P. 1
Elektromagnetna indukcija

Elektromagnetna indukcija

|Views: 3,877|Likes:
Published by Bojana Stetak

More info:

Published by: Bojana Stetak on Sep 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2013

pdf

text

original

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZRENJANIN

ELEKTROMAGNETNA INDUKCIJA
-SEMINARSKI RAD-

ŠTETAK BOJANA

24/07-1A

Sadrzaj:

Uvod ..............................................................................3 Faradejev zakon ............................................................5 Elektromotorna sila elektromagnetne indukcije ...........7 Lencovo pravilo..............................................................8 Statička indukcija...........................................................11 Dinamicka indukcija………………………………………12 Medjusobna indukcija i samoindukcija ………………...13 Indukovana EMS u pravolinijskom provodniku .............14 Indukovanje napona u navoju …………………………..16 Povecanje ukupnog fluksa kroz konturu …………….....17 Kalem ……………………………………………………….17 Primer RL kola ……………………………………………..18 Transformatori ……………………………………………...19 Primena elektromagnetne indukcije................................20 Literarura ........................................................................22

Faradej je na ovo otkriće došao nastojeći da eksperimentalno dokaže jednu pogrešnu naučnu hipotezu. Isti efekat je zapazio i kada je prvi kalem zamenio stalnim magnetom. Kroz jedan je propuštao jaku jednosmernu struju i time stvarao stalno magnetno polje. trebalo da izazove u kolu drugog kalema stalnu jednosmernu struju. da pomoću stalnog magnetnog polja izazove stacionarnu električnu struju u kolu koje se nalazi u tom polju. Faradejevom oku dobrog eksperimentatora nije promaklo da su se. Analzirajući okolnosti pod kojima dolazi do pojave indukovanih struja u . prema njegovim očekivanjima. Ovo polje je. godine otkrio zakon elektromagnetne indukcije i time čovečanstvu dao ključ proizvođenja električne energije.Uvod Faradej je 1831. Neposredno posle otkrića Ersteda i Ampera da stacionarna električna struja stvara magnetno polje. prilikom uključivanja i isključivanja struje u prvom kalemu. u drugom kalemu javljale kratkotrajne struje suprotnog smera. Međutim. ali se to nije desilo. Ovaj zakon je jedan od osnovnih i najvažnijih zakona elektrotehnike. On je postavio u neposrednu blizinu dva kalema. Faradej je pokušao da otkrije suprotan efekt. Pojavu ovih struja Faradej je zapazio i prilikom promene relativnog položaja dva kalema.

a) b) c) Slika 1: Indukovanje napona u zavojnici kretanjem stalnog magneta Kada se stalni magnet naglo unese u zavojnicu.Kretanjem zavojnice ili magneta . pri čemu je način na koji se ova promena ostvaruje potpuno irelevantan. U opštem slučaju.drugom kalemu. Ova pojava se naziva elektromagnetna indukcija. a da je intenzitet indukovane struje srazmeran brzini promene fluksa.Dakle. Pošto elektricna struja tece samo ako postoji napon. a magnet miruje. protekla elektricna struja. To znaci da je kroz zavojnicu. dok otklona nema kada stalni magnet miruje. Faradej dolazi do zaključka da je izrok indukcije u svim slučajevima promena magnetnog fluksa kroz provodnu konturu. nije teško zakljuciti da se ovom prilikom javlja i napon koji se naziva indukovani napon. kazaljka galvanometra ce skrenuti u desnu stranu ( slika 1a ) i nakon izvesnog vremena vratice se u nulti položaj ( slika 1b ). U zatvorenom elektricnom kolu ( zavojnici ) ce se javiti indukovani napon i poteci ce elektricna struja kada se magnet krece u odnosu na zavojnicu ili kada se zavojnica krece. otklon kazaljke instrumenta se javlja samo za vreme kretanja stalnog magneta. u vrlo kratkom vremenskom intervalu. promena fluksa može nastati I kao rezultat simultanog dejstva više faktora. ali u suprotnom smeru ( slika 1c ).Struja koju dobijemo na ovaj nacin naziva se indukovana struja.Kada se magnet naglo izvuce iz zavojnice kazaljka galvanometra ce ponovno skrenuti.

Promena fluksa kroz zavojnicu može nastupiti i ako se ona pomera kroz magnetno polje pa se takva indukcija naziva dinamicka elektromagnetna indukcija. Faradejev zakon Slika 2.Pri kretanju stalnog magneta navoji zavojnice presecaju magnetne silnice. U praksi. svaka promena magnetnog fluksa kroz površinu navojka zavojnice uzrok je stvaranja elektromagnetne indukcije.menja se fluks kroz površinu svakog navojka zavojnice od nule do najvece vrednosti i obrnuto. stvorena u zatvorenoj konturi proporcionalna brzini promene magnetnog fluksa kroz površinu koja je njome ograničena. Faradej je otkrio da elektromotorna sila (EMS). a promena fluksa nastupa kao posledica kretanja magneta takva indukcija se naziva staticka elektromagnetna indukcija. pa se može reci da se indukovani napon javlja kada provodnici presecaju magnetne silnice. Ukoliko zavojnica ne menja svoj položaj u prostoru. od maksimalne vrednosti do nule. to znači da će električna struja biti indukovana u bilo kojoj zatvorenoj konturi kada se magnetni fluks kroz površinu koja se oslanja na tu .Dakle.

kako bi se dobila vrednost indukovane EMS u kalemu. Ovo važi i kada se polje menja. Za čest. sastavljenog od N navojaka. promenu fluksa kroz pojedinačan navojak treba pomnožiti sa ukupnim brojem navojaka. gde je elektromotorna sila (EMS) u voltima. a pošto se kalem kao izvor indukovane EMS može posmatrati kao redna veza pojedinačnih indukovanih EMS navojaka. ali specijalan. slučaj namotaja. Faradejev zakon ima oblik: gde je elektromotorna sila (EMS) u voltima. Ova formula ima takav oblik jer se u svakom pojedinačnom navojku indukuje EMS vrednosti definisane brzinom promene fluksa kroz isti.konturu menja. ΦB je magnetni fluks u Veberima kroz jedan navojak. i kada se sama kontura kreće u polju. Faradejev zakon kaže da je: . ΦB je magnetni fluks u Veberima. . N je broj navojaka u namotaju.

Elektromotorna sila elektromagnetne indukcije • To je vrtložno električno (ne elektrostatičko) polje koje nastaje u celom provodniku • Polje nije elektrostatičko jer ga ne stvaraju naelektrisanja. nema elektrostatičkog potencijala . već elektromagnetno • Nema konzervacije.

Elektromagnetna indukcija je pojava nastajanja elektromotorne sile usled promene magnetnog fluksa Lencovo pravilo .Slika 3.

. i daje smer indukovane EMS usled elektromagnetne indukcije. stoga: Elektromotorna sila (EMS) indukovana u električnom kolu ima smer takav da struja koja se stvara u tom kolu usled nje. Lencov zakon je formulisao nemački fizičar Hajnrih Lenc u 1833. indukuje magnetno polje koje se suprotstavlja promeni magnetnog fluksa.Slika 4. Polaritet usled elektromagnetne indukcije nastalog izvora EMS određuje se Lencovim pravilom. Odatle je Lencovo pravilo odgovorno za znak minus u prethodnim formulama.

rezultujuća struja će se suprotstavljati daljem opadanju magnetnog fluksa. Objašnjenje Lencov zakon tvrdi da u datom kolu sa indukovanom EMS koja nastaje usled promene magnetnog fluksa. dodavanjem znaka minus sa desne strane jednačine. indukovana struja u konturi stvara polje koje deluje silom koja se suprotstavlja kretanju magneta. A dva jednaka magnetna pola se odbijaju. pa bi polje konture ubrzalo magnet ka konturi. Tako da se mora primeniti jača sila kako bi magnet mogao i dalje da se približava konturi. Lencov zakon i zakon održanja energije Lencov zakon je posledica održanja energije. onda. Kontura uspostavlja magnetsko polje slično magnetskom polju magneta. ze EMS indukovanu usled rastućeg magnetnog fluksa. Pretpostavimo suprotno. Takođe. i struja u konturi . Ako se magnet kreće ka zatvorenoj konturi. Tada bi severni pol magneta bio u smeru južnog pola konture. severni pol magnetskog polja konture usmeren ka severnom polu magneta. ako opadajući magnetni fluks indukuje EMS. na primer.Definicija Indukovana struja u zatvorenoj strujnoj konturi uvek teče u takvom smeru da se njeno magnetsko polje suprotstavlja magnetskom polju koje tu struju indukuje. Odnosno. Kako magnet ubrzava ka konturi. rezultujuća struja će teći u smeru koji se suprotstavlja daljem rastu fluksa. ali se ne suprotstavlja samom magnetnom fluksu. Važno je primetiti da će indukovana struja uvek teći u smeru koji se suprotstavlja promeni magnetnog fluksa. ta indukovana EMS stvara struju koja teče u smeru koji se suprotstavlja promeni fluksa. Lenzov zakon se može izvesti i iz Faradejevog zakona magnetne indukcije. tako da je. da se struja indukuje u suprotnom smeru.

magnetni fluks 1F kroz zavojnicu raste.Iz ovog proizilazi osnovni zakon elektromagnetne indukcije koji je postavio fizicar Lenc.bi se pojačavala. što. i električna energija u konturi bi se povećavale. na primer. pa struja u zavojnici ima takav smer da stvara magnetni fluks 2F koji se suprotstavlja opadanju magnetnog fluksa 1F. . 1834. promeni magnetnog fluksa. jasno. To znači. krši zakon o održanju energije. stvarajući još jaču silu na magnet i veće ubrzanje. Slika 5: Objašnjenje Lencovog zakona: a) uvlacenje stalnog magneta u zavojnicu b) izvlacenje stalnog magneta iz zavojnice Kada stalni magnet približavamo zavojnici (slika 5a). Zato se EMS suprotstavlja promenama koje je indukuju. I kinetička energija magneta. mogli da dobijemo velike količine energije. Izvlacenjem stalnog magneta iz zavojnice (slika 5b). pa onda struja u zavojnici ima takav smer da se njen stvoreni magnetni fluks 2F suprotstavlja porastu magnetnog fluksa 1F.godine. magnetni fluks 1F kroz zavojnicu opada. da bismo uz malu silu na magnet.

Očigledno. da je sopstveni fluks srazmeran struji koja ga je izazvala. pa možemo pisati: Φ=Lxi .Statička indukcija  Promena B  Promena S  Promena ugla B i S U slučaju statičke indukcije. kontura u kojoj se indukuje elektromotorna sila ne kreće se. Slika 6.

Za kolo u kome se opaža pojava samoindukcije kaže se da je induktivno kolo.U jednačini L je koeficijent samoindukcije (ili sopstvena induktivnost kola). Dinamička indukcija U provodniku koji se kreće u magnetnom polju (seče linije polja) indukuje se elektromotorna sila Metalni provodnik (crvena šipka) kreće se normalno na linije magnetnog polja (plave strele okrenute nagore). 1) Kakvi su smerovi sila koje deluju na negativna i pozitivna naelektrisanja u provodniku? . koji zavisi od geometrije kola i magnetne permeabilnosti sredine u kojoj se kolo nalazi.

razlikuju se: – međusobna indukcija – samoindukcija Φ1 = Φ 1 (Ι 2 ) = Φ Φ1 = Φ 11 Φ1 = Φ 11 +Φ 12 1 (Ι − ukupni fluks 1 ) = Φ 12 . Međusobna indukcija i samoindukcija Magnetno polje koje stvara fluks kroz neku konturu može poticati od drugih kontura. ali može poticati i od struje same konture. Levi kraj provodnika je negativan. desni pozitivan. a kretanje je u smeru palca. Mogu se pomerati jedino pokretljivi nosioci naelektrisanja. a koji na negativnom potencijalu? 3) Koji su se nosioci naelektrisanja pomerili? Smer indukovane struje u provodniku određuje se pravilom desne ruke: Ako magnetne linije ulaze u dlan. S tim u vezi. prsti pokazuju smer toka struje.2) Koji je kraj provodnika na pozitivnom. a to su negativni elektroni.

Kazaljka instrumenta ce praviti veci otklon ako je veca gustina magnetnog polja. pri čemu se na jednom kraju provodnika taloži pozitivno. Usled dejstva Lorencove sile na pokretna naelektrisanja unutar provodnika dolazi do razdvajanja naelektrisanja. dok se u drugim slučajevima kao množilac dodaje sinus ugla između njih: =-Blv Slika 7: Indukovanje napona u pravolinijskom provodniku Pri kretanju provodnika kazaljka galvanometra pokazuje otklon. dužine provodnika i njegove brzine za slučaj kada je pravac linija magnetne indukcije normalan na pravac provodnika. aktivna dužina provodnika l ( aktivna dužina . da se indukovao napon. a na drugom negativno naelektrisanje. odnosno.odnosno. Njenu vrednost nalazimo množenjem vrednosti magnetne indukcije. Usled razdvajanja naelektrisanja došlo je do stvaranja razlike potencijala i indukovane EMS. magnetna indukcija B.spoljašnji fluks sopstveni fluks Indukovana EMS u pravolinijskom provodniku Još jedan oblik elektromagnetne indukcije javlja se u slučaju kada se provodnik kreće kroz magnetno polje(promenljivo ili stalno). što znaci da je kroz provodnik potekla struja. Proces traje do izjednačavanja Lorencove sile sa električnom koja se tom prilikom javlja.

imamo: Ui B l v = × × [V] gde je: Ui – indukovani napon ( V ) B – magnetna indukcija ( T ) l – dužina provodnika ( m ) v – brzina kretanja provodnika (m/s) Smer indukovanog napona u pravolinijskom provodniku odredjuje se “Pravilom desne ruke “. indukovani napon ce biti: Ui N B l v = × × × Ova formula važi samo ako su pravac magnetne indukcije B. Indukovani napon ce biti veci ako umesto jednog provodnika stavimo više provodnika.Ako taj broj provodnika oznacimo sa N. Pravilo desne ruke glasi: Desnu ruku treba postaviti u magnetno polje tako da magnetne silnice budu usmerene okomito na dlan da odvojeni palac pokazuje smer kretanja provodnika u odnosu na magnetno polje. tada cetiri ispružena prsta pokazuju smer indukovanog napona .je ona dužina koja se nalazi pod uticajem silnica magnetnog polja ) i brzina kretanja v. medjusobno okomiti. provodnici i pravac brzine kretanja provodnika v. Dakle. .

Zato se posmatraju vrlo male promene magnetnog fluksa DF koje odgovaraju vrlo malim intervalima vremena Dt . odnosno: Ui=N* =-N* Pošto se kod elektricnih mašina navoj stalno okrece u magnetnom polju. a time i vrednost napona koji se indukuje u njemu.Indukovanje napona u navoju Indukovani napon se dobije i okretanjem navoja u magnetnom polju. a manji je ukoliko je trajanje promene magnetnog fluksa sporije ( traje duže vreme ). Okretanjem navoja u homogenom magnetnom polju ( slika 8 ) menja se vrednost magnetnog fluksa kroz njegovu površinu. Slika 8: Indukovanje napona u navoju koji se okrece Indukovani napon u navoju je veci što je broj navojaka N veci i što je promena magnetnog fluksa brža ( dešava se za krace vreme ). pa imamo: ui=-N* .Navoj je savijeni provodnik ciji se krajevi nalaze na jednoj strani.Više navoja cine svitak. magnetni fluks obuhvacen navojem se stalno menja i po vrednosti i po smeru.

za . napon na kalemu jednak je nuli. a ukupni fluks jednak je zbiru pojedinih fluksova • Pri računanju ukupnog magnetskog fluksa mora se voditi računa o stranama pojedinih površina Kalem • Kalem je element električnih kola koji služi sakupljanju magnetne energije • On se može shvatiti kao inercijalni element električnih kola – ponaša se kao usporivač procesa promena stanja u kolu (“električna masa”) Slika 9. Povećanje ukupnog fluksa kroz konturu • Vezivanjem na red više kontura postiže se povećanje magnetnog fluksa kroz tako dobijenu “ukupnu konturu” • Linije magnetnog polja prolaze kroz površine pojedinih kontura.Ovaj izraz predstavlja trenutnu vrednost indukovanog napona u bilo kom trenutku. Ako je struja nepromenljiva. u bilo kom položaju navoja u magnetnom polju. odnosno.

ovu struju otpornost kalema je nula. a na elementima R i L naponi uR i uL . javlja se ems samoindukcije koja teži da spreči smanjivanje struje (ima isti smer kao struja). pa je: E= uR+uL RL kolo – iščezavanje struje Kada se preklopnik prebaci u položaj (2). u kolu se uspostavlja struja. usled akumulirane energije u kalemu u kolu nastavlja da teče struja. ali počinje da se smanjuje. Uticaj induktivnosti na struju u kolu sa izvorom jednosmerne struje Primer RL kola – uspostavljanje struje Kada se preklopnik prebaci u položaj (1). uR + uL=0 . Zbog smanjenja sopstvenog fluksa kalema.

on je suprotno orijentisan od dovedenog napona. približno mu je . • Ova naizmenična struja proizvodi naizmenično magnetno polje. • Proizvedeni fluks je zajednički za oba namotaja. a usled male otpornosti namotaja. Oni nemaju galvansku vezu. indukovani napon pojavljuje se i u primarnom namotaju. • Prema Faradejevom principu. Prema Lencovom pravilu. promenljivo magnetno polje indukuje napon u provodniku. primarni i sekundarni. jer je ono neuporedivo bolja sredina za prostiranje magnentnih linija od vazduha.Transformatori – princip rada • Na gvozdenom jezgru u obliku rama postavljena su dva namotaja. čiji je fluks praktično ograničen na gvozdeno jezgro. • U sekundarnom namotaju pojavljuje se indukovani napon Us. pošto se nalaze na istom jezgru. • Po istom principu. • Naizmenični napon Up u primarnom namotaju prouzrokuje naizmeničnu struju Ip. ali su magnetno spregnuti.

jednak po veličini. PRIMENA ELEKTROMAGNETNE INDUKCIJE Na principu pojave indukovanja napona u navoju koji se okrece u magnetnom polju.U opštem slucaju provodnik se u magnetnom polju krece pod nekim uglom u odnosu na njegove silnice. najčešće naizmeničnim. proizvodi se elektricna energija u svim obrtnim generatorima. provodnik klizi duž magnetnih silnica i ne preseca ih. Slika 10: Brzina kretanja provodnika u magnetnom polju Pod delovanjem vodoravne komponente vv . koja uzrokuje da provodnik preseca magnetni fluks.Zato se u provodniku indukuje napon uzrokovan okomitom komponentom brzine kretanja. • Pošto je za pojavu indukcije potreban promenljivi magnetni fluks.Pri tome se brzina kretanja provodnika rastavlja na vodoravnu i okomitu komponentu ( slika 10 ). naponom. transformator može da radi samo sa promenljivim. Zbog toga je primarna struja neopterećenog transformatora vrlo mala. .

Slika 11: Okretanje provodnika u magnetnom polju Posmatrajmo sada provodnik koji se okrece u homogenom magnetnom polju dat na slici 11.Indukovani napon je. U položaju 1 imamo: a = 0° odnosno sin a = 0 U položaju 2 imamo: a = 90° odnosno sina = 1 U položaju 3 imamo: a = 180° odnosno sin a = 0 U položaju 4 imamo: a = 270° odnosno sin a = -1 Dakle. odreden formulom: ui = B×l × v ×sin a Za vreme jednog punog obrtaja. izmedu ovih karakteristicnih. u opštem slucaju. indukovani napon se menja po sinusnom zakonu ( slika 12 ).Pri tome nastaju i promene indukovanog napona u provodniku. u položajima 2 i 4 imamo maksimalnu vrednost indukovanog napona Um s tim što je: Položaj 2: ui = B× l × v = Um Položaj 4: ui = B× l × v = -Um U svim drugim tackama. ugao a se ravnomerno menja od 0° do 360°. .

org/ b.Ako zatvorimo krajeve provodnika u kolu ce poteci struja cija se velicina i smer periodicno menjaju. Na ovom principu rade generatori naizmenicne struje kod kojih se mehanicka energija pretvarau elektricnu LITERATURA 1. http://www.google.Takva struja se naziva naizmenicna struja.ac.bg. http://www.com/ .rgf.wikipedia.Slika 12: Indukovanje napona i struje u provodniku koji se okrece u homogenom magnetnom polju U provodniku koji se okrece stalnom brzinom u homogenom magnetnom polju indukuje se naizmenicni napon. http://sr. Internet stranice: a.pdf c. http://www.edu.rs d.ba/biblioteka/Phar/oetmodul4.etstuzla.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->