P. 1
Profesionalni Razvoj Nastavnika i Uloga Pedagoga

Profesionalni Razvoj Nastavnika i Uloga Pedagoga

|Views: 1,058|Likes:

More info:

Published by: Марина Динић on Sep 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2013

pdf

text

original

Profesionalni razvoj nastavnika i uloga pedagoga

1

Uvod
Tema ovog seminarskog rada je profesionalni razvoj nastavnika i uloga pedagoga. Kada sam pristupila izradi ove teme prvo što mi je ostalo u pamćenju je izreka Aristotela koji je rekao: Ako Grčki obućar loše radi svoj posao to smo znači da će grčki narod imai lošu obeću, ali ako grčki učitelj loše radi svoj posao to znači da će Grci, zemlja i svi u njoj biti loši. Ovo je još jedan dokaz u prilog tome da je nastavnička profesija veoma važna i da nastavnici moraju biti pravi profesionalci i da se moraju usavršavati i profeionalno razvijati. Da bi sve to mogao da postigne neophodno je da nastavnik ima široko i solidno opšte obrazovanje, temeljno poznavanje discipline koje predaje i probleme nauke koje se nalaze u njenoj osnovi. Da poznaje psihološko – pedagoške i metodičke osnove nastave i vaspitanja i da je ovladao odgovarajućim pedagoškim umenjima. Specifičnost nastavnikovog rada predstavlja usklañenost nastavne, vaspitne i društvene delatnosti. Ova tema ima veoma veliki značaj posebno kada uzmemo u obzir da su škola i porodica dva najuticajnija faktora u vaspitanju djece. Prilikom izrade samog rada nisam imala većih problema jer je veliki broj autora obrañivao ovu problematiku, mali problem se samo javio kako sva ta mišljenja, koja su ponekad i oprečna smestiti u strukturu seminarskog rada. I želim navesti još to da je ovaj seminarski rad samo početak i da se nadam da ću se u mom budućem obrazovanju i radu i dalje baviti ovom problematikom. Nastavnici su danas odgovorni za javnu službu gigantskih razmera, jednu od najvećih i najrazvijenijih u savremeoim svetu. Sisteme obrazovanja čine veoma slične institucije veoma razuñene strukture obrazovanja. Sistem je tako koncipiran da u njemu može naći mesta, obrazovati se, svaki grañanin od deteta do najstarijeg čoveka. Kapacitete obrazovanja čini približno 1,5 miliona različitih škola na nivou osnovnog i srednjeg, višeg i visokog obrazovanja, sa brojem učenika i studenata koji prelazi 1,2 milijarde učesnika u tom procesu. U sistemu savremenog obrazovanja, na strani instrukcije i voñenja procesa, najvažniju ulogu imaju nastavnici, njih

"Jedinom armijom koju čovečanstvo može priznati bez stida" (V. sve manje je bio održiv. nemerljiv.90. koji izvode poučavanje. Uvod u školu pedagogiju. razmatraju se izvesni kriterijumi koji se odnose na ulogu učitelja. treba da stekne univerzitetsko obrazovanje. pogotovu obrazovanja. Ratke. U Bibliji. na bilo kom stepenu obrazovanja. već su kriterijumi za selekciju. Sa pojavom i razvojem masovnog obrazovanja. odnosno koju deceniju pre njega V. učenja i nastave u grañanskom društvu. Komenski. sa razvojem društva i sa sve značajnijom ulogom obrazovanja u njemu. postavljani su. dok u Talmudu. porastao je interes za način rada i za uspešnost u svom poslu. učiteljima (ime koje je svojevremeno važilo za sve koji se bave poučavanjem). Institucija nastavnik.1 1 Kačapor. sa više uslova iz stoleća u stoleće. čiji je značaj za razvoj društvenih zajednica ogroman. to zanimanje. Naprotiv. u savremenom društvu i institucija nastavnika je dobila nove. drugim roditeljima vaspitanika. učitelj poznata je ina počecima istorije civilizacije i kulture. tek krajem XX stoleća bio dovršen opšte prihvaćen stav da svaki nastavnik. visoke odgovornosti i uloge. kako je to naznačio J. Ne samo što nastavnik nije mogao biti svako. Sa usavršavanjem javnih službi. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Beograd 1998. postajao je sve oštriji. Kriterijumi za izbor i opredeljivanje ljudi za taj posao.Profesionalni razvoj nastavnika i uloga pedagoga 2 približno 50 miliona. . odnosno nastavnika. Igo). učenje i nastavu. str. da proñe studije pripremanja za nastavnika. Ipak. "obrazovanja za sve". Stari zavet pominju se učitelji. postala presudan faktor od koga zavisi uspeh čitavog sistema obrazovanja. tokom napredovanja u procesu obrazovanja.. tvorcima budućnosti naroda i čovečanstva itd. organizuju taj proces u svim vrstama i na svim nivoima obrazovanja. S. povezan sa potrebom da ti ljudi budu veoma obrazovani i adekvatno pripremljeni za poziv koji je postao njihova profesija. renesansni stav Komenskog i Ratkea. U XVII veku bilo je jako rašireno mišljenje da svaki čovek može biti učitelj i ne samo to već svaki čovek "može svakoga učiti svemu".. A. novi i sve stroži kriterijumi za delovanje u pozivu nastavnika. da bi na primer samo u pogledu školske spreme nastavnika. svetoj knjizi Jevreja. Zbog broja i načina na koji nastavnici učestvuju u procesu obrazovanja nazivani su vaspitačima mladih generacija. pogotovu sa intenziviranjem procesa poučavanja. odnosno izbor nastavnika postajali sve odreñeniji.

90. mlad čovek (adolescent). odnosno pedagoške akademije.Profesionalni razvoj nastavnika i uloga pedagoga 3 Dok su nauke čiji je predmet dete. odnosno sa rastom mogu više i bolje raditi na sebe. str. sa dodatnim pedagoškim kursom. vaspitanje i obrazovanje. čak uz veoma branjena gledišta da je to najznačajnije razdoblje za svestran intelektualni. već dosegle saznanja o izuzetnoj važnosti prve decenije u životu čoveka za njegov ukupni razvoj. didaktika. Na području Srbije osnivanjem učiteljskih fakulteta. da bi u svetu tokom XX veka u razvijenim zemljama već bilo dostignuto visoko obrazovanje. što se u razvoju. pogotovu pedagoška i razvojna psihologija. ne može se nikada popraviti tako i toliko da dostigne onaj stepen razvitka koji je po prirodi deteta bio moguć u prvoj deceniji. upozorenjima iz naučnih krugova. Otvarane su petorazredne učiteljske škole. . da deca na višem uzrastu. Verovalo se. traženi su viši stepeni obrazovanosti i pripremljenosti nastavnika za obavljanje svog poziva na tim stepenima. do 12. vaspitanju i obrazovanju deteta propusti. veoma dugo. podizanja ovog na nivo 2 Nastavnik je vaspitač. Iz tih razloga. došlo je do promene obrazovanja učitelja. nikada se više ne može dostići. školama. pogotovu nastava u institucijama. teorija obrazovanja itd. potom šestorazredne. 2 To je svakako učinjeno sa velikim zakašnjenjem. Za taj nivo pedagoškog i psihološkog promišljanja. bili su sasvim dovoljni učitelji sa završenom dvogodišnjom srednjom školom. krajem XIX stoleća i na četvotrogodišnje učiteljske škole. mladi. U XX stoleću ispoljiće se slabosti tog nivoa obrazovanja učitelja. da bi devetnaesto stoleće podiglo obrazovanje nastavnika na trogodišnje. emocionalni. Kragujevac. volitivni.. 2002. Žika Marković. psihologija učenja. razvitak. što se ne učini u tim godinama. na nižem stepenu saznanja fenomena deca. uspešnije sarañivati sa veoma obrazovanim nastavnicima da bi svoj razvoj ubrzali i učinili što svestranijim. u radu sa starijim učenicima. To saznanje pojačano je drugim. bile nedovoljno razvijene. zbog čega će tokom čitavog veka postati aktuelno uvećano obrazovanje učitelja za razrednu nastavu. iako su dečja. Po tome. ništa manje važnim i aktuelnim. više nego što se naučno argumentovalo. odnosno profesora razredne nastave. za decu od 7 do 11 godina. devedsetih godina XX veka ozakonjeno je visoko obrazovanje učitelja. za ukupan duhovni i fizički razvitak čoveka.

To je često učinjeno na nedovoljno kompetentan način i uz primenu usko stručnih kriterijuma u vrednovanju i donošenju programa obrazovanja nastavnika. koja je utemeljena na naučnom pedagoškom i pishološkom saznanju. upravo obavljaju učitelji. Nema razloga ustručavati se i izreći ocenu. str. u savremenom svetu.. čisto saznajnuh sadržaja nastavnih predmeta. 1996.. najvažnije. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 1999. uz veoma intenzivno zanimanje za ličnost i kvalitete savremenog nastavnika.Profesionalni razvoj nastavnika i uloga pedagoga 4 univerzitetskog obrazovanja tokom XX stoleća. I ne samo to. poznavanje segmenata. na nivou od 1900. Nastavnik treba da stiče obrazovanje na osnovu kog može da deluje. 4 Pedagoški leksikon. Sait Kačapor. Po tome su razredna nastava. da najvažniji posao u obrazovanju.4 Uvod u školsku pedagogiju. zavod za udžbenike i nastavna sredstva. dok je obrazovanje nastavnika svih drugih profila. najodlučnije u obrazovanju savremenog čoveka uopšte.50. godine. 3 . za sve druge nivoe obrazovanja. Beograd. da bude osposobljen za "prevoñenje pedagoške teorije u pedagošku praksu. To je opravdan razlog da se danas u razvijenim zemljama pojačava pedagoško i psihološko obrazovanje nastavnika." U XX vstoleću brzo širenje kapaciteta školovanja i omasovljavanje obrazovanja istaklo je potrebu za brzim pripremanjem velikog broja nastavnika. U tim krugovima smatralo se da je najvažnije stručno znanje.3 Savremeni nastavnik je obrazovan nastavnik. Beograd. Poučavanje je izvoñeno na uprošćen način i najčešće uz preovladavanje doslovnog interpretiranja stručnih.. dok je poznavanje pedagoških i psiholoških disciplina potisnuto u drugi plan.. odnosno profesori razredne nastave. već je i obrazovanje nastavnika usaglašeno sa potrebama da on može ispunjavati svoje obaveze i dužnosti u procesu poučavanja XXI stoleća. ostalo tokom sto godina. da izvreši na najbolji način svoje kompetencije u procesu obrazovanja. i osnovna škola.231.str. izvoda iz nauke koji čini nastavni predmet.

s obzirom na njihov nivo obrazovanosti i pripremljenosti za poziv. toliko u realnostima teme i predmeta proučavanja da čine najbolje kritičare. bdeti nad upravljanjem procesom proučavanja. dnevno prisutni u procesu obrazovanja. najbolje informisani. koja veoma dugo traju uz opasnost od snižavanja kriterijuma istraživanja. U uslovima kada nastavnici mogu da predaju a učenici da uče i kada se svako od njih osjeća kao ljudsko biće. učenja i nastave. ali i inicjatori i saradnici u proučavanju obrazovanja. Nastavnici su tu. postanu kompetentni kritičari procesa poučavanja. boravak u školi postaje obostrana radost. U tom smislu nastavnik je najbolji mogući saradnik timova istraživača. Nastavnici se osjećaju dobro kada im je dopušteno da predaju i osjećaju toplinu prema učenicima kada su motivisani da uče: a učenici vole da uče i prihvataju nastavnike koji uspijevaju da podstiču učenje. Oni su tu. podjednako pogodni za dijagnostička i za prognostička istraživanja.Profesionalni razvoj nastavnika i uloga pedagoga 13 Zaključak Nastavnici su toliko blizu cilju i zadacima proučavanja. Sve okolnosti upućuju na izuzetne mogućnosti da generacije nastavnika koje dolaze. instituta i zavoda u čijim je kompetencijama proučavanje poučavanja. na mestu istraživanja. dugotrajno vezani za školu i tako poželjni kritičari i "nadzornici" longitudinalnih proučavanja. pa i komntrolore valjanosti procesa proučavanja. učenja i nastave. koji svakodnevno mogu uticati na korigovanje proučavanja. . istraživačkih centara.

Beograd 1998. P. 3. Sait Kačapor. Kačapor. Sait Kačapor. B. Beograd. Beograd. S. Pedagogija.Profesionalni razvoj nastavnika i uloga pedagoga 14 Literatura 1. 2. 1956. Mitić. 6.. Šimleše. Beograd. 8. Radivoje Kulić. 9. 1999. Uvod u školu pedagogiju. 1999. Kačapor. Velika didaktiika. Pero Šimleša. 1989. Tihomir Prodanović. . 2002. Jan Amos Komenski. Inovacije i nastava. Beograd 1996 10. Problem odreñenja pojma nastavnih metoda i njihove klasifikacije. N. Uzroci formalizma u znanju učenika. 4. Potonjaka. 1954. Kragujevac. S. Uvod u školsku pedagogiju. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Žika Marković. Svet knjige. Vojislav. Krulj. Novi Sad. 1954. savet pedagoških društava Jugoslavije.Obrazovanje I ljudski faktor danas. 7. Novi Sad. Beograd. Nastavnik je vaspitač. Radenko S. 5. Pedagoška enciklopedija 2. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 2002. Zagreb.

. Prosveta. 1997. Nenadović. Zavod za udžbenike i nastvna sredstva. Vučić. L. 1982. Aktivno učenje. . Beograd. 13. Beograd.. M. Pedagoški leksikon.Profesionalni razvoj nastavnika i uloga pedagoga 15 11. Beograd. Pedagoška enciklopedija. Novi duh obrazovanja. 1996. zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 12.

.....................................................5 Ograničenja uloge pedagoga ................................................................................................1 Uloga pedagoda u razvoju nastavnika ......................................11 Zaključak ............................8 Uloga pedagoga u razvoju intepersonalnih odnosa u školi ...............................................................................................................................................................................Profesionalni razvoj nastavnika i uloga pedagoga 16 Sadržaj Uvod .........13 Literatura....................................................14 ....................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->