PROVODNIK DIELEKTRIK

MAKSVELOVE JEDNAČINE

kompleksni oblik

diferencijalni oblik

integralni oblik

Električno polje bi se indukovalo u svakom slučaju bila kontura provodna ili neprovodna. Linije električnog polja izviru iz pozitivnog a uviru u negativno naelektrisanje. Jedini izvor magnetnog polja može biti struja. Ne postoje fizičke magnetne mase (opterećenja) koje bi. Električno polje je izvornog karaktera. poput električnih opterećenja.IZVORNI OBLIK ZAKONA UOPŠTENI ZAKON Magnetno polje ne stvara samo struja provodnosti (kondukciona) i konvenciona struja već i struja polarizacije (tj. predstavljale izvor magnetnog polja. Prema tome svaka struja pa i struja polarizacije ravnopravno učestvuje u stvranju magentnog polja. Magnetno polje je vrtložnog karaktera a linije magenetnog polja su uvijek zatvorene linije ma kakav bio izvor magnetnog polja. Izvori vektora su i vezana i slobodna naelektrisanja. Postojanje provodne konture je samo uslov za pojavu struje u njoj. struja pomjeraja). dok su izvori vektora su samo vezana naelektrisanja. konverzacija gaus faradej amper . Postojanje provodne (žičane) konture nije uslov za indukovanje električnog polja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful