PROVODNIK DIELEKTRIK

MAKSVELOVE JEDNAČINE

kompleksni oblik

diferencijalni oblik

integralni oblik

Magnetno polje je vrtložnog karaktera a linije magenetnog polja su uvijek zatvorene linije ma kakav bio izvor magnetnog polja. struja pomjeraja). Prema tome svaka struja pa i struja polarizacije ravnopravno učestvuje u stvranju magentnog polja. Postojanje provodne konture je samo uslov za pojavu struje u njoj. poput električnih opterećenja. Električno polje je izvornog karaktera. Izvori vektora su i vezana i slobodna naelektrisanja. Jedini izvor magnetnog polja može biti struja. Postojanje provodne (žičane) konture nije uslov za indukovanje električnog polja. predstavljale izvor magnetnog polja. dok su izvori vektora su samo vezana naelektrisanja. konverzacija gaus faradej amper . Linije električnog polja izviru iz pozitivnog a uviru u negativno naelektrisanje. Ne postoje fizičke magnetne mase (opterećenja) koje bi. Električno polje bi se indukovalo u svakom slučaju bila kontura provodna ili neprovodna.IZVORNI OBLIK ZAKONA UOPŠTENI ZAKON Magnetno polje ne stvara samo struja provodnosti (kondukciona) i konvenciona struja već i struja polarizacije (tj.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful