PROVODNIK DIELEKTRIK

MAKSVELOVE JEDNAČINE

kompleksni oblik

diferencijalni oblik

integralni oblik

Ne postoje fizičke magnetne mase (opterećenja) koje bi. Linije električnog polja izviru iz pozitivnog a uviru u negativno naelektrisanje. Magnetno polje je vrtložnog karaktera a linije magenetnog polja su uvijek zatvorene linije ma kakav bio izvor magnetnog polja. Izvori vektora su i vezana i slobodna naelektrisanja. dok su izvori vektora su samo vezana naelektrisanja. Postojanje provodne (žičane) konture nije uslov za indukovanje električnog polja. konverzacija gaus faradej amper .IZVORNI OBLIK ZAKONA UOPŠTENI ZAKON Magnetno polje ne stvara samo struja provodnosti (kondukciona) i konvenciona struja već i struja polarizacije (tj. Jedini izvor magnetnog polja može biti struja. predstavljale izvor magnetnog polja. Prema tome svaka struja pa i struja polarizacije ravnopravno učestvuje u stvranju magentnog polja. Električno polje bi se indukovalo u svakom slučaju bila kontura provodna ili neprovodna. poput električnih opterećenja. struja pomjeraja). Postojanje provodne konture je samo uslov za pojavu struje u njoj. Električno polje je izvornog karaktera.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful