Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2006; 35: 412–415 doi:10.1016/j.ijom.2005.12.

001, available online at http://www.sciencedirect.com

Oral& Maxillofacial Surgery

Metastatski tumori vilica i mekih tkiva: retrospektivna analiza cetrdeset jednog koreanskog pacijenta
S.-Y. Lim, S.-A. Kim, S.-G. Ahn, H.-K. Kim, S.-G. Kim, H.-K. Hwang, B.-O. Kim, S.-H. Lee, J.-D. Kim, J.-H. Yoon: Metastatic tumours to the jaws and oral soft tissues: a retrospective analysis of 41 Korean patients. Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2006; 35: 412–415. # 2005 International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.

Apstrakt: Ovaj clanak opisuje objedinjenu analizu 41 Koreanca sa metastatskim oralnim tumorima. Podaci koji su navedeni uzeti su iz pregleda stomatoloskih I medicinskih slucajeva koji su publikovani u periodu od 1983. do 2004. godine. Prosecna starost pacijenata bila je 55.2 godina, I odnos muskaraca prema zenama bio je 1.9:1. Zabelezeno je vise metastaza na kostanom tkivu nego na mekim oralnim tkivima. Pluca su bila najcesca primarna lokacija za vilicne metastaze, a jetra za metastaze na oralnim mekim tkivima. Za razliku od zapadnjacke literature gde se dojka navodi kao najcesce mesto primarne lokacije tumora, jetra je ovde najcesca primarna lokacija, a odmah zatim I pluca I tireoidna zlezda. Ove razlike mogu biti izazvane relativno visokom incidencom hepatocelularnog carcinoma u Koreji. Kljucne reci: metastaze, vilicna kost, oralna meka tkiva, Koreanci
Prihvaceno za publikaciju 28 decembra 2005. godine Na raspolaganju online od 13. februara 2006

Metastatski tumori oralne regije obuhvataju svega 1% oralnih malignih tumora. Oni su najcesce lokalizovani na mandibuli, I najcesce promene desavaju se u molarnoj regiji. U skladu sa zapadnjackom literaturom, metastatski tumori u oralnoj regiji najcesce poticu od karcinoma dojke, zatim pluca, bubrega, tireoidne zlezde, creva, prostate, zeluca, testisa I mokracne besike 7, 10,11,33,35 . U dijagnostici I terapiji malignih tumora postignuti su napreci cime

je produzen zivotni vek pacijenata. Rana detekcija metastaza je veoma bitna, narocito kod oralnih metastaza kod kojih je prognoza obicno losa. Vecina pacijenata premine u roku od godinu dana nakon postavljanja dijagnoze oralnih metastaza, dok je cetvorogodisnja stopa prezivljavanja procenjena na 10% 2, 35 . Uloga doktora opste prakse mora da bude fokusirana na one pacijente kod kojih postoje metastatski oralni tumori sa malignitetima I na ostalim lokacijama, ili sa poznatom lokacijom primarnog tumora.

1

Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2006; 35: 412–415 doi:10.1016/j.ijom.2005.12.001, available online at http://www.sciencedirect.com

Uprkos znatnom broju publikovanih studija koje su se odnosile na metastatske oralne tumore kod pacijenata iz razlicitih zemalja, ovi tumori su temeljno analizirani u Koreji. Ova studija predstavlja udruzenu analizu pacijenata sa metastatskim oralnim tumorima, is koreankse opste medicinske I stomatoloske literature.

Pacijenti i metode
Dobro dokumentovani pregledi slucajevi metastatskih oralnih tumora publikovanih u periodu od 1983. do 2004. godine prikupljeni su iz koreanske stomatoloske I opste medicinske literature I uz pomoc Korea Medline I unakrsnog povezivanja. Pretraga je obavljena uz koriscenje kljucnih reci “metastatski oralni tumor”, “metastatski vilicni tumor” I “oralni metastatski tumor”. Selektovano je ukupno 48 slucajeva, ukljucujuci I one koji su registrovani u okviru Instituta za proucavanje oralne biologije, Stomatoloskog fakulteta, Chosun Univerziteta u toku 1990. i 2004. godine 1,3-6,8,9,13-28,32,34. Sedam slucajeva je izbaceno iz nase studije jer nisu imali klinicke, histoloske ili radioloske podatke koji bi mogli da potvrde dijagnozu ili primarnu lokaciju tumora. Ostali lucajevi, njih 41, bili su histopatoloski potvrdjeni.

a za muskarce 57.8 godina. Dvadeset osam pacijenata (68%) bili su pacijenti u pedesetim i sezdesetim godinama. Sa izuzetkom jednog slucaja, gde pol nije bio naveden, ovaj pregled slucajeva odnosio se na 26 muskaraca i 14 zena, u odnosu 1.9:1 u korist muskaraca. Metastaze na vilicnim kostima desavaju se cesce nego na mekim oralnim tkivima kod oba pola. Vilicne metastaze su 2.3 puta bile cesce kod muskaraca (tabela 1).

Oral& Maxillofacial Surgery

Primarne lokacije

11 slucajeva oralnih metastaza odnosilo se na one koje vode poreklo iz jetre (26.8%), koja zapravo I predstavlja najcesu primarnu lokaciju u ovoj analizi, zatim slede pluca (9 slucajeva, 22%), tireoidna zlezda (6 slucajeva, 14.6%), zenski genitalni organi (4 slucaja, 9.8%), I kolo-rektum (3 slucaja, 7.3%). Po jedan slucaj bio je povezan sa bubrezima, dojkom, mokracnom besikom, zelucem, zucnom kesom, pankreasom, ezofagusom, I donjim ekstremitetima. Od ukupno 41 slucaj, 32 slucaja imala su po jednu metastatsku leziju onda kada su oralne metastaze dijagnostikovane, a kod 9 slucajeva je postojalo vise od po 2 lezije. Vilicne metastaze (23 slucaja) su bile cesce u odnosu na oralne mekotkivne metastaze (18 slucajeva). Osam od devet vilicnih metastaza potice od plucnog tumora, sto prestavlja najcescu primarnu lokaciju vilicnih metastaza. Zatim sledi jetra (6 slucajeva), I tireoidea (4 slucaja). Karcinomi kolona, uterusa, ovarijuma, mokracne besike I ezofagusa takodje su dali vilicne

Rezultati
Pol i godine starosti
Starosna dob pacijenata bila je u rasponu od 23 do 70 godina, sa prosecnom staroscu 55.2 godine. Prosek godina za zene bio je 50.2,

2

Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2006; 35: 412–415 doi:10.1016/j.ijom.2005.12.001, available online at http://www.sciencedirect.com

metastaze. Za tumore mekih tkiva , najcesca primarna lokacija je jetra, zatim zenski genitalni organi i tireoidna zlezda. Pluca, bubrezi, dojka, zeludac, zucna kesa, pankreas i donji ekstremiteti takodje daju mekotkivne metastaze. Postoji I razlika u primarnim lokacijama u odnosu na pol. Za zene to je tireoidea, zatim zenski genitalni organi, a za muskarce to su pluca I jetra. Interesantno je da su svi tumori pluca koji su metastazirali u oralnu regiju (9 slucajeva) bili zabelezeni kod muskaraca, a tumori tireoidne zlezde (6 slucajeva) kod zena.

Oral& Maxillofacial Surgery
Histopatoloski nalazi su prikazani u tabeli 2. Hepatocelularni karcinom (HCC, 11 slucajeva) pokazuje najveci stepen metastaza, zatim adenokarcinom (8 slucajeva-pluca, zenski polni organi, kolo-rektum, zeludac,zucna kesa), a na trecem mestu nalazi se folikularni karcinom (5 slucajeva). Najveci broj slucajeva bio je vezan za karcinome. Zabelezena su I dva sarkoma, koji zapravo veoma retko daju oralne metastaze. Kod 11 slucajeva (26.8%) metastaze u oralnom regionu bile su prvi pokazatelj postojanja primarnog tumora.

Odnos M:Ž najcesce oral. lokaliz. Svi (n=41)

Prosek godina ____________________ M Ž

najcesce prim. lokacije

1.9:1

57.8 (350)

50.2 (230)

Vilica(n=2 3)

2.3:1

55.7 (350)

50.3 (299)

Jetra (11, 26.8%) Pluca (9,22.0%) Tireoidea(6,14. 6%) Pluca (8,34.8%) Jetra (6, 26.1%) Tireoidea(4,17. 4%) Jetra (5, 27.8%)
Ž.genitalni(3,16. 7%)

Mandibula (20)

OMT (n=18)

1.1:1

61.1 (500)

48.3 (230)

Gingival (10)

Tireoidea(2,11. 1%)
Tabela 1. uporedjivanje metastatskih kostano vilicnih tumora I metastatskih tumora oralnih mekih tkiva, OMT-orana meka tkiva

Tipovi tumora kod ovih 11 slucajeva bili su hepatocelularni karcinom (5), karcinom malih celija

(2), folikularni karcinom (2), horiokarcinom (1) i tumor klicastih celija (1).

3

Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2006; 35: 412–415 doi:10.1016/j.ijom.2005.12.001, available online at http://www.sciencedirect.com

Oral& Maxillofacial Surgery
Oralne lokalizacije
Kod vilicnih kostiju najcesca mesta na kojima se javljaju metastaze su molarna regija mandibule, zatim ramus mandibule, ugao mandibule, trigonum retromolare I kondili (tabela 3). Sto se tice oralnih mekih tkiva, u pitanju je donji gingivalni anteriorni region (tabela 4). Ostale lezije mekih oralnih tkiva javljaju se na jeziku, submandibularnoj zlezdi, mastikatornom prostoru, podu sne duplje, nepcima, vestibulumu I obrazima. Primarne lokacije Jetra Pluca

Znaci i simptomi

Najcesci simptomi su bolan otok, parestezija, krvarenje, I povecana mobilnost zuba. Zakasnelo tretiriranje ekstrakcione alveolarne casice, patoloske frakture, poteskoce pri mastikaciji, trizmus, disfagija, I dispneja javili su se kao dodatni simptomi kod 10 slucajeva. Interesantno, svih 5 pacijenata sa parestezijom (21.6%) imali su metastatske lezije na ramusu mandibule. Slucajevi 11 3 2 2 1 1 5 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1

Tireoidna zlezda Zenski genitalni organi

Kolo-rektum Bubrezi Dojka Mokracna besika Zeludac Zucna kesa Pancreas Ezofagus Donji ekstremiteti Ukupno: 41

Histoloski tip Hepatocelularni karcinom Adenokarcinom Karcinom skvamoznih celija Karcinom malih celija Karcinom gigantskih celija Nediferentovani karcinom Folikularni karcinom Papilarni karcinom Lejomiosarkom Horiokarcinom Karcinom klicastih celija Maligni melanom Adenokarcinom Karcinom renalnih celija Duktalni karcinom Karcinom tranzicionih celija Adenokarcinom Adenokarcinom Pleomorfni karcinom Karcinom skvamoznih celija Miksoidni liposarkom

Tabela 2. Histopatoloski nalazi metastatskih oralnih tumora

4

Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2006; 35: 412–415 doi:10.1016/j.ijom.2005.12.001, available online at http://www.sciencedirect.com

Oral& Maxillofacial Surgery
Broj slucajeva (%) Max. molarna regija Max incizalna regija Man. molarna regija Ascendentni ramus Ugao mandibule Kondili Trig. retromolare Mandibula (uopste) Ukupno (100) 2 (8.7) 1 (4.3) 8 (34.8) 6 (26.1) 2 (8.7) 1 (4.3) 1 (4.3) 2 (8.7) 23 vecine mekotkivnih lezija, nije bilo abnormalnosti. Pored toga, 3 od 18 mekotkivnih metastaza bile su pracene kortikalnom kostanom erozijom, na RTG snimku.

Diskusija
Unapred je navedeno da se vecina metastatskih oralnih tumora javila kod pacijenata u pedesetim, sezdesetim I sedamdesetim godinama10,11,30,33. Prosek starosti pacijenata u okviru nase studije bio je 55.2 godine. Pri cemu je prosecna starost zena bila niza od starosti muskaraca. Razlika u polu je verovatno zbog slucajeva karcinoma klicastih celija, horiokarcinoma, kao I ostalih kancera koji se najcesce javljaju kod mladjih zena. Postoji kontraverznost u pogledu pitanja da li se oralne metastaze javljaju cesce kod zena ili kod muskaraca. U skladu sa Hirshbergom I njegovim saradnicima 11, metastaze vilica se javljaju sa vecom predilekcijom kod zena, a metastaze mekih oralnih tkiva se cesce javljaju kod muskaraca I to u razmeri 1.6:1 (muskarci:zene). Swartz I saradnici 33 tvrde da se kod zena cesce ujavljaju vilicne metastaze , a to povezuju sa primarnom lokacijom tumora na dojci. Nishimura I saradnici 30, u okviru svog pregleda japanske literature, ustanovili su da je incidenca 1.5 puta visa kod zena nego kod muskaraca. Ovi podaci su povezani sa velikom incidencom horiokarcinoma, a ne kancera dojke. U okviru naseg pregleda, kod muskaraca su metastatski tumori bili cesce zastupljeni , narocito na vilicama. Jetra I pluca bili su najcesce lokacije primarnih

Tabela 3. Lokacije metastaza u vilicama

Broj slucajeva (%)
Gingiva Gore napred Gore nazad Dole napred Dole nazad Donja neznana regija Jezik Submandib. zlezda Mastikatorni predeo Obraz Pod usne duplje Nepca Vestibulum Ukupno 1 (5.6) 2 (11.1) 4 (22.2) 2 (11.1) 1 (5.6) 1 (5.6) 1 (5.6) 1 (5.6) 2 (11.1) 1 (5.6) 1 (5.6) 1 (5.6) 18 (100)

Tabela 4. Lokacije metastaza na mekim oralnim tkivima

Radiografski, radiolucentna ili radioliticka lezija sa lose definisanim granicama bila je vidna kod vecine vilicnih metastaza, dok je jedan slucaj vilicne metastaze imao pozitivan tehnecijum snimak uprkos negativnim X-zracima. Kod

5

Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2006; 35: 412–415 doi:10.1016/j.ijom.2005.12.001, available online at http://www.sciencedirect.com

tumora. U okviru ove studije dojka nije bila cesta primarna lokacija kod zena. Postoje odredjene razlike izmedju zapadnjacke literature I nase analize, a odnose se na najcesce lokacije primarnih tumora. Nasuprot zapadnjackoj literaturi gde se dojka pominje kao najcesca primarna lokacija, mi smo utvrdili da je najcesca primarna lokacija jetra, zatim pluca I tireoidna zlezda. Narocito isticemo da je tireoidna zlezda, ne dojka, bila najcesca primarna lokacija kod Koreanki. Iako je karcinom dojke zabelezen kao najzastupljeniji tumora medju Koreankama, a najcesce mesto metastaza su kosti31, nije zabelezen nijedan slucaj vilicnih metastaza poreklom od karcinoma dojke, izuzev kod jednog slucaja gde su se metastaze javile na maksilarnoj anteriornoj gingivi. To se moze pripisati neuobicajenosti slucajeva koji bi mogli izazvati odredjene predrasude u pogledu primarnih lokacija I onih u usnoj duplji 11. Incidence metastatskih vilicnih tumora, narocito multiplih metastaza, tesko je tacno odrediti jer su vilice retko uklucene u radioloski skeletni pregled 10. Uz to, u okviru prethodnih izvestaja nije uzeta u obzir etnicka pripadnost,, kao faktor u metastatskom procesu u usnoj duplji. Pregledom japanske literature otkriveno je da je uterus, a ne dojka najcesca lokacija primarnog tumora kod Japanki 30. Jetra I pluca su kod Koreanaca bile najcesce primarne lokacije tumora. Iako je velika stopa metastaza pluca sadrzana u zapadnjackoj literaturi, stepen incidence jetre kao primarne lokacije je veci. Hepatocelularni karcinom je jedan

od najzastupljenijih kancera medju Koreancima, narocito kod muskaraca. Huh I saradnici12 objavili su da je gruba godisnja stopa incidence u Seulu izmedju 1991. i 1992. godine bila 2.1 na 100000 muskaraca, i 7.0 na 100000 zena. Stepen smrtnosti usled HCC medju Koreancima je najveci u svetu, i to 35.4 na 100000 za muskarce, i 12.0 na 100000 za zene, u 1990. godini 29. Kao rezultat visoke incidence HCC, oralne metastaze jetre su cesto belezene u koreanskoj stomatoloskoj I opstoj medicinskoj literature. U 26.8% (11 slucajeva) od ukupnog broja pacijenata , metastatske oralne lezije su bile prvi pokazatelj neotkrivenih malignih tumora na udaljenim organima. To je u skladu I sa zapadnjackom literaturom I izvestajima metastatskih oralnih bolesti koji su tamo navedeni 10,11. Tipovi tumora kod ovih 11 slucajevabili su histoloski karakteristicni, tako da maligniteti u udaljenim organima mogu lako biti detektovani. Sledeci komparativni nalaz sa zapadnjackom literaturom je to sto je dijagnoza oralnih metastatskih tumora ukazivala na siroko rasprostranjenu bolest I losu prognozu. U poredjenju sa ostalim studijama, nije bilo razlika u oralnim lokalizacijama metastatskih tumora. Molarna regija mandibule je bila najcesce zahvacen region u vilici. Sto se tice mekih oralnih tkiva, donja anteriorna gingival je bila na prvom mestu. Na osnovu njihovih klinickih izgleda, rane gingivalne metastatske lezije stvaraju zabunu jer mogu

Oral& Maxillofacial Surgery

6

Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2006; 35: 412–415 doi:10.1016/j.ijom.2005.12.001, available online at http://www.sciencedirect.com

podsecati na benigne reaktivne lezije tipa piogenog granuloma, hemangioma, granuloma gigantskih celija, I perifernog fibroma 32. Varijabilni znaci I simptomi vode ka dijagnozi erozija. Glavni simptomi, kao sto su bolni otok, krvarenje I povecanje mobilnosti zuba, kao I sporedni simptomi kao sto su produzeno zarastanje alveolarne casice nakon ekstrakcije, patoloske frakture, poteskoce prilikom mastikacije, trizmus, disfagija I dispneja su osnovni pokazatelji maligniteta. Narocito je interesantno da su svi pacijenti sa parestezijom imali metastatske lezije na ramusu mandibule. Metastaze na mandibuli gde je zahvacen donji alveolarni nerv produkuju karakteristican tip anestezije poznat kao “sindrom utrnule brade” kod kojeg je prisutan neobjasnjiv gubitak senzacije u donjoj usni I bradi. Schwartz i saradnici33 naveli su da je anestezija alveolarnog nerva prisutna u 50% slucajeva koje su oni ispitivali. Clausen & Poulsen 7 su naveli samo 25% slucajeva, sto je u skladu sa 21.6% slucajeva koji su ovom studijom obuhvaceni. Ova razlika je najverovatnije bazirana na ispitivanju anestezije alveolarnog nerva u serijama (Schwartz I saradnici), dok prisustvo ili odsustvo anestezije nije testirano u ranijim izvestajima. Kao zakljucak, izvrsena je analiza oralnih metastaza kod 41. koreanskog pacijenta. Najcesce zahvacena regija bila je molarna regija mandibule za vilicne metastaze I donja anteriorna gingival za metastaze oralnih tkiva. Pluca su generalno najcesca lokacija primarnog tumora kod vilicnih metastaza, a jetra kod

mekotkivnih oralnih metastaza. Iako je dojka najcesce primarna lokacija u skladu sa zapadnjackom literaturom, u nasem pregledu literature, najzastupljenija primarna lokacija bila je jetra, zatim pluca I tireoidna zledza. Ova diskrepanca moze biti izazvana visokom incidencom hepatocelularnog karcinoma kod stanovnika Koreje, narocito muskaraca.

Oral& Maxillofacial Surgery

Reference
1. Ahn JY, Kim YM, Kim MC, Kim
HG, Park KH, Huh JK. Metastatic cancer of the maxillary gingiva: a case report. J Korean Assoc Maxillofac Plast Reconstr Surg 2004: 26(Suppl. 1):201 Batsakis JG, McBurney TA. Metastatic neoplasms to the head and neck. Surg Gynecol Obstet 1971: 133: 673–677. Chang SH, Choi DH, Moon SK, Park JB. Metastatic hepatocellular carcinoma of the oral cavity and mandible. J Korean Oral Maxillofac Surg 1985: 11: 51–57. Cho JH, Kim CS. Clinical and statistical analysis of the oral cancer patients: a statistical analysis of 256 cases. J Korean Assoc Maxillofac Plast Reconstr Surg 1998: 20: 33–44. Choi SJ, Kim YS, Kim NR, Jeong SW, Lee SH, Jeong JS, Ryu KH, Cha SW, Kim BY. A case of hepatocellular carcinoma with metastasis to gingival mucosa. Korean J Hepatol 2002: 8: 495– 499. Chung HC, Lee SW, Kim JH, Lee MK, Park YJ, Chung JB, Roh JK. Primary hepatocellular carcinoma with metastasis to the mandible. Korean J Intern Med 1988: 35: 727–735. Clausen F, Poulsen H. Metastatic carcinoma to the

2.

3.

4.

5.

6.

7.

7

Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2006; 35: 412–415 doi:10.1016/j.ijom.2005.12.001, available online at http://www.sciencedirect.com

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

jaws. Acta Pathol Microbiol Scand 1963: 57: 361–374. Gang TI, Heo MS, An CH, Choi M, Lee SS, Choi SC, Park TW. Metastatic thyroid follicular carcinoma of masticator space. J Korean Oral Maxillofac Radiol 2002: 32: 175–179. Ham HS, Min HK, Kim YB, Park MS. A case of metastatic renal cell carcinoma in submandibular gland. Korean J Otolaryngol 1998: 41: 526–529. Hirshberg A, Buchner A. Metastatic tumors to the oral region. An overview. Oral Oncol Eur J Cancer 1995: 31B: 355– 360. Hirshberg A, Leibovich P, Buchner A. Metastatic tumors to the jawbones: analysis of 390 cases. J Oral Pathol Med 1994: 23: 337–341. Huh K, Choi SY, Whang YS, Lee DS. Prevalence of viral hepatitis markers in Korean patients with hepatocellular carcinoma. J Korean Med Sci 1998: 13: 306– 310. Jung JY, Cha IH, Yi CK, Kang SM, Kim J. The metastatic hepatocellular carcinoma to the mandible and gingiva: report of two cases. J Korean Oral Maxillofac Surg 1994: 20: 233– 239. Kim CS, Lee JH, Ann HY, Chung SC, Choi HS. Metastatic carcinoma of oral cavity. J Korean Assoc Maxillofac Plast Reconstr Surg 1990: 12: 142– 147. Kim HC. Choriocarcinoma metastatic to mandibular gingiva. J Korean Oral Maxillofac Surg 1989: 15: 58–61. Kim JK, Lee BI, Kim HJ, Suh CH, Cha IH, Lee EW. A case report of papillary thyroid carcinoma metastasized to mandibular condyle. J Korean Assoc

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Maxillofac Plast Reconstr Surg 1995: 17: 442–446. Kim JY, Kim SG. Metastatic thyroid carcinoma of the mandible. J Korean Oral Maxillofac Surg 1995: 21: 64– 67. Kim KS, Choung PH, Kim SG, Song NH. Intraoral metastatic carcinoma: 11 cases report and review of literatures. J Korean Oral Maxillofac Surg 1996: 22:461–467. Kim KW, Cho YS, Lim HB. Esophageal carcinoma metastatic to the maxilla and the scalp. J Korean Oral Maxillofac Surg 1998: 24: 148– 152. Kim SM, Jo JA, Park YW, Kim JH, Kwon KJ, Lee SK. Metastatic leiomyosarcoma of the oral cavity. J Korean Assoc Maxillofac Plast Reconstr Surg 2002: 24: 524–529. Kim WC, Hong LW, Kim TH, Moon SH, Park NB, Lee YO. Metastasized liposarcoma in the cheek: a case report. J Korean Assoc Maxillofac Plast Reconstr Surg 1994: 16: 309–314. Kim YK. Carcinoma of the thyroid metastatic to the mandible. J Korean Oral Maxillofac Surg 1987: 9: 109– 116. Kim YK, Lee TH, Kim C, Kim SJ. Metastasis of lung cancer to mandible. J Korean Oral Maxillofac Surg 2002: 28(Suppl. 1):108. Kim YS, Han KJ, Park KH, Han KH, Moon YM, Park IS, Cha IH, Kim J. A case of hepatoma metastasis to the gingiva. Korean J Med 1995: 48: 284– 288. Kwon DH, Kim JB. Small cell carcinoma metastasized to the mandible: a case report. J Korean Assoc Maxillofac Plast

Oral& Maxillofacial Surgery

8

Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2006; 35: 412–415 doi:10.1016/j.ijom.2005.12.001, available online at http://www.sciencedirect.com

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Reconstr Surg 2002: 24: 418– 424. Kwon MS, Ko SO, Cho NP. Gastric signet ring cell carcinoma metastatic to the gingiva: a case report. J Korean Oral Maxillofac Surg 2004: 30(Suppl. 1):61. Lee CK, Lee SW, Key WY. Primary hepatoma with metastasis to the mandible. J Korean Oral Maxillofac Surg 1983:9: 259–263. Lee SK, Kim TH, Kim SD, Han SJ, Lee JH, Kim KW. Mandibular metastasis in hepatocellular carcinoma: a case report. J Korean Oral Maxillofac Surg 2002: 28(Suppl 1):258. NATIONAL BUREAU OF STATISTICS. Annual report on the cause of death statistics 1990: Korea, 1991. Nishimura Y, Yakata H, Kawasaki T, Nakajima T. Metastatic tumours of the mouth and jaws. A review of the Japanese literature. J Maxillofac Surg 1982: 10: 253–258. Park KH, Kim SI, Ko SS, Park BW, Lee KS. The pattern of systemic failure and factors influencing on the outcome after distant metastasis in breast cancer. J Korean Breast Cancer Soc 2003: 6: 109–116. Rim JH, Moon SE, Chang MS, Kim JA. Metastatic hepatocellular carcinoma of gingiva mimicking pyogenic granuloma. J Am Acad Dermatol 2003: 49: 342–343. Schwartz ML, Baredes S, Mignogna FV. Metastatic disease to the mandible. Laryngoscope 1988: 98: 270– 273. Shin KB, Kang KH, Chae GS. A case of metastatic oral carcinoma from rectal cancer. Korean J Oral Med 1999: 24: 171–177.

Oral& Maxillofacial Surgery
35. Zachariades
N. Neoplasms metastatic to the mouth, jaws and surrounding tissues. J Craniomaxillofac Surg 1989: 17:283–290.

Adresa Jung-Hoon Yoon Sang-Gun Ahn Odeljenje za oralnu patologiju Stomatoloski fakultet Chosun University 501-759 #375 Seosuk-dong Dong-gu Gwangju Juzna Koreja Tel: +82 62 230 6879/6898 Fax: +82 62 223 3205. E-mail: jhyoon@chosun.ac.kr

9