PREDMER I PREDRAČUN

KATALOG OPISA POZICIJA SA PROJEKTANTSKIM CENAMA Pripremni i istraživački radovi Građevinski radovi Zanatski radovi Vodovod i kanalizacija

Gradnja Sanacije Adaptacije Restauracije Konzervacije

Zlatibor Stojanović

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
KATALOG OPISA POZICIJA SA PROJEKTANTSKIM CENAMA

Pripremni i istraživački radovi Građevinski radovi Zanatski radovi Vodovod i kanalizacija

Beograd, 2004

Izdavač E-mail Tel. Autor Recenzenti Savetnik Konsultanti: Dip. ing. arh. Radojka Božović-Lopičić

S.A. "STudio 14", Beograd Studio14@beotel.rs 011/3088-005, 062/694-464 Zlatibor Stojanović Prof. Dr. Nađa Kurtović - Folić, dipl. ing. arh. Dipl. ing. arh. Zoran Jakovljević Prof. Milorad Dimitrijević, dipl. ing. arh. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI ISTRAŽIVAČKI RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA ZEMLJANI RADOVI ZIDARSKI RADOVI BETONSKI I ARM. BETONSKI TESARSKI RADOVI POKRIVAČKI RADOVI IZOLATERSKI RADOVI

Dipl. ing. građ. Julijana Milošević Mr. Misić Ljubiša, dipl. ing. tehn. Igor Kordik Dip. ing. arh. Radojka Božović-Lopičić Moma Milošević, tehn. Moma Milošević, tehn. Dip. ing. arh. Vesna Miladinović Dipl. ecc. Ljiljana Ivanović Pavlović Tomislav, tehn. Ing. građ. Jova Ivetić Dipl. ing. građ. Neđa Galić

GRAĐEVINSKA STOLARIJA STOLARSKI RADOVI LIMARSKI RADOVI STAKLOREZAČKI RADOVI KERAMIČARSKI RADOVI TERACERSKI RADOVI KAMENOREZAČKI RADOVI PARKETARSKI RADOVI PODOPOLAGAČKI RADOVI GIPSARSKI RADOVI FASADERSKI RADOVI LIKOREZAČKI RADOVI MOLERSKO FARBARSKI RADOVI TAPETARSKI RADOVI LIVAČKI RADOVI RAZNI ZANATSKI RADOVI VODOVOD KANALIZACIJA SANITARNI UREDJAJI Zlatibor Stojanović Dipl. ing. arh. Radojka Božović-Lopičić Dipl. ing. arh. Zoran Tucić 86-905335-0-8 1000 primeraka

Dip. ing. arh. Zoran. Jakovljević

Dipl. ing. građ. Dušan Pečenković Dragan Mihailović, tehn. Dip. ing. arh. Vojislav Mirković

Urednik Lektura i redakcija Korektura ISBN Tiraž

Copyright © 1990-2004 Zlatibor Stojanović Sva prava zadržana. Ni jedan deo ove knjige ne može biti reprodukovan, snimljen ili emitovan na bilo koji način: elektronski, mehanički, fotokopiranjem ili drugim vidom, bez pisane dozvole autora, izuzev za izradu pojedinačnih predmera i predračuna radova. U pripremi ove knjige učinjeni su svi napori da se ne pojave greške. Autor ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualne greške i omaške u izloženoj materiji, kao ni za njihove posledice.

SADRŽAJ:
1. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI 2. ISTRAŽIVAČKI RADOVI 3. DEMONTAŽE I RUŠENJA 4. ZEMLJANI RADOVI 5. ZIDARSKI RADOVI 6. BETONSKI I ARM. BETONSKI 7. TESARSKI RADOVI 8. POKRIVAČKI RADOVI 9. IZOLATERSKI RADOVI 10. GRAĐEVINSKA STOLARIJA 11. STOLARSKI RADOVI 12. BRAVARSKI RADOVI 13. LIMARSKI RADOVI 14. STAKLOREZAČKI RADOVI 15. KERAMIČARSKI RADOVI 16. TERACERSKI RADOVI 17. KAMENOREZAČKI RADOVI 18. PARKETARSKI RADOVI 19. PODOPOLAGAČKI RADOVI 20. TAPETARSKI RADOVI 21. ROLETNARSKI RADOVI 22. SUVOMONTAŽNI RADOVI 23. GIPSARSKI RADOVI 24. FASADERSKI RADOVI 25. LIKOREZAČKI RADOVI 26. MOLERSKO FARBARSKI RADOVI 27. LIVAČKI RADOVI 28. RAZNI ZANATSKI RADOVI 29. VODOVOD 30. KANALIZACIJA 31. SANITARNI UREĐAJI 23 35 47 83 97 177 209 229 241 307 365 419 443 475 487 507 517 541 555 575 581 585 619 649 705 753 787 793 801 821 835

1

VRSTE I PODVRSTE RADOVA

1. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
1. Dozvole 2. Priključci 3. Saglasnosti 4. Priprema gradilišta 5. Skele 6. Ograde 7. Nadstrešnice 8. Signalizacija 9. Zaštite 10. Čišćenja 11. Pranja 12. Šut 13. Ostali pripremno završni radovi

23
25 25 26 27 28 29 29 30 30 31 31 32 32

4. ZEMLJANI RADOVI
1. Raščišćavanja 2. Široki iskopi 3. Temelji 4. Rovovi, šahtovi 5. Iskopi razni 6. Zaštitni radovi 7. Nasipanja, nabijanja 8. Planiranja 9. Obrada terena 10. Prevozi, odvozi 11. Ostali zemljani radovi

83
85 86 87 88 89 90 91 93 93 95 96

5. ZIDARSKI RADOVI
1. Demontaže 2. Obijanja 3. Skidanja 4. Rušenja 5. Probijanja 6. Temelji 7. Zidovi 8. Pregradni zidovi 9. Sendvič zidovi 10. Fasadne obloge 11. Fasadni elementi 12. Stubovi 13. Lukovi 14. Svodovi 15. Dimnjaci 16. Kanali 17. Šahtovi 18. Ostala zidanja 19. Rabiciranja 20. Plafoni 21. Podloge 22. Podovi 23. Stepenice 24. Staze 25. Ograde 26. Malterisanja 27. Fugovanja 28. Zidarske izolacije 29. Peći 30. Ostali zidarski radovi

97
99 107 110 114 120 121 122 125 128 129 132 133 135 136 137 142 143 146 147 150 151 153 155 156 158 159 168 171 174 174

2. ISTRAŽIVAČKI RADOVI
1. Snimanja i dokumentacija 2. Ispitivanja i dokumentacija 3. Arheološki iskopi 4. Obrada arheoloških nalaza 5. Ostali istraživački radovi

35
37 40 42 45 46

3. DEMONTAŽE I RUŠENJA
1. Nameštaj 2. Štemovanja, probijanja 3. Otvori 4. Malteri 5. Podovi, slojevi 6. Lamperije, zidne obloge 7. Zidovi, temelji 8. Serklaži, podvlake 9. Lukovi, svodovi, stubovi 10. Stepeništa 11. Tavanice, balkoni 12. Krovovi, pokrivač 13. Fasadna plastika 14. Limarija 15. Ograde, kapije 16. Staze, kolovoz 17. Vodovod i kanalizacija 18. Elektro instalacije 19. Grejanje i klimatizacija 20. Ostali radovi na demontaži i rušenju

47
49 49 50 52 55 58 59 63 63 64 66 68 70 73 75 76 77 80 81 82

2

6. BETONSKI I ARM. BETONSKI
1. Tamponi 2. Temelji 3. Mega šipovi 4. Zidovi 5. Serklaži 6. Nadvratnici 7. Nadprozornici 8. Podvlake 9. Venci 10. Stubovi 11. Lukovi 12. Svodovi 13. Ploče 14. Tavanice 15. Stepeništa 16. Podloge 17. Podovi 18. Staze 19. Ograde 20. Šahtovi 21. Kanali 22. Betonska galanterija 23. Ostali betonski radovi 24. ARMIRAČKI RADOVI

177
179 179 181 183 184 185 186 186 187 187 188 189 189 190 192 193 196 198 198 200 202 203 205 207

5. Mokri čvorovi 6. Terase 7. Ravni krovovi 8. Krovovi 9. Potkrovlja 10. Zidovi 11. Plafoni 12. Akustika 13. Podovi 14. Fasade 15. Dimnjaci 16. Ventilacioni kanali 17. Cevna mreža 18. Cevovodi i rezervoari 19. Klima kanali 20. Hladne ostave 21. Ostali izolaterski radovi

260 264 268 273 276 279 284 285 286 291 294 295 296 297 301 303 304

10. GRAĐEVINSKA STOLARIJA
1. Prozori krilo na krilo 2. Jednostruki prozori 3. Dvostruki prozori 4. Alu. prozori 5. Alu. - drvo prozori 6. PVC prozori 7. Krovni prozori 8. Šperovana vrata 9. Furnirana vrata 10. Jelova vrata 11. Borova vrata 12. Hrastova vrata 13. Alu. Vrata 14. Alu. - drvo vrata 15. PVC vrata 16. Metal - drvo vrata 17. Pregrade 18. Ostala građevinska stolarija

307
309 311 315 317 321 325 326 332 334 337 343 349 353 357 360 362 362 364

7. TESARSKI RADOVI
1. Demontaže 2. Temelji 3. Zidovi 4. Tavanice 5. Krovovi 6. Letvisanja 7. Opšivanja 8. Podovi 9. Oplate 10. Podupiranja 11. Ostali tesarski radovi

209
211 215 216 218 219 221 222 223 224 227 227

11. STOLARSKI RADOVI 8. POKRIVAČKI RADOVI
1. Demontaže 2. Pokrivanja 3. Prepokrivanja 4. Ostali pokrivački radovi

365
367 370 371 373 376 378 380 382 387 392 396 397 3

229
231 233 236 239

9. IZOLATERSKI RADOVI
1. Temelji 2. Temeljni i podrumski zidovi 3. Kapilarna vlaga 4. Podloge

241
243 246 252 254

1. Demontaže 2. Prozor krilo na krilo 3. Jednostruki prozori 4. Dvostruki prozori 5. Restauracija prozora 6. Šperovana vrata 7. Furnirana vrata 8. Jelova vrata 9. Borova vrata 10. Hrastova vrata 11. Ostala vrata 12. Restauracija vrata

13. Izlozi 14. Pregrade 15. Zidovi 16. Plafoni 17. Podovi 18. Stepeništa 19. Stepeništa spiralna 20. Ograde 21. Elementi krova 22. Oprema 23. Ostali stolarski radovi

398 399 401 402 404 406 409 410 412 413 417

14. STAKLOREZAČKI RADOVI
1. Demontaže 2. Ravno staklo 3. Termo staklo 4. Termo STOPSOL 5. Ornament 6. Armirano 7. Sekurit 8. Pamplex 9. Pancir 10. Klirit 11. Profilit 12. Prizme 13. Ogledala 14. Fasade 15. Ostali staklorezački radovi

475
477 477 478 479 479 480 480 481 481 481 482 482 482 483 485

12. BRAVARSKI RADOVI
1. Demontaže 2. Konstrukcije 3. Prozori 4. Vrata 5. Pregrade 6. Žaluzine 7. Rešetke 8. Stepeništa i ograde 10. Nadstrešnice, markize 11. Fasade i pokrivanja 12. Ograde i kapije 13. Ostali bravarski radovi

419
421 422 423 425 427 428 428 430 433 434 436 439

15. KERAMIČARSKI RADOVI
1. Demontaže 2. Zidovi 3. Podovi 4. Stepeništa 5. Fasade 6. Staze 7. Peći 8. Kamini 9. Bazeni 10. Ostali keramičarski radovi

487
489 489 491 496 496 498 499 500 503 504

13. LIMARSKI RADOVI
1. Demontaže 2. Krovovi 3. Pokrivanja i opšivanja olovom 4. Fasade 5. Krovne ivice 6. Kube 7. Dimnjaci 8. Uvale 9. Kalkani 10. Puc lajsne 11. Prozori 12. Oluci 13. Sampleh 14. Venci 15. Solbanci 16. Samarice 17. Balkoni 18. Nadzidak 19. Atika 20. Dilatacije 21. Ventilacije 22. Spušteni plafoni 23. Ostali limarski radovi

443
445 447 448 451 452 452 454 454 456 457 457 459 463 465 466 467 468 469 470 470 471 473 473

16. TERACERSKI RADOVI
1. Demontaže i rušenja 2. Podovi 3. Zidovi, stubovi 4. Stepeništa 5. Staze 6. Ostali teracerski radovi

507
509 509 512 513 514 515

17. KAMENOREZAČKI RADOVI
1. Demontaže 2. Zidovi 3. Sokle 4. Stepeništa 5. Podovi 6. Prozori 7. Vrata 8. Stubovi 9. Lukovi 10. Svodovi 11. Venci 12. Fasade

517
519 521 523 524 526 527 528 529 530 531 532 533

4

13. Ograde 14. Staze 15. Javni spomenici 16. Ostali kamenorezački radovi

534 536 538 539

18. PARKETARSKI RADOVI
1. Demontaže 2. Podloge 3. Podovi 4. Specijalni parketi 5. Pragovi 6. Lajsne 7. Završna obrada 8. Ostali parketarski radovi

541
543 544 546 551 552 553 553 554

6. Suvi malter 7. Oblaganje zidova 8. Pregradni zidovi 9. Potkrovlja 10. Zaštita od zračenja 11. Ugradni elementi 12. Podovi 13. Razni suvomontažni radovi

598 600 602 604 607 609 613 618

23. GIPSARSKI RADOVI
1. Demontaže 2. Otisci 3. Šabloni 4. Obijanja 5. Konstrukcije, rabic 6. Malterisanja 7. Gletovanja 8. Vučeni profili 9. Lajsne 10. Montaža ornamenata 11. Ornamenti od gipsa 12. Restauracija ornamenata 13. Veštački mermer 14. Ostali gipsarski radovi

619
621 623 623 624 626 630 632 633 634 635 639 643 646 648

19. PODOPOLAGAČKI RADOVI
1. Demontaže 2. Podloge 3. Tekstil 4. PVC 5. Guma 6. Linoleum 7. Industrijski podovi 8. Laminatne obloge 9. Lamelirani parket 10. Lamel parket 11. Pluto parket 12. Lajsne i razdelnice 13. Otirači 14. Ostali podopolagački radovi

555
557 557 560 560 564 564 565 568 569 570 570 571 572 573

24. FASADERSKI RADOVI
1. Demontaže 2. Otisci 3. Šabloni 4. Obijanja 5. Preziđivanja 6. Zidanja 7. Rabiciranja 8. Malterisanja 9. Malterisanja ostala 10. Veštački kamen 11. Vučeni profili 12. Veštački kamen - vučeni profili 13. Montaža ornamenata 14. Ornamenti od cementnog maltera 15. Ornamenti od veštačkog kamena 16. Restauracija ornamenata 17. Termoizolovane fasade 18. Završna obrada 19. Ostali fasaderski radovi

649
651 653 653 654 656 657 658 660 664 667 673 675 678 682 686 690 693 698 702

20. TAPETARSKI RADOVI
1. Demontaže 2. Priprema 3. Tapete 4. Ostali tapetarski radovi

575
577 577 579 580

21. ROLETNARSKI RADOVI
1. Demontaže 2. Roletne 3. Održavanje 4. Ostali roletnarski radovi

581
583 583 584 584

22. SUVOMONTAŽNI RADOVI
1. Oblaganja plafona 2. Spušteni plafoni 3. Perforirani plafoni 4. Kasetni plafoni 5. Denivelacija plafona

585
587 590 592 594 596

5

25. LIKOREZAČKI RADOVI
1. Demontaže 2. Modeli 3. Restauracija modela 4. Kalupi 5. Izlivanja od gipsa 6. Izlivanja od cementnog maltera 7. Izlivanja od veštačkog kamena 8. Montaža ornamenata 9. Ornamenti od gipsa 10. Ornamenti od cementnog maltera 11. Ornamenti od veštačkog kamena 12. Restauracija ornamenata 13. Ostali likorezački radovi

705
707 709 713 717 721 725 729 733 737 741 745 749 752

29. VODOVOD
1. Demontaže i rušenja 2. Građevinski radovi 3. Mreža unutrašnja 4. Mreža spoljna 5. Ventili 6. Hidranti 7. PP aparati 8. Vodomeri 9. Ispitivanja 10. Ostali vodovodni radovi

801
803 806 811 811 813 815 816 817 818 819

30. KANALIZACIJA
1. Demontaže i rušenja 2. Građevinski radovi 3. Mreža unutrašnja 4. Mreža spoljna 5. Drenaža 6. Sifoni 7. Olučnjaci 8. Slivnici 9. Rešetke 10. Ispitivanja 11. Ostali kanalizacioni radovi

821
823 824 829 830 831 832 832 832 833 833 833

26. MOLERSKO FARBARSKI RADOVI753
1. Pripremni 2. Vrata i prozori 3. Zidovi i plafoni 4. Tapete 5. Lamperije 6. Strehe 7. Stepeništa 8. Podovi 9. Obrada fasada 10. Bojenja fasada 11. Zaštita fasada 12. Limarija 13. Ograde 14. Instalacije 15. Mobilijar 16. Ostali molersko - farbarski radovi 755 756 759 763 765 767 768 770 771 774 780 781 783 783 784 785

31. SANITARNI UREĐAJI
1. Demontaže 2. Umivaonici 3. Šolje 4. Bidei 5. Pisoari 6. Kade 7. Masažne kade 8. Kade sa kabinom 9. Bazeni 10. Armature za kade 11. Tuš kade 12. Tuš kabine 13. Masažne kabine 14. Armature za tuševe 15. Slavine 16. Pribor 17. Sudopere 18. Bojleri 19. Ostali sanitarni radovi

835
837 837 840 844 845 846 847 849 850 851 852 853 854 855 856 857 859 860 861

27. LIVAČKI RADOVI
1. Demontaže 2. Izrada i montaža 3. Restauracija 4. Ostali livački radovi

787
789 789 791 792

28. RAZNI ZANATSKI RADOVI
1. Kovački radovi 2. Vajarski radovi

793
795 799

6

Posveta
Mom pokojnom ocu Dragiši Stojanoviću i svim graditeljima Crnotravcima.

7

RECENZIJA RUKOPISA KNJIGE "PREDMER I PREDRAČUN RADOVA" AUTORA ZLATIBORA STOJANOVIĆA
Dobila sam na recenziju tekst knjige pod naslovom "Predmer i predračun radova, katalog opisa pozicija sa projektantskim cenama" autora Zlatibora Stojanovića. Knjiga ima preko 820 stranica teksta i obuhvata oblasti pripremnih i istraživačkih radova, građevinskih radova, zanatskih radova i radove na vodovodu i kanalizaciji. Tekst je podeljen na 31 poglavlja i to tako da prva tri poglavlja obuhvataju pripremne i istraživačke radove, sledećih šest poglavlja sadrže građevinske radove, od desetog do dvadesetosmog poglavlja obrađeni su različiti zanatski radovi, a poslednja tri poglavlja posvećena su radovima na vodovodu i kanalizaciji. S obzirom na obim svakog poglavlja, odnosno na veliki broj pozicija koji se njima obuhvata, teško je u recenziji predstaviti i oceniti sve što one sadrže. Zato se, nakon detaljnog pregleda knjige, daje mišljenje o ukupnom sadržaju poglavlja i ocenjuje značaj koji će knjiga imati prilikom korišćenja od strane zainteresovanih u graditeljskoj praksi. Radovi koji se opisuju u svim pojedinačnim pozicijama obrazloženi su jasnim jezikom i terminima koji su opšte usvojeni u graditeljskoj praksi, sa suverenim poznavanjem različitih vrsta materijala, najnovijih tehnologija i metoda rada. Svi podaci koji se iznose su proizašli iz dugogodišnjeg iskustva Zlatibora Stojanovića, koji je bio i još uvek je rukovodilac brojnih gradilišta u okviru kojih se radilo na zaštiti, konzervaciji, restauraciji i potpunoj obnovi spomenika kulture, ali i gradilišta potpuno novih građevina. Rukopis je, znači, rezultat sretnog spoja akumuliranog znanja i iskustva sa nesebičnom željom da se ono ponudi drugim korisnicima. Pojedina poglavlja izdvajaju se zbog svoje vrednosti koju imaju, s obzirom da se u njima obrađuju radovi koji su veoma osetljivi i koji se obavljaju prevashodno na gradilištima spomenika kulture. Na prvom mestu, tu su zastupljeni i precizno razrađeni istraživački radovi bez kojih se ne može početi nijedna aktivnost na zaštićenim građevinama. Ovi radovi su specifični i zato je za njihovo predstavljanje zaista potrebno dugogodišnje iskustvo tokom kojeg se razvila svest o značaju različitih vrednosti građevine, arhitektonske, konstrukcijske i stilske i o mogućnostima njihovog dodatnog proučavanja za vreme istraživanja. Drugo mesto po značaju za službu zaštite graditeljskog nasleđa zauzimaju fini zanatski radovi kojima se obavlja restauracija ili izvode novi dekorativni i upotrebni elementi. Izrada i ugradnja ili postavljanje umetničke bravarije, posebno likorezački radovi, detaljno su razrađeni i potpuno pokrivaju sve poslove od demontaže postojećih primera, preko izrade modela i modela rastauracija, pravljenja kalupa, izlivanja u gipsu, cementnom malteru, veštačkom kamenu do postavljanja dekorativne plastike. Za one koji se bave obnovom građevina ovi radovi su po svojoj specifičnosti i načinu kako su predstavljeni možda najkorisniji. Iako recenzent nije kompetentan za deo predračuna radova, ipak procenjuje da je za taj deo knjige svakako bila potrebna određena hrabrost i dodatni napor autora da rad pretoči u cenu koštanja. Visoko ceneći ideju Zlatibora Stojanovića da se predmer i predračun kao izuzetno značajan deo posla u radu na građevinama objedini u obliku priručnika, zatim uloženi trud u prikupljanju i obradi radova koji su specifični, retki i teško objašnjivi smatram da se knjiga može štampati u integralnom obliku. Posebno se ističe pionirski značaj koji će knjiga imati za osobe koje se navedenim poslovima bave u oblasti konzervacije i restauracije objekata i za koje će predstavljati pouzdani vodič kroz radove koje treba obaviti da bi se kvalitetno istakla spomenička vrednost graditeljskog nasleđa. Recenzent Dr Nađa Kurtović-Folić, profesor Arhitektonski fakultet Univerzitet u Beogradu

8

RECENZIJA PREDMER I PREDRAČUN KATALOG OPISA POZICIJA...

Pred nama je knjiga od preko 800 strana opisa, građevinskih, zanatskih i drugih radova primenjenih u građenju, sanaciji, rekonstrukciji, restauraciji i konzervaciji arhitektonskih objekata. Iscrpni opis pozicija izdiferenciran vrstama radova predstavlja svojevrstan poduhvat vredan svakog poštovanja. Nastala kao rezultat dugogodišnje prakse autora Zlatibora Stojanovića, rukovodioca brojnih gradilišta na spasavanju, revitalizaciji, restauraciji, konzervaciji istorijskih objekata ali i velikog broja novogradnji. Knjiga je podeljena prema vrstama graditeljskih radova na 31 poglavlja, u prvih tri su dati pripremni i istraživački radovi koji su u našoj praksi uglavnom bili na teretu izvođača radova. Narednih šest poglavlja obrađuju građevinske radove, a u sledećih osamnaest poglavlja zastupljeni su zanatski radovi među kojima su i umetničko vajarski i umetničko bravarski radovi. Naredna tri poglavlja obrađuju instalaterske radove kućnog vodovoda i kanalizacije. Istraživački radovi bitni za konzervatorsko restauratorske poduhvate su sasvim nova vrsta poslova sa kojima se osim konzervatora, građevinari znatno ređe sreću u praksi. Slično je i sa fasadersko zanatskim radovima, vajarskim i umetničko bravarskim u kojima se detaljno opisuju postupci pri restauraciji ili izradi novih dekorativnih i funkcionalnih elemenata. Autor prilazi opisima radova u svim poglavljima i pozicijama radova sa podjednakom pažnjom prikazujući ne samo vrste materijala već tehniku i tehnologiju izvođenja do najsitnijih detalja. Opisi su u profesionalnom smislu, primer više od korektnog poznavanja građevinske tehnike i izvođenja radova. Izvesne rezerve možemo staviti jedino na takozvane "projektantske cene" iz razloga što je autor mogao da pruži korisniku informaciju kako su iste formirane, mada u građevinskim normama postoje pravila i normativi za formiranje istih. Cela knjiga Predmera i predračuna predstavlja izuzetan primer do sada u našoj praksi prvi put sistematizovanih svih arhitektonsko građevinskih radova na takav način da predstavlja nezaobilazni priručnik svakom projektantu i izvođaču radova. Dopuna: Sa velikim zadovoljstvom konstatovao sam da je autor prihvatio moje sugestije i dopunio tekst u delu projektantskih cena i objasnio način formiranja istih. Ovom dopunom knjiga je dobila vrednost pravog građevinskog priručnika.

Recenzent Dip. ing. arh. Zoran Jakovljević Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

9

Zahvalnost
Svima koji su mi pomogli da priručnik bude bolji.

10

Priručnik
Priručnik nije udžbenik, i kao takav se ne može koristiti. U pripremi ove knjige učinjeni su svi napori da se ne pojave greške. Autor ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualne greške i omaške, kao ni za njihove posledice.

UVOD O priručniku...
Priručnik "Predmer i predračun radova" nastao je kao skraćeni izvod Kataloga opisa pozicija sa projektantskim cenama iz kompjuterskog programa "Mungos", za elektronsku i automatizovanu izradu i obradu predmera i predračuna radova. Kompjuterski program će se komercijalno pojaviti krajem godine. Publikovanih tekstova i opisa pozicija za predmer i predračun radova gotovo i da nema. I ako ih ima, nalaze se u izvođačkim i projektantskim preduzećima, koriste se interno i čuvaju kao najveća poslovna tajna. Graditeljstvo je neiscrpno i nepregledno, ponekad i nepredvidivo. Svaki objekat je različit, a zahtevi projektanta određuju sadržaj opisa pozicija i kompletnog predmera i predračuna. I pored uloženog napora izuzetno je teško napisati katalog, sa opisima za svaki konkretan slučaj, a da on ne sadrži stotine hiljada opisa. Uzmimo na primer malterisanje: može se malterisati krečnim, produžnim ili cementnim malterom, beomalom, perlitom,... razmere 1:1, 1:2, 1:3, 1:2:5, 1:2:6, 1:3:9,... preko zida, stuba, plafona, stepeništa, fasade, ograde,... od opeke, šuplje opeke, giter opeke, bloka, kamena, betona,... u sloju debljine 2, 3, 4, 5, 6 cm. Broj pozicija samo za malterisanje može da iznese više hiljada. U katalog su uneti karakteristični opisi pozicija, jer je veoma teško pisati opise pozicija za apstraktan objekt. Prilikom izrade predmera i predračuna radova, preuzimanjem odgovarajućih pozicija iz kataloga, projektant mora pažljivo da pročita svaki opis pozicije i po potrebi unese odgovarajuće korekcije. Priručnik obrađuje klasično zgradarstvo, izgradnju, adaptacije, sanacije, rekonstrukcije. Posebna pažnja je posvećena restauratorskim i konzervatorskim radovima na nepokretnim kulturnim dobrima. Priručnik ne obrađuje montažne sisteme i prefabrikovan način gradnje.

O Predmerima...
Izrada predmera i predračuna radova je stručna, složena i osetljiva oblast graditeljstva. Za dobar predmer i predračun radova potrebno je poznavanje struke, tržišta materijala, radne snage, transporta, uslova izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije, sanacije, građevinskih mašina, uslova na terenu, vremenskih uslova i mnogih drugih elemenata. Gotovo svi sporovi između investitora i izvođača nastaju zbog nepotpunih ili nepreciznih predmera. To se najčešće odnosi na višak radova, izostavljene pozicije, neprecizne opise i način obračuna, kao i na nepoznavanje starih tehnologija i zanata kod adaptacije, rekonstrukcije, konzervacije i restauracije. Svaki predmer mora da sadrži precizne opise pozicija, uslove izrade i ugradnje, izbor i kvalitet materijala i način obračuna svake pozicije. Količine i projektantske cene predstavljaju takođe važne elemente predmera i predračuna. Greška u količinama, u principu je manje sporna, obzirom da projektanta Zakon obavezuje na preciznost. Projektantska cena, važna je za investitora kod odlučivanja o gradnji i kao orijentir prilikom prikupljanja ponuda. Literatura koja se odnosi na Predmere je veoma skromna. Osim Tehničara (priručnik), Građevinskih normi i Tehničkih propisa za završne radove gotovo i da ne postoji. "Iskustvene norme u građevinarstvu" -Komgrap, odnosno "Normativi i standardi rada u građevinarstvu" Građevinska knjiga, izvedene su iz "Prosečnih normi u građevinarstvu", klasifikovani su po šiframa
11

radova i pozicijama, sa dodatim radovima koji se odnose na mehanizaciju i nešto malo za nove materijale, dobili su i hiljade kratkih opisa operacija rada, dovoljnih za normative i analizu jedinačnih cena, ali nedovoljnih za opise pozicija predmera i predračuna radova. Dati opisi operacija rada, uslovno pozicija, praktično jedino i postoje u "Normativima". Mnoge stvari se u građevinarstvu "podrazumevaju", tu su tehnički propisi, uzanse, normativi, standardi, kontrole, atesti... Ali, za izvođača je jedino merodavno ono sto je upisano u ponudi i regulisano ugovorom. Pozicije koje nisu obuhvaćene ponudom, a predviđene su projektom, izvođač će izvesti po ceni koja se naknadno ugovara. Kod novogradnje, a posebno kod masovne stambene izgradnje, pozicije su standardne, jasne i tu ima manje sporova. Projekat sa predmerom i predračunom lako se sagledava, materijali su savremeni, operacije jednostavne i nema mnogo prostora za manipulisanje i nadmudrivanje između izvođača, nadzora i investitora. Međutim, kod rekonstrukcije i adaptacije starih objekata, a posebno kod restauracije spomenika kulture, upotrebljavaju se stari materijali i primenjuju stare tehnike izrade i obrade... Sve to treba opisati u pozicijama predmera. Mnogi projektanti koriste kratke opise pozicija, praktično naslove pozicija, i opšte uslove za vrstu radova čime pokušavaju da umanje slabosti datih opisa pozicija. Ovim se problem ne rešava, jer izvođač uvek nađe način da naplati ono što je izveo, a projektant propustio da napiše. Tipičan primer je: "Montaža cevaste fasadne skele. Obračun po m2." Teško je izvući jednu poziciju, iz konteksta Predmera, i analizirati je. Letimičnim pregledom ostalih pozicija, lako se utvrđuje šta je dato ostalim pozicijama, a što se odnosi na skelu. Šta može biti sporno, odnosno nesporno kod navedene pozicije? - Ukoliko nije navedeno ko obezbeđuje skelu, investitor ili izvođač, i da li isti izvođač i demontira skelu. Uglavnom se podrazumeva da je to obaveza izvođača, tako da on obično ne pravi probleme oko demontaže skele i smatra je svojom obavezom. - Ako nije naglašena obaveza uzemljenja skele. Izvođač mora to da uradi, zbog HTZ mera. - Zaštitna ograda oko skele, gradilišta, obično je nesporna, daje se posebno. - Ako je potrebna nadstrešnica ispod skele, odnosno iznad trotoara, ulaza i dr. a nema je u ostalim pozicijama, tražiće doplatu. - Ako skelu treba prekriti jutom ili sličnim materijalom, a ostalim pozicijama nije predviđena, tražiće doplatu. - Ako je potrebna svetlosna signalizacija oko skele, biće sporna. - Ako se skela postavlja na trotoaru i kolovozu i isti ošteti, popravka je nesporna, ali cena... - Ako nije posebno obračunata taksa za zauzeće trotoara, biće sporna. - Sporan može da bude i obračun. Da li se obračunava obim zgrade ili skele, da li se obračunava stvarna visina fasade ili se visini dodaje visina zaštitne ograde? Ako fasada ima ispade, konkavnu osnovu, šta je sa preklopima (u osnovi), kako obračunati prostornu skelu? Iz jedne naizgled jednostavne i jasne pozicije mogu da nastanu veliki sporovi, koje na kraju, po običaju, plaća investitor. Kvalitet materijala i izrade predstavlja poseban problem. Godinama je kod nas bila primarna masovna stambena izgradnja. I laicima je poznat kvalitet gradnje, koji je postao "standardan". To se posebno odnosi na finalnu obradu. Ako se želi kvalitetniji rad i materijal, mora se posebno zahtevati. Na primer, pod pojmom "gletovanje zida" većina podrazumeva "špahtlovanje zida", a ne nanošenje gipsnog maltera u sloju od nekoliko milimetara, sa gletovanjem do sjaja. Zašto se izvođač tako ponaša? Ukratko, postoje mnogi subjektivni i objektivni razlozi. - Obično, se izvođač bira na licitaciji ("Javna nabavka") ili prikupljanjem ponuda po pozivu. Da bi dobio posao izvođač često pribegava manjim cenama, tako da u fazi gradnje analizira ugovorene radove kako bi otkrio sve manjkavosti tendera i nadoknadio "propuste" i manje cene. - Često je uzrok slaba organizacija radova, dug period gradnje, inflacija... Kliznom skalom se ne može pokriti razlika u ceni, nedostatak finansijskih sredstava izvođača i investitora. - Stručnost direktnih izvršilaca, visokokvalifikovanih i kvalifikovanih radnika je često problematična. Mnoge kvalifikacije su stečene na kursevima za ubrzanu obuku majstora, što neminovno dovodi do pada kvaliteta. radova. - Mnogi stari zanati lagano odumiru. Sve je manje likorezaca, fasadera, kamenorezaca, kovača, livaca... Neki zanati se transformišu prema novim standardima i potrebama. Danas se pod kamenorezcem podrazumeva majstor koji radi na mašinskoj obradi ili ugradnji proizvoda od kamena. Naći majstora za ručno klesanje kamena za svod, luk, stub, kapitel, pravi je podvig. Bravar koji zna da uradi nešto od kovanog gvožđa je "umetnički bravar". Takvo stanje je u mnogim zanatima.
12

-

Mnogi problemi nastaju zbog kvaliteta i mogućnosti nabavke građevinskog materijala. Građa I klase koja se može kupiti na tržištu, praktično pripada III, ili u najboljem slučaju II klasi. Kupiti hrastovu dasku, dužine 4 m, širine 12-16 cm, I klase praktično je nemoguće. Ista je situacija sa pločicama, parketom, lakovima, bojama, limom. Zadnjih godina uvozni materijali delimično menjaju stanje na tržištu.

Treba navesti i činjenicu da su kod nas do skora, investicije u ogromnom procentu bile vezane za društveni sektor. Gradilo se za nepoznatog ili poznatog korisnika (društvenog), pa se preko mnogih grešaka, projektantskih i izvođačkih, kvaliteta izrade, vrste materijala i rokova olako prelazilo. Novo vreme donosi nove investitore - privatne, deoničarska društva, državne... Oni će zahtevati da se tačno ispune svi ugovoreni elementi. Iz izloženog se vidi da je formiranje cena složen proces u kome svi ulazni podaci moraju biti tačni, a obrađivač treba da poznaje tehnologiju izvođenja pojedinačnih operacija rada, uslove građenja, lokaciju objekta, a pre svega građevinske norme. Ako je sve izloženo poznato, postavlja se pitanje zašto dolazi do propusta u izradi predmera i predračuna radova (tendera, podloge za ponudu). U krajnjoj liniji kriv je autor predmera, formalno, i odgovorni projektant, sa svim objektivnim teškoćama i subjektivnim propustima. - Iako je proces projektovanja dug proces i timski rad, uobičajeno je da se obrađivač Predmera, uključuje u tim neposredno pred predaju projekta ili kada su svi rokovi prošli, sa tenzijom da se "što pre završi predmer". - Veoma mali broj stručnjaka, a pogotovo autora projekta, radi predmer i predračun radova. . - Osposobljavanje stručnjaka za izradu predmera je veoma složen i dugotrajan proces, naročito za radove na rekonstrukciji objekata, adaptaciji, konzervaciji... Neophodno je veliko iskustvo kako u projektovanju, tako i u različitim fazama izvođenja radova. - Činjenica je da se najobučeniji stručnjaci za izradu predmera nalaze u izvođačkim građevinskim preduzećima, gde rade na pripremi organizacije građenja, analizama i rukovođenju gradilištima. Godinama rade na izvođenju radova, na obradi ponuda, situacija, analiziraju projekte i predmere, traže greške, propuste, jer to njihovim preduzećima donosi novac. Posao na izradi predmera nije mnogo cenjen ni plaćen, kod nas u zemlji, tako da oni veoma retko prelaze u projektne biroe, čak i u okviru istog preduzeća, iako se radi o vrhunskim stručnjacima.

Tipovi predmera i predračuna radova
Prema načinu formiranja predmere i predračune možemo podeliti na tri tipa: 1. Jednostavan tip predmera i preračuna je pogodan za radove manjeg obima. Pozicije teku jedna za drugom bez razvrstavanja po vrsti radova. Sve pozicije nalaze se u jednom poglavlju. Ovaj tip je pogodan za radove manjeg obima, na primer za manju adaptaciju stana, kuće i slično. 2. Klasičan predmer i predračun podeljen je na vrste radova, u okviru kojih se nalaze pripadajuće pozicije. Na kraju predmera i predračuna nalazi se rekapitulacija po vrstama radova. Pogodan je za sve vrste radova. 3. Složen tip predmera predstavlja klasičan predmer dopunjen predmerima vodovoda i kanalizacije, elektroinstalacija, mašinskih instalacija i dr. Svako poglavlje predmera ima svoju rekapitulaciju. Na kraju se daje zbirna rekapitulacija po poglavljima Ovaj tip se posebno primenjuje kod tendera, kada se iz različitih projekata jednog objekta (građevinsko zanatski, vodovod i kanalizacija elektroinstalacije, grejanje i klimatizacija...) izdvajaju predmeri i formira se elaborat za licitaciju.

Tenderi
Tenderi su podloge za prikupljanje ponuda na licitacijama ili po pozivu. Praktično to su predmeri, bez jedinačnih cena, na osnovu kojih će izvođač formirati ponudu.

13

Nekoliko reči o vrstama radova u katalogu
Nedavno mi je postavljeno pitanje "Gde mogu da pogledam tačan redosled vrsta radova za predmer i predračun?". Moj odgovor je bio "Ne znam, jedino ima nešto malo u građevinskom priručniku Tehničar". U Tehničaru su vrste radova za predmer i predračun podeljene u 15 vrsta, neke vrste su spojene, ima i nekih nelogičnosti. Tako su, na primer, molersko-farbarski radovi na 10 mestu, ispred keramičarskih, fasaderskih i gipsarskih radova. Zar nije logično da se završe keramičarski, gipsarski i fasaderski radovi, a zatim da se izvedu molersko farbarski radovi? S druge strane, gipsarsko-likorezački radovi su spojeni u jednu vrstu radova. Ovo može da bude dobro kada se radi o unutrašnjim, gipsarskim radovima. Ali ako se radovi izvode na fasadi na kojoj se nalaze ornamenti od cementnog maltera, veštačkog kamena ili terakote nije prihvatljivo iz dva razloga: Prvi je da se normativi odnose na rad sa gipsom i to samo na neke manje elemente (rozete, kapitele, stope i sl.) i drugi još važniji da ornamentalne fasadne plastike uopšte nema. Nema ni normativa za modelovanje. Likorezački radovi se sastoje od modelovanja ornamenata i figura na osnovu crteža i skica arhitekte ili postojećeg modela, izrade kalupa, odlivka i njihove montaže. Deo likorezačkog posla na montaži ornamenata, restauraciji i slično rade i gipsari i fasaderi. Zanati se prepliću. U priručniku su posebno izdvojeni likorezački radovi, ali pojedine operacije zadržane su i u gipsarskim i u fasaderskim radovima. Uvedene su i neke nove vrste radova: pripremno završni radovi, istraživački radovi, demontaže i rušenja, građevinska stolarija. Posebna dilema je bila, da li uvoditi vrstu građevinska stolarija. Gde pripadaju prozori, vrata ili pregrade od eloksiranog aluminijuma. U Bravarske. A PVC vrata, prozori, pregrade? Proizvođači od aluminijumskih i PVC profila ističu da proizvode građevinsku stolariju. I prozori i vrata od drvenog materijala nalaze se u građevinskoj stolariji, ali i u stolarskim radovima. U koju vrstu radova smestiti proizvodnju i montažu strukturalnih fasada? U staklorezačke ili bravarske, ili možda u radove na fasadi? A termoizolovane fasade (takozvane "Demit") u izolaterske ili fasaderske radove, a završnu obradu termoizolovanih fasada u fasaderske ili molersko-farbarske radove. U priručniku termoizolovane fasade nalaze se u izolaterskim, fasaderskim i molersko farbarskim radovima. Iznete su samo neke dileme. Neki novi materijali i tehnologije brišu strogu podelu zanata i zanatlija, odnosno razvrstavanja pozicija u različite vrste radova u predmeru i predračunu. Moj predlog redosleda i naziva vrsta radova, kao i podvrsta radova, nalazi se u priručniku. Podvrste su formirane radi lakšeg nalaženja i grupisanja pozicija u katalogu. Podvrste radova se ne pojavljuju u predmeru i predračunu radova.

Organizacija programa "Mungos", odnosno priručnika
Da bi korisnik mogao da se lakše snađe i pronađe određenu poziciju, priručnik je podeljen na vrste radova. Vrste radova podeljene su na podvrste, u okviru kojih su formirane pozicije. Podvrste su formirane po vrsti rada, elementu rada ili upotrebljenog materijala, i slede tehnologiju građenja. Isti sistem primenjen je i kod opisa pozicija u okviru podvrsta radova. Mnoge iste pozicije nalaze se u više vrsta radova. Na primer opis pozicije "izrada cementne košuljice" nalazi se u zidarskim, betonskim i podopolagačkim radovima, kao i u građevinskim radovima vodovoda i kanalizacije. Ideja je da se u svakoj vrsti radova nalaze i prateće pozicije, da korisniku pomognu da brže i jednostavnije formira predmer. U fasaderskim radovima nalaze se i razna obijanja, preziđivanja elemenata fasade, rabiciranja i slično. Ove pozicije rade i zidari i fasaderi, zato se u priručniku nalaze i u zidarskim i u fasaderskim radovima. Ali strogo gledajući po prosečnim normama obijanja, preziđivanja i slično nalaze se isključivo u zidarskim radovima. Navedene pozicije u fasaderskim radovima odnose se uglavnom na restauraciju i konzervaciju stilskih fasada sa vučenim profilima, pilasterima, ornamentima i slično. Veoma mali broj arhitekata, izuzev u Zavodima za zaštitu spomenika kulture, ima iskustva i znanja u restauraciju i konzervaciji stilskih fasada. Ovo je način da im se olakša izrada predmera i predračuna, odnosno da im priručnik bude i vodič. Ovaj princip primenjen je i u mnogim drugim vrstama radova.

14

deponija. lako se nalaze na tržištu. Često se tek po sondiranju i otvaranju konstrukcije utvrđuje metodologija rada. koje je teško nabaviti. PK radnike (dve grupe) i NK radnike (jedna grupa). što može dovesti do izmene projekta. Analiza faktora je kompleksan i složen postupak. iz prihvaćene ponude. Projektantske cene formiraju se u procesu projektovanja za izradu predračuna radova. Ako investitor želi da podigne kredit insistiraće da cene budu što veće. Analiza cene kod novogradnje je daleko jednostavnija nego kod adaptacije. Svaka jedinačna cena je osnov za obračun izvedenih radova. Osnovni ulazni podaci i normativi za analizu cena 1. Faktor se obično kreće u rasponu od 4 do 5 na neto satninu proizvodnog radnika. restauracije i konzervacije. Kod adaptacija. Najčešće služe investitoru gradnje za odlučivanje. U praksi se često svodi na satnine VKV. rekonstrukcije. po pozivu ili za licitaciju. Formiranje izvođačkih cena Izvođačke cene nisu tema priručnika. istovara u magacin ili na deponiju. 2. Radi se o većim gradilištima gde se posvećuje velika pažnja pripremi i organizaciji gradilišta. jer je to ponekad osnov za visinu kredita. 15 . su veoma važne za izvođača jer od njih zavisi rentabilnost gradnje i profit izvođača. Formiranju pojedinačnih cena često se olako prilazi. Formiranje cena je složen proces sa tačnim ulaznim podacima i dobrim poznavanjem tehnologije izvođenja pojedinačnih operacija rada. Upotrebljavaju se i stari materijali. Često ima malo prostora za organizovanje gradilišta. količine u pozicijama su velike i lakše je organizovati proces gradnje. Formiraju ih projektanti obično uz pomoć saradnika. restauracija i konzervacija tehnološki procesi su teže sagledivi. doprema je veoma složena. lokacije objekta i građevinskih normi. ali su osnovni: 1. bez preplitanja ili zastoja u radu. jer se tehnologija određenih pozicija zasniva na starim tehnikama rada i starim zanatima. a prema kvalifikacionoj strukturi radnika. On formira jedinačne cene sa svaku poziciju i utvrđuje ukupnu vrednost ponude. Zanatlije i kooperanti se često prepliću. Više puta sam čuo pitanje "Šta je faktor i zašto je tako visok?". Obično su to troškovi utovara. Neto plata određenog radnika deli se sa 182 (broj radnih časova u mesecu) i množi sa faktorom. Materijali su savremeni. Cena materijala Na fabričku cenu materijala dodaju se svi troškovi dopreme materijala na gradilište. 2. za dizalice i slično. ali na bruto satninu. Postoji više razloga za iznetu konstataciju. ponekad samo trotoar ili čak i ulica (restauracija fasada). jer one nisu merodavne za izvođenje radova. ali pokušaću ukratko da izložim sam proces formiranja istih. Pojedina preduzeća prilikom ugovaranja daju i niži faktor (prividno). odnosno predračunske vrednosti investicije. Idealno bi bilo kada bi projektantske i izvođačke cene bile iste. potrebnih pomoćnih prostora i magacina. transporta. sa zastojima kako bi se završe određene pozicije. KV radnike (tri grupe). KV i PK radnika. iz prakse. Ugovorene cene. lakše je uvoditi razne zanatlije ili kooperante. rekonstrukcija. Na lokaciji obično ima dovoljno prostora za organizovanje gradilišta. a ponekad i nepredvidivi. uslova građenja. 2. Radovi teku u kontinuitetu. Kod novogradnje tehnološki procesi i materijali su savremeni. Ima i suprotnih primera. mogu se dovoziti samo male količine materijala. Cena radnog časa Cenu rada po radnom času izvođač formira na osnovu plata radnika i faktora.Cene U procesu projektovanja i gradnje razlikujemo projektantske i izvođačke cene: 1. Posle prikupljanja ponuda ili licitacije predračunske cene više nisu važne. Na osnovu kvalifikacione strukture formiraju se grupe za VKV radnike (dve grupe). Izvođačke cene formira izvođač prilikom pripreme ponude. jer su one u indirektnoj vezi sa projektantskim cenama.

spoljnih. 3. materija sadrži predmet tehničkih uslova. Ako se podeli 2184:1600=1. topli obrok. definiciju. 6. vrsta i kvalitet. troškovi održavanja poslovnog prostora. izvršioca ili kooperanata. industrijskoj gradnji objekata. preduzeće plaća doprinose za penziono i socijalno osiguranje i ostale zakonske obaveze.365. nešto kasnije i Građevinska knjga "Normativi i standardi rada u građevinarstvu" izvedene su iz "Prosečnih normi u građevinarstvu". Normativi Za izradu analize cene potrebne su građevinske norme. Cene transporta i mehanizacije Potrebno je pribaviti podatke o cenama za transport i mehanizaciju. dobija se faktor 1. koji nisu obuhvaćeni pomenutim normama. 5. "Nove" norme. kancelarija. sa veoma malim izmenama i dopunama.Zamenik Predsednika Saveta za industriju i građevinarstvo doneo je Rešenje o usvajanju prosečnih normi u građevinarstvu. Opis pozicije koja se analizira sa načinom obračuna. Prosečne norme u periodu 1952-1970 godine više puta su štampane. Cene usluga Potrebno je pribaviti podatke o cenama usluga drugih. Izuzetno je važno da se sagledaju i predvide operacije koje nisu navedene. uglavnom. koje se sastoji od tri dela: .365+1=2. Lako se pronalaze potrebni podaci. rukovodioca radova. poslovođu. merenja i način obračuna. počinju problemi.365. prostor za presvlačenje radnika. bolovanja. državni praznici. 4.Prosečne norme u građevinarstvu III deo. magacionera i slično. Nedostatak normi je što nedostaju određene operacije u primeni pojedinih vrsta materijala i pojava nekih savremenih materijala i sredstava rada. deponije.Prosečne norme u građevinarstvu I deo. Početkom sedamdesetih godina Komgrap je izdao "Iskustvene norme u građevinarstvu". dobile su i hiljade kratkih opisa operacija rada za normiranje i analizu jedinačnih cena. biće potrebne posebne dozvole za teretna vozila. gde važe posebni uslovi režima saobraćaja. Za radnika treba obezbediti odeću. odnosno jedinačne cene. 16 . zaštitnu opremu. organizacija za završne radove u građevinarstvu SFRJ (ZAVRAJ) izdala je "Tehničke uslove za izvođenje završnih radova u građevinarstvu". Pored normativa. Niskogradnja .Prosečne norme u građevinarstvu II deo. Nekoliko reči o građevinskim normama. naknadu za prevoz. kancelarijski materijal. a podrazumevaju se za tu poziciju. Faktor opterećuju i svi ostali materijalni i nematerijalni troškovi poslovanja preduzeća kao što su gorivo. jer se mogu dovoziti samo male količine. kao i posebni zahtevi. električna energija. tako da je faktor već 1. viša sila (vremenske prilike) videće se da radnik u toku godine može da ostvari maksimalno oko 1600 radnih časova. odnosno fakturisanih radova. klasifikovane po šiframa radova. pojaviće se problem sa parkiranim vozilima i dopremanjem materijala.Normativi priznaju za utrošak radnog vremena samo direktno potrebno vreme za izvođenje svake pojedinačne operacije rada. u nekim izuzetnim slučajevima i 8. Kad se sve to uzme u obzir dobija se faktora 4 do 5. svakodnevne pauze u trajanju od 30 minuta. sa dodatim radovima koji se odnose na mehanizaciju i na deo novih materijala. odnosno od iskustva i znanja obrađivača zavisi i kvalitet analize cene. U faktor ulaze i sve zarade i doprinosi za administraciju. Na malom gradilišnom prostoru teško će se organizovati magacini. sanitarni čvor i slično. 1973 godine Poslovna zajednica. alati. utroška materijala i transporta. materijale. koji su primarni. Jedan radnik u toku godine može da ostvari 2184 časa (12 meseci x 182 časa) za koje prima platu. Svi neproizvodni radnici zaposleni u izvođačkom preduzeću ostvaruju zaradu samo na osnovu izvedenih. koje sadrže normative rada. PTT usluge. To nisu efektivni radni časovi. Pored normativa norme su sadržale i uslove i način obračuna pojedinih pozicija. alat i drugo. Uslovi za gradnju i lokacija objekta Uslovi za gradnju i lokacija objekta utiču na ukupnu cenu gradnje. Zanatstvo Usvojene norme su se primenjivale za kalkulaciju predračunskih i izvođačkih cena. Pored plate radnik prima i druge naknade regres. vrste. Za analizu pozicije važno je da je opis pozicije precizan i da su određeni materijali. Norme su veoma jasne i pregledne. sredstva rada i slično. Prilagođene su masovnoj. izvođenje.365. odnosno pozicije. Visokogradnja . Tehnički uslovi sadrže i "Posebne uzanse o građenju". I tu. posebne uslove u toku gradnje i slično. 7. Ako se odbije godišnji odmor. Početkom pedesetih godina prošlog veka Ministar Vlade FNRJ . To približno iznosi 1 u odnosu na platu. izvedene iz prvobitnih. kvalifikacionu strukturu radnika. Za objekat koji se nalazi u centralnoj gradskoj zoni. prateće radove.

Normativ utrošaka cementa x cena cementa .Normativi prenosa svih materijala od gradilišnih deponija do mesta spravljanja maltera x cena radnog sata .Normativ utrošaka kreča x cena kreča .Normativi prenosa svih materijala od gradilišnih deponija do mesta spravljanja maltera x cena radnog sata .Normativ utrošaka maltera za grunt x cena grunta .. Ako je zid zidan slabim malterom i rastresen biće potrebno i posebno nabacivanje cementnog šprica .Ne vidi se vrsta podloge preko koje malterišemo (opeka.Normativ utrošaka radnog vremena KV radnika za perdašenje x cena radnog sata . Da li je izračunata cena za svako gradilište ista? Da li je nešto propušteno? Da se vratimo na početak.Normativ utrošaka električne energije (mešalica) . Analiza cene malterisanja .Normativ utroška vremena potrebnog za spravljanje maltera x cena radnog sata 2.Normativ utrošaka radnog vremena PKV radnika za izradu grunta x cena radnog sata .Normativ utrošaka električne energije (mešalica) .. 3. kamen. 17 . da je analiziramo i da pokušamo da vidimo gde su moguće greške ili elementi koji nisu uzeti u obzir prilikom analize.pomoćna analiza 1 .Normativ utrošaka vode x cena vode . ..Normativ utrošaka radnog vremena PKV radnika za perdašenje x cena radnog sata . a pri niskim temperaturama potrebno je dodati i aditive. .Normativ utroška vremena potrebnog za spravljanje maltera x cena radnog sata Pomoćna analiza cene za 1 m3 maltera za perdašenje Sve cene su bruto cene na gradilištu . ali bez odnošenja šuta. visoke ili niske temperature utiču na produktivnost rada i proces sušenja.Normativ utrošaka separiranog šljunka x cena separiranog šljunka .Analiza cene Uzmimo na primer jednostavnu poziciju: Malterisanje zidova produžnim malterom. opis pozicije.pomoćna analiza 2 .Količina utiče na organizaciju i produktivnost rada.Normativ utrošaka sitnog peska x cena sitnog peska . "Malterisanje zidova produžnim malterom. . Analiza se radi obično u više koraka: 1. Pomoćna analiza cene za 1 m3 maltera . blok.Da li je zid stari ili novi? Na objektu starom više desetina godina može se očekivati mnogo deblji sloj maltera.Normativ utrošaka radnog vremena KV radnika za izradu grunta x cena radnog sata . a samim tim i cenu. Ovo je tipičan.Troškovi postavljanja pomoćnih skela (može da bude i posebna analiza) Napomena: U normativu utroška radnog vremena KV i PKV radnika sadržano je i čišćenje radnog mesta po završenom malterisanju.Normativ utrošaka cementa x cena cementa .Normativ utrošaka kreča x cena kreča ..Veoma je važna visina zida za malterisanje. Obračun po m2." . a koji utiču na cenu. Obračun po m2. .) i razmera maltera.grunta Sve cene su bruto cene na gradilištu .Normativ utrošaka maltera za perdašenje x cena maltera za perdašenje . betonski zid. kao i dimenzije prostorija.Normativ utrošaka vode x cena vode . Pri visokim temperaturama mora se posvetiti posebna pažnja negovanju maltera. analize cene malterisanja za zadati slučaj. durisol.Vremenski period malterisanja. U analizi su uzeti odgovarajući ulazni parametri za spoljni i unutrašnji transport. rabic. nego po normativu. Kada se sve to izračuna dobija se cenu malterisanja po 1 m2.Normativi prenosa maltera od mesta spravljanja do ugradnje x cena radnog sata . školski primer. jer one koje bitno utiču na produktivnost a time i na cenu.

Sledilo je prikupljanje bruto cena radnog časa VKV. 3. Tokom vremena izvođač prati date jedinačne cene i realizaciju. rada. ako on izvodi recimo građevinske radove a njegovi kooperanti zanatske radove. 5. To su.06=1500 dinara/m2. Projektantske cene u priručniku U priručniku su date "projektantske cene" po jedinici mere za svaku pojedinačnu poziciju. 18 . za razliku od osamdesetih i devedesetih godina.. Treba istaći. dnevnica na "crno". odnosno radnici koji se bave kalkulacijama. transporta. Cene materijala su veoma važne. Uvećani deo sadrži transport. velikoprodajne fabričke cene. strateški.06-0. Čarobne formule. Cena jelove građe je oko 12000 dinara/m3 2. Kod pozicija gde se samo ugrađuje finalni proizvod (vrata. transporta i približne normative. procene. sa svim troškovima rada. ugradnju. visine dizanja i ostalih uslova procenjuje ukupnu cenu 1 m3 ugrađene građe.Na analizom utvrđenu cenu malterisanja uticaće i tržišni uslovi. Prvi veliki izvor cenovnika bio je Beogradski sajam građevinarstva. transporta i pomoćnog materijala. Prikupljene su sve potrebne cene materijala za ugradnju. Na primer "iskop zemlje za. posle dugogodišnjeg rada na analizi cena i izvođenju radova lako i brzo formiraju cene. koji su imali ponekad i više od desetak strana. drugi poziv telefonom fabrike posle koga sledi fax ili slanje poštom. Iskustvene cene Izvođači. Kod adaptacija i rekonstrukcija veoma je važno da se sagleda da li su predviđene pozicije sa tačnim količinama i od te procene zavisi cena. Mnoge cene znaju "napamet". materijal franko utovaren u vozilo u sedištu proizvođača ili velikoprodajne cene materijala na skladištima u Beogradu. mehanizacije i slično. Znaju cene materijala. Zoran Jakovljević je insistirao da napišem formulu ili obrazac pomoću kojih sam formirao projektantske cene. Da bi se na licitaciji dobio posao od njegove procene zavisiće smanjenje ili povećanje cene. Utrošak građe za razne krovove kreće se u rasponu od 0. odnosno koliko radnik može da izvrši zadatog posla u toku jednog dana ili sata. krovni prozori. Obračun po m2. Iskusan izvođač zna dva podatka za formiranje približne cene: 1. KV i PK radnika u građevinskim preduzećima. transporta i slično i formirane su jedinačne cene. njegova cena biće velika i obrnuto. nažalost. ako u opisu pozicije nije naglašeno po m2 horizontalne projekcije. odnosno zaradu i prema tome koriguje cene. a manje za zanatske. mora da uradi analizu cene. Nema ni konstantnog odnosa između cene ugrađenog materijala i cene utrošenog rada. prozori. i u okviru njega manipuliše pojedinim cenama. Primer: Nabavka građe i izrada krovne konstrukcije. na osnovu iskustva. Za priručnik projektantske cene su formirane na sledeći način.." cena materijala je 0 a rad 100% ili "montaža masažnog bazena ili tuš kabine" koja može da košta i više od 6-7000 € a cena ugradnje je minimalna u odnosu na nabavnu cenu. Cena zavisi i od primarne delatnosti izvođača. bez velikih analiza. formiraće veće cene za građevinske radove. Procenjena cena izrade krovne konstrukcije je 25000x0.. treći poziv telefonom i beleženje cena i četvrti obilazak više desetina stovarišta i prodavnica i prikupljanje pojedinačnih cena i cenovnika. konsultacija ili pomoću normativa. na primer 25000 din/m3. Napomena: Poneki izvođač će pokušati da krovnu konstrukciju obračuna po m2 kose površine krova. transporta. porez na usluge i zaradu izvođača.08 retko 0. Ako ima neki razlog za sumnju. da su komercijalne službe fabrika veoma efikasno slale cenovnike. Recenzent arh. Za svaku poziciju utvrđeni su približni troškovi materijala. ponekad i na osnovu njih formira ukupnu cenu. nema. Izvođač sagledava ceo posao globalno.09 m3/m2 horizontalne projekcije krovne konstrukcije. uglavnom. Ako su količine male ili velike imaće posebne procene. masažne kade i slično) velikoprodajna cena je uvećana za 30 %. izvođačkih cena zanatskih usluga. U zavisnosti od tipa i složenosti krovne konstrukcije. Ako je predviđena mala količina predmerom a ponuđač proceni da će stvarna količina biti velika. 4.

.. b. Pozicija sa opisom koji sadrži promenljive numerisana je rednim brojem.. Promenljiva D. Opis pozicije.. U podvrsti pozicije su numerisane rednim brojem od 1 do n. c. b.. Opis pozicije... Opis pozicije. Da je štampana 16 puta..promenljiva A. opisa pozicije. teško bi uočavao razlike između pojedinih sličnih a različitih pozicija. Stvarni redni brojevi su: 1.promenljiva C.. Opis pozicije. a cena štampe bila bi visoka. staklorezačke ("Staklopan"). c.Cene istih ili sličnih proizvoda različitih proizvođača dosta se razlikuju.. 4. Promenljiva B. gipsarske. likorezačke ("Zanat". Korisnik bi se veoma teško snalazio u toj količina materijala. ipak pregledom narednih nekoliko pasusa može se videti da se svaka pozicija sastoji iz rednog broja. O formatizovanju priručnika U kompjuterskom programu "Mungos" sve pozicije su napisane sa punim opisom.... Označavanja koja se koriste u ovom priručniku U priručniku su primenjene standardne oznake i tipografske tehnike koje olakšavaju snalaženje u tekstu. parketarske. a da su štampane sa punim opisom pozicija priručnik bi imao više od 4000 strana. zauzela bi više strana i što je još važnije korisnik priručnika bi se teško snalazio. keramičarske. kao i sa mnogim ekspertima za radove i cene u pojedinim oblastima. Treba napomenuti da se gotovo svi konsultanti bave izvođenjem radova... Konsultacije o formiranim cenama obavljene su za stolarske radove ("Beoenterijer")... Cene su izražene u Evrima.promenljiva B.. 2..promenljiva D... 5. jer bi bio nepregledan... razlikuju se i do 100%. a promenljive su označene sa a. Promenljiva C.. a. Opis pozicije. koja se menja 16 puta. Jedinačne cene formirane su sa velikoprodajnim cenama materijala i sa uključenim porezom na usluge. teracerske. Opis pozicije. Pozicije su u podvrstama složene po tehnološkom procesu. 19 ..... 5. Priručnik ima 13166 pozicije.. Opis pozicije. koliko je to bilo moguće. d. za isti tip i veličinu. ostali deo opisa pozicije je isti. 2. Primer: Pozicija "Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo. jedinice mere i projektantske cene.promenljiva A. mada su mnoge od njih očigledne... Promenljiva A. a svaka vrsta radova na podvrste." ima promenljivu "dimenzija 60x60 cm". 3. "Delo") i molersko-farbarske radove("Lik"). Neprihvatljivo je štampati toliku količinu materijala iz dva razloga: 1. Na primer kod prozora i vrata (drvenih) cene različitih proizvođača.. fasaderske .. Primer: 1. Priručnik bi morao da se podeli u četiri knjige. Redni broj pozicije u priručniku Priručnik je podeljen na vrste radova.. limarske ("Liming").. dimenzija 60x60 cm.. rukovođenjem gradilišta (i formiranjem izvođačkih cena) ili izvođačkim nadzorom.

3. Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu... je ispisana bold (podebljana slova) i sažeto opisuje poziciju. Delimično obijanje maltera.. Obično su promenljive dimenzije.. sa odvozom. 4. b.50 0. Delimično obijanje maltera . odnosno zadati opis pozicije. Obračun po radnom času. Primer: 10. m3 b. Obijanje produžnog maltera sa zidova .. komad. Obijanje cementnog maltera sa zidova . Obračun po m3 zemlje... Cementnog maltera. Krečnog maltera. Obijanje krečnog maltera sa zidova. sa odvozom. vrsta rada ili materijala. a. mereno uraslo. Jedinica mere može biti promenljiva. Ne skraćeni opisi pozicija su: 1. 2. Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu. 4. a. Preostali deo opisa pozicije detaljnije opisuje način rada. Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu.. način obračuna. jedinica mere za obračun. vrste materijala.. m3 11. naslovna. m2. Po m3... debljine.00 € € 4. Jedinice mere i promenljive Za svaku poziciju.50 € 40. paušalno. sa odvozom.00 € 20 .. Čas Način obračuna i jedinice mere su: 10.Opis pozicije u priručniku i promenljive Opis pozicije je pogodbeni opis za izvršenje određene usluge sa potrebnim materijalom.. Primer: 1. Jedinica mere može biti m1. mereno uraslo. kg i slično. iskošena slova.. Obračun po m3 zemlje. jer sadrže iste opise ali imaju jedan ili više promenljivih parametara. c. Obijanje krečnog maltera sa zidova . Produžnog maltera. Prva rečenica. Po radnom času. posebne zahteve. Opis pozicije koji sadrži jednu ili više promenljivih koje su ispisane italic. dat je način obračuna po jedinici mere. Čas 4. m3. Pojedini opisi pozicije su napisani u skraćenom obliku.

Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 4. izneti. Cementnog maltera.75 € Delimično obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih zidova. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. x 190. Primer: U priručniku 1. m2 x 175. x 120. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 obijene površine. na levoj polovini lista. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Šut prikupiti. radi uštede prostora. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih zidova. Obračun po m2 obijene površine. Otvori se odbijaju. Obračun po m2 obijene površine. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Šut prikupiti. Obračun po m2 obijene površine. U predmeru i predračunu 1. otvori se odbijaju. izneti. Otvori se odbijaju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 2.50 € 4. izneti. U predmeru i predračunu radova opisi se pišu.00 = Delimično obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih zidova. m2 3 x 140. m2 2.00 = Obijanje cementnog maltera sa unutrašnjih zidova. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 obijene površine. Obračun po m2 obijene površine. Otvori se odbijaju. približno. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom.75 € b. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Šut prikupiti. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Krečnog maltera. a.00 € c.Izgled pozicija u priručniku i formiranom predmeru Opisi u priručniku pisani su od leve do desne margine. m2 1.00 = Obijanje produžnog maltera sa unutrašnjih zidova. Produžnog maltera. izneti. m2 2. Obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih zidova. otvori se odbijaju.00 = 21 . otvori se odbijaju. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. m2 2.

Vrste radova 1. 3. 19. 10. 11. 30. 20. 5. 7. BETONSKI TESARSKI RADOVI POKRIVAČKI RADOVI IZOLATERSKI RADOVI GRAĐEVINSKA STOLARIJA STOLARSKI RADOVI BRAVARSKI RADOVI LIMARSKI RADOVI STAKLOREZAČKI RADOVI KERAMIČARSKI RADOVI TERACERSKI RADOVI KAMENOREZAČKI RADOVI PARKETARSKI RADOVI PODOPOLAGAČKI RADOVI TAPETARSKI RADOVI ROLETNARSKI RADOVI SUVOMONTAŽNI RADOVI GIPSARSKI RADOVI FASADERSKI RADOVI LIKOREZAČKI RADOVI MOLERSKO FARBARSKI RADOVI LIVAČKI RADOVI RAZNI ZANATSKI RADOVI VODOVOD KANALIZACIJA SANITARNI UREĐAJI 23 35 47 83 97 177 209 229 241 307 365 419 443 475 487 507 517 541 555 575 581 585 619 649 705 753 787 793 801 821 835 22 . 14. 2. 18. 4. 22. 28. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI ISTRAŽIVAČKI RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA ZEMLJANI RADOVI ZIDARSKI RADOVI BETONSKI I ARM. 15. 21. 25. 16. 31. 6. 9. 12. 27. 29. 26. 13. 8. 17. 24. 23.

1. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Dozvole Priključci Saglasnosti Priprema gradilišta Skele Ograde Nadstrešnice Signalizacija Zaštite Čišćenja Pranja Šut Ostali pripremno završni radovi 25 25 26 27 28 29 29 30 30 31 31 32 32

23

1. Dozvole
1. Naknada za uvođenje gradilišne energije. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadležnom organu za odobrenje korišćenja električne energije. U cenu ulazi i plaćanje takse. Obračun paušalno. Paušalno 2. 750,00 €

Naknada za uvođenje gradilišne vode. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadležnom organu za odobrenje korišćenja vode. U cenu ulazi i plaćanje takse. Obračun paušalno. Paušalno 250,00 €

3.

Naknada za zauzeće trotoara. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadležnom organu za odobrenje korišćenja površine trotoara. U cenu ulazi i plaćanje takse za korišćenje za sve vreme trajanja radova. Po završetku radova dovesti sve površine u prvobitno stanje. Obračun po m2/Dan. m2/Dan 0,35 €

4.

Naknada za zauzeće glavne ulice i trotoara. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadležnom organu za odobrenje korišćenja površine trotoara i ulice. U cenu ulazi i plaćanje takse za korišćenje za sve vreme trajanja radova. Po završetku radova dovesti sve površine u prvobitno stanje. Obračun po m2/Dan. m2/Dan 0,65 €

5.

Naknada za zauzeće sporedne ulice i trotoara. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadležnom organu za odobrenje korišćenja površine trotoara i ulice. U cenu ulazi i plaćanje takse za korišćenje za sve vreme trajanja radova. Po završetku radova dovesti sve površine u prvobitno stanje. Obračun po m2/Dan. m2/Dan 0,50 €

6.

Naknada za zauzeće zelene površine. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadležnom organu za odobrenje korišćenja zelene površine. U cenu ulazi i plaćanje takse za korišćenje za sve vreme trajanja radova. Po završetku radova dovesti sve površine u prvobitno stanje. Obračun paušalno. Paušalno 600,00 €

7.

Naknada za seču stabla. Uputiti pismeni zahtev nadležnom organu za odobrenje za seču stabla. U cenu ulazi i plaćanje takse za seču. Obračun po komadu stabla. Kom. 100,00 €

2. Priključci
1. Naknada za uvođenje gradilišne električne energije. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadležnom organu za odobrenje korišćenja električne energije. U cenu ulaze i plaćanje takse za korišćenje za sve vreme trajanja radova i instaliranje glavnog gradilišnog ormana sa brojilom, osiguračima i ostalo. Obračun paušalno. Paušalno 750,00 €

25

2.

Naknada za uvođenje gradilišne vode. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadležnom organu za odobrenje korišćenja vode. U cenu ulaze i plaćanje takse i izrada priključka, šahta, vodomera i ostalo. Obračun paušalno. Paušalno 250,00 €

3.

Naknada za uvođenje gradilišnog telefona. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadležnom organu za odobrenje korišćenja telefonskog priključka. U cenu ulaze i plaćanje takse i instaliranje telefona sa aparatom. Obračun paušalno. Paušalno 250,00 €

4.

Naknada za priključak na elektro mrežu. Pismeni zahtev sa skicom uputiti nadležnom organu. U cenu ulazi i plaćanje takse. Obračun paušalno. Paušalno 250,00 €

5.

Naknada za priključak na vodovodnu mrežu. Pismeni zahtev sa skicom uputiti nadležnom organu. U cenu ulazi i plaćanje takse. Obračun paušalno. Paušalno 200,00 €

6.

Naknada za priključak na kanalizacionu mrežu. Pismeni zahtev sa skicom uputiti nadležnom organu. U cenu ulazi i plaćanje takse. Obračun paušalno. Paušalno 200,00 €

7.

Naknada za priključak na PTT mrežu. Pismeni zahtev sa skicom uputiti nadležnom organu. U cenu ulazi i plaćanje takse. Obračun paušalno. Paušalno 250,00 €

8.

Ugradnja repera na objektu i susednim objektima za praćenje eventualnog sleganja u svemu po uputstvu statičara. U određenom vremenskom periodu, a u dogovoru sa statičarem, vršiti merenja i voditi dnevnik merenja. Obračun paušalno. Paušalno 50,00 €

3. Saglasnosti
1. Naknada za hidrantsku mrežu kojom se podrazumeva pismeni zahtev sa skicom nadležnom organu i plaćanje propisane takse, za odobrenje za upotrebu. Obračun paušalno. Paušalno 2. 250,00 €

Naknada elektrodistribuciji kojom se podrazumeva pismeni zahtev sa skicom nadležnom organu i plaćanje propisane takse, za odobrenje za upotrebu. Obračun paušalno. Paušalno 500,00 €

26

3.

Naknada toplanama kojom se podrazumeva pismeni zahtev sa skicom nadležnom organu i plaćanje propisane takse, za odobrenje za upotrebu. Obračun paušalno. Paušalno 150,00 €

4.

Naknada komunalnom preduzeću kojom se podrazumeva pismeni zahtev sa skicom nadležnom organu i plaćanje propisane takse, za odobrenje za upotrebu. Obračun paušalno. Paušalno 75,00 €

5.

Naknada protivpožarnoj službi kojom se podrazumeva pismeni zahtev sa skicom nadležnom organu i plaćanje propisane takse, za odobrenje za upotrebu. Obračun paušalno. Paušalno 100,00 €

6.

Naknada sanitarnoj inspekciji kojom se podrazumeva pismeni zahtev sa skicom nadležnom organu i plaćanje propisane takse, za odobrenje za upotrebu. Obračun paušalno. Paušalno 100,00 €

4. Priprema gradilišta
1. Montaža i demontaža priručne barake za smeštaj alata, materijala i radnika. Baraku izraditi od montažnih elemenata ili dasaka debljine 1" sa drvenom konstrukcijom. Baraku pokriti daskama i ter papirom ili salonitom. Obračun po m2 barake, komplet. m2 2. 25,00 €

Dovoz vode na gradilište. Za izvođenje radova obezbediti cisternu ili metalnu burad i sukcesivno dopremati potrebne količine vode, za sve vreme trajanja radova. Obračun po m3 vode. m3 5,00 €

3.

Izrada prilaznih rampi-trepni, za dopremu materijala ili odvoz šuta. Trepnu izvesti od fosni i cevi za fasadnu skelu ili od drvene građe. Trepna je širine 1,0 m. Obračun po m1 trepne. m1 5,00 €

4.

Izrada radnih platformi, za izbacivanje zemlje, šuta ili za dopremu materijala. Platforme izvesti od fosni i cevi za fasadnu skelu ili od drvene građe. Obračun po m2 platforme. m2 4,00 €

5.

Montaža i demontaža koruba, za izbacivanje šuta. Korube izraditi od dasaka debljine 24 mm ili 48 mm ili postaviti specijalne cevi od plastičnog materijala. Obračun po m1 koruba. m1 5,00 €

6.

Izrada radnih nadstrešnica za rad, obradu građe i drugo. Radne nadstrešnice izraditi od fosni i cevi za fasadnu skelu ili drvene građe. Preko nadstrešnice od fosni postaviti sloj ter papira i pričvrstiti letvama i ekserima. Obračun po m2 izvedene nadstrešnice. m2 6,00 € 27

5. Skele
1. Montaža i demontaža metalne cevaste fasadne skele, za radove u svemu po važećim propisima i merama HTZ-a. Skela mora biti statički stabilna, ankerovana za objekat i propisno uzemljena. Na svakih 2,00 m visine postaviti radne platforme od fosni. Sa spoljne strane platformi postaviti fosne na "kant". Celokupnu površinu skele pokriti jutanim ili PVC zastorima. Skelu prima i preko dnevnika daje dozvolu za upotrebu statičar. Koristi se za sve vreme trajanja radova. Obračun po m2 vertikalne projekcije montirane skele. a. Fasadna skela. b. Fasadna složena skela. c. Fasadna teška skela. 4. m2 m2 m2 5,00 € 6,00 € 7,50 €

Montaža i demontaža prostorne metalne cevaste skele, za radove u svemu po važećim propisima i merama HTZ-a. Skela mora biti statički stabilna, ankerovana i propisno uzemljena. Postaviti radne platforme od fosni. Skelu prima i preko dnevnika daje dozvolu za upotrebu statičar. Koristi se za sve vreme trajanja radova. Obračun po m3 skele. m3 5,00 €

5.

Montaža i demontaža skele, za unutrašnje radove, na zidovima i plafonima objekta. Skela mora biti statički stabilna i ako je metalna propisno uzemljena. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća samo jedanput. Obračun po m3 skele. m3 4,00 €

6.

Montaža i demontaža pomoćne cevaste skele, u objektu, za rad u prostorijama. Skela mora biti izvedena po svim HTZ propisima. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća samo jedanput. Obračun po m2 horizontalne površine. m2 2,50 €

7.

Montaža i demontaža pomoćne skele, napravljene od koza i fosni u objektu, za rad u prostorijama. Skela mora biti izvedena po svim HTZ propisima. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća samo jedanput. Obračun po m2 površine poda. m2 1,50 €

8.

Montaža i demontaža konzolne skele, za radove u svemu po važećim propisima i merama HTZ-a, po datom projektu skele. Skela mora biti statički stabilna i propisno uzemljena. Postaviti radne platforme od fosni, a sa spoljne strane platformi postaviti fosne na "kant". Skelu prima i preko dnevnika daje dozvolu za upotrebu statičar. Koristi se za sve vreme trajanja radova. Obračun po m1 montirane skele. m1 30,00 €

9.

Montaža i demontaža viseće skele, za radove u svemu po važećim propisima i merama HTZ-a, po datom projektu skele. Skela mora biti statički stabilna i propisno uzemljena. Skelu prima i preko dnevnika daje dozvolu za upotrebu statičar. Koristi se za sve vreme trajanja radova. Obračun po m2 površine pokrivene skelom. m2 2,50 €

28

6. Ograde
1. Montaža i demontaža zaštitne metalne ograde, oko gradilišta, visine 2,00 m sa kapijama za ulaz radnika, vozila i mehanizacije. Kapije snabdeti bravama sa ključevima ili katancima. Ogradu pravilno ankerovati i ukosničiti kako ne dođe do prevrtanja. Ograda mora biti uredno obojena. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća jedanput, bez obzira da li se demontira i ponovo montira u toku radova. Na ogradu postaviti table sa upozorenjem za prolaznike. Obračun po m2 ograde. m2 2. 7,50 €

Montaža i demontaža zaštitne ograde, od žičanog pletiva. Na svakih 2 m postaviti stubove za zatezanje pletiva, visine 2 metra. Postaviti kapije za prolaz i na ogradu postaviti table sa upozorenjem za prolaznike. Ograda se koristiti za sve vreme trajanja radova. Obračun po m2 ograde. a. Od žičanog pletiva. b. Od armaturne mreže. m2 m2 4,00 € 5,00 €

4.

Montaža i demontaža zaštitne ograde, od cevi za fasadnu skelu, visine 1,0 m. Na svakih 2 m postaviti stubove. Na ogradu postaviti table sa upozorenjem za prolaznike. Ograda se koristiti za sve vreme trajanja radova. Obračun po m1 ograde. m1 2,50 €

5.

Montaža i demontaža zaštitne ograde, od drvenih stubova i daščane oplate. Na svakih 2 m postaviti stubove visine 2 m. Postaviti kapije i table sa upozorenjem za prolaznike. Ograda se koristiti za sve vreme trajanja radova. U cenu ulazi i bojenje ograde. Obračun po m2 ograde. m2 6,00 €

7. Nadstrešnice
1. Izrada zaštitne nadstrešnice, ispuštene iz fasadne skele, iznad ograde i ulaza. Nadstrešnicu uraditi od čeličnih cevi za skelu sa kosnicima i ukrućenjima. Pokriti je daskama debljine 2" i ter papirom, koji se pričvršćuje drvenim letvama. Nadstrešnicu prima nadzorni organ, statičar. Širina nadstrešnice je 12,00 m, sa ulazima po potrebi. Nadstrešnica postaviti na visini od 2,50 m. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća se jedanput bez obzira da li se u toku radova, demontira i ponovo montira. Obračun po m2 nadstrešnice. m2 2. 7,50 €

Izrada zaštitne nadstrešnice. Nadstrešnicu uraditi od čeličnih cevi za skelu sa kosnicima i ukrućenjima. Nadstrešnica se pokriva daskama debljine 2" i ter papirom, koji se pričvršćuje drvenim letvama. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća se jedanput bez obzira da li se u toku radova, demontira i ponovo montira. Obračun po m2 postavljene nadstrešnice. m2 6,25 €

29

8. Signalizacija
1. Izrada i postavljanje tabli obaveštenja da se izvode građevinski radovi, sa osnovnim podacima o objektu, izvođaču, investitoru i projektantu. Tabla je dimenzija 200x100 cm. Obračun po komadu table. Kom. 2. 125,00 €

Izrada i postavljanje tabli i drugih oznaka sa upozorenjem, a po tehničkim propisima. Tabla je dimenzija 80x60 cm. Obračun po komadu table. Kom. 50,00 €

3.

Izrada i postavljanje signalnog osvetljenje gradilišta, postavljenog na ogradi i/ili skeli. Instalaciju pod naponom od 12 volti, sa svetiljkama zaštićenim mrežom, postaviti u dogovoru sa nadzornim organom, a u svemu prema propisu. Obračun paušalno, komplet izvedeno. Paušalno 375,00 €

9. Zaštite
1. Nabavka i postavljanje zastora fasadne skela, od jute. Celokupnu površinu skele pokriti jutanim zastorom. Juta mora biti prošivena po vertikali i pričvršćena za skelu, da ne "visi". U toku radova, ukoliko je potrebno, zastor popraviti. Obračun po m2 zaštićene površine. m2 2. 1,50 €

Nabavka i postavljanje zaštite za podove, od deblje PVC folije. Sva eventualna prljanja ili oštećenja poda padaju na teret izvođača. Obračun po m2 poda. m2 0,60 €

3.

Nabavka i postavljanje zaštitnog sloja peska, preko podova. Postaviti sloj ter papira sa preklopom i pažljivo nasuti sloj peska debljine 20 cm. Sva eventualna oštećenja poda padaju na teret izvođača. Obračun po m2 poda. m2 2,50 €

4.

Nabavka i postavljanje zaštitnih dasaka, preko podova. Postaviti sloj ter papira sa preklopom i zaštitu od dasaka debljine 1". Sva eventualna oštećenja poda padaju na teret izvođača. Obračun po m2 poda. m2 2,00 €

5.

Nabavka i postavljanje polietilenske folije, preko otvora na fasadi, vrata i prozora, radi zaštite. Foliju učvrstiti drvenim letvama, vodeći računa da se ne ošteti postojeća stolarija. Sva eventualna oštećenja padaju na teret izvođača. Obračun po m2 folije. a. Prozora i vrata. b. Izloga i portala. m2 m2 1,75 € 2,50 €

7.

Nabavka i postavljanje deblje polietilenske folije, preko nameštaja, radi zaštite. Sva eventualna prljanja ili oštećenja nameštaja padaju na teret izvođača. Obračun po m2 folije. m2 0,50 €

30

8.

Zaštita krovnih površina, od atmosferskih padavina debljom polietilenskom folijom. U toku prepokrivanja krova po potrebi zaštititi otkrivene površine PVC folijom. Obračun po m2 zaštićene površine. m2 1,00 €

9.

Zaštita tavanske konstrukcije, od atmosferskih padavina debljom polietilenskom folijom. U toku radova po potrebi zaštititi otkrivene površine PVC folijom. Obračun po m2 zaštićene površine. m2 1,00 €

10.

Zaštita tavanske konstrukcije, od atmosferskih padavina daskama i debljom polietilenskom folijom ili ter papirom. U toku radova po potrebi zaštititi otkrivene površine daskama i PVC folijom. Obračun po m2 zaštićene površine. m2 5,00 €

10. Čišćenja
1. U toku radova izvršiti više puta grubo čišćenje gradilišta od građevinskog šuta sa prenosom šuta na deponiju gradilišta. Plaća se jedanput bez obzira na broj čišćenja. Obračun po m2 površine gradilišta. m2 2. 0,50 €

Čišćenje prostorija objekta, od građevinskog šuta sa prenosom šuta na deponiju gradilišta. Plaća se jedanput bez obzira na broj čišćenja. Obračun po m2 očišćenje površine. m2 0,75 €

3.

Čišćenje trotoara oko objekta, od građevinskog šuta i drugo i prevoz na gradilišnu deponiju. Plaća se jedanput bez obzira na broj čišćenja. Obračun po m2 očišćene površine. m2 0,50 €

4.

Čišćenje prostora u objektu i oko objekta, od građevinskog šuta sa prenosom šuta na deponiju gradilišta. Plaća se jedanput bez obzira na broj čišćenja. Obračun po m2 očišćene površine. m2 0,60 €

11. Pranja
1. Čišćenje i pranje gradilišta, po završetku svih radova. Izvršiti detaljno čišćenje celog gradilišta, pranje svih staklenih površina, čišćenje i fino pranje svih unutrašnjih prostora i spoljnih površina. Obračun po m2 očišćene površine. m2 2. 0,50 €

Čišćenje i pranje prozora i vrata, po završetku radova. Pažljivo mehanički očistiti sve površine i oprati vodom sa dodatkom odgovarajućih hemijskih sredstava. Obračun po m2 oprane površine. a. Prozora i vrata. b. Izloga i portala. m2 m2 0,50 € 0,60 € 31

4.

Po završetku radova očistiti od građevinskog šuta i oprati vodom pod pritiskom trotoar i kolovoz. Obračun po m2 očišćene i oprane površine. a. Kolovoz i trotoar. b. Staze i plato. m2 m2 0,50 € 0,60 €

12. Šut
1. Prikupljanje šuta na gradilišnu deponiju. U toku i po završenim radovima sa gradilišta prikupiti šut, višak zemlje i drugi otpadni materijal sa objekta, na gradilišnu deponiju pristupačnu za utovar u kamion. Obračun po m3 prikupljenog šuta. m3 2. 2,50 €

Prikupljanje šuta i odvoz šuta. Prikupiti šut, višak zemlje i drugi otpadni materijala, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 odvezenog šuta. m3 12,50 €

3.

Ručni utovar i odvoz šuta, sa gradilišne deponije. Utovariti šut na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 šuta, mereno u kamionu. a. Ručni utovar. b. Mašinski utovar. m3 m3 11,00 € 6,00 €

5.

Ručni utovar i odvoz zemlje sa gradilišne deponije. Utovariti zemlju na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 zemlje, mereno u kamionu. a. Ručni utovar. b. Mašinski utovar. m3 m3 10,00 € 5,00 €

13. Ostali pripremno završni radovi
1. Ručna seča stabla, vađenje panja i korena, prečnika do 10 cm. Stablo odseći, grane iseći, otkopati zemlju oko stabla i izvaditi panj i koren. Zemljom nasuti i nabiti zemlju. Stablo, grane, panj i koren utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po komadu stabla. a. Do 10 cm. b. Do 30 cm. c. Do 50 cm. 4. Kom. Kom. Kom. 10,00 € 50,00 € 150,00 €

Nabavka, utovar, dovoz i razastiranje plodne čiste zemlje u sloju po projektu sa davanjem nadvišenja (nadmera) od 20% kako bi posle sleganja, zemlja zauzela projektovane kote. Izvršiti fino planiranje i valjanje drvenim valjkom. Obračun po m3 nasute zemlje. a. Čista zemlja. b. Plodni humus. m3 m3 12,50 € 20,00 €

32

6.

Izrada travnjaka na mestima označenim u projektu. Preko fino isplaniranog terena izvršiti setvu travne smese: - Festuca rubra 40 % - Festuca ovina 30 % - Poa pratensis 20 % - Trifolium repens 10 % Setvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po mirnom vremenu, bez padavina i vetra. Po izvršenoj setvi seme utisnuti u zemlju gvozdenim ježom, a potom uvaljati drvenim valjkom i izvršiti intezivno polivanje do punog nicanja trave. Polivanje nastaviti svakodnevno do predaje radova. Obračun po m2 zatravljene površine. m2 2,50 €

7.

Izrada travnjaka sa košenjem na mestima označenim u projektu. Preko fino isplaniranog terena izvršiti setvu travne smese: - Festuca rubra 40 % - Festuca ovina 30 % - Poa pratensis 20 % - Trifolium repens 10 % Setvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po mirnom vremenu, bez padavina i vetra. Po izvršenoj setvi seme utisnuti u zemlju gvozdenim ježom, a potom uvaljati drvenim valjkom i izvršiti intezivno polivanje do punog nicanja trave. Polivanje nastaviti svakodnevno do prvog košenja. Prvo košenje izvršiti kosom kada trava dostigne visinu 10-15 cm a drugo košenje izvršiti kosačicom. Obračun po m2 zatravljene površine. m2 3,50 €

8.

Izrada travnjaka sa nasipanjem humusa, sejanjem trave i održavanjem travnjaka. Izvršiti nabavku, utovar i dovoz i razastiranje plodne humusne zemlje u sloju debljine 10 cm sa davanjem nadvišenja (nadmera) od 20% kako bi posle sleganja, zemlja zauzela projektovane kote. Izvršiti fino planiranje, valjanje drvenim valjkom i setvu travne smese: - Festuca rubra 40 % - Festuca ovina 30 % - Poa pratensis 20 % - Trifolium repens 10 % Setvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po mirnom vremenu bez padavina i vetra. Po izvršenoj setvi seme utisnuti u zemlju gvozdenim ježom, a potom uvaljati drvenim valjkom i izvršiti intezivno polivanje do punog nicanja trave. Polivanje nastaviti svakodnevno do prvog košenja. Prvo košenje izvršiti kosom kada trava dostigne visinu 10-15 cm a drugo košenje izvršiti kosačicom. Obračun po m2 zatravljene površine. m2 5,00 €

9.

Nabavka i postavljanje busena sa travom. Sa postojećih površina skinuti sterilnu zemlju u sloju debljine 5 cm. Dovesti, razastreti i uvaljati humusne zemlje u sloju debljine 5 cm. Postaviti busen sa travom, izvaljati ga i pričvrstiti. Fuge između blokova busena popuniti zemljom sa malo travnog semena. Travu redovno zalivati i prvi put ručno kositi. Obračun po m2 obrađene površine. a. b. c. d. Sloj debljine 5 cm. Sloj debljine 10 cm. Sloj debljine 15 cm. Sloj debljine 20 cm. m2 m2 m2 m2 6,00 8,00 10,00 12,00 € € € €

13.

Sa postojećih površina izvaditi ruže. Ruže pažljivo izvaditi sa busenom, upakovati i predati investitoru. Obračun po komadu ruže. Kom. 1,00 € 33

14.

Nabavka i sadnja ruža. Na mestima označenim u projektu, iskopati jame kružnog oblika dimenzija 0,40x0,40 m. Izvršiti sadnju ruža sa dodatkom đubriva 3-5 kg uz svaku sadnicu. Posle sadnje zemlju ocankovati i dobro zaliti. Obračun po komadu ruže. Kom. 2,50 €

15.

Sadnja listopadnih sadnica. Na mestima označenim u projektu iskopati jame prečnika i dubine 0,50 m. Iz jame izbaciti sterilnu zemlju i otpatke. Sadnju obaviti mešavinom humusne zemlje, tresetnog đubriva i peska u odnosu 6:3:1. Prilikom sadnje sadnice zatrpati do 2/3 dubine jame napravljenom mešavinom, a gornju trećinu obogatiti dodatkom tresetnog đubriva sa 3 kg po sadnici. Nakon obavljene sadnje sadnice ocankovati i dobro zaliti. Obračun po komadu sadnice. a. Listopadnih sadnica. b. Četinarskih sadnica. Kom. Kom. 7,50 € 10,00 €

17.

Sadnja žive ograde. Na mestima označenim u projektu iskopati rov dubine i širine 50 cm. Iz jame izbaciti sterilnu zemlju i otpatke. Sadnju obaviti mešavinom humusne zemlje, tresetnog đubriva i peska u odnosu 6:3:1 i to po 9 sadnica po m1. Prilikom sadnje sadnice zatrpati do 2/3 dubine jame napravljenom mešavinom, a gornju trećinu obogatiti dodatkom tresetnog đubriva u količini od 5 kg po sadnici ili odstajalog stajskog đubriva. Nakon obavljene sadnje zemlju oko sadnice ocankovati i obilno zaliti. Obračun po m1 žive ograde. m1 15,00 €

18.

Sadnja puzavica. Na mestima označenim u projektu iskopati jame prečnika i dubine 0,30 m. Iz jame izbaciti sterilnu zemlju i otpatke. Sadnju obaviti mešavinom humusne zemlje, tresetnog đubriva i peska u odnosu 6:3:1. Mešavinu humusne zemlje iz jame obogatiti dodatkom tresetne zemlje sa 3 kg po sadnici. Nakon obavljene sadnje zemlju oko sadnice ocankovati i obilno zaliti. Obračun po komadu puzavice. Kom. 2,00 €

34

2. ISTRAŽIVAČKI RADOVI
1. 2. 3. 4. 5. Snimanja i dokumentacija Ispitivanja i dokumentacija Arheološki iskopi Obrada arheoloških nalaza Ostali istraživački radovi 37 40 42 45 46

35

1. Snimanja i dokumentacija
1. Snimanje fotografskim aparatom i izrada crno belih fotografija, veličine 9x11 cm. U cenu ulazi nabavka i razvijanje filma. Obračun po komadu fotografije. a. b. c. d. e. f. g. h. i. 10. Veličine 9x11 cm. Veličine 9x13 cm. Veličine 10x13 cm. Veličine 10x15 cm. Veličine 13x18 cm. Veličine 18x24 cm. Veličine 24x30 cm. Veličine 24x36 cm. Veličine 50x60 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 5,00 7,50 10,00 15,00 € € € € € € € € €

Snimanje fotografskim aparatom i izrada fotografija u boji, veličine 9x11 cm. U cenu ulazi nabavka i razvijanje filma. Obračun po komadu fotografije. a. b. c. d. e. f. g. h. i. Veličine 9x11 cm. Veličine 9x13 cm. Veličine 10x13 cm. Veličine 10x15 cm. Veličine 13x18 cm. Veličine 18x24 cm. Veličine 24x30 cm. Veličine 24x36 cm. Veličine 50x60 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 1,00 1,50 2,50 3,00 4,00 7,50 10,00 17,50 25,00 € € € € € € € € €

19.

Snimanje fotografskim aparatom sa crno belim filmom, sa 12 snimaka. U cenu ulazi nabavka i razvijanje filma. Obračun po komadu filma. a. Sa 12 snimaka. b. Sa 20 snimaka. c. Sa 36 snimaka. Kom. Kom. Kom. 10,00 € 15,00 € 25,00 €

22.

Snimanje fotografskim aparatom sa kolor filmom, sa 12 snimaka. U cenu ulazi nabavka i razvijanje filma. Obračun po komadu filma. a. Sa 12 snimaka. b. Sa 20 snimaka. c. Sa 36 snimaka. Kom. Kom. Kom. 12,50 € 17,50 € 27,50 €

25.

Izrada kontakt kopija, crno belih. Obračun po komadu kontakt kopije. a. Crno belih. b. Kolor. Kom. Kom. 1,00 € 1,50 €

27.

Izrada dijapozitiva, crno belih. Obračun po komadu dijapozitiva. a. Crno belih. b. Kolor. Kom. Kom. 5,00 € 6,00 € 37

29.

Izrada fotografija, crno belih, veličine 9x11 cm. Obračun po komadu fotografije. a. b. c. d. e. f. g. h. i. Veličine 9x11 cm. Veličine 9x13 cm. Veličine 10x13 cm. Veličine 10x15 cm. Veličine 13x18 cm. Veličine 18x24 cm. Veličine 24x30 cm. Veličine 24x36 cm. Veličine 50x60 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 0,60 0,75 1,25 1,50 2,00 5,00 7,50 10,00 15,00 € € € € € € € € €

38.

Izrada fotografija, u boji, veličine 9x11 cm. Obračun po komadu fotografije. a. b. c. d. e. f. g. h. i. Veličine 9x11 cm. Veličine 9x13 cm. Veličine 10x13 cm. Veličine 10x15 cm. Veličine 13x18 cm. Veličine 18x24 cm. Veličine 24x30 cm. Veličine 24x36 cm. Veličine 50x60 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 7,50 10,00 12,50 17,50 € € € € € € € € €

47.

Tehničko snimanje objekta, sa svim osnovama, izgledima, karakterističnim presecima i detaljima. Po završenom snimanju nacrtati na pausu, tušem u odgovarajućoj razmeri ili kompjuterski obraditi. Kopirati na ozalidu ili štampati na belom papiru i spakovati u fasciklu. Obračun po m2 objekta. m2 5,00 €

48.

Tehničko snimanje fasada, sa svim izgledima, karakterističnim presecima i detaljima. Po završenom snimanju nacrtati na pausu, tušem u odgovarajućoj razmeri ili kompjuterski obraditi. Kopirati na ozalidu ili štampati na belom papiru i spakovati u fasciklu. Obračun po m2 fasade. m2 1,50 €

49.

Tehničko snimanje detalja. Po završenom snimanju nacrtati na pausu, tušem u odgovarajućoj razmeri ili kompjuterski obraditi. Kopirati na ozalidu ili štampati na belom papiru i spakovati u fasciklu. Obračun po komadu detalja. Kom. 10,00 €

50.

Tehničko snimanje sonde, sa osnovama, izgledima, karakterističnim presecima, profilima i detaljima. Po završenom snimanju nacrtati na pausu, tušem u odgovarajućoj razmeri ili kompjuterski obraditi. Kopirati na ozalidu ili štampati na belom papiru i spakovati u fasciklu. Obračun po m2 sonde. m2 6,00 €

38

51.

Tehničko snimanje fortifikacije, sa osnovama, izgledima, karakterističnim presecima i detaljima. Po završenom snimanju nacrtati na pausu, tušem u odgovarajućoj razmeri ili kompjuterski obraditi. Kopirati na ozalidu ili štampati na belom papiru i spakovati u fasciklu. Obračun po m2 fortifikacije. m2 7,50 €

52.

Tehničko snimanje nekropola, sa osnovama, izgledima, karakterističnim presecima i detaljima. Po završenom snimanju nacrtati na pausu, tušem u odgovarajućoj razmeri ili kompjuterski obraditi. Kopirati na ozalidu ili štampati na belom papiru i spakovati u fasciklu. Obračun po m2 nekropole. m2 12,00 €

53.

Tehničko snimanje skeleta i pojedinačnih grobnih mesta, kao i priloga. Sve iscrtati na pausu, tušem u odgovarajućoj razmeri ili kompjuterski obraditi. Kopirati na ozalidu ili štampati na belom papiru i spakovati u fasciklu. Obračun po komadu skeleta ili grobnog mesta. Kom. 35,00 €

54.

Tehničko snimanje i iscrtavanje pokretnog arheološkog materijala. Po završenom snimanju nacrtati na pausu, tušem u odgovarajućoj razmeri. ili kompjuterski obraditi. Kopirati na ozalidu ili štampati na belom papiru i spakovati u fasciklu. Obračun po komadu pokretnog arheološkog materijala. Kom. 25,00 €

55.

Snimanje video kamerom VHS. Izvršiti snimanja video kamerom sa VHS kasetom dužine 30 minuta. U cenu ulazi i nabavka video kasete. Obračun po komadu kasete. a. b. c. d. Dužine 30 minuta. Dužine 60 minuta. Dužine 90 minuta. Dužine 120 minuta. Kom. Kom. Kom. Kom. 30,00 40,00 50,00 60,00 € € € €

59.

Snimanje video kamerom Super 8. Izvršiti snimanja video kamerom sa Super 8 kasetom dužine 30 minuta. U cenu ulazi i nabavka video kasete. Obračun po komadu kasete. a. b. c. d. Dužine 30 minuta. Dužine 60 minuta. Dužine 90 minuta. Dužine 120 minuta. Kom. Kom. Kom. Kom. 40,00 50,00 60,00 70,00 € € € €

63.

Snimanje video kamerom BETA. Izvršiti snimanja video kamerom sa Beta kasetom dužine 30 minuta. U cenu ulazi i nabavka video kasete. Obračun po komadu kasete. a. b. c. d. Dužine 30 minuta. Dužine 60 minuta. Dužine 90 minuta. Dužine 120 minuta. Kom. Kom. Kom. Kom. 50,00 60,00 65,00 75,00 € € € € 39

foto i tehnički snimiti i iscrtati u razmeri. Maltera. Temelje pažljivo očistiti špahtlama. Od kamena. Kom.00 7. b. Obračun po radnom danu.50 10. Kom.00 € 11. 3. foto i tehnički snimiti i nacrtati u razmeri. foto i tehnički snimiti i iscrtati u razmeri. 125. b. skalpelima i ostalim alatima. d. Kom. O rezultatima sačiniti izveštaj i po potrebi uraditi foto dokumentaciju. O rezultatima sačiniti izveštaj. O rezultatima sačiniti izveštaj i po potrebi uraditi foto dokumentaciju. e. Kom.00 € € € € € 16. Slojeve skidati špahtlama. Arhitektonsko sondiranje i ispitivanje sastava maltera i boje fasadnih zidova. Naslaga. Otvoriti sonde. Po radnom satu. Tavanske konstrukcije. a. Sondiranje vršiti pažljivo. Sve otvorene sonde. Obračun po komadu sonde.00 € 10. Obračun po komadu sonde. Kom. b.00 € 40 . po nalogu i instrukciji projektanta. od opeke. c. Kom.00 50. b. Na zidovima.00 € € € € € 8. čeličnim četkama i ostalim alatima. c. skalpelima i ostalim alatima. a. Zidova. b.00 35.00 € 17. a. Na lamperiji. a. Obračun po komadu sonde. foto i tehnička snimanja i iscrtavanja u razmeri. e. Od opeke. Kom. a. Podova. Sve otvorene sonde. po nalogu i instrukciji projektanta. Kom. metlicama.00 40. Arhitektonsko sondiranje i ispitivanje sastava maltera zidova.00 € 5. Kom.00 € Arhitektonsko sondiranje temelja. Pažljivo sondiranje slojeva boje na zidovima. Ispitivanja i dokumentacija 1.50 12. po nalogu i instrukciji projektanta. radi utvrđivanja sastava i prvobitne boje. 25. Pažljivo sondiranje maltera zidova. 15. Kom. Obračun po komadu sonde. Po radnom danu. Obračun po komadu sonde. Na drvenim plafonima.00 60. 7. Po završenom čišćenju oprati vodom pod odgovarajućim pritiskom. Na stolariji.50 10. Sondiranje i istraživanje elemenata objekta. Dan Čas 50.00 € 10. d. Međuspratne konstrukcije. Slojeve skidati špahtlama. m2 m2 4. Na plafonima. Pažljivo čišćenje temelja. Izvršiti otvaranja sondi. Obračun po m2 površine.2. Kom. Kom. Kom. 15.00 € 3. Temelja. Kom.

Bedeme pažljivo očistiti špahtlama. metlicama. Drveta. čeličnim četkama i ostalim alatima. Po završenom čišćenju oprati vodom pod odgovarajućim pritiskom. Krune od kamena. Po završenom čišćenju oprati vodom pod odgovarajućim pritiskom. b. Izvršiti tehničko snimanje. metlicama. Svaki uzorak obeležiti i posebno spakovati.50 € 2. m2 m2 m2 m2 m2 m2 1. Po završenom čišćenju oprati vodom pod odgovarajućim pritiskom.00 € 30. Bedeme pažljivo očistiti špahtlama. m2 m2 3.19. Na crtežima obeležiti sonde sa kojih su uzeti uzorci.50 € 21. Kaldrme. b. d. čeličnim četkama i ostalim alatima. Obračun po komadu uzorka.50 0. b. Pažljivo čišćenje zidova. U saradnji sa Institutom za ispitivanje materijala uzeti uzorke sa karakterističnih mesta i izvršiti analizu sastava materijala i vremena ugradnje. Od kamena. izradu tehničke i foto dokumentacije. Ispitivanje uzoraka maltera. a.00 € 27.00 € 22. Kom. Obračun po m2 površine.00 € 25.50 1.00 0. c. a. Bedema. Izvršiti sondiranja objekta radi dobijanja podataka o stanju objekta i konstruktivnog sistema.00 € 24.60 € € € € € € 41 . b. od opeke.00 € 5. Zidove pažljivo očistiti špahtlama. Elektro instalacija.50 € 6. Kamena. Pažljivo čišćenje bedema. Konstrukcije objekta. Bedema. Obračun po m2 površine. Uzorke uzimati u prisustvu projektanta. Kanalizacione instalacije. Arhitekture objekta. Kaldrme. Ispitivanje i izrada dokumentacije arhitekture objekta. Vodovodne instalacije. Maltera. od zemlje. a. Kom. c. m2 m2 m2 4.75 0. Pažljivo čišćenje bedema. a. b. e. m2 m2 m2 5. f. a. c.75 0. čeličnim četkama i ostalim alatima. 30. od maltera. Krune od kamena. Obračun po m2 objekta.00 € 4. metlicama. Instalacije grejanja. Kom. Obračun po m2 površine. c. Od opeke.50 € 5. Sondiranjem će se dobiti podaci i o eventualnim izmenama vršenim na objektu od vremena gradnje.

00 € 5. Izrada zaštitnih nadstrešnica. Montaža i demontaža zaštitne ograde.00 € 5.50 € 7. Ograda se koristiti za sve vreme trajanja radova. Kapije snabdeti bravama sa ključevima ili katancima. Obračun po m2 ograde. obradu građe i drugo.00 € 42 . Izrada radnih nadstrešnica za rad. od cevi za fasadnu skelu. Na ogradu postaviti table sa upozorenjem za prolaznike. Montaža i demontaža zaštitne ograde.00 € 6. visine 2. Obračun po m2 nadstrešnice. od žičanog pletiva. Ogradu pravilno ankerovati i ukosničiti kako ne dođe do prevrtanja. za smeštaj alata. vozila i mehanizacije. Obračun po m1 trepne. Od žičanog pletiva. Obračun po m2 barake. Preko nadstrešnice od fosni postaviti sloj ter papira i pričvrstiti letvama i ekserima. preko konstrukcije nadstrešnice. Postaviti fosne. m2 25. Obračun po m2 površine ograde. Obračun po m2 nadstrešnice. m2 2. iznad sondi. b. Trepnu izraditi od fosni i cevi za fasadnu skelu ili drvene građe. komplet. Izrada prilaznih rampi-trepni za dopremu materijala ili izvoz šuta. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća jedanput.0 m. m1 2. Montaža i demontaža priručne barake. visine 2 metra. Od armaturne mreže. Radne nadstrešnice izraditi od fosni i cevi za fasadnu skelu ili drvene građe. Baraku pokriti daskama i ter papirom ili salonitom. oko gradilišta. Ograda mora biti uredno obojena.0 m. Trepna je širine 1.50 € 3. a. materijala i radnika. Arheološki iskopi 1.50 € Montaža i demontaža zaštitne ograde. m1 5. 7. Na svakih 2 m postaviti stubove za zatezanje pletiva.3. Nadstrešnice izraditi od fosni i cevi za fasadnu skelu ili drvene građe. bez obzira da li se demontira i ponovo montira u toku radova. Na svakih 2 m postaviti stubove. visine 1. Ograda se koristiti za sve vreme trajanja radova. Obračun po m1 ograde. Na ogradu postaviti table sa upozorenjem za prolaznike.50 € 8. m2 8. m2 m2 6. Baraku izraditi od montažnih elemenata ili dasaka debljine 1" sa drvenom konstrukcijom. Postaviti kapije za prolaz i table sa upozorenjem za prolaznike. sloj ter papira i pričvrstiti letvama i ekserima.00 m sa kapijama za ulaz radnika. m2 7.

50 € 16. Iskopanu zemlju utovariti. Posečeno šiblje i ostali otpadni materijal prikupiti. krampova. prevesti i nasuti predviđeni deo terena.50 € 10. šiblja i čišćenje terena. III kategorije. m3 m3 12. pre početka radova. metlica i slično. m3 m3 6. Zemlju nabiti i grubo nivelisati. mereno uraslo. m2 1. Obračun po m3 zemlje. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Iskopanu zemlju izbaciti. m3 m3 9. a. Mašinski iskop. m3 m3 m3 30. uz stalno prisustvo arheologa. Mašinski iskop. Obračun po m2 očišćenog terena. Do 2 m. a dno nivelisati. Iskopavanja izvesti stručnom radnom snagom uz stalni nadzor arheologa. Obračun po m3 odvezenog šuta. pre početka radova. Iskopanu zemlju pregledati. Mašinski iskop. a. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. mereno uraslo. b. b. obeležiti po mestu nalaza i datumu i odložiti u kese ili kutije. Ručni iskop zemlje. u širokom otkopu. m2 1. Seča gustog šiblja. oprati ga.00 € 45.00 € 75. u širokom otkopu.50 € 4. špahtli.00 € 11. lopata. c. a dno nivelisati. III kategorije. Ručni iskop zemlje. u širokom otkopu. Obračun po m2 očišćenog terena. b.9. Ručni iskop. Šut.00 € 3. Seča vegetacije. Obračun po m3 zemlje. sa nasipanjem. Posečenu vegetaciju.50 € 14.00 € 12.00 € 43 . mereno uraslo. Obračun po m3 zemlje. Bočne strane pravilno odseći. Ručno čišćenje terena od šuta i drugog otpadnog materijala.25 € 18. Ručni iskop. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. III kategorije. Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. mereno uraslo. Ručni iskop. Za značajnije arheološke nalaze u crtežima označiti položaj nalaza. izdvojiti arheološki materijal. sa formiranjem sonde. Obračun po m3 zemlje. Arheološki iskop zemlje i šuta. šiblje i ostali otpadni materijal prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Do 6 m. utovariti na kolica i prevesti u neposrednu blizinu. a. Iskop vršiti u slojevima veoma pažljivo uz upotrebu ašova. a dno nivelisati. m3 15. sa deponovanjem. mistrija. Bočne strane pravilno odseći. dubine do 2 m. b. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Bočne strane pravilno odseći. sa odvozom.00 € 2. a. Iskopanu zemlju prevesti i odložiti na gradilišnu deponiju. zemlju i drugi otpadni materijal utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Do 4 m. Ručni iskop zemlje. mereno u kamionu.

a. Iskopanu zemlju izbaciti. špahtli. utovariti na kolica i prevesti u neposrednu blizinu. Iskop vršiti u slojevima veoma pažljivo uz upotrebu ašova. Odbacivanje zemlje od ivica iskopa. Po radnom času.00 € 5. Prikupljane postojećeg kamena. špahtli. metlica i slično.00 € 23.50 € 2. utovar. mereno uraslo. a. U toku i po završenim radovima sa gradilišta prikupiti šut. Iskopanu zemlju pregledati.21. Postojeće strane iskopa fino okresati. m3 m3 2. Za značajnije arheološke nalaze u crtežima označiti položaj nalaza. obeležiti po mestu nalaza i datumu i odložiti u kese ili kutije. Iskopavanja izvesti stručnom radnom snagom uz stalni nadzor arheologa. Obračun po m3 zemlje. b. izdvojiti arheološki materijal. Obračun po m3 odbačene zemlje.00 € 25. Obračun po m3 zemlje.25 € 29. a. b. krampova. m3 2. Iskop vršiti u slojevima veoma pažljivo uz upotrebu ašova. m3 Čas 17. prevoz kolicima i slaganje na gradilišnu deponiju na udaljenosti do 50 m. mistrija. Po radnom danu. metlica i slično. Iskop vršiti u slojevima veoma pažljivo uz upotrebu ašova. Fino kresanje strana iskopa. višak zemlje i drugi otpadni materijal i odvesti na gradilišnu deponiju pristupačnu za utovar u kamion. Iskopanu zemlju pregledati. m3 6. Iskopavanja izvesti stručnom radnom snagom uz stalni nadzor arheologa. Za značajnije arheološke nalaze u crtežima označiti položaj nalaza. Dan Čas 55. lopata. uz stalno prisustvo arheologa. izdvojiti arheološki materijal. mistrija. krampova.50 € 28. a. Obračun po m3 kamena. lopata.00 € 5. Okresanu zemlju prikupiti i odvesti na gradilišnu deponiju. m2 0. Za značajnije arheološke nalaze u crtežima označiti položaj nalaza. b. oprati ga. Iskopanu zemlju izbaciti. Iskopanu zemlju izbaciti. metlica i slično. Šuta. b. Po m3. Iskopavanja izvesti stručnom radnom snagom uz stalni nadzor arheologa. oprati ga. Iskopanu zemlju iz rova odbaciti na udaljenost od 2-5 m. uz stalno prisustvo arheologa. Po m3.00 € 44 . Po radnom času. špahtli. mereno uraslo.00 € 30. obeležiti po mestu nalaza i datumu i odložiti u kese ili kutije. Čiste zemlje. Prikupljane šuta. utovariti na kolica i prevesti u neposrednu blizinu. Iskopanu zemlju pregledati. krampova. Arheološko sondiranje bedema. Obračun po radnom danu. Arheološko sondiranje terena. m3 Čas 25. lopata. Arheološko sondiranje temelja. oprati ga.50 € 5.00 € 27. utovariti na kolica i prevesti u neposrednu blizinu. Obračun po m2 površine iskopa. uz stalno prisustvo arheologa. Obračun po m3 prikupljenog šuta. izdvojiti arheološki materijal. mistrija. obeležiti po mestu nalaza i datumu i odložiti u kese ili kutije. Po radnom času.

utovar. Kom. Izrada travnjaka na mestima označenim u projektu. Preko fino isplaniranog terena izvršiti setvu travne smese: . prema projektovanim niveletama.00 € 33. Po izvršenoj setvi seme utisnuti u zemlju gvozdenim ježom.00 € 35. Kom. sa gradilišne deponije. Iskop zemlje za izradu škarpe. a. bez padavina i vetra.50 € 34. Humusne zemlje. Do 15 cm.00 € 4.32. Obračun po m3 šuta. Ručni utovar. Obračun po m2 zatravljene površine. mereno uraslo. dovoz i razastiranje plodne čiste zemlje. Kom.00 € 6. nabijanje. Nasipanje zemlje sa nabijanjem. Restauracija i konzervacija posude.50 € 36. Delove koji nedostaju rekonstruisati od gipsa ili drugog materijala. Veće od 50 cm. Polivanje nastaviti svakodnevno do predaje radova. Plodne čiste zemlje.Festuca rubra 40 % . Obračun po m3 nasute zemlje. Izvršiti fino planiranje i valjanje drvenim valjkom. Obračun po m3 zemlje. Obračun po komadu posude.Festuca ovina 30 % . mereno u kamionu.Poa pratensis 20 % . a potom uvaljati drvenim valjkom i izvršiti intezivno polivanje do punog nicanja trave. m3 2.Trifolium repens 10 % Setvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po mirnom vremenu. b. m2 2. Ručni utovar i odvoz zemlje i šuta. mereno uraslo. c. m3 m3 11. Iskopane delove posude pažljivo oprati i očistiti.00 € € € € 45 .00 210. Do 50 cm. visine do 15 cm. Utovariti šut na kamion i odvesti na gradsku deponiju. deponovanu prilikom iskopa. Zemlju nasipati u slojevima od 20 cm kvasiti i nabiti do potrebne zbijenosti. restauraciju i konzervaciju posude. b. planiranje i nivelisanje terena u kosu rampu. Od postojećih delova izvršiti rekonstrukciju. dubine po projektu. Obrada arheoloških nalaza 1. Otkopati zemlju u širokom otkopu. m3 7. Za nasipanje koristiti čistu zemlju.00 160. Do 30 cm. Višak iskopane zemlje prevesti na deponiju gradilišta. m3 m3 12. Izvršiti razastiranje. 60. Mašinski utovar. a.50 € 20. Zemlju oblikovati po projektu sa davanjem nadvišenja (nadmera) od 20% kako bi posle sleganja. Obračun po m3 zemlje. zemlja zauzela projektovane kote. b. Nabavka. Kom. a.00 125. d.

i drugih konstruktivnih elemenata. Delove kapije i dovratnike pažljivo očistiti da se utvrde originali. Uraditi prateću tehničku i foto dokumentaciju. Obračun paušalno. doprozornika.00 € Sondiranje i čišćenje rastresenih bedema. podova. radi dobijanja podataka o stepenu oštećenja temelja. Paušalno 140. Sondiranja izvesti stručnom radnom snagom uz stalni nadzor konzervatora. Sondiranjem utvrditi naknadno izvedene izmene na objektu. Uraditi prateću tehničku i foto dokumentaciju. lukova. niša. Arhitektonsko sondiranje objekta.00 € 3. Sondiranje i čišćenje rastresenih delova kapije i kvadera dovratnika. Sav arheološki materijal očistiti. svodova. Uraditi prateću tehničku i foto dokumentaciju. tehnike zidanja. Obračun paušalno. vrste maltera i slično. Sonde tehnički. Uraditi prateću tehničku i foto dokumentaciju. Paušalno 120. Obračun po radnom času. Obračun paušalno. 250. Paušalno 2.00 € 6. odnosno naknadno ugrađeni kvaderi. odnosno naknadne intervencije. dovratnika. Delove bedema pažljivo očistiti da se utvrde originali.00 € 46 . Sondiranja izvesti stručnom radnom snagom uz stalni nadzor konzervatora. Obračun po radnom času. Arheološko sondiranje terena radi dobijanja originalnih nivoa. Uraditi prateću tehničku i foto dokumentaciju. Uraditi prateću tehničku i foto dokumentaciju.00 € 4. Sondiranja izvesti stručnom radnom snagom uz stalni nadzor konzervatora. Paušalno 150. Arhitektonsko sondiranje i istraživanje spojeva i sučeljavanja zidova. konstruktivnog sistema. oprati i obraditi. Sondiranja izvesti stručnom radnom snagom uz stalni nadzor konzervatora. Čas 6.00 € 5.5. Sondiranja izvesti stručnom radnom snagom uz stalni nadzor konzervatora. Čas 6. temeljnih zona. ložišta. Sondiranja izvesti stručnom radnom snagom uz stalni nadzor konzervatora. Arheološko sondiranje terena radi dobijanja originalnih nivoa i podataka o objektu. krovne konstrukcije. Ostali istraživački radovi 1. geodetski i foto snimiti i iscrtati u razmeri. Obračun paušalno.

5.3. 12. 17. 18. 16. balkoni Krovovi. 4. zidne obloge Zidovi. podvlake Lukovi. stubovi Stepeništa Tavanice. 19. 15. probijanja Otvori Malteri Podovi. 10. kapije Staze. slojevi Lamperije. 13. kolovoz Vodovod i kanalizacija Elektro instalacije Grejanje i klimatizacija Ostali radovi na demontaži i rušenju 49 49 50 52 55 58 59 63 63 64 66 68 70 73 75 76 77 80 81 82 47 . 14. svodovi. DEMONTAŽE I RUŠENJA 1. 2. 11. 7. 6. 3. pokrivač Fasadna plastika Limarija Ograde. temelji Serklaži. 20. 9. 8. Nameštaj Štemovanja.

.

e.0 m2. Iznošenje postojećeg nameštaja.50 € 2. površine do 5. površine do 3. Od 5. Nameštaj deponovati u okviru objekta. m2 15.0 m2.00 6. Kom. Od opeke. Preseka 10x20 cm.00 75. Vitrina.50 € 7. Preseka 50x50 cm. Za cevi grejanja.50 € 49 . utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontirane plakare utovariti i odvesti na deponiju koju odredi investitor. po m2. Nameštaj po završenim radovima vratiti na prvobitno mesto.50 6. 5.00 4. Preseka 30x30 cm. a. Obračun po m1 šlica. Sudopere. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od 10-20. Ormana. probijanja 1. Bušenje rupa za postavljanje instalacija. Kroz zid pažljivo izvesti šliceve za postavljanje cevi. Pomeranje postojećeg nameštaja.00 35. Nameštaj 1.0 m2.00 50. Šut prikupiti. 5.50 15. c. Kroz zidove. Obračun po komadu rupe. b. b. 7. Pažljiva demontaža ugrađenog plakara. a. Kom.00 25. 10. Plakar. Kom. Kom. Od kamena. Obračun po komadu plakara.00 12.50 10. c.25 € 11. Preseka 10x10 cm. Za kanalizacione cevi.00 € € € € € Probijanje zida za prolaz vodovodnih cevi.1. b. Pažljivo šlicevanje zida od opeke za prolaz vodovodnih cevi.00 35. a.00 € € € € 10. Kom. izneti. d. izneti. c. d. Kom. Za vodovodne cevi. Kom. Kom. c. iz prostora koji se adaptira. Plakara. preseka 10x10 cm. Demontirane plakare utovariti i odvesti na deponiju koju odredi investitor. tavanice i slično pažljivo probiti rupe za prolaz cevi za vodovod. iz prostora koji se adaptira. Šut prikupiti. Šut prikupiti. Kom. a. Za kanale klimatizacije.00 € € € € Pažljiva demontaža plakara. Obračun po m2 površine prostorije. m2 0. Kom.0-10.00 80. d. d. Obračun po komadu plakara. Kom. Kom Kom.0 m2. b. Kom. m1 m1 2. 6. Kom. a. Štemovanja. m2 1.0 m2. Obračun po m2 površine prostorije.00 100. Kom. izneti. Obračun po komadu rupe. Do 5. e. Preseka 20x20cm.00 € € € € 10.

utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 10. c. Kom. a.00 m2. b. a.00 € 50 . Probijanje izvesti pažljivo. b. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 m2. Štemovanje zidova za betonske stubove. Obračun po m1 šlica. Probijanje armirano betonske ploče.00 € Pažljiva demontaža prozora. da se ne rastrese zidna masa. b. Šut prikupiti. m2 m2 25. a. Prozore očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. Šut prikupiti. 10.00 € 15. površine do 2. Kom. Kroz zid pažljivo izvesti šliceve za postavljanje cevi. a.50 € 3.00 m2.12.00 m2. Pažljiva demontaža prozora. Kom.00 € 14. m1 m1 10. b.00 € 20.00 € 18. U cenu ulazi i podupiranje. Za stubove. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 zida. Šut prikupiti. Kom. Od opeke. Probijanje pregradnog zida od opeke za izradu otvora vrata. c. Od kamena. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Do 2. otvor dimenzija 50x50 cm.00 € 16. 30. b.00 m2. sečenje armature itd.00 € 16. izneti. U cenu ulazi i podupiranje. Međuspratne konstrukcije sa puniocima. U cenu ulazi i pomoćna skela.00-5. 5. b.00-5. U cenu ulazi eventualno podupiranje i skela. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Obračun po komadu prozora. Šut prikupiti.00 € 7. Od kamena. Obračun po komadu prozora. Preko 5. Od opeke. izneti.00 m2. Od opeke. Kom. da se ne rastrese zidna masa. Obeležiti prozore i pažljivo demontirati vodeći računa da se ne oštete. Demontirane prozore sklopiti. preseka 25x25 cm. a. m3 m3 85. Obračun po m3 zida.00 € 25. 4. Obračun po m1 šlica.00 € 18. koji se ponovo se ugrađuju. Pažljivo rušiti delove zida.00 m2. Preko 5. Od kamena. Probijanje konstruktivnog zida od opeke za izradu otvora vrata.00 € 135. Pažljivo rušiti delove zida. Obračun po komadu otvora. Otvori 1. Pažljivo šlicevanje zida od opeke za prolaz kanalizacionih cevi. Kom. da se ne rastrese zidna masa.00 € 20. Od 2. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Armirano betonska ploča. a. m1 m1 10.00 € 45. izneti. izneti. b. Kom. Do 2. Pažljivo rušiti delove zida. Kom.00 m2. Od 2. Za serklaže. Šut prikupiti. površine do 2. izneti.

Kom. a. d.00 m2. Obračun po komadu prozora.00 m2. Doprozornika. Portala. Kom.50 € 15.00 € 13. b. Kom.0 m2. Metalni prozor.50 € 17. Garažna vrata. c.7. 12.50 20. preseka 20x20 cm.00 m2. koji se ponovo se ugrađuju.00 € 35. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Demontirana vrata sklopiti. Do 2. Demontiranu rešetku prozora utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. b. 7. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor.00 m2. Kom. a. Pažljiva demontaža ulaznih vrata zajedno sa štokom. Kom.00 € 19. b. m2 m2 12.00 m2. Pažljivo demontirati kamen. Materijal očistiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 m2. a. Kom.00-5. Kom. Demontirana vrata sklopiti. Kom. izneti. Drveni izlog. Pažljiva demontaža rešetke prozora. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 17. a.50 € 7. udaljenu do 15 kilometara. Od 2. 15.50 20. b. Metalna vrata. Demontirane prozore sklopiti. Kamen obeležiti. površine do 2. c.00 m2. g. Preko 5. 4. Obračun po komadu vrata. c. Vrata očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. c.00 € 8. b. b.50 € 19. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Obračun po komadu vrata. a.00 17. Kom.50 € 10. Nadvratnika. Obračun po komadu vrata.00 17. Pažljiva demontaža krovnog prozora.00 15.00 € 16. Obračun po m1 doprozornika. Metalni izlog. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Krovni prozor.00 € 7. Pažljiva demontaža vrata. Dovratnika. Kom. Od 2. Okvira vrata.00 € € € € € € € 51 . Obračun po m2 rešetke.50 € 10. e.50 25. Preko 5.00-5. Do 2.00 m2. Pažljiva demontaža vrata zajedno sa štokom. a.00 € 25.00 € 25. Obračun po m2 izloga. Demontaža doprozornika od kamena. jer se ponovo ugrađuje. površine do 2. Kom. površine do 2. Okvira prozora. Ulazna vrata. Nadprozornika. m2 2. Pažljiva demontaža izloga od drveta sa prethodnim vađenjem stakla. Šut prikupiti. f. Obeležiti vrata i pažljivo demontirati vodeći računa da se ne oštete.

za ponovnu upotrebu. otvori se odbijaju. izneti. Obijanje zidnih keramičkih pločica zajedno sa malterom. c. izneti.00 € 11.50 € 3. Cementnog maltera.50 € 7. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. otvori se odbijaju.50 € 9. otvori se odbijaju. a. a. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Malteri 1. Obračun po m2 obijene površine. b. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom.00 € 2. a površinu opeke očistiti čeličnim četkama. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obijanje maltera sa plafona sa plafonskom konstrukcijom od trske i letvi. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Po obijanju maltera klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. izneti. Krečnog maltera. c.75 € 2. Cementnog maltera. c. izneti i odložiti na gradilišnu deponiju. a površinu fasadnih zidova opeka očistiti čeličnim četkama i oprati vodom. m2 m2 4. Obračun po m2 obijene površine.00 € 3. b. m2 2. otvori se odbijaju. Obračun po m2 obijene površine. m2 1. m2 m2 m2 1. Šut prikupiti. Keramičkih pločica. šut prikupiti. a. Produžnog maltera. 4. Cementnog maltera. m2 2. Krečnog maltera.75 € Delimično obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih zidova. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Krečnog maltera. Obračun po m2 plafona. Šut prikupiti. Obračun po m2 obijene površine. Produžnog maltera. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. Obijanje krečnog maltera sa fasadnih zidova. Obračun po m2 obijene površine.00 € 3. izneti. Obiti malter. Obijanje maltera sa plafona. Obiti malter. Pažljivo skidanje blatnog maltera sa bondručnih zidova. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih zidova. Produžnog maltera.00 € 52 . Malter prikupiti.4. m2 m2 m2 2. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. šut prikupiti. izneti. b.00 € 2. Obiti pločice sa malterom i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Mermernih ploča. Obračun po m2 plafona. a. otvori se odbijaju.50 € 10.75 € 12. m2 m2 m2 2. Šut prikupiti.50 € 3.

da se zidani delovi vučenih profila ne oštete. m2 m2 m2 3. Klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. izneti.) i skinuti livene elemente plastike. otvori se odbijaju. Šut prikupiti. c. c. b. Obiti malter sa fasade.00 € 3. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. Cementnog maltera. otvori se ne odbijaju. izneti.00 € 28.00 € 3. da se zidani delovi vučenih profila ne oštete. a. Šut prikupiti. a. b. Produžnog maltera. Šut prikupiti. Po dva najbolje sačuvana elementa plastike izabrati sa nadzornim organom i pažljivo demontirati za izradu modela i kalupa. m2 m2 2.00 € 24. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm.00 € 18. Krečnog maltera. Šut prikupiti. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom.50 € 4. otvori se odbijaju. Pre obijanja maltera na svakoj vrsti vučenog profila ostaviti po dva najbolje sačuvana profila u širini 2030 cm za uzimanje otiska i kao kontrolni profil. Obijanje krečnog maltera sa fasadnih zidova sa vučenim profilima i ornamentalnom plastikom. Produžnog maltera.00 € 4.50 € 4. samarica. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 3. Obračun po m2 sokle. ali se ništa ne razvija i ne dodaje. Oštećene livene elemente plastike skinuti.00 € 21. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obijanje krečnog maltera sa kalkanskih zidova. Krečnog maltera.). Produžnog maltera. Cementnog maltera. Obiti dotrajali malter sa delova fasade. solbanka i dr.50 € 26. vučenih profila (venaca. Obračun po m2 obijene površine. a površinu kalkana čeličnim četkama i oprati vodom. šambrana. Krečnog maltera. Šut prikupiti. izneti. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. b. Delimično obijanje krečnog maltera sa fasadnih zidova. Obračun po m2 obijene površine. Obijanje vršiti sa pravilnim odsecanjem ivica.50 € 4. izneti. Malter obiti pažljivo. Krečnog maltera. m2 m2 m2 3.15. a. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Cementnog maltera. Pre obijanja maltera na svakoj vrsti vučenog profila ostaviti po dva najbolje sačuvana profila u širini 20-30 cm za uzimanje otiska i kao kontrolni profil. Obračun po m2 obijene površine. šambrana. a. Produžnog maltera. a čeličnim četkama opeku i očišćene zidove oprati vodom. samarica.00 € 53 . vučenih profila (venaca. c. a. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. b. b. m2 m2 m2 3. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Obračun po m2 obijene površine. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. m2 m2 3. b. Delimično obijanje produžnog maltera sa sokle. Cementnog maltera. Produžnog maltera. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a čeličnim četkama opeku i očišćene zidove oprati vodom. solbanka i dr.50 € 3. a. Klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. a čeličnim četkama opeku i očišćene zidove oprati vodom. Produžnog maltera.00 € 2. m2 m2 2. Malter obiti pažljivo. Obijanje produžnog maltera sa sokle. Po obijanju maltera klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Delimično obijanje krečnog maltera sa fasadnih zidova sa vučenim profilima i ornamentalnom plastikom. Cementnog maltera. izneti. Obračun po m2 obijene površine fasade.

Obijanje veštačkog kamena i podloge sa sokle. vučenih profila (venaca. Po obijanju veštačkog kamena i podloge klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati soklu vodom. Delimično obijanje veštačkog kamena i podloge sa sokle. ali se ništa ne razvija i ne dodaje. Delimično obijanje veštačkog kamena i podloge sa fasadnih zidova. Obračun po m2 sokle. samarica. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i očišćene zidove oprati vodom. Obijanje izvesti pravilnim odsecanjem ivica. da se zidani delovi vučenih profila ne oštete. m2 3. Obijanje izvesti pravilnim odsecanjem ivica. šambrana. Obijanje izvesti pravilnim odsecanjem ivica. Obračun po m2 obijene površine. izneti. Šut prikupiti. Šut prikupiti. Šut prikupiti. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija veštački kamen. solbanka i dr. m2 6. m2 7. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. otvori se odbijaju. izneti. izneti.00 € 36. solbanka i dr. Veštački kamen obiti pažljivo. Po dva najbolje sačuvana elementa plastike izabrati sa nadzornim organom i pažljivo demontirati za izradu modela i kalupa. vodeći računa da se zidani delovi vučenih profila ne oštete. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Po obijanju veštačkog kamena klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati zidove vodom.00 € 35. a površine svodova i lukova čeličnim četkama i oprati vodom. Obijanje maltera izvršiti pažljivo. Po obijanju veštačkog kamena klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati zidove vodom. m2 6. Obračun po m2 obijene površine fasade. Obijanje veštačkog kamena i podloge sa fasadnih zidova. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 32. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. otvori se ne odbijaju. m2 3. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija veštački kamen. Delimično obijanje veštačkog kamena i podloge sa fasadnih zidova sa vučenim profilima i ornamentalnom plastikom. Pažljivo obijanje maltera sa svodova i lukova. izneti. Obijanje veštačkog kamena izvršiti pažljivo. Pre obijanja kamena na svakoj vrsti vučenog profila ostaviti po dva najbolje sačuvana profila u širini 20-30 cm za uzimanje otiska i kao kontrolni profil.30. m2 7. Obijanje veštačkog kamena i podloge sa fasadnih zidova sa vučenim profilima i ornamentalnom plastikom. vodeći računa da se površina opeke ne ošteti.). Obračun po m2 obijene površine.) i skinuti livene elemente plastike.00 € 54 . utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. otvori se odbijaju. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija veštački kamen. Šut prikupiti.00 € 34. Oštećene livene elemente plastike skinuti. izneti. Obiti veštački kamen i podlogu sa fasade. samarica.75 € 33. m2 3. Po obijanju veštačkog kamena klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati soklu vodom. šambrana. vučenih profila (venaca. izneti.50 € 31. Obračun po m2 obijene površine. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obiti dotrajali veštački kamen sa ravnih delova fasade. Po obijanju veštačkog kamena i podloge klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati zidove vodom. Šut prikupiti. Po obijanju maltera klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Obračun po m2 obijene površine. Obračun po m2 obijene površine.

zajedno sa lajsnama. m2 m3 3. Po m3. m2 m2 1. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od tapisona. Šut prikupiti. Obračun po m2 poda. izneti. Podovi. Klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Obračun po m2 poda. slojevi 1. upakovati. Šut prikupiti. Šut prikupiti.75 0. izneti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.25 € Skidanje brodskog poda sa slepim podom. b. m2 2. Od opeke. d. Po m2.90 1. a. a. Šut prikupiti. b. Od vinaza. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Skidanje poda od tapisona. Slepi pod i štafne skinuti. Šut prikupiti. Skidanje brodskog poda zajedno sa lajsnama. Obračun po m2 ograde. a zidne površine čeličnim četkama i oprati vodom.00 € € € € € 9. Od kamena.00 € 55 . Šut prikupiti. Skinuti nasip izneti. štafni i sloja peska.50 € 5. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 25. Tapison skinuti. Skidanje slepog poda. Obračun po m2 poda. Obračun po m2 očišćene površine. Od vinfleksa. m2 1. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 poda. Brodski pod. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Skidanje nasipa ispod podova. Parket skinuti.75 0. c. Obračun po m2 poda. Brodski pod skinuti. a. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Od jumba. m2 2. b.37. m2 m2 m2 m2 m2 0. slepi pod. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. m2 2.25 € 1. upakovati. Od itisona. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. štafne i lajsne skinuti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € 3.50 € 38. m2 6.00 € 10.90 0. izneti.00 € 4. debljine do 10 cm. otvori se odbijaju. 1. Obijanje veštačkog kamena i podloge sa ograde. Po obijanju veštačkog kamena klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati ogradu vodom. e. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Skidanje poda od parketa zajedno sa lajsnama. Čišćenje fuga zidova od opeke. Obračun po m2 slepog poda. štafnama i slojem peska.

50 4. Po m3. Obračun po m2 poda. postavljenih u cementnom malteru. c. Do 12 cm. d.00 € 3.00 75. Do 8 cm. cementne košuljice. a. Pažljiva demontaža praga vrata. Do 10 cm. Kom. Skidanje poda od opeke sa skidanjem podloge. m2 m2 m2 m3 5. Opeku očistiti od maltera i složiti. 1.00 € 6. m1 m1 0. Skidanje poda od keramičkih pločica.00 € 22.00 € 31. m2 m2 m2 3.00 € € € € 30. Ploče demontirati i podlogu skinuti do betonske konstrukcije. b. Obračun po m2 poda. a.50 € 5. b.00 8. Od mermernih ploča. Skidanje poda. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Pažljiva demontaža drvenih podnih lajsni. m2 m2 4.00 3. Sokle. b.12. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. Po m3. debljine do 6 cm. debljine do 8 cm.00 8.25 4. Od klinker pločica. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. a.00 € 56 . Do 15 cm. Obračun po m2 sloja. šut izneti.00 10. Cementnu košuljicu skinuti do betonske konstrukcije. Obračun po m1 lajsni. c. postavljenih u cementnom malteru.00 € € € € 26. Od teraca.00 € € € € 16. d. a. Pod.50 € 1. Lajsne demontirati i očistiti za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Od kamenih ploča. b. izneti. Skinuti sloj razbiti. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. c. m2 2. a. Skidanje sloja betona ispod poda.00 120.00 10. Cementna košuljica ispod poda. Skidanje podnih mermernih ploča. Rušenje betonske podne ploče. cementna košuljica. Od keramičkih pločica. Obračun po m2 poda. Prag demontirati i očistiti za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Šut izneti. c. Od granitnih ploča. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 m2 m2 m3 6.50 € 18. Obračun po komadu praga.50 € 19. Lajsne. Od teraco ploča. šut izneti. Do 8 cm. Do 6 cm. Obračun po m2 poda. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. d. Obračun po m2 poda. Obiti pločice i skinuti podlogu do betonske konstrukcije. Šut izneti. b. Šut izneti. m2 m2 m2 m2 3.

izneti. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 poda. Pažljiva demontaža parketa zajedno sa lajsnama. Demontaža poda od opeka sa skidanjem podloge. očistiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Granitnih ploča. Brodski pod pažljivo demontirati. m2 4. Pažljiva demontaža parketa sa slepim podom. Obračun po m2 poda. štafne i lajsne pažljivo demontirati. šut izneti. Keramičkih pločica. Obračun po m2 poda.33. Ploče očistiti od maltera i složiti.00 € 9. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. složiti po vrsti. c. upakovati. složiti po vrsti. Šut izneti. Ploče demontirati i podlogu skinuti do betonske konstrukcije. Šut prikupiti. Slepi pod.50 € 57 . b. Pločice i podlogu skinuti do betonske konstrukcije. Kamenih ploča. m2 m2 m2 15. Obračun po m2 poda. m2 1. Obračun po m2 poda. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Pažljiva demontaža slepog poda. b. štafni i sloja peska. Parket i lajsne pažljivo demontirati. a. Klinker pločica. m2 m2 3. Obračun po m2 poda. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. složiti po vrsti.00 € 36. izneti. Parket. a. štafnama i slojem peska. očistiti. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Brodski pod. Demontaža poda od kamenih ploča. izneti. Pažljiva demontaža brodskog poda zajedno sa lajsnama. Demontaža sokle od kamena.00 € 10. postavljenih u cementnom malteru. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Pločice očistiti od maltera i složiti. Šut prikupiti. slepi pod. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. visine do 15 cm. složiti po vrsti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut izneti. m1 1. b. a. Brodski pod sa slepim podom.50 € 41. Kamen očistiti od maltera. Pažljiva demontaža podnih keramičkih pločica. m2 5.50 € 35. zajedno sa lajsnama. upakovati. zajedno sa lajsnama.00 € 37.00 € 45. Opeku očistiti od maltera i složiti. izneti. očistiti. štafne i lajsne pažljivo demontirati. m2 m2 m2 10. upakovati.00 € 12. Teraco ploča. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € 42. očistiti.50 € 38. Obračun po m1 sokle.00 € 9. m2 5. postavljenih u cementnom malteru. Obračun po m2 poda. šut izneti. Mermernih ploča. c.00 € 4. Šut prikupiti. upakovati.

a.00 € 8. Izdvojiti upotrebljiv materijal i složiti. m2 m2 2. Obračun po m2 plafona. Obračun po m2 plafona. Skidanje sa zidova lamperije sa konstrukcijom. Skidanje konstrukcije lamperije.50 € 4. m2 1. Lamperije sa konstrukcijom. Šut prikupiti.50 € Skidanje sa plafona lamperije sa konstrukcijom. Plafon "Hanter Daglas". a. b. Lamperije. m2 m2 m2 1. m2 m2 2. Skidanje daščanog plafona. Lamperije sa konstrukcijom. Obračun po m2 plafona.50 € 6. Obračun po m2 lamperije. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Skidanje plafonske konstrukcije od letvi i blatnog maltera.50 € 2. Šut prikupiti. Lamperije. m2 m2 m2 3. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Skidanje plafonske konstrukcije od trske i letvi. Izdvojiti upotrebljiv materijal. Od letvi i trske.6. c. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Lamperije. Izdvojiti upotrebljiv materijal. c. Šut prikupiti. Lamperije sa filungama. a. Šut prikupiti. Od rabica i armaturne mreže. a. Obračun po m2 plafona. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. Izdvojiti upotrebljiv materijal. izneti. b. Skidanje spuštenog plafona od gips kartonskih ploča sa konstrukcijom.00 € 2. Obračun po m2 lamperije. Obračun po m2 lamperije. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Izdvojiti upotrebljiv materijal i složiti. Daščanog plafona.00 € 7. Plafon "Amstrong".00 € 1. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. a. b. Gips kartonske ploče. a.00 € 58 . Šašovca. izneti. Šut prikupiti. 3.50 € 1. izneti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 m2 2.00 € 2.50 € 11. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. Šut prikupiti. izneti. b.00 € 9. zidne obloge 1.50 € 2.00 € 2. m2 m2 2. Od letvi i blatnog maltera. izneti. Izdvojiti upotrebljiv materijal. Izdvojiti upotrebljiv materijal i složiti. izneti. Od heraklit ploča i štafni. izneti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.

Rušenje betonskog temelja izvesti ručnim ili mašinskim putem.00 € 52. Šašovca. a.00 € € € € 21. Opšivke strehe. m3 m3 m3 55. Keramičkih pločica.00 9.13. po m1. otvori se odbijaju. Rušenje temelja od opeke. Od opeke.00 € 2. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. a. Obračun po m2 obijene površine. Šut prikupiti. Šut prikupiti. očistiti. Opšivku strehe obeležiti. m3 m3 35. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. c. a. Obračun po m2 strehe. izneti. m2 m2 4. a.50 € 125.00 € 6. Obiti pločice sa malterom i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Lamperije. složiti po vrsti. Šut prikupiti.00 7. izneti.00 € 59 .50 € 17.00 € 23. Lamperije. Lamperiju demontirati.50 € 7. Od betona. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. očistiti. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Obračun po m3 temelja. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. izneti. Izdvojiti upotrebljiv materijal. Pažljiva demontaža lamperije sa zidova.50 € Rušenje temelja od betona.75 € 15. m2 m1 2. upakovati. a. b. Šut prikupiti. Pažljiva demontaža lamperije sa plafona. Obračun po m2 lamperije.00 € 3. Šut prikupiti. b. Opšivke strehe. Daščanog plafona. Lamperiju demontirati. Čeone daske strehe. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 strehe. b.50 10. Od kamena. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. m2 m2 m2 m2 6. Šut prikupiti. Šut prikupiti. Lamperije sa filungama. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. temelji 1. Zidovi. b. c. Od špar betona. upakovati. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 m1 6. izneti. Obračun po m3 temelja. izneti. a površinu opeke očistiti čeličnim četkama. 3. pažljivo demontirati. izneti. složiti po vrsti. d.00 € 0. b. Obijanje zidnih keramičkih pločica zajedno sa malterom. Mermernih ploča. Obračun po m2 plafona. Od armiranog betona. Čeone daske strehe. a. m2 m2 4. Lamperije sa filungama. Demontaža opšivke strehe. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 42. Skidanje opšivke strehe. a. b.

izneti. otvori se odbijaju. Rušenje bondručnih zidova sa ispunom i blatnim malterom. Obračun po m3 sokle. Obiti blatni malter. Obračun po m3 zida. Šut prikupiti. a. Obračun po m3 zida. Rušenje sokle od kamena. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju.00 € 7. U cenu ulazi i pomoćna skela. b. Rušenje zidova od blokova. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. nadvratnicima i svim oblogama na zidu. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima. U cenu ulazi i pomoćna skela. m2 10.50 € 15. Fasadnih zidova. m3 m3 40. Obračun po m3 zida. m3 40.00 € 16. izvaditi čatmu i skinuti drvene grede. Konstruktivnih zidova.00 € 12. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Rušenje zidova od opeke u produžnom malteru. Šut prikupiti. Šut prikupiti. Rušenje zidova od kamena. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. otvori se odbijaju. Obračun po m3 kalkana. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima. m3 55. Drvene grede složiti na deponiju gradilišta. Kalkana. U cenu ulazi i pomoćna skela. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. m3 m3 m3 50. Šut prikupiti. Obračun po m3 zida. Obračun po m2 zidova. izneti. izneti. a. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima i svim oblogama na zidu. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima. U cenu ulazi i pomoćna skela.50 € 8. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Upotrebljivi kamen očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju.00 € 55. Obračun po m3 zida. Upotrebljiv kamen očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. otvori se odbijaju. Šut prikupiti.00 € 13. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Rušenje zidova kalkana od opeke u produžnom malteru. izneti.6. otvori se odbijaju. Rušenje zidova od siporeks blokova. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. otvori se odbijaju. nadvratnicima i svim oblogama na zidu. Upotrebljive blokove očistiti od maltera i složiti na deponiju. Upotrebljive siporeks blokove očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. izneti. izneti.00 € 55. c. m3 52. Nadzitka. Rušenje fasadnih zidova od opeke u produžnom malteru. nadvratnicima i svim oblogama na zidu. nadvratnicima i svim oblogama na zidu. izneti. m3 35. U cenu ulazi i pomoćna skela. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima.00 € 60 . izneti. Šut prikupiti. U cenu ulazi i pomoćna skela. m3 47.00 € 52. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Nosećih zidova.50 € 9.

utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. otvori se odbijaju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Debljine 7 cm. d. Demontaža zidova od kamena. U cenu ulaze i rušenje kape i pomoćna skela. Obračun po m2 zida. Debljine 10 cm. U cenu ulaze i rušenje kape i pomoćna skela.50 € 29. m2 m2 m2 m2 m2 5. m1 1. izneti.00 7. m3 42. Šut prikupiti. nadvratnicima i svim oblogama na zidu.00 € 61 . Šut prikupiti. za ponovnu upotrebu. izneti. Demontaža drvenih temeljnih greda. izneti. Dimnjak pažljivo porušiti. m3 82. Debljine 25 cm. izneti. Dimnjak sa dimnjačkom kapom pažljivo porušiti. izneti. Demontaža venca od kamena. m3 75. Šut prikupiti. Obračun po m1 greda. pažljivo demontirati. Dimnjak pažljivo porušiti.50 € 28. sa obeležavanjem kamena. b. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. c.25 € 18. Obračun po m1 venca. izneti. Obračun po m3 dimnjaka. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela. Rušenje dimnjaka od opeke u produžnom malteru. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 27. pažljivo demontirati.00 12. Obračun po m3 zidova. Šut prikupiti. Rušenje pregradnih zidova od opeke debljine 7 cm. Pažljivo porušiti temelj. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. za ponovnu upotrebu. m3 75. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima. m3 60. visine do 20 cm. Obračun po m3 temelja. Obračun po m3 dimnjaka. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. e. Šut prikupiti. Obračun po m2 zida.00 € 24. Pažljivo rušenje temelja od kamena. Rušenje dimnjaka etažnog grejanja.00 8. izneti.00 6.00 € 25. Obračun po m3 dimnjaka. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. a. Opeku očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulaze i rušenje kape i pomoćna skela.00 € € € € € 23. Šut prikupiti. za ponovnu upotrebu. Debljine 15 cm. m2 4. m1 14. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obeležiti kamen. pažljivo demontirati. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 26. Šut prikupiti. Obeležiti kamen. Debljine 12 cm. Rušenje pregrade od luksfer prizmi. Rušenje dimnjaka od opeke u produžnom malteru iznad krova. Obeležiti temeljne grede.17. kamen očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju.

demontirati drvene elemenata. Obiti blatni malter i prikupiti na gradilišnu deponiju. stubove.50 € 33. Šut prikupiti. Obračun po m2 zidova. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. kosnike. izneti. Šut prikupiti. m2 4. izneti.50 € 31. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju.00 € 32. Zidovi se sastoje od roštilja od gredica.25 € 34. Obračun po m2 zidova. Obeležiti talpe. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. jer se ponovo ugrađuju. upotrebljiv materijal očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. spustiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontirati drvene elemente. grede i slično. upotrebljiv materijal očistiti. upotrebljiv materijal očistiti. Pažljivo demontirati pregradu.00 € 36. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. gips kartonskih ploča i termo izolacije. m2 17. Obračun po m2 pregrade. kosnike. Pregrade pažljivo demontirati. Pregrade pažljivo demontirati. upotrebljiv materijal očistiti. izneti. m2 10. grede i slično. Pregrade pažljivo demontirati.25 € 62 . Šut prikupiti. m2 5. Pregrade pažljivo demontirati. Šut prikupiti. Demontaža lako pregradnih zidova. m2 6. upotrebljiv materijal očistiti. Demontaža bondručnih zidova. Obračun po m2 pregrade. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 35. m2 4. Šut prikupiti. m2 4. Obeležiti stubove. Obeležiti stubove. jer se ponovo ugrađuju. m2 12. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. izneti. Obračun po m2 pregrade. Demontaža staklene pregrade. Obračun po m2 zidova. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. spustiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. izneti. Demontaža drvenih zidova.50 € 37.30. Šut prikupiti. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontaža bondručne konstrukcije zidova. Demontaža drvene pregrade. izneti. pažljivo demontirati. Šut prikupiti. spustiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. spustiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Obračun po m2 zidova. grede i slično. Drvene elemente. obloženih gips kartonskim pločama. kosnike. Demontaža montažnih pregrada. Šut prikupiti. Demontaža pregradnih lako montažnih zidova. jer se ponovo ugrađuju. Obračun po m2 pregrade. Izvaditi čatmu. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.

4. izneti.50 € 6. Rušenje svodova od opeke.50 € 9. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 63 . za ponovnu upotrebu. Obračun po m2 zida. Podvlaka. izneti. Obračun po m1 nadvratnika. Obračun po m3 serklaža. Nadvratnika.00 € 5. a. Nadprozornika. Šut prikupiti.00 € 60. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Rušenje armirano betonskih serklaža. c. Lukovi.50 € 35. Pažljivo demontirati luksfer prizme i ram.50 € 4. Od kamena. m3 m3 65. c. a. a. Šut prikupiti. Obračun po m3 lukova. Demontaža drvenih nosača nadvratnika. m1 m1 m1 6. Od kamena. grubo očistiti i složiti u magacin. b. Pažljivo demontirati nadvratnik. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Rušenje stubova od opeke. 3. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m1 nadvratnika.00 € 8. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. Serklaži. a. Materijal pažljivo očistiti. m2 6. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Greda. Obračun po m3 svodova. m3 m3 m3 125. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. m3 m3 50. Šut prikupiti. b. Pažljivo demontirati nadvratnik. a. c.00 € 7. izneti. U cenu ulazi i pomoćna skela.38. Serklaža.00 € Demontaža čeličnih nosača nadvratnika. b. svodovi.00 € Rušenje lukova od opeke. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti. b. izneti. Od opeke. Od opeke. m3 m3 27.00 € 125. Podvlaka. izneti. grubo očistiti i složiti u magacin.00 € 75. Šut prikupiti. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti. b. Rušenje izvesti pažljivo. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m1 m1 m1 3. Obračun po m3 stubova.50 € 7. spustiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. stubovi 1. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. izneti. Nadvratnika. Od opeke. Podvlaka.00 € 110. Od kamena. podvlake 1. U cenu ulazi i pomoćna skela. za ponovnu upotrebu. Demontaža zida od luksfer prizmi. Šut prikupiti.00 € 9. Nadprozornika.

Demontaža svoda od opeke.00 € 4. b. Stepeništa 1. Od opeke. Rušenje stepeništa izvesti pažljivo. izneti.00 € 64 . U cenu ulazi i pomoćna skela. Šut prikupiti. očistiti opeku i deponovati na gradilišnu deponiju. Rušenje stepenika od opeke. m3 m3 75. izneti.00 € 10. Demontaža lukova od opeke. m3 30. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Rušenje stepeništa izvesti pažljivo.00 € 120. U cenu ulazi i pomoćna skela. a. Pažljivo demontirati lukove od opeke. Obračun po m3 stuba.50 € Rušenje stepeništa od opeke starog formata. m3 35.00 € 65. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontaža stubova od opeke.7. očistiti opeku i deponovati na gradilišnu deponiju. Obračun po m2 ploče. Rušenje podesta. Upotrebljiv kamen očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti.00 € 3. m3 m3 55. izneti. Šut prikupiti. Od kamena. U cenu ulazi i pomoćna skela. od armiranog betona. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 stepenika. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 9. izneti. m3 52. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Obračun po m1 stepenika. Od opeke. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Rušenje podesta izvesti pažljivo. Šut prikupiti. Od kamena. sečenje armature itd. m2 5. izneti. b. izneti. Rušenje stepenika od kamena. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Obračun po m3 stepeništa. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 11. m1 4. Obračun po m1 stepenika. Šut prikupiti. U cenu ulazi i pomoćna skela. Šut prikupiti. b. Rušenje stepenika od betona.00 € 6. izneti. 2. Šut prikupiti. Rušenje stepeništa. Pažljivo demontirati svod od opeke.00 € 85. m1 2. sečenje armature itd. očistiti opeku i deponovati na gradilišnu deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. U cenu ulazi i pomoćna skela. a. Obračun po m3 svoda. Od kamena. m3 m3 100. izneti. Pažljivo demontirati stubove od opeke. Od opeke. Šut prikupiti. izneti. Obračun po m3 luka.50 € 5. sa stepenicima. Obračun po m3 stepeništa.

za ponovnu upotrebu. c. m2 10. po m2. a.7. Šut prikupiti. b.00 € 8. Pažljivo demontirati metalnu konstrukciju stepeništa. U cenu ulazi i pomoćna skela. m2 5. m1 6. Od drveta. a. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. delove konstrukcije stepeništa očistiti i složiti u magacin. izneti. Rušenje kose ploče stepeništa.50 5. Obračun po m1 stepenika. Obračun po m3 kraka stepeništa. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 3.00 3. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Rušenje ograde stepeništa od opeke.75 € 5. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. m1 m1 m1 m2 2. Obračun po m1 stepenika. za ponovnu upotrebu. Od kamena. Od pločica. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. m1 m1 m1 2. izneti. izneti. Od kamena. Obračun po m2 stepeništa. izneti. Pažljivo demontirati drvene stepenike.00 € 14. izneti. Stepenike grubo očistiti i složiti u magacin. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. podest. Pažljivo demontirati oblogu stepenika stepeništa da se ne ošteti. Demontaža obloge stepenika od drveta. Šut prikupiti. Delove obloge očistiti i složiti u magacin.00 € 16. Demontaža stepenišne metalne konstrukcije. Demontaža stepenika od drveta. izneti. d. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Delove stepeništa grubo očistiti i složiti u magacin. Šut prikupiti. c. izneti.00 € 0. m3 47. sečenje armature itd.00 € 14.50 € 15.50 € 6. Rušenje obloge stepenika od teraca sa podlogom. Od metala. Demontažu izvršiti pažljivo. Rušenje stepenišnog kraka sa stepenicima. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Rušenje stepenišnog kraka izvesti pažljivo. Od teraca. Šut prikupiti.00 € 19. Od tapisona. Od drveta. Obračun po kg konstrukcije stepeništa. m1 m1 m1 4. Rušenje kose stepenišne ploče izvesti pažljivo.50 € 9. za ponovnu upotrebu.00 € € € € 13. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Demontaža metalnog stepeništa. a. Šut prikupiti. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m1 ograde. izneti. gazišta. Obračun po m1 stepenika. U cenu ulazi i pomoćna skela. Kg 2. c. sečenje armature itd. za ponovnu upotrebu. Obračun po m2 ploče. ogradu. Od teraca.00 € 65 . Od kamena.

utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. e. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. izneti. Armirano betonske ploče. Upotrebljiv materijal očistiti. Upotrebljiv materijal očistiti. za ponovnu upotrebu. Šut prikupiti. Od tapisona. Tavanice od monte. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. c.00 6. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 7. Obračun po m1 ograde. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Tavanice. a. izneti. Demontažu izvršiti pažljivo. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 m2 m2 5. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. izneti. b. m2 2. a. izneti.00 12. Rušenje betonske ploče izvesti pažljivo. U cenu ulazi i pomoćna skela. Livene ograde. Šut prikupiti. c. Rušenje armirano betonske ploče zajedno sa serklažima i podvlakama. m2 m2 m2 m2 m2 17. Sitnorebraste tavanice. Obračun po m2 ploče. Šut prikupiti. Skidanje blatnog maltera sa karatavana. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. balkoni 1. izneti. Šut prikupiti. Obračun po m2 tavana. Obračun po m2 tavana.50 14. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m1 m1 m1 m1 m1 6. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.50 10. delove ograde očistiti i složiti u magacin. za ponovnu upotrebu.22. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. c. Demontaža drvene ograde stepeništa. Od metala i stakla. Drvene ograde. Šut prikupiti. Delove obloge očistiti i složiti u magacin. b. Od kamenih ploča. d.00 € Skidanje daščanog karatavana.50 € 25. Šut prikupiti. Od drveta. a.50 € € € € € 66 . Skidanje blatnog maltera i daščane oplate karatavana.50 € 4. Obračun po m2 tavana.50 7. Demontaža obloge podesta od drveta. izneti. Od kovanog gvožđa. d.50 € € € € € 11. Šut prikupiti. Pažljivo demontirati oblogu podesta da se ne ošteti.00 € 3.00 16. Obračun po m2 tavana. m2 3. b. Metalne ograde. e. 2. Upotrebljiv materijal očistiti. sečenje armature.00 15. m2 2. m2 5. Betonske tavanice.00 12.00 € 5.00 € 1. Balkonske ploče. Obračun po m2 podesta. Skidanje drvene tavanske konstrukcije.

00 € 20. Kom. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. 26. Sitnorebraste tavanice. Demontaža čeličnih nosača međuspratne konstrukcije. Šut prikupiti. Armirano betonske ploče.10.25 € 21. Demontaža drvenih letvi plafona.00 30. grubo očistiti i složiti u magacin. upotrebljiv materijal očistiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 20. e.00 € 18. m2 1. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontaža drvene tavanske konstrukcije. Obračun po m2 tavana. Letve sa plafona pažljivo demontirati. Probijanje izvesti pažljivo.00 € 17. Demontažu izvršiti pažljivo.50 25.00 17. m2 6. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. d. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m2 plafona.50 € 11. Kom. Obračun po m2 karatavana. m2 8. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Drvene grede pažljivo demontirati.50 € 67 . izneti. Balkonske ploče. Šut prikupiti. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 5. Obračun po m1 nosača. izneti. Šut prikupiti. izneti. m2 3. a. izneti.00 € 19. Obračun po m2 karatavana. za ponovnu upotrebu. Pažljivo demontirati nosače. Rušenje drvene međuspratne konstrukcije sa svim oblogama sa gornje i donje strane. Šut prikupiti. m1 3. Demontaža drvene međuspratne konstrukcije. Demontaža talpi karatavana. Kom. Kom. Šut prikupiti. m2 12. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. c. Drvene grede obeležiti i pažljivo demontirati. izneti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € € € € € 16. Talpe obeležiti i pažljivo demontirati. b. Obračun po m2 tavana. izneti. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Kom. Betonske tavanice. Demontaža daščanog karatavana. očistiti. Upotrebljiv materijal očistiti. Tavanice od monte. U cenu ulazi i pomoćna skela. Šut prikupiti. Obračun po m2 konstrukcije. Šut prikupiti. Probijanje armirano betonske ploče. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. sečenje armature itd. Obračun po komadu otvora.

b. b. b. Od biber crepa. b.50 € 2. Obračun po m2 kose površine. izneti. izneti. Skidanje krovnog pokrivača od eternit ploča. izneti. Skinuti crep na bezbedan način. Obračun po m2 kose površine. Termo izolacije. Od ćeramide.75 € 1. a. Skidanje hidro izolacije krova.00 € 12. Od salonita. Od falcovanog crepa. Od mediteran crepa. Obračun po m2 kose površine.25 € 2. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Krovovi. izneti. Šut prikupiti. izneti. m2 0. a. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 1. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m1 grbina i slemena. c. Šut prikupiti. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 m2 m2 2.00 € 1. Obračun po m2 letvisane površine. Skidanje krovnog pokrivača od biber crepa. Od ćeramide. m2 m2 1.00 € 6. m2 m2 m2 1. m2 m2 2. m1 m1 m1 1. Od eternit ploča.50 € 68 . Šut prikupiti. b.00 € 1. 4. izneti. Skinuti eternit ploče na bezbedan način. Skinuti ćeramidu na bezbedan način.75 € 15. Šut prikupiti. Od slemenjaka.12. c. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. sa podlogom. Obračun po m2 izolacije. Od lima. Hidro izolacije. Skinute letve utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Skidanje daščane podloge sa krovne konstrukcije. Skidanje krovnih letvi.50 € 4. Skidanje grbina i slemena od slemenjaka. a. c. m2 1.75 € Skidanje krovnog pokrivača od ćeramide.00 € 9. Šut prikupiti. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 kose površine. Od ćeramide. Grbine i slemena skinuti sa krova na bezbedan način. pokrivač 1. Daske pažljivo skinuti. Skinuti izolaciju na bezbedan način. Od salonit ploča.00 € 14.00 € 2.

Skidanje drvene krovne konstrukcije. Obračun po m2 kose površine. d. spustiti. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. spustiti. Demontaža krovnog pokrivača od kamenih ploča. Obračun po m2 kose površine.00 € 2. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. c. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 2. Od šindre.00 2. Obračun po m2 horizontalne površine. m2 m2 m2 m2 m2 2.00 € 10.00 € 5. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od salonita. b. m2 3. b. b. Od biber crepa. Kamene ploče pažljivo demontirati. Šut prikupiti. Od ćeramide. b. sa podlogom. Obračun po m2 kose površine. Šut prikupiti. Šut prikupiti. Od slemenjaka. c.50 € € € € € 23. jednostruko pokrivanje. Od biber crepa. Od biber crepa. a. spustiti.50 € 69 . e. Demontaža krovnog pokrivača od lima. Obračun po m1 slemena i grbina. a. izneti. spustiti. izneti.00 € 2. m2 m2 m2 3. b. Demontaža krovnog pokrivača od eternit ploča. m2 m2 3. Od salonit ploča. Od eternit ploča. Skinutu građu utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Lim pažljivo demontirati.50 € 2. Ćeramidu pažljivo demontirati. m1 m1 m1 3.00 € 30. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontaža krovnog pokrivača od biber crepa. Ćeramidu pažljivo demontirati. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. izneti. Obračun po m2 kose površine.50 € 28. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km.16. m2 m2 5. Demontaža krovnog pokrivača od ćeramide.50 € 18. Eternit ploče pažljivo demontirati. a.50 € 2. Šut prikupiti. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Krovne konstrukcije. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a.00 € 31. izneti. Crep pažljivo demontirati. Demontaža grbina i slemena od ćeramide. dvostruko pokrivanje. Šut prikupiti. Od ćeramide. Od kamenih ploča. izneti. Šut prikupiti. izneti.00 € 25.50 2. Od salonit ploča 105x122 cm. Rogova krova. c. b. m2 m2 4. Od ćeramide. Od mediteran crepa. spustiti. Obračun po m2 kose površine. a. Od falcovanog crepa. prosto pokrivanje. spustiti.50 € 1.00 3.

oznake NN. Kom. m1 0. Kom. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. očistiti. Demontaža metalne zastakljene nadstrešnice.34. Demontažu plastike izvesti pažljivo. Obračun po m2 kose površine. b. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.50 € 40. c.00 € 13. Krovnu konstrukciju pažljivo demontirati. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 12.50 € 39. Šut prikupiti. Visine h=50 cm. Demontaža rogova krova. Šut prikupiti. a. Dimenzija 20x60 cm. finim likorezačkim alatom.00 € 2. očistiti. Prvo demontirati staklo a zatim metalne delove nadstrešnice. 50. Dimenzija 200x100 cm. m2 m2 1. Demontaža drvene krovne konstrukcije. Kom. m2 m2 5. dimenzija 20x60 cm. m2 1. Obračun po m2 kose površine. Visine h=20 cm. Letve pažljivo demontirati. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. b. Šut prikupiti.50 € 37. 1.50 € 70 . m1 m1 5.00 € 100.00 € 35. Restauracija plastike plaća se posebno. Demontaža daščane podloge sa krovne konstrukcije. Podloge od dasaka. Demontaža friza a. izneti. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. b. Kom. Fasadna plastika 1. Dimenzija 150x40 cm.50 € 15. Šut prikupiti. Kom.00 € 20. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Krovne konstrukcije. Rogove pažljivo demontirati. izneti. sve očistiti i složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Daščanu podlogu pažljivo demontirati. Pronaći mesto ankerovanja. Demontaža ornamentalne plastike konzole.00 € 6. Obračun po m2 nadstrešnice. za ponovnu upotrebu. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Podloge od talpi. Demontaža krovnih letvi.50 € 2. Obračun po m2 kose površine. Dimenzija 30x90 cm. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. očistiti. 8. Demontaža konzole balkona a. b. izneti. očistiti. Obračun po komadu konzole. m2 6. Dimenzija 50x100 cm. Obračun po m1 rogova.00 € 4. Rogova krova. očistiti i osloboditi plastiku i odložiti u gradilišni magacin. Demontaža konzole a.

00 € 25. Demontaža podprozorne ploče a. Demontaža kapitela stuba a.00 € 50. Kom. Kom. Demontaža kapitela pilastera a. b. b. Kom.50 € 22. Širine do 15 cm. Kom. Kom.50 € 71 .00 € 25. Kom. Kom.00 € 7. 10.50 € 60. 4. 20. Dimenzija 50x50x40 cm.8. 22. Dimenzija 80x80 cm.00 € 15. Demontaža balustera a.00 € 27. Demontaža girlande a. Kom. Demontaža nadprozorne ploče a. Demontaža slova a. Dimenzija 70x30 cm. b. Kom.50 € 13.00 € 40.00 € 21. 15.00 € 12. b. Visine do 70 cm. Visine do 80 cm. Visine do 10 cm. b. Prečnika do 80 cm.00 € 17. 5. Dimenzija 50x40 cm. m1 m1 3.00 € 11.00 € 29. Dimenzija 100x100x50 cm. Demontaža stope pilastera a. Dimenzija 200x80 cm. Dimenzija 30x30 cm. Prečnika do 150 cm. Dimenzija 100x50 cm. 12. 22. Demontaža stope stuba a. b. Kom. Dimenzija 50x40 cm. m1 2. 7. Demontaža rozete a.00 € 33. Dimenzija 50x80 cm.00 € 19. Širine do 30 cm. b. Visine do 30 cm. Kom. Kom. Kom.00 € 31. Demontaža završca otvora a. Kom. Dimenzija 200x80 cm. b.00 € 20.50 € 9. Kom. Kom. Dimenzija 100x50 cm. b.50 € 20. Dimenzija 30x30 cm. Demontaža ugaone rozete a.00 € 30. Dimenzija 100x50 cm. 25. 10. Kom. Kom. Kom. Kom. b. b. Dimenzija 100x50 cm. Dimenzija 50x50x40 cm. Dimenzija 120x50 cm. Demontaža trakastih zubaca a. Dimenzija 100x100x50 cm. Demontaža trakaste kime a. 5.50 € 15. Kom. b. Kom.00 € 23.50 € 60.50 € 10. Visine do 50 cm. Kom. b. Kom.

00 € 40.00 € 40. 75. Kom. Dimenzija 50x50 cm. Kom. 25. b.50 € 38. Visine do 50 cm. 25. b.00 € 40.00 € 51. Kom. Kom. 15. Kom. Demontaža karijatide a. Kom. Kom. Kom. Visine do 70 cm. Dimenzija 150x200 cm.00 € 45. Kom. Dimenzija 60x80 cm. Dimenzija 100x100 cm. Visine do 150 cm. b. b. b.00 € 50.00 € 50.00 € 55. Kom. 3. Visine do 250 cm. b. m1 7.00 € 59. b. 20. Kom.00 € 60. Demontaža grba a. b.00 € 57.00 € 53. Kom. Demontaža skulpture a. b. Demontaža merkura a.00 € 125. 75. Kom. Visine do 50 cm.00 € 37. 25. Dimenzija 80x80 cm. Visine do 120 cm. 15. Kom.00 € 125. Kom. Demontaža vaze a. Kom. Visine do 150 cm.00 € 50.00 € 42.00 € 40. Demontaža poklopne ploče ograde a. Dimenzija 100x150 cm. 20. Demontaža školjke a. Demontaža reljefne ploče a. Kom. Kom. Demontaža maske a. Demontaža glave a. Dimenzija 100x100 cm.00 € 60. b. Dimenzija 100x100 cm. Demontaža kartuša a. Demontaža poprsja a.00 € 47.00 € 5. Kom. Dimenzija 50x50 cm. Kom. b. Preseka 50x20 cm. Demontaža meduze a. Kom. 30. Dimenzija 100x150 cm. Dimenzija 60x80 cm. Dimenzija 50x50 cm.00 € 49. Kom. Kom. Demontaža polubalustera a. Dimenzija 50x50 cm. Visine do 250 cm.35.00 € 72 . Visine do 90 cm. 20. b. Visine do 150 cm. 15. Dimenzija 100x100 cm. Dimenzija 100x100 cm. Kom. Kom.00 € 50.00 € 44.

Paušalno Paušalno Paušalno 125. d. Prozora kubeta. Dilatacije. Krovne prozore obeležiti.00 € € € € € € € 73 . m1.50 € Demontaža svih oluka. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a.00 1. koji se ponovo postavljaju. Demontaža oluka. upakovati. Demontaža krovnih prozora. Šut prikupiti. Kom. m1 m2 1. Kalkana. Demontaža krovnih prozora. upakovati. Obračun paušalno.00 2. upakovati. Demontaža opšivke krovnih prozora. c.50 € 13. Obračun po komadu prozora. a. b. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Po m1. Kom. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. opšivki prozora. Obračun po m1 limarije. a. Do 300 m2. Puc lajsne. Do 200 m2. e. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. c. Fasadnih "sendvič" pokrivača. dimnjaka i drugih elemenata. Lim skinuti sa krova na bezbedan način. Veterlajsne. Skidanje krovnog pokrivača od lima. Kom.50 1.00 € 6. a.00 € 12. b. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 2. c. Opšivku demontirati. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju. Limarija 1. Obračun po komadu prozora.00 2. Od lima. 5. olučnih vertikala. b. Po m2. Krovne prozore demontirati. Kom. sa objekta horizontalne površine do 100 m2.50 € € € € 10. b. Demontaža opšivke dimnjaka.00 3. upakovati. d. Obračun po m1 opšivke. Obračun po komadu prozora. upakovati. izneti. Limariju demontirati. Do 100 m2. Kube od lima. Krovnih prozora.00 € 6. Ivice ravnog krova sa šoderlajsnom. m1 m1 m1 m1 m1 m1 2. g. pažljivo demontirati.00 € 225. 12.14. 3. Šut prikupiti.00 2. izneti. m2 m2 m2 m2 2. 7. f. Obračun po m2 krova. opšivki prozora. a.50 € 2. Dimnjaka. b. Opšivku demontirati.50 € 14. olučnih vertikala. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. dimnjaka i drugih elemenata.00 € 175.00 1. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.75 3. Iksne. Limariju demontirati. Krovnih "sendvič" pokrivača.

m1 m1 1.25 1. Vodoskupljač demontirati. Obračun po m1 sampleha. b. c. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Kom. Obračun po m2 opšivke. d. Iksne. upakovati. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. 2.25 € 30. Opšivku demontirati. a. Opšivku demontirati. Raznih venaca.00 1.25 € € € € € 38. upakovati. Obračun po komadu vodoskupljača. samarica. m1 m1 m1 m1 1.25 1. Opšivke balkona. Obračun po m1 olučnih horizontala. b. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Opšivku demontirati. b. 1. Glavnog venca. Ventilacionu kapu utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. m1 2. a.21.50 1. po m2. Demontaža ventilacione kape. c. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.50 € 28.50 1. Iznad oluka. Krajcovanih uvala u betonskoj rigoli. Olučne cevi. m1 m1 m1 m1 m1 1. Podeonog venca.00 € 3.50 € 2. Obračun po m1 opšivke. samarica. viseći i cevi. Demontaža opšivke solbanka. upakovati.50 € € € € 27. Obračun po m1 opšivke. Demontaža snegobrana. c. Ležeći oluk. Demontaža sampleha ispod oluka.00 € 39. b. Oluke demontirati. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Kom. Demontaža opšivke glavnog venca. Opšivke ograde. a.50 € 23. Viseći oluk. Demontaža oluka. Opšivke atike. Opšivke nadzidaka. e. d. a. m2 m2 2. Opšivku demontirati.50 2. Snegobran demontirati.25 1. Obračun po m1 snegobrana. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. upakovati. upakovati. Demontaža vodoskupljača. upakovati.75 € 74 . b.25 € 1. a. Oluka. Obračun po komadu ventilacione kape. Demontaža opšivke iksne. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.50 € 1. Ispod oluka. Solbanaka. m1 m1 m2 1.00 € 33.

m3 90. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. Metalne. dimenzija 100x240 cm. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. 6. Obračun po komadu kapije. a. Šut prikupiti. za ponovnu upotrebu.00 € 4. 7. zidane u produžnom malteru. Kamen očistiti od maltera i složiti za ponovnu ugradnju. očistiti i osloboditi plastiku i odložiti u gradilišni magacin. izneti.00 € 7.00 € 75 . m3 45. Drvene. Kom. Restauracija plastike plaća se posebno. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m3 ograde. finim likorezačkim alatom. izneti. Demontaža balustera ograde. Obračun po m3 ograde. Šut prikupiti.50 € 6. Rušenje ograde od opeke. m3 m3 35. a. m2 m2 2. Drvenu ogradu pažljivo demontirati. b. Drvene. Od kamena. Obračun po m3 ograde. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontažu balustera izvesti pažljivo.00 € 42. Rušenje balkonske ograde od betona. Demontiranu kapiju sklopiti. Pažljiva demontaža drvene kapije.00 € 9. Obračun po m3 ograde. izneti. izneti. Pronaći mesto ankerovanja. Kom. Metalne. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. a. m3 100. Obračun po komadu balustera.00 € 5. Ograde. očistiti. Šut prikupiti. Od opeke. Opeke očistiti od maltera i složiti za ponovnu ugradnju. Opeke očistiti od maltera i složiti za ponovnu ugradnju. Pažljiva demontaža drvene ograde. zidane u produžnom malteru. Obračun po m2 ograde. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor.00 € 10. Pažljiva demontaža ograde od kamena. 3.15.50 € 15. Šut prikupiti.50 € Rušenje balkonske ograde od opeke. kapije 1. Kom.

00 € 4.50 € € € € 10. m2 m2 m2 m2 4. Od kamena.50 5. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Skinuti sve slojeve. Od betona. Šut prikupiti. m2 m2 m2 5. b.00 5. Od betona. Od opeke.50 € 5.50 4. izneti. Od kamena. Od kamenih ploča. a. d. Od kamena. a. a. Od kamena. Rušenje trotoara izvesti zajedno sa skidanjem podloge.00 € € € € 16.00 € 3. d. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut izneti. Od opeke. m2 2. m1 m1 7. Rušenje staza od asfalta sa svim slojevima. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Odvojiti tvrdi materijal i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. izneti. Obračun po m1 ivičnjaka. Obračun po m2 trotoara. c. Od betonskih elemenata.16. Rušenje ivičnjaka od kamena. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Od betona. Demontaža trotoara od kamena. Obračun po m2 trotoara.50 € 5. Obračun po m2 staze. Šut prikupiti. Rušenje kolovoza izvesti zajedno sa skidanjem podloge. b. Od kamenih ploča. a. Pažljivo demontirati kamen. izneti. izneti. Rušenje staze izvesti zajedno sa skidanjem podloge. Pažljivo demontirati ivičnjake. debljine do 20 cm.00 € 76 . očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 6. izneti. Rušenje trotoara od betona. m1 m1 5. m2 m2 m2 m2 7.00 € 80. Rušenje ivičnjaka izvesti zajedno sa skidanjem podloge. Šut prikupiti. Asfaltni. Obračun po m2 staze. 12. izneti. Staze. Odvojiti tvrdi materijal i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € Rušenje asfaltnog kolovoza. Betonski. c. b. Od betona. kolovoz 1. m3 m3 60. Obračun po m3 kolovoza.00 € 4. b. Od kaldrme. a. Šut prikupiti.00 € 7. Rušenje staze od betona. Obračun po m1 ivičnjaka. b. a.50 3.00 6. Od opeke. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Demontaža ivičnjaka od kamena. c. Odvojiti tvrdi materijal i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.50 € 12. Skinute ivičnjake. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.

Prečnika 3/8". Vodovod i kanalizacija 1. po izboru investitora.00 € Demontaža vodovodne mreže od pocinkovanih cevi prečnika 3/8". f.50 1. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Prečnika 6/4". utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15 km.50 1. Obračun po komadu ventila. Prečnika 3/4". Demontirati ventil i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km.00 3.25 1. Prečnika 1/2". a. Od kamena. Obračun po komadu baterije. po izboru investitora. g. Kom. Prečnika 3/8". Šut prikupiti. m1 m1 7.00 2. Kom. c. c. Obračun po m1 rigole.75 1. Pažljiva demontaža baterije za vodu. g.50 € 77 . a. h. Objekat površine do 100 m2.50 3.00 € € € € € € € € € 20.18. Prečnika 3". d. Obračun po m1 cevi.25 1. Pažljivo demontirati rigole. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 0. Prečnika 5/4". po izboru investitora. Prečnika 1/2". Prečnika 5/4".75 0. d. Demontaža vodovodne mreže od pocinkovanih cevi Demontirati vodovodnu mrežu.50 4. Kom. Prečnika 2". Kom. Prečnika 5/2". Prečnika 3". Demontirati vodovodnu mrežu.75 2. b.00 1. b. Pažljiva demontaža ventila prečnika 3/8". Kom. Kom.50 3. utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15 km. Prečnika 1". Kom.50 € 5. Paušalno 2. izneti. Baterije za vodu. Prečnika 1". Prečnika 3/4". a.50 € 2. Obračun paušalno. Kom.00 € € € € € € € € € 11. i. Demontaža rigola od kamena. 80. Prečnika 5/2". e.75 2. Demontirati bateriju i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. i. Tuš baterije. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Prečnika 2". 2. b. Kom.00 € 17. f. Od betona. h. a.00 1. Kom. 1. po izboru investitora. e. Prečnika 6/4".00 5. Kom. b.

sifon i bateriju i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Obračun po komadu sudopere. b.00 € 5. Obračun po komadu pribora.00 € 78 .00 € 30. Kom. Obračun po komadu vodokotlića. po izboru investitora. prečnika 50 mm. Obračun po komadu bojlera. Obračun po komadu pisoara. 6. 10. Pažljiva demontaža bidea sa baterijom. 2. Pažljiva demontaža odvodne rešetke.00 € 33.00 € 23. po izboru investitora. Demontirati pisoar i ventil i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Obračun po komadu kade. b. 4. Demontirati WC šolju. 8. Kom 1.00 € 32. po izboru investitora. Demontirati odvodnu rešetku i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. po izboru investitora. Tuš kade i baterije. Kom.50 € 27. Demontirati kadu sa baterijom i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km.00 € 28. Pažljiva demontaža WC šolje. Demontirati pribor za kupatilo i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Bojlera. 6.50 € 29. 12. Demontirati vodokotlić i cevi i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km.50 € 8. Obračun po komadu rešetke. Kade i baterije. vodokotlića i cevi. Pažljiva demontaža vodokotlića i cevi.00 € 25. Pažljiva demontaža pisoara sa ventilom. Pažljiva demontaža pribora za kupatilu. Kom. Kom. a. Obračun po komadu šolje. a. po izboru investitora. 4. Demontirati sudoperu i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Kom.22. Kom. Pažljiva demontaža bojlera. Obračun po komadu umivaonika. vodokotlić i cev i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. po izboru investitora. Kom. po izboru investitora. Kom.50 € 26. Pažljiva demontaža sudopere. Obračun po komadu bidea. Demontirati bojler i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Pažljiva demontaža kade i baterije za vodu. Kom. Kom. po izboru investitora. 6. po izboru investitora. Demontirati umivaonik. po izboru investitora. Demontirati bide i bateriju i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Protočnog bojlera. Kom. Pažljiva demontaža umivaonika sa sifonom i baterijom.

Prečnika 125 mm.00 € 38. utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15 km. Obračun paušalno.00 € 42. Kom.25 1. b.50 2.00 2. Paušalno Paušalno Paušalno 125. Demontaža gvozdeno livenih kanalizacionih cevi prečnika 50 mm. Demontirati vodomer i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. b. Kom. Obračun po m1 cevi. e. a.00 1. Demontaža hidrantske mreže. Prečnika 150 mm. d. Od keramičkih cevi. a. Paušalno 60.00 € 35. Prečnika 200 mm. po izboru investitora. c. c. Demontaža kanalizacione mreže od keramičkih cevi. utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15 km. Objekat površine do 100 m2. m1 m1 m1 m1 m1 1. Prečnika 50 mm. Demontirati protivpožarni hidrant i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. a.00 € 37. e. g.00 3. f. c. Demontaža baštenskog hidranta. h. 5.00 2. utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15 km. Od livenih cevi. Obračun po komadu hidranta. Prečnika 150 mm. Demontirati poklopac šahta sa ramom i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Prečnika 125 mm.50 3. Obračun po paušalno. Pažljiva demontaža poklopca za šaht. po izboru investitora. Obračun po komadu vodomera.00 € 75. Od PVC cevi.00 € € € € € € € € 51.50 2. Obračun po m1 cevi.50 € € € € € 79 . 2. Prečnika 75 mm. po izboru investitora. b. Demontirati kanalizacione cevi. Obračun po komadu hidranta. Objekat površine do 100 m2. utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15 km. Prečnika 70 mm. Kom. Prečnika 100 mm. Obračun po komadu poklopca. Prečnika 300 mm. Kom. po izboru investitora. po izboru investitora. Prečnika 400 mm. d. Demontaža keramičkih kanalizacionih cevi prečnika 75 mm. po izboru investitora.50 2. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 1.34. Prečnika 100 mm.50 € 39. Demontirati kanalizacione cevi. Demontaža protivpožarnog hidranta. Demontirati baštenski hidrant i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km.00 4. po izboru investitora. Pažljiva demontaža vodomera. 7. po izboru investitora. Prečnika 250 mm.75 3. Demontirati hidrantsku mrežu.00 € 90.50 € 36. 10. Demontirati kanalizacione cevi.

b. Demontirati električno brojilo i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Kom.00 10. po izboru investitora. Obračun po komadu električnog brojila. Razvodnog ormana.00 € 13. Gajger olučnjaka. 12. Pažljivo demontirati gajger olučnjak. Elektro instalacije 1. Obračun po komadu svetiljke. b. Razvodne table. Neonske lampe. 6.00 € € € € € Pažljiva demontaža svetiljke.00 € 80 . Demontirati svetiljke i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Preduzeti sve sigurnosne mere. Demontirati prekidače i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km.60. Svetiljke. 0. Kom. Obračun po komadu gajgera. Kom. Pažljiva demontaža električnog brojila. Paušalno 175. Dom slivnika. Električnog brojila.00 € 10. e.75 € 11. Obračun paušalno. Pažljiva demontaža elektro instalacije. a. Kom.50 1.00 € 12. d.00 6. po izboru investitora. Kom. Konzole.00 € 62. a. a.50 1. c. Kom. Obračun po komadu poklopca. 5. Obračun po komadu. Kom. b. utičnica i slično. Demontaža gajger olučnjaka. po izboru investitora. Kom. d. očistiti. Demontirati grejalicu i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. c. Radove mora da obavi stručno lice i to obavezno pre početka radova na demontaži objekta. Kom. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Kom. Bojlera. Demontirani materijal predati investitoru ili odvesti na deponiju. po izboru investitora. Obračun po komadu grejalice. Kom.50 € € € € 10. Konzole za mrežu. Kom.00 4. 1.00 6. 15. Demontirati poklopac šahta sa ramom i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. po izboru investitora. Lustera. Kom. Pažljiva demontaža prekidača. a. b. Pažljiva demontaža poklopca za kanalizacioni šaht. objekta površine do 200 m2.50 2. Plafonjere. Kom. Grejalice. 6.00 € 18. Kom. Pažljiva demontaža grejalice.

Kom. Klima uređaja.75 5.00 € 19. Kom.00 25. a. po izboru investitora. Kom.50 300. f. 3. Obračun po m1 instalacije. Čilera. Kom. Šibera. d. m1 0.75 € 16.00 20. Klima kanala.50 3. Demontaža cevne mreže sa odnošenjem i skladištenjem na deponiju udaljenu do 15 km. j. k. Kom. 1. Obračun paušalno. Obračun po m1 mreže.00 0. Ventila. Držača radijatora. Kom. Kom.00 € 15. Demontirati protivpožarnu instalaciju i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km.00 7. e. Pažljiva demontaža kompletne protivpožarne. po izboru investitora. Kom. Pažljiva demontaža gromobranske instalacije. objekta površine do 200 m2. Obračun po komadu ventila. a. Cevne mreže grejanja. Ekspanzionog suda. Paušalno 250. objekta površine do 200 m2.00 € € € € € € € € € € € 81 . odnošenjem i skladištenjem na deponiju udaljenu do 15 km. Pažljiva demontaža gromobranske instalacije sa pakovanjem.00 150.00 15. c. Kom.14. Kotla. Grejanje i klimatizacija 1. Kom.50 € Demontaža ventila sa odnošenjem i skladištenjem na deponiju udaljenu do 15 km. i. Kom. b. Cirkulacione pumpe. Fan coil aparata. po izboru investitora. Demontirati gromobransku instalaciju i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. po izboru investitora. Klimatizera. b.00 6. m1 m1 1. Obračun paušalno. Radijatora. g. h. po izboru investitora. Paušalno 50.00 € 2.

Kom. a.00 € 82 .75 75.00 1. vodeći računa da se elementi ne oštete i sve delove fino očistiti. c.20. a prostor očistiti. Preduzeti sve mere za bezbednost radnika i susednih objekata. Kom.00 € 9. d. Izvršiti kompletnu demontaža svih delova lifta i njegovo skladištenje na deponiju udaljenu do 15 km. Držač deponovati za ponovnu ugradnju ili predati investitoru. Demontaža kamina. Kom. Obračun po m2 bruto površine objekta. Paušalno 600. Ostali radovi na demontaži i rušenju 1. Kućnog broja. 4. b. 80. Kom. Pažljivo rušenje objekta. Obračun po komadu držača. Držača zastave.00 € 8.00 € Demontaža kaljeve peći. Demontaža lifta. Obračun paušalno. 150x100 cm. Garnišle. m2 2. Kaljevu peć pažljivo demontirati. U cenu ulazi i demontaža elektro i drugih instalacija. Delove kamina deponovati za ponovnu ugradnju ili predati investitoru. Opeku očistiti i složiti za ponovnu ugradnju.50 € € € € 40. vodeći računa da se kaljevi ne oštete i sve delove fino očistiti. Obračun po komadu kamina. Kamin pažljivo demontirati. Kom. 25. Šut utovariti i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po komadu peći. po izboru investitora. 7. Demontaža držača zastave. Reklame. objekta visokog do četiri sprata. Kom. Upotrebljiv materijal očistiti i složiti na gradilišnu deponiju ili odvesti na lokaciju koju odredi investitor. Elemente peći deponovati za ponovnu ugradnju ili predati investitoru.00 0.

3. 2. 5. 7. šahtovi Iskopi razni Zaštitni radovi Nasipanja. 6. Raščišćavanja Široki iskopi Temelji Rovovi. nabijanja Planiranja Obrada terena Prevozi. 9. 11. 4. 8. ZEMLJANI RADOVI 1. 10. odvozi Ostali zemljani radovi 85 86 87 88 89 90 91 93 93 95 96 83 .4.

.

Prečnika preko 50 cm. Obračun po m2 očišćenog terena. b. Šut. Prečnika do 50 cm. grane.00 25. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 42. Obračun po m3 odvezenog šuta. Kom. Stablo odseći. Kom.50 € Sečenje postojeće niske vegetacije i šiblja sa čišćenjem terena pre početka radova. Ručna seča stabla prečnika do 10 cm sa vađenjem panja i korena. Kom. Obračun po m3 odvezenog šuta. Ručno čišćenje terena od šuta i drugog otpadnog materijala. b. Kom. Obračun po komadu stabla.00 € 4. d. Ručno vađenje panja i korena stabla prečnika do 10 cm. Prečnika do 50 cm. Kom. m3 5. Stablo i grane iseći utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Panj i koren utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. e.00 € € € € € 85 . Sečenje postojećeg gustog šiblja pre početka radova. Prečnika do 30 cm. Rupu panja nasuti zemljom sa nabijanjem. Mašinsko čišćenje terena od šuta i drugog otpadnog materijala. Kom. Obračun po komadu stabla. Prečnika do 10 cm. Kom. Otkopati zemlju i izvaditi panj i koren. Raščišćavanja 1.00 40.00 125. Šut. c. Kom. grane iseći. Posečenu vegetaciju. Kom. Prečnika do 10 cm.50 75.50 25.00 € 3. Kom. zemlju i drugi otpadni materijal utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Kom. mereno u kamionu. 12. c. Prečnika preko 50 cm. 10.00 € € € € € 15.00 50. d. Prečnika do 20 cm. mereno u kamionu.00 75. Prečnika do 30 cm. Obračun po m2 očišćenog terena. b. d. panj i koren utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. a. Prečnika preko 50 cm. Posečeno šiblje i ostali otpadni materijal prikupiti. Prečnika do 20 cm. e. Prečnika do 10 cm.1. Prečnika do 20 cm. Prečnika do 30 cm. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. e. Kom.00 50. Stablo.00 40. Prečnika do 50 cm.00 10. Obračun po komadu panja. m2 2. m2 1. a. šiblje i ostali otpadni materijal prikupiti. Kom. Ručna seča stabla prečnika do 10 cm.00 25. 1. otkopati zemlju oko stabla i izvaditi panj i koren. zemlju i drugi otpadni materijal utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Kom. c.00 € 5. a. m3 15. Zemljom nasuti i nabiti. Kom.00 € € € € € 10. 5.

b. što ulazi u cenu. Obračun po m3 zemlje. d. za završnu obradu. b. Iskop izvesti i nivelisati prema projektu i datim kotama. Ručni iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu.00 € 22. prevesti i deponovati na gradilišnu deponiju. a dno nivelisati. što ulazi u cenu.50 € 86 .50 € 2. a. Obračun po m3 zemlje. odvojiti na posebnu deponiju. Široki iskopi 1. Obračun po m2 terena. terena sa odvozom. b. pažljivo porušiti bedem i izvaditi panj i koren stabla. a. m3 m3 m3 12. Višak zemlje utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Kom. m3 m3 m3 6. Iskop terena. b. Debljine do 10 cm. c. Kom. Razbijanje eksplozivom panja stabla prečnika do 30 cm. Obračun po m3 skinute zemlje. Debljine do 10 cm. a. za završnu obradu. Iskopanu zemlju utovariti na kolica. b. Debljine do 30 cm. odvojiti na posebnu deponiju. Po m3. Prečnika do 50 cm.00 € 40. Kom. c. Iskop oko objekta. a. Bočne strane pravilno odseći. Drvo i grane odseći.50 12.50 € Ručni iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu.00 € 32. Iskop za podrum. Prečnika do 30 cm. Obračun po m2 terena. 50. panj i koren stabla utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 85.00 € 125. a dno nivelisati. mereno uraslo. Ručno čišćenje terena i skidanje površinskog sloja zemlje debljine do 10 cm. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. m2 m2 m2 m3 1. terena sa deponovanjem. Bočne strane pravilno odseći.00 € 7. a. Višak zemlje utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Mašinsko čišćenje terena i skidanje površinskog sloja zemlje.00 € 60.00 € 1. Ručna seča stabla prečnika do 15 cm izraslog iz bedema. Iskop oko objekta.00 € 2. Upotrebljiv humus. Prečnika do 35 cm. što ulazi u cenu.00 € 9.00 € 25. Debljine do 20 cm. Šut. c. Upotrebljiv humus. m2 m2 m2 1. Po radnom času. Po m3. m3 Čas. sa vađenjem panja i korena. Upotrebljiv humus. Debljine do 20 cm.50 2. odvojiti na posebnu deponiju. Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b.00 € 12. Prečnika preko 50 cm. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Prečnika do 15 cm. a. Obračun po komadu panja. za završnu obradu. 40. Debljine do 30 cm. Kom.50 € € € € 29. Iskop za podrum. 4.20. Iskop terena. c. c. Mašinsko čišćenje terena i skidanje površinskog sloja zemlje debljine do 10 cm. mereno uraslo.50 € 15. b. Obračun po komadu stabla. Višak zemlje utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. 5.00 2. Kom.

prevesti i nasuti predviđeni deo terena. Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. Ručni iskop zemlje III kategorije sa odvozom. sa odvozom. Iskopanu zemlju utovariti na kolica. Obračun po m3 zemlje. mereno uraslo. Iskopanu zemlju prevesti i nasuti u slojevima predviđeni deo terena.00 € 5. Iskop za podrum. a dno nivelisati. mereno uraslo. b.00 € 87 . Zemlju nabiti i grubo nivelisati. Obračun po m3 zemlje. Iskop oko objekta. za formiranje podrumskog prostora i temelja objekta. Obračun po m3 zemlje. terena sa deponovanjem. terena sa nasipanjem.00 € 15. m3 m3 m3 9. prevesti i nasuti predviđeni deo terena. Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu. Iskopanu zemlju izvesti.50 € 40. Iskop za podrum. Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu.50 € 3. 15. Iskop terena. Iskop terena. Po radnom času. Zemlju nabiti i grubo nivelisati. Obračun po m3 zemlje. a. Temelji 1. Čas m3 m3 40. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. b. m3 Čas 4. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Iskop za podrum. c. Iskop oko objekta.00 € 12. mereno uraslo. za formiranje podrumskog prostora i temelja objekta. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama.00 € 10. b. b. a dno nivelisati. m3 m3 m3 2. a dno nivelisati.00 € 9. m3 m3 m3 3. a dno nivelisati.00 € 5. c. c.00 € 10. Bočne strane pravilno odseći. mereno uraslo. Po m3. sa odvozom. Iskop izvesti i nivelisati prema projektu i datim kotama. Iskop izvesti i nivelisati prema projektu i datim kotama.00 € 6. Iskop terena. m3 2. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Iskopanu zemlju utovariti na kolica. Iskopanu zemlju prevesti i deponovati na gradilišnu deponiju. a. Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Obračun po radnom času mašine. Obračun po m3 zemlje. mereno uraslo.00 € Ručni iskop zemlje III kategorije sa nasipanjem terena. c.00 € 2. terena sa odvozom. Bočne strane pravilno odseći. Ručni iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu. Bočne strane pravilno odseći. a dno nivelisati.00 € 3. Iskop oko objekta. Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Iskop terena.7. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. a.50 € 18. terena sa nasipanjem. sa nabijanjem. Obračun po m3 zemlje. Bočne strane pravilno odseći. Bočne strane pravilno odseći. Iskop oko objekta. Iskop za podrum. m3 10. a. a. mereno uraslo.50 € 5. Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu. sa nasipanjem.

metlicama i oprati vodom.00 m ispod postojećih temelja. mereno uraslo.0 m. Bočne strane pravilno odseći. b. c. m3 m3 m3 10.00 € 25. a dno nivelisati. Bočne strane pravilno odseći. e. f. m3 25. U cenu ulazi i eventualno razupiranje. Za temelj ivičnjaka. a.00 € 15. šahtovi 1. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Iskopanu zemlju odbaciti od rova. Obračun po m3 zemlje. Iskop izvesti prema napravljenom i odobrenom rasporedu. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama.00 € 12. mereno uraslo. Iskopanu zemlju odbaciti od rova. metlicama i oprati vodom. m3 35. Bočne strane pravilno odseći. Za elektro mrežu. Po završenim radovima zemlju nasuti i nabiti u slojevima.50 7.00 € 4. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a dno nivelisati. Obračun po m3 zemlje. h.00 5. g. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Za temelj stepeništa.0 m. za izradu novih spuštenih temelja. b. Dubine preko 4.00 6. Za vodovodnu mrežu. Nakon iskopa dno temelja očistiti špahtlama. Za temelj samac. m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 6. a. Ručni iskop zemlje u lamelama dužine do 1. Ručni iskop zemlje u lamelama dužine do 1. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Nakon iskopa dno temelja očistiti špahtlama. Dubine do 2. d. Za trakasti temelj. mereno uraslo.50 6.00 9. Obračun po m3 zemlje. c. Dubine do 4. b. Obračun po m3 zemlje.50 € € € € 88 .00 € € € € € € € € 11. Za temelj terase.25 7. Iskopanu zemlju prevesti kolicima. Iskop izvesti prema napravljenom i odobrenom rasporedu. Obračun po m3 zemlje. mereno uraslo.00 9. Višak zemlje prevesti kolicima. Iskop izvršiti u širini 1/2 temelja a drugu polovinu iskopati nakon betoniranja prve polovine temelja i vezivanja betona.25 5. a.00 m ispod postojećih temelja. d. Ručni iskop rova u zemlji III kategorije za postavljanje kanalizacione mreže dubine do 2. a dno nivelisati. c.00 9. 4. cela širina temelja betonira se istovremeno. Iskop izvršiti u širini temelja. Za temelj ograde. Ručni iskop zemlje III kategorije za temelje objekta. U cenu ulazi i eventualno razupiranje. U cenu iskopa ulaze i razupiranja i obezbeđenje rova.0 m. za izradu novih spuštenih temelja. u širini 1/2 temelja. U cenu iskopa ulaze i razupiranja i obezbeđenje rova. Zemlju izbaciti i odvesti na gradilišnu deponiju.00 € Ručni iskop rova u zemlji III kategorije za postavljanje vodovodne mreže. Po završenim radovima zemlju nasuti i nabiti u slojevima. Za telefonsku mrežu. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Zemlju izbaciti i odvesti na gradilišnu deponiju. Za temelj objekta. Za kružni temelj samac. Višak zemlje prevesti kolicima.0 m.50 5.3. Za mrežu grejanja. Rovovi. mereno uraslo. m3 m3 m3 m3 10.

a. Obračun po m2 iskopane zemlje. Po radnom času. Za šaht grejanja. Debljine 20 cm. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 12. mereno uraslo. Obračun po m2 iskopane zemlje. e.50 € 89 . m3 Čas 6.50 € 7. mereno uraslo. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Po m3. Bočne strane pravilno odseći.50 11.00 € 42. Ručni iskop zemlje III kategorije za staze debljine 10 cm. Bočne strane pravilno odseći. b. Iskopanu zemlju prevesti kolicima. Obračun po m3 zemlje. Iskopi razni 1. f. mereno uraslo. Debljine 20 cm. Iskopanu zemlju prevesti.50 € 5. Bočne strane pravilno odseći.00 € € € € € € € 15. Obračun po m3 zemlje.50 € Ručni iskop zemlje III kategorije za trotoare debljine 10 cm. b. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 2. c.00 11. Debljine 20 cm. a.50 € 2. Obračun po m3 zemlje. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama.00 12. Za šaht elektroinstalacija. Višak zemlje prevesti kolicima. b. g. a dno nivelisati. d.00 17.00 11. Iskop izvesti prema projektu. Po m3. Ručni iskop zemlje III kategorije za odvodni kanal. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Za telefonski šaht. Ručni iskop zemlje III kategorije za vodovodni šaht. Bočne strane pravilno odseći. a dno nivelisati. Za vodovodni šaht. Debljine 10 cm. Iskopanu zemlju prevesti kolicima. m3 7. Za šaht hidrofora. b. b. c.50 € 12.8. Bočne strane pravilno odseći. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. c. Debljine 10 cm. m2 m2 m3 1. Mašinski iskop rova u zemlji III kategorije. a.50 € 2. a. Po m3. 4. m2 m2 m3 1. Iskopanu zemlju odbaciti od rova. Ručni iskop zemlje III kategorije za pod debljine 10 cm. Iskopanu zemlju prevesti kolicima. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. a dno nivelisati.75 € 12.50 € 16.00 11. Debljine 10 cm. c. Za šaht kanalizacije. Iskopanu zemlju prevesti kolicima. Dno nivelisati. m2 m2 m3 1. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 10. Obračun po m2 iskopane zemlje. Za septičku jamu. a dno nivelisati. Po m3. a. a dno nivelisati.

nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m1 rova. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Ograda se koristiti za sve vreme trajanja radova. m2 2. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Na ogradu postaviti table sa upozorenjem za prolaznike. Bočne strane pravilno odseći.10. a. Obračun po m3 odbačene zemlje. Debljine 20 cm. m2 m2 m3 0. Na ogradu postaviti table sa upozorenjem za prolaznike. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Obračun po m1 ograde. Po m3. Po m3.50 € 6. Crpljenje vode iz rova. Debljine do 20 cm.80 € 1. Debljine 30 cm. a dno nivelisati. Montaža i demontaža zaštitne ograde rova od cevi za fasadnu skelu visine 1. b. Obračun po m2 iskopane zemlje. Vodu koja se pojavljuje u rovu izbaciti ručno ili pumpom. Obračun po m2 platforme.0 m. Bočne strane pravilno odseći. Zaštitni radovi 1. m2 5. c.0 m.50 € 3. Ograda se koristiti za sve vreme trajanja radova. Iskopanu zemlju prevesti. m3 2. odbaciti na udaljenost od 2-3 m. od ivice iskopa. Debljine do 30 cm. c.00 € 90 . Obračun po m1 ograde. Razupiranje iskopanog rova fosnama.00 € 3.50 € 6. a po propisima za ovu vrstu radova. Platforme izraditi od fosni i cevi za fasadnu skelu ili drvene građe. Iskopanu zemlju prevesti kolicima. a.25 € 5. m1 m2 4. Iz iskopa.00 € 5.50 € 4. m1 2. Obračun po m2 oplate. b. m1 2. Ručni iskop zemlje III kategorije za kolovoz debljine 20 cm. b. Odbacivanje zemlje od ivica iskopa. a. m2 m2 m3 2.00 € Montaža i demontaža zaštitne ograde iskopa od cevi za fasadnu skelu visine 1. Iz rova.00 € 13. Iskopanu zemlju. 2.20 € 3. Razupiranje rova izvršiti građom odgovarajućeg preseka i daskama debljine 2". a dno nivelisati. Mašinski iskop zemlje III kategorije za kolovoz debljine do 20 cm. Izrada radnih platformi za izbacivanje zemlje ili šuta.50 € 10. Obračun po m2 iskopane zemlje.

deponovanu prilikom iskopa. Rova za vodovod. do potrebne zbijenosti.50 € 4. m2 m2 m2 m2 m2 2. Ispod staza. Obračun po m3 zemlje. Nasipanje rova zemljom. mereno uraslo. nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. Ispod temelja. Zemlju nasipati u slojevima od 20 cm kvasiti vodom i nabiti do potrebne zbijenosti. a. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima. Ispod trotoara. Nabavka i razastiranje šljunka ispod temelja. Ispod temelja. Za nasipanje koristiti zemlju. c. b.25 2. Rova za kanalizaciju. deponovanu prilikom iskopa.00 2. Rova. Obračun po m3 zemlje. Šljunak nasuti u predviđenom sloju i nabiti.7. deponovanu prilikom iskopa.00 2. Zemlju nasipati u slojevima od 20 cm kvasiti vodom i nabiti do potrebne zbijenosti. Nabavka i razastiranje šljunka u sloju debljine 10 cm. m3 m3 m3 16. Obračun po m3 zemlje. m3 3. nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. Ispod podova. Za nasipanje koristiti zemlju. Zemlju nasipati u slojevima od 20 cm kvasiti vodom i nabiti do potrebne zbijenosti. nabijanje i fino planiranje šljunka. 2. Zemlju nasipati u slojevima od 20 cm kvasiti vodom i nabiti do potrebne zbijenosti. mereno uraslo. nabijanja 1. Ispod podova. a. m3 2. c.00 € 3. m3 2. mereno uraslo. Zemlju nasipati u slojevima od 20 cm kvasiti vodom i nabiti do potrebne zbijenosti. c. Obračun po m3 zemlje.00 € 12.00 € 14. Nasipanje iskopa zemljom. mereno uraslo.50 € 2. Ispod betonske ploče. Nasipanje terena zemljom. Nasipanje sondi zemljom. Nasipanja. ispod temelja.50 € 3. b. Za nasipanje koristiti zemlju.50 2.00 € 9. Obračun po m2 nabijenog šljunka.00 € 15. Obračun po m3 zemlje. Za nasipanje koristiti zemlju. m3 2. m3 m3 m3 2.00 € Nasipanje prostora pored temelja zemljom. d. a. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima.25 € 5. deponovanu prilikom iskopa. Ispod trotoara.25 € € € € € 91 . mereno uraslo. deponovanu prilikom iskopa. e. Nabavka. Obračun po m3 nabijenog šljunka. razastiranje u slojevima.00 € 8. Za nasipanje koristiti zemlju. m3 15. b. Obračun po m3 nabijenog šljunka. transport.

17. Obračun po m3 nabijenog tucanika. Ispod poda. Ispod i preko elektro mreže nasuti pesak.00 € 24. m2 m2 2.00 € 16.50 3.50 € 30. Obračun po m3 nabijenog peska. m3 20. Nabavka i nasipanje sloja šljunka u drenažni rov. b. Obračun po m3 nabijenog tucanika. m2 m2 m2 m2 3. Pesak nasuti i pažljivo nabiti u slojevima. Nabavka i nasipanje peska u rov sa elektro mrežom. Preko isplaniranog terena nasuti i razastreti tucanik predviđene granulacije u slojevima i izvršiti nabijanje motornim valjkom uz potrebno kvašenje. drvenim nabijačima. Ispod staze. a. Obračun po m2 nabijenog šljunka.00 € 31. a. Tucanik nasuti i pažljivo nabiti u slojevima. Ispod betonske ploče. nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. c. Posebnu pažnju obratiti na nasipanje peska oko cevi.50 € 4. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima. Nasipanje peska. i fino isplanirati. a. drvenim nabijačima. Preko postavljenih drenažnih cevi nasuti tucanik predviđene granulacije. nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm.00 € 28.50 € 22. Debljine 20 cm. Tamponski sloj peska nasuti u slojevima. m3 m3 17. Šljunak sipati u slojevima i pažljivo nabiti drvenim nabijačima.75 3. preko tucanika. Za vodovodnu mrežu. Pesak nasuti i pažljivo nabiti u slojevima. b. Nabavka i razastiranje sloja peska ispod podova. Obračun po m3 nabijenog peska. Ispod trotoara.00 € 19.00 € 92 . Nabavka i nasipanje peska u slojevima i planiranje Pesak pažljivo nasuti i nabiti u slojevima.00 € 26. m3 12. Nabavka i nasipanje peska u rov za vodovodnu mrežu. Nabavka i razastiranje šljunka u sloju debljine 20 cm.00 € 29. Nabavka i nasipanje krupnijeg tucanika u drenažni rov. Obračun po m3 nabijenog šljunka. m3 m3 15. Obračun po m3 nabijenog peska. Nabavka i nasipanje kamena u rov. Preko postavljenih drenažnih cevi i tucanika nasuti prirodan šljunak. d. m3 12. Za kanalizacionu mrežu. ispod staze.75 € € € € 21.50 3. Obračun po m3 kamena. m3 10. drvenim nabijačima. Ispod i preko postavljenih cevi nasuti pesak. drvenim nabijačima. b. m3 15. Nasipanje peska u rov. Nasuti kamen predviđene krupnoće u slojevima i nabiti. Obračun po m2 nabijenog peska. Nabavka i nasipanje tucanika ispod staza. b. Debljine 10 cm. a.

Bočne strane pravilno odseći. m3 m3 12. Zemlju oblikovati po projektu sa davanjem nadvišenja (nadmera) od 20% kako bi posle sleganja. Obračun po m2 planirane površine. 3. a. Trotoara. f. a.50 0. Iskopanu zemlju odbaciti od rova.00 € Nabavka. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 1. Staze i platoa. Izrada travnjaka na mestima označenim u projektu. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Obračun po m3 zemlje.50 0. d. Sa iskopom do 20 cm.50 € 9. odnosno skidanje zemlje i izvoz na gradilišnu deponiju. a. Izvršiti fino planiranje i valjanje drvenim valjkom. Sa iskopom do 30 cm. b. mereno uraslo. Obračun po m2 planirane površine. Sa iskopom do 10 cm. Obrada terena 1. m3 m3 14.Festuca ovina 30 % . c.Trifolium repens 10 % Setvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po mirnom vremenu. Dna temelja. U cenu je uračunati i potrebno popunjavanje i nabijanje odnosno skidanje zemlje. U cenu ulaze i popunjavanje i nabijanje. utovar. Humusne zemlje.75 0. Ručni iskop zemlje III kategorije za izradu odvodnih jarkova.00 € 16. a dno nivelisati. Sve površine grubo i fino isplanirati sa tačnošću od +/-2 cm.00 0. bez padavina i vetra. g. e. Poda. Sve površine grubo i fino isplanirati sa tačnošću od +/-2 cm.50 € 20.8. Preko fino isplaniranog terena izvršiti setvu travne smese: . Odvodnih rigola. b.50 € € € € € € € Planiranje i nivelisanje terena sa iskopom do 10 cm.50 € 2. Polivanje nastaviti svakodnevno do predaje radova. Planiranje zemlje za izradu podloge poda.Poa pratensis 20 % . Škarpe. m2 2. Višak zemlje utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a potom uvaljati drvenim valjkom i izvršiti intezivno polivanje do punog nicanja trave. Terena. b. Odvodnih jarkova. Planiranja 1.00 € 5. Obračun po m3 nasute zemlje. c. 8. m2 m2 m2 1.50 € 3. Plodne čiste zemlje. Dna rova.50 € 93 . b.75 1. zemlja zauzela projektovane kote. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Po izvršenoj setvi seme utisnuti u zemlju gvozdenim ježom. dovoz i razastiranje plodne čiste zemlje.Festuca rubra 40 % .50 0. Obračun po m2 zatravljene površine.

Postaviti busen sa travom. m2 3.Festuca rubra 40 % . Sloj debljine 5 cm.Poa pratensis 20 % . Obračun po m2 obrađene površine. iskopati jame kružnog oblika dimenzija 0. m2 5.Festuca rubra 40 % . Obračun po komadu ruže.00 € € € € 12. utovar i dovoz i razastiranje plodne humusne zemlje u sloju debljine 10 cm sa davanjem nadvišenja (nadmera) od 20% kako bi posle sleganja. b. 2.00 8.50 € 94 . Ruže pažljivo izvaditi sa busenom.40x0. Kom. Polivanje nastaviti svakodnevno do prvog košenja.00 € 13. m2 m2 m2 m2 6.Poa pratensis 20 % . a. Izvršiti nabavku. Polivanje nastaviti svakodnevno do prvog košenja. Kom. Na mestima označenim u projektu. Posle sadnje zemlju ocankovati i dobro zaliti.50 € 7. Obračun po m2 zatravljene površine.Trifolium repens 10 % Setvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po mirnom vremenu. Fuge između blokova busena popuniti zemljom sa malo travnog semena. d. Prvo košenje izvršiti kosom kada trava dostigne visinu 10-15 cm a drugo košenje izvršiti kosačicom. sejanjem trave i održavanjem travnjaka. Sloj debljine 10 cm. 1. razastreti i uvaljati humusne zemlje u sloju debljine 5 cm. Po izvršenoj setvi seme utisnuti u zemlju gvozdenim ježom.40 m.Trifolium repens 10 % Setvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po mirnom vremenu bez padavina i vetra.Festuca ovina 30 % . Nabavka i postavljanje busena sa travom. zemlja zauzela projektovane kote. Sloj debljine 20 cm. a potom uvaljati drvenim valjkom i izvršiti intezivno polivanje do punog nicanja trave. valjanje drvenim valjkom i setvu travne smese: .6. Sloj debljine 15 cm.00 10. c. upakovati i predati investitoru.00 12. Dovesti. bez padavina i vetra. Po izvršenoj setvi seme utisnuti u zemlju gvozdenim ježom.Festuca ovina 30 % . Izrada travnjaka sa nasipanjem humusa. Obračun po m2 zatravljene površine. Sa postojećih površina skinuti sterilnu zemlju u sloju debljine 5 cm. Travu redovno zalivati i prvi put ručno kositi. Izvršiti fino planiranje. izvaljati ga i pričvrstiti. Izrada travnjaka sa košenjem na mestima označenim u projektu. Obračun po komadu ruže. Preko fino isplaniranog terena izvršiti setvu travne smese: .00 € 8. Sa postojećih površina izvaditi ruže. Prvo košenje izvršiti kosom kada trava dostigne visinu 10-15 cm a drugo košenje izvršiti kosačicom. a potom uvaljati drvenim valjkom i izvršiti intezivno polivanje do punog nicanja trave. Izvršiti sadnju ruža sa dodatkom đubriva 3-5 kg uz svaku sadnicu. Nabavka i sadnja ruža.

Ručni utovar i odvoz zemlje sa gradilišne deponije. a. Sadnja žive ograde. b. Prilikom sadnje sadnice zatrpati do 2/3 dubine jame napravljenom mešavinom. m3 m3 10.50 € 10.14. Sadnja puzavica.00 € 95 . Sadnju obaviti mešavinom humusne zemlje.00 € 17. 2.30 m. Nakon obavljene sadnje zemlju oko sadnice ocankovati i obilno zaliti. mereno u kamionu. mereno u kamionu.50 € 2. Četinarskih sadnica. a gornju trećinu obogatiti dodatkom tresetnog đubriva sa 3 kg po sadnici. Prilikom sadnje sadnice zatrpati do 2/3 dubine jame napravljenom mešavinom. Utovariti šut na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 5. Prevozi. Utovariti zemlju na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. višak zemlje i drugi otpadni materijal i odvesti na gradilišnu deponiju pristupačnu za utovar u kamion.00 € Ručni utovar i odvoz šuta sa gradilišne deponije. a. Kom. Na mestima označenim u projektu iskopati jame prečnika i dubine 0. Obračun po m3 šuta. Sadnju obaviti mešavinom humusne zemlje.00 € 5. Iz jame izbaciti sterilnu zemlju i otpatke. Iz jame izbaciti sterilnu zemlju i otpatke. Šuta. Obračun po m3 prikupljenog šuta. Ručni utovar. Čiste zemlje. Mešavinu humusne zemlje iz jame obogatiti dodatkom tresetne zemlje sa 3 kg po sadnici. Kom. Listopadnih sadnica. Kom. Mašinski utovar. tresetnog đubriva i peska u odnosu 6:3:1. m1 15. a gornju trećinu obogatiti dodatkom tresetnog đubriva u količini od 5 kg po sadnici ili odstajalog stajskog đubriva. Sadnju obaviti mešavinom humusne zemlje. Na mestima označenim u projektu iskopati rov dubine i širine 50 cm.00 € 10. a.00 € 16. Prikupljane šuta. tresetnog đubriva i peska u odnosu 6:3:1 i to po 9 sadnica po m1. 7. Obračun po m3 zemlje. Sadnja listopadnih sadnica.50 m. m3 m3 2. U toku i po završenim radovima sa gradilišta prikupiti šut. Mašinski utovar. m3 m3 11. b. Obračun po komadu sadnice. Iz jame izbaciti sterilnu zemlju i otpatke. odvozi 1. Na mestima označenim u projektu iskopati jame prečnika i dubine 0. Obračun po komadu puzavice. b. Nakon obavljene sadnje zemlju oko sadnice ocankovati i obilno zaliti. tresetnog đubriva i peska u odnosu 6:3:1. Obračun po m1 žive ograde. Nakon obavljene sadnje sadnice ocankovati i dobro zaliti. a.00 € 6. Ručni utovar. 3.

00 € 96 . Okresanu zemlju prikupiti i odvesti na gradilišnu deponiju. Obračun po m2 površine iskopa.50 € 5.50 € 3. Nabijanje nasipa. Otkopati zemlju u širokom otkopu. Iskopanu zemlju izbaciti. Iskop izvesti prema projektu. utovar. 25. Obračun po m3 kamena.00 € 4. m3 6. Fino kresanje strana iskopa. prema projektovanim niveletama. mereno uraslo. Obračun po m3 zemlje. nabijanje. nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Bočne strane pravilno odseći. Ostali zemljani radovi 1. Sakupljanje postojećeg kamena. Ručni iskop zemlje III kategorije za bunar. Obračun po m2 nasipa. Višak iskopane zemlje prevesti na deponiju gradilišta. Obračun po m3 zemlje. m2 2. mereno uraslo. Mašinskim putem izvesti nabijanje nasipa. Izvršiti razastiranje. Postojeće strane iskopa fino okresati. prevesti kolicima. a dno nivelisati. dubine po projektu.00 € Iskop zemlje za izradu škarpe.11. planiranje i nivelisanje terena u kosu rampu. m3 7. m2 0. m3 2. prevoz kolicima i slaganje na gradilišnu deponiju na udaljenosti do 50 m.

12. 26. 24. Demontaže Obijanja Skidanja Rušenja Probijanja Temelji Zidovi Pregradni zidovi Sendvič zidovi Fasadne obloge Fasadni elementi Stubovi Lukovi Svodovi Dimnjaci Kanali Šahtovi Ostala zidanja Rabiciranja Plafoni Podloge Podovi Stepenice Staze Ograde Malterisanja Fugovanja Zidarske izolacije Peći Ostali zidarski radovi 99 107 110 114 120 121 122 125 128 129 132 133 135 136 137 142 143 146 147 150 151 153 155 156 158 159 168 171 174 174 97 . 3. 25. 21. 5. 29. 4. 17. 23. 7. 18.5. 6. 13. 9. 16. 2. 27. ZIDARSKI RADOVI 1. 30. 8. 22. 20. 15. 14. 10. 28. 19. 11.

.

0 m2. Od 2. Kom. Obračun po komadu prozora. Obračun po komadu prozora.00 € Iznošenje postojećeg nameštaja iz prostora koji se adaptira.00 € 18. Pažljiva demontaža metalnih prozora. a. Pažljiva demontaža plakara. Demontirana vrata sklopiti.00 m2. 6. veličine do 3. Kom.00-5.00 € 15.00 m2. Od 2. 7. Demontirane prozore sklopiti. na udaljenost do 15 km.00-5. Do 2. a.00 m2. c. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Obračun po komadu prozora. Kom. koji se ponovo se ugrađuju. b. Kom. Obračun po m2 površine prostorije. Plakara. Demontirane prozore sklopiti. 7.00 m2.00-5.00 m2. c.25 € 4. Preko 5. Kom. Kom.00 m2. Kom.00 € 99 . a. Demontaže 1. Kom. 5. b. Do 2. Prozore očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. 10. Kom. Preko 5.00 m2. Kom.00 m2. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor.50 € 9. Obračun po komadu plakara. 7. c. Demontirane plakare utovariti i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Obračun po komadu vrata. Kom.50 € 15.00 m2. 5. Pažljiva demontaža prozora. 3.00 € 25.50 € 15. Obeležiti prozore i pažljivo demontirati vodeći računa da se ne oštete. Pažljiva demontaža prozora.00 € 7. površine do 2. Preko 5.00 m2. Demontaža prozorskih rešetki sa čišćenjem i odvozom na deponiju koju odredi nadzorni organ. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. površine do 2. Pažljiva demontaža vrata zajedno sa štokom. Kom. m2 1. Obračun po komadu prozora.00 € 12. Ormana. površine do 2.00 € 8. Obračun po komadu rešetke.00 m2.00 € 25. Kom. b. Demontirane prozore sklopiti.1. Pažljiva demontaža krovnih prozora.00 € 13.00 m2. Do 2. a. b. Kom. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Nameštaj deponovati u okviru objekta.00 € 10. Od 2.

Prag demontirati i očistiti za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Garažnih vrata. b.00 € 29.50 € 10. Kom. Obeležiti vrata i pažljivo demontirati vodeći računa da se ne oštete. štafnama i slojem peska. m1 m1 0. Parket. slepi pod. b. izneti. m2 4. Metalni izlog. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00-5. Ulaznih vrata. Obračun po m2 poda. sve očistiti i složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. upakovati.75 € 1. Pažljiva demontaža parketa zajedno sa lajsnama. Do 2. Pažljiva demontaža parketa sa slepim podom.00 m2. Drveni izlog. Demontaža metalne zastakljene nadstrešnice. Pažljiva demontaža vrata. Kom. izneti. Kom. 15. štafne i lajsne pažljivo demontirati.00 € 100 .00 € 28. Lajsne demontirati i očistiti za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Metalnih vrata.00 € 35. c.00 € 24. Šut prikupiti.00 € 25. očistiti. Pažljiva demontaža ulaznih vrata. Parket i lajsne pažljivo demontirati. Obračun po m2 nadstrešnice. 1. Kom. a. složiti po vrsti. Šut prikupiti. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Kom. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Pažljiva demontaža lajsni od drveta. Demontirana vrata sklopiti. Kom. udaljenu do 15 kilometara.00 € 26.00 € 25. Obračun po komadu praga. Pažljiva demontaža drvenog izloga sa prethodnim vađenjem stakla. m2 m2 12. Šut prikupiti. površine do 2.16.00 m2. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Kom. Od 2.50 € 22. m2 6. Obračun po komadu vrata. 12. Materijal očistiti. složiti po vrsti. zajedno sa lajsnama. m2 5. Pažljiva demontaža praga vrata.00 € 7.00 m2. Vrata očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. Obračun po komadu vrata. a. upakovati.00 € 19. izneti. Obračun po m2 izloga. b. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 m2. Obračun po m2 poda.50 € 30. Preko 5. Sokle. c. Prvo demontirati staklo a zatim metalne delove nadstrešnice. Lajsne. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m1 lajsni. koji se ponovo se ugrađuju. a. očistiti. b.

Letve sa plafona pažljivo demontirati. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 9. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Opeku očistiti od maltera i složiti. Šut prikupiti.00 € € € € 43. Šut prikupiti.00 € 38. Pločice očistiti od maltera i složiti.50 € 31. Ploče demontirati i podlogu skinuti do betonske konstrukcije. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. m2 m2 m2 m2 6.00 € 9. d. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od klinker pločica. složiti po vrsti. Šut prikupiti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. b. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. m2 1. Šut prikupiti. b. Obračun po m2 plafona. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. a. štafni i sloja peska. Pažljiva demontaža poda od keramičkih pločica. a.00 € 9. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Pažljiva demontaža lamperije sa plafona. Pažljiva demontaža lamperije sa zidova. Od teraco ploča. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. složiti po vrsti.50 10. Ploče očistiti od maltera i složiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obeležiti drvene elemente lamperije i pažljivo demontirati. Od keramičkih pločica. Lamperije. Pažljiva demontaža poda od opeka sa skidanjem podloge. postavljenih u cementnom malteru. c. b. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € 101 . izneti. Daščanog plafona. očistiti. izneti. Šut izneti. očistiti. Demontaža sokle od kamena. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Lamperije sa filungama.00 € 12. Šašovca. Lamperije. m2 m2 4. Lamperiju demontirati. Obračun po m2 plafona. upakovati. m2 1. Demontaža slepog poda. Obračun po m1 sokle. Slepi pod i štafne pažljivo demontirati. visine do 15 cm.50 € 39. a. Obračun po m2 poda.00 7. Šut izneti. Pažljiva demontaža drvenih ukrasnih letvi daščanog plafona. jer se ponovo ugrađuje.00 € 10. c. izneti. b. Obračun po m2 poda.50 € 34. šut izneti. m2 m2 m2 15. postavljenih u cementnom malteru. Obračun po m2 poda. Kamen očistiti od maltera. šut izneti. Od granitnih ploča.25 € 44. c.00 € 35. m2 m2 m2 8. Lamperije sa filungama. Obračun po m2 poda. Pločice i podlogu skinuti do betonske konstrukcije. Obračun po m2 lamperije.30. Pažljiva demontaža poda od kamenih ploča.00 € 6. Od kamenih ploča. Od mermernih ploča. m1 1. upakovati. m2 5.

utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 pregrade. Obiti malter sa zidova i spojnice klamfama očistiti do dubine 2 cm. izneti.00 12. Montažne pregrade. Pažljivo demontirati oblogu podesta stepeništa da se ne ošteti.00 € 0. Šut prikupiti.25 6. c. Od kamenih ploča. Pažljivo demontirati oblogu stepeništa da se ne ošteti. izneti. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. m2 m2 m2 5. d. izneti. e. Pažljivo demontirati pregradu.00 € 6. c. Od kovanog gvožđa. Drvene ograde. m2 m2 m2 m2 m2 4. za ponovnu upotrebu. upotrebljiv materijal očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Delove obloge očistiti i složiti u magacin. Šut prikupiti.00 € € € € € 52. c. upotrebljiv materijal očistiti. Od tapisona.50 € 53. Šut prikupiti.25 4. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a.00 6. a.50 € 59. Od drveta.00 € 47.50 € € € € € 102 . Demontaža obloge stepeništa od drveta. Mermerne ploče pažljivo demontirati i očistiti od maltera. Zidovi se sastoje od roštilja od gredica. Livene ograde. b. Od metala i stakla. Drvene pregrade. za ponovnu upotrebu. Demontaža obloge podesta od drveta. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontaža lako pregradnih zidova. Obračun po m1 stepenika. Obračun po m2 pregrade. gips kartonskih ploča i termo izolacije. Od tapisona. Pregrade od stakla. b. Demontažu izvršiti pažljivo. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.75 € 6. a. Obračun po m1 ograde. izneti. m1 m1 m1 4. d. b. Šut prikupiti.50 7. Šut prikupiti. Šut prikupiti. a. Pregrade od luksfer prizmi. Demontaža drvene ograde stepeništa. Lake pregrade. b. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od drveta. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € 56. m2 4.00 5. Obračun po m2 podesta. za ponovnu upotrebu. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. obloženih gips kartonskim pločama.46. Od kamenih ploča. delove ograde očistiti i složiti u magacin.00 6. Delove obloge očistiti i složiti u magacin. Obračun po m2 ploča.50 10. Demontaža drvene pregrade. otvori se odbijaju. e. izneti. izneti. Pregrade pažljivo demontirati. spustiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Metalne ograde. c. Pažljiva demontaža zidnih mermernih ploča zajedno sa podlogom.00 € 1. m2 10. m1 m1 m1 m1 m1 6.

Šut prikupiti. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. delove stepeništa grubo očistiti i složiti u magacin. Od kamena. Obračun po m1 stepenika. m2 3.00 € 103 .00 € 74. Demontaža daščanog karatavana. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Demontažu izvršiti pažljivo. m2 10. po m1. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. m2 6. Od drveta. upotrebljiv materijal očistiti.50 € 70. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Drvene grede obeležiti i pažljivo demontirati. m2 m1 6. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. očistiti. Talpe obeležiti i pažljivo demontirati. za ponovnu upotrebu. izneti. Demontaža drvene tavanske konstrukcije. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.50 € 65. Obračun po m2 karatavana. b. b. m1 3. Drvene grede pažljivo demontirati. Pažljivo demontirati metalnu konstrukciju. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. m2 6. Pažljivo demontirati drvene stepenike. Obračun po m1 tavanjača. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Drvene grede obeležiti i pažljivo demontirati. c. Demontaža opšivke strehe. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Šut prikupiti.00 € 72. Demontaža drvene međuspratne konstrukcije.64. m2 5.00 € 71. Obračun po m2 strehe. izneti.00 € 2. Od metala. Stepenike grubo očistiti i složiti u magacin. Demontaža stepenika od drveta.00 € 68. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Šut prikupiti.00 € 73. Šut prikupiti. m1 m1 m1 2. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Čeone daske strehe. Obračun po m2 tavana. Strehe.50 € 6. pažljivo demontirati. izneti. za ponovnu upotrebu. Šut prikupiti. Demontaža stepenišne metalne konstrukcije. Obračun po m2 karatavana. izneti. izneti. Opšivku strehe obeležiti. Obračun po m2 tavana.00 € 14. Demontaža talpi karatavana. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Demontaža drvenih tavanjača međuspratne konstrukcije. Obračun po m2 stepeništa. izneti.

50 € € € € 83. Nadvratnik. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m1 nosača. m1 14. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. za ponovnu upotrebu. Obračun po m2 zidova. izneti. Demontaža bondručne konstrukcije zidova. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 79. Obiti blatni malter i prikupiti na gradilišnu deponiju. izneti. jer se ponovo ugrađuju. izneti. demontirati drvene elemenata. pažljivo demontirati. Šut prikupiti. izneti. grede i slično. c. za ponovnu upotrebu. izneti. Obračun po m3 stuba. Demontaža stubova od opeke. b. Šut prikupiti.50 € 78. jer se ponovo ugrađuju. Obračun po m1 greda. Šut prikupiti. Šut prikupiti. a. Obračun po m3 zidova. očistiti opeku i deponovati na gradilišnu deponiju. grede i slično. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. stubove. kosnike. Demontaža drvenih zidova. Obračun po m2 zidova. Obračun po m1 venca. Pažljivo demontirati stubove od opeke. kosnike. pažljivo demontirati. Obeležiti kamen. d. Obeležiti temeljne grede. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. za ponovnu upotrebu. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. Obeležiti talpe. Nosač.00 € 77. a. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. m2 12. Obeležiti kamen. Demontaža bondručnih zidova. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. grubo očistiti i složiti u magacin. Demontaža zidova od kamena. za ponovnu upotrebu.50 4. izneti. Demontaža drvenih temeljnih greda. Demontaža venca od kamena. pažljivo demontirati. Demontaža čeličnog nosača. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € 85. m1 1. Šut prikupiti. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju.00 7. jer se ponovo ugrađuju. Obračun po m2 zidova.00 € 65. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. kosnike. Demontirati drvene elemente.00 € 104 . pažljivo demontirati. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 17. Drvene elemente. Šut prikupiti. Izvaditi čatmu. m3 82. grede i slično.75. m3 m3 55. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. visine do 20 cm. Nadprozornik. Od opeke.50 9. Šut prikupiti. Obeležiti stubove. m1 m1 m1 m1 3. Pažljivo demontirati nosač. Od kamena. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Obeležiti stubove. m2 10. izneti. b.50 € 84.50 € 76. Podvlaka.

Obračun po m3 luka. Od falcovanog crepa. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 m2 m2 3. Demontaža dimnjaka.50 € 102. očistiti opeku i deponovati na gradilišnu deponiju.00 € 105 .00 3. a. e. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 89. a. Obračun po m2 kose površine. izneti. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Obračun po komadu dimnjaka. Šut prikupiti.00 € 120. sa podlogom. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontaža lukova od opeke. izneti. a. Demontaža krovnog pokrivača od kamenih ploča. Crep pažljivo demontirati. Kom. Od ćeramide. c. Demontaža krovnog pokrivača od eternit ploča. spustiti. b. b. Eternit ploče pažljivo demontirati. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti.00 € 5. spustiti. Šut prikupiti. Od biber crepa.00 € 85. Šut prikupiti. spustiti. Pažljivo demontirati svod od opeke. jednostruko pokrivanje. Od opeke. Demontaža svoda od opeke. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 m2 5. b. Od eternit ploča.00 € 2.00 2. Od kamena. m3 m3 100. Od biber crepa. b. Ćeramidu pažljivo demontirati. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 kose površine.50 € € € € € 97. Šut prikupiti. izneti. m2 m2 m2 m2 m2 2. Obračun po m2 kose površine. Pažljivo demontirati lukove od opeke. Demontaža krovnog pokrivača od ćeramide. Od kamena. m3 m3 75. m2 m2 4. dvostruko pokrivanje. Demontaža krovnog pokrivača od biber crepa. U cenu ulazi i pomoćna skela. Kamene ploče pažljivo demontirati. Šut prikupiti. Šut prikupiti.00 € 99. Obračun po m2 kose površine.50 2.87. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Od mediteran crepa. Obeležiti i pažljivo demontirati elemente dimnjaka. b. 150. izneti. Od salonit ploča 105x122 cm. a. prosto pokrivanje. Od ćeramide. a. Od biber crepa. Obračun po m3 svoda.00 € 91.50 2. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km.50 € 2. U cenu ulazi i pomoćna skela. Od šindre. izneti. izneti.00 € 10. očistiti opeku i deponovati na gradilišnu deponiju. očistiti i deponovati na gradilišnu deponiju. Od salonit ploča. d. iznad krova. c. spustiti.00 € 92. Od opeke. Od kamenih ploča.

c.50 € 2. Krovne konstrukcije. spustiti. Demontaža daščane podloge sa krovne konstrukcije. Šut prikupiti. Obračun po m1 demontiranih rogova. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Kom. m2 m2 5.00 € 116.50 € 111. Demontaža krovnog pokrivača od lima. Šut prikupiti. Podloga od talpi. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b.00 € 2. a.00 € 2. Drvenu ogradu pažljivo demontirati. izneti. izneti. dimenzija 100x240 cm.104. Demontaža drvenih rogova krovne konstrukcije. Od slemenjaka. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 114.50 € 6. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 1. a.50 € 113. b. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Podloga od dasaka. Obračun po komadu kapije. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 kose površine. izneti. Drvene. Obračun po m2 kose površine. a. Krovnu konstrukciju pažljivo demontirati. Demontiranu kapiju sklopiti. b. izneti. Daščanu podlogu pažljivo demontirati. Demontaža krovnih letvi. m2 3. Metalne. Šut prikupiti. m1 m1 m1 3. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € 105. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Demontaža grbina i slemena od ćeramide. Pažljiva demontaža drvene ograde. Obračun po m2 kose površine. 106 m2 m2 2. a. očistiti. Rogove pažljivo demontirati. m2 m2 1. Metalne. Od ćeramide. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b.50 € 108. m1 0. m2 1. Šut prikupiti. Lim pažljivo demontirati. Obračun po m2 ograde. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. očistiti. spustiti. Ćeramidu pažljivo demontirati. Letve pažljivo demontirati. izneti. Od salonita. a. Rogova krova. 7. Demontaža drvene krovne konstrukcije.00 € 109. Obračun po m2 kose površine. očistiti.00 € . b. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Pažljiva demontaža drvene kapije. Obračun po m1 slemena i grbina. Kom. očistiti. očistiti. Drvene.50 € 15.

Krečnog maltera. b. a. izneti. b. m3 80. Od betona. Cementnog maltera. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Od kaldrme. m1 m1 7. Demontaža balustera ograde. Od betona. Pažljiva demontaža ograde od kamena. Produžnog maltera.00 6. a. Demontažu balustera izvesti pažljivo. d. Obračun po m1 ivičnjaka. Šut prikupiti. otvori se odbijaju.75 € Delimično obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih zidova. izneti. Demontaža rigola od kamena. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od kamena.50 € 5. Obračun po m2 obijene površine. Šut prikupiti. Cementnog maltera.50 5.00 € 3. Pažljivo demontirati kamen. Šut prikupiti. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. 6. Pronaći mesto ankerovanja.00 € 119. Obračun po m1 rigole. Obračun po m2 obijene površine.118. Pažljivo demontirati ivičnjake. izneti. Kamen očistiti od maltera i složiti za ponovnu ugradnju. Pažljivo demontirati rigole. m2 m2 m2 2. b.50 € 107 .00 € € € € 124. Obijanja 1. Od kamena. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. b. Krečnog maltera.00 € 120. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. 4.00 6. Kom. m2 m2 m2 1. Obračun po komadu balustera.75 € 2. Demontaža ivičnjaka od kamena. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. a.50 € 3. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Restauracija plastike plaća se posebno. Obračun po m3 ograde.00 € 2. izneti. Od kamena.00 € 2. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Šut prikupiti. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. očistiti i osloboditi plastiku i odložiti u gradilišni magacin. Produžnog maltera.00 € 126. Od opeke. a. Obračun po m2 trotoara. finim likorezačkim alatom. m1 m1 7. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. c. otvori se odbijaju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a.50 € 5. Demontaža trotoara od kamena. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. m2 m2 m2 m2 7. Od kamenih ploča. Obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih zidova. c. c. za ponovnu upotrebu. Šut prikupiti. b.

Obračun po m2 plafona. Malter obiti pažljivo. da se zidani delovi vučenih profila ne oštete. Obračun po m2 plafona. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Obijanje maltera sa plafona zajedno sa plafonskom konstrukcijom od trske i letvi. m2 m2 m2 2. Delimično obijanje krečnog maltera sa fasadnih zidova.00 € 108 .00 € 3. Po dva najbolje sačuvana elementa plastike izabrati sa nadzornim organom i pažljivo demontirati za izradu modela i kalupa. Krečnog maltera. Klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Cementnog maltera.00 € 3. ali se ništa ne razvija i ne dodaje. Krečnog maltera. Šut prikupiti. izneti. a. Obiti malter sa fasade. Obračun po m2 obijene površine. samarica.00 € 15. Šut prikupiti. b. c. Malter prikupiti. otvori se odbijaju.7. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 obijene površine.00 € 18. c. za ponovnu upotrebu. a površinu opeke očistiti čeličnim četkama. Obiti malter.50 € 4. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom.00 € 2. Pažljivo obijanje blatnog maltera sa bondručnih zidova. m2 1. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Po obijanju maltera klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Cementnog maltera. Šut prikupiti. Keramičkih pločica. Šut prikupiti. Obiti pločice sa malterom i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Produžnog maltera. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Pre obijanja maltera na svakoj vrsti vučenog profila ostaviti po dva najbolje sačuvana profila u širini 2030 cm za uzimanje otiska i kao kontrolni profil.50 € 4. otvori se odbijaju. b. m2 m2 4. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obijanje krečnog maltera sa fasadnih zidova. m2 2. b. m2 m2 m2 3. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Obijanje zidnih keramičkih pločica zajedno sa malterom. šut prikupiti. a. Obračun po m2 obijene površine fasade. a čeličnim četkama opeku i očišćene zidove oprati vodom. Produžnog maltera. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. a. b. Krečnog maltera. Obijanje maltera sa plafona. šambrana. vučenih profila (venaca.00 € 3. solbanka i dr. Obračun po m2 obijene površine. m2 m2 m2 3.50 € 3. Obračun po m2 obijene površine. otvori se odbijaju. c.00 € 11. m2 2.) i skinuti livene elemente plastike. izneti.50 € 9. izneti. šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Mermernih ploča. izneti i odložiti na gradilišnu deponiju. Produžnog maltera. Cementnog maltera. Obijanje krečnog maltera sa fasadnih zidova sa vučenim profilima i ornamentalnom plastikom. Obiti malter. otvori se odbijaju. a površinu fasadnih zidova opeka očistiti čeličnim četkama i oprati vodom. izneti. otvori se ne odbijaju.50 € 10. izneti.75 € 12.

Obiti dotrajali malter sa delova fasade. Obračun po m2 obijene površine. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 4. Pre obijanja maltera na svakoj vrsti vučenog profila ostaviti po dva najbolje sačuvana profila u širini 20-30 cm za uzimanje otiska i kao kontrolni profil. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Delimično obijanje produžnog maltera sa sokle. a površine svodova i lukova čeličnim četkama i oprati vodom. Šut prikupiti. m2 3. b. samarica. otvori se odbijaju.00 € 4. Šut prikupiti.50 € 31.00 € 3. m2 m2 3. Produžnog maltera.). otvori se odbijaju. a. izneti. Klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Cementnog maltera. b.50 € 32. Po obijanju veštačkog kamena klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati zidove vodom. Oštećene livene elemente plastike skinuti. Po obijanju maltera klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Obijanje produžnog maltera sa sokle. Obijanje krečnog maltera sa kalkanskih zidova. Krečnog maltera. m2 m2 2. a. Obračun po m2 obijene površine. m2 m2 2. Cementnog maltera.75 € 109 . izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. vučenih profila (venaca. Krečnog maltera. Obijanje vršiti sa pravilnim odsecanjem ivica. Obijanje izvesti pravilnim odsecanjem ivica. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. Obračun po m2 sokle. c. šambrana. da se zidani delovi vučenih profila ne oštete. izneti. b. a. izneti. b. Šut prikupiti. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. izneti. Cementnog maltera. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. Po obijanju veštačkog kamena i podloge klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati zidove vodom. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Produžnog maltera. m2 3. Šut prikupiti. Obračun po m2 obijene površine. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obijanje veštačkog kamena i podloge sa fasadnih zidova.00 € 28. Produžnog maltera. Šut prikupiti.50 € 4.00 € 30. izneti. Delimično obijanje krečnog maltera sa fasadnih zidova sa vučenim profilima i ornamentalnom plastikom.00 € 2.50 € 26. Šut prikupiti.21. solbanka i dr. a. Malter obiti pažljivo. izneti. Produžnog maltera. m2 3. Po obijanju maltera klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. a čeličnim četkama opeku i očišćene zidove oprati vodom. otvori se odbijaju. Obijanje maltera izvršiti pažljivo. vodeći računa da se površina opeke ne ošteti. Delimično obijanje veštačkog kamena i podloge sa fasadnih zidove. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 obijene površine. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija veštački kamen.50 € 24. Obračun po m2 obijene površine. Šut prikupiti. Obračun po m2 obijene površine. a površinu kalkana čeličnim četkama i oprati vodom. m2 m2 m2 3. a čeličnim četkama opeku i očišćene zidove oprati vodom. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Pažljivo obijanje maltera sa svodova i lukova.

Obračun po m2 ograde. izneti. Klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Obračun po m2 obijene površine.00 € 37. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Veštački kamen obiti pažljivo. Brodski pod skinuti.50 € 3. otvori se odbijaju. Šut prikupiti. Obračun po m2 poda. Obračun po m2 obijene površine. Obijanje izvesti pravilnim odsecanjem ivica. Delimično obijanje veštačkog kamena i podloge sa fasadnih zidova sa vučenim profilima i ornamentalnom plastikom. ali se ništa ne razvija i ne dodaje. solbanka i dr. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Oštećene livene elemente plastike skinuti. Skidanja 1. samarica. b. vodeći računa da se zidani delovi vučenih profila ne oštete. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Šut prikupiti. m2 6. Obijanje veštačkog kamena i podloge sa ograde. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija veštački kamen. solbanka i dr. Skidanje brodskog poda zajedno sa lajsnama. Klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i očišćene zidove oprati vodom. Po obijanju veštačkog kamena klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati soklu vodom.33. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Od kamena.00 € 34. šambrana. Šut prikupiti. Pre obijanja kamena na svakoj vrsti vučenog profila ostaviti po dva najbolje sačuvana profila u širini 20-30 cm za uzimanje otiska i kao kontrolni profil. a zidne površine čeličnim četkama i oprati vodom. samarica. Po obijanju veštačkog kamena klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati zidove vodom.25 € . izneti. da se zidani delovi vučenih profila ne oštete. Obiti veštački kamen i podlogu sa fasade. m2 m2 1. Obijanje izvesti pravilnim odsecanjem ivica. Obiti dotrajali veštački kamen sa ravnih delova fasade. m2 110 1.). a.00 € 36. Po dva najbolje sačuvana elementa plastike izabrati sa nadzornim organom i pažljivo demontirati za izradu modela i kalupa. izneti. m2 7. Obijanje veštačkog kamena i podloge sa sokle. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 38. šambrana. izneti. Obračun po m2 očišćene površine. Čišćenje fuga zidova od opeke. Šut prikupiti. Od opeke. Po obijanju veštačkog kamena klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati ogradu vodom. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 6. vučenih profila (venaca.) i skinuti livene elemente plastike. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Po obijanju veštačkog kamena i podloge klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati soklu vodom.00 € 35. izneti. Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija veštački kamen. Obračun po m2 sokle. vučenih profila (venaca. Delimično obijanje veštačkog kamena i podloge sa sokle. Šut prikupiti. Obračun po m2 obijene površine fasade. Obijanje veštačkog kamena i podloge sa fasadnih zidova sa vučenim profilima i ornamentalnom plastikom. Obijanje veštačkog kamena izvršiti pažljivo. otvori se ne odbijaju. m2 6.25 € 1. m2 7.

Obračun po m2 poda.90 1. Šut izneti.00 € 4. izneti. Obračun po m2 poda. Od itisona.90 0. Slepi pod i štafne skinuti. štafni i sloja peska.25 4. Skinuti nasip izneti. cementne košuljice. Skidanje poda od keramičkih pločica. Od tapisona. Skidanje poda od tapisona. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 poda. šut izneti. debljine do 10 cm.00 € € € € 16. m2 m2 4. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. upakovati. Šut prikupiti. c. zajedno sa lajsnama. Poda. štafnama i slojem peska. b. m2 m3 3. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 poda. izneti.75 0. Šut prikupiti. m2 m2 m2 m2 3.75 0. Skidanje nasipa ispod podova. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od keramičkih pločica. Od teraca. m2 1. a. upakovati.00 € 25.50 € 111 . Tapison skinuti. Po m2.50 4. Šut prikupiti.00 € 3. Skidanje slepog poda. b. a. Skidanje poda od parketa zajedno sa lajsnama. Šut prikupiti. Opeku očistiti od maltera i složiti. m2 2. cementne košuljice. Parket skinuti.2. m2 2. d. c. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. d. Obiti pločice i skinuti podlogu do betonske konstrukcije. Obračun po m2 poda. slepi pod. Skidanje brodskog poda sa slepim podom. Od vinfleksa. Obračun po m2 poda. a. b. Obračun po m2 poda. Skidanje poda od opeke sa skidanjem podloge. Skidanje poda. a. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € € € € € 9. Brodski pod. Od klinker pločica. Od jumba. Od vinaza.00 € 3. Po m3.50 € 10. e. b. Cementne košuljice ispod poda.50 € 18. Obračun po m2 slepog poda.00 € 12. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Od teraco ploča. m2 2. postavljenih u cementnom malteru. m2 m2 m2 m2 m2 0.00 3. izneti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. štafne i lajsne skinuti. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Cementnu košuljicu skinuti do betonske konstrukcije.

izneti. a. m2 m2 2. m2 m2 2. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € € € € 26.50 € 28. Skidanje poda od mermernih ploča. Obračun po m2 lamperije. debljine 6 cm.00 € 1. a. Od granitnih ploča.00 € 22. m2 m2 m2 3.00 € 6. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m2 lamperije. b.00 € 2. Šut prikupiti.50 € 5.19. izneti. Obračun po m2 plafona. postavljenih u cementnom malteru.00 € 36. Šut prikupiti.00 € 2. d. izneti.00 € 37. Obračun po m2 poda. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. b.50 € 1. Plafon "Amstrong".00 € 2. izneti. c. m2 m2 m2 3. Izdvojiti upotrebljiv materijal.00 8. Izdvojiti upotrebljiv materijal i složiti. m2 m2 m2 1. Debljine 10 cm. Obračun po m2 plafona. šut izneti. Obračun po m2 betona.50 € 2. Lamperije sa filungama. Skidanje sloja betona ispod poda. Skidanje sa zidova lamperije sa konstrukcijom. b.00 € 33.50 € 4. Lamperije. Šut prikupiti. Debljine 6 cm. Ploče demontirati i podlogu skinuti do betonske konstrukcije. Šut prikupiti. b. Debljine 8 cm. izneti. c. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Izdvojiti upotrebljiv materijal i složiti. Od mermernih ploča. m2 m2 m2 m3 6. Šut izneti. Od kamenih ploča. b. Obračun po m2 lamperije. m2 1. Lamperije. Po m3. b. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti. Gips kartonske ploče. Skidanje spuštenog plafona od gips kartonskih ploča sa konstrukcijom. Skidanje plafonske konstrukcije od letvi i trske. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 10. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b.50 € 112 . Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Plafon "Hanter Daglas". Izdvojiti upotrebljiv materijal. Skinuti sloj razbiti.50 € 31. Šašovca. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. Od rabica i armaturne mreže. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. Skidanje daščanog plafona. Skidanje sa plafona lamperije sa konstrukcijom. Od letvi i trske. Obračun po m2 plafona. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Izdvojiti upotrebljiv materijal. Skidanje konstrukcije lamperije.00 120. Daščanog plafona. Lamperije sa konstrukcijom. Lamperije sa konstrukcijom. a. Izdvojiti upotrebljiv materijal. m2 m2 2. c. c. a.

a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Šut prikupiti. Skinuti eternit ploče na bezbedan način. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Skidanje blatnog maltera i daščane oplate karatavana. m2 m2 2. m2 2. Skidanje drvene tavanske konstrukcije. Skidanje krovnog pokrivača od eternit ploča. Šut prikupiti. c. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.50 € 4. Skidanje krovnog pokrivača od biber crepa.00 € 113 . Šut prikupiti. b. izneti.75 € 1.39. Obračun po m2 kose površine. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Skidanje plafonske konstrukcije od letvi i blatnog maltera. Obračun po m2 kose površine. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b.50 € 1. izneti. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od falcovanog crepa. izneti. izneti. Obračun po m2 tavana. Upotrebljiv materijal očistiti. Od mediteran crep. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od lima. m2 m2 m2 2. m2 2. izneti. a. Od salonit ploča. Šut prikupiti. b. Skinuti ćeramidu na bezbedan način. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 tavana.50 € 2.50 € 44. c.50 € 42. Upotrebljiv materijal očistiti. Od ćeramide. izneti. Od biber crepa. Od heraklit ploča i štafni.25 € 2. izneti. Od eternit ploča. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 m2 2.00 € 43. Skidanje krovnog pokrivača od ćeramide. Skinuti crep na bezbedan način.00 € 45.00 € 50.00 € 1. Skidanje blatnog maltera sa karatavana. Obračun po m2 tavana. izneti. Skidanje daščanog karatavana. Od letvi i blatnog maltera. Šut prikupiti.75 € 48. a. sa podlogom. Šut prikupiti. a. Obračun po m2 kose površine.00 € 41. Obračun po m2 tavana. Upotrebljiv materijal očistiti. Obračun po m2 plafona. m2 3. Izdvojiti upotrebljiv materijal i složiti. Od ćeramide. b. m2 m2 m2 1. m2 5.

00 € € € € € . utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 2. Izdvojiti upotrebljiv materijal. Šut prikupiti. Krovne konstrukcije. Šut prikupiti. d.50 € 2. izneti. Čeone daske strehe. b. Šut prikupiti. Strehe.00 € 56. m2 m2 m2 m2 m2 5. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Rušenje pregradnih zidova od opeke debljine 7 cm. Debljine 25 cm. b. Skinutu građu utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Skidanje krovnih letvi. Skinuti izolaciju na bezbedan način.00 € 60.50 € 4. a. Hidro izolacije. izneti. izneti. nadvratnicima i svim oblogama na zidu. izneti. izneti. Skidanje opšivke strehe. a. e.00 € 1. b. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m1 grbina i slemena. izneti. Skinute letve utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. 114 Debljine 7 cm. Šut prikupiti. Obračun po m2 strehe. Obračun po m2 horizontalne površine.53. Šut prikupiti. Debljine 15 cm. Od ćeramide. Skidanje daščane podloge sa krovne konstrukcije.00 7. Opeku očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. c. U cenu ulazi i pomoćna skela. Od slemenjaka. Debljine 12 cm. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.75 € 61. Rogova krova.00 6. Šut prikupiti. m2 1. b. Obračun po m2 izolacije. m1 m1 m1 1. m2 0. izneti. Termo izolacije. m2 m2 1.50 € 2. Šut prikupiti. Grbine i slemena skinuti sa krova na bezbedan način. m2 m1 2. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Skidanje drvene krovne konstrukcije. Obračun po m2 letvisane površine.75 € 58. Obračun po m2 kose površine. Skidanje hidro izolacije krova. Rušenja 1. Skidanje grbina i slemena od slemenjaka. Daske pažljivo skinuti. a. b. otvori se odbijaju. a. c. m2 m2 3. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 62. Obračun po m2 zida.00 12.00 € 0. Od salonita. Debljine 10 cm.00 8.

b. Obračun po m2 zida. Rušenje fasadnih zidova od opeke u produžnom malteru. otvori se odbijaju. otvori se odbijaju. Rušenje zidova od siporeks blokova. c. Upotrebljivi kamen očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. nadvratnicima i svim oblogama na zidu. Rušenje zidova od opeke u produžnom malteru. m3 m3 40. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima. izneti. b. m3 40. m2 4. nadvratnicima i svim oblogama na zidu. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 55. Šut prikupiti. a. m3 m3 m3 50. Obračun po m3 zida. Obračun po m3 kalkana. Obračun po m3 sokle. Šut prikupiti. Obračun po m3 zida.00 € 115 . U cenu ulazi i pomoćna skela.25 € 7. izneti. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Upotrebljive siporeks blokove očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti. U cenu ulazi i pomoćna skela. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima i svim oblogama na zidu.00 € 13. a. izneti. U cenu ulazi i pomoćna skela. Šut prikupiti. Obračun po m3 zida.00 € 14. Upotrebljiv kamen očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. izneti. m3 52. Šut prikupiti. otvori se odbijaju. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Rušenje pregrade od luksfer prizmi. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Rušenje zidova kalkana od opeke u produžnom malteru. m3 55. Fasadnih zidova.50 € 16. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 zida. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. nadvratnicima i svim oblogama na zidu. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima. otvori se odbijaju. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 52. Kalkana.50 € 10. Konstruktivnih zidova. izneti. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima. Rušenje zidova od kamena. m3 35. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m3 47.00 € 15. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. nadvratnicima i svim oblogama na zidu. Rušenje sokle od kamena. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 8. Nosećih zidova. Rušenje zidova od blokova. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m3 zida. Upotrebljive blokove očistiti od maltera i složiti na deponiju. izneti.6. otvori se odbijaju.00 € 55. Šut prikupiti. Šut prikupiti. Nadzitka. Šut prikupiti. U cenu ulazi i pomoćna skela.

Dimnjak pažljivo porušiti. Serklaža. Rušenje stubova od opeke. m3 60. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.17. U cenu ulaze i rušenje kape i pomoćna skela. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Rušenje betonske podne ploče. b.00 € 25. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Rušenje lukova od opeke. Rušenje bondručnih zidova sa ispunom i blatnim malterom. Podvlaka. izneti. m3 m3 125. izneti. m3 m3 65. Debljine do 12 cm.00 € 18. Rušenje svodova od kamena. Od kamena. m3 m3 27. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. Obračun po m3 lukova.00 € 116 . U cenu ulazi i pomoćna skela. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Obračun po m3 serklaža. c.00 8. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Rušenje dimnjaka od opeke u produžnom malteru. Šut prikupiti. Od kamena. U cenu ulaze i rušenje kape i pomoćna skela. Obračun po m3 dimnjaka. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od opeke. Šut prikupiti. m3 75. debljine do 8 cm.00 10. Rušenje armirano betonskih serklaža.00 € 75. Od opeke. izneti. Rušenje izvesti pažljivo. U cenu ulazi i pomoćna skela. a. m2 10. Obiti blatni malter. Drvene grede složiti na deponiju gradilišta. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. b. Šut prikupiti. U cenu ulaze i rušenje kape i pomoćna skela. Rušenje dimnjaka od opeke u produžnom malteru iznad krova. Obračun po m3 dimnjaka. izneti.00 € 19. a. Obračun po m3 svodova. b.50 € 35.00 € 110.00 € 60. Šut izneti. Šut prikupiti. Dimnjak pažljivo porušiti.00 € 23. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. d. Obračun po m2 zidova. Rušenje dimnjaka etažnog grejanja. Obračun po m3 stubova. m2 m2 m2 m3 5. Obračun po m3 dimnjaka. a. Debljine do 15 cm. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela. Po m3. Šut prikupiti. izneti.50 € 21. Debljine do 8 cm. a. Od opeke. b. Obračun po m2 poda. m3 42. a.00 € 20. Šut prikupiti. m3 m3 50. izvaditi čatmu i skinuti drvene grede. U cenu ulazi i pomoćna skela. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti.00 € 27.00 € € € € 31. Šut prikupiti.00 75. Dimnjak pažljivo porušiti. Od kamena.

Rušenje ograde stepeništa od opeke. izneti. Rušenje betonske ploče izvesti pažljivo.50 14. Tavanice od monte. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Betonske tavanice. m2 12. izneti. izneti. Šut prikupiti.50 € 35. Obračun po m3 ograde. Šut prikupiti. Rušenje balkonske ploče. m2 12. U cenu ulazi i pomoćna skela. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 41. Rušenje armirano betonske ploče zajedno sa serklažima i eventualnim podvlakama.00 16. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. c. m2 m2 m2 m2 m2 17.00 € 45. Šut prikupiti. e. Balkonske ploče.00 15. izneti. Obračun po m3 ograde. Sitnorebraste tavanice. Obračun po m2 konstrukcije. Rušenje kose ploče stepeništa. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 ploče.00 € 44. U cenu ulazi i pomoćna skela.50 € € € € € 40. Skinutu građu utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Rušenje drvene međuspratne konstrukcije sa svim oblogama sa gornje i donje strane. zidane u produžnom malteru. Rušenje balkonske ograde od opeke. sečenje armature itd.00 € 34. Šut prikupiti. Obračun po m2 ploče. izneti. Šut prikupiti. Upotrebljiv materijal očistiti. m2 2. a. sečenje armature itd.00 12.00 € 42. izneti.00 € 117 . izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti. m1 6. sečenje armature itd. Rušenje kose stepenišne ploče izvesti pažljivo. Rušenje balkonske ograde od betona. sečenje armature.50 € 43. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Obračun po m2 ploče. Opeke očistiti od maltera i složiti za ponovnu ugradnju. m2 5. Rušenje podesta izvesti pažljivo. m3 45. izneti. Rušenje drvene krovne konstrukcije. b. Rušenje podesta. d. U cenu ulazi i pomoćna skela. Armirano betonske ploče. Obračun po m2 horizontalne površine. Obračun po m1 ograde. Šut prikupiti. Obračun po m2 ploče. m2 5. m3 90. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Rušenje balkonske ploče izvesti pažljivo.33. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.

m1 2. c. po m2. izneti. Šut prikupiti. Rušenje stepeništa izvesti pažljivo. Šut prikupiti. Od teraca.00 € € € € 56. Od keramičkih pločica.50 € 51. izneti. Od teraca. b. Od teraca. U cenu ulazi i pomoćna skela. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 48. Obračun po m1 stepenika. Od keramičkih pločica. m1 4. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 3.25 € 4. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 50. Rušenje stepenika od kamena. Šut prikupiti. Obračun po m2 podesta.46. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 49. Rušenje obloge stepenika od teraca sa podlogom. m3 30.50 € 118 . a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Rušenje stepenika od opeke.50 5. Obračun po m3 stepeništa. izneti. Šut prikupiti. m3 52. izneti. Šut prikupiti. Upotrebljiv kamen očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Rušenje obloge podesta od keramičkih pločica sa podlogom. Obračun po m3 kraka stepeništa. Rušenje stepeništa. m3 35. Rušenje stepeništa izvesti pažljivo. Obračun po m1 stepenika. Šut prikupiti. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti. Šut prikupiti. U cenu ulazi i pomoćna skela. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 stepenika. izneti. Rušenje stepenišnog kraka izvesti pažljivo. Od ploča kamena. od armiranog betona. Rušenje stepenika od betona. m3 47.50 € 47. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. Obračun po m1 stepenika. Od ploča kamena. sa stepenicima.00 3. a. m2 m2 m2 4. Rušenje stepeništa od opeke starog formata. d. Obračun po m3 stepeništa. Rušenje stepenišnog kraka sa stepenicima. m1 m1 m1 m2 2.25 € 4. izneti. sečenje armature itd. sečenje armature itd. izneti.00 € 52. c. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.

Rušenje trotoara izvesti zajedno sa skidanjem podloge. a. Opeke očistiti od maltera i složiti za ponovnu ugradnju. Od opeke. izneti. izneti. Obračun po m2 staze.00 5. Od betonskih elemenata. b. Odvojiti tvrdi materijal i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.00 € 55.50 € 5. m1 m1 5. a prostor očistiti. zidane u produžnom malteru. Rušenje staze od betona. Od armiranog betona. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od betona. Odvojiti tvrdi materijal i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. m2 m2 m2 5. b.00 € 42. Od kamenih ploča.59. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od kamena. Obračun po m3 temelja. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. a.50 € € € € 71.00 € 3. izneti. Rušenje ivičnjaka od kamena. Šut prikupiti. m3 m3 35. b. Obračun po m2 trotoara.00 € 125.50 € 73. Pažljivo rušenje objekta.00 € 67. Šut prikupiti. Rušenje betonskog temelja izvesti ručnim ili mašinskim putem. c. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od opeke. b.50 € 74. Obračun po m3 temelja. Obračun po m2 bruto površine objekta. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od betona. Rušenje temelja od opeke.50 4. m3 m3 m3 65. a. Šut prikupiti. Rušenje ograde od opeke. a.00 € 64. a. Od kamena. Preduzeti sve mera za bezbednost radnika i susednih objekata. Rušenje trotoara od betona. m2 40. U cenu ulaze i demontaža elektro i drugih instalacija. d. Rušenje staze izvesti zajedno sa skidanjem podloge. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Upotrebljiv materijal očistiti i složiti na gradilišnu deponiju ili odvesti na lokaciju koju odredi investitor. Od kamena. Obračun po m3 ograde. Od betona. Od opeke. c.50 3. Obračun po m1 ivičnjaka.50 € 61. Rušenje ivičnjaka izvesti zajedno sa skidanjem podloge. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Skinute ivičnjake.00 € 4.00 € 119 .00 € 42. Od betona. izneti. m3 m3 35. Šut prikupiti. izneti. a. b. Od opeke. Od kamena. Šut utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju udaljenosti do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. izneti. Od špar betona. m2 m2 m2 m2 4. Rušenje temelja od betona. c.

Preseka 10x20 cm. m3 m3 85. da se ne rastrese zidna masa.00 € 20. Preseka 50x50 cm. a. izneti. b.00 € 135. Preseka 20x20cm. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 18. Od kamena. Bušenje rupa za postavljanje instalacija. Kom. d. Kroz zid pažljivo izvesti šliceve za postavljanje cevi. izneti. Kom. Kom. Pažljivo rušiti delove zida. b. Za cevi grejanja. Kom. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po komadu rupe. da se ne rastrese zidna masa. U cenu ulazi i pomoćna skela. Kom.00 € € € € 10. Probijanje armirano betonske ploče. izneti. Obračun po m1 šlica. Od kamena. m1 m1 2. Kom. Kom. m2 m2 25. Šut prikupiti. a. Šut prikupiti.00 50. izneti.00 25. e. Obračun po m2 zida.00 € 120 . Preseka 30x30 cm. Obračun po komadu otvora. Za vodovodne cevi. Kroz zidove. Za kanalizacione cevi. Od opeke. sečenje armature itd.5. a. U cenu ulazi i podupiranje. Preseka 10x10 cm.00 6. Kom. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Šut prikupiti.00 80. Od opeke. 30. Probijanje izvesti pažljivo. b. 6. Pažljivo šlicevanje zida od opeke za prolaz vodovodnih cevi. Probijanje pregradnog zida od opeke za izradu otvora vrata. c. Od kamena. Šut prikupiti. Armirano betonske ploče. tavanice i slično pažljivo probiti rupe za prolaz cevi za vodovod.00 35. Probijanja 1.00 € 16. Međuspratne konstrukcije sa puniocima. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Probijanje konstruktivnog zida od opeke za izradu otvora vrata. izneti.50 10. Od opeke. Kroz zid pažljivo izvesti šliceve za postavljanje cevi. 10. Šut prikupiti. U cenu ulazi i podupiranje. a. c. a. Od kamena. a. preseka 10x10 cm. izneti.00 100. otvor dimenzija 50x50 cm.00 € 16.00 € 45. 5. Pažljivo šlicevanje zida od opeke za prolaz kanalizacionih cevi. b. Pažljivo rušiti delove zida. Obračun po m1 šlica. Kom. Obračun po komadu rupe. Kom. Od opeke. Za kanale klimatizacije. izneti. Obračun po m3 zida. b.00 € 14. Šut prikupiti. d.50 € 7. m1 m1 10. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b.50 € 12. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € € € € € Probijanje zida za prolaz vodovodnih cevi. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Kom.

b. m3 m3 85. b. na sastavu starog i novog temelja ostaviti praznom u visini od oko 5 cm. Temelji 1. Spojnice moraju da budu pravilne.00 17. Temelj samac. 3. Armirano betonske tavanice. 12. Po završenom zidanju spojnice ispuniti malterom. Pažljivo štemovanje zida za izradu oslonca. Sitnorebraste tavanice.00 € 121 . Pažljivo porušiti rastresene delove. Postojeće temelje vrlo pažljivo porušiti da se kamen ne ošteti.00 € € € € 27. izneti. a. Obračun po m3 temelja. Po završenom zidanju spojnice ispuniti malterom.50 € 6. Temelj samac.50 25.00 € 6. a zatim ispod njega ozidati novi temelj. 7. Po završenom podziđivanju temelja spojnice ispuniti malterom.00 20. po datim detaljima. punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Bušenje rupa za postavljanje čeličnih ankera. Kamen očistiti od veziva i kvasiti pre ugradnje. Probijanje izvesti pažljivo. Kom. m3 120. što suvljim malterom spravljenim sa "jedinicom" i pažljivo nabiti drvenom lopaticom. Šut prikupiti. Balkonske ploče. m3 m3 90. Obračun po komadu rupe. a poslednju spojnicu. Po vezivanju novog temelja izvršiti podbijanje spojnice. Obračun po komadu oslonca. Obračun po m3 temelja. Kom. Dno postojećeg temelja pažljivo očistiti i oprati. Podziđivanje postojećeg temelja opekom u cementnom malteru. izneti. sa najviše tri spojnice u jednoj tački. Kamen pre ugradnje kvasiti vodom. 30. Probijanje armirano betonske tavanice. m3 105. Po završenom zidanju spojnice ispuniti malterom. Preziđivanje temelja. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Kom.00 € 100. c. Trakasti temelj. Na uglovima ugraditi veće komade kamena. m3 190. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Zidanje temelja punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Rupe su dubine do 60 cm.00 € 5. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Kom. Po završenom zidanju spojnice ispuniti malterom.00 € Zidanje temelja kamenom u cementnom malteru. b.23. a. Kom. Pažljivo štemovati zid za izradu oslonca za postavljanje čeličnih nosača.50 € 28. Šut prikupiti. Preziđivanje temelja kamenom u cementnom malteru. Obračun po m3 temelja. Obračun po komadu otvora. U cenu ulazi i pomoćna skela. Redove zidati po uzoru na prvobitne. Podziđivanje temelja vršiti u lamelama. Zidati sa što tanjim spojnicama. Obračun po m3 temelja. Tavanice od monte. Trakasti temelj. Očistiti i oprati mlazom vode i isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". Opeku očistiti i koristiti za preziđivanja. Kom. Obračun po m3 temelja. sečenje armature itd. a.00 € 95.00 € 7. d. po uputstvu statičara.

Zidove raditi sa pravilnim slogom. Debljine zida 75 cm. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. c. Obračun po m2 zida. c.00 50. Punom opekom. b. na sastavu starog i novog temelja ostaviti praznom u visini od oko 5 cm.50 32. m3 210.00 € € € € 7.50 100.00 32. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Obračun po m3 zida. Šupljom opekom. Debljine zida 45 cm. punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. 5. d. m2 m2 m2 m3 20. a zatim ispod njega ozidati novi temelj. Dno postojećeg temelja pažljivo očistiti i oprati.8.00 € € € € Zidanje zidova punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6.00 € 6. debljine do 30 cm. d. Podziđivanje postojećeg temelja kamenom u cementnom malteru. otvori se odbijaju. Šut prikupiti. Postojeće zidove štemovati (prosecati) u lamelama dužine 80-100 cm visine neophodne za rad. b. Izrada horizontalne hidroizolacije presecanjem zidova od opeke. Po završenom podziđivanju temelja spojnice ispuniti malterom.50 40. a. Zidati sa što tanjim spojnicama. po uputstvu projektanta. Obračun po m1 zida. a poslednju spojnicu. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Debljine zida 30 cm. Zidovi 1. donju površinu zida oprati i poravnati cementnim malterom. po uputstvu statičara. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m1 m1 m1 m1 25.00 22. d. Spojnice očistiti do dubine 2 cm. Po m3. b. izneti.00 € 9. naneti vruć premaz bitumena "MTH". Podziđivanje temelja vršiti u lamelama. otvori se odbijaju. Voditi računa o rasporedu i redosledu lamela i obaveznom preklopu Kondorfleksa između lamela. Giter opekom. Obračun po m3 temelja. otvori se odbijaju. m3 180. U cenu ulazi i pomoćna skela. zalepiti Kondorfleks V4 i naneti drugi vruć premaz bitumena "MTH". Blokove pre ugradnje kvasiti vodom. Debljine zida 60 cm. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. Zidanje zidova šupljim blokovima dimenzija 19x19x25 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. Zid zazidati punom opekom. Debljine 29 cm. c.00 125.00 € € € € 122 . a. Debljina zida je 19 cm. Debljine 19 cm. m3 m3 m3 m3 110. Po vezivanju novog temelja izvršiti podbijanje spojnice. Obračun po m3 zida. Malter premazati bitulitom "A". po datim detaljima.00 120. Debljine 25 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. Zidanje zidova. što suvljim malterom spravljenim sa "jedinicom" i pažljivo nabiti drvenom lopaticom. d=25 cm i više. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica.00 130. a. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. Opekom starog formata.

b. Eventualna usecanja za serklaže ulaze u cenu zidanja. Debljine 25 cm. Debljine 20 cm.00 € 19.00 € € € € 14.50 € 123 . U cenu ulazi i pomoćna skela. Zidanje izvesti po uputstvu proizvođača. Pre zidanja blokove dobro očistiti i pokvasiti vodom da malter ne pregori. Obračun po m2 zidova. Svi otvori se odbijaju.00 35. Prvi red blokova postaviti preko sloja cementnog maltera.00 € € € € 18.00 € 22. Debljine 14 cm. Obračun po m2 zida. m2 26. Debljine 15 cm. a.00 € 12. b. oplata i podupirači. Blokove pre ugradnje kvasiti vodom. Debljine 10 cm. m2 m2 10. Obračun po m2 zida. Ukupna debljina zida je 30 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. Eventualna usecanja za serklaže ulaze u cenu zidanja.00 € 24.00 € 20. Zidanje zidova siporeks termo izolacionim blokovima građevinskim lepkom po sistemu blok veze.10.00 24. c. Obračun po m3 zidova. Obračun po m2 zida. Vezu između nosećih i pregradnih zidova ostvariti ostavljanjem šmorceva po vertikali ili pomoću aluminijumskih klinova. m2 m2 m2 m3 22. Obračun po m3 zidova. Zidanje zidova debljine 14 cm šupljim betonskim blokovima u cementnom malteru. Po m3. termo izolacionim blokovima 10x60x25 cm u produžnom malterom 1:3:9 ili građevinskim lepkom po sistemu blok veze. a ostale redove usuvo. Zidanje zidova hladne ostave durisol blokovima debljine 25 cm sa dodatnim Tarolit pločama debljine 5 cm sa unutrašnje strane (4 cm Stiropor ploče + 1 cm durisol).00 110.50 25. Obračun po m2 zida. m2 m2 m2 18. m3 130. U cenu ulaze i nadvratnici. b. Debljine 29 cm. Pre zidanja blokove dobro očistiti i pokvasiti vodom. a. armatura. Zidanje zidova siporeks termo izolacionim blokovima u produžnom malteru razmere 1:3:9 po sistemu blok veze. Debljine 25 cm. Debljina zida je 19 cm. Zidanje siporeks zidova. U cenu ulazi i pomoćna skela. Svi otvori se odbijaju.00 € 26. a. serklaži. Zidanje zidova debljine 20 cm durisol blokovima dimenzija 50x20x25 cm. Debljine 25 cm. Zidanje zidova giter blokovima dimenzija 19x19x25 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. debljine 10 cm. d. c. Debljine 30 cm. Vezu između nosećih i pregradnih zidova ostvariti ostavljanjem šmorceva po vertikali ili pomoću aluminijumskih klinova. Debljine 30 cm. a. b. razmere 1:3. Pre zidanja blokove dobro očistiti i pokvasiti vodom da malter ne pregori. Svi otvori se odbijaju.00 € 23. Debljine 20 cm. Zidanje izvesti po uputstvu proizvođača. Zidanje izvesti po uputstvu proizvođača.00 34. d. sa ispunom šupljina betonom MB 20. m2 m2 m2 m2 20. Debljine 19 cm. otvori se odbijaju. Vezu između nosećih i pregradnih zidova ostvariti ostavljanjem šmorceva po vertikali ili pomoću aluminijumskih klinova. Blokove pre zidanja kvasiti. c. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. Šupljine napuniti posle postavljanja dva reda blokova. m3 120.00 42.

prevezi pravilni. m3 180. Zidanje zidova gas betonskim blokovima debljine 15 cm cementnim malterom.50 € 75. slog po izboru projektanta. Debljine 20 cm. b. Na uglovima ugraditi veće i pravilnije komade kamena. Kod vertikalnih spojnica malter staviti samo u trakama duž dodirnih površina spoljne ivice. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. vodeći računa da se šupljine ne zapune. Obračun po m2 zidova.00 17. Zidati kamenom sa pravilnim prevezima. Zidati produžnim malterom. b.00 € 37. Kamen za zidanje mora biti jedar. sa spojnicama debljine 10 mm. Debljine 20 cm. Kamen pre ugradnje kvasiti vodom. U cenu ulazi i pomoćna skela. Polaganje blokova vršiti u horizontalnim redovima. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. Blokove pre zidanja kvasiti.00 € 35. dimenzija 39x19x20 cm. Debljine 25 cm. a.00 € 38. Debljine 15 cm. a. m2 m2 m2 m2 9.50 19. Obračun po m3 zida. Zidanje zidova debljine 20 cm šljako betonskim blokovima T-20.00 € 124 . Zidanje zidova debljine 14 cm šupljim betonskim blokovima u cementnom malteru. d. razmere 1:3. c. Kamen pre ugradnje kvasiti vodom.50 € € € € 32. slog po izboru projektanta. m2 m2 12. sa najviše tri spojnice u jednoj tački. U cenu ulazi i pomoćna skela.50 € 22. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. Zida se cementnom malteru spravljenim sa prosejanim šljukom "jedinicom". razmere 1:3 ili lepkom za gas beton.00 11. Obračun po m2 zida. sa najviše tri spojnice u jednoj tački. U cenu ulazi i pomoćna skela. Zidanje zidova kamenom sa libažnim slojevima od opeke starog formata. Kamen za zidanje mora biti jedar. Na svakih 80-120 cm visine zidati libažni sloj od 3-4 reda opeke starog formata. Kamen za zidanje mora biti jedar. Debljine 25 cm. Obračun po m3 zida. a vidne površine i ivice pritesane. slog po izboru projektanta. Obračun po m3 zida. sa zalivanjem šupljina. c. Debljine 14 cm. Obračun po m2 zida. po uputstvu proizvođača. Debljine 30 cm. Debljine 20 cm. Obračun po m3 zida. Na uglovima ugraditi veće i pravilnije komade kamena. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. Zidanje zidova pritesanim kamenom u cementnom malteru. Blokove prilikom ugradnje ne vlažiti. po uputstvu projektanta. U cenu ulazi i pomoćna skela.26.50 € 28. Zidanje zidova kamenom u cementnom malteru. prevezi pravilni. U cenu ulazi i pomoćna skela. Na uglovima ugraditi veće i pravilnije komade kamena. m3 120.00 € 36. m3 225.00 € 14. a. U cenu ulazi i fugovanje. Šupljine zaliti betonom MB 20. m2 m2 m3 17. Zidati sa pravilnim prevezima. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. Po m3. a malter staviti preko cele dodirne površine. Zidanje zidova lomljenim kamenom u cementnom malteru. m3 110. b. Kamen pre ugradnje kvasiti vodom.

m3 m3 90.00 € 70. Preziđivanje zidova debljine 25 cm i više. oplata i pomoćna skela. Redove zidati po uzoru na prvobitne.00 € 8. Obračun po m3 zida. Podlogu očistiti i oprati mlazom vode i isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. Opekom starog formata. a po završenom zidanju očistiti ih dubine 2 cm. a armatura serklaža 2Ø8. Debljine 6. otvori se odbijaju. a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. b. a. a. bez lasa. U cenu zida ulazi i izrada serklaža. Obračun po m2 zida. Kamen očistiti od veziva i kvasiti pre ugradnje. Na uglovima ugraditi veće komade kamena. Kamen za zidanje mora biti zdrav. Zidati sa pravilnim spojnicama. armatura. U cenu ulaze i nabavka. punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Postojeće zidove vrlo pažljivo porušiti da se kamen ne ošteti. uzengije Ø 6/25. m3 m3 110. b. Na uglovima ugraditi veće komade kamena. a.5 cm punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6.00 € 40. Kamen očistiti od veziva i kvasiti pre ugradnje. Redove zidati po uzoru na prvobitne. prevezi pravilni. sa izradom serklaža. Obračun po m3 zida. otvori se odbijaju. Debljine 12 cm. Debljine 12 cm. Pritesanim kamenom. a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Redove zidati u tehnici po projektu.5 cm. sa pravilnim prevezima.00 € 140. m3 m3 60. Obračun po m3 zida. Obračun po m3 zida. Obračun po m2 zida. b. Pažljivo porušiti rastresene delove. Postojeće zidove vrlo pažljivo porušiti da se kamen ne ošteti. Zidanje zidova obrađenim kamenom u cementnom malteru. Prevez raditi na pola opeke. c.00 € 110. Prevez raditi na pola opeke. U cenu ulazi i pomoćna skela. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 125 . Debljine 6. sa pravilnim prevezima.50 € Zidanje pregradnih zidova debljine 6. Po završenom zidanju spojnice očistiti.5 cm. Punom opekom. Preziđivanje zidova kamenom u cementnom malteru.00 € 14. b. Preziđivanje zidova pritesanim kamenom u cementnom malteru. Zidanje pregradnih zidova debljine 6. obrada kamena i pomoćna skela. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. U cenu ulazi i pomoćna skela. Debljine 25 cm. a. opeku očistiti i složiti za ponovnu ugradnju. U visini nadvratnih greda. Na uglovima ugraditi veće komade kamena. Lomljenim kamenom. 4. m3 600. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. b.39. ili na visini od 200 cm uraditi armirano betonske serklaže dimenzija 7x15 cm.00 € 44.00 € 27. Obrađenim kamenom. otvori se odbijaju. sa najviše tri spojnice u jednoj tački. Pregradni zidovi 1. Marka betona je MB 20.00 € 12. a. Kamenom. m2 m2 11. m2 m2 m2 9. Kamen pre ugradnje kvasiti vodom.00 € 42. U cenu ulazi i pomoćna skela.5 cm punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6.

oplata i pomoćna skela. otvori se odbijaju.00 € 17. a.50 € 18. otvori se odbijaju.5 cm šupljom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Zidanje pregradnih zidova debljine 7 cm opekom starog formata 7x15x30 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. Debljine 12 cm.5 cm giter opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Debljine 25 cm. b. a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. Debljine 12 cm. Obračun po m2 zida. Zidanje pregradnih zidova debljine 6. Debljine 6.50 € 126 . otvori se odbijaju. uzengije Ø 6/25.5 cm. Marka betona je MB 20. U cenu zida ulazi i izrada serklaža. Obračun po m2 zida.5 cm. b.50 € 11. Zidanje pregradnih zidova debljine 7 cm opekom starog formata 7x15x30 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. a armatura serklaža 2Ø8. a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način.6. m2 m2 11. Debljine 15 cm. otvori se odbijaju.00 € 15. Debljine 6. b. a. Prevez raditi na pola opeke. armatura. U cenu zida ulazi i izrada serklaža.00 € 15. Prevez raditi na pola opeke. armatura. Debljine 7 cm. a. U cenu ulazi i pomoćna skela. m2 m2 12. U cenu ulazi i pomoćna skela. Prevez raditi na pola opeke.00 € 13. b. U cenu zida ulazi i izrada serklaža. a armatura serklaža 2Ø8. uzengije Ø 6/25. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Po završenom zidanju spojnice očistiti. oplata i pomoćna skela. ili na visini od 200 cm uraditi armirano betonske serklaže dimenzija 7x15 cm. ili na visini od 200 cm uraditi armirano betonske serklaže dimenzija 7x15 cm. a.5 cm šupljom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Obračun po m2 zida. m2 m2 m2 10.5 cm giter opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. sa izradom serklaža. sa izradom serklaža.00 € 17. a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Obračun po m2 zida. U visini nadvratnih greda. otvori se odbijaju.5 cm. Zidanje pregradnih zidova debljine 6. Debljine 15 cm. a armatura serklaža 2Ø8.00 € 32. Po završenom zidanju spojnice očistiti. b. Debljine 6. Po završenom zidanju spojnice očistiti. a. Prevez raditi na pola opeke. c. a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. Debljine 12 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 30. Zidanje pregradnih zidova debljine 6. Marka betona je MB 20. a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. b. Prevez raditi na pola opeke.00 € 15. Debljine 30 cm.00 € 9. Obračun po m2 zida. a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. oplata i pomoćna skela. m2 m2 12. c. ili na visini od 200 cm uraditi armirano betonske serklaže dimenzija 7x15 cm. U visini nadvratnih greda.00 € 19. Debljine 7 cm. Po završenom zidanju spojnice očistiti. m2 m2 m2 10. sa izradom serklaža. armatura. U visini nadvratnih greda. Marka betona je MB 20. uzengije Ø 6/25. m2 m2 13. a. Prevez raditi na pola opeke.5 cm. Debljine 12 cm.00 € 16. Obračun po m2 zida. Debljine 6. otvori se odbijaju. Zidanje pregradnih zidova debljine 6.

50 € 23. a. Blokove prilikom ugradnje ne vlažiti. b. m2 m2 m2 20. b. m2 m2 30. Debljine 12 cm. c. Izrada pregradnih zidova debljine 7 cm gips pločama. b. U cenu ulaze i fugovanje.50 € 35. U cenu ulazi i pomoćna skela. Debljine 10 cm. a. kajlovanjem i zatvaranjem fuga između zidova. Debljine 24 cm. Prilikom zidanja raditi prevez na pola bloka. Kod vertikalnih spojnica malter staviti samo u trakama duž dodirnih površina spoljne ivice. a malter staviti preko cele dodirne površine. Obračun po m2 zida. U cenu ulazi i pomoćna skela. a vezu sa ostalim zidovima izvesti na pravilan način. Izrada pregradnih zidova debljine 10 cm gas betonskim blokovima u cementnom malteru razmere 1:3. m2 m2 m2 22. Zidati sa ukrućenjem spojnica. Debljine 19 cm. Polaganje blokova vršiti u horizontalnim redovima. otvori se odbijaju.50 € 27. vodeći računa da se šupljine ne zapune.00 € 31. a vezu sa ostalim zidovima izvesti na pravilan način. Zidanje pregradnih zidova debljine 12 cm punom fasadnom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. a.50 € 28. Debljine 29 cm. c.50 € 32. Debljine 29 cm. serklaži i pomoćna skela.00 € 57. Zidanje pregradnih zidova debljine 19 cm giter blokovima 19x19x24 u produžnom malteru razmere 1:2:6. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Zidanje pregradnih zidova debljine 7 cm šljako betonskim blokovima P-7. a. Obračun po m2 zida. Opeka ne sme da bude isprljana malterom. Debljine 20 cm.00 € 26. Debljine 7 cm. podova i plafona. Obračun po m2 zida. b. c. U cenu ulazi i pomoćna skela. Prilikom zidanja raditi prevez na pola bloka. Obračun po m2 zida.20. Debljine 19 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 17. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Zidanje pregradnih zidova debljine 19 cm šupljim blokovima 19x19x24 u produžnom malteru razmere 1:2:6. Po završnom zidanju zid fugovati tehnikom po izboru projektanta.50 € 10. Debljine 25 cm. Debljine 7 cm. a. dimenzija 39x19x7 cm. Debljine 14 cm. m2 m2 m2 12.50 € 15. b. m2 m2 7. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica.00 € 26. Obračun po m2 zida.50 € 127 . Zidati sa produžnim malterom u sloju debljine 10 mm. Debljine 24 cm. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. otvori se odbijaju. ili lepljenjem lepkom po uputstvu proizvođača. Obračun po m2 zida.00 € 30. m2 12.

Zidanje sendvič zidova od opeke 12 cm. po 4 komada na m2 zida. a. a sa unutrašnje. 12+4+5+12=33 cm. po 4 komada na m2 zida.50 € 45.2 cm. Preko sastava gips kartonskih ploča zalepiti bandaž trake i pregletovati ih.00 € 37. Termoizolaciju izvesti od tvrdo presovanih ploča mineralne vune i parne brane PE folije. b. Opeka+vazdušni sloj+opeka. b. 12+5+12=29 cm. Zidanje sendvič zidova od fasadne opeke 12 cm. Obračun po m2 komplet izvedenog sendvič zida. Fasadna opeka+termoizolacija+fasadna opeka.6 mm. 12+5+12=29 cm. po 4 komada na m2 zida. Opeka+termoizolacija+opeka. Termoizolaciju izvesti od tvrdo presovanih ploča mineralne vune i parne brane PE folije. U cenu ulazi i pomoćna skela. m2 m2 19. 7+5+7=19 cm. 3. Zidove međusobno povezati ankerima. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Zidanje sendvič zidova od opeke na kant 7 cm.2 cm. a sa unutrašnje.50 € 128 . 12+5+19=36 cm. prema vazdušnom sloju dersovati. 19+4+5+19=47 cm. Termoizolaciju izvesti od tvrdo presovanih ploča mineralne vune i parne brane PE folije.2 cm.50 € 32. ukupne debljine 12+5+12=29 cm. Blok+vazdušni sloj+termoizolacija+blok. vazdušnog sloja 5 cm i opeke na kant 7 cm. a. 12+5+12=29 cm. PE folije i gips kartonskih ploča 1. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. a sa unutrašnje strane dersovati.00 € Zidanje sendvič zidova od opeke 12 cm. ukupne debljine 12+5+12=29 cm. Obračun po m2 komplet izvedenog sendvič zida. a. Opeka+vazdušni sloj+opeka. Obračun po m2 komplet izvedenog sendvič zida. otvori se odbijaju. Blok+termoizolacija+gips karton. otvori se odbijaju. PE folije i opeke 12 cm. m2 m2 m2 31. Zidove međusobno povezati ankerima. termoizolacije 5 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. 19+5+12=36 cm.2 cm. ukupne debljine 7+5+7=19 cm. 12+5+1. PE folije i opeke 12 cm. Blok+vazdušni sloj+termoizolacija+opeka. Fasadna opeka+termoizolacija+opeka. termoizolacije 5 cm. Opeka+vazdušni sloj+termoizolacija+opeka. otvori se odbijaju. b. ukupne debljine 12+5+1. Obračun po m2 komplet izvedenog sendvič zida. m2 m2 27. prema termoizolaciji dersovati.50 € 5. Obračun po m2 komplet izvedenog sendvič zida. 19+5+19=43 cm. Fasadna opeka+termoizolacija+blok.50 € 11. Na fasadnoj strani spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2 po uputstvu projektanta. Termoizolaciju izvesti od tvrdo presovanih ploča mineralne vune i parne brane PE folije. vodeći računa da se vazdušni međuprostor ne zapuni malterom. ukupne debljine 12+4+5+12=33 cm. prema vazdušnom sloju dersovati. Zidove raditi u produžnom malteru razmere 1:2:6. m2 m2 m2 30. Spojnice sa spoljne strane očistiti. prema termoizolaciji dersovati.2=28. a sa unutrašnje. Blok+termoizolacija+blok. 19+8+1. c. Spojnice sa spoljne strane očistiti. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. Za zidanje fasadnom opekom.9. Opeka+termoizolacija+gips karton. otvori se odbijaju. Zidove raditi u produžnom malteru razmere 1:2:6.00 € 37. Zidove raditi u produžnom malteru razmere 1:2:6. U cenu ulazi i pomoćna skela. Spojnice sa spoljne strane očistiti. Sendvič zidovi 1. Zidove međusobno povezati ankerima. Spojnice sa spoljne strane očistiti. termoizolacije 5 cm. a sa unutrašnje. Zidove raditi u produžnom malteru razmere 1:2:6.00 € 25. vazdušnog sloj 4 cm. termoizolacije 5 cm. m2 m2 m2 45. U cenu ulazi i pomoćna skela.50 € 57. prve klase u boji po izboru projektanta.00 € 52. 19+4+5+12=40 cm. c. otvori se odbijaju. koristiti samo cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. vodeći računa da se vazdušni međuprostor ne zapuni malterom. Zidove raditi u produžnom malteru razmere 1:2:6 i međusobno ih povezati ankerima. Blok+termoizolacija+opeka. c. a. PE folije i opeke 12 cm.50 € 46. Konstrukciju za postavljanje gips kartonskih ploča izraditi od drveta ili pocinkovanih profila debljine 0. b. a.00 € 8.2=18. b. Zidanje sendvič zidova od opeke 12 cm. 12+5+12=29 cm.2=18.

50 € 10. Zidanje sendvič zidova od fasadne opeke 12 cm. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. prve klase u boji po izboru projektanta. Obračun po m2 komplet izvedenog sendvič zida. a. Zidanje obloge fasadnih zidova punom opekom debljine 12 cm.00 € Zidanje fasadne obloge fasadnom punom opekom. Zidove raditi u produžnom malteru razmere 1:2:6. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. otvori se odbijaju. U cenu ulazi i fugovanje. ukupne debljine 12+5+1. vodeći računa da se vazdušni međuprostor ne zapuni malterom. Termoizolaciju izvesti od tvrdo presovanih ploča mineralne vune i parne brane PE folije. 12+4+5+12=33 cm. 12+4+5+19=40 cm. Na fasadnoj strani spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2 po uputstvu projektanta. Za zidanje fasadnom opekom. 12+4+5+12=33 cm. Šupljim opekom. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. a sa unutrašnje strane dersovati. Na fasadnoj strani spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2 po uputstvu projektanta. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. po uputstvu projektanta. termoizolacije 5 cm. PE folije i opeke 12 cm. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Punom opekom. prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. a sa unutrašnje strane dersovati. Zidove međusobno povezati ankerima. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. PE folije i gips kartonskih ploča 1. b. m2 37.00 € 16. u produžnom malteru razmere 1:2:6. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. otvori se odbijaju. koristiti samo cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. c. m2 m2 15. Iznad otvora izvesti armirano betonski serklaž dimenzija 12x15 cm betonom MB 20 i armaturom +2Ø8 i uzengijama Ø 6/20. prve klase u boji po izboru projektanta. Giter opekom.2 cm. termoizolacije 5 cm. Preko sastava gips kartonskih ploča zalepiti bandaž trake i pregletovati ih.50 € 62. Obračun po m2 fasadne obloge. Zidove raditi u produžnom malteru razmere 1:2:6. Obračun po m2 komplet izvedenog sendvič zida. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. a.14.2=18. Punom opekom.50 € 15. debljine 12 cm.6 mm. Obračun po m2 zida sa serklažom. Slog mora biti pravilan.2 cm. a. koristiti samo cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica.00 € 32. Vezu sa konstruktivnim zidom izvesti ankerima. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica.50 € 57. po 5 komada na m2. m2 m2 m2 42. Konstrukciju za postavljanje gips kartonskih ploča izraditi od drveta ili pocinkovanih profila debljine 0. Fasadna opeka+ vazdušni sloj +t termoizolacija+fasadna opeka. Fasadna opeka+ vazdušni sloj + termoizolacija +blok. b. b. vazdušnog sloja 4 cm. m2 m2 30. Fasadna opeka+ vazdušni sloj+termoizolacija+opeka. Fasadne obloge 1. 3. Zidanje sendvič zidova od fasadne opeke 12 cm. Termoizolaciju izvesti od tvrdo presovanih ploča mineralne vune i parne brane PE folije. ukupne debljine 12+4+5+12=33 cm. Zidove međusobno povezati ankerima.50 € 129 . Za zidanje fasadnom opekom.

Sa termoizolacijom u ceni.50 € 7.50 € 11.50 € 130 . dimenzija 29x19x19 cm. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom. Oblogu zidati silikatnim fasadnim blokovima bele (crvene) boje. a. Slog mora biti pravilan. Obračun po m2 obloge. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. a.00 € 8. b. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom i pomoćna skela. po uputstvu projektanta. Oblaganje betonskih zidova opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Zidanje fasadnih zidova punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Obračun po m2 zida. Obračun po m2 obloge. Izrada obloge debljine 19 cm fasadnih sendvič zidova između nosećih betonskih stubova. "Marko Orešković" Apatin. izolacija i pomoćna skela. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom.00 € 6. Obračun po m2 fasadne obloge. po uputstvu projektanta. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. b. Između betonskog i zida od opeke postaviti sloj polietilenske folije i termoizolacije od mineralne vune debljine 3 cm. Obračun po m2 zida. U cenu ulazi i fugovanje. sa vazdušnim prostorom d=6 cm. m2 17. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. Sa termoizolacijom u ceni. Oblaganje betonskih serklaža opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6.00 € 10.00 € 15. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera.5. m2 45. Obračun po m2 zida. m2 14. m2 m2 22. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2.50 € 19. Oblaganje betonskih zidova opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6 sa izradom termoizolacije. izolacija i pomoćna skela. U svakom petom redu na 50 cm naizmenično ispustiti iz fasadne obloge vezače za prevez sa unutrašnjim zidom. m2 m2 19. Između betonskog stuba i zida od opeke postaviti sloj polietilenske folije i termoizolacije od mineralne vune debljine 3 cm. Oblik. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom i pomoćna skela. m2 16.00 € 13. Slog mora biti pravilan. Bez termoizolacije u ceni. Obračun po m2 obloge. Oblaganje betonskih stubova opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6. m2 27. dimenzije i kvalitet opeke mora odgovarati standardima. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom i pomoćna skela. Bez termoizolacije u ceni. Oblaganje betonskih stubova opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6 sa izradom termoizolacije.

oprati vodom pod pritiskom i dobro natopiti retkim cementnim malterom. Obračun po m3 zida.00 € 131 . Između betonskog serklaža i zida od opeke postaviti sloj polietilenske folije i termoizolacije od mineralne vune debljine 3 cm. opekom starog formata u produžnom malteru. a. izolacija i pomoćna skela. Sa termoizolacijom u ceni. koje se posebno plaća. Demontiranu opeku očistiti od maltera i ponovo ugraditi sa potrebnim dodatkom opeke. Obračun po m2 zida. otvori se odbijaju. prezidati ili blokovati rastresene delove fasadnog platna. izolacija i pomoćna skela. b.50 € 20. Preziđivanje fasadnih zidova. izolacija i pomoćna skela. a.00 € 18. a podlogu očistiti. Oblaganje betonskih serklaža opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6 sa izradom termoizolacije. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom i pomoćna skela. Oblaganje betonskih serklaža opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6 sa izradom termoizolacije. Oblaganje betonskih zidova opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6 sa izradom termoizolacije. m2 16. a. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom.00 € 18.50 € 17. Između betonskog i zida od opeke postaviti sloj polietilenske folije i termoizolacije od mineralne vune debljine 3 cm. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom i pomoćna skela. Rastresene delove pažljivo izvaditi.00 € 19. m2 18. Preziđivanje i blokovanje rastresenih delova fasade. b. Bez termoizolacije u ceni. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom. Po obijanju maltera sa fasade. očistiti od maltera i oprati mlazom vode. Obračun po m2 površine fasade. Oblaganje betonskih serklaža opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. Bez termoizolacije u ceni. Obračun po m2 obloge. m2 16. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom. Bez termoizolacije u ceni. Sa termoizolacijom u ceni. opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6. Pažljivo porušiti rastresene delove. b. Opeku očistiti i prezidati zidove. m2 m2 21.00 € 23. Između betonskog serklaža i zida od opeke postaviti sloj polietilenske folije i termoizolacije od mineralne vune debljine 3 cm. debljine 25 cm i više.14. m2 m2 21. a zatim isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". Obračun po m2 zida. Oblaganje betonskih zidova opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6. m3 170. Obračun po m2 obloge. m2 m2 21.00 € 22. Sa termoizolacijom u ceni. Obračun po m2 obloge.00 € 18.00 € 16.

m1 m1 m1 m1 m1 11. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm.00 € € € € € Zidanje atike opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6. Visine preko 50 cm. po projektu i detaljima. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera.50 17. Opeku otesati za formiranje profila i ozidati solbank sa pravilnim prevezima.50 € 11.00 € 9.00 12. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Visine do 25 cm. m2 32. a.00 12. po projektu i detaljima. Ležišta za atiku isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". Zidanje pilastera punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6.50 € 65. c. po uputstvu projektanta. Timpanona. d. b. m2 35. fasadnom opekom i termoizolacijom. Opeku otesati za formiranje profila i ozidati atiku sa pravilnim prevezima.24. po uputstvu projektanta. Zidanje venca visine do 25 cm opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6. e. a. Obračun po m1 solbanka. c. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Ležište solbanka isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". Zidanje solbanka prozora opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Fasadni elementi 1. termoizolacije od Vunizola FS Plus debljine je 8 cm i polietilenske folije 0. Šambrane vrata. Fasadnu oblogu povezati sa jezgrom od betona specijalnim ankerima Ø 3 mm od nerđajućeg čelika. Obračun po m2 obložene površine. Oblaganje betonskih zidova punom opekom.50 € 7. b.50 20. Solbanka prozora. Samarice. m2 22. Ležište venca isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". Obloga se sastoje se od pune opeke debljine 12 cm sa po tri reda fasadne opeke na svakih 38 cm sa spoljne strane. m1 m1 m1 32. Opeku otesati za formiranje profila i ozidati venac sa pravilnim prevezima. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. Obračun po m1 venca.00 € 8. m2 21. Visine do 50 cm.00 € 90. Obračun po m2 pilastera. 6. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Šambrane prozora. Zidanje pilastera opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6. Obračun po m2 pilastera.04 cm između betona i termoizolacije. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica.00 € 132 . Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. Obračun po m2 atike. U cenu ulaze i izolacija i pomoćna skela.

m1 17. d. Prezidati pilaster po uzoru na prvobitni. b. Prezidati venac po uzoru na prvobitni.50 15. Zidanje i fugovanje venca od kamena u cementnom malteru 1:3. b. Giter opekom. po uputstvu projektanta.00 145. Opekom starog formata. Solbanaka. Pažljivo porušiti rastresene delove. očistiti od maltera i oprati mlazom vode. Šambrane. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. a zatim isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". m3 m3 m3 m3 140.00 135. očistiti od maltera i oprati mlazom vode. Zidanje stubova punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Zidanje izvesti u pravilnom slogu. Preziđivanje pilastera opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6. m2 24. b. Obračun po m1 solbanka. a zatim isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom".00 € € € € 17.50 € 55. Opeku očistiti i po potrebi otesati nove komade. d. Opeku očistiti i po potrebi otesati nove komade. Pažljivo porušiti rastresene delove. Visine do 25 cm.00 € 18.00 € 12. Obračun po m3 stubova.50 € 13. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera.00 160. m2 180. Obračun po m3 atike. Preziđivanje atike opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6. Preziđivanje solbanka opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6. m1 m1 m1 25. Obračun po m1 venca. Punom opekom. U cenu ulazi i pomoćna skela. Šupljom opekom. Opeku očistiti i po potrebi otesati nove komade. Prezidati solbank po uzoru na prvobitni. očistiti od maltera i oprati mlazom vode. c. a. Obračun po m1 ozidanog venca. Opeku očistiti i po potrebi otesati nove komade. Pažljivo porušiti rastresene delove. Stubovi 1. Prezidati atiku po uzoru na prvobitnu. a spojnice po završenom zidanju očistiti do dubine 2 cm. c. a zatim isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". Visine preko 50 cm. a. Pre zidanja venca podlogu natopiti cementnim špricom. Samarice. očistiti od maltera i oprati mlazom vode. Timpanona. c.00 11.00 12. Obračun po m2 pilastera. m1 m1 m1 m1 10. a spojnice uvući 2-3 cm. Visine do 50 cm. Preziđivanje venca visine do 25 cm opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6. a zatim isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom".00 € 42. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom.00 € 19.12.00 € € € € 133 . Pažljivo porušiti rastresene delove. a.

Opeku očistiti i prezidati stubove. Obziđivanje armirano betonskih stubova opekom starog formata u produžnom malteru. U cenu ulazi i pomoćna skela. Kamen pritesati. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. Pre ugradnje kamen kvasiti vodom. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. m2 15. Zidanje stubova obrađenim kamenom u cementnom malteru. Oblaganje betonskih stubova opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6. Kamen za zidanje mora biti zdrav.50 € 12. a zatim isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom".00 € 6. Debljina obzide je 15 cm. očistiti od maltera i oprati mlazom vode. po uputstvu projektanta. m2 17.00 € 9. Spojnice očistiti i pripremiti za fugovanje. Obračun po m3 stubova. bez lasa. Pre ugradnje kamen kvasiti vodom. m3 140. Od pune opeke. Slog mora biti pravilan. Obračun po m2 obloge.50 € 18.00 € 8. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. U cenu ulaze i nabavka kamena i pomoćna skela. Bez termoizolacije u ceni. po uputstvu projektanta. Obračun po m2 obzidane površine. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. prevezi moraju da budu pravilni. m3 210. b. Obračun po m3 stubova. Fugovati cementnim malterom i očistiti kamen. Zidanje stubova pritesanim kamenom u cementnom malteru.00 € 134 . a. Zidanje stubova punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. a fugovanje izvesti u tehnici po izboru projektanta. m3 625. Oblaganje betonskih stubova opekom debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:3:6 sa izradom termoizolacije. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom i pomoćna skela.00 € 13. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. Kamen za zidanje mora biti zdrav. Opeka mora biti crvene boje i kvalitetna. m2 m2 22. Nabavka i obrada kamena plaća se posebno. m3 275. Prilikom zidanja voditi računa da ne curi mleko i malter.00 € 7. Od opeke starog formata. da se ne pojave fleke. Preziđivanje stubova punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. m3 m3 80. Sa termoizolacijom u ceni. Redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama. Obračun po m3 stubova. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 obloge. Između betonskog stuba i zida od opeke postaviti sloj polietilenske folije i termoizolacije od mineralne vune debljine 3 cm. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. b. Zidanje stubova ograde kamenom u cementnom malteru.50 € 10. Obračun po m3 stubova. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. bez lasa. a. U cenu ulaze i nabavka i obrada kamena i pomoćna skela. Obračun po m3 stubova. fuguje se i ostaje vidna. vidnu površinu i ivice. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. Kamen pre ugradnje kvasiti vodom i redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama.00 € 90. Pažljivo porušiti rastresene delove.5. izolacija i pomoćna skela.

Redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama uz pomoć vođice. U cenu ulazi nabavka i obrada kamena. sa pritesanim vidnim površinama i ivicama. Kamen za zidanje mora biti zdrav. b. a. Kamen očistiti od veziva i kvasiti pre ugradnje. U cenu ulaze i oplata sa remenatama. Obrađenim kamenom. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. Lukove prezidati u tehnici po uzoru na prvobitnu. Pritesanim kamenom. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Lukovi 1. po uputstvu projektanta. pomoćna skela i fugovanje. oplata sa remenatama. m3 m3 375. Opekom starog formata. Opeku očistiti i prezidati lukove. b. a. 4. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. sa dodatkom opeke po uzoru na postojeću. Pritesanim kamenom. Kamen očistiti od veziva i kvasiti pre ugradnje.00 € Zidanje lukova punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. Obračun po m3 lukova. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. m3 m3 460. Opekom starog formata. podupirači. U cenu ulaze i oplata sa remenatama.00 € 475. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. a. Obračun po m3 lukova. Postojeće stubove vrlo pažljivo porušiti da se kamen ne ošteti. b. sa pravilnim spojnicama. c.00 € 140.00 € 13. Po skidanju oplate opeku i fuge sa unutrašnje strane luka očistiti. Redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama uz pomoć vođice. Obrađenim kamenom. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Preziđivanje lukova punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2.00 € 135 . U cenu ulazi i pomoćna skela. Obrađenim kamenom. Punom opekom.00 € 5.00 € 9. Obračun po m3 stubova. Lomljenim kamenom. m3 m3 800. Preziđivanje lukova pritesanim kamenom u cementnom malteru. podupirači i pomoćna skela. podupirači i pomoćna skela.00 € 375. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. c. m3 m3 m3 90. podupirači i pomoćna skela. Redove zidati po uzoru na prvobitne. Obračun po m3 lukova. Preziđivanje stubova od lomljenog kamena u cementnom malteru. Spojnice moraju da budu pravilne. Punom opekom.00 € 1 100. Obračun po m3 lukova. Postojeće lukove vrlo pažljivo porušiti da se kamen ne ošteti. U cenu ulaze i oplata sa remenatama. a. m3 460. m3 m3 m3 350.15. b. Pažljivo porušiti lukove da se opeka ne ošteti.00 € 360. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. Po završenom zidanju očistiti spojnice i opeku. Zidanje lukova pritesanim kamenom u cementnom malteru. Giter opekom. U cenu ulaze i oplata sa remenatama. b.00 € 7. Zidanje lukova punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Pritesanim kamenom. Pre ugradnje kvasiti ga vodom i redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama. bez lasa. Obračun po m3 lukova.00 € 425. podupirači i pomoćna skela. Očistiti i oprati mlazom vode ležišta lukova i isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom".00 € 180. a.

podupirači i pomoćna skela. U cenu ulaze i oplata sa remenatama. a. Spojnice moraju da budu pravilne. Preziđivanje svodova pritesanim kamenom u cementnom malteru. U cenu ulazi nabavka i obrada kamena. Opekom starog formata. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Očistiti i oprati mlazom vode ležišta svodova i isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". Obračun po m3 svodova. a. Pritesanim kamenom. Opekom starog formata. m3 m3 m3 320. Kamen očistiti od veziva i kvasiti pre ugradnje.14.00 € 1 100. Opeku očistiti i prezidati lukove. Obrađenim kamenom. a.00 € 7. oplata sa remenatama. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Obračun po m3 svodova.00 € 410. Po završenom zidanju očistiti spojnice i opeku. po uputstvu projektanta. b. Pre ugradnje kvasiti ga vodom i redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama. sa dodatkom opeke po uzoru na postojeću. Spojnice moraju biti iste debljine. Pažljivo porušiti svodove da se opeka ne ošteti. U cenu ulaze i oplata sa remenatama. Zidanje svodova pritesanim kamenom u cementnom malteru. podupirači. m3 425. Obrađenim kamenom. Kamen za zidanje mora biti zdrav. c.00 € 375. a.00 € 430. Giter opekom. bez lasa. krstati svod. Obračun po m3 svodova. podupirači i pomoćna skela. Zidanje svodova punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Obračun po m3 svodova. podupirači i pomoćna skela. Preziđivanje svodova punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. b.00 € Zidanje svodova punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. b. Svodove zidati u tehnici kao prvobitna. Svodovi 1. Po skidanju oplate opeku i fuge sa unutrašnje strane svoda očistiti.00 € 600.00 € 345. b. m3 m3 m3 320. sa pritesanim vidnim površinama i ivicama. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. Pritesanim kamenom. Obračun po m3 svodova. krstati svod. U cenu ulaze i oplata sa remenatama. c.00 € 5. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. podupirači i pomoćna skela.00 € 550. m3 m3 m3 400. U cenu ulaze i oplata sa remenatama. Postojeće svodove vrlo pažljivo demontirati da se kamen ne ošteti. 4. Redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. m3 m3 825. Punom opekom. b. Punom opekom. Opekom starog formata. pomoćna skela i fugovanje. uvučene do 2 cm u odnosu na ravan svoda. Obrađenim kamenom.00 € 136 . Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice.00 € 10.

a. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Nabavka i ugradnja dimnjačkih štucni od pocinkovanog lima debljine 0. m3 m3 190. Obračun po m3 dimnjaka. Horizontalne i vertikalne spojnice moraju biti iste debljine. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. Dimnjaci 1. Punom opekom. Preziđivanje postojećih dimnjaka punom opekom sa nabavkom opeke.55 mm. Obračun po komadu štucni. Nabavka i ugradnja dimnjačkih vratanaca od betona. U cenu ulazi i pomoćna skela. Fuge sa spoljne strane obraditi cementnim malterom razmere 1:2. Prilikom zidanja koristiti četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara dimenzijama fuga. m2 14. Unutrašnju stranu dimnjačkih kanala obraditi prilikom zidanja.50 € 7.00 € Zidanje dimnjaka punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. pripremiti za malterisanje ili dersovati. Zidanje dimnjaka punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Kom. Spojnice sa spoljne strane po završenom zidanju očistiti do dubine od 2 cm. Pri vrhu dimnjaka ispustiti opeke radi formiranja venca. Nabavka i ugradnja dimnjačkih vratanaca od pocinkovanog lima debljine 1. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. Pri vrhu dimnjaka po uzoru na postojeće ispustiti opeke radi formiranja venca. Unutrašnju stranu dimnjačkih kanala obraditi prilikom zidanja. mereno po spoljašnjem obimu.00 € 137 . U cenu ulazi i pomoćna skela. Unutrašnju stranu dimnjačkih kanala obraditi prilikom zidanja.00 € 180. Spojnice sa spoljne strane po završenom zidanju očistiti do dubine od 2 cm. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. uvučene do 2 cm. Punom opekom. U cenu ulazi i pomoćna skela. U cenu ulazi i pomoćna skela. debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6.00 € 8. Obračun po m2 zida. 6. m3 m3 160. m3 210.00 € 9. Obračun po m2 zida. b. Opekom starog formata. Obračun po komadu vratanaca. po uputstvu projektanta. Obziđivanje dimnjačkih metalnih kanala punom opekom.00 € 10. Po završenom zidanju spojnice očistiti. 4. b. m2 12.00 € 210. Kom. Slog mora biti pravilan. a. u produžnom malteru razmere 1:2:6.00 € 4. mereno po spoljašnjem obimu. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Po završenom zidanju spojnice očistiti. 3.00 € 6. Kom. pripremiti za malterisanje ili dersovati. Obziđivanje dimnjačkih kanala u tavanu punom opekom. Obračun po m3 dimnjaka. Obračun po komadu vratanaca.0 mm. 7. debljine 12 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. Opekom starog formata.15. Postojeći dimnjak porušiti po projektu i uputstvu projektanta. Obračun po m3 dimnjaka.

00 € 19. obrada i pomoćna skela. b. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Punom opekom.00 € 20.00 € 110. m2 m2 13.00 € 28. Zidanje dimnjačke kape punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. pripremiti za malterisanje ili dersovati. a. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica.00 € 15. Po detaljima i uputstvu projektanta uraditi oplatu za dimnjačku kapu i armirati. a. Obračun po komadu kape. Debljine 7 cm. m2 m2 21. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 13. obrada i pomoćna skela. Kapu izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 zida. Kom. Kom. b. pripremiti za malterisanje ili dersovati. U cenu ulazi i pomoćna skela. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. Debljine 12 cm. a. Obziđivanje dimnjačkih kanala u tavanu i iznad krova šupljom opekom debljine 7 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Unutrašnju stranu dimnjačkih kapa obraditi prilikom zidanja. Obračun po m2 zida. 100. Po detaljima i uputstvu projektanta uraditi oplatu.00 € 138 . U cenu ulazi i pomoćna skela. Kom. m2 m2 12. a. Obračun po komadu kape. b. Spoljne strane malterisati i obraditi produžnim malterom. Fuge sa spoljne strane obraditi cementnim malterom razmere 1:2. U cenu ulaze i izrada. Obračun po komadu kape. Slog mora biti pravilan. Horizontalne i vertikalne spojnice moraju biti iste debljine. Obziđivanje dimnjačkih kanala u tavanu i iznad krova punom opekom debljine 7 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. Obziđivanje dimnjačkih kanala u tavanu i iznad krova punom fasadnom opekom debljine 7 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6.11. 75. Debljine 7 cm. Dimnjačku kapu betonirati sitnozrnim betonom.00 € 17. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. očistiti do dubine od 2 cm. Unutrašnju stranu dimnjačke kape obraditi.00 € 17. Izrada dimnjačke kape od armiranog betona. po završenom zidanju. Spojnice sa spoljne strane.00 € 16. Opekom starog formata. 75. dimnjačku kapu armirati i kapu betonirati sitnozrnim betonom. U cenu ulaze i izrada.00 € 21. Debljine 7 cm. Kom. b. Unutrašnju stranu dimnjačkih kapa obraditi prilikom zidanja. U cenu ulazi fugovanje i pomoćna skela. Obračun po m2 zida. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. uvučene do 2 cm. Debljine 12 cm. Kom. 95. Izrada dimnjačke kape od natur betona. po uputstvu projektanta. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Debljine 12 cm. Unutrašnju stranu dimnjačke kape obraditi. Obračun po komadu kape. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. Opeka ne sme da bude isprljana malterom. Prilikom zidanja koristiti četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara dimenzijama fuga. Zidanje dimnjačke kape punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6.

Oblogu zidati fasadnom opekom i fugovati je. 29x41 cm.00 130. Dimnjak Ø 40 cm. Debljina spoja cevi je 7 mm. odnosno da dimnjačka cev radi nezavisno od omotača. podbetoniranjem prve cevi. preko suve i obrisane cevi.00 60. k. c. Šamotnu dimnjačku cev smaknuti za 16. Dimnjak Ø 20 cm. a. "Građevinar" Bačka Palanka. preko ovlažene cevi.22. 29x29 cm. Dimnjak Ø 25 cm.5 cm. Obračun po m1 komplet izvedenog dimnjaka. Dimnjak Ø 13.5 cm u odnosu na blok omotača. Dimnjak Ø 55 cm.00 70. Ako se za gorivo upotrebljava plin ili slično upotrebiti specijalan kit otporan na kiseline. da je dimnjak elastično pričvršćen za konstrukciju.00 475. Dimnjak Ø 20 cm. Izrada dimnjačke kape od armiranog betona.00 125. m1 m1 m1 m1 m1 50. Šamotnu dimnjačku cev smaknuti za 16. Zidanje YU troslojnog montažnog jednostrukog dimnjaka prečnika kanala 13. Prekid prekriti bakarnim ili olovnim limom debljine 1.00 200. Između betonske ploče i dimnjačke cevi ostaviti prekid za svakih m1 visine dimnjaka po 2 mm visine. Dimnjak Ø 16 cm. Dimnjak Ø 45 cm. sa preklopom od 5 cm. 108x108 cm. Preko temelja montirati dimnjak.00 € 23. Preko obloge od opeke postaviti betonsku ploču. Unutrašnju stranu dimnjačke kape obraditi. "Građevinar" Bačka Palanka.5 cm.5 cm.5 cm u odnosu na blok omotača. 75x75 cm. 80x80 cm.00 150. Dimnjak Ø 50 cm. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 35.00 100. Obračun po m1 komplet izvedenog dimnjaka. Dimnjak završiti elementom "Venturius" za pojačanje protoka i zaštitu dimnjaka. Preko obloge od opeke postaviti betonsku ploču. c. Na sastavima blokova omotača oko cevi omotati dilataciono uže od mineralne vune. minimalno 30 mm. Spoljne strane malterisati i obraditi produžnim malterom. 50x64 cm. preko ovlažene cevi. Dimnjak Ø 25 cm. Debljina spoja cevi je 7 mm. Dimnjak Ø 70 cm. Oblogu zidati fasadnom opekom i fugovati je. mineralna vuna. Kom. e. U otvor za prolaz dimnjaka kroz međuspratne konstrukcije između blokova omotača i konstrukcije postaviti tvrdu izolaciju (pluta. sa preklopom od 5 cm. Dimnjak Ø 60 cm. Dimnjak Ø 30 cm. l. e. 70.5 cm. U cenu ulaze i izrada. 36x48 cm. Dimnjak Ø 35 cm. 36x36 cm. podbetoniranjem prve cevi. Uže od mineralne vune omotati oko priključka za dimnjačka vratanca i svakog priključka da se omogući dilatacija. 40x54 cm. Preko temelja montirati dimnjak.5 mm. da je dimnjak elastično pričvršćen za konstrukciju. 90x90 cm. j. Obračun po komadu kape. Prekid prekriti bakarnim ili olovnim limom debljine 1. g. f.00 700.5 mm. minimalno 30 mm.00 € € € € € € € € € € € € 35. 66x66 cm.00 40. Između betonske ploče i dimnjačke cevi ostaviti prekid za svakih m1 visine dimnjaka po 2 mm visine. Debljina spoja blokova omotača je 10 mm.00 525. 55x70 cm. odnosno da dimnjačka cev radi nezavisno od omotača. Uže od mineralne vune omotati oko priključka za dimnjačka vratanca i svakog priključka da se omogući dilatacija. 40x40 cm. Stiropor) i zaliti betonom. Cevi dimnjaka spajati sa produžnim malterom razmere 1:2:6. obrada kape i pomoćna skela. spoljnih dimenzija 29x29 cm. spoljnih dimenzija 29x41 cm. Ako se za gorivo upotrebljava plin ili slično upotrebiti specijalan kit otporan na kiseline. Neposredno ispod krova postaviti konzolnu ploču koja nosi oblogu dimnjaka. Neposredno ispod krova postaviti konzolnu ploču koja nosi oblogu dimnjaka. a. b. mineralna vuna. Dimnjak Ø 16 cm. Izraditi oplatu i betonirati sitnozrnim betonom.00 600.00 375. d. 60x60 cm. h. 50x50 cm.00 190. Debljina spoja blokova omotača je 10 mm. Cevi dimnjaka spajati sa produžnim malterom razmere 1:2:6. Na sastavima blokova omotača oko cevi omotati dilataciono uže od mineralne vune. Zidanje YU troslojnog montažnog jednostrukog dimnjaka sa ventilacijom prečnika dimnjačkog kanala 13. 95x95 cm.00 € € € € € 139 . Dimnjak završiti elementom "Venturius" za pojačanje protoka i zaštitu dimnjaka. po detaljima i uputstvu projektanta. Dimnjak Ø 30 cm. i. preko suve i obrisane cevi. 55x55 cm. b. U otvor za prolaz dimnjaka kroz međuspratne konstrukcije između blokova omotača i konstrukcije postaviti tvrdu izolaciju (pluta. Stiropor) i zaliti betonom. d.00 50. Dimnjak Ø 13.

Oblogu zidati fasadnom opekom i fugovati je. šupljine se ne odbijaju. preko ovlažene cevi. termo izolacije i plašta od lakog betona. Dimnjak Ø 50 cm.5 cm u odnosu na blok omotača. da je dimnjak elastično pričvršćen za konstrukciju. Pre početka zidanja spojnice dobro pokvasiti i paziti da malter ne iscuri. Preko temelja montirati dimnjak. a.00 750. Dimnjak Ø 40 cm. 29x29 cm. Dimnjak Ø 2x16 cm. U cenu ulaze i pomoćna skela. Dimnjak sa priključcima izvesti po detaljima. Stiropor) i zaliti betonom. "Građevinar" Bačka Palanka. 33x33 cm.f. Dimnjak završiti elementom "Venturius" za pojačanje protoka i zaštitu dimnjaka. Zidanje sabirnih dimnjaka. b. Oblogu zidati fasadnom opekom i fugovati je. 36x64 cm. k.00 € € € € € € Zidanje YU troslojnog montažnog dvostrukog dimnjaka prečnika kanala 2x16 cm. Cevi dimnjaka spajati sa produžnim malterom razmere 1:2:6. a. Neposredno ispod krova postaviti konzolnu ploču koja nosi oblogu dimnjaka. Dimnjak Ø 20 cm. Na vrhu dimnjaka izvesti dimnjačku kapu. minimalno 30 mm. i. Po završetku zidanja dimnjaka kroz svaku etažu izvršiti ispitivanje zaptivenosti spojnica. spoljnih dimenzija 36x64 cm. 40x73 cm. Obračun po m3 dimnjaka.00 475. Debljina spoja blokova omotača je 10 mm. isisivač. mineralna vuna. m3 225. da unutrašnjost kanala ostane glatka.00 € 50. m1 22. j. usled zagrevanja. 46. 95x120 cm. Dimnjak Ø 45 cm. "Građevinar" Bačka Palanka. Ako se za gorivo upotrebljava plin ili slično upotrebiti specijalan kit otporan na kiseline. Nabavka i izrada troslojnog etažnog montažnog YU dimnjaka prečnika kanala 16 cm. Obračun po m1 komplet izvedenog dimnjaka. 66x84 cm. Dimnjak Ø 35 cm. preko suve i obrisane cevi. Dimnjak Ø 55 cm. Uže od mineralne vune omotati oko priključka za dimnjačka vratanca i svakog priključka da se omogući dilatacija. Prekid prekriti bakarnim ili olovnim limom debljine 1.00 € 48. podbetoniranjem prve cevi. tipa "Šund". odnosno da dimnjačka cev radi nezavisno od omotača. U toku zidanja sa unutrašnje strane malterisati kanal. Između betonske ploče i dimnjačke cevi ostaviti prekid za svakih m1 visine dimnjaka po 2 mm visine.00 600. 60x77 cm. Obračun po m1 komplet izvedenog dimnjaka.00 325. h. b. Dimnjak Ø 2x20 cm.00 675. Dimnjak završiti elementom "Venturius" za pojačanje protoka i zaštitu dimnjaka. preseka 25x45 cm produžnim malterom. g. otpornog prema koroziji. da je dimnjak elastično pričvršćen za konstrukciju.50 € 80. U otvor za prolaz dimnjaka kroz međuspratne konstrukcije između blokova omotača i konstrukcije postaviti tvrdu izolaciju (pluta. Na sastavima blokova omotača oko cevi omotati dilataciono uže od mineralne vune. U cenu ulaze i svi fasonski elementi za priključak i pomoćna skela. Preko obloge od opeke postaviti betonsku ploču. Debljina spoja cevi je 7 mm. Kanal izolovati ter papirom na mestu prolaska kroz međuspratnu konstrukciju da se obezbedi rad dimnjaka. sa preklopom od 5 cm. Preko obloge od opeke postaviti betonsku ploču. 80x99 cm. 90x115 cm. Šamotnu dimnjačku cev smaknuti za 16. m1 m1 m1 m1 m1 m1 225. U otvor za prolaz dimnjaka kroz međuspratne konstrukcije između blokova omotača i konstrukcije postaviti tvrdu izolaciju (pluta. 75x93 cm. Zidanje samostalnih dimnjaka punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Plašt od lakog betona spaja se u spratu samo sa jednom sastavnom fugom i ona se prekriva etažnom pločom. propuštanjem dima kroz otvor priključka ili vratanca. m1 m1 62.00 € 140 .00 € 51. Stiropor) i zaliti betonom. spoljnih dimenzija 29x29 cm. Cev etažnog YU dimnjaka izrađena je od plemenitog čelika. mineralna vuna.00 € 110. po projektu i detaljima. Dimnjak Ø 60 cm.5 mm. m1 m1 75. projektu i uputstvu proizvođača. sa niskom specifičnom gustinom. Obračun po m1 komplet izvedenog dimnjaka. Sa spoljne strane očisti spojnice i fugovati ih. Neposredno ispod krova postaviti konzolnu ploču koja nosi oblogu dimnjaka. Dimnjak Ø 16 cm.

50 900. Dimnjak Ø 60 cm. Obračun po m2 dersovane površine.50 € 62. raditi produžnim malterom od prosejanog šljunka. Podlogu pokvasiti i naneti sloj.50 € 61. g. Dimnjak Ø 80 cm. d. Dersovanje dimnjaka od opeke produžnim malterom. Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati mlekom. a ivice oštre i prave. naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom i perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Spojnice dobro ispuniti malterom i obraditi na način po izboru projektanta. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 675.00 € € € € € € € € 60. Zidanje YU slobodno stojećeg dimnjaka YU. Dimnjak Ø 35 cm. b.50 750. Malterisanje dimnjaka od opeke produžnim malterom u jednom sloju. m2 8. Dimnjak Ø 45 cm. Obračun po m2 malterisane površine. u toku montaže. Pre početka dersovanja površine zidova očistiti i otprašiti. Preko temelja montirati dimnjak. "Građevinar" Bačka Palanka.00 712. U cenu ulazi i pomoćna skela. Dimnjak izvesti od šamotnih cevi debljine 35 mm termoizolacije od mineralne vune debljine 80 mm i prefabrikovano armirano betonskih elemenata. h. koji čine plašt. raditi produžnim malterom od prosejanog šljunka.00 862. Prvi sloj. Dimnjak Ø 40 cm.00 787. Po završenom fugovanju spojnice i opeku očistiti. Prvi sloj. a. Podlogu pokvasiti.00 € 63. otprašiti i oprati vodom. Malterisanje dimnjaka od opeke produžnim malterom u dva sloja. c. Malter ne sme da bude redak da ne dođe do curenja materijala. Spojnice dobro ispuniti malterom. malter ne sme da bude redak da ne curi i da opeka ne povuče mleko.00 € 141 . m2 3. m2 5. Površine za fugovanje očistiti. a prečnika dimnjačkog kanala 35 cm. Po završenom dersovanju lice očistiti. a ivice prave. Fugovanje dimnjaka od opeke cementnim malterom. Sa spoljne strane montirati metalne lestve sa ogradom i gromobranskom instalacijom. Omalterisane površine moraju biti ravne. Elemente prednapregnuti na licu mesta. grunt. f. u tavanskom prostoru. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". Radove izvesti po tehničkim podacima i uputstvu proizvođača. m2 6. Na vrhu postaviti dimnjačku kapu i zaštitnik. "jedinice". Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati mlekom. U cenu ulazi i pomoćna skela.D.50 825.52. e. Dimnjak Ø 50 cm. "jedinice". Dimnjak Ø 55 cm. Obračun po m2 malterisane površine. Obračun po m2 fugovane površine. bez preloma i talasa. Omalterisane površine moraju biti ravne. grunt. Dimnjak Ø 70 cm.IMS 35 dimenzija 100x100 cm.00 925. bez preloma i talasa. Obračun po m1 komplet izvedenog dimnjaka.

preseka 25x45 cm produžnim malterom. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. b. Obračun po m1 komplet izvedenog kanala. Kanal postaviti od industrijski izrađenih elemenata od lakog betona. da se obezbedi rad kanala usled zagrevanja. b. Obračun po m2 zida. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obziđivanje ventilacionih kanala u tavanu i iznad krova šupljom opekom debljine 7 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. Debljine 12 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. m2 m2 12. m1 25. Debljine 12 cm. Pre početka zidanja spojnice dobro pokvasiti i paziti da malter ne iscuri. Obziđivanje ventilacionih kanala u tavanu i iznad krova punom opekom debljine 7 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. tipa "Šund". pripremiti za malterisanje ili dersovati. Debljine 7 cm. Presek matičnog kanala je 30x30 cm i sekundarnog 20x20 cm sa zidovima debljine 2. Na vrhu kanala izvesti dimnjačku kapu. m2 m2 21.5 cm. pripremiti za malterisanje ili dersovati. a. vratanca i pomoćna skela. Obračun po m2 zida. da unutrašnjost kanala ostane glatka. Debljine 7 cm. 17. da unutrašnjost kanala ostane glatka. Opeka ne sme da bude isprljana malterom. b. Kanal izolovati ter papirom na mestu prolaska kroz međuspratnu konstrukciju. Kanali 1. isisivač. Pre početka zidanja spojnice dobro pokvasiti i paziti da malter ne iscuri. Zida u produžnom malteru. da se obezbedi rad kanala usled zagrevanja. Zidanje sabirnih kanala za izbacivanja smeća od elemenata betonskih blokova.00 € 28. isisivač.00 € 6. U cenu ulaze i svi fasonski elementi za priključak i pomoćna skela. a. m1 20. isisivač. Obračun po m1 ventilacionog kanala. "Građevinar" Bačka Palanka. Radove izvesti po uputstvu proizvođača.50 € Zidanje sabirne ventilacije.00 € 4. da se obezbedi rad kanala usled zagrevanja. Kanal izolovati ter papirom na mestu prolaska kroz međuspratnu konstrukciju.00 € 8. Debljine 12 cm. U cenu ulaze i svi fasonski elementi za priključak i pomoćna skela. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Kanal izolovati ter papirom na mestu prolaska kroz međuspratnu konstrukciju. Prilikom zidanja paziti da malter ne iscuri. Obziđivanje ventilacionih kanala u tavanu i iznad krova punom fasadnom opekom debljine 7 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. da unutrašnjost kanala ostane glatka. Obračun po m2 zida. Debljine 7 cm.00 € 3. Na vrhu kanala izvesti dimnjačku kapu.00 € 142 . U cenu ulazi fugovanje i pomoćna skela.16. U cenu ulaze i svi fasonski elementi za priključak. a. Zidanje YU ventilacionog kanala spoljnih dimenzije 410x250 cm.00 € 14. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Na vrhu kanala izvesti dimnjačku kapu.00 € 17. m2 m2 13. m1 2. Obračun po m1 komplet izvedenog kanala.

perdašena. m2 8. Obračun po m2 košuljice. Obziđivanje vertikala instalacija šupljom opekom debljine 7 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. pripremiti za malterisanje ili dersovati. Debljine 12 cm.50 € 6. m2 7. Gornju površinu košuljice gletovati do crnog sjaja i negovati dok ne očvrsne. razmere 1:3. Po završenom zidanju spojnice očistiti. m2 m2 14.00 € 3. Svaki peti red povezati sa konstruktivnim zidom. m2 6. a. m3 2. 100.50 € 4. Obračun po m3 temelja.00 € 143 . Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Obračun po m2 košuljice. Gornju površinu poda perdašiti i beton negovati. Izrada cementne košuljice šahta debljine 3 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm.00 € 12.00 € 17. b. Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrsne. Gornju površinu poda gletovati do crnog sjaja i beton negovati. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. pripremiti za malterisanje ili dersovati.50 € 17. b. Izrada armirano betonskih temelja šahtova marke MB 25. ispuštanjem opeke ili armaturom. Obračun po m2 zida.00 € 16. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom".10. ispuštanjem opeke ili armaturom. a. m2 10. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". Svaki peti red povezati sa konstruktivnim zidom. Obračun po m3 temelja. m3 120. Obračun po m2 poda. armatura i tampon šljunka. U cenu ulaze i oplata. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € Izrada armirano betonske temeljne ploče šahta marke MB 25. Izrada perdašenog poda šahta od betona debljine 6 cm marke MB 15. Debljine 12 cm. Obziđivanje vertikala instalacija punom opekom debljine 7 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. Obračun po m2 poda. razmere 1:3. Izrada cementne košuljice šahta debljine 3 cm. Debljine 7 cm. m2 m2 14.00 € 5. Izrada gletovanog poda šahta od betona debljine 6 cm marke MB 15. armatura i tampon šljunka. gletovana. Debljine 7 cm. U cenu ulaze i oplata. Obračun po m2 zida. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Šahtovi 1.

Pri vrhu šaht stepenasto završiti. u cementnom malteru. Obračun po m2 šahta. U cenu ulaze i serklaž. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. U cenu ulaze i serklaž. Izrada armirano betonske ploče šahta. U cenu ulazi i pomoćna skela. od prefabrikovanih elemenata.50 € 144 . Gornju površinu izravnati i beton negovati. Zidanje PTT šahta punom opekom u produžnom malteru. m2 15. Prilikom zidanja na svakih 30 cm ugraditi penjalice. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Na vrhu postaviti suženi deo visine 60 cm a iznad armirani prsten. Prilikom zidanja na svakih 30 cm ugraditi penjalice. a.00 € 9. a.00 € 35. Prilikom zidanja na svakih 30 cm ugraditi penjalice. Obračun po m1 šahta.00 € 8.00 € 11. Izrada kanalizacionog šahta prečnika 100 cm. Zidanje šahta punom opekom debljine 12 cm u produžnom malteru. Pri vrhu šaht stepenasto završiti. m1 90. za prihvatanje poklopca preko betonskog serklaža. b. po statičkom proračunu i betonirati betonom MB 30. Debljine 25 cm.00 € 15. koji se posebno plaća. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Ploču armirati mrežastom armaturom. U cenu ulaze i oplata i armatura. Spojnice dobro ispuniti malterom. m2 m2 19. Zidanje šahta punom opekom debljine 12 cm u produžnom malteru. za prihvatanje poklopca preko betonskog serklaža. Površine zidova dobro očistiti i otprašiti.00 € 16. Šaht za vodomer. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. za prihvatanje poklopca preko betonskog serklaža. Obračun po m2 ploče. U cenu ulaze i serklaž.00 € 13. za prihvatanje poklopca preko betonskog serklaža. Obračun po m3 šahta. Prilikom zidanja na svakih 30 cm ugraditi penjalice.00 € 14. m2 2. sa dersovanjem zidova. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. U cenu ulaze i serklaž. Obračun po m3 šahta. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm i dersovati. penjalice i pomoćna skela. Obračun po m3 septičke jame. m3 m3 110. penjalice i pomoćna skela.7. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Šaht za hidrofor. penjalice i pomoćna skela. m2 60. Izbetonirati armirano betonsku podlogu od betona MB 20 i preko nje postaviti prefabrikovane armirano betonske prstenove. m3 110. Obračun po m2 šahta. penjalice i pomoćna skela. U ploči ostaviti otvor i postaviti nosač poklopca šahta. b. Po završenom dersovanju lice očistiti. Debljine 12 cm. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm i dersovati. Pri vrhu šaht stepenasto završiti. Zidanje septičke jame punom opekom debljine 25 cm. Pri vrhu šaht stepenasto završiti. Dersovanje zidova šahta produžnim malterom. Zidanje šahta za vodomer punom opekom u produžnom malteru. koji se posebno plaća. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. malter ne sme da bude redak da ne curi i da opeka ne povuče mleko.00 € 110. Obračun po m2 dersovane površine. U prsten ugraditi poklopac. m3 95. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm i dersovati. U cenu ulaze i serklaž. penjalice i pomoćna skela.

Obračun po komadu poklopca.5 cm. tranzitni promet.00 120. Kom. g.5 cm. m2 7. 81 kg. d.5 cm. Kom. 10. Prečnika 60 cm. 3. Kom. tranzitni promet. h. 157 kg. b. Pre malterisanja zidove isprskati cementnim mlekom. 35 kg. Dimenzija 44. Kom. tranzitni promet. e. Kom.50 150. Prečnika 62. Kom. a ostale na međusobnom odstojanju od 35 cm.00 € 19. prvi sloj raditi sa prosejanim šljunkom "jedinicom" a drugi sa sitnim peskom. 50 kg.50 85. Kom. 40 kg. Nabavka i postavljanje gvozdeno livene kišne rešetke sa ramom. Dimenzija 60x50 cm. Prečnika 62.5 cm. pešački. tranzitni promet. Prečnika 62. Kom. 135 kg. pešački.5 cm. pešački i zatvoreni put. tranzitni promet. širine 40 cm i dubine 20 cm. a. 96 kg.00 € 20. Kom. Kom. Kom.00 € € € € € 145 .00 100. o. Kom. m2 11. Kom. Prvi sloj raditi sa prosejanim šljunkom "jedinicom" a drugi. Poklopac je za pešački saobraćaj. Malterisanje zidova šahta cementnim malterom. Dimenzija 61x46 cm. Prečnika 70 cm. Prečnika 62. tranzitni promet. c. pešački i zatvoreni put. 62 kg. 176 kg.00 45.50 62. Prvu penjalicu postaviti na 80 cm od poda. 36 kg. e. Malterisati u dva sloja. tranzitni promet. Kom.00 97.00 105. a. Dimenzija 29. Prečnika 60 cm. d. 30.5x39 cm. Površine zidova dobro očistiti i otprašiti. Kom. 154 kg. Prečnika 80 cm. 82. Obračun po komadu penjalice.00 145. i. sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost. Poklopac postaviti u nivou terena. Dimenzija 60x60 cm. pešački i zatvoreni put. Penjalice pre ugradnje minizirati dva puta. tranzitni promet. sa sitnim peskom. Kom. Površine zidova dobro očistiti i otprašiti. Prvu penjalicu postaviti na 80 cm od poda. Kom.5x80 cm. pešački. 28 kg. Nabavka i ugradnja penjalica od FZC profila Ø 20 mm. a po ugradnji bojiti bojom za metal. 165 kg. tranzitni promet.5 cm.00 47. Pre malterisanja zidove isprskati cementnim mlekom. Obračun po komadu poklopca. Kom. l. n.00 155. a ostale na međusobnom odstojanju od 35 cm. Prečnika 62. Nabavka i ugradnja penjalica od kutija 20x30 mm. Malterisati produžnim malterom u dva sloja.00 € 21.17. Omalterisane površine gletovati do crnog sjaja. Rešetku postaviti po detalju. c. slabo prometan put. Prečnika 60 cm.50 € 18. 104 kg. k. prečnika 60 cm i težine 96 kg.50 65. Dimenzija 70x70 cm. Kom. Prečnika 62.00 35. a po ugradnji bojiti bojom za metal. j. Prečnika 50 cm. Obračun po m2 malterisane površine. 25 kg. Malterisanje zidova šahta produžnim malterom. Obračun po m2 malterisane površine. Obračun po komadu penjalice. Prečnika 70 cm. 163 kg. Nabavka i postavljanje gvozdeno livenog poklopca sa ramom za šaht. Kom.00 175. 54 kg. perdaš. 95 kg. za vodomer.00 42. prečnika 50 cm i težine 25 kg. dimenzija 40/25 cm. Kom.00 € € € € € € € € € € € € € € € 36. m. b.50 60. slab prometni put. 145 kg.00 165. 107 kg. Penjalice pre ugradnje minizirati dva puta. Kom. Prečnika 62. f.00 160. pešački. lakši promet. Livena rešetka je za slab prometni put.5 cm.

00 € 146 . Obračun po m1 šlica.00 140.00 125.00 € 13. Ostala zidanja 1. Obziđivanje kade punom opekom na kant u produžnom malteru razmere 1:2:6. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 bunara.00 € € € € € Zaziđivanje šliceva opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. m2 20. Pre zidanja u postojećem zidu oštemovati šmorceve za prevez. Prilikom zidanja raditi prevez na pola opeke. Pre zaziđivanja u postojećem zidu oštemovati šmorceve za prevez. Zida se opekom usuvo. a spojnice po završenom zidanju očistiti do dubine 2 cm.00 110. Obračun po m2 zida. Obračun po m3 zida bunara. Opeka ne sme da bude isprljana malterom. Obračun po m2 zida. Zaziđivanje otvora prozora opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Zidanje bunara punom opekom debljine 7 cm. Zidanje izvesti u pravilnom slogu. m3 180.00 € 11. Zidanje santrač zidova bunara debljine 12 cm punom fasadnom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Otvora prozora. Zidanje santrač zidova bunara debljine 15 cm opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6.50 € 7. m2 28. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica.00 € 14. U cenu ulazi i fugovanje. Kamenom. Debljine 7 cm.00 € 65. Portala. m3 m3 m3 m3 m3 130. Zidanje santrač zidova bunara debljine 12 cm punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Debljine 12 cm. Zidanje bunara kamenom debljine zida 30 cm. debljine 30 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. Raznih otvora. Otvora vrata.00 € 12.50 € 8. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. e. 6. m2 18. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Obračun po m3 otvora. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Pre zidanja u postojećem zidu oštemovati šmorceve za prevez. m2 m2 m2 40. m2 22. Obračun po m2 zida. Niša i slično.00 € 50. c.18. Zida se pritesanim kamenom u cementnom malteru spravljenim sa "jedinicom". d. a. b. m1 7. b. Prilikom zidanja raditi prevez na pola opeke. Prilikom zidanja raditi prevez na pola opeke.00 115. a. c. Obračun po m2 zida.

Obračun po m2 plafona. Ø 5 mm sa okcima 15/15 cm. m2 5. Rabic pletivo postaviti preko armaturne mreže i vezati je za nju. U cenu ulazi i pomoćna skela. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Ø 6 mm. sa okcima 15/15 cm. a. Rabiciranja 1.00 € 7. Nabavka i postavljanje mrežaste armature Ø 5 mm. Obračun po m2 obložene površine mrežom. sa okcima 15/15 cm.00 € 19. Izrada spuštenog plafona od rabic pletiva i konstrukcije od armature. Izrada plafonske konstrukcije ispod drvenih tavanjača od armaturne mreže i rabic pletiva. U cenu ulazi i pomoćna skela. brkovima i slično.15. U cenu ulazi i pomoćna skela. b. m2 8. sa okcima 15/15 cm. m2 8. Obračun po m2 zida.00 € 8. m2 m2 3. a. Konstrukciju izraditi od armaturne mreže ankerovane za pod i plafon.00 € Nabavka i postavljanje pocinkovanog rabic pletiva. Rabic pletivo postaviti i pričvrstiti za podlogu. Mrežastu armaturu pričvrstiti ankerima. Obračun po m2 plafona. ankerima ili slično i preko nje vezati pocinkovano rabic pletivo. Obračun po m2 plafona. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 6. Preko armaturne mreže pričvrstiti pocinkovanom žicom pocinkovano rabic pletivo. 3.00 € 2. Konstrukciju spuštenog plafona izraditi od armature Ø 6 i 10 mm i mrežaste armature Ø 6 mm. fiksirati za plafon pijavicama. U cenu ulazi i pomoćna skela. koje se posebno plaća. sa okcima 15/15 cm. Konstrukciju plafona izraditi od mrežaste armature Ø 6 mm. m1 m2 5. m2 11.00 € 9. Postaviti je kao podlogu za rabic pletivo. Preko mrežaste armature postaviti i vezati pocinkovano rabic pletivo. U cenu ulazi i pomoćna skela. Zidanje ispune oko bondručne konstrukcije opekom starog formata u produžnom malteru razmere 1:2:6. U cenu ulazi i pomoćna skela.50 € 5.00 € 5. Rabiciranje plafona rabic pletivom. Preko mrežaste armature postaviti i vezati pocinkovano rabic pletivo. b. Mrežastu armaturu. Po m2. Obračun po m2 konstrukcije. m2 8. U bondručnu konstrukciju ukucati ankere ili veće eksere za vezu sa opekom.00 € 147 . Po m1. Ø 5 mm. Izrada rabic konstrukcije za pregradne zidove. sa okcima 20/20 cm. Obračun po m2 rabicirane površine. m2 16. Obračun po m2 plafona. U cenu ulazi i pomoćna skela. Rabiciranje plafona rabic pletivom i armaturnom mrežom.

U cenu ulazi i pomoćna skela. Preko drvenih greda postaviti mrežastu armaturu ili ukucati eksere i postaviti brkove. Obračun po m2 rabicirane površine. m2 5.00 € 148 .00 € 12. Obračun po m2 rabicirane površine. Obračun po m2 rabicirane površine.00 € 16. Obračun po m2 rabicirane površine. Obračun po m2 rabicirane površine. m2 6. Rabiciranja zidnih površina bondručne konstrukcije. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 11. Pocinkovano rabic pletivo vezati za mrežastu armaturu. Mrežastu armaturu. Preko fasade postaviti pocinkovano rabic pletivo i ankerovati ga za fasadu. Preko zidova postaviti pocinkovano rabic pletivo i ankerima učvrstiti za zidove. Rabiciranje površina fasade. m2 6. Obračun po m2 rabicirane površine. Rabiciranje šliceva rabic pletivom i armaturnom mrežom.10. m2 4. Rabiciranje kostura rabic pletivom. Preko kostura postaviti mrežastu armaturu i preko nje vezati pocinkovano rabic pletivo. ankerima ili slično i za nju vezati pocinkovano rabic pletivo.00 € 17. Pocinkovano rabic pletivo vezati preko postavljene armaturne mreže. preko armaturne mreže. Rabiciranje kanala rabic pletivom. Obračun po m2 rabicirane površine. m2 7. Preko kanala postaviti mrežastu armaturu. Obračun po m2 rabicirane površine. a ekserima za drveni bondruk. Preko fasade postaviti mrežastu armaturu Ø 6 mm sa okcima 15/15 cm i ankerovati je za fasadu. m2 5. Pocinkovano rabic pletivo vezati za postavljenu mrežastu armaturu. m2 4. U cenu ulazi i pomoćna skela. Rabiciranje drvenih greda rabic pletivom.00 € 18. Preko bondručne konstrukcije postaviti mrežastu armaturu ili ukucati eksere i postaviti brkove.00 € 15. Rabiciranje bondručne konstrukcije rabic pletivom. Rabiciranje površina fasade. Pocinkovano rabic pletivo postaviti i vezati za postavljenu mrežu ili brkove. Rabiciranje kostura mrežastom armaturom i rabic pletivom. U cenu ulazi i pomoćna skela. U cenu ulazi i pomoćna skela. Pocinkovano rabic pletivo postaviti i vezati za postavljenu mrežu ili brkove. m2 7. U cenu ulazi i pomoćna skela. m2 5. Ø 5 mm sa okcima 15/15 cm. Obračun po m2 rabicirane površine.00 € 14. U cenu ulazi i pomoćna skela. fiksirati za zidove pijavicama.00 € 13.

00 € 30. m2 4. m2 7. m1 m1 m1 5. Širine 30 cm.00 € 27. m2 m1 5.19.00 € 23. Konstrukciju izraditi od armature Ø 10 mm i ankerovati je za plafon i zidove. Postaviti konstrukciju od armaturne mreže. Izrada konstrukcije i rabiciranje lažnog luka širine 15 cm. Po m2. a zatim povezati armaturom Ø 6 mm.00 € 9. Obračun po m2 obložene površine. Preko konstrukcije luka postaviti mrežastu armaturu Ø 6 sa okcima 15/15 cm i vezati pocinkovano rabic pletivo. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 149 . Po m1. po detaljima i uputstvu projektanta. Po m1. a.00 € 3. sa okcima 15/15 cm. kao armature cementne košuljice. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 3. Rabiciranje čeličnog stuba rabic pletivom. Preko čeličnog nosača postaviti mrežastu armaturu ili privariti brkove. Obračun po m2 rabicirane površine. c. m2 m2 15. Po m2. kao armature cementne košuljice. Obračun po m2 svoda. Širine 15 cm. b. Preko konstrukcije plitkog svoda postaviti mrežastu armaturu Ø 6 sa okcima 15/15 cm i vezati pocinkovano rabic pletivo. Polukružni svod. U cenu ulazi i pomoćna skela. po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 poda. Izrada konstrukcije i rabiciranje lažnog plitkog svoda ispod plafonske konstrukcije.00 € 29. Pocinkovano rabic pletivo vezati preko postavljene mreže ili brkova. Rabic pletivo vezati za mrežastu armaturu. Širine 50 cm. Plitki svod. b. Postaviti mrežastu armaturu Ø 6 mm. a. a zatim povezati armaturom Ø 6 mm. Obračun po m1 luka.50 € 20. i pocinkovano rabic pletivo preko podloge.40 € 7. m2 6. m2 m1 5. Obračun po m2 rabicirane površine. ankerovati je za zid i preko nje vezati pocinkovano rabic pletivo. Zatvaranje instalacija rabic pletivom. U cenu ulazi i pomoćna skela.50 € 25. Preko čeličnog nosača postaviti mrežastu armaturu ili privariti brkove. Pocinkovano rabic pletivo vezati preko postavljene mreže ili brkova.00 € 22. a. c. Rabiciranje košuljice poda. Rabiciranje košuljice poda. Postaviti pocinkovano rabic pletivo preko podloge. Konstrukciju izraditi od armature Ø 10 mm i ankerovati je za podlogu. Rabiciranje čeličnog nosača rabic pletivom. a. Obračun po m2 poda. b. preko armaturne mreže. U cenu ulazi i pomoćna skela.

optimalne dužine.50 € 150 . a. sa okcima 15/15 cm.50 € 5. pravim i kvalitetnim letvama. na razmaku od 30 cm. Od cepanog drveta izraditi vretena dužine 80-90 cm. m2 5. U cenu ulazi i pomoćna skela. fiksirati za plafon pijavicama. m2 m2 4.00 € 7. Plafon formirati postavljanjem blatnih vretena izmedju tavanjača. Preko mrežaste armature postaviti i vezati pocinkovano rabic pletivo. Letvisanje izvesti suvim.00 € 9.00 € 12. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € 3. a. U cenu ulazi i pomoćna skela. a. Na razmaku od 15 cm. b. na razmaku od 30 cm. Rabiciranje plafona rabic pletivom i armaturnom mrežom.00 € 11. a. Izrada i postavljanje plafona od "kolenika". m2 11. Rabic pletivo postaviti preko armaturne mreže i vezati je za nju. Mrežastu armaturu. b. pravim i kvalitetnim letvama. m2 17. Izrada spuštenog plafona od rabic pletiva i konstrukcije od armature.50 € 2.00 € 7. m2 8. na razmaku od 15 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. Na razmaku od 30 cm. m2 m2 7. Letvisanje izvršiti suvim. optimalne dužine. 3. optimalne dužine. Obračun po m2 plafona. Obračun po m2 plafona.00 € 8. Dvoslojne trske. Obračun po m2 letvisane površine. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 plafona. b. Letvisanje izvršiti suvim. pravim i kvalitetnim letvama.20. kao nosača termoizolacije i gips kartonskih ploča. približnog preseka 3x5 cm. Obračun po m2 plafona. Oko vretena naviti i uvaljati mešavinu blata sa slamom u sloju debljine 1-2 cm. Nabavka i letvisanje plafona jelovim letvama preseka 24/48 mm. Postupak ponavljati dok vreteno sa blatom ne dostigne debljinu od 10 cm. m2 m2 2. da se ostavi dovoljno prostora za prodiranje maltera. Trsku postaviti razređeno. U cenu ulazi i pomoćna skela. Letvama 24/48 mm. Letvama 48/48 mm.00 € Nabavka i postavljanje jelovih letvi preseka 24/48 cm sa donje strane rogova. Nabavka i postavljanje jednoslojne trske na plafonu. Konstrukciju spuštenog plafona izraditi od armature Ø 6 i 10 mm i mrežaste armature Ø 6 mm. Nabavka i izrada plafonskog drvenog roštilja od jelovih letvi preseka 24/48 cm. Letvama 24/48 mm. Ø 5 mm sa okcima 15/15 cm. ankerima ili slično i preko nje vezati pocinkovano rabic pletivo. Jednoslojne trske. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 plafona. Plafoni 1. Obračun po m2 plafona. b. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 plafona. Letvama 48/48 mm. Rabiciranje plafona rabic pletivom.00 € 10. m2 m2 3.

pre nanošenja košuljice. kao podloge. Debljine 12 cm. 7. postavljenim u sredini sloja.00 € 3. Gornju površinu betonske podloge izravnati. d. Preko polukružnih šablona nakovati letve 24/48 mm i obložiti trskom. pre nanošenja košuljice. Debljine 8 cm. Obračun po m2 podloge. Debljine 10 cm. Preko konstrukcije postaviti pocinkovano rabic pletivo i vezati ga. Podlogu armirati mrežastom armaturom. postavljenom u sredini sloja. b. m2 12. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". postavljenih na rastojanju od 50 cm.00 € 14. a beton negovati. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom".00 € 21. Podlogu za košuljicu. razmere 1:3. m1 5. c.50 € Izrada rabicirane cementne košuljice debljine 3 cm. Armirati je mrežom Ø 6 mm. a. m2 m2 m2 m2 12. očistiti i oprati. c. Izrada konstrukcije holkela na sastavu plafona i zida. Obračun po m2 košuljice. a beton negovati. šablone. Izrada armirane cementne košuljice debljine 3 cm. očistiti i oprati. razmere 1:3. Debljine 10 cm. Podlogu za košuljicu. Obračun po m2 podloge. m2 m2 m2 m2 7.00 € € € € 8. b.00 11. d.00 14. od armature i rabica. skrojenih u vidu polukružnog šablona i postavljenih na rastojanju od 50 cm. kao podloge. očistiti i oprati.00 18. Obračun po m1 konstrukcije. Debljine 6 cm. Gornju površinu betonske podloge izravnati. po statičkom proračunu i betonirati. kao podloge.00 16. m2 2.00 9. Debljine 8 cm. Izrada podloge od betona debljine 6 cm marke MB 15.13. U cenu ulazi i pomoćna skela. Konstrukciju izraditi od drvenih nosača ankerovanih za zid i plafon. razmere 1:3 i negovati je dok ne očvrsne. m2 9. Debljine 12 cm. Armirati je rabic pletivom. Obračun po m1 konstrukcije. Izrada konstrukcije holkela na sastavu plafona i zida.00 € 4. Košuljicu negovati dok ne očvrsne. Preko nosača na razmaku od 10 do 15 cm postaviti podužnu armatura Ø 6 koja povezuje nosače. Podloge 1. Izrada cementne košuljice debljine 3 cm. Podlogu za košuljicu. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". a. U cenu ulazi i armatura. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 € € € € 151 . Debljine 6 cm.00 13. pre nanošenja košuljice. Konstrukciju izraditi od nosača savijene armature Ø 10 ankerovane u zid i plafon. Izrada podloge od lako armiranog betona debljine 6 cm marke MB 20. Obračun po m2 košuljice. sa okcima 15/15 cm. Košuljicu negovati dok ne očvrsne. m1 6. Obračun po m2 košuljice.

Preko podloge obavezno izvesti zaštitni sloj od sitnozrnog betona. Obračun po m2 sloja za izravnanje. "Termika" Zrenjanin. Izrada sloja za izravnanje od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 3 debljine 5 cm.00 € 18. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb. Debljine 8 cm. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. Debljine 8 cm. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. Debljine 5 cm. Pripremiti Superbet 3 po uputstvu proizvođača. od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 1 debljine 5 cm. Debljine 6 cm. m2 m2 m2 11. Podloga mora biti čista. Podlogu betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. a zapreminska težina perlitnog betona 578 kg/m3. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb. a zapreminska težina perlitnog betona 258 kg/m3. m2 m2 m2 8. b. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. a. Čvrstoća na pritisak je 0. Pošto je betonska masa penasta i meka. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona.00 € 15. pre nanošenja perlitnog betona. Debljine 6 cm. otprašena i odmašćena. Čvrstoća na pritisak je 2.00 € 12.72 MPa. Izrada sloja za izravnanje od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 1 debljine 5 cm.5 MPa. c.00 € 14. Debljine 8 cm. Izrada podloge. Pripremiti Superbet 3 po uputstvu proizvođača. Debljine 5 cm. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. a koji se posebno plaća. a. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. Podloga mora biti čista. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. otprašena i odmašćena. Podlogu betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Debljine 5 cm.00 € 21. Podloga mora biti čista. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. Pošto je betonska masa penasta i meka. "Termika" Zrenjanin. a. Obračun po m2 sloja za izravnanje. Pripremiti Superbet 1 po uputstvu proizvođača. Čvrstoća na pritisak je 0. c. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je.00 € 16. Pripremiti Superbet 1 po uputstvu proizvođača. Obračun po m2 podloge. U periodu 152 . mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. Sloj za izravnanje betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC.00 € 14. "Termika" Zrenjanin. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. b. otprašena i odmašćena. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb. pre nanošenja perlitnog betona.00 € 13. m2 m2 m2 10. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. c. Podloga mora biti čista. estriha. Preko podloge obavezno izvesti zaštitni sloj od sitnozrnog betona. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. pre nanošenja perlitnog betona. Sloj za izravnanje betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Pošto je betonska masa penasta i meka. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. Pošto je betonska masa penasta i meka. a zapreminska težina perlitnog betona 258 kg/m3. po podlozi razliti cementno mleko. pre nanošenja perlitnog betona. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. "Termika" Zrenjanin. Izrada podloge. po podlozi razliti cementno mleko. od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 3 debljine 5 cm. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. po podlozi razliti cementno mleko. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. otprašena i odmašćena.12.5 MPa. a koji se posebno plaća. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. po podlozi razliti cementno mleko. Debljine 6 cm. estriha. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je.50 € 10. b.

Gornju površinu košuljice uglačati do crnog sjaja i negovati dok ne očvrsne. debljine 3 cm. Strirocem naneti u slojevima i nabiti do gustine od 0. Debljine 5 cm. a zapreminska težina perlitnog betona 578 kg/m3. 7. Debljine 2 cm. cementa sa odgovarajućim dodacima i vode.00 € 3.00 € 12. debljine 3 cm. Debljine 8 cm. razmere 1:3. a.očvršćavanja beton orošavati vodom. Dvokomponentni laki beton Stirocem spraviti od ekspandiranih perli Stiropora. b. Obračun po m2 košuljice. a. a čvrstoća na pritisak posle 28 dana je 1. razmere 1:3.00 € 16. Obračun po m2 podloge. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom".50 € 12. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Izrada rabicirane i gletovane cementne košuljice. postavljenim u sredini sloja.00 € 153 . Debljine 10 cm. po uputstvu proizvođača "Prvi maj" Čačak.00 18.00 27. Izrada perdašene cementne košuljice.5 kg/lit i završno obraditi perdašenjem. m2 m2 m2 10. Obračun po m2 podloge. m2 2.72 MPa.5 MPa. c. m2 m2 m2 m2 m2 9.00 € Izrada podloge od lakog betona Stirocem debljine 2 cm. 24. postavljenim u sredini sloja. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". razmere 1:3. Preko podloge može se direktno postaviti pod od parketa ili keramičkih pločica. Debljine 8 cm. Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrsne. debljine 3 cm. b. m2 13. Obračun po m2 podloge.50 € Izrada gletovane cementne košuljice. m2 11. e. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Debljine 6 cm.00 36. Gornju površinu izravnati i podlogu negovati.00 € € € € € 29. Obračun po m2 košuljice. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". m2 9. Zapreminska težina ugrađenog Stirocema je 500 kg/m3. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". Podovi 1. Čvrstoća na pritisak je 2. a. Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrsne.00 45. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Izrada rabicirane i perdašene cementne košuljice. Košuljicu armirati rabic pletivom. debljine 3 cm. Obračun po m2 košuljice. Debljine 4 cm. Košuljicu armirati rabic pletivom. c. Izrada podloge od keramzita debljine 6 cm. Obračun po m2 košuljice. Debljine 6 cm.50 € 22. Debljine 10 cm. b. Gornju površinu košuljice uglačati do crnog sjaja i negovati dok ne očvrsne. d.00 € 4. Debljine 6 cm. razmere 1:3. m2 m2 9.

m2 21.00 € 154 . sa okcima 15/15 cm. m2 m2 16. po uputstvu projektanta. Od uspravno (25) postavljene opeke. Obračun po m2 poda.00 22. a. a. b. debljine 3 cm.00 € 6. Od pune opeke. Dobro pečenu opeku postaviti u sloju peska debljine 10 cm. dimenzija 30x30x3 cm. m2 m2 m2 m2 18.00 € 18. Izrada poda od betonskih ploča.00 € 7. a.00 13. a. Dimenzija 40x40x3 cm. debljine 3 cm. Izrada poda od betonskih ploča. d. b.00 € 16.00 € 19. u cementnom malteru. U cenu ulazi i nabavka betonskih ploča. Dobro pečenu opeku postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. Dimenzija 30x30x3 cm. postavljenom u sredini sloja. Gornju površinu košuljice uglačati do crnog sjaja i negovati dok ne očvrsne. Po završetku fugovanja i vezivanju maltera pod ručno brusiti i premazati zaštitnim sredstvom. sa okcima 15/15 cm.5. Obračun po m2 košuljice. razmere 1:3. Armirati je mrežom Ø 6 mm. Obračun po m2 poda. Od nasatice postavljene opeke. m2 11. razmere 1:3. a opeku očistiti. a spojnice fugovati i ploče očistiti. Pod zaliti cementnim mlekom. Od pune opeke. razmere 1:3. Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrsne.00 17. Izrada armirane i perdašene cementne košuljice. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. Obračun po m2 poda. u cementnom malteru.00 17. Od opeke starog formata. Spojnice ispuniti peskom. postavljenom u sredini sloja. Obračun po m2 košuljice. Izrada i brušenje poda od opeke starog formata. c. a opeku očistiti. u sloju cementnog maltera. Od opeke starog formata. m2 m2 20. Izrada armirane i gletovane cementne košuljice. Od nasatice postavljene opeke. Dimenzija 30x30x3 cm. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". a spojnice ispuniti peskom.00 23. dimenzija 30x30x3 cm. a opeku očistiti. razmere 1:3. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. c. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati.00 € 15. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. Spojnice fugovati. u sloju peska. b. Dobro pečenu opeku postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. d. u pesku.00 € € € € 15. Obračun po m2 poda. Armirati je mrežom Ø 6 mm. Dimenzija 40x40x3 cm.00 26. m2 m2 m2 m2 11. Obračun po m2 poda. Izrada poda od pune opeke. razmere 1:3. po uputstvu projektanta. U cenu ulazi i nabavka betonskih ploča. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Betonske ploče postaviti u sloju peska debljine 10 cm.00 € € € € 11. m2 14. b. Spojnice fugovati. Od uspravno (25) postavljene opeke. Izrada poda od pune opeke.

Stepenike izraditi od peščara i postaviti u sloju betona.00 9.00 € € € € Izrada i brušenje stepenika od horizontalno postavljene pune opeke. u cementnom malteru. razmere 1:3. u cementnom malteru. Obračun po m2 košuljice. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. Od opeke starog formata.20. Od nasatice opeke. po uputstvu projektanta. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. m1 15. Pod zaliti cementnim mlekom. U cenu ulazi i nabavka opeke. m1 m1 m1 m1 8.00 € 110. m2 25. m2 20. obrada i postavljanje stepenika od pritesanog kamena. dimenzija 25x25x3 cm. Obračun po m1 stepenika. Dimenzija 25x25x3 cm. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. Gornju površinu košuljice obraditi po izboru projektanta. d. Dobro pečenu opeku postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. U cenu ulazi i nabavka teraco ploča. Po završetku fugovanja i vezivanju maltera stepenice ručno brusiti i premazati zaštitnim sredstvom.00 € 155 . pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. Izrada cementne košuljice preko stepenika. Pod zaliti cementnim mlekom. Od obrađenog kamena. Od nasatice opeke starog formata. a opeku očistiti. Nabavka. Obračun po m1 stepenika. m1 m1 75. c. U cenu ulazi i nabavka opeke. Obračun po m2 poda. Stepenice 1. b. Izrada poda od teraco ploča. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. Od pritesanog kamena. 5. Obračun po m2 poda. a.00 € 8.00 € 23. Spojnice fugovati. m2 m2 22. razmere 1:3. a spojnice fugovati i ploče očistiti. Dobro pečenu opeku postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm.00 12. po uputstvu projektanta. Izrada stepenika od horizontalno postavljene pune opeke. po uputstvu projektanta. Izrada poda od kulije ploča. a. U cenu ulazi i nabavka kulije ploča. b. u sloju cementnog maltera.50 € 22.00 € 6. b. razmere 1:3. Obračun po m1 stepenika. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". Dimenzija 30x30x3 cm. a. u sloju cementnog maltera. Spojnice fugovati. Postavljene stepenika fugovati cementnim malterom a kamen očistiti. razmere 1:3. a opeku očistiti. Od pune opeke. razmere 1:3.50 € 22.00 11. a spojnice fugovati i ploče očistiti. dimenzija 40x40x5 cm.

Zdrave i jedre kamene ploče. razmere 1:3. Od pune opeke. Od postojeće kaldrme. u pesku. u cementnom malteru.00 22. postaviti u slogu po projektu i detaljima.50 € 11. m2 m2 18.00 13. 5. Spojnice ispuniti peskom. Spojnice fugovati. a opeku očistiti. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. c. Spojnice ispuniti peskom. a. Dobro pečenu opeku postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm.00 23. u cementnom malteru razmere 1:3. u cementnom malteru razmere 1:3. a. Kamen oblutak postaviti u sloju peska.00 € 10. Kamen oblutak postaviti u sloju peska. Od uspravno (25) postavljene opeke.00 € 14. U cenu ulaze i nabavka opeke i fugovanje. a. a. Obračun po m2 staze. Izrada poda od pune opeke.00 € 9. U cenu ulazi nabavka kamena. Obračun po m2 staze.00 26. Spojnice fugovati cementnim malterom i kamen očistiti. Spojnice fugovati cementnim malterom i kamen očistiti.50 € 12.00 € 11. Sa nabavkom kaldrme. Od opeke starog formata. b. Dobro pečenu opeku postaviti u sloju peska debljine 10 cm. sa cepanom vidnom stranom. Izrada staze od pločastog kamena debljine 5-6 cm. po uputstvu projektanta. Obračun po m2 staze. b. U cenu ulaze nabavka opeke. m2 m2 m2 m2 11. vodeći računa o pravilnom padu postavljenih površina kaldrme. Od postojeće kaldrme.24. b. U cenu ulazi nabavka kamena. Obračun po m2 staze. izrada podloge i fugovanje spojnica. fuge obraditi i kamen očistiti. podloga od peska i ispuna spojnica. u sloju peska i sa zalivanjem spojnica cementnim malterom. Izrada kaldrme. vodeći računa o pravilnom padu postavljenih površina kaldrme. d. u pesku.00 17. U cenu ulazi i nabavka kamena. d. u cementnom malteru. m2 47. Spojnice popuniti peskom. Obračun po m2 staze.00 € € € € Izrada staze od pune opeke. c. Zdrave i jedre kamene ploče postaviti u sloju peska debljine 10 cm. Od nasatice postavljene opeke. u cementnom malteru.00 € 156 . Od nasatice postavljene opeke.00 € € € € 9. podloga od peska i ispuna spojnica. m2 m2 m2 m2 18. postaviti u slogu po projektu i detaljima. a opeku očistiti. Izrada kaldrme. Od opeke starog formata. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. m2 62. sa ručno dorađenom vidnom stranom. Sa nabavkom kaldrme. U cenu ulaze nabavka ploča. Od uspravno (25) postavljene opeke. Od pune opeke. Zdrave i jedre kamene ploče. m2 35. Staze 1. b. Obračun po m2 staze. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. a ploče očistiti. U cenu ulazi i nabavka kamena. Obračun po m2 staze. po uputstvu projektanta. Izrada staze od rezanog i dorađenog pločastog kamena dimenzija 30x40 debljine 3-4 cm. u pesku.00 17. izrada podloge i fugovanje spojnica. Spojnice zaliti cementnim malterom. po uputstvu projektanta. Izrada staze od cepanih i rezanih ploča kamena dimenzija 30x40 debljine 3-4 cm. m2 m2 15.

a ploče očistiti. dimenzija 10x10x10 cm. a. u pesku. u cementnom malteru. Spojnice ispuniti peskom. Obračun po m2 staze. Kamen oblutak postaviti u sloju cementnog maltera spravljenog sa prosejanim peskom "jedinicom". Spojnice ispuniti peskom. a ploče očistiti. b. U cenu ulazi i nabavka kocki. podloga od peska i ispuna spojnica. U cenu ulaze nabavka ploča. Spojnice fugovati.00 € 18.00 € 23. dimenzija 40x40x5 cm.00 € 157 .00 € 27. u cementnom malteru. Izrada kaldrme. a ploče očistiti. Od postojeće kaldrme. Obračun po m2 staze. sunđerom pokupiti i ukloniti vezivo. Spojnice zaliti cementnim malterom. razmere 1:3 i zaliti cementnim mlekom. Spojnice fugovati.00 € 21.16. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. m2 m2 16. fuge obraditi i kamen očistiti. Izrada staza od betonskih ploča. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. Dimenzija 30x30x4 cm. Prilikom izrade staze voditi računa o pravilnom odvodnjavanju. m2 17. dimenzija 30x30x3 cm. u pesku. Sa nabavkom kaldrme. Spojnice popuniti peskom. U cenu ulazi i nabavka teraco ploča. tako da ostane oblutak vidan. b. vodeći računa o pravilnom padu postavljenih površina.00 € 20. Dimenzija 40x40x4 cm. b. Dimenzija 30x30x3 cm. Granitne kocke postaviti u sloju peska.00 € 11. a. m2 28. Izrada staza od kulije ploča.00 € 25. Sitniji kamen oblutak postaviti u sloju cementnog maltera spravljenog sa prosejanim peskom "jedinicom". dimenzija 30x30x3 cm. m2 m2 20. U cenu ulazi i nabavka betonskih ploča. Teraco ploče postaviti u sloju peska debljine 10 cm. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. Izrada staze od granitnih kocki. Izrada staze od teraco ploča. Izrada staze od betonskih ploča. podloga od peska i ispuna spojnica. razmere 1:3 i zaliti cementnim mlekom. Spojnice fugovati. Prilikom postavljanja kaldrme voditi računa o pravilnom padu.50 € 12. Od postojećih kocki. Obračun po m2 staze. U cenu ulaze nabavka ploča. m2 m2 20. Dimenzija 40x40x4 cm. m2 m2 22.00 € 22. Obračun po m2 staze.50 € 25. Izrada staze od kulijea. Obračun po m2 staze. a. a ploče očistiti. m2 25. Obračun po m2 staze. U cenu ulazi i nabavka kulije ploča. u pesku. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. Obračun po m2 staze. b. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. U cenu ulazi i nabavka kamena. u cementnom malteru. a. Dimenzija 30x30x3 cm. u cementnom malteru. m2 m2 22. a.50 € 24.00 € 18. dimenzija 30x30x3 cm. dimenzija 25x25x3 cm. Izrada staze od teraco ploča. Dimenzija 25x25x3 cm. Betonske ploče postaviti u sloju peska debljine 10 cm. razmere 1:3 i zaliti cementnim mlekom. b. Obračun po m2 staze. Kada malter malo povuče. a ploče očistiti. Sa nabavkom kocki.

Lomljenim kamenom. Pritesanim kamenom.00 140. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Punom opekom. d.00 € € € € € Zidanje ograde punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. c. m3 210. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. a spojnice po završenom zidanju očistiti do dubine 2 cm. Opekom starog formata. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica.00 140. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. Pre ugradnje kvasiti ga vodom i redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama.00 130. Zidanje izvesti u pravilnom slogu. U cenu ulazi i pomoćna skela. Slog mora biti pravilan. m3 m3 m3 110. m3 190.00 € 15.00 110. m3 m3 m3 m3 130. Šupljom opekom. Zidanje ograde punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6.00 € 12. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. e. Pritesanim kamenom. po uputstvu projektanta. Punom opekom. Obračun po m3 ograde.00 € 750. b. Lomljenim kamenom.25.00 € 7. Giter opekom. c.00 140. c. Na vrhu stubova izvesti kape. Zidanje stubova ograde lomljenim kamenom u cementnom malteru. Obračun po m3 ograde. Zidanje stubova ograde punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Obračun po m3 stubova. Kamen za zidanje mora biti zdrav.00 € 475. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. Kamen za zidanje mora biti zdrav. Opekom starog formata. po uputstvu projektanta. što pravilnijeg oblika i kvalitetan. U cenu ulaze i nabavka kamena i pomoćna skela.00 120.00 € 900. Slog mora biti pravilan. što pravilnijeg oblika i kvalitetan. Obrađenim kamenom. m3 m3 m3 180. Obračun po m3 stubova. Obračun po m3 stubova. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. Spojnice izvesti koristeći četvrtastu ili kružnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. 6. d. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. U cenu ulaze i nabavka kamena i pomoćna skela. Zidanje stubova ograde punom fasadnom opekom prve klase u produžnom malteru razmere 1:1:6. a.00 130. b.00 € 625. b. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odsečenih ivica. Obračun po m3 ograde. Blokovima. b. bez lasa. a. Zidanje ograde lomljenim kamenom u cementnom malteru. Ograde 1. bez lasa. Blokovima. m3 m3 m3 m3 m3 115. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2. c. U cenu ulazi i pomoćna skela. a.00 € 158 . Obrađenim kamenom. Prilikom zidanja voditi računa da ne dođe do curenja maltera. Pre ugradnje kvasiti ga vodom i redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama. a. Šupljom opekom.00 € € € € 11.

Preziđivanje ograde punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. b. Ogradu prezidati po uzoru na prvobitnu i sa pravilnim prevezima.00 € 20. Obračun po m3 ograde. Redove zidati po uzoru na prvobitne.18. a. Postojeću ogradu vrlo pažljivo porušiti da se kamen ne ošteti. m3 m3 90. m2 2. Opekom starog formata. Malterisanja 1. Obračun po m2 špricane površine. Na uglovima ugraditi veće komade kamena. m2 3. Obračun po m2 plafona. Pre špricanja zidne površine pokvasiti. Lomljenim kamenom. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. sa pravilnim spojnicama.00 € 23. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. Punom opekom. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 špricane površine. Postojeće stubove vrlo pažljivo porušiti da se kamen ne ošteti.00 € Nabacivanje cementnog šprica preko plafona. Lomljenim kamenom. cementnim mlekom sa dodatkom oštrog prosejanog rečnog peska u razmeri 1:1. Obračun po m3 stubova. Očistiti i oprati mlazom vode ležišta ograde i isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". c. m3 m3 m3 75.50 € 159 . b.00 € 125. Pritesanim kamenom. 2. cementnim mlekom sa dodatkom oštrog prosejanog rečnog peska u razmeri 1:1. U cenu ulazi i pomoćna skela. a. Po završenom zidanju očistiti kamen i spojnice. c. Kamen očistiti od veziva i kvasiti pre ugradnje. b.00 € 3.00 € 120. Obračun po m3 ograde. U cenu ulazi i pomoćna skela. Pritesanim kamenom. a.00 € 26. Opeku očistiti i prezidati ogradu. Preziđivanje stubova od lomljenog kamena u cementnom malteru. Naneti sloj debljine 3-4 mm ne sme ispuniti spojnice.00 € 180. Preziđivanje ograde od lomljenog kamena u cementnom malteru. m2 2. cementnim mlekom sa dodatkom oštrog prosejanog rečnog peska u razmeri 1:1. Nabacivanje cementnog šprica preko betonskih površina. Nabacivanje cementnog šprica preko zidnih površina. m3 m3 m3 90. Kamen očistiti od veziva i kvasiti pre ugradnje. Pažljivo porušiti ogradu da se opeka ne ošteti. Obrađenim kamenom. Pre špricanja betonsku površinu pokvasiti. Obrađenim kamenom.00 € 150.00 € 140.

Pre malterisanja površine očistiti i isprskati mlekom. Obračun po m2 malterisane površine. Obračun po m2 malterisane površine. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". m2 m2 m2 m2 9. Prvi sloj. Malterisanje produžnim malterom u dva sloja.50 € 8. Pre malterisanja površine očistiti i isprskati razređenim malterom. bez preloma i talasa. d. odležalog najmanje 30 dana. da ne dođe do "kokičenja" i dodati pesak. b. Drugi sloj. bez primesa mulja i organskih materija. Drugi sloj razmere 1:4 spraviti sa sitnim i čistim peskom. a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". grunt. Pre malterisanja površine očistiti i isprskati razređenim malterom. raditi produžnim malterom debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka. "jedinice" i kreča. m2 9.00 € € € € 160 . Drugi sloj.50 € 6. Kreč rastvoriti u vodi i procediti kroz gusto sito. Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. Omalterisane površine moraju biti ravne. Prvi sloj. spravljenim sa gašenim krečom. Obračun po m2 malterisane površine. Pre malterisanja površine očistiti i isprskati mlekom.50 € 7. Drugi sloj spraviti sa sitnim i čistim peskom. bez preloma i talasa. spraviti sa sitnim i čistim peskom. "jedinice" i kreča. raditi krečnim malterom razmere 1:3 debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka. Prvi sloj. spraviti sa sitnim i čistim peskom. Malterisanje krečnim malterom u dva sloja. da ne dođe do "kokičenja" i dodati usuvo pripremljenu mešavinu cementa i peska. grunt. a. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. grunt. Obračun po m2 malterisane površine. bez primesa mulja i organskih materija.00 10. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Razmere 1:4. bez preloma i talasa. Prvi sloj. bez preloma i talasa. odležalog najmanje 30 dana. Obračun po m2 malterisane površine. m2 6. a ivice oštre i prave. Malter naneti preko pokvašene podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja.50 € 5. razmere 1:3. Omalterisane površine moraju biti ravne. Razmere 1:3. Pre malterisanja površine očistiti i prskati retkim cementnim mlekom. "jedinice" i gašenog kreča. Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. c. "jedinice" i gašenog kreča. bez preloma i talasa. Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. "jedinice" i cementa. bez primesa mulja i organskih materija. grunt. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". Malter naneti preko pokvašene podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj spraviti sa sitnim i čistim peskom. bez primesa mulja i organskih materija. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Prvi sloj. raditi cementnim malterom razmere 1:4 debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. Kreč rastvoriti u vodi i procediti kroz gusto sito.4.00 15. Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. m2 7. Malterisanje produžnim malterom u dva sloja. spravljenim sa gašenim krečom.00 12. a ivice oštre i prave. Malter stalno mešati da se cementno mleko ne izdvoji. raditi krečnim malterom razmere 1:3 debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka. Razmere 1:2 Razmere 1:1. Omalterisane površine moraju biti ravne. grunt. Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Malterisanje cementnim malterom razmere 1:4 u dva sloja. Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. a ivice oštre i prave. a ivice oštre i prave. m2 8. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". raditi produžnim malterom debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka. Omalterisane površine moraju biti ravne. bez primesa mulja i organskih materija. razmere 1:3. Malterisanje krečnim malterom u dva sloja.

m2 6. m2 m1 m1 11. Malterisanje zidova od opeke krečnim malterom u dva sloja. Preko heraklita. m2 m2 m2 7. f. m2 8. Drugi sloj krečnog maltera razmere 1:3 debljine 1 cm naneti preko suvog i pokvašenog prvog sloja. raditi krečnim malterom razmere 1:3 debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka. Malterisanje zidova od opeke produžnim malterom u dva sloja. Omalterisane površine moraju biti ravne. Šliceva. Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja.50 12. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 7. h. U cenu ulazi i pomoćna skela. raditi produžnim malterom od prosejanog šljunka. Podlogu pokvasiti. Preko rabica. "jedinicom". i. Površine moraju biti ravne. grunt. a. naneti sloj maltera. "jedinice".00 € € € € € € € € € 24. Obračun po m2 malterisane površine.5-2 cm uraditi od čok maltera spravljenog od kreča i peska u razmeri 1:1 sa dodatkom seckane kudelje. Voditi računa da trska bude dovoljno retka.00 € 2. Prvi sloj debljine 1. Malterisanje zidova obloženih trskom krečnim malterom.00 € 15. bez preloma i talasa.00 € 25. grunt. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". g. Od opeke starog formata. Obračun po m2 malterisane površine.00 8. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. a.00 7. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom. Od opeke starog formata. Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati razređenim malterom. spravljen sa prosejanim šljunkom. Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. spravljen sa sitnim peskom i fino ga isperdašiti uz kvašenje. b.50 € 9. Od blokova. c. bez primesa mulja i organskih materija. "jedinice" i kreča. Prvi sloj. e. bez preloma i talasa.00 € 7. d. Malterisanje zazidanih otvora produžnim malterom u dva sloja. Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati mlekom. Obračun po m2 malterisane površine. U cenu ulazi i pomoćna skela. a ivice oštre i prave. bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Obračun po m2 malterisane površine. Od šljako betonskih blokova. Zazidanih otvora. Od opeke. Naneti sloj maltera spravljen sa prosejanim šljunkom. Prvi sloj. b. Od durisol blokova. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Pre malterisanja zidne površine nakvasiti vodom i isprskati cementnim mlekom. naneti prvi sloj maltera i narezati ga.00 10.00 € 26. Drugi sloj. "jedinicom" i izravnati ga. Krpljenje šliceve.50 8.00 € 161 .00 14. U cenu ulazi i pomoćna skela. Pre malterisanja zidne površine dobro očistiti i isprskati cementnim mlekom. c. Obračun po m2 malterisane površine. Omalterisane površine moraju biti ravne. Od blokova. sastavi sa postojećim površinama ne smeju biti vidljivi. c. podloge za lepljenje pločica produžnim malterom. Malterisanje zidova. a ivice oštre i prave.00 € 4.12.00 9. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. da između stabljika prolazi malter i obuhvata trsku. Od opeke. Na prosušeni prvi sloj naneti drugi. Od betona. a. Od kamena. bez preloma i talasa. spraviti sa sitnim i čistim peskom. Omalterisane površine moraju biti ravne i rapave. b. U cenu ulazi i pomoćna skela. razmere 1:3.50 9.

29.

Malterisanje zidova od opeke malterom spravljenim sa beomalom u dva sloja. Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati mlekom. Produžni malter spraviti sa prosejanim šljunkom, "jedinicom", naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. a. Od opeke. b. Od opeke starog formata. c. Od blokova. m2 m2 m2 8,50 € 10,00 € 8,00 €

32.

Malterisanje unutrašnjih zidova od opeke, bez perdašenja, perlitnim termoizolacionim malterom Permal u više slojeva, debljine do 3 cm, "Termika" Zrenjanin. Zidove očistiti, da budu bez zaostataka prašine ili masnoće na njima. Spojnice moraju biti čiste i oslobođene viška maltera. Zidovi od betona moraju biti oslobođeni svih ostataka oplate i elemenata njenog vezivanja (žice). Preko površina zidova naneti grubi špric od sejanca (jedinica, A frakcija). Ovaj sloj mora imati dovoljnu čvrstoću i hrapavost, da bi mogao da ostvari trajnu čvrstu vezu maltera za podlogu, i nakon ugradnje negovati ga. Pre malterisanja dobro nakvasiti podlogu vodom, nekoliko puta. Pripremiti malter Permal i nabaciti ga u vidu šprica na zid, u debljini do 1 cm. Sledećeg dana nastaviti malterisanje, nanošenjem drugog sloja maltera Permal, a preko pokvašenog prvog sloja. Ovaj sloj nabaciti u debljini 1,5 do 2 cm, bez ikakvog ravnanja. Narednog dana se preko prethodno pokvašenog drugog sloja izraditi vođice od, do željene debljine 3 cm (max. 5 cm). Polja između vođica popuniti malterom nešto iznad vođica, a zatim drvenom ravnjačom ukloniti višak maltera iznad vođica. Pri tome se dobija relativno ravna površina malo grublje strukture nego što je uobičajeno kod sitnozrnih maltera. Zidove malterisati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Omalterisane površine zaštititi senčenjem od direktnog sunčanja, ne raditi po jakom vetru. U malter ne dodavati pesak ili drugi agregat. Obračun po m2 malterisane površine. a. b. c. d. e. f. Od opeke. Od opeke starog formata. Od blokova. Od šljako betonskih blokova. Od siporeksa blokova. Od betona. m2 m2 m2 m2 m2 m2 9,00 10,00 8,00 8,50 8,00 11,50 € € € € € €

38.

Malterisanje unutrašnjih zidova od opeke, sa perdašenjem, perlitnim termoizolacionim malterom Permal u više slojeva, debljine do 3 cm, "Termika" Zrenjanin. Zidove očistiti, da budu bez zaostataka prašine ili masnoće na njima. Spojnice moraju biti čiste i oslobođene viška maltera. Zidovi od betona moraju biti oslobođeni svih ostataka oplate i elemenata njenog vezivanja (žice). Preko površina zidova naneti grubi špric od sejanca (jedinica, A frakcija). Ovaj sloj mora imati dovoljnu čvrstoću i hrapavost, da bi mogao da ostvari trajnu čvrstu vezu maltera za podlogu, i nakon ugradnje negovati ga. Pre malterisanja dobro nakvasiti podlogu vodom, nekoliko puta. Pripremiti malter Permal i nabaciti ga u vidu šprica na zid, u debljini do 1 cm. Sledećeg dana nastaviti malterisanje, nanošenjem drugog sloja maltera Permal, a preko pokvašenog prvog sloja. Ovaj sloj nabaciti u debljini 1,5 do 2 cm, bez ikakvog ravnanja. Narednog dana se preko prethodno pokvašenog drugog sloja izraditi vođice od, do željene debljine 3 (max. 5 cm). Polja između vođica popuniti malterom nešto iznad vođica, a zatim drvenom ravnjačom ukloniti višak maltera iznad vođica. Finu završnu obradu (perdašenje) izvesti razređenim Permal malterom posle sušenja poslednjeg sloja. Zidove malterisati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Omalterisane površine zaštititi senčenjem od direktnog sunčanja, ne raditi po jakom vetru. U malter ne dodavati pesak ili drugi agregat. Obračun po m2 malterisane površine. a. b. c. d. e. f. Od opeke. Od opeke starog formata. Od blokova. Od šljako betonskih blokova. Od siporeksa blokova. Od betona. m2 m2 m2 m2 m2 m2 10,00 11,00 9,00 9,50 9,00 12,50 € € € € € €

162

44.

Malterisanje zidova od opeke perlitnim termoizolacionim malterom Supermal u jednom sloju, debljine do 3 cm, "Termika" Zrenjanin. Zidove očistiti, da budu bez zaostataka prašine ili masnoće na njima. Spojnice moraju biti čiste i oslobođene viška maltera. Zidovi od betona moraju biti oslobođeni svih ostataka oplate i elemenata njenog vezivanja (žice). Preko površina zidova naneti grubi špric od sejanca (jedinica, A frakcija). Ovaj sloj mora imati dovoljnu čvrstoću i hrapavost, da bi mogao da ostvari trajnu čvrstu vezu maltera za podlogu, i nakon ugradnje negovati ga. Pre malterisanja dobro nakvasiti podlogu vodom, nekoliko puta. Ukoliko zid nije dovoljno pokvašen postoji opasnost da dođe do "pregorevanja" maltera, te da isti otpadne. Na površinu za malterisanje postaviti drvene ili metalne vođice željene debljine malterisanog sloja. Pripremiti špric za malterisanje TermikaŠpric, prema uputstvu proizvođača. Korišćenjem povećava se otvoreno vreme rada do 10 puta duže (otvoreno vreme rada oko 2 minuta). Pripremljeni špric nabaciti na pokvašenu zidnu površinu i dok je još mokar odnosno vodenosjajan na njega nabaciti malter za 1 cm deblje od postavljenih vođica. Ako na zidu špric izgubi sjaj treba prestati sa nabacivanjem maltera i ugraditi novi špric preko osušenog šprica, pa nastaviti sa malterisanjem. Kada se ispuni polje između dve vođice višak maltera iznad vođica odrezati metalnom ravnjačom i to naslanjanjem ravnjače na vođice pod uglom od 45° i povlačenjem odozdo na gore. Zatim ravnjaču prisloniti uz zid i jednim potezom od dole na gore zaravnati malter. Nikakvo naknadno dodavanje maltera ili perdašenje nije dozvoljeno. Preporučeno je malterisati svako drugo polje između vođica. Polja koja budu prvo omalterisana, nakon uklanjanja vođica, služe kao vođice za izostavljena polja. Kod malterisanja izostavljenih polja nabaciti špric i na bočne strane već omalterisanih polja. Zidove malterisati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Omalterisane površine zaštititi senčenjem od direktnog sunčanja, ne raditi po jakom vetru. U malter ne dodavati pesak ili drugi agregat. Obračun po m2 malterisane površine. A. Zidovi od opeke, blokova, siporeksa. a. Debljine do 3 cm. b. Debljine do 5 cm. Zidovi od betona. a. Debljine do 3 cm. b. Debljine do 5 cm.

m2 m2 m2 m2

9,00 € 12,00 € 10,00 € 13,00 €

B.

48.

Malterisanje unutrašnjih zidova od opeke isušivim malterom Izolit DRYER, "Dramin" Zemun. Izolit DRYER je jednokomponentni praškasti proizvod grube (za osnovni sloj) i fine (za završni sloj) granulacije. Ugrađen, omogućava isparavanje kapilarne vlage i zadržava rastvorene soli, "šalitru". Osnovni sloj pripremiti mešanjem, tri minuta, Izolit DRYER-a sa vodom u odnosu 7,5:1 i naneti u slojevima debljine 1 cm, sa razmakom od jednog dana između slojeva. Nanete slojeve negovati prskanjem sitnim kapljicama, da naneti materijal ne "pregori". Završni sloj pripremiti mešanjem sa vodom u odnosu 4,2:1 i naneti u sloju debljine do 0,5 cm na ovlaženu površinu. Nakon tri dana, malter se može dalje obrađivati gletovati i bojiti disperzionim bojama. Obračun po m2 malterisane površine. a. Od opeke. b. Od kamena. c. Od betona. m2 m2 m2 22,00 € 24,00 € 27,00 €

52.

Malterisanje zidova vodonepropusnim malterom Polimag SBT-02V, "Prvi maj" Čačak, specijalnim polimerom modifikovanim dvokomponentnim cementnim malterom, otpornim na habanje, zamor materijala, naprezanja i temperaturne razlike. Podlogu pripremiti da bude čvrsta, čista, bez prašine i suva. Na podlogu naneti dvokomponentni Polimag špric, pripremljen sipanjem tečne komponente, potom praškaste i mešanjem tri minuta mikserom. Polimag špric nabaciti na podlogu da odleži 24 časa. Preko šprica naneti Polimag malter u sloju debljine 1-2 cm. Površinu obraditi po izboru projektanta. Obračun po m2 malterisane površine. a. Sa Polimag SBT-02V, d=1-2 cm. b. Sa Polimag SBT-04V, d=2-3,5 cm. c. Sa Polimag SBT-04V, d=3,5-5 cm. m2 m2 m2 25,00 € 37,00 € 50,00 €

163

55.

Malterisanje sokle vodonepropusnim malterom Polimag SBT-02V, "Prvi maj" Čačak, specijalnim polimerom modifikovanim dvokomponentnim cementnim malterom, otpornim na habanje, zamor materijala, naprezanja i temperaturne razlike. Podlogu pripremiti da bude čvrsta, čista, bez prašine i suva. Na podlogu naneti dvokomponentni Polimag špric, pripremljen sipanjem tečne komponente, potom praškaste i mešanjem tri minuta mikserom. Polimag špric nabaciti na podlogu da odleži 24 časa. Preko šprica naneti Polimag malter u sloju debljine 1-2 cm. Površinu obraditi po izboru projektanta. Obračun po m2 malterisane površine. a. Sa Polimag SBT-02V, d=1-2 cm. b. Sa Polimag SBT-04V, d=2-3,5 cm. c. Sa Polimag SBT-04V, d=3,5-5 cm. m2 m2 m2 30,00 € 45,00 € 55,00 €

58.

Malterisanje plafona preko trske krečnim malterom. Prvi sloj debljine 1,5-2 cm uraditi od čok maltera spravljenog od kreča i peska u razmeri 1:1 sa dodatkom seckane kudelje. Voditi računa da trska bude dovoljno retka, da između stabljika prolazi malter i obuhvata trsku. Drugi sloj krečnog maltera razmere 1:3 debljine 1 cm naneti preko suvog i pokvašenog prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 plafona. m2 10,00 €

59.

Malterisanje plafona preko trske krečnim malterom u dva sloja, spravljenim sa gašenim krečom. Prvi sloj, čok, raditi krečnim malterom razmere 1:1 debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka, "jedinice", gašenog kreča odležalog najmanje 30 dana sa dodatkom seckane kudelje. Kreč rastvoriti u vodi i procediti kroz gusto sito, da ne dođe do "kokičenja" i dodati pesak. Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. Voditi računa da trska bude dovoljno retka, da između stabljika prolazi malter i obuhvata trsku. Drugi sloj krečnog maltera razmere 1:3 debljine 1 cm naneti preko suvog i pokvašenog prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. m2 12,00 €

60.

Malterisanje plafona od opekarskih blokova krečnim malterom u dva sloja. Pre malterisanja površine očistiti i isprskati razređenim malterom. Prvi sloj, grunt, raditi krečnim malterom razmere 1:3 debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka, "jedinice" i kreča. Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj, razmere 1:3, spraviti sa sitnim i čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. m2 9,00 €

61.

Malterisanje plafona od opekarskih blokova produžnim malterom. Preko podloge nabaciti cementni špric. Prvi sloj, grunt, raditi produžnim malterom od prosejanog šljunka, "jedinice". Podlogu pokvasiti, naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 plafona. a. b. c. d. e. f. Opekarskih blokova. Betonske ploče. Ploča sa rebrima. Durisola. Heraklita. Donje površine balkonske ploče. m2 m2 m2 m2 m2 m2 11,00 12,50 18,00 14,00 13,00 12,00 € € € € € €

164

67.

Malterisanje plafona produžnim malterom preko rabic pletiva. Rabic pletivo isprskati dva puta cementnim mlekom. Zatim naneti sloj gustog maltera da obuhvati rabic pletivo. Grunt spraviti sa prosejanim peskom "jedinicom" i naneti na plafon. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 plafona. m2 16,00 €

68.

Malterisanje stubova od opeke produžnim malterom u dva sloja. Površine stubova očistiti, po potrebi oprati vodom i isprskati cementnim mlekom. Produžni malter spraviti sa prosejanim šljunkom, "jedinicom", naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. a. Od opeke. b. Od kamena. c. Od betona. m2 m2 m2 10,00 € 12,00 € 11,00 €

71.

Malterisanje lukova od opeke produžnim malterom u dva sloja. Površine lukova očistiti, po potrebi oprati vodom i isprskati cementnim mlekom. Produžni malter spraviti sa prosejanim šljunkom, "jedinicom", naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. a. b. c. d. Od opeke. Od kamena. Od betona. Preko rabicira. m2 m2 m2 m2 20,00 25,00 22,00 26,00 € € € €

75.

Malterisanje svodova od opeke produžnim malterom u dva sloja. Površine svodova očistiti, po potrebi oprati vodom i isprskati cementnim mlekom. Produžni malter spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom", naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. a. b. c. d. e. f. Svodova od opeke. Krstatih svodova od opeke. Pruskih svodova od opeke. Svodova od kamena. Krstatih svodova od kamena. Rabiciranih svodova. m2 m2 m2 m2 m2 m2 22,00 30,00 22,00 25,00 35,00 28,00 € € € € € €

81.

Malterisanje dimnjaka od opeke produžnim malterom u dva sloja. Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi produžnim malterom od prosejanog šljunka, "jedinice". Podlogu pokvasiti, naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom i perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. m2 8,50 €

165

82.

Malterisanje fasade produžnim malterom u dva sloja. Površine fasade očistiti, po potrebi oprati vodom i isprskati cementnim mlekom. Produžni malter spraviti sa prosejanim šljunkom, "jedinicom", naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. m2 11,00 €

83.

Malterisanje fasade malterom spravljenim sa beomalom u dva sloja. Pre malterisanja fasadne površine očistiti i isprskati mlekom. Produžni malter spraviti sa prosejanim šljunkom, "jedinicom", naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. m2 10,00 €

84.

Malterisanje fasadnih zidova od siporeksa produžnim malterom u dva sloja. Pre početka malterisanja zidove dobro očistiti, po potrebi oprati vodom i isprskati cementnim mlekom. Na vlažnu zidnu površinu naneti sloj maltera spravljenog sa prosejanim šljunkom, "jedinicom". Na prosušeni prvi sloj naneti drugi, spravljen sa sitnim peskom i fino ga isperdašiti uz kvašenje. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine. m2 7,50 €

85.

Malterisanje fasadnih zidova od opeke, bez perdašenja, perlitnim termoizolacionim malterom Permal u više slojeva, debljine do 4 cm, "Termika" Zrenjanin. Zidove očistiti, da budu bez zaostataka prašine ili masnoće na njima. Spojnice moraju biti čiste i oslobođene viška maltera. Zidovi od betona moraju biti oslobođeni svih ostataka oplate i elemenata njenog vezivanja (žice). Preko površina zidova naneti grubi špric od sejanca (jedinica, A frakcija). Ovaj sloj mora imati dovoljnu čvrstoću i hrapavost, da bi mogao da ostvari trajnu čvrstu vezu maltera za podlogu, i nakon ugradnje negovati ga. Pre malterisanja dobro nakvasiti podlogu vodom, nekoliko puta. Pripremiti malter Permal i nabaciti ga u vidu šprica na zid, u debljini do 1 cm. Sledećeg dana nastaviti malterisanje, nanošenjem drugog sloja maltera Permal, a preko pokvašenog prvog sloja. Ovaj sloj nabaciti u debljini 1,5 do 2 cm, bez ikakvog ravnanja. Narednog dana se preko prethodno pokvašenog drugog sloja izraditi vođice od, do željene debljine 4 cm (max. 5 cm). Polja između vođica popuniti malterom nešto iznad vođica, a zatim drvenom ravnjačom ukloniti višak maltera iznad vođica. Pri tome se dobija relativno ravna površina malo grublje strukture nego što je uobičajeno kod sitnozrnih maltera. Zidove malterisati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Omalterisane površine zaštititi senčenjem od direktnog sunčanja, ne raditi po jakom vetru. U malter ne dodavati pesak ili drugi agregat. Obračun po m2 malterisane površine. a. b. c. d. e. f. Od opeke. Od opeke starog formata. Od blokova. Od šljako betonskih blokova. Od siporeksa blokova. Od betona. m2 m2 m2 m2 m2 m2 10,00 11,00 9,00 9,50 9,00 12,50 € € € € € €

91.

Malterisanje fasadnih zidova od opeke, sa perdašenjem, perlitnim termoizolacionim malterom Permal u više slojeva, debljine do 4 cm, "Termika" Zrenjanin. Zidove očistiti, da budu bez zaostataka prašine ili masnoće na njima. Spojnice moraju biti čiste i oslobođene viška maltera. Zidovi od betona moraju biti oslobođeni svih ostataka oplate i elemenata njenog vezivanja (žice). Preko površina zidova naneti grubi špric od sejanca (jedinica, A frakcija). Ovaj sloj mora imati dovoljnu čvrstoću i hrapavost, da bi mogao da ostvari trajnu čvrstu vezu maltera za podlogu, i nakon ugradnje negovati ga. Pre malterisanja dobro nakvasiti podlogu vodom, nekoliko puta. Pripremiti malter Permal i nabaciti ga u

166

vidu šprica na zid, u debljini do 1 cm. Sledećeg dana nastaviti malterisanje, nanošenjem drugog sloja maltera Permal, a preko pokvašenog prvog sloja. Ovaj sloj nabaciti u debljini 1,5 do 2 cm, bez ikakvog ravnanja. Narednog dana se preko prethodno pokvašenog drugog sloja izraditi vođice od, do željene debljine 3 (max. 5 cm). Polja između vođica popuniti malterom nešto iznad vođica, a zatim drvenom ravnjačom ukloniti višak maltera iznad vođica. Finu završnu obradu (perdašenje) izvesti razređenim Permal malterom posle sušenja poslednjeg sloja. Zidove malterisati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Omalterisane površine zaštititi senčenjem od direktnog sunčanja, ne raditi po jakom vetru. U malter ne dodavati pesak ili drugi agregat. Obračun po m2 malterisane površine. a. b. c. d. e. f. 97. Od opeke. Od opeke starog formata. Od blokova. Od šljako betonskih blokova. Od siporeksa blokova. Od betona. m2 m2 m2 m2 m2 m2 11,00 12,00 10,00 10,50 10,00 13,50 € € € € € €

Malterisanje fasadnih zidova od opeke perlitnim termoizolacionim malterom Supermal u jednom sloju, debljine do 10 cm, "Termika" Zrenjanin. Zidove očistiti, da budu bez zaostataka prašine ili masnoće na njima. Spojnice moraju biti čiste i oslobođene viška maltera. Zidovi od betona moraju biti oslobođeni svih ostataka oplate i elemenata njenog vezivanja (žice). Preko površina zidova naneti grubi špric od sejanca (jedinica, A frakcija). Ovaj sloj mora imati dovoljnu čvrstoću i hrapavost, da bi mogao da ostvari trajnu čvrstu vezu maltera za podlogu, i nakon ugradnje negovati ga. Pre malterisanja dobro nakvasiti podlogu vodom, nekoliko puta. Ukoliko zid nije dovoljno pokvašen postoji opasnost da dođe do "pregorevanja" maltera, te da isti otpadne. Na površinu za malterisanje postaviti drvene ili metalne vođice željene debljine malterisanog sloja. Pripremiti špric za malterisanje TermikaŠpric, prema uputstvu proizvođača. Korišćenjem povećava se otvoreno vreme rada do 10 puta duže (otvoreno vreme rada oko 2 minuta). Pripremljeni špric nabaciti na pokvašenu zidnu površinu i dok je još mokar odnosno vodenosjajan na njega nabaciti malter za 1 cm deblje od postavljenih vođica. Ako na zidu špric izgubi sjaj treba prestati sa nabacivanjem maltera i ugraditi novi špric preko osušenog šprica, pa nastaviti sa malterisanjem. Kada se ispuni polje između dve vođice višak maltera iznad vođica odrezati metalnom ravnjačom i to naslanjanjem ravnjače na vođice pod uglom od 45° i povlačenjem odozdo na gore. Zatim ravnjaču prisloniti uz zid i jednim potezom od dole na gore zaravnati malter. Nikakvo naknadno dodavanje maltera ili perdašenje nije dozvoljeno. Preporučeno je malterisati svako drugo polje između vođica. Polja koja budu prvo omalterisana, nakon uklanjanja vođica, služe kao vođice za izostavljena polja. Kod malterisanja izostavljenih polja nabaciti špric i na bočne strane već omalterisanih polja. Zidove malterisati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Omalterisane površine zaštititi senčenjem od direktnog sunčanja, ne raditi po jakom vetru. U malter ne dodavati pesak ili drugi agregat. Obračun po m2 malterisane površine. A. Zidovi od opeke, blokova, siporeksa. a. Debljine do 4 cm. b. Debljine do 6 cm. c. Debljine do 8 cm. d. Debljine do 10 cm. Zidovi od betona. a. Debljine do 4 cm. b. Debljine do 6 cm. c. Debljine do 8 cm. d. Debljine do 10 cm. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 10,00 15,00 20,00 24,00 11,00 16,00 21,00 25,00 € € € € € € € €

B.

99.

Malterisanje fasadnih zidova od opeke isušivim malterom Izolit DRYER, "Dramin" Zemun. Izolit DRYER je jednokomponentni praškasti proizvod grube (za osnovni sloj) i fine (za završni sloj) granulacije. Ugrađen, omogućava isparavanje kapilarne vlage i zadržava rastvorene soli, "šalitru". Podloga na koju se nanosi Izolit DRYER može biti opeka, kamen, beton, opekarski ili betonski blok. Osnovni sloj pripremiti mešanjem, tri minuta, Izolit DRYER-a sa vodom u odnosu 7,5:1 i naneti u slojevima debljine 1 cm, sa razmakom od jednog dana između slojeva. Nanete slojeve negovati prskanjem sitnim kapljicama, da naneti materijal ne "pregori". Završni sloj pripremiti mešanjem sa 167

vodom u odnosu 4,2:1 i naneti u sloju debljine do 0,5 cm na ovlaženu površinu. Nakon tri dana, malter se može dalje obrađivati gletovati i bojiti disperzionim bojama. Obračun po m2 malterisane površine. a. Od opeke. b. Od kamena. c. Od betona. m2 m2 m2 24,00 € 26,00 € 29,00 €

102. Malterisanje sokle cementnim malterom razmere 1:3 u dva sloja. Pre malterisanja površine očistiti i prskati retkim cementnim mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi cementnim malterom razmere 1:4 debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka, "jedinice" i cementa. Malter stalno mešati da se cementno mleko ne izdvoji. Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj razmere 1:4 spraviti sa sitnim i čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". Obračun po m2 malterisane površine. a. Razmere 1:3. b. Razmere 1:2 c. Razmere 1:1. m2 m2 m2 10,00 € 12,00 € 15,00 €

105. Malterisanje sokle cementnim malterom razmere 1:3 u dva sloja sa gletovanjem do crnog sjaja. Pre malterisanja površine očistiti i prskati retkim cementnim mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi cementnim malterom razmere 1:3 debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka, "jedinice" i cementa. Malter stalno mešati da se cementno mleko ne izdvoji. Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj razmere 1:3 spraviti sa sitnim i čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija. Završnu površinu gletovati do crnog sjaja. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". Obračun po m2 malterisane površine. a. Razmere 1:3. b. Razmere 1:2 c. Razmere 1:1. m2 m2 m2 12,00 € 14,00 € 18,00 €

27. Fugovanja
1. Fugovanje zidova od opeke cementnim malterom. Površine za fugovanje očistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i obraditi na način po izboru projektanta. Malter ne sme da bude redak da ne dođe do curenja materijala. Po završenom fugovanju spojnice i opeku očistiti. Obračun po m2 fugovane površine. a. b. c. d. e. f. 7. Zidova od opeke. Stubova od opeke. Lukova od opeke. Svodova od opeke. Venaca od opeke. Dimnjaka. m2 m2 m2 m2 m2 m2 5,00 6,00 8,00 8,00 7,00 6,00 € € € € € €

Fugovanje kamina od opeke cementnim malterom. Površine za fugovanje očistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i obraditi na način po izboru projektanta. Malter ne sme da bude redak da ne dođe do curenja materijala. Po završenom fugovanju spojnice i opeku očistiti. Obračun po komadu kamina. a. Kamina. b. Dimnjačke kape. Kom. Kom. 35,00 € 12,50 €

168

9.

Fugovanje zidova od fasadne opeke cementnim malterom. Površine za fugovanje očistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i obraditi na način po izboru projektanta. Malter ne sme da bude redak da ne dođe do curenja materijala. Po završenom fugovanju spojnice i opeku očistiti. Obračun po m2 fugovane površine. a. b. c. d. e. Zidova. Stubova. Lukova. Svodova. Venca. m2 m2 m2 m2 m2 8,00 9,00 11,00 12,00 9,50 € € € € €

14.

Fugovanje zidova od opeke starog formata produžnim malterom sa dodatkom granulata od tucane opeke. Površine za fugovanje očistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i završno obraditi tako da budu neznatno uvučene u odnosu na ravan zida. Zbog velike hidroskopnosti opeke starog formata malter ne sme da bude previše redak da ne dođe do curenja materijala i prljanja opeka. Fugovanje poveriti iskusnim majstorima. Pre početka radova izvođač je dužan da napravi više probnih uzoraka. Sastav maltera i načina fugovanja pismenim putem odobrava projektant pre početka radova. Po završenom fugovanju lice zida očistiti. Obračun po m2 fugovane površine. a. b. c. d. e. Zidova. Stubova. Lukova. Svodova. Venca. m2 m2 m2 m2 m2 10,00 11,00 13,00 14,00 11,50 € € € € €

19.

Fugovanje zidova od obrađenog kamena cementnim malterom. Površine za fugovanje očistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i obraditi na način po izboru projektanta. Malter ne sme da bude redak da ne dođe do curenja materijala i prljanja kamena. Po završenom fugovanju spojnice i lice očistiti. Obračun po m2 fugovane površine. a. b. c. d. e. Zidova. Stubova. Lukova. Svodova. Venca. m2 m2 m2 m2 m2 7,00 7,00 11,00 10,00 8,00 € € € € €

24.

Fugovanje zidova od kamena cementnim malterom sa dodatkom granulata od tucanog kamena. Površine za fugovanje očistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i završno obraditi tako da budu neznatno uvučene u odnosu na ravan zida. Zbog hidroskopnosti kamena malter ne sme da bude previše redak da ne dođe do curenja materijala i prljanja kamena. Fugovanje poveriti iskusnim majstorima. Pre početka radova izvođač je dužan da napravi više probnih uzoraka. Sastav maltera i načina fugovanja pismenim putem odobrava projektant pre početka radova. Po završenom fugovanju lice zida očistiti. Obračun po m2 fugovane površine. a. b. c. d. Zidova. Stubova. Lukova. Svodova. m2 m2 m2 m2 9,00 9,00 13,00 12,00 € € € €

28.

Fugovanje zidova od lomljenog kamena cementnim malterom sa dodatkom granulata od tucanog kamena. Površine za fugovanje očistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i završno obraditi tako da budu neznatno uvučene u odnosu na ravan zida. Zbog hidroskopnosti kamena malter ne sme da bude previše redak da ne dođe do curenja materijala i prljanja kamena. Fugovanje poveriti iskusnim majstorima. Pre početka radova izvođač je dužan da napravi više probnih uzoraka. Sastav maltera i načina fugovanja pismenim putem odobrava projektant pre početka radova. Po završenom fugovanju lice zida očistiti. Obračun po m2 fugovane površine. a. Zidova. b. Stubova. m2 m2 9,00 € 10,00 € 169

30.

Fugovanje zidova od pritesanog kamena cementnim malterom sa dodatkom granulata od tucanog kamena. Površine za fugovanje očistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i završno obraditi tako da budu neznatno uvučene u odnosu na ravan zida. Zbog hidroskopnosti kamena malter ne sme da bude previše redak da ne dođe do curenja materijala i prljanja kamena. Fugovanje poveriti iskusnim majstorima. Pre početka radova izvođač je dužan da napravi više probnih uzoraka. Sastav maltera i načina fugovanja pismenim putem odobrava projektant pre početka radova. Po završenom fugovanju lice zida očistiti. Obračun po m2 fugovane površine. a. b. c. d. e. Zidova. Stubova. Lukova. Svodova. Venca. m2 m2 m2 m2 m2 11,00 12,00 12,00 13,00 11,00 € € € € €

35.

Fugovanje zidova od obrađenog kamena cementnim malterom sa dodatkom granulata od tucanog kamena. Površine za fugovanje očistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i završno obraditi tako da budu neznatno uvučene u odnosu na ravan zida. Zbog hidroskopnosti kamena malter ne sme da bude previše redak da ne dođe do curenja materijala i prljanja kamena. Fugovanje poveriti iskusnim majstorima. Pre početka radova izvođač je dužan da napravi više probnih uzoraka. Sastav maltera i načina fugovanja pismenim putem odobrava projektant pre početka radova. Po završenom fugovanju lice zida očistiti. Obračun po m2 fugovane površine. a. b. c. d. Zidova. Stubova. Lukova. Svodova. m2 m2 m2 m2 7,00 8,00 10,00 11,00 € € € €

39.

Dersovanje zidova od opeke produžnim malterom. Pre početka dersovanja površine zidova očistiti i otprašiti. Spojnice dobro ispuniti malterom, malter ne sme da bude redak da ne curi i da opeka ne povuče mleko. Po završenom dersovanju lice očistiti. Obračun po m2 dersovane površine. m2 3,00 €

40.

Dersovanje zidova od opeke cementnim malterom. Pre početka dersovanja površine zidova očistiti i otprašiti. Spojnice dobro ispuniti malterom, malter ne sme da bude redak da ne curi i da opeka ne povuče mleko. Po završenom dersovanju lice očistiti. Obračun po m2 dersovane površine. m2 4,00 €

41.

Dersovanje zidova od kamena cementnim malterom. Pre početka dersovanja površine zidova očistiti i otprašiti. Spojnice dobro ispuniti malterom, način dersovanja po uputstvu projektanta. Malter ne sme da bude redak da ne dođe do curenja materijala i prljanja kamena. Po završenom dersovanju lice očistiti. Obračun po m2 dersovane površine. m2 5,00 €

42.

Dersovanje zidova šahta produžnim malterom. Pre početka dersovanja površine šahta očistiti i otprašiti. Spojnice dobro ispuniti malterom, malter ne sme da bude redak da ne curi i da opeka ne povuče mleko. Po završenom dersovanju lice očistiti. Obračun po m2 dersovane površine. m2 2,50 €

170

28. Zidarske izolacije
1. Nanošenje hladnog premaza bitulita "A" preko betonske podloge. Podloga mora biti suva i dobro očišćena. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Obračun po m2 obrađene površine. m2 2. 1,00 €

Nanošenje hladnog premaza bitulita "A" preko zidova. Podloga mora biti suva i dobro očišćena. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Obračun po m2 obrađene površine. m2 1,50 €

3.

Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. Foliju postaviti sa preklopima od 30 cm. Obračun po m2 postavljene površine. m2 1,00 €

4.

Postavljanje jednog sloja ter papira preko betonske podloge. Beton dobro očistiti, premazati bitulitom "A" i postaviti jedan sloj ter papira sa preklopima po 15 cm. Obračun po m2 postavljene površine. m2 1,00 €

5.

Postavljanje dva sloja ter papira preko betonske podloge. Beton dobro očistiti, premazati bitulitom "A" i postaviti dva sloja ter papira sa preklopima po 15 cm. Slojevi postaviti unakrsno. Obračun po m2 postavljene površine. m2 2,00 €

6.

Izrada horizontalne hidroizolacije, lepljenjem ter papira. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C, stalno mešati i naneti u sloju 2-3 mm. Bitumensku traku zalepiti odmah, sa preklopom 15 cm. A. Kraberoid i jedan sloj Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MPH" - kraberoid 150/100, zalepljen za prethodni sloj Obračun po m2 izolacije. Kraberoid i dva sloja Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MPH" - kraberoid 150/100, zalepljen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MPH" Obračun po m2 izolacije. Kraberoid i tri sloja Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MPH" - kraberoid 150/100, zalepljen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MPH" - kraberoid 150/100, za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. - vruć premaz bitumenom "MPH" Obračun po m2 izolacije.

m2

5,00 €

B.

m2

7,00 €

C.

m2

9,00 € 171

9.

Izrada horizontalne hidroizolacije, varenjem Kondora. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom površinom, sa preklopima 10 cm, posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. A. Varen Kondor 4 mm. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondor 4, varen za podlogu Obračun po m2 izolacije. Varena dva sloja Kondora 4. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondor 4, varen za podlogu - Kondor 4, varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. Obračun po m2 izolacije.

m2

5,00 €

B.

m2

8,00 €

11.

Izrada vertikalne hidroizolacije. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom površinom, sa preklopima 10 cm, posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. A. Varen Kondor 4 mm. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondor 4, varen za podlogu Obračun po m2 izolacije. Varena dva sloja Kondora 4. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondor 4, varen za podlogu - Kondor 4, varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. Obračun po m2 izolacije.

m2

6,00 €

B.

m2

9,00 €

13.

Zidanje zidova od opeke debljine 7 cm radi zaštite hidroizolacije i formiranja vazdušne izolacije. Zidati cementnim malterom razmere 1:2 na odstojanju 6,5-10 cm od konstruktivnog zida, na koji osloniti ispuštene vezače. Vezače ispustiti u svakom četvrtom redu na odstojanju 75-100 cm i pre ugradnje ih umočiti u vruć bitumen. Prilikom zidanja voditi računa da malter ne upadne u međuprostor između ozidanih zidova. Obračun po m2 zida. a. Debljine 12 cm. b. Debljine 15 cm, opeka starog formata. m2 m2 17,50 € 20,00 €

15.

Polaganje blatnog maltera preko karatavana u sloju debljine 10 cm. Blatni malter spraviti od ilovače, pleve i slame i postaviti preko karatavana. Gornju površinu zagladiti mistrijom. Obračun po m2 karatavana. m2 6,00 €

16.

Presecanje kapilarne vlage zida od opeke debljine do 30 cm Izolitom 5, "Dramin" Zemun. Iznad terena, na visini po projektu, obiti traku maltera visine 30 cm i izbušiti rupe prečnika 20-30 mm pod uglom od 30-40 stepeni u odnosu na vertikalu zida. Rupe bušiti u dva horizontalna reda, na visinskom rastojanju oko 20 cm. Horizontalno u jednom redu rupe su na rastojanju od 40 cm, a rupe drugog reda

172

smaknute su na pola u odnosu na prvi. Rupe bušiti sa obe strane zida, na istoj visini, izduvati od prašine i naliti do vrha Izolitom 5. Po upijanju postupak ponavljati 5-6 puta, odnosno do potpunog zasićenja zida. Rupe zasićenog zida popuniti tečnim cementnim malterom. Spoljnu površinu zida tri puta premazati Izolit Penetratom YU. Obračun po m1 izolovanog zida. a. b. c. d. 20. Debljine do 30 cm. Debljine do 45 cm. Debljine do 60 cm. Debljine do 75 cm. m1 m1 m1 m1 30,00 40,00 50,00 60,00 € € € €

Presecanje kapilarne vlage zida od kamena debljine do 50 cm Izolitom 5, "Dramin" Zemun. Iznad terena, na visini po projektu, obiti traku maltera visine 30 cm i izbušiti rupe prečnika 20-30 mm pod uglom od 30-40 stepeni u odnosu na vertikalu zida. Rupe bušiti u dva horizontalna reda, na visinskom rastojanju oko 20 cm. Horizontalno u jednom redu rupe su na rastojanju od 40 cm, a rupe drugog reda smaknute su na pola u odnosu na prvi. Rupe bušiti sa obe strane zida, na istoj visini, izduvati od prašine i naliti do vrha Izolitom 5. Ako je zid od kamena veoma porozan, rupe napuniti tečnim cementnim malterom, rupe pročistiti i osušene naliti Izolitom 5. Po upijanju postupak ponavljati 5-6 puta, odnosno do potpunog zasićenja zida. Rupe zasićenog zida popuniti tečnim cementnim malterom. Spoljnu površinu zida tri puta premazati Izolit Penetratom YU. Obračun po m1 izolovanog zida. a. Debljine do 50 cm. b. Debljine do 75 cm. c. Debljine do 100 cm. m1 m1 m1 50,00 € 70,00 € 100,00 €

23.

Presecanje kapilarne vlage zida od betona debljine do 20 cm Izolitom 5, "Dramin" Zemun. Iznad terena, na visini po projektu, obiti traku maltera visine 30 cm i izbušiti rupe prečnika 20-30 mm pod uglom od 30-40 stepeni u odnosu na vertikalu zida. Rupe bušiti u dva horizontalna reda, na visinskom rastojanju oko 20 cm. Horizontalno u jednom redu rupe su na rastojanju od 40 cm, a rupe drugog reda smaknute su na pola u odnosu na prvi. Rupe bušiti sa obe strane zida, na istoj visini, izduvati od prašine i naliti do vrha Izolitom 5. Po upijanju postupak ponavljati 5-6 puta, odnosno do potpunog zasićenja zida. Rupe zasićenog zida popuniti tečnim cementnim malterom. Spoljnu površinu zida tri puta premazati Izolit Penetratom YU. Obračun po m1 izolovanog zida. a. Debljine do 20 cm. b. Debljine do 30 cm. c. Debljine do 45 cm. m1 m1 m1 30,00 € 40,00 € 50,00 €

26.

Izrada hidroizolacije zida od opeke Izolit Penetratom YU, "Dramin" Zemun. Malter obiti, zid očistiti čeličnim četkama, spojnice produbiti do dubine 2 cm i zid oprati vodom. U Izolit Penetrat YU, jednokomponentni prah, dodavati postepeno vodu i mešati, do gustine paste i ostavi da odstoji 5-10 minuta. Spojnice popuniti i dersovati. Osušen zid nakvasiti vodom i četkom horizontalno premazati zid pastom Izolit Penetrata YU. Postupak ponavljati sa još dva premaza, vertikalno i horizontalno. Prethodni sloj mora biti suv, sušenje traje 12-24 h. Obračun po m2 obrađene površine zida. a. Od opeke. b. Od kamena. m2 m2 12,50 € 10,00 €

28.

Izrada hidroizolacije zida od betona Izolit Penetratom YU, "Dramin" Zemun. Malter obiti, zid očistiti čeličnim četkama i oprati vodom. U Izolit Penetrat YU, jednokomponentni prah, dodavati postepeno vodu i mešati, do gustine paste i ostavi da odstoji 5-10 minuta. Osušen zid nakvasiti vodom i četkom horizontalno premazati pastom Izolit Penetrata YU. Postupak ponavljati sa još dva premaza, vertikalno i horizontalno. Prethodni sloj mora biti suv, sušenje traje 12-24 h. Obračun po m2 obrađene površine zida. m2 7,50 €

173

29. Peći
1. Zidanje ognjišta opekom starog formata sa ilovačom i šamotnim brašnom. Ognjište izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po komadu ognjišta. Kom. 2. 190,00 €

Zidanje ognjišta opekom sa ilovačom i šamotnim brašnom. Ognjište izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po komadu ognjišta. Kom. 170,00 €

3.

Zidanje peći opekom starog formata sa ilovačom i šamotnim brašnom. Peći izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po komadu peći. Kom. 120,00 €

4.

Zidanje furune opekom starog formata sa ilovačom i šamotnim brašnom. Furunu izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po komadu furune. Kom. 225,00 €

5.

Zidanje kamina opekom starog formata sa ilovačom i šamotnim brašnom. Kamin izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po komadu kamina. Kom. 325,00 €

30. Ostali zidarski radovi
1. Postavljanje prozora, veličine do 2,00 m2. Rad izvršiti u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Obračun po komadu prozora. a. Veličine do 2,00 m2. b. Veličine 2,00-5,00 m2. c. Veličine preko 5,00 m2. 4. Kom. Kom. Kom. 10,00 € 15,00 € 22,50 €

Postavljanje vrata, veličine do 2,00 m2. Rad izvršiti u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Obračun po komadu vrata. a. Veličine do 2,00 m2. b. Veličine 2,00-5,00 m2. c. Veličine preko 5,00 m2. Kom. Kom. Kom. 10,00 € 15,00 € 20,00 €

7.

Pažljivo čišćenje zidova špahtlama od naslaga stare boje. Obračun po m2 očišćene površine. m2 1,00 €

8.

Zidarsko krečenje zidova i plafona. Zidove opajati i dva puta okrečiti. Obračun po m2 plafona. m2 1,50 €

174

9.

Postavljanje rešetki na prozorima. Rad izvršiti u svemu prema detaljima. Obračun po komadu rešetke. Kom. 10,00 €

10.

Postavljanje table sa nazivom ulice. Izbušiti rupe, postaviti metalne tiplove i zašrafiti tablu. Obračun po komadu table. Kom. 15,00 €

11.

Postavljanje table sa kućnim brojem. Izbušiti rupe, postaviti plastične tiplove i zašrafiti tablu kućnog broja. Obračun po komadu table. Kom. 6,00 €

12.

Postavljanje držača zastave. Izbušiti rupe, postaviti metalne tiplove i zašrafiti držač. Obračun po komadu držača. Kom. 7,50 €

13.

Postavljanje garnišli. Izbušiti rupe, postaviti tiplove i zašrafiti garnišlu. Obračun po komadu garnišle. Kom. 5,00 €

175

ADITIVI
ZA BETON I CEMENTNI MALTER ADITIVI su hemijski dodatci betonu i cementnom malteru radi poboljšanja mehaničko fizičkih karakteristika istih. Prema svojstvima i mestima preporuke za ugradnju, ADITIVI se dele u sledeće grupe: I grupa: ADITIVI za betoniranje u uslovima niskih temperatura. 1. REOBET ZA MRAZ T-10ºC, dodatak za betoniranje pri temperaturi vazduha do -10ºC. 2. REOBET ZA MRAZ T-25ºC, dodatak za betoniranje pri temperaturi vazduha do -25ºC. 3. REOBET UH 232, ubrzivač vezivanja. II grupa: ADITIVI za izradu vodonepropusnih betona - VDP. 1. REOBET ZA VDP-M30, dodatak za marke betona MB30. 2. REOBET ZA VDP-M50, dodatak za marke betona MB50. III grupa: betona. 2. kategorija čvrstoće. 3. 4. 20 do 50MPa. IV grupa: REOBET SPK 989, superplastifikator za proizvodnju betona svih REOBET SPR 949, superplastifikator za beton i cementni malter. REOBET LIGNOPLAST, superplastifikator za marke betona od ADITIVI - plastifikatori i superplastifikatori. 1. REOBET FLUID 150, superplastifikator za visoke čvrstoće

ADITIVI - RETARDERI. 1. REOBET FLUID 100, superplastifikator za dug transport betona. 2. REOBET RETARDER, odlaže početak vezivanja cementa na visokim temperaturama. 3. REOBET SPRD-80, kombinacija plastifikatora i retardera. V grupa: ADITIV- AERANT. 1. REOBET SPA-828, kombinacija plastifikatora i aeranta. VIgrupa: ADITIV- AERANT. 1. REOBET SPA-828, kombinacija plastifikatora i aeranta. 2. SN VEZA ČA-29, dodatak betonu za vezu starog i novog betona.

Zbog svojih specifičnih karakteristika i prednosti kod primene ADITIV-a, preporučljivo je konsultovati proizvođača radi definisanje tipa i pravog tehničkog rešenja. Svi navedeni ADITIVI su iz proizvodnog programa hemijske industrije "Prvi Maj" Čačak.

176

6. BETONSKI I ARM. BETONSKI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Tamponi Temelji Mega šipovi Zidovi Serklaži Nadvratnici Nadprozornici Podvlake Venci Stubovi Lukovi Svodovi Ploče Tavanice Stepeništa Podloge Podovi Staze Ograde Šahtovi Kanali Betonska galanterija Ostali betonski radovi ARMIRAČKI RADOVI 179 179 181 183 184 185 186 186 187 187 188 189 189 190 192 193 196 198 198 200 202 203 205 207

177

c. ispod temelja. MB 25.00 € 5.00 € 110. Ispod temelja. nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima. Nabavka.00 2. MB 20. Nabavka i razastiranje šljunka u sloju debljine 20 cm. Obračun po m3 temelja.00 € 15. 4.50 3. c. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm.00 € 14. Beton ugraditi i negovati po propisima. m3 m3 m3 100. b. nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm.00 2. Ispod betonske ploče.50 2. Ispod staza. Izrada armirano betonskih temelja marke MB 20.00 € Izrada armirano betonskih temelja marke MB 20. Ispod trotoara. detaljima i statičkom proračunu.00 € 179 . razastiranje u slojevima. Nabavka i razastiranje šljunka u sloju debljine 10 cm. a. m3 15. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima. a. MB 30. b. m3 m3 m3 16.00 € 120. Obračun po m3 nabijenog šljunka. Obračun po m3 nabijenog tucanika. m3 m3 m3 125. transport.00 € Nabavka i razastiranje šljunka ispod temelja. Temelji 1. Izraditi oplatu i temelje armirati po projektu. armatura i tampon šljunka. Obračun po m3 nabijenog šljunka. MB 25. b.00 € 2. Beton ugraditi i negovati po propisima. do potrebne zbijenosti. b. Obračun po m2 nabijenog šljunka. d. Ispod trotoara. 15. U cenu ulaze i armatura i tampon šljunka. Temelje armirati po projektu. Tamponi 1. Preko isplaniranog terena nasuti i razastreti tucanik predviđene granulacije u slojevima i izvršiti nabijanje motornim valjkom uz potrebno kvašenje.75 € € € € 14. Obračun po m2 nabijenog šljunka. c. Ispod podova. nabijanje i fino planiranje šljunka. m2 m2 m2 m2 3.25 2. Ispod poda. MB 30. Ispod temelja. Obračun po m3 temelja. a. c. Ispod trotoara. m2 m2 m2 m2 m2 2. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm.75 3. d. m3 2. detaljima i statičkom proračunu. a. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima.00 € 137. Ispod podova. Šljunak nasuti u predviđenom sloju i nabiti. c.1. U cenu ulaze i oplata. b. Nabavka i nasipanje tucanika ispod staza. ispod staze. Ispod betonske ploče. e. MB 20. a.50 € 150. Ispod staze.25 € € € € € 10.50 3.

MB 20.00 m betonom MB 30. MB 15. c. c. a. b. Izrada temelja od nabijenog betona marke MB 15.00 € 120. MB 25. U cenu ulaze i oplata i tampon šljunka. a. Izrada armirano betonskih temelja samaca marke MB 20. b. Postaviti oplatu i izvršiti podbetoniranje do visine 4-5 cm ispod postojećeg temelja. MB 30.00 € 120. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm.00 € 25.00 € 22. MB 15. Obračun po m3 temelja. Obračun po m3 temelja. MB 20. MB 20. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. U cenu ulazi i tampon šljunka.00 € 130. m3 m3 m3 75. b. Obračun po m3 temelja. U cenu ulaze i oplata i tampon šljunka. m3 m3 m3 100.00 metara. a prilikom ugradnje po 50 cm sa svake strane saviti radi preklopa sa susednim lamelama.00 € 90. Beton ugraditi i negovati po propisima.00 € 10. MB 25. U cenu ulaze i oplata. Nakon vezivanja betona spoj između dna postojećeg temelja i novo betoniranog temelja podbiti suvim betonom spravljenim sa "jedinicom". m3 m3 m3 85. Temelje izvesti po projektu i detaljima. Izraditi oplatu i temelje izvesti po projektu i detaljima. a. U cenu ulaze i armatura i tampon šljunka.00 € 13.7. Nakon iskopa zemlje dno temeljnog zida dobro očistiti špahtlama i čeličnim četkama od zemlje i oprati vodom. detaljima i statičkom proračunu. MB 30. c. Beton ugraditi i negovati po propisima. m3 m3 m3 110. MB 25. c. U cenu ulazi i tampon šljunka. c. Izraditi oplatu i temelje armirati po projektu. Pre početka radova izvođač je obavezan da napravi redosled betoniranja lamela. Podbetoniranje postojećih temelja u lamelama dužine 1.00 € 145. Armaturu pripremiti dužine 2. Beton ugraditi i negovati po propisima. MB 20.00 € 95. uz obaveznu saglasnost statičara. detaljima i statičkom proračunu. Obračun po m3 temelja.00 € 100. Zatim izvesti ostale lamele po utvrđenom 180 . Obračun po m3 temelja. Obračun po m3 temelja. MB 25. MB 15. armatura i tampon šljunka.00 € 85. b. Temelje armirati po projektu.00 € 19.00 € 95. Izrada temelja samca od nabijenog betona marke MB 15. b. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. Izrada temelja od nabijenog betona marke MB 15. Izraditi oplatu i temelje izvesti po projektu i detaljima. Izrada temelja samaca od nabijenog betona marke MB 15. Beton ugraditi i negovati po propisima. Temelje izvesti po projektu i detaljima. MB 15. MB 25. MB 25. Beton ugraditi i negovati po propisima. Izrada armirano betonskih temelja samaca marke MB 20. Beton ugraditi i negovati po propisima.00 € 160. a. b.00 € 16. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm.00 € 110. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. m3 m3 m3 130. c. a. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. MB 20. MB 20.00 € 110. a. m3 m3 m3 80.

rasporedu. Kom. Mega šipovi 1. od betonskog gvožđa za vezu sa betonskim prstenom. Bočne strane pravilno odseći. m3 10. Izrada temelja za ivičnjak od nabijenog betona marke MB 20. oplatom. Obračun po m3 zemlje. sa čišćenjem. izrada i ugradnja ankera i tampon šljunka. preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm.00 € 3. Kom. Betoniranje izvesti betonom MB 20. Beton ugraditi i negovati po propisima. b. Pre početka radova očitati nivelmanom nulte vrednosti postavljenih repera i ponoviti očitavanja nakon završetka radova na podbijanju mega šipova i poduhvatanju postojećih temelja. Obračun po m3 prstena temelja. 2. Obeležavanje ose šipova i ugrađivanje repera. betoniranjem i podbijanjem temelja. m1 m1 6.00 € Ojačavanje temelja armirano betonskim prstenom. Ručni iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu pored temelja.00 € 181 . 50. 30. Izraditi oplatu i temelje armirati po projektu. dimenzija 20x20 cm. mereno uraslo. U cenu ulaze i oplata. Bočne strane pravilno odseći. Beton ugraditi i negovati. U cenu ulaze i oplata i tampon šljunka. U cenu ulazi kompletan rad i materijal. Dimenzija 30x20 cm. m3 5. Obračun po m1 izvedenog temelja. a dno nivelisati. a zatim iz njih ispustiti ankere. m3 26 375.00 € 8.00 € 27. Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu pored temelja. Temelje izvesti po projektu i detaljima. Izvršiti obeležavanje ose šipova i ugrađivanje repera za osmatranje eventualnih deformacija objekta pre. Iskopanu zemlju prevesti i odložiti na gradilišnu deponiju.00 € Merenje nultog opažanja objekta. Obračun po broju (komadu) merenja. Obračun po m3 zemlje.00 € 4. Iskop zemlje izvesti tako da je kota dna iskopane zemlje 20 cm viša od donje ivice postojećeg temelja. kao priprema za podbijanje šipova ispod postojećih temelja. m3 225. armiranjem. detaljima i statičkom proračunu. Obračun po komadu ugrađenog repera. preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm.00 € 3. a dno nivelisati. mereno uraslo. Dimenzija 20x20 cm. a prema projektu i datim kotama. O rezultatima merenja sačiniti pismeni izveštaj. trnove. a prema projektu i datim kotama. u toku i posle utiskivanja šipova. armatura. Iskop zemlje izvesti tako da je kota dna iskopane zemlje 20 cm viša od donje ivice postojećeg temelja. Iskopanu zemlju prevesti i odložiti na gradilišnu deponiju. Postojeće temelje očistiti od zemlje i oprati vodom. a. Obračun po m3 temelja.

kao ojačanje temeljne stope. Visina iskopa zavisi od dubine fundiranja temelja. Izrada i postavljanje glave čeličnog "mega" šipa.30 ispod dna temelja. postaviti i utisnuti odgovarajućom hidrauličnom opremom. odnosno svakog elementa. Poduhvatanje.20x1.00 € € € € € 19.20 m. c. Radne jame služe za potrebno utiskivanje "mega" šipova. Prečnika 168 mm.00 6. Iskopanu zemlju prevesti i odložiti na gradilišnu deponiju. Izraditi i postaviti čeličnu konstrukciju. Elemente za "mega" šipove izraditi u radionici.50 8. Bočne strane pravilno odseći. c.20 m i dubine 1. Obračun komadu ugrađene glave šipa.00 65. m3 12. Elemente međusobno zavariti po celoj dužini. pored temelja. a dno nivelisati.00 € 7. Prečnika 219 mm. Nakon utiskivanja u čelične elemente "mega" šipove ugraditi beton. Kom. mereno uraslo. Prečnika 159 mm. Obrada temeljnih spojnica. 80. Glavu. Šipove utisnuti do potrebne dubine. odnosno šipa. mereno uraslo. b. Dimenzije radnih jama su 1. a širina zavisi od stope temelja. Ručni iskop zemlje III kategorije za radne jame. e.00 120.00 € 8. ispod temelja. Obračun po m3 zemlje. završni elemenat. Obračun po m3 zemlje.5. d. prečnika 159 mm. prečnika 159 mm.00 50. a prema projektu i datim kotama. a. e. Prečnika 273 mm.70x1. Prečnika 323.00 € 182 .00 € 6. za obezbeđenje potrebne sile 1. Obračun po komadu lamele. Kom. dopremiti.9 mm m1 m1 m1 m1 m1 42. a dno nivelisati. 60. radi prenosa opterećenja sa objekta na utisnute "mega" šipove.20x1. b.50 m. radi vertikalnosti pri utiskivanju. Dimenzije radnih jama ispod dna temelja su 0. Kom. Dubina potkopavanja stope temelja je 1.5 puta veće od dozvoljenog opterećenja. odnosno šipa. Izrada i postavljanje čeličnih "mega" šipova. Izrada i ugrađivanje betona MB 20 u šipove. Obračun po m1 utisnutog šipa. a iskopanu zemlju prevesti i odložiti na gradilišnu deponiju. Prečnika 273 mm. 100. "mega" šipa izraditi od konstrukcije 2Ø159 mm dužine l=45 cm na čeličnom nosaču 2U20.00 € € € € € 14.00 80. Čeličnu konstrukciju izraditi od 2 NP 20 nosača međusobno spojena i zavarena po celoj dužini. Prečnika 159 mm. Prečnika 323.30 m.00 € 9. i u njega uneti sve neophodne podatke za ovu vrstu rada. temeljne stope čeličnom konstrukcijom. Ručno potkopavanje stopa temelja u zemlji III kategorije za radne jame. Dužina za obračun se meri od donje ivice glave šipa do vrha početnog elementa utisnutog šipa. Za vreme utiskivanja voditi zapisnik o utiskivanju svakog šipa. Sve elemente međusobno spojiti zavarivanjem po celom obimu. Bočne strane pravilno odseći. Obračun po m1 utisnutog šipa. a.30 m. Prečnika 219 mm.00 10. odnosno 1. Početni elemenat specijalno oblikovati u radionici. m3 15. Postojeće površine dna temelja očistiti od zemlja i obraditi radi pravilnog naleganja hidraulične prese prilikom utiskivanja čeličnih "mega" šipova. Obračun po komadu lamele. ojačanje. Čeličnu konstrukciju raditi i postaviti u lamelama dužine 1.9 mm m1 m1 m1 m1 m1 5. Prečnika 168 mm.00 12. d.

00 € 180. Kružni zidovi. 4. m3 190. b. podupirači. b. U međuprostor ispod donje površine temeljne stope i 10 cm od donje ivice glave šipa ugraditi beton i nabiti ga. podupirači. Obračun po m3 betona.00 € 7. Podrumski zidovi. Beton ugraditi i negovati po propisima. Obračun po m3 betona. Na svakih 15 metara raditi dilatacione fuge.00 € 300.00 € 23.00 € 270. m3 m3 m3 275. Potporni zidovi. Mašinski utovar i odvoz viška zemlje i šuta sa gradilišne deponije. Obračun po m3 betona. Temeljni zidovi. mereno u kamionu. Kajlovanje glave "mega" šipa. armatura i pomoćna skela. Izrada oplate i ugrađivanje betona MB 20. 10.00 € 21. mereno u kamionu. Izraditi oplatu zidova i armirati po projektu. c. Kom. m3 270. c. fetne. Obračun po m3 betona. U cenu ulaze i oplata i armatura. Ručni utovar i odvoz viška zemlje i šuta sa gradilišne deponije. Kajlovati postavljenu čeličnu konstrukciju ispod temelja i glavu šipa pomoću čeličnih ploča raznih debljina.00 € 22. U cenu ulaze i oplata. Kružni zidovi. Izraditi glatku oplatu sa nakovanim letvicama prema vidnoj strani potpornog zida i armirati po projektu. Zidovi. Suterenski zidovi. Obračun po m3 ugrađenog betona. detaljima i statičkom proračunu. Zidovi 1.00 € 260.00 € 183 .00 € Izrada armirano betonskih zidova MB 30.00 € 175. Obračun komadu glave šipa. U cenu ulaze i oplata.20. Utovariti zemlje i šuta na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 šuta. m3 m3 m3 225. u lamelama ispod temelja. b. Beton ugraditi i negovati po propisima. Zidovi. m3 m3 m3 150. Izrada armirano betonskih temeljnih zidova MB 20. podupirači. armatura i pomoćna skela. detaljima i statičkom proračunu. a. m3 11. a. a. Utovariti višak zemlje i šuta na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Izraditi oplatu temeljnih zidova i armirati po projektu.00 € 220. Potporni zidovi. Izrada glatkih armirano betonskih zidova MB 30. detaljima i statičkom proračunu. Obračun po m3 šuta. Beton ugraditi i negovati po propisima. Izrada glatkih armirano betonskih potpornih zidova MB 30. detaljima i statičkom proračunu.00 € 10. m3 6.00 € 4. Izraditi glatku oplatu zidova i armirati po projektu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata. c. armatura i pomoćna skela.

00 € .00 € 14.00 € 16. MB 30. m1 m1 m1 m1 m1 m1 7. Nabavka i postavljanje montažnih zidnih ploča "Siporeks". armatura i pomoćna skela. Serklaži 1. c. m2 26. U cenu ulaze i oplata. MB 30.00 8. U cenu ulaze i oplata. m3 120. U cenu ulaze i oplata. U cenu ulaze i oplata. Izrada vodonepropusnih armirano betonskih zidova MB 30. ugraditi i negovati po propisima. m3 290. MB 25. Beton ugraditi i negovati po propisima. Obračun po m2 ploča. MB 30.00 € 162. f. Obračun po m2 ploča. b.00 9. detaljima i statičkom proračunu. 13. m3 m3 m3 150. MB 25. Izraditi oplatu temeljnih zidova po detaljima i projektu. armatura i pomoćna skela. Izrada temeljnih zidova od nabijenog betona MB 20. Beton ugraditi i negovati po propisima. a. Izraditi oplatu i serklaže armirati po projektu. Ploče postaviti po detaljima i projektu. MB 25. d. 4.50 € 175. Izrada potpornih zidova od nabijenog betona MB 20.00 € 12. Izraditi oplatu i serklaže armirati po projektu. Obračun po m3 serklaža. Obračun po m3 betona. Preseka 20x20 cm. U cenu ulazi i dizanje ploča. Preseka 20x20 cm. m3 170. MB 20. Preseka 25x20 cm. podupirači i pomoćna skela. podupirači i pomoćna skela. armatura i pomoćna skela.00 € Izrada armirano betonskih serklaža. c. MB 20.00 € 5. Obračun po m1 serklaža. Beton spraviti sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost.00 € € € € € € 184 . Izraditi oplatu temeljnih zidova po detaljima i projektu. Beton ugraditi i negovati po propisima. Sastave armirati i betonirati. detaljima i statičkom proračunu.50 12. Izraditi glatku oplatu za zidove po detaljima i projektu. Izrada zidova od nabijenog betona MB 20.00 10. preseka 20x20 cm.00 € 15. U cenu ulazi i dizanje ploča. Obračun po m3 betona. Obračun po m3 betona. Obračun po m3 betona. m2 30. U cenu ulaze i oplata.11. Preseka 20x20 cm. U cenu ulaze i oplata. detaljima i statičkom proračunu. Izraditi oplatu zidova i armirati po projektu. podupirači i pomoćna skela.00 9. marke MB 20. Preseka 25x20 cm. Beton ugraditi i negovati po propisima. Sastave armirati i betonirati. Ploče postaviti po detaljima i projektu. b. Izrada armirano betonskih serklaža marke MB 20. Nabavka i postavljanje montažnih pregradnih ploča "Siporeks". Beton ugraditi i negovati po propisima. podupirači. e. m3 160. a. Preseka 25x20 cm. MB 20.

13. Preseka 12x20 cm. o. r. MB 25. marke MB 20. Izraditi oplatu i nadvratnike armirati po detaljima i statičkom proračunu.00 15. otvore očistiti i zazidati. b. MB 30. Približne dimenzije greda su 16x18 cm. armatura i pomoćna skela.00 10.00 18. MB 30. k.00 12. Preseka 20x20 cm. MB 25.00 10. U cenu ulaze i oplata. u.00 13. Preseka 30x25 cm.00 € 13. Preseka 25x20 cm.00 12.00 € 6. MB 25. Preseka 20x20 cm.00 € Izrada armirano betonskih nadvratnika. l. podupirači. m3 300. Preseka 12x20 cm. Preseka 30x20 cm.00 6. Nadvratnici 1. podupirači. Preseka 20x20 cm. izraditi oplatu i uliti beton torkret aparatom. MB 25.00 € 15. v. Preseka 7x20 cm. MB 20. Preseka 30x20 cm. MB 30.50 20. koje su trule. Obračun po m3 nadvratnika. Preseka 12x20 cm. U postojećem zidu a u saradnji sa projektantom oštemovati otvore. MB 25. s. Izraditi oplatu i nadvratnike armirati po detaljima i statičkom proračunu. MB 20. MB 30.00 11.00 m visine u zidovima nalaze se drvene serklažne grede. n. marke MB 20. b. a. i.00 7. p. c. MB 20. MB 20.00 16. Preseka 30x25 cm. Preseka 30x25 cm.50 15.g. Preseka 30x20 cm. MB 20. h. Obračun po m3 betona.00 17. Po završenom betoniranju skinuti oplatu. g. Preseka 25x20 cm.00 17. MB 30. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 3. c. MB 20.50 4. preseka 7x20 cm. postaviti (uvući) armaturu Ø 10 sa uzengijama Ø 6. Preseka 30x20 cm. 4. MB 30.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 185 . d. m1 m1 m1 11.00 8. MB 30. t. Beton ugraditi i negovati po propisima. Izrada armirano betonskih nadvratnika. Preseka 30x20 cm. U cenu ulaze i oplata. Preseka 25x20 cm.00 € Betoniranje armirano betonskih santrač greda (serklaža). MB 20. f. Obračun po m1 nadvratnika. j. betonom MB 30. a. armatura i pomoćna skela. Beton ugraditi i negovati po propisima. m. MB 25. MB 20. Preseka 25x25 cm.00 9. h. MB 30. i. MB 20. Preseka 7x20 cm.00 € 212. Preseka 7x20 cm.25 5.50 € 225. MB 25. Santrač grede izraditi prema detaljima i uputstvu statičara i projektanta.00 8. Izvaditi postojeće drvene grede (santrače) iz zida. m3 m3 m3 200. e. MB 25. Na svaka 2. Preseka 25x25 cm. MB 30. Preseka 30x20 cm. MB 25. Preseka 25x25 cm.

00 18. Beton ugraditi i negovati po propisima. MB 20. MB 20.50 € 225. Preseka 30x25 cm. U cenu ulaze i oplata. U cenu ulaze i oplata. Podvlake 1. h. Preseka 30x20 cm. Izraditi oplatu sa podupiračima i podvlake armirati po projektu. podupirači. 4. a. MB 25. MB 25. Nadprozornici 1. armatura i pomoćna skela. armatura i pomoćna skela. Obračun po m3 podvlake. m3 m3 m3 200. Izrada armirano betonskih podvlaka.00 15. Izraditi oplatu i nadprozornike armirati po detaljima i statičkom proračunu. MB 25. b.00 € 5. o. armatura i pomoćna skela.00 9.00 17. a. Preseka 30x20 cm. marke MB 25. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 8.00 € € € € € € € € € € € € € € € 8. Preseka 25x25 cm. MB 20.50 20. k. m. Obračun po m1 nadprozornika. Preseka 20x20 cm. Beton ugraditi i negovati po propisima. preseka 20x20 cm. Beton ugraditi i negovati po propisima. Preseka 25x20 cm. Izraditi oplatu i nadprozornike armirati po detaljima i statičkom proračunu. m3 m3 275. U cenu ulaze i oplata.00 13. Preseka 25x25 cm. a. detaljima i statičkom proračunu. m3 m3 230. i. MB 20.00 € 212. Izraditi oplatu sa podupiračima i podvlake armirati po projektu. Beton ugraditi i negovati po propisima. MB 30. Izrada armirano betonskih nadprozornika. marke MB 25. marke MB 25. U cenu ulaze i oplata.00 12.00 10. podupirači. MB 25. MB 25. Beton ugraditi i negovati po propisima. Izrada skrivenih armirano betonskih podvlaka. n. armatura i pomoćna skela. f. Preseka 30x20 cm. b.00 € Izrada glatkih armirano betonskih podvlaka.00 12. b.00 16.00 € 250.00 10. MB 25. MB 30. MB 30. Preseka 25x20 cm. a. MB 30. Preseka 20x20 cm. Preseka 30x25 cm.00 € 275. MB 30. Obračun po m3 nadprozornika. Obračun po m3 podvlake. Obračun po m3 podvlake.00 € Izrada armirano betonskih nadprozornika. podupirači. g. MB 30. MB 20.00 17. MB 25. b. l. j. Preseka 25x20 cm. MB 30. MB 30. MB 30. m3 m3 250. b.00 € 300. marke MB 20. 3. detaljima i statičkom proračunu. Preseka 20x20 cm. marke MB 20. U cenu ulaze i oplata.00 11. c. Preseka 30x25 cm. armatura i pomoćna skela. c. MB 20. Preseka 25x25 cm. e.7.00 € 186 .50 15. detaljima i statičkom proračunu. d. MB 25. podupirači. a. MB 25. Izraditi glatku oplatu sa podupiračima i podvlake armirati po projektu. podupirači.

marke MB 25. m3 450. c. a. Beton ugraditi i negovati po propisima. MB 25. podupirači. Uraditi profilisanu oplatu sa podupiračima i vence armirati po detaljima i statičkom proračunu. Preseka 20x20 cm. Preseka 25x20 cm. b. a. Obračun po m1 stubova. podupirači i armatura. Venci 1.00 € Izrada armirano betonskih stubova. U cenu ulaze i oplata. armatura i pomoćna skela. U cenu ulaze i oplata. MB 30. MB 30. MB 20. Preseka 25x25 cm. marke MB 20. g. b. Preseka 20x20 cm.00 € 10. m3 m3 m3 220. U cenu ulaze i oplata. c. od armiranog betona MB 25. podupirači i armatura. MB 20. Preseka 20x20 cm. d. Obračun po m3 podvlake. MB 25. Obračun po m1 venca.00 € 250. 5. U cenu ulaze i oplata.00 € € € € € € € € 187 .00 € € € € Izrada profilisanih venca sa pripadajućim serklažom.00 12. MB 25. Izrada armirano betonskih stubova. Obračun po m3 venca. Izraditi oplatu sa podupiračima i podvlake armirati po projektu. b. Izrada profilisanih venca ortogonalne projekcije do 10 cm sa pripadajućim serklažom. MB 30. f. marke MB 20. Do 20 cm. MB 25. Izraditi oplatu i stubove armirati po projektu.00 € 260. Beton ugraditi i negovati po propisima. preseka 20x20 cm. MB 30. Preseka 25x25 cm. detaljima i statičkom proračunu. detaljima i statičkom proračunu. m3 m3 240. 4. podupirači. Do 15 cm. b. Preseka 25x20 cm. Preseka 25x20 cm.7. Do 25 cm. d. a.00 13. MB 25. Izrada armirano betonskih kontra podvlaka.00 35. Uraditi profilisanu oplatu sa podupiračima i vence armirati po detaljima i statičkom proračunu.00 45. m1 m1 m1 m1 15. U cenu ulaze i oplata.50 15. detaljima i statičkom proračunu.00 € 235. Beton ugraditi i negovati po propisima. Do 10 cm. MB 20. a.00 15. armatura i pomoćna skela. podupirači. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 10. Beton ugraditi i negovati po propisima. od armiranog betona MB 25. h. e.00 17.00 11. Stubovi 1.00 € 9.00 12. Izraditi oplatu i stubove armirati po projektu.00 25. c. Obračun po m3 stubova. armatura i pomoćna skela. MB 20. Beton ugraditi i negovati po propisima.

00 € 25. Lukovi 1.50 20. Izraditi glatku oplatu i stubove armirati po projektu.00 40. U cenu ulaze i oplata. Preseka 30x30 cm. MB 20. MB 25. podupirači. MB 30. Obračun po m3 lukova. Preseka 30x30 cm. podupirači. Preseka 30x25 cm. Preseka 30x20 cm. nabiti i negovati. Preseka 25x25 cm.00 18. m3 m3 m3 250. m. m3 2. r. Preseka 30x30 cm.00 27.00 18. b.00 € 11. Preseka 30x25 cm. a. Preseka 20x25 cm. MB 25. m3 m3 m3 250. MB 20. d. detaljima i statičkom proračunu. a. Preseka 30x25 cm. U cenu ulaze i oplata.50 25. Obračun po m3 stubova. Preseka 25x30 cm. vodeći računa da ostaje vidan. preseka 12x25 cm. c.00 22. Beton ugraditi i negovati po propisima. Izraditi oplatu sa podupiračima i lukove armirati po projektu. Preseka 12x25 cm.00 16. armatura i pomoćna skela. MB 30. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 19. Izraditi oplatu sa podupiračima i lukove armirati po projektu.00 € Izrada lukova od armiranog betona. marke MB 20. a. j. marke MB 20. b. podupirači. Preseka 30x20 cm. p. detaljima i statičkom proračunu.00 17. b. MB 30.00 14. Obračun po m3 stubova. MB 30. Preseka 25x25 cm. MB 25.00 € € € € 188 . k. Beton pažljivo ugraditi. m1 m1 m1 m1 20. detaljima i statičkom proračunu. Izraditi oplatu i stubove armirati po projektu.00 € 300. s. Beton ugraditi i negovati po propisima. Obračun po m3 lukova. U cenu ulaze i oplata.00 € 275. U cenu ulaze i oplata.00 € 300. c. 22. MB 25. l. detaljima i statičkom proračunu. 600.i.50 € € € € € € € € € € Izrada armirano betonskih okruglih stubova.00 25. Beton ugraditi i negovati po propisima. marke MB 30. armatura i pomoćna skela. MB 30. Izrada lukova od armiranog betona marke MB 30. MB 20. n.00 € 275.00 50. c. Izrada glatkih armirano betonskih stubova. MB 20. o. MB 20. armatura i pomoćna skela. MB 30. MB 25. podupirači. armatura i pomoćna skela. Preseka 30x20 cm.

00 32.00 € 13. Debljine 20 cm. armatura i pomoćna skela.00 € 170.00 45. debljine 6 cm. Izrada armirano betonskih ploča marke MB 30. Beton ugraditi i negovati po propisima. e. detaljima i statičkom proračunu. podupirači.00 € Izrada armirano betonskih svodova debljine 15 cm. Obračun po m2 svodova. podupirači. Debljine 12 cm. Beton ugraditi i negovati po propisima. b. m2 190.00 50. Obračun po m2 izlivene ploče.00 € € € € € € 189 .12. marke MB 30. Svodovi 1. U cenu ulaze i oplata. detaljima i statičkom proračunu. Obračun po m3 svodova. armatura i pomoćna skela. Beton ugraditi i negovati po propisima. podupirači. Izraditi oplatu sa podupiračima i ploče armirati po projektu. armatura i pomoćna skela. U cenu ulaze i oplata. marke MB 30. Izraditi oplatu sa podupiračima i ploče armirati po projektu. d. Izrada armirano betonskih svodova marke MB 30. U cenu ulaze i oplata. 250. Debljine 10 cm. Izraditi oplatu sa podupiračima i svodove armirati po projektu. Debljine 16 cm. Beton ugraditi i negovati po propisima. Izrada krstatih svodova od armiranog betona debljine 20 cm. Izraditi oplatu sa podupiračima i svodove armirati po projektu. m3 850. Izraditi oplatu sa podupiračima i svodove armirati po projektu.00 € 230. podupirači. Debljine 8 cm. Obračun po m3 svodova.00 € Izrada armirano betonskih ploča. a. a. detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. detaljima i statičkom proračunu. Izraditi oplatu sa podupiračima i svodove armirati po projektu. m3 2. 600. m2 m2 m2 m2 m2 m2 30. f. detaljima i statičkom proračunu. podupirači.00 € 6.50 35. Debljine 15 cm. Debljine 14 cm. Debljine 30 cm.00 40. m2 m2 m2 120. Obračun po m2 svodova. marke MB 30.00 € 5. m3 2. detaljima i statičkom proračunu. b. armatura i pomoćna skela. c. Debljine 6 cm. Ploče 1. Izrada krstatih svodova od armiranog betona. armatura i pomoćna skela. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata. c. U cenu ulaze i oplata. Obračun po m3 izlivene ploče. U cenu ulaze i oplata. podupirači. armatura i pomoćna skela. marke MB 30.

b. m2 m2 m2 m2 50. Izraditi oplatu sa podupiračima i balkonsku ploče armirati po projektu. Izrada balkonskih armirano betonskih ploča. Ploču i rebro armirati po projektu i detaljima. Izraditi oplatu sa podupiračima i ploče armirati po projektu. TM 3. Debljine 10 cm.00 60. a. tipa "Fert". Betonirati betonom marke MB 30. Izrada polumontažne tavanice. detaljima i statičkom proračunu. Oplata mora ostati najmanje 14 dana. Gotove nosače postaviti preko fetni-nosača. Ploču i rebra armirati po projektu i detaljima. armatura i pomoćna skela. Debljine 6 cm. Svako rebro mora biti naslonjeno minimum 5 cm na oslonac i armatura prepuštena još 10 cm.00 € € € € 13. detaljima i statičkom proračunu. b. Debljine 14+6 cm. Debljine 16 cm. m2 m2 m2 40. Ploče armirati po projektu. Debljine 18 cm. a. detaljima i statičkom proračunu. 4. Obračun po m3 izlivene ploče. a. Obračun po m2 tavanice. Izrada krstatih armirano betonskih ploča. Beton ugraditi i negovati po propisima. c.00 55. m3 275.00 € 48. debljine 12 cm. marke MB 30. Debljine 12+4 cm. Postaviti rebro za ukrućenje. Beton ugraditi i negovati po propisima. Izraditi oplatu sa podupiračima i ploče armirati po projektu. b. podupirači. Betonirati betonom marke MB 30.00 € 9. podupirači. d.00 € Izrada međuspratne tavanice TM-3.00 € 45. Izrada lako armiranih betonskih ploča. m2 m2 55. c. debljine 6 cm. podupirači. Beton ugraditi i negovati po propisima. armatura i pomoćna skela. Tavanice 1. Obračun po m2 izlivene ploče. U cenu ulaze i oplata. detaljima i statičkom proračunu. Obračun po m2 tavanice. a.00 € 60. debljine 16+4 cm. Debljine 20+5 cm. Debljine 14 cm. m3 300. Beton ugraditi i negovati po propisima.00 € 14. U cenu ulaze i oplata. U cenu ulazi i armatura. U cenu ulaze i fetnenosači sa podupiračima. Debljine 8 cm.50 € 20. marke MB 30. Debljine 16+4 cm. U cenu ulaze i fetne-nosači sa podupiračima.00 € 17. Oslonce rebara izravnati cementnim malterom.00 € 190 . Izrada krstatih armirano betonskih ploča. Debljine 16+4 cm. m2 m2 m2 15. armatura i pomoćna skela. Obračun po m2 izlivene ploče. debljine 12+4 cm. marke MB 20. Oplata mora ostati najmanje 14 dana. marke MB 30. b. U cenu ulaze i oplata. c. TM 5. Obračun po m3 izlivene ploče.8. Debljine 12 cm.00 € 14.00 65. Pre betoniranja izvršiti pranje oslonaca. Blokove prethodno obraditi postavljanjem armature u žljebove i popunjavanjem cementnim malterom. za raspone veće od 3 m.

Ploče postaviti po detaljima i projektu. a. debljine 14+4 cm.00 € 191 . Obračun po m2 ploča. m2 35. oplata i podupirači. Monta 8. Nabavka i postavljanje montažnih krovnih ploča "Siporeks". m2 m2 m2 m2 m2 40. Nabavka i postavljanje montažnih međuspratnih ploča "Durisol". Obračun po m2 tavanice.00 € 15. U cenu ulazi armatura i oplata. Rebro mora biti naslonjeno minimum 5 cm na oslonac i armatura prepuštena još 10 cm. U cenu ulazi i dizanje ploča. Betonirati betonom marke MB 30. Nabavka i postavljanje montažnih krovnih ploča "Durisol". debljine 8+4 cm. m2 40. Obračun po m2 ploča.00 50. Ploču i rebra armirati po projektu i detaljima. Izrada armirano betonske međuspratne OMNIA tavanice. Blokove prethodno obraditi postavljanjem armature u žljebove i popunjavanjem cementnim malterom. U cenu ulaze i fetne-nosači sa podupiračima. Sastave armirati i betonirati. Sastave armirati i betonirati.00 60. Gotove nosače postaviti preko fetni-nosača.00 42.00 € € € € € 11. Obračun po m2 tavanice. U cenu ulazi i dizanje ploča. debljine 16+4 cm.00 € 14. Ploče postaviti po detaljima i projektu. Monta 12. U cenu ulazi i dizanje ploča. Betonirati betonom marke MB 30. c. b. e. Monta 20.00 € 12. U cenu ulazi i dizanje ploča. Ploče postaviti po detaljima i projektu. tipa "Avramenko". d. m2 75. Izrada međuspratne konstrukcije. Monta 16. Tavanicu izvesti od armirano betonskih montažnih elemenata raspona prema statičkom proračunu i detaljima. a debljina 6 cm. Izrada međuspratne tavanice. Ploče postaviti po detaljima i projektu. m2 80. Monta 14. Obračun po m2 ploča. m2 45. Ploču i rebra armirati po projektu i detaljima. debljine 25+5 cm. Obračun po m2 tavanice. Sastave armirati i betonirati. debljine 12+4 cm.00 € 13. Sastave armirati i betonirati.50 45.6. debljine 8+4 cm. Nabavka i postavljanje montažnih međuspratnih ploča "Siporeks". U drugoj fazi naliva se beton debljine 9 cm istog kvaliteta kao prethodni i postavlja mrežasta armatura iznad oslonca u svemu prema detaljima. Oslonce rebara izravnati cementnim malterom. ukupne debljine 15 cm. Širina elemenata je 2.00 metara. Oplata mora ostati najmanje 14 dana. U cenu ulaze i armatura. m2 40. Obračun po m2 ploča.00 € 16. debljine 20+5 cm. tipa Monta 8. Montažni elementi se izvode od betona MB 40 i armirani su mrežastom armaturom.

U cenu ulaze i oplata. Obračun po m3 betona. armatura i pomoćna skela.00 € 8. U cenu ulazi i oplata. U cenu ulaze i oplata. Beton ugraditi i negovati po propisima. Beton ugraditi i negovati po propisima.00 € 7. detaljima i statičkom proračunu. podupirači. Obračun po m3 betona. Temelj betonirati preko sloja šljunka. 80.00 € 9. Beton ugraditi i negovati po propisima. Obračun po m3 betona. Ploču betonirati istovremeno sa stepenicima. podupirači. Obračun po m3 betona. Beton ugraditi i negovati po propisima. m3 125. Beton ugraditi i negovati po propisima. m3 2. Izrada armirano betonskih kosih ploča stepeništa marke MB 30. U cenu ulazi i oplata. armatura i pomoćna skela.00 € 6. Izraditi oplatu temelja i armirati po projektu. Izrada armirano betonskih kosih ploča i stepenika stepeništa marke MB 30. Izrada armirano betonskih kosih ploča i podesta stepeništa marke MB 30. Izraditi oplatu kosih ploča i stepenika i armirati po projektu. m3 125. m3 240.00 € 5. armatura i pomoćna skela. Stepeništa 1. U cenu ulaze i oplata. Izrada armirano betonskih temelja stepeništa marke MB 20. Izrada temelja stepeništa od nabijenog betona MB 20. detaljima i statičkom proračunu. U cenu ulaze i oplata. m3 240. Obračun po m3 betona. Izraditi oplatu kosih ploča i armirati po projektu. Obračun po m1 izvedenih stepenika. a preko sloja šljunka. m3 260. Beton ugraditi i negovati po propisima. Izrada kose stepenišne ploče i stepenika od nabijenog betona MB 20. Izrada armirano betonskih obraznih nosača marke MB 30. U cenu ulazi i oplata. Kosu ploču betonirati preko sloja šljunka. Izraditi oplatu kosih ploča i podesta i armirati po projektu. Izraditi oplatu stepenika po detaljima i projektu. Obračun po m3 betona. Beton ugraditi i negovati po propisima. detaljima i statičkom proračunu.15.00 € 3. U cenu ulazi i oplata i armatura. Obračun po m3 betona.50 € 4. detaljima i statičkom proračunu. Stepenike betonirati preko kose ploče.00 € Izrada kose stepenišne ploče od nabijenog betona MB 20. Izrada betonskih stepenika od nabijenog betona MB 20. m3 100. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulazi i oplata. m3 220. armatura i pomoćna skela. Izraditi oplatu obraznih nosača i armirati po projektu. Obračun po m3 betona. podupirači. m1 7. detaljima i statičkom proračunu. podupirači. Beton ugraditi i negovati po propisima.00 € 192 .

m3 320. Obračun po m2 košuljice. Gornju površinu betonske podloge izravnati. postavljenim u sredini sloja. debljine 6 cm . Armirati je rabic pletivom. Obračun po m3 betona. Obračun po m2 podloge. očistiti i oprati. U cenu ulaze i oplata.00 € € € € 8. kao podloge. Izraditi oplatu stepeništa i armirati po projektu. Debljine 6 cm.00 18. Košuljicu negovati dok ne očvrsne. Debljine 10 cm. Obračun po m3 betona. po statičkom proračunu i betonirati. podupirači. a beton negovati. m2 m2 m2 m2 12. b. m2 m2 m2 m2 7. Podlogu za košuljicu. U cenu ulaze i oplata. d. c. Obračun po m2 košuljice. Izraditi oplatu podesta i armirati po projektu.50 € Izrada rabicirane cementne košuljice debljine 3 cm. postavljenom u sredini sloja. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". Debljine 12 cm. Debljine 6 cm.00 € 16. Beton ugraditi i negovati po propisima. m2 2. Podlogu za košuljicu. 7.00 € 3. sa okcima 15/15 cm.00 € 11. Izrada podloge od betona. d. podupirači. detaljima i statičkom proračunu.00 16. Izrada armirano betonskih podesta stepeništa marke MB 30. Izrada armirano betonskih rektifikovanog stepeništa marke MB 30. Izrada armirane cementne košuljice debljine 3 cm. očistiti i oprati. Košuljicu negovati dok ne očvrsne. Obračun po m2 košuljice. marke MB 15.00 11. m3 200. a beton negovati. detaljima i statičkom proračunu.00 € € € € 193 . Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". Obračun po m2 podloge. m2 12. pre nanošenja košuljice. razmere 1:3. Debljine 8 cm. marke MB 20.10. Izrada podloge od lako armiranog betona. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom".00 9. m2 9. Debljine 12 cm.00 € 4. očistiti i oprati. Podlogu armirati mrežastom armaturom. kao podloge. U cenu ulazi i armatura. Debljine 8 cm. debljine 6 cm. Izrada cementne košuljice debljine 3 cm.00 13. c.00 14. Debljine 10 cm. a. kao podloge. a. armatura i pomoćna skela. Gornju površinu betonske podloge izravnati. b. razmere 1:3 i negovati je dok ne očvrsne. Armirati je mrežom Ø 6 mm. Beton ugraditi i negovati po propisima. armatura i pomoćna skela. pre nanošenja košuljice. razmere 1:3. Podloge 1. pre nanošenja košuljice. Podlogu za košuljicu.

Preko podloge može se direktno postaviti pod od parketa ili 194 .12. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. Čvrstoća na pritisak je 0. a koji se posebno plaća. pre nanošenja perlitnog betona. Debljine 6 cm. Preko podloge obavezno izvesti zaštitni sloj od sitnozrnog betona. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. po podlozi razliti cementno mleko. "Termika" Zrenjanin.00 € 21. pre nanošenja perlitnog betona. Pripremiti Superbet 3 po uputstvu proizvođača. "Termika" Zrenjanin. po podlozi razliti cementno mleko. a koji se posebno plaća. Obračun po m2 sloja za izravnanje. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. "Termika" Zrenjanin. Sloj za izravnanje betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. Izrada podloge. m2 m2 m2 11. Obračun po m2 podloge. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. a. Podloga mora biti čista. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. m2 m2 m2 8. Debljine 6 cm. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. otprašena i odmašćena. a zapreminska težina perlitnog betona 258 kg/m3. Debljine 6 cm. po podlozi razliti cementno mleko.50 € 10. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja.72 MPa. a zapreminska težina perlitnog betona 578 kg/m3. Obračun po m2 sloja za izravnanje. Čvrstoća na pritisak je 0. Pripremiti Superbet 1 po uputstvu proizvođača. b.5 MPa. Pošto je betonska masa penasta i meka. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. Debljine 8 cm. Izrada sloja za izravnanje od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 1 debljine 5 cm. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. b. po podlozi razliti cementno mleko.00 € 14. Podlogu betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. otprašena i odmašćena. pre nanošenja perlitnog betona. pre nanošenja perlitnog betona. Pošto je betonska masa penasta i meka. Pošto je betonska masa penasta i meka.00 € 14. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. m2 m2 m2 10. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. otprašena i odmašćena. estriha. od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 3 debljine 5 cm. Sloj za izravnanje betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb. Izrada podloge.00 € 15. otprašena i odmašćena. a.5 MPa. Pošto je betonska masa penasta i meka. a zapreminska težina perlitnog betona 258 kg/m3. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama.00 € 18. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. "Termika" Zrenjanin. Podloga mora biti čista. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. a. Podloga mora biti čista. Podloga mora biti čista. Debljine 5 cm. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona.00 € 16. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 1 debljine 5 cm. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. Debljine 5 cm. Pripremiti Superbet 3 po uputstvu proizvođača. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. c. Debljine 5 cm. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb. c.00 € 12. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. Debljine 8 cm. Pripremiti Superbet 1 po uputstvu proizvođača. Izrada sloja za izravnanje od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 3 debljine 5 cm.00 € 13. Podlogu betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. estriha. Debljine 8 cm. c. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. b. Čvrstoća na pritisak je 2. Preko podloge obavezno izvesti zaštitni sloj od sitnozrnog betona. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona.

00 € 45.00 € Izrada podloge od lakog betona Stirocem debljine 2 cm. a čvrstoća na pritisak posle 28 dana je 1. m2 m2 m2 m2 m2 9.00 12. Obračun po m2 podloge. Izrada podloge od keramzita debljine 6 cm. otprašena i odmašćena. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. Debljine 8 cm. po uputstvu proizvođača "Prvi maj" Čačak. Debljine 6 cm.00 € 12.50 € 31. b. Debljine 10 cm. m2 m2 m2 m2 6.keramičkih pločica. b. cementa sa odgovarajućim dodacima i vode. Debljine 10 cm. po podlozi razliti cementno mleko. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb. ravnog krova od lakog betona Stirocem prosečne debljine 5 cm. Debljine 10 cm. Debljine 6 cm.00 € € € € 39. Debljine 5 cm. Izrada sloja za pad.00 18. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. Zapreminska težina ugrađenog Stirocema je 500 kg/m3. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. Dvokomponentni laki beton Stirocem spraviti od ekspandiranih perli Stiropora. "Termika" Zrenjanin. Strirocem naneti u slojevima i nabiti do gustine od 0.00 12. a. Gornju površinu betonske podloge izravnati.00 45.5 MPa. Obračun po m2 podloge.00 € 35. Podloga mora biti čista. Debljine 5 cm. c. Obračun po m2 podloge.50 € 12. b. a zapreminska težina perlitnog betona 578 kg/m3. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm.00 8. a čvrstoća na pritisak posle 28 dana je 1. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je.00 € € € € € 29.5 kg/lit i završno obraditi perdašenjem. Debljine 6 cm.00 10. Zapreminska težina ugrađenog Stirocema je 500 kg/m3. Pošto je betonska masa penasta i meka. Debljine 8 cm.00 € 16. pre nanošenja perlitnog betona. Debljine 8 cm. m2 m2 m2 m2 10. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. kao i termoizolacije. Sloj za izravnanje betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC.72 MPa. b. c. a beton negovati. Pripremiti Superbet 3 po uputstvu proizvođača. Čvrstoća na pritisak je 2. Strirocem naneti u slojevima i nabiti do gustine od 0. Obračun po m2 podloge. c. d. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona.5 MPa. m2 m2 m2 10. Preko sloja za pad obavezno izvesti hidroizolacioni i zaštitni sloj.00 27. Debljine 6 cm. Čvrstoća na pritisak je 2.72 MPa.00 15.00 € € € € 35. a. b.00 € 195 . c. d. Izrada sloja za pad ravnog krova od betona prosečne debljine 4 cm marke MB 15. Debljine 5 cm. Gornju površinu izravnati i podlogu negovati. a. Obračun po m2 sloja za pad. cementa sa odgovarajućim dodacima i vode. m2 m2 9. e. Debljine 6 cm. Obračun po m2 sloja za pad. a zapreminska težina perlitnog betona 578 kg/m3. Dvokomponentni laki beton Stirocem spraviti od ekspandiranih perli Stiropora. Debljine 2 cm.00 36. a koji se posebno plaćaju. Debljine 4 cm. c. po uputstvu proizvođača "Prvi maj" Čačak. b. 24.5 kg/lit i završno obraditi perdašenjem.00 20. m2 m2 m2 22. a. a. a. Izrada sloja za pad od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 3 debljine 4 cm. Debljine 4 cm. d. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama.

Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrsne. c. a. m2 9. armiran i perdašen. c. debljine 6 cm. Debljine 12 cm. c. prema projektu i statičkom proračunu i betonirati. marke MB 20. Košuljicu armirati rabic pletivom. Obračun po m2 košuljice. Debljine 6 cm. Pod armirati mrežastom armaturom. Obračun po m2 poda. Debljine 10 cm. a.50 € 18.00 25.00 € 196 . gletovan. m2 m2 m2 m2 15. d.00 16.00 15.00 11. Gornju površinu perdašiti i beton negovati. b. razmere 1:3. Debljine 6 cm. debljine 6 cm. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". razmere 1:3. d. c. debljine 6 cm. Debljine 12 cm. m2 m2 m2 m2 11.50 14. d. Obračun po m2 poda.00 13. m2 m2 m2 m2 9. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. Debljine 12 cm. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Debljine 8 cm.50 € € € € 9. d.00 20. Debljine 8 cm. Gornju površinu gletovati do crnog sjaja i beton negovati.00 € € € € 17. Debljine 10 cm. Gornju površinu gletovati do crnog sjaja i beton negovati. Obračun po m2 poda. Podovi 1. debljine 6 cm. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati.00 15. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". b. Obračun po m2 košuljice. Gornju površinu košuljice gletovati do crnog sjaja i negovati dok ne očvrsne. prema projektu i statičkom proračunu i betonirati. Izrada rabicirane i perdašene cementne košuljice debljine 3 cm. Izrada betonskog poda.00 € 19. marke MB 15.00 17. m2 11. Izrada gletovane cementne košuljice debljine 3 cm.00 € € € € Izrada betonskog poda. razmere 1:3. armiran i gletovan. Armatura ulazi u cenu poda.00 13. 5. a. Debljine 12 cm. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". Obračun po m2 poda.00 17. Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrsne. marke MB 20. Armatura ulazi u cenu poda.00 € € € € 13. Izrada perdašene cementne košuljice debljine 3 cm. Obračun po m2 košuljice. postavljenim u sredini sloja. m2 7.50 21. Debljine 8 cm. Gornju površinu isperdašiti i beton negovati. perdašen. Debljine 6 cm. Izrada betonskog poda. m2 m2 m2 m2 12. Pod armirati mrežastom armaturom.17. Debljine 10 cm. Debljine 6 cm. a. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Izrada betonskog poda. b. marke MB 15. b.

postavljenom u sredini sloja. Košuljicu armirati rabic pletivom.00 € 22. Spojnice fugovati. promaje. 2-6 dana po izradi košuljice. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima. Dimenzija 30x30x3 cm. kotrljanje. a ploče očistiti. Izrada poda od betonskih ploča. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Obračun po m2 košuljice. U cenu ulazi i nabavka betonskih ploča. razmere 1:3. Pod se može eksploatisati posle 14 dana. postavljenom u sredini sloja. mlevenog cementnog klinkera i pigmenta ugraditi na mestima gde je potrebna visoka čvrstoća na pritisak i savijanje.50 € 15. Na svežu betonsku masu naneti (posuti) suvu mešavinu FER BETON APC-12 i obradu izvršiti mašinskim rotacionim gladilicama. Obračun po m2 poda. sa okcima 15/15 cm. a. dimenzija 30x30x3 cm.00 € 19.00 € 15. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm. Spojnice ispuniti peskom. Gornju površinu košuljice gletovati do crnog sjaja i negovati dok ne očvrsne. direktnog sunca ili niskih temperatura. do završetka ugradnje. m2 m2 16. FER BETON APC-12 ugraditi "sveže na sveže" i bez prekida. Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrsne. "Prvi maj" Čačak. Košuljicu na bazi eruptivnih stena porfirske strukture. a. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". minimalne marke MB 30. razmere 1:3. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". otpornost na habanje. Obračun po m2 košuljice. Izrada poda od betonskih ploča dimenzija 30x30x3 cm. b. Izrada rabicirane i gletovane cementne košuljice debljine 3 cm.00 € 28. Dimenzija 30x30x3 cm. razmere 1:3 i zaliti cementnim mlekom. Gornju površinu košuljice gletovati do crnog sjaja i negovati dok ne očvrsne. m2 m2 20. Izrada armirane i perdašene cementne košuljice debljine 3 cm. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. debljine 3-5 mm. Obračun po m2 poda. m2 11. m2 13. u pesku.00 € 26. Fuge ispuniti trajno elastičnim kitom.00 € 23. u cementnom malteru. Zeleni. Armirati je mrežom Ø 6 mm. vodonepropusnost i otpornost na mehanička oštećenja kao što su valjanje. b. U cenu ulaze nabavka ploča. Košuljicu štititi od brzog sušenja. iz koje uzima vodu.00 € 18. udaranje.20.00 € 197 . Posipanje i obradu vršiti dok se ne utroši predviđena količina FER BETON APC-12 (5-10 kg/m2) i dobije horizontalna i glatka površina. sa okcima 15/15 cm. podloga od peska i ispuna spojnica. Betonske ploče postaviti u sloju peska debljine 10 cm. razmere 1:3. b. Obračun po m2 košuljice. Dimenzija 40x40x3 cm. Dimenzija 40x40x3 cm. Sivi. dok se mešavina u potpunosti ne utisne u podlogu. m2 14. postavljenim u sredini sloja. Izrada košuljice sive boje FER BETON APC-12. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". a ploče očistiti. m2 m2 m2 12. Armirati je mrežom Ø 6 mm. c. grebanje i brušenje. a. Crveni. Podloga mora biti armirano betonska ploča. Obračun po m2 poda.00 € 21. Dilatacione fuge širine 6-8 mm rezati po projektu. Izrada armirane i gletovane cementne košuljice debljine 3 cm. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati.

Beton ugraditi i negovati. Debljine 12 cm. Ograde 1. debljine 6 cm. Staze 1. b. Spojnice fugovati.50 15. e. u cementnom malteru. Debljine 8 cm. podloga od peska i ispuna spojnica. m2 m2 m2 m2 m2 8. a. a. a ploče očistiti.00 € 15.00 20. marke MB 20. b.00 € 198 . U cenu ulaze nabavka ploča. Obračun po m3 temelja.00 12. b. Beton ugraditi i negovati. Debljine 15 cm. Spojnice ispuniti peskom. u pesku.00 14. Dimenzija 40x40x3 cm. Debljine 10 cm. po statičkom proračunu i betonirati. dimenzija 30x30x3 cm. Izraditi oplatu i temelje armirati po detaljima i projektu. dimenzija 30x30x3 cm. Izrada staze od betonskih ploča. a ploče očistiti. Betonske ploče postaviti u sloju peska debljine 10 cm. Obračun po m2 staze. Gornju površinu staze obraditi po uputstvu projektanta i beton negovati. U cenu ulazi i armatura. Obračun po m2 staze. Izraditi oplatu i soklu ograde armirati po detaljima i projektu. U cenu ulazi i nabavka betonskih ploča. d. e. armatura i tampon šljunka. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm.00 17. Debljine 8 cm.00 17. razmere 1:3 i zaliti cementnim mlekom. Debljine 6 cm. Izrada staza od betonskih ploča. Dimenzija 30x30x3 cm.00 10. m2 m2 16. Dimenzija 40x40x3 cm.50 € € € € € Izrada staze od lako armiranog betona. m2 m2 20. c. d. debljine 6 cm. Debljine 12 cm. U cenu ulaze i oplata i armatura.00 € 19. m2 m2 m2 m2 m2 12. Debljine 10 cm. Dimenzija 30x30x3 cm.50 € € € € € 11. m3 2. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. Izrada armirano betonskih temelja ograde marke MB 20. Stazu armirati mrežastom armaturom. pravilno nivelisati i složiti u slogu po projektu i detaljima.00 € Izrada armirano betonske sokle ograde marke MB 20. 6. Obračun po m2 staze. Obračun po m2 staze. Gornju površinu staze obraditi po uputstvu projektanta i beton negovati. a. m3 200.00 € 19. Izrada staze od betona. b. Obračun po m3 sokle ograde. a. U cenu ulaze i oplata. Debljine 15 cm.00 € 13.00 22. 125.18. c. marke MB 30. Debljine 6 cm.

Obračun po m3 poklopne ploče ograde.00 € 12. Izraditi oplatu i poklopnu ploču ograde armirati po detaljima i projektu. Beton ugraditi i negovati.00 € 4.00 € 10. m2 17. Spojnice fugovati tehnikom po izboru projektanta. Izraditi oplatu i poklopnu ploču ograde armirati po detaljima i projektu. Izrada armirano betonske profilisane sokle ograde marke MB 20. Obračun po m2 ograde. Izrada armirano betonske profilisane poklopne ploče ograde marke MB 20. Obračun po m3 ograde. Beton ugraditi i negovati. Obračun po m3 sokle ograde.50 € 199 . Beton ugraditi i negovati. Izraditi oplatu i soklu ograde armirati po detaljima i projektu. m3 225. Izraditi glatku oplatu i ogradu armirati po detaljima i projektu. U cenu ulaze i oplata i armatura. Beton ugraditi i negovati.00 € 11. "Zidar" Bečej. U cenu ulaze i oplata i armatura. Izrada armirano betonske poklopne ploče ograde balkona marke MB 20. Obračun po m3 ograde. m3 175. Beton ugraditi i negovati. U cenu ulaze i oplata i armatura. Obračun po m3 ograde. m3 220.3. Beton ugraditi i negovati. m3 175. Obračun po m3 stubova. Izraditi oplatu i poklopnu ploču ograde armirati po detaljima i projektu. m3 220. Izraditi oplatu i stubove armirati po detaljima i statičkom proračunu. U cenu ulaze i oplata i armatura.00 € 9. Izrada armirano betonskih stubova ograde marke MB 20. U cenu ulaze i oplata i armatura. dimenzija 40x20x12 cm. Beton ugraditi i negovati. Izrada armirano betonskih stilskih stubova ograde marke MB 20. m3 200. U cenu ulaze i oplata i armatura. u boji po izboru projektanta. Elemente postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. Beton ugraditi i negovati. Obračun po m3 poklopne ploče ograde. U cenu ulaze i oplata i armatura. Izraditi oplatu i ogradu armirati po detaljima i projektu.00 € 6. Obračun po m3 poklopne ploče ograde. Izrada balkonske glatke armirano betonske ograde marke MB 20.00 € 8. Obračun po m3 stubova. m3 175. U cenu ulaze i oplata i armatura. U cenu ulaze i oplata i armatura. Izrada balkonske armirano betonske ograde marke MB 20. m3 190. Izrada armirano betonske poklopne ploče ograde marke MB 20. Izraditi oplatu i ogradu armirati po detaljima i projektu. Nabavka i postavljanje ogradnih betonskih elemenata "Og-6". Beton ugraditi i negovati. m3 220. Izraditi oplatu i stubove armirati po detaljima i projektu. Izrada armirano betonske ograde marke MB 20.00 € 7.00 € 5.

Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati.00 € 3. Gornju površinu izravnati i beton negovati. Izrada armirano betonskih temelja šahtova marke MB 25. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. Elemente u boji po izboru projektanta. Izrada armirano betonske ploče šahta. razmere 1:3. U cenu ulaze i oplata i armatura. m2 8. m3 2. Ploču armirati mrežastom armaturom i betonirati betonom MB 30. m3 175. U cenu ulaze i oplata. Izrada gletovane cementne košuljice debljine 3 cm. m2 15. Izrada perdašenog poda šahta od betona debljine 6 cm marke MB 15. Obračun po m2 košuljice. Obračun po m3 betona.00 € 7.13.00 € Izrada armirano betonske temeljne ploče šahta marke MB 25. m2 19.00 € 20. Nabavka i postavljanje ogradnih betonskih brušenih elemenata "Meba". 125. Gornju površinu košuljice gletovati do crnog sjaja i negovati dok ne očvrsne. Obračun po m2 ograde. Gornju površinu gletovati do crnog sjaja i beton negovati. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. U cenu ulaze i oplata. Gornju površinu isperdašiti i beton negovati. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom". "1.50 € 200 . Šahtovi 1. dimenzija 60x40x10 cm. Obračun po m2 košuljice. Obračun po m2 poda. Obračun po m3 temelja.00 € 4. armatura i tampon šljunka. Spojnice fugovati tehnikom po izboru projektanta. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Izrada gletovanog poda šahta od betona debljine 6 cm marke MB 15. armatura i tampon šljunka.00 € 5. m2 10. Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrsne. koji se posebno plaća. maj" Lapovo. Izrada perdašene cementne košuljice debljine 3 cm. Obračun po m2 ploče. Obračun po m2 poda. m2 32. razmere 1:3. m2 10.50 € 6. U ploči ostaviti otvor i postaviti nosač poklopca šahta.

m3 175. a ostale na međusobnom odstojanju od 35 cm.00 225.00 € 18. sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost. od prefabrikovanih elemenata. m1 90. penjalice i pomoćna skela. Obračun po m2 malterisane površine.00 € € € € 14. m2 m3 25. Prvi sloj raditi sa prosejanim šljunkom "jedinicom" a drugi.00 200. Za hidrofor. 5. b. Malterisati u dva sloja. Prvu penjalicu postaviti na 80 cm od poda. Obračun po m2 zidova šahta. Površine zidova dobro očistiti i otprašiti. Izrada kanalizacionog šahta prečnika 100 cm. a. Malterisati produžnim malterom u dva sloja. Po m3. penjalice i pomoćna skela. Kom. Površine zidova dobro očistiti i otprašiti. a po ugradnji bojiti bojom za metal. Debljine 10 cm.00 € 15. a. a ostale na međusobnom odstojanju od 35 cm.50 € 17. Pre malterisanja zidove isprskati cementnim mlekom. sa sitnim peskom. armatura. Izrada šahta za vodomer od armiranog betona MB 25. 3. penjalice i pomoćna skela. U ploči ostaviti otvor i ugraditi poklopac septičke jame. Izraditi oplatu i šaht armirati po detaljima i statičkom proračunu. Izraditi oplatu i armirati po detaljima i statičkom proračunu. Na vrhu postaviti suženi deo visine 60 cm a iznad armirani prsten.00 190. Na svakih 30 cm ugraditi penjalice. armatura. U prsten ugraditi poklopac. Nabavka i ugradnja penjalica od FZC profila Ø 20 mm. Prvi sloj raditi sa prosejanim šljunkom "jedinicom" a drugi sa sitnim peskom gletovati do crnog sjaja.8. Penjalice pre ugradnje minizirati dva puta. dimenzija 40/25 cm.00 € 16. Obračun po komadu penjalice. perdaš. d. Pre malterisanja zidove isprskati cementnim mlekom. armatura.00 € 10. Obračun po m1 šahta. Za vodomer. Beton ugraditi i negovati po propisima. debljine zidova 10 cm. Obračun po m2 malterisane površine. Kom. Za PTT. U cenu ulaze i oplata.00 € 201 . Obračun po m3 zidova šahta. c. Malterisanje zidova šahta produžnim malterom. Na svakih 30 cm ugraditi penjalice.00 € 19. m2 7. Izbetonirati armirano betonsku podlogu od betona MB 20 i preko nje postaviti prefabrikovane armirano betonske prstenove. U cenu ulaze i oplata. Nabavka i ugradnja penjalica od kutija 20x30 mm. m3 m3 m3 m3 180. Izrada armirano betonske septičke jame MB 25. b. Prvu penjalicu postaviti na 80 cm od poda. U cenu ulaze i oplata. Beton sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost ugraditi i negovati po propisima. Pri vrhu šaht stepenasto završiti. dimenzija 40/25 cm. Za kanalizaciju. a po ugradnji bojiti bojom za metal. koji se posebno plaća.00 € 210. m2 11. penjalice i pomoćna skela. Obračun po m3 zidova jame. Izraditi oplatu i armirati po detaljima i statičkom proračunu. Izrada armirano betonskog šahta betonom MB 25. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i serklaž. Malterisanje zidova šahta cementnim malterom. Penjalice pre ugradnje minizirati dva puta. za prihvatanje okvira poklopca. sa dodatkom aditiva. Obračun po komadu penjalice.

50 € 3. Po m3.00 € 290. a na najnižoj tački kanala ugraditi liveni luk Ø 100 mm za odvod vode. U cenu ulaze i armatura i oplata. po m1. Izraditi oplatu rigola i armirati po detaljima i projektu. Dimenzija 30x25x10 cm. a po projektu. m1 30. Dno kanala uglačati. 2. maj" Lapovo. Po m3. Obračun po m2 razvijene površine kanala. a. Preko kanala postaviti izlivene pokretne armirano betonske poklopce. Obračun po m1 rigole. Betoniranje kanala za instalacije. "1. kao oslonac za rešetku. Izraditi oplatu rigola i betonirati preko sloja šljunka.00 € 24. "Zidar" Bečej. kao oslonac za rešetku. m2 m3 22.00 € 220. Nabavka i postavljanje betonskih rigola. Pre betoniranja postaviti ram od ugaonika 30/20/3 mm sa ankerima. u boji po izboru projektanta. liveni luk i oplata. Debljine zida 10 cm. Po m3. Kanali 1. Dimenzija 40x40x12 cm. Obračun po m2 razvijene površine kanala. dimenzija 40x40x12 cm. m1 m2 m3 27. Obračun po m1 poklopaca. a po projektu. U cenu ulazi i oplata i armatura. Debljine zida 10 cm. Postaviti oplatu i betonirati betonom MB 20. b. Betoniranje kanala za odvod vode 25x30 cm. armirati i betonirati betonom MB 20. U cenu ulazi i ugaonik i oplata.00 € 6.00 € 11. U cenu ulazi i oplata.00 € 9. Izvesti razdelnice i zaliti ih bitumenom. a.00 € 200. Rigolu betonirati preko sloja šljunka. U cenu ulaze i ugaonik. a. Spojnice fugovati tehnikom po izboru projektanta. debljine zidova 10 cm.00 € 5. Postaviti oplatu. Beton ugraditi i negovati.21.00 € 15. Obračun po m1 rigole.50 € . Obračun po m1 kanala. b. koji ulaze u cenu. Obračun po m1 rigole. debljine zidova 10 cm. Pre betoniranja postaviti ram od ugaonika 30/20/3 mm sa ankerima. prema projektu. a. po m2. sive. m1 m1 11. Dimenzija 40x40x12 cm. Debljine zida 10 cm. Izrada betonskih rigola od betona marke MB 30. m1 12. Dno kanala raditi u padu. Izvesti razdelnice i zaliti ih bitumenom. Beton ugraditi i negovati. bele. Rigole postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. Izrada armirano betonskih rigola od betona marke MB 30. b.00 € 202 . Nabavka i postavljanje rešetkastih poklopaca kanala 35x50x5 cm. Betoniranje kanala za instalacije sa poklopcima. u boji po izboru projektanta. c. m2 m3 32. m1 17. debljine zidova 10 cm. b.

00 € Nabavka i postavljanje betonskih rigola. Nabavka i postavljanje betonskih elemenata "trava beton". spojnice blago uvući u odnosu na ivičnjak i obraditi. Rigole postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. Elemente postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. dimenzija 40x20x6 cm. b. dimenzija.50 € € € € 12. Dimenzija 40x40x12 cm. d. dimenzija 60x40x10 cm. Preseka 24x18 cm.00 22. Spojnice fugovati i blago uvući u odnosu na ivičnjak. za ogradu. Obračun po m1 ivičnjaka. Elemente postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. Obračun po m1 ivičnjaka. Sve šupljine elemenata popuniti humusnom zemljom. Ivičnjake spojiti cementnim malterom. b. Betonska galanterija 1.50 € 19. Dimenzija 100x20x6 cm.50 € 6. maj" Lapovo. c. "1. m2 15. b. m1 m1 m1 m1 12. Nabavka i postavljanje belih betonskih ivičnjaka na kant. sive. 3. u boji po izboru projektanta. Dimenzija 40x20x6 cm. Ivičnjake postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. m1 m1 11.50 € 14. "1. Obračun po m2 postavljene površine. a. m1 m1 m1 12. maj" Lapovo. maj" Lapovo. Spojnice fugovati i blago uvući u odnosu na ivičnjak. Preseka 18x24 cm. Ivičnjake postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2.00 20.00 € 203 . "1. Nabavka i postavljanje betonskih elemenata "Meba". "1.00 € 15. Obračun po m1 ivičnjaka. Spojnice fugovati i rigole očistiti. za parking. b. preseka 18x12 cm. Obračun po m1 rigole. maj" Lapovo. Obračun po m2 postavljene površine. Preseka 20x24 cm. m2 17. b. Boja elemenata i način fugovanja spojnica po izboru projektanta.00 € 5. Nabavka i postavljanje baštenskih betonskih ivičnjaka.00 € 13.50 € 17.00 16. Preseka 12x18 cm. za parking. maj" Lapovo. Nabavka i postavljanje belih brušenih betonskih elemenata "Meba". "1. Dimenzija 40x40x12 cm. m2 19.22. dimenzija 60x40x10 cm. Preseka 18x12 cm. Elemente postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. Sve šupljine elemenata popuniti humusnom zemljom.00 € 8. Obračun po m2 postavljene površine. Preseka 24x20 cm. preseka 12x18 cm. po uputstvu projektanta. bele. 40x40x12 cm. a. dimenzija 48x32 cm. "Zidar" Bečej. a. a. Boja elemenata i način fugovanja spojnica po izboru projektanta. Preseka 24x24 cm. Nabavka i postavljanje belih betonskih položenih ivičnjaka. Ivičnjake postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. Boja elemenata i način fugovanja spojnica po izboru projektanta. m1 m1 7.

m2 17. dimenzija 13. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. po uputstvu projektanta.00 22.00 30. c. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 15. debljine 6 cm. Debljine 6 cm. dimenzija 33x15x17 cm. bele. sive. debljine 6 cm. d. bele. dimenzija 13. a spojnice fugovati po uputstvu projektanta. a. Debljine 8 cm.00 20. bele. "1.50 € € € € 24. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. dimenzija 40x20x12 cm.50 € € € € 20. debljine 5 cm. sive. po uputstvu projektanta.00 € € € € € € € € 204 . m2 m2 m2 m2 15.00 18. g. Dimenzija 10x20x8 cm. d.00 19.00 20.00 20. Spojnice fugovati i ploče očistiti. d. maj" Lapovo. sive. sive. za ogradu. "1.3x24x5 cm. d. Debljine 10 cm.00 22.00 € 25. "1. Nabavka i popločavanje sivim "Behaton" pločama. sive.00 25. Spojnice fugovati i ploče očistiti. c.50 € € € € 28. Debljine 10 cm. h. Dimenzija 10x20x6 cm. b. Debljine 8 cm. bele. c. bele.00 20. Debljine 5 cm. debljine 8 cm.15. Nabavka i popločavanje sivim betonskim pločama. m2 m2 m2 m2 16. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. Obračun po m2 postavljene površine. Dimenzija 10x20x8 cm. Obračun po m2 postavljene površine. b. Debljine 6 cm. Dimenzija 10x20x6 cm. bele. Spojnice fugovati i ploče očistiti. Debljine 8 cm. b. maj" Lapovo. Elemente postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2.00 25. Debljine 15 cm. Debljine 5 cm. Obračun po m2 postavljene površine. po uputstvu projektanta. Debljine 6 cm. Debljine 15 cm. Debljine 8 cm. Nabavka i popločavanje sivim Poligonal pločama.3x24x5 cm. Boja elemenata i način fugovanja spojnica po izboru projektanta. c.00 19. Boja elemenata i način fugovanja spojnica po izboru projektanta. dimenzija 16x20 cm. maj" Lapovo. a. Obračun po m2 postavljene površine. a. sive. dimenzija 10x20x6 cm. sive. Nabavka i popločavanje sivim "S" pločama.00 20. "1. Debljine 8 cm.00 22. sive. Obračun po m2 postavljene površine. m2 m2 m2 m2 17. maj" Lapovo. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. b. Nabavka i postavljanje betonskih elemenata "Og-6". m2 16. bele. e. "Zidar" Bečej. sive. bele. bele.00 23.00 17. a. Debljine 6 cm. sive. Debljine 8 cm. Obračun po m2 postavljene površine. bele. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. "1. maj" Lapovo.50 € 16. f. Nabavka i popločavanje sivim "S" pločama.

00 € 205 .36. "Zidar" Bečej. a preko postavljene trake od Kraberoida. sive.5 MPa. detaljima i statičkom proračunu. m1 25. Izrada ispune od lakog betona Stirocem.00 € Izrada pragova od armiranog betona na balkonskim vratima. bele. Strirocem naneti u slojevima i nabiti do gustine od 0. Nabavka i popločavanje u sloju peska sivim "Behaton" pločama. maj" Lapovo.00 19. e. d. Debljine 8 cm. podupirači i armatura. oplata. dimenzija 16x20 cm. Obračun po m1 praga. debljine 5 cm. m1 12. bele. U cenu ulaze i oplata. Konstrukciju izliti od betona MB 30.00 20. bele. c.00 € 5. Pragove preseka 15x20 cm izvesti u betonu MB 30 sa armaturom po detalju. Zapreminska težina ugrađenog Stirocema je 500 kg/m3.00 € 23. Pragove uštemovati u masu zida i pod balkona. oplata i traka od Kraberoida. preseka 25x10 cm. Debljine 8 cm.50 € 3. Obračun po m2 postavljene površine. Obračun po m1 poklopaca. Debljine 10 cm. Obračun po m1 serklaža.5 kg/lit i završno obraditi perdašenjem. sive. Debljine 10 cm. Obračun po m3 ugrađenog lakog betona. Ploče postaviti u sloju peska i spojnice fugovati po izboru projektanta. po uputstvu proizvođača "Prvi maj" Čačak. U cenu ulaze i armatura. Podprozorne serklaže izliti preko unutrašnje obloge fasadnog sendvič zida i termoizolacije. m3 2. a čvrstoća na pritisak posle 28 dana je 1. m1 7. Obračun po m3 betona.00 € € € € € € 42. U cenu ulaze i armatura. Debljine 15 cm. Beton sa dodatkom aditiva za vodonepropustivost ugraditi i negovati. Dvokomponentni laki beton Stirocem spraviti od ekspandiranih perli Stiropora. "1. Izraditi glatku oplatu sa podupiračima i oluke armirati po detaljima i statičkom proračunu.50 € 4. b. Izraditi oplatu za stubove i podvlake i armirati po projektu. u boji po izboru projektanta. Obračun po m1 oluka. podupirači i pomoćna skela.00 16. m1 30.00 20. Izrada armirano betonskih podprozornih serklaža. cementa sa odgovarajućim dodacima i vode.00 35. m2 m2 m2 m2 m2 m2 14. U cenu ulaze i štemovanje. f. Ostali betonski radovi 1. Nabavka i postavljanje rešetkastih poklopaca kanala 35x50x5 cm. Debljine 15 cm. sive. a. 400. Izrada armirano betonskih oluka marke MB 25. m3 190. Izrada krovnog roštilja od armirano betonskih stubova i podvlaka.

Masu za ugradnju pripremiti mešanjem praškaste i tečne komponente. Betonirati sa betonom MB 30 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost. U cenu ulaze i armatura i oplata. Dodavanje aditiva betonu za betoniranje pri niskim temperaturama do -10ºC. Pripremljenu smesu naneti gletelicom ili špahtlom preko čiste. čvrste i ovlažene betonske podloge. a prema uputstvu proizvođača. Zidati u produžnom malteru i paziti da malter ne iscuri i da unutrašnjost kanala ostane glatka. "Dramin" Zemun. m3 260. čvrste i ovlažene betonske podloge. m1 30.00 € 206 . "Prvi maj" Čačak. Betoniranje armirano betonskog poda bazena. Popunjavanje manjih oštećenja u betonskim elementima u sloju debljine 0-2 mm dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit REPARATOR S. Za zimske uslove minimalna količina cementa iznosi 350 kg/m3 betona.00 € 12. Ako je brzina vetra veća od 2 m/sec površinu betona štititi pokrivanjem. Obračun po m3 betona.00 € 7. Pripremljenu smesu naneti gletelicom ili špahtlom preko čiste. Postaviti armaturu i stepenike betonirati sa betonom MB 30 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost. Kanal izolovati Kraberoidom na mestu prolaska kroz međuspratnu konstrukciju. isisivač. a prema uputstvu proizvođača. Popunjavanje manjih oštećenja u betonskim elementima u sloju debljine 3-6 mm dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit REPARATOR M. m3 15. Namenjen je betoniranje pri niskim temperaturama vazduha do -10ºC. Obračun po m1 komplet izvedenog kanala. m3 270. Izrada sabirnih kanala za izbacivanja smeća od montažnih betonskih elemenata. Popunjavanje manjih oštećenja u betonskim elementima u sloju debljine 7-12 mm dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit REPARATOR L. Postaviti armaturu i pod betonirati MB 30 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost.5 cm. Masu za ugradnju pripremiti mešanjem praškaste i tečne komponente. Prilikom primene aditiva "Reobet za mraz T-10ºC" obavezno se treba pridržavati tehničkih uslova kod betoniranja na niskim temperaturama.00 € 9. m2 14.00 € 10. "Dramin" Zemun. vratanca i pomoćna skela.00 € 11. Reobet za mraz T-10ºC. debljine 20 cm. Izraditi oplatu za zidove i armirati po projektu. U cenu ulaze i armatura i oplata. Obračun po m3 betona. U cenu ulaze i svi fasonski elementi za priključak. m2 6. Betoniranje armirano betonskih zidova bazena debljine 15 cm.00 € 8. m1 21.6. "Dramin" Zemun. Obračun po m2 obrađene površine. m2 20. Obračun po m2 obrađene površine. detaljima i statičkom proračunu. U cenu ulazi i armatura. Pripremljenu smesu naneti gletelicom ili špahtlom preko čiste. čvrste i ovlažene betonske podloge. Obračun po m3 ugrađenog betona. Masu za ugradnju pripremiti mešanjem praškaste i tečne komponente.00 € 13. Obračun po m2 obrađene površine. Obračun po m1 stepenika. Presek matičnog kanala je 30x30 cm i sekundarnog 20x20 cm sa zidovima debljine 2. a prema uputstvu proizvođača. kao i uputstva proizvođača za njegovu primenu i doziranje. Betoniranje stepenika u bazenu. Na vrhu kanala izvesti dimnjačku kapu. da bi se obezbedio rad kanala usled temperaturnih promena. Trajanje mešanja betona treba da iznosi 2-3 minuta.

m3 30. 1. Nabavka i postavljanje rebraste armature ČBR 400/500. Armaturu očistiti. kg kg 1. Obračun po kg armature. Voditi računa da vodocementni faktor bude što niži i da beton bude pravilno ugrađen i negovan.50 € 207 . iseći. Do Ø 12 mm. b. a. ARMIRAČKI RADOVI 1. b. iseći.50 € 7. Namenjen je betoniranje pri niskim temperaturama vazduha do -25ºC. iseći. Kod primene aditiva "Reobet za VDP-M30" treba se pridržavati uputstva proizvođača vezane za tehničke karakteristike i doziranje.30 € 1. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar. iseći. saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. Obračun po m3 ugrađenog betona. kg 2. saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. kao i uputstva proizvođača za njegovu primenu i doziranje. Obračun po kg armature.00 € 24. Prilikom primene aditiva "Reobet za mraz T-25ºC" obavezno se treba pridržavati tehničkih uslova kod betoniranja na niskim temperaturama. iseći. Preko Ø 12 mm. Nabavka i postavljanje glatke armature Č340/500. "Prvi maj" Čačak. Reobet za mraz T-25ºC. Preko Ø 12 mm. Dodavanje betonu aditiva za betoniranje pri niskim temperaturama do -25ºC. Trajanje mešanja betona treba da iznosi 2-3 minuta. Dodavanje betonu aditiva za izradu vodonepropusnih betona marke MB 30. saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar. preseka do Ø 12 mm. preseka do Ø 12 mm. Minimalna količina cementa iznosi 350 kg/m3 betona.30 € 1. Obračun po m3 ugrađenog betona. saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima.30 € Nabavka i postavljanje glatke armature Č240/360.00 € 15. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar. Nabavka i postavljanje glatke armature Č240/360. Obračun po kg armature. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar. "Prvi maj" Čačak. Nabavka i postavljanje glatke armature Č340/500. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar.20 € 4. kg 1.40 € 5. Armaturu očistiti.14. Armaturu očistiti. Do Ø 12 mm. Armaturu očistiti. a. Reobet za VDP-M30. Armaturu očistiti. m3 10. Ako je brzina vetra veća od 2 m/sec površinu betona štititi pokrivanjem. Namenjen je za izradu vodonepropusnih betona i za povećanje otpornosti betona prema uticajima vode i mraza spolja na očvrsli beton. Za zimske uslove minimalna količina cementa iznosi 350 kg/m3 betona. Obračun po kg armature. Obračun po kg armature. kg 1. kg kg 1.

Za stazu. Obračun po kg armature. saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. j.40 1. kg 1.20 1.40 € 1. Do Ø 12 mm. kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 1. Za venac. Armaturu očistiti. Nabavka i postavljanje mrežaste armature ČBM 500/560. d. e.50 € 11.8. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar. a.25 1. preseka do Ø 12 mm. Za pod. Za temelj.25 1.30 1. f. Za trotoar. Nabavka i postavljanje armature Č240/360 za temelje. Armaturu očistiti. iseći.40 € 10. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar. c. b. Za stepenike i podest. Za podvlaku. Za stub. saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. iseći. Za tavanicu. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar.20 1.25 1. i. l. iseći. Armaturu očistiti. Obračun po kg armature. Za ploču. Obračun po kg armature. h. Preko Ø 12 mm. Za serklaž. k.40 1. b. a. g.30 1. Nabavka i postavljanje rebraste armature ČBR 400/500.30 1. Za balkon. saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima.20 € € € € € € € € € € € € 208 . kg kg 1.40 1.

7. 7. 2. 3. Demontaže Temelji Zidovi Tavanice Krovovi Letvisanja Opšivanja Podovi Oplate Podupiranja Ostali tesarski radovi 211 215 216 218 219 221 222 223 224 227 227 209 . 4. 8. 9. TESARSKI RADOVI 1. 5. 6. 11. 10.

.

utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. debljine do 10 cm. Izdvojiti upotrebljiv materijal i složiti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. štafnama i slojem peska. štafni i sloja peska. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 3. m2 m2 1. Obračun po m2 plafona.50 € 2.00 € 1. štafne i lajsne skinuti. b. izneti. Izdvojiti upotrebljiv materijal.00 € 4. izneti. Šut prikupiti. Slepi pod i štafne skinuti. izneti. Demontaže 1. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. Skidanje nasipa ispod podova. Obračun po m2 poda. Izdvojiti upotrebljiv materijal. Sa plafona. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 lamperije. Sa zidova. Skidanje lamperije sa zidova.00 € 8. Obračun po m2 poda. Od rabica i armaturne mreže. izneti. Izdvojiti upotrebljiv materijal. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 lamperije.25 € Skidanje brodskog poda sa slepim podom. zajedno sa lajsnama. Obračun po m2 slepog poda. Šut prikupiti. Od letvi i trske. izneti. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Šut prikupiti.00 € 25. Sa plafona.50 € 211 . Obračun po m2 poda. Skidanje brodskog poda zajedno sa lajsnama.1. 1.50 € 3. m2 1. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. m2 m2 2. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 lamperije. a. izneti. Skidanje slepog poda. b. Sa zidova.00 € 6. Skidanje lamperije sa zidova sa konstrukcijom. b. m2 m3 3. m2 2.00 € 10. Po m3. a. Brodski pod. Brodski pod skinuti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. a. a. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Skidanje konstrukcije lamperije. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. slepi pod. Šut prikupiti. m2 1.00 € 11. Skinuti nasip izneti. Po m2. m2 2. m2 m2 2. Skidanje plafonske konstrukcije od letvi i trske.

Skidanje daščanog karatavana.75 € 18. izvaditi čatmu i skinuti drvene grede. m2 5. izneti. a. a. Skidanje plafonske konstrukcije od letvi i blatnog maltera. b.50 € 19. Upotrebljiv materijal očistiti. b. Izdvojiti upotrebljiv materijal. m2 12. Drvene grede složiti na deponiju gradilišta. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. m2 m2 2. a. Obračun po m2 horizontalne površine. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 10. Obračun po m2 kose površine. Šut prikupiti. Obračun po m2 strehe.00 € 0. m2 1. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Skinutu građu utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. Šut prikupiti. Skidanje krovnih letvi. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Daske pažljivo skinuti. Šut prikupiti.50 € 2. Čeone daske strehe. izneti. Šut prikupiti. Obračun po m2 letvisane površine. Obračun po m2 konstrukcije.50 € 2. Od letvi i blatnog maltera. Izdvojiti upotrebljiv materijal i složiti. Obračun po m2 tavana. Krovne konstrukcije. izneti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. izneti.00 € 212 . Šut prikupiti. Upotrebljiv materijal očistiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 2. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obiti blatni malter. Šut prikupiti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Opšivke strehe. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Skidanje daščane podloge sa krovne konstrukcije. m2 0. m2 m1 2. Obračun po m2 tavana. Skinute letve utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Od heraklit ploča i štafni.75 € 17. Upotrebljiv materijal očistiti. Rušenje drvene međuspratne konstrukcije sa svim oblogama sa gornje i donje strane. izneti. Rogova krova.00 € 15. Obračun po m2 plafona. izneti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. izneti. Rušenje bondručnih zidova sa ispunom i blatnim malterom. izneti.3. Skidanje drvene tavanske konstrukcije. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 zidova. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Skidanje drvene krovne konstrukcije. Skidanje opšivke strehe. Šut prikupiti.00 € 22. m2 m2 3.00 € 23. Šut prikupiti.50 € 24.50 € 21.

utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b. Demontaža opšivke strehe. Obračun po m2 lamperije. očistiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Lamperije. štafni i sloja peska. m2 m2 4. očistiti. d. upakovati. Lamperiju demontirati. Slepi pod i štafne pažljivo demontirati. po m1. a. a. Lamperiju demontirati. pažljivo demontirati. izneti. upotrebljiv materijal očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Čeone daske strehe. Šut prikupiti. izneti.50 € 28. m2 1. Brodskog poda sa slepim podom. Daščanog plafona. izneti. Obračun po m2 poda.00 € 2.50 € 38.50 10. m2 4. Demontaža slepog poda. očistiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.25. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € 4.00 9. Opšivku strehe obeležiti. b. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šašovca. a. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Lamperije sa filungama. Demontaža plafona od šašovca. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Obračun po m2 strehe. upakovati. Lamperije. Obeležiti šašovac i pažljivo demontirati. Šut prikupiti.50 € 27. Obračun po m2 plafona.00 € 6. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. Pažljivo demontirati pregradu. očistiti. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Pažljiva demontaža lamperije sa plafona. izneti. Obračun po m2 poda. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. b. Letve sa plafona pažljivo demontirati.00 € € € € 32. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. složiti po vrsti. upakovati. Obračun po m2 zidova. izneti. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Lamperije sa filungama. a. Obračun po m2 pregrade. složiti po vrsti. Šut prikupiti. složiti po vrsti. Pažljiva demontaža brodskog poda zajedno sa lajsnama. izneti. Pažljiva demontaža lamperije sa zidova. m2 m1 6.00 7. Brodskog poda. b. m2 m2 m2 m2 6. složiti po vrsti. Šut prikupiti. m2 1.25 € 36. Demontaža drvenih letvi plafona. jer se ponovo ugrađuje.25 € 213 . Šut prikupiti. Šut prikupiti. upakovati. Brodski pod pažljivo demontirati. c. m2 m2 3. Demontaža drvene pregrade. m2 10.00 € 34. Opšivke strehe.00 € 35. Obračun po m2 plafona.

00 € 2. Šut prikupiti. upotrebljiv materijal očistiti. Demontaža daščane podloge sa krovne konstrukcije. grede i slično. Šut prikupiti.00 € 48. Talpe obeležiti i pažljivo demontirati. očistiti. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. Obračun po m2 zidova. očistiti. izneti. Šut prikupiti. Demontaža krovnih letvi. m2 5.39. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Krovne konstrukcije.00 € 47.00 € 46. Drvene grede pažljivo demontirati. m2 3.50 € 214 . izneti. m2 12.50 € 42.50 € 2. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 tavana. Obračun po m2 tavana. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obeležiti talpe. izneti. a. m2 6. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 m2 1. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu.00 € 49. Podloge od talpi. Šut prikupiti. a. Demontaža daščanog karatavana. m2 m2 5. Šut prikupiti. izneti. m2 1. Obračun po m2 kose površine. Demontažu izvršiti pažljivo. m1 0.50 € 45. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontaža talpi karatavana. Rogove pažljivo demontirati.00 € 40. Obračun po m2 karatavana. Podloge od dasaka. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m2 karatavana. Demontaža drvene tavanske konstrukcije. pažljivo demontirati.50 € 44. Drvene elemente. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. očistiti. Demontaža drvene međuspratne konstrukcije. Krovnu konstrukciju pažljivo demontirati. Šut prikupiti. Drvene grede obeležiti i pažljivo demontirati. Obračun po m2 kose površine. m2 8. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. stubove. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. kosnike. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. očistiti. Letve pažljivo demontirati. b. b. Obračun po m1 rogova. Rogova krova. jer se ponovo ugrađuju. izneti. Demontaža drvenih zidova. izneti. Demontaža rogova krova. Demontaža drvene krovne konstrukcije. izneti. izneti. Daščanu podlogu pažljivo demontirati. očistiti. Obračun po m2 kose površine. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.

00 € 215 . izneti. izvršiti zaštitu i impregnaciju i pažljivo ih ugraditi. Pažljiva demontaža drvene ograde. b. m3 m3 825. Pažljivo ih demontirati. Demontaža drvenih temeljnih greda. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.50 € 52. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontaža bondručne konstrukcije zidova. izneti. kosnike. Određene delove temeljača pažljivo odseći i zameniti novim od hrastove građe. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. b.00 € 475. Obračun po m2 zidova. 3. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Tesarski ih obraditi. Obračun po m3 temeljača. Obračun po m1 greda. Obeležiti temeljne grede. Obiti blatni malter i prikupiti na gradilišnu deponiju. grede i slično. Demontaža bondručnih zidova.00 € 550.00 € 420. Nove delove temeljače pažljivo postaviti sa svim vezama po detaljima i uputstvu projektanta. a. Borove temeljače. a. za ponovnu upotrebu. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. a. m2 17. Šut prikupiti. Obeležiti stubove.50 € 53. Obračun po m2 ograde. očistiti. m2 2. Šut prikupiti. b.50 € 2. Tavanjače pregledati u dogovoru sa projektantom odrediti koje se menjaju.00 € 51. Obeležiti stubove. Borove temeljače. m3 m3 750. po uzoru na njih obraditi nove od hrastove građe. kosnike.00 € 5. m1 1. Demontirati drvene elemente. Temeljače zaštititi i impregnirati. Hrastove temeljače. izneti. Obračun po m3 temeljača. Hrastove temeljače. m3 m3 925. Borove temeljače. delove koji se zamenjuju novim po uzoru na postojeće. jer se ponovo ugrađuju. Drvenu ogradu pažljivo demontirati.50. demontirati drvene elemenata. Šut prikupiti. Nove temeljače zaštititi i impregnirati i pažljivo ugraditi. grede i slično. izneti. Tavanjače pregledati i u dogovoru sa projektantom odrediti. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. Pregled i zamena trulih i dotrajalih delova hrastovih tavanjača. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € Pregled i zamena trulih i dotrajalih hrastovih tavanjača novim. Temelji 1. Hrastove temeljače. Nabavka i postavljanje hrastovih greda temeljača. Šut prikupiti. m2 10. Obračun po m2 zidova. Izvaditi čatmu. jer se ponovo ugrađuju. pažljivo demontirati. Obračun po m3 tavanjača. Temeljače izraditi od suve i prvoklasne hrastovine.

Izrada bondručne konstrukcije. m2 7.00 € 3. Nabaviti. a u svemu prema originalnim i uputstvu projektanta. Na plafonu. na razmaku od 30 cm. Hrastove temeljače. Obračun po m3 temeljača. Preko štafli obostrano postaviti horizontalnu konstrukciju od letvi preseka 24/48 mm.00 € 350. Iz greda izvaditi eksere. Obrada i postavljanje postojećih hrastovih temeljača sa zamenom jako oštećenih.00 € 2. obraditi i postaviti drvene temeljače. m3 460. Nabavka i izrada drvenog roštilja od štafli preko drvenih zidova. Roštilj raditi od suvih. b. 425. Obračun po m2 konstrukcije zida. Unutar konstrukcije postavlja se mineralna vuna.00 € 7.7.00 € Izrada konstrukcije zidova u potkrovlju od štafli preseka 48/48 mm. optimalne dužine. Temeljače zaštititi potapanjem ili premazom više puta ksilolin kombijem. m3 m3 850. Građa mora biti od kvalitetne i suve hrastovine. Grede zaštititi potapanjem ili mazanjem više puta ksilolin kombijem ili nekim sličnim sredstvom. Iz postojećih greda izvaditi eksere. koja se posebno plaća. Izrada konstrukcije zidova. stubove. optimalne dužine.00 € 216 . zaštititi od crvotočine i impregnirati.00 € 9. Jako oštećene grede zameniti starim zdravim gredama. detaljima i uputstvu projektanta. kosnike i poklopače bondručne konstrukcije.00 € 450. pravih i kvalitetnih jelovih štafli. Nabavka i izrada zidnog drvenog roštilja. detaljima i uputstvu projektanta. U cenu ulazi i pomoćna skela. grede detaljno pregledati i očistiti i izvršiti plombiranje oštećenih delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" i strugotinom od iste vrste drveta. Obračun po m2 postavljene površine. detaljno pregledati i očistiti i izvršiti plombiranje oštećenih delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" i strugotinom od iste vrste drveta. na razmaku od 50 cm.00 € 3. b. na razmaku od 30 cm. Obrada i postavljanje postojećih hrastovih temeljača po detaljima i uputstvu projektanta. U cenu ulazi i pomoćna skela. Sve elemente pažljivo ugraditi. od jelovih letvi preseka 24/48 cm. m3 2. Hrastove temeljače. pravim i kvalitetnim letvama. Obračun po m2 površine roštilja.50 € 3. U potkrovlju. a. a. m3 m3 750. m2 3. Obračun po m3 temeljača.50 € 6. Zidovi 1. Obračun po m3 ugrađene građe. Borove temeljače. Borove temeljače. Letvisanje izvršiti suvim. po projektu. Izvršiti zaštitu i impregnaciju građe. a. obraditi i postaviti konstrukciju zidova po projektu. c. b. Obračun po m3 bondručne konstrukcije. Na zidovima. Nabaviti jelovu građu. U cenu ulazi i nabavka starih greda. m2 m2 m2 2.

hemijskim sredstvom. m2 4. Građa mora biti od prvoklasne i suve hrastovine. m3 725.00 € 217 . po projektu. po uzoru na njih nabaviti i obraditi nove hrastove grede. Građa mora biti prvoklasna i suva hrastovina. Izrada hrastove konstrukcije trema. Elemente sa svim vezama pažljivo ugraditi. obraditi i postaviti zidove od hrastovih brvana. Obračun po m3 ugrađene građe. zaštititi od crvotočine i impregnirati. izvaditi eksere. Nove grede pažljivo postaviti. U cenu ulaze i eventualna izrada okvira i poduhvatanje konstrukcije. Zaštitni premaz drvenih elemenata zidova. m3 m3 550. tavanjače i drugo zaštititi od insekata. gljivica i truljenja sa dva do tri premaza. Pleter od cepanog topolovog drveta izraditi i postaviti dok je drvo u sirovom stanju. Izrada zidova od hrastovih brvana. Elemente sa svim vezama pažljivo ugraditi. Pregled i zamena trulih i dotrajalih drvenih elemenata bondručne konstrukcije i tavanjača novim hrastovim gredama. Nabaviti građu. Obračun po m2 postavljenog pletera. a. m3 825. Paušalno 75. Grede detaljno pregledati. izvršiti zaštitu i impregnaciju. tavanice. obraditi i postaviti drvene stubove. Obračun po m2 obrađene površine. zaštititi od crvotočine i impregnirati.00 € 12.00 € 10. detaljima i uputstvu projektanta.00 € 300. Borovi. Postavljanje postojećih drvenih zidova od brvana i greda po detaljima i uputstvu projektanta. drvo očistiti i izvršiti plombiranje oštećenih delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" i strugotinom od iste vrste drveta. Obračun po m3 konstrukcije trema.00 € 13. Probijanje izvesti pažljivo po uputstvu projektanta. po projektu. temeljače i poklopače trema. Obračun paušalno. m2 27. algi. Obračun po m3 građe. po izboru projektanta. mereno sa spoljne strane. Drvene elemente konstrukcije krova. Hrastovi. Drvo zaštititi potapanjem greda ili premazom više puta ksilolin kombija. m2 75. b.00 € 14.00 € 11. U cenu ulazi i eventualna nabavka i ugradnja brvana od stare građe. Elemente bondručne konstrukcije i tavanjača pažljivo pregledati i u dogovoru sa projektantom obeležiti delove koji se menjaju. Obračun po m2 vertikalne projekcije.8. detaljima i uputstvu projektanta. Elemente za zamenu pažljivo demontirati. Nabaviti građu. Probijanje otvora za vrata u zidu od brvana. Izrada pletera bondručne konstrukcije.50 € 15.

00 35. očistiti i izvršiti plombiranje oštećenih delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" i strugotinom od iste vrste drveta. a. Hrastova. Konstrukciju izraditi od suve.00 € 218 . izvršiti zaštitu i impregnaciju. Izravnati razliku između ugnutih tavanjača i slepog poda štaflama. po uzoru na njih nabaviti. U cenu ulazi i pomoćna skela. u dogovoru sa projektantom. obezbeđenja i pomoćna skela. letvama i daskama. m3 m3 m2 375. po m2. obraditi i ugraditi nove grede. Konstrukciju izraditi od suve. Borova. U cenu ulaze i nabavka starih tavanjača. m2 2.50 675. Borova. po m2. prave i kvalitetne borove građe. Nabavka i postavljanje međuspratne drvene konstrukcije. Nabavka i postavljanje međuspratne drvene konstrukcije. Borova. detaljima i uputstvu projektanta. po m3. Obračun po m3 postavljene međuspratne konstrukcije.50 € 4. a po uzoru na originalne. Hrastova. Tavanice 1. Obračun po m2 podne površine. m3 m2 m3 m2 375. detaljima i uputstvu projektanta. po projektu. b. po m3.4. Nove grede pažljivo postaviti. grede detaljno pregledati. Pre ugradnje grede zaštititi i impregnirati. Obrada i ugradnja postojećih drvenih tavanjača po detaljima i uputstvu projektanta. b. Obračun po m2 podne površine. Izrada konstrukcije za izravnanje drvenih tavanjača. a. Sa projektantom pregledati i odrediti elemente konstrukcije za zamenu. a. Na osloncima pripremiti ležišta tavanjača. 22. Borova. Jako oštećene tavanjače. U cenu ulazi i pomoćna skela. Iz postojećih greda izvaditi eksere. Na osloncima pripremiti ležišta tavanjača Nove tavanjače pažljivo postaviti. prave i kvalitetne borove građe. c. Drvo zaštititi potapanjem ili premazom više puta ksilolin kombijem ili nekim sličnim sredstvom.50 € Obostrano ojačavanje postojećih tavanjača. Obračun po m2 površine. po projektu. U cenu ulazi i pomoćna skela. po m3. prema statičkom proračunu i uputstvu projektanta.00 € 675. po m3. Pregled i zamena trulih i dotrajalih drvenih elemenata međuspratne konstrukcije novim borovim gredama.00 € 3. detaljima i uputstvu projektanta. Tavanjače ojačati obostrano nakivanjem drvenih talpi. izvršiti zaštitu i impregnaciju. Hrastova.00 22. Pažljivo demontirati dotrajale elemente. izvršiti zaštitu i impregnaciju. Nove grede pažljivo postaviti. po m2. Hrastova. d. Konstrukciju raditi od suve.00 € € € € 12. Pregledati i pripremiti ležišta za nove grede. b.00 € 750. c. Hrastova. m2 12. prave i kvalitetne borove građe. zameniti zdravim gredama od stare građe. Nabavka i postavljanje drvenih tavanjača.00 € 8. Na osloncima pripremiti ležišta tavanjača. m2 42. po projektu.00 € 35. U cenu ulaze i podupiranja. m3 425. Obračun po m3 ugrađene građe. m3 m3 475.50 € 5. Obračun po m3 ugrađene građe. Obračun po m3 postavljenih tavanjača.

hemijskim sredstvom.00 35. Obračun po komadu prozora. Mansardni krov.00 € 5. Na mestima oslonaca drvenih greda postaviti sloj Kraberoida i grede ankerovati. Hrastova. Na grbinama (uglovima) postaviti profilisane remenate. klamfi. b. kotvi. kotvi. m2 35. a. Izrada konstrukcije krovnih badža od suve jelove građe. Fosne pažljivo postaviti. Fosne su debljine 5 cm od suve.00 € 219 . U cenu ulaze i podupiranja. Krov sa ležećim prozorima. Krov sa rešetkastim krovnim nosačima. Kom. e. Obračun po m3 ugrađene građe.00 € 16. Zaštitni premaz drvenih tavanjača. Obračun po m2 horizontalne projekcije krova.14. Na mestima oslonaca drvenih greda postaviti sloj Kraberoida i grede ankerovati. Obračun po m2 horizontalne projekcije badže.00 30. Borova. Pre ugradnje tavanjače zaštititi i impregnirati.00 25. Uraditi sve propisane tesarske veze krovnih badža i ojačanja od flah gvožđa.00 40. Borova. obraditi i ugraditi nove grede. Obračun po m3 ugrađene građe. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 20. Drvene elemente konstrukcije krova. b.00 € 17. Izrada dvovodne krovne konstrukcije od suve jelove građe. m3 m3 450. m3 600. prave i kvalitetne borove građe. Dvovodni krov. gljivica i truljenja sa dva do tri premaza. a. zaštititi i impregnirati. Obračun po m2 postavljene površine. obezbeđenja i pomoćna skela.00 27. Pregledati i pripremiti ležišta za nove tavanjače. 30. Uraditi sve propisane tesarske veze elemenata kubeta i ojačanja od flah gvožđa.00 € 9. a. zavrtnjeva. kotvi. Nabavka i postavljanje drvenih fosni preko drvenih tavanica. c. Izrada konstrukcije kubeta od suve jelove građe. Hrastova. Složeni krov. Krovovi 1. algi. Četvorovodni krov.00 € 675.50 32. m2 4. f. tavanjače i drugo zaštititi od insekata. 8.50 € 30. zavrtnjeva. Kube izvesti u svemu prema projektu i detaljima. Konstrukciju prozora izvesti u svemu prema projektu i detaljima sa tesarskim vezama. zavrtnjeva. Sa projektantom pregledati i odrediti elemente konstrukcije za zamenu. tavanice. g. m2 m2 17. Badže izvesti u svemu prema projektu i detaljima. koje će prihvatiti daščanu oplatu za pokrivač od lima. po izboru projektanta. Uraditi sve propisane tesarske veze krovnih elemenata i ojačanja od flah gvožđa.50 € € € € € € € Izrada konstrukcije krovnih ležećih prozora od suve jelove građe. Pre ugradnje građu zaštititi i impregnirati. Obračun po m2 obrađene površine. b. po uzoru na njih nabaviti. Krov izraditi u svemu prema projektu i detaljima. Krov sa badžama. Pažljivo demontirati dotrajale tavanjače.00 € 10. Pregled i zamena trulih i dotrajalih drvenih tavanjača novim borovim gredama. d. klamfi i slično.

d. 200. Kapu uraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Zamena dotrajalih i oštećenih elemenata krovne konstrukcije. m2 m2 20. Uraditi ojačanja od flah gvožđa.00 300. Rogova. Venčanica. b.00 € 30. Zaštitni premaz drvenih elemenata krova. Od suve četinarske građe po uzoru na demontirane elemente obraditi nove i ugraditi ih sa svim potrebnim vezama. m3 425.00 € 220 . f.00 € 19. hemijskim sredstvom. Krovnu konstrukciju postaviti po projektu. Obračun po komadu dimnjačke kape. detaljima i uputstvu projektanta. Do 10%. Kom. Krovne konstrukcije sa badžama. Drvene elemente konstrukcije krova. Grede detaljno pregledati izvaditi eksere. Izvršiti pažljivo demontažu dotrajalih elemenata krova. detaljima i uputstvu projektanta. detaljima i uputstvu projektanta. m2 4. e. a.00 € 20.00 € 16. kotvi. Do 30%. Obračun po m2 horizontalne projekcije krova. Grede pregledati izvaditi eksere i očistiti. kotvi. Postavljanje demontirane krovne konstrukcije.00 300. b. očistiti i izvršiti plombiranje slabih delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" i strugotinom od iste vrste drveta. Do 50%. Od suve četinarske građe po uzoru na demontirane elemente obraditi nove i ugraditi ih sa svim potrebnim vezama. m2 9. tavanjače i drugo zaštititi od insekata. U cenu ulaze i podupiranja i obezbeđenja. Rožnjača. klamfi. a. Dotrajale elemente krova zameniti novim.00 420. a. Obračun po m2 horizontalne projekcije krova.00 € 13. Krov postaviti po projektu. zavrtnjeva. Obračun po m3 ugrađene građe. Premazati je tri puta sadolinom ili nekim sličnim sredstvom.00 € € € € € € 2. Stubova. U cenu ulaze i podupiranja i obezbeđenja. Zamena dotrajalih i oštećenih rogova krovne konstrukcije. zavrtnjeva. klamfi.00 450. Uraditi ojačanja od flah gvožđa. m2 m2 m2 12. Postavljanje demontirane krovne konstrukcije sa dodatkom građe do 10%. Grede pregledati izvaditi eksere i očistiti. Uraditi sve propisane tesarske veze i ojačanja od flah gvožđa.00 400. gljivica i truljenja sa dva do tri premaza. Obračun po m2 obrađene površine. zavrtnjeva. Drvo zaštititi potapanjem ili premazom više puta ksilolin kombijem. c. Kosnika. Izvršiti pažljivu demontažu dotrajalih rogova. b. Izrada i montaža hrastove drvene dimnjačke kape. po izboru projektanta. m3 m3 m3 m3 m3 m3 350.50 € 15.00 € 18. Krovne konstrukcije. kotvi. tavanice. Krovnu konstrukciju postaviti po projektu. Obračun po m2 horizontalne projekcije krova. klamfi. Obračun po m3 ugrađene građe.00 € 12.11. Klješta. od iste vrste drveta i obradom. c. Restauracija i montaža demontirane krovne konstrukcije. algi.

pravim i kvalitetnim jelovim letvama. Letvisanje izvršiti suvim. Letvisanje izvesti suvim.6. 24/48 mm. e. Preseka 2x24/48 mm. b. a. 6. Obračun po m2 letvisane površine. Obračun po m2 plafona. na razmaku od 30 cm. Preseka 24/48 mm. preko daščane oplate. b. Obračun po m2 mereno po kosini krova. Preseka 48/48+24/48 mm. Preseka 48/48 mm. Nabavka i letvisanje plafona jelovim letvama preseka 24/48 mm. m2 m2 4. Letvisanje izvršiti suvim. m2 m2 5. pravim i kvalitetnim jelovim letvama. na razmaku od 50 cm za pokrivanje krova salonitom. Za falcovani crep na 32 cm. Na 50 cm. optimalne dužine.00 € 7. 48/48 mm. Letvisanja 1. Za gusto pokrivanje na 15 cm. a. na razmaku od 15 cm. a. m2 m2 m2 m2 m2 2. m2 m2 3. a. optimalne dužine. Za mediteran na 33. Na 15 cm. optimalne dužine. Preseka 24/48 mm. 24/48 mm. Letvisanje izvesti suvim. Obračun po m2 mereno po kosini krova.00 € 18.00 2. Nabavka i izrada plafonskog drvenog roštilja od jelovih letvi preseka 24/48 cm.00 € € € € € Letvisanje krova letvama 48/48 mm. Na 30 cm.50 2. Letvisanje krova letvama 24/48 mm. 48/48 mm. b. b. niz krov i paralelno sa rogovima preko daščane oplate. 48/76 mm.00 € 16. b. Obračun po m2 plafona.50 2. a. pravim i kvalitetnim letvama. a.50 2. Preseka 48/48 mm.75 3. 24/48 mm. optimalne dužine. na razmaku od 30 cm. 24/48 mm. U cenu ulazi i pomoćna skela. a. c. m2 m2 4. za stvaranje vazdušnog prostora ispod pokrivača. za stvaranje vazdušnog prostora ispod pokrivača. pravim i kvalitetnim jelovim letvama. Za jednostruko pokrivanje na 23 cm.75 2. Letvisanje izvesti suvim. na razmaku od 23 cm za jednostruko pokrivanje biber crepom. od jelovih letvi preseka 24/48 cm. Obračun po m2 mereno po kosini krova. Letve postaviti na razmaku od 40 cm.00 € 14. optimalne dužine. Preseka 48/48 mm. pravim i kvalitetnim jelovim letvama. Letvisanje krova letvama 2x24/48 mm.50 € 2.00 € 6. c.25 € 12. optimalne dužine. 24/48 mm. paralelno sa rogovima.00 € 221 . m2 m2 1. d. Na 70 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela.50 € 6. pravim i kvalitetnim letvama. b. 48/76 mm. Na 100 cm. d.5 cm. Nabavka i izrada zidnog drvenog roštilja. Preseka 24/48 mm. b.50 € € € € 10. Na 70 cm. Za krunsko pokrivanje na 25 cm. Letvisanje krova letvama 24/48 mm.75 € 3. m2 m2 m2 m2 2. Letvisanje izvesti suvim. pravim i kvalitetnim letvama. Obračun po m2 mereno po kosini krova.50 3. optimalne dužine. U cenu ulazi i pomoćna skela. Letvisanje izvesti suvim.

m2 m2 m2 7.00 € Nabavka i postavljanje daščane podloge preko uvala krovne konstrukcije.00 € 7. Daske debljine 24 mm od suve. a. Plafona. m2 m2 9. pravim i kvalitetnim letvama. optimalne dužine postaviti na dodir i zakovati. prave i kvalitetne jelove daske. kao nosač termoizolacije i plafona. Konstrukciju izraditi od drvenih nosača ankerovanih za zid i plafon. Daske debljine 24 mm od suve. Obračun po m2 postavljene površine. m2 m2 2.20. kubeta. Letvisanje izvršiti suvim. prave i kvalitetne jelove daske. Obračun po m2 plafona. Oplata se prikiva preko remenata. b.00 € 3.00 € 6. Obloga se prikiva.00 € 9. optimalne dužine postaviti na dodir i zakovati. Nabavka i postavljanje daščane obloge. Preseka 24/48 mm. odnosno oplate. optimalne dužine. Debljine 30 mm. Preseka 48/48 mm. prave i kvalitetne jelove daske. Opšivanja 1. kao podloga za pokrivač od lima. Venca. Obračun po m2 postavljene površine. b. a. Debljine 48 mm. a. Daske debljine 24 mm od suve. kao nosača termoizolacije i gips kartonskih ploča. U cenu ulazi i pomoćna skela. m2 15. prave i kvalitetne jelove daske. Obračun po m1 konstrukcije.00 € 15. b. c. Nabavka i postavljanje daščane obloge konstrukcije badže. optimalne dužine postaviti na dodir i zakovati. optimalne dužine postaviti na dodir i zakovati. Uvala. optimalne dužine postaviti na dodir i zakovati. m1 5. Daske debljine 24 mm od suve.00 € 8. Preko polukružnih šablona nakovati letve 24/48 mm i obložiti trskom. a. Daske debljine 24 mm od suve. m2 m2 10. na razmaku od 30 cm.00 € 12. Debljine 24 mm. Obračun po m2 postavljene površine. prave i kvalitetne jelove daske. U cenu ulazi i pomoćna skela. 4. m2 12. Kosog plafona. Nabavka i postavljanje jelovih letvi preseka 24/48 cm sa donje strane rogova. Izrada konstrukcije holkela na sastavu plafona i zida.50 € 10.00 € 222 . skrojenih u vidu polukružnog šablona i postavljenih na rastojanju od 50 cm. Nabavka i postavljanje daščane obloge plafona. Nabavka i postavljanje daščane podloge preko krovne konstrukcije.50 € 22. Obračun po m2 postavljene površine. b.00 € 11. Obračun po m2 letvisane površine.

Borov pod. Sučeljavanja gerovati i soklu pričvrstiti mesinganim holšrafovima sa tiplovima na razmaku do 80 cm. a.00 € 30. Postaviti suve. a. Hrastov pod. Obračun po m2 površine poda. m2 m2 7. Hrastov pod. Prvoklasan. b. Daske spojiti na dodir i zakovati.00 € 12. od suve. m2 m2 m2 15. b. Debljine 48 mm. Sokla ulazi u cenu poda. Daske spojiti na dodir i zakovati. Preseka 48/76 mm. Obračun po m2 poda. Debljine 48 mm. Obračun po m2 površine poda. Postaviti suve.00 € 9. b. Sučeljavanja gerovati i soklu pričvrstiti mesinganim holšrafovima sa tiplovima na razmaku do 80 cm. Nabavka i postavljanje dasaka debljine 24 mm preko tavanjača. a. Daske spojiti na pero i žljeb. Prvoklasan. Obračun po m2 površine poda. Postaviti suve. b. Debljine 24 mm. Pored zidova postaviti hrastovu profilisanu soklu visine 8 cm. optimalne dužine.2 cm.50 € 45. bez čvorova i suv brodski pod izraditi po detaljima i uputstvu projektanta.00 € 50. Daske spojiti na pero i žljeb i zakovati u slepi pod.50 € 15.00 € 19. m2 m2 m2 25. a.2 cm.50 € 5. m2 m2 10. m2 m2 8.00 € 17. Slepi pod postaviti od suvih jelovih dasaka debljine 24 mm. Hrastov pod.00 € 15. a. debljine 22 mm. optimalne dužine. Debljine 48 mm. sa slepim podom. Obračun po m2 površine poda. c.00 € 223 . Daske spojiti na dodir i zakovati. debljine 2. m2 m2 5.8. bez čvorova i suv brodski pod izraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Nabavka i postavljanje slepog poda između tavanjača od dasaka debljine 24 mm.00 € 20.00 € 40. Borov pod.2 cm. a. Prvoklasan. na 50 cm. na 70 cm. Sokla ulazi u cenu poda. Jelov pod. prave i kvalitetne jelove štafle. na razmaku od 50 cm. Obračun po m2 poda. b. optimalne dužine.00 € 7. Daske spojiti na pero i žljeb. preko podloge od perlita. b. Obračun po m2 poda. Nabavka i postavljanje jelovog brodskog poda debljine 22 mm. Nabavka i postavljanje jelovog brodskog poda debljine 22 mm. Jelov pod. Nabavka i postavljanje štafli 48/76 mm. Pored zidova postaviti hrastovu profilisanu soklu visine 8 cm. Sučeljavanja gerovati i soklu pričvrstiti mesinganim holšrafovima sa tiplovima na razmaku do 80 cm. Debljine 24 mm.00 € 4. 3. prave i kvalitetne jelove daske. a. b. prave i kvalitetne jelove daske optimalne dužine. Nabavka i ugradnja borovog brodskog poda.25 € Nabavka i postavljanje slepog poda od dasaka debljine 24 mm. c. Pored zidova postaviti hrastovu profilisanu soklu visine 8 cm. Podovi 1. Debljine 24 mm. m2 m2 22. Borov pod. bez čvorova i suv brodski pod izraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Daske postaviti između tavanjača. na pero i žljeb. prave i kvalitetne jelove daske. Sokla ulazi u cenu poda. Preseka 48/76 mm. debljine 2. za nošenje poda. debljine 2. po detalju.

po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom. a.00 € 5.00 € 5. c. Obračun po m2 površine oplate. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje potpornog zida. Izrada i postavljanje jelovih lajsni na sastavima poda i zidova. a. m2 m2 m2 12. jednostrana. m1 m1 m1 2. Daske spojiti na dodir. a sučeljavanja gerovati. po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom. m2 11. dvostrana.00 € 11.17. Obračun po m2 poda. Demontirati je pažljivo i bez potresa.50 € 3. Borov pod. Obračun po m1 lajsni. Obračun po m2 površine oplate. 3. Obračun po m2 površine oplate. Nabavka. b. po tačno označenim merama. Pored zidova postaviti suve. Borove lajsne. Spoljnu oplatu raditi od obrađenih dasaka. a lajsne pričvrstiti mesinganim holšrafovima sa tiplovima na razmaku do 80 cm. a unutrašnju od neobrađenih. Temelja samca. Prvoklasan. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje potpornih zidova. Jelove lajsne. b. Lajsne pričvrsti mesinganim holšrafovima sa tiplovima na razmaku od 80 cm. Demontirati je pažljivo i bez potresa. a. m2 m2 5. na dodir. Temelja. po datim detaljima. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje temeljnih zidova. Zidova. Hrastove lajsne. Nabavka. debljine 24 mm. m2 7. Nabavka. Oplate 1. Sučeljavanja gerovati. b. Demontirati je pažljivo i bez potresa.50 € 20.50 € 17.50 € 7. Oplatu izraditi od jelove građe II klase. Hrastov pod.50 € Nabavka. Jelov pod. m2 m2 m2 8. c. Demontirati je pažljivo i bez potresa. Postaviti prvoklasne i suve lajsne. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje temelja.00 € 224 . Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm i gredica odgovarajućeg poprečnog preseka. Izrada i postavljanje jelovog brodskog poda debljine 22 mm. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm i gredica odgovarajućeg poprečnog preseka. Temeljnih zidova.50 € 37. Obračun po m2 površine oplate. po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom.00 € 9. Zidova.00 € 6. b. bez čvorova i suv brodski pod izraditi po detaljima i uputstvu projektanta.00 € 9. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm i gredica odgovarajućeg poprečnog preseka. c. a. bez čvorova i prave lajsne.

50 € 10. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm. Nabavka. Za balkonsku ploču. Nabavka. m2 m1 6. Obračun po m2 tavanice. b. Za A.00 € 2. a. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm i gredica odgovarajućeg poprečnog preseka. Po m2. Demontirati je pažljivo i bez potresa. Demontirati je pažljivo i bez potresa. Obračun po m1 oplate. Demontirati je pažljivo i bez potresa. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje serklaža. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm sa podupiračima. b. Demontirati je pažljivo i bez potresa. Obračun po m2 površine oplate. Nabavka. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm i fetni sa podupiračima. Visine do 25 cm. Uraditi je po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom.8. m2 m2 6. po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom. Nabavka. m2 7. Demontirati je pažljivo i bez potresa. Nadvratnika. U cenu ulaze i podupirači. po m1. m1 m1 m2 11.B. m1 m1 5. c. a. c. m2 2. Preseka 30x30 cm.00 € 17. m2 m2 m2 m2 7.00 € € € € 225 . postavljanje i demontaža oplate za betoniranje tavanica sa montažnim gredicama i puniocima. Nabavka. b. Obračun po m2 tavanice. U cenu ulaze i podupirači. po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom. U cenu ulaze i podupirači. Preseka 30x30 cm. po m1. sa podupiračima.00 6. po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom. d.00 € 6. Obračun po m1 oplate.50 € 15. Nabavka. Demontirati je pažljivo i bez potresa. c. b.00 8.00 € 12. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje nadprozornika i nadvratnika preseka 25x25 cm.00 € 18. Po m2. po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom. a.00 € 11.50 € 19. Preseka 25x25 cm. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje podvlaka. Za montu. Nabavka. Nadprozornika. ploču. Demontirati je pažljivo i bez potresa. Oplatu izraditi od fetni sa podupiračima. koji ulaze u cenu oplate. Za A. b. Obračun po m2 površine oplate.00 € 7. ploču sa vidnim podvlakama.B.50 € 13. na licu mesta. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje nadprozornika.50 10. po m1. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje armirano betonske ploče. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje stubova preseka 25x25 cm. a. po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm sa podupiračima. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm ili 48 mm. Obračun po m2 površine oplate. Preseka 25x25 cm.

Širine do 25 cm. postavljanje i demontaža oplate za izradu svoda.00 12.00 € 30. a. Obračun po m1 luka. a.00 € 36. Demontirati je pažljivo i bez potresa. Do 25 cm.24. m1 m1 m2 10. Do 50 cm. c. U cenu ulaze i podupirači. Demontirati je pažljivo i bez potresa. m1 m1 m1 12. Remenate i oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm i fetni sa podupiračima. Nabavka. b. U cenu ulaze i podupirači. Za obrazni nosač. m2 m2 m2 m2 m2 15. c.00 11.50 € 22.50 € 20. a. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje profilisanog venca ortogonalne projekcije do 25 cm. c. b. b. Obračun po m1 venca. Remenate i oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm i 48 mm i fetni sa podupiračima.00 € 226 .00 € 30. Obračun po m2 površine oplate. b.50 10. Za podest. po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom. Za plitki svod.00 11. Demontirati je pažljivo i bez potresa. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje stepeništa i podesta. Demontirati je pažljivo i bez potresa. Obračun po m2 površine svoda. Izrada. Obračun po m1 stepenika. Za svod. Za kosu ploču. Za stepenište i podest. Nabavka.00 € 37. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm i fetni sa podupiračima.00 € € € € € 29. a. e. d. Demontirati je pažljivo i bez potresa. Nabavka. a. po tačno označenim merama. Premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom. postavljanje i demontaža oplate za izradu luka širine do 25 cm. Za krstati svod. postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje stepenika. Po m2. Izrada. m2 m2 m2 28. Za kolenastu ploču. po tačno označenim merama. Širine do 50 cm. m1 2. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm.50 € 30. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm ili 48 mm sa svim podupiračima.00 € 33.00 € 15. po tačno označenim merama i premazati je starim uljem ili sličnim sredstvom. U cenu ulaze i podupirači. Preko 50 cm. po tačno označenim profilima i merama.

00 € Izrada zaštitne nadstrešnice. Konstrukciju za podupiranje izraditi od gredica i podupirača. postavljanje i demontaža podupirača za podupiranje zidova i međuspratne konstrukcije radi probijanja novih otvora. Obračun po m1. b. m2 m2 m2 6. m1 12. Krovne konstrukcije. Ostali tesarski radovi 1. izraditi kapiju sa dva krila i okovati kovačkim šarkama. Baraku izvesti od montažnih elemenata ili dasaka debljine 1" sa drvenom konstrukcijom.50 m. Dimenzija 1. postavljanje i demontaža oplate za betoniranje tavanica sa gotovim gredicama i puniocima. Obračun po m2 nadstrešnice. komplet.00 € 4. a. Međuspratne konstrukcije.00 € 55. m2 2.25 € 3.0 m.0 m.00 € 4.00 € 227 . Montaža i demontaža priručne barake za smeštaj alata. a. Ograda se koristiti za sve vreme trajanja radova. Oplatu izraditi od gredica i podupirača.00 € 5. Podupiranje zidova radi probijanja otvora. Krovna konstrukcija se podupire radi intervencije na zidovima ispod nje. Nabavka. Postaviti kapije i table sa upozorenjem za prolaznike. Nadstrešnicu uraditi od drvene građe ili čeličnih cevi za skelu. Oplatu izraditi od fetni sa svim podupiračima. Nabavka. 75. Kom. Dimenzija 3. demontira i ponovo montira. 10.0x2. Izrada i montaža tesarske kapije dimenzija 3.0 m.0x2.0x2. c. Obračun po m2 površine. Kapiju i stubove obojiti. U cenu ulazi i bojenje ograde. m2 2.10. Obračun po m2 barake. b.50 € 11. koji se pričvršćuje drvenim letvama. Pokriti je daskama debljine 2" i ter papirom. m2 5. m2 6. 25. Tavanske konstrukcije. Baraku pokriti daskama i ter papirom ili salonitom.00 € Podupiranje krovne konstrukcije. Demontirati je pažljivo i bez potresa. Montaža i demontaža zaštitne ograde od drvenih stubova i daščane oplate. Postaviti rezu i katanac. materijala i radnika. Obračun po m2 ograde. Obračun po komadu kapije. Na svakih 2 m postaviti stubove visine 2 m.00 € 5. Nadstrešnica postaviti na visini od 2. Obračun po m2 tavanice. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća se jedanput bez obzira da li se u toku radova. Kom. Postaviti stubove. Podupiranja 1.

Obračun po m3 građe. tavanjače i drugo zaštititi od insekata. Zaštitno prskanje drvenih elemenata protiv požara i insekata. Nabavka i montaža drvenih sklopivih stepenica za tavan objekta.00 € 7. Zaštitni premaz drvenih elemenata. Izrada novog podijuma sa četiri stepenika. Vezu izvesti prema detaljima i uputstvu projektanta.50 € 228 . da se tavanski otvor može nesmetano zatvarati. Stepenice pričvrstiti za pod tavana i sklopiti na tavan. Podpatosnice podijuma izvesti od falcovanih dasaka na pero i žljeb. tavanjače i drugo zaštititi od požara i insekata specijalnim impregnirajućim sredstvima. Obračun po m1 koruba. rezom za katanac i katancem. Podijum izvesti u svemu prema projektu i detaljima.00 € 9. Drvene elemente konstrukcije krova. Podijum izraditi sa potkonstrukcijom od drvenih greda jelove građe. m2 12. Zatege pričvrstiti kotvama za zid i preko ispuštenih ankera Ø25 mm koji ulazi u gredu.4 cm. gljivica i truljenja sa dva do tri premaza. m3 800. algi. 100. Drvene elemente konstrukcije krova. Na svaku postaviti vrata dimenzije 80x200 cm. po izboru projektanta. Konstrukciju stanarskih ostava uraditi od jelovih štafli 5x8 cm sa ispunom od letvi preseka 24/48 mm. tavanice. Korube izraditi od dasaka debljine 24 mm ili 48 mm ili postaviti specijalna cevi od plastičnog materijala. hemijskim sredstvom. Montaža i demontaža koruba za izbacivanje šuta.00 € 11. izrađenih od letvi. Demontirati postojeće zatege i na njihovo mesto postaviti nove hrastove zatege prečnika 25 cm. sa šarkama. dimenzija 8x10 cm. debljine 2. tavanice. Kom. m2 30.00 € 8. Izrada stanarskih ostava. Obračun po komadu stepenica. m2 3.00 € 12. m1 5. m2 4. Obračun po m2 urađenih zidova.6.00 € 10. visine po 25 cm. Obračun po m2 prskane površine. Obračun po m2 obrađene površine. Obračun po m2 podijuma. Postavljanje zatega od hrastove građe.

8. 3. Demontaže Pokrivanja Prepokrivanja Ostali pokrivački radovi 231 233 236 239 229 . 2. 4. POKRIVAČKI RADOVI 1.

.

m2 0. Šut prikupiti. Od ćeramide.50 € 1. izneti.75 € 1. Grbine i slemena skinuti sa krova na bezbedan način. Obračun po m1 grbina i slemena. Šut prikupiti.00 € 2. 4. Obračun po m2 kose površine. Šut prikupiti. Od falcovanog crepa. Demontaže 1. Od eternit ploča. Šut prikupiti. m2 m2 1. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od mediteran crep. Šut prikupiti. Šut prikupiti.00 € 1. Skidanje krovnog pokrivača od eternit ploča. Od salonita.00 € 1. m2 m2 m2 2. Skidanje hidro izolacije krova.50 € 4. m2 m2 m2 1. Od ćeramide. izneti.25 € 2. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.75 € 15. Šut prikupiti. izneti. Skinuti izolaciju na bezbedan način. izneti. a.75 € Skidanje krovnog pokrivača od ćeramide. Skinuti crep na bezbedan način.00 € 9. Obračun po m2 kose površine. m1 m1 m1 1.50 € 231 .50 € 2. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 letvisane površine.00 € 14. Hidro izolacije. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. Skinuti eternit ploče na bezbedan način. Skidanje daščane podloge sa krovne konstrukcije. Skidanje grbina i slemena od slemenjaka. a. Skinute letve utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m2 kose površine. Skidanje krovnih letvi. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. m2 1. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. c. Obračun po m2 izolacije. b.00 € 12. Od lima. izneti. Obračun po m2 kose površine. b. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izneti. Skinuti ćeramidu na bezbedan način. Od salonit ploča. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Daske pažljivo skinuti. Od slemenjaka.1. a. Termo izolacije. Od ćeramide. sa podlogom. m2 m2 2.00 € 6. b. b. Od biber crepa. Skidanje krovnog pokrivača od biber crepa. c. c.

Od biber crepa. Obračun po m2 kose površine. Kamene ploče pažljivo demontirati. Obračun po m2 kose površine. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Obračun po m1 slemena i grbina. c. spustiti.50 € 232 . e. m2 3. Demontaža krovnog pokrivača od lima. Crep pažljivo demontirati. Od salonit ploča. Šut prikupiti. spustiti. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Obračun po m2 kose površine. Šut prikupiti. spustiti. izneti. a. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. spustiti.50 € 1. b. izneti. c. spustiti.50 € 32. Obračun po m2 kose površine. Šindru pažljivo demontirati. b. Eternit ploče pažljivo demontirati. Šut prikupiti. Šut prikupiti.00 3. m2 m2 m2 m2 m2 2. d. c.00 € 28. spustiti. m2 m2 5.00 € 10. Demontaža krovnog pokrivača od šindre. Od kamenih ploča. Od ćeramide.50 € 26.00 € 2. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Od biber crepa. Demontaža grbina i slemena od ćeramide. Obračun po m2 kose površine. Obračun po m2 kose površine. Od falcovanog crepa.00 € 2. Demontaža krovnog pokrivača od kamenih ploča. m2 m2 m2 3. dvostruko pokrivanje.00 2. Šut prikupiti.00 € 5.50 2. m2 17.00 € 29. Od slemenjaka. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Ćeramidu pažljivo demontirati.50 € 2. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Demontaža krovnog pokrivača od biber crepa. Od šindre. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. prosto pokrivanje. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Ćeramidu pažljivo demontirati. Od mediteran crepa. a. m2 m2 4. izneti. a. izneti.00 € 23. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Od biber crepa. m1 m1 m1 3. izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Lim pažljivo demontirati. b. Pre demontaže izvršiti obeležavanje šindre i izraditi plan postojećeg stanja. Od eternit ploča. izneti. Od salonit ploča 105x122 cm. a. Demontaža krovnog pokrivača od ćeramide. a. spustiti. Od ćeramide. izneti.50 € € € € € 21. jednostruko pokrivanje.50 2. b. Od salonita. Od ćeramide. sa podlogom. Šut prikupiti. Šut prikupiti.16. b. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Demontaža krovnog pokrivača od eternit ploča.

Obračun po m2 postavljene površine. U prvom i poslednjem redu postaviti po dva reda crepa. Crep mora biti ravan. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od slemenjaka u produžnom malteru. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 postavljene površine.00 € 5. m2 1. U prvom i poslednjem redu postaviti po dva reda crepa. koje ne naležu na donji crep celom svojom vidnom dužinom postaviti trake od cinčanog lima veličine 5x34 cm. m2 13. izneti.00 € 4. očistiti. 15. Pokrivanja 1. Nabavka i jednostruko (prosto) postavljanje ravnog biber crepa. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 postavljene površine. Obračun po m2 kose površine. Šut prikupiti.50 € 233 . neoštećen i kvalitetan. m2 2. Crep mora biti ravan.50 € 2. m2 m2 1. Nabavka i postavljanje mediteran crepa. Demontaža daščane podloge sa krovne konstrukcije. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. b. Obračun po m2 kose površine. Crep mora biti ravan. Nabavka i postavljanje falcovanog crepa. m2 20. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od slemenjaka u produžnom malteru. Obračun po m2 postavljene površine. Daščanu podlogu pažljivo demontirati. Crep mora biti ravan. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru.50 € 2. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. očistiti. U prvom i poslednjem redu postaviti po dva reda crepa.00 € 34. neoštećen i kvalitetan. Podloga od talpi. Ispod dodirnih spojnica gornja dva crepa.00 € 3. Obračun po m2 postavljene površine. Podloga od dasaka. Letve pažljivo demontirati.00 € Nabavka i gusto postavljanje ravnog biber crepa. neoštećen i kvalitetan. Demontaža krovnih letvi. m2 13. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.33. neoštećen i kvalitetan. Crep mora biti ravan. Nabavka i dvostruko (krunsko) postavljanje ravnog biber crepa. a. Šut prikupiti. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. izneti. neoštećen i kvalitetan. m2 20.

U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. Ćeramidu pažljivo postaviti usuvo. m2 37.00 € 7. paralelno sa rogovima. Donju površinu štafni premazati bitulitom neposredno pre zakucavanja. Horizontalni. ručno izrađene. Prostor između donjih ćeramida mora ostati čist radi strujanja vazduha i privremenog oticanja vode u slučaju oštećenja krovnog pokrivača. Nabavka i postavljanje ćeramide sa štafnama postavljene daščane podloge i hidroizolacije. m2 42. prema detalju. Obračun po m2 površine krova.0 m. U cenu ulaze i postavljanje štafni. prema detalju. Nabavka i postavljanje ćeramide preko betonskog krova. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. prikovati impregnirane štafne.00 € 9. početni i svaki treći red ćeramide ankerovati za štafne hafterima od pocinkovanog lima. m2 40. Ćeramida postaviti preko postavljene podloge od salonita. početni i svaki treći red ćeramide ankerovati hafterima od pocinkovanog lima. m2 35. Ćeramide pažljivo uglaviti jednu preko druge u kanal salonita. Nabavka i postavljanje ćeramide usuvo. početni i svaki treći red ćeramide ankerovati za štafne hafterima od pocinkovanog lima. Ćeramidu pažljivo postaviti u produžnom malteru. m2 45.50 € 8.00 € 12. Ćeramide gornjeg reda postaviti preko sloja gustog produžnog maltera. Ćeramide gornjeg reda postaviti preko sloja gustog produžnog maltera. slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. preko daščane podloge i ter papira. Gornji red postaviti preko sloja gustog maltera. Donju površinu štafni premazati vrućim bitumenom neposredno pre zakucavanja. Obračun po m2 površine krova. Ćeramidu pažljivo postaviti usuvo. Gornji red postaviti preko sloja gustog maltera. početni i svaki treći red ćeramide ankerovati hafterima od pocinkovanog lima. Obračun po m2 površine krova. Obračun po m2 površine krova. na osovinskom razmaku od 1. Horizontalni. preko daščane podloge i ter papira. m2 32. m2 40. slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru.50 € 234 . Gornji red postaviti preko sloja gustog maltera. Prostor između donjih površina ćeramida i dna kanala salonita mora ostati čist radi strujanja vazduha i privremenog oticanja vode u slučaju oštećenja krovnog pokrivača. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. Ćeramidu pažljivo postaviti u produžnom malteru. Obračun po m2 površine krova. Horizontalni. Horizontalni. Obračun po m2 površine krova. Ćeramide pažljivo uglaviti jednu preko druge u produžnom malteru. Nabavka i postavljanje ćeramide sa štafnama i rabicom a preko daščane podloge i hidroizolacije. Preko podloge.6. ručno izrađene. rabica. Horizontalni. koji mora odgovarati ćeramidi. Ćeramide pažljivo uglaviti jednu preko druge. Nabavka i postavljanje stare ćeramide. Obračun po m2 površine krova. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru.50 € 11. početni i svaki treći red ćeramide ankerovati hafterima od pocinkovanog lima. preko daščane podloge ter papira. Nabavka i postavljanje usuvo stare ćeramide. Paralelno sa strehama postaviti horizontalne trake od rabic pletiva širine 20 cm.00 € 10. ručno izrađene. U cenu ulaze i postavljanje štafni. Paralelno sa rogovima prikovati impregnirane štafne. Nabavka i postavljanje stare ćeramide u malteru.

m1 5. da formiraju borduru. Drugi sloj ter papira lepiti vrućim bitumenom.00 € 17.50 € 19. Pre postavljanja šindru impregnirati potapanjem ili mazanjem više puta ksilolin kombijem. Po završenom postavljanu krovnog pokrivača isti premazati "Bakrilom" ili sličnim sredstvom. m2 35. Boja eternit ploča po izboru projektanta. Nabavka i postavljanje slemenjaka i grbina krova od poklapače. Nabavka i postavljanje slemena i grbina krovnog pokrivača od eternit ploča. po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m1 slemena i grbina. preko daščane oplate.00 € 18. Prvi sloj prikovati pocinkovanim ekserima sa širokom glavom. da ne dođe do preklapanja više od tri debljine tabli. Eternit postaviti po šemi za postavljanje eternita i uputstvu projektanta. Drugi sloj ter papira lepiti vrućim bitumenom sa filernim i vlaknastim dodacima. izrada i postavljanje krovnog pokrivača od hrastove šindre. kalkana. Nabavka i postavljanje krovnog pokrivača od kamenih ploča debljine 6-8 cm. a donji vrh ploče prihvatiti limenom uzanom pocinkovanom podvezom. Poklapače postaviti u produžnom malteru i sastave obraditi. Pokrivanje eternit pločama veličine 40x40 cm. Nabavka i postavljanje talasastog salonita dimenzija 105x122 cm. Ter papir postaviti u dva sloja. m2 32. Dijagonalno postavljene ploče na obe zasečene strane zakovati za podlogu pocinkovanim ekserima sa širokom glavom. U cenu ulaze i postavljanje ter papira obrada slemena i grbina. Kamene ploče postaviti i pričvrstiti pocinkovanim ekserima. Ćeramidu postaviti u produžnom malteru i sastave obraditi. Ter papir postaviti u dva sloja.13. Obračun po m1 slemena i grbina. debljine 6 mm. Eternit ploče pored horizontalnih i vertikalnih ivica (strehe. m1 7. Obračun po m2 postavljene površine. sa preklopima širine 15 cm. suva i bez čvorova. U cenu ulaze i postavljanje ter papira.00 € 15. prozora i slično) postaviti paralelno sa ivicama. Šindru izraditi i postaviti po projektu. Uglove određenih tabli saseći. Table postaviti sa preklopom i pričvrstiti pocinkovanim zavrtnjima debljine 6 mm sa podmetačom i pocinkovanom pločicom. dva do tri puta.00 € 16. a ploče u polju dijagonalno. sa preklopima širine 15 cm. Nabavka i postavljanje slemenjaka i grbina krova od ćeramide. Obračun po m1 slemena i grbina. Nabavka građe. preko daščane podloge.00 € 14. detaljima i uputstvu projektanta. m1 6.00 € 235 . slemena. Građa za izradu šindre mora biti kvalitetna. m2 14. Prvi sloj prikovati pocinkovanim ekserima sa širokom glavom. slemena i grbina. m2 10. m1 5. dimnjaka. Nabavka i postavljanje slemena i grbina krovnog pokrivača od salonit ploča. Obračun po m1 slemena i grbina.50 € 20. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina. Obračun po m2 postavljene površine. Obračun po m2 postavljene površine. Obračun po m2 postavljene površine. debljine 4 mm.

U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od slemenjaka u produžnom malteru.00 € 22. Crep pažljivo demontirati. očistiti i izvršiti plombiranje slabih delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" i strugotinom od istog drveta. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. "Tegola canadese". e.00 € 12. utovariti i odvesti na gradsku deponiju. Falcovanim crepom. nerđajućim ekserima sa širokom glavom ili nerđajućim spojkama. Izvršiti zaštitu potapanjem ili mazanjem više puta ksilolin kombijem. Prestige standard. Nabavka i postavljanje krovne bitumenske šindre. U cenu ulaze i pokrivanje uvala. Pokrivač postaviti po projektu. U prvom i poslednjem redu postaviti po dva reda crepa. utovariti i odvesti na gradsku deponiju. Tegolu postaviti po uputstvu proizvođač i projektanta.00 15. Crep postaviti sa dodatkom do 20% novog po uzoru na postojeći. tipa Standard. grbina.00 31. slemena i slično. Obračun po m2 postavljene površine. b. Crep pažljivo demontirati. bez čvorova. Classic. prosto pokrivanje. Biber crepom. f. Standard.00 € € € € € € € € 3. Šindru pričvrstiti za daščanu podlogu. Obračun po m2 postavljene površine. Prestige elite. Crep postaviti jednostruko (prosto) sa dodatkom do 20% novog po uzoru na postojeći. Prestige traditional. b. Crep postaviti gusto sa dodatkom do 20% novog po uzoru na postojeći. Crep pažljivo demontirati. izvaditi eksere. a.00 29.00 25. Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od falcovanog crepa. m2 25. šut prikupiti. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 12.00 25.00 € 9. očistiti i pripremiti za postavljanje.50 € 4. 10. Po završenom postavljanu krovnog pokrivača isti premazati "Bakrilom" dva do tri puta. Oštećen ili vitoperan crep odbaciti. Postojeću šindru detaljno pregledati. očistiti i pripremiti za postavljanje. dvostruko (krunsko). gusto pokrivanje. a. očistiti i pripremiti za postavljanje. šut prikupiti. Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od biber crepa. m2 m2 9. Obračun po m2 postavljene površine. b. Prepokrivanja 1. U prvom i poslednjem redu postaviti po dva reda crepa. Traditional. detaljima i uputstvu projektanta. m2 2. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. koja se obračunava posebno. Oštećen ili vitoperan crep odbaciti. gusto. c. Obračun po m2 postavljene površine.21.50 13. po izboru projektanta. šut prikupiti. Mediteran crepom. a.00 € 236 . Oštećen ili vitoperan crep odbaciti. g. Master.00 15. Dotrajalu ili nedostajuću šindru zameniti istom od suvog i kvalitetnog drveta. Obračun po m2 pokrivene površine. utovariti i odvesti na gradsku deponiju. Biber crepom. Postavljanje krovnog pokrivača od postojeće šindre. m2 m2 11.00 € Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od biber crepa. Prestige kompakt. h. d. Ispod dodirnih spojnica gornja dva reda crepa. koje ne naležu na donji crep celom svojom vidnom dužinom postaviti trake od cinčanog lima veličine 5x34 cm.

Ćeramidu pažljivo postaviti u produžnom malteru.50 € 9. m2 22. Ćeramidu postaviti sa dodatkom do 20% nove ili stare po uzoru na postojeću. Oštećene ili vitoperne ćeramide odbaciti. šut prikupiti. Ćeramide gornjeg reda postaviti preko sloja gustog produžnog maltera. prikovati impregnirane štafne. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. Obračun po m2 površine krova.50 € 7. šut prikupiti.00 € 237 .6. očistiti i pripremiti za postavljanje. Paralelno sa strehama postaviti horizontalne trake od rabic pletiva širine 20 cm. Paralelno sa rogovima prikovati impregnirane štafne. utovariti i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 površine krova. početni i svaki treći red ćeramide ankerovati za štafne hafterima od pocinkovanog lima. očistiti i pripremiti za postavljanje. Ćeramidu postaviti sa dodatkom do 20% nove ili stare po uzoru na postojeću. preko štafni i rabica. prema detalju. Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od ćeramide. Ćeramidu pažljivo postaviti usuvo. Preko podloge. početni i svaki treći red ćeramide ankerovati hafterima od pocinkovanog lima. Ćeramide pažljivo uglaviti jednu preko druge u produžnom malteru. očistiti i pripremiti za postavljanje. preko betonske ploče. Ćeramidu pažljivo demontirati. očistiti i pripremiti za postavljanje. Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od ćeramide. Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od ćeramide. Gornji red postaviti preko sloja gustog maltera. preko betonske konstrukcije krova.50 € 10. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. Oštećene ili vitoperne ćeramide odbaciti. Prostor između donjih ćeramida mora ostati čist radi strujanja vazduha i privremenog oticanja vode u slučaju oštećenja krovnog pokrivača. paralelno sa rogovima. Ćeramidu pažljivo demontirati. prema detalju. m2 17. Horizontalni. utovariti i odvesti na gradsku deponiju. preko daščane podloge i ter papira. Donju površinu štafni premazati vrućim bitumenom neposredno pre zakucavanja. Oštećene ili vitoperne ćeramide odbaciti. Obračun po m2 površine krova. Oštećene ili vitoperne ćeramide odbaciti. početni i svaki treći red ćeramide ankerovati hafterima od pocinkovanog lima. U cenu ulaze i postavljanje štafni. utovariti i odvesti na gradsku deponiju. Donju površinu štafni premazati bitulitom neposredno pre zakucavanja. preko daščane podloge i ter papira. Ćeramidu pažljivo demontirati.0 m. Ćeramide pažljivo uglaviti jednu preko druge. Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od ćeramide. Ćeramidu postaviti sa dodatkom do 20% nove ili stare po uzoru na postojeću. Ćeramidu postaviti sa dodatkom do 20% nove ili stare po uzoru na postojeću. slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. očistiti i pripremiti za postavljanje. Obračun po m2 površine krova. m2 15. slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. u malteru. u produžnom malteru. početni i svaki treći red ćeramide ankerovati za štafne hafterima od pocinkovanog lima. šut prikupiti. Horizontalni. Horizontalni. Gornji red postaviti preko sloja gustog maltera. preko štafni. Obračun po m2 površine krova. m2 20. Ćeramidu postaviti sa dodatkom do 20% nove ili stare po uzoru na postojeću. rabica. Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od ćeramide. Ćeramidu pažljivo demontirati. preko daščane podloge i ter papira. Oštećene ili vitoperne ćeramide odbaciti. Gornji red postaviti preko sloja gustog maltera. Horizontalni. utovariti i odvesti na gradsku deponiju. Ćeramidu pažljivo demontirati. na osovinskom razmaku od 1. U cenu ulaze i postavljanje štafni. rabica. šut prikupiti.00 € 8. šut prikupiti. preko daščane podloge i ter papira. m2 17. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produžnom malteru. utovariti i odvesti na gradsku deponiju.

U cenu ulaze i postavljanje ter papira i obrada slemena i grbina. m1 5. po detaljima i uputstvu projektanta. očistiti i pripremiti za postavljanje. Obračun po m1 grbine i slemena. sa dodatkom novog salonita do 25%. Pokrivač izvesti po projektu. Obračun po m2 postavljene površine. šut prikupiti. Ćeramidu pažljivo postaviti u gustom produžnom malteru. m2 10. m2 17. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Slemenjake pažljivo postaviti u gustom produžnom malteru.11. sa dodatkom nove do 25%. m2 35.00 € 14. detaljima i uputstvu projektanta. očistiti i pripremiti za postavljanje. Izvršiti zaštitu potapanjem ili mazanjem više puta ksilolin kombijem. Ćeramidu postaviti sa dodatkom do 20% nove ili stare po uzoru na postojeću. kako bi se postavile na ista mesta. Po završenom postavljanu krovnog pokrivača premazati sa "Bakrilom" dva do tri puta. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. Pre demontaže izvršiti obeležavanje šindre sa izradom plana postojećeg stanja. sa poklapačama.50 € 13. Table postaviti sa preklopom i pričvrstiti pocinkovanim zavrtnjima debljine 6 mm sa podmetačom i pocinkovanom pločicom. sa preklopima širine 15 cm. Šindru koja je dotrajala ili nedostaje zameniti istom od suvog i kvalitetnog drveta. Obračun po m2 postavljene površine. Demontaža i ponovno pokrivanje krova kamenim pločama. očistiti i složiti na gradilišnu deponiju. a oštećeni odbaciti. utovariti i odvesti na gradsku deponiju.00 € 16. Obračun po m2 postavljene površine. bez čvorova. Pokrivač izvesti po projektu. očistiti. Oštećene ili vitoperne ćeramide odbaciti. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina. Demontaža i ponovno pokrivanje krovnog pokrivača od salonit ploča 105x122 cm. Podlogu od ter papir postaviti u dva sloja. Prvi sloj prikovati pocinkovanim ekserima sa širokom glavom. šut prikupiti. Šut prikupiti. utovariti i odvesti na gradsku deponiju. Šindru pažljivo spustiti. m1 5. Demontaža i ponovno postavljanje grbina i slemena krova. Drugi sloj ter papira lepiti vrućim bitumenom. Kamene ploče postaviti i pričvrstiti pocinkovanim ekserima. izvaditi eksere. Po završenom postavljanu krovnog pokrivača premazati sa "Bakrilom" dva do tri puta.50 € 15. Šindru pregledati i plombirati oštećene delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" i strugotinom od iste vrste drveta.00 € 12. Izvršiti zaštitu potapanjem ili mazanjem više puta ksilolin kombijem.00 € 238 . sa dodatkom novih ploča do 25 %. Šindru pažljivo spustiti. detaljima i uputstvu projektanta. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. izvaditi eksere. Pre demontaže sve table salonita obeležiti. Slemenjake postaviti sa dodatkom do 20% novih ili starih po uzoru na postojeće. Obračun po m1 grbine i slemena. očistiti i oštećene odbaciti. Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od šindre. Obračun po m2 postavljene površine. Pre demontaže izvršiti obeležavanje šindre sa izradom plana postojećeg stanja. m2 42. Nabaviti nove kamene ploče po uzoru na postojeće. Šut prikupiti. izneti. Demontaža i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od šindre. Salonit pažljivo demontirati. Ćeramidu pažljivo demontirati. izneti. Demontaža i ponovno postavljanje grbina i slemena krova od ćeramide. Slemenjake pažljivo demontirati. Oštećene ili vitoperne slemenjake odbaciti. pregledati i plombirati oštećene delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" i strugotinom od iste vrste drveta. Kamene ploče pažljivo demontirati.

4. Biber crep postaviti u produžnom malteru razmere 1:2:6. Biber crep postaviti u produžnom malteru razmere 1:2:6.50 € Pokrivanje ogradnih zidova biber crepom jednostruko. Biber crepom dvostruko.50 € 7.00 € 6. a. oštećene ili polomljene slemenjake pažljivo demontirati.75 € 1. Obračun po m1 ogradnog zida. Zamena polomljenog biber crepa. Kom. Zamena polomljenih ćeramida. Pregledati krov. b. Biber crep. Kom.50 € 11. Zamena polomljenih poklapača na slemenima i grbinama. Novopostavljena ćeramida mora biti po uzoru na postojeću. Polomljeni crep odvesti na gradsku deponiju. 3.50 € 239 .00 € 5 Pokrivanje ogradnih zidova falcovanim jednostruko. Obračun po komadu slemenjaka. Biber crepom jednostruko. m1 m1 7. Pregledati slemena i grbine. Obračun po komadu crepa. oštećene ili polomljene ćeramide pažljivo demontirati. Falcovanim crepom u dva reda. Polomljenu ćeramidu i šut odvesti na gradsku deponiju. Pregledati krov. Zamena polomljene ćeramide na slemenima i grbinama. Polomljene slemenjake i šut odvesti na gradsku deponiju. očistiti ležišta od maltera za novu ugradnju. 1. Ostali pokrivački radovi 1. očistiti ležišta i postaviti nove po uzoru na postojeće. U dva reda. Obračun po m1 ogradnog zida. m1 m1 5. 0. b. oštećen ili polomljen crep pažljivo demontirati i postaviti novi. Polomljenu ćeramidu odvesti na gradsku deponiju. Ćeramidu postaviti u produžnom malteru razmere 1:2:6. Kom. Kom. a. Pregledati slemena i grbine. Mediteran crep. b. po uzoru na postojeći. 2. Slemenjake postaviti u produžnom malteru i sastave obraditi. Ćeramidu postaviti u produžnom malteru i sastave obraditi.50 € 12. Pokrivanje ogradnih zidova ćeramidom u jednom redu. Kom. Obračun po m1 ogradnog zida. oštećenu ili polomljenu ćeramidu pažljivo demontirati i postaviti novu.10 € 1. Kom. 2.00 € 7. Obračun po komadu ćeramide. a. Novopostavljena ćeramida mora biti po uzoru na postojeću. a b Falcovanim crepom u jednom redu. m1 m1 5. Obračun po komadu ćeramide. c. Falcovani crep. U jednom redu.10 € 10.50 € 12.

Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m1 2. Postojeće rastinje ukloniti i očistiti ćeramide. Čišćenje krova pokrivenog ćeramidom. Pažljivo očistiti krovne uvale. Paziti da se ne oštete redovi ćeramida.50 € 14.50 € 15. Postojeće grbine i slemena očistiti od ispucalog maltera.13. Obračun po m1 grbine i slemena. Zamazivanje grbina i slemena od ćeramide. m2 2. Zamazivanje grbina i slemena od poklapača. Spraviti slabiji produžni malter i obraditi grbine i slemena. m1 2. Postojeće grbine i slemena očistiti od ispucalog maltera. Obračun po m1 grbine i slemena. Obračun po m2 površine krova. izneti.50 € 240 . Spraviti slabiji produžni malter i obraditi grbine i slemena.

13.9. 18. 19. 17. 14. IZOLATERSKI RADOVI 1. 6. 11. 2. 12. Temelji Temeljni i podrumski zidovi Kapilarna vlaga Podloge Mokri čvorovi Terase Ravni krovovi Krovovi Potkrovlja Zidovi Plafoni Akustika Podovi Fasade Dimnjaci Ventilacioni kanali Cevna mreža Cevovodi i rezervoari Klima kanali Hladne ostave Ostali izolaterski radovi 243 246 252 254 260 264 268 273 276 279 284 285 286 291 294 295 296 297 301 303 304 241 . 4. 10. 20. 3. 16. 21. 8. 15. 9. 5. 7.

.

Kondor 3. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. Dva Kondora 3 sa tri sloja Bitumena. m2 2. Obračun po m2 izolacije.00 € Nanošenje sloja bitumena "MBH" sa premazom bitulita. na temperaturi višoj od 10 stepeni. Obračun po m2 obrađene površine. sa preklopom 15 cm.00 € 243 .vruć premaz bitumenom "MTH" . Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. D. .Kondor 3. na temperaturi višoj od 10 stepeni. Kondor 3 sa dva sloja Bitumena. Kondorfleks V3 sa dva sloja Bitumena.Kondor 3.00 € 3. zalepljen za podlogu . Podloga mora biti suva i dobro očišćena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . C. zalepljen za podlogu . A. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm.00 € m2 13.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.vruć premaz bitumenom "MTH" . zalepljen za podlogu . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Nanošenje hladnog premaza bitulita "A" preko temelja. Dva Kondora 3 sa dva sloja Bitumena.hladan premaz bitulitom "A" .vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.vruć premaz bitumenom "MTH" .Kondor 3.1. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.00 € m2 10. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. Izrada hidroizolacije temelja.00 € m2 11. Bitumensku traku zalepiti odmah.hladan premaz bitulitom "A" .vruć premaz bitumenom "MTH" .Kondor 3. m2 8. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . B. 1.Kondorfleks V3. Obračun po m2 obrađene površine.vruć premaz bitumenom "MTH" . m2 2. Podloga mora biti suva i dobro očišćena.vruć premaz bitumenom "MTH" . Temelji 1. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. zalepljen za podlogu . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.hladan premaz bitulitom "A" . na temperaturi višoj od 10 stepeni. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge.hladan premaz bitulitom "A" .

vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .Kondorfleks V3.vruć premaz bitumenom "MTH" .vruć premaz bitumenom "MTH" .hladan premaz bitulitom "A" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . . zalepljen za podlogu .hladan premaz bitulitom "A" . Kondor 3 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. zalepljen za podlogu .vruć premaz bitumenom "MTH" .hladan premaz bitulitom "A" .vruć premaz bitumenom "MTH" .vruć premaz bitumenom "MTH" . m2 17. .vruć premaz bitumenom "MTH" . .Kondorfleks V3. Dva Kondorfleksa V3 sa dva sloja Bitumena.vruć premaz bitumenom "MTH" .00 € H. zalepljen za podlogu .Gralbit I-1/10.Kondorfleks V3. .00 € J. Kondor 4 i Gralbit sa dva sloja Bitumena. Kondorfleks V3 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. zalepljen za podlogu .vruć premaz bitumenom "MTH" . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .vruć premaz bitumenom "MTH" .vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . m2 16.hladan premaz bitulitom "A" . m2 17. zalepljen za podlogu . Obračun po m2 izolacije.00 € I.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.Kondor 3.E. m2 15. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. m2 14. zalepljen za podlogu . Kondor 4 i Gralbit sa tri sloja Bitumena.00 € 244 .Kondor 4.Gralbit I-1/10. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .Kondorfleks V3. Obračun po m2 izolacije.00 € G. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.00 € F.vruć premaz bitumenom "MTH" .Kondor 4.Kondorfleks V3. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Dva Kondorfleksa V3 sa tri sloja Bitumena. m2 15.Gralbit I-1/10.vruć premaz bitumenom "MTH" .hladan premaz bitulitom "A" . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.hladan premaz bitulitom "A" .Gralbit I-1/10.vruć premaz bitumenom "MTH" .

varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm.Gralbit I-1/10. varen za podlogu .00 € L. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Obračun po m2 izolacije.Kondorfleks V4.hladan premaz bitulitom "A" .00 € 15. Varen sloj Kondor 4.Kondorfleks V4. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm.hladan premaz bitulitom "A" . na temperaturi višoj od 10 stepeni. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .hladan premaz bitulitom "A" . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. Izrada hidroizolacije temelja. Varena dva sloja Kondora 4. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. Obračun po m2 izolacije. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. zalepljen za podlogu . A. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva.hladan premaz bitulitom "A" . varen za podlogu Obračun po m2 izolacije. m2 13.Kondorfleks V4. varen za podlogu . varen za podlogu 245 .vruć premaz bitumenom "MTH" .vruć premaz bitumenom "MTH" .Kondorfleks V4. m2 9. Kondorfleks V4 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Traku zalepiti celom površinom. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.00 € B. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. na temperaturi višoj od 10 stepeni. m2 16. Obračun po m2 izolacije.00 € C. m2 5.hladan premaz bitulitom "A" . Kondorfleks V4 i Gralbit sa dva sloja Bitumena. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge.hladan premaz bitulitom "A" .vruć premaz bitumenom "MTH" .vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.00 € 18. sa preklopima 10 cm.vruć premaz bitumenom "MTH" .Gralbit I-1/10. zalepljen za podlogu .Kondor 4. .Kondor 4. Varena dva sloja Kondorfleksa V4. Traku zalepiti celom površinom.K. Varena dva sloja Kondora 4 i Bitumen. varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. Izrada hidroizolacije temelja. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . A. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . sa preklopima 10 cm.Kondor 4. m2 18.Kondor 4.

hladan premaz bitulitom "A" . Nanošenje hladnog premaza bitulita "A" preko temeljnih zidova.hladan premaz bitulitom "A" .vruć premaz bitumenom "MTH" .00 € Nanošenje sloja bitumena "MTH" sa premazom bitulita preko temeljnih zidova. 1. sa preklopom 15 cm. Obračun po m2 obrađene površine. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.Kondor 4. varen za podlogu . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem.hladan premaz bitulitom "A" . Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Izrada hidroizolacije temeljnih zidova.vruć premaz bitumenom "MTH" . m2 12. na temperaturi višoj od 10 stepeni. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .. zalepljen za podlogu . .vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.00 € C. Bitumensku traku zalepiti odmah. Obračun po m2 obrađene površine. Temeljni i podrumski zidovi 1. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .vruć premaz bitumenom "MTH" . m2 10.00 € 2. B. m2 11. varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. Obračun po m2 izolacije. varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. Podloga mora biti suva i dobro očišćena. zalepljen za podlogu .vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. m2 2. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .Kondor 3. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm.Kondorfleks V4. A. . Podloga mora biti suva i dobro očišćena. Varena dva sloja Kondorfleksa V4 i Bitumen. na temperaturi višoj od 10 stepeni. Dva Kondora 3 sa dva sloja Bitumena.Kondorfleks V4. Varen sloj Kondorfleksa V4 i Bitumen.00 € B. m2 15.00 € 3. varen za podlogu .00 € m2 9.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. na temperaturi višoj od 10 stepeni. Kondor 3 sa dva sloja Bitumena.Kondor 3. m2 3. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .Kondor 3.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C.00 € 246 .Kondorfleks V4.hladan premaz bitulitom "A" . stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm.

vruć premaz bitumenom "MTH" . . Obračun po m2 izolacije. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . zalepljen za podlogu 247 m2 18. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .hladan premaz bitulitom "A" . A. zalepljen za podlogu . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem.vruć premaz bitumenom "MTH" .Kondorfleks V3.00 € F. zalepljen za podlogu .hladan premaz bitulitom "A" . m2 15. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge.hladan premaz bitulitom "A" .vruć premaz bitumenom "MTH" .Kondor 4.Kondorfleks V3.Kondor 3.Kondor 3. sa spoljne strane.vruć premaz bitumenom "MTH" .Kondorfleks V3.vruć premaz bitumenom "MTH" .vruć premaz bitumenom "MTH" . Kondor 3 i Gralbit sa tri sloja Bitumena.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. zalepljen za podlogu . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .vruć premaz bitumenom "MTH" . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. .hladan premaz bitulitom "A" . Kondorfleks V3 sa dva sloja Bitumena.00 € D.Kondor 3.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. Kondor 4 i Gralbit sa dva sloja Bitumena. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. m2 12.Gralbit I-1/10. m2 20. m2 17. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .vruć premaz bitumenom "MTH" . Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. Dva Kondora 3 sa tri sloja Bitumena.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.hladan premaz bitulitom "A" . . Dva Kondorfleksa V3 sa dva sloja Bitumena. Izrada hidroizolacije temeljnih zidova. zalepljen za podlogu .00 € B. Dva Kondorfleksa V3 sa tri sloja Bitumena. na temperaturi višoj od 10 stepeni.00 € 9.vruć premaz bitumenom "MTH" . zalepljen za podlogu . sa preklopom 15 cm. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm.00 € E.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. Bitumensku traku zalepiti odmah. .hladan premaz bitulitom "A" .Kondorfleks V3. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.Kondorfleks V3. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .vruć premaz bitumenom "MTH" .C.

vruć premaz bitumenom "MTH" .Gralbit I-1/10.00 € 248 . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. m2 18. .Gralbit I-1/10. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Kondorfleks V4 i Gralbit sa tri sloja Bitumena.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. m2 16. zalepljen za podlogu .Gralbit I-1/10.vruć premaz bitumenom "MTH" .Kondorfleks V4.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.Kondor 3. Izrada hidroizolacije temeljnih zidova. A.hladan premaz bitulitom "A" .Kondorfleks V3.00 € F. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .hladan premaz bitulitom "A" .00 € m2 19. Obračun po m2 izolacije. m2 21. zalepljen za podlogu .hladan premaz bitulitom "A" .00 € 15.00 € E. na temperaturi višoj od 10 stepeni.Gralbit I-1/10. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. zalepljen za podlogu .hladan premaz bitulitom "A" . C. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .00 € D. sa preklopom 15 cm.Gralbit I-1/10. Kondorfleks V4 i Gralbit sa dva sloja Bitumena.vruć premaz bitumenom "MTH" .vruć premaz bitumenom "MTH" .vruć premaz bitumenom "MTH" ..vruć premaz bitumenom "MTH" . Kondorfleks V3 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. m2 20.vruć premaz bitumenom "MTH" .hladan premaz bitulitom "A" . Kondor 4 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . m2 18.Kondor 4. zalepljen za podlogu . Bitumensku traku zalepiti odmah. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem.Gralbit I-1/10. Kondor 3 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.vruć premaz bitumenom "MTH" . . Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. .Kondorfleks V4.vruć premaz bitumenom "MTH" . sa unutrašnje strane.vruć premaz bitumenom "MTH" . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. Obračun po m2 izolacije.vruć premaz bitumenom "MTH" . zalepljen za podlogu . .

hladan premaz bitulitom "A" . m2 19. m2 21.hladan premaz bitulitom "A" . .00 € C. na temperaturi višoj od 10 stepeni.Kondor 4.B.vruć premaz bitumenom "MTH" .00 € F.Kondorfleks V4. zalepljen za podlogu .Gralbit I-1/10. Traku zalepiti celom površinom.vruć premaz bitumenom "MTH" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. m2 16.Gralbit I-1/10.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. Kondorfleks V4 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.vruć premaz bitumenom "MTH" . Kondorfleks V4 i Gralbit sa dva sloja Bitumena. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. zalepljen za podlogu .vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije.vruć premaz bitumenom "MTH" . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem.vruć premaz bitumenom "MTH" . razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. m2 15. Obračun po m2 izolacije.hladan premaz bitulitom "A" .hladan premaz bitulitom "A" .00 € D. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. zalepljen za podlogu .Gralbit I-1/10. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Kondorfleks V3 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. Obračun po m2 izolacije.vruć premaz bitumenom "MTH" . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. zalepljen za podlogu . sa preklopima 10 cm.vruć premaz bitumenom "MTH" . m2 18. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .vruć premaz bitumenom "MTH" .Gralbit I-1/10.00 € 21.Kondor 4. .Kondorfleks V3.vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. Izrada hidroizolacije temeljnih zidova. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. . Kondor 4 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. 249 . zalepljen za podlogu . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .hladan premaz bitulitom "A" .00 € E.vruć premaz bitumenom "MTH" . Kondor 4 i Gralbit sa dva sloja Bitumena.vruć premaz bitumenom "MTH" .Gralbit I-1/10. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .Kondorfleks V4. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .

Kondor 4. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge.A. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm.Kondorfleks PF4 .Kondor 4.Kondorfleks V4. .hladan premaz bitulitom "A" .Kondor 4. varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . na temperaturi višoj od 10 stepeni. Bitumensku traku zalepiti odmah. Varen sloj Kondorfleksa V4. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem.hladan premaz bitulitom "A" .00 € B.vruć premaz bitumenom "MBH" .aluminijumska folija pregovana d=0. Obračun po m2 izolacije. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C.hladan premaz bitulitom "A" . m2 12. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .00 € 25. Varena dva sloja Kondorfleksa V4. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . sa preklopom 15 cm. varen za podlogu Obračun po m2 izolacije. varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. m2 9. .Kondor 4.hladan premaz bitulitom "A" .vruć premaz bitumenom "MBH" . stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem.hladan premaz bitulitom "A" . razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. postavljene preko armirano betonske podloge iznad tla i unutrašnje strane podrumskih zidova. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. varen za podlogu . Traku zalepiti celom površinom. varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. varen za podlogu . Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. Varena dva sloja Kondora 4. sa preklopima 10 cm. Obračun po m2 izolacije. m2 8.Kondorfleks PF4 250 . posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. Izrada hidroizolacije temeljnih zidova. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .00 € 26.Kondor 4. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste betonske podloge i zidne površine.Kondorfleks V4.15 mm .hladan premaz bitulitom "A" . varen za podlogu . Varen sloj Kondor 4. Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacije za zaštitu od podzemne vode visine do 4 m. m2 13. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .vruć premaz bitumenom "MTH" Obračun po m2 izolacije. na temperaturi višoj od 10 stepeni. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . a koji se posebno plaćaju.Kondorfleks V4. varen za podlogu Obračun po m2 izolacije.vruć premaz bitumenom "MBH" .Robust ploče debljine 6 mm. Preko završene hidroizolacije mora se izvesti armirano betonska kontra ploča i armirano betonski zidovi.00 € D. m2 5.00 € C.

vruć premaz bitumenom "MBH" .armirano betonski zid. .50 € 9. posebno se plaća Obračun po m2 izolacije.vruć premaz bitumenom "MBH" .vruć premaz bitumenom "MBH" . na temperaturi višoj od 10 stepeni. mase 33 kg/m3.zid od opeke. datim detaljima i uputstvu projektanta.armirano betonska kontra ploča. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste betonske podloge i zidne površine. U cenu ulazi i pomoćna skela..Kondorfleks PF4 . Debljine 5 cm.hladan premaz bitulitom "A" .aluminijumska folija pregovana d=0. 45. .Kondorfleks PF4 . Debljine 4 cm. KOD HORIZONTALNE IZOLACIJE: .Robust ploče debljine 6 mm.Kondorfleks PF4 . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem.vruć premaz bitumenom "MBH" . Obračun po m2 postavljenih ploča.hladan premaz bitulitom "A" . Ploče postaviti po projektu. .00 € 28. m2 27.Robust ploče debljine 6 mm.15 mm .vruć premaz bitumenom "MBH" .Robust ploče debljine 6 mm.aluminijumska folija pregovana d=0. b. Nabavka i postavljanje na spoljnim podrumskim zidovima termoizolacionih ploča.00 € Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacije za zaštitu od podzemne vode visine do 4 m. "Styrodur" 3035 CS BASF. debljine 3 cm. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm.00 € 251 . posebno se plaća Obračun po m2 izolacije. sa preklopom 15 cm. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. m2 45. a.vruć premaz bitumenom "MBH" .00 € 7. Bitumensku traku zalepiti odmah. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: HORIZONTALNA IZOLACIJA: . Debljine 3 cm.vruć premaz bitumenom "MBH" .vruć premaz bitumenom "MBH" . posebno se plaća KOD VERTIKALNE IZOLACIJE: .Robust ploče debljine 6 mm.15 mm .Kraberoid blank . postavljene preko betonske podloge iznad tla i spoljnih strana temeljnih ili podrumskih zidova.armirano betonska kontra ploča. c. . m2 m2 m2 6.vruć premaz bitumenom "MBH" .Robust ploče debljine 6 mm.Kondorfleks PF4 . od ekstrudirane polistirolske pene. posebno se plaća VERTIKALNA IZOLACIJA: .

00 70.00 135. Debljine do 50 cm. jednokomponentni prah. vertikalno i horizontalno. zid očistiti čeličnim četkama. Postupak ponavljati sa još dva premaza. d. Debljine do 100 cm. spojnice produbiti do dubine 2 cm i zid oprati vodom. p. Debljine do 180 cm. Spojnice popuniti i dersovati.00 700.00 170.50 € 3. Debljine do 60 cm. m. zid očistiti čeličnim četkama i oprati vodom. Debljine do 90 cm. n. Od opeke.00 350. U Izolit Penetrat YU. Debljine do 15 cm. Izrada hidroizolacije zida od opeke Izolit Penetratom YU. a. h. "Dramin" Zemun. HIO-tehnologija je zaštićena međunarodnim patentom br. Rezove injektirati posebno razvijenom vodonepropusnom cement polimernom masom kontrolisanog kvaliteta.00 € 33. a vertikalna krilca preuzela u potpunosti vertikalno opterećenje. Malter obiti. f. 42 MPa. Iz reza odstraniti prašinu. "Dramin" Zemun. dodavati postepeno vodu i mešati. Debljine do 140 cm. P-273/98.00 32. Od kamena.31. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 25. vertikalno i horizontalno. je min. Osušen zid nakvasiti vodom i četkom horizontalno premazati pastom Izolit Penetrata YU. sušenje traje 12-24 h.00 105. Prethodni sloj mora biti suv. Izrada hidroizolacije zida od betona Izolit Penetratom YU. Čvrstoća na pritisak same šine je min.00 210. Debljine do 70 cm. HIO-protecion system. a u kombinaciji sa injektiranom masom. Debljine do 80 cm. a u zemlji PCT/YU 98/00020. Osušen zid nakvasiti vodom i četkom horizontalno premazati zid pastom Izolit Penetrata YU.00 90. Kapilarna vlaga 1.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € 252 . Prethodni sloj mora biti suv.00 MPa. b. Izrada horizontalne hidroizolacije presecanjem hidrauličkim mašinama zidova od opeke. U Izolit Penetrat YU. Pre ugradnje visinu HIO-master šina preciznim brušenjem optimizovati prema visini reza da bi šine samostalno svojom konstrukcijom sprečila sleganje objekta. do gustine paste i ostaviti da odstoji 5-10 minuta. Debljine do 30 cm. Debljine do 40 cm. Obračun po m2 obrađene površine zida. jednokomponentni prah.00 120. Debljine do 200 cm. Debljine do 160 cm. 9. a. Postojeće zidove preseći elektrohidrauličkim mašinama visokih perfomansi i dijamantskim reznim alatima. m2 m2 12. Debljine do 120 cm. debljine do 15 cm i postavljanjem HIO-master šina. g. m2 7. Debljine do 320 cm. b. Kao vodonepropusnu barijeru ugraditi plastične polukrute profilisane HIO-master šine.00 55. j. novom spojnicom. Obračun po m2 obrađene površine zida. e. Malter obiti. k. Novi Sad. i.00 180.50 € 10. Postupak ponavljati sa još dva premaza.00 150. Debljine do 250 cm. do gustine paste i ostaviti da odstoji 5-10 minuta.00 300. Injektirana masa mora u potpunosti da ispuni ceo profil šine i da adhezijom čvrsto spoji šinu sa gornjom i donjom površinom reza. c.00 500. stvarajući novu monolitnu spojnicu zida.00 245. l. Obračun po m1 zida. r. o. dodavati postepeno vodu i mešati. Debljine do 110 cm. Presecanje vršiti u lamelama širine od 20 do 30 cm. sušenje traje 12-24 h.

a rupe drugog reda smaknute su na pola u odnosu na prvi. Obračun po m1 izolovanog zida. Rupe bušiti sa obe strane zida. Izolitom 5. Izrada horizontalne hidroizolacije presecanjem hidrauličkim mašinama zidova od kamena ili mešanog materijala. na istoj visini. Debljine do 70 cm. stvarajući novu monolitnu spojnicu zida. Debljine do 320 cm. HIO-tehnologija je zaštićena međunarodnim patentom br. HIO-protecion system.00 MPa.00 50. Debljine do 90 cm. Debljine do 60 cm. Iznad terena. Debljine do 40 cm.00 195.00 235. donju površinu zida oprati i poravnati cementnim malterom. Debljine 75 cm. Debljine do 45 cm. Debljine do 75 cm. b. Horizontalno u jednom redu rupe su na rastojanju od 40 cm. Kao vodonepropusnu barijeru ugraditi plastične polukrute profilisane HIO-master šine.00 140. h. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 32. k. 42 MPa. i.00 650. izneti.00 € € € € 253 . Debljine do 30 cm.00 72. Novi Sad.00 120. 9. debljine do 15 cm i postavljanjem HIO-master šina. Čvrstoća na pritisak same šine je min. Postojeće zidove štemovati (prosecati) u lamelama dužine 80-100 cm visine neophodne za rad.00 40. Rupe zasićenog zida popuniti tečnim cementnim malterom. je min. Šut prikupiti.18. Debljine 45 cm. b. Debljine do 140 cm.00 32.00 175. a. r.00 42. debljine do 30 cm. Malter premazati bitulitom "A". Obračun po m1 zida.00 910. obiti traku maltera visine 30 cm i izbušiti rupe prečnika 20-30 mm pod uglom od 30-40 stepeni u odnosu na vertikalu zida.00 155.00 450.00 275. Debljine do 160 cm. Presecanje vršiti u lamelama širine od 20 do 30 cm. na visini po projektu. P-273/98. d. Debljine do 110 cm. Spoljnu površinu zida tri puta premazati Izolit Penetratom YU. Debljine 30 cm. Debljine do 250 cm. Rezove injektirati posebno razvijenom vodonepropusnom cement polimernom masom kontrolisanog kvaliteta. Debljine do 60 cm. izduvati od prašine i naliti do vrha Izolitom 5. Debljine do 15 cm. Voditi računa o rasporedu i redosledu lamela i obaveznom preklopu Kondorfleksa između lamela. Rupe bušiti u dva horizontalna reda.00 220.50 40. Debljine do 50 cm. naneti vruć premaz bitumena "MTH". f. Debljine do 120 cm. Po upijanju postupak ponavljati 5-6 puta. a u zemlji PCT/YU 98/00020. m. a vertikalna krilca preuzela u potpunosti vertikalno opterećenje. b. e. p. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. l. m1 m1 m1 m1 25. novom spojnicom. "Dramin" Zemun.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € 32. Injektirana masa mora u potpunosti da ispuni ceo profil šine i da adhezijom čvrsto spoji šinu sa gornjom i donjom površinom reza. Postojeće zidove preseći elektrohidrauličkim mašinama visokih perfomansi i dijamantskim reznim alatima. Izrada horizontalne hidroizolacije presecanjem zidova od opeke. Pre ugradnje visinu HIO-master šina preciznim brušenjem optimizovati prema visini reza da bi šine samostalno svojom konstrukcijom sprečila sleganje objekta. j. c. m1 m1 m1 m1 30.00 320. d. Debljine do 80 cm. Presecanje kapilarne vlage zida od opeke.00 € € € € 36.00 60. a u kombinaciji sa injektiranom masom. n. d. Debljine do 30 cm. Iz reza odstraniti prašinu.00 90. a. na visinskom rastojanju oko 20 cm.00 390. Zid zazidati punom opekom. g. a. o. Debljine do 200 cm. c. odnosno do potpunog zasićenja zida. Debljine do 100 cm. Obračun po m1 zida. Debljine 60 cm. Debljine do 180 cm.00 50. zalepiti Kondorfleks V4 i naneti drugi vruć premaz bitumena "MTH". b. debljine do 30 cm.

00 € 4. na visini po projektu. Bitumensku traku zalepiti odmah. A. na temperaturi višoj od 10 stepeni. a. c. Izrada hidroizolacije preko betonske podloge iznad tla. Izolitom 5. na visinskom rastojanju oko 20 cm. na visini po projektu. Iznad terena. c. a rupe drugog reda smaknute su na pola u odnosu na prvi. Debljine do 50 cm. Horizontalno u jednom redu rupe su na rastojanju od 40 cm.00 € 40. b. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. izduvati od prašine i naliti do vrha Izolitom 5. zalepljen za podlogu . m2 2. Nanošenje hladnog premaza bitulita "A" preko betonske podloge iznad tla. a. Debljine do 75 cm. na istoj visini. m2 2.00 € 254 . "Dramin" Zemun. m1 m1 m1 30. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.hladan premaz bitulitom "A" . stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. Obračun po m1 izolovanog zida. Po upijanju postupak ponavljati 5-6 puta. Rupe bušiti sa obe strane zida. Ako je zid od kamena veoma porozan. odnosno do potpunog zasićenja zida. "Dramin" Zemun. Iznad terena. izduvati od prašine i naliti do vrha Izolitom 5. Rupe zasićenog zida popuniti tečnim cementnim malterom. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. Kondor 3 sa dva sloja Bitumena. na temperaturi višoj od 10 stepeni. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. Presecanje kapilarne vlage zida od kamena.dva sloja polietilenske folije. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .00 € Nanošenje sloja bitumena "MBH" sa premazom bitulita.00 € 3. odnosno do potpunog zasićenja zida. Rupe zasićenog zida popuniti tečnim cementnim malterom. obiti traku maltera visine 30 cm i izbušiti rupe prečnika 20-30 mm pod uglom od 30-40 stepeni u odnosu na vertikalu zida.00 € 43. 1. debljine do 50 cm. b. Rupe bušiti sa obe strane zida.vruć premaz bitumenom "MBH" . Spoljnu površinu zida tri puta premazati Izolit Penetratom YU. Podloga mora biti suva i dobro očišćena.Kondor 3. Debljine do 100 cm. sa preklopom 15 cm. Obračun po m2 obrađene površine. m2 10.00 € 100. Rupe bušiti u dva horizontalna reda.00 € 70. Horizontalno u jednom redu rupe su na rastojanju od 40 cm. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C.40. rupe napuniti tečnim cementnim malterom.vruć premaz bitumenom "MBH" . Obračun po m1 izolovanog zida. Spoljnu površinu zida tri puta premazati Izolit Penetratom YU.00 € 50. Izolitom 5. na temperaturi višoj od 10 stepeni. debljine do 20 cm. Debljine do 30 cm. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. rupe pročistiti i osušene naliti Izolitom 5. m1 m1 m1 50. Po upijanju postupak ponavljati 5-6 puta. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. Podloge 1. Presecanje kapilarne vlage zida od betona. Obračun po m2 obrađene površine. obiti traku maltera visine 30 cm i izbušiti rupe prečnika 20-30 mm pod uglom od 30-40 stepeni u odnosu na vertikalu zida. Podloga mora biti suva i dobro očišćena. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. Debljine do 20 cm. na istoj visini. na visinskom rastojanju oko 20 cm. a rupe drugog reda smaknute su na pola u odnosu na prvi. Debljine do 45 cm. Rupe bušiti u dva horizontalna reda.

URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. zalepljen za podlogu .dva sloja polietilenske folije.vruć premaz bitumenom "MBH" .vruć premaz bitumenom "MBH" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .vruć premaz bitumenom "MBH" .dva sloja polietilenske folije.00 € D.hladan premaz bitulitom "A" . zalepljen za podlogu . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.Kondorfleks V3.vruć premaz bitumenom "MBH" .vruć premaz bitumenom "MBH" .B. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. Dva Kondorfleksa V3 sa tri sloja Bitumena. m2 14.vruć premaz bitumenom "MBH" .dva sloja polietilenske folije.vruć premaz bitumenom "MBH" .00 € F.dva sloja polietilenske folije. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.vruć premaz bitumenom "MBH" . m2 13. .dva sloja polietilenske folije. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . zalepljen za podlogu . Dva Kondora 3 sa tri sloja Bitumena.00 € 255 . . m2 17. .Kondor 3.hladan premaz bitulitom "A" .vruć premaz bitumenom "MBH" .vruć premaz bitumenom "MBH" .vruć premaz bitumenom "MBH" . Dva Kondora 3 sa dva sloja Bitumena.hladan premaz bitulitom "A" .Kondor 3.Kondor 3. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Dva Kondorfleksa V3 sa dva sloja Bitumena.Kondorfleks V3. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .hladan premaz bitulitom "A" .Kondorfleks V3. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . m2 19.00 € E.00 € C. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . zalepljen za podlogu .Kondorfleks V3. zalepljen za podlogu .Kondor 3. m2 12. Kondorfleks V3 sa dva sloja Bitumena.Kondorfleks V3.vruć premaz bitumenom "MBH" . .hladan premaz bitulitom "A" .

Kondorfleks V3 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. m2 16. Kondor 3 i Gralbit sa tri sloja Bitumena.dva sloja polietilenske folije. Varena dva sloja Kondora 4.vruć premaz bitumenom "MBH" . Varen sloj Kondor 4. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge.vruć premaz bitumenom "MBH" . sa preklopom 15 cm. varen za podlogu .Kondorfleks V3.00 € B.dva sloja polietilenske folije. m2 19. Kondor 4 i Gralbit sa dva sloja Bitumena.dva sloja polietilenske folije. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. zalepljen za podlogu .vruć premaz bitumenom "MBH" . Traku zalepiti celom površinom.vruć premaz bitumenom "MBH" .00 € 11.Kondor 4. . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. A.00 € H. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .Kondor 4. zalepljen za podlogu . sa preklopima 10 cm.hladan premaz bitulitom "A" . varen za podlogu . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. Izrada hidroizolacije preko betonske podloge iznad tla. .G. . posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva.Gralbit I-1/10. na temperaturi višoj od 10 stepeni. varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. m2 11.hladan premaz bitulitom "A" .Kondor 4. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. m2 18.Kondor 4. zalepljen za podlogu . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.vruć premaz bitumenom "MBH" . A. m2 8.00 € 256 .hladan premaz bitulitom "A" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.00 € 13.vruć premaz bitumenom "MBH" .hladan premaz bitulitom "A" . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Izrada hidroizolacije preko betonske podloge iznad tla. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu.dva sloja polietilenske folije.hladan premaz bitulitom "A" .Kondor 3.dva sloja polietilenske folije. Bitumensku traku zalepiti odmah. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .Gralbit I-1/10.vruć premaz bitumenom "MBH" . na temperaturi višoj od 10 stepeni.vruć premaz bitumenom "MBH" . Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge.Gralbit I-1/10.

URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.vruć premaz bitumenom "MBH" . stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm.vruć premaz bitumenom "MBH" . Traku zalepiti celom površinom. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj.Kondorfleks V4. . Izrada hidroizolacije preko betonske podloge iznad tla. zalepljen za podlogu . Izrada hidroizolacije preko betonske podloge iznad tla. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. 257 . Kondorfleks V4 i Gralbit sa tri sloja Bitumena.hladan premaz bitulitom "A" .Gralbit I-1/10. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. . .Kondor 4.vruć premaz bitumenom "MBH" . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem.Kondor 4.Kondorfleks V4. .Kondorfleks V4.hladan premaz bitulitom "A" .vruć premaz bitumenom "MBH" . Varena dva sloja Kondora 4 i Bitumen.Kondorfleks V4. Kondor 4 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. na temperaturi višoj od 10 stepeni. Traku zalepiti celom površinom. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu.dva sloja polietilenske folije.Gralbit I-1/10.dva sloja polietilenske folije.hladan premaz bitulitom "A" . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. A. zalepljen za podlogu . sa preklopima 10 cm.B. m2 15. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .00 € C. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C.vruć premaz bitumenom "MBH" .00 € 18.vruć premaz bitumenom "MBH" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .dva sloja polietilenske folije.00 € D. varen za podlogu . sa preklopima 10 cm. m2 18. zalepljen za podlogu . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm.hladan premaz bitulitom "A" . varen za podlogu . Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom.Gralbit I-1/10. na temperaturi višoj od 10 stepeni.dva sloja polietilenske folije.00 € 17. Kondorfleks V4 i Gralbit sa dva sloja Bitumena.hladan premaz bitulitom "A" .vruć premaz bitumenom "MBH" . m2 20.vruć premaz bitumenom "MBH" .Kondor 4. m2 18. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.

00 8. m2 m2 m2 m2 m2 m2 4. Ploče postaviti po projektu.00 15. b. d.dva sloja polietilenske folije.50 7. Ploče mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju podloge. varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm.dva sloja polietilenske folije. b. a. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. e.00 € 24. Debljine 30/25 mm. d. po detaljima i uputstvu projektanta. c. Debljine 2 cm.50 12. Debljine 5 cm. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku tvrdih ploča.dva sloja polietilenske folije. Debljine 3 mm.hladan premaz bitulitom "A" . kao zaštite hidroizolacije. Debljine 3 cm. Debljine 6 mm.Kondorfleks V4.50 € € € € € € 36. URSA PIP-20/15 mm. Debljine 8 cm. a. Debljine 8 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu iznad hidroizolacije. c.00 € 9. Obračun po m2 izvedene izolacije. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .00 € 5. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu iznad hidroizolacije. "Vunizol T plus" debljine 2 cm.50 7.vruć premaz bitumenom "MBH" .00 € m2 11. e. po detaljima i uputstvu projektanta.vruć premaz bitumenom "MBH" . Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku vrlo tvrdih ploča. B. m2 m2 m2 m2 m2 m2 4. Obračun po m2 izvedene izolacije. Nabavka i postavljanje Robust ploča debljine 3 mm. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. Debljine 4 cm. datim detaljima i uputstvu projektanta.Kondorfleks V4.. m2 13. varen za podlogu . f.Kondorfleks V4. Debljine 3 cm. .50 6. m2 m2 4.00 € 8. a. b.00 13.50 5. a. po detaljima i uputstvu projektanta. "Vunizol Z plus" debljine 2 cm. Varena dva sloja Kondorfleksa V4 i Bitumen. Debljine 2x3 mm. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Obračun po m2 izvedene izolacije.00 10. f. Debljine 10 cm. Debljine 20/15 mm.vruć premaz bitumenom "MBH" . m2 m2 m2 5. gustine 120 kg/m3. Debljine 10 cm.hladan premaz bitulitom "A" . gustine 150 kg/m3. Varen sloj Kondorfleksa V4 i Bitumen. Debljine 2 cm. Nabavka i postavljanje izolacionih ploča od mineralne vune. m2 18. Obračun po m2 poda. b.25 5.00 € € € € € € 30.00 € 258 . c. Debljine 4 cm. Debljine 5 cm.00 € 21. varen za podlogu .00 € C.

Ploče postaviti po projektu. Debljine 50/45 mm. b. Kraberoid na sastavima preklopiti za 15 cm. d. datim detaljima i uputstvu projektanta. m2 m2 1. debljine 3 cm. Obračun po m2 postavljene površine.00 10. d. Obračun po m2 postavljene površine. e. Debljine 55/50 mm. Debljine 3 cm.00 € 59. a.00 € 61. Debljine 6 cm. a.00 € € € € € 50. Debljine 6 cm. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. b. c.00 11.00 € 259 . Obračun po m2 izvedene izolacije. URSA SECO 41. Obračun po m2 izvedene izolacije. b.00 € 5. Debljine 8 cm. debljine 3 cm. m2 m2 1.00 7.c. po uputstvu proizvođača. Jedan sloj. m2 m2 m2 m2 m2 6. b. Jedan sloj.00 14.00 7.00 7. e. a. Debljine 23/20 mm. c. Obračun po m2 postavljene površine. Debljine 4 cm. Postavljanje jednog sloja Kraberoida 150/100.00 € Nabavka i postavljanje teških izolacionih ploča od mineralne vune. a.00 € 9. Obračun po m2 postavljene površine.00 10. Debljine 5 cm.00 15. mase 36 kg/m3.00 € 2. datim detaljima i uputstvu projektanta. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 4 cm. 41. Dva sloja. Dva sloja. Debljine 53/50 mm. b.00 € 8. ekstrudirani polistiren (XPS). Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu. m2 m2 1. e. Debljine 43/40 mm.00 € 2.00 9. a. m2 m2 m2 m2 m2 6. Foliju postaviti sa preklopima od 30 cm. Nabavka i postavljanje preko podloge termoizolacionih ploča. d. d. URSA FOAM N-III-L. Debljine 8 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom.00 8. b.00 € € € € € 55. mase 30 kg/m3. m2 m2 m2 m2 5.00 € 57. Nabavka i postavljanje termoizolacionih ploča. Debljine 40/35 mm. c.00 € € € € 45. Jedan sloj. b.50 9. Debljine 33/30 mm. a. m2 m2 m2 6. preko podloge. URSA SECO 500. Dva sloja. Styrodur 2800 C. Gralbit I-1/10.00 € 2. m2 m2 4. Debljine 5 cm. Debljine 3 cm. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. od ekstrudirane polistirolske pene. URSA PIP/T-23/20 mm. Ploče mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju podloge. a. Postavljanje sloja Gralbita I-1/10. Gralbit I-2/10. Gralbit na sastavima preklopiti za 15 cm.

Varen sloj Kondorfleksa V4. Traku zalepiti celom površinom.dva sloja polietilenske folije. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .hladan premaz bitulitom "A" . na temperaturi višoj od 10 stepeni. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge i podići uz zidove po detalju projekta. m2 18. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. na temperaturi višoj od 10 stepeni. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.00 € B. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. varen za podlogu . debljine 0. Al.dva sloja polietilenske folije. varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm. A. varen za podlogu . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge.dva sloja polietilenske folije. .Kondorfleks V4.hladan premaz bitulitom "A" . Postavljanje jednog sloja Al. m2 2. A.Kondorfleks V4. sa preklopima 10 cm. varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm. m2 9. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. varen za podlogu . Obračun po m2 postavljene površine.vruć premaz bitumenom "MPH" . m2 15. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. Izrada hidroizolacije mokrog čvora. Varena dva sloja Kondorfleksa V4 i Bitumen. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. m2 11.Kondorfleks V4.vruć premaz bitumenom "MPH" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .00 € 260 . Izrada hidroizolacije mokrog čvora.00 € B. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. Varena dva sloja Kondorfleksa V4. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom.Kondorfleks V4. folije.hladan premaz bitulitom "A" . sa preklopima 10 cm.dva sloja polietilenske folije.Kondorfleks V4.00 € 3. Mokri čvorovi 1.Kondorfleks V4.hladan premaz bitulitom "A" .63. .15 mm. Varen sloj Kondorfleksa V4 i Bitumen. Traku zalepiti celom površinom. varen za podlogu .00 € 5. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. foliju na sastavima preklopiti za 15 cm.

hladna pasta 2-2. m2 28. sa preklopima 10 cm. varen za podlogu . Gralbit i Bitumen.dva sloja polietilenske folije.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora .Poliazbitol.hladan premaz bitulitom "A" . Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom.5 kg/m2 . Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge i podići uz zidove po detalju projekta.Poliazbitol. Traku zalepiti celom površinom. m2 18. Varen sloj Kondorfleksa V4. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Varen sloj Kondorfleks T4. .hladan premaz bitulitom "A" . Varen sloj Kondorfleksa V4 i Poliazbitol.Gralbit II-1/10.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora .00 € D.staklena mrežica po celoj površini . . razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu.Kondorfleks PF4.Poliazbitol.Kondorfleks V4. Izrada hidroizolacije mokrog čvora. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.5 kg/m2 . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.Kondorfleks T4.Kondorfleks T4. .hladan premaz bitulitom "A" . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem.C. .00 € 6. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. varen za podlogu . A.00 € 261 . varen za podlogu . Varena dva sloja Kondorfleksa PF4 i dva Poliazbitola. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora .Kondorfleks V4.Poliazbitol. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva.5 kg/m2 . hladna pasta 2-2. m2 20.dva sloja polietilenske folije. hladna pasta 2-2.5 kg/m2 . m2 21. Varena dva sloja Kondorfleksa T4 i Poliazbitol.00 € C. zalepljen i pomeren 50 cm.vruć premaz bitumenom "MBH" .dva sloja polietilenske folije.00 € B. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . zalepljen i pomeren 50 cm. m2 18.5 kg/m2 . varen za podlogu .Gralbit II-1/10. preklopi 15 cm. na temperaturi višoj od 10 stepeni. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . hladna pasta 2-2.Kondorfleks T4.dva sloja polietilenske folije.Kondorfleks PF4.hladan premaz bitulitom "A" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . hladna pasta 2-2. varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm.hladan premaz bitulitom "A" .vruć premaz bitumenom "MPH" Obračun po m2 izolacije. Gralbit i Poliazbitol.vruć premaz bitumenom "MBH" . preklopi 15 cm. varen za podlogu .Poliazbitol. varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora .

50 € 7. po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 poda. hladna pasta 2-2. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. c. a. b. a. Boja po izboru projektanta. Izrada hidroizolacije mokrog čvora. dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit POLIFLEX. m2 28.vruć premaz bitumenom "MBH" . Izrada hidroizolacije mokrog čvora.50 € 5.5 kg/m2 . c.10. odmašćena i bez pukotina. Debljine 5 cm. Obračun po m2 poda. Debljine 4 cm. Debljine 5 cm. Četkom naneti prvi sloj i utisnuti mrežicu. Debljine 2 cm. m2 m2 m2 m2 m2 4. visoke i niske temperature. m2 22.staklena mrežica po celoj površini . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. gustine 150 kg/m3. Završni.hladan premaz bitulitom "A" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . treći. Debljine 2 cm. Debljine 8 cm.00 € 11. Traku zalepiti celom površinom.dva sloja polietilenske folije. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku tvrdih ploča. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. hladna pasta 2-2. "Vunizol T plus" debljine 2 cm. na temperaturi višoj od 10 stepeni. varen za podlogu . d. e. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge i podići uz zidove po detalju projekta.50 € 12.00 € 12.50 € 6.00 € 10. "Dramin" Zemun.Gralbit II-1/10.25 € 5. 6-8 h. po detaljima i uputstvu projektanta. zalepljen i pomeren 50 cm.00 € 262 . b. Posle sušenja.00 € 17.Kondorfleks PF4. Izolit POLIFLEX je otporan na UV zrake.Poliazbitol. i ugraditi u roku od 20-30 minuta. . stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. e. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu ispod hidroizolacionog sloja mokrog čvora. naneti drugi sloj i utisnuti drugu mrežicu. "Vunizol Z plus" debljine 2 cm. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. Debljine 3 cm. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C.Poliazbitol. gustine 120 kg/m3.00 € 8. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku vrlo tvrdih ploča. preklopi 15 cm. preko betonske podloge.50 € 7. Debljine 4 cm. sloj naneti posle 6-8 h. d.5 kg/m2 . Debljine 8 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu ispod hidroizolacionog sloja mokrog čvora.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. m2 m2 m2 m2 m2 4. Debljine 3 cm. Betonsku podlogu pripremiti da bude čista. sa preklopima 10 cm. Masu za premazivanje pripremiti mešanjem tečne i praškaste komponente. Obračun po m2 izvedene hidroizolacije.

a.00 9. c. a.00 7. m2 m2 m2 m2 7. Obračun po m2 zida. e. datim detaljima i uputstvu projektanta. Nabavka i postavljanje na podu mokrog čvora termoizolacionih ploča. Styrodur 2800 C BASF. od ekstrudirane polistirolske pene.00 € € € € 31.00 12. d. Nabavka i postavljanje na zidovima mokrog čvora termoizolacionih ploča. Obračun po m2 poda. URSA FOAM N-WPZ-I. od ekstrudirane polistirolske pene. m2 m2 m2 m2 m2 3. Ploče postaviti po projektu. mase 30 kg/m3.00 8. c. Debljine 3 cm. datim detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 5 cm.00 10. po detaljima i uputstvu projektanta.00 7. Debljine 5 cm. c. b. mase 30 kg/m3. Ploče postaviti po projektu.00 10. Debljine 4 cm.50 € € € € 263 . d. Nabavka i postavljanje na podu mokrog čvora termoizolacionih ploča. Nabavka i postavljanje na zidovima mokrog čvora termoizolacionih ploča. Debljine 4 cm.00 11. URSA FOAM N-IIIPZ-I. b. a. Obračun po m2 poda. debljine 3 cm. c. Obračun po m2 poda. d. m2 m2 m2 m2 6. Debljine 3 cm.00 8. Debljine 6 cm.00 € € € € 36. Debljine 4 cm.00 9. Debljine 5 cm. b. m2 m2 m2 m2 8. Debljine 6 cm. Ploče mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju poda mokrog čvora. m2 m2 m2 m2 6. Obračun po m2 poda.50 9. debljine 2 cm. Debljine 6 cm.00 € 32. ekstrudirani polistiren (XPS). po detaljima i uputstvu projektanta. m2 6. Debljine 5 cm. URSA PIP/T-13/10 mm.00 € € € € 40. ekstrudirani polistiren (XPS). c. a. Debljine 13/10 mm. Nabavka i postavljanje na zidovima mokrog čvora termoizolacionih ploča. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu. d. mase 36 kg/m3. datim detaljima i uputstvu projektanta.22. Styrodur 2800 C BASF. mase 30 kg/m3. datim detaljima i uputstvu projektanta. b. Debljine 33/30 mm. Debljine 3 cm.00 9. Debljine 23/20 mm. a. mase 36 kg/m3.00 11. Debljine 6 cm. Debljine 43/40 mm. Debljine 4 cm. URSA FOAM N-III-L. debljine 3 cm.50 5. b. debljine 3 cm.00 11. Obračun po m2 poda. Debljine 53/50 mm. d.00 € € € € € 27.00 7. Debljine 3 cm. debljine 3 cm. Nabavka i postavljanje teških izolacionih ploča od mineralne vune. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu. ekstrudirani polistiren (XPS). Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti kao termo i zvučnu izolaciju ispod hidroizolacionog sloja mokrog čvora.

Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . varen za podlogu . Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm.00 € 2. b. Varen sloj Kondorfleksa V4. sa preklopima 10 cm.dva sloja polietilenske folije. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva.00 € 2.Kondorfleks V4.00 € 2. Al. Postavljanje jednog sloja Kraberoida 150/100. Izrada hidroizolacije terase. b. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva.Kondorfleks V4. m2 m2 1. m2 m2 1.00 € 3.00 € 48. varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm. na temperaturi višoj od 10 stepeni. a. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. Jedan sloj. URSA SECO 500. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom.hladan premaz bitulitom "A" . foliju na sastavima preklopiti za 15 cm.00 € 6. Obračun po m2 postavljene površine. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Izrada hidroizolacije terase.Kondorfleks V4. m2 9. Dva sloja. varen za podlogu .hladan premaz bitulitom "A" . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .15 mm. Traku zalepiti celom površinom. b. m2 15. A.00 € 50.00 € B. Traku zalepiti celom površinom. Jedan sloj.dva sloja polietilenske folije. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. Dva sloja.00 € 46. m2 m2 1. Obračun po m2 postavljene površine. m2 2.44. na temperaturi višoj od 10 stepeni. A. Obračun po m2 postavljene površine. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. folije. Jedan sloj. Varena dva sloja Kondorfleksa V4. Terase 1. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. sa preklopima 10 cm. Obračun po m2 postavljene površine. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. Postavljanje jednog sloja Al. Kraberoid na sastavima preklopiti za 15 cm. URSA SECO 41. Varen sloj Kondorfleksa V4 i Bitumen. po uputstvu proizvođača. a. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge.hladan premaz bitulitom "A" 264 . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. a. Foliju postaviti sa preklopima od 30 cm. Dva sloja. debljine 0. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije.

varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm.00 € C.Kondorfleks V4.vruć premaz bitumenom "MPH" . Varena dva sloja Kondorfleksa T4 i Poliazbitol. varen za podlogu .Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora .00 € 265 .. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . varen za podlogu . .00 € m2 18.hladan premaz bitulitom "A" .Poliazbitol. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. varen za podlogu . hladna pasta 2-2.dva sloja polietilenske folije. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . Varena dva sloja Kondorfleksa V4 i Bitumen. m2 11.hladan premaz bitulitom "A" . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. Izrada hidroizolacije terase. m2 28. hladna pasta 2-2. B.Kondorfleks V4. Varen sloj Kondorfleksa V4 i Poliazbitol.hladan premaz bitulitom "A" . varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm.staklena mrežica po celoj površini .5 kg/m2 . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . varen za podlogu . Gralbit i Bitumen. .Poliazbitol.dva sloja polietilenske folije. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem.Kondorfleks V4.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora . .00 € 6. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: .00 € C.Kondorfleks T4.dva sloja polietilenske folije.vruć premaz bitumenom "MBH" . na temperaturi višoj od 10 stepeni. hladna pasta 2-2. Varen sloj Kondorfleksa V4.Kondorfleks V4.Poliazbitol. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom.5 kg/m2 .5 kg/m2 .hladan premaz bitulitom "A" .dva sloja polietilenske folije. hladna pasta 2-2. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu.dva sloja polietilenske folije.Gralbit II-1/10. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge.Poliazbitol. sa preklopima 10 cm. . preklopi 15 cm. varen za podlogu . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.5 kg/m2 . Traku zalepiti celom površinom. zalepljen i pomeren 50 cm.Kondorfleks V4. Varena dva sloja Kondorfleksa PF4 i dva Poliazbitola. m2 20. varen za podlogu . m2 16. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm.00 € B.Kondorfleks PF4. m2 14.Kondorfleks T4.vruć premaz bitumenom "MPH" . A.hladan premaz bitulitom "A" .Kondorfleks PF4.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora .vruć premaz bitumenom "MPH" Obračun po m2 izolacije.

gustine 150 kg/m3. Debljine 4 cm.dva sloja polietilenske folije. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . "Vunizol Z plus" debljine 3 cm. Debljine 5 cm. Izrada hidroizolacije terase. hladna pasta 2-2. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: . . Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora . Izolit POLIFLEX je otporan na visoke i niske temperature. Debljine 4 cm.vruć premaz bitumenom "MBH" . i ugraditi u roku od 20-30 minuta. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. odmašćena i bez pukotina. preko betonske podloge.Gralbit II-1/10.vruć premaz bitumenom "MBH" . preklopi 15 cm. zalepljen i pomeren 50 cm. preklopi 15 cm. c. URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije.Gralbit II-1/10. Obračun po m2 izvedene hidroizolacije. posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. sloj naneti posle 6-8 h. b. . m2 30. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. po detaljima i uputstvu projektanta. varen za podlogu . URSA SECO 500 Obračun po m2 izolacije. m2 24.hladan premaz bitulitom "A" .Poliazbitol. tako da mu nije potrebna zaštita od sunca u letnjem periodu. Masu za premazivanje pripremiti mešanjem tečne i praškaste komponente. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 3 cm.50 € 7. a. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku vrlo tvrdih ploča. varen za podlogu . zalepljen i pomeren 50 cm.50 € 6. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu terasa.Kondorfleks PF4. "Dramin" Zemun. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 € 15. na temperaturi višoj od 10 stepeni. Debljine 5 cm. Boja po izboru projektanta. m2 m2 m2 5.5 kg/m2 . UV zrake i termootporan je.dva sloja polietilenske folije. sa preklopima 10 cm.00 € 12.Poliazbitol.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora .50 € 7. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku tvrdih ploča.Poliazbitol. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. c.staklena mrežica po celoj površini . Završni.50 € 6.5 kg/m2 . "Vunizol T plus" debljine 3 cm. dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit POLIFLEX. a. Gralbit i Poliazbitol. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Posle sušenja.00 € 10. hladna pasta 2-2.00 € 11.00 € 266 . m2 21. Izrada hidroizolacije terase. 6-8 h. b. m2 m2 m2 5. hladna pasta 2-2. po detaljima i uputstvu projektanta. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu terasa. Debljine 3 cm. Varen sloj Kondorfleks T4. treći.hladan premaz bitulitom "A" . gustine 120 kg/m3.Kondorfleks T4. Betonsku podlogu pripremiti da bude čista. Traku zalepiti celom površinom.5 kg/m2 .D. Četkom naneti prvi sloj i utisnuti mrežicu. naneti drugi sloj i utisnuti drugu mrežicu.

00 € 7. Debljine 13/10 mm. a. b. mase 33 kg/m3. m2 m2 m2 6. po detaljima i uputstvu projektanta. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije.00 € 267 . po detaljima i uputstvu projektanta. b. Debljine 53/50 mm.00 € 8.00 € 31. c. b. Jedan sloj. b.50 € 9. Nabavka i postavljanje na terasi termoizolacionih ploča. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 5 cm. URSA PIP/T-13/10 mm. b.00 € 7. Debljine 23/20 mm. Debljine 43/40 mm. mase 36 kg/m3. Debljine 33/30 mm. Debljine 20/15 mm. a. a. m2 m2 1. Obračun po m2 poda. e. Debljine 4 cm. c. m2 m2 m2 m2 m2 3. Obračun po m2 poda. d.00 € 8. po detaljima i uputstvu projektanta. URSA PIP-20/15 mm.00 € 2.00 € 2. c. c. Styrodur 3035 CS BASF. a. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. po uputstvu proizvođača.00 € 7. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. Obračun po m2 izvedene izolacije. debljine 3 cm. m2 m2 m2 m2 m2 4. ekstrudirani polistiren (XPS). Debljine 4 cm.00 € 23. od ekstrudirane polistirolske pene.00 € 9. b. Debljine 50/45 mm. Foliju postaviti sa preklopima od 30 cm.00 € 10.00 € 5.00 € 6. Nabavka i postavljanje teških izolacionih ploča od mineralne vune. Debljine 40/35 mm. URSA SECO 500. Ploče mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju terase. Debljine 30/25 mm. e.00 € 9. URSA FOAM N-III-L. Ploče postaviti po projektu. Dva sloja.00 € 28. Obračun po m2 postavljene površine. m2 m2 m2 6.00 € 34. Nabavka i postavljanje izolacionih ploča od mineralne vune. m2 m2 1. Debljine 55/50 mm.50 € 5. debljine 3 cm. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti kao termo i zvučnu izolaciju terase. Obračun po m2 postavljene površine. URSA SECO 41. datim detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 3 cm. Debljine 5 cm. Debljine 3 cm. Nabavka i postavljanje termoizolacionih ploča. Dva sloja.00 € 36. Jedan sloj.18. Ploče mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju terase. a. a. d.

folije.5 kg/m2 e) ZAŠTITA HIDROIZOLACIJE . hladna pasta 2-2. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem.Kondorfleks V4 varen. m2 53. pomeren 50 cm i preklopi 10 cm.Poliazbitol.Solarfleks Al. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: a) PARNA BRANA . Varena dva sloja Kondorfleksa V4.15 mm. Bitumensku traku zalepiti odmah. preklopi 10 cm.00 € 2. Postavljanje jednog sloja Al. foliju na sastavima preklopiti za 15 cm. sa preklopima 10-15 cm.vruć premaz bitumenom "MBH". Obračun po m2 izolacije. Izrada hidroizolacije ravnog neprohodnog krova. Obračun po m2 postavljene površine.38. sa preklopom 15 cm. sa preklopom 15 cm.TRABIS N. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu.kamena vuna. Dva sloja. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C.00 € 40.neprohodan krov . . Kraberoid na sastavima preklopiti za 15 cm. na temperaturi višoj od 10 stepeni. 2 kg/m2 . Traku zalepiti celom površinom. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom.cementna košuljica. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. a. debljine 8 cm. m2 m2 1. Al. Posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. debljine 0. . tačkasto lepljen "MBH" masom 1 kg/m2.00 € 7. sa preklopom 15 cm. .hladan premaz bitulitom "A" .Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora kroz krov . stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. A.polietilenska folija. "Vunizol T plus". posebno se plaća c) HIDROIZOLACIJA .Gralbit II-2/10. m2 2. b. URSA SECO 500 . b) TERMO IZOLACIJA . Jedan sloj. Obračun po m2 postavljene površine. 120 kg/m3 . Poliazbitol. Ravni krovovi 1.00 € 268 .hladan premaz bitulitom "A" .Kondorfleks V4 varen. Postavljanje jednog sloja Kraberoida 150/100.

hladan premaz bitulitom "A" .vruć premaz bitumenom "MBH". debljine 8 cm.5 kg/m2 e) ZAŠTITA HIDROIZOLACIJE .polietilenska folija. m2 56. pomeren 50 cm i preklopi 10 cm. m2 60.5 kg/m2 e) ZAŠTITA HIDROIZOLACIJE .5 kg/m2 .Kondorfleks T4 varen.cementna košuljica. .hladan premaz bitulitom "A" .Gralbit II-2/10. debljine 8 cm.5 kg/m2 .B. hladna pasta 2-2. . hladna pasta 2-2. hladna pasta 2-2.staklena mrežica po celoj površini .00 € 269 . URSA SECO 500 . .TRABIS N. preklopi 10 cm. 2 kg/m2 .00 € C. dva sloja Poliazbitola. Obračun po m2 izolacije.cementna košuljica.Kondorfleks PF4 varen.vruć premaz bitumenom "MBH".neprohodan krov . . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: a) PARNA BRANA .staklena mrežica po celoj površini . sa preklopom 15 cm. Varena dva sloja Kondorfleksa T4. pomeren 50 cm i preklopi 10 cm.hladan premaz bitulitom "A" .Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora kroz krov . dva sloja Poliazbitola.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora kroz krov . posebno se plaća c) HIDROIZOLACIJA . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: a) PARNA BRANA . "Vunizol T plus". . 150 kg/m3 .Solarfleks Al.Kondorfleks T4 varen. .kamena vuna. sa preklopom 15 cm. "Vunizol Z plus". b) TERMO IZOLACIJA .Poliazbitol.hladan premaz bitulitom "A" . 2 kg/m2 .Poliazbitol.Poliazbitol.Gralbit II-2/10.Kondorfleks PF4 varen. sa preklopom 15 cm. b) TERMO IZOLACIJA . sa preklopom 15 cm.Solarfleks Al.TRABIS N. hladna pasta 2-2.Poliazbitol. tačkasto lepljen "MBH" masom 1 kg/m2.kamena vuna.neprohodan krov . URSA SECO 500 . 120 kg/m3 . tačkasto lepljen "MBH" masom 1 kg/m2. posebno se plaća c) HIDROIZOLACIJA . preklopi 10 cm. Varena dva sloja Kondorfleksa PF4. Obračun po m2 izolacije.polietilenska folija.

polietilenska folija. URSA SECO 500 . b) TERMO IZOLACIJA .hladan premaz bitulitom "A" .Kondorfleks T4 varen. . preklopi 10 cm.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora kroz krov .kamena vuna. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: a) PARNA BRANA .Poliazbitol. .TRABIS N. dva sloja Poliazbitola. posebno se plaća Obračun po m2 izolacije. sa preklopima 10-15 cm.hladan premaz bitulitom "A" . Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem. .cementna košuljica.hladan premaz bitulitom "A" .Kondorfleks V4 varen. Izrada hidroizolacije ravnog prohodnog krova. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. hladna pasta 2-2. m2 49. pomeren 50 cm i preklopi 10 cm.Poliazbitol.polietilenska folija. URSA SECO 500 .vruć premaz bitumenom "MBH". Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm.Gralbit II-2/10. "Vunizol T plus". tačkasto lepljen "MBH" masom 1 kg/m2.pesak.Poliazbitol.Gralbit II-2/10.00 € Varena dva sloja Kondorfleksa T4.Kondorfleks V4 varen.cementna košuljica.5 kg/m2 270 . 120 kg/m3 . Traku zalepiti celom površinom. . Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: a) PARNA BRANA .4. hladna pasta 2-2. preklopi 10 cm.TRABIS N. pomeren 50 cm i preklopi 10 cm. tačkasto lepljen "MBH" masom 1 kg/m2. .hladan premaz bitulitom "A" . Poliazbitol. na temperaturi višoj od 10 stepeni. B. debljine 8 cm. sa preklopom 15 cm. betonske ploče. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge.5 kg/m2 e) ZAŠTITA HIDROIZOLACIJE .kamena vuna. posebno se plaća c) HIDROIZOLACIJA . Bitumensku traku zalepiti odmah. 2 kg/m2 .Kondorfleks T4 varen.vruć premaz bitumenom "MBH". 120 kg/m3 .polietilenska folija. sa preklopom 15 cm. A. URSA SECO 500 .5 kg/m2 . hladna pasta 2-2.prohodan krov . 2 kg/m2 . "Vunizol T plus". posebno se plaća c) HIDROIZOLACIJA . Posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. . b) TERMO IZOLACIJA . debljine 8 cm.Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora kroz krov .staklena mrežica po celoj površini . Varena dva sloja Kondorfleksa V4. sa preklopom 15 cm. sa preklopom 15 cm. sa preklopom 15 cm. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C.

. Obračun po m2 izvedene hidroizolacije. debljine 8 cm. URSA SECO 500 . betonske ploče.00 € 271 .5 kg/m2 e) ZAŠTITA HIDROIZOLACIJE . "Vunizol Z plus".e) ZAŠTITA HIDROIZOLACIJE . tako da mu nije potrebna zaštita od sunca u letnjem periodu. pomeren 50 cm i preklopi 10 cm.TRABIS N. sloj naneti posle 6-8 h.staklena mrežica po celoj površini . "Dramin" Zemun.00 € 7.prohodan krov .pesak. C.pesak.Poliazbitol. .Kondorfleks PF4 varen. sa preklopom 15 cm. Betonsku podlogu pripremiti da bude čista. klobuci sanirani i čista. treći. i ugraditi u roku od 20-30 minuta. Postojeća hidroizolacija mora biti dobro zalepljena za podlogu. Izolit POLIFLEX je otporan na visoke i niske temperature. Završni. Masu za premazivanje pripremiti mešanjem tečne i praškaste komponente. URSA SECO 500 .polietilenska folija.hladan premaz bitulitom "A" . 150 kg/m3 . preklopi 10 cm. preko betonske podloge. hladna pasta 2-2. m2 52.5 kg/m2 .prohodan krov . Četkom naneti prvi sloj i utisnuti mrežicu. Boja po izboru projektanta. 6-8 h. sloj naneti posle 6-8 h. m2 24. dva sloja Poliazbitola. m2 55. naneti drugi sloj i utisnuti drugu mrežicu. Obračun po m2 izvedene hidroizolacije. Izolit POLIFLEX je otporan na visoke i niske temperature. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: a) PARNA BRANA .polietilenska folija. "Dramin" Zemun. Izrada hidroizolacije ravnog krova. sa preklopom 15 cm. 6-8 h. Boja po izboru projektanta. m2 26. UV zrake i termootporan je. Četkom naneti prvi sloj i utisnuti mrežicu.kamena vuna. posebno se plaća c) HIDROIZOLACIJA .Poliazbitol armiran staklenom mrežicom oko prodora kroz krov .Poliazbitol. naneti drugi sloj i utisnuti drugu mrežicu. hladna pasta 2-2. posebno se plaća Obračun po m2 izolacije. Završni. Izrada hidroizolacije ravnog krova. odmašćena i bez pukotina. tako da mu nije potrebna zaštita od sunca u letnjem periodu. betonske ploče. posebno se plaća Obračun po m2 izolacije.cementna košuljica.00 € Varena dva sloja Kondorfleksa PF4.vruć premaz bitumenom "MBH".hladan premaz bitulitom "A" . Posle sušenja. 2 kg/m2 . treći. Posle sušenja. URSA SECO 500 .Kondorfleks PF4 varen. preko postojeće hidroizolacije. tačkasto lepljen "MBH" masom 1 kg/m2. UV zrake i termootporan je. Masu za premazivanje pripremiti mešanjem tečne i praškaste komponente.polietilenska folija.Gralbit II-2/10. i ugraditi u roku od 20-30 minuta. b) TERMO IZOLACIJA . dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit POLIFLEX.00 € 8. . dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit POLIFLEX.

Debljine 4 cm. a. od ekstrudirane polistirolske pene.00 18. Styrodur 3035 CS BASF. c. a. Debljine 4 cm. debljine 3 cm. Debljine 10 cm. e.50 9. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu ravnih krovova i slično. Debljine 8 cm. datim detaljima i uputstvu projektanta. "Vunizol Z plus" debljine 3 cm. Sastave i uglove bandažirati. Debljine 4 cm. a. Obračun po m2 izvedene izolacije. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti kao termo i zvučnu izolaciju.00 € € € € 272 .50 7. po detaljima i uputstvu projektanta. mase 36 kg/m3. m2 m2 m2 m2 m2 8. Debljine 4 cm.00 € € € € € € 22. Debljine 5 cm. d. Ploče postaviti po projektu. Styrodur 4000 CS BASF. Obračun po m2 postavljenih ploča. d. Debljine 10 cm. d.00 20. mase 45 kg/m3. Debljine 3 cm. Debljine 8 cm. e. Obračun po m2 poda. datim detaljima i uputstvu projektanta. d. a. a. Nabavka i postavljanje na ravnim krovovima termoizolacionih ploča. gustine 150 kg/m3. Debljine 10 cm. c. Debljine 3 cm.00 15. Debljine 10 cm. Debljine 12 cm.00 14. b. Debljine 5 cm. m2 m2 m2 m2 12. Debljine 5 cm. mase 33 kg/m3.00 8.00 30.00 10. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku vrlo tvrdih ploča. od ekstrudirane polistirolske pene.00 18. Sastave i uglove bandažirati. Obračun po m2 postavljenih ploča. Ploče postaviti po projektu.00 12.00 11. Nabavka i postavljanje na ravnim krovovima termoizolacionih ploča. Debljine 8 cm. ekstrudirani polistiren (XPS). m2 m2 m2 m2 m2 m2 6. Styrodur 5000 CS BASF. Debljine 6 cm. debljine 3 cm. f. URSA FOAM N-III-L. Ploče postaviti po projektu.00 18. c. c. Debljine 14 cm.50 12. po detaljima i uputstvu projektanta.00 20. datim detaljima i uputstvu projektanta.00 24. Debljine 3 cm.00 14. d.00 7.00 15.00 € € € € € € € 16. b. od ekstrudirane polistirolske pene. c. mase 35 kg/m3. Debljine 3 cm. e.00 € € € € € 27. b.00 7. Debljine 5 cm.00 € € € € € 32. Debljine 3 cm.00 8. Debljine 8 cm. e. Sastave i uglove bandažirati. b.00 16. f. b.9. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 5. debljine 3 cm. Obračun po m2 postavljenih ploča. m2 m2 m2 m2 m2 6. debljine 3 cm. g. Debljine 5 cm. Debljine 8 cm. Nabavka i postavljanje na ravnim krovovima termoizolacionih ploča. Nabavka i postavljanje na ravnim krovovima termoizolacionih ploča. Debljine 4 cm.

prosečne debljine 5 cm. 2. Obračun po m2 krovne površine. Krovovi 1. krovnog papira sa 500 gr/m2 bitumena. Zapreminska težina ugrađenog Stirocema je 500 kg/m3. Debljine 10 cm. c. Bitumensku hartiju postaviti preko daščane podloge prikivanjem uz gornju ivicu trake nerđajućim ekserima sa širokom glavom. a čvrstoća na pritisak posle 28 dana je 1. Nastavke traka postaviti naizmenično. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. Sloj za izravnanje betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. cementa sa odgovarajućim dodacima i vode. pomerene najmanje za 50 cm. Na traku naneti vruću bitumensku masu "MPH" u sloju 2-3 mm i odmah zalepiti. pre nanošenja perlitnog betona.5 kg/lit i završno obraditi perdašenjem. a zapreminska težina perlitnog betona 578 kg/m3. Drugi sloj smaknuti i postaviti kao i prethodni. Nabavka i postavljanje prikivanjem krovne podloge od Kraberoida 100/100.00 12. Čvrstoća na pritisak je 2. kao i termoizolacije. Podloga mora biti čista. Prikovanu ivicu se preklopiti 15 cm narednom trakom. Dvokomponentni laki beton Stirocem spraviti od ekspandiranih perli Stiropora. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. Pošto je betonska masa penasta i meka. Debljine 8 cm. Preko sloja za pad obavezno izvesti hidroizolacioni i zaštitni sloj. m2 m2 m2 22. ravnog krova od lakog betona Stirocem. Obračun po m2 krovne površine. Nastavke traka smaknuti u odnosu na prethodni red za 50 cm. a koji se posebno plaćaju. Izrada sloja za pad ravnog krova od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 3 debljine 5 cm. krovnog papira sa 500 gr/m2 bitumena. Bitumensku hartiju postaviti preko daščane podloge prikivanjem uz gornju ivicu trake nerđajućim ekserima sa širokom glavom. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. b. Debljine 5 cm. Prikovanu ivicu preklopiti 15 cm i lepiti narednom trakom. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. po uputstvu proizvođača "Prvi maj" Čačak. krovnog papira sa 500 gr/m2. c. m2 2. Obračun po m2 sloja za pad. Obračun po m2 sloja za pad.00 € € € € 40. m2 m2 m2 m2 10. a. Nastavke traka smaknuti u odnosu na prethodni red za 50 cm. Debljine 6 cm. Prikovana ivica se preklapa 15 cm. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom.36. d. m2 3. b. Pripremiti Superbet 3 po uputstvu proizvođača. Debljine 5 cm.72 MPa.5 MPa.00 20. otprašena i odmašćena.00 € 8.50 € 3. Debljine 8 cm. Preklope traka dobro pritisnuti i sabiti teflonskim valjkom. Obračun po m2 krovne površine. "Termika" Zrenjanin. Strirocem naneti u slojevima i nabiti do gustine od 0. Izrada sloja za pad. po podlozi razliti cementno mleko. m2 3. Bitumensku hartiju postaviti preko daščane podloge prikivanjem uz gornju ivicu trake nerđajućim ekserima sa širokom glavom. a. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona.00 € 273 . po datim detaljima.00 15.00 € Nabavka i postavljanje prikivanjem krovne podloge od dva sloja Kraberoida 100/100. Debljine 10 cm.00 € 45. Nabavka i postavljanje krovne podloge prikivanjem i lepljenjem sastava Kraberoida 100/100. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb.00 € 35.

e. d. Prikovanu ivicu preklopiti 15 cm i lepiti narednom trakom. Nabavka i ugradnja "Izolim" trake. Preklope traka zagrejati toplim vazduhom ili gasnim plamenikom. Preklope traka dobro pritisnuti i sabiti teflonskim valjkom. Suve i očišćene površine od betona premazati bitulitom "A" ili ekobitulitom "A". debljine 3 cm. Debljine 5 cm. c. "Izolim" bitumensku traku na nosaču od poliesterskog filca ugraditi preko betonske podloge pneumatskim zakivcima sa podloškama. m2 10. Nastavke traka smaknuti u odnosu na prethodni red za 50 cm. Drugi sloj smaknuti i postaviti kao i prethodni. Na traku naneti vruću bitumensku masu "MPH" u sloju 2-3 mm i odmah zalepiti. Preklope traka zagrejati toplim vazduhom ili gasnim plamenikom.00 € 7.00 € 8. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu. Suve i očišćene površine od betona premazati "A" ili ekobitulitom "A". Preklope traka zagrejati toplim vazduhom ili gasnim plamenikom. po datim detaljima. "Izolim" bitumensku traku na nosaču od poliesterskog filca ugraditi preko betonske podloge lepljenjem bitumenskom masom "PBM".00 10. dobro pritisnuti i sabiti teflonskim valjkom. Nastavke traka smaknuti u odnosu na prethodni red za 50 cm. m2 5. b. Debljine 4 cm. f.00 16. Traku ugraditi prikivanjem uz gornju ivicu trake.00 € € € € € € 274 . Nabavka i postavljanje krovne podloge prikivanjem i lepljenjem sastava dva sloja Kraberoida 100/100. dobro pritisnuti i sabiti teflonskim valjkom. URSA FOAM N-III-I. Obračun po m2 postavljenih ploča. Debljine 3 cm. "Izolim" bitumensku traku na nosaču od poliesterskog filca ugraditi preko betonske podloge lepljenjem hladnom pastom "Poliazbitol" kita. sa spoljne strane ispod pokrivača. Obračun po m2 izvedene izolacije. termoizolacionih ploča. prikivanjem za daščanu podlogu krova. Preklopi traka se zagrevaju toplim vazduhom ili gasnim plamenikom. Debljine 10 cm. Obračun po m2 krovne površine.00 € 5. "Izolim" bitumensku traku na nosaču od poliesterskog filca ugraditi preko daščane podloge prikivanjem uz gornju ivicu trake nerđajućim ekserima sa širokom glavom. mase 36 kg/m3. ekstrudirani polistiren (XPS). Nastavke traka smaknuti u odnosu na prethodni red za 50 cm. Nabavka i ugradnja "Izolim" trake. Zalepljenu traku preklopiti 15 cm narednom trakom. Debljine 8 cm. m2 6.4. lepljenjem Poliazbitolom za betonsku podlogu krova.00 8. Nabavka i ugradnja "Izolim" trake.00 € 6. Prikovanu ivicu preklopiti 15 cm i lepiti narednom trakom.00 7. Nastavke traka smaknuti u odnosu na prethodni red za 50 cm. Debljine 6 cm. Nabavka i ugradnja "Izolim" trake. Nastavke traka smaknuti u odnosu na prethodni red za 50 cm. Na suv sloj premaza naneti pastu "Poliazbitol" kita u sloju 2-3 mm i zalepiti "Izolim" traku. krovnog papira sa 500 gr/m2 bitumena. Obračun po m2 izvedene izolacije. Zalepljenu traku preklopiti 15 cm narednom trakom. Bitumensku hartiju postaviti preko daščane podloge prikivanjem uz gornju ivicu trake nerđajućim ekserima sa širokom glavom. m2 8. prikivanjem za betonsku podlogu krova. dobro pritisnuti i sabiti teflonskim valjkom. lepljenjem za betonsku podlogu krova vrućom bitumenskom masom "PBM. Obračun po m2 izvedene izolacije. Obračun po m2 izvedene izolacije. m2 5.00 € 9. Prikovanu ivicu preklopiti 15 cm i lepiti narednom trakom. datim detaljima i uputstvu projektanta. Nabavka i postavljanje na krovu preko drvene oplate. m2 m2 m2 m2 m2 m2 6. a.00 14. Na suv sloj premaza naneti vruću bitumensku masu "PBM" u sloju 2-3 mm i odmah zalepiti "Izolim" traku. dobro pritisnu i sabiju teflonskim valjkom.

Obračun po m2 postavljene površine.00 € 28. Obračun po m2 obojene fasade. m2 2. a. i ugraditi u roku od 20-30 minuta. Četkom naneti prvi sloj i utisnuti mrežicu. Debljine 6 cm. b. sloj naneti posle 6-8 h. Dva sloja. otprašena i odmašćena. Nabavka i postavljanje sloja paropropusne polipropilenske folije.50 8. Preko sloja perlitnog betona obavezno izvesti hidroizolacioni i zaštitni sloj. a.00 € 275 . Ploče postaviti po projektu. Čvrstoća na pritisak je 0. Debljine 10 cm. URSA SECO 2000. a zapreminska težina perlitnog betona 258 kg/m3.50 12. pre nanošenja perlitnog betona. Debljine 10 cm. Nabavka i postavljanje na kosom krovu preko drvene oplate.00 € 27. Debljine 8 cm. Boja po izboru projektanta. Obračun po m2 postavljene površine.50 10. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. URSA SECO 41. m2 28. Debljine 4 cm. a koji se posebno plaćaju. b.00 € € € € € € 21.00 12. po uputstvu proizvođača. URSA SECO 4000. debljine 3 cm. c. Pripremiti Superbet 1 po uputstvu proizvođača. Masu za premazivanje pripremiti mešanjem tečne i praškaste komponente. URSA SECO 41. Podloga mora biti čista. Styrodur 3035 CS BASF. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. Obračun po m2 postavljene površine. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. Izrada hidroizolacije limenog krova dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit POLIFLEX.00 20. Debljine 5 cm. termoizolacionih ploča. Debljine 5 cm. Izrada termoizolacionog sloja ispod krovnog pokrivača od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 1 debljine 5 cm. Debljine 8 cm. Nabavka i postavljanje sloja paropropusne polipropilenske folije. Završni.00 16. "Dramin" Zemun. po uputstvu proizvođača. a. naneti drugi sloj i utisnuti drugu mrežicu. Termoizolacioni sloj betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. m2 2. Jedan sloj. Debljine 3 cm. Pošto je betonska masa penasta i meka. m2 m2 m2 m2 m2 m2 6. Debljine 6 cm. od ekstrudirane polistirolske pene. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. Obračun po m2 izvedenog sloja.50 € 29. Izolit POLIFLEX je otporan na UV zrake. visoke i niske temperature. treći. m2 m2 m2 m2 10. mase 33 kg/m3. Posle sušenja. m2 m2 1. e. Obračun po m2 postavljenih ploča.00 17. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. c. 6-8 h.5 MPa. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona.00 € 2.50 15. b. ispod pokrivača. po uputstvu proizvođača. d. "Termika" Zrenjanin. po podlozi razliti cementno mleko. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. URSA SECO 500. d. datim detaljima i uputstvu projektanta.15. f. Podlogu od lima očistiti od korozije i odmastiti.00 € € € € 25. URSA SECO 41.

"Vunizol M plus". Debljine 8 cm. gustine 35 kg/m3.00 11. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 10 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 7.00 12. d. a. b. debljine 5 cm. Debljine 12 cm.50 8. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu potkrovlja.00 10.75 10. Debljine 8 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. gustine 50 kg/m3. d. Potkrovlja 1.00 € € € € € 276 . e. d. Debljine 10 cm. b. po detaljima i uputstvu projektanta. m2 m2 m2 m2 m2 4. Debljine 14 cm. Debljine 5 cm. Debljine 5 cm. debljine 5 cm. "Vunizol P plus".00 13.00 7. Debljine 5 cm. Debljine 12 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča. Debljine 8 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 12 cm. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na bituminiziranom papiru.25 € € € € € 11. e. m2 m2 m2 m2 m2 6. 6.50 8. d. e.25 10.50 8. Debljine 14 cm. b. Debljine 8 cm.25 11. m2 m2 m2 m2 m2 5. Debljine 12 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. gustine 60 kg/m3. e. m2 m2 m2 m2 m2 5. a. Debljine 5 cm. gustine 100 kg/m3. Debljine 10 cm. Debljine 14 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. "Vunizol L plus". a.00 9. "Vunizol JBS plus".50 8.9. debljine 5 cm.00 12. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu potkrovlja. b. c.75 6. b. e.00 8. debljine 5 cm. c.25 € € € € € 16. d. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča. Debljine 12 cm. a. Debljine 5 cm. Debljine 10 cm.50 15. Debljine 10 cm. Debljine 14 cm. c. c.00 € € € € € 21. Debljine 8 cm.75 9. gustine 80 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu potkrovlja. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu potkrovlja. debljine 5 cm.50 6. m2 m2 m2 m2 m2 4.50 € € € € € Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča. a. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju potkrovlja. po detaljima i uputstvu projektanta. "Vunizol S plus". Debljine 14 cm. c. po detaljima i uputstvu projektanta.

Lagani filc od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju potkrovlja. m2 m2 m2 m2 m2 m2 6. "Vunizol JVS plus". Debljine 8 cm. c. d. b. f.00 14. c. a. Debljine 120 mm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu potkrovlja. debljine 100 mm. debljine-80 mm. m2 m2 m2 m2 m2 6. Debljine 120 mm.00 6. Ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju potkrovlja. Debljine 2x50 mm. Nabavka i postavljanje laganog izolacionog filca od mineralne vune. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 € 7.00 € € € € 43.00 € € € € € € 277 . debljine 5 cm. a. Debljine 2x50 mm. a. Debljine 140 mm. a. a. gustine 100 kg/m3.00 € 9. Nabavka i postavljanje laganog izolacionog filca od mineralne vune. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 8. debljine 100 mm. Debljine 2x50 mm. b. Debljine 12 cm. b. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na staklenom voalu. Debljine 100 mm. d.75 9.00 7. Debljine 10 cm. Debljine 14 cm. debljine 5 cm.00 9. e. Nabavka i postavljanje lakih ploča od mineralne vune. c.50 13. Debljine 8 cm.00 9. Debljine 100 mm. po detaljima i uputstvu projektanta.00 7. po detaljima i uputstvu projektanta.00 8.00 8.50 10.50 € € € € € 36. b. Debljine 2x60 mm. b. c. Debljine 14 cm. m2 m2 m2 m2 m2 6. URSA SF 35. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na aluminijumskoj foliji. Debljine 120 mm.00 11. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 10 cm.25 8. URSA LIF. Debljine 80 mm. "Vunizol JALS plus". c. d. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu potkrovlja.00 € 39. gustine 100 kg/m3. URSA LIP. m2 m2 m2 m2 7. e. Lagani filc od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju potkrovlja. po detaljima i uputstvu projektanta.26. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 140 mm. m2 m2 m2 8. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 15.50 15.00 € € € € € 31. e. Debljine 5 cm. Debljine 12 cm. Debljine 5 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. d. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 100 mm.

Debljine 10 cm. Foliju postaviti sa preklopima od 30 cm. Dva sloja. c. f. Jedan sloj. Obračun po m2 postavljenih ploča. Nabavka i postavljanje izolacije potkrovlja od termoizolacionih ploča. Debljine 4 cm. Ploče postaviti po projektu. b. Lagani filc od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju potkrovlja. Lagani filc od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju potkrovlja. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. a. Obračun po m2 postavljenih ploča. d. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. Nabavka i postavljanje izolacije potkrovlja. jednostrano obložen Al. Obračun po m2 izvedene izolacije. d. Debljine 100 mm. mase 33 kg/m3.00 € € € € 68. c.50 4. a. d. Obračun po m2 postavljene površine. Debljine 160 mm. Debljine 5 cm. debljine 3 cm. po uputstvu proizvođača. postaviti po projektu. URSA LIF/Alu.00 11. datim detaljima i uputstvu projektanta.00 € 278 . m2 m2 1. Debljine 3 cm.00 9. po detaljima i uputstvu projektanta.00 3. Dva sloja. e. b. Debljine 120 mm. debljine 100 mm. između rogova. Debljine 140 mm. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 4 cm. Debljine 140 mm.00 8. od ekstrudirane polistirolske pene. Nabavka i postavljanje laganog izolacionog filca od mineralne vune. m2 m2 1. a. Neopor. b.00 € 70. od ekspandiranog polistirola sa grafitom. c. Debljine 160 mm. URSA SECO 41. b.00 11. Nabavka i postavljanje laganog izolacionog filca od mineralne vune.00 9. Debljine 120 mm.00 € 2. po detaljima i uputstvu projektanta. b. Obračun po m2 postavljene površine.00 10. Styrodur 3035 CS.50 5.00 10. m2 m2 m2 m2 m2 7. Debljine 5 cm. folijom. m2 m2 m2 m2 6.00 € € € € 58. a. Debljine 100 mm. a. URSA SECO 500.00 € 2. c. debljine 3 cm.49. Termoizolacione ploče Neopor-a. URSA SF 40. b.50 7.00 15.00 € € € € € 54.50 € € € € € € 64. debljine 100 mm. a. m2 m2 m2 m2 m2 m2 3. Debljine 3 cm. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom.00 7. Debljine 6 cm. e. Debljine 8 cm. Debljine 8 cm.50 9.50 9. Debljine 180 mm. d. m2 m2 m2 m2 8. datim detaljima i uputstvu projektanta. Jedan sloj. od termoizolacionih ploča.

Debljine 3 cm.00 € € € € 279 . m2 4. po detaljima i uputstvu projektanta. m2 2.50 5. po uputstvu proizvođača. b. Obračun po m2 postavljene površine. Postavljanje jednog sloja Al.75 € € € € Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča. debljine 0. Kraberoid na sastavima preklopiti za 15 cm. Debljine 8 cm. a. a. "Vunizol M plus". Jedan sloj. Obračun po m2 postavljene površine. m2 m2 m2 m2 3. b. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom.00 € 78. m2 2. c.00 10. Postavljanje jednog sloja Kraberoida blank 150/100. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. gustine 60 kg/m3.15 mm. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. URSA SECO 2000. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu pregradnih zidova.00 8. m2 m2 m2 m2 4. Debljine 8 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. foliju na sastavima preklopiti za 15 cm. Debljine 10 cm.75 5. folije. m2 2. Debljine 5 cm. Obračun po m2 postavljene površine. debljine 3 cm. Nabavka i postavljanje sloja paropropusne polipropilenske folije. m2 m2 1.72. Debljine 3 cm. Obračun po m2 postavljene površine. URSA SECO 41.00 € 2. Nabavka i postavljanje jednog sloja paronepropusne polipropilenske folije. gustine 75 kg/m3. c.00 € 74. Debljine 10 cm.00 € 77. po uputstvu proizvođača. Dva sloja. Al. b. Nabavka i postavljanje sloja paropropusne polipropilenske folije. Debljine 5 cm. po uputstvu proizvođača. "Vunizol P plus".50 8. m2 1.50 € 73. Gralbit na sastavima preklopiti za 15 cm. URSA SECO 700.00 7. Postavljanje sloja Gralbita I-1/10. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča. URSA SECO 4000. Obračun po m2 postavljene površine. a. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 € 10. Zidovi 1.50 € 75. URSA SECO 41. Obračun po m2 postavljene površine. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu pregradnih zidova. po detaljima i uputstvu projektanta. URSA SECO 41. debljine 3 cm. d. d. 5.

Obračun po m2 izvedene izolacije. b.00 € € € € 25. d. Obračun po m2 izvedene izolacije. c. Debljine 10 cm. gustine 100 kg/m3.50 10. po detaljima i uputstvu projektanta. c. m2 m2 m2 m2 5. Debljine 10 cm.50 11. d. debljine 3 cm.00 7. d. po detaljima i uputstvu projektanta. "Vunizol JALS plus".75 9.9. Debljine 3 cm. Debljine 3 cm. b. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na aluminijumskoj foliji. a. a. d. c. d. Debljine 3 cm. Debljine 10 cm. Debljine 5 cm. "Vunizol JBS plus". a. b. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na staklenom voalu. Debljine 10 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu pregradnih zidova. Obračun po m2 izvedene izolacije. m2 m2 m2 m2 5. a. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na bituminiziranom papiru. po detaljima i uputstvu projektanta.00 € € € € 280 . c.50 € € € € 29. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju pregradnih zidova i slično.50 € € € € 17.75 11. m2 m2 m2 m2 5. po detaljima i uputstvu projektanta. a. Debljine 5 cm. Debljine 5 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu zidova i slično. po detaljima i uputstvu projektanta. "Vunizol JVS plus". Debljine 8 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 8 cm. gustine 100 kg/m3. debljine 3 cm.00 € € € € 13. Debljine 8 cm. Debljine 3 cm. m2 m2 m2 m2 5. "Vunizol JMS plus". debljine 3 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju pregradnih zidova i slično.00 € € € € 21. Debljine 8 cm. po detaljima i uputstvu projektanta.00 6.50 8. c. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu pregradnih zidova i slično. Obračun po m2 izvedene izolacije. b. gustine 100 kg/m3. Debljine 5 cm.00 6. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na bituminiziranom papiru. gustine 80 kg/m3.75 6. debljine 3 cm. Debljine 8 cm.25 9. debljine 3 cm. Debljine 10 cm.00 11. Debljine 3 cm. gustine 80 kg/m3. debljine 3 cm. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na aluminijumskoj foliji.00 11. a. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 11.25 8. d. Debljine 10 cm. m2 m2 m2 m2 4.50 6. Debljine 3 cm. b. c. Debljine 5 cm. Debljine 5 cm. m2 m2 m2 m2 6. gustine 100 kg/m3.75 9.00 8. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča.50 6. Debljine 8 cm. "Vunizol FS plus". "Vunizol JMS plus". Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu zidova i slično. b.

Debljine 6 cm. mase 16-20 kg/m3. m2 m2 m2 m2 m2 m2 6. m2 8. Debljine 4 cm. e.00 5. 48. mase 30 kg/m3. debljine 2 cm. Ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju pregradnih zidova. Debljine 60 mm. Obračun po m2 poda. Debljine 6 cm. debljine 40 mm. m2 3. po detaljima i uputstvu projektanta.50 3. m2 8.00 € Nabavka i postavljanje ploča od mineralne vune. Debljine 40 mm. Lagani filc od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju ispod gips kartonskih ploča. debljine 2 cm.00 8.00 € 38. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 60 mm. Nabavka i postavljanje na zidovima termoizolacionih ploča. debljine 40 mm. Debljine 50 mm.00 € d. Nabavka i postavljanje laganog samonosivog izolacionog filca od mineralne vune. Stiropor. m2 3. Debljine 3 cm. URSA PPS.00 10.00 € b.00 7. a. m2 5.00 € c. Debljine 80 mm. URSA LIF/S. Obračun po m2 postavljenih ploča. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 2. a. m2 5. m2 5. m2 6.00 14.00 € d. Obračun po m2 izvedene izolacije.33. URSA FOAM N-III-PZ-I. g.00 € b. 43. Debljine 10 cm. Debljine 60 mm. Lagani filc od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju pregradnih zidova.00 6. f. URSA LIF/S. d. Debljine 80 mm. ekstrudirani polistiren (XPS). m2 6. po detaljima i uputstvu projektanta. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu. m2 4. Debljine 3 cm. Debljine 5 cm. Debljine 50 mm.50 € € € € € € € 281 . c. mase 36 kg/m3. Debljine 8 cm. a. Debljine 2 cm.00 € e. m2 4. a. debljine 40 mm. e. URSA FOAM N-W-PZ-I.00 € c. Debljine 8 cm.00 € e.00 4.00 € Nabavka i postavljanje na zidovima termoizolacionih ploča.00 € Nabavka i postavljanje laganog samonosivog izolacionog filca od mineralne vune.00 7.00 2. m2 5. Obračun po m2 poda. Ploče postaviti po projektu. Debljine 40 mm.00 € c. 49. samogasiv. Nabavka i postavljanje na zidovima termoizolacionih ploča. m2 8. Debljine 5 cm. ekstrudirani polistiren (XPS). datim detaljima i uputstvu projektanta. a. b. m2 3. d. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 10 cm. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu. m2 6. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 80 mm. datim detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 4 cm. c. debljine 3 cm.00 € b.00 € e. Debljine 100 mm. datim detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 100 mm. Debljine 40 mm.00 16. Debljine 50 mm.00 € € € € € € 55.00 € d. m2 4. f. Debljine 100 mm. b.

b.00 7. Nabavka i postavljanje na zidovima izolacione dvoslojnih kombi ploča. U cenu ulazi i pomoćna skela. Neopor. U cenu ulazi i pomoćna skela.5 cm. e. d.50 9. Obračun po m2 postavljenih ploča. f.00 10. m2 m2 m2 m2 m2 5.5 cm. Nabavka i postavljanje na unutrašnjim zidovima termoizolacionih ploča. Debljine 6 cm. Nabavka i postavljanje na unutrašnjim zidovima termoizolacionih ploča. Debljine 4 cm.00 € € € € € 74. Debljine 8 cm. b.00 2. Termoizolacione ploče Neopor-a. detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 postavljenih ploča. a. Debljine 8 cm. Debljine 2 cm.00 5. od ekstrudirane polistirolske pene.00 7.00 8. Debljine 3 cm.50 € € € € € € € 69. postaviti po projektu. a. e. Debljine 5 cm.50 20. c. debljine 2 cm. b. Debljine 10 cm. debljine 3 cm. Styrodur 2800 C BASF.00 16.00 € € € € € 282 .50 3. Debljine 3 cm. Debljine 8 cm. b. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 2. d. od ekspandiranog polistirola sa grafitom. e. m2 m2 m2 m2 m2 6. a. d. c. g.00 4.00 15. Styrodur 2800 C BASF.00 7. Obračun po m2 postavljenih ploča. datim detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 6 cm. mase 30 kg/m3. Debljine 5. d.50 4. debljine 2. Debljine 4 cm.5 cm. datim detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 4 cm. Debljine 4 cm. mase 30 kg/m3. f. Nabavka i postavljanje termičkih mostova na fasadnim zidovima od termoizolacionih ploča. Debljine 3. Neopor. m2 m2 m2 m2 m2 9. a. Ploče postaviti po projektu. datim detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 2 cm. Obračun po m2 postavljenih ploča. e. Ploče postaviti po projektu.50 5. debljine 2 cm. Sastave i uglove bandažirati rabic pletivom. Debljine 8 cm. Termoizolacione ploče Neopor-a. e.62.50 10.00 3. TAROLIT. Debljine 10 cm. m2 m2 m2 m2 m2 m2 3. Nabavka i postavljanje u sendvič zidovima termoizolacionih ploča. Debljine 3 cm. debljine 2 cm. c.50 9. U cenu ulazi i pomoćna skela. dimenzije ploča 50x200 cm.00 12.50 € € € € € € 81.00 € € € € € 86. Ploče postaviti po projektu. Debljine 7. Debljine 5 cm. Debljine 5 cm. Debljine 10 cm.0 cm. d. c. Debljine 2 cm. b. od ekstrudirane polistirolske pene. od ekspandiranog polistirola sa grafitom. Debljine 3 cm. datim detaljima i uputstvu projektanta. a. Debljine 2.5 cm. c.00 6. Debljine 5 cm.50 7. U cenu ulazi i pomoćna skela.50 17. postaviti po projektu.00 6. Obračun po m2 postavljenih ploča.

Jedan sloj.00 € 12.91. Obračun po m2 postavljene površine. URSA SECO 500. Postavljanje jednog sloja Kraberoida blank 150/100. a.00 € 104.00 10.00 € 2. Debljine 4 cm. Ploče postaviti po projektu. TAROLIT.00 € € € € € 96. b.5 cm. m2 m2 1. Debljine 2. Nabavka i postavljanje na zidovima izolacione troslojnih kombi ploča. Debljine 3. Dva sloja. a.50 € € € € 100.50 20. Ploče postaviti po projektu. a.00 € 106. Al. detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 postavljene površine. Postavljanje jednog sloja Al. a. Dva sloja. b. c. b.5 cm. m2 m2 1. Obračun po m2 postavljene površine. a. URSA SECO 41.00 € 283 . Obračun po m2 postavljenih ploča. Jedan sloj. e. Nabavka i postavljanje jednog sloja paronepropusne polipropilenske folije. U cenu ulazi i pomoćna skela. dimenzije ploča 50x200 cm. Debljine 5. b. po uputstvu proizvođača. a. Obračun po m2 postavljene površine. Debljine 3. b. Debljine 10 cm. m2 m2 m2 m2 9.5 cm.5 cm. debljine 0.5 cm. detaljima i uputstvu projektanta.00 € 2. Sastave i uglove bandažirati rabic pletivom. Debljine 7. URSA SECO 700. m2 m2 1.0 cm. Obračun po m2 postavljenih ploča. Debljine 7.00 12. Debljine 5 cm.50 € 102. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. debljine 3.00 10. Nabavka i postavljanje izolacionih ploča od "Poliuretana".50 17.50 € 107. debljine 2.00 12. b. d.0 cm.5 cm. m2 2.15 mm. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. Debljine 2. Debljine 5. U cenu ulazi i pomoćna skela. Dva sloja. po uputstvu proizvođača. TAROLIT. U cenu ulazi i pomoćna skela. detaljima i uputstvu projektanta.50 17. d.00 € 2. Obračun po m2 postavljenih ploča. Kraberoid na sastavima preklopiti za 15 cm. Ploče postaviti po projektu. Sastave i uglove bandažirati rabic pletivom. dimenzije ploča 50x200 cm.00 € 109. debljine 4 cm. foliju na sastavima preklopiti za 15 cm. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. Nabavka i postavljanje na zidovima izolacionih ploča. Foliju postaviti sa preklopima od 30 cm. Obračun po m2 postavljene površine. URSA SECO 41. m2 m2 m2 m2 m2 9.5 cm. Jedan sloj. m2 m2 10. c. m2 1. folije.5 cm.

Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča. perforiranih kaseta i slično. b. d.00 € € € € € € 284 .50 € 6. debljine 3 cm. URSA FOAM N-III-I. Debljine 100 mm.00 8. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu spuštenih plafona. b. m2 m2 m2 m2 m2 3. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti kao termo i zvučnu izolaciju plafona. e.00 € 10. perforiranih kaseta i slično.00 4. Debljine 10 cm. Debljine 80 mm. c. Debljine 80 mm. po detaljima i uputstvu projektanta.00 € € € € € 15. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 6 cm. Obračun po m2 plafona.00 € 6. Debljine 3 cm. a. m2 m2 m2 3. debljine 3 cm.00 € Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku lako mekih ploča. po detaljima i uputstvu projektanta. Ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju plafona i slično. Plafoni 1. e. m2 m2 m2 3. Debljine 40 mm. c. a. b. Obračun po m2 plafona. Debljine 8 cm.50 € 7. debljine 3 cm. a.00 16.25 € 4.11. Debljine 50 mm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu spuštenih plafona i slično. Obračun po m2 plafona. "Vunizol S plus". po detaljima i uputstvu projektanta.00 6. d. Debljine 3 cm. c. Debljine 8 cm.00 7. Debljine 100 mm. Debljine 5 cm. URSA PPS. mase 36 kg/m3. gustine 35 kg/m3. g. debljine 40 mm. Debljine 4 cm. b.00 7. c. Nabavka i postavljanje termoizolacionih ploča. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu spuštenih plafona. Debljine 8 cm.00 14. Nabavka i postavljanje laganog izolacionog filca od mineralne vune. debljine 40 mm. m2 m2 m2 3. m2 m2 m2 m2 m2 3.75 € 5.00 10. Debljine 5 cm. Debljine 8 cm. Obračun po m2 postavljenih ploča. ekstrudirani polistiren (XPS). c. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 3 cm. Nabavka i postavljanje ploča od mineralne vune.00 7. a.00 € 7. Debljine 60 mm.00 5.00 6.00 5. c.00 4. debljine 3 cm. d. 4. a. Debljine 40 mm. "Vunizol M plus". Debljine 3 cm. gustine 50 kg/m3.00 € € € € € 20.50 € 4. gustine 60 kg/m3. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 50 mm. Debljine 5 cm. b. b. po detaljima i uputstvu projektanta. a. m2 m2 m2 m2 m2 m2 6. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku specijalno mekih ploča. Debljine 60 mm. e. Obračun po m2 izvedene izolacije. "Vunizol L plus". URSA LIP. Lagani filc od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju spuštenih plafona i slično. Debljine 5 cm.

Obračun po m2 izvedene izolacije. c. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu akustičnih elemenata.00 7. m2 m2 m2 m2 3. d. gustine 35 kg/m3.50 € € € € Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča.00 8. gustine 50 kg/m3. debljine 3 cm. "Vunizol JVS plus". Debljine 5 cm. Debljine 5 cm.50 5. b. b. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu akustičnih kabina. Debljine 5 cm. Debljine 10 cm. d. gustine 60 kg/m3. Debljine 3 cm. Debljine 10 cm. m2 m2 m2 m2 3.00 € € € € 9.00 6. Debljine 8 cm. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča. Akustika 1. po detaljima i uputstvu projektanta. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča.00 10. gustine 75 kg/m3. 5. "Vunizol P plus".25 4. Debljine 3 cm.00 € € € € 17. debljine 3 cm.50 8. gustine 100 kg/m3. po detaljima i uputstvu projektanta.50 8.50 4.50 € € € € 285 . komora i slično. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu akustičnih elemenata. b. m2 m2 m2 m2 5. Debljine 5 cm. debljine 3 cm. a. c. a. a. Debljine 3 cm. "Vunizol M plus". b. debljine 3 cm. "Vunizol L plus". Debljine 5 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu akustičnih elemenata. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na staklenom voalu. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 7.75 € € € € 13. d. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu akustičnih elemenata. Debljine 10 cm. Debljine 8 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 izvedene izolacije. Obračun po m2 izvedene izolacije. b.50 10. a.12. "Vunizol S plus".75 6. Debljine 8 cm. c. Debljine 3 cm. Debljine 10 cm.25 8. debljine 3 cm. Debljine 8 cm. Debljine 3 cm. c. po detaljima i uputstvu projektanta. m2 m2 m2 m2 3. po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 izvedene izolacije. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča.50 6. d. a. Debljine 10 cm. m2 m2 m2 m2 4. Debljine 8 cm. d.75 5. c.

"Vunizol JVS plus". Debljine 3 cm. m2 m2 m2 m2 6. debljine 2 cm.50 12.00 11. c.00 5. b.50 5. a. Debljine 50 mm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju podova. Podovi 1. c. d. Debljine 2 cm. Debljine 8 cm.00 € € € € 25. debljine 20 mm.50 € € € € € € Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku vrlo tvrdih ploča.50 6. f. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju toplih i plivajućih podova.00 13. Debljine 10 cm. debljine 3 cm. gustine 100 kg/m3. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. Debljine 4 cm.00 € € € € 13.00 8. b. d. po detaljima i uputstvu projektanta. c. "Vunizol Z plus". Debljine 4 cm. f. Akustične ploče od mineralne vune postaviti kao dodatnu termo i zvučnu izolaciju akustičnih elemenata. Obračun po m2 poda.21. c. Debljine 20 mm. a.00 7. e.50 7. URSA AKP-1/V. Debljine 3 cm. b. 7.25 5. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku tvrdih ploča. Debljine 40 mm. Debljine 5 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju akustičnih elemenata u obliku kaseta i obloga i slično. gustine 120 kg/m3. gustine 150 kg/m3.00 15. Debljine 5 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. Nabavka i postavljanje akustičnih ploča od mineralne vune sa voalom. "Vunizol T plus". po detaljima i uputstvu projektanta.00 10. Debljine 10 cm. Obračun po m2 poda. b. a. debljine 2 cm. Debljine 3 cm. d. e. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku prošivenog ili neprošivenog filca u zatvorenoj PVC foliji. Debljine 8 cm.00 € € € € € € 286 .50 7. Debljine 2 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. m2 m2 m2 m2 4.00 6. Debljine 30 mm. a. m2 m2 m2 m2 m2 m2 4.00 9.00 7. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 5 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. d. m2 m2 m2 m2 m2 m2 4.

URSA PIP/T. URSA PIP. Debljine 40/35 mm. a. a.00 9. Debljine 30/25 mm.00 5. Debljine 43/40 mm. URSA LIF. Debljine 53/50 mm. Debljine 53/50 mm. Debljine 55/50 mm. c.00 9. a. c.00 5. b.00 5.00 8. c. debljine 13/10 mm. po detaljima i uputstvu projektanta.00 4. Debljine 33/30 mm. Debljine 13/10 mm. d. Ploče mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju u sistemu plivajućeg poda. b. e. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 120 mm. f.00 3. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 40 mm. debljine 20/15 mm. d.13. Debljine 80 mm. Debljine 30/25 mm. po detaljima i uputstvu projektanta. m2 m2 m2 m2 m2 4.00 5. Debljine 23/20 mm.00 € € € € € € € 287 . Nabavka i postavljanje podnih izolacionih ploča od mineralne vune. m2 m2 m2 m2 m2 3. Debljine 100 mm.00 7.00 7. c. b.00 6.00 10. Debljine 55/50 mm. Debljine 60 mm. d. Nabavka i postavljanje podnih izolacionih ploča od mineralne vune. Nabavka i postavljanje teških podnih izolacionih ploča od mineralne vune.00 6. Debljine 13/10 mm. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 2. Nabavka i postavljanje teških podnih izolacionih ploča od mineralne vune.00 10.00 7. Obračun po m2 izvedene izolacije. Ploče mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju u sistemu plivajućeg poda. Lagani filc od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju između potpatosnica poda. Obračun po m2 izvedene izolacije. URSA PIP. Debljine 23/20 mm.00 € € € € € 28. debljine 20/15 mm. e. a.00 8. Debljine 50/45 mm. e. m2 m2 m2 m2 m2 3. Debljine 20/15 mm. Ploče mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju poda ispod cementnog estriha. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 33/30 mm. c. m2 m2 m2 m2 m2 4. Debljine 50 mm. Debljine 50/45 mm. Debljine 20/15 mm. po detaljima i uputstvu projektanta. b.00 8. debljine 13/10 mm.00 5. d. Debljine 40/35 mm. e.00 € € € € € 33. Debljine 43/40 mm. po detaljima i uputstvu projektanta. URSA PIP/T. Nabavka i postavljanje laganog izolacionog filca od mineralne vune. g. d. Obračun po m2 izvedene izolacije. debljine 40 mm. e. a. Debljine 140 mm.00 9. Ploče mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju poda ispod cementnog estriha.00 € € € € € 18. b.00 6.00 € € € € € 23.00 9.

po detaljima i uputstvu projektanta. od ekstrudirane polistirolske pene. a. Nabavka i postavljanje podnih termoizolacionih ploča.00 € € € € 57. Nabavka i postavljanje podnih termoizolacionih ploča. URSA FOAM N-III-I. Debljine 8 cm. Debljine 4 cm. Nabavka i postavljanje podnih termoizolacionih ploča.00 9.00 18. c. debljine 3 cm. Debljine 6 cm. Debljine 4 cm. Obračun po m2 poda. debljine 3 cm.00 14.00 8. a. d.50 10. a.00 8. po detaljima i uputstvu projektanta. mase 25 kg/m3.00 10. termoizolacionim pločama. Debljine 8 cm.00 € € € € 53. Debljine 8 cm.00 11. b. Debljine 8 cm.00 24.00 € € € € € 288 .00 14. po detaljima i uputstvu projektanta. d.00 15. a. Debljine 5 cm. Debljine 5 cm. Debljine 3 cm.00 € € € € € 45. Debljine 3 cm. Debljine 5 cm. d. d.00 7. c. debljine 3 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. Styrodur ploče postaviti kao termo izolaciju podova. b. m2 m2 m2 m2 8. m2 m2 m2 m2 m2 8. e.40. Debljine 5 cm. Styrodur 3035 C BASF. Debljine 4 cm. m2 m2 m2 m2 7. od ekstrudirane polistirolske pene. Styrodur 2800 C BASF.50 11. datim detaljima i uputstvu projektanta. c. ekstrudirani polistiren (XPS). Debljine 10 cm. Debljine 8 cm. Styrodur ploče postaviti kao termo izolaciju podova. b. Obračun po m2 poda. b. Debljine 3 cm.00 8. Styrodur ploče postaviti kao termo izolaciju podova. Styrodur 2500 C BASF.50 10. debljine 3 cm. d. mase 30 kg/m3. m2 m2 m2 m2 m2 6. Nabavka i postavljanje podova industrijskih hala. c. Debljine 3 cm. Styrodur 4000 CS BASF. e. Debljine 3 cm. magacina i sl.00 14. Obračun po m2 poda. Debljine 5 cm. od ekstrudirane polistirolske pene. mase 35 kg/m3. c. Styrodur ploče postaviti kao termo izolaciju podova. m2 m2 m2 m2 7. Debljine 4 cm. mase 36 kg/m3. Nabavka i postavljanje podnih termoizolacionih ploča. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu. a.00 12.00 € € € € 49. od ekstrudirane polistirolske pene. debljine 3 cm. Obračun po m2 poda. Obračun po m2 poda. mase 33 kg/m3. b. Debljine 4 cm.

Nabavka i postavljanje podnih ploča "Plutafon". debljine 5 cm. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. Pripremiti Superbet 1 po uputstvu proizvođača. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. Podloga mora biti čista. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja.50 € 10. Debljine 8 cm. težine 20-25 kg/m3. po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni žljeb. od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 1. od ekstrudirane polistirolske pene. Debljine 4 cm.00 20. Debljine 5 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 8 cm. "Termika" Zrenjanin. a. Plutafon izrađen od natron papira. Obračun po m2 poda. Nabavka i postavljanje podnih termo izolacionih ploča od "Poliuretana".62. "Termika" Zrenjanin. Podlogu betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC. Obračun po m2 poda. estriha. jednostrano premazan specijalnim bitumenom i posut ekspandiranim pluta granulatom. Debljine 4 cm. pre nanošenja perlitnog betona. m2 m2 m2 8. Debljine 8 cm. m2 m2 m2 m2 12. Stiropor. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. b.00 € 14. po podlozi razliti cementno mleko. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. debljine 4 cm. mase 45 kg/m3. termoizolacionim pločama. Nabavka i postavljanje podova industrijskih hala. c. po detaljima i uputstvu projektanta. Izrada podloge. m2 4. debljine 2 cm.00 9. Debljine 3 cm. d. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. a. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjačom po unapred pripremljenim vođicama. e. debljine 3 cm. c. Obračun po m2 poda. Poliuretanske ploče postaviti kao termo izolaciju podova. b. po podlozi razliti cementno mleko. Pošto je betonska masa penasta i meka. Debljine 5 cm. samogasiv i elastificiran. po detaljima i uputstvu projektanta. estriha. Styrodur 5000 CS BASF.00 € 12. a koji se posebno plaća. b.00 € 77.50 € 73. veličine zrna 5-10 mm postaviti po projektu. Obračun po m2 podloge. d. Izrada podloge. po potrebi po obodu prostorije ostavi 289 .00 € € € € € 71.5 MPa. Debljine 3 cm. Nabavka i postavljanje podnih termoizolacionih ploča. Styrodur ploče postaviti kao termo izolaciju podova. otprašena i odmašćena. Debljine 6 cm. Debljine 5 cm. Obračun po m2 poda. a zapreminska težina perlitnog betona 258 kg/m3. debljine 10 mm radi smanjenja buke od udara.00 15. m2 m2 m2 m2 m2 3.00 6.00 30. otprašena i odmašćena. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. pre nanošenja perlitnog betona. Preko podloge obavezno izvesti zaštitni sloj od sitnozrnog betona. debljine 5 cm.00 4. od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 3. Debljine 2 cm.00 5. Čvrstoća na pritisak je 0. Debljine 4 cm. Debljine 5 cm. Podloga mora biti čista. m2 m2 10. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. a. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja očvrslog betona. c.00 € € € € 66. b. detaljima i uputstvu projektanta.00 € 74. Stiropor ploče postaviti kao termo izolaciju podova. a. Pripremiti Superbet 3 po uputstvu proizvođača. magacina i sl.

m2 m2 1. m2 m2 m2 10. Debljine 5 cm. Podlogu betonirati pri temperaturi od +5°C do +30ºC.00 36. po uputstvu proizvođača. kao i termoizolacije. Obračun po m2 podloge. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. Obračun po m2 podloge.00 € 91. Debljine 6 cm. Foliju postaviti sa preklopima od 30 cm.00 € 16.dilatacioni žljeb.5 MPa.00 27. Obračun po m2 poda. Al. Obračun po m2 poda. foliju na sastavima preklopiti za 15 cm. Postavljanje jednog sloja Al.00 18. a. URSA SECO 41. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. Obračun po m2 postavljene površine. U periodu očvršćavanja beton orošavati vodom. m2 m2 1.00 € 89. Debljine 4 cm. Dvokomponentni laki beton Stirocem spraviti od ekspandiranih perli Stiropora. Gralbita I-2/10. m2 m2 1. cementa sa odgovarajućim dodacima i vode. Kraberoid na sastavima preklopiti za 15 cm. URSA SECO 500. b. a. debljine 0. b. folije. Debljine 2 cm. m2 2. d.00 € 2. Debljine 8 cm. a zapreminska težina perlitnog betona 578 kg/m3. Jedan sloj.00 € 93. mora se 7 dana zaštititi od mehaničkih opterećenja i naglog sušenja.00 € 2. a.00 45. a. debljine 2 cm. b. b.00 € 2. a.00 € Izrada podnog sloja. c. Dva sloja. Obračun po m2 poda. po uputstvu proizvođača "Prvi maj" Čačak. Postavljanje sloja Gralbita I-1/10. Dva sloja. m2 m2 m2 m2 m2 9.15 mm. Zapreminska težina ugrađenog Stirocema je 500 kg/m3.50 € 12. a.00 € 87.72 MPa. e. Strirocem naneti u slojevima i nabiti do gustine od 0. b. c. Jedan sloj. od lakog betona Stirocem. Debljine 6 cm. Gralbit na sastavima preklopiti za 15 cm. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. b. Obračun po m2 poda. Čvrstoća na pritisak je 2. Debljine 8 cm.00 € € € € € 85. Gralbita I-1/10. 80. Pošto je betonska masa penasta i meka. Debljine 10 cm.5 kg/lit i završno obraditi perdašenjem. Jedan sloj. Preko podloge može se direktno postaviti pod od parketa ili keramičkih pločica. Dva sloja. Postavljanje jednog sloja Kraberoida blank 150/100. a čvrstoća na pritisak posle 28 dana je 1.00 € 5. m2 m2 4.00 € 290 .

Debljine 7. c.00 € € € € € 22.00 12. Preko ploča naneti sloj građevinskog lepka.0 cm. Debljine 3. Neopor. e. Debljine 4 cm. Obračun po m2 postavljenih ploča. 7. Debljine 3 cm. Nabavka i postavljanje na fasadi termoizolacionih ploča. m2 m2 m2 m2 m2 9. Debljine 6 cm.50 20. po detaljima i uputstvu projektanta. debljine 2 cm. Debljine 6 cm. detaljima i uputstvu projektanta. samogasiv. Nabavka i postavljanje na fasadi termo izolacionih dvoslojnih kombi ploča. dimenzija ploča 50x200 cm.0 cm.50 7. b. Preko ploča naneti sloj građevinskog lepka. debljine 2. mase 16-20 kg/m3. Debljine 10 cm. c. m2 m2 m2 m2 m2 9. Nabavka i postavljanje na fasadi termoizolacionih ploča.5 cm. Obračun po m2 obrađene fasade. Stiropor. Fasade 1. mase 16-20 kg/m3.00 11. Obračun po m2 obrađene fasade. m2 m2 m2 m2 m2 7.00 11. Debljine 5 cm. Nabavka i postavljanje na fasadi termo izolacionih troslojnih kombi ploča. Sastave i uglove bandažirati rabic pletivom.00 14. Obračun po m2 postavljenih ploča. Dvoslojne ploče (Tarolit+Stiropor) postaviti po projektu. a.5 cm.5 cm. Debljine 4 cm. Debljine 3 cm. d. a. Debljine 2 cm. Debljine 2. a. c.00 10. e. detaljima i uputstvu projektanta.5 cm. dimenzija ploča 50x200 cm. c.50 17. d. Debljine 10 cm.50 € € € € € € Nabavka i postavljanje na fasadi termoizolacionih ploča. d.5 cm. TAROLIT. Debljine 3. utisnuti po celoj površini staklenu mrežicu i naneti završni sloj građevinskog lepka.5 cm. Ploče postaviti po projektu. e. debljine 3 cm.00 12. debljine 2.50 20. d. d. Stiropor ploče postaviti kao termo i zvučnu izolaciju fasade preko građevinskog lepka i ankerovati specijalnim tiplovima. b. postaviti kao termo i zvučnu izolaciju fasade preko građevinskog lepka-maltera i ankerovati specijalnim tiplovima.50 € € € € € 17.00 10.50 5.50 6. Sastave i uglove bandažirati rabic pletivom. utisnuti po celoj površini staklenu mrežicu i naneti završni sloj građevinskog lepka. sa pripremom za izradu termoizolovane fasade. Debljine 5 cm. Termoizolacione ploče Neopor-a.50 8. Debljine 5 cm. debljine 3 cm.5 cm. od ekspandiranog polistirola sa grafitom. f.5 cm. a. Debljine 5. Debljine 7. Debljine 6 cm. samogasiv. TAROLIT.00 17. b. b. po detaljima i uputstvu projektanta. a.14. Obračun po m2 postavljenih ploča. Stiropor.50 4. Debljine 5.50 10.00 12. sa pripremom za izradu termo fasade. Debljine 8 cm. datim detaljima i uputstvu projektanta.50 3. Debljine 4 cm. m2 m2 m2 m2 m2 7.50 € € € € € 12. Debljine 2. e.00 € € € € € 291 .50 10. Debljine 8 cm.50 8. Debljine 8 cm. c. Troslojne ploče (Tarolit+Stiropor+Tarolit) postaviti po projektu. m2 m2 m2 m2 m2 m2 2. Debljine 3 cm. b. e.

"Vunizol P plus".25 5. c. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča.5 cm.00 € € € € 39. Debljine 10 cm. d. m2 m2 m2 m2 4. Obračun po m2 izvedene izolacije. debljine 4 cm.00 6. a. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu fasadnih zidova. po detaljima i uputstvu projektanta. debljine 30 mm. Fasadne ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju obzidane. hidrofobne izolacione ploče od mineralne vune.00 10. gustine 75 kg/m3. Debljine 5 cm.50 € € € € 31. debljine 4 cm. a.25 6.00 6. Debljine 5 cm.27. po detaljima i uputstvu projektanta. po detaljima i uputstvu projektanta. provetravane fasade.75 € € € € 35. m2 m2 m2 m2 5.0 cm.00 € € € € 43. d. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 10 cm. Debljine 5 cm. e. c.00 4. Nabavka i postavljanje fasadne.00 5. e. Debljine 2. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča. Debljine 80 mm.00 € € € € € € 292 . Nabavka i postavljanje na fasadi termo izolacionih ploča. Debljine 4 cm.50 17.00 5. URSA LIP/S. Debljine 50 mm. d.00 € € € € € € 49. d. Debljine 80 mm. po detaljima i uputstvu projektanta. b. a. po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 izvedene izolacije.5 cm. dimenzija ploča 50x200 cm. m2 m2 m2 m2 9. Debljine 100 mm. Fasadne ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju obzidane. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 8 cm. Debljine 30 mm.5 cm. b. b. Debljine 40 mm. debljine 4 cm. d. debljine 2. Debljine 4 cm. c.00 8. m2 m2 m2 m2 5. Debljine 10 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu fasadnih zidova. d. m2 m2 m2 m2 m2 m2 2. gustine 60 kg/m3. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 12. Obračun po m2 postavljenih ploča. Debljine 3. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča.00 4. Debljine 100 mm. c. "Vunizol M plus".00 5. Debljine 60 mm. URSA VIP.00 8. c.75 11. f. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu fasadnih zidova.00 7. Debljine 8 cm.50 8. a. a.00 7.00 3. Debljine 30 mm. b. a. debljine 30 mm. gustine 100 kg/m3. Debljine 8 cm. b. Ploče postaviti po projektu. Debljine 4 cm. c. f. Debljine 60 mm.5 cm.00 8. m2 m2 m2 m2 m2 m2 3. Debljine 40 mm. b. Debljine 50 mm. Debljine 7.00 10. hidrofobne izolacione ploče od mineralne vune.00 9. Debljine 5. Nabavka i postavljanje fasadne. "Vunizol FS plus". neprovetravane fasade. detaljima i uputstvu projektanta. TAROLIT.

sa pripremom za malterisanje Fasolit D fasade. hidrofobne izolacione ploče od mineralne vune.00 € € € € € 72.00 10. Nabavka i postavljanje fasadne. d.00 € € € € € € 67. Debljine 30 mm. sa unutrašnje strane fasadnih zidova. hidrofobne izolacione ploče od mineralne vune. d. d. b.00 14. ekstrudirani polistiren (XPS). mase 30 kg/m3. e. debljine 40 mm. termoizolacionih ploča. URSA FOAM N-III-PZ-I. Debljine 60 mm.00 8. URSA TIP/S-V. Nabavka i postavljanje fasadne.00 6. mase 36 kg/m3.00 7. e. Debljine 30 mm. termoizolacionih ploča. sa pripremom za izradu Fasolit T fasade. a preko njih postaviti varenu pocinkovanu mrežu. a. datim detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 4 cm.00 € € € € € 293 . U cenu ulazi i armaturna mreža.00 9. Debljine 100 mm. URSA FOAM N-W-PZ-I.00 14. debljine 2 cm. sa unutrašnje strane fasadnih zidova. Nabavka i postavljanje. URSA FIP. m2 m2 m2 m2 m2 m2 8. Debljine 40 mm. Nabavka i postavljanje fasadne. provetravane fasade. Debljine 60 mm. a. a.00 10. Debljine 20 mm. Fasadne ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju fasade. e. Debljine 5 cm.55.00 11. m2 m2 m2 m2 m2 6. b. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu. b. Debljine 50 mm. datim detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 obrađene fasade. prema detaljima i uputstvu projektanta. hidrofobne izolacione ploče od mineralne vune s jednostrano nalepljenim staklenim voalom. c. ankerovati ih specijalnim tiplovima.00 10. c. debljine 20 mm. Debljine 6 cm. Debljine 40 mm. f. utisnuti po celoj površini staklenu mrežicu i naneti završni sloj građevinskog lepka. Obračun po m2 obrađene fasade.00 7.00 10. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu. Obračun po m2 postavljenih ploča. po detaljima i uputstvu projektanta. ekstrudirani polistiren (XPS).00 8. m2 5.00 12. c. Debljine 3 cm.00 9. Fasadne ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju obešene. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 20 mm. Debljine 50 mm. Debljine 80 mm. e. Debljine 80 mm. f. m2 m2 m2 m2 m2 5. debljine 3 cm.00 8. m2 m2 m2 m2 m2 m2 7.00 € 73. Debljine 60 mm. po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 postavljenih ploča. Fasadne ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju fasade preko građevinskog lepka i ankerovati ih specijalnim tiplovima.00 € € € € € € 61. d. Debljine 8 cm.00 12. Preko ploča naneti sloj građevinskog lepka. Debljine 40 mm. b.00 16. URSA FIP. Debljine 80 mm. debljine 20 mm. Nabavka i postavljanje. a. c. Debljine 50 mm.

Obračun po m2 izvedene izolacije. Nabavka i postavljanje na sokli termoizolacionih ploča. a. debljine 20 mm.00 6. Debljine 3 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. c. m2 m2 m2 22. Debljine 5 cm.00 € € € € 15. folijom. Debljine 2 cm. Debljine 5 cm. Debljine 3 cm. Obračun po m2 postavljenih ploča. c. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 3 cm. debljine 2 cm. gustine 150 kg/m3. Debljine 8 cm. obloženih staklenim voalom ili Al. Obračun po m2 izvedene izolacije. Gajtan od kamene vune upotrebiti za protivpožarnu zaštitu dimnjaka. Debljine 3 cm. Debljine 2 cm. a.50 € 25.00 € 27. datim detaljima i uputstvu projektanta. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu dimnjaka.78. Dimnjaci 1. gustine 150 kg/m3. b.50 7.50 9. Debljine 4 cm. b. Debljine 10 cm. m2 m2 m2 25. c. Obračun po m2 izvedene izolacije. b. "Vunizol G plus". gustine 60 kg/m3.00 € 22. a. debljine 2 cm. Debljine 5 cm. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča. c. Debljine 5 cm. m2 m2 m2 m2 4. "Vunizol G plus".00 7.50 9. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana. Gajtan od kamene vune upotrebiti za protivpožarnu zaštitu dimnjaka. a. Gajtan od kamene vune upotrebiti za protivpožarnu zaštitu dimnjaka. Debljine 3 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. gustine 150 kg/m3. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana opletenih pocinkovanom žicom. b. Debljine 2 cm. "Vunizol G plus".50 € 8. m2 m2 m2 m2 5.00 € € € € Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana opletenih kudeljnim koncem. mase 30 kg/m3. m2 m2 m2 20. d. debljine 2 cm. od ekstrudirane polistirolske pene. Debljine 2 cm.00 € 28. d.00 5. c. po detaljima i uputstvu projektanta. a. po detaljima i uputstvu projektanta. Styrodur 2800 C BASF. Debljine 5 cm. debljine 3 cm.50 € 11. "Vunizol M plus". 5. Ploče postaviti po projektu.50 € 32. b.50 € 27.00 € 294 .

m2 m2 m2 20. "Vunizol G plus".50 € 16. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana. Debljine 3 cm. debljine 2 cm. b.00 7. Debljine 8 cm. gustine 150 kg/m3. Debljine 8 cm. Debljine 5 cm. gustine 50 kg/m3.50 4. po detaljima i uputstvu projektanta. d. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca.75 6. ventilacionih kanala. Debljine 5 cm. Debljine 8 cm.00 € € € € Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča. Obračun po m2 izvedene izolacije.75 € € € € 9. Ventilacioni kanali 1. "Vunizol G plus".75 5. c. Gajtan od kamene vune upotrebiti za termoizolaciju ventilacionih kanala. Debljine 5 cm. opletenih staklenim koncem. m2 m2 m2 22. Debljine 10 cm. Debljine 3 cm. "Vunizol JALS plus". debljine 3 cm. Debljine 5 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu ventilacionih kanala. a.00 11. Debljine 10 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. b. Debljine 2 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. 5. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana. "Vunizol L plus". c.50 € 25. Debljine 3 cm. c. Debljine 10 cm. na aluminijumskoj foliji. gustine 150 kg/m3. Debljine 5 cm. Debljine 3 cm. debljine 3 cm. a. "Vunizol M plus". Obračun po m2 izvedene izolacije. c.00 8. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 3 cm. debljine 3 cm. Debljine 2 cm. d. a. b. b. Obračun po m2 izvedene izolacije.50 8.50 6. debljine 2 cm.00 € € € € 13. c. gustine 60 kg/m3. a. b.16. a.00 € 30.50 € 27. po detaljima i uputstvu projektanta. m2 m2 m2 m2 5. m2 m2 m2 m2 3. po detaljima i uputstvu projektanta.75 9. Gajtan od kamene vune upotrebiti za termoizolaciju cevovoda. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu ventilacionih kanala. gustine 100 kg/m3.00 € 295 . m2 m2 m2 m2 3. po detaljima i uputstvu projektanta. d. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča.00 € 22. opletenih kudeljnim koncem. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu ventilacionih kanala.

Ø 48 mm. Obračun po m2 izvedene izolacije. a. u. "Vunizol G plus". obloga 70 mm. debljine 2 cm. Ø 60 mm. i. b. URSA RS 1/ALU. obloga 20 mm. k. Ø 45 mm. c.00 5. Ø 35 mm. Cevna mreža 1. g. j. obloga 20 mm. Debljine 3 cm. f. obloga 20 mm. Debljine 2 cm.50 8. Gajtan od kamene vune upotrebiti za termoizolaciju ventilacionih kanala i slično. obloga 50 mm. obloga 40 mm. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 2. s. obloga 100 mm.00 9.50 6. folijom. Ø 28 mm. Ø 70 mm.00 7. Termo i zvučna izolacija cevi Ø 15 mm oblogama. Debljine 20 mm.50 15. Ø 18 mm. h.00 22. d. Ø 42 mm. Debljine 50 mm. m2 m2 m2 m2 5. b.00 8. obloga 70 mm. Ø 28 mm.00 5. p. Ø 194-219 mm. a. obloga 100 mm. c. Ø 89 mm. Debljine 40 mm. Ø 76 mm. obloga 30 mm. m.00 9. e. 296 Ø 15 mm. Samonosive lagane ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju ventilacionih kanala. debljine zida 20 mm. obloga 100 mm.00 € 27.50 26. Ø 42 mm. m2 m2 m2 25.50 9. debljine 20 mm. obloga 70 mm. x. obloga 40 mm.50 € 22. Debljine 30 mm.00 € € € € 17. Ø 114-133 mm. gustine 150 kg/m3.00 6. v. c. po detaljima i uputstvu projektanta. a. Ø 57 mm.00 38.50 13. b. obloga 30 mm. obloga 100 mm. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana. Cevi obložiti kružnim izolacionim oblogama od mineralne vune sa nalepljenom aluminijumskom folijom i sastave zalepiti jednostrano lepljivim aluminijumskim trakama URSA. obloga 80 mm. opletenih pocinkovanom žicom.00 35. Obračun po m2 izvedene izolacije. obloga 80 mm. obloga 50 mm. t. obloga 100 mm. od mineralne vune i nalepljene jednostrano ojačanom Al. l. Ø 64 mm. Ø 324 mm.00 3. r. Nabavka i postavljanje samonosivih laganih izolacionih jastuka. o.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € . n.00 40.50 € 32. d. obloga 40 mm.19.00 8. po detaljima i uputstvu projektanta.00 14. obloga 30 mm. Ø 22 mm. Ø 102-108 mm. Ø 140-168 mm. U cenu ulaze i čišćenje i bojenje cevi minijumom.00 45. Ø 273 mm.00 20. obloga 20 mm. Debljine 5 cm. Obračun po m1 obloženih cevi. URSA LM 2.50 4.50 3.

p.00 5. Cevovodi i rezervoari 1. m2 6. obloga 100 mm. na temperaturi višoj od 10 stepeni. Ø 35 mm. t. obloga 50 mm.00 9. obloga 70 mm.50 5. obloga 100 mm.00 8. URSA RS 1. obloga 20 mm. na temperaturi višoj od 10 stepeni. obloga 100 mm. Ø 42 mm.50 2. b. Obračun po m2 obrađene površine. j. obloga 30 mm. 1. obloga 80 mm. Ø 64 mm. obloga 70 mm. Ø 114-133 mm. Obračun po m2 obrađene površine.00 7. obloga 20 mm. m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 m1 1. e.50 4.00 40. n. Suvu podlogu dobro očistiti. obloga 20 mm. debljine zida 20 mm.00 24. obloga 100 mm. obloga 20 mm. Ø 89 mm. obloga 40 mm. Ø 28 mm.00 3. Površine moraju bitu suve. Ø 42 mm. f. v. obloga 30 mm. Obračun po m1 obloženih cevi. g. Ø 45 mm. Ø 102-108 mm.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 18. ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. m2 2.00 3. l. Zaštita metalnih cevi prethodnim hladnim premazom bitulitom "K". a. Bitulit "K" naneti četkom ili prskanjem. c. Ø 194-219 mm. i. obloga 70 mm. Batu-traku izrađenu od polimer bitumenske mase i aluminijumske trake. Bitulit "K" naneti četkom ili prskanjem. r. Obračun po m2 obrađene površine.00 26. obloga 40 mm.00 13. Ø 324 mm. k. Ø 18 mm. Ø 76 mm. Ø 22 mm.00 € 3. Porozne površine obraditi bitulitom "K". x. obloga 40 mm. d. obloga 100 mm. čiste i odmašćene. obloga 80 mm.00 € Zaštita metalnih površina prethodnim hladnim premazom bitulitom "K". m.24. Zaštita cevi od korozije ugradnjom samolepive "Batu-trake". Cevi obložiti kružnim izolacionim oblogama od mineralne vune i sastave obaviti pocinkovanom žicom.00 € 297 . Ø 28 mm. Ø 15 mm. Ø 48 mm.00 30. m2 3.00 17.00 14. obloga 50 mm.00 4. obloga 30 mm. Ø 140-168 mm. h. Ø 60 mm.00 36. Suvu podlogu dobro očistiti. o. a veoma grube površine slojem Poliazbitola. Ø 70 mm. U cenu ulaze i čišćenje i bojenje cevi minijumom. Ø 57 mm. s. Termo i zvučna izolacija cevi Ø 15 mm oblogama.50 12.50 6. sa jedne strane samolepivu i zaštićenu silikoniziranim papirom. u.00 35. Ø 273 mm.

a veoma grube površine slojem Poliazbitola. čiste i odmašćene. Porozne površine obraditi bitulitom "K". m2 9. Batu-traku izrađenu od polimer bitumenske mase i aluminijumske trake. Bitumensku masu "Termobit" zagrejati najviše do 180 stepeni C i stalno mešati. sa preklopom 10 cm. m2 9.00 € 298 . Obračun po m2 obrađene površine.4. m2 9. Pre lepljenja drugog sloja trake Kondora 4 skinuti foliju i zalepiti drugi sloj Kondora 4. Površine metalnih cevi premazati prethodno bitulitom "K".00 € 6. a. Površine metalnih cevi premazati prethodno bitulitom "K". Kontakt-traku izrađenu od polimer bitumenske mase nanete obostrano na traku od staklenog voala. Trake lepiti celom površinom. Zaptivanje spojeva procepa ili šavova ugradnjom samolepive "Batu-trake". Površine moraju bitu suve. ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. u sloju 2-3 mm i odmah zalepiti bitumensku traku. Površine moraju bitu suve. ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. a. Zaptivanje spojeva različitih materijala ugradnjom obostrano samolepive "Kontakt-trake".00 € 6.00 € 7. Izuzetnu pažnju posvetiti varenju spojeva. sa jedne strane samolepivu i zaštićenu silikoniziranim papirom. Dva sloja. varenjem. Sledeći sloj lepiti za prethodni sloj Kondora 4.00 € 8.00 € 10. Obračun po m2 izvedene izolacije. Posebnu pažnju posvetiti obradi sastava. obostrano samolepivu i zaštićenu silikoniziranim papirom. Porozne površine obraditi bitulitom "K". Površine moraju bitu suve. a veoma grube površine slojem Poliazbitola. sa preklopom 15 cm. ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Izrada antikorozivne zaštite metalnih cevovoda sa dva sloja Kondora 4. Jedan sloj. sa jedne strane samolepivu i zaštićenu silikoniziranim papirom. Premošćavanje fuga i pukotina ugradnjom samolepive "Batu-trake". m2 m2 10. Jedan sloj. a veoma grube površine slojem Poliazbitola. Varenje bitumenskih traka Kondora 4 vršiti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. m2 m2 14. b. Podloga mora biti suva i očišćena.00 € 8. Površine moraju bitu suve. obostrano samolepivu i zaštićenu silikoniziranim papirom. Obračun po m2 obrađene površine. lepljenjem. Podloga mora biti suva i očišćena. Kondor 4. Batu-traku izrađenu od polimer bitumenske mase i aluminijumske trake. Porozne površine obraditi bitulitom "K".00 € 5. a veoma grube površine slojem Poliazbitola. Porozne površine obraditi bitulitom "K". Spojeve Kontakt-trake preklopiti najmanje 25 mm a mesto preklopa uvaljati. b. Kontakt-traku izrađenu od polimer bitumenske mase nanete obostrano na traku od staklenog voala. Na suv sloj premaza bitulita "K" naneti vruću bitumensku masu. čiste i odmašćene. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. da se ne bi slegli dodaci i vidu taloga. Obračun po m2 obrađene površine. Spojeve Kontakt-trake preklopiti najmanje 25 mm a mesto preklopa uvaljati. Obračun po m2 obrađene površine. m2 10. čiste i odmašćene. ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 izvedene izolacije. Izrada antikorozivne zaštite metalnih cevovoda sa dva sloja Kondora 4. Dva sloja. Antikorozivna zaštita cevi ugradnjom obostrano samolepive "Kontakt-trake". čiste i odmašćene. Spojeve pažljivo zalepiti.

Debljine 20 mm. Trake lepiti celom površinom.50 € € € € 299 . Debljine 80 mm. m2 m2 m2 m2 5. razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. a. sa preklopom 10 cm. e. f.00 € 14. "Vunizol JBS plus". Debljine 8 cm.00 12. Izrada antikorozivne zaštite metalnih cevovoda sa dva sloja Kondora 4S. Na suv sloj premaza bitulita "K" naneti vruću bitumensku masu. po detaljima i uputstvu projektanta. u sloju 2-3 mm i odmah zalepiti bitumensku traku Kondor 4S.00 7.00 15. b. Površine metalnih cevi premazati prethodno bitulitom "K". Podloga mora biti suva i očišćena. Debljine 100 mm. Debljine 3 cm. debljine 3 cm. folijom.00 6. Debljine 5 cm. Debljine 5 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju cevovoda. Debljine 30 mm.00 6.50 9. a. rezervoara i slično. Dva sloja. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 5. Pre lepljenja drugog sloja trake Kondora 4S skinuti foliju i zalepiti drugi sloj samolepivog Kondora 4S. Obračun po m2 izvedene izolacije. Dva sloja.00 € 8. g.00 € € € € € € € 23.00 € 10. Debljine 40 mm. "Vunizol JVS plus". b. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na staklenom voalu.00 6. Podloga mora biti suva i očišćena. Lamelne jastuke od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju cevovoda prečnika cevi većih od 324 mm.00 10. Bitumensku masu "Termobit" zagrejati najviše do 180 stepeni C i stalno mešati. Jedan sloj. Površine metalnih cevi premazati prethodno bitulitom "K". Obračun po m2 izvedene izolacije. c. da se ne bi slegli dodaci i vidu taloga. po detaljima i uputstvu projektanta. b. Nabavka i postavljanje izolacionih lamelnih jastuka od mineralne vune i nalepljene jednostrano ojačanom Al. rezervoara i slično.00 € € € € 27. Debljine 10 cm. d. varenjem. Jedan sloj. a. Spojeve pažljivo zalepiti. lepljenjem. b. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na bituminiziranom papiru. c. Debljine 3 cm. c. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 10 cm. Debljine 8 cm. debljine 20 mm. d. m2 m2 m2 m2 5. Debljine 50 mm. Obračun po m2 izvedene izolacije. gustine 100 kg/m3.50 8. Sledeći sloj lepiti za prethodni sloj Kondora 4S.50 10.00 € 16. m2 m2 16. a. b.25 8. Obračun po m2 izvedene izolacije. a. Izuzetnu pažnju posvetiti varenju spojeva. Debljine 60 mm. Posebnu pažnju posvetiti obradi sastava. m2 m2 13. d. po detaljima i uputstvu projektanta.00 11. URSA LM 2.12. debljine 3 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu cevovoda. Varenje bitumenskih traka Kondora 4S vršiti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom. gustine 100 kg/m3. Izrada antikorozivne zaštite metalnih cevovoda sa dva sloja Kondora 4S.

00 10. d. Debljine 8 cm. a. a.00 10. Debljine 8 cm. gustine 75 kg/m3. Debljine 10 cm. Debljine 5 cm.00 7. c. debljine 3 cm. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na aluminijumskoj foliji. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu cevovoda i rezervoara. b. Obračun po m2 izvedene izolacije. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 5 cm. Debljine 10 cm. rezervoara i cisterni. m2 m2 m2 m2 5. "Vunizol M plus". Debljine 5 cm. rezervoara i cisterni. debljine 3 cm. Debljine 3 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu rezervoara. debljine 3 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 10 cm. m2 m2 m2 m2 5. m2 m2 m2 m2 3.25 9.50 € € € € 300 . gustine 100 kg/m3. po detaljima i uputstvu projektanta. d. gustine 60 kg/m3. Debljine 5 cm. b. debljine 3 cm. Debljine 3 cm.00 13. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku tvrdih kaširanih ploča. po detaljima i uputstvu projektanta. a.00 8.50 € € € € 39.50 8. Debljine 3 cm. d. c. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu rezervoara. d. b. Debljine 5 cm. "Vunizol T plus". Debljine 10 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu cevovoda. Obračun po m2 izvedene izolacije.75 € € € € 43. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 8 cm. m2 m2 m2 m2 4. "Vunizol P plus". b. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča. debljine 3 cm.50 11. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na pocinkovanom merkur pletivu.75 9.00 7. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih kaširanih ploča.50 6. c. d. "Vunizol JMS plus".00 11. "Vunizol JALS plus". m2 m2 m2 m2 6. b. a.50 7.31.00 € € € € 47. a. Debljine 8 cm. Debljine 3 cm.50 5. po detaljima i uputstvu projektanta.00 € € € € 35.75 5. gustine 100 kg/m3. gustine 120 kg/m3. Obračun po m2 izvedene izolacije. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu cevovoda. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. c. c. Debljine 3 cm.

c. Obračun po m2 izvedene izolacije. Obračun po m3 izvedene izolacije. m2 m2 m2 20.50 6. "Vunizol R plus". b. "Vunizol G plus". b. Rinfuzna mineralna vuna u džakovima. zvučna i protivpožarna izolacija cevovoda. b. Debljine 10 cm.00 € 53. "Vunizol G plus".50 € 32. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 3 cm. m3 m3 140. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 3 cm. Debljine 20 cm. Debljine 3 cm. a. Gajtan od kamene vune postaviti kao termoizolaciju cevovoda.00 7. b. zvučna i protivpožarna izolacija cevovoda. Obračun po m2 izvedene izolacije. po detaljima i uputstvu projektanta. c. c. debljine 2 cm. "Vunizol G plus".00 € 30. Debljine 2 cm. gustine 150 kg/m3.00 € 30. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku specijalno mekih kaširanih ploča na Al. m2 m2 m2 22. "Vunizol R plus". "Vunizol S plus". a. Obračun po m2 izvedene izolacije. Gajtan od kamene vune postaviti kao termoizolaciju cevovoda. a.25 4.00 € 22.50 € 58. gustine 150 kg/m3. Debljine 5 cm. po detaljima i uputstvu projektanta.50 € 19. debljine 3 cm.00 € 150.00 € 27. foliji. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 2 cm. Debljine 2 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu klima kanala. Debljine 3 cm. b. Debljine 8 cm. a. po detaljima i uputstvu projektanta. debljine 2 cm. Rinfuzna mineralna vuna. c. Debljine 5 cm. Debljine 5 cm. Nabavka i postavljanje rinfuzne kamene vune. debljine 2 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo. a. Debljine 5 cm. m2 m2 m2 25. Kamenu vunu postaviti kao termo. Gajtan od kamene vune postaviti kao termoizolaciju cevovoda. m2 m2 15. U cenu ulazi i folija. U cenu ulazi i folija.50 € € € € 301 . d. b. gustine 150 kg/m3.50 € 27.00 € 55. Klima kanali 1.50 € 25. po detaljima i uputstvu projektanta. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana opletenih pocinkovanom žicom. m2 m2 m2 m2 3. Nabavka i postavljanje rinfuzne kamene vune.00 € 61. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana opletenih kudeljnim koncem. u sloju debljine 10 cm i polietilenske folije. a. Debljine 10 cm. gustine 35 kg/m3. Obračun po m2 izvedene izolacije. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana opletenih staklenim koncem.51.

gustine 100 kg/m3. a. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 30 mm.00 7. URSA LM 2. gustine 100 kg/m3.00 10. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 5 cm. debljine 3 cm. b. c. po detaljima i uputstvu projektanta.00 15. m2 m2 m2 m2 3. Debljine 100 mm. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku lako mekih kaširanih ploča na Al. d.50 € € € € 21.00 6.5. foliji. Debljine 50 mm. c.75 6. c. d. g. gustine 100 kg/m3. b. Debljine 8 cm. c.25 8. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 6. e.00 € € € € 9. f.00 € € € € € € € 302 . Debljine 10 cm. debljine 3 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 5 cm. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na staklenom voalu.25 8. "Vunizol L plus". Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju klima kanala. Debljine 60 mm. "Vunizol JVS plus". d. m2 m2 m2 m2 5. a. Debljine 10 cm.00 12. Debljine 3 cm. a. Debljine 3 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. b.50 € € € € 13. Obračun po m2 izvedene izolacije. Debljine 8 cm. Debljine 20 mm.50 8.50 4. Debljine 10 cm. gustine 50 kg/m3. Obračun po m2 izvedene izolacije.00 11. d. Debljine 5 cm. Debljine 8 cm. Obračun po m2 izvedene izolacije. a. Debljine 3 cm. Debljine 10 cm. "Vunizol JVS plus". b. Debljine 3 cm. Debljine 40 mm. m2 m2 m2 m2 5. "Vunizol JBS plus". Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu klima kanala. debljine 3 cm. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 5. Nabavka i postavljanje samonosivih laganih izolacionih jastuka od mineralne vune i nalepljene jednostrano ojačanom Al. Debljine 8 cm. folijom.00 € € € € 17.50 10. debljine 20 mm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju klima kanala. d. Samonosive lagane ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju klima kanala. c. Debljine 5 cm. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na bituminizira-nom papiru. m2 m2 m2 m2 5.50 8. a. debljine 3 cm. po detaljima i uputstvu projektanta.00 6. Nabavka i postavljanje od kamene vune u obliku prošivenog ili neprošivenog filca u zatvorenoj PVC foliji. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu klima kanala.50 10.50 9. b.00 6. Debljine 80 mm.

debljine 5 cm. b.00 € € € € Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča. b. Debljine 8 cm. d.00 € € € € 13. Obračun po m2 poda. Debljine 10 cm. Debljine 6 cm. m2 m2 m2 m2 5. URSA FOAM N-III-L. Debljine 10 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. a. Debljine 15 cm. m2 m2 m2 m2 8. Debljine 10 cm. gustine 60 kg/m3. Debljine 5 cm. Debljine 5 cm. c. m2 m2 m2 m2 5.00 € € € € 303 . Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča. gustine 100 kg/m3. po detaljima i uputstvu projektanta. debljine 5 cm. d.00 10.00 10.50 16.00 14. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti kao termo i zvučnu izolaciju poda hladnih ostava. Obračun po m2 poda. b.00 € € € € 17. debljine 5 cm. a.00 16. Obračun po m2 izvedene izolacije. URSA FOAM N-III-PZI. debljine 5 cm. b. Debljine 8 cm. a. po detaljima i uputstvu projektanta.75 13.00 10. d.00 14. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu hladnih ostava i slično. Debljine 10 cm. mase 36 kg/m3. Obračun po m2 izvedene izolacije. m2 m2 m2 m2 5. Obračun po m2 izvedene izolacije. a. Nabavka i postavljanje podnih termoizolacionih ploča.00 € € € € 9. c. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu pregradnih zidova. debljine 5 cm. m2 m2 m2 m2 8. Nabavka i postavljanje na zidovima i plafonima termoizolacionih ploča. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. mase 36 kg/m3. 5.00 7. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na staklenom voalu.50 10. c.50 8. Debljine 5 cm. ekstrudirani polistiren (XPS).00 14.20. "Vunizol JVS plus". c. po detaljima i uputstvu projektanta.00 8. "Vunizol M plus". b. gustine 75 kg/m3. a. Debljine 6 cm. d. Debljine 5 cm. Ploče od ekstrudiranog polistirena postaviti kao termo i zvučnu izolaciju hladnih ostava. "Vunizol P plus". d.00 16.00 8. c. Debljine 8 cm. ekstrudirani polistiren (XPS). Debljine 15 cm. po detaljima i uputstvu projektanta. Debljine 5 cm. Debljine 8 cm. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu pregradnih zidova. Debljine 15 cm. Hladne ostave 1.

folije. po uputstvu proizvođača. a. Na suve i očišćene površine sastava naneti trajno elastični git i obraditi ga odgovarajućim alatkama. Obračun po m1 spojnice. m2 m2 1. Nabavka i postavljanje jednog sloja paronepropusne polipropilenske folije.00 € 2. Zaptivanje sastava limene opšivke i dimnjaka trajno elastičnim gitom. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. Obračun po m2 postavljene površine. Jedan sloj. Nabavka i postavljanje sloja paropropusne polipropilenske folije. URSA SECO 41. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. foliju na sastavima preklopiti za 15 cm. Obračun po m2 postavljene površine. po uputstvu proizvođača. Ostali izolaterski radovi 1. po uputstvu proizvođača.15 mm. Dva sloja. Postavljanje jednog sloja Kraberoida blank 150/100. Na suve i očišćene spojnice naneti trajno elastični git i obraditi ga odgovarajućim alatkama. Jedan sloj. po uputstvu proizvođača.00 € 7. a. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom.00 € 5. m2 2. URSA SECO 41. URSA SECO 500. 3. Dva sloja. Zaptivanje spojnice oko prozora trajno elastičnim gitom.00 € Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije.00 € 10. Obračun po m2 postavljene površine. Obračun po m2 postavljene površine. m2 2. URSA SECO 4000.50 € 304 . debljine 0. Obračun po m2 postavljene površine. m2 m2 1.50 € 8. m2 1. a. Kraberoid na sastavima preklopiti za 15 cm. Jedan sloj. b. m2 m2 1. m2 2. Al. URSA SECO 2000. b.21. Dva sloja.00 € 11.50 € 6.00 € 2.00 € 2. Nabavka i postavljanje sloja paropropusne polipropilenske folije. m1 0. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. URSA SECO 41.50 € 12. Obračun po m2 postavljene površine. Foliju postaviti sa preklopima od 30 cm. m1 1. Obračun po m2 postavljene površine. b. Postavljanje jednog sloja Al. Obračun po m1 spojnice. URSA SECO 41. URSA SECO 700.

po uputstvu proizvođača. Boja Policema po izboru projektanta. Obračun po m1 prozora. Eventualne naprsline veće od 0. Zaptivanje sastava PVC prozora i zida Purpenom. četkom ili valjkom. Podlogu pripremiti da bude čvrsta.70 € 16. Obračun po m2 obrađene površine.5 mm sanirati POLISANOM. Zaptivanje sastava metalnog prozora i zida Purpenom. "Prvi maj" Čačak. m1 1. Obračun po m2 obrađene površine. Na suve i očišćene površine sastava naneti Purpen i nakon sušenja obraditi ga odgovarajućim alatkama. četkom ili valjkom.00 € 17. i naneti u dva premaza. bez prašine i suva. Obrada betonskih zidova rezervoara za pitku vodu zaštitnim i hidroizolacionim. čista.5 mm sanirati POLISANOM. čista.13. četkom ili valjkom. Na suve i očišćene površine sastava naneti Purpen i nakon sušenja obraditi ga odgovarajućim alatkama. Na suve i očišćene površine sastava naneti Purpen i nakon sušenja obraditi ga odgovarajućim alatkama. Na podlogu naneti. Premaze naneti unakrsno. Na podlogu naneti. Podlogu pripremiti da bude čvrsta. Eventualne naprsline veće od 0. Policem je dvokomponentna polimerom modifikovana smeša na bazi cementa. Policem premaz pripremiti. Policem je dvokomponentna polimerom modifikovana smeša na bazi cementa. Obračun po m1 prozora.00 € 14. po uputstvu proizvođača. Obrada betonskih zidova bazena hidroizolacionim zaštitnim i završnim ekološkim premazom Policem.00 € 305 . premaz Policem Prajmera. Zaptivanje sastava drvenog prozora i zida Purpenom. Vremenski razmak nanošenja premaza je 24-72 h. Vremenski razmak nanošenja premaza je 24-72 h. četkom ili valjkom. m1 0. Obračun po m1 prozora. i naneti u dva premaza. premaz Policem Prajmera. m1 0. m2 12. bez prašine i suva. ekološkim premazom Policem. "Prvi maj" Čačak. m2 10. Premaze naneti unakrsno. Policem premaz pripremiti.50 € 15.

.

12. . Vrata Alu. 2. GRAĐEVINSKA STOLARIJA 1.10. 6. 11. 9. 17.drvo prozori PVC prozori Krovni prozori Šperovana vrata Furnirana vrata Jelova vrata Borova vrata Hrastova vrata Alu. 14. 15. 13.drvo vrata PVC vrata Metal . 3. . 18. 10.drvo vrata Pregrade Ostala građevinska stolarija 309 311 315 317 321 325 326 332 334 337 343 349 353 357 360 362 362 364 307 . prozori Alu. 8. Prozori krilo na krilo Jednostruki prozori Dvostruki prozori Alu. 16. 5. 7. 4.

.

Dimenzija 140x180 cm. Kom.00 250. Dimenzija 100x100 cm. Kom. Kom. j.00 245. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 220. Dimenzija 160x120 cm. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom.00 € € € € € € € € € € € € € 29. Dimenzija 100x140 cm. po šemi stolarije i detaljima.00 360. c. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. e.00 405. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 120x120 cm. Dimenzija 140x140 cm. Kom. Kom. Kom. n. m. i. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Kom. a. Kom.00 340. Prozori krilo na krilo 1. Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo sa platnenom roletnom. 155. 15. b. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 80x80 cm.00 320. Kom.00 € 309 .00 175. b. Obračun po komadu prozora. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 100x100 cm. Dimenzija 160x120 cm.00 320.00 105. k. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. dimenzija 80x80 cm.00 230.00 155. Kom. Kom. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. a. Kom. Kom. a. Dimenzija 120x120 cm.00 490.00 € 245. Dimenzija 80x120+30 cm.00 250. e. d.00 360. l. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. dimenzija 60x60 cm.00 310. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode.00 € € € € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. g. 75. h. Dimenzija 80x120 cm. Kom. j. Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. po šemi stolarije i detaljima.00 430. l. Kom. Dimenzija 120x140 cm. dimenzija 80x80+30 cm. 160. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 120x100 cm. Dimenzija 120x100 cm. Dimenzija 80x80+30 cm. Dimenzija 80x120 cm.00 260. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Prozore i kapke pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 80x80 cm. Kom. Dimenzija 180x140 cm.00 340. i. sa kapcima.00 550. m. Kom. Kom. f. Kom. po šemi stolarije i detaljima.00 350. d. Dimenzija 140x120 cm. Kom. Kom.1. Dimenzija 140x120 cm. Dimenzija 120x140 cm. g. Dimenzija 180x140 cm.00 550. Kom. Kom. Dimenzija 140x180 cm. Kom. b. Kom. Dimenzija 100x140 cm.00 275.00 405. Kom. Kom. Dimenzija 60x60 cm. Obračun po komadu prozora. f. Dimenzija 140x100 cm. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm. k. Kom.00 225. c. h. Dimenzija 140x100 cm.

Dimenzija 140x180+30 cm. Dimenzija 120x140+30 cm. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta.00 510. i. Kom.00 225. Kom. Kom. k. Dimenzija 80x80+30 cm. a. 43. a. h. Dimenzija 100x100+30 cm. g. Dimenzija 140x140+30 cm. k. Prozore i roletne pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 560. Dimenzija 100x140+30 cm. Kom. dimenzija 80x80+30 cm. 160. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm. Kom. Kom.00 325. Dimenzija 160x120+30 cm. i. h. b.00 525. Dimenzija 160x120+30 cm. l. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo sa aluminijumskom pokretnom eslinger roletnom.00 300. Kom.00 250. Dimenzija 180x140+30 cm.00 585. Dimenzija 80x120+30 cm. Kom. Dimenzija 80x80+30 cm. Dimenzija 180x140+30 cm. Kom. c. j. Dimenzija 140x140+30 cm. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm. d. l.00 205. Dimenzija 140x120+30 cm. Dimenzija 160x120+30 cm. Kom.00 345.00 325. Dimenzija 140x100+30 cm. Kom. j. Kom.00 315.00 370. g. Kom.00 260.00 510. Dimenzija 140x120+30 cm.00 420. Kom. Kom.00 € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo sa drvenom pokretnom eslinger roletnom. Dimenzija 120x100+30 cm.00 520. f. Dimenzija 140x100+30 cm. Kom. f. Kom. Dimenzija 140x180+30 cm. Dimenzija 140x120+30 cm. e. Kom. Obračun po komadu prozora. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Dimenzija 120x100+30 cm.00 € € € € € € € € € € € € € 57. l. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 370.00 330.50 450. Kom. Kom. e. Dimenzija 80x120+30 cm. Dimenzija 100x100+30 cm. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Kom.00 595. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. j. Kom. m. Kom. c. Kom. d. Kom. Dimenzija 100x140+30 cm. 330. Dimenzija 120x140+30 cm. g. k. Dimenzija 100x100+30 cm. Kom. h. Kom. Kom. Kom. Kom. Dimenzija 140x180+30 cm.00 400.00 345. m.00 355. Kom.00 445. 135.00 € € € € € € € € € € € € € 310 . Dimenzija 180x140+30 cm. Dimenzija 140x100+30 cm. Dimenzija 140x140+30 cm.00 315. Kom. m.00 355.00 420. Dimenzija 120x140+30 cm. Kom. Dimenzija 100x140+30 cm. Dimenzija 120x120+30 cm.00 375. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. e. po šemi stolarije i detaljima. d. i. Dimenzija 120x100+30 cm. po šemi stolarije i detaljima. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Obračun po komadu prozora. Kom. f.00 480. Kom. dimenzija 80x80+30 cm. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.c. b. Dimenzija 120x120+30 cm. Kom.00 395.00 375.00 590. Kom.00 420. Dimenzija 120x120+30 cm.

Dimenzija 140x140 cm. b.00 270. k. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 160x120+30 cm. Kom.00 75.00 € € € € € € € € € € € € € € 311 . po šemi stolarije i detaljima.00 185.00 325.00 210. n. a. Jednostruki prozori 1. h. Kom. Dimenzija 140x120 cm. Dimenzija 100x140+30 cm. Dimenzija 140x180+30 cm. Dimenzija 120x100 cm.00 180. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. g. e. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Dimenzija 180x140 cm. j. dimenzija 80x80+30 cm. b. Kom. i. Dimenzija 80x120+30 cm. j. Kom.00 185. f. Kom. Kom.00 105. Kom.00 480. Kom.00 185.00 210. Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo sa PVC pokretnom eslinger roletnom. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 180x140+30 cm. f. Dimenzija 120x100+30 cm.00 300. h.00 485. Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 100x100+30 cm. Kom. Dimenzija 140x180 cm.00 155. Kom. Dimenzija 140x100+30 cm. Kom.00 170. 55. Kom. Kom. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Dimenzija 60x60 cm. Kom.00 315. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 140x100 cm. d.00 120. Dimenzija 120x120+30 cm. m.00 275. e. Kom. Kom. Dimenzija 120x140 cm. m. c. Kom.00 150.00 380. Dimenzija 80x80+30 cm.00 230. Kom. l. c. Kom. Kom. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. 125. Kom.71.00 290. a. k. Dimenzija 100x100 cm. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. i. Kom. Kom.00 260. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Dimenzija 120x120 cm.00 260. Dimenzija 80x120 cm. Kom. Obračun po komadu prozora. Kom.00 405. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Obračun po komadu prozora. g.00 € € € € € € € € € € € € € 2. d. Kom. Dimenzija 140x120+30 cm. Dimenzija 120x140+30 cm. Kom. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm. Dimenzija 160x120 cm. Dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 140x140+30 cm. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. l. Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora.

dimenzija 60x60 cm. Obračun po komadu prozora. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Kom.00 € 195. 130. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Dimenzija 80x120 cm. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. a. Kom. Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 80x80+30 cm. Dimenzija 120x100 cm. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Kom. Dimenzija 160x120 cm. Kom.00 260. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Kom. g. 70.00 265. Dimenzija 140x180 cm. Dimenzija 80x80 cm.00 € 312 . Dimenzija 120x120 cm.00 175. Kom. Dimenzija 60x60 cm. h.00 € € € € € € € € € € € € € € 43.00 260. Kom.00 320.00 180.00 280. k. d. Kom. Kom. Kom. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Dimenzija 140x140 cm. f. b. n. Dimenzija 140x120 cm. c. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. b.00 215. po šemi stolarije i detaljima. Kom. c. Dimenzija 80x120+30 cm. Kom. Kom.00 420.00 120.00 320. Kom.00 285. Dimenzija 120x140 cm. a. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Dimenzija 180x140 cm. Kom. i. Kom. Dimenzija 140x140 cm.00 215. Dimenzija 80x120 cm. Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora sa drvenom pokretnom eslinger roletnom. Obračun po komadu prozora.00 230. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Kom. po šemi stolarije i detaljima. m. Prozore i kapke pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 100x140 cm.00 € € € € € € € € € € € € € 29.00 240. Kom. Kom. m. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Dimenzija 120x120 cm. Kom. Kom. Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija 120x100 cm. d. Kom. j. Kom. Kom. sa kapcima. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. e. Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora sa platnenom roletnom.00 140.00 410. Kom. Dimenzija 140x180 cm. f. Dimenzija 100x140 cm. k. i. Dimenzija 140x120 cm. a. Dimenzija 160x120 cm. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Dimenzija 100x100 cm. Obračun po komadu prozora. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 190. Dimenzija 140x100 cm. Dimenzija 180x140 cm. h. Kom. c. Kom. Kom. Prozore i roletne pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom.00 85.15.00 195.00 € 210. j.00 345. Dimenzija 100x100 cm. dimenzija 80x80+30 cm.00 255. Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 140x100 cm. l.00 170. Dimenzija 100x100+30 cm. b.00 315. e.00 190. 125. g. l. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.

e. Kom.00 380. Kom. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. i. f. c.00 290. Dimenzija 80x80+30 cm. Dimenzija 140x140+30 cm. Kom.00 290. b. Kom. Dimenzija 120x140+30 cm. a. f.00 305. Kom. Dimenzija 140x180+30 cm.00 340. Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora sa PVC pokretnom eslinger roletnom. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Dimenzija 120x120+30 cm.00 385. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. l. Dimenzija 140x180+30 cm. Dimenzija 180x140+30 cm. Dimenzija 120x100+30 cm. 270. Dimenzija 80x120+30 cm.00 285. f. k. d. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 € € € € € € € € € € € € € 71. Dimenzija 100x140+30 cm.00 240. a. Dimenzija 140x100+30 cm. Kom.00 215. 90. Dimenzija 140x140+30 cm. 57. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. h. dimenzija 80x80+30 cm. Dimenzija 100x140+30 cm.00 265. g. Dimenzija 180x140+30 cm. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Dimenzija 140x120+30 cm.00 225. Dimenzija 160x120+30 cm.00 345. Kom.00 330. Dimenzija 140x100+30 cm. Kom. Kom. Kom. l. Dimenzija 100x140+30 cm. dimenzija 80x80+30 cm. h.00 240. Dimenzija 100x100+30 cm.00 200. Kom. Dimenzija 120x120+30 cm. Kom. Dimenzija 80x80+30 cm. m. Kom. Obračun po komadu prozora. h. Kom. Dimenzija 120x120+30 cm.d. m.00 205. e.00 240. 105. d. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. b. Kom. e. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom.00 315.00 275. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Kom. Dimenzija 180x140+30 cm. Kom. Kom. Kom. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Dimenzija 140x100+30 cm. Dimenzija 120x100+30 cm. Dimenzija 140x120+30 cm.00 150. Dimenzija 140x120+30 cm. g.00 € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora sa aluminijumskom pokretnom eslinger roletnom. Kom. Kom. Kom.00 460.00 185. Dimenzija 120x140+30 cm.00 450. Kom.00 345. Kom. Kom. i. po šemi stolarije i detaljima.00 400. j. Dimenzija 120x100+30 cm. Kom.00 € € € € € € € € € € € € € 313 . Kom. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode.00 135. Kom. Kom. c.00 170. Kom. Dimenzija 120x140+30 cm. j. Dimenzija 160x120+30 cm. Dimenzija 100x100+30 cm. po šemi stolarije i detaljima. k. m.00 380. Kom.00 275. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume.00 235.00 235. Kom. l. g. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 210. Dimenzija 140x180+30 cm.00 155. Kom. Dimenzija 140x140+30 cm. Dimenzija 160x120+30 cm. Obračun po komadu prozora. k. Kom. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. i. Dimenzija 80x120+30 cm. j. Kom.

Kom.00 530. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. k. 110.00 560.00 520. c. a. Dimenzija 120x140 cm. Kom.00 205. Dimenzija 100x100 cm. Kom. Kom. m. Kom. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 80x120 cm. Kom.00 235. Dimenzija 160x120 cm. Dimenzija 120x140 cm.00 360.00 570.00 460. Dimenzija 60x60 cm. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. g.00 640. Dimenzija 160x120 cm. b. n. f. Kom. Dimenzija 140x120 cm. j. Dimenzija 140x140 cm. Kom. Kom. Kom. d. Kom. zastakljenih termo staklom i finalno obrađenih. e.00 325. c. Kom.00 455.00 335. Izrada i postavljanje jednostrukih hrastovih prozora. Kom. i. Dimenzija 120x120 cm. dimenzija 60x60 cm. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta. 250. Prozore izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Kom. zastakljenih termo staklom i finalno obrađenih. Kom. j. f. Kom.00 340. Dimenzija 80x80 cm.00 420. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta. Dimenzija 100x140 cm. Obračun po komadu prozora. b. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Dimenzija 80x120 cm. Dimenzija 140x100 cm. Kom. Dimenzija 100x100 cm. Dimenzija 80x80 cm. e. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. a. Dimenzija 120x120 cm. d.00 480.00 € € € € € € € € € € € € € 314 . Kom. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Dimenzija 100x140 cm. Kom.00 825. Dimenzija 180x140 cm. Kom. Izrada i postavljanje jednostrukih hrastovih prozora. Kom. Obračun po komadu prozora. Prozore obrusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka.00 300. i. Kom. Kom. Dimenzija 120x100 cm.85.00 825. Dimenzija 140x180 cm. Dimenzija 140x180 cm. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dimenzija 120x100 cm. k. Kom.00 140. Dimenzija 140x120 cm. g.00 380. Kom. Prozore i kapke brusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka. dimenzija 80x80 cm. sa kapcima. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Dimenzija 180x140 cm. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. h.00 680. h. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm.00 530. m. Dimenzija 140x100 cm. Kom.00 365.00 535. l.00 € € € € € € € € € € € € € € 99. po šemi stolarije i detaljima. l.00 315.

Kom. po šemi stolarije i detaljima.00 430. Dimenzija 240x140 cm. v. j. Kom.00 680.00 520. f. dimenzija 60x60 cm.00 140.00 490. f. Dimenzija 80x120 cm. Dimenzija 180x140 cm.00 310. Kom. Dimenzija 180x140+30 cm. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. Dimenzija 120x140+30 cm.00 390. a. Dimenzija 240x170+30 cm. Kom. Kom. Dimenzija 180x200+30 cm. k. Dimenzija 140x170+30 cm. Kom. Dimenzija 120x140 cm.00 780.00 240. e. o. Kom. Kom. Obračun po komadu prozora. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Obračun po komadu prozora. Kom. r. Dimenzija 140x170 cm. Kom. h. Dimenzija 100x140 cm. Kom. Dimenzija 180x170+30 cm. g.00 320. m.00 700.00 520. Kom. e. u. Dimenzija 60x60 cm. m. Dimenzija 140x140 cm. Kom. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Prozore i roletne pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 80x120+30 cm.00 585. Dimenzija 100x140+30 cm. d.00 625. Kom. Kom. Kom. Dimenzija 240x170 cm. g. d.00 235. p. Kom. Dimenzija 120x200+30 cm.00 720. b. Kom. Kom.00 520. Dimenzija 140x100 cm. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 940. c. Kom.00 365. 23. Dimenzija 140x120+30 cm. po šemi stolarije i detaljima. i.00 450. Dimenzija 140x120 cm. Dimenzija 240x140+30 cm. Kom. Dimenzija 180x200 cm. Kom.00 700. a.00 455. t. s. Dimenzija 100x170 cm.00 1 080. b.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih prozora sa drvenom pokretnom eslinger roletnom.00 325. Dimenzija 180x170 cm. 200.00 1 260. j. l. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. u.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 315 .00 530. dimenzija 80x80+30 cm.00 585. Dimenzija 100x100+30 cm. Kom. p. Kom. Kom. Dimenzija 120x200 cm. Dimenzija 120x120+30 cm. Kom. Kom. Kom.00 450. Kom.00 210. Kom. Dimenzija 80x80 cm. r.3. Kom. Dimenzija 120x100+30 cm. s. Dimenzija 120x100 cm.00 715. o. Kom.00 280. Kom.00 340. Kom. Dimenzija 100x170+30 cm. h.00 300. Dimenzija 80x80+30 cm. Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih prozora. Dimenzija 100x100 cm.00 780.00 480. Dimenzija 140x200+30 cm. n. Kom.00 425. Kom. Kom. Kom. t. c. Dvostruki prozori 1.00 810. Kom. Dimenzija 120x170 cm. 110. k. n.00 355. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. Kom. Dimenzija 120x170+30 cm. Dimenzija 140x200 cm. i.00 520. l. Kom. Dimenzija 140x100+30 cm. Dimenzija 140x140+30 cm. Dimenzija 120x120 cm.

00 335. 190. v.00 160. g. Dimenzija 180x200 cm. Dimenzija 140x140 cm. Kom. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom.00 650. Dimenzija 80x120 cm. Dimenzija 120x140 cm. Kom. Dimenzija 140x100 cm. Dimenzija 120x200 cm. Dimenzija 240x170 cm. Dimenzija 180x140 cm. Kom. po šemi stolarije i detaljima. c. Dimenzija 100x170 cm.00 920. n. Kom. t. m. Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih prozora sa platnenom roletnom. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. Dimenzija 120x170 cm.00 900. Kom. Dimenzija 140x170 cm. Dimenzija 180x200 cm. Kom. h. Kom.00 305.00 530. Kom. Kom.00 660. Dimenzija 100x170 cm. Kom. Kom.00 400. e. dimenzija 60x60 cm. Kom. Dimenzija 120x120 cm. Dimenzija 120x100 cm. Kom. d. Kom. Dimenzija 100x100 cm. Dimenzija 140x200 cm. s. a. Kom. Dimenzija 140x120 cm. Kom. d. r.00 270. i. r. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. 120. f. l. Kom. Dimenzija 180x170 cm. Dimenzija 120x120 cm. Kom. Dimenzija 180x140 cm. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. Dimenzija 80x80 cm.00 590.00 870. Dimenzija 240x170 cm. Kom.00 230. Dimenzija 140x170 cm.00 325.00 400. i. Kom.00 875. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. Prozore i kapke pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 100x100 cm. f.00 250. n.00 355.00 660. Kom. k.00 570.00 420. Dimenzija 140x100 cm.45.00 470.00 370. j. sa kapcima. k. Kom.00 400.00 430. Kom. Dimenzija 100x140 cm.00 460. u. Dimenzija 120x100 cm.00 760. b. Kom. p.00 790. Obračun po komadu prozora.00 750. b. l. t. Dimenzija 140x120 cm. g. Kom. o.00 460.00 580. Kom. Dimenzija 80x120 cm.00 660. Kom.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 67. Dimenzija 120x140 cm. Kom. o. Dimenzija 240x140 cm. Dimenzija 120x200 cm.00 500. u. Kom.00 460. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni.00 395.00 1 010. Kom. Dimenzija 100x140 cm. Kom. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 316 . Kom. Kom. Kom. s. Dimenzija 240x140 cm. c. Dimenzija 140x200 cm. Dimenzija 80x80 cm. Kom. e. Kom. po šemi stolarije i detaljima. m. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. a. Kom.00 765.00 570. dimenzija 80x80 cm. p. Kom. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 180x170 cm. Dimenzija 140x140 cm. h. Dimenzija 120x170 cm. Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih prozora. Kom. Dimenzija 60x60 cm.00 390. j. Kom.

00 500. Kom. Kom. g. j.89. Dimenzija 140x120 cm. Dimenzija 60x60 cm. 105. Kom. j. Dimenzija 80x120 cm. Dimenzija 80x80 cm. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta. dimenzija 60x60 cm.00 € € € € € € € € € € € € € 4. zastakljenih Flot staklom i finalno obrađenih. dimenzija 80x80 cm. Kom. c. Kom. Kom. Kom. Kom. po šemi stolarije i detaljima. f. po šemi stolarije i detaljima.00 € 120.00 420.00 455.00 195. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 180x140 cm. Obračun po komadu prozora. a.00 1 200. Dimenzija 100x140 cm. Kom. g. Dimenzija 120x120 cm.00 360. Dimenzija 120x140 cm. l. Obračun po komadu prozora. Kom. Dimenzija 120x100 cm. Alu. k. b.00 780.00 490. Dimenzija 80x120 cm. Dimenzija 80x80 cm. po šemi stolarije i detaljima.00 € 317 .00 610. i. Kom. e.00 440. po izboru projektanta. i. e.00 € € € € € € € € € € € € € € 103. Obračun po komadu prozora.00 520. Kom.00 1 080.00 290. Kom. Dimenzija 100x100 cm. Dimenzija 100x100 cm.00 420. h.00 585. Dimenzija 120x120 cm.00 875. Prozore i kapke brusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka. Kom. Dimenzija 180x170 cm. l. Izrada i postavljanje zastakljenih aluminijumskih prozora.00 690.00 845. Okov i ton eloksiranog aluminijuma. n. Dimenzija 80x80 cm.00 455. dimenzija 60x60 cm.00 600. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Kom. f.00 740. Kom. Kom. c. b.00 690. b. Kom. Izrada i postavljanje dvostrukih hrastovih prozora. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. Dimenzija 140x140 cm. prozori 1. Dimenzija 180x140 cm. Dimenzija 180x170 cm. m. Kom. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Dimenzija 120x140 cm. Kom. zastakljenih Flot staklom i finalno obrađenih. Prozore obrusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. Izrada i postavljanje dvostrukih hrastovih prozora. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. 155. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Kom. Kom. d. Kom. Kom. Kom. Kom. m. vulkanizovanom na uglovima. 300. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. Dimenzija 120x100 cm. Dimenzija 140x100 cm. Dimenzija 140x170 cm. sa kapcima. d. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta. Dimenzija 100x140 cm.00 650.00 650. Kom. a. h. Prozore izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i termo prekidom. Dimenzija 140x100 cm. Dimenzija 140x170 cm. Kom. Dimenzija 60x60 cm.00 490. k. Prozore izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. a. Dimenzija 140x120 cm. Kom.

Kom. n. l. e. Dimenzija 80x80 cm.00 390.00 190. Kom.00 190. Kom. Kom. Dimenzija 100x100+30 cm.00 320. Kom. h.00 285. m. i. a. Dimenzija 120x100 cm.00 275. a. Kom.00 575.00 270.00 € € € € € € € € € € € € € € 29. k. m. k. Dimenzija 120x140 cm.00 265. h. Dimenzija 140x100 cm. Okov i ton eloksiranog aluminijuma. vulkanizovanom na uglovima. e. Dimenzija 140x180 cm. Kom. Dimenzija 160x120 cm.00 300.00 375. Dimenzija 100x100 cm. Dimenzija 120x100 cm.00 735. po izboru projektanta.00 € € € € € € € € € € € € € € 318 . Kom.00 160. Kom. Dimenzija 180x140 cm. po šemi stolarije i detaljima. sa kapcima. Dimenzija 140x180+30 cm.00 385. Okov i ton eloksiranog aluminijuma.00 € € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih aluminijumskih prozora. b. c. Kom. Kom. f. po izboru projektanta. Dimenzija 180x140 cm. d. l. Dimenzija 160x120 cm.00 425. Kom. Dimenzija 100x100 cm. Kom. dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 120x120+30 cm. c. Kom. Obračun po komadu prozora.00 875. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. vulkanizovanom na uglovima. Izrada i postavljanje zastakljenih aluminijumskih prozora sa eslinger roletnom. Dimenzija 140x140 cm. j.00 525. Dimenzija 140x180 cm. Kom.00 190. Kom. k. 140.00 235. Prozore i roletne izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i termo prekidom. Kom. Dimenzija 140x120 cm. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 120x140 cm.00 520. Kom. Dimenzija 140x120 cm. 200. 15. Kom. Kom. Kom. f.00 710. n.00 625. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Kom. Dimenzija 120x100+30 cm. Kom.00 620.00 440.00 515.00 150. Dimenzija 160x120+30 cm. Kom. Kom. d. Dimenzija 120x140+30 cm.00 425. Kom. Kom.00 375.00 210. Kom. m. Dimenzija 140x140+30 cm. Dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 120x120 cm. f. Dimenzija 60x60+30 cm. Dimenzija 140x100 cm. l. Prozorske kapke izvesti sa pokretnim rebrima. Dimenzija 80x120 cm. i. Kom. Dimenzija 80x120 cm. Kom. j.c. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. Dimenzija 80x120+30 cm. i. kapci. 170. Kom. Kom. e.00 625.00 540. Dimenzija 140x120+30 cm. b. U cenu ulaze i zastakljivanje.00 375. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Prozore i kapke izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i termo prekidom. g. Kom. n. Dimenzija 180x140+30 cm. Dimenzija 100x140+30 cm.00 260. Dimenzija 140x140 cm. g. h. Kom.00 210. g.00 620. Dimenzija 80x80+30 cm. dimenzija 60x60+30 cm. Dimenzija 120x120 cm. Dimenzija 100x140 cm. Kom.00 845. Kom. Kom. Kom. Dimenzija 140x100+30 cm. Kom.00 190. d. Dimenzija 100x140 cm. j.

00 € € € € 58.00 390.43.00 960. Kom. 160. od eloksiranog aluminijuma sa termoprekidom "Nissal-ALT". Nabavka i postavljanje zastakljenih jednokrilnih prozora sa kapcima. sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka. i. g. Prozor zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Kom. Kom. c. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Kom.00 850.00 390.00 215. Kom. Kom. Dimenzija 60x80 cm. Dimenzija 140x220 cm.00 195. Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 80x60 cm. Dimenzija 60x80 cm. Dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 180x140 cm. dvokrilni. između spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. Dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 140x140 cm.00 440.00 540. dvokrilni. f. Okov. Dimenzija 100x140 cm. od eloksiranog aluminijuma sa termoprekidom "Nissal-ALT". Kom. d. Dimenzija 140x140 cm. Kom. Obračun po komadu prozora. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm.00 215. Kom. Kom. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Dimenzija 80x140 cm.00 290. dimenzija 60x60 cm. sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka. j. a. Dimenzija 100x220 cm. e. Kom. d. Obračun po komadu prozora.00 310. Kom. d.00 625. Kom. Dimenzija 200x140 cm. k. e. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom. po izboru projektanta. Kom. Dimenzija 180x140 cm. Dimenzija 100x140 cm. Kom. Kom. h. b. po izboru projektanta. za zaštitu od insekata. dvokrilni.00 485. Kom. b. 200. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. Kom. Kom. i. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima.00 220. Dimenzija 80x80 cm. Kom. Kom. Dimenzija 120x140 cm. Lamele se obrću oko horizontalne ose. h. Kom. a. Boja prozora. b c. Obračun po komadu prozora. c. g. Kom. dimenzija 60x60 cm. a. Kom.00 € € € € € € € € € € € 319 .00 510. Dimenzija 120x140 cm. Kom. j. Okov i boja prozora.00 1 025. dvokrilni.00 770. Dimenzija 140x140 cm. od eloksiranog aluminijuma sa termoprekidom "Nissal-ALT". Nabavka i postavljanje zastakljenih jednokrilnih prozora. sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka.00 260. boja prozora i kapaka. Dimenzija 200x140 cm. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. između spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. dvokrilni. k.00 415. Dimenzija 140x140 cm. f.00 230. između spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. dimenzija 100x140 cm. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. Nabavka i postavljanje zastakljenih fiksnih prozora.00 585. 360. Dimenzija 80x140 cm.00 360. dvokrilni. Dimenzija 80x60 cm. Dimenzija 140x140 cm. Kom. Dimenzija 60x60 cm. po izboru projektanta. uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka.00 330.00 € € € € € € € € € € € 54.

dvokrilni. Kom. Obračun po komadu prozora.00 385. g. e. Dimenzija 200x140 cm. Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih prozora. Kom. b.00 180. Kom. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. Lamele se obrću oko horizontalne ose. Kom. boja prozora i kapaka. od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS". f.00 245.00 280. Dimenzija 200x140 cm.00 255. sa višekomornim sistemom profila. Kom.00 305. 1 400.69. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom. Dimenzija 100x140 cm. sa višekomornim sistemom profila. Dimenzija 160x140 cm. Okov i boja prozora. Kom.00 € 71. Dimenzija 100x140 cm. Nabavka i postavljanje zastakljenih jednokrilnih prozora. Prozor zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka. Kom. Dimenzija 140x140 cm. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila.00 190. c. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. d. a. Obračun po komadu prozora. sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka. Dimenzija 80x80 cm. 135. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. od eloksiranog aluminijuma "NissalALS". Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Dimenzija 140x140 cm.00 € 950. Dimenzija 140x220 cm. a. Dimenzija 120x140 cm. po izboru projektanta. b.00 440.00 € 73. za zaštitu od insekata. Obračun po komadu prozora. uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. dvokrilni. Nabavka i postavljanje zastakljenih fiksnih prozora. po izboru projektanta.00 € 1 500. Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih prozora sa kapcima. između spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. između spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. d. Kom. 170. Kom. po izboru projektanta. dimenzija 160x140 cm. dimenzija 100x140 cm. Kom. a. Kom. Kom.00 410. Dimenzija 160x140 cm.00 165. b c. Kom. Okov. od eloksiranog aluminijuma sa termoprekidom "Nissal-ALT". Kom. k. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Dimenzija 100x220 cm. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Okov i boja prozora. Dimenzija 80x60 cm. 850. Dimenzija 60x80 cm.00 195. b. dvokrilni.00 € € € € € € € € € € € 84. h. Obračun po komadu prozora. a. j.00 180. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. Kom.00 220. Kom. dimenzija 60x60 cm. po izboru projektanta. Dimenzija 60x60 cm. i. Kom. Dimenzija 200x140 cm. od eloksiranog aluminijuma sa termoprekidom "Nissal-ALT". dimenzija 160x140 cm. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Kom. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Dimenzija 180x140 cm. Boja prozora. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 80x140 cm. Kom.00 € € € € 320 .

g.00 € € € € € € € € € € € 99. Dimenzija 160x140 cm. Dimenzija 60x60 cm. Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih prozora. dimenzija 160x140 cm. k.00 800. f. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Kom.00 € € € € 321 . Dimenzija 80x80 cm. za zaštitu od insekata. Kom. Dimenzija 80x140 cm. od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS". Okov. Dimenzija 100x140 cm. a. i. 770. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom. Obračun po komadu prozora. 325. Kom. d. uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Kom. e.00 € 820. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 200x140 cm. Dimenzija 120x140 cm. Okov i boja prozora. b.00 495. c. boja prozora i kapaka. Prozore izraditi u kombinaciji eloksiranog aluminijuma i drveta vlažnosti do 10 %. Dimenzija 200x140 cm. Dimenzija 80x120 cm. dvokrilna. Izrada i postavljanje zastakljenih prozora od eloksiranog aluminijuma i drveta. Dimenzija 140x140 cm.00 525. b. Kom. Kom.00 150.00 415. Dimenzija 100x100 cm. dimenzija 160x140 cm. Dimenzija 200x140 cm. Kom. Kom. sa višekomornim sistemom profila. dimenzija 60x60 cm. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati EPDM gumom. Lamele se obrću oko horizontalne ose. Dimenzija 80x60 cm. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. c. sa termo prekidom. b.00 € 1 320. Okov. . dvokrilna.88. Završnu obradu drveta izvesti lazurnom bojom u tri sloja i lakirati. po izboru projektanta. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. Kom. Dimenzija 160x140 cm.00 885. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom. a.00 € 101. 1 250. po izboru projektanta. Obračun po komadu prozora. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. po izboru projektanta. sa višekomornim sistemom profila. od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS". Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. 100.00 575. Kom. Alu. Obračun po komadu prozora. d.00 355. ton eloksiranog aluminijuma i boja drvenih elemenata prozora. sa višekomornim sistemom profila. Kom. od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS". boja prozora i kapaka. Dimenzija 60x80 cm. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. Kom.00 355. j.00 € 5. vulkanizovanom na uglovima. za zaštitu od insekata.00 930. Kom. b. Obračun po komadu prozora. Okov. Dimenzija 60x60 cm. Kom. Kom. Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih prozora sa kapcima. po šemi stolarije i detaljima. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka.drvo prozori 1. h. Dimenzija 80x80 cm. Nabavka i postavljanje zastakljenih jednokrilnih prozora sa kapcima. dvokrilna.00 720. Dimenzija 180x140 cm. Kom. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. a. po izboru projektanta. Lamele se obrću oko horizontalne ose. Kom. Kom.00 110. a. dimenzija 60x60 cm. Kom.00 160.

Dimenzija 80x80 cm.00 225. Prozorske kapke od eloksiranog aluminijuma izvesti sa pokretnim rebrima. g. n. k. a. m. Dimenzija 140x180 cm. Kom.00 640. Kom. Kom. Kom. Dimenzija 100x140 cm. Kom. Kom. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 60x60 cm.00 285. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati EPDM gumom. j.00 225. Kom. k. Prozore izraditi u kombinaciji eloksiranog aluminijuma i drveta vlažnosti do 10 %.00 620. i.00 750. d. Dimenzija 100x140+30 cm.00 640.00 175. Dimenzija 160x120 cm. Kom. vulkanizovanom na uglovima.00 390.00 € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih prozora. Kom. Dimenzija 160x120 cm.00 € € € € € € € € € € € € € € 322 . Kom. Dimenzija 160x120+30 cm. Izrada i postavljanje zastakljenih prozora od eloksiranog aluminijuma i drveta sa aluminijumskim eslinger roletnama. Kom. po izboru projektanta. f. Okov.00 290.00 280. vulkanizovanom na uglovima. Kom. c. i. l. Dimenzija 100x100 cm. f.00 460.00 390. Kom.00 445. Dimenzija 120x100+30 cm. Dimenzija 140x120 cm. Dimenzija 180x140 cm. Okov. c. Kom. Kom. Dimenzija 120x120 cm.00 390. dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 180x140+30 cm.00 320. Dimenzija 140x120+30 cm. b.00 530. k. j. Kom.e. Kom. Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija 140x180 cm. Dimenzija 80x80+30 cm. Kom. Obračun po komadu prozora. e. Kom. Dimenzija 80x120 cm.00 875. Završnu obradu drveta izvesti lazurnom bojom u tri sloja i lakirati. Kom. Kom. sa termo prekidom.00 195. od eloksiranog aluminijuma i drveta. l. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 140x100 cm. b. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Dimenzija 60x60+30 cm. e. g. Kom. 175.00 545. Kom. Kom. f. Kom.00 900. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati EPDM gumom.00 550. Dimenzija 80x120+30 cm. Obračun po komadu prozora.00 390. sa kapcima. Dimenzija 120x120 cm. n. Dimenzija 140x100+30 cm. Dimenzija 140x140+30 cm.00 300. h. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 140x180+30 cm. Kom. Kom. 205. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 120x140+30 cm. Dimenzija 100x140 cm.00 200. dimenzija 60x60+30 cm. Kom. l. Kom.00 640. sa termo prekidom.00 445.00 200.00 € € € € € € € € € € € € € € 29. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Kom.00 400. Prozore izraditi u kombinaciji eloksiranog aluminijuma i drveta vlažnosti do 10 %. n. Kom. m. Dimenzija 140x100 cm. 15. h. po izboru projektanta.00 550. Završnu obradu drveta izvesti lazurnom bojom u tri sloja i lakirati.00 530.00 340.00 750. Kom. Kom.00 300. Dimenzija 120x120+30 cm. a. Kom. Dimenzija 120x100 cm. d. Dimenzija 140x120 cm. Dimenzija 180x140 cm. Dimenzija 120x100 cm. ton eloksiranog aluminijuma i boja drvenih elemenata prozora. Kom. ton eloksiranog aluminijuma i boja drvenih elemenata prozora. h. 200. Kom.00 240. i. j. Dimenzija 100x100+30 cm. g. Kom. m. Kom. Dimenzija 120x140 cm.

Kom. Između spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastični držači sa zavrtnjem koji čine prekinuti termo most. h. Kom.00 215. 165. d. Kom. Dimenzija 60x60 cm. Kom.00 185. Dimenzija 80x140 cm. Nabavka i postavljanje zastakljenih fiksnih prozora. Dimenzija 80x60 cm. a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza. Dimenzija 60x80 cm. dimenzija 60x60 cm. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. f. Kom. c. sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreče ili jele.00 550. Dimenzija 80x60 cm.00 405. Kom. Dimenzija 180x140 cm. dvokrilni. dvokrilni. b.00 320. Kom. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. f. Dimenzija 120x140 cm. Zaptivači su neprekinuti po celom obimu.00 € € € € 323 . Dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 200x140 cm. Dimenzija 120x140 cm. d. Dimenzija 200x140 cm. 150. Kom. i. Dimenzija 80x80 cm. Kom. Kom. po izboru projektanta.00 330. Kom. Kom. e. Dimenzija 100x140 cm. Kom. Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom.00 190. Nabavka i postavljanje zastakljenih jednokrilnih prozora. d.00 360.43.00 470.00 680. dvokrilni. Dimenzija 60x80 cm. dvokrilni.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € B. b. Kom. Između spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastični držači sa zavrtnjem koji čine prekinuti termo most. Dimenzija 80x140 cm. k.00 230. Dimenzija 140x140 cm. Kom. Kom. Kom. dvokrilni. Dimenzija 140x140 cm. g.00 280. dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 100x140 cm.00 200. od eloksiranog aluminijuma i drveta "NissalALD". Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom. Kom. a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza. Dimenzija 180x140 cm. e. Kom. Kom. dvokrilni. koji površini daje svilenkast mat izgled. Dimenzija 140x220 cm. h. Obračun po komadu prozora. Sav zaptivni materijal rađen je od EPDM profila. Zaptivači su neprekinuti po celom obimu. Dimenzija 80x80 cm. koji površini daje svilenkast mat izgled. Kom. c. i. sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreče ili jele. Kom.00 185. Dimenzija 100x140 cm.00 520. a. Obračun po komadu prozora. Boja prozora. j. b. Okov i boja prozora. Zaptivni materijal rađen je od EPDM profila.00 650. Dimenzija 140x140 cm. Od smreče ili jele a. od eloksiranog aluminijuma i drveta "Nissal-ALD".00 380. Prozor zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm.00 260. Kom. A. g.00 345. Dimenzija 140x140 cm.00 440. Kom.00 230. j. Dimenzija 140x140 cm. c. Dimenzija 100x220 cm.00 580.00 260. Kom. Od mahagonija a. 65. po izboru projektanta. Kom.00 300. k. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila.

Dimenzija 200x140 cm. Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih prozora sa kapcima od eloksiranog aluminijuma i drveta "Nissal-ALD".00 € 1 350. b. 800. Dimenzija 140x140 cm. Zaptivači su neprekinuti po celom obimu. Kom. Dimenzija 180x140 cm. Između spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastični držači sa zavrtnjem koji čine prekinuti termo most. sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreče ili jele. Kom.00 360.00 1 040. koji površini daje svilenkast mat izgled. dimenzija 160x140 cm. e. od eloksiranog aluminijuma i drveta "Nissal-ALD". dimenzija 60x60 cm.00 360. za zaštitu od insekata. 320. Lamele se obrću oko horizontalne ose. a. a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza. koji površini daje svilenkast mat izgled.00 € 324 . dvokrilni. po izboru projektanta. Zaptivači su neprekinuti po celom obimu. Kom. d.00 € 82. dvokrilni. k.00 890. Kom. Obračun po komadu prozora. Obračun po komadu prozora. boja prozora i kapaka. b.00 € € € € € € € € € € € 80.00 500. sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreče ili jele. i. Dimenzija 60x60 cm. b. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. za zaštitu od insekata. Dimenzija 200x140 cm. Dimenzija 80x60 cm. Okov. Dimenzija 80x140 cm. Obračun po komadu prozora. Kom. Dimenzija 100x140 cm. Kom. Kom. 1 280. h. Okov i boja prozora. dimenzija 160x140 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. boja prozora i kapaka. Kom. Okov. Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom.00 € 850. Dimenzija 120x140 cm. Lamele se obrću oko horizontalne ose. a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza. Sav zaptivni materijal rađen je od EPDM profila. Nabavka i postavljanje zastakljenih jednokrilnih prozora sa kapkom. Dimenzija 140x140 cm.69. j. Kom. g. a. Zaptivači su neprekinuti po celom obimu. dvokrilni. po izboru projektanta. Dimenzija 200x140 cm. Kom.00 570. Dimenzija 160x140 cm. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Dimenzija 60x80 cm. Sav zaptivni materijal rađen je od EPDM profila. Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih prozora od eloksiranog aluminijuma i drveta "NissalALD". Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm.00 1 000. Dimenzija 80x80 cm. Kom. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom.00 780. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom. po izboru projektanta. uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom. c. Između spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastični držači sa zavrtnjem koji čine prekinuti termo most. Sav zaptivni materijal rađen je od EPDM profila.00 620. uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Između spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastični držači sa zavrtnjem koji čine prekinuti termo most. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreče ili jele. Dimenzija 160x140 cm. f. Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom. a. koji površini daje svilenkast mat izgled.00 395. a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza.

d.00 435. sa kapcima. k.00 130. Dimenzija 140x140 cm. Kom. m.00 € 160.00 325. Dimenzija 120x100 cm. Kom.00 170. e. Dimenzija 160x120 cm. Prozorske kapke od tvrdog PVC-a izvesti sa pokretnim rebrima. Dimenzija 120x140 cm. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 140x100 cm. i. c. i. b. g.00 865.00 € € € € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih PVC prozora.00 530. Dimenzija 80x120 cm. Kom. Dimenzija 120x120 cm. Dimenzija 60x60 cm. l. 195. Kom. Kom. Dimenzija 140x100 cm. Kom. Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 120x140 cm. m.00 650.00 650. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. po izboru projektanta. dimenzija 60x60+30 cm. po šemi stolarije i detaljima. dimenzija 60x60 cm. Kom. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila. n. vulkanizovanom na uglovima. h.00 530.00 € 325 . Dimenzija 140x120 cm. Izrada i postavljanje zastakljenih PVC prozora. 110. Kom. Dimenzija 100x140 cm. Obračun po komadu prozora. po izboru projektanta. c.00 210. g. f.00 330. Kom. Dimenzija 140x180 cm. Kom.00 260.6. Kom. 140. c. po šemi stolarije i detaljima. Kom. vulkanizovanom na uglovima.00 185. b. n.00 460. Dimenzija 80x120 cm. 15. Dimenzija 100x100 cm. Kom. po šemi stolarije i detaljima.00 260. h. Kom. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila. l. Kom. Kom. Kom. Dimenzija 120x100 cm. Dimenzija 140x120 cm. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila. Dimenzija 100x140 cm. j. d. Izrada i postavljanje zastakljenih PVC prozora sa PVC eslinger roletnama. Dimenzija 100x100 cm. Kom. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. vulkanizovanom na uglovima. po izboru projektanta. Dimenzija 140x140 cm. Kom. f. b. Kom. PVC prozori 1. a.00 225. Okov i boja prozora.00 390. Okov i boja prozora.00 340. Dimenzija 180x140 cm. Kom. Kom. Kom. Obračun po komadu prozora.00 € 220. Kom. Dimenzija 60x60 cm.00 390. Dimenzija 140x180 cm.00 365.00 345. e. Kom. Okov i boja prozora. Dimenzija 120x120 cm. dimenzija 60x60 cm.00 210. a.00 195. k. Kom. Kom. Dimenzija 80x120+30 cm. Dimenzija 80x80+30 cm.00 435. Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 60x60+30 cm. Kom. Kom.00 220. Dimenzija 180x140 cm. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima. Kom. Dimenzija 160x120 cm. sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima. j. Kom. sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima. a.00 € € € € € € € € € € € € € € 29. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom.00 775. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom.

Prozor postaviti po uputstvu proizvođača. l. Dimenzija 78x160 cm. Dimenzija 180x140+30 cm. Kom. Kom. Dimenzija 80x80+30 cm.00 510. Na vrhu prozora nalazi se ventilacioni otvor sa filterom. Kom. Kom. Kom. Dimenzija 120x140+30 cm. Sa opšivkom prozora oznake EDH. A. Kom. Dimenzija 140x100+30 cm.00 285. Kom. Dimenzija 120x120+30 cm.00 285.00 515. sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH. Dimenzija 140x120+30 cm. Kom. 300. 325. Dimenzija 78x118 cm. Kom. Dimenzija 78x140 cm. Dimenzija 100x100+30 cm. Kom. Krilo se obrće oko srednje horizontalne ose sa ručicom na vrhu krila. Kom. Obračun po komadu prozora.00 250. Kom. po izboru projektanta.00 € b.00 180. m. Prozor je izrađen od nordijske borovine.00 € € € € € € € € € € € € € € 7.00 260. dimenzija 60x60+30 cm. 355. b. Dimenzija 80x120+30 cm. Dimenzija 140x120+30 cm. Dimenzija 100x100+30 cm.00 € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih PVC prozora sa Alu. Kom. Kom. dimenzija 78x140 cm.00 430. Kom.00 360. a. Kom. j.00 300. i. 430. Kom. Okov i boja prozora. Dimenzija 140x140+30 cm. Dimenzija 180x140+30 cm.00 € d. e. Dimenzija 140x140+30 cm. d. j.00 € f. ukupne visine profila do 90 mm. Dimenzija 78x98 cm. punjenim argonom. 395. 240. Kom. ukupne visine profila do 90 mm. c. Dimenzija 140x100+30 cm. Dimenzija 120x100+30 cm. f.00 410. Dimenzija 140x180+30 cm.00 305. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 120x120+30 cm. k. Kom. g. Kom. e. l. k. 43.00 410. Dimenzija 114x110 cm. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila.00 335. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Dimenzija 140x180+30 cm. za crep i talasaste krovne pokrivače. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 120x100+30 cm. eslinger roletnama. Dimenzija 66x118 cm. Kom. Kom.00 590.00 440.d. Kom.00 620.00 280. Dimenzija 120x140+30 cm. Kom. Kom. Dimenzija 60x60+30 cm.00 € c. Dimenzija 160x120+30 cm. 160.00 520. n. 295.00 335. sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima.00 495. f. 390. "Velux" tip GZL. Kom. vulkanizovanom na uglovima.00 350. Dimenzija 114x140 cm. Krovni prozori 1.00 285. Dimenzija 100x140+30 cm. a.00 € e. Kom. g. zaštićen jednim slojem laka i zastakljen termo izolacionim flotiranim staklom 4+16+4 mm. Kom.00 € g.00 € 326 . Dimenzija 100x140+30 cm. Nabavka i postavljanje pojedinačnog krovnog prozora. Dimenzija 160x120+30 cm. i. Kom. h. n. Kom. Kom. m. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. h. Kom.

435. 480. Dimenzija 114x118 cm. Kom. Dimenzija 114x140 cm. 295.00 € c. 505. Kom.00 € b. 325.00 € g. Dimenzija 78x160 cm. Dimenzija 78x98 cm. Kom. Prozor postaviti po uputstvu proizvođača. šindru i druge ravne krovne pokrivače. 300. Dimenzija 78x140 cm.00 € c. 550. Dimenzija 78x160 cm. C. Kom. 390. 420. A. Kom. za tegolu. Na vrhu prozora je ventilacioni otvor sa preklopom i ugrađenim filterom za zaštitu od prašine i insekta. Krilo se obrće oko srednje horizontalne ose sa ručicom na vrhu krila. Kom. Dimenzija 78x140 cm.00 € d. Kom.00 € c. 550. Dimenzija 114x110 cm. Dimenzija 78x98 cm. Sa opšivkom prozora oznake EDW. Dimenzija 78x140 cm. Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH. Kom. Dimenzija 114x140 cm. 615. Dimenzija 78x118 cm. 395. 580. ukupne visine profila do 90 mm. Kom. Unutrašnje staklo je flotirano a spoljno od kaljenog stakla. Kom. Kom. Kom. Kom. Nabavka i postavljanje pojedinačnog krovnog prozora. 355.00 € b. punjenim argonom.00 € e. ukupne visine profila preko 90 mm. Kom. 460. Dimenzija 114x140 cm. Dimenzija 114x140 cm. 525. 460.00 € b. Dimenzija 78x98 cm. Kom. Dimenzija 114x118 cm.00 € b.00 € d. a. 420. Kom. sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH. Dimenzija 78x98 cm. 22. Dimenzija 78x98 cm. 550. Kom. 415.00 € e. 355.00 € f. Dimenzija 78x140 cm. Dimenzija 78x118 cm. 300. Dimenzija 114x118 cm. Dimenzija 78x160 cm. Kom. Kom. 430. 395. za mediteran crep.00 € C. ukupne visine profila do 90 mm. Prozor je izrađen od nordijske borovine. 415. Kom. Kom. Dimenzija 114x140 cm.00 € d. Dimenzija 78x160 cm. ćeramidu i talasaste krovne pokrivače. 615. Dimenzija 66x118 cm. Dimenzija 66x118 cm. Dimenzija 66x118 cm. ukupne debljine do 16 mm (2x8 mm). Dimenzija 78x118 cm. Dimenzija 78x140 cm. a. Kom. Kom. 525. za mediteran crep. Kom.00 € g. ćeramidu i talasaste krovne pokrivače.00 € e.00 € g. zaštićen sa dva sloja laka i zastakljen termo izolacionim staklom 4+16+4 mm.00 € g.00 € e. Kom. 360.00 € e.00 € f.00 € d. 395. Dimenzija 66x118 cm. za tegolu. Dimenzija 78x118 cm. šindru i druge ravne krovne pokrivače. 400.00 € 327 B. 275.00 € f.B. za crep i talasaste krovne pokrivače.00 € g.00 € Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDS. Kom.00 € Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDW.00 € Sa opšivkom prozora oznake EDS.00 € f. .00 € b. Kom. Kom. Kom. Kom. a. Kom. Kom. 280. Dimenzija 78x160 cm. Dimenzija 66x118 cm. ukupne debljine do 16 mm (2x8 mm). 505.00 € f. dimenzija 78x140 cm. a. 550. "Velux" tip GGL. Kom. 330. Kom.00 € c. ukupne visine profila preko 90 mm.00 € c. Dimenzija 78x118 cm.00 € d. a. Kom. Dimenzija 114x110 cm. Obračun po komadu prozora.

Dimenzija 78x160 cm. Unutrašnje staklo je flotirano a spoljno od kaljenog stakla. za crep i talasaste krovne pokrivače.00 € e. ukupne visine profila preko 90 mm. Sa bakarnom opšivkom prozora oznake EDH. Kom. Dimenzija 114x140 cm. Dimenzija 78x118 cm. oznake EDS. Kom. za crep i talasaste krovne pokrivače.00 € g. Kom. Kom. Kom.00 € 328 . a. punjenim argonom. za tegolu. Dimenzija 78x98 cm. Kom. 930. za mediteran crep. Kom. Dimenzija 114x118 cm. Kom.00 € 595. 845. Na vrhu prozora je ventilacioni otvor sa preklopom i ugrađenim filterom za zaštitu od prašine i insekta.00 € f. Dimenzija 114x118 cm. 650. Sa bakarnom opšivkom prozora oznake EDH. Kom. Kom. 925.00 € c.00 € b. a.00 € d.00 € Sa bakarnom opšivkom prozora oznake EDW. šindru i druge ravne krovne pokrivače. Sa bakarnom opšivkom prozora oznake EDW. 600. 545. Dimenzija 114x140 cm. Prozor je izrađen od nordijske borovine. Dimenzija 78x118 cm. d. 630. Dimenzija 66x118 cm. Krilo se obrće oko srednje horizontalne ose sa ručicom na vrhu krila. Kom. Dimenzija 78x98 cm. Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDW. Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH. Dimenzija 66x118 cm. ćeramidu i talasaste krovne pokrivače. c. e. 690. ukupne debljine do 16 mm (2x8 mm). Kom. 650.00 € Kom. za tegolu.00 € g. šindru i druge ravne krovne pokrivače. za mediteran crep.D.00 € e. a. 600. ćeramidu i talasaste krovne pokrivače. za tegolu. Nabavka i postavljanje pojedinačnog krovnog prozora. ukupne visine profila do 90 mm.00 € f.00 € b. 610. 780. Kom. zaštićen sa dva sloja laka i zastakljen termo izolacionim staklom 4+16+4 mm. Kom. Dimenzija 66x118 cm. ukupne visine profila preko 90 mm. ukupne visine profila preko 90 mm. Kom.00 € c. 885. 890. ukupne debljine do 16 mm (2x8 mm). Kom. ukupne visine profila do 90 mm.00 € d. ukupne visine profila do 90 mm. 710. 600.00 € E.00 € c. Dimenzija 78x140 cm. 770.00 € d.00 € Kom. Kom. 580. ukupne debljine do 16 mm (2x8 mm). b. Kom. Dimenzija 78x118 cm. 745. oznake EDS. Dimenzija 78x160 cm. ukupne visine profila do 90 mm. Kom. Dimenzija 114x118 cm. 520. Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDS. Obračun po komadu prozora.00 € e. Dimenzija 78x160 cm. 545. dimenzija 78x140 cm.00 € f. F. Dimenzija 78x140 cm.00 € b. 620. Kom. a. Dimenzija 114x140 cm. Kom. ćeramidu i talasaste krovne pokrivače.00 € 620. "Velux" tip GPL. sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH. Sa bakarnom opšivkom prozora. Kom. Kom. Dimenzija 78x140 cm.00 € g. 64. 615. 895.00 € Kom. Prozor postaviti po uputstvu proizvođača. za mediteran crep. Dimenzija 78x98 cm. Kom. šindru i druge ravne krovne pokrivače. 710.00 € Sa bakarnom opšivkom prozora. za crep i talasaste krovne pokrivače. f.

00 € f.00 € b.00 € c.00 € d. za mediteran crep. Obračun po komadu prozora. Kom. Kom. Unutrašnje staklo je flotirano a spoljno od kaljenog stakla. ukupne debljine do 16 mm (2x8 mm). za crep i talasaste krovne pokrivače. Kom.70.00 € d. Prozor postaviti po uputstvu proizvođača. 600. Nabavka i postavljanje pojedinačnog krovnog prozora. Dimenzija 78x118 cm. Kom.00 € e.00 € f. 630.00 € d. Dimenzija 114x118 cm. Dimenzija 114x118 cm.00 € b. Kom. Dimenzija 114x140 cm.00 € c. Dimenzija 78x140 cm. punjenim argonom.00 € e. 600. ćeramidu i talasaste krovne pokrivače.00 € b. Dimenzija 78x118 cm. . Dimenzija 78x98 cm. šindru i druge ravne krovne pokrivače. a.00 € f. 545.00 € c. Kom. sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH.00 € 329 B.00 € c. Kom. Kom. Dimenzija 78x98 cm.00 € Sa bakarnom opšivkom prozora oznake EDW. 430. Kom. Kom. 455. Kom. 680.00 € b. Dimenzija 78x118 cm. ukupne visine profila do 90 mm. 670. 495. Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH. Dimenzija 66x118 cm. Kom.00 € d. Dimenzija 78x98 cm.00 € d. Dimenzija 114x140 cm. Na vrhu prozora je ventilacioni otvor sa preklopom i ugrađenim filterom za zaštitu od prašine i insekta. Kom. A. Kom. 525.00 € e. Kom. 720. Dimenzija 66x118 cm. 570. a.00 € b. Kom.00 € f. Dimenzija 78x140 cm.00 € Sa bakarnom opšivkom prozora oznake EDH. Krilo se obrće oko srednje horizontalne ose sa ručicom na vrhu krila. 685. 435. ćeramidu i talasaste krovne pokrivače. 455. 854. Dimenzija 78x140 cm.00 € Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDW. Kom. ukupne visine profila preko 90 mm. 545. a. Prozor je izrađen od laminirane drvene srži i završno obrađen belim vodootpornim poliuretanom i zastakljen termo izolacionim staklom 4+16+4 mm. a.00 € c. 995. Dimenzija 114x140 cm. Kom. Dimenzija 114x118 cm. Kom. Kom. 665. Kom. 850. 495.00 € Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDS. Dimenzija 114x140 cm.00 € f. D. 720. Dimenzija 114x118 cm. Dimenzija 66x118 cm. Dimenzija 78x98 cm. Dimenzija 114x140 cm. Dimenzija 78x98 cm. dimenzija 78x140 cm.00 € e. 780. C. Dimenzija 78x140 cm. a. Kom. za mediteran crep. 665. Kom. 665. Kom. Kom.00 € e. Kom. Dimenzija 78x140 cm. ukupne visine profila do 90 mm. Dimenzija 78x118 cm. ukupne visine profila do 90 mm. Kom. "Velux" tip GGU. za tegolu. 450. Dimenzija 78x118 cm. 475. Dimenzija 66x118 cm. Dimenzija 66x118 cm. 450. Kom. Kom. 1 000. 775. Dimenzija 114x118 cm. E. Kom. ukupne visine profila preko 90 mm. za crep i talasaste krovne pokrivače.

920. 895. dimenzija 78x140 cm.00 € e. otvara se ka spoljnoj strani i zastakljeno je termo izolacionim staklom 4+16+4 mm. ukupne debljine do 16 mm (2x8 mm). Dimenzija 66x118 cm. b.00 € c. 665. e. a. Dimenzija 114x118 cm. ukupne visine profila preko 90 mm. Dimenzija 78x140 cm.00 € f.00 € g. 1 070. Dimenzija 114x140 cm. 970. Kom. Kom. Kom. zaštićen sa dva sloja laka i zastakljen termo izolacionim staklom 4+16+4 mm. "Velux" tip INTEGRA GGL.00 € B.00 700. 915. Kom. Kom. Dimenzija 66x118 cm. Dimenzija 78x160 cm.00 € b. za tegolu.00 750. Dimenzija 78x140 cm. Dimenzija 78x118 cm. 910.00 € f.00 € Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDW. leve ili desne.00 645. "Velux" tip GVT. Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH. Kom. dimenzija 54x83 cm. Dimenzija 78x140 cm. Kom. Dimenzija 114x140 cm. Dimenzija 78x118 cm. Dimenzija 78x98 cm. Dimenzija 78x140 cm. sa poliuretanskom opšivkom. Dimenzija 114x140 cm.00 € b.F.00 € Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDS. 945. Dimenzija 66x118 cm. ćeramidu i talasaste krovne pokrivače. 915. d. Kom. Kom. ukupne visine profila do 90 mm. a. Dimenzija 78x98 cm. Kom. Kom. sa daljinskim upravljanjem. Na vrhu prozora je ventilacioni otvor sa preklopom i ugrađenim filterom za zaštitu od prašine i insekta.00 € f.00 € d. Nabavka i postavljanje pojedinačnog krovnog prozora. Dimenzija 78x160 cm. Kom. oznake EDS. Dimenzija 114x140 cm. ukupne visine profila do 90 mm. Dimenzija 66x118 cm.00 € 107.00 € d. 1 070. Krilo se obrće oko srednje horizontalne ose sa ručicom na vrhu krila.00 970. Dimenzija 78x118 cm. Kom. 1 110. 890. 1 040. Dimenzija 114x118 cm.00 € e.00 € c.00 € € € € € € 106. 910. 1 110. šindru i druge ravne krovne pokrivače.00 € e.00 € g. punjenim argonom. ukupne debljine do 16 mm (2x8 mm). sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH. za tegolu. 285. 945. a. Obračun po komadu prozora. punjenim argonom. Kom. Kom. c.00 € c. 1 040.00 € d. Obračun po komadu prozora. Kom. Kom. Prozor je izrađen od joniziranog aluminijuma i poliuretana i služi za izlaz na krov. Kom. Kom. Dimenzija 114x118 cm. 1 010. šindru i druge ravne krovne pokrivače. Nabavka i postavljanje pojedinačnog krovnog prozora. Krilo prozora je obešeno sa strane. Dimenzija 114x118 cm. Dimenzija 78x160 cm. C. Sa bakarnom opšivkom prozora. Prozorom i ventilacionim preklopom se električno upravlja sa infracrvenim daljinskim upravljačem. Kom.00 820. Prozor postaviti po uputstvu proizvođača. Kom. Kom. Unutrašnje staklo je flotirano a spoljno od kaljenog stakla. 330 . 1 040. Dimenzija 78x98 cm. f. Prozor je izrađen od nordijske borovine. A.00 € g. a. Kom. za crep i talasaste krovne pokrivače. 970. Kom.00 € b. Kom. Kom. Kom. 1 075. za mediteran crep. Kom. Dimenzija 78x98 cm. Dimenzija 78x118 cm. 950. Prozor postaviti po uputstvu proizvođača.

Može se postaviti zajedno sa unutrašnjom roletnom.00 64. Kom. f. Kom. Kom.00 340. Za prozor 78x160 cm. a. Unutrašnje roletne su izrađene od kvalitetnog pamuka otpornog na prljanje. 270.00 108. Kom.00 36. Kom. Za prozor 78x160 cm. Za prozor 78x98 cm. Kom.00 91. Za prozor 114x110 cm.00 290. Za prozor 78x160 cm. Kom.00 79.00 85. 32. d.00 120. Za prozor 78x118 cm. Kom.00 79. Kom. Kom. Za prozor 78x140 cm.00 57. d.00 € € € € € € € 135.00 36. Unutrašnje roletne sa spoljnim reflektujućim termo slojem su pogodne za spavaće sobe. Obračun po komadu prozora. Kom. Za prozor 66x118 cm. g. dimenzija 78/140 cm. Kom. Za prozor 78x98 cm. a zadržava toplotu i otporna je na vremenske uslove. b.00 106. Dimenzija 64x85 cm. c. Za prozor 78x118 cm. e. Za prozor 114x110 cm. Kom. f.00 36. a. Nabavka i postavljanje PAL venecijaner roletne za"Velux" prozor. c. Kom. d. c. Za prozor 66x118 cm. Nabavka i postavljanje MHL spoljne tende za "Velux" prozor.00 € € € € € € € 156.00 315. Kom. dimenzija 78/140 cm. Za prozor 114x140 cm. f.00 € € € € 331 . Krilo prozora zastakljeno je termo izolacionim staklom 4+15+4 mm. b. dimenzija 78/140 cm. Dimenzija 74x85 cm. Za prozor 114x140 cm. Venecijaner roletne su izrađene od aluminijumskih traka premazanih Termo-Stop slojem. Kom.00 60. b. Za prozor 78x140 cm. Za prozor 66x118 cm. Kom.00 45. a. Kom. Za prozor 114x140 cm. Kom. Za prozor 114x110 cm. Prozor postaviti po uputstvu proizvođača i ugraditi venecijaner roletne. Crna mrežica propušta prigušenu svetlost. a.00 45. d.00 57. Za prozor 114x110 cm. Nabavka i postavljanje DKL unutrašnje roletne za "Velux" prozor. Za prozor 114x140 cm. Za prozor 78x98 cm.00 € € € € € € € 149. Kom. b. Kom.00 € € € € € € € 142. Za prozor 78x118 cm. Obračun po komadu roletne. Kom. Za prozor 66x118 cm.00 36. Kom. Kom. c.128. c.00 74. Kom. a.00 75. Dimenzija 84x115 cm. Kom. Prozor je izveden u kombinaciji aluminijuma (spolja) i drveta (unutrašnja strana).00 57. Kom. d. Kom. Dimenzija 74x115 cm. g. Za prozor 78x140 cm. Za prozor 78x160 cm. Kom. Kom. dimenzija 78/140 cm. Kom. Nabavka i postavljanje krovnog prozora "Nissal" dimenzija 64x85 cm sa krovnom opšivkom. od aluminijumskih traka. potpunu zamračuju prostor. f. Obračun po komadu roletne. Za prozor 78x118 cm. Za prozor 78x98 cm. b. Obračun po komadu roletne.00 70. Nabavka i postavljanje RHL unutrašnje roletne za "Velux" prozor. i dihtovano EPDM zaptivačima. Kom. 62. 87. Obračun po komadu tende. 45. Za prozor 78x140 cm. e. g.00 57. e. e.00 83. g.00 100.

dimenzija 54x78 cm. Dimenzija 74x145 cm. "Bravo".00 330. Dimenzija 54x78 cm. a. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. sa krovnom opšivkom. b. Kom. obojenog elastičnim poliesterskim lakom (RAL 8019 polumat). Kom. Dimenzija 105x205 cm. Obračun po komadu vrata. po izboru projektanta.00 € € € € € 8. a. dvokrilna. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih obostrano šperovanih vrata. Kom. Dimenzija 105x205 cm. Kom. Nabavka i postavljanje krovnog prozora. Dimenzija 54x85 cm. b. Kom. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. Na podu postaviti gumeni odbojnik. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm.160.00 € Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih obostrano šperovanih vrata sa nadsvetlom. tri usadne šarke po krilu. Obračun po komadu prozora. tri usadne šarke po krilu. 3. Dimenzija 85x112 cm. Kom.00 385. Obračun po komadu vrata. dvokrilna. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Nabavka i postavljanje krovnog prozora. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. 190. b. d. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. c. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. dimenzija 105x205 cm.00 € 295.00 255. e. "Rapi" Beograd. Kom. 225.00 € € € € € 165. b. Dimenzija 105x205+60 cm. od aluminijumskih traka premazanih Termo-Stop slojem. a.00 € 260. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata. 265. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma.00 340. Dimenzija 130x210 cm.00 € 5. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 75x115 cm. c. Kom. a. dvokrilna. bezbojno impregniran i zaštićen opšavom od aluminijumskog lima. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. dimenzija 105x205 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. po šemi stolarije i detaljima. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 74x112 cm. po izboru projektanta. Dimenzija 75x95 cm. d. Dimenzija 65x112 cm. Kom. dimenzija 105x205+60 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Prozor je izrađen od visokokvalitetnog drveta smreke. Kom. Dimenzija 80x140 cm. Dimenzija 65x110 cm. a. Šperovana vrata 1. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. Na podu postaviti gumeni odbojnik. po šemi stolarije i detaljima. po izboru projektanta. Dimenzija 130x210+60 cm. Kom. Kom. Obračun po komadu prozora. b.00 285. Prozor postaviti po uputstvu proizvođača i ugraditi venecijaner roletne. Krilo prozora zastakljeno je termo izolacionim staklom 4+12+4 mm.00 305. Krilo prozora zastakljeno je termo izolacionim Flot staklom 4+16+4 mm i dihtovano trajno elastičnim zaptivačima EPDM. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 130x210 cm. sa krovnom opšivkom. Prozor postaviti po uputstvu proizvođača i ugraditi venecijaner roletne.00 € 332 . Kom.00 € 290. 195. dimenzija 54x85 cm.00 255. 160. Kom.00 320. e. Kom. Kom.

Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm.00 € € € € 17. Dimenzija 80x205 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Kom. Kom.7. Obračun po komadu vrata. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 140x205+60 cm. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dimenzija 70x205 cm. po izboru projektanta. po izboru projektanta. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 70x205+60 cm. po šemi stolarije i detaljima. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm.00 € 325. dvokrilna. d. Kom. d. Dimenzija 80x205+60 cm.00 € € € € 21. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dimenzija 90x205+60 cm. Kom. a. Obračun po komadu vrata. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma.00 150. Dimenzija 70x205+60 cm.00 200. d. a.00 € 130. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. po izboru projektanta. 130. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Dimenzija 90x205 cm. Kom. dimenzija 70x205 cm. dvokrilna. Izrada i postavljanje jednokrilnih obostrano šperovanih vrata. Kom. 120. tri usadne šarke po krilu. 95. Kom. 225. Kom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Obračun po komadu vrata. Vrata zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. tri usadne šarke po krilu. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata P2. c. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. dimenzija 105x205+60 cm. Dimenzija 80x205+60 cm.00 € 9. a.00 210. c. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Dimenzija 70x205 cm. po izboru projektanta.00 135. Na podu postaviti gumeni odbojnik. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 125. Kom. a. Kom. c. Obračun po komadu vrata. b. dvokrilna. a. po šemi stolarije i detaljima. Kom.00 € 333 . a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Obračun po komadu vrata. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Dimenzija 105x205+60 cm. tri usadne šarke po krilu. dimenzija 70x205+60 cm. Izrada i postavljanje jednokrilnih obostrano šperovanih vrata sa nadsvetlom. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Na podu postaviti gumeni odbojnik. b. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata sa nadsvetlom. Dimenzija 140x205 cm. tri usadne šarke po krilu.00 140. Dimenzija 130x210+60 cm. Dimenzija 70x205 cm. tri usadne šarke po krilu.00 110. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. bravu ukopavajuću sa dva ključa. 115. i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata P2 sa nadsvetlom. Kom. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm.00 135. dimenzija 70x205+60 cm. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 140x205 cm. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 80x205 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. b. Dimenzija 90x205 cm.00 105. Kom.00 € € € € 13. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. dvokrilna. b. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. po izboru projektanta. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. b.

a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm.00 € 195. bravu ukopavajuću sa dva ključa. dvokrilna. Dimenzija 70x205+60 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. 125.00 210.00 € 9. Kom. tri usadne šarke po krilu. po izboru projektanta. po izboru projektanta. Kom. po šemi stolarije i detaljima. U podu ugraditi vođicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizačima i masku. Kom. Obračun po komadu vrata. a. a. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 140x205+60 cm.00 € Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata P3. b. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Postaviti okov od mesinga. a. Kom. a. Obračun po komadu vrata. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 325. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. 140.c.00 € 230. Dimenzija 90x205+60 cm.00 € € € € 29. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma.00 140. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm. b.00 205.00 150. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. d. po šemi stolarije i detaljima. dimenzija 70x205+60 cm. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Dimenzija 140x205 cm. Dimenzija 70x205 cm. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. Kom. Dimenzija 105x205 cm. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 140x205+60 cm. Kom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. dimenzija 70x205 cm. dvokrilna. 230.00 € € € € 33. 25. po izboru projektanta. tri usadne šarke po krilu. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. 160. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dimenzija 140x205 cm. b. po šemi stolarije i detaljima. c. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata P3 sa nadsvetlom. b.00 € 334 . Obračun po komadu vrata. dimenzija 80x205 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Kom. d. d. Kom. Dimenzija 130x210 cm. Kom. Dimenzija 90x205 cm. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šper pločom debljine 4 mm. Kom. Izrada i postavljanje jednokrilnih kliznih obostrano šperovanih vrata. tri usadne šarke po krilu. Furnirana vrata 1. Dimenzija 80x205 cm.00 130. dvokrilna. Dimenzija 80x205+60 cm. c. dvokrilna. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. dimenzija 105x205 cm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta.00 135. Kom. Dimenzija 90x205+60 cm. dvokrilna. Kom. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih furniranih vrata. Dimenzija 80x205 cm. 135. Kom.

dimenzija 70x205 cm.00 € 380. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih furniranih vrata sa nadsvetlom. dvokrilna. Dimenzija 105x205+60 cm. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. Obračun po komadu vrata.00 165. a. Dimenzija 105x205+60 cm. tri usadne šarke po krilu. Na podu postaviti gumeni odbojnik. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. dvokrilna. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Kom.00 € € € € 13. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. dvokrilna. 260. bravu ukopavajuću sa dva ključa. po šemi stolarije i detaljima. po šemi stolarije i detaljima. po izboru projektanta. Dimenzija 80x205+60 cm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šper pločom debljine 4 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Postaviti okov od mesinga. po šemi stolarije i detaljima. dvokrilna. dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. po šemi stolarije i detaljima. a. Postaviti okov od mesinga. po izboru projektanta. Postaviti okov od mesinga. c. Kom. Kom. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 130x210+60 cm.00 € € € € 17. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. tri usadne šarke po krilu. Kom. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Izrada i postavljanje jednokrilnih ulaznih furniranih i zastakljenih vrata P2 sa nadsvetlom.00 220. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih furniranih i zastakljenih vrata P2. tri usadne šarke po krilu. dimenzija 70x205 cm.00 155. Na podu postaviti gumeni odbojnik. po izboru projektanta. a. po šemi stolarije i detaljima. dimenzija 105x205+60 cm.3. Kom.00 200. po izboru projektanta. 260. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. Dimenzija 105x205 cm. Kom. Dimenzija 130x210+60 cm. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih vrata. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šper pločom debljine 4 mm. Dimenzija 70x205+60 cm. po šemi stolarije i detaljima. Obračun po komadu vrata. Postaviti okov od mesinga.00 € 9. 145. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih i zastakljenih vrata P2. Kom. Dimenzija 90x205 cm. Kom. b. b.00 310. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 360. dimenzija 105x205 cm. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Obračun po komadu vrata. b. 290. dvokrilna. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. b. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šper pločom debljine 4 mm. tri usadne šarke po krilu. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šper pločom debljine 4 mm. d. dimenzija 105x205+60 cm. Kom.00 € 7. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 70x205 cm. a. tri usadne šarke po krilu. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine.00 € 5. po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. bravu ukopavajuću sa dva ključa. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šper pločom debljine 4 mm. 190. a. Kom. d. Dimenzija 140x205 cm. Kom. Kom. Kom. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dimenzija 130x210 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm.00 240. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šper pločom debljine 4 mm. c. Dimenzija 140x205+60 cm. Dovratnik izvesti u širini 335 . b. Dimenzija 80x205 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 € 375. Kom. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih vrata sa nadsvetlom.

175. Dimenzija 140x205 cm.00 300. Kom. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Vrata zastakliti mat staklom. Dimenzija 70x205+60 cm. a.00 225. d. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Izrada i postavljanje jednokrilnih i furniranih kliznih vrata. po šemi stolarije i detaljima. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. d. Kom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Kom. bravu ukopavajuću sa dva ključa.00 280. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Postaviti okov od mesinga. c. c. Obračun po komadu vrata. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 140x205+60 cm. 185. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih i zastakljenih vrata P3 sa nadsvetlom.00 195. dvokrilna. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 70x205+60 cm. dvokrilna.00 195. po izboru projektanta.00 € 336 .00 290. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta. po šemi stolarije i detaljima. po izboru projektanta. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih i zastakljenih vrata P3. po šemi stolarije i detaljima. dimenzija 70x205+60 cm.00 € € € € 33. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Kom. b. Dimenzija 90x205+60 cm.00 € € € € 25. ramovska konstrukcija krila obostrano je obložena šper pločom debljine 4 mm furnirane hrastovim furnirom I klase. Obračun po komadu vrata. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Obračun po komadu vrata. 245. ramovska konstrukcija krila obostrano je obložena šper pločom debljine 4 mm furnirane hrastovim furnirom I klase.00 195. dimenzija 70x205+60 cm. a. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šper pločom debljine 4 mm. Vrata zastakliti mat staklom i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 280. Dimenzija 140x205 cm. dvokrilna. Kom. d. Kom. po izboru projektanta.00 185. 185. Postaviti okov od mesinga. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dvokrilna. Kom. b. dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 70x205 cm. b. Postaviti okov od mesinga. Kom.00 € 340. Dimenzija 140x205+60 cm. Kom. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Dimenzija 70x205 cm. bravu ukopavajuću sa dva ključa. debljine 5 mm.00 € € € € Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih i zastakljenih vrata P2 sa nadsvetlom. Dimenzija 80x205+60 cm. Dimenzija 80x205 cm. dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. Kom. Kom. 205. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 80x205 cm. U podu ugraditi vođicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizačima i masku od hrastovine. Dimenzija 80x205+60 cm. dvokrilna. a. b. Kom. b. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dimenzija 90x205 cm. Obračun po komadu vrata. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dimenzija 140x205 cm. Obračun po komadu vrata.00 215. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. a. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti furniranom šper pločom debljine 4 mm. a. Na podu postaviti gumeni odbojnik. 21. Postaviti okov od mesinga. tri usadne šarke po krilu. Kom. Kom. c. Vrata zastakliti mat staklom i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 205. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. bravu ukopavajuću sa dva ključa. c. Kom.zida i opšiti lajsnama. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 90x205 cm.00 205. Kom. po izboru projektanta. d.00 € € € € 29. Dimenzija 80x205 cm.

Na podu postaviti gumeni odbojnik. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 130x210+60 cm. dimenzija 105x205 cm. po izboru projektanta. dimenzija 105x205 cm.10. tri usadne šarke po krilu.00 € 7. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 130x210+60 cm.00 € 425. Izrada i postavljanje ulaznih zastakljenih vrata od punog drveta. Dimenzija 110x220+60 cm. b. b. Obračun po komadu vrata. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Kom. 225. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. a. Kom. Postaviti okov od mesinga. po izboru projektanta. b. dvokrilna. Postaviti okov od mesinga. dvokrilna. Dimenzija 110x220 cm. Kom. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. b. a. b. sa filungama i profilacijom. a. tri usadne šarke po krilu.00 € 11. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. b. dimenzija 110x220+60 cm. tri usadne šarke po krilu. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 105x205 cm.00 € 9. Dimenzija 130x210 cm. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i nadsvetlo zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. a. Kom. a prag od hrastovine. sa filungama i profilacijom. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 130x210+60 cm. dvokrilna. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 € 5. Dimenzija 105x205 cm. 300. Kom. Obračun po komadu vrata. 375. a prag od hrastovine. Dimenzija 130x210 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 130x210 cm.00 € 337 . Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. a prag od hrastovine.00 € Izrada i postavljanje ulaznih vrata sa nadsvetlom. dvokrilna.00 € 390. Dimenzija 105x205+60 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. dvokrilna. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. 260. Obračun po komadu vrata. po izboru projektanta. 3. Kom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Izrada i postavljanje ulaznih vrata od punog drveta. Kom. tri usadne šarke po krilu. a. Obračun po komadu vrata. od punog drveta. po izboru projektanta. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 € 350. po šemi stolarije i detaljima. dimenzija 110x220 cm. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 105x205+60 cm.00 € 360. dimenzija 105x205+60 cm. tri usadne šarke po krilu. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Izrada i postavljanje ulaznih vrata sa nadsvetlom. Obračun po komadu vrata. 275.00 € 325. 325.00 € 500. tri usadne šarke po krilu. od punog drveta. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Obračun po komadu vrata. Jelova vrata 1. Na podu postaviti gumeni odbojnik. a prag od hrastovine. Kom. Kom. a prag od hrastovine. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. po izboru projektanta. dvokrilna. Izrada i postavljanje ulaznih vrata od punog drveta. po šemi stolarije i detaljima. Kom. po izboru projektanta. Izrada i postavljanje ulaznih zastakljenih vrata sa nadsvetlom. a. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Kom. dimenzija 105x205+60 cm. a prag od hrastovine. od punog drveta. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. po šemi stolarije i detaljima.

Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. dimenzija 70x205+60 cm. Obračun po komadu vrata.00 300. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. c. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih vrata sa nadsvetlom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma.00 225. b. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Dimenzija 90x205+60 cm.13. Dimenzija 260x220 cm. Dimenzija 90x205 cm. a. tri usadne šarke po krilu. d. Dimenzija 70x205+60 cm. po šemi stolarije i detaljima. Kom. 195. po šemi stolarije i detaljima. Kom. tri usadne šarke po krilu. trokrilna. tri usadne šarke po krilu. Kom.00 € € € € 33. Dimenzija 90x205 cm.00 350. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Kom. po izboru projektanta.00 160. a. d. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. c. bravu ukopavajuću sa dva ključa.00 € € € € € € 19. Kom. a. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. dvokrilna. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. po izboru projektanta. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. Dimenzija 90x205+60 cm. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. e. Kom. trokrilna. 145. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 145. Kom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih vrata sa šprosnama. četvorokrilna. po šemi stolarije i detaljima. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 80x205 cm. bravu ukopavajuću sa dva ključa.00 240.00 260. b. četvorokrilna.00 450. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm.00 € € € € € € 29. Kom. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dvokrilna. Obračun po komadu vrata. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih vrata od punog drveta. dimenzija 70x205 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. e. od punog drveta.00 450. c. 130. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 140x220 cm. Kom. d. Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata od punog drveta. dimenzija 70x205 cm. od punog drveta. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. dimenzija 70x205 cm. 140. od punog drveta. Kom. Dimenzija 70x205 cm. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i 338 . a. b. Obračun po komadu vrata. Kom. tri usadne šarke po krilu.00 € € € € 23. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. tri usadne šarke po krilu. b.00 155. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 260x220 cm. d. dimenzija 70x205+60 cm. po izboru projektanta.00 170. dvokrilna.00 210. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 140x220+60 cm. Obračun po komadu vrata. bravu ukopavajuću sa dva ključa. f. Dimenzija 210x220 cm.00 180. Kom.00 165. dvokrilna. Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata sa nadsvetlom. Dimenzija 80x205+60 cm. Kom. Dimenzija 210x220 cm. po izboru projektanta. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 140x220+60 cm. Kom. f. Dimenzija 70x205 cm. po šemi stolarije i detaljima. c. Dimenzija 80x205+60 cm. Kom. Dimenzija 80x205 cm. po izboru projektanta.00 350.00 280. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.

00 440. rubni zatvarač. Dimenzija 140x220 cm.00 420. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Vrata. rubni zatvarač. dimenzija 80x220 cm. sa filungama i profilacijom. c.00 € € € € € € 45. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Kom. Dimenzija 260x220 cm. b. a. dvokrilna. Kom. tri usadne šarke po krilu. po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. Kom. 300. c. a. 180. Dimenzija 100x220 cm. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 70x205 cm.00 520. Dimenzija 90x205+60 cm. c. Dimenzija 140x220 cm. dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. a. b. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Obračun po komadu vrata.pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. dvokrilna. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dvokrilna.00 390. Kom. Dimenzija 140x220 cm. a. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Dimenzija 70x205 cm. trokrilna. Dimenzija 100x220 cm. Obračun po komadu vrata. sa kapkom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. četvorokrilna. 39. dimenzija 70x205 cm. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. tri usadne šarke po krilu. Kom. Dimenzija 90x205 cm. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta. trokrilna. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Kom. dvokrilna. c. Dimenzija 90x205 cm.00 € 339 . po šemi stolarije i detaljima.00 € 200. Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata sa nadsvetlom. sa filungama. Kom. b. Dimenzija 80x220 cm.00 520. bravu ukopavajuću sa dva ključa. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. po izboru projektanta. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 310. Kapak izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni.00 € 285. Kom. c. d. Obračun po komadu vrata. f. Kom.00 € € € € € € Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata od punog drveta. b. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Kom. Dimenzija 70x205+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. 210. Dimenzija 80x205 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. f.00 250. d. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Kom.00 230. Dimenzija 80x220 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 275. Kom.00 € € € € 49. po izboru projektanta.00 € 52. tri usadne šarke po krilu. e. a. po šemi stolarije i detaljima. dimenzija 80x220 cm. Kom. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta.00 € 330.00 290. po izboru projektanta. Dimenzija 200x220 cm. b. Dimenzija 140x220 cm. tri usadne šarke po krilu. d. dvokrilna. Kom. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm.00 320. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 260x220 cm. od punog drveta. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 450.00 € 445.00 330. 290. Kom. Dimenzija 140x220+60 cm. e. Kom. 260. Dimenzija 80x205+60 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 210x220 cm. Kom. Kom. četvorokrilna.

240.00 € 420.00 € 61. c. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. rubni zatvarač. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. dimenzija 80x220 cm. po šemi stolarije i detaljima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. sa drvenom eslinger roletnom. a. po šemi stolarije i detaljima. Kom. 220. dimenzija 80x220 cm.00 € 325. rubni zatvarač.00 € 300.00 € 400. dimenzija 80x220 cm. a. po izboru projektanta. Dimenzija 140x220 cm. po šemi stolarije i detaljima. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. Dimenzija 80x220 cm. dvokrilna. sa aluminijumskom eslinger roletnom. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. rubni zatvarač. Dimenzija 140x220 cm.00 € 250.55.00 € 465.00 € 560. Obračun po komadu vrata. b. po šemi stolarije i detaljima. Obračun po komadu vrata. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta. Obračun po komadu vrata. Obračun po komadu vrata. Kom. Kom. Kom. b. sa PVC eslinger roletnom. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 580. Dimenzija 140x220 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Dimenzija 140x220 cm. rubni zatvarač.00 € 340 . Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. po izboru projektanta. b.00 € 265. Kom. Dimenzija 100x220 cm. Vrata i roletne zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. c. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta. Obračun po komadu vrata. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta. 275. tri usadne šarke po krilu. dvokrilna. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 80x220 cm. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 80x220 cm. a. Dimenzija 100x220 cm. Kom. Kom. dvokrilna. Dimenzija 80x220 cm. 420. po izboru projektanta. dimenzija 80x220 cm. Kom. Kom. Kom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. sa platnenom roletnom. c. a. b. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. dvokrilna. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. c. po izboru projektanta.00 € 64. Dimenzija 140x220 cm. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta. Dimenzija 100x220 cm. dimenzija 80x220 cm. Kom. tri usadne šarke po krilu. 365. Dimenzija 100x220 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma.00 € 58. Kom. b. tri usadne šarke po krilu. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. dvokrilna. tri usadne šarke po krilu. a. Dimenzija 80x220 cm. po šemi stolarije i detaljima. rubne zatvarače.00 € 67. po izboru projektanta.00 € 390. Kom.

Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. dimenzija 80x220 cm. 410. Kom. Dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 80x220 cm. a. dvokrilna. Dimenzija 140x220 cm. b. Obračun po komadu vrata. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Kom. Vrata.00 € 500. rubne zatvarače. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. b. Obračun po komadu vrata. Vrata i roletne zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 100x220 cm. 600. Dimenzija 140x220 cm. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 660. Dimenzija 80x220 cm. Kom. Dimenzija 140x220 cm. po šemi stolarije i detaljima. tri usadne šarke po krilu. tri usadne šarke po krilu.00 € 73.00 € 341 . 455. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta. dimenzija 80x220 cm. dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. c. b. po šemi stolarije i detaljima. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta. sa platnenom roletnom.00 € 82. Dimenzija 140x220 cm. c. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta. sa aluminijumskom eslinger roletnom.00 € 470. a. Obračun po komadu vrata. Obračun po komadu vrata. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta. c. Kapak izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Kom. Kom. Dimenzija 100x220 cm. po izboru projektanta. c. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. rubne zatvarače. Dimenzija 100x220 cm. dimenzija 80x220 cm. a. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 80x220 cm. sa kapkom. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom.70. po šemi stolarije i detaljima. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. sa PVC eslinger roletnom. po izboru projektanta.00 € 79. a. rubne zatvarače. a.00 € 740. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. tri usadne šarke po krilu. 480. Kom.00 € 870. dvokrilna. po šemi stolarije i detaljima. po izboru projektanta.00 € 735. rubne zatvarače. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 140x220 cm.00 € 450. Kom. sa drvenom eslinger roletnom.00 € 675. Dimenzija 100x220 cm. dimenzija 80x220 cm. b. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Kom. dvokrilna. b. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta. rubne zatvarače. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma.00 € 76. Kom. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. tri usadne šarke po krilu. dvokrilna. c. dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. tri usadne šarke po krilu. 425. Kom.00 € 525. po izboru projektanta. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dvokrilna. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Kom.00 € 630. po izboru projektanta. Dimenzija 100x220 cm.

Dimenzija 110x220 cm.00 € 96. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. a. Obračun po komadu vrata.00 € 89. a. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Kom.00 € 650. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 6 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 91. Dimenzija 140x220 cm. dimenzija 105x205 cm. Kom. c. Izrada i postavljanje jednokrilnih klatno (špilter) vrata od punog drveta. sa filungama i profilacijom. Dimenzija 80x205 cm. Kom.00 € 650.00 € 93. 355. sa zastakljenim delom. Dimenzija 240x210 cm. 450.00 € 540. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. tri usadne šarke po krilu. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 260x220 cm. 325. Kom. po izboru projektanta. dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 240x210 cm. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 140x220 cm.00 € 720. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih vrata od punog drveta. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. b. Dimenzija 260x220 cm. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Kom. Kom. trokrilna. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih vrata od punog drveta. Postaviti okov od mesinga. po izboru projektanta. tri usadne šarke po krilu. U podu ugraditi vođicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizačima i masku. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. po šemi stolarije i detaljima. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 230x210 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. a. dvokrilna.00 € 87. po šemi stolarije i detaljima. Kom. a. Dimenzija 105x205 cm. Kom. Obračun po komadu vrata. dvokrilna.00 € 342 . trokrilna. Izrada i postavljanje jednokrilnih klatno (špilter) vrata od punog drveta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. Kom. b. Izrada i postavljanje jednokrilnih kliznih vrata od punog drveta. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih klatno (špilter) vrata od punog drveta. b. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Obračun po komadu vrata. 260. b. četvorokrilna. c.00 € 680. 390. a. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. dve klatno (špilter) šarke po krilu. dve klatno (špilter) šarke po krilu. po šemi stolarije i detaljima. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. b. Dimenzija 140x220 cm. po šemi stolarije i detaljima. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. četvorokrilna. dvokrilna. dimenzija 230x210 cm.00 € 390. po izboru projektanta. a. dvokrilna. dvokrilna. Dimenzija 105x205 cm. dimenzija 230x210 cm. po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata.00 € 520. po šemi stolarije i detaljima. po izboru projektanta. dimenzija 110x220 cm. Dimenzija 230x210 cm. Kom. Obračun po komadu vrata. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. dve klatno (špilter) šarke po krilu. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Postaviti okov od mesinga. Postaviti okov od mesinga.85. 455. dvokrilna. b.00 € 585. dimenzija 105x205 cm.

Kom. po šemi stolarije i detaljima.00 € 420. dimenzija 105x205 cm.00 € 650. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Dimenzija 105x205+60 cm. 360. Dimenzija 130x210+60 cm. Obračun po komadu vrata. Kom. dvokrilna.00 € Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata sa nadsvetlom. Obračun po komadu vrata. po šemi stolarije i detaljima.00 € 11. Obračun po komadu vrata. a. trokrilna. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. a. dvokrilna. a. dvokrilna. a. 390. tri usadne šarke po krilu. a prag od hrastovine. Kom. 420. po izboru projektanta. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 260x220 cm. b. 290. Obračun po komadu vrata. tri usadne šarke po krilu. Postaviti okov od mesinga. dvokrilna. dimenzija 105x205 cm.00 € 343 . Na podu postaviti gumeni odbojnik. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. a. po šemi stolarije i detaljima. a. dimenzija 105x205+60 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 9. Kom. Kom. Obračun po komadu vrata. b. Kom. dimenzija 230x210 cm. Dimenzija 130x210 cm. 585. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Na podu postaviti gumeni odbojnik. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Postaviti okov od mesinga. Kom.00 € 7. a prag od hrastovine. Dimenzija 130x210+60 cm. Dimenzija 110x220 cm. Dimenzija 105x205+60 cm. po šemi stolarije i detaljima.00 € 460. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. 340. po šemi stolarije i detaljima.99. b. sa filungama i profilacijom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata sa zastakljenim delom. tri usadne šarke po krilu. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. b. tri usadne šarke po krilu. dimenzija 110x220 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. četvorokrilna.00 € 5. Dimenzija 105x205 cm. po izboru projektanta. Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata. Postaviti okov od mesinga. Obračun po komadu vrata. a prag od hrastovine. Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Dimenzija 230x210 cm. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. b. a prag od hrastovine. 3. c. Dimenzija 240x210 cm. sa filungama i profilacijom. Kom. tri usadne šarke po krilu. Postaviti okov od mesinga. Na podu postaviti gumeni odbojnik. tri usadne šarke po krilu. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. a prag od hrastovine. dvokrilna. po izboru projektanta. b. Kom. Postaviti okov od mesinga. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. po izboru projektanta.00 € 460. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. dvokrilna. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih vrata od punog drveta. Borova vrata 1.00 € 780. Dimenzija 130x210 cm. po izboru projektanta.00 € 550. Dimenzija 105x205 cm. dimenzija 105x205+60 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Kom. Kom. Dimenzija 130x210 cm. po izboru projektanta.00 € 510. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Izrada i postavljanje borovih ulaznih zastakljenih vrata sa nadsvetlom.

bravu ukopavajuću sa dva ključa. c. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Postaviti okov od mesinga. bravu ukopavajuću sa dva ključa. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 70x205+60 cm. Obračun po komadu vrata. po šemi stolarije i detaljima. 185. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Kom.00 365. po izboru projektanta. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 200x220 cm. četvorokrilna. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. 175. dvokrilna. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 140x220+60 cm.00 € 650. Kom.00 220.00 190. Dimenzija 140x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine.00 210. b. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. profilacijom i nadsvetlom.00 € € € € 23. po izboru projektanta. b. trokrilna. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. dvokrilna. dimenzija 70x205 cm.00 220. trokrilna. po izboru projektanta. po šemi stolarije i detaljima. Na podu postaviti gumeni odbojnik. sa filungama. Dimenzija 200x220 cm. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih zastakljenih vrata. e. Dimenzija 70x205+60 cm.00 340. Dimenzija 70x205 cm.00 320. 200. Dimenzija 70x205 cm. Obračun po komadu vrata. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih zastakljenih vrata sa nadsvetlom. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 80x205+60 cm. tri usadne šarke po krilu.11. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. c. Kom. b. Dimenzija 130x210+60 cm. a. Kom. Dimenzija 90x205+60 cm. b. a. dimenzija 70x205+60 cm. Obračun po komadu vrata. Kom. 4900. Kom. Obračun po komadu vrata. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Dimenzija 260x220 cm. po izboru projektanta. tri usadne šarke po krilu. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. dimenzija 110x220+60 cm. Kom.00 235. Kom. Dimenzija 140x220 cm.00 590. Kom. c. Kom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. dimenzija 70x205 cm. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 260x220 cm. Dimenzija 90x205 cm. d.00 € € € € 344 . Postaviti okov od mesinga. dvokrilna. Obračun po komadu vrata. po šemi stolarije i detaljima. Kom. d. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Kom. c.00 590. po izboru projektanta. Kom. e. bravu ukopavajuću sa dva ključa. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Dimenzija 80x205+60 cm.00 350.00 210. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Kom. f. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih vrata. Dimenzija 80x205 cm.00 € € € € € € 19. d. Kom. d. a. dvokrilna.00 200. 180. Dimenzija 140x220+60 cm. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Dimenzija 110x220+60 cm. a. Dimenzija 80x205 cm. Kom. Kom.00 465.00 465. Kom. Dimenzija 90x205+60 cm. dimenzija 70x205+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih vrata sa nadsvetlom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Postaviti okov od mesinga. a prag od hrastovine. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Postaviti okov od mesinga. b.00 € € € € € € 29. Kom. f. Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata.00 235. dvokrilna. Kom. tri usadne šarke po krilu. četvorokrilna. Dimenzija 90x205 cm.00 € 13. a. Na podu postaviti gumeni odbojnik.

Obračun po komadu vrata. Dimenzija 260x220 cm.00 390. Kom. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 80x220 cm. d. c. 380. po šemi stolarije i detaljima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Kom. b. dvokrilna. e. po izboru projektanta. Postaviti okov od mesinga. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Dimenzija 140x220 cm. Kom. Kom. Kom. dimenzija 70x205 cm.00 360. f. Obračun po komadu vrata. tri usadne šarke po krilu. trokrilna.00 675. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom.00 510. Dimenzija 100x220 cm. 220. četvorokrilna. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih zastakljenih vrata sa šprosnama. Dimenzija 140x220+60 cm.00 € 345 . dimenzija 70x205+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Dimenzija 70x205+60 cm. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. po izboru projektanta. Kapak izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 400. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Kom.00 € 240. dvokrilna. f. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama.00 € 340. dvokrilna. Postaviti okov od mesinga. po šemi stolarije i detaljima. Kom. rubni zatvarač. 360. 340. Kom. Dimenzija 90x205+60 cm. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih vrata. sa filungama i nadsvetlom.00 295. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. tri usadne šarke po krilu. Postaviti okov od mesinga. Kom. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. c. Kom. Dimenzija 80x220 cm.00 420. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata.00 € € € € 49. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 80x220 cm. b.00 675. bravu ukopavajuću sa dva ključa. b. Kom. sa filungama. a. Dimenzija 100x220 cm. Kom. d. četvorokrilna. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine.00 € 52. b.00 275.00 590. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama.00 550. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 90x220 cm. tri usadne šarke po krilu. rubni zatvarač.00 € € € € € € 45. po izboru projektanta. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 400. dimenzija 80x220 cm. sa kapkom. po izboru projektanta. trokrilna. dimenzija 80x220 cm. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 140x220 cm. b. Kom. dvokrilna.00 € 545. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 380. 255. a. a.33. po šemi stolarije i detaljima.00 575. Kom. Dimenzija 200x220 cm. Dimenzija 260x220 cm. Dimenzija 80x205 cm. a. c. Dimenzija 90x205 cm. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Kom. c. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 70x205 cm. Obračun po komadu vrata. dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve borovine. Vrata. dvokrilna. d. Obračun po komadu vrata.00 € € € € € € 39. tri usadne šarke po krilu. po šemi stolarije i detaljima. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. e. a. Kom. tri usadne šarke po krilu. Kom. Dimenzija 140x220 cm. dimenzija 70x220 cm. c. po šemi stolarije i detaljima. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih vrata. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dimenzija 70x220 cm. Kom. Dimenzija 140x220 cm. Kom. po izboru projektanta. Kom. Dimenzija 80x205+60 cm. Dimenzija 210x220 cm.

Dimenzija 100x220 cm. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata. c. Obračun po komadu vrata. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Dimenzija 80x220 cm. rubni zatvarač. c. Kom. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim 346 . Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. po šemi stolarije i detaljima. Obračun po komadu vrata. tri usadne šarke po krilu. Kom. Dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 100x220 cm.00 € 460. Vrata. c. 285. Kom. Postaviti okov od mesinga. rubni zatvarač. Dimenzija 140x220 cm. Kom. dimenzija 80x220 cm. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Kom.00 € 540. Dimenzija 140x220 cm. rubne zatvarače. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 100x220 cm. Kom. Vrata i roletne zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 140x220 cm dvokrilna. dimenzija 80x220 cm. po šemi stolarije i detaljima. dimenzija 100x220 cm. Dimenzija 100x220 cm.55. Postaviti okov od mesinga. a. rubni zatvarač. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. dvokrilna. Postaviti okov od mesinga. rubne zatvarače. b. a. a.00 € 470.00 € 550. dimenzija 80x220 cm. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata sa PVC eslinger roletnom. tri usadne šarke po krilu. Kapak izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Kom. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom.00 € 320. Kom. po šemi stolarije i detaljima. po izboru projektanta. dimenzija 80x220 cm. 435. Dimenzija 80x220 cm. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 80x220 cm. dvokrilna. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. c. Postaviti okov od mesinga. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. po šemi stolarije i detaljima. po izboru projektanta. a. po izboru projektanta. dvokrilna.00 € 70. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata sa aluminijumskom eslinger roletnom. Postaviti okov od mesinga. Kom. Dimenzija 140x220 cm. a. dimenzija 80x220 cm. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. rubni zatvarač.00 € 360. po izboru projektanta.00 € 64. po izboru projektanta. b.00 € 685. po šemi stolarije i detaljima. 510.00 € 325. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Obračun po komadu vrata. tri usadne šarke po krilu. b. dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve borovine.00 € 67. b. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. tri usadne šarke po krilu. 285. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata sa drvenom eslinger roletnom. Kom. tri usadne šarke po krilu.00 € 425. Postaviti okov od mesinga. Obračun po komadu vrata. 330. c. sa kapkom. tri usadne šarke po krilu. Kom. b.00 € 61. Dimenzija 100x220 cm. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. Dimenzija 80x220 cm. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata. Dimenzija 140x220 cm.00 € 700.00 € 58. po izboru projektanta. Kom. Kom. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata sa platnenom roletnom.

premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. 73. Kom. Kom. Kom. 575,00 € 630,00 € 885,00 €

Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata sa platnenom roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, rubne zatvarače, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 475,00 € 525,00 € 950,00 €

76.

Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata sa drvenom eslinger roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, rubne zatvarače, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Vrata i roletne zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 720,00 € 790,00 € 1 040,00 €

79.

Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata sa aluminijumskom eslinger roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, rubne zatvarače, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 c, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 545,00 € 600,00 € 880,00 €

82.

Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata sa PVC eslinger roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, rubne zatvarače, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 510,00 € 560,00 € 810,00 €

85.

Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih klatno (špilter) vrata, dimenzija 105x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, dve klatno (špilter) šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x205 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 425,00 € 675,00 € 347

87.

Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih klatno (špilter) vrata sa zastakljenim delom, dimenzija 105x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, dve klatno (špilter) šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 6 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x205 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 455,00 € 725,00 €

89.

Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih klatno (špilter) vrata, sa filungama i profilacijom, dimenzija 110x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, dve klatno (špilter) šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 110x220 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 585,00 € 845,00 €

91.

Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih kliznih vrata, dimenzija 80x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. U podu ugraditi vođicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizačima i masku od borovine. Postaviti okov od mesinga, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x205 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 340,00 € 520,00 €

93.

Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih borovih vrata, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 480,00 € 620,00 € 840,00 €

96.

Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih borovih vrata sa zastakljenim delom, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x220 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 580,00 € 780,00 € 910,00 €

99.

Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih borovih vrata, sa filungama i profilacijom, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x220 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 780,00 € 850,00 € 975,00 €

348

12. Hrastova vrata
1. Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata, dimenzija 105x205 cm. Vrata, dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x205 cm. b. Dimenzija 130x210 cm, dvokrilna. 3. Kom. Kom. 450,00 € 650,00 €

Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata sa nadsvetlom, dimenzija 105x205+60 cm. Vrata, dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x205+60 cm. b. Dimenzija 130x210+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 520,00 € 720,00 €

5.

Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata sa zastakljenim delom, dimenzija 105x205 cm. Vrata, dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x205 cm. b. Dimenzija 130x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 550,00 € 680,00 €

7.

Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih zastakljenih vrata sa nadsvetlom, od punog drveta, dimenzija 105x205+60 cm. Vrata, dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x205+60 cm. b. Dimenzija 130x210+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 580,00 € 780,00 €

9.

Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata, sa filungama i profilacijom, dimenzija 110x220 cm. Vrata, dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 110x220 cm. b. Dimenzija 130x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 650,00 € 850,00 €

11.

Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata, sa filungama, profilacijom i nadsvetlom, dimenzija 110x220+60 cm. Vrata, dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 110x220+60 cm. b. Dimenzija 130x210+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 780,00 € 975,00 € 349

13.

Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih vrata, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. e. f. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Dimenzija 200x220 cm, trokrilna. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 260,00 290,00 320,00 500,00 725,00 900,00 € € € € € €

19.

Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih vrata sa nadsvetlom, dimenzija 70x205+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 140x220+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 290,00 325,00 365,00 560,00 € € € €

23.

Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih zastakljenih vrata, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. e. f. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Dimenzija 200x220 cm, trokrilna. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 285,00 310,00 340,00 520,00 720,00 910,00 € € € € € €

29.

Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih zastakljenih vrata sa nadsvetlom, dimenzija 70x205+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 140x220+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 310,00 340,00 360,00 550,00 € € € €

350

33.

Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih zastakljenih vrata sa šprosnama, dimenzija 70x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. e. f. Dimenzija 70x220 cm. Dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 90x220 cm. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Dimenzija 210x220 cm, trokrilna. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 390,00 420,00 450,00 580,00 840,00 975,00 € € € € € €

39.

Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih vrata, sa filungama, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. Kom. 520,00 €

40.

Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih vrata, sa filungama, dimenzija 80x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. e. f. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Dimenzija 200x220 cm, trokrilna. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 520,00 550,00 585,00 780,00 910,00 1 040,00 € € € € € €

45.

Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih vrata, sa filungama i nadsvetlom, dimenzija 70x205+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 140x220+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 585,00 620,00 650,00 880,00 € € € €

49.

Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih hrastovih vrata, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, rubni zatvarač, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 340,00 € 370,00 € 540,00 €

351

52.

Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih hrastovih vrata, sa kapkom, dimenzija 80x220 cm. Vrata, dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, rubni zatvarač, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm, postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Kapak izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 600,00 € 660,00 € 910,00 €

55.

Izrada i postavljanje hrastovih jednokrilnih klatno (špilter) vrata, dimenzija 105x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, dve klatno (špilter) šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x205 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 650,00 € 1 040,00 €

57.

Izrada i postavljanje hrastovih jednokrilnih zastakljenih klatno (špilter) vrata, dimenzija 105x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, dve klatno (špilter) šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti Flot ravnim providnim staklom debljine 6 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x205 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 680,00 € 1 100,00 €

59.

Izrada i postavljanje hrastovih jednokrilnih klatno (špilter) vrata, sa filungama i profilacijom, dimenzija 110x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, dve klatno (špilter) šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 110x220 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 845,00 € 1 200,00 €

61.

Izrada i postavljanje hrastovih jednokrilnih kliznih vrata, dimenzija 90x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. U podu ugraditi vođicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizačima i masku od hrastovine. Postaviti okov od mesinga, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 90x205 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 450,00 € 780,00 €

63.

Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih hrastovih vrata, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 780,00 € 975,00 € 1 350,00 €

352

66.

Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih hrastovih vrata sa zastakljenim delom, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 910,00 € 1 170,00 € 1 430,00 €

69.

Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih hrastovih vrata, sa filungama i profilacijom, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 1 170,00 € 1 300,00 € 1 560,00 €

13. Alu. Vrata
1. Izrada i postavljanje zastakljenih ulaznih jednokrilnih aluminijumskih vrata, dimenzija 105x210 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, sa termo prekidom, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti jednostrukim ornament staklom debljine 5 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x210 cm. b. Dimenzija 130x210 cm, dvokrilna. 3. Kom. Kom. 485,00 € 845,00 €

Nabavka i postavljanje zastakljenih jednokrilnih vrata, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS" tip V/VI, dimenzija 103x210 cm. Konstrukcija vrata je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Krila vrata zastakliti jednostrukim ornament staklom debljine 4 mm. Okov i boja vrata, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 103x210 cm. b. Dimenzija 126x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 510,00 € 670,00 €

5.

Nabavka i postavljanje zastakljenih jednokrilnih vrata, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS" tip VII, dimenzija 103x210 cm. Konstrukcija vrata je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Krila vrata zastakliti termo izolacionim refleksnim Flot staklom d=5+12+4 mm. Okov i boja vrata, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 103x210 cm. b. Dimenzija 126x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 830,00 € 1 200,00 €

353

7.

Izrada i postavljanje jednokrilnih aluminijumskih vrata, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma, sa ispunom i dihtovati EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva ključa i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 180,00 210,00 245,00 340,00 € € € €

11.

Izrada i postavljanje jednokrilnih aluminijumskih zastakljenih vrata, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma, sa ispunom i dihtovati EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva ključa i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i dihtovati gumom. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 225,00 240,00 255,00 340,00 € € € €

15.

Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih aluminijumskih vrata, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, termo prekidom i sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 290,00 € 320,00 € 450,00 €

18.

Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih aluminijumskih vrata, sa kapkom, dimenzija 80x220 cm. Vrata i kapak izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, termo prekidom i sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i komarnikom. Krila vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 615,00 € 650,00 € 875,00 €

21.

Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih aluminijumskih vrata sa eslinger roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, termo prekidom i sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Eslinger roletne izvesti od aluminijuma. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 475,00 € 515,00 € 715,00 €

354

24.

Nabavka i postavljanje balkonskih zastakljenih jednokrilnih vrata, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS", dimenzija 80x220 cm. Konstrukcija vrata izvedena je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Okov i boja vrata, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 295,00 € 500,00 €

26.

Nabavka i postavljanje balkonskih zastakljenih jednokrilnih vrata sa kapcima, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS", dimenzija 80x220 cm. Konstrukcija vrata izvedena je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose, uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja prozora i kapaka, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 660,00 € 1 010,00 €

28.

Nabavka i postavljanje balkonskih zastakljenih jednokrilnih vrata, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALT", dimenzija 80x220 cm. Konstrukcija vrata izvedena je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka, između spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Okov i boja vrata, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 360,00 € 610,00 €

30.

Nabavka i postavljanje balkonskih zastakljenih jednokrilnih vrata sa kapcima, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALT", dimenzija 80x220 cm. Konstrukcija vrata izvedena je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka, između spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose, uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja prozora i kapaka, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 760,00 € 1 160,00 €

32.

Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih vrata, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS", dimenzija 200x220 cm. Konstrukcija vrata izvedena je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose, uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja vrata i kapaka, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 200x220 cm. b. Dimenzija 240x220 cm. c. Dimenzija 300x220 cm. Kom. Kom. Kom. 940,00 € 1 020,00 € 1 180,00 € 355

35.

Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih vrata sa kapcima, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS", dimenzija 200x220 cm. Konstrukcija vrata izvedena je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose, uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja vrata i kapaka, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 200x220 cm. b. Dimenzija 240x220 cm. c. Dimenzija 300x220 cm. Kom. Kom. Kom. 1 630,00 € 1 730,00 € 2 025,00 €

38.

Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih vrata, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALT", dimenzija 200x220 cm. Konstrukcija vrata izvedena je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka, između spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose, uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja vrata i kapaka, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 200x220 cm. b. Dimenzija 240x220 cm. c. Dimenzija 300x220 cm. Kom. Kom. Kom. 1 145,00 € 1 240,00 € 1 430,00 €

41.

Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih vrata sa kapcima, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALT", dimenzija 200x220 cm. Konstrukcija vrata izvedena je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka, između spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose, uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja vrata i kapaka, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 200x220 cm. b. Dimenzija 240x220 cm. c. Dimenzija 300x220 cm. Kom. Kom. Kom. 1 750,00 € 1 950,00 € 2 275,00 €

44.

Izrada i postavljanje kliznih zastakljenih aluminijumskih vrata, dimenzija 100x220 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, termo prekidom i sistemom zaptivanja, po šemi stolarije i detaljima. Okov od eloksiranog aluminijuma, brava i boja vrata, po izboru projektanta. Krila vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. e. Dimenzija 100x220 cm. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 200x220 cm. Dimenzija 240x220 cm. Dimenzija 300x220 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 520,00 700,00 960,00 1 020,00 1 200,00 € € € € €

356

49.

Izrada i postavljanje garažnih aluminijumskih dvokrilnih vrata, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, sa termo prekidom, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 1 040,00 € 1 240,00 € 1 430,00 €

52.

Izrada i postavljanje garažnih aluminijumskih zastakljenih dvokrilnih vrata, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, sa termo prekidom, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Krila vrata zastakliti ornament staklom d=6 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 1 075,00 € 1 260,00 € 1 460,00 €

14. Alu. - drvo vrata
1. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih zastakljenih vrata od aluminijuma i drveta, dimenzija 105x210 cm. Vrata izraditi u kombinaciji eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i drveta, sa termo prekidom, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti jednostrukim ornament staklom debljine 5 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Drvene elemente vrata finalno obraditi i lakirati. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x210 cm. b. Dimenzija 130x210 cm, dvokrilna. 3. Kom. Kom. 550,00 € 875,00 €

Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata od aluminijuma i drveta, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi u kombinaciji od eloksiranog aluminijuma i drveta, sa ispunom i dihtovati gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva ključa i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Drvene elemente vrata finalno obraditi i lakirati. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 195,00 225,00 260,00 375,00 € € € €

7.

Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih vrata od aluminijuma i drveta, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi u kombinaciji od eloksiranog aluminijuma i drveta, sa ispunom i dihtovati gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva ključa i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i dihtovati gumom. Drvene elemente vrata finalno obraditi i lakirati. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 260,00 270,00 285,00 370,00 € € € € 357

11.

Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih vrata od aluminijuma i drveta, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi u kombinaciji eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i drveta, sa termo prekidom i sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava, tri šarke po krilu i boja vrata, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Drvene elemente vrata finalno obraditi i lakirati. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 310,00 € 340,00 € 480,00 €

14.

Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih vrata od aluminijuma i drveta, sa kapkom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi u kombinaciji eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i drveta, sa termo prekidom i sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Kapak izvesti sa pokretnim rebrima i komarnikom. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 635,00 € 675,00 € 940,00 €

17.

Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih vrata od aluminijuma i drveta, sa eslinger roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi u kombinaciji eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i drveta, sa termo prekidom i sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Eslinger roletne izvesti od aluminijuma. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 495,00 € 530,00 € 750,00 €

20.

Nabavka i postavljanje balkonskih zastakljenih jednokrilnih vrata, od eloksiranog aluminijuma i drveta "Nissal-ALD", dimenzija 80x220 cm. Konstrukcija vrata je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreče ili jele. Između spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastični držači sa zavrtnjem koji čine prekinuti termo most. Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom, a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza, koji površini daje svilenkast mat izgled. Sav zaptivni materijal rađen je od EPDM profila. Zaptivači su neprekinuti po celom obimu. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Okov i boja vrata, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 400,00 € 670,00 €

22.

Nabavka i postavljanje balkonskih zastakljenih jednokrilnih vrata, od eloksiranog aluminijuma i drveta sa kapkom "Nissal-ALD", dimenzija 80x220 cm. Konstrukcija vrata je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreče ili jele. Između spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastični držači sa zavrtnjem koji čine prekinuti termo most. Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom, a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza, koji površini daje svilenkast mat izgled. Sav zaptivni materijal rađen je od EPDM profila. Zaptivači su neprekinuti po celom obimu. Vrata zastakliti

358

termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Okov i boja vrata, po izboru projektanta. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose, uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja vrata i kapaka, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. 24. Kom. Kom. 765,00 € 1 175,00 €

Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih vrata, od eloksiranog aluminijuma i drveta "NissalALD", dimenzija 200x220 cm. Konstrukcija vrata je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreče ili jele. Između spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastični držači sa zavrtnjem koji čine prekinuti termo most. Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom, a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza, koji površini daje svilenkast mat izgled. Sav zaptivni materijal rađen je od EPDM profila. Zaptivači su neprekinuti po celom obimu. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Okov i boja vrata, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 200x220 cm. b. Dimenzija 240x220 cm. c. Dimenzija 300x220 cm. Kom. Kom. Kom. 995,00 € 1 080,00 € 1 240,00 €

27.

Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih vrata od eloksiranog aluminijuma i drveta, sa kapcima, "Nissal-ALD", dimenzija 200x220 cm. Konstrukcija vrata je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreče ili jele. Između spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastični držači sa zavrtnjem koji čine prekinuti termo most. Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom, a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza, koji površini daje svilenkast mat izgled. Sav zaptivni materijal rađen je od EPDM profila. Zaptivači su neprekinuti po celom obimu. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Okov i boja vrata, po izboru projektanta. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mrežom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose, uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja vrata i kapaka, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 200x220 cm. b. Dimenzija 240x220 cm. c. Dimenzija 300x220 cm. Kom. Kom. Kom. 1 670,00 € 1 800,00 € 2 080,00 €

30.

Izrada i postavljanje kliznih zastakljenih vrata od aluminijuma i drveta, dimenzija 100x220 cm. Vrata izraditi u kombinaciji eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i drveta, sa termo prekidom i sistemom zaptivanja, po šemi stolarije i detaljima. Okov od eloksiranog aluminijuma, brava i boja vrata, po izboru projektanta. Krila vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. e. Dimenzija 100x220 cm. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 200x220 cm. Dimenzija 240x220 cm. Dimenzija 300x220 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 550,00 740,00 980,00 1 050,00 1 260,00 € € € € €

359

15. PVC vrata
1. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih PVC zastakljenih vrata, dimenzija 105x210 cm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta. Vrata zastakliti jednostrukim ornament staklom debljine 5 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x210 cm. b. Dimenzija 130x210 cm, dvokrilna. 3. Kom. Kom. 450,00 € 820,00 €

Izrada i postavljanje jednokrilnih PVC vrata, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa dva ključa, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 160,00 180,00 210,00 290,00 € € € €

7.

Izrada i postavljanje jednokrilnih PVC zastakljenih vrata, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa dva ključa, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i dihtovati gumom. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 210,00 230,00 250,00 310,00 € € € €

11.

Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih PVC vrata, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 270,00 € 300,00 € 420,00 €

14.

Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih PVC vrata, sa kapkom, dimenzija 80x220 cm. Vrata i kapak izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i komarnikom. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 600,00 € 640,00 € 840,00 €

360

17.

Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih PVC vrata sa eslinger roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata i roletne izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 370,00 € 400,00 € 520,00 €

20.

Izrada i postavljanje kliznih zastakljenih PVC vrata, dimenzija 100x220 cm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava i boja vrata, po izboru projektanta. Krila vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. b. c. d. e. Dimenzija 100x220 cm. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 200x220 cm. Dimenzija 240x220 cm. Dimenzija 300x220 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 485,00 620,00 875,00 940,00 1 140,00 € € € € €

25.

Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih PVC vrata, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu i boja vrata, po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 975,00 € 1 170,00 € 1 360,00 €

28.

Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih zastakljenih PVC vrata, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu i boja vrata, po izboru projektanta. Krila vrata zastakliti ornament staklom d=6 mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 1 010,00 € 1 200,00 € 1 400,00 €

361

16. Metal - drvo vrata
1. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih vrata u metalnom štoku, dimenzija 70x205 cm. Krilo izvesti kao ramovsku konstrukciju sa saćem i obostrano obložiti hrastovom furniranom šper pločom debljine 4 mm, I klase, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, tri usadne šarke po krilu, bravu ukopavajuću sa cilindričnim uloškom i tri ključa, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Metalne delove obojiti zaštitnom bojom za metal. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 70x205 cm. b. Dimenzija 80x205 cm. c. Dimenzija 90x205 cm. 4. Kom. Kom. Kom. 175,00 € 190,00 € 200,00 €

Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih vrata sa štokom od eloksiranog aluminijuma, dimenzija 70x205 cm. Krilo izvesti kao ramovsku konstrukciju sa saćem i obostrano obložiti hrastovom furniranom šper pločom debljine 4 mm, I klase, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, tri usadne šarke po krilu, bravu ukopavajuću sa cilindričnim uloškom i tri ključa, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. a. Dimenzija 70x205 cm. b. Dimenzija 80x205 cm. c. Dimenzija 90x205 cm. Kom. Kom. Kom. 200,00 € 215,00 € 230,00 €

17. Pregrade
1. Izrada i postavljanje pregrade od eloksiranog aluminijuma i furniranog panela. Pregradu izvesti u rasteru od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i obostrano ih obložiti furniranim hrastovim panelom, sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune, po šemi i detaljima iz projekta. Pregradu finalno obraditi, po izboru projektanta. Obračun po m2 pregrade. a. Aluminijuma i furniranog panela. b. Aluminijuma i medijapan ploča. c. Aluminijuma i oplemenjene iverice. 4. m2 m2 m2 90,00 € 75,00 € 70,00 €

Izrada i postavljanje pregrade sa vratima od eloksiranog aluminijuma i furniranog panela. Pregradu sa vratima izvesti u rasteru od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i obostrano ih obložiti furniranim hrastovim panelom, sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune, po šemi i detaljima iz projekta. Krila vrata izraditi kao ramovsku konstrukciju sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune debljine 2 cm i obložiti hrastovim panelom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, tri šarke po krilu, bravu ukopavajuću sa cilindričnim uloškom i tri ključa, po izboru projektanta. Pregradu sa vratima finalno obraditi. Obračun po m2 pregrade. a. Aluminijuma i furniranog panela. b. Aluminijuma i medijapan ploča. c. Aluminijuma i oplemenjene iverice. m2 m2 m2 100,00 € 85,00 € 80,00 €

362

7.

Izrada i postavljanje pregrade sa vratima od eloksiranog aluminijuma, furniranog panela i termo stakla. Pregradu sa vratima izvesti u rasteru od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i obostrano ih obložiti furniranim hrastovim panelom, sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune, po šemi i detaljima iz projekta. Pregradu u gornjem delu zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati EPDM zaptivačima. Krila vrata izraditi kao ramovsku konstrukciju sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune debljine 2 cm i obložiti hrastovim panelom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, tri šarke po krilu, bravu ukopavajuću sa cilindričnim uloškom i tri ključa, po izboru projektanta. Pregradu sa vratima finalno obraditi. Obračun po m2 pregrade. a. Aluminijuma i furniranog panela. b. Aluminijuma i medijapana. c. Aluminijuma i oplemenjene iverice. m2 m2 m2 135,00 € 115,00 € 110,00 €

10.

Izrada i postavljanje zastakljene pregrade od eloksiranog aluminijuma i furniranog panela. Pregradu izvesti u rasteru od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i obostrano ih obložiti furniranim panelom, sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune, po šemi i detaljima iz projekta. Pregradu u gornjem delu zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati EPDM zaptivačima. Pregradu finalno obraditi, po izboru projektanta. Obračun po m2 pregrade. a. Aluminijuma i furniranog panela. b. Aluminijuma i medijapan ploča. c. Aluminijuma i oplemenjene iverice. m2 m2 m2 115,00 € 100,00 € 95,00 €

13.

Izrada i postavljanje zastakljene pregrade sa vratima "Nissal MPZ 60" od eloksiranog aluminijuma i furniranog panela. Pregradu izvesti u rasteru od eloksiranih aluminijumskih profila i obostrano ih obložiti furniranim panelom, sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune, pregradu u gornjem delu zastakliti dvostrukim Flot staklom debljine 4 mm i dihtovati EPDM zaptivačima, po šemi i detaljima iz projekta. Krila vrata izvesti kao ramovsku konstrukciju obostrano obloženu sa furniranim panelom i sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune debljine 2 cm. Okov od eloksiranog aluminijuma, brava ukopavajuća sa cilindričnim uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu po izboru projektanta. Pregradu sa vratima finalno obraditi, po izboru projektanta. Obračun po m2 pregrade. a. Sa furniranim panelom. b. Sa medijapan pločama. c. Sa oplemenjenom ivericom. m2 m2 m2 110,00 € 95,00 € 90,00 €

16.

Izrada i postavljanje zastakljene pregrade sa vratima "Nissal MPZ 60" od eloksiranog aluminijuma i gips kartonskih ploča. Pregradu izvesti u rasteru od eloksiranih aluminijumskih profila i obostrano ih obložiti vatrootpornim gips kartonskim pločama debljine 15 mm, sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune, pregradu u gornjem delu zastakliti dvostrukim Flot staklom debljine 4 mm i dihtovati EPDM zaptivačima, po šemi i detaljima iz projekta. Krila vrata izvesti kao ramovsku konstrukciju obostrano obloženu sa furniranim panelom i sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune debljine 2 cm. Okov od eloksiranog aluminijuma, brava ukopavajuća sa cilindričnim uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu po izboru projektanta. Pregradu sa vratima finalno obraditi, po izboru projektanta. Obračun po m2 pregrade. m2 100,00 €

17.

Izrada i postavljanje zastakljene pregrade sa vratima "Nissal MPZ 60" od eloksiranog aluminijuma, cementno azbestnih ploča i furniranog panela. Pregradu izvesti u rasteru od eloksiranih aluminijumskih profila i obostrano ih obložiti cementno azbestnim pločama i furniranim panelom, sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune, pregradu u gornjem delu zastakliti dvostrukim Flot staklom debljine 4 mm i dihtovati EPDM zaptivačima, po šemi i detaljima iz projekta. Krila vrata 363

Obračun po m2 pregrade. Okov od eloksiranog aluminijuma. Krila vrata izvesti kao ramovsku konstrukciju obostrano obloženu sa furniranim panelom i sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune debljine 2 cm. b. Dvokrilna vrata.00 € 110. Obračun po m2 otvora vrata. m2 m2 75. Obračun po m2 otvora vrata.00 € 5. po izboru projektanta.00 € 18. a.00 € 115.00 € 90. a. proizvođač "Nissal". Krilo vrata izraditi od lamela povezanih profilima. Sa oplemenjena iverica. Pregradu. Lamele se obložiti ultrapasom u boji po izboru projektanta. Nabavka i postavljanje jednokrilnih harmonika vrata tipa "Akordijal"sa oblogom od skaja.00 € Izrada i postavljanje pregrade sa vratima i plakarima "Nissal MPZ 60" od eloksiranog aluminijuma i furniranog panela. brava ukopavajuća sa cilindričnim uloškom i tri ključa.00 € Nabavka i ugrađivanje jednokrilnih harmonika vrata sa dovratnikom od hrastovine. tri šarke po krilu po izboru projektanta. Sa medijapan pločama.00 € 75. Krilo vrata izraditi od lamela povezanih PVC profilima. Jednokrilna vrata. Dvokrilna vrata. Lamele se obložiti hrastovim furnirom. po izboru projektanta. 100. deo sa furniranim panelima i sa vratima finalno obraditi. Vrata i dovratnik tri puta obojiti lazurnim bojama i lakirati. Okov od eloksiranog aluminijuma. Sa furniranim panelom. Ostala građevinska stolarija 1. m2 18.izvesti kao ramovsku konstrukciju sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune debljine 2 cm i obložiti hrastovim panelom. Pregradu sa vratima i plakarima finalno obraditi. Jednokrilna vrata. brava ukopavajuća sa cilindričnim uloškom i tri ključa. m2 m2 m2 140. 3. b. c. pregradu u gornjem delu zastakliti dvostrukim Flot staklom debljine 4 mm i dihtovati EPDM zaptivačima. a.00 € 125. Dvokrilna vrata. b. Pregradu izvesti u rasteru od eloksiranih aluminijumskih profila i obostrano ih obložiti furniranim panelom. Jednokrilna vrata. a. Obračun po m2 pregrade. b.00 € 364 . tri šarke po krilu po izboru projektanta. Krilo snabdeti šinom u gornjem delu štoka i vođicom krila u podu. m2 m2 90. Obračun po m2 vrata. Dovratnik grundirati. po šemi i detaljima iz projekta. Vrata postaviti po uputstvu proizvođača. sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune. Nabavka i ugrađivanje jednokrilnih harmonika vrata sa dovratnikom od jelovine. m2 m2 65. Krilo snabdeti šinom u gornjem delu štoka i vođicom krila u podu.

10. Demontaže Prozor krilo na krilo Jednostruki prozori Dvostruki prozori Restauracija prozora Šperovana vrata Furnirana vrata Jelova vrata Borova vrata Hrastova vrata Ostala vrata Restauracija vrata Izlozi Pregrade Zidovi Plafoni Podovi Stepeništa Stepeništa spiralna Ograde Elementi krova Oprema Ostali stolarski radovi 367 370 371 373 376 378 380 382 387 392 396 397 398 399 401 402 404 406 409 410 412 413 417 365 . 6. 23. 19. 16. 9. 20. 13. 14. 21. 22. STOLARSKI RADOVI 1. 3. 18. 17. 15. 11. 8. 7. 2. 5.11. 4. 12.

.

Preko 5. Demontirana vrata sklopiti.00 € 25.00 € 14.00 m2. b. Obračun po komadu prozora. Preko 5.0-10.00 m2. a.0 m2. Demontirane prozore sklopiti.00 m2.00 m2. 15.00 m2. 4.00 m2. koji se ponovo se ugrađuju. površine do 2. Prozore očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. koji se ponovo se ugrađuju. a. Od 2. Kom. b. 5. Obračun po komadu plakara. Vitrina. Obračun po komadu prozora.00 € 25.00-5. Kom. Po m2. Obračun po komadu vrata. Kom. 5.00 m2. Kom.00 m2. Pažljiva demontaža prozora. Kom.00 m2. Kom.00 m2. Pažljiva demontaža krovnih prozora.0 m2. Od 10-20.00 € 12.00 m2.00 € 367 . Kom. Obeležiti vrata i pažljivo demontirati vodeći računa da se ne oštete. Pažljiva demontaža prozora. b. Do 2. Pažljiva demontaža ugrađenog plakara. Od 2. Pažljiva demontaža vrata.00-5.00 € 11. Obračun po komadu vrata.00 € 15. d. Kom. površine do 2. Pažljiva demontaža vrata zajedno sa štokom. a. površine do 2. Obeležiti prozore i pažljivo demontirati vodeći računa da se ne oštete. c.50 € 15. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. a.00 75. 7.50 € 15.00 4. Demontirane prozore sklopiti.00 € 18. Kom Kom. b. c. b. Do 2.0 m2. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. c. c.0 m2. b.00 € 35.00 € 10.1. Ormana. Do 5. Vrata očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju.00 m2.00 m2. c. veličine do 5. Kom. Obračun po komadu plakara. Od 2.50 € 8. Kom. Demontirane plakare utovariti i odvesti na deponiju koju odredi investitor. a. 10. Do 2. Kom. Kom. Kom.00 m2.00 m2. Demontirane plakare utovariti i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Demontaže 1. Kom.0 m2.00 € € € € Pažljiva demontaža plakara. a.00-5. Kom. Preko 5. 7. Kom. veličine do 3.00 € 25. Od 2. Obračun po komadu prozora. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Kom.00 € 15. c. m2 15.00 m2. Plakara.00-5. Preko 5. Do 2.00 € 18.00 35. površine do 2. Od 5.

Kom. a. štafni i sloja peska. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Ulazna vrata. b. Lajsne. očistiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Pažljiva demontaža lamperije sa plafona. 12. b.50 € 17. b. Slepi pod i štafne pažljivo demontirati. a. m2 m2 4. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. upakovati.00 € 25. Prag demontirati i očistiti za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Pažljiva demontaža izloga od drveta sa prethodnim vađenjem stakla. 1. Obračun po m1 lajsni. izneti. Lamperije. a. izneti. Obeležiti drvene elemente lamperije i pažljivo demontirati. složiti po vrsti. očistiti. Šut prikupiti. Materijal očistiti.00 € 27.00 € 368 . Pažljiva demontaža praga vrata. upakovati.50 € 30. Pažljiva demontaža brodskog poda zajedno sa lajsnama. m2 7. Lamperije. Lajsne demontirati i očistiti za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. b. upakovati. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Kom. Pažljiva demontaža ulaznih vrata zajedno sa štokom. a. Pažljiva demontaža lajsni od drveta. Demontirana vrata sklopiti.00 € 32. m1 m1 0. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. Obračun po m2 lamperije.50 € 23. Šut prikupiti. Šut prikupiti. m2 m2 7. Garažna vrata. Lamperije sa filungama. a. Lamperiju demontirati. Obračun po m2 poda. Brodski pod. Obračun po komadu praga. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. izneti.50 € 29.00 € 6. Obračun po m2 plafona.00 € 9. m2 1.75 € 1. Demontaža slepog poda. udaljenu do 15 kilometara. očistiti. Obračun po m2 izloga. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. m2 m2 3.50 € 24. Brodski pod sa slepim podom.00 € 4. složiti po vrsti. Pažljiva demontaža lamperije sa zidova. Kom. složiti po vrsti. Sokle. jer se ponovo ugrađuje. Lamperije sa filungama. Obračun po komadu vrata. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 poda. izneti. Šut prikupiti. b.21. Brodski pod pažljivo demontirati.

m2 m1 6. b. izneti. za ponovnu upotrebu.00 € 39. Letve sa plafona pažljivo demontirati. Delove obloge očistiti i složiti u magacin. Obračun po m2 plafona. m2 1. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. izneti.00 € 2. Obračun po m2 strehe.34. Delove obloge očistiti i složiti u magacin. Kom. jer se ponovo ugrađuje.50 € 43. očistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Demontaža stepenika od drveta. Šut prikupiti. Drvenu ogradu pažljivo demontirati. izneti. po m1. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. za ponovnu upotrebu.50 € 42. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Demontiranu kapiju sklopiti. Obračun po m1 stepenika.50 € 369 . utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.25 € 35. Demontaža obloge podesta od drveta. Pažljivo demontirati oblogu stepenika stepeništa da se ne ošteti. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. b. izneti. izneti. Obračun po m2 plafona. a.00 € 7.50 € 37.00 € 40. Demontažu izvršiti pažljivo. Demontaža drvene ograde stepeništa. Opšivke strehe. Daščani plafon. Šut prikupiti. m2 m2 10. m2 5. m1 4. Obeležiti drvene elemente plafona i pažljivo demontirati.00 € 41. m1 2. za ponovnu upotrebu. Opšivku strehe obeležiti. Čeone daske strehe. Pažljiva demontaža šašovca sa plafona. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. složiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. za ponovnu upotrebu. Šut prikupiti. Obračun po m2 podesta. Obračun po m1 ograde. dimenzija 100x240 cm. Pažljivo demontirati oblogu podesta da se ne ošteti. m1 6.50 € 38. Obračun po m2 ograde. Demontaža obloge stepenika od drveta. Obračun po m1 stepenika. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šut prikupiti. očistiti. Pažljiva demontaža drvene kapije. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. a. Pažljiva demontaža drvene ograde. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. 7. Demontaža opšivke strehe. Stepenike grubo očistiti i složiti u magacin. Šut prikupiti. očistiti i složiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Šašovac. delove ograde očistiti i složiti u magacin. izneti. Pažljiva demontaža drvenih ukrasnih letvi daščanog plafona. Pažljivo demontirati drvene stepenike. ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. m2 2. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po komadu kapije. pažljivo demontirati. izneti. izneti.

00 € € € € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Dimenzija 160x120 cm. 15. Dimenzija 100x140+30 cm. d. g.00 345. Kom.00 405. Dimenzija 140x140 cm. Prozore i kapke pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 140x120 cm. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm. m. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume.00 245. f. Kom.00 430. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 80x120 cm. l. c.00 105. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 120x120 cm. h.00 155. Dimenzija 140x100 cm.00 550. Dimenzija 100x140 cm.00 250. Kom. Dimenzija 100x100 cm. Kom. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm. Obračun po komadu prozora. Kom.00 175. Dimenzija 140x180 cm. Dimenzija 60x60 cm. Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo.00 250.00 € € € € 370 . Kom. i. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Dimenzija 140x120 cm. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Prozore i roletne pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. k. Dimenzija 80x80 cm. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 140x100 cm.00 € € € € € € € € € € € € € 29. 160.00 220. Kom. Kom. e.00 405. Dimenzija 140x180 cm.00 275. a. dimenzija 80x80+30 cm. Kom. Kom. d. Dimenzija 120x100 cm. k. Kom. Dimenzija 180x140 cm. dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 80x120 cm. Obračun po komadu prozora. Kom.2. Dimenzija 160x120 cm. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 220. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Kom.00 550. Kom. c. c. Kom. Kom. l. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Kom.00 320. Kom. dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 120x120 cm. Kom. Kom.00 260. i.00 320. Dimenzija 100x100 cm. h. Kom. m. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Obračun po komadu prozora. a. Kom. Kom.00 360.00 230.00 350. Kom. f.00 245. j.00 330. d. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta.00 360. g. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm. Kom. Prozor krilo na krilo 1. 70. Dimenzija 80x120+30 cm. Dimenzija 180x140 cm. Dimenzija 120x100 cm. Kom. 155. j. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Kom. Kom. Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija 80x80 cm.00 490. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Kom.00 340. Dimenzija 80x80+30 cm. Dimenzija 100x100+30 cm.00 360. e. Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo sa drvenom pokretnom eslinger roletnom. n. sa kapcima. b. Dimenzija 120x140 cm.00 310. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. a. b. Dimenzija 140x140 cm. b.

Dimenzija 140x120+30 cm.00 265. Kom. Dimenzija 140x180 cm.00 260. Kom.00 180. 15. Kom. po šemi stolarije i detaljima. e.00 155. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Dimenzija 140x120 cm. d. Kom.00 € € € € € € € € € € € 371 . Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. dimenzija 60x60 cm. Kom. Kom. Kom.00 230.00 € € € € € € € € € 3.00 400. Kom. Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora.00 375. 125. Dimenzija 120x100+30 cm.00 260. f. Dimenzija 100x100 cm. Kom. Dimenzija 100x140 cm. Kom. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 140x100 cm. l. c. Kom. Dimenzija 140x120 cm. e. Dimenzija 80x80 cm.00 560. Dimenzija 120x120 cm. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume.00 170. Dimenzija 160x120+30 cm. k. a. Kom. Dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 140x140 cm. Kom. h. Kom. Dimenzija 80x80 cm.00 510.00 590. Dimenzija 120x120+30 cm.00 105. Kom. Kom. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. g. g. Dimenzija 80x120 cm. Kom. j.00 210.00 165. Dimenzija 120x140 cm. 315. h. po šemi stolarije i detaljima. Kom.00 185. Dimenzija 160x120 cm. Dimenzija 140x180 cm. Kom. Kom. Kom. i. i.00 370. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom.00 150. f.00 190. Prozore i kapke pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. 55. Kom.00 320. Dimenzija 120x140+30 cm. c. Kom. Kom. g.00 230. m. j.00 420. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Dimenzija 120x100 cm. j. h. i. dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 140x140+30 cm. Dimenzija 140x180+30 cm. Dimenzija 140x140 cm. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Dimenzija 100x140 cm.00 270. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. a. Kom.00 170. Obračun po komadu prozora.00 240. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. b. Kom. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 285.00 280. n. Dimenzija 120x100 cm. Kom. Dimenzija 180x140+30 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. b.00 70.00 410. Kom. Dimenzija 120x140 cm. d. Dimenzija 140x100 cm.00 120. Jednostruki prozori 1. Kom. l. Dimenzija 100x100 cm. sa kapcima. Obračun po komadu prozora. f.00 480. Dimenzija 80x120 cm.e. k. Dimenzija 180x140 cm. Dimenzija 120x120 cm. Dimenzija 140x100+30 cm. m.00 € € € € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora. k. Kom. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm.

dimenzija 60x60 cm.00 120. e. po šemi stolarije i detaljima. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Kom. Dimenzija 120x120 cm. Prozore izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Kom. k. Kom. m. Izrada i postavljanje jednostrukih hrastovih prozora. Dimenzija 120x140 cm. b. a.00 250. 110. c. f. Kom. Kom. i. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Kom. Dimenzija 60x60 cm. Prozore i roletne pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 140x140+30 cm. l. Dimenzija 100x100+30 cm. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. e. n. d. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 120x140+30 cm. Prozore obrusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka. Kom. po šemi stolarije i detaljima.00 320. Kom. Kom. Dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 160x120 cm. a. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. g. Kom. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Kom. Dimenzija 80x80+30 cm. Kom. Dimenzija 160x120+30 cm. Kom. Kom. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta.00 € 140. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Obračun po komadu prozora. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm.00 90. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. b. Kom. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. Dimenzija 180x140+30 cm. Kom. h. m. Dimenzija 140x100 cm. Dimenzija 160x120 cm. Dimenzija 100x140+30 cm. c. Kom. Dimenzija 180x140 cm. Obračun po komadu prozora. g. Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 80x80 cm. Kom. Dimenzija 140x120+30 cm. l. Kom.00 320.00 195. Kom. Kom. j. Dimenzija 120x100 cm. d.00 450. Dimenzija 180x140 cm.00 140. Kom. Kom.00 340. Obračun po komadu prozora. Kom. Dimenzija 120x120+30 cm. Kom. Dimenzija 140x120 cm.00 240.00 190.00 € € € € € € € € € € € € € € 43.00 285.l.00 € 420. a.00 € 372 . Kom. Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora sa drvenom pokretnom eslinger roletnom. Kom. Dimenzija 80x120+30 cm. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 100x100 cm. m.00 210. Kom. zastakljenih termo staklom i finalno obrađenih. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Dimenzija 140x180 cm. 70. f.00 € € € € € € € € € € € € € 57.00 290.00 270. Dimenzija 140x180+30 cm. i.00 305. Kom.00 220. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode.00 € Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora sa platnenom roletnom.00 460. Dimenzija 80x120 cm. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 380. k.00 175. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta. Dimenzija 120x100+30 cm. Kom. Dimenzija 100x140 cm. dimenzija 80x80+30 cm. j. Kom. Dimenzija 140x100+30 cm. 345. 29.00 200.00 180.00 220. 130. h.00 400. b.00 270.

Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih prozora. f.00 300.00 570. Kom. Dimenzija 140x120 cm. f. Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume.00 € € € € € € € € € € 373 . Kom. po šemi stolarije i detaljima.00 360. Obračun po komadu prozora.00 530. d. Kom.00 640.c. i.00 370. Dimenzija 100x100 cm.00 380.00 825. i. Dvostruki prozori 1. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. Dimenzija 80x120 cm. Dimenzija 160x120 cm. 110. c.00 825. Kom. g. Dimenzija 80x80 cm. Kom. Kom. Kom. Dimenzija 120x170 cm. Kom. Dimenzija 100x100 cm. Dimenzija 140x180 cm. b.00 560. Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija 100x140 cm. e. Kom. Kom. Dimenzija 140x100 cm. Kom. Dimenzija 140x180 cm.00 210. Dimenzija 60x60 cm. Kom.00 530.00 310. Kom.00 480. dimenzija 80x80 cm. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. j. Dimenzija 80x80 cm. Prozore i kapke brusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka. Dimenzija 100x170 cm. j. Kom. Kom. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Kom. e. h. Dimenzija 160x120 cm.00 680. d.00 460. Kom. a. l. Kom. Kom. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom.00 420. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Dimenzija 180x140 cm.00 325. Dimenzija 140x140 cm. f. h. g. Kom.00 280. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. k.00 240.00 340. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 120x100 cm. Kom. m. g.00 300. Dimenzija 120x100 cm. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta. po šemi stolarije i detaljima. e. Dimenzija 180x140 cm. Dimenzija 120x120 cm. Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija 120x120 cm. Dimenzija 80x120 cm. Kom. Dimenzija 80x120 cm. Kom. Kom. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve hrastovine.00 530. Dimenzija 120x120 cm. Kom. Kom. 71. Dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 140x140 cm. Obračun po komadu prozora. n. h.00 340. Kom. m. b.00 460. a. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. zastakljenih termo staklom i finalno obrađenih.00 460. Kom.00 520. dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 120x140 cm. Kom. Dimenzija 100x100 cm. Dimenzija 140x120 cm.00 140. Kom. Dimenzija 100x140 cm.00 € € € € € € € € € € € € € 4. c. l. 250.00 325.00 360. Kom. 210. i. Kom. Kom.00 340. Kom. Dimenzija 140x100 cm. d. sa kapcima.00 € € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje jednostrukih hrastovih prozora. Dimenzija 120x100 cm. k. j. Kom.00 310.

m. g. Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih prozora sa platnenom roletnom.00 500.00 225.00 530. Kom. Kom. g. Dimenzija 180x140+30 cm. b. Dimenzija 180x170 cm. u. Kom. a.00 580.00 340.00 680. i. Kom. Kom.00 720.00 240. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Dimenzija 100x100 cm. Kom.k.00 580. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila.00 € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih prozora sa drvenom pokretnom eslinger roletnom. Kom. Kom. d. Dimenzija 140x170+30 cm.00 400. e. 520. c. dimenzija 80x80+30 cm.00 625. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 100x170+30 cm. Kom.00 1 260. Kom. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 180x140 cm. Dimenzija 120x200+30 cm. Kom. Dimenzija 140x100 cm.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 45. Kom. e. h. Dimenzija 140x140 cm. 200. Dimenzija 120x100+30 cm.00 490.00 340.00 450. k. f. Kom. d. o. Dimenzija 120x170+30 cm. Kom. Dimenzija 180x200+30 cm.00 350. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 100x140+30 cm.00 € € € € € € € € € € 374 . Kom. Dimenzija 240x140 cm. Kom. o. Kom. r.00 520. Kom. Dimenzija 120x120 cm. Dimenzija 80x80+30 cm. s. Dimenzija 120x140+30 cm. c. Kom.00 450. 120. Kom. n. Kom. Obračun po komadu prozora. Kom. Kom. Kom. Dimenzija 80x120+30 cm. Dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 120x120+30 cm. Kom. Dimenzija 100x140 cm.00 940. a.00 480. Dimenzija 140x120+30 cm. Dimenzija 140x140+30 cm. Kom. Dimenzija 80x80 cm.00 325. Dimenzija 120x100 cm. j. Dimenzija 100x170 cm. Dimenzija 120x200 cm.00 250.00 720. Dimenzija 80x120 cm. Dimenzija 120x170 cm. po šemi stolarije i detaljima.00 780. Kom. Dimenzija 180x170+30 cm. Kom.00 365.00 420. Dimenzija 120x140 cm. l. p. s. Dimenzija 140x170 cm. Kom.00 390. h. m. r. Dimenzija 100x100+30 cm. Kom. Dimenzija 140x200+30 cm.00 400. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. Dimenzija 140x200 cm. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. j. Kom. t.00 160. Kom.00 780.00 520. Kom. i. Dimenzija 180x200 cm. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom.00 700.00 700. Kom. dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 240x140+30 cm. Dimenzija 140x120 cm.00 810.00 430. Prozore i roletne pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. Kom. b. Dimenzija 240x170 cm. 23. l. u. n. v. t. Kom. Kom. Kom.00 520. Kom.00 1 080. Kom.00 320. p. f. po šemi i detaljima iz projekt. Dimenzija 140x100+30 cm. Dimenzija 240x170+30 cm.

Dimenzija 140x170 cm. Dimenzija 180x200 cm. p.00 430.00 400. Dimenzija 240x170 cm. Kom.00 440. j.00 580.00 290. d. Kom.00 € € € € € € € € € € € 375 . Kom. r. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. m. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta.00 920. Kom.k. c. sa kapcima. c. Kom. Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih hrastovih prozora finalno obrađenih.00 650. Kom. Dimenzija 180x140 cm. Kom.00 870. Dimenzija 100x140 cm. o. k. Dimenzija 120x170 cm. Dimenzija 120x200 cm.00 460. s. Kom.00 520. Kom. l. d. Kom. Dimenzija 100x170 cm.00 485.00 1 010. Obračun po komadu prozora. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 100x100 cm. Dimenzija 240x140 cm. k.00 650. i. Dimenzija 140x120 cm. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Dimenzija 240x140 cm.00 270. u. Dimenzija 80x120 cm. u.00 460. Kom. Dimenzija 120x120 cm. Dimenzija 140x140 cm. r. Dimenzija 140x120 cm. Kom. 155. Kom. Dimenzija 140x140 cm. 190. e. o. Kom. Dimenzija 180x200 cm. Kom. Kom. j. b. n. g.00 420. Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 100x140 cm. dimenzija 80x80 cm.00 470. Kom. Kom. Dimenzija 140x100 cm. Kom. Dimenzija 100x100 cm.00 760. Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija 140x200 cm. h.00 750. Dimenzija 80x120 cm. Kom. Dimenzija 180x140 cm. Dimenzija 140x100 cm. Kom. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom.00 490. Dimenzija 240x170 cm. Kom. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Prozore i kapke pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 140x100 cm. h. dimenzija 60x60 cm.00 570.00 800.00 370.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 89. Kom. Kom. Kom. po šemi stolarije i detaljima. i. Kom. t.00 360. Dimenzija 120x100 cm. Kom.00 420. t.00 € € € € € € € € € € € Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih prozora. Kom. Dimenzija 140x200 cm. Dimenzija 140x170 cm. e.00 395.00 590. Kom. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. f. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. l. Dimenzija 140x120 cm. Kom. Dimenzija 120x200 cm.00 195. Kom. Kom. Dimenzija 180x170 cm. b. Dimenzija 60x60 cm. Kom. Kom. m.00 450. Dimenzija 120x120 cm.00 390. 575. f. Kom.00 660. n. Prozore obrusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka. p. a. Dimenzija 120x140 cm. 67.00 530.00 460. s.00 760. Kom. Prozore izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Kom. g. Kom. Kom.00 875. v.00 660. Kom.00 900. a.00 305. Dimenzija 180x170 cm. Dimenzija 120x100 cm. Kom.00 460. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 80x80 cm.

e. Kom. Obračun po komadu prozora. Kom. Kapke izraditi sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Kom. pregledati i izvršiti ampasovanje. Obračun po komadu prozora. Po potrebi podesiti mehanizam za zatvaranje.00 70. Dimenzija 100x140 cm. Falc i ivice prozora obraditi da krila fino naležu. Kom. Kom. Falc i ivice prozora obraditi da krila fino naležu. Kom. Kom. Kom. Kom.00 1 200. f. g.00 690.00 500. Dimenzija 80x120 cm. d. dimenzija 60x100 cm. Dimenzija 140x170 cm. Po potrebi podesiti mehanizam za zatvaranje. Dimenzija 140x100 cm. Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih hrastovih prozora. Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija 140x170 cm. Restauracija prozora 1.00 610. b. Dimenzija 180x140 cm. Dimenzija 100x120 cm. Dimenzija 60x100 cm.00 600. Dimenzija 120x140 cm. Postojeće prozore. i. Kom. Dimenzija 240x200 cm. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta. Kom.00 740. h. Dimenzija 140x120 cm. dihtuju i lako se zatvaraju. Prozore i kapke brusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka. Kom. Dimenzija 180x170 cm. Kom. Dimenzija 100x100 cm. c.00 690. Kom.00 € 840. n.00 € 780. dihtuju i lako se zatvaraju. Oštećen i okov koji nedostaje zameniti novim po uzoru na postojeći. Dimenzija 100x120 cm. Kom. Kom. po šemi stolarije i detaljima.00 50. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dimenzija 140x140 cm.00 650. Dimenzija 120x100 cm. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom.50 40. dimenzija 80x80cm. c. Kom. Kom. Kom. c.00 100. Kom. Dimenzija 140x170 cm. d.00 650. Dimenzija 180x140 cm.00 20.00 1 080. d.00 75. dimenzija 60x100 cm.l. 300. Kom.00 € € € € € € € € € € € € € 5. Dimenzija 120x120 cm. Dimenzija 60x100 cm. finalno obrađenih. b. e. l. Kom. Dimenzija 140x170 cm. Kom. e.00 € 103.00 32. 580. 7. Dimenzija 180x200 cm. f. 15. Kom. k.00 420. Kom.00 € € € € € € 376 . Dimenzija 180x200 cm. a. 25. sa kapcima. pregledati i izvršiti ampasovanje. f. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. Obračun po komadu prozora.00 € € € € € € Postojeće prozore sa okovom. m. Kom. Dimenzija 240x200 cm.00 40. Kom. a. Dimenzija 180x170 cm. a.00 50. m. j. Dimenzija 80x80 cm. Kom.00 875.00 25. b. Dimenzija 120x140 cm.

Dimenzija 100x120 cm. a. Popravka automata eslinger roletne. Nabaviti i postaviti novu skakavicu po uzoru na prvobitnu.00 175. pažljivo da se drvo i profilacija ne ošteti i drvo ne promeni boju.00 50.50 € 14.00 225. Postojeći pokvaren automat eslinger roletni demontirati i postaviti nov. a pokvarene delove popraviti ili zameniti novim. Kom. Kom. d. 15. Kom. Dimenzija 180x200 cm. Čišćenje izvesti hemijskim i fizičkim putem.13. d. Kom. delove koji nedostaju uraditi po uzoru na prvobitne i postaviti. do čistog drveta. Postojeći pokvaren automat eslinger roletni demontirati.00 275.00 € 17. po uzoru na postojeći. oštećene delove. Kom.00 € € € € € € 29. Sa prozora pažljivo skinuti naslage i boje. Prozor prebrusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka. Dimenzija 140x170 cm. delove koji nedostaju uraditi po uzoru na 377 . Obračun po komadu prozora. Zamena skakavice prozora. Kom. 50.00 € 15. Obračun po komadu prozora. Dimenzija 240x200 cm. Kom. Kom. Kom. do čistog drveta. 35. očistiti i popraviti. dimenzija 60x100 cm. sve oštećene delove sanirati plombiranjem slabih delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" (ili sličnim) i strugotinom od iste vrste drveta. pažljivo zameniti novim od iste vrste drveta. Okov pregledati. Kom. Sa prozora pažljivo skinuti naslage i boje. 7. Kom. Kom. Dimenzija 60x100 cm. Kom. e. Restauracija prozora. f. Dimenzija 120x140 cm. 5.00 75. Dimenzija 100x120 cm. Kompletan prozor detaljno pregledati i ampasovati.00 € € € € € € 23. Dimenzija 240x200 cm. Obračun po komadu gurtne. Postojeću skakavicu za fiksiranje otvorenog spoljnjeg krila prozora pažljivo demontirati. Restauracija prozora sa finalnom obradom. Okov pregledati. Prozor prebrusiti finom šmirglom i zaštititi slojem bezbojne lazurne boje. Kompletan prozor detaljno pregledati i ampasovati. Dimenzija 60x100 cm. Restauracija i sanacija prozora.00 100. oštećene delove. Postojeću oštećenu gurtnu eslinger roletni demontirati i postaviti novu. Obračun po komadu skakavice. Zamena automata eslinger roletne. c. e. Zamena gurtne eslinger roletne. delove koji nedostaju uraditi po uzoru na prvobitne i postaviti. pažljivo da se drvo i profilacija ne ošteti i drvo ne promeni boju. b. Dimenzija 180x200 cm. pažljivo da se drvo i profilacija ne ošteti i drvo ne promeni boju. Sa prozora pažljivo skinuti naslage i boje. po uzoru na postojeće.00 130. očistiti i popraviti. očistiti i popraviti. po uzoru na postojeću. b.00 70. Obračun po komadu automata.00 100. Obračun po komadu automata. Dimenzija 140x170 cm.00 210. Čišćenje izvesti hemijskim i fizičkim putem. Čišćenje izvesti hemijskim i fizičkim putem. f. Kom. do čistog drveta. c.50 € 16. Kom. Kompletan prozor detaljno pregledati i ampasovati. Dimenzija 120x140 cm. Okov pregledati. Kom. po izboru i uputstvu projektanta. dimenzija 60x100 cm. po uzoru na postojeće. a. pažljivo zameniti novim od iste vrste drveta. dimenzija 60x100 cm. 7.

po izboru projektanta. 195. Dimenzija 105x205+60 cm. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 100x120 cm. Kom. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. 195. dimenzija 105x205+60 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. po izboru projektanta. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. 60. Dimenzija 120x140 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma.00 80. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. b. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. Obračun po komadu prozora. d. 3. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. tri usadne šarke po krilu.00 € € € € € € 6. 225. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata sa nadsvetlom. 160. c. Kom.00 € 7. Dimenzija 140x170 cm. Šperovana vrata 1. Dimenzija 240x200 cm. Dimenzija 105x205+60 cm. b. Na podu postaviti gumeni odbojnik. b. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata. b. Obračun po komadu vrata. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 105x205 cm. a.00 € 290. Dimenzija 130x210+60 cm. Kom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. dvokrilna. Dimenzija 60x100 cm. Kom. Kom.00 € 290. a. Dimenzija 180x200 cm. Kom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Drvo prebrusiti finom šmirglom i zaštititi potapanjem ili premazom više puta ksilolin kombija. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Dimenzija 130x210 cm. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm.00 € 260. a. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. po izboru projektanta. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine.prvobitne i postaviti.00 € Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih obostrano šperovanih vrata sa nadsvetlom. po šemi stolarije i detaljima. tri usadne šarke po krilu. Kom. f.00 150. Dimenzija 130x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. dvokrilna. Kom. Kom. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. dimenzija 105x205+60 cm. tri usadne šarke po krilu. po šemi stolarije i detaljima. po izboru projektanta.00 € 325. Izrada i postavljanje jednokrilnih obostrano šperovanih vrata. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih obostrano šperovanih vrata. Obračun po komadu vrata. a. b. po šemi stolarije i detaljima. Obračun po komadu vrata.00 225. a. Obračun po komadu vrata. dimenzija 105x205 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 125.00 € 9. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. dvokrilna. Kom. dimenzija 70x205 cm.00 € 5. dvokrilna. Dimenzija 130x210+60 cm. Dimenzija 105x205 cm. po šemi stolarije i detaljima. Kom. dimenzija 105x205 cm. Kom. e. Kom. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper 378 .00 300.

Kom. 120. bravu ukopavajuću sa dva ključa. tri usadne šarke po krilu. dvokrilna. U podu ugraditi vođicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizačima i masku. bravu ukopavajuću sa dva ključa. c. Kom. c. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dimenzija 90x205+60 cm. Kom. 95. dvokrilna.00 130. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 80x205 cm. b. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. a. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm. b.00 105. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dimenzija 80x205+60 cm. po izboru projektanta. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Obračun po komadu vrata. Izrada i postavljanje jednokrilnih kliznih obostrano šperovanih vrata. bravu ukopavajuću sa dva ključa. dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 90x205 cm.00 150. Kom. Dimenzija 90x205 cm. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 70x205 cm. Kom.00 140. Dimenzija 140x205 cm. po šemi stolarije i detaljima. dvokrilna.00 140. Kom. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dimenzija 80x205 cm. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 140x205 cm. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata. b. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Na podu postaviti gumeni odbojnik. po šemi stolarije i detaljima. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dvokrilna. c.00 200. c. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 70x205+60 cm. d. Kom.00 € € € € 25. d. 130. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 80x205+60 cm. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 70x205+60 cm. tri usadne šarke po krilu.pločom debljine 4 mm. a. b. a. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 140x205+60 cm. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. dvokrilna. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. po izboru projektanta. po izboru projektanta. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Obračun po komadu vrata. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 140x205+60 cm. 13. d.00 200. b.00 € € € € 17.00 115. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 € € € € Izrada i postavljanje jednokrilnih obostrano šperovanih vrata sa nadsvetlom. dimenzija 70x205 cm. po šemi stolarije i detaljima. tri usadne šarke po krilu. dimenzija 70x205+60 cm.00 140. po izboru projektanta. bravu ukopavajuću sa dva ključa. a. a. Kom. Kom.00 150. Vrata zastakliti mat staklom i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata sa nadsvetlom. Kom. Dimenzija 80x205 cm. d. Kom. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 140x205 cm. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Dimenzija 70x205 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma.00 130. 120.00 210.00 € 379 .00 € 225. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. 160.00 € € € € 21.

furniranom hrastovim furnirom I klase.00 € 5. dimenzija 105x205+60 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Kom. dvokrilna. furniranom hrastovim furnirom I klase.00 155. b. Obračun po komadu vrata. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine.7. Kom. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih furniranih i zastakljenih vrata P2. dvokrilna. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih vrata sa nadsvetlom. dimenzija 105x205 cm. Furnirana vrata 1. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 90x205 cm.00 € € € € 13. 260.00 € 360. Dimenzija 130x210 cm. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih furniranih vrata. po šemi stolarije i detaljima. Kom. po šemi stolarije i detaljima. b. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Obračun po komadu vrata. Obračun po komadu vrata. furniranom hrastovim furnirom I klase. Dimenzija 105x205 cm. Kom. b. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. furniranom hrastovim furnirom I klase. bravu ukopavajuću sa dva ključa.00 € 325. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Izrada i postavljanje jednokrilnih ulaznih furniranih i zastakljenih vrata P2 sa nadsvetlom. po šemi stolarije i detaljima. b. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Kom. a. Dimenzija 130x210+60 cm. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Kom. 3. a. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Postaviti okov od mesinga. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih vrata. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa.00 € 7. 260. Kom. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. d. Obračun po komadu vrata. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano 380 . bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. Dimenzija 105x205+60 cm. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. b. tri usadne šarke po krilu. Postaviti okov od mesinga. tri usadne šarke po krilu. 225. Dimenzija 80x205 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 220. tri usadne šarke po krilu. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. Kom.00 € 360. po izboru projektanta. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 140x205 cm. Kom. dimenzija 70x205 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 130x210+60 cm. 145.00 € Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih furniranih vrata sa nadsvetlom. Postaviti okov od mesinga. tri usadne šarke po krilu. a. po izboru projektanta.00 € 390. Dimenzija 105x205+60 cm. 290. Na podu postaviti gumeni odbojnik. furniranom hrastovim furnirom I klase. dimenzija 105x205+60 cm. dimenzija 105x205 cm. dvokrilna. bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri ključa. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dimenzija 130x210 cm.00 165. dvokrilna. c. dimenzija 70x205+60 cm. dvokrilna.00 € 9. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. a. Kom. po izboru projektanta. Dimenzija 105x205 cm. a. Obračun po komadu vrata. po izboru projektanta. po šemi stolarije i detaljima. Kom. po izboru projektanta. Na podu postaviti gumeni odbojnik.

Kom. Kom. b. Kom. d. dimenzija 70x205+60 cm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. b. bravu ukopavajuću sa dva ključa.00 300. 185.00 300. b.00 € € € € 25.00 215. Dimenzija 90x205 cm. Kom. furnirane hrastovim furnirom I klase. 205. a. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 140x205 cm. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Obračun po komadu vrata. po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta. c. Dimenzija 80x205 cm. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Dimenzija 80x205+60 cm. po izboru projektanta. dvokrilna. dvokrilna. po šemi stolarije i detaljima. furnirane hrastovim furnirom I klase. a. a. Dimenzija 70x205 cm. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Dimenzija 80x205+60 cm. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine.00 € € € € 21. Postaviti okov od mesinga. furniranom hrastovim furnirom I klase. Kom. tri usadne šarke po krilu. c.00 225. dvokrilna. d. Obračun po komadu vrata. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 € 340. Postaviti okov od mesinga. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 140x205+60 cm. Izrada i postavljanje jednokrilnih i furniranih kliznih vrata. Dimenzija 140x205+60 cm. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Kom. Dimenzija 90x205+60 cm. Postaviti okov od mesinga. Na podu postaviti gumeni odbojnik. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 140x205 cm. Kom. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm. po izboru projektanta. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obložiti šper pločom debljine 4 mm. dimenzija 80x205 cm.00 € 381 . 17. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih i zastakljenih vrata sa nadsvetlom. Kom. Kom. po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. Kom. Vrata zastakliti mat staklom i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 280.00 200. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Kom. a. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama.00 210. b. 245.00 205. Dimenzija 70x205+60 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. U podu ugraditi vođicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizačima i masku od hrastovine. dvokrilna. ramovska konstrukcija krila obostrano je obložena šper pločom debljine 4 mm. 190. furniranom hrastovim furnirom I klase. ramovska konstrukcija krila obostrano je obložena šper pločom debljine 4 mm. Dimenzija 70x205+60 cm.00 € € € € Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih i zastakljenih vrata. c.obložiti šper pločom debljine 4 mm. po šemi stolarije i detaljima. po šemi stolarije i detaljima.00 195. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. Obračun po komadu vrata. tri usadne šarke po krilu. d. Kom.

Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. tri usadne šarke po krilu. Izrada i postavljanje ulaznih vrata od punog drveta. po šemi stolarije i detaljima. po izboru projektanta. tri usadne šarke po krilu. Kom. Jelova vrata 1. Postaviti okov od mesinga. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 € 390. Dimenzija 130x210 cm. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. tri usadne šarke po krilu. a prag od hrastovine. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. dvokrilna.00 € 382 . Dimenzija 130x210 cm. dimenzija 105x205+60 cm. a. Dimenzija 130x210+60 cm. Kom. Dimenzija 130x210+60 cm. dimenzija 110x220+60 cm. dvokrilna. Kom. b. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa.00 € 425. Kom. po izboru projektanta. sa filungama i profilisanim elementima.00 € 325. dvokrilna. Dimenzija 105x205+60 cm. od punog drveta. po šemi stolarije i detaljima. a prag od hrastovine.00 € Izrada i postavljanje ulaznih vrata sa nadsvetlom. Dimenzija 105x205 cm. po izboru projektanta. Kom. Izrada i postavljanje ulaznih vrata od punog drveta. dimenzija 110x220 cm.00 € 5. a. 300. b. Obračun po komadu vrata. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.8. dimenzija 105x205 cm. a prag od hrastovine. Obračun po komadu vrata. a prag od hrastovine. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Izrada i postavljanje ulaznih zastakljenih vrata od punog drveta. Obračun po komadu vrata.00 € 500. dimenzija 105x205+60 cm. tri usadne šarke po krilu. Kom. a prag od hrastovine. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 105x205 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Kom.00 € 7. Izrada i postavljanje ulaznih vrata sa nadsvetlom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. tri usadne šarke po krilu. dimenzija 105x205 cm. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 € 9. po šemi stolarije i detaljima. dvokrilna. Obračun po komadu vrata. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Dimenzija 130x210 cm. Dimenzija 105x205+60 cm. 275. sa filungama i profilacijom.00 € 350. Na podu postaviti gumeni odbojnik. b. Dimenzija 130x210+60 cm. po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Obračun po komadu vrata. po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dvokrilna. a. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Na podu postaviti gumeni odbojnik. b. b. 375. 260. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 110x220+60 cm. po izboru projektanta. Izrada i postavljanje ulaznih zastakljenih vrata sa nadsvetlom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. po izboru projektanta. a prag od hrastovine. od punog drveta.00 € 360. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Kom. a. dvokrilna. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Obračun po komadu vrata. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Postaviti okov od mesinga. Kom. Dimenzija 110x220 cm. od punog drveta. Kom. 225. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. b. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. a. Na podu postaviti gumeni odbojnik. 325. Kom.00 € 11. 3. a.

00 180. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 230. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. a. Dimenzija 260x220 cm.00 450.00 170. po izboru projektanta. po šemi stolarije i detaljima. dvokrilna. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama.00 145. a. Dimenzija 80x205+60 cm. c. Kom. po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih vrata sa šprosnama. po šemi stolarije i detaljima. a. od punog drveta. f. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih vrata sa nadsvetlom. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 280. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Kom. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. po izboru projektanta. b.00 450. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Kom. e. Kom. tri usadne šarke po krilu. trokrilna. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Kom. od punog drveta. a. dimenzija 70x205 cm. Kom. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Dimenzija 70x205 cm. 195. Dimenzija 90x205 cm. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih vrata od punog drveta. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. 140. Kom. Dimenzija 70x205+60 cm. po izboru projektanta. Dimenzija 140x220+60 cm. Dimenzija 260x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. bravu ukopavajuću sa dva ključa.00 155. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 70x205 cm. četvorokrilna. d. Dimenzija 140x220+60 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 140x220 cm. dvokrilna. Na podu postaviti gumeni odbojnik. bravu ukopavajuću sa dva ključa. dimenzija 70x205+60 cm. d. bravu ukopavajuću sa dva ključa. tri usadne šarke po krilu. dimenzija 70x205 cm. Kom. dimenzija 70x205+60 cm. dvokrilna. c. po šemi stolarije i detaljima. Na podu postaviti gumeni odbojnik. c. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. d. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Kom. tri usadne šarke po krilu. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. Dimenzija 70x205+60 cm. Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata sa nadsvetlom. Kom. po šemi stolarije i detaljima.00 160. po šemi stolarije i detaljima. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 90x205 cm. d. Obračun po komadu vrata. Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata od punog drveta. četvorokrilna.00 € € € € € € 29. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i 383 . po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata. Kom. od punog drveta. Dimenzija 80x205 cm. Kom. b.00 210. 145. Dimenzija 140x220 cm. 130. trokrilna. Dimenzija 210x220 cm.13.00 € € € € 23. e. Kom. Kom.00 320.00 280. Kom. dvokrilna. dimenzija 70x205 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma.00 160. Kom. Dimenzija 210x220 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. b.00 € € € € € € 19. Obračun po komadu vrata. b. Dimenzija 80x205+60 cm.00 360.00 360. c. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. f. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama.00 245. tri usadne šarke po krilu. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 80x205 cm.00 € € € € 33.

Obračun po komadu vrata. f. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 210x220 cm. sa filungama. d. c. po šemi stolarije i detaljima. 300. Dimenzija 260x220 cm.00 € 384 . Dimenzija 70x205 cm. trokrilna. tri usadne šarke po krilu.00 330. Kom. dvokrilna. Kom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dimenzija 140x220 cm. e. dvokrilna. 290. Dimenzija 70x205+60 cm.00 280. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Obračun po komadu vrata. 210. bravu ukopavajuću sa dva ključa.00 € 52. trokrilna.00 310. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. dimenzija 70x205+60 cm. d.00 250. Kom. Dimenzija 80x220 cm.00 520. po izboru projektanta. Dimenzija 90x205+60 cm. Obračun po komadu vrata. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. f. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 90x205 cm. Kom. Dimenzija 200x220 cm. Dimenzija 140x220 cm. po šemi stolarije i detaljima. Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata sa nadsvetlom. dvokrilna. dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. b.00 520. sa kapkom. Dimenzija 260x220 cm. 180.00 € 450. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. a. b. po šemi stolarije i detaljima.00 € € € € 49. Dimenzija 100x220 cm. četvorokrilna. dimenzija 80x220 cm. dimenzija 80x220 cm. c. Dimenzija 90x205 cm.00 230.00 330.00 450. Kom. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 80x220 cm. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta. Kom. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 100x220 cm. c. a. Kom. Kom. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta. Kom. po izboru projektanta. Dimenzija 140x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kapak izraditi sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni.00 € 200. Kom. 39. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dvokrilna. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. po izboru projektanta. Kom. Kom. Kom.00 390. sa filungama i profilisanim elementima. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Kom. b. e.00 € € € € € € 45. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Vrata. Kom.pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. rubni zatvarač. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 440. dimenzija 70x205 cm. b. Dimenzija 140x220 cm. Kom. 260. Obračun po komadu vrata. d. dvokrilna. tri usadne šarke po krilu. od punog drveta. a. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. Kom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 140x220+60 cm. Dimenzija 80x205 cm.00 420. c. Kom. tri usadne šarke po krilu.00 € 330. četvorokrilna.00 € 285. rubni zatvarač. po izboru projektanta. c.00 € € € € € € Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata od punog drveta. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Kom. a.00 300. a. Kom. b. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Kom.

dimenzija 80x220 cm. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Obračun po komadu vrata. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta.00 € 460. tri usadne šarke po krilu. Kom. 365. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 140x220 cm. dimenzija 80x220 cm. 600. sa drvenom eslinger roletnom.00 € 660. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta.00 € 67. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. dimenzija 80x220 cm. Vrata i roletne zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. a. 480. Kapak izraditi sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 80x220 cm. Kom.00 € 570. 420. rubni zatvarač. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. rubne zatvarače.00 € 450. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. sa platnenom roletnom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. dvokrilna.00 € 740. Dimenzija 140x220 cm. c. b. sa drvenom eslinger roletnom. b. Vrata i roletne zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. a. Dimenzija 100x220 cm. Dimenzija 140x220 cm.00 € 630.00 € 400. Kom.55. Dimenzija 100x220 cm. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Kom. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta. Vrata. Kom. c. po šemi stolarije i detaljima. Kom. po izboru projektanta.00 € 58. Kom.00 € 385 . Dimenzija 80x220 cm. dvokrilna.00 € 580. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta. Dimenzija 100x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče.00 € 870. 410. b. po izboru projektanta. dimenzija 80x220 cm. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. dimenzija 80x220 cm. dvokrilna. po izboru projektanta. c. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 100x220 cm. Obračun po komadu vrata. a. rubne zatvarače. Kom.00 € 61. c. Dimenzija 140x220 cm.00 € 64. a. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 140x220 cm. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Kom. Dimenzija 80x220 cm. c. rubne zatvarače. a. Obračun po komadu vrata. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 100x220 cm. b. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. rubne zatvarače. po izboru projektanta. b. po šemi stolarije i detaljima. sa kapkom. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta. tri usadne šarke po krilu. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 80x220 cm. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom.00 € 525. dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. dvokrilna. Kom. tri usadne šarke po krilu. Obračun po komadu vrata. dvokrilna. Kom.

Obračun po komadu vrata. Obračun po komadu vrata. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. sa filungama i profilisanim elementima. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. trokrilna. po šemi stolarije i detaljima. Vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 6 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 110x220 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. b. Dimenzija 240x210 cm. po izboru projektanta.00 € 710.00 € 72. 450. dimenzija 110x220 cm. Postaviti okov od mesinga. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 386 . Kom. b. a.00 € 74. Dimenzija 230x210 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. 325. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 140x220 cm. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Kom. b. a. trokrilna. dvokrilna. a. Kom. Dimenzija 230x210 cm.00 € 540.00 € 650. po šemi stolarije i detaljima. c. dve klatno (špilter) šarke po krilu. dimenzija 105x205 cm. po šemi stolarije i detaljima. U podu ugraditi vođicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizačima i masku. dvokrilna. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dvokrilna. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Kom. Dimenzija 140x220 cm. 455. Obračun po komadu vrata. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 240x210 cm. dvokrilna. dimenzija 105x205 cm. Dimenzija 260x220 cm. dvokrilna. četvorokrilna. a. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Kom. po izboru projektanta.00 € 78. c. Dimenzija 260x220 cm. 260. po izboru projektanta. Kom. tri usadne šarke po krilu.70. b. Postaviti okov od mesinga.00 € 76.00 € 650. a. Kom. b. Obračun po komadu vrata. Kom. dve klatno (špilter) šarke po krilu. Dimenzija 140x220 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Izrada i postavljanje jednokrilnih klatno (špilter) vrata od punog drveta. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih vrata od punog drveta. Dimenzija 105x205 cm. b. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. po izboru projektanta. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih vrata od punog drveta. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. a. Obračun po komadu vrata. Izrada i postavljanje jednokrilnih kliznih vrata od punog drveta. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Kom. po šemi stolarije i detaljima. dimenzija 230x210 cm. Obračun po komadu vrata.00 € 390. dvokrilna. dimenzija 80x205 cm. sa zastakljenim delom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 105x205 cm. Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih klatno (špilter) vrata od punog drveta.00 € 81.00 € 520. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. 390. Izrada i postavljanje jednokrilnih klatno (špilter) vrata od punog drveta. Kom. po izboru projektanta. Kom.00 € 580.00 € 580. dve klatno (špilter) šarke po krilu. po šemi stolarije i detaljima. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. dimenzija 230x210 cm. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. četvorokrilna. 350. Postaviti okov od mesinga.

00 € 510. Obračun po komadu vrata. a. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 260x220 cm. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Postaviti okov od mesinga. sa filungama i profilacijom. po šemi stolarije i detaljima. b. Dimenzija 130x210 cm. dimenzija 105x205+60 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. Kom. Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. dvokrilna. po izboru projektanta.00 € 7. b. po šemi stolarije i detaljima. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. dimenzija 105x205 cm. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 105x205+60 cm. Dimenzija 110x220 cm. Kom. tri usadne šarke po krilu. po šemi stolarije i detaljima.84. Kom. Kom. po šemi stolarije i detaljima. dvokrilna. Obračun po komadu vrata. a prag od hrastovine. a prag od hrastovine. 3.00 € 650. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Kom. 330. 350. Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata. Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata sa zastakljenim delom. a. Kom.00 € 9. a prag od hrastovine. Obračun po komadu vrata. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. tri usadne šarke po krilu. tri usadne šarke po krilu. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Obračun po komadu vrata. po izboru projektanta. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. dvokrilna. c. a. po šemi stolarije i detaljima. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Kom. dimenzija 105x205 cm.00 € 5. a. Obračun po komadu vrata. Postaviti okov od mesinga. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. po izboru projektanta. tri usadne šarke po krilu.00 € Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata sa nadsvetlom. Kom. 390. Borova vrata 1. Postaviti okov od mesinga. dvokrilna.00 € 460. b. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Na podu postaviti gumeni odbojnik. b. dimenzija 110x220 cm. dimenzija 105x205+60 cm. Postaviti okov od mesinga. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče. dvokrilna. Dimenzija 105x205 cm. Kom. po šemi stolarije i detaljima. trokrilna.00 € 9. b. Dimenzija 105x205 cm.00 € 780. dimenzija 230x210 cm. Dimenzija 130x210 cm. Kom. 420. Dimenzija 240x210 cm. 580. a. Dimenzija 130x210+60 cm. Izrada i postavljanje borovih ulaznih zastakljenih vrata sa nadsvetlom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 130x210 cm. tri usadne šarke po krilu. sa filungama i profilisanim elementima. a. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. a prag od hrastovine. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih vrata od punog drveta. dvokrilna. četvorokrilna. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 550. Dimenzija 105x205+60 cm. po izboru projektanta. b. a prag od hrastovine. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Kom. Dimenzija 130x210+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine.00 € 387 . Obračun po komadu vrata.00 € 420. 290. po izboru projektanta.00 € 450. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Dimenzija 230x210 cm. po izboru projektanta. Na podu postaviti gumeni odbojnik.

00 320. Kom. tri usadne šarke po krilu. d. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih vrata.00 240. po šemi stolarije i detaljima. 185. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm. po šemi stolarije i detaljima. po izboru projektanta. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. dvokrilna. Kom. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 70x205 cm. b. Kom. Obračun po komadu vrata. a. tri usadne šarke po krilu. c. Dimenzija 90x205+60 cm. f. Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata. tri usadne šarke po krilu. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 90x205 cm. po izboru projektanta. tri usadne šarke po krilu. Kom. c. trokrilna.00 210.00 € € € € € € 19. dimenzija 110x220+60 cm. Kom.00 190. a. b. e. Kom. c. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Kom. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih vrata sa nadsvetlom.00 350. Kom. Dimenzija 140x220 cm.11. Dimenzija 90x205 cm. dvokrilna. tri usadne šarke po krilu. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 90x205+60 cm. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga.00 220. Kom. trokrilna. Kom. f. b. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. 175. a prag od hrastovine. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 140x220+60 cm. dvokrilna. a. Obračun po komadu vrata. d. Kom. Kom. Dimenzija 260x220 cm. Kom. e. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu vrata. bravu ukopavajuću sa dva ključa. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Dimenzija 80x205+60 cm.00 € € € € 23. 480. dimenzija 70x205 cm. Kom. Kom. b. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. četvorokrilna.00 210. profilacijom i nadsvetlom. po izboru projektanta. a. d. Obračun po komadu vrata.00 460.00 235. Dimenzija 260x220 cm. Dimenzija 200x220 cm. Dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 70x205+60 cm.00 € € € € 388 .00 220. a. b. Postaviti okov od mesinga. Kom. 200.00 590. Dimenzija 130x210+60 cm. bravu ukopavajuću sa dva ključa.00 € 13. Kom. Kom. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 80x205+60 cm. po šemi stolarije i detaljima. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine.00 € 650. četvorokrilna. 180.00 € € € € € € 29.00 460. Kom. Dimenzija 140x220 cm. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Dimenzija 80x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama.00 590. Dimenzija 140x220+60 cm. po šemi stolarije i detaljima. dimenzija 70x205+60 cm. dvokrilna. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. dimenzija 70x205 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Kom. Obračun po komadu vrata. po izboru projektanta. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih zastakljenih vrata sa nadsvetlom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih zastakljenih vrata. Dimenzija 70x205 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 200. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama.00 360. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 110x220+60 cm.00 340. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. dvokrilna. sa filungama. d. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. po šemi stolarije i detaljima. c. Kom. Dimenzija 200x220 cm. dimenzija 70x205+60 cm. po izboru projektanta.

a. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 260x220 cm. e. f. b. 340. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve borovine. Kom. e. Kom. trokrilna. po izboru projektanta.00 € € € € 49.33. Dimenzija 80x205+60 cm.00 € 240. Kom. Vrata. Dimenzija 200x220 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Postaviti okov od mesinga. Kom. po šemi stolarije i detaljima. c. c. b. tri usadne šarke po krilu. 220. Kom. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dimenzija 70x205+60 cm. d. Dimenzija 80x220 cm.00 295. Dimenzija 100x220 cm. Kom. Kom. po izboru projektanta. dimenzija 80x220 cm. Obračun po komadu vrata. po izboru projektanta. Kapak izraditi sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 380. 255. Kom. b. 380. dvokrilna. sa filungama. Postaviti okov od mesinga. b. Kom. Dimenzija 210x220 cm. Postaviti okov od mesinga. c. d. Dimenzija 80x220 cm.00 € 340.00 590. dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 90x220 cm. četvorokrilna. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 80x220 cm. po izboru projektanta. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Dimenzija 140x220 cm. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Kom. Kom. rubni zatvarač. 360. trokrilna. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih vrata. po šemi stolarije i detaljima. Na podu postaviti gumeni odbojnik. tri usadne šarke po krilu.00 400. bravu ukopavajuću sa dva ključa.00 275. Kom. tri usadne šarke po krilu.00 550. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x220 cm. Kom. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. c. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine.00 € 389 . dimenzija 70x220 cm. Kom. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata. Kom. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 390.00 420.00 € € € € € € 45. d.00 675. po šemi stolarije i detaljima. po izboru projektanta. rubni zatvarač. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 140x220 cm. sa filungama i nadsvetlom.00 360. f. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. dvokrilna. Dimenzija 100x220 cm. Kom. Obračun po komadu vrata. Kom. c. bravu ukopavajuću sa dva ključa.00 € € € € € € 39. dvokrilna. dvokrilna. sa kapkom. Postaviti okov od mesinga. Kom. Dimenzija 80x205 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. dvokrilna. a. Dimenzija 260x220 cm.00 390. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. četvorokrilna. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm.00 570.00 675. a. Kom. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata. b. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 140x220 cm. a. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih zastakljenih vrata sa šprosnama.00 510. Dimenzija 70x220 cm. Kom. po šemi stolarije i detaljima. dimenzija 80x220 cm. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih vrata.00 € 52. tri usadne šarke po krilu. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom.00 € 540. tri usadne šarke po krilu. a. Dimenzija 140x220+60 cm. Obračun po komadu vrata.

po šemi stolarije i detaljima.00 € 67. c. Dimenzija 80x220 cm. Postaviti okov od mesinga. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih klatno (špilter) vrata. a. Dimenzija 100x220 cm. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata sa platnenom roletnom.00 € 880. dimenzija 80x220 cm. Kom. po šemi stolarije i detaljima. a.00 € 61. 430. rubne zatvarače. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 80x220 cm. Postaviti okov od mesinga. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom.55.00 € 950. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. Dimenzija 80x220 cm.00 € 64. Kom. a. dvokrilna. rubne zatvarače.00 € 470. Obračun po komadu vrata. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata. Vrata i roletne zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 140x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. tri usadne šarke po krilu. rubni zatvarač. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih dvostrukih vrata. Dimenzija 100x220 cm. Dimenzija 100x220 cm. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Kom. dimenzija 80x220 cm.00 € 525. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Obračun po komadu vrata. c. Postaviti okov od mesinga. Kom. c. dimenzija 80x220 cm. dvokrilna. Dimenzija 80x220 cm. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. po izboru projektanta. 720. Postaviti okov od mesinga. b. po šemi stolarije i detaljima. dve klatno (špilter) šarke po krilu. dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve borovine. Kom. dimenzija 80x220 cm. tri usadne šarke po krilu. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. b. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata sa drvenom eslinger roletnom. c. Dimenzija 100x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine.00 € 630. 480. rubni zatvarač. po šemi stolarije i detaljima. a. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za 390 . Dimenzija 100x220 cm. po izboru projektanta. po izboru projektanta. dimenzija 80x220 cm. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata sa drvenom eslinger roletnom. dvokrilna. Dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 140x220 cm. po izboru projektanta.00 € 58.00 € 70. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Kom. sa kapkom. Postaviti okov od mesinga. po izboru projektanta. Kom. Kom.00 € 700. 570. c. b. Kom. po izboru projektanta. Dimenzija 140x220 cm. dimenzija 105x205 cm. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. b.00 € 1 040. Kom. tri usadne šarke po krilu. Postaviti okov od mesinga. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. dvokrilna. Dimenzija 140x220 cm. Kom. Dimenzija 140x220 cm. Kom.00 € 790. b. Kom. dvokrilna. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Kapak izraditi sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Obračun po komadu vrata. po šemi stolarije i detaljima.00 € 680. Obračun po komadu vrata. rubne zatvarače. po šemi stolarije i detaljima. Vrata. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 550. tri usadne šarke po krilu. Vrata i roletne zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. tri usadne šarke po krilu. a. 510.

00 € 780. dimenzija 230x210 cm. tri usadne šarke po krilu. dimenzija 230x210 cm. Dimenzija 105x205 cm.00 € 81. a. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih borovih vrata. b. Kom. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih borovih vrata. dimenzija 105x205 cm. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 80x205 cm. Kom. 450. Kom. Kom. Kom. b. Dimenzija 140x220 cm. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. dimenzija 110x220 cm. po izboru projektanta. Dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Dimenzija 260x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. a. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih borovih vrata sa zastakljenim delom. četvorokrilna.00 € 76. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih kliznih vrata. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 140x220 cm. Kom. Dimenzija 110x220 cm. po šemi stolarije i detaljima. Kom. b. po izboru projektanta. četvorokrilna. 425. Dimenzija 230x210 cm. sa filungama i profilacijom. dvokrilna.00 € 840. Dimenzija 240x220 cm. Postaviti okov od mesinga. Postaviti okov od mesinga. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Kom. a. Obračun po komadu vrata. b. Kom.00 € 620. Obračun po komadu vrata. tri usadne šarke po krilu. dvokrilna. Dimenzija 240x220 cm. 780. U podu ugraditi vođicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizačima i masku od borovine.00 € 391 . dvokrilna. dve klatno (špilter) šarke po krilu. Dimenzija 240x210 cm. trokrilna. dvokrilna. dvokrilna. dimenzija 230x210 cm. Kom. b. tri usadne šarke po krilu. Kom.00 € 725. dve klatno (špilter) šarke po krilu. Dimenzija 260x220 cm. 480. c. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. Kom. Dimenzija 140x220 cm. Obračun po komadu vrata. dvokrilna. po šemi stolarije i detaljima. dimenzija 80x205 cm. 360. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. a. b. Dimenzija 230x210 cm. Postaviti okov od mesinga.00 € Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih zastakljenih klatno (špilter) vrata. Kom. Obračun po komadu vrata. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm.00 € 975. četvorokrilna. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama.00 € 675.00 € 520. a. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. a. Obračun po komadu vrata. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa.00 € 74. a. Postaviti okov od mesinga. Vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 6 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. 580.00 € 78. c.00 € 840.00 € 84. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Obračun po komadu vrata. Kom. Kom. Dimenzija 105x205 cm. po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 910. trokrilna.00 € 840.impregnaciju. po izboru projektanta. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. po izboru projektanta. 72. trokrilna. sa filungama i profilacijom. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 140x220 cm. po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 260x220 cm. Obračun po komadu vrata. dvokrilna. b. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih klatno (špilter) vrata. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine. c. 580.

00 € 7. Postaviti okov od mesinga. po izboru projektanta. Vrata. dimenzija 105x205+60 cm. Obračun po komadu vrata. Postaviti okov od mesinga. b. po izboru projektanta. dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. po šemi stolarije i detaljima.10. Vrata. dimenzija 105x205+60 cm. tri usadne šarke po krilu. Postaviti okov od mesinga. dvokrilna. Obračun po komadu vrata. po šemi stolarije i detaljima. a. 780. dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Kom. dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Kom. 3. Kom. Kom. Kom. dvokrilna. tri usadne šarke po krilu. a. Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata.00 € 680. b. tri usadne šarke po krilu. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 130x210 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Vrata. po izboru projektanta. Kom. tri usadne šarke po krilu. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. tri usadne šarke po krilu. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. sa filungama i profilacijom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 9. Dimenzija 105x205 cm. profilacijom i nadsvetlom. Dimenzija 130x210+60 cm. b.00 € 5. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Kom. Dimenzija 130x210 cm. Dimenzija 105x205+60 cm. dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine.00 € 11. Na podu postaviti gumeni odbojnik. dvokrilna. Obračun po komadu vrata. dvokrilna. Na podu postaviti gumeni odbojnik. dimenzija 110x220+60 cm. Kom.00 € 975. a. Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata sa zastakljenim delom. b. 550. Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata. Dimenzija 130x210+60 cm. po izboru projektanta. od punog drveta. Dimenzija 130x210 cm.00 € 650. Dimenzija 110x220+60 cm. 520. Vrata. dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. b. dvokrilna. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obračun po komadu vrata. Postaviti okov od mesinga. Hrastova vrata 1.00 € 840. Obračun po komadu vrata. po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Postaviti okov od mesinga. dvokrilna. Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata. a. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 105x205+60 cm. po izboru projektanta. 450. sa filungama. Dimenzija 110x220 cm. a. dimenzija 105x205 cm. Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih zastakljenih vrata sa nadsvetlom. b.00 € 392 . po šemi stolarije i detaljima. dimenzija 105x205 cm. Kom. Obračun po komadu vrata. Kom. po šemi stolarije i detaljima. 650. Dimenzija 105x205 cm.00 € 780. tri usadne šarke po krilu. a. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Kom.00 € Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata sa nadsvetlom. dimenzija 110x220 cm. Vrata.00 € 710. po šemi stolarije i detaljima. Vrata. Dimenzija 130x210+60 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. 580.

po izboru projektanta. d. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. tri usadne šarke po krilu. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. četvorokrilna. Kom. Dimenzija 140x220 cm. po šemi stolarije i detaljima. Kom. Kom. c.00 € € € € 33. Dimenzija 260x220 cm. c. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dimenzija 200x220 cm. Postaviti okov od mesinga. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama.00 365. f. Kom. e. Dimenzija 90x205 cm. Kom. Kom. Obračun po komadu vrata. dimenzija 70x205+60 cm. d. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. tri usadne šarke po krilu. Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih zastakljenih vrata sa šprosnama. Kom. f. po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga.00 290. d. tri usadne šarke po krilu. a.00 910. b. Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih zastakljenih vrata. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi 393 . po šemi stolarije i detaljima. Kom. 260. Dimenzija 260x220 cm. tri usadne šarke po krilu. Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih vrata sa nadsvetlom. Kom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Dimenzija 70x205 cm.00 € € € € 23. Dimenzija 80x205 cm. dimenzija 70x205 cm.00 520. Kom. dvokrilna. Dimenzija 140x220 cm.00 325. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm.00 730. dimenzija 70x205+60 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. c. Kom. d. Obračun po komadu vrata.00 € € € € € € 19.00 550. četvorokrilna.00 715. dimenzija 70x205 cm. Postaviti okov od mesinga. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 200x220 cm. Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih zastakljenih vrata sa nadsvetlom. 290. po šemi stolarije i detaljima. 315. Na podu postaviti gumeni odbojnik. a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. a. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dimenzija 140x220+60 cm. Dimenzija 70x205 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom. dvokrilna.00 340. Dimenzija 80x205+60 cm. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 90x205 cm. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama.00 310. Obračun po komadu vrata. a. c. Dimenzija 90x205+60 cm. Kom.00 560. Kom. Kom. bravu ukopavajuću sa dva ključa. b. Dimenzija 70x205+60 cm. Kom. trokrilna.00 335. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Kom. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm. e. Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih vrata. b.00 360. Kom. dimenzija 70x220 cm. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dimenzija 80x205+60 cm. dvokrilna. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine.00 910. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 90x205+60 cm.00 500. bravu ukopavajuću sa dva ključa.13. po izboru projektanta. Kom. Dimenzija 80x205 cm. Obračun po komadu vrata. po izboru projektanta. 285. po izboru projektanta.00 320. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. bravu ukopavajuću sa dva ključa. a. Dimenzija 70x205+60 cm. tri usadne šarke po krilu.00 € € € € € € 29. Dimenzija 140x220+60 cm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. b. dvokrilna. po izboru projektanta. trokrilna. Kom.

Na podu postaviti gumeni odbojnik. dvokrilna. dimenzija 105x205 cm. d. sa filungama i nadsvetlom. Postaviti okov od mesinga. Kom. Kom. a.00 1 040. b. Postaviti okov od mesinga. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 260x220 cm. Dimenzija 200x220 cm.00 € 370.00 € 660. 39. Dimenzija 100x220 cm. po šemi stolarije i detaljima. rubni zatvarač.00 € 910.00 840. tri usadne šarke po krilu. Kom. e. b. 580. d. c. Kom. dvokrilna. Dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dimenzija 90x205+60 cm. f. Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih vrata. Vrata. dimenzija 80x220 cm. 600. Dimenzija 80x205+60 cm. po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Kom.00 € € € € € € Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih vrata. Kom. Kom. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 420.00 550.00 € 55. Dimenzija 140x220+60 cm. dvokrilna. tri usadne šarke po krilu. c. sa filungama.00 585. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga. Kom. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. Dimenzija 70x205+60 cm. dimenzija 80x220 cm.00 780. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 80x220 cm. tri usadne šarke po krilu. f. četvorokrilna. b. Kom. Dimenzija 90x220 cm. Kom. bravu ukopavajuću sa dva ključa.00 660. Kom. rubni zatvarač. trokrilna. po šemi stolarije i detaljima. dvokrilna. postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 90x205 cm. a. Kom. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih hrastovih vrata.00 € 52. a. Postaviti okov od mesinga. a. 520. Kom. trokrilna. po šemi stolarije i detaljima. a. Dimenzija 80x205 cm. po izboru projektanta.00 910.00 620. Kom. tri usadne šarke po krilu. Kom. po izboru projektanta. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih hrastovih vrata. Kom. dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 100x220 cm. četvorokrilna. Dimenzija 80x220 cm. Obračun po komadu vrata.00 975. bravu ukopavajuću sa dva ključa. e. Kom. Dimenzija 260x220 cm.00 € € € € € € 45. Dimenzija 140x220 cm. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. 335. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. 390. Kom. Izrada i postavljanje hrastovih jednokrilnih klatno (špilter) vrata. Kapak izraditi sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. dvokrilna. c.00 450. po šemi stolarije i detaljima. b. Kom. dve 394 .00 580. Obračun po komadu vrata. po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata.00 € 540. d.00 880. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. c. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dimenzija 70x205 cm. Kom. po šemi stolarije i detaljima. Dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 210x220 cm. dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. b. Dimenzija 140x220 cm. sa kapkom. Dimenzija 140x220 cm.bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik.00 € € € € 49. Kom. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 70x220 cm. c.

Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama.00 € 1 550. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. 840. četvorokrilna. Kom.00 € 1 040. a. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. dimenzija 110x220 cm. Kom. dvokrilna. c. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Postaviti okov od mesinga. dimenzija 105x205 cm. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih hrastovih vrata. Izrada i postavljanje hrastovih jednokrilnih kliznih vrata.00 € 66. Dimenzija 91x205 cm. Dimenzija 140x220 cm. Kom. Postaviti okov od mesinga. Dimenzija 140x220 cm. trokrilna. 57. dvokrilna. Vrata zastakliti Flot ravnim providnim staklom debljine 6 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Dimenzija 230x210 cm. b.00 € 1 420. po šemi stolarije i detaljima. b.00 € 59. a. masku od hrastovine i okov od mesinga. tri usadne šarke po krilu. Kom.00 € 1 160. c. sa filungama i profilacijom. četvorokrilna. Dimenzija 230x210 cm. b.00 € 1 100. četvorokrilna. dvokrilna. po šemi stolarije i detaljima.00 € 1 300.00 € 1 200. a. Obračun po komadu vrata. Kom.00 € 69. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. U podu postaviti vođicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizačima. Dimenzija 240x210 cm. po šemi stolarije i detaljima. trokrilna. Postaviti okov od mesinga. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih hrastovih vrata sa zastakljenim delom.00 € 395 . dve klatno (špilter) šarke po krilu. Kom. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Dimenzija 140x220 cm.klatno (špilter) šarke po krilu. a. 900. b. po izboru projektanta. po šemi stolarije i detaljima. sa filungama i profilacijom. b. dve klatno (špilter) šarke po krilu. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 240x210 cm. Kom. Izrada i postavljanje garažnih dvokrilnih hrastovih vrata.00 € 1 350. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. dimenzija 230x210 cm. Dimenzija 110x220 cm. Kom. dimenzija 90x205 cm. a. Izrada i postavljanje hrastovih jednokrilnih klatno (špilter) vrata. Obračun po komadu vrata. Obračun po komadu vrata. Kom. 450. Dimenzija 260x220 cm. po izboru projektanta. Obračun po komadu vrata.00 € 780. po izboru projektanta. a. po izboru projektanta. Postaviti okov od mesinga. po šemi stolarije i detaljima. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. trokrilna.00 € Izrada i postavljanje hrastovih jednokrilnih zastakljenih klatno (špilter) vrata. dvokrilna. Postaviti okov od mesinga.00 € 61. Dimenzija 105x205 cm. Kom. Obračun po komadu vrata. dvokrilna. po izboru projektanta. 650. Dimenzija 140x220 cm. dvokrilna. c. dvokrilna. Kom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. 1 150. 780. Dimenzija 230x210 cm. b. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Kom. Dimenzija 240x210 cm. Kom. tri usadne šarke po krilu. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. Dimenzija 260x220 cm. po šemi stolarije i detaljima. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. po izboru projektanta. dimenzija 230x210 cm. Kom. Kom. b. Kom. Kom. 680. po izboru projektanta. tri usadne šarke po krilu. Dimenzija 105x205 cm. a. Obračun po komadu vrata.00 € 63. Dimenzija 260x220 cm. dimenzija 230x210 cm.00 € 975. bravu sa cilinder uloškom i tri ključa.

Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Dimenzija 90x205 cm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.00 € 110. c. Dovratnik uraditi od jelovine i grundirati. dimenzija 70x205 cm. Vrata i dovratnik obraditi i izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. a. a.00 € 7. Obračun po m2 otvora vrata.00 € 396 .00 € Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih vrata u metalnom štoku.00 € 75. c. Krilo snabdeti šinom u gornjem delu štoka i vođicom krila u podu. Kom. Dimenzija 90x190 cm. Kom.00 € 400. Kom. tri usadne šarke po krilu. Kom. dvokrilna. Ostala vrata 1. 160. Dvokrilna vrata. po izboru projektanta.00 € 12. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Jednokrilna vrata. Kom. Dimenzija 70x205 cm. Vrata i dovratnik tri puta obojiti lazurnim bojama i lakirati. Obračun po komadu vrata. Jednokrilna vrata. Kom.00 € 200. Okov od kovanog gvožđa izraditi i brunirati po detaljima i uputstvu projektanta. Krilo snabdeti šinom u gornjem delu štoka i vođicom krila u podu. Dimenzija 80x205 cm. po šemi stolarije i detaljima. po šemi stolarije i detaljima. Obračun po m2 otvora vrata. Obračun po komadu vrata. Kom. c. b.00 € 215. b. tri usadne šarke po krilu. Metalne delove obojiti zaštitnom bojom za metal. po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. 200. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Kom. b. a. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. a. Dimenzija 130x240 cm. m2 m2 65. Dimenzija 90x205 cm. Lamele obložiti hrastovim furnirom. Kom. Dimenzija 120x210 cm. Obračun po komadu vrata. bravu ukopavajuću sa dva ključa. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Krilo vrata izraditi od lamela povezanih PVC profilima.00 € 180. Nabavka i ugrađivanje jednokrilnih harmonika vrata. dvokrilna. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih vrata sa štokom od eloksiranog aluminijuma. b.11. Dimenzija 80x205 cm. a. po šemi stolarije i detaljima. Dvokrilna vrata. Krilo izraditi kao ramovsku konstrukciju sa saćem i obostrano obložiti hrastovom furniranom šper pločom debljine 4 mm. b. dimenzija 90x190 cm. Dovratnik od hrastovine. dimenzija 70x205 cm. 200. Dimenzija 70x205 cm. Nabavka i ugrađivanje jednokrilnih harmonika vrata. m2 m2 90. Krilo vrata izraditi od lamela povezanih profilima. Lamele obložiti ultrapasom u boji po izboru projektanta.00 € 300.00 € 230. Izrada i postavljanje hrastovih tesarskih vrata. 4. I klase.00 € 10. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Krilo izraditi kao ramovsku konstrukciju sa saćem i obostrano obložiti hrastovom furniranom šper pločom debljine 4 mm. I klase.

5. pažljivo da se drvo i profilacija ne ošteti i drvo ne promeni boju. Postojeću bravu na vratima zameniti novom. Dimenzija 105x210 cm. Kom. 25. Obračun po komadu vrata. Okov pregledati. pregledati i ampasovati. Kom. Vrata prebrusiti finom šmirglom. Bravu isporučiti sa dva ključa. dvokrilna. c.12. Dimenzija 120x220 cm. Po potrebi podesiti bravu vrata. Kom. Kom. Po potrebi podesiti bravu vrata. Dimenzija 105x210 cm. Dimenzija 140x260 cm. Obračun po komadu brave. a. Kom. po uzoru na postojeću. po uzoru na postojeću. dvokrilna. sa finalnom obradom. Dimenzija 130x240 cm. Postojeću bravu na vratima zameniti novom. dimenzija 90x205 cm.00 € 225. 150. pažljivo zameniti novim od iste vrste drveta. Obračun po komadu vrata. b.00 € 397 . delove koji nedostaju uraditi po uzoru na prvobitne i postaviti. Postojeće aluminijumske šildove i trukere sa vrata demontirati i zameniti novim.00 45. Dimenzija 140x280 cm. Obračun po komadu brave.00 € 10. Kom. Zamena šildova i trukera vrata. Dimenzija 120x220 cm. Dimenzija 90x205 cm. po uzoru na postojeće. Falc i ivice vrata obraditi da krilo fino naleže. Kom.00 € 13.00 € 12. Obračun po komadu vrata. a. Kom.00 50. Kom. Obračun po komadu vrata. dvokrilna. dimenzija 90x205 cm. 12. Kompletna vrata detaljno pregledati i ampasovati. po izboru projektanta. Čišćenje izvesti hemijskim i fizičkim putem. Restauracija vrata 1. Dimenzija 90x205 cm. Postojeće mesingane šildove i trukere sa vrata demontirati i zameniti novim. zaštititi i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka. Kom.00 30. dihtuje i lako zatvara. dvokrilna.00 35.00 € 11. b. 40. Restauracija ulaznih vrata. Oštećen i okov koji nedostaje zameniti novim po uzoru na postojeći. 15. Obračun po komadu vrata. Kom.00 45. po izboru projektanta. oštećene delove. po izboru i uputstvu projektanta. b. dvokrilna. d. c. Dimenzija 140x260 cm. Falc i ivice vrata obraditi da krilo fino naleže.00 € € € € Postojeća vrata sa okovom. Sa vrata i dovratnika pažljivo skinuti sve naslage. pregledati i ampasovati. dihtuje i lako se zatvara. Postojeća vrata. 25. Kom.00 € € € € 9. Kom. a. Kom. do čistog drveta. očistiti i popraviti. d. Dimenzija 105x210 cm. Zamena šildova i trukera vrata. dimenzija 105x210 cm.00 € 325. dvokrilna.00 60. Kom. Brava je sa cilinder uloškom i tri ključa. 18. c.

00 € € € € 13. Čišćenje izvesti hemijskim i fizičkim putem.00 € 150. Čišćenje izvesti hemijskim i fizičkim putem. Restauracija ulaznih vrata. profilisanim lajsnama i trakslovanim elementima od prvoklasne i suve borovine. delove koji nedostaju uraditi po uzoru na prvobitne i postaviti. do čistog drveta. Izlog borov.00 € 22. očistiti i popraviti. Dimenzija 90x210 cm. Sa vrata i dovratnika pažljivo skinuti sve naslage. Čišćenje izvesti hemijskim i fizičkim putem. Sve površine prebrusiti finom šmirglom. Kom. a. Kom. Restauracija i sanacija vrata. dimenzija 90x210 cm. po uzoru na postojeće. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 140x280 cm. b. Obračun po komadu vrata.16. a. Izlog obraditi lazurnim bojama i lakom. 3. Okov pregledati. Kom. c.00 € 175. delove koji nedostaju uraditi po uzoru na prvobitne i postaviti. Kom. b. Drvo prebrusiti finom šmirglom i zaštititi potapanjem ili premazom više puta ksilolin kombija. do čistog drveta. a. 75. pažljivo da se drvo i profilacija ne ošteti i drvo ne promeni boju. pažljivo da se drvo i profilacija ne ošteti i drvo ne promeni boju. Izlog izraditi sa parapetom sa filungama. Obračun po m2 izloga. Izrada i ugradnja borovog izloga. 125.00 375.00 € 250. b. Vrata zaštititi jednim slojem bezbojne lazurne boje. delove koji nedostaju uraditi po uzoru na prvobitne i postaviti. oštećene delove. do čistog drveta.00 € 398 . Restauracija unutrašnjih vrata. Kom. pažljivo zameniti novim od iste vrste drveta. Kom. dvokrilna. Obračun po komadu vrata. Dimenzija 130x240 cm. Dimenzija 120x220 cm. b. m2 m2 110. dvokrilna.00 € Izrada i ugradnja borovog izloga sa parapetom. po detaljima i projektu. po uzoru na postojeće. po detaljima iz projekta.00 € 125. Okov pregledati. Kom. Dimenzija 105x210 cm.00 € 125.00 € 19. Izlog obraditi lazurnim bojama i lakom. Okov pregledati. c. Kom. Dimenzija 140x260 cm. Izlog hrastov. Izlozi 1. Dimenzija 140x260 cm. Izlog hrastov. dvokrilna. Izlog izraditi od prvoklasne i suve borovine sa profilisanim elementima. Dimenzija 105x210 cm.00 180. Izlog borov. Kompletna vrata detaljno pregledati i ampasovati. po izboru i uputstvu projektanta. Vrata prebrusiti finom šmirglom i zaštititi slojem bezbojne lazurne boje. Sa vrata i dovratnika pažljivo skinuti sve naslage. pažljivo da se drvo i profilacija ne ošteti i drvo ne promeni boju. Obračun po m2 izloga. Dimenzija 120x220 cm. Kom. m2 m2 75. dimenzija 105x210 cm. dvokrilna. Kompletna vrata detaljno pregledati i ampasovati. 100. očistiti i popraviti. očistiti i popraviti. dvokrilna. b. Sa vrata i dovratnika pažljivo skinuti sve naslage.00 260.00 € 200. oštećene delove. Kompletna vrata detaljno pregledati i ampasovati. Kom. po izboru i uputstvu projektanta. dvokrilna. d. Obračun po komadu vrata. c. dimenzija 80x205 cm. pažljivo zameniti novim od iste vrste drveta. a. a. sve oštećene delove sanirati plombiranjem slabih delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" (ili sličnim) i strugotinom od iste vrste drveta.

00 € 200. Pregradu finalno obraditi. b.00 € Izrada i postavljanje pregrade sa vratima od eloksiranog aluminijuma i furniranog panela. bravu ukopavajuću sa cilindričnim uloškom i tri ključa.00 € 90. Oblaganje konstrukcije izloga punim borovim drvetom. b. Obloga borovo drvo.00 € 8. Izlog zastakliti Flot staklom debljine 6 mm i finalno obraditi lazurnim bojama i lakom. Sa kaljenim staklom d=10 mm. po izboru i uputstvu projektanta.00 € 70. Aluminijuma i furniranog panela. Sa termo staklom d=6+20+6 mm. 4.00 € 175.00 € 225.00 € 399 . b. c. Obračun po m2 izloga. po izboru i uputstvu projektanta. Oblogu. tri šarke po krilu. Sa kaljenim staklo d=10 mm. Sa staklom d=6 mm. Aluminijuma i furniranog panela. Izlog izraditi sa profilisanim lajsnama i trakslovanim elementima. a.00 € 11.5. m2 m2 m2 45. sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune. Sa termo staklom d=6+20+6 mm. c. ugradnja i zastakljivanja hrastovog izloga. Obračun po m2 pregrade. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. Pregradu sa vratima finalno obraditi. m2 m2 m2 140. Pregradu izraditi u rasteru od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i obostrano ih obložiti furniranim hrastovim panelom. Pregradu sa vratima izraditi u rasteru od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i obostrano ih obložiti furniranim hrastovim panelom. okvir i profilisane lajsne izraditi od prvoklasne i suve borovine. Izrada. ugradnja i zastakljivanje hrastovog izloga sa parapetom. po detaljima iz projekta. Sa staklom d=6 mm. Pregrade 1. c. Aluminijuma i medijapan ploča. c. po detaljima iz projekta. Aluminijuma i oplemenjene iverice. Obloga hrastovo drvo. m2 m2 m2 175. po šemi i detaljima iz projekta. a. sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune. Izrada i postavljanje pregrade od eloksiranog aluminijuma i furniranog panela. Aluminijuma i oplemenjene iverice. b. c. a. a. m2 m2 m2 100. Krila vrata izraditi kao ramovsku konstrukciju sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune debljine 2 cm i obložiti hrastovim panelom. Izlog zastakliti Flot staklom debljine 6 mm i obraditi lazurnim bojama i lakom. po detaljima i uputstvu projektanta. Aluminijuma i medijapan ploča. po izboru projektanta.00 € 75. Obračun po m2 izloga. Obračun po m2 razvijene površine. Obloga panel. Izlog izraditi sa profilisanim elementima od prvoklasne i suve hrastovine.00 € 250. parapetima sa filungama od prvoklasne i suve hrastovine. po šemi i detaljima iz projekta. Izrada. Oblogu izloga obraditi lazurnim bojama i lakom.00 € 14. b.00 € 80. Obračun po m2 pregrade. po izboru projektanta.00 € 55. m2 m2 m2 90.00 € 85. a.

po izboru projektanta. tri šarke po krilu po izboru projektanta. Pregradu izvesti u rasteru od eloksiranih aluminijumskih profila i obostrano ih obložiti vatrootpornim gips kartonskim pločama debljine 15 mm. b. sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune. cementno azbestnih ploča i furniranog panela. Pregradu sa vratima izraditi u rasteru od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i obostrano ih obložiti furniranim hrastovim panelom. pregradu u gornjem delu zastakliti dvostrukim Flot staklom debljine 4 mm i dihtovati EPDM zaptivačima. brava ukopavajuća sa cilindričnim uloškom i tri ključa. po izboru projektanta. Okov od eloksiranog aluminijuma. Obračun po m2 pregrade. c. Okov od eloksiranog aluminijuma. m2 100. po šemi i detaljima iz projekta. Obračun po m2 pregrade.00 € 110. Okov od eloksiranog aluminijuma. m2 m2 m2 110. Pregradu finalno obraditi. Aluminijuma i medijapan ploča. b. m2 m2 m2 135.00 € 10. tri šarke po krilu. Krila vrata izvesti kao ramovsku konstrukciju obostrano obloženu sa furniranim panelom i sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune debljine 2 cm. Krila vrata izraditi kao ramovsku konstrukciju sa ispunom od tvrdih ploča mineralne vune debljine 2 cm i obložiti hrastovim panelom. Aluminijuma i oplemenjene iverice. a. c.00 € 100. Aluminijuma i furniranog panela. b. Pregradu izvesti u rasteru od eloksiranih aluminijumskih profila i obostrano ih obložiti furniranim panelom. Aluminijuma i furniranog panela. Obračun po m2 pregrade. m2 m2 m2 115. Pregradu izraditi u rasteru od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i obostrano ih obložiti furniranim panelom.00 € 13.00 € 95. a. Sa medijapan pločama. po izboru projektanta. pregradu u gornjem delu zastakliti dvostrukim Flot staklom debljine 4 mm i dihtovati EPDM zaptivačima.00 € 17. Sa oplemenjenom ivericom. furniranog panela i termo stakla. Izrada i postavljanje zast