UVOD Voda kao najbolji rastvarac nosi sa sobom rastvorene soli, kiseline i gasove.

Od osnovnih komponenata koje stetno deluju na kotlove prestavljaju kalcijumove i magnezijumove soli cineci tzv. tvrdocu vode kao i gasovi kiseonik i ugljenik dioksid. U tom smislu potrebno je sirovu vodu predhodno tehnoloski obraditi. Dobro odredjena (pripremljena) voda preduslov je za dugotrajan ekonomican i bezbedan rad kotlovskog postrojenja. U suprotnom dolazi do stvaranja naslaga (depozita) na kontaktnim povrsinama kotla. Kamenac je vrlo los provodnik toplote i prouzrokuje velike gubitke energije i smanjuje efikasnost izmenjivaca toplote. Tako naprimer stvoreni sloj kamenca na zidovima kotla, a koji je pak stvoren losom pripremom vode, od samo 1 mm prouzrokuje povecanje u potrosnji energije za oko 8%, dok debljina depozita od 10mm povecava potrosnju energije za citavih 50%. Manji stepen iskoriscavanja je izrazen povecanom potrosnjom goriva, umanjenim radnim proizvodnim kapacitetom, vecim troskovima odrzavanja, kao i pojavu termickih deformacija metalnog materijala. U tom smislu kontinualna priprema vode odgovarajuceg kvaliteta ima vaznu ulogu za rad kotlovskog postrojenja. Do toga se moze doci: - Dobrim poznavanjem celokupnog sistema za pripremu vode; - Prasenjem, kontrolom i odrzavanjem svih jedinica sistema; - Blagovremenom regeneracijom filtera; - Detaljnim uputstvom za rukovanje, odrzavanje i kontrolu rada filtera za smeksavanje vode. Uputstvo koje sledi namenjeno je svim korisnicima koji na direktan ili indirektan nacin vezani za hemijsku pripremu vode u razlicitim industrijama (inzinjerima, tehnicarima, kotlarima, odrzavaocima postrojenja i ostalih). Ovo upustvo predstavlja sastavni deo regeneracije I optimizacije filtera i njegovim pravilnim koriscenjem omogucuje se samostalan, bezbedan i dugotrajan rad filtera za omeksavanje vode. Tehnicko tehnoloske karakteristike filtera za omeksavanje vode Filter za omeksavanje vode predstavlja jedan u nizu filtera koje firma “Vodoinzenjering” iz Cacka proizvodi vec duzi niz godina.Proizvod je nastao kao rezultat: -Dugogodisnjeg iskustva u proizvodnji I razvoju pojedinacnih sistema za pripremu I preciscavanje voda, -Tehnoloskih zahteva jednog broja korisnika nasih proizvoda, - Snimanja stanja I konkretnog uvida na terenu, -Rezultata analize ulazne(sirove )vode Uredjaj se proizvodi u nekoliko varijanti u zavisnosti od konkretnog zahteva I odgovarajuce analize kvaliteta vode.Uredjaj se odlikuje jednostavnoscu u rukovanju I odrzavanju uz istovremenu sigurnost u efektima preciscavanja hemijske neispravnosti vode.Filteri su dugotrajni I postojani a predvidjena je nakon isteka garantnog roka samo zamena filterske ispune.Filteri su snabdeveni potrebnim brojem ventila,revizijonih otvora I vodova tako da se moze nesmetano izvrsiti njihova regeneracija nakon zasicenja. Filteri su izgradjeni od visokokvalitetnog celika (kiselootporni prokron C 4580) Odgovarajuce vodovodne armature I savremeno koriscenih vodova od polipropilena. Ceo sistem je uradjen da moze izdrzati normalne radne pritiske do 5 bara.U konkretnom slucaju radi se o sistemu za hemijsku pripremu vode u pogonu mlekare . Sistem za pripremu vode za napajanje kotla uradjen je na osnovu : -predpostavljene tvrdoce vode od cca 15 nemacki stepeni; 1

debljina omotaca …………………………………........sredstvo za regeneraciju …………..20 sati neprekidnog rada za Q= 1.....M a t e r i j a l …………………………………….1-14 Posuda za regeneraciju....…. 20 lit -Materijal…………………………………………………. Karakteristike Omeksivaca: ....... 3 mm .0m3 .… 1..celik Inox 4580 ..precnik filtera ……………………………………….…...kolicina omeksane vode ……………………………………20..... …V= 75 lit ..Smesteni su u kotlarnici ili posebnoj prostoriji u neposrednoj blizini kotla..…….……………………... -zahteva investitora za kapacitetom I obimom isporuke.pogonska temperatura do +0C …………………………….500 mm -ukupna visina filtera……………………………………… 1900 mm .Na izlasku iz filtera voda je u potpunosti omeksana I neutralne je PH – vrednosti...2mm -Prikljucci na cevovodu……………………………………… 1/2’’ ” -Cevovod I cevne veze………………………………………… 1/2” Uputstvo za rukovanje i odrzavanje filtera Radi booljeg razumevanja rincipa jonske izmene.... i pravila regeneracije potrebno je naglasiti odredjene pojmove koji se susrecu u ovoj oblasti: 2 . -Precnik posude……………………………………………...visina filtera ………………………………………….... 200mm -Visina posude……………………………………………… 650mm -Ukupna visina posude……………………………………… …950 mm -Zapremina posude…………………………………………....ispitni pritisak …………………………………………. Filter se prikljucuje na gradsku. odnosno lokalnu mrezu....000 lit/h .……....tip jonske mase ………………………………………Monoplus S-100 .. Jonoizmenjivacka masa “Bajer” ... 60 ... 2 mm .0 m3 ..zapremina jonske mase……….... 315 mm ..radni pritisak …………………………………………. Natrijumhlorid ..radni kapacitet ………………………………….. Celik Inox 4580 -Debljina dancadi I omotaca………………………………… ..... -naseg tehnoloskog resenja sistema za omeksavanje vode.....ili bilo kog uredjaja u kome se zeli Voda ulazi u filtere sa gornje strane (vrha) I prolaskom kroz njih vrsi se omeksavanje vode...-odgovarajuceg proracuna filterskih kolona.10 kg NaCL ....radni ciklus filtera ………….1 ..………1.....kolicina sredstava za regeneraciju …..3 bara ....broj filtera ………………………………………………kom.....filterska ispuna …………………….radno pH-podrucje ……………………………….oblik isporuke ……………………………………… natrijumov oblik .6 bara ....prikljucci na cevovodu i armatura …………………………1/2 ″ .....debljina danceta ……………………………………..minimalna nasipna visina u mm ……………………………800 .

Ukupno opterecenje filtera Podrazumeva maksimalnu kolicinu vode koja prodje kroz filter izmedju dve uzastopene regeneracije uz optimalne uslove. Radni period filtera Pod radnim periodom filtera podrazumeva se ukupno vreme rada filtera a koje se sastoji iz faze optere}enja (zasicenja) jonske mase i faze regeneracije.i Mg-ioni istisnuti iz mase izmenjivaca.Na2 + Ca(HCO3)2 . Vazno je naglasiti da se kapacitet omeksivaca svakodnevnom upotrebom delimicno smanjuje a samim tim i kolicina omeksane vode. Radni ciklus filtera za omeksavanje vode predstavlja kolicinu vode izmedju dve regeneracije.Ca(Mg) + 2NaCl .eventualnog gubitka jonske mase. provodi se regeneracija ionske mase pomocu otopine kuhinske soli.Na2 + CaCl2 Buduci da se ovom izmenom dobiva neutralna voda.Iz . Da bi izmenjivac bio sposoban da veze Ca . . vrsi se njegovo ciscenje (regeneracija) nakon zasicenja.i Mg-ionima prema sledecoj jednacini: MgSO4 NaSO4 Iz . Faza opterecenja (zasicenja) jonske mase je deo radnog perioda filtera izmedju dve uzastopne regeneracije. Preporuka isporucilaca joneke mase (smole) je da se izvrsi zamena istih nakon 5 (pet) godina.ionima.Ca(Mg) + 2NaHCO3 gde je: Iz = ionski izmenjivac. zove se jos neutralna izmena. Filter za omeksavanje vode je regnerabilan tj. zasicen Na. Uklanjanje bazne tvrdoce Uklanjanje iz vode svih prisutnih atjona (kalcijuma. Faza regeneracije jonske mase je deo radnog perioda filtera od momenta zasicenja jonske mase do zavrsetka regeneracije.promene kvaliteta ulazne vode. Najvaznija aktivnost prilikom koriscenja filtera je blagovremena i pravilna regeneracija filtera. 3 .pravilno izrsene regeneracije filtera.Iz .i Mg -ione.Opterecenje jonskog filtera Pod opterecenjem filtera podrazumeva se maksimalna kolicina vode koja prodje kroz filter u jedinici vremena i izrazava se u metrim akubnim na sat. Protekla kolicina vode moze biti veca ili manja od proracunate vrednosti i zavisi od: . a na njihovo mesto se ponovo vezu Na-ioni. . izmenjuje ove sa u vodi prisutnim Ca. pri cemu bi aju Ca. Demineralizacija vode Podrazumeva uklanjanje iz vode svih prisutnih katjona i anjona primenom katjonskog anjonskog filtera Sveze regenerisani kationski izmenjivac. te se tako uspostavlja prvobitna ravnoteza: MgCl2 Iz . magnezijuma i natrijuma) u jako kiselom katjonskom filteru.

ubacivanje regeneranta Nakon zavrsetka faze rastresanja jonske mase pristupa se najvaznijoj operaciji regeneraciji jonske mase.Rastresanje jonske mase.Nakon punjenja filtera sa jonskom masom potrebno je izvrsiti: a) Pranje jonske mase. Regeneracija . To se ogleda u pojavi obojenja vode i otpadnim zrncima.3 i 4. Regeneracija filtera je zavrsena nakon pojave slane vode na ventilu broj 4. 3 I 6 na dnu filteru i vrsiti ispiranje do nestanka slanog ukusa vode tj. Redosled ventila pri ovij operaciji je sledeci: Otvoreni ventili broj :8. Regeneracija filtera ze izvodi u II faze: I faza . Da bi se izvrsila potpuna i pravilna regeneracija jonske mase potrebno je izvrsiti rastresanje iste.Istiskivanje regeneranta i ispiranje jonske mase FAZA I. da bi se mogla kontrolisati visina sloja ionske mase.10. Ova operacija podrazumeva ubacivanje cca 30 kg kuhinjske soli preko poklopca u posudu za so) Otvaranjem ventila br: 8 i 10 na posudi za so i ventila br:7 na filteru vrsi se ubacivanje u kontinuitetu rastvora kuhinjske soli(regenerant) Na dnu filtera (ventili br. Rastresanje jonske mase Usled prolaska vode kroz filter dolazi do sabijanja jonske mase.ubacivanje regeneranta III faza . otvoriti ventile br 2. Nakon toga se voda ispusti. 4 . Zatvoreni svi ostali ventili. Nakon zavrsene III faze ispiranja filter je spreman za nesmetan rad. Ispiranje filtera Nakon zavrsene regeneracije potrebno je izvrsiti ispiranje filtera kako bi se uklonio visak soli Propustanjem vode odozgo na dole (normalni tok vode). dok se drugi regenerise. obicno se postavlja baterija od dva ili vise filtera tako da je jedan naizmenicno u pogonu. da je jonska masa uvek pod vodom. Kod prvog punjenja filtera jonskom masom treba postupiti tako da se prethodno nabubrena masa sipa u filter. Za ispiranje jonske mase koristiti sirovu (ulaznu vodu).2. koji je do I/3 napunjen vodom. II faza . koja ne sme preci 60% od ukupne visine plasta filtera. Treba voditi racuna.K): Otvoreni ventili 1. Redosled ventila pri ovoj operaciji je sledeci: Omeksivac(D. koji traje vise od 8 sati. Tada se filter zatvori i dobro ispere fizicki cistom vodom i tek nakon toga se pristupa filtraciji.4) dolazi do isticanja omeksane vode a zatim do pojave gorkih soli kalcijum i magnezijum hlorida. Redosled ventila je sledeci: Otvoreni ventili broj:2.Regeneracija .istisnuti vazduh do pojave vode na vrhu filtera. To se postize propustanjem vode sa donje strane filtera (odozdo na gore) u vremenu od (10-15 minuta) sa protokom od 30 do 50 litara u minuti. Pranje jonske mase se izvodi u cilju odstranjivanja ostataka najsitnijih cestica i nus proizvoda u procesu proizvodnje. Svi ostali ventili zatvoreni. nakon prolaska 100 do 150 litara vode. ako je filter izvan pogona. i 6.7 i 4 . b) Aktiviranje filtera (regeneracija jonske mase). Kod pogona. Pranje se odvija u smeru odozgo na dole i vrsi do pojave bistre vode. FAZA II. Zatvoreni svi ostali ventili FAZA III.

Ponovnu regeneraciju filtera izvrsiti nakon 20. Neblagovremena regeneracija dovodi do potpunog zasicenja jonske mase sto kasnije otezava uspesnu regeneraciju. Proizvodjac je svojom konstrukcijom filtera sprecio odlazak jonske mase u toku faze rastresanja (kontra ispiranja) no i pored toga potrebno je preko revizionog otvora na vrhu filtera: . jer visoke temperature pospesavaju isusenje jonske mase 3) Ukoliko dodje do znacajnijeg smanjenja kapaciteta omeksane vode (smanjenje) kolicine smeksane vode izmedju dve regeneracije potrebno je obratiti paznju i proveriti sledece: . predlozi i mere za normalno funkcionisanje filtera za omeksavanje vode U cilju normalnog funkcionisanja i provere ispravnosti filtera za omeksavanje vode potrebno je pridrzavati se sledecih uputstava i imati u vidu sledece cinjenice i konstatacije: 1) Jonska mase ne sme. cas skupljanja fizicki se razaraju zrna jonske mase i drobe u sitne delove. U kotlarnici). c) Primenom cistih hemikalija za regeneraciju. Stoga se kod transporta i lagerovanja u skladistu moraju cuvati u dobro zatvorenim posudama. III. ali se tada moraju nalaziti u plasticnim vrecama. Da bi se postigao sto duzi radni period jonske mase i vek njihove upotrebe. . 4) Da bi se postigao i odrzao sto veci kapacitet jonske izmene. mogu izazvati ostecenje mase npr. potrebno je da se izmena jona u jonskom izmenjivacu ne vrsi samo na povrsini zrna jonske mase nego i na aktivnim grupama. Time se sprecava zagadjenje jonske mase od rdje. Smanjenje zrnaca mase. . 2) Najosnovnija je stvar da jonska masa ne sme izgubiti svoju vlagu. 5 . Veca koncentracija sredstava za regeneraciju od propisane smanjuje jonski kapacitet izmenjivaca dok preniska koncentracija dovodi do nepotpune regeneracije. b) Primenom makroporoznih izmenjivaca.proveriti ispravnost vodomera na izlazu iz filtera. imajuci u vidu da je moguca promena kvaliteta vode.Da li je pravilno izvrsena predhodna regeneracija . Za ispravan rad sistema za omeksavanje vode vazna je dobra i blagovremena regeneracija jonskog filtera. bilo limenim. jer od cas bujanja. bilo plasticnim. Prevelike brzine opterecenja filtera u toku regeneracija kao i preniske brzine u toku ispiranja mogu biti uzrok snizenja korisnog kapaciteta jonske mase. Narocito promene: cas mraz. Uputstva.0 m3 omeksane vode.Izvrsiti analizu sirove (ulazne) vode. u unutrasnjosti zrna. O tome treba voditi racuna u slucaju ako bi se jonska masa morala presipati iz jedne u drugu posudu. gde je vrucina (npr. po mogucnosti biti izlozena niskim temperaturama (ispod o0C). moraju se talozenja organskih neciscenja od velikih molekula spreciti. cas toplo. Treba izbegavati da se jonske mase drze u prostorijama.Proveriti visinu filterske ispune tj. U praksi su moguce sledece pojave necistoca: a) Pojava suspendovanog materijala u vodi i njihovo talozenje na jonskim filterima.proveriti kvalitet sredstva za regeneraciju (Natrijum hlorida). To se postize: a) Potpunim fizickim preciscavanjem i bistrenjem vode ispred postrojenja za jonsku izmenu. Ne sme sadrzati tragove gvozdja u sebi kao i soli kalcijuma i magnezijuma. da li je iz bilo kog razloga doslo do smanjenja kolicine jonske mase.

kom 4 .Treba znati da jednom istalozene suspendovane koloidne naslage na jonskoj masi nemogu se hemijskim sredstvima (kiselina ili hidroksid) rastvarati ili ukloniti.Menzura od 100 ml …………………………………kom 2 . c) Prisustvo gvozdja u vodi Gvozdje se moze naci kao sastojak vode koja se tretira na takodje i usled korozije metalnih delova postrojenja za pripremu vode ili pak u sastavu regeneranata.. Netom istalozena oneciscenja iz regeneranta.Pipeta od 100 ml ……………………………………. Preporucuje se ispiranje sa 2% rastvorom natrijum bisulfita ili natrijum hidrosulfita. talozenja i filtracije vode). Eventualno se samo donekle mogu ukloniti protivstrujnim pranjem vodom i vazduhom.kom 4 .Reagene boce od 500 ml …………………………….Pipeta od 5 ml ………………………………………. Njihovo ciscenje se odvija po posebnom postupku koji nije odredjen u ovom elaboratu.Rucni konduktometar (0-1999 uS) ………………….1 Spisak hemikalija 6 . 1 .kom 2 .Menzura od 1000 ml …………………………………kom 1 . 5) Jonske mase ne smeju se osusiti niti smrznuti u protivnom doci ce do njihovog delimicnog ili potpunog unistenja. d) Ulja i masti Jonske mase u toku ovoga rada takodje se mogu zaprljati sa uljima i mastima. mogu se lagano odmah ukloniti protivstrujnim pranjem filtera. U tom slucaju dolazi do njegovog vezivanja za jonski izmenjivac sto dovodi do smanjenja kapaciteta jonske mase. Ovo se moze desiti prilikom ponovne obrade vode iz povratnog kondenzata.Bocice kapalice za indikator …………………………kom 2 .. stakleno posudje za ispitivanje kvaliteta vode U cilju pracenja rada filtera za smeksavanje vode potrebno je formirati pogonsku laboratoriju sa sledecim priborom i hemikalijama: .Rucni PH-metar podrucje o-14(± 0. Ako postoji mogucnost smrzavanja treba u vodu dodati sredstvo protiv smrzavanja (dodavanje 5% rastvora kuhinjeske soli racunato na zapreminu jonske mase.Staklene case od 100 ml …………………………… kom 4 . (Postupci koagulacije. kom 2 .01) …………….. Ukoliko su prisutne vece koncentracije gvozdja u vodi potrebna je ugradnja deferizatora ispred jonskog filtera. 1 .kom. obzirom da su mehanicki zadrzana na gornjem sloju jonske mase. b) U regenerantu prisutne suspendirane cestice Preporucuje se da se regenerant pre primene za regeneraciju jonskog filtera profiltrira.Klipna pipeta od 1 ml ………………………………. kom.kom 2 IV. kom. 2 .. Pogonske hemikalije.Erlenmajer od 300 ml siroko grlo …………………. Drugim recima potrebno je predhodna priprema vode ispred postrojenja za demineralizaciju vode.kom 2 ..Automatska bireta od 50 cm3 sa l/10 podelom …….Meskolben (merne boce) od 1 litra …………………. Njegovo uklanjanje je delimicno moguce kontra ispiranjem u fazi rastresanja jonske mase.

1N.01N kompleksona 1 litar standardnog rastvora 0. 2.5 g eriohromsvorc.2 Priprema hemikalija Priprema hemikalija (radnih rastvora) za odredjivanje tvrdoce vrsi se na sledeci nacin: 1. U casu uroniti rucni PH-metar i sacekati 2 do 3 minuta dok se ne stabilizuje pokazivana vrednost. U Erienmajer od 250 ml odmeriti 50 ml ispitivanog uzorka dodati 1 ml pufera za tvrdocu i na vrh noza indikatora eriohreli svarc i titrisati sa 0. Uz ovo. Pogonska kontrola uredjaja Da bi se citav uredjaj mogao odrzati u ispravnom pogonu.01N s oksalne kiseline 1 litar pufer rastvora za tvrdocu 1 litar konc amonijaka 250 g amonijum hlorida 250 g indikatora erionhromsvare IV. Uzeti cca 80 ml uzorka ispitivane vode. mesto kontrole probe i analiticki podaci 4. rastvor kompleksna. Ispiranje elektrode vrsiti sa dejonizovanom vodom. 2. Rastvor titrivala i kvantitativnim prenosenjem u meskelben od 1 litra.1N kompleksona 1 litar standardnog rastvora 0.-vrednosti vode U cistu casu od 100 ml. Pufer za tvrdocu Rastvori se 67.12 = 0dH V. IV. 3. kolicina utrosene soli i vreme regeneracije 5. 0. amonijaka i razredi i dopuni do 1 litra destilovanom vodom. Rastvor treba cuvati u staklenoj boci dobro zatvorenoj zbog gubitka amonijaka i adsorpcije CO2 iz vazduha.H. Drzati u suvoj posudi (vegeglas). odgovorno osoblje mora voditi dnevnik pogona u koji se unose: 1. Odredjivanje ukupne tvrdoce 1.01N KMuO4 1 litar standardnog rastvora 0. Ocitati konstantnu vrednost. momentalno opterecenje uredjaja 3.3 Hemijska ispitivanja vode Odredjivanje P. a koje su potrebne.01N kompleksena (EDTA) do promene boje iz vinocrvene u plavu. 7 . Indikator Eriohorom Svarct: usitni se 50 g Nac1 i doda 0. Ukoliko nema prisutne tvrdoce dodatkom pufera i indikatora uzorak dobija plavu boju. dan i sat kontrole 2. potrebno je imati u neposrednoj blizini mali prirucni laboratorij i upucenu osobu za rukovanje postrojenjem. Izracunavanje ukupne tvrdoce ide po formuli: UT = ml EDTA 1.1 litar standardnog rastvora 0.5 g NH4C1 u 500 ml konc. potpis vrsioca pogonske smene i kontrole Prema prilikama i potrebi mogu se u dnevnik uvesti i druge rubrike.

Februara.god. u koliko je on poznat. VI. Uzorak vode uzima se na probnoj slavini i odredjuje se ukupna tvrdoca pomocu kompleksometijske metode Uzorak se uzima obicno 3-4 sata pre vremena regeneracije (pretpostavlja se da je do tada uredjaj ispravno radio) i stalno se ispituje. dok tvrdoca ne poraste najvise do 10dH.pre uobicajenog vremenskog perioda. 2011.Sve podatke treba upisivati citko sa napomenama posebno u koliko dodje do nekog veceg odstupanja od vrednosti koje se normalno ocekuju u pogonu. Preporucljivo je kontrolu vrsiti i za vreme rada kada se smatra da uredjaj ispravno radi. Pogonska kontrola jonskih filtera Pogonska kontrola efekta omeksavanja jonskog filtera vrlo je jednostavna i sastoji se samo u odredjivanju ukupne tvrdoce omeksane vode. Moze se dogoditi da regeneracija nije bila pravilna pa potpuno omeksavanje vode prestaje usledi znatno ranije tj. Napomena: Za sva potrebna objasnjenja i eventualne nejasnoce obratiti se proizvodjacu. U rubriku “napomena” potrebno je upisati uzrok zbog cega je doslo do poremecaja rezultata. sistema za omeksavanje. “V O D O I N Z E NJ E R I N G” CACAK “VODOINZENJERING” CACAK UPUTSTVO 8 . U Cacku.

10 9 .god. Tehnicko-tehnoloske karaktristike filtera za omeksavanje vode …………………………………………………2 II.7 IV.. stakleno posudje za ispitivanje kvaliteta vode ……………………………………………. Uputstva. SADRZAJ Strana U v o d …………………………………………………………. 9 V. predlozi i mere za normalno funkcionisanje filtera za omeksavanje vode ………………………………….1 I. Pogonske hemikalije.RADU FILTERA ZA HEMIJSKU PRIPREMU VODE Jul 2011.. Uputstvo za rukovanje i odrzavanje filtera …………………4 III. Pogonska kontrola uredjaja ……………………………….

Pogonska kontrola jonskih filtera ……………………….VI.10 10 ..