zidova.25 € 213 . Šut prikupiti. Pažljiva demontaža lamperije sa plafona. izneti. Lamperije sa filungama. izneti. Slepi pod i štafne pažljivo demontirati. Obračun po m2 plafona. Obeležiti šašovac i pažljivo demontirati. složiti po vrsti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 34. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu.25. Demontaža plafona od šašovca. izneti. Pažljiva demontaža brodskog poda zajedno sa lajsnama. Čeone daske strehe. m2 m1 6. po m1. Obračun po m2 poda.00 € € € € 32. Šut prikupiti. Obračun po m2 poda. Lamperiju demontirati. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. a. m2 10. a. m2 1. c. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti. Brodski pod pažljivo demontirati. izneti. b. Šut prikupiti. Demontaža drvenih letvi plafona.50 € 27. Obračun po m2 plafona. m2 4. Lamperiju demontirati. složiti po vrsti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Opšivke strehe. m2 1. složiti po vrsti.00 € 4. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. m2 m2 4. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontaža drvene pregrade.00 € 6. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. očistiti. Obračun po m2 strehe. Pažljiva demontaža lamperije sa zidova. a. b. očistiti. upakovati. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. upakovati. očistiti. štafni i sloja peska.00 9. Opšivku strehe obeležiti. Brodskog poda sa slepim podom. m2 m2 3. Šut prikupiti. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 38. Daščanog plafona. Demontaža slepog poda. Lamperije. složiti po vrsti. a. Letve sa plafona pažljivo demontirati.00 7. Obračun po m2 pregrade. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 35. Lamperije sa filungama.50 € 28. b. m2 m2 m2 m2 6. upotrebljiv materijal očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. izneti. Šut prikupiti.25 € 36. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti. b. izneti. Obračun po m2 lamperije. d. Šašovca. upakovati.50 10. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. upakovati. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Demontaža opšivke strehe. Pažljivo demontirati pregradu. jer se ponovo ugrađuje. očistiti.00 € 2. izneti. Šut prikupiti. Brodskog poda.

izneti. Demontaža drvene tavanske konstrukcije.00 € 2. Krovne konstrukcije. Drvene elemente.00 € 46.00 € 40. grede i slično. stubove. b. Rogova krova. m2 1. izneti. kosnike. izneti. b. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti. Obračun po m2 kose površine. Demontaža daščanog karatavana. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.50 € 2. Obračun po m2 tavana.00 € 49. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontaža rogova krova. Obračun po m1 rogova. jer se ponovo ugrađuju.50 € 214 . m2 m2 5. m2 8. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 48. m2 6. m2 3. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 42. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Drvene grede pažljivo demontirati.00 € 47.50 € 44. Daščanu podlogu pažljivo demontirati. Rogove pažljivo demontirati. Šut prikupiti. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. izneti. očistiti. m2 m2 1. Obračun po m2 tavana. izneti. Šut prikupiti. očistiti. Demontaža drvene međuspratne konstrukcije. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Demontažu izvršiti pažljivo. Šut prikupiti. Demontaža daščane podloge sa krovne konstrukcije. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Drvene grede obeležiti i pažljivo demontirati. Šut prikupiti. Obračun po m2 zidova. m2 5.39. Demontaža drvenih zidova. Obračun po m2 kose površine. Obračun po m2 karatavana. Obračun po m2 kose površine. Demontaža drvene krovne konstrukcije. upotrebljiv materijal očistiti. Talpe obeležiti i pažljivo demontirati. Letve pažljivo demontirati. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Krovnu konstrukciju pažljivo demontirati. očistiti. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju.50 € 45. Demontaža talpi karatavana. m1 0. Podloge od dasaka. Obeležiti talpe. a. Demontaža krovnih letvi. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. očistiti. izneti. m2 12. očistiti. Obračun po m2 karatavana. izneti. Šut prikupiti. Podloge od talpi. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. pažljivo demontirati. a.

Drvenu ogradu pažljivo demontirati. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. m2 2.50. Temeljače izraditi od suve i prvoklasne hrastovine. Šut prikupiti. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.50 € 2. Pažljivo ih demontirati. demontirati drvene elemenata. Demontaža drvenih temeljnih greda. Šut prikupiti. izneti. grede i slično. izvršiti zaštitu i impregnaciju i pažljivo ih ugraditi. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. Obračun po m2 ograde. Nove temeljače zaštititi i impregnirati i pažljivo ugraditi. a. po uzoru na njih obraditi nove od hrastove građe. Nove delove temeljače pažljivo postaviti sa svim vezama po detaljima i uputstvu projektanta. jer se ponovo ugrađuju. Tavanjače pregledati u dogovoru sa projektantom odrediti koje se menjaju. Obračun po m2 zidova. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. Pažljiva demontaža drvene ograde. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontaža bondručne konstrukcije zidova. m3 m3 825. m2 17. Pregled i zamena trulih i dotrajalih delova hrastovih tavanjača. očistiti.50 € 52. Obeležiti temeljne grede. m3 m3 925. grede i slično. b.50 € 53.00 € Pregled i zamena trulih i dotrajalih hrastovih tavanjača novim. a. Temelji 1. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Borove temeljače. a. Tavanjače pregledati i u dogovoru sa projektantom odrediti. Borove temeljače.00 € 5. Obračun po m3 temeljača. Temeljače zaštititi i impregnirati. m1 1. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. delove koji se zamenjuju novim po uzoru na postojeće.00 € 51. Određene delove temeljača pažljivo odseći i zameniti novim od hrastove građe. za ponovnu upotrebu. pažljivo demontirati. Demontirati drvene elemente. m2 10.00 € 550. 3. Izvaditi čatmu.00 € 215 . izneti. Obračun po m1 greda.00 € 420. b. jer se ponovo ugrađuju. Hrastove temeljače. Hrastove temeljače. m3 m3 750. kosnike. Obiti blatni malter i prikupiti na gradilišnu deponiju.00 € 475. Obeležiti stubove. izneti. Obračun po m3 temeljača. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Borove temeljače. kosnike. Obeležiti stubove. Demontaža bondručnih zidova. Tesarski ih obraditi. Obračun po m2 zidova. Nabavka i postavljanje hrastovih greda temeljača. Hrastove temeljače. izneti. Šut prikupiti. Obračun po m3 tavanjača. Šut prikupiti.

00 € 7. Zidovi 1. optimalne dužine. Na zidovima.00 € 450. na razmaku od 30 cm. U cenu ulazi i nabavka starih greda. m3 2. b. Obračun po m3 temeljača. kosnike i poklopače bondručne konstrukcije. Obračun po m3 temeljača. stubove.00 € 3. m3 m3 750. Jako oštećene grede zameniti starim zdravim gredama. Letvisanje izvršiti suvim.00 € Izrada konstrukcije zidova u potkrovlju od štafli preseka 48/48 mm. m2 7. Roštilj raditi od suvih. detaljno pregledati i očistiti i izvršiti plombiranje oštećenih delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" i strugotinom od iste vrste drveta. grede detaljno pregledati i očistiti i izvršiti plombiranje oštećenih delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" i strugotinom od iste vrste drveta. Građa mora biti od kvalitetne i suve hrastovine. Temeljače zaštititi potapanjem ili premazom više puta ksilolin kombijem.00 € 3.7. Iz postojećih greda izvaditi eksere. Hrastove temeljače. Obračun po m3 bondručne konstrukcije. pravim i kvalitetnim letvama. Borove temeljače. Obračun po m2 postavljene površine. m2 m2 m2 2.00 € 350. Na plafonu. Obračun po m2 konstrukcije zida. optimalne dužine.00 € 9. U cenu ulazi i pomoćna skela. detaljima i uputstvu projektanta.00 € 216 . U potkrovlju. Hrastove temeljače. Obrada i postavljanje postojećih hrastovih temeljača sa zamenom jako oštećenih. m3 460. Unutar konstrukcije postavlja se mineralna vuna. b. m3 m3 850.50 € 3. Nabaviti. Borove temeljače. Sve elemente pažljivo ugraditi. Grede zaštititi potapanjem ili mazanjem više puta ksilolin kombijem ili nekim sličnim sredstvom. a u svemu prema originalnim i uputstvu projektanta. c.00 € 2. Nabaviti jelovu građu. Obračun po m3 ugrađene građe. Obrada i postavljanje postojećih hrastovih temeljača po detaljima i uputstvu projektanta. Preko štafli obostrano postaviti horizontalnu konstrukciju od letvi preseka 24/48 mm. na razmaku od 50 cm. b. obraditi i postaviti konstrukciju zidova po projektu. Obračun po m2 površine roštilja. na razmaku od 30 cm. Izrada konstrukcije zidova. detaljima i uputstvu projektanta.50 € 6. Iz greda izvaditi eksere. Nabavka i izrada drvenog roštilja od štafli preko drvenih zidova. 425. Izrada bondručne konstrukcije. U cenu ulazi i pomoćna skela. Izvršiti zaštitu i impregnaciju građe. a. od jelovih letvi preseka 24/48 cm. zaštititi od crvotočine i impregnirati. koja se posebno plaća. po projektu. Nabavka i izrada zidnog drvenog roštilja. a. m2 3. a. obraditi i postaviti drvene temeljače. pravih i kvalitetnih jelovih štafli.

00 € 217 . temeljače i poklopače trema. obraditi i postaviti zidove od hrastovih brvana. Obračun po m2 postavljenog pletera. Izrada zidova od hrastovih brvana. izvršiti zaštitu i impregnaciju.00 € 14. Obračun po m3 konstrukcije trema. m3 725. Obračun po m3 ugrađene građe. mereno sa spoljne strane. detaljima i uputstvu projektanta. tavanice. hemijskim sredstvom. po izboru projektanta. izvaditi eksere.50 € 15. zaštititi od crvotočine i impregnirati. detaljima i uputstvu projektanta. Elemente sa svim vezama pažljivo ugraditi. po projektu. Elemente sa svim vezama pažljivo ugraditi. Postavljanje postojećih drvenih zidova od brvana i greda po detaljima i uputstvu projektanta. po projektu. Borovi. Nabaviti građu. tavanjače i drugo zaštititi od insekata. Obračun po m2 obrađene površine. Drvene elemente konstrukcije krova. Nove grede pažljivo postaviti. b. m3 m3 550. Obračun po m2 vertikalne projekcije. U cenu ulazi i eventualna nabavka i ugradnja brvana od stare građe. a.00 € 300. po uzoru na njih nabaviti i obraditi nove hrastove grede. Obračun paušalno. m3 825. Elemente bondručne konstrukcije i tavanjača pažljivo pregledati i u dogovoru sa projektantom obeležiti delove koji se menjaju. Grede detaljno pregledati. m2 75. Paušalno 75.00 € 12.00 € 10. Drvo zaštititi potapanjem greda ili premazom više puta ksilolin kombija. Pleter od cepanog topolovog drveta izraditi i postaviti dok je drvo u sirovom stanju. Elemente za zamenu pažljivo demontirati. gljivica i truljenja sa dva do tri premaza. Izrada hrastove konstrukcije trema.00 € 13. Nabaviti građu. drvo očistiti i izvršiti plombiranje oštećenih delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" i strugotinom od iste vrste drveta. m2 27. Probijanje izvesti pažljivo po uputstvu projektanta. obraditi i postaviti drvene stubove. Građa mora biti prvoklasna i suva hrastovina. Pregled i zamena trulih i dotrajalih drvenih elemenata bondručne konstrukcije i tavanjača novim hrastovim gredama. U cenu ulaze i eventualna izrada okvira i poduhvatanje konstrukcije. zaštititi od crvotočine i impregnirati. Građa mora biti od prvoklasne i suve hrastovine. Zaštitni premaz drvenih elemenata zidova.8.00 € 11. Izrada pletera bondručne konstrukcije. Probijanje otvora za vrata u zidu od brvana. algi. m2 4. Hrastovi. Obračun po m3 građe.

Konstrukciju izraditi od suve.00 € 35. Obračun po m3 postavljenih tavanjača. Na osloncima pripremiti ležišta tavanjača. a po uzoru na originalne. Borova. Nabavka i postavljanje međuspratne drvene konstrukcije. m2 42. Hrastova.00 35. prema statičkom proračunu i uputstvu projektanta. U cenu ulazi i pomoćna skela. Nove grede pažljivo postaviti. u dogovoru sa projektantom. letvama i daskama. očistiti i izvršiti plombiranje oštećenih delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" i strugotinom od iste vrste drveta. obraditi i ugraditi nove grede. Borova. po m2. d.00 € € € € 12. zameniti zdravim gredama od stare građe. detaljima i uputstvu projektanta. po m2. Pre ugradnje grede zaštititi i impregnirati.00 € 3. a. Obračun po m3 postavljene međuspratne konstrukcije. Izrada konstrukcije za izravnanje drvenih tavanjača. Nabavka i postavljanje drvenih tavanjača. Obračun po m2 površine.00 22. Izravnati razliku između ugnutih tavanjača i slepog poda štaflama. Tavanjače ojačati obostrano nakivanjem drvenih talpi. U cenu ulazi i pomoćna skela. m3 m3 m2 375. grede detaljno pregledati. Hrastova. Jako oštećene tavanjače. Obračun po m2 podne površine. po m2. detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 podne površine. Drvo zaštititi potapanjem ili premazom više puta ksilolin kombijem ili nekim sličnim sredstvom. Tavanice 1. po m3. Obračun po m3 ugrađene građe. m2 12. po uzoru na njih nabaviti. m3 m3 475. b. Hrastova. U cenu ulazi i pomoćna skela. Pažljivo demontirati dotrajale elemente. izvršiti zaštitu i impregnaciju. Iz postojećih greda izvaditi eksere. b.50 € Obostrano ojačavanje postojećih tavanjača. obezbeđenja i pomoćna skela. Konstrukciju raditi od suve. Borova.50 € 5.50 675. c. detaljima i uputstvu projektanta.00 € 675. m3 425. Obrada i ugradnja postojećih drvenih tavanjača po detaljima i uputstvu projektanta.00 € 8. prave i kvalitetne borove građe. Obračun po m3 ugrađene građe. Na osloncima pripremiti ležišta tavanjača. Konstrukciju izraditi od suve.50 € 4. izvršiti zaštitu i impregnaciju. a. Pregled i zamena trulih i dotrajalih drvenih elemenata međuspratne konstrukcije novim borovim gredama. Sa projektantom pregledati i odrediti elemente konstrukcije za zamenu. po m3. prave i kvalitetne borove građe. Borova. U cenu ulaze i nabavka starih tavanjača. 22. Pregledati i pripremiti ležišta za nove grede. izvršiti zaštitu i impregnaciju. prave i kvalitetne borove građe. b.00 € 750. m2 2.00 € 218 .4. a. po m3. m3 m2 m3 m2 375. Nabavka i postavljanje međuspratne drvene konstrukcije. Hrastova. Na osloncima pripremiti ležišta tavanjača Nove tavanjače pažljivo postaviti. U cenu ulaze i podupiranja. po projektu. c. Hrastova. po m3. po projektu. po projektu. Nove grede pažljivo postaviti.

Složeni krov. Na grbinama (uglovima) postaviti profilisane remenate.00 € 16. Pre ugradnje građu zaštititi i impregnirati. Kube izvesti u svemu prema projektu i detaljima.00 40.00 25.00 35.14. Krov izraditi u svemu prema projektu i detaljima. m2 m2 17. Izrada konstrukcije kubeta od suve jelove građe. Mansardni krov. Krov sa badžama. po izboru projektanta. m3 m3 450. Izrada dvovodne krovne konstrukcije od suve jelove građe. Zaštitni premaz drvenih tavanjača. Na mestima oslonaca drvenih greda postaviti sloj Kraberoida i grede ankerovati. Na mestima oslonaca drvenih greda postaviti sloj Kraberoida i grede ankerovati. Uraditi sve propisane tesarske veze krovnih badža i ojačanja od flah gvožđa. Obračun po komadu prozora. Sa projektantom pregledati i odrediti elemente konstrukcije za zamenu. kotvi. kotvi. Obračun po m2 horizontalne projekcije badže. hemijskim sredstvom. klamfi.00 30. Obračun po m2 horizontalne projekcije krova. Obračun po m2 obrađene površine. Kom. m3 600. Nabavka i postavljanje drvenih fosni preko drvenih tavanica. gljivica i truljenja sa dva do tri premaza. Pre ugradnje tavanjače zaštititi i impregnirati. tavanice.00 € 219 .50 € € € € € € € Izrada konstrukcije krovnih ležećih prozora od suve jelove građe. Krov sa rešetkastim krovnim nosačima. tavanjače i drugo zaštititi od insekata. Izrada konstrukcije krovnih badža od suve jelove građe.50 32.00 € 5. m2 4. zavrtnjeva.00 € 10. Krovovi 1. Krov sa ležećim prozorima. Hrastova. obezbeđenja i pomoćna skela. Borova. koje će prihvatiti daščanu oplatu za pokrivač od lima. Pregledati i pripremiti ležišta za nove tavanjače.00 € 9. Badže izvesti u svemu prema projektu i detaljima. a. Obračun po m3 ugrađene građe. 30. Fosne pažljivo postaviti.00 27. Pregled i zamena trulih i dotrajalih drvenih tavanjača novim borovim gredama. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 20. Uraditi sve propisane tesarske veze krovnih elemenata i ojačanja od flah gvožđa. kotvi.00 € 17. m2 35. Obračun po m3 ugrađene građe. a. b. e. 8. Uraditi sve propisane tesarske veze elemenata kubeta i ojačanja od flah gvožđa. c. b. d. U cenu ulaze i podupiranja. po uzoru na njih nabaviti. g. Borova. Konstrukciju prozora izvesti u svemu prema projektu i detaljima sa tesarskim vezama. klamfi i slično. algi. Pažljivo demontirati dotrajale tavanjače. zavrtnjeva. a. prave i kvalitetne borove građe. Dvovodni krov. Četvorovodni krov.00 € 675. b. zavrtnjeva. Hrastova. f. Fosne su debljine 5 cm od suve. Obračun po m2 postavljene površine. Drvene elemente konstrukcije krova.50 € 30. obraditi i ugraditi nove grede. zaštititi i impregnirati.

kotvi. c. Obračun po m2 horizontalne projekcije krova. Restauracija i montaža demontirane krovne konstrukcije.00 450. algi.00 € 18. Zamena dotrajalih i oštećenih elemenata krovne konstrukcije. Rožnjača. m2 m2 20. kotvi.50 € 15.00 € 30. klamfi. Drvo zaštititi potapanjem ili premazom više puta ksilolin kombijem. po izboru projektanta. Drvene elemente konstrukcije krova. Uraditi ojačanja od flah gvožđa. očistiti i izvršiti plombiranje slabih delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" i strugotinom od iste vrste drveta. klamfi. Krovnu konstrukciju postaviti po projektu.00 € 16. zavrtnjeva. m2 4. m3 425. Obračun po komadu dimnjačke kape. Venčanica.00 420.00 300.00 € 20. Premazati je tri puta sadolinom ili nekim sličnim sredstvom. f. Grede pregledati izvaditi eksere i očistiti. Krov postaviti po projektu. Uraditi ojačanja od flah gvožđa. zavrtnjeva. Grede pregledati izvaditi eksere i očistiti. Kapu uraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Krovnu konstrukciju postaviti po projektu. detaljima i uputstvu projektanta. m2 9. Izvršiti pažljivu demontažu dotrajalih rogova. Kom. Zaštitni premaz drvenih elemenata krova.11. Od suve četinarske građe po uzoru na demontirane elemente obraditi nove i ugraditi ih sa svim potrebnim vezama. Zamena dotrajalih i oštećenih rogova krovne konstrukcije. Obračun po m2 horizontalne projekcije krova. zavrtnjeva. Obračun po m3 ugrađene građe. e. Do 10%. hemijskim sredstvom. gljivica i truljenja sa dva do tri premaza. Obračun po m3 ugrađene građe. Obračun po m2 obrađene površine. tavanjače i drugo zaštititi od insekata. a. b. Klješta. Izvršiti pažljivo demontažu dotrajalih elemenata krova. Postavljanje demontirane krovne konstrukcije sa dodatkom građe do 10%. Krovne konstrukcije sa badžama. U cenu ulaze i podupiranja i obezbeđenja. 200. Kosnika.00 € 13. a. tavanice. b. Krovne konstrukcije. Stubova. a. klamfi. Izrada i montaža hrastove drvene dimnjačke kape. Do 30%. Do 50%. d. od iste vrste drveta i obradom.00 € 19. U cenu ulaze i podupiranja i obezbeđenja. detaljima i uputstvu projektanta.00 300. Rogova. Grede detaljno pregledati izvaditi eksere. c. Postavljanje demontirane krovne konstrukcije. m3 m3 m3 m3 m3 m3 350.00 € 12. Obračun po m2 horizontalne projekcije krova.00 € € € € € € 2.00 400. Dotrajale elemente krova zameniti novim. Od suve četinarske građe po uzoru na demontirane elemente obraditi nove i ugraditi ih sa svim potrebnim vezama. detaljima i uputstvu projektanta. b. Uraditi sve propisane tesarske veze i ojačanja od flah gvožđa. kotvi. m2 m2 m2 12.00 € 220 .

Preseka 24/48 mm. b. preko daščane oplate. a. Za krunsko pokrivanje na 25 cm. Preseka 48/48 mm. b. m2 m2 m2 m2 2. optimalne dužine. na razmaku od 30 cm.50 € 2. Preseka 2x24/48 mm. 48/76 mm. 24/48 mm. pravim i kvalitetnim jelovim letvama. b. Za gusto pokrivanje na 15 cm. Preseka 48/48 mm.50 € € € € 10. na razmaku od 23 cm za jednostruko pokrivanje biber crepom. 24/48 mm. optimalne dužine. Letvisanje krova letvama 24/48 mm. Obračun po m2 mereno po kosini krova. pravim i kvalitetnim letvama. optimalne dužine. paralelno sa rogovima. pravim i kvalitetnim jelovim letvama. Letvisanje krova letvama 2x24/48 mm. m2 m2 4. m2 m2 1. Na 100 cm. d. niz krov i paralelno sa rogovima preko daščane oplate.50 3. Preseka 24/48 mm.75 € 3. Obračun po m2 plafona. c. Za falcovani crep na 32 cm. 48/48 mm. Letvisanja 1. pravim i kvalitetnim letvama. Letvisanje izvesti suvim. a. Na 50 cm.00 € 6. Na 70 cm. Letvisanje izvršiti suvim. a. na razmaku od 50 cm za pokrivanje krova salonitom. Preseka 48/48+24/48 mm. Na 15 cm.00 2. c. pravim i kvalitetnim jelovim letvama. b. optimalne dužine. b. za stvaranje vazdušnog prostora ispod pokrivača. Za jednostruko pokrivanje na 23 cm.6. m2 m2 5. optimalne dužine. m2 m2 m2 m2 m2 2. Letve postaviti na razmaku od 40 cm. 24/48 mm. na razmaku od 15 cm. a. m2 m2 4. Obračun po m2 mereno po kosini krova. Letvisanje izvesti suvim. Preseka 48/48 mm. Letvisanje izvesti suvim. Letvisanje izvesti suvim. optimalne dužine. Na 30 cm. Za mediteran na 33.50 2.00 € € € € € Letvisanje krova letvama 48/48 mm. Nabavka i izrada zidnog drvenog roštilja. pravim i kvalitetnim jelovim letvama. a.00 € 18. od jelovih letvi preseka 24/48 cm. 24/48 mm. m2 m2 3.00 € 7. d. za stvaranje vazdušnog prostora ispod pokrivača. Letvisanje krova letvama 24/48 mm. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 14. b.25 € 12. Obračun po m2 letvisane površine. a. Nabavka i letvisanje plafona jelovim letvama preseka 24/48 mm. Obračun po m2 mereno po kosini krova. 6. Na 70 cm.75 3.50 € 6.00 € 16. Obračun po m2 mereno po kosini krova. Letvisanje izvršiti suvim. Nabavka i izrada plafonskog drvenog roštilja od jelovih letvi preseka 24/48 cm. 24/48 mm. b.00 € 221 . Obračun po m2 plafona.50 2. pravim i kvalitetnim letvama.75 2.5 cm. Preseka 24/48 mm. 48/48 mm. U cenu ulazi i pomoćna skela. e. Letvisanje izvesti suvim. na razmaku od 30 cm. a. optimalne dužine. 48/76 mm. U cenu ulazi i pomoćna skela.50 2.

c. Letvisanje izvršiti suvim. Daske debljine 24 mm od suve. Plafona.00 € 12. Obračun po m2 postavljene površine. Obračun po m1 konstrukcije. Preseka 48/48 mm. Konstrukciju izraditi od drvenih nosača ankerovanih za zid i plafon. optimalne dužine postaviti na dodir i zakovati. a. Obračun po m2 letvisane površine. 4.00 € 7. b. Nabavka i postavljanje daščane podloge preko krovne konstrukcije. m2 m2 9. Oplata se prikiva preko remenata.00 € 3. prave i kvalitetne jelove daske. kao podloga za pokrivač od lima. kubeta. Nabavka i postavljanje daščane obloge. a. Debljine 48 mm. b.00 € 6. Uvala. Daske debljine 24 mm od suve. m1 5. m2 m2 10. skrojenih u vidu polukružnog šablona i postavljenih na rastojanju od 50 cm. prave i kvalitetne jelove daske. Debljine 30 mm.50 € 22. Obračun po m2 postavljene površine. Kosog plafona. Debljine 24 mm. m2 m2 2.00 € 11. Obračun po m2 postavljene površine. optimalne dužine. m2 12.00 € 8. optimalne dužine postaviti na dodir i zakovati. Preko polukružnih šablona nakovati letve 24/48 mm i obložiti trskom. kao nosač termoizolacije i plafona. U cenu ulazi i pomoćna skela. b. prave i kvalitetne jelove daske. Nabavka i postavljanje daščane obloge plafona.00 € Nabavka i postavljanje daščane podloge preko uvala krovne konstrukcije. Obračun po m2 postavljene površine. a. prave i kvalitetne jelove daske.50 € 10.00 € 222 . odnosno oplate. Nabavka i postavljanje jelovih letvi preseka 24/48 cm sa donje strane rogova. m2 15. optimalne dužine postaviti na dodir i zakovati. Daske debljine 24 mm od suve. kao nosača termoizolacije i gips kartonskih ploča. b. prave i kvalitetne jelove daske.00 € 9. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 15. Izrada konstrukcije holkela na sastavu plafona i zida. Nabavka i postavljanje daščane obloge konstrukcije badže. Obračun po m2 plafona. m2 m2 m2 7. Daske debljine 24 mm od suve. optimalne dužine postaviti na dodir i zakovati. Daske debljine 24 mm od suve. Opšivanja 1. Obloga se prikiva. Preseka 24/48 mm. na razmaku od 30 cm. a. optimalne dužine postaviti na dodir i zakovati. pravim i kvalitetnim letvama. Venca.20.

a. m2 m2 m2 15.00 € 7. Obračun po m2 poda. b. Obračun po m2 površine poda. Postaviti suve. c.50 € 15. Daske spojiti na dodir i zakovati. na razmaku od 50 cm. a. Jelov pod. na pero i žljeb. Obračun po m2 poda. Nabavka i postavljanje jelovog brodskog poda debljine 22 mm.00 € 30.25 € Nabavka i postavljanje slepog poda od dasaka debljine 24 mm. Postaviti suve. a. a. bez čvorova i suv brodski pod izraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Slepi pod postaviti od suvih jelovih dasaka debljine 24 mm.00 € 9. m2 m2 m2 25. Obračun po m2 površine poda. na 50 cm.50 € 5. Daske spojiti na dodir i zakovati. prave i kvalitetne jelove daske optimalne dužine. b. optimalne dužine. b. Debljine 24 mm. a. Obračun po m2 poda. Prvoklasan. bez čvorova i suv brodski pod izraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Podovi 1. m2 m2 22. Daske spojiti na dodir i zakovati. Obračun po m2 površine poda. Hrastov pod. Postaviti suve. Daske spojiti na pero i žljeb i zakovati u slepi pod.8. a. Debljine 24 mm.00 € 12. b. prave i kvalitetne jelove daske.00 € 50. Borov pod. bez čvorova i suv brodski pod izraditi po detaljima i uputstvu projektanta.2 cm. Prvoklasan. optimalne dužine. b.00 € 223 . b. 3. Hrastov pod. Debljine 48 mm. Daske spojiti na pero i žljeb. prave i kvalitetne jelove štafle. Obračun po m2 površine poda. preko podloge od perlita. Debljine 48 mm. b.00 € 40. m2 m2 5.00 € 15. od suve. a. Pored zidova postaviti hrastovu profilisanu soklu visine 8 cm. Preseka 48/76 mm. debljine 2. debljine 2. debljine 22 mm. Jelov pod. Borov pod. m2 m2 10. m2 m2 8. m2 m2 7. Sučeljavanja gerovati i soklu pričvrstiti mesinganim holšrafovima sa tiplovima na razmaku do 80 cm. sa slepim podom. po detalju. za nošenje poda. optimalne dužine. debljine 2. Sokla ulazi u cenu poda. na 70 cm. Nabavka i postavljanje štafli 48/76 mm. Pored zidova postaviti hrastovu profilisanu soklu visine 8 cm. c.00 € 17.00 € 19. Sučeljavanja gerovati i soklu pričvrstiti mesinganim holšrafovima sa tiplovima na razmaku do 80 cm.2 cm. Preseka 48/76 mm. Sučeljavanja gerovati i soklu pričvrstiti mesinganim holšrafovima sa tiplovima na razmaku do 80 cm. Borov pod. Daske spojiti na pero i žljeb. Hrastov pod. Debljine 48 mm. Debljine 24 mm.00 € 4. Daske postaviti između tavanjača. Nabavka i postavljanje dasaka debljine 24 mm preko tavanjača. Sokla ulazi u cenu poda. Nabavka i postavljanje jelovog brodskog poda debljine 22 mm.00 € 20.2 cm. prave i kvalitetne jelove daske.50 € 45. Nabavka i postavljanje slepog poda između tavanjača od dasaka debljine 24 mm. Pored zidova postaviti hrastovu profilisanu soklu visine 8 cm. Nabavka i ugradnja borovog brodskog poda. Prvoklasan. Sokla ulazi u cenu poda.

3. a. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje temelja. Temeljnih zidova. a. Nabavka.00 € 5. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje potpornih zidova. Demontirati je pažljivo i bez potresa.50 € 17. Hrastove lajsne. dvostrana.50 € 3. m2 11. a unutrašnju od neobrađenih. Obračun po m2 površine oplate. po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom. Obračun po m2 poda. m2 7.50 € 7. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje potpornog zida. Borov pod.00 € 6. Demontirati je pažljivo i bez potresa. Oplate 1. Jelov pod.00 € 9. debljine 24 mm. Temelja samca. a sučeljavanja gerovati.17. Zidova. b. Pored zidova postaviti suve. Sučeljavanja gerovati. bez čvorova i prave lajsne. Obračun po m1 lajsni. b. c. a. c. bez čvorova i suv brodski pod izraditi po detaljima i uputstvu projektanta. c. Zidova.50 € 20. m2 m2 m2 8. Lajsne pričvrsti mesinganim holšrafovima sa tiplovima na razmaku od 80 cm. Hrastov pod. Postaviti prvoklasne i suve lajsne. Spoljnu oplatu raditi od obrađenih dasaka. m2 m2 5. Demontirati je pažljivo i bez potresa. jednostrana. Izrada i postavljanje jelovih lajsni na sastavima poda i zidova. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm i gredica odgovarajućeg poprečnog preseka. na dodir. Demontirati je pažljivo i bez potresa. m1 m1 m1 2. Obračun po m2 površine oplate.00 € 5. m2 m2 m2 12. b. Nabavka. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm i gredica odgovarajućeg poprečnog preseka. Prvoklasan.50 € Nabavka. Nabavka.00 € 9. Daske spojiti na dodir. po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom. Jelove lajsne. a lajsne pričvrstiti mesinganim holšrafovima sa tiplovima na razmaku do 80 cm.00 € 224 . po tačno označenim merama. Obračun po m2 površine oplate. Izrada i postavljanje jelovog brodskog poda debljine 22 mm. b. Temelja. Borove lajsne. Oplatu izraditi od jelove građe II klase.00 € 11.50 € 37. a. po datim detaljima. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje temeljnih zidova. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm i gredica odgovarajućeg poprečnog preseka. Obračun po m2 površine oplate. po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom.

po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom. Nabavka. Demontirati je pažljivo i bez potresa. Za balkonsku ploču. a. Nadvratnika. ploču.50 10.00 8.B. Preseka 30x30 cm.50 € 15. Preseka 25x25 cm. po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom. a. Nabavka.00 € 18. Nabavka. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm sa podupiračima. Obračun po m1 oplate. m2 m2 m2 m2 7. Demontirati je pažljivo i bez potresa. Demontirati je pažljivo i bez potresa. U cenu ulaze i podupirači. Uraditi je po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom. m1 m1 m2 11. b. po m1. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje serklaža. Obračun po m2 površine oplate. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje nadprozornika. c.50 € 10. m2 m2 6. Nabavka. koji ulaze u cenu oplate. a. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm ili 48 mm. Obračun po m1 oplate.00 € 6. U cenu ulaze i podupirači. Demontirati je pažljivo i bez potresa. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm i fetni sa podupiračima.00 € 11. po m1.00 € 17. Demontirati je pažljivo i bez potresa. Obračun po m2 tavanice. Za A. po m1. na licu mesta. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje nadprozornika i nadvratnika preseka 25x25 cm. postavljanje i demontaža oplate za betoniranje tavanica sa montažnim gredicama i puniocima. Preseka 25x25 cm. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm. c. po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje stubova preseka 25x25 cm. Za montu. Obračun po m2 tavanice. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje podvlaka. po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom. m2 2. Obračun po m2 površine oplate. ploču sa vidnim podvlakama. sa podupiračima. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje armirano betonske ploče. Demontirati je pažljivo i bez potresa. Nabavka. Za A. Obračun po m2 površine oplate. d. U cenu ulaze i podupirači. po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom.50 € 19. Demontirati je pažljivo i bez potresa. Nabavka.B. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm sa podupiračima. b. b.00 € € € € 225 .00 6. Preseka 30x30 cm. c. m1 m1 5. m2 m1 6. b. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm i gredica odgovarajućeg poprečnog preseka. Po m2.00 € 7. a. Visine do 25 cm. Nabavka. Nadprozornika.50 € 13.00 € 12. Po m2.8. Oplatu izraditi od fetni sa podupiračima. m2 7.00 € 2. b.

Obračun po m1 venca. po tačno označenim merama.24. Za svod. Širine do 25 cm.00 12. c. b.00 € 30. Obračun po m1 stepenika.00 € 33. po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom. Za plitki svod.50 10. postavljanje i demontaža oplate za izradu luka širine do 25 cm.50 € 30. Demontirati je pažljivo i bez potresa.00 € 226 . Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm i fetni sa podupiračima. Obračun po m2 površine oplate.50 € 22.00 € 36. a. Obračun po m1 luka. Za obrazni nosač. Širine do 50 cm. a. Demontirati je pažljivo i bez potresa. b. c. po tačno označenim merama. Demontirati je pažljivo i bez potresa.00 € 30. Nabavka. Do 25 cm.00 € 37. d. Obračun po m2 površine svoda. b. Nabavka. Za kosu ploču. Remenate i oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm i 48 mm i fetni sa podupiračima. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm. a. Za krstati svod. Do 50 cm. Za stepenište i podest. b. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm ili 48 mm sa svim podupiračima. U cenu ulaze i podupirači. m2 m2 m2 28. po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom. m2 m2 m2 m2 m2 15. Demontirati je pažljivo i bez potresa. U cenu ulaze i podupirači. m1 m1 m2 10.50 € 20. Premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom.00 11. U cenu ulaze i podupirači.00 € € € € € 29. a. Izrada. c. Za podest. Nabavka. m1 m1 m1 12. e. po tačno označenim profilima i merama. Izrada. Po m2. a. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje profilisanog venca ortogonalne projekcije do 25 cm. Za kolenastu ploču. Remenate i oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm i fetni sa podupiračima. m1 2. Preko 50 cm. Demontirati je pažljivo i bez potresa.00 € 15. postavljanje i demontaža oplate za izradu svoda. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje stepeništa i podesta.00 11. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje stepenika.

m2 6. U cenu ulazi i bojenje ograde. Podupiranje zidova radi probijanja otvora. demontira i ponovo montira. Međuspratne konstrukcije. izraditi kapiju sa dva krila i okovati kovačkim šarkama. a.0x2. Dimenzija 1. komplet. Postaviti kapije i table sa upozorenjem za prolaznike. Ostali tesarski radovi 1.0 m. Demontirati je pažljivo i bez potresa. Nadstrešnicu uraditi od drvene građe ili čeličnih cevi za skelu. Dimenzija 3.50 € 11. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća se jedanput bez obzira da li se u toku radova.00 € 5. Montaža i demontaža priručne barake za smeštaj alata. Obračun po m2 ograde.10. 25. Obračun po m2 površine.0x2. Ograda se koristiti za sve vreme trajanja radova. koji se pričvršćuje drvenim letvama. Podupiranja 1. Obračun po m2 nadstrešnice. Obračun po m1. Pokriti je daskama debljine 2" i ter papirom.0 m. Izrada i montaža tesarske kapije dimenzija 3. Nadstrešnica postaviti na visini od 2. m2 5. Nabavka. Baraku izvesti od montažnih elemenata ili dasaka debljine 1" sa drvenom konstrukcijom.00 € 4. Krovna konstrukcija se podupire radi intervencije na zidovima ispod nje. Kom. Oplatu izraditi od fetni sa svim podupiračima. Postaviti stubove. materijala i radnika. b. m2 m2 m2 6.00 € 5. Obračun po m2 barake. Tavanske konstrukcije. a. Konstrukciju za podupiranje izraditi od gredica i podupirača. m2 2.0 m. m1 12. Oplatu izraditi od gredica i podupirača.50 m. m2 2.00 € 227 .25 € 3. Obračun po m2 tavanice. b. 75.00 € 4. Krovne konstrukcije. Kapiju i stubove obojiti. postavljanje i demontaža oplate za betoniranje tavanica sa gotovim gredicama i puniocima. Na svakih 2 m postaviti stubove visine 2 m.00 € Podupiranje krovne konstrukcije. 10. Nabavka.0x2. c. Baraku pokriti daskama i ter papirom ili salonitom. Postaviti rezu i katanac. Montaža i demontaža zaštitne ograde od drvenih stubova i daščane oplate. postavljanje i demontaža podupirača za podupiranje zidova i međuspratne konstrukcije radi probijanja novih otvora. Kom.00 € Izrada zaštitne nadstrešnice.00 € 55. Obračun po komadu kapije.

m2 12. Vezu izvesti prema detaljima i uputstvu projektanta. Nabavka i montaža drvenih sklopivih stepenica za tavan objekta. tavanjače i drugo zaštititi od požara i insekata specijalnim impregnirajućim sredstvima. tavanjače i drugo zaštititi od insekata.00 € 8. rezom za katanac i katancem.00 € 11. Obračun po komadu stepenica. Drvene elemente konstrukcije krova. Zaštitni premaz drvenih elemenata. debljine 2. tavanice. tavanice. Na svaku postaviti vrata dimenzije 80x200 cm.00 € 12. Obračun po m1 koruba. Obračun po m3 građe. Obračun po m2 urađenih zidova. Podijum izraditi sa potkonstrukcijom od drvenih greda jelove građe. Obračun po m2 prskane površine. Obračun po m2 podijuma. hemijskim sredstvom.50 € 228 . gljivica i truljenja sa dva do tri premaza. m2 4. sa šarkama. Korube izraditi od dasaka debljine 24 mm ili 48 mm ili postaviti specijalna cevi od plastičnog materijala. m3 800.4 cm. Drvene elemente konstrukcije krova. Izrada stanarskih ostava.6. Demontirati postojeće zatege i na njihovo mesto postaviti nove hrastove zatege prečnika 25 cm. Obračun po m2 obrađene površine.00 € 7. Stepenice pričvrstiti za pod tavana i sklopiti na tavan. Konstrukciju stanarskih ostava uraditi od jelovih štafli 5x8 cm sa ispunom od letvi preseka 24/48 mm. izrađenih od letvi. Montaža i demontaža koruba za izbacivanje šuta. visine po 25 cm. Podijum izvesti u svemu prema projektu i detaljima. m2 3. m1 5. dimenzija 8x10 cm. po izboru projektanta. Kom. Izrada novog podijuma sa četiri stepenika. Podpatosnice podijuma izvesti od falcovanih dasaka na pero i žljeb. 100. da se tavanski otvor može nesmetano zatvarati.00 € 9. Postavljanje zatega od hrastove građe. Zaštitno prskanje drvenih elemenata protiv požara i insekata. m2 30.00 € 10. Zatege pričvrstiti kotvama za zid i preko ispuštenih ankera Ø25 mm koji ulazi u gredu. algi.

4. Demontaže Pokrivanja Prepokrivanja Ostali pokrivački radovi 231 233 236 239 229 . 2. POKRIVAČKI RADOVI 1. 3.8.

.

Od biber crepa. Od ćeramide. c. Od slemenjaka. a.1. b. izneti. Šut prikupiti. m2 m2 1. Od salonit ploča. Od ćeramide. m2 1. Od lima. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od ćeramide.75 € 15.75 € 1.00 € 6. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. b. Demontaže 1. a. Skidanje krovnih letvi. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 9. Šut prikupiti. izneti. Skidanje grbina i slemena od slemenjaka.00 € 1. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a.50 € 231 . Obračun po m2 kose površine. sa podlogom. Šut prikupiti. Skidanje daščane podloge sa krovne konstrukcije. m2 0. Od falcovanog crepa. Grbine i slemena skinuti sa krova na bezbedan način.00 € 12. Hidro izolacije. Skinuti eternit ploče na bezbedan način. Od salonita. Obračun po m2 kose površine.25 € 2. Obračun po m2 kose površine. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. c. b. Šut prikupiti.00 € 14. izneti.00 € 1. Skidanje krovnog pokrivača od eternit ploča. Od mediteran crep. 4.00 € 2. Skinuti ćeramidu na bezbedan način. Obračun po m2 kose površine. Skinuti izolaciju na bezbedan način.50 € 4. Termo izolacije. b. Šut prikupiti.75 € Skidanje krovnog pokrivača od ćeramide. izneti. Obračun po m2 letvisane površine. m1 m1 m1 1.50 € 1. b. m2 m2 m2 2. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. a. Skinute letve utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m1 grbina i slemena. Skidanje hidro izolacije krova. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m2 izolacije. Skinuti crep na bezbedan način. Daske pažljivo skinuti. m2 m2 2.50 € 2. c. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. izneti. m2 m2 m2 1. Od eternit ploča. Skidanje krovnog pokrivača od biber crepa. Šut prikupiti. Šut prikupiti.

Od biber crepa. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 2. Od falcovanog crepa. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km.00 3. Ćeramidu pažljivo demontirati. spustiti. Od ćeramide. Od mediteran crepa. b. Pre demontaže izvršiti obeležavanje šindre i izraditi plan postojećeg stanja.50 € 32. spustiti. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. spustiti. Šut prikupiti. spustiti. Od slemenjaka. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 23. m2 m2 m2 m2 m2 2. Od ćeramide.50 € 1. Od salonit ploča. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. izneti. c.00 € 28. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. Obračun po m2 kose površine. Demontaža krovnog pokrivača od biber crepa. sa podlogom.00 € 2. Od kamenih ploča. Od biber crepa. spustiti. Eternit ploče pažljivo demontirati. Šut prikupiti.00 € 5. b. Od biber crepa. Šut prikupiti. Šut prikupiti. Šut prikupiti. Kamene ploče pažljivo demontirati. m2 m2 m2 3.50 € 2. c. Od eternit ploča. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € € € € € 21.00 2. Obračun po m2 kose površine. dvostruko pokrivanje. Demontaža krovnog pokrivača od eternit ploča. spustiti.16. jednostruko pokrivanje. Ćeramidu pažljivo demontirati. a. b. m2 m2 4.00 € 2. Šut prikupiti. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. c.50 € 26. izneti. Demontaža grbina i slemena od ćeramide. Obračun po m1 slemena i grbina. Obračun po m2 kose površine. Od ćeramide. Šindru pažljivo demontirati.00 € 10. Crep pažljivo demontirati. Od salonit ploča 105x122 cm. Od šindre. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od salonita. izneti.00 € 29. izneti. a. Demontaža krovnog pokrivača od šindre. d. Šut prikupiti. izneti.50 € 232 . utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontaža krovnog pokrivača od kamenih ploča. Obračun po m2 kose površine. Demontaža krovnog pokrivača od lima. m2 m2 5. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. prosto pokrivanje. izneti. m1 m1 m1 3. a. m2 3. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. spustiti. a. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Obračun po m2 kose površine. Demontaža krovnog pokrivača od ćeramide.50 2. m2 17. Obračun po m2 kose površine. Lim pažljivo demontirati. b. e.

Obračun po m2 postavljene površine. Crep mora biti ravan.50 € 2.00 € Nabavka i gusto postavljanje ravnog biber crepa. Podloga od talpi. Obračun po m2 postavljene površine.00 € 4. Nabavka i postavljanje mediteran crepa. Obračun po m2 postavljene površine. Obračun po m2 postavljene površine. m2 13. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Crep mora biti ravan. Crep mora biti ravan. Nabavka i jednostruko (prosto) postavljanje ravnog biber crepa. izneti. Crep mora biti ravan. Obračun po m2 postavljene površine. neoštećen i kvalitetan.33. Demontaža krovnih letvi. Demontaža daščane podloge sa krovne konstrukcije. m2 20. izneti. neoštećen i kvalitetan.00 € 5. Obračun po m2 kose površine. očistiti. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. Šut prikupiti. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. Ispod dodirnih spojnica gornja dva crepa. Podloga od dasaka. 15.00 € 3. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. neoštećen i kvalitetan. U prvom i poslednjem redu postaviti po dva reda crepa.00 € 34. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. neoštećen i kvalitetan. očistiti. m2 13. Nabavka i dvostruko (krunsko) postavljanje ravnog biber crepa. U prvom i poslednjem redu postaviti po dva reda crepa. neoštećen i kvalitetan. m2 20. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. m2 m2 1. Letve pažljivo demontirati. m2 1. koje ne naležu na donji crep celom svojom vidnom dužinom postaviti trake od cinčanog lima veličine 5x34 cm. Nabavka i postavljanje falcovanog crepa.50 € 233 . Daščanu podlogu pažljivo demontirati. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 2. U prvom i poslednjem redu postaviti po dva reda crepa. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od slemenjaka u produžnom malteru. Crep mora biti ravan. Pokrivanja 1.50 € 2. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od slemenjaka u produžnom malteru. b. a. Obračun po m2 kose površine. Šut prikupiti.

na osovinskom razmaku od 1. preko daščane podloge i ter papira. koji mora odgovarati ćeramidi. Gornji red postaviti preko sloja gustog maltera. U cenu ulaze i postavljanje štafni. Ćeramide gornjeg reda postaviti preko sloja gustog produžnog maltera. Ćeramide pažljivo uglaviti jednu preko druge u produžnom malteru. Ćeramidu pažljivo postaviti u produžnom malteru. Horizontalni. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. početni i svaki treći red ćeramide ankerovati hafterima od pocinkovanog lima. m2 35. Ćeramidu pažljivo postaviti usuvo.00 € 9. Prostor između donjih ćeramida mora ostati čist radi strujanja vazduha i privremenog oticanja vode u slučaju oštećenja krovnog pokrivača. Horizontalni. početni i svaki treći red ćeramide ankerovati hafterima od pocinkovanog lima. m2 32.6. slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. Obračun po m2 površine krova.00 € 12. m2 37.00 € 7. Preko podloge. početni i svaki treći red ćeramide ankerovati hafterima od pocinkovanog lima. m2 40. Obračun po m2 površine krova.00 € 10. prema detalju. Donju površinu štafni premazati vrućim bitumenom neposredno pre zakucavanja. Donju površinu štafni premazati bitulitom neposredno pre zakucavanja. Ćeramide pažljivo uglaviti jednu preko druge. Prostor između donjih površina ćeramida i dna kanala salonita mora ostati čist radi strujanja vazduha i privremenog oticanja vode u slučaju oštećenja krovnog pokrivača.50 € 8. Ćeramidu pažljivo postaviti usuvo. ručno izrađene. Nabavka i postavljanje ćeramide sa štafnama postavljene daščane podloge i hidroizolacije. rabica. Ćeramide pažljivo uglaviti jednu preko druge u kanal salonita. prikovati impregnirane štafne. Nabavka i postavljanje usuvo stare ćeramide. Ćeramide gornjeg reda postaviti preko sloja gustog produžnog maltera. Nabavka i postavljanje stare ćeramide u malteru. početni i svaki treći red ćeramide ankerovati za štafne hafterima od pocinkovanog lima. Obračun po m2 površine krova. Horizontalni.50 € 234 . U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. Nabavka i postavljanje ćeramide usuvo. početni i svaki treći red ćeramide ankerovati za štafne hafterima od pocinkovanog lima. ručno izrađene.0 m. U cenu ulaze i postavljanje štafni. preko daščane podloge i ter papira. Paralelno sa strehama postaviti horizontalne trake od rabic pletiva širine 20 cm. prema detalju. Obračun po m2 površine krova. preko daščane podloge ter papira. Obračun po m2 površine krova. m2 45. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. Obračun po m2 površine krova. Nabavka i postavljanje stare ćeramide. paralelno sa rogovima. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. Horizontalni. Ćeramidu pažljivo postaviti u produžnom malteru.50 € 11. Gornji red postaviti preko sloja gustog maltera. Nabavka i postavljanje ćeramide preko betonskog krova. Horizontalni. Ćeramida postaviti preko postavljene podloge od salonita. Nabavka i postavljanje ćeramide sa štafnama i rabicom a preko daščane podloge i hidroizolacije. Obračun po m2 površine krova. Paralelno sa rogovima prikovati impregnirane štafne. Gornji red postaviti preko sloja gustog maltera. m2 40. ručno izrađene. m2 42.

dva do tri puta. a donji vrh ploče prihvatiti limenom uzanom pocinkovanom podvezom. Eternit postaviti po šemi za postavljanje eternita i uputstvu projektanta.00 € 14. da ne dođe do preklapanja više od tri debljine tabli. Dijagonalno postavljene ploče na obe zasečene strane zakovati za podlogu pocinkovanim ekserima sa širokom glavom. preko daščane oplate. Table postaviti sa preklopom i pričvrstiti pocinkovanim zavrtnjima debljine 6 mm sa podmetačom i pocinkovanom pločicom. po detaljima i uputstvu projektanta.00 € 235 . m2 35. preko daščane podloge.00 € 16. U cenu ulaze i postavljanje ter papira. izrada i postavljanje krovnog pokrivača od hrastove šindre. sa preklopima širine 15 cm. Uglove određenih tabli saseći. Šindru izraditi i postaviti po projektu. Ter papir postaviti u dva sloja. Drugi sloj ter papira lepiti vrućim bitumenom. m1 5. Obračun po m2 postavljene površine. Nabavka i postavljanje slemenjaka i grbina krova od poklapače.50 € 19. da formiraju borduru. a ploče u polju dijagonalno. Nabavka i postavljanje slemena i grbina krovnog pokrivača od salonit ploča. Obračun po m1 slemena i grbina.50 € 20. Nabavka i postavljanje slemena i grbina krovnog pokrivača od eternit ploča. Pre postavljanja šindru impregnirati potapanjem ili mazanjem više puta ksilolin kombijem. m2 14. Kamene ploče postaviti i pričvrstiti pocinkovanim ekserima. m2 10. Nabavka i postavljanje slemenjaka i grbina krova od ćeramide. m1 7.00 € 15. Nabavka i postavljanje talasastog salonita dimenzija 105x122 cm. Ter papir postaviti u dva sloja. Obračun po m1 slemena i grbina.13. Poklapače postaviti u produžnom malteru i sastave obraditi. Pokrivanje eternit pločama veličine 40x40 cm. Obračun po m1 slemena i grbina. Po završenom postavljanu krovnog pokrivača isti premazati "Bakrilom" ili sličnim sredstvom. Obračun po m2 postavljene površine. Prvi sloj prikovati pocinkovanim ekserima sa širokom glavom. prozora i slično) postaviti paralelno sa ivicama. dimnjaka. m1 6. slemena i grbina. sa preklopima širine 15 cm. Građa za izradu šindre mora biti kvalitetna. m2 32. Obračun po m1 slemena i grbina. debljine 6 mm.00 € 18. Nabavka i postavljanje krovnog pokrivača od kamenih ploča debljine 6-8 cm. m1 5. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina.00 € 17. kalkana. Drugi sloj ter papira lepiti vrućim bitumenom sa filernim i vlaknastim dodacima. Ćeramidu postaviti u produžnom malteru i sastave obraditi. debljine 4 mm. Boja eternit ploča po izboru projektanta. Obračun po m2 postavljene površine. slemena. Eternit ploče pored horizontalnih i vertikalnih ivica (strehe. detaljima i uputstvu projektanta. suva i bez čvorova. Obračun po m2 postavljene površine. U cenu ulaze i postavljanje ter papira obrada slemena i grbina. Nabavka građe. Prvi sloj prikovati pocinkovanim ekserima sa širokom glavom.

00 € 12. Ispod dodirnih spojnica gornja dva reda crepa. b. Standard. tipa Standard.00 € 236 . m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 12.21. c. očistiti i pripremiti za postavljanje.00 € € € € € € € € 3. h. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru.00 € 9. Crep pažljivo demontirati. Prestige standard. Master. m2 m2 11. Biber crepom. Crep pažljivo demontirati. Postavljanje krovnog pokrivača od postojeće šindre. m2 2. utovariti i odvesti na gradsku deponiju. grbina. utovariti i odvesti na gradsku deponiju. šut prikupiti. e. Prestige kompakt. bez čvorova. Crep postaviti jednostruko (prosto) sa dodatkom do 20% novog po uzoru na postojeći. Obračun po m2 postavljene površine. koja se obračunava posebno. Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od falcovanog crepa. očistiti i pripremiti za postavljanje.50 € 4. Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od biber crepa.00 € Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od biber crepa. b. b. Crep postaviti gusto sa dodatkom do 20% novog po uzoru na postojeći. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru.00 29. utovariti i odvesti na gradsku deponiju. prosto pokrivanje. 10. a.00 15. Dotrajalu ili nedostajuću šindru zameniti istom od suvog i kvalitetnog drveta. Oštećen ili vitoperan crep odbaciti. Nabavka i postavljanje krovne bitumenske šindre. Traditional.00 25.00 € 22. Postojeću šindru detaljno pregledati. Biber crepom. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od slemenjaka u produžnom malteru. f. dvostruko (krunsko). gusto pokrivanje. m2 m2 9. d. slemena i slično. Crep pažljivo demontirati. Obračun po m2 pokrivene površine. Obračun po m2 postavljene površine. gusto.50 13. očistiti i pripremiti za postavljanje. očistiti i izvršiti plombiranje slabih delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" i strugotinom od istog drveta. m2 25. U prvom i poslednjem redu postaviti po dva reda crepa.00 31. U prvom i poslednjem redu postaviti po dva reda crepa. koje ne naležu na donji crep celom svojom vidnom dužinom postaviti trake od cinčanog lima veličine 5x34 cm. Pokrivač postaviti po projektu. izvaditi eksere. Prestige elite. detaljima i uputstvu projektanta. Classic. Falcovanim crepom. Oštećen ili vitoperan crep odbaciti. a. Šindru pričvrstiti za daščanu podlogu. Prepokrivanja 1.00 25. "Tegola canadese". Prestige traditional. Obračun po m2 postavljene površine. šut prikupiti. Mediteran crepom. a. Oštećen ili vitoperan crep odbaciti.00 15. Obračun po m2 postavljene površine. šut prikupiti. po izboru projektanta. U cenu ulaze i pokrivanje uvala. Tegolu postaviti po uputstvu proizvođač i projektanta. Crep postaviti sa dodatkom do 20% novog po uzoru na postojeći. g. Po završenom postavljanu krovnog pokrivača isti premazati "Bakrilom" dva do tri puta. nerđajućim ekserima sa širokom glavom ili nerđajućim spojkama. Izvršiti zaštitu potapanjem ili mazanjem više puta ksilolin kombijem.

rabica. preko daščane podloge i ter papira. utovariti i odvesti na gradsku deponiju. utovariti i odvesti na gradsku deponiju.0 m. u malteru. šut prikupiti. Horizontalni. slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. Paralelno sa strehama postaviti horizontalne trake od rabic pletiva širine 20 cm. Ćeramide pažljivo uglaviti jednu preko druge. očistiti i pripremiti za postavljanje. preko daščane podloge i ter papira. Horizontalni. u produžnom malteru. Ćeramidu pažljivo postaviti usuvo. Ćeramidu pažljivo demontirati. paralelno sa rogovima. Donju površinu štafni premazati bitulitom neposredno pre zakucavanja. U cenu ulaze i postavljanje štafni. Ćeramidu pažljivo demontirati.50 € 7. početni i svaki treći red ćeramide ankerovati hafterima od pocinkovanog lima. preko betonske ploče. m2 17. Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od ćeramide. Obračun po m2 površine krova. Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od ćeramide. Gornji red postaviti preko sloja gustog maltera. preko štafni. Oštećene ili vitoperne ćeramide odbaciti. Horizontalni. početni i svaki treći red ćeramide ankerovati za štafne hafterima od pocinkovanog lima. Ćeramidu pažljivo postaviti u produžnom malteru. preko štafni i rabica. Ćeramidu postaviti sa dodatkom do 20% nove ili stare po uzoru na postojeću. preko daščane podloge i ter papira. prikovati impregnirane štafne.50 € 9. Ćeramidu postaviti sa dodatkom do 20% nove ili stare po uzoru na postojeću. Obračun po m2 površine krova. prema detalju. očistiti i pripremiti za postavljanje. preko daščane podloge i ter papira. Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od ćeramide. utovariti i odvesti na gradsku deponiju. Oštećene ili vitoperne ćeramide odbaciti. m2 20. m2 22. Paralelno sa rogovima prikovati impregnirane štafne. Ćeramide pažljivo uglaviti jednu preko druge u produžnom malteru. početni i svaki treći red ćeramide ankerovati za štafne hafterima od pocinkovanog lima. Gornji red postaviti preko sloja gustog maltera. šut prikupiti. na osovinskom razmaku od 1.00 € 8. šut prikupiti. Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od ćeramide.6. utovariti i odvesti na gradsku deponiju. početni i svaki treći red ćeramide ankerovati hafterima od pocinkovanog lima. očistiti i pripremiti za postavljanje. rabica. Oštećene ili vitoperne ćeramide odbaciti. očistiti i pripremiti za postavljanje. Prostor između donjih ćeramida mora ostati čist radi strujanja vazduha i privremenog oticanja vode u slučaju oštećenja krovnog pokrivača. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. Donju površinu štafni premazati vrućim bitumenom neposredno pre zakucavanja. Obračun po m2 površine krova. U cenu ulaze i postavljanje štafni. Ćeramidu postaviti sa dodatkom do 20% nove ili stare po uzoru na postojeću. Ćeramidu postaviti sa dodatkom do 20% nove ili stare po uzoru na postojeću. preko betonske konstrukcije krova. Oštećene ili vitoperne ćeramide odbaciti. utovariti i odvesti na gradsku deponiju. šut prikupiti. Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od ćeramide. Ćeramidu pažljivo demontirati. Gornji red postaviti preko sloja gustog maltera. Oštećene ili vitoperne ćeramide odbaciti. Ćeramidu pažljivo demontirati. Obračun po m2 površine krova. Horizontalni. prema detalju. Ćeramidu pažljivo demontirati. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. m2 17. slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru.50 € 10. očistiti i pripremiti za postavljanje.00 € 237 . Ćeramide gornjeg reda postaviti preko sloja gustog produžnog maltera. Ćeramidu postaviti sa dodatkom do 20% nove ili stare po uzoru na postojeću. m2 15. Obračun po m2 površine krova. Preko podloge. šut prikupiti.

Salonit pažljivo demontirati. sa preklopima širine 15 cm. šut prikupiti. Drugi sloj ter papira lepiti vrućim bitumenom. Pokrivač izvesti po projektu. Demontaža i ponovno pokrivanje krovnog pokrivača od salonit ploča 105x122 cm. Prvi sloj prikovati pocinkovanim ekserima sa širokom glavom.50 € 15. m2 10. Slemenjake postaviti sa dodatkom do 20% novih ili starih po uzoru na postojeće. utovariti i odvesti na gradsku deponiju. m2 35. Obračun po m2 postavljene površine.00 € 238 . Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od šindre. Kamene ploče pažljivo demontirati. očistiti. Pre demontaže sve table salonita obeležiti. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti. izneti. Podlogu od ter papir postaviti u dva sloja. Šindru pregledati i plombirati oštećene delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" i strugotinom od iste vrste drveta. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina. očistiti i pripremiti za postavljanje. m2 17. očistiti i pripremiti za postavljanje. Slemenjake pažljivo postaviti u gustom produžnom malteru.00 € 14. Demontaža i ponovno pokrivanje krova kamenim pločama. detaljima i uputstvu projektanta. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. bez čvorova. Obračun po m2 postavljene površine.00 € 16. sa dodatkom novih ploča do 25 %. očistiti i oštećene odbaciti. izvaditi eksere. Slemenjake pažljivo demontirati. m2 42. Šindru pažljivo spustiti. Šut prikupiti. Šindru pažljivo spustiti. Nabaviti nove kamene ploče po uzoru na postojeće. Izvršiti zaštitu potapanjem ili mazanjem više puta ksilolin kombijem. Po završenom postavljanu krovnog pokrivača premazati sa "Bakrilom" dva do tri puta. m1 5. a oštećeni odbaciti. šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m1 grbine i slemena. Po završenom postavljanu krovnog pokrivača premazati sa "Bakrilom" dva do tri puta. Demontaža i ponovno postavljanje grbina i slemena krova. Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od šindre. Table postaviti sa preklopom i pričvrstiti pocinkovanim zavrtnjima debljine 6 mm sa podmetačom i pocinkovanom pločicom. izneti. Ćeramidu pažljivo demontirati. sa dodatkom novog salonita do 25%. Demontaža i ponovno postavljanje grbina i slemena krova od ćeramide. sa dodatkom nove do 25%. detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m1 grbine i slemena. Oštećene ili vitoperne ćeramide odbaciti. Pokrivač izvesti po projektu. Pre demontaže izvršiti obeležavanje šindre sa izradom plana postojećeg stanja. Ćeramidu postaviti sa dodatkom do 20% nove ili stare po uzoru na postojeću. m1 5. utovariti i odvesti na gradsku deponiju.50 € 13. Obračun po m2 postavljene površine. Ćeramidu pažljivo postaviti u gustom produžnom malteru.11.00 € 12. po detaljima i uputstvu projektanta. sa poklapačama. Šindru koja je dotrajala ili nedostaje zameniti istom od suvog i kvalitetnog drveta. pregledati i plombirati oštećene delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" i strugotinom od iste vrste drveta. U cenu ulaze i postavljanje ter papira i obrada slemena i grbina. Obračun po m2 postavljene površine. kako bi se postavile na ista mesta. Oštećene ili vitoperne slemenjake odbaciti. Kamene ploče postaviti i pričvrstiti pocinkovanim ekserima. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Izvršiti zaštitu potapanjem ili mazanjem više puta ksilolin kombijem. izvaditi eksere. Pre demontaže izvršiti obeležavanje šindre sa izradom plana postojećeg stanja.

m1 m1 5. b.50 € 11. Biber crep. Novopostavljena ćeramida mora biti po uzoru na postojeću. Polomljene slemenjake i šut odvesti na gradsku deponiju.10 € 1. a. Kom. Mediteran crep. Polomljeni crep odvesti na gradsku deponiju. Falcovanim crepom u dva reda. oštećen ili polomljen crep pažljivo demontirati i postaviti novi. Zamena polomljene ćeramide na slemenima i grbinama. a b Falcovanim crepom u jednom redu. očistiti ležišta od maltera za novu ugradnju.4.50 € 239 . oštećenu ili polomljenu ćeramidu pažljivo demontirati i postaviti novu. Ćeramidu postaviti u produžnom malteru i sastave obraditi. m1 m1 7. Zamena polomljenih poklapača na slemenima i grbinama. U jednom redu. Obračun po m1 ogradnog zida. Biber crepom jednostruko.50 € 12. oštećene ili polomljene ćeramide pažljivo demontirati.00 € 5 Pokrivanje ogradnih zidova falcovanim jednostruko.50 € Pokrivanje ogradnih zidova biber crepom jednostruko. Obračun po komadu crepa. Ćeramidu postaviti u produžnom malteru razmere 1:2:6.00 € 7. Ostali pokrivački radovi 1. Zamena polomljenih ćeramida. Kom. b. m1 m1 5.10 € 10. Kom. 0. 2. Kom.75 € 1. a. Pregledati slemena i grbine. Slemenjake postaviti u produžnom malteru i sastave obraditi. Pregledati krov. Pregledati krov. Falcovani crep. Zamena polomljenog biber crepa. U dva reda. Polomljenu ćeramidu i šut odvesti na gradsku deponiju.50 € 7. Kom. c. Obračun po komadu ćeramide. Pokrivanje ogradnih zidova ćeramidom u jednom redu. Biber crepom dvostruko. Biber crep postaviti u produžnom malteru razmere 1:2:6. a. 2. Obračun po komadu slemenjaka. po uzoru na postojeći.50 € 12. Kom. Novopostavljena ćeramida mora biti po uzoru na postojeću.00 € 6. Pregledati slemena i grbine. Obračun po m1 ogradnog zida. 3. oštećene ili polomljene slemenjake pažljivo demontirati. Obračun po komadu ćeramide. Biber crep postaviti u produžnom malteru razmere 1:2:6. Polomljenu ćeramidu odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m1 ogradnog zida. 1. b. očistiti ležišta i postaviti nove po uzoru na postojeće.

m1 2. m1 2. Šut prikupiti. Postojeće grbine i slemena očistiti od ispucalog maltera. Paziti da se ne oštete redovi ćeramida. Čišćenje krova pokrivenog ćeramidom. izneti. Spraviti slabiji produžni malter i obraditi grbine i slemena. Postojeće rastinje ukloniti i očistiti ćeramide. Obračun po m1 grbine i slemena. Pažljivo očistiti krovne uvale.50 € 14. Zamazivanje grbina i slemena od ćeramide. Spraviti slabiji produžni malter i obraditi grbine i slemena.50 € 240 . utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m1 grbine i slemena. Obračun po m2 površine krova.50 € 15. m2 2. Zamazivanje grbina i slemena od poklapača. Postojeće grbine i slemena očistiti od ispucalog maltera.13.

IZOLATERSKI RADOVI 1. 19. 20. 6. 7. 5. 8. 9. 13. 4. 16. 10. 11. 14. 15. 3. 21. Temelji Temeljni i podrumski zidovi Kapilarna vlaga Podloge Mokri čvorovi Terase Ravni krovovi Krovovi Potkrovlja Zidovi Plafoni Akustika Podovi Fasade Dimnjaci Ventilacioni kanali Cevna mreža Cevovodi i rezervoari Klima kanali Hladne ostave Ostali izolaterski radovi 243 246 252 254 260 264 268 273 276 279 284 285 286 291 294 295 296 297 301 303 304 241 .9. 18. 12. 17. 2.

.

Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . zalepljen za podlogu .vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. . Bitumensku traku zalepiti odmah. Obračun po m2 izolacije.1.Kondor 3. Dva Kondora 3 sa tri sloja Bitumena. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .vruć premaz bitumenom "MTH" .vruć premaz bitumenom "MTH" .hladan premaz bitulitom "A" . C. zalepljen za podlogu .Kondor 3. Dva Kondora 3 sa dva sloja Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. zalepljen za podlogu . m2 2. Kondor 3 sa dva sloja Bitumena.00 € m2 11. m2 2. Podloga mora biti suva i dobro očišćena. na temperaturi višoj od 10 stepeni. zalepljen za podlogu .00 € m2 13. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.00 € 243 .Kondor 3. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem.hladan premaz bitulitom "A" . Nanošenje hladnog premaza bitulita "A" preko temelja. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .vruć premaz bitumenom "MTH" . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. Kondorfleks V3 sa dva sloja Bitumena.vruć premaz bitumenom "MTH" . na temperaturi višoj od 10 stepeni.hladan premaz bitulitom "A" . B. Obračun po m2 obrađene površine. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm.vruć premaz bitumenom "MTH" .hladan premaz bitulitom "A" . m2 8. Izrada hidroizolacije temelja. Obračun po m2 obrađene površine.Kondor 3.00 € 3.00 € m2 10. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge.00 € Nanošenje sloja bitumena "MBH" sa premazom bitulita. Temelji 1. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem.Kondorfleks V3. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. A. 1.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. sa preklopom 15 cm. D.vruć premaz bitumenom "MTH" . na temperaturi višoj od 10 stepeni. Podloga mora biti suva i dobro očišćena.Kondor 3.

Gralbit I-1/10. zalepljen za podlogu .vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.vruć premaz bitumenom "MTH" . Kondor 3 i Gralbit sa tri sloja Bitumena.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. Dva Kondorfleksa V3 sa dva sloja Bitumena. m2 15.Gralbit I-1/10. . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Kondor 4 i Gralbit sa tri sloja Bitumena.vruć premaz bitumenom "MTH" . zalepljen za podlogu .Kondor 3. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. .Gralbit I-1/10.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.vruć premaz bitumenom "MTH" .vruć premaz bitumenom "MTH" .vruć premaz bitumenom "MTH" .Kondorfleks V3.hladan premaz bitulitom "A" .hladan premaz bitulitom "A" . Kondor 4 i Gralbit sa dva sloja Bitumena.vruć premaz bitumenom "MTH" . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . m2 14.hladan premaz bitulitom "A" . m2 17. Obračun po m2 izolacije. Obračun po m2 izolacije.00 € 244 .Kondor 4.Kondorfleks V3.vruć premaz bitumenom "MTH" .00 € J. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. zalepljen za podlogu . zalepljen za podlogu .vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. m2 16.vruć premaz bitumenom "MTH" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .vruć premaz bitumenom "MTH" .vruć premaz bitumenom "MTH" .Kondorfleks V3.00 € H.E. zalepljen za podlogu . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .Gralbit I-1/10.hladan premaz bitulitom "A" .00 € F. Dva Kondorfleksa V3 sa tri sloja Bitumena.00 € I. zalepljen za podlogu . m2 17.Kondor 4.00 € G. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Kondorfleks V3 i Gralbit sa tri sloja Bitumena.hladan premaz bitulitom "A" . m2 15.Kondorfleks V3.hladan premaz bitulitom "A" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .vruć premaz bitumenom "MTH" . . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .vruć premaz bitumenom "MTH" . .Kondorfleks V3. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.

Obračun po m2 izolacije. Varena dva sloja Kondora 4 i Bitumen.hladan premaz bitulitom "A" . Varen sloj Kondor 4. sa preklopima 10 cm.00 € B.Kondor 4.00 € L. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom.vruć premaz bitumenom "MTH" . Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. Varena dva sloja Kondorfleksa V4. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. Obračun po m2 izolacije. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva.Kondor 4.Kondorfleks V4. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. m2 9. Kondorfleks V4 i Gralbit sa dva sloja Bitumena.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .K. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. varen za podlogu .hladan premaz bitulitom "A" . Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Traku zalepiti celom površinom.Kondor 4.Kondorfleks V4. na temperaturi višoj od 10 stepeni. varen za podlogu . m2 13. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . m2 18. varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm.Gralbit I-1/10. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . m2 5. Varena dva sloja Kondora 4. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem.vruć premaz bitumenom "MTH" . zalepljen za podlogu .00 € 18.00 € C. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. varen za podlogu Obračun po m2 izolacije.Gralbit I-1/10. A.Kondorfleks V4. Izrada hidroizolacije temelja. na temperaturi višoj od 10 stepeni. zalepljen za podlogu .hladan premaz bitulitom "A" . Izrada hidroizolacije temelja. Traku zalepiti celom površinom. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .Kondorfleks V4.hladan premaz bitulitom "A" .Kondor 4. varen za podlogu 245 .vruć premaz bitumenom "MTH" . Obračun po m2 izolacije. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . m2 16.vruć premaz bitumenom "MTH" .hladan premaz bitulitom "A" .00 € 15. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. sa preklopima 10 cm. Kondorfleks V4 i Gralbit sa tri sloja Bitumena.hladan premaz bitulitom "A" . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. . Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. A.

Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm.vruć premaz bitumenom "MTH" . Bitumensku traku zalepiti odmah. sa preklopom 15 cm. Podloga mora biti suva i dobro očišćena. Varen sloj Kondorfleksa V4 i Bitumen.vruć premaz bitumenom "MTH" . zalepljen za podlogu . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .Kondor 3. m2 2. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. Izrada hidroizolacije temeljnih zidova.00 € B. na temperaturi višoj od 10 stepeni. na temperaturi višoj od 10 stepeni. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.00 € 246 .Kondorfleks V4.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.00 € m2 9.00 € Nanošenje sloja bitumena "MTH" sa premazom bitulita preko temeljnih zidova. A. na temperaturi višoj od 10 stepeni. Dva Kondora 3 sa dva sloja Bitumena. B.hladan premaz bitulitom "A" .00 € C.Kondor 3. zalepljen za podlogu .vruć premaz bitumenom "MTH" . varen za podlogu . . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . varen za podlogu . Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. Temeljni i podrumski zidovi 1.hladan premaz bitulitom "A" . Obračun po m2 obrađene površine.Kondorfleks V4. Nanošenje hladnog premaza bitulita "A" preko temeljnih zidova. m2 10. 1.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. m2 11.00 € 2. Kondor 3 sa dva sloja Bitumena.Kondor 4.hladan premaz bitulitom "A" . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. m2 15. varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. Podloga mora biti suva i dobro očišćena.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .Kondorfleks V4. Varena dva sloja Kondorfleksa V4 i Bitumen. Obračun po m2 izolacije.Kondor 3. Obračun po m2 obrađene površine.hladan premaz bitulitom "A" . m2 3. m2 12. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.00 € 3.

Izrada hidroizolacije temeljnih zidova. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. sa spoljne strane.hladan premaz bitulitom "A" . m2 15. zalepljen za podlogu .Gralbit I-1/10.vruć premaz bitumenom "MTH" .hladan premaz bitulitom "A" . Dva Kondorfleksa V3 sa tri sloja Bitumena. Obračun po m2 izolacije.00 € B. . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .00 € E.00 € D. m2 20.hladan premaz bitulitom "A" .00 € F.hladan premaz bitulitom "A" . Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C.vruć premaz bitumenom "MTH" . zalepljen za podlogu .vruć premaz bitumenom "MTH" .vruć premaz bitumenom "MTH" . . na temperaturi višoj od 10 stepeni.Kondorfleks V3.Kondor 3.hladan premaz bitulitom "A" . . Kondorfleks V3 sa dva sloja Bitumena.Kondor 3.vruć premaz bitumenom "MTH" . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.hladan premaz bitulitom "A" . Dva Kondorfleksa V3 sa dva sloja Bitumena. sa preklopom 15 cm.vruć premaz bitumenom "MTH" . Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Bitumensku traku zalepiti odmah.C.Kondor 4.Kondor 3.vruć premaz bitumenom "MTH" . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.Kondorfleks V3. m2 17. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .vruć premaz bitumenom "MTH" . . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . A. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. Kondor 3 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. m2 12. zalepljen za podlogu .Kondorfleks V3.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.vruć premaz bitumenom "MTH" . zalepljen za podlogu 247 m2 18. Dva Kondora 3 sa tri sloja Bitumena.00 € 9.Kondorfleks V3. Kondor 4 i Gralbit sa dva sloja Bitumena. zalepljen za podlogu .vruć premaz bitumenom "MTH" . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.Kondorfleks V3. zalepljen za podlogu .vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .

sa preklopom 15 cm.vruć premaz bitumenom "MTH" .00 € m2 19.vruć premaz bitumenom "MTH" . m2 21. zalepljen za podlogu . Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge.00 € F.Gralbit I-1/10. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .Gralbit I-1/10. Kondor 4 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. Kondorfleks V4 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Obračun po m2 izolacije. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.vruć premaz bitumenom "MTH" .vruć premaz bitumenom "MTH" . .vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. zalepljen za podlogu .hladan premaz bitulitom "A" .Kondorfleks V4. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.00 € 15. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.vruć premaz bitumenom "MTH" .vruć premaz bitumenom "MTH" .vruć premaz bitumenom "MTH" . Kondorfleks V4 i Gralbit sa dva sloja Bitumena.vruć premaz bitumenom "MTH" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . . m2 18. A. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm.hladan premaz bitulitom "A" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Obračun po m2 izolacije. sa unutrašnje strane.Gralbit I-1/10.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. zalepljen za podlogu .hladan premaz bitulitom "A" . Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C.00 € 248 . Izrada hidroizolacije temeljnih zidova. m2 16.vruć premaz bitumenom "MTH" .Kondorfleks V4.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. m2 18.Kondor 3. . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem.hladan premaz bitulitom "A" . Kondor 3 i Gralbit sa tri sloja Bitumena.. Kondorfleks V3 i Gralbit sa tri sloja Bitumena.00 € E.Gralbit I-1/10.Kondorfleks V3.hladan premaz bitulitom "A" .Gralbit I-1/10. Bitumensku traku zalepiti odmah. zalepljen za podlogu . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. . C. zalepljen za podlogu .vruć premaz bitumenom "MTH" . na temperaturi višoj od 10 stepeni. m2 20.00 € D.vruć premaz bitumenom "MTH" .Gralbit I-1/10.Kondor 4.

hladan premaz bitulitom "A" . zalepljen za podlogu . . m2 16. Kondorfleks V4 i Gralbit sa dva sloja Bitumena.vruć premaz bitumenom "MTH" . na temperaturi višoj od 10 stepeni. Kondor 4 i Gralbit sa dva sloja Bitumena.vruć premaz bitumenom "MTH" .Kondor 4. zalepljen za podlogu . Obračun po m2 izolacije.hladan premaz bitulitom "A" .vruć premaz bitumenom "MTH" .Gralbit I-1/10. Kondorfleks V4 i Gralbit sa tri sloja Bitumena.Kondorfleks V4. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Traku zalepiti celom površinom. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. m2 15.Gralbit I-1/10. m2 21.00 € E.hladan premaz bitulitom "A" . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Izrada hidroizolacije temeljnih zidova. zalepljen za podlogu . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . sa preklopima 10 cm.00 € F.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. Kondorfleks V3 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva.vruć premaz bitumenom "MTH" .Kondorfleks V4. zalepljen za podlogu .Gralbit I-1/10.00 € D. 249 .00 € C.Gralbit I-1/10. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . zalepljen za podlogu . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.B.00 € 21. Obračun po m2 izolacije.vruć premaz bitumenom "MTH" . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Kondor 4 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge.vruć premaz bitumenom "MTH" .Gralbit I-1/10.hladan premaz bitulitom "A" . m2 19. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.hladan premaz bitulitom "A" . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. .vruć premaz bitumenom "MTH" .vruć premaz bitumenom "MTH" . .vruć premaz bitumenom "MTH" .vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. m2 18.Kondorfleks V3.Kondor 4.vruć premaz bitumenom "MTH" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .

Traku zalepiti celom površinom. m2 12. Bitumensku traku zalepiti odmah. . varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm.00 € 26. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu.vruć premaz bitumenom "MBH" . Varena dva sloja Kondorfleksa V4.A. varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. Varen sloj Kondor 4. sa preklopima 10 cm. m2 8.hladan premaz bitulitom "A" . Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. na temperaturi višoj od 10 stepeni.Kondor 4. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. . posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .Kondorfleks V4.Kondor 4.vruć premaz bitumenom "MBH" . varen za podlogu . Varena dva sloja Kondora 4. na temperaturi višoj od 10 stepeni. m2 13.00 € 25. varen za podlogu Obračun po m2 izolacije.hladan premaz bitulitom "A" . m2 9. Varen sloj Kondorfleksa V4. Obračun po m2 izolacije.Kondor 4.Kondor 4. sa preklopom 15 cm. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C.Kondorfleks V4.Kondorfleks PF4 250 . varen za podlogu Obračun po m2 izolacije. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .aluminijumska folija pregovana d=0. m2 5.Kondor 4.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.vruć premaz bitumenom "MBH" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .15 mm .Kondorfleks V4.hladan premaz bitulitom "A" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .Robust ploče debljine 6 mm. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem.hladan premaz bitulitom "A" . varen za podlogu . a koji se posebno plaćaju.hladan premaz bitulitom "A" . Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste betonske podloge i zidne površine.00 € B.00 € C. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacije za zaštitu od podzemne vode visine do 4 m.00 € D.Kondorfleks PF4 . postavljene preko armirano betonske podloge iznad tla i unutrašnje strane podrumskih zidova. Preko završene hidroizolacije mora se izvesti armirano betonska kontra ploča i armirano betonski zidovi. Obračun po m2 izolacije.hladan premaz bitulitom "A" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Izrada hidroizolacije temeljnih zidova. varen za podlogu .

Kraberoid blank .Kondorfleks PF4 . Nabavka i postavljanje na spoljnim podrumskim zidovima termoizolacionih ploča.armirano betonska kontra ploča. b. KOD HORIZONTALNE IZOLACIJE: . posebno se plaća Obračun po m2 izolacije. Ploče postaviti po projektu. debljine 3 cm. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste betonske podloge i zidne površine.Robust ploče debljine 6 mm.Kondorfleks PF4 .aluminijumska folija pregovana d=0.aluminijumska folija pregovana d=0.vruć premaz bitumenom "MBH" . c. datim detaljima i uputstvu projektanta. .hladan premaz bitulitom "A" .00 € Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacije za zaštitu od podzemne vode visine do 4 m.vruć premaz bitumenom "MBH" .vruć premaz bitumenom "MBH" . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem.Robust ploče debljine 6 mm.00 € 251 .armirano betonska kontra ploča.Robust ploče debljine 6 mm.15 mm .vruć premaz bitumenom "MBH" . Bitumensku traku zalepiti odmah. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. "Styrodur" 3035 CS BASF. posebno se plaća KOD VERTIKALNE IZOLACIJE: .00 € 7. U cenu ulazi i pomoćna skela. m2 45. 45.50 € 9. a.armirano betonski zid. .vruć premaz bitumenom "MBH" .Robust ploče debljine 6 mm. .vruć premaz bitumenom "MBH" .15 mm . . Debljine 5 cm. Debljine 4 cm. sa preklopom 15 cm.hladan premaz bitulitom "A" .Robust ploče debljine 6 mm.zid od opeke. od ekstrudirane polistirolske pene. Debljine 3 cm. postavljene preko betonske podloge iznad tla i spoljnih strana temeljnih ili podrumskih zidova. posebno se plaća Obračun po m2 izolacije. posebno se plaća VERTIKALNA IZOLACIJA: .vruć premaz bitumenom "MBH" .vruć premaz bitumenom "MBH" .Kondorfleks PF4 . Obračun po m2 postavljenih ploča. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. m2 m2 m2 6.Kondorfleks PF4 .00 € 28. na temperaturi višoj od 10 stepeni.. mase 33 kg/m3. m2 27. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: HORIZONTALNA IZOLACIJA: .vruć premaz bitumenom "MBH" .

f. "Dramin" Zemun. Novi Sad. Presecanje vršiti u lamelama širine od 20 do 30 cm. sušenje traje 12-24 h. stvarajući novu monolitnu spojnicu zida. Prethodni sloj mora biti suv. Osušen zid nakvasiti vodom i četkom horizontalno premazati zid pastom Izolit Penetrata YU. m2 m2 12.31. do gustine paste i ostaviti da odstoji 5-10 minuta. Debljine do 180 cm. Rezove injektirati posebno razvijenom vodonepropusnom cement polimernom masom kontrolisanog kvaliteta. b. Prethodni sloj mora biti suv.00 32. Debljine do 60 cm. Debljine do 140 cm. je min. b. j.00 170. Debljine do 320 cm. Obračun po m1 zida. do gustine paste i ostaviti da odstoji 5-10 minuta. Debljine do 120 cm. Debljine do 100 cm. debljine do 15 cm i postavljanjem HIO-master šina.00 105. jednokomponentni prah.50 € 3.00 135. Kapilarna vlaga 1. h. vertikalno i horizontalno. jednokomponentni prah. Debljine do 200 cm. r. Izrada hidroizolacije zida od betona Izolit Penetratom YU. Debljine do 250 cm.00 210. Pre ugradnje visinu HIO-master šina preciznim brušenjem optimizovati prema visini reza da bi šine samostalno svojom konstrukcijom sprečila sleganje objekta. p. Kao vodonepropusnu barijeru ugraditi plastične polukrute profilisane HIO-master šine. HIO-protecion system. Osušen zid nakvasiti vodom i četkom horizontalno premazati pastom Izolit Penetrata YU. m.00 500.50 € 10. Malter obiti. e.00 70.00 350. d. c. a u kombinaciji sa injektiranom masom. "Dramin" Zemun. Malter obiti.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € 252 . zid očistiti čeličnim četkama i oprati vodom. Debljine do 70 cm. Debljine do 30 cm. 9. dodavati postepeno vodu i mešati. Iz reza odstraniti prašinu. sušenje traje 12-24 h.00 180.00 90. n. m2 7. a. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 25. Čvrstoća na pritisak same šine je min.00 120. novom spojnicom. Injektirana masa mora u potpunosti da ispuni ceo profil šine i da adhezijom čvrsto spoji šinu sa gornjom i donjom površinom reza. zid očistiti čeličnim četkama. k. Debljine do 15 cm. g. a. Debljine do 80 cm. Postupak ponavljati sa još dva premaza. Od kamena. spojnice produbiti do dubine 2 cm i zid oprati vodom. Debljine do 160 cm. a u zemlji PCT/YU 98/00020. U Izolit Penetrat YU. dodavati postepeno vodu i mešati. Debljine do 90 cm. a vertikalna krilca preuzela u potpunosti vertikalno opterećenje. vertikalno i horizontalno. Spojnice popuniti i dersovati. P-273/98. Obračun po m2 obrađene površine zida. U Izolit Penetrat YU.00 MPa. Postojeće zidove preseći elektrohidrauličkim mašinama visokih perfomansi i dijamantskim reznim alatima.00 700. o.00 150.00 55. HIO-tehnologija je zaštićena međunarodnim patentom br. Debljine do 50 cm. Postupak ponavljati sa još dva premaza. 42 MPa. Izrada hidroizolacije zida od opeke Izolit Penetratom YU. Obračun po m2 obrađene površine zida.00 245.00 € 33. Debljine do 110 cm. Od opeke. i.00 300. l. Izrada horizontalne hidroizolacije presecanjem hidrauličkim mašinama zidova od opeke. Debljine do 40 cm.

Debljine do 60 cm. Rupe bušiti sa obe strane zida. a u kombinaciji sa injektiranom masom. d.00 390.00 € € € € 36. 9. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 32. b. Debljine do 45 cm. Debljine do 120 cm. Debljine 60 cm. Obračun po m1 izolovanog zida. stvarajući novu monolitnu spojnicu zida. HIO-tehnologija je zaštićena međunarodnim patentom br. i. g. a. Debljine do 80 cm. f.00 42. Presecanje kapilarne vlage zida od opeke. e.00 275. Debljine do 60 cm. Injektirana masa mora u potpunosti da ispuni ceo profil šine i da adhezijom čvrsto spoji šinu sa gornjom i donjom površinom reza. b.00 175. Debljine do 90 cm. Novi Sad.00 650.00 910. obiti traku maltera visine 30 cm i izbušiti rupe prečnika 20-30 mm pod uglom od 30-40 stepeni u odnosu na vertikalu zida. d. Presecanje vršiti u lamelama širine od 20 do 30 cm.00 60. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. 42 MPa. Debljine do 200 cm. debljine do 30 cm. h.00 50.00 235. Debljine do 30 cm. Šut prikupiti.00 50. na visinskom rastojanju oko 20 cm. a vertikalna krilca preuzela u potpunosti vertikalno opterećenje. odnosno do potpunog zasićenja zida.00 140. zalepiti Kondorfleks V4 i naneti drugi vruć premaz bitumena "MTH". Iz reza odstraniti prašinu. Debljine do 100 cm.00 MPa. Obračun po m1 zida. a. na visini po projektu.00 40.50 40. izneti. m1 m1 m1 m1 25. a rupe drugog reda smaknute su na pola u odnosu na prvi. Debljine do 30 cm. Debljine do 75 cm. k.00 120. Izrada horizontalne hidroizolacije presecanjem hidrauličkim mašinama zidova od kamena ili mešanog materijala. Debljine do 320 cm. m1 m1 m1 m1 30.00 € € € € 253 . Debljine do 250 cm.00 320. je min. Spoljnu površinu zida tri puta premazati Izolit Penetratom YU. o. Horizontalno u jednom redu rupe su na rastojanju od 40 cm. novom spojnicom. Debljine do 70 cm.00 220. Izrada horizontalne hidroizolacije presecanjem zidova od opeke. Rupe zasićenog zida popuniti tečnim cementnim malterom. Debljine do 50 cm. c. d. HIO-protecion system. Debljine do 110 cm. Obračun po m1 zida.18. Rezove injektirati posebno razvijenom vodonepropusnom cement polimernom masom kontrolisanog kvaliteta. Rupe bušiti u dva horizontalna reda. b. "Dramin" Zemun.00 155. Zid zazidati punom opekom.00 72. Debljine 75 cm. P-273/98. Debljine do 15 cm. Pre ugradnje visinu HIO-master šina preciznim brušenjem optimizovati prema visini reza da bi šine samostalno svojom konstrukcijom sprečila sleganje objekta. debljine do 30 cm. p.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € 32. debljine do 15 cm i postavljanjem HIO-master šina. naneti vruć premaz bitumena "MTH". r. j. Malter premazati bitulitom "A". Čvrstoća na pritisak same šine je min. Postojeće zidove štemovati (prosecati) u lamelama dužine 80-100 cm visine neophodne za rad.00 195. a u zemlji PCT/YU 98/00020.00 90. Debljine do 40 cm. a. donju površinu zida oprati i poravnati cementnim malterom. Debljine 45 cm. Kao vodonepropusnu barijeru ugraditi plastične polukrute profilisane HIO-master šine. na istoj visini. Postojeće zidove preseći elektrohidrauličkim mašinama visokih perfomansi i dijamantskim reznim alatima. Debljine do 180 cm. c. Izolitom 5. izduvati od prašine i naliti do vrha Izolitom 5. n.00 450. b. Po upijanju postupak ponavljati 5-6 puta. Debljine do 140 cm. Voditi računa o rasporedu i redosledu lamela i obaveznom preklopu Kondorfleksa između lamela. Iznad terena. l. m.00 32. Debljine 30 cm. Debljine do 160 cm.

c. debljine do 20 cm.00 € 70. Rupe bušiti sa obe strane zida. sa preklopom 15 cm. izduvati od prašine i naliti do vrha Izolitom 5. na visini po projektu. Debljine do 100 cm. Rupe bušiti sa obe strane zida. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. "Dramin" Zemun.00 € 50.00 € 254 . Obračun po m2 obrađene površine. Presecanje kapilarne vlage zida od betona. Rupe bušiti u dva horizontalna reda. m2 2. na temperaturi višoj od 10 stepeni. rupe pročistiti i osušene naliti Izolitom 5. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. a rupe drugog reda smaknute su na pola u odnosu na prvi. debljine do 50 cm. Horizontalno u jednom redu rupe su na rastojanju od 40 cm. Izolitom 5. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. Obračun po m1 izolovanog zida. odnosno do potpunog zasićenja zida. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Po upijanju postupak ponavljati 5-6 puta. Kondor 3 sa dva sloja Bitumena. Ako je zid od kamena veoma porozan. Rupe zasićenog zida popuniti tečnim cementnim malterom.00 € 4. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. Rupe bušiti u dva horizontalna reda.40. m2 10. b.vruć premaz bitumenom "MBH" . izduvati od prašine i naliti do vrha Izolitom 5.00 € 100. Izolitom 5. m2 2. "Dramin" Zemun. Iznad terena. na visinskom rastojanju oko 20 cm. na istoj visini. c. zalepljen za podlogu . na temperaturi višoj od 10 stepeni.dva sloja polietilenske folije.Kondor 3. a. Presecanje kapilarne vlage zida od kamena. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm.00 € 43. Spoljnu površinu zida tri puta premazati Izolit Penetratom YU. A. Debljine do 50 cm.vruć premaz bitumenom "MBH" . Debljine do 30 cm. na visinskom rastojanju oko 20 cm. Iznad terena. Podloga mora biti suva i dobro očišćena.00 € 40. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. Izrada hidroizolacije preko betonske podloge iznad tla. m1 m1 m1 50. na visini po projektu.00 € 3. Horizontalno u jednom redu rupe su na rastojanju od 40 cm. Nanošenje hladnog premaza bitulita "A" preko betonske podloge iznad tla. odnosno do potpunog zasićenja zida. rupe napuniti tečnim cementnim malterom. a. Rupe zasićenog zida popuniti tečnim cementnim malterom. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. b.hladan premaz bitulitom "A" . obiti traku maltera visine 30 cm i izbušiti rupe prečnika 20-30 mm pod uglom od 30-40 stepeni u odnosu na vertikalu zida. Debljine do 20 cm. na istoj visini. Obračun po m2 obrađene površine. Po upijanju postupak ponavljati 5-6 puta. 1. Obračun po m1 izolovanog zida. obiti traku maltera visine 30 cm i izbušiti rupe prečnika 20-30 mm pod uglom od 30-40 stepeni u odnosu na vertikalu zida. Podloga mora biti suva i dobro očišćena. Spoljnu površinu zida tri puta premazati Izolit Penetratom YU. na temperaturi višoj od 10 stepeni. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. Bitumensku traku zalepiti odmah.00 € Nanošenje sloja bitumena "MBH" sa premazom bitulita. m1 m1 m1 30. Debljine do 75 cm. a rupe drugog reda smaknute su na pola u odnosu na prvi. Podloge 1. Debljine do 45 cm.

dva sloja polietilenske folije. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.00 € 255 .B.vruć premaz bitumenom "MBH" . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.dva sloja polietilenske folije. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .hladan premaz bitulitom "A" . Kondorfleks V3 sa dva sloja Bitumena.vruć premaz bitumenom "MBH" . zalepljen za podlogu .vruć premaz bitumenom "MBH" . Dva Kondorfleksa V3 sa tri sloja Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . .Kondorfleks V3.00 € C. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. m2 14. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .00 € E. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Dva Kondorfleksa V3 sa dva sloja Bitumena.Kondor 3.Kondor 3.vruć premaz bitumenom "MBH" .vruć premaz bitumenom "MBH" .vruć premaz bitumenom "MBH" .Kondorfleks V3.hladan premaz bitulitom "A" .hladan premaz bitulitom "A" .dva sloja polietilenske folije.Kondor 3. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.Kondorfleks V3.hladan premaz bitulitom "A" .00 € D. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .dva sloja polietilenske folije. . . zalepljen za podlogu . zalepljen za podlogu .Kondor 3. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.vruć premaz bitumenom "MBH" . m2 17. m2 19. zalepljen za podlogu .00 € F. m2 13. zalepljen za podlogu . m2 12.vruć premaz bitumenom "MBH" .vruć premaz bitumenom "MBH" . Dva Kondora 3 sa dva sloja Bitumena.vruć premaz bitumenom "MBH" .dva sloja polietilenske folije.vruć premaz bitumenom "MBH" .Kondorfleks V3.Kondorfleks V3. .hladan premaz bitulitom "A" .vruć premaz bitumenom "MBH" . Dva Kondora 3 sa tri sloja Bitumena.

Izrada hidroizolacije preko betonske podloge iznad tla. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . sa preklopima 10 cm. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. Izrada hidroizolacije preko betonske podloge iznad tla.vruć premaz bitumenom "MBH" .vruć premaz bitumenom "MBH" . Bitumensku traku zalepiti odmah.hladan premaz bitulitom "A" . m2 19.Kondorfleks V3. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. .00 € 11. Kondor 3 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .hladan premaz bitulitom "A" .vruć premaz bitumenom "MBH" . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm.vruć premaz bitumenom "MBH" . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.hladan premaz bitulitom "A" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . zalepljen za podlogu . Varen sloj Kondor 4.00 € 13. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Kondorfleks V3 i Gralbit sa tri sloja Bitumena.vruć premaz bitumenom "MBH" . m2 8.vruć premaz bitumenom "MBH" . Varena dva sloja Kondora 4.vruć premaz bitumenom "MBH" . varen za podlogu . zalepljen za podlogu . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. Traku zalepiti celom površinom. Kondor 4 i Gralbit sa dva sloja Bitumena.G.00 € 256 . Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem.Kondor 3. m2 16. m2 11.Kondor 4.00 € B. na temperaturi višoj od 10 stepeni. A.Gralbit I-1/10. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . m2 18. zalepljen za podlogu . .hladan premaz bitulitom "A" . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.Kondor 4. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva.Gralbit I-1/10.Kondor 4. na temperaturi višoj od 10 stepeni.vruć premaz bitumenom "MBH" .Gralbit I-1/10. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.00 € H. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom.dva sloja polietilenske folije.dva sloja polietilenske folije.Kondor 4.dva sloja polietilenske folije. sa preklopom 15 cm. varen za podlogu .dva sloja polietilenske folije.dva sloja polietilenske folije.hladan premaz bitulitom "A" . A. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu.

varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm.vruć premaz bitumenom "MBH" . sa preklopima 10 cm.Kondor 4. Kondorfleks V4 i Gralbit sa dva sloja Bitumena. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.Gralbit I-1/10.Gralbit I-1/10.hladan premaz bitulitom "A" .vruć premaz bitumenom "MBH" . sa preklopima 10 cm. Kondor 4 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. varen za podlogu .vruć premaz bitumenom "MBH" .Kondorfleks V4. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Izrada hidroizolacije preko betonske podloge iznad tla. .Kondorfleks V4. A.00 € C. Kondorfleks V4 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. na temperaturi višoj od 10 stepeni. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.dva sloja polietilenske folije. Traku zalepiti celom površinom. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge.00 € 17. Varena dva sloja Kondora 4 i Bitumen. .Gralbit I-1/10.dva sloja polietilenske folije. zalepljen za podlogu . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.Kondor 4. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. 257 .B. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm.vruć premaz bitumenom "MBH" . Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom.vruć premaz bitumenom "MBH" . Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Traku zalepiti celom površinom.Kondorfleks V4. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . na temperaturi višoj od 10 stepeni.hladan premaz bitulitom "A" . zalepljen za podlogu . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .hladan premaz bitulitom "A" . Izrada hidroizolacije preko betonske podloge iznad tla.vruć premaz bitumenom "MBH" .hladan premaz bitulitom "A" . varen za podlogu . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. m2 15.dva sloja polietilenske folije. varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu.00 € 18. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom.hladan premaz bitulitom "A" . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. m2 20. m2 18. zalepljen za podlogu . m2 18.vruć premaz bitumenom "MBH" .vruć premaz bitumenom "MBH" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .Kondorfleks V4.00 € D. . . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem.Kondor 4.dva sloja polietilenske folije.

vruć premaz bitumenom "MBH" .00 15. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 5 cm. Nabavka i postavljanje izolacionih ploča od mineralne vune. Obračun po m2 izvedene izolacije. .50 7.dva sloja polietilenske folije. datim detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 20/15 mm. c. m2 m2 m2 5.00 € 21. B.50 6.Kondorfleks V4. Debljine 4 cm.50 7. Debljine 2x3 mm. m2 m2 4. Varen sloj Kondorfleksa V4 i Bitumen.00 € 5. Debljine 10 cm. d.vruć premaz bitumenom "MBH" .00 € 8. m2 18. e. po detaljima i uputstvu projektanta.25 5. Ploče mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju podloge.Kondorfleks V4.dva sloja polietilenske folije. c. b. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. a. a. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Obračun po m2 izvedene izolacije. Nabavka i postavljanje Robust ploča debljine 3 mm. gustine 120 kg/m3.50 5.00 € 9.dva sloja polietilenske folije. "Vunizol Z plus" debljine 2 cm. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku vrlo tvrdih ploča. Debljine 3 cm.50 € € € € € € 36. Debljine 2 cm.00 € m2 11. Debljine 3 mm.00 € C. b.Kondorfleks V4.hladan premaz bitulitom "A" .00 13. m2 m2 m2 m2 m2 m2 4. Debljine 6 mm. varen za podlogu . d. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. Debljine 8 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. b. f.00 € 258 . Debljine 8 cm.50 12. kao zaštite hidroizolacije. Debljine 30/25 mm. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . m2 m2 m2 m2 m2 m2 4. Debljine 5 cm.. Obračun po m2 poda. Debljine 10 cm. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku tvrdih ploča.00 € € € € € € 30. a. c. varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. a. gustine 150 kg/m3.00 8. Varena dva sloja Kondorfleksa V4 i Bitumen. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.hladan premaz bitulitom "A" .00 10. Ploče postaviti po projektu. e. m2 13.00 € 24. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu iznad hidroizolacije. varen za podlogu . Debljine 3 cm. URSA PIP-20/15 mm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu iznad hidroizolacije. f. Debljine 4 cm. b. "Vunizol T plus" debljine 2 cm. Debljine 2 cm.vruć premaz bitumenom "MBH" . Obračun po m2 izvedene izolacije.

Nabavka i postavljanje termoizolacionih ploča.00 11. Jedan sloj. Debljine 3 cm. Nabavka i postavljanje preko podloge termoizolacionih ploča.50 9. Debljine 8 cm. Debljine 8 cm.00 9. Obračun po m2 postavljene površine.00 € 2.00 € 259 .00 € 61. datim detaljima i uputstvu projektanta.00 € € € € 45. Debljine 40/35 mm. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. Debljine 50/45 mm. Ploče postaviti po projektu. b.00 7. e.00 € 5. b. Gralbit na sastavima preklopiti za 15 cm.00 7. Dva sloja. m2 m2 1.00 € 9. Debljine 4 cm. m2 m2 m2 6. d. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu.00 € 8. Gralbit I-2/10. datim detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 6 cm. b. Debljine 33/30 mm. Obračun po m2 izvedene izolacije. a.00 15. Gralbit I-1/10. URSA SECO 41. a.00 10. b.00 € 2. a. d. Obračun po m2 izvedene izolacije. b.00 14. URSA PIP/T-23/20 mm. c. m2 m2 m2 m2 5. d. Ploče mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju podloge. Obračun po m2 postavljene površine. Debljine 43/40 mm. Kraberoid na sastavima preklopiti za 15 cm.00 € Nabavka i postavljanje teških izolacionih ploča od mineralne vune. Foliju postaviti sa preklopima od 30 cm. Obračun po m2 postavljene površine. Debljine 3 cm. a. d. a.00 € € € € € 50. po uputstvu proizvođača. e. Postavljanje sloja Gralbita I-1/10. debljine 3 cm. m2 m2 1. Debljine 5 cm.00 € 2. Dva sloja. Dva sloja.c. c. m2 m2 m2 m2 m2 6. po detaljima i uputstvu projektanta. m2 m2 4. Obračun po m2 postavljene površine. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. Debljine 23/20 mm. Styrodur 2800 C. debljine 3 cm.00 8. mase 36 kg/m3. e. od ekstrudirane polistirolske pene. Postavljanje jednog sloja Kraberoida 150/100. Jedan sloj. preko podloge.00 € 59.00 10. Debljine 53/50 mm. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. mase 30 kg/m3. Debljine 4 cm.00 € 57. URSA SECO 500.00 7. 41. b. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 55/50 mm. Debljine 6 cm.00 € € € € € 55. m2 m2 m2 m2 m2 6. Jedan sloj. a. Debljine 5 cm. ekstrudirani polistiren (XPS). c. m2 m2 1. b. URSA FOAM N-III-L. a.

Izrada hidroizolacije mokrog čvora.Kondorfleks V4. m2 15. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge i podići uz zidove po detalju projekta. m2 2. Varen sloj Kondorfleksa V4. m2 9. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . m2 18. Traku zalepiti celom površinom.dva sloja polietilenske folije.Kondorfleks V4. varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm. varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm. A.hladan premaz bitulitom "A" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .Kondorfleks V4.hladan premaz bitulitom "A" . Traku zalepiti celom površinom.dva sloja polietilenske folije.dva sloja polietilenske folije.00 € 3.Kondorfleks V4. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. foliju na sastavima preklopiti za 15 cm. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. sa preklopima 10 cm. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu.00 € 5. Postavljanje jednog sloja Al. Varena dva sloja Kondorfleksa V4 i Bitumen.dva sloja polietilenske folije. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. Mokri čvorovi 1. debljine 0. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.hladan premaz bitulitom "A" . na temperaturi višoj od 10 stepeni.00 € B. Varen sloj Kondorfleksa V4 i Bitumen. varen za podlogu . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. varen za podlogu .vruć premaz bitumenom "MPH" .00 € 260 . Obračun po m2 postavljene površine. Varena dva sloja Kondorfleksa V4. na temperaturi višoj od 10 stepeni. Al. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva.hladan premaz bitulitom "A" .15 mm.vruć premaz bitumenom "MPH" . A. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C.00 € B. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. .Kondorfleks V4.63. folije. sa preklopima 10 cm. Izrada hidroizolacije mokrog čvora. varen za podlogu .Kondorfleks V4. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . . Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. varen za podlogu . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . m2 11.

Gralbit i Bitumen.Poliazbitol. .dva sloja polietilenske folije. m2 18.vruć premaz bitumenom "MBH" . zalepljen i pomeren 50 cm. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Gralbit i Poliazbitol.hladan premaz bitulitom "A" .Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora .00 € 6.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora . varen za podlogu . hladna pasta 2-2.Kondorfleks PF4.Kondorfleks T4.dva sloja polietilenske folije.dva sloja polietilenske folije. .dva sloja polietilenske folije. m2 21.5 kg/m2 . Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge i podići uz zidove po detalju projekta.00 € 261 .hladan premaz bitulitom "A" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. Izrada hidroizolacije mokrog čvora.Kondorfleks T4.hladan premaz bitulitom "A" . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.Kondorfleks PF4.00 € D. A. varen za podlogu . varen za podlogu .C. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom.vruć premaz bitumenom "MPH" Obračun po m2 izolacije. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . .5 kg/m2 . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. zalepljen i pomeren 50 cm.5 kg/m2 . Varen sloj Kondorfleksa V4. hladna pasta 2-2. Varena dva sloja Kondorfleksa T4 i Poliazbitol. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. na temperaturi višoj od 10 stepeni.Kondorfleks T4. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. m2 28. varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm.Poliazbitol.Gralbit II-1/10. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom površinom. m2 20.Poliazbitol. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .staklena mrežica po celoj površini .Poliazbitol.vruć premaz bitumenom "MBH" .00 € C.Gralbit II-1/10.00 € B. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm. preklopi 15 cm. . Varena dva sloja Kondorfleksa PF4 i dva Poliazbitola. Varen sloj Kondorfleks T4.5 kg/m2 .hladan premaz bitulitom "A" . varen za podlogu .Poliazbitol. m2 18.Kondorfleks V4. hladna pasta 2-2. hladna pasta 2-2.5 kg/m2 . varen za podlogu . preklopi 15 cm.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora . hladna pasta 2-2. Varen sloj Kondorfleksa V4 i Poliazbitol. sa preklopima 10 cm.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora .Kondorfleks V4.hladan premaz bitulitom "A" .

Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora . Masu za premazivanje pripremiti mešanjem tečne i praškaste komponente. sa preklopima 10 cm. zalepljen i pomeren 50 cm. b. b. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .staklena mrežica po celoj površini . sloj naneti posle 6-8 h.Gralbit II-1/10. m2 22. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. Debljine 4 cm. a. e. naneti drugi sloj i utisnuti drugu mrežicu.Poliazbitol. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu ispod hidroizolacionog sloja mokrog čvora.25 € 5. Debljine 2 cm. Izolit POLIFLEX je otporan na UV zrake.00 € 262 .00 € 12. preko betonske podloge. po detaljima i uputstvu projektanta. "Vunizol T plus" debljine 2 cm. Debljine 3 cm. d. Debljine 3 cm. "Vunizol Z plus" debljine 2 cm.00 € 10. odmašćena i bez pukotina. c. Četkom naneti prvi sloj i utisnuti mrežicu. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. Obračun po m2 poda.00 € 17. hladna pasta 2-2.vruć premaz bitumenom "MBH" . Završni. m2 m2 m2 m2 m2 4. po detaljima i uputstvu projektanta.hladan premaz bitulitom "A" . Betonsku podlogu pripremiti da bude čista. 6-8 h. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu ispod hidroizolacionog sloja mokrog čvora. Debljine 5 cm.50 € 6.00 € 8. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. m2 m2 m2 m2 m2 4. Debljine 8 cm. Traku zalepiti celom površinom.Poliazbitol. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku vrlo tvrdih ploča. "Dramin" Zemun. treći. Izrada hidroizolacije mokrog čvora. dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit POLIFLEX. Obračun po m2 izvedene hidroizolacije.50 € 7. e. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge i podići uz zidove po detalju projekta. varen za podlogu .10.5 kg/m2 . gustine 120 kg/m3. d. Boja po izboru projektanta.50 € 12. gustine 150 kg/m3. hladna pasta 2-2. a. na temperaturi višoj od 10 stepeni. Izrada hidroizolacije mokrog čvora. c.00 € 11. m2 28. Posle sušenja.dva sloja polietilenske folije. Debljine 4 cm.Kondorfleks PF4. Debljine 8 cm.50 € 7. visoke i niske temperature.50 € 5. preklopi 15 cm. Debljine 2 cm. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem.5 kg/m2 . i ugraditi u roku od 20-30 minuta. Debljine 5 cm. Obračun po m2 poda. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku tvrdih ploča.

Debljine 13/10 mm. Debljine 5 cm.00 11.50 9. Ploče mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju poda mokrog čvora. Debljine 5 cm. a. Debljine 3 cm. Styrodur 2800 C BASF. Obračun po m2 poda. d. b.00 10. Debljine 6 cm. Debljine 4 cm.00 11.22. ekstrudirani polistiren (XPS). Debljine 6 cm. Debljine 5 cm. Debljine 3 cm.00 8.00 12. m2 m2 m2 m2 6. c. Obračun po m2 poda.00 € € € € € 27. URSA PIP/T-13/10 mm. e. od ekstrudirane polistirolske pene. Debljine 3 cm.00 € € € € 36.00 8. po detaljima i uputstvu projektanta.00 € 32. Debljine 33/30 mm. Debljine 4 cm. a. mase 30 kg/m3. b. Nabavka i postavljanje teških izolacionih ploča od mineralne vune. Obračun po m2 poda. debljine 3 cm. URSA FOAM N-III-L. debljine 3 cm.00 7. d. d. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu.00 11. Obračun po m2 zida. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu. Nabavka i postavljanje na podu mokrog čvora termoizolacionih ploča.50 € € € € 263 .00 9.00 € € € € 31. a.50 5. m2 m2 m2 m2 6. Debljine 6 cm. mase 30 kg/m3. b. datim detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 5 cm.00 9. a. mase 36 kg/m3. d. c. ekstrudirani polistiren (XPS). m2 m2 m2 m2 7. debljine 3 cm. m2 m2 m2 m2 m2 3. Debljine 4 cm. Nabavka i postavljanje na podu mokrog čvora termoizolacionih ploča. Nabavka i postavljanje na zidovima mokrog čvora termoizolacionih ploča. b. m2 6. a. Debljine 4 cm. Nabavka i postavljanje na zidovima mokrog čvora termoizolacionih ploča. datim detaljima i uputstvu projektanta.00 7. Nabavka i postavljanje na zidovima mokrog čvora termoizolacionih ploča. b. po detaljima i uputstvu projektanta.00 7. Debljine 53/50 mm. c. Styrodur 2800 C BASF. URSA FOAM N-IIIPZ-I. Debljine 6 cm. Debljine 43/40 mm. Obračun po m2 poda.00 10. Ploče postaviti po projektu. URSA FOAM N-WPZ-I. mase 36 kg/m3. m2 m2 m2 m2 8. c. Debljine 23/20 mm. Ploče postaviti po projektu. Obračun po m2 poda.00 € € € € 40.00 9. debljine 3 cm. mase 30 kg/m3. datim detaljima i uputstvu projektanta. ekstrudirani polistiren (XPS). od ekstrudirane polistirolske pene. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti kao termo i zvučnu izolaciju ispod hidroizolacionog sloja mokrog čvora. c. debljine 2 cm. datim detaljima i uputstvu projektanta. d. Debljine 3 cm.

Jedan sloj. na temperaturi višoj od 10 stepeni.00 € 6. Izrada hidroizolacije terase. Varen sloj Kondorfleksa V4. Dva sloja. m2 m2 1. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. Dva sloja.00 € 2. sa preklopima 10 cm. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . . Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. Kraberoid na sastavima preklopiti za 15 cm. A.44.dva sloja polietilenske folije.00 € 46. Al. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . m2 15. a. Varen sloj Kondorfleksa V4 i Bitumen. b. Terase 1. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. Dva sloja. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. m2 m2 1. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. na temperaturi višoj od 10 stepeni. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Obračun po m2 postavljene površine. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. Izrada hidroizolacije terase. Traku zalepiti celom površinom. Varena dva sloja Kondorfleksa V4. Traku zalepiti celom površinom. URSA SECO 41.Kondorfleks V4.00 € 2. URSA SECO 500. Jedan sloj. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. Foliju postaviti sa preklopima od 30 cm. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu.00 € 50. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. a.15 mm. Jedan sloj.hladan premaz bitulitom "A" 264 .hladan premaz bitulitom "A" . varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm. varen za podlogu . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. Postavljanje jednog sloja Al. varen za podlogu .dva sloja polietilenske folije. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. m2 2. foliju na sastavima preklopiti za 15 cm.00 € 3. po uputstvu proizvođača. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. debljine 0. b. Postavljanje jednog sloja Kraberoida 150/100.00 € B. m2 9.hladan premaz bitulitom "A" . sa preklopima 10 cm. m2 m2 1. Obračun po m2 postavljene površine. a. b. folije.00 € 48. Obračun po m2 postavljene površine. Obračun po m2 postavljene površine.Kondorfleks V4.00 € 2. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. A.Kondorfleks V4. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .

vruć premaz bitumenom "MPH" . sa preklopima 10 cm. m2 28. Varen sloj Kondorfleksa V4 i Poliazbitol.dva sloja polietilenske folije. varen za podlogu . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. m2 20.. . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .dva sloja polietilenske folije. A. varen za podlogu . varen za podlogu . Varena dva sloja Kondorfleksa T4 i Poliazbitol.Kondorfleks V4. Izrada hidroizolacije terase. varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . m2 14.00 € B. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem.Kondorfleks T4. .vruć premaz bitumenom "MPH" .vruć premaz bitumenom "MPH" Obračun po m2 izolacije. varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. .dva sloja polietilenske folije. Traku zalepiti celom površinom. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm.Kondorfleks PF4.00 € C.hladan premaz bitulitom "A" .Kondorfleks V4. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . B. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge.Kondorfleks V4.5 kg/m2 .Kondorfleks T4. varen za podlogu .Kondorfleks V4. m2 11. hladna pasta 2-2.Kondorfleks V4.5 kg/m2 . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora .00 € 265 .Gralbit II-1/10. hladna pasta 2-2. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. na temperaturi višoj od 10 stepeni. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu.staklena mrežica po celoj površini . varen za podlogu . Varena dva sloja Kondorfleksa V4 i Bitumen.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora .Kondorfleks PF4. varen za podlogu .dva sloja polietilenske folije. preklopi 15 cm.00 € 6. hladna pasta 2-2.5 kg/m2 . Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. Varena dva sloja Kondorfleksa PF4 i dva Poliazbitola.hladan premaz bitulitom "A" .dva sloja polietilenske folije.hladan premaz bitulitom "A" . posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. hladna pasta 2-2.Poliazbitol.5 kg/m2 .Poliazbitol.Poliazbitol. zalepljen i pomeren 50 cm.Poliazbitol.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora .00 € m2 18. Gralbit i Bitumen. .vruć premaz bitumenom "MBH" .hladan premaz bitulitom "A" . Varen sloj Kondorfleksa V4.00 € C. m2 16.hladan premaz bitulitom "A" .

Gralbit i Poliazbitol. gustine 120 kg/m3.00 € 266 .staklena mrežica po celoj površini . Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu terasa.50 € 7. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. UV zrake i termootporan je.5 kg/m2 . c. zalepljen i pomeren 50 cm.Poliazbitol.Kondorfleks PF4. m2 m2 m2 5. po detaljima i uputstvu projektanta. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . "Vunizol T plus" debljine 3 cm. hladna pasta 2-2. Debljine 3 cm. m2 24.50 € 6.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora .Poliazbitol. dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit POLIFLEX. Debljine 3 cm. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. . gustine 150 kg/m3. preklopi 15 cm. po detaljima i uputstvu projektanta.Gralbit II-1/10.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora . hladna pasta 2-2. "Vunizol Z plus" debljine 3 cm.vruć premaz bitumenom "MBH" . odmašćena i bez pukotina.50 € 7. Posle sušenja. Četkom naneti prvi sloj i utisnuti mrežicu. Završni. tako da mu nije potrebna zaštita od sunca u letnjem periodu.dva sloja polietilenske folije. naneti drugi sloj i utisnuti drugu mrežicu. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Obračun po m2 izvedene hidroizolacije. Debljine 4 cm. . razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu.Gralbit II-1/10.D. m2 30. preko betonske podloge.dva sloja polietilenske folije.vruć premaz bitumenom "MBH" . Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu terasa. Izrada hidroizolacije terase.50 € 6. b. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. a. "Dramin" Zemun. Boja po izboru projektanta. Varen sloj Kondorfleks T4. Debljine 4 cm. Debljine 5 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. treći. b. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku vrlo tvrdih ploča. 6-8 h. na temperaturi višoj od 10 stepeni.hladan premaz bitulitom "A" . varen za podlogu . m2 m2 m2 5.5 kg/m2 . Debljine 5 cm.00 € 11. Izrada hidroizolacije terase.5 kg/m2 . Masu za premazivanje pripremiti mešanjem tečne i praškaste komponente. m2 21. Izolit POLIFLEX je otporan na visoke i niske temperature. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.00 € 12. sa preklopima 10 cm. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva.00 € 15. sloj naneti posle 6-8 h. i ugraditi u roku od 20-30 minuta.hladan premaz bitulitom "A" . c. preklopi 15 cm. Traku zalepiti celom površinom. Betonsku podlogu pripremiti da bude čista. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . a.00 € 10.Poliazbitol.Kondorfleks T4. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. varen za podlogu . zalepljen i pomeren 50 cm. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku tvrdih ploča. Obračun po m2 izvedene izolacije. hladna pasta 2-2.

m2 m2 m2 m2 m2 3. Jedan sloj. debljine 3 cm. b. m2 m2 m2 m2 m2 4. Debljine 43/40 mm. URSA SECO 41. Obračun po m2 poda. b. a. Nabavka i postavljanje teških izolacionih ploča od mineralne vune. od ekstrudirane polistirolske pene. po uputstvu proizvođača. Debljine 33/30 mm. a. Dva sloja. Debljine 20/15 mm. Foliju postaviti sa preklopima od 30 cm. po detaljima i uputstvu projektanta.00 € 36. a. d. Debljine 23/20 mm.00 € 9.00 € 9. Debljine 55/50 mm.00 € 10. Ploče mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju terase. b.00 € 7. e. po detaljima i uputstvu projektanta. a. Nabavka i postavljanje termoizolacionih ploča. Obračun po m2 izvedene izolacije. Obračun po m2 izvedene izolacije. c. Styrodur 3035 CS BASF.00 € 2.00 € 28.00 € 267 . m2 m2 1. po detaljima i uputstvu projektanta.50 € 5. b. URSA FOAM N-III-L. Debljine 53/50 mm.00 € 8. a. m2 m2 1. a. Debljine 3 cm. Debljine 5 cm. Debljine 4 cm.00 € 8. mase 36 kg/m3. Debljine 3 cm. Debljine 40/35 mm. Ploče postaviti po projektu. URSA PIP-20/15 mm. Obračun po m2 postavljene površine. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. debljine 3 cm.18. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti kao termo i zvučnu izolaciju terase.00 € 7. Dva sloja. Debljine 13/10 mm.00 € 6. Obračun po m2 postavljene površine.50 € 9. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. c. mase 33 kg/m3. Debljine 5 cm. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije.00 € 7. m2 m2 m2 6. datim detaljima i uputstvu projektanta.00 € 34.00 € 23. Jedan sloj.00 € 31. e. Obračun po m2 poda.00 € 5. Nabavka i postavljanje na terasi termoizolacionih ploča. m2 m2 m2 6. Debljine 50/45 mm. URSA SECO 500. Debljine 30/25 mm. URSA PIP/T-13/10 mm. c. d. Ploče mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju terase. b.00 € 2. Debljine 4 cm. b. Nabavka i postavljanje izolacionih ploča od mineralne vune. c. ekstrudirani polistiren (XPS).

Izrada hidroizolacije ravnog neprohodnog krova. Kraberoid na sastavima preklopiti za 15 cm. Al. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom.hladan premaz bitulitom "A" .TRABIS N. Obračun po m2 izolacije. preklopi 10 cm.neprohodan krov . Posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. 120 kg/m3 . tačkasto lepljen "MBH" masom 1 kg/m2. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora kroz krov . foliju na sastavima preklopiti za 15 cm. Dva sloja. m2 53.Kondorfleks V4 varen. sa preklopom 15 cm. Traku zalepiti celom površinom. Obračun po m2 postavljene površine. . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem.5 kg/m2 e) ZAŠTITA HIDROIZOLACIJE .Poliazbitol. Obračun po m2 postavljene površine. hladna pasta 2-2. sa preklopima 10-15 cm. debljine 8 cm. Varena dva sloja Kondorfleksa V4. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. b) TERMO IZOLACIJA .Gralbit II-2/10.38. debljine 0. Jedan sloj. Ravni krovovi 1. URSA SECO 500 .polietilenska folija.hladan premaz bitulitom "A" . posebno se plaća c) HIDROIZOLACIJA . sa preklopom 15 cm. b. Postavljanje jednog sloja Al. m2 m2 1.Kondorfleks V4 varen.00 € 7. m2 2.vruć premaz bitumenom "MBH".15 mm. folije. . pomeren 50 cm i preklopi 10 cm. Bitumensku traku zalepiti odmah.00 € 40. A. 2 kg/m2 . . Poliazbitol. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. a. sa preklopom 15 cm.cementna košuljica. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. na temperaturi višoj od 10 stepeni.00 € 268 . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: a) PARNA BRANA . Postavljanje jednog sloja Kraberoida 150/100.Solarfleks Al.00 € 2.kamena vuna. "Vunizol T plus".

vruć premaz bitumenom "MBH". b) TERMO IZOLACIJA . Varena dva sloja Kondorfleksa T4. b) TERMO IZOLACIJA . 120 kg/m3 .hladan premaz bitulitom "A" . .TRABIS N.Solarfleks Al.5 kg/m2 e) ZAŠTITA HIDROIZOLACIJE .Poliazbitol.5 kg/m2 e) ZAŠTITA HIDROIZOLACIJE . hladna pasta 2-2.cementna košuljica.vruć premaz bitumenom "MBH". preklopi 10 cm.Kondorfleks T4 varen. dva sloja Poliazbitola. Varena dva sloja Kondorfleksa PF4. pomeren 50 cm i preklopi 10 cm.Gralbit II-2/10.kamena vuna. Obračun po m2 izolacije.Poliazbitol.hladan premaz bitulitom "A" . dva sloja Poliazbitola. 150 kg/m3 . . m2 60.Poliazbitol. sa preklopom 15 cm.00 € C.TRABIS N. Obračun po m2 izolacije. . 2 kg/m2 .00 € 269 .Kondorfleks T4 varen.Solarfleks Al.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora kroz krov .5 kg/m2 . 2 kg/m2 . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: a) PARNA BRANA . "Vunizol Z plus". hladna pasta 2-2.polietilenska folija. pomeren 50 cm i preklopi 10 cm.5 kg/m2 .neprohodan krov .kamena vuna. URSA SECO 500 . hladna pasta 2-2.polietilenska folija. URSA SECO 500 .staklena mrežica po celoj površini . sa preklopom 15 cm. tačkasto lepljen "MBH" masom 1 kg/m2.Kondorfleks PF4 varen. sa preklopom 15 cm. hladna pasta 2-2. debljine 8 cm.hladan premaz bitulitom "A" . posebno se plaća c) HIDROIZOLACIJA .Poliazbitol. tačkasto lepljen "MBH" masom 1 kg/m2. preklopi 10 cm.B.cementna košuljica.Kondorfleks PF4 varen.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora kroz krov . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: a) PARNA BRANA .Gralbit II-2/10. posebno se plaća c) HIDROIZOLACIJA .staklena mrežica po celoj površini .hladan premaz bitulitom "A" . debljine 8 cm. m2 56.neprohodan krov . . "Vunizol T plus". . sa preklopom 15 cm. .

Gralbit II-2/10.prohodan krov .hladan premaz bitulitom "A" .Poliazbitol. Poliazbitol. hladna pasta 2-2. URSA SECO 500 . A. .Kondorfleks V4 varen. preklopi 10 cm.pesak. sa preklopom 15 cm. posebno se plaća c) HIDROIZOLACIJA .polietilenska folija.00 € Varena dva sloja Kondorfleksa T4.Kondorfleks T4 varen. betonske ploče.hladan premaz bitulitom "A" .Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora kroz krov .TRABIS N. na temperaturi višoj od 10 stepeni.hladan premaz bitulitom "A" .5 kg/m2 e) ZAŠTITA HIDROIZOLACIJE .Gralbit II-2/10. b) TERMO IZOLACIJA . tačkasto lepljen "MBH" masom 1 kg/m2. sa preklopom 15 cm. Traku zalepiti celom površinom. . 120 kg/m3 . Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. B. URSA SECO 500 .kamena vuna. b) TERMO IZOLACIJA .polietilenska folija.TRABIS N.Poliazbitol.Kondorfleks T4 varen.Poliazbitol. pomeren 50 cm i preklopi 10 cm. Bitumensku traku zalepiti odmah. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. sa preklopom 15 cm. sa preklopom 15 cm. hladna pasta 2-2. URSA SECO 500 . 2 kg/m2 . sa preklopom 15 cm. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: a) PARNA BRANA .cementna košuljica. Posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora kroz krov . debljine 8 cm. 2 kg/m2 . preklopi 10 cm. Varena dva sloja Kondorfleksa V4.4.staklena mrežica po celoj površini . "Vunizol T plus". m2 49.vruć premaz bitumenom "MBH". . sa preklopima 10-15 cm. dva sloja Poliazbitola. posebno se plaća Obračun po m2 izolacije. tačkasto lepljen "MBH" masom 1 kg/m2. . pomeren 50 cm i preklopi 10 cm.cementna košuljica.5 kg/m2 . razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. .Kondorfleks V4 varen. posebno se plaća c) HIDROIZOLACIJA . . Izrada hidroizolacije ravnog prohodnog krova. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. 120 kg/m3 .vruć premaz bitumenom "MBH". hladna pasta 2-2.kamena vuna.polietilenska folija. debljine 8 cm. "Vunizol T plus".5 kg/m2 270 . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: a) PARNA BRANA .hladan premaz bitulitom "A" .

m2 55.vruć premaz bitumenom "MBH".00 € 8.cementna košuljica. tako da mu nije potrebna zaštita od sunca u letnjem periodu. Boja po izboru projektanta. i ugraditi u roku od 20-30 minuta.5 kg/m2 e) ZAŠTITA HIDROIZOLACIJE . "Dramin" Zemun. tačkasto lepljen "MBH" masom 1 kg/m2. "Dramin" Zemun. betonske ploče. 6-8 h. dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit POLIFLEX. Posle sušenja. Izolit POLIFLEX je otporan na visoke i niske temperature.prohodan krov . URSA SECO 500 . C. betonske ploče. preklopi 10 cm.staklena mrežica po celoj površini .polietilenska folija. Boja po izboru projektanta. Masu za premazivanje pripremiti mešanjem tečne i praškaste komponente.pesak. m2 26. dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit POLIFLEX. debljine 8 cm.Poliazbitol. dva sloja Poliazbitola.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora kroz krov . treći. 6-8 h. b) TERMO IZOLACIJA . i ugraditi u roku od 20-30 minuta. Obračun po m2 izvedene hidroizolacije. Četkom naneti prvi sloj i utisnuti mrežicu.TRABIS N. Masu za premazivanje pripremiti mešanjem tečne i praškaste komponente. odmašćena i bez pukotina. Izolit POLIFLEX je otporan na visoke i niske temperature.5 kg/m2 . Četkom naneti prvi sloj i utisnuti mrežicu.Gralbit II-2/10. sloj naneti posle 6-8 h. preko betonske podloge. pomeren 50 cm i preklopi 10 cm. sloj naneti posle 6-8 h.hladan premaz bitulitom "A" .Kondorfleks PF4 varen. preko postojeće hidroizolacije. Obračun po m2 izvedene hidroizolacije.00 € Varena dva sloja Kondorfleksa PF4.pesak. Izrada hidroizolacije ravnog krova. sa preklopom 15 cm. klobuci sanirani i čista. . treći. UV zrake i termootporan je. m2 52.00 € 7. "Vunizol Z plus".00 € 271 . Posle sušenja.prohodan krov .polietilenska folija. hladna pasta 2-2. m2 24. Betonsku podlogu pripremiti da bude čista. posebno se plaća Obračun po m2 izolacije. sa preklopom 15 cm. 2 kg/m2 . 150 kg/m3 .kamena vuna. posebno se plaća Obračun po m2 izolacije. tako da mu nije potrebna zaštita od sunca u letnjem periodu. Postojeća hidroizolacija mora biti dobro zalepljena za podlogu. Završni. Izrada hidroizolacije ravnog krova. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: a) PARNA BRANA . .Poliazbitol. . naneti drugi sloj i utisnuti drugu mrežicu.hladan premaz bitulitom "A" . hladna pasta 2-2. posebno se plaća c) HIDROIZOLACIJA . UV zrake i termootporan je.e) ZAŠTITA HIDROIZOLACIJE .polietilenska folija. URSA SECO 500 . URSA SECO 500 .Kondorfleks PF4 varen. naneti drugi sloj i utisnuti drugu mrežicu. Završni.

50 9. Debljine 14 cm. Debljine 10 cm. b. Debljine 5 cm. mase 45 kg/m3. "Vunizol Z plus" debljine 3 cm. od ekstrudirane polistirolske pene. g. Debljine 4 cm.00 € € € € € € € 16. d. b. m2 m2 m2 m2 m2 8.00 24.50 7. Styrodur 4000 CS BASF. Debljine 3 cm.00 11. Styrodur 5000 CS BASF. b. Nabavka i postavljanje na ravnim krovovima termoizolacionih ploča. Debljine 8 cm.00 30. b.00 20. datim detaljima i uputstvu projektanta.00 8. f.00 7. Debljine 8 cm. Debljine 4 cm. a. m2 m2 m2 m2 m2 m2 6. od ekstrudirane polistirolske pene. e.00 € € € € € € 22.00 € € € € € 32.00 18. Sastave i uglove bandažirati. Debljine 10 cm.00 € € € € 272 . a. Nabavka i postavljanje na ravnim krovovima termoizolacionih ploča. Debljine 8 cm. Obračun po m2 postavljenih ploča.9. a. Debljine 5 cm. d.00 14. Debljine 8 cm. Debljine 12 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. mase 36 kg/m3. e. a.00 10. ekstrudirani polistiren (XPS). debljine 3 cm. debljine 3 cm. c. Debljine 8 cm. c.00 15. Obračun po m2 postavljenih ploča. Nabavka i postavljanje na ravnim krovovima termoizolacionih ploča. od ekstrudirane polistirolske pene. Obračun po m2 poda. f. debljine 3 cm. d.00 12. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 5. debljine 3 cm. mase 35 kg/m3. Debljine 3 cm. Debljine 3 cm. Debljine 5 cm. m2 m2 m2 m2 12.00 15. Debljine 10 cm.00 20. Debljine 6 cm. d. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 5 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu ravnih krovova i slično. Debljine 5 cm. Ploče postaviti po projektu. URSA FOAM N-III-L. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 3 cm. d. e. Styrodur 3035 CS BASF.00 € € € € € 27.00 7. m2 m2 m2 m2 m2 6. gustine 150 kg/m3. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti kao termo i zvučnu izolaciju. Debljine 4 cm. Obračun po m2 postavljenih ploča. datim detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 10 cm.00 18. Ploče postaviti po projektu.00 14.00 8. Sastave i uglove bandažirati. Debljine 4 cm. c. Debljine 4 cm.00 16. b. Nabavka i postavljanje na ravnim krovovima termoizolacionih ploča. c.50 12. Sastave i uglove bandažirati. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku vrlo tvrdih ploča. Debljine 3 cm. e. datim detaljima i uputstvu projektanta.00 18. Ploče postaviti po projektu. mase 33 kg/m3. c. a.

Obračun po m2 sloja za pad.72 MPa. Nabavka i postavljanje prikivanjem krovne podloge od Kraberoida 100/100. po podlozi razliti cementno mleko. po datim detaljima. Zapreminska težina ugrađenog Stirocema je 500 kg/m3. Obračun po m2 krovne površine. Debljine 10 cm. Debljine 6 cm.00 € 35. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. Krovovi 1. Nastavke traka smaknuti u odnosu na prethodni red za 50 cm. Izrada sloja za pad ravnog krova od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 3 debljine 5 cm. "Termika" Zrenjanin. cementa sa odgovarajućim dodacima i vode. po uputstvu proizvođača "Prvi maj" Čačak. a čvrstoća na pritisak posle 28 dana je 1.00 € € € € 40. prosečne debljine 5 cm. krovnog papira sa 500 gr/m2 bitumena. Bitumensku hartiju postaviti preko daščane podloge prikivanjem uz gornju ivicu trake nerđajućim ekserima sa širokom glavom. Izrada sloja za pad. a zapreminska težina perlitnog betona 578 kg/m3. Preko sloja za pad obavezno izvesti hidroizolacioni i zaštitni sloj. Prikovanu ivicu se preklopiti 15 cm narednom trakom. Pripremiti Superbet 3 po uputstvu proizvođača. Podloga mora biti čista. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. Nastavke traka postaviti naizmenično. Debljine 5 cm. Dvokomponentni laki beton Stirocem spraviti od ekspandiranih perli Stiropora. c. krovnog papira sa 500 gr/m2 bitumena.00 € 8. Drugi sloj smaknuti i postaviti kao i prethodni. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. Obračun po m2 krovne površine. Nastavke traka smaknuti u odnosu na prethodni red za 50 cm. m2 3.00 € Nabavka i postavljanje prikivanjem krovne podloge od dva sloja Kraberoida 100/100. Pošto je betonska masa penasta i meka. Debljine 5 cm. b. ravnog krova od lakog betona Stirocem. m2 m2 m2 m2 10. Bitumensku hartiju postaviti preko daščane podloge prikivanjem uz gornju ivicu trake nerđajućim ekserima sa širokom glavom. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb. Debljine 8 cm. m2 m2 m2 22. Strirocem naneti u slojevima i nabiti do gustine od 0. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. kao i termoizolacije. Nabavka i postavljanje krovne podloge prikivanjem i lepljenjem sastava Kraberoida 100/100. otprašena i odmašćena. Bitumensku hartiju postaviti preko daščane podloge prikivanjem uz gornju ivicu trake nerđajućim ekserima sa širokom glavom.5 MPa.5 kg/lit i završno obraditi perdašenjem. Prikovana ivica se preklapa 15 cm. m2 2. b. Obračun po m2 krovne površine. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. a. Debljine 10 cm. Debljine 8 cm. pre nanošenja perlitnog betona. a. d. Preklope traka dobro pritisnuti i sabiti teflonskim valjkom. Na traku naneti vruću bitumensku masu "MPH" u sloju 2-3 mm i odmah zalepiti.50 € 3.00 € 45. Obračun po m2 sloja za pad. Prikovanu ivicu preklopiti 15 cm i lepiti narednom trakom. c.00 12.00 15. krovnog papira sa 500 gr/m2.00 € 273 .00 20.36. m2 3. Sloj za izravnanje betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. pomerene najmanje za 50 cm. Čvrstoća na pritisak je 2. 2. a koji se posebno plaćaju.

Nabavka i ugradnja "Izolim" trake.4. Na traku naneti vruću bitumensku masu "MPH" u sloju 2-3 mm i odmah zalepiti. Nabavka i postavljanje krovne podloge prikivanjem i lepljenjem sastava dva sloja Kraberoida 100/100.00 € € € € € € 274 . Obračun po m2 postavljenih ploča. mase 36 kg/m3. ekstrudirani polistiren (XPS). "Izolim" bitumensku traku na nosaču od poliesterskog filca ugraditi preko betonske podloge pneumatskim zakivcima sa podloškama. dobro pritisnuti i sabiti teflonskim valjkom. Traku ugraditi prikivanjem uz gornju ivicu trake. Na suv sloj premaza naneti pastu "Poliazbitol" kita u sloju 2-3 mm i zalepiti "Izolim" traku. a. c. Preklope traka zagrejati toplim vazduhom ili gasnim plamenikom. krovnog papira sa 500 gr/m2 bitumena. m2 5.00 € 9. Nastavke traka smaknuti u odnosu na prethodni red za 50 cm. Debljine 8 cm. Nabavka i ugradnja "Izolim" trake. datim detaljima i uputstvu projektanta. m2 6. Debljine 6 cm. Suve i očišćene površine od betona premazati "A" ili ekobitulitom "A". Debljine 5 cm. sa spoljne strane ispod pokrivača. debljine 3 cm. Debljine 10 cm. Nabavka i postavljanje na krovu preko drvene oplate. Obračun po m2 krovne površine. d. Nabavka i ugradnja "Izolim" trake. Preklope traka dobro pritisnuti i sabiti teflonskim valjkom. Prikovanu ivicu preklopiti 15 cm i lepiti narednom trakom. Obračun po m2 izvedene izolacije. Nastavke traka smaknuti u odnosu na prethodni red za 50 cm. Preklope traka zagrejati toplim vazduhom ili gasnim plamenikom.00 14. m2 8.00 € 6. m2 5. Preklope traka zagrejati toplim vazduhom ili gasnim plamenikom. Nastavke traka smaknuti u odnosu na prethodni red za 50 cm.00 € 8. Bitumensku hartiju postaviti preko daščane podloge prikivanjem uz gornju ivicu trake nerđajućim ekserima sa širokom glavom. lepljenjem za betonsku podlogu krova vrućom bitumenskom masom "PBM.00 8. Zalepljenu traku preklopiti 15 cm narednom trakom. f. Debljine 3 cm. Drugi sloj smaknuti i postaviti kao i prethodni. Obračun po m2 izvedene izolacije. Nastavke traka smaknuti u odnosu na prethodni red za 50 cm. Nastavke traka smaknuti u odnosu na prethodni red za 50 cm.00 10.00 € 5. b. Preklopi traka se zagrevaju toplim vazduhom ili gasnim plamenikom. prikivanjem za betonsku podlogu krova. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu. Prikovanu ivicu preklopiti 15 cm i lepiti narednom trakom. Obračun po m2 izvedene izolacije. URSA FOAM N-III-I. Obračun po m2 izvedene izolacije. prikivanjem za daščanu podlogu krova. Debljine 4 cm. Na suv sloj premaza naneti vruću bitumensku masu "PBM" u sloju 2-3 mm i odmah zalepiti "Izolim" traku. e. dobro pritisnu i sabiju teflonskim valjkom. Prikovanu ivicu preklopiti 15 cm i lepiti narednom trakom. m2 10.00 16. lepljenjem Poliazbitolom za betonsku podlogu krova. "Izolim" bitumensku traku na nosaču od poliesterskog filca ugraditi preko daščane podloge prikivanjem uz gornju ivicu trake nerđajućim ekserima sa širokom glavom. Zalepljenu traku preklopiti 15 cm narednom trakom. po datim detaljima. dobro pritisnuti i sabiti teflonskim valjkom. "Izolim" bitumensku traku na nosaču od poliesterskog filca ugraditi preko betonske podloge lepljenjem bitumenskom masom "PBM". Suve i očišćene površine od betona premazati bitulitom "A" ili ekobitulitom "A". Nabavka i ugradnja "Izolim" trake. dobro pritisnuti i sabiti teflonskim valjkom.00 7. "Izolim" bitumensku traku na nosaču od poliesterskog filca ugraditi preko betonske podloge lepljenjem hladnom pastom "Poliazbitol" kita. termoizolacionih ploča. m2 m2 m2 m2 m2 m2 6.00 € 7.

Debljine 10 cm. i ugraditi u roku od 20-30 minuta. c. m2 m2 m2 m2 m2 m2 6. Obračun po m2 obojene fasade. Ploče postaviti po projektu. URSA SECO 41. Preko sloja perlitnog betona obavezno izvesti hidroizolacioni i zaštitni sloj. a zapreminska težina perlitnog betona 258 kg/m3. Debljine 8 cm. Debljine 6 cm.50 € 29. URSA SECO 41. Boja po izboru projektanta. datim detaljima i uputstvu projektanta. Izolit POLIFLEX je otporan na UV zrake. Debljine 5 cm. a koji se posebno plaćaju. Styrodur 3035 CS BASF. b. Termoizolacioni sloj betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. c. Obračun po m2 postavljene površine. Četkom naneti prvi sloj i utisnuti mrežicu. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. Jedan sloj. e.50 12. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. Debljine 6 cm.00 € 2. "Termika" Zrenjanin. Pripremiti Superbet 1 po uputstvu proizvođača. a. mase 33 kg/m3. Izrada termoizolacionog sloja ispod krovnog pokrivača od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 1 debljine 5 cm. Nabavka i postavljanje sloja paropropusne polipropilenske folije. 6-8 h.00 € € € € 25. Podlogu od lima očistiti od korozije i odmastiti. Masu za premazivanje pripremiti mešanjem tečne i praškaste komponente.00 € 28. URSA SECO 41. termoizolacionih ploča.00 20.15. Debljine 8 cm. Završni.00 16. po uputstvu proizvođača. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom.00 € 275 . Obračun po m2 postavljenih ploča. Obračun po m2 postavljene površine. Dva sloja.5 MPa. Posle sušenja. a. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. od ekstrudirane polistirolske pene. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. Izrada hidroizolacije limenog krova dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit POLIFLEX. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je.00 € € € € € € 21. URSA SECO 2000. Nabavka i postavljanje sloja paropropusne polipropilenske folije. a. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. "Dramin" Zemun. Debljine 4 cm. po uputstvu proizvođača. URSA SECO 4000. Obračun po m2 izvedenog sloja. sloj naneti posle 6-8 h. otprašena i odmašćena. Čvrstoća na pritisak je 0. po podlozi razliti cementno mleko.50 15. b. Debljine 5 cm. m2 28. Podloga mora biti čista. m2 2. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. m2 m2 m2 m2 10. Debljine 3 cm. Obračun po m2 postavljene površine. URSA SECO 500. treći. naneti drugi sloj i utisnuti drugu mrežicu. m2 m2 1. Nabavka i postavljanje na kosom krovu preko drvene oplate. Pošto je betonska masa penasta i meka. Debljine 10 cm. d. m2 2. ispod pokrivača. debljine 3 cm.00 17.50 8. f. visoke i niske temperature.50 10.00 € 27. d. pre nanošenja perlitnog betona. po uputstvu proizvođača. b.00 12.

a.50 15. c. e. Debljine 14 cm. debljine 5 cm. Debljine 14 cm. Debljine 12 cm. a. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča. Debljine 12 cm. d. gustine 100 kg/m3. "Vunizol M plus". m2 m2 m2 m2 m2 5. "Vunizol P plus". Debljine 12 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu potkrovlja.50 8. e. d. po detaljima i uputstvu projektanta. m2 m2 m2 m2 m2 4. "Vunizol S plus". gustine 60 kg/m3. po detaljima i uputstvu projektanta.00 8. e. "Vunizol L plus".00 12.00 € € € € € 21.75 10. m2 m2 m2 m2 m2 4. debljine 5 cm. gustine 50 kg/m3. Debljine 5 cm. gustine 80 kg/m3. Debljine 14 cm. d. Debljine 14 cm.75 6. a. Debljine 8 cm. debljine 5 cm. Debljine 5 cm.75 9. Debljine 12 cm. Debljine 10 cm. Debljine 10 cm. e. Potkrovlja 1. Debljine 5 cm. c.50 € € € € € Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča.25 11. b. Debljine 8 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 13. Obračun po m2 izvedene izolacije.25 € € € € € 16. d. c. Debljine 14 cm.50 6. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu potkrovlja. "Vunizol JBS plus". c. debljine 5 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu potkrovlja.00 7.00 12. gustine 35 kg/m3.00 10. m2 m2 m2 m2 m2 6. Debljine 5 cm. Debljine 8 cm.50 8. Debljine 10 cm.00 11. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu potkrovlja. b. b.00 € € € € € 276 . m2 m2 m2 m2 m2 5.25 10. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 8 cm. Debljine 8 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 10 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. e. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča.50 8. b.00 9. Obračun po m2 izvedene izolacije. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju potkrovlja. 6.9. Debljine 10 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 5 cm. debljine 5 cm. c.25 € € € € € 11. Debljine 12 cm. b. a. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na bituminiziranom papiru.50 8. a. d. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 7.

00 15. Debljine 2x50 mm.00 8. Debljine 120 mm. Debljine 120 mm. Nabavka i postavljanje laganog izolacionog filca od mineralne vune.00 € € € € € 31. e. m2 m2 m2 8. d.00 € € € € 43. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu potkrovlja.00 9. c. Debljine 12 cm.50 13. Debljine 2x50 mm.50 € € € € € 36. Debljine 14 cm. Debljine 100 mm.00 14. c. Lagani filc od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju potkrovlja. po detaljima i uputstvu projektanta. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 10 cm. Debljine 2x60 mm. b. Debljine 12 cm. Debljine 14 cm. URSA SF 35. Obračun po m2 izvedene izolacije. Lagani filc od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju potkrovlja. d.00 8. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 80 mm. b. URSA LIP. b. m2 m2 m2 m2 m2 6. Nabavka i postavljanje laganog izolacionog filca od mineralne vune. Debljine 5 cm.00 € 7. Debljine 100 mm. Ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju potkrovlja.00 6. c. Debljine 10 cm. a. m2 m2 m2 m2 m2 m2 6.50 10.00 € € € € € € 277 . gustine 100 kg/m3.00 9. Debljine 5 cm.26. e. gustine 100 kg/m3. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 2x50 mm.00 8. "Vunizol JALS plus".25 8. debljine-80 mm. Debljine 120 mm. f. c. Debljine 8 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. a. d. debljine 100 mm. Debljine 8 cm. "Vunizol JVS plus". Nabavka i postavljanje lakih ploča od mineralne vune. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na aluminijumskoj foliji. debljine 100 mm.75 9. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu potkrovlja. b. a. e. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 140 mm. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na staklenom voalu. debljine 5 cm.00 € 39. Debljine 100 mm. a. po detaljima i uputstvu projektanta. a.00 11. debljine 5 cm. m2 m2 m2 m2 7. Debljine 140 mm.50 15.00 7. Obračun po m2 izvedene izolacije. URSA LIF. d.00 € 9.00 7. po detaljima i uputstvu projektanta. b. m2 m2 m2 m2 m2 6. c.

od ekspandiranog polistirola sa grafitom. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije.00 15. Foliju postaviti sa preklopima od 30 cm. Debljine 140 mm. debljine 100 mm.49. Obračun po m2 izvedene izolacije. Obračun po m2 postavljenih ploča. a. URSA SECO 41. b. b. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. d. Debljine 120 mm. Debljine 8 cm.50 9. m2 m2 m2 m2 6.50 5. m2 m2 m2 m2 m2 7. a. f. Debljine 4 cm. Debljine 100 mm. Debljine 10 cm.00 € 70. URSA SF 40.00 € 2.50 7. između rogova. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom.00 8. URSA LIF/Alu.00 € 278 . datim detaljima i uputstvu projektanta. po uputstvu proizvođača. c. debljine 100 mm. a. po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 izvedene izolacije. debljine 3 cm. Jedan sloj.00 € € € € 68. Styrodur 3035 CS. debljine 3 cm. d. Debljine 3 cm. URSA SECO 500. e. c. Obračun po m2 postavljene površine. m2 m2 m2 m2 m2 m2 3. b. Obračun po m2 postavljenih ploča. Neopor. Debljine 100 mm. d.00 9.00 10. po detaljima i uputstvu projektanta. od ekstrudirane polistirolske pene.00 € € € € 58.00 11. d. Lagani filc od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju potkrovlja. Debljine 160 mm. Debljine 5 cm. Debljine 140 mm. Debljine 180 mm.00 11.50 9. m2 m2 1. Debljine 160 mm. folijom. a.00 € 2. a. b.50 € € € € € € 64. Debljine 120 mm. od termoizolacionih ploča. Nabavka i postavljanje izolacije potkrovlja. Debljine 4 cm. c. Debljine 6 cm. postaviti po projektu. Termoizolacione ploče Neopor-a. Debljine 3 cm.00 3. Ploče postaviti po projektu. m2 m2 m2 m2 8. jednostrano obložen Al. Nabavka i postavljanje laganog izolacionog filca od mineralne vune. b. Jedan sloj. mase 33 kg/m3. Dva sloja. Lagani filc od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju potkrovlja. m2 m2 1.00 9. Dva sloja. Debljine 8 cm. c. datim detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 postavljene površine. Debljine 5 cm. b.00 € € € € € 54.50 4. Nabavka i postavljanje izolacije potkrovlja od termoizolacionih ploča. a. Nabavka i postavljanje laganog izolacionog filca od mineralne vune.00 10. e.00 7.

URSA SECO 41. Gralbit na sastavima preklopiti za 15 cm.50 8. URSA SECO 41.15 mm. Debljine 8 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. b.50 5.00 € € € € 279 .00 € 77. po detaljima i uputstvu projektanta. URSA SECO 2000.00 10. po uputstvu proizvođača. debljine 3 cm. Debljine 8 cm.75 5. Postavljanje jednog sloja Kraberoida blank 150/100. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. m2 m2 1.50 € 75.00 € 78. po detaljima i uputstvu projektanta. m2 2. Dva sloja. 5. Obračun po m2 postavljene površine. Postavljanje sloja Gralbita I-1/10. Nabavka i postavljanje sloja paropropusne polipropilenske folije. Obračun po m2 postavljene površine. debljine 3 cm. d. Obračun po m2 postavljene površine. URSA SECO 4000. m2 4. b.00 € 2. Zidovi 1. gustine 75 kg/m3.72. Debljine 5 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu pregradnih zidova. m2 2. po uputstvu proizvođača. URSA SECO 700. folije. a. m2 2. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 8. "Vunizol M plus". d. Al. po uputstvu proizvođača. m2 m2 m2 m2 4. m2 1.50 € 73. gustine 60 kg/m3. a. Debljine 10 cm. Debljine 5 cm. c. a. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. Postavljanje jednog sloja Al. Jedan sloj. debljine 0. Obračun po m2 postavljene površine. Kraberoid na sastavima preklopiti za 15 cm.75 € € € € Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. Debljine 3 cm. Obračun po m2 postavljene površine. m2 m2 m2 m2 3. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča.00 € 10. c.00 7. Debljine 3 cm.00 € 74. Nabavka i postavljanje sloja paropropusne polipropilenske folije. b. "Vunizol P plus". URSA SECO 41. Debljine 10 cm. foliju na sastavima preklopiti za 15 cm. Nabavka i postavljanje jednog sloja paronepropusne polipropilenske folije. Obračun po m2 postavljene površine. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu pregradnih zidova.

75 6. "Vunizol FS plus". Debljine 5 cm. c. m2 m2 m2 m2 5. Debljine 10 cm.75 9. po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 11.00 € € € € 25. Debljine 3 cm.50 6. po detaljima i uputstvu projektanta. m2 m2 m2 m2 6. debljine 3 cm. a. po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 izvedene izolacije.75 11. d. "Vunizol JALS plus". b. Debljine 3 cm. Debljine 5 cm. "Vunizol JMS plus". a. c. b. Debljine 5 cm. a. b. gustine 80 kg/m3. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na aluminijumskoj foliji. gustine 80 kg/m3.00 6.00 € € € € 21. Debljine 10 cm. Debljine 8 cm. "Vunizol JBS plus". c.00 € € € € 280 . a. b.50 € € € € 29. Debljine 8 cm. b. Debljine 10 cm. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na aluminijumskoj foliji. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 10 cm. gustine 100 kg/m3. debljine 3 cm. Debljine 8 cm. Debljine 3 cm. d. c. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju pregradnih zidova i slično.00 7. a. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na staklenom voalu.00 6. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu pregradnih zidova i slično. Debljine 5 cm. "Vunizol JVS plus". d. Debljine 10 cm.00 8. d. Obračun po m2 izvedene izolacije. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu pregradnih zidova.50 € € € € 17.50 6. m2 m2 m2 m2 5. "Vunizol JMS plus". a. debljine 3 cm.50 11. m2 m2 m2 m2 4. gustine 100 kg/m3. d. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu zidova i slično. m2 m2 m2 m2 5.50 8.75 9. Debljine 5 cm.00 € € € € 13. Debljine 5 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu zidova i slično. Debljine 3 cm. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča. debljine 3 cm. c. po detaljima i uputstvu projektanta.50 10. Debljine 3 cm. gustine 100 kg/m3. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na bituminiziranom papiru.25 8. c.9. Debljine 8 cm. debljine 3 cm. d. debljine 3 cm. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na bituminiziranom papiru. m2 m2 m2 m2 5. po detaljima i uputstvu projektanta.00 11. Obračun po m2 izvedene izolacije. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 11. Debljine 8 cm. Debljine 8 cm. Debljine 3 cm. b. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju pregradnih zidova i slično.25 9. Debljine 10 cm. gustine 100 kg/m3. po detaljima i uputstvu projektanta.

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 2. Debljine 40 mm. f. ekstrudirani polistiren (XPS).00 € c. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 40 mm. debljine 3 cm. Debljine 3 cm. Obračun po m2 poda. Debljine 80 mm.00 € b.00 2. m2 8. m2 4. e. a.00 € e. Ploče postaviti po projektu. e.50 € € € € € € € 281 . m2 6. m2 3. datim detaljima i uputstvu projektanta.00 € Nabavka i postavljanje laganog samonosivog izolacionog filca od mineralne vune. m2 3. po detaljima i uputstvu projektanta.00 € e. URSA LIF/S. URSA LIF/S.00 8. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 € c. URSA FOAM N-III-PZ-I. d. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu. Debljine 50 mm. Lagani filc od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju ispod gips kartonskih ploča.00 4. Debljine 6 cm. Nabavka i postavljanje na zidovima termoizolacionih ploča. c. m2 4. m2 5. Lagani filc od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju pregradnih zidova. m2 8.00 6.00 16. samogasiv. Debljine 6 cm. 49. a. Nabavka i postavljanje na zidovima termoizolacionih ploča.00 € d. Debljine 100 mm. Debljine 8 cm. m2 3. datim detaljima i uputstvu projektanta. debljine 40 mm. m2 6. f. Debljine 4 cm. m2 m2 m2 m2 m2 m2 6. mase 30 kg/m3. Obračun po m2 postavljenih ploča.00 € Nabavka i postavljanje na zidovima termoizolacionih ploča.00 10. ekstrudirani polistiren (XPS).00 € € € € € € 55. debljine 40 mm. a.00 5. Debljine 10 cm. a.33. b. m2 5. Obračun po m2 poda.00 € d. Debljine 60 mm.00 € b. Debljine 100 mm. Stiropor. URSA PPS. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 60 mm.00 € 38. Debljine 80 mm.00 € Nabavka i postavljanje ploča od mineralne vune.00 € d. Nabavka i postavljanje laganog samonosivog izolacionog filca od mineralne vune. Debljine 2 cm. Debljine 4 cm. d. Debljine 3 cm.00 7. URSA FOAM N-W-PZ-I. Debljine 5 cm. debljine 40 mm. mase 16-20 kg/m3.00 14. mase 36 kg/m3. Debljine 60 mm.00 € b. Debljine 50 mm. datim detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 8 cm. a. 43. m2 5. m2 4. Debljine 50 mm. debljine 2 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 7. m2 8. Debljine 80 mm.50 3. c. 48. debljine 2 cm. Debljine 40 mm. Obračun po m2 izvedene izolacije. m2 5. Debljine 100 mm. m2 6. b.00 € e.00 € c. Debljine 10 cm. Ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju pregradnih zidova. Debljine 5 cm. g.

a.50 € € € € € € € 69.00 2. debljine 2 cm.50 3. d.00 7. Debljine 4 cm. Obračun po m2 postavljenih ploča.00 7. Nabavka i postavljanje na zidovima izolacione dvoslojnih kombi ploča.50 7. m2 m2 m2 m2 m2 5. g. e. Styrodur 2800 C BASF. Debljine 6 cm. e. c. Debljine 8 cm. Ploče postaviti po projektu. Nabavka i postavljanje na unutrašnjim zidovima termoizolacionih ploča.0 cm. Nabavka i postavljanje na unutrašnjim zidovima termoizolacionih ploča. od ekstrudirane polistirolske pene. Debljine 3 cm. datim detaljima i uputstvu projektanta.00 € € € € € 86.5 cm. Debljine 7. Debljine 10 cm. Debljine 2 cm.5 cm. Debljine 8 cm. b. Debljine 5 cm.50 17. mase 30 kg/m3.50 9. Neopor. Obračun po m2 postavljenih ploča. d. mase 30 kg/m3. b. TAROLIT. e. Debljine 3 cm.00 € € € € € 282 . b.00 15. d.50 5. Debljine 6 cm. Styrodur 2800 C BASF. Debljine 5 cm. Debljine 2 cm. detaljima i uputstvu projektanta. b. Debljine 2. c. Obračun po m2 postavljenih ploča. e. Debljine 4 cm.00 8. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 2.00 7. Debljine 8 cm. od ekspandiranog polistirola sa grafitom. Debljine 5 cm. Debljine 4 cm.00 € € € € € 74. od ekstrudirane polistirolske pene. Ploče postaviti po projektu. Debljine 3 cm.50 10. Termoizolacione ploče Neopor-a. Debljine 3 cm. Debljine 10 cm. a. Debljine 8 cm. debljine 2. dimenzije ploča 50x200 cm. datim detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 5.5 cm.00 12. datim detaljima i uputstvu projektanta. U cenu ulazi i pomoćna skela.50 9. a.50 € € € € € € 81. U cenu ulazi i pomoćna skela. U cenu ulazi i pomoćna skela. b. Nabavka i postavljanje termičkih mostova na fasadnim zidovima od termoizolacionih ploča. d. Debljine 5 cm. Termoizolacione ploče Neopor-a. debljine 3 cm.00 6. m2 m2 m2 m2 m2 9. m2 m2 m2 m2 m2 6. Debljine 2 cm. Debljine 3.00 3.00 10. a. m2 m2 m2 m2 m2 m2 3.5 cm. Debljine 4 cm.00 6. postaviti po projektu. c. od ekspandiranog polistirola sa grafitom.00 16.00 4. f. f. postaviti po projektu. Sastave i uglove bandažirati rabic pletivom. e. datim detaljima i uputstvu projektanta.00 5. Obračun po m2 postavljenih ploča. Debljine 10 cm. Obračun po m2 postavljenih ploča.50 20. debljine 2 cm. d. Ploče postaviti po projektu. U cenu ulazi i pomoćna skela. Neopor.50 4. a. debljine 2 cm.62. Nabavka i postavljanje u sendvič zidovima termoizolacionih ploča. c. c.

m2 1.00 10.5 cm. TAROLIT. e. Debljine 2.0 cm. m2 m2 10. Ploče postaviti po projektu. Debljine 10 cm. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. b. Debljine 5. Postavljanje jednog sloja Kraberoida blank 150/100. Jedan sloj.5 cm. Postavljanje jednog sloja Al. Debljine 5.00 € 109.00 € 104. b.00 € 283 . U cenu ulazi i pomoćna skela.50 20. Nabavka i postavljanje jednog sloja paronepropusne polipropilenske folije.5 cm.50 € € € € 100. URSA SECO 41. Obračun po m2 postavljene površine. Obračun po m2 postavljene površine. debljine 2. debljine 0.00 € 2. Debljine 7.5 cm. Debljine 2. URSA SECO 700. Dva sloja.50 € 107.91.50 17. b. Obračun po m2 postavljenih ploča. d.5 cm.50 17. Jedan sloj. detaljima i uputstvu projektanta.00 12. Debljine 3. Nabavka i postavljanje izolacionih ploča od "Poliuretana". Ploče postaviti po projektu. a. Foliju postaviti sa preklopima od 30 cm. po uputstvu proizvođača.50 € 102. URSA SECO 41. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije.00 € 106. foliju na sastavima preklopiti za 15 cm. a. m2 m2 1. Obračun po m2 postavljenih ploča. dimenzije ploča 50x200 cm. c. U cenu ulazi i pomoćna skela. detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 postavljene površine. Obračun po m2 postavljene površine. Debljine 5 cm. Debljine 3. Obračun po m2 postavljene površine. a. dimenzije ploča 50x200 cm. Sastave i uglove bandažirati rabic pletivom.5 cm.00 € 12. c.00 € € € € € 96. Nabavka i postavljanje na zidovima izolacione troslojnih kombi ploča.00 10. folije. po uputstvu proizvođača. Nabavka i postavljanje na zidovima izolacionih ploča. Al. d. detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 postavljenih ploča. Debljine 4 cm. Jedan sloj. Kraberoid na sastavima preklopiti za 15 cm.5 cm.00 € 2. m2 2. a. m2 m2 m2 m2 9. URSA SECO 500. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. a. debljine 4 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. m2 m2 1.15 mm. Debljine 7. TAROLIT.5 cm. Dva sloja. m2 m2 m2 m2 m2 9.0 cm. b. m2 m2 1. b. Sastave i uglove bandažirati rabic pletivom. b. a. Dva sloja. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom.00 € 2. Ploče postaviti po projektu.00 12. debljine 3.

Debljine 8 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. m2 m2 m2 3. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti kao termo i zvučnu izolaciju plafona. b. m2 m2 m2 m2 m2 3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu spuštenih plafona. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča.00 € 10. Debljine 8 cm. Debljine 80 mm.75 € 5. Nabavka i postavljanje termoizolacionih ploča. URSA FOAM N-III-I. b.11. Obračun po m2 izvedene izolacije. gustine 35 kg/m3. Debljine 3 cm. b.50 € 6. debljine 40 mm. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 6 cm. Obračun po m2 postavljenih ploča. Debljine 5 cm.00 € € € € € 15. debljine 3 cm. Plafoni 1. Nabavka i postavljanje laganog izolacionog filca od mineralne vune. e. Debljine 40 mm.00 4. debljine 3 cm. d.50 € 4. "Vunizol L plus".00 € Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku lako mekih ploča. debljine 3 cm. Obračun po m2 plafona.00 € 6. Obračun po m2 plafona. Nabavka i postavljanje ploča od mineralne vune.50 € 7. m2 m2 m2 3. Debljine 80 mm. "Vunizol S plus". m2 m2 m2 m2 m2 m2 6. po detaljima i uputstvu projektanta. po detaljima i uputstvu projektanta. Lagani filc od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju spuštenih plafona i slično. Debljine 60 mm.00 4. b.00 5. Ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju plafona i slično. Debljine 3 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu spuštenih plafona. 4. a.00 14. d. debljine 3 cm.00 7.00 8.00 10. Debljine 8 cm. Debljine 5 cm. d.00 5. c. a. Obračun po m2 izvedene izolacije. e.00 € € € € € € 284 .00 6. c. Debljine 60 mm. Debljine 8 cm. c. gustine 50 kg/m3. gustine 60 kg/m3. Debljine 5 cm. Obračun po m2 plafona. b. a. perforiranih kaseta i slično. Debljine 10 cm. URSA PPS. "Vunizol M plus". po detaljima i uputstvu projektanta. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 100 mm. Debljine 4 cm. m2 m2 m2 m2 m2 3. Debljine 100 mm.00 7.00 6.00 16. Debljine 50 mm. c. g. URSA LIP.25 € 4. ekstrudirani polistiren (XPS).00 7. Debljine 3 cm. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku specijalno mekih ploča. Debljine 3 cm.00 € € € € € 20. perforiranih kaseta i slično. c. debljine 40 mm. Debljine 40 mm. a. mase 36 kg/m3. c. m2 m2 m2 3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu spuštenih plafona i slično. a. e. Debljine 5 cm. b. Debljine 50 mm.00 € 7. a.

Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu akustičnih elemenata. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu akustičnih elemenata. d. Debljine 8 cm. debljine 3 cm.00 7.00 8. d. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu akustičnih elemenata. Debljine 3 cm. b. gustine 60 kg/m3. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča. m2 m2 m2 m2 5. Debljine 3 cm. c.75 5.00 6. Debljine 3 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu akustičnih elemenata. Obračun po m2 izvedene izolacije. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na staklenom voalu. gustine 100 kg/m3.00 10. 5.50 6.50 € € € € 285 . m2 m2 m2 m2 4.50 4. "Vunizol S plus". Debljine 5 cm. a.50 8. a.50 10. Debljine 10 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. b. debljine 3 cm.75 6. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 10 cm. c. Obračun po m2 izvedene izolacije.25 4. "Vunizol M plus". Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča.12. Obračun po m2 izvedene izolacije.25 8. po detaljima i uputstvu projektanta. m2 m2 m2 m2 3. c. gustine 50 kg/m3. Debljine 5 cm. b. b. po detaljima i uputstvu projektanta. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu akustičnih kabina. Debljine 10 cm. "Vunizol P plus". m2 m2 m2 m2 3. d.50 € € € € Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča.50 8. m2 m2 m2 m2 3. Debljine 10 cm. c. d. a. "Vunizol JVS plus". a. Debljine 8 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. Akustika 1. gustine 75 kg/m3. Debljine 5 cm. debljine 3 cm.00 € € € € 17. komora i slično. Debljine 5 cm. Debljine 3 cm. gustine 35 kg/m3. po detaljima i uputstvu projektanta. c. a.00 7. Debljine 5 cm. Debljine 3 cm. Debljine 8 cm. b. po detaljima i uputstvu projektanta. debljine 3 cm.50 5. d. Debljine 10 cm.75 € € € € 13. Debljine 8 cm. "Vunizol L plus".00 € € € € 9. Debljine 8 cm. debljine 3 cm.

po detaljima i uputstvu projektanta. po detaljima i uputstvu projektanta. a.00 11. Debljine 2 cm.00 6. a. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku prošivenog ili neprošivenog filca u zatvorenoj PVC foliji. d. b.00 € € € € 13. m2 m2 m2 m2 6. Debljine 20 mm. debljine 2 cm. gustine 100 kg/m3.00 15.00 € € € € € € 286 .50 5. Obračun po m2 poda.00 7.00 13. Debljine 10 cm. URSA AKP-1/V.25 5. m2 m2 m2 m2 m2 m2 4. debljine 3 cm. Debljine 30 mm. Debljine 4 cm.00 8. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju toplih i plivajućih podova. Debljine 50 mm.50 € € € € € € Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku vrlo tvrdih ploča. c. debljine 2 cm. f.00 9. Debljine 5 cm. "Vunizol Z plus". c. b. d. Debljine 8 cm. e. 7.00 € € € € 25. c. Debljine 40 mm.00 7. Podovi 1.50 7. Nabavka i postavljanje akustičnih ploča od mineralne vune sa voalom. a. d. Debljine 5 cm. e. Debljine 5 cm.50 7. a.50 12. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 2 cm. debljine 20 mm. Debljine 8 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. "Vunizol T plus". Debljine 10 cm. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku tvrdih ploča. Debljine 4 cm. Debljine 3 cm. gustine 120 kg/m3. m2 m2 m2 m2 m2 m2 4. c. gustine 150 kg/m3.00 10. d. "Vunizol JVS plus". Akustične ploče od mineralne vune postaviti kao dodatnu termo i zvučnu izolaciju akustičnih elemenata. Obračun po m2 poda.50 6. Debljine 10 cm. m2 m2 m2 m2 4. b. Debljine 3 cm. Debljine 3 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju akustičnih elemenata u obliku kaseta i obloga i slično.00 5. b. Debljine 8 cm.21. po detaljima i uputstvu projektanta. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju podova. f.

m2 m2 m2 m2 m2 4.00 5. po detaljima i uputstvu projektanta.00 € € € € € 18. b. d.00 8. Ploče mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju u sistemu plivajućeg poda. Debljine 23/20 mm. Debljine 30/25 mm.00 10. URSA PIP/T. d. e. Debljine 50/45 mm.00 9. Nabavka i postavljanje laganog izolacionog filca od mineralne vune.00 5. Debljine 40 mm. e. Lagani filc od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju između potpatosnica poda. Obračun po m2 izvedene izolacije. d.00 5. m2 m2 m2 m2 m2 4.00 5. debljine 20/15 mm. f.00 € € € € € € € 287 .00 5. b. Debljine 80 mm.13. b. debljine 40 mm. c. Debljine 23/20 mm.00 8. e. Debljine 13/10 mm. Debljine 20/15 mm. Obračun po m2 izvedene izolacije. d.00 € € € € € 28.00 8. debljine 20/15 mm.00 9.00 10.00 € € € € € 33.00 6. c. g. Nabavka i postavljanje teških podnih izolacionih ploča od mineralne vune. Debljine 140 mm. Debljine 55/50 mm. c. Debljine 30/25 mm. d.00 7.00 4. Debljine 60 mm. Debljine 13/10 mm. Debljine 120 mm.00 6.00 3. a. Debljine 100 mm. m2 m2 m2 m2 m2 3. debljine 13/10 mm. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 2. Debljine 50/45 mm.00 9. po detaljima i uputstvu projektanta. po detaljima i uputstvu projektanta. Nabavka i postavljanje podnih izolacionih ploča od mineralne vune. c. URSA LIF. a. e. m2 m2 m2 m2 m2 3. Debljine 43/40 mm. URSA PIP. b.00 6. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 7. po detaljima i uputstvu projektanta. e. URSA PIP/T. c. Debljine 40/35 mm. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 33/30 mm. a. URSA PIP. a. Debljine 55/50 mm. Debljine 53/50 mm. b. Ploče mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju poda ispod cementnog estriha.00 € € € € € 23. Ploče mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju poda ispod cementnog estriha. Nabavka i postavljanje podnih izolacionih ploča od mineralne vune. Debljine 33/30 mm.00 9. Debljine 40/35 mm. Ploče mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju u sistemu plivajućeg poda.00 7. Debljine 53/50 mm. Debljine 50 mm. Debljine 43/40 mm. Debljine 20/15 mm. Nabavka i postavljanje teških podnih izolacionih ploča od mineralne vune. Obračun po m2 izvedene izolacije. Obračun po m2 izvedene izolacije. debljine 13/10 mm. a.

Debljine 5 cm. Debljine 8 cm. Debljine 5 cm. Debljine 4 cm. Nabavka i postavljanje podnih termoizolacionih ploča. d. Debljine 8 cm. c.00 8.50 11.00 18. c. m2 m2 m2 m2 m2 8. Styrodur 2500 C BASF. po detaljima i uputstvu projektanta. m2 m2 m2 m2 8.50 10.00 14. Debljine 5 cm. Nabavka i postavljanje podnih termoizolacionih ploča. magacina i sl. Debljine 5 cm.40. Debljine 6 cm. Styrodur ploče postaviti kao termo izolaciju podova.50 10. mase 33 kg/m3. Debljine 4 cm. b. debljine 3 cm. Obračun po m2 poda. mase 36 kg/m3. m2 m2 m2 m2 m2 6. e. Styrodur ploče postaviti kao termo izolaciju podova. Debljine 3 cm. debljine 3 cm. Nabavka i postavljanje podnih termoizolacionih ploča. URSA FOAM N-III-I. Nabavka i postavljanje podova industrijskih hala.00 € € € € € 45. Styrodur ploče postaviti kao termo izolaciju podova. a. mase 35 kg/m3.00 € € € € € 288 . Obračun po m2 poda. b. Obračun po m2 poda. d.00 € € € € 57. od ekstrudirane polistirolske pene. termoizolacionim pločama. Debljine 10 cm. m2 m2 m2 m2 7.00 11. od ekstrudirane polistirolske pene. a. po detaljima i uputstvu projektanta.00 8.00 € € € € 53. debljine 3 cm. Nabavka i postavljanje podnih termoizolacionih ploča. a. Debljine 3 cm. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu. po detaljima i uputstvu projektanta. debljine 3 cm. od ekstrudirane polistirolske pene. Debljine 5 cm. b. c. Styrodur 2800 C BASF. d. Debljine 8 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 3 cm.00 € € € € 49.00 9. a. c.00 14.00 24. Styrodur 3035 C BASF. Debljine 8 cm. mase 25 kg/m3. Styrodur 4000 CS BASF. c. Debljine 4 cm. Debljine 8 cm. d. ekstrudirani polistiren (XPS). Styrodur ploče postaviti kao termo izolaciju podova. datim detaljima i uputstvu projektanta. m2 m2 m2 m2 7.00 12. od ekstrudirane polistirolske pene. Obračun po m2 poda.00 8. b. Debljine 3 cm. a.00 7.00 14. Obračun po m2 poda. e. d. debljine 3 cm. Debljine 3 cm. mase 30 kg/m3. b. Debljine 4 cm.00 15.00 10. Debljine 4 cm.

detaljima i uputstvu projektanta. Pripremiti Superbet 1 po uputstvu proizvođača.00 4. po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 poda.00 30. po podlozi razliti cementno mleko.00 € € € € € 71. b. od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 3. estriha. po potrebi po obodu prostorije ostavi 289 .5 MPa. Debljine 8 cm. Debljine 8 cm.00 € 74. termoizolacionim pločama. Nabavka i postavljanje podnih ploča "Plutafon". Debljine 4 cm. a. Izrada podloge. debljine 4 cm. Debljine 5 cm. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona.00 20.00 15. Plutafon izrađen od natron papira. Obračun po m2 poda.00 € € € € 66. estriha. b. a. Debljine 6 cm. Pošto je betonska masa penasta i meka.50 € 10. Podloga mora biti čista. magacina i sl. Obračun po m2 poda. d. m2 m2 m2 m2 12. a koji se posebno plaća. Nabavka i postavljanje podnih termo izolacionih ploča od "Poliuretana". težine 20-25 kg/m3. a. a zapreminska težina perlitnog betona 258 kg/m3. po podlozi razliti cementno mleko. otprašena i odmašćena. Debljine 3 cm. pre nanošenja perlitnog betona. po detaljima i uputstvu projektanta.00 5. Debljine 5 cm. otprašena i odmašćena. Debljine 5 cm. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. pre nanošenja perlitnog betona. c. Debljine 2 cm. Nabavka i postavljanje podova industrijskih hala. debljine 10 mm radi smanjenja buke od udara. samogasiv i elastificiran. Debljine 4 cm. od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 1. debljine 2 cm. Izrada podloge. Obračun po m2 podloge. b. Debljine 8 cm. od ekstrudirane polistirolske pene. m2 m2 10.00 9. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. mase 45 kg/m3.50 € 73. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. debljine 5 cm. Pripremiti Superbet 3 po uputstvu proizvođača. Obračun po m2 poda. Poliuretanske ploče postaviti kao termo izolaciju podova. Nabavka i postavljanje podnih termoizolacionih ploča. Stiropor ploče postaviti kao termo izolaciju podova.00 € 14. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. Styrodur 5000 CS BASF. c. m2 m2 m2 8. Podloga mora biti čista. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. d. "Termika" Zrenjanin. m2 4. Debljine 4 cm. e. b. Debljine 3 cm. Stiropor. c.00 6. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama.00 € 12. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. debljine 5 cm.00 € 77. veličine zrna 5-10 mm postaviti po projektu. jednostrano premazan specijalnim bitumenom i posut ekspandiranim pluta granulatom. a.62. "Termika" Zrenjanin. Podlogu betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. po detaljima i uputstvu projektanta. m2 m2 m2 m2 m2 3. Čvrstoća na pritisak je 0. debljine 3 cm. Debljine 5 cm. Preko podloge obavezno izvesti zaštitni sloj od sitnozrnog betona. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. Styrodur ploče postaviti kao termo izolaciju podova.

Obračun po m2 poda. foliju na sastavima preklopiti za 15 cm. Preko podloge može se direktno postaviti pod od parketa ili keramičkih pločica. b.00 € 290 . Obračun po m2 podloge. m2 2. Jedan sloj. b. Foliju postaviti sa preklopima od 30 cm.00 € 93. Debljine 4 cm. a. Jedan sloj. po uputstvu proizvođača "Prvi maj" Čačak. kao i termoizolacije. Obračun po m2 postavljene površine. Obračun po m2 poda. Postavljanje jednog sloja Kraberoida blank 150/100. debljine 2 cm.00 € 2. Gralbit na sastavima preklopiti za 15 cm.00 € 91. a. b. Debljine 8 cm. Postavljanje jednog sloja Al. Kraberoid na sastavima preklopiti za 15 cm. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. m2 m2 m2 m2 m2 9. Debljine 2 cm.00 € € € € € 85. m2 m2 4. b. folije. a. a zapreminska težina perlitnog betona 578 kg/m3. 80.72 MPa. Dvokomponentni laki beton Stirocem spraviti od ekspandiranih perli Stiropora. a čvrstoća na pritisak posle 28 dana je 1. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. Debljine 8 cm. od lakog betona Stirocem. c.00 € 2. m2 m2 1. Debljine 10 cm.5 MPa.00 € 16. m2 m2 1. Podlogu betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC.15 mm. URSA SECO 41.dilatacioni žljeb. Debljine 6 cm. d. e. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. Obračun po m2 poda. Jedan sloj. Dva sloja. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja.00 € 5. Postavljanje sloja Gralbita I-1/10.50 € 12. Al. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije.00 € 89. cementa sa odgovarajućim dodacima i vode. Dva sloja. Obračun po m2 poda. Čvrstoća na pritisak je 2. a. Obračun po m2 podloge.00 € Izrada podnog sloja. Debljine 5 cm. Debljine 6 cm.00 27. b. a.5 kg/lit i završno obraditi perdašenjem. c. Gralbita I-1/10.00 18.00 36. Gralbita I-2/10. Dva sloja. po uputstvu proizvođača.00 45. debljine 0. Pošto je betonska masa penasta i meka. Zapreminska težina ugrađenog Stirocema je 500 kg/m3. URSA SECO 500. m2 m2 m2 10.00 € 87. Strirocem naneti u slojevima i nabiti do gustine od 0. m2 m2 1.00 € 2. a. b.

c. Debljine 3. d.00 10. Debljine 5.5 cm. b.0 cm. Debljine 2 cm.0 cm. TAROLIT. po detaljima i uputstvu projektanta. utisnuti po celoj površini staklenu mrežicu i naneti završni sloj građevinskog lepka. utisnuti po celoj površini staklenu mrežicu i naneti završni sloj građevinskog lepka. od ekspandiranog polistirola sa grafitom. Debljine 3 cm. Obračun po m2 obrađene fasade. postaviti kao termo i zvučnu izolaciju fasade preko građevinskog lepka-maltera i ankerovati specijalnim tiplovima.50 20. Sastave i uglove bandažirati rabic pletivom.00 € € € € € 22. b.5 cm.50 7.5 cm. Debljine 3. Debljine 4 cm.50 6. Nabavka i postavljanje na fasadi termoizolacionih ploča. Termoizolacione ploče Neopor-a. Dvoslojne ploče (Tarolit+Stiropor) postaviti po projektu.50 € € € € € € Nabavka i postavljanje na fasadi termoizolacionih ploča.5 cm. debljine 3 cm. m2 m2 m2 m2 m2 9. d. Stiropor ploče postaviti kao termo i zvučnu izolaciju fasade preko građevinskog lepka i ankerovati specijalnim tiplovima.50 20. a. Obračun po m2 postavljenih ploča. sa pripremom za izradu termo fasade. d. Debljine 8 cm.00 € € € € € 291 . debljine 2. Nabavka i postavljanje na fasadi termo izolacionih dvoslojnih kombi ploča. Debljine 10 cm. a.50 10.00 10. debljine 2 cm. Debljine 6 cm.5 cm. Obračun po m2 obrađene fasade. Debljine 5 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 postavljenih ploča. Debljine 4 cm.50 4. a.00 12. Debljine 6 cm.50 17. detaljima i uputstvu projektanta. d.00 11.50 3. Obračun po m2 postavljenih ploča.50 5.50 8.5 cm.00 17. b. mase 16-20 kg/m3. e. Stiropor. Debljine 5.50 € € € € € 12.14. Debljine 6 cm. e. Neopor. Debljine 5 cm. Debljine 7. Debljine 10 cm.50 8.00 12.50 € € € € € 17. samogasiv. Debljine 3 cm.50 10. debljine 3 cm. Sastave i uglove bandažirati rabic pletivom. debljine 2. 7. Debljine 3 cm. Ploče postaviti po projektu. a. samogasiv. Debljine 4 cm. m2 m2 m2 m2 m2 9. Troslojne ploče (Tarolit+Stiropor+Tarolit) postaviti po projektu. b. Debljine 5 cm. dimenzija ploča 50x200 cm. c. sa pripremom za izradu termoizolovane fasade. Preko ploča naneti sloj građevinskog lepka. Nabavka i postavljanje na fasadi termoizolacionih ploča. e. c. dimenzija ploča 50x200 cm.00 12. Stiropor. detaljima i uputstvu projektanta. a. Fasade 1. c. d. m2 m2 m2 m2 m2 m2 2. e. datim detaljima i uputstvu projektanta. b. m2 m2 m2 m2 m2 7. TAROLIT. e. Nabavka i postavljanje na fasadi termo izolacionih troslojnih kombi ploča.00 11. c. Preko ploča naneti sloj građevinskog lepka. Debljine 8 cm.5 cm. Debljine 2.5 cm. m2 m2 m2 m2 m2 7. Debljine 8 cm. Debljine 7. f.00 14. Debljine 2. mase 16-20 kg/m3.

Fasadne ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju obzidane. neprovetravane fasade. Debljine 2. hidrofobne izolacione ploče od mineralne vune.00 8.00 € € € € € € 292 . b. m2 m2 m2 m2 m2 m2 3. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 100 mm. Debljine 60 mm. po detaljima i uputstvu projektanta.00 7. b. Debljine 10 cm. Obračun po m2 postavljenih ploča.00 3. detaljima i uputstvu projektanta.00 6. c.00 5. m2 m2 m2 m2 9. gustine 75 kg/m3. Debljine 7. Debljine 8 cm. c.00 € € € € 39. Obračun po m2 izvedene izolacije. Ploče postaviti po projektu. provetravane fasade. debljine 4 cm.0 cm.00 4.5 cm. Debljine 5. Debljine 5 cm.27. debljine 2. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu fasadnih zidova. Debljine 80 mm. gustine 100 kg/m3. a. Nabavka i postavljanje na fasadi termo izolacionih ploča. Debljine 30 mm. dimenzija ploča 50x200 cm. Fasadne ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju obzidane. Debljine 40 mm. b. d. b.50 8. Debljine 5 cm. "Vunizol P plus". Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu fasadnih zidova. Debljine 4 cm. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča. hidrofobne izolacione ploče od mineralne vune.75 11.00 € € € € 43. debljine 30 mm. f. Debljine 8 cm. c.00 6. URSA VIP. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 50 mm.75 € € € € 35. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča. m2 m2 m2 m2 4. Debljine 5 cm. a. a. "Vunizol FS plus". TAROLIT. Nabavka i postavljanje fasadne. e. Debljine 100 mm. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča. Debljine 40 mm. d. Nabavka i postavljanje fasadne.00 € € € € € € 49. Obračun po m2 izvedene izolacije. d.00 7. debljine 30 mm. b. m2 m2 m2 m2 m2 m2 2.00 5. e. gustine 60 kg/m3. Debljine 30 mm. URSA LIP/S.50 € € € € 31. a. Debljine 60 mm. Debljine 10 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. d.50 17. Debljine 50 mm. debljine 4 cm.00 12. c.00 5.25 6.25 5.5 cm.5 cm. Debljine 80 mm. m2 m2 m2 m2 5. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu fasadnih zidova. d.00 8.00 10. f. debljine 4 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. a. Debljine 4 cm. c.00 10. Debljine 10 cm. Debljine 3. po detaljima i uputstvu projektanta. c.00 4.00 8. "Vunizol M plus". a. po detaljima i uputstvu projektanta. d.00 9.5 cm. m2 m2 m2 m2 5. Debljine 8 cm. Debljine 4 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. b.

00 12.00 6. Debljine 30 mm. a. e. e. hidrofobne izolacione ploče od mineralne vune. ankerovati ih specijalnim tiplovima. b.00 10.00 10. po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 obrađene fasade. prema detaljima i uputstvu projektanta. a preko njih postaviti varenu pocinkovanu mrežu. debljine 20 mm. Debljine 80 mm. Debljine 50 mm. Debljine 60 mm.00 € 73. utisnuti po celoj površini staklenu mrežicu i naneti završni sloj građevinskog lepka. debljine 2 cm. URSA FOAM N-W-PZ-I. sa unutrašnje strane fasadnih zidova. sa pripremom za malterisanje Fasolit D fasade.00 10.00 € € € € € € 67. m2 m2 m2 m2 m2 m2 8. ekstrudirani polistiren (XPS). Fasadne ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju fasade.00 12. debljine 40 mm.00 9. Debljine 100 mm. mase 36 kg/m3. f. provetravane fasade. hidrofobne izolacione ploče od mineralne vune s jednostrano nalepljenim staklenim voalom. Debljine 6 cm. debljine 20 mm. Debljine 20 mm.00 10. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu. Debljine 8 cm.00 8. Debljine 60 mm. a. hidrofobne izolacione ploče od mineralne vune. Debljine 4 cm. d.00 € € € € € € 61. c. b. b.00 14. a. termoizolacionih ploča.00 11. Obračun po m2 postavljenih ploča. U cenu ulazi i armaturna mreža. ekstrudirani polistiren (XPS). Debljine 60 mm. d. po detaljima i uputstvu projektanta. termoizolacionih ploča. Debljine 40 mm. Debljine 3 cm. e. Preko ploča naneti sloj građevinskog lepka. URSA FIP. Debljine 40 mm. Nabavka i postavljanje fasadne. Debljine 80 mm.00 7. Debljine 50 mm. d. d. datim detaljima i uputstvu projektanta. Fasadne ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju obešene.00 8. Nabavka i postavljanje fasadne. a. Debljine 80 mm. f. URSA FOAM N-III-PZ-I. Nabavka i postavljanje.00 14. m2 5. m2 m2 m2 m2 m2 5. Debljine 40 mm. Obračun po m2 obrađene fasade. datim detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 20 mm. b.00 9. Debljine 5 cm.00 € € € € € 293 . c. Debljine 30 mm. debljine 3 cm. Debljine 50 mm. URSA TIP/S-V. sa unutrašnje strane fasadnih zidova. sa pripremom za izradu Fasolit T fasade. Fasadne ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju fasade preko građevinskog lepka i ankerovati ih specijalnim tiplovima. m2 m2 m2 m2 m2 6. URSA FIP. Obračun po m2 postavljenih ploča. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu. c. Nabavka i postavljanje.00 16. m2 m2 m2 m2 m2 m2 7.55. c. Nabavka i postavljanje fasadne.00 7. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 8. e.00 € € € € € 72. mase 30 kg/m3.

"Vunizol G plus". c. "Vunizol G plus". m2 m2 m2 m2 4.78. a. a.50 9. a. d. 5.00 € 27. debljine 2 cm. folijom. Debljine 3 cm. a. b.00 7. datim detaljima i uputstvu projektanta. b. Debljine 5 cm. d. Debljine 5 cm.00 6. po detaljima i uputstvu projektanta. po detaljima i uputstvu projektanta. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana. gustine 150 kg/m3.50 9. b. c. b. Debljine 5 cm. Debljine 3 cm. Debljine 3 cm. Nabavka i postavljanje na sokli termoizolacionih ploča. m2 m2 m2 22. Debljine 2 cm. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana opletenih pocinkovanom žicom. Debljine 3 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 2 cm.00 5. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 € 294 .50 € 27. Debljine 10 cm. c. c. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča. debljine 20 mm. Obračun po m2 postavljenih ploča. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu dimnjaka. Styrodur 2800 C BASF.00 € € € € 15.50 € 25.00 € € € € Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana opletenih kudeljnim koncem. obloženih staklenim voalom ili Al.50 7.50 € 8. Gajtan od kamene vune upotrebiti za protivpožarnu zaštitu dimnjaka. Gajtan od kamene vune upotrebiti za protivpožarnu zaštitu dimnjaka. Debljine 2 cm. debljine 2 cm. od ekstrudirane polistirolske pene. Debljine 3 cm. "Vunizol G plus". gustine 60 kg/m3. Ploče postaviti po projektu. Debljine 4 cm. debljine 3 cm. gustine 150 kg/m3. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 8 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 € 28. Debljine 5 cm. c. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 5 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. Dimnjaci 1. mase 30 kg/m3. Debljine 2 cm. a. m2 m2 m2 25.50 € 11.50 € 32. debljine 2 cm. b. m2 m2 m2 m2 5. m2 m2 m2 20. gustine 150 kg/m3.00 € 22. Gajtan od kamene vune upotrebiti za protivpožarnu zaštitu dimnjaka. "Vunizol M plus".

50 € 16. Obračun po m2 izvedene izolacije. Obračun po m2 izvedene izolacije. b. Debljine 8 cm. Debljine 5 cm. Gajtan od kamene vune upotrebiti za termoizolaciju cevovoda. m2 m2 m2 22. "Vunizol G plus". m2 m2 m2 m2 3. c.50 € 27. b. po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 izvedene izolacije. po detaljima i uputstvu projektanta. a.50 4. Obračun po m2 izvedene izolacije.50 € 25. a. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu ventilacionih kanala. Debljine 3 cm.00 € € € € Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča. gustine 150 kg/m3. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca. po detaljima i uputstvu projektanta.00 € 22. Gajtan od kamene vune upotrebiti za termoizolaciju ventilacionih kanala. gustine 50 kg/m3. m2 m2 m2 m2 3.00 € 295 . Ventilacioni kanali 1. debljine 2 cm. debljine 2 cm. Debljine 8 cm.00 € € € € 13. b. "Vunizol JALS plus". Obračun po m2 izvedene izolacije. debljine 3 cm. a.00 11. Debljine 3 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. a. ventilacionih kanala. c. gustine 150 kg/m3. opletenih staklenim koncem. Debljine 5 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. m2 m2 m2 m2 5.00 7. Debljine 10 cm. Debljine 5 cm. Debljine 3 cm. 5. Debljine 3 cm. Debljine 5 cm. c.75 6.75 5. debljine 3 cm. "Vunizol G plus". Debljine 3 cm. b. Debljine 10 cm.00 8. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča. a. d. m2 m2 m2 20. c. Debljine 5 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu ventilacionih kanala. Debljine 10 cm. "Vunizol L plus". Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana. c. na aluminijumskoj foliji.50 8. Debljine 2 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu ventilacionih kanala. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana. Debljine 2 cm. debljine 3 cm. "Vunizol M plus". opletenih kudeljnim koncem. gustine 60 kg/m3.75 € € € € 9. d. b. gustine 100 kg/m3. Debljine 8 cm.00 € 30.75 9. d.50 6.16.

a. d. Ø 114-133 mm. debljine 20 mm. Ø 28 mm. f. Obračun po m1 obloženih cevi. Debljine 5 cm. i.00 45. obloga 30 mm. po detaljima i uputstvu projektanta. o. u.50 3. gustine 150 kg/m3. n.50 8. v. Debljine 50 mm. po detaljima i uputstvu projektanta.00 35. x. a.00 € € € € 17. p.50 € 32. Ø 273 mm. obloga 50 mm. Ø 18 mm.19. m2 m2 m2 m2 5. obloga 100 mm. h. Debljine 30 mm. Ø 42 mm. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana.00 € 27.50 15. Debljine 2 cm. obloga 50 mm.00 7. obloga 100 mm. Ø 35 mm. Cevna mreža 1. debljine 2 cm. Ø 76 mm. b. b. Termo i zvučna izolacija cevi Ø 15 mm oblogama. obloga 70 mm. Ø 42 mm. Ø 140-168 mm. 296 Ø 15 mm.00 5. obloga 100 mm. obloga 40 mm. b. URSA LM 2. j. s. m.00 9. t. debljine zida 20 mm.00 9. Ø 89 mm. "Vunizol G plus". Cevi obložiti kružnim izolacionim oblogama od mineralne vune sa nalepljenom aluminijumskom folijom i sastave zalepiti jednostrano lepljivim aluminijumskim trakama URSA. Ø 57 mm. c. Ø 70 mm. folijom. obloga 40 mm. Obračun po m2 izvedene izolacije. c.50 9.50 6. Ø 22 mm. URSA RS 1/ALU.00 6. U cenu ulaze i čišćenje i bojenje cevi minijumom. Samonosive lagane ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju ventilacionih kanala. obloga 20 mm. Ø 48 mm.50 € 22. Ø 45 mm. r. d. Debljine 3 cm. k. obloga 100 mm. Nabavka i postavljanje samonosivih laganih izolacionih jastuka. Ø 102-108 mm. a. Ø 324 mm. Ø 60 mm.00 40. obloga 30 mm.00 5. obloga 20 mm.00 22. obloga 70 mm.00 14. obloga 40 mm.50 13. Ø 194-219 mm. obloga 30 mm. od mineralne vune i nalepljene jednostrano ojačanom Al. Ø 64 mm.50 26. m2 m2 m2 25. obloga 80 mm. obloga 80 mm. Debljine 40 mm. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 8. obloga 70 mm. Ø 28 mm.00 8. c. obloga 20 mm. obloga 100 mm.00 3.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € .00 20.00 38.50 4. e. g. l. obloga 20 mm. opletenih pocinkovanom žicom. Debljine 20 mm. Gajtan od kamene vune upotrebiti za termoizolaciju ventilacionih kanala i slično. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 2.

obloga 70 mm. t.00 40. Cevovodi i rezervoari 1. v. ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. n.50 6. obloga 20 mm. Ø 60 mm. Površine moraju bitu suve.00 17. Ø 35 mm.00 4. Porozne površine obraditi bitulitom "K". k. Ø 18 mm. Bitulit "K" naneti četkom ili prskanjem. i. obloga 30 mm.00 36. Obračun po m1 obloženih cevi.00 7. Ø 28 mm. x.00 13. U cenu ulaze i čišćenje i bojenje cevi minijumom. obloga 20 mm. g. Zaštita cevi od korozije ugradnjom samolepive "Batu-trake".00 35. obloga 100 mm. m2 3. a. Obračun po m2 obrađene površine.00 3. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 1. d. Ø 70 mm. obloga 30 mm. b. obloga 50 mm. na temperaturi višoj od 10 stepeni. obloga 40 mm.50 5.00 26. Ø 42 mm. obloga 100 mm. e. obloga 20 mm.50 12.00 24. a veoma grube površine slojem Poliazbitola. čiste i odmašćene. Ø 76 mm. o. Ø 28 mm. u. obloga 70 mm. j. Ø 102-108 mm.00 30. sa jedne strane samolepivu i zaštićenu silikoniziranim papirom. p. Ø 15 mm. Ø 140-168 mm. Obračun po m2 obrađene površine. obloga 100 mm. h. URSA RS 1.00 9. Suvu podlogu dobro očistiti. f.50 2.00 14. c.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 18.00 € 297 . r.00 € Zaštita metalnih površina prethodnim hladnim premazom bitulitom "K". obloga 20 mm. Ø 22 mm. na temperaturi višoj od 10 stepeni. Ø 57 mm. obloga 40 mm. Ø 48 mm. obloga 80 mm.00 8. Bitulit "K" naneti četkom ili prskanjem.00 3. 1. m. s. m2 6. Zaštita metalnih cevi prethodnim hladnim premazom bitulitom "K".50 4.00 € 3. obloga 100 mm. obloga 70 mm. obloga 40 mm. Batu-traku izrađenu od polimer bitumenske mase i aluminijumske trake. Ø 45 mm. m2 2. Termo i zvučna izolacija cevi Ø 15 mm oblogama. Ø 324 mm. Ø 89 mm. obloga 100 mm. Obračun po m2 obrađene površine. Ø 194-219 mm. Suvu podlogu dobro očistiti. debljine zida 20 mm. obloga 80 mm. Ø 273 mm. l. obloga 30 mm.24. obloga 50 mm. Ø 42 mm.00 5. Ø 114-133 mm. Cevi obložiti kružnim izolacionim oblogama od mineralne vune i sastave obaviti pocinkovanom žicom. Ø 64 mm.

Izuzetnu pažnju posvetiti varenju spojeva. Zaptivanje spojeva različitih materijala ugradnjom obostrano samolepive "Kontakt-trake". Batu-traku izrađenu od polimer bitumenske mase i aluminijumske trake.4. Kontakt-traku izrađenu od polimer bitumenske mase nanete obostrano na traku od staklenog voala. čiste i odmašćene. Površine moraju bitu suve. ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 izvedene izolacije. čiste i odmašćene. Spojeve Kontakt-trake preklopiti najmanje 25 mm a mesto preklopa uvaljati. Spojeve pažljivo zalepiti. Bitumensku masu "Termobit" zagrejati najviše do 180 stepeni C i stalno mešati. ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. a veoma grube površine slojem Poliazbitola. Obračun po m2 izvedene izolacije. Porozne površine obraditi bitulitom "K".00 € 5. Dva sloja. Površine metalnih cevi premazati prethodno bitulitom "K". sa preklopom 10 cm. Sledeći sloj lepiti za prethodni sloj Kondora 4.00 € 8. m2 9. b. lepljenjem.00 € 8. Površine moraju bitu suve. a. m2 10. čiste i odmašćene. Podloga mora biti suva i očišćena. m2 m2 10. Podloga mora biti suva i očišćena. Površine moraju bitu suve. m2 9.00 € 10. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Jedan sloj. sa preklopom 15 cm. Posebnu pažnju posvetiti obradi sastava. a. Kontakt-traku izrađenu od polimer bitumenske mase nanete obostrano na traku od staklenog voala. Batu-traku izrađenu od polimer bitumenske mase i aluminijumske trake. Izrada antikorozivne zaštite metalnih cevovoda sa dva sloja Kondora 4. Premošćavanje fuga i pukotina ugradnjom samolepive "Batu-trake". varenjem. a veoma grube površine slojem Poliazbitola. Obračun po m2 obrađene površine. u sloju 2-3 mm i odmah zalepiti bitumensku traku. Porozne površine obraditi bitulitom "K". Antikorozivna zaštita cevi ugradnjom obostrano samolepive "Kontakt-trake".00 € 6. Zaptivanje spojeva procepa ili šavova ugradnjom samolepive "Batu-trake". Varenje bitumenskih traka Kondora 4 vršiti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. da se ne bi slegli dodaci i vidu taloga. Obračun po m2 obrađene površine. Dva sloja. sa jedne strane samolepivu i zaštićenu silikoniziranim papirom. b. Površine metalnih cevi premazati prethodno bitulitom "K". Pre lepljenja drugog sloja trake Kondora 4 skinuti foliju i zalepiti drugi sloj Kondora 4. ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. a veoma grube površine slojem Poliazbitola. Obračun po m2 obrađene površine. m2 9. a veoma grube površine slojem Poliazbitola. Na suv sloj premaza bitulita "K" naneti vruću bitumensku masu.00 € 298 . m2 m2 14. Porozne površine obraditi bitulitom "K". Izrada antikorozivne zaštite metalnih cevovoda sa dva sloja Kondora 4. Obračun po m2 obrađene površine. Jedan sloj. čiste i odmašćene. Površine moraju bitu suve. ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. obostrano samolepivu i zaštićenu silikoniziranim papirom. obostrano samolepivu i zaštićenu silikoniziranim papirom. Trake lepiti celom površinom. Spojeve Kontakt-trake preklopiti najmanje 25 mm a mesto preklopa uvaljati. sa jedne strane samolepivu i zaštićenu silikoniziranim papirom.00 € 6. Porozne površine obraditi bitulitom "K". Kondor 4.00 € 7.

00 6. Jedan sloj. Debljine 60 mm.12. Debljine 80 mm. Debljine 5 cm. Pre lepljenja drugog sloja trake Kondora 4S skinuti foliju i zalepiti drugi sloj samolepivog Kondora 4S. lepljenjem.00 € 10. Debljine 100 mm. "Vunizol JVS plus". g. u sloju 2-3 mm i odmah zalepiti bitumensku traku Kondor 4S. b. Površine metalnih cevi premazati prethodno bitulitom "K". Lamelne jastuke od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju cevovoda prečnika cevi većih od 324 mm. c. Debljine 8 cm. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na staklenom voalu. URSA LM 2. m2 m2 m2 m2 5.00 6. po detaljima i uputstvu projektanta. a. Obračun po m2 izvedene izolacije. Dva sloja. sa preklopom 10 cm. Nabavka i postavljanje izolacionih lamelnih jastuka od mineralne vune i nalepljene jednostrano ojačanom Al. Debljine 8 cm. Debljine 30 mm. b. da se ne bi slegli dodaci i vidu taloga. Spojeve pažljivo zalepiti.50 10. Debljine 10 cm. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na bituminiziranom papiru.00 12. a. "Vunizol JBS plus". c. Debljine 5 cm. Sledeći sloj lepiti za prethodni sloj Kondora 4S. rezervoara i slično. Obračun po m2 izvedene izolacije. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 5.50 8. f.00 15. Izrada antikorozivne zaštite metalnih cevovoda sa dva sloja Kondora 4S. Obračun po m2 izvedene izolacije. c. Jedan sloj.00 10. a.00 € 16. rezervoara i slično. debljine 3 cm. Debljine 50 mm. d. Obračun po m2 izvedene izolacije. Izrada antikorozivne zaštite metalnih cevovoda sa dva sloja Kondora 4S. b. m2 m2 13. Posebnu pažnju posvetiti obradi sastava.00 € 8. gustine 100 kg/m3. debljine 20 mm. Debljine 3 cm. varenjem. Izuzetnu pažnju posvetiti varenju spojeva. Varenje bitumenskih traka Kondora 4S vršiti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom.50 9. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju cevovoda. Dva sloja.00 € € € € 27. Debljine 10 cm. a.00 € € € € € € € 23. Debljine 40 mm.00 11.25 8. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. folijom. debljine 3 cm. Trake lepiti celom površinom. po detaljima i uputstvu projektanta. b. e.00 7. b. gustine 100 kg/m3. Podloga mora biti suva i očišćena. po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 izvedene izolacije. d. Bitumensku masu "Termobit" zagrejati najviše do 180 stepeni C i stalno mešati. m2 m2 m2 m2 5. a. m2 m2 16.50 € € € € 299 . Površine metalnih cevi premazati prethodno bitulitom "K". Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu cevovoda.00 € 14. Debljine 20 mm. d. Debljine 3 cm. Podloga mora biti suva i očišćena.00 6. Na suv sloj premaza bitulita "K" naneti vruću bitumensku masu.

debljine 3 cm.00 7.00 10.50 6.00 13. d. Debljine 10 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu cevovoda i rezervoara. b.00 € € € € 35. debljine 3 cm.50 € € € € 300 . gustine 100 kg/m3.50 5. c. debljine 3 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 5 cm. c. a. po detaljima i uputstvu projektanta. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča. "Vunizol JMS plus". Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu rezervoara. debljine 3 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 7. rezervoara i cisterni.31. Debljine 8 cm. Debljine 8 cm.00 8. Obračun po m2 izvedene izolacije. b.50 € € € € 39. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 5 cm. Debljine 5 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu rezervoara. Debljine 10 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 3 cm.00 11. c. Debljine 3 cm. "Vunizol P plus". Debljine 5 cm. a.75 9. Debljine 3 cm.00 € € € € 47. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na pocinkovanom merkur pletivu. m2 m2 m2 m2 4. b. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih kaširanih ploča. Debljine 10 cm.25 9. Debljine 8 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu cevovoda. Debljine 10 cm. Debljine 5 cm. "Vunizol T plus". rezervoara i cisterni. Debljine 3 cm. c. "Vunizol M plus". Debljine 3 cm.50 8. Debljine 8 cm. b.75 € € € € 43. m2 m2 m2 m2 5. m2 m2 m2 m2 3. a. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku tvrdih kaširanih ploča. debljine 3 cm. a. d.75 5. po detaljima i uputstvu projektanta. gustine 120 kg/m3. d. Debljine 8 cm. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na aluminijumskoj foliji. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 10 cm. m2 m2 m2 m2 5. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu cevovoda. d.50 7. d. gustine 60 kg/m3. c. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 10. a. b. "Vunizol JALS plus".50 11. gustine 75 kg/m3. m2 m2 m2 m2 6. gustine 100 kg/m3.

Debljine 2 cm. a. a. po detaljima i uputstvu projektanta. m2 m2 m2 25. m2 m2 m2 22. po detaljima i uputstvu projektanta.50 6.51.00 7. U cenu ulazi i folija.00 € 150. c. Rinfuzna mineralna vuna. Debljine 10 cm. c. m2 m2 m2 20. Nabavka i postavljanje rinfuzne kamene vune. b.50 € 58. Kamenu vunu postaviti kao termo. zvučna i protivpožarna izolacija cevovoda. Debljine 5 cm. a. debljine 2 cm. m2 m2 15. Debljine 20 cm. Debljine 3 cm. a.00 € 30. po detaljima i uputstvu projektanta. "Vunizol R plus". U cenu ulazi i folija. po detaljima i uputstvu projektanta. Kamenu vunu postaviti kao termo. m2 m2 m2 m2 3. Debljine 3 cm. Obračun po m3 izvedene izolacije.00 € 30. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku specijalno mekih kaširanih ploča na Al. c. debljine 2 cm.00 € 27. Klima kanali 1. Debljine 5 cm. Gajtan od kamene vune postaviti kao termoizolaciju cevovoda. a. "Vunizol R plus". gustine 150 kg/m3. Debljine 10 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 5 cm. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana opletenih kudeljnim koncem. debljine 2 cm.00 € 61. Debljine 8 cm. Nabavka i postavljanje rinfuzne kamene vune. u sloju debljine 10 cm i polietilenske folije. "Vunizol G plus". a.50 € 25. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana opletenih staklenim koncem.50 € 27. Debljine 2 cm.00 € 53. b. "Vunizol G plus". Gajtan od kamene vune postaviti kao termoizolaciju cevovoda.50 € 32. Debljine 3 cm. "Vunizol S plus". Rinfuzna mineralna vuna u džakovima. gustine 35 kg/m3. Obračun po m2 izvedene izolacije. "Vunizol G plus". b. debljine 3 cm. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana opletenih pocinkovanom žicom. b. d. b.50 € 19. po detaljima i uputstvu projektanta. b. Gajtan od kamene vune postaviti kao termoizolaciju cevovoda. po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 izvedene izolacije. c.00 € 55. zvučna i protivpožarna izolacija cevovoda. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu klima kanala. m3 m3 140. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 2 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. foliji. Debljine 5 cm. Debljine 3 cm. gustine 150 kg/m3.00 € 22.50 € € € € 301 .25 4. gustine 150 kg/m3.

gustine 100 kg/m3. a. m2 m2 m2 m2 5. Debljine 100 mm. Debljine 3 cm. c. d.00 € € € € € € € 302 . c.00 7. po detaljima i uputstvu projektanta.50 4. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju klima kanala. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 10 cm.00 6. m2 m2 m2 m2 5. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju klima kanala. f. b.50 8. b. m2 m2 m2 m2 5. Nabavka i postavljanje samonosivih laganih izolacionih jastuka od mineralne vune i nalepljene jednostrano ojačanom Al. b. Debljine 5 cm. g. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 8 cm. debljine 3 cm. debljine 20 mm. d. foliji.00 € € € € 17. "Vunizol JBS plus". gustine 100 kg/m3. Debljine 10 cm. d. d. d.25 8.50 9. c. Debljine 80 mm. URSA LM 2. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku lako mekih kaširanih ploča na Al.00 6. po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 6. Debljine 3 cm.00 € € € € 9. debljine 3 cm. Debljine 3 cm. "Vunizol L plus". Debljine 5 cm. Debljine 5 cm. a. a.00 11. Nabavka i postavljanje od kamene vune u obliku prošivenog ili neprošivenog filca u zatvorenoj PVC foliji. a. debljine 3 cm. Debljine 8 cm.50 € € € € 13.75 6. Debljine 60 mm. Debljine 40 mm. b. Debljine 10 cm. "Vunizol JVS plus". Debljine 30 mm. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na bituminizira-nom papiru. Samonosive lagane ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju klima kanala. debljine 3 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na staklenom voalu. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 5. e. Debljine 8 cm. gustine 100 kg/m3.50 10. folijom. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 10 cm. Debljine 5 cm.25 8. Obračun po m2 izvedene izolacije.50 8. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu klima kanala.00 15.00 12. c. gustine 50 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu klima kanala.00 10. po detaljima i uputstvu projektanta. c.50 10. "Vunizol JVS plus".50 € € € € 21. Debljine 8 cm. Debljine 20 mm. Obračun po m2 izvedene izolacije. a.00 6. m2 m2 m2 m2 3. b.5. Debljine 3 cm. Debljine 50 mm.

00 € € € € Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu pregradnih zidova. Debljine 6 cm.00 8. a. "Vunizol P plus".00 14. Debljine 8 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu hladnih ostava i slično. b. Debljine 8 cm. b. c.00 10. Debljine 10 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. URSA FOAM N-III-PZI. Debljine 5 cm. m2 m2 m2 m2 8. b. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na staklenom voalu. gustine 75 kg/m3. d. Debljine 15 cm. c.00 € € € € 13. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 10 cm.50 10. c. d.50 8.75 13. URSA FOAM N-III-L. po detaljima i uputstvu projektanta.00 16. ekstrudirani polistiren (XPS).00 € € € € 17.00 € € € € 9.00 € € € € 303 . Debljine 10 cm. debljine 5 cm.00 10. Debljine 6 cm. Debljine 5 cm. m2 m2 m2 m2 5. gustine 100 kg/m3. Debljine 5 cm. mase 36 kg/m3. po detaljima i uputstvu projektanta.00 16. m2 m2 m2 m2 8. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča. debljine 5 cm. Nabavka i postavljanje podnih termoizolacionih ploča. Debljine 10 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. a. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu pregradnih zidova. c. Obračun po m2 poda. po detaljima i uputstvu projektanta. m2 m2 m2 m2 5. debljine 5 cm. "Vunizol M plus". mase 36 kg/m3. Debljine 15 cm. ekstrudirani polistiren (XPS). a. "Vunizol JVS plus". Obračun po m2 poda. d.00 7. c. d.00 10. b. Debljine 8 cm. debljine 5 cm. gustine 60 kg/m3. po detaljima i uputstvu projektanta. 5. Hladne ostave 1.20. Debljine 10 cm.00 14.00 8. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti kao termo i zvučnu izolaciju hladnih ostava. Obračun po m2 izvedene izolacije.50 16. Debljine 5 cm. d. a. b. debljine 5 cm. a. Debljine 8 cm. m2 m2 m2 m2 5. Debljine 8 cm. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti kao termo i zvučnu izolaciju poda hladnih ostava. Debljine 15 cm.00 14. Nabavka i postavljanje na zidovima i plafonima termoizolacionih ploča. Debljine 5 cm.

Dva sloja.00 € 10.00 € 7. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom.50 € 12. Nabavka i postavljanje sloja paropropusne polipropilenske folije.00 € 2. debljine 0. URSA SECO 41. a. Jedan sloj. Obračun po m2 postavljene površine. po uputstvu proizvođača. Obračun po m2 postavljene površine. Obračun po m2 postavljene površine.15 mm. Zaptivanje sastava limene opšivke i dimnjaka trajno elastičnim gitom. Postavljanje jednog sloja Kraberoida blank 150/100. URSA SECO 700. Dva sloja. Obračun po m2 postavljene površine. foliju na sastavima preklopiti za 15 cm.00 € 2. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. Nabavka i postavljanje sloja paropropusne polipropilenske folije. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. Jedan sloj. Na suve i očišćene spojnice naneti trajno elastični git i obraditi ga odgovarajućim alatkama. m2 2. URSA SECO 4000. URSA SECO 41. Obračun po m1 spojnice. m2 2. URSA SECO 500.50 € 304 . m1 1. Na suve i očišćene površine sastava naneti trajno elastični git i obraditi ga odgovarajućim alatkama. folije.50 € 6. Dva sloja. Al. a. Postavljanje jednog sloja Al. Jedan sloj. Obračun po m1 spojnice. Obračun po m2 postavljene površine. b. Ostali izolaterski radovi 1. m2 1. Nabavka i postavljanje jednog sloja paronepropusne polipropilenske folije.00 € 5. URSA SECO 2000.50 € 8. m2 m2 1. m2 2. URSA SECO 41. b. po uputstvu proizvođača. a. po uputstvu proizvođača. Obračun po m2 postavljene površine. Zaptivanje spojnice oko prozora trajno elastičnim gitom. m2 m2 1. 3. Obračun po m2 postavljene površine. m2 m2 1. po uputstvu proizvođača.00 € 11. m1 0. Kraberoid na sastavima preklopiti za 15 cm.21. b.00 € 2. URSA SECO 41. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom.00 € Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. Foliju postaviti sa preklopima od 30 cm. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom.

00 € 17. Vremenski razmak nanošenja premaza je 24-72 h.00 € 305 . po uputstvu proizvođača. Obračun po m2 obrađene površine. Policem premaz pripremiti. Premaze naneti unakrsno. ekološkim premazom Policem. Na suve i očišćene površine sastava naneti Purpen i nakon sušenja obraditi ga odgovarajućim alatkama. Podlogu pripremiti da bude čvrsta. Premaze naneti unakrsno. četkom ili valjkom. Obračun po m2 obrađene površine. bez prašine i suva. bez prašine i suva. "Prvi maj" Čačak. Na suve i očišćene površine sastava naneti Purpen i nakon sušenja obraditi ga odgovarajućim alatkama. čista. Obračun po m1 prozora. m1 0. Obračun po m1 prozora. Na podlogu naneti.5 mm sanirati POLISANOM. Zaptivanje sastava PVC prozora i zida Purpenom. Eventualne naprsline veće od 0.13. Eventualne naprsline veće od 0. Policem je dvokomponentna polimerom modifikovana smeša na bazi cementa. i naneti u dva premaza. premaz Policem Prajmera. Obrada betonskih zidova rezervoara za pitku vodu zaštitnim i hidroizolacionim. Na suve i očišćene površine sastava naneti Purpen i nakon sušenja obraditi ga odgovarajućim alatkama. i naneti u dva premaza. Podlogu pripremiti da bude čvrsta. Zaptivanje sastava drvenog prozora i zida Purpenom. četkom ili valjkom. premaz Policem Prajmera. Zaptivanje sastava metalnog prozora i zida Purpenom. m1 1. Policem premaz pripremiti. m2 10. "Prvi maj" Čačak. Obračun po m1 prozora. Policem je dvokomponentna polimerom modifikovana smeša na bazi cementa.70 € 16. čista. po uputstvu proizvođača. Boja Policema po izboru projektanta.00 € 14. Obrada betonskih zidova bazena hidroizolacionim zaštitnim i završnim ekološkim premazom Policem. m2 12. četkom ili valjkom. četkom ili valjkom. Na podlogu naneti.50 € 15. m1 0.5 mm sanirati POLISANOM. Vremenski razmak nanošenja premaza je 24-72 h.

.

prozori Alu. . Vrata Alu. 17. 7.10. 15. Prozori krilo na krilo Jednostruki prozori Dvostruki prozori Alu. 10. 12. 4.drvo vrata Pregrade Ostala građevinska stolarija 309 311 315 317 321 325 326 332 334 337 343 349 353 357 360 362 362 364 307 . 13. 9. 16. 3. 14. GRAĐEVINSKA STOLARIJA 1. 11. 2. 8. 18. 6. .drvo vrata PVC vrata Metal .drvo prozori PVC prozori Krovni prozori Šperovana vrata Furnirana vrata Jelova vrata Borova vrata Hrastova vrata Alu. 5.

.

g. dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 140x120 cm. Dimenzija 100x100 cm. a.00 155. Kom. Kom. Dimenzija 140x100 cm. sa kapcima. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode.00 550. Dimenzija 120x140 cm.00 245.00 225. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. m. Kom.00 € 309 . Dimenzija 80x120 cm. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm. Dimenzija 80x80+30 cm. b. Dimenzija 140x180 cm. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 430.00 490. Obračun po komadu prozora.00 340. c. dimenzija 80x80 cm. 75.00 250.00 260. Kom. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode.00 310. Prozori krilo na krilo 1.00 360. Kom. Kom. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. i. m.00 250. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 120x100 cm. d. d. f. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Kom. b. Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 160x120 cm. po šemi stolarije i detaljima. dimenzija 80x80+30 cm. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Dimenzija 140x100 cm.00 230. Dimenzija 60x60 cm. Prozore i kapke pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 405. Kom. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Kom. Kom.00 € 245. 15. j.00 175. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm. i. Kom. a. Dimenzija 140x140 cm.00 105. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 80x120+30 cm. a. Dimenzija 180x140 cm. j.00 275. Dimenzija 160x120 cm. Kom. Kom. Dimenzija 100x140 cm. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Dimenzija 140x140 cm. b.00 € € € € € € € € € € € € € 29. Dimenzija 100x140 cm. e. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. f.00 € € € € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo. Dimenzija 80x120 cm.00 320. Kom.00 340. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo. Dimenzija 140x180 cm. Kom. Kom.00 550. Kom. Kom. n. e. Dimenzija 140x120 cm. 160. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm. Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo sa platnenom roletnom. Kom. Kom. Dimenzija 120x120 cm. h. l. Dimenzija 180x140 cm. Dimenzija 80x80 cm. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni.1. g. k. Kom. Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija 100x100 cm. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. c.00 405.00 360.00 320.00 220. Kom. h. k. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. po šemi stolarije i detaljima.00 350. Kom. Dimenzija 120x120 cm. Dimenzija 120x100 cm. l. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. 155.

Dimenzija 120x140+30 cm. g. d. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Dimenzija 100x140+30 cm. Kom. Kom. a.00 € € € € € € € € € € € € € 57. b. Dimenzija 100x100+30 cm. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Kom.00 315.00 345. e. d. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 80x80+30 cm. a.00 480. m.00 250. Kom. g. k. Dimenzija 180x140+30 cm.00 315. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Kom. Dimenzija 120x120+30 cm. Dimenzija 140x180+30 cm. Dimenzija 80x120+30 cm. Kom. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. 43. Dimenzija 120x100+30 cm. Dimenzija 140x140+30 cm. m. Prozore i roletne pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. j. Kom. Kom. l. Dimenzija 140x180+30 cm. Dimenzija 120x120+30 cm. Dimenzija 100x100+30 cm. Dimenzija 160x120+30 cm.00 370. f. Dimenzija 100x100+30 cm. i.00 325.00 370.00 355. Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo sa aluminijumskom pokretnom eslinger roletnom. h. Kom.00 225. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm. c.c.00 330. dimenzija 80x80+30 cm. Kom. Kom. f. Kom.00 400.00 375. g. Kom. Dimenzija 140x120+30 cm. Dimenzija 180x140+30 cm.00 375.50 450. Kom. Obračun po komadu prozora.00 € € € € € € € € € € € € € 310 . Kom. Kom. Kom. Dimenzija 80x120+30 cm. k. Dimenzija 120x100+30 cm. i. Kom. k. Dimenzija 120x140+30 cm. Kom. Kom.00 560.00 510. Kom. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. h. Dimenzija 100x140+30 cm. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Dimenzija 80x80+30 cm.00 395. e. 160. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 140x100+30 cm. m. Kom. Dimenzija 180x140+30 cm.00 420. Dimenzija 140x100+30 cm.00 585.00 355. b. Kom.00 420. i. Kom. dimenzija 80x80+30 cm. Kom. 330. Kom. Kom. Kom.00 300.00 325. l.00 420. Kom. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta.00 € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo sa drvenom pokretnom eslinger roletnom. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. j. Kom. Dimenzija 160x120+30 cm. Kom.00 590. d. Kom. Kom. Dimenzija 140x100+30 cm. Dimenzija 100x140+30 cm. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 205. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 140x120+30 cm. j.00 595. Kom. c. l. Dimenzija 140x140+30 cm. f.00 445. Dimenzija 140x180+30 cm.00 525. Dimenzija 140x140+30 cm. Kom. Dimenzija 120x100+30 cm. 135.00 510. e. Kom. Dimenzija 120x140+30 cm.00 260. Dimenzija 160x120+30 cm. Dimenzija 120x120+30 cm. h.00 520.00 345. Kom. Dimenzija 140x120+30 cm.

00 € € € € € € € € € € € € € € 311 . Kom. a. Kom. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Dimenzija 80x80+30 cm. Dimenzija 140x100+30 cm.00 230. Dimenzija 140x140+30 cm. h. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 120x140+30 cm. d. Dimenzija 120x140 cm. Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo sa PVC pokretnom eslinger roletnom. 125. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. m.00 315. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta.00 485. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm. Kom. f.00 155. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 160x120+30 cm. Dimenzija 80x80 cm. f.00 180. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 140x120+30 cm. 55. Kom. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. e. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 300. i. l. Kom. Kom. Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora. Dimenzija 160x120 cm. Kom. Dimenzija 100x100+30 cm. j. Dimenzija 140x120 cm.00 270. n. Kom.00 260. Obračun po komadu prozora.00 325. Jednostruki prozori 1.00 185. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm.00 260. Kom. Kom. Dimenzija 120x120+30 cm. Kom. a. Kom.00 480.00 290. Kom. Dimenzija 120x100 cm. Kom. Dimenzija 140x140 cm. Kom.00 210. Kom. dimenzija 60x60 cm. Obračun po komadu prozora.00 380. l.71. dimenzija 80x80+30 cm. Dimenzija 80x120 cm. Dimenzija 120x100+30 cm. m. Dimenzija 140x180+30 cm. c. c. Kom. b. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom.00 185. Dimenzija 140x100 cm. Kom.00 € € € € € € € € € € € € € 2. k. Dimenzija 80x120+30 cm. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Dimenzija 180x140 cm. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Dimenzija 120x120 cm. Dimenzija 140x180 cm. g. Dimenzija 180x140+30 cm. Kom.00 75. b. Kom. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Kom.00 170. Kom. e. Kom.00 185. Kom.00 275. g. k.00 210.00 150. i.00 120.00 105. Dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 100x140+30 cm. Dimenzija 100x100 cm. h.00 405. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. j. Kom. Kom. d.

j. Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora sa drvenom pokretnom eslinger roletnom. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. g. Kom. Dimenzija 140x180 cm. Kom. Kom. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 120x140 cm. l.00 230. Dimenzija 80x80 cm. a. Kom.00 € 195. m. Kom. Dimenzija 100x100 cm. b.00 175. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Dimenzija 140x100 cm. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta.00 190. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. h. po šemi stolarije i detaljima. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. l. e. Dimenzija 180x140 cm. Dimenzija 80x120 cm. Dimenzija 100x140 cm.00 260. Kom. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Dimenzija 160x120 cm. Dimenzija 100x140 cm. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. po šemi stolarije i detaljima.00 420. Kom.00 € 312 . a. Dimenzija 80x120+30 cm. b. i.00 215.00 € € € € € € € € € € € € € € 43. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 160x120 cm. a. Dimenzija 120x100 cm.00 195. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Dimenzija 140x140 cm.00 120.00 315. dimenzija 80x80+30 cm.00 240. Kom. dimenzija 80x80 cm. Kom. f. Kom. f. Dimenzija 80x80 cm. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. Kom. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta.00 85. d.00 320. 130. Dimenzija 140x100 cm. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. 125. Kom. Dimenzija 140x140 cm. Kom. Kom. Prozore i kapke pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 190. h.15. Dimenzija 120x120 cm. m. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Kom. b. sa kapcima. Obračun po komadu prozora. 70. c.00 215. i. Dimenzija 120x140 cm. Kom. j. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume.00 140. Dimenzija 120x120 cm. Kom.00 320. c. Dimenzija 80x80+30 cm. Kom.00 265. Kom. Kom. Dimenzija 180x140 cm. Prozore i roletne pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. dimenzija 60x60 cm. Kom. Kom. Dimenzija 140x180 cm. Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora.00 260. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 120x100 cm. g. k. Kom.00 410. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm.00 345. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. d.00 255. Dimenzija 100x100+30 cm. Kom. Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora sa platnenom roletnom. Kom. k. Dimenzija 60x60 cm.00 180.00 € € € € € € € € € € € € € 29.00 285. c. n. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Dimenzija 140x120 cm. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 100x100 cm. e.00 € 210. Dimenzija 80x120 cm.00 280. Kom.00 170. Kom. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Dimenzija 140x120 cm.

00 275.00 330. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. l.00 240. Dimenzija 80x80+30 cm. Dimenzija 100x140+30 cm. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 345. Kom.00 450.00 210. Dimenzija 120x120+30 cm.00 € € € € € € € € € € € € € 71.00 235. Kom. Kom. 270. Kom. Dimenzija 100x100+30 cm. d. Kom. Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora sa PVC pokretnom eslinger roletnom. Dimenzija 140x180+30 cm.00 315. Dimenzija 180x140+30 cm.00 225. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 100x100+30 cm. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. po šemi stolarije i detaljima.00 € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora sa aluminijumskom pokretnom eslinger roletnom. Kom.00 345. i. Dimenzija 100x140+30 cm. Kom. Dimenzija 80x120+30 cm. k. k.00 240. Dimenzija 140x120+30 cm. Kom. e. Dimenzija 140x140+30 cm. a. Dimenzija 120x100+30 cm. Dimenzija 80x80+30 cm.00 200. Kom. Dimenzija 140x100+30 cm. Kom. Kom. Kom. g. Kom. j. Dimenzija 140x180+30 cm. Dimenzija 100x140+30 cm. Kom.00 155.d. Obračun po komadu prozora. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume.00 150. h. f. Dimenzija 160x120+30 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Dimenzija 120x100+30 cm. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Dimenzija 140x180+30 cm. e. dimenzija 80x80+30 cm. a. e. Kom. Obračun po komadu prozora. m. Dimenzija 120x120+30 cm. c. h. g.00 275. Kom. Kom. Kom. Dimenzija 120x140+30 cm. Kom. h. l.00 235. Kom.00 185.00 265.00 240. Kom. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. g. i. dimenzija 80x80+30 cm. d.00 380. Kom.00 € € € € € € € € € € € € € 313 . po šemi stolarije i detaljima. Kom.00 290. Kom. Kom. Dimenzija 180x140+30 cm. Dimenzija 140x100+30 cm.00 135. l. c.00 380. m. Dimenzija 140x100+30 cm. j. Dimenzija 140x120+30 cm. 90. b. b. Dimenzija 120x120+30 cm. Kom. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. j.00 400. Kom. f.00 385. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. 57. Dimenzija 140x120+30 cm. f.00 340. Dimenzija 160x120+30 cm. Kom.00 285. Kom. k. m. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode.00 460.00 205.00 290. Kom.00 305. i. Dimenzija 140x140+30 cm. Kom. Dimenzija 120x140+30 cm. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Dimenzija 80x120+30 cm. Kom. 105.00 170. Dimenzija 140x140+30 cm. Dimenzija 160x120+30 cm. Dimenzija 120x140+30 cm. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Dimenzija 120x100+30 cm. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Dimenzija 180x140+30 cm.00 215.

00 420. l.00 € € € € € € € € € € € € € 314 . Prozore izraditi od prvoklasne i suve hrastovine.00 530. Kom.00 365.00 520. Dimenzija 120x120 cm.00 460. Kom. Kom.00 335.00 300. po šemi stolarije i detaljima. f. f. Dimenzija 60x60 cm.00 680. dimenzija 80x80 cm. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. l. Kom. Dimenzija 80x80 cm. zastakljenih termo staklom i finalno obrađenih. sa kapcima. Kom. Kom. Dimenzija 80x120 cm. e. Kom. Kom.00 560.00 480. j. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. g. Kom. Kom. Kom. Dimenzija 140x100 cm. Dimenzija 120x100 cm. Kom.00 825. Dimenzija 140x120 cm. Kom. Kom. Izrada i postavljanje jednostrukih hrastovih prozora. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. c. Dimenzija 140x100 cm. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Dimenzija 140x180 cm.00 535. j. a. Dimenzija 180x140 cm. Dimenzija 80x120 cm. Dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 140x140 cm.00 325.00 360. m. h. Dimenzija 120x100 cm. Dimenzija 100x100 cm. k. g. 250. Dimenzija 120x120 cm.00 570. d.00 € € € € € € € € € € € € € € 99. Dimenzija 160x120 cm. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Prozore obrusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka. b. Kom. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Prozore i kapke brusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka. po šemi stolarije i detaljima. Obračun po komadu prozora.00 140. i. Dimenzija 180x140 cm. h. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Dimenzija 160x120 cm.00 530.00 825. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Dimenzija 120x140 cm. b. d. Kom.85. dimenzija 60x60 cm. 110. Izrada i postavljanje jednostrukih hrastovih prozora. Dimenzija 140x140 cm. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Kom. k. Dimenzija 80x80 cm. Kom. Kom. n.00 640.00 455. m. Kom. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta. i. Kom. zastakljenih termo staklom i finalno obrađenih. Obračun po komadu prozora. e. c.00 235. Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija 100x140 cm. a. Dimenzija 100x100 cm. Kom. Kom. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Kom. Kom. Kom.00 315.00 380. Dimenzija 140x120 cm. Dimenzija 140x180 cm.00 205.00 340. Kom.

Kom. Dimenzija 60x60 cm. Dvostruki prozori 1.00 625. Kom. Dimenzija 100x170+30 cm. Dimenzija 140x140+30 cm. c. p. d. a. Kom. Dimenzija 140x100+30 cm. u. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. e. Kom. n.00 430.00 320.00 425. Obračun po komadu prozora.00 355. Dimenzija 80x80 cm.00 700. Dimenzija 120x140+30 cm.00 140. Dimenzija 120x200 cm.00 480. Kom. Dimenzija 120x170+30 cm.00 450.00 680.00 365. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 140x100 cm. Dimenzija 180x170+30 cm.00 1 080. Dimenzija 140x120+30 cm. Kom. l. p.00 390. t. Dimenzija 100x140+30 cm. o. Dimenzija 140x120 cm. u. i. dimenzija 80x80+30 cm. Kom. Kom. Dimenzija 240x140 cm. Kom. v. Dimenzija 80x120+30 cm.3.00 810. Kom. Dimenzija 80x120 cm. Dimenzija 240x140+30 cm. Kom.00 450. o. Dimenzija 240x170 cm. b.00 455.00 715. Kom. Dimenzija 180x170 cm. Kom. r. Dimenzija 240x170+30 cm. s.00 310. Dimenzija 100x100+30 cm. Kom. c. Kom. Kom. l. Kom. Dimenzija 100x140 cm. Kom. Kom. Kom. j. 200. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 520. Dimenzija 120x120+30 cm. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 100x170 cm. Kom. t. Kom. Dimenzija 180x200 cm. po šemi stolarije i detaljima. Kom. 23.00 780. e. Dimenzija 120x120 cm. Dimenzija 120x200+30 cm. k. Kom.00 520. j.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih prozora sa drvenom pokretnom eslinger roletnom. b. Kom.00 585. i. Kom.00 240. Dimenzija 120x140 cm. Kom.00 700. m. Kom. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Kom.00 300. Kom. Dimenzija 140x170 cm.00 940. Dimenzija 180x140 cm. Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih prozora.00 780. Kom. a. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 340. Kom. f. Dimenzija 180x140+30 cm. Obračun po komadu prozora. Kom. Dimenzija 100x100 cm. r.00 720. Prozore i roletne pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. Kom.00 490.00 325. Kom. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. Kom.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 315 . Dimenzija 140x200 cm. Kom.00 1 260. 110. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. d. h.00 210.00 235. dimenzija 60x60 cm. m. Kom. g. f. Dimenzija 80x80+30 cm. Dimenzija 120x100+30 cm.00 585. Kom. g.00 280. Dimenzija 180x200+30 cm. k.00 530. po šemi stolarije i detaljima. h.00 520. s. Dimenzija 140x200+30 cm. n.00 520. Dimenzija 140x170+30 cm. Dimenzija 120x100 cm. Dimenzija 120x170 cm. Kom.

U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. m.00 400.00 460. Kom. Dimenzija 240x140 cm. Kom.00 400. Dimenzija 120x170 cm. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. Kom. Dimenzija 100x140 cm. po šemi stolarije i detaljima. b. Dimenzija 100x140 cm.00 500. dimenzija 80x80 cm. Kom. Kom.00 420. o. Dimenzija 80x120 cm. dimenzija 60x60 cm. h. Kom. Dimenzija 140x120 cm. d. t. Kom. Kom.00 230. k. 190. Kom. p. u. Obračun po komadu prozora. Kom. Kom. Dimenzija 100x100 cm. r. Kom. Kom. sa kapcima. Dimenzija 120x100 cm. b. Kom.00 590.00 765. Dimenzija 120x140 cm. i. f.00 430.45. Dimenzija 140x170 cm. r. Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih prozora sa platnenom roletnom. Kom.00 305. Dimenzija 240x140 cm.00 470.00 400.00 250. t.00 580. Kom.00 395. Dimenzija 80x120 cm. j. s. Kom. Kom. Kom.00 335. h. k. u. Dimenzija 140x200 cm. Dimenzija 180x170 cm. Kom. Dimenzija 80x80 cm.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 67. Kom.00 870.00 650.00 760.00 570. Dimenzija 140x100 cm. Obračun po komadu prozora. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Dimenzija 120x120 cm. Dimenzija 80x80 cm.00 370. Kom. i.00 460. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Dimenzija 240x170 cm. l. Kom. Dimenzija 180x200 cm.00 790. Dimenzija 100x170 cm. Dimenzija 120x120 cm. Kom. Dimenzija 180x140 cm.00 900. Dimenzija 60x60 cm. n. Kom.00 660. Prozore i kapke pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 140x120 cm.00 570.00 325.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 316 .00 660. Dimenzija 140x140 cm. a. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom.00 160. n. Kom. f. Dimenzija 140x200 cm. Dimenzija 120x200 cm. e. Kom. c. Kom. m.00 530.00 660. g. Kom. Dimenzija 120x100 cm. Dimenzija 100x100 cm. o. Kom. 120. Kom. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. Dimenzija 180x170 cm. Kom. c. a. Kom. Dimenzija 240x170 cm.00 920. Kom. Dimenzija 140x100 cm. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. j. Dimenzija 120x170 cm.00 270. po šemi stolarije i detaljima. v. g. Kom. Kom.00 1 010.00 355.00 390. d. Dimenzija 180x200 cm.00 460. p. Kom. Dimenzija 120x200 cm. l. Dimenzija 140x140 cm. Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih prozora. e. Dimenzija 120x140 cm. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. s. Dimenzija 100x170 cm.00 875. Kom. Kom. Dimenzija 140x170 cm. Dimenzija 180x140 cm.00 750.

Kom. Kom. Dimenzija 120x100 cm. Kom. l. Dimenzija 120x120 cm. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. po šemi stolarije i detaljima. a. g. Kom. a.00 € 317 . Prozore obrusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka.00 600. vulkanizovanom na uglovima. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni.00 845. Dimenzija 120x140 cm. prozori 1. k. Kom. Dimenzija 100x140 cm. sa kapcima. Dimenzija 120x100 cm. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. Dimenzija 140x100 cm.00 520. k. Kom.00 € € € € € € € € € € € € € 4. d. Kom. Kom.00 1 080. Izrada i postavljanje zastakljenih aluminijumskih prozora. Dimenzija 100x100 cm. Kom.00 € 120. Kom. dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 180x140 cm.00 780. 105. Dimenzija 140x170 cm. Kom. 155.00 420. Kom. Izrada i postavljanje dvostrukih hrastovih prozora. Dimenzija 140x120 cm.00 455. b. Dimenzija 80x120 cm. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 180x170 cm. Kom. Kom. po šemi stolarije i detaljima.00 440. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila.00 455.00 € € € € € € € € € € € € € € 103. 300.00 490. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. Obračun po komadu prozora. h. Kom.89. Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 80x120 cm. zastakljenih Flot staklom i finalno obrađenih. Kom. Kom. j.00 490. Dimenzija 140x100 cm. Dimenzija 60x60 cm.00 650. dimenzija 60x60 cm. Kom. Kom. Prozore izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dimenzija 100x100 cm. m. Kom. Kom. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta. Dimenzija 180x140 cm. Dimenzija 180x170 cm.00 740.00 1 200. c.00 360.00 585. Dimenzija 140x140 cm.00 650. Alu. n. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta. Dimenzija 60x60 cm. f.00 610. j. Dimenzija 80x80 cm. Prozore izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i termo prekidom.00 875.00 500. dimenzija 60x60 cm. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Kom.00 195. f. Kom. Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 140x170 cm. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Kom. Dimenzija 100x140 cm. e. Prozore i kapke brusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka. i. Dimenzija 140x140 cm. a. b. Okov i ton eloksiranog aluminijuma. b. e.00 690. Obračun po komadu prozora. Kom. c. l. Obračun po komadu prozora. g.00 290. m. zastakljenih Flot staklom i finalno obrađenih.00 420. Dimenzija 140x120 cm. po izboru projektanta. i. Dimenzija 120x120 cm. Kom. Kom. Dimenzija 120x140 cm.00 690. Kom. Kom. d. Izrada i postavljanje dvostrukih hrastovih prozora. h.

00 375. Kom. Dimenzija 140x180+30 cm. Kom. e. g.00 575. Dimenzija 120x120+30 cm. Kom. Kom.00 390. Kom.00 515. Kom. b. Dimenzija 100x140+30 cm. Dimenzija 140x180 cm. po šemi stolarije i detaljima. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. Prozore i roletne izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i termo prekidom. Dimenzija 180x140 cm. Dimenzija 160x120 cm. Kom. c. vulkanizovanom na uglovima. Dimenzija 140x100 cm.00 300. Kom.00 520.00 735. Dimenzija 120x100+30 cm. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. 140. 170.00 190. Kom. f.00 275. Dimenzija 160x120 cm. Prozorske kapke izvesti sa pokretnim rebrima. g.00 625.00 875.00 € € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih aluminijumskih prozora.00 265. Kom. j. l.00 625. Kom.00 710. Kom. Kom. Dimenzija 120x140 cm.00 260.00 210. Dimenzija 60x60+30 cm. Dimenzija 120x100 cm. Dimenzija 160x120+30 cm.00 190. 15. i. f. n. Kom. Kom. Kom.00 375. d. Okov i ton eloksiranog aluminijuma. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 120x120 cm. Dimenzija 140x120+30 cm.00 525. c. Kom. i. a. h. Kom. Dimenzija 80x120 cm.00 285. Dimenzija 100x100 cm.00 € € € € € € € € € € € € € € 29. b. Dimenzija 140x140+30 cm. Kom. Kom. po izboru projektanta. po izboru projektanta. Dimenzija 100x140 cm. Prozore i kapke izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i termo prekidom.00 320. Dimenzija 140x140 cm. vulkanizovanom na uglovima. k. Kom. Dimenzija 180x140+30 cm. j. Dimenzija 140x120 cm. Kom.00 210. h. Okov i ton eloksiranog aluminijuma. Kom. Kom. Dimenzija 80x120+30 cm. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom.00 540. Dimenzija 140x120 cm.00 385. Dimenzija 100x100 cm.00 190. Dimenzija 100x140 cm.00 375. Obračun po komadu prozora. l.00 235. Kom. Kom. g.00 845. i. Kom. Kom. k. Dimenzija 120x140+30 cm. Kom. n.00 € € € € € € € € € € € € € € 318 . Kom. Dimenzija 80x80+30 cm. Kom.00 620.00 150.c. m. Kom. a. e. Kom. n. Kom. 200. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 180x140 cm. dimenzija 60x60+30 cm. Dimenzija 80x80 cm.00 270. f. k.00 425. sa kapcima. e. Kom. Dimenzija 80x120 cm. m. j. d. Dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 140x180 cm.00 425. Obračun po komadu prozora. dimenzija 60x60 cm. kapci.00 620. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom.00 440. Dimenzija 120x120 cm. Kom. Kom.00 190. Dimenzija 100x100+30 cm. Dimenzija 140x100+30 cm. U cenu ulaze i zastakljivanje.00 160. Izrada i postavljanje zastakljenih aluminijumskih prozora sa eslinger roletnom. d. l. Kom. Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija 120x100 cm. Kom. m. h. Dimenzija 140x100 cm.

Kom. b. Nabavka i postavljanje zastakljenih jednokrilnih prozora. između spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. i. Dimenzija 80x60 cm. Dimenzija 60x80 cm. k. Kom. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. Dimenzija 100x220 cm.00 230. sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka.00 € € € € € € € € € € € 54. Obračun po komadu prozora. za zaštitu od insekata. po izboru projektanta. Dimenzija 180x140 cm. od eloksiranog aluminijuma sa termoprekidom "Nissal-ALT".00 415. Lamele se obrću oko horizontalne ose. Kom. j. Dimenzija 80x140 cm. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 80x60 cm. Kom. Dimenzija 140x140 cm. Kom. Kom.00 330. dvokrilni. Kom.00 625. 360.00 390.00 290. Kom. Dimenzija 140x140 cm.00 540. sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka. po izboru projektanta. sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka. dimenzija 60x60 cm.00 390. Nabavka i postavljanje zastakljenih jednokrilnih prozora sa kapcima. Dimenzija 200x140 cm. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. dimenzija 60x60 cm. c.00 440. Dimenzija 140x140 cm. a. Dimenzija 120x140 cm. 200. Kom.00 310. Dimenzija 140x220 cm. Kom. h.00 € € € € 58. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Boja prozora.00 485. Kom.00 € € € € € € € € € € € 319 . Kom. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. po izboru projektanta. Dimenzija 60x60 cm. e. f. Dimenzija 80x80 cm. Kom. dvokrilni. boja prozora i kapaka. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. dvokrilni. i. Kom.00 585. Kom.00 850. Dimenzija 60x80 cm. Nabavka i postavljanje zastakljenih fiksnih prozora. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. Dimenzija 200x140 cm. uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. f. d. d. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 120x140 cm.00 220. Kom. a. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom. Dimenzija 180x140 cm. između spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. Dimenzija 140x140 cm. j.00 215. Kom.43. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Dimenzija 80x140 cm. Okov.00 360. dvokrilni. g. Kom. c.00 260. k.00 1 025. h. Kom. Kom. Kom. između spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. b c. Kom.00 960. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm.00 770. Kom. g. Dimenzija 100x140 cm.00 195. dvokrilni. dvokrilni. Dimenzija 140x140 cm. Kom. od eloksiranog aluminijuma sa termoprekidom "Nissal-ALT". Kom. b. Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 100x140 cm.00 510. od eloksiranog aluminijuma sa termoprekidom "Nissal-ALT". 160. Dimenzija 100x140 cm. e. dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 60x60 cm. d. Kom. Okov i boja prozora. Prozor zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. a.00 215.

Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. e. Prozor zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. 135. Kom. 1 400. Kom.00 280. dimenzija 160x140 cm. Dimenzija 200x140 cm. Dimenzija 100x220 cm.00 410. Obračun po komadu prozora. Okov i boja prozora. Dimenzija 100x140 cm. Nabavka i postavljanje zastakljenih jednokrilnih prozora. Dimenzija 200x140 cm. za zaštitu od insekata. b. dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 80x80 cm. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. h. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima.00 220. Okov. 170. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. Kom. između spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 100x140 cm.00 180. Kom. Dimenzija 160x140 cm. Dimenzija 140x220 cm. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm.00 € € € € 320 . Okov i boja prozora. a. od eloksiranog aluminijuma "NissalALS". f. Kom. Kom. po izboru projektanta. uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Dimenzija 160x140 cm. d.00 385.00 245. sa višekomornim sistemom profila.00 € 73. Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih prozora sa kapcima. Dimenzija 80x140 cm. j. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila.00 255. a. k.00 180. boja prozora i kapaka. Kom. dvokrilni. po izboru projektanta. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Kom. od eloksiranog aluminijuma sa termoprekidom "Nissal-ALT". 850. po izboru projektanta. g. Kom. između spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS". d. Kom. od eloksiranog aluminijuma sa termoprekidom "Nissal-ALT". Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Kom. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 120x140 cm.00 € € € € € € € € € € € 84. b. Kom. i. Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih prozora. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom.00 € 1 500. dimenzija 160x140 cm. a. a. Kom. Dimenzija 200x140 cm. Kom. sa višekomornim sistemom profila. b c. sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka. Kom. b. c. Boja prozora. dvokrilni.00 190.00 € 71. Lamele se obrću oko horizontalne ose. Dimenzija 180x140 cm. Kom.00 € 950. dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 140x140 cm. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 60x80 cm.00 440.00 165. Nabavka i postavljanje zastakljenih fiksnih prozora. dvokrilni.69. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 80x60 cm.00 195. Kom. Dimenzija 60x60 cm. Kom. po izboru projektanta. Obračun po komadu prozora. sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka. Kom.00 305. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima.

Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati EPDM gumom. boja prozora i kapaka. 770. dimenzija 60x60 cm. Kom. j.00 885.00 415.00 575.00 355. Dimenzija 200x140 cm. Dimenzija 180x140 cm. 100.00 930. h. Dimenzija 100x100 cm. dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 80x140 cm. Dimenzija 60x60 cm.88. Prozore izraditi u kombinaciji eloksiranog aluminijuma i drveta vlažnosti do 10 %. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Dimenzija 200x140 cm. od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS".00 495. za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose. vulkanizovanom na uglovima. sa višekomornim sistemom profila. a.00 € 5. a. Dimenzija 60x80 cm. Lamele se obrću oko horizontalne ose. Dimenzija 160x140 cm. Dimenzija 160x140 cm. po izboru projektanta. po izboru projektanta. Dimenzija 60x60 cm. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm.drvo prozori 1. Okov. dvokrilna. dimenzija 160x140 cm. b. Dimenzija 100x140 cm. Kom. i. Kom. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Dimenzija 140x140 cm. g. Kom. Okov. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom.00 € € € € 321 . b. po izboru projektanta. Kom. Kom. uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. d. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. Dimenzija 80x80 cm. Kom. Alu. ton eloksiranog aluminijuma i boja drvenih elemenata prozora. d. Kom. Kom. 1 250. Kom. Kom. Kom. Kom. uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Dimenzija 80x60 cm. Izrada i postavljanje zastakljenih prozora od eloksiranog aluminijuma i drveta. sa višekomornim sistemom profila. b.00 € € € € € € € € € € € 99. f. Obračun po komadu prozora. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. 325. a.00 € 101.00 110. c.00 150. Kom.00 € 1 320. a. sa termo prekidom. e. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm.00 160. Dimenzija 80x120 cm.00 525. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. Kom. .00 720. po izboru projektanta. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. dimenzija 160x140 cm. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 140x140 cm. k.00 € 820. boja prozora i kapaka. b. Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih prozora sa kapcima. Nabavka i postavljanje zastakljenih jednokrilnih prozora sa kapcima. Dimenzija 80x80 cm. Kom. Obračun po komadu prozora. od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS". za zaštitu od insekata. Obračun po komadu prozora. sa višekomornim sistemom profila. Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih prozora.00 355. Kom. po šemi stolarije i detaljima.00 800. Završnu obradu drveta izvesti lazurnom bojom u tri sloja i lakirati. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Kom. Okov i boja prozora. dvokrilna. c. Kom. Okov. Dimenzija 200x140 cm. od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS". Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Dimenzija 120x140 cm. dvokrilna.

Kom. Kom.00 550.00 240. Prozore izraditi u kombinaciji eloksiranog aluminijuma i drveta vlažnosti do 10 %. 205. Dimenzija 160x120 cm. Dimenzija 140x180 cm. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati EPDM gumom. Dimenzija 180x140 cm. Kom. f. po šemi stolarije i detaljima. i.00 620. f. vulkanizovanom na uglovima. Dimenzija 140x180+30 cm. Kom. Prozorske kapke od eloksiranog aluminijuma izvesti sa pokretnim rebrima. m. sa kapcima.00 875. Dimenzija 140x140+30 cm. d. j. po izboru projektanta. a.00 175. e. Kom. Dimenzija 180x140+30 cm. k. Kom. Dimenzija 80x120 cm. Kom. g. m. Kom.00 290. Kom. Dimenzija 100x100+30 cm.00 640. d.00 320. l. i.00 280.00 200. Kom. Dimenzija 120x120 cm. Dimenzija 140x100 cm.00 550.00 445. Završnu obradu drveta izvesti lazurnom bojom u tri sloja i lakirati. Kom.00 400.00 390. l. Kom.00 390. Kom. g. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom.00 640. b.00 € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih prozora. Dimenzija 140x140 cm.00 340. g. dimenzija 60x60+30 cm. ton eloksiranog aluminijuma i boja drvenih elemenata prozora. 200. Dimenzija 120x100 cm. Kom. Dimenzija 100x140 cm. Kom. Dimenzija 160x120 cm. Kom. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati EPDM gumom. e.00 750. vulkanizovanom na uglovima.00 530. Kom. sa termo prekidom. Dimenzija 140x120+30 cm. Izrada i postavljanje zastakljenih prozora od eloksiranog aluminijuma i drveta sa aluminijumskim eslinger roletnama. n. h. Dimenzija 180x140 cm.00 545. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Kom. f. po izboru projektanta.00 € € € € € € € € € € € € € € 322 .00 195. dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 80x120+30 cm.e. Kom. Dimenzija 160x120+30 cm. n. j. Dimenzija 140x140 cm. 15. Kom.00 900. Kom. Dimenzija 120x140+30 cm. Dimenzija 140x120 cm. c. Prozore izraditi u kombinaciji eloksiranog aluminijuma i drveta vlažnosti do 10 %. Dimenzija 120x140 cm. Kom. Kom. Obračun po komadu prozora. Kom. Dimenzija 80x80 cm.00 530.00 390.00 225. Kom. k. Dimenzija 140x120 cm. Dimenzija 140x100+30 cm. Kom. Kom.00 390. Kom. k. Kom. Kom. sa termo prekidom. Dimenzija 140x100 cm. Kom. Kom.00 640. Okov. j. Dimenzija 80x80+30 cm. Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija 100x140+30 cm.00 460. po šemi stolarije i detaljima.00 € € € € € € € € € € € € € € 29. Dimenzija 60x60+30 cm. Dimenzija 120x100 cm. Kom. Kom. Kom. Završnu obradu drveta izvesti lazurnom bojom u tri sloja i lakirati. l. b. Dimenzija 120x100+30 cm. a. Dimenzija 100x140 cm.00 445.00 300.00 225. h. Dimenzija 140x180 cm. m.00 200.00 285. Dimenzija 60x60 cm. i. od eloksiranog aluminijuma i drveta. Kom. Obračun po komadu prozora. ton eloksiranog aluminijuma i boja drvenih elemenata prozora. h. Kom. Dimenzija 120x120 cm. n.00 750. c.00 300. Okov. Dimenzija 100x100 cm. Dimenzija 120x120+30 cm. Kom. 175.

e. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. Dimenzija 60x80 cm. dvokrilni.00 345.00 185. Kom. Od smreče ili jele a. Kom. b. Dimenzija 100x140 cm.00 230. c. f. sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreče ili jele. od eloksiranog aluminijuma i drveta "NissalALD". dvokrilni. k.00 405.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € B. Kom.00 200.00 185. koji površini daje svilenkast mat izgled. Kom. dvokrilni. Zaptivni materijal rađen je od EPDM profila. 65. Kom.00 190. Dimenzija 140x220 cm. Kom.00 320. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. od eloksiranog aluminijuma i drveta "Nissal-ALD".00 330. i. Dimenzija 80x60 cm. dimenzija 60x60 cm. e. d. a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza. po izboru projektanta. Dimenzija 200x140 cm. Dimenzija 80x140 cm. h. Kom.00 230. Dimenzija 200x140 cm. b. Između spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastični držači sa zavrtnjem koji čine prekinuti termo most. Nabavka i postavljanje zastakljenih fiksnih prozora. Između spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastični držači sa zavrtnjem koji čine prekinuti termo most. j.00 470. po izboru projektanta. Obračun po komadu prozora. Kom. Kom.00 280. Dimenzija 120x140 cm. Kom. 165. Kom. A. Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom.00 380. k. Kom.43. h. Kom. j. Dimenzija 180x140 cm.00 440. c.00 550. Dimenzija 80x140 cm. Dimenzija 80x60 cm. Boja prozora. d. dimenzija 100x140 cm. dvokrilni. b. Zaptivači su neprekinuti po celom obimu. Od mahagonija a. Dimenzija 80x80 cm.00 520.00 € € € € 323 . Kom. Dimenzija 60x60 cm. g.00 300. koji površini daje svilenkast mat izgled. a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza. Kom. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 60x80 cm.00 650. Dimenzija 140x140 cm. Kom. dvokrilni. Dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 140x140 cm. Zaptivači su neprekinuti po celom obimu. Kom. i. a. Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom.00 215. Dimenzija 100x220 cm. Dimenzija 140x140 cm. Kom.00 260. Dimenzija 120x140 cm. Kom. Kom.00 260. Dimenzija 140x140 cm. Prozor zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Sav zaptivni materijal rađen je od EPDM profila. Kom. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. Dimenzija 100x140 cm. dvokrilni.00 580. Kom. Okov i boja prozora. g. 150. Dimenzija 80x80 cm. Kom.00 360. Dimenzija 180x140 cm. f. Kom. Nabavka i postavljanje zastakljenih jednokrilnih prozora. Kom.00 680. Dimenzija 140x140 cm. sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreče ili jele. Kom. Dimenzija 60x60 cm. c. d.

Obračun po komadu prozora. Kom. 800.00 890. Zaptivači su neprekinuti po celom obimu. Dimenzija 120x140 cm. sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreče ili jele. Kom. dvokrilni. Zaptivači su neprekinuti po celom obimu. Kom. Dimenzija 60x80 cm. Kom. Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom. Kom. k. Kom. 1 280. b. po izboru projektanta. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom. Kom. Kom. Dimenzija 80x140 cm. e.00 780. Sav zaptivni materijal rađen je od EPDM profila. Dimenzija 140x140 cm. h. koji površini daje svilenkast mat izgled.00 € 82.00 500. uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. boja prozora i kapaka. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. Kom. od eloksiranog aluminijuma i drveta "Nissal-ALD". Dimenzija 180x140 cm.00 € 1 350. Lamele se obrću oko horizontalne ose. dimenzija 60x60 cm. b. Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom. Kom. Dimenzija 160x140 cm. Dimenzija 160x140 cm. sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreče ili jele. Obračun po komadu prozora. boja prozora i kapaka. Okov.69. Dimenzija 200x140 cm. j. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. za zaštitu od insekata. Dimenzija 200x140 cm. koji površini daje svilenkast mat izgled. a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza. d. b. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. Dimenzija 80x60 cm. dvokrilni. Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih prozora od eloksiranog aluminijuma i drveta "NissalALD". f. dimenzija 160x140 cm. Dimenzija 140x140 cm. Kom.00 1 040. g. Zaptivači su neprekinuti po celom obimu. za zaštitu od insekata.00 € 324 .00 395. Kom.00 € 850. Dimenzija 100x140 cm. Kom. 320. a. po izboru projektanta. a. a. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom. Dimenzija 60x60 cm.00 570. a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza. Lamele se obrću oko horizontalne ose.00 1 000. Dimenzija 80x80 cm. Između spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastični držači sa zavrtnjem koji čine prekinuti termo most. Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm.00 360. Nabavka i postavljanje zastakljenih jednokrilnih prozora sa kapkom. koji površini daje svilenkast mat izgled. Kom. sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreče ili jele. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza. c. Sav zaptivni materijal rađen je od EPDM profila. po izboru projektanta.00 620.00 € € € € € € € € € € € 80. i. Između spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastični držači sa zavrtnjem koji čine prekinuti termo most. uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Sav zaptivni materijal rađen je od EPDM profila. dimenzija 160x140 cm. Okov. dvokrilni.00 360. Obračun po komadu prozora. Okov i boja prozora. Kom. Između spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastični držači sa zavrtnjem koji čine prekinuti termo most. Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih prozora sa kapcima od eloksiranog aluminijuma i drveta "Nissal-ALD". Dimenzija 200x140 cm.

Izrada i postavljanje zastakljenih PVC prozora sa PVC eslinger roletnama. Kom. Dimenzija 100x140 cm. Prozorske kapke od tvrdog PVC-a izvesti sa pokretnim rebrima.00 225. g. Dimenzija 160x120 cm. Okov i boja prozora.00 € € € € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih PVC prozora.00 170. Kom.00 185. 140. Dimenzija 140x180 cm.00 865. Kom. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom.00 530. Kom. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. Kom. c. Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 140x140 cm. po šemi stolarije i detaljima.00 435. j.00 345. a. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila.00 390. Obračun po komadu prozora.00 195. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila. m. c. Kom.00 260. b. m. Kom. Dimenzija 80x120 cm. Kom. Kom. dimenzija 60x60 cm.00 330. h. l. Okov i boja prozora. Dimenzija 60x60+30 cm. f. Dimenzija 120x100 cm. f.00 365.00 650.00 775. Dimenzija 100x100 cm. n.00 340. po šemi stolarije i detaljima.00 130. dimenzija 60x60 cm. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. 110. Dimenzija 140x180 cm. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. Dimenzija 180x140 cm. j. Kom. vulkanizovanom na uglovima. Kom. vulkanizovanom na uglovima. g. dimenzija 60x60+30 cm. Dimenzija 100x100 cm. Kom. Kom.00 € 160. Dimenzija 140x120 cm. Dimenzija 80x120+30 cm. e. Dimenzija 120x120 cm. Kom. h. Dimenzija 140x100 cm. Kom.00 260. sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima. 15.00 460. vulkanizovanom na uglovima.6. sa kapcima. sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima. b. Kom. e. Kom. Kom.00 325.00 € 325 . Okov i boja prozora. po šemi stolarije i detaljima.00 435. d. Dimenzija 60x60 cm. Kom. k. i.00 390.00 650. Dimenzija 60x60 cm. po izboru projektanta. Kom. i.00 210. Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 80x120 cm. Dimenzija 120x140 cm. c. Kom.00 530. Kom.00 € 220. Kom. a. Dimenzija 140x120 cm. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila.00 220. a. Dimenzija 120x100 cm. Dimenzija 140x140 cm. l. Kom. k. d. Kom. Dimenzija 120x120 cm. Dimenzija 120x140 cm. Kom. Kom. Kom. b. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. 195. Dimenzija 180x140 cm. Kom. po izboru projektanta. Izrada i postavljanje zastakljenih PVC prozora. Dimenzija 80x80+30 cm. sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 160x120 cm. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 100x140 cm. po izboru projektanta. Dimenzija 140x100 cm.00 € € € € € € € € € € € € € € 29. Kom. n.00 210. PVC prozori 1. Kom.

Kom. Kom. Krilo se obrće oko srednje horizontalne ose sa ručicom na vrhu krila. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. 390.00 285. Kom. Kom. f. Kom. l.00 430. 43. Kom. Kom. po izboru projektanta. Kom. 325. Kom. 430.00 300.00 515.00 285. Dimenzija 140x100+30 cm. Dimenzija 78x118 cm. vulkanizovanom na uglovima. Okov i boja prozora. Kom.00 495. b. Kom. Dimenzija 140x140+30 cm. ukupne visine profila do 90 mm. Kom. i. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 100x140+30 cm. k.00 € f. 295.00 250. Kom. Kom. Dimenzija 120x140+30 cm.00 510.00 440. zaštićen jednim slojem laka i zastakljen termo izolacionim flotiranim staklom 4+16+4 mm.00 280. Kom.00 € € € € € € € € € € € € € € 7. m. n. Kom. za crep i talasaste krovne pokrivače. Dimenzija 180x140+30 cm. i. ukupne visine profila do 90 mm. Kom. dimenzija 60x60+30 cm. sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima. Dimenzija 100x100+30 cm. a. Dimenzija 140x120+30 cm. Kom. Kom. Dimenzija 78x140 cm. Kom. Dimenzija 160x120+30 cm. Dimenzija 100x100+30 cm. Kom.00 € b. Dimenzija 114x140 cm. Dimenzija 120x120+30 cm. 395. Dimenzija 80x120+30 cm.00 € 326 . Kom.00 € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih PVC prozora sa Alu.00 € e.00 590. d. e. Krovni prozori 1. Kom.00 180. A. Dimenzija 60x60+30 cm. 240. n. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila.00 350. l.00 410. f.00 410. Dimenzija 140x100+30 cm. g. 355. Dimenzija 140x180+30 cm. Dimenzija 120x100+30 cm. Dimenzija 120x120+30 cm. Dimenzija 80x80+30 cm. Dimenzija 160x120+30 cm. Nabavka i postavljanje pojedinačnog krovnog prozora. Kom. Dimenzija 120x140+30 cm. Dimenzija 140x120+30 cm.00 260.00 305. Kom. "Velux" tip GZL. po šemi stolarije i detaljima. eslinger roletnama.00 520. Sa opšivkom prozora oznake EDH. Kom. Dimenzija 78x160 cm. dimenzija 78x140 cm.d. Kom.00 335. j. a. 300. Dimenzija 140x180+30 cm. j. Obračun po komadu prozora. Kom.00 360.00 € g. e. Dimenzija 78x98 cm.00 620. g. Dimenzija 140x140+30 cm. Kom.00 € c. h. k. sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH. Prozor je izrađen od nordijske borovine. Na vrhu prozora nalazi se ventilacioni otvor sa filterom. h. Dimenzija 100x140+30 cm. Dimenzija 66x118 cm. Kom. punjenim argonom. Dimenzija 114x110 cm. Kom. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. Kom.00 € d. Prozor postaviti po uputstvu proizvođača. Dimenzija 120x100+30 cm. c. m.00 285.00 335. Dimenzija 180x140+30 cm. 160.

Dimenzija 78x160 cm. Kom.B. Kom. 355. Obračun po komadu prozora. Kom. Kom. za mediteran crep. ukupne visine profila preko 90 mm. Kom. a. šindru i druge ravne krovne pokrivače. Kom. Kom. ćeramidu i talasaste krovne pokrivače. a. 275. Dimenzija 66x118 cm.00 € Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDS. Dimenzija 78x118 cm. C.00 € e. Dimenzija 78x98 cm. Kom. Kom.00 € e. Kom.00 € g. 460. 360. Dimenzija 78x118 cm. Kom. Dimenzija 114x118 cm. za crep i talasaste krovne pokrivače. ukupne debljine do 16 mm (2x8 mm).00 € c. Kom. Kom. Kom. Dimenzija 114x118 cm. 580. ukupne visine profila do 90 mm. . dimenzija 78x140 cm.00 € e. 525. 22. A. Dimenzija 114x110 cm. Dimenzija 78x98 cm.00 € b. 400.00 € b. sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH. Dimenzija 114x118 cm.00 € e. Kom. Kom.00 € d.00 € d. Kom. 395. Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH. Kom. zaštićen sa dva sloja laka i zastakljen termo izolacionim staklom 4+16+4 mm.00 € f.00 € b.00 € d. Krilo se obrće oko srednje horizontalne ose sa ručicom na vrhu krila. Kom. 550. 430.00 € 327 B. 460. 355. Dimenzija 114x140 cm. Dimenzija 78x98 cm.00 € C. ćeramidu i talasaste krovne pokrivače. Dimenzija 78x118 cm. Unutrašnje staklo je flotirano a spoljno od kaljenog stakla. Dimenzija 66x118 cm. Kom.00 € c. a. Kom. Dimenzija 78x118 cm. Kom. 300. Kom. Kom. 395. Dimenzija 114x140 cm. Sa opšivkom prozora oznake EDW. 615.00 € g. 325.00 € g.00 € f.00 € b. Kom. 550. Kom. 420. 615. Kom. Dimenzija 78x118 cm. Dimenzija 114x110 cm. Kom. Kom. Dimenzija 78x140 cm. Dimenzija 78x98 cm. Kom. Dimenzija 78x140 cm. Dimenzija 114x140 cm.00 € f. 550. Dimenzija 78x160 cm. Dimenzija 78x160 cm. Prozor je izrađen od nordijske borovine. Dimenzija 66x118 cm. 415. 435.00 € e. za tegolu. 550. a. Prozor postaviti po uputstvu proizvođača.00 € Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDW. Dimenzija 66x118 cm. punjenim argonom.00 € f. Dimenzija 78x140 cm. Dimenzija 114x140 cm. Kom.00 € c. 415. ukupne visine profila do 90 mm. "Velux" tip GGL.00 € d.00 € c. 420. Na vrhu prozora je ventilacioni otvor sa preklopom i ugrađenim filterom za zaštitu od prašine i insekta. Dimenzija 78x160 cm. 505. ukupne visine profila preko 90 mm. ukupne debljine do 16 mm (2x8 mm). šindru i druge ravne krovne pokrivače. za mediteran crep. 300. 330.00 € b. 525. za tegolu.00 € Sa opšivkom prozora oznake EDS. Dimenzija 78x160 cm. Dimenzija 78x140 cm. Kom. 390. 295. Dimenzija 78x98 cm. Kom. 280. Kom.00 € f.00 € c.00 € d. Dimenzija 66x118 cm. a. Dimenzija 114x140 cm. Nabavka i postavljanje pojedinačnog krovnog prozora. Kom. 395. 480.00 € g.00 € g. Dimenzija 78x140 cm. 505.

Kom.00 € g. za mediteran crep. 600. za crep i talasaste krovne pokrivače. Kom. za tegolu. Dimenzija 114x118 cm. oznake EDS. "Velux" tip GPL. 845. 885. Dimenzija 78x118 cm. ukupne visine profila preko 90 mm. Dimenzija 78x98 cm. Sa bakarnom opšivkom prozora oznake EDW. Na vrhu prozora je ventilacioni otvor sa preklopom i ugrađenim filterom za zaštitu od prašine i insekta. ukupne visine profila do 90 mm. Obračun po komadu prozora. Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH. Dimenzija 66x118 cm. ukupne visine profila do 90 mm. a. 630. Kom. a. ukupne debljine do 16 mm (2x8 mm). za crep i talasaste krovne pokrivače.00 € c. 545. 690. Kom. šindru i druge ravne krovne pokrivače. šindru i druge ravne krovne pokrivače. Dimenzija 78x160 cm.00 € 595. a. 64. Dimenzija 78x98 cm. Dimenzija 66x118 cm. za tegolu. ćeramidu i talasaste krovne pokrivače. e. Dimenzija 78x118 cm. za mediteran crep. d. 650. za mediteran crep. 615.00 € Kom. ukupne debljine do 16 mm (2x8 mm). Kom. Kom. 770. ukupne visine profila do 90 mm. 620. Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDS. Kom. Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDW.00 € d.00 € c.00 € Kom. Kom. ukupne visine profila preko 90 mm. Kom. 780.00 € b. Kom. ukupne visine profila preko 90 mm. Sa bakarnom opšivkom prozora.D. Kom.00 € c. Kom.00 € E. 745.00 € g.00 € d.00 € e.00 € 328 . b.00 € f. Sa bakarnom opšivkom prozora oznake EDH. Unutrašnje staklo je flotirano a spoljno od kaljenog stakla. a. 710. 710. 600. Dimenzija 78x140 cm. dimenzija 78x140 cm. 600. 610. Kom. Kom. oznake EDS. Dimenzija 114x140 cm. Kom.00 € e. Dimenzija 78x160 cm. Dimenzija 114x118 cm. Kom. c. Dimenzija 114x140 cm.00 € f. Krilo se obrće oko srednje horizontalne ose sa ručicom na vrhu krila. Kom.00 € Sa bakarnom opšivkom prozora. 650.00 € d.00 € Kom. 520. 890. Kom. Kom.00 € Sa bakarnom opšivkom prozora oznake EDW. Prozor postaviti po uputstvu proizvođača. ukupne visine profila do 90 mm. Dimenzija 78x140 cm. Nabavka i postavljanje pojedinačnog krovnog prozora. Dimenzija 78x118 cm. Dimenzija 78x160 cm. šindru i druge ravne krovne pokrivače. 545. Dimenzija 114x118 cm. sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH. Dimenzija 66x118 cm. ćeramidu i talasaste krovne pokrivače.00 € e. ćeramidu i talasaste krovne pokrivače. 930. Kom. Kom. Kom. za tegolu. ukupne debljine do 16 mm (2x8 mm). Dimenzija 78x140 cm. Kom. Dimenzija 114x140 cm.00 € g. 895. za crep i talasaste krovne pokrivače. Prozor je izrađen od nordijske borovine. 580. Dimenzija 78x98 cm. f. punjenim argonom. 925. zaštićen sa dva sloja laka i zastakljen termo izolacionim staklom 4+16+4 mm.00 € f. Kom. F.00 € b.00 € 620. Sa bakarnom opšivkom prozora oznake EDH.00 € b.

00 € d. Kom. Kom. D. Na vrhu prozora je ventilacioni otvor sa preklopom i ugrađenim filterom za zaštitu od prašine i insekta. Kom. Dimenzija 114x140 cm.00 € d. ukupne visine profila preko 90 mm.00 € b. Unutrašnje staklo je flotirano a spoljno od kaljenog stakla.00 € f. . Kom. Dimenzija 78x98 cm. 570. 435. E. a. 495. Kom. 455.00 € f. Kom.00 € b. 1 000. 630. Dimenzija 114x118 cm.00 € e. Kom.00 € c. Dimenzija 78x118 cm. C. Kom.00 € 329 B. Dimenzija 78x98 cm. Kom. Dimenzija 78x98 cm. Prozor je izrađen od laminirane drvene srži i završno obrađen belim vodootpornim poliuretanom i zastakljen termo izolacionim staklom 4+16+4 mm. Kom. Dimenzija 78x98 cm. Dimenzija 78x140 cm. Kom. Kom. a. 665. a. ukupne visine profila do 90 mm. Kom. Dimenzija 78x118 cm. 600. 720. Dimenzija 114x140 cm. Dimenzija 66x118 cm. šindru i druge ravne krovne pokrivače. Kom. Kom. A. 475.00 € Sa bakarnom opšivkom prozora oznake EDH.00 € Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDW. 854.00 € c. Dimenzija 114x140 cm. Dimenzija 78x118 cm. Obračun po komadu prozora. 545. Kom. 780.00 € Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDS. Kom. punjenim argonom. Kom.00 € e. Kom. Dimenzija 66x118 cm. Dimenzija 66x118 cm. 680. za crep i talasaste krovne pokrivače. Dimenzija 78x140 cm.00 € b. za mediteran crep. dimenzija 78x140 cm. 455. ukupne visine profila do 90 mm. Prozor postaviti po uputstvu proizvođača. Dimenzija 78x140 cm.00 € c. sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH. a. ćeramidu i talasaste krovne pokrivače. Dimenzija 114x118 cm. ukupne visine profila preko 90 mm.00 € f. Dimenzija 66x118 cm.00 € d. za tegolu. Kom. Nabavka i postavljanje pojedinačnog krovnog prozora. 430. Dimenzija 114x118 cm. Kom.70. Dimenzija 114x118 cm. 665. Kom.00 € c. Dimenzija 78x140 cm.00 € b. Dimenzija 78x98 cm. 720. Krilo se obrće oko srednje horizontalne ose sa ručicom na vrhu krila. Dimenzija 78x118 cm. 450. Kom. Kom. 665.00 € f. "Velux" tip GGU. Kom. 450. 545. 685. ukupne debljine do 16 mm (2x8 mm). Dimenzija 78x118 cm. Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH. 600.00 € e. a.00 € d. Kom. za mediteran crep. 525. Dimenzija 66x118 cm. Kom. Kom. Kom.00 € c. Dimenzija 78x140 cm. 850.00 € e. ukupne visine profila do 90 mm.00 € d. 775. 495.00 € Sa bakarnom opšivkom prozora oznake EDW. za crep i talasaste krovne pokrivače. Dimenzija 114x118 cm.00 € b.00 € e. Kom. Dimenzija 114x140 cm. Dimenzija 114x140 cm. 995.00 € f. 670. ćeramidu i talasaste krovne pokrivače.

1 040. Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH. Kom. Kom.00 € B. a. Krilo se obrće oko srednje horizontalne ose sa ručicom na vrhu krila. za tegolu. e. ukupne visine profila do 90 mm.00 € e. ukupne visine profila do 90 mm. Kom. oznake EDS. Kom. 330 . 890.00 € c.00 € d.00 970. Dimenzija 78x98 cm. Dimenzija 78x140 cm. Dimenzija 78x140 cm. Kom. Kom. ukupne debljine do 16 mm (2x8 mm). Dimenzija 66x118 cm. 665. Kom. Dimenzija 78x98 cm. "Velux" tip GVT. punjenim argonom. Dimenzija 78x118 cm.00 € 107. Kom. Kom.00 € e. Dimenzija 114x118 cm. Kom. a. Dimenzija 114x140 cm. 915. Kom. 1 110. Dimenzija 78x160 cm. ćeramidu i talasaste krovne pokrivače. Dimenzija 78x118 cm. 1 010.00 € b. Unutrašnje staklo je flotirano a spoljno od kaljenog stakla. Kom. dimenzija 78x140 cm. šindru i druge ravne krovne pokrivače. Prozor postaviti po uputstvu proizvođača. Obračun po komadu prozora. 920.00 € c. a.00 € Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDW. sa poliuretanskom opšivkom. Krilo prozora je obešeno sa strane. 910.00 645. Dimenzija 78x98 cm.00 € f. Kom. Kom. A.00 € g. ukupne debljine do 16 mm (2x8 mm). Dimenzija 66x118 cm. Kom. leve ili desne. C.F. Dimenzija 78x140 cm. Kom.00 € e. za tegolu. Nabavka i postavljanje pojedinačnog krovnog prozora. šindru i druge ravne krovne pokrivače. Kom. 910. 1 070. Kom. f. Prozor postaviti po uputstvu proizvođača. punjenim argonom.00 750. Dimenzija 114x140 cm. Kom.00 € f.00 820. 1 070. Dimenzija 114x118 cm. Dimenzija 78x118 cm. b. Dimenzija 114x140 cm. Kom. 895. dimenzija 54x83 cm. d. ukupne visine profila preko 90 mm.00 € g. 1 040. Prozor je izrađen od joniziranog aluminijuma i poliuretana i služi za izlaz na krov. a. 970. Dimenzija 78x160 cm. Prozor je izrađen od nordijske borovine. Kom. Kom. 945. c. Sa bakarnom opšivkom prozora. Dimenzija 114x140 cm.00 700. Kom. Nabavka i postavljanje pojedinačnog krovnog prozora. 1 110. za crep i talasaste krovne pokrivače. Kom. Kom. Dimenzija 114x118 cm. Kom.00 € Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDS. Dimenzija 78x98 cm. Dimenzija 66x118 cm. 1 040. Prozorom i ventilacionim preklopom se električno upravlja sa infracrvenim daljinskim upravljačem. 945.00 € b. Na vrhu prozora je ventilacioni otvor sa preklopom i ugrađenim filterom za zaštitu od prašine i insekta. 970. zaštićen sa dva sloja laka i zastakljen termo izolacionim staklom 4+16+4 mm. Dimenzija 66x118 cm. Obračun po komadu prozora.00 € b. Dimenzija 78x140 cm. Dimenzija 78x118 cm. "Velux" tip INTEGRA GGL. Dimenzija 114x118 cm.00 € € € € € € 106. Kom.00 € c.00 € d. Dimenzija 78x160 cm.00 € g. 1 075. 285. otvara se ka spoljnoj strani i zastakljeno je termo izolacionim staklom 4+16+4 mm. 950. 915.00 € f. Kom. za mediteran crep. sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH.00 € d. sa daljinskim upravljanjem.

Kom. Kom. e.00 106. f.00 315. d. Za prozor 78x118 cm. c.00 45. Za prozor 78x118 cm. Kom. Kom. Za prozor 78x160 cm. Kom. Obračun po komadu roletne. g. Za prozor 66x118 cm. Kom. g. Za prozor 78x98 cm. Kom.00 75. Dimenzija 84x115 cm. Prozor postaviti po uputstvu proizvođača i ugraditi venecijaner roletne. Obračun po komadu roletne. Kom.00 100. Nabavka i postavljanje DKL unutrašnje roletne za "Velux" prozor. Za prozor 78x140 cm. a. Za prozor 78x98 cm.00 91.00 36. potpunu zamračuju prostor. e. d. a. Obračun po komadu prozora.00 83. Kom. Kom. b. Za prozor 78x118 cm.00 36. Nabavka i postavljanje RHL unutrašnje roletne za "Velux" prozor. Kom. Za prozor 66x118 cm. Unutrašnje roletne su izrađene od kvalitetnog pamuka otpornog na prljanje. Kom. a. dimenzija 78/140 cm. Crna mrežica propušta prigušenu svetlost. Za prozor 114x110 cm. Kom.00 70. Za prozor 114x110 cm. Za prozor 66x118 cm. Dimenzija 64x85 cm. dimenzija 78/140 cm. Kom. e. Kom.00 57. Za prozor 114x140 cm. Kom. d. a.00 57. Dimenzija 74x85 cm. Venecijaner roletne su izrađene od aluminijumskih traka premazanih Termo-Stop slojem. 45.00 45. Kom. g. f. Nabavka i postavljanje MHL spoljne tende za "Velux" prozor.00 € € € € € € € 156.00 € € € € € € € 149.00 79. Kom. g. 62. Prozor je izveden u kombinaciji aluminijuma (spolja) i drveta (unutrašnja strana).00 74. f. Za prozor 78x140 cm. b.00 60. Obračun po komadu tende. Krilo prozora zastakljeno je termo izolacionim staklom 4+15+4 mm. Može se postaviti zajedno sa unutrašnjom roletnom. Za prozor 78x140 cm. Kom. Za prozor 78x98 cm. d. od aluminijumskih traka. Za prozor 114x110 cm.00 € € € € 331 . b. dimenzija 78/140 cm. Za prozor 78x98 cm. d.00 120. 32. 87. Za prozor 78x118 cm. Za prozor 114x110 cm. a zadržava toplotu i otporna je na vremenske uslove. Unutrašnje roletne sa spoljnim reflektujućim termo slojem su pogodne za spavaće sobe. Kom. Kom. b.00 € € € € € € € 135. f.00 79. Kom. Dimenzija 74x115 cm. Za prozor 114x140 cm. c. Nabavka i postavljanje krovnog prozora "Nissal" dimenzija 64x85 cm sa krovnom opšivkom.00 64.00 340.00 36. Za prozor 78x160 cm. Kom. Kom. c. i dihtovano EPDM zaptivačima. c. Kom. c.00 85. a. Za prozor 78x160 cm. Obračun po komadu roletne.00 290. Nabavka i postavljanje PAL venecijaner roletne za"Velux" prozor. 270. Kom. b.00 57.00 108. Kom. Za prozor 114x140 cm. Za prozor 78x140 cm. dimenzija 78/140 cm. e. Kom. Kom. Za prozor 66x118 cm.00 € € € € € € € 142.128. Kom. Za prozor 114x140 cm. Za prozor 78x160 cm. Kom.00 57.00 36. Kom.

Šperovana vrata 1. Kom.00 € € € € € 165. Dimenzija 74x145 cm. Obračun po komadu prozora.00 340. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 130x210 cm.00 € 5. b. od aluminijumskih traka premazanih Termo-Stop slojem. 195. "Rapi" Beograd.00 € Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih obostrano šperovanih vrata sa nadsvetlom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € € € € € 8. Kom. a. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa.00 € 260. c. Obračun po komadu prozora. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Obračun po komadu vrata.00 € 295. Dimenzija 65x110 cm. Obračun po komadu vrata. e. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. dvokrilna. Kom. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma.00 255. Kom. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. dimenzija 54x78 cm. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih obostrano šperovanih vrata. 160. d. Kom. Kom. Kom.00 385.00 305. dimenzija 105x205 cm. b. po izboru projektanta. tri usadne šarke po krilu. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Kom. d.00 320. b. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata. "Bravo". Krilo prozora zastakljeno je termo izolacionim staklom 4+12+4 mm. Kom. Kom. dimenzija 105x205+60 cm. Dimenzija 130x210 cm. po šemi stolarije i detaljima. 3. c. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm.00 255. Kom. 225. 265. dvokrilna. Nabavka i postavljanje krovnog prozora. 190. Prozor postaviti po uputstvu proizvođača i ugraditi venecijaner roletne. Na podu postaviti gumeni odbojnik. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Prozor je izrađen od visokokvalitetnog drveta smreke. Kom. po izboru projektanta. Dimenzija 105x205 cm. dimenzija 54x85 cm. dimenzija 105x205 cm. Kom. a.160. Kom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. po izboru projektanta. sa krovnom opšivkom.00 285. b. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. Dimenzija 74x112 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 130x210+60 cm. tri usadne šarke po krilu. Obračun po komadu vrata. obojenog elastičnim poliesterskim lakom (RAL 8019 polumat). po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 80x140 cm. Dimenzija 75x115 cm. Krilo prozora zastakljeno je termo izolacionim Flot staklom 4+16+4 mm i dihtovano trajno elastičnim zaptivačima EPDM. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. bezbojno impregniran i zaštićen opšavom od aluminijumskog lima. Dimenzija 54x78 cm. sa krovnom opšivkom.00 € 290. po šemi stolarije i detaljima. b. a. Dimenzija 105x205 cm. Kom. Dimenzija 75x95 cm.00 € 332 . Dimenzija 65x112 cm. Prozor postaviti po uputstvu proizvođača i ugraditi venecijaner roletne. e.00 330. Dimenzija 105x205+60 cm. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. a. dvokrilna. Dimenzija 85x112 cm. a. Dimenzija 54x85 cm. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Nabavka i postavljanje krovnog prozora.

po šemi stolarije i detaljima. bravu ukopavajuću sa dva ključa. dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 70x205 cm. Kom. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Dimenzija 130x210+60 cm. dimenzija 70x205 cm. Vrata zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Dimenzija 80x205 cm.00 135.00 105. a. tri usadne šarke po krilu. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 140x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Kom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama.00 € 325.7. Kom. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Izrada i postavljanje jednokrilnih obostrano šperovanih vrata sa nadsvetlom.00 200. dvokrilna.00 € € € € 13. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. b. po šemi stolarije i detaljima. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. po izboru projektanta.00 € 9. Kom.00 € € € € 21.00 135. tri usadne šarke po krilu. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. tri usadne šarke po krilu. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. dimenzija 70x205 cm. d.00 € € € € 17. po izboru projektanta. a. 225. c. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. dimenzija 105x205+60 cm. c. b. dvokrilna. Dimenzija 80x205+60 cm. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata P2.00 110. po šemi stolarije i detaljima. Obračun po komadu vrata. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine.00 € 130. 115. Dimenzija 140x205+60 cm. a. Dimenzija 70x205 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Obračun po komadu vrata. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Kom. 95. a. Kom. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. po izboru projektanta. Kom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. b.00 210. Dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 90x205+60 cm.00 150. dimenzija 70x205+60 cm. Kom.00 140. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata P2 sa nadsvetlom. dvokrilna. a. Dimenzija 80x205 cm. po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 90x205 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. 120. Dimenzija 80x205+60 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata sa nadsvetlom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Kom. Dimenzija 105x205+60 cm. Obračun po komadu vrata. c. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. d. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Kom.00 € 333 . b. tri usadne šarke po krilu. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. b.00 125. po izboru projektanta. dvokrilna. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Kom. Izrada i postavljanje jednokrilnih obostrano šperovanih vrata. po šemi stolarije i detaljima. d. Dimenzija 70x205+60 cm. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Kom. Dimenzija 140x205 cm. bravu ukopavajuću sa dva ključa. 130.

Kom. Kom. a.00 210. Dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 90x205+60 cm.00 € € € € 29. Dimenzija 80x205+60 cm. dvokrilna.00 150. 125. Kom. b. a. dimenzija 70x205 cm. a. po šemi stolarije i detaljima. dimenzija 70x205+60 cm. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. bravu ukopavajuću sa dva ključa. 230. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Furnirana vrata 1. dimenzija 105x205 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata P3 sa nadsvetlom. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šper pločom debljine 4 mm. dvokrilna. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih furniranih vrata. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. c. Na podu postaviti gumeni odbojnik. dvokrilna. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Kom. po šemi stolarije i detaljima.00 140. Izrada i postavljanje jednokrilnih kliznih obostrano šperovanih vrata. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. b. U podu ugraditi vođicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizačima i masku. Obračun po komadu vrata. Kom. 135.00 € € € € 33. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine.00 € 9. tri usadne šarke po krilu. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Dimenzija 140x205+60 cm. Dimenzija 105x205 cm. Kom. po izboru projektanta. Kom. 140. d.00 € 230. a. Dimenzija 90x205+60 cm. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm.c. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Kom. Dimenzija 140x205+60 cm. Dimenzija 140x205 cm. d. Kom.00 € Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata P3. Dimenzija 80x205 cm. d. b. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm.00 € 195. dvokrilna. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Kom. Postaviti okov od mesinga. po šemi stolarije i detaljima. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. c. Kom. dvokrilna. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. b. tri usadne šarke po krilu. 25. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. po šemi stolarije i detaljima.00 € 334 . Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 90x205 cm.00 205. Kom. 160.00 135. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 140x205 cm. Obračun po komadu vrata. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 130x210 cm. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm.00 € 325. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. tri usadne šarke po krilu. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. po izboru projektanta. po izboru projektanta. Kom.00 130.

bravu ukopavajuću sa dva ključa. b. 190. 290. Dimenzija 105x205 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih i zastakljenih vrata P2. tri usadne šarke po krilu. po izboru projektanta. dimenzija 105x205 cm. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dimenzija 130x210+60 cm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. dvokrilna. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. a. dvokrilna. tri usadne šarke po krilu. po šemi stolarije i detaljima. Kom. po izboru projektanta. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm.3.00 € 375. Dimenzija 130x210+60 cm.00 155. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. Dimenzija 90x205 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šper pločom debljine 4 mm. a. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Kom.00 165. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šper pločom debljine 4 mm. Dimenzija 130x210 cm. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šper pločom debljine 4 mm. Kom.00 310. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šper pločom debljine 4 mm. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 70x205+60 cm.00 240. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih vrata sa nadsvetlom.00 220. Postaviti okov od mesinga. b. Obračun po komadu vrata. Postaviti okov od mesinga. Kom. bravu ukopavajuću sa dva ključa. tri usadne šarke po krilu. Izrada i postavljanje jednokrilnih ulaznih furniranih i zastakljenih vrata P2 sa nadsvetlom. dimenzija 105x205+60 cm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Kom. dimenzija 105x205+60 cm. Dimenzija 105x205+60 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 € 360. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. dvokrilna. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih furniranih vrata sa nadsvetlom. po šemi stolarije i detaljima. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 € 380. Obračun po komadu vrata. Kom. Dimenzija 140x205+60 cm.00 € 9.00 € 7. Kom. Obračun po komadu vrata. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. b. po šemi stolarije i detaljima. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. 145. Postaviti okov od mesinga. a. po izboru projektanta. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šper pločom debljine 4 mm.00 200. dimenzija 70x205+60 cm. po šemi stolarije i detaljima. Obračun po komadu vrata. po izboru projektanta. dvokrilna. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih furniranih i zastakljenih vrata P2. dimenzija 70x205 cm.00 € 5. Dimenzija 140x205 cm. a. Kom. dimenzija 70x205 cm. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. Kom. Obračun po komadu vrata. Postaviti okov od mesinga. dvokrilna. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 70x205 cm. d. po šemi stolarije i detaljima. c.00 € € € € 13. Dimenzija 105x205+60 cm. tri usadne šarke po krilu.00 € € € € 17. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. d. po šemi stolarije i detaljima. Kom. a. Kom. po izboru projektanta. c. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih vrata. 260. b. 260. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šper pločom debljine 4 mm. b. Dovratnik izvesti u širini 335 . Kom. Dimenzija 80x205 cm.

Dimenzija 90x205 cm.00 195. Dimenzija 80x205 cm. Kom. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta. Na podu postaviti gumeni odbojnik. tri usadne šarke po krilu. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Dimenzija 140x205 cm. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. po izboru projektanta.00 215. Kom. Obračun po komadu vrata. po izboru projektanta.00 205. Dimenzija 140x205 cm. dimenzija 70x205+60 cm. a. 245. dvokrilna. b. c. dvokrilna.00 290. Kom. Kom. Obračun po komadu vrata.00 300. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih i zastakljenih vrata P3. Postaviti okov od mesinga. Na podu postaviti gumeni odbojnik. 21. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šper pločom debljine 4 mm. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih i zastakljenih vrata P3 sa nadsvetlom. 185. Dimenzija 80x205+60 cm. b. Kom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama.zida i opšiti lajsnama. po šemi stolarije i detaljima.00 € € € € 25. Obračun po komadu vrata. 185. 205. Kom. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dimenzija 140x205+60 cm. Kom. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 336 . Kom. po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. d. dimenzija 80x205 cm. ramovska konstrukcija krila obostrano je obložena šper pločom debljine 4 mm furnirane hrastovim furnirom I klase. Obračun po komadu vrata. Kom. Vrata zastakliti mat staklom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 70x205+60 cm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. dimenzija 70x205 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. dvokrilna. Kom. Dimenzija 70x205+60 cm.00 205.00 195. a.00 € 340. c. Kom. dvokrilna. Dimenzija 80x205+60 cm. Dimenzija 140x205 cm.00 195. po izboru projektanta. Postaviti okov od mesinga. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Na podu postaviti gumeni odbojnik. po šemi stolarije i detaljima.00 280.00 € € € € Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih i zastakljenih vrata P2 sa nadsvetlom. Kom. ramovska konstrukcija krila obostrano je obložena šper pločom debljine 4 mm furnirane hrastovim furnirom I klase. tri usadne šarke po krilu. Kom. U podu ugraditi vođicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizačima i masku od hrastovine. d. po izboru projektanta. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šper pločom debljine 4 mm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. b. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm.00 280.00 185. Dimenzija 80x205 cm. Postaviti okov od mesinga. debljine 5 mm. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm. bravu ukopavajuću sa dva ključa.00 225. tri usadne šarke po krilu. bravu ukopavajuću sa dva ključa. d. Dimenzija 140x205+60 cm. Kom. tri usadne šarke po krilu. Izrada i postavljanje jednokrilnih i furniranih kliznih vrata. c. 175. b. Vrata zastakliti mat staklom i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dvokrilna. Kom.00 € € € € 29. Dimenzija 90x205+60 cm. Obračun po komadu vrata. Kom. Dimenzija 90x205 cm. a. d. Postaviti okov od mesinga. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Dimenzija 80x205 cm. Vrata zastakliti mat staklom i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. a. Dimenzija 90x205+60 cm. a.00 € € € € 33. c. dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 70x205 cm. b.

Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma.00 € 11. Dimenzija 110x220+60 cm. a prag od hrastovine. po izboru projektanta. dvokrilna. b.00 € 390. dvokrilna. Postaviti okov od mesinga. dimenzija 105x205+60 cm.00 € 5. Dimenzija 130x210+60 cm. sa filungama i profilacijom. po izboru projektanta. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. po šemi stolarije i detaljima. po izboru projektanta. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Dimenzija 130x210+60 cm. Obračun po komadu vrata. po šemi stolarije i detaljima. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Kom. Kom. Izrada i postavljanje ulaznih zastakljenih vrata sa nadsvetlom. Jelova vrata 1. Kom. po izboru projektanta. tri usadne šarke po krilu. 225. a prag od hrastovine.10. dvokrilna. 275. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. a. dvokrilna. 300.00 € Izrada i postavljanje ulaznih vrata sa nadsvetlom. Dimenzija 130x210 cm. po šemi stolarije i detaljima. tri usadne šarke po krilu. 375. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. 260. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa.00 € 360. b. Izrada i postavljanje ulaznih zastakljenih vrata od punog drveta. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Kom. dimenzija 110x220+60 cm. b. Dimenzija 110x220 cm. a. a.00 € 325. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 130x210 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 € 9. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. po izboru projektanta. Dimenzija 105x205 cm. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Kom. 3.00 € 500. b. b.00 € 350.00 € 7. a prag od hrastovine. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. dvokrilna. a prag od hrastovine. Dimenzija 130x210 cm. Kom. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 105x205 cm. od punog drveta. a. po šemi stolarije i detaljima. od punog drveta. Dimenzija 105x205+60 cm. Obračun po komadu vrata. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 105x205+60 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i nadsvetlo zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. a prag od hrastovine. Na podu postaviti gumeni odbojnik. tri usadne šarke po krilu. sa filungama i profilacijom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. dimenzija 105x205 cm. Izrada i postavljanje ulaznih vrata od punog drveta. Izrada i postavljanje ulaznih vrata od punog drveta. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. dimenzija 105x205 cm. Kom. Dimenzija 130x210+60 cm. po izboru projektanta. Kom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. tri usadne šarke po krilu. dvokrilna. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. a prag od hrastovine. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. po šemi stolarije i detaljima. od punog drveta. b. Obračun po komadu vrata. 325. a. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. Izrada i postavljanje ulaznih vrata sa nadsvetlom. dimenzija 110x220 cm.00 € 425. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma.00 € 337 . Kom. dimenzija 105x205+60 cm. Postaviti okov od mesinga. tri usadne šarke po krilu. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa.

Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. d. po izboru projektanta.00 160. Dimenzija 80x205+60 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. bravu ukopavajuću sa dva ključa. tri usadne šarke po krilu. po izboru projektanta. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 210x220 cm. Dimenzija 80x205 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma.00 300. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm. tri usadne šarke po krilu. d. c. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. po izboru projektanta. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih vrata sa nadsvetlom.00 145. Obračun po komadu vrata. Na podu postaviti gumeni odbojnik. e. f. c.00 € € € € € € 19. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. 195. Kom. po šemi stolarije i detaljima. b. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma.00 450. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. a. Kom. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih vrata od punog drveta. dimenzija 70x205 cm. b. Dimenzija 140x220+60 cm. tri usadne šarke po krilu. c. dimenzija 70x205+60 cm.00 165. Dimenzija 140x220+60 cm. Kom. d. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata od punog drveta.13. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 80x205 cm. tri usadne šarke po krilu. a.00 € € € € € € 29. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Kom. Obračun po komadu vrata.00 170. Kom. dvokrilna. d. četvorokrilna. a. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. četvorokrilna. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 70x205 cm. od punog drveta. Dimenzija 70x205+60 cm. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. Obračun po komadu vrata. 145. Kom. Kom. Kom. Dimenzija 140x220 cm. Obračun po komadu vrata. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. trokrilna. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. po izboru projektanta. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. e. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma.00 240. dvokrilna. po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Dimenzija 260x220 cm. Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata sa nadsvetlom. b.00 180. Dimenzija 210x220 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 70x205 cm. Kom.00 € € € € 33. Dimenzija 70x205+60 cm.00 225. od punog drveta. dimenzija 70x205 cm. Kom. b. trokrilna. Dimenzija 90x205+60 cm. 130.00 € € € € 23. f. Kom. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. 140. Kom. bravu ukopavajuću sa dva ključa.00 450. Dimenzija 90x205 cm. a.00 280. c. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i 338 . Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Kom. Kom.00 350.00 350. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih vrata sa šprosnama.00 210. tri usadne šarke po krilu. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 90x205 cm. dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 260x220 cm. dvokrilna. bravu ukopavajuću sa dva ključa. od punog drveta.00 155. po šemi stolarije i detaljima. dimenzija 70x205+60 cm.00 260. po izboru projektanta. Kom. po šemi stolarije i detaljima. dvokrilna.

300.00 € € € € 49. po izboru projektanta. c. Kom.00 420. Dimenzija 140x220 cm. Kom. Kom. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Dimenzija 90x205 cm. dvokrilna. b. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. c.00 520. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 100x220 cm.00 € € € € € € 45. Obračun po komadu vrata. po izboru projektanta. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom.00 € 445.00 450. Kom. Kom.00 € 330. po šemi stolarije i detaljima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Dimenzija 260x220 cm. dimenzija 70x205 cm. 210.00 € 285. rubni zatvarač. Kom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Dimenzija 90x205+60 cm. dimenzija 80x220 cm. četvorokrilna. Dimenzija 80x205+60 cm. Dimenzija 80x220 cm. Vrata.00 € 339 . Kom. Kom. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 70x205 cm. Kom. Obračun po komadu vrata. po šemi stolarije i detaljima.00 330. e. d. tri usadne šarke po krilu. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Obračun po komadu vrata.00 310. Dimenzija 260x220 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Kom.00 € € € € € € Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata od punog drveta. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 275. trokrilna. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta. Dimenzija 90x205 cm. Kom. bravu ukopavajuću sa dva ključa. tri usadne šarke po krilu. b.00 230. po izboru projektanta. Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata sa nadsvetlom. Dimenzija 80x205 cm.00 390.00 320. Dimenzija 100x220 cm. e. sa kapkom. 180. d. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 140x220 cm. Kom. Dimenzija 80x220 cm. rubni zatvarač. f. sa filungama. Obračun po komadu vrata. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. a.00 250. dvokrilna. dvokrilna. c. od punog drveta. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta. dimenzija 80x220 cm. Kom. Dimenzija 140x220+60 cm. Obračun po komadu vrata. Kom. 39. po izboru projektanta.00 290. Kom.00 € 52. a. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. a. b. a. Kom. sa filungama i profilacijom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 70x205 cm. tri usadne šarke po krilu. tri usadne šarke po krilu. Kom. b.00 € 200.00 440. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. dvokrilna. b. četvorokrilna.00 520. po šemi stolarije i detaljima. Kom. dimenzija 70x205+60 cm. a. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. c. Kom. c. Dimenzija 70x205+60 cm. f. Dimenzija 80x205 cm. trokrilna. d. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. 260. Dimenzija 210x220 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. 290. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 200x220 cm. Kapak izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. dvokrilna.pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 140x220 cm.

c. Dimenzija 80x220 cm. 240. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. b. Dimenzija 100x220 cm. dvokrilna.00 € 325. b. dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 140x220 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. po izboru projektanta.00 € 580. po šemi stolarije i detaljima. Kom.00 € 465. sa aluminijumskom eslinger roletnom. Kom. Obračun po komadu vrata. Obračun po komadu vrata.55. Dimenzija 140x220 cm. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta. po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. dvokrilna. 365. tri usadne šarke po krilu. rubne zatvarače. dimenzija 80x220 cm. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. po izboru projektanta.00 € 265. sa drvenom eslinger roletnom. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta. Kom. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. tri usadne šarke po krilu. c. c. Kom. Kom.00 € 400. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 140x220 cm. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 140x220 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. dvokrilna. Dimenzija 100x220 cm. rubni zatvarač. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. po šemi stolarije i detaljima. c. a. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 100x220 cm. Obračun po komadu vrata. tri usadne šarke po krilu. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. b. dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 140x220 cm.00 € 250.00 € 390. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Obračun po komadu vrata. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. rubni zatvarač. po izboru projektanta.00 € 67. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. po šemi stolarije i detaljima.00 € 61. a. po šemi stolarije i detaljima.00 € 58. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta. Dimenzija 100x220 cm. Kom. a. Kom.00 € 340 . b. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. sa PVC eslinger roletnom. Dimenzija 80x220 cm. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. rubni zatvarač. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. dvokrilna. 220.00 € 420. a. Kom. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 € 64. Kom. Dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 80x220 cm. po izboru projektanta. rubni zatvarač. 275. Kom. sa platnenom roletnom. 420. Dimenzija 80x220 cm. dimenzija 80x220 cm. dimenzija 80x220 cm. dvokrilna.00 € 300. c. Vrata i roletne zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 560. Kom. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. a. b. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 100x220 cm.

tri usadne šarke po krilu.00 € 79. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta. po šemi stolarije i detaljima. a. Kom. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta. Kom. Dimenzija 140x220 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. po izboru projektanta. sa drvenom eslinger roletnom. Dimenzija 140x220 cm. Kom.00 € 82. Dimenzija 80x220 cm. sa aluminijumskom eslinger roletnom. po izboru projektanta. dvokrilna. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta. a.70. sa kapkom. Obračun po komadu vrata. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. b. Dimenzija 80x220 cm. b. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 100x220 cm.00 € 525. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Vrata. 480. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 € 870. Dimenzija 100x220 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Kom. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta.00 € 341 . tri usadne šarke po krilu. rubne zatvarače. Dimenzija 80x220 cm. rubne zatvarače. Obračun po komadu vrata.00 € 630. a. c. 600. Dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 140x220 cm. dvokrilna. Dimenzija 140x220 cm. sa PVC eslinger roletnom. tri usadne šarke po krilu.00 € 76.00 € 500. Kom. sa platnenom roletnom. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dimenzija 80x220 cm. Kom. c. rubne zatvarače.00 € 740. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. rubne zatvarače. b. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. po izboru projektanta. rubne zatvarače. dimenzija 80x220 cm. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Obračun po komadu vrata. po šemi stolarije i detaljima. b.00 € 73. dimenzija 80x220 cm. dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. c. Kapak izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. po šemi stolarije i detaljima.00 € 660. Kom. Dimenzija 100x220 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma.00 € 470. dvokrilna. dvokrilna. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom.00 € 450. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta. tri usadne šarke po krilu. dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 100x220 cm. 410. Kom. dvokrilna. a.00 € 735. b.00 € 675. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Kom. 455. 425. po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. Kom. po izboru projektanta. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Vrata i roletne zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 140x220 cm. Obračun po komadu vrata. a. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. c. dimenzija 80x220 cm. c. Dimenzija 80x220 cm. Kom. Kom. Kom. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 100x220 cm.

Kom. dvokrilna. dimenzija 230x210 cm.00 € 93. po izboru projektanta. dve klatno (špilter) šarke po krilu. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih klatno (špilter) vrata od punog drveta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. 325.00 € 87. Dimenzija 260x220 cm. dve klatno (špilter) šarke po krilu. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma.00 € 91. Kom. Vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 6 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Dimenzija 110x220 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. a. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 € 540. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama.00 € 650. po šemi stolarije i detaljima. dvokrilna. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Dimenzija 230x210 cm. tri usadne šarke po krilu. dimenzija 230x210 cm. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih vrata od punog drveta. po izboru projektanta. dimenzija 80x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. po šemi stolarije i detaljima.00 € 650. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. b. po šemi stolarije i detaljima. dve klatno (špilter) šarke po krilu. Kom. Postaviti okov od mesinga.00 € 520. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih vrata od punog drveta. Dimenzija 260x220 cm. Izrada i postavljanje jednokrilnih klatno (špilter) vrata od punog drveta. trokrilna. Obračun po komadu vrata. 450. 455. Dimenzija 230x210 cm. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 240x210 cm. Izrada i postavljanje jednokrilnih kliznih vrata od punog drveta. Kom. Kom. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. 390. c. b. Kom. dvokrilna. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.85. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Kom. Dimenzija 140x220 cm. Kom. trokrilna.00 € 390. Izrada i postavljanje jednokrilnih klatno (špilter) vrata od punog drveta. sa filungama i profilacijom.00 € 720. po izboru projektanta. Dimenzija 140x220 cm. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 105x205 cm. Kom. Kom. tri usadne šarke po krilu. a. b. Postaviti okov od mesinga.00 € 585. a. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dimenzija 140x220 cm. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 240x210 cm. Dimenzija 105x205 cm. 260. Postaviti okov od mesinga. Kom. dvokrilna. Obračun po komadu vrata.00 € 680. 355. dimenzija 105x205 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. po šemi stolarije i detaljima. a. četvorokrilna. sa zastakljenim delom. a. Obračun po komadu vrata. po izboru projektanta. b. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 € 342 . dimenzija 110x220 cm.00 € 96. b. po šemi stolarije i detaljima. dvokrilna. Obračun po komadu vrata. dimenzija 105x205 cm. Dimenzija 140x220 cm. Kom. po šemi stolarije i detaljima.00 € 89. četvorokrilna. a. c. po izboru projektanta. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. dvokrilna. U podu ugraditi vođicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizačima i masku. b.

po šemi stolarije i detaljima.00 € 420. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. a prag od hrastovine. Kom. dimenzija 105x205+60 cm. Dimenzija 260x220 cm.99. dimenzija 105x205+60 cm. Kom. dimenzija 110x220 cm. dvokrilna. dimenzija 105x205 cm. Kom. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. tri usadne šarke po krilu. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. 585. Dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. po izboru projektanta. Dimenzija 240x210 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. po šemi stolarije i detaljima. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Dimenzija 130x210+60 cm. po šemi stolarije i detaljima.00 € 510. Postaviti okov od mesinga. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Obračun po komadu vrata. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Kom. Dimenzija 105x205 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. tri usadne šarke po krilu. po šemi stolarije i detaljima. a. a. Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata. dvokrilna. dimenzija 230x210 cm.00 € 550. Postaviti okov od mesinga. 420. Dimenzija 130x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. a prag od hrastovine. Dimenzija 130x210+60 cm. Dimenzija 130x210 cm. Obračun po komadu vrata. 360. a prag od hrastovine. Kom. Kom. Kom. Dimenzija 105x205+60 cm. 3. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 7.00 € 460.00 € 460. po izboru projektanta. Kom. Postaviti okov od mesinga. dvokrilna. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. c. Obračun po komadu vrata. 340. Kom. tri usadne šarke po krilu. dimenzija 105x205 cm. dvokrilna. Na podu postaviti gumeni odbojnik. 390. 290. a. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. b. b. a prag od hrastovine. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. a. a. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 343 . Dimenzija 130x210 cm. Dimenzija 105x205+60 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dvokrilna. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 110x220 cm. Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata. po izboru projektanta. tri usadne šarke po krilu.00 € Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata sa nadsvetlom. Izrada i postavljanje borovih ulaznih zastakljenih vrata sa nadsvetlom. tri usadne šarke po krilu. Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata sa zastakljenim delom.00 € 650. Postaviti okov od mesinga. a prag od hrastovine. po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. Kom. Kom. Obračun po komadu vrata. b. Na podu postaviti gumeni odbojnik. a. Kom. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. dvokrilna. Dimenzija 105x205 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Borova vrata 1. b. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa.00 € 780. četvorokrilna. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. sa filungama i profilacijom. b.00 € 5.00 € 11. sa filungama i profilacijom. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih vrata od punog drveta. trokrilna. tri usadne šarke po krilu. Na podu postaviti gumeni odbojnik. b.00 € 9. po šemi stolarije i detaljima. po izboru projektanta. Postaviti okov od mesinga.

185. dimenzija 70x205+60 cm. Kom. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 260x220 cm. Kom. profilacijom i nadsvetlom.00 € € € € 23. f. a. Obračun po komadu vrata. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Kom. četvorokrilna. 175. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Kom. b. dimenzija 110x220+60 cm. b. tri usadne šarke po krilu. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dvokrilna. Dimenzija 80x205+60 cm. Dimenzija 110x220+60 cm.00 210.00 220. a.00 € 650.00 590. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 € € € € 344 . Dimenzija 90x205 cm. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. dvokrilna. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. 200.00 € € € € € € 29. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih vrata. tri usadne šarke po krilu. Postaviti okov od mesinga. Kom. dimenzija 70x205 cm. Obračun po komadu vrata. četvorokrilna.00 € 13. Kom. Kom. c. Postaviti okov od mesinga. d. a. d. po izboru projektanta. Kom. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 80x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Dimenzija 140x220+60 cm. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 80x205+60 cm. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. po izboru projektanta. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 140x220 cm. sa filungama. d. Obračun po komadu vrata.00 200. Kom. Kom. Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata. Dimenzija 260x220 cm. trokrilna. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. Kom. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih zastakljenih vrata sa nadsvetlom.00 220. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm.00 235. Kom. Kom. f.00 235. Kom. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. po šemi stolarije i detaljima. 4900. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Dimenzija 70x205 cm. e.00 320. b.00 465. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm.00 340. Dimenzija 200x220 cm. Kom. Dimenzija 140x220+60 cm. dvokrilna. c.00 365. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. a prag od hrastovine. dvokrilna. dimenzija 70x205 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. tri usadne šarke po krilu. c. po izboru projektanta. Kom. Dimenzija 90x205+60 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. po izboru projektanta. Kom.00 465. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Obračun po komadu vrata.00 € € € € € € 19.00 190. trokrilna. dvokrilna. Dimenzija 130x210+60 cm. Dimenzija 70x205 cm. a. e. 180.00 210. c. Dimenzija 70x205+60 cm. b. Kom.11. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Dimenzija 70x205+60 cm. Kom. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih vrata sa nadsvetlom. b. po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 140x220 cm. Postaviti okov od mesinga. a. Kom. Kom. d. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 200x220 cm. tri usadne šarke po krilu. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Kom.00 350. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih zastakljenih vrata. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. dimenzija 70x205+60 cm. Postaviti okov od mesinga. po izboru projektanta.00 590.

Postaviti okov od mesinga. Kom. Dimenzija 140x220 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih zastakljenih vrata sa šprosnama. Dimenzija 90x205 cm. sa kapkom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 140x220 cm. b. Dimenzija 80x220 cm.00 550. Dimenzija 80x220 cm. po šemi stolarije i detaljima. Kom. dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve borovine. Dimenzija 200x220 cm. e. Kom.00 € 345 . Dimenzija 100x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Kom. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata. dvokrilna. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. d. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm.00 € 340. po izboru projektanta. dvokrilna. a. Kom.00 675. Kom. dvokrilna. f. Kom. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih vrata. trokrilna. Dimenzija 90x205+60 cm. 340. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 70x205 cm. Kom. c. po izboru projektanta. dimenzija 70x205 cm. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata. bravu ukopavajuću sa dva ključa.00 400. Dimenzija 70x220 cm.00 575. Kom.00 € 240. a. Kom.00 € 52. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 390. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. a. Dimenzija 140x220 cm. dimenzija 70x205+60 cm. rubni zatvarač. 380. c. Dimenzija 140x220 cm. b. c.00 510.00 360. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Dimenzija 260x220 cm. Dimenzija 90x220 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 420. Kom. 360. Kom. četvorokrilna. tri usadne šarke po krilu. tri usadne šarke po krilu. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. a. Kom. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 140x220+60 cm. rubni zatvarač. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Postaviti okov od mesinga. po šemi stolarije i detaljima. e. Kom. Vrata. c. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. po izboru projektanta. dvokrilna. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. tri usadne šarke po krilu. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Obračun po komadu vrata. f. Obračun po komadu vrata. Obračun po komadu vrata. po šemi stolarije i detaljima.00 590. tri usadne šarke po krilu. Kom. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 € 545. po izboru projektanta. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Kom. trokrilna.00 € 400. po izboru projektanta. 220. Postaviti okov od mesinga.33.00 295. Dimenzija 260x220 cm. sa filungama i nadsvetlom. d.00 380. Kom. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. tri usadne šarke po krilu. Kom.00 € € € € € € 39. dimenzija 70x220 cm. Obračun po komadu vrata. Kom.00 275. Dimenzija 70x205+60 cm. četvorokrilna. Dimenzija 80x205 cm. Kapak izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih vrata. Postaviti okov od mesinga. d. dimenzija 80x220 cm.00 675. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama.00 € € € € € € 45. dimenzija 80x220 cm. b. Kom. b. Dimenzija 80x205+60 cm. Dimenzija 210x220 cm. 255. Kom. po šemi stolarije i detaljima. sa filungama. b. a. dvokrilna.00 € € € € 49. c. Dimenzija 100x220 cm.

510. c.00 € 360.55. tri usadne šarke po krilu. b.00 € 325. Kom. po izboru projektanta. po izboru projektanta. b. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Dimenzija 140x220 cm. 330.00 € 67. Dimenzija 100x220 cm. Dimenzija 100x220 cm.00 € 460. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. rubni zatvarač. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 100x220 cm. a. Kom. rubne zatvarače. dvokrilna. rubni zatvarač. dvokrilna. Vrata i roletne zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. Kom. Dimenzija 80x220 cm. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. 285. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata sa platnenom roletnom. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom.00 € 550. po izboru projektanta. c. po izboru projektanta.00 € 58. a.00 € 320. po šemi stolarije i detaljima. Vrata. Dimenzija 140x220 cm. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 100x220 cm. c.00 € 685. Obračun po komadu vrata. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Postaviti okov od mesinga. Obračun po komadu vrata. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata. Kom. b. Kom.00 € 61. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata. dvokrilna. po izboru projektanta. Kom. dimenzija 80x220 cm. Kom. Dimenzija 80x220 cm. Kom. dimenzija 80x220 cm. dimenzija 100x220 cm.00 € 540. tri usadne šarke po krilu. dimenzija 80x220 cm. 435. Dimenzija 100x220 cm. Dimenzija 80x220 cm. Postaviti okov od mesinga. Kom. Dimenzija 80x220 cm. Kom. b. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. po šemi stolarije i detaljima. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata sa drvenom eslinger roletnom. a. Postaviti okov od mesinga. tri usadne šarke po krilu. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata sa aluminijumskom eslinger roletnom. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Dimenzija 80x220 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Postaviti okov od mesinga. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. tri usadne šarke po krilu. c. Dimenzija 140x220 cm. a. Kom. Kom. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata sa PVC eslinger roletnom. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim 346 . postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom.00 € 425. rubni zatvarač. tri usadne šarke po krilu.00 € 64. c. Dimenzija 140x220 cm. rubne zatvarače. dimenzija 80x220 cm. 285. dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve borovine.00 € 70. po šemi stolarije i detaljima. rubni zatvarač.00 € 470. tri usadne šarke po krilu. a. Postaviti okov od mesinga. Postaviti okov od mesinga. Kapak izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Dimenzija 140x220 cm dvokrilna. b. dimenzija 80x220 cm. po šemi stolarije i detaljima. sa kapkom.00 € 700.

premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. 73. Kom. Kom. Kom. 575,00 € 630,00 € 885,00 €

Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata sa platnenom roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, rubne zatvarače, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 475,00 € 525,00 € 950,00 €

76.

Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata sa drvenom eslinger roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, rubne zatvarače, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Vrata i roletne zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 720,00 € 790,00 € 1 040,00 €

79.

Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata sa aluminijumskom eslinger roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, rubne zatvarače, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 c, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 545,00 € 600,00 € 880,00 €

82.

Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata sa PVC eslinger roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, rubne zatvarače, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 510,00 € 560,00 € 810,00 €

85.

Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih klatno (špilter) vrata, dimenzija 105x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, dve klatno (špilter) šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x205 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 425,00 € 675,00 € 347

87.

Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih klatno (špilter) vrata sa zastakljenim delom, dimenzija 105x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, dve klatno (špilter) šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 6 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x205 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 455,00 € 725,00 €

89.

Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih klatno (špilter) vrata, sa filungama i profilacijom, dimenzija 110x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, dve klatno (špilter) šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 110x220 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 585,00 € 845,00 €

91.

Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih kliznih vrata, dimenzija 80x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. U podu ugraditi vođicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizačima i masku od borovine. Postaviti okov od mesinga, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x205 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 340,00 € 520,00 €

93.

Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih borovih vrata, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 480,00 € 620,00 € 840,00 €

96.

Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih borovih vrata sa zastakljenim delom, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x220 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 580,00 € 780,00 € 910,00 €

99.

Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih borovih vrata, sa filungama i profilacijom, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x220 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 780,00 € 850,00 € 975,00 €

348

12. Hrastova vrata
1. Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata, dimenzija 105x205 cm. Vrata, dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x205 cm. b. Dimenzija 130x210 cm, dvokrilna. 3. Kom. Kom. 450,00 € 650,00 €

Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata sa nadsvetlom, dimenzija 105x205+60 cm. Vrata, dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x205+60 cm. b. Dimenzija 130x210+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 520,00 € 720,00 €

5.

Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata sa zastakljenim delom, dimenzija 105x205 cm. Vrata, dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x205 cm. b. Dimenzija 130x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 550,00 € 680,00 €

7.

Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih zastakljenih vrata sa nadsvetlom, od punog drveta, dimenzija 105x205+60 cm. Vrata, dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x205+60 cm. b. Dimenzija 130x210+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 580,00 € 780,00 €

9.

Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata, sa filungama i profilacijom, dimenzija 110x220 cm. Vrata, dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 110x220 cm. b. Dimenzija 130x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 650,00 € 850,00 €

11.

Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata, sa filungama, profilacijom i nadsvetlom, dimenzija 110x220+60 cm. Vrata, dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 110x220+60 cm. b. Dimenzija 130x210+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 780,00 € 975,00 € 349

13.

Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih vrata, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. e. f. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Dimenzija 200x220 cm, trokrilna. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 260,00 290,00 320,00 500,00 725,00 900,00 € € € € € €

19.

Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih vrata sa nadsvetlom, dimenzija 70x205+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 140x220+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 290,00 325,00 365,00 560,00 € € € €

23.

Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih zastakljenih vrata, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. e. f. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Dimenzija 200x220 cm, trokrilna. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 285,00 310,00 340,00 520,00 720,00 910,00 € € € € € €

29.

Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih zastakljenih vrata sa nadsvetlom, dimenzija 70x205+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 140x220+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 310,00 340,00 360,00 550,00 € € € €

350

33.

Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih zastakljenih vrata sa šprosnama, dimenzija 70x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. e. f. Dimenzija 70x220 cm. Dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 90x220 cm. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Dimenzija 210x220 cm, trokrilna. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 390,00 420,00 450,00 580,00 840,00 975,00 € € € € € €

39.

Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih vrata, sa filungama, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. Kom. 520,00 €

40.

Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih vrata, sa filungama, dimenzija 80x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. e. f. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Dimenzija 200x220 cm, trokrilna. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 520,00 550,00 585,00 780,00 910,00 1 040,00 € € € € € €

45.

Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih vrata, sa filungama i nadsvetlom, dimenzija 70x205+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 140x220+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 585,00 620,00 650,00 880,00 € € € €

49.

Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih hrastovih vrata, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, rubni zatvarač, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 340,00 € 370,00 € 540,00 €

351

52.

Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih hrastovih vrata, sa kapkom, dimenzija 80x220 cm. Vrata, dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, rubni zatvarač, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm, postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Kapak izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 600,00 € 660,00 € 910,00 €

55.

Izrada i postavljanje hrastovih jednokrilnih klatno (špilter) vrata, dimenzija 105x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, dve klatno (špilter) šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x205 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 650,00 € 1 040,00 €

57.

Izrada i postavljanje hrastovih jednokrilnih zastakljenih klatno (špilter) vrata, dimenzija 105x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, dve klatno (špilter) šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti Flot ravnim providnim staklom debljine 6 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x205 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 680,00 € 1 100,00 €

59.

Izrada i postavljanje hrastovih jednokrilnih klatno (špilter) vrata, sa filungama i profilacijom, dimenzija 110x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, dve klatno (špilter) šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 110x220 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 845,00 € 1 200,00 €

61.

Izrada i postavljanje hrastovih jednokrilnih kliznih vrata, dimenzija 90x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. U podu ugraditi vođicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizačima i masku od hrastovine. Postaviti okov od mesinga, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 90x205 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 450,00 € 780,00 €

63.

Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih hrastovih vrata, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 780,00 € 975,00 € 1 350,00 €

352

66.

Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih hrastovih vrata sa zastakljenim delom, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 910,00 € 1 170,00 € 1 430,00 €

69.

Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih hrastovih vrata, sa filungama i profilacijom, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 1 170,00 € 1 300,00 € 1 560,00 €

13. Alu. Vrata
1. Izrada i postavljanje zastakljenih ulaznih jednokrilnih aluminijumskih vrata, dimenzija 105x210 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, sa termo prekidom, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti jednostrukim ornament staklom debljine 5 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x210 cm. b. Dimenzija 130x210 cm, dvokrilna. 3. Kom. Kom. 485,00 € 845,00 €

Nabavka i postavljanje zastakljenih jednokrilnih vrata, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS" tip V/VI, dimenzija 103x210 cm. Konstrukcija vrata je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Krila vrata zastakliti jednostrukim ornament staklom debljine 4 mm. Okov i boja vrata, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 103x210 cm. b. Dimenzija 126x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 510,00 € 670,00 €

5.

Nabavka i postavljanje zastakljenih jednokrilnih vrata, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS" tip VII, dimenzija 103x210 cm. Konstrukcija vrata je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Krila vrata zastakliti termo izolacionim refleksnim Flot staklom d=5+12+4 mm. Okov i boja vrata, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 103x210 cm. b. Dimenzija 126x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 830,00 € 1 200,00 €

353

7.

Izrada i postavljanje jednokrilnih aluminijumskih vrata, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma, sa ispunom i dihtovati EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva ključa i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 180,00 210,00 245,00 340,00 € € € €

11.

Izrada i postavljanje jednokrilnih aluminijumskih zastakljenih vrata, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma, sa ispunom i dihtovati EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva ključa i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i dihtovati gumom. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 225,00 240,00 255,00 340,00 € € € €

15.

Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih aluminijumskih vrata, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, termo prekidom i sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 290,00 € 320,00 € 450,00 €

18.

Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih aluminijumskih vrata, sa kapkom, dimenzija 80x220 cm. Vrata i kapak izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, termo prekidom i sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i komarnikom. Krila vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 615,00 € 650,00 € 875,00 €

21.

Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih aluminijumskih vrata sa eslinger roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, termo prekidom i sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Eslinger roletne izvesti od aluminijuma. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 475,00 € 515,00 € 715,00 €

354

24.

Nabavka i postavljanje balkonskih zastakljenih jednokrilnih vrata, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS", dimenzija 80x220 cm. Konstrukcija vrata izvedena je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Okov i boja vrata, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 295,00 € 500,00 €

26.

Nabavka i postavljanje balkonskih zastakljenih jednokrilnih vrata sa kapcima, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS", dimenzija 80x220 cm. Konstrukcija vrata izvedena je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose, uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja prozora i kapaka, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 660,00 € 1 010,00 €

28.

Nabavka i postavljanje balkonskih zastakljenih jednokrilnih vrata, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALT", dimenzija 80x220 cm. Konstrukcija vrata izvedena je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka, između spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Okov i boja vrata, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 360,00 € 610,00 €

30.

Nabavka i postavljanje balkonskih zastakljenih jednokrilnih vrata sa kapcima, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALT", dimenzija 80x220 cm. Konstrukcija vrata izvedena je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka, između spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose, uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja prozora i kapaka, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 760,00 € 1 160,00 €

32.

Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih vrata, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS", dimenzija 200x220 cm. Konstrukcija vrata izvedena je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose, uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja vrata i kapaka, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 200x220 cm. b. Dimenzija 240x220 cm. c. Dimenzija 300x220 cm. Kom. Kom. Kom. 940,00 € 1 020,00 € 1 180,00 € 355

35.

Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih vrata sa kapcima, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS", dimenzija 200x220 cm. Konstrukcija vrata izvedena je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose, uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja vrata i kapaka, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 200x220 cm. b. Dimenzija 240x220 cm. c. Dimenzija 300x220 cm. Kom. Kom. Kom. 1 630,00 € 1 730,00 € 2 025,00 €

38.

Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih vrata, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALT", dimenzija 200x220 cm. Konstrukcija vrata izvedena je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka, između spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose, uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja vrata i kapaka, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 200x220 cm. b. Dimenzija 240x220 cm. c. Dimenzija 300x220 cm. Kom. Kom. Kom. 1 145,00 € 1 240,00 € 1 430,00 €

41.

Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih vrata sa kapcima, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALT", dimenzija 200x220 cm. Konstrukcija vrata izvedena je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka, između spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose, uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja vrata i kapaka, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 200x220 cm. b. Dimenzija 240x220 cm. c. Dimenzija 300x220 cm. Kom. Kom. Kom. 1 750,00 € 1 950,00 € 2 275,00 €

44.

Izrada i postavljanje kliznih zastakljenih aluminijumskih vrata, dimenzija 100x220 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, termo prekidom i sistemom zaptivanja, po šemi stolarije i detaljima. Okov od eloksiranog aluminijuma, brava i boja vrata, po izboru projektanta. Krila vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. e. Dimenzija 100x220 cm. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 200x220 cm. Dimenzija 240x220 cm. Dimenzija 300x220 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 520,00 700,00 960,00 1 020,00 1 200,00 € € € € €

356

49.

Izrada i postavljanje garažnih aluminijumskih dvokrilnih vrata, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, sa termo prekidom, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 1 040,00 € 1 240,00 € 1 430,00 €

52.

Izrada i postavljanje garažnih aluminijumskih zastakljenih dvokrilnih vrata, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, sa termo prekidom, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Krila vrata zastakliti ornament staklom d=6 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 1 075,00 € 1 260,00 € 1 460,00 €

14. Alu. - drvo vrata
1. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih zastakljenih vrata od aluminijuma i drveta, dimenzija 105x210 cm. Vrata izraditi u kombinaciji eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i drveta, sa termo prekidom, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti jednostrukim ornament staklom debljine 5 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Drvene elemente vrata finalno obraditi i lakirati. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x210 cm. b. Dimenzija 130x210 cm, dvokrilna. 3. Kom. Kom. 550,00 € 875,00 €

Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata od aluminijuma i drveta, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi u kombinaciji od eloksiranog aluminijuma i drveta, sa ispunom i dihtovati gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva ključa i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Drvene elemente vrata finalno obraditi i lakirati. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 195,00 225,00 260,00 375,00 € € € €

7.

Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih vrata od aluminijuma i drveta, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi u kombinaciji od eloksiranog aluminijuma i drveta, sa ispunom i dihtovati gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva ključa i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i dihtovati gumom. Drvene elemente vrata finalno obraditi i lakirati. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 260,00 270,00 285,00 370,00 € € € € 357

11.

Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih vrata od aluminijuma i drveta, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi u kombinaciji eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i drveta, sa termo prekidom i sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava, tri šarke po krilu i boja vrata, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Drvene elemente vrata finalno obraditi i lakirati. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 310,00 € 340,00 € 480,00 €

14.

Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih vrata od aluminijuma i drveta, sa kapkom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi u kombinaciji eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i drveta, sa termo prekidom i sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Kapak izvesti sa pokretnim rebrima i komarnikom. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 635,00 € 675,00 € 940,00 €

17.

Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih vrata od aluminijuma i drveta, sa eslinger roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi u kombinaciji eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i drveta, sa termo prekidom i sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Eslinger roletne izvesti od aluminijuma. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 495,00 € 530,00 € 750,00 €

20.

Nabavka i postavljanje balkonskih zastakljenih jednokrilnih vrata, od eloksiranog aluminijuma i drveta "Nissal-ALD", dimenzija 80x220 cm. Konstrukcija vrata je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreče ili jele. Između spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastični držači sa zavrtnjem koji čine prekinuti termo most. Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom, a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza, koji površini daje svilenkast mat izgled. Sav zaptivni materijal rađen je od EPDM profila. Zaptivači su neprekinuti po celom obimu. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Okov i boja vrata, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 400,00 € 670,00 €

22.

Nabavka i postavljanje balkonskih zastakljenih jednokrilnih vrata, od eloksiranog aluminijuma i drveta sa kapkom "Nissal-ALD", dimenzija 80x220 cm. Konstrukcija vrata je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreče ili jele. Između spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastični držači sa zavrtnjem koji čine prekinuti termo most. Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom, a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza, koji površini daje svilenkast mat izgled. Sav zaptivni materijal rađen je od EPDM profila. Zaptivači su neprekinuti po celom obimu. Vrata zastakliti

358

termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Okov i boja vrata, po izboru projektanta. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose, uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja vrata i kapaka, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. 24. Kom. Kom. 765,00 € 1 175,00 €

Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih vrata, od eloksiranog aluminijuma i drveta "NissalALD", dimenzija 200x220 cm. Konstrukcija vrata je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreče ili jele. Između spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastični držači sa zavrtnjem koji čine prekinuti termo most. Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom, a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza, koji površini daje svilenkast mat izgled. Sav zaptivni materijal rađen je od EPDM profila. Zaptivači su neprekinuti po celom obimu. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Okov i boja vrata, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 200x220 cm. b. Dimenzija 240x220 cm. c. Dimenzija 300x220 cm. Kom. Kom. Kom. 995,00 € 1 080,00 € 1 240,00 €

27.

Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih vrata od eloksiranog aluminijuma i drveta, sa kapcima, "Nissal-ALD", dimenzija 200x220 cm. Konstrukcija vrata je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreče ili jele. Između spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastični držači sa zavrtnjem koji čine prekinuti termo most. Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom, a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza, koji površini daje svilenkast mat izgled. Sav zaptivni materijal rađen je od EPDM profila. Zaptivači su neprekinuti po celom obimu. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Okov i boja vrata, po izboru projektanta. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose, uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja vrata i kapaka, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 200x220 cm. b. Dimenzija 240x220 cm. c. Dimenzija 300x220 cm. Kom. Kom. Kom. 1 670,00 € 1 800,00 € 2 080,00 €

30.

Izrada i postavljanje kliznih zastakljenih vrata od aluminijuma i drveta, dimenzija 100x220 cm. Vrata izraditi u kombinaciji eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i drveta, sa termo prekidom i sistemom zaptivanja, po šemi stolarije i detaljima. Okov od eloksiranog aluminijuma, brava i boja vrata, po izboru projektanta. Krila vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. e. Dimenzija 100x220 cm. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 200x220 cm. Dimenzija 240x220 cm. Dimenzija 300x220 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 550,00 740,00 980,00 1 050,00 1 260,00 € € € € €

359

15. PVC vrata
1. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih PVC zastakljenih vrata, dimenzija 105x210 cm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta. Vrata zastakliti jednostrukim ornament staklom debljine 5 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x210 cm. b. Dimenzija 130x210 cm, dvokrilna. 3. Kom. Kom. 450,00 € 820,00 €

Izrada i postavljanje jednokrilnih PVC vrata, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa dva ključa, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 160,00 180,00 210,00 290,00 € € € €

7.

Izrada i postavljanje jednokrilnih PVC zastakljenih vrata, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa dva ključa, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i dihtovati gumom. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 210,00 230,00 250,00 310,00 € € € €

11.

Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih PVC vrata, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 270,00 € 300,00 € 420,00 €

14.

Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih PVC vrata, sa kapkom, dimenzija 80x220 cm. Vrata i kapak izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i komarnikom. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 600,00 € 640,00 € 840,00 €

360

17.

Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih PVC vrata sa eslinger roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata i roletne izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 370,00 € 400,00 € 520,00 €

20.

Izrada i postavljanje kliznih zastakljenih PVC vrata, dimenzija 100x220 cm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava i boja vrata, po izboru projektanta. Krila vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. e. Dimenzija 100x220 cm. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 200x220 cm. Dimenzija 240x220 cm. Dimenzija 300x220 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 485,00 620,00 875,00 940,00 1 140,00 € € € € €

25.

Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih PVC vrata, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu i boja vrata, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 975,00 € 1 170,00 € 1 360,00 €

28.

Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih zastakljenih PVC vrata, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu i boja vrata, po izboru projektanta. Krila vrata zastakliti ornament staklom d=6 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 1 010,00 € 1 200,00 € 1 400,00 €

361

16. Metal - drvo vrata
1. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih vrata u metalnom štoku, dimenzija 70x205 cm. Krilo izvesti kao ramovsku konstrukciju sa saćem i obostrano obložiti hrastovom furniranom šper pločom debljine 4 mm, I klase, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, tri usadne šarke po krilu, bravu ukopavajuću sa cilindričnim uloškom i tri ključa, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Metalne delove obojiti zaštitnom bojom za metal. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 70x205 cm. b. Dimenzija 80x205 cm. c. Dimenzija 90x205 cm. 4. Kom. Kom. Kom. 175,00 € 190,00 € 200,00 €

Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih vrata sa štokom od eloksiranog aluminijuma, dimenzija 70x205 cm. Krilo izvesti kao ramovsku konstrukciju sa saćem i obostrano obložiti hrastovom furniranom šper pločom debljine 4 mm, I klase, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, tri usadne šarke po krilu, bravu ukopavajuću sa cilindričnim uloškom i tri ključa, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 70x205 cm. b. Dimenzija 80x205 cm. c. Dimenzija 90x205 cm. Kom. Kom. Kom. 200,00 € 215,00 € 230,00 €

17. Pregrade
1. Izrada i postavljanje pregrade od eloksiranog aluminijuma i furniranog panela. Pregradu izvesti u rasteru od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i obostrano ih obložiti furniranim hrastovim panelom, sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune, po šemi i detaljima iz projekta. Pregradu finalno obraditi, po izboru projektanta. Obračun po m2 pregrade. a. Aluminijuma i furniranog panela. b. Aluminijuma i medijapan ploča. c. Aluminijuma i oplemenjene iverice. 4. m2 m2 m2 90,00 € 75,00 € 70,00 €

Izrada i postavljanje pregrade sa vratima od eloksiranog aluminijuma i furniranog panela. Pregradu sa vratima izvesti u rasteru od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i obostrano ih obložiti furniranim hrastovim panelom, sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune, po šemi i detaljima iz projekta. Krila vrata izraditi kao ramovsku konstrukciju sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune debljine 2 cm i obložiti hrastovim panelom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, tri šarke po krilu, bravu ukopavajuću sa cilindričnim uloškom i tri ključa, po izboru projektanta. Pregradu sa vratima finalno obraditi. Obračun po m2 pregrade. a. Aluminijuma i furniranog panela. b. Aluminijuma i medijapan ploča. c. Aluminijuma i oplemenjene iverice. m2 m2 m2 100,00 € 85,00 € 80,00 €

362

7.

Izrada i postavljanje pregrade sa vratima od eloksiranog aluminijuma, furniranog panela i termo stakla. Pregradu sa vratima izvesti u rasteru od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i obostrano ih obložiti furniranim hrastovim panelom, sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune, po šemi i detaljima iz projekta. Pregradu u gornjem delu zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati EPDM zaptivačima. Krila vrata izraditi kao ramovsku konstrukciju sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune debljine 2 cm i obložiti hrastovim panelom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, tri šarke po krilu, bravu ukopavajuću sa cilindričnim uloškom i tri ključa, po izboru projektanta. Pregradu sa vratima finalno obraditi. Obračun po m2 pregrade. a. Aluminijuma i furniranog panela. b. Aluminijuma i medijapana. c. Aluminijuma i oplemenjene iverice. m2 m2 m2 135,00 € 115,00 € 110,00 €

10.

Izrada i postavljanje zastakljene pregrade od eloksiranog aluminijuma i furniranog panela. Pregradu izvesti u rasteru od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i obostrano ih obložiti furniranim panelom, sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune, po šemi i detaljima iz projekta. Pregradu u gornjem delu zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati EPDM zaptivačima. Pregradu finalno obraditi, po izboru projektanta. Obračun po m2 pregrade. a. Aluminijuma i furniranog panela. b. Aluminijuma i medijapan ploča. c. Aluminijuma i oplemenjene iverice. m2 m2 m2 115,00 € 100,00 € 95,00 €

13.

Izrada i postavljanje zastakljene pregrade sa vratima "Nissal MPZ 60" od eloksiranog aluminijuma i furniranog panela. Pregradu izvesti u rasteru od eloksiranih aluminijumskih profila i obostrano ih obložiti furniranim panelom, sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune, pregradu u gornjem delu zastakliti dvostrukim Flot staklom debljine 4 mm i dihtovati EPDM zaptivačima, po šemi i detaljima iz projekta. Krila vrata izvesti kao ramovsku konstrukciju obostrano obloženu sa furniranim panelom i sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune debljine 2 cm. Okov od eloksiranog aluminijuma, brava ukopavajuća sa cilindričnim uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu po izboru projektanta. Pregradu sa vratima finalno obraditi, po izboru projektanta. Obračun po m2 pregrade. a. Sa furniranim panelom. b. Sa medijapan pločama. c. Sa oplemenjenom ivericom. m2 m2 m2 110,00 € 95,00 € 90,00 €

16.

Izrada i postavljanje zastakljene pregrade sa vratima "Nissal MPZ 60" od eloksiranog aluminijuma i gips kartonskih ploča. Pregradu izvesti u rasteru od eloksiranih aluminijumskih profila i obostrano ih obložiti vatrootpornim gips kartonskim pločama debljine 15 mm, sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune, pregradu u gornjem delu zastakliti dvostrukim Flot staklom debljine 4 mm i dihtovati EPDM zaptivačima, po šemi i detaljima iz projekta. Krila vrata izvesti kao ramovsku konstrukciju obostrano obloženu sa furniranim panelom i sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune debljine 2 cm. Okov od eloksiranog aluminijuma, brava ukopavajuća sa cilindričnim uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu po izboru projektanta. Pregradu sa vratima finalno obraditi, po izboru projektanta. Obračun po m2 pregrade. m2 100,00 €

17.

Izrada i postavljanje zastakljene pregrade sa vratima "Nissal MPZ 60" od eloksiranog aluminijuma, cementno azbestnih ploča i furniranog panela. Pregradu izvesti u rasteru od eloksiranih aluminijumskih profila i obostrano ih obložiti cementno azbestnim pločama i furniranim panelom, sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune, pregradu u gornjem delu zastakliti dvostrukim Flot staklom debljine 4 mm i dihtovati EPDM zaptivačima, po šemi i detaljima iz projekta. Krila vrata 363

a. brava ukopavajuća sa cilindričnim uloškom i tri ključa. Jednokrilna vrata. Pregradu sa vratima i plakarima finalno obraditi. m2 m2 m2 140.00 € 115. Dvokrilna vrata. Okov od eloksiranog aluminijuma. Okov od eloksiranog aluminijuma. po izboru projektanta.00 € 364 . Dvokrilna vrata. Nabavka i postavljanje jednokrilnih harmonika vrata tipa "Akordijal"sa oblogom od skaja. 3. Sa oplemenjena iverica. Obračun po m2 vrata. Vrata postaviti po uputstvu proizvođača. m2 m2 75. Ostala građevinska stolarija 1. brava ukopavajuća sa cilindričnim uloškom i tri ključa. Lamele se obložiti ultrapasom u boji po izboru projektanta. Dovratnik grundirati. Krilo vrata izraditi od lamela povezanih profilima. proizvođač "Nissal". Sa furniranim panelom. a. Jednokrilna vrata. m2 18.00 € 110.00 € 5. Pregradu izvesti u rasteru od eloksiranih aluminijumskih profila i obostrano ih obložiti furniranim panelom. a. b.00 € Nabavka i ugrađivanje jednokrilnih harmonika vrata sa dovratnikom od hrastovine. pregradu u gornjem delu zastakliti dvostrukim Flot staklom debljine 4 mm i dihtovati EPDM zaptivačima.00 € 75. Obračun po m2 otvora vrata. Sa medijapan pločama. Jednokrilna vrata. po šemi i detaljima iz projekta. 100. tri šarke po krilu po izboru projektanta. Lamele se obložiti hrastovim furnirom. tri šarke po krilu po izboru projektanta. m2 m2 65. Vrata i dovratnik tri puta obojiti lazurnim bojama i lakirati.00 € 90. Obračun po m2 pregrade.00 € Izrada i postavljanje pregrade sa vratima i plakarima "Nissal MPZ 60" od eloksiranog aluminijuma i furniranog panela. deo sa furniranim panelima i sa vratima finalno obraditi. Obračun po m2 pregrade. Nabavka i ugrađivanje jednokrilnih harmonika vrata sa dovratnikom od jelovine. b. Krila vrata izvesti kao ramovsku konstrukciju obostrano obloženu sa furniranim panelom i sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune debljine 2 cm. Obračun po m2 otvora vrata. sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune. m2 m2 90.00 € 125. b. Pregradu. Krilo snabdeti šinom u gornjem delu štoka i vođicom krila u podu. Dvokrilna vrata. b. c. Krilo vrata izraditi od lamela povezanih PVC profilima. Krilo snabdeti šinom u gornjem delu štoka i vođicom krila u podu.izvesti kao ramovsku konstrukciju sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune debljine 2 cm i obložiti hrastovim panelom. a.00 € 18. po izboru projektanta.

16. 5. 22.11. 7. 14. 20. 19. 6. Demontaže Prozor krilo na krilo Jednostruki prozori Dvostruki prozori Restauracija prozora Šperovana vrata Furnirana vrata Jelova vrata Borova vrata Hrastova vrata Ostala vrata Restauracija vrata Izlozi Pregrade Zidovi Plafoni Podovi Stepeništa Stepeništa spiralna Ograde Elementi krova Oprema Ostali stolarski radovi 367 370 371 373 376 378 380 382 387 392 396 397 398 399 401 402 404 406 409 410 412 413 417 365 . 10. 21. 15. 12. 13. 11. 9. 2. 4. STOLARSKI RADOVI 1. 18. 8. 3. 23. 17.

.

Kom. Kom.00 4.00 m2. a. c. c.00 m2. Kom. Kom. Kom. Obračun po komadu prozora.00 € 11.00 € € € € Pažljiva demontaža plakara. površine do 2. Preko 5.00 € 14.00 € 15.00 m2. 5. Od 2. Preko 5. veličine do 3. Obračun po komadu plakara. 7.00 m2. Kom.00 m2. površine do 2.00 € 25. a. Do 2. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor.00 m2.0 m2. Demontirane plakare utovariti i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Od 2. Pažljiva demontaža krovnih prozora. Pažljiva demontaža prozora. Kom. Pažljiva demontaža prozora. Obeležiti prozore i pažljivo demontirati vodeći računa da se ne oštete. m2 15. Po m2. Obračun po komadu prozora.00 35.00 m2. Demontirana vrata sklopiti. Do 2. Obeležiti vrata i pažljivo demontirati vodeći računa da se ne oštete. Kom.0 m2. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. a.00 m2.00 € 18.00-5. površine do 2.00 € 25.00 m2. Obračun po komadu prozora. d. Pažljiva demontaža ugrađenog plakara. b.0 m2.00 75.00 m2. Do 2. Kom. Prozore očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju.00-5.0-10.00 m2. Demontirane prozore sklopiti. Obračun po komadu vrata. Od 2. Do 5. c. Ormana.0 m2. Pažljiva demontaža vrata. Pažljiva demontaža vrata zajedno sa štokom. Kom. veličine do 5. 4. koji se ponovo se ugrađuju.00 € 25. Do 2. Demontaže 1. Plakara. Obračun po komadu plakara. Kom.00 m2.00 m2.00-5. c.50 € 8. a. Preko 5.00 € 35. b. Demontirane plakare utovariti i odvesti na deponiju koju odredi investitor.00 € 12. Vrata očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. Od 5. Od 2. 7. Kom. a. Obračun po komadu vrata.50 € 15. Vitrina.00 € 18. 5. Preko 5. Kom Kom. 15. Od 10-20. 10. a. b. Kom. Kom. Kom.00 m2.50 € 15. Kom. koji se ponovo se ugrađuju. Kom. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. površine do 2.00-5.00 € 15.0 m2. b.00 m2.00 m2. b.00 € 10.00 € 367 . b. c. c. Demontirane prozore sklopiti.1.

1. upakovati. Pažljiva demontaža brodskog poda zajedno sa lajsnama. Brodski pod. Lamperije sa filungama. Brodski pod pažljivo demontirati. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Garažna vrata. Pažljiva demontaža lajsni od drveta. Kom. 12. Kom. b. složiti po vrsti. a. udaljenu do 15 kilometara. štafni i sloja peska. Ulazna vrata.00 € 32. Pažljiva demontaža lamperije sa zidova. Obeležiti drvene elemente lamperije i pažljivo demontirati.50 € 30.21. Lajsne. Obračun po m2 poda. Demontaža slepog poda. a. m2 m2 7. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. očistiti. b. Lamperije sa filungama. složiti po vrsti. Lajsne demontirati i očistiti za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. b. izneti. m2 m2 3.00 € 368 . Brodski pod sa slepim podom. m2 1. Obračun po m2 plafona. Šut prikupiti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. a. b. Pažljiva demontaža praga vrata. Pažljiva demontaža izloga od drveta sa prethodnim vađenjem stakla. Pažljiva demontaža ulaznih vrata zajedno sa štokom. upakovati. Obračun po m2 poda.75 € 1. Slepi pod i štafne pažljivo demontirati.00 € 27. upakovati. Sokle.00 € 25. Materijal očistiti.50 € 23. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Lamperije.00 € 6. Obračun po komadu praga. Prag demontirati i očistiti za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. m1 m1 0. a. Šut prikupiti.50 € 24.00 € 9. a. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € 4. Obračun po komadu vrata. Šut prikupiti. Demontirana vrata sklopiti.50 € 17. Obračun po m2 lamperije. Lamperije. izneti. Kom. Lamperiju demontirati. izneti. b. očistiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 29. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. m2 7. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. Obračun po m1 lajsni. Obračun po m2 izloga. očistiti. Šut prikupiti. m2 m2 4. Pažljiva demontaža lamperije sa plafona. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. složiti po vrsti. jer se ponovo ugrađuje.

Šut prikupiti.00 € 39. Obračun po komadu kapije.34. 7. Demontaža obloge podesta od drveta. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Šut prikupiti. Obeležiti drvene elemente plafona i pažljivo demontirati. m1 4. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Stepenike grubo očistiti i složiti u magacin. Šut prikupiti. Pažljiva demontaža drvene kapije.25 € 35. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju.50 € 43.50 € 37. Obračun po m1 stepenika. Delove obloge očistiti i složiti u magacin. izneti. Obračun po m2 podesta. Letve sa plafona pažljivo demontirati.00 € 2. Pažljivo demontirati drvene stepenike. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Demontaža obloge stepenika od drveta. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Daščani plafon. Pažljiva demontaža drvenih ukrasnih letvi daščanog plafona.00 € 41. Obračun po m2 strehe. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. m2 2. izneti. za ponovnu upotrebu. Šut prikupiti. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m1 stepenika. Drvenu ogradu pažljivo demontirati. Šut prikupiti. dimenzija 100x240 cm.00 € 7. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Pažljiva demontaža drvene ograde.50 € 369 . Kom.50 € 38. očistiti. Demontažu izvršiti pažljivo. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. m2 5. b. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šašovac. a. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. po m1.50 € 42. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Delove obloge očistiti i složiti u magacin. m1 2. Šut prikupiti. Obračun po m2 plafona. Pažljivo demontirati oblogu podesta da se ne ošteti. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. delove ograde očistiti i složiti u magacin. Čeone daske strehe. Obračun po m1 ograde. izneti. izneti. Opšivke strehe. za ponovnu upotrebu. Demontaža drvene ograde stepeništa. Demontiranu kapiju sklopiti. m2 1. Demontaža stepenika od drveta. pažljivo demontirati. m1 6.00 € 40. jer se ponovo ugrađuje. Obračun po m2 ograde. a. Opšivku strehe obeležiti. za ponovnu upotrebu. izneti. izneti. izneti. Obračun po m2 plafona. m2 m1 6. Demontaža opšivke strehe. Pažljivo demontirati oblogu stepenika stepeništa da se ne ošteti. m2 m2 10. Pažljiva demontaža šašovca sa plafona. za ponovnu upotrebu.

Kom.2. po šemi stolarije i detaljima. dimenzija 80x80+30 cm.00 360. j. Obračun po komadu prozora. Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo. Prozor krilo na krilo 1. b.00 250. e. Kom. Kom. n. Kom.00 € € € € 370 . Kom. 70. m. k.00 430. 15. dimenzija 60x60 cm. h. Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo sa drvenom pokretnom eslinger roletnom. e. sa kapcima. Kom. dimenzija 80x80 cm.00 340. d. b.00 260. Kom. po šemi stolarije i detaljima.00 275. Kom.00 490. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Dimenzija 100x140 cm. Kom. Dimenzija 120x120 cm.00 220. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Dimenzija 140x120 cm. Kom. Dimenzija 80x120 cm. a.00 310. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 80x80+30 cm. Kom. 160.00 245. Dimenzija 60x60 cm. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 120x140 cm. Kom. g. Kom. Prozore i kapke pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm. Kom. Kom. l. Kom. Kom. m. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Dimenzija 180x140 cm. d. f. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm.00 405. Dimenzija 120x100 cm. Prozore i roletne pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 80x80 cm. a.00 250. Dimenzija 160x120 cm. Kom. Obračun po komadu prozora. Kom.00 330. Dimenzija 100x140+30 cm.00 320. l. Dimenzija 120x140 cm.00 € € € € € € € € € € € € € 29.00 350. Dimenzija 80x120 cm. Kom.00 220.00 360.00 € € € € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo.00 320. g. Dimenzija 180x140 cm. Kom. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. i.00 345. c. Dimenzija 140x100 cm.00 405.00 155. d. Dimenzija 140x120 cm. Kom.00 550. Dimenzija 140x140 cm. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta.00 175. Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 120x120 cm. Dimenzija 100x100+30 cm. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 140x180 cm. k. j. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 100x100 cm. Dimenzija 100x140 cm. Kom. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Dimenzija 140x180 cm.00 230. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume.00 105. f. Kom. Kom. b. po šemi stolarije i detaljima.00 360. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Dimenzija 100x100 cm. a. Kom. Dimenzija 80x120+30 cm. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. 155. Kom. Kom. h. Kom. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode.00 245. c. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Dimenzija 140x100 cm. c.00 550. Kom. Dimenzija 160x120 cm. Dimenzija 120x100 cm. Kom. i.

Kom. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Kom. Kom. Dimenzija 120x140+30 cm. Kom. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm.00 70.00 190. Kom. Kom. Kom.00 170. d.00 165. Kom. Dimenzija 120x140 cm.00 180. sa kapcima. k. Kom. Dimenzija 140x180 cm. Dimenzija 80x80 cm. g. Kom. j. 15. Dimenzija 100x100 cm. Dimenzija 180x140+30 cm. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. e. Kom.00 105. Jednostruki prozori 1. Dimenzija 120x120 cm. i.00 170. Kom. Dimenzija 80x120 cm.00 420. Prozore i kapke pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. g. dimenzija 60x60 cm.00 155.00 240.00 280. Dimenzija 140x100 cm. d. dimenzija 80x80 cm.00 510. Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora.00 € € € € € € € € € € € 371 .00 260. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. f.00 370. Kom. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom.00 480. Kom.00 410. b. Kom. Dimenzija 140x100 cm. Obračun po komadu prozora. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Dimenzija 80x120 cm. Kom.00 400. f. a. c. Dimenzija 120x100+30 cm.00 270. c. Kom. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. f. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 160x120+30 cm. l. Dimenzija 120x120 cm. i. Dimenzija 140x120 cm. Kom.00 285. Dimenzija 120x140 cm. Kom. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 185. n. Dimenzija 60x60 cm. m. Kom. Dimenzija 120x100 cm.00 230. Dimenzija 160x120 cm.00 € € € € € € € € € 3. Kom. k. k. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Dimenzija 180x140 cm. Kom. Kom. Kom.e.00 590. Dimenzija 140x140+30 cm. Kom. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 140x140 cm.00 230. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Dimenzija 100x140 cm. e. 125. Dimenzija 120x100 cm. Dimenzija 140x180 cm. Dimenzija 140x120 cm. Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 120x120+30 cm.00 210. Kom. Kom. po šemi stolarije i detaljima. h. i. m.00 260. h. Dimenzija 100x100 cm. po šemi stolarije i detaljima. j.00 150. Dimenzija 140x120+30 cm.00 375. j. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Kom. Kom. Dimenzija 140x100+30 cm. Dimenzija 140x180+30 cm. Kom. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. a. Kom. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom.00 560.00 320. h.00 120. 315. g. Kom. l.00 € € € € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora. Dimenzija 100x140 cm. b. Kom.00 265. 55. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume.

Dimenzija 140x180 cm. Kom. Kom. Dimenzija 100x140 cm. h. Kom. Kom. Kom.00 340. Kom.00 450. Kom. Kom. 110. Dimenzija 100x100+30 cm. f. d. Dimenzija 120x140+30 cm. m. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. j. Dimenzija 140x140+30 cm. Dimenzija 180x140 cm. j. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode.00 € 372 . Kom. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. l. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. e. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. f. n. b. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Izrada i postavljanje jednostrukih hrastovih prozora. c.00 195. Kom.00 400. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode.00 380. i.00 270. Kom. Dimenzija 160x120 cm. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. 29.00 460. Dimenzija 80x80+30 cm.00 € 420. zastakljenih termo staklom i finalno obrađenih.00 140. b. Dimenzija 80x120+30 cm.00 285. Dimenzija 160x120 cm. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 140x180+30 cm. Prozore i roletne pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 220. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Kom.00 90.00 120. Dimenzija 180x140+30 cm. g. Kom.00 250. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Kom. Prozore izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dimenzija 140x120 cm. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Dimenzija 120x120+30 cm. 130. Dimenzija 60x60 cm.00 180. dimenzija 60x60 cm. Kom. Kom. 345.00 305.l. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. h. k. g. c.00 210. Dimenzija 80x120 cm. Dimenzija 140x120+30 cm.00 290.00 € € € € € € € € € € € € € 57.00 175. Obračun po komadu prozora. k. l. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta.00 € Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora sa platnenom roletnom. Dimenzija 160x120+30 cm. a. Dimenzija 120x100+30 cm. Dimenzija 120x120 cm. m. Obračun po komadu prozora. a.00 200. Dimenzija 180x140 cm. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. Dimenzija 140x100 cm. Dimenzija 80x80 cm. Kom. Kom. 70.00 320.00 220. dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 100x100 cm. Kom. dimenzija 80x80+30 cm.00 240. Dimenzija 120x100 cm. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 100x140+30 cm.00 320. Kom. Kom. Dimenzija 80x80 cm. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta.00 270. Kom. Kom. d. m. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 120x140 cm.00 190. Kom. Kom.00 € 140.00 € € € € € € € € € € € € € € 43. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Kom. e. Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora sa drvenom pokretnom eslinger roletnom. Kom. b. i. Prozore obrusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka. Dimenzija 60x60 cm. a. Kom. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 140x100+30 cm.

Kom. j. Dimenzija 120x140 cm. Kom. Kom.00 420.00 530. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. Kom. Dimenzija 140x100 cm. i. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. n. Kom.00 360. g.00 340. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Kom. Dimenzija 160x120 cm. Dimenzija 140x120 cm.00 360. Kom. Kom. sa kapcima. g.00 480. Obračun po komadu prozora.00 € € € € € € € € € € 373 . f.00 310. Dimenzija 180x140 cm. Kom.00 530.00 460.00 640. a. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 140x180 cm. Dimenzija 100x140 cm. 71. Kom. Kom. Dimenzija 120x140 cm. h. Prozore i kapke brusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka. Dimenzija 120x120 cm. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 80x120 cm. Kom. h.00 280. m. Dimenzija 160x120 cm. Dimenzija 100x100 cm. dimenzija 60x60 cm. Kom. Dimenzija 80x120 cm. Kom.00 460. 210. Kom. e.00 680. d. j. b.00 570.00 520. Kom. l.00 340. Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih prozora. k. Dimenzija 120x140 cm. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. b. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. a. Dimenzija 120x120 cm. Dimenzija 120x100 cm. po šemi stolarije i detaljima. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Kom.00 370.c. Kom. Dimenzija 120x120 cm. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 140x180 cm.00 € € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje jednostrukih hrastovih prozora. Obračun po komadu prozora. g. 250. c.00 € € € € € € € € € € € € € 4.00 300.00 825. Dimenzija 120x100 cm. Kom.00 825. Kom. dimenzija 80x80 cm. m.00 300. Kom. Kom. Dimenzija 140x100 cm. Dimenzija 180x140 cm. Kom. Dimenzija 100x140 cm. Kom. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Dimenzija 100x100 cm. i.00 460.00 340. Kom. Kom. Dimenzija 80x80 cm. Kom. Kom. Dimenzija 60x60 cm. l. d.00 240. zastakljenih termo staklom i finalno obrađenih. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Kom. Dimenzija 100x140 cm. i. Dimenzija 100x100 cm. Dimenzija 80x80 cm.00 530. c.00 210. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta.00 325. Kom. Dimenzija 100x170 cm. j. h. 110. po šemi stolarije i detaljima. Kom. e. Dimenzija 140x120 cm. Dimenzija 120x100 cm. Dimenzija 120x170 cm. d. Kom.00 310.00 140.00 325. f.00 380. Kom. Kom. f. Dvostruki prozori 1. Dimenzija 80x120 cm.00 560. e. k.

po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 120x120+30 cm. Dimenzija 140x140 cm. Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih prozora sa platnenom roletnom. r. Dimenzija 100x140 cm. Kom. o. f.00 160. Kom. c. a. Dimenzija 100x100+30 cm. m. Dimenzija 120x170 cm. Kom. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom.00 490. Kom.00 780. Kom. Kom. Dimenzija 100x170 cm. Kom. Dimenzija 60x60 cm.00 430. Dimenzija 240x170 cm.00 520. Dimenzija 120x200+30 cm. h. l. g. po šemi i detaljima iz projekt. Dimenzija 180x170 cm. Kom. o.00 390. Dimenzija 120x100 cm.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 45. Dimenzija 180x200 cm. dimenzija 80x80+30 cm. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 250.k. Dimenzija 120x140 cm. s.00 400. Dimenzija 120x170+30 cm. Dimenzija 140x170 cm.00 400. Prozore i roletne pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 580. t. dimenzija 60x60 cm.00 1 080.00 1 260. n.00 € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih prozora sa drvenom pokretnom eslinger roletnom. Kom. u. h. j.00 365. Kom. Kom. Kom. Dimenzija 80x120+30 cm. j. Kom. Dimenzija 100x170+30 cm.00 700. c.00 480. Kom. Dimenzija 100x100 cm.00 350. g. d. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. Kom.00 530. t. Kom.00 450. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. f. Dimenzija 80x120 cm. Dimenzija 140x120 cm. Dimenzija 140x100+30 cm.00 720. Kom. Dimenzija 240x140 cm.00 810. Kom. Dimenzija 140x120+30 cm. Kom. Kom. Dimenzija 180x140+30 cm. Kom.00 780. Dimenzija 140x140+30 cm. Kom. Dimenzija 120x100+30 cm. Dimenzija 180x200+30 cm.00 680.00 625. s. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. i. Kom. 23. Kom.00 520. Kom. Dimenzija 180x140 cm. 120.00 720.00 420. Dimenzija 120x140+30 cm. Kom. Dimenzija 240x140+30 cm.00 320. Dimenzija 80x80+30 cm.00 325. Obračun po komadu prozora. Kom.00 580. Dimenzija 140x170+30 cm. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 520. Dimenzija 80x80 cm. Kom.00 340. Kom. Kom. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila.00 450. Dimenzija 180x170+30 cm. Kom. Kom. k. p. r. Kom. 520. v. Dimenzija 120x120 cm. Kom. l. Dimenzija 140x200 cm. u. Kom.00 500. 200. i.00 240. n. e. Dimenzija 140x200+30 cm. Kom. a. d.00 700. Kom.00 940. Kom. Obračun po komadu prozora.00 340. Dimenzija 100x140+30 cm. p. Dimenzija 120x200 cm. e. Kom.00 225. Dimenzija 240x170+30 cm. b. b.00 € € € € € € € € € € 374 . Kom. Kom. Dimenzija 140x100 cm. m.

00 875. dimenzija 80x80 cm. Kom.00 800. Dimenzija 180x140 cm. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila.00 395. Kom. c. g. Prozore izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dimenzija 180x200 cm. Kom. Kom. Kom. Dimenzija 180x170 cm.00 920. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta.00 460.00 370. r. Dimenzija 140x120 cm.00 580.00 195. p. Dimenzija 120x100 cm.00 490.00 1 010. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. 67. Kom. Kom. Kom. k. Kom. j.00 570. Kom. Dimenzija 120x100 cm.00 290. Dimenzija 100x140 cm. Kom. Dimenzija 240x170 cm. o. Kom.00 590. Dimenzija 80x120 cm. Dimenzija 120x170 cm.00 € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih prozora. Kom.00 760.00 430. Dimenzija 240x140 cm. Kom.00 750. Kom. f.00 760.00 390. Kom.00 530. Prozore i kapke pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. r. Kom. t. p.00 440. Dimenzija 140x100 cm. Kom. Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih hrastovih prozora finalno obrađenih. po šemi stolarije i detaljima. a. n.00 470.00 870. Dimenzija 140x140 cm. h. Kom. b. e. h.00 € € € € € € € € € € € 375 .00 460. Dimenzija 120x200 cm. Kom. Kom. Dimenzija 100x100 cm. Kom. Dimenzija 140x120 cm. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Kom. s. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija 140x100 cm.00 460. i. Dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 80x120 cm. Dimenzija 80x80 cm. b.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 89. Prozore obrusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka. Obračun po komadu prozora.00 270.00 420. Kom. Dimenzija 240x140 cm. v. Kom. n. Dimenzija 120x120 cm.k.00 485. Dimenzija 140x140 cm.00 900. Dimenzija 180x170 cm. m. Kom. Kom. 190. Dimenzija 140x200 cm. Kom. Kom. Dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 120x200 cm. Kom. Dimenzija 140x120 cm. Dimenzija 140x140 cm. i. m. Kom.00 460.00 660. Dimenzija 180x200 cm. Dimenzija 140x200 cm. o.00 450. Kom. Kom.00 420. Kom.00 660. d. Dimenzija 120x120 cm. Kom. Dimenzija 100x170 cm. u. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 140x170 cm. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. 155. g.00 400. Kom. Dimenzija 140x100 cm. Dimenzija 80x80 cm.00 650.00 650. Dimenzija 140x170 cm. Dimenzija 240x170 cm. f. 575. Dimenzija 100x100 cm.00 305. Kom. s. c.00 360. u. Kom. Kom. a. Kom.00 520. t. l. dimenzija 60x60 cm. Kom. Dimenzija 180x140 cm. l. j. sa kapcima. k. Dimenzija 120x140 cm. d. Kom. e.

d. Dimenzija 140x170 cm. Kom. Kom. Dimenzija 100x140 cm. Kom. Kom. c. Dimenzija 120x140 cm. Prozore i kapke brusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka.00 25. e. c. Kom. a. dihtuju i lako se zatvaraju. Dimenzija 120x120 cm.00 690. Obračun po komadu prozora. j. b. Falc i ivice prozora obraditi da krila fino naležu. Dimenzija 140x170 cm. Kom.00 610.00 32. Kom. Kapke izraditi sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Kom. a. l. Dimenzija 180x140 cm. Dimenzija 180x170 cm. Dimenzija 100x120 cm. Dimenzija 140x170 cm. f.00 650. Po potrebi podesiti mehanizam za zatvaranje. Dimenzija 240x200 cm. Kom.00 740.00 75. Kom.00 € 840. Falc i ivice prozora obraditi da krila fino naležu.00 € € € € € € € € € € € € € 5. Kom. Dimenzija 60x100 cm.00 50. Dimenzija 100x100 cm. dihtuju i lako se zatvaraju. Dimenzija 240x200 cm. e.00 50. Restauracija prozora 1. b. Dimenzija 140x170 cm. Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija 180x170 cm. Kom. dimenzija 60x100 cm.00 70. Obračun po komadu prozora. d. Dimenzija 180x200 cm.00 € 103. Dimenzija 80x120 cm. Kom. Dimenzija 140x120 cm.00 1 080.00 1 200. Po potrebi podesiti mehanizam za zatvaranje. Kom.00 € € € € € € Postojeće prozore sa okovom. Dimenzija 120x140 cm. Kom. b. Kom. Dimenzija 120x100 cm. n.00 650. Kom.00 € € € € € € 376 . Kom. Kom. d. i. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila.00 420. Kom. Kom. f. Kom.00 100. Kom. 7. finalno obrađenih.l. 580. h.00 40. Dimenzija 140x100 cm.00 690. po šemi stolarije i detaljima. m. dimenzija 60x100 cm. k. Kom. 15. pregledati i izvršiti ampasovanje. 25. pregledati i izvršiti ampasovanje. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. sa kapcima. Obračun po komadu prozora. Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih hrastovih prozora. Dimenzija 60x100 cm. dimenzija 80x80cm. Kom.00 € 780. e. Kom. c. Dimenzija 180x200 cm. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta.00 600. Kom. Dimenzija 140x140 cm. a. m.00 875. Postojeće prozore.00 20. f. g. Dimenzija 100x120 cm. Oštećen i okov koji nedostaje zameniti novim po uzoru na postojeći.50 40. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve hrastovine.00 500. Dimenzija 180x140 cm. Kom. Dimenzija 80x80 cm. 300.

50 € 14. 5. Restauracija prozora sa finalnom obradom. Kom.00 € 17. Kom. Čišćenje izvesti hemijskim i fizičkim putem.00 130. pažljivo zameniti novim od iste vrste drveta.00 225. Dimenzija 180x200 cm.00 210. Prozor prebrusiti finom šmirglom i zaštititi slojem bezbojne lazurne boje. Kom. Sa prozora pažljivo skinuti naslage i boje. pažljivo da se drvo i profilacija ne ošteti i drvo ne promeni boju. 35. Kom. c. oštećene delove. delove koji nedostaju uraditi po uzoru na 377 . f. Kom. a. očistiti i popraviti. 15. d. dimenzija 60x100 cm. Čišćenje izvesti hemijskim i fizičkim putem. Kom. Dimenzija 60x100 cm. Okov pregledati. do čistog drveta. Popravka automata eslinger roletne. Zamena automata eslinger roletne. Nabaviti i postaviti novu skakavicu po uzoru na prvobitnu. 50. Postojeću oštećenu gurtnu eslinger roletni demontirati i postaviti novu. Obračun po komadu prozora. e. po izboru i uputstvu projektanta. Kom. Kom. Dimenzija 180x200 cm. Kom. Restauracija i sanacija prozora. Sa prozora pažljivo skinuti naslage i boje. po uzoru na postojeće.00 175.00 100. f. a pokvarene delove popraviti ili zameniti novim. Dimenzija 100x120 cm. d. delove koji nedostaju uraditi po uzoru na prvobitne i postaviti. Postojeću skakavicu za fiksiranje otvorenog spoljnjeg krila prozora pažljivo demontirati.00 100. Obračun po komadu automata. Postojeći pokvaren automat eslinger roletni demontirati. 7. Dimenzija 240x200 cm. pažljivo da se drvo i profilacija ne ošteti i drvo ne promeni boju. po uzoru na postojeći. do čistog drveta.13. Dimenzija 240x200 cm. Dimenzija 100x120 cm. sve oštećene delove sanirati plombiranjem slabih delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" (ili sličnim) i strugotinom od iste vrste drveta. očistiti i popraviti. Prozor prebrusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka. Kom. b.00 75. Kompletan prozor detaljno pregledati i ampasovati. Obračun po komadu gurtne. Okov pregledati. Dimenzija 120x140 cm. Obračun po komadu automata. b.00 € € € € € € 23. Restauracija prozora.50 € 16. Postojeći pokvaren automat eslinger roletni demontirati i postaviti nov. Zamena gurtne eslinger roletne. Okov pregledati. Kom. Kom. Sa prozora pažljivo skinuti naslage i boje. Dimenzija 120x140 cm. do čistog drveta. Obračun po komadu prozora. Kom. Dimenzija 140x170 cm. Kompletan prozor detaljno pregledati i ampasovati. pažljivo zameniti novim od iste vrste drveta. Kompletan prozor detaljno pregledati i ampasovati.00 70. Kom. Kom. delove koji nedostaju uraditi po uzoru na prvobitne i postaviti. Zamena skakavice prozora. Čišćenje izvesti hemijskim i fizičkim putem. po uzoru na postojeće.00 € 15. oštećene delove.00 € € € € € € 29. pažljivo da se drvo i profilacija ne ošteti i drvo ne promeni boju. dimenzija 60x100 cm. Dimenzija 140x170 cm.00 275. Obračun po komadu skakavice. očistiti i popraviti. Dimenzija 60x100 cm.00 50. po uzoru na postojeću. a. 7. e. c. Kom. dimenzija 60x100 cm.

Kom. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata. tri usadne šarke po krilu. Obračun po komadu vrata. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Obračun po komadu vrata. b. Na podu postaviti gumeni odbojnik. tri usadne šarke po krilu.00 150. Dimenzija 130x210 cm. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata sa nadsvetlom. a. dimenzija 105x205+60 cm. Kom. dimenzija 70x205 cm. Kom. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. 195. Dimenzija 105x205 cm. Kom. po šemi stolarije i detaljima. dvokrilna. Kom. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Izrada i postavljanje jednokrilnih obostrano šperovanih vrata. dvokrilna. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 300. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Kom. po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm.00 € 260. f. a. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm.00 € € € € € € 6. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Obračun po komadu vrata. Šperovana vrata 1. Dimenzija 100x120 cm. po izboru projektanta. Kom. dimenzija 105x205 cm. b. a. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. 3. Drvo prebrusiti finom šmirglom i zaštititi potapanjem ili premazom više puta ksilolin kombija. tri usadne šarke po krilu.00 € 290. b.00 80. Dimenzija 130x210+60 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm.00 € Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih obostrano šperovanih vrata sa nadsvetlom. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 105x205 cm. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 105x205+60 cm. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih obostrano šperovanih vrata. Obračun po komadu prozora. dvokrilna. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Kom. e. Dimenzija 130x210 cm.prvobitne i postaviti. Kom. Dimenzija 105x205+60 cm.00 € 5. b. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma.00 € 290. po šemi stolarije i detaljima. a. c. tri usadne šarke po krilu.00 € 7. 60. po izboru projektanta. Na podu postaviti gumeni odbojnik. d. Dimenzija 140x170 cm.00 € 325. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. 160. Dimenzija 130x210+60 cm.00 € 9. Kom. Kom. Dimenzija 120x140 cm.00 225. dvokrilna. dimenzija 105x205+60 cm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. 195. Dimenzija 180x200 cm. a. Dimenzija 60x100 cm. 225. b. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper 378 . Obračun po komadu vrata. po izboru projektanta.00 125. dimenzija 105x205 cm. Dimenzija 240x200 cm.

U podu ugraditi vođicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizačima i masku. a.00 130. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. a. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 140x205+60 cm. Kom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Kom. Kom. Dimenzija 80x205+60 cm. 120. Kom. Obračun po komadu vrata. tri usadne šarke po krilu. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dvokrilna. b.00 € 379 . Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Dimenzija 70x205 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 200. tri usadne šarke po krilu.00 € € € € 25. Dimenzija 70x205+60 cm. Kom. Kom. Dimenzija 90x205 cm. b. Kom. Kom. 120. 13. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. d. Dimenzija 140x205 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. po šemi stolarije i detaljima. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dvokrilna. d. Dimenzija 140x205 cm. d. tri usadne šarke po krilu. Izrada i postavljanje jednokrilnih kliznih obostrano šperovanih vrata.00 € € € € 21. Dimenzija 80x205 cm.00 105. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 70x205+60 cm. Kom.00 140.00 200. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 80x205+60 cm.00 115. Kom. Obračun po komadu vrata. Kom. bravu ukopavajuću sa dva ključa. 160. dimenzija 80x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. dimenzija 70x205+60 cm. b. bravu ukopavajuću sa dva ključa.00 210. a. a.00 140. Kom.00 140. Vrata zastakliti mat staklom i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. po šemi stolarije i detaljima. dvokrilna. Kom. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata sa nadsvetlom. po izboru projektanta. c. 95. 130.00 € € € € Izrada i postavljanje jednokrilnih obostrano šperovanih vrata sa nadsvetlom. b. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 90x205+60 cm. Obračun po komadu vrata. Kom. dvokrilna. Obračun po komadu vrata. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata. Dimenzija 140x205 cm. dimenzija 70x205+60 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Obračun po komadu vrata. d.pločom debljine 4 mm. po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. po izboru projektanta. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma.00 130. b. c. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Kom. po izboru projektanta. a.00 150. po izboru projektanta. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 € 225. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 80x205 cm.00 € € € € 17. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Kom. dimenzija 70x205 cm. bravu ukopavajuću sa dva ključa. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Dimenzija 70x205 cm. c.00 150. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 140x205+60 cm. c. dvokrilna. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Kom. Kom.

Postaviti okov od mesinga. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa.00 € 7. Kom. d. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 105x205+60 cm.00 € 360. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Kom. po izboru projektanta. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. tri usadne šarke po krilu. dvokrilna. Obračun po komadu vrata.00 € € € € 13. dvokrilna. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 105x205+60 cm. po šemi stolarije i detaljima. 290. Dimenzija 130x210 cm.00 € 5. b. Obračun po komadu vrata. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Kom.00 € Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih furniranih vrata sa nadsvetlom. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih vrata. Dimenzija 130x210+60 cm. Izrada i postavljanje jednokrilnih ulaznih furniranih i zastakljenih vrata P2 sa nadsvetlom. po šemi stolarije i detaljima. po izboru projektanta. b. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih vrata sa nadsvetlom. furniranom hrastovim furnirom I klase. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dimenzija 105x205 cm. furniranom hrastovim furnirom I klase. dimenzija 105x205+60 cm.00 € 360. 145. Dimenzija 80x205 cm. tri usadne šarke po krilu. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 130x210 cm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. Kom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. a. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. dvokrilna. dimenzija 105x205 cm. 225. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. b. 260. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. po šemi stolarije i detaljima.7. dimenzija 105x205 cm. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Kom. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Kom. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. dvokrilna. Furnirana vrata 1. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 105x205 cm. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. a. Dimenzija 70x205 cm. Postaviti okov od mesinga. a. tri usadne šarke po krilu. 260. dimenzija 105x205+60 cm. Dimenzija 140x205 cm. furniranom hrastovim furnirom I klase. Na podu postaviti gumeni odbojnik. b. Kom.00 155. Obračun po komadu vrata. po izboru projektanta.00 220. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih furniranih vrata. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Kom. Postaviti okov od mesinga. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. 3. po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga. Kom. dimenzija 70x205+60 cm. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih furniranih i zastakljenih vrata P2.00 € 390. Dimenzija 90x205 cm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano 380 . bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa.00 165. po izboru projektanta.00 € 325.00 € 9. Obračun po komadu vrata. c. Dimenzija 130x210+60 cm. a. dvokrilna. b. furniranom hrastovim furnirom I klase. Kom. a. dimenzija 70x205 cm. tri usadne šarke po krilu. po izboru projektanta. furniranom hrastovim furnirom I klase. Kom. tri usadne šarke po krilu.

d. Kom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. c. 190. furniranom hrastovim furnirom I klase. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. po šemi stolarije i detaljima. b. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. ramovska konstrukcija krila obostrano je obložena šper pločom debljine 4 mm. Kom. Kom. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Kom. b. 205. Vrata zastakliti mat staklom i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 90x205+60 cm. po šemi stolarije i detaljima. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. po izboru projektanta. Postaviti okov od mesinga. tri usadne šarke po krilu. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dimenzija 80x205 cm. Postaviti okov od mesinga. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. 17.00 € 340. 185.00 225. Kom. b. Dimenzija 140x205+60 cm. Dimenzija 70x205 cm. c. Kom. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih i zastakljenih vrata sa nadsvetlom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 381 . b. Dimenzija 80x205+60 cm.00 300. Kom. a. dimenzija 70x205 cm.00 € € € € Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih i zastakljenih vrata.00 205. Kom.00 € € € € 21. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. dvokrilna. Izrada i postavljanje jednokrilnih i furniranih kliznih vrata. Dimenzija 90x205 cm. Postaviti okov od mesinga. dvokrilna. Obračun po komadu vrata. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 140x205+60 cm.00 € € € € 25. furnirane hrastovim furnirom I klase. tri usadne šarke po krilu.00 300. Kom. ramovska konstrukcija krila obostrano je obložena šper pločom debljine 4 mm. Dimenzija 90x205+60 cm. Kom. Kom. bravu ukopavajuću sa dva ključa.obložiti šper pločom debljine 4 mm. bravu ukopavajuću sa dva ključa. dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. Kom. furnirane hrastovim furnirom I klase. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta. 245. U podu ugraditi vođicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizačima i masku od hrastovine.00 280. Dimenzija 140x205 cm. a. furniranom hrastovim furnirom I klase. dvokrilna. Dimenzija 140x205 cm. po izboru projektanta. c. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. d. d. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama.00 210.00 195. dimenzija 80x205 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. a. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 70x205+60 cm. Obračun po komadu vrata. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 80x205 cm. po šemi stolarije i detaljima. bravu ukopavajuću sa dva ključa. dvokrilna. po izboru projektanta. a.00 215. Kom.00 200. Obračun po komadu vrata.

dvokrilna. po izboru projektanta. a. Kom. po šemi stolarije i detaljima. a prag od hrastovine. dvokrilna.00 € Izrada i postavljanje ulaznih vrata sa nadsvetlom. a prag od hrastovine. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 130x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. od punog drveta. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. 275. po šemi stolarije i detaljima. sa filungama i profilisanim elementima. b. Obračun po komadu vrata. dvokrilna. Obračun po komadu vrata.00 € 425. po izboru projektanta. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. Kom. tri usadne šarke po krilu. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 130x210+60 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Izrada i postavljanje ulaznih zastakljenih vrata od punog drveta. 260.00 € 382 . Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. a. po izboru projektanta. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 105x205+60 cm. Izrada i postavljanje ulaznih vrata od punog drveta. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 130x210+60 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. b. Dimenzija 105x205+60 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Dimenzija 130x210 cm. b. sa filungama i profilacijom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. tri usadne šarke po krilu. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Kom. a. Dimenzija 130x210 cm. dvokrilna. 375. Kom. Dimenzija 110x220+60 cm.00 € 7.00 € 325. Na podu postaviti gumeni odbojnik. 325. po izboru projektanta. Dimenzija 105x205 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. a prag od hrastovine.00 € 5. 300. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Kom. dimenzija 105x205 cm. 3. Obračun po komadu vrata. a. Jelova vrata 1. Dimenzija 105x205 cm. tri usadne šarke po krilu. od punog drveta. po šemi stolarije i detaljima. Izrada i postavljanje ulaznih vrata sa nadsvetlom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Izrada i postavljanje ulaznih zastakljenih vrata sa nadsvetlom. Kom.00 € 350.8. b. Dimenzija 110x220 cm. dimenzija 105x205+60 cm.00 € 9.00 € 500. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. po šemi stolarije i detaljima. Kom. dimenzija 105x205 cm. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. po izboru projektanta. Postaviti okov od mesinga. od punog drveta. Postaviti okov od mesinga. tri usadne šarke po krilu. dimenzija 105x205+60 cm. a prag od hrastovine. Obračun po komadu vrata. a. Na podu postaviti gumeni odbojnik. a prag od hrastovine. dvokrilna. Dimenzija 130x210+60 cm. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. dimenzija 110x220+60 cm. a. Obračun po komadu vrata. 225. b.00 € 390. dimenzija 110x220 cm. Kom. po izboru projektanta. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa.00 € 360. a prag od hrastovine. Na podu postaviti gumeni odbojnik. po šemi stolarije i detaljima. dvokrilna. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. tri usadne šarke po krilu. Kom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Izrada i postavljanje ulaznih vrata od punog drveta. Obračun po komadu vrata.00 € 11. b. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa.

tri usadne šarke po krilu. bravu ukopavajuću sa dva ključa. po izboru projektanta. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i 383 . Dimenzija 70x205+60 cm. c. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Kom. Kom. 145. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih vrata sa šprosnama.00 145. četvorokrilna. Dimenzija 90x205 cm. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dimenzija 90x205+60 cm.00 € € € € 33. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 140x220+60 cm. d. dvokrilna. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. dimenzija 70x205 cm.00 160. c.00 360. po šemi stolarije i detaljima. Obračun po komadu vrata. od punog drveta. Dimenzija 140x220+60 cm. a. Dimenzija 80x205+60 cm. d. četvorokrilna. Dimenzija 80x205 cm. dvokrilna. e. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 90x205 cm. dimenzija 70x205+60 cm.00 160. a. dvokrilna. f. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. trokrilna. tri usadne šarke po krilu. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 80x205+60 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih vrata od punog drveta. e. Dimenzija 210x220 cm.00 280. od punog drveta. Dimenzija 70x205 cm. a. c. Kom.00 280.00 € € € € € € 29. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Obračun po komadu vrata. Kom. Kom. Kom.13. dimenzija 70x205 cm. bravu ukopavajuću sa dva ključa. b. Kom. b. b. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih vrata sa nadsvetlom. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Dimenzija 210x220 cm. po izboru projektanta. od punog drveta. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Na podu postaviti gumeni odbojnik. b. dimenzija 70x205+60 cm.00 155. Dimenzija 140x220 cm. d. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. a. tri usadne šarke po krilu. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 260x220 cm. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Kom. Dimenzija 70x205 cm. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm. dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 140x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 230. dvokrilna. Obračun po komadu vrata. 140. f.00 180.00 210. po šemi stolarije i detaljima. Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata sa nadsvetlom. d.00 320. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. 195.00 245. po izboru projektanta.00 450. Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata od punog drveta. Kom. Dimenzija 80x205 cm. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Kom. po izboru projektanta. Dimenzija 70x205+60 cm. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Kom.00 170. Obračun po komadu vrata. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 360. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. tri usadne šarke po krilu.00 € € € € € € 19. Kom.00 450. trokrilna.00 € € € € 23. 130. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Kom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Kom. Kom. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 260x220 cm. c. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma.

00 280. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 140x220+60 cm. sa filungama. 260. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Obračun po komadu vrata. a. b. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. po šemi stolarije i detaljima. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 90x205 cm. Kom. Dimenzija 100x220 cm. e. dimenzija 70x205+60 cm. 39. po šemi stolarije i detaljima. a. e. trokrilna. po izboru projektanta. rubni zatvarač. po izboru projektanta. Dimenzija 80x205 cm.00 € 450. Obračun po komadu vrata. b. tri usadne šarke po krilu. Kapak izraditi sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Dimenzija 200x220 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata sa nadsvetlom. Dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 80x205+60 cm.00 330. Kom. sa filungama i profilisanim elementima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. c. 290. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. po izboru projektanta. rubni zatvarač.00 520. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Dimenzija 80x205 cm. bravu ukopavajuću sa dva ključa. tri usadne šarke po krilu. Kom.00 230. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. c. c. Dimenzija 70x205 cm.00 390. po šemi stolarije i detaljima. dvokrilna. Dimenzija 210x220 cm. Kom. Obračun po komadu vrata. Kom. sa kapkom.00 € € € € € € 45.00 300. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Kom. b. Dimenzija 260x220 cm. dimenzija 70x205 cm. c.00 € 330. Vrata. Kom. f. Kom. a.00 € 200. tri usadne šarke po krilu.00 310.00 € € € € 49. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta. dimenzija 80x220 cm. d. f. dimenzija 80x220 cm. od punog drveta. 300. bravu ukopavajuću sa dva ključa. četvorokrilna. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. po izboru projektanta.00 440. Dimenzija 80x220 cm. tri usadne šarke po krilu. b. b. dvokrilna. Kom.00 € € € € € € Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata od punog drveta. četvorokrilna.00 520. dvokrilna. a. Kom. Kom.00 330. trokrilna. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 70x205+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. c. 210. Kom.pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 140x220 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. dvokrilna. Kom. Dimenzija 90x205 cm. Kom.00 € 52. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 € 285. dvokrilna. 180.00 € 384 . Dimenzija 140x220 cm.00 420. Kom. Obračun po komadu vrata. d. a. Dimenzija 70x205 cm. Kom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma.00 450. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 260x220 cm. d. Dimenzija 100x220 cm. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta.00 250.

Dimenzija 100x220 cm. tri usadne šarke po krilu. Kom. tri usadne šarke po krilu. Kom. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta. dvokrilna. Dimenzija 80x220 cm. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta.00 € 870. sa drvenom eslinger roletnom. Obračun po komadu vrata.00 € 64.00 € 400.00 € 67. po izboru projektanta. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 100x220 cm. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta.00 € 58. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. b. Dimenzija 100x220 cm. 420. dvokrilna. 600. c. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma.00 € 450. sa kapkom. c. a. Kom. c. rubni zatvarač. rubne zatvarače. 410. Kom. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 80x220 cm. po šemi stolarije i detaljima. dimenzija 80x220 cm. 480.00 € 385 .00 € 570. Kom.00 € 525. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Dimenzija 140x220 cm. po šemi stolarije i detaljima. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. dimenzija 80x220 cm. tri usadne šarke po krilu. Kom. c. rubne zatvarače. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom.00 € 740. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Kom. Dimenzija 100x220 cm. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom.00 € 460. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta. b. a. sa platnenom roletnom. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 100x220 cm. sa drvenom eslinger roletnom. Kapak izraditi sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. rubne zatvarače. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dvokrilna. Obračun po komadu vrata. Kom. Dimenzija 140x220 cm. dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Vrata. dvokrilna. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. c. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dimenzija 80x220 cm. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma.55. 365. po izboru projektanta. tri usadne šarke po krilu. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. dimenzija 80x220 cm. po šemi stolarije i detaljima. Vrata i roletne zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 580. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Obračun po komadu vrata. b. Dimenzija 140x220 cm.00 € 61. dvokrilna. Kom. Kom. Kom.00 € 630. a. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Vrata i roletne zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dimenzija 80x220 cm. Obračun po komadu vrata.00 € 660. po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 80x220 cm. po izboru projektanta. po izboru projektanta. a. a. Kom. b. b. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 140x220 cm. rubne zatvarače.

a. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 74.00 € 72. Obračun po komadu vrata. Obračun po komadu vrata. dvokrilna. Dimenzija 105x205 cm.00 € 520. dve klatno (špilter) šarke po krilu.00 € 650. dvokrilna. dimenzija 230x210 cm. Dimenzija 230x210 cm. Postaviti okov od mesinga. Kom. Dimenzija 260x220 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. po izboru projektanta. dve klatno (špilter) šarke po krilu.00 € 390. dvokrilna. Kom. Kom. Dimenzija 80x205 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. c. Dimenzija 260x220 cm.00 € 710. U podu ugraditi vođicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizačima i masku. Kom. Izrada i postavljanje jednokrilnih klatno (špilter) vrata od punog drveta. po izboru projektanta. po šemi stolarije i detaljima. 260. četvorokrilna. po šemi stolarije i detaljima.00 € 81. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom.00 € 386 . po šemi stolarije i detaljima. po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. 350. a. tri usadne šarke po krilu. a. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih vrata od punog drveta. dvokrilna. Obračun po komadu vrata. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Kom. dimenzija 80x205 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Dimenzija 110x220 cm. Dimenzija 140x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Obračun po komadu vrata. po izboru projektanta. b. Obračun po komadu vrata. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. 450. Kom. a. b.00 € 540. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 105x205 cm. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 240x210 cm. tri usadne šarke po krilu. Kom. Izrada i postavljanje jednokrilnih kliznih vrata od punog drveta. 325. po šemi stolarije i detaljima.00 € 78. Dimenzija 140x220 cm. trokrilna. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih klatno (špilter) vrata od punog drveta.00 € 76. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Izrada i postavljanje jednokrilnih klatno (špilter) vrata od punog drveta. b. trokrilna. Kom. a.00 € 580.00 € 580. Vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 6 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. dvokrilna. b. sa zastakljenim delom. 455. dimenzija 110x220 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih vrata od punog drveta.00 € 650. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 140x220 cm. dimenzija 105x205 cm. dimenzija 105x205 cm. Dimenzija 240x210 cm. b. dimenzija 230x210 cm. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.70. po izboru projektanta. a. Dimenzija 140x220 cm. b. Kom. c. četvorokrilna. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. 390. dvokrilna. sa filungama i profilisanim elementima. Kom. Dimenzija 230x210 cm. po šemi stolarije i detaljima. dve klatno (špilter) šarke po krilu. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Postaviti okov od mesinga.

tri usadne šarke po krilu. po izboru projektanta. dimenzija 105x205 cm. sa filungama i profilisanim elementima. Dimenzija 110x220 cm. Kom. b. Obračun po komadu vrata. sa filungama i profilacijom. Postaviti okov od mesinga. tri usadne šarke po krilu. Kom. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih vrata od punog drveta. dvokrilna. Izrada i postavljanje borovih ulaznih zastakljenih vrata sa nadsvetlom. Obračun po komadu vrata. tri usadne šarke po krilu. 420. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 130x210 cm. po šemi stolarije i detaljima. Kom.00 € 420.00 € 7. a prag od hrastovine. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. po izboru projektanta. Kom. Dimenzija 130x210 cm. Dimenzija 105x205+60 cm. dimenzija 230x210 cm. dvokrilna. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. po izboru projektanta. a prag od hrastovine. a. Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata. a. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. a prag od hrastovine. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 € 9. Kom.00 € 5. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 780. dvokrilna. Dimenzija 130x210+60 cm. Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata. c. b. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 105x205 cm. Kom. tri usadne šarke po krilu. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. 390. a prag od hrastovine. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Dimenzija 105x205+60 cm. dvokrilna.00 € Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata sa nadsvetlom. Postaviti okov od mesinga. 330. Dimenzija 130x210+60 cm.00 € 450. Obračun po komadu vrata. Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata sa zastakljenim delom. po šemi stolarije i detaljima. trokrilna. Dimenzija 105x205 cm. po šemi stolarije i detaljima. po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. Kom. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. 580. a prag od hrastovine. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. b.00 € 550. a. dvokrilna. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Na podu postaviti gumeni odbojnik. po šemi stolarije i detaljima. tri usadne šarke po krilu. Obračun po komadu vrata. dimenzija 105x205+60 cm. Borova vrata 1.84. četvorokrilna.00 € 510. a. dimenzija 110x220 cm. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 240x210 cm. Dimenzija 230x210 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. Postaviti okov od mesinga. b. po izboru projektanta.00 € 387 . Kom. b. Na podu postaviti gumeni odbojnik. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Kom. po šemi stolarije i detaljima. 290. po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 260x220 cm.00 € 9. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. dimenzija 105x205+60 cm. 3. 350. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine.00 € 460. dvokrilna. Na podu postaviti gumeni odbojnik. po izboru projektanta. Kom. a. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Dimenzija 130x210 cm. Postaviti okov od mesinga. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa.00 € 650. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. b. dimenzija 105x205 cm.

Dimenzija 110x220+60 cm. e. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Dimenzija 260x220 cm. Kom. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm. po izboru projektanta. b. Dimenzija 90x205 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. f. dimenzija 70x205 cm.00 460. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih vrata. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 140x220+60 cm. Kom. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih zastakljenih vrata sa nadsvetlom. a prag od hrastovine. b. Dimenzija 80x205 cm. po izboru projektanta. dimenzija 70x205 cm. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 220. tri usadne šarke po krilu.00 360. Postaviti okov od mesinga. dimenzija 70x205+60 cm. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih vrata sa nadsvetlom. Kom. dvokrilna. a. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 80x205 cm. Kom.00 210. c.00 200. b. trokrilna. Dimenzija 200x220 cm. Dimenzija 70x205+60 cm. po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. d. Kom. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. d.00 € 13.00 240. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. četvorokrilna. Kom. bravu ukopavajuću sa dva ključa. d. trokrilna. dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 70x205 cm. Kom.00 460. Obračun po komadu vrata. e.11. Dimenzija 70x205 cm.00 210. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. četvorokrilna. 175. Kom. Dimenzija 140x220+60 cm. c.00 590. a. 480. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. a. po izboru projektanta. po izboru projektanta. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. po izboru projektanta. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. bravu ukopavajuću sa dva ključa.00 320. Dimenzija 80x205+60 cm. Kom. 200. Kom. dvokrilna. Kom.00 € € € € 388 .00 340. Kom. tri usadne šarke po krilu. Kom. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih zastakljenih vrata. f. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Dimenzija 90x205+60 cm. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 220. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 130x210+60 cm.00 € 650. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. po šemi stolarije i detaljima.00 190. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Dimenzija 90x205+60 cm. sa filungama. a. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Kom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € € € € € € 29. 185. c. po šemi stolarije i detaljima. dvokrilna.00 € € € € € € 19.00 350. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 200x220 cm. Dimenzija 140x220 cm. Postaviti okov od mesinga. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. tri usadne šarke po krilu. dvokrilna. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. a. Kom. po šemi stolarije i detaljima. tri usadne šarke po krilu. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine.00 € € € € 23. b.00 235. dvokrilna. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 260x220 cm. 180. Postaviti okov od mesinga. Kom. Dimenzija 90x205 cm. b. tri usadne šarke po krilu. profilacijom i nadsvetlom. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. dimenzija 110x220+60 cm.00 590. c. Dimenzija 70x205+60 cm. Obračun po komadu vrata. d. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Kom. Postaviti okov od mesinga. Kom. Dimenzija 80x205+60 cm.

c. Vrata.00 € 540.00 590. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. 220. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih zastakljenih vrata sa šprosnama. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. po izboru projektanta. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 210x220 cm. tri usadne šarke po krilu. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. 360. Dimenzija 260x220 cm. Kom. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Dimenzija 90x205+60 cm. d. po izboru projektanta. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Kom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Kom.00 € 240. Postaviti okov od mesinga.00 295. Dimenzija 90x220 cm. Dimenzija 70x205 cm. Kom. Obračun po komadu vrata. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. sa filungama i nadsvetlom. Kom. c. sa kapkom. Kom. f. Dimenzija 80x220 cm. dvokrilna. bravu ukopavajuću sa dva ključa.00 360. Dimenzija 140x220+60 cm. Kom. Obračun po komadu vrata. dvokrilna.00 € € € € € € 45. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih vrata. Dimenzija 100x220 cm. tri usadne šarke po krilu. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata.00 € 390.00 570. Kom.00 420. po šemi stolarije i detaljima. tri usadne šarke po krilu. dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve borovine. tri usadne šarke po krilu. Kapak izraditi sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. b. dimenzija 80x220 cm. dimenzija 70x205 cm. dimenzija 70x220 cm. Dimenzija 70x220 cm. Kom. d. Dimenzija 140x220 cm. trokrilna. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. rubni zatvarač. c. Na podu postaviti gumeni odbojnik. b. četvorokrilna. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 260x220 cm. četvorokrilna.00 675. 255. Dimenzija 80x205 cm. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 80x220 cm. po šemi stolarije i detaljima. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 70x205+60 cm. Kom. Dimenzija 90x205 cm. dvokrilna. dimenzija 80x220 cm. Kom. Kom. Obračun po komadu vrata. bravu ukopavajuću sa dva ključa.00 550. Kom. rubni zatvarač. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. Obračun po komadu vrata. Kom. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 140x220 cm. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata. po izboru projektanta. a.00 € 52. f. Postaviti okov od mesinga. a. 380. b. trokrilna.33. Postaviti okov od mesinga. 340. e. b.00 € € € € € € 39. Dimenzija 80x205+60 cm. po šemi stolarije i detaljima. po izboru projektanta. dimenzija 70x205+60 cm. sa filungama. e. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 380. po šemi stolarije i detaljima. dvokrilna. a. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama.00 275. Kom. Dimenzija 200x220 cm.00 675. Dimenzija 100x220 cm. a. Kom. a.00 € € € € 49. b. Kom.00 € 340.00 390. Kom. Kom. d.00 € 389 . c.00 400. Dimenzija 80x220 cm. c.00 510. Postaviti okov od mesinga. dvokrilna. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. tri usadne šarke po krilu. Na podu postaviti gumeni odbojnik. po izboru projektanta. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. Kom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih vrata.

Kom. Kom.00 € 470. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine.00 € 1 040. Dimenzija 100x220 cm. Dimenzija 100x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine.00 € 70. Kom. c. Obračun po komadu vrata. Kom. Dimenzija 80x220 cm.00 € 700. Obračun po komadu vrata. Obračun po komadu vrata. 720. dimenzija 80x220 cm. Kom.00 € 58. Postaviti okov od mesinga.00 € 67. po šemi stolarije i detaljima. rubne zatvarače. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 80x220 cm. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih klatno (špilter) vrata. Kom. Dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 140x220 cm. rubne zatvarače. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. rubni zatvarač. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Dimenzija 140x220 cm. 430. dvokrilna. b. Dimenzija 100x220 cm. Postaviti okov od mesinga. dvokrilna. tri usadne šarke po krilu. dvokrilna. tri usadne šarke po krilu. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom.00 € 790.00 € 630. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za 390 . rubne zatvarače. tri usadne šarke po krilu. Kom. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata sa drvenom eslinger roletnom. b. po šemi stolarije i detaljima. b. po šemi stolarije i detaljima. dimenzija 80x220 cm. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. a. Dimenzija 140x220 cm. rubni zatvarač. Postaviti okov od mesinga. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata sa platnenom roletnom.00 € 61. Vrata i roletne zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. b. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Postaviti okov od mesinga. Kom. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih dvostrukih vrata. dvokrilna. 510. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. a. po izboru projektanta. Kom. Dimenzija 140x220 cm. Kom. 480. po šemi stolarije i detaljima.00 € 550. Kom. sa kapkom. c. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata. po izboru projektanta. Dimenzija 100x220 cm.00 € 525. dimenzija 105x205 cm. dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve borovine. Postaviti okov od mesinga. Kom. dimenzija 80x220 cm. dimenzija 80x220 cm. dimenzija 80x220 cm.00 € 950. Dimenzija 80x220 cm. Kom. Kom. a. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. 570. po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. dvokrilna.55. b. c. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. a. tri usadne šarke po krilu. c. po izboru projektanta. Vrata i roletne zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kapak izraditi sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. a. po šemi stolarije i detaljima.00 € 880.00 € 680. Dimenzija 80x220 cm. po šemi stolarije i detaljima. Kom. c. Vrata. po izboru projektanta. dve klatno (špilter) šarke po krilu. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 140x220 cm. tri usadne šarke po krilu.00 € 64. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata sa drvenom eslinger roletnom. Dimenzija 100x220 cm.

po šemi stolarije i detaljima. Kom. Obračun po komadu vrata. sa filungama i profilacijom. trokrilna. 580. Dimenzija 240x210 cm. a. 72. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. dimenzija 230x210 cm. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Dimenzija 260x220 cm. a. Dimenzija 105x205 cm. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga. po izboru projektanta. Dimenzija 140x220 cm. b. Dimenzija 240x220 cm. dvokrilna.00 € 840. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Obračun po komadu vrata. sa filungama i profilacijom. dimenzija 110x220 cm. tri usadne šarke po krilu.00 € 910. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 260x220 cm. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. c. Obračun po komadu vrata.00 € 840. po šemi stolarije i detaljima. Kom. 580. Vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 6 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih kliznih vrata. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. četvorokrilna. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Postaviti okov od mesinga. trokrilna. Kom.00 € 725. dimenzija 230x210 cm. dve klatno (špilter) šarke po krilu. Dimenzija 230x210 cm. Kom. dvokrilna.00 € 391 . po šemi stolarije i detaljima. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih borovih vrata sa zastakljenim delom. po izboru projektanta. a.00 € 78. po izboru projektanta. Dimenzija 140x220 cm. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 230x210 cm. b. po izboru projektanta. dvokrilna. Dimenzija 80x205 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm.00 € 975. Postaviti okov od mesinga. dvokrilna. b. U podu ugraditi vođicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizačima i masku od borovine. 425. b. c. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. dvokrilna.00 € 620. dimenzija 80x205 cm. Kom. a. 360. Kom. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. dve klatno (špilter) šarke po krilu. Kom. Dimenzija 140x220 cm. četvorokrilna. po šemi stolarije i detaljima. Kom. dvokrilna. trokrilna. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Dimenzija 240x220 cm.00 € 840. tri usadne šarke po krilu. po šemi stolarije i detaljima.00 € 675. 450. a. Dimenzija 140x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Obračun po komadu vrata. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Dimenzija 230x210 cm. Kom. c. a. po izboru projektanta. Kom. Dimenzija 260x220 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.impregnaciju. b. Kom.00 € 81. Dimenzija 110x220 cm. tri usadne šarke po krilu. Postaviti okov od mesinga. po izboru projektanta. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih klatno (špilter) vrata.00 € 520. Kom.00 € 74. 480.00 € 76.00 € 84. četvorokrilna.00 € Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih zastakljenih klatno (špilter) vrata. dimenzija 105x205 cm. b. Kom. Postaviti okov od mesinga.00 € 780. Postaviti okov od mesinga. 780. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih borovih vrata. Dimenzija 105x205 cm. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih borovih vrata. a. dimenzija 230x210 cm. Obračun po komadu vrata. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. b. dvokrilna.

00 € 5. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata sa zastakljenim delom. sa filungama i profilacijom. Dimenzija 110x220+60 cm.00 € 9. Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata.00 € 840. dimenzija 105x205+60 cm. Postaviti okov od mesinga. tri usadne šarke po krilu. 550.00 € 11. dvokrilna. Dimenzija 105x205+60 cm. 580. Kom. po šemi stolarije i detaljima. 3. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Postaviti okov od mesinga. dvokrilna. tri usadne šarke po krilu. Kom. po izboru projektanta. dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. tri usadne šarke po krilu. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. sa filungama. dvokrilna. Dimenzija 110x220 cm.00 € 710. Kom. dvokrilna. b. Obračun po komadu vrata. Hrastova vrata 1. tri usadne šarke po krilu. Obračun po komadu vrata. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Kom. Kom. Kom. po izboru projektanta. Postaviti okov od mesinga. b. tri usadne šarke po krilu. Kom.00 € 392 . Obračun po komadu vrata. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. a. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. 650. 450. Obračun po komadu vrata. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. b. Vrata. od punog drveta. Kom. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. dimenzija 105x205 cm. a. b. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. b. a. po šemi stolarije i detaljima. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 130x210 cm. Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 130x210 cm. a. Dimenzija 130x210+60 cm. dimenzija 105x205+60 cm. dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Postaviti okov od mesinga. Obračun po komadu vrata. po izboru projektanta. Vrata.00 € 780. 780. po izboru projektanta.00 € 7. dimenzija 110x220 cm.00 € 650. Vrata. b.10. dvokrilna. Na podu postaviti gumeni odbojnik. po izboru projektanta. a. dimenzija 110x220+60 cm. Kom. Dimenzija 105x205+60 cm. Postaviti okov od mesinga. dvokrilna. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Dimenzija 105x205 cm. 520. Dimenzija 130x210+60 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Vrata. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 130x210 cm. a. po izboru projektanta.00 € Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata sa nadsvetlom. po šemi stolarije i detaljima. dimenzija 105x205 cm. dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine.00 € 680. Dimenzija 130x210+60 cm. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Kom. Dimenzija 105x205 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 975. Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata. tri usadne šarke po krilu. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Na podu postaviti gumeni odbojnik. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Obračun po komadu vrata. po šemi stolarije i detaljima. profilacijom i nadsvetlom. Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih zastakljenih vrata sa nadsvetlom. Vrata. Vrata. dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Na podu postaviti gumeni odbojnik. dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Kom.

e. bravu ukopavajuću sa dva ključa. po šemi stolarije i detaljima.00 € € € € € € 29. trokrilna. dimenzija 70x220 cm. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 260x220 cm. Postaviti okov od mesinga. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 90x205 cm. Obračun po komadu vrata. dimenzija 70x205+60 cm. dimenzija 70x205 cm. Kom. Kom. Dimenzija 140x220+60 cm. po izboru projektanta. Kom. Kom.00 335. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine.00 310. bravu ukopavajuću sa dva ključa. bravu ukopavajuću sa dva ključa. 285.00 550. tri usadne šarke po krilu. f. Dimenzija 90x205 cm. Kom.13. Dimenzija 90x205+60 cm. Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih zastakljenih vrata. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 90x205+60 cm. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Dimenzija 80x205+60 cm. e. Kom. Dimenzija 140x220 cm. po šemi stolarije i detaljima. b. b.00 730. c. Obračun po komadu vrata.00 520. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. po šemi stolarije i detaljima. dvokrilna. Kom. bravu ukopavajuću sa dva ključa. 315. a. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine.00 340.00 290. Dimenzija 140x220 cm. bravu ukopavajuću sa dva ključa.00 € € € € 23. Na podu postaviti gumeni odbojnik. dvokrilna. d. Dimenzija 80x205+60 cm. Dimenzija 70x205 cm.00 360. b. Kom. trokrilna. a. Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih vrata sa nadsvetlom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama.00 320. Na podu postaviti gumeni odbojnik. dvokrilna. Dimenzija 80x205 cm. četvorokrilna. c. a. po šemi stolarije i detaljima. d. Kom. Obračun po komadu vrata. Postaviti okov od mesinga. po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Kom. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 70x205+60 cm. Kom. a. c. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 200x220 cm. d.00 715. dimenzija 70x205 cm. Kom. Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih zastakljenih vrata sa šprosnama. Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih vrata. Kom. tri usadne šarke po krilu. Kom. Kom. po izboru projektanta. Dimenzija 70x205+60 cm.00 500. po izboru projektanta. Kom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dimenzija 200x220 cm. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. dimenzija 70x205+60 cm. b. 260. Dimenzija 70x205 cm. Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih zastakljenih vrata sa nadsvetlom.00 910.00 365. dvokrilna.00 € € € € 33. f. po izboru projektanta. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine.00 325. tri usadne šarke po krilu. Postaviti okov od mesinga. po izboru projektanta. tri usadne šarke po krilu. tri usadne šarke po krilu. d. Dimenzija 260x220 cm. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama.00 560. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 140x220+60 cm. Postaviti okov od mesinga. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. 290. c. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € € € € € € 19. Dimenzija 80x205 cm. Kom. četvorokrilna. Kom.00 910. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi 393 .

Dimenzija 260x220 cm.00 450. c. po izboru projektanta. po šemi stolarije i detaljima. po izboru projektanta. Kom. Dimenzija 140x220 cm.00 550. Dimenzija 140x220 cm. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Kom.00 420. Postaviti okov od mesinga. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 90x220 cm. d. dimenzija 105x205 cm. rubni zatvarač. dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Postaviti okov od mesinga. Kom. d. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. rubni zatvarač. po šemi stolarije i detaljima. Kom. c. Dimenzija 140x220 cm. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 80x220 cm.00 585.00 € 52. Dimenzija 200x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Kapak izraditi sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. e. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 80x220 cm. c. Na podu postaviti gumeni odbojnik. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. f. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 140x220+60 cm. dve 394 . tri usadne šarke po krilu. trokrilna. dvokrilna. Kom. Dimenzija 260x220 cm.00 580. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dimenzija 80x205 cm. Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih vrata. a.00 € € € € € € 45. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 55.00 € 540. Kom. Kom. b. sa filungama i nadsvetlom. Obračun po komadu vrata. Kom. dvokrilna. dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Postaviti okov od mesinga. 335. sa kapkom.00 € 370. po šemi stolarije i detaljima. e. f.00 1 040. Dimenzija 140x220 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 210x220 cm. 39. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. c. Postaviti okov od mesinga. dvokrilna. Dimenzija 90x205 cm. Vrata. Dimenzija 70x205+60 cm.00 840. b. b. Kom. Postaviti okov od mesinga. 390. Obračun po komadu vrata. 520.00 910. po izboru projektanta. a. Kom. Kom. dimenzija 70x205+60 cm. Kom. Kom. 580. dvokrilna. 600. Dimenzija 100x220 cm. Kom. dvokrilna. Kom. Dimenzija 100x220 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. po izboru projektanta. Dimenzija 70x205 cm. c. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih hrastovih vrata. Dimenzija 80x220 cm. a. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 660. a. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Na podu postaviti gumeni odbojnik. dimenzija 70x205 cm. Obračun po komadu vrata. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih hrastovih vrata.00 975. d. Dimenzija 70x220 cm. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Kom. b.00 € € € € € € Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih vrata. četvorokrilna. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom.00 880. Kom. Kom. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Kom. Obračun po komadu vrata. po šemi stolarije i detaljima.00 € € € € 49. trokrilna. četvorokrilna.00 € 910.00 620. Kom.bezbojnim premazom za impregnaciju. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Obračun po komadu vrata. dimenzija 80x220 cm. a.00 780. sa filungama.00 660. Izrada i postavljanje hrastovih jednokrilnih klatno (špilter) vrata. b.

Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 91x205 cm. b. Postaviti okov od mesinga. dimenzija 105x205 cm. Obračun po komadu vrata. po šemi stolarije i detaljima. tri usadne šarke po krilu.00 € 1 420. Kom. Dimenzija 240x210 cm.00 € 69. dve klatno (špilter) šarke po krilu. c.00 € 1 200. dimenzija 90x205 cm. a. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 140x220 cm.klatno (špilter) šarke po krilu. Obračun po komadu vrata. 57. b. Obračun po komadu vrata. Postaviti okov od mesinga. Kom. po šemi stolarije i detaljima. četvorokrilna. U podu postaviti vođicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizačima. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Vrata zastakliti Flot ravnim providnim staklom debljine 6 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. po izboru projektanta. Postaviti okov od mesinga. 900. dvokrilna. Kom. sa filungama i profilacijom. Kom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 140x220 cm. dvokrilna. po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dvokrilna.00 € 63. Dimenzija 105x205 cm. Kom. dimenzija 110x220 cm. a. a. dimenzija 230x210 cm. Kom. tri usadne šarke po krilu.00 € 975. c. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. po izboru projektanta. po izboru projektanta. četvorokrilna. Dimenzija 260x220 cm. dvokrilna. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dimenzija 230x210 cm. Dimenzija 240x210 cm. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih hrastovih vrata sa zastakljenim delom. Dimenzija 140x220 cm. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 260x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Kom. četvorokrilna. Obračun po komadu vrata.00 € 1 040. dvokrilna. po izboru projektanta. Kom. dve klatno (špilter) šarke po krilu. Dimenzija 240x210 cm.00 € 59. a.00 € 1 350. masku od hrastovine i okov od mesinga. a. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. a. Izrada i postavljanje hrastovih jednokrilnih klatno (špilter) vrata. trokrilna. trokrilna.00 € 66. Kom. Izrada i postavljanje hrastovih jednokrilnih kliznih vrata. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa.00 € 61. dvokrilna.00 € Izrada i postavljanje hrastovih jednokrilnih zastakljenih klatno (špilter) vrata. po šemi stolarije i detaljima. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa.00 € 780. 450. Postaviti okov od mesinga. b. b. Kom. Dimenzija 110x220 cm. po izboru projektanta.00 € 1 100. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dimenzija 260x220 cm. dimenzija 230x210 cm. b. a. Obračun po komadu vrata. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. c. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 105x205 cm. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih hrastovih vrata. dvokrilna. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. b. 1 150. Kom. 780. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih hrastovih vrata. Kom. 650. trokrilna. Dimenzija 230x210 cm. sa filungama i profilacijom.00 € 1 160. Obračun po komadu vrata. 840. Kom. Kom. dimenzija 230x210 cm. tri usadne šarke po krilu.00 € 395 .00 € 1 550. Dimenzija 230x210 cm. po izboru projektanta. po šemi stolarije i detaljima. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. b. 680. po šemi stolarije i detaljima.00 € 1 300.

Krilo snabdeti šinom u gornjem delu štoka i vođicom krila u podu. Nabavka i ugrađivanje jednokrilnih harmonika vrata. Kom. Okov od kovanog gvožđa izraditi i brunirati po detaljima i uputstvu projektanta. Dvokrilna vrata. Kom. po izboru projektanta. Lamele obložiti hrastovim furnirom. b. Dimenzija 80x205 cm. dimenzija 90x190 cm. m2 m2 90.00 € 75. Krilo vrata izraditi od lamela povezanih profilima. Dovratnik uraditi od jelovine i grundirati. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 € 396 . Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Kom. Vrata i dovratnik obraditi i izraditi od prvoklasne i suve hrastovine.00 € 400. Krilo vrata izraditi od lamela povezanih PVC profilima. Dimenzija 120x210 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma.00 € 180. Obračun po komadu vrata. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Ostala vrata 1. Dimenzija 90x205 cm. bravu ukopavajuću sa dva ključa.00 € 200. Kom.00 € 110. dvokrilna. I klase. po izboru projektanta.00 € 215. Izrada i postavljanje hrastovih tesarskih vrata. I klase. Jednokrilna vrata. Dimenzija 90x190 cm. po šemi stolarije i detaljima. c. a. dvokrilna. c. Kom. Dimenzija 70x205 cm. Krilo snabdeti šinom u gornjem delu štoka i vođicom krila u podu. Kom. Dimenzija 90x205 cm. 4.11. Obračun po m2 otvora vrata. Nabavka i ugrađivanje jednokrilnih harmonika vrata. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Krilo izraditi kao ramovsku konstrukciju sa saćem i obostrano obložiti hrastovom furniranom šper pločom debljine 4 mm. Lamele obložiti ultrapasom u boji po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 80x205 cm. tri usadne šarke po krilu. m2 m2 65. c. 200. a. Kom. b.00 € 300. dimenzija 70x205 cm. Vrata i dovratnik tri puta obojiti lazurnim bojama i lakirati. Obračun po m2 otvora vrata. Dvokrilna vrata. Kom. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Krilo izraditi kao ramovsku konstrukciju sa saćem i obostrano obložiti hrastovom furniranom šper pločom debljine 4 mm. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih vrata sa štokom od eloksiranog aluminijuma. Kom.00 € 230. Obračun po komadu vrata. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dovratnik od hrastovine. Metalne delove obojiti zaštitnom bojom za metal. Jednokrilna vrata. Dimenzija 70x205 cm. a. po šemi stolarije i detaljima.00 € 7. a.00 € 10. dimenzija 70x205 cm. 200. tri usadne šarke po krilu. b. b. 160. Dimenzija 130x240 cm. b. po šemi stolarije i detaljima.00 € 12. a.00 € Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih vrata u metalnom štoku.

Brava je sa cilinder uloškom i tri ključa. d. 150. Dimenzija 130x240 cm.00 € € € € Postojeća vrata sa okovom.00 € € € € 9. Dimenzija 105x210 cm. a. pažljivo zameniti novim od iste vrste drveta.00 € 13. Dimenzija 105x210 cm. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 140x280 cm. Kom. pažljivo da se drvo i profilacija ne ošteti i drvo ne promeni boju. Postojeća vrata. dvokrilna. Okov pregledati. po uzoru na postojeću. do čistog drveta. dihtuje i lako zatvara. delove koji nedostaju uraditi po uzoru na prvobitne i postaviti. Postojeću bravu na vratima zameniti novom. Zamena šildova i trukera vrata. c. po izboru projektanta. Oštećen i okov koji nedostaje zameniti novim po uzoru na postojeći. Postojeće mesingane šildove i trukere sa vrata demontirati i zameniti novim. zaštititi i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka. dimenzija 105x210 cm. Obračun po komadu brave.00 30. Čišćenje izvesti hemijskim i fizičkim putem. 15. 5. Dimenzija 140x260 cm.00 50.00 € 225. Bravu isporučiti sa dva ključa. 18. pregledati i ampasovati. a. Obračun po komadu vrata. oštećene delove. Dimenzija 90x205 cm. Sa vrata i dovratnika pažljivo skinuti sve naslage. po izboru i uputstvu projektanta. sa finalnom obradom. Kom. Kom. dvokrilna. pregledati i ampasovati. a. Kom. dvokrilna.00 € 11. dvokrilna. Dimenzija 120x220 cm. dihtuje i lako se zatvara. Dimenzija 105x210 cm. b. Postojeću bravu na vratima zameniti novom. Kom. Kom.00 60. dvokrilna. očistiti i popraviti. Falc i ivice vrata obraditi da krilo fino naleže.00 35. Obračun po komadu vrata. b.00 € 12. c. Restauracija vrata 1. Kom. 40. Falc i ivice vrata obraditi da krilo fino naleže. 25. Kom. Kom.00 45. Po potrebi podesiti bravu vrata. b. Obračun po komadu vrata. Kom. Restauracija ulaznih vrata. Kom. Kom. dimenzija 90x205 cm. 12. Obračun po komadu brave. 25. Po potrebi podesiti bravu vrata. d. Obračun po komadu vrata.12. dvokrilna. Kom. Postojeće aluminijumske šildove i trukere sa vrata demontirati i zameniti novim. Kom. Zamena šildova i trukera vrata. po uzoru na postojeću. Kom. c. Dimenzija 140x260 cm. Dimenzija 120x220 cm. po uzoru na postojeće.00 € 325. po izboru projektanta.00 45.00 € 397 . Dimenzija 90x205 cm. Kompletna vrata detaljno pregledati i ampasovati. Vrata prebrusiti finom šmirglom. dimenzija 90x205 cm.00 € 10.

00 € 200. d. po detaljima iz projekta. delove koji nedostaju uraditi po uzoru na prvobitne i postaviti. dvokrilna. dimenzija 80x205 cm.00 € 19. Izlog obraditi lazurnim bojama i lakom. očistiti i popraviti. c. Obračun po m2 izloga. Kom. 3. Restauracija ulaznih vrata. Izlog izraditi od prvoklasne i suve borovine sa profilisanim elementima. c. Kom. Kom. Obračun po komadu vrata. Kompletna vrata detaljno pregledati i ampasovati. Dimenzija 140x260 cm. Restauracija i sanacija vrata. Dimenzija 130x240 cm. dvokrilna.00 € Izrada i ugradnja borovog izloga sa parapetom. dvokrilna. c. Dimenzija 80x205 cm. Okov pregledati. Dimenzija 120x220 cm. Izlog hrastov.00 € 398 . Izrada i ugradnja borovog izloga. sve oštećene delove sanirati plombiranjem slabih delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" (ili sličnim) i strugotinom od iste vrste drveta. Čišćenje izvesti hemijskim i fizičkim putem. Vrata zaštititi jednim slojem bezbojne lazurne boje. po uzoru na postojeće. pažljivo da se drvo i profilacija ne ošteti i drvo ne promeni boju.00 375. do čistog drveta. Dimenzija 140x260 cm. a. Drvo prebrusiti finom šmirglom i zaštititi potapanjem ili premazom više puta ksilolin kombija. Dimenzija 105x210 cm. dimenzija 90x210 cm. Vrata prebrusiti finom šmirglom i zaštititi slojem bezbojne lazurne boje. Kom. b.16. Sve površine prebrusiti finom šmirglom. po detaljima i projektu. pažljivo zameniti novim od iste vrste drveta. do čistog drveta. Kom. a. Restauracija unutrašnjih vrata. Obračun po m2 izloga. Kom. Izlog borov. dimenzija 105x210 cm. po izboru i uputstvu projektanta. Čišćenje izvesti hemijskim i fizičkim putem. Okov pregledati. Sa vrata i dovratnika pažljivo skinuti sve naslage. Izlog obraditi lazurnim bojama i lakom. očistiti i popraviti. Sa vrata i dovratnika pažljivo skinuti sve naslage. Kom. b.00 € 250. b. 125. a. Dimenzija 105x210 cm. Izlozi 1. Čišćenje izvesti hemijskim i fizičkim putem.00 € 150. a. b. Kompletna vrata detaljno pregledati i ampasovati. profilisanim lajsnama i trakslovanim elementima od prvoklasne i suve borovine. Kom.00 180. delove koji nedostaju uraditi po uzoru na prvobitne i postaviti. Izlog borov. po uzoru na postojeće. delove koji nedostaju uraditi po uzoru na prvobitne i postaviti. Sa vrata i dovratnika pažljivo skinuti sve naslage. Izlog hrastov. Izlog izraditi sa parapetom sa filungama. Dimenzija 140x280 cm. dvokrilna. Obračun po komadu vrata. pažljivo da se drvo i profilacija ne ošteti i drvo ne promeni boju.00 € € € € 13. 100. Obračun po komadu vrata. Kompletna vrata detaljno pregledati i ampasovati. pažljivo zameniti novim od iste vrste drveta. Okov pregledati. 75. m2 m2 110. b. Kom. dvokrilna.00 € 125. očistiti i popraviti. oštećene delove. m2 m2 75. Dimenzija 90x210 cm.00 260. dvokrilna. pažljivo da se drvo i profilacija ne ošteti i drvo ne promeni boju. Dimenzija 120x220 cm. Kom.00 € 22. do čistog drveta.00 € 125. oštećene delove.00 € 175. a. po izboru i uputstvu projektanta.

00 € 11. b. m2 m2 m2 45. po izboru i uputstvu projektanta. Aluminijuma i furniranog panela. Aluminijuma i oplemenjene iverice. Pregrade 1. a. 4.00 € 225. po izboru i uputstvu projektanta. a. Sa termo staklom d=6+20+6 mm.00 € 250.5. Obračun po m2 izloga. Sa staklom d=6 mm. Izlog izraditi sa profilisanim elementima od prvoklasne i suve hrastovine.00 € 75.00 € 90. Sa staklom d=6 mm. Izlog zastakliti Flot staklom debljine 6 mm i obraditi lazurnim bojama i lakom. b. Obračun po m2 izloga. Aluminijuma i medijapan ploča. m2 m2 m2 90. Obračun po m2 pregrade. Pregradu izraditi u rasteru od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i obostrano ih obložiti furniranim hrastovim panelom.00 € 80. po izboru projektanta. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Pregradu sa vratima finalno obraditi. po izboru projektanta. b. Obloga borovo drvo.00 € 175. Sa kaljenim staklo d=10 mm. Aluminijuma i oplemenjene iverice. po detaljima iz projekta. bravu ukopavajuću sa cilindričnim uloškom i tri ključa. m2 m2 m2 100. po detaljima iz projekta. b. Izrada. m2 m2 m2 175. okvir i profilisane lajsne izraditi od prvoklasne i suve borovine. po šemi i detaljima iz projekta. Sa termo staklom d=6+20+6 mm. Pregradu finalno obraditi. m2 m2 m2 140.00 € 55. po detaljima i uputstvu projektanta. parapetima sa filungama od prvoklasne i suve hrastovine. tri šarke po krilu. sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune. Obračun po m2 pregrade. c. c. Obloga panel.00 € Izrada i postavljanje pregrade sa vratima od eloksiranog aluminijuma i furniranog panela. Aluminijuma i furniranog panela. Pregradu sa vratima izraditi u rasteru od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i obostrano ih obložiti furniranim hrastovim panelom. Oblogu. Izrada i postavljanje pregrade od eloksiranog aluminijuma i furniranog panela. ugradnja i zastakljivanja hrastovog izloga. Izlog izraditi sa profilisanim lajsnama i trakslovanim elementima. Izlog zastakliti Flot staklom debljine 6 mm i finalno obraditi lazurnim bojama i lakom. Oblaganje konstrukcije izloga punim borovim drvetom. po šemi i detaljima iz projekta.00 € 70. a. b.00 € 85. sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune. Obloga hrastovo drvo. Krila vrata izraditi kao ramovsku konstrukciju sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune debljine 2 cm i obložiti hrastovim panelom. Obračun po m2 razvijene površine. Aluminijuma i medijapan ploča. a. Izrada.00 € 200. Sa kaljenim staklom d=10 mm.00 € 14.00 € 8. c.00 € 399 . a. ugradnja i zastakljivanje hrastovog izloga sa parapetom. Oblogu izloga obraditi lazurnim bojama i lakom. c. c.

Aluminijuma i furniranog panela. a. Izrada i postavljanje zastakljene pregrade sa vratima "Nissal MPZ 60" od eloksiranog aluminijuma i furniranog panela.00 € 90. po šemi i detaljima iz projekta. Okov od eloksiranog aluminijuma. Izrada i postavljanje pregrade sa vratima od eloksiranog aluminijuma. sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune. Pregradu u gornjem delu zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati EPDM zaptivačima. Izrada i postavljanje zastakljene pregrade od eloksiranog aluminijuma i furniranog panela. sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune. sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune. brava ukopavajuća sa cilindričnim uloškom i tri ključa. Obračun po m2 pregrade. b. po šemi i detaljima iz projekta. cementno azbestnih ploča i furniranog panela.00 € 110. po izboru projektanta. Pregradu izvesti u rasteru od eloksiranih aluminijumskih profila i obostrano ih obložiti furniranim panelom. po izboru projektanta. m2 m2 m2 115. b. brava ukopavajuća sa cilindričnim uloškom i tri 400 . c. Aluminijuma i furniranog panela.00 € 95. c. Krila vrata izvesti kao ramovsku konstrukciju sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune debljine 2 cm i obložiti hrastovim panelom. Pregradu izvesti u rasteru od eloksiranih aluminijumskih profila i obostrano ih obložiti cementno azbestnim pločama i furniranim panelom. Krila vrata izraditi kao ramovsku konstrukciju sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune debljine 2 cm i obložiti hrastovim panelom. b.00 € 115. Pregradu izvesti u rasteru od eloksiranih aluminijumskih profila i obostrano ih obložiti vatrootpornim gips kartonskim pločama debljine 15 mm. Pregradu izraditi u rasteru od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i obostrano ih obložiti furniranim panelom. Okov od eloksiranog aluminijuma.00 € 16. Obračun po m2 pregrade. Obračun po m2 pregrade. po šemi i detaljima iz proje