UVOD Voda kao najbolji rastvarac nosi sa sobom rastvorene soli, kiseline i gasove.

Od osnovnih komponenata koje stetno deluju na kotlove prestavljaju kalcijumove i magnezijumove soli cineci tzv. tvrdocu vode kao i gasovi kiseonik i ugljenik dioksid. U tom smislu potrebno je sirovu vodu predhodno tehnoloski obraditi. Dobro odredjena (pripremljena) voda preduslov je za dugotrajan ekonomican i bezbedan rad kotlovskog postrojenja. U suprotnom dolazi do stvaranja naslaga (depozita) na kontaktnim povrsinama kotla. Kamenac je vrlo los provodnik toplote i prouzrokuje velike gubitke energije i smanjuje efikasnost izmenjivaca toplote. Tako naprimer stvoreni sloj kamenca na zidovima kotla, a koji je pak stvoren losom pripremom vode, od samo 1 mm prouzrokuje povecanje u potrosnji energije za oko 8%, dok debljina depozita od 10mm povecava potrosnju energije za citavih 50%. Manji stepen iskoriscavanja je izrazen povecanom potrosnjom goriva, umanjenim radnim proizvodnim kapacitetom, vecim troskovima odrzavanja, kao i pojavu termickih deformacija metalnog materijala. U tom smislu kontinualna priprema vode odgovarajuceg kvaliteta ima vaznu ulogu za rad kotlovskog postrojenja. Do toga se moze doci: - Dobrim poznavanjem celokupnog sistema za pripremu vode; - Prasenjem, kontrolom i odrzavanjem svih jedinica sistema; - Blagovremenom regeneracijom filtera; - Detaljnim uputstvom za rukovanje, odrzavanje i kontrolu rada filtera za smeksavanje vode. Uputstvo koje sledi namenjeno je svim korisnicima koji na direktan ili indirektan nacin vezani za hemijsku pripremu vode u razlicitim industrijama (inzinjerima, tehnicarima, kotlarima, odrzavaocima postrojenja i ostalih). Ovo upustvo predstavlja sastavni deo regeneracije I optimizacije filtera i njegovim pravilnim koriscenjem omogucuje se samostalan, bezbedan i dugotrajan rad filtera za omeksavanje vode. Tehnicko tehnoloske karakteristike filtera za omeksavanje vode Filter za omeksavanje vode predstavlja jedan u nizu filtera koje firma “Vodoinzenjering” iz Cacka proizvodi vec duzi niz godina.Proizvod je nastao kao rezultat: -Dugogodisnjeg iskustva u proizvodnji I razvoju pojedinacnih sistema za pripremu I preciscavanje voda, -Tehnoloskih zahteva jednog broja korisnika nasih proizvoda, - Snimanja stanja I konkretnog uvida na terenu, -Rezultata analize ulazne(sirove )vode Uredjaj se proizvodi u nekoliko varijanti u zavisnosti od konkretnog zahteva I odgovarajuce analize kvaliteta vode.Uredjaj se odlikuje jednostavnoscu u rukovanju I odrzavanju uz istovremenu sigurnost u efektima preciscavanja hemijske neispravnosti vode.Filteri su dugotrajni I postojani a predvidjena je nakon isteka garantnog roka samo zamena filterske ispune.Filteri su snabdeveni potrebnim brojem ventila,revizijonih otvora I vodova tako da se moze nesmetano izvrsiti njihova regeneracija nakon zasicenja. Filteri su izgradjeni od visokokvalitetnog celika (kiselootporni prokron C 4580) Odgovarajuce vodovodne armature I savremeno koriscenih vodova od polipropilena. Ceo sistem je uradjen da moze izdrzati normalne radne pritiske do 5 bara.U konkretnom slucaju radi se o sistemu za hemijsku pripremu vode u pogonu mlekare . Sistem za pripremu vode za napajanje kotla uradjen je na osnovu : -predpostavljene tvrdoce vode od cca 15 nemacki stepeni; 1

2mm -Prikljucci na cevovodu……………………………………… 1/2’’ ” -Cevovod I cevne veze………………………………………… 1/2” Uputstvo za rukovanje i odrzavanje filtera Radi booljeg razumevanja rincipa jonske izmene...0 m3 .......minimalna nasipna visina u mm ……………………………800 .debljina omotaca ………………………………….-odgovarajuceg proracuna filterskih kolona.......filterska ispuna ……………………....000 lit/h ... -Precnik posude……………………………………………. 200mm -Visina posude……………………………………………… 650mm -Ukupna visina posude……………………………………… …950 mm -Zapremina posude………………………………………….…....…….Na izlasku iz filtera voda je u potpunosti omeksana I neutralne je PH – vrednosti.ispitni pritisak ………………………………………….. Karakteristike Omeksivaca: ....... Natrijumhlorid ... 2 mm .radni ciklus filtera …………..ili bilo kog uredjaja u kome se zeli Voda ulazi u filtere sa gornje strane (vrha) I prolaskom kroz njih vrsi se omeksavanje vode.....broj filtera ………………………………………………kom...sredstvo za regeneraciju …………. 315 mm ...………1.oblik isporuke ……………………………………… natrijumov oblik ...tip jonske mase ………………………………………Monoplus S-100 .. -zahteva investitora za kapacitetom I obimom isporuke.6 bara ....3 bara .radni pritisak …………………………………………........... i pravila regeneracije potrebno je naglasiti odredjene pojmove koji se susrecu u ovoj oblasti: 2 ..kolicina sredstava za regeneraciju …... Celik Inox 4580 -Debljina dancadi I omotaca………………………………… .. 20 lit -Materijal…………………………………………………...kolicina omeksane vode ……………………………………20.radni kapacitet ………………………………….……...debljina danceta ……………………………………......... Jonoizmenjivacka masa “Bajer” .0m3 ...…... 60 ... …V= 75 lit .. Filter se prikljucuje na gradsku.visina filtera ………………………………………….10 kg NaCL ...celik Inox 4580 ..20 sati neprekidnog rada za Q= 1...... odnosno lokalnu mrezu.500 mm -ukupna visina filtera……………………………………… 1900 mm .. 3 mm .prikljucci na cevovodu i armatura …………………………1/2 ″ ..… 1.pogonska temperatura do +0C …………………………….zapremina jonske mase……….. -naseg tehnoloskog resenja sistema za omeksavanje vode...1 ...precnik filtera ………………………………………...Smesteni su u kotlarnici ili posebnoj prostoriji u neposrednoj blizini kotla..M a t e r i j a l …………………………………….…………………….radno pH-podrucje ………………………………..1-14 Posuda za regeneraciju.

izmenjuje ove sa u vodi prisutnim Ca. Filter za omeksavanje vode je regnerabilan tj.i Mg -ione. Uklanjanje bazne tvrdoce Uklanjanje iz vode svih prisutnih atjona (kalcijuma.Na2 + Ca(HCO3)2 . Demineralizacija vode Podrazumeva uklanjanje iz vode svih prisutnih katjona i anjona primenom katjonskog anjonskog filtera Sveze regenerisani kationski izmenjivac. . Radni ciklus filtera za omeksavanje vode predstavlja kolicinu vode izmedju dve regeneracije. Ukupno opterecenje filtera Podrazumeva maksimalnu kolicinu vode koja prodje kroz filter izmedju dve uzastopene regeneracije uz optimalne uslove. Preporuka isporucilaca joneke mase (smole) je da se izvrsi zamena istih nakon 5 (pet) godina.Na2 + CaCl2 Buduci da se ovom izmenom dobiva neutralna voda.ionima. Faza opterecenja (zasicenja) jonske mase je deo radnog perioda filtera izmedju dve uzastopne regeneracije. a na njihovo mesto se ponovo vezu Na-ioni.Opterecenje jonskog filtera Pod opterecenjem filtera podrazumeva se maksimalna kolicina vode koja prodje kroz filter u jedinici vremena i izrazava se u metrim akubnim na sat.Iz . Radni period filtera Pod radnim periodom filtera podrazumeva se ukupno vreme rada filtera a koje se sastoji iz faze optere}enja (zasicenja) jonske mase i faze regeneracije. zasicen Na. Vazno je naglasiti da se kapacitet omeksivaca svakodnevnom upotrebom delimicno smanjuje a samim tim i kolicina omeksane vode. Da bi izmenjivac bio sposoban da veze Ca . Najvaznija aktivnost prilikom koriscenja filtera je blagovremena i pravilna regeneracija filtera. . Protekla kolicina vode moze biti veca ili manja od proracunate vrednosti i zavisi od: .i Mg-ionima prema sledecoj jednacini: MgSO4 NaSO4 Iz . te se tako uspostavlja prvobitna ravnoteza: MgCl2 Iz . 3 .pravilno izrsene regeneracije filtera.promene kvaliteta ulazne vode. zove se jos neutralna izmena. vrsi se njegovo ciscenje (regeneracija) nakon zasicenja.eventualnog gubitka jonske mase.Ca(Mg) + 2NaHCO3 gde je: Iz = ionski izmenjivac.Ca(Mg) + 2NaCl .Iz .i Mg-ioni istisnuti iz mase izmenjivaca. magnezijuma i natrijuma) u jako kiselom katjonskom filteru. Faza regeneracije jonske mase je deo radnog perioda filtera od momenta zasicenja jonske mase do zavrsetka regeneracije. pri cemu bi aju Ca. provodi se regeneracija ionske mase pomocu otopine kuhinske soli.

Tada se filter zatvori i dobro ispere fizicki cistom vodom i tek nakon toga se pristupa filtraciji.ubacivanje regeneranta III faza . 3 I 6 na dnu filteru i vrsiti ispiranje do nestanka slanog ukusa vode tj. dok se drugi regenerise.2.ubacivanje regeneranta Nakon zavrsetka faze rastresanja jonske mase pristupa se najvaznijoj operaciji regeneraciji jonske mase. Pranje jonske mase se izvodi u cilju odstranjivanja ostataka najsitnijih cestica i nus proizvoda u procesu proizvodnje. Treba voditi racuna. Svi ostali ventili zatvoreni.Rastresanje jonske mase. i 6. Zatvoreni svi ostali ventili FAZA III. da bi se mogla kontrolisati visina sloja ionske mase. Kod pogona.istisnuti vazduh do pojave vode na vrhu filtera. koja ne sme preci 60% od ukupne visine plasta filtera. Zatvoreni svi ostali ventili. otvoriti ventile br 2. koji traje vise od 8 sati. Redosled ventila pri ovoj operaciji je sledeci: Omeksivac(D.4) dolazi do isticanja omeksane vode a zatim do pojave gorkih soli kalcijum i magnezijum hlorida. b) Aktiviranje filtera (regeneracija jonske mase). II faza . nakon prolaska 100 do 150 litara vode.7 i 4 .Nakon punjenja filtera sa jonskom masom potrebno je izvrsiti: a) Pranje jonske mase.Regeneracija . Nakon zavrsene III faze ispiranja filter je spreman za nesmetan rad.K): Otvoreni ventili 1. Redosled ventila je sledeci: Otvoreni ventili broj:2. Regeneracija filtera ze izvodi u II faze: I faza . Nakon toga se voda ispusti. ako je filter izvan pogona. obicno se postavlja baterija od dva ili vise filtera tako da je jedan naizmenicno u pogonu. FAZA II. Ispiranje filtera Nakon zavrsene regeneracije potrebno je izvrsiti ispiranje filtera kako bi se uklonio visak soli Propustanjem vode odozgo na dole (normalni tok vode). To se ogleda u pojavi obojenja vode i otpadnim zrncima.10. Regeneracija filtera je zavrsena nakon pojave slane vode na ventilu broj 4. Rastresanje jonske mase Usled prolaska vode kroz filter dolazi do sabijanja jonske mase. To se postize propustanjem vode sa donje strane filtera (odozdo na gore) u vremenu od (10-15 minuta) sa protokom od 30 do 50 litara u minuti. koji je do I/3 napunjen vodom.3 i 4. Redosled ventila pri ovij operaciji je sledeci: Otvoreni ventili broj :8. 4 . Za ispiranje jonske mase koristiti sirovu (ulaznu vodu).Istiskivanje regeneranta i ispiranje jonske mase FAZA I. Da bi se izvrsila potpuna i pravilna regeneracija jonske mase potrebno je izvrsiti rastresanje iste. Pranje se odvija u smeru odozgo na dole i vrsi do pojave bistre vode. Ova operacija podrazumeva ubacivanje cca 30 kg kuhinjske soli preko poklopca u posudu za so) Otvaranjem ventila br: 8 i 10 na posudi za so i ventila br:7 na filteru vrsi se ubacivanje u kontinuitetu rastvora kuhinjske soli(regenerant) Na dnu filtera (ventili br. da je jonska masa uvek pod vodom. Regeneracija . Kod prvog punjenja filtera jonskom masom treba postupiti tako da se prethodno nabubrena masa sipa u filter.

Proveriti visinu filterske ispune tj. u unutrasnjosti zrna. Narocito promene: cas mraz. To se postize: a) Potpunim fizickim preciscavanjem i bistrenjem vode ispred postrojenja za jonsku izmenu. Uputstva. Ne sme sadrzati tragove gvozdja u sebi kao i soli kalcijuma i magnezijuma. cas skupljanja fizicki se razaraju zrna jonske mase i drobe u sitne delove. c) Primenom cistih hemikalija za regeneraciju. Neblagovremena regeneracija dovodi do potpunog zasicenja jonske mase sto kasnije otezava uspesnu regeneraciju. gde je vrucina (npr. Za ispravan rad sistema za omeksavanje vode vazna je dobra i blagovremena regeneracija jonskog filtera. predlozi i mere za normalno funkcionisanje filtera za omeksavanje vode U cilju normalnog funkcionisanja i provere ispravnosti filtera za omeksavanje vode potrebno je pridrzavati se sledecih uputstava i imati u vidu sledece cinjenice i konstatacije: 1) Jonska mase ne sme.Da li je pravilno izvrsena predhodna regeneracija . Smanjenje zrnaca mase. Time se sprecava zagadjenje jonske mase od rdje. moraju se talozenja organskih neciscenja od velikih molekula spreciti. Veca koncentracija sredstava za regeneraciju od propisane smanjuje jonski kapacitet izmenjivaca dok preniska koncentracija dovodi do nepotpune regeneracije.0 m3 omeksane vode. U praksi su moguce sledece pojave necistoca: a) Pojava suspendovanog materijala u vodi i njihovo talozenje na jonskim filterima. Da bi se postigao sto duzi radni period jonske mase i vek njihove upotrebe. Treba izbegavati da se jonske mase drze u prostorijama. jer od cas bujanja. . 2) Najosnovnija je stvar da jonska masa ne sme izgubiti svoju vlagu. O tome treba voditi racuna u slucaju ako bi se jonska masa morala presipati iz jedne u drugu posudu. bilo plasticnim.proveriti ispravnost vodomera na izlazu iz filtera. Prevelike brzine opterecenja filtera u toku regeneracija kao i preniske brzine u toku ispiranja mogu biti uzrok snizenja korisnog kapaciteta jonske mase. b) Primenom makroporoznih izmenjivaca. U kotlarnici).proveriti kvalitet sredstva za regeneraciju (Natrijum hlorida). imajuci u vidu da je moguca promena kvaliteta vode. jer visoke temperature pospesavaju isusenje jonske mase 3) Ukoliko dodje do znacajnijeg smanjenja kapaciteta omeksane vode (smanjenje) kolicine smeksane vode izmedju dve regeneracije potrebno je obratiti paznju i proveriti sledece: . .Izvrsiti analizu sirove (ulazne) vode. Stoga se kod transporta i lagerovanja u skladistu moraju cuvati u dobro zatvorenim posudama. Proizvodjac je svojom konstrukcijom filtera sprecio odlazak jonske mase u toku faze rastresanja (kontra ispiranja) no i pored toga potrebno je preko revizionog otvora na vrhu filtera: .Ponovnu regeneraciju filtera izvrsiti nakon 20. potrebno je da se izmena jona u jonskom izmenjivacu ne vrsi samo na povrsini zrna jonske mase nego i na aktivnim grupama. III. mogu izazvati ostecenje mase npr. ali se tada moraju nalaziti u plasticnim vrecama. cas toplo. bilo limenim. 4) Da bi se postigao i odrzao sto veci kapacitet jonske izmene. da li je iz bilo kog razloga doslo do smanjenja kolicine jonske mase. 5 . po mogucnosti biti izlozena niskim temperaturama (ispod o0C).

Eventualno se samo donekle mogu ukloniti protivstrujnim pranjem vodom i vazduhom.Rucni konduktometar (0-1999 uS) …………………. Drugim recima potrebno je predhodna priprema vode ispred postrojenja za demineralizaciju vode.kom.Erlenmajer od 300 ml siroko grlo …………………. mogu se lagano odmah ukloniti protivstrujnim pranjem filtera.Klipna pipeta od 1 ml ……………………………….kom 4 .1 Spisak hemikalija 6 ..Menzura od 100 ml …………………………………kom 2 .. kom 2 .Reagene boce od 500 ml ……………………………. stakleno posudje za ispitivanje kvaliteta vode U cilju pracenja rada filtera za smeksavanje vode potrebno je formirati pogonsku laboratoriju sa sledecim priborom i hemikalijama: . d) Ulja i masti Jonske mase u toku ovoga rada takodje se mogu zaprljati sa uljima i mastima.kom 2 . Ovo se moze desiti prilikom ponovne obrade vode iz povratnog kondenzata. 1 . Njihovo ciscenje se odvija po posebnom postupku koji nije odredjen u ovom elaboratu.kom 4 .Automatska bireta od 50 cm3 sa l/10 podelom …….Meskolben (merne boce) od 1 litra …………………. 2 . kom. (Postupci koagulacije. Ako postoji mogucnost smrzavanja treba u vodu dodati sredstvo protiv smrzavanja (dodavanje 5% rastvora kuhinjeske soli racunato na zapreminu jonske mase. 1 .kom 2 . b) U regenerantu prisutne suspendirane cestice Preporucuje se da se regenerant pre primene za regeneraciju jonskog filtera profiltrira.01) ……………. 5) Jonske mase ne smeju se osusiti niti smrznuti u protivnom doci ce do njihovog delimicnog ili potpunog unistenja. c) Prisustvo gvozdja u vodi Gvozdje se moze naci kao sastojak vode koja se tretira na takodje i usled korozije metalnih delova postrojenja za pripremu vode ili pak u sastavu regeneranata. Pogonske hemikalije. obzirom da su mehanicki zadrzana na gornjem sloju jonske mase.Menzura od 1000 ml …………………………………kom 1 . Preporucuje se ispiranje sa 2% rastvorom natrijum bisulfita ili natrijum hidrosulfita. Njegovo uklanjanje je delimicno moguce kontra ispiranjem u fazi rastresanja jonske mase.Treba znati da jednom istalozene suspendovane koloidne naslage na jonskoj masi nemogu se hemijskim sredstvima (kiselina ili hidroksid) rastvarati ili ukloniti.Bocice kapalice za indikator …………………………kom 2 .Pipeta od 5 ml ……………………………………….. Netom istalozena oneciscenja iz regeneranta.Pipeta od 100 ml …………………………………….kom 2 IV.Staklene case od 100 ml …………………………… kom 4 .. talozenja i filtracije vode).Rucni PH-metar podrucje o-14(± 0. Ukoliko su prisutne vece koncentracije gvozdja u vodi potrebna je ugradnja deferizatora ispred jonskog filtera.. U tom slucaju dolazi do njegovog vezivanja za jonski izmenjivac sto dovodi do smanjenja kapaciteta jonske mase. kom.

5 g eriohromsvorc. Rastvor treba cuvati u staklenoj boci dobro zatvorenoj zbog gubitka amonijaka i adsorpcije CO2 iz vazduha. Indikator Eriohorom Svarct: usitni se 50 g Nac1 i doda 0. Ukoliko nema prisutne tvrdoce dodatkom pufera i indikatora uzorak dobija plavu boju.-vrednosti vode U cistu casu od 100 ml. Uzeti cca 80 ml uzorka ispitivane vode. dan i sat kontrole 2.01N kompleksona 1 litar standardnog rastvora 0. Odredjivanje ukupne tvrdoce 1.01N s oksalne kiseline 1 litar pufer rastvora za tvrdocu 1 litar konc amonijaka 250 g amonijum hlorida 250 g indikatora erionhromsvare IV. Uz ovo.1N.1N kompleksona 1 litar standardnog rastvora 0. 2. Rastvor titrivala i kvantitativnim prenosenjem u meskelben od 1 litra. Izracunavanje ukupne tvrdoce ide po formuli: UT = ml EDTA 1. rastvor kompleksna. Ispiranje elektrode vrsiti sa dejonizovanom vodom. odgovorno osoblje mora voditi dnevnik pogona u koji se unose: 1.1 litar standardnog rastvora 0. U casu uroniti rucni PH-metar i sacekati 2 do 3 minuta dok se ne stabilizuje pokazivana vrednost.12 = 0dH V. U Erienmajer od 250 ml odmeriti 50 ml ispitivanog uzorka dodati 1 ml pufera za tvrdocu i na vrh noza indikatora eriohreli svarc i titrisati sa 0. 0. Pogonska kontrola uredjaja Da bi se citav uredjaj mogao odrzati u ispravnom pogonu. potpis vrsioca pogonske smene i kontrole Prema prilikama i potrebi mogu se u dnevnik uvesti i druge rubrike. a koje su potrebne. kolicina utrosene soli i vreme regeneracije 5. IV. 7 .3 Hemijska ispitivanja vode Odredjivanje P. Pufer za tvrdocu Rastvori se 67.01N kompleksena (EDTA) do promene boje iz vinocrvene u plavu.2 Priprema hemikalija Priprema hemikalija (radnih rastvora) za odredjivanje tvrdoce vrsi se na sledeci nacin: 1.H. mesto kontrole probe i analiticki podaci 4. amonijaka i razredi i dopuni do 1 litra destilovanom vodom. Ocitati konstantnu vrednost. 2. Drzati u suvoj posudi (vegeglas). momentalno opterecenje uredjaja 3. 3.01N KMuO4 1 litar standardnog rastvora 0.5 g NH4C1 u 500 ml konc. potrebno je imati u neposrednoj blizini mali prirucni laboratorij i upucenu osobu za rukovanje postrojenjem.

Februara. Uzorak vode uzima se na probnoj slavini i odredjuje se ukupna tvrdoca pomocu kompleksometijske metode Uzorak se uzima obicno 3-4 sata pre vremena regeneracije (pretpostavlja se da je do tada uredjaj ispravno radio) i stalno se ispituje. dok tvrdoca ne poraste najvise do 10dH. Napomena: Za sva potrebna objasnjenja i eventualne nejasnoce obratiti se proizvodjacu. U rubriku “napomena” potrebno je upisati uzrok zbog cega je doslo do poremecaja rezultata. VI. Pogonska kontrola jonskih filtera Pogonska kontrola efekta omeksavanja jonskog filtera vrlo je jednostavna i sastoji se samo u odredjivanju ukupne tvrdoce omeksane vode. u koliko je on poznat. “V O D O I N Z E NJ E R I N G” CACAK “VODOINZENJERING” CACAK UPUTSTVO 8 . U Cacku. Moze se dogoditi da regeneracija nije bila pravilna pa potpuno omeksavanje vode prestaje usledi znatno ranije tj.Sve podatke treba upisivati citko sa napomenama posebno u koliko dodje do nekog veceg odstupanja od vrednosti koje se normalno ocekuju u pogonu.god. sistema za omeksavanje. Preporucljivo je kontrolu vrsiti i za vreme rada kada se smatra da uredjaj ispravno radi. 2011.pre uobicajenog vremenskog perioda.

Tehnicko-tehnoloske karaktristike filtera za omeksavanje vode …………………………………………………2 II. 9 V.10 9 . stakleno posudje za ispitivanje kvaliteta vode …………………………………………….1 I. Pogonske hemikalije. predlozi i mere za normalno funkcionisanje filtera za omeksavanje vode …………………………………. Pogonska kontrola uredjaja ……………………………….RADU FILTERA ZA HEMIJSKU PRIPREMU VODE Jul 2011.. Uputstva..7 IV. SADRZAJ Strana U v o d ………………………………………………………….god. Uputstvo za rukovanje i odrzavanje filtera …………………4 III.

Pogonska kontrola jonskih filtera ………………………..10 10 .VI.