PROVODNIK DIELEKTRIK

MAKSVELOVE JEDNAČINE

kompleksni oblik

diferencijalni oblik

integralni oblik

Električno polje bi se indukovalo u svakom slučaju bila kontura provodna ili neprovodna. Postojanje provodne konture je samo uslov za pojavu struje u njoj. Magnetno polje je vrtložnog karaktera a linije magenetnog polja su uvijek zatvorene linije ma kakav bio izvor magnetnog polja. konverzacija gaus faradej amper . dok su izvori vektora su samo vezana naelektrisanja. predstavljale izvor magnetnog polja. Linije električnog polja izviru iz pozitivnog a uviru u negativno naelektrisanje. Ne postoje fizičke magnetne mase (opterećenja) koje bi. poput električnih opterećenja.IZVORNI OBLIK ZAKONA UOPŠTENI ZAKON Magnetno polje ne stvara samo struja provodnosti (kondukciona) i konvenciona struja već i struja polarizacije (tj. Izvori vektora su i vezana i slobodna naelektrisanja. Postojanje provodne (žičane) konture nije uslov za indukovanje električnog polja. Prema tome svaka struja pa i struja polarizacije ravnopravno učestvuje u stvranju magentnog polja. struja pomjeraja). Električno polje je izvornog karaktera. Jedini izvor magnetnog polja može biti struja.