P. 1
Elektromagnetna indukcija

Elektromagnetna indukcija

|Views: 3,722|Likes:
Published by Bojana Stetak

More info:

Published by: Bojana Stetak on Sep 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2013

pdf

text

original

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZRENJANIN

ELEKTROMAGNETNA INDUKCIJA
-SEMINARSKI RAD-

ŠTETAK BOJANA

24/07-1A

Sadrzaj:

Uvod ..............................................................................3 Faradejev zakon ............................................................5 Elektromotorna sila elektromagnetne indukcije ...........7 Lencovo pravilo..............................................................8 Statička indukcija...........................................................11 Dinamicka indukcija………………………………………12 Medjusobna indukcija i samoindukcija ………………...13 Indukovana EMS u pravolinijskom provodniku .............14 Indukovanje napona u navoju …………………………..16 Povecanje ukupnog fluksa kroz konturu …………….....17 Kalem ……………………………………………………….17 Primer RL kola ……………………………………………..18 Transformatori ……………………………………………...19 Primena elektromagnetne indukcije................................20 Literarura ........................................................................22

Faradej je pokušao da otkrije suprotan efekt. godine otkrio zakon elektromagnetne indukcije i time čovečanstvu dao ključ proizvođenja električne energije. da pomoću stalnog magnetnog polja izazove stacionarnu električnu struju u kolu koje se nalazi u tom polju. Ovo polje je. ali se to nije desilo. Isti efekat je zapazio i kada je prvi kalem zamenio stalnim magnetom. Ovaj zakon je jedan od osnovnih i najvažnijih zakona elektrotehnike. Pojavu ovih struja Faradej je zapazio i prilikom promene relativnog položaja dva kalema. prilikom uključivanja i isključivanja struje u prvom kalemu.Uvod Faradej je 1831. Međutim. On je postavio u neposrednu blizinu dva kalema. Neposredno posle otkrića Ersteda i Ampera da stacionarna električna struja stvara magnetno polje. Faradejevom oku dobrog eksperimentatora nije promaklo da su se. trebalo da izazove u kolu drugog kalema stalnu jednosmernu struju. prema njegovim očekivanjima. Analzirajući okolnosti pod kojima dolazi do pojave indukovanih struja u . u drugom kalemu javljale kratkotrajne struje suprotnog smera. Faradej je na ovo otkriće došao nastojeći da eksperimentalno dokaže jednu pogrešnu naučnu hipotezu. Kroz jedan je propuštao jaku jednosmernu struju i time stvarao stalno magnetno polje.

kazaljka galvanometra ce skrenuti u desnu stranu ( slika 1a ) i nakon izvesnog vremena vratice se u nulti položaj ( slika 1b ). pri čemu je način na koji se ova promena ostvaruje potpuno irelevantan. dok otklona nema kada stalni magnet miruje. Ova pojava se naziva elektromagnetna indukcija.drugom kalemu. a magnet miruje. U opštem slučaju. To znaci da je kroz zavojnicu. ali u suprotnom smeru ( slika 1c ).Kada se magnet naglo izvuce iz zavojnice kazaljka galvanometra ce ponovno skrenuti. Pošto elektricna struja tece samo ako postoji napon. otklon kazaljke instrumenta se javlja samo za vreme kretanja stalnog magneta. U zatvorenom elektricnom kolu ( zavojnici ) ce se javiti indukovani napon i poteci ce elektricna struja kada se magnet krece u odnosu na zavojnicu ili kada se zavojnica krece. u vrlo kratkom vremenskom intervalu. Faradej dolazi do zaključka da je izrok indukcije u svim slučajevima promena magnetnog fluksa kroz provodnu konturu. a) b) c) Slika 1: Indukovanje napona u zavojnici kretanjem stalnog magneta Kada se stalni magnet naglo unese u zavojnicu. nije teško zakljuciti da se ovom prilikom javlja i napon koji se naziva indukovani napon. protekla elektricna struja.Dakle.Kretanjem zavojnice ili magneta .Struja koju dobijemo na ovaj nacin naziva se indukovana struja. a da je intenzitet indukovane struje srazmeran brzini promene fluksa. promena fluksa može nastati I kao rezultat simultanog dejstva više faktora.

Dakle. pa se može reci da se indukovani napon javlja kada provodnici presecaju magnetne silnice. U praksi. Promena fluksa kroz zavojnicu može nastupiti i ako se ona pomera kroz magnetno polje pa se takva indukcija naziva dinamicka elektromagnetna indukcija.Pri kretanju stalnog magneta navoji zavojnice presecaju magnetne silnice. Ukoliko zavojnica ne menja svoj položaj u prostoru. to znači da će električna struja biti indukovana u bilo kojoj zatvorenoj konturi kada se magnetni fluks kroz površinu koja se oslanja na tu .menja se fluks kroz površinu svakog navojka zavojnice od nule do najvece vrednosti i obrnuto. Faradej je otkrio da elektromotorna sila (EMS). Faradejev zakon Slika 2. svaka promena magnetnog fluksa kroz površinu navojka zavojnice uzrok je stvaranja elektromagnetne indukcije. od maksimalne vrednosti do nule. a promena fluksa nastupa kao posledica kretanja magneta takva indukcija se naziva staticka elektromagnetna indukcija. stvorena u zatvorenoj konturi proporcionalna brzini promene magnetnog fluksa kroz površinu koja je njome ograničena.

.konturu menja. N je broj navojaka u namotaju. Faradejev zakon kaže da je: . promenu fluksa kroz pojedinačan navojak treba pomnožiti sa ukupnim brojem navojaka. Ovo važi i kada se polje menja. Faradejev zakon ima oblik: gde je elektromotorna sila (EMS) u voltima. slučaj namotaja. a pošto se kalem kao izvor indukovane EMS može posmatrati kao redna veza pojedinačnih indukovanih EMS navojaka. Ova formula ima takav oblik jer se u svakom pojedinačnom navojku indukuje EMS vrednosti definisane brzinom promene fluksa kroz isti. gde je elektromotorna sila (EMS) u voltima. kako bi se dobila vrednost indukovane EMS u kalemu. ΦB je magnetni fluks u Veberima kroz jedan navojak. sastavljenog od N navojaka. Za čest. i kada se sama kontura kreće u polju. ΦB je magnetni fluks u Veberima. ali specijalan.

Elektromotorna sila elektromagnetne indukcije • To je vrtložno električno (ne elektrostatičko) polje koje nastaje u celom provodniku • Polje nije elektrostatičko jer ga ne stvaraju naelektrisanja. nema elektrostatičkog potencijala . već elektromagnetno • Nema konzervacije.

Elektromagnetna indukcija je pojava nastajanja elektromotorne sile usled promene magnetnog fluksa Lencovo pravilo .Slika 3.

indukuje magnetno polje koje se suprotstavlja promeni magnetnog fluksa. stoga: Elektromotorna sila (EMS) indukovana u električnom kolu ima smer takav da struja koja se stvara u tom kolu usled nje. Lencov zakon je formulisao nemački fizičar Hajnrih Lenc u 1833.Slika 4. Polaritet usled elektromagnetne indukcije nastalog izvora EMS određuje se Lencovim pravilom. . i daje smer indukovane EMS usled elektromagnetne indukcije. Odatle je Lencovo pravilo odgovorno za znak minus u prethodnim formulama.

pa bi polje konture ubrzalo magnet ka konturi. Ako se magnet kreće ka zatvorenoj konturi. Važno je primetiti da će indukovana struja uvek teći u smeru koji se suprotstavlja promeni magnetnog fluksa. Kako magnet ubrzava ka konturi. Takođe. rezultujuća struja će se suprotstavljati daljem opadanju magnetnog fluksa. ako opadajući magnetni fluks indukuje EMS. indukovana struja u konturi stvara polje koje deluje silom koja se suprotstavlja kretanju magneta. dodavanjem znaka minus sa desne strane jednačine. rezultujuća struja će teći u smeru koji se suprotstavlja daljem rastu fluksa. tako da je. Tako da se mora primeniti jača sila kako bi magnet mogao i dalje da se približava konturi. da se struja indukuje u suprotnom smeru. i struja u konturi . onda. Tada bi severni pol magneta bio u smeru južnog pola konture. A dva jednaka magnetna pola se odbijaju. ze EMS indukovanu usled rastućeg magnetnog fluksa. ta indukovana EMS stvara struju koja teče u smeru koji se suprotstavlja promeni fluksa. Lenzov zakon se može izvesti i iz Faradejevog zakona magnetne indukcije.Definicija Indukovana struja u zatvorenoj strujnoj konturi uvek teče u takvom smeru da se njeno magnetsko polje suprotstavlja magnetskom polju koje tu struju indukuje. severni pol magnetskog polja konture usmeren ka severnom polu magneta. na primer. ali se ne suprotstavlja samom magnetnom fluksu. Objašnjenje Lencov zakon tvrdi da u datom kolu sa indukovanom EMS koja nastaje usled promene magnetnog fluksa. Pretpostavimo suprotno. Kontura uspostavlja magnetsko polje slično magnetskom polju magneta. Lencov zakon i zakon održanja energije Lencov zakon je posledica održanja energije. Odnosno.

bi se pojačavala. To znači. magnetni fluks 1F kroz zavojnicu raste. na primer. Slika 5: Objašnjenje Lencovog zakona: a) uvlacenje stalnog magneta u zavojnicu b) izvlacenje stalnog magneta iz zavojnice Kada stalni magnet približavamo zavojnici (slika 5a).godine. Izvlacenjem stalnog magneta iz zavojnice (slika 5b). stvarajući još jaču silu na magnet i veće ubrzanje. 1834. . jasno. mogli da dobijemo velike količine energije. krši zakon o održanju energije. i električna energija u konturi bi se povećavale. da bismo uz malu silu na magnet.Iz ovog proizilazi osnovni zakon elektromagnetne indukcije koji je postavio fizicar Lenc. pa struja u zavojnici ima takav smer da stvara magnetni fluks 2F koji se suprotstavlja opadanju magnetnog fluksa 1F. što. Zato se EMS suprotstavlja promenama koje je indukuju. promeni magnetnog fluksa. I kinetička energija magneta. magnetni fluks 1F kroz zavojnicu opada. pa onda struja u zavojnici ima takav smer da se njen stvoreni magnetni fluks 2F suprotstavlja porastu magnetnog fluksa 1F.

Slika 6. da je sopstveni fluks srazmeran struji koja ga je izazvala.Statička indukcija  Promena B  Promena S  Promena ugla B i S U slučaju statičke indukcije. Očigledno. kontura u kojoj se indukuje elektromotorna sila ne kreće se. pa možemo pisati: Φ=Lxi .

koji zavisi od geometrije kola i magnetne permeabilnosti sredine u kojoj se kolo nalazi. 1) Kakvi su smerovi sila koje deluju na negativna i pozitivna naelektrisanja u provodniku? . Dinamička indukcija U provodniku koji se kreće u magnetnom polju (seče linije polja) indukuje se elektromotorna sila Metalni provodnik (crvena šipka) kreće se normalno na linije magnetnog polja (plave strele okrenute nagore). Za kolo u kome se opaža pojava samoindukcije kaže se da je induktivno kolo.U jednačini L je koeficijent samoindukcije (ili sopstvena induktivnost kola).

desni pozitivan. a koji na negativnom potencijalu? 3) Koji su se nosioci naelektrisanja pomerili? Smer indukovane struje u provodniku određuje se pravilom desne ruke: Ako magnetne linije ulaze u dlan. a to su negativni elektroni. prsti pokazuju smer toka struje. Međusobna indukcija i samoindukcija Magnetno polje koje stvara fluks kroz neku konturu može poticati od drugih kontura. Levi kraj provodnika je negativan. ali može poticati i od struje same konture. Mogu se pomerati jedino pokretljivi nosioci naelektrisanja. a kretanje je u smeru palca.2) Koji je kraj provodnika na pozitivnom. S tim u vezi. razlikuju se: – međusobna indukcija – samoindukcija Φ1 = Φ 1 (Ι 2 ) = Φ Φ1 = Φ 11 Φ1 = Φ 11 +Φ 12 1 (Ι − ukupni fluks 1 ) = Φ 12 .

aktivna dužina provodnika l ( aktivna dužina . Njenu vrednost nalazimo množenjem vrednosti magnetne indukcije. Usled razdvajanja naelektrisanja došlo je do stvaranja razlike potencijala i indukovane EMS. magnetna indukcija B. odnosno. što znaci da je kroz provodnik potekla struja. Usled dejstva Lorencove sile na pokretna naelektrisanja unutar provodnika dolazi do razdvajanja naelektrisanja. da se indukovao napon. dok se u drugim slučajevima kao množilac dodaje sinus ugla između njih: =-Blv Slika 7: Indukovanje napona u pravolinijskom provodniku Pri kretanju provodnika kazaljka galvanometra pokazuje otklon. dužine provodnika i njegove brzine za slučaj kada je pravac linija magnetne indukcije normalan na pravac provodnika. a na drugom negativno naelektrisanje. Proces traje do izjednačavanja Lorencove sile sa električnom koja se tom prilikom javlja.odnosno. pri čemu se na jednom kraju provodnika taloži pozitivno.spoljašnji fluks sopstveni fluks Indukovana EMS u pravolinijskom provodniku Još jedan oblik elektromagnetne indukcije javlja se u slučaju kada se provodnik kreće kroz magnetno polje(promenljivo ili stalno).Kazaljka instrumenta ce praviti veci otklon ako je veca gustina magnetnog polja.

.je ona dužina koja se nalazi pod uticajem silnica magnetnog polja ) i brzina kretanja v. provodnici i pravac brzine kretanja provodnika v. medjusobno okomiti. Pravilo desne ruke glasi: Desnu ruku treba postaviti u magnetno polje tako da magnetne silnice budu usmerene okomito na dlan da odvojeni palac pokazuje smer kretanja provodnika u odnosu na magnetno polje. imamo: Ui B l v = × × [V] gde je: Ui – indukovani napon ( V ) B – magnetna indukcija ( T ) l – dužina provodnika ( m ) v – brzina kretanja provodnika (m/s) Smer indukovanog napona u pravolinijskom provodniku odredjuje se “Pravilom desne ruke “. Indukovani napon ce biti veci ako umesto jednog provodnika stavimo više provodnika. Dakle.Ako taj broj provodnika oznacimo sa N. indukovani napon ce biti: Ui N B l v = × × × Ova formula važi samo ako su pravac magnetne indukcije B. tada cetiri ispružena prsta pokazuju smer indukovanog napona .

a time i vrednost napona koji se indukuje u njemu.Zato se posmatraju vrlo male promene magnetnog fluksa DF koje odgovaraju vrlo malim intervalima vremena Dt . odnosno: Ui=N* =-N* Pošto se kod elektricnih mašina navoj stalno okrece u magnetnom polju. Okretanjem navoja u homogenom magnetnom polju ( slika 8 ) menja se vrednost magnetnog fluksa kroz njegovu površinu. pa imamo: ui=-N* . Slika 8: Indukovanje napona u navoju koji se okrece Indukovani napon u navoju je veci što je broj navojaka N veci i što je promena magnetnog fluksa brža ( dešava se za krace vreme ).Navoj je savijeni provodnik ciji se krajevi nalaze na jednoj strani.Više navoja cine svitak.Indukovanje napona u navoju Indukovani napon se dobije i okretanjem navoja u magnetnom polju. a manji je ukoliko je trajanje promene magnetnog fluksa sporije ( traje duže vreme ). magnetni fluks obuhvacen navojem se stalno menja i po vrednosti i po smeru.

Povećanje ukupnog fluksa kroz konturu • Vezivanjem na red više kontura postiže se povećanje magnetnog fluksa kroz tako dobijenu “ukupnu konturu” • Linije magnetnog polja prolaze kroz površine pojedinih kontura. a ukupni fluks jednak je zbiru pojedinih fluksova • Pri računanju ukupnog magnetskog fluksa mora se voditi računa o stranama pojedinih površina Kalem • Kalem je element električnih kola koji služi sakupljanju magnetne energije • On se može shvatiti kao inercijalni element električnih kola – ponaša se kao usporivač procesa promena stanja u kolu (“električna masa”) Slika 9. za . odnosno. u bilo kom položaju navoja u magnetnom polju. Ako je struja nepromenljiva.Ovaj izraz predstavlja trenutnu vrednost indukovanog napona u bilo kom trenutku. napon na kalemu jednak je nuli.

ali počinje da se smanjuje. uR + uL=0 . usled akumulirane energije u kalemu u kolu nastavlja da teče struja. pa je: E= uR+uL RL kolo – iščezavanje struje Kada se preklopnik prebaci u položaj (2). a na elementima R i L naponi uR i uL . Uticaj induktivnosti na struju u kolu sa izvorom jednosmerne struje Primer RL kola – uspostavljanje struje Kada se preklopnik prebaci u položaj (1). u kolu se uspostavlja struja. Zbog smanjenja sopstvenog fluksa kalema. javlja se ems samoindukcije koja teži da spreči smanjivanje struje (ima isti smer kao struja).ovu struju otpornost kalema je nula.

približno mu je . pošto se nalaze na istom jezgru. primarni i sekundarni. on je suprotno orijentisan od dovedenog napona. promenljivo magnetno polje indukuje napon u provodniku.Transformatori – princip rada • Na gvozdenom jezgru u obliku rama postavljena su dva namotaja. • Prema Faradejevom principu. čiji je fluks praktično ograničen na gvozdeno jezgro. indukovani napon pojavljuje se i u primarnom namotaju. a usled male otpornosti namotaja. • Proizvedeni fluks je zajednički za oba namotaja. Oni nemaju galvansku vezu. • Ova naizmenična struja proizvodi naizmenično magnetno polje. Prema Lencovom pravilu. • Naizmenični napon Up u primarnom namotaju prouzrokuje naizmeničnu struju Ip. jer je ono neuporedivo bolja sredina za prostiranje magnentnih linija od vazduha. • U sekundarnom namotaju pojavljuje se indukovani napon Us. • Po istom principu. ali su magnetno spregnuti.

PRIMENA ELEKTROMAGNETNE INDUKCIJE Na principu pojave indukovanja napona u navoju koji se okrece u magnetnom polju. . transformator može da radi samo sa promenljivim.Pri tome se brzina kretanja provodnika rastavlja na vodoravnu i okomitu komponentu ( slika 10 ). • Pošto je za pojavu indukcije potreban promenljivi magnetni fluks. provodnik klizi duž magnetnih silnica i ne preseca ih. Zbog toga je primarna struja neopterećenog transformatora vrlo mala.U opštem slucaju provodnik se u magnetnom polju krece pod nekim uglom u odnosu na njegove silnice. najčešće naizmeničnim.Zato se u provodniku indukuje napon uzrokovan okomitom komponentom brzine kretanja.jednak po veličini. Slika 10: Brzina kretanja provodnika u magnetnom polju Pod delovanjem vodoravne komponente vv . proizvodi se elektricna energija u svim obrtnim generatorima. naponom. koja uzrokuje da provodnik preseca magnetni fluks.

u položajima 2 i 4 imamo maksimalnu vrednost indukovanog napona Um s tim što je: Položaj 2: ui = B× l × v = Um Položaj 4: ui = B× l × v = -Um U svim drugim tackama. izmedu ovih karakteristicnih.Pri tome nastaju i promene indukovanog napona u provodniku. u opštem slucaju. U položaju 1 imamo: a = 0° odnosno sin a = 0 U položaju 2 imamo: a = 90° odnosno sina = 1 U položaju 3 imamo: a = 180° odnosno sin a = 0 U položaju 4 imamo: a = 270° odnosno sin a = -1 Dakle. ugao a se ravnomerno menja od 0° do 360°.Indukovani napon je.Slika 11: Okretanje provodnika u magnetnom polju Posmatrajmo sada provodnik koji se okrece u homogenom magnetnom polju dat na slici 11. . indukovani napon se menja po sinusnom zakonu ( slika 12 ). odreden formulom: ui = B×l × v ×sin a Za vreme jednog punog obrtaja.

Takva struja se naziva naizmenicna struja.bg.ac. Na ovom principu rade generatori naizmenicne struje kod kojih se mehanicka energija pretvarau elektricnu LITERATURA 1.edu.wikipedia.rs d.ba/biblioteka/Phar/oetmodul4.Slika 12: Indukovanje napona i struje u provodniku koji se okrece u homogenom magnetnom polju U provodniku koji se okrece stalnom brzinom u homogenom magnetnom polju indukuje se naizmenicni napon. http://sr.pdf c.etstuzla.Ako zatvorimo krajeve provodnika u kolu ce poteci struja cija se velicina i smer periodicno menjaju.org/ b.rgf.com/ .google. http://www. http://www. http://www. Internet stranice: a.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->