PREDMER I PREDRAČUN

KATALOG OPISA POZICIJA SA PROJEKTANTSKIM CENAMA Pripremni i istraživački radovi Građevinski radovi Zanatski radovi Vodovod i kanalizacija

Gradnja Sanacije Adaptacije Restauracije Konzervacije

Zlatibor Stojanović

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
KATALOG OPISA POZICIJA SA PROJEKTANTSKIM CENAMA

Pripremni i istraživački radovi Građevinski radovi Zanatski radovi Vodovod i kanalizacija

Beograd, 2004

Izdavač E-mail Tel. Autor Recenzenti Savetnik Konsultanti: Dip. ing. arh. Radojka Božović-Lopičić

S.A. "STudio 14", Beograd Studio14@beotel.rs 011/3088-005, 062/694-464 Zlatibor Stojanović Prof. Dr. Nađa Kurtović - Folić, dipl. ing. arh. Dipl. ing. arh. Zoran Jakovljević Prof. Milorad Dimitrijević, dipl. ing. arh. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI ISTRAŽIVAČKI RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA ZEMLJANI RADOVI ZIDARSKI RADOVI BETONSKI I ARM. BETONSKI TESARSKI RADOVI POKRIVAČKI RADOVI IZOLATERSKI RADOVI

Dipl. ing. građ. Julijana Milošević Mr. Misić Ljubiša, dipl. ing. tehn. Igor Kordik Dip. ing. arh. Radojka Božović-Lopičić Moma Milošević, tehn. Moma Milošević, tehn. Dip. ing. arh. Vesna Miladinović Dipl. ecc. Ljiljana Ivanović Pavlović Tomislav, tehn. Ing. građ. Jova Ivetić Dipl. ing. građ. Neđa Galić

GRAĐEVINSKA STOLARIJA STOLARSKI RADOVI LIMARSKI RADOVI STAKLOREZAČKI RADOVI KERAMIČARSKI RADOVI TERACERSKI RADOVI KAMENOREZAČKI RADOVI PARKETARSKI RADOVI PODOPOLAGAČKI RADOVI GIPSARSKI RADOVI FASADERSKI RADOVI LIKOREZAČKI RADOVI MOLERSKO FARBARSKI RADOVI TAPETARSKI RADOVI LIVAČKI RADOVI RAZNI ZANATSKI RADOVI VODOVOD KANALIZACIJA SANITARNI UREDJAJI Zlatibor Stojanović Dipl. ing. arh. Radojka Božović-Lopičić Dipl. ing. arh. Zoran Tucić 86-905335-0-8 1000 primeraka

Dip. ing. arh. Zoran. Jakovljević

Dipl. ing. građ. Dušan Pečenković Dragan Mihailović, tehn. Dip. ing. arh. Vojislav Mirković

Urednik Lektura i redakcija Korektura ISBN Tiraž

Copyright © 1990-2004 Zlatibor Stojanović Sva prava zadržana. Ni jedan deo ove knjige ne može biti reprodukovan, snimljen ili emitovan na bilo koji način: elektronski, mehanički, fotokopiranjem ili drugim vidom, bez pisane dozvole autora, izuzev za izradu pojedinačnih predmera i predračuna radova. U pripremi ove knjige učinjeni su svi napori da se ne pojave greške. Autor ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualne greške i omaške u izloženoj materiji, kao ni za njihove posledice.

SADRŽAJ:
1. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI 2. ISTRAŽIVAČKI RADOVI 3. DEMONTAŽE I RUŠENJA 4. ZEMLJANI RADOVI 5. ZIDARSKI RADOVI 6. BETONSKI I ARM. BETONSKI 7. TESARSKI RADOVI 8. POKRIVAČKI RADOVI 9. IZOLATERSKI RADOVI 10. GRAĐEVINSKA STOLARIJA 11. STOLARSKI RADOVI 12. BRAVARSKI RADOVI 13. LIMARSKI RADOVI 14. STAKLOREZAČKI RADOVI 15. KERAMIČARSKI RADOVI 16. TERACERSKI RADOVI 17. KAMENOREZAČKI RADOVI 18. PARKETARSKI RADOVI 19. PODOPOLAGAČKI RADOVI 20. TAPETARSKI RADOVI 21. ROLETNARSKI RADOVI 22. SUVOMONTAŽNI RADOVI 23. GIPSARSKI RADOVI 24. FASADERSKI RADOVI 25. LIKOREZAČKI RADOVI 26. MOLERSKO FARBARSKI RADOVI 27. LIVAČKI RADOVI 28. RAZNI ZANATSKI RADOVI 29. VODOVOD 30. KANALIZACIJA 31. SANITARNI UREĐAJI 23 35 47 83 97 177 209 229 241 307 365 419 443 475 487 507 517 541 555 575 581 585 619 649 705 753 787 793 801 821 835

1

VRSTE I PODVRSTE RADOVA

1. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
1. Dozvole 2. Priključci 3. Saglasnosti 4. Priprema gradilišta 5. Skele 6. Ograde 7. Nadstrešnice 8. Signalizacija 9. Zaštite 10. Čišćenja 11. Pranja 12. Šut 13. Ostali pripremno završni radovi

23
25 25 26 27 28 29 29 30 30 31 31 32 32

4. ZEMLJANI RADOVI
1. Raščišćavanja 2. Široki iskopi 3. Temelji 4. Rovovi, šahtovi 5. Iskopi razni 6. Zaštitni radovi 7. Nasipanja, nabijanja 8. Planiranja 9. Obrada terena 10. Prevozi, odvozi 11. Ostali zemljani radovi

83
85 86 87 88 89 90 91 93 93 95 96

5. ZIDARSKI RADOVI
1. Demontaže 2. Obijanja 3. Skidanja 4. Rušenja 5. Probijanja 6. Temelji 7. Zidovi 8. Pregradni zidovi 9. Sendvič zidovi 10. Fasadne obloge 11. Fasadni elementi 12. Stubovi 13. Lukovi 14. Svodovi 15. Dimnjaci 16. Kanali 17. Šahtovi 18. Ostala zidanja 19. Rabiciranja 20. Plafoni 21. Podloge 22. Podovi 23. Stepenice 24. Staze 25. Ograde 26. Malterisanja 27. Fugovanja 28. Zidarske izolacije 29. Peći 30. Ostali zidarski radovi

97
99 107 110 114 120 121 122 125 128 129 132 133 135 136 137 142 143 146 147 150 151 153 155 156 158 159 168 171 174 174

2. ISTRAŽIVAČKI RADOVI
1. Snimanja i dokumentacija 2. Ispitivanja i dokumentacija 3. Arheološki iskopi 4. Obrada arheoloških nalaza 5. Ostali istraživački radovi

35
37 40 42 45 46

3. DEMONTAŽE I RUŠENJA
1. Nameštaj 2. Štemovanja, probijanja 3. Otvori 4. Malteri 5. Podovi, slojevi 6. Lamperije, zidne obloge 7. Zidovi, temelji 8. Serklaži, podvlake 9. Lukovi, svodovi, stubovi 10. Stepeništa 11. Tavanice, balkoni 12. Krovovi, pokrivač 13. Fasadna plastika 14. Limarija 15. Ograde, kapije 16. Staze, kolovoz 17. Vodovod i kanalizacija 18. Elektro instalacije 19. Grejanje i klimatizacija 20. Ostali radovi na demontaži i rušenju

47
49 49 50 52 55 58 59 63 63 64 66 68 70 73 75 76 77 80 81 82

2

6. BETONSKI I ARM. BETONSKI
1. Tamponi 2. Temelji 3. Mega šipovi 4. Zidovi 5. Serklaži 6. Nadvratnici 7. Nadprozornici 8. Podvlake 9. Venci 10. Stubovi 11. Lukovi 12. Svodovi 13. Ploče 14. Tavanice 15. Stepeništa 16. Podloge 17. Podovi 18. Staze 19. Ograde 20. Šahtovi 21. Kanali 22. Betonska galanterija 23. Ostali betonski radovi 24. ARMIRAČKI RADOVI

177
179 179 181 183 184 185 186 186 187 187 188 189 189 190 192 193 196 198 198 200 202 203 205 207

5. Mokri čvorovi 6. Terase 7. Ravni krovovi 8. Krovovi 9. Potkrovlja 10. Zidovi 11. Plafoni 12. Akustika 13. Podovi 14. Fasade 15. Dimnjaci 16. Ventilacioni kanali 17. Cevna mreža 18. Cevovodi i rezervoari 19. Klima kanali 20. Hladne ostave 21. Ostali izolaterski radovi

260 264 268 273 276 279 284 285 286 291 294 295 296 297 301 303 304

10. GRAĐEVINSKA STOLARIJA
1. Prozori krilo na krilo 2. Jednostruki prozori 3. Dvostruki prozori 4. Alu. prozori 5. Alu. - drvo prozori 6. PVC prozori 7. Krovni prozori 8. Šperovana vrata 9. Furnirana vrata 10. Jelova vrata 11. Borova vrata 12. Hrastova vrata 13. Alu. Vrata 14. Alu. - drvo vrata 15. PVC vrata 16. Metal - drvo vrata 17. Pregrade 18. Ostala građevinska stolarija

307
309 311 315 317 321 325 326 332 334 337 343 349 353 357 360 362 362 364

7. TESARSKI RADOVI
1. Demontaže 2. Temelji 3. Zidovi 4. Tavanice 5. Krovovi 6. Letvisanja 7. Opšivanja 8. Podovi 9. Oplate 10. Podupiranja 11. Ostali tesarski radovi

209
211 215 216 218 219 221 222 223 224 227 227

11. STOLARSKI RADOVI 8. POKRIVAČKI RADOVI
1. Demontaže 2. Pokrivanja 3. Prepokrivanja 4. Ostali pokrivački radovi

365
367 370 371 373 376 378 380 382 387 392 396 397 3

229
231 233 236 239

9. IZOLATERSKI RADOVI
1. Temelji 2. Temeljni i podrumski zidovi 3. Kapilarna vlaga 4. Podloge

241
243 246 252 254

1. Demontaže 2. Prozor krilo na krilo 3. Jednostruki prozori 4. Dvostruki prozori 5. Restauracija prozora 6. Šperovana vrata 7. Furnirana vrata 8. Jelova vrata 9. Borova vrata 10. Hrastova vrata 11. Ostala vrata 12. Restauracija vrata

13. Izlozi 14. Pregrade 15. Zidovi 16. Plafoni 17. Podovi 18. Stepeništa 19. Stepeništa spiralna 20. Ograde 21. Elementi krova 22. Oprema 23. Ostali stolarski radovi

398 399 401 402 404 406 409 410 412 413 417

14. STAKLOREZAČKI RADOVI
1. Demontaže 2. Ravno staklo 3. Termo staklo 4. Termo STOPSOL 5. Ornament 6. Armirano 7. Sekurit 8. Pamplex 9. Pancir 10. Klirit 11. Profilit 12. Prizme 13. Ogledala 14. Fasade 15. Ostali staklorezački radovi

475
477 477 478 479 479 480 480 481 481 481 482 482 482 483 485

12. BRAVARSKI RADOVI
1. Demontaže 2. Konstrukcije 3. Prozori 4. Vrata 5. Pregrade 6. Žaluzine 7. Rešetke 8. Stepeništa i ograde 10. Nadstrešnice, markize 11. Fasade i pokrivanja 12. Ograde i kapije 13. Ostali bravarski radovi

419
421 422 423 425 427 428 428 430 433 434 436 439

15. KERAMIČARSKI RADOVI
1. Demontaže 2. Zidovi 3. Podovi 4. Stepeništa 5. Fasade 6. Staze 7. Peći 8. Kamini 9. Bazeni 10. Ostali keramičarski radovi

487
489 489 491 496 496 498 499 500 503 504

13. LIMARSKI RADOVI
1. Demontaže 2. Krovovi 3. Pokrivanja i opšivanja olovom 4. Fasade 5. Krovne ivice 6. Kube 7. Dimnjaci 8. Uvale 9. Kalkani 10. Puc lajsne 11. Prozori 12. Oluci 13. Sampleh 14. Venci 15. Solbanci 16. Samarice 17. Balkoni 18. Nadzidak 19. Atika 20. Dilatacije 21. Ventilacije 22. Spušteni plafoni 23. Ostali limarski radovi

443
445 447 448 451 452 452 454 454 456 457 457 459 463 465 466 467 468 469 470 470 471 473 473

16. TERACERSKI RADOVI
1. Demontaže i rušenja 2. Podovi 3. Zidovi, stubovi 4. Stepeništa 5. Staze 6. Ostali teracerski radovi

507
509 509 512 513 514 515

17. KAMENOREZAČKI RADOVI
1. Demontaže 2. Zidovi 3. Sokle 4. Stepeništa 5. Podovi 6. Prozori 7. Vrata 8. Stubovi 9. Lukovi 10. Svodovi 11. Venci 12. Fasade

517
519 521 523 524 526 527 528 529 530 531 532 533

4

13. Ograde 14. Staze 15. Javni spomenici 16. Ostali kamenorezački radovi

534 536 538 539

18. PARKETARSKI RADOVI
1. Demontaže 2. Podloge 3. Podovi 4. Specijalni parketi 5. Pragovi 6. Lajsne 7. Završna obrada 8. Ostali parketarski radovi

541
543 544 546 551 552 553 553 554

6. Suvi malter 7. Oblaganje zidova 8. Pregradni zidovi 9. Potkrovlja 10. Zaštita od zračenja 11. Ugradni elementi 12. Podovi 13. Razni suvomontažni radovi

598 600 602 604 607 609 613 618

23. GIPSARSKI RADOVI
1. Demontaže 2. Otisci 3. Šabloni 4. Obijanja 5. Konstrukcije, rabic 6. Malterisanja 7. Gletovanja 8. Vučeni profili 9. Lajsne 10. Montaža ornamenata 11. Ornamenti od gipsa 12. Restauracija ornamenata 13. Veštački mermer 14. Ostali gipsarski radovi

619
621 623 623 624 626 630 632 633 634 635 639 643 646 648

19. PODOPOLAGAČKI RADOVI
1. Demontaže 2. Podloge 3. Tekstil 4. PVC 5. Guma 6. Linoleum 7. Industrijski podovi 8. Laminatne obloge 9. Lamelirani parket 10. Lamel parket 11. Pluto parket 12. Lajsne i razdelnice 13. Otirači 14. Ostali podopolagački radovi

555
557 557 560 560 564 564 565 568 569 570 570 571 572 573

24. FASADERSKI RADOVI
1. Demontaže 2. Otisci 3. Šabloni 4. Obijanja 5. Preziđivanja 6. Zidanja 7. Rabiciranja 8. Malterisanja 9. Malterisanja ostala 10. Veštački kamen 11. Vučeni profili 12. Veštački kamen - vučeni profili 13. Montaža ornamenata 14. Ornamenti od cementnog maltera 15. Ornamenti od veštačkog kamena 16. Restauracija ornamenata 17. Termoizolovane fasade 18. Završna obrada 19. Ostali fasaderski radovi

649
651 653 653 654 656 657 658 660 664 667 673 675 678 682 686 690 693 698 702

20. TAPETARSKI RADOVI
1. Demontaže 2. Priprema 3. Tapete 4. Ostali tapetarski radovi

575
577 577 579 580

21. ROLETNARSKI RADOVI
1. Demontaže 2. Roletne 3. Održavanje 4. Ostali roletnarski radovi

581
583 583 584 584

22. SUVOMONTAŽNI RADOVI
1. Oblaganja plafona 2. Spušteni plafoni 3. Perforirani plafoni 4. Kasetni plafoni 5. Denivelacija plafona

585
587 590 592 594 596

5

25. LIKOREZAČKI RADOVI
1. Demontaže 2. Modeli 3. Restauracija modela 4. Kalupi 5. Izlivanja od gipsa 6. Izlivanja od cementnog maltera 7. Izlivanja od veštačkog kamena 8. Montaža ornamenata 9. Ornamenti od gipsa 10. Ornamenti od cementnog maltera 11. Ornamenti od veštačkog kamena 12. Restauracija ornamenata 13. Ostali likorezački radovi

705
707 709 713 717 721 725 729 733 737 741 745 749 752

29. VODOVOD
1. Demontaže i rušenja 2. Građevinski radovi 3. Mreža unutrašnja 4. Mreža spoljna 5. Ventili 6. Hidranti 7. PP aparati 8. Vodomeri 9. Ispitivanja 10. Ostali vodovodni radovi

801
803 806 811 811 813 815 816 817 818 819

30. KANALIZACIJA
1. Demontaže i rušenja 2. Građevinski radovi 3. Mreža unutrašnja 4. Mreža spoljna 5. Drenaža 6. Sifoni 7. Olučnjaci 8. Slivnici 9. Rešetke 10. Ispitivanja 11. Ostali kanalizacioni radovi

821
823 824 829 830 831 832 832 832 833 833 833

26. MOLERSKO FARBARSKI RADOVI753
1. Pripremni 2. Vrata i prozori 3. Zidovi i plafoni 4. Tapete 5. Lamperije 6. Strehe 7. Stepeništa 8. Podovi 9. Obrada fasada 10. Bojenja fasada 11. Zaštita fasada 12. Limarija 13. Ograde 14. Instalacije 15. Mobilijar 16. Ostali molersko - farbarski radovi 755 756 759 763 765 767 768 770 771 774 780 781 783 783 784 785

31. SANITARNI UREĐAJI
1. Demontaže 2. Umivaonici 3. Šolje 4. Bidei 5. Pisoari 6. Kade 7. Masažne kade 8. Kade sa kabinom 9. Bazeni 10. Armature za kade 11. Tuš kade 12. Tuš kabine 13. Masažne kabine 14. Armature za tuševe 15. Slavine 16. Pribor 17. Sudopere 18. Bojleri 19. Ostali sanitarni radovi

835
837 837 840 844 845 846 847 849 850 851 852 853 854 855 856 857 859 860 861

27. LIVAČKI RADOVI
1. Demontaže 2. Izrada i montaža 3. Restauracija 4. Ostali livački radovi

787
789 789 791 792

28. RAZNI ZANATSKI RADOVI
1. Kovački radovi 2. Vajarski radovi

793
795 799

6

Posveta
Mom pokojnom ocu Dragiši Stojanoviću i svim graditeljima Crnotravcima.

7

RECENZIJA RUKOPISA KNJIGE "PREDMER I PREDRAČUN RADOVA" AUTORA ZLATIBORA STOJANOVIĆA
Dobila sam na recenziju tekst knjige pod naslovom "Predmer i predračun radova, katalog opisa pozicija sa projektantskim cenama" autora Zlatibora Stojanovića. Knjiga ima preko 820 stranica teksta i obuhvata oblasti pripremnih i istraživačkih radova, građevinskih radova, zanatskih radova i radove na vodovodu i kanalizaciji. Tekst je podeljen na 31 poglavlja i to tako da prva tri poglavlja obuhvataju pripremne i istraživačke radove, sledećih šest poglavlja sadrže građevinske radove, od desetog do dvadesetosmog poglavlja obrađeni su različiti zanatski radovi, a poslednja tri poglavlja posvećena su radovima na vodovodu i kanalizaciji. S obzirom na obim svakog poglavlja, odnosno na veliki broj pozicija koji se njima obuhvata, teško je u recenziji predstaviti i oceniti sve što one sadrže. Zato se, nakon detaljnog pregleda knjige, daje mišljenje o ukupnom sadržaju poglavlja i ocenjuje značaj koji će knjiga imati prilikom korišćenja od strane zainteresovanih u graditeljskoj praksi. Radovi koji se opisuju u svim pojedinačnim pozicijama obrazloženi su jasnim jezikom i terminima koji su opšte usvojeni u graditeljskoj praksi, sa suverenim poznavanjem različitih vrsta materijala, najnovijih tehnologija i metoda rada. Svi podaci koji se iznose su proizašli iz dugogodišnjeg iskustva Zlatibora Stojanovića, koji je bio i još uvek je rukovodilac brojnih gradilišta u okviru kojih se radilo na zaštiti, konzervaciji, restauraciji i potpunoj obnovi spomenika kulture, ali i gradilišta potpuno novih građevina. Rukopis je, znači, rezultat sretnog spoja akumuliranog znanja i iskustva sa nesebičnom željom da se ono ponudi drugim korisnicima. Pojedina poglavlja izdvajaju se zbog svoje vrednosti koju imaju, s obzirom da se u njima obrađuju radovi koji su veoma osetljivi i koji se obavljaju prevashodno na gradilištima spomenika kulture. Na prvom mestu, tu su zastupljeni i precizno razrađeni istraživački radovi bez kojih se ne može početi nijedna aktivnost na zaštićenim građevinama. Ovi radovi su specifični i zato je za njihovo predstavljanje zaista potrebno dugogodišnje iskustvo tokom kojeg se razvila svest o značaju različitih vrednosti građevine, arhitektonske, konstrukcijske i stilske i o mogućnostima njihovog dodatnog proučavanja za vreme istraživanja. Drugo mesto po značaju za službu zaštite graditeljskog nasleđa zauzimaju fini zanatski radovi kojima se obavlja restauracija ili izvode novi dekorativni i upotrebni elementi. Izrada i ugradnja ili postavljanje umetničke bravarije, posebno likorezački radovi, detaljno su razrađeni i potpuno pokrivaju sve poslove od demontaže postojećih primera, preko izrade modela i modela rastauracija, pravljenja kalupa, izlivanja u gipsu, cementnom malteru, veštačkom kamenu do postavljanja dekorativne plastike. Za one koji se bave obnovom građevina ovi radovi su po svojoj specifičnosti i načinu kako su predstavljeni možda najkorisniji. Iako recenzent nije kompetentan za deo predračuna radova, ipak procenjuje da je za taj deo knjige svakako bila potrebna određena hrabrost i dodatni napor autora da rad pretoči u cenu koštanja. Visoko ceneći ideju Zlatibora Stojanovića da se predmer i predračun kao izuzetno značajan deo posla u radu na građevinama objedini u obliku priručnika, zatim uloženi trud u prikupljanju i obradi radova koji su specifični, retki i teško objašnjivi smatram da se knjiga može štampati u integralnom obliku. Posebno se ističe pionirski značaj koji će knjiga imati za osobe koje se navedenim poslovima bave u oblasti konzervacije i restauracije objekata i za koje će predstavljati pouzdani vodič kroz radove koje treba obaviti da bi se kvalitetno istakla spomenička vrednost graditeljskog nasleđa. Recenzent Dr Nađa Kurtović-Folić, profesor Arhitektonski fakultet Univerzitet u Beogradu

8

RECENZIJA PREDMER I PREDRAČUN KATALOG OPISA POZICIJA...

Pred nama je knjiga od preko 800 strana opisa, građevinskih, zanatskih i drugih radova primenjenih u građenju, sanaciji, rekonstrukciji, restauraciji i konzervaciji arhitektonskih objekata. Iscrpni opis pozicija izdiferenciran vrstama radova predstavlja svojevrstan poduhvat vredan svakog poštovanja. Nastala kao rezultat dugogodišnje prakse autora Zlatibora Stojanovića, rukovodioca brojnih gradilišta na spasavanju, revitalizaciji, restauraciji, konzervaciji istorijskih objekata ali i velikog broja novogradnji. Knjiga je podeljena prema vrstama graditeljskih radova na 31 poglavlja, u prvih tri su dati pripremni i istraživački radovi koji su u našoj praksi uglavnom bili na teretu izvođača radova. Narednih šest poglavlja obrađuju građevinske radove, a u sledećih osamnaest poglavlja zastupljeni su zanatski radovi među kojima su i umetničko vajarski i umetničko bravarski radovi. Naredna tri poglavlja obrađuju instalaterske radove kućnog vodovoda i kanalizacije. Istraživački radovi bitni za konzervatorsko restauratorske poduhvate su sasvim nova vrsta poslova sa kojima se osim konzervatora, građevinari znatno ređe sreću u praksi. Slično je i sa fasadersko zanatskim radovima, vajarskim i umetničko bravarskim u kojima se detaljno opisuju postupci pri restauraciji ili izradi novih dekorativnih i funkcionalnih elemenata. Autor prilazi opisima radova u svim poglavljima i pozicijama radova sa podjednakom pažnjom prikazujući ne samo vrste materijala već tehniku i tehnologiju izvođenja do najsitnijih detalja. Opisi su u profesionalnom smislu, primer više od korektnog poznavanja građevinske tehnike i izvođenja radova. Izvesne rezerve možemo staviti jedino na takozvane "projektantske cene" iz razloga što je autor mogao da pruži korisniku informaciju kako su iste formirane, mada u građevinskim normama postoje pravila i normativi za formiranje istih. Cela knjiga Predmera i predračuna predstavlja izuzetan primer do sada u našoj praksi prvi put sistematizovanih svih arhitektonsko građevinskih radova na takav način da predstavlja nezaobilazni priručnik svakom projektantu i izvođaču radova. Dopuna: Sa velikim zadovoljstvom konstatovao sam da je autor prihvatio moje sugestije i dopunio tekst u delu projektantskih cena i objasnio način formiranja istih. Ovom dopunom knjiga je dobila vrednost pravog građevinskog priručnika.

Recenzent Dip. ing. arh. Zoran Jakovljević Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

9

Zahvalnost
Svima koji su mi pomogli da priručnik bude bolji.

10

Priručnik
Priručnik nije udžbenik, i kao takav se ne može koristiti. U pripremi ove knjige učinjeni su svi napori da se ne pojave greške. Autor ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualne greške i omaške, kao ni za njihove posledice.

UVOD O priručniku...
Priručnik "Predmer i predračun radova" nastao je kao skraćeni izvod Kataloga opisa pozicija sa projektantskim cenama iz kompjuterskog programa "Mungos", za elektronsku i automatizovanu izradu i obradu predmera i predračuna radova. Kompjuterski program će se komercijalno pojaviti krajem godine. Publikovanih tekstova i opisa pozicija za predmer i predračun radova gotovo i da nema. I ako ih ima, nalaze se u izvođačkim i projektantskim preduzećima, koriste se interno i čuvaju kao najveća poslovna tajna. Graditeljstvo je neiscrpno i nepregledno, ponekad i nepredvidivo. Svaki objekat je različit, a zahtevi projektanta određuju sadržaj opisa pozicija i kompletnog predmera i predračuna. I pored uloženog napora izuzetno je teško napisati katalog, sa opisima za svaki konkretan slučaj, a da on ne sadrži stotine hiljada opisa. Uzmimo na primer malterisanje: može se malterisati krečnim, produžnim ili cementnim malterom, beomalom, perlitom,... razmere 1:1, 1:2, 1:3, 1:2:5, 1:2:6, 1:3:9,... preko zida, stuba, plafona, stepeništa, fasade, ograde,... od opeke, šuplje opeke, giter opeke, bloka, kamena, betona,... u sloju debljine 2, 3, 4, 5, 6 cm. Broj pozicija samo za malterisanje može da iznese više hiljada. U katalog su uneti karakteristični opisi pozicija, jer je veoma teško pisati opise pozicija za apstraktan objekt. Prilikom izrade predmera i predračuna radova, preuzimanjem odgovarajućih pozicija iz kataloga, projektant mora pažljivo da pročita svaki opis pozicije i po potrebi unese odgovarajuće korekcije. Priručnik obrađuje klasično zgradarstvo, izgradnju, adaptacije, sanacije, rekonstrukcije. Posebna pažnja je posvećena restauratorskim i konzervatorskim radovima na nepokretnim kulturnim dobrima. Priručnik ne obrađuje montažne sisteme i prefabrikovan način gradnje.

O Predmerima...
Izrada predmera i predračuna radova je stručna, složena i osetljiva oblast graditeljstva. Za dobar predmer i predračun radova potrebno je poznavanje struke, tržišta materijala, radne snage, transporta, uslova izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije, sanacije, građevinskih mašina, uslova na terenu, vremenskih uslova i mnogih drugih elemenata. Gotovo svi sporovi između investitora i izvođača nastaju zbog nepotpunih ili nepreciznih predmera. To se najčešće odnosi na višak radova, izostavljene pozicije, neprecizne opise i način obračuna, kao i na nepoznavanje starih tehnologija i zanata kod adaptacije, rekonstrukcije, konzervacije i restauracije. Svaki predmer mora da sadrži precizne opise pozicija, uslove izrade i ugradnje, izbor i kvalitet materijala i način obračuna svake pozicije. Količine i projektantske cene predstavljaju takođe važne elemente predmera i predračuna. Greška u količinama, u principu je manje sporna, obzirom da projektanta Zakon obavezuje na preciznost. Projektantska cena, važna je za investitora kod odlučivanja o gradnji i kao orijentir prilikom prikupljanja ponuda. Literatura koja se odnosi na Predmere je veoma skromna. Osim Tehničara (priručnik), Građevinskih normi i Tehničkih propisa za završne radove gotovo i da ne postoji. "Iskustvene norme u građevinarstvu" -Komgrap, odnosno "Normativi i standardi rada u građevinarstvu" Građevinska knjiga, izvedene su iz "Prosečnih normi u građevinarstvu", klasifikovani su po šiframa
11

radova i pozicijama, sa dodatim radovima koji se odnose na mehanizaciju i nešto malo za nove materijale, dobili su i hiljade kratkih opisa operacija rada, dovoljnih za normative i analizu jedinačnih cena, ali nedovoljnih za opise pozicija predmera i predračuna radova. Dati opisi operacija rada, uslovno pozicija, praktično jedino i postoje u "Normativima". Mnoge stvari se u građevinarstvu "podrazumevaju", tu su tehnički propisi, uzanse, normativi, standardi, kontrole, atesti... Ali, za izvođača je jedino merodavno ono sto je upisano u ponudi i regulisano ugovorom. Pozicije koje nisu obuhvaćene ponudom, a predviđene su projektom, izvođač će izvesti po ceni koja se naknadno ugovara. Kod novogradnje, a posebno kod masovne stambene izgradnje, pozicije su standardne, jasne i tu ima manje sporova. Projekat sa predmerom i predračunom lako se sagledava, materijali su savremeni, operacije jednostavne i nema mnogo prostora za manipulisanje i nadmudrivanje između izvođača, nadzora i investitora. Međutim, kod rekonstrukcije i adaptacije starih objekata, a posebno kod restauracije spomenika kulture, upotrebljavaju se stari materijali i primenjuju stare tehnike izrade i obrade... Sve to treba opisati u pozicijama predmera. Mnogi projektanti koriste kratke opise pozicija, praktično naslove pozicija, i opšte uslove za vrstu radova čime pokušavaju da umanje slabosti datih opisa pozicija. Ovim se problem ne rešava, jer izvođač uvek nađe način da naplati ono što je izveo, a projektant propustio da napiše. Tipičan primer je: "Montaža cevaste fasadne skele. Obračun po m2." Teško je izvući jednu poziciju, iz konteksta Predmera, i analizirati je. Letimičnim pregledom ostalih pozicija, lako se utvrđuje šta je dato ostalim pozicijama, a što se odnosi na skelu. Šta može biti sporno, odnosno nesporno kod navedene pozicije? - Ukoliko nije navedeno ko obezbeđuje skelu, investitor ili izvođač, i da li isti izvođač i demontira skelu. Uglavnom se podrazumeva da je to obaveza izvođača, tako da on obično ne pravi probleme oko demontaže skele i smatra je svojom obavezom. - Ako nije naglašena obaveza uzemljenja skele. Izvođač mora to da uradi, zbog HTZ mera. - Zaštitna ograda oko skele, gradilišta, obično je nesporna, daje se posebno. - Ako je potrebna nadstrešnica ispod skele, odnosno iznad trotoara, ulaza i dr. a nema je u ostalim pozicijama, tražiće doplatu. - Ako skelu treba prekriti jutom ili sličnim materijalom, a ostalim pozicijama nije predviđena, tražiće doplatu. - Ako je potrebna svetlosna signalizacija oko skele, biće sporna. - Ako se skela postavlja na trotoaru i kolovozu i isti ošteti, popravka je nesporna, ali cena... - Ako nije posebno obračunata taksa za zauzeće trotoara, biće sporna. - Sporan može da bude i obračun. Da li se obračunava obim zgrade ili skele, da li se obračunava stvarna visina fasade ili se visini dodaje visina zaštitne ograde? Ako fasada ima ispade, konkavnu osnovu, šta je sa preklopima (u osnovi), kako obračunati prostornu skelu? Iz jedne naizgled jednostavne i jasne pozicije mogu da nastanu veliki sporovi, koje na kraju, po običaju, plaća investitor. Kvalitet materijala i izrade predstavlja poseban problem. Godinama je kod nas bila primarna masovna stambena izgradnja. I laicima je poznat kvalitet gradnje, koji je postao "standardan". To se posebno odnosi na finalnu obradu. Ako se želi kvalitetniji rad i materijal, mora se posebno zahtevati. Na primer, pod pojmom "gletovanje zida" većina podrazumeva "špahtlovanje zida", a ne nanošenje gipsnog maltera u sloju od nekoliko milimetara, sa gletovanjem do sjaja. Zašto se izvođač tako ponaša? Ukratko, postoje mnogi subjektivni i objektivni razlozi. - Obično, se izvođač bira na licitaciji ("Javna nabavka") ili prikupljanjem ponuda po pozivu. Da bi dobio posao izvođač često pribegava manjim cenama, tako da u fazi gradnje analizira ugovorene radove kako bi otkrio sve manjkavosti tendera i nadoknadio "propuste" i manje cene. - Često je uzrok slaba organizacija radova, dug period gradnje, inflacija... Kliznom skalom se ne može pokriti razlika u ceni, nedostatak finansijskih sredstava izvođača i investitora. - Stručnost direktnih izvršilaca, visokokvalifikovanih i kvalifikovanih radnika je često problematična. Mnoge kvalifikacije su stečene na kursevima za ubrzanu obuku majstora, što neminovno dovodi do pada kvaliteta. radova. - Mnogi stari zanati lagano odumiru. Sve je manje likorezaca, fasadera, kamenorezaca, kovača, livaca... Neki zanati se transformišu prema novim standardima i potrebama. Danas se pod kamenorezcem podrazumeva majstor koji radi na mašinskoj obradi ili ugradnji proizvoda od kamena. Naći majstora za ručno klesanje kamena za svod, luk, stub, kapitel, pravi je podvig. Bravar koji zna da uradi nešto od kovanog gvožđa je "umetnički bravar". Takvo stanje je u mnogim zanatima.
12

-

Mnogi problemi nastaju zbog kvaliteta i mogućnosti nabavke građevinskog materijala. Građa I klase koja se može kupiti na tržištu, praktično pripada III, ili u najboljem slučaju II klasi. Kupiti hrastovu dasku, dužine 4 m, širine 12-16 cm, I klase praktično je nemoguće. Ista je situacija sa pločicama, parketom, lakovima, bojama, limom. Zadnjih godina uvozni materijali delimično menjaju stanje na tržištu.

Treba navesti i činjenicu da su kod nas do skora, investicije u ogromnom procentu bile vezane za društveni sektor. Gradilo se za nepoznatog ili poznatog korisnika (društvenog), pa se preko mnogih grešaka, projektantskih i izvođačkih, kvaliteta izrade, vrste materijala i rokova olako prelazilo. Novo vreme donosi nove investitore - privatne, deoničarska društva, državne... Oni će zahtevati da se tačno ispune svi ugovoreni elementi. Iz izloženog se vidi da je formiranje cena složen proces u kome svi ulazni podaci moraju biti tačni, a obrađivač treba da poznaje tehnologiju izvođenja pojedinačnih operacija rada, uslove građenja, lokaciju objekta, a pre svega građevinske norme. Ako je sve izloženo poznato, postavlja se pitanje zašto dolazi do propusta u izradi predmera i predračuna radova (tendera, podloge za ponudu). U krajnjoj liniji kriv je autor predmera, formalno, i odgovorni projektant, sa svim objektivnim teškoćama i subjektivnim propustima. - Iako je proces projektovanja dug proces i timski rad, uobičajeno je da se obrađivač Predmera, uključuje u tim neposredno pred predaju projekta ili kada su svi rokovi prošli, sa tenzijom da se "što pre završi predmer". - Veoma mali broj stručnjaka, a pogotovo autora projekta, radi predmer i predračun radova. . - Osposobljavanje stručnjaka za izradu predmera je veoma složen i dugotrajan proces, naročito za radove na rekonstrukciji objekata, adaptaciji, konzervaciji... Neophodno je veliko iskustvo kako u projektovanju, tako i u različitim fazama izvođenja radova. - Činjenica je da se najobučeniji stručnjaci za izradu predmera nalaze u izvođačkim građevinskim preduzećima, gde rade na pripremi organizacije građenja, analizama i rukovođenju gradilištima. Godinama rade na izvođenju radova, na obradi ponuda, situacija, analiziraju projekte i predmere, traže greške, propuste, jer to njihovim preduzećima donosi novac. Posao na izradi predmera nije mnogo cenjen ni plaćen, kod nas u zemlji, tako da oni veoma retko prelaze u projektne biroe, čak i u okviru istog preduzeća, iako se radi o vrhunskim stručnjacima.

Tipovi predmera i predračuna radova
Prema načinu formiranja predmere i predračune možemo podeliti na tri tipa: 1. Jednostavan tip predmera i preračuna je pogodan za radove manjeg obima. Pozicije teku jedna za drugom bez razvrstavanja po vrsti radova. Sve pozicije nalaze se u jednom poglavlju. Ovaj tip je pogodan za radove manjeg obima, na primer za manju adaptaciju stana, kuće i slično. 2. Klasičan predmer i predračun podeljen je na vrste radova, u okviru kojih se nalaze pripadajuće pozicije. Na kraju predmera i predračuna nalazi se rekapitulacija po vrstama radova. Pogodan je za sve vrste radova. 3. Složen tip predmera predstavlja klasičan predmer dopunjen predmerima vodovoda i kanalizacije, elektroinstalacija, mašinskih instalacija i dr. Svako poglavlje predmera ima svoju rekapitulaciju. Na kraju se daje zbirna rekapitulacija po poglavljima Ovaj tip se posebno primenjuje kod tendera, kada se iz različitih projekata jednog objekta (građevinsko zanatski, vodovod i kanalizacija elektroinstalacije, grejanje i klimatizacija...) izdvajaju predmeri i formira se elaborat za licitaciju.

Tenderi
Tenderi su podloge za prikupljanje ponuda na licitacijama ili po pozivu. Praktično to su predmeri, bez jedinačnih cena, na osnovu kojih će izvođač formirati ponudu.

13

Nekoliko reči o vrstama radova u katalogu
Nedavno mi je postavljeno pitanje "Gde mogu da pogledam tačan redosled vrsta radova za predmer i predračun?". Moj odgovor je bio "Ne znam, jedino ima nešto malo u građevinskom priručniku Tehničar". U Tehničaru su vrste radova za predmer i predračun podeljene u 15 vrsta, neke vrste su spojene, ima i nekih nelogičnosti. Tako su, na primer, molersko-farbarski radovi na 10 mestu, ispred keramičarskih, fasaderskih i gipsarskih radova. Zar nije logično da se završe keramičarski, gipsarski i fasaderski radovi, a zatim da se izvedu molersko farbarski radovi? S druge strane, gipsarsko-likorezački radovi su spojeni u jednu vrstu radova. Ovo može da bude dobro kada se radi o unutrašnjim, gipsarskim radovima. Ali ako se radovi izvode na fasadi na kojoj se nalaze ornamenti od cementnog maltera, veštačkog kamena ili terakote nije prihvatljivo iz dva razloga: Prvi je da se normativi odnose na rad sa gipsom i to samo na neke manje elemente (rozete, kapitele, stope i sl.) i drugi još važniji da ornamentalne fasadne plastike uopšte nema. Nema ni normativa za modelovanje. Likorezački radovi se sastoje od modelovanja ornamenata i figura na osnovu crteža i skica arhitekte ili postojećeg modela, izrade kalupa, odlivka i njihove montaže. Deo likorezačkog posla na montaži ornamenata, restauraciji i slično rade i gipsari i fasaderi. Zanati se prepliću. U priručniku su posebno izdvojeni likorezački radovi, ali pojedine operacije zadržane su i u gipsarskim i u fasaderskim radovima. Uvedene su i neke nove vrste radova: pripremno završni radovi, istraživački radovi, demontaže i rušenja, građevinska stolarija. Posebna dilema je bila, da li uvoditi vrstu građevinska stolarija. Gde pripadaju prozori, vrata ili pregrade od eloksiranog aluminijuma. U Bravarske. A PVC vrata, prozori, pregrade? Proizvođači od aluminijumskih i PVC profila ističu da proizvode građevinsku stolariju. I prozori i vrata od drvenog materijala nalaze se u građevinskoj stolariji, ali i u stolarskim radovima. U koju vrstu radova smestiti proizvodnju i montažu strukturalnih fasada? U staklorezačke ili bravarske, ili možda u radove na fasadi? A termoizolovane fasade (takozvane "Demit") u izolaterske ili fasaderske radove, a završnu obradu termoizolovanih fasada u fasaderske ili molersko-farbarske radove. U priručniku termoizolovane fasade nalaze se u izolaterskim, fasaderskim i molersko farbarskim radovima. Iznete su samo neke dileme. Neki novi materijali i tehnologije brišu strogu podelu zanata i zanatlija, odnosno razvrstavanja pozicija u različite vrste radova u predmeru i predračunu. Moj predlog redosleda i naziva vrsta radova, kao i podvrsta radova, nalazi se u priručniku. Podvrste su formirane radi lakšeg nalaženja i grupisanja pozicija u katalogu. Podvrste radova se ne pojavljuju u predmeru i predračunu radova.

Organizacija programa "Mungos", odnosno priručnika
Da bi korisnik mogao da se lakše snađe i pronađe određenu poziciju, priručnik je podeljen na vrste radova. Vrste radova podeljene su na podvrste, u okviru kojih su formirane pozicije. Podvrste su formirane po vrsti rada, elementu rada ili upotrebljenog materijala, i slede tehnologiju građenja. Isti sistem primenjen je i kod opisa pozicija u okviru podvrsta radova. Mnoge iste pozicije nalaze se u više vrsta radova. Na primer opis pozicije "izrada cementne košuljice" nalazi se u zidarskim, betonskim i podopolagačkim radovima, kao i u građevinskim radovima vodovoda i kanalizacije. Ideja je da se u svakoj vrsti radova nalaze i prateće pozicije, da korisniku pomognu da brže i jednostavnije formira predmer. U fasaderskim radovima nalaze se i razna obijanja, preziđivanja elemenata fasade, rabiciranja i slično. Ove pozicije rade i zidari i fasaderi, zato se u priručniku nalaze i u zidarskim i u fasaderskim radovima. Ali strogo gledajući po prosečnim normama obijanja, preziđivanja i slično nalaze se isključivo u zidarskim radovima. Navedene pozicije u fasaderskim radovima odnose se uglavnom na restauraciju i konzervaciju stilskih fasada sa vučenim profilima, pilasterima, ornamentima i slično. Veoma mali broj arhitekata, izuzev u Zavodima za zaštitu spomenika kulture, ima iskustva i znanja u restauraciju i konzervaciji stilskih fasada. Ovo je način da im se olakša izrada predmera i predračuna, odnosno da im priručnik bude i vodič. Ovaj princip primenjen je i u mnogim drugim vrstama radova.

14

Izvođačke cene formira izvođač prilikom pripreme ponude. Upotrebljavaju se i stari materijali. restauracije i konzervacije. Zanatlije i kooperanti se često prepliću. 2. mogu se dovoziti samo male količine materijala. Osnovni ulazni podaci i normativi za analizu cena 1. KV i PK radnika. Radovi teku u kontinuitetu. istovara u magacin ili na deponiju. sa zastojima kako bi se završe određene pozicije. Postoji više razloga za iznetu konstataciju. Najčešće služe investitoru gradnje za odlučivanje. iz prakse. jer su one u indirektnoj vezi sa projektantskim cenama. 15 . Ako investitor želi da podigne kredit insistiraće da cene budu što veće. koje je teško nabaviti. iz prihvaćene ponude. 2. lakše je uvoditi razne zanatlije ili kooperante. su veoma važne za izvođača jer od njih zavisi rentabilnost gradnje i profit izvođača. rekonstrukcije. bez preplitanja ili zastoja u radu. Posle prikupljanja ponuda ili licitacije predračunske cene više nisu važne. Analiza cene kod novogradnje je daleko jednostavnija nego kod adaptacije. Kod novogradnje tehnološki procesi i materijali su savremeni. Svaka jedinačna cena je osnov za obračun izvedenih radova. Radi se o većim gradilištima gde se posvećuje velika pažnja pripremi i organizaciji gradilišta. Cena radnog časa Cenu rada po radnom času izvođač formira na osnovu plata radnika i faktora. Formiraju ih projektanti obično uz pomoć saradnika. jer one nisu merodavne za izvođenje radova.Cene U procesu projektovanja i gradnje razlikujemo projektantske i izvođačke cene: 1. Na lokaciji obično ima dovoljno prostora za organizovanje gradilišta. ali na bruto satninu. restauracija i konzervacija tehnološki procesi su teže sagledivi. KV radnike (tri grupe). Više puta sam čuo pitanje "Šta je faktor i zašto je tako visok?". 2. što može dovesti do izmene projekta. Ugovorene cene. Formiranje izvođačkih cena Izvođačke cene nisu tema priručnika. a ponekad i nepredvidivi. PK radnike (dve grupe) i NK radnike (jedna grupa). Često se tek po sondiranju i otvaranju konstrukcije utvrđuje metodologija rada. deponija. Ima i suprotnih primera. On formira jedinačne cene sa svaku poziciju i utvrđuje ukupnu vrednost ponude. Faktor se obično kreće u rasponu od 4 do 5 na neto satninu proizvodnog radnika. za dizalice i slično. količine u pozicijama su velike i lakše je organizovati proces gradnje. Neto plata određenog radnika deli se sa 182 (broj radnih časova u mesecu) i množi sa faktorom. lokacije objekta i građevinskih normi. a prema kvalifikacionoj strukturi radnika. uslova građenja. ali pokušaću ukratko da izložim sam proces formiranja istih. potrebnih pomoćnih prostora i magacina. Analiza faktora je kompleksan i složen postupak. Kod adaptacija. transporta. Formiranju pojedinačnih cena često se olako prilazi. rekonstrukcija. Formiranje cena je složen proces sa tačnim ulaznim podacima i dobrim poznavanjem tehnologije izvođenja pojedinačnih operacija rada. jer je to ponekad osnov za visinu kredita. Obično su to troškovi utovara. ponekad samo trotoar ili čak i ulica (restauracija fasada). Pojedina preduzeća prilikom ugovaranja daju i niži faktor (prividno). Idealno bi bilo kada bi projektantske i izvođačke cene bile iste. U praksi se često svodi na satnine VKV. Cena materijala Na fabričku cenu materijala dodaju se svi troškovi dopreme materijala na gradilište. Materijali su savremeni. Projektantske cene formiraju se u procesu projektovanja za izradu predračuna radova. ali su osnovni: 1. po pozivu ili za licitaciju. Često ima malo prostora za organizovanje gradilišta. odnosno predračunske vrednosti investicije. jer se tehnologija određenih pozicija zasniva na starim tehnikama rada i starim zanatima. Na osnovu kvalifikacione strukture formiraju se grupe za VKV radnike (dve grupe). lako se nalaze na tržištu. doprema je veoma složena.

uglavnom. poslovođu. a podrazumevaju se za tu poziciju. odnosno od iskustva i znanja obrađivača zavisi i kvalitet analize cene. Opis pozicije koja se analizira sa načinom obračuna. električna energija. Ako se odbije godišnji odmor.365. troškovi održavanja poslovnog prostora. odnosno pozicije. izvršioca ili kooperanata. sa veoma malim izmenama i dopunama. kancelarija. Ako se podeli 2184:1600=1. Tehnički uslovi sadrže i "Posebne uzanse o građenju". koji nisu obuhvaćeni pomenutim normama. sredstva rada i slično. Početkom pedesetih godina prošlog veka Ministar Vlade FNRJ . 1973 godine Poslovna zajednica. organizacija za završne radove u građevinarstvu SFRJ (ZAVRAJ) izdala je "Tehničke uslove za izvođenje završnih radova u građevinarstvu". topli obrok. 16 . posebne uslove u toku gradnje i slično. koje sadrže normative rada. Pored normativa. U faktor ulaze i sve zarade i doprinosi za administraciju. utroška materijala i transporta. Niskogradnja . svakodnevne pauze u trajanju od 30 minuta. Nedostatak normi je što nedostaju određene operacije u primeni pojedinih vrsta materijala i pojava nekih savremenih materijala i sredstava rada. rukovodioca radova. 5. 7. magacionera i slično.365. Faktor opterećuju i svi ostali materijalni i nematerijalni troškovi poslovanja preduzeća kao što su gorivo. sanitarni čvor i slično. Svi neproizvodni radnici zaposleni u izvođačkom preduzeću ostvaruju zaradu samo na osnovu izvedenih. bolovanja. preduzeće plaća doprinose za penziono i socijalno osiguranje i ostale zakonske obaveze. merenja i način obračuna. sa dodatim radovima koji se odnose na mehanizaciju i na deo novih materijala. prostor za presvlačenje radnika. tako da je faktor već 1.365. Uslovi za gradnju i lokacija objekta Uslovi za gradnju i lokacija objekta utiču na ukupnu cenu gradnje. Na malom gradilišnom prostoru teško će se organizovati magacini. izvođenje. PTT usluge. materijale. državni praznici. Prosečne norme u periodu 1952-1970 godine više puta su štampane. Lako se pronalaze potrebni podaci. Za radnika treba obezbediti odeću. odnosno jedinačne cene.Zamenik Predsednika Saveta za industriju i građevinarstvo doneo je Rešenje o usvajanju prosečnih normi u građevinarstvu. kancelarijski materijal. 4. spoljnih. viša sila (vremenske prilike) videće se da radnik u toku godine može da ostvari maksimalno oko 1600 radnih časova. 3. Nekoliko reči o građevinskim normama. gde važe posebni uslovi režima saobraćaja. Za analizu pozicije važno je da je opis pozicije precizan i da su određeni materijali. To približno iznosi 1 u odnosu na platu. jer se mogu dovoziti samo male količine. dobija se faktor 1.365+1=2. Početkom sedamdesetih godina Komgrap je izdao "Iskustvene norme u građevinarstvu". odnosno fakturisanih radova. alati.Prosečne norme u građevinarstvu II deo.Prosečne norme u građevinarstvu I deo. alat i drugo. materija sadrži predmet tehničkih uslova. kao i posebni zahtevi. Normativi Za izradu analize cene potrebne su građevinske norme.Normativi priznaju za utrošak radnog vremena samo direktno potrebno vreme za izvođenje svake pojedinačne operacije rada. Cene transporta i mehanizacije Potrebno je pribaviti podatke o cenama za transport i mehanizaciju. Visokogradnja . definiciju. dobile su i hiljade kratkih opisa operacija rada za normiranje i analizu jedinačnih cena. 6. Jedan radnik u toku godine može da ostvari 2184 časa (12 meseci x 182 časa) za koje prima platu.Prosečne norme u građevinarstvu III deo. u nekim izuzetnim slučajevima i 8. vrsta i kvalitet. nešto kasnije i Građevinska knjga "Normativi i standardi rada u građevinarstvu" izvedene su iz "Prosečnih normi u građevinarstvu". Kad se sve to uzme u obzir dobija se faktora 4 do 5. klasifikovane po šiframa radova. Cene usluga Potrebno je pribaviti podatke o cenama usluga drugih. biće potrebne posebne dozvole za teretna vozila. zaštitnu opremu. izvedene iz prvobitnih. koji su primarni. "Nove" norme. Za objekat koji se nalazi u centralnoj gradskoj zoni. Pored normativa norme su sadržale i uslove i način obračuna pojedinih pozicija. Izuzetno je važno da se sagledaju i predvide operacije koje nisu navedene. I tu. vrste. To nisu efektivni radni časovi. Zanatstvo Usvojene norme su se primenjivale za kalkulaciju predračunskih i izvođačkih cena. koje se sastoji od tri dela: . Norme su veoma jasne i pregledne. počinju problemi. industrijskoj gradnji objekata. prateće radove. Prilagođene su masovnoj. Pored plate radnik prima i druge naknade regres. deponije. naknadu za prevoz. kvalifikacionu strukturu radnika. pojaviće se problem sa parkiranim vozilima i dopremanjem materijala.

Ako je zid zidan slabim malterom i rastresen biće potrebno i posebno nabacivanje cementnog šprica ." .. ali bez odnošenja šuta.Normativ utrošaka maltera za grunt x cena grunta .Normativ utrošaka vode x cena vode . nego po normativu. Analiza se radi obično u više koraka: 1..) i razmera maltera. Obračun po m2.Normativ utrošaka cementa x cena cementa . rabic.Normativ utrošaka električne energije (mešalica) . Ovo je tipičan.Količina utiče na organizaciju i produktivnost rada.Normativ utrošaka radnog vremena PKV radnika za izradu grunta x cena radnog sata . 3. Pri visokim temperaturama mora se posvetiti posebna pažnja negovanju maltera. kao i dimenzije prostorija.pomoćna analiza 2 . opis pozicije.Normativ utroška vremena potrebnog za spravljanje maltera x cena radnog sata Pomoćna analiza cene za 1 m3 maltera za perdašenje Sve cene su bruto cene na gradilištu .Analiza cene Uzmimo na primer jednostavnu poziciju: Malterisanje zidova produžnim malterom. a samim tim i cenu. .Normativ utrošaka radnog vremena KV radnika za perdašenje x cena radnog sata . školski primer.Normativ utrošaka kreča x cena kreča . .pomoćna analiza 1 .Normativ utrošaka vode x cena vode . Pomoćna analiza cene za 1 m3 maltera .grunta Sve cene su bruto cene na gradilištu .Normativ utrošaka električne energije (mešalica) .Normativi prenosa svih materijala od gradilišnih deponija do mesta spravljanja maltera x cena radnog sata . Obračun po m2. Da li je izračunata cena za svako gradilište ista? Da li je nešto propušteno? Da se vratimo na početak.Da li je zid stari ili novi? Na objektu starom više desetina godina može se očekivati mnogo deblji sloj maltera. Kada se sve to izračuna dobija se cenu malterisanja po 1 m2. betonski zid.Normativi prenosa svih materijala od gradilišnih deponija do mesta spravljanja maltera x cena radnog sata . kamen.Normativ utrošaka kreča x cena kreča .Normativ utrošaka radnog vremena KV radnika za izradu grunta x cena radnog sata .Normativ utrošaka radnog vremena PKV radnika za perdašenje x cena radnog sata . da je analiziramo i da pokušamo da vidimo gde su moguće greške ili elementi koji nisu uzeti u obzir prilikom analize.Veoma je važna visina zida za malterisanje. . . Analiza cene malterisanja .Normativ utroška vremena potrebnog za spravljanje maltera x cena radnog sata 2. visoke ili niske temperature utiču na produktivnost rada i proces sušenja. U analizi su uzeti odgovarajući ulazni parametri za spoljni i unutrašnji transport. "Malterisanje zidova produžnim malterom.Normativ utrošaka cementa x cena cementa . blok.Normativ utrošaka separiranog šljunka x cena separiranog šljunka . a koji utiču na cenu..Normativi prenosa maltera od mesta spravljanja do ugradnje x cena radnog sata ..Normativ utrošaka sitnog peska x cena sitnog peska . analize cene malterisanja za zadati slučaj.Normativ utrošaka maltera za perdašenje x cena maltera za perdašenje . durisol. jer one koje bitno utiču na produktivnost a time i na cenu. 17 . a pri niskim temperaturama potrebno je dodati i aditive.Troškovi postavljanja pomoćnih skela (može da bude i posebna analiza) Napomena: U normativu utroška radnog vremena KV i PKV radnika sadržano je i čišćenje radnog mesta po završenom malterisanju.Vremenski period malterisanja.Ne vidi se vrsta podloge preko koje malterišemo (opeka.

velikoprodajne fabričke cene. KV i PK radnika u građevinskim preduzećima. Uvećani deo sadrži transport. mehanizacije i slično.06-0. i u okviru njega manipuliše pojedinim cenama. Čarobne formule. transporta i pomoćnog materijala. sa svim troškovima rada. formiraće veće cene za građevinske radove.08 retko 0.. masažne kade i slično) velikoprodajna cena je uvećana za 30 %. na primer 25000 din/m3. procene. 5.09 m3/m2 horizontalne projekcije krovne konstrukcije. za razliku od osamdesetih i devedesetih godina. a manje za zanatske. Cena zavisi i od primarne delatnosti izvođača. visine dizanja i ostalih uslova procenjuje ukupnu cenu 1 m3 ugrađene građe. da su komercijalne službe fabrika veoma efikasno slale cenovnike. krovni prozori. ponekad i na osnovu njih formira ukupnu cenu. bez velikih analiza. Recenzent arh. Iskusan izvođač zna dva podatka za formiranje približne cene: 1. To su. na osnovu iskustva. rada. drugi poziv telefonom fabrike posle koga sledi fax ili slanje poštom.06=1500 dinara/m2. Za svaku poziciju utvrđeni su približni troškovi materijala. posle dugogodišnjeg rada na analizi cena i izvođenju radova lako i brzo formiraju cene. Cena jelove građe je oko 12000 dinara/m3 2. nema. Znaju cene materijala." cena materijala je 0 a rad 100% ili "montaža masažnog bazena ili tuš kabine" koja može da košta i više od 6-7000 € a cena ugradnje je minimalna u odnosu na nabavnu cenu. Ako su količine male ili velike imaće posebne procene. Napomena: Poneki izvođač će pokušati da krovnu konstrukciju obračuna po m2 kose površine krova. transporta i slično i formirane su jedinačne cene. ako u opisu pozicije nije naglašeno po m2 horizontalne projekcije. Sledilo je prikupljanje bruto cena radnog časa VKV. ako on izvodi recimo građevinske radove a njegovi kooperanti zanatske radove. materijal franko utovaren u vozilo u sedištu proizvođača ili velikoprodajne cene materijala na skladištima u Beogradu. Obračun po m2.. Iskustvene cene Izvođači. Na primer "iskop zemlje za. Za priručnik projektantske cene su formirane na sledeći način. odnosno koliko radnik može da izvrši zadatog posla u toku jednog dana ili sata. Primer: Nabavka građe i izrada krovne konstrukcije. Kod adaptacija i rekonstrukcija veoma je važno da se sagleda da li su predviđene pozicije sa tačnim količinama i od te procene zavisi cena. Da bi se na licitaciji dobio posao od njegove procene zavisiće smanjenje ili povećanje cene. Treba istaći. odnosno zaradu i prema tome koriguje cene. Ako je predviđena mala količina predmerom a ponuđač proceni da će stvarna količina biti velika. uglavnom. treći poziv telefonom i beleženje cena i četvrti obilazak više desetina stovarišta i prodavnica i prikupljanje pojedinačnih cena i cenovnika. odnosno radnici koji se bave kalkulacijama. 4. Projektantske cene u priručniku U priručniku su date "projektantske cene" po jedinici mere za svaku pojedinačnu poziciju..Na analizom utvrđenu cenu malterisanja uticaće i tržišni uslovi. Tokom vremena izvođač prati date jedinačne cene i realizaciju. Ako ima neki razlog za sumnju. Izvođač sagledava ceo posao globalno. Prvi veliki izvor cenovnika bio je Beogradski sajam građevinarstva. strateški. koji su imali ponekad i više od desetak strana. Zoran Jakovljević je insistirao da napišem formulu ili obrazac pomoću kojih sam formirao projektantske cene. transporta. konsultacija ili pomoću normativa. njegova cena biće velika i obrnuto. 3. dnevnica na "crno". transporta. Utrošak građe za razne krovove kreće se u rasponu od 0. Cene materijala su veoma važne. nažalost. U zavisnosti od tipa i složenosti krovne konstrukcije. Nema ni konstantnog odnosa između cene ugrađenog materijala i cene utrošenog rada. transporta i približne normative. ugradnju. 18 . Mnoge cene znaju "napamet". prozori. mora da uradi analizu cene. porez na usluge i zaradu izvođača. Procenjena cena izrade krovne konstrukcije je 25000x0. Kod pozicija gde se samo ugrađuje finalni proizvod (vrata. izvođačkih cena zanatskih usluga. Prikupljene su sve potrebne cene materijala za ugradnju.

Primer: 1.. Jedinačne cene formirane su sa velikoprodajnim cenama materijala i sa uključenim porezom na usluge..promenljiva A. c. opisa pozicije. Opis pozicije. teracerske.." ima promenljivu "dimenzija 60x60 cm".. Cene su izražene u Evrima. keramičarske.... Promenljiva D... d. b... limarske ("Liming")... b. koliko je to bilo moguće. Konsultacije o formiranim cenama obavljene su za stolarske radove ("Beoenterijer"). za isti tip i veličinu. razlikuju se i do 100%. 2. ipak pregledom narednih nekoliko pasusa može se videti da se svaka pozicija sastoji iz rednog broja. mada su mnoge od njih očigledne.. a svaka vrsta radova na podvrste.promenljiva B. zauzela bi više strana i što je još važnije korisnik priručnika bi se teško snalazio. Korisnik bi se veoma teško snalazio u toj količina materijala.. Priručnik ima 13166 pozicije. 2.. O formatizovanju priručnika U kompjuterskom programu "Mungos" sve pozicije su napisane sa punim opisom. a promenljive su označene sa a. dimenzija 60x60 cm.Cene istih ili sličnih proizvoda različitih proizvođača dosta se razlikuju. Opis pozicije. staklorezačke ("Staklopan"). Promenljiva A. likorezačke ("Zanat". Na primer kod prozora i vrata (drvenih) cene različitih proizvođača. Opis pozicije. 5. a da su štampane sa punim opisom pozicija priručnik bi imao više od 4000 strana. U podvrsti pozicije su numerisane rednim brojem od 1 do n.. parketarske. kao i sa mnogim ekspertima za radove i cene u pojedinim oblastima.promenljiva C.. teško bi uočavao razlike između pojedinih sličnih a različitih pozicija. "Delo") i molersko-farbarske radove("Lik"). jer bi bio nepregledan. koja se menja 16 puta.. 19 . jedinice mere i projektantske cene. 3. Redni broj pozicije u priručniku Priručnik je podeljen na vrste radova. Primer: Pozicija "Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo. Treba napomenuti da se gotovo svi konsultanti bave izvođenjem radova.. Pozicije su u podvrstama složene po tehnološkom procesu. Opis pozicije... fasaderske .promenljiva A... 4. Promenljiva C. 5. a. Priručnik bi morao da se podeli u četiri knjige. Opis pozicije. Označavanja koja se koriste u ovom priručniku U priručniku su primenjene standardne oznake i tipografske tehnike koje olakšavaju snalaženje u tekstu.. Neprihvatljivo je štampati toliku količinu materijala iz dva razloga: 1. Opis pozicije. Pozicija sa opisom koji sadrži promenljive numerisana je rednim brojem.. gipsarske. Stvarni redni brojevi su: 1....... ostali deo opisa pozicije je isti..... c. rukovođenjem gradilišta (i formiranjem izvođačkih cena) ili izvođačkim nadzorom.promenljiva D. a cena štampe bila bi visoka. Promenljiva B. Da je štampana 16 puta. Opis pozicije.

m2. Obično su promenljive dimenzije. jer sadrže iste opise ali imaju jedan ili više promenljivih parametara.. sa odvozom.. a. Primer: 10. Pojedini opisi pozicije su napisani u skraćenom obliku. m3 11. Obračun po m3 zemlje. b. Obijanje cementnog maltera sa zidova .. Delimično obijanje maltera .. debljine.50 0.. Obijanje produžnog maltera sa zidova . sa odvozom. posebne zahteve. vrste materijala. Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu. komad.. Obračun po radnom času..00 € € 4. c. Jedinica mere može biti m1. sa odvozom. naslovna. Obračun po m3 zemlje. način obračuna. Cementnog maltera. odnosno zadati opis pozicije. 3. Čas 4. Obijanje krečnog maltera sa zidova. 2..Opis pozicije u priručniku i promenljive Opis pozicije je pogodbeni opis za izvršenje određene usluge sa potrebnim materijalom. kg i slično. paušalno.. Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu. Jedinice mere i promenljive Za svaku poziciju. Jedinica mere može biti promenljiva. mereno uraslo. m3. jedinica mere za obračun.50 € 40. m3 b. Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu. Ne skraćeni opisi pozicija su: 1. Po radnom času. Čas Način obračuna i jedinice mere su: 10. a. Primer: 1. dat je način obračuna po jedinici mere. mereno uraslo. vrsta rada ili materijala. 4.. Prva rečenica. Delimično obijanje maltera. iskošena slova. Obijanje krečnog maltera sa zidova .00 € 20 .. Produžnog maltera... Opis pozicije koji sadrži jednu ili više promenljivih koje su ispisane italic.. Preostali deo opisa pozicije detaljnije opisuje način rada. Po m3. 4. je ispisana bold (podebljana slova) i sažeto opisuje poziciju. Krečnog maltera.

Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. radi uštede prostora. m2 4. izneti. Obračun po m2 obijene površine. m2 1. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. otvori se odbijaju.50 € 4. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm.00 = 21 . izneti.00 = Obijanje produžnog maltera sa unutrašnjih zidova. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. približno. Otvori se odbijaju. Obračun po m2 obijene površine. Cementnog maltera. Otvori se odbijaju. Šut prikupiti. Obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih zidova. m2 x 175. otvori se odbijaju.00 = Obijanje cementnog maltera sa unutrašnjih zidova. m2 2. a. otvori se odbijaju.00 € c. Krečnog maltera. izneti. m2 3 x 140. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. na levoj polovini lista. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. U predmeru i predračunu radova opisi se pišu. Obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih zidova. Šut prikupiti. Produžnog maltera. Šut prikupiti. Obračun po m2 obijene površine. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. izneti. x 190. Obračun po m2 obijene površine. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Šut prikupiti.75 € b. m2 2.00 = Delimično obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih zidova. Otvori se odbijaju. Obračun po m2 obijene površine. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. Obračun po m2 obijene površine. x 120. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 2. Primer: U priručniku 1. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. m2 2. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom.Izgled pozicija u priručniku i formiranom predmeru Opisi u priručniku pisani su od leve do desne margine. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm.75 € Delimično obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih zidova. U predmeru i predračunu 1. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter.

29. 24. 9. 3. BETONSKI TESARSKI RADOVI POKRIVAČKI RADOVI IZOLATERSKI RADOVI GRAĐEVINSKA STOLARIJA STOLARSKI RADOVI BRAVARSKI RADOVI LIMARSKI RADOVI STAKLOREZAČKI RADOVI KERAMIČARSKI RADOVI TERACERSKI RADOVI KAMENOREZAČKI RADOVI PARKETARSKI RADOVI PODOPOLAGAČKI RADOVI TAPETARSKI RADOVI ROLETNARSKI RADOVI SUVOMONTAŽNI RADOVI GIPSARSKI RADOVI FASADERSKI RADOVI LIKOREZAČKI RADOVI MOLERSKO FARBARSKI RADOVI LIVAČKI RADOVI RAZNI ZANATSKI RADOVI VODOVOD KANALIZACIJA SANITARNI UREĐAJI 23 35 47 83 97 177 209 229 241 307 365 419 443 475 487 507 517 541 555 575 581 585 619 649 705 753 787 793 801 821 835 22 . 4. 14. 6. 30. 8.Vrste radova 1. 25. 15. 12. 18. 16. 26. 22. 11. 7. 21. 13. 27. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI ISTRAŽIVAČKI RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA ZEMLJANI RADOVI ZIDARSKI RADOVI BETONSKI I ARM. 17. 20. 31. 28. 10. 19. 5. 2. 23.

1. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Dozvole Priključci Saglasnosti Priprema gradilišta Skele Ograde Nadstrešnice Signalizacija Zaštite Čišćenja Pranja Šut Ostali pripremno završni radovi 25 25 26 27 28 29 29 30 30 31 31 32 32

23

1. Dozvole
1. Naknada za uvođenje gradilišne energije. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadležnom organu za odobrenje korišćenja električne energije. U cenu ulazi i plaćanje takse. Obračun paušalno. Paušalno 2. 750,00 €

Naknada za uvođenje gradilišne vode. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadležnom organu za odobrenje korišćenja vode. U cenu ulazi i plaćanje takse. Obračun paušalno. Paušalno 250,00 €

3.

Naknada za zauzeće trotoara. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadležnom organu za odobrenje korišćenja površine trotoara. U cenu ulazi i plaćanje takse za korišćenje za sve vreme trajanja radova. Po završetku radova dovesti sve površine u prvobitno stanje. Obračun po m2/Dan. m2/Dan 0,35 €

4.

Naknada za zauzeće glavne ulice i trotoara. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadležnom organu za odobrenje korišćenja površine trotoara i ulice. U cenu ulazi i plaćanje takse za korišćenje za sve vreme trajanja radova. Po završetku radova dovesti sve površine u prvobitno stanje. Obračun po m2/Dan. m2/Dan 0,65 €

5.

Naknada za zauzeće sporedne ulice i trotoara. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadležnom organu za odobrenje korišćenja površine trotoara i ulice. U cenu ulazi i plaćanje takse za korišćenje za sve vreme trajanja radova. Po završetku radova dovesti sve površine u prvobitno stanje. Obračun po m2/Dan. m2/Dan 0,50 €

6.

Naknada za zauzeće zelene površine. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadležnom organu za odobrenje korišćenja zelene površine. U cenu ulazi i plaćanje takse za korišćenje za sve vreme trajanja radova. Po završetku radova dovesti sve površine u prvobitno stanje. Obračun paušalno. Paušalno 600,00 €

7.

Naknada za seču stabla. Uputiti pismeni zahtev nadležnom organu za odobrenje za seču stabla. U cenu ulazi i plaćanje takse za seču. Obračun po komadu stabla. Kom. 100,00 €

2. Priključci
1. Naknada za uvođenje gradilišne električne energije. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadležnom organu za odobrenje korišćenja električne energije. U cenu ulaze i plaćanje takse za korišćenje za sve vreme trajanja radova i instaliranje glavnog gradilišnog ormana sa brojilom, osiguračima i ostalo. Obračun paušalno. Paušalno 750,00 €

25

2.

Naknada za uvođenje gradilišne vode. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadležnom organu za odobrenje korišćenja vode. U cenu ulaze i plaćanje takse i izrada priključka, šahta, vodomera i ostalo. Obračun paušalno. Paušalno 250,00 €

3.

Naknada za uvođenje gradilišnog telefona. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadležnom organu za odobrenje korišćenja telefonskog priključka. U cenu ulaze i plaćanje takse i instaliranje telefona sa aparatom. Obračun paušalno. Paušalno 250,00 €

4.

Naknada za priključak na elektro mrežu. Pismeni zahtev sa skicom uputiti nadležnom organu. U cenu ulazi i plaćanje takse. Obračun paušalno. Paušalno 250,00 €

5.

Naknada za priključak na vodovodnu mrežu. Pismeni zahtev sa skicom uputiti nadležnom organu. U cenu ulazi i plaćanje takse. Obračun paušalno. Paušalno 200,00 €

6.

Naknada za priključak na kanalizacionu mrežu. Pismeni zahtev sa skicom uputiti nadležnom organu. U cenu ulazi i plaćanje takse. Obračun paušalno. Paušalno 200,00 €

7.

Naknada za priključak na PTT mrežu. Pismeni zahtev sa skicom uputiti nadležnom organu. U cenu ulazi i plaćanje takse. Obračun paušalno. Paušalno 250,00 €

8.

Ugradnja repera na objektu i susednim objektima za praćenje eventualnog sleganja u svemu po uputstvu statičara. U određenom vremenskom periodu, a u dogovoru sa statičarem, vršiti merenja i voditi dnevnik merenja. Obračun paušalno. Paušalno 50,00 €

3. Saglasnosti
1. Naknada za hidrantsku mrežu kojom se podrazumeva pismeni zahtev sa skicom nadležnom organu i plaćanje propisane takse, za odobrenje za upotrebu. Obračun paušalno. Paušalno 2. 250,00 €

Naknada elektrodistribuciji kojom se podrazumeva pismeni zahtev sa skicom nadležnom organu i plaćanje propisane takse, za odobrenje za upotrebu. Obračun paušalno. Paušalno 500,00 €

26

3.

Naknada toplanama kojom se podrazumeva pismeni zahtev sa skicom nadležnom organu i plaćanje propisane takse, za odobrenje za upotrebu. Obračun paušalno. Paušalno 150,00 €

4.

Naknada komunalnom preduzeću kojom se podrazumeva pismeni zahtev sa skicom nadležnom organu i plaćanje propisane takse, za odobrenje za upotrebu. Obračun paušalno. Paušalno 75,00 €

5.

Naknada protivpožarnoj službi kojom se podrazumeva pismeni zahtev sa skicom nadležnom organu i plaćanje propisane takse, za odobrenje za upotrebu. Obračun paušalno. Paušalno 100,00 €

6.

Naknada sanitarnoj inspekciji kojom se podrazumeva pismeni zahtev sa skicom nadležnom organu i plaćanje propisane takse, za odobrenje za upotrebu. Obračun paušalno. Paušalno 100,00 €

4. Priprema gradilišta
1. Montaža i demontaža priručne barake za smeštaj alata, materijala i radnika. Baraku izraditi od montažnih elemenata ili dasaka debljine 1" sa drvenom konstrukcijom. Baraku pokriti daskama i ter papirom ili salonitom. Obračun po m2 barake, komplet. m2 2. 25,00 €

Dovoz vode na gradilište. Za izvođenje radova obezbediti cisternu ili metalnu burad i sukcesivno dopremati potrebne količine vode, za sve vreme trajanja radova. Obračun po m3 vode. m3 5,00 €

3.

Izrada prilaznih rampi-trepni, za dopremu materijala ili odvoz šuta. Trepnu izvesti od fosni i cevi za fasadnu skelu ili od drvene građe. Trepna je širine 1,0 m. Obračun po m1 trepne. m1 5,00 €

4.

Izrada radnih platformi, za izbacivanje zemlje, šuta ili za dopremu materijala. Platforme izvesti od fosni i cevi za fasadnu skelu ili od drvene građe. Obračun po m2 platforme. m2 4,00 €

5.

Montaža i demontaža koruba, za izbacivanje šuta. Korube izraditi od dasaka debljine 24 mm ili 48 mm ili postaviti specijalne cevi od plastičnog materijala. Obračun po m1 koruba. m1 5,00 €

6.

Izrada radnih nadstrešnica za rad, obradu građe i drugo. Radne nadstrešnice izraditi od fosni i cevi za fasadnu skelu ili drvene građe. Preko nadstrešnice od fosni postaviti sloj ter papira i pričvrstiti letvama i ekserima. Obračun po m2 izvedene nadstrešnice. m2 6,00 € 27

5. Skele
1. Montaža i demontaža metalne cevaste fasadne skele, za radove u svemu po važećim propisima i merama HTZ-a. Skela mora biti statički stabilna, ankerovana za objekat i propisno uzemljena. Na svakih 2,00 m visine postaviti radne platforme od fosni. Sa spoljne strane platformi postaviti fosne na "kant". Celokupnu površinu skele pokriti jutanim ili PVC zastorima. Skelu prima i preko dnevnika daje dozvolu za upotrebu statičar. Koristi se za sve vreme trajanja radova. Obračun po m2 vertikalne projekcije montirane skele. a. Fasadna skela. b. Fasadna složena skela. c. Fasadna teška skela. 4. m2 m2 m2 5,00 € 6,00 € 7,50 €

Montaža i demontaža prostorne metalne cevaste skele, za radove u svemu po važećim propisima i merama HTZ-a. Skela mora biti statički stabilna, ankerovana i propisno uzemljena. Postaviti radne platforme od fosni. Skelu prima i preko dnevnika daje dozvolu za upotrebu statičar. Koristi se za sve vreme trajanja radova. Obračun po m3 skele. m3 5,00 €

5.

Montaža i demontaža skele, za unutrašnje radove, na zidovima i plafonima objekta. Skela mora biti statički stabilna i ako je metalna propisno uzemljena. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća samo jedanput. Obračun po m3 skele. m3 4,00 €

6.

Montaža i demontaža pomoćne cevaste skele, u objektu, za rad u prostorijama. Skela mora biti izvedena po svim HTZ propisima. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća samo jedanput. Obračun po m2 horizontalne površine. m2 2,50 €

7.

Montaža i demontaža pomoćne skele, napravljene od koza i fosni u objektu, za rad u prostorijama. Skela mora biti izvedena po svim HTZ propisima. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća samo jedanput. Obračun po m2 površine poda. m2 1,50 €

8.

Montaža i demontaža konzolne skele, za radove u svemu po važećim propisima i merama HTZ-a, po datom projektu skele. Skela mora biti statički stabilna i propisno uzemljena. Postaviti radne platforme od fosni, a sa spoljne strane platformi postaviti fosne na "kant". Skelu prima i preko dnevnika daje dozvolu za upotrebu statičar. Koristi se za sve vreme trajanja radova. Obračun po m1 montirane skele. m1 30,00 €

9.

Montaža i demontaža viseće skele, za radove u svemu po važećim propisima i merama HTZ-a, po datom projektu skele. Skela mora biti statički stabilna i propisno uzemljena. Skelu prima i preko dnevnika daje dozvolu za upotrebu statičar. Koristi se za sve vreme trajanja radova. Obračun po m2 površine pokrivene skelom. m2 2,50 €

28

6. Ograde
1. Montaža i demontaža zaštitne metalne ograde, oko gradilišta, visine 2,00 m sa kapijama za ulaz radnika, vozila i mehanizacije. Kapije snabdeti bravama sa ključevima ili katancima. Ogradu pravilno ankerovati i ukosničiti kako ne dođe do prevrtanja. Ograda mora biti uredno obojena. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća jedanput, bez obzira da li se demontira i ponovo montira u toku radova. Na ogradu postaviti table sa upozorenjem za prolaznike. Obračun po m2 ograde. m2 2. 7,50 €

Montaža i demontaža zaštitne ograde, od žičanog pletiva. Na svakih 2 m postaviti stubove za zatezanje pletiva, visine 2 metra. Postaviti kapije za prolaz i na ogradu postaviti table sa upozorenjem za prolaznike. Ograda se koristiti za sve vreme trajanja radova. Obračun po m2 ograde. a. Od žičanog pletiva. b. Od armaturne mreže. m2 m2 4,00 € 5,00 €

4.

Montaža i demontaža zaštitne ograde, od cevi za fasadnu skelu, visine 1,0 m. Na svakih 2 m postaviti stubove. Na ogradu postaviti table sa upozorenjem za prolaznike. Ograda se koristiti za sve vreme trajanja radova. Obračun po m1 ograde. m1 2,50 €

5.

Montaža i demontaža zaštitne ograde, od drvenih stubova i daščane oplate. Na svakih 2 m postaviti stubove visine 2 m. Postaviti kapije i table sa upozorenjem za prolaznike. Ograda se koristiti za sve vreme trajanja radova. U cenu ulazi i bojenje ograde. Obračun po m2 ograde. m2 6,00 €

7. Nadstrešnice
1. Izrada zaštitne nadstrešnice, ispuštene iz fasadne skele, iznad ograde i ulaza. Nadstrešnicu uraditi od čeličnih cevi za skelu sa kosnicima i ukrućenjima. Pokriti je daskama debljine 2" i ter papirom, koji se pričvršćuje drvenim letvama. Nadstrešnicu prima nadzorni organ, statičar. Širina nadstrešnice je 12,00 m, sa ulazima po potrebi. Nadstrešnica postaviti na visini od 2,50 m. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća se jedanput bez obzira da li se u toku radova, demontira i ponovo montira. Obračun po m2 nadstrešnice. m2 2. 7,50 €

Izrada zaštitne nadstrešnice. Nadstrešnicu uraditi od čeličnih cevi za skelu sa kosnicima i ukrućenjima. Nadstrešnica se pokriva daskama debljine 2" i ter papirom, koji se pričvršćuje drvenim letvama. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća se jedanput bez obzira da li se u toku radova, demontira i ponovo montira. Obračun po m2 postavljene nadstrešnice. m2 6,25 €

29

8. Signalizacija
1. Izrada i postavljanje tabli obaveštenja da se izvode građevinski radovi, sa osnovnim podacima o objektu, izvođaču, investitoru i projektantu. Tabla je dimenzija 200x100 cm. Obračun po komadu table. Kom. 2. 125,00 €

Izrada i postavljanje tabli i drugih oznaka sa upozorenjem, a po tehničkim propisima. Tabla je dimenzija 80x60 cm. Obračun po komadu table. Kom. 50,00 €

3.

Izrada i postavljanje signalnog osvetljenje gradilišta, postavljenog na ogradi i/ili skeli. Instalaciju pod naponom od 12 volti, sa svetiljkama zaštićenim mrežom, postaviti u dogovoru sa nadzornim organom, a u svemu prema propisu. Obračun paušalno, komplet izvedeno. Paušalno 375,00 €

9. Zaštite
1. Nabavka i postavljanje zastora fasadne skela, od jute. Celokupnu površinu skele pokriti jutanim zastorom. Juta mora biti prošivena po vertikali i pričvršćena za skelu, da ne "visi". U toku radova, ukoliko je potrebno, zastor popraviti. Obračun po m2 zaštićene površine. m2 2. 1,50 €

Nabavka i postavljanje zaštite za podove, od deblje PVC folije. Sva eventualna prljanja ili oštećenja poda padaju na teret izvođača. Obračun po m2 poda. m2 0,60 €

3.

Nabavka i postavljanje zaštitnog sloja peska, preko podova. Postaviti sloj ter papira sa preklopom i pažljivo nasuti sloj peska debljine 20 cm. Sva eventualna oštećenja poda padaju na teret izvođača. Obračun po m2 poda. m2 2,50 €

4.

Nabavka i postavljanje zaštitnih dasaka, preko podova. Postaviti sloj ter papira sa preklopom i zaštitu od dasaka debljine 1". Sva eventualna oštećenja poda padaju na teret izvođača. Obračun po m2 poda. m2 2,00 €

5.

Nabavka i postavljanje polietilenske folije, preko otvora na fasadi, vrata i prozora, radi zaštite. Foliju učvrstiti drvenim letvama, vodeći računa da se ne ošteti postojeća stolarija. Sva eventualna oštećenja padaju na teret izvođača. Obračun po m2 folije. a. Prozora i vrata. b. Izloga i portala. m2 m2 1,75 € 2,50 €

7.

Nabavka i postavljanje deblje polietilenske folije, preko nameštaja, radi zaštite. Sva eventualna prljanja ili oštećenja nameštaja padaju na teret izvođača. Obračun po m2 folije. m2 0,50 €

30

8.

Zaštita krovnih površina, od atmosferskih padavina debljom polietilenskom folijom. U toku prepokrivanja krova po potrebi zaštititi otkrivene površine PVC folijom. Obračun po m2 zaštićene površine. m2 1,00 €

9.

Zaštita tavanske konstrukcije, od atmosferskih padavina debljom polietilenskom folijom. U toku radova po potrebi zaštititi otkrivene površine PVC folijom. Obračun po m2 zaštićene površine. m2 1,00 €

10.

Zaštita tavanske konstrukcije, od atmosferskih padavina daskama i debljom polietilenskom folijom ili ter papirom. U toku radova po potrebi zaštititi otkrivene površine daskama i PVC folijom. Obračun po m2 zaštićene površine. m2 5,00 €

10. Čišćenja
1. U toku radova izvršiti više puta grubo čišćenje gradilišta od građevinskog šuta sa prenosom šuta na deponiju gradilišta. Plaća se jedanput bez obzira na broj čišćenja. Obračun po m2 površine gradilišta. m2 2. 0,50 €

Čišćenje prostorija objekta, od građevinskog šuta sa prenosom šuta na deponiju gradilišta. Plaća se jedanput bez obzira na broj čišćenja. Obračun po m2 očišćenje površine. m2 0,75 €

3.

Čišćenje trotoara oko objekta, od građevinskog šuta i drugo i prevoz na gradilišnu deponiju. Plaća se jedanput bez obzira na broj čišćenja. Obračun po m2 očišćene površine. m2 0,50 €

4.

Čišćenje prostora u objektu i oko objekta, od građevinskog šuta sa prenosom šuta na deponiju gradilišta. Plaća se jedanput bez obzira na broj čišćenja. Obračun po m2 očišćene površine. m2 0,60 €

11. Pranja
1. Čišćenje i pranje gradilišta, po završetku svih radova. Izvršiti detaljno čišćenje celog gradilišta, pranje svih staklenih površina, čišćenje i fino pranje svih unutrašnjih prostora i spoljnih površina. Obračun po m2 očišćene površine. m2 2. 0,50 €

Čišćenje i pranje prozora i vrata, po završetku radova. Pažljivo mehanički očistiti sve površine i oprati vodom sa dodatkom odgovarajućih hemijskih sredstava. Obračun po m2 oprane površine. a. Prozora i vrata. b. Izloga i portala. m2 m2 0,50 € 0,60 € 31

4.

Po završetku radova očistiti od građevinskog šuta i oprati vodom pod pritiskom trotoar i kolovoz. Obračun po m2 očišćene i oprane površine. a. Kolovoz i trotoar. b. Staze i plato. m2 m2 0,50 € 0,60 €

12. Šut
1. Prikupljanje šuta na gradilišnu deponiju. U toku i po završenim radovima sa gradilišta prikupiti šut, višak zemlje i drugi otpadni materijal sa objekta, na gradilišnu deponiju pristupačnu za utovar u kamion. Obračun po m3 prikupljenog šuta. m3 2. 2,50 €

Prikupljanje šuta i odvoz šuta. Prikupiti šut, višak zemlje i drugi otpadni materijala, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 odvezenog šuta. m3 12,50 €

3.

Ručni utovar i odvoz šuta, sa gradilišne deponije. Utovariti šut na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 šuta, mereno u kamionu. a. Ručni utovar. b. Mašinski utovar. m3 m3 11,00 € 6,00 €

5.

Ručni utovar i odvoz zemlje sa gradilišne deponije. Utovariti zemlju na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 zemlje, mereno u kamionu. a. Ručni utovar. b. Mašinski utovar. m3 m3 10,00 € 5,00 €

13. Ostali pripremno završni radovi
1. Ručna seča stabla, vađenje panja i korena, prečnika do 10 cm. Stablo odseći, grane iseći, otkopati zemlju oko stabla i izvaditi panj i koren. Zemljom nasuti i nabiti zemlju. Stablo, grane, panj i koren utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po komadu stabla. a. Do 10 cm. b. Do 30 cm. c. Do 50 cm. 4. Kom. Kom. Kom. 10,00 € 50,00 € 150,00 €

Nabavka, utovar, dovoz i razastiranje plodne čiste zemlje u sloju po projektu sa davanjem nadvišenja (nadmera) od 20% kako bi posle sleganja, zemlja zauzela projektovane kote. Izvršiti fino planiranje i valjanje drvenim valjkom. Obračun po m3 nasute zemlje. a. Čista zemlja. b. Plodni humus. m3 m3 12,50 € 20,00 €

32

6.

Izrada travnjaka na mestima označenim u projektu. Preko fino isplaniranog terena izvršiti setvu travne smese: - Festuca rubra 40 % - Festuca ovina 30 % - Poa pratensis 20 % - Trifolium repens 10 % Setvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po mirnom vremenu, bez padavina i vetra. Po izvršenoj setvi seme utisnuti u zemlju gvozdenim ježom, a potom uvaljati drvenim valjkom i izvršiti intezivno polivanje do punog nicanja trave. Polivanje nastaviti svakodnevno do predaje radova. Obračun po m2 zatravljene površine. m2 2,50 €

7.

Izrada travnjaka sa košenjem na mestima označenim u projektu. Preko fino isplaniranog terena izvršiti setvu travne smese: - Festuca rubra 40 % - Festuca ovina 30 % - Poa pratensis 20 % - Trifolium repens 10 % Setvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po mirnom vremenu, bez padavina i vetra. Po izvršenoj setvi seme utisnuti u zemlju gvozdenim ježom, a potom uvaljati drvenim valjkom i izvršiti intezivno polivanje do punog nicanja trave. Polivanje nastaviti svakodnevno do prvog košenja. Prvo košenje izvršiti kosom kada trava dostigne visinu 10-15 cm a drugo košenje izvršiti kosačicom. Obračun po m2 zatravljene površine. m2 3,50 €

8.

Izrada travnjaka sa nasipanjem humusa, sejanjem trave i održavanjem travnjaka. Izvršiti nabavku, utovar i dovoz i razastiranje plodne humusne zemlje u sloju debljine 10 cm sa davanjem nadvišenja (nadmera) od 20% kako bi posle sleganja, zemlja zauzela projektovane kote. Izvršiti fino planiranje, valjanje drvenim valjkom i setvu travne smese: - Festuca rubra 40 % - Festuca ovina 30 % - Poa pratensis 20 % - Trifolium repens 10 % Setvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po mirnom vremenu bez padavina i vetra. Po izvršenoj setvi seme utisnuti u zemlju gvozdenim ježom, a potom uvaljati drvenim valjkom i izvršiti intezivno polivanje do punog nicanja trave. Polivanje nastaviti svakodnevno do prvog košenja. Prvo košenje izvršiti kosom kada trava dostigne visinu 10-15 cm a drugo košenje izvršiti kosačicom. Obračun po m2 zatravljene površine. m2 5,00 €

9.

Nabavka i postavljanje busena sa travom. Sa postojećih površina skinuti sterilnu zemlju u sloju debljine 5 cm. Dovesti, razastreti i uvaljati humusne zemlje u sloju debljine 5 cm. Postaviti busen sa travom, izvaljati ga i pričvrstiti. Fuge između blokova busena popuniti zemljom sa malo travnog semena. Travu redovno zalivati i prvi put ručno kositi. Obračun po m2 obrađene površine. a. b. c. d. Sloj debljine 5 cm. Sloj debljine 10 cm. Sloj debljine 15 cm. Sloj debljine 20 cm. m2 m2 m2 m2 6,00 8,00 10,00 12,00 € € € €

13.

Sa postojećih površina izvaditi ruže. Ruže pažljivo izvaditi sa busenom, upakovati i predati investitoru. Obračun po komadu ruže. Kom. 1,00 € 33

14.

Nabavka i sadnja ruža. Na mestima označenim u projektu, iskopati jame kružnog oblika dimenzija 0,40x0,40 m. Izvršiti sadnju ruža sa dodatkom đubriva 3-5 kg uz svaku sadnicu. Posle sadnje zemlju ocankovati i dobro zaliti. Obračun po komadu ruže. Kom. 2,50 €

15.

Sadnja listopadnih sadnica. Na mestima označenim u projektu iskopati jame prečnika i dubine 0,50 m. Iz jame izbaciti sterilnu zemlju i otpatke. Sadnju obaviti mešavinom humusne zemlje, tresetnog đubriva i peska u odnosu 6:3:1. Prilikom sadnje sadnice zatrpati do 2/3 dubine jame napravljenom mešavinom, a gornju trećinu obogatiti dodatkom tresetnog đubriva sa 3 kg po sadnici. Nakon obavljene sadnje sadnice ocankovati i dobro zaliti. Obračun po komadu sadnice. a. Listopadnih sadnica. b. Četinarskih sadnica. Kom. Kom. 7,50 € 10,00 €

17.

Sadnja žive ograde. Na mestima označenim u projektu iskopati rov dubine i širine 50 cm. Iz jame izbaciti sterilnu zemlju i otpatke. Sadnju obaviti mešavinom humusne zemlje, tresetnog đubriva i peska u odnosu 6:3:1 i to po 9 sadnica po m1. Prilikom sadnje sadnice zatrpati do 2/3 dubine jame napravljenom mešavinom, a gornju trećinu obogatiti dodatkom tresetnog đubriva u količini od 5 kg po sadnici ili odstajalog stajskog đubriva. Nakon obavljene sadnje zemlju oko sadnice ocankovati i obilno zaliti. Obračun po m1 žive ograde. m1 15,00 €

18.

Sadnja puzavica. Na mestima označenim u projektu iskopati jame prečnika i dubine 0,30 m. Iz jame izbaciti sterilnu zemlju i otpatke. Sadnju obaviti mešavinom humusne zemlje, tresetnog đubriva i peska u odnosu 6:3:1. Mešavinu humusne zemlje iz jame obogatiti dodatkom tresetne zemlje sa 3 kg po sadnici. Nakon obavljene sadnje zemlju oko sadnice ocankovati i obilno zaliti. Obračun po komadu puzavice. Kom. 2,00 €

34

2. ISTRAŽIVAČKI RADOVI
1. 2. 3. 4. 5. Snimanja i dokumentacija Ispitivanja i dokumentacija Arheološki iskopi Obrada arheoloških nalaza Ostali istraživački radovi 37 40 42 45 46

35

1. Snimanja i dokumentacija
1. Snimanje fotografskim aparatom i izrada crno belih fotografija, veličine 9x11 cm. U cenu ulazi nabavka i razvijanje filma. Obračun po komadu fotografije. a. b. c. d. e. f. g. h. i. 10. Veličine 9x11 cm. Veličine 9x13 cm. Veličine 10x13 cm. Veličine 10x15 cm. Veličine 13x18 cm. Veličine 18x24 cm. Veličine 24x30 cm. Veličine 24x36 cm. Veličine 50x60 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 5,00 7,50 10,00 15,00 € € € € € € € € €

Snimanje fotografskim aparatom i izrada fotografija u boji, veličine 9x11 cm. U cenu ulazi nabavka i razvijanje filma. Obračun po komadu fotografije. a. b. c. d. e. f. g. h. i. Veličine 9x11 cm. Veličine 9x13 cm. Veličine 10x13 cm. Veličine 10x15 cm. Veličine 13x18 cm. Veličine 18x24 cm. Veličine 24x30 cm. Veličine 24x36 cm. Veličine 50x60 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 1,00 1,50 2,50 3,00 4,00 7,50 10,00 17,50 25,00 € € € € € € € € €

19.

Snimanje fotografskim aparatom sa crno belim filmom, sa 12 snimaka. U cenu ulazi nabavka i razvijanje filma. Obračun po komadu filma. a. Sa 12 snimaka. b. Sa 20 snimaka. c. Sa 36 snimaka. Kom. Kom. Kom. 10,00 € 15,00 € 25,00 €

22.

Snimanje fotografskim aparatom sa kolor filmom, sa 12 snimaka. U cenu ulazi nabavka i razvijanje filma. Obračun po komadu filma. a. Sa 12 snimaka. b. Sa 20 snimaka. c. Sa 36 snimaka. Kom. Kom. Kom. 12,50 € 17,50 € 27,50 €

25.

Izrada kontakt kopija, crno belih. Obračun po komadu kontakt kopije. a. Crno belih. b. Kolor. Kom. Kom. 1,00 € 1,50 €

27.

Izrada dijapozitiva, crno belih. Obračun po komadu dijapozitiva. a. Crno belih. b. Kolor. Kom. Kom. 5,00 € 6,00 € 37

29.

Izrada fotografija, crno belih, veličine 9x11 cm. Obračun po komadu fotografije. a. b. c. d. e. f. g. h. i. Veličine 9x11 cm. Veličine 9x13 cm. Veličine 10x13 cm. Veličine 10x15 cm. Veličine 13x18 cm. Veličine 18x24 cm. Veličine 24x30 cm. Veličine 24x36 cm. Veličine 50x60 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 0,60 0,75 1,25 1,50 2,00 5,00 7,50 10,00 15,00 € € € € € € € € €

38.

Izrada fotografija, u boji, veličine 9x11 cm. Obračun po komadu fotografije. a. b. c. d. e. f. g. h. i. Veličine 9x11 cm. Veličine 9x13 cm. Veličine 10x13 cm. Veličine 10x15 cm. Veličine 13x18 cm. Veličine 18x24 cm. Veličine 24x30 cm. Veličine 24x36 cm. Veličine 50x60 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 7,50 10,00 12,50 17,50 € € € € € € € € €

47.

Tehničko snimanje objekta, sa svim osnovama, izgledima, karakterističnim presecima i detaljima. Po završenom snimanju nacrtati na pausu, tušem u odgovarajućoj razmeri ili kompjuterski obraditi. Kopirati na ozalidu ili štampati na belom papiru i spakovati u fasciklu. Obračun po m2 objekta. m2 5,00 €

48.

Tehničko snimanje fasada, sa svim izgledima, karakterističnim presecima i detaljima. Po završenom snimanju nacrtati na pausu, tušem u odgovarajućoj razmeri ili kompjuterski obraditi. Kopirati na ozalidu ili štampati na belom papiru i spakovati u fasciklu. Obračun po m2 fasade. m2 1,50 €

49.

Tehničko snimanje detalja. Po završenom snimanju nacrtati na pausu, tušem u odgovarajućoj razmeri ili kompjuterski obraditi. Kopirati na ozalidu ili štampati na belom papiru i spakovati u fasciklu. Obračun po komadu detalja. Kom. 10,00 €

50.

Tehničko snimanje sonde, sa osnovama, izgledima, karakterističnim presecima, profilima i detaljima. Po završenom snimanju nacrtati na pausu, tušem u odgovarajućoj razmeri ili kompjuterski obraditi. Kopirati na ozalidu ili štampati na belom papiru i spakovati u fasciklu. Obračun po m2 sonde. m2 6,00 €

38

51.

Tehničko snimanje fortifikacije, sa osnovama, izgledima, karakterističnim presecima i detaljima. Po završenom snimanju nacrtati na pausu, tušem u odgovarajućoj razmeri ili kompjuterski obraditi. Kopirati na ozalidu ili štampati na belom papiru i spakovati u fasciklu. Obračun po m2 fortifikacije. m2 7,50 €

52.

Tehničko snimanje nekropola, sa osnovama, izgledima, karakterističnim presecima i detaljima. Po završenom snimanju nacrtati na pausu, tušem u odgovarajućoj razmeri ili kompjuterski obraditi. Kopirati na ozalidu ili štampati na belom papiru i spakovati u fasciklu. Obračun po m2 nekropole. m2 12,00 €

53.

Tehničko snimanje skeleta i pojedinačnih grobnih mesta, kao i priloga. Sve iscrtati na pausu, tušem u odgovarajućoj razmeri ili kompjuterski obraditi. Kopirati na ozalidu ili štampati na belom papiru i spakovati u fasciklu. Obračun po komadu skeleta ili grobnog mesta. Kom. 35,00 €

54.

Tehničko snimanje i iscrtavanje pokretnog arheološkog materijala. Po završenom snimanju nacrtati na pausu, tušem u odgovarajućoj razmeri. ili kompjuterski obraditi. Kopirati na ozalidu ili štampati na belom papiru i spakovati u fasciklu. Obračun po komadu pokretnog arheološkog materijala. Kom. 25,00 €

55.

Snimanje video kamerom VHS. Izvršiti snimanja video kamerom sa VHS kasetom dužine 30 minuta. U cenu ulazi i nabavka video kasete. Obračun po komadu kasete. a. b. c. d. Dužine 30 minuta. Dužine 60 minuta. Dužine 90 minuta. Dužine 120 minuta. Kom. Kom. Kom. Kom. 30,00 40,00 50,00 60,00 € € € €

59.

Snimanje video kamerom Super 8. Izvršiti snimanja video kamerom sa Super 8 kasetom dužine 30 minuta. U cenu ulazi i nabavka video kasete. Obračun po komadu kasete. a. b. c. d. Dužine 30 minuta. Dužine 60 minuta. Dužine 90 minuta. Dužine 120 minuta. Kom. Kom. Kom. Kom. 40,00 50,00 60,00 70,00 € € € €

63.

Snimanje video kamerom BETA. Izvršiti snimanja video kamerom sa Beta kasetom dužine 30 minuta. U cenu ulazi i nabavka video kasete. Obračun po komadu kasete. a. b. c. d. Dužine 30 minuta. Dužine 60 minuta. Dužine 90 minuta. Dužine 120 minuta. Kom. Kom. Kom. Kom. 50,00 60,00 65,00 75,00 € € € € 39

25. Na lamperiji. 15. b. a. foto i tehnički snimiti i iscrtati u razmeri. skalpelima i ostalim alatima. Zidova. Kom.50 10. Sondiranje i istraživanje elemenata objekta. c.00 35. Po radnom satu. Podova. Kom.50 10. a. foto i tehnički snimiti i nacrtati u razmeri.00 € 11. Tavanske konstrukcije. Sve otvorene sonde. Kom. c. Kom. Kom.00 € 10. Ispitivanja i dokumentacija 1.00 50. b. Obračun po m2 površine.00 € 40 . Na stolariji. Maltera. Obračun po komadu sonde. Obračun po radnom danu. Arhitektonsko sondiranje i ispitivanje sastava maltera i boje fasadnih zidova. b. e. b. čeličnim četkama i ostalim alatima. b. 125. Po završenom čišćenju oprati vodom pod odgovarajućim pritiskom.00 € 3.00 € 10. O rezultatima sačiniti izveštaj i po potrebi uraditi foto dokumentaciju. 3. Slojeve skidati špahtlama. skalpelima i ostalim alatima. Obračun po komadu sonde. Pažljivo sondiranje maltera zidova. Dan Čas 50. Obračun po komadu sonde. Na zidovima. Temelja.00 € € € € € 16. a. O rezultatima sačiniti izveštaj. Arhitektonsko sondiranje i ispitivanje sastava maltera zidova. Sondiranje vršiti pažljivo. O rezultatima sačiniti izveštaj i po potrebi uraditi foto dokumentaciju.2. a. Obračun po komadu sonde. Kom.00 € Arhitektonsko sondiranje temelja. Na plafonima.50 12. Na drvenim plafonima. po nalogu i instrukciji projektanta. Slojeve skidati špahtlama. metlicama. Kom. po nalogu i instrukciji projektanta. Otvoriti sonde. a. Temelje pažljivo očistiti špahtlama. Međuspratne konstrukcije.00 € € € € € 8.00 € 5. foto i tehnički snimiti i iscrtati u razmeri. m2 m2 4. Kom. Od opeke. Pažljivo čišćenje temelja. Kom. Pažljivo sondiranje slojeva boje na zidovima. d. po nalogu i instrukciji projektanta. Naslaga. foto i tehnička snimanja i iscrtavanja u razmeri. Kom. Kom. Po radnom danu. Obračun po komadu sonde. radi utvrđivanja sastava i prvobitne boje. Izvršiti otvaranja sondi.00 40. Kom. Kom.00 € 17. Od kamena. e. 15. 7. Sve otvorene sonde.00 7. od opeke.00 60. d. Kom.

Bedeme pažljivo očistiti špahtlama.00 € 30. Obračun po m2 površine.00 € 22.00 € 4. Vodovodne instalacije. Obračun po komadu uzorka.60 € € € € € € 41 . Arhitekture objekta. b.50 € 21. a. Drveta. a.50 0. Od opeke.50 € 2. f. a.00 € 5. Po završenom čišćenju oprati vodom pod odgovarajućim pritiskom. Izvršiti tehničko snimanje. Obračun po m2 objekta. b. Pažljivo čišćenje bedema. Kaldrme. Bedeme pažljivo očistiti špahtlama.50 1. b.00 € 27. Instalacije grejanja. Svaki uzorak obeležiti i posebno spakovati. Pažljivo čišćenje bedema. Kom. Krune od kamena.00 0. Uzorke uzimati u prisustvu projektanta. Pažljivo čišćenje zidova. od opeke. metlicama. m2 m2 m2 m2 m2 m2 1. m2 m2 m2 4. Kom. Kanalizacione instalacije. Bedema. Ispitivanje uzoraka maltera. m2 m2 m2 5. Konstrukcije objekta. Kom.75 0.19. Kaldrme. e. Obračun po m2 površine.00 € 25. c. čeličnim četkama i ostalim alatima. Krune od kamena. metlicama. c. čeličnim četkama i ostalim alatima. c. Bedema. Zidove pažljivo očistiti špahtlama. Po završenom čišćenju oprati vodom pod odgovarajućim pritiskom. Po završenom čišćenju oprati vodom pod odgovarajućim pritiskom. metlicama. čeličnim četkama i ostalim alatima. Sondiranjem će se dobiti podaci i o eventualnim izmenama vršenim na objektu od vremena gradnje.50 € 6. Izvršiti sondiranja objekta radi dobijanja podataka o stanju objekta i konstruktivnog sistema. od maltera. b. Na crtežima obeležiti sonde sa kojih su uzeti uzorci.50 € 5. Kamena. U saradnji sa Institutom za ispitivanje materijala uzeti uzorke sa karakterističnih mesta i izvršiti analizu sastava materijala i vremena ugradnje. izradu tehničke i foto dokumentacije. Od kamena. a. d.00 € 24. Maltera. Ispitivanje i izrada dokumentacije arhitekture objekta. a. b. Obračun po m2 površine. c. 30. Elektro instalacija. m2 m2 3.75 0. od zemlje.

Obračun po m2 nadstrešnice. m1 2. Izrada radnih nadstrešnica za rad. Kapije snabdeti bravama sa ključevima ili katancima. a. m1 5. sloj ter papira i pričvrstiti letvama i ekserima. visine 2 metra. visine 1. Postaviti kapije za prolaz i table sa upozorenjem za prolaznike. komplet.3. Baraku izraditi od montažnih elemenata ili dasaka debljine 1" sa drvenom konstrukcijom.00 € 42 . Montaža i demontaža zaštitne ograde. m2 25. od cevi za fasadnu skelu. Obračun po m1 trepne.0 m. Izrada prilaznih rampi-trepni za dopremu materijala ili izvoz šuta. za smeštaj alata. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća jedanput. Izrada zaštitnih nadstrešnica. Arheološki iskopi 1.00 € 5. Preko nadstrešnice od fosni postaviti sloj ter papira i pričvrstiti letvama i ekserima. materijala i radnika. bez obzira da li se demontira i ponovo montira u toku radova. 7.50 € 7.00 m sa kapijama za ulaz radnika. Obračun po m2 površine ograde. obradu građe i drugo. Na ogradu postaviti table sa upozorenjem za prolaznike.50 € 8. Na svakih 2 m postaviti stubove. Obračun po m1 ograde. m2 7. Radne nadstrešnice izraditi od fosni i cevi za fasadnu skelu ili drvene građe.00 € 5. Ograda se koristiti za sve vreme trajanja radova. b. Obračun po m2 ograde. Trepna je širine 1. Postaviti fosne.50 € Montaža i demontaža zaštitne ograde. Ogradu pravilno ankerovati i ukosničiti kako ne dođe do prevrtanja. Obračun po m2 nadstrešnice. iznad sondi. Ograda mora biti uredno obojena. m2 8. Od armaturne mreže. od žičanog pletiva. preko konstrukcije nadstrešnice.0 m. oko gradilišta. m2 m2 6.50 € 3. m2 2. Ograda se koristiti za sve vreme trajanja radova. Montaža i demontaža priručne barake.00 € 6. Nadstrešnice izraditi od fosni i cevi za fasadnu skelu ili drvene građe. Montaža i demontaža zaštitne ograde. Obračun po m2 barake. Baraku pokriti daskama i ter papirom ili salonitom. Na svakih 2 m postaviti stubove za zatezanje pletiva. visine 2. Na ogradu postaviti table sa upozorenjem za prolaznike. Trepnu izraditi od fosni i cevi za fasadnu skelu ili drvene građe. Od žičanog pletiva. vozila i mehanizacije.

Obračun po m2 očišćenog terena. m2 1.50 € 14. mereno uraslo. Bočne strane pravilno odseći. Obračun po m3 odvezenog šuta.50 € 16. a dno nivelisati. c.00 € 11.00 € 3. Seča gustog šiblja. Zemlju nabiti i grubo nivelisati.50 € 10. u širokom otkopu. zemlju i drugi otpadni materijal utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. lopata. b. Ručni iskop zemlje. Iskopanu zemlju pregledati. m3 m3 m3 30. prevesti i nasuti predviđeni deo terena. Ručni iskop zemlje. a. Obračun po m3 zemlje. III kategorije. metlica i slično. m2 1. III kategorije. obeležiti po mestu nalaza i datumu i odložiti u kese ili kutije. Bočne strane pravilno odseći. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. pre početka radova. Do 4 m. mereno u kamionu. Arheološki iskop zemlje i šuta. izdvojiti arheološki materijal. sa nasipanjem.00 € 45. šiblje i ostali otpadni materijal prikupiti. mistrija.25 € 18. Do 6 m. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. m3 m3 9. utovariti na kolica i prevesti u neposrednu blizinu. a. Ručni iskop. Obračun po m3 zemlje.00 € 43 . Mašinski iskop.00 € 2. Ručni iskop. b.00 € 12. uz stalno prisustvo arheologa. u širokom otkopu. sa deponovanjem. šiblja i čišćenje terena. a dno nivelisati. Seča vegetacije. krampova. III kategorije.00 € 75. Ručno čišćenje terena od šuta i drugog otpadnog materijala. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 zemlje. Iskopavanja izvesti stručnom radnom snagom uz stalni nadzor arheologa. mereno uraslo.9. Ručni iskop. dubine do 2 m. a. Bočne strane pravilno odseći. Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. mereno uraslo. Mašinski iskop.50 € 4. Iskop vršiti u slojevima veoma pažljivo uz upotrebu ašova. Mašinski iskop. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. m3 m3 12. mereno uraslo. Do 2 m. pre početka radova. Posečeno šiblje i ostali otpadni materijal prikupiti. b. Iskopanu zemlju izbaciti. Iskopanu zemlju utovariti. Za značajnije arheološke nalaze u crtežima označiti položaj nalaza. m3 15. oprati ga. b. a dno nivelisati. špahtli. a. Iskopanu zemlju prevesti i odložiti na gradilišnu deponiju. Obračun po m2 očišćenog terena. u širokom otkopu. Šut. Ručni iskop zemlje. m3 m3 6. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Posečenu vegetaciju. sa odvozom. sa formiranjem sonde. Obračun po m3 zemlje.

Dan Čas 55. Obračun po m3 zemlje. Arheološko sondiranje temelja. m3 2. oprati ga. a. a. uz stalno prisustvo arheologa. a. Iskop vršiti u slojevima veoma pažljivo uz upotrebu ašova. Obračun po m3 prikupljenog šuta. Arheološko sondiranje bedema. lopata. Obračun po radnom danu.00 € 30. krampova. Po radnom času. Postojeće strane iskopa fino okresati. Za značajnije arheološke nalaze u crtežima označiti položaj nalaza. utovariti na kolica i prevesti u neposrednu blizinu.50 € 5. utovariti na kolica i prevesti u neposrednu blizinu. špahtli. Prikupljane šuta. Okresanu zemlju prikupiti i odvesti na gradilišnu deponiju. Iskopavanja izvesti stručnom radnom snagom uz stalni nadzor arheologa. oprati ga. utovariti na kolica i prevesti u neposrednu blizinu. špahtli. izdvojiti arheološki materijal.00 € 44 . Po m3.00 € 23.50 € 2. metlica i slično.00 € 5. Iskop vršiti u slojevima veoma pažljivo uz upotrebu ašova. m2 0. Iskopanu zemlju izbaciti. m3 Čas 17. uz stalno prisustvo arheologa. Iskopanu zemlju izbaciti. b. krampova. Obračun po m2 površine iskopa. Iskopavanja izvesti stručnom radnom snagom uz stalni nadzor arheologa. obeležiti po mestu nalaza i datumu i odložiti u kese ili kutije. izdvojiti arheološki materijal. Arheološko sondiranje terena. utovar. Prikupljane postojećeg kamena. Iskopanu zemlju izbaciti. prevoz kolicima i slaganje na gradilišnu deponiju na udaljenosti do 50 m. Po m3. Iskopanu zemlju pregledati. krampova.50 € 28. lopata. špahtli. Fino kresanje strana iskopa. uz stalno prisustvo arheologa. Obračun po m3 odbačene zemlje. Šuta. Obračun po m3 kamena. Za značajnije arheološke nalaze u crtežima označiti položaj nalaza. Za značajnije arheološke nalaze u crtežima označiti položaj nalaza. mistrija. Po radnom času. m3 6. Iskopanu zemlju pregledati. Iskopanu zemlju pregledati. Iskopavanja izvesti stručnom radnom snagom uz stalni nadzor arheologa. Po radnom času.00 € 5. mereno uraslo. metlica i slično. obeležiti po mestu nalaza i datumu i odložiti u kese ili kutije. Iskopanu zemlju iz rova odbaciti na udaljenost od 2-5 m. m3 Čas 25. izdvojiti arheološki materijal. mistrija. m3 m3 2. b.21. b. višak zemlje i drugi otpadni materijal i odvesti na gradilišnu deponiju pristupačnu za utovar u kamion. Odbacivanje zemlje od ivica iskopa. lopata.00 € 25. mistrija.25 € 29. obeležiti po mestu nalaza i datumu i odložiti u kese ili kutije. b. metlica i slično. Po radnom danu. U toku i po završenim radovima sa gradilišta prikupiti šut. Obračun po m3 zemlje. Iskop vršiti u slojevima veoma pažljivo uz upotrebu ašova. Čiste zemlje. oprati ga. mereno uraslo. a.00 € 27.

Izvršiti razastiranje. Obračun po m3 zemlje. planiranje i nivelisanje terena u kosu rampu. Delove koji nedostaju rekonstruisati od gipsa ili drugog materijala. Veće od 50 cm.50 € 36. Za nasipanje koristiti čistu zemlju. Kom.00 € 33. Iskopane delove posude pažljivo oprati i očistiti.00 € 4. Mašinski utovar. Do 15 cm. m3 2. Po izvršenoj setvi seme utisnuti u zemlju gvozdenim ježom. restauraciju i konzervaciju posude. dubine po projektu. Od postojećih delova izvršiti rekonstrukciju. a. b. Kom. Preko fino isplaniranog terena izvršiti setvu travne smese: . Utovariti šut na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m3 m3 11. d. c. Obrada arheoloških nalaza 1.50 € 34.Festuca ovina 30 % . m2 2. Polivanje nastaviti svakodnevno do predaje radova. Ručni utovar i odvoz zemlje i šuta.00 € € € € 45 . b. Iskop zemlje za izradu škarpe. zemlja zauzela projektovane kote.Poa pratensis 20 % . sa gradilišne deponije. Obračun po m3 šuta.00 160. Obračun po komadu posude. a. m3 m3 12.Trifolium repens 10 % Setvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po mirnom vremenu. Zemlju nasipati u slojevima od 20 cm kvasiti i nabiti do potrebne zbijenosti. Restauracija i konzervacija posude. deponovanu prilikom iskopa.00 210. Izvršiti fino planiranje i valjanje drvenim valjkom.00 € 35.Festuca rubra 40 % . 60. Obračun po m3 zemlje.32. Otkopati zemlju u širokom otkopu. Ručni utovar. b. visine do 15 cm. Izrada travnjaka na mestima označenim u projektu.00 125. dovoz i razastiranje plodne čiste zemlje. Do 50 cm. Kom. Obračun po m2 zatravljene površine. Kom.00 € 6. m3 7. prema projektovanim niveletama. utovar. bez padavina i vetra. Humusne zemlje. nabijanje. mereno uraslo. Nabavka. Višak iskopane zemlje prevesti na deponiju gradilišta. Zemlju oblikovati po projektu sa davanjem nadvišenja (nadmera) od 20% kako bi posle sleganja. mereno u kamionu. a. Do 30 cm. Obračun po m3 nasute zemlje. Plodne čiste zemlje. Nasipanje zemlje sa nabijanjem. a potom uvaljati drvenim valjkom i izvršiti intezivno polivanje do punog nicanja trave.50 € 20. mereno uraslo.

Sav arheološki materijal očistiti. Uraditi prateću tehničku i foto dokumentaciju. Uraditi prateću tehničku i foto dokumentaciju. Sondiranjem utvrditi naknadno izvedene izmene na objektu. geodetski i foto snimiti i iscrtati u razmeri. Paušalno 140. Arheološko sondiranje terena radi dobijanja originalnih nivoa i podataka o objektu. Čas 6. Obračun paušalno. odnosno naknadno ugrađeni kvaderi. Sonde tehnički. Sondiranja izvesti stručnom radnom snagom uz stalni nadzor konzervatora. Arhitektonsko sondiranje i istraživanje spojeva i sučeljavanja zidova. Obračun po radnom času. Arhitektonsko sondiranje objekta. Uraditi prateću tehničku i foto dokumentaciju. oprati i obraditi. radi dobijanja podataka o stepenu oštećenja temelja. 250. Sondiranja izvesti stručnom radnom snagom uz stalni nadzor konzervatora. odnosno naknadne intervencije. Arheološko sondiranje terena radi dobijanja originalnih nivoa. Sondiranja izvesti stručnom radnom snagom uz stalni nadzor konzervatora. lukova.00 € 5. svodova. Sondiranja izvesti stručnom radnom snagom uz stalni nadzor konzervatora.00 € 3. Ostali istraživački radovi 1. Obračun po radnom času. vrste maltera i slično. Paušalno 150. tehnike zidanja. Sondiranje i čišćenje rastresenih delova kapije i kvadera dovratnika. Paušalno 120. Paušalno 2. Obračun paušalno.00 € 6. Sondiranja izvesti stručnom radnom snagom uz stalni nadzor konzervatora. Uraditi prateću tehničku i foto dokumentaciju. ložišta. Čas 6. Uraditi prateću tehničku i foto dokumentaciju. niša. Obračun paušalno. konstruktivnog sistema.5.00 € 4. Obračun paušalno. krovne konstrukcije. Sondiranja izvesti stručnom radnom snagom uz stalni nadzor konzervatora. i drugih konstruktivnih elemenata. temeljnih zona. podova. doprozornika. Delove kapije i dovratnike pažljivo očistiti da se utvrde originali.00 € Sondiranje i čišćenje rastresenih bedema.00 € 46 . dovratnika. Delove bedema pažljivo očistiti da se utvrde originali. Uraditi prateću tehničku i foto dokumentaciju.

zidne obloge Zidovi. 15. 2. 6. DEMONTAŽE I RUŠENJA 1. 4. 5. svodovi. 12. 14. 10. 13. kolovoz Vodovod i kanalizacija Elektro instalacije Grejanje i klimatizacija Ostali radovi na demontaži i rušenju 49 49 50 52 55 58 59 63 63 64 66 68 70 73 75 76 77 80 81 82 47 . podvlake Lukovi. probijanja Otvori Malteri Podovi. 3. 17. 16. temelji Serklaži. 11. Nameštaj Štemovanja. slojevi Lamperije. kapije Staze. 7. 19. stubovi Stepeništa Tavanice. pokrivač Fasadna plastika Limarija Ograde. 8. 18.3. 9. balkoni Krovovi. 20.

.

50 6. Obračun po komadu rupe. Iznošenje postojećeg nameštaja.00 € € € € 10. Plakar.0 m2. Pomeranje postojećeg nameštaja. d.00 25. a. iz prostora koji se adaptira. Preseka 10x20 cm. preseka 10x10 cm. Za cevi grejanja. površine do 3. Ormana. Obračun po m1 šlica. Za kanale klimatizacije.0 m2. Nameštaj 1. Pažljiva demontaža ugrađenog plakara. m2 15. e. Za vodovodne cevi.0 m2.0-10. Obračun po komadu plakara. tavanice i slično pažljivo probiti rupe za prolaz cevi za vodovod. Nameštaj po završenim radovima vratiti na prvobitno mesto. Demontirane plakare utovariti i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Plakara. Nameštaj deponovati u okviru objekta. iz prostora koji se adaptira. Od opeke. Kom.00 12.00 50. Preseka 50x50 cm. Kom. Obračun po komadu plakara. Šut prikupiti. e. Do 5. izneti. Od 5. Od 10-20. Kom.00 € € € € 10.00 35. b. Šut prikupiti. Šut prikupiti. m2 1.00 6. izneti.0 m2. a. 5.50 € 2. Obračun po m2 površine prostorije. d. 10. b. b. Kom Kom. po m2. c. izneti. c. m2 0. Kom.1. m1 m1 2. Kom. Kom. Kom. Za kanalizacione cevi. Obračun po m2 površine prostorije. c. Sudopere. Pažljivo šlicevanje zida od opeke za prolaz vodovodnih cevi. b.25 € 11. Vitrina.50 € 7. Od kamena.50 10. a. 6.00 100. Kroz zidove. Preseka 30x30 cm. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. probijanja 1. Demontirane plakare utovariti i odvesti na deponiju koju odredi investitor. d. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Preseka 20x20cm. Preseka 10x10 cm.00 35.0 m2. d.00 80. a.00 75.00 4. Kom. Kroz zid pažljivo izvesti šliceve za postavljanje cevi.50 15. Kom. Kom. Obračun po komadu rupe. 7. 5. površine do 5.00 € € € € Pažljiva demontaža plakara.00 € € € € € Probijanje zida za prolaz vodovodnih cevi. Kom. Štemovanja. c. Kom. Kom. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 49 . Bušenje rupa za postavljanje instalacija. Kom. a.

otvor dimenzija 50x50 cm. m1 m1 10. a.00 m2. Preko 5. Šut prikupiti. Pažljiva demontaža prozora. Preko 5.00-5. da se ne rastrese zidna masa. koji se ponovo se ugrađuju.00-5. b. Pažljivo rušiti delove zida. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po komadu prozora. Kom. 5.00 m2.00 € Pažljiva demontaža prozora.00 m2.00 m2. 4. sečenje armature itd. izneti.00 m2.00 € 16. Od opeke. Obračun po m1 šlica. Probijanje armirano betonske ploče.00 € 20. Do 2. površine do 2.00 m2. Od 2. Otvori 1. Obračun po m3 zida. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Probijanje izvesti pažljivo. površine do 2. a. Od 2. a.00 € 25. c.00 € 15. 30. izneti. b. Armirano betonska ploča. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Pažljivo rušiti delove zida.00 € 45. a. Kroz zid pažljivo izvesti šliceve za postavljanje cevi.00 € 14. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Kom. Obračun po m1 šlica.00 € 18. preseka 25x25 cm. b. Obračun po komadu prozora. a. U cenu ulazi i podupiranje. U cenu ulazi i pomoćna skela. b. Za stubove. da se ne rastrese zidna masa. U cenu ulazi i podupiranje. Od opeke. Međuspratne konstrukcije sa puniocima. a. Obeležiti prozore i pažljivo demontirati vodeći računa da se ne oštete. Šut prikupiti. Obračun po komadu otvora.00 € 20.00 € 16.00 € 10. Kom. Pažljivo šlicevanje zida od opeke za prolaz kanalizacionih cevi. Prozore očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju.12. da se ne rastrese zidna masa. Probijanje konstruktivnog zida od opeke za izradu otvora vrata. Štemovanje zidova za betonske stubove. a. m3 m3 85. b. c. Kom. Do 2. Od kamena. Kom. b. Kom. m1 m1 10. U cenu ulazi eventualno podupiranje i skela.00 m2. b. izneti.00 € 135.00 € 7. Pažljivo rušiti delove zida.00 € 18. Od kamena.00 € 50 . m2 m2 25. Kom.00 m2.50 € 3. Za serklaže. izneti. izneti. 10. Od opeke. Obračun po m2 zida. Šut prikupiti. Demontirane prozore sklopiti. Od kamena. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Kom. Probijanje pregradnog zida od opeke za izradu otvora vrata. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti.

Pažljiva demontaža vrata.00 m2. Obračun po m2 izloga.50 25. b. g. b. a.50 € 17. jer se ponovo ugrađuje. Garažna vrata. 7. Nadprozornika.00 € 7. Kom. m2 m2 12. Drveni izlog.0 m2.00 15. Obračun po m1 doprozornika. preseka 20x20 cm.00 m2. Metalni izlog. Portala. a.00 € 25. Pažljivo demontirati kamen. 4. Nadvratnika. izneti. 15.50 20. Kom. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. d.00-5. Krovni prozor. Kamen obeležiti. Demontirana vrata sklopiti.00 m2. Dovratnika. Pažljiva demontaža krovnog prozora. površine do 2.00 € 35. a. Obračun po m2 rešetke. Šut prikupiti. Metalna vrata. Do 2.00-5.50 € 19. b.00 m2. 12. Kom. Pažljiva demontaža rešetke prozora. c. Preko 5. Obeležiti vrata i pažljivo demontirati vodeći računa da se ne oštete.00 m2. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 17.50 € 10. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Vrata očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. m2 2. Demontirana vrata sklopiti. b. Kom. Obračun po komadu vrata. f. Kom.00 m2. udaljenu do 15 kilometara. b. Pažljiva demontaža vrata zajedno sa štokom.00 m2. a. Kom. Demontirane prozore sklopiti. Obračun po komadu vrata.50 20. Kom.00 m2. površine do 2. Pažljiva demontaža izloga od drveta sa prethodnim vađenjem stakla. Kom. Pažljiva demontaža ulaznih vrata zajedno sa štokom. c.00 € 16. Okvira prozora. c. površine do 2. Kom.00 € 13. e.00 € 8.00 € 25. Metalni prozor. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Od 2. Doprozornika. a. Okvira vrata. a. Preko 5. Kom. Demontaža doprozornika od kamena.50 € 15.50 € 10.50 € 7. b.00 € 19. koji se ponovo se ugrađuju. Obračun po komadu vrata. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. c. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju.00 17. Ulazna vrata. Demontiranu rešetku prozora utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Do 2. Materijal očistiti.00 € € € € € € € 51 . Od 2. Kom. Obračun po komadu prozora.7.00 17.

b.00 € 11. a površinu fasadnih zidova opeka očistiti čeličnim četkama i oprati vodom.50 € 10. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 m2 m2 1. c. Pažljivo skidanje blatnog maltera sa bondručnih zidova. Produžnog maltera. Cementnog maltera. za ponovnu upotrebu. otvori se odbijaju. b. Obijanje zidnih keramičkih pločica zajedno sa malterom. b. Malteri 1. Po obijanju maltera klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. a.00 € 3.00 € 52 . Obijanje maltera sa plafona sa plafonskom konstrukcijom od trske i letvi.50 € 3. Šut prikupiti. m2 m2 4. m2 2. Šut prikupiti. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. šut prikupiti. Obiti malter. 4. Obračun po m2 obijene površine. m2 m2 m2 2. Obijanje krečnog maltera sa fasadnih zidova. m2 m2 m2 2.75 € 2.00 € 2. otvori se odbijaju. izneti i odložiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. otvori se odbijaju. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 2. Obračun po m2 obijene površine. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. m2 1. izneti. Obiti pločice sa malterom i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.4. Mermernih ploča. izneti. izneti. a. Krečnog maltera. Obračun po m2 plafona.00 € 3.75 € Delimično obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih zidova. Krečnog maltera. Obračun po m2 obijene površine. c. Obračun po m2 obijene površine. Obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih zidova. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 9. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. izneti. Produžnog maltera. Obijanje maltera sa plafona. a. izneti. Malter prikupiti.00 € 2. Šut prikupiti.75 € 12. šut prikupiti. c.50 € 7. Krečnog maltera. Cementnog maltera. otvori se odbijaju. Obiti malter.50 € 3. Obračun po m2 obijene površine. Cementnog maltera. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. a površinu opeke očistiti čeličnim četkama. Keramičkih pločica. Obračun po m2 plafona. otvori se odbijaju. Produžnog maltera. izneti.

izneti. Šut prikupiti. a površinu kalkana čeličnim četkama i oprati vodom. m2 m2 2. šambrana. Krečnog maltera. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Cementnog maltera. Produžnog maltera.) i skinuti livene elemente plastike. Po obijanju maltera klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. a čeličnim četkama opeku i očišćene zidove oprati vodom. vučenih profila (venaca. c. Krečnog maltera. Produžnog maltera. Produžnog maltera. Obijanje krečnog maltera sa fasadnih zidova sa vučenim profilima i ornamentalnom plastikom.). Produžnog maltera. Šut prikupiti. m2 m2 2.00 € 4. solbanka i dr. izneti. Klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm.00 € 3. m2 m2 m2 3. otvori se ne odbijaju. a. otvori se odbijaju. Delimično obijanje krečnog maltera sa fasadnih zidova. Krečnog maltera. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. Klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Cementnog maltera. Produžnog maltera. Pre obijanja maltera na svakoj vrsti vučenog profila ostaviti po dva najbolje sačuvana profila u širini 20-30 cm za uzimanje otiska i kao kontrolni profil. izneti. otvori se odbijaju. Šut prikupiti. Pre obijanja maltera na svakoj vrsti vučenog profila ostaviti po dva najbolje sačuvana profila u širini 2030 cm za uzimanje otiska i kao kontrolni profil. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom.50 € 4.00 € 24. b.00 € 3. a. a čeličnim četkama opeku i očišćene zidove oprati vodom. a čeličnim četkama opeku i očišćene zidove oprati vodom. Delimično obijanje produžnog maltera sa sokle. Šut prikupiti. da se zidani delovi vučenih profila ne oštete. a. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. a. m2 m2 3.00 € 18.00 € 21. solbanka i dr. c. Šut prikupiti. c.00 € 28. da se zidani delovi vučenih profila ne oštete. Cementnog maltera. b. Krečnog maltera.15. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. izneti. samarica.50 € 3. Obiti dotrajali malter sa delova fasade. m2 m2 m2 3.50 € 4. m2 m2 m2 3. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm.00 € 3. Po dva najbolje sačuvana elementa plastike izabrati sa nadzornim organom i pažljivo demontirati za izradu modela i kalupa. izneti. Malter obiti pažljivo. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. Obračun po m2 obijene površine. izneti. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. Produžnog maltera. Obiti malter sa fasade. a. Oštećene livene elemente plastike skinuti. ali se ništa ne razvija i ne dodaje. Obračun po m2 obijene površine. Klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obijanje produžnog maltera sa sokle. Obračun po m2 obijene površine. Obračun po m2 obijene površine fasade. Cementnog maltera. b.00 € 2. Obijanje krečnog maltera sa kalkanskih zidova. b. Obračun po m2 obijene površine. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Cementnog maltera.00 € 53 . Delimično obijanje krečnog maltera sa fasadnih zidova sa vučenim profilima i ornamentalnom plastikom.50 € 26. b. samarica. vučenih profila (venaca. Obračun po m2 sokle. Obijanje vršiti sa pravilnim odsecanjem ivica. Malter obiti pažljivo. a. šambrana.50 € 4. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.

50 € 32. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Delimično obijanje veštačkog kamena i podloge sa fasadnih zidova sa vučenim profilima i ornamentalnom plastikom. vučenih profila (venaca. Obiti veštački kamen i podlogu sa fasade. m2 7. Obijanje izvesti pravilnim odsecanjem ivica. Obijanje veštačkog kamena i podloge sa fasadnih zidova sa vučenim profilima i ornamentalnom plastikom. a površine svodova i lukova čeličnim četkama i oprati vodom. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija veštački kamen. m2 3. vodeći računa da se zidani delovi vučenih profila ne oštete. Po obijanju maltera klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. izneti. Pre obijanja kamena na svakoj vrsti vučenog profila ostaviti po dva najbolje sačuvana profila u širini 20-30 cm za uzimanje otiska i kao kontrolni profil. vodeći računa da se površina opeke ne ošteti. Veštački kamen obiti pažljivo. Obračun po m2 sokle. m2 3.30. Obijanje izvesti pravilnim odsecanjem ivica. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Po obijanju veštačkog kamena i podloge klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati soklu vodom. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. otvori se ne odbijaju. Po obijanju veštačkog kamena klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati soklu vodom. Oštećene livene elemente plastike skinuti.50 € 31. Delimično obijanje veštačkog kamena i podloge sa fasadnih zidova.00 € 34. izneti. šambrana. samarica. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija veštački kamen. Obračun po m2 obijene površine. m2 3.00 € 35. Šut prikupiti. Šut prikupiti. izneti.75 € 33. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Po obijanju veštačkog kamena klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati zidove vodom. Obračun po m2 obijene površine.00 € 36. Obijanje izvesti pravilnim odsecanjem ivica.00 € 54 . Šut prikupiti. Pažljivo obijanje maltera sa svodova i lukova. da se zidani delovi vučenih profila ne oštete. Obijanje veštačkog kamena i podloge sa sokle. Delimično obijanje veštačkog kamena i podloge sa sokle. Po obijanju veštačkog kamena i podloge klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati zidove vodom. Po dva najbolje sačuvana elementa plastike izabrati sa nadzornim organom i pažljivo demontirati za izradu modela i kalupa. Obračun po m2 obijene površine. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.). Obijanje veštačkog kamena izvršiti pažljivo. izneti. Šut prikupiti. otvori se odbijaju. Šut prikupiti. izneti. m2 6. Po obijanju veštačkog kamena klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati zidove vodom. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija veštački kamen. solbanka i dr. šambrana. m2 7. vučenih profila (venaca. Obračun po m2 obijene površine. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. samarica. ali se ništa ne razvija i ne dodaje. Klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i očišćene zidove oprati vodom. Obijanje maltera izvršiti pažljivo. izneti. Obračun po m2 obijene površine fasade. solbanka i dr. m2 6.) i skinuti livene elemente plastike. Šut prikupiti. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obijanje veštačkog kamena i podloge sa fasadnih zidova. Obračun po m2 obijene površine. otvori se odbijaju. izneti. Obiti dotrajali veštački kamen sa ravnih delova fasade.

štafnama i slojem peska. m2 m2 m2 m2 m2 0. izneti. Skidanje poda od parketa zajedno sa lajsnama. Od jumba. Po m2. Tapison skinuti. e. Obračun po m2 poda. zajedno sa lajsnama. a. Od opeke. m2 6. b. slojevi 1. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 poda. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti. Šut prikupiti. izneti. m2 2.00 € 25. Podovi. Šut prikupiti.00 € € € € € 9. Obračun po m2 poda. d. Skidanje poda od tapisona. Od vinfleksa. izneti. izneti.37. Šut prikupiti. Obračun po m2 poda. Od vinaza. Parket skinuti. Obračun po m2 slepog poda. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Skidanje nasipa ispod podova. Skidanje brodskog poda zajedno sa lajsnama.50 € 5. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. c.00 € 55 . Po m3.50 € 38. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. m2 2.90 0. Po obijanju veštačkog kamena klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati ogradu vodom.00 € 4. m2 2. upakovati. Šut prikupiti. Obračun po m2 ograde. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od tapisona. b. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Brodski pod skinuti.75 0. m2 m2 1. slepi pod.75 0. m2 m3 3. izneti. Slepi pod i štafne skinuti.00 € 10.25 € 1. m2 1. Od kamena. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m2 poda. a. Obijanje veštačkog kamena i podloge sa ograde. izneti. otvori se odbijaju. 1.25 € Skidanje brodskog poda sa slepim podom. Skidanje slepog poda.90 1. upakovati. a zidne površine čeličnim četkama i oprati vodom. štafni i sloja peska. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Čišćenje fuga zidova od opeke. Obračun po m2 očišćene površine. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € 3. Brodski pod. Skinuti nasip izneti. debljine do 10 cm. Od itisona. štafne i lajsne skinuti.

a. Skinuti sloj razbiti. Pod. Obračun po m2 poda. b. cementne košuljice.00 8. Od kamenih ploča. m2 m2 m2 3. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut izneti. Ploče demontirati i podlogu skinuti do betonske konstrukcije. d. Šut izneti. m1 m1 0. Od mermernih ploča. Do 15 cm.00 € 22. Do 10 cm.25 4.00 120. Obračun po m2 sloja.00 € 31.50 € 5. m2 m2 m2 m3 6.00 € € € € 30. Skidanje podnih mermernih ploča. a. 1. Skidanje poda. Obračun po m2 poda. Od teraca. Lajsne. cementna košuljica. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po komadu praga. izneti. Do 8 cm. Šut izneti. Obračun po m2 poda.00 € € € € 26. m2 2. Opeku očistiti od maltera i složiti.00 € 56 .00 3. Do 12 cm. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Cementna košuljica ispod poda. Od teraco ploča. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. c. b. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 1. Obiti pločice i skinuti podlogu do betonske konstrukcije. b.00 8. Skidanje sloja betona ispod poda.12.50 4. šut izneti.00 € € € € 16.00 10. m2 m2 4. b.50 € 19. Do 6 cm.00 € 3. Skidanje poda od opeke sa skidanjem podloge. šut izneti. Obračun po m1 lajsni. d. c. Od klinker pločica. Po m3. Od keramičkih pločica. Rušenje betonske podne ploče. a. m2 m2 m2 m2 3. c. Pažljiva demontaža drvenih podnih lajsni. m2 m2 m2 m3 5. Šut prikupiti. Skidanje poda od keramičkih pločica. Prag demontirati i očistiti za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. a. Obračun po m2 poda.00 € 6. debljine do 8 cm. a. c.00 10. Od granitnih ploča. Kom. b. Pažljiva demontaža praga vrata. Sokle. debljine do 6 cm. d. Do 8 cm. Obračun po m2 poda.50 € 18. postavljenih u cementnom malteru. a. postavljenih u cementnom malteru.00 75. Cementnu košuljicu skinuti do betonske konstrukcije. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Lajsne demontirati i očistiti za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Po m3. b.

Brodski pod sa slepim podom. m2 m2 3. Granitnih ploča. b. Opeku očistiti od maltera i složiti. Pločice očistiti od maltera i složiti. b. Pažljiva demontaža slepog poda.00 € 9. a. Obračun po m2 poda. Pažljiva demontaža podnih keramičkih pločica. Pažljiva demontaža brodskog poda zajedno sa lajsnama. Parket i lajsne pažljivo demontirati. upakovati. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Ploče demontirati i podlogu skinuti do betonske konstrukcije. Demontaža sokle od kamena. m2 5. postavljenih u cementnom malteru. Teraco ploča. m1 1.33.00 € 12. očistiti. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m2 poda. Kamenih ploča. upakovati. Obračun po m1 sokle. m2 4. Šut prikupiti. Brodski pod pažljivo demontirati. m2 m2 m2 15.50 € 38. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. a. složiti po vrsti. Ploče očistiti od maltera i složiti.50 € 35.00 € 9. izneti. Demontaža poda od kamenih ploča. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. zajedno sa lajsnama. c. Obračun po m2 poda.00 € 10. složiti po vrsti. očistiti. šut izneti. šut izneti. složiti po vrsti.00 € 4.00 € 36. visine do 15 cm. Brodski pod. Demontaža poda od opeka sa skidanjem podloge. Kamen očistiti od maltera. Šut izneti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Keramičkih pločica. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. štafne i lajsne pažljivo demontirati. postavljenih u cementnom malteru.00 € 37. slepi pod. složiti po vrsti. zajedno sa lajsnama.00 € 45. Slepi pod. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 57 . Pažljiva demontaža parketa zajedno sa lajsnama. očistiti. upakovati. štafni i sloja peska. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Parket. m2 1. Šut prikupiti.50 € 41. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 42. Obračun po m2 poda. Obračun po m2 poda. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. izneti. izneti. očistiti. Obračun po m2 poda. Mermernih ploča. Šut prikupiti. Obračun po m2 poda. izneti. Šut izneti. Pločice i podlogu skinuti do betonske konstrukcije. štafnama i slojem peska. Pažljiva demontaža parketa sa slepim podom. c. m2 m2 m2 10. upakovati. štafne i lajsne pažljivo demontirati. m2 5. Klinker pločica.

Obračun po m2 plafona. Obračun po m2 plafona. a. Lamperije.00 € 2. Šut prikupiti. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. c. Izdvojiti upotrebljiv materijal i složiti. a. Skidanje plafonske konstrukcije od letvi i blatnog maltera. Skidanje daščanog plafona. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Izdvojiti upotrebljiv materijal i složiti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti.00 € 2. m2 m2 2. Skidanje spuštenog plafona od gips kartonskih ploča sa konstrukcijom. b. Od rabica i armaturne mreže.50 € Skidanje sa plafona lamperije sa konstrukcijom. c. Skidanje konstrukcije lamperije. izneti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Od letvi i trske.6.50 € 1. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti. Lamperije. Izdvojiti upotrebljiv materijal. a. Plafon "Hanter Daglas". m2 m2 m2 3.00 € 58 .00 € 2. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 lamperije. m2 m2 2. a. Obračun po m2 plafona. Plafon "Amstrong".50 € 6. b. Skidanje sa zidova lamperije sa konstrukcijom. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Lamperije sa filungama. Izdvojiti upotrebljiv materijal. m2 1. Obračun po m2 lamperije.50 € 11.50 € 2. m2 m2 m2 1. Šašovca. Daščanog plafona.00 € 1. Lamperije. Šut prikupiti. a. Lamperije sa konstrukcijom. izneti. 3. Šut prikupiti.50 € 4. b.00 € 7. Izdvojiti upotrebljiv materijal. Lamperije sa konstrukcijom.00 € 9. izneti. m2 m2 2. Obračun po m2 plafona. Od heraklit ploča i štafni. Izdvojiti upotrebljiv materijal. zidne obloge 1. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € 8. Obračun po m2 lamperije. izneti. Šut prikupiti.50 € 2. izneti. b. m2 m2 2. Izdvojiti upotrebljiv materijal i složiti. Od letvi i blatnog maltera. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. Gips kartonske ploče. izneti. Skidanje plafonske konstrukcije od trske i letvi.

Šut prikupiti. Obračun po m2 obijene površine. Obračun po m2 plafona. Šašovca. m2 m2 4. a površinu opeke očistiti čeličnim četkama. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Lamperije sa filungama. Keramičkih pločica. b. m3 m3 35. c. temelji 1. Od betona.00 9. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. otvori se odbijaju. m2 m2 m2 m2 6. m2 m2 4. Šut prikupiti. upakovati. Rušenje betonskog temelja izvesti ručnim ili mašinskim putem. m3 m3 m3 55. Od špar betona. Šut prikupiti. c. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. a. m2 m1 6. a. a. Šut prikupiti. a. Opšivke strehe. Pažljiva demontaža lamperije sa plafona. izneti.50 € 7.00 € 2. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Lamperije sa filungama. Obračun po m3 temelja. izneti. Šut prikupiti. Čeone daske strehe. Mermernih ploča. Skidanje opšivke strehe. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 23. Lamperiju demontirati. b.50 € 125.00 € € € € 21. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. 3. Šut prikupiti. očistiti. izneti. očistiti. izneti. d. upakovati. Od kamena. Zidovi. Obračun po m2 strehe. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 6. Obijanje zidnih keramičkih pločica zajedno sa malterom. b.50 10. Opšivku strehe obeležiti.13. Šut prikupiti.75 € 15.00 7. m2 m1 2.50 € Rušenje temelja od betona. Od armiranog betona. Opšivke strehe. Demontaža opšivke strehe.00 € 52. pažljivo demontirati. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Čeone daske strehe. Obračun po m2 strehe. b. a. Rušenje temelja od opeke. Daščanog plafona. Lamperiju demontirati. Lamperije.00 € 42. Od opeke. b. izneti. Pažljiva demontaža lamperije sa zidova. Obiti pločice sa malterom i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Izdvojiti upotrebljiv materijal. Obračun po m3 temelja. izneti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € 3. složiti po vrsti. izneti. složiti po vrsti.00 € 0.50 € 17. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. Lamperije. a. a. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m2 lamperije. po m1. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 59 .

c. Nadzitka. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Kalkana. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti. otvori se odbijaju. b. nadvratnicima i svim oblogama na zidu. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. otvori se odbijaju. izneti. otvori se odbijaju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 13. Šut prikupiti. Nosećih zidova. nadvratnicima i svim oblogama na zidu.00 € 52. U cenu ulazi i pomoćna skela. Šut prikupiti. izneti. Rušenje zidova od kamena. Rušenje fasadnih zidova od opeke u produžnom malteru. izneti. Rušenje zidova od opeke u produžnom malteru. Šut prikupiti. izneti. m3 35.00 € 16. a. Obračun po m3 kalkana.00 € 12. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 9. Rušenje sokle od kamena. Obračun po m3 sokle. Obračun po m3 zida. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima. U cenu ulazi i pomoćna skela. U cenu ulazi i pomoćna skela. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima. U cenu ulazi i pomoćna skela.50 € 15. Obračun po m3 zida. Drvene grede složiti na deponiju gradilišta. Šut prikupiti. Šut prikupiti.00 € 7. otvori se odbijaju.00 € 55. b. izneti. Upotrebljive siporeks blokove očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Upotrebljivi kamen očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. m3 40. nadvratnicima i svim oblogama na zidu. m2 10. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Rušenje bondručnih zidova sa ispunom i blatnim malterom. Rušenje zidova od blokova. izneti. Obiti blatni malter. m3 52. U cenu ulazi i pomoćna skela. U cenu ulazi i pomoćna skela. U cenu ulazi i pomoćna skela. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. izneti. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima i svim oblogama na zidu. Obračun po m3 zida. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima.00 € 55. Šut prikupiti. Obračun po m3 zida. Šut prikupiti. izvaditi čatmu i skinuti drvene grede.6. m3 47. Konstruktivnih zidova. Upotrebljiv kamen očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Rušenje zidova od siporeks blokova. m3 55. Upotrebljive blokove očistiti od maltera i složiti na deponiju.50 € 8. m3 m3 40. a. Rušenje zidova kalkana od opeke u produžnom malteru. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 zidova. Obračun po m3 zida. m3 m3 m3 50. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima. Fasadnih zidova. otvori se odbijaju. nadvratnicima i svim oblogama na zidu.00 € 60 .

Obračun po m2 zida. pažljivo demontirati.00 € € € € € 23. Rušenje dimnjaka od opeke u produžnom malteru. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima. sa obeležavanjem kamena. za ponovnu upotrebu. d. Šut prikupiti. Demontaža venca od kamena. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m1 14. Obračun po m1 greda. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Pažljivo porušiti temelj. Demontaža zidova od kamena.00 6. Debljine 12 cm. Šut prikupiti.50 € 28. m1 1.50 € 26. U cenu ulaze i rušenje kape i pomoćna skela. Obračun po m3 temelja. Šut prikupiti. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m3 75.00 € 24. nadvratnicima i svim oblogama na zidu. a. Pažljivo rušenje temelja od kamena. visine do 20 cm.25 € 18. kamen očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Obeležiti temeljne grede. Obračun po m3 dimnjaka. Šut prikupiti. Šut prikupiti. pažljivo demontirati. m3 60. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulaze i rušenje kape i pomoćna skela. Demontaža drvenih temeljnih greda. Obračun po m3 dimnjaka. otvori se odbijaju. Dimnjak pažljivo porušiti.17. Obeležiti kamen. Šut prikupiti. Debljine 15 cm. Obeležiti kamen. m3 82. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Rušenje pregradnih zidova od opeke debljine 7 cm. Debljine 7 cm. Debljine 10 cm. pažljivo demontirati.00 7. izneti. Rušenje dimnjaka od opeke u produžnom malteru iznad krova. m2 4. izneti. izneti.50 € 29. Obračun po m1 venca. U cenu ulaze i rušenje kape i pomoćna skela. za ponovnu upotrebu.00 8. Obračun po m3 dimnjaka. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. izneti.00 € 27. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m3 42. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Dimnjak pažljivo porušiti. Šut prikupiti. e. izneti. izneti. Opeku očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. b. Obračun po m3 zidova.00 12. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju.00 € 25. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Šut prikupiti. c. izneti. m2 m2 m2 m2 m2 5. Rušenje pregrade od luksfer prizmi. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. za ponovnu upotrebu. izneti. Debljine 25 cm. Dimnjak sa dimnjačkom kapom pažljivo porušiti.00 € 61 . m3 75. Rušenje dimnjaka etažnog grejanja. Obračun po m2 zida. U cenu ulazi i pomoćna skela.

Pregrade pažljivo demontirati. Demontaža drvenih zidova. izneti. upotrebljiv materijal očistiti. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. grede i slično. Demontaža staklene pregrade. Obračun po m2 pregrade. m2 4. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Drvene elemente. Šut prikupiti. Demontaža lako pregradnih zidova. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Pažljivo demontirati pregradu. Demontaža pregradnih lako montažnih zidova. Demontaža montažnih pregrada. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. m2 4. Obračun po m2 pregrade. Šut prikupiti. m2 6. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 12.00 € 35. Obeležiti stubove.50 € 31.50 € 37. upotrebljiv materijal očistiti. Šut prikupiti. Izvaditi čatmu. m2 5. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. Obračun po m2 pregrade. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 zidova. Šut prikupiti.25 € 34. izneti. Obeležiti stubove. Obračun po m2 pregrade. m2 4. upotrebljiv materijal očistiti. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.25 € 62 . Demontaža drvene pregrade. izneti. izneti. Demontirati drvene elemente. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. grede i slično. kosnike. spustiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju.00 € 36. grede i slično. Obeležiti talpe. Demontaža bondručnih zidova. demontirati drvene elemenata. Obiti blatni malter i prikupiti na gradilišnu deponiju.30. stubove. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. kosnike. Obračun po m2 zidova. izneti. Demontaža bondručne konstrukcije zidova. Pregrade pažljivo demontirati. gips kartonskih ploča i termo izolacije. Šut prikupiti. pažljivo demontirati. jer se ponovo ugrađuju. m2 10. jer se ponovo ugrađuju. upotrebljiv materijal očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Pregrade pažljivo demontirati. Obračun po m2 zidova. obloženih gips kartonskim pločama. upotrebljiv materijal očistiti. spustiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. spustiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km.50 € 33. jer se ponovo ugrađuju. Zidovi se sastoje od roštilja od gredica.00 € 32. m2 17. Šut prikupiti. Pregrade pažljivo demontirati. izneti. kosnike. Šut prikupiti. Obračun po m2 zidova. Šut prikupiti. spustiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km.

Od kamena. Šut prikupiti.00 € 110. Šut prikupiti. izneti. a. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. a. Nadvratnika. Nadprozornika. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m3 m3 50.00 € 5. b. b. Obračun po m2 zida. m3 m3 65. grubo očistiti i složiti u magacin. Od opeke. izneti. 4. Pažljivo demontirati nadvratnik.50 € 7. U cenu ulazi i pomoćna skela. Šut prikupiti. za ponovnu upotrebu. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. b. Pažljivo demontirati luksfer prizme i ram. Serklaži. stubovi 1. m1 m1 m1 6. Šut prikupiti. izneti. Nadvratnika. Nadprozornika. 3. Obračun po m1 nadvratnika. c. m3 m3 m3 125. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 63 . Lukovi. m1 m1 m1 3. Materijal pažljivo očistiti. podvlake 1. Od opeke. Podvlaka. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. c. Podvlaka. Demontaža drvenih nosača nadvratnika. Obračun po m3 stubova. U cenu ulazi i pomoćna skela. a. Rušenje armirano betonskih serklaža.00 € 75.50 € 9. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. izneti. Obračun po m3 lukova. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Obračun po m1 nadvratnika. Podvlaka.00 € 125. Greda. U cenu ulazi i pomoćna skela. b. a.00 € 60.50 € 6. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. a. Rušenje svodova od opeke. b. Od kamena. grubo očistiti i složiti u magacin. Pažljivo demontirati nadvratnik. Šut prikupiti. Demontaža zida od luksfer prizmi.00 € 9. b. c. m2 6. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 8.00 € Demontaža čeličnih nosača nadvratnika. Serklaža. Šut prikupiti. Obračun po m3 serklaža. izneti. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € 7. m3 m3 27. Od opeke. Šut prikupiti. za ponovnu upotrebu. svodovi. Od kamena. U cenu ulazi i pomoćna skela. Rušenje stubova od opeke.50 € 4.00 € Rušenje lukova od opeke. Obračun po m3 svodova.38.50 € 35. Rušenje izvesti pažljivo. a. izneti. spustiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km.

m3 35. Obračun po m3 stuba. izneti.00 € 11. očistiti opeku i deponovati na gradilišnu deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m1 stepenika. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Rušenje podesta. izneti. izneti. Šut prikupiti.00 € 65. Šut prikupiti. b. U cenu ulazi i pomoćna skela. m3 30.00 € 120.50 € Rušenje stepeništa od opeke starog formata. sečenje armature itd. sa stepenicima. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Od opeke. Šut prikupiti.00 € 4.00 € 6. Šut prikupiti. Od kamena. U cenu ulazi i pomoćna skela. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. U cenu ulazi i pomoćna skela. izneti. izneti. m2 5. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m3 m3 75. m3 52. Rušenje podesta izvesti pažljivo. Obračun po m1 stepenika. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 stepenika. Rušenje stepenika od kamena. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od opeke. izneti. izneti. Pažljivo demontirati lukove od opeke. a. m3 m3 55. Rušenje stepeništa izvesti pažljivo. Demontaža lukova od opeke.00 € 64 . Upotrebljiv kamen očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Demontaža stubova od opeke. m3 m3 100. Šut prikupiti. Stepeništa 1. Rušenje stepeništa. očistiti opeku i deponovati na gradilišnu deponiju. m1 2.50 € 5. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m3 stepeništa.00 € 10. od armiranog betona. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. 2. Rušenje stepenika od betona. Rušenje stepenika od opeke. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontaža svoda od opeke. Obračun po m3 luka. Obračun po m3 stepeništa.00 € 3.00 € 85. m1 4. očistiti opeku i deponovati na gradilišnu deponiju. Pažljivo demontirati stubove od opeke. Šut prikupiti. Od opeke. Rušenje stepeništa izvesti pažljivo. Od kamena. a. Od kamena. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti.7. Šut prikupiti.00 € 9. U cenu ulazi i pomoćna skela. U cenu ulazi i pomoćna skela. a. sečenje armature itd. izneti. Pažljivo demontirati svod od opeke. Obračun po m3 svoda. Obračun po m2 ploče. izneti. b.

m2 10. Obračun po m1 stepenika. Demontažu izvršiti pažljivo.00 € 14. Obračun po m2 ploče. Šut prikupiti.7. sečenje armature itd. a. m3 47. Rušenje obloge stepenika od teraca sa podlogom. Od teraca. c. Pažljivo demontirati metalnu konstrukciju stepeništa. U cenu ulazi i pomoćna skela. Demontaža stepenišne metalne konstrukcije. za ponovnu upotrebu. b. m1 m1 m1 2. Od drveta.50 € 15. izneti. m1 6. Od drveta. c. a. izneti.50 € 9. gazišta. c. Od kamena.50 € 6. delove konstrukcije stepeništa očistiti i složiti u magacin.50 5. Rušenje ograde stepeništa od opeke. d. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju.00 € 0. Šut prikupiti. Stepenike grubo očistiti i složiti u magacin. Šut prikupiti. za ponovnu upotrebu.00 € 8. Delove obloge očistiti i složiti u magacin. Od tapisona. Rušenje stepenišnog kraka izvesti pažljivo. izneti.00 3. Obračun po m2 stepeništa. Šut prikupiti. za ponovnu upotrebu. izneti. izneti. U cenu ulazi i pomoćna skela. izneti. Rušenje kose stepenišne ploče izvesti pažljivo. Obračun po m1 stepenika.00 3. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. sečenje armature itd. po m2. za ponovnu upotrebu. ogradu. Šut prikupiti. Demontaža obloge stepenika od drveta. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti.75 € 5. Obračun po m1 stepenika. Od kamena. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 kraka stepeništa. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. b. Od teraca. m1 m1 m1 4. Obračun po kg konstrukcije stepeništa. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Delove stepeništa grubo očistiti i složiti u magacin. izneti. Pažljivo demontirati oblogu stepenika stepeništa da se ne ošteti. Šut prikupiti. m2 5.00 € 65 . Od metala.00 € 16. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. m1 m1 m1 m2 2.00 € 19. Od pločica. Obračun po m1 ograde. Rušenje kose ploče stepeništa. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € € € € 13. a. podest. Demontaža stepenika od drveta. Kg 2. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Rušenje stepenišnog kraka sa stepenicima. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 14. Demontaža metalnog stepeništa. Od kamena. Šut prikupiti. Pažljivo demontirati drvene stepenike.

Obračun po m2 tavana. delove ograde očistiti i složiti u magacin. sečenje armature. a. Od kamenih ploča.00 € 7. c. izneti. Šut prikupiti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. e. d. izneti. Metalne ograde. Obračun po m1 ograde. Obračun po m2 podesta.50 € 25. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontažu izvršiti pažljivo. m2 3. Tavanice od monte. izneti.00 15. Obračun po m2 tavana. Obračun po m2 tavana. m1 m1 m1 m1 m1 6. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Upotrebljiv materijal očistiti. Upotrebljiv materijal očistiti. Šut prikupiti. Rušenje armirano betonske ploče zajedno sa serklažima i podvlakama.00 6. m2 2. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti.50 € 4. Šut prikupiti.00 € Skidanje daščanog karatavana. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. U cenu ulazi i pomoćna skela. Sitnorebraste tavanice. Šut prikupiti. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od tapisona.00 12. a. izneti. Balkonske ploče. e. a. Tavanice. balkoni 1. Šut prikupiti.50 10.22.50 14. Skidanje blatnog maltera i daščane oplate karatavana. Demontaža drvene ograde stepeništa. c. izneti. Od drveta. b. Demontaža obloge podesta od drveta. m2 2. Delove obloge očistiti i složiti u magacin. m2 m2 m2 m2 m2 17. m2 m2 m2 5. c.50 7. za ponovnu upotrebu.50 € € € € € 66 . Upotrebljiv materijal očistiti. Od metala i stakla. Obračun po m2 ploče. Livene ograde. Obračun po m2 tavana. d.00 € 3. Armirano betonske ploče.00 16.00 € 1. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Rušenje betonske ploče izvesti pažljivo.00 € 5. Od kovanog gvožđa. Betonske tavanice.50 € € € € € 11. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 12. Skidanje drvene tavanske konstrukcije. Skidanje blatnog maltera sa karatavana. m2 5. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. 2. Pažljivo demontirati oblogu podesta da se ne ošteti. za ponovnu upotrebu. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Drvene ograde. b.

b. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Betonske tavanice. Obračun po m2 tavana.00 € 18. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Šut prikupiti. c. Šut prikupiti. Obračun po m2 karatavana.00 € 17. Demontaža talpi karatavana. Kom. izneti. m2 6. Demontaža daščanog karatavana. m1 3. Armirano betonske ploče. Obračun po m2 tavana. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. očistiti. m2 3. izneti. sečenje armature itd. Demontažu izvršiti pažljivo. Obračun po m2 konstrukcije. Obračun po m2 plafona. Kom. Demontaža drvene međuspratne konstrukcije. izneti. Demontaža drvene tavanske konstrukcije. Šut prikupiti.50 € 67 . U cenu ulazi i pomoćna skela. Talpe obeležiti i pažljivo demontirati. e. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.25 € 21. Obračun po m1 nosača. Drvene grede pažljivo demontirati. Rušenje drvene međuspratne konstrukcije sa svim oblogama sa gornje i donje strane. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. upotrebljiv materijal očistiti. izneti. m2 1. Balkonske ploče. Šut prikupiti. Kom. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Kom.50 € 11. Pažljivo demontirati nosače. Šut prikupiti. Sitnorebraste tavanice. Demontaža drvenih letvi plafona.00 20. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu.00 € 19. Obračun po m2 karatavana. Tavanice od monte. m2 12. Demontaža čeličnih nosača međuspratne konstrukcije. Upotrebljiv materijal očistiti.00 17. 26. Obračun po komadu otvora.10. a. grubo očistiti i složiti u magacin. Probijanje armirano betonske ploče. za ponovnu upotrebu.00 € 20. izneti. m2 8. izneti.50 25. Šut prikupiti. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. m2 5. Šut prikupiti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Kom. d. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Probijanje izvesti pažljivo. Drvene grede obeležiti i pažljivo demontirati.00 30. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Letve sa plafona pažljivo demontirati. izneti.00 € € € € € 16. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu.

a. Obračun po m2 izolacije. pokrivač 1. Skinuti eternit ploče na bezbedan način. b. Skinute letve utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a.50 € 1. m2 m2 m2 2. m2 m2 2.50 € 2.75 € 15.00 € 2.00 € 9. Obračun po m2 kose površine. Skinuti ćeramidu na bezbedan način. c. Obračun po m2 kose površine. a. a. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od eternit ploča. izneti. sa podlogom. a. Od biber crepa.75 € Skidanje krovnog pokrivača od ćeramide. izneti. Skidanje grbina i slemena od slemenjaka.50 € 68 . m2 m2 m2 1. Obračun po m2 kose površine.25 € 2. Od ćeramide. b.00 € 1. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Skinuti crep na bezbedan način. Skidanje krovnih letvi.12. Šut prikupiti. c. Skidanje hidro izolacije krova. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 letvisane površine. Obračun po m2 kose površine.00 € 1. Skinuti izolaciju na bezbedan način. izneti.00 € 14. c. Od slemenjaka. izneti. Od falcovanog crepa. izneti. Od ćeramide.00 € 12. b. Od salonit ploča. m2 1. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Hidro izolacije. Šut prikupiti. m2 m2 1. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Od ćeramide. m2 0. Od lima. m1 m1 m1 1.00 € 6. Šut prikupiti.75 € 1. 4. Krovovi. Skidanje krovnog pokrivača od biber crepa. Skidanje krovnog pokrivača od eternit ploča. Šut prikupiti. Od salonita. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Skidanje daščane podloge sa krovne konstrukcije. Obračun po m1 grbina i slemena. Od mediteran crepa. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. izneti. b. Daske pažljivo skinuti. Grbine i slemena skinuti sa krova na bezbedan način. Termo izolacije.50 € 4.

spustiti. a. Obračun po m2 horizontalne površine. a.50 2. a. Rogova krova. izneti. Šut prikupiti. spustiti. spustiti.50 € 2.16. Od slemenjaka.00 € 5. b. Skinutu građu utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 3. izneti. prosto pokrivanje. b. Crep pažljivo demontirati. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m1 slemena i grbina. Od salonita. c.00 € 31. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Obračun po m2 kose površine. Ćeramidu pažljivo demontirati. m1 m1 m1 3. Od salonit ploča. m2 m2 5. Od biber crepa. dvostruko pokrivanje.50 € 18. spustiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. d. m2 m2 3. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Ćeramidu pažljivo demontirati. m2 m2 m2 m2 m2 2. jednostruko pokrivanje. izneti. Demontaža krovnog pokrivača od eternit ploča. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km.50 2.00 € 30. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. c. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. e. Od kamenih ploča.50 € 69 . Šut prikupiti. b. Od falcovanog crepa. m2 m2 m2 3.00 € 2. Od eternit ploča. Šut prikupiti. Šut prikupiti.50 € 2. Od biber crepa. b.00 € 25. izneti. Demontaža krovnog pokrivača od ćeramide. c. Od mediteran crepa. b. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. b. Obračun po m2 kose površine. Od ćeramide. Demontaža krovnog pokrivača od kamenih ploča. izneti.50 € 1. spustiti. Eternit ploče pažljivo demontirati. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontaža krovnog pokrivača od lima. Demontaža krovnog pokrivača od biber crepa. a. Od ćeramide. Demontaža grbina i slemena od ćeramide. spustiti. a.00 2. Kamene ploče pažljivo demontirati. Od biber crepa. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od ćeramide. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Obračun po m2 kose površine.00 € 10. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Obračun po m2 kose površine.50 € 28. Šut prikupiti. Lim pažljivo demontirati. m2 m2 4. izneti. Skidanje drvene krovne konstrukcije. izneti. Obračun po m2 kose površine. sa podlogom. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Od salonit ploča 105x122 cm. m2 3. Krovne konstrukcije. Od šindre. Šut prikupiti.50 € € € € € 23.00 € 2.

m1 0. Demontaža drvene krovne konstrukcije.50 € 40. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m2 kose površine. 8. c. Kom. b. b. Visine h=20 cm. Obračun po m2 kose površine. Demontaža friza a. m2 1.50 € 39. Kom.00 € 35.00 € 4.34. očistiti. m1 m1 5. Daščanu podlogu pažljivo demontirati. Kom. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. očistiti. 1. Pronaći mesto ankerovanja. Rogova krova. m2 m2 5. Demontaža krovnih letvi. Obračun po komadu konzole. b. b.00 € 100. Letve pažljivo demontirati. m2 m2 1. za ponovnu upotrebu. 50. Dimenzija 30x90 cm. Obračun po m1 rogova.50 € 2.50 € 15. Demontaža rogova krova. Prvo demontirati staklo a zatim metalne delove nadstrešnice. Podloge od dasaka. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Visine h=50 cm. izneti. sve očistiti i složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. a. Kom. očistiti. b. oznake NN.50 € 70 . izneti. Demontaža metalne zastakljene nadstrešnice. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m2 kose površine. Dimenzija 200x100 cm. Šut prikupiti. Dimenzija 20x60 cm. Restauracija plastike plaća se posebno. dimenzija 20x60 cm. Demontaža ornamentalne plastike konzole. Demontaža konzole balkona a. Demontaža konzole a.00 € 6. očistiti i osloboditi plastiku i odložiti u gradilišni magacin. a. Šut prikupiti. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. očistiti. izneti. Obračun po m2 nadstrešnice. Kom.00 € 20. Dimenzija 150x40 cm.00 € 2. m2 6. Fasadna plastika 1. Krovnu konstrukciju pažljivo demontirati.50 € 37. Krovne konstrukcije.00 € 13. Šut prikupiti. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti.00 € 12. Dimenzija 50x100 cm. Rogove pažljivo demontirati. Demontaža daščane podloge sa krovne konstrukcije. finim likorezačkim alatom. Podloge od talpi. Demontažu plastike izvesti pažljivo. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.

Kom. Dimenzija 50x50x40 cm. 22. Kom. b. Dimenzija 80x80 cm. Kom. Demontaža završca otvora a. 22. Visine do 10 cm. Dimenzija 100x50 cm. b.50 € 10.50 € 71 . Kom. b.50 € 13. Dimenzija 70x30 cm. Kom. Demontaža balustera a. Demontaža nadprozorne ploče a. Dimenzija 100x50 cm. Demontaža kapitela pilastera a. m1 m1 3. Dimenzija 50x40 cm. b.50 € 20.50 € 60. b.00 € 50. Kom. Kom. Širine do 30 cm.50 € 22.00 € 17. Dimenzija 50x80 cm.00 € 12.00 € 7. Kom. 5.00 € 25. Dimenzija 100x100x50 cm. 10. Dimenzija 50x50x40 cm. Visine do 50 cm. Kom. b. 25. 4.00 € 33. Demontaža trakastih zubaca a.00 € 23.50 € 9.8. m1 2.00 € 19. b. 15. Kom. 7. Kom.00 € 15. 5. Prečnika do 150 cm.50 € 60.00 € 27. Dimenzija 200x80 cm. Demontaža trakaste kime a. Kom. Prečnika do 80 cm. Širine do 15 cm.00 € 21. b. Visine do 70 cm.00 € 25. Dimenzija 50x40 cm.00 € 20. Kom. Dimenzija 100x100x50 cm.00 € 29. Kom. Dimenzija 200x80 cm. Kom. Dimenzija 30x30 cm. 10.00 € 11. 12. Kom. Kom. b. Dimenzija 100x50 cm. Kom. Visine do 30 cm. Demontaža podprozorne ploče a. Demontaža girlande a. Demontaža stope pilastera a. b. Kom. Kom. Dimenzija 30x30 cm. Dimenzija 120x50 cm. Kom. Demontaža kapitela stuba a. 20. Demontaža ugaone rozete a. b. b. Demontaža stope stuba a.00 € 31. Kom.00 € 40.50 € 15. Kom. b. Visine do 80 cm. Demontaža slova a. Dimenzija 100x50 cm. Kom.00 € 30. Demontaža rozete a.

50 € 38. Visine do 150 cm.00 € 50.00 € 40. Visine do 250 cm.00 € 50. Demontaža vaze a. Kom.00 € 125. Demontaža poklopne ploče ograde a. Demontaža meduze a.00 € 72 . Dimenzija 100x150 cm. b.00 € 57. Kom.00 € 47. Demontaža školjke a. Demontaža poprsja a. Visine do 150 cm. Kom. b. Kom. 75. Dimenzija 100x100 cm.00 € 45. Visine do 90 cm. Demontaža kartuša a. Dimenzija 60x80 cm. Kom. Visine do 70 cm. 15. Kom. Kom.00 € 44. Dimenzija 50x50 cm.00 € 125.00 € 42. Visine do 120 cm. b.00 € 40. Visine do 50 cm. Demontaža merkura a.00 € 49. b. m1 7.00 € 53. 25.00 € 37. Kom. Kom. Preseka 50x20 cm. b. Demontaža polubalustera a. Visine do 150 cm. Kom. 75. Dimenzija 50x50 cm. 20. 15. Dimenzija 60x80 cm. Kom.00 € 60. Demontaža karijatide a. b. Kom. Kom. Kom.00 € 40.00 € 5.00 € 60. Kom. Visine do 250 cm. Kom. b. Demontaža reljefne ploče a. b. Dimenzija 80x80 cm.00 € 40. Demontaža maske a. Kom.00 € 50. Kom. b. b.35. Dimenzija 100x100 cm. Dimenzija 100x150 cm. Dimenzija 100x100 cm. 20.00 € 55. Kom.00 € 59. Demontaža glave a. Demontaža grba a. Kom. Dimenzija 150x200 cm. 25. Kom. b. Dimenzija 100x100 cm. 30. Demontaža skulpture a.00 € 51. b. 15. 20. 3. Kom. 25. Dimenzija 50x50 cm. Dimenzija 100x100 cm. Visine do 50 cm. Kom.00 € 50. Dimenzija 50x50 cm. Kom. Kom.

00 € € € € € € € 73 .00 2. Šut prikupiti. Kom. g. Demontaža opšivke dimnjaka. m1. Kube od lima. koji se ponovo postavljaju. Do 100 m2. Opšivku demontirati. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. opšivki prozora.14. Ivice ravnog krova sa šoderlajsnom. Po m2. Obračun po m1 opšivke.50 € Demontaža svih oluka. b. Kom. Obračun po komadu prozora. a. m1 m1 m1 m1 m1 m1 2. Obračun po m1 limarije.00 1.50 € 14. Obračun po m2 krova. Prozora kubeta. Limariju demontirati. m1 m2 1. Iksne. upakovati.50 1. Kom. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. dimnjaka i drugih elemenata. Obračun po komadu prozora. f. Dimnjaka. Krovne prozore demontirati. Po m1.00 € 12.50 € 13. opšivki prozora. Skidanje krovnog pokrivača od lima. d. Paušalno Paušalno Paušalno 125. Lim skinuti sa krova na bezbedan način. upakovati. izneti. Obračun po komadu prozora. upakovati. Dilatacije. sa objekta horizontalne površine do 100 m2. c.00 € 6. Do 200 m2. Fasadnih "sendvič" pokrivača. Od lima. m2 m2 m2 m2 2. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Limariju demontirati. b. a. e. d. 5.00 2. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontaža krovnih prozora.50 € € € € 10. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju. Veterlajsne. b. Puc lajsne. a. Limarija 1. Krovnih "sendvič" pokrivača. 12. olučnih vertikala. Demontaža krovnih prozora. c. izneti. Do 300 m2. Krovnih prozora. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti. upakovati. b. Kalkana. Kom. Demontaža opšivke krovnih prozora.00 2.00 2. c.00 3. upakovati.00 € 6. Demontaža oluka. Opšivku demontirati. olučnih vertikala.50 € 2. dimnjaka i drugih elemenata.00 1. Krovne prozore obeležiti.00 € 175. a. pažljivo demontirati. 3. b. 7.75 3.00 € 225. a. Obračun paušalno.

75 € 74 .50 € € € € 27. Ležeći oluk. Demontaža snegobrana. Iznad oluka. Glavnog venca. b. m1 m1 m1 m1 1. Demontaža opšivke iksne. Demontaža vodoskupljača. c.50 1.25 € € € € € 38. Obračun po komadu vodoskupljača. Demontaža oluka. b. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m1 sampleha. Opšivke balkona. a.25 € 1. Opšivku demontirati.50 1. viseći i cevi.50 € 23. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. c. Opšivke atike. b. d. Opšivku demontirati.50 2. Solbanaka.00 € 33.00 € 3. Podeonog venca. Obračun po m1 opšivke. a. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Oluke demontirati. b. Krajcovanih uvala u betonskoj rigoli. Obračun po m1 olučnih horizontala. po m2. Demontaža ventilacione kape. m1 m1 1. Opšivke nadzidaka. a. Opšivku demontirati. Viseći oluk. m1 m1 m2 1. b. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Demontaža opšivke solbanka. 2. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. a. upakovati. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Ventilacionu kapu utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po komadu ventilacione kape.21. Iksne.25 1. a. Raznih venaca. Obračun po m1 snegobrana. Kom. Vodoskupljač demontirati. e. Demontaža sampleha ispod oluka. upakovati.25 1.25 € 30. Obračun po m2 opšivke. upakovati. Demontaža opšivke glavnog venca. Obračun po m1 opšivke. Ispod oluka.50 € 1. upakovati. Opšivku demontirati. samarica.00 1. m1 m1 m1 m1 m1 1. Snegobran demontirati. upakovati. samarica. Olučne cevi.00 € 39. Oluka.50 € 2. m1 2. 1.25 1. Opšivke ograde. upakovati. c. m2 m2 2. d.50 € 28. Kom.

Kom. Opeke očistiti od maltera i složiti za ponovnu ugradnju. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po komadu balustera. Demontažu balustera izvesti pažljivo. dimenzija 100x240 cm. Opeke očistiti od maltera i složiti za ponovnu ugradnju.00 € 4. m3 100. Ograde. a.50 € Rušenje balkonske ograde od opeke. 7. b. m3 m3 35. Pažljiva demontaža drvene kapije. Demontiranu kapiju sklopiti. Šut prikupiti. očistiti i osloboditi plastiku i odložiti u gradilišni magacin. zidane u produžnom malteru. Pažljiva demontaža drvene ograde. Obračun po m3 ograde. Metalne. izneti. finim likorezačkim alatom. Demontaža balustera ograde. kapije 1. m2 m2 2. Drvene. a. Šut prikupiti. b.00 € 7. Pronaći mesto ankerovanja. 6.00 € 10.00 € 42. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od opeke. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. izneti. Obračun po komadu kapije.00 € 5. Metalne. izneti. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Rušenje ograde od opeke. a.50 € 15. Kom. Obračun po m2 ograde.00 € 75 . Kamen očistiti od maltera i složiti za ponovnu ugradnju.00 € 9. Obračun po m3 ograde. Od kamena. Pažljiva demontaža ograde od kamena. Rušenje balkonske ograde od betona. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 ograde. zidane u produžnom malteru. m3 45. 3. b.15. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Drvenu ogradu pažljivo demontirati. Obračun po m3 ograde. Šut prikupiti.50 € 6. za ponovnu upotrebu. m3 90. Kom. Drvene. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Restauracija plastike plaća se posebno. očistiti. izneti.

Od opeke. Rušenje trotoara od betona. c.50 € € € € 10.00 6. Betonski.00 € 3. Asfaltni. Obračun po m1 ivičnjaka. b. izneti. Od betona.00 € € € € 16. Od betona. b. Rušenje ivičnjaka od kamena. Odvojiti tvrdi materijal i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m2 staze. m1 m1 5. Šut prikupiti.00 5. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Od betona. Staze. Od kamenih ploča. izneti. Rušenje trotoara izvesti zajedno sa skidanjem podloge.50 4. d. Odvojiti tvrdi materijal i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.50 3. Demontaža ivičnjaka od kamena. Obračun po m1 ivičnjaka. Obračun po m3 kolovoza.00 6. Od opeke. izneti. a. Šut prikupiti. b. Obračun po m2 trotoara. a. Šut prikupiti. a.16. Od kamena. b.50 € 5. kolovoz 1. b. m2 m2 m2 m2 7. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od betonskih elemenata. Rušenje staza od asfalta sa svim slojevima. Skinuti sve slojeve.50 € 5. m2 m2 m2 5. izneti. debljine do 20 cm. Rušenje ivičnjaka izvesti zajedno sa skidanjem podloge. Rušenje staze od betona. Od kamena.00 € 80. Rušenje staze izvesti zajedno sa skidanjem podloge. Šut izneti. izneti. Šut prikupiti. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Obračun po m2 trotoara. Od kamena. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 m2 m2 m2 4. m3 m3 60. Rušenje kolovoza izvesti zajedno sa skidanjem podloge. izneti. m1 m1 7. d. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € Rušenje asfaltnog kolovoza. Šut prikupiti.00 € 4. m2 2. c. b. Od betona. Od kamenih ploča. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Pažljivo demontirati ivičnjake.00 € 7. Skinute ivičnjake. Obračun po m2 staze. 12.00 € 4. Od kamena. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontaža trotoara od kamena. Odvojiti tvrdi materijal i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Pažljivo demontirati kamen. Od kaldrme. Od opeke. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti.00 € 76 .50 € 12. c. a.50 5. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.

Obračun po m1 cevi.00 € € € € € € € € € 20. a. g. b. Kom.25 1.00 € € € € € € € € € 11. Demontirati bateriju i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Kom. Pažljiva demontaža ventila prečnika 3/8". Kom.50 3. Prečnika 1". Prečnika 2". a. h. Prečnika 5/4". Prečnika 3/8". Objekat površine do 100 m2. Šut prikupiti. Demontirati ventil i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km.75 2. Prečnika 3/8". utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15 km. b. b.50 1. Kom. a. Prečnika 5/4". po izboru investitora. Kom.00 € 17. 1. Obračun paušalno. c. Prečnika 1". Prečnika 5/2". po izboru investitora. Demontaža vodovodne mreže od pocinkovanih cevi Demontirati vodovodnu mrežu. Obračun po m1 rigole. Kom. b. g. Prečnika 1/2". a. Obračun po komadu ventila.75 1. Kom. Paušalno 2. f.50 € 77 . m1 m1 7.00 € Demontaža vodovodne mreže od pocinkovanih cevi prečnika 3/8". d. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. po izboru investitora. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 0. Od betona. Prečnika 2". Prečnika 3/4". h.50 € 5.50 4. Obračun po komadu baterije.00 3.18. Demontaža rigola od kamena.00 1. Demontirati vodovodnu mrežu. Kom.75 0. Baterije za vodu. Kom. Prečnika 6/4". 80. i. 2. Tuš baterije. Prečnika 3". Kom. Vodovod i kanalizacija 1. utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15 km. izneti. Pažljiva demontaža baterije za vodu.25 1.00 2. Prečnika 3". i. f. Prečnika 1/2".50 € 2.50 3. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Pažljivo demontirati rigole.00 5. Prečnika 6/4". Prečnika 5/2".75 2. Prečnika 3/4". e.00 1. d.50 1. c. e. Od kamena. Kom. po izboru investitora.

prečnika 50 mm. Obračun po komadu bidea. Demontirati sudoperu i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Kom. po izboru investitora. po izboru investitora. Bojlera.50 € 29. Demontirati bide i bateriju i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Kade i baterije.00 € 33. Kom. Kom. po izboru investitora. Kom. Pažljiva demontaža pribora za kupatilu. Pažljiva demontaža WC šolje. po izboru investitora. 12. Obračun po komadu umivaonika. sifon i bateriju i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km.00 € 28. Obračun po komadu sudopere. Kom. 10. Obračun po komadu pribora. Demontirati pribor za kupatilo i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Demontirati pisoar i ventil i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Kom 1. Demontirati umivaonik. Pažljiva demontaža bojlera. Pažljiva demontaža sudopere. Pažljiva demontaža odvodne rešetke. Demontirati vodokotlić i cevi i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Demontirati bojler i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km.00 € 32. 6. Kom. Protočnog bojlera.50 € 27. vodokotlića i cevi. po izboru investitora. Obračun po komadu rešetke. po izboru investitora.00 € 78 . 6. Obračun po komadu vodokotlića.50 € 8.00 € 25. Demontirati WC šolju. a. 2. Kom. Obračun po komadu šolje.00 € 23. b.00 € 30. Demontirati kadu sa baterijom i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. po izboru investitora. Obračun po komadu pisoara. Kom. 8. Kom. Tuš kade i baterije. Demontirati odvodnu rešetku i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Pažljiva demontaža bidea sa baterijom. po izboru investitora. po izboru investitora. Pažljiva demontaža umivaonika sa sifonom i baterijom. Kom.50 € 26. Kom. Pažljiva demontaža vodokotlića i cevi. 4. 4. Obračun po komadu kade. Pažljiva demontaža pisoara sa ventilom.00 € 5.22. Obračun po komadu bojlera. 6. po izboru investitora. b. Pažljiva demontaža kade i baterije za vodu. vodokotlić i cev i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. a.

00 2. Objekat površine do 100 m2. po izboru investitora. Paušalno Paušalno Paušalno 125. Prečnika 100 mm. Od livenih cevi. Demontirati hidrantsku mrežu. Prečnika 50 mm.00 € 37. Objekat površine do 100 m2. Prečnika 100 mm. h.00 2.50 € 39. a.00 € 35. Obračun po m1 cevi.00 € 75. Kom. Demontirati vodomer i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. b. Obračun po m1 cevi. Prečnika 125 mm. f. Demontirati baštenski hidrant i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km.50 2. utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15 km. po izboru investitora. Obračun paušalno. Kom. d.50 3. Demontirati protivpožarni hidrant i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. po izboru investitora.00 3. Kom. a. Obračun po komadu poklopca. Demontaža baštenskog hidranta. 2. b. Prečnika 75 mm. po izboru investitora. Demontaža kanalizacione mreže od keramičkih cevi. Prečnika 200 mm. utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15 km.00 € € € € € € € € 51. Demontaža gvozdeno livenih kanalizacionih cevi prečnika 50 mm.50 € 36.00 1. m1 m1 m1 m1 m1 1. b. Obračun po komadu hidranta. Prečnika 150 mm. Demontaža keramičkih kanalizacionih cevi prečnika 75 mm.00 € 90. Demontirati kanalizacione cevi. Prečnika 400 mm. 5. Prečnika 150 mm. c. Demontirati poklopac šahta sa ramom i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Demontirati kanalizacione cevi. Obračun po komadu vodomera.50 2. c. g. Od keramičkih cevi. e. Obračun po paušalno. po izboru investitora.34.00 4. Prečnika 250 mm. Pažljiva demontaža poklopca za šaht. e. 10. a. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 1. 7. Paušalno 60. Prečnika 300 mm.50 2. Demontaža hidrantske mreže. Demontirati kanalizacione cevi. Prečnika 70 mm. po izboru investitora. utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15 km. Od PVC cevi. Demontaža protivpožarnog hidranta.00 € 42. Kom. d.25 1.50 € € € € € 79 . po izboru investitora. Pažljiva demontaža vodomera.00 € 38. po izboru investitora. utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15 km. Obračun po komadu hidranta. c.75 3. Prečnika 125 mm.

75 € 11.00 € 12.00 € 10.00 6. Konzole za mrežu.00 10. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. d. Kom. 6.60. Preduzeti sve sigurnosne mere. po izboru investitora. Razvodnog ormana. Kom.00 € € € € € Pažljiva demontaža svetiljke. Obračun po komadu električnog brojila. Demontirati poklopac šahta sa ramom i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Pažljiva demontaža poklopca za kanalizacioni šaht. očistiti. Dom slivnika. 0. a. Obračun po komadu. po izboru investitora. b. Kom. Demontirati svetiljke i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. a. a.00 6. Kom. Kom.50 € € € € 10. Obračun paušalno.50 1. Kom. Elektro instalacije 1. Svetiljke. utičnica i slično. Neonske lampe. Pažljiva demontaža grejalice.50 2. Kom. Plafonjere. b. Obračun po komadu svetiljke. Radove mora da obavi stručno lice i to obavezno pre početka radova na demontaži objekta. Demontirati grejalicu i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. d. Kom.00 € 18. po izboru investitora. Kom. b. c. Kom. Obračun po komadu grejalice. Pažljiva demontaža električnog brojila. Pažljivo demontirati gajger olučnjak. Bojlera. 1. Demontirati električno brojilo i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Paušalno 175. Električnog brojila. c. objekta površine do 200 m2. Demontirati prekidače i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. e. Kom. Kom. Konzole. Obračun po komadu poklopca. po izboru investitora.00 € 80 . 6. Obračun po komadu gajgera. Kom. 15. Kom. Kom. Lustera. Gajger olučnjaka.00 € 62. Pažljiva demontaža prekidača. Pažljiva demontaža elektro instalacije. po izboru investitora. 5. a. Demontaža gajger olučnjaka. 12.50 1. Grejalice. Razvodne table. b.00 4.00 € 13. Demontirani materijal predati investitoru ili odvesti na deponiju.

Demontirati gromobransku instalaciju i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Kom. Čilera.00 € € € € € € € € € € € 81 . j. odnošenjem i skladištenjem na deponiju udaljenu do 15 km. Kom. Demontaža cevne mreže sa odnošenjem i skladištenjem na deponiju udaljenu do 15 km. k.00 20. Klimatizera. m1 0. Kom. Cirkulacione pumpe. Držača radijatora. Kom. Paušalno 250.14. Kom. Paušalno 50.00 € 19. 1. Obračun po m1 mreže.50 € Demontaža ventila sa odnošenjem i skladištenjem na deponiju udaljenu do 15 km. po izboru investitora. Kom. Obračun po m1 instalacije. objekta površine do 200 m2. e. b. Kom. po izboru investitora.75 5. Klima kanala. Kom.75 € 16.00 0. Pažljiva demontaža gromobranske instalacije sa pakovanjem.00 25. g. Kotla. d. Pažljiva demontaža kompletne protivpožarne.00 6. Grejanje i klimatizacija 1.00 € 15. a. 3. m1 m1 1. Šibera.00 150. Radijatora. Klima uređaja.50 3.50 300. Ekspanzionog suda. c. f. Pažljiva demontaža gromobranske instalacije. objekta površine do 200 m2. Fan coil aparata. po izboru investitora. b. a. Kom. Obračun paušalno. Kom. Obračun po komadu ventila. po izboru investitora. h. Kom.00 15. Ventila. po izboru investitora. i.00 7. Demontirati protivpožarnu instalaciju i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Obračun paušalno. Cevne mreže grejanja.00 € 2.

Izvršiti kompletnu demontaža svih delova lifta i njegovo skladištenje na deponiju udaljenu do 15 km. Obračun po m2 bruto površine objekta.00 € Demontaža kaljeve peći. Obračun po komadu kamina. Obračun paušalno.00 € 9. Reklame. Obračun po komadu držača. Upotrebljiv materijal očistiti i složiti na gradilišnu deponiju ili odvesti na lokaciju koju odredi investitor.75 75. Kom. Demontaža držača zastave. po izboru investitora. m2 2. Kom. 25. a. 80. Kom. Opeku očistiti i složiti za ponovnu ugradnju. c. Delove kamina deponovati za ponovnu ugradnju ili predati investitoru. Demontaža kamina.00 € 8. Držača zastave. Kom. vodeći računa da se elementi ne oštete i sve delove fino očistiti.20. Demontaža lifta. b. Kamin pažljivo demontirati. Kućnog broja. Garnišle. Obračun po komadu peći. a prostor očistiti. objekta visokog do četiri sprata. Elemente peći deponovati za ponovnu ugradnju ili predati investitoru.00 1. Kom.50 € € € € 40. Kaljevu peć pažljivo demontirati. U cenu ulazi i demontaža elektro i drugih instalacija.00 € 82 . Kom. Paušalno 600. 7. d. Držač deponovati za ponovnu ugradnju ili predati investitoru. vodeći računa da se kaljevi ne oštete i sve delove fino očistiti. Šut utovariti i odvesti na gradsku deponiju. 150x100 cm. Pažljivo rušenje objekta.00 0. Preduzeti sve mere za bezbednost radnika i susednih objekata. Ostali radovi na demontaži i rušenju 1. 4.

6. 10. 9.4. 3. 11. nabijanja Planiranja Obrada terena Prevozi. 2. 5. 4. 7. ZEMLJANI RADOVI 1. šahtovi Iskopi razni Zaštitni radovi Nasipanja. Raščišćavanja Široki iskopi Temelji Rovovi. 8. odvozi Ostali zemljani radovi 85 86 87 88 89 90 91 93 93 95 96 83 .

.

Šut. Rupu panja nasuti zemljom sa nabijanjem. a.00 25. c.00 25.00 € € € € € 15. Kom. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut. m2 1.00 50.50 € Sečenje postojeće niske vegetacije i šiblja sa čišćenjem terena pre početka radova. Obračun po komadu stabla. Posečeno šiblje i ostali otpadni materijal prikupiti. Stablo. e. Posečenu vegetaciju.00 € € € € € 10.00 40. Kom. Kom. Prečnika do 20 cm. mereno u kamionu. Stablo odseći. Prečnika do 30 cm. Sečenje postojećeg gustog šiblja pre početka radova.00 € € € € € 85 . Obračun po komadu stabla. Obračun po m3 odvezenog šuta. Prečnika do 50 cm.00 € 3. Prečnika do 50 cm. Kom. Ručna seča stabla prečnika do 10 cm sa vađenjem panja i korena.00 40. Prečnika do 10 cm. zemlju i drugi otpadni materijal utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 25. mereno u kamionu.1. Otkopati zemlju i izvaditi panj i koren.00 € 5. Prečnika preko 50 cm. 5. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. d. Prečnika do 50 cm. Kom.00 50. Ručna seča stabla prečnika do 10 cm. Kom. Kom. Mašinsko čišćenje terena od šuta i drugog otpadnog materijala. a. otkopati zemlju oko stabla i izvaditi panj i koren. Prečnika do 20 cm. Prečnika do 10 cm. Kom. c. e. grane iseći. Obračun po m2 očišćenog terena. Prečnika do 30 cm. Obračun po m3 odvezenog šuta. d. 10. d. Prečnika do 30 cm. Zemljom nasuti i nabiti. Kom.00 42. a. Ručno vađenje panja i korena stabla prečnika do 10 cm. Prečnika preko 50 cm. Kom. 1. Obračun po komadu panja. grane. šiblje i ostali otpadni materijal prikupiti. panj i koren utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Stablo i grane iseći utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Ručno čišćenje terena od šuta i drugog otpadnog materijala.00 € 4. Prečnika preko 50 cm.00 10.50 75. Panj i koren utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 očišćenog terena. zemlju i drugi otpadni materijal utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. 12. Kom. m3 15. m2 2. e. Kom. b. Kom. m3 5.00 125. Prečnika do 10 cm. Kom. Raščišćavanja 1. Prečnika do 20 cm. Kom. b. c.00 75.

Debljine do 10 cm. Debljine do 30 cm.00 € 1. 50.00 € 125.00 € 12. Ručni iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu. Debljine do 20 cm. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Upotrebljiv humus. b. Upotrebljiv humus.00 € 2.50 12. prevesti i deponovati na gradilišnu deponiju. Višak zemlje utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € € € € 29. a. mereno uraslo. m3 m3 m3 6. sa vađenjem panja i korena. odvojiti na posebnu deponiju. m3 m3 m3 12. Iskop terena.00 € 60. Obračun po m2 terena. Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. terena sa odvozom. pažljivo porušiti bedem i izvaditi panj i koren stabla. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama.00 € 7. Iskop za podrum. za završnu obradu. Kom.20. Šut.50 € 86 . Debljine do 10 cm. m2 m2 m2 1. Bočne strane pravilno odseći. Kom. b. Prečnika do 30 cm. Višak zemlje utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. panj i koren stabla utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Kom. Bočne strane pravilno odseći.00 € 32. Iskopanu zemlju utovariti na kolica. a. za završnu obradu. c. c. Prečnika do 15 cm.50 € Ručni iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu. Široki iskopi 1. a. b. Po m3.00 2. što ulazi u cenu. terena sa deponovanjem. Kom. 5. Prečnika do 35 cm. Drvo i grane odseći.00 € 25. Obračun po m2 terena. a dno nivelisati. a. a dno nivelisati. 40. c. b. Debljine do 30 cm. b. odvojiti na posebnu deponiju.50 2. c. Obračun po m3 zemlje.50 € 2. Iskop oko objekta. Prečnika do 50 cm.00 € 22. Višak zemlje utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Mašinsko čišćenje terena i skidanje površinskog sloja zemlje.00 € 40. 4. Obračun po komadu panja. odvojiti na posebnu deponiju.00 € 85. Debljine do 20 cm. Mašinsko čišćenje terena i skidanje površinskog sloja zemlje debljine do 10 cm. Kom. Po m3. Prečnika preko 50 cm. m3 Čas. Razbijanje eksplozivom panja stabla prečnika do 30 cm. Ručna seča stabla prečnika do 15 cm izraslog iz bedema.00 € 9.50 € 15. Ručno čišćenje terena i skidanje površinskog sloja zemlje debljine do 10 cm. m2 m2 m2 m3 1. b. mereno uraslo. Iskop oko objekta. b. c. d. a. Iskop za podrum. Obračun po komadu stabla. za završnu obradu. a. Iskop izvesti i nivelisati prema projektu i datim kotama. Upotrebljiv humus. Po radnom času. Obračun po m3 skinute zemlje. Iskop terena. što ulazi u cenu. Obračun po m3 zemlje. što ulazi u cenu.

mereno uraslo. Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. Iskop oko objekta. Iskop izvesti i nivelisati prema projektu i datim kotama. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 10. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Iskop izvesti i nivelisati prema projektu i datim kotama. a dno nivelisati. Zemlju nabiti i grubo nivelisati.00 € 5.00 € 15. Obračun po m3 zemlje. Obračun po m3 zemlje. Iskopanu zemlju utovariti na kolica. mereno uraslo.00 € 12. Iskop terena. Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu. Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m3 m3 m3 3.50 € 18. Iskopanu zemlju prevesti i nasuti u slojevima predviđeni deo terena. b. c. Iskop terena. Bočne strane pravilno odseći. a. Iskop za podrum. Bočne strane pravilno odseći. m3 10. c. a. Iskop terena.00 € 6.00 € 5. Zemlju nabiti i grubo nivelisati. sa odvozom. Ručni iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu. sa odvozom. Čas m3 m3 40. m3 Čas 4. Iskopanu zemlju utovariti na kolica. Bočne strane pravilno odseći. Iskop oko objekta. sa nabijanjem. terena sa deponovanjem. Po radnom času. a dno nivelisati. sa nasipanjem. terena sa odvozom. prevesti i nasuti predviđeni deo terena. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Obračun po m3 zemlje. Temelji 1. terena sa nasipanjem. mereno uraslo. Obračun po m3 zemlje. Iskop za podrum. za formiranje podrumskog prostora i temelja objekta.00 € Ručni iskop zemlje III kategorije sa nasipanjem terena. b. Iskop terena. Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu. mereno uraslo. m3 m3 m3 2. Iskop za podrum. Bočne strane pravilno odseći. Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu.00 € 3.50 € 40. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Bočne strane pravilno odseći. a. Obračun po m3 zemlje. Iskop za podrum. Po m3. mereno uraslo. Obračun po m3 zemlje.00 € 9. Iskop oko objekta. Iskopanu zemlju prevesti i deponovati na gradilišnu deponiju.50 € 5. terena sa nasipanjem. m3 m3 m3 9. za formiranje podrumskog prostora i temelja objekta. c. a dno nivelisati. a.00 € 10. Obračun po radnom času mašine. 15. a dno nivelisati. Iskop oko objekta. prevesti i nasuti predviđeni deo terena.00 € 87 . Iskopanu zemlju izvesti. m3 2. c. Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. a.50 € 3. b. a dno nivelisati. mereno uraslo. b.00 € 2.7. Ručni iskop zemlje III kategorije sa odvozom.

0 m. c. mereno uraslo. Za telefonsku mrežu. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € € € € € € € € 11. Ručni iskop zemlje III kategorije za temelje objekta. Višak zemlje prevesti kolicima.3.00 m ispod postojećih temelja.50 € € € € 88 . nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m3 m3 m3 10. U cenu iskopa ulaze i razupiranja i obezbeđenje rova.00 € Ručni iskop rova u zemlji III kategorije za postavljanje vodovodne mreže. Za temelj ograde. Za kružni temelj samac. b. Za temelj stepeništa. za izradu novih spuštenih temelja. Ručni iskop rova u zemlji III kategorije za postavljanje kanalizacione mreže dubine do 2. Ručni iskop zemlje u lamelama dužine do 1. a dno nivelisati. Dubine do 4. Obračun po m3 zemlje. Za temelj terase. metlicama i oprati vodom.00 € 12. Po završenim radovima zemlju nasuti i nabiti u slojevima. 4. cela širina temelja betonira se istovremeno. Obračun po m3 zemlje. b. Obračun po m3 zemlje.00 5. Iskop izvršiti u širini 1/2 temelja a drugu polovinu iskopati nakon betoniranja prve polovine temelja i vezivanja betona. Dubine do 2. metlicama i oprati vodom. mereno uraslo. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama.00 € 15.25 7. a. mereno uraslo. m3 35. U cenu iskopa ulaze i razupiranja i obezbeđenje rova. a. Bočne strane pravilno odseći. g. a dno nivelisati. Za mrežu grejanja.00 € 25. Rovovi. Zemlju izbaciti i odvesti na gradilišnu deponiju.50 6. Za temelj ivičnjaka. U cenu ulazi i eventualno razupiranje. d. Bočne strane pravilno odseći. Nakon iskopa dno temelja očistiti špahtlama. m3 m3 m3 m3 10. a dno nivelisati. Nakon iskopa dno temelja očistiti špahtlama.00 9. Iskopanu zemlju odbaciti od rova. Za vodovodnu mrežu. Dubine preko 4.00 € 4. c. h. f. Obračun po m3 zemlje. Višak zemlje prevesti kolicima. d. za izradu novih spuštenih temelja. m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 6.00 m ispod postojećih temelja. Obračun po m3 zemlje. Iskop izvesti prema napravljenom i odobrenom rasporedu. e. Bočne strane pravilno odseći. Za temelj samac. mereno uraslo.50 7. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. b. Po završenim radovima zemlju nasuti i nabiti u slojevima. Za temelj objekta.50 5. m3 25.0 m. Za elektro mrežu.00 6. Iskop izvesti prema napravljenom i odobrenom rasporedu. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. u širini 1/2 temelja. Iskopanu zemlju odbaciti od rova. a.0 m.00 9.0 m. Zemlju izbaciti i odvesti na gradilišnu deponiju. Iskopanu zemlju prevesti kolicima. šahtovi 1. Za trakasti temelj.00 9. mereno uraslo. U cenu ulazi i eventualno razupiranje. Iskop izvršiti u širini temelja.25 5. Ručni iskop zemlje u lamelama dužine do 1. c.

b. m2 m2 m3 1. Iskopanu zemlju prevesti. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Iskopi razni 1. a. Po m3.50 € 12. mereno uraslo.50 € 7. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a dno nivelisati. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Iskopanu zemlju prevesti kolicima. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. c.50 11. Bočne strane pravilno odseći. m2 m2 m3 1. c. a dno nivelisati.50 € 2. c. Ručni iskop zemlje III kategorije za pod debljine 10 cm. d. Po m3. Debljine 20 cm. Bočne strane pravilno odseći.00 12.00 € € € € € € € 15. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 10. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama.50 € 12. Za septičku jamu. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. c. Za šaht kanalizacije. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. a. Za šaht hidrofora.8. Iskop izvesti prema projektu.00 11. Za šaht elektroinstalacija. 4.50 € 2. Po m3. Iskopanu zemlju odbaciti od rova. e.00 17. b.00 € 42. a. a.50 € 89 . a dno nivelisati. m3 Čas 6. m2 m2 m3 1. Iskopanu zemlju prevesti kolicima. mereno uraslo. Bočne strane pravilno odseći. Po m3. Ručni iskop zemlje III kategorije za vodovodni šaht. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. Bočne strane pravilno odseći. a. Obračun po m3 zemlje. m3 7. f. Debljine 10 cm. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Iskopanu zemlju prevesti kolicima. Za telefonski šaht. Obračun po m3 zemlje. Debljine 20 cm. Obračun po m2 iskopane zemlje. Debljine 10 cm. mereno uraslo. Obračun po m3 zemlje. a dno nivelisati. Bočne strane pravilno odseći.50 € 16. Debljine 10 cm.50 € Ručni iskop zemlje III kategorije za trotoare debljine 10 cm. Iskopanu zemlju prevesti kolicima.00 11.50 € 5. Višak zemlje prevesti kolicima. Obračun po m2 iskopane zemlje. Obračun po m2 iskopane zemlje. b. Ručni iskop zemlje III kategorije za staze debljine 10 cm. Debljine 20 cm.00 11. Za šaht grejanja. Za vodovodni šaht. Mašinski iskop rova u zemlji III kategorije. a dno nivelisati. Ručni iskop zemlje III kategorije za odvodni kanal. b. g. Dno nivelisati. Po radnom času.50 € 2.75 € 12.

00 € Montaža i demontaža zaštitne ograde iskopa od cevi za fasadnu skelu visine 1. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Po m3. b. m2 m2 m3 2. Iskopanu zemlju prevesti kolicima. m2 m2 m3 0.20 € 3. b. Na ogradu postaviti table sa upozorenjem za prolaznike. Ručni iskop zemlje III kategorije za kolovoz debljine 20 cm. Vodu koja se pojavljuje u rovu izbaciti ručno ili pumpom. a. a dno nivelisati. m2 5. od ivice iskopa. Iskopanu zemlju prevesti. m1 m2 4. Obračun po m2 platforme.10. a dno nivelisati. Iz rova. Crpljenje vode iz rova. Debljine do 20 cm. Odbacivanje zemlje od ivica iskopa. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 5. Bočne strane pravilno odseći. Bočne strane pravilno odseći. Obračun po m1 ograde. odbaciti na udaljenost od 2-3 m.25 € 5. a. Obračun po m2 iskopane zemlje. Obračun po m1 rova.50 € 6. c. Na ogradu postaviti table sa upozorenjem za prolaznike. Debljine do 30 cm.00 € 90 . nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 3. Debljine 30 cm. Obračun po m3 odbačene zemlje. Obračun po m2 oplate. a po propisima za ovu vrstu radova.00 € 3. Iz iskopa. a. m2 2.0 m. Po m3. c. Razupiranje rova izvršiti građom odgovarajućeg preseka i daskama debljine 2". 2. Obračun po m1 ograde. Zaštitni radovi 1. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Debljine 20 cm. m3 2.50 € 4.80 € 1. b. Iskopanu zemlju. Montaža i demontaža zaštitne ograde rova od cevi za fasadnu skelu visine 1. m1 2.50 € 10.0 m. Platforme izraditi od fosni i cevi za fasadnu skelu ili drvene građe. Ograda se koristiti za sve vreme trajanja radova. Izrada radnih platformi za izbacivanje zemlje ili šuta. Razupiranje iskopanog rova fosnama.50 € 6. Mašinski iskop zemlje III kategorije za kolovoz debljine do 20 cm.00 € 13. Ograda se koristiti za sve vreme trajanja radova. Obračun po m2 iskopane zemlje. m1 2.

m3 15. deponovanu prilikom iskopa.00 € Nasipanje prostora pored temelja zemljom. nabijanje i fino planiranje šljunka.00 € 12. mereno uraslo. a. c. Zemlju nasipati u slojevima od 20 cm kvasiti vodom i nabiti do potrebne zbijenosti. Nasipanje terena zemljom. Obračun po m2 nabijenog šljunka.00 € 8. Nabavka i razastiranje šljunka ispod temelja. deponovanu prilikom iskopa. nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm.00 € 15.50 € 4. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima.00 € 3. Obračun po m3 zemlje. Ispod temelja. a. m3 m3 m3 2. Ispod podova. deponovanu prilikom iskopa. m3 2. razastiranje u slojevima. Obračun po m3 zemlje.50 2. Ispod staza. Nabavka. Šljunak nasuti u predviđenom sloju i nabiti. mereno uraslo. Obračun po m3 nabijenog šljunka.50 € 3. nabijanja 1.50 € 2. Za nasipanje koristiti zemlju. b. Rova za vodovod.00 € 14. ispod temelja. m3 3. m3 2. Obračun po m3 zemlje. nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. Zemlju nasipati u slojevima od 20 cm kvasiti vodom i nabiti do potrebne zbijenosti. Rova. b. c. do potrebne zbijenosti.25 2. a. Obračun po m3 zemlje. c. Za nasipanje koristiti zemlju. transport. Zemlju nasipati u slojevima od 20 cm kvasiti vodom i nabiti do potrebne zbijenosti. Rova za kanalizaciju. e. Ispod trotoara. Obračun po m3 nabijenog šljunka. Ispod betonske ploče. Ispod podova. m2 m2 m2 m2 m2 2. deponovanu prilikom iskopa. Nabavka i razastiranje šljunka u sloju debljine 10 cm. m3 2.00 2.25 € 5. Nasipanje iskopa zemljom. m3 m3 m3 16. deponovanu prilikom iskopa. Zemlju nasipati u slojevima od 20 cm kvasiti vodom i nabiti do potrebne zbijenosti. Nasipanje rova zemljom. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima. Nasipanja. d.00 € 9. Za nasipanje koristiti zemlju.25 € € € € € 91 . Nasipanje sondi zemljom. b. Za nasipanje koristiti zemlju. Ispod temelja.00 2. 2. mereno uraslo. Zemlju nasipati u slojevima od 20 cm kvasiti vodom i nabiti do potrebne zbijenosti. Obračun po m3 zemlje. Za nasipanje koristiti zemlju. mereno uraslo. mereno uraslo. Ispod trotoara.7.

b. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima. Nabavka i nasipanje peska u rov za vodovodnu mrežu. Nasipanje peska u rov. Obračun po m3 nabijenog šljunka. nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. Nabavka i razastiranje sloja peska ispod podova.17. Obračun po m3 nabijenog peska. Nabavka i nasipanje krupnijeg tucanika u drenažni rov. m3 m3 15. Nabavka i nasipanje kamena u rov.50 3. m3 15. a.75 3. Za kanalizacionu mrežu. Preko postavljenih drenažnih cevi nasuti tucanik predviđene granulacije. Debljine 10 cm.00 € 16. drvenim nabijačima.50 € 4. Preko isplaniranog terena nasuti i razastreti tucanik predviđene granulacije u slojevima i izvršiti nabijanje motornim valjkom uz potrebno kvašenje. Pesak nasuti i pažljivo nabiti u slojevima. Ispod i preko elektro mreže nasuti pesak. drvenim nabijačima. Tamponski sloj peska nasuti u slojevima. a.00 € 29. b.50 € 30. m3 12. m2 m2 2. Nabavka i razastiranje šljunka u sloju debljine 20 cm. Posebnu pažnju obratiti na nasipanje peska oko cevi. Šljunak sipati u slojevima i pažljivo nabiti drvenim nabijačima. Obračun po m3 nabijenog tucanika. Ispod staze. Nabavka i nasipanje peska u rov sa elektro mrežom. Nabavka i nasipanje tucanika ispod staza.00 € 24. Ispod poda. m3 m3 17. Obračun po m3 nabijenog peska. b. Obračun po m2 nabijenog peska. c. Nasuti kamen predviđene krupnoće u slojevima i nabiti.50 3.50 € 22. m3 20.00 € 31. Nabavka i nasipanje sloja šljunka u drenažni rov. nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. Obračun po m3 nabijenog peska. i fino isplanirati. b. Tucanik nasuti i pažljivo nabiti u slojevima. Obračun po m2 nabijenog šljunka.00 € 19. Nabavka i nasipanje peska u slojevima i planiranje Pesak pažljivo nasuti i nabiti u slojevima. d. ispod staze. a. drvenim nabijačima.00 € 92 . Ispod betonske ploče. Ispod trotoara. drvenim nabijačima. a. Debljine 20 cm. Za vodovodnu mrežu. m3 10. Pesak nasuti i pažljivo nabiti u slojevima.00 € 28. m3 12. Preko postavljenih drenažnih cevi i tucanika nasuti prirodan šljunak. m2 m2 m2 m2 3. Obračun po m3 nabijenog tucanika. Obračun po m3 kamena. preko tucanika.75 € € € € 21. Ispod i preko postavljenih cevi nasuti pesak. Nasipanje peska.00 € 26.

utovar.Festuca ovina 30 % . Po izvršenoj setvi seme utisnuti u zemlju gvozdenim ježom. Humusne zemlje.50 € 9.50 0. b. Plodne čiste zemlje. Sa iskopom do 30 cm.50 € 93 . Obračun po m3 nasute zemlje. Poda. m3 m3 12. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. c. dovoz i razastiranje plodne čiste zemlje. c. a. Bočne strane pravilno odseći. Obrada terena 1.75 0. a. b.00 € 5. Ručni iskop zemlje III kategorije za izradu odvodnih jarkova. m3 m3 14. f. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. e. 3.50 0. Trotoara. Obračun po m2 planirane površine. b. Dna rova.Trifolium repens 10 % Setvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po mirnom vremenu. Obračun po m3 zemlje. 8. bez padavina i vetra.00 0. Sa iskopom do 10 cm. m2 m2 m2 1. Odvodnih jarkova. mereno uraslo.75 1. Planiranja 1. a.50 € 2. Preko fino isplaniranog terena izvršiti setvu travne smese: . Višak zemlje utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.8. Polivanje nastaviti svakodnevno do predaje radova. Zemlju oblikovati po projektu sa davanjem nadvišenja (nadmera) od 20% kako bi posle sleganja.00 € 16. Planiranje zemlje za izradu podloge poda. a potom uvaljati drvenim valjkom i izvršiti intezivno polivanje do punog nicanja trave. U cenu je uračunati i potrebno popunjavanje i nabijanje odnosno skidanje zemlje.50 € € € € € € € Planiranje i nivelisanje terena sa iskopom do 10 cm. m2 2.50 € 20. a. b. odnosno skidanje zemlje i izvoz na gradilišnu deponiju. Staze i platoa. Obračun po m2 zatravljene površine. Sve površine grubo i fino isplanirati sa tačnošću od +/-2 cm.Festuca rubra 40 % . zemlja zauzela projektovane kote. Sve površine grubo i fino isplanirati sa tačnošću od +/-2 cm. Izrada travnjaka na mestima označenim u projektu. Izvršiti fino planiranje i valjanje drvenim valjkom. Iskopanu zemlju odbaciti od rova. Sa iskopom do 20 cm. Terena. Dna temelja.Poa pratensis 20 % .00 € Nabavka. a dno nivelisati. Obračun po m2 planirane površine. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 1. d. g.50 0. U cenu ulaze i popunjavanje i nabijanje. Odvodnih rigola. Škarpe.50 € 3.

Izrada travnjaka sa nasipanjem humusa. m2 5. Fuge između blokova busena popuniti zemljom sa malo travnog semena. Sloj debljine 15 cm. Dovesti.00 € 13. Preko fino isplaniranog terena izvršiti setvu travne smese: . Izvršiti nabavku. Sloj debljine 10 cm. Obračun po komadu ruže.00 12.40 m. Po izvršenoj setvi seme utisnuti u zemlju gvozdenim ježom. a potom uvaljati drvenim valjkom i izvršiti intezivno polivanje do punog nicanja trave. Obračun po m2 obrađene površine. 1.40x0. Obračun po m2 zatravljene površine.00 € 8. Sa postojećih površina izvaditi ruže.00 10. Prvo košenje izvršiti kosom kada trava dostigne visinu 10-15 cm a drugo košenje izvršiti kosačicom. Travu redovno zalivati i prvi put ručno kositi.Festuca rubra 40 % . utovar i dovoz i razastiranje plodne humusne zemlje u sloju debljine 10 cm sa davanjem nadvišenja (nadmera) od 20% kako bi posle sleganja. a potom uvaljati drvenim valjkom i izvršiti intezivno polivanje do punog nicanja trave. Sloj debljine 20 cm. c. izvaljati ga i pričvrstiti. Prvo košenje izvršiti kosom kada trava dostigne visinu 10-15 cm a drugo košenje izvršiti kosačicom.Poa pratensis 20 % . d. Obračun po komadu ruže. a. Po izvršenoj setvi seme utisnuti u zemlju gvozdenim ježom.Trifolium repens 10 % Setvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po mirnom vremenu. Izvršiti sadnju ruža sa dodatkom đubriva 3-5 kg uz svaku sadnicu. m2 m2 m2 m2 6. Obračun po m2 zatravljene površine.Trifolium repens 10 % Setvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po mirnom vremenu bez padavina i vetra.Festuca ovina 30 % .Poa pratensis 20 % .50 € 7. sejanjem trave i održavanjem travnjaka. bez padavina i vetra. b. Sloj debljine 5 cm. Polivanje nastaviti svakodnevno do prvog košenja.00 € € € € 12. Ruže pažljivo izvaditi sa busenom. Izvršiti fino planiranje. Sa postojećih površina skinuti sterilnu zemlju u sloju debljine 5 cm. upakovati i predati investitoru.Festuca ovina 30 % . Polivanje nastaviti svakodnevno do prvog košenja. Na mestima označenim u projektu.6. valjanje drvenim valjkom i setvu travne smese: .50 € 94 .Festuca rubra 40 % . m2 3. Nabavka i sadnja ruža.00 8. iskopati jame kružnog oblika dimenzija 0. Kom. Nabavka i postavljanje busena sa travom. Posle sadnje zemlju ocankovati i dobro zaliti. Kom. Postaviti busen sa travom. razastreti i uvaljati humusne zemlje u sloju debljine 5 cm. zemlja zauzela projektovane kote. 2. Izrada travnjaka sa košenjem na mestima označenim u projektu.

Iz jame izbaciti sterilnu zemlju i otpatke. Nakon obavljene sadnje sadnice ocankovati i dobro zaliti. Obračun po m3 prikupljenog šuta. odvozi 1. a.50 m. Iz jame izbaciti sterilnu zemlju i otpatke. Sadnja listopadnih sadnica. b.50 € 10. m3 m3 11.00 € 5. Mašinski utovar. U toku i po završenim radovima sa gradilišta prikupiti šut. 3. Utovariti šut na kamion i odvesti na gradsku deponiju. tresetnog đubriva i peska u odnosu 6:3:1 i to po 9 sadnica po m1. Utovariti zemlju na kamion i odvesti na gradsku deponiju. 7. Prevozi. Sadnja žive ograde. tresetnog đubriva i peska u odnosu 6:3:1. Ručni utovar. mereno u kamionu. Prikupljane šuta. Kom. m1 15. 2. Iz jame izbaciti sterilnu zemlju i otpatke. b. višak zemlje i drugi otpadni materijal i odvesti na gradilišnu deponiju pristupačnu za utovar u kamion. Mešavinu humusne zemlje iz jame obogatiti dodatkom tresetne zemlje sa 3 kg po sadnici. m3 m3 2. Na mestima označenim u projektu iskopati rov dubine i širine 50 cm. Mašinski utovar. Prilikom sadnje sadnice zatrpati do 2/3 dubine jame napravljenom mešavinom.00 € Ručni utovar i odvoz šuta sa gradilišne deponije. a gornju trećinu obogatiti dodatkom tresetnog đubriva sa 3 kg po sadnici. Sadnja puzavica. mereno u kamionu.00 € 5.14. Obračun po m3 zemlje. b.00 € 95 . b.00 € 6.00 € 17. Sadnju obaviti mešavinom humusne zemlje. Sadnju obaviti mešavinom humusne zemlje. Obračun po komadu sadnice. tresetnog đubriva i peska u odnosu 6:3:1. Prilikom sadnje sadnice zatrpati do 2/3 dubine jame napravljenom mešavinom. Obračun po komadu puzavice. Nakon obavljene sadnje zemlju oko sadnice ocankovati i obilno zaliti. Na mestima označenim u projektu iskopati jame prečnika i dubine 0. Nakon obavljene sadnje zemlju oko sadnice ocankovati i obilno zaliti. Šuta.30 m. a gornju trećinu obogatiti dodatkom tresetnog đubriva u količini od 5 kg po sadnici ili odstajalog stajskog đubriva. m3 m3 10. Čiste zemlje. Četinarskih sadnica. Obračun po m1 žive ograde. Sadnju obaviti mešavinom humusne zemlje. a. a. Ručni utovar i odvoz zemlje sa gradilišne deponije. Ručni utovar. Kom.00 € 16.50 € 2. Kom. Obračun po m3 šuta. Listopadnih sadnica. Na mestima označenim u projektu iskopati jame prečnika i dubine 0.00 € 10. a.

nabijanje. Obračun po m2 nasipa. Obračun po m3 zemlje. dubine po projektu. m2 2. Okresanu zemlju prikupiti i odvesti na gradilišnu deponiju. prevesti kolicima.00 € 96 . m3 7. Izvršiti razastiranje. prevoz kolicima i slaganje na gradilišnu deponiju na udaljenosti do 50 m. Otkopati zemlju u širokom otkopu. Ostali zemljani radovi 1. Nabijanje nasipa. Višak iskopane zemlje prevesti na deponiju gradilišta. m3 6. planiranje i nivelisanje terena u kosu rampu. Iskop izvesti prema projektu. m3 2. Bočne strane pravilno odseći.50 € 5. Sakupljanje postojećeg kamena. Postojeće strane iskopa fino okresati. Obračun po m3 kamena.11. utovar. Fino kresanje strana iskopa.00 € 4. mereno uraslo. Mašinskim putem izvesti nabijanje nasipa. 25.50 € 3.00 € Iskop zemlje za izradu škarpe. m2 0. prema projektovanim niveletama. Ručni iskop zemlje III kategorije za bunar. Obračun po m3 zemlje. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 površine iskopa. a dno nivelisati. Iskopanu zemlju izbaciti. mereno uraslo.

10. 3. 4.5. 19. 24. 18. 26. ZIDARSKI RADOVI 1. 17. 15. 28. 2. 21. 30. 7. 14. 12. 8. 6. 5. 23. 22. 29. 13. 11. 9. 20. 25. Demontaže Obijanja Skidanja Rušenja Probijanja Temelji Zidovi Pregradni zidovi Sendvič zidovi Fasadne obloge Fasadni elementi Stubovi Lukovi Svodovi Dimnjaci Kanali Šahtovi Ostala zidanja Rabiciranja Plafoni Podloge Podovi Stepenice Staze Ograde Malterisanja Fugovanja Zidarske izolacije Peći Ostali zidarski radovi 99 107 110 114 120 121 122 125 128 129 132 133 135 136 137 142 143 146 147 150 151 153 155 156 158 159 168 171 174 174 97 . 16. 27.

.

00 m2. Kom. Obeležiti prozore i pažljivo demontirati vodeći računa da se ne oštete. Od 2. Obračun po komadu plakara. b.00 m2. veličine do 3. 5. Pažljiva demontaža vrata zajedno sa štokom. Obračun po komadu prozora. Obračun po komadu prozora. Do 2. Do 2.50 € 15.00 € 25. 10. c.1. površine do 2.00 € 18. Preko 5. Demontirane prozore sklopiti. Kom. 7. Demontirane prozore sklopiti.00 € 13.00 m2. Kom. Kom. Ormana.0 m2. Nameštaj deponovati u okviru objekta. površine do 2. Od 2. Demontirane plakare utovariti i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Pažljiva demontaža prozora. a. 7. b. na udaljenost do 15 km. Od 2. a.00 m2. Kom. Kom.00 m2. Do 2. Demontaža prozorskih rešetki sa čišćenjem i odvozom na deponiju koju odredi nadzorni organ. 5. 6. 7.00 € 25.00 € 10. Pažljiva demontaža prozora. Kom.00-5. Obračun po m2 površine prostorije. površine do 2.00 m2.00 € 7. Pažljiva demontaža metalnih prozora. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor.00 € 99 .00 m2.00 m2.00 € 12.50 € 9. Kom. Pažljiva demontaža krovnih prozora.50 € 15. Obračun po komadu prozora. Pažljiva demontaža plakara. Obračun po komadu prozora. koji se ponovo se ugrađuju. 3. b. c.00 € 15.00 m2. Prozore očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. a. Kom.25 € 4. m2 1.00 m2. Obračun po komadu vrata. Kom. Kom.00 m2.00-5.00-5. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Kom. Demontirana vrata sklopiti. Preko 5. Plakara.00 € Iznošenje postojećeg nameštaja iz prostora koji se adaptira.00 € 8.00 m2. Preko 5. a. Demontaže 1. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Demontirane prozore sklopiti. Kom. Kom. c. b. Obračun po komadu rešetke. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor.

štafnama i slojem peska.00 € 35. c. m2 m2 12. Pažljiva demontaža parketa sa slepim podom.75 € 1. Metalni izlog. Obračun po m2 nadstrešnice. a.00 € 25. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Parket. udaljenu do 15 kilometara.00 € 7. Kom. Obračun po komadu vrata. Preko 5. štafne i lajsne pažljivo demontirati. složiti po vrsti. b. Lajsne demontirati i očistiti za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po komadu vrata.50 € 22. Obračun po m2 poda. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor.00 m2. Pažljiva demontaža lajsni od drveta. izneti. Obračun po m1 lajsni. Obračun po komadu praga.16. Obračun po m2 poda. Kom. Garažnih vrata. Prag demontirati i očistiti za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. m1 m1 0. Materijal očistiti. Pažljiva demontaža ulaznih vrata. Kom. Demontirana vrata sklopiti. izneti. Kom.50 € 10. Do 2. Sokle. m2 4. Kom. b. 15.00 m2. upakovati. očistiti. Kom. Ulaznih vrata. zajedno sa lajsnama. izneti. Metalnih vrata. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. a.00 m2. 12. očistiti. površine do 2. Pažljiva demontaža vrata. Prvo demontirati staklo a zatim metalne delove nadstrešnice. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m2 izloga. Pažljiva demontaža praga vrata.00 € 28. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Od 2. b. Kom. sve očistiti i složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Parket i lajsne pažljivo demontirati. a.00 m2. Obeležiti vrata i pažljivo demontirati vodeći računa da se ne oštete. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Drveni izlog. Šut prikupiti. Demontaža metalne zastakljene nadstrešnice. b. slepi pod. Lajsne.00 € 19.00 € 24. c. m2 5. Pažljiva demontaža parketa zajedno sa lajsnama.00-5.00 € 100 . Pažljiva demontaža drvenog izloga sa prethodnim vađenjem stakla. 1. koji se ponovo se ugrađuju.00 € 26.50 € 30. m2 6. složiti po vrsti. Šut prikupiti.00 € 29. Vrata očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. upakovati. Šut prikupiti. a.00 € 25.

Demontaža sokle od kamena.00 7. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od kamenih ploča.00 € 10. izneti. Letve sa plafona pažljivo demontirati. a. Šut prikupiti. Lamperije sa filungama. Obračun po m2 plafona. upakovati. Šut prikupiti. izneti. visine do 15 cm. m1 1. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 1. Slepi pod i štafne pažljivo demontirati. postavljenih u cementnom malteru.00 € € € € 43. šut izneti. a. c. Pažljiva demontaža lamperije sa zidova. upakovati.00 € 9. Obračun po m1 sokle.00 € 6. Obračun po m2 poda. Demontaža slepog poda. m2 m2 m2 8. Lamperije sa filungama. očistiti. Šut prikupiti.50 € 39. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Ploče očistiti od maltera i složiti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. m2 5. m2 m2 m2 m2 6. očistiti. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 poda.00 9. m2 m2 m2 15. Pažljiva demontaža poda od keramičkih pločica. Od mermernih ploča.50 € 31. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. izneti. Lamperije. Šut prikupiti. Ploče demontirati i podlogu skinuti do betonske konstrukcije. složiti po vrsti. Kamen očistiti od maltera. Obračun po m2 poda. Obračun po m2 lamperije. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 9. Pločice i podlogu skinuti do betonske konstrukcije. b. b. b.50 € 34. m2 m2 4.25 € 44. šut izneti. Obeležiti drvene elemente lamperije i pažljivo demontirati.00 € 101 .50 10. Daščanog plafona. a. jer se ponovo ugrađuje. Pažljiva demontaža lamperije sa plafona. Obračun po m2 plafona. Pločice očistiti od maltera i složiti. m2 1. Lamperije. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Pažljiva demontaža poda od opeka sa skidanjem podloge. Pažljiva demontaža poda od kamenih ploča. Od klinker pločica. Šut izneti. postavljenih u cementnom malteru. b. Opeku očistiti od maltera i složiti. a. d. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu.00 € 35. Lamperiju demontirati. Šut izneti. Obračun po m2 poda. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od keramičkih pločica.00 € 38. Od granitnih ploča. Pažljiva demontaža drvenih ukrasnih letvi daščanog plafona. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. c. štafni i sloja peska. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od teraco ploča.30. složiti po vrsti. Šašovca.00 € 12. c.

utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Drvene pregrade. Šut prikupiti. b. upotrebljiv materijal očistiti. Drvene ograde. izneti.00 € 1. Od kovanog gvožđa. a. Šut prikupiti. Demontaža drvene ograde stepeništa.50 € 59. m1 m1 m1 4. Obračun po m1 ograde. gips kartonskih ploča i termo izolacije. Obračun po m2 podesta. Pregrade od stakla.00 6. a. Demontaža drvene pregrade. za ponovnu upotrebu. b. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.25 4.50 10.00 € € € € € 52. Od tapisona. Šut prikupiti. Demontaža obloge podesta od drveta. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 10. izneti. Šut prikupiti. Pregrade pažljivo demontirati. m2 4. c. Od kamenih ploča. m2 m2 m2 5. Demontaža obloge stepeništa od drveta. Od drveta. Montažne pregrade. Pažljivo demontirati oblogu stepeništa da se ne ošteti. m1 m1 m1 m1 m1 6. upotrebljiv materijal očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Pažljivo demontirati oblogu podesta stepeništa da se ne ošteti. Zidovi se sastoje od roštilja od gredica. obloženih gips kartonskim pločama.50 € € € € € 102 . c. Obračun po m2 pregrade. m2 m2 m2 m2 m2 4.00 5.00 12. Obračun po m2 pregrade.00 € 6.00 € 47. izneti.00 € 0. c. Mermerne ploče pažljivo demontirati i očistiti od maltera. za ponovnu upotrebu. Pažljiva demontaža zidnih mermernih ploča zajedno sa podlogom. b. Delove obloge očistiti i složiti u magacin. Od metala i stakla. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. otvori se odbijaju. Pažljivo demontirati pregradu.00 6. e. Metalne ograde.50 7. d.50 € 53. za ponovnu upotrebu. Šut prikupiti. Od tapisona. Obračun po m1 stepenika. Demontažu izvršiti pažljivo. Delove obloge očistiti i složiti u magacin.46. Demontaža lako pregradnih zidova. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € 56. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. c. Livene ograde. Od drveta. delove ograde očistiti i složiti u magacin. izneti. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.25 6. Lake pregrade. Obračun po m2 ploča. izneti. e. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obiti malter sa zidova i spojnice klamfama očistiti do dubine 2 cm. spustiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Pregrade od luksfer prizmi. a. d. Od kamenih ploča. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.75 € 6.

Opšivku strehe obeležiti. izneti. Demontaža talpi karatavana. a. Od metala. b. Demontaža stepenišne metalne konstrukcije.50 € 6. izneti. Čeone daske strehe. Strehe. Šut prikupiti. Demontaža daščanog karatavana. izneti.00 € 71. m2 10. a. Obračun po m1 stepenika. m2 5.00 € 68. Demontaža opšivke strehe.00 € 103 . Šut prikupiti. m2 3. Šut prikupiti. Pažljivo demontirati metalnu konstrukciju.50 € 70. Šut prikupiti. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu.00 € 2. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Stepenike grubo očistiti i složiti u magacin. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € 74. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Obračun po m2 tavana. Obračun po m1 tavanjača. Od kamena. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. izneti.00 € 14. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. po m1. b. m1 m1 m1 2. Demontaža drvene tavanske konstrukcije. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. m1 3. upotrebljiv materijal očistiti. delove stepeništa grubo očistiti i složiti u magacin. m2 6. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontažu izvršiti pažljivo. Talpe obeležiti i pažljivo demontirati. Drvene grede obeležiti i pažljivo demontirati. pažljivo demontirati. Drvene grede obeležiti i pažljivo demontirati. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Obračun po m2 karatavana.64. m2 6. Od drveta. m2 m1 6. Demontaža drvenih tavanjača međuspratne konstrukcije. izneti. izneti. očistiti.50 € 65.00 € 72. Obračun po m2 strehe. Obračun po m2 stepeništa. za ponovnu upotrebu. za ponovnu upotrebu. Demontaža drvene međuspratne konstrukcije. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. c. Pažljivo demontirati drvene stepenike. Demontaža stepenika od drveta. Obračun po m2 tavana. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 karatavana. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Šut prikupiti.00 € 73. Drvene grede pažljivo demontirati.

grubo očistiti i složiti u magacin. za ponovnu upotrebu. Šut prikupiti. m2 10. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. Šut prikupiti. kosnike. za ponovnu upotrebu. izneti. Šut prikupiti. Obeležiti stubove. a. Obiti blatni malter i prikupiti na gradilišnu deponiju. Nadvratnik. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 76. Demontaža stubova od opeke. Izvaditi čatmu. jer se ponovo ugrađuju. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 7. očistiti opeku i deponovati na gradilišnu deponiju. kosnike. Demontaža venca od kamena. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. m2 12. Pažljivo demontirati nosač.50 € € € € 83. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. pažljivo demontirati.75. pažljivo demontirati. d.50 9. m2 17. Šut prikupiti. m3 82. visine do 20 cm. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Obeležiti kamen. demontirati drvene elemenata. Obračun po m2 zidova. stubove. Pažljivo demontirati stubove od opeke. Obračun po m1 venca.00 € 77. grede i slično. Od kamena. Obračun po m2 zidova. izneti.00 € 65. b. pažljivo demontirati.50 € 84. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontaža bondručnih zidova. Obračun po m2 zidova. Demontirati drvene elemente. Obračun po m1 nosača. c. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m3 stuba. Demontaža drvenih zidova. Obeležiti kamen. Obeležiti talpe. Obeležiti temeljne grede. pažljivo demontirati. Demontaža čeličnog nosača. Demontaža zidova od kamena. a. m1 14. U cenu ulazi i pomoćna skela. Šut prikupiti. Demontaža bondručne konstrukcije zidova. Podvlaka. Šut prikupiti. Drvene elemente. izneti. Šut prikupiti. b.50 € 78.00 € 85. izneti. Od opeke. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Nadprozornik. kosnike. Obračun po m1 greda. za ponovnu upotrebu. jer se ponovo ugrađuju. jer se ponovo ugrađuju.50 4. izneti. m1 1. grede i slično. Nosač. grede i slično. Obeležiti stubove. za ponovnu upotrebu. Demontaža drvenih temeljnih greda. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. m3 m3 55. Obračun po m3 zidova. izneti.00 € 104 . m1 m1 m1 m1 3. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju.50 € 79. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.

očistiti opeku i deponovati na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti. spustiti. izneti. Demontaža krovnog pokrivača od ćeramide.00 € 99. Ćeramidu pažljivo demontirati. 150. c. izneti. Od opeke. Od biber crepa. Obeležiti i pažljivo demontirati elemente dimnjaka.50 2. m2 m2 5. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Crep pažljivo demontirati.00 € 89. Obračun po m2 kose površine. spustiti. Od falcovanog crepa. a.50 2. Obračun po m3 svoda. b. Od opeke. U cenu ulazi i pomoćna skela. a. Od salonit ploča. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Demontaža krovnog pokrivača od kamenih ploča. Obračun po komadu dimnjaka. spustiti. Obračun po m2 kose površine. m2 m2 m2 m2 m2 2. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 92. Od mediteran crepa. Demontaža krovnog pokrivača od eternit ploča. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontaža svoda od opeke. Od ćeramide. a. Pažljivo demontirati svod od opeke. očistiti opeku i deponovati na gradilišnu deponiju. Od kamenih ploča.00 € 10. Kom. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti.00 2. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km.00 € 120. Kamene ploče pažljivo demontirati. m2 m2 m2 3. b. Demontaža lukova od opeke. Demontaža krovnog pokrivača od biber crepa. izneti.00 € 2. Demontaža dimnjaka. b. Šut prikupiti. Od kamena.00 3. b. Obračun po m2 kose površine. m2 m2 4. Od biber crepa. Šut prikupiti. Obračun po m2 kose površine.50 € 2. sa podlogom. Od šindre.00 € 105 . m3 m3 100. Šut prikupiti. izneti. Obračun po m3 luka. Od kamena. Od eternit ploča. m3 m3 75. Eternit ploče pažljivo demontirati. e. prosto pokrivanje.87. U cenu ulazi i pomoćna skela. d. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € € € € € 97. spustiti. jednostruko pokrivanje. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od salonit ploča 105x122 cm.50 € 102. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km.00 € 5.00 € 91. dvostruko pokrivanje. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od ćeramide. očistiti i deponovati na gradilišnu deponiju. a. iznad krova. b. Od biber crepa. a.00 € 85. Šut prikupiti. c. b. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Pažljivo demontirati lukove od opeke. Šut prikupiti. Šut prikupiti. izneti.

Šut prikupiti. Obračun po komadu kapije. Od slemenjaka. Kom. očistiti. izneti. Obračun po m2 ograde. izneti. Podloga od dasaka. izneti. b.50 € 108. Drvenu ogradu pažljivo demontirati.104. Obračun po m2 kose površine. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Podloga od talpi. Od salonita.00 € 2. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 109.50 € 1. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Krovnu konstrukciju pažljivo demontirati. Kom. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. b.00 € . složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. m2 1. Rogove pažljivo demontirati. Pažljiva demontaža drvene ograde. m2 m2 5. Drvene. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 116. Obračun po m2 kose površine. očistiti. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m1 demontiranih rogova. Ćeramidu pažljivo demontirati. očistiti. očistiti. izneti. b. a. Demontaža grbina i slemena od ćeramide. Obračun po m2 kose površine. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km.50 € 114. Obračun po m1 slemena i grbina. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Demontaža drvene krovne konstrukcije. Od ćeramide. spustiti. očistiti. Drvene. Rogova krova. Lim pažljivo demontirati. izneti. a. izneti. b. Demontaža krovnog pokrivača od lima. 106 m2 m2 2. Šut prikupiti. m1 m1 m1 3. spustiti.50 € 2. Obračun po m2 kose površine. Šut prikupiti. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti.50 € 6. 7. Metalne. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 3.50 € 113. c. Krovne konstrukcije.50 € 111. Demontaža krovnih letvi. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Demontaža drvenih rogova krovne konstrukcije. m2 m2 1. a. Pažljiva demontaža drvene kapije. a. Demontaža daščane podloge sa krovne konstrukcije.00 € 2. dimenzija 100x240 cm.00 € 105. Šut prikupiti. a. Daščanu podlogu pažljivo demontirati.50 € 15. m1 0. Šut prikupiti. Metalne. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Letve pažljivo demontirati. Demontiranu kapiju sklopiti.

izneti. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Kamen očistiti od maltera i složiti za ponovnu ugradnju. Šut prikupiti. otvori se odbijaju. b.50 € 3. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Restauracija plastike plaća se posebno. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Produžnog maltera. izneti. Od opeke. Cementnog maltera. Od kamena. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od kamena. a. Obračun po m2 trotoara. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 2.50 5.75 € 2. m1 m1 7.00 € 3. Pronaći mesto ankerovanja. Od betona. Obračun po m3 ograde.00 € 120. Krečnog maltera. a. a. očistiti i osloboditi plastiku i odložiti u gradilišni magacin. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Produžnog maltera. Demontaža ivičnjaka od kamena. b. Šut prikupiti. c.50 € 5. Obračun po m2 obijene površine.00 6. m1 m1 7. m2 m2 m2 1. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. Šut prikupiti. c. Demontaža balustera ograde. Obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih zidova. Pažljiva demontaža ograde od kamena. Obijanja 1. izneti. 4. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. m2 m2 m2 2.00 6. m3 80. Šut prikupiti. Od kaldrme. Pažljivo demontirati ivičnjake. otvori se odbijaju. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. b. Obračun po komadu balustera. b. Pažljivo demontirati rigole. izneti.118. Cementnog maltera. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. c.75 € Delimično obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih zidova.50 € 5. izneti. Od kamenih ploča. m2 m2 m2 m2 7. Od betona. za ponovnu upotrebu. Obračun po m1 rigole.00 € 126. Demontažu balustera izvesti pažljivo. 6.00 € 2. Šut prikupiti. a. d.00 € € € € 124. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Kom. Pažljivo demontirati kamen. finim likorezačkim alatom.00 € 119. Od kamena.50 € 107 . Obračun po m2 obijene površine. Krečnog maltera. Demontaža rigola od kamena. Obračun po m1 ivičnjaka. izneti. b. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. Demontaža trotoara od kamena.

Obiti malter. Obračun po m2 obijene površine. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom.00 € 3.7. vučenih profila (venaca. samarica.50 € 10.50 € 3. da se zidani delovi vučenih profila ne oštete. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. otvori se odbijaju. a površinu opeke očistiti čeličnim četkama. Obračun po m2 obijene površine. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. Delimično obijanje krečnog maltera sa fasadnih zidova. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. otvori se odbijaju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 108 . otvori se ne odbijaju. Produžnog maltera. c. šambrana. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Po obijanju maltera klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. c.00 € 2. Obračun po m2 plafona. Malter obiti pažljivo. izneti. Šut prikupiti. m2 m2 m2 3. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 15. solbanka i dr. Obračun po m2 plafona. m2 m2 m2 3.00 € 18. izneti. Šut prikupiti.) i skinuti livene elemente plastike.50 € 4. m2 m2 m2 2. Produžnog maltera. otvori se odbijaju. m2 1.50 € 9. a. b. Krečnog maltera. Pažljivo obijanje blatnog maltera sa bondručnih zidova. Šut prikupiti. Pre obijanja maltera na svakoj vrsti vučenog profila ostaviti po dva najbolje sačuvana profila u širini 2030 cm za uzimanje otiska i kao kontrolni profil. Cementnog maltera. Cementnog maltera. Cementnog maltera. Obijanje zidnih keramičkih pločica zajedno sa malterom. Obračun po m2 obijene površine. Klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. izneti. Krečnog maltera.75 € 12. Obijanje maltera sa plafona zajedno sa plafonskom konstrukcijom od trske i letvi. Po dva najbolje sačuvana elementa plastike izabrati sa nadzornim organom i pažljivo demontirati za izradu modela i kalupa. a. šut prikupiti. a. m2 2. Obiti pločice sa malterom i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. izneti i odložiti na gradilišnu deponiju. Obračun po m2 obijene površine fasade. b.50 € 4. izneti. Obračun po m2 obijene površine. Produžnog maltera. Obijanje krečnog maltera sa fasadnih zidova. šut prikupiti. izneti. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Šut prikupiti. a čeličnim četkama opeku i očišćene zidove oprati vodom. Malter prikupiti. Obijanje maltera sa plafona. Obijanje krečnog maltera sa fasadnih zidova sa vučenim profilima i ornamentalnom plastikom. otvori se odbijaju. Mermernih ploča. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. za ponovnu upotrebu. ali se ništa ne razvija i ne dodaje. Obiti malter. Obiti malter sa fasade.00 € 3. m2 m2 4. Krečnog maltera.00 € 11. Keramičkih pločica. b. c. m2 2. a površinu fasadnih zidova opeka očistiti čeličnim četkama i oprati vodom. b.00 € 3.

m2 3. b. m2 m2 2. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. Cementnog maltera. Obijanje veštačkog kamena i podloge sa fasadnih zidova. da se zidani delovi vučenih profila ne oštete. Obiti dotrajali malter sa delova fasade. izneti. Po obijanju veštačkog kamena klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati zidove vodom. Krečnog maltera. a čeličnim četkama opeku i očišćene zidove oprati vodom. m2 m2 m2 3. Cementnog maltera.). Šut prikupiti. Produžnog maltera. Krečnog maltera. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. vodeći računa da se površina opeke ne ošteti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 obijene površine. solbanka i dr. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija veštački kamen. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Šut prikupiti. vučenih profila (venaca.00 € 3. Obračun po m2 sokle. m2 m2 2. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obijanje maltera izvršiti pažljivo. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obijanje izvesti pravilnim odsecanjem ivica. a. Šut prikupiti. šambrana. Obračun po m2 obijene površine. Klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. otvori se odbijaju. otvori se odbijaju. m2 3. b.00 € 30. Cementnog maltera. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obijanje krečnog maltera sa kalkanskih zidova. Obijanje produžnog maltera sa sokle. izneti.50 € 24. Delimično obijanje produžnog maltera sa sokle. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. a čeličnim četkama opeku i očišćene zidove oprati vodom.00 € 4. Klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. a površinu kalkana čeličnim četkama i oprati vodom.75 € 109 .21. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. Pažljivo obijanje maltera sa svodova i lukova. otvori se odbijaju.50 € 4. Produžnog maltera. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter.50 € 26.50 € 31. izneti. Obračun po m2 obijene površine. Obijanje vršiti sa pravilnim odsecanjem ivica.00 € 2. Šut prikupiti. a. izneti. Obračun po m2 obijene površine.00 € 4. Šut prikupiti. a površine svodova i lukova čeličnim četkama i oprati vodom. Po obijanju maltera klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. m2 3. Obračun po m2 obijene površine. izneti. Pre obijanja maltera na svakoj vrsti vučenog profila ostaviti po dva najbolje sačuvana profila u širini 20-30 cm za uzimanje otiska i kao kontrolni profil. Delimično obijanje veštačkog kamena i podloge sa fasadnih zidove. Po obijanju veštačkog kamena i podloge klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati zidove vodom. Obračun po m2 obijene površine. Po obijanju maltera klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Šut prikupiti. Produžnog maltera.50 € 32.00 € 28. samarica. a. Šut prikupiti. Delimično obijanje krečnog maltera sa fasadnih zidova sa vučenim profilima i ornamentalnom plastikom. c. Oštećene livene elemente plastike skinuti. izneti. Malter obiti pažljivo. Produžnog maltera. m2 m2 3. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.

utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 38. šambrana. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od opeke. Klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i očišćene zidove oprati vodom.33. m2 6. m2 7. Brodski pod skinuti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Skidanja 1. Obračun po m2 obijene površine. izneti.00 € 35. otvori se ne odbijaju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. da se zidani delovi vučenih profila ne oštete. Šut prikupiti. Od kamena. a. izneti. Obijanje veštačkog kamena i podloge sa fasadnih zidova sa vučenim profilima i ornamentalnom plastikom. Obračun po m2 obijene površine.00 € 37. izneti.25 € 1. Veštački kamen obiti pažljivo. samarica. Obijanje veštačkog kamena i podloge sa ograde. Oštećene livene elemente plastike skinuti. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija veštački kamen. Po obijanju veštačkog kamena klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati ogradu vodom. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Obijanje izvesti pravilnim odsecanjem ivica. vodeći računa da se zidani delovi vučenih profila ne oštete. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obiti dotrajali veštački kamen sa ravnih delova fasade. Delimično obijanje veštačkog kamena i podloge sa sokle.) i skinuti livene elemente plastike. Obračun po m2 ograde. Obračun po m2 sokle. Po obijanju veštačkog kamena klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati soklu vodom.25 € . m2 7. solbanka i dr. Obijanje izvesti pravilnim odsecanjem ivica. Po obijanju veštačkog kamena i podloge klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati soklu vodom. m2 6. Delimično obijanje veštačkog kamena i podloge sa fasadnih zidova sa vučenim profilima i ornamentalnom plastikom. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 6. izneti. izneti.). Obiti veštački kamen i podlogu sa fasade. Po obijanju veštačkog kamena klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati zidove vodom. Klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Šut prikupiti. solbanka i dr. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija veštački kamen. ali se ništa ne razvija i ne dodaje.00 € 34.50 € 3.00 € 36. m2 110 1. m2 m2 1. Šut prikupiti. Šut prikupiti. Obračun po m2 obijene površine fasade. b. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. vučenih profila (venaca. vučenih profila (venaca. Obijanje veštačkog kamena i podloge sa sokle. Šut prikupiti. Čišćenje fuga zidova od opeke. Šut prikupiti. a zidne površine čeličnim četkama i oprati vodom. otvori se odbijaju. Obijanje veštačkog kamena izvršiti pažljivo. Obračun po m2 poda. šambrana. Obračun po m2 očišćene površine. samarica. Skidanje brodskog poda zajedno sa lajsnama. Pre obijanja kamena na svakoj vrsti vučenog profila ostaviti po dva najbolje sačuvana profila u širini 20-30 cm za uzimanje otiska i kao kontrolni profil. izneti. Po dva najbolje sačuvana elementa plastike izabrati sa nadzornim organom i pažljivo demontirati za izradu modela i kalupa. Šut prikupiti.

utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. cementne košuljice. b. e. Po m2. Šut prikupiti.00 € € € € € 9. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. cementne košuljice. Od teraco ploča. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € € € € 16.00 € 4.50 € 18. Šut prikupiti. Tapison skinuti. a.25 4. b. Od klinker pločica. c. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od vinfleksa. Skidanje poda od opeke sa skidanjem podloge. štafni i sloja peska. m2 2. zajedno sa lajsnama. Obračun po m2 slepog poda. a. Obračun po m2 poda.90 0. debljine do 10 cm. Poda. Šut prikupiti. Od tapisona. Šut izneti. a. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Od jumba. m2 2. Od vinaza. Skidanje slepog poda.90 1. Brodski pod.2. d. Od keramičkih pločica.00 € 3. m2 m2 4. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Po m3. Obračun po m2 poda. Opeku očistiti od maltera i složiti. b. izneti.00 € 3. m2 2. Od teraca. upakovati. Obračun po m2 poda.75 0. Obiti pločice i skinuti podlogu do betonske konstrukcije. postavljenih u cementnom malteru. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. m2 m3 3. Skidanje poda od keramičkih pločica. c.50 4. m2 m2 m2 m2 m2 0. d. upakovati. Cementne košuljice ispod poda. Obračun po m2 poda. Skidanje nasipa ispod podova. m2 1. Skinuti nasip izneti. izneti.00 € 12. b. Šut prikupiti.75 0. štafnama i slojem peska. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Skidanje poda od tapisona. Parket skinuti. Obračun po m2 poda. Skidanje poda od parketa zajedno sa lajsnama. slepi pod. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Skidanje brodskog poda sa slepim podom. štafne i lajsne skinuti. izneti. izneti. Cementnu košuljicu skinuti do betonske konstrukcije.00 3. Slepi pod i štafne skinuti. Od itisona.50 € 10. m2 m2 m2 m2 3. šut izneti. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 poda. Skidanje poda. Obračun po m2 poda.00 € 25.50 € 111 .

Izdvojiti upotrebljiv materijal i složiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Izdvojiti upotrebljiv materijal. m2 m2 2. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. m2 m2 2. Ploče demontirati i podlogu skinuti do betonske konstrukcije. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti. Od granitnih ploča. izneti.00 € 2.00 € 6. Plafon "Hanter Daglas". Skidanje sa plafona lamperije sa konstrukcijom. Skidanje plafonske konstrukcije od letvi i trske. Gips kartonske ploče. Obračun po m2 poda. Obračun po m2 plafona. Izdvojiti upotrebljiv materijal i složiti. Obračun po m2 lamperije.00 € 2. šut izneti. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 1. izneti.50 € 1. debljine 6 cm. Lamperije. Obračun po m2 betona. b. Debljine 8 cm. Izdvojiti upotrebljiv materijal. m2 m2 m2 1. Od letvi i trske. b. Od mermernih ploča.50 € 31. Šašovca.50 € 28. m2 m2 2. m2 1. Skidanje daščanog plafona.00 10. Šut prikupiti. Lamperije sa konstrukcijom. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Skidanje spuštenog plafona od gips kartonskih ploča sa konstrukcijom. b. izneti. Skidanje konstrukcije lamperije.19. Izdvojiti upotrebljiv materijal. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Lamperije sa filungama.00 € € € € 26. c. Obračun po m2 plafona. Debljine 10 cm.00 € 2. Obračun po m2 plafona. izneti. Debljine 6 cm. Skidanje sloja betona ispod poda. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 lamperije.00 € 37. b. a. Skinuti sloj razbiti. a. Šut prikupiti. Lamperije sa konstrukcijom. izneti. a. Šut izneti.00 120. m2 m2 m2 m3 6. a. postavljenih u cementnom malteru.50 € 5. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. c. a. a. b. Lamperije. Daščanog plafona. c.50 € 2. b. m2 m2 m2 3.00 € 33. Šut prikupiti.00 8.50 € 112 . b.50 € 4. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Plafon "Amstrong". Skidanje sa zidova lamperije sa konstrukcijom. d. Izdvojiti upotrebljiv materijal. m2 m2 m2 3.00 € 36. Obračun po m2 lamperije. Šut prikupiti. Po m3. Od rabica i armaturne mreže. Skidanje poda od mermernih ploča. Šut prikupiti. c.00 € 22. Od kamenih ploča.

Skinuti eternit ploče na bezbedan način. Šut prikupiti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. izneti. Obračun po m2 tavana. Obračun po m2 plafona. Šut prikupiti. Od lima.50 € 2. c. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 m2 2. Šut prikupiti. sa podlogom.75 € 1. izneti. izneti.50 € 44.39.00 € 1. Šut prikupiti. Od biber crepa.25 € 2.00 € 43. Šut prikupiti. Od eternit ploča. Od falcovanog crepa. Od heraklit ploča i štafni. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. Obračun po m2 tavana. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Skidanje blatnog maltera i daščane oplate karatavana. Skidanje krovnog pokrivača od biber crepa. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. izneti. Obračun po m2 kose površine.00 € 50. b. Skidanje plafonske konstrukcije od letvi i blatnog maltera. Obračun po m2 tavana. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Upotrebljiv materijal očistiti. Obračun po m2 kose površine. m2 2. m2 2. Skinuti ćeramidu na bezbedan način. a.00 € 45.50 € 4.00 € 113 . m2 m2 m2 2. izneti. Izdvojiti upotrebljiv materijal i složiti. a.50 € 42.00 € 41. Upotrebljiv materijal očistiti. Skidanje krovnog pokrivača od eternit ploča. Od salonit ploča. Od ćeramide.75 € 48. Obračun po m2 tavana. Skinuti crep na bezbedan način. Skidanje blatnog maltera sa karatavana. b. b. Od letvi i blatnog maltera. a. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. c. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. m2 5. Skidanje drvene tavanske konstrukcije. Skidanje daščanog karatavana. izneti. Šut prikupiti. Od ćeramide.50 € 1. Obračun po m2 kose površine. Upotrebljiv materijal očistiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. m2 3. izneti. m2 m2 m2 1. m2 m2 2. Skidanje krovnog pokrivača od ćeramide. izneti. Od mediteran crep.

utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. izneti. Obračun po m2 izolacije.00 € 0. izneti. Termo izolacije. a. c. m2 m2 1. 114 Debljine 7 cm.75 € 58. Obračun po m1 grbina i slemena.00 6. b. Grbine i slemena skinuti sa krova na bezbedan način. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Skinuti izolaciju na bezbedan način. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 zida. Šut prikupiti. Skidanje krovnih letvi. Obračun po m2 letvisane površine. Čeone daske strehe. Šut prikupiti. Skidanje drvene krovne konstrukcije. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Skidanje grbina i slemena od slemenjaka. izneti. Rušenje pregradnih zidova od opeke debljine 7 cm. Krovne konstrukcije.50 € 4. Izdvojiti upotrebljiv materijal. izneti. Opeku očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Debljine 15 cm. Šut prikupiti. izneti.00 7. Debljine 10 cm. Debljine 25 cm. m2 m2 3. Od salonita.00 € 60. izneti.00 € € € € € . otvori se odbijaju. m2 0. a. Obračun po m2 horizontalne površine. b. m2 m1 2. Od ćeramide.75 € 61. Skidanje opšivke strehe. Obračun po m2 strehe. d. Hidro izolacije. Skidanje hidro izolacije krova. c. nadvratnicima i svim oblogama na zidu. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Rušenja 1. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima.00 8. Šut prikupiti. b. e. b. a. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Daske pažljivo skinuti. m2 1. a.00 € 1. Debljine 12 cm.50 € 2. m2 m2 m2 m2 m2 5. Šut prikupiti. Skidanje daščane podloge sa krovne konstrukcije. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. a. Skinute letve utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.50 € 2. Strehe. izneti. Skinutu građu utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 kose površine. U cenu ulazi i pomoćna skela. Šut prikupiti. Od slemenjaka. Rogova krova.00 € 2.00 € 56. m1 m1 m1 1.50 € 62.00 12. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.53.

Fasadnih zidova.50 € 16. nadvratnicima i svim oblogama na zidu. Obračun po m3 kalkana. Rušenje zidova kalkana od opeke u produžnom malteru. b. otvori se odbijaju. nadvratnicima i svim oblogama na zidu. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 115 . utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 14. Upotrebljive blokove očistiti od maltera i složiti na deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. otvori se odbijaju. Rušenje fasadnih zidova od opeke u produžnom malteru. Upotrebljiv kamen očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima. izneti. m2 4. Rušenje zidova od opeke u produžnom malteru. otvori se odbijaju. m3 52. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima. Šut prikupiti. izneti. m3 55. U cenu ulazi i pomoćna skela. Šut prikupiti. Nosećih zidova. izneti. Obračun po m3 zida. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Konstruktivnih zidova. otvori se odbijaju. Obračun po m3 zida. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Upotrebljivi kamen očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima i svim oblogama na zidu. otvori se odbijaju. m3 m3 40. Šut prikupiti. izneti. Rušenje pregrade od luksfer prizmi. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. m3 m3 m3 50.50 € 8. Rušenje zidova od kamena. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Rušenje zidova od siporeks blokova.00 € 15.25 € 7. Obračun po m2 zida.00 € 13. m3 47. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Rušenje zidova od blokova. nadvratnicima i svim oblogama na zidu. Obračun po m3 sokle. Obračun po m3 zida.00 € 55. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. c. izneti. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Kalkana. nadvratnicima i svim oblogama na zidu.00 € 52. Šut prikupiti. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m3 zida. Upotrebljive siporeks blokove očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. m3 35. izneti. U cenu ulazi i pomoćna skela. izneti.00 € 55. Rušenje sokle od kamena. b.6. U cenu ulazi i pomoćna skela. U cenu ulazi i pomoćna skela. Nadzitka. Obračun po m3 zida.50 € 10. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima. U cenu ulazi i pomoćna skela. a. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. a. m3 40.

utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. Dimnjak pažljivo porušiti. izneti.50 € 35. izneti. Šut izneti. Rušenje armirano betonskih serklaža. a. Šut prikupiti. Od kamena. izneti. Rušenje bondručnih zidova sa ispunom i blatnim malterom.00 € 110.00 € 18. Šut prikupiti. Po m3. izneti.00 € € € € 31. Šut prikupiti. m3 75.00 € 23. izneti. m2 m2 m2 m3 5. m3 42.00 € 27. U cenu ulazi i pomoćna skela. U cenu ulaze i rušenje kape i pomoćna skela. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 zidova. Obračun po m3 stubova. izneti. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. U cenu ulaze i rušenje kape i pomoćna skela. Serklaža. Rušenje dimnjaka od opeke u produžnom malteru iznad krova.00 € 60. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. d.00 € 20. Od kamena.00 € 116 . debljine do 8 cm. Obračun po m3 svodova.00 € 19. a. Debljine do 12 cm. Obračun po m3 lukova. U cenu ulazi i pomoćna skela. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Drvene grede složiti na deponiju gradilišta.00 10.00 € 25. izneti. Rušenje lukova od opeke. Dimnjak pažljivo porušiti. Rušenje izvesti pažljivo. Od kamena. U cenu ulazi i pomoćna skela. Dimnjak pažljivo porušiti. c. b. m3 m3 125. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela. izvaditi čatmu i skinuti drvene grede. Obračun po m3 serklaža. Obračun po m2 poda. b. Debljine do 8 cm. a. Od opeke. Obračun po m3 dimnjaka.17. Rušenje dimnjaka etažnog grejanja. Obiti blatni malter. Rušenje dimnjaka od opeke u produžnom malteru. Obračun po m3 dimnjaka. Rušenje svodova od kamena. b. a. m3 m3 65. Rušenje stubova od opeke. izneti. m3 m3 50. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. a.00 75. U cenu ulaze i rušenje kape i pomoćna skela. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 10.50 € 21. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 8. Podvlaka. Šut prikupiti. Šut prikupiti. Rušenje betonske podne ploče.00 € 75. Od opeke. m3 m3 27. b. Debljine do 15 cm. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od opeke. Obračun po m3 dimnjaka. m3 60. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti.

U cenu ulazi i pomoćna skela. Rušenje balkonske ploče. izneti. Rušenje kose stepenišne ploče izvesti pažljivo. m3 45. Balkonske ploče. Šut prikupiti. izneti. izneti.50 € € € € € 40. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. sečenje armature itd. U cenu ulazi i pomoćna skela. sečenje armature itd.00 16. Obračun po m2 ploče. Rušenje ograde stepeništa od opeke.00 € 45. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Rušenje podesta. izneti. Rušenje kose ploče stepeništa.50 14. Rušenje balkonske ograde od betona. Betonske tavanice. m3 90. Šut prikupiti. Šut prikupiti. Šut prikupiti. Tavanice od monte. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Šut prikupiti. Obračun po m2 horizontalne površine. zidane u produžnom malteru. c. Obračun po m3 ograde.50 € 43.50 € 35. Sitnorebraste tavanice. m2 12. Šut prikupiti. Obračun po m1 ograde.00 € 34. Rušenje drvene krovne konstrukcije. Obračun po m2 ploče. sečenje armature.00 € 44. Rušenje drvene međuspratne konstrukcije sa svim oblogama sa gornje i donje strane. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. U cenu ulazi i pomoćna skela. Upotrebljiv materijal očistiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. m1 6. Obračun po m2 ploče. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Opeke očistiti od maltera i složiti za ponovnu ugradnju. Rušenje podesta izvesti pažljivo. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Rušenje armirano betonske ploče zajedno sa serklažima i eventualnim podvlakama. Skinutu građu utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. izneti. Obračun po m3 ograde. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. Rušenje balkonske ograde od opeke. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Armirano betonske ploče. m2 m2 m2 m2 m2 17.00 € 42.00 12. Obračun po m2 konstrukcije. Obračun po m2 ploče. U cenu ulazi i pomoćna skela. m2 12. e.33. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 5. b. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Rušenje balkonske ploče izvesti pažljivo. m2 2. d. Šut prikupiti.00 € 41. m2 5. izneti. sečenje armature itd. Šut prikupiti. Rušenje betonske ploče izvesti pažljivo.00 15.00 € 117 .

Šut prikupiti. d. Šut prikupiti.00 3. Obračun po m1 stepenika. Rušenje stepenišnog kraka sa stepenicima. sečenje armature itd. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od keramičkih pločica. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 52.46. od armiranog betona. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € € € € 56. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Rušenje obloge podesta od keramičkih pločica sa podlogom. Od teraca. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od keramičkih pločica.25 € 4. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Rušenje stepenišnog kraka izvesti pažljivo. Od teraca. Rušenje stepeništa izvesti pažljivo. Šut prikupiti. Rušenje obloge stepenika od teraca sa podlogom. Šut prikupiti. a. m2 m2 m2 4. Rušenje stepenika od betona. Obračun po m3 kraka stepeništa. Šut prikupiti.50 € 51. Rušenje stepeništa od opeke starog formata. c. Šut prikupiti. izneti. izneti. m3 52. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m3 30. m1 2. po m2. Rušenje stepeništa.50 € 47. Obračun po m1 stepenika. Obračun po m1 stepenika.25 € 4. izneti. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. m3 47. a.50 5. Obračun po m2 podesta. izneti. Od ploča kamena. b. izneti.50 € 48.50 € 118 . utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Rušenje stepenika od kamena.00 3. sečenje armature itd. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. sa stepenicima. Šut prikupiti. izneti. izneti. m1 4. m1 m1 m1 m2 2. izneti. b. U cenu ulazi i pomoćna skela. Rušenje stepeništa izvesti pažljivo. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m3 stepeništa. Šut prikupiti. Obračun po m3 stepenika.00 € 50. Od teraca.00 € 49. c. Od ploča kamena. Rušenje stepenika od opeke. Upotrebljiv kamen očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. m3 35. Obračun po m3 stepeništa.

utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od kamena. Rušenje trotoara izvesti zajedno sa skidanjem podloge. b. Obračun po m2 bruto površine objekta. Šut prikupiti. a.00 € 55. Od betona. izneti. m3 m3 35. c. a. Skinute ivičnjake. Šut utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju udaljenosti do 15 km. a. b.00 € 64. Od opeke. Pažljivo rušenje objekta.50 3. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Od opeke. d. Preduzeti sve mera za bezbednost radnika i susednih objekata. m2 40. izneti. Od opeke. Šut prikupiti. Obračun po m2 staze. m2 m2 m2 5. b. U cenu ulaze i demontaža elektro i drugih instalacija. Odvojiti tvrdi materijal i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Rušenje temelja od betona. Šut prikupiti.50 € 61. Obračun po m3 ograde. a prostor očistiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 42. Od opeke. Rušenje trotoara od betona. Obračun po m2 trotoara.50 € € € € 71. m3 m3 m3 65. a. Rušenje staze izvesti zajedno sa skidanjem podloge. Od kamena. Šut prikupiti. Šut prikupiti. Rušenje staze od betona. Rušenje temelja od opeke. Od betona. Rušenje ivičnjaka od kamena. Od betona. Od kamenih ploča.00 € 4.00 € 3. Rušenje ivičnjaka izvesti zajedno sa skidanjem podloge.00 € 67.00 € 119 . m1 m1 5. Rušenje betonskog temelja izvesti ručnim ili mašinskim putem.00 € 125. c. Od špar betona.00 5. Obračun po m3 temelja. b. Rušenje ograde od opeke. izneti. b. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju.50 € 74. m3 m3 35. b. a.50 € 5. Odvojiti tvrdi materijal i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. izneti. Upotrebljiv materijal očistiti i složiti na gradilišnu deponiju ili odvesti na lokaciju koju odredi investitor. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. zidane u produžnom malteru. Opeke očistiti od maltera i složiti za ponovnu ugradnju.50 4. c.59. Obračun po m3 temelja. a. Od betona.00 € 42.50 € 73. Od armiranog betona. Od betonskih elemenata. m2 m2 m2 m2 4. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m1 ivičnjaka. izneti. Od kamena. Od kamena. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.

Kroz zid pažljivo izvesti šliceve za postavljanje cevi. Za kanale klimatizacije. Obračun po m2 zida. Bušenje rupa za postavljanje instalacija. Od opeke.00 6.00 € 120 . d. e.5.50 10. Probijanja 1. Za vodovodne cevi. Od opeke. Šut prikupiti. Pažljivo rušiti delove zida.00 € 16. a. Šut prikupiti. Šut prikupiti. Pažljivo šlicevanje zida od opeke za prolaz vodovodnih cevi. Probijanje konstruktivnog zida od opeke za izradu otvora vrata. Od kamena. Za cevi grejanja. Obračun po komadu rupe. Preseka 20x20cm. b. Šut prikupiti. Kom. Od kamena. b. Kom. c. Međuspratne konstrukcije sa puniocima. m1 m1 2.00 80. Kom.00 € 18. m1 m1 10. izneti. 5. b. izneti.00 50. a. a.00 € 16. preseka 10x10 cm. Obračun po m1 šlica. Obračun po komadu otvora. Preseka 10x10 cm. Od kamena. Pažljivo šlicevanje zida od opeke za prolaz kanalizacionih cevi.00 25. izneti. Obračun po m3 zida. izneti. Probijanje pregradnog zida od opeke za izradu otvora vrata. izneti. Probijanje armirano betonske ploče. c. m2 m2 25. d. b. da se ne rastrese zidna masa. Kroz zid pažljivo izvesti šliceve za postavljanje cevi. Probijanje izvesti pažljivo. Kom. Šut prikupiti. 10. Kom.00 € € € € € Probijanje zida za prolaz vodovodnih cevi. izneti. Armirano betonske ploče. Kom.00 € 45. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. Kom. tavanice i slično pažljivo probiti rupe za prolaz cevi za vodovod.50 € 12. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. 6. Od opeke. a.00 € 135. Kom. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i podupiranje. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Preseka 50x50 cm. Od opeke. b. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela. U cenu ulazi i podupiranje. Za kanalizacione cevi. m3 m3 85. Kom.50 € 7. Pažljivo rušiti delove zida.00 35. Obračun po komadu rupe. da se ne rastrese zidna masa. Preseka 30x30 cm. 30.00 € 14. b. a. Kom.00 € € € € 10. otvor dimenzija 50x50 cm. Šut prikupiti. Kom. Preseka 10x20 cm. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. sečenje armature itd. Šut prikupiti.00 100. izneti. Obračun po m1 šlica. Od kamena.00 € 20. Kroz zidove.

00 17. izneti. Tavanice od monte. Po završenom zidanju spojnice ispuniti malterom.00 € 121 . Podziđivanje temelja vršiti u lamelama. d.00 € Zidanje temelja kamenom u cementnom malteru. Pažljivo štemovanje zida za izradu oslonca. b. a.00 € 95. Kom. Probijanje armirano betonske tavanice.00 € 6. c. Temelj samac. Bušenje rupa za postavljanje čeličnih ankera. a zatim ispod njega ozidati novi temelj. Zidati sa što tanjim spojnicama. m3 190. m3 105. punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. m3 m3 90. Obračun po m3 temelja. Po završenom zidanju spojnice ispuniti malterom. 3. U cenu ulazi i pomoćna skela. što suvljim malterom spravljenim sa "jedinicom" i pažljivo nabiti drvenom lopaticom. b. po uputstvu statičara. Obračun po m3 temelja. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Trakasti temelj. 12. Obračun po komadu rupe. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Na uglovima ugraditi veće komade kamena. Sitnorebraste tavanice. Po završenom zidanju spojnice ispuniti malterom. m3 120.00 € 100.50 € 6. Kom. izneti. m3 m3 85. Temelj samac. na sastavu starog i novog temelja ostaviti praznom u visini od oko 5 cm. Rupe su dubine do 60 cm. Obračun po komadu otvora. Kom. a. po datim detaljima.00 € € € € 27. Kom. sečenje armature itd. Pažljivo porušiti rastresene delove. a. 30. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 temelja. Opeku očistiti i koristiti za preziđivanja. Očistiti i oprati mlazom vode i isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom".00 20. Po završenom zidanju spojnice ispuniti malterom. b. Obračun po komadu oslonca. Postojeće temelje vrlo pažljivo porušiti da se kamen ne ošteti. a poslednju spojnicu. sa najviše tri spojnice u jednoj tački. Kamen pre ugradnje kvasiti vodom.23.00 € 5. Trakasti temelj. Zidanje temelja punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Obračun po m3 temelja. Podziđivanje postojećeg temelja opekom u cementnom malteru. Balkonske ploče. Kamen očistiti od veziva i kvasiti pre ugradnje. Preziđivanje temelja kamenom u cementnom malteru. Šut prikupiti.00 € 7. Probijanje izvesti pažljivo. Kom. Spojnice moraju da budu pravilne. Kom. Pažljivo štemovati zid za izradu oslonca za postavljanje čeličnih nosača. Po završenom podziđivanju temelja spojnice ispuniti malterom. Redove zidati po uzoru na prvobitne. Po vezivanju novog temelja izvršiti podbijanje spojnice. Dno postojećeg temelja pažljivo očistiti i oprati. Preziđivanje temelja.50 25. Obračun po m3 temelja. Temelji 1.50 € 28. Armirano betonske tavanice. Šut prikupiti. 7.

Voditi računa o rasporedu i redosledu lamela i obaveznom preklopu Kondorfleksa između lamela. Šupljom opekom.00 € € € € Zidanje zidova punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. otvori se odbijaju. izneti. otvori se odbijaju. b. c. d=25 cm i više. Debljine 25 cm. debljine do 30 cm. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. zalepiti Kondorfleks V4 i naneti drugi vruć premaz bitumena "MTH". d.8. Spojnice očistiti do dubine 2 cm. m3 m3 m3 m3 110.00 130. Po završenom podziđivanju temelja spojnice ispuniti malterom. Obračun po m3 temelja. Zidanje zidova šupljim blokovima dimenzija 19x19x25 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. Dno postojećeg temelja pažljivo očistiti i oprati.00 120. na sastavu starog i novog temelja ostaviti praznom u visini od oko 5 cm. Debljine 29 cm. a.00 € € € € 7. po datim detaljima. a. Postojeće zidove štemovati (prosecati) u lamelama dužine 80-100 cm visine neophodne za rad. Zidanje zidova. m3 180. d. b. Po m3. a. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. Zidovi 1. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Debljine zida 75 cm. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. Zidati sa što tanjim spojnicama. 5.50 32. po uputstvu projektanta. Podziđivanje temelja vršiti u lamelama. Debljine zida 30 cm.50 40. naneti vruć premaz bitumena "MTH". Blokove pre ugradnje kvasiti vodom. Giter opekom. Izrada horizontalne hidroizolacije presecanjem zidova od opeke. Opekom starog formata. Po vezivanju novog temelja izvršiti podbijanje spojnice. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. m1 m1 m1 m1 25. što suvljim malterom spravljenim sa "jedinicom" i pažljivo nabiti drvenom lopaticom. donju površinu zida oprati i poravnati cementnim malterom. m3 210. Debljine zida 45 cm.00 50. Debljine 19 cm. c. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m1 zida. a poslednju spojnicu. Podziđivanje postojećeg temelja kamenom u cementnom malteru. Punom opekom. b. a zatim ispod njega ozidati novi temelj. Debljina zida je 19 cm. Zid zazidati punom opekom. Obračun po m3 zida. Obračun po m2 zida. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. po uputstvu statičara.00 32. c. Šut prikupiti.50 100. Malter premazati bitulitom "A".00 € € € € 122 . d.00 € 9.00 € 6. U cenu ulazi i pomoćna skela. m2 m2 m2 m3 20.00 22. Zidove raditi sa pravilnim slogom. Debljine zida 60 cm. punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Obračun po m3 zida. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica.00 125. otvori se odbijaju.

Obračun po m2 zida. Zidanje zidova hladne ostave durisol blokovima debljine 25 cm sa dodatnim Tarolit pločama debljine 5 cm sa unutrašnje strane (4 cm Stiropor ploče + 1 cm durisol). U cenu ulaze i nadvratnici. Pre zidanja blokove dobro očistiti i pokvasiti vodom. Eventualna usecanja za serklaže ulaze u cenu zidanja. Obračun po m2 zida. m2 m2 10. armatura. Svi otvori se odbijaju. a.00 € 12. termo izolacionim blokovima 10x60x25 cm u produžnom malterom 1:3:9 ili građevinskim lepkom po sistemu blok veze. m3 120. m2 m2 m2 18.00 35. Debljina zida je 19 cm.00 € 19. Blokove pre zidanja kvasiti. Zidanje izvesti po uputstvu proizvođača. a ostale redove usuvo. Zidanje zidova giter blokovima dimenzija 19x19x25 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. Vezu između nosećih i pregradnih zidova ostvariti ostavljanjem šmorceva po vertikali ili pomoću aluminijumskih klinova. Zidanje zidova siporeks termo izolacionim blokovima građevinskim lepkom po sistemu blok veze. Vezu između nosećih i pregradnih zidova ostvariti ostavljanjem šmorceva po vertikali ili pomoću aluminijumskih klinova. m2 m2 m2 m2 20. Debljine 20 cm.50 € 123 . c. U cenu ulazi i pomoćna skela. Zidanje izvesti po uputstvu proizvođača. Šupljine napuniti posle postavljanja dva reda blokova.00 € € € € 18. oplata i podupirači. Zidanje zidova siporeks termo izolacionim blokovima u produžnom malteru razmere 1:3:9 po sistemu blok veze. b. Eventualna usecanja za serklaže ulaze u cenu zidanja. Obračun po m3 zidova. Vezu između nosećih i pregradnih zidova ostvariti ostavljanjem šmorceva po vertikali ili pomoću aluminijumskih klinova.00 € 26. Debljine 30 cm.10. Pre zidanja blokove dobro očistiti i pokvasiti vodom da malter ne pregori. Debljine 25 cm. Debljine 14 cm. d. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. razmere 1:3.00 € 24. Debljine 25 cm.00 € 20.00 34. Debljine 30 cm. Debljine 29 cm. Obračun po m2 zida. Prvi red blokova postaviti preko sloja cementnog maltera.00 42. Zidanje zidova debljine 20 cm durisol blokovima dimenzija 50x20x25 cm. Po m3. c.00 € 23.50 25. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 22. otvori se odbijaju. Debljine 19 cm.00 24. m2 m2 m2 m3 22. a. b. d. Zidanje siporeks zidova. Debljine 15 cm. Obračun po m3 zidova. serklaži. Debljine 20 cm. m3 130.00 110. a. m2 26. Debljine 10 cm. b.00 € € € € 14. Pre zidanja blokove dobro očistiti i pokvasiti vodom da malter ne pregori. Obračun po m2 zidova. Svi otvori se odbijaju. Debljine 25 cm. c. sa ispunom šupljina betonom MB 20. a. Obračun po m2 zida. U cenu ulazi i pomoćna skela. debljine 10 cm. Blokove pre ugradnje kvasiti vodom. Ukupna debljina zida je 30 cm. Svi otvori se odbijaju. Zidanje izvesti po uputstvu proizvođača. b. Zidanje zidova debljine 14 cm šupljim betonskim blokovima u cementnom malteru.

Kamen pre ugradnje kvasiti vodom. b. Polaganje blokova vršiti u horizontalnim redovima. Kamen pre ugradnje kvasiti vodom. Šupljine zaliti betonom MB 20. Kamen pre ugradnje kvasiti vodom. Debljine 25 cm. Kod vertikalnih spojnica malter staviti samo u trakama duž dodirnih površina spoljne ivice. Zidati produžnim malterom. Zida se cementnom malteru spravljenim sa prosejanim šljukom "jedinicom".50 € 28. Debljine 25 cm. m3 180. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. Kamen za zidanje mora biti jedar. Obračun po m3 zida. U cenu ulazi i pomoćna skela. b. prevezi pravilni. Obračun po m2 zidova. Zidanje zidova pritesanim kamenom u cementnom malteru. a vidne površine i ivice pritesane.00 € 36. Debljine 30 cm.50 € € € € 32. sa najviše tri spojnice u jednoj tački. U cenu ulazi i pomoćna skela.26. a. a. a. Obračun po m3 zida. Zidanje zidova kamenom u cementnom malteru. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. a malter staviti preko cele dodirne površine. Debljine 20 cm.00 € 38. Zidanje zidova gas betonskim blokovima debljine 15 cm cementnim malterom.00 € 124 . razmere 1:3 ili lepkom za gas beton.50 € 75.00 € 37. U cenu ulazi i pomoćna skela. prevezi pravilni. Debljine 20 cm. Obračun po m3 zida. slog po izboru projektanta.00 € 35.50 € 22. d. po uputstvu proizvođača.50 19. U cenu ulazi i pomoćna skela. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. Blokove pre zidanja kvasiti. Po m3. c.00 € 14. Na svakih 80-120 cm visine zidati libažni sloj od 3-4 reda opeke starog formata. dimenzija 39x19x20 cm. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. Zidanje zidova debljine 14 cm šupljim betonskim blokovima u cementnom malteru. m3 110. b. Na uglovima ugraditi veće i pravilnije komade kamena. Obračun po m2 zida. Kamen za zidanje mora biti jedar.00 11. Na uglovima ugraditi veće i pravilnije komade kamena. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. Zidanje zidova kamenom sa libažnim slojevima od opeke starog formata. Zidanje zidova debljine 20 cm šljako betonskim blokovima T-20. Obračun po m2 zida. m3 225. sa najviše tri spojnice u jednoj tački. sa spojnicama debljine 10 mm. Zidanje zidova lomljenim kamenom u cementnom malteru. sa zalivanjem šupljina. c. Obračun po m3 zida. U cenu ulazi i pomoćna skela. m2 m2 m3 17. razmere 1:3. m2 m2 m2 m2 9.00 17. Kamen za zidanje mora biti jedar. vodeći računa da se šupljine ne zapune. po uputstvu projektanta. Debljine 14 cm. Zidati kamenom sa pravilnim prevezima. Debljine 20 cm. slog po izboru projektanta. Na uglovima ugraditi veće i pravilnije komade kamena. m2 m2 12. U cenu ulazi i fugovanje. slog po izboru projektanta. Debljine 15 cm. Blokove prilikom ugradnje ne vlažiti. Zidati sa pravilnim prevezima. m3 120.

Debljine 12 cm. Redove zidati po uzoru na prvobitne. Obračun po m2 zida. armatura. U cenu ulazi i pomoćna skela. sa pravilnim prevezima. Kamen očistiti od veziva i kvasiti pre ugradnje. otvori se odbijaju.5 cm.00 € 40. Debljine 25 cm. Punom opekom. Na uglovima ugraditi veće komade kamena. Obračun po m3 zida. opeku očistiti i složiti za ponovnu ugradnju. prevezi pravilni.00 € 44. U cenu ulazi i pomoćna skela. Postojeće zidove vrlo pažljivo porušiti da se kamen ne ošteti. a. Prevez raditi na pola opeke. Podlogu očistiti i oprati mlazom vode i isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom".50 € Zidanje pregradnih zidova debljine 6.00 € 70. U cenu zida ulazi i izrada serklaža. U visini nadvratnih greda. U cenu ulazi i pomoćna skela. a po završenom zidanju očistiti ih dubine 2 cm.00 € 110. Na uglovima ugraditi veće komade kamena. Obračun po m3 zida. oplata i pomoćna skela.00 € 27. 4.00 € 42. a armatura serklaža 2Ø8. Obračun po m3 zida.00 € 8. Redove zidati po uzoru na prvobitne.00 € 125 .39. obrada kamena i pomoćna skela. b. sa izradom serklaža. b. Kamenom. sa najviše tri spojnice u jednoj tački. ili na visini od 200 cm uraditi armirano betonske serklaže dimenzija 7x15 cm. Preziđivanje zidova debljine 25 cm i više. a. uzengije Ø 6/25. U cenu ulazi i pomoćna skela. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. Pregradni zidovi 1. Zidanje pregradnih zidova debljine 6.00 € 14. Na uglovima ugraditi veće komade kamena. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Obračun po m2 zida. otvori se odbijaju. b. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice.5 cm punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Debljine 6. Zidanje zidova obrađenim kamenom u cementnom malteru. Postojeće zidove vrlo pažljivo porušiti da se kamen ne ošteti.5 cm punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. b. sa pravilnim prevezima. Obrađenim kamenom. Po završenom zidanju spojnice očistiti.00 € 140. Opekom starog formata. m2 m2 m2 9. a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. c. a. Kamen za zidanje mora biti zdrav. Kamen očistiti od veziva i kvasiti pre ugradnje. Redove zidati u tehnici po projektu. punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6.5 cm. otvori se odbijaju. Debljine 12 cm. m3 m3 60. bez lasa. U cenu ulaze i nabavka. Preziđivanje zidova kamenom u cementnom malteru. m3 m3 90. a. Preziđivanje zidova pritesanim kamenom u cementnom malteru. m2 m2 11. Lomljenim kamenom. m3 600. b. m3 m3 110. a. Prevez raditi na pola opeke. Zidati sa pravilnim spojnicama. Kamen pre ugradnje kvasiti vodom. Marka betona je MB 20. Pažljivo porušiti rastresene delove. Obračun po m3 zida. Debljine 6. Pritesanim kamenom.00 € 12.

a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način.00 € 15. Marka betona je MB 20. Zidanje pregradnih zidova debljine 6. Obračun po m2 zida. Debljine 25 cm. Zidanje pregradnih zidova debljine 6. Debljine 6. U visini nadvratnih greda. a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način.5 cm. Debljine 7 cm. a. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 zida. Zidanje pregradnih zidova debljine 6. sa izradom serklaža. b.5 cm. b.5 cm šupljom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. U cenu zida ulazi i izrada serklaža. a. Prevez raditi na pola opeke.00 € 15.5 cm. uzengije Ø 6/25. a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. Zidanje pregradnih zidova debljine 6.6. Marka betona je MB 20. Debljine 12 cm.00 € 16. armatura.5 cm. a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. Debljine 15 cm. Debljine 12 cm.5 cm giter opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. sa izradom serklaža. Debljine 6. Prevez raditi na pola opeke. Zidanje pregradnih zidova debljine 7 cm opekom starog formata 7x15x30 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. otvori se odbijaju.50 € 126 .00 € 15.00 € 17. otvori se odbijaju.00 € 32. b. c. U cenu ulazi i pomoćna skela. Marka betona je MB 20. c. a.50 € 11. Po završenom zidanju spojnice očistiti. a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. m2 m2 11. Debljine 12 cm. Debljine 6. otvori se odbijaju. a armatura serklaža 2Ø8. Zidanje pregradnih zidova debljine 7 cm opekom starog formata 7x15x30 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. sa izradom serklaža. Prevez raditi na pola opeke. Prevez raditi na pola opeke. oplata i pomoćna skela. Debljine 12 cm. Debljine 30 cm. a. a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. ili na visini od 200 cm uraditi armirano betonske serklaže dimenzija 7x15 cm. oplata i pomoćna skela. Po završenom zidanju spojnice očistiti. U cenu zida ulazi i izrada serklaža. Debljine 6.00 € 13. oplata i pomoćna skela. armatura. U visini nadvratnih greda. U cenu ulazi i pomoćna skela. otvori se odbijaju. ili na visini od 200 cm uraditi armirano betonske serklaže dimenzija 7x15 cm. a armatura serklaža 2Ø8. Obračun po m2 zida. uzengije Ø 6/25. m2 m2 m2 10. Obračun po m2 zida. m2 m2 13. Po završenom zidanju spojnice očistiti. b. U visini nadvratnih greda. Obračun po m2 zida. a.00 € 19. U cenu zida ulazi i izrada serklaža. uzengije Ø 6/25.00 € 17.5 cm šupljom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. a. Debljine 15 cm.50 € 18.00 € 9. armatura. Debljine 7 cm. Po završenom zidanju spojnice očistiti. otvori se odbijaju. Prevez raditi na pola opeke. Po završenom zidanju spojnice očistiti. m2 m2 12. otvori se odbijaju. b.5 cm giter opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6.00 € 30. a armatura serklaža 2Ø8. b. Obračun po m2 zida. ili na visini od 200 cm uraditi armirano betonske serklaže dimenzija 7x15 cm. Prevez raditi na pola opeke. Po završenom zidanju spojnice očistiti. m2 m2 m2 10. m2 m2 12.

U cenu ulazi i pomoćna skela. Izrada pregradnih zidova debljine 7 cm gips pločama. Debljine 7 cm. Obračun po m2 zida. c. U cenu ulazi i pomoćna skela.50 € 127 . U cenu ulazi i pomoćna skela.20. Zidanje pregradnih zidova debljine 19 cm giter blokovima 19x19x24 u produžnom malteru razmere 1:2:6. U cenu ulaze i fugovanje. b. Debljine 12 cm.50 € 27.00 € 26.50 € 28. b. a. Blokove prilikom ugradnje ne vlažiti. Debljine 14 cm. podova i plafona. m2 m2 m2 20. Debljine 19 cm.50 € 10. a. dimenzija 39x19x7 cm. Debljine 7 cm. Obračun po m2 zida. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Polaganje blokova vršiti u horizontalnim redovima. c. Kod vertikalnih spojnica malter staviti samo u trakama duž dodirnih površina spoljne ivice. b. m2 m2 m2 12. Zidanje pregradnih zidova debljine 12 cm punom fasadnom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Debljine 24 cm. m2 12. a vezu sa ostalim zidovima izvesti na pravilan način.00 € 30.50 € 15. Po završnom zidanju zid fugovati tehnikom po izboru projektanta.50 € 23. a. a vezu sa ostalim zidovima izvesti na pravilan način. Debljine 19 cm. serklaži i pomoćna skela. Prilikom zidanja raditi prevez na pola bloka. Zidanje pregradnih zidova debljine 7 cm šljako betonskim blokovima P-7. Prilikom zidanja raditi prevez na pola bloka.50 € 35. a. Zidanje pregradnih zidova debljine 19 cm šupljim blokovima 19x19x24 u produžnom malteru razmere 1:2:6. Obračun po m2 zida. Opeka ne sme da bude isprljana malterom. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Obračun po m2 zida. c.00 € 17. vodeći računa da se šupljine ne zapune. m2 m2 30. Debljine 24 cm. Obračun po m2 zida.00 € 57. b. Debljine 10 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. Izrada pregradnih zidova debljine 10 cm gas betonskim blokovima u cementnom malteru razmere 1:3. otvori se odbijaju. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Obračun po m2 zida. otvori se odbijaju. Debljine 29 cm. m2 m2 m2 22. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. kajlovanjem i zatvaranjem fuga između zidova. a malter staviti preko cele dodirne površine. a.00 € 31. Debljine 29 cm.50 € 32. Debljine 25 cm. b. Debljine 20 cm. m2 m2 7. ili lepljenjem lepkom po uputstvu proizvođača.00 € 26. Zidati sa ukrućenjem spojnica. Zidati sa produžnim malterom u sloju debljine 10 mm.

otvori se odbijaju. prema termoizolaciji dersovati. Obračun po m2 komplet izvedenog sendvič zida. vodeći računa da se vazdušni međuprostor ne zapuni malterom. PE folije i opeke 12 cm. b. a.00 € 52. Zidanje sendvič zidova od opeke na kant 7 cm. Zidanje sendvič zidova od opeke 12 cm. b. otvori se odbijaju. a sa unutrašnje strane dersovati.6 mm.50 € 57. a. Zidove raditi u produžnom malteru razmere 1:2:6. Spojnice sa spoljne strane očistiti. a sa unutrašnje. otvori se odbijaju. po 4 komada na m2 zida. 19+5+19=43 cm. b. termoizolacije 5 cm. Na fasadnoj strani spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2 po uputstvu projektanta. m2 m2 m2 31. 12+5+12=29 cm. Opeka+vazdušni sloj+opeka. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. PE folije i opeke 12 cm. a sa unutrašnje. Fasadna opeka+termoizolacija+opeka. c. Termoizolaciju izvesti od tvrdo presovanih ploča mineralne vune i parne brane PE folije. Zidove raditi u produžnom malteru razmere 1:2:6. Opeka+termoizolacija+gips karton. otvori se odbijaju. Opeka+vazdušni sloj+opeka. 12+5+12=29 cm.2 cm.9.00 € 37. a sa unutrašnje. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Blok+vazdušni sloj+termoizolacija+blok.50 € 32. termoizolacije 5 cm. Spojnice sa spoljne strane očistiti.50 € 128 . Spojnice sa spoljne strane očistiti. Zidove međusobno povezati ankerima. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. po 4 komada na m2 zida. Zidove raditi u produžnom malteru razmere 1:2:6. Blok+termoizolacija+blok. Zidove međusobno povezati ankerima. ukupne debljine 7+5+7=19 cm. Termoizolaciju izvesti od tvrdo presovanih ploča mineralne vune i parne brane PE folije. koristiti samo cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. c. ukupne debljine 12+4+5+12=33 cm. Zidove raditi u produžnom malteru razmere 1:2:6 i međusobno ih povezati ankerima. 19+5+12=36 cm. a. Spojnice sa spoljne strane očistiti. ukupne debljine 12+5+12=29 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela.50 € 45. termoizolacije 5 cm. Zidove raditi u produžnom malteru razmere 1:2:6. ukupne debljine 12+5+1.00 € 25. Zidanje sendvič zidova od opeke 12 cm. b. prema termoizolaciji dersovati. 12+5+1. vazdušnog sloja 5 cm i opeke na kant 7 cm.50 € 11.00 € 37. U cenu ulazi i pomoćna skela.2=18. vazdušnog sloj 4 cm. 19+4+5+12=40 cm.50 € 46. PE folije i gips kartonskih ploča 1. m2 m2 m2 45. Obračun po m2 komplet izvedenog sendvič zida. termoizolacije 5 cm. 19+4+5+19=47 cm. Blok+termoizolacija+gips karton. m2 m2 m2 30. c. Zidove međusobno povezati ankerima. po 4 komada na m2 zida. a. otvori se odbijaju. Blok+termoizolacija+opeka. 7+5+7=19 cm. PE folije i opeke 12 cm. a sa unutrašnje. Preko sastava gips kartonskih ploča zalepiti bandaž trake i pregletovati ih. 19+8+1. Opeka+termoizolacija+opeka. Opeka+vazdušni sloj+termoizolacija+opeka. m2 m2 27. ukupne debljine 12+5+12=29 cm. Zidanje sendvič zidova od fasadne opeke 12 cm. 12+5+12=29 cm. Termoizolaciju izvesti od tvrdo presovanih ploča mineralne vune i parne brane PE folije. Konstrukciju za postavljanje gips kartonskih ploča izraditi od drveta ili pocinkovanih profila debljine 0. prve klase u boji po izboru projektanta.00 € 8. 12+5+19=36 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. Za zidanje fasadnom opekom. 12+4+5+12=33 cm. Sendvič zidovi 1.2=18. b. vodeći računa da se vazdušni međuprostor ne zapuni malterom. Obračun po m2 komplet izvedenog sendvič zida.2 cm. Termoizolaciju izvesti od tvrdo presovanih ploča mineralne vune i parne brane PE folije.50 € 5.2=28. Fasadna opeka+termoizolacija+blok. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 komplet izvedenog sendvič zida. a. Obračun po m2 komplet izvedenog sendvič zida. 3. Blok+vazdušni sloj+termoizolacija+opeka. prema vazdušnom sloju dersovati.2 cm. m2 m2 19. 12+5+12=29 cm.2 cm.00 € Zidanje sendvič zidova od opeke 12 cm. Fasadna opeka+termoizolacija+fasadna opeka. prema vazdušnom sloju dersovati.

Zidanje sendvič zidova od fasadne opeke 12 cm. Obračun po m2 komplet izvedenog sendvič zida. Zidove međusobno povezati ankerima. Fasadna opeka+ vazdušni sloj +t termoizolacija+fasadna opeka. Vezu sa konstruktivnim zidom izvesti ankerima.50 € 15. ukupne debljine 12+4+5+12=33 cm. prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. prve klase u boji po izboru projektanta. 3.00 € 32. Punom opekom. Fasadna opeka+ vazdušni sloj + termoizolacija +blok. prve klase u boji po izboru projektanta. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. koristiti samo cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. m2 37.2 cm. Termoizolaciju izvesti od tvrdo presovanih ploča mineralne vune i parne brane PE folije. Obračun po m2 komplet izvedenog sendvič zida.6 mm. termoizolacije 5 cm. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica.00 € 16.50 € 129 .2 cm. m2 m2 30. 12+4+5+12=33 cm. a.14. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. m2 m2 15. 12+4+5+19=40 cm. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. a. Fasadna opeka+ vazdušni sloj+termoizolacija+opeka. otvori se odbijaju. debljine 12 cm. Preko sastava gips kartonskih ploča zalepiti bandaž trake i pregletovati ih. termoizolacije 5 cm. 12+4+5+12=33 cm. koristiti samo cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Iznad otvora izvesti armirano betonski serklaž dimenzija 12x15 cm betonom MB 20 i armaturom +2Ø8 i uzengijama Ø 6/20. otvori se odbijaju. ukupne debljine 12+5+1. Zidove međusobno povezati ankerima. Giter opekom.50 € 10. b. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. vazdušnog sloja 4 cm. Fasadne obloge 1. a sa unutrašnje strane dersovati. U cenu ulazi i fugovanje. Zidanje sendvič zidova od fasadne opeke 12 cm. PE folije i opeke 12 cm. Zidove raditi u produžnom malteru razmere 1:2:6. Na fasadnoj strani spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2 po uputstvu projektanta. vodeći računa da se vazdušni međuprostor ne zapuni malterom.00 € Zidanje fasadne obloge fasadnom punom opekom. Obračun po m2 fasadne obloge. c. a. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. Na fasadnoj strani spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2 po uputstvu projektanta. Slog mora biti pravilan. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. po uputstvu projektanta. u produžnom malteru razmere 1:2:6. Punom opekom. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica.2=18. Konstrukciju za postavljanje gips kartonskih ploča izraditi od drveta ili pocinkovanih profila debljine 0.50 € 57. po 5 komada na m2. Za zidanje fasadnom opekom. b.50 € 62. Zidanje obloge fasadnih zidova punom opekom debljine 12 cm. Termoizolaciju izvesti od tvrdo presovanih ploča mineralne vune i parne brane PE folije. m2 m2 m2 42. Zidove raditi u produžnom malteru razmere 1:2:6. Obračun po m2 zida sa serklažom. a sa unutrašnje strane dersovati. PE folije i gips kartonskih ploča 1. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. b. Šupljim opekom. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. Za zidanje fasadnom opekom.

U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom i pomoćna skela. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom. Oblaganje betonskih stubova opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6. dimenzija 29x19x19 cm. Sa termoizolacijom u ceni. Obračun po m2 zida. b. Obračun po m2 obloge. Obračun po m2 obloge. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2.50 € 130 . m2 m2 22. m2 14. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom i pomoćna skela. Obračun po m2 zida. sa vazdušnim prostorom d=6 cm.5. m2 45.00 € 8. m2 17.50 € 19. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom. Obračun po m2 zida. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Oblaganje betonskih zidova opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6.00 € 15. Oblaganje betonskih stubova opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6 sa izradom termoizolacije. "Marko Orešković" Apatin. U svakom petom redu na 50 cm naizmenično ispustiti iz fasadne obloge vezače za prevez sa unutrašnjim zidom. a. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. dimenzije i kvalitet opeke mora odgovarati standardima. Oblaganje betonskih serklaža opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6. izolacija i pomoćna skela. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. a.00 € 6. po uputstvu projektanta. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2.50 € 7. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Oblaganje betonskih zidova opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6 sa izradom termoizolacije. Oblogu zidati silikatnim fasadnim blokovima bele (crvene) boje. m2 27. m2 16.50 € 11. Bez termoizolacije u ceni.00 € 13. Oblik. m2 m2 19. izolacija i pomoćna skela. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom i pomoćna skela. po uputstvu projektanta. Zidanje fasadnih zidova punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. Slog mora biti pravilan. Sa termoizolacijom u ceni. Između betonskog stuba i zida od opeke postaviti sloj polietilenske folije i termoizolacije od mineralne vune debljine 3 cm. Između betonskog i zida od opeke postaviti sloj polietilenske folije i termoizolacije od mineralne vune debljine 3 cm.00 € 10. Slog mora biti pravilan. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. Bez termoizolacije u ceni. b. Obračun po m2 obloge. Izrada obloge debljine 19 cm fasadnih sendvič zidova između nosećih betonskih stubova. U cenu ulazi i fugovanje. Obračun po m2 fasadne obloge.

opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6. Preziđivanje i blokovanje rastresenih delova fasade.00 € 23.00 € 19. oprati vodom pod pritiskom i dobro natopiti retkim cementnim malterom. izolacija i pomoćna skela. Oblaganje betonskih serklaža opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6.00 € 18. Oblaganje betonskih serklaža opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6 sa izradom termoizolacije.00 € 18. Obračun po m3 zida. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom. Između betonskog i zida od opeke postaviti sloj polietilenske folije i termoizolacije od mineralne vune debljine 3 cm. m2 m2 21. a zatim isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". b.00 € 18. koje se posebno plaća. debljine 25 cm i više. a. opekom starog formata u produžnom malteru. Između betonskog serklaža i zida od opeke postaviti sloj polietilenske folije i termoizolacije od mineralne vune debljine 3 cm. Oblaganje betonskih zidova opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6 sa izradom termoizolacije. m3 170. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. Obračun po m2 zida.00 € 22. Sa termoizolacijom u ceni. Obračun po m2 obloge. Obračun po m2 zida. Oblaganje betonskih zidova opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6.50 € 20. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom i pomoćna skela. Obračun po m2 površine fasade. Preziđivanje fasadnih zidova. prezidati ili blokovati rastresene delove fasadnog platna. Opeku očistiti i prezidati zidove. izolacija i pomoćna skela.00 € 131 .50 € 17. Rastresene delove pažljivo izvaditi. Sa termoizolacijom u ceni. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom. Bez termoizolacije u ceni. a podlogu očistiti. Pažljivo porušiti rastresene delove. m2 16. a. b. m2 m2 21. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom i pomoćna skela.14.00 € 16. očistiti od maltera i oprati mlazom vode. m2 16. Sa termoizolacijom u ceni. b. a. Obračun po m2 obloge. Bez termoizolacije u ceni. Obračun po m2 obloge. Demontiranu opeku očistiti od maltera i ponovo ugraditi sa potrebnim dodatkom opeke. Po obijanju maltera sa fasade. Bez termoizolacije u ceni. izolacija i pomoćna skela. Oblaganje betonskih serklaža opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6 sa izradom termoizolacije. Između betonskog serklaža i zida od opeke postaviti sloj polietilenske folije i termoizolacije od mineralne vune debljine 3 cm. m2 18. m2 m2 21. otvori se odbijaju.

Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica.04 cm između betona i termoizolacije. Visine preko 50 cm. Zidanje venca visine do 25 cm opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6. 6. Zidanje solbanka prozora opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6. Fasadnu oblogu povezati sa jezgrom od betona specijalnim ankerima Ø 3 mm od nerđajućeg čelika. Visine do 50 cm. m1 m1 m1 m1 m1 11. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Obračun po m2 pilastera.00 € € € € € Zidanje atike opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6. Šambrane vrata. fasadnom opekom i termoizolacijom.24. U cenu ulaze i izolacija i pomoćna skela. Obloga se sastoje se od pune opeke debljine 12 cm sa po tri reda fasadne opeke na svakih 38 cm sa spoljne strane. m2 35. Visine do 25 cm. d. m2 21. Opeku otesati za formiranje profila i ozidati venac sa pravilnim prevezima. Obračun po m1 solbanka.00 € 132 . Obračun po m2 pilastera. m2 32. b. Obračun po m1 venca.00 12. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. termoizolacije od Vunizola FS Plus debljine je 8 cm i polietilenske folije 0.00 € 90. po projektu i detaljima. b. a. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. Opeku otesati za formiranje profila i ozidati solbank sa pravilnim prevezima. Samarice. po uputstvu projektanta. c. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2.50 20. m2 22. Obračun po m2 atike. po projektu i detaljima. po uputstvu projektanta.50 € 65. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. Oblaganje betonskih zidova punom opekom. Obračun po m2 obložene površine. Ležište solbanka isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom".50 € 7. e. Zidanje pilastera opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6. Timpanona.50 17. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Šambrane prozora.00 € 8. m1 m1 m1 32. Ležište venca isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom".00 12. a. Opeku otesati za formiranje profila i ozidati atiku sa pravilnim prevezima. Ležišta za atiku isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". c. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Zidanje pilastera punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. Fasadni elementi 1. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Solbanka prozora.50 € 11. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera.00 € 9.

Samarice. m2 180.00 € € € € 133 . Prezidati venac po uzoru na prvobitni. očistiti od maltera i oprati mlazom vode. Visine do 25 cm. d. Obračun po m3 stubova.00 € 19. Opeku očistiti i po potrebi otesati nove komade. Obračun po m1 solbanka. Preziđivanje solbanka opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6. Prezidati pilaster po uzoru na prvobitni. Punom opekom. m1 m1 m1 m1 10. c. Pažljivo porušiti rastresene delove.00 € 12. Opeku očistiti i po potrebi otesati nove komade.00 € 42. Zidanje stubova punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. a. Opeku očistiti i po potrebi otesati nove komade. Opeku očistiti i po potrebi otesati nove komade. Zidanje i fugovanje venca od kamena u cementnom malteru 1:3. a zatim isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". Zidanje izvesti u pravilnom slogu.00 11. Šupljom opekom. Timpanona. Stubovi 1. d. U cenu ulazi i pomoćna skela. Prezidati atiku po uzoru na prvobitnu. Obračun po m1 ozidanog venca. a.50 € 13.00 160. Preziđivanje atike opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6. m2 24. Visine preko 50 cm. Solbanaka. m1 17. Pažljivo porušiti rastresene delove. a zatim isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom".50 15. Šambrane.12. m3 m3 m3 m3 140. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. Opekom starog formata.50 € 55. Obračun po m3 atike.00 12. a zatim isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". Pažljivo porušiti rastresene delove. Giter opekom. Prezidati solbank po uzoru na prvobitni. c. Pažljivo porušiti rastresene delove. Obračun po m2 pilastera. b. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. Preziđivanje venca visine do 25 cm opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6. a zatim isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". a spojnice uvući 2-3 cm. Preziđivanje pilastera opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. c. m1 m1 m1 25.00 145. Pre zidanja venca podlogu natopiti cementnim špricom. a. Obračun po m1 venca. b. očistiti od maltera i oprati mlazom vode. po uputstvu projektanta. očistiti od maltera i oprati mlazom vode. a spojnice po završenom zidanju očistiti do dubine 2 cm.00 € 18. Visine do 50 cm. b.00 € € € € 17.00 135. očistiti od maltera i oprati mlazom vode.

b. Zidanje stubova pritesanim kamenom u cementnom malteru. Preziđivanje stubova punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Obračun po m3 stubova. Od pune opeke. Zidanje stubova obrađenim kamenom u cementnom malteru. po uputstvu projektanta. Obračun po m2 obzidane površine. Obračun po m3 stubova. Kamen za zidanje mora biti zdrav. fuguje se i ostaje vidna. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom i pomoćna skela. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera.00 € 8. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. m2 m2 22. Obračun po m3 stubova. m3 275. Opeka mora biti crvene boje i kvalitetna. bez lasa. Kamen pritesati. Obračun po m3 stubova. Nabavka i obrada kamena plaća se posebno. m3 140. Pre ugradnje kamen kvasiti vodom.50 € 18.50 € 10. Kamen za zidanje mora biti zdrav. Opeku očistiti i prezidati stubove. bez lasa. U cenu ulaze i nabavka i obrada kamena i pomoćna skela. m3 625. vidnu površinu i ivice. Kamen pre ugradnje kvasiti vodom i redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama. prevezi moraju da budu pravilni.00 € 90.00 € 9. Pažljivo porušiti rastresene delove.00 € 6. po uputstvu projektanta. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Obziđivanje armirano betonskih stubova opekom starog formata u produžnom malteru. U cenu ulazi i pomoćna skela. Spojnice očistiti i pripremiti za fugovanje. a zatim isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". a. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. izolacija i pomoćna skela. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. Redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom. U cenu ulaze i nabavka kamena i pomoćna skela. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. očistiti od maltera i oprati mlazom vode. Fugovati cementnim malterom i očistiti kamen. Slog mora biti pravilan.00 € 134 . m3 210. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. Obračun po m2 obloge. b. m2 15.00 € 13. Debljina obzide je 15 cm. Od opeke starog formata. a fugovanje izvesti u tehnici po izboru projektanta. Oblaganje betonskih stubova opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6. Obračun po m2 obloge. Sa termoizolacijom u ceni. Zidanje stubova ograde kamenom u cementnom malteru. Između betonskog stuba i zida od opeke postaviti sloj polietilenske folije i termoizolacije od mineralne vune debljine 3 cm. da se ne pojave fleke.5. m2 17. Bez termoizolacije u ceni. a. Prilikom zidanja voditi računa da ne curi mleko i malter. Zidanje stubova punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. Obračun po m3 stubova.50 € 12. m3 m3 80. Oblaganje betonskih stubova opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6 sa izradom termoizolacije. U cenu ulazi i pomoćna skela. Pre ugradnje kamen kvasiti vodom.00 € 7.

Obračun po m3 lukova. Kamen očistiti od veziva i kvasiti pre ugradnje. a. sa dodatkom opeke po uzoru na postojeću. b. Obračun po m3 stubova. Punom opekom. Obrađenim kamenom.00 € 135 . b. Lomljenim kamenom. Lukovi 1. podupirači i pomoćna skela. Po završenom zidanju očistiti spojnice i opeku.00 € 180. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. bez lasa. Giter opekom. 4. Obrađenim kamenom. Kamen očistiti od veziva i kvasiti pre ugradnje. Postojeće lukove vrlo pažljivo porušiti da se kamen ne ošteti. Spojnice moraju da budu pravilne. a. Po skidanju oplate opeku i fuge sa unutrašnje strane luka očistiti. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. U cenu ulazi i pomoćna skela. Preziđivanje stubova od lomljenog kamena u cementnom malteru. Kamen za zidanje mora biti zdrav. a. Obračun po m3 lukova. c. Opekom starog formata. Preziđivanje lukova pritesanim kamenom u cementnom malteru. Opeku očistiti i prezidati lukove. m3 m3 m3 350. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. U cenu ulaze i oplata sa remenatama. U cenu ulaze i oplata sa remenatama. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice.00 € 360. Očistiti i oprati mlazom vode ležišta lukova i isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". Zidanje lukova pritesanim kamenom u cementnom malteru. Preziđivanje lukova punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6.00 € 7. m3 m3 460.00 € 425. b. Opekom starog formata. podupirači i pomoćna skela. podupirači i pomoćna skela. U cenu ulaze i oplata sa remenatama. m3 m3 800. Pritesanim kamenom. Redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama uz pomoć vođice. Obrađenim kamenom. oplata sa remenatama. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. m3 m3 m3 90. b. a.00 € Zidanje lukova punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. Redove zidati po uzoru na prvobitne. Pažljivo porušiti lukove da se opeka ne ošteti. m3 460. sa pritesanim vidnim površinama i ivicama.00 € 140. podupirači i pomoćna skela. Obračun po m3 lukova.00 € 13. U cenu ulazi nabavka i obrada kamena. sa pravilnim spojnicama.00 € 375. Redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama uz pomoć vođice. Pritesanim kamenom.15. a. Obračun po m3 lukova. pomoćna skela i fugovanje.00 € 475. Zidanje lukova punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Pritesanim kamenom. Punom opekom. b. Lukove prezidati u tehnici po uzoru na prvobitnu. U cenu ulaze i oplata sa remenatama.00 € 9. Obračun po m3 lukova. Pre ugradnje kvasiti ga vodom i redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama.00 € 5. podupirači. c. Postojeće stubove vrlo pažljivo porušiti da se kamen ne ošteti. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica.00 € 1 100. m3 m3 375. po uputstvu projektanta.

Obračun po m3 svodova. Pažljivo porušiti svodove da se opeka ne ošteti. sa dodatkom opeke po uzoru na postojeću.00 € 7. m3 m3 m3 400. Očistiti i oprati mlazom vode ležišta svodova i isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". U cenu ulaze i oplata sa remenatama. Obrađenim kamenom. 4. U cenu ulaze i oplata sa remenatama. Redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama. Opekom starog formata. podupirači i pomoćna skela. Svodove zidati u tehnici kao prvobitna. Kamen za zidanje mora biti zdrav. b. a. c. oplata sa remenatama.00 € 345. Spojnice moraju da budu pravilne. podupirači i pomoćna skela. Pritesanim kamenom. Preziđivanje svodova pritesanim kamenom u cementnom malteru. Punom opekom.14.00 € Zidanje svodova punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. U cenu ulaze i oplata sa remenatama. a. podupirači i pomoćna skela. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. b. m3 425. krstati svod. Opekom starog formata. Opekom starog formata. m3 m3 m3 320. podupirači i pomoćna skela. pomoćna skela i fugovanje. sa pritesanim vidnim površinama i ivicama. podupirači. krstati svod. Zidanje svodova punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Punom opekom.00 € 1 100. a. Obračun po m3 svodova. Obrađenim kamenom. b. Obračun po m3 svodova.00 € 600.00 € 550. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. Obrađenim kamenom. Po skidanju oplate opeku i fuge sa unutrašnje strane svoda očistiti. bez lasa.00 € 410.00 € 136 . Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. Kamen očistiti od veziva i kvasiti pre ugradnje. Obračun po m3 svodova. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. b. po uputstvu projektanta. Pritesanim kamenom. Obračun po m3 svodova. m3 m3 m3 320. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. Preziđivanje svodova punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6.00 € 375. Po završenom zidanju očistiti spojnice i opeku. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. c. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom.00 € 10. U cenu ulaze i oplata sa remenatama. Postojeće svodove vrlo pažljivo demontirati da se kamen ne ošteti. a. Pre ugradnje kvasiti ga vodom i redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama.00 € 430. Spojnice moraju biti iste debljine. U cenu ulazi nabavka i obrada kamena. Zidanje svodova pritesanim kamenom u cementnom malteru. uvučene do 2 cm u odnosu na ravan svoda. m3 m3 825.00 € 5. Giter opekom. b. Opeku očistiti i prezidati lukove. Svodovi 1.

Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. a.00 € 210.00 € 137 . m3 m3 160. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 4. Spojnice sa spoljne strane po završenom zidanju očistiti do dubine od 2 cm. Obračun po m2 zida. Obračun po m3 dimnjaka.00 € 180. Horizontalne i vertikalne spojnice moraju biti iste debljine.0 mm. Pri vrhu dimnjaka po uzoru na postojeće ispustiti opeke radi formiranja venca. Fuge sa spoljne strane obraditi cementnim malterom razmere 1:2. debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. m3 m3 190. Pri vrhu dimnjaka ispustiti opeke radi formiranja venca. Prilikom zidanja koristiti četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara dimenzijama fuga. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica.55 mm. debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. Punom opekom. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. U cenu ulazi i pomoćna skela. 7. Opekom starog formata. mereno po spoljašnjem obimu. Nabavka i ugradnja dimnjačkih vratanaca od betona. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m3 dimnjaka. b. 3. Obziđivanje dimnjačkih kanala u tavanu punom opekom. Nabavka i ugradnja dimnjačkih vratanaca od pocinkovanog lima debljine 1. Obračun po m2 zida. Opekom starog formata. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Punom opekom. 4. pripremiti za malterisanje ili dersovati.00 € Zidanje dimnjaka punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. Zidanje dimnjaka punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. pripremiti za malterisanje ili dersovati. Obračun po komadu vratanaca. 6.00 € 9. Slog mora biti pravilan. m3 210. Po završenom zidanju spojnice očistiti. m2 12.00 € 6. Spojnice sa spoljne strane po završenom zidanju očistiti do dubine od 2 cm. m2 14. Kom. Kom. Obračun po komadu vratanaca. b. po uputstvu projektanta. Nabavka i ugradnja dimnjačkih štucni od pocinkovanog lima debljine 0. Preziđivanje postojećih dimnjaka punom opekom sa nabavkom opeke. Obziđivanje dimnjačkih metalnih kanala punom opekom. Postojeći dimnjak porušiti po projektu i uputstvu projektanta. a. U cenu ulazi i pomoćna skela.50 € 7.00 € 8.15. Unutrašnju stranu dimnjačkih kanala obraditi prilikom zidanja. Obračun po m3 dimnjaka. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Dimnjaci 1. uvučene do 2 cm. u produžnom malteru razmere 1:2:6. Unutrašnju stranu dimnjačkih kanala obraditi prilikom zidanja.00 € 10. Kom. Obračun po komadu štucni. mereno po spoljašnjem obimu. Unutrašnju stranu dimnjačkih kanala obraditi prilikom zidanja.

b. po uputstvu projektanta. Dimnjačku kapu betonirati sitnozrnim betonom. uvučene do 2 cm. Obračun po komadu kape.00 € 16. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Obziđivanje dimnjačkih kanala u tavanu i iznad krova punom opekom debljine 7 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. U cenu ulazi i pomoćna skela. U cenu ulaze i izrada. U cenu ulazi fugovanje i pomoćna skela. dimnjačku kapu armirati i kapu betonirati sitnozrnim betonom.00 € 28. Prilikom zidanja koristiti četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara dimenzijama fuga. Fuge sa spoljne strane obraditi cementnim malterom razmere 1:2. Kom. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 zida. a. Po detaljima i uputstvu projektanta uraditi oplatu.00 € 13. a.00 € 15. pripremiti za malterisanje ili dersovati. b. Debljine 12 cm. Kom. Kom. Debljine 12 cm.00 € 138 . po završenom zidanju. m2 m2 13. Debljine 7 cm. Slog mora biti pravilan. pripremiti za malterisanje ili dersovati. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom.00 € 21. Obziđivanje dimnjačkih kanala u tavanu i iznad krova punom fasadnom opekom debljine 7 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. Unutrašnju stranu dimnjačkih kapa obraditi prilikom zidanja. Opekom starog formata. Obračun po komadu kape. Obziđivanje dimnjačkih kanala u tavanu i iznad krova šupljom opekom debljine 7 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. Unutrašnju stranu dimnjačke kape obraditi. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Unutrašnju stranu dimnjačkih kapa obraditi prilikom zidanja. Debljine 12 cm. Obračun po komadu kape. Spojnice sa spoljne strane. Debljine 7 cm. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Zidanje dimnjačke kape punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. 75. Zidanje dimnjačke kape punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. Obračun po komadu kape. a. 95. Kom.00 € 17.00 € 110. a. 100. m2 m2 12. Unutrašnju stranu dimnjačke kape obraditi. Punom opekom.00 € 20. U cenu ulazi i pomoćna skela. m2 m2 21. Obračun po m2 zida. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Izrada dimnjačke kape od armiranog betona. Kom.11. b. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Po detaljima i uputstvu projektanta uraditi oplatu za dimnjačku kapu i armirati. Debljine 7 cm. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela.00 € 19. obrada i pomoćna skela. Spoljne strane malterisati i obraditi produžnim malterom. U cenu ulaze i izrada. Obračun po m2 zida. Izrada dimnjačke kape od natur betona. 75. b. Horizontalne i vertikalne spojnice moraju biti iste debljine.00 € 17. obrada i pomoćna skela. očistiti do dubine od 2 cm. Opeka ne sme da bude isprljana malterom. Kapu izvesti po detaljima i uputstvu projektanta.

Dimnjak Ø 45 cm. 60x60 cm.00 375. Uže od mineralne vune omotati oko priključka za dimnjačka vratanca i svakog priključka da se omogući dilatacija. Zidanje YU troslojnog montažnog jednostrukog dimnjaka prečnika kanala 13. Obračun po m1 komplet izvedenog dimnjaka.5 cm u odnosu na blok omotača.5 cm. i.22. Dimnjak Ø 25 cm. Spoljne strane malterisati i obraditi produžnim malterom. 55x70 cm. preko ovlažene cevi. j.00 100. Ako se za gorivo upotrebljava plin ili slično upotrebiti specijalan kit otporan na kiseline. c. Zidanje YU troslojnog montažnog jednostrukog dimnjaka sa ventilacijom prečnika dimnjačkog kanala 13.5 mm. Dimnjak Ø 13. Prekid prekriti bakarnim ili olovnim limom debljine 1. Dimnjak Ø 40 cm. Na sastavima blokova omotača oko cevi omotati dilataciono uže od mineralne vune. 55x55 cm. Dimnjak završiti elementom "Venturius" za pojačanje protoka i zaštitu dimnjaka. Dimnjak završiti elementom "Venturius" za pojačanje protoka i zaštitu dimnjaka. sa preklopom od 5 cm. 36x48 cm. 66x66 cm. Debljina spoja cevi je 7 mm. e. f. 70. m1 m1 m1 m1 m1 50.00 € € € € € € € € € € € € 35. Debljina spoja blokova omotača je 10 mm. Dimnjak Ø 20 cm. U otvor za prolaz dimnjaka kroz međuspratne konstrukcije između blokova omotača i konstrukcije postaviti tvrdu izolaciju (pluta. spoljnih dimenzija 29x29 cm.5 cm.00 190. 108x108 cm. preko suve i obrisane cevi. spoljnih dimenzija 29x41 cm.00 600. Obračun po komadu kape. Oblogu zidati fasadnom opekom i fugovati je. Oblogu zidati fasadnom opekom i fugovati je.00 150.00 50.00 40. Izrada dimnjačke kape od armiranog betona. preko suve i obrisane cevi. podbetoniranjem prve cevi. Na sastavima blokova omotača oko cevi omotati dilataciono uže od mineralne vune. odnosno da dimnjačka cev radi nezavisno od omotača. d. h. Debljina spoja cevi je 7 mm. "Građevinar" Bačka Palanka. mineralna vuna. da je dimnjak elastično pričvršćen za konstrukciju. Dimnjak Ø 25 cm.5 cm u odnosu na blok omotača.00 70.00 130. g. 29x29 cm. mineralna vuna. 50x64 cm. Stiropor) i zaliti betonom. Cevi dimnjaka spajati sa produžnim malterom razmere 1:2:6. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 35. Dimnjak Ø 35 cm. Između betonske ploče i dimnjačke cevi ostaviti prekid za svakih m1 visine dimnjaka po 2 mm visine. Unutrašnju stranu dimnjačke kape obraditi. e. 36x36 cm. Dimnjak Ø 16 cm. d. c. 75x75 cm. Dimnjak Ø 20 cm.00 475.00 € € € € € 139 . 50x50 cm. Neposredno ispod krova postaviti konzolnu ploču koja nosi oblogu dimnjaka. 90x90 cm. a. po detaljima i uputstvu projektanta. obrada kape i pomoćna skela. podbetoniranjem prve cevi. Ako se za gorivo upotrebljava plin ili slično upotrebiti specijalan kit otporan na kiseline. da je dimnjak elastično pričvršćen za konstrukciju. Uže od mineralne vune omotati oko priključka za dimnjačka vratanca i svakog priključka da se omogući dilatacija. U cenu ulaze i izrada.00 525.00 200. Između betonske ploče i dimnjačke cevi ostaviti prekid za svakih m1 visine dimnjaka po 2 mm visine. Dimnjak Ø 30 cm. Kom. 95x95 cm. Prekid prekriti bakarnim ili olovnim limom debljine 1. Neposredno ispod krova postaviti konzolnu ploču koja nosi oblogu dimnjaka. minimalno 30 mm. Dimnjak Ø 70 cm. Dimnjak Ø 60 cm. Dimnjak Ø 50 cm. Izraditi oplatu i betonirati sitnozrnim betonom. 29x41 cm. Preko temelja montirati dimnjak. b.5 mm. sa preklopom od 5 cm.00 700. Cevi dimnjaka spajati sa produžnim malterom razmere 1:2:6. Debljina spoja blokova omotača je 10 mm. preko ovlažene cevi. "Građevinar" Bačka Palanka.00 125. k. Dimnjak Ø 16 cm. 80x80 cm. 40x40 cm. Stiropor) i zaliti betonom. minimalno 30 mm. Dimnjak Ø 30 cm. Preko obloge od opeke postaviti betonsku ploču. Dimnjak Ø 55 cm. l. Dimnjak Ø 13. b. 40x54 cm.00 60. Preko obloge od opeke postaviti betonsku ploču. Obračun po m1 komplet izvedenog dimnjaka. odnosno da dimnjačka cev radi nezavisno od omotača. Šamotnu dimnjačku cev smaknuti za 16. U otvor za prolaz dimnjaka kroz međuspratne konstrukcije između blokova omotača i konstrukcije postaviti tvrdu izolaciju (pluta. Šamotnu dimnjačku cev smaknuti za 16.5 cm. Preko temelja montirati dimnjak.5 cm.00 € 23. a.

00 475. odnosno da dimnjačka cev radi nezavisno od omotača. "Građevinar" Bačka Palanka.00 € 50. Dimnjak Ø 50 cm. m1 22. Obračun po m1 komplet izvedenog dimnjaka. Neposredno ispod krova postaviti konzolnu ploču koja nosi oblogu dimnjaka. preko suve i obrisane cevi. da unutrašnjost kanala ostane glatka. preseka 25x45 cm produžnim malterom. Plašt od lakog betona spaja se u spratu samo sa jednom sastavnom fugom i ona se prekriva etažnom pločom. Preko obloge od opeke postaviti betonsku ploču. g.00 750. m1 m1 62.00 325. Ako se za gorivo upotrebljava plin ili slično upotrebiti specijalan kit otporan na kiseline. podbetoniranjem prve cevi. Obračun po m3 dimnjaka. spoljnih dimenzija 29x29 cm. propuštanjem dima kroz otvor priključka ili vratanca. usled zagrevanja. Kanal izolovati ter papirom na mestu prolaska kroz međuspratnu konstrukciju da se obezbedi rad dimnjaka. Uže od mineralne vune omotati oko priključka za dimnjačka vratanca i svakog priključka da se omogući dilatacija. Dimnjak sa priključcima izvesti po detaljima. Šamotnu dimnjačku cev smaknuti za 16. minimalno 30 mm. 40x73 cm. Pre početka zidanja spojnice dobro pokvasiti i paziti da malter ne iscuri. Preko temelja montirati dimnjak. 95x120 cm. Zidanje sabirnih dimnjaka. preko ovlažene cevi.5 mm. U cenu ulaze i svi fasonski elementi za priključak i pomoćna skela.00 € 51. h. Dimnjak Ø 20 cm. j. Cev etažnog YU dimnjaka izrađena je od plemenitog čelika.00 € 110. Stiropor) i zaliti betonom. da je dimnjak elastično pričvršćen za konstrukciju. 75x93 cm. spoljnih dimenzija 36x64 cm. Obračun po m1 komplet izvedenog dimnjaka. Preko obloge od opeke postaviti betonsku ploču. mineralna vuna. Sa spoljne strane očisti spojnice i fugovati ih.00 € 140 . m1 m1 m1 m1 m1 m1 225. tipa "Šund". Dimnjak Ø 2x16 cm.00 € 48. U otvor za prolaz dimnjaka kroz međuspratne konstrukcije između blokova omotača i konstrukcije postaviti tvrdu izolaciju (pluta. Dimnjak Ø 35 cm. projektu i uputstvu proizvođača. Stiropor) i zaliti betonom. Obračun po m1 komplet izvedenog dimnjaka. mineralna vuna. Cevi dimnjaka spajati sa produžnim malterom razmere 1:2:6.00 € € € € € € Zidanje YU troslojnog montažnog dvostrukog dimnjaka prečnika kanala 2x16 cm. 60x77 cm. sa preklopom od 5 cm.00 675. a. termo izolacije i plašta od lakog betona. Dimnjak Ø 60 cm. Zidanje samostalnih dimnjaka punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. isisivač. U cenu ulaze i pomoćna skela. po projektu i detaljima. Dimnjak Ø 16 cm. Oblogu zidati fasadnom opekom i fugovati je. Dimnjak Ø 45 cm.50 € 80. Debljina spoja cevi je 7 mm. šupljine se ne odbijaju. U toku zidanja sa unutrašnje strane malterisati kanal. Neposredno ispod krova postaviti konzolnu ploču koja nosi oblogu dimnjaka.00 600. sa niskom specifičnom gustinom. b. Dimnjak završiti elementom "Venturius" za pojačanje protoka i zaštitu dimnjaka. da je dimnjak elastično pričvršćen za konstrukciju. 33x33 cm.f. 80x99 cm. 66x84 cm. Nabavka i izrada troslojnog etažnog montažnog YU dimnjaka prečnika kanala 16 cm. Po završetku zidanja dimnjaka kroz svaku etažu izvršiti ispitivanje zaptivenosti spojnica. 36x64 cm. Na sastavima blokova omotača oko cevi omotati dilataciono uže od mineralne vune. 29x29 cm. otpornog prema koroziji. a. Oblogu zidati fasadnom opekom i fugovati je. m1 m1 75. Dimnjak Ø 55 cm. Dimnjak Ø 40 cm. i. "Građevinar" Bačka Palanka. b.5 cm u odnosu na blok omotača. Dimnjak završiti elementom "Venturius" za pojačanje protoka i zaštitu dimnjaka. Na vrhu dimnjaka izvesti dimnjačku kapu. Prekid prekriti bakarnim ili olovnim limom debljine 1. 46. U otvor za prolaz dimnjaka kroz međuspratne konstrukcije između blokova omotača i konstrukcije postaviti tvrdu izolaciju (pluta. Između betonske ploče i dimnjačke cevi ostaviti prekid za svakih m1 visine dimnjaka po 2 mm visine. 90x115 cm. k. m3 225. Dimnjak Ø 2x20 cm. Debljina spoja blokova omotača je 10 mm.

Obračun po m2 malterisane površine. m2 3. b. a ivice prave.50 750. Podlogu pokvasiti. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". Dimnjak Ø 80 cm. Dimnjak Ø 55 cm. Elemente prednapregnuti na licu mesta.D. Preko temelja montirati dimnjak. Dimnjak Ø 45 cm. otprašiti i oprati vodom. Dersovanje dimnjaka od opeke produžnim malterom. Na vrhu postaviti dimnjačku kapu i zaštitnik. bez preloma i talasa.00 862. "jedinice". U cenu ulazi i pomoćna skela. Dimnjak Ø 35 cm. Zidanje YU slobodno stojećeg dimnjaka YU. malter ne sme da bude redak da ne curi i da opeka ne povuče mleko. Obračun po m2 dersovane površine.50 € 61. f. "Građevinar" Bačka Palanka. u tavanskom prostoru. Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati mlekom. grunt. h. Podlogu pokvasiti i naneti sloj.00 787. koji čine plašt. bez preloma i talasa. Sa spoljne strane montirati metalne lestve sa ogradom i gromobranskom instalacijom. Prvi sloj. Dimnjak izvesti od šamotnih cevi debljine 35 mm termoizolacije od mineralne vune debljine 80 mm i prefabrikovano armirano betonskih elemenata. m2 8. Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati mlekom. Omalterisane površine moraju biti ravne. Dimnjak Ø 70 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 712. Malterisanje dimnjaka od opeke produžnim malterom u jednom sloju. Spojnice dobro ispuniti malterom. grunt. u toku montaže. "jedinice". Pre početka dersovanja površine zidova očistiti i otprašiti. Fugovanje dimnjaka od opeke cementnim malterom. Dimnjak Ø 60 cm. Malterisanje dimnjaka od opeke produžnim malterom u dva sloja. raditi produžnim malterom od prosejanog šljunka.00 € 141 .50 900. Malter ne sme da bude redak da ne dođe do curenja materijala. Obračun po m2 fugovane površine. naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Dimnjak Ø 50 cm. g. a prečnika dimnjačkog kanala 35 cm. Obračun po m1 komplet izvedenog dimnjaka.00 € € € € € € € € 60.50 € 62. m2 5.50 825. Prvi sloj. Radove izvesti po tehničkim podacima i uputstvu proizvođača. Omalterisane površine moraju biti ravne.00 € 63. e. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 675. Po završenom dersovanju lice očistiti. c. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". Dimnjak Ø 40 cm.52.IMS 35 dimenzija 100x100 cm. m2 6. Po završenom fugovanju spojnice i opeku očistiti. raditi produžnim malterom od prosejanog šljunka. Obračun po m2 malterisane površine. Površine za fugovanje očistiti. d. Spojnice dobro ispuniti malterom i obraditi na način po izboru projektanta. a. a ivice oštre i prave.00 925. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom i perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama.

Debljine 12 cm.00 € 142 . Pre početka zidanja spojnice dobro pokvasiti i paziti da malter ne iscuri. tipa "Šund". m2 m2 21. da se obezbedi rad kanala usled zagrevanja. Obziđivanje ventilacionih kanala u tavanu i iznad krova punom fasadnom opekom debljine 7 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. da se obezbedi rad kanala usled zagrevanja. Pre početka zidanja spojnice dobro pokvasiti i paziti da malter ne iscuri. U cenu ulazi fugovanje i pomoćna skela. Debljine 7 cm. U cenu ulaze i svi fasonski elementi za priključak. da se obezbedi rad kanala usled zagrevanja. U cenu ulazi i pomoćna skela. Na vrhu kanala izvesti dimnjačku kapu. a. Zidanje YU ventilacionog kanala spoljnih dimenzije 410x250 cm. U cenu ulaze i svi fasonski elementi za priključak i pomoćna skela. da unutrašnjost kanala ostane glatka.00 € 14. Na vrhu kanala izvesti dimnjačku kapu.00 € 8. isisivač. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m1 komplet izvedenog kanala.00 € 6.00 € 3. m1 25. pripremiti za malterisanje ili dersovati. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Radove izvesti po uputstvu proizvođača. m2 m2 13. Debljine 7 cm. pripremiti za malterisanje ili dersovati. Obračun po m2 zida. m1 20. da unutrašnjost kanala ostane glatka. Obziđivanje ventilacionih kanala u tavanu i iznad krova šupljom opekom debljine 7 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6.00 € 28. Presek matičnog kanala je 30x30 cm i sekundarnog 20x20 cm sa zidovima debljine 2. 17. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Kanal postaviti od industrijski izrađenih elemenata od lakog betona. Na vrhu kanala izvesti dimnjačku kapu. Kanal izolovati ter papirom na mestu prolaska kroz međuspratnu konstrukciju.5 cm. "Građevinar" Bačka Palanka. Obračun po m1 komplet izvedenog kanala. b. Opeka ne sme da bude isprljana malterom. isisivač. Prilikom zidanja paziti da malter ne iscuri. Kanal izolovati ter papirom na mestu prolaska kroz međuspratnu konstrukciju. Obračun po m2 zida. vratanca i pomoćna skela.50 € Zidanje sabirne ventilacije. Zida u produžnom malteru. Zidanje sabirnih kanala za izbacivanja smeća od elemenata betonskih blokova. b. Obračun po m2 zida. U cenu ulaze i svi fasonski elementi za priključak i pomoćna skela.00 € 4. Kanal izolovati ter papirom na mestu prolaska kroz međuspratnu konstrukciju. Obziđivanje ventilacionih kanala u tavanu i iznad krova punom opekom debljine 7 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. Debljine 7 cm. isisivač. preseka 25x45 cm produžnim malterom. a. Obračun po m1 ventilacionog kanala. a. m1 2.16. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Debljine 12 cm.00 € 17. b. da unutrašnjost kanala ostane glatka. m2 m2 12. Debljine 12 cm. Kanali 1.

Gornju površinu košuljice gletovati do crnog sjaja i negovati dok ne očvrsne. razmere 1:3. Debljine 7 cm. Izrada cementne košuljice šahta debljine 3 cm. Izrada armirano betonskih temelja šahtova marke MB 25. Obračun po m3 temelja. Debljine 12 cm. Izrada cementne košuljice šahta debljine 3 cm.50 € 4. Izrada gletovanog poda šahta od betona debljine 6 cm marke MB 15.00 € 17. m3 2.00 € 12.00 € Izrada armirano betonske temeljne ploče šahta marke MB 25. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Po završenom zidanju spojnice očistiti. b. ispuštanjem opeke ili armaturom. Obračun po m2 zida. Obračun po m3 temelja. Svaki peti red povezati sa konstruktivnim zidom. a. Šahtovi 1. Debljine 7 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. b. Svaki peti red povezati sa konstruktivnim zidom. U cenu ulazi i pomoćna skela. Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrsne. Obziđivanje vertikala instalacija punom opekom debljine 7 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. Obračun po m2 zida. Obračun po m2 poda. m2 7. m2 6. pripremiti za malterisanje ili dersovati.00 € 16. Debljine 12 cm.00 € 143 . U cenu ulaze i oplata. Gornju površinu poda gletovati do crnog sjaja i beton negovati. m3 120.50 € 6. Izrada perdašenog poda šahta od betona debljine 6 cm marke MB 15. m2 m2 14. armatura i tampon šljunka. a. Obračun po m2 poda. razmere 1:3. m2 m2 14. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom".10. gletovana. Obračun po m2 košuljice. armatura i tampon šljunka. Obziđivanje vertikala instalacija šupljom opekom debljine 7 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6.00 € 5. Obračun po m2 košuljice. 100. m2 10. U cenu ulaze i oplata. Gornju površinu poda perdašiti i beton negovati. perdašena. pripremiti za malterisanje ili dersovati.00 € 3. m2 8. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati.50 € 17. Po završenom zidanju spojnice očistiti. ispuštanjem opeke ili armaturom. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom".

Šaht za vodomer. Prilikom zidanja na svakih 30 cm ugraditi penjalice. za prihvatanje poklopca preko betonskog serklaža. m1 90.00 € 15. U cenu ulaze i serklaž. Gornju površinu izravnati i beton negovati. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm i dersovati. m3 95. za prihvatanje poklopca preko betonskog serklaža. penjalice i pomoćna skela. Šaht za hidrofor.00 € 13. penjalice i pomoćna skela. Zidanje šahta za vodomer punom opekom u produžnom malteru. m3 110. Pri vrhu šaht stepenasto završiti. Obračun po m2 dersovane površine. a. U ploči ostaviti otvor i postaviti nosač poklopca šahta. Debljine 12 cm. u cementnom malteru. Prilikom zidanja na svakih 30 cm ugraditi penjalice. b. Obračun po m2 šahta. Obračun po m3 šahta. Pri vrhu šaht stepenasto završiti. m3 m3 110.00 € 11. Izrada armirano betonske ploče šahta. po statičkom proračunu i betonirati betonom MB 30. b. Obračun po m2 ploče. U cenu ulaze i serklaž. od prefabrikovanih elemenata. Zidanje PTT šahta punom opekom u produžnom malteru. U cenu ulaze i serklaž. a. koji se posebno plaća. Dersovanje zidova šahta produžnim malterom. Površine zidova dobro očistiti i otprašiti. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom.7. Na vrhu postaviti suženi deo visine 60 cm a iznad armirani prsten. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. penjalice i pomoćna skela. Prilikom zidanja na svakih 30 cm ugraditi penjalice. Prilikom zidanja na svakih 30 cm ugraditi penjalice.00 € 110.00 € 14. m2 15.00 € 35.50 € 144 . Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom. Obračun po m1 šahta. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm i dersovati. penjalice i pomoćna skela.00 € 9. Obračun po m3 septičke jame. U cenu ulazi i pomoćna skela. Debljine 25 cm. Po završenom dersovanju lice očistiti. koji se posebno plaća. U cenu ulaze i oplata i armatura. Pri vrhu šaht stepenasto završiti. Izrada kanalizacionog šahta prečnika 100 cm. Obračun po m2 šahta. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. malter ne sme da bude redak da ne curi i da opeka ne povuče mleko. Ploču armirati mrežastom armaturom. U prsten ugraditi poklopac. m2 60. penjalice i pomoćna skela. Pri vrhu šaht stepenasto završiti. Izbetonirati armirano betonsku podlogu od betona MB 20 i preko nje postaviti prefabrikovane armirano betonske prstenove. Zidanje šahta punom opekom debljine 12 cm u produžnom malteru. Obračun po m3 šahta. Zidanje šahta punom opekom debljine 12 cm u produžnom malteru. za prihvatanje poklopca preko betonskog serklaža.00 € 16. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. U cenu ulaze i serklaž. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. za prihvatanje poklopca preko betonskog serklaža. m2 2. sa dersovanjem zidova. Zidanje septičke jame punom opekom debljine 25 cm. U cenu ulaze i serklaž. m2 m2 19.00 € 8. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm i dersovati. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm.

00 160. e. e. Prečnika 80 cm. Kom. tranzitni promet. Prečnika 70 cm. Poklopac postaviti u nivou terena. i. Dimenzija 61x46 cm. 107 kg. k.00 € € € € € € € € € € € € € € € 36. b. Malterisanje zidova šahta cementnim malterom. g. Obračun po komadu poklopca. n. Obračun po komadu penjalice.00 155. 157 kg. Prečnika 70 cm. Dimenzija 70x70 cm. m2 7. c. 10. 154 kg. sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost. Dimenzija 44. 54 kg. 95 kg. Nabavka i ugradnja penjalica od FZC profila Ø 20 mm. 165 kg. a ostale na međusobnom odstojanju od 35 cm. Prvu penjalicu postaviti na 80 cm od poda. Kom. Livena rešetka je za slab prometni put. Kom. sa sitnim peskom. Prečnika 62. Dimenzija 60x50 cm. Kom. Kom. d. Omalterisane površine gletovati do crnog sjaja. Malterisati u dva sloja. Kom. Pre malterisanja zidove isprskati cementnim mlekom. a ostale na međusobnom odstojanju od 35 cm.00 145. širine 40 cm i dubine 20 cm.00 € 20. Obračun po m2 malterisane površine.5 cm. Kom. Kom. j.00 € € € € € 145 . Kom.5 cm. c. tranzitni promet. Poklopac je za pešački saobraćaj.00 100. Prvi sloj raditi sa prosejanim šljunkom "jedinicom" a drugi. Kom.00 € 21.50 150. o. Površine zidova dobro očistiti i otprašiti. Obračun po komadu poklopca. Nabavka i postavljanje gvozdeno livenog poklopca sa ramom za šaht.5x39 cm. Površine zidova dobro očistiti i otprašiti. h. 104 kg. Kom. prvi sloj raditi sa prosejanim šljunkom "jedinicom" a drugi sa sitnim peskom.50 62. 135 kg. Prečnika 62. 96 kg.00 165. 62 kg. pešački i zatvoreni put. Dimenzija 29.5 cm. Kom. Prečnika 62. pešački i zatvoreni put. Prečnika 60 cm. pešački. tranzitni promet. Prečnika 62. Nabavka i ugradnja penjalica od kutija 20x30 mm. Kom.00 47.5 cm. a po ugradnji bojiti bojom za metal. Penjalice pre ugradnje minizirati dva puta. b. Kom. prečnika 50 cm i težine 25 kg. 176 kg. 82. Malterisanje zidova šahta produžnim malterom. a. slab prometni put. Prečnika 60 cm. tranzitni promet.5 cm. za vodomer.5 cm. Nabavka i postavljanje gvozdeno livene kišne rešetke sa ramom. Penjalice pre ugradnje minizirati dva puta. 3. Kom. pešački.00 120. Kom. Prečnika 60 cm. tranzitni promet. 28 kg.00 175. Obračun po komadu penjalice. Pre malterisanja zidove isprskati cementnim mlekom. 163 kg. 145 kg. Kom. Prvu penjalicu postaviti na 80 cm od poda. f. 30.5x80 cm.00 35.00 42. pešački.5 cm. 36 kg. tranzitni promet.00 97. Prečnika 62. Kom.50 60. Kom. 35 kg. Rešetku postaviti po detalju. lakši promet. Prečnika 62. 25 kg. Malterisati produžnim malterom u dva sloja. prečnika 60 cm i težine 96 kg. Kom. pešački. Obračun po m2 malterisane površine.17. tranzitni promet. Prečnika 62. m. 81 kg. dimenzija 40/25 cm. m2 11. 50 kg. d. slabo prometan put. tranzitni promet. Kom.50 € 18.50 65. l. a. a po ugradnji bojiti bojom za metal. tranzitni promet. Dimenzija 60x60 cm.00 45.50 85.00 € 19. Prečnika 50 cm.00 105. perdaš. 40 kg. pešački i zatvoreni put. Kom.

U cenu ulazi i pomoćna skela. a spojnice po završenom zidanju očistiti do dubine 2 cm.50 € 7. Prilikom zidanja raditi prevez na pola opeke. m1 7.00 125. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Pre zidanja u postojećem zidu oštemovati šmorceve za prevez.00 € 14.00 140. Raznih otvora. Zidanje izvesti u pravilnom slogu. Debljine 12 cm. Obziđivanje kade punom opekom na kant u produžnom malteru razmere 1:2:6. Ostala zidanja 1. a.00 € 12. debljine 30 cm. Zida se opekom usuvo. m2 22. m3 m3 m3 m3 m3 130. Zidanje santrač zidova bunara debljine 12 cm punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Zaziđivanje otvora prozora opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6.00 € 50. Portala. Opeka ne sme da bude isprljana malterom. Zidanje bunara punom opekom debljine 7 cm. Obračun po m2 zida.00 € € € € € Zaziđivanje šliceva opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6.00 110. e. U cenu ulazi i pomoćna skela. Otvora prozora. Niša i slično.00 € 11. Pre zidanja u postojećem zidu oštemovati šmorceve za prevez. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Kamenom.50 € 8. m2 28.00 € 13. Obračun po m3 otvora. Obračun po m2 zida. a. Zidanje santrač zidova bunara debljine 12 cm punom fasadnom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Otvora vrata. c. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. m3 180. U cenu ulazi i fugovanje. Zida se pritesanim kamenom u cementnom malteru spravljenim sa "jedinicom".00 115. Pre zaziđivanja u postojećem zidu oštemovati šmorceve za prevez. m2 18. Obračun po m2 zida. 6. Obračun po m3 zida bunara. Debljine 7 cm.00 € 146 . m2 m2 m2 40. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Zidanje santrač zidova bunara debljine 15 cm opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6.18. Zidanje bunara kamenom debljine zida 30 cm. Prilikom zidanja raditi prevez na pola opeke. Prilikom zidanja raditi prevez na pola opeke. Obračun po m2 zida.00 € 65. m2 20. b. Obračun po m2 bunara. c. d. Po završenom zidanju spojnice očistiti. b. Obračun po m1 šlica. Po završenom zidanju spojnice očistiti.

U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 5. Obračun po m2 plafona. sa okcima 15/15 cm. b. Rabic pletivo postaviti preko armaturne mreže i vezati je za nju. Izrada spuštenog plafona od rabic pletiva i konstrukcije od armature. a.00 € 147 . Obračun po m2 rabicirane površine.50 € 5. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 plafona. koje se posebno plaća. Rabiciranje plafona rabic pletivom i armaturnom mrežom. U cenu ulazi i pomoćna skela. Postaviti je kao podlogu za rabic pletivo. U cenu ulazi i pomoćna skela. m2 m2 3. Po m2.00 € 6. ankerima ili slično i preko nje vezati pocinkovano rabic pletivo. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Ø 6 mm. m2 8. Preko mrežaste armature postaviti i vezati pocinkovano rabic pletivo. Zidanje ispune oko bondručne konstrukcije opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6. m1 m2 5. Ø 5 mm. U cenu ulazi i pomoćna skela. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 19. Preko mrežaste armature postaviti i vezati pocinkovano rabic pletivo.15.00 € 9. m2 5. a. fiksirati za plafon pijavicama. m2 11. sa okcima 20/20 cm. Obračun po m2 konstrukcije. Konstrukciju izraditi od armaturne mreže ankerovane za pod i plafon. Mrežastu armaturu. U bondručnu konstrukciju ukucati ankere ili veće eksere za vezu sa opekom. Preko armaturne mreže pričvrstiti pocinkovanom žicom pocinkovano rabic pletivo. m2 16. Obračun po m2 zida. m2 8. m2 8. Konstrukciju plafona izraditi od mrežaste armature Ø 6 mm. Po m1. Rabic pletivo postaviti i pričvrstiti za podlogu.00 € 7.00 € 2. U cenu ulazi i pomoćna skela. Izrada rabic konstrukcije za pregradne zidove. sa okcima 15/15 cm. Izrada plafonske konstrukcije ispod drvenih tavanjača od armaturne mreže i rabic pletiva. 3. Obračun po m2 plafona. Rabiciranje plafona rabic pletivom. Rabiciranja 1. Obračun po m2 plafona. sa okcima 15/15 cm. sa okcima 15/15 cm. brkovima i slično. b. Nabavka i postavljanje mrežaste armature Ø 5 mm.00 € 8. Konstrukciju spuštenog plafona izraditi od armature Ø 6 i 10 mm i mrežaste armature Ø 6 mm. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € Nabavka i postavljanje pocinkovanog rabic pletiva. Ø 5 mm sa okcima 15/15 cm. Obračun po m2 obložene površine mrežom. Mrežastu armaturu pričvrstiti ankerima.

Pocinkovano rabic pletivo postaviti i vezati za postavljenu mrežu ili brkove. Rabiciranja zidnih površina bondručne konstrukcije. m2 4. U cenu ulazi i pomoćna skela. Preko kanala postaviti mrežastu armaturu.00 € 16. U cenu ulazi i pomoćna skela. fiksirati za zidove pijavicama. Pocinkovano rabic pletivo postaviti i vezati za postavljenu mrežu ili brkove. Rabiciranje površina fasade. Obračun po m2 rabicirane površine. Obračun po m2 rabicirane površine. Obračun po m2 rabicirane površine. m2 5. a ekserima za drveni bondruk.00 € 14. Rabiciranje šliceva rabic pletivom i armaturnom mrežom. Rabiciranje površina fasade.00 € 148 .00 € 18. m2 5.00 € 17. Obračun po m2 rabicirane površine. Rabiciranje bondručne konstrukcije rabic pletivom. m2 6. Rabiciranje drvenih greda rabic pletivom. Mrežastu armaturu. Preko fasade postaviti pocinkovano rabic pletivo i ankerovati ga za fasadu. Pocinkovano rabic pletivo vezati za mrežastu armaturu. Preko fasade postaviti mrežastu armaturu Ø 6 mm sa okcima 15/15 cm i ankerovati je za fasadu. preko armaturne mreže. Preko bondručne konstrukcije postaviti mrežastu armaturu ili ukucati eksere i postaviti brkove. Obračun po m2 rabicirane površine. m2 7. Preko drvenih greda postaviti mrežastu armaturu ili ukucati eksere i postaviti brkove. U cenu ulazi i pomoćna skela. U cenu ulazi i pomoćna skela. Rabiciranje kostura mrežastom armaturom i rabic pletivom. U cenu ulazi i pomoćna skela. U cenu ulazi i pomoćna skela. Rabiciranje kanala rabic pletivom. Preko zidova postaviti pocinkovano rabic pletivo i ankerima učvrstiti za zidove. m2 5. Obračun po m2 rabicirane površine. Preko kostura postaviti mrežastu armaturu i preko nje vezati pocinkovano rabic pletivo.00 € 13. Obračun po m2 rabicirane površine. m2 4. m2 6. U cenu ulazi i pomoćna skela.10. ankerima ili slično i za nju vezati pocinkovano rabic pletivo. Obračun po m2 rabicirane površine. Obračun po m2 rabicirane površine.00 € 12.00 € 11.00 € 15. Ø 5 mm sa okcima 15/15 cm. m2 7. Pocinkovano rabic pletivo vezati za postavljenu mrežastu armaturu. Rabiciranje kostura rabic pletivom. Pocinkovano rabic pletivo vezati preko postavljene armaturne mreže.

kao armature cementne košuljice.00 € 23. b. b. sa okcima 15/15 cm. Rabiciranje košuljice poda. Obračun po m2 rabicirane površine. Postaviti konstrukciju od armaturne mreže.00 € 149 . a zatim povezati armaturom Ø 6 mm.00 € 3. m2 m1 5. po detaljima i uputstvu projektanta. U cenu ulazi i pomoćna skela. Konstrukciju izraditi od armature Ø 10 mm i ankerovati je za podlogu. Rabiciranje čeličnog nosača rabic pletivom. U cenu ulazi i pomoćna skela. m1 m1 m1 5. Obračun po m2 poda. po detaljima i uputstvu projektanta.00 € 27.00 € 30.50 € 25. Konstrukciju izraditi od armature Ø 10 mm i ankerovati je za plafon i zidove. Obračun po m2 poda. preko armaturne mreže. Rabic pletivo vezati za mrežastu armaturu. Širine 50 cm. Preko konstrukcije luka postaviti mrežastu armaturu Ø 6 sa okcima 15/15 cm i vezati pocinkovano rabic pletivo. Postaviti mrežastu armaturu Ø 6 mm. Širine 30 cm. c. Obračun po m1 luka.00 € 9.40 € 7.00 € 22. b. m2 m1 5. kao armature cementne košuljice. U cenu ulazi i pomoćna skela. ankerovati je za zid i preko nje vezati pocinkovano rabic pletivo. Polukružni svod. a. Širine 15 cm. Pocinkovano rabic pletivo vezati preko postavljene mreže ili brkova. a.00 € 3. Rabiciranje čeličnog stuba rabic pletivom. Po m1.00 € 29. Izrada konstrukcije i rabiciranje lažnog plitkog svoda ispod plafonske konstrukcije. Obračun po m2 svoda. Preko konstrukcije plitkog svoda postaviti mrežastu armaturu Ø 6 sa okcima 15/15 cm i vezati pocinkovano rabic pletivo. U cenu ulazi i pomoćna skela. Zatvaranje instalacija rabic pletivom. a.50 € 20. U cenu ulazi i pomoćna skela. a. Preko čeličnog nosača postaviti mrežastu armaturu ili privariti brkove. m2 6. Postaviti pocinkovano rabic pletivo preko podloge. Preko čeličnog nosača postaviti mrežastu armaturu ili privariti brkove. m2 4. i pocinkovano rabic pletivo preko podloge. Rabiciranje košuljice poda. Po m1. m2 m2 15. Plitki svod. c. Obračun po m2 rabicirane površine. Pocinkovano rabic pletivo vezati preko postavljene mreže ili brkova. Izrada konstrukcije i rabiciranje lažnog luka širine 15 cm. a zatim povezati armaturom Ø 6 mm.19. Po m2. Obračun po m2 obložene površine. Po m2. m2 7.

Izrada spuštenog plafona od rabic pletiva i konstrukcije od armature. Plafoni 1. Letvama 48/48 mm. Letvisanje izvršiti suvim.00 € Nabavka i postavljanje jelovih letvi preseka 24/48 cm sa donje strane rogova. Obračun po m2 plafona. Konstrukciju spuštenog plafona izraditi od armature Ø 6 i 10 mm i mrežaste armature Ø 6 mm. U cenu ulazi i pomoćna skela. Na razmaku od 30 cm. optimalne dužine. Preko mrežaste armature postaviti i vezati pocinkovano rabic pletivo. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 plafona. Letvama 48/48 mm.50 € 2. Rabic pletivo postaviti preko armaturne mreže i vezati je za nju. m2 5. b. U cenu ulazi i pomoćna skela. U cenu ulazi i pomoćna skela. kao nosača termoizolacije i gips kartonskih ploča. 3.00 € 9. Na razmaku od 15 cm. Od cepanog drveta izraditi vretena dužine 80-90 cm. Letvama 24/48 mm. približnog preseka 3x5 cm.00 € 8. pravim i kvalitetnim letvama. Obračun po m2 plafona. Obračun po m2 letvisane površine. na razmaku od 15 cm. na razmaku od 30 cm. Letvisanje izvršiti suvim. m2 8. Trsku postaviti razređeno. m2 11. Obračun po m2 plafona. U cenu ulazi i pomoćna skela. da se ostavi dovoljno prostora za prodiranje maltera. Oko vretena naviti i uvaljati mešavinu blata sa slamom u sloju debljine 1-2 cm. Rabiciranje plafona rabic pletivom i armaturnom mrežom. Nabavka i letvisanje plafona jelovim letvama preseka 24/48 mm. U cenu ulazi i pomoćna skela. Letvama 24/48 mm. pravim i kvalitetnim letvama. a. optimalne dužine. m2 m2 4. Mrežastu armaturu.00 € 12.50 € 150 . m2 m2 2. b. Letvisanje izvesti suvim. m2 17. Ø 5 mm sa okcima 15/15 cm. m2 m2 7. a. fiksirati za plafon pijavicama.00 € 10.00 € 3. Nabavka i izrada plafonskog drvenog roštilja od jelovih letvi preseka 24/48 cm. sa okcima 15/15 cm. m2 m2 3. Plafon formirati postavljanjem blatnih vretena izmedju tavanjača. na razmaku od 30 cm. optimalne dužine.20. Rabiciranje plafona rabic pletivom.00 € 11. Jednoslojne trske. ankerima ili slično i preko nje vezati pocinkovano rabic pletivo. U cenu ulazi i pomoćna skela. Postupak ponavljati dok vreteno sa blatom ne dostigne debljinu od 10 cm. Obračun po m2 plafona. a. Nabavka i postavljanje jednoslojne trske na plafonu. pravim i kvalitetnim letvama. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 plafona. Obračun po m2 plafona. b.00 € 7. Dvoslojne trske.00 € 7.50 € 5. b. Izrada i postavljanje plafona od "kolenika". a.

b. Izrada podloge od lako armiranog betona debljine 6 cm marke MB 20.50 € Izrada rabicirane cementne košuljice debljine 3 cm. m2 m2 m2 m2 7. Obračun po m2 podloge. U cenu ulazi i pomoćna skela. m1 6. šablone. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". Obračun po m2 podloge.00 € 14. Izrada armirane cementne košuljice debljine 3 cm.00 € € € € 151 . Debljine 12 cm. razmere 1:3. Obračun po m2 košuljice. U cenu ulazi i armatura.00 € € € € 8. pre nanošenja košuljice. po statičkom proračunu i betonirati. postavljenom u sredini sloja. Preko konstrukcije postaviti pocinkovano rabic pletivo i vezati ga. m2 9. 7. d. Armirati je mrežom Ø 6 mm. Debljine 8 cm. a beton negovati. Izrada konstrukcije holkela na sastavu plafona i zida. skrojenih u vidu polukružnog šablona i postavljenih na rastojanju od 50 cm.00 14. kao podloge. a beton negovati. Preko polukružnih šablona nakovati letve 24/48 mm i obložiti trskom. m2 m2 m2 m2 12. sa okcima 15/15 cm. postavljenim u sredini sloja. od armature i rabica. Izrada konstrukcije holkela na sastavu plafona i zida. Debljine 10 cm. postavljenih na rastojanju od 50 cm. Obračun po m1 konstrukcije. Konstrukciju izraditi od drvenih nosača ankerovanih za zid i plafon. Podloge 1.00 18. Debljine 10 cm.00 € 3. b. Izrada podloge od betona debljine 6 cm marke MB 15. m1 5. a. razmere 1:3 i negovati je dok ne očvrsne. Obračun po m1 konstrukcije. kao podloge. m2 12. Debljine 6 cm. Armirati je rabic pletivom. Preko nosača na razmaku od 10 do 15 cm postaviti podužnu armatura Ø 6 koja povezuje nosače. razmere 1:3. kao podloge. Gornju površinu betonske podloge izravnati. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 košuljice. Podlogu za košuljicu. c. očistiti i oprati. Debljine 6 cm. očistiti i oprati. Košuljicu negovati dok ne očvrsne. Podlogu za košuljicu. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". Košuljicu negovati dok ne očvrsne. a.00 13.00 11. d. Gornju površinu betonske podloge izravnati.00 16. Podlogu za košuljicu. Debljine 12 cm. c. Konstrukciju izraditi od nosača savijene armature Ø 10 ankerovane u zid i plafon. Obračun po m2 košuljice.00 9. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom".13. Debljine 8 cm. m2 2.00 € 4.00 € 21. pre nanošenja košuljice. očistiti i oprati. Podlogu armirati mrežastom armaturom. pre nanošenja košuljice. Izrada cementne košuljice debljine 3 cm.

otprašena i odmašćena. Čvrstoća na pritisak je 2. m2 m2 m2 10. b. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. Obračun po m2 sloja za izravnanje. "Termika" Zrenjanin. Podlogu betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC.50 € 10. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. Debljine 8 cm. b. c. Pošto je betonska masa penasta i meka. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. pre nanošenja perlitnog betona. Pripremiti Superbet 1 po uputstvu proizvođača. po podlozi razliti cementno mleko. c. Sloj za izravnanje betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 3 debljine 5 cm. Sloj za izravnanje betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Debljine 6 cm. Izrada podloge. "Termika" Zrenjanin. m2 m2 m2 8. Pripremiti Superbet 1 po uputstvu proizvođača. otprašena i odmašćena.72 MPa.00 € 18. b. otprašena i odmašćena.5 MPa. po podlozi razliti cementno mleko. pre nanošenja perlitnog betona. Izrada podloge. Pripremiti Superbet 3 po uputstvu proizvođača. a. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. a. Obračun po m2 sloja za izravnanje. Debljine 6 cm. a zapreminska težina perlitnog betona 578 kg/m3. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. Podloga mora biti čista. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. Preko podloge obavezno izvesti zaštitni sloj od sitnozrnog betona. Izrada sloja za izravnanje od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 1 debljine 5 cm. po podlozi razliti cementno mleko. Pošto je betonska masa penasta i meka. estriha. Pripremiti Superbet 3 po uputstvu proizvođača. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. Podloga mora biti čista. m2 m2 m2 11. Debljine 6 cm. Podloga mora biti čista. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. Debljine 5 cm.00 € 16. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama.00 € 21.12.00 € 14.00 € 15. c. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. po podlozi razliti cementno mleko. Izrada sloja za izravnanje od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 3 debljine 5 cm. a koji se posebno plaća. Podloga mora biti čista. a. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. "Termika" Zrenjanin. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb. a koji se posebno plaća. Debljine 5 cm. otprašena i odmašćena.00 € 12. Pošto je betonska masa penasta i meka. a zapreminska težina perlitnog betona 258 kg/m3. Debljine 5 cm. pre nanošenja perlitnog betona. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. Debljine 8 cm. Debljine 8 cm. Pošto je betonska masa penasta i meka. Preko podloge obavezno izvesti zaštitni sloj od sitnozrnog betona. pre nanošenja perlitnog betona. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. Čvrstoća na pritisak je 0. od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 1 debljine 5 cm. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. "Termika" Zrenjanin. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb. Čvrstoća na pritisak je 0. a zapreminska težina perlitnog betona 258 kg/m3.00 € 13.5 MPa. Podlogu betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. estriha. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb. U periodu 152 . Obračun po m2 podloge. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona.00 € 14.

00 € 12. razmere 1:3. postavljenim u sredini sloja. Obračun po m2 košuljice. m2 2. Izrada perdašene cementne košuljice. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati.00 € 153 . Izrada rabicirane i perdašene cementne košuljice. Obračun po m2 košuljice. Debljine 8 cm. a. razmere 1:3. Debljine 4 cm.00 € € € € € 29. Košuljicu armirati rabic pletivom. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. b. postavljenim u sredini sloja. po uputstvu proizvođača "Prvi maj" Čačak. m2 9. Debljine 2 cm. Debljine 6 cm.50 € 22. Gornju površinu izravnati i podlogu negovati.72 MPa. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". cementa sa odgovarajućim dodacima i vode. m2 13.00 18. Obračun po m2 košuljice.5 MPa.00 € 16. debljine 3 cm.00 36. Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrsne. c. Debljine 10 cm. m2 m2 m2 m2 m2 9. Dvokomponentni laki beton Stirocem spraviti od ekspandiranih perli Stiropora. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". Čvrstoća na pritisak je 2. a. c. Izrada rabicirane i gletovane cementne košuljice. b.00 € 3.očvršćavanja beton orošavati vodom. razmere 1:3. e. Podovi 1. Debljine 10 cm. a. 24. Preko podloge može se direktno postaviti pod od parketa ili keramičkih pločica.00 € 4. Gornju površinu košuljice uglačati do crnog sjaja i negovati dok ne očvrsne. d. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". a zapreminska težina perlitnog betona 578 kg/m3. debljine 3 cm. m2 m2 9.5 kg/lit i završno obraditi perdašenjem. 7. Debljine 6 cm. razmere 1:3. a čvrstoća na pritisak posle 28 dana je 1. Strirocem naneti u slojevima i nabiti do gustine od 0. Debljine 6 cm. Debljine 8 cm. debljine 3 cm. debljine 3 cm. Izrada podloge od keramzita debljine 6 cm. Košuljicu armirati rabic pletivom. Zapreminska težina ugrađenog Stirocema je 500 kg/m3.50 € Izrada gletovane cementne košuljice. b. Obračun po m2 podloge. Obračun po m2 podloge. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Debljine 5 cm.00 € Izrada podloge od lakog betona Stirocem debljine 2 cm. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Gornju površinu košuljice uglačati do crnog sjaja i negovati dok ne očvrsne.00 45. Obračun po m2 podloge.00 27. m2 m2 m2 10. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrsne.50 € 12. m2 11. Obračun po m2 košuljice.

Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". Od nasatice postavljene opeke. a spojnice ispuniti peskom. Od opeke starog formata. b. Dimenzija 40x40x3 cm. po uputstvu projektanta. Dimenzija 30x30x3 cm. Izrada armirane i gletovane cementne košuljice.5. Izrada poda od betonskih ploča. Pod zaliti cementnim mlekom. postavljenom u sredini sloja. po uputstvu projektanta. Dobro pečenu opeku postaviti u sloju peska debljine 10 cm. a. Spojnice fugovati. u pesku. Od opeke starog formata. debljine 3 cm. m2 m2 m2 m2 18. Po završetku fugovanja i vezivanju maltera pod ručno brusiti i premazati zaštitnim sredstvom. a opeku očistiti. Od uspravno (25) postavljene opeke. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm.00 13.00 € € € € 11. U cenu ulazi i nabavka betonskih ploča. razmere 1:3.00 26. U cenu ulazi i nabavka betonskih ploča. Dobro pečenu opeku postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. sa okcima 15/15 cm. a. dimenzija 30x30x3 cm. Armirati je mrežom Ø 6 mm.00 € 154 .00 23. razmere 1:3. Obračun po m2 poda. Betonske ploče postaviti u sloju peska debljine 10 cm. a. d. Obračun po m2 poda. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. a.00 € 15. Izrada poda od pune opeke.00 € € € € 15. Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrsne. Obračun po m2 košuljice. Spojnice fugovati.00 22. a opeku očistiti. Izrada poda od betonskih ploča. dimenzija 30x30x3 cm. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". razmere 1:3. b. b. Dimenzija 40x40x3 cm. postavljenom u sredini sloja. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Od uspravno (25) postavljene opeke. Dobro pečenu opeku postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. Armirati je mrežom Ø 6 mm. u cementnom malteru. m2 m2 16. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. Izrada poda od pune opeke. Dimenzija 30x30x3 cm. Od nasatice postavljene opeke. a spojnice fugovati i ploče očistiti. m2 m2 m2 m2 11. c. debljine 3 cm. m2 m2 20. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. Izrada armirane i perdašene cementne košuljice. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. Izrada i brušenje poda od opeke starog formata. a opeku očistiti.00 € 6. Gornju površinu košuljice uglačati do crnog sjaja i negovati dok ne očvrsne.00 € 19. Obračun po m2 košuljice. Od pune opeke. Od pune opeke. u cementnom malteru.00 € 7. u sloju peska. c. sa okcima 15/15 cm. m2 11. razmere 1:3. Spojnice ispuniti peskom. Obračun po m2 poda.00 € 18. Obračun po m2 poda. Obračun po m2 poda.00 17. m2 14. u sloju cementnog maltera.00 17.00 € 16. razmere 1:3. d. m2 21. b.

a. a opeku očistiti.50 € 22. Stepenike izraditi od peščara i postaviti u sloju betona. m1 m1 m1 m1 8. Izrada poda od kulije ploča. Stepenice 1.00 € 23. U cenu ulazi i nabavka teraco ploča. Gornju površinu košuljice obraditi po izboru projektanta. razmere 1:3. u sloju cementnog maltera. Obračun po m2 poda.00 € 6. Nabavka. m1 15. Spojnice fugovati. Od pune opeke.50 € 22. Od opeke starog formata. Obračun po m1 stepenika. Izrada poda od teraco ploča. U cenu ulazi i nabavka opeke. c. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. d.00 11. dimenzija 25x25x3 cm. Spojnice fugovati. a. po uputstvu projektanta. Izrada stepenika od horizontalno postavljene pune opeke. po uputstvu projektanta. Obračun po m1 stepenika. razmere 1:3. u sloju cementnog maltera. Obračun po m2 poda.00 € 110. a opeku očistiti. razmere 1:3. a spojnice fugovati i ploče očistiti. b. Po završetku fugovanja i vezivanju maltera stepenice ručno brusiti i premazati zaštitnim sredstvom.00 € € € € Izrada i brušenje stepenika od horizontalno postavljene pune opeke. Dobro pečenu opeku postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. Od nasatice opeke starog formata.00 9. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Dobro pečenu opeku postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. m1 m1 75. Izrada cementne košuljice preko stepenika. a. b.00 € 8. Pod zaliti cementnim mlekom. b. obrada i postavljanje stepenika od pritesanog kamena. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". razmere 1:3. u cementnom malteru. Dimenzija 25x25x3 cm.20. dimenzija 40x40x5 cm. Obračun po m2 košuljice. Dimenzija 30x30x3 cm. U cenu ulazi i nabavka kulije ploča. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. Pod zaliti cementnim mlekom. Postavljene stepenika fugovati cementnim malterom a kamen očistiti. Obračun po m1 stepenika. m2 m2 22. a spojnice fugovati i ploče očistiti. Od nasatice opeke. po uputstvu projektanta.00 € 155 . m2 20. Od pritesanog kamena. m2 25. 5. Od obrađenog kamena.00 12. u cementnom malteru. U cenu ulazi i nabavka opeke. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. razmere 1:3.

izrada podloge i fugovanje spojnica. podloga od peska i ispuna spojnica. po uputstvu projektanta. Dobro pečenu opeku postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. c. a ploče očistiti. Kamen oblutak postaviti u sloju peska. Zdrave i jedre kamene ploče. sa ručno dorađenom vidnom stranom. m2 m2 15. Izrada poda od pune opeke. Od uspravno (25) postavljene opeke. po uputstvu projektanta. Sa nabavkom kaldrme. Od opeke starog formata. Spojnice fugovati. Od opeke starog formata. Od nasatice postavljene opeke.00 22. izrada podloge i fugovanje spojnica. b. sa cepanom vidnom stranom. Spojnice popuniti peskom. fuge obraditi i kamen očistiti. Spojnice fugovati cementnim malterom i kamen očistiti.00 26.00 € € € € Izrada staze od pune opeke. b. Obračun po m2 staze. Obračun po m2 staze. Od postojeće kaldrme. Zdrave i jedre kamene ploče. Zdrave i jedre kamene ploče postaviti u sloju peska debljine 10 cm. m2 m2 m2 m2 11.50 € 11. U cenu ulazi i nabavka kamena. vodeći računa o pravilnom padu postavljenih površina kaldrme. b. a. d. Obračun po m2 staze.00 € 14.00 23. u cementnom malteru. m2 m2 m2 m2 18. Izrada staze od cepanih i rezanih ploča kamena dimenzija 30x40 debljine 3-4 cm.00 € € € € 9.00 € 10. Obračun po m2 staze. Spojnice ispuniti peskom. Spojnice ispuniti peskom. Dobro pečenu opeku postaviti u sloju peska debljine 10 cm. m2 35. U cenu ulaze nabavka ploča.00 17. a. Obračun po m2 staze. U cenu ulazi nabavka kamena. u pesku. 5. Od uspravno (25) postavljene opeke. m2 m2 18.00 17. Od nasatice postavljene opeke. Spojnice zaliti cementnim malterom. U cenu ulazi nabavka kamena. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. u cementnom malteru razmere 1:3. a. podloga od peska i ispuna spojnica.00 € 9. u cementnom malteru razmere 1:3. Od pune opeke. Kamen oblutak postaviti u sloju peska. m2 47.00 13. Izrada kaldrme. postaviti u slogu po projektu i detaljima.50 € 12. u sloju peska i sa zalivanjem spojnica cementnim malterom. Staze 1. u pesku. po uputstvu projektanta. U cenu ulazi i nabavka kamena. Obračun po m2 staze. Izrada staze od pločastog kamena debljine 5-6 cm. c. d.24. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. Sa nabavkom kaldrme. u pesku. U cenu ulaze i nabavka opeke i fugovanje.00 € 156 . Spojnice fugovati cementnim malterom i kamen očistiti. u cementnom malteru. vodeći računa o pravilnom padu postavljenih površina kaldrme. m2 62. a. U cenu ulaze nabavka opeke. Izrada staze od rezanog i dorađenog pločastog kamena dimenzija 30x40 debljine 3-4 cm.00 € 11. Od postojeće kaldrme. u cementnom malteru. b. razmere 1:3. a opeku očistiti. Od pune opeke. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. Izrada kaldrme. postaviti u slogu po projektu i detaljima. a opeku očistiti. Obračun po m2 staze.

u cementnom malteru. Od postojećih kocki. Dimenzija 40x40x4 cm.00 € 18. Spojnice zaliti cementnim malterom. b.00 € 18. a. dimenzija 40x40x5 cm. Obračun po m2 staze. a ploče očistiti. a ploče očistiti.50 € 25.00 € 20. razmere 1:3 i zaliti cementnim mlekom. Betonske ploče postaviti u sloju peska debljine 10 cm.50 € 24. razmere 1:3 i zaliti cementnim mlekom. a. Spojnice fugovati. Spojnice popuniti peskom. dimenzija 30x30x3 cm. b. vodeći računa o pravilnom padu postavljenih površina. Spojnice ispuniti peskom.00 € 27. m2 m2 20. Obračun po m2 staze. Sa nabavkom kocki. Sa nabavkom kaldrme. Obračun po m2 staze. sunđerom pokupiti i ukloniti vezivo. tako da ostane oblutak vidan. a ploče očistiti. m2 m2 22. Izrada kaldrme. razmere 1:3 i zaliti cementnim mlekom.00 € 23. m2 25. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. Obračun po m2 staze. m2 m2 16. Izrada staza od kulije ploča. u cementnom malteru. Teraco ploče postaviti u sloju peska debljine 10 cm. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. Izrada staze od teraco ploča. a. b. u pesku. Obračun po m2 staze. m2 28. u pesku. fuge obraditi i kamen očistiti. b. U cenu ulazi i nabavka kulije ploča. Sitniji kamen oblutak postaviti u sloju cementnog maltera spravljenog sa prosejanim peskom "jedinicom". m2 m2 20. Obračun po m2 staze. Dimenzija 30x30x3 cm. U cenu ulazi i nabavka kamena.00 € 157 . dimenzija 10x10x10 cm. Dimenzija 25x25x3 cm. Izrada staza od betonskih ploča. m2 17. podloga od peska i ispuna spojnica. dimenzija 30x30x3 cm. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. Spojnice ispuniti peskom. u cementnom malteru.00 € 21. a ploče očistiti. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm.00 € 11. Spojnice fugovati. podloga od peska i ispuna spojnica. dimenzija 30x30x3 cm. dimenzija 25x25x3 cm. U cenu ulazi i nabavka betonskih ploča. U cenu ulaze nabavka ploča. U cenu ulaze nabavka ploča. a. a.16.00 € 22. Izrada staze od betonskih ploča. Obračun po m2 staze. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. Spojnice fugovati. Prilikom izrade staze voditi računa o pravilnom odvodnjavanju. Obračun po m2 staze. Prilikom postavljanja kaldrme voditi računa o pravilnom padu. Od postojeće kaldrme. Granitne kocke postaviti u sloju peska. u pesku. Izrada staze od kulijea. Izrada staze od granitnih kocki. Kamen oblutak postaviti u sloju cementnog maltera spravljenog sa prosejanim peskom "jedinicom". b. U cenu ulazi i nabavka kocki. Dimenzija 30x30x3 cm.00 € 25. Kada malter malo povuče. Dimenzija 30x30x4 cm. Izrada staze od teraco ploča. u cementnom malteru. U cenu ulazi i nabavka teraco ploča.50 € 12. m2 m2 22. a ploče očistiti. Dimenzija 40x40x4 cm.

Punom opekom.00 € 900. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. a. Blokovima. bez lasa. Obračun po m3 ograde.00 110. Kamen za zidanje mora biti zdrav. Lomljenim kamenom.00 140. m3 190. c. Pritesanim kamenom. Obračun po m3 stubova.00 € 158 . Slog mora biti pravilan. U cenu ulaze i nabavka kamena i pomoćna skela. Obračun po m3 ograde. Obrađenim kamenom. Opekom starog formata.00 € 625. Slog mora biti pravilan. b. Zidanje stubova ograde lomljenim kamenom u cementnom malteru. a.00 € 475. m3 m3 m3 110. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Zidanje ograde lomljenim kamenom u cementnom malteru. Zidanje stubova ograde punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. a spojnice po završenom zidanju očistiti do dubine 2 cm. m3 m3 m3 m3 130. m3 210. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. po uputstvu projektanta. d. Na vrhu stubova izvesti kape. Obračun po m3 stubova. Kamen za zidanje mora biti zdrav. c.00 140. što pravilnijeg oblika i kvalitetan. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. Punom opekom. U cenu ulazi i pomoćna skela. b. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. Blokovima. Zidanje stubova ograde punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. c. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Giter opekom. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Ograde 1. po uputstvu projektanta. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. što pravilnijeg oblika i kvalitetan. Lomljenim kamenom. Pre ugradnje kvasiti ga vodom i redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama. U cenu ulaze i nabavka kamena i pomoćna skela. b.00 € 12. bez lasa. m3 m3 m3 180. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. d. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. Zidanje ograde punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Obračun po m3 stubova.00 € 15. Obrađenim kamenom. Šupljom opekom.00 € 7. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. Opekom starog formata. Zidanje izvesti u pravilnom slogu.00 140.00 € € € € € Zidanje ograde punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2.25. m3 m3 m3 m3 m3 115. Pre ugradnje kvasiti ga vodom i redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama. Šupljom opekom.00 130. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. b. 6.00 130. a. c.00 120. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. e. Obračun po m3 ograde. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 750.00 € € € € 11. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. Pritesanim kamenom. a.

18. Redove zidati po uzoru na prvobitne. a. m3 m3 m3 75. Opeku očistiti i prezidati ogradu. Obračun po m3 ograde. Nabacivanje cementnog šprica preko betonskih površina. sa pravilnim spojnicama. Na uglovima ugraditi veće komade kamena. cementnim mlekom sa dodatkom oštrog prosejanog rečnog peska u razmeri 1:1. Obrađenim kamenom. cementnim mlekom sa dodatkom oštrog prosejanog rečnog peska u razmeri 1:1.00 € 20. Obračun po m2 špricane površine. Očistiti i oprati mlazom vode ležišta ograde i isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". a. m2 3. Obrađenim kamenom.00 € 150. Punom opekom. m2 2.00 € 125.00 € 120. cementnim mlekom sa dodatkom oštrog prosejanog rečnog peska u razmeri 1:1. a. b. Ogradu prezidati po uzoru na prvobitnu i sa pravilnim prevezima. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. b. Obračun po m2 plafona. Obračun po m3 stubova. Pritesanim kamenom. Preziđivanje ograde punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. Kamen očistiti od veziva i kvasiti pre ugradnje. Preziđivanje stubova od lomljenog kamena u cementnom malteru. U cenu ulazi i pomoćna skela. Pažljivo porušiti ogradu da se opeka ne ošteti. Pre špricanja zidne površine pokvasiti. Opekom starog formata.00 € 180. m3 m3 m3 90.00 € 3. Nabacivanje cementnog šprica preko zidnih površina.00 € 23. U cenu ulazi i pomoćna skela.50 € 159 . m2 2. Obračun po m3 ograde. Lomljenim kamenom. Preziđivanje ograde od lomljenog kamena u cementnom malteru. Postojeću ogradu vrlo pažljivo porušiti da se kamen ne ošteti.00 € 26. c. 2. c. Postojeće stubove vrlo pažljivo porušiti da se kamen ne ošteti.00 € Nabacivanje cementnog šprica preko plafona.00 € 140. Naneti sloj debljine 3-4 mm ne sme ispuniti spojnice. Lomljenim kamenom. U cenu ulazi i pomoćna skela. Pre špricanja betonsku površinu pokvasiti. Pritesanim kamenom. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. Malterisanja 1. Obračun po m2 špricane površine. Kamen očistiti od veziva i kvasiti pre ugradnje. b. m3 m3 90.

m2 m2 m2 m2 9. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Malter naneti preko pokvašene podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Prvi sloj. Obračun po m2 malterisane površine. Malterisanje produžnim malterom u dva sloja. Omalterisane površine moraju biti ravne. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. m2 6. grunt. Omalterisane površine moraju biti ravne. Razmere 1:2 Razmere 1:1. "jedinice" i gašenog kreča. grunt. Obračun po m2 malterisane površine. Pre malterisanja površine očistiti i isprskati mlekom. "jedinice" i kreča.50 € 8. Drugi sloj. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Drugi sloj spraviti sa sitnim i čistim peskom. Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. Pre malterisanja površine očistiti i prskati retkim cementnim mlekom.4. "jedinice" i kreča. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". Prvi sloj. Drugi sloj. Pre malterisanja površine očistiti i isprskati razređenim malterom. "jedinice" i cementa. Malter naneti preko pokvašene podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja.00 15. Obračun po m2 malterisane površine. raditi produžnim malterom debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka. Omalterisane površine moraju biti ravne. Drugi sloj spraviti sa sitnim i čistim peskom. Obračun po m2 malterisane površine. Prvi sloj. bez primesa mulja i organskih materija. odležalog najmanje 30 dana. odležalog najmanje 30 dana. da ne dođe do "kokičenja" i dodati pesak. grunt. Malter stalno mešati da se cementno mleko ne izdvoji. raditi cementnim malterom razmere 1:4 debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka. bez primesa mulja i organskih materija. Omalterisane površine moraju biti ravne. d. Razmere 1:3. Prvi sloj. raditi krečnim malterom razmere 1:3 debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka. Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. Obračun po m2 malterisane površine. razmere 1:3. Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. m2 9.00 12. a ivice oštre i prave. Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. a ivice oštre i prave. spraviti sa sitnim i čistim peskom. Prvi sloj. grunt.50 € 6. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. bez preloma i talasa. Razmere 1:4. Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. da ne dođe do "kokičenja" i dodati usuvo pripremljenu mešavinu cementa i peska. c. Malterisanje produžnim malterom u dva sloja. a ivice oštre i prave. a. Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. m2 7.00 € € € € 160 . Pre malterisanja površine očistiti i isprskati mlekom. Drugi sloj razmere 1:4 spraviti sa sitnim i čistim peskom. bez preloma i talasa.50 € 7. "jedinice" i gašenog kreča. razmere 1:3. bez primesa mulja i organskih materija. spravljenim sa gašenim krečom. bez primesa mulja i organskih materija. Pre malterisanja površine očistiti i isprskati razređenim malterom. spravljenim sa gašenim krečom. b. Malterisanje krečnim malterom u dva sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. bez preloma i talasa.00 10. raditi produžnim malterom debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". bez primesa mulja i organskih materija. Omalterisane površine moraju biti ravne. a ivice oštre i prave.50 € 5. bez preloma i talasa. grunt. Kreč rastvoriti u vodi i procediti kroz gusto sito. bez preloma i talasa. spraviti sa sitnim i čistim peskom. a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". Malterisanje krečnim malterom u dva sloja. m2 8. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". raditi krečnim malterom razmere 1:3 debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka. Kreč rastvoriti u vodi i procediti kroz gusto sito. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". Malterisanje cementnim malterom razmere 1:4 u dva sloja.

50 9. naneti sloj maltera. U cenu ulazi i pomoćna skela. Naneti sloj maltera spravljen sa prosejanim šljunkom. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Od opeke starog formata. bez preloma i talasa. bez primesa mulja i organskih materija. Obračun po m2 malterisane površine. Od opeke.5-2 cm uraditi od čok maltera spravljenog od kreča i peska u razmeri 1:1 sa dodatkom seckane kudelje. grunt.00 10. Od betona. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. grunt. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama.00 14.00 9. Od šljako betonskih blokova. Drugi sloj. Od opeke. U cenu ulazi i pomoćna skela.50 12. Od opeke starog formata. Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. a. d.00 8. Obračun po m2 malterisane površine. i. "jedinicom". Preko heraklita.00 € 161 . c. raditi produžnim malterom od prosejanog šljunka. raditi krečnim malterom razmere 1:3 debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka.00 7. e. Krpljenje šliceve.00 € 2. sastavi sa postojećim površinama ne smeju biti vidljivi. Pre malterisanja zidne površine dobro očistiti i isprskati cementnim mlekom.00 € 4. a. U cenu ulazi i pomoćna skela. Prvi sloj. c.00 € € € € € € € € € 24. Malterisanje zidova obloženih trskom krečnim malterom.00 € 25. Šliceva. c. spravljen sa sitnim peskom i fino ga isperdašiti uz kvašenje. Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. a ivice oštre i prave. b. Od blokova. Pre malterisanja zidne površine nakvasiti vodom i isprskati cementnim mlekom. Omalterisane površine moraju biti ravne i rapave.50 € 9. "jedinice". Voditi računa da trska bude dovoljno retka. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". "jedinice" i kreča. m2 8. a ivice oštre i prave. Od blokova. h. podloge za lepljenje pločica produžnim malterom. bez preloma i talasa.00 € 7. "jedinicom" i izravnati ga. Obračun po m2 malterisane površine. Podlogu pokvasiti. g. a. Obračun po m2 malterisane površine. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 7. Na prosušeni prvi sloj naneti drugi. b. m2 6.50 8. Malterisanje zidova od opeke produžnim malterom u dva sloja. Od durisol blokova. spravljen sa prosejanim šljunkom. Prvi sloj. b.12. m2 m2 m2 7. Malterisanje zazidanih otvora produžnim malterom u dva sloja. da između stabljika prolazi malter i obuhvata trsku. Obračun po m2 malterisane površine. Malterisanje zidova od opeke krečnim malterom u dva sloja. bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja.00 € 15. Omalterisane površine moraju biti ravne. U cenu ulazi i pomoćna skela. Omalterisane površine moraju biti ravne. Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati razređenim malterom. naneti prvi sloj maltera i narezati ga. m2 m1 m1 11. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom. Od kamena. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". Zazidanih otvora. f. Površine moraju biti ravne. Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati mlekom. Preko rabica. bez preloma i talasa. spraviti sa sitnim i čistim peskom.00 € 26. Prvi sloj debljine 1. razmere 1:3. Malterisanje zidova. Drugi sloj krečnog maltera razmere 1:3 debljine 1 cm naneti preko suvog i pokvašenog prvog sloja.

29.

Malterisanje zidova od opeke malterom spravljenim sa beomalom u dva sloja. Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati mlekom. Produžni malter spraviti sa prosejanim šljunkom, "jedinicom", naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. a. Od opeke. b. Od opeke starog formata. c. Od blokova. m2 m2 m2 8,50 € 10,00 € 8,00 €

32.

Malterisanje unutrašnjih zidova od opeke, bez perdašenja, perlitnim termoizolacionim malterom Permal u više slojeva, debljine do 3 cm, "Termika" Zrenjanin. Zidove očistiti, da budu bez zaostataka prašine ili masnoće na njima. Spojnice moraju biti čiste i oslobođene viška maltera. Zidovi od betona moraju biti oslobođeni svih ostataka oplate i elemenata njenog vezivanja (žice). Preko površina zidova naneti grubi špric od sejanca (jedinica, A frakcija). Ovaj sloj mora imati dovoljnu čvrstoću i hrapavost, da bi mogao da ostvari trajnu čvrstu vezu maltera za podlogu, i nakon ugradnje negovati ga. Pre malterisanja dobro nakvasiti podlogu vodom, nekoliko puta. Pripremiti malter Permal i nabaciti ga u vidu šprica na zid, u debljini do 1 cm. Sledećeg dana nastaviti malterisanje, nanošenjem drugog sloja maltera Permal, a preko pokvašenog prvog sloja. Ovaj sloj nabaciti u debljini 1,5 do 2 cm, bez ikakvog ravnanja. Narednog dana se preko prethodno pokvašenog drugog sloja izraditi vođice od, do željene debljine 3 cm (max. 5 cm). Polja između vođica popuniti malterom nešto iznad vođica, a zatim drvenom ravnjačom ukloniti višak maltera iznad vođica. Pri tome se dobija relativno ravna površina malo grublje strukture nego što je uobičajeno kod sitnozrnih maltera. Zidove malterisati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Omalterisane površine zaštititi senčenjem od direktnog sunčanja, ne raditi po jakom vetru. U malter ne dodavati pesak ili drugi agregat. Obračun po m2 malterisane površine. a. b. c. d. e. f. Od opeke. Od opeke starog formata. Od blokova. Od šljako betonskih blokova. Od siporeksa blokova. Od betona. m2 m2 m2 m2 m2 m2 9,00 10,00 8,00 8,50 8,00 11,50 € € € € € €

38.

Malterisanje unutrašnjih zidova od opeke, sa perdašenjem, perlitnim termoizolacionim malterom Permal u više slojeva, debljine do 3 cm, "Termika" Zrenjanin. Zidove očistiti, da budu bez zaostataka prašine ili masnoće na njima. Spojnice moraju biti čiste i oslobođene viška maltera. Zidovi od betona moraju biti oslobođeni svih ostataka oplate i elemenata njenog vezivanja (žice). Preko površina zidova naneti grubi špric od sejanca (jedinica, A frakcija). Ovaj sloj mora imati dovoljnu čvrstoću i hrapavost, da bi mogao da ostvari trajnu čvrstu vezu maltera za podlogu, i nakon ugradnje negovati ga. Pre malterisanja dobro nakvasiti podlogu vodom, nekoliko puta. Pripremiti malter Permal i nabaciti ga u vidu šprica na zid, u debljini do 1 cm. Sledećeg dana nastaviti malterisanje, nanošenjem drugog sloja maltera Permal, a preko pokvašenog prvog sloja. Ovaj sloj nabaciti u debljini 1,5 do 2 cm, bez ikakvog ravnanja. Narednog dana se preko prethodno pokvašenog drugog sloja izraditi vođice od, do željene debljine 3 (max. 5 cm). Polja između vođica popuniti malterom nešto iznad vođica, a zatim drvenom ravnjačom ukloniti višak maltera iznad vođica. Finu završnu obradu (perdašenje) izvesti razređenim Permal malterom posle sušenja poslednjeg sloja. Zidove malterisati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Omalterisane površine zaštititi senčenjem od direktnog sunčanja, ne raditi po jakom vetru. U malter ne dodavati pesak ili drugi agregat. Obračun po m2 malterisane površine. a. b. c. d. e. f. Od opeke. Od opeke starog formata. Od blokova. Od šljako betonskih blokova. Od siporeksa blokova. Od betona. m2 m2 m2 m2 m2 m2 10,00 11,00 9,00 9,50 9,00 12,50 € € € € € €

162

44.

Malterisanje zidova od opeke perlitnim termoizolacionim malterom Supermal u jednom sloju, debljine do 3 cm, "Termika" Zrenjanin. Zidove očistiti, da budu bez zaostataka prašine ili masnoće na njima. Spojnice moraju biti čiste i oslobođene viška maltera. Zidovi od betona moraju biti oslobođeni svih ostataka oplate i elemenata njenog vezivanja (žice). Preko površina zidova naneti grubi špric od sejanca (jedinica, A frakcija). Ovaj sloj mora imati dovoljnu čvrstoću i hrapavost, da bi mogao da ostvari trajnu čvrstu vezu maltera za podlogu, i nakon ugradnje negovati ga. Pre malterisanja dobro nakvasiti podlogu vodom, nekoliko puta. Ukoliko zid nije dovoljno pokvašen postoji opasnost da dođe do "pregorevanja" maltera, te da isti otpadne. Na površinu za malterisanje postaviti drvene ili metalne vođice željene debljine malterisanog sloja. Pripremiti špric za malterisanje TermikaŠpric, prema uputstvu proizvođača. Korišćenjem povećava se otvoreno vreme rada do 10 puta duže (otvoreno vreme rada oko 2 minuta). Pripremljeni špric nabaciti na pokvašenu zidnu površinu i dok je još mokar odnosno vodenosjajan na njega nabaciti malter za 1 cm deblje od postavljenih vođica. Ako na zidu špric izgubi sjaj treba prestati sa nabacivanjem maltera i ugraditi novi špric preko osušenog šprica, pa nastaviti sa malterisanjem. Kada se ispuni polje između dve vođice višak maltera iznad vođica odrezati metalnom ravnjačom i to naslanjanjem ravnjače na vođice pod uglom od 45° i povlačenjem odozdo na gore. Zatim ravnjaču prisloniti uz zid i jednim potezom od dole na gore zaravnati malter. Nikakvo naknadno dodavanje maltera ili perdašenje nije dozvoljeno. Preporučeno je malterisati svako drugo polje između vođica. Polja koja budu prvo omalterisana, nakon uklanjanja vođica, služe kao vođice za izostavljena polja. Kod malterisanja izostavljenih polja nabaciti špric i na bočne strane već omalterisanih polja. Zidove malterisati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Omalterisane površine zaštititi senčenjem od direktnog sunčanja, ne raditi po jakom vetru. U malter ne dodavati pesak ili drugi agregat. Obračun po m2 malterisane površine. A. Zidovi od opeke, blokova, siporeksa. a. Debljine do 3 cm. b. Debljine do 5 cm. Zidovi od betona. a. Debljine do 3 cm. b. Debljine do 5 cm.

m2 m2 m2 m2

9,00 € 12,00 € 10,00 € 13,00 €

B.

48.

Malterisanje unutrašnjih zidova od opeke isušivim malterom Izolit DRYER, "Dramin" Zemun. Izolit DRYER je jednokomponentni praškasti proizvod grube (za osnovni sloj) i fine (za završni sloj) granulacije. Ugrađen, omogućava isparavanje kapilarne vlage i zadržava rastvorene soli, "šalitru". Osnovni sloj pripremiti mešanjem, tri minuta, Izolit DRYER-a sa vodom u odnosu 7,5:1 i naneti u slojevima debljine 1 cm, sa razmakom od jednog dana između slojeva. Nanete slojeve negovati prskanjem sitnim kapljicama, da naneti materijal ne "pregori". Završni sloj pripremiti mešanjem sa vodom u odnosu 4,2:1 i naneti u sloju debljine do 0,5 cm na ovlaženu površinu. Nakon tri dana, malter se može dalje obrađivati gletovati i bojiti disperzionim bojama. Obračun po m2 malterisane površine. a. Od opeke. b. Od kamena. c. Od betona. m2 m2 m2 22,00 € 24,00 € 27,00 €

52.

Malterisanje zidova vodonepropusnim malterom Polimag SBT-02V, "Prvi maj" Čačak, specijalnim polimerom modifikovanim dvokomponentnim cementnim malterom, otpornim na habanje, zamor materijala, naprezanja i temperaturne razlike. Podlogu pripremiti da bude čvrsta, čista, bez prašine i suva. Na podlogu naneti dvokomponentni Polimag špric, pripremljen sipanjem tečne komponente, potom praškaste i mešanjem tri minuta mikserom. Polimag špric nabaciti na podlogu da odleži 24 časa. Preko šprica naneti Polimag malter u sloju debljine 1-2 cm. Površinu obraditi po izboru projektanta. Obračun po m2 malterisane površine. a. Sa Polimag SBT-02V, d=1-2 cm. b. Sa Polimag SBT-04V, d=2-3,5 cm. c. Sa Polimag SBT-04V, d=3,5-5 cm. m2 m2 m2 25,00 € 37,00 € 50,00 €

163

55.

Malterisanje sokle vodonepropusnim malterom Polimag SBT-02V, "Prvi maj" Čačak, specijalnim polimerom modifikovanim dvokomponentnim cementnim malterom, otpornim na habanje, zamor materijala, naprezanja i temperaturne razlike. Podlogu pripremiti da bude čvrsta, čista, bez prašine i suva. Na podlogu naneti dvokomponentni Polimag špric, pripremljen sipanjem tečne komponente, potom praškaste i mešanjem tri minuta mikserom. Polimag špric nabaciti na podlogu da odleži 24 časa. Preko šprica naneti Polimag malter u sloju debljine 1-2 cm. Površinu obraditi po izboru projektanta. Obračun po m2 malterisane površine. a. Sa Polimag SBT-02V, d=1-2 cm. b. Sa Polimag SBT-04V, d=2-3,5 cm. c. Sa Polimag SBT-04V, d=3,5-5 cm. m2 m2 m2 30,00 € 45,00 € 55,00 €

58.

Malterisanje plafona preko trske krečnim malterom. Prvi sloj debljine 1,5-2 cm uraditi od čok maltera spravljenog od kreča i peska u razmeri 1:1 sa dodatkom seckane kudelje. Voditi računa da trska bude dovoljno retka, da između stabljika prolazi malter i obuhvata trsku. Drugi sloj krečnog maltera razmere 1:3 debljine 1 cm naneti preko suvog i pokvašenog prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 plafona. m2 10,00 €

59.

Malterisanje plafona preko trske krečnim malterom u dva sloja, spravljenim sa gašenim krečom. Prvi sloj, čok, raditi krečnim malterom razmere 1:1 debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka, "jedinice", gašenog kreča odležalog najmanje 30 dana sa dodatkom seckane kudelje. Kreč rastvoriti u vodi i procediti kroz gusto sito, da ne dođe do "kokičenja" i dodati pesak. Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. Voditi računa da trska bude dovoljno retka, da između stabljika prolazi malter i obuhvata trsku. Drugi sloj krečnog maltera razmere 1:3 debljine 1 cm naneti preko suvog i pokvašenog prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. m2 12,00 €

60.

Malterisanje plafona od opekarskih blokova krečnim malterom u dva sloja. Pre malterisanja površine očistiti i isprskati razređenim malterom. Prvi sloj, grunt, raditi krečnim malterom razmere 1:3 debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka, "jedinice" i kreča. Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj, razmere 1:3, spraviti sa sitnim i čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. m2 9,00 €

61.

Malterisanje plafona od opekarskih blokova produžnim malterom. Preko podloge nabaciti cementni špric. Prvi sloj, grunt, raditi produžnim malterom od prosejanog šljunka, "jedinice". Podlogu pokvasiti, naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 plafona. a. b. c. d. e. f. Opekarskih blokova. Betonske ploče. Ploča sa rebrima. Durisola. Heraklita. Donje površine balkonske ploče. m2 m2 m2 m2 m2 m2 11,00 12,50 18,00 14,00 13,00 12,00 € € € € € €

164

67.

Malterisanje plafona produžnim malterom preko rabic pletiva. Rabic pletivo isprskati dva puta cementnim mlekom. Zatim naneti sloj gustog maltera da obuhvati rabic pletivo. Grunt spraviti sa prosejanim peskom "jedinicom" i naneti na plafon. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 plafona. m2 16,00 €

68.

Malterisanje stubova od opeke produžnim malterom u dva sloja. Površine stubova očistiti, po potrebi oprati vodom i isprskati cementnim mlekom. Produžni malter spraviti sa prosejanim šljunkom, "jedinicom", naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. a. Od opeke. b. Od kamena. c. Od betona. m2 m2 m2 10,00 € 12,00 € 11,00 €

71.

Malterisanje lukova od opeke produžnim malterom u dva sloja. Površine lukova očistiti, po potrebi oprati vodom i isprskati cementnim mlekom. Produžni malter spraviti sa prosejanim šljunkom, "jedinicom", naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. a. b. c. d. Od opeke. Od kamena. Od betona. Preko rabicira. m2 m2 m2 m2 20,00 25,00 22,00 26,00 € € € €

75.

Malterisanje svodova od opeke produžnim malterom u dva sloja. Površine svodova očistiti, po potrebi oprati vodom i isprskati cementnim mlekom. Produžni malter spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom", naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. a. b. c. d. e. f. Svodova od opeke. Krstatih svodova od opeke. Pruskih svodova od opeke. Svodova od kamena. Krstatih svodova od kamena. Rabiciranih svodova. m2 m2 m2 m2 m2 m2 22,00 30,00 22,00 25,00 35,00 28,00 € € € € € €

81.

Malterisanje dimnjaka od opeke produžnim malterom u dva sloja. Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi produžnim malterom od prosejanog šljunka, "jedinice". Podlogu pokvasiti, naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom i perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. m2 8,50 €

165

82.

Malterisanje fasade produžnim malterom u dva sloja. Površine fasade očistiti, po potrebi oprati vodom i isprskati cementnim mlekom. Produžni malter spraviti sa prosejanim šljunkom, "jedinicom", naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. m2 11,00 €

83.

Malterisanje fasade malterom spravljenim sa beomalom u dva sloja. Pre malterisanja fasadne površine očistiti i isprskati mlekom. Produžni malter spraviti sa prosejanim šljunkom, "jedinicom", naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. m2 10,00 €

84.

Malterisanje fasadnih zidova od siporeksa produžnim malterom u dva sloja. Pre početka malterisanja zidove dobro očistiti, po potrebi oprati vodom i isprskati cementnim mlekom. Na vlažnu zidnu površinu naneti sloj maltera spravljenog sa prosejanim šljunkom, "jedinicom". Na prosušeni prvi sloj naneti drugi, spravljen sa sitnim peskom i fino ga isperdašiti uz kvašenje. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. m2 7,50 €

85.

Malterisanje fasadnih zidova od opeke, bez perdašenja, perlitnim termoizolacionim malterom Permal u više slojeva, debljine do 4 cm, "Termika" Zrenjanin. Zidove očistiti, da budu bez zaostataka prašine ili masnoće na njima. Spojnice moraju biti čiste i oslobođene viška maltera. Zidovi od betona moraju biti oslobođeni svih ostataka oplate i elemenata njenog vezivanja (žice). Preko površina zidova naneti grubi špric od sejanca (jedinica, A frakcija). Ovaj sloj mora imati dovoljnu čvrstoću i hrapavost, da bi mogao da ostvari trajnu čvrstu vezu maltera za podlogu, i nakon ugradnje negovati ga. Pre malterisanja dobro nakvasiti podlogu vodom, nekoliko puta. Pripremiti malter Permal i nabaciti ga u vidu šprica na zid, u debljini do 1 cm. Sledećeg dana nastaviti malterisanje, nanošenjem drugog sloja maltera Permal, a preko pokvašenog prvog sloja. Ovaj sloj nabaciti u debljini 1,5 do 2 cm, bez ikakvog ravnanja. Narednog dana se preko prethodno pokvašenog drugog sloja izraditi vođice od, do željene debljine 4 cm (max. 5 cm). Polja između vođica popuniti malterom nešto iznad vođica, a zatim drvenom ravnjačom ukloniti višak maltera iznad vođica. Pri tome se dobija relativno ravna površina malo grublje strukture nego što je uobičajeno kod sitnozrnih maltera. Zidove malterisati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Omalterisane površine zaštititi senčenjem od direktnog sunčanja, ne raditi po jakom vetru. U malter ne dodavati pesak ili drugi agregat. Obračun po m2 malterisane površine. a. b. c. d. e. f. Od opeke. Od opeke starog formata. Od blokova. Od šljako betonskih blokova. Od siporeksa blokova. Od betona. m2 m2 m2 m2 m2 m2 10,00 11,00 9,00 9,50 9,00 12,50 € € € € € €

91.

Malterisanje fasadnih zidova od opeke, sa perdašenjem, perlitnim termoizolacionim malterom Permal u više slojeva, debljine do 4 cm, "Termika" Zrenjanin. Zidove očistiti, da budu bez zaostataka prašine ili masnoće na njima. Spojnice moraju biti čiste i oslobođene viška maltera. Zidovi od betona moraju biti oslobođeni svih ostataka oplate i elemenata njenog vezivanja (žice). Preko površina zidova naneti grubi špric od sejanca (jedinica, A frakcija). Ovaj sloj mora imati dovoljnu čvrstoću i hrapavost, da bi mogao da ostvari trajnu čvrstu vezu maltera za podlogu, i nakon ugradnje negovati ga. Pre malterisanja dobro nakvasiti podlogu vodom, nekoliko puta. Pripremiti malter Permal i nabaciti ga u

166

vidu šprica na zid, u debljini do 1 cm. Sledećeg dana nastaviti malterisanje, nanošenjem drugog sloja maltera Permal, a preko pokvašenog prvog sloja. Ovaj sloj nabaciti u debljini 1,5 do 2 cm, bez ikakvog ravnanja. Narednog dana se preko prethodno pokvašenog drugog sloja izraditi vođice od, do željene debljine 3 (max. 5 cm). Polja između vođica popuniti malterom nešto iznad vođica, a zatim drvenom ravnjačom ukloniti višak maltera iznad vođica. Finu završnu obradu (perdašenje) izvesti razređenim Permal malterom posle sušenja poslednjeg sloja. Zidove malterisati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Omalterisane površine zaštititi senčenjem od direktnog sunčanja, ne raditi po jakom vetru. U malter ne dodavati pesak ili drugi agregat. Obračun po m2 malterisane površine. a. b. c. d. e. f. 97. Od opeke. Od opeke starog formata. Od blokova. Od šljako betonskih blokova. Od siporeksa blokova. Od betona. m2 m2 m2 m2 m2 m2 11,00 12,00 10,00 10,50 10,00 13,50 € € € € € €

Malterisanje fasadnih zidova od opeke perlitnim termoizolacionim malterom Supermal u jednom sloju, debljine do 10 cm, "Termika" Zrenjanin. Zidove očistiti, da budu bez zaostataka prašine ili masnoće na njima. Spojnice moraju biti čiste i oslobođene viška maltera. Zidovi od betona moraju biti oslobođeni svih ostataka oplate i elemenata njenog vezivanja (žice). Preko površina zidova naneti grubi špric od sejanca (jedinica, A frakcija). Ovaj sloj mora imati dovoljnu čvrstoću i hrapavost, da bi mogao da ostvari trajnu čvrstu vezu maltera za podlogu, i nakon ugradnje negovati ga. Pre malterisanja dobro nakvasiti podlogu vodom, nekoliko puta. Ukoliko zid nije dovoljno pokvašen postoji opasnost da dođe do "pregorevanja" maltera, te da isti otpadne. Na površinu za malterisanje postaviti drvene ili metalne vođice željene debljine malterisanog sloja. Pripremiti špric za malterisanje TermikaŠpric, prema uputstvu proizvođača. Korišćenjem povećava se otvoreno vreme rada do 10 puta duže (otvoreno vreme rada oko 2 minuta). Pripremljeni špric nabaciti na pokvašenu zidnu površinu i dok je još mokar odnosno vodenosjajan na njega nabaciti malter za 1 cm deblje od postavljenih vođica. Ako na zidu špric izgubi sjaj treba prestati sa nabacivanjem maltera i ugraditi novi špric preko osušenog šprica, pa nastaviti sa malterisanjem. Kada se ispuni polje između dve vođice višak maltera iznad vođica odrezati metalnom ravnjačom i to naslanjanjem ravnjače na vođice pod uglom od 45° i povlačenjem odozdo na gore. Zatim ravnjaču prisloniti uz zid i jednim potezom od dole na gore zaravnati malter. Nikakvo naknadno dodavanje maltera ili perdašenje nije dozvoljeno. Preporučeno je malterisati svako drugo polje između vođica. Polja koja budu prvo omalterisana, nakon uklanjanja vođica, služe kao vođice za izostavljena polja. Kod malterisanja izostavljenih polja nabaciti špric i na bočne strane već omalterisanih polja. Zidove malterisati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Omalterisane površine zaštititi senčenjem od direktnog sunčanja, ne raditi po jakom vetru. U malter ne dodavati pesak ili drugi agregat. Obračun po m2 malterisane površine. A. Zidovi od opeke, blokova, siporeksa. a. Debljine do 4 cm. b. Debljine do 6 cm. c. Debljine do 8 cm. d. Debljine do 10 cm. Zidovi od betona. a. Debljine do 4 cm. b. Debljine do 6 cm. c. Debljine do 8 cm. d. Debljine do 10 cm. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 10,00 15,00 20,00 24,00 11,00 16,00 21,00 25,00 € € € € € € € €

B.

99.

Malterisanje fasadnih zidova od opeke isušivim malterom Izolit DRYER, "Dramin" Zemun. Izolit DRYER je jednokomponentni praškasti proizvod grube (za osnovni sloj) i fine (za završni sloj) granulacije. Ugrađen, omogućava isparavanje kapilarne vlage i zadržava rastvorene soli, "šalitru". Podloga na koju se nanosi Izolit DRYER može biti opeka, kamen, beton, opekarski ili betonski blok. Osnovni sloj pripremiti mešanjem, tri minuta, Izolit DRYER-a sa vodom u odnosu 7,5:1 i naneti u slojevima debljine 1 cm, sa razmakom od jednog dana između slojeva. Nanete slojeve negovati prskanjem sitnim kapljicama, da naneti materijal ne "pregori". Završni sloj pripremiti mešanjem sa 167

vodom u odnosu 4,2:1 i naneti u sloju debljine do 0,5 cm na ovlaženu površinu. Nakon tri dana, malter se može dalje obrađivati gletovati i bojiti disperzionim bojama. Obračun po m2 malterisane površine. a. Od opeke. b. Od kamena. c. Od betona. m2 m2 m2 24,00 € 26,00 € 29,00 €

102. Malterisanje sokle cementnim malterom razmere 1:3 u dva sloja. Pre malterisanja površine očistiti i prskati retkim cementnim mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi cementnim malterom razmere 1:4 debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka, "jedinice" i cementa. Malter stalno mešati da se cementno mleko ne izdvoji. Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj razmere 1:4 spraviti sa sitnim i čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". Obračun po m2 malterisane površine. a. Razmere 1:3. b. Razmere 1:2 c. Razmere 1:1. m2 m2 m2 10,00 € 12,00 € 15,00 €

105. Malterisanje sokle cementnim malterom razmere 1:3 u dva sloja sa gletovanjem do crnog sjaja. Pre malterisanja površine očistiti i prskati retkim cementnim mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi cementnim malterom razmere 1:3 debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka, "jedinice" i cementa. Malter stalno mešati da se cementno mleko ne izdvoji. Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj razmere 1:3 spraviti sa sitnim i čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija. Završnu površinu gletovati do crnog sjaja. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". Obračun po m2 malterisane površine. a. Razmere 1:3. b. Razmere 1:2 c. Razmere 1:1. m2 m2 m2 12,00 € 14,00 € 18,00 €

27. Fugovanja
1. Fugovanje zidova od opeke cementnim malterom. Površine za fugovanje očistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i obraditi na način po izboru projektanta. Malter ne sme da bude redak da ne dođe do curenja materijala. Po završenom fugovanju spojnice i opeku očistiti. Obračun po m2 fugovane površine. a. b. c. d. e. f. 7. Zidova od opeke. Stubova od opeke. Lukova od opeke. Svodova od opeke. Venaca od opeke. Dimnjaka. m2 m2 m2 m2 m2 m2 5,00 6,00 8,00 8,00 7,00 6,00 € € € € € €

Fugovanje kamina od opeke cementnim malterom. Površine za fugovanje očistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i obraditi na način po izboru projektanta. Malter ne sme da bude redak da ne dođe do curenja materijala. Po završenom fugovanju spojnice i opeku očistiti. Obračun po komadu kamina. a. Kamina. b. Dimnjačke kape. Kom. Kom. 35,00 € 12,50 €

168

9.

Fugovanje zidova od fasadne opeke cementnim malterom. Površine za fugovanje očistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i obraditi na način po izboru projektanta. Malter ne sme da bude redak da ne dođe do curenja materijala. Po završenom fugovanju spojnice i opeku očistiti. Obračun po m2 fugovane površine. a. b. c. d. e. Zidova. Stubova. Lukova. Svodova. Venca. m2 m2 m2 m2 m2 8,00 9,00 11,00 12,00 9,50 € € € € €

14.

Fugovanje zidova od opeke starog formata produžnim malterom sa dodatkom granulata od tucane opeke. Površine za fugovanje očistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i završno obraditi tako da budu neznatno uvučene u odnosu na ravan zida. Zbog velike hidroskopnosti opeke starog formata malter ne sme da bude previše redak da ne dođe do curenja materijala i prljanja opeka. Fugovanje poveriti iskusnim majstorima. Pre početka radova izvođač je dužan da napravi više probnih uzoraka. Sastav maltera i načina fugovanja pismenim putem odobrava projektant pre početka radova. Po završenom fugovanju lice zida očistiti. Obračun po m2 fugovane površine. a. b. c. d. e. Zidova. Stubova. Lukova. Svodova. Venca. m2 m2 m2 m2 m2 10,00 11,00 13,00 14,00 11,50 € € € € €

19.

Fugovanje zidova od obrađenog kamena cementnim malterom. Površine za fugovanje očistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i obraditi na način po izboru projektanta. Malter ne sme da bude redak da ne dođe do curenja materijala i prljanja kamena. Po završenom fugovanju spojnice i lice očistiti. Obračun po m2 fugovane površine. a. b. c. d. e. Zidova. Stubova. Lukova. Svodova. Venca. m2 m2 m2 m2 m2 7,00 7,00 11,00 10,00 8,00 € € € € €

24.

Fugovanje zidova od kamena cementnim malterom sa dodatkom granulata od tucanog kamena. Površine za fugovanje očistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i završno obraditi tako da budu neznatno uvučene u odnosu na ravan zida. Zbog hidroskopnosti kamena malter ne sme da bude previše redak da ne dođe do curenja materijala i prljanja kamena. Fugovanje poveriti iskusnim majstorima. Pre početka radova izvođač je dužan da napravi više probnih uzoraka. Sastav maltera i načina fugovanja pismenim putem odobrava projektant pre početka radova. Po završenom fugovanju lice zida očistiti. Obračun po m2 fugovane površine. a. b. c. d. Zidova. Stubova. Lukova. Svodova. m2 m2 m2 m2 9,00 9,00 13,00 12,00 € € € €

28.

Fugovanje zidova od lomljenog kamena cementnim malterom sa dodatkom granulata od tucanog kamena. Površine za fugovanje očistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i završno obraditi tako da budu neznatno uvučene u odnosu na ravan zida. Zbog hidroskopnosti kamena malter ne sme da bude previše redak da ne dođe do curenja materijala i prljanja kamena. Fugovanje poveriti iskusnim majstorima. Pre početka radova izvođač je dužan da napravi više probnih uzoraka. Sastav maltera i načina fugovanja pismenim putem odobrava projektant pre početka radova. Po završenom fugovanju lice zida očistiti. Obračun po m2 fugovane površine. a. Zidova. b. Stubova. m2 m2 9,00 € 10,00 € 169

30.

Fugovanje zidova od pritesanog kamena cementnim malterom sa dodatkom granulata od tucanog kamena. Površine za fugovanje očistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i završno obraditi tako da budu neznatno uvučene u odnosu na ravan zida. Zbog hidroskopnosti kamena malter ne sme da bude previše redak da ne dođe do curenja materijala i prljanja kamena. Fugovanje poveriti iskusnim majstorima. Pre početka radova izvođač je dužan da napravi više probnih uzoraka. Sastav maltera i načina fugovanja pismenim putem odobrava projektant pre početka radova. Po završenom fugovanju lice zida očistiti. Obračun po m2 fugovane površine. a. b. c. d. e. Zidova. Stubova. Lukova. Svodova. Venca. m2 m2 m2 m2 m2 11,00 12,00 12,00 13,00 11,00 € € € € €

35.

Fugovanje zidova od obrađenog kamena cementnim malterom sa dodatkom granulata od tucanog kamena. Površine za fugovanje očistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i završno obraditi tako da budu neznatno uvučene u odnosu na ravan zida. Zbog hidroskopnosti kamena malter ne sme da bude previše redak da ne dođe do curenja materijala i prljanja kamena. Fugovanje poveriti iskusnim majstorima. Pre početka radova izvođač je dužan da napravi više probnih uzoraka. Sastav maltera i načina fugovanja pismenim putem odobrava projektant pre početka radova. Po završenom fugovanju lice zida očistiti. Obračun po m2 fugovane površine. a. b. c. d. Zidova. Stubova. Lukova. Svodova. m2 m2 m2 m2 7,00 8,00 10,00 11,00 € € € €

39.

Dersovanje zidova od opeke produžnim malterom. Pre početka dersovanja površine zidova očistiti i otprašiti. Spojnice dobro ispuniti malterom, malter ne sme da bude redak da ne curi i da opeka ne povuče mleko. Po završenom dersovanju lice očistiti. Obračun po m2 dersovane površine. m2 3,00 €

40.

Dersovanje zidova od opeke cementnim malterom. Pre početka dersovanja površine zidova očistiti i otprašiti. Spojnice dobro ispuniti malterom, malter ne sme da bude redak da ne curi i da opeka ne povuče mleko. Po završenom dersovanju lice očistiti. Obračun po m2 dersovane površine. m2 4,00 €

41.

Dersovanje zidova od kamena cementnim malterom. Pre početka dersovanja površine zidova očistiti i otprašiti. Spojnice dobro ispuniti malterom, način dersovanja po uputstvu projektanta. Malter ne sme da bude redak da ne dođe do curenja materijala i prljanja kamena. Po završenom dersovanju lice očistiti. Obračun po m2 dersovane površine. m2 5,00 €

42.

Dersovanje zidova šahta produžnim malterom. Pre početka dersovanja površine šahta očistiti i otprašiti. Spojnice dobro ispuniti malterom, malter ne sme da bude redak da ne curi i da opeka ne povuče mleko. Po završenom dersovanju lice očistiti. Obračun po m2 dersovane površine. m2 2,50 €

170

28. Zidarske izolacije
1. Nanošenje hladnog premaza bitulita "A" preko betonske podloge. Podloga mora biti suva i dobro očišćena. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Obračun po m2 obrađene površine. m2 2. 1,00 €

Nanošenje hladnog premaza bitulita "A" preko zidova. Podloga mora biti suva i dobro očišćena. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Obračun po m2 obrađene površine. m2 1,50 €

3.

Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. Foliju postaviti sa preklopima od 30 cm. Obračun po m2 postavljene površine. m2 1,00 €

4.

Postavljanje jednog sloja ter papira preko betonske podloge. Beton dobro očistiti, premazati bitulitom "A" i postaviti jedan sloj ter papira sa preklopima po 15 cm. Obračun po m2 postavljene površine. m2 1,00 €

5.

Postavljanje dva sloja ter papira preko betonske podloge. Beton dobro očistiti, premazati bitulitom "A" i postaviti dva sloja ter papira sa preklopima po 15 cm. Slojevi postaviti unakrsno. Obračun po m2 postavljene površine. m2 2,00 €

6.

Izrada horizontalne hidroizolacije, lepljenjem ter papira. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C, stalno mešati i naneti u sloju 2-3 mm. Bitumensku traku zalepiti odmah, sa preklopom 15 cm. A. Kraberoid i jedan sloj Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MPH" - kraberoid 150/100, zalepljen za prethodni sloj Obračun po m2 izolacije. Kraberoid i dva sloja Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MPH" - kraberoid 150/100, zalepljen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MPH" Obračun po m2 izolacije. Kraberoid i tri sloja Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MPH" - kraberoid 150/100, zalepljen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MPH" - kraberoid 150/100, za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. - vruć premaz bitumenom "MPH" Obračun po m2 izolacije.

m2

5,00 €

B.

m2

7,00 €

C.

m2

9,00 € 171

9.

Izrada horizontalne hidroizolacije, varenjem Kondora. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom površinom, sa preklopima 10 cm, posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. A. Varen Kondor 4 mm. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondor 4, varen za podlogu Obračun po m2 izolacije. Varena dva sloja Kondora 4. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondor 4, varen za podlogu - Kondor 4, varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. Obračun po m2 izolacije.

m2

5,00 €

B.

m2

8,00 €

11.

Izrada vertikalne hidroizolacije. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom površinom, sa preklopima 10 cm, posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. A. Varen Kondor 4 mm. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondor 4, varen za podlogu Obračun po m2 izolacije. Varena dva sloja Kondora 4. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondor 4, varen za podlogu - Kondor 4, varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. Obračun po m2 izolacije.

m2

6,00 €

B.

m2

9,00 €

13.

Zidanje zidova od opeke debljine 7 cm radi zaštite hidroizolacije i formiranja vazdušne izolacije. Zidati cementnim malterom razmere 1:2 na odstojanju 6,5-10 cm od konstruktivnog zida, na koji osloniti ispuštene vezače. Vezače ispustiti u svakom četvrtom redu na odstojanju 75-100 cm i pre ugradnje ih umočiti u vruć bitumen. Prilikom zidanja voditi računa da malter ne upadne u međuprostor između ozidanih zidova. Obračun po m2 zida. a. Debljine 12 cm. b. Debljine 15 cm, opeka starog formata. m2 m2 17,50 € 20,00 €

15.

Polaganje blatnog maltera preko karatavana u sloju debljine 10 cm. Blatni malter spraviti od ilovače, pleve i slame i postaviti preko karatavana. Gornju površinu zagladiti mistrijom. Obračun po m2 karatavana. m2 6,00 €

16.

Presecanje kapilarne vlage zida od opeke debljine do 30 cm Izolitom 5, "Dramin" Zemun. Iznad terena, na visini po projektu, obiti traku maltera visine 30 cm i izbušiti rupe prečnika 20-30 mm pod uglom od 30-40 stepeni u odnosu na vertikalu zida. Rupe bušiti u dva horizontalna reda, na visinskom rastojanju oko 20 cm. Horizontalno u jednom redu rupe su na rastojanju od 40 cm, a rupe drugog reda

172

smaknute su na pola u odnosu na prvi. Rupe bušiti sa obe strane zida, na istoj visini, izduvati od prašine i naliti do vrha Izolitom 5. Po upijanju postupak ponavljati 5-6 puta, odnosno do potpunog zasićenja zida. Rupe zasićenog zida popuniti tečnim cementnim malterom. Spoljnu površinu zida tri puta premazati Izolit Penetratom YU. Obračun po m1 izolovanog zida. a. b. c. d. 20. Debljine do 30 cm. Debljine do 45 cm. Debljine do 60 cm. Debljine do 75 cm. m1 m1 m1 m1 30,00 40,00 50,00 60,00 € € € €

Presecanje kapilarne vlage zida od kamena debljine do 50 cm Izolitom 5, "Dramin" Zemun. Iznad terena, na visini po projektu, obiti traku maltera visine 30 cm i izbušiti rupe prečnika 20-30 mm pod uglom od 30-40 stepeni u odnosu na vertikalu zida. Rupe bušiti u dva horizontalna reda, na visinskom rastojanju oko 20 cm. Horizontalno u jednom redu rupe su na rastojanju od 40 cm, a rupe drugog reda smaknute su na pola u odnosu na prvi. Rupe bušiti sa obe strane zida, na istoj visini, izduvati od prašine i naliti do vrha Izolitom 5. Ako je zid od kamena veoma porozan, rupe napuniti tečnim cementnim malterom, rupe pročistiti i osušene naliti Izolitom 5. Po upijanju postupak ponavljati 5-6 puta, odnosno do potpunog zasićenja zida. Rupe zasićenog zida popuniti tečnim cementnim malterom. Spoljnu površinu zida tri puta premazati Izolit Penetratom YU. Obračun po m1 izolovanog zida. a. Debljine do 50 cm. b. Debljine do 75 cm. c. Debljine do 100 cm. m1 m1 m1 50,00 € 70,00 € 100,00 €

23.

Presecanje kapilarne vlage zida od betona debljine do 20 cm Izolitom 5, "Dramin" Zemun. Iznad terena, na visini po projektu, obiti traku maltera visine 30 cm i izbušiti rupe prečnika 20-30 mm pod uglom od 30-40 stepeni u odnosu na vertikalu zida. Rupe bušiti u dva horizontalna reda, na visinskom rastojanju oko 20 cm. Horizontalno u jednom redu rupe su na rastojanju od 40 cm, a rupe drugog reda smaknute su na pola u odnosu na prvi. Rupe bušiti sa obe strane zida, na istoj visini, izduvati od prašine i naliti do vrha Izolitom 5. Po upijanju postupak ponavljati 5-6 puta, odnosno do potpunog zasićenja zida. Rupe zasićenog zida popuniti tečnim cementnim malterom. Spoljnu površinu zida tri puta premazati Izolit Penetratom YU. Obračun po m1 izolovanog zida. a. Debljine do 20 cm. b. Debljine do 30 cm. c. Debljine do 45 cm. m1 m1 m1 30,00 € 40,00 € 50,00 €

26.

Izrada hidroizolacije zida od opeke Izolit Penetratom YU, "Dramin" Zemun. Malter obiti, zid očistiti čeličnim četkama, spojnice produbiti do dubine 2 cm i zid oprati vodom. U Izolit Penetrat YU, jednokomponentni prah, dodavati postepeno vodu i mešati, do gustine paste i ostavi da odstoji 5-10 minuta. Spojnice popuniti i dersovati. Osušen zid nakvasiti vodom i četkom horizontalno premazati zid pastom Izolit Penetrata YU. Postupak ponavljati sa još dva premaza, vertikalno i horizontalno. Prethodni sloj mora biti suv, sušenje traje 12-24 h. Obračun po m2 obrađene površine zida. a. Od opeke. b. Od kamena. m2 m2 12,50 € 10,00 €

28.

Izrada hidroizolacije zida od betona Izolit Penetratom YU, "Dramin" Zemun. Malter obiti, zid očistiti čeličnim četkama i oprati vodom. U Izolit Penetrat YU, jednokomponentni prah, dodavati postepeno vodu i mešati, do gustine paste i ostavi da odstoji 5-10 minuta. Osušen zid nakvasiti vodom i četkom horizontalno premazati pastom Izolit Penetrata YU. Postupak ponavljati sa još dva premaza, vertikalno i horizontalno. Prethodni sloj mora biti suv, sušenje traje 12-24 h. Obračun po m2 obrađene površine zida. m2 7,50 €

173

29. Peći
1. Zidanje ognjišta opekom starog formata sa ilovačom i šamotnim brašnom. Ognjište izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po komadu ognjišta. Kom. 2. 190,00 €

Zidanje ognjišta opekom sa ilovačom i šamotnim brašnom. Ognjište izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po komadu ognjišta. Kom. 170,00 €

3.

Zidanje peći opekom starog formata sa ilovačom i šamotnim brašnom. Peći izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po komadu peći. Kom. 120,00 €

4.

Zidanje furune opekom starog formata sa ilovačom i šamotnim brašnom. Furunu izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po komadu furune. Kom. 225,00 €

5.

Zidanje kamina opekom starog formata sa ilovačom i šamotnim brašnom. Kamin izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po komadu kamina. Kom. 325,00 €

30. Ostali zidarski radovi
1. Postavljanje prozora, veličine do 2,00 m2. Rad izvršiti u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Obračun po komadu prozora. a. Veličine do 2,00 m2. b. Veličine 2,00-5,00 m2. c. Veličine preko 5,00 m2. 4. Kom. Kom. Kom. 10,00 € 15,00 € 22,50 €

Postavljanje vrata, veličine do 2,00 m2. Rad izvršiti u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Obračun po komadu vrata. a. Veličine do 2,00 m2. b. Veličine 2,00-5,00 m2. c. Veličine preko 5,00 m2. Kom. Kom. Kom. 10,00 € 15,00 € 20,00 €

7.

Pažljivo čišćenje zidova špahtlama od naslaga stare boje. Obračun po m2 očišćene površine. m2 1,00 €

8.

Zidarsko krečenje zidova i plafona. Zidove opajati i dva puta okrečiti. Obračun po m2 plafona. m2 1,50 €

174

9.

Postavljanje rešetki na prozorima. Rad izvršiti u svemu prema detaljima. Obračun po komadu rešetke. Kom. 10,00 €

10.

Postavljanje table sa nazivom ulice. Izbušiti rupe, postaviti metalne tiplove i zašrafiti tablu. Obračun po komadu table. Kom. 15,00 €

11.

Postavljanje table sa kućnim brojem. Izbušiti rupe, postaviti plastične tiplove i zašrafiti tablu kućnog broja. Obračun po komadu table. Kom. 6,00 €

12.

Postavljanje držača zastave. Izbušiti rupe, postaviti metalne tiplove i zašrafiti držač. Obračun po komadu držača. Kom. 7,50 €

13.

Postavljanje garnišli. Izbušiti rupe, postaviti tiplove i zašrafiti garnišlu. Obračun po komadu garnišle. Kom. 5,00 €

175

ADITIVI
ZA BETON I CEMENTNI MALTER ADITIVI su hemijski dodatci betonu i cementnom malteru radi poboljšanja mehaničko fizičkih karakteristika istih. Prema svojstvima i mestima preporuke za ugradnju, ADITIVI se dele u sledeće grupe: I grupa: ADITIVI za betoniranje u uslovima niskih temperatura. 1. REOBET ZA MRAZ T-10ºC, dodatak za betoniranje pri temperaturi vazduha do -10ºC. 2. REOBET ZA MRAZ T-25ºC, dodatak za betoniranje pri temperaturi vazduha do -25ºC. 3. REOBET UH 232, ubrzivač vezivanja. II grupa: ADITIVI za izradu vodonepropusnih betona - VDP. 1. REOBET ZA VDP-M30, dodatak za marke betona MB30. 2. REOBET ZA VDP-M50, dodatak za marke betona MB50. III grupa: betona. 2. kategorija čvrstoće. 3. 4. 20 do 50MPa. IV grupa: REOBET SPK 989, superplastifikator za proizvodnju betona svih REOBET SPR 949, superplastifikator za beton i cementni malter. REOBET LIGNOPLAST, superplastifikator za marke betona od ADITIVI - plastifikatori i superplastifikatori. 1. REOBET FLUID 150, superplastifikator za visoke čvrstoće

ADITIVI - RETARDERI. 1. REOBET FLUID 100, superplastifikator za dug transport betona. 2. REOBET RETARDER, odlaže početak vezivanja cementa na visokim temperaturama. 3. REOBET SPRD-80, kombinacija plastifikatora i retardera. V grupa: ADITIV- AERANT. 1. REOBET SPA-828, kombinacija plastifikatora i aeranta. VIgrupa: ADITIV- AERANT. 1. REOBET SPA-828, kombinacija plastifikatora i aeranta. 2. SN VEZA ČA-29, dodatak betonu za vezu starog i novog betona.

Zbog svojih specifičnih karakteristika i prednosti kod primene ADITIV-a, preporučljivo je konsultovati proizvođača radi definisanje tipa i pravog tehničkog rešenja. Svi navedeni ADITIVI su iz proizvodnog programa hemijske industrije "Prvi Maj" Čačak.

176

6. BETONSKI I ARM. BETONSKI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Tamponi Temelji Mega šipovi Zidovi Serklaži Nadvratnici Nadprozornici Podvlake Venci Stubovi Lukovi Svodovi Ploče Tavanice Stepeništa Podloge Podovi Staze Ograde Šahtovi Kanali Betonska galanterija Ostali betonski radovi ARMIRAČKI RADOVI 179 179 181 183 184 185 186 186 187 187 188 189 189 190 192 193 196 198 198 200 202 203 205 207

177

Obračun po m3 nabijenog šljunka. b. Temelje armirati po projektu. 15. m3 m3 m3 16.75 3. razastiranje u slojevima.00 € 2.00 € 15. do potrebne zbijenosti. m2 m2 m2 m2 3. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima. Ispod trotoara. Ispod temelja. b.00 € Nabavka i razastiranje šljunka ispod temelja. b. armatura i tampon šljunka. m3 m3 m3 125. Nabavka i razastiranje šljunka u sloju debljine 20 cm. Ispod betonske ploče. ispod staze.25 2. detaljima i statičkom proračunu. Izraditi oplatu i temelje armirati po projektu. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima. Nabavka. Preko isplaniranog terena nasuti i razastreti tucanik predviđene granulacije u slojevima i izvršiti nabijanje motornim valjkom uz potrebno kvašenje. transport. MB 30.50 € 150. MB 25. Ispod staza. Ispod trotoara. ispod temelja. e.00 € Izrada armirano betonskih temelja marke MB 20. Nabavka i nasipanje tucanika ispod staza. Nabavka i razastiranje šljunka u sloju debljine 10 cm.00 € 5. m3 m3 m3 100. c. Obračun po m3 temelja. d. Obračun po m3 nabijenog šljunka. Obračun po m2 nabijenog šljunka. Izrada armirano betonskih temelja marke MB 20. c. Ispod temelja. b.50 3.50 2. Obračun po m3 temelja.00 € 14. Obračun po m2 nabijenog šljunka. Ispod poda.25 € € € € € 10. Ispod betonske ploče.00 € 137. MB 30. m2 m2 m2 m2 m2 2. nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. Beton ugraditi i negovati po propisima.50 3. 4. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. Tamponi 1.00 € 120. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima. b. Šljunak nasuti u predviđenom sloju i nabiti. MB 20. MB 20. Beton ugraditi i negovati po propisima. a.00 2. MB 25. c. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm.00 € 110. Obračun po m3 nabijenog tucanika. Temelji 1. a. detaljima i statičkom proračunu. a. a.1. Ispod podova. a.00 2. m3 2. U cenu ulaze i armatura i tampon šljunka. d. c. nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm.00 € 179 .75 € € € € 14. U cenu ulaze i oplata. Ispod podova. c. Ispod staze. Ispod trotoara. m3 15. nabijanje i fino planiranje šljunka.

m3 m3 m3 110.00 metara. m3 m3 m3 130. uz obaveznu saglasnost statičara. U cenu ulaze i oplata i tampon šljunka. U cenu ulazi i tampon šljunka. Obračun po m3 temelja. MB 20. a. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. MB 20.00 € 19. Beton ugraditi i negovati po propisima. detaljima i statičkom proračunu. a prilikom ugradnje po 50 cm sa svake strane saviti radi preklopa sa susednim lamelama.00 € 10. Obračun po m3 temelja. b. MB 15. Izrada temelja samca od nabijenog betona marke MB 15. Izrada temelja od nabijenog betona marke MB 15. m3 m3 m3 85. MB 30. a. Izrada armirano betonskih temelja samaca marke MB 20. Obračun po m3 temelja.00 € 13.00 € 120. m3 m3 m3 75. MB 25. Temelje izvesti po projektu i detaljima. detaljima i statičkom proračunu. Obračun po m3 temelja. a. b.00 € 95. MB 15. MB 25. Obračun po m3 temelja. Pre početka radova izvođač je obavezan da napravi redosled betoniranja lamela. b. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. a. MB 30. c.00 € 22.00 € 120. Zatim izvesti ostale lamele po utvrđenom 180 . Izraditi oplatu i temelje izvesti po projektu i detaljima. MB 25. Beton ugraditi i negovati po propisima. m3 m3 m3 100. Izrada temelja od nabijenog betona marke MB 15.00 € 100. Temelje armirati po projektu.7.00 € 110. MB 25. m3 m3 m3 80. Armaturu pripremiti dužine 2. Beton ugraditi i negovati po propisima. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. b. MB 15. Izraditi oplatu i temelje izvesti po projektu i detaljima. U cenu ulaze i armatura i tampon šljunka. MB 20.00 € 110.00 € 90. c. Beton ugraditi i negovati po propisima. Nakon vezivanja betona spoj između dna postojećeg temelja i novo betoniranog temelja podbiti suvim betonom spravljenim sa "jedinicom". Beton ugraditi i negovati po propisima. Beton ugraditi i negovati po propisima.00 € 130.00 € 145. armatura i tampon šljunka.00 € 25.00 € 16. c. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. Obračun po m3 temelja.00 € 85. Nakon iskopa zemlje dno temeljnog zida dobro očistiti špahtlama i čeličnim četkama od zemlje i oprati vodom. c. MB 20. c. MB 20. MB 15. Postaviti oplatu i izvršiti podbetoniranje do visine 4-5 cm ispod postojećeg temelja.00 € 160. b. Temelje izvesti po projektu i detaljima. a. U cenu ulazi i tampon šljunka. b.00 € 95. Izraditi oplatu i temelje armirati po projektu. Izrada temelja samaca od nabijenog betona marke MB 15. a. Podbetoniranje postojećih temelja u lamelama dužine 1. U cenu ulaze i oplata. MB 25. c.00 m betonom MB 30. MB 20. MB 25. U cenu ulaze i oplata i tampon šljunka. Izrada armirano betonskih temelja samaca marke MB 20.

Obračun po m1 izvedenog temelja. Obračun po m3 zemlje. a.00 € 3. sa čišćenjem. Obeležavanje ose šipova i ugrađivanje repera. Obračun po m3 zemlje. oplatom. m3 225. armatura. Bočne strane pravilno odseći. armiranjem. Temelje izvesti po projektu i detaljima. Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu pored temelja. mereno uraslo. 30. Postojeće temelje očistiti od zemlje i oprati vodom. U cenu ulazi kompletan rad i materijal. Obračun po komadu ugrađenog repera. detaljima i statičkom proračunu. m1 m1 6. Izrada temelja za ivičnjak od nabijenog betona marke MB 20. Pre početka radova očitati nivelmanom nulte vrednosti postavljenih repera i ponoviti očitavanja nakon završetka radova na podbijanju mega šipova i poduhvatanju postojećih temelja. a zatim iz njih ispustiti ankere. Beton ugraditi i negovati po propisima. Kom. trnove. kao priprema za podbijanje šipova ispod postojećih temelja. m3 26 375. Mega šipovi 1. Dimenzija 20x20 cm. Ručni iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu pored temelja.00 € Ojačavanje temelja armirano betonskim prstenom. Beton ugraditi i negovati. Obračun po broju (komadu) merenja. 50. u toku i posle utiskivanja šipova.00 € Merenje nultog opažanja objekta.00 € 8. preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. Obračun po m3 prstena temelja. 2.00 € 3.rasporedu. izrada i ugradnja ankera i tampon šljunka.00 € 27.00 € 4. Iskop zemlje izvesti tako da je kota dna iskopane zemlje 20 cm viša od donje ivice postojećeg temelja. Betoniranje izvesti betonom MB 20. Izvršiti obeležavanje ose šipova i ugrađivanje repera za osmatranje eventualnih deformacija objekta pre. mereno uraslo. Kom. Iskopanu zemlju prevesti i odložiti na gradilišnu deponiju. Bočne strane pravilno odseći. Izraditi oplatu i temelje armirati po projektu. m3 10.00 € 181 . dimenzija 20x20 cm. b. Iskopanu zemlju prevesti i odložiti na gradilišnu deponiju. od betonskog gvožđa za vezu sa betonskim prstenom. Obračun po m3 temelja. O rezultatima merenja sačiniti pismeni izveštaj. U cenu ulaze i oplata. m3 5. Iskop zemlje izvesti tako da je kota dna iskopane zemlje 20 cm viša od donje ivice postojećeg temelja. Dimenzija 30x20 cm. betoniranjem i podbijanjem temelja. a prema projektu i datim kotama. a prema projektu i datim kotama. preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. a dno nivelisati. U cenu ulaze i oplata i tampon šljunka. a dno nivelisati.

Izrada i ugrađivanje betona MB 20 u šipove. Obračun po m1 utisnutog šipa.00 6.00 € 7. Čeličnu konstrukciju raditi i postaviti u lamelama dužine 1. Prečnika 323. Dimenzije radnih jama ispod dna temelja su 0.00 € 182 . Prečnika 168 mm. Bočne strane pravilno odseći. a. Početni elemenat specijalno oblikovati u radionici.20x1. Ručno potkopavanje stopa temelja u zemlji III kategorije za radne jame. Glavu. Obračun komadu ugrađene glave šipa. Prečnika 323. b. d. a dno nivelisati. Ručni iskop zemlje III kategorije za radne jame.20 m i dubine 1. 80. e. postaviti i utisnuti odgovarajućom hidrauličnom opremom. Obračun po m1 utisnutog šipa. Obrada temeljnih spojnica. za obezbeđenje potrebne sile 1. a dno nivelisati. Prečnika 273 mm. Obračun po komadu lamele. Za vreme utiskivanja voditi zapisnik o utiskivanju svakog šipa. Elemente međusobno zavariti po celoj dužini.00 € € € € € 19. Sve elemente međusobno spojiti zavarivanjem po celom obimu. i u njega uneti sve neophodne podatke za ovu vrstu rada. a iskopanu zemlju prevesti i odložiti na gradilišnu deponiju. Visina iskopa zavisi od dubine fundiranja temelja.00 € 6.00 10. Kom. Izrada i postavljanje glave čeličnog "mega" šipa. Obračun po komadu lamele. b. Izrada i postavljanje čeličnih "mega" šipova. mereno uraslo.00 120. odnosno šipa. Šipove utisnuti do potrebne dubine. Izraditi i postaviti čeličnu konstrukciju. 100. Prečnika 159 mm.30 ispod dna temelja. Poduhvatanje. m3 12. Prečnika 219 mm.9 mm m1 m1 m1 m1 m1 42. a širina zavisi od stope temelja. m3 15. Dužina za obračun se meri od donje ivice glave šipa do vrha početnog elementa utisnutog šipa. Postojeće površine dna temelja očistiti od zemlja i obraditi radi pravilnog naleganja hidraulične prese prilikom utiskivanja čeličnih "mega" šipova. Obračun po m3 zemlje. Obračun po m3 zemlje. Radne jame služe za potrebno utiskivanje "mega" šipova. prečnika 159 mm. "mega" šipa izraditi od konstrukcije 2Ø159 mm dužine l=45 cm na čeličnom nosaču 2U20.20 m.00 € 9. ojačanje.00 € € € € € 14. 60.00 80. Kom.00 50. Prečnika 219 mm. ispod temelja. Bočne strane pravilno odseći. Prečnika 159 mm.9 mm m1 m1 m1 m1 m1 5.30 m. Iskopanu zemlju prevesti i odložiti na gradilišnu deponiju. e. c. Prečnika 273 mm. kao ojačanje temeljne stope. Čeličnu konstrukciju izraditi od 2 NP 20 nosača međusobno spojena i zavarena po celoj dužini.5 puta veće od dozvoljenog opterećenja. a prema projektu i datim kotama.5. Nakon utiskivanja u čelične elemente "mega" šipove ugraditi beton.30 m. d. odnosno šipa. Elemente za "mega" šipove izraditi u radionici. radi prenosa opterećenja sa objekta na utisnute "mega" šipove.00 65. Prečnika 168 mm. Dubina potkopavanja stope temelja je 1. odnosno 1. temeljne stope čeličnom konstrukcijom. dopremiti.00 12.50 m. prečnika 159 mm.20x1. Dimenzije radnih jama su 1. Kom. pored temelja. odnosno svakog elementa.70x1. c. radi vertikalnosti pri utiskivanju. završni elemenat. mereno uraslo.00 € 8.50 8. a.

c. Ručni utovar i odvoz viška zemlje i šuta sa gradilišne deponije. a. Kružni zidovi. b. Obračun po m3 betona. Utovariti višak zemlje i šuta na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Izrada oplate i ugrađivanje betona MB 20. mereno u kamionu. armatura i pomoćna skela. m3 m3 m3 150.20. detaljima i statičkom proračunu. Izrada glatkih armirano betonskih potpornih zidova MB 30.00 € 175.00 € 7. fetne. a. Beton ugraditi i negovati po propisima. c. u lamelama ispod temelja. m3 6.00 € Izrada armirano betonskih zidova MB 30. Temeljni zidovi. Mašinski utovar i odvoz viška zemlje i šuta sa gradilišne deponije. U cenu ulaze i oplata.00 € 270. m3 270. 10. U cenu ulaze i oplata. U cenu ulaze i oplata. Podrumski zidovi. Kajlovanje glave "mega" šipa. m3 m3 m3 225. m3 m3 m3 275. Obračun po m3 ugrađenog betona. Zidovi. Suterenski zidovi. Izraditi oplatu zidova i armirati po projektu.00 € 22. m3 11. detaljima i statičkom proračunu. 4. Obračun po m3 betona. Obračun komadu glave šipa.00 € 10. mereno u kamionu.00 € 260. Na svakih 15 metara raditi dilatacione fuge. Izrada armirano betonskih temeljnih zidova MB 20. Zidovi. Kom. b. Izraditi oplatu temeljnih zidova i armirati po projektu. Obračun po m3 betona. Obračun po m3 šuta. podupirači.00 € 220. detaljima i statičkom proračunu. detaljima i statičkom proračunu. armatura i pomoćna skela. armatura i pomoćna skela. Beton ugraditi i negovati po propisima. Izraditi glatku oplatu sa nakovanim letvicama prema vidnoj strani potpornog zida i armirati po projektu. Izrada glatkih armirano betonskih zidova MB 30. U međuprostor ispod donje površine temeljne stope i 10 cm od donje ivice glave šipa ugraditi beton i nabiti ga. c. Utovariti zemlje i šuta na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 4.00 € 23.00 € 21. b. Beton ugraditi i negovati po propisima. Kajlovati postavljenu čeličnu konstrukciju ispod temelja i glavu šipa pomoću čeličnih ploča raznih debljina. Izraditi glatku oplatu zidova i armirati po projektu. Beton ugraditi i negovati po propisima. m3 190.00 € 180. podupirači.00 € 183 . Potporni zidovi. Obračun po m3 šuta.00 € 300. a. Zidovi 1. Potporni zidovi. U cenu ulaze i oplata i armatura. Kružni zidovi. Obračun po m3 betona. podupirači.

Nabavka i postavljanje montažnih zidnih ploča "Siporeks". U cenu ulaze i oplata. Beton ugraditi i negovati po propisima. m3 170.50 12. detaljima i statičkom proračunu. a.00 € Izrada armirano betonskih serklaža. U cenu ulaze i oplata. MB 25.00 € € € € € € 184 . U cenu ulazi i dizanje ploča. Izrada zidova od nabijenog betona MB 20. U cenu ulazi i dizanje ploča. Beton ugraditi i negovati po propisima. Izrada vodonepropusnih armirano betonskih zidova MB 30. m3 m3 m3 150.00 € 14. armatura i pomoćna skela. U cenu ulaze i oplata. m3 160.00 € 5. MB 25. Izrada armirano betonskih serklaža marke MB 20. m3 120. c. MB 30. armatura i pomoćna skela.00 € 12. detaljima i statičkom proračunu. podupirači i pomoćna skela. Preseka 25x20 cm. Sastave armirati i betonirati. Izraditi oplatu temeljnih zidova po detaljima i projektu. Preseka 20x20 cm. MB 20.00 10. m3 290. podupirači i pomoćna skela. d.00 9. Obračun po m2 ploča. Beton spraviti sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost. 13. Ploče postaviti po detaljima i projektu. c. Izraditi oplatu zidova i armirati po projektu. MB 20. m2 30. b. Izraditi oplatu temeljnih zidova po detaljima i projektu. Preseka 25x20 cm. m2 26. Obračun po m3 serklaža. MB 30.11. Obračun po m1 serklaža. Obračun po m3 betona. Izraditi glatku oplatu za zidove po detaljima i projektu. m1 m1 m1 m1 m1 m1 7. MB 25. U cenu ulaze i oplata. Obračun po m3 betona. Nabavka i postavljanje montažnih pregradnih ploča "Siporeks".00 € 15. 4.00 8. podupirači i pomoćna skela. Izraditi oplatu i serklaže armirati po projektu. b. Obračun po m3 betona. a. Preseka 20x20 cm.00 € . armatura i pomoćna skela. Beton ugraditi i negovati po propisima. ugraditi i negovati po propisima. detaljima i statičkom proračunu. MB 20.50 € 175. preseka 20x20 cm.00 € 16. Obračun po m3 betona. Beton ugraditi i negovati po propisima. marke MB 20. MB 30. Serklaži 1. Obračun po m2 ploča.00 € 162.00 9. U cenu ulaze i oplata. Ploče postaviti po detaljima i projektu. Izrada potpornih zidova od nabijenog betona MB 20. podupirači. Sastave armirati i betonirati. U cenu ulaze i oplata. Izrada temeljnih zidova od nabijenog betona MB 20. f. Preseka 25x20 cm. Izraditi oplatu i serklaže armirati po projektu. Preseka 20x20 cm. Beton ugraditi i negovati po propisima. e.

Preseka 7x20 cm. s. Preseka 20x20 cm. c. koje su trule. Preseka 30x20 cm. MB 25. MB 20. podupirači.00 € 212. e. m1 m1 m1 11. MB 25.00 10. a. Preseka 25x20 cm. Preseka 12x20 cm. 4. MB 20. Obračun po m3 nadvratnika. MB 25. marke MB 20.00 17. marke MB 20. 13.00 10.00 6. Preseka 25x25 cm. armatura i pomoćna skela. betonom MB 30. MB 30. n. Preseka 30x20 cm. MB 30. MB 20. Preseka 30x20 cm.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 185 . Preseka 30x20 cm.50 € 225. MB 25. postaviti (uvući) armaturu Ø 10 sa uzengijama Ø 6. MB 20.00 € Izrada armirano betonskih nadvratnika. Preseka 30x25 cm. MB 20. t. i. Obračun po m3 betona. MB 30. MB 20. Preseka 25x20 cm. Beton ugraditi i negovati po propisima.00 18. U postojećem zidu a u saradnji sa projektantom oštemovati otvore.00 8.00 m visine u zidovima nalaze se drvene serklažne grede. MB 30.00 12. a. m3 m3 m3 200.00 16. MB 20.00 € Betoniranje armirano betonskih santrač greda (serklaža). d. b. k. b. Beton ugraditi i negovati po propisima. armatura i pomoćna skela. MB 30. Preseka 25x25 cm. MB 30. j. h. MB 25. Izraditi oplatu i nadvratnike armirati po detaljima i statičkom proračunu. otvore očistiti i zazidati.00 11. m.00 17. MB 30. Preseka 20x20 cm. MB 25. Izraditi oplatu i nadvratnike armirati po detaljima i statičkom proračunu. l. Po završenom betoniranju skinuti oplatu. Preseka 7x20 cm. MB 30.50 20.50 15. MB 25. g. Preseka 30x20 cm. c. Približne dimenzije greda su 16x18 cm. Nadvratnici 1.00 13.00 9. U cenu ulaze i oplata. MB 30. Izrada armirano betonskih nadvratnika. MB 20.g. f. h. r. Preseka 30x25 cm. U cenu ulaze i oplata. MB 25. Preseka 25x25 cm. preseka 7x20 cm. Preseka 25x20 cm. Izvaditi postojeće drvene grede (santrače) iz zida. Preseka 12x20 cm.50 4. m3 300. i. Na svaka 2. u. Preseka 12x20 cm.00 € 13.00 7. MB 20. o.00 15. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 3. v. Preseka 30x20 cm. p.00 12.00 € 15. Preseka 20x20 cm.25 5. Obračun po m1 nadvratnika. Santrač grede izraditi prema detaljima i uputstvu statičara i projektanta. Preseka 7x20 cm.00 8. podupirači. izraditi oplatu i uliti beton torkret aparatom.00 € 6. MB 25. Preseka 30x25 cm.

Obračun po m3 podvlake. 3. m3 m3 m3 200. MB 25. b. m3 m3 230. Preseka 25x25 cm. Preseka 30x20 cm. U cenu ulaze i oplata. 4. MB 25. g. podupirači. Preseka 25x25 cm. Preseka 30x25 cm. Preseka 30x20 cm. MB 25. Izrada armirano betonskih podvlaka. Izraditi oplatu i nadprozornike armirati po detaljima i statičkom proračunu.00 15.00 16. armatura i pomoćna skela. U cenu ulaze i oplata. Beton ugraditi i negovati po propisima. marke MB 25. U cenu ulaze i oplata. detaljima i statičkom proračunu. podupirači. MB 20. Preseka 25x25 cm. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 8. detaljima i statičkom proračunu. MB 30. e. f.00 € 275. Beton ugraditi i negovati po propisima. Beton ugraditi i negovati po propisima. MB 30. d. b. Podvlake 1.00 11. marke MB 20. MB 20.00 € 212.7.00 17. armatura i pomoćna skela.00 € 186 . MB 25. MB 30.00 € 300. MB 30. b.00 18. k.00 10. MB 25. b.50 20. MB 20. podupirači. MB 25. a. armatura i pomoćna skela. n. marke MB 20. Izrada armirano betonskih nadprozornika. MB 20.00 9. preseka 20x20 cm. marke MB 25. MB 30. Obračun po m3 podvlake. Nadprozornici 1. MB 25. Preseka 25x20 cm. MB 25.00 € 250. Beton ugraditi i negovati po propisima.00 € 5. MB 30. Izrada skrivenih armirano betonskih podvlaka.00 10. Izraditi oplatu i nadprozornike armirati po detaljima i statičkom proračunu.50 € 225.00 € Izrada glatkih armirano betonskih podvlaka. Izraditi oplatu sa podupiračima i podvlake armirati po projektu. MB 25. m3 m3 250. Preseka 25x20 cm. Obračun po m1 nadprozornika. h. c. MB 20.00 12. Preseka 20x20 cm. MB 20. o. marke MB 25. U cenu ulaze i oplata.50 15. l. MB 30. a. c. a. podupirači.00 € Izrada armirano betonskih nadprozornika. i. armatura i pomoćna skela. Preseka 20x20 cm. m. MB 30. Obračun po m3 nadprozornika. detaljima i statičkom proračunu. podupirači. U cenu ulaze i oplata. Preseka 20x20 cm. b.00 12. Beton ugraditi i negovati po propisima. Preseka 30x20 cm. Preseka 30x25 cm. j. a. MB 30. Preseka 30x25 cm. armatura i pomoćna skela. Preseka 25x20 cm. a. Obračun po m3 podvlake. Izraditi oplatu sa podupiračima i podvlake armirati po projektu. m3 m3 275. Izraditi glatku oplatu sa podupiračima i podvlake armirati po projektu.00 13.00 € € € € € € € € € € € € € € € 8.00 17.

a. m3 450. armatura i pomoćna skela. Preseka 25x20 cm. MB 25.00 € 235.00 25. marke MB 20. a. Beton ugraditi i negovati po propisima. od armiranog betona MB 25. Izrada armirano betonskih stubova.00 17. podupirači. preseka 20x20 cm. Beton ugraditi i negovati po propisima. podupirači i armatura. Preseka 20x20 cm. f. Obračun po m1 stubova.00 € 250. armatura i pomoćna skela.50 15.00 € 10. m3 m3 m3 220. podupirači. od armiranog betona MB 25.7. Izraditi oplatu i stubove armirati po projektu. Do 10 cm. MB 20.00 13.00 11. Uraditi profilisanu oplatu sa podupiračima i vence armirati po detaljima i statičkom proračunu. m3 m3 240. MB 30. MB 25.00 15. 4. Do 25 cm. Do 15 cm. Obračun po m3 stubova. Preseka 25x20 cm. c. MB 25. b. Obračun po m3 venca.00 35. e. podupirači i armatura. 5. d. Beton ugraditi i negovati po propisima.00 12. marke MB 20. Uraditi profilisanu oplatu sa podupiračima i vence armirati po detaljima i statičkom proračunu. detaljima i statičkom proračunu. Stubovi 1. podupirači. c. Izrada profilisanih venca ortogonalne projekcije do 10 cm sa pripadajućim serklažom. Preseka 20x20 cm. Obračun po m1 venca. Izraditi oplatu sa podupiračima i podvlake armirati po projektu. Preseka 25x25 cm. b.00 € € € € Izrada profilisanih venca sa pripadajućim serklažom. m1 m1 m1 m1 15. U cenu ulaze i oplata. Beton ugraditi i negovati po propisima. detaljima i statičkom proračunu. Preseka 25x20 cm.00 45. Obračun po m3 podvlake. armatura i pomoćna skela. Beton ugraditi i negovati po propisima. h. detaljima i statičkom proračunu. U cenu ulaze i oplata. Venci 1. a. b.00 € 9. MB 20. MB 30. MB 30. a. g. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 10. Preseka 20x20 cm. U cenu ulaze i oplata. MB 20. d. Izraditi oplatu i stubove armirati po projektu. Do 20 cm. MB 25. U cenu ulaze i oplata. MB 20.00 12. c. Izrada armirano betonskih kontra podvlaka. marke MB 25.00 € Izrada armirano betonskih stubova.00 € € € € € € € € 187 . MB 25. b. U cenu ulaze i oplata. Preseka 25x25 cm.00 € 260. MB 30.

00 17. Preseka 25x25 cm. a.00 € 25. Preseka 12x25 cm. m. Obračun po m3 lukova. Beton ugraditi i negovati po propisima.00 18.00 € Izrada lukova od armiranog betona. m3 2. MB 30. a. U cenu ulaze i oplata. 22. MB 30. MB 25.00 16. p.00 € 300. armatura i pomoćna skela.00 14. Beton pažljivo ugraditi. c. c.00 50. r. Izrada lukova od armiranog betona marke MB 30. j.00 € 275. podupirači.50 € € € € € € € € € € Izrada armirano betonskih okruglih stubova.00 40. Preseka 20x25 cm. preseka 12x25 cm. Beton ugraditi i negovati po propisima. a. s. nabiti i negovati. armatura i pomoćna skela. 600. Preseka 25x25 cm. detaljima i statičkom proračunu. MB 25. b. Preseka 30x25 cm. Obračun po m3 stubova. armatura i pomoćna skela. m1 m1 m1 m1 20. Preseka 30x25 cm. Obračun po m3 stubova. b. MB 25. m3 m3 m3 250.50 25. Izraditi oplatu i stubove armirati po projektu. c. MB 25. MB 25. detaljima i statičkom proračunu.00 € 275. detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. MB 30. vodeći računa da ostaje vidan. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 19. Preseka 30x30 cm. marke MB 20. m3 m3 m3 250. MB 20.00 € 11. MB 20. detaljima i statičkom proračunu. k. Preseka 30x30 cm. MB 30. Izrada glatkih armirano betonskih stubova. Lukovi 1.i. podupirači. armatura i pomoćna skela.00 22. Preseka 30x25 cm. podupirači. d.00 18. Preseka 30x20 cm. Izraditi oplatu sa podupiračima i lukove armirati po projektu. U cenu ulaze i oplata.00 € 300. MB 20. Preseka 30x20 cm.00 25. MB 20. n. Preseka 30x20 cm. b.00 € € € € 188 . marke MB 20. MB 30. Preseka 25x30 cm. o. podupirači. U cenu ulaze i oplata. marke MB 30. MB 30. MB 20. l. Obračun po m3 lukova.00 27. Preseka 30x30 cm.50 20. Izraditi oplatu sa podupiračima i lukove armirati po projektu. U cenu ulaze i oplata. Izraditi glatku oplatu i stubove armirati po projektu.

podupirači. Obračun po m3 svodova.00 40. Izrada krstatih svodova od armiranog betona. podupirači. U cenu ulaze i oplata. d. Izraditi oplatu sa podupiračima i ploče armirati po projektu. armatura i pomoćna skela. Izraditi oplatu sa podupiračima i svodove armirati po projektu. marke MB 30. Debljine 20 cm. marke MB 30. Izrada armirano betonskih svodova marke MB 30. m2 190. f. U cenu ulaze i oplata. Izrada krstatih svodova od armiranog betona debljine 20 cm.00 € 6. 600. detaljima i statičkom proračunu. armatura i pomoćna skela. Ploče 1.00 50. detaljima i statičkom proračunu. U cenu ulaze i oplata. Izrada armirano betonskih ploča marke MB 30. Debljine 8 cm. Beton ugraditi i negovati po propisima.00 € 170. marke MB 30. Beton ugraditi i negovati po propisima. Debljine 14 cm. detaljima i statičkom proračunu. U cenu ulaze i oplata.00 € 13. Debljine 6 cm. m2 m2 m2 120.00 € Izrada armirano betonskih svodova debljine 15 cm. Obračun po m3 izlivene ploče. Debljine 12 cm. Izraditi oplatu sa podupiračima i svodove armirati po projektu. Izraditi oplatu sa podupiračima i ploče armirati po projektu. detaljima i statičkom proračunu.50 35. Izraditi oplatu sa podupiračima i svodove armirati po projektu. Beton ugraditi i negovati po propisima. podupirači. a. U cenu ulaze i oplata. m3 2.12. 250. Debljine 30 cm. m3 2. detaljima i statičkom proračunu. b. armatura i pomoćna skela. Obračun po m2 svodova. Debljine 15 cm. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata. Debljine 10 cm.00 € € € € € € 189 . e.00 € Izrada armirano betonskih ploča. Debljine 16 cm.00 € 230. b. detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. m2 m2 m2 m2 m2 m2 30. c. podupirači. Obračun po m2 izlivene ploče. a. Izraditi oplatu sa podupiračima i svodove armirati po projektu. Obračun po m2 svodova. armatura i pomoćna skela.00 € 5. c. podupirači. Svodovi 1. m3 850. debljine 6 cm.00 32. Obračun po m3 svodova. marke MB 30. armatura i pomoćna skela. Beton ugraditi i negovati po propisima.00 45. armatura i pomoćna skela. podupirači.

Obračun po m2 tavanice. Beton ugraditi i negovati po propisima. podupirači. a. Debljine 12 cm. debljine 6 cm. Oslonce rebara izravnati cementnim malterom. Debljine 16 cm. b. Debljine 6 cm. Izrada krstatih armirano betonskih ploča. Debljine 8 cm. U cenu ulaze i oplata. Debljine 18 cm. Ploče armirati po projektu. armatura i pomoćna skela. TM 5. Betonirati betonom marke MB 30. Ploču i rebro armirati po projektu i detaljima. m3 300. b. Debljine 16+4 cm. Debljine 16+4 cm. Obračun po m2 izlivene ploče. b. d. Debljine 14+6 cm. Beton ugraditi i negovati po propisima.50 € 20. a. marke MB 30. podupirači. debljine 12+4 cm.00 60.00 € 60. a. Izraditi oplatu sa podupiračima i ploče armirati po projektu. Postaviti rebro za ukrućenje. Debljine 14 cm.8. TM 3. c. Debljine 10 cm. debljine 16+4 cm.00 € 14. Oplata mora ostati najmanje 14 dana.00 € 190 . za raspone veće od 3 m. Ploču i rebra armirati po projektu i detaljima.00 € 17. Beton ugraditi i negovati po propisima. Izraditi oplatu sa podupiračima i balkonsku ploče armirati po projektu. U cenu ulaze i fetne-nosači sa podupiračima. armatura i pomoćna skela. U cenu ulaze i oplata. marke MB 20. b.00 € Izrada međuspratne tavanice TM-3. Oplata mora ostati najmanje 14 dana. m3 275. Obračun po m2 tavanice. detaljima i statičkom proračunu.00 € € € € 13.00 € 48. Gotove nosače postaviti preko fetni-nosača. m2 m2 m2 m2 50. Blokove prethodno obraditi postavljanjem armature u žljebove i popunjavanjem cementnim malterom. m2 m2 m2 40. c.00 55. U cenu ulaze i oplata.00 € 45. Debljine 20+5 cm. Izrada krstatih armirano betonskih ploča. marke MB 30. U cenu ulazi i armatura. Pre betoniranja izvršiti pranje oslonaca. Obračun po m3 izlivene ploče. tipa "Fert".00 € 14. Debljine 12+4 cm. U cenu ulaze i fetnenosači sa podupiračima.00 € 9. m2 m2 m2 15. Svako rebro mora biti naslonjeno minimum 5 cm na oslonac i armatura prepuštena još 10 cm. Izrada lako armiranih betonskih ploča. detaljima i statičkom proračunu. Obračun po m2 izlivene ploče. c. Betonirati betonom marke MB 30. detaljima i statičkom proračunu. debljine 12 cm. detaljima i statičkom proračunu. podupirači. Beton ugraditi i negovati po propisima.00 65. Izrada balkonskih armirano betonskih ploča. Izrada polumontažne tavanice. Izraditi oplatu sa podupiračima i ploče armirati po projektu. armatura i pomoćna skela. a. Tavanice 1. m2 m2 55. marke MB 30. 4. Obračun po m3 izlivene ploče.

Monta 8. U cenu ulazi i dizanje ploča.6. Obračun po m2 ploča. Nabavka i postavljanje montažnih međuspratnih ploča "Durisol". Širina elemenata je 2. debljine 20+5 cm. a. Ploče postaviti po detaljima i projektu. Monta 14. oplata i podupirači. Obračun po m2 ploča. m2 35.00 50. debljine 25+5 cm. Ploče postaviti po detaljima i projektu. Gotove nosače postaviti preko fetni-nosača. c. U cenu ulazi armatura i oplata. Ploče postaviti po detaljima i projektu.00 € 14. Rebro mora biti naslonjeno minimum 5 cm na oslonac i armatura prepuštena još 10 cm. Sastave armirati i betonirati. m2 45.00 42. Sastave armirati i betonirati. U cenu ulaze i fetne-nosači sa podupiračima. Oslonce rebara izravnati cementnim malterom. Izrada armirano betonske međuspratne OMNIA tavanice.00 € 191 . m2 80.00 € 15.00 € 16. Oplata mora ostati najmanje 14 dana. Obračun po m2 tavanice. debljine 16+4 cm.00 € 12. Monta 12. d. U cenu ulazi i dizanje ploča. b. Izrada međuspratne tavanice. Obračun po m2 ploča.00 metara. Tavanicu izvesti od armirano betonskih montažnih elemenata raspona prema statičkom proračunu i detaljima. Ploču i rebra armirati po projektu i detaljima. Betonirati betonom marke MB 30. m2 40. tipa Monta 8. debljine 14+4 cm. debljine 8+4 cm.00 € € € € € 11. Sastave armirati i betonirati. m2 75. Obračun po m2 ploča. Ploče postaviti po detaljima i projektu. tipa "Avramenko". Monta 20. Nabavka i postavljanje montažnih krovnih ploča "Durisol". Nabavka i postavljanje montažnih međuspratnih ploča "Siporeks". e.00 € 13. Nabavka i postavljanje montažnih krovnih ploča "Siporeks". Monta 16.00 60. Sastave armirati i betonirati. a debljina 6 cm.50 45. U cenu ulaze i armatura. Betonirati betonom marke MB 30. Obračun po m2 tavanice. Blokove prethodno obraditi postavljanjem armature u žljebove i popunjavanjem cementnim malterom. debljine 12+4 cm. Izrada međuspratne konstrukcije. m2 m2 m2 m2 m2 40. Ploču i rebra armirati po projektu i detaljima. U drugoj fazi naliva se beton debljine 9 cm istog kvaliteta kao prethodni i postavlja mrežasta armatura iznad oslonca u svemu prema detaljima. Montažni elementi se izvode od betona MB 40 i armirani su mrežastom armaturom. ukupne debljine 15 cm. U cenu ulazi i dizanje ploča. U cenu ulazi i dizanje ploča. debljine 8+4 cm. m2 40. Obračun po m2 tavanice.

m3 260. U cenu ulazi i oplata i armatura. detaljima i statičkom proračunu. armatura i pomoćna skela. Beton ugraditi i negovati po propisima. detaljima i statičkom proračunu. a preko sloja šljunka. Izraditi oplatu obraznih nosača i armirati po projektu. U cenu ulazi i oplata. U cenu ulazi i oplata.00 € 3. U cenu ulaze i oplata. podupirači. m1 7. m3 2. Izraditi oplatu stepenika po detaljima i projektu. m3 240.00 € 6. Temelj betonirati preko sloja šljunka. m3 125. Obračun po m3 betona.00 € Izrada kose stepenišne ploče od nabijenog betona MB 20. Beton ugraditi i negovati po propisima. armatura i pomoćna skela. Stepeništa 1.00 € 9. Stepenike betonirati preko kose ploče.15. Izrada kose stepenišne ploče i stepenika od nabijenog betona MB 20. Izrada armirano betonskih kosih ploča stepeništa marke MB 30. m3 240. Beton ugraditi i negovati po propisima. Kosu ploču betonirati preko sloja šljunka. Obračun po m3 betona. Izrada armirano betonskih kosih ploča i stepenika stepeništa marke MB 30. Beton ugraditi i negovati po propisima. Obračun po m3 betona. armatura i pomoćna skela. podupirači. Izraditi oplatu kosih ploča i armirati po projektu. Izrada armirano betonskih kosih ploča i podesta stepeništa marke MB 30. Obračun po m3 betona. podupirači. Beton ugraditi i negovati po propisima.50 € 4. Ploču betonirati istovremeno sa stepenicima. U cenu ulazi i oplata. detaljima i statičkom proračunu. Izrada armirano betonskih obraznih nosača marke MB 30. podupirači. Izraditi oplatu temelja i armirati po projektu.00 € 7. detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. m3 220. Izraditi oplatu kosih ploča i podesta i armirati po projektu. m3 100. U cenu ulaze i oplata. Obračun po m3 betona. Beton ugraditi i negovati po propisima.00 € 8. 80. U cenu ulaze i oplata. Izrada armirano betonskih temelja stepeništa marke MB 20. Izrada temelja stepeništa od nabijenog betona MB 20. U cenu ulazi i oplata. Beton ugraditi i negovati po propisima. armatura i pomoćna skela. Obračun po m3 betona. Obračun po m3 betona. Izraditi oplatu kosih ploča i stepenika i armirati po projektu. Beton ugraditi i negovati po propisima.00 € 192 . m3 125. Obračun po m3 betona. Izrada betonskih stepenika od nabijenog betona MB 20. detaljima i statičkom proračunu. Obračun po m1 izvedenih stepenika.00 € 5. U cenu ulaze i oplata.

00 € € € € 193 . postavljenim u sredini sloja. očistiti i oprati. a beton negovati. Podlogu za košuljicu. Izraditi oplatu stepeništa i armirati po projektu. detaljima i statičkom proračunu. Obračun po m3 betona. Armirati je mrežom Ø 6 mm. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom".50 € Izrada rabicirane cementne košuljice debljine 3 cm. pre nanošenja košuljice.00 € € € € 8. armatura i pomoćna skela. m2 m2 m2 m2 7. Obračun po m2 košuljice. U cenu ulaze i oplata. Podlogu armirati mrežastom armaturom. c. c. Košuljicu negovati dok ne očvrsne. b. b. Izrada podloge od lako armiranog betona. sa okcima 15/15 cm. Gornju površinu betonske podloge izravnati. podupirači. Debljine 6 cm. Debljine 12 cm.00 € 4. Beton ugraditi i negovati po propisima. Podlogu za košuljicu. Izrada armirane cementne košuljice debljine 3 cm.00 € 16. Podlogu za košuljicu.00 9. U cenu ulazi i armatura. razmere 1:3. Armirati je rabic pletivom. Debljine 12 cm. a.00 14. 7. Obračun po m2 košuljice. detaljima i statičkom proračunu. U cenu ulaze i oplata. Obračun po m2 košuljice. Debljine 10 cm. očistiti i oprati. Debljine 8 cm. debljine 6 cm. marke MB 20. Izrada armirano betonskih podesta stepeništa marke MB 30. Podloge 1. po statičkom proračunu i betonirati. Izraditi oplatu podesta i armirati po projektu. armatura i pomoćna skela. m2 2. m3 200. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". Obračun po m3 betona. pre nanošenja košuljice. a beton negovati.00 11. Izrada podloge od betona. d. Beton ugraditi i negovati po propisima. kao podloge. očistiti i oprati. m2 9. Izrada armirano betonskih rektifikovanog stepeništa marke MB 30.00 € 3.00 13. a. Gornju površinu betonske podloge izravnati. Obračun po m2 podloge. m2 12. Izrada cementne košuljice debljine 3 cm. Debljine 6 cm. Košuljicu negovati dok ne očvrsne. podupirači. marke MB 15.00 € 11. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". kao podloge. m3 320. d. kao podloge.10. m2 m2 m2 m2 12.00 16.00 18. razmere 1:3. postavljenom u sredini sloja. razmere 1:3 i negovati je dok ne očvrsne. Obračun po m2 podloge. Debljine 8 cm. debljine 6 cm . pre nanošenja košuljice. Debljine 10 cm.

Podloga mora biti čista. Pripremiti Superbet 1 po uputstvu proizvođača. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. "Termika" Zrenjanin.72 MPa. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. Podlogu betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. pre nanošenja perlitnog betona. od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 3 debljine 5 cm.12. Pripremiti Superbet 3 po uputstvu proizvođača. Čvrstoća na pritisak je 0. c. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. b. Debljine 8 cm. po podlozi razliti cementno mleko. pre nanošenja perlitnog betona. c. Debljine 5 cm. Pripremiti Superbet 1 po uputstvu proizvođača. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je.00 € 16. Pošto je betonska masa penasta i meka. a koji se posebno plaća. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. Pošto je betonska masa penasta i meka. Preko podloge obavezno izvesti zaštitni sloj od sitnozrnog betona. po podlozi razliti cementno mleko.00 € 15. Debljine 6 cm. Obračun po m2 sloja za izravnanje. Izrada sloja za izravnanje od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 3 debljine 5 cm. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb. otprašena i odmašćena. "Termika" Zrenjanin. a. Izrada podloge. Debljine 5 cm. Preko podloge obavezno izvesti zaštitni sloj od sitnozrnog betona. otprašena i odmašćena. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. Sloj za izravnanje betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona.00 € 12. Izrada podloge. Izrada sloja za izravnanje od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 1 debljine 5 cm. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. pre nanošenja perlitnog betona. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb. Obračun po m2 sloja za izravnanje.00 € 18. po podlozi razliti cementno mleko. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. otprašena i odmašćena.00 € 21. Debljine 5 cm. b. Debljine 6 cm. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama.00 € 14. Pošto je betonska masa penasta i meka. m2 m2 m2 10. estriha. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb. m2 m2 m2 11. Podlogu betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Pripremiti Superbet 3 po uputstvu proizvođača. Čvrstoća na pritisak je 0. c. m2 m2 m2 8. Pošto je betonska masa penasta i meka. a koji se posebno plaća. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. Obračun po m2 podloge. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb. a. Čvrstoća na pritisak je 2. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. otprašena i odmašćena. pre nanošenja perlitnog betona. od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 1 debljine 5 cm. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. b.5 MPa. Debljine 8 cm. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. a zapreminska težina perlitnog betona 258 kg/m3. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. a zapreminska težina perlitnog betona 578 kg/m3. Podloga mora biti čista.00 € 14. Sloj za izravnanje betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. a. Debljine 8 cm. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. Podloga mora biti čista.00 € 13. "Termika" Zrenjanin. Preko podloge može se direktno postaviti pod od parketa ili 194 . Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. Debljine 6 cm. "Termika" Zrenjanin.50 € 10. a zapreminska težina perlitnog betona 258 kg/m3.5 MPa. Podloga mora biti čista. po podlozi razliti cementno mleko. estriha.

otprašena i odmašćena. Debljine 10 cm. Debljine 6 cm. Pošto je betonska masa penasta i meka. a beton negovati. kao i termoizolacije.00 12. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb.00 8. Debljine 8 cm. Izrada sloja za pad ravnog krova od betona prosečne debljine 4 cm marke MB 15. Obračun po m2 podloge. Debljine 8 cm. a čvrstoća na pritisak posle 28 dana je 1.5 MPa. pre nanošenja perlitnog betona. Debljine 10 cm. Preko sloja za pad obavezno izvesti hidroizolacioni i zaštitni sloj. Gornju površinu betonske podloge izravnati. Dvokomponentni laki beton Stirocem spraviti od ekspandiranih perli Stiropora. a. Dvokomponentni laki beton Stirocem spraviti od ekspandiranih perli Stiropora. Debljine 5 cm. Obračun po m2 podloge.5 kg/lit i završno obraditi perdašenjem. Gornju površinu izravnati i podlogu negovati. a. Debljine 6 cm. Čvrstoća na pritisak je 2. d. a. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. m2 m2 9. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. "Termika" Zrenjanin.00 € 195 .00 12. Čvrstoća na pritisak je 2. po podlozi razliti cementno mleko. Debljine 4 cm. cementa sa odgovarajućim dodacima i vode. Obračun po m2 podloge. po uputstvu proizvođača "Prvi maj" Čačak. Debljine 8 cm. a. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. Obračun po m2 podloge. Strirocem naneti u slojevima i nabiti do gustine od 0.00 20. Izrada podloge od keramzita debljine 6 cm. a zapreminska težina perlitnog betona 578 kg/m3. Debljine 2 cm. Pripremiti Superbet 3 po uputstvu proizvođača.50 € 12. m2 m2 m2 m2 m2 9. Obračun po m2 sloja za pad. Izrada sloja za pad od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 3 debljine 4 cm. Debljine 6 cm. ravnog krova od lakog betona Stirocem prosečne debljine 5 cm. d.00 € € € € € 29. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. Zapreminska težina ugrađenog Stirocema je 500 kg/m3.50 € 31. c.00 € 12. m2 m2 m2 m2 6. Debljine 6 cm. Debljine 5 cm. po uputstvu proizvođača "Prvi maj" Čačak. Izrada sloja za pad. a. m2 m2 m2 m2 10. Obračun po m2 sloja za pad.00 10. a koji se posebno plaćaju. a. a čvrstoća na pritisak posle 28 dana je 1. Debljine 6 cm. b. c.00 36.00 27.00 € 45. Sloj za izravnanje betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. b. Debljine 10 cm. Strirocem naneti u slojevima i nabiti do gustine od 0.00 18. m2 m2 m2 22. c. Debljine 10 cm.72 MPa. Debljine 8 cm. 24. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. Debljine 5 cm. a zapreminska težina perlitnog betona 578 kg/m3. Debljine 4 cm. Debljine 10 cm. b.00 € € € € 35. d. b.72 MPa. Podloga mora biti čista. c.00 € 16.00 € € € € 39.00 € 35.00 € Izrada podloge od lakog betona Stirocem debljine 2 cm. c.keramičkih pločica.00 45. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. Debljine 8 cm. e. Zapreminska težina ugrađenog Stirocema je 500 kg/m3. b. m2 m2 m2 10. b. cementa sa odgovarajućim dodacima i vode.5 MPa.00 15.5 kg/lit i završno obraditi perdašenjem.

00 € € € € 13. Debljine 6 cm. Debljine 8 cm. Izrada perdašene cementne košuljice debljine 3 cm. b. Izrada betonskog poda. m2 9. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". Debljine 8 cm.00 16. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Armatura ulazi u cenu poda.50 € € € € 9. m2 m2 m2 m2 9. debljine 6 cm. Debljine 6 cm. Debljine 6 cm. Debljine 12 cm. Debljine 12 cm. c. perdašen. a. Debljine 10 cm.00 € € € € Izrada betonskog poda. Debljine 12 cm. Debljine 10 cm.17. debljine 6 cm. Obračun po m2 poda. Pod armirati mrežastom armaturom. Obračun po m2 košuljice. Gornju površinu perdašiti i beton negovati. Gornju površinu isperdašiti i beton negovati. Izrada betonskog poda. Obračun po m2 košuljice. Armatura ulazi u cenu poda. m2 m2 m2 m2 15. d. Podovi 1. c. a. razmere 1:3.50 14. armiran i gletovan. Pod armirati mrežastom armaturom. prema projektu i statičkom proračunu i betonirati. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom".00 11. Košuljicu armirati rabic pletivom. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrsne. Gornju površinu košuljice gletovati do crnog sjaja i negovati dok ne očvrsne. razmere 1:3.00 25. gletovan. prema projektu i statičkom proračunu i betonirati.00 15. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". m2 7. Gornju površinu gletovati do crnog sjaja i beton negovati. razmere 1:3. m2 11. marke MB 15. 5. marke MB 20. Debljine 10 cm.00 17. marke MB 15. Debljine 8 cm. postavljenim u sredini sloja. Debljine 6 cm. debljine 6 cm.00 13.00 20. Obračun po m2 košuljice. Obračun po m2 poda. armiran i perdašen. d. c. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati.50 € 18.00 15. Debljine 8 cm. d. Obračun po m2 poda.50 21. d. Izrada rabicirane i perdašene cementne košuljice debljine 3 cm. m2 m2 m2 m2 12. b. a.00 € € € € 17. Izrada betonskog poda. Debljine 10 cm. a. Gornju površinu gletovati do crnog sjaja i beton negovati. debljine 6 cm.00 17. b. Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrsne.00 13. marke MB 20. Obračun po m2 poda. c. Debljine 12 cm. m2 m2 m2 m2 11. b.00 € 196 . Izrada gletovane cementne košuljice debljine 3 cm.00 € 19.

sa okcima 15/15 cm. Košuljicu armirati rabic pletivom. grebanje i brušenje. dok se mešavina u potpunosti ne utisne u podlogu. Košuljicu štititi od brzog sušenja. a.00 € 15. Zeleni. c. minimalne marke MB 30. Obračun po m2 košuljice. a. direktnog sunca ili niskih temperatura. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. podloga od peska i ispuna spojnica. dimenzija 30x30x3 cm.20. postavljenim u sredini sloja. b. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". mlevenog cementnog klinkera i pigmenta ugraditi na mestima gde je potrebna visoka čvrstoća na pritisak i savijanje. Gornju površinu košuljice gletovati do crnog sjaja i negovati dok ne očvrsne. iz koje uzima vodu.00 € 23. Spojnice ispuniti peskom. Obračun po m2 poda. m2 14. promaje. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". FER BETON APC-12 ugraditi "sveže na sveže" i bez prekida. Dimenzija 40x40x3 cm. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. m2 m2 m2 12. Crveni. Izrada armirane i perdašene cementne košuljice debljine 3 cm. kotrljanje. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. razmere 1:3. otpornost na habanje. Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrsne. Izrada poda od betonskih ploča dimenzija 30x30x3 cm. m2 13. Izrada armirane i gletovane cementne košuljice debljine 3 cm. Izrada poda od betonskih ploča. Obračun po m2 poda. sa okcima 15/15 cm.00 € 18. razmere 1:3. U cenu ulazi i nabavka betonskih ploča. Armirati je mrežom Ø 6 mm.50 € 15. Dimenzija 40x40x3 cm. razmere 1:3 i zaliti cementnim mlekom. Betonske ploče postaviti u sloju peska debljine 10 cm.00 € 21. m2 11.00 € 26. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. udaranje. Košuljicu na bazi eruptivnih stena porfirske strukture. postavljenom u sredini sloja. vodonepropusnost i otpornost na mehanička oštećenja kao što su valjanje. u cementnom malteru. Obračun po m2 košuljice. a ploče očistiti. Pod se može eksploatisati posle 14 dana. Dimenzija 30x30x3 cm. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom".00 € 22. do završetka ugradnje. Gornju površinu košuljice gletovati do crnog sjaja i negovati dok ne očvrsne. a. m2 m2 16.00 € 197 . razmere 1:3. b. Obračun po m2 poda. 2-6 dana po izradi košuljice. u pesku.00 € 19. Podloga mora biti armirano betonska ploča. b. Spojnice fugovati. debljine 3-5 mm. Posipanje i obradu vršiti dok se ne utroši predviđena količina FER BETON APC-12 (5-10 kg/m2) i dobije horizontalna i glatka površina. m2 m2 20. U cenu ulaze nabavka ploča. Fuge ispuniti trajno elastičnim kitom. Na svežu betonsku masu naneti (posuti) suvu mešavinu FER BETON APC-12 i obradu izvršiti mašinskim rotacionim gladilicama. Armirati je mrežom Ø 6 mm. a ploče očistiti. Izrada košuljice sive boje FER BETON APC-12. Izrada rabicirane i gletovane cementne košuljice debljine 3 cm.00 € 28. Obračun po m2 košuljice. Dimenzija 30x30x3 cm. "Prvi maj" Čačak. Dilatacione fuge širine 6-8 mm rezati po projektu. postavljenom u sredini sloja. Sivi.

00 € 15.00 12.50 15.00 17.18. Izraditi oplatu i soklu ograde armirati po detaljima i projektu. a. Beton ugraditi i negovati. Obračun po m3 temelja. b. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. podloga od peska i ispuna spojnica. m2 m2 20. Debljine 6 cm. Debljine 12 cm. Izrada staze od betonskih ploča. b. Obračun po m2 staze. Obračun po m2 staze.00 17. c. Izrada staza od betonskih ploča.00 € Izrada armirano betonske sokle ograde marke MB 20. c. Obračun po m2 staze. Stazu armirati mrežastom armaturom. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. Gornju površinu staze obraditi po uputstvu projektanta i beton negovati. U cenu ulaze i oplata. marke MB 30. Betonske ploče postaviti u sloju peska debljine 10 cm. 6. e. Dimenzija 30x30x3 cm. debljine 6 cm. m3 2. U cenu ulaze nabavka ploča. U cenu ulazi i nabavka betonskih ploča. b.00 10. po statičkom proračunu i betonirati. Izraditi oplatu i temelje armirati po detaljima i projektu. Dimenzija 40x40x3 cm. Ograde 1. m2 m2 m2 m2 m2 8.00 14. Gornju površinu staze obraditi po uputstvu projektanta i beton negovati. Staze 1. u cementnom malteru. Dimenzija 30x30x3 cm. armatura i tampon šljunka.50 € € € € € 11. a. marke MB 20. debljine 6 cm. a ploče očistiti. u pesku.00 20.50 € € € € € Izrada staze od lako armiranog betona. m3 200. Debljine 15 cm. 125. dimenzija 30x30x3 cm. Debljine 8 cm. a. Obračun po m3 sokle ograde. m2 m2 16. b. Debljine 6 cm. Spojnice fugovati. Debljine 8 cm.00 € 13. a. U cenu ulaze i oplata i armatura.00 € 198 .00 € 19. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. U cenu ulazi i armatura. Debljine 10 cm. Dimenzija 40x40x3 cm. Spojnice ispuniti peskom.00 € 19. m2 m2 m2 m2 m2 12. d.00 22. Obračun po m2 staze. Debljine 10 cm. Debljine 12 cm. dimenzija 30x30x3 cm. razmere 1:3 i zaliti cementnim mlekom. a ploče očistiti. Beton ugraditi i negovati. Izrada staze od betona. Debljine 15 cm. Izrada armirano betonskih temelja ograde marke MB 20. e. d.

Izraditi oplatu i soklu ograde armirati po detaljima i projektu. Izrada balkonske glatke armirano betonske ograde marke MB 20. Beton ugraditi i negovati. U cenu ulaze i oplata i armatura. Izraditi oplatu i ogradu armirati po detaljima i projektu. Obračun po m3 stubova. U cenu ulaze i oplata i armatura. m3 175. Izraditi oplatu i poklopnu ploču ograde armirati po detaljima i projektu. Izraditi oplatu i ogradu armirati po detaljima i projektu. u boji po izboru projektanta. Izrada balkonske armirano betonske ograde marke MB 20. Izraditi oplatu i poklopnu ploču ograde armirati po detaljima i projektu. Izraditi glatku oplatu i ogradu armirati po detaljima i projektu. Izrada armirano betonskih stilskih stubova ograde marke MB 20. U cenu ulaze i oplata i armatura. Obračun po m3 ograde. m3 190. Elemente postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2.50 € 199 . Obračun po m3 stubova. U cenu ulaze i oplata i armatura. Izrada armirano betonske ograde marke MB 20. Spojnice fugovati tehnikom po izboru projektanta. Beton ugraditi i negovati. Izrada armirano betonske poklopne ploče ograde balkona marke MB 20.00 € 11. U cenu ulaze i oplata i armatura.00 € 9. Beton ugraditi i negovati. Beton ugraditi i negovati. m3 220. Izrada armirano betonskih stubova ograde marke MB 20. Obračun po m2 ograde. Obračun po m3 sokle ograde.00 € 10.3. U cenu ulaze i oplata i armatura. m3 175. m3 200. Izraditi oplatu i poklopnu ploču ograde armirati po detaljima i projektu.00 € 5. Izrada armirano betonske profilisane sokle ograde marke MB 20. U cenu ulaze i oplata i armatura. U cenu ulaze i oplata i armatura. dimenzija 40x20x12 cm. m3 225. Obračun po m3 poklopne ploče ograde. Obračun po m3 ograde. U cenu ulaze i oplata i armatura. Beton ugraditi i negovati. "Zidar" Bečej.00 € 7. Izraditi oplatu i stubove armirati po detaljima i statičkom proračunu. m2 17. m3 220. Obračun po m3 poklopne ploče ograde. Beton ugraditi i negovati. Beton ugraditi i negovati. Izrada armirano betonske poklopne ploče ograde marke MB 20. Beton ugraditi i negovati.00 € 12.00 € 6. m3 175.00 € 8.00 € 4. Beton ugraditi i negovati. m3 220. Nabavka i postavljanje ogradnih betonskih elemenata "Og-6". Izraditi oplatu i stubove armirati po detaljima i projektu. Obračun po m3 poklopne ploče ograde. Obračun po m3 ograde. Izrada armirano betonske profilisane poklopne ploče ograde marke MB 20.

Obračun po m2 košuljice.50 € 200 . Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrsne. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". m2 8. razmere 1:3. armatura i tampon šljunka. Izrada armirano betonskih temelja šahtova marke MB 25.50 € 6.00 € Izrada armirano betonske temeljne ploče šahta marke MB 25. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. Nabavka i postavljanje ogradnih betonskih brušenih elemenata "Meba". m2 32. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". dimenzija 60x40x10 cm. armatura i tampon šljunka.00 € 7. m3 175. razmere 1:3. Izrada gletovane cementne košuljice debljine 3 cm. Gornju površinu gletovati do crnog sjaja i beton negovati.00 € 5. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. Gornju površinu isperdašiti i beton negovati. Gornju površinu izravnati i beton negovati. postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. Obračun po m2 košuljice. m2 15. m2 19.00 € 3. Izrada perdašenog poda šahta od betona debljine 6 cm marke MB 15. koji se posebno plaća. Izrada gletovanog poda šahta od betona debljine 6 cm marke MB 15. Obračun po m2 poda. m2 10. Elemente u boji po izboru projektanta. Obračun po m2 poda. U cenu ulaze i oplata i armatura. Šahtovi 1. Izrada armirano betonske ploče šahta. Izrada perdašene cementne košuljice debljine 3 cm. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Spojnice fugovati tehnikom po izboru projektanta. U cenu ulaze i oplata. Obračun po m3 temelja. U ploči ostaviti otvor i postaviti nosač poklopca šahta. "1. Obračun po m3 betona. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati.00 € 20.00 € 4. Obračun po m2 ploče. m2 10. Obračun po m2 ograde. 125. m3 2.13. maj" Lapovo. Gornju površinu košuljice gletovati do crnog sjaja i negovati dok ne očvrsne. Ploču armirati mrežastom armaturom i betonirati betonom MB 30. U cenu ulaze i oplata.

Beton sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost ugraditi i negovati po propisima. perdaš. sa sitnim peskom. a po ugradnji bojiti bojom za metal. penjalice i pomoćna skela.8. U prsten ugraditi poklopac.00 € 16. Beton ugraditi i negovati po propisima. b. Pri vrhu šaht stepenasto završiti. armatura. a.00 225.00 € 15. Izraditi oplatu i armirati po detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. a. Površine zidova dobro očistiti i otprašiti. m2 11. m3 m3 m3 m3 180. sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost.00 € 10. dimenzija 40/25 cm. Izrada kanalizacionog šahta prečnika 100 cm. U cenu ulaze i oplata. Nabavka i ugradnja penjalica od kutija 20x30 mm. Prvi sloj raditi sa prosejanim šljunkom "jedinicom" a drugi sa sitnim peskom gletovati do crnog sjaja. c. Obračun po komadu penjalice.50 € 17. Izrada šahta za vodomer od armiranog betona MB 25. Izraditi oplatu i armirati po detaljima i statičkom proračunu. Obračun po m2 malterisane površine. Na vrhu postaviti suženi deo visine 60 cm a iznad armirani prsten. Malterisati produžnim malterom u dva sloja. sa dodatkom aditiva. b. penjalice i pomoćna skela. za prihvatanje okvira poklopca. U cenu ulaze i serklaž. Kom. Za kanalizaciju.00 200.00 € 18. m3 175. penjalice i pomoćna skela. Obračun po komadu penjalice. m1 90. armatura. Obračun po m2 malterisane površine. Pre malterisanja zidove isprskati cementnim mlekom. penjalice i pomoćna skela. Debljine 10 cm. Penjalice pre ugradnje minizirati dva puta. Malterisanje zidova šahta cementnim malterom.00 190. a ostale na međusobnom odstojanju od 35 cm. Obračun po m1 šahta. Površine zidova dobro očistiti i otprašiti.00 € 19. Prvi sloj raditi sa prosejanim šljunkom "jedinicom" a drugi. Za hidrofor. Pre malterisanja zidove isprskati cementnim mlekom. Malterisanje zidova šahta produžnim malterom.00 € 210.00 € € € € 14. Izbetonirati armirano betonsku podlogu od betona MB 20 i preko nje postaviti prefabrikovane armirano betonske prstenove. a po ugradnji bojiti bojom za metal. 5. Za vodomer. debljine zidova 10 cm. Obračun po m3 zidova jame. Obračun po m3 zidova šahta. armatura. Prvu penjalicu postaviti na 80 cm od poda. m2 m3 25. U ploči ostaviti otvor i ugraditi poklopac septičke jame. koji se posebno plaća. U cenu ulaze i oplata. Izraditi oplatu i šaht armirati po detaljima i statičkom proračunu. Obračun po m2 zidova šahta. a ostale na međusobnom odstojanju od 35 cm. dimenzija 40/25 cm. Izrada armirano betonskog šahta betonom MB 25. Nabavka i ugradnja penjalica od FZC profila Ø 20 mm. m2 7. od prefabrikovanih elemenata.00 € 201 . 3. Na svakih 30 cm ugraditi penjalice. Na svakih 30 cm ugraditi penjalice. Za PTT. Malterisati u dva sloja. Po m3. Prvu penjalicu postaviti na 80 cm od poda. Penjalice pre ugradnje minizirati dva puta. d. Kom. Izrada armirano betonske septičke jame MB 25. U cenu ulaze i oplata.

00 € 5. u boji po izboru projektanta. maj" Lapovo. Izraditi oplatu rigola i armirati po detaljima i projektu. koji ulaze u cenu. U cenu ulaze i ugaonik. "1. Betoniranje kanala za instalacije sa poklopcima. Betoniranje kanala za instalacije. sive. m1 17. bele. a. Postaviti oplatu. a po projektu. a na najnižoj tački kanala ugraditi liveni luk Ø 100 mm za odvod vode. Obračun po m1 rigole. a. kao oslonac za rešetku. Dno kanala uglačati. U cenu ulazi i oplata. Nabavka i postavljanje betonskih rigola. Debljine zida 10 cm. Izraditi oplatu rigola i betonirati preko sloja šljunka. Postaviti oplatu i betonirati betonom MB 20.00 € 290. m2 m3 22. Dimenzija 40x40x12 cm. "Zidar" Bečej. Izvesti razdelnice i zaliti ih bitumenom. kao oslonac za rešetku. b. armirati i betonirati betonom MB 20. Debljine zida 10 cm. po m2. Obračun po m1 poklopaca. po m1.00 € 220. Po m3. Obračun po m1 rigole. u boji po izboru projektanta. b. Rigolu betonirati preko sloja šljunka. a po projektu. Spojnice fugovati tehnikom po izboru projektanta. Obračun po m2 razvijene površine kanala. Obračun po m1 kanala. Po m3. Dimenzija 30x25x10 cm. Izvesti razdelnice i zaliti ih bitumenom. debljine zidova 10 cm. U cenu ulaze i armatura i oplata. c. Pre betoniranja postaviti ram od ugaonika 30/20/3 mm sa ankerima. Dimenzija 40x40x12 cm. Obračun po m1 rigole.00 € 200.00 € 202 . a.00 € 9.00 € 15.00 € 24. Izrada armirano betonskih rigola od betona marke MB 30.21. U cenu ulazi i oplata i armatura. m1 30. Preko kanala postaviti izlivene pokretne armirano betonske poklopce. debljine zidova 10 cm. prema projektu. b. dimenzija 40x40x12 cm. m1 12. Beton ugraditi i negovati. Izrada betonskih rigola od betona marke MB 30.50 € 3. Rigole postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. U cenu ulazi i ugaonik i oplata. a. liveni luk i oplata.50 € . Debljine zida 10 cm. Obračun po m2 razvijene površine kanala. Po m3. Betoniranje kanala za odvod vode 25x30 cm. Dno kanala raditi u padu.00 € 11. b. Nabavka i postavljanje rešetkastih poklopaca kanala 35x50x5 cm.00 € 6. Beton ugraditi i negovati. m2 m3 32. m1 m2 m3 27. Pre betoniranja postaviti ram od ugaonika 30/20/3 mm sa ankerima. m1 m1 11. 2. debljine zidova 10 cm. Kanali 1.

00 € 8. Nabavka i postavljanje belih betonskih položenih ivičnjaka. Boja elemenata i način fugovanja spojnica po izboru projektanta. za parking. b. "Zidar" Bečej. "1. dimenzija 48x32 cm. za ogradu. "1. a. a. Ivičnjake spojiti cementnim malterom.50 € 6. Nabavka i postavljanje baštenskih betonskih ivičnjaka. m1 m1 7. Boja elemenata i način fugovanja spojnica po izboru projektanta. Boja elemenata i način fugovanja spojnica po izboru projektanta. maj" Lapovo. dimenzija 60x40x10 cm. Nabavka i postavljanje betonskih elemenata "Meba".00 20.00 22. maj" Lapovo. Preseka 12x18 cm. Spojnice fugovati i blago uvući u odnosu na ivičnjak. za parking. m2 19. maj" Lapovo. spojnice blago uvući u odnosu na ivičnjak i obraditi. Obračun po m1 ivičnjaka. Preseka 24x20 cm. "1. preseka 12x18 cm. dimenzija 60x40x10 cm. Nabavka i postavljanje belih betonskih ivičnjaka na kant. u boji po izboru projektanta. d. b. m2 15.00 € Nabavka i postavljanje betonskih rigola. Obračun po m2 postavljene površine. Preseka 24x18 cm. b. a. Nabavka i postavljanje belih brušenih betonskih elemenata "Meba". Preseka 18x24 cm. 40x40x12 cm. preseka 18x12 cm. c. Elemente postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2.00 € 13. Dimenzija 100x20x6 cm. Obračun po m2 postavljene površine. maj" Lapovo. b. Dimenzija 40x40x12 cm. Elemente postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. Sve šupljine elemenata popuniti humusnom zemljom. m1 m1 11. Betonska galanterija 1.50 € 17. m2 17.50 € € € € 12.50 € 19. Preseka 24x24 cm. Dimenzija 40x20x6 cm.00 € 203 . bele. Rigole postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. Ivičnjake postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. dimenzija 40x20x6 cm. Ivičnjake postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. sive. dimenzija. Preseka 20x24 cm.00 € 5. Ivičnjake postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. 3.00 € 15.50 € 14.22.00 16. Dimenzija 40x40x12 cm. a. Sve šupljine elemenata popuniti humusnom zemljom. Preseka 18x12 cm. Elemente postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. "1. m1 m1 m1 12. Obračun po m1 ivičnjaka. Obračun po m1 rigole. "1. po uputstvu projektanta. Obračun po m2 postavljene površine. Obračun po m1 ivičnjaka. Nabavka i postavljanje betonskih elemenata "trava beton". m1 m1 m1 m1 12. b. maj" Lapovo. Spojnice fugovati i blago uvući u odnosu na ivičnjak. Spojnice fugovati i rigole očistiti.

bele.00 20. Obračun po m2 postavljene površine. m2 m2 m2 m2 17. maj" Lapovo. Debljine 8 cm. bele. dimenzija 16x20 cm. d. Debljine 6 cm. Spojnice fugovati i ploče očistiti. bele. Debljine 8 cm. c. Nabavka i popločavanje sivim "Behaton" pločama.00 18.3x24x5 cm. Debljine 8 cm. m2 17. dimenzija 10x20x6 cm.00 22.00 20. Boja elemenata i način fugovanja spojnica po izboru projektanta. Nabavka i popločavanje sivim "S" pločama. dimenzija 13. Obračun po m2 postavljene površine. m2 16. "1. Dimenzija 10x20x6 cm. Debljine 15 cm. c. Dimenzija 10x20x8 cm.00 19. sive. Boja elemenata i način fugovanja spojnica po izboru projektanta. bele. sive. b. maj" Lapovo. Nabavka i popločavanje sivim betonskim pločama. Spojnice fugovati i ploče očistiti. Obračun po m2 postavljene površine. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. sive. c.00 20.50 € € € € 24.00 € 25. c. debljine 6 cm. a. m2 m2 m2 m2 16. b.50 € € € € 20.00 20. dimenzija 33x15x17 cm. po uputstvu projektanta. po uputstvu projektanta. za ogradu.00 € € € € € € € € 204 . Ploče postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2.00 30. "1. Debljine 8 cm. f. a. Debljine 8 cm. "1. sive. sive.00 22. sive.00 20. bele.00 23. maj" Lapovo. a spojnice fugovati po uputstvu projektanta. Nabavka i postavljanje betonskih elemenata "Og-6". Obračun po m2 postavljene površine. sive. Debljine 6 cm.50 € 16. sive. a. bele. debljine 8 cm. d. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2.00 25. a. Dimenzija 10x20x6 cm. e. m2 m2 m2 m2 15. b. Debljine 15 cm. Debljine 10 cm. sive.00 25. b. Debljine 6 cm. bele. debljine 5 cm.50 € € € € 28.3x24x5 cm. Dimenzija 10x20x8 cm. bele. debljine 6 cm.00 19.15.00 22. dimenzija 40x20x12 cm. po uputstvu projektanta. Debljine 5 cm. d. h. Obračun po m2 postavljene površine. d. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. maj" Lapovo. Debljine 6 cm. "1. Nabavka i popločavanje sivim Poligonal pločama. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. Nabavka i popločavanje sivim "S" pločama. bele. bele. "1. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 15. dimenzija 13. maj" Lapovo. Debljine 5 cm. Elemente postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2.00 17. "Zidar" Bečej. Obračun po m2 postavljene površine. g. sive. Spojnice fugovati i ploče očistiti. Debljine 10 cm. Debljine 8 cm.

5 kg/lit i završno obraditi perdašenjem. Izrada armirano betonskih oluka marke MB 25. b.00 19. Debljine 15 cm. m2 m2 m2 m2 m2 m2 14. preseka 25x10 cm. bele. m1 25.00 16.00 € € € € € € 42. "Zidar" Bečej.00 € Izrada pragova od armiranog betona na balkonskim vratima. debljine 5 cm. Nabavka i popločavanje u sloju peska sivim "Behaton" pločama.00 € 5. Obračun po m1 praga. bele. Obračun po m1 serklaža. Ostali betonski radovi 1. m1 30. Debljine 15 cm. U cenu ulaze i armatura. podupirači i armatura.00 € 205 . Izraditi oplatu za stubove i podvlake i armirati po projektu. Pragove uštemovati u masu zida i pod balkona. Dvokomponentni laki beton Stirocem spraviti od ekspandiranih perli Stiropora. Zapreminska težina ugrađenog Stirocema je 500 kg/m3. m1 7. Izraditi glatku oplatu sa podupiračima i oluke armirati po detaljima i statičkom proračunu. m1 12.00 20. sive. Konstrukciju izliti od betona MB 30. Obračun po m1 poklopaca. maj" Lapovo. Debljine 10 cm. Izrada armirano betonskih podprozornih serklaža. po uputstvu proizvođača "Prvi maj" Čačak. oplata i traka od Kraberoida. U cenu ulaze i štemovanje.00 20.36. dimenzija 16x20 cm. oplata. sive. Obračun po m1 oluka. Nabavka i postavljanje rešetkastih poklopaca kanala 35x50x5 cm. bele. U cenu ulaze i oplata.00 € 23. Pragove preseka 15x20 cm izvesti u betonu MB 30 sa armaturom po detalju. Podprozorne serklaže izliti preko unutrašnje obloge fasadnog sendvič zida i termoizolacije.50 € 3. "1. 400. d. m3 190. u boji po izboru projektanta. Debljine 8 cm.00 35. Ploče postaviti u sloju peska i spojnice fugovati po izboru projektanta. Strirocem naneti u slojevima i nabiti do gustine od 0. detaljima i statičkom proračunu. Beton sa dodatkom aditiva za vodonepropustivost ugraditi i negovati. Obračun po m3 ugrađenog lakog betona. Izrada krovnog roštilja od armirano betonskih stubova i podvlaka. podupirači i pomoćna skela. Debljine 8 cm. U cenu ulaze i armatura. a. sive. Izrada ispune od lakog betona Stirocem. a preko postavljene trake od Kraberoida. cementa sa odgovarajućim dodacima i vode. c.50 € 4. f. m3 2. a čvrstoća na pritisak posle 28 dana je 1. Obračun po m2 postavljene površine. Debljine 10 cm. e.5 MPa. Obračun po m3 betona.

Dodavanje aditiva betonu za betoniranje pri niskim temperaturama do -10ºC. Postaviti armaturu i stepenike betonirati sa betonom MB 30 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost. Ako je brzina vetra veća od 2 m/sec površinu betona štititi pokrivanjem. Kanal izolovati Kraberoidom na mestu prolaska kroz međuspratnu konstrukciju.6. čvrste i ovlažene betonske podloge. detaljima i statičkom proračunu. čvrste i ovlažene betonske podloge. da bi se obezbedio rad kanala usled temperaturnih promena.00 € 10. čvrste i ovlažene betonske podloge. Popunjavanje manjih oštećenja u betonskim elementima u sloju debljine 3-6 mm dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit REPARATOR M. Obračun po m2 obrađene površine.5 cm. Betoniranje stepenika u bazenu.00 € 206 . Obračun po m2 obrađene površine. kao i uputstva proizvođača za njegovu primenu i doziranje. Namenjen je betoniranje pri niskim temperaturama vazduha do -10ºC. Betonirati sa betonom MB 30 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost.00 € 7. Postaviti armaturu i pod betonirati MB 30 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost. Presek matičnog kanala je 30x30 cm i sekundarnog 20x20 cm sa zidovima debljine 2. m3 270. Izrada sabirnih kanala za izbacivanja smeća od montažnih betonskih elemenata. U cenu ulaze i svi fasonski elementi za priključak. Masu za ugradnju pripremiti mešanjem praškaste i tečne komponente. U cenu ulaze i armatura i oplata. "Dramin" Zemun. m1 21. Izraditi oplatu za zidove i armirati po projektu. "Prvi maj" Čačak.00 € 9. a prema uputstvu proizvođača. Masu za ugradnju pripremiti mešanjem praškaste i tečne komponente. m1 30. Prilikom primene aditiva "Reobet za mraz T-10ºC" obavezno se treba pridržavati tehničkih uslova kod betoniranja na niskim temperaturama. U cenu ulaze i armatura i oplata. m3 15.00 € 13. Betoniranje armirano betonskih zidova bazena debljine 15 cm. m3 260. a prema uputstvu proizvođača. Za zimske uslove minimalna količina cementa iznosi 350 kg/m3 betona. Trajanje mešanja betona treba da iznosi 2-3 minuta. isisivač. "Dramin" Zemun. m2 20. a prema uputstvu proizvođača. m2 14. U cenu ulazi i armatura. Obračun po m3 betona. Obračun po m3 ugrađenog betona. Obračun po m1 stepenika. Na vrhu kanala izvesti dimnjačku kapu. Betoniranje armirano betonskog poda bazena.00 € 12.00 € 11. Popunjavanje manjih oštećenja u betonskim elementima u sloju debljine 0-2 mm dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit REPARATOR S. m2 6. "Dramin" Zemun. Pripremljenu smesu naneti gletelicom ili špahtlom preko čiste. Reobet za mraz T-10ºC. Obračun po m3 betona. Masu za ugradnju pripremiti mešanjem praškaste i tečne komponente.00 € 8. vratanca i pomoćna skela. Zidati u produžnom malteru i paziti da malter ne iscuri i da unutrašnjost kanala ostane glatka. debljine 20 cm. Obračun po m1 komplet izvedenog kanala. Pripremljenu smesu naneti gletelicom ili špahtlom preko čiste. Popunjavanje manjih oštećenja u betonskim elementima u sloju debljine 7-12 mm dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit REPARATOR L. Pripremljenu smesu naneti gletelicom ili špahtlom preko čiste. Obračun po m2 obrađene površine.

iseći. preseka do Ø 12 mm. kg 1. Obračun po kg armature. Obračun po kg armature. Nabavka i postavljanje glatke armature Č340/500. Prilikom primene aditiva "Reobet za mraz T-25ºC" obavezno se treba pridržavati tehničkih uslova kod betoniranja na niskim temperaturama. "Prvi maj" Čačak. ARMIRAČKI RADOVI 1. m3 30.40 € 5. Trajanje mešanja betona treba da iznosi 2-3 minuta. iseći. kao i uputstva proizvođača za njegovu primenu i doziranje. "Prvi maj" Čačak. kg 2. Obračun po m3 ugrađenog betona.00 € 24. saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima.00 € 15. saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. kg 1. m3 10. a.30 € 1. preseka do Ø 12 mm. iseći. saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. Dodavanje betonu aditiva za izradu vodonepropusnih betona marke MB 30. Obračun po kg armature. 1. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar. Do Ø 12 mm. kg kg 1. Preko Ø 12 mm. Namenjen je betoniranje pri niskim temperaturama vazduha do -25ºC. Kod primene aditiva "Reobet za VDP-M30" treba se pridržavati uputstva proizvođača vezane za tehničke karakteristike i doziranje. saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar. iseći. Armaturu očistiti. Dodavanje betonu aditiva za betoniranje pri niskim temperaturama do -25ºC. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar.50 € 207 . Nabavka i postavljanje glatke armature Č340/500. Minimalna količina cementa iznosi 350 kg/m3 betona. Namenjen je za izradu vodonepropusnih betona i za povećanje otpornosti betona prema uticajima vode i mraza spolja na očvrsli beton. Ako je brzina vetra veća od 2 m/sec površinu betona štititi pokrivanjem.20 € 4. Nabavka i postavljanje glatke armature Č240/360. Armaturu očistiti. Reobet za mraz T-25ºC. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar. iseći.14. Armaturu očistiti. b.50 € 7. b. Preko Ø 12 mm. Reobet za VDP-M30. Voditi računa da vodocementni faktor bude što niži i da beton bude pravilno ugrađen i negovan. Za zimske uslove minimalna količina cementa iznosi 350 kg/m3 betona. Obračun po kg armature. Nabavka i postavljanje rebraste armature ČBR 400/500. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar. Obračun po kg armature. Obračun po m3 ugrađenog betona. Armaturu očistiti. kg kg 1. a. Do Ø 12 mm.30 € 1.30 € Nabavka i postavljanje glatke armature Č240/360. Armaturu očistiti.

Za tavanicu. Za balkon. Za serklaž. b. Obračun po kg armature.25 1. j. Obračun po kg armature. preseka do Ø 12 mm. a. k. Za trotoar. iseći. h. iseći. Za podvlaku. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar. kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 1.20 1. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar. Armaturu očistiti. saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. c.25 1. Nabavka i postavljanje mrežaste armature ČBM 500/560.8. f. i. Obračun po kg armature. Za stub.40 1. e. Za stepenike i podest. iseći.40 € 1.40 € 10. Nabavka i postavljanje armature Č240/360 za temelje.40 1. saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. g.40 1. Armaturu očistiti. b. saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. Za stazu. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar.20 1. l. kg 1. d. Do Ø 12 mm. Za pod.25 1. Preko Ø 12 mm. kg kg 1.20 € € € € € € € € € € € € 208 . Armaturu očistiti.30 1.30 1. Za ploču.30 1.50 € 11. a. Za venac. Nabavka i postavljanje rebraste armature ČBR 400/500. Za temelj.

10. Demontaže Temelji Zidovi Tavanice Krovovi Letvisanja Opšivanja Podovi Oplate Podupiranja Ostali tesarski radovi 211 215 216 218 219 221 222 223 224 227 227 209 . 11. 9. 5. 2. TESARSKI RADOVI 1. 7. 6. 8. 4. 3.7.

.

Obračun po m2 slepog poda. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od rabica i armaturne mreže. Skidanje brodskog poda zajedno sa lajsnama.50 € 3. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. Šut prikupiti. a. Obračun po m2 poda. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 8. izneti. izneti. b.00 € 1.1. štafne i lajsne skinuti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.50 € 2. Šut prikupiti. m2 2. Brodski pod.00 € 6. štafni i sloja peska. Skidanje lamperije sa zidova sa konstrukcijom. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 lamperije. b. Brodski pod skinuti. m2 m2 2. štafnama i slojem peska. Skinuti nasip izneti. Skidanje plafonske konstrukcije od letvi i trske. Izdvojiti upotrebljiv materijal. Obračun po m2 lamperije. Skidanje nasipa ispod podova. Šut prikupiti. Od letvi i trske. m2 1.00 € 25. Šut prikupiti. Izdvojiti upotrebljiv materijal. Obračun po m2 poda. Izdvojiti upotrebljiv materijal.00 € 10. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. m2 m2 2. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Po m2. debljine do 10 cm.00 € 11. izneti. a. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m2 plafona.25 € Skidanje brodskog poda sa slepim podom. b. Demontaže 1. Obračun po m2 lamperije. 1. m2 m3 3. Skidanje konstrukcije lamperije. Po m3. Sa plafona. zajedno sa lajsnama. m2 m2 1. izneti. a. izneti. Šut prikupiti.50 € 211 . Sa plafona. Skidanje slepog poda.00 € 3. Sa zidova. a. m2 2. Skidanje lamperije sa zidova. slepi pod. Slepi pod i štafne skinuti. Izdvojiti upotrebljiv materijal i složiti.00 € 4. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. izneti. m2 1. izneti. Sa zidova. Obračun po m2 poda.

m2 0. Obračun po m2 horizontalne površine. Skidanje drvene tavanske konstrukcije. Rušenje drvene međuspratne konstrukcije sa svim oblogama sa gornje i donje strane. Skidanje opšivke strehe. m2 10. Čeone daske strehe. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. izneti. b. Šut prikupiti. Rušenje bondručnih zidova sa ispunom i blatnim malterom. Skidanje drvene krovne konstrukcije. Izdvojiti upotrebljiv materijal. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 zidova.50 € 2.00 € 22. izneti. izneti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. b. Obračun po m2 konstrukcije. izneti. Upotrebljiv materijal očistiti. Krovne konstrukcije. Šut prikupiti. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Skinutu građu utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Skidanje daščanog karatavana. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. m2 m2 3. Šut prikupiti. Drvene grede složiti na deponiju gradilišta. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Skidanje daščane podloge sa krovne konstrukcije. Šut prikupiti. Šut prikupiti. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti.50 € 21.00 € 23.3. m2 1. m2 m2 2. Šut prikupiti.50 € 19. a. Daske pažljivo skinuti. a. izneti.00 € 0. izvaditi čatmu i skinuti drvene grede. Od letvi i blatnog maltera. m2 5. Obračun po m2 tavana. Opšivke strehe. Upotrebljiv materijal očistiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 24. m2 m1 2. Izdvojiti upotrebljiv materijal i složiti.00 € 15. Obračun po m2 letvisane površine. Skidanje krovnih letvi. Od heraklit ploča i štafni. m2 12. Obračun po m2 tavana. izneti.50 € 2. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 2. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Skinute letve utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € 212 . izneti. Upotrebljiv materijal očistiti. Obračun po m2 kose površine. a. Obračun po m2 strehe. izneti.75 € 17.75 € 18. izneti. Obiti blatni malter. Obračun po m2 plafona. Rogova krova. Skidanje plafonske konstrukcije od letvi i blatnog maltera.

Brodskog poda. po m1. Demontaža slepog poda. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Daščanog plafona. upotrebljiv materijal očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. d. složiti po vrsti. Slepi pod i štafne pažljivo demontirati. Obračun po m2 plafona. izneti.00 € 35. a. pažljivo demontirati. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. upakovati.25 € 36. Obeležiti šašovac i pažljivo demontirati. m2 10. m2 m2 4. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontaža plafona od šašovca. Obračun po m2 poda. Šut prikupiti.00 9. očistiti.50 € 28.00 € 2.25. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Šut prikupiti. Šut prikupiti. očistiti. Demontaža drvenih letvi plafona. b. izneti. Lamperiju demontirati. izneti. Šut prikupiti. Čeone daske strehe. Demontaža opšivke strehe. izneti. jer se ponovo ugrađuje. Obračun po m2 strehe. Šut prikupiti. m2 m2 m2 m2 6. b.00 7. m2 1. upakovati.50 € 38. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Letve sa plafona pažljivo demontirati. očistiti. očistiti. Brodski pod pažljivo demontirati. složiti po vrsti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. upakovati. Demontaža drvene pregrade. Lamperiju demontirati.50 € 27. složiti po vrsti. m2 m2 3.00 € 4. b. Obračun po m2 lamperije. Pažljiva demontaža lamperije sa plafona. c. izneti. Lamperije sa filungama. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. izneti. m2 4. a. Obračun po m2 plafona. Lamperije sa filungama. a.50 10. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. a. Obračun po m2 zidova. štafni i sloja peska. Obračun po m2 poda. Pažljivo demontirati pregradu. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti. Lamperije. izneti. Šašovca. Obračun po m2 pregrade. m2 1. b. Pažljiva demontaža lamperije sa zidova. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € € € € 32.00 € 34. Lamperije. izneti. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Brodskog poda sa slepim podom. m2 m1 6. Opšivke strehe.00 € 6. složiti po vrsti. Opšivku strehe obeležiti. Pažljiva demontaža brodskog poda zajedno sa lajsnama. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.25 € 213 . upakovati. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.

Demontaža talpi karatavana. Demontaža daščanog karatavana. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. m2 8. Obračun po m2 kose površine. Demontaža daščane podloge sa krovne konstrukcije.50 € 214 .50 € 42. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. kosnike. Šut prikupiti.50 € 2. m2 6. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m2 tavana. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 kose površine.50 € 44. Talpe obeležiti i pažljivo demontirati. grede i slično.39. m1 0. izneti.00 € 47. izneti. izneti. očistiti. Krovnu konstrukciju pažljivo demontirati. Obeležiti talpe. stubove. m2 3. Demontažu izvršiti pažljivo. m2 5. Demontaža drvenih zidova. a. Drvene grede obeležiti i pažljivo demontirati. Drvene elemente. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. očistiti. Demontaža drvene međuspratne konstrukcije. m2 12. izneti. m2 m2 1. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € 40. Šut prikupiti. Letve pažljivo demontirati. izneti.00 € 2.00 € 46. upotrebljiv materijal očistiti. b. jer se ponovo ugrađuju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. očistiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontaža rogova krova.00 € 49.50 € 45. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Daščanu podlogu pažljivo demontirati. Rogove pažljivo demontirati. Obračun po m2 karatavana. očistiti. b. očistiti. Drvene grede pažljivo demontirati.00 € 48. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. izneti. pažljivo demontirati. Šut prikupiti. Obračun po m2 karatavana. Podloge od dasaka. Podloge od talpi. Demontaža drvene krovne konstrukcije. a. Krovne konstrukcije. Šut prikupiti. m2 1. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti. Šut prikupiti. izneti. Rogova krova. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Obračun po m2 zidova. izneti. Obračun po m2 tavana. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontaža drvene tavanske konstrukcije. Obračun po m1 rogova. Demontaža krovnih letvi. m2 m2 5. Obračun po m2 kose površine. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.

kosnike. Obračun po m2 zidova. Hrastove temeljače. Obračun po m3 temeljača. Obračun po m2 ograde. m3 m3 925. Borove temeljače. demontirati drvene elemenata. izneti. b. Borove temeljače. Nove temeljače zaštititi i impregnirati i pažljivo ugraditi. Pregled i zamena trulih i dotrajalih delova hrastovih tavanjača. b.00 € 5. očistiti. delove koji se zamenjuju novim po uzoru na postojeće.00 € 420. Određene delove temeljača pažljivo odseći i zameniti novim od hrastove građe. Obračun po m2 zidova. Obeležiti temeljne grede. izvršiti zaštitu i impregnaciju i pažljivo ih ugraditi. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. jer se ponovo ugrađuju. Šut prikupiti. Tavanjače pregledati i u dogovoru sa projektantom odrediti. Demontaža bondručne konstrukcije zidova. Borove temeljače. m2 10.00 € Pregled i zamena trulih i dotrajalih hrastovih tavanjača novim. Demontaža bondručnih zidova. Drvenu ogradu pažljivo demontirati. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obeležiti stubove. izneti. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. m3 m3 825. Hrastove temeljače. Obračun po m3 temeljača. a. Nabavka i postavljanje hrastovih greda temeljača. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. pažljivo demontirati. Temeljače izraditi od suve i prvoklasne hrastovine. m1 1.50 € 53. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. Nove delove temeljače pažljivo postaviti sa svim vezama po detaljima i uputstvu projektanta.00 € 475. Tesarski ih obraditi. m2 17. a. b. po uzoru na njih obraditi nove od hrastove građe.50. Izvaditi čatmu. Šut prikupiti. m2 2. Tavanjače pregledati u dogovoru sa projektantom odrediti koje se menjaju. Obeležiti stubove. Pažljiva demontaža drvene ograde.50 € 52. izneti. a. grede i slično. grede i slično. Obračun po m1 greda. Hrastove temeljače. Demontaža drvenih temeljnih greda. Demontirati drvene elemente. za ponovnu upotrebu. Temelji 1. Pažljivo ih demontirati. Temeljače zaštititi i impregnirati. Obračun po m3 tavanjača. izneti. jer se ponovo ugrađuju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obiti blatni malter i prikupiti na gradilišnu deponiju.00 € 215 .00 € 550. 3.50 € 2. m3 m3 750.00 € 51. Šut prikupiti. kosnike.

c. po projektu. Nabaviti jelovu građu. Obračun po m2 površine roštilja. Obračun po m3 ugrađene građe. m2 3. Iz postojećih greda izvaditi eksere. Sve elemente pažljivo ugraditi. U potkrovlju. Iz greda izvaditi eksere. na razmaku od 50 cm. zaštititi od crvotočine i impregnirati. detaljima i uputstvu projektanta. od jelovih letvi preseka 24/48 cm. m3 460. Zidovi 1. Temeljače zaštititi potapanjem ili premazom više puta ksilolin kombijem. U cenu ulazi i pomoćna skela. detaljima i uputstvu projektanta. Jako oštećene grede zameniti starim zdravim gredama. Nabaviti. Hrastove temeljače. na razmaku od 30 cm. a. Izrada bondručne konstrukcije. m3 m3 850. Obračun po m3 bondručne konstrukcije. b.00 € 350. a u svemu prema originalnim i uputstvu projektanta. U cenu ulazi i nabavka starih greda. Unutar konstrukcije postavlja se mineralna vuna. U cenu ulazi i pomoćna skela. obraditi i postaviti drvene temeljače. a. b. m3 2. Obračun po m3 temeljača. Nabavka i izrada zidnog drvenog roštilja. Obračun po m2 konstrukcije zida. stubove. Preko štafli obostrano postaviti horizontalnu konstrukciju od letvi preseka 24/48 mm. Na zidovima. grede detaljno pregledati i očistiti i izvršiti plombiranje oštećenih delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" i strugotinom od iste vrste drveta. m2 m2 m2 2. optimalne dužine. Letvisanje izvršiti suvim. pravih i kvalitetnih jelovih štafli.50 € 3. b. m2 7.00 € 216 . optimalne dužine. pravim i kvalitetnim letvama.50 € 6. Na plafonu. detaljno pregledati i očistiti i izvršiti plombiranje oštećenih delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" i strugotinom od iste vrste drveta. obraditi i postaviti konstrukciju zidova po projektu. Nabavka i izrada drvenog roštilja od štafli preko drvenih zidova. a. Izrada konstrukcije zidova. Borove temeljače. Građa mora biti od kvalitetne i suve hrastovine.00 € 7.7. Hrastove temeljače. Obračun po m2 postavljene površine.00 € 9. Obrada i postavljanje postojećih hrastovih temeljača po detaljima i uputstvu projektanta. Obrada i postavljanje postojećih hrastovih temeljača sa zamenom jako oštećenih.00 € 3. kosnike i poklopače bondručne konstrukcije.00 € 2.00 € 450. koja se posebno plaća.00 € Izrada konstrukcije zidova u potkrovlju od štafli preseka 48/48 mm. Borove temeljače. Izvršiti zaštitu i impregnaciju građe. Grede zaštititi potapanjem ili mazanjem više puta ksilolin kombijem ili nekim sličnim sredstvom. Roštilj raditi od suvih. 425. Obračun po m3 temeljača. m3 m3 750. na razmaku od 30 cm.00 € 3.

Građa mora biti prvoklasna i suva hrastovina. drvo očistiti i izvršiti plombiranje oštećenih delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" i strugotinom od iste vrste drveta. Probijanje izvesti pažljivo po uputstvu projektanta. Probijanje otvora za vrata u zidu od brvana. Obračun paušalno. Postavljanje postojećih drvenih zidova od brvana i greda po detaljima i uputstvu projektanta. po projektu. m2 27. detaljima i uputstvu projektanta. obraditi i postaviti drvene stubove. Hrastovi. Elemente bondručne konstrukcije i tavanjača pažljivo pregledati i u dogovoru sa projektantom obeležiti delove koji se menjaju. Elemente sa svim vezama pažljivo ugraditi. Obračun po m3 ugrađene građe.50 € 15.00 € 13. a. po uzoru na njih nabaviti i obraditi nove hrastove grede. Zaštitni premaz drvenih elemenata zidova.00 € 300. Borovi. po projektu. tavanice. izvaditi eksere.00 € 217 . Grede detaljno pregledati. Elemente sa svim vezama pažljivo ugraditi. Pleter od cepanog topolovog drveta izraditi i postaviti dok je drvo u sirovom stanju. po izboru projektanta. detaljima i uputstvu projektanta. zaštititi od crvotočine i impregnirati. Obračun po m2 vertikalne projekcije. Drvene elemente konstrukcije krova. Paušalno 75. Obračun po m2 obrađene površine. obraditi i postaviti zidove od hrastovih brvana. Obračun po m2 postavljenog pletera. Izrada zidova od hrastovih brvana. U cenu ulazi i eventualna nabavka i ugradnja brvana od stare građe. m2 75. Nabaviti građu. tavanjače i drugo zaštititi od insekata. zaštititi od crvotočine i impregnirati. Izrada pletera bondručne konstrukcije. algi. izvršiti zaštitu i impregnaciju.00 € 10. Obračun po m3 građe. m3 825. b. Građa mora biti od prvoklasne i suve hrastovine. hemijskim sredstvom.00 € 11. gljivica i truljenja sa dva do tri premaza. Pregled i zamena trulih i dotrajalih drvenih elemenata bondručne konstrukcije i tavanjača novim hrastovim gredama. U cenu ulaze i eventualna izrada okvira i poduhvatanje konstrukcije. Elemente za zamenu pažljivo demontirati. Nabaviti građu. temeljače i poklopače trema. m3 725.00 € 12. Drvo zaštititi potapanjem greda ili premazom više puta ksilolin kombija. mereno sa spoljne strane. Nove grede pažljivo postaviti. Obračun po m3 konstrukcije trema. m2 4.8. m3 m3 550. Izrada hrastove konstrukcije trema.00 € 14.

m2 42. Izravnati razliku između ugnutih tavanjača i slepog poda štaflama. Iz postojećih greda izvaditi eksere. izvršiti zaštitu i impregnaciju. m3 m3 m2 375. po m2. b. Borova. Jako oštećene tavanjače. izvršiti zaštitu i impregnaciju. Drvo zaštititi potapanjem ili premazom više puta ksilolin kombijem ili nekim sličnim sredstvom.50 € Obostrano ojačavanje postojećih tavanjača. obraditi i ugraditi nove grede.4. po projektu.50 € 4. a. detaljima i uputstvu projektanta. m2 12. Izrada konstrukcije za izravnanje drvenih tavanjača. Obračun po m2 podne površine. m3 425. Hrastova.00 € 8. U cenu ulazi i pomoćna skela. m2 2. U cenu ulazi i pomoćna skela. Nabavka i postavljanje međuspratne drvene konstrukcije. Obrada i ugradnja postojećih drvenih tavanjača po detaljima i uputstvu projektanta. po m2. grede detaljno pregledati. po m3. Konstrukciju raditi od suve. b. Hrastova. Pažljivo demontirati dotrajale elemente. Borova. Obračun po m3 postavljene međuspratne konstrukcije. b. izvršiti zaštitu i impregnaciju. Konstrukciju izraditi od suve.00 22. po m3. Hrastova. po projektu. Nabavka i postavljanje drvenih tavanjača. Na osloncima pripremiti ležišta tavanjača.00 € 3. prave i kvalitetne borove građe.00 € 218 .00 € € € € 12. U cenu ulaze i podupiranja. Obračun po m3 postavljenih tavanjača. po m3. Pregled i zamena trulih i dotrajalih drvenih elemenata međuspratne konstrukcije novim borovim gredama. m3 m3 475. c. Obračun po m2 podne površine. Sa projektantom pregledati i odrediti elemente konstrukcije za zamenu. Tavanice 1. letvama i daskama. Borova. Konstrukciju izraditi od suve.00 € 750. očistiti i izvršiti plombiranje oštećenih delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" i strugotinom od iste vrste drveta. c. 22. detaljima i uputstvu projektanta. U cenu ulaze i nabavka starih tavanjača. zameniti zdravim gredama od stare građe. po m2. a. Hrastova. u dogovoru sa projektantom.00 35.00 € 675. a. prave i kvalitetne borove građe.50 675. U cenu ulazi i pomoćna skela. Tavanjače ojačati obostrano nakivanjem drvenih talpi. detaljima i uputstvu projektanta. Na osloncima pripremiti ležišta tavanjača Nove tavanjače pažljivo postaviti. a po uzoru na originalne. d.00 € 35. m3 m2 m3 m2 375. prema statičkom proračunu i uputstvu projektanta. obezbeđenja i pomoćna skela. prave i kvalitetne borove građe. Nabavka i postavljanje međuspratne drvene konstrukcije. Pregledati i pripremiti ležišta za nove grede. po uzoru na njih nabaviti. Pre ugradnje grede zaštititi i impregnirati. Hrastova. po m3. Nove grede pažljivo postaviti. Obračun po m3 ugrađene građe. Nove grede pažljivo postaviti. Obračun po m2 površine.50 € 5. Obračun po m3 ugrađene građe. Na osloncima pripremiti ležišta tavanjača. po projektu. Borova.

Obračun po m2 postavljene površine. Borova.00 40. Drvene elemente konstrukcije krova. Izrada konstrukcije krovnih badža od suve jelove građe. b. Izrada dvovodne krovne konstrukcije od suve jelove građe. hemijskim sredstvom.50 € € € € € € € Izrada konstrukcije krovnih ležećih prozora od suve jelove građe. m3 600. po izboru projektanta.00 € 16.00 € 675. Izrada konstrukcije kubeta od suve jelove građe. Pregled i zamena trulih i dotrajalih drvenih tavanjača novim borovim gredama.00 € 5. a.14. m2 35. Obračun po m2 obrađene površine. c. Obračun po m2 horizontalne projekcije badže. Mansardni krov. Krov izraditi u svemu prema projektu i detaljima. zavrtnjeva. zavrtnjeva. d.00 30. Pregledati i pripremiti ležišta za nove tavanjače. obezbeđenja i pomoćna skela. Uraditi sve propisane tesarske veze krovnih elemenata i ojačanja od flah gvožđa. zaštititi i impregnirati. kotvi.50 € 30. klamfi. Uraditi sve propisane tesarske veze krovnih badža i ojačanja od flah gvožđa. kotvi. m2 4. Obračun po komadu prozora.00 € 10. Hrastova. Obračun po m3 ugrađene građe. Zaštitni premaz drvenih tavanjača. Hrastova. Kube izvesti u svemu prema projektu i detaljima. m2 m2 17. Pažljivo demontirati dotrajale tavanjače. 8. gljivica i truljenja sa dva do tri premaza.00 35.50 32. Dvovodni krov. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 20. b. algi. Na mestima oslonaca drvenih greda postaviti sloj Kraberoida i grede ankerovati. a. prave i kvalitetne borove građe. po uzoru na njih nabaviti. obraditi i ugraditi nove grede.00 € 9. Kom. Složeni krov.00 27. Krov sa ležećim prozorima. Borova. b. Nabavka i postavljanje drvenih fosni preko drvenih tavanica. f. kotvi. Pre ugradnje građu zaštititi i impregnirati. g. e. Krovovi 1. Krov sa rešetkastim krovnim nosačima. Četvorovodni krov. Fosne su debljine 5 cm od suve. 30.00 € 219 . a. m3 m3 450. zavrtnjeva. Na grbinama (uglovima) postaviti profilisane remenate. Uraditi sve propisane tesarske veze elemenata kubeta i ojačanja od flah gvožđa. Fosne pažljivo postaviti. tavanjače i drugo zaštititi od insekata. U cenu ulaze i podupiranja. Pre ugradnje tavanjače zaštititi i impregnirati. Konstrukciju prozora izvesti u svemu prema projektu i detaljima sa tesarskim vezama. Krov sa badžama. Sa projektantom pregledati i odrediti elemente konstrukcije za zamenu.00 25. tavanice. koje će prihvatiti daščanu oplatu za pokrivač od lima. klamfi i slično. Na mestima oslonaca drvenih greda postaviti sloj Kraberoida i grede ankerovati. Obračun po m2 horizontalne projekcije krova. Badže izvesti u svemu prema projektu i detaljima.00 € 17. Obračun po m3 ugrađene građe.

50 € 15. Krovne konstrukcije. očistiti i izvršiti plombiranje slabih delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" i strugotinom od iste vrste drveta. m2 m2 20.00 € 19. Izvršiti pažljivo demontažu dotrajalih elemenata krova. hemijskim sredstvom. m2 4. Restauracija i montaža demontirane krovne konstrukcije. kotvi. U cenu ulaze i podupiranja i obezbeđenja. m2 9. f. Uraditi ojačanja od flah gvožđa. Dotrajale elemente krova zameniti novim. Venčanica. Zaštitni premaz drvenih elemenata krova. zavrtnjeva. Obračun po m2 horizontalne projekcije krova. b. Obračun po m3 ugrađene građe. Obračun po m3 ugrađene građe.00 € 20. Kapu uraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Izvršiti pažljivu demontažu dotrajalih rogova. Obračun po m2 obrađene površine. b. Kom. zavrtnjeva. Rožnjača. detaljima i uputstvu projektanta.00 € 13. e. Grede pregledati izvaditi eksere i očistiti. od iste vrste drveta i obradom. b.00 € € € € € € 2. Od suve četinarske građe po uzoru na demontirane elemente obraditi nove i ugraditi ih sa svim potrebnim vezama.00 420. klamfi.00 300.00 400. Zamena dotrajalih i oštećenih elemenata krovne konstrukcije.00 € 12.11. Premazati je tri puta sadolinom ili nekim sličnim sredstvom. Krovne konstrukcije sa badžama. c. kotvi. Postavljanje demontirane krovne konstrukcije. m3 425. Izrada i montaža hrastove drvene dimnjačke kape. Drvene elemente konstrukcije krova. Do 10%. Grede detaljno pregledati izvaditi eksere. zavrtnjeva. Krov postaviti po projektu. a. 200. Do 50%.00 450. kotvi. d. klamfi. Stubova. Obračun po m2 horizontalne projekcije krova. Uraditi sve propisane tesarske veze i ojačanja od flah gvožđa. tavanice. a. m2 m2 m2 12. klamfi. Krovnu konstrukciju postaviti po projektu. po izboru projektanta. a. detaljima i uputstvu projektanta. gljivica i truljenja sa dva do tri premaza. Postavljanje demontirane krovne konstrukcije sa dodatkom građe do 10%. m3 m3 m3 m3 m3 m3 350. Zamena dotrajalih i oštećenih rogova krovne konstrukcije. Krovnu konstrukciju postaviti po projektu. Do 30%. algi.00 300. detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 horizontalne projekcije krova. Grede pregledati izvaditi eksere i očistiti. Uraditi ojačanja od flah gvožđa.00 € 18. Drvo zaštititi potapanjem ili premazom više puta ksilolin kombijem. U cenu ulaze i podupiranja i obezbeđenja.00 € 30. Klješta.00 € 220 .00 € 16. Od suve četinarske građe po uzoru na demontirane elemente obraditi nove i ugraditi ih sa svim potrebnim vezama. Rogova. Obračun po komadu dimnjačke kape. c. Kosnika. tavanjače i drugo zaštititi od insekata.

U cenu ulazi i pomoćna skela. Nabavka i izrada zidnog drvenog roštilja.00 € 16. b. b. b. 24/48 mm. m2 m2 5.5 cm. Preseka 48/48 mm.25 € 12. d. Letvisanje izvršiti suvim. Obračun po m2 mereno po kosini krova. 48/76 mm. m2 m2 4. a. za stvaranje vazdušnog prostora ispod pokrivača. a.50 € 2. na razmaku od 30 cm. m2 m2 m2 m2 m2 2.00 € 14. 6. Letvisanje krova letvama 2x24/48 mm. Obračun po m2 letvisane površine. Letvisanje krova letvama 24/48 mm. Preseka 24/48 mm.50 2. Preseka 24/48 mm. b. Na 70 cm. Na 30 cm. preko daščane oplate. Obračun po m2 plafona. Letvisanje izvršiti suvim. Nabavka i izrada plafonskog drvenog roštilja od jelovih letvi preseka 24/48 cm.50 € € € € 10. Za krunsko pokrivanje na 25 cm. b. a. a. 24/48 mm. U cenu ulazi i pomoćna skela. Na 50 cm.50 € 6. od jelovih letvi preseka 24/48 cm. Letvisanje krova letvama 24/48 mm. Za gusto pokrivanje na 15 cm. c. Obračun po m2 mereno po kosini krova. b.75 3. optimalne dužine. Obračun po m2 plafona. pravim i kvalitetnim jelovim letvama. Na 15 cm. 24/48 mm. a.75 2. optimalne dužine. optimalne dužine. d. Obračun po m2 mereno po kosini krova. U cenu ulazi i pomoćna skela. optimalne dužine. Preseka 2x24/48 mm. 48/48 mm. m2 m2 1.50 2. Letvisanje izvesti suvim. pravim i kvalitetnim jelovim letvama.00 € 7. paralelno sa rogovima. b. Letvisanje izvesti suvim. Letve postaviti na razmaku od 40 cm.00 € 221 . za stvaranje vazdušnog prostora ispod pokrivača. m2 m2 m2 m2 2. a. e. optimalne dužine. pravim i kvalitetnim jelovim letvama. na razmaku od 50 cm za pokrivanje krova salonitom. 24/48 mm. Za jednostruko pokrivanje na 23 cm.00 € 6.00 € € € € € Letvisanje krova letvama 48/48 mm.75 € 3. c. na razmaku od 23 cm za jednostruko pokrivanje biber crepom. Za mediteran na 33. Na 70 cm. Preseka 48/48 mm. 24/48 mm. Letvisanje izvesti suvim. Obračun po m2 mereno po kosini krova. Letvisanje izvesti suvim. 48/48 mm. m2 m2 3.6. Na 100 cm. m2 m2 4. Letvisanja 1. pravim i kvalitetnim jelovim letvama.00 € 18. 48/76 mm. na razmaku od 15 cm. optimalne dužine.50 3.50 2. niz krov i paralelno sa rogovima preko daščane oplate.00 2. pravim i kvalitetnim letvama. Letvisanje izvesti suvim. optimalne dužine. pravim i kvalitetnim letvama. na razmaku od 30 cm. pravim i kvalitetnim letvama. Preseka 24/48 mm. Preseka 48/48 mm. a. Preseka 48/48+24/48 mm. Za falcovani crep na 32 cm. Nabavka i letvisanje plafona jelovim letvama preseka 24/48 mm.

kao nosač termoizolacije i plafona. m2 15. m1 5. Venca.50 € 10. Preko polukružnih šablona nakovati letve 24/48 mm i obložiti trskom. Nabavka i postavljanje jelovih letvi preseka 24/48 cm sa donje strane rogova. m2 m2 10.00 € 15. Plafona. Daske debljine 24 mm od suve. Obračun po m2 letvisane površine. m2 12. a. m2 m2 2. Debljine 48 mm. m2 m2 9. kao podloga za pokrivač od lima. Letvisanje izvršiti suvim.20. b. prave i kvalitetne jelove daske. a. a. Oplata se prikiva preko remenata. kao nosača termoizolacije i gips kartonskih ploča. b. Kosog plafona. Obloga se prikiva. Izrada konstrukcije holkela na sastavu plafona i zida. c.00 € 222 . Preseka 48/48 mm. kubeta.00 € 9. Daske debljine 24 mm od suve. prave i kvalitetne jelove daske. Obračun po m2 postavljene površine. optimalne dužine postaviti na dodir i zakovati. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 7. optimalne dužine postaviti na dodir i zakovati. b.00 € 6.50 € 22.00 € 8. Nabavka i postavljanje daščane podloge preko krovne konstrukcije. odnosno oplate. prave i kvalitetne jelove daske. optimalne dužine postaviti na dodir i zakovati. b.00 € 11. m2 m2 m2 7. Uvala. 4. Konstrukciju izraditi od drvenih nosača ankerovanih za zid i plafon. Nabavka i postavljanje daščane obloge konstrukcije badže. Debljine 30 mm. optimalne dužine postaviti na dodir i zakovati. Nabavka i postavljanje daščane obloge. Daske debljine 24 mm od suve. Obračun po m2 plafona. Daske debljine 24 mm od suve. optimalne dužine postaviti na dodir i zakovati. skrojenih u vidu polukružnog šablona i postavljenih na rastojanju od 50 cm. Obračun po m2 postavljene površine. Nabavka i postavljanje daščane obloge plafona. Obračun po m1 konstrukcije. prave i kvalitetne jelove daske.00 € 3. optimalne dužine. pravim i kvalitetnim letvama. Opšivanja 1.00 € Nabavka i postavljanje daščane podloge preko uvala krovne konstrukcije. Preseka 24/48 mm. Debljine 24 mm. a. Obračun po m2 postavljene površine.00 € 12. Daske debljine 24 mm od suve. na razmaku od 30 cm. prave i kvalitetne jelove daske. Obračun po m2 postavljene površine. U cenu ulazi i pomoćna skela.

prave i kvalitetne jelove daske. debljine 2. Sokla ulazi u cenu poda. po detalju. bez čvorova i suv brodski pod izraditi po detaljima i uputstvu projektanta. sa slepim podom. na razmaku od 50 cm. a.00 € 19. Sučeljavanja gerovati i soklu pričvrstiti mesinganim holšrafovima sa tiplovima na razmaku do 80 cm.00 € 15.50 € 5. Jelov pod. 3.00 € 50. Obračun po m2 površine poda.00 € 20. Sučeljavanja gerovati i soklu pričvrstiti mesinganim holšrafovima sa tiplovima na razmaku do 80 cm. debljine 2.8. m2 m2 7. Obračun po m2 poda.00 € 7. Nabavka i postavljanje dasaka debljine 24 mm preko tavanjača. bez čvorova i suv brodski pod izraditi po detaljima i uputstvu projektanta. c. Slepi pod postaviti od suvih jelovih dasaka debljine 24 mm. Daske spojiti na pero i žljeb i zakovati u slepi pod. Nabavka i postavljanje štafli 48/76 mm. Podovi 1. Debljine 48 mm. Pored zidova postaviti hrastovu profilisanu soklu visine 8 cm.2 cm. Daske spojiti na pero i žljeb. optimalne dužine. Daske spojiti na pero i žljeb. b. b. Nabavka i postavljanje jelovog brodskog poda debljine 22 mm. m2 m2 22. prave i kvalitetne jelove daske. b. b. Obračun po m2 površine poda. za nošenje poda. Preseka 48/76 mm. Daske spojiti na dodir i zakovati.00 € 30. Borov pod. Nabavka i postavljanje jelovog brodskog poda debljine 22 mm. optimalne dužine. Daske spojiti na dodir i zakovati. Pored zidova postaviti hrastovu profilisanu soklu visine 8 cm. preko podloge od perlita.00 € 9. Preseka 48/76 mm. a. m2 m2 m2 15.2 cm.00 € 17. m2 m2 10. debljine 22 mm. Pored zidova postaviti hrastovu profilisanu soklu visine 8 cm. Obračun po m2 poda. Prvoklasan. Debljine 24 mm. Prvoklasan. Debljine 24 mm. m2 m2 m2 25.50 € 15.00 € 12. a.00 € 223 . m2 m2 5. b. a. m2 m2 8. Sokla ulazi u cenu poda. a. Obračun po m2 površine poda. Jelov pod. Daske spojiti na dodir i zakovati. Nabavka i ugradnja borovog brodskog poda. Debljine 48 mm. Debljine 48 mm. c. Borov pod. Daske postaviti između tavanjača. od suve. prave i kvalitetne jelove daske optimalne dužine. na 70 cm. na 50 cm. prave i kvalitetne jelove štafle. na pero i žljeb. a. Hrastov pod. a. Debljine 24 mm.50 € 45. Obračun po m2 poda. b. optimalne dužine. Prvoklasan. Sokla ulazi u cenu poda. b. Sučeljavanja gerovati i soklu pričvrstiti mesinganim holšrafovima sa tiplovima na razmaku do 80 cm. Borov pod. Postaviti suve. Postaviti suve.2 cm. Hrastov pod.25 € Nabavka i postavljanje slepog poda od dasaka debljine 24 mm.00 € 4. Nabavka i postavljanje slepog poda između tavanjača od dasaka debljine 24 mm. bez čvorova i suv brodski pod izraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Postaviti suve.00 € 40. Obračun po m2 površine poda. debljine 2. Hrastov pod.

Obračun po m2 poda. m2 7. Temelja. m2 m2 5. a. Spoljnu oplatu raditi od obrađenih dasaka. Sučeljavanja gerovati. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm i gredica odgovarajućeg poprečnog preseka.50 € Nabavka. Lajsne pričvrsti mesinganim holšrafovima sa tiplovima na razmaku od 80 cm. a. m2 m2 m2 8. b.00 € 6. b.17. Obračun po m2 površine oplate. a unutrašnju od neobrađenih. Demontirati je pažljivo i bez potresa. Oplatu izraditi od jelove građe II klase. Pored zidova postaviti suve. m2 m2 m2 12. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm i gredica odgovarajućeg poprečnog preseka. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje potpornog zida. jednostrana. po datim detaljima. bez čvorova i prave lajsne. dvostrana.50 € 17.00 € 9. a sučeljavanja gerovati. Borov pod. Demontirati je pažljivo i bez potresa. Nabavka. debljine 24 mm. a lajsne pričvrstiti mesinganim holšrafovima sa tiplovima na razmaku do 80 cm. Obračun po m2 površine oplate. po tačno označenim merama. c. Izrada i postavljanje jelovog brodskog poda debljine 22 mm. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje temelja. m2 11. Zidova.00 € 5. na dodir.50 € 3. po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom.50 € 20. Hrastove lajsne.50 € 7. Demontirati je pažljivo i bez potresa. po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom. Nabavka.00 € 5. Obračun po m1 lajsni. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje temeljnih zidova. b.50 € 37. Obračun po m2 površine oplate.00 € 9. Temeljnih zidova. Jelove lajsne. m1 m1 m1 2. b. Demontirati je pažljivo i bez potresa. Zidova. Prvoklasan. Oplate 1. Hrastov pod. a. Izrada i postavljanje jelovih lajsni na sastavima poda i zidova. 3. po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom.00 € 11. c. bez čvorova i suv brodski pod izraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Nabavka. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje potpornih zidova. Temelja samca. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm i gredica odgovarajućeg poprečnog preseka. a. Obračun po m2 površine oplate. Daske spojiti na dodir.00 € 224 . Borove lajsne. Postaviti prvoklasne i suve lajsne. Jelov pod. c.

po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom. Demontirati je pažljivo i bez potresa. Uraditi je po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom. Za A.50 € 15. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm sa podupiračima. Obračun po m2 tavanice. Po m2.00 6.00 € 11. na licu mesta. Nabavka. m2 m1 6. Obračun po m2 površine oplate. Demontirati je pažljivo i bez potresa. Nabavka. Obračun po m1 oplate.00 € 17. b. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm i fetni sa podupiračima. d. Preseka 25x25 cm.00 € 18.00 € 12. po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom. po m1. Demontirati je pažljivo i bez potresa. a. Preseka 25x25 cm. Preseka 30x30 cm. Nabavka.00 € 7.B. sa podupiračima. a.8. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje armirano betonske ploče.50 € 19. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm ili 48 mm. m2 m2 m2 m2 7. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje nadprozornika i nadvratnika preseka 25x25 cm. m1 m1 5. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje nadprozornika. m2 m2 6. koji ulaze u cenu oplate. po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom. U cenu ulaze i podupirači. Nabavka. Po m2.50 € 10. a.00 € € € € 225 . po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom.00 € 6. Demontirati je pažljivo i bez potresa. Obračun po m2 površine oplate. Obračun po m2 tavanice. Nadvratnika. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm i gredica odgovarajućeg poprečnog preseka. m2 2. Nabavka. Za montu. b.50 10. Za balkonsku ploču. Demontirati je pažljivo i bez potresa. Oplatu izraditi od fetni sa podupiračima. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje stubova preseka 25x25 cm. po m1. c.B. Demontirati je pažljivo i bez potresa. b. po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom. postavljanje i demontaža oplate za betoniranje tavanica sa montažnim gredicama i puniocima. a. Preseka 30x30 cm. c. U cenu ulaze i podupirači. Nadprozornika. m1 m1 m2 11. Demontirati je pažljivo i bez potresa. U cenu ulaze i podupirači. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje serklaža. Za A. ploču sa vidnim podvlakama. Nabavka.00 € 2. Visine do 25 cm. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje podvlaka.00 8. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm sa podupiračima. b. m2 7. po m1. ploču. Obračun po m2 površine oplate.50 € 13. Nabavka. Obračun po m1 oplate. c. b. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm.

a. b. Obračun po m2 površine oplate. Premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom. Obračun po m2 površine svoda. b. Za kosu ploču. m2 m2 m2 28.00 € 30. Do 50 cm. Demontirati je pažljivo i bez potresa. Obračun po m1 stepenika. Remenate i oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm i fetni sa podupiračima. Demontirati je pažljivo i bez potresa. m2 m2 m2 m2 m2 15. m1 m1 m1 12.00 € 15. Preko 50 cm. a. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje profilisanog venca ortogonalne projekcije do 25 cm. po tačno označenim merama. Obračun po m1 luka. m1 2. c.24. Do 25 cm. Za krstati svod. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm ili 48 mm sa svim podupiračima. a.00 € 226 . Za svod. a. m1 m1 m2 10. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm i fetni sa podupiračima. po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom. b.00 11. Za podest. Demontirati je pažljivo i bez potresa. Nabavka.00 € 37. Obračun po m1 venca. d.00 € 30. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm. postavljanje i demontaža oplate za izradu luka širine do 25 cm. Za stepenište i podest. U cenu ulaze i podupirači. Demontirati je pažljivo i bez potresa. a. Za kolenastu ploču. Remenate i oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm i 48 mm i fetni sa podupiračima. Nabavka. Izrada.50 € 20. Po m2.00 € 36. postavljanje i demontaža oplate za izradu svoda. po tačno označenim profilima i merama. Nabavka.00 11.50 10. Izrada.50 € 22.00 € € € € € 29.00 12. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje stepeništa i podesta. Širine do 25 cm. U cenu ulaze i podupirači. b. c.00 € 33. po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom. e. po tačno označenim merama. U cenu ulaze i podupirači. Širine do 50 cm. Demontirati je pažljivo i bez potresa. Za obrazni nosač. c.50 € 30. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje stepenika. Za plitki svod.

00 € 5. 25.00 € 227 . Međuspratne konstrukcije.0x2. Obračun po m2 ograde. Postaviti kapije i table sa upozorenjem za prolaznike.0x2. Baraku pokriti daskama i ter papirom ili salonitom. Krovna konstrukcija se podupire radi intervencije na zidovima ispod nje. Pokriti je daskama debljine 2" i ter papirom. Tavanske konstrukcije. Nabavka.50 € 11. Dimenzija 3. Montaža i demontaža zaštitne ograde od drvenih stubova i daščane oplate. Obračun po m2 nadstrešnice. materijala i radnika. koji se pričvršćuje drvenim letvama. Baraku izvesti od montažnih elemenata ili dasaka debljine 1" sa drvenom konstrukcijom. Demontirati je pažljivo i bez potresa. postavljanje i demontaža podupirača za podupiranje zidova i međuspratne konstrukcije radi probijanja novih otvora. Nabavka. postavljanje i demontaža oplate za betoniranje tavanica sa gotovim gredicama i puniocima. m2 2. Obračun po m2 barake. Krovne konstrukcije. komplet. c. Na svakih 2 m postaviti stubove visine 2 m.10.25 € 3.0 m. b. izraditi kapiju sa dva krila i okovati kovačkim šarkama. b. Montaža i demontaža priručne barake za smeštaj alata. U cenu ulazi i bojenje ograde. m2 5.0x2. a. Obračun po m2 tavanice. Postaviti stubove. demontira i ponovo montira. Kom.00 € Izrada zaštitne nadstrešnice. Oplatu izraditi od gredica i podupirača.00 € 5.00 € 4. a. Obračun po m1. Podupiranja 1. m2 6.00 € 55. Ostali tesarski radovi 1. Konstrukciju za podupiranje izraditi od gredica i podupirača. Oplatu izraditi od fetni sa svim podupiračima. Nadstrešnica postaviti na visini od 2. Ograda se koristiti za sve vreme trajanja radova. Kapiju i stubove obojiti. 75. Izrada i montaža tesarske kapije dimenzija 3. Obračun po komadu kapije. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća se jedanput bez obzira da li se u toku radova.00 € Podupiranje krovne konstrukcije.0 m. Nadstrešnicu uraditi od drvene građe ili čeličnih cevi za skelu. Podupiranje zidova radi probijanja otvora.0 m. Kom. m1 12. Dimenzija 1.00 € 4. m2 m2 m2 6. Postaviti rezu i katanac. Obračun po m2 površine. m2 2.50 m. 10.

Nabavka i montaža drvenih sklopivih stepenica za tavan objekta. tavanjače i drugo zaštititi od insekata. tavanice. da se tavanski otvor može nesmetano zatvarati. m2 3. sa šarkama. m2 4. m1 5.00 € 10. Postavljanje zatega od hrastove građe. tavanice. visine po 25 cm. Zaštitni premaz drvenih elemenata. Izrada novog podijuma sa četiri stepenika.50 € 228 . Podijum izraditi sa potkonstrukcijom od drvenih greda jelove građe.6. po izboru projektanta. Obračun po m3 građe. Obračun po komadu stepenica. Podijum izvesti u svemu prema projektu i detaljima. Korube izraditi od dasaka debljine 24 mm ili 48 mm ili postaviti specijalna cevi od plastičnog materijala. Drvene elemente konstrukcije krova.00 € 9.00 € 8.00 € 7. izrađenih od letvi.4 cm. hemijskim sredstvom. Izrada stanarskih ostava. tavanjače i drugo zaštititi od požara i insekata specijalnim impregnirajućim sredstvima. algi. Demontirati postojeće zatege i na njihovo mesto postaviti nove hrastove zatege prečnika 25 cm. Stepenice pričvrstiti za pod tavana i sklopiti na tavan. Obračun po m2 obrađene površine. debljine 2. Vezu izvesti prema detaljima i uputstvu projektanta.00 € 12. Obračun po m1 koruba. Obračun po m2 urađenih zidova. Obračun po m2 prskane površine. rezom za katanac i katancem. m2 12. m2 30. Zaštitno prskanje drvenih elemenata protiv požara i insekata. Kom. Podpatosnice podijuma izvesti od falcovanih dasaka na pero i žljeb. gljivica i truljenja sa dva do tri premaza. 100. Montaža i demontaža koruba za izbacivanje šuta. Drvene elemente konstrukcije krova.00 € 11. Zatege pričvrstiti kotvama za zid i preko ispuštenih ankera Ø25 mm koji ulazi u gredu. Na svaku postaviti vrata dimenzije 80x200 cm. Konstrukciju stanarskih ostava uraditi od jelovih štafli 5x8 cm sa ispunom od letvi preseka 24/48 mm. dimenzija 8x10 cm. Obračun po m2 podijuma. m3 800.

8. Demontaže Pokrivanja Prepokrivanja Ostali pokrivački radovi 231 233 236 239 229 . 3. 2. POKRIVAČKI RADOVI 1. 4.

.

75 € 1. Obračun po m2 kose površine. Šut prikupiti. izneti. Obračun po m2 kose površine. Skinuti eternit ploče na bezbedan način. c. a. Grbine i slemena skinuti sa krova na bezbedan način. Šut prikupiti. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. m2 m2 m2 2. Od salonit ploča.00 € 9. Termo izolacije. Šut prikupiti.75 € Skidanje krovnog pokrivača od ćeramide.50 € 4.50 € 231 . utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontaže 1.50 € 1.00 € 14. Skidanje grbina i slemena od slemenjaka. Skinuti ćeramidu na bezbedan način.1. Šut prikupiti.00 € 12. Od salonita. c. izneti. 4.00 € 1. m2 0. izneti. Skidanje daščane podloge sa krovne konstrukcije. Od mediteran crep. izneti.00 € 2. Od ćeramide. a. Šut prikupiti. a. Od falcovanog crepa. a. b. Obračun po m2 kose površine. Obračun po m2 letvisane površine. c. Obračun po m2 kose površine. Od slemenjaka. Od ćeramide. Skidanje hidro izolacije krova. Skidanje krovnog pokrivača od biber crepa. Hidro izolacije. Skinuti crep na bezbedan način. Skidanje krovnog pokrivača od eternit ploča. Šut prikupiti. b. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Skidanje krovnih letvi. Od eternit ploča. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 m2 m2 1. sa podlogom.00 € 6. a. b. Obračun po m2 izolacije. Skinuti izolaciju na bezbedan način. Od biber crepa. m2 m2 2. m2 1. Od ćeramide. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.25 € 2. m2 m2 1.75 € 15. izneti.00 € 1. b. m1 m1 m1 1. Daske pažljivo skinuti. Od lima. Obračun po m1 grbina i slemena. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. Skinute letve utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.50 € 2.

utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 kose površine. Šut prikupiti. izneti. m2 17. b.50 € 232 . Šut prikupiti. m2 3. Od biber crepa. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km.00 2. Od falcovanog crepa. Od ćeramide. Od slemenjaka. Šindru pažljivo demontirati. Obračun po m2 kose površine.00 € 23. Demontaža grbina i slemena od ćeramide. Crep pažljivo demontirati. c. Kamene ploče pažljivo demontirati. Šut prikupiti. Od eternit ploča. prosto pokrivanje. izneti. sa podlogom. Šut prikupiti. Šut prikupiti. Od kamenih ploča. Od salonit ploča.00 € 10. Od salonit ploča 105x122 cm.00 3. Šut prikupiti. izneti. izneti. dvostruko pokrivanje. Demontaža krovnog pokrivača od eternit ploča. m2 m2 4.50 € 32. a.50 € 26. Šut prikupiti. m2 m2 m2 3. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Ćeramidu pažljivo demontirati.16.50 € € € € € 21. Obračun po m1 slemena i grbina. Lim pažljivo demontirati. Od ćeramide. c. spustiti. Ćeramidu pažljivo demontirati. Od šindre. Demontaža krovnog pokrivača od šindre. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m1 m1 m1 3. Obračun po m2 kose površine. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. spustiti. Demontaža krovnog pokrivača od biber crepa. spustiti. izneti. spustiti.00 € 28. m2 m2 5. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. a. izneti. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. izneti. jednostruko pokrivanje. spustiti.00 € 29. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. spustiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a.50 € 1. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. spustiti.50 € 2. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od mediteran crepa. Pre demontaže izvršiti obeležavanje šindre i izraditi plan postojećeg stanja. a. b. Obračun po m2 kose površine. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Demontaža krovnog pokrivača od ćeramide. d. c. Obračun po m2 kose površine. Eternit ploče pažljivo demontirati. m2 m2 m2 m2 m2 2. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 5. Od biber crepa. b. a. Od ćeramide.50 2. Demontaža krovnog pokrivača od lima. Obračun po m2 kose površine.00 € 2. e. Od salonita. b.00 € 2.50 2. Demontaža krovnog pokrivača od kamenih ploča. Od biber crepa. b.

U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od slemenjaka u produžnom malteru. očistiti. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. neoštećen i kvalitetan. neoštećen i kvalitetan. Podloga od talpi. neoštećen i kvalitetan. izneti. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. Podloga od dasaka. Crep mora biti ravan.00 € 3. Nabavka i jednostruko (prosto) postavljanje ravnog biber crepa.00 € 5. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Letve pažljivo demontirati.50 € 2. Pokrivanja 1. U prvom i poslednjem redu postaviti po dva reda crepa.50 € 233 .33. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od slemenjaka u produžnom malteru. neoštećen i kvalitetan. m2 1. m2 13. izneti. Obračun po m2 postavljene površine. U prvom i poslednjem redu postaviti po dva reda crepa. Crep mora biti ravan. Obračun po m2 postavljene površine. U prvom i poslednjem redu postaviti po dva reda crepa.00 € 4. Obračun po m2 kose površine. Nabavka i dvostruko (krunsko) postavljanje ravnog biber crepa. Nabavka i postavljanje mediteran crepa.50 € 2. Obračun po m2 postavljene površine. 15. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. neoštećen i kvalitetan. koje ne naležu na donji crep celom svojom vidnom dužinom postaviti trake od cinčanog lima veličine 5x34 cm. Obračun po m2 postavljene površine. očistiti. Obračun po m2 kose površine. m2 m2 1. Crep mora biti ravan. Crep mora biti ravan. Šut prikupiti. Nabavka i postavljanje falcovanog crepa. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. Demontaža krovnih letvi. m2 13. Daščanu podlogu pažljivo demontirati. Crep mora biti ravan. Demontaža daščane podloge sa krovne konstrukcije. a. Šut prikupiti. Ispod dodirnih spojnica gornja dva crepa.00 € 34. m2 2.00 € Nabavka i gusto postavljanje ravnog biber crepa. Obračun po m2 postavljene površine. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 20. m2 20.

00 € 7.00 € 10.50 € 234 . m2 35. početni i svaki treći red ćeramide ankerovati za štafne hafterima od pocinkovanog lima. prema detalju. ručno izrađene. Nabavka i postavljanje ćeramide preko betonskog krova. Obračun po m2 površine krova. Paralelno sa rogovima prikovati impregnirane štafne. ručno izrađene. Gornji red postaviti preko sloja gustog maltera. Nabavka i postavljanje stare ćeramide. Prostor između donjih površina ćeramida i dna kanala salonita mora ostati čist radi strujanja vazduha i privremenog oticanja vode u slučaju oštećenja krovnog pokrivača. m2 40. na osovinskom razmaku od 1. početni i svaki treći red ćeramide ankerovati hafterima od pocinkovanog lima. preko daščane podloge i ter papira. rabica. koji mora odgovarati ćeramidi. prikovati impregnirane štafne. Horizontalni. slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. Horizontalni. paralelno sa rogovima. Ćeramida postaviti preko postavljene podloge od salonita. m2 45.50 € 8. Ćeramide pažljivo uglaviti jednu preko druge u kanal salonita. Ćeramidu pažljivo postaviti usuvo. Ćeramide pažljivo uglaviti jednu preko druge. m2 32. slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. Horizontalni. Nabavka i postavljanje usuvo stare ćeramide. Donju površinu štafni premazati bitulitom neposredno pre zakucavanja. Nabavka i postavljanje ćeramide usuvo.0 m. Obračun po m2 površine krova. Ćeramide gornjeg reda postaviti preko sloja gustog produžnog maltera. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. U cenu ulaze i postavljanje štafni. Ćeramidu pažljivo postaviti u produžnom malteru. početni i svaki treći red ćeramide ankerovati za štafne hafterima od pocinkovanog lima. Obračun po m2 površine krova. Obračun po m2 površine krova. početni i svaki treći red ćeramide ankerovati hafterima od pocinkovanog lima. Obračun po m2 površine krova. Donju površinu štafni premazati vrućim bitumenom neposredno pre zakucavanja. Nabavka i postavljanje stare ćeramide u malteru.50 € 11. ručno izrađene. Horizontalni.6. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. Prostor između donjih ćeramida mora ostati čist radi strujanja vazduha i privremenog oticanja vode u slučaju oštećenja krovnog pokrivača. Ćeramidu pažljivo postaviti usuvo. Ćeramide gornjeg reda postaviti preko sloja gustog produžnog maltera. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. Nabavka i postavljanje ćeramide sa štafnama postavljene daščane podloge i hidroizolacije. Obračun po m2 površine krova. Nabavka i postavljanje ćeramide sa štafnama i rabicom a preko daščane podloge i hidroizolacije. Horizontalni. m2 42. U cenu ulaze i postavljanje štafni. m2 40. preko daščane podloge i ter papira. Paralelno sa strehama postaviti horizontalne trake od rabic pletiva širine 20 cm. prema detalju.00 € 12. Ćeramide pažljivo uglaviti jednu preko druge u produžnom malteru.00 € 9. preko daščane podloge ter papira. Gornji red postaviti preko sloja gustog maltera. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. Obračun po m2 površine krova. Preko podloge. m2 37. Ćeramidu pažljivo postaviti u produžnom malteru. početni i svaki treći red ćeramide ankerovati hafterima od pocinkovanog lima. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. Gornji red postaviti preko sloja gustog maltera.

Boja eternit ploča po izboru projektanta. Nabavka i postavljanje slemenjaka i grbina krova od poklapače. Pokrivanje eternit pločama veličine 40x40 cm.00 € 17. sa preklopima širine 15 cm. Drugi sloj ter papira lepiti vrućim bitumenom sa filernim i vlaknastim dodacima.13. da formiraju borduru. Nabavka i postavljanje talasastog salonita dimenzija 105x122 cm. Eternit ploče pored horizontalnih i vertikalnih ivica (strehe. izrada i postavljanje krovnog pokrivača od hrastove šindre. Kamene ploče postaviti i pričvrstiti pocinkovanim ekserima. Nabavka i postavljanje krovnog pokrivača od kamenih ploča debljine 6-8 cm. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina. preko daščane podloge. Ćeramidu postaviti u produžnom malteru i sastave obraditi.00 € 235 . detaljima i uputstvu projektanta. slemena. dva do tri puta.00 € 16.00 € 14. Ter papir postaviti u dva sloja. m2 10. Nabavka građe. Obračun po m1 slemena i grbina. kalkana. m2 35. Ter papir postaviti u dva sloja. a donji vrh ploče prihvatiti limenom uzanom pocinkovanom podvezom. Građa za izradu šindre mora biti kvalitetna. Obračun po m1 slemena i grbina. a ploče u polju dijagonalno. po detaljima i uputstvu projektanta. Nabavka i postavljanje slemena i grbina krovnog pokrivača od eternit ploča. m1 6. Obračun po m1 slemena i grbina. debljine 6 mm. prozora i slično) postaviti paralelno sa ivicama. Nabavka i postavljanje slemenjaka i grbina krova od ćeramide. m2 14. Obračun po m2 postavljene površine. Poklapače postaviti u produžnom malteru i sastave obraditi. preko daščane oplate. m1 5. Obračun po m2 postavljene površine. Prvi sloj prikovati pocinkovanim ekserima sa širokom glavom. debljine 4 mm. suva i bez čvorova. Obračun po m2 postavljene površine. U cenu ulaze i postavljanje ter papira. Table postaviti sa preklopom i pričvrstiti pocinkovanim zavrtnjima debljine 6 mm sa podmetačom i pocinkovanom pločicom. Drugi sloj ter papira lepiti vrućim bitumenom. Nabavka i postavljanje slemena i grbina krovnog pokrivača od salonit ploča. Eternit postaviti po šemi za postavljanje eternita i uputstvu projektanta. Obračun po m2 postavljene površine. m2 32.50 € 20. m1 5.00 € 15.50 € 19. Prvi sloj prikovati pocinkovanim ekserima sa širokom glavom. da ne dođe do preklapanja više od tri debljine tabli.00 € 18. dimnjaka. Uglove određenih tabli saseći. Po završenom postavljanu krovnog pokrivača isti premazati "Bakrilom" ili sličnim sredstvom. Obračun po m1 slemena i grbina. sa preklopima širine 15 cm. m1 7. Dijagonalno postavljene ploče na obe zasečene strane zakovati za podlogu pocinkovanim ekserima sa širokom glavom. U cenu ulaze i postavljanje ter papira obrada slemena i grbina. Šindru izraditi i postaviti po projektu. Pre postavljanja šindru impregnirati potapanjem ili mazanjem više puta ksilolin kombijem. slemena i grbina.

f. m2 m2 11. Tegolu postaviti po uputstvu proizvođač i projektanta. Prestige standard. Po završenom postavljanu krovnog pokrivača isti premazati "Bakrilom" dva do tri puta. Obračun po m2 postavljene površine. m2 2. Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od falcovanog crepa. Postavljanje krovnog pokrivača od postojeće šindre. Standard. Obračun po m2 postavljene površine. U cenu ulaze i pokrivanje uvala. Falcovanim crepom.00 25. Master. h. po izboru projektanta. očistiti i pripremiti za postavljanje.00 29. Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od biber crepa. utovariti i odvesti na gradsku deponiju. prosto pokrivanje. Prestige traditional. Oštećen ili vitoperan crep odbaciti. šut prikupiti.50 13. U prvom i poslednjem redu postaviti po dva reda crepa. Prestige kompakt. dvostruko (krunsko). "Tegola canadese". m2 m2 9. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. Obračun po m2 postavljene površine.00 € 12. gusto. Crep postaviti jednostruko (prosto) sa dodatkom do 20% novog po uzoru na postojeći. Oštećen ili vitoperan crep odbaciti. Oštećen ili vitoperan crep odbaciti. d. utovariti i odvesti na gradsku deponiju. m2 25. Šindru pričvrstiti za daščanu podlogu. bez čvorova. izvaditi eksere. Biber crepom. c. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. Dotrajalu ili nedostajuću šindru zameniti istom od suvog i kvalitetnog drveta. b. koja se obračunava posebno.21. Crep pažljivo demontirati. Traditional.50 € 4. a. Postojeću šindru detaljno pregledati. nerđajućim ekserima sa širokom glavom ili nerđajućim spojkama. utovariti i odvesti na gradsku deponiju. Izvršiti zaštitu potapanjem ili mazanjem više puta ksilolin kombijem. Crep postaviti sa dodatkom do 20% novog po uzoru na postojeći. detaljima i uputstvu projektanta. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od slemenjaka u produžnom malteru. a. Biber crepom. gusto pokrivanje. očistiti i pripremiti za postavljanje. šut prikupiti. Crep pažljivo demontirati. grbina. Mediteran crepom. b.00 15. Prestige elite. koje ne naležu na donji crep celom svojom vidnom dužinom postaviti trake od cinčanog lima veličine 5x34 cm. Ispod dodirnih spojnica gornja dva reda crepa. 10.00 31. Classic. tipa Standard.00 € 236 . Crep pažljivo demontirati. očistiti i izvršiti plombiranje slabih delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" i strugotinom od istog drveta. Prepokrivanja 1. Nabavka i postavljanje krovne bitumenske šindre.00 15.00 25. b.00 € 22. U prvom i poslednjem redu postaviti po dva reda crepa. šut prikupiti. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 12.00 € Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od biber crepa. e.00 € 9. g. očistiti i pripremiti za postavljanje. slemena i slično. Pokrivač postaviti po projektu. Crep postaviti gusto sa dodatkom do 20% novog po uzoru na postojeći. a.00 € € € € € € € € 3. Obračun po m2 postavljene površine. Obračun po m2 pokrivene površine.

prikovati impregnirane štafne. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. šut prikupiti. Obračun po m2 površine krova. Gornji red postaviti preko sloja gustog maltera. preko betonske ploče. preko daščane podloge i ter papira. m2 22. Donju površinu štafni premazati vrućim bitumenom neposredno pre zakucavanja. rabica. Ćeramidu postaviti sa dodatkom do 20% nove ili stare po uzoru na postojeću. U cenu ulaze i postavljanje štafni. Obračun po m2 površine krova. preko daščane podloge i ter papira. m2 20. Oštećene ili vitoperne ćeramide odbaciti. Obračun po m2 površine krova. Ćeramide pažljivo uglaviti jednu preko druge. prema detalju. prema detalju. šut prikupiti. slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od ćeramide. početni i svaki treći red ćeramide ankerovati hafterima od pocinkovanog lima. Ćeramidu pažljivo demontirati. šut prikupiti. Horizontalni. očistiti i pripremiti za postavljanje. Horizontalni. Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od ćeramide. Ćeramidu pažljivo demontirati. šut prikupiti.50 € 9.50 € 10. početni i svaki treći red ćeramide ankerovati za štafne hafterima od pocinkovanog lima.00 € 237 . Prostor između donjih ćeramida mora ostati čist radi strujanja vazduha i privremenog oticanja vode u slučaju oštećenja krovnog pokrivača. preko štafni i rabica. očistiti i pripremiti za postavljanje. u produžnom malteru. Paralelno sa rogovima prikovati impregnirane štafne. Ćeramidu postaviti sa dodatkom do 20% nove ili stare po uzoru na postojeću. paralelno sa rogovima. Ćeramidu pažljivo demontirati. Obračun po m2 površine krova. očistiti i pripremiti za postavljanje. Horizontalni.50 € 7. Ćeramidu postaviti sa dodatkom do 20% nove ili stare po uzoru na postojeću. Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od ćeramide. Gornji red postaviti preko sloja gustog maltera. početni i svaki treći red ćeramide ankerovati hafterima od pocinkovanog lima. utovariti i odvesti na gradsku deponiju. m2 17. utovariti i odvesti na gradsku deponiju. Ćeramidu postaviti sa dodatkom do 20% nove ili stare po uzoru na postojeću. Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od ćeramide. m2 15. Ćeramidu pažljivo postaviti usuvo. očistiti i pripremiti za postavljanje. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. Ćeramide pažljivo uglaviti jednu preko druge u produžnom malteru.0 m. Ćeramide gornjeg reda postaviti preko sloja gustog produžnog maltera. Ćeramidu pažljivo demontirati. rabica. očistiti i pripremiti za postavljanje. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru.6. utovariti i odvesti na gradsku deponiju. šut prikupiti. utovariti i odvesti na gradsku deponiju. Oštećene ili vitoperne ćeramide odbaciti. u malteru. na osovinskom razmaku od 1. Donju površinu štafni premazati bitulitom neposredno pre zakucavanja. utovariti i odvesti na gradsku deponiju. preko daščane podloge i ter papira. preko betonske konstrukcije krova. preko daščane podloge i ter papira. Oštećene ili vitoperne ćeramide odbaciti. Oštećene ili vitoperne ćeramide odbaciti. slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. Obračun po m2 površine krova. Preko podloge. Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od ćeramide. Oštećene ili vitoperne ćeramide odbaciti. Ćeramidu pažljivo demontirati. preko štafni. Gornji red postaviti preko sloja gustog maltera. Horizontalni. početni i svaki treći red ćeramide ankerovati za štafne hafterima od pocinkovanog lima. Ćeramidu postaviti sa dodatkom do 20% nove ili stare po uzoru na postojeću. U cenu ulaze i postavljanje štafni. Ćeramidu pažljivo postaviti u produžnom malteru.00 € 8. m2 17. Paralelno sa strehama postaviti horizontalne trake od rabic pletiva širine 20 cm.

Kamene ploče postaviti i pričvrstiti pocinkovanim ekserima. Oštećene ili vitoperne ćeramide odbaciti.50 € 13. Obračun po m2 postavljene površine. Izvršiti zaštitu potapanjem ili mazanjem više puta ksilolin kombijem. očistiti i oštećene odbaciti. Šut prikupiti. Ćeramidu pažljivo postaviti u gustom produžnom malteru. Šindru pregledati i plombirati oštećene delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" i strugotinom od iste vrste drveta. Obračun po m2 postavljene površine. Obračun po m2 postavljene površine. sa dodatkom novog salonita do 25%.00 € 16. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. pregledati i plombirati oštećene delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" i strugotinom od iste vrste drveta. šut prikupiti. izneti. Prvi sloj prikovati pocinkovanim ekserima sa širokom glavom. Slemenjake pažljivo demontirati. Table postaviti sa preklopom i pričvrstiti pocinkovanim zavrtnjima debljine 6 mm sa podmetačom i pocinkovanom pločicom. Demontaža i ponovno pokrivanje krova kamenim pločama. Ćeramidu postaviti sa dodatkom do 20% nove ili stare po uzoru na postojeću. detaljima i uputstvu projektanta. utovariti i odvesti na gradsku deponiju. utovariti i odvesti na gradsku deponiju. Kamene ploče pažljivo demontirati. m2 10. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina. Demontaža i ponovno postavljanje grbina i slemena krova od ćeramide. Slemenjake pažljivo postaviti u gustom produžnom malteru. Pre demontaže izvršiti obeležavanje šindre sa izradom plana postojećeg stanja. Obračun po m1 grbine i slemena. a oštećeni odbaciti.00 € 238 . Nabaviti nove kamene ploče po uzoru na postojeće.00 € 14. Pre demontaže sve table salonita obeležiti. Pokrivač izvesti po projektu. očistiti i pripremiti za postavljanje. Pokrivač izvesti po projektu. Po završenom postavljanu krovnog pokrivača premazati sa "Bakrilom" dva do tri puta. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. izvaditi eksere. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. po detaljima i uputstvu projektanta. Pre demontaže izvršiti obeležavanje šindre sa izradom plana postojećeg stanja. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Ćeramidu pažljivo demontirati. Obračun po m2 postavljene površine. Obračun po m1 grbine i slemena. sa dodatkom nove do 25%. Šindru pažljivo spustiti. Demontaža i ponovno pokrivanje krovnog pokrivača od salonit ploča 105x122 cm.00 € 12. Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od šindre. bez čvorova. Salonit pažljivo demontirati. Šut prikupiti. Izvršiti zaštitu potapanjem ili mazanjem više puta ksilolin kombijem. očistiti i pripremiti za postavljanje. sa preklopima širine 15 cm. m1 5. m2 17. Slemenjake postaviti sa dodatkom do 20% novih ili starih po uzoru na postojeće. Drugi sloj ter papira lepiti vrućim bitumenom. detaljima i uputstvu projektanta. m1 5. šut prikupiti. izvaditi eksere. izneti. Šindru koja je dotrajala ili nedostaje zameniti istom od suvog i kvalitetnog drveta. očistiti. Po završenom postavljanu krovnog pokrivača premazati sa "Bakrilom" dva do tri puta. sa dodatkom novih ploča do 25 %. m2 35. Šindru pažljivo spustiti. Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od šindre.50 € 15. sa poklapačama. Podlogu od ter papir postaviti u dva sloja. Oštećene ili vitoperne slemenjake odbaciti. m2 42. Demontaža i ponovno postavljanje grbina i slemena krova.11. kako bi se postavile na ista mesta. U cenu ulaze i postavljanje ter papira i obrada slemena i grbina.

Obračun po komadu slemenjaka. Novopostavljena ćeramida mora biti po uzoru na postojeću. oštećenu ili polomljenu ćeramidu pažljivo demontirati i postaviti novu.00 € 5 Pokrivanje ogradnih zidova falcovanim jednostruko.50 € 11. Kom. a.50 € Pokrivanje ogradnih zidova biber crepom jednostruko. Falcovani crep.50 € 239 . Slemenjake postaviti u produžnom malteru i sastave obraditi. Obračun po komadu ćeramide. Biber crep postaviti u produžnom malteru razmere 1:2:6. oštećene ili polomljene slemenjake pažljivo demontirati. Polomljenu ćeramidu odvesti na gradsku deponiju. b. Kom. 3. Pregledati slemena i grbine. Ćeramidu postaviti u produžnom malteru razmere 1:2:6. Pregledati slemena i grbine. očistiti ležišta i postaviti nove po uzoru na postojeće. m1 m1 7. a b Falcovanim crepom u jednom redu.10 € 1. Ćeramidu postaviti u produžnom malteru i sastave obraditi. Obračun po komadu ćeramide. U jednom redu. Polomljenu ćeramidu i šut odvesti na gradsku deponiju. Zamena polomljenih poklapača na slemenima i grbinama. očistiti ležišta od maltera za novu ugradnju. Biber crepom jednostruko.10 € 10. Obračun po m1 ogradnog zida. Zamena polomljenog biber crepa. Polomljeni crep odvesti na gradsku deponiju. Pregledati krov. po uzoru na postojeći. Biber crep. Obračun po m1 ogradnog zida. Kom. Biber crep postaviti u produžnom malteru razmere 1:2:6.50 € 12. Obračun po m1 ogradnog zida. m1 m1 5. Biber crepom dvostruko. Kom. a. m1 m1 5. U dva reda. Kom. Pregledati krov. Novopostavljena ćeramida mora biti po uzoru na postojeću. 1. b.75 € 1.50 € 7. a. c. Falcovanim crepom u dva reda.00 € 6.4. Obračun po komadu crepa. oštećene ili polomljene ćeramide pažljivo demontirati. b. 2. Kom. Zamena polomljenih ćeramida.00 € 7. Ostali pokrivački radovi 1. 0. Zamena polomljene ćeramide na slemenima i grbinama. Pokrivanje ogradnih zidova ćeramidom u jednom redu. Polomljene slemenjake i šut odvesti na gradsku deponiju. oštećen ili polomljen crep pažljivo demontirati i postaviti novi. Mediteran crep. 2.50 € 12.

13. Paziti da se ne oštete redovi ćeramida. Zamazivanje grbina i slemena od poklapača.50 € 15. Pažljivo očistiti krovne uvale. m1 2. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Spraviti slabiji produžni malter i obraditi grbine i slemena. Postojeće grbine i slemena očistiti od ispucalog maltera.50 € 240 . Čišćenje krova pokrivenog ćeramidom.50 € 14. m1 2. Obračun po m2 površine krova. Obračun po m1 grbine i slemena. Šut prikupiti. Spraviti slabiji produžni malter i obraditi grbine i slemena. Postojeće grbine i slemena očistiti od ispucalog maltera. izneti. Postojeće rastinje ukloniti i očistiti ćeramide. Obračun po m1 grbine i slemena. m2 2. Zamazivanje grbina i slemena od ćeramide.

5. 21. 15. 8. 18. 3. 13. 6. 4. 20.9. 7. Temelji Temeljni i podrumski zidovi Kapilarna vlaga Podloge Mokri čvorovi Terase Ravni krovovi Krovovi Potkrovlja Zidovi Plafoni Akustika Podovi Fasade Dimnjaci Ventilacioni kanali Cevna mreža Cevovodi i rezervoari Klima kanali Hladne ostave Ostali izolaterski radovi 243 246 252 254 260 264 268 273 276 279 284 285 286 291 294 295 296 297 301 303 304 241 . 9. 2. 16. 19. 10. IZOLATERSKI RADOVI 1. 17. 12. 11. 14.

.

m2 2.Kondor 3. zalepljen za podlogu .vruć premaz bitumenom "MTH" . Izrada hidroizolacije temelja. 1.Kondor 3. Podloga mora biti suva i dobro očišćena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Temelji 1. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. D. zalepljen za podlogu . Dva Kondora 3 sa tri sloja Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Nanošenje hladnog premaza bitulita "A" preko temelja. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. Kondor 3 sa dva sloja Bitumena. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm.00 € m2 11. .00 € 243 . Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. Obračun po m2 obrađene površine.vruć premaz bitumenom "MTH" .vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.hladan premaz bitulitom "A" . A. na temperaturi višoj od 10 stepeni.00 € m2 10. sa preklopom 15 cm. Kondorfleks V3 sa dva sloja Bitumena.Kondor 3.hladan premaz bitulitom "A" .00 € 3. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. zalepljen za podlogu . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem.vruć premaz bitumenom "MTH" . na temperaturi višoj od 10 stepeni.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. Obračun po m2 izolacije.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.00 € Nanošenje sloja bitumena "MBH" sa premazom bitulita.vruć premaz bitumenom "MTH" .hladan premaz bitulitom "A" .00 € m2 13. Dva Kondora 3 sa dva sloja Bitumena.Kondorfleks V3. m2 2. zalepljen za podlogu . B. C. na temperaturi višoj od 10 stepeni.vruć premaz bitumenom "MTH" .vruć premaz bitumenom "MTH" . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. Bitumensku traku zalepiti odmah.Kondor 3. Podloga mora biti suva i dobro očišćena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . m2 8. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Obračun po m2 obrađene površine.hladan premaz bitulitom "A" . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.1.Kondor 3.

Kondor 4 i Gralbit sa dva sloja Bitumena.hladan premaz bitulitom "A" . Kondor 4 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. zalepljen za podlogu .vruć premaz bitumenom "MTH" .vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.00 € J.Gralbit I-1/10.Gralbit I-1/10.Kondor 3.hladan premaz bitulitom "A" . m2 14.Kondorfleks V3.Kondorfleks V3.vruć premaz bitumenom "MTH" . Obračun po m2 izolacije. zalepljen za podlogu .00 € 244 . Obračun po m2 izolacije. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. m2 16.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. .vruć premaz bitumenom "MTH" .hladan premaz bitulitom "A" .Gralbit I-1/10. zalepljen za podlogu . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .00 € F. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.00 € H. m2 17.hladan premaz bitulitom "A" . .Kondorfleks V3.Kondor 4. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.vruć premaz bitumenom "MTH" . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Dva Kondorfleksa V3 sa dva sloja Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .vruć premaz bitumenom "MTH" . Kondorfleks V3 i Gralbit sa tri sloja Bitumena.vruć premaz bitumenom "MTH" . zalepljen za podlogu . .vruć premaz bitumenom "MTH" .vruć premaz bitumenom "MTH" .hladan premaz bitulitom "A" . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Dva Kondorfleksa V3 sa tri sloja Bitumena. Kondor 3 i Gralbit sa tri sloja Bitumena.vruć premaz bitumenom "MTH" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .00 € G.vruć premaz bitumenom "MTH" .vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.Gralbit I-1/10. zalepljen za podlogu . m2 15.Kondorfleks V3.vruć premaz bitumenom "MTH" .Kondor 4.Kondorfleks V3. m2 15.E.vruć premaz bitumenom "MTH" .hladan premaz bitulitom "A" .00 € I. zalepljen za podlogu . . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. m2 17.

varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm.Kondor 4.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.Gralbit I-1/10. Obračun po m2 izolacije. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Kondorfleks V4 i Gralbit sa dva sloja Bitumena. na temperaturi višoj od 10 stepeni. A. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. Izrada hidroizolacije temelja. varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. zalepljen za podlogu . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .K. Kondorfleks V4 i Gralbit sa tri sloja Bitumena.vruć premaz bitumenom "MTH" . Obračun po m2 izolacije. varen za podlogu 245 .hladan premaz bitulitom "A" .Kondor 4. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. sa preklopima 10 cm.00 € B. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. zalepljen za podlogu .Kondor 4. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. m2 18. Traku zalepiti celom površinom.Kondorfleks V4. m2 5. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C.vruć premaz bitumenom "MTH" . . razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu.hladan premaz bitulitom "A" . varen za podlogu Obračun po m2 izolacije. Varena dva sloja Kondora 4 i Bitumen. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. A.00 € L.hladan premaz bitulitom "A" . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge.Gralbit I-1/10. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . varen za podlogu .Kondor 4. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .Kondorfleks V4. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem.vruć premaz bitumenom "MTH" . Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. varen za podlogu . sa preklopima 10 cm. Varen sloj Kondor 4.Kondorfleks V4.00 € 15.hladan premaz bitulitom "A" . Izrada hidroizolacije temelja. na temperaturi višoj od 10 stepeni. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .hladan premaz bitulitom "A" . Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. m2 13. Obračun po m2 izolacije. Traku zalepiti celom površinom.hladan premaz bitulitom "A" .vruć premaz bitumenom "MTH" .Kondorfleks V4. m2 16. m2 9.00 € C. Varena dva sloja Kondora 4.00 € 18. Varena dva sloja Kondorfleksa V4.

Izrada hidroizolacije temeljnih zidova. Varena dva sloja Kondorfleksa V4 i Bitumen.hladan premaz bitulitom "A" .vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. m2 15. Obračun po m2 obrađene površine. Podloga mora biti suva i dobro očišćena.00 € Nanošenje sloja bitumena "MTH" sa premazom bitulita preko temeljnih zidova. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. . Dva Kondora 3 sa dva sloja Bitumena. zalepljen za podlogu . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. varen za podlogu . A.vruć premaz bitumenom "MTH" .hladan premaz bitulitom "A" . m2 2. varen za podlogu .00 € 2. na temperaturi višoj od 10 stepeni.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .hladan premaz bitulitom "A" .00 € 246 .vruć premaz bitumenom "MTH" .vruć premaz bitumenom "MTH" .Kondor 3. varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm.00 € B. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. m2 12. m2 3.Kondor 3. Podloga mora biti suva i dobro očišćena. Bitumensku traku zalepiti odmah. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. . varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. B.00 € m2 9. Obračun po m2 izolacije. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C.Kondorfleks V4. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. sa preklopom 15 cm. Varen sloj Kondorfleksa V4 i Bitumen. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem.00 € 3. m2 10. Obračun po m2 obrađene površine. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm.hladan premaz bitulitom "A" .Kondorfleks V4. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . zalepljen za podlogu . Nanošenje hladnog premaza bitulita "A" preko temeljnih zidova. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .Kondor 3.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. na temperaturi višoj od 10 stepeni. Kondor 3 sa dva sloja Bitumena. na temperaturi višoj od 10 stepeni.00 € C. m2 11. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge..Kondorfleks V4.Kondor 4. Temeljni i podrumski zidovi 1. 1.

vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. Bitumensku traku zalepiti odmah.vruć premaz bitumenom "MTH" . .Kondor 4. zalepljen za podlogu .00 € B.hladan premaz bitulitom "A" . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. sa spoljne strane. zalepljen za podlogu . m2 17. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.Kondor 3.Kondorfleks V3. Kondor 3 i Gralbit sa tri sloja Bitumena.Kondor 3.Kondorfleks V3. m2 20. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . zalepljen za podlogu 247 m2 18.vruć premaz bitumenom "MTH" . Kondor 4 i Gralbit sa dva sloja Bitumena. m2 15.Kondorfleks V3.Gralbit I-1/10.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.00 € 9. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Obračun po m2 izolacije. .C.Kondor 3. Izrada hidroizolacije temeljnih zidova. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .vruć premaz bitumenom "MTH" .vruć premaz bitumenom "MTH" . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.vruć premaz bitumenom "MTH" . zalepljen za podlogu . Dva Kondorfleksa V3 sa tri sloja Bitumena.hladan premaz bitulitom "A" . sa preklopom 15 cm.00 € D. na temperaturi višoj od 10 stepeni.vruć premaz bitumenom "MTH" . Dva Kondorfleksa V3 sa dva sloja Bitumena. A.hladan premaz bitulitom "A" .vruć premaz bitumenom "MTH" .vruć premaz bitumenom "MTH" . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Dva Kondora 3 sa tri sloja Bitumena. zalepljen za podlogu . m2 12. . .Kondorfleks V3.vruć premaz bitumenom "MTH" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . zalepljen za podlogu .hladan premaz bitulitom "A" .Kondorfleks V3. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. Kondorfleks V3 sa dva sloja Bitumena.vruć premaz bitumenom "MTH" . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.00 € F.hladan premaz bitulitom "A" . Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge.00 € E.hladan premaz bitulitom "A" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .

Kondorfleks V4. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge.Kondor 4. Kondor 3 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. m2 18.vruć premaz bitumenom "MTH" .hladan premaz bitulitom "A" .Gralbit I-1/10.vruć premaz bitumenom "MTH" .00 € 248 .00 € E. na temperaturi višoj od 10 stepeni. Kondorfleks V3 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. C. . m2 18.Kondor 3. .Gralbit I-1/10. . zalepljen za podlogu .vruć premaz bitumenom "MTH" .00 € 15. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Obračun po m2 izolacije. zalepljen za podlogu .Gralbit I-1/10. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.Kondorfleks V3.hladan premaz bitulitom "A" . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.Kondorfleks V4. Bitumensku traku zalepiti odmah. zalepljen za podlogu .vruć premaz bitumenom "MTH" .vruć premaz bitumenom "MTH" .vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.vruć premaz bitumenom "MTH" .Gralbit I-1/10.00 € m2 19. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C.hladan premaz bitulitom "A" .vruć premaz bitumenom "MTH" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .hladan premaz bitulitom "A" .vruć premaz bitumenom "MTH" . . sa unutrašnje strane.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.00 € D.vruć premaz bitumenom "MTH" .hladan premaz bitulitom "A" . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.00 € F. Kondorfleks V4 i Gralbit sa dva sloja Bitumena.Gralbit I-1/10. Kondor 4 i Gralbit sa tri sloja Bitumena.vruć premaz bitumenom "MTH" . m2 16. Izrada hidroizolacije temeljnih zidova.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. zalepljen za podlogu . A. zalepljen za podlogu .vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.vruć premaz bitumenom "MTH" .Gralbit I-1/10. sa preklopom 15 cm. Obračun po m2 izolacije. Kondorfleks V4 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. m2 20. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . m2 21..

hladan premaz bitulitom "A" . Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .vruć premaz bitumenom "MTH" . zalepljen za podlogu . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. . 249 . posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva.Gralbit I-1/10.Gralbit I-1/10.Kondorfleks V3. na temperaturi višoj od 10 stepeni. Kondor 4 i Gralbit sa dva sloja Bitumena.vruć premaz bitumenom "MTH" . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.Kondorfleks V4. Kondorfleks V4 i Gralbit sa tri sloja Bitumena.vruć premaz bitumenom "MTH" . m2 18.vruć premaz bitumenom "MTH" .00 € C.hladan premaz bitulitom "A" .Gralbit I-1/10.00 € F.00 € 21.hladan premaz bitulitom "A" . zalepljen za podlogu . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. sa preklopima 10 cm. m2 21.Gralbit I-1/10. Kondor 4 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .00 € E. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.vruć premaz bitumenom "MTH" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . .Gralbit I-1/10. m2 19. m2 16.Kondor 4. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.vruć premaz bitumenom "MTH" .Kondorfleks V4.vruć premaz bitumenom "MTH" . Kondorfleks V4 i Gralbit sa dva sloja Bitumena.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.vruć premaz bitumenom "MTH" .vruć premaz bitumenom "MTH" . zalepljen za podlogu . razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. .hladan premaz bitulitom "A" .Kondor 4. zalepljen za podlogu . Izrada hidroizolacije temeljnih zidova. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .B. Obračun po m2 izolacije. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. Obračun po m2 izolacije.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. Traku zalepiti celom površinom.vruć premaz bitumenom "MTH" .00 € D. Kondorfleks V3 i Gralbit sa tri sloja Bitumena.hladan premaz bitulitom "A" . m2 15. zalepljen za podlogu .

sa preklopima 10 cm.hladan premaz bitulitom "A" .Kondor 4. Traku zalepiti celom površinom.Kondor 4. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C.aluminijumska folija pregovana d=0.A.Kondorfleks V4.00 € 25. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste betonske podloge i zidne površine.00 € 26. Obračun po m2 izolacije.Kondor 4. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.Kondorfleks V4.Kondorfleks V4. .15 mm .00 € D. postavljene preko armirano betonske podloge iznad tla i unutrašnje strane podrumskih zidova.hladan premaz bitulitom "A" .Robust ploče debljine 6 mm.00 € B. m2 5. na temperaturi višoj od 10 stepeni. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . a koji se posebno plaćaju. Preko završene hidroizolacije mora se izvesti armirano betonska kontra ploča i armirano betonski zidovi. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. m2 8. Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacije za zaštitu od podzemne vode visine do 4 m. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. Obračun po m2 izolacije.hladan premaz bitulitom "A" . stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm.vruć premaz bitumenom "MBH" . varen za podlogu .Kondorfleks PF4 .Kondor 4. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Varen sloj Kondorfleksa V4. varen za podlogu . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem.vruć premaz bitumenom "MBH" . m2 12. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .Kondorfleks PF4 250 . Izrada hidroizolacije temeljnih zidova. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom.00 € C. sa preklopom 15 cm. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. m2 9. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Varen sloj Kondor 4. Varena dva sloja Kondorfleksa V4. m2 13.hladan premaz bitulitom "A" . varen za podlogu Obračun po m2 izolacije. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . varen za podlogu Obračun po m2 izolacije.Kondor 4. varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. .hladan premaz bitulitom "A" . varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. Varena dva sloja Kondora 4. Bitumensku traku zalepiti odmah.vruć premaz bitumenom "MBH" . na temperaturi višoj od 10 stepeni.hladan premaz bitulitom "A" . varen za podlogu .

50 € 9.aluminijumska folija pregovana d=0.Kondorfleks PF4 .00 € 251 . .hladan premaz bitulitom "A" . c.vruć premaz bitumenom "MBH" .vruć premaz bitumenom "MBH" .armirano betonska kontra ploča. na temperaturi višoj od 10 stepeni.vruć premaz bitumenom "MBH" ..vruć premaz bitumenom "MBH" . b. debljine 3 cm. . mase 33 kg/m3. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: HORIZONTALNA IZOLACIJA: .Kraberoid blank . Debljine 3 cm.zid od opeke. posebno se plaća Obračun po m2 izolacije.armirano betonski zid.00 € 7. datim detaljima i uputstvu projektanta.00 € 28. od ekstrudirane polistirolske pene. posebno se plaća Obračun po m2 izolacije. postavljene preko betonske podloge iznad tla i spoljnih strana temeljnih ili podrumskih zidova.Robust ploče debljine 6 mm. posebno se plaća VERTIKALNA IZOLACIJA: .Kondorfleks PF4 .Kondorfleks PF4 .vruć premaz bitumenom "MBH" . KOD HORIZONTALNE IZOLACIJE: .Kondorfleks PF4 .Robust ploče debljine 6 mm.Robust ploče debljine 6 mm. . stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. m2 27.Robust ploče debljine 6 mm. a. Debljine 4 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela.vruć premaz bitumenom "MBH" . Obračun po m2 postavljenih ploča. m2 45.vruć premaz bitumenom "MBH" .vruć premaz bitumenom "MBH" .armirano betonska kontra ploča.hladan premaz bitulitom "A" . Nabavka i postavljanje na spoljnim podrumskim zidovima termoizolacionih ploča. posebno se plaća KOD VERTIKALNE IZOLACIJE: .aluminijumska folija pregovana d=0. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem.Robust ploče debljine 6 mm. 45.00 € Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacije za zaštitu od podzemne vode visine do 4 m. . m2 m2 m2 6. Ploče postaviti po projektu. sa preklopom 15 cm. "Styrodur" 3035 CS BASF. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste betonske podloge i zidne površine. Bitumensku traku zalepiti odmah. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C.vruć premaz bitumenom "MBH" .15 mm .15 mm . Debljine 5 cm.

Obračun po m2 obrađene površine zida. dodavati postepeno vodu i mešati. Izrada hidroizolacije zida od betona Izolit Penetratom YU. Injektirana masa mora u potpunosti da ispuni ceo profil šine i da adhezijom čvrsto spoji šinu sa gornjom i donjom površinom reza. sušenje traje 12-24 h. Debljine do 30 cm. Rezove injektirati posebno razvijenom vodonepropusnom cement polimernom masom kontrolisanog kvaliteta. Debljine do 40 cm. l. Postojeće zidove preseći elektrohidrauličkim mašinama visokih perfomansi i dijamantskim reznim alatima. a. m. Prethodni sloj mora biti suv. Pre ugradnje visinu HIO-master šina preciznim brušenjem optimizovati prema visini reza da bi šine samostalno svojom konstrukcijom sprečila sleganje objekta. dodavati postepeno vodu i mešati. Izrada hidroizolacije zida od opeke Izolit Penetratom YU. e. Malter obiti. a vertikalna krilca preuzela u potpunosti vertikalno opterećenje. jednokomponentni prah. Debljine do 110 cm. HIO-protecion system. p.00 90.00 500. Debljine do 50 cm. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 25. do gustine paste i ostaviti da odstoji 5-10 minuta.00 180. b. 9. r. Kao vodonepropusnu barijeru ugraditi plastične polukrute profilisane HIO-master šine. Izrada horizontalne hidroizolacije presecanjem hidrauličkim mašinama zidova od opeke. Postupak ponavljati sa još dva premaza. g.00 105. o. n.00 70. Debljine do 180 cm. Debljine do 15 cm. f. Debljine do 90 cm. stvarajući novu monolitnu spojnicu zida. m2 7. Debljine do 60 cm.00 55. i. U Izolit Penetrat YU. Osušen zid nakvasiti vodom i četkom horizontalno premazati zid pastom Izolit Penetrata YU. Obračun po m1 zida. novom spojnicom. j.00 120.00 150. Debljine do 120 cm.00 135.00 32. Od opeke. Osušen zid nakvasiti vodom i četkom horizontalno premazati pastom Izolit Penetrata YU. Debljine do 80 cm. jednokomponentni prah. do gustine paste i ostaviti da odstoji 5-10 minuta. h.00 210. U Izolit Penetrat YU. Debljine do 320 cm. Debljine do 200 cm. sušenje traje 12-24 h. "Dramin" Zemun. Debljine do 250 cm.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € 252 . Kapilarna vlaga 1. 42 MPa. "Dramin" Zemun.50 € 3. Novi Sad.00 € 33. spojnice produbiti do dubine 2 cm i zid oprati vodom. Prethodni sloj mora biti suv. zid očistiti čeličnim četkama i oprati vodom. Spojnice popuniti i dersovati. P-273/98. Postupak ponavljati sa još dva premaza. Presecanje vršiti u lamelama širine od 20 do 30 cm. je min. Debljine do 140 cm. Iz reza odstraniti prašinu. d. c. a u zemlji PCT/YU 98/00020. vertikalno i horizontalno.00 350. Debljine do 70 cm.50 € 10. Debljine do 100 cm. Debljine do 160 cm. k. Malter obiti. zid očistiti čeličnim četkama. m2 m2 12. Od kamena. a. a u kombinaciji sa injektiranom masom. HIO-tehnologija je zaštićena međunarodnim patentom br. Čvrstoća na pritisak same šine je min. debljine do 15 cm i postavljanjem HIO-master šina.00 245. vertikalno i horizontalno.00 170.31. b.00 300. Obračun po m2 obrađene površine zida.00 700.00 MPa.

"Dramin" Zemun. a. stvarajući novu monolitnu spojnicu zida.00 MPa. c. Debljine 75 cm. debljine do 30 cm. Obračun po m1 zida.00 220. Debljine do 320 cm. izneti. debljine do 15 cm i postavljanjem HIO-master šina. 42 MPa. Debljine do 180 cm. Debljine 60 cm.00 195. Iznad terena. Debljine 30 cm.00 175. Rupe zasićenog zida popuniti tečnim cementnim malterom. naneti vruć premaz bitumena "MTH".00 320. Debljine do 45 cm.00 450.00 50. Kao vodonepropusnu barijeru ugraditi plastične polukrute profilisane HIO-master šine. Debljine do 120 cm. Debljine do 60 cm. odnosno do potpunog zasićenja zida.00 € € € € 36. Čvrstoća na pritisak same šine je min. Debljine do 80 cm.00 40.00 90. zalepiti Kondorfleks V4 i naneti drugi vruć premaz bitumena "MTH". h. Presecanje vršiti u lamelama širine od 20 do 30 cm. na visinskom rastojanju oko 20 cm.00 72. obiti traku maltera visine 30 cm i izbušiti rupe prečnika 20-30 mm pod uglom od 30-40 stepeni u odnosu na vertikalu zida. d. Obračun po m1 izolovanog zida. Novi Sad.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € 32. l. Debljine do 160 cm. p. Debljine do 90 cm. HIO-tehnologija je zaštićena međunarodnim patentom br. g. e.00 155. Debljine do 40 cm. a. Debljine do 200 cm.00 60. Postojeće zidove štemovati (prosecati) u lamelama dužine 80-100 cm visine neophodne za rad. je min. d. c. a rupe drugog reda smaknute su na pola u odnosu na prvi.18. Debljine do 250 cm. Debljine do 60 cm. 9. Voditi računa o rasporedu i redosledu lamela i obaveznom preklopu Kondorfleksa između lamela. Rupe bušiti sa obe strane zida. Rupe bušiti u dva horizontalna reda.00 € € € € 253 . Debljine do 30 cm.00 120. m1 m1 m1 m1 30. Zid zazidati punom opekom. Spoljnu površinu zida tri puta premazati Izolit Penetratom YU. r.00 50. Iz reza odstraniti prašinu. Debljine do 70 cm. na visini po projektu. a. b.00 32. donju površinu zida oprati i poravnati cementnim malterom. Postojeće zidove preseći elektrohidrauličkim mašinama visokih perfomansi i dijamantskim reznim alatima. i. Rezove injektirati posebno razvijenom vodonepropusnom cement polimernom masom kontrolisanog kvaliteta. Debljine do 30 cm. d. Presecanje kapilarne vlage zida od opeke. Izrada horizontalne hidroizolacije presecanjem zidova od opeke. Po upijanju postupak ponavljati 5-6 puta. Izolitom 5. m. P-273/98. k. a u kombinaciji sa injektiranom masom. m1 m1 m1 m1 25. b. j. Horizontalno u jednom redu rupe su na rastojanju od 40 cm.00 650. Debljine do 110 cm.00 910. a vertikalna krilca preuzela u potpunosti vertikalno opterećenje.50 40. Injektirana masa mora u potpunosti da ispuni ceo profil šine i da adhezijom čvrsto spoji šinu sa gornjom i donjom površinom reza. b. na istoj visini. Obračun po m1 zida. Debljine do 140 cm.00 275. izduvati od prašine i naliti do vrha Izolitom 5. HIO-protecion system.00 42. n. Pre ugradnje visinu HIO-master šina preciznim brušenjem optimizovati prema visini reza da bi šine samostalno svojom konstrukcijom sprečila sleganje objekta. b. Debljine do 50 cm. Malter premazati bitulitom "A".00 235. novom spojnicom.00 390. a u zemlji PCT/YU 98/00020. debljine do 30 cm. Izrada horizontalne hidroizolacije presecanjem hidrauličkim mašinama zidova od kamena ili mešanog materijala.00 140. Debljine do 100 cm. Debljine do 75 cm. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Debljine do 15 cm. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 32. o. Debljine 45 cm. f.

Podloga mora biti suva i dobro očišćena. Obračun po m2 obrađene površine. Debljine do 45 cm. Iznad terena. obiti traku maltera visine 30 cm i izbušiti rupe prečnika 20-30 mm pod uglom od 30-40 stepeni u odnosu na vertikalu zida.00 € 50. na istoj visini. na visinskom rastojanju oko 20 cm. Izolitom 5. Rupe zasićenog zida popuniti tečnim cementnim malterom. a rupe drugog reda smaknute su na pola u odnosu na prvi. "Dramin" Zemun. Obračun po m1 izolovanog zida. m1 m1 m1 30. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. Debljine do 50 cm.vruć premaz bitumenom "MBH" . c. Presecanje kapilarne vlage zida od kamena. debljine do 20 cm.00 € 40. a rupe drugog reda smaknute su na pola u odnosu na prvi. Presecanje kapilarne vlage zida od betona. A. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. Debljine do 20 cm. izduvati od prašine i naliti do vrha Izolitom 5. Kondor 3 sa dva sloja Bitumena.00 € 3. na visini po projektu. Rupe zasićenog zida popuniti tečnim cementnim malterom. Izrada hidroizolacije preko betonske podloge iznad tla. Spoljnu površinu zida tri puta premazati Izolit Penetratom YU. Rupe bušiti u dva horizontalna reda. zalepljen za podlogu . rupe napuniti tečnim cementnim malterom. rupe pročistiti i osušene naliti Izolitom 5. Podloga mora biti suva i dobro očišćena.Kondor 3.dva sloja polietilenske folije. b. debljine do 50 cm. a. m2 2.00 € Nanošenje sloja bitumena "MBH" sa premazom bitulita.00 € 70. Debljine do 75 cm. Podloge 1. Debljine do 30 cm. Horizontalno u jednom redu rupe su na rastojanju od 40 cm. na visini po projektu. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. na visinskom rastojanju oko 20 cm.00 € 254 . izduvati od prašine i naliti do vrha Izolitom 5. Bitumensku traku zalepiti odmah. Horizontalno u jednom redu rupe su na rastojanju od 40 cm. na temperaturi višoj od 10 stepeni. m1 m1 m1 50. "Dramin" Zemun. Po upijanju postupak ponavljati 5-6 puta. m2 2. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. na temperaturi višoj od 10 stepeni. Po upijanju postupak ponavljati 5-6 puta. Ako je zid od kamena veoma porozan. Iznad terena. Izolitom 5. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. odnosno do potpunog zasićenja zida. Rupe bušiti u dva horizontalna reda.40. b. 1. na istoj visini. Nanošenje hladnog premaza bitulita "A" preko betonske podloge iznad tla. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C.hladan premaz bitulitom "A" .00 € 4. na temperaturi višoj od 10 stepeni. Rupe bušiti sa obe strane zida. odnosno do potpunog zasićenja zida. sa preklopom 15 cm. Rupe bušiti sa obe strane zida. Obračun po m1 izolovanog zida. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. Spoljnu površinu zida tri puta premazati Izolit Penetratom YU. c. Obračun po m2 obrađene površine. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . m2 10.00 € 43. a.00 € 100.vruć premaz bitumenom "MBH" . obiti traku maltera visine 30 cm i izbušiti rupe prečnika 20-30 mm pod uglom od 30-40 stepeni u odnosu na vertikalu zida. Debljine do 100 cm. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem.

dva sloja polietilenske folije.dva sloja polietilenske folije.vruć premaz bitumenom "MBH" .Kondor 3.vruć premaz bitumenom "MBH" .vruć premaz bitumenom "MBH" .Kondor 3.vruć premaz bitumenom "MBH" .00 € F.vruć premaz bitumenom "MBH" . Dva Kondorfleksa V3 sa dva sloja Bitumena. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.vruć premaz bitumenom "MBH" . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.00 € C.hladan premaz bitulitom "A" .Kondor 3.Kondorfleks V3.vruć premaz bitumenom "MBH" .Kondor 3. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Dva Kondorfleksa V3 sa tri sloja Bitumena. Dva Kondora 3 sa tri sloja Bitumena. zalepljen za podlogu . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.vruć premaz bitumenom "MBH" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .vruć premaz bitumenom "MBH" . m2 14.Kondorfleks V3.00 € 255 .hladan premaz bitulitom "A" .Kondorfleks V3. zalepljen za podlogu .dva sloja polietilenske folije. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .B.Kondorfleks V3. m2 12. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.00 € E.vruć premaz bitumenom "MBH" . zalepljen za podlogu . . zalepljen za podlogu . .Kondorfleks V3.hladan premaz bitulitom "A" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . m2 19.vruć premaz bitumenom "MBH" . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .00 € D. zalepljen za podlogu . m2 17.vruć premaz bitumenom "MBH" . Dva Kondora 3 sa dva sloja Bitumena.dva sloja polietilenske folije.hladan premaz bitulitom "A" . . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. m2 13. . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Kondorfleks V3 sa dva sloja Bitumena.hladan premaz bitulitom "A" .dva sloja polietilenske folije.

varen za podlogu .00 € 256 .Kondor 3. na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varen sloj Kondor 4.Gralbit I-1/10.vruć premaz bitumenom "MBH" .vruć premaz bitumenom "MBH" . Bitumensku traku zalepiti odmah.hladan premaz bitulitom "A" . A. m2 8. . m2 16. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.dva sloja polietilenske folije.Gralbit I-1/10.Kondorfleks V3. zalepljen za podlogu .Kondor 4. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . .00 € 13.dva sloja polietilenske folije.G. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. na temperaturi višoj od 10 stepeni. Kondor 4 i Gralbit sa dva sloja Bitumena.hladan premaz bitulitom "A" .dva sloja polietilenske folije.vruć premaz bitumenom "MBH" . A. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Izrada hidroizolacije preko betonske podloge iznad tla.00 € B. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .hladan premaz bitulitom "A" .Kondor 4. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem.vruć premaz bitumenom "MBH" . Kondor 3 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Traku zalepiti celom površinom. varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C.vruć premaz bitumenom "MBH" . sa preklopima 10 cm. Kondorfleks V3 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.hladan premaz bitulitom "A" .00 € 11. m2 19. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. sa preklopom 15 cm. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.Kondor 4. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm.dva sloja polietilenske folije. varen za podlogu .vruć premaz bitumenom "MBH" . Izrada hidroizolacije preko betonske podloge iznad tla.Gralbit I-1/10. .vruć premaz bitumenom "MBH" . zalepljen za podlogu .Kondor 4. m2 11.00 € H.hladan premaz bitulitom "A" . posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. Varena dva sloja Kondora 4. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. m2 18. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.dva sloja polietilenske folije.vruć premaz bitumenom "MBH" . zalepljen za podlogu . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. .

Kondor 4. 257 . m2 20. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .Kondorfleks V4.Gralbit I-1/10. .hladan premaz bitulitom "A" . A.dva sloja polietilenske folije. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. na temperaturi višoj od 10 stepeni.hladan premaz bitulitom "A" .vruć premaz bitumenom "MBH" .vruć premaz bitumenom "MBH" . Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C.Kondor 4. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.Kondorfleks V4.hladan premaz bitulitom "A" . Traku zalepiti celom površinom.vruć premaz bitumenom "MBH" . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. sa preklopima 10 cm. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.Kondorfleks V4. .00 € 17. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. m2 15. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.hladan premaz bitulitom "A" . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. sa preklopima 10 cm. . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.Gralbit I-1/10.vruć premaz bitumenom "MBH" .vruć premaz bitumenom "MBH" . razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Izrada hidroizolacije preko betonske podloge iznad tla.Kondor 4. varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. varen za podlogu .vruć premaz bitumenom "MBH" . Kondorfleks V4 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. m2 18. zalepljen za podlogu . m2 18.dva sloja polietilenske folije. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .00 € 18. na temperaturi višoj od 10 stepeni.00 € D. zalepljen za podlogu .vruć premaz bitumenom "MBH" .00 € C.Kondorfleks V4. Traku zalepiti celom površinom. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom.vruć premaz bitumenom "MBH" . Kondorfleks V4 i Gralbit sa dva sloja Bitumena. Izrada hidroizolacije preko betonske podloge iznad tla.Gralbit I-1/10.dva sloja polietilenske folije.hladan premaz bitulitom "A" . . razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Kondor 4 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . zalepljen za podlogu . Varena dva sloja Kondora 4 i Bitumen. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. varen za podlogu .dva sloja polietilenske folije.B.

Debljine 6 mm.25 5. e. Ploče mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju podloge. Debljine 5 cm. Debljine 2 cm. m2 m2 4.dva sloja polietilenske folije. m2 m2 m2 5. varen za podlogu . Debljine 10 cm. a.00 8. varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm.Kondorfleks V4. Debljine 4 cm.00 € 5. c. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . a. kao zaštite hidroizolacije. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 € 9.dva sloja polietilenske folije.50 € € € € € € 36. b.50 7.vruć premaz bitumenom "MBH" .00 € 8. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu iznad hidroizolacije.00 € 24. Debljine 5 cm.00 10. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. Nabavka i postavljanje Robust ploča debljine 3 mm.Kondorfleks V4. Debljine 8 cm. a.hladan premaz bitulitom "A" . Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku tvrdih ploča. Debljine 3 cm.50 12. varen za podlogu . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . f. d. po detaljima i uputstvu projektanta. m2 m2 m2 m2 m2 m2 4. b. datim detaljima i uputstvu projektanta.vruć premaz bitumenom "MBH" . c. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 2 cm. Debljine 20/15 mm.00 15. Debljine 8 cm. Debljine 3 mm.00 € m2 11.hladan premaz bitulitom "A" .00 € 258 . Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku vrlo tvrdih ploča. URSA PIP-20/15 mm.00 13. a.vruć premaz bitumenom "MBH" . m2 m2 m2 m2 m2 m2 4.50 5. "Vunizol T plus" debljine 2 cm. Varen sloj Kondorfleksa V4 i Bitumen.dva sloja polietilenske folije. f. Obračun po m2 izvedene izolacije. Obračun po m2 poda. e. b. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. Debljine 10 cm.00 € € € € € € 30. gustine 120 kg/m3. Varena dva sloja Kondorfleksa V4 i Bitumen. d. Obračun po m2 izvedene izolacije. Ploče postaviti po projektu. b. m2 13. Debljine 4 cm. m2 18. B. . "Vunizol Z plus" debljine 2 cm. gustine 150 kg/m3. Debljine 30/25 mm.. Nabavka i postavljanje izolacionih ploča od mineralne vune. c. po detaljima i uputstvu projektanta.50 6.00 € 21.Kondorfleks V4. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu iznad hidroizolacije. Debljine 2x3 mm.00 € C. Debljine 3 cm.50 7.

00 11.c.00 € € € € 45. d. a. Debljine 3 cm.00 € Nabavka i postavljanje teških izolacionih ploča od mineralne vune. m2 m2 4. od ekstrudirane polistirolske pene.00 10. m2 m2 m2 6.00 € 2. m2 m2 m2 m2 m2 6.00 14. a. Debljine 4 cm.00 15.00 € 8. mase 30 kg/m3. Postavljanje jednog sloja Kraberoida 150/100. Obračun po m2 izvedene izolacije. a. b. Jedan sloj. Debljine 6 cm. Obračun po m2 postavljene površine. b. d. URSA SECO 41.00 € 5. b.00 7. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. m2 m2 1. e. Postavljanje sloja Gralbita I-1/10.00 10. m2 m2 m2 m2 5.00 8. 41. Nabavka i postavljanje preko podloge termoizolacionih ploča. URSA FOAM N-III-L. po uputstvu proizvođača. d. Dva sloja. Jedan sloj. URSA PIP/T-23/20 mm. c. a.00 € 259 . e. debljine 3 cm. preko podloge. Debljine 23/20 mm. b. Gralbit I-1/10. d. Dva sloja. ekstrudirani polistiren (XPS). b.00 € 57. Obračun po m2 postavljene površine. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu. Jedan sloj. a.00 € € € € € 50. debljine 3 cm. Debljine 50/45 mm. Foliju postaviti sa preklopima od 30 cm. Nabavka i postavljanje termoizolacionih ploča. Gralbit I-2/10. a. Obračun po m2 izvedene izolacije. c. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 7.00 € 9. Debljine 4 cm. m2 m2 m2 m2 m2 6.00 € 2. b. Debljine 3 cm. Ploče mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju podloge. Debljine 43/40 mm. mase 36 kg/m3. Debljine 5 cm. Debljine 33/30 mm. Obračun po m2 postavljene površine. a. Debljine 6 cm. Debljine 55/50 mm. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije.00 € 2. Debljine 8 cm. m2 m2 1. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. Ploče postaviti po projektu. URSA SECO 500.00 7. Kraberoid na sastavima preklopiti za 15 cm.00 9. Debljine 5 cm. datim detaljima i uputstvu projektanta.00 € 59. b. Debljine 40/35 mm. Dva sloja.00 € 61. Gralbit na sastavima preklopiti za 15 cm. c. po detaljima i uputstvu projektanta. Styrodur 2800 C.50 9.00 € € € € € 55. Obračun po m2 postavljene površine. e. Debljine 8 cm. datim detaljima i uputstvu projektanta. m2 m2 1. Debljine 53/50 mm.

. Varen sloj Kondorfleksa V4 i Bitumen. folije.hladan premaz bitulitom "A" . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. Traku zalepiti celom površinom. m2 15. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. m2 18. varen za podlogu . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .00 € 5. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge i podići uz zidove po detalju projekta.Kondorfleks V4. Traku zalepiti celom površinom.00 € 260 . Varena dva sloja Kondorfleksa V4 i Bitumen. Varen sloj Kondorfleksa V4. varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm.dva sloja polietilenske folije.dva sloja polietilenske folije. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .hladan premaz bitulitom "A" . Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge.63.dva sloja polietilenske folije. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. varen za podlogu . Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. debljine 0. m2 9. m2 2.00 € B. foliju na sastavima preklopiti za 15 cm.Kondorfleks V4. na temperaturi višoj od 10 stepeni. m2 11. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. sa preklopima 10 cm. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Izrada hidroizolacije mokrog čvora.hladan premaz bitulitom "A" .hladan premaz bitulitom "A" .00 € B.Kondorfleks V4. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Izrada hidroizolacije mokrog čvora. sa preklopima 10 cm.vruć premaz bitumenom "MPH" . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. Obračun po m2 postavljene površine.Kondorfleks V4. A. varen za podlogu . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. Postavljanje jednog sloja Al. . Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva.Kondorfleks V4. Al.Kondorfleks V4. na temperaturi višoj od 10 stepeni.dva sloja polietilenske folije. Varena dva sloja Kondorfleksa V4. varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm.vruć premaz bitumenom "MPH" . varen za podlogu . A. Mokri čvorovi 1.15 mm.00 € 3. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.

00 € D. m2 18. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora .Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora .Kondorfleks V4.dva sloja polietilenske folije. Varen sloj Kondorfleksa V4 i Poliazbitol. varen za podlogu .staklena mrežica po celoj površini . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. zalepljen i pomeren 50 cm. .dva sloja polietilenske folije. varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm.5 kg/m2 .Kondorfleks T4. sa preklopima 10 cm.00 € C. m2 20.hladan premaz bitulitom "A" .C. varen za podlogu .dva sloja polietilenske folije.hladan premaz bitulitom "A" . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. . varen za podlogu . hladna pasta 2-2. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. hladna pasta 2-2.hladan premaz bitulitom "A" . preklopi 15 cm. Varena dva sloja Kondorfleksa T4 i Poliazbitol. Gralbit i Bitumen. varen za podlogu .Poliazbitol. varen za podlogu . Varen sloj Kondorfleksa V4. Varen sloj Kondorfleks T4. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . hladna pasta 2-2. Izrada hidroizolacije mokrog čvora.00 € B.Poliazbitol. Varena dva sloja Kondorfleksa PF4 i dva Poliazbitola. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom površinom. na temperaturi višoj od 10 stepeni. m2 21. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .00 € 261 .5 kg/m2 .hladan premaz bitulitom "A" .Kondorfleks T4.Kondorfleks PF4. preklopi 15 cm.5 kg/m2 . posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva.Poliazbitol. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. Gralbit i Poliazbitol.Poliazbitol. hladna pasta 2-2. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .5 kg/m2 .vruć premaz bitumenom "MBH" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .vruć premaz bitumenom "MPH" Obračun po m2 izolacije. A. . varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm. m2 18.00 € 6.Kondorfleks V4.hladan premaz bitulitom "A" . Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge i podići uz zidove po detalju projekta. zalepljen i pomeren 50 cm.Kondorfleks T4.vruć premaz bitumenom "MBH" .Kondorfleks PF4.Poliazbitol. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.5 kg/m2 .Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora .dva sloja polietilenske folije.Gralbit II-1/10.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora . m2 28. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . .Gralbit II-1/10. hladna pasta 2-2.

sa preklopima 10 cm.00 € 12. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge i podići uz zidove po detalju projekta. naneti drugi sloj i utisnuti drugu mrežicu. e. Masu za premazivanje pripremiti mešanjem tečne i praškaste komponente. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 2 cm. Debljine 8 cm. Debljine 3 cm.00 € 10.Gralbit II-1/10. Debljine 2 cm. Debljine 8 cm. c.Kondorfleks PF4. Izrada hidroizolacije mokrog čvora.5 kg/m2 . b.dva sloja polietilenske folije.00 € 8. "Vunizol Z plus" debljine 2 cm. Izolit POLIFLEX je otporan na UV zrake. dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit POLIFLEX. treći. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. a. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . zalepljen i pomeren 50 cm. "Vunizol T plus" debljine 2 cm.00 € 11. Debljine 5 cm.00 € 262 .50 € 12.Poliazbitol. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku vrlo tvrdih ploča. hladna pasta 2-2. i ugraditi u roku od 20-30 minuta. Posle sušenja. Debljine 5 cm. gustine 150 kg/m3.50 € 7. d. Izrada hidroizolacije mokrog čvora. .50 € 6.50 € 7. m2 28. m2 m2 m2 m2 m2 4. Četkom naneti prvi sloj i utisnuti mrežicu. po detaljima i uputstvu projektanta. d.00 € 17. Debljine 4 cm. Traku zalepiti celom površinom.staklena mrežica po celoj površini . sloj naneti posle 6-8 h. m2 m2 m2 m2 m2 4. varen za podlogu .hladan premaz bitulitom "A" . Obračun po m2 poda.50 € 5.vruć premaz bitumenom "MBH" .Poliazbitol.5 kg/m2 .25 € 5. Betonsku podlogu pripremiti da bude čista. m2 22. hladna pasta 2-2. Debljine 4 cm. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. Debljine 3 cm. Obračun po m2 izvedene hidroizolacije. odmašćena i bez pukotina. e. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. preko betonske podloge. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu ispod hidroizolacionog sloja mokrog čvora. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu ispod hidroizolacionog sloja mokrog čvora. preklopi 15 cm. gustine 120 kg/m3. visoke i niske temperature. 6-8 h. Obračun po m2 poda. c. na temperaturi višoj od 10 stepeni. Završni. Boja po izboru projektanta. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku tvrdih ploča. "Dramin" Zemun. b. a.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora .10.

c. od ekstrudirane polistirolske pene. a. b. b. Ploče postaviti po projektu. a.00 8.00 11.00 11.00 10. Nabavka i postavljanje na podu mokrog čvora termoizolacionih ploča. mase 30 kg/m3. Debljine 23/20 mm. ekstrudirani polistiren (XPS). Obračun po m2 poda. ekstrudirani polistiren (XPS). mase 36 kg/m3. Debljine 5 cm. Debljine 13/10 mm. Debljine 4 cm.00 9. Nabavka i postavljanje na zidovima mokrog čvora termoizolacionih ploča. b. Debljine 3 cm. Obračun po m2 poda. b.00 12. debljine 3 cm. debljine 3 cm. a. debljine 2 cm. Debljine 6 cm. URSA FOAM N-WPZ-I. Debljine 4 cm. Debljine 3 cm. a.00 9. po detaljima i uputstvu projektanta. m2 m2 m2 m2 6. datim detaljima i uputstvu projektanta. d. Nabavka i postavljanje na zidovima mokrog čvora termoizolacionih ploča. Debljine 6 cm. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti kao termo i zvučnu izolaciju ispod hidroizolacionog sloja mokrog čvora. Debljine 4 cm. mase 30 kg/m3. m2 m2 m2 m2 7. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu. c. d. e. a.00 € 32. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu. d. Styrodur 2800 C BASF. Nabavka i postavljanje na zidovima mokrog čvora termoizolacionih ploča. m2 m2 m2 m2 m2 3. Debljine 3 cm.00 7. b.50 € € € € 263 . Obračun po m2 zida. od ekstrudirane polistirolske pene. Styrodur 2800 C BASF. Debljine 6 cm. datim detaljima i uputstvu projektanta. Nabavka i postavljanje teških izolacionih ploča od mineralne vune. Obračun po m2 poda. c. Obračun po m2 poda.00 € € € € 31. Ploče postaviti po projektu. Debljine 5 cm. c. Debljine 4 cm. d.00 € € € € 36.00 11.50 5. debljine 3 cm. Debljine 5 cm. Obračun po m2 poda.00 € € € € 40. URSA FOAM N-IIIPZ-I.00 7.00 9. Debljine 43/40 mm.50 9. c. datim detaljima i uputstvu projektanta. URSA PIP/T-13/10 mm. Debljine 53/50 mm. mase 36 kg/m3.00 7. Debljine 33/30 mm. Debljine 5 cm. ekstrudirani polistiren (XPS). URSA FOAM N-III-L.00 10. po detaljima i uputstvu projektanta. Ploče mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju poda mokrog čvora. debljine 3 cm. d. m2 6.22. datim detaljima i uputstvu projektanta.00 8.00 € € € € € 27. mase 30 kg/m3. Debljine 6 cm. m2 m2 m2 m2 6. Debljine 3 cm. m2 m2 m2 m2 8. Nabavka i postavljanje na podu mokrog čvora termoizolacionih ploča.

Jedan sloj. b. Al. Terase 1. m2 m2 1. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. m2 2. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge.dva sloja polietilenske folije. Dva sloja. Obračun po m2 postavljene površine.hladan premaz bitulitom "A" 264 .dva sloja polietilenske folije. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. foliju na sastavima preklopiti za 15 cm. Varen sloj Kondorfleksa V4 i Bitumen. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. a. varen za podlogu .hladan premaz bitulitom "A" . URSA SECO 41. m2 9. a. Varen sloj Kondorfleksa V4.Kondorfleks V4. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. m2 m2 1.00 € 2. b. folije. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. A. na temperaturi višoj od 10 stepeni. po uputstvu proizvođača.00 € 2. A. Postavljanje jednog sloja Al. Traku zalepiti celom površinom.00 € 48. Obračun po m2 postavljene površine. b. Dva sloja.hladan premaz bitulitom "A" . Jedan sloj. . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. m2 m2 1. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge.00 € 3. varen za podlogu . razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom površinom.Kondorfleks V4. Foliju postaviti sa preklopima od 30 cm. Izrada hidroizolacije terase. a. Kraberoid na sastavima preklopiti za 15 cm. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Obračun po m2 postavljene površine. Obračun po m2 postavljene površine. sa preklopima 10 cm. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem.00 € 2.00 € 6. Jedan sloj. Dva sloja.15 mm.00 € 46.44. na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varena dva sloja Kondorfleksa V4. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . sa preklopima 10 cm. debljine 0. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. URSA SECO 500. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Izrada hidroizolacije terase.Kondorfleks V4. varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm. Postavljanje jednog sloja Kraberoida 150/100. m2 15.00 € 50.00 € B.

Poliazbitol. B.Kondorfleks V4. na temperaturi višoj od 10 stepeni.Kondorfleks V4.staklena mrežica po celoj površini . m2 16.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.hladan premaz bitulitom "A" . Traku zalepiti celom površinom. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem.Poliazbitol. varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm. varen za podlogu . varen za podlogu . varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm.Poliazbitol. varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm.dva sloja polietilenske folije.Kondorfleks PF4. varen za podlogu . varen za podlogu . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.hladan premaz bitulitom "A" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: ..vruć premaz bitumenom "MPH" . varen za podlogu .00 € 6. m2 11.dva sloja polietilenske folije.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora . A.Kondorfleks V4. m2 14. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. .Kondorfleks V4. hladna pasta 2-2. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Varena dva sloja Kondorfleksa V4 i Bitumen.Kondorfleks V4.vruć premaz bitumenom "MBH" . Varen sloj Kondorfleksa V4.dva sloja polietilenske folije.Kondorfleks PF4. Varena dva sloja Kondorfleksa PF4 i dva Poliazbitola.5 kg/m2 . .00 € 265 .Kondorfleks T4. . posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. preklopi 15 cm. varen za podlogu .00 € B. zalepljen i pomeren 50 cm.5 kg/m2 . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. Varen sloj Kondorfleksa V4 i Poliazbitol. m2 28. sa preklopima 10 cm.dva sloja polietilenske folije.hladan premaz bitulitom "A" .00 € C. Gralbit i Bitumen. . m2 20.dva sloja polietilenske folije. hladna pasta 2-2.Gralbit II-1/10. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. hladna pasta 2-2. hladna pasta 2-2.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora .vruć premaz bitumenom "MPH" .Kondorfleks T4. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu.vruć premaz bitumenom "MPH" Obračun po m2 izolacije.hladan premaz bitulitom "A" .5 kg/m2 . Izrada hidroizolacije terase. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .hladan premaz bitulitom "A" . Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. Varena dva sloja Kondorfleksa T4 i Poliazbitol.5 kg/m2 .00 € m2 18.Poliazbitol.00 € C. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .

dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit POLIFLEX. Traku zalepiti celom površinom. naneti drugi sloj i utisnuti drugu mrežicu. Debljine 3 cm.00 € 10. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge.5 kg/m2 .Gralbit II-1/10.Poliazbitol. zalepljen i pomeren 50 cm. Izrada hidroizolacije terase. Debljine 5 cm. hladna pasta 2-2. preklopi 15 cm. gustine 120 kg/m3.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. hladna pasta 2-2. tako da mu nije potrebna zaštita od sunca u letnjem periodu. b. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. m2 24.Kondorfleks PF4.hladan premaz bitulitom "A" .00 € 266 . m2 30.dva sloja polietilenske folije. UV zrake i termootporan je. varen za podlogu . preko betonske podloge. c. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. zalepljen i pomeren 50 cm. Masu za premazivanje pripremiti mešanjem tečne i praškaste komponente. Debljine 5 cm.staklena mrežica po celoj površini . Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku tvrdih ploča. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu terasa.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora .Gralbit II-1/10. m2 m2 m2 5.50 € 6. varen za podlogu . stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. m2 21. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku vrlo tvrdih ploča. na temperaturi višoj od 10 stepeni. Obračun po m2 izvedene izolacije. "Vunizol T plus" debljine 3 cm. hladna pasta 2-2. a. Završni. "Dramin" Zemun.50 € 6. sa preklopima 10 cm.50 € 7. .5 kg/m2 . a. Obračun po m2 izvedene izolacije. Izrada hidroizolacije terase. Debljine 4 cm.Poliazbitol. b. m2 m2 m2 5. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . 6-8 h.dva sloja polietilenske folije. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. sloj naneti posle 6-8 h.vruć premaz bitumenom "MBH" .vruć premaz bitumenom "MBH" .00 € 15. Posle sušenja.00 € 11.D. po detaljima i uputstvu projektanta. Boja po izboru projektanta. Debljine 4 cm. "Vunizol Z plus" debljine 3 cm. odmašćena i bez pukotina. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva.50 € 7. Betonsku podlogu pripremiti da bude čista. preklopi 15 cm. Četkom naneti prvi sloj i utisnuti mrežicu. gustine 150 kg/m3.Kondorfleks T4. i ugraditi u roku od 20-30 minuta.hladan premaz bitulitom "A" . Obračun po m2 izvedene hidroizolacije.Poliazbitol. po detaljima i uputstvu projektanta. Gralbit i Poliazbitol. Izolit POLIFLEX je otporan na visoke i niske temperature. treći. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. Varen sloj Kondorfleks T4. c. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu terasa. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Debljine 3 cm.00 € 12. .5 kg/m2 .

Debljine 43/40 mm. Debljine 53/50 mm. mase 33 kg/m3. Ploče mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju terase. a. m2 m2 m2 m2 m2 3. Nabavka i postavljanje termoizolacionih ploča. Obračun po m2 izvedene izolacije. c. Debljine 55/50 mm. Nabavka i postavljanje teških izolacionih ploča od mineralne vune. b. Debljine 4 cm. debljine 3 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. m2 m2 1. Debljine 30/25 mm.00 € 10. Debljine 3 cm. a. b. Debljine 23/20 mm. po detaljima i uputstvu projektanta. c.00 € 7.50 € 5. b. m2 m2 1. e. URSA SECO 500. d. URSA PIP-20/15 mm.18. Styrodur 3035 CS BASF. b. b. debljine 3 cm.00 € 6. Debljine 13/10 mm. Debljine 50/45 mm. ekstrudirani polistiren (XPS). URSA PIP/T-13/10 mm. datim detaljima i uputstvu projektanta.00 € 7. Debljine 5 cm. Debljine 4 cm.00 € 23.00 € 2. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 40/35 mm. b.00 € 5. e. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. Foliju postaviti sa preklopima od 30 cm. Jedan sloj. Dva sloja. Debljine 20/15 mm. Obračun po m2 poda. Ploče mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju terase. Debljine 5 cm. od ekstrudirane polistirolske pene. Ploče postaviti po projektu. a. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti kao termo i zvučnu izolaciju terase. c. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom.00 € 36.00 € 2. a.50 € 9.00 € 8. Debljine 33/30 mm. Dva sloja. a. m2 m2 m2 6. a. Nabavka i postavljanje izolacionih ploča od mineralne vune. mase 36 kg/m3. Obračun po m2 postavljene površine. po detaljima i uputstvu projektanta. m2 m2 m2 6. Obračun po m2 poda.00 € 7.00 € 31.00 € 267 . po uputstvu proizvođača. m2 m2 m2 m2 m2 4. URSA FOAM N-III-L.00 € 9. Jedan sloj.00 € 28. d. c. URSA SECO 41.00 € 34. Obračun po m2 postavljene površine.00 € 8.00 € 9. Debljine 3 cm. Nabavka i postavljanje na terasi termoizolacionih ploča.

Posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. Postavljanje jednog sloja Kraberoida 150/100.hladan premaz bitulitom "A" . Al.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora kroz krov . Jedan sloj. Dva sloja. m2 53. sa preklopom 15 cm. A. pomeren 50 cm i preklopi 10 cm. debljine 8 cm. a.5 kg/m2 e) ZAŠTITA HIDROIZOLACIJE .00 € 268 . posebno se plaća c) HIDROIZOLACIJA . m2 2. "Vunizol T plus".hladan premaz bitulitom "A" . Traku zalepiti celom površinom. Ravni krovovi 1. Obračun po m2 izolacije.vruć premaz bitumenom "MBH".Kondorfleks V4 varen. debljine 0. Obračun po m2 postavljene površine. m2 m2 1.TRABIS N. preklopi 10 cm. 120 kg/m3 . razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. na temperaturi višoj od 10 stepeni. folije. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. hladna pasta 2-2.kamena vuna.Kondorfleks V4 varen. Izrada hidroizolacije ravnog neprohodnog krova.00 € 7. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: a) PARNA BRANA . b. sa preklopom 15 cm. Varena dva sloja Kondorfleksa V4. Poliazbitol. sa preklopima 10-15 cm. b) TERMO IZOLACIJA . foliju na sastavima preklopiti za 15 cm. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. 2 kg/m2 .Poliazbitol. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. .15 mm.00 € 40. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. tačkasto lepljen "MBH" masom 1 kg/m2.Gralbit II-2/10.00 € 2. . sa preklopom 15 cm. URSA SECO 500 .Solarfleks Al.38. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. . Bitumensku traku zalepiti odmah.cementna košuljica. Kraberoid na sastavima preklopiti za 15 cm. Obračun po m2 postavljene površine. Postavljanje jednog sloja Al.neprohodan krov .polietilenska folija.

Varena dva sloja Kondorfleksa T4.B. debljine 8 cm.neprohodan krov .Gralbit II-2/10.Poliazbitol. b) TERMO IZOLACIJA .cementna košuljica. sa preklopom 15 cm. tačkasto lepljen "MBH" masom 1 kg/m2. b) TERMO IZOLACIJA .hladan premaz bitulitom "A" . . m2 60. dva sloja Poliazbitola. "Vunizol Z plus".5 kg/m2 .Kondorfleks PF4 varen. Obračun po m2 izolacije. preklopi 10 cm. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: a) PARNA BRANA . hladna pasta 2-2.Kondorfleks T4 varen.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora kroz krov .TRABIS N. .5 kg/m2 .staklena mrežica po celoj površini .Poliazbitol. pomeren 50 cm i preklopi 10 cm.TRABIS N. . 2 kg/m2 .kamena vuna.00 € C.vruć premaz bitumenom "MBH".Solarfleks Al.Kondorfleks T4 varen. 2 kg/m2 . tačkasto lepljen "MBH" masom 1 kg/m2. URSA SECO 500 .neprohodan krov . debljine 8 cm. preklopi 10 cm. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: a) PARNA BRANA .Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora kroz krov .polietilenska folija.Kondorfleks PF4 varen.5 kg/m2 e) ZAŠTITA HIDROIZOLACIJE .staklena mrežica po celoj površini .kamena vuna.5 kg/m2 e) ZAŠTITA HIDROIZOLACIJE . URSA SECO 500 . hladna pasta 2-2. hladna pasta 2-2. sa preklopom 15 cm.Poliazbitol.vruć premaz bitumenom "MBH".Gralbit II-2/10. Obračun po m2 izolacije. . pomeren 50 cm i preklopi 10 cm. Varena dva sloja Kondorfleksa PF4.Solarfleks Al.hladan premaz bitulitom "A" . .00 € 269 .cementna košuljica. dva sloja Poliazbitola. posebno se plaća c) HIDROIZOLACIJA . sa preklopom 15 cm. 120 kg/m3 . . 150 kg/m3 . hladna pasta 2-2.hladan premaz bitulitom "A" . m2 56. sa preklopom 15 cm.Poliazbitol. "Vunizol T plus".hladan premaz bitulitom "A" . posebno se plaća c) HIDROIZOLACIJA .polietilenska folija.

4. betonske ploče. posebno se plaća c) HIDROIZOLACIJA .cementna košuljica.5 kg/m2 e) ZAŠTITA HIDROIZOLACIJE .00 € Varena dva sloja Kondorfleksa T4.kamena vuna. . debljine 8 cm. b) TERMO IZOLACIJA . razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. sa preklopom 15 cm. URSA SECO 500 . Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. . m2 49. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: a) PARNA BRANA .polietilenska folija. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: a) PARNA BRANA . Izrada hidroizolacije ravnog prohodnog krova. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem.Gralbit II-2/10.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora kroz krov .5 kg/m2 270 .Kondorfleks T4 varen.Kondorfleks V4 varen. preklopi 10 cm. pomeren 50 cm i preklopi 10 cm. 120 kg/m3 .vruć premaz bitumenom "MBH".hladan premaz bitulitom "A" . sa preklopom 15 cm. A.polietilenska folija. pomeren 50 cm i preklopi 10 cm. na temperaturi višoj od 10 stepeni. sa preklopima 10-15 cm.Poliazbitol.Kondorfleks V4 varen.TRABIS N.TRABIS N.Gralbit II-2/10. URSA SECO 500 . Traku zalepiti celom površinom. posebno se plaća c) HIDROIZOLACIJA . b) TERMO IZOLACIJA . "Vunizol T plus".Poliazbitol. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. Posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. hladna pasta 2-2. URSA SECO 500 . sa preklopom 15 cm. 120 kg/m3 .5 kg/m2 . tačkasto lepljen "MBH" masom 1 kg/m2.Poliazbitol. tačkasto lepljen "MBH" masom 1 kg/m2. Poliazbitol. hladna pasta 2-2. sa preklopom 15 cm. posebno se plaća Obračun po m2 izolacije.Kondorfleks T4 varen.prohodan krov . .cementna košuljica. hladna pasta 2-2. B.polietilenska folija.vruć premaz bitumenom "MBH". 2 kg/m2 . debljine 8 cm.hladan premaz bitulitom "A" .pesak.kamena vuna. dva sloja Poliazbitola. Bitumensku traku zalepiti odmah. "Vunizol T plus". Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. .Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora kroz krov . Varena dva sloja Kondorfleksa V4. preklopi 10 cm.hladan premaz bitulitom "A" . .staklena mrežica po celoj površini . .hladan premaz bitulitom "A" . Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. 2 kg/m2 . sa preklopom 15 cm.

Poliazbitol. Završni.Gralbit II-2/10.prohodan krov . posebno se plaća c) HIDROIZOLACIJA . Obračun po m2 izvedene hidroizolacije. sa preklopom 15 cm. preklopi 10 cm.00 € 7. C. Masu za premazivanje pripremiti mešanjem tečne i praškaste komponente. hladna pasta 2-2.polietilenska folija. Četkom naneti prvi sloj i utisnuti mrežicu. sloj naneti posle 6-8 h. debljine 8 cm. m2 52. "Vunizol Z plus". klobuci sanirani i čista. Izrada hidroizolacije ravnog krova. tačkasto lepljen "MBH" masom 1 kg/m2. URSA SECO 500 . treći. betonske ploče.vruć premaz bitumenom "MBH". Betonsku podlogu pripremiti da bude čista. odmašćena i bez pukotina. i ugraditi u roku od 20-30 minuta.polietilenska folija. naneti drugi sloj i utisnuti drugu mrežicu. Obračun po m2 izvedene hidroizolacije. URSA SECO 500 .00 € 271 . betonske ploče. .staklena mrežica po celoj površini . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: a) PARNA BRANA .Kondorfleks PF4 varen.cementna košuljica. b) TERMO IZOLACIJA . Posle sušenja. 6-8 h. preko postojeće hidroizolacije. posebno se plaća Obračun po m2 izolacije. Izrada hidroizolacije ravnog krova. . 2 kg/m2 .prohodan krov . i ugraditi u roku od 20-30 minuta. m2 26.pesak. Posle sušenja. URSA SECO 500 . "Dramin" Zemun. Boja po izboru projektanta. Masu za premazivanje pripremiti mešanjem tečne i praškaste komponente. Postojeća hidroizolacija mora biti dobro zalepljena za podlogu. tako da mu nije potrebna zaštita od sunca u letnjem periodu. 150 kg/m3 . Završni. dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit POLIFLEX.polietilenska folija. Izolit POLIFLEX je otporan na visoke i niske temperature.Kondorfleks PF4 varen.kamena vuna.5 kg/m2 . UV zrake i termootporan je.e) ZAŠTITA HIDROIZOLACIJE . UV zrake i termootporan je.pesak. naneti drugi sloj i utisnuti drugu mrežicu.TRABIS N. "Dramin" Zemun. . sloj naneti posle 6-8 h. Izolit POLIFLEX je otporan na visoke i niske temperature.00 € Varena dva sloja Kondorfleksa PF4. m2 24.Poliazbitol. 6-8 h.5 kg/m2 e) ZAŠTITA HIDROIZOLACIJE . dva sloja Poliazbitola. preko betonske podloge. pomeren 50 cm i preklopi 10 cm. treći. dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit POLIFLEX. tako da mu nije potrebna zaštita od sunca u letnjem periodu. hladna pasta 2-2. posebno se plaća Obračun po m2 izolacije. Boja po izboru projektanta.hladan premaz bitulitom "A" .hladan premaz bitulitom "A" . Četkom naneti prvi sloj i utisnuti mrežicu. m2 55.00 € 8.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora kroz krov . sa preklopom 15 cm.

50 12. e. c. datim detaljima i uputstvu projektanta.00 15.00 8. "Vunizol Z plus" debljine 3 cm. Debljine 4 cm. f. mase 45 kg/m3. Debljine 3 cm. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 5. b. a.00 € € € € 272 . c. Debljine 3 cm. Debljine 8 cm.00 € € € € € € € 16. d. debljine 3 cm. e. mase 33 kg/m3. c. Debljine 4 cm.00 12. Debljine 14 cm. Debljine 3 cm.00 14. Debljine 8 cm. Nabavka i postavljanje na ravnim krovovima termoizolacionih ploča. Sastave i uglove bandažirati. Ploče postaviti po projektu.50 9.00 14. Debljine 4 cm. a. m2 m2 m2 m2 12.00 8. gustine 150 kg/m3. debljine 3 cm. Sastave i uglove bandažirati. Debljine 3 cm. ekstrudirani polistiren (XPS). Debljine 10 cm. Debljine 3 cm. Debljine 5 cm. Debljine 4 cm. Debljine 5 cm. b. e. d. Ploče postaviti po projektu. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti kao termo i zvučnu izolaciju. m2 m2 m2 m2 m2 m2 6. po detaljima i uputstvu projektanta.00 20. Styrodur 3035 CS BASF. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu ravnih krovova i slično. d.00 15. a. b. od ekstrudirane polistirolske pene.00 € € € € € € 22. Debljine 8 cm. debljine 3 cm. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku vrlo tvrdih ploča. Debljine 10 cm. od ekstrudirane polistirolske pene. Nabavka i postavljanje na ravnim krovovima termoizolacionih ploča.00 16. d. URSA FOAM N-III-L. Debljine 10 cm.00 € € € € € 32.00 7.00 18. f.00 18.00 20. Obračun po m2 postavljenih ploča. Styrodur 4000 CS BASF. Debljine 8 cm.00 7. Ploče postaviti po projektu. g. a. datim detaljima i uputstvu projektanta. b. m2 m2 m2 m2 m2 6. Obračun po m2 poda.00 18. Debljine 4 cm. Styrodur 5000 CS BASF. m2 m2 m2 m2 m2 8. Obračun po m2 postavljenih ploča. debljine 3 cm. Debljine 10 cm. Obračun po m2 postavljenih ploča. Obračun po m2 izvedene izolacije. Nabavka i postavljanje na ravnim krovovima termoizolacionih ploča. a. Sastave i uglove bandažirati. d.50 7. od ekstrudirane polistirolske pene.00 10. b. Nabavka i postavljanje na ravnim krovovima termoizolacionih ploča. Debljine 5 cm. mase 35 kg/m3. c. mase 36 kg/m3. Debljine 8 cm.00 24. Debljine 5 cm. c. Debljine 5 cm. datim detaljima i uputstvu projektanta. po detaljima i uputstvu projektanta.00 € € € € € 27. Debljine 6 cm.00 11.00 30. e.9. Debljine 12 cm.

c. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona.00 € € € € 40.00 12. b. Obračun po m2 krovne površine. "Termika" Zrenjanin. Prikovana ivica se preklapa 15 cm. Izrada sloja za pad ravnog krova od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 3 debljine 5 cm. Bitumensku hartiju postaviti preko daščane podloge prikivanjem uz gornju ivicu trake nerđajućim ekserima sa širokom glavom. Zapreminska težina ugrađenog Stirocema je 500 kg/m3. krovnog papira sa 500 gr/m2 bitumena. Prikovanu ivicu preklopiti 15 cm i lepiti narednom trakom. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. Obračun po m2 krovne površine.00 € Nabavka i postavljanje prikivanjem krovne podloge od dva sloja Kraberoida 100/100. a čvrstoća na pritisak posle 28 dana je 1.00 20. Nabavka i postavljanje prikivanjem krovne podloge od Kraberoida 100/100. Debljine 6 cm.00 € 273 . a. Bitumensku hartiju postaviti preko daščane podloge prikivanjem uz gornju ivicu trake nerđajućim ekserima sa širokom glavom. Obračun po m2 krovne površine.00 € 8. m2 m2 m2 22. Debljine 8 cm. m2 m2 m2 m2 10.00 € 35. pre nanošenja perlitnog betona. Debljine 10 cm. prosečne debljine 5 cm.5 kg/lit i završno obraditi perdašenjem. Čvrstoća na pritisak je 2. Drugi sloj smaknuti i postaviti kao i prethodni. po uputstvu proizvođača "Prvi maj" Čačak. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. m2 2. Nastavke traka smaknuti u odnosu na prethodni red za 50 cm. Dvokomponentni laki beton Stirocem spraviti od ekspandiranih perli Stiropora. krovnog papira sa 500 gr/m2. Bitumensku hartiju postaviti preko daščane podloge prikivanjem uz gornju ivicu trake nerđajućim ekserima sa širokom glavom. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. Debljine 8 cm.36. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. Obračun po m2 sloja za pad.5 MPa. Izrada sloja za pad. krovnog papira sa 500 gr/m2 bitumena. a zapreminska težina perlitnog betona 578 kg/m3. Obračun po m2 sloja za pad. Debljine 5 cm. c. pomerene najmanje za 50 cm. Na traku naneti vruću bitumensku masu "MPH" u sloju 2-3 mm i odmah zalepiti. Strirocem naneti u slojevima i nabiti do gustine od 0. Debljine 10 cm. ravnog krova od lakog betona Stirocem. Nabavka i postavljanje krovne podloge prikivanjem i lepljenjem sastava Kraberoida 100/100.00 15.50 € 3. Prikovanu ivicu se preklopiti 15 cm narednom trakom. otprašena i odmašćena. b. Debljine 5 cm. d.00 € 45. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb. 2. Krovovi 1. a koji se posebno plaćaju. Pripremiti Superbet 3 po uputstvu proizvođača. Podloga mora biti čista. Preklope traka dobro pritisnuti i sabiti teflonskim valjkom. Nastavke traka postaviti naizmenično. m2 3. Sloj za izravnanje betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC.72 MPa. kao i termoizolacije. po datim detaljima. Nastavke traka smaknuti u odnosu na prethodni red za 50 cm. m2 3. a. po podlozi razliti cementno mleko. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. Preko sloja za pad obavezno izvesti hidroizolacioni i zaštitni sloj. cementa sa odgovarajućim dodacima i vode. Pošto je betonska masa penasta i meka.

Nabavka i ugradnja "Izolim" trake. dobro pritisnu i sabiju teflonskim valjkom. Preklope traka zagrejati toplim vazduhom ili gasnim plamenikom. Traku ugraditi prikivanjem uz gornju ivicu trake. Nastavke traka smaknuti u odnosu na prethodni red za 50 cm. Debljine 6 cm. Debljine 3 cm.00 € 5. "Izolim" bitumensku traku na nosaču od poliesterskog filca ugraditi preko betonske podloge pneumatskim zakivcima sa podloškama. Nastavke traka smaknuti u odnosu na prethodni red za 50 cm. m2 6. lepljenjem za betonsku podlogu krova vrućom bitumenskom masom "PBM. Preklope traka zagrejati toplim vazduhom ili gasnim plamenikom. Nastavke traka smaknuti u odnosu na prethodni red za 50 cm. Na suv sloj premaza naneti pastu "Poliazbitol" kita u sloju 2-3 mm i zalepiti "Izolim" traku. prikivanjem za daščanu podlogu krova. Nabavka i postavljanje krovne podloge prikivanjem i lepljenjem sastava dva sloja Kraberoida 100/100. Nastavke traka smaknuti u odnosu na prethodni red za 50 cm. Nabavka i postavljanje na krovu preko drvene oplate.4.00 € 8. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 5 cm. Prikovanu ivicu preklopiti 15 cm i lepiti narednom trakom. krovnog papira sa 500 gr/m2 bitumena. Obračun po m2 izvedene izolacije. dobro pritisnuti i sabiti teflonskim valjkom. Debljine 10 cm. dobro pritisnuti i sabiti teflonskim valjkom. sa spoljne strane ispod pokrivača.00 € 7. e. Preklope traka zagrejati toplim vazduhom ili gasnim plamenikom.00 € € € € € € 274 . Obračun po m2 postavljenih ploča. Debljine 8 cm. dobro pritisnuti i sabiti teflonskim valjkom. Nastavke traka smaknuti u odnosu na prethodni red za 50 cm. b. f. prikivanjem za betonsku podlogu krova. Na suv sloj premaza naneti vruću bitumensku masu "PBM" u sloju 2-3 mm i odmah zalepiti "Izolim" traku. m2 10. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 14. "Izolim" bitumensku traku na nosaču od poliesterskog filca ugraditi preko daščane podloge prikivanjem uz gornju ivicu trake nerđajućim ekserima sa širokom glavom. Zalepljenu traku preklopiti 15 cm narednom trakom. Bitumensku hartiju postaviti preko daščane podloge prikivanjem uz gornju ivicu trake nerđajućim ekserima sa širokom glavom. "Izolim" bitumensku traku na nosaču od poliesterskog filca ugraditi preko betonske podloge lepljenjem bitumenskom masom "PBM". Suve i očišćene površine od betona premazati bitulitom "A" ili ekobitulitom "A". termoizolacionih ploča. ekstrudirani polistiren (XPS). lepljenjem Poliazbitolom za betonsku podlogu krova.00 € 6. Prikovanu ivicu preklopiti 15 cm i lepiti narednom trakom. c. Zalepljenu traku preklopiti 15 cm narednom trakom.00 8. a. debljine 3 cm. po datim detaljima.00 € 9. URSA FOAM N-III-I. mase 36 kg/m3. Preklope traka dobro pritisnuti i sabiti teflonskim valjkom.00 16. Debljine 4 cm.00 7. d. Obračun po m2 krovne površine.00 10. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu. m2 8. Prikovanu ivicu preklopiti 15 cm i lepiti narednom trakom. Obračun po m2 izvedene izolacije. Drugi sloj smaknuti i postaviti kao i prethodni. Nabavka i ugradnja "Izolim" trake. Suve i očišćene površine od betona premazati "A" ili ekobitulitom "A". m2 m2 m2 m2 m2 m2 6. m2 5. m2 5. Nabavka i ugradnja "Izolim" trake. "Izolim" bitumensku traku na nosaču od poliesterskog filca ugraditi preko betonske podloge lepljenjem hladnom pastom "Poliazbitol" kita. datim detaljima i uputstvu projektanta. Nabavka i ugradnja "Izolim" trake. Preklopi traka se zagrevaju toplim vazduhom ili gasnim plamenikom. Na traku naneti vruću bitumensku masu "MPH" u sloju 2-3 mm i odmah zalepiti.

Obračun po m2 obojene fasade. Izolit POLIFLEX je otporan na UV zrake. po podlozi razliti cementno mleko. po uputstvu proizvođača. po uputstvu proizvođača. Debljine 10 cm.00 € 275 . termoizolacionih ploča. b. URSA SECO 41. URSA SECO 41. d. m2 28. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. URSA SECO 500. URSA SECO 41. "Termika" Zrenjanin. m2 m2 m2 m2 m2 m2 6. Izrada termoizolacionog sloja ispod krovnog pokrivača od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 1 debljine 5 cm. URSA SECO 2000.5 MPa. f. Ploče postaviti po projektu.00 € 2. Pripremiti Superbet 1 po uputstvu proizvođača. mase 33 kg/m3. e. Termoizolacioni sloj betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Masu za premazivanje pripremiti mešanjem tečne i praškaste komponente.50 12. c. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. Obračun po m2 postavljene površine. Debljine 5 cm. od ekstrudirane polistirolske pene. sloj naneti posle 6-8 h. Podloga mora biti čista. Obračun po m2 postavljenih ploča. Debljine 8 cm.00 € € € € € € 21. naneti drugi sloj i utisnuti drugu mrežicu. b.00 12. Nabavka i postavljanje sloja paropropusne polipropilenske folije. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. Boja po izboru projektanta. Posle sušenja. Debljine 6 cm. 6-8 h. "Dramin" Zemun. Styrodur 3035 CS BASF. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. Debljine 4 cm. Debljine 6 cm. m2 2. Pošto je betonska masa penasta i meka. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. Debljine 3 cm.50 15. debljine 3 cm. URSA SECO 4000.50 € 29. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. pre nanošenja perlitnog betona. a. po uputstvu proizvođača.00 € 27. Nabavka i postavljanje sloja paropropusne polipropilenske folije. Debljine 5 cm. Obračun po m2 postavljene površine. Obračun po m2 postavljene površine.00 16. a. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. Preko sloja perlitnog betona obavezno izvesti hidroizolacioni i zaštitni sloj. Završni. Nabavka i postavljanje na kosom krovu preko drvene oplate. Podlogu od lima očistiti od korozije i odmastiti. Dva sloja. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. c. otprašena i odmašćena. visoke i niske temperature.50 10. Jedan sloj. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. b.15. a zapreminska težina perlitnog betona 258 kg/m3. a koji se posebno plaćaju. treći. Izrada hidroizolacije limenog krova dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit POLIFLEX. m2 m2 m2 m2 10. Četkom naneti prvi sloj i utisnuti mrežicu.00 20. m2 m2 1. Čvrstoća na pritisak je 0. ispod pokrivača.00 € 28. Debljine 10 cm.50 8. Debljine 8 cm. d. m2 2.00 17. i ugraditi u roku od 20-30 minuta. a. datim detaljima i uputstvu projektanta.00 € € € € 25. Obračun po m2 izvedenog sloja.

00 10. gustine 80 kg/m3. b. debljine 5 cm. Debljine 5 cm.25 11. gustine 60 kg/m3. "Vunizol S plus". a. Potkrovlja 1. gustine 35 kg/m3. e. d. m2 m2 m2 m2 m2 4. m2 m2 m2 m2 m2 6. gustine 50 kg/m3. m2 m2 m2 m2 m2 4. c. Debljine 8 cm. Debljine 14 cm. Debljine 8 cm. debljine 5 cm. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 14 cm. Debljine 10 cm. po detaljima i uputstvu projektanta.75 6.50 8.25 € € € € € 11. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu potkrovlja. d.75 9.00 € € € € € 21. Debljine 12 cm. Debljine 8 cm. b.50 6.50 8. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu potkrovlja.50 8. e. a. "Vunizol L plus". Debljine 5 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 izvedene izolacije. 6. Debljine 12 cm. e. Debljine 8 cm.9.50 8. m2 m2 m2 m2 m2 5. Debljine 10 cm. gustine 100 kg/m3. Debljine 10 cm. d. d.00 13. a. c.00 8. Debljine 5 cm. Debljine 12 cm. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča.25 10.50 € € € € € Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča. Obračun po m2 izvedene izolacije. e. po detaljima i uputstvu projektanta.75 10.00 9.25 € € € € € 16. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu potkrovlja. b. Debljine 10 cm. Debljine 14 cm. c. Debljine 14 cm. a. "Vunizol M plus". Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju potkrovlja.00 12. Debljine 5 cm. b. Debljine 8 cm.50 15. "Vunizol P plus". e. po detaljima i uputstvu projektanta. debljine 5 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. a. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu potkrovlja. Obračun po m2 izvedene izolacije. debljine 5 cm.00 12. Debljine 12 cm. Debljine 10 cm. c.00 7.00 11. debljine 5 cm.00 7. Debljine 14 cm. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča. b. m2 m2 m2 m2 m2 5. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na bituminiziranom papiru.00 € € € € € 276 . Debljine 5 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. "Vunizol JBS plus". d. c. Debljine 12 cm.

Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 100 mm. debljine 100 mm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu potkrovlja. Debljine 8 cm. c. po detaljima i uputstvu projektanta. Ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju potkrovlja. c.00 € € € € € € 277 .00 7. a.00 8.00 € 7. Obračun po m2 izvedene izolacije. "Vunizol JALS plus".50 € € € € € 36. Debljine 10 cm. Debljine 8 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. b.00 11. Debljine 12 cm. gustine 100 kg/m3.00 € 9. debljine 5 cm. debljine-80 mm. URSA SF 35. d. a. e. debljine 5 cm. Debljine 80 mm. Debljine 14 cm.00 € € € € € 31.00 9.00 8. Nabavka i postavljanje laganog izolacionog filca od mineralne vune. po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 120 mm. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na aluminijumskoj foliji. b. Debljine 2x60 mm. a. Lagani filc od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju potkrovlja.00 14. m2 m2 m2 m2 m2 m2 6. Nabavka i postavljanje lakih ploča od mineralne vune. e. "Vunizol JVS plus". m2 m2 m2 m2 m2 6.75 9. URSA LIF.00 6. po detaljima i uputstvu projektanta. f. Debljine 2x50 mm. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na staklenom voalu. c.50 13.25 8. Debljine 100 mm. gustine 100 kg/m3. a. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 5 cm.00 9. Debljine 120 mm. b. Debljine 140 mm. Lagani filc od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju potkrovlja.00 € € € € 43. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 2x50 mm. d. b. Debljine 10 cm. a.26. m2 m2 m2 8. debljine 100 mm. b. d.00 € 39. e.00 15. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu potkrovlja. Debljine 2x50 mm. Debljine 100 mm. Debljine 12 cm. d. Debljine 5 cm. Debljine 120 mm.00 7. Debljine 14 cm. Nabavka i postavljanje laganog izolacionog filca od mineralne vune.50 10. c.50 15. URSA LIP. c. m2 m2 m2 m2 7. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 140 mm. m2 m2 m2 m2 m2 6.00 8.

c. Debljine 100 mm. m2 m2 m2 m2 m2 m2 3.49. f. mase 33 kg/m3.00 9.50 5. Nabavka i postavljanje laganog izolacionog filca od mineralne vune.50 7. od ekstrudirane polistirolske pene.50 4.00 11. Debljine 180 mm. Dva sloja. a. Obračun po m2 postavljene površine. d. c.00 € € € € 58. b. e.00 9. Jedan sloj. po uputstvu proizvođača. između rogova. Jedan sloj. m2 m2 1. b. a. m2 m2 m2 m2 8. debljine 3 cm. Nabavka i postavljanje laganog izolacionog filca od mineralne vune. Termoizolacione ploče Neopor-a. c. od termoizolacionih ploča.00 € 278 . m2 m2 1. Obračun po m2 postavljenih ploča. m2 m2 m2 m2 m2 7. a.00 € 2. Debljine 120 mm.00 € € € € 68. URSA SECO 500. b. b. Debljine 4 cm. Foliju postaviti sa preklopima od 30 cm.50 9. d. b. Lagani filc od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju potkrovlja.00 € 2. Nabavka i postavljanje izolacije potkrovlja.50 9. d. Nabavka i postavljanje izolacije potkrovlja od termoizolacionih ploča. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. datim detaljima i uputstvu projektanta. b. debljine 3 cm. a.50 € € € € € € 64. debljine 100 mm. postaviti po projektu. od ekspandiranog polistirola sa grafitom. Debljine 6 cm.00 10. Debljine 8 cm. Debljine 160 mm. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 100 mm. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. a. Styrodur 3035 CS. m2 m2 m2 m2 6. folijom. Lagani filc od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju potkrovlja. Debljine 160 mm. Debljine 3 cm.00 10. Obračun po m2 postavljene površine. Debljine 4 cm.00 8. datim detaljima i uputstvu projektanta. URSA SF 40. c. Dva sloja. Debljine 120 mm. jednostrano obložen Al.00 15. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 3 cm. URSA SECO 41.00 € 70. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije.00 7. Debljine 5 cm. a. Debljine 140 mm. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. debljine 100 mm. Debljine 5 cm. d. Neopor. Obračun po m2 postavljenih ploča.00 11. Ploče postaviti po projektu. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 3. e. Debljine 140 mm. URSA LIF/Alu.00 € € € € € 54.

m2 4.72. c. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 8 cm. Jedan sloj. m2 m2 1. po uputstvu proizvođača. URSA SECO 41.00 € 77.75 € € € € Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča. URSA SECO 2000. "Vunizol M plus". gustine 75 kg/m3.00 € € € € 279 . m2 2. Al.00 € 74.00 € 10. foliju na sastavima preklopiti za 15 cm. Obračun po m2 postavljene površine. Dva sloja.50 € 75. m2 1. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu pregradnih zidova.75 5. Kraberoid na sastavima preklopiti za 15 cm. a. Obračun po m2 postavljene površine. 5. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. a. b. Zidovi 1.00 € 78. URSA SECO 700.50 8. c. Debljine 5 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 postavljene površine. a. Debljine 8 cm. m2 m2 m2 m2 3. "Vunizol P plus". Nabavka i postavljanje sloja paropropusne polipropilenske folije. Nabavka i postavljanje sloja paropropusne polipropilenske folije. Obračun po m2 postavljene površine. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. Gralbit na sastavima preklopiti za 15 cm. m2 m2 m2 m2 4. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu pregradnih zidova. Nabavka i postavljanje jednog sloja paronepropusne polipropilenske folije. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča. po uputstvu proizvođača. debljine 3 cm. URSA SECO 4000. Postavljanje sloja Gralbita I-1/10. b. Debljine 5 cm. gustine 60 kg/m3. Debljine 10 cm. debljine 0. d. URSA SECO 41. Obračun po m2 postavljene površine. Postavljanje jednog sloja Kraberoida blank 150/100. Obračun po m2 postavljene površine.50 € 73.00 € 2. Obračun po m2 izvedene izolacije. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. po uputstvu proizvođača. d. folije. m2 2. Debljine 3 cm.00 8. Debljine 10 cm. m2 2.00 7. Debljine 3 cm.50 5.15 mm. URSA SECO 41. b.00 10. po detaljima i uputstvu projektanta. debljine 3 cm. Postavljanje jednog sloja Al.

00 8. Debljine 3 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju pregradnih zidova i slično. c.00 11. Debljine 8 cm.00 € € € € 280 . Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na aluminijumskoj foliji. d. Debljine 10 cm. b.50 € € € € 17. c.00 € € € € 21. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu zidova i slično.75 9. gustine 100 kg/m3.75 11. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na bituminiziranom papiru. Debljine 3 cm. Debljine 5 cm.00 11. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča. "Vunizol FS plus".75 6. m2 m2 m2 m2 5. debljine 3 cm. Debljine 10 cm. m2 m2 m2 m2 5. a. debljine 3 cm. Debljine 10 cm. gustine 80 kg/m3. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 10 cm. Debljine 3 cm. gustine 100 kg/m3. d. a. c. c.50 11. Debljine 3 cm. a. Debljine 10 cm. a. b. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 8 cm. Debljine 8 cm. debljine 3 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. b.75 9. po detaljima i uputstvu projektanta.00 6. Debljine 5 cm.9. gustine 80 kg/m3. Obračun po m2 izvedene izolacije. Obračun po m2 izvedene izolacije. c. m2 m2 m2 m2 5. gustine 100 kg/m3. b.00 € € € € 25. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na aluminijumskoj foliji.00 11. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu pregradnih zidova i slično. po detaljima i uputstvu projektanta.50 6. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na bituminiziranom papiru.50 6. m2 m2 m2 m2 5. "Vunizol JMS plus". debljine 3 cm. debljine 3 cm. d. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na staklenom voalu. m2 m2 m2 m2 4.25 8.25 9. Debljine 5 cm. Debljine 5 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. "Vunizol JVS plus". b. gustine 100 kg/m3. d. a. Obračun po m2 izvedene izolacije. c. Debljine 10 cm. debljine 3 cm. "Vunizol JALS plus". a. Debljine 8 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju pregradnih zidova i slično. b. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 8 cm.50 € € € € 29. d. "Vunizol JBS plus". Obračun po m2 izvedene izolacije.00 7.00 6. Obračun po m2 izvedene izolacije. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu zidova i slično.50 8. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu pregradnih zidova. Debljine 3 cm. Debljine 5 cm. Debljine 5 cm.50 10.00 € € € € 13. Debljine 8 cm. d. "Vunizol JMS plus". Debljine 3 cm. m2 m2 m2 m2 6.

00 € Nabavka i postavljanje laganog samonosivog izolacionog filca od mineralne vune. Debljine 80 mm. Obračun po m2 izvedene izolacije. 49. a. Debljine 10 cm. ekstrudirani polistiren (XPS). Debljine 50 mm. m2 8. debljine 2 cm.00 € € € € € € 55. Debljine 40 mm.00 € d. mase 30 kg/m3. m2 4.00 € b. Debljine 4 cm.00 6.00 8. Stiropor. m2 4.00 7. debljine 3 cm. c. URSA LIF/S. po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 poda. a. mase 16-20 kg/m3. m2 5.00 € 38. Debljine 8 cm. g. c.00 € d. m2 3. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 3 cm. m2 5. Debljine 8 cm. Lagani filc od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju ispod gips kartonskih ploča. Nabavka i postavljanje laganog samonosivog izolacionog filca od mineralne vune. Debljine 100 mm. d. Debljine 50 mm. Debljine 2 cm. debljine 40 mm. Debljine 100 mm. f. Debljine 60 mm. po detaljima i uputstvu projektanta.00 € e.00 € e. debljine 40 mm.00 € Nabavka i postavljanje ploča od mineralne vune.00 € b. datim detaljima i uputstvu projektanta. URSA FOAM N-W-PZ-I. Debljine 100 mm.50 € € € € € € € 281 . Debljine 40 mm. Obračun po m2 poda. Nabavka i postavljanje na zidovima termoizolacionih ploča. 43. m2 3.50 3. Ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju pregradnih zidova. URSA PPS. e.00 € c. m2 5. Debljine 4 cm. d. Obračun po m2 postavljenih ploča.00 7.00 € Nabavka i postavljanje na zidovima termoizolacionih ploča.00 € c. m2 3.00 € e. Debljine 80 mm. 48. Nabavka i postavljanje na zidovima termoizolacionih ploča.00 5. m2 m2 m2 m2 m2 m2 6. URSA FOAM N-III-PZ-I.00 4. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 € c.00 16. Debljine 5 cm. m2 5. Debljine 10 cm. e. Lagani filc od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju pregradnih zidova. m2 8. Debljine 60 mm. a. a. b. mase 36 kg/m3. m2 4. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu.00 € b. Debljine 5 cm. datim detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 50 mm. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu. m2 8. samogasiv. f. debljine 40 mm.00 € d. Ploče postaviti po projektu.33. Debljine 80 mm. Debljine 60 mm. URSA LIF/S. datim detaljima i uputstvu projektanta. a.00 10. ekstrudirani polistiren (XPS). m2 6. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 2. m2 6.00 2.00 14. m2 6. debljine 2 cm. b. Debljine 3 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 6 cm. Debljine 6 cm. Debljine 40 mm.

Nabavka i postavljanje termičkih mostova na fasadnim zidovima od termoizolacionih ploča. Debljine 8 cm. b. Debljine 8 cm. f. c. Debljine 3. Termoizolacione ploče Neopor-a.5 cm.00 7. Styrodur 2800 C BASF. m2 m2 m2 m2 m2 m2 3.00 4. Debljine 8 cm. Debljine 4 cm. datim detaljima i uputstvu projektanta. Ploče postaviti po projektu. U cenu ulazi i pomoćna skela.50 9. e. Nabavka i postavljanje u sendvič zidovima termoizolacionih ploča. Obračun po m2 postavljenih ploča. U cenu ulazi i pomoćna skela. d. Debljine 10 cm. Debljine 6 cm. Debljine 5 cm. Debljine 5. c. a.00 € € € € € 74. Debljine 8 cm. TAROLIT.50 4. m2 m2 m2 m2 m2 5. Debljine 5 cm. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 2.5 cm. e. Debljine 2 cm. d. Debljine 2.50 5.50 3. Styrodur 2800 C BASF. b. dimenzije ploča 50x200 cm. debljine 2 cm. Debljine 10 cm. g. debljine 2 cm. debljine 3 cm. Debljine 3 cm.00 € € € € € 86. b.00 6. mase 30 kg/m3. c.00 6. Debljine 4 cm. a.00 8. detaljima i uputstvu projektanta. debljine 2 cm.50 € € € € € € 81. U cenu ulazi i pomoćna skela. datim detaljima i uputstvu projektanta.50 10. d. debljine 2. datim detaljima i uputstvu projektanta.50 9. Debljine 10 cm. c. Debljine 2 cm. Nabavka i postavljanje na unutrašnjim zidovima termoizolacionih ploča.00 7.62. m2 m2 m2 m2 m2 9. Debljine 3 cm. Debljine 5 cm. d.50 7. f. Obračun po m2 postavljenih ploča. a.00 7. od ekstrudirane polistirolske pene. Obračun po m2 postavljenih ploča.00 10. Debljine 4 cm. od ekspandiranog polistirola sa grafitom.00 12. postaviti po projektu. Termoizolacione ploče Neopor-a. Debljine 3 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € € € € € 282 . Nabavka i postavljanje na zidovima izolacione dvoslojnih kombi ploča. b. Obračun po m2 postavljenih ploča.0 cm. e. Neopor.00 16.50 20.50 17. a. a.00 15. e. Nabavka i postavljanje na unutrašnjim zidovima termoizolacionih ploča. postaviti po projektu. b. od ekspandiranog polistirola sa grafitom. Debljine 7.5 cm.00 5.00 2. Debljine 6 cm. Debljine 2 cm. Ploče postaviti po projektu. Neopor.50 € € € € € € € 69. d. e.00 3. Obračun po m2 postavljenih ploča. Debljine 3 cm. Debljine 4 cm. Debljine 5 cm. datim detaljima i uputstvu projektanta. mase 30 kg/m3. m2 m2 m2 m2 m2 6. Sastave i uglove bandažirati rabic pletivom.5 cm. c. Ploče postaviti po projektu. od ekstrudirane polistirolske pene.

50 20. po uputstvu proizvođača. Obračun po m2 postavljene površine. Postavljanje jednog sloja Al. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 postavljenih ploča. Ploče postaviti po projektu.0 cm.00 € 283 . U cenu ulazi i pomoćna skela. m2 m2 m2 m2 9. m2 m2 1. Debljine 3.00 12. Nabavka i postavljanje na zidovima izolacione troslojnih kombi ploča.50 € € € € 100. a. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. Debljine 10 cm. a. URSA SECO 700. b. a. detaljima i uputstvu projektanta. Dva sloja.00 € 104. Nabavka i postavljanje izolacionih ploča od "Poliuretana". Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom.5 cm. URSA SECO 41.5 cm. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. m2 m2 10. a.5 cm. Obračun po m2 postavljene površine.5 cm. b. Debljine 7. TAROLIT.5 cm. e. Debljine 4 cm.00 10. Obračun po m2 postavljene površine. a.15 mm. b. Jedan sloj.91. folije. Dva sloja.5 cm. Debljine 5 cm.5 cm. Debljine 5. Debljine 2. Dva sloja. dimenzije ploča 50x200 cm. debljine 3. URSA SECO 41. debljine 0. TAROLIT.0 cm. c. detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 2. debljine 2. Foliju postaviti sa preklopima od 30 cm.00 € € € € € 96. Obračun po m2 postavljenih ploča. Obračun po m2 postavljenih ploča. m2 1.00 12.00 € 12. b. b.00 € 106. Debljine 3. URSA SECO 500. Debljine 7. c. m2 m2 m2 m2 m2 9. Ploče postaviti po projektu. Obračun po m2 postavljene površine. Obračun po m2 postavljene površine. a. Kraberoid na sastavima preklopiti za 15 cm. m2 m2 1. po uputstvu proizvođača. b. debljine 4 cm.00 € 2.50 € 102.50 € 107. Sastave i uglove bandažirati rabic pletivom. Jedan sloj.00 10. foliju na sastavima preklopiti za 15 cm. d.50 17.50 17. Al. Ploče postaviti po projektu. m2 2. Nabavka i postavljanje na zidovima izolacionih ploča. Sastave i uglove bandažirati rabic pletivom. U cenu ulazi i pomoćna skela. Debljine 5. d. m2 m2 1. Postavljanje jednog sloja Kraberoida blank 150/100. dimenzije ploča 50x200 cm. Jedan sloj.00 € 109.00 € 2. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije.5 cm. detaljima i uputstvu projektanta. Nabavka i postavljanje jednog sloja paronepropusne polipropilenske folije.00 € 2.

Debljine 5 cm. b. c. Debljine 4 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. po detaljima i uputstvu projektanta. Nabavka i postavljanje ploča od mineralne vune. debljine 3 cm. d. Obračun po m2 izvedene izolacije. m2 m2 m2 3. gustine 60 kg/m3. po detaljima i uputstvu projektanta. URSA PPS. debljine 3 cm. po detaljima i uputstvu projektanta.00 4. d.00 5. Nabavka i postavljanje termoizolacionih ploča. debljine 3 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu spuštenih plafona. Ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju plafona i slično. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 5 cm. a. Debljine 40 mm.00 € € € € € 15. Obračun po m2 plafona. Debljine 6 cm.50 € 7. c. Obračun po m2 plafona.00 € 6. b. m2 m2 m2 m2 m2 3.00 6. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča. debljine 40 mm. URSA FOAM N-III-I. a. Debljine 80 mm. Debljine 100 mm. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 8 cm. debljine 40 mm. m2 m2 m2 3. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti kao termo i zvučnu izolaciju plafona. perforiranih kaseta i slično. URSA LIP.00 8. Debljine 60 mm. gustine 35 kg/m3. m2 m2 m2 m2 m2 m2 6. a.00 € 7. c. a. gustine 50 kg/m3. d. Debljine 50 mm. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 3 cm.00 € Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku lako mekih ploča. debljine 3 cm. Lagani filc od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju spuštenih plafona i slično. g. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku specijalno mekih ploča. b. Debljine 50 mm. Debljine 5 cm. b.00 € € € € € € 284 . Debljine 10 cm. c.11. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu spuštenih plafona. Debljine 8 cm.50 € 4. perforiranih kaseta i slično. 4.25 € 4. a. b. Debljine 100 mm. Debljine 80 mm. m2 m2 m2 m2 m2 3.00 7.00 € 10. Debljine 3 cm. Debljine 3 cm. Debljine 40 mm. a. c. Obračun po m2 postavljenih ploča. ekstrudirani polistiren (XPS). Nabavka i postavljanje laganog izolacionog filca od mineralne vune.00 6.00 € € € € € 20. "Vunizol M plus". mase 36 kg/m3.00 4. b.50 € 6. Debljine 5 cm. e. "Vunizol S plus".75 € 5.00 7. Plafoni 1. e.00 7. m2 m2 m2 3. Debljine 3 cm.00 14. c. Obračun po m2 plafona. e. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu spuštenih plafona i slično.00 10. Debljine 8 cm.00 16. Debljine 60 mm. Debljine 8 cm. "Vunizol L plus".00 5.

debljine 3 cm.00 € € € € 9. m2 m2 m2 m2 5. c. Debljine 10 cm. d. debljine 3 cm. "Vunizol L plus". 5.50 8. Obračun po m2 izvedene izolacije.50 € € € € 285 .50 10. m2 m2 m2 m2 3. b.00 7.50 8.00 € € € € 17. Debljine 5 cm. debljine 3 cm.00 7. Debljine 5 cm. "Vunizol JVS plus". Debljine 10 cm.75 6. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča. Debljine 5 cm.75 5. Debljine 3 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. b. gustine 100 kg/m3. Debljine 10 cm. a. c. d. d. po detaljima i uputstvu projektanta. m2 m2 m2 m2 3.25 8. b. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu akustičnih kabina. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 10 cm. m2 m2 m2 m2 3.12.00 8. Debljine 5 cm. a. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča. komora i slično. debljine 3 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu akustičnih elemenata. Debljine 10 cm.50 6.25 4. b. Debljine 8 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča. gustine 75 kg/m3. m2 m2 m2 m2 4. Debljine 8 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. d. b. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na staklenom voalu. po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 izvedene izolacije. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 3 cm. c. Debljine 5 cm. Debljine 3 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu akustičnih elemenata. Debljine 8 cm. Debljine 8 cm.50 5. gustine 35 kg/m3. Debljine 8 cm.50 4. gustine 60 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu akustičnih elemenata. Debljine 3 cm. Debljine 3 cm.00 6. "Vunizol P plus". Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu akustičnih elemenata. "Vunizol S plus".75 € € € € 13. gustine 50 kg/m3. Akustika 1. c. a. c. a. d.00 10. po detaljima i uputstvu projektanta. "Vunizol M plus". a. debljine 3 cm.50 € € € € Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča.

Nabavka i postavljanje akustičnih ploča od mineralne vune sa voalom. b. Debljine 5 cm. Debljine 30 mm. debljine 20 mm. Debljine 4 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. debljine 2 cm. gustine 120 kg/m3. Debljine 8 cm. "Vunizol JVS plus". c. Podovi 1. d.00 € € € € € € 286 .00 10. c.50 12. Debljine 40 mm.00 € € € € 13.00 5.00 7. po detaljima i uputstvu projektanta. debljine 2 cm. a. 7. Debljine 5 cm. URSA AKP-1/V. debljine 3 cm. a. Obračun po m2 izvedene izolacije. f.00 7. m2 m2 m2 m2 6. po detaljima i uputstvu projektanta.50 6. "Vunizol Z plus". Debljine 8 cm. a. c. m2 m2 m2 m2 4. e. gustine 100 kg/m3. c. a. f. Debljine 5 cm.00 € € € € 25. Obračun po m2 poda. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju toplih i plivajućih podova. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku prošivenog ili neprošivenog filca u zatvorenoj PVC foliji.21. Debljine 3 cm.50 5.50 € € € € € € Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku vrlo tvrdih ploča. Debljine 2 cm. Debljine 4 cm. Debljine 3 cm.00 8. m2 m2 m2 m2 m2 m2 4. b. b. m2 m2 m2 m2 m2 m2 4. b. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 8 cm. d. Debljine 3 cm.00 6. Debljine 10 cm. Akustične ploče od mineralne vune postaviti kao dodatnu termo i zvučnu izolaciju akustičnih elemenata. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju akustičnih elemenata u obliku kaseta i obloga i slično. "Vunizol T plus".00 9. Debljine 10 cm. gustine 150 kg/m3. Debljine 50 mm. Debljine 10 cm.50 7. Debljine 2 cm. d.00 11.00 15.50 7. d. Debljine 20 mm.00 13. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju podova.25 5. po detaljima i uputstvu projektanta. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku tvrdih ploča. Obračun po m2 poda. e.

Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 50/45 mm. Debljine 20/15 mm. Debljine 100 mm.00 7.00 € € € € € 23. b.00 6. Ploče mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju poda ispod cementnog estriha. b.00 5.00 9. Debljine 33/30 mm. d. e. debljine 40 mm. b.00 9. a. c. URSA PIP.00 8. Debljine 40 mm. Debljine 53/50 mm. Ploče mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju u sistemu plivajućeg poda. Debljine 55/50 mm.00 4.00 5. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 2. c. Debljine 40/35 mm. d. Debljine 13/10 mm. a. Debljine 60 mm. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 5. b. e. Debljine 43/40 mm. a. Debljine 40/35 mm. e. Debljine 23/20 mm. Nabavka i postavljanje teških podnih izolacionih ploča od mineralne vune. debljine 20/15 mm. URSA PIP/T. URSA LIF. Debljine 50/45 mm.00 9.00 € € € € € 18. po detaljima i uputstvu projektanta.00 € € € € € € € 287 . m2 m2 m2 m2 m2 3.00 8.00 9.00 5. Ploče mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju u sistemu plivajućeg poda.00 10. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 50 mm. Debljine 30/25 mm. debljine 20/15 mm. Nabavka i postavljanje podnih izolacionih ploča od mineralne vune.00 5. Debljine 55/50 mm. Nabavka i postavljanje teških podnih izolacionih ploča od mineralne vune. Debljine 13/10 mm. b. Debljine 120 mm.00 € € € € € 28. Obračun po m2 izvedene izolacije. URSA PIP. po detaljima i uputstvu projektanta.13.00 3. a. f.00 € € € € € 33. URSA PIP/T. d.00 7. Debljine 30/25 mm. g.00 8. Lagani filc od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju između potpatosnica poda. Debljine 140 mm. Debljine 23/20 mm. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 43/40 mm. d. debljine 13/10 mm. Debljine 20/15 mm. Debljine 80 mm. a. Debljine 53/50 mm. Ploče mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju poda ispod cementnog estriha. po detaljima i uputstvu projektanta. Nabavka i postavljanje laganog izolacionog filca od mineralne vune.00 10. c. m2 m2 m2 m2 m2 4. debljine 13/10 mm.00 7. Debljine 33/30 mm. d. Nabavka i postavljanje podnih izolacionih ploča od mineralne vune. e. c. m2 m2 m2 m2 m2 3. c. po detaljima i uputstvu projektanta.00 6. m2 m2 m2 m2 m2 4. e.00 6. Obračun po m2 izvedene izolacije.

00 14.00 11. Styrodur ploče postaviti kao termo izolaciju podova.00 € € € € 53. mase 25 kg/m3. debljine 3 cm. Nabavka i postavljanje podova industrijskih hala. magacina i sl. d.00 7. m2 m2 m2 m2 7. Styrodur ploče postaviti kao termo izolaciju podova.00 12. od ekstrudirane polistirolske pene. Nabavka i postavljanje podnih termoizolacionih ploča.00 € € € € € 288 . c. Nabavka i postavljanje podnih termoizolacionih ploča. Obračun po m2 poda. po detaljima i uputstvu projektanta. Styrodur 2500 C BASF. Debljine 3 cm. b. Obračun po m2 poda.00 € € € € € 45. e. c. d. Styrodur 4000 CS BASF. a. Debljine 4 cm. m2 m2 m2 m2 7. b. Nabavka i postavljanje podnih termoizolacionih ploča. Styrodur ploče postaviti kao termo izolaciju podova.00 8.00 9. debljine 3 cm. Obračun po m2 poda. a. mase 30 kg/m3. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu. Debljine 8 cm. e. Debljine 8 cm. Debljine 5 cm. Styrodur 2800 C BASF. m2 m2 m2 m2 m2 8. a. Debljine 4 cm. Debljine 8 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. Styrodur ploče postaviti kao termo izolaciju podova. mase 33 kg/m3. mase 36 kg/m3.40.00 24. Debljine 6 cm. od ekstrudirane polistirolske pene. d. c.00 € € € € 49. Debljine 5 cm. d. Debljine 3 cm. termoizolacionim pločama.50 10. c. po detaljima i uputstvu projektanta. a. m2 m2 m2 m2 m2 6.00 10. Obračun po m2 poda. od ekstrudirane polistirolske pene. b.00 15. Debljine 8 cm.50 10. b. Debljine 4 cm. mase 35 kg/m3. Debljine 8 cm.00 14.00 8. ekstrudirani polistiren (XPS).00 14. po detaljima i uputstvu projektanta. a.50 11. d.00 8. m2 m2 m2 m2 8. debljine 3 cm. od ekstrudirane polistirolske pene. Debljine 3 cm. Debljine 5 cm. Styrodur 3035 C BASF. Debljine 3 cm.00 18. Debljine 4 cm. Debljine 5 cm. URSA FOAM N-III-I. Debljine 4 cm. datim detaljima i uputstvu projektanta. Nabavka i postavljanje podnih termoizolacionih ploča. debljine 3 cm. debljine 3 cm. c. Debljine 3 cm.00 € € € € 57. Debljine 10 cm. b. Obračun po m2 poda. Debljine 5 cm.

00 € € € € € 71. pre nanošenja perlitnog betona. jednostrano premazan specijalnim bitumenom i posut ekspandiranim pluta granulatom. a. debljine 10 mm radi smanjenja buke od udara. od ekstrudirane polistirolske pene. veličine zrna 5-10 mm postaviti po projektu. Obračun po m2 poda. m2 m2 m2 m2 12. Debljine 5 cm. Podlogu betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC.00 € € € € 66. Obračun po m2 poda. Debljine 6 cm.00 5. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. Izrada podloge. težine 20-25 kg/m3.00 30.00 4. debljine 5 cm. Poliuretanske ploče postaviti kao termo izolaciju podova. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. Debljine 2 cm. b. "Termika" Zrenjanin. m2 4. od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 1.5 MPa. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. Debljine 5 cm. debljine 5 cm. c. po podlozi razliti cementno mleko. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja.50 € 73. Debljine 3 cm.50 € 10. "Termika" Zrenjanin. Debljine 5 cm. Styrodur 5000 CS BASF. a koji se posebno plaća. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. Podloga mora biti čista. Stiropor. Debljine 8 cm. Izrada podloge. m2 m2 10. b.00 6.00 20. Debljine 8 cm.00 15. c. Pripremiti Superbet 1 po uputstvu proizvođača. Pošto je betonska masa penasta i meka. od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 3. po podlozi razliti cementno mleko. debljine 4 cm. estriha.00 € 74. Debljine 4 cm. Preko podloge obavezno izvesti zaštitni sloj od sitnozrnog betona. Pripremiti Superbet 3 po uputstvu proizvođača. m2 m2 m2 m2 m2 3. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb. Obračun po m2 poda.00 9. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. c. Podloga mora biti čista. a zapreminska težina perlitnog betona 258 kg/m3.00 € 77. Nabavka i postavljanje podnih ploča "Plutafon". Styrodur ploče postaviti kao termo izolaciju podova. m2 m2 m2 8. e. a. Nabavka i postavljanje podnih termoizolacionih ploča. po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 podloge.00 € 12. b. estriha. b. Obračun po m2 poda. po detaljima i uputstvu projektanta. a. otprašena i odmašćena. d. Čvrstoća na pritisak je 0. Stiropor ploče postaviti kao termo izolaciju podova. mase 45 kg/m3. po detaljima i uputstvu projektanta. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je.62. termoizolacionim pločama. d. a. otprašena i odmašćena. Debljine 5 cm. pre nanošenja perlitnog betona. Plutafon izrađen od natron papira. magacina i sl. debljine 3 cm. po potrebi po obodu prostorije ostavi 289 . Debljine 3 cm. samogasiv i elastificiran.00 € 14. Debljine 4 cm. Debljine 4 cm. detaljima i uputstvu projektanta. Nabavka i postavljanje podnih termo izolacionih ploča od "Poliuretana". Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. debljine 2 cm. Debljine 8 cm. Nabavka i postavljanje podova industrijskih hala. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je.

m2 m2 m2 10. a čvrstoća na pritisak posle 28 dana je 1. Debljine 4 cm. b. b. po uputstvu proizvođača "Prvi maj" Čačak. Dva sloja.00 € Izrada podnog sloja. Obračun po m2 poda. Debljine 5 cm. Gralbita I-1/10. 80. Gralbit na sastavima preklopiti za 15 cm.5 MPa. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije.00 € 16. Gralbita I-2/10.00 € 87. m2 m2 1. Debljine 6 cm.00 € 2. b.00 € € € € € 85. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. Obračun po m2 poda. m2 m2 m2 m2 m2 9.00 € 91. Jedan sloj. folije.00 € 93. c.00 € 2. Postavljanje jednog sloja Al. Dva sloja.dilatacioni žljeb. Čvrstoća na pritisak je 2.50 € 12. Strirocem naneti u slojevima i nabiti do gustine od 0. Debljine 8 cm.00 36. d. URSA SECO 500. c.5 kg/lit i završno obraditi perdašenjem. Obračun po m2 poda. b. Obračun po m2 podloge. a. Debljine 10 cm. m2 m2 4. Foliju postaviti sa preklopima od 30 cm. m2 2. Pošto je betonska masa penasta i meka.15 mm. debljine 0. Postavljanje jednog sloja Kraberoida blank 150/100. Dva sloja. a.00 45. a. cementa sa odgovarajućim dodacima i vode. po uputstvu proizvođača. Podlogu betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Obračun po m2 podloge. Kraberoid na sastavima preklopiti za 15 cm. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. Preko podloge može se direktno postaviti pod od parketa ili keramičkih pločica. debljine 2 cm. a. Jedan sloj. m2 m2 1. a. Postavljanje sloja Gralbita I-1/10.00 € 290 . kao i termoizolacije. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. b. foliju na sastavima preklopiti za 15 cm. Al.00 € 89. Dvokomponentni laki beton Stirocem spraviti od ekspandiranih perli Stiropora. URSA SECO 41. Debljine 6 cm. Obračun po m2 poda. od lakog betona Stirocem. e.00 € 5.00 18. b. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. Jedan sloj. Debljine 2 cm. a.00 € 2.72 MPa. a zapreminska težina perlitnog betona 578 kg/m3. Debljine 8 cm.00 27. Zapreminska težina ugrađenog Stirocema je 500 kg/m3. Obračun po m2 postavljene površine. m2 m2 1.

datim detaljima i uputstvu projektanta. a. m2 m2 m2 m2 m2 7.50 3.00 10. mase 16-20 kg/m3. Debljine 2. e. e. Fasade 1.50 10. Nabavka i postavljanje na fasadi termoizolacionih ploča. debljine 2. c. postaviti kao termo i zvučnu izolaciju fasade preko građevinskog lepka-maltera i ankerovati specijalnim tiplovima.5 cm. Debljine 2 cm. debljine 3 cm.00 € € € € € 22. b.5 cm.50 8. Debljine 4 cm. d.00 17. Debljine 7. sa pripremom za izradu termo fasade. samogasiv.00 12. Stiropor. Obračun po m2 obrađene fasade.50 4. Obračun po m2 postavljenih ploča. a. debljine 3 cm. dimenzija ploča 50x200 cm. Dvoslojne ploče (Tarolit+Stiropor) postaviti po projektu. f. Obračun po m2 postavljenih ploča.00 12. c. Debljine 6 cm. TAROLIT. e.50 10. Termoizolacione ploče Neopor-a. detaljima i uputstvu projektanta. 7.00 € € € € € 291 . b.5 cm.50 20. Debljine 7. b.50 8. Sastave i uglove bandažirati rabic pletivom. m2 m2 m2 m2 m2 9. Nabavka i postavljanje na fasadi termo izolacionih troslojnih kombi ploča. c. Debljine 2.50 € € € € € 12. Obračun po m2 obrađene fasade. c. mase 16-20 kg/m3. Ploče postaviti po projektu. Troslojne ploče (Tarolit+Stiropor+Tarolit) postaviti po projektu. Obračun po m2 postavljenih ploča.5 cm.50 7.50 17.50 € € € € € 17. Debljine 8 cm. dimenzija ploča 50x200 cm. utisnuti po celoj površini staklenu mrežicu i naneti završni sloj građevinskog lepka. od ekspandiranog polistirola sa grafitom.50 5. Stiropor. a.50 20. a. m2 m2 m2 m2 m2 7. Preko ploča naneti sloj građevinskog lepka. debljine 2 cm. d.5 cm. Debljine 4 cm. Nabavka i postavljanje na fasadi termo izolacionih dvoslojnih kombi ploča.50 6. e. d. Debljine 10 cm. TAROLIT. Debljine 5. Debljine 5. d. Preko ploča naneti sloj građevinskog lepka. Nabavka i postavljanje na fasadi termoizolacionih ploča. utisnuti po celoj površini staklenu mrežicu i naneti završni sloj građevinskog lepka. c.00 10. d. detaljima i uputstvu projektanta.0 cm. Debljine 3 cm. Neopor. e. m2 m2 m2 m2 m2 m2 2.14. Debljine 5 cm.00 14. Debljine 3. Debljine 3. Debljine 8 cm.50 € € € € € € Nabavka i postavljanje na fasadi termoizolacionih ploča.00 11. Debljine 5 cm. m2 m2 m2 m2 m2 9. Debljine 3 cm. Debljine 6 cm. Stiropor ploče postaviti kao termo i zvučnu izolaciju fasade preko građevinskog lepka i ankerovati specijalnim tiplovima. sa pripremom za izradu termoizolovane fasade. samogasiv.00 11. Debljine 6 cm.5 cm. Debljine 8 cm. debljine 2.5 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. Sastave i uglove bandažirati rabic pletivom. Debljine 10 cm. b. Debljine 3 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. a.5 cm. Debljine 5 cm. Debljine 4 cm.0 cm. b.00 12.

Obračun po m2 izvedene izolacije. po detaljima i uputstvu projektanta.00 10.00 12. Obračun po m2 izvedene izolacije. m2 m2 m2 m2 m2 m2 2. Nabavka i postavljanje na fasadi termo izolacionih ploča. po detaljima i uputstvu projektanta. Nabavka i postavljanje fasadne. m2 m2 m2 m2 m2 m2 3. Ploče postaviti po projektu. Debljine 40 mm. po detaljima i uputstvu projektanta. Fasadne ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju obzidane. m2 m2 m2 m2 5.00 7. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu fasadnih zidova. c. debljine 30 mm. Debljine 8 cm. c. Debljine 100 mm.75 € € € € 35. TAROLIT. Obračun po m2 postavljenih ploča.00 € € € € € € 292 .5 cm. c. Debljine 10 cm. gustine 60 kg/m3. Debljine 50 mm. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 5. hidrofobne izolacione ploče od mineralne vune. gustine 75 kg/m3. d.00 6. debljine 4 cm. Debljine 5 cm. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča.27.00 5.50 17. m2 m2 m2 m2 9. b. a.00 € € € € € € 49.5 cm. Debljine 5 cm. Debljine 4 cm.00 9.00 4. Nabavka i postavljanje fasadne.50 € € € € 31. Debljine 40 mm. Debljine 80 mm. provetravane fasade.00 4. debljine 4 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. e.75 11. f. c.50 8. a. Debljine 5. Debljine 50 mm.5 cm. Debljine 80 mm.00 8. po detaljima i uputstvu projektanta. b. a. debljine 2. Debljine 30 mm. a. e.00 3. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 60 mm. c.25 6. Debljine 4 cm. b. b. d.00 € € € € 43. Debljine 2. "Vunizol P plus". b. m2 m2 m2 m2 4. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča.00 8.00 6. m2 m2 m2 m2 5. neprovetravane fasade. Debljine 8 cm. d.5 cm. Debljine 3. c. gustine 100 kg/m3. "Vunizol FS plus". URSA VIP. Debljine 10 cm. "Vunizol M plus".00 5. debljine 30 mm.00 8. Debljine 10 cm. hidrofobne izolacione ploče od mineralne vune.00 € € € € 39.00 10. debljine 4 cm. Debljine 8 cm. Debljine 100 mm. d. URSA LIP/S. f. d.0 cm.25 5.00 7. a. detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 30 mm. d. Fasadne ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju obzidane. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča. Obračun po m2 izvedene izolacije. b. dimenzija ploča 50x200 cm. Debljine 7. Debljine 4 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu fasadnih zidova. Debljine 60 mm. a. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu fasadnih zidova. Debljine 5 cm.

d. d. datim detaljima i uputstvu projektanta. a.00 € 73. provetravane fasade. Debljine 30 mm. Obračun po m2 izvedene izolacije. sa unutrašnje strane fasadnih zidova. utisnuti po celoj površini staklenu mrežicu i naneti završni sloj građevinskog lepka.00 12. U cenu ulazi i armaturna mreža.00 € € € € € 72. a preko njih postaviti varenu pocinkovanu mrežu. Debljine 50 mm. Debljine 60 mm. m2 5.00 6. Debljine 80 mm. ekstrudirani polistiren (XPS).00 8. Debljine 5 cm. Debljine 50 mm. m2 m2 m2 m2 m2 6. Debljine 20 mm. Nabavka i postavljanje.55.00 7. ekstrudirani polistiren (XPS).00 € € € € € 293 . mase 36 kg/m3. Obračun po m2 obrađene fasade. m2 m2 m2 m2 m2 m2 8. URSA FIP. mase 30 kg/m3. c.00 10. Nabavka i postavljanje fasadne. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu. debljine 3 cm. a. sa pripremom za malterisanje Fasolit D fasade. ankerovati ih specijalnim tiplovima. Debljine 40 mm. URSA TIP/S-V. c. URSA FIP. Fasadne ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju obešene. hidrofobne izolacione ploče od mineralne vune. termoizolacionih ploča. m2 m2 m2 m2 m2 m2 7.00 16. Debljine 30 mm.00 € € € € € € 61. Debljine 40 mm. f. Nabavka i postavljanje fasadne. Obračun po m2 postavljenih ploča. f.00 10. Debljine 60 mm.00 12.00 8. URSA FOAM N-III-PZ-I. debljine 2 cm. Debljine 60 mm. debljine 40 mm. Debljine 80 mm. Obračun po m2 postavljenih ploča. po detaljima i uputstvu projektanta. c. URSA FOAM N-W-PZ-I. c. e. Debljine 8 cm. Fasadne ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju fasade preko građevinskog lepka i ankerovati ih specijalnim tiplovima. a.00 10. Debljine 4 cm.00 9. Fasadne ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju fasade. debljine 20 mm. Debljine 80 mm. e. a.00 9.00 11. datim detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 20 mm. hidrofobne izolacione ploče od mineralne vune s jednostrano nalepljenim staklenim voalom. sa unutrašnje strane fasadnih zidova. Debljine 50 mm. b.00 8. Nabavka i postavljanje fasadne. b. d.00 7.00 € € € € € € 67. Debljine 40 mm.00 14. debljine 20 mm. b. Obračun po m2 obrađene fasade. e. Debljine 3 cm. e. Preko ploča naneti sloj građevinskog lepka. termoizolacionih ploča.00 14. hidrofobne izolacione ploče od mineralne vune. prema detaljima i uputstvu projektanta. Nabavka i postavljanje.00 10. Debljine 100 mm. po detaljima i uputstvu projektanta. d. b. sa pripremom za izradu Fasolit T fasade. Debljine 6 cm. m2 m2 m2 m2 m2 5. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu.

Nabavka i postavljanje na sokli termoizolacionih ploča.50 9. d. Debljine 3 cm.00 € 22. Debljine 2 cm. Styrodur 2800 C BASF. Obračun po m2 izvedene izolacije. gustine 60 kg/m3. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana opletenih pocinkovanom žicom. Debljine 2 cm. Debljine 3 cm. c. debljine 20 mm. "Vunizol G plus". Debljine 10 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije.50 € 25. po detaljima i uputstvu projektanta.50 9. Gajtan od kamene vune upotrebiti za protivpožarnu zaštitu dimnjaka. po detaljima i uputstvu projektanta. m2 m2 m2 m2 5. debljine 3 cm. Debljine 5 cm. Ploče postaviti po projektu. Debljine 5 cm. Obračun po m2 postavljenih ploča. gustine 150 kg/m3. m2 m2 m2 20. Obračun po m2 izvedene izolacije.78.50 € 27. od ekstrudirane polistirolske pene. m2 m2 m2 m2 4.00 7. gustine 150 kg/m3. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 8 cm. obloženih staklenim voalom ili Al.00 € € € € Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana opletenih kudeljnim koncem. d.50 7. a. Debljine 5 cm. Gajtan od kamene vune upotrebiti za protivpožarnu zaštitu dimnjaka. Debljine 5 cm. a. a. c. Gajtan od kamene vune upotrebiti za protivpožarnu zaštitu dimnjaka. folijom. m2 m2 m2 25. c. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu dimnjaka. b. po detaljima i uputstvu projektanta. debljine 2 cm.00 € 294 . Debljine 3 cm.00 6. b.50 € 8. Debljine 2 cm.00 € 28.00 5. m2 m2 m2 22. debljine 2 cm. Debljine 4 cm. Dimnjaci 1. mase 30 kg/m3. a. b. c.00 € € € € 15. "Vunizol G plus". "Vunizol G plus". gustine 150 kg/m3.50 € 11. Debljine 2 cm. 5. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana. debljine 2 cm. a. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 5 cm. b. Debljine 3 cm. datim detaljima i uputstvu projektanta. c. b. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča. Debljine 3 cm. "Vunizol M plus".00 € 27.50 € 32.

50 € 27.75 5. opletenih staklenim koncem.00 7.00 11. Debljine 10 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. "Vunizol G plus". Debljine 3 cm. m2 m2 m2 m2 3. Obračun po m2 izvedene izolacije. a. d. na aluminijumskoj foliji. Debljine 10 cm. Ventilacioni kanali 1. Debljine 8 cm. b.16. debljine 3 cm. Debljine 2 cm. a.50 € 16. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 5 cm.00 € € € € 13. Debljine 3 cm. debljine 3 cm. b. m2 m2 m2 22. Debljine 5 cm. a. c. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana. "Vunizol M plus". Debljine 3 cm. "Vunizol JALS plus". "Vunizol L plus". c. Debljine 5 cm. b.50 4. Debljine 5 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu ventilacionih kanala. Obračun po m2 izvedene izolacije. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 8 cm. d.00 8. ventilacionih kanala. m2 m2 m2 m2 5. m2 m2 m2 m2 3. Debljine 3 cm.75 9. b. "Vunizol G plus".00 € 22. debljine 3 cm. c. po detaljima i uputstvu projektanta. a.75 6. debljine 2 cm. gustine 150 kg/m3.00 € € € € Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča.00 € 30. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu ventilacionih kanala.50 8. gustine 50 kg/m3.50 6. d. Gajtan od kamene vune upotrebiti za termoizolaciju cevovoda. Obračun po m2 izvedene izolacije. debljine 2 cm. Debljine 10 cm.75 € € € € 9. c. Debljine 5 cm. Debljine 2 cm. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca. po detaljima i uputstvu projektanta. po detaljima i uputstvu projektanta. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana. gustine 100 kg/m3. Debljine 8 cm. m2 m2 m2 20. Debljine 3 cm. c. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu ventilacionih kanala. Gajtan od kamene vune upotrebiti za termoizolaciju ventilacionih kanala.00 € 295 .50 € 25. b. a. gustine 60 kg/m3. Obračun po m2 izvedene izolacije. gustine 150 kg/m3. 5. opletenih kudeljnim koncem.

296 Ø 15 mm. U cenu ulaze i čišćenje i bojenje cevi minijumom. obloga 70 mm. obloga 40 mm. Ø 70 mm. obloga 20 mm. t. Ø 89 mm. obloga 40 mm.00 5. v.00 € 27. Ø 42 mm. obloga 30 mm. Debljine 2 cm. b. Ø 194-219 mm. s. Ø 76 mm. gustine 150 kg/m3. Ø 42 mm. obloga 70 mm. a. obloga 80 mm. m2 m2 m2 25. Ø 22 mm. x. obloga 100 mm. a.50 6. Debljine 20 mm. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 2.50 15. Samonosive lagane ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju ventilacionih kanala. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana. Debljine 30 mm. obloga 70 mm. obloga 80 mm. po detaljima i uputstvu projektanta.00 20. Ø 114-133 mm. e. "Vunizol G plus". Ø 28 mm.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € . obloga 100 mm. URSA LM 2. Ø 57 mm.50 4. c. j.00 5. folijom. Debljine 3 cm. Debljine 50 mm. m2 m2 m2 m2 5. o. c. Ø 140-168 mm. Gajtan od kamene vune upotrebiti za termoizolaciju ventilacionih kanala i slično. debljine 2 cm.50 € 32. Ø 324 mm. Nabavka i postavljanje samonosivih laganih izolacionih jastuka. b.00 6. a. od mineralne vune i nalepljene jednostrano ojačanom Al. obloga 40 mm. obloga 20 mm. Obračun po m1 obloženih cevi. Obračun po m2 izvedene izolacije.50 € 22.50 13. f. obloga 20 mm. debljine 20 mm. i.00 8. Ø 48 mm.00 45. Obračun po m2 izvedene izolacije. u. Ø 35 mm.00 9.00 9.50 8.00 3.00 14. b. obloga 50 mm. Termo i zvučna izolacija cevi Ø 15 mm oblogama.00 35. n.19. debljine zida 20 mm. obloga 100 mm. Cevna mreža 1. g. k. m. Ø 60 mm.50 3. obloga 100 mm. d. Ø 102-108 mm. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 5 cm. l.00 22.00 7. Cevi obložiti kružnim izolacionim oblogama od mineralne vune sa nalepljenom aluminijumskom folijom i sastave zalepiti jednostrano lepljivim aluminijumskim trakama URSA.50 26. obloga 30 mm. d. Debljine 40 mm. Ø 64 mm.00 40. Ø 18 mm. Ø 273 mm. URSA RS 1/ALU.50 9. p.00 8. h. obloga 30 mm. opletenih pocinkovanom žicom. Ø 45 mm. obloga 100 mm.00 38. obloga 50 mm.00 € € € € 17. c. obloga 20 mm. r. Ø 28 mm.

00 4. Ø 102-108 mm. Suvu podlogu dobro očistiti. obloga 40 mm. obloga 80 mm.50 4. Batu-traku izrađenu od polimer bitumenske mase i aluminijumske trake. obloga 30 mm. f. obloga 80 mm. Ø 64 mm. c.00 € 3.00 € 297 . Ø 45 mm. o. Cevi obložiti kružnim izolacionim oblogama od mineralne vune i sastave obaviti pocinkovanom žicom. obloga 100 mm. čiste i odmašćene. sa jedne strane samolepivu i zaštićenu silikoniziranim papirom. na temperaturi višoj od 10 stepeni.00 35. g. Ø 324 mm.00 30. p. Ø 42 mm.50 5. obloga 70 mm. Suvu podlogu dobro očistiti. obloga 40 mm. Porozne površine obraditi bitulitom "K". Ø 140-168 mm.24. s. Ø 35 mm. na temperaturi višoj od 10 stepeni.00 3. Ø 22 mm. obloga 30 mm. Ø 194-219 mm. Obračun po m1 obloženih cevi. m. obloga 50 mm. ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. i. obloga 100 mm. obloga 20 mm. obloga 20 mm. Ø 18 mm. 1. Ø 57 mm. v. Ø 89 mm. Zaštita metalnih cevi prethodnim hladnim premazom bitulitom "K". debljine zida 20 mm. Cevovodi i rezervoari 1. Zaštita cevi od korozije ugradnjom samolepive "Batu-trake". a veoma grube površine slojem Poliazbitola.00 7.00 40. Ø 114-133 mm. obloga 100 mm.00 8. Ø 60 mm. obloga 40 mm. t. Ø 48 mm. m2 3.00 3. Ø 28 mm.50 6. obloga 20 mm. Ø 70 mm.00 17. obloga 100 mm. e. h. Obračun po m2 obrađene površine. Ø 42 mm. Ø 76 mm.00 € Zaštita metalnih površina prethodnim hladnim premazom bitulitom "K". URSA RS 1. Ø 273 mm.00 14.50 2.00 5. n. a.00 36. obloga 30 mm. l. u.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 18. k. U cenu ulaze i čišćenje i bojenje cevi minijumom. obloga 70 mm. obloga 20 mm.50 12. x. Bitulit "K" naneti četkom ili prskanjem. Obračun po m2 obrađene površine.00 24.00 26. m2 6. Ø 28 mm. j. obloga 70 mm. Obračun po m2 obrađene površine. d. Termo i zvučna izolacija cevi Ø 15 mm oblogama. m2 2.00 9. obloga 50 mm. r. Površine moraju bitu suve. Bitulit "K" naneti četkom ili prskanjem.00 13. Ø 15 mm. obloga 100 mm. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 1. b.

Batu-traku izrađenu od polimer bitumenske mase i aluminijumske trake.4. Bitumensku masu "Termobit" zagrejati najviše do 180 stepeni C i stalno mešati.00 € 8. Jedan sloj. varenjem.00 € 6.00 € 5. sa jedne strane samolepivu i zaštićenu silikoniziranim papirom. da se ne bi slegli dodaci i vidu taloga. Izrada antikorozivne zaštite metalnih cevovoda sa dva sloja Kondora 4. Spojeve pažljivo zalepiti. Posebnu pažnju posvetiti obradi sastava. Kondor 4. čiste i odmašćene. Antikorozivna zaštita cevi ugradnjom obostrano samolepive "Kontakt-trake". obostrano samolepivu i zaštićenu silikoniziranim papirom. m2 m2 14.00 € 10. Površine moraju bitu suve. b. Spojeve Kontakt-trake preklopiti najmanje 25 mm a mesto preklopa uvaljati. a veoma grube površine slojem Poliazbitola. Varenje bitumenskih traka Kondora 4 vršiti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. Spojeve Kontakt-trake preklopiti najmanje 25 mm a mesto preklopa uvaljati. Izrada antikorozivne zaštite metalnih cevovoda sa dva sloja Kondora 4. sa preklopom 15 cm. m2 9. lepljenjem. Površine metalnih cevi premazati prethodno bitulitom "K". Trake lepiti celom površinom. a veoma grube površine slojem Poliazbitola. Obračun po m2 obrađene površine. čiste i odmašćene. m2 m2 10. Površine moraju bitu suve. sa preklopom 10 cm. m2 9. čiste i odmašćene. b. ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Sledeći sloj lepiti za prethodni sloj Kondora 4. Obračun po m2 izvedene izolacije. Batu-traku izrađenu od polimer bitumenske mase i aluminijumske trake. Podloga mora biti suva i očišćena. čiste i odmašćene. u sloju 2-3 mm i odmah zalepiti bitumensku traku. Izuzetnu pažnju posvetiti varenju spojeva.00 € 6. Porozne površine obraditi bitulitom "K". a veoma grube površine slojem Poliazbitola. Obračun po m2 izvedene izolacije. m2 10. Porozne površine obraditi bitulitom "K". Dva sloja.00 € 8. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Pre lepljenja drugog sloja trake Kondora 4 skinuti foliju i zalepiti drugi sloj Kondora 4. Kontakt-traku izrađenu od polimer bitumenske mase nanete obostrano na traku od staklenog voala. a. Podloga mora biti suva i očišćena. Porozne površine obraditi bitulitom "K". Obračun po m2 obrađene površine. Kontakt-traku izrađenu od polimer bitumenske mase nanete obostrano na traku od staklenog voala. m2 9. Obračun po m2 obrađene površine. Jedan sloj. Površine metalnih cevi premazati prethodno bitulitom "K". Porozne površine obraditi bitulitom "K". a.00 € 298 . Zaptivanje spojeva procepa ili šavova ugradnjom samolepive "Batu-trake".00 € 7. Na suv sloj premaza bitulita "K" naneti vruću bitumensku masu. ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Površine moraju bitu suve. obostrano samolepivu i zaštićenu silikoniziranim papirom. Zaptivanje spojeva različitih materijala ugradnjom obostrano samolepive "Kontakt-trake". ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. a veoma grube površine slojem Poliazbitola. Premošćavanje fuga i pukotina ugradnjom samolepive "Batu-trake". Dva sloja. Obračun po m2 obrađene površine. ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Površine moraju bitu suve. sa jedne strane samolepivu i zaštićenu silikoniziranim papirom.

00 6. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 8 cm. Spojeve pažljivo zalepiti.00 15. d. Izrada antikorozivne zaštite metalnih cevovoda sa dva sloja Kondora 4S.25 8. Podloga mora biti suva i očišćena. Debljine 5 cm. folijom. Debljine 5 cm.00 € € € € € € € 23. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju cevovoda. m2 m2 m2 m2 5. m2 m2 13. Debljine 20 mm. debljine 20 mm.00 € 10.50 € € € € 299 . Debljine 40 mm.00 € 14. Na suv sloj premaza bitulita "K" naneti vruću bitumensku masu. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 50 mm. Debljine 3 cm. u sloju 2-3 mm i odmah zalepiti bitumensku traku Kondor 4S. Bitumensku masu "Termobit" zagrejati najviše do 180 stepeni C i stalno mešati. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Podloga mora biti suva i očišćena.50 10. Debljine 30 mm. d.00 € 16. Dva sloja. b. a. Debljine 3 cm. Trake lepiti celom površinom. Izuzetnu pažnju posvetiti varenju spojeva. Dva sloja.00 € 8. Obračun po m2 izvedene izolacije. Pre lepljenja drugog sloja trake Kondora 4S skinuti foliju i zalepiti drugi sloj samolepivog Kondora 4S. po detaljima i uputstvu projektanta. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 5. gustine 100 kg/m3. Debljine 100 mm. m2 m2 m2 m2 5. Jedan sloj. URSA LM 2.00 12. a. a. "Vunizol JBS plus". rezervoara i slično. Lamelne jastuke od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju cevovoda prečnika cevi većih od 324 mm. b. Debljine 8 cm.00 11. Debljine 80 mm. d.00 € € € € 27.50 8. gustine 100 kg/m3. c. debljine 3 cm. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na bituminiziranom papiru. debljine 3 cm. b. Obračun po m2 izvedene izolacije. Površine metalnih cevi premazati prethodno bitulitom "K". varenjem. a. da se ne bi slegli dodaci i vidu taloga. Površine metalnih cevi premazati prethodno bitulitom "K". f. Obračun po m2 izvedene izolacije. Nabavka i postavljanje izolacionih lamelnih jastuka od mineralne vune i nalepljene jednostrano ojačanom Al.00 7. b. g. c.00 6. e. Posebnu pažnju posvetiti obradi sastava.00 10. Jedan sloj. m2 m2 16. lepljenjem. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu cevovoda. Varenje bitumenskih traka Kondora 4S vršiti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 10 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. a.12. b. sa preklopom 10 cm. c. rezervoara i slično.00 6. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na staklenom voalu. "Vunizol JVS plus". Debljine 60 mm. Izrada antikorozivne zaštite metalnih cevovoda sa dva sloja Kondora 4S. Debljine 10 cm.50 9. Sledeći sloj lepiti za prethodni sloj Kondora 4S.

31. po detaljima i uputstvu projektanta. po detaljima i uputstvu projektanta. d. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na aluminijumskoj foliji. po detaljima i uputstvu projektanta.75 5. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu rezervoara. Debljine 3 cm. Debljine 10 cm.50 € € € € 39. a. debljine 3 cm. d.00 7. "Vunizol JALS plus".00 7. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku tvrdih kaširanih ploča.00 € € € € 47.50 7. Obračun po m2 izvedene izolacije. m2 m2 m2 m2 5. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu cevovoda i rezervoara. Debljine 8 cm.75 € € € € 43. Obračun po m2 izvedene izolacije. c. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih kaširanih ploča. Debljine 3 cm. m2 m2 m2 m2 5.50 € € € € 300 . b. debljine 3 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu cevovoda. "Vunizol P plus". Debljine 8 cm.00 10.00 11. Debljine 10 cm. Debljine 5 cm. Debljine 5 cm. Debljine 3 cm. a. m2 m2 m2 m2 6. b. gustine 75 kg/m3. debljine 3 cm. Debljine 8 cm. gustine 100 kg/m3. b. gustine 100 kg/m3. gustine 60 kg/m3. "Vunizol JMS plus". Debljine 5 cm. Debljine 3 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu cevovoda. rezervoara i cisterni. po detaljima i uputstvu projektanta. "Vunizol M plus". Debljine 8 cm.00 10.00 8. Obračun po m2 izvedene izolacije.50 8. d. Debljine 10 cm. gustine 120 kg/m3. Debljine 8 cm. d.75 9. "Vunizol T plus". b. rezervoara i cisterni. Obračun po m2 izvedene izolacije. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 5 cm. a.00 € € € € 35. m2 m2 m2 m2 3. c. debljine 3 cm. m2 m2 m2 m2 4. c. a. Debljine 10 cm.50 5. Debljine 5 cm. debljine 3 cm. Debljine 10 cm. d. c. b. c.25 9. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na pocinkovanom merkur pletivu. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča. a.00 13. Debljine 3 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije.50 11. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu rezervoara.50 6.

a.00 € 30. Debljine 5 cm. a. Debljine 3 cm. Nabavka i postavljanje rinfuzne kamene vune. c.00 € 30. Gajtan od kamene vune postaviti kao termoizolaciju cevovoda. debljine 2 cm. po detaljima i uputstvu projektanta.00 € 150. m2 m2 15. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana opletenih staklenim koncem. Debljine 2 cm. U cenu ulazi i folija. debljine 2 cm.50 6. Gajtan od kamene vune postaviti kao termoizolaciju cevovoda. a. "Vunizol S plus". "Vunizol G plus".00 € 27. b. c. Nabavka i postavljanje rinfuzne kamene vune. Obračun po m2 izvedene izolacije. U cenu ulazi i folija. b. "Vunizol R plus". "Vunizol G plus". Debljine 3 cm. m2 m2 m2 m2 3. m3 m3 140. b.50 € 19. Debljine 20 cm. Rinfuzna mineralna vuna u džakovima. po detaljima i uputstvu projektanta. po detaljima i uputstvu projektanta. "Vunizol R plus". Obračun po m2 izvedene izolacije. debljine 2 cm. b.00 7. Debljine 5 cm. gustine 150 kg/m3. Obračun po m2 izvedene izolacije. m2 m2 m2 22. Debljine 8 cm. Gajtan od kamene vune postaviti kao termoizolaciju cevovoda. m2 m2 m2 20. b. zvučna i protivpožarna izolacija cevovoda. Debljine 3 cm. debljine 3 cm.25 4. Debljine 10 cm. Debljine 10 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu klima kanala. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 2 cm. u sloju debljine 10 cm i polietilenske folije.00 € 53.00 € 61. Debljine 5 cm. b. po detaljima i uputstvu projektanta. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku specijalno mekih kaširanih ploča na Al. Rinfuzna mineralna vuna. Debljine 3 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. zvučna i protivpožarna izolacija cevovoda. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana opletenih pocinkovanom žicom.50 € 32.00 € 55. gustine 150 kg/m3. foliji. po detaljima i uputstvu projektanta.50 € 25.00 € 22. c. gustine 35 kg/m3. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana opletenih kudeljnim koncem.50 € 58. gustine 150 kg/m3. d. Debljine 5 cm. a. Obračun po m2 izvedene izolacije. a. Kamenu vunu postaviti kao termo.50 € 27. m2 m2 m2 25.50 € € € € 301 .51. Kamenu vunu postaviti kao termo. Obračun po m3 izvedene izolacije. "Vunizol G plus". Klima kanali 1. c. a. Debljine 2 cm.

00 6. m2 m2 m2 m2 5. "Vunizol JBS plus". Debljine 80 mm. a. b. f. b. debljine 3 cm. URSA LM 2. d. c. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na bituminizira-nom papiru. c. foliji. Debljine 10 cm.25 8. Debljine 50 mm. Nabavka i postavljanje samonosivih laganih izolacionih jastuka od mineralne vune i nalepljene jednostrano ojačanom Al. Debljine 8 cm. Debljine 5 cm. gustine 100 kg/m3. d. Debljine 40 mm. d. "Vunizol JVS plus".50 4. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 20 mm. debljine 3 cm. Debljine 8 cm. g. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na staklenom voalu. folijom. b. "Vunizol L plus". m2 m2 m2 m2 3. Samonosive lagane ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju klima kanala. po detaljima i uputstvu projektanta.00 12. "Vunizol JVS plus". m2 m2 m2 m2 5.50 10. gustine 100 kg/m3. po detaljima i uputstvu projektanta. d. c. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 5.00 6. Debljine 5 cm. debljine 3 cm. d. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu klima kanala. Debljine 8 cm. a.50 € € € € 13. Debljine 5 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. gustine 100 kg/m3. c.00 6.50 9.00 6. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju klima kanala. gustine 50 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu klima kanala. Debljine 3 cm. a.00 15. debljine 20 mm.50 8. m2 m2 m2 m2 5. Debljine 30 mm. Debljine 8 cm. Nabavka i postavljanje od kamene vune u obliku prošivenog ili neprošivenog filca u zatvorenoj PVC foliji. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 10 cm.00 7.5. a. Debljine 3 cm.50 € € € € 21.00 11. Debljine 10 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. a. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 60 mm. b. po detaljima i uputstvu projektanta. c. debljine 3 cm. po detaljima i uputstvu projektanta.00 € € € € 17. e.75 6. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 € € € € 9. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju klima kanala. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku lako mekih kaširanih ploča na Al. Debljine 3 cm. Debljine 10 cm.50 8.00 € € € € € € € 302 .25 8.50 10. Debljine 100 mm. Debljine 5 cm. Debljine 3 cm. b.00 10.

mase 36 kg/m3. po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 poda. d. Obračun po m2 izvedene izolacije. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na staklenom voalu. debljine 5 cm. debljine 5 cm. ekstrudirani polistiren (XPS). 5. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti kao termo i zvučnu izolaciju poda hladnih ostava. po detaljima i uputstvu projektanta. d. Debljine 10 cm. "Vunizol P plus".00 16. Debljine 6 cm.00 € € € € 17. a. Debljine 8 cm. c. Nabavka i postavljanje na zidovima i plafonima termoizolacionih ploča.50 16. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti kao termo i zvučnu izolaciju hladnih ostava. Obračun po m2 izvedene izolacije. c.00 € € € € 303 . po detaljima i uputstvu projektanta. d. c.00 16. "Vunizol M plus".50 10. Debljine 10 cm.00 10. URSA FOAM N-III-PZI. Debljine 15 cm.00 8. Debljine 5 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 15 cm. b.00 7.00 € € € € Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča. b. Debljine 10 cm.00 14. Hladne ostave 1. Debljine 5 cm. gustine 75 kg/m3. d. a. m2 m2 m2 m2 5. "Vunizol JVS plus". a. debljine 5 cm. Nabavka i postavljanje podnih termoizolacionih ploča. a. m2 m2 m2 m2 5. debljine 5 cm. b. Debljine 10 cm. d. gustine 60 kg/m3. a. m2 m2 m2 m2 8. gustine 100 kg/m3.50 8.00 8. c.00 14. Obračun po m2 izvedene izolacije. mase 36 kg/m3. debljine 5 cm. Debljine 15 cm. Debljine 8 cm. Debljine 5 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu pregradnih zidova. m2 m2 m2 m2 5.75 13. Debljine 5 cm. Debljine 8 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 poda.20.00 14. Debljine 10 cm. Debljine 8 cm. Debljine 8 cm. m2 m2 m2 m2 8. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu pregradnih zidova. ekstrudirani polistiren (XPS). c. b.00 € € € € 9. Debljine 5 cm.00 10. b. Debljine 6 cm.00 10. URSA FOAM N-III-L. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu hladnih ostava i slično. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča.00 € € € € 13.

foliju na sastavima preklopiti za 15 cm. a. folije.00 € 2. Nabavka i postavljanje jednog sloja paronepropusne polipropilenske folije. Foliju postaviti sa preklopima od 30 cm. Obračun po m2 postavljene površine.21. Dva sloja. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. Al. m2 2.15 mm. Na suve i očišćene spojnice naneti trajno elastični git i obraditi ga odgovarajućim alatkama. Zaptivanje spojnice oko prozora trajno elastičnim gitom. m2 m2 1. Obračun po m2 postavljene površine.00 € Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. URSA SECO 41. m2 m2 1. po uputstvu proizvođača. a. URSA SECO 41. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. m1 1. b. Jedan sloj. po uputstvu proizvođača. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. m2 2.00 € 11. Postavljanje jednog sloja Al. URSA SECO 700. Nabavka i postavljanje sloja paropropusne polipropilenske folije. m2 m2 1. 3. m1 0.50 € 12. URSA SECO 4000. Dva sloja. Obračun po m2 postavljene površine. debljine 0. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. m2 2. a.50 € 6.50 € 304 . Nabavka i postavljanje sloja paropropusne polipropilenske folije. URSA SECO 2000.00 € 5. Obračun po m1 spojnice. b. Postavljanje jednog sloja Kraberoida blank 150/100.00 € 2. Obračun po m2 postavljene površine. Obračun po m1 spojnice. Obračun po m2 postavljene površine. Na suve i očišćene površine sastava naneti trajno elastični git i obraditi ga odgovarajućim alatkama. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. URSA SECO 500. Ostali izolaterski radovi 1.50 € 8.00 € 7.00 € 2. Obračun po m2 postavljene površine.00 € 10. b. Obračun po m2 postavljene površine. m2 1. po uputstvu proizvođača. po uputstvu proizvođača. Zaptivanje sastava limene opšivke i dimnjaka trajno elastičnim gitom. Dva sloja. URSA SECO 41. URSA SECO 41. Jedan sloj. Kraberoid na sastavima preklopiti za 15 cm. Jedan sloj.

70 € 16. po uputstvu proizvođača.5 mm sanirati POLISANOM. Obrada betonskih zidova bazena hidroizolacionim zaštitnim i završnim ekološkim premazom Policem. po uputstvu proizvođača.00 € 17. m2 10. Obračun po m1 prozora. Eventualne naprsline veće od 0. Zaptivanje sastava drvenog prozora i zida Purpenom. Premaze naneti unakrsno. Zaptivanje sastava metalnog prozora i zida Purpenom. Policem je dvokomponentna polimerom modifikovana smeša na bazi cementa. četkom ili valjkom. m2 12. Podlogu pripremiti da bude čvrsta. Podlogu pripremiti da bude čvrsta. m1 0. Na podlogu naneti. čista. Premaze naneti unakrsno. i naneti u dva premaza.00 € 14. bez prašine i suva. Zaptivanje sastava PVC prozora i zida Purpenom. Policem je dvokomponentna polimerom modifikovana smeša na bazi cementa. četkom ili valjkom. Obračun po m1 prozora. Policem premaz pripremiti.5 mm sanirati POLISANOM. Obračun po m2 obrađene površine.00 € 305 . Na suve i očišćene površine sastava naneti Purpen i nakon sušenja obraditi ga odgovarajućim alatkama. m1 0. "Prvi maj" Čačak. Policem premaz pripremiti. premaz Policem Prajmera. Na suve i očišćene površine sastava naneti Purpen i nakon sušenja obraditi ga odgovarajućim alatkama. "Prvi maj" Čačak. Boja Policema po izboru projektanta. bez prašine i suva. i naneti u dva premaza. Na suve i očišćene površine sastava naneti Purpen i nakon sušenja obraditi ga odgovarajućim alatkama. premaz Policem Prajmera. Vremenski razmak nanošenja premaza je 24-72 h. Na podlogu naneti. Vremenski razmak nanošenja premaza je 24-72 h. čista. m1 1. Eventualne naprsline veće od 0. ekološkim premazom Policem. Obračun po m1 prozora.13. Obračun po m2 obrađene površine. četkom ili valjkom.50 € 15. četkom ili valjkom. Obrada betonskih zidova rezervoara za pitku vodu zaštitnim i hidroizolacionim.

.

13. GRAĐEVINSKA STOLARIJA 1.drvo prozori PVC prozori Krovni prozori Šperovana vrata Furnirana vrata Jelova vrata Borova vrata Hrastova vrata Alu. Prozori krilo na krilo Jednostruki prozori Dvostruki prozori Alu. 4. 17.drvo vrata Pregrade Ostala građevinska stolarija 309 311 315 317 321 325 326 332 334 337 343 349 353 357 360 362 362 364 307 . 5. 6.10. 8. . 15. 11. 10. 9. 2. 12. Vrata Alu. prozori Alu. 18. . 16.drvo vrata PVC vrata Metal . 7. 14. 3.

.

00 550. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume.00 360. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. i. e. m. b.00 340.00 225. g. 75. Dimenzija 80x120 cm. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 180x140 cm. Kom. Kom. n. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Dimenzija 100x100 cm. Dimenzija 160x120 cm. Kom. h. Obračun po komadu prozora. Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo. Dimenzija 120x100 cm. Kom. sa kapcima.00 155. c. m. Dimenzija 140x120 cm.00 250.00 405. dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 120x140 cm.00 230. Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 100x140 cm. Kom. Kom. Kom. k. Kom. 155. dimenzija 60x60 cm. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm. Dimenzija 140x140 cm. e.00 € € € € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo. Kom. Kom. a. Dimenzija 120x100 cm. dimenzija 80x80+30 cm. Dimenzija 140x100 cm. j.00 490. Dimenzija 80x80 cm. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. l. Kom. g. c. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. Dimenzija 80x120+30 cm. a. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Kom. Kom.00 340.00 550.00 320. Dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 100x100 cm. Kom. Kom. Prozori krilo na krilo 1.00 310.00 220. Dimenzija 140x180 cm. h.1. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 120x120 cm. Kom.00 105. Obračun po komadu prozora. 15. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Kom. i. b. Kom. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm.00 245. Dimenzija 140x180 cm.00 175. Obračun po komadu prozora. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Dimenzija 160x120 cm. po šemi stolarije i detaljima. 160. Dimenzija 140x120 cm. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. k. Dimenzija 120x120 cm. Dimenzija 120x140 cm. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Dimenzija 80x80+30 cm. Dimenzija 180x140 cm.00 275. Kom. Dimenzija 140x140 cm.00 320.00 € € € € € € € € € € € € € 29.00 € 309 . Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo sa platnenom roletnom. f.00 260.00 350. Kom.00 430. j. Kom. Kom. l. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. f.00 € 245. Prozore i kapke pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. a. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume.00 360. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. Dimenzija 140x100 cm. Kom. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm.00 405. po šemi stolarije i detaljima. b. Dimenzija 80x120 cm. d. Kom. Kom. d. Dimenzija 100x140 cm. Kom.00 250.

Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 140x180+30 cm.00 375. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Dimenzija 120x120+30 cm. m. Kom.00 525. Obračun po komadu prozora. b.00 370. Dimenzija 160x120+30 cm. Kom. Dimenzija 100x140+30 cm.00 315.00 420. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Kom.00 510. j. po šemi stolarije i detaljima. Kom. l.00 585. m. Dimenzija 100x100+30 cm.00 225. Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo sa aluminijumskom pokretnom eslinger roletnom. Dimenzija 120x140+30 cm. Dimenzija 180x140+30 cm. Kom. Prozore i roletne pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. 160. Dimenzija 100x100+30 cm. Dimenzija 100x140+30 cm.00 300. 330. Dimenzija 120x140+30 cm. Kom. Dimenzija 100x140+30 cm. Kom. Kom. Dimenzija 140x100+30 cm.00 325. i. Dimenzija 180x140+30 cm. Kom.00 420.50 450. Dimenzija 80x120+30 cm. Dimenzija 120x100+30 cm. Dimenzija 140x180+30 cm. Kom. Kom.00 € € € € € € € € € € € € € 57. j. Kom.00 345. Kom. dimenzija 80x80+30 cm. e. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Dimenzija 80x120+30 cm.00 330. Kom. Dimenzija 180x140+30 cm. l. g. m.00 345.c. Dimenzija 140x120+30 cm. k. e.00 355. Kom. g. Kom. Kom. Dimenzija 80x80+30 cm. k. Dimenzija 140x180+30 cm. Dimenzija 160x120+30 cm.00 590.00 445. Kom. Dimenzija 140x100+30 cm. Dimenzija 140x140+30 cm. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. po šemi stolarije i detaljima. f.00 510. d. 43. g.00 370. k.00 205. c.00 520. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm.00 480. Kom. i.00 420. Dimenzija 120x100+30 cm. Kom. l. Kom.00 375.00 315. f. h. Dimenzija 140x140+30 cm. Dimenzija 160x120+30 cm. Dimenzija 120x120+30 cm. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. Kom. Kom. Kom. Obračun po komadu prozora.00 355. Kom. j. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume.00 250. Kom. a. h. d. Kom. Kom. Kom. i. Dimenzija 120x100+30 cm.00 400. Dimenzija 120x120+30 cm.00 € € € € € € € € € € € € € 310 . Kom. 135. h. dimenzija 80x80+30 cm. Dimenzija 140x120+30 cm. Dimenzija 140x120+30 cm. b.00 260.00 325.00 395. Dimenzija 140x100+30 cm.00 595. d. Kom. c.00 560. a. Dimenzija 120x140+30 cm. Kom. Dimenzija 80x80+30 cm. Kom. Kom. f.00 € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo sa drvenom pokretnom eslinger roletnom. Dimenzija 100x100+30 cm. e. Kom. Kom. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm. Dimenzija 140x140+30 cm.

Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Dimenzija 140x100+30 cm. k. Kom. n.00 € € € € € € € € € € € € € € 311 . Dimenzija 180x140+30 cm. c.00 € € € € € € € € € € € € € 2. f. c. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Dimenzija 120x120 cm. g. Kom. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm. Kom.00 185. Dimenzija 80x80 cm.71. Kom. m.00 155.00 230. 125. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. dimenzija 60x60 cm. dimenzija 80x80+30 cm. Dimenzija 140x120+30 cm. Dimenzija 160x120+30 cm. Jednostruki prozori 1. Dimenzija 100x100 cm. m.00 120. Kom. Dimenzija 140x120 cm. Kom. Kom.00 105. Dimenzija 140x180+30 cm. Kom. e.00 315. j. i.00 405. Dimenzija 180x140 cm. Dimenzija 80x80+30 cm. a.00 75.00 485. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. d. Dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 80x120+30 cm. Dimenzija 60x60 cm. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. i. Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora. Kom. Obračun po komadu prozora. Kom.00 260. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 100x140+30 cm. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. 55.00 210. j. Dimenzija 100x100+30 cm. Kom. Kom. k. Kom. Kom. Kom.00 325. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. po šemi stolarije i detaljima. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. Dimenzija 120x140+30 cm. Dimenzija 80x120 cm. f. g. Dimenzija 140x140 cm. Kom. Kom. h. Dimenzija 140x180 cm. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume.00 210. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Dimenzija 120x120+30 cm.00 275. Kom. l. b.00 150.00 300. b. Kom. l. Dimenzija 120x100 cm. Dimenzija 140x100 cm.00 170. Kom. h. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode.00 260. Dimenzija 140x140+30 cm. a. Kom. Dimenzija 120x140 cm.00 290. e. d. Kom.00 380. Kom.00 270.00 185.00 480. Dimenzija 160x120 cm. Kom.00 180. Dimenzija 120x100+30 cm. Obračun po komadu prozora.00 185. Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo sa PVC pokretnom eslinger roletnom.

Kom.00 140. l. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni.00 170.00 240. i. Dimenzija 120x100 cm.00 € 195. g. Kom. Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora sa drvenom pokretnom eslinger roletnom. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. n. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. 125. Dimenzija 140x140 cm. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 120x120 cm.00 320.00 € 210. Dimenzija 60x60 cm. d.00 215.00 190. Dimenzija 140x100 cm. g. a. j.00 260.00 195. Kom. b.00 265. Dimenzija 140x180 cm. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. j. b. f.00 190. Kom.15. a.00 230.00 215. Dimenzija 100x140 cm.00 345. dimenzija 80x80+30 cm. Dimenzija 80x80 cm. 130. Kom. Kom. Dimenzija 140x140 cm. k. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. i. Dimenzija 160x120 cm. Kom. Dimenzija 80x80+30 cm. Dimenzija 140x120 cm. f.00 255. Kom. Kom.00 85. Kom. dimenzija 60x60 cm. Kom. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. h. po šemi stolarije i detaljima. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Dimenzija 180x140 cm. Dimenzija 80x120+30 cm. Kom. Dimenzija 100x100 cm. Dimenzija 100x100 cm. h. c. Dimenzija 160x120 cm. a. m. Kom. l. Dimenzija 80x80 cm. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode.00 285. d. Prozore i roletne pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. e. b. Kom. k.00 € 312 . Kom. dimenzija 80x80 cm. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Dimenzija 180x140 cm. Kom. Kom. Kom. Dimenzija 140x180 cm. Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora sa platnenom roletnom. Kom. Dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija 120x140 cm. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Kom. Kom.00 120. m.00 315. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 120x100 cm. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Kom. Kom. sa kapcima. Kom. Kom.00 180. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. c.00 175. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 80x120 cm. Dimenzija 120x120 cm.00 € € € € € € € € € € € € € € 43. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom.00 420.00 280.00 410. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Obračun po komadu prozora. Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Kom. Dimenzija 140x120 cm. Prozore i kapke pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. e. c. Dimenzija 140x100 cm. Kom.00 260. Dimenzija 80x120 cm. 70.00 € € € € € € € € € € € € € 29. Kom. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta.00 320. Kom. Dimenzija 100x100+30 cm.

h. e.00 185. Kom. Kom. Dimenzija 180x140+30 cm. Kom. Kom. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm.00 215. m. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 80x80+30 cm. Dimenzija 80x80+30 cm.00 210.00 345. Kom. e. Dimenzija 140x100+30 cm. 270. Kom. Kom. Kom. b. Dimenzija 80x120+30 cm. Dimenzija 120x100+30 cm. f. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. k. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm.00 265. Dimenzija 120x140+30 cm. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 155. j.00 330.00 170. 57. Kom. Kom. h. Kom. Dimenzija 140x180+30 cm. Dimenzija 100x140+30 cm. c.00 450. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom.00 150. d. Kom. Dimenzija 140x100+30 cm. Kom.00 460. Kom. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. i. Dimenzija 160x120+30 cm. j. Dimenzija 140x120+30 cm. Dimenzija 120x100+30 cm. Dimenzija 160x120+30 cm. Dimenzija 120x140+30 cm. Dimenzija 140x140+30 cm.00 205. Dimenzija 100x140+30 cm.00 235. Dimenzija 120x120+30 cm.00 290. Kom.00 275. Dimenzija 180x140+30 cm.00 345. Kom. Kom. c.00 240. Dimenzija 140x120+30 cm. Dimenzija 80x120+30 cm.00 135. dimenzija 80x80+30 cm. Kom. l. e. Dimenzija 120x120+30 cm. Kom.00 275. Kom. Kom. Dimenzija 160x120+30 cm. Dimenzija 100x100+30 cm.00 € € € € € € € € € € € € € 71.00 305. Dimenzija 100x100+30 cm. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. l. f.00 € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora sa aluminijumskom pokretnom eslinger roletnom. a.00 380. Dimenzija 140x180+30 cm. Obračun po komadu prozora. po šemi stolarije i detaljima. Kom.00 € € € € € € € € € € € € € 313 .d. Kom. Dimenzija 140x120+30 cm. m. Dimenzija 100x140+30 cm. Kom. g.00 225. k.00 380. Kom. po šemi stolarije i detaljima. d. Dimenzija 140x100+30 cm. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. l. Dimenzija 140x180+30 cm.00 240. Dimenzija 120x120+30 cm. Obračun po komadu prozora. b. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. 90.00 400.00 290. Kom. Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora sa PVC pokretnom eslinger roletnom. k. Dimenzija 120x140+30 cm. f.00 340. Dimenzija 140x140+30 cm. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode.00 200.00 235. Dimenzija 140x140+30 cm. 105. Dimenzija 120x100+30 cm. Kom.00 285. g. Kom. Kom. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom.00 385. i. i. Dimenzija 180x140+30 cm. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Kom. dimenzija 80x80+30 cm. Kom. Kom. m. g.00 240. a. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. Kom.00 315. j. h. Kom.

k. Dimenzija 160x120 cm. Kom. 110.00 235. l. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm.00 365. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 120x120 cm. Dimenzija 120x140 cm.00 825. m. Dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 120x100 cm.00 825. a. e. Dimenzija 140x140 cm. b. Kom. f. d. dimenzija 60x60 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Prozore izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dimenzija 80x120 cm. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. i. Dimenzija 100x140 cm.00 640. Kom. Dimenzija 120x120 cm. Kom. Kom. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dimenzija 140x100 cm. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Prozore obrusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka. n. Izrada i postavljanje jednostrukih hrastovih prozora. h. Dimenzija 140x180 cm. Kom. Kom. Dimenzija 80x120 cm.00 680. dimenzija 80x80 cm. d. Kom.00 455. m. c.00 € € € € € € € € € € € € € € 99.00 360. b. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 140x180 cm.85. zastakljenih termo staklom i finalno obrađenih.00 420. Kom. sa kapcima. Dimenzija 120x100 cm.00 480. Izrada i postavljanje jednostrukih hrastovih prozora.00 535. k.00 530. Dimenzija 120x140 cm. Kom. l. Dimenzija 140x120 cm. Kom. Kom. h. Dimenzija 180x140 cm. Kom.00 560. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. j. Kom. j. Kom. Dimenzija 100x100 cm.00 335.00 460. Dimenzija 80x80 cm. Prozore i kapke brusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka. po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta. Dimenzija 180x140 cm. Obračun po komadu prozora. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. a. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume.00 315. Kom.00 340. Kom. g. Kom. c.00 300. e. Dimenzija 140x140 cm.00 520. Dimenzija 100x100 cm. Kom.00 205.00 380. Dimenzija 160x120 cm. i. zastakljenih termo staklom i finalno obrađenih. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. 250.00 530. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta. Dimenzija 100x140 cm. Kom.00 140.00 € € € € € € € € € € € € € 314 . g. Kom. Dimenzija 80x80 cm.00 325. f.00 570. Dimenzija 140x120 cm. Kom. Dimenzija 140x100 cm. Kom.

Dimenzija 240x140 cm. Kom. b. Dimenzija 180x170+30 cm. Dimenzija 100x140+30 cm.00 625. r. i. Dimenzija 120x140 cm. l.00 235. Dimenzija 240x170+30 cm. u. g.00 715.00 700. Kom. Kom. Dimenzija 140x200 cm. Obračun po komadu prozora.00 240. c. Kom. Dimenzija 120x140+30 cm. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom.00 450. Kom. Kom. Kom. v. s. Kom. Kom. Dimenzija 180x140 cm. Kom. Dimenzija 120x170 cm.3. Kom. i. Dimenzija 120x200+30 cm. Kom. Dimenzija 140x120+30 cm. Dimenzija 80x80 cm. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 80x120 cm. Dimenzija 60x60 cm.00 520. c. j. Dimenzija 180x200 cm. u.00 490. t.00 940.00 1 080. p. Kom. Dvostruki prozori 1. Kom. Dimenzija 100x170+30 cm. Dimenzija 140x120 cm. Kom. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. Dimenzija 80x80+30 cm.00 340. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom.00 310.00 140. p. dimenzija 80x80+30 cm. f. Dimenzija 140x140 cm. Kom. d. f. n. Kom. Kom. Kom. t.00 430. e. Dimenzija 140x170+30 cm.00 450.00 355. Dimenzija 120x100+30 cm. o. Prozore i roletne pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom.00 530. h.00 780. l. dimenzija 60x60 cm. Kom. Kom. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. Kom.00 480. m. Dimenzija 120x120 cm. Dimenzija 100x100 cm.00 585. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. Dimenzija 180x200+30 cm. Dimenzija 140x100 cm. Kom.00 520. Kom. Dimenzija 120x200 cm. e.00 300. Dimenzija 80x120+30 cm. h. Obračun po komadu prozora. 110. Kom. Kom.00 320. 23.00 210. Dimenzija 120x170+30 cm. Kom. g. Dimenzija 120x120+30 cm. b. m. Dimenzija 140x140+30 cm.00 585. Dimenzija 120x100 cm.00 680.00 1 260. 200. Kom. d. Dimenzija 140x200+30 cm.00 720. Dimenzija 100x100+30 cm. a. Kom. j.00 810. Dimenzija 140x100+30 cm. Dimenzija 240x170 cm. Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih prozora. o. Dimenzija 240x140+30 cm. po šemi stolarije i detaljima. k. Kom. Kom.00 520.00 365. Kom.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih prozora sa drvenom pokretnom eslinger roletnom. Kom.00 325. k.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 315 . n. Kom. Kom. Dimenzija 180x140+30 cm. Dimenzija 180x170 cm.00 520. r. Dimenzija 140x170 cm.00 700. a. Kom. Dimenzija 100x170 cm. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 425. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 280. Dimenzija 100x140 cm.00 780. s.00 390. Kom.00 455. Kom. Kom.

Kom. Dimenzija 100x170 cm. d. Dimenzija 240x170 cm. s.00 305. Dimenzija 120x170 cm. Kom. po šemi stolarije i detaljima.00 400. Dimenzija 140x200 cm. a. Dimenzija 140x100 cm. Kom.00 460. Dimenzija 180x200 cm.00 470.00 400. Kom.00 900. dimenzija 80x80 cm. j.00 460.00 160. Kom. Prozore i kapke pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 316 . Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih prozora sa platnenom roletnom. d. Kom. Kom. Dimenzija 140x100 cm. Dimenzija 140x170 cm.00 355. Kom. u. 190. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Kom.00 875. Dimenzija 180x200 cm. Kom. Dimenzija 240x140 cm.00 230.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 67. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. Kom. p. Dimenzija 80x120 cm.45. Kom. Kom. c.00 460. dimenzija 60x60 cm.00 325. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila.00 590. Dimenzija 120x140 cm. a. Dimenzija 140x170 cm.00 660. 120. Dimenzija 180x170 cm. Dimenzija 120x120 cm. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 120x100 cm. k. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. l. Dimenzija 120x100 cm. Kom. Kom.00 1 010.00 500. c. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. t. t.00 390. f. b.00 660. Dimenzija 80x80 cm. o. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 60x60 cm. Kom.00 660. Kom.00 650. f. Dimenzija 120x200 cm. Dimenzija 80x80 cm. Kom. e. Kom. Kom. j. Dimenzija 120x120 cm.00 580. Kom. Dimenzija 100x170 cm. m. g.00 570. p. Kom.00 765. i.00 750. u. r. Kom.00 790. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 100x100 cm. n. Kom. Kom. Dimenzija 180x170 cm. Kom. sa kapcima. Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih prozora. e. Dimenzija 80x120 cm. Dimenzija 120x140 cm. Kom. v. Dimenzija 240x140 cm. Kom.00 570.00 395.00 870.00 530. Kom. i. Kom.00 760. Dimenzija 140x140 cm. g. Dimenzija 140x120 cm.00 400. Kom. Dimenzija 120x200 cm. Kom. Kom. m.00 250. l. k. s. Dimenzija 140x140 cm. o. h.00 335. Dimenzija 140x120 cm.00 370. Dimenzija 100x100 cm. r. n. Dimenzija 240x170 cm. Kom. b. Dimenzija 140x200 cm. Dimenzija 180x140 cm. Dimenzija 100x140 cm.00 270. Dimenzija 180x140 cm.00 920. Dimenzija 120x170 cm. Dimenzija 100x140 cm. Kom. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom.00 430. Kom.00 420. Kom. Kom. h. Kom. Kom. Kom.

vulkanizovanom na uglovima. Prozore obrusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka. b. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom.00 520.00 500.00 420. g. Kom. Obračun po komadu prozora. a. Okov i ton eloksiranog aluminijuma. Dimenzija 180x170 cm. Kom. d. Dimenzija 80x120 cm.00 195. Dimenzija 60x60 cm.00 290. Prozore izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dimenzija 100x100 cm. Kom. Dimenzija 180x140 cm. Kom. Dimenzija 80x80 cm. Kom. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta. m.00 455. Dimenzija 180x170 cm. i. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 80x120 cm. Kom. Kom. Kom. Dimenzija 180x140 cm. b. l. j.00 600. Dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 120x100 cm.00 360.00 845.00 690.00 440.00 740. c. sa kapcima. k. Izrada i postavljanje zastakljenih aluminijumskih prozora. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom.00 585. k. m. Prozore i kapke brusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka.00 650. dimenzija 80x80 cm.00 1 080.00 650. Dimenzija 80x80 cm. e.00 490. Dimenzija 140x140 cm. l. Izrada i postavljanje dvostrukih hrastovih prozora. Kom.00 € 317 . Dimenzija 140x120 cm. 105. Kom. zastakljenih Flot staklom i finalno obrađenih.00 455. Kom. f. Kom. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. a.00 € € € € € € € € € € € € € € 103. Kom. 155. Kom. Dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 100x100 cm. Dimenzija 140x170 cm. Kom. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Kom.00 875. 300. Dimenzija 140x100 cm. Kom. Kom. Kom. Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 120x140 cm. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta. Kom.00 420. Kom. Dimenzija 100x140 cm. Kom. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. i. Kom. Kom. Kom.89. Kom. Dimenzija 140x170 cm. c. Dimenzija 140x100 cm. Dimenzija 120x100 cm. Izrada i postavljanje dvostrukih hrastovih prozora. Dimenzija 140x120 cm. h. dimenzija 60x60 cm.00 610. dimenzija 60x60 cm.00 690. Kom. b. po šemi stolarije i detaljima. prozori 1. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. n. Dimenzija 140x140 cm. Kom. po šemi stolarije i detaljima. e. f. Prozore izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i termo prekidom. Obračun po komadu prozora. d. j. po izboru projektanta. a. Dimenzija 120x120 cm. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. h.00 780.00 1 200. zastakljenih Flot staklom i finalno obrađenih. Dimenzija 120x120 cm.00 € 120. Alu. Dimenzija 120x140 cm. po šemi stolarije i detaljima.00 € € € € € € € € € € € € € 4. Kom.00 490. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. g.

Dimenzija 140x100+30 cm. Kom.00 300.00 275. 170. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. Dimenzija 80x120 cm. U cenu ulaze i zastakljivanje. Dimenzija 100x140+30 cm. Kom. Kom. n.00 875. Kom. e. Dimenzija 140x180 cm. c. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom.00 210. Kom. Kom.00 375. Kom. Kom. Dimenzija 100x100 cm.00 190. Dimenzija 160x120 cm. Kom.00 150.c. Obračun po komadu prozora. e. i. 200.00 375. Kom. Dimenzija 140x140+30 cm. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Kom. m. Kom. l.00 320.00 190. g. Dimenzija 160x120+30 cm.00 375. f. Dimenzija 180x140 cm. vulkanizovanom na uglovima. g.00 620. m. Kom.00 270. Kom.00 440. c. Kom.00 390. Dimenzija 140x120 cm.00 735.00 385. Prozore i kapke izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i termo prekidom. Kom. Kom. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. a. h. Dimenzija 120x140 cm.00 515. l. f.00 845. Dimenzija 60x60 cm. Kom. Dimenzija 120x140+30 cm. Izrada i postavljanje zastakljenih aluminijumskih prozora sa eslinger roletnom. g. Dimenzija 120x140 cm.00 425. Kom. Kom. Kom.00 190. Prozorske kapke izvesti sa pokretnim rebrima. Kom.00 625. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. dimenzija 60x60+30 cm. i. Kom. j. j. d. k.00 € € € € € € € € € € € € € € 29. i. Kom. b. Kom. Dimenzija 100x140 cm. dimenzija 60x60 cm.00 710. Kom. Kom.00 285. Dimenzija 180x140+30 cm. Kom. Dimenzija 60x60+30 cm. Dimenzija 140x140 cm. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 100x100+30 cm.00 210. Kom. Dimenzija 120x100+30 cm. Okov i ton eloksiranog aluminijuma. po izboru projektanta. Dimenzija 120x100 cm.00 € € € € € € € € € € € € € € 318 . a. Dimenzija 140x140 cm.00 260. e. f. l.00 525. Dimenzija 120x120 cm.00 160. n. Dimenzija 140x100 cm. Kom. Dimenzija 140x120+30 cm. Dimenzija 140x100 cm. Dimenzija 80x120 cm. Kom.00 620. Dimenzija 140x180+30 cm.00 520. kapci. Kom. d. Dimenzija 120x120 cm.00 425. h. d.00 190.00 540. Dimenzija 80x80 cm. m. Dimenzija 80x120+30 cm.00 575. Dimenzija 160x120 cm. n. Dimenzija 140x120 cm. Kom. Kom. Okov i ton eloksiranog aluminijuma. Kom. Dimenzija 140x180 cm. Dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 100x100 cm. k.00 € € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih aluminijumskih prozora. j.00 235. Dimenzija 80x80+30 cm. po izboru projektanta. h. Dimenzija 180x140 cm. k. po šemi stolarije i detaljima. 15.00 625. Dimenzija 120x120+30 cm. b. Dimenzija 120x100 cm. Kom. sa kapcima.00 265. Prozore i roletne izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i termo prekidom. Kom. Kom. Kom. vulkanizovanom na uglovima. 140.

Dimenzija 80x60 cm. između spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. po izboru projektanta. Kom. Dimenzija 80x80 cm. sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka.00 € € € € 58. po izboru projektanta. b. Boja prozora. e. Kom. a. dvokrilni. Kom. između spoljnih i unutrašnjih metalnih delova.00 415. Dimenzija 140x140 cm. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka.00 1 025. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. a.00 360.00 485. Kom. Kom. dvokrilni. Dimenzija 80x140 cm. za zaštitu od insekata. Kom. Kom.00 390. Dimenzija 100x140 cm. a. Dimenzija 100x140 cm. f.00 € € € € € € € € € € € 319 .00 850. dimenzija 60x60 cm. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom. Prozor zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Lamele se obrću oko horizontalne ose. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Dimenzija 140x140 cm. Kom. k. h. po izboru projektanta. Dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 120x140 cm. Okov i boja prozora. dvokrilni. Kom. Dimenzija 200x140 cm.00 510. Obračun po komadu prozora. Kom.00 770. Dimenzija 100x140 cm. Kom. b. od eloksiranog aluminijuma sa termoprekidom "Nissal-ALT". Dimenzija 140x140 cm. c.00 625. Dimenzija 200x140 cm.00 440.00 330. f.00 220. Dimenzija 80x60 cm. Kom. sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka. Kom. Dimenzija 140x140 cm. k. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. d. d. Kom.00 960. Dimenzija 60x80 cm. između spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. Dimenzija 80x80 cm. i. b c. c. Nabavka i postavljanje zastakljenih jednokrilnih prozora sa kapcima. Dimenzija 60x60 cm. Okov. dvokrilni. Kom. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. Dimenzija 180x140 cm. Kom. Kom. j.00 195. Dimenzija 100x220 cm. Kom. Kom. dimenzija 100x140 cm. Kom. dvokrilni. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Nabavka i postavljanje zastakljenih jednokrilnih prozora. Dimenzija 80x140 cm. Obračun po komadu prozora. 200. dvokrilni. Dimenzija 140x140 cm. boja prozora i kapaka. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 140x220 cm. od eloksiranog aluminijuma sa termoprekidom "Nissal-ALT".00 € € € € € € € € € € € 54.00 585. Kom. e.00 260. Nabavka i postavljanje zastakljenih fiksnih prozora. 160. i. dimenzija 60x60 cm.43.00 310. 360. sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka. Kom. od eloksiranog aluminijuma sa termoprekidom "Nissal-ALT". Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. Kom.00 540.00 230.00 215. Dimenzija 120x140 cm. Kom. d. h. Kom.00 215.00 390. Kom. j. g. Dimenzija 60x80 cm. g.00 290. Dimenzija 180x140 cm.

00 € 73. Kom. Dimenzija 100x220 cm. Dimenzija 100x140 cm. 1 400.00 245. Kom. 135. Dimenzija 160x140 cm. i. dimenzija 100x140 cm. po izboru projektanta. Kom. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. a. h. b. između spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. za zaštitu od insekata. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. c. po izboru projektanta. sa višekomornim sistemom profila. Dimenzija 200x140 cm. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih prozora sa kapcima. Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih prozora. Dimenzija 80x80 cm. Kom. j. g. Kom. Obračun po komadu prozora. po izboru projektanta.00 180. Dimenzija 200x140 cm. k.00 305.00 440. f. Kom. a. d. dimenzija 160x140 cm. Kom.00 € € € € € € € € € € € 84.00 195. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. Prozor zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Obračun po komadu prozora. Kom. Okov i boja prozora. b. sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka. dimenzija 160x140 cm. dvokrilni. b. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. 170. od eloksiranog aluminijuma "NissalALS". Dimenzija 160x140 cm. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. 850. Dimenzija 140x140 cm. uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 180x140 cm. d. e. Kom. Kom. dvokrilni. od eloksiranog aluminijuma sa termoprekidom "Nissal-ALT". Dimenzija 140x220 cm.00 410.00 220. Kom. Dimenzija 200x140 cm. Obračun po komadu prozora. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Dimenzija 60x80 cm.00 € 1 500. Dimenzija 80x140 cm. od eloksiranog aluminijuma sa termoprekidom "Nissal-ALT". Okov i boja prozora. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. po izboru projektanta.00 385.69.00 € 950. sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka. Kom. Kom. od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS".00 280.00 255. Nabavka i postavljanje zastakljenih jednokrilnih prozora. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 140x140 cm. a. Lamele se obrću oko horizontalne ose. Dimenzija 120x140 cm.00 € € € € 320 . Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. Kom. sa višekomornim sistemom profila. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom. Dimenzija 60x60 cm.00 € 71. dimenzija 60x60 cm. Boja prozora.00 165. Kom.00 190. Nabavka i postavljanje zastakljenih fiksnih prozora. Dimenzija 80x60 cm. Kom. b c. Kom. a. između spoljnih i unutrašnjih metalnih delova.00 180. Kom. boja prozora i kapaka. Kom. Dimenzija 140x140 cm. dvokrilni. Okov.

a. Nabavka i postavljanje zastakljenih jednokrilnih prozora sa kapcima. Dimenzija 80x120 cm. Dimenzija 160x140 cm. b. od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS". a.00 575. za zaštitu od insekata.00 495. Dimenzija 120x140 cm. po izboru projektanta. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih prozora. Dimenzija 80x140 cm. Kom. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. dimenzija 160x140 cm. Dimenzija 200x140 cm.00 110. vulkanizovanom na uglovima. Kom.00 525. Dimenzija 160x140 cm. 770.00 160. Dimenzija 180x140 cm. uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. sa višekomornim sistemom profila.00 € 5. Kom. Okov i boja prozora. Kom.00 930. a. Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih prozora sa kapcima. Obračun po komadu prozora. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima.00 800. Kom. od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS". Okov. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila.00 150. Dimenzija 200x140 cm. b. d. Kom.drvo prozori 1. Obračun po komadu prozora. Kom. Kom. Kom. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom.88. 1 250. uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. sa višekomornim sistemom profila. f.00 € € € € 321 . Izrada i postavljanje zastakljenih prozora od eloksiranog aluminijuma i drveta. Dimenzija 140x140 cm. dvokrilna. Dimenzija 60x60 cm. a. Kom. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. po izboru projektanta. Kom. Kom. dvokrilna. Dimenzija 80x60 cm. k. b. po izboru projektanta. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm.00 € € € € € € € € € € € 99.00 355. h. Dimenzija 100x100 cm. po šemi stolarije i detaljima.00 € 101. za zaštitu od insekata.00 885. dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 80x80 cm. b. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima.00 720. Dimenzija 60x60 cm. Lamele se obrću oko horizontalne ose. po izboru projektanta. Okov. dimenzija 160x140 cm. Obračun po komadu prozora. Kom. 325. e. Kom. j.00 415. boja prozora i kapaka. Završnu obradu drveta izvesti lazurnom bojom u tri sloja i lakirati. Prozore izraditi u kombinaciji eloksiranog aluminijuma i drveta vlažnosti do 10 %. g.00 355. Dimenzija 100x140 cm. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. ton eloksiranog aluminijuma i boja drvenih elemenata prozora. i.00 € 820. . 100. Lamele se obrću oko horizontalne ose. od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS". Okov. Dimenzija 140x140 cm. Kom. Kom. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Dimenzija 200x140 cm. Dimenzija 80x80 cm. Kom. boja prozora i kapaka. Kom. Obračun po komadu prozora. sa termo prekidom. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. sa višekomornim sistemom profila. dvokrilna. c. Kom. Dimenzija 60x80 cm. c. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom.00 € 1 320. dimenzija 60x60 cm. Alu. d. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati EPDM gumom.

a. vulkanizovanom na uglovima. Dimenzija 140x180 cm.00 445. Kom. j. od eloksiranog aluminijuma i drveta. d. Dimenzija 120x140+30 cm. g. Dimenzija 140x180+30 cm. Kom.00 280. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati EPDM gumom. Kom. Dimenzija 100x100 cm. m.00 320.00 545. Kom. Prozore izraditi u kombinaciji eloksiranog aluminijuma i drveta vlažnosti do 10 %. Dimenzija 60x60 cm. n. Kom. 205.00 640.00 200. Kom.00 285. Dimenzija 80x120+30 cm. Dimenzija 80x80+30 cm. i. m. Dimenzija 140x120 cm. Dimenzija 80x80 cm.00 € € € € € € € € € € € € € € 29. Kom. Dimenzija 160x120 cm. Dimenzija 80x120 cm. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati EPDM gumom. b. b.00 290. Dimenzija 120x100 cm. Dimenzija 180x140 cm. Kom. Kom. Dimenzija 140x140 cm.00 530. Kom. l. Kom.00 390.00 550. h. Dimenzija 120x140 cm. Kom. e. Kom.00 750. Dimenzija 180x140+30 cm.00 200.00 900. f. m. dimenzija 60x60+30 cm. Kom. Prozorske kapke od eloksiranog aluminijuma izvesti sa pokretnim rebrima. c. Dimenzija 60x60+30 cm. Dimenzija 120x120+30 cm. k. Dimenzija 140x100 cm. Prozore izraditi u kombinaciji eloksiranog aluminijuma i drveta vlažnosti do 10 %. f. vulkanizovanom na uglovima. g. Dimenzija 140x100 cm.00 € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih prozora. Dimenzija 120x140 cm. po šemi stolarije i detaljima.00 225. c. j. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. i. j. po izboru projektanta. sa termo prekidom. 200. Obračun po komadu prozora. n. Dimenzija 140x120 cm.00 € € € € € € € € € € € € € € 322 . Dimenzija 140x100+30 cm. Kom. h. ton eloksiranog aluminijuma i boja drvenih elemenata prozora. Dimenzija 140x120+30 cm. Kom. Kom. Kom. Dimenzija 140x140+30 cm. 175. Dimenzija 180x140 cm. Kom. ton eloksiranog aluminijuma i boja drvenih elemenata prozora. Dimenzija 140x180 cm. Dimenzija 160x120 cm. d. l. Kom.00 400.00 340.00 460.00 390.00 240.00 620. h. Kom. Kom. k. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Kom. po izboru projektanta.00 390. Dimenzija 160x120+30 cm.00 195. n.00 175. Kom.00 875. g.00 530. Kom.e. Kom. Kom.00 445. dimenzija 60x60 cm.00 550. Završnu obradu drveta izvesti lazurnom bojom u tri sloja i lakirati. i. Kom. a. sa termo prekidom. Završnu obradu drveta izvesti lazurnom bojom u tri sloja i lakirati. 15. Kom.00 640. Dimenzija 140x140 cm.00 225. Okov. Dimenzija 120x120 cm. Dimenzija 120x120 cm. e. po šemi stolarije i detaljima. l. Kom. Dimenzija 120x100 cm. Kom. Kom. Kom. Dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 120x100+30 cm.00 640. Izrada i postavljanje zastakljenih prozora od eloksiranog aluminijuma i drveta sa aluminijumskim eslinger roletnama. k. sa kapcima. Obračun po komadu prozora. Kom. f. Dimenzija 100x140+30 cm. Dimenzija 100x140 cm. Kom.00 750.00 300. Kom. Kom. Kom.00 300. Okov.00 390. Dimenzija 100x100+30 cm.

Dimenzija 140x140 cm.00 550.00 185. Kom. Dimenzija 180x140 cm. dvokrilni. Kom. i. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Kom. Kom. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. Dimenzija 200x140 cm.00 405. Kom. Kom. Kom. Kom. Dimenzija 120x140 cm. dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 60x80 cm. 165. g.00 190. Dimenzija 200x140 cm. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. Zaptivači su neprekinuti po celom obimu. Dimenzija 60x60 cm. c. Obračun po komadu prozora. dvokrilni. Dimenzija 120x140 cm.00 280. dvokrilni. Između spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastični držači sa zavrtnjem koji čine prekinuti termo most. h. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 60x80 cm. Kom. Kom. j. Nabavka i postavljanje zastakljenih jednokrilnih prozora. Kom. Zaptivni materijal rađen je od EPDM profila. d. dvokrilni. Kom. a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza. Kom. dimenzija 60x60 cm. Kom. Boja prozora. Dimenzija 140x140 cm. Kom. Dimenzija 80x60 cm. Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom. Kom. od eloksiranog aluminijuma i drveta "Nissal-ALD". Dimenzija 60x60 cm. Sav zaptivni materijal rađen je od EPDM profila. Kom. a. Obračun po komadu prozora. koji površini daje svilenkast mat izgled. Kom.00 580. Prozor zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm.00 185.00 470. Kom. f. Dimenzija 180x140 cm. Dimenzija 80x80 cm. c. od eloksiranog aluminijuma i drveta "NissalALD".00 260. sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreče ili jele. Zaptivači su neprekinuti po celom obimu. Kom. Kom. Dimenzija 100x140 cm.00 300. Dimenzija 80x60 cm. g. b. Kom.00 360. po izboru projektanta. Dimenzija 140x220 cm. Između spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastični držači sa zavrtnjem koji čine prekinuti termo most. h. Kom.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € B. a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza. Dimenzija 80x80 cm. koji površini daje svilenkast mat izgled. e. Kom.00 320. Od mahagonija a.00 260. 150.00 330. 65. k.00 345.00 230. d. i. d. k.00 380. Okov i boja prozora.00 650. Dimenzija 100x220 cm. Kom.00 520.00 230. Dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 100x140 cm. f. b.00 215. b.00 200. po izboru projektanta. e.43. Od smreče ili jele a. Kom. Dimenzija 80x140 cm. Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom. dvokrilni. c. dvokrilni.00 € € € € 323 . Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 80x140 cm.00 440. Nabavka i postavljanje zastakljenih fiksnih prozora. j. A. sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreče ili jele.00 680.

dvokrilni.00 € 850. Kom. Kom. uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. j. a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza. Kom. Dimenzija 60x80 cm. Kom.00 570. Lamele se obrću oko horizontalne ose.00 360. Okov. Dimenzija 140x140 cm. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom. Kom. po izboru projektanta. sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreče ili jele. koji površini daje svilenkast mat izgled. Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom. Kom. Okov. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom. Dimenzija 60x60 cm. Sav zaptivni materijal rađen je od EPDM profila. i. dimenzija 160x140 cm. Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih prozora od eloksiranog aluminijuma i drveta "NissalALD". g. dvokrilni.00 € 1 350. Obračun po komadu prozora.00 620. Dimenzija 100x140 cm. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. b. b. Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom. Zaptivači su neprekinuti po celom obimu. Dimenzija 200x140 cm. k.00 1 040. Kom. Obračun po komadu prozora.00 € 324 . uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. 320. Dimenzija 80x140 cm.00 1 000. Sav zaptivni materijal rađen je od EPDM profila. Kom. f. sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreče ili jele. koji površini daje svilenkast mat izgled. Kom. Dimenzija 200x140 cm.69. Nabavka i postavljanje zastakljenih jednokrilnih prozora sa kapkom. Zaptivači su neprekinuti po celom obimu. Kom. Između spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastični držači sa zavrtnjem koji čine prekinuti termo most.00 890. dvokrilni. Kom. dimenzija 160x140 cm. Dimenzija 160x140 cm. od eloksiranog aluminijuma i drveta "Nissal-ALD". a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza. Kom. 800. Između spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastični držači sa zavrtnjem koji čine prekinuti termo most. d. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. Kom. e. Lamele se obrću oko horizontalne ose. Okov i boja prozora. Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom.00 € € € € € € € € € € € 80. Između spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastični držači sa zavrtnjem koji čine prekinuti termo most. Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih prozora sa kapcima od eloksiranog aluminijuma i drveta "Nissal-ALD". a. Dimenzija 160x140 cm. Dimenzija 180x140 cm. c. Kom. a. h. b. a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza. po izboru projektanta. Dimenzija 200x140 cm. 1 280. Dimenzija 140x140 cm.00 395. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Dimenzija 80x60 cm. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. po izboru projektanta. Obračun po komadu prozora.00 € 82. Zaptivači su neprekinuti po celom obimu. sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreče ili jele. boja prozora i kapaka. Dimenzija 80x80 cm. boja prozora i kapaka.00 500.00 780. za zaštitu od insekata. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Sav zaptivni materijal rađen je od EPDM profila. Dimenzija 120x140 cm. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila.00 360. Kom. a. koji površini daje svilenkast mat izgled. za zaštitu od insekata. dimenzija 60x60 cm.

c. Kom. e. d. Dimenzija 180x140 cm. 110. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. c. Dimenzija 140x140 cm. Kom. Kom. po šemi stolarije i detaljima.00 € € € € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih PVC prozora. a.00 530.00 390. po izboru projektanta. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom.00 195. sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima.00 185. Obračun po komadu prozora. Kom. Kom. Okov i boja prozora. Dimenzija 140x100 cm. vulkanizovanom na uglovima. Kom. Kom. Obračun po komadu prozora. Kom. Kom.00 170. f. Dimenzija 120x140 cm.00 260. Dimenzija 100x100 cm. dimenzija 60x60 cm. b. a. i. sa kapcima. l. Kom.00 260. Dimenzija 100x140 cm. po šemi stolarije i detaljima. b. Dimenzija 100x100 cm. vulkanizovanom na uglovima.00 € 220. c. h. po šemi stolarije i detaljima. po izboru projektanta. Dimenzija 160x120 cm.00 325. Dimenzija 140x120 cm. a. Dimenzija 140x100 cm. g. Kom. n. Dimenzija 80x80+30 cm. Kom. Dimenzija 120x140 cm.00 € € € € € € € € € € € € € € 29.00 340. Kom. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila. m. Dimenzija 160x120 cm. Kom. Dimenzija 140x180 cm. Dimenzija 80x120+30 cm. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. Dimenzija 80x120 cm. po izboru projektanta. Kom. Dimenzija 140x140 cm. sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima. Kom. Dimenzija 120x120 cm.6.00 210. Kom. l. Dimenzija 60x60 cm. f. Dimenzija 60x60 cm. Kom. Kom. 195. b.00 345. Kom.00 130. Kom. Izrada i postavljanje zastakljenih PVC prozora. j. n. Dimenzija 140x180 cm.00 390. Dimenzija 100x140 cm. j. PVC prozori 1. vulkanizovanom na uglovima. sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima.00 365.00 650. Kom.00 650. Dimenzija 140x120 cm. dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 120x120 cm. m. d. Kom. Dimenzija 180x140 cm. e.00 220. Kom.00 435. Dimenzija 60x60+30 cm. Dimenzija 120x100 cm. dimenzija 60x60+30 cm.00 460. i. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Kom. k. Izrada i postavljanje zastakljenih PVC prozora sa PVC eslinger roletnama.00 € 325 . Kom.00 330.00 435. Prozorske kapke od tvrdog PVC-a izvesti sa pokretnim rebrima. k. Kom. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. 15. Kom.00 775. Dimenzija 80x80 cm.00 € 160. 140. Dimenzija 80x80 cm. Kom. Okov i boja prozora. Obračun po komadu prozora.00 210. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila. h. Dimenzija 120x100 cm. Dimenzija 80x120 cm. Kom.00 865. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila. Okov i boja prozora.00 530. Kom.00 225. g.

Dimenzija 140x140+30 cm. a. Kom. Kom. A.00 620.00 440. Nabavka i postavljanje pojedinačnog krovnog prozora. k. Dimenzija 140x100+30 cm. Dimenzija 180x140+30 cm. Krilo se obrće oko srednje horizontalne ose sa ručicom na vrhu krila. 325. Dimenzija 140x120+30 cm. Dimenzija 120x120+30 cm. sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH.00 € f. Na vrhu prozora nalazi se ventilacioni otvor sa filterom. b. j. 160. po izboru projektanta. Kom. Sa opšivkom prozora oznake EDH.00 € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih PVC prozora sa Alu. ukupne visine profila do 90 mm. vulkanizovanom na uglovima. Kom.00 515. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila. Dimenzija 60x60+30 cm. Dimenzija 120x100+30 cm.00 430. k. Okov i boja prozora. f. punjenim argonom.00 € g. Dimenzija 78x140 cm.00 € c.00 285. Kom. Dimenzija 100x140+30 cm. Dimenzija 80x120+30 cm. dimenzija 78x140 cm.00 280. Dimenzija 120x120+30 cm.00 350. Dimenzija 114x110 cm.00 410. m. Kom. Kom. Kom. Kom.00 520. Dimenzija 78x160 cm. Kom. Kom. Dimenzija 66x118 cm. Kom. Kom. 395. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 140x100+30 cm. Krovni prozori 1.00 495. Kom. Kom. ukupne visine profila do 90 mm. Kom.00 285. Dimenzija 100x140+30 cm.00 € b. Kom. d. Kom. n. Kom. Prozor je izrađen od nordijske borovine.00 335. eslinger roletnama. i. g. h.00 335. Dimenzija 140x180+30 cm. za crep i talasaste krovne pokrivače. 355. Kom. Dimenzija 100x100+30 cm.00 285.00 510. Dimenzija 80x80+30 cm.00 590. h. Kom. e. Kom.00 360. g. f. Prozor postaviti po uputstvu proizvođača. dimenzija 60x60+30 cm. po šemi stolarije i detaljima. l.d. Dimenzija 160x120+30 cm. Dimenzija 78x98 cm. Kom. Kom.00 410. 240. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Dimenzija 78x118 cm. i. Kom. Dimenzija 180x140+30 cm. 295. 43. Dimenzija 120x140+30 cm. Dimenzija 114x140 cm. Dimenzija 140x140+30 cm. 430. Dimenzija 140x180+30 cm. l.00 305.00 € 326 .00 € d. Dimenzija 120x100+30 cm.00 180. Kom. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. Dimenzija 160x120+30 cm.00 € € € € € € € € € € € € € € 7. 300. "Velux" tip GZL.00 300. Dimenzija 120x140+30 cm. sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima. Obračun po komadu prozora.00 € e. Kom. m. a. Dimenzija 100x100+30 cm. Kom. Dimenzija 140x120+30 cm.00 260. Kom.00 250. e. Kom. zaštićen jednim slojem laka i zastakljen termo izolacionim flotiranim staklom 4+16+4 mm. c. Kom. j. n. 390. Kom.

300.00 € f. Kom.00 € e. Dimenzija 114x118 cm. Dimenzija 78x98 cm.00 € Sa opšivkom prozora oznake EDS. Kom. 415. punjenim argonom. 400. Dimenzija 66x118 cm. Kom. Kom. Kom. Dimenzija 78x118 cm. Dimenzija 114x140 cm. 275. ukupne visine profila preko 90 mm. 355. Kom. Dimenzija 114x140 cm. Dimenzija 114x140 cm. a. Kom. a. Kom. 430.00 € f.00 € e. 390. ukupne debljine do 16 mm (2x8 mm). Dimenzija 78x140 cm. Dimenzija 114x140 cm. 615. Dimenzija 78x118 cm. Kom. Obračun po komadu prozora. 550. 420. 395. za crep i talasaste krovne pokrivače. Dimenzija 114x140 cm.00 € c. Dimenzija 78x140 cm. Kom. Krilo se obrće oko srednje horizontalne ose sa ručicom na vrhu krila.00 € g. Kom.00 € c. Kom.00 € d. ukupne debljine do 16 mm (2x8 mm). Unutrašnje staklo je flotirano a spoljno od kaljenog stakla. Kom. Kom. Nabavka i postavljanje pojedinačnog krovnog prozora. 395. Dimenzija 78x160 cm. Kom.B. ćeramidu i talasaste krovne pokrivače. šindru i druge ravne krovne pokrivače. ukupne visine profila preko 90 mm.00 € g.00 € g. "Velux" tip GGL. 435.00 € g. Dimenzija 66x118 cm. Dimenzija 78x118 cm. Dimenzija 66x118 cm. Dimenzija 114x118 cm. C. Dimenzija 78x118 cm. Dimenzija 78x140 cm. Kom. sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH.00 € f. Kom. Dimenzija 114x110 cm. za mediteran crep. 460. ćeramidu i talasaste krovne pokrivače. 280. Kom. 360. a. 480.00 € b. dimenzija 78x140 cm. Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH. Kom. 395. 355. Dimenzija 66x118 cm. Kom. 415. 505. 295. Kom.00 € e. ukupne visine profila do 90 mm. 505.00 € f.00 € Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDW.00 € b. Dimenzija 114x110 cm.00 € e.00 € C. Dimenzija 66x118 cm.00 € g.00 € d.00 € c. 550. Kom. Sa opšivkom prozora oznake EDW. Kom. a. Dimenzija 78x118 cm. zaštićen sa dva sloja laka i zastakljen termo izolacionim staklom 4+16+4 mm. a. 550. 460. za tegolu.00 € c. .00 € d.00 € e. 420.00 € c. Kom. Kom. za mediteran crep. Dimenzija 78x98 cm. 22. Dimenzija 78x160 cm. Prozor je izrađen od nordijske borovine. ukupne visine profila do 90 mm. Na vrhu prozora je ventilacioni otvor sa preklopom i ugrađenim filterom za zaštitu od prašine i insekta. Prozor postaviti po uputstvu proizvođača. 525.00 € d. 525.00 € b.00 € Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDS.00 € b. 580. Kom. za tegolu.00 € d. Dimenzija 78x98 cm. Dimenzija 78x160 cm. 300. Kom. 325. Kom. Dimenzija 78x140 cm.00 € 327 B. Kom.00 € f. Kom. 615. Dimenzija 78x140 cm. Kom. 330. Kom. Dimenzija 114x118 cm. 550. Kom. A. Dimenzija 78x98 cm. Kom. Kom. Dimenzija 78x160 cm.00 € b. Dimenzija 78x160 cm. šindru i druge ravne krovne pokrivače. Dimenzija 78x98 cm.

64. 545.00 € e.00 € f. Sa bakarnom opšivkom prozora oznake EDH. Kom.00 € f. a. 845.00 € c. 780. Krilo se obrće oko srednje horizontalne ose sa ručicom na vrhu krila.00 € g. zaštićen sa dva sloja laka i zastakljen termo izolacionim staklom 4+16+4 mm. Kom. ukupne debljine do 16 mm (2x8 mm). 925. 710. Sa bakarnom opšivkom prozora oznake EDW. Kom. Dimenzija 78x98 cm. Dimenzija 114x140 cm. Dimenzija 114x140 cm. Dimenzija 78x160 cm. Dimenzija 114x118 cm. 690. Dimenzija 78x140 cm.00 € 620. Kom. d. Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH. 600. e. Na vrhu prozora je ventilacioni otvor sa preklopom i ugrađenim filterom za zaštitu od prašine i insekta. Dimenzija 78x140 cm. šindru i druge ravne krovne pokrivače. ukupne visine profila preko 90 mm. Dimenzija 78x98 cm. 580.00 € g. Kom. 620. Dimenzija 66x118 cm. Kom. a. c. 770. ukupne debljine do 16 mm (2x8 mm). dimenzija 78x140 cm. 610. Kom. za crep i talasaste krovne pokrivače. Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDW.00 € d.00 € g.00 € b. za crep i talasaste krovne pokrivače. oznake EDS. Kom. ukupne visine profila do 90 mm. Kom. Dimenzija 78x118 cm. ukupne visine profila do 90 mm. ukupne visine profila do 90 mm. Kom. ukupne debljine do 16 mm (2x8 mm).00 € e. Kom. Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDS. Sa bakarnom opšivkom prozora.00 € E. ćeramidu i talasaste krovne pokrivače. 745. b.00 € Sa bakarnom opšivkom prozora oznake EDW. 520.00 € d. a. oznake EDS. "Velux" tip GPL. Dimenzija 66x118 cm. Kom. šindru i druge ravne krovne pokrivače. punjenim argonom. 890.00 € c. 650. 885. Kom. za mediteran crep. Kom. 615. Dimenzija 78x118 cm. za tegolu. ćeramidu i talasaste krovne pokrivače. Prozor postaviti po uputstvu proizvođača. ukupne visine profila do 90 mm. F. Dimenzija 114x118 cm. Dimenzija 66x118 cm. a. 545.00 € Kom. Kom. Kom. 600. Kom.00 € b. Dimenzija 78x160 cm. 600. Dimenzija 78x160 cm.00 € Kom. Kom. za tegolu. 895. Kom. Dimenzija 78x118 cm. Dimenzija 114x140 cm.00 € c.00 € b.00 € Kom. Kom. za mediteran crep. ćeramidu i talasaste krovne pokrivače. Dimenzija 78x140 cm. Kom. ukupne visine profila preko 90 mm. ukupne visine profila preko 90 mm. Prozor je izrađen od nordijske borovine. za mediteran crep. sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH.00 € 328 . Dimenzija 114x118 cm. 630. Nabavka i postavljanje pojedinačnog krovnog prozora. 650. f. Unutrašnje staklo je flotirano a spoljno od kaljenog stakla. Kom.D. za tegolu.00 € 595.00 € f. za crep i talasaste krovne pokrivače. Kom. 710.00 € e. Kom.00 € d. 930. šindru i druge ravne krovne pokrivače.00 € Sa bakarnom opšivkom prozora. Sa bakarnom opšivkom prozora oznake EDH. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 78x98 cm.

Dimenzija 78x98 cm.00 € c. za mediteran crep. sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH.00 € b. Dimenzija 78x140 cm. Kom. 995. 430. Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH. Dimenzija 114x140 cm. ukupne debljine do 16 mm (2x8 mm). Dimenzija 66x118 cm.00 € d. 1 000. Kom. 450.00 € e. Kom. 854. Kom. C. Nabavka i postavljanje pojedinačnog krovnog prozora.00 € b. Kom. Na vrhu prozora je ventilacioni otvor sa preklopom i ugrađenim filterom za zaštitu od prašine i insekta.00 € d. Dimenzija 78x140 cm. Kom. Dimenzija 66x118 cm.00 € f. Kom. 685. a. ukupne visine profila do 90 mm. punjenim argonom. dimenzija 78x140 cm. za crep i talasaste krovne pokrivače. Kom. Dimenzija 114x118 cm. 665. Dimenzija 78x140 cm. Dimenzija 114x140 cm.00 € b. Dimenzija 66x118 cm. Dimenzija 78x140 cm. A.00 € f. Dimenzija 66x118 cm. Dimenzija 78x118 cm. ukupne visine profila do 90 mm. 720. Kom. 545. Kom.00 € f.00 € e. a. 435.00 € d. Kom. Kom.00 € b. Dimenzija 114x140 cm. Dimenzija 78x118 cm.00 € Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDS. Dimenzija 78x118 cm. 495. . Dimenzija 78x98 cm. 665. 780. Kom. "Velux" tip GGU. E. za tegolu.00 € Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDW. 665.00 € c. Kom. 525.00 € e.00 € f. Dimenzija 114x140 cm.00 € Sa bakarnom opšivkom prozora oznake EDH. Dimenzija 78x118 cm.00 € c. Kom.00 € d. 455. 455.00 € b. šindru i druge ravne krovne pokrivače. Obračun po komadu prozora. 545. Kom. Kom. 570. ukupne visine profila do 90 mm. 630. Kom.00 € Sa bakarnom opšivkom prozora oznake EDW. Prozor postaviti po uputstvu proizvođača. Dimenzija 114x118 cm. 680. ukupne visine profila preko 90 mm. 600. Kom. a. Kom. Kom. za mediteran crep.00 € e. Kom. 450. ukupne visine profila preko 90 mm. Dimenzija 114x140 cm. Dimenzija 78x98 cm. 850. Kom. Prozor je izrađen od laminirane drvene srži i završno obrađen belim vodootpornim poliuretanom i zastakljen termo izolacionim staklom 4+16+4 mm. Kom. Dimenzija 114x118 cm. Dimenzija 78x118 cm. za crep i talasaste krovne pokrivače.70. Kom. Dimenzija 78x140 cm.00 € d. Krilo se obrće oko srednje horizontalne ose sa ručicom na vrhu krila. 775. ćeramidu i talasaste krovne pokrivače. a.00 € c.00 € e. a. Kom. Dimenzija 66x118 cm. Kom. 670.00 € c. Dimenzija 114x118 cm. Unutrašnje staklo je flotirano a spoljno od kaljenog stakla. Dimenzija 114x118 cm. D. Dimenzija 78x98 cm. Kom. 720. Kom. 600. ćeramidu i talasaste krovne pokrivače. Kom.00 € 329 B. 475. 495. Dimenzija 78x98 cm.00 € f.

Dimenzija 78x118 cm.00 € g. f.00 970. Kom. Obračun po komadu prozora. Kom. za crep i talasaste krovne pokrivače. otvara se ka spoljnoj strani i zastakljeno je termo izolacionim staklom 4+16+4 mm. Dimenzija 78x98 cm. Dimenzija 66x118 cm. a. 1 075. Prozor je izrađen od joniziranog aluminijuma i poliuretana i služi za izlaz na krov. C. Dimenzija 78x140 cm. Dimenzija 66x118 cm. Dimenzija 78x98 cm.00 € f. sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH. punjenim argonom. zaštićen sa dva sloja laka i zastakljen termo izolacionim staklom 4+16+4 mm.00 € f. Kom. dimenzija 78x140 cm.00 € g. Kom. 665. ćeramidu i talasaste krovne pokrivače. punjenim argonom. Dimenzija 114x118 cm.00 € b. ukupne debljine do 16 mm (2x8 mm). Kom. leve ili desne. Kom.00 € e. Kom. oznake EDS. Kom. 890. e. Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH.00 € f. ukupne visine profila preko 90 mm. Kom. A. Nabavka i postavljanje pojedinačnog krovnog prozora.00 € € € € € € 106. Kom. 915. za mediteran crep. 970. Dimenzija 114x140 cm. Kom. a. Dimenzija 114x118 cm. sa daljinskim upravljanjem. Kom. Dimenzija 114x140 cm. 1 110.00 € b. Dimenzija 78x140 cm. Kom. Dimenzija 78x160 cm. 950. ukupne debljine do 16 mm (2x8 mm). Dimenzija 78x98 cm. Prozorom i ventilacionim preklopom se električno upravlja sa infracrvenim daljinskim upravljačem.00 € c. Sa bakarnom opšivkom prozora. Prozor postaviti po uputstvu proizvođača. Kom. Dimenzija 78x140 cm. Kom.00 € e. Dimenzija 114x118 cm. Kom. Kom. Kom. 330 .F. dimenzija 54x83 cm. Kom. Na vrhu prozora je ventilacioni otvor sa preklopom i ugrađenim filterom za zaštitu od prašine i insekta. 945. 915. Prozor postaviti po uputstvu proizvođača. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 66x118 cm. 1 040. za tegolu.00 € g. Dimenzija 114x118 cm.00 € 107. 910. Kom. Nabavka i postavljanje pojedinačnog krovnog prozora. Dimenzija 78x98 cm. Kom. 895. 910.00 700. 285. sa poliuretanskom opšivkom. Dimenzija 78x118 cm. Kom. 1 010. šindru i druge ravne krovne pokrivače. Kom. Prozor je izrađen od nordijske borovine. 1 110. Kom. ukupne visine profila do 90 mm.00 750. a. c. 945. 920. Dimenzija 78x160 cm. Krilo se obrće oko srednje horizontalne ose sa ručicom na vrhu krila. Krilo prozora je obešeno sa strane. Dimenzija 78x140 cm.00 € c. "Velux" tip GVT. Dimenzija 114x140 cm.00 € B.00 € b. "Velux" tip INTEGRA GGL. Dimenzija 78x118 cm.00 645. Kom. Dimenzija 114x140 cm. Unutrašnje staklo je flotirano a spoljno od kaljenog stakla. Kom. 1 070.00 € Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDS. Dimenzija 78x118 cm. Kom. 970. za tegolu. a. Kom.00 € Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDW. Dimenzija 78x160 cm. b. 1 070. d. Dimenzija 66x118 cm.00 € d.00 € e.00 820.00 € c.00 € d. 1 040. 1 040. ukupne visine profila do 90 mm.00 € d. šindru i druge ravne krovne pokrivače.

Za prozor 78x98 cm.00 57.00 57. d.00 315. Kom. Za prozor 78x140 cm. Za prozor 78x118 cm. Obračun po komadu roletne. Obračun po komadu tende. b. b.00 45. Kom. a. Nabavka i postavljanje PAL venecijaner roletne za"Velux" prozor. b. e. Kom. Kom. Kom. c. Crna mrežica propušta prigušenu svetlost.00 64. Obračun po komadu roletne. Za prozor 66x118 cm.00 85. Krilo prozora zastakljeno je termo izolacionim staklom 4+15+4 mm. Za prozor 78x98 cm. e. Nabavka i postavljanje DKL unutrašnje roletne za "Velux" prozor. Za prozor 78x118 cm. Kom.00 74.00 106. g. dimenzija 78/140 cm. Za prozor 114x110 cm. Kom. Kom. Kom. f.00 79. Kom. c. Unutrašnje roletne su izrađene od kvalitetnog pamuka otpornog na prljanje. Dimenzija 84x115 cm. Za prozor 78x160 cm.00 € € € € € € € 156. Kom. Kom. Za prozor 66x118 cm. e. Za prozor 78x140 cm. Za prozor 114x110 cm.00 36.00 108. d. Kom. Može se postaviti zajedno sa unutrašnjom roletnom. dimenzija 78/140 cm. Prozor postaviti po uputstvu proizvođača i ugraditi venecijaner roletne.00 290.00 36. Za prozor 78x98 cm. d. Za prozor 66x118 cm.00 € € € € € € € 135. Za prozor 114x140 cm.00 36. Kom. Prozor je izveden u kombinaciji aluminijuma (spolja) i drveta (unutrašnja strana). Unutrašnje roletne sa spoljnim reflektujućim termo slojem su pogodne za spavaće sobe. Obračun po komadu roletne.00 340. Za prozor 114x110 cm. Za prozor 78x160 cm.00 € € € € € € € 149. Za prozor 114x140 cm. g. f. Kom. g.128. f.00 79. e. dimenzija 78/140 cm. Venecijaner roletne su izrađene od aluminijumskih traka premazanih Termo-Stop slojem.00 100. f. Kom. Kom. 45. Za prozor 114x110 cm. a. Za prozor 78x140 cm. b. 270. 87. Nabavka i postavljanje RHL unutrašnje roletne za "Velux" prozor. Obračun po komadu prozora. Kom. dimenzija 78/140 cm. Kom. Dimenzija 64x85 cm.00 70. potpunu zamračuju prostor. d. Kom. Kom. 62. Dimenzija 74x85 cm. Kom. Za prozor 78x98 cm. c. Za prozor 78x118 cm. Za prozor 114x140 cm. Za prozor 78x160 cm.00 € € € € 331 .00 36. Nabavka i postavljanje MHL spoljne tende za "Velux" prozor. c. Kom.00 57. Kom. Kom. Kom.00 57. Za prozor 78x118 cm. Kom.00 € € € € € € € 142.00 45. a zadržava toplotu i otporna je na vremenske uslove. d. Za prozor 78x140 cm. g. Za prozor 114x140 cm.00 75.00 60. a. Kom.00 91. Dimenzija 74x115 cm. Za prozor 78x160 cm. Za prozor 66x118 cm. Kom.00 83. Kom. Kom. od aluminijumskih traka. c. a. Nabavka i postavljanje krovnog prozora "Nissal" dimenzija 64x85 cm sa krovnom opšivkom. b.00 120. 32. a. Kom. i dihtovano EPDM zaptivačima.

"Rapi" Beograd. Prozor postaviti po uputstvu proizvođača i ugraditi venecijaner roletne. Prozor postaviti po uputstvu proizvođača i ugraditi venecijaner roletne. c. a. 265. dimenzija 54x85 cm.00 320. dimenzija 105x205 cm.00 305. Na podu postaviti gumeni odbojnik. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. Kom.00 340. Krilo prozora zastakljeno je termo izolacionim staklom 4+12+4 mm. Kom. obojenog elastičnim poliesterskim lakom (RAL 8019 polumat). Kom. a.00 € Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih obostrano šperovanih vrata sa nadsvetlom. e. Kom. sa krovnom opšivkom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Dimenzija 80x140 cm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Kom.00 255. Dimenzija 105x205+60 cm. Obračun po komadu prozora.00 255. Dimenzija 105x205 cm. Dimenzija 130x210 cm. Dimenzija 130x210+60 cm.00 € 332 .00 € € € € € 165.00 € 5. Kom. Obračun po komadu vrata. d.160. Dimenzija 54x85 cm. Kom. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata. 3. Kom. po izboru projektanta. tri usadne šarke po krilu. b. Dimenzija 65x110 cm. a. Obračun po komadu prozora. b. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. tri usadne šarke po krilu. e. 195. Kom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih obostrano šperovanih vrata. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Kom. Prozor je izrađen od visokokvalitetnog drveta smreke. Kom. Krilo prozora zastakljeno je termo izolacionim Flot staklom 4+16+4 mm i dihtovano trajno elastičnim zaptivačima EPDM. Dimenzija 105x205 cm. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Šperovana vrata 1.00 € € € € € 8. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. po šemi stolarije i detaljima. dvokrilna. od aluminijumskih traka premazanih Termo-Stop slojem. Dimenzija 75x115 cm. Obračun po komadu vrata. Obračun po komadu vrata. sa krovnom opšivkom.00 € 290.00 330.00 285. Kom. Kom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. 225. a. Kom. Nabavka i postavljanje krovnog prozora. Dimenzija 54x78 cm. dvokrilna.00 € 295. po šemi stolarije i detaljima. dimenzija 105x205 cm. 190. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dimenzija 74x112 cm.00 385. Na podu postaviti gumeni odbojnik. po šemi stolarije i detaljima. b. Nabavka i postavljanje krovnog prozora. "Bravo".00 € 260. tri usadne šarke po krilu. a. Dimenzija 85x112 cm. po izboru projektanta. b. dvokrilna. d. Kom. po izboru projektanta. Dimenzija 74x145 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Dimenzija 65x112 cm. Dimenzija 130x210 cm. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. c. Dimenzija 75x95 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. bezbojno impregniran i zaštićen opšavom od aluminijumskog lima. dimenzija 105x205+60 cm. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. dimenzija 54x78 cm. 160. b. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine.

tri usadne šarke po krilu. Izrada i postavljanje jednokrilnih obostrano šperovanih vrata sa nadsvetlom. Kom.00 € 333 . Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Dimenzija 70x205+60 cm. po šemi stolarije i detaljima. dimenzija 70x205 cm.00 € € € € 13. c. Dimenzija 90x205+60 cm. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata P2 sa nadsvetlom. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Kom. b. c. Dimenzija 140x205+60 cm. Dimenzija 130x210+60 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. tri usadne šarke po krilu. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. po izboru projektanta.00 140.00 150. a. d. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 70x205+60 cm. 120. a. Vrata zastakliti ornament staklom debljine 6 mm.00 € 130. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Kom.00 135. a. Dimenzija 90x205 cm. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. po šemi stolarije i detaljima.00 € € € € 17. Kom. 115. dvokrilna. Dimenzija 80x205+60 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm.00 125. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. b. tri usadne šarke po krilu. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 70x205 cm. po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Kom. 95. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Dimenzija 140x205 cm. Kom.00 105. tri usadne šarke po krilu. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata P2. Dimenzija 90x205 cm. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Obračun po komadu vrata. Kom. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm.00 € 9. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 80x205 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Kom. po izboru projektanta. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. b. Izrada i postavljanje jednokrilnih obostrano šperovanih vrata. Kom. dimenzija 70x205+60 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. b. Obračun po komadu vrata.00 € € € € 21. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. d. Obračun po komadu vrata. dimenzija 70x205 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Dimenzija 70x205 cm. dimenzija 105x205+60 cm. dvokrilna. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. a. dvokrilna. b. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm.7.00 210. Dimenzija 105x205+60 cm. Obračun po komadu vrata. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm.00 € 325. c. po izboru projektanta.00 200. Dimenzija 140x205 cm. a. d. Kom. 130. dvokrilna. Kom. po šemi stolarije i detaljima. bravu ukopavajuću sa dva ključa. dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 80x205+60 cm.00 110.00 135. Dimenzija 80x205 cm. 225. po šemi stolarije i detaljima. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata sa nadsvetlom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. po izboru projektanta.

tri usadne šarke po krilu.c. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. d. Kom.00 205. Kom. Kom. po šemi stolarije i detaljima.00 € € € € 33.00 € Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata P3. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama.00 € 9. Kom. U podu ugraditi vođicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizačima i masku. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. d.00 210. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm. bravu ukopavajuću sa dva ključa. c. Furnirana vrata 1. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. c. Kom. Dimenzija 90x205 cm. tri usadne šarke po krilu. 135.00 130. b. 125.00 135. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih furniranih vrata. Izrada i postavljanje jednokrilnih kliznih obostrano šperovanih vrata. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata.00 150. Dimenzija 130x210 cm. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 90x205+60 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. 160. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. dvokrilna. 25.00 € 195.00 € € € € 29. Dimenzija 90x205+60 cm. Obračun po komadu vrata. dvokrilna.00 € 230. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. a. 230. Dimenzija 140x205 cm. po izboru projektanta. Kom. dimenzija 70x205+60 cm. dvokrilna. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 105x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 140x205+60 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. Postaviti okov od mesinga. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 140x205+60 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Kom. Obračun po komadu vrata. Na podu postaviti gumeni odbojnik. dimenzija 80x205 cm. a.00 € 334 . Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata P3 sa nadsvetlom. 140. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. Kom. dvokrilna. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šper pločom debljine 4 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 70x205+60 cm. d. b.00 € 325. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dimenzija 70x205 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. a. b. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. dvokrilna. Kom. b. po izboru projektanta. Dimenzija 140x205 cm. po šemi stolarije i detaljima.00 140. Kom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. a. po izboru projektanta. dimenzija 105x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Obračun po komadu vrata.

Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. bravu ukopavajuću sa dva ključa.00 155. tri usadne šarke po krilu. dvokrilna. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih vrata sa nadsvetlom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 105x205+60 cm. d. Izrada i postavljanje jednokrilnih ulaznih furniranih i zastakljenih vrata P2 sa nadsvetlom. b. po izboru projektanta. d. Obračun po komadu vrata.00 € 375. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. dimenzija 105x205 cm. Kom. Obračun po komadu vrata. Postaviti okov od mesinga. b. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. po izboru projektanta. Dimenzija 140x205 cm.00 310. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šper pločom debljine 4 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. c. Dimenzija 90x205 cm. a. Kom. b. po izboru projektanta. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. po šemi stolarije i detaljima. b. dvokrilna. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. tri usadne šarke po krilu.00 € 7. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dimenzija 130x210 cm. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 90x205+60 cm. po izboru projektanta. 190. Postaviti okov od mesinga. Kom.00 220. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šper pločom debljine 4 mm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dimenzija 80x205 cm. dvokrilna. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 140x205+60 cm. Kom.00 € € € € 13.00 € 9. Kom. 260. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Postaviti okov od mesinga. dvokrilna. Dimenzija 105x205 cm. Kom.3. a. po šemi stolarije i detaljima.00 240. po izboru projektanta. po šemi stolarije i detaljima.00 € € € € 17. Kom. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. a. Postaviti okov od mesinga. a. Dimenzija 70x205 cm.00 165. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šper pločom debljine 4 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. tri usadne šarke po krilu. tri usadne šarke po krilu. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 130x210+60 cm. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šper pločom debljine 4 mm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. Postaviti okov od mesinga. a.00 € 5. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Kom. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih furniranih i zastakljenih vrata P2. Obračun po komadu vrata. dimenzija 105x205+60 cm. Kom. Obračun po komadu vrata. Kom. dimenzija 105x205+60 cm. Dimenzija 70x205+60 cm. dimenzija 70x205 cm. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih vrata. Dimenzija 80x205+60 cm. c. Dimenzija 105x205+60 cm. Kom. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šper pločom debljine 4 mm. Kom.00 € 380. 290. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šper pločom debljine 4 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. dimenzija 70x205+60 cm. dimenzija 70x205 cm. b. 260. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih i zastakljenih vrata P2. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. po šemi stolarije i detaljima. Kom.00 € 360.00 200. Dovratnik izvesti u širini 335 . tri usadne šarke po krilu. 145. Dimenzija 130x210+60 cm. dvokrilna. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih furniranih vrata sa nadsvetlom. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine.

po izboru projektanta. dvokrilna. Dimenzija 140x205 cm. U podu ugraditi vođicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizačima i masku od hrastovine. 205.00 205. po izboru projektanta.00 280. Obračun po komadu vrata. dimenzija 70x205+60 cm.00 € € € € 29. bravu ukopavajuću sa dva ključa. c. Dimenzija 90x205+60 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 80x205 cm. tri usadne šarke po krilu. Obračun po komadu vrata. tri usadne šarke po krilu. c. Kom. d. dimenzija 70x205+60 cm. Kom. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. po izboru projektanta. Kom. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dimenzija 70x205+60 cm.00 195. bravu ukopavajuću sa dva ključa. a.00 300.00 185. po šemi stolarije i detaljima. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šper pločom debljine 4 mm. Dimenzija 90x205 cm. Obračun po komadu vrata. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dimenzija 70x205+60 cm. dvokrilna. dimenzija 80x205 cm. debljine 5 mm. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 90x205 cm. po šemi stolarije i detaljima. Kom. dimenzija 70x205 cm.00 195. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 140x205+60 cm. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih i zastakljenih vrata P3 sa nadsvetlom. b. a. po šemi stolarije i detaljima. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šper pločom debljine 4 mm. d. Dimenzija 70x205 cm. Obračun po komadu vrata. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. ramovska konstrukcija krila obostrano je obložena šper pločom debljine 4 mm furnirane hrastovim furnirom I klase. Kom. Dimenzija 70x205 cm. bravu ukopavajuću sa dva ključa. ramovska konstrukcija krila obostrano je obložena šper pločom debljine 4 mm furnirane hrastovim furnirom I klase. Dimenzija 140x205+60 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. d. Kom. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. b. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. tri usadne šarke po krilu. b.00 € € € € 25. 21. Dimenzija 80x205 cm.00 € 340.00 225. Izrada i postavljanje jednokrilnih i furniranih kliznih vrata. dvokrilna. Kom.00 195.00 € € € € 33.00 € € € € Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih i zastakljenih vrata P2 sa nadsvetlom. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih i zastakljenih vrata P3. d. a. c. dvokrilna. Vrata zastakliti mat staklom. Postaviti okov od mesinga. a. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama.zida i opšiti lajsnama. Dimenzija 80x205+60 cm. Kom. 185. c. a. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. po izboru projektanta. Dimenzija 140x205 cm. 175. Kom. b. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta. 185.00 215. Dimenzija 80x205 cm. Kom. Postaviti okov od mesinga. Vrata zastakliti mat staklom i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Vrata zastakliti mat staklom i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga. Kom. Kom. b. tri usadne šarke po krilu.00 290.00 € 336 . Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 205. Dimenzija 80x205+60 cm. Kom. Dimenzija 140x205 cm. Kom. 245. Postaviti okov od mesinga. dvokrilna.00 280. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm.

Izrada i postavljanje ulaznih vrata od punog drveta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. b.10. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. po izboru projektanta. a. Kom.00 € 360. dimenzija 105x205+60 cm. tri usadne šarke po krilu. sa filungama i profilacijom. Kom. Dimenzija 130x210+60 cm.00 € 325. Postaviti okov od mesinga. b. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 € Izrada i postavljanje ulaznih vrata sa nadsvetlom. dvokrilna. a prag od hrastovine. dvokrilna. Izrada i postavljanje ulaznih zastakljenih vrata sa nadsvetlom. od punog drveta. Kom. 300.00 € 9.00 € 500. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. po izboru projektanta. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. a prag od hrastovine. po šemi stolarije i detaljima. po šemi stolarije i detaljima. 325. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. po izboru projektanta.00 € 7. dvokrilna. a prag od hrastovine. b. a. Obračun po komadu vrata. a prag od hrastovine. Kom. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 130x210+60 cm. Kom. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. dimenzija 105x205 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. po izboru projektanta. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 105x205+60 cm. dimenzija 110x220+60 cm. Postaviti okov od mesinga. tri usadne šarke po krilu. po šemi stolarije i detaljima.00 € 425. b. Obračun po komadu vrata. po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma.00 € 337 . Na podu postaviti gumeni odbojnik. 275.00 € 5. Na podu postaviti gumeni odbojnik. b. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. a prag od hrastovine. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 105x205+60 cm. Kom. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 130x210 cm. dimenzija 110x220 cm. Dimenzija 130x210 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Izrada i postavljanje ulaznih zastakljenih vrata od punog drveta. 225. Kom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa.00 € 11. od punog drveta. Na podu postaviti gumeni odbojnik. 3. tri usadne šarke po krilu. Obračun po komadu vrata. Izrada i postavljanje ulaznih vrata od punog drveta. a. dvokrilna. od punog drveta. po šemi stolarije i detaljima. a. a. Na podu postaviti gumeni odbojnik. po izboru projektanta. 260. Kom. dimenzija 105x205+60 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i nadsvetlo zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. po izboru projektanta. b. Dimenzija 130x210 cm.00 € 390. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. 375. Kom. dvokrilna. sa filungama i profilacijom. Dimenzija 130x210+60 cm. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Dimenzija 105x205 cm. Dimenzija 110x220+60 cm. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 110x220 cm. Obračun po komadu vrata. Kom. Jelova vrata 1. dimenzija 105x205 cm. Dimenzija 105x205 cm. a prag od hrastovine.00 € 350. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Kom. dvokrilna. Izrada i postavljanje ulaznih vrata sa nadsvetlom. Obračun po komadu vrata. a.

Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih vrata sa nadsvetlom. Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata sa nadsvetlom.00 € € € € 33. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih vrata od punog drveta.00 € € € € € € 29. Kom. Obračun po komadu vrata. dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. Kom. Kom. 145. Dimenzija 260x220 cm. Obračun po komadu vrata. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 210x220 cm. Dimenzija 140x220+60 cm. Kom.00 155. Dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 70x205 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. po izboru projektanta. c. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Kom.00 280. po šemi stolarije i detaljima. d. po šemi stolarije i detaljima. d. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. Kom.00 € € € € 23. c. e.00 240. tri usadne šarke po krilu. tri usadne šarke po krilu. od punog drveta. četvorokrilna. Na podu postaviti gumeni odbojnik. b. od punog drveta. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 165.00 300.00 145.00 450. Dimenzija 80x205+60 cm. a.13. f. tri usadne šarke po krilu. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. dvokrilna. dvokrilna. Dimenzija 140x220 cm. trokrilna. d. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih vrata sa šprosnama. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dimenzija 90x205+60 cm. dimenzija 70x205 cm. a. Dimenzija 70x205+60 cm. bravu ukopavajuću sa dva ključa.00 180. a. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 140x220 cm. Kom. po šemi stolarije i detaljima. dimenzija 70x205 cm. tri usadne šarke po krilu. Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata od punog drveta. b. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Na podu postaviti gumeni odbojnik. po šemi stolarije i detaljima. Kom. po izboru projektanta. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama.00 350.00 170. Kom. Kom. trokrilna. Dimenzija 140x220+60 cm. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 210x220 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Kom. Kom. c. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Kom. 195.00 350. Dimenzija 90x205 cm. Obračun po komadu vrata. Kom. Kom. od punog drveta. dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 260x220 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Kom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Kom. Dimenzija 70x205 cm. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm.00 260. 140.00 € € € € € € 19. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. bravu ukopavajuću sa dva ključa. a. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. dimenzija 70x205 cm. četvorokrilna.00 210. 130. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i 338 . Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. d. b. b. dvokrilna.00 160. e.00 450. dvokrilna.00 225. po izboru projektanta. Dimenzija 80x205 cm. c. f. po izboru projektanta. po izboru projektanta.

četvorokrilna.00 € 339 . e. Kom.00 € € € € 49.pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 290.00 230. 260. po izboru projektanta. od punog drveta. b. 210.00 450. Kom. c. Obračun po komadu vrata. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. a. a. Dimenzija 90x205 cm. dimenzija 80x220 cm. Kom.00 € 330. Kom. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 140x220 cm.00 520. sa kapkom. b. 300. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € € € € € € 45. Kom. 39. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Dimenzija 80x220 cm. Kom. Kom. c. dimenzija 70x205+60 cm.00 320. Kom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. tri usadne šarke po krilu. tri usadne šarke po krilu.00 275.00 € 200. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Obračun po komadu vrata.00 420. po šemi stolarije i detaljima. Kapak izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. rubni zatvarač. po šemi stolarije i detaljima. Kom. po izboru projektanta. Dimenzija 260x220 cm. a. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. četvorokrilna. d. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Dimenzija 70x205 cm. Vrata. Kom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma.00 € € € € € € Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata od punog drveta. Dimenzija 70x205 cm. rubni zatvarač. Kom. Kom. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta. po izboru projektanta. Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata sa nadsvetlom. dimenzija 70x205 cm. d.00 390.00 € 445. dvokrilna. Dimenzija 140x220 cm. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. dvokrilna. f. c. a. po šemi stolarije i detaljima. dvokrilna.00 440. f. a. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 80x205+60 cm. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Na podu postaviti gumeni odbojnik. dvokrilna. Dimenzija 100x220 cm.00 330. Kom. Dimenzija 140x220 cm.00 € 52. Dimenzija 140x220 cm. e. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. d. Dimenzija 260x220 cm. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. 290. Kom. Obračun po komadu vrata. Kom. Dimenzija 70x205+60 cm. po šemi stolarije i detaljima. sa filungama. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 140x220+60 cm. dimenzija 80x220 cm. b. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 80x205 cm. trokrilna. b. Kom. Obračun po komadu vrata. b. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma.00 € 285. dvokrilna. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta. sa filungama i profilacijom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 250. Kom. Dimenzija 90x205+60 cm. 180. Dimenzija 210x220 cm. Dimenzija 200x220 cm. Dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 90x205 cm. Kom. Kom. trokrilna. Kom.00 520. po izboru projektanta. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 310. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. c. tri usadne šarke po krilu. Kom. Dimenzija 80x205 cm.

b. sa aluminijumskom eslinger roletnom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Dimenzija 80x220 cm.00 € 400. Kom. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta. Kom. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta. rubni zatvarač. Dimenzija 140x220 cm. rubni zatvarač. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta. po izboru projektanta. Dimenzija 140x220 cm. Kom.00 € 340 . Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. b. Kom. po izboru projektanta. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. 240. Dimenzija 100x220 cm. Kom. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta. dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm. Kom. po izboru projektanta. dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 100x220 cm. c. b. po šemi stolarije i detaljima.00 € 580.00 € 67. Dimenzija 80x220 cm.00 € 265. sa drvenom eslinger roletnom. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 100x220 cm. c. dvokrilna. rubni zatvarač. dvokrilna. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 80x220 cm.00 € 250. a. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. po izboru projektanta. Kom. tri usadne šarke po krilu. tri usadne šarke po krilu. Obračun po komadu vrata. rubne zatvarače. Kom. po šemi stolarije i detaljima.00 € 64. Kom. dvokrilna. Dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 80x220 cm. Kom. Obračun po komadu vrata.00 € 325. Vrata i roletne zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. dimenzija 80x220 cm. rubni zatvarač. dimenzija 80x220 cm. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta. 365. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. sa platnenom roletnom. b.00 € 61.00 € 465. b. tri usadne šarke po krilu. sa PVC eslinger roletnom.00 € 560.00 € 390. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. 275. Kom. a. a. dvokrilna. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Kom. Dimenzija 100x220 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. 420.00 € 300. Kom. tri usadne šarke po krilu. po šemi stolarije i detaljima. Kom.55. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. tri usadne šarke po krilu. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. c. po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 140x220 cm. c. po šemi stolarije i detaljima.00 € 58. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom.00 € 420. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. a. Dimenzija 140x220 cm. dvokrilna. a. 220.

dvokrilna. sa kapkom. Kapak izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. a. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 140x220 cm. rubne zatvarače. b. dimenzija 80x220 cm. tri usadne šarke po krilu. 410. po šemi stolarije i detaljima. dvokrilna. Obračun po komadu vrata. po šemi stolarije i detaljima. Obračun po komadu vrata. dimenzija 80x220 cm. Kom. tri usadne šarke po krilu.00 € 675. Dimenzija 140x220 cm. dvokrilna. b. c. Vrata. c. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. rubne zatvarače.00 € 470. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. dvokrilna.00 € 630. 480. 425. 600. Obračun po komadu vrata. po izboru projektanta. Kom. po izboru projektanta. b. a. Kom. Obračun po komadu vrata. sa PVC eslinger roletnom. po izboru projektanta. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dimenzija 80x220 cm. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. a.00 € 525. tri usadne šarke po krilu. Obračun po komadu vrata. rubne zatvarače. Kom. Dimenzija 80x220 cm. Kom. tri usadne šarke po krilu. dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 100x220 cm. 455.00 € 660. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. po šemi stolarije i detaljima.00 € 76. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Dimenzija 100x220 cm.00 € 79. dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. a.70. Dimenzija 80x220 cm.00 € 450. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Dimenzija 80x220 cm. rubne zatvarače. Kom. Kom. Vrata i roletne zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. po šemi stolarije i detaljima. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta. dimenzija 80x220 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma.00 € 73. Dimenzija 100x220 cm. Dimenzija 140x220 cm.00 € 870. Dimenzija 80x220 cm. c. po izboru projektanta. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Dimenzija 140x220 cm. c. b. sa platnenom roletnom. tri usadne šarke po krilu. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta. Kom. Kom. rubne zatvarače. Dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 100x220 cm. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta. Dimenzija 140x220 cm. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. sa drvenom eslinger roletnom. b.00 € 740. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom.00 € 82. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Kom.00 € 500. dvokrilna. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta. a. po izboru projektanta. Dimenzija 100x220 cm.00 € 341 . Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. sa aluminijumskom eslinger roletnom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 € 735. c.

Izrada i postavljanje jednokrilnih kliznih vrata od punog drveta. dimenzija 105x205 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. c. Kom. Kom. Kom.00 € 520. dvokrilna. Dimenzija 260x220 cm.00 € 650. Dimenzija 105x205 cm.00 € 96. sa zastakljenim delom. Obračun po komadu vrata. Obračun po komadu vrata. trokrilna. b. Izrada i postavljanje jednokrilnih klatno (špilter) vrata od punog drveta. Postaviti okov od mesinga. po izboru projektanta. dimenzija 230x210 cm. dvokrilna. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. Kom. dvokrilna. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. po šemi stolarije i detaljima.00 € 585. Kom. 390. dvokrilna. Dimenzija 240x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. a. b. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm.00 € 680. dimenzija 80x205 cm.00 € 390.00 € 93. 455. Dimenzija 110x220 cm. Obračun po komadu vrata. Obračun po komadu vrata. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. U podu ugraditi vođicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizačima i masku. Postaviti okov od mesinga. Kom. tri usadne šarke po krilu. trokrilna. Dimenzija 240x210 cm.00 € 89.00 € 342 . Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih vrata od punog drveta. dve klatno (špilter) šarke po krilu. Dimenzija 105x205 cm. Kom. četvorokrilna. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih vrata od punog drveta. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 87. Dimenzija 140x220 cm. 355. Kom. tri usadne šarke po krilu. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. Dimenzija 140x220 cm. Obračun po komadu vrata. 260. Izrada i postavljanje jednokrilnih klatno (špilter) vrata od punog drveta. dve klatno (špilter) šarke po krilu. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. dimenzija 110x220 cm. po izboru projektanta. c. Vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 6 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. Dimenzija 230x210 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 230x210 cm. b. a. dvokrilna. Dimenzija 140x220 cm. a. Dimenzija 260x220 cm. dve klatno (špilter) šarke po krilu. b. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. b. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. četvorokrilna.85. a. a. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma.00 € 540. Dimenzija 140x220 cm. a. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. 325. 450.00 € 650. b. po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. po šemi stolarije i detaljima. po šemi stolarije i detaljima. dimenzija 105x205 cm. po izboru projektanta.00 € 91. dvokrilna. dimenzija 230x210 cm. sa filungama i profilacijom. po izboru projektanta. Kom. Kom. po šemi stolarije i detaljima.00 € 720. Obračun po komadu vrata. Postaviti okov od mesinga. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih klatno (špilter) vrata od punog drveta.

Na podu postaviti gumeni odbojnik. trokrilna. tri usadne šarke po krilu. Kom. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. dimenzija 110x220 cm. po izboru projektanta. sa filungama i profilacijom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Dimenzija 105x205+60 cm. a prag od hrastovine. c. tri usadne šarke po krilu.99. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Postaviti okov od mesinga. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. b. dimenzija 230x210 cm. četvorokrilna. Dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. dvokrilna. Na podu postaviti gumeni odbojnik. 340. Kom. dimenzija 105x205 cm. b. Obračun po komadu vrata. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 € 550. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Dimenzija 130x210 cm. po izboru projektanta. po izboru projektanta. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. a prag od hrastovine. tri usadne šarke po krilu. a. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Dimenzija 130x210+60 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. po šemi stolarije i detaljima.00 € Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata sa nadsvetlom. Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata sa zastakljenim delom. a. dimenzija 105x205 cm. tri usadne šarke po krilu.00 € 420. tri usadne šarke po krilu. Kom.00 € 5. dvokrilna. Dimenzija 240x210 cm. Kom. b. a prag od hrastovine.00 € 11. Postaviti okov od mesinga. 420. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa.00 € 780. dvokrilna. po šemi stolarije i detaljima. Kom. 390. po izboru projektanta. po šemi stolarije i detaljima. dimenzija 105x205+60 cm. Kom. Kom.00 € 510. po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Obračun po komadu vrata. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. a prag od hrastovine. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih vrata od punog drveta. 585. a prag od hrastovine. Obračun po komadu vrata.00 € 460. Kom.00 € 460. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa.00 € 343 . Borova vrata 1. Kom. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 105x205+60 cm. Obračun po komadu vrata.00 € 7. Kom. po izboru projektanta. a. dvokrilna. Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata. 3. Postaviti okov od mesinga. a. b. b. Obračun po komadu vrata. dvokrilna. Postaviti okov od mesinga. Na podu postaviti gumeni odbojnik. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 110x220 cm. Dimenzija 130x210 cm. Dimenzija 260x220 cm. dimenzija 105x205+60 cm.00 € 650. po izboru projektanta. Dimenzija 105x205 cm. a. dvokrilna. Dimenzija 105x205 cm. Kom. Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata. Izrada i postavljanje borovih ulaznih zastakljenih vrata sa nadsvetlom.00 € 9. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Obračun po komadu vrata. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Dimenzija 130x210 cm. sa filungama i profilacijom. po šemi stolarije i detaljima. 360. Dimenzija 130x210+60 cm. 290. b. a.

Kom.00 235. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 200x220 cm. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa.00 235. po šemi stolarije i detaljima. dvokrilna. Kom.00 365. tri usadne šarke po krilu. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. dvokrilna. Dimenzija 90x205 cm. Postaviti okov od mesinga. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Kom. tri usadne šarke po krilu. e. četvorokrilna. dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 350. Kom. Kom. Kom. Dimenzija 260x220 cm. Kom. 4900. a. 200.00 465.00 340. b. Obračun po komadu vrata. d. Obračun po komadu vrata. bravu ukopavajuću sa dva ključa. dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 70x205 cm. c. Dimenzija 70x205+60 cm. trokrilna. Dimenzija 130x210+60 cm. Kom.00 210. Postaviti okov od mesinga. Na podu postaviti gumeni odbojnik. bravu ukopavajuću sa dva ključa. a. Na podu postaviti gumeni odbojnik. po izboru projektanta. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih zastakljenih vrata. Kom. četvorokrilna. Kom. bravu ukopavajuću sa dva ključa. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 80x205 cm.11. b. b. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. b. 180. Dimenzija 80x205+60 cm.00 € 13.00 190. Postaviti okov od mesinga. f. Dimenzija 90x205+60 cm. Kom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dimenzija 90x205 cm. Kom. a. Kom. Dimenzija 260x220 cm. dvokrilna. Postaviti okov od mesinga.00 465. 175. Dimenzija 140x220 cm. po šemi stolarije i detaljima. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih vrata. dimenzija 70x205 cm.00 € € € € 344 . Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama.00 200.00 € € € € € € 19. d. po izboru projektanta. profilacijom i nadsvetlom. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata.00 € € € € 23.00 € 650.00 320. Dimenzija 90x205+60 cm. Kom. Dimenzija 140x220+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. c. dimenzija 70x205 cm. Kom. Dimenzija 140x220 cm. 185. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 140x220+60 cm. sa filungama.00 590. d.00 590. Na podu postaviti gumeni odbojnik. b. a. Dimenzija 70x205+60 cm. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. a. dimenzija 110x220+60 cm. Kom. tri usadne šarke po krilu. Obračun po komadu vrata. tri usadne šarke po krilu. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 200x220 cm. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih vrata sa nadsvetlom. e. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. a prag od hrastovine. Dimenzija 110x220+60 cm.00 220. c. d. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih zastakljenih vrata sa nadsvetlom. dvokrilna. Kom. Kom. Obračun po komadu vrata. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. trokrilna. c. po izboru projektanta.00 210. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm. bravu ukopavajuću sa dva ključa. po šemi stolarije i detaljima. po izboru projektanta. po šemi stolarije i detaljima. f. po izboru projektanta. dvokrilna. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm.00 € € € € € € 29. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 220. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 70x205 cm. Kom. Kom.

dvokrilna. Dimenzija 80x205+60 cm. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata.00 275. rubni zatvarač. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Kom. četvorokrilna. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. a. a. Obračun po komadu vrata. b. a. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih vrata. dimenzija 70x205 cm.00 420. Dimenzija 260x220 cm. Kom. c. četvorokrilna. Dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. 380. Kom. Kom. Obračun po komadu vrata. dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve borovine.33. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Dimenzija 200x220 cm. sa kapkom. c. Kom. bravu ukopavajuću sa dva ključa. a. po šemi stolarije i detaljima. po šemi stolarije i detaljima. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 70x205+60 cm.00 € 340. d. Postaviti okov od mesinga.00 380. tri usadne šarke po krilu. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. dvokrilna. Kom. po izboru projektanta. Dimenzija 100x220 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. sa filungama.00 € 345 . Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 260x220 cm. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm.00 390. dimenzija 70x220 cm.00 € 240. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Kom. dvokrilna. Kom. Dimenzija 100x220 cm. d. d. b. po izboru projektanta. 255. tri usadne šarke po krilu. 220. f. dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 90x220 cm. trokrilna. Kom. Kom. Kapak izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 545. Kom. Kom.00 400. dvokrilna.00 € 400. Kom. po izboru projektanta.00 675. tri usadne šarke po krilu. Na podu postaviti gumeni odbojnik. b.00 € € € € € € 45. Kom. c. Postaviti okov od mesinga. Postaviti okov od mesinga. c. Kom. Dimenzija 140x220 cm. po izboru projektanta. c. e.00 295.00 675. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x220 cm. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih vrata. tri usadne šarke po krilu. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 140x220 cm. Kom.00 € € € € € € 39. Dimenzija 210x220 cm. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih zastakljenih vrata sa šprosnama. 360. tri usadne šarke po krilu. po šemi stolarije i detaljima. trokrilna. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 80x220 cm. a. f. Dimenzija 140x220+60 cm. dimenzija 70x205+60 cm.00 € 52. Kom. Kom. Vrata. Dimenzija 70x220 cm. Kom. Dimenzija 140x220 cm. dimenzija 80x220 cm. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama.00 590. sa filungama i nadsvetlom. b. b. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 140x220 cm. Obračun po komadu vrata. Postaviti okov od mesinga. 340. Postaviti okov od mesinga. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine.00 360. Dimenzija 90x205 cm. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Kom. dvokrilna. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom.00 550.00 575. rubni zatvarač.00 € € € € 49. po izboru projektanta. e.00 510.

Obračun po komadu vrata. po izboru projektanta.00 € 550.00 € 320. Kom.00 € 58. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. c. Dimenzija 140x220 cm. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata sa platnenom roletnom. Dimenzija 80x220 cm. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata sa PVC eslinger roletnom. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. b. c. c. tri usadne šarke po krilu. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata sa drvenom eslinger roletnom. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 80x220 cm. Postaviti okov od mesinga. dimenzija 80x220 cm. sa kapkom. rubni zatvarač. dimenzija 100x220 cm.00 € 61. rubne zatvarače. tri usadne šarke po krilu. rubni zatvarač. rubne zatvarače. dimenzija 80x220 cm. Kom. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata sa aluminijumskom eslinger roletnom. po šemi stolarije i detaljima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Kom.00 € 540. b. a. 285. a. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Dimenzija 80x220 cm.55. Dimenzija 80x220 cm. tri usadne šarke po krilu. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 100x220 cm. tri usadne šarke po krilu. dvokrilna. b. rubni zatvarač. Kom.00 € 425. po šemi stolarije i detaljima. po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. po izboru projektanta. Vrata. Postaviti okov od mesinga. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 100x220 cm.00 € 64. Kom. Kom.00 € 70.00 € 325. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 100x220 cm. Vrata i roletne zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. dimenzija 80x220 cm. Kom. dimenzija 80x220 cm. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim 346 . Dimenzija 100x220 cm. po šemi stolarije i detaljima. dvokrilna. po izboru projektanta.00 € 460.00 € 700. c. Kom. b. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Postaviti okov od mesinga. Postaviti okov od mesinga. 435. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Kom. 285.00 € 360. Obračun po komadu vrata. Kom. 510. Dimenzija 140x220 cm dvokrilna. po šemi stolarije i detaljima. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata.00 € 685. Kom. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 140x220 cm. 330. dimenzija 80x220 cm. dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve borovine. dvokrilna. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 470. Kapak izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. tri usadne šarke po krilu. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Kom. po šemi stolarije i detaljima. c. Postaviti okov od mesinga. b. a. Dimenzija 100x220 cm. a. Kom. Dimenzija 140x220 cm.00 € 67. rubni zatvarač. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. po izboru projektanta. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Postaviti okov od mesinga. a.

premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. 73. Kom. Kom. Kom. 575,00 € 630,00 € 885,00 €

Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata sa platnenom roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, rubne zatvarače, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 475,00 € 525,00 € 950,00 €

76.

Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata sa drvenom eslinger roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, rubne zatvarače, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Vrata i roletne zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 720,00 € 790,00 € 1 040,00 €

79.

Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata sa aluminijumskom eslinger roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, rubne zatvarače, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 c, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 545,00 € 600,00 € 880,00 €

82.

Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata sa PVC eslinger roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, rubne zatvarače, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 510,00 € 560,00 € 810,00 €

85.

Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih klatno (špilter) vrata, dimenzija 105x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, dve klatno (špilter) šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x205 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 425,00 € 675,00 € 347

87.

Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih klatno (špilter) vrata sa zastakljenim delom, dimenzija 105x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, dve klatno (špilter) šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 6 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x205 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 455,00 € 725,00 €

89.

Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih klatno (špilter) vrata, sa filungama i profilacijom, dimenzija 110x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, dve klatno (špilter) šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 110x220 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 585,00 € 845,00 €

91.

Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih kliznih vrata, dimenzija 80x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. U podu ugraditi vođicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizačima i masku od borovine. Postaviti okov od mesinga, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x205 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 340,00 € 520,00 €

93.

Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih borovih vrata, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 480,00 € 620,00 € 840,00 €

96.

Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih borovih vrata sa zastakljenim delom, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x220 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 580,00 € 780,00 € 910,00 €

99.

Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih borovih vrata, sa filungama i profilacijom, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x220 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 780,00 € 850,00 € 975,00 €

348

12. Hrastova vrata
1. Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata, dimenzija 105x205 cm. Vrata, dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x205 cm. b. Dimenzija 130x210 cm, dvokrilna. 3. Kom. Kom. 450,00 € 650,00 €

Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata sa nadsvetlom, dimenzija 105x205+60 cm. Vrata, dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x205+60 cm. b. Dimenzija 130x210+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 520,00 € 720,00 €

5.

Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata sa zastakljenim delom, dimenzija 105x205 cm. Vrata, dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x205 cm. b. Dimenzija 130x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 550,00 € 680,00 €

7.

Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih zastakljenih vrata sa nadsvetlom, od punog drveta, dimenzija 105x205+60 cm. Vrata, dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x205+60 cm. b. Dimenzija 130x210+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 580,00 € 780,00 €

9.

Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata, sa filungama i profilacijom, dimenzija 110x220 cm. Vrata, dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 110x220 cm. b. Dimenzija 130x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 650,00 € 850,00 €

11.

Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata, sa filungama, profilacijom i nadsvetlom, dimenzija 110x220+60 cm. Vrata, dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 110x220+60 cm. b. Dimenzija 130x210+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 780,00 € 975,00 € 349

13.

Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih vrata, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. e. f. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Dimenzija 200x220 cm, trokrilna. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 260,00 290,00 320,00 500,00 725,00 900,00 € € € € € €

19.

Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih vrata sa nadsvetlom, dimenzija 70x205+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 140x220+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 290,00 325,00 365,00 560,00 € € € €

23.

Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih zastakljenih vrata, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. e. f. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Dimenzija 200x220 cm, trokrilna. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 285,00 310,00 340,00 520,00 720,00 910,00 € € € € € €

29.

Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih zastakljenih vrata sa nadsvetlom, dimenzija 70x205+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 140x220+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 310,00 340,00 360,00 550,00 € € € €

350

33.

Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih zastakljenih vrata sa šprosnama, dimenzija 70x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. e. f. Dimenzija 70x220 cm. Dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 90x220 cm. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Dimenzija 210x220 cm, trokrilna. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 390,00 420,00 450,00 580,00 840,00 975,00 € € € € € €

39.

Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih vrata, sa filungama, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. Kom. 520,00 €

40.

Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih vrata, sa filungama, dimenzija 80x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. e. f. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Dimenzija 200x220 cm, trokrilna. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 520,00 550,00 585,00 780,00 910,00 1 040,00 € € € € € €

45.

Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih vrata, sa filungama i nadsvetlom, dimenzija 70x205+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 140x220+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 585,00 620,00 650,00 880,00 € € € €

49.

Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih hrastovih vrata, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, rubni zatvarač, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 340,00 € 370,00 € 540,00 €

351

52.

Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih hrastovih vrata, sa kapkom, dimenzija 80x220 cm. Vrata, dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, rubni zatvarač, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm, postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Kapak izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 600,00 € 660,00 € 910,00 €

55.

Izrada i postavljanje hrastovih jednokrilnih klatno (špilter) vrata, dimenzija 105x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, dve klatno (špilter) šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x205 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 650,00 € 1 040,00 €

57.

Izrada i postavljanje hrastovih jednokrilnih zastakljenih klatno (špilter) vrata, dimenzija 105x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, dve klatno (špilter) šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti Flot ravnim providnim staklom debljine 6 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x205 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 680,00 € 1 100,00 €

59.

Izrada i postavljanje hrastovih jednokrilnih klatno (špilter) vrata, sa filungama i profilacijom, dimenzija 110x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, dve klatno (špilter) šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 110x220 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 845,00 € 1 200,00 €

61.

Izrada i postavljanje hrastovih jednokrilnih kliznih vrata, dimenzija 90x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. U podu ugraditi vođicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizačima i masku od hrastovine. Postaviti okov od mesinga, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 90x205 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 450,00 € 780,00 €

63.

Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih hrastovih vrata, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 780,00 € 975,00 € 1 350,00 €

352

66.

Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih hrastovih vrata sa zastakljenim delom, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 910,00 € 1 170,00 € 1 430,00 €

69.

Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih hrastovih vrata, sa filungama i profilacijom, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 1 170,00 € 1 300,00 € 1 560,00 €

13. Alu. Vrata
1. Izrada i postavljanje zastakljenih ulaznih jednokrilnih aluminijumskih vrata, dimenzija 105x210 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, sa termo prekidom, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti jednostrukim ornament staklom debljine 5 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x210 cm. b. Dimenzija 130x210 cm, dvokrilna. 3. Kom. Kom. 485,00 € 845,00 €

Nabavka i postavljanje zastakljenih jednokrilnih vrata, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS" tip V/VI, dimenzija 103x210 cm. Konstrukcija vrata je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Krila vrata zastakliti jednostrukim ornament staklom debljine 4 mm. Okov i boja vrata, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 103x210 cm. b. Dimenzija 126x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 510,00 € 670,00 €

5.

Nabavka i postavljanje zastakljenih jednokrilnih vrata, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS" tip VII, dimenzija 103x210 cm. Konstrukcija vrata je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Krila vrata zastakliti termo izolacionim refleksnim Flot staklom d=5+12+4 mm. Okov i boja vrata, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 103x210 cm. b. Dimenzija 126x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 830,00 € 1 200,00 €

353

7.

Izrada i postavljanje jednokrilnih aluminijumskih vrata, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma, sa ispunom i dihtovati EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva ključa i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 180,00 210,00 245,00 340,00 € € € €

11.

Izrada i postavljanje jednokrilnih aluminijumskih zastakljenih vrata, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma, sa ispunom i dihtovati EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva ključa i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i dihtovati gumom. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 225,00 240,00 255,00 340,00 € € € €

15.

Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih aluminijumskih vrata, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, termo prekidom i sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 290,00 € 320,00 € 450,00 €

18.

Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih aluminijumskih vrata, sa kapkom, dimenzija 80x220 cm. Vrata i kapak izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, termo prekidom i sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i komarnikom. Krila vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 615,00 € 650,00 € 875,00 €

21.

Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih aluminijumskih vrata sa eslinger roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, termo prekidom i sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Eslinger roletne izvesti od aluminijuma. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 475,00 € 515,00 € 715,00 €

354

24.

Nabavka i postavljanje balkonskih zastakljenih jednokrilnih vrata, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS", dimenzija 80x220 cm. Konstrukcija vrata izvedena je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Okov i boja vrata, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 295,00 € 500,00 €

26.

Nabavka i postavljanje balkonskih zastakljenih jednokrilnih vrata sa kapcima, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS", dimenzija 80x220 cm. Konstrukcija vrata izvedena je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose, uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja prozora i kapaka, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 660,00 € 1 010,00 €

28.

Nabavka i postavljanje balkonskih zastakljenih jednokrilnih vrata, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALT", dimenzija 80x220 cm. Konstrukcija vrata izvedena je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka, između spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Okov i boja vrata, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 360,00 € 610,00 €

30.

Nabavka i postavljanje balkonskih zastakljenih jednokrilnih vrata sa kapcima, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALT", dimenzija 80x220 cm. Konstrukcija vrata izvedena je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka, između spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose, uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja prozora i kapaka, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 760,00 € 1 160,00 €

32.

Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih vrata, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS", dimenzija 200x220 cm. Konstrukcija vrata izvedena je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose, uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja vrata i kapaka, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 200x220 cm. b. Dimenzija 240x220 cm. c. Dimenzija 300x220 cm. Kom. Kom. Kom. 940,00 € 1 020,00 € 1 180,00 € 355

35.

Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih vrata sa kapcima, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS", dimenzija 200x220 cm. Konstrukcija vrata izvedena je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose, uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja vrata i kapaka, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 200x220 cm. b. Dimenzija 240x220 cm. c. Dimenzija 300x220 cm. Kom. Kom. Kom. 1 630,00 € 1 730,00 € 2 025,00 €

38.

Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih vrata, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALT", dimenzija 200x220 cm. Konstrukcija vrata izvedena je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka, između spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose, uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja vrata i kapaka, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 200x220 cm. b. Dimenzija 240x220 cm. c. Dimenzija 300x220 cm. Kom. Kom. Kom. 1 145,00 € 1 240,00 € 1 430,00 €

41.

Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih vrata sa kapcima, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALT", dimenzija 200x220 cm. Konstrukcija vrata izvedena je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka, između spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose, uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja vrata i kapaka, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 200x220 cm. b. Dimenzija 240x220 cm. c. Dimenzija 300x220 cm. Kom. Kom. Kom. 1 750,00 € 1 950,00 € 2 275,00 €

44.

Izrada i postavljanje kliznih zastakljenih aluminijumskih vrata, dimenzija 100x220 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, termo prekidom i sistemom zaptivanja, po šemi stolarije i detaljima. Okov od eloksiranog aluminijuma, brava i boja vrata, po izboru projektanta. Krila vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. e. Dimenzija 100x220 cm. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 200x220 cm. Dimenzija 240x220 cm. Dimenzija 300x220 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 520,00 700,00 960,00 1 020,00 1 200,00 € € € € €

356

49.

Izrada i postavljanje garažnih aluminijumskih dvokrilnih vrata, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, sa termo prekidom, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 1 040,00 € 1 240,00 € 1 430,00 €

52.

Izrada i postavljanje garažnih aluminijumskih zastakljenih dvokrilnih vrata, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, sa termo prekidom, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Krila vrata zastakliti ornament staklom d=6 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 1 075,00 € 1 260,00 € 1 460,00 €

14. Alu. - drvo vrata
1. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih zastakljenih vrata od aluminijuma i drveta, dimenzija 105x210 cm. Vrata izraditi u kombinaciji eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i drveta, sa termo prekidom, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti jednostrukim ornament staklom debljine 5 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Drvene elemente vrata finalno obraditi i lakirati. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x210 cm. b. Dimenzija 130x210 cm, dvokrilna. 3. Kom. Kom. 550,00 € 875,00 €

Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata od aluminijuma i drveta, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi u kombinaciji od eloksiranog aluminijuma i drveta, sa ispunom i dihtovati gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva ključa i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Drvene elemente vrata finalno obraditi i lakirati. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 195,00 225,00 260,00 375,00 € € € €

7.

Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih vrata od aluminijuma i drveta, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi u kombinaciji od eloksiranog aluminijuma i drveta, sa ispunom i dihtovati gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva ključa i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i dihtovati gumom. Drvene elemente vrata finalno obraditi i lakirati. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 260,00 270,00 285,00 370,00 € € € € 357

11.

Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih vrata od aluminijuma i drveta, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi u kombinaciji eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i drveta, sa termo prekidom i sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava, tri šarke po krilu i boja vrata, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Drvene elemente vrata finalno obraditi i lakirati. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 310,00 € 340,00 € 480,00 €

14.

Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih vrata od aluminijuma i drveta, sa kapkom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi u kombinaciji eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i drveta, sa termo prekidom i sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Kapak izvesti sa pokretnim rebrima i komarnikom. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 635,00 € 675,00 € 940,00 €

17.

Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih vrata od aluminijuma i drveta, sa eslinger roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi u kombinaciji eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i drveta, sa termo prekidom i sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Eslinger roletne izvesti od aluminijuma. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 495,00 € 530,00 € 750,00 €

20.

Nabavka i postavljanje balkonskih zastakljenih jednokrilnih vrata, od eloksiranog aluminijuma i drveta "Nissal-ALD", dimenzija 80x220 cm. Konstrukcija vrata je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreče ili jele. Između spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastični držači sa zavrtnjem koji čine prekinuti termo most. Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom, a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza, koji površini daje svilenkast mat izgled. Sav zaptivni materijal rađen je od EPDM profila. Zaptivači su neprekinuti po celom obimu. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Okov i boja vrata, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 400,00 € 670,00 €

22.

Nabavka i postavljanje balkonskih zastakljenih jednokrilnih vrata, od eloksiranog aluminijuma i drveta sa kapkom "Nissal-ALD", dimenzija 80x220 cm. Konstrukcija vrata je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreče ili jele. Između spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastični držači sa zavrtnjem koji čine prekinuti termo most. Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom, a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza, koji površini daje svilenkast mat izgled. Sav zaptivni materijal rađen je od EPDM profila. Zaptivači su neprekinuti po celom obimu. Vrata zastakliti

358

termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Okov i boja vrata, po izboru projektanta. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose, uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja vrata i kapaka, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. 24. Kom. Kom. 765,00 € 1 175,00 €

Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih vrata, od eloksiranog aluminijuma i drveta "NissalALD", dimenzija 200x220 cm. Konstrukcija vrata je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreče ili jele. Između spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastični držači sa zavrtnjem koji čine prekinuti termo most. Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom, a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza, koji površini daje svilenkast mat izgled. Sav zaptivni materijal rađen je od EPDM profila. Zaptivači su neprekinuti po celom obimu. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Okov i boja vrata, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 200x220 cm. b. Dimenzija 240x220 cm. c. Dimenzija 300x220 cm. Kom. Kom. Kom. 995,00 € 1 080,00 € 1 240,00 €

27.

Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih vrata od eloksiranog aluminijuma i drveta, sa kapcima, "Nissal-ALD", dimenzija 200x220 cm. Konstrukcija vrata je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreče ili jele. Između spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastični držači sa zavrtnjem koji čine prekinuti termo most. Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom, a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza, koji površini daje svilenkast mat izgled. Sav zaptivni materijal rađen je od EPDM profila. Zaptivači su neprekinuti po celom obimu. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Okov i boja vrata, po izboru projektanta. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose, uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja vrata i kapaka, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 200x220 cm. b. Dimenzija 240x220 cm. c. Dimenzija 300x220 cm. Kom. Kom. Kom. 1 670,00 € 1 800,00 € 2 080,00 €

30.

Izrada i postavljanje kliznih zastakljenih vrata od aluminijuma i drveta, dimenzija 100x220 cm. Vrata izraditi u kombinaciji eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i drveta, sa termo prekidom i sistemom zaptivanja, po šemi stolarije i detaljima. Okov od eloksiranog aluminijuma, brava i boja vrata, po izboru projektanta. Krila vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. e. Dimenzija 100x220 cm. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 200x220 cm. Dimenzija 240x220 cm. Dimenzija 300x220 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 550,00 740,00 980,00 1 050,00 1 260,00 € € € € €

359

15. PVC vrata
1. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih PVC zastakljenih vrata, dimenzija 105x210 cm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta. Vrata zastakliti jednostrukim ornament staklom debljine 5 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x210 cm. b. Dimenzija 130x210 cm, dvokrilna. 3. Kom. Kom. 450,00 € 820,00 €

Izrada i postavljanje jednokrilnih PVC vrata, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa dva ključa, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 160,00 180,00 210,00 290,00 € € € €

7.

Izrada i postavljanje jednokrilnih PVC zastakljenih vrata, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa dva ključa, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i dihtovati gumom. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 210,00 230,00 250,00 310,00 € € € €

11.

Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih PVC vrata, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 270,00 € 300,00 € 420,00 €

14.

Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih PVC vrata, sa kapkom, dimenzija 80x220 cm. Vrata i kapak izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i komarnikom. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 600,00 € 640,00 € 840,00 €

360

17.

Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih PVC vrata sa eslinger roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata i roletne izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 370,00 € 400,00 € 520,00 €

20.

Izrada i postavljanje kliznih zastakljenih PVC vrata, dimenzija 100x220 cm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava i boja vrata, po izboru projektanta. Krila vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. e. Dimenzija 100x220 cm. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 200x220 cm. Dimenzija 240x220 cm. Dimenzija 300x220 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 485,00 620,00 875,00 940,00 1 140,00 € € € € €

25.

Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih PVC vrata, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu i boja vrata, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 975,00 € 1 170,00 € 1 360,00 €

28.

Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih zastakljenih PVC vrata, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu i boja vrata, po izboru projektanta. Krila vrata zastakliti ornament staklom d=6 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 1 010,00 € 1 200,00 € 1 400,00 €

361

16. Metal - drvo vrata
1. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih vrata u metalnom štoku, dimenzija 70x205 cm. Krilo izvesti kao ramovsku konstrukciju sa saćem i obostrano obložiti hrastovom furniranom šper pločom debljine 4 mm, I klase, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, tri usadne šarke po krilu, bravu ukopavajuću sa cilindričnim uloškom i tri ključa, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Metalne delove obojiti zaštitnom bojom za metal. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 70x205 cm. b. Dimenzija 80x205 cm. c. Dimenzija 90x205 cm. 4. Kom. Kom. Kom. 175,00 € 190,00 € 200,00 €

Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih vrata sa štokom od eloksiranog aluminijuma, dimenzija 70x205 cm. Krilo izvesti kao ramovsku konstrukciju sa saćem i obostrano obložiti hrastovom furniranom šper pločom debljine 4 mm, I klase, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, tri usadne šarke po krilu, bravu ukopavajuću sa cilindričnim uloškom i tri ključa, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 70x205 cm. b. Dimenzija 80x205 cm. c. Dimenzija 90x205 cm. Kom. Kom. Kom. 200,00 € 215,00 € 230,00 €

17. Pregrade
1. Izrada i postavljanje pregrade od eloksiranog aluminijuma i furniranog panela. Pregradu izvesti u rasteru od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i obostrano ih obložiti furniranim hrastovim panelom, sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune, po šemi i detaljima iz projekta. Pregradu finalno obraditi, po izboru projektanta. Obračun po m2 pregrade. a. Aluminijuma i furniranog panela. b. Aluminijuma i medijapan ploča. c. Aluminijuma i oplemenjene iverice. 4. m2 m2 m2 90,00 € 75,00 € 70,00 €

Izrada i postavljanje pregrade sa vratima od eloksiranog aluminijuma i furniranog panela. Pregradu sa vratima izvesti u rasteru od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i obostrano ih obložiti furniranim hrastovim panelom, sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune, po šemi i detaljima iz projekta. Krila vrata izraditi kao ramovsku konstrukciju sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune debljine 2 cm i obložiti hrastovim panelom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, tri šarke po krilu, bravu ukopavajuću sa cilindričnim uloškom i tri ključa, po izboru projektanta. Pregradu sa vratima finalno obraditi. Obračun po m2 pregrade. a. Aluminijuma i furniranog panela. b. Aluminijuma i medijapan ploča. c. Aluminijuma i oplemenjene iverice. m2 m2 m2 100,00 € 85,00 € 80,00 €

362

7.

Izrada i postavljanje pregrade sa vratima od eloksiranog aluminijuma, furniranog panela i termo stakla. Pregradu sa vratima izvesti u rasteru od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i obostrano ih obložiti furniranim hrastovim panelom, sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune, po šemi i detaljima iz projekta. Pregradu u gornjem delu zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati EPDM zaptivačima. Krila vrata izraditi kao ramovsku konstrukciju sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune debljine 2 cm i obložiti hrastovim panelom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, tri šarke po krilu, bravu ukopavajuću sa cilindričnim uloškom i tri ključa, po izboru projektanta. Pregradu sa vratima finalno obraditi. Obračun po m2 pregrade. a. Aluminijuma i furniranog panela. b. Aluminijuma i medijapana. c. Aluminijuma i oplemenjene iverice. m2 m2 m2 135,00 € 115,00 € 110,00 €

10.

Izrada i postavljanje zastakljene pregrade od eloksiranog aluminijuma i furniranog panela. Pregradu izvesti u rasteru od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i obostrano ih obložiti furniranim panelom, sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune, po šemi i detaljima iz projekta. Pregradu u gornjem delu zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati EPDM zaptivačima. Pregradu finalno obraditi, po izboru projektanta. Obračun po m2 pregrade. a. Aluminijuma i furniranog panela. b. Aluminijuma i medijapan ploča. c. Aluminijuma i oplemenjene iverice. m2 m2 m2 115,00 € 100,00 € 95,00 €

13.

Izrada i postavljanje zastakljene pregrade sa vratima "Nissal MPZ 60" od eloksiranog aluminijuma i furniranog panela. Pregradu izvesti u rasteru od eloksiranih aluminijumskih profila i obostrano ih obložiti furniranim panelom, sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune, pregradu u gornjem delu zastakliti dvostrukim Flot staklom debljine 4 mm i dihtovati EPDM zaptivačima, po šemi i detaljima iz projekta. Krila vrata izvesti kao ramovsku konstrukciju obostrano obloženu sa furniranim panelom i sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune debljine 2 cm. Okov od eloksiranog aluminijuma, brava ukopavajuća sa cilindričnim uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu po izboru projektanta. Pregradu sa vratima finalno obraditi, po izboru projektanta. Obračun po m2 pregrade. a. Sa furniranim panelom. b. Sa medijapan pločama. c. Sa oplemenjenom ivericom. m2 m2 m2 110,00 € 95,00 € 90,00 €

16.

Izrada i postavljanje zastakljene pregrade sa vratima "Nissal MPZ 60" od eloksiranog aluminijuma i gips kartonskih ploča. Pregradu izvesti u rasteru od eloksiranih aluminijumskih profila i obostrano ih obložiti vatrootpornim gips kartonskim pločama debljine 15 mm, sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune, pregradu u gornjem delu zastakliti dvostrukim Flot staklom debljine 4 mm i dihtovati EPDM zaptivačima, po šemi i detaljima iz projekta. Krila vrata izvesti kao ramovsku konstrukciju obostrano obloženu sa furniranim panelom i sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune debljine 2 cm. Okov od eloksiranog aluminijuma, brava ukopavajuća sa cilindričnim uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu po izboru projektanta. Pregradu sa vratima finalno obraditi, po izboru projektanta. Obračun po m2 pregrade. m2 100,00 €

17.

Izrada i postavljanje zastakljene pregrade sa vratima "Nissal MPZ 60" od eloksiranog aluminijuma, cementno azbestnih ploča i furniranog panela. Pregradu izvesti u rasteru od eloksiranih aluminijumskih profila i obostrano ih obložiti cementno azbestnim pločama i furniranim panelom, sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune, pregradu u gornjem delu zastakliti dvostrukim Flot staklom debljine 4 mm i dihtovati EPDM zaptivačima, po šemi i detaljima iz projekta. Krila vrata 363

m2 m2 65. Nabavka i postavljanje jednokrilnih harmonika vrata tipa "Akordijal"sa oblogom od skaja.00 € 110. b. Okov od eloksiranog aluminijuma. Dvokrilna vrata. Krilo snabdeti šinom u gornjem delu štoka i vođicom krila u podu. Sa medijapan pločama. Obračun po m2 pregrade. po izboru projektanta. Sa oplemenjena iverica. a. brava ukopavajuća sa cilindričnim uloškom i tri ključa. Krilo snabdeti šinom u gornjem delu štoka i vođicom krila u podu. pregradu u gornjem delu zastakliti dvostrukim Flot staklom debljine 4 mm i dihtovati EPDM zaptivačima. Pregradu. Obračun po m2 vrata. c. 3. Krilo vrata izraditi od lamela povezanih PVC profilima. Lamele se obložiti ultrapasom u boji po izboru projektanta. Pregradu sa vratima i plakarima finalno obraditi. Nabavka i ugrađivanje jednokrilnih harmonika vrata sa dovratnikom od jelovine. sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune. m2 18. m2 m2 75.00 € 5. Okov od eloksiranog aluminijuma.00 € 75. proizvođač "Nissal". Obračun po m2 pregrade. m2 m2 m2 140. Jednokrilna vrata. Ostala građevinska stolarija 1. Dovratnik grundirati. po izboru projektanta. b.00 € 18. deo sa furniranim panelima i sa vratima finalno obraditi. b. b.izvesti kao ramovsku konstrukciju sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune debljine 2 cm i obložiti hrastovim panelom. m2 m2 90. Jednokrilna vrata.00 € Izrada i postavljanje pregrade sa vratima i plakarima "Nissal MPZ 60" od eloksiranog aluminijuma i furniranog panela. a. Pregradu izvesti u rasteru od eloksiranih aluminijumskih profila i obostrano ih obložiti furniranim panelom. brava ukopavajuća sa cilindričnim uloškom i tri ključa.00 € 90.00 € 125. Krila vrata izvesti kao ramovsku konstrukciju obostrano obloženu sa furniranim panelom i sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune debljine 2 cm.00 € 115. tri šarke po krilu po izboru projektanta. Lamele se obložiti hrastovim furnirom. Dvokrilna vrata. a. a. tri šarke po krilu po izboru projektanta. 100. Vrata postaviti po uputstvu proizvođača. Obračun po m2 otvora vrata. Dvokrilna vrata.00 € 364 . Vrata i dovratnik tri puta obojiti lazurnim bojama i lakirati. Krilo vrata izraditi od lamela povezanih profilima.00 € Nabavka i ugrađivanje jednokrilnih harmonika vrata sa dovratnikom od hrastovine. po šemi i detaljima iz projekta. Sa furniranim panelom. Obračun po m2 otvora vrata. Jednokrilna vrata.

19. Demontaže Prozor krilo na krilo Jednostruki prozori Dvostruki prozori Restauracija prozora Šperovana vrata Furnirana vrata Jelova vrata Borova vrata Hrastova vrata Ostala vrata Restauracija vrata Izlozi Pregrade Zidovi Plafoni Podovi Stepeništa Stepeništa spiralna Ograde Elementi krova Oprema Ostali stolarski radovi 367 370 371 373 376 378 380 382 387 392 396 397 398 399 401 402 404 406 409 410 412 413 417 365 . 13. 18. 22. 23. 4. 6. 21. 10. 8. 20. 2. 9. 3. 16. 11. 5. 17. 12. 15. 14. 7. STOLARSKI RADOVI 1.11.

.

c. a. d.00 m2. Pažljiva demontaža krovnih prozora. Kom. b. c. Pažljiva demontaža ugrađenog plakara. Od 10-20. Kom.00 € 35. Do 5.0 m2. Kom.00 m2. Demontirane plakare utovariti i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Pažljiva demontaža vrata zajedno sa štokom.00 m2. Preko 5.0 m2. Prozore očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. m2 15. 5.00 m2.00 € 15. 7. Kom. površine do 2.00 € 18. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Obračun po komadu prozora. Od 2. Kom Kom. 15.00 m2. Kom. Obračun po komadu plakara. Obračun po komadu vrata.00 € 18. Do 2. veličine do 5. b.00 m2. 7.00 m2. a.50 € 15. Obeležiti prozore i pažljivo demontirati vodeći računa da se ne oštete. Obračun po komadu prozora. b. Obračun po komadu vrata. a.00 € 25. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Od 2. 5. Demontirane prozore sklopiti. c. Obračun po komadu plakara. Kom.00 € 15.0-10. Do 2.00 m2. Pažljiva demontaža prozora. Kom. Kom. Preko 5. Preko 5. Kom.00 € 367 . Do 2. 10. Demontaže 1.00 4. veličine do 3. Vrata očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju.1.00 m2. Ormana.00 € 10.50 € 15.00-5.00-5.00-5.00 m2. Demontirana vrata sklopiti.00 € 25. koji se ponovo se ugrađuju. Od 2. Demontirane prozore sklopiti. Vitrina. c. a. Po m2. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor.00 € 14.00 € 25.00 m2.0 m2.00-5.0 m2. b. Kom. Kom. c.00 35.00 m2. a. površine do 2.00 € € € € Pažljiva demontaža plakara.0 m2. Plakara. Preko 5. b. b. koji se ponovo se ugrađuju. Obeležiti vrata i pažljivo demontirati vodeći računa da se ne oštete. Od 2. Demontirane plakare utovariti i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Do 2. Kom.00 € 12.00 m2. a. Kom. površine do 2. c. 4.00 75. Kom. Pažljiva demontaža prozora.00 m2. površine do 2. Obračun po komadu prozora. Kom. Od 5. Kom.50 € 8. Kom.00 € 11. Pažljiva demontaža vrata.00 m2.00 m2.

Šut prikupiti. a. štafni i sloja peska. Šut prikupiti. Brodski pod sa slepim podom. 1. Obračun po m1 lajsni.00 € 25. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.50 € 23.50 € 24. m2 m2 4. Prag demontirati i očistiti za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. očistiti. Šut prikupiti. b. m2 1. upakovati.75 € 1.00 € 368 . Lamperije. Ulazna vrata. Pažljiva demontaža izloga od drveta sa prethodnim vađenjem stakla. Lajsne demontirati i očistiti za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Pažljiva demontaža lajsni od drveta. Sokle.00 € 27. 12. Garažna vrata. Lamperije. složiti po vrsti. upakovati. Šut prikupiti. izneti. Slepi pod i štafne pažljivo demontirati. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Kom.50 € 29. Brodski pod pažljivo demontirati.00 € 32. m2 m2 3. a. jer se ponovo ugrađuje. Materijal očistiti. Pažljiva demontaža praga vrata. Brodski pod. a. b. očistiti. Obračun po m2 izloga. Lamperiju demontirati. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. izneti. izneti. Pažljiva demontaža ulaznih vrata zajedno sa štokom. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Pažljiva demontaža lamperije sa plafona. Obeležiti drvene elemente lamperije i pažljivo demontirati.00 € 6. Lamperije sa filungama. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € 9. Kom. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Lajsne.00 € 4. složiti po vrsti. Obračun po m2 poda. Obračun po komadu vrata. izneti. Pažljiva demontaža brodskog poda zajedno sa lajsnama. Lamperije sa filungama. složiti po vrsti.21. Obračun po m2 plafona.50 € 17. b. Obračun po m2 lamperije. upakovati. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. Demontirana vrata sklopiti. udaljenu do 15 kilometara. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. a. b.50 € 30. m1 m1 0. očistiti. Kom. m2 m2 7. Obračun po m2 poda. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Pažljiva demontaža lamperije sa zidova. m2 7. Obračun po komadu praga. Demontaža slepog poda.

Pažljivo demontirati oblogu podesta da se ne ošteti.50 € 42. Obračun po m2 plafona. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontaža obloge podesta od drveta. za ponovnu upotrebu. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. Obeležiti drvene elemente plafona i pažljivo demontirati. Pažljivo demontirati oblogu stepenika stepeništa da se ne ošteti. m2 1. izneti. jer se ponovo ugrađuje. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor.00 € 41. Obračun po komadu kapije. delove ograde očistiti i složiti u magacin. m1 2. Stepenike grubo očistiti i složiti u magacin. Šut prikupiti.00 € 39. b.00 € 2. Pažljivo demontirati drvene stepenike. izneti. po m1.50 € 38. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Delove obloge očistiti i složiti u magacin.50 € 43. Pažljiva demontaža šašovca sa plafona. a. izneti. Demontaža drvene ograde stepeništa. Delove obloge očistiti i složiti u magacin. 7. Demontažu izvršiti pažljivo. m2 m1 6. izneti. izneti. Kom. Obračun po m1 stepenika. Opšivku strehe obeležiti. za ponovnu upotrebu. b. Šut prikupiti. Demontaža opšivke strehe. Šut prikupiti. Obračun po m2 strehe. Pažljiva demontaža drvene ograde. a. izneti. za ponovnu upotrebu. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. m2 5. Demontiranu kapiju sklopiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m1 4. dimenzija 100x240 cm. Šut prikupiti.00 € 40.34. Letve sa plafona pažljivo demontirati. m2 2. m1 6. Demontaža obloge stepenika od drveta. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Čeone daske strehe. očistiti.50 € 37. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 m2 10. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Pažljiva demontaža drvene kapije. Pažljiva demontaža drvenih ukrasnih letvi daščanog plafona. Daščani plafon. Šašovac. Obračun po m1 stepenika. Šut prikupiti. za ponovnu upotrebu. Obračun po m2 plafona. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Drvenu ogradu pažljivo demontirati. Šut prikupiti. Obračun po m1 ograde. Demontaža stepenika od drveta. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Šut prikupiti. Opšivke strehe. izneti. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. izneti. Obračun po m2 podesta.00 € 7. pažljivo demontirati. Obračun po m2 ograde. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.25 € 35. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.50 € 369 .

Dimenzija 100x140 cm.00 320. Kom. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 160x120 cm.00 430. m. k. Kom. Dimenzija 100x140 cm. po šemi stolarije i detaljima.00 320. c. j. Prozore i roletne pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. po šemi stolarije i detaljima.00 275. Dimenzija 180x140 cm. Dimenzija 100x100+30 cm. h. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Kom.00 345. Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 120x100 cm.00 405. Dimenzija 120x120 cm. Dimenzija 80x120 cm. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Dimenzija 140x140 cm. Kom. Kom. j. Obračun po komadu prozora.00 405. c. Kom. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Kom.00 330. Kom. f. dimenzija 60x60 cm. a. Kom.00 360.00 155.00 € € € € 370 . l. e. a. Dimenzija 140x140 cm. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume.00 175. Obračun po komadu prozora. Kom. Kom. 70.00 360. Prozore i kapke pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. k. d. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. i. 15. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Dimenzija 140x180 cm.00 250. Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo sa drvenom pokretnom eslinger roletnom. Dimenzija 60x60 cm. dimenzija 80x80+30 cm.00 550. Kom. Dimenzija 120x140 cm.00 340. g. Kom.00 220. Dimenzija 100x140+30 cm. Kom. Kom. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm. Kom. Kom. Dimenzija 100x100 cm. Kom. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 250.00 € € € € € € € € € € € € € 29. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 140x100 cm. Kom. Kom. c.00 490. m. b.00 550.00 245. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm. f. dimenzija 80x80 cm. Kom. Kom. Kom.2. Dimenzija 120x120 cm. Dimenzija 160x120 cm. d. Dimenzija 80x80+30 cm. Dimenzija 140x100 cm. Kom. Dimenzija 120x140 cm. h. e. d. Dimenzija 140x120 cm. Dimenzija 100x100 cm. Dimenzija 140x180 cm. b.00 360. Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo. Dimenzija 80x80 cm.00 260. i. Prozor krilo na krilo 1.00 € € € € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo.00 350. Dimenzija 140x120 cm. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Kom.00 105. n. Dimenzija 120x100 cm. Kom. sa kapcima. a. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume.00 245. Dimenzija 80x120 cm. Kom. Kom. Dimenzija 80x120+30 cm. l. Dimenzija 180x140 cm. 155.00 230. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. g. b. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode.00 220.00 310. Kom. 160.

00 120. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. f.e. Kom. Dimenzija 120x120 cm.00 170. j. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Dimenzija 120x100+30 cm. Kom.00 € € € € € € € € € 3. Dimenzija 80x120 cm. Dimenzija 120x140+30 cm. d. Dimenzija 140x120 cm. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Kom. Prozore i kapke pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. c. 15. Dimenzija 140x120+30 cm.00 410. Kom.00 400.00 190. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode.00 375. Kom.00 240. l. Dimenzija 100x100 cm. Kom. po šemi stolarije i detaljima. h. e. Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora. m. k. i. Kom. 125.00 180.00 560. dimenzija 60x60 cm. Kom. Obračun po komadu prozora. Kom.00 370. g. i. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta.00 285. Dimenzija 80x120 cm.00 280. Dimenzija 120x120 cm. Dimenzija 120x140 cm. sa kapcima.00 480. a.00 230. Dimenzija 180x140+30 cm.00 150. k. e. Kom. b. h. 55. g.00 320. Kom. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Kom. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume.00 510. j. Dimenzija 140x100 cm.00 210. Kom. Dimenzija 120x140 cm.00 155. Dimenzija 160x120+30 cm. Kom. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom.00 70.00 260. Kom. Dimenzija 140x100 cm. d.00 170.00 230. h. Dimenzija 120x100 cm. Kom. Kom.00 420.00 € € € € € € € € € € € 371 . Kom. Kom. Dimenzija 140x180 cm. Kom. i. Dimenzija 180x140 cm. f. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 140x180 cm. Dimenzija 160x120 cm. Dimenzija 140x100+30 cm. Kom. Kom.00 € € € € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora. po šemi stolarije i detaljima.00 260. Kom. g. Dimenzija 140x120 cm.00 265. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. 315. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom.00 165.00 185. Kom. Dimenzija 140x140 cm. b. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 120x120+30 cm. Dimenzija 100x140 cm. n. Dimenzija 100x100 cm. Kom. Kom. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Kom. Dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 120x100 cm. Dimenzija 140x180+30 cm. m. Kom. Obračun po komadu prozora.00 105. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 590. Dimenzija 140x140+30 cm. Dimenzija 80x80 cm. Kom. l. f. Jednostruki prozori 1. Kom. k. Kom. Dimenzija 80x80 cm. a. c. dimenzija 80x80 cm. Kom. Dimenzija 60x60 cm. j.00 270. Kom.

Kom. Dimenzija 140x180+30 cm. Kom. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. d. Obračun po komadu prozora.00 305. Dimenzija 180x140 cm. Kom.00 270. Kom. Dimenzija 120x100 cm. 29. Dimenzija 120x100+30 cm. Dimenzija 120x140 cm. Prozore i roletne pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. h. i. Kom.00 120. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. a.00 240. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Dimenzija 140x140 cm. j.00 € 420. Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora sa drvenom pokretnom eslinger roletnom. g.l. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Kom. Kom. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Dimenzija 140x100+30 cm. f. c. Kom. Dimenzija 100x100 cm. dimenzija 60x60 cm.00 220. Dimenzija 80x120 cm. n. Dimenzija 60x60 cm. Kom. Dimenzija 140x180 cm.00 400. c. k. Dimenzija 180x140+30 cm. j. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Prozore obrusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka. Dimenzija 80x120+30 cm. 70. l. Dimenzija 140x100 cm. Kom. 345. Kom. dimenzija 80x80+30 cm. Kom.00 180.00 290.00 € Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora sa platnenom roletnom. i. Kom. Dimenzija 140x140+30 cm. Kom. Kom.00 € 140. Dimenzija 160x120 cm.00 270. Kom. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 320. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 120x120+30 cm. k.00 210. a. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm.00 380. m. Dimenzija 80x80+30 cm. Dimenzija 140x120 cm. zastakljenih termo staklom i finalno obrađenih. po šemi stolarije i detaljima. Kom.00 340. d. Izrada i postavljanje jednostrukih hrastovih prozora. e. Dimenzija 180x140 cm. Kom. Kom. Prozore izraditi od prvoklasne i suve hrastovine.00 200. Kom. Kom.00 € € € € € € € € € € € € € 57. Dimenzija 60x60 cm. Kom. g.00 460. Kom. h. Kom. Kom. l. 110.00 175. e. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Dimenzija 100x100+30 cm. Dimenzija 80x80 cm. b. Dimenzija 160x120 cm. Kom. Kom. b. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Dimenzija 100x140+30 cm. Obračun po komadu prozora.00 220. Kom.00 320. Dimenzija 120x140+30 cm. a. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 € 372 . Dimenzija 80x80 cm. f. Kom. Dimenzija 100x140 cm. 130.00 90. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta. Kom. b.00 140.00 € € € € € € € € € € € € € € 43. Obračun po komadu prozora. m. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta.00 285. Dimenzija 140x120+30 cm.00 450.00 190. Dimenzija 160x120+30 cm. dimenzija 60x60 cm. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume.00 195. Dimenzija 120x120 cm. m. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom.00 250.

Dimenzija 100x100 cm. Dimenzija 120x100 cm. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. Dimenzija 100x100 cm. Obračun po komadu prozora. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. f. l. Dimenzija 140x100 cm. Dimenzija 160x120 cm. Dimenzija 120x140 cm.00 340. Kom. Dimenzija 100x140 cm. Kom. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. i.00 520. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 160x120 cm. d. Kom.00 € € € € € € € € € € € € € 4. Kom. Dimenzija 120x120 cm. po šemi stolarije i detaljima. m. i. Dimenzija 120x100 cm. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 80x120 cm. Kom. Dimenzija 80x80 cm. Kom. m. Kom. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 80x120 cm. d. e. Kom.00 420.00 460. Dimenzija 100x170 cm. j. Dimenzija 120x120 cm. d. Dimenzija 120x120 cm. dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 140x100 cm. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. dimenzija 80x80 cm. Kom. f. 210. Kom. Kom.00 300. h. Kom. g. Kom.00 140. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta. g.00 530. Dimenzija 140x120 cm.00 370. c. 71.00 280. Kom. Kom. a. h. Kom.00 570. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 325.00 825. c. h. Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih prozora. Kom. k. Kom. sa kapcima. k. Kom. Dimenzija 180x140 cm. Kom.c. 250. Dimenzija 120x140 cm.00 300.00 210. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume.00 380. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve hrastovine.00 560.00 310. 110. Dimenzija 120x140 cm. b.00 460. Kom.00 240.00 € € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje jednostrukih hrastovih prozora. l. Kom. i. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom.00 340. e. Kom. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Dimenzija 140x180 cm. Dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 60x60 cm.00 530.00 310. Dimenzija 120x100 cm. j.00 460. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. b. Dimenzija 120x170 cm. Kom.00 480.00 € € € € € € € € € € 373 . a.00 640. j. Kom. Kom. e.00 325. zastakljenih termo staklom i finalno obrađenih. Kom. Dimenzija 140x120 cm.00 340. Dimenzija 80x80 cm.00 825. Kom. Kom. Kom. Kom.00 360. f. Dvostruki prozori 1. Dimenzija 180x140 cm. Dimenzija 140x180 cm.00 360. Kom.00 530. n. Dimenzija 100x100 cm. Dimenzija 80x120 cm. g. Prozore i kapke brusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka. Dimenzija 100x140 cm. Kom. Kom.00 680.

Kom. Dimenzija 140x120 cm. Kom.00 780. Dimenzija 120x100 cm.00 520.00 340. g.00 350. b. Kom. Dimenzija 80x120+30 cm. d. Kom. n.00 700. Dimenzija 140x170 cm. Dimenzija 100x140+30 cm. Kom. Kom.00 625. 520. b.00 400. Dimenzija 100x140 cm. Obračun po komadu prozora. Kom. Dimenzija 240x170+30 cm.00 € € € € € € € € € € 374 . Dimenzija 120x170 cm. Kom.00 780. Kom. Kom. Dimenzija 180x200+30 cm.00 240. Dimenzija 120x140 cm. 23. t. Dimenzija 140x120+30 cm. Kom. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. a. u. r. Dimenzija 120x140+30 cm. h.00 680. Dimenzija 240x140 cm. Kom. Dimenzija 120x200 cm.00 580.00 720. Kom. Dimenzija 60x60 cm. j. Dimenzija 180x200 cm. Dimenzija 80x120 cm. Dimenzija 100x170+30 cm. j. g. Kom. Dimenzija 140x200+30 cm. h. c. Dimenzija 180x140 cm.00 810. Dimenzija 240x140+30 cm. Kom. Kom. Kom. Kom.00 400. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Dimenzija 100x170 cm.00 450. 120. po šemi stolarije i detaljima.00 450. Dimenzija 180x170+30 cm. Kom. c. i. Dimenzija 180x140+30 cm.00 580. p. Kom. Dimenzija 120x120 cm.00 365. r.00 325. s. m.00 225. Dimenzija 140x200 cm. dimenzija 80x80+30 cm. o. Dimenzija 140x100 cm. Kom. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 180x170 cm. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. po šemi i detaljima iz projekt.00 720.00 480.00 430. u. 200. Kom.00 500. d. k.00 € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih prozora sa drvenom pokretnom eslinger roletnom. Kom. Dimenzija 100x100+30 cm. dimenzija 60x60 cm. e.k.00 520.00 1 260. i. Kom.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 45. v. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 120x200+30 cm. Dimenzija 120x170+30 cm. Dimenzija 140x140+30 cm. t.00 340. m. Kom. Kom. Dimenzija 140x140 cm. f. l. p. Kom. Kom. Dimenzija 140x100+30 cm. l. Kom.00 320.00 940. Kom. Kom. Dimenzija 120x100+30 cm.00 420. Dimenzija 80x80+30 cm. Prozore i roletne pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 490.00 530. Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih prozora sa platnenom roletnom. Kom.00 250. Kom. e. Dimenzija 120x120+30 cm.00 700. Kom.00 1 080. Kom. Kom. Dimenzija 100x100 cm. Kom. Kom.00 160. Kom.00 390. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Dimenzija 240x170 cm. f.00 520. n. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. s. Kom. Dimenzija 140x170+30 cm. a. o. Dimenzija 80x80 cm.

Dimenzija 140x200 cm. 67. 575. Dimenzija 240x140 cm. Kom.00 € € € € € € € € € € € 375 . b.00 460. Dimenzija 180x140 cm.00 400. Dimenzija 100x100 cm. o. Kom.00 650. n. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom.00 520. Dimenzija 140x140 cm. i. Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih hrastovih prozora finalno obrađenih. Dimenzija 240x140 cm. Kom.00 900. 155. Kom. b. Dimenzija 120x100 cm. Dimenzija 120x140 cm.00 660. Dimenzija 80x120 cm. Kom. g. Kom. c. Dimenzija 120x200 cm.00 530. Dimenzija 120x170 cm. Kom. Kom. Dimenzija 140x200 cm. po šemi stolarije i detaljima.00 460.00 305.00 460. Dimenzija 180x200 cm. Dimenzija 140x100 cm. Dimenzija 80x80 cm. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Kom.00 590. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. Kom.00 390. Kom.00 440. dimenzija 60x60 cm. Kom. Dimenzija 60x60 cm. sa kapcima. Dimenzija 140x140 cm. d. Dimenzija 240x170 cm. Kom. dimenzija 80x80 cm.00 370. f. Prozore izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dimenzija 140x100 cm. Dimenzija 100x170 cm. m. po šemi stolarije i detaljima. Kom.k.00 420. j. Kom. e. Dimenzija 140x170 cm. Dimenzija 140x140 cm.00 920. Dimenzija 80x120 cm. Dimenzija 140x170 cm. u. f. t. Kom.00 290.00 1 010. Kom. o. Dimenzija 120x120 cm. j.00 450. Kom. l. g.00 870.00 875. n. Kom. Kom. Dimenzija 180x200 cm.00 360.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 89. t. Kom.00 570. r.00 580.00 750. a. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta. Kom. Dimenzija 140x100 cm. Kom. Dimenzija 140x120 cm. Dimenzija 100x100 cm. h. Kom. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Dimenzija 180x140 cm. Kom. m. Kom.00 460. e.00 395. Kom. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. v. Kom.00 € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih prozora. Kom. Prozore i kapke pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. k.00 470. Kom. Kom. i. Kom. Kom. Dimenzija 120x100 cm. Dimenzija 180x170 cm.00 650. Kom. Kom. a. p.00 270. Dimenzija 120x120 cm. u. Kom. Dimenzija 140x120 cm. Dimenzija 180x170 cm. l.00 490. Dimenzija 240x170 cm. Kom. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 100x140 cm. r. s. 190. p.00 420. k. s. Kom.00 195.00 660. Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 140x120 cm. Kom. Dimenzija 100x140 cm. Prozore obrusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka.00 485. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. c. Kom.00 430. Dimenzija 120x200 cm. Kom. h. Dimenzija 120x140 cm.00 760. Kom. d.00 760.00 800.

Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija 180x140 cm.00 € € € € € € € € € € € € € 5. Dimenzija 100x140 cm. Kom. Dimenzija 140x170 cm. a. Dimenzija 120x140 cm.00 € 840.00 420.00 € € € € € € 376 . Dimenzija 100x120 cm.00 € 103. dihtuju i lako se zatvaraju. Restauracija prozora 1. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. b. 25. Po potrebi podesiti mehanizam za zatvaranje. Falc i ivice prozora obraditi da krila fino naležu.00 75. l.00 50. a. Dimenzija 140x170 cm. Dimenzija 100x100 cm.00 100. c. Kom.00 690. Kom. f. Kom. 7.00 500. pregledati i izvršiti ampasovanje. Dimenzija 140x140 cm. Obračun po komadu prozora. b. d. Dimenzija 180x200 cm. Dimenzija 60x100 cm.00 690. Kom.00 32. i. Prozore i kapke brusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka. a. Dimenzija 120x100 cm. c. Kom. finalno obrađenih.00 40. Falc i ivice prozora obraditi da krila fino naležu. Kom. Kom. Dimenzija 100x120 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Dimenzija 120x140 cm. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. d. Kom.00 50. Kom. Kom. Kom.l. f. Obračun po komadu prozora. h. dimenzija 60x100 cm. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta. Kapke izraditi sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. m. Oštećen i okov koji nedostaje zameniti novim po uzoru na postojeći. n. Kom. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve hrastovine.00 610. Dimenzija 140x170 cm. c.00 875. Kom. dimenzija 60x100 cm. Dimenzija 140x170 cm. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 180x170 cm. e. Kom. Dimenzija 120x120 cm. dimenzija 80x80cm. Kom. Kom.00 600. d. Dimenzija 140x100 cm.50 40. pregledati i izvršiti ampasovanje. Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih hrastovih prozora. 300. Dimenzija 80x120 cm. Postojeće prozore. e.00 25.00 1 080. Kom. f.00 20. 580.00 650. Dimenzija 240x200 cm. Kom.00 740.00 € 780. Kom. b. Dimenzija 180x200 cm. Dimenzija 240x200 cm. Dimenzija 60x100 cm.00 650. Kom. k. sa kapcima. Kom.00 1 200. dihtuju i lako se zatvaraju. Obračun po komadu prozora. Kom. Dimenzija 140x120 cm. Po potrebi podesiti mehanizam za zatvaranje. e.00 70. 15.00 € € € € € € Postojeće prozore sa okovom. j. m. Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 180x140 cm. g. Dimenzija 180x170 cm.

Sa prozora pažljivo skinuti naslage i boje. 15. d. pažljivo da se drvo i profilacija ne ošteti i drvo ne promeni boju. do čistog drveta. Popravka automata eslinger roletne. Dimenzija 240x200 cm. Dimenzija 240x200 cm. dimenzija 60x100 cm. Postojeći pokvaren automat eslinger roletni demontirati i postaviti nov. Čišćenje izvesti hemijskim i fizičkim putem. pažljivo da se drvo i profilacija ne ošteti i drvo ne promeni boju. po uzoru na postojeće. Obračun po komadu gurtne.00 210. dimenzija 60x100 cm. Kompletan prozor detaljno pregledati i ampasovati. a pokvarene delove popraviti ili zameniti novim. 7. Sa prozora pažljivo skinuti naslage i boje. Zamena gurtne eslinger roletne. Dimenzija 180x200 cm.00 175. Restauracija i sanacija prozora. Dimenzija 180x200 cm. Obračun po komadu prozora. očistiti i popraviti.00 € 17. 5. Kom. Zamena skakavice prozora.00 50. Kompletan prozor detaljno pregledati i ampasovati. Zamena automata eslinger roletne. po izboru i uputstvu projektanta. c. delove koji nedostaju uraditi po uzoru na prvobitne i postaviti.00 275. pažljivo zameniti novim od iste vrste drveta. Restauracija prozora sa finalnom obradom. po uzoru na postojeću. Dimenzija 120x140 cm. Obračun po komadu skakavice. Kom.00 € 15.50 € 16. delove koji nedostaju uraditi po uzoru na 377 . Kom. Dimenzija 140x170 cm. očistiti i popraviti. e.00 100. Kom. 50. oštećene delove. dimenzija 60x100 cm. Kom.00 225. Čišćenje izvesti hemijskim i fizičkim putem. Dimenzija 140x170 cm. Kom. delove koji nedostaju uraditi po uzoru na prvobitne i postaviti. sve oštećene delove sanirati plombiranjem slabih delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" (ili sličnim) i strugotinom od iste vrste drveta.13. po uzoru na postojeći. Obračun po komadu automata. očistiti i popraviti.00 100. Kom.00 70. b.50 € 14. c. Kom. Nabaviti i postaviti novu skakavicu po uzoru na prvobitnu. a. do čistog drveta.00 75. Okov pregledati. Prozor prebrusiti finom šmirglom i zaštititi slojem bezbojne lazurne boje. Kom. d. oštećene delove. f. Dimenzija 100x120 cm. Postojeći pokvaren automat eslinger roletni demontirati.00 130. Kom.00 € € € € € € 29. Kom. do čistog drveta. a. e. Prozor prebrusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka. Kompletan prozor detaljno pregledati i ampasovati. pažljivo zameniti novim od iste vrste drveta. Obračun po komadu automata.00 € € € € € € 23. Postojeću oštećenu gurtnu eslinger roletni demontirati i postaviti novu. f. Dimenzija 60x100 cm. po uzoru na postojeće. Kom. Dimenzija 60x100 cm. 35. Kom. Postojeću skakavicu za fiksiranje otvorenog spoljnjeg krila prozora pažljivo demontirati. 7. Okov pregledati. Obračun po komadu prozora. pažljivo da se drvo i profilacija ne ošteti i drvo ne promeni boju. Kom. Okov pregledati. b. Čišćenje izvesti hemijskim i fizičkim putem. Kom. Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija 100x120 cm. Kom. Restauracija prozora. Sa prozora pažljivo skinuti naslage i boje.

Drvo prebrusiti finom šmirglom i zaštititi potapanjem ili premazom više puta ksilolin kombija. tri usadne šarke po krilu. a. po izboru projektanta. po izboru projektanta. e. dimenzija 105x205 cm. b. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. 60. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. tri usadne šarke po krilu. dvokrilna. tri usadne šarke po krilu. dimenzija 105x205 cm. a.00 300. Dimenzija 180x200 cm. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata. Dimenzija 100x120 cm.00 € 7. f. Dimenzija 105x205+60 cm. Dimenzija 240x200 cm. 3. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Dimenzija 105x205+60 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Obračun po komadu vrata. c. Dimenzija 120x140 cm. Kom. Dimenzija 130x210 cm. Obračun po komadu vrata. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. b. 195. Dimenzija 130x210 cm.00 € 260. b. Kom. Kom. Dimenzija 140x170 cm.prvobitne i postaviti.00 150. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm.00 € 290. dvokrilna. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. Kom. Šperovana vrata 1. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. po šemi stolarije i detaljima. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata sa nadsvetlom. Obračun po komadu prozora. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 130x210+60 cm. Dimenzija 60x100 cm.00 225.00 € 325. Na podu postaviti gumeni odbojnik. b. dimenzija 105x205+60 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. dimenzija 105x205+60 cm. Kom. Obračun po komadu vrata. Kom. Kom.00 € 9.00 80.00 125. b. dvokrilna. Izrada i postavljanje jednokrilnih obostrano šperovanih vrata. 160. 195. a. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper 378 . a. po šemi stolarije i detaljima. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 105x205 cm.00 € 290. a. dimenzija 70x205 cm. dvokrilna. d. Kom. tri usadne šarke po krilu. Kom. Kom.00 € € € € € € 6. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Dimenzija 130x210+60 cm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. 225. Kom. po šemi stolarije i detaljima. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Dimenzija 105x205 cm. Kom. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine.00 € Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih obostrano šperovanih vrata sa nadsvetlom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih obostrano šperovanih vrata. po izboru projektanta.00 € 5. po izboru projektanta.

Dimenzija 70x205 cm. a. Kom. d. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dvokrilna. Kom. dimenzija 70x205+60 cm. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 140x205 cm. po šemi stolarije i detaljima.00 200.00 € € € € 17. Kom. Dimenzija 140x205+60 cm. tri usadne šarke po krilu. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. po izboru projektanta. Dimenzija 80x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. bravu ukopavajuću sa dva ključa. b.00 140. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma.00 105.00 € 379 . Dimenzija 70x205+60 cm. dimenzija 70x205+60 cm.00 200.00 € € € € Izrada i postavljanje jednokrilnih obostrano šperovanih vrata sa nadsvetlom. Dimenzija 80x205 cm. Kom. dvokrilna. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 150. Obračun po komadu vrata. b. b. Dimenzija 70x205 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma.00 130. d. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. b.00 € € € € 21. a.00 210. po izboru projektanta.00 115. Kom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm. Dimenzija 80x205+60 cm. c. tri usadne šarke po krilu. a. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Izrada i postavljanje jednokrilnih kliznih obostrano šperovanih vrata. po šemi stolarije i detaljima. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Kom. dimenzija 70x205 cm. Kom. po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 70x205+60 cm. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. 13. Dimenzija 140x205+60 cm.00 140. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Kom.00 € € € € 25. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Kom. d. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta.00 140. Dimenzija 90x205 cm. Obračun po komadu vrata. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata sa nadsvetlom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dimenzija 80x205+60 cm. Dimenzija 90x205 cm. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 140x205 cm. Kom. Kom. bravu ukopavajuću sa dva ključa. tri usadne šarke po krilu. Kom. po šemi stolarije i detaljima. c. po šemi stolarije i detaljima. b. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Vrata zastakliti mat staklom i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. a. Kom.00 € 225.pločom debljine 4 mm.00 150. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata. Obračun po komadu vrata. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. U podu ugraditi vođicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizačima i masku. a. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dvokrilna. 160. 130. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. dvokrilna. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. c. po izboru projektanta. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. 120. Obračun po komadu vrata.00 130. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. c. Dimenzija 80x205 cm. po šemi stolarije i detaljima. d. dvokrilna. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 140x205 cm. Kom. 95. dimenzija 80x205 cm. 120. Kom.

po izboru projektanta. b. dimenzija 105x205+60 cm. Postaviti okov od mesinga. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih vrata. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih vrata sa nadsvetlom. Obračun po komadu vrata. Postaviti okov od mesinga. po šemi stolarije i detaljima. dimenzija 105x205 cm. b. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Kom. Dimenzija 130x210+60 cm. Izrada i postavljanje jednokrilnih ulaznih furniranih i zastakljenih vrata P2 sa nadsvetlom. b.7. po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. 225. d. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 140x205 cm. tri usadne šarke po krilu.00 € € € € 13. Kom. 3.00 € 390. dimenzija 105x205+60 cm. 260. furniranom hrastovim furnirom I klase. Na podu postaviti gumeni odbojnik. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Dimenzija 80x205 cm. Kom. dvokrilna. Obračun po komadu vrata. po izboru projektanta. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih furniranih vrata. po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga. Obračun po komadu vrata. Obračun po komadu vrata. a. Kom. a. Dimenzija 130x210+60 cm. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 70x205 cm.00 € 5.00 165. Dimenzija 105x205+60 cm. po šemi stolarije i detaljima. tri usadne šarke po krilu.00 € 325. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. furniranom hrastovim furnirom I klase. furniranom hrastovim furnirom I klase. Postaviti okov od mesinga.00 € Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih furniranih vrata sa nadsvetlom. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. dvokrilna. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 105x205+60 cm. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa.00 € 360. Dimenzija 130x210 cm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. 290. b. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. dimenzija 70x205 cm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Kom. a. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. Obračun po komadu vrata. b. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 105x205 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. po izboru projektanta. Na podu postaviti gumeni odbojnik. a. furniranom hrastovim furnirom I klase. dimenzija 105x205 cm. a. 260. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Dimenzija 130x210 cm. dimenzija 70x205+60 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Kom. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano 380 . Kom. c. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. 145. Dimenzija 105x205 cm. Kom. Kom.00 155. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. po šemi stolarije i detaljima. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. Kom. po izboru projektanta. Kom. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih furniranih i zastakljenih vrata P2. dvokrilna.00 € 9. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm.00 € 7. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. dvokrilna. Dimenzija 90x205 cm. furniranom hrastovim furnirom I klase. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Postaviti okov od mesinga. dvokrilna.00 € 360. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Furnirana vrata 1. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 220.

c. c. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. 205.00 € € € € 21.00 195. Postaviti okov od mesinga. Kom. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta. Kom. Kom. Dimenzija 70x205+60 cm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. po šemi stolarije i detaljima. b. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dimenzija 70x205 cm. Obračun po komadu vrata. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 140x205+60 cm. bravu ukopavajuću sa dva ključa.00 300.00 280. Dimenzija 80x205+60 cm.00 € € € € 25. b. Vrata zastakliti mat staklom i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. 245. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 80x205 cm. tri usadne šarke po krilu. Kom. Dimenzija 90x205+60 cm. 17. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 140x205 cm. Dimenzija 80x205 cm.00 215. tri usadne šarke po krilu. furniranom hrastovim furnirom I klase. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. dimenzija 70x205 cm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Kom. dvokrilna.00 225. a. Kom. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Obračun po komadu vrata. Kom. Obračun po komadu vrata. 185.00 200. Kom. dvokrilna. a. c.00 300. Kom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Kom.00 210. po šemi stolarije i detaljima. ramovska konstrukcija krila obostrano je obložena šper pločom debljine 4 mm. po izboru projektanta.00 205.00 € 340. furnirane hrastovim furnirom I klase.obložiti šper pločom debljine 4 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 80x205+60 cm. Kom. b. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. a. U podu ugraditi vođicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizačima i masku od hrastovine. d. Dimenzija 70x205+60 cm. dvokrilna. ramovska konstrukcija krila obostrano je obložena šper pločom debljine 4 mm. po izboru projektanta. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. a.00 € € € € Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih i zastakljenih vrata. b. Kom. Dimenzija 90x205 cm. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Izrada i postavljanje jednokrilnih i furniranih kliznih vrata. Obračun po komadu vrata. tri usadne šarke po krilu. dimenzija 80x205 cm. furnirane hrastovim furnirom I klase. furniranom hrastovim furnirom I klase. Kom. dimenzija 70x205+60 cm.00 € 381 . Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. d. dvokrilna. 190. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih i zastakljenih vrata sa nadsvetlom. po šemi stolarije i detaljima. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. po izboru projektanta. Dimenzija 140x205+60 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 140x205 cm. d. Postaviti okov od mesinga. Postaviti okov od mesinga. bravu ukopavajuću sa dva ključa.

Na podu postaviti gumeni odbojnik. 225. a. Izrada i postavljanje ulaznih vrata od punog drveta. b. tri usadne šarke po krilu. dimenzija 110x220 cm. Dimenzija 105x205 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Na podu postaviti gumeni odbojnik. a prag od hrastovine. po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. po šemi stolarije i detaljima. Obračun po komadu vrata. po šemi stolarije i detaljima. dimenzija 110x220+60 cm. dvokrilna. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. b. Dimenzija 130x210+60 cm. a.00 € 5. b. od punog drveta. po izboru projektanta. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. Obračun po komadu vrata.00 € 500. po šemi stolarije i detaljima. dimenzija 105x205+60 cm. dimenzija 105x205+60 cm. 300. tri usadne šarke po krilu. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. po izboru projektanta. Postaviti okov od mesinga. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 105x205+60 cm. Kom. a prag od hrastovine. Kom. Kom. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Dimenzija 110x220 cm. Kom. 3. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. dimenzija 105x205 cm.00 € 9. Dimenzija 130x210 cm.00 € 390. Dimenzija 130x210 cm. Obračun po komadu vrata. po izboru projektanta. tri usadne šarke po krilu.00 € 350. Kom. dvokrilna. Jelova vrata 1. Izrada i postavljanje ulaznih zastakljenih vrata od punog drveta.00 € 11. Na podu postaviti gumeni odbojnik. sa filungama i profilisanim elementima. Dimenzija 105x205+60 cm. tri usadne šarke po krilu. a. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Izrada i postavljanje ulaznih vrata sa nadsvetlom. dvokrilna. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Dimenzija 105x205 cm. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Kom. b. dvokrilna. Kom.00 € 425. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. 325. a prag od hrastovine. dvokrilna. a prag od hrastovine. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Izrada i postavljanje ulaznih vrata od punog drveta. sa filungama i profilacijom. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. b. a prag od hrastovine. b. Dimenzija 110x220+60 cm.00 € 360. a. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. po izboru projektanta. tri usadne šarke po krilu. tri usadne šarke po krilu. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. po šemi stolarije i detaljima.00 € 7. po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. dimenzija 105x205 cm. 260.00 € 325. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Kom.8. 375. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. 275. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. od punog drveta. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 130x210+60 cm. dvokrilna. po izboru projektanta. a. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Postaviti okov od mesinga. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Izrada i postavljanje ulaznih zastakljenih vrata sa nadsvetlom.00 € 382 . a prag od hrastovine. Dimenzija 130x210 cm. Kom.00 € Izrada i postavljanje ulaznih vrata sa nadsvetlom. a. Obračun po komadu vrata. po izboru projektanta. Kom. Dimenzija 130x210+60 cm. od punog drveta.

Dimenzija 140x220 cm. Kom.00 360. Dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 210x220 cm.00 € € € € 33. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma.00 170. Kom. dvokrilna. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Kom. Dimenzija 140x220+60 cm.00 360. Kom. trokrilna. Kom. Kom. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dimenzija 70x205 cm. tri usadne šarke po krilu. bravu ukopavajuću sa dva ključa. d. a.00 180. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dvokrilna. Kom. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. od punog drveta. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih vrata od punog drveta. e.13. Kom. d. c. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 140x220+60 cm. po izboru projektanta. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. a. od punog drveta. Dimenzija 80x205+60 cm. po šemi stolarije i detaljima. d. dvokrilna. trokrilna. b. Kom. c. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 80x205+60 cm. Dimenzija 80x205 cm. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih vrata sa šprosnama. tri usadne šarke po krilu. dimenzija 70x205+60 cm. 195. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dvokrilna. Kom.00 160. Kom. Dimenzija 80x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. dimenzija 70x205+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. dimenzija 70x205 cm. b.00 245. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 260x220 cm. 140. Dimenzija 140x220 cm.00 210. Obračun po komadu vrata. f. 145. po šemi stolarije i detaljima. Kom. četvorokrilna. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. bravu ukopavajuću sa dva ključa. bravu ukopavajuću sa dva ključa. c. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. d.00 450. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 90x205+60 cm.00 230. Kom. Obračun po komadu vrata. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dimenzija 70x205 cm. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 90x205 cm.00 280. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i 383 . Dimenzija 70x205 cm. a. Kom. dimenzija 70x205 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Kom. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih vrata sa nadsvetlom. Dimenzija 90x205+60 cm.00 € € € € 23.00 € € € € € € 29. od punog drveta. tri usadne šarke po krilu. e. Kom. tri usadne šarke po krilu. Obračun po komadu vrata. Kom. c. po šemi stolarije i detaljima.00 450. po izboru projektanta.00 € € € € € € 19.00 160. b. po izboru projektanta. Kom. bravu ukopavajuću sa dva ključa. a.00 155.00 145. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. četvorokrilna. Dimenzija 210x220 cm. Dimenzija 260x220 cm. Kom. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm.00 320. Dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 90x205 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. po izboru projektanta. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. 130. Obračun po komadu vrata. Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata od punog drveta. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. po izboru projektanta. b. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. f. Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata sa nadsvetlom.00 280.

dimenzija 70x205+60 cm. d. Kom. Kom. c. Kom. dimenzija 70x205 cm.pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. tri usadne šarke po krilu. tri usadne šarke po krilu. Kom. dimenzija 80x220 cm. Kom. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Dimenzija 90x205+60 cm. Kom. Kom. sa filungama i profilisanim elementima. Kom.00 230. sa kapkom.00 € 200. Kom. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta.00 330.00 440. Obračun po komadu vrata. Kapak izraditi sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 80x205+60 cm. Obračun po komadu vrata. 300. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. b. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 70x205+60 cm. od punog drveta. dvokrilna. Kom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 210x220 cm. 290. rubni zatvarač. po šemi stolarije i detaljima. e.00 € € € € € € Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata od punog drveta. Kom. Dimenzija 140x220 cm.00 390. d. Dimenzija 70x205 cm. a. Kom. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom.00 520. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. 210.00 280. Vrata. dvokrilna. Dimenzija 140x220+60 cm. Dimenzija 260x220 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 250. Dimenzija 140x220 cm. c. četvorokrilna.00 520. Obračun po komadu vrata.00 420. bravu ukopavajuću sa dva ključa. a. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. četvorokrilna.00 € 450. Dimenzija 80x220 cm. c. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. sa filungama. Dimenzija 140x220 cm.00 310. Dimenzija 260x220 cm.00 € € € € € € 45. f. c. po izboru projektanta. Dimenzija 70x205 cm. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. 260. c. po izboru projektanta. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 100x220 cm. Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata sa nadsvetlom. dvokrilna. Dimenzija 80x205 cm. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. tri usadne šarke po krilu. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 300. rubni zatvarač. 39. Kom. b. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 80x220 cm.00 450. Dimenzija 90x205 cm. po šemi stolarije i detaljima. trokrilna.00 € 330.00 € 52. f. dimenzija 80x220 cm. trokrilna. dvokrilna. Dimenzija 200x220 cm. Kom. a. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. b. Kom. e. a. b. b. tri usadne šarke po krilu. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta. Kom.00 € 285. Kom.00 € 384 . po izboru projektanta. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 100x220 cm. Kom.00 € € € € 49. dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. d. Kom.00 330. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. 180. po izboru projektanta. Kom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. a. dvokrilna.

Vrata. dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. 365. Dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 100x220 cm. c. po izboru projektanta. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 80x220 cm. dimenzija 80x220 cm. sa kapkom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Obračun po komadu vrata. tri usadne šarke po krilu. po izboru projektanta. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. dimenzija 80x220 cm. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Dimenzija 140x220 cm. dvokrilna. b. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. po šemi stolarije i detaljima. sa platnenom roletnom.00 € 450. a. Dimenzija 140x220 cm. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 80x220 cm. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta. Dimenzija 140x220 cm. po šemi stolarije i detaljima.00 € 525. Obračun po komadu vrata. tri usadne šarke po krilu. po izboru projektanta. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Kom. rubne zatvarače. Dimenzija 100x220 cm.00 € 870. Kom. Dimenzija 80x220 cm.00 € 740. c.00 € 570. dimenzija 80x220 cm. Kom. dvokrilna. sa drvenom eslinger roletnom. b.00 € 400. po šemi stolarije i detaljima. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Obračun po komadu vrata. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta. Dimenzija 100x220 cm. 480. Kom. rubne zatvarače. c. Kom.00 € 58. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Vrata i roletne zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. po šemi stolarije i detaljima. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. b. Kom.55. 420. Dimenzija 100x220 cm.00 € 580. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. a. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta. sa drvenom eslinger roletnom. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom.00 € 64. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta. Kom.00 € 67. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. c. Vrata i roletne zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. 600.00 € 460. Kom. po izboru projektanta. 410. Dimenzija 80x220 cm. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 100x220 cm. Kom. Kom. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Dimenzija 140x220 cm. rubni zatvarač. rubne zatvarače. b.00 € 630. Obračun po komadu vrata.00 € 385 . Dimenzija 140x220 cm. a. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. a. po izboru projektanta. c. a. Obračun po komadu vrata. Kom. dimenzija 80x220 cm. b. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. dimenzija 80x220 cm. Kom. Kapak izraditi sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. dvokrilna. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. dvokrilna. tri usadne šarke po krilu. dvokrilna.00 € 660. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom.00 € 61. rubne zatvarače. Kom. tri usadne šarke po krilu.

po izboru projektanta. sa filungama i profilisanim elementima. dimenzija 105x205 cm. po šemi stolarije i detaljima. dve klatno (špilter) šarke po krilu. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 260x220 cm. Obračun po komadu vrata. po izboru projektanta. b. dimenzija 230x210 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Izrada i postavljanje jednokrilnih klatno (špilter) vrata od punog drveta. dve klatno (špilter) šarke po krilu. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. b. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih vrata od punog drveta. dimenzija 110x220 cm. a.00 € 650.00 € 386 . 260. trokrilna. po šemi stolarije i detaljima. dimenzija 105x205 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. dvokrilna. Dimenzija 230x210 cm. trokrilna. dvokrilna. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Izrada i postavljanje jednokrilnih klatno (špilter) vrata od punog drveta. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.70. Dimenzija 140x220 cm. b. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 105x205 cm. 450. Kom. po šemi stolarije i detaljima.00 € 540. Kom. b. Postaviti okov od mesinga. Obračun po komadu vrata. Kom. po izboru projektanta. po izboru projektanta. 325. Obračun po komadu vrata. b. tri usadne šarke po krilu. Kom. U podu ugraditi vođicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizačima i masku. 455. a. Kom. dve klatno (špilter) šarke po krilu. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Obračun po komadu vrata. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 76. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. a. 390. Dimenzija 230x210 cm. Dimenzija 240x210 cm. sa zastakljenim delom. c. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih vrata od punog drveta. a. četvorokrilna. Izrada i postavljanje jednokrilnih kliznih vrata od punog drveta. 350.00 € 72. dvokrilna. dimenzija 80x205 cm. Vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 6 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 74. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. dimenzija 230x210 cm. Dimenzija 240x210 cm. a.00 € 650.00 € 710. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 € 580. b. dvokrilna. Postaviti okov od mesinga. Kom. Dimenzija 105x205 cm. Dimenzija 140x220 cm. Obračun po komadu vrata. po šemi stolarije i detaljima. četvorokrilna. Kom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 140x220 cm.00 € 390. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 260x220 cm. a.00 € 580. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. po šemi stolarije i detaljima. dvokrilna.00 € 78.00 € 81. Obračun po komadu vrata. Kom. Kom.00 € 520. Dimenzija 110x220 cm. Kom. c. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Kom. dvokrilna. po izboru projektanta. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih klatno (špilter) vrata od punog drveta. Kom. Dimenzija 140x220 cm. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Dimenzija 80x205 cm.

po izboru projektanta. Dimenzija 105x205+60 cm. Dimenzija 130x210+60 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata.00 € Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata sa nadsvetlom. dvokrilna.00 € 780. Kom. Postaviti okov od mesinga. dimenzija 105x205+60 cm. Dimenzija 130x210+60 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. po šemi stolarije i detaljima.00 € 650. četvorokrilna.00 € 7. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Postaviti okov od mesinga. dimenzija 230x210 cm. tri usadne šarke po krilu. dvokrilna. Dimenzija 130x210 cm. b. Kom. Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata. Kom. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Dimenzija 240x210 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga. a prag od hrastovine. Dimenzija 260x220 cm. Kom. Dimenzija 130x210 cm. Postaviti okov od mesinga. a prag od hrastovine.00 € 9. Dimenzija 230x210 cm. a.84.00 € 450.00 € 460. c. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. po izboru projektanta.00 € 510. tri usadne šarke po krilu. dimenzija 105x205 cm. tri usadne šarke po krilu. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Kom. Dimenzija 105x205 cm. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih vrata od punog drveta. Kom. po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. tri usadne šarke po krilu. dvokrilna. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 550. a prag od hrastovine. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Kom. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. tri usadne šarke po krilu.00 € 420. Obračun po komadu vrata. 3. dimenzija 105x205+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. a prag od hrastovine. a. b. 350. b. Kom. Kom. Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata sa zastakljenim delom. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Dimenzija 130x210 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. 420. a.00 € 5. Izrada i postavljanje borovih ulaznih zastakljenih vrata sa nadsvetlom. b. dimenzija 110x220 cm. sa filungama i profilacijom. a. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. sa filungama i profilisanim elementima. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. dvokrilna. po izboru projektanta. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Dimenzija 105x205 cm. 580. dimenzija 105x205 cm. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. a. Kom. a. dvokrilna. Obračun po komadu vrata. b.00 € 9. Dimenzija 105x205+60 cm. b. 330. Obračun po komadu vrata. po šemi stolarije i detaljima. dvokrilna. Kom. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 110x220 cm. Obračun po komadu vrata. po šemi stolarije i detaljima.00 € 387 . po izboru projektanta. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. 390. trokrilna. Borova vrata 1. a prag od hrastovine. 290. tri usadne šarke po krilu. po šemi stolarije i detaljima. po izboru projektanta.

Kom. Dimenzija 90x205+60 cm. tri usadne šarke po krilu.11.00 € € € € € € 19. dimenzija 70x205 cm.00 320. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih zastakljenih vrata. e. a prag od hrastovine. po izboru projektanta. Postaviti okov od mesinga. Kom. Dimenzija 90x205+60 cm. e.00 220. profilacijom i nadsvetlom.00 € € € € 23. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. po šemi stolarije i detaljima. 185. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih zastakljenih vrata sa nadsvetlom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 140x220+60 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. po izboru projektanta. po šemi stolarije i detaljima. dvokrilna. dimenzija 70x205+60 cm. Kom. trokrilna. c. Dimenzija 80x205+60 cm.00 360. tri usadne šarke po krilu. Kom. dimenzija 110x220+60 cm. Obračun po komadu vrata.00 190. Kom. b. Dimenzija 200x220 cm. Kom. a. dvokrilna. Dimenzija 110x220+60 cm. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih vrata.00 € 650. f. Kom. sa filungama. četvorokrilna. Kom. 480. d. Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata. a. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Postaviti okov od mesinga. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. 200. Kom. Kom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. tri usadne šarke po krilu. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih vrata sa nadsvetlom.00 340. Dimenzija 140x220 cm. Kom. b. d. Dimenzija 200x220 cm. b. f.00 210. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dimenzija 80x205+60 cm.00 590. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 90x205 cm.00 € € € € 388 . bravu ukopavajuću sa dva ključa. Kom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. a. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Kom. Dimenzija 130x210+60 cm. Dimenzija 70x205+60 cm. Kom. bravu ukopavajuću sa dva ključa. b. d. Postaviti okov od mesinga. c. Kom. Obračun po komadu vrata. Kom.00 200. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. tri usadne šarke po krilu. po šemi stolarije i detaljima. c. Dimenzija 260x220 cm. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 70x205 cm. po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 140x220 cm. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Dimenzija 140x220+60 cm. 175.00 240. Na podu postaviti gumeni odbojnik. dvokrilna. Dimenzija 80x205 cm. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 260x220 cm. po šemi stolarije i detaljima. četvorokrilna. po izboru projektanta. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 80x205 cm. dvokrilna. po izboru projektanta.00 € 13. Dimenzija 70x205+60 cm. b.00 460. Kom. 180.00 460.00 € € € € € € 29. Kom. Kom. dimenzija 70x205+60 cm.00 590. Na podu postaviti gumeni odbojnik. po šemi stolarije i detaljima. a.00 235. trokrilna. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm. Kom. Kom. Obračun po komadu vrata. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 70x205 cm.00 210. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. a. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. d. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 220.00 350. dvokrilna. c. Dimenzija 90x205 cm.

Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata. četvorokrilna. Dimenzija 140x220 cm.00 400.00 € 390. Dimenzija 70x205+60 cm. Kom. po izboru projektanta. Kom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama.00 € 52. rubni zatvarač. a. Vrata.33. d. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih vrata. b. Postaviti okov od mesinga. 360. c. a. tri usadne šarke po krilu. rubni zatvarač. Dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 70x205 cm.00 675. trokrilna. sa kapkom. Kom. po izboru projektanta. dimenzija 80x220 cm. Kom. dvokrilna. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Kom. Kom. Dimenzija 140x220 cm.00 € 540. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 260x220 cm. Dimenzija 80x205 cm. sa filungama i nadsvetlom.00 420. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Postaviti okov od mesinga. Obračun po komadu vrata. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. f. dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve borovine.00 550. c. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. f. Dimenzija 210x220 cm. Dimenzija 80x205+60 cm.00 € € € € € € 45. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. 340. Kom. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih zastakljenih vrata sa šprosnama. a. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama.00 295. Dimenzija 90x205 cm. e. Dimenzija 80x220 cm. po šemi stolarije i detaljima. četvorokrilna. Kom. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom.00 510. dvokrilna. Kom. dimenzija 70x205 cm. b. 255. Dimenzija 260x220 cm.00 675. tri usadne šarke po krilu. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. d. Dimenzija 70x220 cm. Postaviti okov od mesinga. po šemi stolarije i detaljima.00 € 340. Kom. a. Obračun po komadu vrata. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 100x220 cm. Postaviti okov od mesinga. dvokrilna. Kom. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Kom. Kom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. e.00 € € € € 49. tri usadne šarke po krilu. b. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. c. 380. Postaviti okov od mesinga. po šemi stolarije i detaljima. tri usadne šarke po krilu. po izboru projektanta. Dimenzija 100x220 cm. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata. dimenzija 80x220 cm. tri usadne šarke po krilu. 220.00 570.00 € 240. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dvokrilna. Dimenzija 80x220 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata.00 € 389 .00 590. po šemi stolarije i detaljima. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 140x220 cm. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Na podu postaviti gumeni odbojnik. po izboru projektanta. Kom. sa filungama.00 380. Kom. Kom.00 275. po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Kapak izraditi sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Dimenzija 140x220+60 cm. Kom. Obračun po komadu vrata. dimenzija 70x220 cm.00 390. dimenzija 70x205+60 cm. Kom. Kom. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Dimenzija 90x220 cm. c. dvokrilna. c.00 360. Dimenzija 200x220 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. d. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih vrata. trokrilna. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € € € € € € 39. Kom. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. a. b. b.

Dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 100x220 cm. 480. c. rubne zatvarače. dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve borovine. Dimenzija 100x220 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Postaviti okov od mesinga. dimenzija 105x205 cm. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. rubni zatvarač. Dimenzija 140x220 cm. po izboru projektanta. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih klatno (špilter) vrata.00 € 630. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih dvostrukih vrata. Kom. dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 100x220 cm.00 € 70. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. po šemi stolarije i detaljima. b. Kom. a. Kom.00 € 58. Kapak izraditi sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Postaviti okov od mesinga. 430. Vrata i roletne zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 140x220 cm. dvokrilna. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 80x220 cm.00 € 67. po izboru projektanta. a. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za 390 . po izboru projektanta. b. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata. a. c. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 950. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata sa platnenom roletnom. po šemi stolarije i detaljima. rubne zatvarače. b. Obračun po komadu vrata. dimenzija 80x220 cm. Kom. dvokrilna. Kom. Dimenzija 140x220 cm. Postaviti okov od mesinga. Obračun po komadu vrata. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom.00 € 525. dimenzija 80x220 cm. po izboru projektanta.00 € 700. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata sa drvenom eslinger roletnom. Kom. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Vrata i roletne zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. po izboru projektanta. po šemi stolarije i detaljima. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Obračun po komadu vrata. po šemi stolarije i detaljima. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. tri usadne šarke po krilu.00 € 61. Dimenzija 80x220 cm.00 € 470. sa kapkom. Obračun po komadu vrata. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata sa drvenom eslinger roletnom.55. Dimenzija 100x220 cm. b. Kom. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Kom. Dimenzija 80x220 cm. tri usadne šarke po krilu. b. Dimenzija 80x220 cm. rubne zatvarače. c. tri usadne šarke po krilu. Postaviti okov od mesinga. Postaviti okov od mesinga. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. c. Postaviti okov od mesinga.00 € 1 040. dve klatno (špilter) šarke po krilu. dimenzija 80x220 cm. dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 140x220 cm. dvokrilna.00 € 550. Vrata. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Obračun po komadu vrata. Kom. 510. 720. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine.00 € 790.00 € 880. rubni zatvarač.00 € 680. c. Kom. tri usadne šarke po krilu. a. dvokrilna. 570.00 € 64. po šemi stolarije i detaljima. Kom. po izboru projektanta. Dimenzija 100x220 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. tri usadne šarke po krilu. a. Kom. dvokrilna.

b. po šemi stolarije i detaljima. po izboru projektanta. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dimenzija 105x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. dvokrilna. a. Dimenzija 140x220 cm. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Dimenzija 240x220 cm. Dimenzija 110x220 cm. Dimenzija 105x205 cm. Postaviti okov od mesinga. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih kliznih vrata. Kom.00 € Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih zastakljenih klatno (špilter) vrata. b.00 € 391 . 780. trokrilna. po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. tri usadne šarke po krilu. dve klatno (špilter) šarke po krilu. a. Kom. U podu ugraditi vođicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizačima i masku od borovine. dimenzija 230x210 cm. po izboru projektanta.00 € 910. Dimenzija 260x220 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm.00 € 780. Kom. Kom. dvokrilna. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih borovih vrata. po izboru projektanta. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih klatno (špilter) vrata. Dimenzija 140x220 cm. četvorokrilna. Dimenzija 230x210 cm. Obračun po komadu vrata. 450. a. po šemi stolarije i detaljima. a. Kom.00 € 725. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 74.00 € 81. Kom. c. Postaviti okov od mesinga. Kom. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine.00 € 76. Kom. Dimenzija 140x220 cm. b. 72. Dimenzija 260x220 cm. Obračun po komadu vrata. dvokrilna. c.00 € 84. Postaviti okov od mesinga. Obračun po komadu vrata.00 € 520. Kom. a. b. Kom.00 € 840. b. Postaviti okov od mesinga. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. 360. dimenzija 230x210 cm. trokrilna. Dimenzija 240x220 cm.00 € 975. Obračun po komadu vrata. Obračun po komadu vrata. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Dimenzija 240x210 cm. Kom. dvokrilna. sa filungama i profilacijom. Dimenzija 230x210 cm. Dimenzija 80x205 cm. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih borovih vrata. po šemi stolarije i detaljima. tri usadne šarke po krilu. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dimenzija 110x220 cm. dvokrilna. Postaviti okov od mesinga. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. Dimenzija 230x210 cm. Kom. 425. dimenzija 80x205 cm.impregnaciju. po šemi stolarije i detaljima. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Kom. tri usadne šarke po krilu. po izboru projektanta. po izboru projektanta. b. c. četvorokrilna. dvokrilna. dimenzija 105x205 cm. Kom. dimenzija 230x210 cm. sa filungama i profilacijom.00 € 840. Dimenzija 260x220 cm.00 € 78. 580. Obračun po komadu vrata. četvorokrilna. dve klatno (špilter) šarke po krilu.00 € 675.00 € 840. po šemi stolarije i detaljima. b. 580. a. trokrilna. dvokrilna.00 € 620. Dimenzija 140x220 cm. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih borovih vrata sa zastakljenim delom. Vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 6 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. po šemi stolarije i detaljima. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Postaviti okov od mesinga. 480. a.

Kom.00 € 11. po šemi stolarije i detaljima. po izboru projektanta. dvokrilna. po izboru projektanta. profilacijom i nadsvetlom. 580. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih zastakljenih vrata sa nadsvetlom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Hrastova vrata 1. dvokrilna. 650. Postaviti okov od mesinga. po izboru projektanta. b. Vrata. Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata. a. Vrata. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. 550. a. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Kom. Dimenzija 110x220+60 cm. a.00 € 9. dimenzija 105x205 cm. po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. po šemi stolarije i detaljima. Obračun po komadu vrata.00 € 710. tri usadne šarke po krilu. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Vrata. Kom. b.00 € 975. Dimenzija 130x210+60 cm.00 € 680. dvokrilna. Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata sa zastakljenim delom. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Obračun po komadu vrata. Kom. Dimenzija 130x210 cm. po šemi stolarije i detaljima.00 € 5. dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. tri usadne šarke po krilu. b. dvokrilna. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata sa nadsvetlom. dimenzija 105x205+60 cm. Obračun po komadu vrata. b. dimenzija 110x220+60 cm. 520. Postaviti okov od mesinga.00 € 392 . Postaviti okov od mesinga. sa filungama. Dimenzija 105x205 cm. Postaviti okov od mesinga. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 105x205+60 cm.00 € 7. Dimenzija 130x210 cm. sa filungama i profilacijom. Dimenzija 110x220 cm. dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Vrata. dvokrilna.00 € 780. Obračun po komadu vrata. dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dimenzija 130x210+60 cm. dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata. tri usadne šarke po krilu. Vrata. Kom. a. Kom. Kom. b. Postaviti okov od mesinga. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. po izboru projektanta. Kom. dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Kom. Obračun po komadu vrata. b. po izboru projektanta. tri usadne šarke po krilu. Obračun po komadu vrata. dvokrilna. Dimenzija 130x210+60 cm.00 € 840. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 € 650. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 130x210 cm.10. a. dimenzija 105x205 cm. Vrata. Dimenzija 105x205 cm. od punog drveta. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Kom. 780. 450. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. tri usadne šarke po krilu. dimenzija 110x220 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 105x205+60 cm. 3. tri usadne šarke po krilu. a. dimenzija 105x205+60 cm. po šemi stolarije i detaljima. Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata.

Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi 393 .00 365. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm.00 290. Dimenzija 70x205 cm. d. Kom. tri usadne šarke po krilu. d. e. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 500. d. Dimenzija 200x220 cm. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Kom. Postaviti okov od mesinga. bravu ukopavajuću sa dva ključa.00 550. Dimenzija 80x205+60 cm. Kom. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 70x205+60 cm. četvorokrilna. Dimenzija 260x220 cm.00 € € € € 23. Kom. Dimenzija 80x205 cm. Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih zastakljenih vrata. dimenzija 70x220 cm. c. Postaviti okov od mesinga. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih zastakljenih vrata sa šprosnama. dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 260x220 cm. po izboru projektanta. Kom. Dimenzija 140x220 cm. po izboru projektanta.00 320. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm. b.00 730. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm.13. dimenzija 70x205+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dimenzija 80x205+60 cm. 260. Kom. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 200x220 cm. po izboru projektanta. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Kom. Dimenzija 70x205+60 cm. c. a. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih vrata sa nadsvetlom. Obračun po komadu vrata. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. c. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Kom. Dimenzija 90x205 cm. Postaviti okov od mesinga. Kom.00 910.00 910. dvokrilna. 290. b. 285. po šemi stolarije i detaljima.00 € € € € 33. a.00 € € € € € € 19. bravu ukopavajuću sa dva ključa.00 560. po izboru projektanta. Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih vrata. Dimenzija 90x205 cm.00 325. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dimenzija 90x205+60 cm. Kom. Dimenzija 140x220+60 cm.00 € € € € € € 29. b. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih zastakljenih vrata sa nadsvetlom. trokrilna. e. Kom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. po izboru projektanta.00 335. Postaviti okov od mesinga. dvokrilna.00 340. Obračun po komadu vrata. a. 315. po šemi stolarije i detaljima. tri usadne šarke po krilu. bravu ukopavajuću sa dva ključa. tri usadne šarke po krilu. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. dvokrilna. Dimenzija 140x220 cm. po šemi stolarije i detaljima. f. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dimenzija 70x205 cm. tri usadne šarke po krilu. Kom. Kom.00 310. b. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Kom. d. Kom. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Dimenzija 140x220+60 cm. dvokrilna.00 520. Kom. c. Kom. a. četvorokrilna. tri usadne šarke po krilu. dimenzija 70x205+60 cm. Postaviti okov od mesinga. f. Obračun po komadu vrata. po šemi stolarije i detaljima. po šemi stolarije i detaljima.00 715.00 360. trokrilna.

00 € € € € € € Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih vrata. Postaviti okov od mesinga. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih hrastovih vrata. c. Dimenzija 200x220 cm. Kom. sa kapkom.00 420. Dimenzija 140x220+60 cm. Kom. 39. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. Kom. b. c. po izboru projektanta. Kom.00 € 540. Kom. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Kom. Kom. Obračun po komadu vrata. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dimenzija 90x205+60 cm. a. Kom. dvokrilna. Kom.00 840. po šemi stolarije i detaljima. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dimenzija 260x220 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. dve 394 .00 € 370. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 140x220 cm. rubni zatvarač. Dimenzija 100x220 cm. Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih vrata. c. sa filungama. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dimenzija 80x205+60 cm. dvokrilna. rubni zatvarač.bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom.00 660. Dimenzija 80x220 cm. Kom. e. dimenzija 105x205 cm. c. d.00 880. 520. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih hrastovih vrata. dvokrilna.00 € 910. četvorokrilna. c. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. a. Dimenzija 80x205 cm. po izboru projektanta. po izboru projektanta.00 780. po šemi stolarije i detaljima. trokrilna. Dimenzija 260x220 cm. Dimenzija 140x220 cm.00 975. dvokrilna. b. a. dimenzija 80x220 cm.00 550. Kom.00 910. Dimenzija 140x220 cm. 390. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 70x220 cm. tri usadne šarke po krilu. Izrada i postavljanje hrastovih jednokrilnih klatno (špilter) vrata. dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Kom. Dimenzija 70x205 cm.00 € 660.00 620.00 585. Dimenzija 100x220 cm.00 450.00 € 52. f. 335. e. trokrilna. Dimenzija 90x220 cm. po izboru projektanta.00 1 040. Kom. Postaviti okov od mesinga. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. četvorokrilna. Dimenzija 80x220 cm. dvokrilna. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dimenzija 210x220 cm. Postaviti okov od mesinga. dimenzija 80x220 cm. a. tri usadne šarke po krilu. po šemi stolarije i detaljima. tri usadne šarke po krilu. tri usadne šarke po krilu. Obračun po komadu vrata. f. dimenzija 70x205 cm. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 70x205+60 cm. 600.00 € 55.00 € € € € € € 45. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 80x220 cm. d.00 580. b. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. b. sa filungama i nadsvetlom. Kom. 580. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. a. Kom. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Kapak izraditi sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Postaviti okov od mesinga. Vrata. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € € € € 49. dimenzija 70x205+60 cm. b. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Kom. Postaviti okov od mesinga. d. Kom. Kom. Kom. Obračun po komadu vrata. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 90x205 cm.

sa filungama i profilacijom. a. Dimenzija 230x210 cm. dimenzija 230x210 cm. Dimenzija 140x220 cm.00 € 63. Kom. Kom. trokrilna. po šemi stolarije i detaljima. tri usadne šarke po krilu. po izboru projektanta. Kom. Kom. dve klatno (špilter) šarke po krilu. a.00 € 1 550. dvokrilna. Dimenzija 240x210 cm. a. dvokrilna. b. po izboru projektanta. četvorokrilna. četvorokrilna.00 € 1 200. Izrada i postavljanje hrastovih jednokrilnih klatno (špilter) vrata. Kom. četvorokrilna.00 € 780. Dimenzija 140x220 cm. 680. Obračun po komadu vrata. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. dimenzija 90x205 cm. Kom. tri usadne šarke po krilu.00 € 1 300. Postaviti okov od mesinga. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih hrastovih vrata. po izboru projektanta. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 1 350.00 € 395 . Postaviti okov od mesinga. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih hrastovih vrata. b. po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. 840. trokrilna. dvokrilna. Kom. Izrada i postavljanje hrastovih jednokrilnih kliznih vrata. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm.00 € 1 160. 650.00 € 66.00 € 1 420. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. a. Dimenzija 140x220 cm. Kom. po šemi stolarije i detaljima. c. 450. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. U podu postaviti vođicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizačima. Dimenzija 240x210 cm. Dimenzija 110x220 cm. sa filungama i profilacijom. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Dimenzija 260x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dimenzija 260x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. tri usadne šarke po krilu. dimenzija 105x205 cm. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. dimenzija 230x210 cm. c. dvokrilna. po šemi stolarije i detaljima. 900. Obračun po komadu vrata. Postaviti okov od mesinga. b. Kom. dvokrilna. po izboru projektanta. dvokrilna. Dimenzija 260x220 cm. Kom. Dimenzija 105x205 cm. 780.00 € 1 100. Kom. a. trokrilna. Obračun po komadu vrata. Kom. 57. Dimenzija 230x210 cm.00 € 59. b. dimenzija 110x220 cm. c.00 € Izrada i postavljanje hrastovih jednokrilnih zastakljenih klatno (špilter) vrata. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. po šemi stolarije i detaljima. po izboru projektanta. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih hrastovih vrata sa zastakljenim delom.klatno (špilter) šarke po krilu. Dimenzija 91x205 cm. Postaviti okov od mesinga.00 € 69. a. b. Obračun po komadu vrata. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 140x220 cm. dvokrilna. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. b. a.00 € 1 040. Obračun po komadu vrata. Kom. Postaviti okov od mesinga. dimenzija 230x210 cm. po šemi stolarije i detaljima. po izboru projektanta. Vrata zastakliti Flot ravnim providnim staklom debljine 6 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 61. Dimenzija 105x205 cm. dve klatno (špilter) šarke po krilu. Kom.00 € 975. b. Dimenzija 230x210 cm. masku od hrastovine i okov od mesinga. Dimenzija 240x210 cm. 1 150.

dimenzija 90x190 cm. Kom.00 € 12. Obračun po m2 otvora vrata.00 € 396 . c.00 € 215.00 € Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih vrata u metalnom štoku. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. dvokrilna. b. Dimenzija 120x210 cm. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 90x205 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. I klase. Jednokrilna vrata. po šemi stolarije i detaljima. po izboru projektanta. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Dvokrilna vrata. Na podu postaviti gumeni odbojnik. 160. Vrata i dovratnik obraditi i izraditi od prvoklasne i suve hrastovine.00 € 230. Dimenzija 90x205 cm. Dovratnik uraditi od jelovine i grundirati. po šemi stolarije i detaljima. tri usadne šarke po krilu. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Kom. 200. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Izrada i postavljanje hrastovih tesarskih vrata. Dimenzija 70x205 cm. 4. b.00 € 110. a. m2 m2 65. Krilo snabdeti šinom u gornjem delu štoka i vođicom krila u podu. Lamele obložiti ultrapasom u boji po izboru projektanta. a.00 € 400. dimenzija 70x205 cm. po izboru projektanta. Dimenzija 90x190 cm. Kom.00 € 75. a. c. Metalne delove obojiti zaštitnom bojom za metal. c. a. Lamele obložiti hrastovim furnirom. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Ostala vrata 1. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Krilo vrata izraditi od lamela povezanih profilima. Krilo snabdeti šinom u gornjem delu štoka i vođicom krila u podu. Nabavka i ugrađivanje jednokrilnih harmonika vrata. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih vrata sa štokom od eloksiranog aluminijuma.00 € 7. Okov od kovanog gvožđa izraditi i brunirati po detaljima i uputstvu projektanta. Krilo izraditi kao ramovsku konstrukciju sa saćem i obostrano obložiti hrastovom furniranom šper pločom debljine 4 mm. dimenzija 70x205 cm. Jednokrilna vrata. Vrata i dovratnik tri puta obojiti lazurnim bojama i lakirati. b.00 € 300. Dovratnik od hrastovine. Nabavka i ugrađivanje jednokrilnih harmonika vrata. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Dimenzija 80x205 cm. dvokrilna.00 € 180. b. Dimenzija 130x240 cm. Kom. Dimenzija 70x205 cm.11. Kom. Kom.00 € 200. tri usadne šarke po krilu. Dvokrilna vrata. Krilo izraditi kao ramovsku konstrukciju sa saćem i obostrano obložiti hrastovom furniranom šper pločom debljine 4 mm. 200. a. Krilo vrata izraditi od lamela povezanih PVC profilima. Obračun po m2 otvora vrata. Obračun po komadu vrata. m2 m2 90.00 € 10. I klase. b. Obračun po komadu vrata. Kom. Dimenzija 80x205 cm.

Kom. Zamena šildova i trukera vrata. Kom. Dimenzija 140x260 cm. Dimenzija 105x210 cm. dimenzija 90x205 cm. a. dihtuje i lako se zatvara. 25. 18. c.00 45. Dimenzija 120x220 cm. Oštećen i okov koji nedostaje zameniti novim po uzoru na postojeći. Postojeća vrata. Restauracija ulaznih vrata. Dimenzija 130x240 cm. pažljivo da se drvo i profilacija ne ošteti i drvo ne promeni boju. Dimenzija 120x220 cm. Kom. Kompletna vrata detaljno pregledati i ampasovati. 12. oštećene delove. Kom. Obračun po komadu vrata. b. Obračun po komadu brave.00 45.00 50. dimenzija 105x210 cm. pažljivo zameniti novim od iste vrste drveta. Postojeće aluminijumske šildove i trukere sa vrata demontirati i zameniti novim.00 € € € € Postojeća vrata sa okovom. Brava je sa cilinder uloškom i tri ključa. Obračun po komadu vrata. 40.00 € 225. Dimenzija 105x210 cm. Dimenzija 140x280 cm. sa finalnom obradom. dvokrilna.00 € € € € 9. Kom. Kom. po uzoru na postojeće. Falc i ivice vrata obraditi da krilo fino naleže. 25. d. Dimenzija 140x260 cm.12. Dimenzija 90x205 cm.00 € 10. b. Zamena šildova i trukera vrata. Postojeću bravu na vratima zameniti novom. Postojeću bravu na vratima zameniti novom.00 € 12.00 € 397 . dvokrilna. dvokrilna. po uzoru na postojeću. do čistog drveta.00 35. Falc i ivice vrata obraditi da krilo fino naleže. c. Vrata prebrusiti finom šmirglom. delove koji nedostaju uraditi po uzoru na prvobitne i postaviti. c. dimenzija 90x205 cm.00 € 13. Kom. zaštititi i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka. Kom. Kom.00 € 11. Kom. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 90x205 cm. Kom. dihtuje i lako zatvara. Restauracija vrata 1. dvokrilna. Okov pregledati. Dimenzija 105x210 cm. Po potrebi podesiti bravu vrata. a. a. Kom. Obračun po komadu brave. Sa vrata i dovratnika pažljivo skinuti sve naslage. Kom. 150. Postojeće mesingane šildove i trukere sa vrata demontirati i zameniti novim. Obračun po komadu vrata. Kom. Obračun po komadu vrata. pregledati i ampasovati. Bravu isporučiti sa dva ključa. pregledati i ampasovati. po uzoru na postojeću. dvokrilna. Po potrebi podesiti bravu vrata.00 € 325.00 60. 5.00 30. b. po izboru i uputstvu projektanta. Čišćenje izvesti hemijskim i fizičkim putem. po izboru projektanta. 15. po izboru projektanta. dvokrilna. d. očistiti i popraviti. Kom.

00 € 250. Vrata prebrusiti finom šmirglom i zaštititi slojem bezbojne lazurne boje. do čistog drveta. b. Kom. b. Obračun po m2 izloga. 125. m2 m2 110. Restauracija unutrašnjih vrata. Drvo prebrusiti finom šmirglom i zaštititi potapanjem ili premazom više puta ksilolin kombija. Dimenzija 80x205 cm. a. 100.00 260.00 € 150. dvokrilna.00 375. c. 75. b. sve oštećene delove sanirati plombiranjem slabih delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" (ili sličnim) i strugotinom od iste vrste drveta. Kom. oštećene delove. Izlog borov. c.00 € 175. delove koji nedostaju uraditi po uzoru na prvobitne i postaviti. Vrata zaštititi jednim slojem bezbojne lazurne boje. 3. d. Kompletna vrata detaljno pregledati i ampasovati. dvokrilna. a.00 € Izrada i ugradnja borovog izloga sa parapetom. po detaljima i projektu. po detaljima iz projekta.00 € 125.00 € € € € 13.00 180. pažljivo da se drvo i profilacija ne ošteti i drvo ne promeni boju. Dimenzija 105x210 cm. Izlog obraditi lazurnim bojama i lakom. Kom. po uzoru na postojeće. Dimenzija 140x260 cm. Dimenzija 140x280 cm. po izboru i uputstvu projektanta. Kompletna vrata detaljno pregledati i ampasovati. Kom. Sa vrata i dovratnika pažljivo skinuti sve naslage. Izlog hrastov. Dimenzija 120x220 cm. c. do čistog drveta. Izlog hrastov. Kom. b. a. Okov pregledati. profilisanim lajsnama i trakslovanim elementima od prvoklasne i suve borovine. dvokrilna. Sa vrata i dovratnika pažljivo skinuti sve naslage. Izlozi 1. Okov pregledati. pažljivo da se drvo i profilacija ne ošteti i drvo ne promeni boju. pažljivo da se drvo i profilacija ne ošteti i drvo ne promeni boju. Izlog izraditi sa parapetom sa filungama. Kom. dvokrilna. Obračun po komadu vrata. Sve površine prebrusiti finom šmirglom. Restauracija i sanacija vrata. dvokrilna. pažljivo zameniti novim od iste vrste drveta. oštećene delove. Čišćenje izvesti hemijskim i fizičkim putem.00 € 22. dimenzija 90x210 cm. delove koji nedostaju uraditi po uzoru na prvobitne i postaviti. Obračun po m2 izloga. a. Izrada i ugradnja borovog izloga. Obračun po komadu vrata. delove koji nedostaju uraditi po uzoru na prvobitne i postaviti. Izlog obraditi lazurnim bojama i lakom. Sa vrata i dovratnika pažljivo skinuti sve naslage. Kom. pažljivo zameniti novim od iste vrste drveta. Okov pregledati.00 € 398 . dimenzija 80x205 cm.00 € 19. a. Kom. Dimenzija 105x210 cm. očistiti i popraviti. po izboru i uputstvu projektanta. Obračun po komadu vrata. Izlog izraditi od prvoklasne i suve borovine sa profilisanim elementima. Dimenzija 140x260 cm. dimenzija 105x210 cm. Kom. očistiti i popraviti. Kom.00 € 125. Izlog borov.16. dvokrilna. m2 m2 75. po uzoru na postojeće. do čistog drveta. Dimenzija 130x240 cm. Dimenzija 90x210 cm. Čišćenje izvesti hemijskim i fizičkim putem. b. očistiti i popraviti. Kompletna vrata detaljno pregledati i ampasovati.00 € 200. Dimenzija 120x220 cm. Čišćenje izvesti hemijskim i fizičkim putem. Restauracija ulaznih vrata.

00 € 399 . Izrada.00 € 55.00 € 14. Izrada i postavljanje pregrade od eloksiranog aluminijuma i furniranog panela. Obloga hrastovo drvo.00 € 11. po izboru projektanta. sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune. a. Obračun po m2 razvijene površine. Obračun po m2 izloga. Sa kaljenim staklo d=10 mm. Izlog izraditi sa profilisanim lajsnama i trakslovanim elementima. c. a. Izlog zastakliti Flot staklom debljine 6 mm i obraditi lazurnim bojama i lakom. tri šarke po krilu. po izboru i uputstvu projektanta. Izlog izraditi sa profilisanim elementima od prvoklasne i suve hrastovine.00 € 175. Aluminijuma i medijapan ploča. Aluminijuma i furniranog panela. ugradnja i zastakljivanje hrastovog izloga sa parapetom. Aluminijuma i medijapan ploča. Obloga panel. sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune. Aluminijuma i oplemenjene iverice. Pregrade 1. Oblogu izloga obraditi lazurnim bojama i lakom. parapetima sa filungama od prvoklasne i suve hrastovine. Sa kaljenim staklom d=10 mm.00 € 70.00 € 8.00 € Izrada i postavljanje pregrade sa vratima od eloksiranog aluminijuma i furniranog panela.00 € 75. Sa staklom d=6 mm. c. b.00 € 90. m2 m2 m2 100. Pregradu sa vratima finalno obraditi. Pregradu sa vratima izraditi u rasteru od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i obostrano ih obložiti furniranim hrastovim panelom. a. po detaljima iz projekta. m2 m2 m2 140. m2 m2 m2 175.00 € 225. po izboru i uputstvu projektanta.00 € 85. m2 m2 m2 45. Izlog zastakliti Flot staklom debljine 6 mm i finalno obraditi lazurnim bojama i lakom. b. Sa termo staklom d=6+20+6 mm.5. Sa staklom d=6 mm. Obloga borovo drvo. Pregradu finalno obraditi.00 € 80. Obračun po m2 izloga.00 € 200. 4. c. Aluminijuma i furniranog panela. Obračun po m2 pregrade. c. a. ugradnja i zastakljivanja hrastovog izloga. po šemi i detaljima iz projekta. Oblaganje konstrukcije izloga punim borovim drvetom. Obračun po m2 pregrade. c. Aluminijuma i oplemenjene iverice. b. Izrada.00 € 250. a. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Oblogu. po detaljima i uputstvu projektanta. b. m2 m2 m2 90. okvir i profilisane lajsne izraditi od prvoklasne i suve borovine. b. bravu ukopavajuću sa cilindričnim uloškom i tri ključa. Krila vrata izraditi kao ramovsku konstrukciju sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune debljine 2 cm i obložiti hrastovim panelom. po detaljima iz projekta. Sa termo staklom d=6+20+6 mm. po izboru projektanta. po šemi i detaljima iz projekta. Pregradu izraditi u rasteru od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i obostrano ih obložiti furniranim hrastovim panelom.

tri šarke po krilu po izboru projektanta. a. bravu ukopavajuću sa cilindričnim uloškom i tri ključa. sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune. Obračun po m2 pregrade.00 € 90. Krila vrata izraditi kao ramovsku konstrukciju sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune debljine 2 cm i obložiti hrastovim panelom. Aluminijuma i furniranog panela. Pregradu sa vratima finalno obraditi.00 € 100. pregradu u gornjem delu zastakliti dvostrukim Flot staklom debljine 4 mm i dihtovati EPDM zaptivačima. po izboru projektanta. Obračun po m2 pregrade.00 € 115. m2 m2 m2 110. pregradu u gornjem delu zastakliti dvostrukim Flot staklom debljine 4 mm i dihtovati EPDM zaptivačima. Sa oplemenjenom ivericom. sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune. brava ukopavajuća sa cilindričnim uloškom i tri ključa. Okov od eloksiranog aluminijuma. Pregradu izvesti u rasteru od eloksiranih aluminijumskih profila i obostrano ih obložiti cementno azbestnim pločama i furniranim panelom. Krila vrata izvesti kao ramovsku konstrukciju obostrano obloženu sa furniranim panelom i sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune debljine 2 cm. Pregradu u gornjem delu zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati EPDM zaptivačima. Izrada i postavljanje zastakljene pregrade od eloksiranog aluminijuma i furniranog panela. furniranog panela i termo stakla. Aluminijuma i oplemenjene iverice. Izrada i postavljanje zastakljene pregrade sa vratima "N