Maksvelove Jednacine i Postulati 1kol

PROVODNIK DIELEKTRIK

MAKSVELOVE JEDNAČINE

kompleksni oblik

diferencijalni oblik

integralni oblik

Linije električnog polja izviru iz pozitivnog a uviru u negativno naelektrisanje. Električno polje je izvornog karaktera. Izvori vektora su i vezana i slobodna naelektrisanja. Električno polje bi se indukovalo u svakom slučaju bila kontura provodna ili neprovodna. Ne postoje fizičke magnetne mase (opterećenja) koje bi. Jedini izvor magnetnog polja može biti struja. Postojanje provodne konture je samo uslov za pojavu struje u njoj. predstavljale izvor magnetnog polja. Magnetno polje je vrtložnog karaktera a linije magenetnog polja su uvijek zatvorene linije ma kakav bio izvor magnetnog polja.IZVORNI OBLIK ZAKONA UOPŠTENI ZAKON Magnetno polje ne stvara samo struja provodnosti (kondukciona) i konvenciona struja već i struja polarizacije (tj. poput električnih opterećenja. Postojanje provodne (žičane) konture nije uslov za indukovanje električnog polja. konverzacija gaus faradej amper . Prema tome svaka struja pa i struja polarizacije ravnopravno učestvuje u stvranju magentnog polja. struja pomjeraja). dok su izvori vektora su samo vezana naelektrisanja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful