P. 1
Odrzavanje PC Racunara Sa Sadrzajem 1

Odrzavanje PC Racunara Sa Sadrzajem 1

|Views: 2,675|Likes:
Published by Danijela Ivanovic

More info:

Published by: Danijela Ivanovic on Sep 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/01/2013

pdf

text

original

Specijalistički kurs : SERVISER PC RAČUNARA

ODRŽAVANJE RAČUNARSKIH SISTEMA

Autor : Zoran Pakledinac, dipl.ing

SADRŽAJ :
1. UOPŠTENO O ODRŽAVANJU......................................................................................................4 2. PREVENTIVNO ODRŽAVANJE...................................................................................................7 2.1. Snižavanje radne temperature....................................................................................................7 2.1.1. Hlađenje računara pomoću hladnjaka i ventilatora.............................................................8 2.1.2. Toplotni senzori i njihovo prećenje...................................................................................10 2.1.3. Termički šok i uključivanje računara................................................................................11 2.2. Čišćenje računara.....................................................................................................................12 2.3. Zaštita od nepravilnosti u napajanju.........................................................................................15 2.4. Štetan uticaj megnetnih polja i statički elektricitet..................................................................17 2.5. Zaštita i backup podataka.........................................................................................................19 2.5.1. Uređaji i mediji za backup ................................................................................................19 2.5.2. Planiranje i organizovanje backupa...................................................................................21 2.6. Preventivno održavanje čvrstog diska......................................................................................22 3. KOREKTIVNO ODRŽAVANJE..................................................................................................24 3.1. Dijagnostika problema i kvarova.............................................................................................24 3.1.1. POST procedura................................................................................................................25 3.1.2. Dijagnostički softver Windows-a .....................................................................................28 3.1.3. Dijagnostički hardver (uređaji).........................................................................................30 3.2. Alat za održavanje....................................................................................................................32 3.3. Mere opreza..............................................................................................................................33 4. PROCEDURA SKLAPANJA I RASKLAPANJA RAČUNARA..................................................34 4.1. Zamena komponenti računara..................................................................................................36 4.1.1. Zamena procesora..............................................................................................................36 4.1.2. Instalacija diskova.............................................................................................................38 4.1.3. Instalacija kartica...............................................................................................................40 4.2. Mere opreza..............................................................................................................................42 4.3. Dokumentacija..........................................................................................................................43 5. HARD DISK : Održavanje i otklanjanje problema.........................................................................44 5.1. Zaštita hard diska......................................................................................................................44 5.2. Zaštita podataka........................................................................................................................44 5.2.1. Izrada rezervnih kopija sistemskih datoteka.....................................................................44 5.2.2. Izrada rezervnih kopija korisničkih podataka...................................................................45 5.2.3. Pripremanje hitnog podizanja sistema u Windowsu 9x....................................................45 5.2.4. Pripremanje i hitno podizanje sistema u verzijama Windowsa zasnovanim na NT.........46 5.3. Oživljavanje neispravnih diskova ...........................................................................................47 5.4. Program FDISK........................................................................................................................48 5.5. Formatiranje diska....................................................................................................................54 5.5.1. Komanda FORMAT..........................................................................................................54 5.5.2. Formatiranje iz okvira za dijalog My Computer...............................................................54 5.5.3. Podela diska i formatiranje tokom instalacije Windowsa.................................................55 5.5.4. Podela na particije i formatiranje alatkom Disk Management..........................................56 6. SOFTVERRSKA REŠENJA ZA UPRAVLJANJE HARDVEROM.............................................58 6.1. Tehnologija Plug and Play.......................................................................................................58 6.2. Instaliranje novog hardvera u Windowsu................................................................................58 6.2.1. Potpisani upravljački programi.........................................................................................59 2

6.2.2. Instalacija i ažuriranje upravljačkog programa.................................................................60 6.2.3. Rešavanje problema sa uređajima pomoću Device Managera..........................................63 6.2.4. Ručna promena resursa koji se dodeljuju uređaju.............................................................63 6.2.5. Uklanjanje upravljačkog programa...................................................................................65 6.2.6. Onemogućavanje rada uređaja :........................................................................................65 7. NAJČEŠĆI PROBLEMI U RADU RAČUNARA I NJIHOVA REŠENJA...................................66 7.1. Računar neće da počne sa radom.............................................................................................66 7.2. Računar se zamrzava................................................................................................................66 7.3. Problemi sa hard diskom..........................................................................................................67 7.4. Nov hardver ne radi ili kvari postojeći sistem..........................................................................67 8. SKENER : Održavanje i otklanjanje kvarova.................................................................................68 9. LASERSKI ŠTAMPAČ : Održavanje i otklanjanje kvarova..........................................................70

3

lampe i dr. kabel testeri. To se odnosi na sve predviđene postupke održavanja. Pošto računare čini njihov hardver i softver. periferije) ♦ preventivne periodične opravke Tehnologija održavanja zavisi od osobina sistema koji se održava. koji zajedničkim dejstvom obezbeđuju održavanje tehničkog sistema. neophodno je permanentno usavršavanje kadra koji vrši održavanje. korisničkih programskih paketa i aplikacija. digitalni ili analogni mutlimetar instrumenti. softverskih zaštita i dr. kao i njegovo vraćanje iz stanja "u otkazu". ♦ preventivni periodični pregledi (kako hardverski tako i softverski) bez posebnih instrumenata ♦ elektrotehnička i softverska dijagnostika ♦ traženje i otklanjanje slabih mesta ♦ popravka istrošenih delova (Optički uređaji. UOPŠTENO O ODRŽAVANJU Tehničko održavanje nekog sistema. potrebe gotovosti tog tehničkog sistema i dr. i to u što kraćem vremenskom periodu . i da bi imao neophodan nivo raspoloživosti.1. Što podrazumeva startovanje računara i periferijalnih uređaja. ekonomskih činioca. hard diskovi. i da se obezbedi sigurnost i trajnost podataka koji se nalaze u računaru. Održavanje računarskog sistema je funkcija. često se podela poslova njihovog održavanje vrši po toj analogiji. a to su: Pouzdanost tehničkog sistema predstavlja verovatnoću ispravnog rada sistema i jedan je od najvažnijih činilaca ukupne sigurnosti funkcionisanja (biti što duže u radu u projektovanom vremenu i projektovanim uslovima okoline). u skladu sa postavljenim zahtevima i kriterijumima. sa kojim alatom i priborom. ventilatori.) Zbog ubrzanog razvoja PC računara i stalnog uvođenja novih i sve komplikovanijih standarda koje oni podržavaju. napajanja.). četkice. u stanje "u radu". Iz toga zaključujemo da kvalitetno održavanje značajno utiče na efikasnost poslovanja preduzeća. kada izvodi. pa i računarskog sistema. specijalna klešta za spajanje konektora i za vađenje čipova. sa kojim rezervnim delovima i materijalima. dok se održavanje softvera vrši uz pomoć specijalizovanih namenskih programa ili paketa programa za održavanje. ali i od uslova pod kojima se sprovodi. Ova dva tipa održavanja se međusobno prepliću i nerazdvojni su jer je za njihovo izvođenje potrebno vrlo dobro poznavanje kako hardvera tako i onog drugog softverskog-programskog dela (poznavanje operativnih sistema. kao što su: ♦ osnovno održavanje od strane rukovaoca. osciloskopi. konektori i kablovi. Raspoloživost tehničkog sistema je verovatnoća da će tehnički sistem uspešno stupiti u rad u projektovanom vremenu i projektovanim uslovima okoline. kao i podizanje operativnog sistema i aplikativnog softvera neophodnog za rad. pouzdanosti a samim tim i ekonomičnosti. pincete. štampači. čini skup aktivnosti i postupaka sa ciljem sprečavanja njegovog otkaza ili zastoja u radu. Ona se ustvari bavi postupcima održavanja i načinima njihovog sprovođenja. lemilica. Tehnologija održavanja definiše način izvođenja postupaka održavanja (ko izvodi. koja obuhvata sve postupke koje je neophodno sprovesti da bi on što duže bio u stanju ispravnosti. programskih jezika. 4 . kao i modernizacija i uvođenje novih tehnika održavanja. Cilj je da se troškovi održavanja i troškovi nastali zbog otkaza svedu na minimum. monitori. Održavanje tehničkog sistema možemo posmatrati kao skup većeg broja segmenata. sa kojim energetskim resursima itd.) . Održavanje hardvera se vrši uz pomoć standarnih alata kao što su ( odvijači.

). 5 . Korektivno održavanje se primenjuje radi otklanjanja otkaza sistema i elemenata koji ga sačinjavaju. minimizuje "rušenje" sistema uzrokovano upotrebom zastarelih drajvera (upravljački programi pomoću kojih operativni sistem komunicira sa svakom svojom komponentom). Najčešće je uzrok pogrešna upotreba od strane korisnika. pregrevanje. Otkaz onemogućava tehnički sistem da obavlja svoju funkciju. loših sektora na hard disku. slučajni. Imamo tri osnovne koncepcijske mogućnosti: ♦ preventivno održavanje (postupci se sprovode pre nego što dođe do nastanka otkaza) ♦ korektivno održavanje (postupci se sprovode po nastanku otkaza). kao i vreme potrebno za izvršenje radova. ugrađene mane (greške pri izradi i sl. nekompatibilnosti sa harverom i sl. špijunskog softvera. i izbegne gubitak podataka. osigura sistem od kompjuterskih virusa i ostalih destruktivnih programskih kodova. Kod PC računara. i drugih sistemskih problema. ili izašla izvan tih granica. neadekvatni uslovi pod kojima sistem radi. Uzroci otkaza mogu biti:       primarni (oni koji prvi nastaju). Program kvalitetnog preventivnog održavanja PC računara treba u sebi da sadrži: ♦ obiman plan bekapovanja podataka (pravljenja rezervnih kopija) ♦ mere koje će osigurati sistem od malicioznog (zlonamernog) iskorištavanja od strane kompjuterskih virusa. greške u programskom kodu. strukturne promene (habanje. Najčešći postupci korektivnog održavanja računara su zamena komponente sistema ili njena opravka u slučaju manjeg kvara.Koncepcija održavanja definiše vremenski trenutak kada treba izvesti neku aktivnost održavanja. ♦ kombinovano održavanje (pre i posle nastanka otkaza). Nepoznat je i obim. zbog softverskog otkaza (nemogućnost podizanja sistema ili neke neophodne aplikacije usled pojave kompjuterskog virusa. i sadržaj radova koje treba obaviti. strujni udari). do stanja "u otkazu" dolazi zbog: otkaza neke od fizičkih komponenti računara (istrošenost. osim ako dijagnostikom nije identifikovan. odnosno održanje parametara funkcije kriterijuma (radnih parametara). Preventivno održavanje čini niz aktivnosti neophodnih za sprečavanje pojava stanja u „otkazu“. Pod otkazom se podrazumeva događaj koji se dešava u trenutku kada je vrednost nekog kontrolisanog parametra (karakteristike). usled nedovljnog poznavanja rada na računaru. ♦ periodično harversko i softversko održavanje ♦ postupci za održavanje generalne sistemske "urednosti" Cilj preventivnog održavanja je da se smanje najčešći hardverski otkazi. produži upotrebni vek sistema. ili nepažnje. trojanaca. pogrešna upotreba.). hakera. zamor. starenje). Unapred nije poznat trenutak nastanka otkaza. sekundarni (kao posledica nekih drugih). Tek kada je otkaz jasno identifikovan moguća je primena postupka za njegovo otklanjanje. dostigla svoju donju ili gornju granicu. u granicama dozvoljenih odstupanja.

6 .

U nastavku detaljno će biti obrađeni postupke preventivnog održavanja. Jedan od osnovnih problema prilikom projektovanja elektronskih kola obuhvata obezbeđivanje protoka toplote. Za većinu krajnjih korisnika. kupovina PC računara predstavlja značajno investiranje novca i vremena. da se ubrza do maksimuma svoje stabilnosti.  upotrebljavanjem računara u dozvoljenom temperaturnom opsegu. pod uslovom da je obezbeđeno adekvatno hlađenje i praćenje kretanja temperature. Poslovna firma može da uštedi veliku količinu novca angažovanjem tehničkog lica koje će vršiti redovno održavanje. na nivou projektovane radne sposobnosti. uređaj se polako zagreva. Ali pošto se novac potroši i računar stigne kući.  instaliranje doatnog termometra ili očitavanje postojećih.  instaliranje vodenog hlađenja. ovakva investicija je utoliko veća. 7 . Ovo polako postaje opšte prihvaćena tehnika. malo je korisnika koji će posvetiti vreme održavanju svog računara. ili u kancelariju. PREVENTIVNO ODRŽAVANJE Preventivno održavanje je skup planiranih aktivnosti na blagovremenom otkrivanju uzroka kvarova ili eventualnih nedostataka u početnoj fazi. 2.2. Više od polovine energije koju elektronska kola troše gubi se u vidu toplote.  podešavanje kućišta tako da se omogući bolja ventilacija. Ovaj postupak se najčešće primenjuje na glavni procesor (CPU). Pravilno rutinsko održavanje. kako računarskog hardvera. To je metoda pomoću koga iskusni korisnici pokušavaju da nateraju hardver računara. u cilju neprekidnog održavanja funkcionalnosti računara. matičnu ploču. navode maksimalne vrednosti radnih frekvencija procesora. Rutinsko održavanje predstavlja bitan deo posedovanja računara i u velikoj meri može da pomogne održavanju hardvera i softvera u dobrom stanju. pod kojima oni mogu da rade stabilno. a u zadnje vreme i sve češće na procesore grafičkih adaptera.1. Ako to nije slučaj. njegovog harvera i softvera. i često firme koje se bave testiranjem i specijalizovani časopisi. popularno zvanog overkloking (eng. tako i softvera. nebili se izvukle njegove maksimalne performanse. može. da spreči skupe popravke (u Americi jedan sat košta 50. Problem pregrevanja preventivno se rešava na jedan od sledećih načina:  ugrađivanjem odgovarajućeg ventilatora u izvor napajanja ili dodavanje još jednog dodatnog. sve dok ne otkaže. Sve češće pregrevanje nastaje kao posledica povećavanja radnog takta. Za korporacije i organizacije sa stotinama (čak i hiljadama) PC računara. a ta toplota ih uništava.70 dolara). kako bi se za manje novca dobile performanse znatno skupljeg hardvera.  instaliranjem hladnjaka. overclocking). Snižavanje radne temperature Svaki elektronski uređaj nosi u sebi klicu sopstvenog uništenja. kako bi kolo moglo da odaje toplotu istom brzinom kojom je i stvara. takođe.

jer vazduh koji se kreće mi čujemo kao zvuk.2. ali takođe i o buci koju oni stvaraju. što garantuje njihovu dugotrajnost. ponekad i nakon samo pola godine. kvalitetu i nameni. četvrti na modernijim čipsetovima. a u tom slučaju računar će se pregrejati. treći za brzu grafičku karticu. Što je ventilator većeg kapaciteta.1. Mnogi današnji računari imaju nekoliko ventilatora od kojih je većina kombinovana sa hladnjacima: jedan je ugrađen u izvor napajanja. To je posebno izraženo kod kućišta i njihovog napajanja.1. Prilikom projektovanja ventilatora proizvođači moraju da vode računa o njegovoj moći hlađenja. Ventilatore je 8 . i obično imaju male kuglične ležajeve u sebi. ili CD kada se izvadi iz uređaja Ventilatori se razlikuju po kapacitetu. Po pravilu jeftiniji se češće kvare. opada i kvalitet pojedinih komponenti. ali podizanjem radnog takta i oni su dobili barem po jedan za odvođenje toplote. Hlađenje računara pomoću hladnjaka i ventilatora Većina PC računara bi se brzo pokvarila bez ventilatora. za manje od sat vremena. u koji se neretko ugrađuju vrlo nekvalitetni ventilatori koji često otkazuju. to bi značilo da se ne okreće  neki delovi računara su pregrejani – to može biti vrh ili bočne strane kućišta. proizvodi i veću buku. dok su skuplji napravljeni od kvalitetnijih i otpornijih materijala. Slika: Ventilator napajanja (levo) i ventilator procesora (desno) Slika: Ventilator grafičke kartice (levo) i ventilator za čipset (desno) Sa trendom pada cena. drugi služi za hlađenje procesora. Prenosivi računari pre par godina nisu imali ventilatore. Simptomi koji ukazuju da sa ventilatorom nešto nije u redu su sledeći:  iz računara se čuje znatno manje buke – pošto je ventilator po pravilu najbučnija komponenta računara. ponekad postoji i još jedan koji hladi čvrsti disk.

neophodno periodično skinuti i očistiti od nečistoća (pomoću četkica veličine olovke sa čvrstim vrhom). Postoje posebno projektovani ventilatori koji se montiraju na donji deo hard diska. Ukoliko je razlika između temperature u prostoriji i vazduha koji izlazi iz kućišta veći od 5˚C neophodno je poboljšati hlađenje. je značajna stavka jer u računaru ima više ventilatora tako da se buka samim tim pojačava. Danas je mnogo manji problem pregrevanja nego što je to bio 80-tih ogdina. 90 i 120mm. Taj period zavisi od količine eksploatacije uređaja i uslova njegovog radnog okruženja. Mnoge matične ploče imaju predviđene priključke za napajanje para pomoćnih ventilatora. što je veći to je bolje. Komponente koje najviše zagrevaju računar su:  čipovi. Postoje i posebni dodaci za regulaciju brzine obrtanja po želji (na principu promene napona). podmazati. Svi današnji procesori imaju ugrađen hladnjak i njegov ventilator. Hladnjak je mali komad metala (obično od aluminijuma ili bakra) sa izraženim rebrima. Tada su diskovi bili pune visine. Kućišta imaju obično 1 ugrađen ventilator i prostor za smeštanje još 2 dodatna. Metal je dobar provodnik toplote. U skladu sa karakteristikama ventilatora kućišta treba izvršiti odabir optimalnog. Dodavanje ventilatora znatno povećava sposobnost hladnjaka da ohladi čip. ali ograničenje je veličina kućišta i predviđeni otvori za njihovo pričvršćivanje. zbog čega su se računali smeštali u specijalne klimatizovane sale. zavisi od veličine. memorije. Zajednički ventilator često nije bio dovoljan i bilo je potrebno dodatno sredstvo za hlađenje nekog čipa.  brzina okretanja – izražava se u broju obrtaja u minuti (RPM-revolutions per minute). DVD ROM).  protočnost vazduha – izražava se u kubičnim fitima po minuti (CFM –cubic feet per minute). i vratiti u rad. kreće se od 10-25 CFM  nivo buke. a one su sledeće:  veličina – standardne veličine su 80. a drugi na poleđinu kućišta za izbacivanje toplog vazduha. veća je i količina toplote koja može da se sprovede u vazduh. koji raspršuje toplotu i olakšava njenu predaju sa hladnjaka. Jedan se stavlja na prednju masku da uvlači vazuh. optičkih uređaja (CD. u računar je bilo ugrađeno 640Kb memorije u obliku 90 zasebnih čipova od po 64 kilobita. pošto sadrže mnogo tranzistora  motori čvrstih diskova. Što je veća površina hladnjaka. koja nije na odmet ugraditi. Godinama su se inženjeri bavili problemom zagrevanja komponenti na štampanim pločama. a rebra povećavaju površinu hladnjaka. veličine su 60 ili 70 mm. Tihi ventilatori imaju nivo buke ispod 20 db(A) 9 . brzine i dizajna lopatica ventilatora. i procesora. disketnih jedinica. Pri tome treba da bude obezbeđen optimalan tok strujanja vazduha preko čvrstog diska. To se postiglo korištenjem hladnjaka. ali i podiže nivo buke. posebno memorijski i procesori. tako da je razlika sobne i temperature unutar računara iznosila oko 16˚C. Ventilatori kućišta su vrlo važni za cirkulaciju celokupnog vazduha u računaru. za nominalan napon od 12V. sa povećanjem broja obrtaja poboljšava se protok vazduha. Između njega i čipa nalazi se specijalna pasta koja obezbeđuje maksimalnu predaju toplote hladnjaku. Za procesore.

da bi zaštitio svoje komponente od oštećenja.3V). Takođe temperatura okruženja utiče na temperaturu u računaru. I u novije BIOS čipove se ugrađuje ocpija za odabir maksimalne granične temperature rada procesora. Pomoću posebnog programa koji često dolazi uz matičnu ploču. topao vazduh koji se oslobađa sa hladnjaka centralnog procesora. računar će se sam ugasiti. kada prvo počinju da otkazuju diskovi. a njega hladi ventilator. U tom slučaju oglašava se zvučni signal. Visoka temperatura podstiče i proces korodiranja. 2. moguće je nadgledanje i praćenje temperaturnog stanja.1. IBM preporučuje da se njihovi PC računari koriste u rasponu od 15-29 ˚C. U unutrašnjosti kućišta ne sme se dozvoliti da temperatura pređe 43˚C. Slika: Ventilatori za hard disk Slika: Usmerivač vazduha U poslednje vreme patentirane su razne varijante tečnih sistema za hlađenje. Ako se ona poveća 10˚C ovaj proces će biti duplo brži. Kao medijum za prenos toplote koristi se antifriz. fan duct). što uzrokuje i brže kvarenje čipova. +5V. +3. koja obično iznosi 80-85 ˚C. a zatim dolazi do drugog hladnjaka kojem predaje toplotu. to može biti znak nekog kvara.2. i nema pojave algi i kamenca. jer je bolje provodno sredstvo od vode. dok je za procesore preoručljivo da ne prelaze 70˚C. i adekvatno sprovodile mere preventivnog održavanja. a takođe i broj obrtaja pojedinih ventilatora (najčešće samo procesorskog). gde preuzima njegovu toplotu. Sve to je neophodno znati da bi se ozbiljno shvatio problem zagrevanja. i radnih napona (+12V. jer ukoliko temperature počnu naglo da rastu. Upotreba ovakvog softvera u mnogome olakšava preventivno održavanje i ukazuje na moguće probleme. kao i podešavanje alarma ako temperatura dođe do određene gornje granice. posebno je problematičan letnji period. matične ploče pa i vazduha u kućištu.U kućišta se često ugrađuju i plastični ili metalni usmerivači toka vazduha (engl. Oni omogućavaju efikasnije oslobađanje toplote iz kućišta. Toplotni senzori i njihovo prećenje Predviđeno je da elektronske komponente rade u određenom temperaturnom rasponu. a ako temperatura u naredih par minuta ostane iznad granice. Postavljaju se tako da obuhvate. 10 . ali su znatno skuplja pa se zbog toga ređe upotrebljavaju. Proizvođači u današnje računare serijski ugrađuju senzore koji mere temperaturu procesora. nakon koje će se računar bez najave ugasiti. i pomoću ventilatora izvlače. i prelazi preko pasivnog hladnjaka na procesoru. Ova rešenja su donekle efikasnija od klasičnih ventilatorskih. Štampane ploče mogu da se zagreju do 50˚C. Voda se pomoću pumpe kreće kroz cevčice.

U prilog ovome postupku navešću još nekoliko argumenata. radi uštede energije. Tako nastaje problen nazvan termički šok. koja u najviše slučajeva pregorava prilikom njenog uključenja. Svaki put pri uključivanju električnog uređaja. To je jedan od razloga zbog kojeg bi računare trebalo ostaviti uključene 24 časa. on se na kratko preoptereti. Kada se uključi računar. tako da u ponedeljak ujutro u računaru još uvek može da vlada temperatura od desetak stepeni. Čvrsti disk sadrži motor koji okreće ploče sa magnetnim zapisom brzinom između 3600 i 10000 o/min. gasi se hard disk. One omogućavaju detaljno programiranje ponašanja hardvera računara u slučaju njegovog nekorištenja određeni vremenski period. variranja napona.2. Poznato je da je stvari mnogo teže pokrenuti iz stanja mirovanja nego ih održavati u pokretu. još pre 10 godina su razvijene aplikacije za upravljanje rada računara da bi se došlo do maksimalnih ušteda (Power Managment).1.3. zvučne. Ipak taj postupak treba sprovoditi samo ako su ispunjeni sledeći uslovi:  da računar ima dobro hlađenje  potrebno je da postoji dobra prenaponska zaštita. Svaki današnji PC računar ih ima ugrađne u sebe. Činjenica je da se životni vek motora skraćuje ako je stalno uključen. mrežne. U tom režimu računar drži aktivne samo osnovne funkcije i uređaje računara. i monitor (prekida se video izlaz na grafičkom adapteru). Temperatura se tokom vikenda u mnogim poslovnim zgradama spušta na desetak stepeni. a on može da ošteti računar zbog širenja i skupljanja materijala usled promene temperature. Razmotriću problem čvrstog diska. ali čak i u tom slučaju očekivano trajanje motora je duže od predviđenog trajanja čvrstog diska. U mnogim velikim preduzećima ova praksa ostavljanja sistema aktivnog 24 časa se odavno primenjuje. kao jedan od vidova preventivnog održavanja. Električni uređaj proživljava najveće šokove prilikom uključivanja i isključivanja. tako da može doći do pojave termičkog šoka. temperatura vrlo brzo raste. Termički šok i uključivanje računara Pošto je temperatura u kućištu računara veća od sobne temperature. obično u nizu filtara povezanih između računara i utičnice  potrebno je da postoji stabilno napajanje. Tehničar koji se bavi održavanjem treba da optimalno podesi opcije za svaki računar. Termički šokovi se najčešće dešavaju kada se računar uključi zimi. 11 . Tipičan primer je sijalica. ili udara groma računar može da pretrpi ozbiljna oštećenja Da bi se izbegli troškovi prevelike potrošnje električne energije. Najčešće se koriste opcije za gašenje monitora i hard diska posle izvesnog perioda neaktivnosti ili odlazak sistema u režim rada "stand-by" koji je u prevodu suspenzija osnovnih komponenti računara. Prema jednoj studiji prilikom paljenja električni uređaj prilikom paljenja povuče od 4 do 6 puta više struje nego što je troši pri normalnom radu. jer u slučaju nestanaka struje. Njega doživljavaju komponente koje su izožene velikim i brzim promenama temperature. takođe i grafičke kartice. Smanjuje se aktivnost centralnog procesora na minimum. Cena čestog paljenja i gašenja motora je to što on jednog dana neće biti u stanju da pokrene diskove. promene sobne temperature mogu drastično da promene temperaturu u unutrašnjosti računara. ponedeljkom ujutro.

Prašina se sakuplja na ulaznim otvorima kućišta. Zatim ako hladnjak nije previše prašnjav. Često je i uzrok prestanka rada ventilatora usled fizičke nemogućnosti okretanja krilaca. a takođe i korodira površinu kontakata u računaru. već na tkaninu. Sa obzirom da je procesor jedan od najvitalniji delova računara i najviše se zagreva. Taj period bi trebao biti najmanje jednom godišnje. vrlo pažljivo treba očistiti njegov rashladni sistem. a na kraju i otkaza samih komponenti.  Čišćenje otvora za usis vazduha. Počinje se odozgo na prema dole. na krilcima ventilatora i među rebrima hladnjaka. što uzrokuje blokiranje rada sistema. treba ga usisati usisivačem koji ne stvara statički elektricitet. što sve zajedno značajno umanjuje efikasnost rashlađivanja sistema. Najčešće je osnova kućišta najprljavija. Čišćenje računara Prašina se nalazi svuda oko nas. a ako računari rade 24 časa dnevno i u lošijim uslovima okruženja.  Čišćenje ventilatora i hladnjaka procesora. Za spoljno čišćenje kućišta koristi se tkanina blago navlažena rastvorom amonijaka. Ona se sastoji od finih čestica peska. Tada dolazi do pregrevanja komponenti. i nakon nekog vremena stvoriće oko komponente fini izolacioni sloj prašine. i treba ih detaljno očistiti. Pre čišćenja računar obavezno treba isključiti iz mreže napajanja. ona se taloži na štampanim pločama. povećava električni otpor i smanjuje njihovu pouzdanost. pogotovo kod uspravnih kućišta.2. Prašina prouzrokuje nekoliko problema. tada i mnogo češće (na svaka 3 meseca). Sredstvo ne treba nikada nanositi direktno na deo računara. Ona se taloži u konektorima. Prvo. pomoću komprimovanog vazduha treba se rešiti prašine u njemu. što može spustiti njegovu radnu temperaturu i do 10 ˚C. Način sprovođenja postupka čišćenja razlikuje se od komponente do komponente: Čišćenje kućišta.2. zbog kojih je veliki neprijatelj PC računara. čestica papira. To stvara termičku izolaciju koja tim komponentama nikako nije potreba. fosila skeletnih minijaturnih organizama. Ovi otvori se obično nalaze na prednjoj strani kućišta. Ako postoji usisni filter (kod skupljih računara). Prvo se pomoću četkice skine prašina sa lopatica ventilatora. i od grinja koje se hrane ostalim sastojcima prašine.  12 . Slika: Prikaz dejstva prašine na procesorski ventilator Sve to ukazuje na značaj postupka periodičnog preventivnog čišćenja svih komponenti računara od prašine.

Ekran se čisti običnom vodom ili specijalnim rastvorima koji često imaju antistatičke karakteristike. a potom vratiti kapicu. treba skinuti ventilator koji je pričvršćen pomoću 4 šrafa. Slika: Hladnjak procesora pre i posle čišćenja  Čišćenje monitora. Usisivačem treba pažljivo otkloniti prašinu sa otvora. Nakon toga se otklanjaju mrlje i nečistoće sa tastera i tastature pomoću rastvora amonijaka. To vremenom može dovesti do zakočenja tastera ili njegovog višestrukog okidanja. izvaditi je. Čišćenje se obavlja uz pomoć boce sa komprimovanim vazduhom. Plastika kućišta se takođe čisti rastvorom amonijaka. strelica na ekranu) se opire i ne pomera precizno. čime se smanjuje kasnije ponovno nagomilavanje prašine na njegovoj površini. Tastatura nije ničim zaštićenja od okoline.  Čišćenje miša.Slika: Čišćenje procesorskog hladnjaka U slučaju da je previše zaprljan. tako što se prilikom ispuštanja vazduha cevčica provlači između redova tastera. Takođe treba očistiti i njegovo kućište. Za čišćenje katodne cevi ne treba koristiti nikakve hemikalije. U slučaju da neki tasteri ne reaguju dobro na pritisak ("lepe se"). Potrebno je olabaviti prsten oko kuglice. Ventilacioni otvori su od važnosti za dobro hlađenje monitora. Pošto se aktivna elektronika nalazi odmah ispod gornjih ventilacionih otvora. 13 . pa se prljaštvina redovno skuplja između tastera.  Čišćenje tastature. treba skinuti plastičnu kapicu sa njih i kvalitetnim elektro sprejem poprskati po njihovoj unutrašnjosti. u slučaju da je u pitanju kuglični miš. i četkicom ga detaljno očistiti. Kuglu treba očistiti kao i valjčiće koji naležu na kuglu i pretvaraju njeno kretanje u koordinatne pravce x i y. Kada se nakupi dovoljno prljaštvine kursor (pokazivač. nikako se ne sme prskati sredstvom direktno po kućištu monitora. jer je ona obložena zaštitnim slojem ili sredstvom protiv blještanja.

pojavljuju se poruke o grešci čitanja. Prvi znak zaprljanosti CD-ROM uređaja je nemogućnost čitanja i kopiranja diskova.Čišćenje disketne jedinice (engl. Čišćenje se može obaviti upotrebom kompleta za čišćenje ili tamponima i izopropil alkoholom. pa tek onda pokrenuti računar. onda je problem do uređaja. i ubaci u uređaj i aktvira u trajanju od 30 sekundi. a taj površinski sloj lako se uklanja običnom gumicom . i sočivo će biti prebrisano. može biti i loš kontakt koji ona ostvaruje sa matičnom pločom. Pri kontaktu magnetni oksid se sa diskete prenosi na glavu. i dalje se ugrađuje u skoro svaki novi računar. Uzrok tim greškama može biti i prljav ili izgreban disk. Slika: Čišćenje kontakta na kartici 14 . Njih par puta treba ubaciti u drajv. Oni su kontaktni uređaji jer glava za upis i čitanje dodiruje disketu. Tada se koriste specijalni diskovi koji imaju malu četkicu na sebi. Noviji uređaji imaju mehanizme za samočišćenje svojih sočiva. tj. Često kod starijih kartica dolazi do njihove oksidacije. Uprkos njenoj zastarelosti disketna jedinica je visko standardizovana i praktična. koji je obično na bazi alkohola. usled čega dolazi do problema pri u pisu i čitanju diskete.  Čišćenje kontakata na karticama. muzička.  Slika: Čišćenje glave disketne jedinice  Čišćenje optičkog uređaja CD-ROM-a. memorijski modul). U drugom slučaju potrebno je natopljeni tampon par puta protrljati između glava za upis i čitanje i ostaviti da se osuši. U slučaju upotrebe kompleta jednostavno se disketa za čiščenje navlaži rastvorom. Uzrok otkazivanja rada neke od kartica u računaru (grafička. ali ni to često nije dovoljno. a ako se problemi javljaju i sa novim disk medijima. floppy drive).

izvori napajanja se mogu oštetiti). ali oni ih mogu oštetiti. Pik je stanje veoma visokog napona (do čak 2500V). 30 ili 60 minuta. Dovode do prekomernog zagervanja napojne jedinice i njenog uništavanja.3.2. 15 . koja se zasnivaju na transformatorima. i sate izgubljenog rada. javljaju se greške u memoriji. koje se javlja u milionitom delu sekunde.3V. već na jednosmerne napone od 3. 5V ili 12V u zavisnosti od komponente u računaru. Mogu ga prouzrokovati munje i visoko-energetsko pražnjenje. Najjednostavnija prevencija je snimanje podataka na svakih 15.  Naponski udari i pikovi – Naponski udari su stanja viskog napona koja se javljaju u vremenskim periodima obično duže od 1 sekunde. Obično su snage od 300W pa naviše. Napajanja računara to regulišu. ali je najpreporučljivije koristiti uređaje UPS (engl. tj. Naponske jedinice su projektovane sa komponentama za prigušenje tih udara.  Delimična zamračenja – su prouzrokovana neizvesnim električnim ožičavanjem. kada napajanje ispada iz regulacije. fajlovi na disku mogu biti izgubljeni. Za poslovne korisnike to može značiti gubitak vrednih podataka. Iz različitih razloga to napajanje nije stabilno i "čisto" kao što bi trebalo da bude. Te jedinice su prekidački digitalni ispravljači. obično na nulu. sve dok taj signal ne izađe iz tolerantnog opsega. Mnogi aspekti okruženja računara se mogu kontrolisati. Takođe su manje osetljivi na kolebanja ulaznog napona. ili preteranim električnim punjenjem u kolu naizmenične struje. Ukoliko ne postoji podrška napajanja (rezervno napajanje – agregat ili UPS uređaj) računar će se isključiti. a i manje se greju od starijih lineranih napajanja. UPS uređaji takođe rešavaju ovaj problem jer obezbeđuju 100 procentno kontinualno napajanje. To često ne dovodi do oštećenja računara. veličine kućišta. Drugi uređaju u mreži koji su veliki potrošači mogu da vuku toliko struje da nivo napona naizmeničnog signala propada. Uninterruptible Power Supply) – neprekidne izvore napajanja. tako da se mnoge automatski isključuju da bi zaštitili računar. ili proći kroz njih i oštetiti neki deo matične ploče. Ona su uzrokovana fizičkim prekidima u mreži. To rezultuje nekontinualno funkcionisanje sistema (sistem blokira. ali to nije slučaj i sa mrežnim napajanjem koje obezbeđuje elektrodistribucija. što znači da ispravljaju napon tako što ga uključuju i isključuju velikom brzinom i na taj način održavaju izlazne napone stabilnim. gde napon i struja padaju na veoma nizak nivo. a tolerancije napona se kreću do 5%. ali dovodi do gubitka sadržaja memorije. Ovi pikovi se takođe javljaju i u telefonskim linijama. stabilišu svoje izlaze. i preko njih mogu oštetiti računarski modem. Neke od osnovnih neželjenih pojava u napajanju su:  Gašenja – To je kompletan gubitak električnog napajanja. a najčešće su 34%. Zaštita od nepravilnosti u napajanju PC Računari ne rade na napon od 220V. Ovo pretvaranje mrežnog napona se vrši u napojnoj jedinici koja se nalazi u kućištu računara. u zavisnosti od tipa tj.

a pored toga svako kolebanje napona deluje na bateriju. Oba ova uređaja moraju da konvertuju jednosmeran napon baterije u naizmeničan. Jeftiniji uređaji daju naizmenični napon pravougaonog oblika. cevi sa gasnim pražnjenjem i koasksijalne zaštitnike. što nije dobro jer on sadrži harmonike na visokim frekvencijama. Oni ipak ne pružaju dovoljnu zaštitu i nisu dugovečni.Na sledećoj slici prikazano je poređenje sinusnog talasnog oblika naizmeničnog signala za vreme tipičnih problema sa napajanjem. Prenaponski zaštitnici su uređaji koji kada primete dolazak velikog impulsa. jer funkcioniše pomoću transformatora. jer mogu da "prežive" više impulsa. Najbolji zaštitnici kombinuju nekoliko linija odbrane: varistore. a zatim iz baterije u računar. Čim on padne ispod određene vrednosti SPS se uključuje i obezbeđuje napajanje sve dok se baterije ne isprazne. tako da je on ujedno i prenaponski zaštitnik. Postoje 2 vrste rezervnih napajanja. U zavisnosti od kapaciteta i snage baterije. preusmeravaju ga na uzemljenje. a to su rezervno napajanje (SPS) i neprekidi izvori napajanja (UPS). što deluje kao elektromagnetna interferencija. U 2 2 1 6 2 8 0 0 0 V V V p p r o r e b i j a j a k n n je a p p o n ik n n p o a a d r m p o n a n l a o n n a a p z a t a m n j e n j e t Preventiva kojom bi se eliminisala svaka mogućnost da dođe do nekog od navedenih problema jeste upotreba nekog od sledećih uređaja: prenaponski zaštitnici. zavisi i koliko će vremena računar moći raditi dok se one ne isprazne. Kod njega će se kvar lakše dijagnostikovati jer on više neće obezbeđivati napajanje. a najgore je što ne posotji pouzdan način da se sazna da li oni još uvek rade. ali snažniji uređaji. Neki od njih preusmeravaju previše snage suviše dugo. Najčešći uređaj za preusmeravanje je varistor. Stabilizatori napajanja (engl. Rezervna napajanja pune bateriju prateći trenutni nivo napona. Period do uključenje traje nekoliko milisekundi (poželjno je ispod 4ms). Takođe postoje i cevi sa gasnim pražnjenjem koje su sporiji. stabilizatori napona. i tako prave još veću štetu. Kod UPS uređaja napajanje se vodi direktno u bateriju. 16 . a ne na napajanje računara. On filtrira i izoluje šum na liniji mrežnog napona na bolji način od prethono opisanog zaštitnika. rezervna napajanja i neprekidna napajanja. Ovaj princip je bolji jer se prebacivanje obavlja trenutno. power conditioner) se nalaze između prenaponskog zaštitnika i rezervnog napajanja.

Motor u štampaču takođe. i zbog toga se stavlja u zaštitni oklop. Takođe i pojedini predmeti mogu da uzrokuju probleme. namagnetisani odvijači. crosstalk). snage 865W ili 1500VA. Opseg ulaznog napona je 160-286V a frekvencije 47-63 Hz. i diskovi koji se nalaze u njihovoj blizini duže vreme. Lutajuća elektromagnetna polja mogu da ometaju normalan rad računara. Pod njima se podrazumevaju sve elektromagnetne smetnje u koje spadaju i:  interferencija elektromagnetnih talasa  električno pražnjenje i statički elektricitet Elektromagnetna interferencija je pojava zračenja elektromagnetne energije na neželjenim mestima.4. zvučnici. Zbog toga treba paziti da ne budu u blizini računara i disketa. i interferencija na radio frekvencijama. tj kaseta. 2. a to su kutije za spajalice sa magnetom. što pokazuje njegovu izuzetnu fleksibilnost. tj nalaze se u oklopu koji blokira magnetno polje (engl. Monitori su takođe izvori magnetnog polja. a naročito smetaju računarskim mrežama. Pruža zaštitu za telefonsku liniju u slučaju upotrebe modema. Dva česta tipa koja se pojavljuju kod PC računara su preslušavanje (engl. a za punjenje baterija potrebno mu je 8 časova. i magnetnih bekap traka. 17 . a takođe i štiti od mogućih štetnih pojava u mrežnoj infrastrukturi u slučaju da je računar priključen na ethernet mrežu. koji obezbeđuje 13 minuta rada pri opterećnju od 400W. što je sve češći slučaj i sa zvučnicima koji su magnetno oklopljeni.Na slici je prikazan moderan UPS uređaj APC BR1500. često otkazuju. a ona u kancelarijama najčešće potiču od električnih motora i elektromagneta. magnetically shielded). Štetan uticaj megnetnih polja i statički elektricitet Stalna i promenljiva magnenta polja mogu trajno da oštete podatke na diskovima i disketama.

Tada se na čovekovom telu nakupi statički elektricitet i zadržava se sve dok se ne dodirne nešto metalno. Trenjem koje nastaje hodanjem po čupavom tepihu može se stvoriti elektricitet napona 50. Kada je vazduh suv. posebno kada su to kablovi za podatke. motori. Tipičan primer su mobilni telefoni čije se smetnje mogu čuti na radio aparatima.  ne dodirivati čipove više nego što je to neophodno. ono u drugom može da dovede do elektromagnetne indukcije signala. ali nemože da škodi čoveku jer je struja koja prolazi prilikom pražnjenja izuzetno slaba. To je izuzezno visok napon.  postavljanje tepiha koji ne stvaraju statički elektricitet. a ne za nožice  za prenos i čuvanje čipova koristiti antistatičke kesice. Pošto svaki od njih stvara određeno elektromagnetno polje. Statiči elektricitet može da uništi elektronska kola ako je napon veći od 200 volti. obično zimi. Procesori i memorije se prave u CMOS tehnlologiji mnogo su osetljiviji na statički elektricitet od kola izrađenih u starijoj TTL tehnologiji. bežični telefoni.  izbegavanje nošenja sintetičkih džempera i košulja. Današnji računari zadovoljavaju specifikaciju "Class B" koja podrazumeva da elektronski uređaju udaljeni 3 metra od računara ne smeju da primaju zračenje izazvana interferencijom. interfoni.  postavljanje antistatičkih podloga ispod računara. Njegovi uzročnici mogu biti: izvori radio-zračenja.000 V. Neki od postupaka koji se mogu preduzeti u radnom okruženju su:  povećanje vlažnosti vazduha pomoću isparivača ili biljaka. Ovaj problem se može javiti kada se veliki broj provodnika nalazi jedan pored drugog.Preslušavanje je pojava mešanja signala kada se dva provodnika nalaze jedan blizu drugog.  koristiti antistatičke podloge. on je odličan izolator.  čipove treba hvatati za njihovo kućište. tastature. 18 . koja ustvari predstavlja slabu kopiju signala iz prvog provodnika. Sve to govori da bi u cilju zaštite računara trebalo maksimalno eliminisati statički elektricitet koji se sa čoveka lako prenosi na računar (dodirom). Prilikom održavanja računara treba voditi računa o sledećim stvarima:  koristiti antistatičke rukavice. Preventivne postupke koje treba sprovesti da bi se eliminisala ova pojava su sledeći:  razdvajanje provodnika  upotreba upredenih (isprepletanih) parica  upotreba oklopljenih kablova Interferencija na radio frekvencijama predstavlja zračenje visoke frekvencije (preko 10KHz).

Kako magnetni medijum stari. 19 . backup). sabotaža. CD pisači su brzi i jeftini. Pri izvršenom bekapu sistema. ali sa ne prevelikom verovatnoćom uspeha. Za vraćanje izbrisanih ili oštećenih podataka postoje razni programi specijalno razvijani za tu svrhu. Sada je situacija mnogo povoljnija.1. Jedan je odlaganje starih ili nekorišćenih datoteka sa podacima. ali podaci nemogu. kao i CD diskovi. Uređaji koji snimaju na trake – kasete.2. koristili su lomljive i skupe kasete i bili su izuzetno spori. pa je zbog toga šteta od njihovog gubljenja velika. Podaci koji se nalaze na računaru su kod poslovnih korisnika često vredniji i od samog računara. Sledeći razlog je što se na taj način može periodično održavati drajv. 2. kvar na čvrstom disku. Računarski hardver se uvek može popravtiti ili zameniti. koje bespotrebno zauzimaju prostor na čvrstom disku. što može dovesti do gubitka podataka na disku. izrada rezervnih kopija.5. greška korisnika. komplikovani za instalaciju i konfigurisanje. a često i nenadoknadiva. čvrsti disk se može formatirati na niskom nivou (low-level format). Uređaji i mediji za backup U prošlosti nije bilo mnogo izbora po pitanju dobrog hardvera za backup. ali su ograničeni na 700Mb podataka. Najpozitivniju promenu u bekapovanju sistema unela je pojava DVD pisača i eksternih čvrstih diskova. ili drugih mera održavanja. Na taj način osveženi disk će moći duže da radi bez ikakvih servisa i popravki. odnosno arhiviranje. neispravna instalacija softvera itd. Za bekapovanje postoji još nekoliko razloga. su bili skupi. identifikacioni podaci sektora i staza polako propadaju. Jedini pouzdan način za zaštitu podataka je kreiranje njihove rezervne kopije. U sledećoj tabeli prikazane su neke karakteristike različitih uređaja za backup.5. a potom se vrate bekapovani podaci. čime će biti ponovo upisane indentifikacione informacije sektora i staza. Uzrok gubicima podataka mogu biti razni: pojava kompjuterskog virusa. tj. Takođe postoje i specijalizovane firme koje se bave vraćanjem podataka sa neispravnih diskova. ali njihov učinak je često mnogo manji nego što njegovi proizvođači tvrde. Zaštita i backup podataka Jedan od najvažnijih postupaka preventivnog održavanja računara je redovno bekapovanje sistema (engl.

50 .80 0.2.65 -1 GB 4.5 GB 80 . To se prevazilazi češćim bekapovanjem i čuvanjem diskova od prethodnih bekapa.50 40 . što je i dalje više nego DVD disk. tako da se u celini može snimiti.10 .50 0.150 125 .5 GB 4. što je znatno više.500 GB 10 .250 80-350 75 .0. čije nasnimavanje i verifikacija traju oko 20 minuta.50 0. Loša im je strana jedino što su optički diskovi manje robustni od kaseta.0.150 200 . Idealno bi bilo da kapacitet bude kao i veličina čvrstog diska. i umanjuje brojčanu potrebu za njima.8.30 .4 – 8.05 . ali i dalje nedovoljno da primi ceo prosečan bekap.Uređaj CD pisač Interni DVD pisač Eksteri DVD pisač Eksterni čvrsti disk Interni čvrsti disk Kasetna jedinica Kapacitet 0. Mogu da skladište 20 ili 40 Gb po jednoj traci. Jedno od mogućih rešenja je i instalacija dodatnog internog čvrstog diska istog kapaciteta kao i 20 .05 . Za većinu kućnih korisnika biće dovoljan DVD pisač i dvoslojni DVD diskovi kapaciteta 8 Gb.5 Gb podataka.40 .0.1. Iako su diskovi za CD pisač relativno jeftini.00 0.000 Cena medijuma po Gb (€) 0. Na dvoslojne DVD diskove staje 8.100 GB Brzina snimanja Srednje Srednje do Brzo Srednje do Brzo Vrlo brzo Vrlo brzo Sporo do srednje Cena uređaja (€) 20 . Vreme potrebno za snimanje kao i za kasniju verifikaciju upisa.0.4 . potrebno je više njih da bi se bekapovao čvrsti disk od nekoliko gigabajta što nije praktično za potrebe svakodnevnog bekapa.40 0. što znači da postoji mala šansa da se datotetka neće moći povratiti.00 Pouzdanost Niska Niska Niska Srednja Srednja Visoka Tabela: Karakteristike backup uređaja Slika: eksterni kasetni drajv (levo) i USB hard disk (desno) Pored cene važno je razmotriti kapacitet i brzinu snimanja uređaja.500 GB 80 . Zbog toga se u većim preduzećima i dalje koriste trake-kasete. ne sme biti predugačko.5.

To je najbrži ali i najmanje fleksibilan metod. krađe i fizičkog uništenja. Ako softver za bekap podržava tu opciju treba je koristiti.  21 . laki za korištenje i prave bekape koji su direktno čitljivi.5. bekap bi trebalo da radi svake nedelje. Recimo ako se firma bavi grafičkim dizajnom ili prelomom za štampu. Kada se radi o poslovnim korisnicima faktor potrebe bi trebao da se zasniva na vrednosti podataka koji se nalaze u računaru i stepenu koji određuje koliko često se oni menjaju. To je brzo i ekonomično bekap rešenje. Sve karakteristike uređaja treba detaljno analizirati i razmotriti koji način bekapa i u kojem obimu ga treba sprovoditi u preduzeću. i omogućavaju pisanje jedino na uređaje koji su sistemski vidljivi kao drajvovi. izabranih podataka i izmenjenih podataka. arhiviranje svih podataka je snimanje svih datoteka i foldera (direktorijuma). Planiranje i organizovanje backupa Bez obzira da li se štiti sistem od gubljenja podataka ili se vrši arhiviranje retko korišćenih aplikacija i podataka. tako da i arhiva mora biti dobro zaštićena. pravilna bekap procedura zavisi od razumevanja potreba određenog sistema čiji se bekap radi. Arhiviranje izmenjenih podataka pretpostavlja snimanje samo onih datoteka koje su se promenile od poslednjeg bekapa. Pojedinačni korisnici će obično koristiti ručni metod. a to je da se zakaže automatski bekap u određenim vremenskim periodima. Postoje četiri kategorije softvera. pa se potom odlučiti za najbolji. Kod pojedinačnih korisnika to nije velik problem. tj stvaranje kompletne slike sistema. Ali oni ne omogućavaju kompresiju. 2. bez upotrebe operacije za oporavak (engl restore). i u zavisnosti od potreba preduzeća potrebno je izabrati najoptimalniji: Sistemski alati kao što su xcopy su besplatni. pa se najčešće smešta van poslovnih prostorija ili u neki sef.  Da li kompresovati podatke? Kompresija podataka je odličan metod kojim se povećava kapacitet medijuma na kom se vrši bekap. Najbolji stepen zaštite često pruža kombinacija ova tri pristupa. i može primiti ogromnu količinu podataka. svaki ima svoje prednosti i mane. sa drajva na backup medijum. i pogodno je zbog uštede u vremenu potrebnom za njega. oni ih jednostavno drže u fioci radnog stola ili u nekom ormaru. Jedan od osnovnih razloga za kreiranje backup-a je njegova zaštita.  Koji tip backupa? Postoje tri tipa backupa: arhiviranje svih podataka.  Ručno ili automatski? Ukoliko sistem radi u tačno određenim vremenskim periodima može se koristiti mogućnost velikog broja softvera za arhiviranje. ali i najduže traje. je deo posla samo posebno autorizovanih ljudi. To je posebno pogodno u kompanijama koje veoma često ili uvek koriste računar.glavni. Kod poslovnih i profesionalnih sistema to je malo složenije pitanje. Arhiviranje izabranih podataka je pogodno kada se većina novih podataka nalazi u jednom broju foldera. ali treba imati na umu da će to znatno umanjiti brzinu čitanja i upisa. To podrazumeva zaštitu od požara.  Gde skladištiti arhive? Veoma je važno isplanirati gde će se se bekap čuvati i ko će imati pristup njemu. Sa druge strane ako se sistem bavi obradom narudžbenica mora se arhivirati svakog dana. U mnogim kompnaijama posao bekapa i restaruracije podataka. tj koliko su nam važni podaci. ali je ipak nedovoljno bezbedno i sigurno. Prilikom planiranja treba dobro razmotriti sledeća pitanja:  Koja frekvencija backupa? Kolko često treba vršiti arhiviranje sistema? Najvažniji faktor je faktor potrebe. Ovaj način pruža najbolju zaštitu podataka.2. kao i bezbednost. Ključno pitanje je takođe i odabir softvera za bekap.

 2. ili traku. Ali ako je sektor potpuno uništen.6. i usporavaju rad čvrstog diska. optički disk. Za Windows kao i za mnoge druge aplikacije moguće je podesiti koji će folder biti korišten sa smeštanje privremenih datoteka. del *. Takođe su u prednosti jer nude oporavak sistema posle pada sistema ili kvara čvrstog diska. U Windowsu XP instaliran je jednostavan program za ovu namenu po imenu Disk Cleanup utility. Ne podržavaju opcije za filtriranje podataka. tako da se umnogome štedi na vremenu. ni najbolji alat neće moći da oporavi podatke. kompresuju je i snimaju na čvrsti disk. starije verzije trenutnih data fajlova. jer se posle jednog obično pojavi i mnogo više. koji se preporučuje za manje iskusne korisnike. Tako će biti obrisana većina privremenih fajlova iz svih foldera na disku čija veličina može biti i preko 1GB. na disku je moguća i pojava logičkih grešaka koje su mnogo češće. Jednostavno brisanje ovih fajlova moguće je i DOS komandama: del *. U Windows je ugrađen program za proveru Check Disk. Najpoznatije su Nero Burning Rom. recimo snimanje samo onih fajlova izmenjenih u poslednja 24 časa. a sadrži podatke. Te greške se obično nadovezuju jedna na drugu. koji se pokreće iz komandne linije kucanjem "CHKDSK". može dodeliti dvema datotekama ili nijednoj.tmp /s. Njih treba pronaći i sa vremena na vreme izbrisati. Zbog toga je takođe važna redovna provera diska. a njen je zadatak upravo da tačno "zna" u svakom trenutku tačnu lokaciju svakog fajla. Ako ne urodi plodom.bak /s. postoje ozbiljniji programi od kojih je najpoznatiji Norton Disk Doctor.surface test) može da potraje mnogo duže. ili recimo pomeranjem diska u radu koje može napraviti loše sektore. i mogu direktno kreirati čitljive kopije i verifikovati upis. Tako da se jedan isti klaster. Sve fajlove starije od nedelju dana treba obrisati jer sistemu više neće trebati. 22 . Preventivno održavanje čvrstog diska Pored redovnog bekapovanja podataka koje sam već opisao za održavanje čvrstog diska treba sprovoditi još nekoliko postupaka. ili pritiskanje Power dugmeta umesto opcije Shut down u Windows-u). što olakšava pristup i brisanje. instalacioni fajlovi nekih programa. To se najčešće dešava kada je disk pred otkazom. i oni će pokušati da spasu podatak premeštajući ga na drugu ispravnu lokaciju. Neke od njih su: privremeni fajlovi (temporary files). mada potraga za fizičkom (engl. One nastaju kada FAT tabela (File Allocations Table) izgubi sinhronizaciju sa podacima koji su smešteni na disk. keš fajlovi koje prave internet browser-i (programi za pregled interneta).Aplikacije za snimanje CD/DVD diskova su brze. Roxio Easy Media Creator.  Aplikacije za kloniranje diskova tj. Zbog toga disk treba često preventivno proveravati. duplikati fajlova. ali ne podržavaju kompresiju. Programi za proveru diska u stanju su da pronađu loše sektore. jer će se u protivnom samo nagomilavati.bk! /s i del *. izradu imidža ili slika sistema. izrađuju kompletnu "sliku" čvrstog diska. Na disku se vremenom mogu pojaviti greške koje treba blagovremeno otkriti i sačuvati ugrožene podatke. jer se vraćanjem imidža vraća i operativni sistem sa svim podešavanjima. To se najčešće dešava prilikom nepropisnog gašenja računara (nestanak struje. Na čvrstom disku se vremenom nakupi ogroman broj nepotrebnih datoteka koje zauzimaju prostor. jer bi pojava jednog lošeg sektora značila nagoveštaj ozbiljnih problema. One mogu nastati jednostavno lošom izradom diska (feleričnom magnetnom pločom). bekap fajlovi. Pored fizičkih grešaka. WinOn CD itd. Programi za proveru diska mogu da pronađu i otklone i fizičke i logičke grešeke.

Pored ovog programa najpoznatiji su Acronis Diskeeper i PerfectDisk. on će u nju smestiti koliko god može da stane. Slika: Prikaz WindowsXP defragment programa 23 . i početi proces koji može da traje i satima. Datoteke se mogu lako defragmentirati upotrebom Windows alatke Disk Defragmenter. na više lokacija. u zavisnosti od stepena fragmentacije. treću i tako redom. Na donjoj slici vidi se grafički prikaz rasporeda datoteka na disku. Da bi proces trajao kraće. potrebno je često vršiti defragmentaciju. proveriti da li ima grešaka. pre i posle defragmentacije. To znači da jedna datoteka može biti rasparčana u više klastera. a ostatak će biti zapisan u drugu. jer je glavi za čitanje potrebno više vremena da fizički pronađe i isčita sve njegove delove. Fragmentacija nastaje zbog toga što se u radu prilikom brisanja nekog fajla pojavljuje slobodna lokacija koja je često manja od one koja je potrebna za upis drugog fajla.Nakon nekog vremena podaci na disku postaju fragmentirani ili nekontinualni. i broja fajlova. Kao prvo takve datoteke se sporije učitavaju što rezultira sporijem radu diska. Ta pojava je loša iz 2 razloga. veličine i bzine diska. A pošto disk prilikom upisa traži prvu slobodnu lokaciju. Ona će prvo analizirati disk. tj. i da bi se disk održao u top formi. Kao drugo mogućnost za povraćaj izbrisane datoteke je manja.

reinstlacija (ponovno usnimavanje programa). 24 . Dijagnostika problema i kvarova Ključ za uspešnu opravku PC računara leži u brzim i tačnim dijagnozama problema.3. SiSoft Sandra. Micro-Scope. Potreba za primenom tehnologija korektivnog održavanja nastaje na osnovu uočavanja neispravnosti od strane korisnika. zvučne kartice. matične ploče. Druge su softverski bazirani programi. Postoji veliki broj takvih alata. ili softverska popravka pomoću posebnih softverskih alata. Ove procedure su sadržane u ROM memoriji matične ploče Dijagnostički softver od strane proizvođača. Kod otklanjanja hardverskog kvara postoje dve mogućnosti. PC Technician. koji se često isporučuju sa još nekima i tako formiraju komplet PC alata. neki od njih su hardversko bazirani kao POST čitačke kartice. PC Diagnostics. Dijagnostički softver operativnog sistema. izrađuju dijagnostički softver specijalno za svoje sisteme i testiraju ga u celini. Mnogi renomirani proizvođači brand računara kao IBM. Nekada su oni uključeni u sistem ili se mogu besplatno preuzeti sa njihovih WEB stranica. Dell. Dijagnostičke alate tehničko osoblje koristi za analizu načina ponašanja neispravnog računara. bilo da su hardverske ili softverske prirode. Mnoge hardverske komponente računara se isporučuju sa specijalnim softverom koji služi samo za dijagnozu njihovih funkcija. Po pravilu uvek postoji više mogućih uzroka otkaza računarskog sistema. Kao recimo SCSI adapteri. i njihovih uzroka. i oni se dele sledeće grupe:      POST (Power On Self Test) se pokreće prilikom svakog uključivanja računara. a to su popravljanje i obnavljanje ili zamena komponente sistema. Primena određene tehnologije korektivnog održavanja je uslovljena postojanjem postupka za identifikaciju otkaza. Hewlett-Packard (HP). tj. dok su kod softverskog kvara mogućnosti njegovo rekonfigurisanje. Neki od njih su Norton Utilities. Operativni sistemi kao što su Windows 9x/Me i novija generacija Windows NT/2000/XP. Compaq. PCI kartice za testiranje memorije. vidljivu posledicu. Razne softverske kuće izrađuju univerzalne dijagnostičke alate. i njegovih elemenata. uključuju različite dijagnostičke alate za identifikaciju i praćenje performansi različitih komponenti sistema Univerzalni dijagnostički softver. Kod računarskih sistema otkrivanje uzroka otkaza predstavlja jednu od najznačajnijih aktivnosti u domenu korektivnog održavanja.1. već samo njegovu manifestaciju. ili potrebe za otklanjanjem posledica otkaza ili zastoja . Korisnik računara najčešće nije u stanju da definiše stvarni otkaz. USB testeri. Periferni dijagnostički softver. KOREKTIVNO ODRŽAVANJE Tehnologije korektivnog održavanja koriste se radi otklanjanja otkaza sistema. visokonaponske sonde za ispitivanje komponenti. 3. Everest. PCI kartice za višenamenske testove i drugi. je često ona linija koja razdvaja uspešne i profitabilne servisne organizacije od onih koje to nisu. Fujitsu-Siemens. mrežne adaptere i sl. Određivanje izvora nastanka problema na najbrži i najtačniji mogući način.

na osnovu koda može se tačno identifikovati koji test se tom prilikom vršio. 25 . Neke od njih su klasifikovane kao fatalne (fatal errors). To je ustvari bila POST procedura (Power On Self Test). čije je tumačenje navedeno u uputstvu proizvođača. To su rutine ili procedure samo-testiranja. One su namenjene proizvođačim i tehničarima za ispitivanje matičnih ploča. Retko se umesto zvučnih signala upotrebljavaju LED lampice na pozadni kućišta (kod DELL-a). u njega su bile ugrađene mogućnosti koje nikad pre nisu viđene na personalnim računarima. ili jasnim ekranskim porukama. Testovi nisu mnogo detaljni. da video kartica još ne može da bude funkcionalna. Slika: PCI POST dijagnostička kartica. koje su ugrađne u BIOS čip na matičnoj ploči. pokreće na svakom PC-ju. prilikom uključivanja računara. Ona se i dan danas. Pomoću kodova se prati proces podizanja (butovanja) sistema. ali su itekako od koristi za dijagnostiku. Oni se mogu isčitavati samo pomoću specijalnih adapterskih kartica koje se ubace u jedan od slotova . ROM. i na osnovu toga zaključiti koja komponenta ne funkcioniše. heksadecimalnim kodom. jer se one dešavaju tolko rano u procesu. jer onemogućavaju startovanje sistema. One se pokreću pre učitavanja operativnog sistema i odgovorne su za određeni. A bez nje nema ni prikaza na ekranu. u svom mnogo naprednijem obliku. Kada postoji problem zvučni signali će se pojaviti u određenoj kombinaciji kratkih i dugačkih tonova. Ako sistem stane ili padne prilikom startovanja. jer će obavestiti operatera o pojavi greške. Zvučni signali se koriste samo za fatalne greške.1. u prevodu auto-testiranje prilikom pokretanja računara. naizgled zastoj.3.1. POST procedura Kada je IBM počeo isporuku originalnih PC računara 1981 godine. kao što su procesor. Obaveštavanje vrše pomoću: zvučnih signala. strujna kola matične ploče. i na sebi imaju displej na kojem se pokazuje određeni dvocifreni kod. POST procedura automatski izvršava niz testova koji ispituju primarne komponente sistema. POST checkpoint kodovi su heksadecimalni numerički kodovi koji se šalju na ulazno/izlazne port adrese. memoriju. čija kombinacija takođe prenosi određenu poruku o grešci.

su kratke poruke koje pokušavaju da indiciraju na određenu grešku. Neophodna je zamena BIOS-a CMOS baterija nije funkcionalna. Poruka BIOS ROM checksum error . Ako nema instaliranih čvrstih diskova proveriti dali je izbor za disk u setup-u podešen na NONE. Proveriti bateriju i zameniti je ako je potrebno. Uveriti se da je tastatura priključena korektno i da nijedan taster nije pritisnut u toku POST procedure. Prekidač za displej na matičnoj ploči je podešen nekorektno. Uveriti se da se nikakav objekat ne nalazi na tastaturi.Defaults loaded Opis Kontrolni zbir BIOS koda u BIOS čipu je netačan. Prikazuje radni takt centralnog procesora u MHz. U tabeli su prikazane ekranske poruke Award BIOS POST-a i njihovo tumačenje. Ako POST detekruje grešku tokom testiranja memorije. Odrediti koje je podešavanje tačno i tako podesiti prekidač na ploči ili opciju u setup-u.BIOS POST ekranske poruke. Nekim čvrstim diskovima je potrebno duže vremena za inicijalizaciju Nemoguće pronaći ili inicijalizovati kontroler čvrstog diska. Ova poruka obično ukazuje na to da su jedan ili više tastera pritisnuti tokom testiranja tastature. nije usaglašen sa podešavanjima u Setup-u. Nemoguća inicijalizacija tastature. BIOS će ignorisati odsustvo tastature tokom POST procedure. Postoje različiti tipovi ovih poruka u zavisnosti od proizvođača BIOS-a (AMI. 26 CPU at nnnn Display switch is set incorrectly Press ESC to skip memory test Floppy disk(s) fail HARD DISK initializing. odbrojavajući memorijske segmente koji se testiraju. Nemoguće je pronaći ili inicijalizovati disketnu jedinicu. Sistem može pokrenuti specifičnu dijagnostičku rutinu za disk.Unlock the key Memory Test: Memory test fail . BUT KEYBOARD.System halted CMOS battery failed CMOS checksum error . Phoenix). ukazujići da je kod pokvaren. tako da će sistem učitati fabrička podešavanja opreme. Please wait amoment HARD DISK INSTALL FAILURE Hard disk(s) diagnosis fail Keyboard error or no keyboard present Keyboard is locked out . Korisnik može pritisnuti taster ESC da bi preskočio kompletan test memorije. Ako jedinica nije instalirana uveriti se da je izbor jedinice u Setup-u podešen na NONE ili AUTO. Ove poruke se javlja su jedan ili više čvrstih diskova vratili povratnu poruku o grešci u toku dijagnosticiranja. Award. Za pravilno konfiurisanje rada sistema bez tastature. podesiti opciju o stanju zaustvljanja na opciju HALT ON ALL. Neophodno je zameniti bateriju Kontrolni zbir BIOSa je netačan. One mogu biti prikazane tek posle inicijalizacije (pokretanja) grafičke kartice. Ova poruka se prikazuje tokom kompletnog testa memorije. dodatna informacija će dati specifičnosti o tipu i lokaciji memorijske greške. Ova greška može biti uzrokovana slabom baterijom. Uveriti se da je kontroler instaliran korektno.Uveriti se da li je kontroler instaliran korektno.

Zameniti matičnu ploču. Zameniti matičnu ploču. Izvaditi sve module osim prvog. Očistiti memorijske kontakte. opis greške na koju oni ukazuju. Očistiti memorijske kontakte. Ipak dozvoljava se operateru da prebaci prikaz na POST pritiskom tastera TAB. Proveriti ispravnost instalacije matične ploče. Zameniti napajenje. Zameniti matičnu ploču. i opis i predložene akcije za tehničko lice u održavanju: Tonovi Opis greške Opis/Predložene akcije Pokušati resetovati ROM čip. POST je detektovao grešku u primarnom nadređenom IDE čvrstom disku. Zameniti napajenje. Zameniti napajenje. i vratiti module. POST je detektovao grešku u sekundarnom podređenom čvrstom disku. i vratiti module. POST je detektovao grešku u sekundarnom nadređenom čvrstom disku. Izvaditi sve module osim prvog. Pokušati flešovati ROM čip. Očistiti memorijske kontakte. Zameniti memoriju. Izvaditi sve module osim prvog. Tabela: Ekranske poruke Award BIOS POST-a Press TAB to show POST screen Primary master hard disk fail Primary slave hard disk fail Resuming from disk. Očistiti memorijske kontakte. Zameniti matičnu ploču. i vratiti module. Zameniti matičnu ploču. BIOS može preći preko trenutne konfiguracije i učitati predefinisana za najstabilnije. Press TAB to showPOST screen Secondary master hard disk fail Secondary slave hard disk fail Na seledećoj tabeli dat je tabelarni prikaz kombinacije zvučnih tonova. otpustiti šarafe. Operatoru je ponuđena opcija save-to-disk (snimi na disk) pri upotrebi laptop računara. ali minimalno performansne sistemske operacije Proizvođač operativnog sistema može zameniti POST prikaz sa svojim namenskim prikazima. Zameniti tastaturu. ukloniti strane objekte koji uszrokuju kratko spajanje. 27 1-2-2-3 BIOS ROM Checksum Error 1-3-1-1 DRAM Refresh Error 1-3-1-3 8742 Keyboard Controller Error 1-3-4-1 Memory Address Line Error 1-3-4-3 Memory Low Byte Data Error 1-4-1-1 Memory High Byte Data Error . i vratiti module. Zameniti napajenje. Zameniti matičnu ploču. Zameniti memoriju. Izvaditi sve module osim prvog. POST je detektovao grešku u primarnom podređenom IDE čvrstom disku. Ova poruka se može pojaviti kada operator restartuje sistem posle save-to-disk gašenja. Zameniti memoriju.Poruka Override enabled Defaults loaded Opis Ako sistem ne može da se podugne koristeći trenutnu CMOS konfiguraciju. Zameniti napajanje. Zameniti memoriju.

To pomaže u identifikovanju tačnog memorijskog modula koji je neispravan. Ona prikazuje sve vitalne informacije o hardverskim 28 . Pokušati flešovati ROM čip.Tonovi Opis greške Opis/Predložene akcije Pokušati resetovati ROM čip. ili detaljno pregledanje diskova. hardverskim i softverskim. taj broj ukazuje na kojoj "dubini" u memoriji se nalazi greška.2. nalazi se pod ikonicom System u Control Panel-u. ukloniti strane objekte koji uszrokuju kratko spajanje. Zameniti matičnu ploču. Pokušati zamenuti memoriju grafičke kartice. Zameniti grafičku karticu.  DirectX Diagnostic Tool koja detaljno isptuje i traži probleme u njegovom funkcionisanju. Poslednji broj prikazan. Proveriti da li je grafička kartica pravilno instalirana. i pokušava da ispravi greške na koje naiđe. je iznos memorije koja je testirana sa uspehom. 2-1-2-3 ROM Copyright Error 2-2-3-1 Unexpected Interrupts 1-2 Video Card Error Tabela: POST zvučni kodovi Phoenix 6. Zameniti tastaturu. Zameniti matičnu ploču. i otklanjanje grešaka. Pod System Information nalazi se meni Tools koji služi kao posrednik za nekoliko skrivenijih uslužnih programa. 3. alatka System Information koja pruža pregršt korisnih informacija o raznim komponentama sistema. Na starijim sistemima prikazuju malo manje od ukupnog broja jer izuzimaju 384Kb UMA (upper memory area) tj. Na primer Scan Disk omogućuje površno. DirectX je set programskih interfejsa na niskom nivou (API) za kreiranje multimedijalnih aplikacija visokih performansi (za efekasno korištenje potencijala 3D grafičkih kartica)  System Information Utility (koji se može pokrenuti komandom "msconfig" iz komandne linije Run) omogućuje podizanje sistema u posebnom režimu za otkrivanje. gornjeg memorijskog segmenta.1. Disk Defragmenter. Proveriti ispravnost instalacije matične ploče. Ako POST memorijski test prilikom odbrojavanja stane na manjem broju od očekivanog. koji nisu namenjeni isključivo hardveru.x BIOS-a Na nekim PC računarima POST takođe prikazuje i svoje rezultate testiranja memorije na ekranu.  Još jedna vrlo korisna alatka je Device Manager (manipulator uređajima). Zameniti matičnu ploču. i izbor aplikacija koje se automatski pokreću sa Windowsom. otpustiti šarafe. Zameniti napajanje. Broj prikazan ovim testom bi trebao da se slaže sa ukupnim iznosom količine memorije instalirane na matičnoj ploči. Među njima su: System File Checker koji traži nepostojeće ili oštećene datoteke i pokušava da ih zameni ispravnim. Dijagnostički softver Windows-a Svi Windows operativni sistemi uključuju sebe određene dijagnostičke softverske alatke. tako da nema potrebe da se menjaju svi (u slučaju da ih računar poseduje više). Na primer sistem može prikazati sledeću poruku: 32768 KB OK.

navodeći modul koji je to uzrokovao. isključiti po želji neki uređaj iako je on fizički uključen. Uzrok za to može biti da nije ispravno instaliran. softveru i sistemskim problemima. U Device Manager-u je takođe moguće instalirati noviji driver preko postojećeg. promenuti resurse dodeljene uređaju da bi se izbegao njegov sukob sa drugim uređajem.komponentama sistema i njihovim upravljačkim programima (drajverima). Tako se može ustanoviti da recimo ne postoji potreban upravljački program. Na primer greška upravljačkog programa (drajvera). Mesto na kojem se takođe može uočiti postojanje problema. Na primer program baze podataka može prijaviti grešku u fajlu. Najznačajnije kartice u okviru njega su Aplication i System log. neispravan je. što znači da je on u sukobu sa drugim uređajem. ili da je neka aplikacija zablokirala u radu. ili da čvrsti disk radi u režimu kompatibilnom sa DOS-om što znači da nije pravilno podešen za Windows. Slika: Device Manager Ako uređaja nema na spisku. ne podržava PnP (engl. jer nemogu oboje koristiti isti resurs. do kojeg se dolazi desnim klikom na ikonicu My Computer i klikom na Manage opciju. Pomoću njega se mogu dobiti podaci o hardveru. Plug and Play) ili BIOS ne podržava PnP. Aplication log sadrži zapise događaja od strane aplikacija ili programa. Pored nekog uređaja može se nalaziti znak uzvika ili crveno x. znači da ga sistem uopšte ne "vidi". System log sadrži zapise događaja od strane sistemskih komponenti Windows-a. vratiti prethodni korišten driver (roll back driver). je Event Viewer (preglednik događaja). ili neke druge sistemske komponente tokom startovanja sistema biće evidentirana tu. 29 . i u slučaju da se on ne manifestuju u radu. ili da uopšte ne radi.

LPT. jer se pokreću pre njega i podižu svoj namenski operativni sistem.  Slika: Kartica za testiranje memorije 30 .1. To su POST čitačke kartice. serial) i mrežne kablove.3. Obično pružaju mogućnost praćenja napona na matičnoj ploči i temperature. dijagnostičke PCI kartice za višenamenske testove i dr. koje su ranije opisane.Slika: Aplication log event viewer-a 3. i omogućava provera kompletnog memorijskog prostora. testeri za portove (USB. PCI kartice za testiranje memorije. na taj način se izbegava interferencija sa drajverima i ostalim programima. LAN. Dijagnostički hardver (uređaji) Postoje i uređaji za dijagnostiku kvarova i problema računara. One rade nezavisno operativnog sistema. Kartice za testiranje memorije vrše detaljno ispitivanje svih memorijiskih modula pomoću sofisticiranih algoritama i lociraju tačno mesto kvara.

CD-ROM. modem i BIOS. video kartica.  Slik. moguće je testirati periferijske uređaje –HDD. Sa obzirom da postoje dva tipa kablova. Obično se u kompletu nalaze i loop-back konektori za portove. U stanju su da izvrše 150 testova za matičnu ploču za manje od 5 minuta. lampica za taj vod se neće upaliti i oglasiće se zvučni signal. Test počinje ispitivanjem PCI magistrale na koju je ona sama priključena. kolika je brzina protoka podataka. kontroler tastature. U režimu proširenog rada (extended mode).Testeri za portove su prilično jednostavni adapteri. i diskovi sa dodatnim softverom. da li se podaci mogu slati i primati.  31 . DMA kontroler (direct memory access). koji proveravaju njihovu ispravnost. Ispituju se PCI priključci. ili ako su neispravni. CMOS. na ovaj način se verifikuje pravilno uparivanje žica prilikom izrade utikača RJ-45. U radu sa računarskim mrežama vrlo je korisno imati i LAN tester. ispituju ispravnost USB hub-ova (razvodnika za više portova). i da li su ispravni mrežni utikači RJ45. grafička kartica. pomoću koga se ispituje da li je mrežni kabel negde u prekidu. memorija i memorijski kontroler. ulazno/izlazne portove. Ukoliko postoji prekid na nekoj od 8 žica. interapt (interrupt) kontroler. Sa jedne strane kabela se priključi tester koji šalje i prima signale i prikazuje eventualni prekid. Ovi uređaji su i više nego korisni za korektivno održavanje jer se u kratkom vremenskom periodu može na jednostavan način locirati neispravna komponenta sistema. koliki je nivo povraćenih podataka. čak i ako se u računaru ne nalazi memorija. floppy disk. Tester za USB port utvđuje da li se USB port napaja strujom. a sa druge se priključuje terminator. monitor. tastatura. tastaturu. USB tester (levo) i LAN tester (desno) Dijagnostičke kartice za višenamenske testove vrše serije testova odmah po uključivanju računara. direktni i isprepleteni (cross over). DVD. Priključenjem na više portova (do 10) oni proveravaju da li ima dovoljno napona i da li svi portovi simultano funkcionišu. port B.

3. sa jedne strane ima dugme. Alat za održavanje Za traženje kvara i popravku računara neophodno je nekoliko osnovnih alata.  Alatke za vađenje čipova – kvadratni čipovi postoje u dve varijante PLCC (Plastic Leadles Chip Carrier) i PGA (Pin Grid Array).  Klešta i sečice. lemljenje električnih kontakata pomoću kalaja. Tipičan šestougaoni krstasti zavrtanj koji se koristi ko računara može se odvrnuti pomoću krstastog odvijača ili cilindričnog veličine 1/4". krstasti. i može se rukom izvaditi (većina današnjih centralnih procesora).  Pincete i hvataljka za zavrtanj – vrh pincete omogućava hvatanje objekata na mestima koja su teško dostupna. PLCC su smešteni u podnožja .  Lemilica – za razdvajanje i spajanje.  Multimetar – višenamenski uređaj za tačno merenje. struje i ispitivanje nekih osnovnih poluprovodničkih elemenata (diode. tj. tranzistori). tj detektor metala koji olakšava traganje za kabelom u zidu. Danas se najčešće koriste digitalni. i tako anulira statički elektricitet tela. otpora. napona. a mogu u sebi imati ugrađen i kabel tragač. dok se PGA čipovi nalaze u podnožjima kod kojih se podizanjem poluge oslobađa čip.  Narukvica protiv statičkog elektriciteta – sa obzirom da statički elektricitet može da uništi čipove i druge osetljive delove računara. a sa druge izlaze 3 pipka koja obuhvataju i stežu zavrtanj. Dok za profesionalan rad postoje razni specijalizovani alati. Alat za izvlačenje zavrtnja ga hvata iz teško pristupačnih mesta. Torx i cilindrični.2.  Kartica za testiranje memorije. ili njihovo pridržavanje prilikom rada sa njima. Alat koji bi trebao tehničar za održavanje da poseduje sastoji se od: Odvijači – obični.  Serijski i paralelni priključci za testiranje (loopback). nalaze se Torx zavrtnji. Na nekim računarima. To je elastična traka od tkanine koja se kači za uzemljenje.  Slika: Komplet alata za popravku računara 32 .iz kojih se nemogu izvaditi bez posebnih hvataljki.  Hemikalije za čišćenje i boca sa komprimovanim vazduhom. njegovu pojavu na rukama treba maksimalno umanjiti. kao što su Compaq.  POST kartica. koji imaju šestougaoni zvezdasti otvor.

Slika: Upotreba antistatičke narukvice 33 . Mere opreza Pre bilo kakvog rada sa računarom nije dovoljno samo da je računar isključen. može se doći u neželjeni kontakt sa izuzezno visokim naponima (kod monitora od 50. ali prilikom rastavljanja napajanja i monitora. tj.3. kada nije na taj način uzemljeno. U računaru vladaju uglavnom niski naponi 3.000 V). Prilikom nošenja anti-statičke narukvice dovoljno je da ona bude priključena na kućište računara. To je zbog toga što kod modernih ATX kućišta i kad su isključeni postoji određena voltaža.000-100. 5 i 12V koji nisu opasni za čoveka.3.3. i u slučaju kada ono nije priključeno u mrežu. već treba izvući kabel za napajanje iz zida.

da bi se kasnije pravilno priključio kabel nazad na svoje mesto.  problem pregrevanja – kao što sam spomenuo. Da bi se pravilno priključio. ili se može desiti da se neki kablovi neće moći priključiti na njih zbog ograničene dužine. ili tako nalaže elektronika. tako da se obezbedi optimalna ventilacija kućišta. Tako se već može eliminisati potencijalni uzrok problema u vidu perifernog uređaja  softverski problem – potrebno je uveriti se da problem ne uzrokuje neka aplikacija.  problem u napajanju – kvalitet mrežnog napona varira od lokacije. i smanjiti pouzdanost veze. i ostaviti samo tastaturu. PROCEDURA SKLAPANJA I RASKLAPANJA RAČUNARA Kada nastane kvar. jer se tako može izazvati korozija. miša i monitor povezan. i poklopac se podiže i uklanja. ili virus. Ta oznaka često nije ubeležena pa je potrebno obratiti pažnju. Moderniji kablovi i utičnice imaju sa jedne strane ispupčenje (ključ) ili žljeb. i od drugih potrošača. i da ne dodiruju ventilatore jer mogu zaustaviti njihovo okretanje. pre rasklapanja računara potrebno je uveriti se. broja ventilatora na kućištu. zbog toga što to zahtevaju neki tipovi magistrala. da uzrok kvara nije neki od sledećih:  problem sa kablovima – potrebeno je otkačiti sve nepotrebne uređaje. tipa ventilatora i hladnjaka. CD-ROM uređaja na matičnu ploču. Sporadično restartovanje računara može biti uzrokovano padom napona u mreži. radna temperatura varira u zavisnosti od brzine takta procesora. jedna strana kabla je obeležena crvenom bojom. dok je kod nekih desktop kućišta dovoljno samo pritisnuti dva dugmeta sa strane. čvrstih dikova. poželjno je posle intervencije ili zamene vratiti na istu lokaciju. i PCI Express. Za skidanje poklopca kućišta potrebno je odvrnuti šrafove. a potom i svih priključenih perifernih uređaja. Prilikom povezivanja kablova treba ih grupisati. Prilikom rada sa karticama ne treba dodirivati pozlaćene konektore.4. Tanki trakasti kablovi služe za povezivanje disketnih jedinica. Kartice često vrlo tesno prijanjaju u 34 . Rasklapanje računara se započinje isključenjem napojnog kabla. Pri tome treba paziti da se ne oštete tanki trakasti kablovi koji se mogu naći na putu. AGP. okruženja.kvar ventilatora. PCI. Povećanje temperature indikuje na problem sa hlađenjem . i ona se povezuje na onu stranu konektora kod koje je oznaka "1". stepena opterećenja sistema itd. faze na koju je povezan računar. tako da se ne mogu pogrešno priključiti. temperature radnog ambijenta tj. k lčj u p i n 2 0 n e p o s t o j i j e ž i c a o č ze nn aa 1 Slika: IDE konektor Sve kartice koje se nalaze priključene na portove ISA. nekorektan rad usled zaprljanosti. Windows.

koji sprečavaju da ona dodirne kućište. ZIF podnožje ima polugicu pomoću koje se procesor otpušta iz ležišta. jedan je za vezu sa napajanjem. da je metalno kućište ne bi dodirnulo i napravilo 35 . Slika: Priključni kablovi (levo za podatke. Naravno. Svi oni su povezani sa najmanje 2 kabla. Slika: Postupak vađnja procesora (levo) i RAM memorije (desno) Različite matične ploče su različito spojene na kućište.svoja ležišta. prethodno je potrebno ukloniti hladnjak sa ventilatorom. Odvijanjem 4 zavrtnja pomoću kojih su pričvršćeni za kućište. ili na karticama. i potuskuju memorijski modul van ležišta. Za otpuštanje plastičnih odbojnika potrebno ih je pritisnuti kleštima. Prilikom montiranja matične ploče potrebno je sve odstojnike vratiti na svoje mesto. i prilikom vađenja mogu se ozlediti prsti. Može postojati i treći za vezu sa zvučnom karticom. desno za napajanje) Većina današnjih procesora se nalazi u ZIF podnožjima. lako se vade iz svojih ležišta. i potom se jednostavno razdvajaju od kućišta. a drugi je za podatke. najjednostavnije je upotrebiti 2 trake kao što je prikazano na donjoj slici. ali postoji nekoliko zavrtnja i plastičnih odstojnika. čvrsti diskovi. Da bi se to izbeglo. uređaji sa trakom i uređaji za čuvanje podataka na izmenljivim diskovima (Zip). i jednostavnim podizanjem na gore vadi iz njega. Slika: vađenje kartice pomoću traka Na računarima postoji odeređeni broj glavnih vrsta diskova: disketne jedinice. CD i DVD uređaji. koji se povuku na stranu. RAM memorija se nalazi u utičnicama koje sa obe strane imaju držače.

Athlon XP.1. uputstvo za instaliranje i povezivanje. tj sva podešavanja se vraćaju na fabrički podešene najoptimalnije vrednosti. pouzdanije i jeftinije zamenuti komponentu novom. njihova popravka se jako retko vrši. Socket A podržava AMD Athlon. kod koje komponente sistema se pojavio problem. U njemu su detaljno opisane tehničke karakteristike proizvoda. čak ni do koraka aktiviranja video prikaza na ekranu. Socket 754 i Socket 939 postupa na sličan način. Mnogo je jeftinije za jedno preduzeće imati na zalihama nove komponente. Na taj način se resetuje BIOS. Takođe je dato i uputstvo za instaliranje upravljačkih programa i dodatnog softvera koje se isporučuje na pratećem CD-u. U slučaju da se neka ključna opcija pogrešno podesi (recimo previše poveća radni takt). 36 .kratak spoj. Kada se uz pomoć svih pomenutih dijagnostičkih metoda. opremu za testiranje i izolovanje neispravne komponente. stručni kadar. Sa obzirom da postoji veliki broj različitih matičnih ploča i kartica. uključujući tip procesora. neophodno je koristiti tehničko uputstvo proizvođača. koje korisnik može sam konfigurisati. a potom i nabaviti originalnu komponentu. Najčešće je mnogo brže. tada se prespaja poseban kratkospojnik na matičnoj ploči. tada se može izvršiti njena zamena 4. Tu su opisane sve opcije i parametri. i postavljanje džampera (kratkospojnika). U uputstvima za matične ploče obavezan je o odeljak vezan za BIOS koji je instaliran. hladnjak procesora. prikazane su detaljne šeme i dijagrami. Objašnjen će biti postupak zamene procesora za podnožja tipa Socket 478. U slučaju da prilikom sklapanja neki uređaj nije spojen. i vreme. Podnožje Socket 478 podržava Intel Pentium 4 procesore. POST će ekranskom porukom upozoriti korisnika. ili je spojen nepropisno. i imati dobro razvijenu mrežu sa distributerima za nabavku ostalih delova za potrebe ugradnje. što je često moguće samo direktno od proizvođača. i Duron procesore.1. i da sistem nemože da se startuje. matičnu ploču. Jer za kvalitetnu popravku neophodno je obezbediti neophodnu dokumentaciju. locira neispravna komponenta. Zamena procesora Tačni koraci kod zamene procesora zavise od mnogih faktora. njegovi elementi. prilikom održavanja.1. i to samo one koje se najčešće kvare. Zamena komponenti računara Sa obzirom na softisticiranost i visoku tehnologiju izrade računarskih komponenti. jer se i sa tipovima Socket A. koje se obavezno isporučuje sa računarom. Slika: Kratkospojnik za resetovanje BIOS-a 4. Socket 754 podržava najnovije AMD Athlon 64 procesore. i kućište.

a zatim se rasklapa kućište  Pregleda se sistem da bi se odlučilo da li je jednostavnije izvaditi celu matičnu ploču. On mora sesti u ležište bez primene sile  Spušta se ZIF polugica i tako pričvršćuje procesor  Na sredinu procesora se nanosi specijalna termalna pasta.  Napajanje ventilatora se priključuje na matičnu ploču. To zavisi od iskustva lica koje vrši održavanje. Zatim se pomoću kvačica pripaja za podnožje i fiksira. oslobađa se polugica za otpuštanje hladnjaka i on se uklanja  Oslobađa se ZIF polugica koja otpušta procesor od podnožja. poklopi sa zasečenim uglom podnožja. ili menjati procesor unutar kućišta. da se njegov zasečeni ugao. slobodnog prostora u kučištu. tipa mehanizma za pričvršćenje hladnjaka.  Isključuje se napajanje ventilatora za procesor. i uklanja se višak paste. čija je uloga da bolje prenosi toplotu na hladnjak  Hladnjak se stavlja na procesor i lagano se pritiska da bi se pasta ravnomerno rarširila po njegovoj površini. i isključuju tastatura. miš i ostale periferije. a zatim se procesor vadi na gore Instalacija novog procesora se obavlja obrnutim redosledom sa par dodatnih koraka:  Prvo se raspakuje procesor i ventilator iz kutije koji se obično isporučuju zajedno. Da bi se to uspešno obavilo potrebno je ispoštovati sledeće proceduralne korake:  Isključuje se napajanje. Potrebno je obratiti pažnju da se nožice ne dodiruju zbog statičkog elektriciteta  Podiže se ZIF polugica u vertiklani položaj  Procesor se pre ubacivanja tako okrene.Prvo je neophodno izvaditi neispravan procesor. monitor. a) b) c) d) 37 .

a ako ne. on se označava kao nadređeni.4. a drugi podređeni (slave). i noviji diskovi je imaju. kao i sve fizičke parametre diska (broj glava. tako da će on postupiti po njima.1. sekundarni ili oba)  LBA Mode (Large Block Access) – to je savremenija metoda translacije koju svi današnji diskovi koriste i treba je uključiti  Multi Sector Transfers – određuje koliko se sektora u bloku premešta u memoriju. cable select). uprkos pojavom S-ATA standarda. moguće su opcije 0. i tada će se hijerahija diskova odrediti prema IDE utičnici na koju su povezani. obradiće ih. Ako na kanalu postoji samo jedan disk. i DVD-ROM uređaji. ubacuje se dodatna kontroler kartica. 38 . pa je treba uključiti. Diskovi uglavnom podržavaju automatsko prepoznavanje ovog parametra  S. Kada se upali kompjuter potrebno je ući u BIOS. Podređeni disk prima komande samo od nadređenog. i proveriti da li podešavanje za IDE diskove stoji na AUTO. kapacitet diska. a koji podređen.2. sektora. Pošto 2 uređaja (u ovom slučaju biće hard diskovi) dele jedan kanal. u daljem tekstu biće objašnjen postupak njegove instalacije. Instalacija diskova Obzirom da su IDE diskovi danas i dalje najrasprostranjeniji. treba podesiti prema specifikaciji diska. Neke od njih su:  IDE Controler – kojom se određuje koji se IDE kanal koristi (primarni.R. Ako postoji potreba za dodavanjem još diskova. ali ih "osluškuje" samo onaj koji je označen kao nadređeni.M.A. Džamper je moguće postaviti i na položaj CSEL (eng.T. a ne i od kontrolera. i ukazati na šta se sve treba obratiti pažnja tom prilikom.1. Na današnje matične ploče moguće je spojiti maksimalno 4 hard diska. i postaviti da bude nadređeni (master). neophodno je jedan od njih odrediti. po dva na svaki IDE kanal (primarni i sekundarni). Slika: Podešavanje džampera na hard disku Kada se džamper postavi. Podaci iz EIDE kontrolera stižu do oba diska. najčešće pritiskom na taster "Delete". ili na "automatski"  Ultra DMA (Direct Memory Access) – određuje koja se kategorija koristi prilikom direktnog prisutpa memoriji (zaobilazeći procesor). Tako podešen BIOS će sam prepoznati koji je disk nadređen. Te iste kanale koriste i CD.2. Ako su podaci njemu namenjeni. Označavanje se vrši pomoću kratkospojnika (džampera). – je tehnologija nadziranja diska sa predviđanjem budućih problema. proslediće ih podređenom disku. cilindara). U BIOS-u još postoji još opcija vezanih za diskove. disk se ugrađuje u kućište i na njega se spajaju konektori za napajanje i IDE konektor za prenos podatka.

a napoznatiji je Powerquest Partition Magic. ili iz dijaloga My Computer desnim klikom na ikonicu diska i klikom na Format. ili starijeg tipa FAT32 i FAT16. tip fajl sistema (FAT32 ili NTFS). i izradu tabele razmeštaja podataka –FAT . uključiti kompresija podataka. Particionisanje diska je moguće uraditi pomoću Microsoft-ovih programa Fdisk za DOS ili pomoću alatke Disk Menagment u okviru alata Disk Menagment. na svakom sektoru se provara postojanje fizički oštećenih mesta. samo su "nevidljivi". pri čemu se svakoj dodeljuje slovna oznaka (C. tj. i eventualno vratiti spašene podatke sa rezervnih bekap kopija ukoliko je prethodni disk otkazao. 39 . redovno ili brzo formatiranje. loših sektora (engl. Ako ih ima. i dodeliti mu ime. A formatiranje komandom format iz komandne linije. Formatiranje diska na visokom nivou podrazumeava pravljenje sektora za podizanje sistema.D. formatirati disk na visokom nivou. Ta oslabljena mesta mogu se popraviti ponovnim formatiranjem.) Particionisanjem se dobija mogućnost instalacije više operativnih sistema na fizički jednom hard disku. i zbog toga postoji mogućnost oporavka sadržaja pomoću posebnih programa. definisanje root direktorijuma. koja može biti tipa NTFS (new technology file system). gde se prilikom pokretanja računara bira koji OS se želi startovati. Pri prvom formatiranju. Ako je disk postavljen kao podređeni. i dodeliti ime disku. Particionisanje je delenje diska na jednu ili više logičkih celina. oni se markiraju i u njih se neće upisivati podaci. disk je neophodno particionisati. Loši sektori mogu biti fizička oštećenja na disku ili magnetno izbledela mesta koja su teško čitljiva. jer se tom prilikom ne dotiču fizički svaki sektor na disku.Da bi se pripremio za rad..E.bad sector).F. Tada se može izabrati veličina diska. operativni sistem će se podići sa glavnog diska. Ono nije isto kao i formatiranje na niskom nivou koje obavlja proizvođač. Takođe postoje i namenski programi za ovu svrhu. Što znači da su podaci još prisutni. Slika: Format dijalog Tek posle ovih priprema moguće je instalirati željeni operativni sistem na čvrsti disk.

COM2. koji omogućava da računar automatski prepozna i koristi čak i mrežne uređaje. podesiti drajver štampača da li da koristi port LPT1. postojanje odgovarajućeg hardvera. ili neki drugi).4. Podešavanja je najbolje da stoje na automatic jer će tako kompjuter odrediti najbolji raspored. Softverski podešena konfiguracija se čuva u CMOS čipu.  DMA (Direst Memory Access) kanali – koriste se od strane nekih uređaja za ubrzanje upisa i čitanja iz sistemske memorije. Na današnjim karticama se više ne instaliraju džamperi. i potom vrši čitanje ili upis u nju. U računaru ne mogu da postoje 2 kartice čiji su identiteti u sistemu isti. Dodela resursa može da izgleda ovako: konfigurisati modem koji COM port treba da koristi (COM1. COM4. Svaki uređaj ima sopstveni IRQ da bi ga procesor raspoznao. da bi obradio njihove zahteve. Objašnjenje nekih od skraćenica i njihovo podešavanje: U/I (Input/Output) adrese – ulazno/izlazne adrese u heksadecimalnom zapisu. LPT2 ili USB i sl.  IRQ (Interrupt Request) – služi da bi hardverske komponente zatražile od procesora prekid njegovog trenutnog posla. Da bi on pamtio podatke potrebno je da ima stalno napajanje. a to se obezbedilo instaliranjem litijum-jonske punjive baterije na matičnu ploču.3. Sa obzirom da korišćenje DMA pristupa može kod novih računara čak i da uspori rad. Dodatne probleme prilikom instalacije kartica pravi i sve češće loša dokumentacija isporučena uz njih. Konfigurisanje kartica se sastoji od: dodele resursa uređaju i obezbeđivanja softverske podrške za njega (drivers). Sve hardverske komponente imaju svoje ulazno/izlazne adrese. Raspored podele I/O adresa se može videti u Device Manager-u (nalazi se u Control Panel/System). i DMA kanala. automatski je konfigurisati i učitati upravljačke programe. Sa pojavom Windows-a XP uveden je universal Plug and Play. on stavlja njenu adresu na magistralu. softvera koji podržava PnP. Postoji kontroler prekida koji je ugrađen u set čipova na matičnoj ploči. Instalacija kartica Još pre 10 godina proizvođači su patentirali tehnologiju Plug and Play (PnP). ali najbolje je da bude uključena na automatsko podešavaje. Broj DMA kanala je ograničen. IRQ linije.1. jer tom prilikom zaobilaze procesor. To sve dobro funkcioniše samo pod određenim uslovima.  RAM baferi – neke kartice imaju ugrađenu RAM memoriju na sebi za privremeno smeštanje podataka. a priprema novog hardvera za korišćenje traje svega nekoliko sekundi. Jednu IRQ liniju može da koristi više uređaja. U/I adrese su jedinstvene i po njima procesor razlikuje svoje periferije. Ova opcija podele se nekad može podešavati. i kada procesor želi da komunicira sa nekom. COM3. U/I adrese itd. i on ih obrađuje po prioritetima. biće teško konfigurisati dodatnu karticu. i podrške PnP za BIOS. pre njegovog uključivanja za pojedine kartice treba konsultovati uputstvo proizvođača. i ona ne sme da bude u sukobu sa drugim RAM ili ROM memorijama u računaru. u prevodu priključi i koristi. Ako se ne koristi PnP hardver a računar radi pod operativnim sistemom koji ga podržava. ili IRQ. računar će prepoznati o kojem tipu i modelu se radi. izabiranje DMA kanala za karticu. koje matična ploča koristi da bi komunicirala sa procesorom. To znači da koju god karticu priključite. već se to radi softverski.  40 . sukobi sa resursima već postojećih uređaja oko adresa prekidnih linija (Interrupt). tako da do sukoba retko dolazi. i DIP prekidači sa kojima se fizički podešavao port.

i zatražiće od korisnika da ubaci CD sa upravljačkim programima (drajverima). i instalirati potrebne drajvere. kao da je ponovo ubačena. Postupak instalacije sprovodi se u sledećim koracima:  Isključuju se svi priključci sa kućišta i skida se njegov poklopac. jer će zatrebati u slučaju pada sistema. Ako korisnik želi da instalira novije drajvere. podesiće njene resurse. To se radi tako što se u pomenutom Device Manager-u pronađe potreban hardverski uređaj.  Ako se kartica prvi put instalira.  Kartica se pažljivo gura u svoje podnožje. Slika: Postavljanje kartice u ležište Slika: Pričvršćivanje kartice na kućište 41 . i priključuju se svi postojeći priključci na njegovo poleđini. a operativni sistem će sam detektovati karticu. i OS će pri pokretanju prepoznati karticu. u slučaju da ih ne poseduje. Ako kartica zahteva korišćenje COM porta. i vrši se pričvršćivanje pomoću vijka.  Ako se zamenjuje postojeća komponenta ona se prvo vadi. Drajveri se obavezno isporučuju uz svaku komponentu i potrebno ih je čuvati.Na novijim računarskim sistemima za instaliranje kartice dovoljno je da se ona priključi u odgovarajuće podnožje (slot). i povlačenjem na gore vadi iz svog podnožja na matičnoj ploči. ili njegove ponovne instalacije. Biće neophodno resetovati računar. potrebno je sa zadnje strane kućišta ukloniti metalnu pokrivnu pločicu. mehanički ili odvrtanjem vijka. prvo je potrebno ukloniti stare. ili ponovo postojeće. za kućište  Kućište se poklapa. i desnim klikom miša odabere opcija Uninstall. tako što se odvije vijak ili otpusti mehanizam koji je pričvršćuje.  Proverava se da li su kontakti kartice u potpunosti u svom podnožju. sistem će joj automatski dodeliti sledeći slobodan i memorisati ga.

bez obzira da li je to učinjeno iglom. Za čvrsti disk taj odnos je i mnogo veći. U ovom odeljku će biti navedeni saveti i mere opreza koje su neophodni da ne bi došlo do spaljivanja pojenih komponenti ili još gore do strujnog udara.4. Imajući u vidu da su sve komponente bile izložene delovanju tog polja tokom sklapanja računara ovo ne može imati sigurno nikakve štetne posledice. 42 . Od osnovnih komponente (tastautra. Ali treba imati u vidu i sledeće činjenice : • da i zemlja poseduje sopstveno magnetno polje • ukoliko se disk zagrebe nekim oštrim predmetom posledice su nepredvidive. postoji i veliki broj radoznalih korisnika koji su nestrpljivi da pogledaju njegovu unutrašnjost i njegove komponente. pre bilo kakvog kontakta sa elektronskim komponentama računara.. monitor i sistemska jedinica) korisnik će doći u iskušenje samo da otvori miša (zbog čišćenja najčešće) i sistemsku jedinicu. • razmak između glave za pisanje/čitanje i magnetnog medijuma je manje od jednog mikrometra i zahvaljujući zaštitnom omotu odvrtka se nemože približiti medijuma na manjem rastojanju od 1mm (što je čak hiljadu puta više od rsatojanja između glave i medijuma). U principu se uticaj zemljinog magnetnog polja otklanja uzemljenjem metalnog kućišta računara. miš. ukoliko je ikako moguće. ali njegovo skidanje automatski izlaže sve komponente delovanju tog polja. U skladu sa zakonom fizike. Naravno vađenje zavrtnja magnetnom odvrtkom je znatno lakše. obavezno dodirnete neki uzemljeni metalni predmet (radijator na primer). a čak i tada je kupovina nove tastature mnogo bolje rešenje. jačina magnetnog polja opada sa kvadratom rastojanja. Za otvaranje kućišta su neophodne odvrtke i poželjno je da je odvrtka namagnetisana (po ličnom iskustvu ako odvrtka nije namegnetisana vrlo često će zavrtnji upasti u kućište). zbog neizbežne prašine u vazduhu i nikakvo naknadno izlaganje diska magnetnom polju nema posebnog efekta. Često se može čuti da namagnetisane predmete ne treba držati u blizini računara. • otvaranje čvrstog diska neizbežno podrazumeva trajan gubitak podataka. a istovremeno čovek može da poseduje statički elektricitet od nekoliko stotina (i hiljada volti) koji je sasvim dovoljan da uništi osetljive komponente računara. U tastaturi se nalazi malo čega zanimljivog (veliki broj malih opruga koje se mogu razleteti ako se ne vodi računa). Na taj način komponente neće biti sigurno oštećene čak i ako nemate antistatičku rukavicu.2. držati za ivice. Međutim. Ovo je bitno jer računarske komponete rade na vrlo niskim jednosmernim naponima koji nisu opasni začoveka. pored servisera. Ukoliko korisnik (ili serviser) ne poseduje antistatičku rukavicu (koja obezbeđuje da se potencijal tela korisnika izjednači sa potencijalom zemlje i time se sprečava nastanak statičkog elektriciteta) potrebno se pridržavati sledećeg: • Ukoliko ne posedujete ovu rukavicu morate se navići da. Otvaranje tastature je preporučeno ako se samo neka tečnost razlije po njoj. • Kada se vade štampane ploče obavezno ih je potrebno. Mere opreza Otvaranje kućišta nije neophodna operacija da bi se koristio računar. što znači da bi odvrtka morala imati magnetno polje čija je jačina približno milion puta veća od polja glave za čitanje/upis. čekićem ili namagnetisanom odvrtkom. Istovremeno se na taj način sprečava i nastanak kratkog spoja koga mogu da izazovu i prsti prilikom pokušaja vađenja zavrtnja.

optičke uređaje. zvučne kartice. pored oskudne dokumentacije.3. Proizvođači opremaju računare svremenim.. modeme.. nemojte otvarati zapečaćeni blok za napajanje računara. skenera. ni pod kojim uslovima.. u kojima je obično opisano samo nekoliko osnovnih procedura za rad. Dokumentacija Nažalost.Monitor je druga priča. Ukoliko dođete u dodir sa ovako visokim naponom možete nastradati. Na tim uputstvima je prikazan način povezivanja tih komponenti i podešavanje opcija rada. grafičku karticu i periferije npr.. • priručnici za sofver (koji se obično dobijaju uz matičnu ploču. Otvaranje je fizički opasno.). Velika većina današnjih monitora su sa katodnom cevi (CRT monitori). bez obzira na razloge. dokumentacija predstavlja “tamnu stranu” u istoriji računara. Poput monitora i blok za napajanje sadrži visoke napone. je i to što se dobivena dokumentacija nalazi obično na engleskom ili nekom drugom jeziku. licenciranim i skupim operativnim sistemima... Na katodnoj cevi se može zadržati visoki napon dugo vremena nakon isključivanja i odspajanja od mreže (posebno se odnosi na stare monitore koji nisu dugo korišćeni). Najveći problem. štampač) u kojima je prikazan način instalacije softvera i objašnjenna su podešavanja koja su neophodna za optimalan rad komponenti.) • uputstvo za ostale komponente računara ( uputsvo za grafičku karticu. • Nikada . UPOZORENJE • Ne postoji dovoljno ubedljiv razlog da korisnik otvara monitor.) • podaci o tipu matične ploče i knjižica (sa specifikacijom ploče. 4. Veoma mali broj uputstava je preveden na naš jezik i potrebno je dobro poznavanje engleskog jezika da bi se razumele i podesile željene opcije. Prilikom nabavke i servisa računara potrebno je proveriti da li postoji uputstvo. 43 . opcijama BIOSa. . prikazom načina spajanja osnovnih komponenti. ili priručnik u kojima je predstavljeno sledeće: • održavanje i garantni rok računara • uputstvo za povezivanje perifernih uređaja (šatampača. ali uz njih isporučuju obično samo skromne brošure.

Ako je disk postao najednom prilično bučan verovatno je pred odtazom 5. • Potrebno je raditi redovno defragmentaciju diskova. • Pravljenje diskete za podizanje sistema u hitnim slučajevima (DOS. Zaštita podataka Zaštita podataka se razlikuje od zaštite samog diska. kako su podešene aplikacije. Zaštita podataka obuhvata sledeće: • Pravljenje rezervnih kopija (MBR. Windows nema ugrađen alat za pravljenje rezervne kopije MBR-a. virusi ili nehotično formatiranje). sistemska konfiguracija je mseštena u bazi Registry. sistemskih dastoteka i korisničkih podataka). • Potrebno je pravilno pričvrstiti diska za kućište računara.2. HARD DISK : Održavanje i otklanjanje problema 5. U suštini izrada rezervnih kopija sistemskih datoteka se odnosi na sistemske konfiguracione datoteke. Windows 9x) ili instalacioni CD Windowsa (NT verzije).1. U Windowsu 95 i novijim verzijama. ali postoje alati koji to rade). • Potrebno je nabaviti dobru zaštitu napajanja. • Koristiti antivirusne programe i redovno ažurirati baze jer virusi predstavljaju veliki problem za podatke. 5. Međutim mnoge ove datoteke su standardne komponente OS i mogu se ponovo instalirati sa CD-a i da se pri tome ništa ne izgubi. • Ukoliko disk podržava SMART tehnologiju tj. ali se 44 . Iako se podaci gube ako se disk pokvari postoje i drugi načini za gubitak podataka (npr.5. • Buka u radu ukazuje na probleme sa diskom. Izrada rezervnih kopija sistemskih datoteka Sistemske datoteke su datoteke koje su neophodne za pokretanje OS i za njegov nesmetani rad. koje sadrže prilagođene datoteka sa podacima kako je OS instaliran. Registry izgleda kao jedna baza kojoj se pristupa pomoću alata Registry Editor u Windowsu. • Redovna provera ispravnosti sistema datoteka pomoću alata ScanDisk (DOS ili Windows 98x) ili Check Disk (NT verzije Windowsa). • Proveriti da li ima loših sektora svaki put kada disk pretrpi mehanički šok ili kada OS prijavljuje greške prilikom čitanja i pisanja. Međutim postoje koraci koji se mogu preduzeti da bi se hard disk učinio dugovečnijim. kakav je hardver instaliran. alatu za statističku analizu koji je ugrađen u disk i koji nadzire parametre diska. Zaštita hard diska Zatvoreni hard disk ne može da se održava tj ne može se rastavljati i na primer čistiti glave za pisanje/čitanje..1. potrebno je vršiti SMART nadzor nad diskom.2..

• izmenljivi diskovi (Flopi. Naravno nije neophodno znati tačna imena i lokacije ovih datoteka da bi se napravila rezervna kopija baze Registry. Ovi programi su neophodni ukoliko je potrebno ponovo pokrenuti instalaciju Windowsa sa CD-a. Izrada rezervnih kopija korisničkih podataka Izrada rezervnih kopija korisničkih podataka je od ključnog značaja. već ona sadrži i važne alate kao što su : fdisc.2.dat. Ukoliko se napravi disketa za podizanje sistema u Windowsu 98/ME ona sadrži i upravljačke programe za CD uređaj.2. Na taj način se dobija disketa sa koje se može ne samo podići sistem. Windows 2000/XP imaju solidan program za pravljenje rezervnih kopija podataka (desni klik miša na ikonicu diska / Prperties / Tools). • skladištenje u mreži.2. Postoje i uslužni programi raznih proizvođača koji omogućavaju pravljenje rezervnih kopija podataka.3. 5. 45 . a u Windowsu NT/2000/XP/2003 to je niz datoteka sa imenima kao što su sam ili system). Nakon provere Registy baze biće ponuđena opcija za pravljenje njene rezervne kopije. a to je opcija Export u programu Regedit (Registry Editor). Pravljenje rezervne kopije baze Registry se razlikuje u zavisnosti od verzije Windowsa : • • • Windows 98/Me imaju program Registry Checker koji se pokreće iz opcije System Information. Pripremanje hitnog podizanja sistema u Windowsu 9x U Windowsu 9x može s enapraviti disketa za podizanje sistema ukoliko se pokrene opcija Add7Remove Programs iz Control Panela. • mini USB diskovi • drugi čvrsti disk. Potrebno je u suštini pokrenuti program Regedit pomoću komade Run sa Start menija i potom izabrati opciju File/Export. Zip). Redovna izrada kopija bazy Registry je dobra ideja jer je ta baza neophodna za podizanje sitema (često aplikacija ili korisnik naprave izmene u bazi Registry koje dovedu do problema u fukcionisanju sistema). kao i programi za pravljenje rezervnih kopija čvrstog diska ili pojedinih particija (npr. Windows XP Home ne instalira pomoćni program Backup.ona u suštini sastoji iz nekoliko datoteka (za Windows 95/98/Me to su user. Windows 2000/XP imaju pomoćni program Backup koji sadrži opciju za izradu rezervne kopije beze Registry (System State) Postoji komanda koja radi u svim verzijama Windowsa. Norton Ghost i Drive Image). 5. Danas postoji veliki broj načina i medijuma za izradu rezervnih kopija korisničkih podataka: • CD i DVD mediji. format..dat i system..

Ukoliko se izabere oporavak moguće je izabrati automatizovani proces ili prelazak na komandno okruženje Recovery Console.2. Ako postoji instalacioni CD za Windows.5. RD Briše direktorijum.a) Recovery Console Recovery Console je okruženje komandne linije u kome se mogu rešavati problemi. MD Pravi direktorijum. 5. Pripremanje i hitno podizanje sistema u verzijama Windowsa zasnovanim na NT U Windowsu NT/2000/XP ne može se neposredno podići sistem u komandnom okruženju. 46 .4.  Potom će sistem od vas tražiti admninistratorsku lozinku. Najpre se pokrene instalaciona procedura koja korisnika pita da li želi da oporavi staru instalaciju ili novu instalaciju .2. jer oni nisu zasnovani na DOS-u kao Windows 9x.4. Sistem se podiže u okruženju Recovery Console sa Windowsovog CD-a u sledećim koracima:  Na ekranu Welcome to Setup pritisnuti R za opciju Repair. moguće je podići sistem na odgovarajući način. servise i datoteke za pokretanje sistema. REN Preimenuje datoteku ili direktorijum.  Potom pritisnuti 1 da se izabere prva instalacija Windowsa. Da bi se dobila pomoć za neku komandu potrebno je ukucati /?.  Potom pritisnuti C za okruženje Recovery Console. Komande okruženja Recovery Console ATTRIB Menja atribute datoteke BATCH Izvršava niz komandi iz navedene tekstualne datoteke CD Menja direktorijum CHKDSK Proverava da li na disku ima grešaka COPY Kopira datoteke DEL Briše datoteke DIR Prikazuje spisak datoteka u direktorijumu DISABLE Onemogućava Windows-ov upravljački program ili servis DISKPART Poput FDISK-a pravi particije i njima upravlja ENABLE Pokreće Windows-ov upravljački program ili servis EXIT Napušta okruženje Recovery Console FIXBOOT Upisuje novi startni sektor na particiji za podizanje sistema FIXMBR Oporavlja MBR FORMAT Formatira logički disk LISTSYS Pokazuje sve dostupne upravljačke programe.

Ako rade isključena je mogućnost da je loš kabl i loš IDE konektor na matičnoj ploči.: • fizičko otkazivanje diska – na diskovima mogu da nastanu fizički problemi sa pločama. BIOS prepoznaje i registruje svaki disk prilikom podizanja sistema i pri tome na ekranu ispisuje podatke o proizvođaču i modelu dika.5. Ukoliko iz komandnog okruženja postoji mogućnost da se izlistaju fajlovi i direktorijumi (DIR) potrebno je napraviti (ako nije napravljena pre) rezervnu kopiju podataka. ali je disk iz nekoh razloga zaboravio podatke koji se na njemu nalaze. Postoje dva osnovna razloga za otkaz diskova diskova. rukom koja pokreće glave. U slučaju Windowsa 2000/XP potrebno je ponovo pokrenuti Setup sa instalacionog CD-a i potrebno je izabrati opciju ia oporavak instalacije. Proveriti da li drugi diskovi rade na istom kablu. Ukoliko pri učitavanju sitema ne prijavljuje hard disk ili je potrebno znatno više vremena da bi bio prepoznat to su oznovni pokazatelji da hard disk ima fizičke probleme. Možda je sa podacima na disku sve u redu. 47 . • diskovi koji su logički mrtvi – pri čemu je sve u redu sa mehanizmima uređaja.3. Jedan od najpouzdanijih indikatora da je disk “mrtav” jsete da li BIOS i dalje prepoznaje disk. Ako je disk sa koga se podiže sistem prestao da radi potrebno je razlučiti da li je problem nastao sa podizanjem sistema ili da li postoji problem sa pristupanjem samom disku. Ako ga prepoznaje ispravno disk je verovatno još “živ”. Tek posle pravljenje rezervne kopije podataka potrebno je preduzeti korake da bi se ustanovilo zašto sistem ne može da se podigne. Potrebno je iskopirati sve bitne podatke na diskete (ili druge prenosne medije) ili što je još mnogo bolje na drugi hard disk sa kojeg je podignut sistem (disk sa kojeg je potrebno prebaciti podatke sa priključuje na drugi IDE kanal ili kao slave na primarnom kanalu). Ukoliko su premeštani diskvi u kućištu potrebno je proveriti da li su kratkospojnici ispravno podešeni. Oživljavanje neispravnih diskova Korak 1. ali su datoteke neophodne za podizanje sistema oštećene. Da bi se ovo proverilo potrebno je podići sitem sa sa sistemske diskete (Win98x) ili sa instalacionog CD-a za Windows 2000/XP i izabrati opciju Recovery Console. Korak 2. Ako BIOS ne vidi disk potrebno je proveriti sledeće : • • • Da li su kablovi (kabl za napajanje i data kabl) pravilno priključeni. da otkažu glave za čitanje i pisanje ili da otkaže strujno kolo koje povezuje napajanje diska sa sa mehanikom koja se unutar njega nalazi. Za Windows 98 sa sistemske diskete potrebno je najčešće ukucati komandu SYS C: da bi se kopirale datoteke za podizanje sistema.

4. 48 . Startup Disk) u njega je automatski uključen i FDISK. Iz predhodnog poglavlja se može zaključiti kolika je važnost redovnog pravljenja rezervnih kopija podataka (Backup). Pokretanje FDISK-a : Potrebno je doći do komandnog okruženja (eng.  U drugom koraku postavlja se upitnik da li želite podršku za velike diskove. Njegovo glavno ograničenje je što dozvoljava pravljenje samo jedne primarne particije i sve napravljene particije spadaju u DOS particije. Cena u ovom slučaju je prilično visoka – od par stotina eura za dijagnozu problema pa do nekoliko hiljada eura za oporavak podataka. Postoje servisi za oporavak podataka gde se disk rastavlja i kopiraju podaci na CD ili neki drugi medijum. 5.Korak 3 Ukoliko ne postoji nikakva mogućnost da se povrate podaci sa diska i ako su podaci zaista potrebni postoji i zadnja nada. Program FDISK FDISK se koristi za podelu diska na particije i upravljanje particijama u MS-DOSu i Windowsu 95/98/Me. Ostale particije FDISK vidi kao non-DOS i neće moći sa njima uraditi ništa osim da ih preskoči ili izbriše. command promt) i uraditi sledeće :  Potrebno je upisati FDISK i pritisnuti ENTER. Ako se u Windowsu 95/98 napravi disketa za brzo podizanje sistema (eng.

Potom se pojavljuje glavni meni programa FDISK.

Posle pokretanja potrebno je pokrenuti opciju 4 za gde se prikazuju postojeće particije.

Brisanje postojećih particija :   Pritisnuti Esc da bi se vratili u FDISK-ov meni sa opcijama. Izabrati opciju 3 (Delete Partition and Logical DOS Drive).

49

Ako na produženoj particiji postoje postoje logički diskovi potrebno je prvo njih obrisati tj. nemože se obrisati produžena particija sve dok se ne obrišu predhodno svi njeni logički diskovi.

 

Pošto su obrisani svi logički diskovi moguće je ukloniti produženu particiju. Primarnu particiju nije moguće ukloniti sve dok produžena particija nije obrisana. Kada se obrišu particije pritiskom na Esc se vraća na FDISK-ov meni sa opcijama.

Pravljenje primarne particije  Iz FDISK-ovog menija sa opcijama, izabrati opciju 1, Create DOS Partition or Logical DOS Drive.

50

  

Izabrati opciju 1 – Create Primary DOS Partition Potom se javlja upitnik da li se želi maksimalna moguća veličina za primarnu DOS particiju (YES/NO). Ukoliko je izabrana opcija NO potrebno je upisati veličinu prostora u megabajtima ili u procentima koju se želi dodeliti primarnoj DOS particiji.

Potom pritisnuti taster Esc da bi se vratilo u FDISK-ov meni sa opcijama.

51

Pritisnuti Esc da bi se izvršila provera integriteta diska. Potom je potrebno definisati logičke diskove.  Potom kad je završeno dodeljivanje prostora produženoj particiji potrebo je pritisnuti Esc da bi se vratili u FDISK-ov meni sa opcijama. koje uzima sav preostali prostor na disku i pritisnuti Enter. Create DOS Partition or Logical DOS Drive. Podešavanje aktivne particije   Iz FDISK-ovog menija izabrati opciju 2 – Set Active Partition. Upisati 1 da bi se particija 1 postavila za aktivnu.Pravljenje produžene particije i njenih logičkih diskova      Iz FDISK-ovog menija Options izabrati opciju 1. 52 . Create Extended DOS Partition Ostaviti podrazumevane podešavanje za veličinu produžene particije. Izabrati opciju 2.

 Pritisnuti Esc da bi se vratili u FDISK-ov meni sa opcijama. Pritisnuti ponovo Esc da bi se izašlo iz FDISK-a i potrebno je restartovati računar. 53 .

oznakama logičkih diskova je moguće pristupiti iz okvira za dijalog My Computer u Windowsu. Pritisnuti Y za nastavak. Prvo je potrebno proveriti da li se slovna oznaka odnosi na disk koji se želi formatirati.5. Ta provera je neophodna jer se formatiranjem brišu podaci sa diska.1.2. Formatiranje iz okvira za dijalog My Computer Pošto su napravljene particije na disku.5. Komanda FORMAT Komanda FORMAT se koristi u MS-DOSu i Windows-u 9x.  Desnim tasterom miša pritisnuti ikonicu željenog diska i iz padajućeg menija izabrati opciju format. Ako disk nije podeljen na particije moguče mu je pristupiti preko alata Disk Management. bez provere da li disk sadrži greške.5.5. Formatiranje diska 5. Prvi pokazatelj da disk nije formatiran je poruka o grešci pri pokušaju da se pristupi disk preko ionice.  /V:imediska – na ovaj način je moguće zadati ime diska.  /FS:sistemdatoteka – pomoću ove opcije može se zadati vrsta sistema datoteka. Postoje i dodatne opcije naredbe FORMAT:  /Q – to je brzo formatiranje. 5. 54 . Osnovna sintaksa naredbe FORMAT je :  FORMAT disk: gde je disk: oznaka čvrstog diska Potom se pojavi upozorenje da se formatiranjem brišu svi podaci sa diska.

   Potrebno je izabrati opciju formatiranja kao što je Quick Format i zadavanje imena diska. 55 . 5. Sačekati da se formatiranje završi. Podela diska i formatiranje tokom instalacije Windowsa Instalcioni program za Windows NT/2000/XP imaju ugrađenu opciju da dele disk na particije i formatira ih automatski. a na kraju u okviru Results potrebno je pritisnuti Close. Postupak je jasan samo treba pratiti poruke sa ekrana.3.5. Pritiskom na Start pojaviće se dijalog koji upozorava da će svi podaci biti izbrisani.

Potom čarobnjak (Wizard) vodi korisnika kroz postupak pravljenja particija. 56 .4.5.  Da bi se u nepodeljnom prostoru napravila particija potrebno je desnim tasterom miša pritisnuti taj prostor i izabrati opciju Create Partition.5. Alatka Disk Management ima grafički interfejs za pravljenje particija i formatiranje diskova.  Izabrati ikonicu Computer Management. Postupak pokretanja:  Iz Control Panela izabrati opciju Administrative Tools. Jedna od stavki sa leve strane je i Disk Management. Podela na particije i formatiranje alatkom Disk Management Ako se dodaje novi hard disk na računaru na kome se već nalazi vezija Windowsa zasnovana na NT platformi podela na particije i formatiranje može se izvršiti pomoću alata Disk Management.

Potrebno je izabrati disk i desnim klikom na njega izabrati opciju Change Drive Letter and Path. U okviru alata Disk Management moguće je izvršiti promenu slovne oznake dodeljene disku. Najbolje vreme za promenu slovne oznake je posle instalacije kada nema još podataka. 57 . potom iz padajuće liste izabrati željeno slovo. jer se neke aplikacije vezuju za slovnu oznaku i neće raditi ako se ona promeni.

PnP će pokušati da ga instalira unutar operativnog sistema.1.  Pritiskom na Cancel se prekida instalacija uređaja. god). 58 .2. instalirati upravljački program za njega i uređaj će proraditi. Ukoliko se zatraži upravljački program od korisnika to znači da ga Windows nema u svojoj bazi i tada treba preuzeti sledeće korake :  Ukoliko posedujete potrebno je umetnuti disketu ili CD koji sadrže potreban upravljački program. Ovo je korisno ukoliko treba pokrenuti softversku instalaciju koja je dobijena uz uređaj. Instaliranje novog hardvera u Windowsu Ukoliko PnP radi besprekorno faktički je dovoljno uključiti računar i Windows će prepoznati uređaj. softvera koji je napravljen da služi kao posrednik između operativnog sistema i hardvera.Ta komunikacija se odvija posredstvom upravljačkih programa (eng. 6. Pojam “odgovarajući upravljački program” podrazumeva dve stvari :  upravljački program je napisan tačno za taj model uređaja  upravljački program je napisan tačno za tu verziju Windowsa koju korisnik poseduje. Windows 95 i NT4 na podržavaju PnP). device drivers) tj. ukoliko postoji upravljački program za taj uređaj.6. Svaki hardver može da radi sa Windowsom pod uslovom da postoji odgovarajući upravljački program i da ga je moguće fizički instalirati i dodeliti mu sistemske resurse.Pored toga. PnP zahteva tri preduslova :  BIOS na matičnoj ploči mora da podržava PnP (većina ploča posle 1995. Tehnologija Plug and Play PnP je sistem za identifikaciju hardvera koji omogućava BIOS-u i operativnom sistemu da odmah vide novi hardver i da mu dodele resurse.  Operativni sistem mora da podržava PnP (Windows 98 i noviji podržavaju PnP. god). Međutim u najvećem broju slučajeva postupak se rezlikuje od idealnog.  Uređaj mora da podržava PnP (uređaji napravljeni posle 1995. Ukoliko Windows ne pronađe driver možda ćete morati zadati tačnu putanju ručno. 6. SOFTVERRSKA REŠENJA ZA UPRAVLJANJE HARDVEROM U suštini je svaki komad računarskog hardvera samo gomila elektronike ukoliko ne može da komunicira sa operativnim sistemom.

Ukoliko jeste proces se nastavlja.6. Windows 2000 i noviji nastoje da prevaziđu te problema tako što nalažu upotrebu potpisanih upravljačkih programa ( eng.2.) treba biti obazriv. Windows proverava da li je upravljački program potpisan. signed drivers). najčešći razlog lošeg rada Windowsa je bila instalacija hardvera uz koji su se isporučivali upravljački programi koji nisu bili testirani u svim verzijama Windowsa. U tom slučaju neophodno je napraviti kopiju baze Registry i proveriti pre toga da li se može nabaviti potpisani upravljački program. grafičku karticu.   Izabrati opciju Driver Singing... a ako nije prijavljuje se poruka upozorenja. Da bi se kontrolisalo kako se Windows ponaša kad naiđe na nepotpisani upravljčki program potrebno je preduzeti sledeće :  U Control Panelu izabrati opciju System. 59 .1. Potpisani upravljački programi Do pre par godina. Prilikom instalacije upravljačkog programa u Windowsu 2000 i novijim verzijama. Izabrati nivo upozorenja i OK. Sam korisnik može da bira da li će postupak nataviti ili prekinuti.  Izabrati opciju Hardware. Ukoliko se instaliraju nepotpisani upravljački programi za ključne komponente (npr.

Slika: Promena nivoa upozorenja za nepotpisane upravljčke programe za Windows XP.  Ukoliko ne postoji upavljački program za određeni OS. za Windows XP može odgovarati i driver od Windows2000 ili za Windows ME može odgovarati driver od Windows 98.). Ukoliko korisnik ne poseduje odgovarajući (potpisan) upravljački program potrebno je preduzeti sledeće :  Sa Web lokacije proizvođača. 60 . 6. jeste da se iz Control Panela pokrene New Hardware Wizard. potražiti upravljački program za sličnu porodicu OS (npr..  Potražiti upravljački program koji odgovara verziji OS i sličnom hardverskom uređaju.2.2.  Kao poslednje rešenje potrebno je potražiti upravljački program za odgovarajući OS (ili OS iz iste porodice) za uređaj koji koristi isti skup čipova kao i onaj koji se instalira. Instalacija i ažuriranje upravljačkog programa Jedan od načina da se Windows natera da proverava da li su priključeni novi uređaji.. ili neke druge lokacije potrebno je preuzeti odgovarajući upravljački program.

U verzijama Windowsa pre Windowsa XP. U tom slučaju najbolje je pokenuti sa CD-a (koji je dobijen uz uređaj) program Setup. Ukoliko čarobnjak ne pornađe uređaj potreno je pokrenuti Device Manager u kojem se vidi ima li bilo kakvog traga o uređaju i zašto ga Windows ne prihvata. Najteža od svih mogućnosti jeste da nema programa Setup već samo gomila datoteka. Proizvođači hardvera neprekidno prave nove verzije upravljački programa i ukoliko se nabavi nov upravljači program. on se nalazi u jednom od sledećih formata. Unknown Device). koja sadrži datoteka neophodne za pokretanje instalacionog programa. Pre nego što se dozvoli čarobnjaku da instalira upravljačke programe i dodeli im resurse potrebno je pregledati spisak i izabrati odgovarajuću opciju. obično se takav uređaj prijavljuje u Device Manageru kao nepoznati uređaj (eng. Ukoliko je potrebno instalirati uređaje koji ne podržavaju PnP (jako stari uređaji) najbolji način je prvo njih pustiti da zauzmu resurse i kad oni prorade potrebno je instalirati uređaje koji podržavaju PnP i koji se automatski prilagođavaju preostalim resursima. čaobnjak Add New hrdware ponekad pronalazi pogrešne uređaje.Slika: Add New Hardware Wizard u Windows-u XP. ali ne zna kakav je to uređaj i kakav mu upravljački program treba.  ZIP datoteka koja sadrži osnovne datoteke za ručnu instalaciju. U tom slučaju je potrebno učiniti sledeće:  Iz Control Panela je potrebno pokenuti Device Manager 61 . Ukoliko Windows može da prepozna nov uređaj.:  Izvršna instalaciona datoteka sa nastavkom EXE  Izvršna samoraspakujuća ZIP datoteka sa nastavkom EXE  ZIP datoteka koja zahteva raspakovanje.

Dvaput kliknuti na izabrani uređaj i izabrati opciju Properties. Potom se pokreće Hardware Update Wizard i potom je potrebno slediti njegova uputstva.Slika: Device Manager u Windowsu XP. Izabrati opciju Driver. Postupak nastaviti samo ako se upravljački program menja boljom verzijom. Proučiti podatke o upravljačkom programu kao što su datum i potpis. Izabrati opciju Update Driver. Slika: kartica Driver u okviru za dijalog Properties.     Na spisku uređaja pritisnuti na + ispred uređaja koji se instalira. 62 .

 Preko ikonice uređaja stoji znak X – uređaj je onemogućen.Povratak na predhodnu verziju upravljačkog programa se vrši na sledeći način:   Pokrenuti Device Manager i izabrati karticu Properties za odgovarajući uređaj. Rešavanje problema sa uređajima pomoću Device Managera Ukoliko je uređaj instaliran i ukoliko ispravno funkcioniše. trebalo bi da se na kartici general pojavi This device is working properly kao na donjoj slici. Na kartici Driver izbarti opciju Roll Back Driver. Ovaj slučaj se dešava na starijim računarima i starijim verzijama Windowsa. 6.2.  Uređaj se pojavljuje kao pod opcijom Unknown. Ručna promena resursa koji se dodeljuju uređaju Do sukoba resursa može da dođe kada dva ili više uređaja žele da koriste isti resurs. Omogućavanje njegovog rada se vrši u opciji Properties. trebalo bi da se njegova ikonica i ime pojave u spisku. Pogledati status uređaja na kartici General ili u okviru opcije Properties za detalje. ne podržava PnP ili BIOS ne podržava PnP. Ako se dvaput klikne na ikonicu da bi se prikazale osobine uređaja.4. Ukoliko se ne pojavljuje ta poruka obično nastaje jedna od situacija :  Uređaj se ne pojavljuje na spisku – uređaj nije ispravno instaliran.  Preko ikonice uređaja ima znak uzvika – postoji sukob resursa ili problem sa uređajem.2. 6. Simtomi sukoba resursa su najčešće sledeći : 63 . neispravan je. a njegova ikonica ima znak pitanja – pokretuti instalacioni softver koji je dobije uz uređaj i dovršiti proces.3.

 Ukloniti potvrdu Use Automatic Settings  Potom je potrebno otvoriti listu Settings Based On i izabrati drugačija podešavanja. Advanced Power and Configuration Interface ACPI). Ikonica jednog ili oba uređaja u Device Manager-u izgleda kao znak uzvika. U opciji Conflicting Device List potrebno je zabeležiti koji je drugi uređaj uključen u sukob. Rešavanje sukoba resursa se vrši na sledeći način :  Potrebno je u okviru opcije Properties jednog od uređaja i otvoriti karticu Resources. ACPI je vrlo dobar u upravljanju resursima i ne bi trebalo da se naiđe na sukob resursa koji je potrebno rešavati. Slika: Prikaz opcija Resource kada uređaj nema konflikta. Potom bi trebalo da se pojavi poruka No Conflicts u oknu Conflicting Device. Novi računari podržavaju napredni interfejs za napajanje i konfiguraciju (eng. Ako se ručno menjaju resursi na novijim računarima u najvećem broju slučajeva se javlja poruka o grešci koja ukazuje da se podešavanja resursa ne mogu menjati. 64 . Na kartici Resources u okviru kratice Properties uređaja prikazuje se sukob. Kada je ACPI aktivan u sistemu on preuzima većinu poslova oko dodele resursa pa resursi za uređaje ne mogu da se menjaju ručno pomoću Device Managera.   Jedan ili oba uređaja ne rade.

ali može da se pokrene u bezbednom režimu najverovatnije negde postoji loš upravljački program.2. Postupak onemogućavanja rada uređaja se satoji iz sledećih koraka :  U Windowsu 9x/Me iz okvira Properties određenog uređaja potrebno je izabrati karticu General i potvrditi polje Disable in This Hardware Profile da bi isključio uređaj. Onemogućavanje rada uređaja : Kada je uređaj onemogućen on se u Device Manageru pojavljuje u obliku ikonice prectane crvenim slovom X. 65 . U Device Manageru se može uvek naterati Windows da ponovo prepozna PnP hardver na sledeći način :  U Windowsu 98/Me potrebno je pritisnuti dugme Refresh u Device Manageru  U Windowsu 2000/XP potrebno je izabrti opciju Action > Scan for Hardware Changes 6. Jedan od načina da se reši problem sa uređajem i upravljačkim programom jeste da se izbriše njegov upravljački program i da se pusti Windows da ponovo prepozna hardver.2.6. Ako Windows ne može normalno da se pokrene.  U Windowsu 2000/XP iz okvira Properties određenog uređaja potrebno izabrati karticu General i izabrati opciju – Do Not Use This Device (Disable). Uklanjanje upravljačkog programa Da bi se uklonio upravljački program potrebno je u Device Manageru uraditi sledeće :  izabrati željeni uređaj  izabrati opciju Delete i potom OK. U suštini je onemogućavanje uređaja vrlo efikasna tehnika za rešavanje problema.5.6.

zaboravljena je najverovatnije disketa u disketnoj jedinici i potrebno ju je izvaditi. Ako se sumnja na kvar monitora isprobati računar sa drugim monitorom. NAJČEŠĆI PROBLEMI U RADU RAČUNARA I NJIHOVA REŠENJA 7. tastatura ili miš. Ako se jedan program zamrznuo potrebno je pokušati preći na drugu otvorenu aplikaciju sa Alt+Tab. Za bežičnu tastaturu i miša proveriti baterije. Ako to nije moguće sa Ctrl+Alt+Del je potrebno ući u Task Manager i zatvoriti program koji se zaglavio sa opcijom End Task. Ako se sistem zamrzava i posle svih pokušaja potrebno je restartovati sistem -Ctrl+Alt+Delete dvaput uzastopno ili pomoću reset dugmeta na kućištu. Proveriti da li su njihovi kablovi ispravno i čvrsto povezani za konektore na matičnoj ploči. invalid or non-system disk” . Probati sa drugim rezervnim kablom.    66 .1. Ako se sistem smrzava nakon svakog pokušaja da se podigne. Proveriti ispravnost diska omoću uslužnih programa i napraviti backup podataka na drugi medijum. Potrebno je obavezno proveriti parametre podešavanja grafičke kartice i memorije.2. Računar neće da počne sa radom    Proveriti da li je kabl napajanja utaknut do kraja i u PC i u zidnu utičnicu. labav ili oštećen IDE kabl i oštećenje ključnih sistemskih datoteka. Ako se ne vidi i ne čuje baš ništa verovatno je neispravan izvor za napajanje. možda je oštećen hard disk. Proveriti da li je naponski kabl oštećen. Ako svetlosni pokazivači na kućištu svetle i čuje se ventilator na izvoru napajanja.     7. potrebno je proveriti da li je monitor priključen i uključen i da li je ispravno i čvrsto povezan sa video priključkom računara. Ako se pri podizanju sistema javi niz zvučnih signala proveriti da li su memorija i grafička kartica pravilno povezane i ulegle u ležište. Računa može da se zamzava i zbog previše otvorenih programa koji pokušavaju da zauzmu više memorije nego što računar ima. ali se na ekranu ništa ne vidi. Ako se sistem pokreće. Pošto Windows koristi slobodan prostor na disku kao (virtuelnu memoriju) kao zamenu za RAM. Računar se zamrzava  nije zamrznut ceo sistem već samo npr. ali se javlja poruka o grešci “Non-bootable. nedostatak prostora na disku može da izazove usporavanje ili zamrzavanje sistema. Problem može da bude oštećen sektor diska za podizanje sistema.7. Rešenje je ili zatvoriti neke programe ili nadograditi memoriju. Zvučne signale može da prouzrokuje i loše podešen CMOS. Mogući problem neobičnog ponašanja računara je vrlo često računarski virus i u tom slučaju potrebno je detaljno skenirati računar sa ažuriranim antivirusnim softverom. Njčešći problem smrzavanja je loš softver.

Ukoliko i dalje postoje problemi potrebno je najčešće instalirati najnoviju verzju upravljačkog programa. Maxtor Power Max) ili pokrenuti sistem pomoću sistemske diskete i pokrenuti softver sa diskete za skeniranje i popravku grešaka na disku. U tom slučaju potrebno je deinstalirati hardver i preteći softver i zatim ih ponovo instalirati.   67 . ili je instalirala neodgovarajući upravljački program. ali u tom slučaju je potrebno zaobiće automatizam pri instalaciji kod čarobnjaka “Add New Hardware”. Ako disk radi. Postoji mogućnost da je Windosovska tehnologija “plug and play” nije prepoznala novi uređaj. Nov hardver ne radi ili kvari postojeći sistem    Potrebno je proveriti da li je novi hardver ispravno instaliran (da li je kartica ispravno legla u ležište..). Ako upisivanje na disk ćesto ne uspeva veovatno je fizički oštećen.7.4. U tom slučaju je potrebno sa Web lokacije proizvođača pronaći najnoviju verziju BIOS-a i pomoću uslužnog programa ga je potrebno učitati. ili ga nije ispravno prepoznala. Ako je sve u redu sa kablovima i hard disk se i dalje ne vidi u BIOS-u u tom slučaju je hard disk najverovatnije neispravan. Program za ispitivanje diska otkriva i obeležava takva područja. ali je u tom slučaju najbolje rešenje zamena diska i backup podataka. ali znatno sporije od uobičajenog najverovatnije ga treba defragmentirati. Ako sistem ima problema sa pristupom disku potrebno je ispitati hard disk određenim specijalizovanim softverom (npr.. Neki uređaji zahtevaju nameštanje određenih kratkospojnika na matičnoj ploči i u tom slučaju potrebno je proučiti uputsvo za ploču.3. da li su ispravno povezani kablovi.    7. Ovo je vrlo delikatna oeracija jer ukoliko nestane struje u toku tog procesa matična ploča postaje neupotrebljiva. Ponekad pri instalaciji novog hardvera je potrebno izvršiti Upgrade BIOS-a (flash). Iz tih razloga na računar je potrebno priključiti UPS u toku tog procesa. Problemi sa hard diskom  Ako se hard disk ne vidi iz BIOS-a potrebno je proveriti IDE kabl i da li je pravilno hard disk povezan na matičnu ploču i napajanje.

Ogrebotine i mrlje na staklu vide se na skeniranim slikama. a skener priključen na paralelni port potrebno je konfiguristi paralelni priključak kao EPP ili ECP. Treba voditi računa da se staklo ne ogrebe. Staklena podloga skenera se čisti mekom krpom i sredstvom za čišćenje prozora. • • • • Skener treba da je očišćen od otisaka prstiju i od prašine. Ako je skenirana slika neoštra ili izobličena. 68 • • • • • . Što se mehaničkog održavanja tiče većina skenera nema lako dostupne pokretne delove i čak se ni izvoru svetla ne može pristupiti na svim modelima. potom štampač pa tek onda računar. Pre pojave USB-a večina problema sa skenerima je proizilazila u deljenju paralalenog porta sa štampačem. koliko je god to moguće. SKENER : Održavanje i otklanjanje kvarova Skenerima ne treba mnogo održavanja (za razliku od drugih peiferija npr. Mnogi modeli skenera se isporučuju sa zaključanim nosačem glave za skeniranje. Ponekad se staklena površina zapraši sa donje strane pa je potrebno rasklopiti skener da bi se i ona očistila (ovim se verovatno poništava garancija).. Ukoliko je skeniranje sporo bez obzira na priključak potrebno je najverovatnije povećati količinu memorije ili prilikom skeniranja zatvoriti sve nepotrebne aplikacije. ili karticu sa paralelnim priključkom (LPT2). štampača). Pri priključenju skenera čuje se užasno tandrkanje ukoliko je zaključan CCD. Ukoliko je skeniranje sporo. Potrebno je u tom slučaju uključivati komponente po određenom redosledu : prvo skener. Ukoliko je kvalitet skeniranih slika loš. verovatno se original pomerio tokom skeniranja ili poklopac skenera nije spušten. potrebno je proveriti i promeniti način i rezoluciju skeniranja. ili instalirati prekidač za naizmenično korišćenje paralelnog porta. Potrebno je pročitati uputstvo i otključati glavu skenera u tom slučaju.8.

Ako pomoću grafičkog programa nije moguće skenirati sliku treba porveriti sledeće: da li je program kompatibilan sa TWAIN standardom (ako nije upotrebiti drugi program). Ako je skenirana slika razlivena ili izobličena. izabrati opciju File > Open File > Acquire. a zatim sliku otvorite ili uvezite u program za obradu slike. Kada je dobijena dobra probna slika (eng. koja je u skladu sa vrstom slike koju treba skenirati. Drugo ako skenera nema u padajućoj listi Acquire Source postoji mogućnost da TWAIN upravljački program nije dobro instaliran.• • • Ukoliko skenirana slika ima vertikalne pruge potrebno je očistiti skener od prašine. Prstenovi će prestati da se pojavljuju kada se ukloni voda sa objekta ili kada se pomoću držača podigne film sa staklene površine. SAVET: Najbitnije je kupiti i priključiti skener na USB port. uvek postoji zaobilazan put. Dokument koji se skenira treba da bude u dobrom stanju i centriran na staklenoj ploči. Proveriti TWAIN upravljački program. Ukoliko skenirana slika ima manje greške – ispala je iskošeno. Ako bez obzira na sve pokušaje niste u mogućnosti da skenirate sliku pomoću grafičkog porgrama. Ukoliko na skeniranoj slici postoje kružni tragovi difrakcije svetlosnih talasa. potrebno je proveriti da li je fotografija nepomično ležala na podlozi i da li je poklopac skenera bio spušten. Potrebno je eksperimentisati sa skeniranjem sa različitim rezolucijama i različitim parametrima. potrebno je proveriti da li je okrenuta licem nadole. najverovatnije na originalu postoje sitne kapljice vlage. Potom je potrebno postaviti crno-belu fotografiju licem nadole na staklenu podlogu. • 69 . snimite sliku na disk pomoću softvera za upravljanje skenerom. pa u padajućoj listi Select Source iyabrati skener. Pokrenuti skeniranje i proveriti da li je grafički softver dobio sliku od skenera. pretamno. Zatvoriti softver za upravljanje skenerom i otvoriti drugi grafički program koji sigurno radi po TWAIN standardu. Ponovo ga instalirati i testirati. preview) potebno ju je snimiti na disk. necentrirano. a ne na paralelni. Izabrati (na skeneru i softveru) odgovarajuću opciju skeniranja. Testiranje skenera obuhvata sledeće aktivnosti : • • • • • • • Potrebno je uključiti skener i pokrenuti softver ili uslužni program za upravljanje skenerom ili u Windowsu Me/XP potrebno je pkrenuti čarobnjaka Scanner and Camera Wizard iz menija Accessories. Potom je potrebno skenirati fotgrafiju pomoću odgovarajućeg softvera. na kraju pomoću softvera skenera ili programa za obradu slike potreno je ukloniti nedostatke koji postoje na skeniranoj slici. Ako je dobijena prazna slika (potpuno bela ili crna). prebledo – potrebno je koristiti softver koji je dobijen uz skener ili namenski softver za obradu slike.

potrebno ga je isključiti i posle par sekundi ponovo uključiti. a gvožđe će uništiti namotaje i četkice. Mnoge problema sa štampačem može da izazove neodgovarajući upravljački program ili softver za štampač-. U tom slučaju koronsku žicu je potrebno očistiti štapićem sa malo vate na vrhu. Kod nekih štampača se može promeniti način izbacivanja stranice i time se može smanjiti broj savijanja koje papir pretrpi dok ne izađe napolje. Vertikalne crne pruge na otisku ukazuju na ogrebotine na valjcima za uvlačenje. Obično štampači pri pojavi greške daju odgovarajuće svetlosne signale na displejima ili odgovarajući kod greške. Ako štampač koji inače ispravno radi i počinje da štampa gluposti. BIOS računara treba da je podešen tako da je paralelni port definisan kao ECP ili EPP.9. LASERSKI ŠTAMPAČ : Održavanje i otklanjanje kvarova Osnovni saveti za otklanjanje problema u radu laserskih štampača : • • • • • • • • • • • • • • • • Čuvati kasete za toner dalje od jakog svetla. Ako su otisci naborani treba proveriti kvalitet papira. Boja se ponekad razmrlja i kad se obostrano štampa na štampaču koji nije predviđen za to. Ako je štampač priključen na paralelni port računara. To je ubitačna kombinacija za elektromotor jer će toner proći korz kesu na usisivaču. Ikoliko štampač ima koronsku žicu vertikalne bele pruge na otisku ukazuju na zaprljanu žicu prenosne komore. Horizontalne linije obično izaziva nepravilnost nekog od mnogobrojnih valjkova kroz koje papir prolazi. Razmrljana boja označava da je grejni valjak zaprljan ili ogreban. Treba voditi računa i ispravno instalirati odgovarajući upravljački program i softver. U tom slučaju potrebno je nabaviti nove valjke za uvlačenje. Ukoliko je 70 . Zamagljen ili bled otisak obično znači da tonera ima malo i da treba zameniti kasetu sa tonerom. Ukoliko štampač odjednom uzima više listova papira najčešće problem nije u štampaču već u papiru. pošto svetlo oštećuje fotoosetljivi valjak u kaseti. Potrebno g aje očistiti mekom krpom namočenom u alkohol (naravno kad se ohladi). Ukoliko se prilom servisa štampača raspe toner način čišćenja zavisi od količine rasutog tonera. Izobličena ili izdužena slika obično označava da delovi za uvlačenje papira ne rade dobro i da zupčanici proklizavaju i ne rade dobro. Papir treba da je suv i dobro rastresen pre ubacivanja u štampač. koje najčešće izaziva slučajno propuštanje spajalica ili drugih čvrstih predmeta kroz štampač. UPOZORENJE : Ne koristiti usisivač jer se toner sastoji od čestica plastike i oksida gvožđa. Objašnjenje kodova grešaka se nalazi obično u uputstvu štampača ili na Web stranici proizvođača. Crna linija niz ivicu papira može da znači da tonera ima malo ili da je kaseta za toner neispravna. a time i naravno i gužvanje papira. plastika će se otopiti. Manje količine se mogu očistiti navlaženom krpom ili štapićem sa vatom koji je umočen u alkohol. Štampač treba da stoji na mestu gde postoji protok vazduha i treba da je udaljen od drugih predmaeta da bi mogao da se hladi. jastučiće za razdvajanje listova i zameniti istrošene delove. Najčešći uzrok greške je fotoosetljivi valjak.

Taj lepak će pokupiti sve zalutale čestice tonera ili parčiće papira kojih ima u unutrašnjosti papira.• • puno tonera prosuto u unutrašnjost štampača potrebno je štampač izneti napolje i porduvati ga komprimovanim vazduhom.. Ako je veliki crni pravougaonik prekriven sjajnim crnim trunčićima čišćenje je uspelo. Taj list se potom licem nadole ponovo pusti kroz štampač. Pri recikliranju kaseta i tonera treba voditi računa da se ne izvrši samo punjenje praha veći da se zamene dotrajali delovi (najčešće fotoosetljivi valjak. Naredba Clean obično odštampa veliki crni pravougaonik. Mnogi štampači imaju postupak za samočišćenje. 71 .. Postupak je najčešće potrebno ponoviti više puta. Ponovnim slanjem istog papira ponovo će se zagrejati toner koji je u prvom prolazu stavljen na papir pa će posatati lepljiv.)..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->