P. 1
Crna Gora

Crna Gora

|Views: 379|Likes:
Published by bossko888

More info:

Published by: bossko888 on Aug 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2013

pdf

text

original

Crna Gora 1.

Tržišni potencijal i dostignuti stepen razvijenosti turizma u Crnoj

Gori
Ako se turizam posmatra kao 'industrija resursa', onda se za Crnu Goru može reći da su oni značajni i da sa tog aspekta pružaju niz konkurentskih prednosti. Međutim, mnogi resursi i atrakcije, s jedne strane, nisu iskorišteni ili razvijeni do maksimuma a, s druge, ima i onih kojima je potrebna rehabilitacija, zaštita i pažljiviji razvoj. Primorje je, a procjene su da će i biti ubuduće, glavni elemenat crnogorske turističke privrede. Međutim, njen plažni proizvod, sam za sebe, nije visoko konkurentan i teško da može izvući zemlju iz postojećeg statusa čarter destinacije sa paket-aranžmanima kao dominantnim proizvodom, koja privlači niži i srednji sloj turista. Glavne perspektive za značajnu transformaciju leže u kombinovanju primorskog elementa sa planinskim lokalitetima na sjeveru zemlje i sa visokim stepenom privlačnosti prirodnog i kulturnog diverziteta, koncentrisanim na malom prostoru. Postoji nekoliko jedinstvenih atrakcija, kao što su Boka Kotorska (najjužniji fjord Evrope i jedini na Mediteranu); Skadarsko jezero (drugo po veličini jezero u Evropi i najveće stanište ptica); kanjon rijeke Tare (drugi po dubini kanjon u svijetu, iza Grand Canyon Colorado); i Ulcinj (jedna od malog broja preostalih velikih, relativno netaknutih pješčanih plaža na Jadranskom moru). Četiri nacionalna parka, koji čine 6.6% teritorije Crne Gore: Durmitor, Biogradska Gora, Lovćen i Skadarsko jezero, od kojih je NP Durmitor uvršten 1980. godine na listu Svjetske prirodne baštine, sami po sebi predstavljaju posebne biogeografske vrijednosti. Zatim, tu je i nekoliko relativno poznatih destinacija i kapaciteta (Sveti Stefan, Zdravstveni centar Igalo), neke atraktivne istorijske lokacije, grad Kotor, koji pripada UNESCO-ovoj Svjetskoj kulturnoj baštini, zatim prestonica Cetinje, kao i lako dostupne atrakcije preko granice (npr. Dubrovnik). Takođe, prisustvo heterogene kulture na malom prostoru: slovensko-pravoslavne, venecijansko-hazburško-katoličke i osmanskoislamske, nedovoljno je iskorišteno u turističke svrhe. Dakle, postoje nesporne perspektive za dobro planirani turistički razvoj koncentrisan na ovih nekoliko ograničenih resursa velike vrijednosti, ali istovremeno i veliki rizik da, u odsustvu snažne posvećenosti države da iskoristi te vrijednosti, može doći do njihovog uništenja i devastacije u bliskoj budućnosti kroz neplanski, loše realizovan razvoj turizma i druge negativne uticaje (npr. zagađenost i lov na Skadarskom jezeru). Potom, nekontrolisana turistička tražnja može dovesti do kontraindikacija između

turističke koncentracije i stepena nosivosti prirodnih i infrastrukturnih resursa, pojave poznate pod nazivom 'carrying capacity' 1. Treba imati u vidu da je u međunarodnom turizmu došlo do promjena vrijednosti i turista očekuje dobar vizuelni utisak, aktivan odmor, kvalitet i doživljaj. Međutim, svi evidentni potencijali u Crnoj Gori nisu ni izbliza stavljeni u tu funkciju. Uz uvažavanje napora koji su učinjeni posljednjih godina, plaže sa neriješenim otpadnim vodama i dosta smeća često su prepune kupača, nacionalni parkovi bez dovoljno oznaka, sanitarnih čvorova i osmišljenih aktivnosti za turiste, gradovi 'spomenici kulture' Kotor i Cetinje sa neadekvatnim arhitektonskim riješenjima, koja treba da potenciraju njihove ambijentalne vrijednosti. Ukratko, boravak turista na destinaciji još uvijek nije kreiran na način da može da obezbijedi respektabilnu satisfakciju potrošača različitih preferencija, kao i adekvatnu valorizaciju prirodnih potencijala. Iako se položaj Crne Gore u odnosu na glavne izvore turističke tražnje u Evropi može smatrati relativno nepovoljnim, ipak stoje i sljedeće prednosti: izlaz na jadranskomediteranski region pruža mogućnost razvoja međunarodnog turizma; kontinentalni dio predstavlja optimalnu vezu sa zemljama srednje i istočne Evrope; tranzitni značaj je porastao uspostavljanjem državne granice prema Hrvatskoj i otvaranjem prema Albaniji, ali prije svega prema južnoj Italiji. Jedan od ključnih faktora turističkog razvoja je kako destinaciju učiniti dostupnom, brzo, udobno i uza što niže troškove. S obzirom na svoj geografski položaj i dosadašnji ekonomski razvoj, Crna Gora ima relativno ograničene saobraćajne kapacitete. Oni obuhvataju: putnu mrežu od 1800 km2, od čega većinu čine magistralni putevi (47%); dvije željezničke pruge, (Bar prema Beogradu i Podgorica - Nikšić); dva aerodroma za međunarodni saobraćaj (Podgorica i Tivat) i dvije aktivne luke (Bar i Kotor), kao i Budvu za jahting turizam. Kako udaljenost glavnih emitivnih tržišta zapadne Evrope iznosi oko 1000 km, ona predstavlja tipičnu avio ili čarter destinaciju. Ova karakteristika bitno determiniše kanale prodaje i upućuje na turoperatore kao glavne generatore tražnje. Tome u prilog ide i činjenica da je putna mreža još uvijek nedovoljno izgrađena, posebno magistralni putni pravci prema glavnim tržištima ka sjeveru: Srbiji, zemljama istočne i srednje Evrope, posebno ka Rusiji, Češkoj, Slovačkoj i Mađarskoj i, sa druge strane, putnim pravcem uz Jadransku obalu prema zemljama zapadne Evrope. Stoga dolazak automobilom nije baš pogodan što se tiče utroška vremena i komfora. Zadnjih godina vidni su napori na osavremenjavanju putne mreže. Tako je 2004. godine pušten u promet tunel Sozina, koji je za 25 km skratio i modernizovao put
1

Vidjeti više o pojavi 'carrying capacity' u Cooper, C., & oth., 1993, str. 94

Podgorica - Bar; 2007. godine završena je rekonstrukcija tunela Vrmac, a izgrađena je treća kolovozna traka na više kritičnih mjesta na magistralnom putu Podgorica – Cetinje - Budva, kao i duž Jadranske magistrale. Trenutno su u izgradnji putevi Mateševo Kolašin i Risan - Žabljak. Takođe, u glavnom gradu Podgorici znatno je unaprijeđena saobraćajna infrastruktura izgradnjom modernih saobraćajnica, kao i tri mosta, što je značajno poboljšalo saobraćaj, ali ključni problem za Podgoricu, kao i sve primorske gradove i naselja, i dalje ostaje neriješeno pitanje parkirališta, koje stvara probleme u organizaciji života grada tokom čitave godine, a da ne govorimo u turističkoj sezoni. Da je razvoj u Crnoj Gori nezaustavljivo krenuo, govori i politika 'otvorenog neba', koju je država uvela 2005. godine, kao i izgradnja i renoviranje pristanišnih zgrada na aerodromima Podgorica i Tivat, što je značajno doprinijelo pružanju kvalitetnijeg servisa putnika i obezbijedilo dva moderna granična prelaza u crnogorskim vazdušnim lukama. Ova dva aerodroma u 2006. godini servisirala su preko 850.0002 putnika. Međutim, ono što je neophodno uraditi da bi se obezbijedio veći promet i olakšao dolazak turista na primorje je opremanje aerodroma Tivat za noćno slijetanje, s obzirom na veliki pritisak čarter letova u ljetnjem periodu, a u najavi je i dolazak niskobudžetnih avio kompanija, koje po pravilu koriste jeftinije slotove u ranim jutarnjim i večernjim satima.3 Veći promet čarter letova prema Crnoj Gori može se očekivati tek poslije izgradnje dovoljnog broja smještajnih kapaciteta. Turisti iz srednje Evrope (Češke, Slovačke, Poljske i Mađarske) u malom broju koriste avio prevoz, ali bi se u budućnosti mogao očekivati i njihov porast.4 Kad je riječ o dostupnosti vazdušnim putem, potrebno je pomenuti i funkciju dubrovačkog aerodroma Ćilipi u servisiranju turista usmjerenih na Crnu Goru. U vrijeme ex Yu, zbog nedovoljnih smještajnih kapaciteta u Crnoj Gori, turoperatori su često spajali kontingente Dubrovnika i Crne Gore u južnu regiju, što je u osnovi snižavalo cijenu paket aranžmana za obje destinacije, a hotelijerima popunjavalo kapacitete. Korišćenje

2

Aerodrom Podgorica i Aerodrom Tivat, Godišnji izvještaji, 2006. Dolazak ovih kompanija će biti od velikog značaja za međunarodni turistički promet, s obzirom na to da su cijene na redovnim letovima kako domaće avio kompanije Montenegro airlines, zatim JAT-a i drugih kompanija enormno visoke, što Crnu Goru kao turističku destinaciju čini nekonkurentnom u poređenju sa destinacijama koje nude slične turističke sadržaje. Država je dosad, štiteći domicilnu avio kompaniju Montenegro airlines, u stvari smanjivala avio i turistički promet, kao i udarala na standard sopstvenih građana. 4 Masterplan turizma Crne Gore, 2001. str. 88
3

eura. Odnedavno se uključio i treći operater. 2006. Iz Bara saobraćaju trajektne veze sa Barijem. Modernizacija terminala u barskoj luci je od prioritetnog značaja za pružanje kvalitetnijih usluga turistima. U toku turističke sezone imaju vrlo žive marketinške aktivnosti kako bi pridobili što više potrošača među turistima. od velikog značaja za razvoj turizma su i neki drugi planirani projekti. što je neprihvatljivo sa stanovišta turizma. poslije prekida izazvanog ratnim zbivanjima. 16 iz drumskog i jednog iz avio-saobraćaja. godine. Ibid 7 Posebno izraženo u Herceg Novom. koja će se vjerovatno rješavati postepeno većom konkurencijom u ovoj oblasti. Promonte i Monet. eura od EIB i EBRD.dubrovačkog aerodroma za destinaciju Crna Gora britanski turoperatori su nastavili 2000.Mateševo i Plužine . U skladu sa Strategijom razvoja saobraćaja. u Crnoj Gori posluju dva GSM operatera.Šćepan Polje. Što skorija realizacija ovih projekata je od esencijalne važnosti za razvoj turizma u Crnoj Gori. Kad je u pitanju pomorska saobraćajna infrastruktura. Komunalna infrastruktura predstavlja najlošije riješenu infrastrukturu u Crnoj Gori. Ankonom i Dračem. vode u rijekama i jezerima.80 mld. ona je u Crnoj Gori prilično nerazvijena. Dio ovih sredstava obezbijediće se iz budžetskih sredstava. . m:tel.6 Osim ovog. godine. sa pretežnim korišćenjem zastarjelih trajekata koje bi trebalo modernizovati. jer treba da obezbijede veću i sigurnost u saobraćaju. Ono što ostaje kao problem je visoka cijena impulsa. za koju će biti obijezbijeđen kredit u iznosu od 60 mil. Prioritet je dat izgradnji puta od Bara do granice sa Srbijom i jadransko . a GSM signalom pokrivaju 97% teritorije zemlje. Pored toga. I pored dovoljne količine prirodnih izvora vode. kao i rekonstrukciji i modernizaciji željezničke pruge Bar .5 koja je donijeta 2007. a to je veoma značajan preduslov za kvalitetno servisiranje turista na destinaciji. Što se tiče telekomunikacionih veza.44 i 2. a veći dio biće finansiran kreditima međunarodnih finansijskih institucija. ovi projekti treba da riješe i veću dostupnost turistima i domaćem stanovništvu trenutno slabo dostupnih područja Crne Gore. koji obezbjeđuju dobru povezanost sa evropskim i drugim zemljama. uključujuči i privatizacione prihode.7 5 6 CBCG. koje su često na režimu restrikcija u ljetnjim mjesecima. Godišnji izvještaj glavnog ekonomiste.Beograd.jonskoj magistrali. u narednih 10 godina predviđa se realizacija 25 projekata iz oblasti saobraćaja: po četiri iz željezničkog i pomorskog saobraćaja. vodosnabdijevanje predstavlja ključni problem u većini primorskih opština. koji se prije rata djelimično snabdijevao vodom sa izvorišta Plat u Hrvatskoj. Za realizaciju ovih projekata biće neophodno obezbjediti između 1. što predstavlja visok iznos i za veće i jače ekonomije od crnogorske. kao što je izgradnja puta Podgorica .

samo 1000-3000 postojećih kapaciteta može biti prihvatljivo za zapadna turistička tržišta. a preferira se državno-privatno partnerstvo kao osnovni model finansiranja. jer proizvodnja električne energije nije pratila potrebe narasle potrošnje. Ova investicija. što još više usložava situaciju. kao izgradnja hidroenergetskog sistema na Morači. Zečević. Za rješavanje ovog pitanja postoji više opcija. analiza Ministarstva turizma i zaštite životne sredine i procjena OSCE-a pokazale su da po pitanju opremljenosti. a neophodni za trajno rješavanje su odvod otpadnih voda i smeća.70% u komplementarnim vidovima smještaja (dopunskim).8 Radi se o nepovoljnoj strukturi. usljed nedovoljnog održavanja i obnavljanja u proteklih 10-15 godina. 2004.8%)10 imaju mnogo bolji odnos u korist osnovnog smještaja. Poslovanje hotelijerstva u Crnoj Gori. u septembru 2006. 9 Unković. tako i u izgradnju novih objekata. prenatrpanosti smećem i slično. biće finansirana kreditnim aranžmanom sa Svjetskom bankom i EBRD-om.11 Ostali kapaciteti su u sličnom stanju. str.. 283 10 Ibid. izgradnja mreže manjih hidroocentrala za koje postoje zainteresovani investitori. S.. U tom smislu. te uzrokuju velike gubitke.Vodovodne instalacije su zastarjele. 319 11 Master plan. kako u održavanje.30% u osnovnim vidovima smještaja (hoteli i srodni objekti) i 67. B. 93 8 . Svi ovi problemi su veoma vidni u Crnoj Gori. 2001.2%)9 i Grčka (60. dok se neriješena pitanja odvoda otpadnih voda i smeća primjećuju tek nakon dužeg perioda i ogledaju se u kontaminaciji vode. 2006. uređenosti i prilagođenosti tržištu. koji predstavljaju osnovu za razvoj turizma. Horwath & Horwath. Crna Gora raspolaže sa ukupno 131. o čemu je izvršena analiza u Master planu i rješenja ovog pitanja se očekuju vrlo brzo. Što se tiče stanja hotelskog smještaja. Deficit električne energije je takođe evidentan. str. posebno kad se ima u vidu da konkurentske zemlje kao Španija (48. Veoma važan tržišni element su i smještajni kapaciteti. a veoma je izražen i problem ilegalnog trošenja vode. vrijedna 60 miliona eura. str. Nedostatak vode i električne energije momentalno utiču i na turiste i na destinaciju. komfora i usluga započeo što je i sada nastavljeno u određenoj mjeri i pod posebnim uslovima. godine crnogorska vlada je donijela odluku o prihvatanju trajnog rješenja snabdijevanja primorja vodom zahvatanjem vode iz Skadarskog jezera.000 ležaja. Proces unapređenja i usaglašavanja hotelsko-ugostiteljskih kapaciteta i privatnog smještaja sa savremenim zahtjevima tržišta u pogledu kvaliteta. od čega je 32. u koji se ipak više ulagalo. izuzev privatnog smještaja.

prodavnica.14 hotelski kapaciteti pokazuju rast za 78. 15 CBCG. poreske uprave i opština započeta 2005.3. ali i ona dužine preko 100 metara. kafei. i to u projekt izgradnje marine kapaciteta oko 675 sidrišta.000 soba. 2006. a investicije su već krajem 2006. Od 2001. odnosno skoro 50. što je ohrabrujući pokazatelj i rezultat investicija u posljednjih nekoliko godina. može se reći da je Crna Gora relativno dobro pokrivena ovim sadržajima. 2003.8% u periodu 1989/2006. Značajan je i ugovor o dugogodišnjem zakupu i ulaganju u hotel Sveti Stefan. Oni su uglavnom u privatnom vlasništvu i novijeg su datuma izgradnje. 14 Poslovanje hotelijerstva u Crnoj Gori. pabovi i slični objekti. Prema analizi Horwath Consulting. Procjenjuje se da je u 2005.2. nacionalni. poznatog hotelskog lanca Aman Resorts. kazina. i/ili 2009.000 kreveta uvede u tokove legalnog poslovanja. kao i inostranih kuhinja. godini prihod ostvaren po osnovu poreza i doprinosa iznosio oko 400. do kraja 2006. klinika. dala je vidne rezultate. 13 Kad su u pitanju ugostiteljski objekti kao restorani različitih tipova. godine donošenjem regulative o klasifikaciji i kategorizaciji ovih objekata.000 eura. godine 'Registrujte smještaj’ koja je imala za cilj pojednostavljenje procedure registracije privatnog smještaja. . kao i kapaciteta za održavanje tih plovila.12 Akcija Ministarstva turizma i zaštite životne sredine. čije se puštanje u rad poslije rekonstrukcije i izgradnje očekuje u toku 2008.16 Jedna od važnijih transakcija. 16 Vidjeti detaljnije u tački 6. gdje je najavljeno investiranje u vrijednosti od 500 miliona eura.je 2003. U sklopu kompleksa najavljeno je otvaranje novih hotela. 13 Kampanja je doprinijela da se preko 24. CIM. što će znatno povećati kvalitet ponude.15 Po kvalitetu se ističu hoteli sa 5 zvijezdica: hotel Splendid u Bečićima i hotel Bianca u Kolašinu. 2006. uglavnom za plovila dužine 8-25 metara. Očekuje se da bi ovi hoteli trebalo da budu među najluksuznijim objektima na Mediteranu. godine. kao i unaprijediti brend crnogorskog turizma. bila je i kupovina vojnog remontnog zavoda 'Arsenal' u Tivtu od strane kanadske kompanije 'PM Securities'. kao i u hotel Miločer i hotel Kraljičina plaža. supermarketa i ostalih sadržaja. godine privatizovano je ukupno 24 hotela i četiri društva putem prodaje paketa akcija. 12 Anketiranja gostiju realizovana od strane međunarodnih hotelskih kompanija pokazala su da komfor i oprema soba i kupatila ostavljaju trajniji utisak na goste nego bilo koji drugi prostor hotela. restorana. godine premašile 200 miliona eura.

kao i nerazvijenost saobraćajne i komunalne infrastrukture. Ulcinj . bez čega je teško zamisliti postizanje veće efikasnosti u poslovanju. Buljarice. najveće interesovanje za 'green-field' investicije ipak postoji za već renomirana turistička mjesta poput Budve i Bečića. nepoznavanje stranih jezika i informativnih tehnologija. sa naglaskom na Rusiju. Slovačku19 i Njemačku. pretežno na poluostrvu Luštica. godine18. nedovoljno je diversifikovan turistički proizvod i nedovoljni i neodgovarajući smještajni kapaciteti. neadekvatna kadrovska osposobljenost. Valdanosa.centar. Značajan razvoj kojim je krenula Crna Gora podrazumijeva i poboljšanje kadrovske strukture na svim nivoima.. ali i na području hercegnovske rivijere. sa sigurnošću se može reći da nedostaju stručni. 1992. 17 18 19 20 Ministarstvo turizma Crne Gore. str. 2000. B. Budva . u budvanskom regionu i užim jezgrima u primorju u fazi zrelosti. planinskom dijelu može se reći da je taj rast u inicijalnoj fazi istraživanja i uvođenja. Kad je turizam u pitanju. tačka 1. Zarade turističke industrije su i dalje niske. Za investicije na budvanskoj rivijeri zainteresovani su vlasnici velikih lanaca hotela kao što je Meriot. koji su najavili skoru izgradnju hotela u Bečićima. godine pokazala je pozitivne tendencije produženja. posebno inostranog turizma. tako i u proizvodno-uslužnom sektoru. Možemo zaključiti da je sadašnja turistička pozicija Crne Gore još uvijek slaba sa obilježjima snažnog razvoja: još uvijek nedostaje finansijski kapital. U analizi 'životnog ciklusa' Crne Gore kao turističke destinacije. Uskoković. njegove održivosti i kontrole. u sjevernom.1. Emitivna tržišta su se restrukturirala.17 pao na skoro 6 miliona 2006. Turistički promet je sa gotovo 11 miliona sa kraja 80-ih.centar. Detaljnije u IV dijelu. Sezona 2006. Turistički imidž se znatno poboljšao sa osamostaljenjem države i preduzetim investicijama i marketinškim aktivnostima. a najave za podsezonu 2007. Naime. Stoga se generalno može reći da se turizam u Crnoj Gori nalazi u 'razvojnoj fazi' sa prisutnim gotovo svim ostalim fazama ciklusa. ali i dalje s težištem na jeftinim smještajnim kapacitetima. Veliki je nedostatak za dalji razvoj.Najveći potencijal za 'green-field' investicije postoji na crnogorskom primorju u oblasti Ade Bojane. 123 . Strani investitori pokazali su interes i za izgradnju golf terena u neposrednoj blizini Skadarskog jezera. u manjim turističkim centrima (Igalo. Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine Crne Gore. 2006. Rta Kobila. čini se vrlo prihvatljivim Uskokovićevo20 razmišljanje da je teško argumentovano tvrditi u kojoj se 'životnoj fazi' nalazi njen turistički proizvod. Velike plaže. sa niskim stepenom popunjenosti kapaciteta. su još optimističnije. Češku. savremeno obrazovani kadrovi kako u menadžerskim strukturama. Međutim.

to predstavlja i prijetnju kontrolora većinskog dijela turističkog tržišta. Arke Reizen. Holland International. Thomson Holidays.1 milion ili 55%. godine dolazi do prekida turističkih kretanja. sa prisutnom tendencijom pada u odnosu na prethodnu godinu za 1. 1988. britanski: Yugotours London. ITS Kaufhof. italijanski: Album Viaggi. holandski: YU Amsterdam. a to su brošure i katalozi sa konkretnim ponudama paket aranžmana. vidjeli.76%. s realnom ocjenom da se ni jedno područje ne nalazi u fazi opadanja. ne računajući generalno zaostajanje razvoja izazvano problemima raspada bivše Jugoslavije i njegovim posljedicama. od čega je 2. Makedonije. Crna Gora na međunarodnom turističkom tržištu Uvođenjem Sankcija Savjeta bezbjednosti UN 1992.8 %. Yugotours Frankfurt. 1.3. . Godine 2006. dok je prodaja bila vezana za rad tada domaćih turoperatora i agencija iz okruženja Srbije. Hetzel Reizen. francuski: Fram i Club Mediteranne i dr.1. u organizovanom prometu. 2006. tačka 2. Najbolje godine u turizmu Crne Gore. u Hrvatskoj je 2006. ostvareno je 3. u tom vremenu došlo je do prekida međunarodnih kanala turističke prodaje (isključujući tržišta bivše YU). Poslovanje hotelijerstva u Crnoj Gori. ostvareno je 71%22 inostranih noćenja (samo u hotelskom smještaju). 21 22 Statistički godišnjak Crne Gore. Neckermann. Horwath & Horwath. Fritidsresor. britansko i italijansko. skandinavski: Yugotours Stocholm. godine udio prodaje putem turoperatora bio znatno niži i iznosio je 38. i za individualnu prodaju. Phoenix Holidays. Drugim riječima. kao i da su u Crnoj Gori danas dominantni. koji su inače glavni ' prozor ' prema potrošačima. Glavna inostrana tržišta bila su njemačko. Poslije raspada bivše Jugoslavije i formiranja zasebnih država (izuzimajući državnu zajednicu Srbija i Crna Gora) i postepenog relaksiranja od perioda sankcija pa do dolaska prvih turoperatera trebalo je da prođe više godina.8 miliona inostranih noćenja. Osnovni problem u tom vremenu bio je distribucija informacija do potrošača. 1987. Istovremeno.21 realizovano posredstvom turoperatora. što govori u prilog tezi da su turoperatori ključni faktori u otvaranju destinacije i njenom povratku na šire evropsko tržište. Samim tim nije postojao ni turistički prodajni materijal. Bosne i Hercegovine. putem turoperatora. Kao što smo u dijelu III.Sutomore) u fazi stagnacije.5. prestaje angažman inostranih turoperatora koji su do tog vremena bili glavni prodajni kanal i generatori inostrane turističke tražnje u Crnoj Gori. nešto kasnije iz Slovenije. Glavni njemački turperatori: TUI.

Kreiranje novog imidža je investicija na dugi rok. koje su često potresane terorističkim napadima (kao Turska. Egipat i sl. na tržište Crne Gore prvo su se vratili manji turoperatori.). na otvaranje tržišta može da se računa tek dolaskom velikih organizatora putovanja. Ili. Jedan od potencirajućih faktora inostranih turista u to vrijeme bila je njihova sigurnost. Tako se ozbiljniji povratak organizovanog turističkog prometa 23 Uskoković. str. kao i kreiranja globalne medijske slike o samoj zemlji i narodu kao 'ratničkom'. tada je jedino agresivna promotivna funkcija mogla da održi kontakte sa inostranim tržištima i tako pokaže da je destinacija turistički živa. koji je zajedno sa ostalim brojnim propagandnim sredstvima znatno doprinio ponovnom približavanju destinacije 'Montenegro'. Međutim.'world of mouth' turista. svijesti novih potrošača na ino-tržištima. neposredno pred uvođenje sankcija. godine. znak ili ime crnogorskog turizma pod nazivom 'Montenegro'. 172 . tekstilni proizvodi i sl.. što bi se moglo shvatiti kao kontraproduktivno. Može se reći da su marketinške aktivnosti tada nadmašivale kvalitet turističkog proizvoda. U tu svrhu uloga turoperatora-inicijatora kao vjesnika novih turističkih 'pohoda' na destinaciju od velikog je značaja. što svakako ne ide u korak sa turizmom. ovdje se radi o snažnom psihološkom efektu koji je nastao kao posljedica ratnih prilika u okruženju i političke nestabilnosti. S obzirom na veću fleksibilnost i mogućnost lakšeg prilagođavanja promjenama na tržištu dobavljača ili pak zahtjeva potrošača. Međutim. dok su aktivnosti hotelijera i drugih učesnika privrede bile minorne. Takođe. a najbolje se rješava 'živom riječju' .Crnogorski turizam je na međunarodnom turističkom tržištu u to vrijeme predstavljan jedino kroz opštu informativno-propagandna djelatnost koju je organizovala država posredstvom Turističke organizacije Crne Gore. Tako je 1992. mada je u čitavom periodu krize zemlja bila bezbjednija od mnogih tada razvijenih turističkih destinacija. B. Njihov dolazak u takvoj situaciji bio je u funkciji oporavka destinacije. rođacima. koji prenose svoje dobre impresije i preporuke svojim kolegama. koji je bio slab po čitavoj privrednoj strukturi i nije bio konkurentan. mada bi odnos turističkog proizvoda i promotivnih strategija koje pomažu u kreiranju njegovog imidža trebalo da bude uravnotežen. prijateljima. kako Uskoković kaže: ''Logotip 'Montenegro' je već postao prepoznatljiva robna marka za niz kvalitetnih proizvoda sa ovog područja (suveniri. najpre ustanovljen logotip. Razbijanje predrasuda po ovom osnovu je proces. udaranje temelja informativnopropagandne infrastrukture u Crnoj Gori bilo je od značaja i za stvaranje pozitivnog odnosa prema turizmu među domicilnim stanovništvom. 2000.)''23. Međutim. alkoholna pića.

koju traže mnogi putnici da bi isprobali neku novu destinaciju. Izvori inostranog turističkog prometa Naziv zemlje Njemačka Velika Britanija Češka i Slovačka Rusija Zemlje ex-YU Ostale zemlje Ukupno 1987 1. Rusija ostvaruje visok indeks rasta. Crna Gora je u 2006.000 turista i 6 miliona noćenja. ostvaruju slab rast. jer su u bazni podatak uračunate sve zemlje bivšeg SSSR-a. Njemačka i Velika Britanija.6 6 9 142 78 311 453 531 373 1. godine. Prisustvo vodećih turoperatora.u Crnu Goru dogodio 1996. Statistički godišnjak Crne Gore. Ministarstvo turizma Crne Gore. .1.97/87 2006 0. predstavlja garant dodatne sigurnosti. može se reći. godine. turoperatori u zapadnoj Evropi počeli ponovo da računaju na Crnu Goru kao turističku destinaciju. odnosno njihov brend.764 % 43 16 10 4 27 100 1997 10 23 138 162 94 427 % 2 5 32 39 22 100 Ind.71% u ukupnom međunarodnom turističkom prometu. Kao što se iz tabele vidi. Bilten. to znači da je Crna Gora 2006. TUI je to uradio tek 2000. Promjene izvora inoturističkog prometa nastale u periodu '87-'97-'06.888 % 8 4 16 24 28 20 100 %06/87 9 13 80 304 37 - Izvor: Statistički godišnjak Jugoslavije 1998. prikazane su u Tabeli br. 2006. Tabela br. 24 1987.55%.001 3. Beograd. 4. 4. značilo ostvarenje od tek 55. godine u Crnoj Gori je ostvareno 10. kada je Nekermann Crnu Goru ponovo uveo u svoj katalog.8 miliona noćenja turista. zemlje koje su bile vodeće u ranijem periodu. od kada su.627 599 388 149 1. godine učestvovala sa oko 0. godine ostvarila je indeks 304 u odnosu na baznu 1987. 2006. što je u poređenju sa zlatnom godinom crnogorskog turizma 87. godini ostvarila turistički promet od 952.24 Istovremeno. godinu. Statistički bilten 2/89. Uza zemlje ex-Yu.1. Na samom početku faze repozicioniranja na evropskom turističkom tržištu došlo je do izmjene strukture učešća inostranih tržišta za Crnu Goru. koji je realno još viši.

godine naovamo. Ostala značajna tržišta rasta uključuju Italiju. Rangiranje stranih turista po broju noćenja veoma je slično rangiranju po broju turista. Najveći doprinos rastu broja turista iz Rusije leži u činjenici da su Rusi ključni akteri na polju direktnih investicija (FDI). eura. decembar 2006. zajedno sa Rusijom. očekuje se da će zapadne zemlje. a Rusija i ostale zemlje bivšeg Sovjetskog Saveza 18%.Ostvaren je prihod od turizma u iznosu od 322. godine iznosila je 5. Bilten br. čiji turisti bilježe kraće zadržavanje u Crnoj Gori. Sa investicijama koje se dosad procjenjuju na 2 milijarde $. Na trećem mjestu. 25 Ministarstvo turizma Crne Gore. sa porastom od 55% u odnosu na 2000. sa izuzetkom Italije. osim Makedonije. Kad je u pitanju vremenska strukturiranost turističke tražnje u Crnoj Gori. 57. godine. vikendom. Bosne i Hercegovine i Češke Republike. na turiste iz država članica Evropske unije otpada oko 50% od ukupnog broja turista u Crnoj Gori. Špic ljetnje sezone i dalje čine mjeseci jul i avgust. a na ostale evropske i neevropske zemlje dodatnih 13%. Makedonija i Slovenija. Iako je vjerovatno da će prosječna dužina boravka tokom ljetnjeg odmora ostati oko sedam dana. nalazi se Češka Republika. ('short brake' ture). premašivala je prosjek. koja je po ovom osnovu ispala sa liste prvih deset. u periodu vansezone u hotel Maestral. Prema procjenama WTTC-a. nadmašujući Bosnu i Hercegovinu 2005. 67%. Zemlje bivše Jugoslavije zastupljene su sa 19%. pogotovo van glavne turističke sezone. Prosječna dužina boravka u Crnoj Gori 2006. očekivano povećanje kraćih odmora. zatim Francuska. kada se realizuje više od 59% ukupnog broja noćenja i 51% broja turista. što je pretežno rezultat dolaska organizovanih grupa kockara čarter letovima Montenegro Airlinesa. koja pokazuje rast od 57%. Rusija je postala ubjedljivo vodeća u smislu apsolutnog broja turista. godinu. a kod sva tri vodeća tržišta . moglo bi dovesti do skraćenja prosječne dužine boravka. generisati najveći broj novih turista na kraći rok. što možda donekle predstavlja iznenađenje. ona je i dalje visoko sezonalna. i Velika Britanija. sa izvjesnim zaostatkom iza vodeće dvije. . gdje je zamjenjuje Slovačka.5% u odnosu na isti period 2005.25 Ako posmatramo pripadnost gostiju po osnovnim emitivnim regionima. koja je pokazala najsnažniji rast od svih vodećih tržišta u proteklih šest godina. godine.Rusije. oni dominiraju velikim dijelom ekonomije. Zahvaljujući prosječnom godišnjem rastu broja turista od gotovo 50% od 2000. pogotovo sa pojavom niskobudžetnih kompanija. zatim slijede Albanija. apsolutne cifre su i dalje ostale skromne.8 dana. Albanija. koja pokazuje dobar rast. što predstavlja povećanje za 23.3 mil. Međutim. koju prati.

1%).1% BDP-a. a predstavlja 18. godine najavljene su određene relaksirajuće mjere prema određenim segmentima građana (studenti. WTTC/Oxford Economics. Italiju.9 BDP-a sektora putovanja i turizma u EU.26 a u 2007. 2007. Tokom 2006.7% BDP-u Crne Gore. referentne prognoze WTTC-a za sektor putovanja i turizma Crne Gore su. pored raznovrsnih globalnih trendova. prema TSR. dok ukupna prosječna dužina boravka iznosi 6 dana.'Bijele liste'. pak. Bugarsku).8%. sa godišnjom stopom od 7. koja je prema WTTC-u jedina među prvih deset rangirana evropska zemlja uz Crnu Goru. Ibid Uvođenjem embarga Savjeta bezbjednosti UN juna 1992. projektuje na 8. Grčku. 2006. Turizam je u Crnoj Gori u skorije vrijeme pokazao snažan razvoj u apsolutnim pokazateljima. procjenjuje se da će šira ekonomija generisana turizmom doprinijeti 20. Rast ukupne turističke tražnje se.2%.. Mađarsku. poslovna putovanja. odnosno da će do 2017.8% u EU. zbog niza internih ograničenja.27 Prognozira se da će tokom narednih 10 godina učešće sektora putovanja i turizma u Crnoj Gori u BDP-u godišnje rasti po stopi od 7.). Očekuje se da će Hrvatska. godišnji rast Crne Gore zaostajaće samo za prognoziranim za Kinu (9. Prosječna dužina boravka tokom ovih mjeseci je svega 1-2 dana. za isti period.3% na nivou cijele EU.28 Period oporavka koji za Crnu Goru traje prilično dugo. godini. u odnosu na samo 2..8 u EU).900 novih radnih mjesta.Na zimske mjesece. države Crna Gora i Srbija još uvijek imaju i ograničenje vezano za putovanja svojih građana u inostranstvo. Bez obzira na to što neke oblasti. a kad su u pitanju eksterni faktori. odnosno još uvijek nisu dospjele na 'Bijelu listu'. biti na četvrtom mjestu. otpada skromnih 7% noćenja i 13% turista.9%). putovanja u slučaju bolesti i sl. izazivaju zabrinutost.1%. npr. godini premašene. ali će premašiti Indiju (7. potrebom uvođenja viza za putovanje naših građana i za zemlje gdje to ranije nije bila obaveza (kao. 26 27 28 29 CBCG.7% ukupne zaposlenosti (11. Srbija je bila posljednja) koja je stekla nezavisnost na referendumu održanom 21. a za budućnost se projektuje još brži rast. nasuprot 10. Prema ovim prognozama. što bi trebalo da obezbijedi 28. od oktobra do marta. Crna Gora je bila jedna od posljednjih (odnosno. u odnosu na 3. npr. po automatizmu. . i relativno u odnosu na privredu u cjelini. godine dostići procenat od 27. godine tadašnja država Savezna Republika Jugoslavija skinuta je sa tzv. u 2006. pa je ostvaren viši rast u turizmu od projektovanog za 10. kako smo govorili u prethodnoj tački. kao što smo naprijed vidjeli.29 Čak se zadnjih godina ulaskom nekih zemalja u Evropsku uniju ova situacija i usložila.6% godišnje. 05. godine. 2006.

posjeduje ukupno 65 turističkih agencija. Njihov dalji razvoj.30 koje obuhvataju i posao organizovanja putovanja. s tim što organizator putovanja mora da posjeduje dodatno i licencu za obavljanje tih poslova. nema ekonomskog smisla. drugo. .32 čime se zalazi u svrhu donošenja ovog propisa uopšte. odnosno 'incoming' poslovima. godine prepoznaje status turističke agencije-organizatora putovanja i turističke agencije . propisuje finansijsku-obavezu jemstva i ostale uslove koji su uglavnom tehničke prirode. što još uvijek na domaćem tržištu na ovom stepenu ekonomskog razvoja ne postoji tražnja za ovakvom vrstom ponude. Razvijenost turoperatora i turističkih agencija u Crnoj Gori U Crnoj Gori Zakon o turizmu od 2002. u trajanju od nekoliko dana. treće. zato što se radi o malom tržištu i . Ovu licencu. diversifikaciju turističke ponude. 2007. građenje partnerstava sa njihovim proizvođačima. drugo. trebalo bi da bude usmjeren na iznalaženje marketinških 'niša' na tržištu. posredovanja i sve druge poslove turističkih agencija.31 Međutim.. kao jednodnevne izlete ili kraće ture. po našem mišnjenju. a da je rad domaćih turoperatora tek na početku. 1988. crnogorsko tržište. kao što je to najčešće slučaj) i. to smo mišljenja da: prvo. Stoga smatramo da klasičnih organizatora putovanja u Crnoj Gori kao lidera u prodajnom kanalu još uvijek nema. Ovakvi profili turistčkih agencija rezultat su realne tražnje koja postoji na ovom turističkom tržištu. pa i ograničenje turističkih kretanja 1. putem posrednika (turoperatora i turističkih 30 31 32 Statistički godišnjak Crne Gore. na primjer). godine. Prvo. jer organizovati turističke aranžmane za domaće. na organizovanje i plasiranje na tržište. kako Zakon kao obavezne uslove koje organizator putovanja treba da ispuni da bi dobio licencu za rad. npr.posrednika. Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine. zakonodavac nije propisao uslove kojima obavezuje organizatora putovanja da zaista proizvede određeni dio programa (a ne da samo vrši preprodaju programa drugih. da praksa pokazuje da se registrovana preduzeća pretežno bave receptivom. Postoje turističke agencije koje objedinjuju više usluga i prodaju ih.2. da turoperatori 'outgoing' imaju obavezu da određeni obim tih aranžmana realizuju u inostranstvu (kao što to propisuju pravila britanske ABTE.Očigledno je da je ovakvo stanje imalo za posljedicu zaostajanje razvoja u svakom pogledu. Očigledno je da je zakonodavac postavio vrlo fleksibilne norme u ovoj fazi razvoja agencijskog poslovanja. koju izdaje nadležno ministarstvo za poslove turizma. bilo direktno (putem e-prodajnih kanala i na samoj destinaciji posredstvom sopstvene agentske mreže) ili indirektno.

i najveće 'on-line' hrvatske turističke agencije adriatica-net. a sa druge strane. umrežavanje postaje prerogativ daljeg rasta i razvoja i u crnogorskom turizmu. u traganju za novim iskustvima. bilo različitim oblicima partnerstava. Ovo je potrebno sa aspekta sadašnjih potrošača koji. za koje realno u Crnoj Gori postoji ogroman potencijal.34 crnogorske turističke agencije još uvijek pate od nedostatka međusobnog strukturnog povezivanja.33 Oni preduzetnici koji. inovativni programi. imaju perspektivu uključivanja u savremene turističke tokove. prvo. budu imali neophodne kapacitete da podrže ovakve projekte razvoja i. 'ground handler'-i. Za razliku od prakse u evropskom turizmu. o kome ćemo detaljnije govoriti u djelu strukturnog povezivanja u okviru grane. u zavisnosti od vrste poslovanja: Ground Tour Operator. a odnedavno i Srbija. tako i vertikalnih integracija sa drugim učesnicima u formiranju turističkog proizvoda. . diversifikacija turističke ponude mogla bi da pomogne i u produženju turističke sezone. pretežno u inostranstvu). od klasičnog modela prodaje proizvođač/potrošač u više. složenije forme vertikalnog integrisanja i strateške alijanse. 33 34 Detaljnije o tržišnim šansama i perspektivama razvoja videti u IV dijelu u tački 1. da ih objedine i učine dostupnim potrošačima. ali s obzirom na sve izraženiju potrebu za diversifikovanjem turističkih usluga. stoga što ovakva baza objektivno trenutno ne postoji jer se destinacija razvija. turoperatori i turističke agencije bez dobre informativne baze o raspoloživim proizvodima i uslugama. gdje je glavno strukturno obilježje turističke privrede povezivanje. kako u okviru iste branše. kao i o preferencijama potrošača. U ovom procesu veoma bitan elemenat novih strategija poslovanja trebalo bi da bude rad na prikupljanju relevantnih podataka i informacija vezano za mogućnosti pružanja usluga turistima na destinaciji. kao što je Hrvatska. kao i zemalja u okruženju. a na duži rok u prevođenje turizma u cjelogodišnju privrednu granu. Takođe. ali i završna tačka u distributivnom lancu organizatora putovanja na destinaciji. Primjer prekograničnog povezivanja je integracija Jolly tours. nalaze različiti oblici turističkih agencija. koje turistička zakonodavstva i praksa različitih zemalja formulišu na različite načine.agencija. žele da metodom DIY kreiraju za sebe turistički aranžman. ne mogu računati na uključivanje u inovativni turistički lanac vrijednosti. Dok u većini mediteranskih zemalja na destinaciji posluju različiti oblici turističkih agencija i/ili turoperatora. Beograd.3. Ovakvo stanje najvjerovatnije je odraz malog tržišta. a sa njom i novi. bilo horizontalnim integrisanjem u zemlji i prekogranično. Na ovaj način bi postepeno došlo do stvaranja uslova za evoluciju. drugo. Integracije u turističkoj privredi u Crnoj Gori počele su pretežno u hotelijerstvu (primjer Iberostar hotelskog lanca). Često se kao početna.

Nekoliko većih agencija. ni organizacioni. kulturne sadržaje i njihove cijene.yu 37 Adriatic Express zastupa TUI/preko hrvatske agencije Guliver Travel and Trade. Globtour. u okviru YUTA. odnosno kombinacije poslova kojima se bave (turoperatoski. one su grupisane u 16 kategorija. ni finansijski. ritejlerski.Incoming Tour Operator. imajući u vidu činjenicu da je Crna Gora dominantna avio destinacija. nema baš mnogo izbora. 'Sl. razlikuje više vrsta agencija i turoperatora. Umjesto toga. obuhvaćenu turističkim putovanjem. Alfa Tours.37 zastupnici su velikih njemačkih turoperatora. kao što su preporuka za novi hotel. organizuju studijska putovanja novinara i ritejlera kao svojevrsne 'edukativne' ali i 'inspekcijske grupe'. i da su oni praktično kreatori tog tržišta. a ovi nastoje da snižavanjem cijena smještaja ostvare svoj profit. dotle zakonodavstvo okolnih zemalja. ili Incoming Tourism Agent. a da hotelijeri još uvijek nemaju kapacitet.35 ili Srbija. realizuju lokalne ture. odnosno turističke agencije' kao firme koje se u osnovi bave organizovanjem putovanja i poslovima posredovanja. rekreativne aktivnosti. na primjer. u saradnji sa 'velikima'. koja je dio TUI. Jasno. servisiraju goste od dolaska do odlaska. da se sami time bave. što definiše njihov ID cod. Zakon o turizmu.B i C. avio prevoz. što se smatra limitirajućim faktorom u ovoj fazi razvoja.000$ na ime eventualne isplate putniku za neizvršenu ili djelimično izvršenu uslugu. Nacionalne asocijacije turističkih agencija. daju savjete turoperatoru vezano za itinerere i usluge na destinaciji. servisne informacije) i mogu biti obilježeni slovima A. www. Za razliku od Srbije. kontrolišu kvalitet destinacijskog servisa. gdje u njihovo ime i za njihov račun obavljaju pripremne radnje za kupovinu kapaciteta od dobavljača.co. Globtour – ITS. Stoga se ocjenjuje da hotelijeri još uvijek ne predstavljaju 'aktivni' faktor u kreiranju prodajne politike na destinaciji. kao Hrvatske. . Takođe. a svaka promjena na emitivnom tržištu odražava se na destinaciju. u zavisnosti od tipa turističke usluge koju pružaju. muzej. koja definiše 'putničke. oni se oslanjaju na inostrane turoperatore i postaju zavisni od njih. br. 35/94 i 48/99. kao što su Adriatic Express. Local Tour Operator. Destination Tour Operator. 35 U zavisnosti od vrste. ili njihovom kombinacijom. Analiza pokazuje da je uloga inostranih turoperatora u turističkoj privredi Crne Gore u ovom vremenu repozicioniranja na evropsko turističko tržište veoma jaka. ni stručni. Destination Management Companies. Domestic Tour Operator. što vjerovatno odražava trenutne potrebe u zemlji za ovom vrstom poslovanja.glasnik RS'. u Crnoj Gori se najveći dio agencija bavi upravo 'incoming' poslovima.36 Može se reći da u Srbiji trenutno pravih 'incoming agencija' ima manje.yuta. Organised Excursion Operators. gdje dominantnu ulogu imaju 'outgoing turističke agencije'. 36 Koji za to posjeduju licencu i u obavezi je da položi garanciju od 5. Alfa tours – Necermann.

ekonomskim restruktuiranjem kroz različite forme investicionog kapitala. zatim opštinska udruženja turističkih agencija. Mha . U sve 38 Udruženje turističkih agencija Herceg Novi. ukupni pad britanskog tržišta paket-aranžmana trenutno osjeća i u Crnoj Gori.. Uočena usmjerenja turističkih tokova prema toplim morima i planinskim centrima. razvoja informacionih tehnologija i tehnologija transportnih sredstava. uvođenje eura kao zvanične valute. . ali neizmjerno atraktivna turistička destinacija treba da nađe svoju 'nišu' na tržištu. gdje Crna Gora. Strateški cilj ovih organizacija je izgradnja modernog i institucijalizovanog sistema razmjene informacija i iskustava u oblasti turističkih agencija. Inače organizovanje većine ovih udruženja potpomogle su međunarodne organizacije. uz podržavanje međusobne i prekogranične saradnje preduzeća.Crnogorsko udruženje turističkih agencija. Ocjena tržišnih šansi u perspektivnom razvoju turizma Crne Gore Polazeći od promjena u svjetskom ekonomskom poretku i s tim u vezi restruktuiranja bogatstava i dohotka i glavnih megatrendova u razvoju turizma. prije svega globalizacije. snažan preobražaj predvođen privatnim preduzetništvom. diversifikacije turističkih proizvoda i trenda prilagođenosti turističkih usluga kupcu. Uz pomoć partnera i relevantnih institucija osmišljavaju se sopstveni programi i radi na razvoju jedinstvene ponude Crne Gore. uvođenjem svjetskih standarda u sve pore privrede i društva.3. 1. kao i krupne promjene državno-političke karte Crne Gore.Udruženje hotela Crne Gore i nedavno osnovano Udruženje turističkih radnika Crne Gore. tržišne šanse tuizma Crne Gore treba posmatrati kroz prilagođavanje njenih raspoloživih resursa navedenim determinantama. Udruženje turističkih agencija Bara i Udruženje turističkih agencija Ulcinja. kao i poboljšanje poslovnih okvira za vlasnike malih i srednjih hotela. fragmentacije tržišta. hotelijera i turizma uopšte. npr.38 Udruženje hotelijera i restoratera Crne Gore. U Crnoj Gori djeluje više strukovnih organizacija koje direktno ili indirektno daju potporu poslovanju turističkih agencija. koje objedinjava navedene asocijacije. postepenim uvođenjem partnerskih odnosa. kao mala. kao GTZ (Njemačko društvo za tehničku saradnju). turoperatora. To je prije svega CUTA . kao i potrebe zaštite životne sredine. neminovno će dovesti do redistribucije turističkih tokova sa područja bivše Jugoslavije.Tako se. Takvom okruženju treba dodati i promjene privrednog sistema. Udruženje turističkih agencija Budve. u kontekstu aktivnog odmora i očuvanja zdravlja i vitalnosti.

str. Modernizacija željeznice na putnom pravcu Bar . kadrovski potencijal mladih. mogućnost postizanja konkurentnosti u odnosu na tržišta sa sličnom ponudom. Slovačke i bližih zemalja bivšeg Sovjetskog Saveza. konsultujući strategije turizma. uspostavljanjem avio linija sa tradicionalnim zapadno-evropskim i novim potencijalno najznačajnijim istočnim i srednjoevropskim tržištima relativno se lako rješava pitanje dostupnosti destinacije. Udio prometa samo tri zemlje iz istočne Evrope. pojavu novih tržišnih segmenata. BLIZINA EMITIVNIH TRŽIŠTA EVROPE S obzirom na to da u današnje vrijeme tehnološki razvijenih prevoznih sredstava udaljenost do 1000 km ne bi trebalo da predstavlja problem. Crna Gora će moći da obezbijedi svoj povratak samo ako svoje resurse stavi u funkciju navedenih trendova.izoštrenijoj međunarodnoj konkurenciji. dok je iz dvije zemlje koje predstavljaju najveće izvore turističke tražnje u Evropi.''40 Statistički podaci o strukturi inostranog turističkog prometa za godine od 2000. Njemačke i Velike Britanije. kao i srednje i istočne. govore upravo suprotno. ali od njih ne bi trebalo da očekuje nikakve veće impulse''39 ili da ''povećanje nivoa prihoda po danu i po gostu i duža sezona mogu se očekivati uglavnom od naprednih zapadnoevropskih tržišta. U tom smislu njene tržišne šanse su značajne. mjere državne politike. 30 i 31 Ibid . Planirana izgradnja jadransko . ovaj procenat iznosio 39 40 Master plan. Uvođenje 'low-cost' kompanija na crnogorsko avio tržište značajno bi smanjilo prevozne troškove. a prije svega odnose se na: • • • • • • • • blizinu velikih i rastućih emitivnih tržišta Evrope. do 2006. izražena volja ka prosperitetu. Češke i Slovačke u 2006. Češke. ne možemo se složiti sa stavovima iznijetim u Master planu da ''Crna Gora može da prisvoji za sebe nova tržišta istočne Evrope. Mađarske.jonske magistrale i magistralnog puta od Bara do granice Srbije obezbijedile bi mogućnost efikasnijeg i udobnijeg auto prevoza iz pravca zapadne i sjeverne Evrope. godini iznosio je 35%.Beograd bila bi dodatna šansa za turiste iz Srbije. još uvijek očuvane prirodne i kulturne vrijednosti na obali i u kontinentu. 2001. Kad su u pitanju izvori turističke tražnje koji inkliniraju Crnoj Gori. Rusije. školovanih kadrova u inostranstvu. potencijal u komplementarnim djelatnostima.

str.svega 10%.'jepp safari' (po crnogorskim planinama). što je već prisutno u nekim zonama primorja (Budva . a to je nepostojanje viznih obaveza. jezika i kulture. paraglajding (Brajići i Orjen). s obzirom na sličnost u korijenima slovenske tradicije. potrebno se koncentrisati na tržišta istočne i srednje Evrope.'caving ' (pećina kod Nikšića. destinacije kakva je Crna Gora moraće znatno da unaprijede svoju konkurentnost kako bi ih zadržale. S druge strane. Naime. NOVI TRŽIŠNI SEGMENATI *Demografska analiza pokazuje da evropska populacija stari41 i da sve izraženiji postaje segment 'treće dobi'.stari grad.). Sveti Stefan . Analize pokazuju da je taj segment vrlo aktivan kad su u pitanju turistička kretanja. a za navedena imaju značaj bliskosti i sigurnosti. onog dana kad ruskim turistima budu dostupna različita svjetska turistička tržišta i mogućnost izbora se poveća. koje je još uvijek radno sposobno. sa pažljivo vođenim ciljanim kampanjama za različite zemlje. sportskim odmorom koji donosi uzbuđenja. Splavarenje na rijekama (već poznato. Izgradnjom ili kupovinom nekretnina. tako što će im se ponuditi proizvodi visokog kvaliteta i obezbijediti kvalitetan servis. što može da bude mač sa dvije oštrice za budući razvoj. Herceg Novi . što će neminovno podrazumijevati velika sredstva. Imajući u vidu prirodne predispozicije. skijanje i 'snoubording (u planinskim centrima Žabljak..18 . kao i 41 Moutinho. kao Španiju. Stoga se procjenjuje da u oživljavanje zapadnoevropskih i sjevernoevropskih tržišta treba ulagati na dugi rok. što u osnovi povećava potrošnju. zatim vožnja kanuom i kajakom (na Zeti i Pivi). ekonomski situirano. zmajarenje (duž primorske obale). koji je karakterističan za tople destinacije. ali i trajnije vezivanje za destinaciju preko sindroma 'druge kuće'. L. kao i da njihovo interesovanje može da bude dvostruko: odmor. Tursku. 2005. skuteri na moru. proučavanje pećina . jer je učešče ljudskog faktora u okviru pružanja usluge veoma važno za sva tržišta. kanjon rijeke Sušice). turistički iskusno i zdravstveno vitalno. Crna Gora može da ponudi vrlo diferenciranu i kvalitetnu ponudu za ovakvu vrstu tražnje. *Pored ovog tržišnog segmenta. ali je u domenu planiranja i izgradnje neophodno voditi strogu kontrolu i monitoring da ne bi došlo do devastacije turističkih resursa. Kolašin i dr.dio prema Petrovcu i druga naselja duž primorja). Postoji još jedan bitan faktor koji opredjeljuje dolazak ruskih turista u Crnu Goru. stanovništvo starije od 50 godina. na Tari). kanjon Nevidio. vožnja đipovima . vrlo je artikulisana tražnja mladih (populacija od 17 do 28 godina) za avanturističkim.polje. posebno prema toplim krajevima kakva je Crna Gora. kupci se vezuju za zemlju.

naprosto. tako da je vikend slobodan za odmor. Ovakva vrsta ponude se apsolutno uklapa u tendencije modernih 'nomada' ka 'turingu' i istraživačkom turizmu. kružna putovanja ili turizam dvaju centara. godine. koje pored kurativnih pruža i raznovrsne kozmetičke usluge. more planinski centri. Crna Gora je klimatski veoma dobro pozicionirana. Poznato je da se ovakvi skupovi obično održavaju krajem nedjelje. pruža izvanredne pogodnosti za 'turing'. a kombinaciju more -planina. održavanju kondicije i vitalnosti.tura Montenegro (turističkog. *Drugačiji životni stil. *S obzirom na potrebu stručnog usavršavanja i razmjene mišljenja. kao i destinacijsko povezivanje ponude od primorskog turizma. stručna usavršavanja ili. Conventions & Conngresses. konvencije i kongresi.'rock-climbing' po crnogorskim planinama (kao Durmitor. ne mogu ponuditi susjedne države. *Jedna od prednosti Crne Gore je visoka koncentracija atraktivnosti na veoma malom prostoru. koja je zadnjih godina počela intenzivno da se razvija. Razvoju ove vrste turizma znatno bi doprinjeli i niskobudžetni avio prevoznici. na sjeveru gotovo svako mjesto može da bude vazdušna banja. regrutuje novi segment populacije različitog starosnog doba koja želi da koristi blagodeti banja i 'wellness' centara. sa aspekta nižih troškova servisa za ovakvu vrstu turizma. kao što smo već rekli. MICE programi bi omogućili vremensku redistribuciju turističkog prometa. sajmovi i izložbe) . Organizovanje ovakvih skupova za poznate svjetske korporacije u velikoj mjeri jača brend same destinacije. Takođe. U sjevernoj Evropi poznato je banjsko lječilište Igalo. koja se u razvijenim zapadnim zemljama skupo naplaćuje. Prokletije i Orjen). kao i na sve izraženiju težnju poslodavaca da radi jačanja lojalnosti radne snage i njihove privrženosti korporativnom identitetu kompanije organizuju seminare. nagradni programi. pa učesnici često produžavaju boravak i priključuju im se članovi njihovih porodica ili prijatelji. trend ka produženju životnog vijeka. sa mogućnostima uključivanja u raznovrsne aktivnosti koje su na raspolaganju u pojedinim turističkim zonama. što uz unaprijeđenu saobraćajnu infrastrukturu. Ovaj segment je posebno interesantan za Crnu Goru. preko jezerskog do planinskog. planinarenje i penjanje . čiji je dolazak. što može biti kompartivna prednost Crne Gore. istraživačkog i sportskog karaktera). najavljen za početak 2008. Ovdje se misli na bazično usmjeravanje. Fairs & Exhibitions (sastanci. Incentives. odnosno omogućili da se turizam postepeno odvija tokom čitave godine. kao nagradno putovanje u neku zanimljivu zemlju. 'incentiv programe'. a na primorju i tokom zimskih mjeseci blagodeti pruža topla mediteranska klima. zasad postoji nekoliko savremeno opremljenih 'wellness' 42 MICE-Meetings. to se segmentu poslovnog turizma i MICE42 ubuduće u Crnoj Gori mora posvetiti posebna pažnja.

a i kapacitetom limitirani. u Tivatskom zalivu već je projektovana izgradnja prestižne marine za jahte i luksuznog turističkog kompleksa u zaleđu. *Promjena dinamike načina života i radnog angažovanja rađa novi segment populacije sa izraženom potrebom za učestalijim. Ovako definisana ponuda mogla bi da generiše značajne dodatne prihode u lučkim gradovima (Kotor. a Aman Resorts planira da na mjestu današnjeg hotela Kraljičina plaža u Miločeru izgradi luksuzni 'wellness' centar. kako su uslovi za vez. Crna Gora ima uslova za izgradnju golf terena kako na sjeveru zemlje. sa blagom mediteranskom klimom. kao i domaće. Takođe. Poznato je da je ova grupacija turista ekonomski veoma jaka. Zadnjih nekoliko godina u ljetnjim mjesecima veoma je prisutan trend 'kruzing-a'. Veliko interesovanje investitora iz inostranstva vlada za Buljaričko polje (pored Petrovca) i Mrčevo polje (pored Budve). Bar i Tivat). locirane uza samu obalu. 'event' turizam – posjeta . zemalja istočne Evrope. kao i gastronomski doživljaj Crne Gore u kulinarskim specijalitetima i dobrom piću. Za nautički turizam u Crnoj Gori postoje prirodni i zasad samo djelimično izgrađeni uslovi u primorskim lukama.'kruzerima'. s obzirom na relativnu blizinu izvora tražnje. suveniri koji će odražavati kulturne vrijednosti Crne Gore. S aspekta geografskog položaja. specijalne usluge 'tailor made'. 'elitni' sport je golf. Pored stranih. Slični projekti najavljeni su u Budvi i Baru. ove usluge sve više koristi i bolje stojeći sloj domaće klijentele. *Jedan od finansijski veoma interesantnih segmenata su nautičari. tako i na primorju. Crna Gora zbog blizine i prirodnih predispozicija obale ima izvanrednu šansu za razvoj ove vrste turizma. ali kraćim odmorima. posebno u Bokokotorskom zalivu. Bosne i Hercegovine). Budva. Budvi. Tivatskom zalivu i Baru. (kao Hotel Splendid u Bečićima i Hotel Bianca u Kolašinu). Nove državne granice kao i stvaranje malog. velikim brodovima . Crna Gora bi u perspektivi mogla računati na 'short brakere' sa domaćeg tržišta (usmjerene na primorje).centara. Ovo bi bila interesantna 'niša'. te realno postoji 'niša' na tržištu da se za ovaj segment turista bolje organizuje servisiranje na destinaciji u smislu obezbjeđenja kvalitetne vodičke službe. ali bogatog sloja ljudi dovele su u crnogorske luke i brojne jahte iz bivših YU-republika (prije svega Srbije. još uvijek neiskorištena u ovom dijelu Balkana. konfiguracijom terena i vegetacijom veoma pogodnom za ovu vrstu sporta preko čitave godine. što bi mogla da bude atraktivna ponuda za potrebe platežne klijentele zaintersovane za ovakvu vrstu odmora i rehabilitacije. zbog geografske konfiguracije terena. Naime. za šta Crna Gora ima i prirodne i tržišne šanse. bolje reći. *Još jedan segment turističke tražnje ili. Kao što smo već pomenuli. 'short brake' turama. zimovanje i održavanje pomorskih plovila u razvijenoj Evropi veoma skupi. kao i privatnim jahtama.

i Master plan do 2020. Međutim. Italije i Srbije. Ovi kapaciteti imaće ulogu kreatora nove prepoznatljivosti turizma Crne Gore. Tako se kao 'nosioci kvaliteta' prepoznaju upravo novoizgrađeni objekti. oslonićemo se na bazne pokazatelje i informacije iz industrijskog intervjua vođenog za glavni turistički proizvod-kupališni turizam. što bi trebalo da znači prosjek). Posmatraćemo proizvod koji realno može pokazati Porterov tržišni dijamant43. *KUPALIŠNI TURIZAM je bazični turistički proizvod Crne Gore (od 1980 do 44 2020). moguće kanale prodaje i cijenu. zvjezdici evropskog standarda. pred kojima. gdje svaki proizvod predstavlja zasebni lanac vrijednosti kroz koji dolazi do razmjene vrijednosti ili iskustva za novac. objektivno stoji rušenje i izgradnja novih kapaciteta. Međutim. njegov tržišni potencijal. planine. sa 4 i 5 zvjezdica. kako u Crnoj Gori ne postoji validna statistička evidencija o ovim elementima. Ovaj turistički proizvod nema sezonski karakter. 43 44 Porterov model dijamanta konkuretnosti.vezane za more. s naglaskom na ambijentalne vrijednosti i raznovrsne dodatne sadržaje. vikend turiste iz Albanije. 148 U skladu sa postojećim strategijama turizma (Strategija razvoja turizma do 2010. Realno je očekivati da će u skladu sa zahtjevima tražnje ovi kapaciteti dobijati na kvalitetu (ka 3.raznih događaja. kad je u pitanju strategija kvaliteta. savremeno dizajnirani. kad nađu investitora. prije svega. godine). . imajući u vidu potencijalne mogućnosti razvoja sadašnjih vrijednosti destinacije i još uvijek izražen trend tražnje praktično cijele Evrope. mora se reći da će to u početku biti kvalitet namijenjen velikim i masovnim tržištima. koji će kao argument imati adekvatnu cijenu. jezera. kao najznačajniji tržišni potencijal i u narednom periodu. Porter. a sličnu ponudu ima više zemalja Mediterana. kao i da nisu vođena istraživanja toga tipa. s dominantnim hotelskim smještajem. pretežno u organizaciji turoperatora. str. Master plan Crne Gore tretira kupališni turizam. KONKURENTNOST U ODNOSU NA TRŽIŠTA SA SLIČNOM PONUDOM Aspekt postizanja konkurentnosti u odnosu na slične destinacije najbolje se može posmatrati kroz benchmark analizu ključnih proizvoda. što je prihvatljivo opredjeljenje. Međutim. nije realno ulagati u trošne objekte.. koja se sve više razvija. s korišćenjem avio prevoza. Hercegovine. posebno imajući u vidu period intenzivnog investiranja koji je već krenuo i koji se u skoroj budućnosti predviđa u Crnoj Gori. teme posebnog interesovanja . 1990. izuzev južno-evropskih zemalja za destinacijama Sredozemlja. M.

koje je na nivou Montenegroturista.6%)49. 2006. . tu je Hrvatska u prednosti.4% : 81. Kada govorimo o kvalitetu samog proizvoda. ali s obzirom na to da Hrvatska raspolaže sa više od 14 puta većim ukupnim kapacitetima. pa zatim Češka Republika. (posebno značajno za segment porodica sa djecom). 2006. Hrvatska je u prednosti jer je bliža emitivnim tržištima zapadne i sjeverne Evrope i nalazi se na kopnenom putu prema Crnoj Gori. Sa aspekta tržišta tražnje. 48 MONSTAT. Međutim. s obzirom na to da je za to najbolje mjerilo satisfakcija potrošača. koji različito reaguju po različitim elementima turističkog proizvoda. kad su u pitanju tržišta srednje i istočne Evrope. jer se posljednjih godina pojavilo 'cvjetanje mora' s velikim brojem meduza u sjevernom Jadranu. razvojne pozicije i kvaliteta prirodnog potencijala kao baze ovog turističkog proizvoda. kao i da je rad morskih struja na jugu povoljniji.5% : 74. godini po ostvarenom broju turističkih noćenja Italija ne ulazi čak u prvih deset zemalja. u 2006. 2006. sljedeći su Slovenci i Austrijanci. a brojni su i novoizgrađeni. prometa i razvitka. MONSTAT. Kad su u pitanju smještajni kapaciteti. godine na ljestvici inostrane tražnje zauzimalo 3. obrada Ministarstvo mora. to su osnovni kapaciteti realno u prednosti u toj zemlji. prednjače Njemci i Italijani. turizma. te je više hotela restaurirano i promijenilo vlasništvo. koja se može smatrati direktnim konkurentom i sa aspekta tržišta.48 i nominalno je povoljniji od hrvatskih (18. posebno u zavisnosti sa kojeg tržišta dolaze. Internet stranica od jan. Stepen korišćenja osnovnih 45 46 Državni zavod za statistiku.Uporedićemo šanse kupališnog turizma Crne Gore sa Hrvatskom. 49 Državni zavod za statistiku. 47 Državni zavod za statistiku. Internet stranica od jan. i to u individualnom aranžmanu). kad je Crna Gora u pitanju. kao i bistrine i kvaliteta morske vode. Hrvatska broji 850. prometa i razvitka.45 Ono što bi sa stanovišta turizma Crne Gore bilo zanimljivo istražiti je odnos učešća italijanskog tržišta. 2006. Dok Crna Gora raspolaže sa 120. mjesto (s obzirom na to da su Italijani poznati kao turisti koji su pretežno zainteresovani za kupališni turizam i kocku.270 kreveta46 u svim vidovima smještaja. Struktura tražnje iz zapadne Evrope u Hrvatskoj je slična. Industrijski intervjui pokazuju da je po osnovnom resursu kupališnog turizma kvalitet plaža. vrlo je teško dati generalnu ocjenu. Međutim. nekada najvećeg preduzeća u turizmu.5%. tu je samo u blagoj prednosti za zemlje srednje Evrope.47 Odnos osnovnih i komplementarnih smještajnih kapaciteta u Crnoj Gori je 25. obrada Ministarstvo mora. 1987. jer je ranije ušla u proces privatizacije.000. 2006. Crna Gora u prednosti zbog većeg broja pjeskovitih i obrađenihšljunkovitih plaža. turizma.

što je izraženije na sjeveru zemlje nego na primorju. B.8%. Što se imidža destinacije tiče. (znatno više od onih u Crnoj Gori). očigledno jeste. stanovništvo i Crne Gore i Hrvatske posjeduje te manire. Međutim stoji činjenica da su brojni inostrani turisti individualci iz različitih zemalja sa kojima nije uspostavljena redovna ili čarter linija sa Crnom Gorom.51 S aspekta servisa. Latvije i drugih. HCZ. najvećim dijelom.3% na godišnjem nivou. jer je mnogo ranije preduzela niz marketinških aktivnosti na emitivnim tržištima Evrope i 50 51 Pirjavec.. U Crnoj Gori su sa mlađom populacijom ovi problemi gotovo prevaziđeni. za ovu vrstu turizma oni su uglavnom istovjetni i u Crnoj Gori i Hrvatskoj. imalo veoma visoke cijene. 2006. kao iz Francuske.5% ukupnog turističkog prometa. 52 U Crnoj Gori kategorija odmorišni alotmani i grupe u 2006. Takođe. Po mišljenju turističkih poslenika Hrvatske. kako cijena treba da prati kvalitet turističkog proizvoda. godini činila je 79. 2006).52 Za servis na destinaciji zadužene su domaće turističke agencije. međutim. sa dominantnim prisustvom organizovanog turističkog prometa putem turoperatora. Kad je u pitanju gostoprimstvo. može se reći da je Hrvatska u prednosti sa dugogodišnjim turističkim iskustvom. godine ostvareno 69. Hrvatska je takođe u prednosti. pretežno receptivnog tipa. srdačnost. zbog povoljnijih cijena. 130 MONSTAT.50 U Crnoj Gori je takođe prisutan visok stepen sezonalnosti i najveći promet se ostvari u ljetnjim mjesecima. zbog sveukupnog okruženja. (Poslovanje hotelijerstva u Hrvatskoj. . ove se stvari u novije vrijeme vrlo brzo uče i mijenjaju. koji je veoma značajan za formiranje kompletnog utiska o destinaciji. Međutim. (posebno dubrovačka regija). znanje stranih jezika kod starije radne snage u Hrvatskoj nešto je bolje s obzirom na ranije višegodišnje iskustvo u radu sa inostranim gostima. HCZ. a hrvatsko primorje je u sezoni 2005. kao i zbog mentalitetskih predrasuda Crnogoraca da nisu predodređeni na servilnost. Međutim. Što se tiče kanala prodaje. 1998. Estonije. str. Portugalije. s jedne strane. zbog visoke sezonalnosti u periodu od 4 ljetnja mjeseca realizuje se 80% ukupnog turističkog prometa. posrednici.6% ukupnog turističkog prometa (Poslovanje hotelijerstva u Crnoj Gori. u ljeto 2005. ljubaznost i spremnost na pomoć drugima.kapaciteta u Hrvatskoj je 10. koji su turisti mogli da dobiju za uloženi novac. a u Hrvatskoj 76. postavlja se pitanje da li je cijena bila adekvatna vrijednosti proizvoda. 2005). godine koristili dubrovački aerodrom Ćilipi. uzimali rent-a-car i dolazili u Crnu Goru na odmor. Španije. Tokom jula i avgusta 2006. 2005.

zatim ratnog i poratnog stanja.stekla prilično dobru poziciju na ljestvici 'novih' poželjnih mediteranskih zemalja.6% ostvarenih noćenja. Crna Gora je mnogo manja. S tog aspekta ima veće šanse da u kratkom periodu izgradi ono što je planirano i otkloni ono što predstavlja nedostatak. *Drugi proizvod. može se reći da je u Hrvatskoj trenutno izraženiji intenzitet turizma. . Kad se sve navedeno uzme u obzir. koji čini svega 9% ukupnih dolazaka turista. gotovo sedam puta veća po broju stanovnika i više od četrnaest puta ima više smještajnih kapaciteta u svim vidovima smještaja. Crna Gora bi morala da obezbijedi kroz diversifikaciju turističkog proizvoda na osnovu prednosti kojima raspolaže.53 Ovakva situacija je rezultat razvojnog usmjerenja na primorski turizam. 2006. U ovoj analizi govorimo samo o relativnim odnosima. pa tako i u kupališnom kao dominantnom. a ne o apsolutnim vrijednostima. uz ostvarenje održivog razvoja. I s druge strane. stoga fleksibilnija na eventualne promjene na tržištu i lakše iznalaženje alternativnih rješenja. Ocjenjuje se da država posvećuje relativno malo pažnje značajnim potencijalima koje nosi diversifikacija i proširenje turističkog proizvoda putem pažljivog razvoja resursa 53 MONSTAT. smještajnih kapaciteta i kapaciteta razvoja u turizmu generalno. odnosno 3. tako i tržišta. ona je u prednosti. stoji ocjena da. karakterističan za sjeverni dio Crne Gore. imajući u vidu negativnu globalnu medijsku kampanju koja je pratila nekadašnju državu Srbija i Crna Gora za vrijeme raspada bivše Jugoslavije. stoga Crnoj Gori ne može biti cilj postizanje kvantitativnih rezultata Hrvatske. Kvalitet više u odnosu na turistički snažniju Hrvatsku. učešću. to joj pruža šansu i za lakše održavanje 'zdrave kondicije' novoizgrađenih objekata i lakše dodavanje vrijednosti na bazične standarde u vidu neobičnih iskustava. s obzirom na to da je Hrvatska triput veća po površini. U tom smislu za malu Crnu Goru cilj treba da bude: realizovanje turističkog prometa adekvatno optimalnom angažovanju turističkih potencijala. mogućnosti Crne Gore da primi turiste nisu ni izbliza iscrpljene. PLANINSKI je TURIZAM. Takođe. Za to je neophodno ispuniti pretpostavke navedene u analizama tržišnih potencijala Crne Gore u IV dijelu u tački 1. kao i dominantne sklonosti izvora turističke tražnje prema kupališnom i ljetnjem odmoru. Nadalje. Isto tako. kako sa aspekta proizvoda. Stoga se može ocijeniti da u kupališnom turizmu postoje realne šanse Crne Gore da se ostvari konkurentna prednost u odnosu na Hrvatsko primorje. iznenađenja i emocionalne dodatne koristi. u poređenju sa Hrvatskom.

lanac vrijednosti planinskog turizma Crne Gore mogao bi turistima da ponudi zdravlje i dobro raspoloženje. 55 Uključujući 'Strateški okvir za razvoj održivog turizma u sjevernom i centralnom dijelu Crne Gore. Naime. potrebno je razviti konkretne planove. radi povezivanja sa svojim budućim luksuznim kapacitetima u zoni Svetog Stefana. trenutno. kao i dijela Makedonije. istorijom i kulturom. Kopaonika i Zlatibora u Srbiji i Brezovice na Kosovu. Planinski turizam u Crnoj Gori može računati na domaću tražnju i tražnju iz dijela bivših jugoslovenskih republika (Srbije. programe i stimulanse i implementirati ih kako bi se privukle investicije i ostvario razvoj neprimorskog turizma. Strategija za razvoj Bjelasice. mišljenja smo da će tražnju. ono što čini konkurentsku prednost planinskog turizma Crne Gore je: • 54 velika koncentracija visokih planina na malom prostoru. kancelarije UNDP-a. sa aspekta razvijenosti. BIH i Kosova).54 Međutim. Postoji nekoliko inicijativa za pripremu strategije razvoja održivog turizma u sjevernom i centralnom dijelu zemlje. Sa aspekta raspoložiih prirodnih resursa. posebno Velike Britanije.55 moglo bi se zaključiti da crnogorskim planinskim centrima postoji potencijalno jaka konkurencija od strane četiri inostrana centra: Jahorine u BIH.u unutrašnjosti zemlje. u prvo vrijeme. Međunarodni Institut za turizam Slovenije. Što se tiče ostalih inostranih tržišta. Francuske i Holandije. strateški okvir za održivi razvoj turizma u sjevernom i centralnom dijelu Crne Gore još uvijek nema urađenu analizu ekonomskog uticaja. Prema studiji Međunarodnog instituta za turizam Slovenije. 2005. investicije u turizam u unutrašnjosti zasad su uglavnom ograničene na nekoliko malih pilot-projekata koje finansiraju donatori. Regionalni plan za planinske regione. str. uživanje u adrenalinskim sportskim aktivnostima i gostoprimstvu stanovništva sa bogatom tradicijom. Austrijska kancelarija za tehničku saradnju. treba očekivati i turiste iz zapadnoevropskih zemalja. djelimično opredjeljivati i budući vlasnici planinskih centara. Izuzev investicija u Kolašinu. 104 . najveću konkurenciju predstavlja Kopaonik. Slovenije. ukoliko se obezbijede visokokvalitetni turistički kapaciteti i usluga. posebno u konceptu spajanja odmora more-planina. Zatim. Ipak. Kako u kapitalu planinskog centra u Kolašinu učešće ima i ruski kapital. Takođe. Akcenat bi trebalo staviti na unapređenje turističke ponude i oživljavanje zimskog turizma. otkrivanje autentičnih i iznenađujućih prirodnih ljepota. Program razvoja planinskog turizma u Crnoj Gori. interesovanje za izgradnju ekskluzivnog planinskog resorta pokazuje i Aman. uz posvećivanje dužne pažnje ekološkoj održivosti i ekspanziji ekonomskih šansi za lokalne zajednice. koju je potrebno izvršiti u što kraćem roku. za očekivanje je da će ovaj centar u buduće biti interesantan i za ovo tržište. Inostrani gosti bili bi upućeni na aerodrom u Podgorici. Prema navedenoj studiji.

među kojima se izdvajaju Kotor i Perast. predstavljaju neprocjenivo kulturno 56 57 Milisavljević. već da fokus treba staviti na postojeće 'niše'. na modelu turističke privrede Crne Gore. M. M. i veliki broj spomenika i sakralnih objekata iz tri kulture. tako da je sve manje strategijskih pozicija koje se lako brane od agresivnih konkurenata. Takođe. nudeći tržištu sopstvene specifične vrijednosti. kao i u autohtonoj kulturi i gastronomskoj ponudi ovoga kraja. za koje se slobodno može reći da je njihova valorizacija tek u naznakama. Tu su i stari gradovi na primorju. gotovo ne koriste u turističke svrhe. PRIRODNE I KULTURNE VRIJEDNOSTI Nesporni su potencijali za razvoj turizma Crne Gore su očuvane prirodne i kulturne vrijednosti četiri nacionalna parka. kulturnoistorijsko središte rezidencionog karaktera. bogata vegetacija na velikoj nadmorskoj visini. Erozija konkurentske prednosti bitna je karakteristika savremenog svjetskog tržišta. dok Porter 57 sugeriše svojoj poznati model klastera u okviru konkurentne nacionalne privrede upravo radi jačanja pozicija prema konkurenciji druge nacionalne privrede. Trend ka ekoturizmu pruža odlično tržište za plasman individualnog doživljaja svakog posjetioca. Cetinje. treba imati u vidu. O tome ćemo. atraktivnost u svim godišnjim dobima. blizina mediteranskog mora. mislimo da planinski turizam Crne Gore svoje mjesto na tržištu treba da traži stvarajući jedinstvenu dodatnu vrijednost izraženu kroz autentičnost nacionalnih parkova. on predlaže stvaranje koalicija ili alijansi između preduzeća iz različitih zemalja. Imajući u vidu ozbiljnu konkurenciju u bližem okruženju. 1990. nego i održati trajnu konkurentsku prednost. 2004. kako kaže Milisavljević 56. 149 .. kao Stari Bar.. Biogradske gore sa jezerom. Kao način jačanja konkurentske pozicije. Ne samo cijena i kvalitet već i neke bitne tehnološke inovacije konkurenti brzo imitiraju.. str. potencijalnu tražnju i prednosti koje nudi ovaj turistički proizvod. 219 Porter. da je u savremenoj privredi teško ne samo stvoriti. slovenske. Pri tom. govoriti u sljedećoj tački. venecijanske i islamske. str. posebno rijeke Tare i jedine prašume u Evropi. mislimo da se ne treba zanositi idejama o mogućnosti pariranja zimskim centrima u Alpima. dok se brojna stara jezgra.• • • • brzina prelaza iz dolina u planinske vrhove.

radi usmjeravanja inostranog kapitala prema turističkoj privredi. ali i trenutno skromne mogućnosti ljudskih resursa koji bi trebalo da 'dodaju vrijednost tim atrakcijama. ali i investitore u smislu nastajanja uslova za stabilizaciju i sigurnost ulaganja. tačka 1) LJUDSKI RESURSI Ljudski resursi Crne Gore predstavljaju značajni potencijal za razvoj turizma. Njihova dosadašnja aktivnost bila je usmjerena na mala i srednja preduzeća. sadašnja situacija odražava nedostatak internacionalno kvalifikovanih hotelskih i turističkih menadžera i drugih ključnih zanimanja. što je uslovilo i stvaranje većinski pozitivnog stava. te su stoga za-sad skromni rezultati kad je u pitanju kontinentalni dio zemlje. od kojih se očekuje da će se vratiti ako se steknu navedeni razvojni uslovi. tematskih parkova. godine.nasljeđe i inspiraciju za razvoj raznovrsnih turističkih i kulturnih manifestacija koje u osnovi nose ambijentalne vrijednosti originalnog prostora. koji je pripremio Master plan – Strategiju razvoja turizma do 2020. 42 . je kreiranje pozitivnog odnosa stanovništva prema turizmu kao privrednoj grani. (O prirodnim i kulturnim vrijednostima vidjeti više u dijelu IV. zabave. ali i na neka u sjevernom i centralnom dijelu Crne Gore. str. Po njima Crna Gora ima prihvatljiv kvalitet prirodnih i kulturnih atrakcija. Ono što je važno da bi turizam postao 'narodni pokret'. postepeni ulazak u međunarodne organizacije relaksirao je dugogodišnju napetu političku situaciju. Pokretanje investicionog ciklusa u turizmu znatno je uticalo na povećanje informisanosti stanovništva o turizmu kao izvoru blagostanja. veoma respektabilne zemlje sa aspekta donacija. Strateški okvir za razvoj održivog turizma Crne Gore. zatim DEG-ov tim.58 IZRAŽENA VOLJA KA PROSPERITETU Rješenje državnog statusa. već i u razumijevanju kultura i mjerila vrijednosti razvijenih društava. Takođe. osjeća se i potreba za većim brojem kadrova u novim zanimanjima u turizmu. Međutim. Njihov značaj ne ogleda se samo u stečenim inovativnim znanjima. manifestacija. kao animacije. Prenošenje kapitala turističkih preduzeća na društvene fondove. Značajan kadrovski potencijal za razvoj turizma su mladi kadrovi školovani u inostranstvu. 58 UNDP. Od međunarodnih organizacija najpoznatija je GTZ. U tom pravcu idu i projekti međunarodnih organizacija na podizanju kapaciteta zaposlenih u javnom i privatnom sektoru u turizmu. uglavnom na primorju. djelimično zbog toga što dolazi iz Njemačke.

ulažu u oblast hotelijerstva kroz proces transformacije preduzeća. 2006. sa aspekta investitora. kao Hilton. kuća. poznatih svjetskih kompanija iz oblasti komunikacija ( kao što je njemački T-com. Dolazak inostranih banaka. Prisutni su i oblici franšizinga u hotelijerstvu (primjer je Best Western . moderno renoviran. postajući tako delimični ili vlasnici u cijelosti. domaća finansijski sposobna preduzeća. Interesovanje velikih hotelskih lanaca. veoma je izražen promet privatnih nekretnina. godine) snažno je pokrenuo zamajac investicija.59 Kao rezultat naglog porasta tražnje. stanova i zemljišta za gradnju sa strancima. plažni objekti. tako da se razvijaju brendovi mlijeka i mliječnih prerađevina domaćih proizvođača. To je stavilo u red zemalja najintenzivnijeg investiranja u Evropi. Mariot i drugih. otvoren 2006. Master plan predviđa da bi osnovni kapaciteti do 2020. što bi Crnu Goru učinilo konkurentnom na tržištu. godine u Podgorici). a crnogorski pršut je odavno postao brend i nezamjenljivi dio ponude na trpezi 59 MIPA. . cijene zemljišta i nekretnina vrtoglavo su porasle u zadnjih nekoliko mjeseci. Takođe.000. KOMPLEMENTARNE DJELATNOSTI Crna Gora ima veliki potencijal i u komplementarnim djelatnostima. s izraženim ambijentalnim vrijednostima toga kraja i 'wellness' sadržajima Hotel Bianca (sa 5 zvjezdica). kao što su brojni ugostiteljski objekti. što bi činilo 35% ukupnih kapaciteta. 2005. u Kolašinu. Kvalitativno se predviđa prosječan standard od 3 do 4 zvjezdice. Stočarstvo je takođe u novije vrijeme počelo da se zanavlja i razvija korišćenjem moderne tehnologije.Premijer. diskoteke. Poljoprivreda. Agencija za promociju investicija Crne Gore. proizvodnja hrane na ekološki zdravim osnovama u zaleđu primorskih gradova znatno bi doprinijela obezbjeđenju svježe. U ekonomski iscrpljenoj zemlji sama spoznaja mogućnosti da se kvalitetnije živi dovela je do formiranja znatno povoljnijih cijena zemljišta i nekretnina u odnosu na konkurentne zemlje. Postoji veoma dobro razrađena tehnologija sušenja mesa. a za očekivanje je da će se trend nastaviti dok to tržište bude dozvoljavalo. Na sjeveru Crne Gore. za ulaganja u oblast turizma veoma je značajno. manji porodični hoteli i sl. Takođe. domaće hrane po konkurentnim cijenama.takođe je ubrzalo ovaj proces. godine pušten je u rad privatizovan. godine trebalo da dostignu cifru od 100. 2006. kompanija za osiguranje. Oblast svih vrsta usluga predstavlja značajan potencijal kao nadopuna servisa na destinaciji. Ulaže se i u druge prateće sadržaje. moteli.

zatim piva poznatog brenda 'Nikšičko pivo'. . te se stoga mora obezbijediti stalni monitoring razvoja kako ne bi došlo do društvene i ekološke štete. godine. godine. Dva nova poreza koja su u planu treba da pomognu rješavanju određenih izazova u turizmu. U januaru 2007. godine uvedena je jedinstvena stopa poreza na dohodak fizičkih lica od 15%. što je pad sa 12% od prije par godina. MJERE DRŽAVNE POLITIKE Mjere državne politike takođe predstavljaju bitnu kariku u realizaciji turističkog lanca vrijednosti. nesigurnost u vezi sa vlasništvom nad zemljom i propisima o zakupu zemljišta. 2009. Maslinarstvu se u posljednjoj dekadi posvećuje velika pažnja. Porez na sekundarne stambene jedinice u Crnoj Gori se vidi kao način povraćaja dijela prihoda koji se gube na sivom tržištu usljed neplaćanja boravišne takse. trenutno su u toku. a po malim proizvodnjama u primorju se proizvodi veoma kvalitetno maslinovo ulje. Međutim. odgovarajuće bankarske i finansijske usluge. pogotovo na putevima na primorju. smanjuje učinak. koja je uvedena 2003. u stvari. smanjena je 2006. Razmatra se uvođenje ekološkog poreza na puteve u ljetnjem špicu sezone da bi se smanjio saobraćaj. Sve ovo predstavlja značajan potencijal za intenzivniji razvoj turizma.svakog ugostiteljskog objekta zajedno sa poznatim njeguškim sirom. relaksirajuće oporezivanje. posebno sa aspekta stvaranja okruženja pogodnog za poslovanje. Crna Gora ima odličnu vinovu lozu za proizvodnju vina od autohtonih sorti vranca i krtošije. po saznanju da ne doprinosi konkurentnosti i da. Mediteranska klima omogućava uzgajanje agruma i južnog voća duž čitavog primorja. PDV sada iznosi samo 7% za sektor putovanja i turizma: stopa od 17% PDVa na cijene hotelskih usluga. krediti za razvoj turizma su dostupni po stopi od 6 do 7%. i na 9% 2012. godine. U Crnoj Gori odavno postoji saglasnost da su priroda. Sprovođenje određenih mjera koje treba da eliminišu nekoherentnost u planiranju. što je jedan od najvažnijih uslova za osiguranje koncepta održivosti turizma na duži rok. U planu je da se ova stopa dalje smanjuje: na 12%. zaštićenog geografskog porijekla. velike rezerve vode za piće i mineralne vode. Među mjerama 'pametnog' oporezivanja nalazi se i snižavanje stope na dobit pravnih lica na 9%. Iako je osnovna bankarska stopa 9%. što je najniža stopa u regionu. rast turizma ne smije ići na štetu kvaliteta života i životne sredine. a novčana sredstva prikupljena na ovaj način trebalo bi da se ulože u razvoj infrastrukture. kultura i ljudi osnovni faktori očuvanja vrijednosti. godine.

World Economic Forum. Konkurentnost složenih proizvoda opada. jer se odnosi na period zajedničke države) nalazila na 87. a stepen povjerenja između privatnog i javnog sektora nizak. Chiesa. dodatni razlozi za iniciranje klasterskog modela u turističkom regionalnom razvoju. kao i njihova socijalna kohezija. od velikog je značaja za razvoj konkurentnosti i smanjenja nezaposlenosti. 2007. 'top down' 60 61 Blanke. to su.. Prema Studiji o konkurentnosti60 Svjetskog ekonomskog foruma. 8 . T. a ujedno i osnovna privredna grana razvoja u Crnoj Gori sa prognoziranim učešćem od 20. str. Ono što bi se ekonomskoj vlasti u Crnoj Gori moglo sugerisati i ujedno dati kao odgovor na pitanje. među 125 zemalja Crna Gora se 2006. Formiranje novih klastera na području Crne Gore Osnovni razlog zbog kojeg bi Crna Gora trebalo da se odluči za primjenu modela klastera je niska konkurentnost sadašnje ekonomije. sljedeće je: • • • • • • Privatizacijom je došlo do gubitka velikih preduzeća. Kako je u Crnoj Gori problem nezaposlenosti još uvijek jedan od osnovnih ekonomskih problema. godini. Izvozne stope su niske. djelimično i Bosne i Hercegovine govore o tendenciji klasterizacije privrede po različitim modelima razvijenih evropskih zemalja. jača povjerenje učesnika klastera. realno je da bi klasterizaciju trebalo provesti prije u ovoj nego u nekoj drugoj grani. kao i njihovu socijalnu odgovornost. s obzirom na to da je rast konkurentnosti pretpostavka ukupnog privrednog razvoja i zapošljavanja. godine (zajedno sa Srbijom. Najčešće su u primjeni.1.7% u bruto društvenom proizvodu61 u 2007. a uz to se radi o malom tržištu. Ovi upozoravajući podaci dodatno traže ispitivanje fenomena konkurentnosti kod nas. str. zašto klasteri u Crnoj Gori. Slovenije.. vidjeli smo u II dijelu. Koncept regionalnih klastera. Iskustva zemalja iz okruženja. a od ex-YU republika jedino je Bosna i Hercegovina (89) zauzela lošije mjesto. Odsustvo velikih 'greenfield' investicija je vidno. u današnje vrijeme globalizacije. 2007. kao što smo ranije rekli. Mala i srednja preduzeća nisu spremna za borbu na globalnom tržištu.4. Još uvijek su nerestrukturirana državna preduzeća. 17 WTTC. sa posebno izraženim regionalnim razlikama jug-sjever. J. mjestu. Kako je turizam veoma dinamičan sektor. Tako su Crna Gora i Srbija rangirane daleko lošije od Slovenije (33) i Hrvatske (51). kao Hrvatske.

Stjenovita obala (Tivat. organizovanja. Cetinje sa okolinom. Austrijska agencija za razvoj i sl. sa definisanjem diferenciranih tematskih sadržaja koje bi oni mogli da ponude (kao kulturno blago Crne Gore. Tara/Morača. Orjena i slično. realizovao prvu fazu projekta rezervacija putem interneta. davanja benefita kroz razne mjere kreditne i fiskalne politike na lokalnom i nacionalnom nivou.). Uvidom u raspoloživa strateška dokumenta iz oblasti turizma Crne Gore. 5.. eko-ture i slično). UNDP. Bar). 2001. Skadarsko jezero). . godine. kao i pojedinačnih inicijativa preduzetnika i raznih asocijacija..62 vidi se da se: prvo. kao i područje Prokletija. Ulcinj sa Velikom plažom i Valdanosom. 3. treće. neophodno je da se o ovom pitanju postigne konsenzus na državnom nivou. Tako je Razvojno kulturno-informacioni centar Most. (Lovćen i Kotor). 2004. 2001. govore mnogi primjeri institucionalnog karaktera. 2005.. Ovaj sajt ima 62 Strategija razvoja turizma Crne Gore do 2010. Zaleđe (Durmitor. CHF. koje u njima jednostavno prepoznaje razvojnu šansu. koje su. nailazi na razumijevanje među lokalnim stanovništvom posebno centralnog i sjevernog dijela zemlje. npr. izgradnje svih vidova infrastrukture. Sljedeća faza trebalo bi da bude donošenje odluke o identifikaciji potencijalnih klastera. i Strateški okvir za razvoj održivog turizma u centralnoj i sjevernoj Crnoj Gori. kao i niza drugih stimulacija za podsticanje regionalnog razvoja. da se neke oblasti uopšte ne obuhvataju (kao što se u Master planu ne pominje oblast Bjelasice sa NP Biogradska gora.i 'bottom-up' modeli. privlačenja investicija. drugo. 63 Master plan obuhvata 5 cjelina: 1. Sutomore. 4. Iz ovoga se da zaključiti da je neophodno usaglasiti važeća strateška dokumenta kako bi mogla da budu osnov za buduću identifikaciju oblasti klastera. koji seosko područje Durmitora čine globalno dostupnim. Ideja klasterizacije koju su u Crnu Goru softverski donijele donatorske agencije tipa UNDP. kao i predlaganje institucionalnih rješenja sa aspekta njihovog upravljanja. i Program razvoja planinskog turizma u Crnoj Gori. posebno sa aspekta mogućnosti regulisanja. Kotor. NP Durmitor i NP Skadarsko jezero u jednu cijelinu u Master planu63 i sl. Perast). Boka Kotorska (Herceg Novi. 2005.19 64 Program razvoja planinskog turizma u Crnoj Gori. četvrto. Da inicijative za stvaranje konkurentnijeg i inovativnijeg poslovnog okruženja u turizmu i privredi Crne Gore postoje. 2. uz podršku CHF-a i USAID-a. klasterski model ne predlaže. ali bez obzira na to koji je od ovih sistema bazni. Budva. 1996. Master plan Crne Gore do 2020. da su u nekim dokumentima pojedina područja povezana u neprirodne i poslovno nerealne cijeline sa aspekta njihovog mogućeg koherentnog upošljavanja kroz regionalne operativne planove (npr. vezivanje dva nacionalna parka. kruzing. splavarenje. razrađene u drugim dokumentima 64). str. Rezime. da ova dokumenta nemaju konsenzus o pitanju definisanja oblasnih područja. godine.

godinu. Projekat pružanja kreditne linije Agencije za MSP (u oblasti mesne industrije. obnovu stočnog fonda i proizvodnju ekološki zdrave hrane. u stvari. 'mailing' listu i slično. hotela i seoskih domaćinstva sa područja opština Žabljak. date u njihovom posljednjem kvartalnom izvještaju za 2006. Prvi zajednički nastup ovakve vrste kreirao bi svijest o sopstvenim potencijalima jer bi. u donošenju i implementaciji zakonske regulative koju nalažu evropske institucije. uvođenje novih tehnologija. turizma i prerade drveta). fondova i Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća. kao i u prezentacionoj ulozi Ministarstva turizma i zaštite životne sredine i Turističke organizacije. Programi sa GTZ (Njemačko društvo za tehničku pomoć). Program sa CIM-om (Centrom za međunarodnu migraciju i razvoj). smatraju u CBCG. Dio novca dobijenog prilivom stranog kapitala od privatizacije i direktnih investicija trebalo bi usmjeriti za dalju izgradnju infrastrukture. što bi mogao da bude zametak ideje o partnerskom organizovanju i nastupu. S obzirom na to da su decembra 2006. preporučuje se da država podstiče razvoj poljoprivrede kroz dugoročne kredite sa kamatnom stopom povoljnijom od tržišne za nabavku mehanizacije. dalje. Međutim. kao i obezbijediti isto i na lokalnom nivou koordinacijom aktivnosti državnih i opštinskih organa. vremenskoj prognozi. godine završeni pregovori o stabilizaciji i pridruživanju Crne Gore Evropskoj uniji. bila kupovina tržišta. Pored toga. Oni. povećanje produktivnosti i rješavanje problema nedostatka kvalitetnih menadžera u izvoznim sektorima. kad je u pitanju podrška centralne vlasti. smatraju da treba unaprijediti postinvesticione usluge radi podrške stranim investitorima. Predlaže se i formiranje udruženja izvoznika. može se reći da se ona uglavnom sastoji u prihvatanju donatorskih programa66 i pomoći u realizaciji namjenskih investicija preko odgovarajućih preduzeća. a ne stvaranje izvoznog proizvoda za Crnu Goru. Na fonu podrške klasterskog razvoja su i preporuke Centralne banke Crne Gore. koji bi trebalo da bude parafiran kad crnogorska vlada ispuni preuzete obaveze u 65 66 Izvještaj CBCG za zadnji kvartal 2006. bez dubljeg zalaženja u postavke strategijskog razvoja i iznalaženje strateških partnera za ovakave projekte. opreme.ambiciju da u okviru jednog portala objedini ponudu privatnih pansiona. Šavnik i Plužine. koje bi obezbijedilo zajednički nastup na stranim tržištima. uslugama. . Naime.65 a tiču se ocjena dosadašnjih ulaganja i preporuka za budućnost. stimulisati ih na nova ulaganja i proširenje poslovne aktivnosti. godine Program NTO sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (TAM). analitičari iz monetarne vlasti ocjenjuju da je cilj dosadašnjih stranih investicija. ovaj web pružao i informacije o destinacijama. To bi supstituisalo uvoz i povećalo izvoz. izgradnju infrastrukturnih objekata. pored 'online' rezervacija smještaja.

u iniciranju ideje klastera u turizmu Crne Gore neophodno je povesti računa i o sljedećem: Umjesto ubrzanog razvoja. lokalnu i centralnu vlast. mobilišu oko jedinstvenih ciljeva i interesa sa širom zajednicom. koja uključuje obrazovne institucije.Činjenica da država ima uticaja na privrednu strukturu u procesu privatizacije. Kipar).oblastima carina i konkurencije. Pored navedenih faktora. razvojem troše. ne bi smjela da dozvoli takvu grešku. jer se resursi. unutar klastera. konkurentnih i . kreatorima glavnih turističkih usluga. radi zajedničkog angažovanja na kreiranju inovativnih. Turska. motiv učesnika u klasterskoj zajednici je da svaki od njih osjeti prije svega ekonomske benefite. Crna Gora. mislimo da će u kratkom protoku vremena dalji razvoj a i preuzete obaveze prema EU nametati rješenja vezano za regionalni razvoj. posebno prirodni. prema konceptu održivosti. barem ne na teritoriji koja tek treba da doživi ekonomski i turistički prosperitet. buduće DMO-e (organizacije za destinacijski menadžment). . nužno je uključiti i turoperatore kroz partnerske odnose sa lokalnom vlašću. postizanje konkurentnosti zavisi od artikulisanih potreba preduzetnika da se. Iskustva mnogih zemalja koje su koristile strategije ubrzanog razvoja već srednjoročno su se pokazala lošim rješenjima (Španija. istraživače konsultante. kao i svake druge. po završetku tog procesa ne obavezuje je na razvoj dalje konkurentnosti. . Treba imati u vidu da očuvanje atrakcija ili bogatstava određene destinacije zavisi od obima koristi koje činioci uključeni u turizam imaju od očuvanja tih bogatstava. npr. kao i sa 'incoming agentima'. Stoga. principalima.kulturološke i ekološke prirode. akcenat treba staviti na održivi razvoj. krhosti resursa i zavisnosti ekosistema. najčešće kao 'klaster-lideri'. zajednica u širem smislu i potencijalni posjetioci. razvojnim institucijama na destinaciji. direktne koristi treba da imaju i turistički preduzetnici.Kako se organizatori putovanja prepoznaju kao ključni faktori u repozicioniranju crnogorskog turizma na evropsko tržište. To znači da. socijalno. već se ta odgovornost transferiše na privatne aktere na samoj destinaciji. Konačno. sa aspekta svoje veličine.

ustanovi Nacionalni park Prokletije. obuhvatao bi tri klastera: • • • klaster Boke Kotorske. Sjeverni region bio bi sa tri klastera: Ovakvu geografsku organizovanost treba shvatiti kao okvirnu. oblasti. Centralni region bi se sastojao od dva klastera: • • • • • Cetinje sa NP Lovćen. došli smo do zaključka da model klastera pruža višestruke razvojne mogućnosti sa ekonomskog stanovišta. Podgorica sa NP Skadarsko jezero. uz mogućnost organizovanja tematskih klastera. centralnog i sjevernog. klaster Budve. Kolašin sa NP Biogradska Gora .- izvozno orijentisanih programa. .. tu ulogu moraju da preuzmu lokalne i državne vlasti kao katalizatori razvoja i svojevrsni preduzetnici u inicijalnoj fazi. aspekta formiranja civilnog društva i održivog razvoja. 67 U planu je da se u drugoj polovini 2007. Žabljak sa NP Durmitor. Zanemarujući postojeće administrativno-upravne granice. koristeći 'cross selling' tehniku ( klaster može da pređe granice. nisku tehnološku opremljenost i neadekvatno menadžersko obrazovanje. vidjeti u WTTC za 2007. Prokletije sa Turjakom i Plavskim jezerom i budućim NP Prokletije67. Klasterski razvoj podrazumijeva visoko izraženu potrebu za investiranjem. S obzirom na još uvijek nizak stepen ekonomskog razvoja. slobodni smo predložiti moguću strukturu turističke klasterizacije Crne Gore u okviru tri šira regiona: primorskog. npr. NTO ima zadatak da se bavi pozicioniranjem i brendiranjem Crne Gore kao turističke destinacije. Klasterski model može biti od posebne koristi za pozicioniranje regionalnih i tematskih brendova u Crnoj Gori. klaster Bara i Ulcinja. posebno u razvojnoj fazi. Istražujući ovu oblast. država). što je veoma značajno za buduću diferenciranost pojedinih oblasti koje su sada potpuno nepoznate. koristeći racionalna uporišta za potencijalni turistički razvoj pojedinih oblasti. Primorski region. te stoga smatramo da bi njihovo organizovanje u Crnoj Gori bio razuman potez.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->