P. 1
Poslovno pravo- ugovori...

Poslovno pravo- ugovori...

|Views: 14,222|Likes:
Published by Vitez Templar

More info:

Published by: Vitez Templar on Sep 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/17/2014

pdf

text

original

Sections

 • DIO PRVI
 • UGOVOR O PRODAJI
 • POJAM, ZAKLJUČIVANJE I ELEMENTI UGOVORA O PRODAJI
 • I - POJAM UGOVORA O PRODAJI
 • II ZAKLJUČIVANJE UGOVORA
 • III - BITNI ELEMENTI UGOVORA O PRODAJI
 • IV NEBITNI ELEMENTI UGOVORA O PRODAJI
 • OBAVEZE PRODAVCA
 • I - UOPŠTE O OBAVEZAMA PRODAVCA
 • 1. Vrste obaveza
 • 2. Karakter obaveza prodavca
 • 1. Pojam isporuke
 • 3. Mjesto isporuke
 • 3.1. Pojam mjesta isporuke
 • 3.2. Mjesto isporuke u širem smislu
 • 3.3. Mjesto isporuke u užem smislu
 • 4. Način isporuke
 • 4.1. Pojam i vrste
 • 4.2. Realna jednokratna isporuka
 • 5. Vrijeme isporuke
 • 5.1. Pojam
 • 5.2. Vrijeme jednokratne isporuke
 • 5.3. Vrijeme sukcesivne isporuke
 • 5.4. Istovremenost isporuke i plaćanja
 • 6. Dejstvo isporuke: prelaz rizika
 • 6.1. Pojmovna određenja
 • 6.2. Prelaz rizika kada kupac nije u docnji
 • 6.3. Prelaz rizika kada je kupac u docnji
 • III - GARANCIJA ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE
 • 1. Pojam i vrste materijalnih nedostataka
 • 1.1. Pojam materijalnih nedostataka
 • 1.2. Vrste materijalnih nedostataka
 • 2. Garancija za materijalne nedostatke
 • 2.1. Pojam garancije
 • 2.2. Uslovi za postojanje garancije
 • 1. Pojam i vrste pravnih nedostataka
 • V - ISPOSTAVLJANJE FAKTURE
 • 1. Pojam fakture i obaveza njenog ispostavljanja
 • 2. Obaveznost jednostrano unesenih klauzula
 • OBAVEZE KUPCA
 • I - UOPŠTE O OBAVEZAMA KUPCA
 • 2. Karakter obaveza kupca
 • II - PREGLED ROBE
 • 1. Pojam pregleda
 • 1.1. Pojam provjere materijalnih nedostataka
 • 1.2. Pojam provjere pravnih nedostataka
 • 2. Subjekti pregleda robe
 • 3. Mjesto pregleda robe
 • 4. Vrijeme pregleda robe
 • 5. Način pregleda robe
 • III - PRIJEM ISPORUKE
 • 2. Sadržaj obaveze prijema isporuke
 • IV - PLAĆANJE CIJENE
 • 1. Pojam obaveze plaćanja
 • 1.1. Definicija i kvalifikacija obaveze
 • 1.2. Sadržaj obaveze plaćanja
 • 1.3. Primjena opštih pravila o novčanim obavezama
 • 2. Način plaćanja
 • 2.1. Uopšte o načinu plaćanja
 • 2.2. Instrumenti plaćanja
 • 2.3. Tipovi načina plaćanja
 • 3. Vrijeme izvršenja isplate
 • 3.1. Vrijeme plaćanja
 • 3.2. Vrijeme isplate
 • 4. Mjesto plaćanja
 • 4.1. Određivanje mjesta plaćanja
 • 4.2. Promjena mjesta plaćanja
 • PRIGOVORI
 • I - UOPŠTE O PRIGOVORIMA
 • 1. Pojam prigovora
 • 2. Vrste prigovora
 • II - REKLAMACIJA NA MATERIJALNE NEDOSTATKE
 • 1. Pojam reklamacije
 • 2. Način reklamiranja
 • 3. Mjesto reklamiranja
 • 4. Vrijeme reklamiranja
 • III - REKLAMACIJA NA PRAVNE NEDOSTATKE
 • 2. Specifičnosti režima reklamacije na pravne nedostatke
 • ODGOVORNOST PRODAVCA
 • I - ODGOVORNOST ZA DOCNJU SA ISPORUKOM
 • 1. Pojam docnje i odgovornosti za docnju sa isporukom
 • 1.1. Pojam docnje sa isporukom
 • 1.2. Pojam odgovornosti za docnju sa isporukom
 • 2. Odgovornost za docnju sa jednokratnom realnom isporukom
 • 2.1. Odgovornost kod nefiksnih poslova
 • 2.2. Odgovornost kod fiksnih poslova
 • 3. Odgovornost za docnju sa isporukom obroka
 • 3.1. Količina nije bitan element ugovora
 • 3.2. Količina je bitan element ugovora
 • 4. Odgovornost za docnju sa predajom dokumenata
 • II - ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE
 • 1. Pojam odgovornosti za materijalne nedostatke
 • 2. Prava kupca
 • 2.1. Zahtjev za urednim ispunjenjem ugovora
 • 2.2. Zahtjev za sniženjem cijene
 • 2.3. Zahtjev za raskid ugovora
 • 2.4. Obim vršenja prava na popravljanje štete
 • 3. Obaveze kupca
 • III - ODGOVORNOST ZA PRAVNE NEDOSTATKE
 • 1. Pojam odgovornosti za pravne nedostatke
 • 2.2. Zahtjev za srazmjernim sniženjem cijene
 • 2.3. Raskid ugovora
 • 2.4. Pomoć u parnici
 • 2.5. Priznavanje očito osnovanog prava trećeg lica
 • GLAVA ŠESTA
 • ODGOVORNOST KUPCA
 • I - ODGOVORNOST ZA DOCNJU SA SLANJEM AMBALAŽE
 • 2. Prava prodavca
 • II - ODGOVORNOST ZA DOCNJU SA PRIJEMOM ISPORUKE
 • 1. Pojam docnje sa prijemom isporuke i odgovornost za nju
 • 2. Predaja robe na čuvanje
 • 3. Prodaja robe
 • 4. Raskid ugovora
 • III - DOCNJA KUPCA SA PLAĆANJEM CIJENE
 • 1. Pojam docnje sa plaćanjem cijene i odgovornost kupca za nju
 • 2. Docnja kupca sa plaćanjem cijene prije prijema isporuke
 • 3. Docnja kupca sa plaćanjem nakon prijema isporuke
 • DIO DRUGI
 • UGOVORI O USLUGAMA U PROMETU ROBE
 • TRGOVINSKO POSREDOVANJE (MEŠETARENJE)
 • I - POJAM POSLA I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA
 • II - BITNI ELEMENTI
 • IV - ODGOVORNOST STRANAKA
 • TRGOVINSKO ZASTUPNIŠTVO
 • III - OBAVEZE I PRAVA STRANAKA
 • 2.1. Predaja materijala potrebnih agentu
 • 2.2. Obavještavanje o relevantnim momentima
 • 1. Odgovornost trgovinskog zastupnika
 • V - POSEBNE VRSTE TRGOVINSKOG ZASTUPANJA
 • 2. Neisključiva i isključiva agencija
 • VI - PRESTANAK UGOVORA
 • 1. Prestanak ugovora sklopljenih na određeno vrijeme
 • 2. Prestanak ugovora sklopljenih na neodređeno vrijeme
 • GLAVA TREĆA
 • I - POJAM I ZAKLJUČIVANJE KOMISIONOG POSLA
 • III - OBAVEZE STRANAKA
 • 1.3. Zaštita komitentovih interesa
 • 2.1. Davanje sredstava za izvršenje naloga i avansa
 • 2.2. Plaćanje naknade (provizije)
 • 2.5. Prihvatanje komisionara kao saugovarača u komisiji
 • V - POSEBNE VRSTE KOMISIONA
 • 1. Jemstvo za ispunjenje obaveze trećeg (komision star del credere)
 • GLAVA ČETVRTA
 • USKLADIŠTENJE
 • I - POJAM I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O USKLADIŠTENJU
 • II - BITNI ELEMENTI UGOVORA O USKLADIŠTENJU
 • V - SKLADIŠNICA
 • DIO TREĆI
 • UGOVOR O ŠPEDICIJI (OTPREMANJU)
 • I - POJAM, ZNAČAJ I PRAVNI IZVORI
 • 1. Pojam ugovora
 • 2. Značaj špedicije
 • 3. Pravni izvori
 • II - ZAKLJUČIVANJE I BITNI ELEMENTI UGOVORA
 • 1. Zaključivanje ugovora
 • 2. Špediterske isprave
 • 3. Bitni elementi ugovora
 • 1. Obaveze špeditera
 • 1.1. Postupanje sa pažnjom savjesnog i urednog privrednika
 • 1.2. Rad po uputstvima
 • 1.3. Zaključivanje ugovora za komitenta
 • 1.4. Izbor prevoznog puta (instradacija)
 • 1.5. Čuvanje stvari i zaštita prava
 • 1.6. Osiguranje stvari
 • 1.7. Izvršenje carinskih radnji i plaćanje carine
 • 1.8. Polaganje računa
 • 2. Obaveze komitenta
 • 2.1. Plaćanje naknade (provizije)
 • 2.2. Plaćanje troškova i novčanog predujma (avansa)
 • 2.3. Obavještavanje o opasnim stvarima i dragocjenostima
 • IV - ODGOVORNOST I OBEZBJEĐENJE POTRAŽIVANJA
 • 1. Odgovornost špeditera
 • 2. Obezbjeđenje potraživanja špeditera
 • V - POSEBNI SLUČAJEVI ŠPEDICIJE
 • 1. Fiksna (forfetna) špedicija
 • 2. Zbirna (skupna) špedicija
 • UGOVOR O PREVOZU STVARI ŽELJEZNICOM
 • I - POJAM UGOVORA I PRAVNI IZVORI
 • 2. Pravni izvori
 • II - ZAKLJUČIVANJE UGOVORA
 • 1. Ugovor je neformalan i realan
 • 2. Tovarni list i prenosivi tovarni list
 • 3. Ograničenja slobode ugovaranja
 • III - ELEMENTI UGOVORA
 • 1. Bitni elementi ugovora
 • 1.1. Ugovorne strane
 • 1.2. Primalac
 • 1.3. Uputna stanica
 • 1.4. Predmet prevoza (stvari)
 • 1.5. Mjesto i datum
 • 1.6. Prevozni i drugi troškovi
 • 1.7. Obavljanje određenih radnji i spisak isprava
 • 2. Nebitni elementi ugovora
 • 2.1. Prevozni put
 • 2.2. Franko carina
 • 2.4. Mješoviti (kombinovani) prevoz
 • 2.5. Provjera pošiljke
 • 2.6. Vrijeme isporuke
 • 2.7. Klauzula “ostaje na stanici”
 • 2.9. Obezbjeđenje uredne isporuke
 • 2.10. Rok utovara
 • 2.11. Obavještavanje o prispijeću pošiljke
 • IV - OBAVEZE I PRAVA STRANAKA
 • 1. Obaveze željeznice
 • 1.1. Prijem i provjeravanje stvari (pošiljke)
 • 1.2. Utovar stvari
 • 1.3. Uredan prevoz stvari
 • 1.4. Rok isporuke
 • 1.5. Postupanje po nalozima
 • 1.6. Obavještavanje korisnika prevoza
 • 1.7. Izvještavanje o prispijeću stvari
 • 1.8. Predaja stvari primaocu (izdavanje stvari)
 • 1.9. Čuvanje stvari
 • 1.10. Objavljivanje tarifa
 • 2. Obaveze pošiljaoca
 • 2.1. Obavještavanje o namjeravanom prevozu
 • 2.2. Predaja stvari i tovarnog lista
 • 2.3. Plaćanje prevoznih troškova
 • 3. Obaveze primaoca
 • 3.1. Plaćanje prevoznih troškova
 • 3.2. Odnošenje stvari
 • V - ODGOVORNOST STRANAKA
 • 1. Odgovornost željeznice
 • 2. Odgovornost pošiljaoca
 • VI - PRESTANAK PRAVA IZ UGOVORA
 • 1. Prestanak ugovora
 • 2. Zastara potraživanja
 • UGOVOR O PREVOZU STVARI DRUMOM (CESTOM)
 • I - POJAM, ZNAČAJ I PRAVNI IZVORI
 • 2. Značaj drumskog prevoza
 • 3. Vrste prevoza i ugovora
 • 4. Pravni izvori
 • II - ZAKLJUČIVANJE, TOVARNI LIST I ELEMENTI UGOVORA
 • 1.1. Stavljanje motornog vozila na raspolaganje pošiljaocu
 • 1.2. Preuzimanje stvari na prevoz
 • 1.3. Čuvanje stvari primljenih na prevoz
 • 1.5. Postupanje po uputstvima imaoca prava
 • 1.6. Isporuka pošiljke primaocu (predaja stvari)
 • 2.2. Pakovanje i označavanje stvari (priprema pošiljke)
 • 1. Odgovornost drumskog prevoznika
 • V - PRESTANAK PRAVA IZ UGOVORA
 • II - ZAKLJUČIVANJE I ELEMENTI UGOVORA
 • 1. Zaključivanje ugovora i isprave o prevozu
 • III - OBAVEZE I ODGOVORNOST STRANAKA
 • DIO ČETVRTI
 • GLAVA PRVA
 • UGOVOR O LICENCI
 • I POJAM POSLA I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA
 • 3. Zaključivanje ugovora
 • II POJAM I BITNI ELEMENTI UGOVORA
 • 2. Bitni elementi ugovora
 • 2.1. Subjekti ugovora
 • 2.2. Predmet ugovora
 • 2.4. Forma ugovora
 • 1. Obaveze davaoca licence
 • 1.1. Predaja predmeta licence
 • 1.2. Davanje uputstva i objašnjenja
 • 1.3. Garancije za tehničke osobine predmeta licence
 • 1.4. Garancija za pravne osobine prenesenog prava
 • 2. Obaveze primaoca licence
 • 2.1. Iskorištavanje predmeta licence
 • 2.2. Plaćanje naknade
 • 2.3. Obaveze uslovljene vrstom ugovora o licenci
 • IV ODGOVORNOST STRANAKA
 • 1. Odgovornost davaoca licence
 • 2. Odgovornost primaoca licence
 • V VRSTE LICENCI I PODLICENCA
 • 1. Podjela licenci
 • VI PRESTANAK UGOVORA O LICENCI
 • 1. Prestanak protekom vremena
 • 3. Prestanak subjektiviteta
 • UGOVOR O GRAĐENJU
 • I POJAM UGOVORA I IZVORI PRAVA
 • II STRANKE I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA
 • 2. Prethodne radnje
 • 2.1. Investicioni program i tehnička dokumentacija
 • 2.2. Odobrenje za građenje
 • 2.3. Sredstva za izgradnju
 • 3. Izbor saugovarača
 • 3.1. Pravni režim za izbor saugovarača
 • 3.2. Javno nadmetanje
 • 3.3. Prikupljanje ponuda
 • 3.4. Neposredna pogodba
 • 4. Zaključenje ugovora
 • III BITNI ELEMENTI UGOVORA
 • 1. Predmet
 • 2. Cijena
 • 2.1. Određivanje cijene
 • 2.2. Promjena cijene
 • 3. Rok
 • 4. Ugovorna kazna
 • 5. Premija izvođaču
 • 6. Garantni rok za kvalitet radova
 • 7. Pisana forma ugovora
 • IV OBAVEZE INVESTITORA
 • 1. Prethodne obaveze
 • 2. Uvođenje izvođača u posao
 • 3. Građevinski nadzor
 • 4. Plaćanje cijene
 • 4.1. Plaćanje prije početka radova
 • 4.2. Plaćanje u toku izvođenja radova
 • 4.3. Plaćanje nakon završetka radova
 • V OBAVEZE IZVOĐAČA
 • 2. Vođenje knjiga o građenju
 • 3. Solidno izvođenje radova
 • 3.1. Pravni karakter obaveze
 • 3.2. Pridržavanje projektne dokumentacije
 • 3.3. Upotreba odgovarajućeg materijala
 • 3.4. Rokovi izgradnje
 • 4. Obavještavanje o višku radova
 • 5. Omogućavanje nadzora
 • 6. Čuvanje gradilišta
 • 7. Uređenje gradilišta
 • VI PREDAJA OBJEKTA
 • 1. Tehnički pregled i odobrenje za upotrebu
 • 2. Primopredaja objekta, odnosno radova
 • 3. Superkolaudacija
 • VII ODGOVORNOST UČESNIKA U POSLU
 • 1. Uopšte o odgovornosti učesnika u poslu
 • 3. Odgovornost građevinara
 • VIII POSEBNE VRSTE POSLA
 • 1. “Ključ u ruke”
 • 2. Ostale posebne vrste ugovora o građenju
 • IX PRESTANAK UGOVORA
 • 1. Primjena opštih pravila
 • 2. Jednostrani raskid ugovora
 • UGOVOR O OSIGURANJU
 • I POJAM I ZNAČAJ
 • 1. Posao osiguranja i njegov ekonomski značaj
 • 2. Ugovor o osiguranju
 • 2.1. Izvori prava, posao i ugovor o osiguranju
 • 2.2. Pravna priroda posla osiguranja
 • 2.3. Zaključivanje i oblik ugovora
 • 2.4. Polisa osiguranja
 • II ELEMENTI UGOVORA
 • 1. Stranke
 • 1.1. Lica u ugovoru o osiguranju
 • 1.2. Osiguravač
 • 1.3. Ugovarač osiguranja
 • 2. Predmet osiguranja
 • 3. Rizik
 • 4. Premija
 • 5. Osigurana suma
 • 6. Trajanje osiguranja
 • III OBAVEZE STRANAKA
 • 1. Obaveze osiguranika
 • 1.1 Davanje podataka o riziku
 • 1.2. Plaćanje premije
 • 1.3. Obavještenje o osiguranom slučaju i promjeni rizika
 • 1.4. Staranje o osiguranom predmetu
 • 2. Obaveze osiguravača
 • 2.1. Plaćanje naknade
 • 2.2. Ostale obaveze osiguravača
 • 1. Kumuliranje zahtjeva za naknadu
 • 2. Višestruko i dvostruko osiguranje
 • V PODJELA OSIGURANJA
 • 1. Kriteriji podjele
 • 2. Osiguranje imovine
 • 3. Osiguranje lica
 • 4. Plovidbeno osiguranje
 • 5. Obavezno osiguranje
 • VI REOSIGURANJE
 • 1. Pojam reosiguranja
 • 2. Vrste reosiguranja
 • VII PRESTANAK UGOVORA O OSIGURANJU
 • 1. Prestanak ugovora po sili zakona
 • 2. Prestanak ugovora jednostranim raskidom
 • DIO PETI
 • HARTIJE OD VRIJEDNOSTI (VRIJEDNOSNI PAPIRI)
 • ZAJEDNIČKI PRAVNI ELEMENTI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI
 • I UOPŠTE O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI
 • 1. Pravni izvori (vrela)
 • 2. Pojam i osobine
 • 3. Značaj hartija od vrijednosti
 • 4. Bitni elementi (sastojci) hartija od vrijednosti
 • II OSNOVNE TEORIJE O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI
 • 1. Postavljanje problema
 • 2. Teorija kreacije
 • 3. Teorija emisije
 • 4. Teorija ugovora
 • III VRSTE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI
 • 2. Hartije od vrijednosti prema sadržini prava
 • 2.1. Korporacione hartije
 • 2.2. Stvarnopravne hartije
 • 2.3. Obligacionopravne hartije
 • 3. Hartije od vrijednosti prema nosiocu prava iz hartije
 • 3.1. Hartije od vrijednosti na donosioca
 • 3.2. Hartije od vrijednosti na ime
 • 3.3. Hartije od vrijednosti po naredbi
 • 4. Hartije od vrijednosti prema dospjelosti
 • 5. Ostale vrste hartija od vrijednosti
 • IV PRENOS HARTIJA OD VRIJEDNOSTI
 • 1. Uopšte o prenosu hartija od vrijednosti
 • 2. Cesija
 • 3. Prenos indosamentom (indosmanom)
 • 4. Prenos predajom (tradicijom)
 • V PRESTANAK PRAVA IZ HARTIJA OD VRIJEDNOSTI
 • 1. Prestanak prema opštim pravilima
 • 2. Specijalni načini prestanka prava
 • I POJAM I FUNKCIJE MJENICE
 • 1. Pojam mjenice
 • 2. Ekonomske funkcije mjenice
 • II SASTOJCI (ELEMENTI) MJENICE
 • 1. Teorija omisije
 • 2. Bitni sastojci (elementi)
 • 2.1. Uopšte o bitnim elementima mjenice
 • 2.2. Oznaka u tekstu da je isprava mjenica
 • 2.3. Bezuslovan nalog da se isplati određena svota novca
 • 2.4. Ime trasata
 • 2.5. Ime remitenta
 • 2.6. Potpis izdavaoca mjenice (trasanta)
 • 2.7. Označenje dospjelosti
 • 2.8. Mjesto plaćanja
 • 2.9. Dan i mjesto izdavanja
 • 3. Pretpostavljeni bitni sastojci mjenice
 • 4. Domicilirana mjenica
 • 5. Nebitni sastojci mjenice (mjenične klauzule)
 • 5.2. Oznaka “po naredbi”
 • 5.3. Klauzula o moneti (klauzula o efektivnosti)
 • 5.4. Klauzula o pokriću (revalirajuća klauzula)
 • 5.6. Avizna klauzula (avizo ili klauzula o izvještaju)
 • 5.7. Kasatorna klauzula
 • 5.8. Rekta klauzula (negativna klauzula po naredbi)
 • 5.9. Klauzula “bez troškova” ili “bez protesta”
 • 5.10. Klauzula “bez obaveze” ili “bez regresa”
 • 5.11. Klauzula o kamati
 • 5.12. Oznaka adrese
 • III MJENIČNE RADNJE
 • 1. Uopšte o mjeničnim radnjama
 • 2. Izdavanje mjenice
 • 3. Prenos mjenice
 • 3.1. Cesija i indosament
 • 3.2. Puni indosament
 • 3.3. Bjanko indosament
 • 3.4. Prokura indosament
 • 3.5. Založni indosament
 • 3.6. Rekta indosament
 • 3.7. Povratni indosament
 • 3.8. Indosament sa klauzulom straha
 • 4. Prijem mjenice (prihvat, akcept)
 • 5. Mjenično jemstvo (aval)
 • 6. Isplata (plaćanje) mjenice
 • 7. Regres
 • 8. Protest
 • 9. Intervencija
 • 9.1. Pozivna i spontana intervencija
 • 9.2. Intervencija zbog neakceptiranja i intervencija zbog neisplate
 • 10. Umnožavanje i prepisi mjenice
 • IV OSTALE MJENIČNE RADNJE (MJENIČNI ZAHTJEVI)
 • 1. Amortizacija mjenice
 • 2. Mjenične tužbe i prigovori
 • V VRSTE MJENICA
 • 2. Vlastita (sopstvena, solo) mjenica
 • 3. Bjanko (blanko) mjenica
 • 4. Poslovna (trgovačka, robna) mjenica
 • 5. Finansijska mjenica
 • 6. Cirkulaciona mjenica
 • 7. Komisiona mjenica
 • 8. Mjenice kod kojih se jedno lice pojavljuje u više uloga
 • 1. Zastarjelost
 • 2. Prestanak mjeničnih prava i obaveza
 • ČEK
 • 1. Pojam čeka
 • 2. Ekonomska uloga čeka
 • 3. Sličnosti i razlike sa mjenicom
 • Sličnosti sa mjenicom Razlike sa mjenicom
 • II BITNI I NEBITNI SASTOJCI (ELEMENTI) ČEKA
 • 1. Bitni sastojci
 • 1.1. Uopšte o bitnim elementima
 • 1.2. Pojedini bitni elementi
 • 2. Nebitni sastojci
 • III ČEKOVNE RADNJE
 • 1. Uopšte o čekovnim radnjama
 • 2. Izdavanje čeka
 • 3. Prenos čeka
 • 3.1. Uopšte o prenosu čeka
 • 3.2. Prenos indosamentom
 • 3.3. Prenos čeka cesijom
 • 3.4. Prenos čeka predajom
 • 4. Aval (jemstvo)
 • 5. Isplata čeka
 • 6. Opozivanje čeka
 • 7. Protest
 • 8. Regres
 • 9. Umnožavanje čeka
 • IV OSTALE ČEKOVNE RADNJE
 • 1. Amortizacija čeka
 • 2. Obezbjeđenje potraživanja
 • 3. Tužbe kod čeka
 • 4. Delikti u čekovnom pravu
 • V VRSTE ČEKOVA
 • 2. Osnovne vrste čekova prema namjeni
 • 2.1. Isplatni (gotovinski, blagajnički) ček
 • 2.2. Obračunski (virmanski) ček
 • 2.3. Precrtani (barirani) ček
 • 2.4. Cirkulacioni (cirkularni) ček
 • 2.5. Putnički ček
 • 2.6. Ček za potrošački kredit
 • 2.7. Dokumentovani (dokumentarni) ček
 • 2. Prestanak čekovnopravnog odnosa
 • OBVEZNICA
 • I POJAM I PRAVNE KARAKTERISTIKE
 • 1. Pojam obveznice
 • II DIJELOVI I BITNI SASTOJCI OBVEZNICE
 • 2. Bitni sastojci
 • 3. Klauzule o pravima izdavaoca i imaoca obveznice
 • III RADNJE SA OBVEZNICAMA
 • 1. Izdavanje i emisija
 • 2. Prenos
 • 3. Amortizacija i promjene
 • IV VRSTE OBVEZNICA
 • 2. Obveznice prema načinu određivanja nosioca prava
 • 3. Obveznice prema položaju izdavaoca (emitenta)
 • 4. Obveznice prema roku dospijevanja
 • 5. Obveznice prema načinu amortizacije
 • 6. Obveznice prema stepenu garancije
 • 7. Obveznice prema prihodu koji nose
 • 8. Obveznice prema načinu određivanja kamate i rokovima isplate
 • 9. Obveznice prema mogućnostima zamjene
 • 10. Obveznice prema valuti na koju glase
 • 11. Obveznice prema teritoriju
 • OSTALE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI (VRIJEDNOSNI PAPIRI)
 • I BLAGAJNIČKI ZAPIS
 • 1. Pojam i karakteristike
 • 3. Radnje sa blagajničkim zapisom
 • II KOMERCIJALNI ZAPIS
 • 3. Radnje sa komercijalnim zapisom
 • III CERTIFIKAT I POTVRDA DEPOZITARA
 • 3. Radnje sa certifikatom
 • IV ROBNE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI
 • 1. Pojam robnih hartija
 • 2. Vrste robnih hartija
 • PRAVO KONKURENCIJE
 • POJAM PRAVA KONKURENCIJE
 • I POJAM KONKURENCIJE
 • 1. Ekonomski pojam konkurencije
 • 2. Pravni pojam konkurencije
 • 1. Pretpostavke pravnog regulisanja konkurencije
 • 2. Izvori prava konkurencije
 • III PREDMET I METOD PRAVA KONKURENCIJE
 • 1. Predmet prava konkurencije
 • 2. Metod prava konkurencije
 • GLAVA DRUGA
 • INSTITUTI I ODGOVORNOSTI U PRAVU KONKURENCIJE
 • I INSTITUTI PRAVA KONKURENCIJE
 • 1. Monopolističko djelovanje
 • 1.1. Pojam monopolističkog djelovanja
 • 1.2. Monopolistički sporazum
 • 1.3. Monopolističko ponašanje
 • 2. Špekulacija
 • 2.1. Pojam špekulacije i metode njenog suzbijanja
 • II ODGOVORNOST U PRAVU KONKURENCIJE

Prof. dr. Miloš Trifković Prof. dr. Milić Simić Doc. dr. Veljko Trivun

POSLOVNO PRAVO UGOVORI, VRIJEDNOSNI PAPIRI I PRAVO KONKURENCIJE

Ekonomski fakultet u Sarajevu Izdavačka djelatnost Fakulteta

Naziv djela: ”POSLOVNO PRAVO-UGOVORI, VRIJEDONOSNI PAPIRI I PRAVO KONKURENCIJE” Autori: Prof. dr. Miloš Trifković Prof. dr. Milić Simić Doc. dr. Veljko Trivun Redaktor: Doc. dr. Veljko Trivun Izdavač: Ekonomski fakultet u Sarajevu Izdavačka djelatnost Fakulteta Glavni urednik: Dekan: Prof. dr. Muris Čičić Urednik: Prof. dr. Hasan Muratović Recenzenti: Akademik, Krneta dr. Slavica, redovni profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu Mirko dr. Vasiljević, redovni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Lektor: Amra Trivun Obrada teksta: Mia Mrgud Godina izdavanja i štampanja: 2004. Tiraž: 600 primjeraka Štampa: VMG Grafika, d.o.o. Mostar Odgovorno lice štamparije: Vencel Pralas

Napomene autora Već duže vremena se osjeća potreba za novim izdanjem udžbenika "Poslovno pravo " koji reguliše materiju ugovornog prava, hartija od vrijednosti i prava konkurencije. Posljednje izdanje, iz 1997.g. pretrpjelo je značajne izmjene. Osnovni su razlozi izmjene pozitivnih propisa kao i donošenje niza novih. Ugovori koji se odnose na materiju prevoza robe zračnim putem i prevoza morem više se ne nalaze u ovom udžbeniku. S obzirom na to da nisu ni bili dio ispitne materije svoje će mjesto naći u udžbeniku Međunarodnog poslovnog prava. U ovom izdanju kao autor se po prvi put pojavljuje docent dr. Veljko Trivun koji je izvršio redakciju cjelokupnog teksta i usklađivanja vezana za izmjenu i donošenje novih zakonskih propisa. Izmjene su posebno izvršene kod slijedećih pravnih instituta: ugovor o građenju, ugovor o licenci, hartije od vrijednosti i pravo konkurencije. Ostala materija ovog udžbenika je pretrpjela izmjene u manjoj mjeri. Obrađen je i izmijenjen je i dio koji se odnosi na ugovor o osiguranju. Tvorac ovog dijela udžbenika je bio prof. Aziz Sultanović koji se, od ovog izdanja, više ne pojavljuje kao autor. Na žalost, profesor Aziz Sultanović, kao utemeljitelj discipline privrednog, odnosno poslovnog prava na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, od prošle godine, nije više među živima. Brojnim generacijama studenata, ekonomista, pravnika, kao i kolega po profesiji i struci ostaće u pamćenju kao vrstan znalac materije koja se nalazi pred Vama. Kao i ranije izdanje ovaj udžbenik je, prije svega, namijenjen studentima Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Nadamo se da će se ovaj udžbenik koristiti i na drugim fakultetima kao obavezna literatura, što je bio slučaj i do sada. Nezaobilazna veza akademske sfere sa privrednim tokovima i pravnom praksom i ovaj put je uvažavana. Autori su mišljenja da će i stručnjaci iz privrede dijeliti isti stav. Zahvalnost dugujemo svima koji su pomogli u izdavanju ovog udžbenika. Autori Sarajevo, oktobra 2004.g.

SADRŽAJ

strana DIO PRVI UGOVOR O PRODAJI GLAVA PRVA POJAM, ZAKLJUČIVANJE I ELEMENTI UGOVORA O PRODAJI POJAM UGOVORA O PRODAJI 1. Pojam prodaje 1.1. Posao prodaje i ugovor o prodaji 1.2. Definicija ugovora i njegove vrste 2. Osobina i djejstvo ugovora o prodaji 2.1. Osobine ugovora 2.2. Dejstvo ugovora ZAKLJUČIVANJE UGOVORA 1. Primjena opštih pravila 2. Postupak zaključivanja ugovora 3. Posebne tehnike zaključivanja ugovora 3.1. Standardni ugovori 3.2. Zaključnica 3.3. Porudžbina BITNI ELEMENTI UGOVORA O PRODAJI 1. Pojam i vrste 2. Predmet 2.1. Stvar kao predmet prodaje 2.2. Količina 3. Cijena 3.1. Pojam, struktura i način određivanja cijene 3.2. Određivanje cijena prinudnim aktom 3.3. Određivanje cijene ugovorom 3.4. Određivanje cijene dispozitivnim propisom 3.5. Promjena cijene NEBITNI ELEMENTI UGOVORA O PRODAJI 1. Pojam i vrste 2. Kvalitet 2.1. Pojam kvaliteta 2.2. Određivanje kvaliteta prinudnim propisom 2.3. Određivanje kvaliteta ugovorom 2.4. Određivanje kvaliteta dispozitivnim propisom 3. Ambalaža 4. Transportne klauzule 21 21 21 21 21 21 21 21 23 23 23 24 24 24 26 26 26 27 27 27 28 28 29 30 30 31 31 32 32 34 34 35 35 35 36 38 38 39

I

II

III

IV

1

I II

III

IV

V

GLAVA DRUGA OBAVEZE PRODAVCA UOPŠTE O OBAVEZAMA PRODAVCA 1. Vrste obaveza 2. Karakter obaveza prodavca ISPORUKA 1. Pojam isporuke 2. Predmet isporuke 3. Mjesto isporuke 3.1. Pojam mjesta isporuke 3.2. Mjesto isporuke i u širem smislu 3.3. Mjesto isporuke u užem smislu 4. Način isporuke 4.1. Pojam i vrste 4.2. Realna jednokratna isporuka 5. Vrijeme isporuke 5.1. Pojam 5.2. Vrijeme jednokratne isporuke 5.3. Vrijeme sukcesivne isporuke 5.4. Istovremenost isporuke i plaćanja 6. Dejstva isporuke - prelaz rizika 6.1. Pojmovna određenja 6.2. Prelaz rizika kada kupac nije u docnji 6.3. Prelaz rizika kada je kupac u docnji GARANCIJA ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE 1. Pojam i vrste materijalnih nedostataka 1.1. Pojam materijalnih nedostataka 1.2. Vrste materijalnih nedostataka 2. Garancija za materijalne nedostatke 2.1. Pojam garancije 2.2. Uslovi za postojanje garancije GARANCIJA ZA PRAVNE NEDOSTATKE (ZAŠTITA OD EVIKCIJE) 1. Pojam i vrste pravnih nedostataka 2. Pojam garancije za pravne nedostatke i uslovi za njeno postojanje ISPOSTAVLJANJE FAKTURE 1. Pojam fakture i obaveza njenog ispostavljanja 2. Obaveznost jednostrano unesenih klauzula GLAVA TREĆA OBAVEZE KUPCA UOPŠTE O OBAVEZAMA KUPCA 1. Vrste obaveza 2. Karakter obaveza kupca PREGLED ROBE

41 41 41 41 41 42 42 42 44 44 44 45 45 45 46 47 47 47 49 50 51 51 52 52 53 53 53 54 55 55 56 57 57 58 59 59 60 63 63 63 63 63 64

I II

2

III IV

1. Pojam pregleda 1.1. Pojam provjere materijalnih nedostataka 1.2. Pojam provjere pravnih nedostataka 2. Subjekti pregleda robe 3. Mjesto pregleda robe 4. Vrijeme pregleda robe 5. Način pregleda robe PRIJEM ISPORUKE 1. Pojam prijema isporuke 2. Sadržaj obaveze prijema isporuke PLAĆANJE CIJENE 1. Pojam obaveze plaćanja 1.1. Deficinija i kvalifikacija obaveze 1.2. Sadržaj obaveze plaćanja 1.3. Primjena opštih pravila o novčanim obavezama 2. Način plaćanja 2.1. Uopšte o načinu plaćanja 2.2. Instrumenti plaćanja 2.3. Tipovi načina plaćanja 3. Vrijeme izvršenja isplate 3.1. Vrijeme plaćanja 3.2. Vrijeme isplate 4. Mjesto plaćanja 4.1. Određivanje mjesta plaćanja 4.2. Promjena mjesta plaćanja GLAVA ČETVRTA PRIGOVORI UOPŠTE O PRIGOVORIMA 1. Pojam prigovora 2. Vrste prigovora REKLAMACIJA ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE 1. Pojam reklamacije 2. Način reklamiranja 3. Mjesto reklamiranja 4. Vrijeme reklamiranja REKLAMACIJA NA PRAVNE NEDOSTATKE 1. Pojam reklamacije 2. Specifičnosti režima reklamacije na pravne nedostatke GLAVA PETA ODGOVORNOST PRODAVCA ODGOVORNOST ZA DOCNJU SA ISPORUKOM 1. Pojam docnje i odgovornosti za docnju sa isporukom 1.1. Pojam docnje sa isporukom 1.2. Pojam odgovornosti za docnju sa isporukom

64 64 65 65 67 68 70 72 72 72 73 73 73 73 74 76 76 76 78 79 79 80 81 81 82 83 83 83 83 83 84 84 84 86 86 88 88 88 91 91 91 91 91 92

I II

III

I

3

II

III

2. Odgovornost za docnju sa jednokratnom realnom isporukom 2.1. Odgovornost kod nefiksnih poslova 2.2. Odgovornost kod fiksnih poslova 3. Odgovornost za docnju sa isporukom obroka 3.1. Količina nije bitan elemenat ugovora 3.2. Količina je bitan elemenat ugovora 4. Odgovornost za docnju sa predajom dokumenata ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE 1. Pojam odgovornosti za materijalne nedostatke 2. Prava kupca 2.1. Zahtjev za urednim ispunjenjem ugovora 2.2. Zahtjev za sniženjem cijene 2.3. Zahtjev za raskid ugovora 2.4. Obim vršenja prava na popravljanje štete 3. Obaveze kupca ODGOVORNOST ZA PRAVNE NEDOSTATKE 1. Pojam odgovornosti za pravne nedostatke 2. Prava kupca 2.1. Zahtjev za urednim ispunjenjem ugovora 2.2. Zahtjev za srazmjernim sniženjem cijene 2.3. Raskid ugovora 2.4. Pomoć u parnici 2.5. Priznavanje očito osnovnog prava trećeg lica GLAVA ŠESTA ODGOVORNOST KUPCA ODGOVORNOST ZA DOCNJU SA SLANJEM AMBALAŽE 1. Pojam docnje kupca sa slanjem ambalaže i odgovornost kupca za nju 2. Prava prodavca ODGOVORNOST ZA DOCNJU SA PRIJEMOM ISPORUKE 1. Pojam docnje sa prijemom isporuke i odgovornosti za nju 2. Predaja robe na čuvanje 3. Prodaja robe 4. Raskid ugovora DOCNJA KUPCA SA PLAĆANJEM CIJENE 1. Pojam docnje sa plaćanjem cijene i odgovornost kupca za nju 2. Docnja kupca sa plaćanjem cijene prije prijema isporuke 3. Docnja kupca sa plaćanjem nakon prijema isporuke DIO DRUGI UGOVORI O USLUGAMA U PROMETU ROBE GLAVA PRVA TRGOVINSKO POSREDOVANJE (MEŠETARENJE) POJAM POSLA I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

93 93 95 96 96 97 98 98 98 99 99 100 101 102 103 105 105 105 105 106 106 106 107 109 109 109 109 109 110 110 111 111 113 113 113 114 115 117 117 117 117 117

I

II

III

I

4

II

III

IV

1. Pojam posla 2. Zaključivanje ugovora BITNI ELEMENTI 1. Ličnost posrednika 2. Predmet ugovora 3. Cijena OBAVEZE STRANAKA 1. Obaveze posrednika 1.1. Dovođenje u vezu zainteresovanih stranaka 1.2. Postupanje po nalogu 1.3. Postupanje pažnjom dobrog privrednika - stručnjaka 1.4. Posrednički dnevnik 1.5. Posrednički list 1.6. Čuvanje poslovne tajne 1.7. Obavještavanje o stanju na tržištu 2. Obaveze nalogodavca 2.1. Plaćanje provizije 2.2. Naknada troškova 2.3. Trpljenje posrednikovih prava zaloge, pridržaja i prvenstva naplate ODGOVORNOST STRANAKA 1. Odgovornost posrednika 2. Odgovornost komitenta GLAVA DRUGA TRGOVINSKO ZASTUPNIŠTVO POJAM I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU 1. Pojam ugovora 2. Zaključivanje ugovora BITNI ELEMENTI 1. Ličnost trgovinskog zastupnika 2. Predmet ugovora 3. Cijena OBAVEZE I PRAVA STRANAKA 1. Obaveze agencije 1.1. Iznalaženje saugovarača 1.2. Učestvovanje u sklapanju poslova 1.3. Davanje obavještenja 1.4. Vođenje knjige ugovora 1.5. Staranje o interesima nalogodavca 1.6. Primanje izjava od saugovarača 1.7. Poslovna tajna 1.8. Vraćanje stvari primljenih od komitenta 1.9. Polaganje računa 1.10. Trpljenje odbijanja posla

117 118 118 118 118 119 120 120 120 120 120 121 121 121 122 122 122 123 123 124 124 124 125 125 125 125 126 127 127 127 128 129 129 129 129 129 129 130 130 130 130 131 131

I

II

III

5

1. Zaključivanje ugovora BITNI ELEMENTI 1. Cijena OBAVEZE STRANAKA 1. pridržaja i prvenstvene naplate 2. pridržaja i prvenstva naplate ODGOVORNOST STRANAKA 1. Jemstvo za ispunjenje obaveze trećeg (komision star del 131 131 131 132 132 133 133 133 133 133 134 134 134 134 135 137 137 137 137 139 140 140 141 141 142 142 142 143 144 144 145 145 146 146 146 147 147 147 148 148 149 149 149 I II III IV V 6 . Odgovornost komisionara 2. Plaćanje cijene 2. Odgovornost trgovinskog zastupnika 2. Obaveze komisionara 1. Troškovi 2. Del credere zastupstvo PRESTANAK UGOVORA 1. Obaveze komitenta 2. Predaja materijala potrebnih agentu 2.3. Prestanak ugovora sklopljenih na neodređeno vrijeme GLAVA TREĆA KOMISION POJAM I ZAKLJUČIVANJE KOMISIONOG POSLA 1. Odgovornost komitenta POSEBNE VRSTE KOMISIONA 1.6.2.1. Čuvanje stvari 1. Odgovornost nalogodavca POSEBNE VRSTE TRGOVINSKOG ZASTUPANJA 1. Zaštita komitentovih interesa 1. Predaja rezultata posla 1. Predmet 3.3. Obavještavanje o poslu 1. Davanje sredstava za izvršenje naloga i avansa 2. Obaveze komitenta 2.4.IV V VI 2.5.1.4. Obavještavanje o relevantnim momentima 2. Trpljenje komisionarevih prava zaloge.5. Čuvanje poslovne tajne 2. Prihvatanje komisionara kao saugovarača u komisiji ODGOVORNOST STRANAKA 1. Ličnost komisionara 2. Podjela poslova 2. Postupanje po nalogu 1.2.3. Pojam posla 2.2. Plaćanje naknade (provizije) 2. Prestanak ugovora sklopljenih na određeno vrijeme 2. Trpljenje agentovih prava zaloge.4. Neisključiva i isključiva agencija 3.

Čuvanje robe 1.2. Protest i amortizacija skladišnice DIO TREĆI UGOVORI O ORGANIZOVANJU PREVOZA STVARI GLAVA PRVA UGOVOR O ŠPEDICIJI (OTPREMANJU) 150 150 150 151 153 153 153 153 154 155 155 156 156 157 157 157 158 158 158 159 159 159 159 159 159 160 160 160 160 161 161 161 163 163 163 164 165 167 167 167 167 I II III IV V I PREVOZU 7 .3.2. Odgovornost skladištara 2.7. Postupanje po nalogu 1. Predmet posla 3. Opšta pravila 2. Izdavanje i prenos skladišnice 3. Prodaja robe u kvaru 1. Upozorenje na mane 2.10. Predaja robe i dokumenata 2. Pojam.11. Prijem robe 1. Odgovornost ostavioca SKLADIŠNICA 1. Izdavanje potvrde 1.3. značaj i pravna priroda ugovora 2.5. Plaćanje usluge ODGOVORNOST STRANAKA 1. Konsignacija PRESTANAK UGOVORA 1. Vođenje skladišne knjige 1.9.1. Opoziv i otkaz naloga GLAVA ČETVRTA USKLADIŠTENJE POJAM I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O USKLADIŠTENJU 1. Pregled robe pri prijemu i reklamacija 2.6. Pregled robe 1. Cijena usluga OBAVEZE STRANAKA 1. Obaveze ostavioca 2. Obaveze skladištara 1.4. Očuvanje prava ostavioca 1. Stranke 2.8. Osiguranje robe 1. Izdavanje robe 1.VI credere) 2. Pojam i značaj skladišnice 2. Zaključivanje ugovora BITNI ELEMENTI UGOVORA O USKLADIŠTENJU 1.1.

Ugovor je neformalan i realan 2.2. ZNAČAJ I PRAVNI IZVORI 1. Predmet prevoza (stvari) 1. Pojam ugovora 2.1.5. Zaključivanje ugovora za komitenta 1.1. Pojam ugovora 2. Rad po uputstvima 1.5. Odgovornost špeditera 2. Zbirna (skupna) špedicija GLAVA DRUGA UGOVOR O PREVOZU STVARI ŽELJEZNICOM POJAM UGOVORA I PRAVNI IZVORI 1. Uputna stanica 1. Fiksna (forfetna) špedicija 2. Bitni elementi ugovora OBAVEZE I PRAVA STRANAKA 1. Značaj špedicije 3.6. Mjesto i datum 1. Izvršenje carinskih radnji i plaćanje carina 1. Ugovorne strane 1.3.7.I II III IV V POJAM. Pravni izvori ZAKLJUČIVANJE I BITNI ELEMENTI UGOVORA 1.3. Obaveze špeditera 1. Čuvanje stvari i zaštita prava 1.8. Polaganje računa 2.2.1. Plaćanje troškova i novčanog predujma (avansa) 2. Postupanje sa pažnjom savjesnog i urednog privrednika 1. Obezbjeđenje potraživanja špeditera POSEBNI SLUČAJEVI ŠPEDICIJE 1. Prevozni i drugi troškovi 167 167 168 168 169 169 170 171 172 172 172 172 173 174 174 175 175 176 177 177 177 178 178 178 180 181 181 182 183 183 183 183 183 184 184 185 186 187 187 187 188 188 188 189 189 I II III 8 . Osiguranje stvari 1. Izbor prevoznog puta (instradacija) 1. Ograničenje slobode ugovaranja ELEMENTI UGOVORA 1. Špediterske isprave 3.4.2. Obavještavanje o opasnim stvarima i dragocjenostima ODGOVORNOST I OBEZBJEĐENJE POTRAŽIVANJA 1.6. Bitni elementi ugovora 1. Zaključivanje ugovora 2. Primalac 1. Plaćanje naknade (provizije) 2. Pravni izvori ZAKLJUČIVANJE UGOVORA 1. Obaveze komitenta 2.3.4. Tovarni list i prenosivi tovarni list 3.

3.7. Odgovornost željeznice 2.8. Obaveze željeznice 1. Prevozni put 2.10.2.4.5. Rok utovara 2. Obaveze primaoca 3. Prestanak ugovora 2. Izvještavanje o prispijeću stvari 1.9. Vrijeme isporuke 2. Plaćanje prevoznih troškova 3. Predaja stvari i tovarnog lica 2.2. Čuvanje stvari 1.IV V VI 1. Pravni izvori 189 190 190 190 190 190 190 191 191 191 191 191 191 192 192 192 193 194 194 195 196 197 197 199 199 199 199 200 200 201 201 202 202 202 206 206 206 207 209 209 209 209 209 210 211 I 9 .4. Uredan prevoz stvari 1.7. Prijem i provjeravanje stvari (pošiljke) 1. Zastara potraživanja GLAVA TREĆA UGOVOR O PREVOZU STVARI DRUMOM (CESTOM) POJAM.1. Značaj drumskog prevoza 3. Pojam ugovora 2.11. Vrste prevoza i ugovora 4.9. Odnošenje stvari ODGOVORNOST STRANAKA 1.3.5. Odgovornost pošiljaoca PRESTANAK PRAVA IZ UGOVORA 1.6.1. Postupanje po nalozima 1. Pouzeće 2.1. Klauzula “ostaje na stanici” 2. Plaćanje prevoznih troškova 3. Franko carina 2. Smetnje 2. Utovar stvari 1.10. Objavljivanje tarifa 2.2. Obezbjeđenje uredne isporuke 2. Provjera pošiljke 2. Obavještavanje korisnika prevoza 1. ZNAČAJ I PRAVNI IZVORI 1. Obaveze pošiljaoca 2.2. Obavještavanje o namjeravanom prevozu 2.6. Obavljanje određenih radnji i spisak isprava 2.1.3.8. Predaja stvari primaocu (izdavanje stvari) 1. Mješoviti (kombinovani) prevoz 2. Rok isporuke 1.7. Obavještavanje o prispijeću pošiljke OBAVEZE I PRAVA STRANAKA 1. Nebitni elementi ugovora 2.

TOVARNI LIST I ELEMENTI UGOVORA 1. Pravni izvori ZAKLJUČIVANJE I ELEMENTI UGOVORA 1. Zaključivanje 2.4. Odgovornost pošiljaoca PRESTANAK PRAVA IZ UGOVORA 1.II III IV V ZAKLJUČIVANJE. Isporuka pošiljke primaocu (predaja stvari) 2. Obaveze stranaka 2.2. Obaveze pošiljaoca 2. Pojam ugovora 2. Odgovornost stranaka DIO ČETVRTI LICENCA. Postupanje po uputstvima imaoca prava 1. Pakovanje i označavanje stvari (priprema pošiljke) 2. Bitni elemetni ugovora OBAVEZE I PRAVA STRANAKA 1. Obavještavanje o prevozu i predaja potrebnih dokumenata 2. Obaveze primaoca 3.5. Preuzimanje stvari na prevoz 1. Stavljanje motornog vozila na raspolaganje pošiljaocu 1.1. Zaključivanje ugovora i isprave o prevozu 2.3. Prestanak ugovora 2. Istovar stvari ODGOVORNOST STRANAKA 1. Prevoz stvari 1. Obaveze drumskog prevoznika 1. Bitni elementi ugovora OBAVEZE I ODGOVORNOST STRANAKA 1.1. Tovarni list 3. Čuvanje stvari primljenih na prevoz 1. Odgovornost drumskog prevoznika 2.1.2. Plaćanje naknade za prevoz 3.3.2. Značaj unutrašnje plovidbe 3. GRAĐENJE I OSIGURANJE GLAVA PRVA UGOVOR O LICENCI 212 212 212 213 214 214 214 215 215 215 216 217 218 218 218 219 219 220 220 220 221 221 223 223 223 224 225 225 225 225 225 226 226 226 227 228 228 228 231 231 231 231 I II III 10 .6. Plaćanje naknade za prevoz 3.4. ZNAČAJ I PRAVNI IZVORI 1. Zastara potraživanja GLAVA ČETVRTA UGOVOR O PREVOZU STVARI U UNUTRAŠNJOJ PLOVIDBI (UNUTRAŠNJIM VODAMA) POJAM. Utovar stvari 2.

Podlicenca PRESTANAK UGOVORA O LICENCI 1. Odobrenje za građenje 2.3. Davanje uputstava i objašnjenja 1.I II III IV V VI POJAM POSLA I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA 1.2. Garancija za pravne osobine prenesenog prava 2. Bitni elementi ugovora 2. Subjekti ugovora 2.3. Predaja predmeta licence 1.3.1. Pravni režim za izbor saugovarača 3. Stranke 2. Iskorištavanje predmeta licence 2. Izvori prava 3. Cijena 2. Pojam posla 2. Izbor saugovarača 3. Javno nadmetanje 231 231 232 233 233 233 234 234 234 235 236 236 236 236 237 237 238 238 238 239 239 240 240 240 241 241 241 242 242 242 243 245 245 245 245 245 246 246 247 247 249 250 250 250 250 I II 11 .4. Prestanak protekom vremena 2. Odgovornost davaoca licence 2. Obaveze uslovljene vrstom ugovora o licenci ODGOVORNOST STRANAKA 1. Obaveze davaoca licence 1.2. Plaćanje naknade 2.1. Prestanak subjektiviteta GLAVA DRUGA UGOVOR O GRAĐENJU POJAM UGOVORA I IZVORI PRAVA 1. Prethodne radnje 2. Sredstva za izgradnju 3.1. Otkaz 3. Investicioni program i tehnička dokumentacija 2. Pojam ugovora 2. Izvori prava STRANKE I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA 1. Garancije za tehničke osobine predmeta licence 1.3. Zaključivanje ugovora POJAM I BITNI ELEMENTI UGOVORA 1. Obaveze primaoca licence 2.2. Pojam ugovora 2.2.1.4. Podjela licenci 2. Odgovornost primaoca licence VRSTE LICENCI I PODLICENCA 1.2. Forma ugovora OBAVEZE STRANAKA 1.1. Predmet ugovora 2.

4. Rok 4. odnosno radova 3. Odgovornost projektanta. Plaćanje prije početka radova 4.2. Upotreba odgovarajućeg materijala 3. Neposredna pogodba 4. Pisana forma ugovora OBAVEZE INVESTITORA 1. Rokovi izgradnje 4. Prethodne obaveze 2.3. davaoca mišljenja o zemljištu i investitora 3.1. Uvođenje izvođača u posao 3. “Ključ u ruke” 2. Zaključivanje ugovora BITNI ELEMENTI UGOVORA 1. Superkolaudacija ODGOVORNOST UČESNIKA U POSLU 1. Garantni rok za kvalitet radova 7. Premija izvođača 6. Obavještavanje o višku radova 5.2. Čuvanje gradilišta 7.3. Promjena cijene 3. Predmet 2. Solidno izvođenje radova 3. Uopšte o odgovornosti učesnika u poslu 2. Pridržavanje projektne dokumentacije 3. Cijena 2. Određivanje cijene 2.1. Ostale posebne vrste ugovora o građenju PRESTANAK UGOVORA 251 252 252 253 253 254 254 255 256 256 257 257 258 258 258 258 259 260 260 260 261 261 261 262 263 263 263 263 264 264 265 265 265 266 266 267 268 268 268 269 269 270 270 271 272 12 . Plaćanje u toku izvođenja radova 4. Prikupljanje ponuda 3.III IV V VI VII VIII IX 3.4. Primopredaja objekta. Ugovorna kazna 5. Tehnički pregled i odobrenje za upotrebu 2. Plaćanje cijene 4. Pravni karakter obaveze 3. Omogućavanje nadzora 6. Uređenje gradilišta PREDAJA OBJEKTA 1.1.2. Prethodne obaveze 2.3. Vođenje knjiga o građenju 3. Plaćanje nakon završetka radova OBAVEZE IZVOĐAČA 1. Građevinski nadzor 4. Odgovornost građevinara POSEBNE VRSTE POSLA 1.

2. Osiguranje imovine 3. Trajanje osiguranja OBAVEZE STRANAKA 1.4. Plovidbeno osiguranje 5. posao i ugovor o osiguranju 2.1.3. Plaćanje premije 1.1. Pojam reosiguranja 2.2. Vrste reosiguranja PRESTANAK UGOVORA O OSIGURANJU 1. Plaćanje naknade 2. Ugovor o osiguranju 2. Kriteriji podjele 2. Rizik 4. Primjena opštih pravila 2. Osiguranje lica 4.3. Premija 5. Staranje o osiguranom predmetu 2. Obavezno osiguranje REOSIGURANJE 1. Osiguravač 1. Posao osiguranja i njegov ekonomski značaj 2. Predmet osiguranja 3. Obaveze osiguravača 2. Stranke 1. Ugovarač osiguranja 2. Zaključivanje i oblik ugovora 2. Polisa osiguranja ELEMENTI UGOVORA 1. Kumuliranje zahtijeva za naknadu 2. Obaveze osiguranika 1.2.1. Izvori prava. Višestruko i dvostruko osiguranje PODJELA OSIGURANJA 1. Obavještenje o osiguranom slučaju i promjeni rizika 1. Osigurana suma 6. Davanje podataka o riziku 1. Pravna priroda posla osiguranja 2. Ostale obaveze osiguravača KUMULIRANJE ZAHTIJEVA ZA NAKNADU I VIŠESTRUKO OSIGURANJE 1. Lica u ugovoru o osiguranju 1.1.2.1.3. Prestanak ugovora po sili zakona 272 272 273 273 273 273 276 276 278 279 280 281 281 281 283 283 284 285 286 288 289 290 290 290 292 293 294 294 294 299 300 300 301 301 301 302 303 303 304 306 306 307 308 308 I II III IV V VI VII 13 .4. Jednostrani raskid ugovora GLAVA TREĆA UGOVOR O OSIGURANJU POJAM I ZNAČAJ 1.

Ekonomske funkcije mjenice SASTOJCI (ELEMENTI) MJENICE 1. Teorija kreacije 3. Hartije od vrijednosti prema nosiocu prava iz hartija 3. Hartije od vrijednosti prema sadržini prava 2. Teorija omisije 2. Bitni sastojci (elementi) 309 311 311 311 311 311 311 312 314 316 316 316 317 317 318 320 320 320 320 320 321 321 321 322 322 323 323 325 325 325 326 328 328 329 329 331 331 331 331 332 333 333 334 I II III IV V I II 14 . Korporacione hartije 2. Specijalni načini prestanka prava GLAVA DRUGA MJENICA POJAM I FUNKCIJE MJENICE 1. Cesija 3. Prestanak ugovora jednostranim raskidom DIO PETI HARTIJE OD VRIJEDNOSTI (VRIJEDNOSNI PAPIRI) GLAVA PRVA ZAJEDNIČKI PRAVNI ELEMENTI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI UOPŠTE O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI 1. Hartije od vrijednosti po naredbi 4.2. Pojam i osobine 3. Pravni izvori (vrela) 2.2. Teorija emisije 4. Kriteriji podjele 2. Pojam mjenice 2. Prenos predajom (tradicijom) PRESTANAK PRAVA IZ HARTIJA OD VRIJEDNOSTI 1.1. Značaj hartija od vrijednosti 4. Hartije od vrijednosti prema dospjelosti 5. Bitni elementi (sastojci) hartija od vrijednosti OSNOVNE TEORIJE O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI 1. Prestanak prema opštim pravilima 2.3. Teorija ugovora VRSTE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI 1. Prenos indosamentom (indosmanom) 4. Ostale vrste hartija od vrijednosti PRENOS HARTIJA OD VRIJEDNOSTI 1.1. Hartije od vrijednosti na ime 3. Obligacionopravne hartije 3. Stvarnopravne hartije 2. Uopšte o prenosu hartija od vrijednosti 2.2. Hartije od vrijednosti na donosioca 3.3. Postavljanje problema 2.

2.3. Indosament sa klauzulom straha 4.5. Kasatorna klauzula 5. Prijem mjenice (prihvat.7.7. Prokura indosament 3.2.12. Pozivna i spontana intervencija 9. Isplata (plaćanje) mjenice 7. Rekta klauzula (negativna klauzula po naredbi) 5. Puni indosament 3. Rekta indosament 3.5.1. Klauzula o moneti (klauzula o efektivnosti) 5. Klauzula o kamati 5.6. Bjanko indosament 3.1. Dan i mjesto izdavanja 3. Označenje dospjelosti 2. Pretpostavljeni bitni sastojci mjenice 4.3.8. Podatak o broju mjeničnog primjerka (duplikatna klauzula) 5. Ime trasata 2. Klauzula “bez obaveze” ili “bez regresa” 5. Mjesto plaćanja 2. Uopšte o bitnim elementima mjenice 2. Domicilirana mjenica 5. Klauzula valute (valutna klauzula ili klauzula o o primljenoj vrijednosti) 5.4. Regres 8.5.1. Založni indosament 3.8. Bezuslovan nalog da se isplati određena svota novca 2.6. Potpis izdavaoca mjenice (trasanta) 2. Oznaka “po naredbi” 5.9. Prenos mjenice 3. Mjenično jemstvo (aval) 6.6. Ime remitenta 2.1.2.4.7.8.9.2.4. Avizna klauzula (avizo ili klauzula o izvještaju) 5. Oznaka u tekstu da je isprava mjenica 2. Povratni indosament 3. akcept) 5. Izdavanje mjenice 3. Protest 9. Intervencija zbog neakceptiranja i intervencija zbog 334 334 335 335 336 336 337 338 339 339 340 341 341 341 341 342 342 342 343 343 343 343 343 343 344 344 345 346 346 346 346 347 347 348 348 348 348 351 352 354 356 357 358 358 15 . Intervencija 9. Nebitni sastojci mjenice (mjenične klauzule) 5. Klauzula o pokriću (revalirajuća klauzula) 5.III 2.3. Cesija i indosament 3. Oznaka adrese MJENIČNE RADNJE 1.11. Uopšte o mjeničnim radnjama 2.10. Klauzula “bez troškova” ili “bez protesta” 5.

Mjenične tužbe i prigovori 3. Prestanak mjeničnih prava i obaveza GLAVA TREĆA ČEK POJAM. Prenos čeka cesijom 3. Aval (jemstvo) 5. Uopšte o bitnim elementima 1.1. Obezbjeđenje mjeničnog potraživanja (pravo zaloga i pridržaja) OSTALE MJENIČNE RADNJE (MJENIČNI ZAHTJEVI) 1. Uopšte o čekovnim radnjama 2.4. Pojam čeka 2. Kriteriji podjele 2. solo) mjenica 3. Uopšte o prenosu čeka 3. Bjanko (blanko) mjenica 4. Izdavanje čeka 3.3. Umnožavanje i prepisi mjenice 11. Nebitni sastojci ČEKOVNE RADNJE 1.IV V VI neisplate 10. Sličnosti i razlike sa mjenicom BITNI I NEBITNI SASTOJCI (ELEMENTI) ČEKA 1. Prenos čeka 3. Vlastita (sopstvena. Prenos čeka predajom 4. Isplata čeka 6.2.2. Bitni sastojci 1. Komisiona mjenica 8. Pojedini bitni elementi 2. Cirkulaciona mjenica 7. Mjenice kod kojih se jedno lice pojavljuje u više uloga ZASTARJELOST I PRESTANAK MJENIČNIH PRAVA I OBAVEZA 1. Finansijska mjenica 6. Amortizacija mjenice 2. robna) mjenica 5. Zastarjelost 2. Prenos indosamentom 3.1. Opozivanje čeka 360 361 362 362 363 364 365 365 365 366 367 367 368 368 369 370 370 370 373 373 373 373 374 375 376 376 376 376 377 378 378 379 380 380 381 382 382 382 382 384 I II III 16 . Poslovna (trgovačka. Ekonomska uloga čeka 3. EKONOMSKA ULOGA I SLIČNOSTI I RAZLIKE SA MJENICOM 1. Neosnovano obogaćenje i drugi zahtjevi (zahtjevi građanskopravne prirode) VRSTE MJENICE 1.

Obveznice prema načinu određivanja nosioca prava 3.5. Protest 8. Obveznice prema načinu amortizacije 6. Regres 9. Delikti u čekovnom pravu VRSTE ČEKOVA 1.4. Izdavanje i emisija 2. Amortizacija i promjene VRSTE OBVEZNICA 1. Pojam obveznice 2. Osnovne vrste čekova prema namjeni 2. Tužbe kod čeka 4. Bitni sastojci 3. Obveznice prema prihodu koji nose 8. Prenos 3. Obezbjeđenje potraživanja 3. Obveznice prema položaju izdavaoca (emitenta) 4. blagajnički) ček 2.2.IV V VI 7.6. Dijelovi 2. Zastarjelost 2. Amortiazcija čeka 2. Obveznice prema načinu određivanja kamate i rokovima isplate 9. Isplatni (gotovinski.7. Putnički ček 2.3. Ček za potrošački kredit 2.1. Obračunski (virmanski) ček 2. Prestanak čekovnopravnog odnosa GLAVA ČETVRTA OBVEZNICA POJAM I PRAVNE KARAKTERISTIKE 1. Cirkulacioni (cirkularni) ček 2. Klauzule o pravima izdavaoca i imaoca obveznice RADNJE SA OBVEZNICAMA 1. Umnožavanje čeka OSTALE ČEKOVNE RADNJE 1. Precrtani (barirani) ček 2. Kriteriji podjele 2. Obveznice prema mogućnostima zamjene 385 386 386 387 387 387 387 389 389 389 390 390 390 391 392 392 393 393 393 393 394 395 395 395 395 394 398 398 399 399 400 400 401 402 403 403 403 404 404 405 405 406 406 407 I II III IV 17 . Obveznice prema stepenu garancije 7. Pravne karakteristike DIJELOVI I BITNI SASTOJCI OBVEZNICE 1. Kriteriji podjele 2. Obveznice prema roku dospjevanja 5. Dokumentovani (dokumentarni) ček ZASTARJELOST I PRESTANAK ČEKOVNOPRAVNOG ODNOSA 1.

1. Pojam i karakteristike 2. Radnje sa komercijalnim zapisom CERTIFIKAT I POTVRDA DEPOZITARA 1. Obveznice prema teritoriju GLAVA PETA OSTALE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI (VRIJEDNOSNI PAPIRI) BLAGAJNIČKI ZAPIS 1. Špekulacije 2.3. Pojam špekulacije i metodi njenog suzbijanja 18 . Vrste robnih hartija DIO ŠESTI PRAVO KONKURENCIJE GLAVA PRVA POJAM PRAVA KONKURENCIJE POJAM KONKURENCIJE 1. Monopolistički sporazum 1. Pojam i karakteristike 2. Pojam monopolističkog djelovanja 1. Izvori prava konkurencije PREDMET I METOD PRAVA KONKURENCIJE 1. Predmet prava konkurencije 2. Bitni sastojci 3.1. Radnje sa blagajničkim zapisom KOMERCIJALNI ZAPIS 1. Bitni sastojci 3. Obveznice prema valuti na koju glase 11. Pretpostavke pravnog regulisanja konkurencije 2.10. Metod prava konkurencije 407 408 409 409 409 409 410 410 411 411 412 412 413 413 414 414 415 415 415 417 417 417 417 417 417 418 419 419 420 422 422 423 427 427 427 427 427 429 431 433 433 I II III IV I II UREĐIVANJA III I GLAVA DRUGA INSTITUTI I ODGOVORNOSTI U PRAVU KONKURENCIJE INSTITUTI PRAVA KONKURENCIJE 1. Pravni pojam konkurencije PRETPOSTAVKE I IZVORI PRAVNOG KONKURENCIJE 1. Radnje sa certifikatom ROBNE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI 1.2. Monopolističko djelovanje 1. Monopolističko ponašanje 2. Pojam i karakteristike 2. Bitni sastojci 3. Ekonomski pojam konkurencije 2. Pojam robnih hartija 2.

3. Generalna klauzula 4.3. Generalna klauzula 3. Generalna klauzula 2. Imenovani slučajevi 4.2. Ograničavanje tržišta 3.II 2. Pojam nelojalne konkurencije 4. Nelojalna konkurencija 4.2. Sistem odgovornosti 2.1. Imovinskopravne sanckije 3. Imenovani slučajevi ODGOVORNOST U PRAVU KONKURENCIJE 1. Organi za nadzor LITERATURA SKRAĆENICE I KORIŠTENI PROPISI 435 436 437 437 438 439 440 440 441 443 444 444 445 446 446 448 449 451 456 19 .2. Imenovani slučajevi 3. Sankcije prema licima 3. Sankcije prema aktima 3. Krivičnopravne sankcije 4.1. Pojam ograničavanja tržišta i metodi njegovog suzbijanja 3.3.1.2.

20 .

POJAM UGOVORA O PRODAJI 1. Iako ugovor predstavlja kičmu posla prodaje. Ugovor o prodaji je rezultat sporazuma stranaka o razmjeni robe za novac. prodaja je neposredni izraz procesa razmjene R . Ako su stranke u ugovoru nosioci različitih vrsta svojine (državna. 1 Uporedno pravni pregled vidjeti kod Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema uniformnim pravilima i uporednom pravu”. svako od njih se u toku prenosa transformiše u onaj svojinski oblik koji odgovara sticaocu. 21 . Posao prodaje obuhvata ukupnu pravnu regulativu ekonomskog odnosa stranaka. na ugovor o prodaji se nadovezuju brojni drugi poslovi i ugovori. 5. privatna itd.DIO PRVI UGOVOR O PRODAJI GLAVA PRVA POJAM. Oni su i ekonomski i pravno povezani. 1.obavezuje da određenu stvar povodom koje posao nastaje preda. a kupac se obavezuje da prodavcu preda određenu sumu novca i da mu prenese najjače svojinsko pravo na njoj. Exportpress i Institut društvenih nauka. Ona je osnovni posao prometa robe i sastoji se u razmjeni robe za novac. Beograd 1987. str. 454).R1. U privrednom životu.).i da mu prenese najjače svojinsko pravo na njoj. Pojam prodaje 1. Pravno. ugovor o prodaji je rezultat sporazuma stranaka kojim se jedna od njih .2. prodaja predstavlja posao kojim se normativno uređuje i pod zaštitu države stavlja razmjena robe za novac. Prema njemu “ugovorom o prodaji obavezuje se prodavalac da stvar koju prodaje preda kupcu tako da kupac stekne pravo raspolaganja odnosno pravo 1 vlasništva. Zbog toga predstavljaju jedinstvenu poslovnu operaciju. ZAKLJUČIVANJE I ELEMENTI UGOVORA O PRODAJI I .prodavalac . on je ipak uži pravni institut. a kupac se obavezuje da prodavaocu plati cijenu”.N N1 . Teoretski posmatrano. Definicija ugovora i njegove vrste Legislativna definicija sadržana je u Zakonu o obligacionim odnosima (ZOO čl. Posao prodaje i ugovor o prodaji Ekonomski posmatrano. isporuči drugoj strani . koji se najčešće tiču transporta i plaćanja.kupcu .1.

Različitost svojinskih prava koja se pojavljuju u prometu, veliki broj vrsta subjekata, te nejednakost objekata, ciljeva i obilježja razmjene doveli su do pojave tri osnovna tipa ugovora o prodaji. To su prodaja građanskog, poslovnog i međunarodnog poslovnog prava. Subjekti građanske prodaje su domaća i strana fizička i pravna lica građanskog prava, te subjekti poslovnog ili trgovinskog prava i to kada oba djeluju izvan registrovanog predmeta svoga poslovanja. Građanska prodaja se stoga zaključuje sporadično i neprofesionalno, a njen osnovni cilj jeste sticanje upotrebnih vrijednosti objekta. Predmet ove prodaje mogu biti i nepokretne stvari. Savremeni načini poslovanja doveli su kod prodaje građanskog karaktera do toga da se sve više razvijaju i neki novi načini poslovanja. Radi se, prije svega, o prodaji na daljinu, upotrebom savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija, i to korištenjem interneta, web oglašavanja i slično. Uporedo s tim razvijaju se i novi oblici plaćanja, i to putem elektronskog novca a uz korištenje elektronskog 2 potpisa. Neovisno od ove pravne discipline, u međunarodnom pravnom i ekonomskom saobraćaju, već su u primjeni u svom elektronskom obliku i pojedini robni i transportni dokumenti, bankarske garancije i akreditivi. Težište regulative postavljeno je na prelaz svojine. Zakon o obligacionim odnosima u osnovu svoga regulisanja postavlja građansku prodaju. No, ograničenja monističke koncepcije, koja predstavlja temelj Zakona, zahtijevala su da se za privrednu prodaju uspostavi čitav sistem izuzetaka od opštih rješenja. Time se ovaj akt približava drugim velikim kodifikacijama koje su izgrađene na istim principima (švajcarskom i talijanskom, naročito.) 3 Subjekti privredne prodaje su subjekti poslovnog, odnosno trgovinskog prava. Da bi ugovor o prodaji zaključen između navedenih subjekata bio posao domaćeg poslovnog prava, on mora da ispuni dva uslova: prvi, da je zaključen u okviru registrovane djelatnosti bar jednog od njih i drugi, da je do sklapanja ugovora došlo na području BiH. Poslovnopravna prodaja se zaključuje masovno, trajno i profesionalno, a njen osnovni cilj jeste sticanje prometnih vrijednosti stvari i dobiti. Zbog toga je u njoj podjednaka pažnja posvećena i prelasku svojinskih prava i prelasku rizika. Predmet prodaje poslovnog prava može biti samo pokretna stvar. Treba istaći da se ova vrsta ugovora zaključuje bilo zato da bi se prodala roba sopstvene proizvodnje, bilo zato da bi se izvršila dalja prodaja kupljenih stvari u prerađenom ili neprerađenom stanju. Razmatrano obilježje značajno utiče na pojedina pravnotehnička rješenja, naročito u oblasti popravljanja šteta izazvanih neizvršenjem ili neurednim izvršenjem ugovora.

2 Pobliže vidjeti: Zakon o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini (Sl. glasnik BiH br.17/02); Zakon o elektronskom poslovanju i elektronskom potpisu Republike Slovenije (Sl. List R Slovenije br. 20/03); Zakon o elektronskom potpisu Republike Hrvatske ( Nar. Nov. R Hrvatske br. 10/02) i Zakon o elektorničkoj trgovini Republike Hrvatske (Nar. Nov. R Hrvatske br. 173/03); Model Zakona o elektronskom poslovanju UNICITRAL-a. 3 Vidjeti čl. 212 (važenje trgovačkih običaja u pogledu cijene) i čl. 215 (posljedice docnje sa plaćanjem cijene) švajcarskog Zakonika o obligacijama (SZO). Vidjeti čl. 1536. italijanskog Građanskog zakonika. U drugim velikim kontinentalnim sistemima, izuzeci kod trgovačke prodaje regulišu se u trgovačkim zakonicima. To je slučaj u francuskom i njemačkom pravu.

22

Prema pravnotehničkim osobinama i osobenostima koje pokazuju u odnosu na opšta pravila, ugovori o prodaji se mogu svrstati u više posebnih poslova. Najčešći i najvažniji su: fiksna prodaja, specifikaciona prodaja, prodaja po uzorku ili modelu, ugovor o isporuci, ugovor o isporuci investicione opreme, prodaja s obročnim otplatama cijene i berzanski poslovi. U novije vrijeme ugovori o prodaji poslovnog prava se klasifikuju i prema uticaju koji na sadržaj posla i odnose stranaka vrše upotrijebljene transportne klauzule. 4 2. Osobine i dejstvo ugovora o prodaji 2.1. Osobine ugovora Ugovor o prodaji je teretan, dvostrano obavezan i komutativan. Teretnost se kod privredne prodaje pretpostavlja, tako da ugovor postoji i kad cijena nije određena sporazumom stranaka (čl. 462, stav 2 ZOO). Komutativnost označava uzajamnu podudarnost obaveza i prava stranaka: ono što je obaveza jedne, pravo je druge stranke. No, treba imati u vidu da se ova osobina jače ispoljava kod osnovnih, nego kod prava i obaveza koja ih prate. Ugovor se zaključuje sporazumom stranaka i konsenzualan je. Za njegov nastanak ili dejstvo nije potrebna predaja stvari koja je predmet ugovora. Sporazum stranaka se, u načelu, postiže u bilo kojoj formi. Izuzetno, zakon za pojedine vrste prodaje propisuje pisanu formu ugovora. Forma tada dobija svojstvo bitnog elementa. Naše pravo ne poznaje dokaznu formu (ad solemnitatem). 2.2. Dejstvo ugovora Dejstvom ugovora nazivamo pravne posljedice koje on proizvodi. Te posljedice mogu biti prelazak svojine sa prodavca na kupca ili nastanak obaveze na isporuku stvari. Ugovor o prodaji može, dakle, imati stvarnopravna i obligacionopravna dejstva. U istom pravnom sistemu efekti ugovora mogu biti različiti za generičke i individualizirane stvari. Prema dejstvu ugovora sve pravne sisteme dijelimo na: tradicione, translativne i mješovite. Ova podjela je uslovna, obzirom na činjenicu da u translativnim sistemima postoje brojna specifična rješenja koja ih približavaju pravima tradicione grupe.

4

Vidjeti Starović dr Borivoje: “Međunarodna CIF i FOB kupoprodaja”, Institut za uporedno pravo, Beograd 1977.

23

II ZAKLJUČIVANJE UGOVORA 1. Primjena opštih pravila Istorijski posmatrano, većina opštih pravila ugovornog obligacionog prava nastala je generalizacijom rješenja koja su se formirala u oblasti ugovora o prodaji. To važi i za pravila o zaključivanju ugovora. 5 Zbog toga se generalne odredbe Zakona o obligacionim odnosima, koje važe za ovu materiju, 6 primjenjuju i na sklapanje ugovora o prodaji. Principi kojih se stranke moraju pridržavati pri zaključenju ugovora o prodaji sadržani su u Osnovnim načelima Zakona o obligacionim odnosima. To su naročito: autonomija volje stranaka (čl. 10), savjesno i pošteno postupanje (čl. 12) i zabrana stvaranja i iskorištavanja monopolskog položaja (čl. 14). 2. Postupak zaključivanja ugovora Savremeno pravo pod pritiskom potreba prakse i pod uticajem teorije prevazilazi koncept zaključivanja ugovora o prodaji i drugih ugovora koji ovaj proces ograničava samo na radnje ponude i prihvata. Pravno zaštićeni pregovori predstavljaju posljednji legislativni izraz proširivanja postupka zaključivanja posla (čl. 30 ZOO). Danas ono obuhvata sljedeće etape: eventualne faze, nužne faze, 7 8 perfekciju ugovora i intervenciju države u domenu nastanka pojedinih ugovora. U eventualne faze zaključivanja ugovora ubrajamo najprije, preliminarne kontakte. To su jednostrane faktičke, komercijalne radnje kojima jedno lice poziva drugo na pregovaranje ili traži informacije radi donošenja odluke o otpočinjanju pregovora. Drugu etapu predstavljaju pregovori kao dvostrani kontakti stranaka sa jasno izraženim ciljem da se otpočne proces utvrđivanja namjere učesnika u pogledu budućeg ugovora. Pismeno fiksirana saglasnost strana do koje se dođe u toku pregovora, a koja se tiče pojedinih dijelova ugovora, naziva se punktacija (punktacije). Završnu, treću etapu, čini tzv. pripremni ugovor. On predstavlja projekat ugovora do koga se došlo pregovorima. Pripremni ugovor daje osnovu za upućivanje “čvrste ponude”. Nužne faze zaključivanja ugovora su davanje ponude i prihvata. Obje etape su složene i međusobno povezane. Njihovu uslovljenost najbolje ilustruje institut kontraponude (čl. 41. ZOO). Po svojoj pravnoj prirodi ponuda je jednostrani građansko pravni posao; nastaje izjavom samo jednog subjekta i stvara obavezu samo za njega. Obaveza
5 Vidjeti haške Jednoobrazne zakone, dio II Bečke konvencije UN o međunarodnoj prodaji robe (BK), Opšte uzanse za promet robom. 6 To su čl. 26 - 73 ZOO. 7 Do ove faze se radi o sistematici preuzetoj iz monografije Draškić dr Mladena: “Zaključivanje ugovora o prodaji”, CRS, II izdanje, Beograd 1986, str. 16 - 21. 8 Ova faza predstavlja pravilo kod međunarodnih prodaja.

24

ponudioca se sastoji u tome da se unutar perioda označenog u ponudi ili, ako toga nema, u dispozitivnom propisu ostane pri ponudi. Ta obaveza u izjavi o ponudi može biti izričito isključena. Isključenje je moguće i na osnovu okolnosti posla (čl. 36. ZOO). Pošto ponuda u načelu stvara strogu obavezu za ponudioca, razvili su se posebni postupci kojima se lice koje je ponudilac u ekonomskom smislu stavlja u pravnu poziciju ponuđenog. Ti posebni postupci su: ofertalne licitacije, licitacije o podobnosti i prikupljanje ponuda. Sva tri postupka se kod složenijih ugovora i kod ugovora veće vrijednosti obavljaju na osnovu prethodno izrađenog tendera. Tender izrađuje ili pribavlja lice koje je ponudilac u ekonomskom smislu, a ponuđeni u pravnom značenju riječi. Tender predstavlja veoma detaljno sačinjen i obavezan obrazac ponude u kome su sadržani svi elementi koje ona mora da ima, osim cijene. Prihvat je izjava ili ponašanje ponuđenog koje nesumnjivo ukazuje na saglasnost ponuđenog sa ponudom. Uzansa 34 navodi neke primjere zaključivanja ugovora o prodaji konkludentnim radnjama: raspolaganje primaoca robom u svoje ime i za svoj račun, ukoliko on ne zna da je roba poslana u druge svrhe; prijem dokumenata na osnovu kojih se može raspolagati robom, ako primalac ne zna da su mu dokumenta predata u drugu svrhu; propuštanje kupca da robu predatu “na ogled”, “na probu”, vrati po isteku roka u kome je trebalo da da izjavu o tome da li želi ili ne želi zaključenje ugovora. Pod uslovima predviđenim u Zakonu o obligacionim odnosima (čl. 42) ugovor o prodaji može biti zaključen i šutnjom. Pošto šutnja predstavlja potpuno pasivno držanje ponuđenog, ona se može smatrati prihvatom samo ako postoje sljedeće pretpostavke: stalna poslovna veza ponudioca i ponuđenog i to u pogledu određene, a ne bilo koje robe, i propuštanje ponuđenog da se u ostavljenom roku ili odmah izjavi da ponudu odbija. Pod perfekcijom ugovora o prodaji podrazumijevaju se pravila koja određuju mjesto i vrijeme njegovog nastanka. Ona se razlikuju prema tome da li su stranke bile prisutne, ili su pak, bile odsutne kada je saglasnost postignuta. Tehnike komuniciranja kod kojih su stranke u neposrednoj vezi, iako su prostorno udaljene (telefon, teleprinter, televizuelne veze) kombinuju primjenu normi koje važe među odsutnim (za mjesto zaključenja) i među prisutnim (za vrijeme nastanka ugovora). Potpisivanje ugovora može predstavljati etapu njegovog zaključenja u tri slučaja. Prva dva obuhvataju situacije u kojima je prodaja po zakonu ili po sporazumu stranaka formalan pravni posao. Treći slučaj regulisan je čl. 69, st. 3 ZOO koji kaže: “Ako su ugovorne strane predvidjele posebnu formu samo da osiguraju dokaz svoga ugovora, ili da postignu što drugo, ugovor je zaključen kad je postignuta saglasnost o njegovoj sadržini, a za ugovarače je u isto vrijeme nastala obaveza da ugovoru dadnu predviđenu formu”. Forma može biti zadovoljena zajedničkim potpisom jednog ili odvojenim potpisima dva dokumenta 9 identičnog sadržaja. Pravnu kvalifikaciju pisane forme ugovora o prodaji važno je uvijek izvršiti zato što se za nju vežu značajne pravne posljedice u pogledu
9

Vidjeti Perović dr Slobodan: “Formalni ugovori građanskog prava”, Savez udruženja pravnika Jugoslavije, Beograd 1964, str. 62 - 63 i Draškić dr Mladen: “Zaključivanje ugovora o prodaji”, str. 295 - 296.

25

posebno usmeno dogovorenih nebitnih elemenata i načina kasnijih izmjena i dopuna ugovora. 10 3. Posebne tehnike zaključivanja ugovora 3.1. Standardni ugovori Poslovnopravna prodaja se uvijek obavlja profesionalno, a njen najčešći predmet su pokretne stvari određene po rodu. Ove osobine, u uslovima masovnog prometa, po pravilu, dovode do tipizacije pojedinih elemenata i rješenja u ugovorima iste vrste. Na toj osnovi nastaje veliki broj tipskih i formularnih obrazaca i opštih uslova poslovanja, koji se po tendenciji primjenjuju jednako na sve učesnike u poslu. Zato se nazivaju standardnim ugovorima. U njima su unaprijed dati tipizirani nebitni elementi ugovora. Bitni elementi se određuju u mjeri u kojoj je to moguće. Najčešće se posebno sporazumijeva o količini kao odrednici predmeta i o iznosu cijene. Primjena standardnih kupoprodajnih ugovora uvodi u ovu oblast cjelokupnu 11 problematiku formularnog prava. Ovdje je potrebno posebnu pažnju skrenuti na režim opštih uslova poslovanja (članovi 142 - 144 ZOO) i na zabranu stvaranja i iskorištavanja monopolskog ili dominantnog položaja na tržištu. 12 3.2. Zaključnica Zaključnica je pismena potvrda o usmeno zaključenom ugovoru. Daje se na unaprijed utvrđenom i odštampanom formularu ili na ad hoc sastavljenom obrascu. Pošto zaključnica ne predstavlja pismenu formu ugovora, on je punovažan i kada zaključnica nije izdata, odnosno potpisana. Zaključnici može biti pridodato svojstvo obavezne ugovorne forme pravnog posla prodaje, samo nesumnjivim sporazumom stranaka. U sadržaj zaključnice uvijek ulaze bitni elementi ugovora bez obzira na to da li su oni određeni zakonom, sporazumom stranaka ili prirodom posla. Pitanje je konkretnih okolnosti i stepena standardizacije posla u kojoj mjeri će nebitni sastojci ugovora biti navedeni u zaključnici. Zaključnice veoma često sadrže izvode iz opštih uslova poslovanja ili klauzulu kojom ih stranke uključuju u svoj ugovor. Sve što se nalazi iznad potpisa stranaka, bilo u tekstu, bilo na margini, obavezuje stranke. Sadržaj zaključnice u svemu mora “odgovarati usmeno zaključenom ugovoru” (uz. 16). Svaka stranka može od druge zahtijevati ispostavljanje ili potpisivanje zaključnice, sve dok druga strana nije ispunila svoje ugovorne obaveze (uz. 15). Zaključnica se sastavlja najmanje u dva ravnoglasna primjerka. Stranka koja ju je
10 11 12

Čl. 67 i 71 ZOO naročito. Vilus dr Jelena: “Opšti uslovi formularnih ugovora”, Institut za uporedno pravo, Beograd 1976. Član 38 - 42 Zakona o trgovini (Sl. n. FBiH, 2/95).

26

sačinila i potpisala, dostavlja drugom, partneru oba primjera zaključnice potpis sa zahtjevom da “joj vrati jedan primjerak pošto ga potpiše”. Opšte uzanse su za vraćanje potpisane zaključnice predvidjele rok od tri dana (uz. 17). Ako druga strana neće da potpiše ili vrati zaključnicu, spor će se najprije rješavati “mirnim putem”, razgovorom stranaka. Ukoliko on ne da rezultate, strana koja je sastavila i potpisala zaključnicu može tužbom tražiti od suda da utvrdi postojanje ugovora i njegov sadržaj. Sud u parničnom postupku, dakle uz izjašnjavanje druge strane, rješava spor. Ako usvoji tužbene zahtjeve donijeće deklaratornu presudu kojom konstatuje da je ugovor zaključen i šta je njegov sadržaj. Ovakva presuda, u svim slučajevima, predstavlja izuzetno jako dokazno sredstvo. Paralelno sa zahtjevom za utvrđivanje ili nakon dobijanja povoljne presude, strana koja je potpisala zaključnicu može od druge strane tražiti naknadu štete koju je pretrpjela zato što nije imala zaključnicu. 3.3. Porudžbina “Porudžbina” je poslovni naziv za komercijalni dokument sa različitim položajem i funkcijama u postupku zaključivanja i dokazivanja ugovora. Te činjenice opredjeljuju njegovu pravnu kvalifikaciju. Porudžbina predstavlja ponudu kada kupac na osnovu prethodno pribavljenih informacija njome izražava ozbiljnu namjeru da zaključi određeni, u dokumentu definisani ugovor. Ako kupac šalje porudžbinu na osnovu već primljene ponude prodavca, tada ona ima pravni karakter prihvata. Takva porudžbina mora u svemu biti saglasna sa ponudom. Postoje li u porudžbini razlike u odnosu na ponudu, ona ima pravna svojstva kontraponude. Napokon, kada je ugovor već sklopljen, porudžbina ima svojstvo dokaznog sredstva i knjigovodstvenog dokumenta. III - BITNI ELEMENTI UGOVORA O PRODAJI 1. Pojam i vrste bitnih elemenata Bitni elementi ugovora su oni sastojci koji ugovoru daju bilo osobine jednog definisanog tipa pravnog posla, bilo specifičan sadržaj i karakteristike koji odgovaraju zajedničkoj namjeri stranaka. Bitni elementi ugovora o prodaji dijele se na: propisane, utanačene sporazumom stranaka i one koji u ugovor ulaze na osnovu njegove ekonomske suštine - po prirodi posla. Mi ćemo se zadržati samo na posljednjoj vrsti elemenata i to u našem pravu. Kod prodaje poslovnog prava to je uvijek predmet, stvar. Količina i cijena imaju ovo svojstvo pod određenim uslovima.

27

2. Predmet Karakterističan predmet trgovačke prodaje su pokretne stvari. To mogu biti: roba, energije i hartije od vrijednosti. Posebni pravni režimi predviđeni su za prodaju energija. Prodaja hartija od vrijednosti vrši se prema pravilima predviđenim za pojedine vrste. Njihovu osnovu predstavljaju režimi mjeničnog i akcijskog (dioničarskog) prava. Zbog toga ćemo se u daljim izlaganjima zadržati samo na stvari kao predmetu prodaje. 2.1. Stvar kao predmet prodaje Ograničeni dio prirode koji se može staviti pod ljudsku kontrolu i vlast predstavljaće i predmet poslovnopravne prodaje ukoliko je faktički i pravno pokretan. Ostale osobine stvari kao objekta imovinskog prava nisu relevantne za kvalifikaciju stvari kao predmeta prodaje, ali mogu značajno da utiču na pojedina pravna rješenja u ugovoru. Da bi stvar bila predmet prodaje mora se nalaziti u pravnom prometu (in commercio). Promet može biti neograničen ili ograničen. Ograničenja prometa mogu biti trajna ili privremena. Privremena ograničenja mogu se uspostaviti posebnim zakonima ili odlukama nadležnih organa zasnovanim na zakonu. Isti pravni režim važi i za zabranu prometa. Ograničenja i zabrane prometa predstavljaju za stranke u ugovoru višu silu ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi za takvo dejstvo ovih činjenica (čl. 177 ZOO). Prema kriteriju egzistencije, predmet prodaje može biti propala, postojeća i buduća stvar. Shodno članu 459 ZOO “Ugovor o prodaji nema pravno dejstvo, ako je u času njegovog zaključenja stvar o kojoj je ugovor bila propala”. Dejstvo djelimične propasti zavisi od poslovnih običaja i od toga da li je svrha ugovora ugrožena ili nije. U principu, kupac može da bira da li će ugovor raskinuti ili će ostati pri njemu uz srazmjerno sniženje cijene. No, ugovor po sili zakona ostaje na snazi, ako djelimična propast ne smeta postizanju svrhe ugovora ili ako za određenu stvar postoji poslovni običaj koji zahtijeva očuvanje ugovora (in favorem contractus). Kupac tada ima pravo samo na sniženje cijene. Mjera sniženja određuje se prema okolnostima slučaja. Zakonodavac ne insistira na tome da ono bude srazmjerno djelimičnoj propasti. Naše pravo neposredno (član 458. stav 3. 13 ZOO) i posredno priznaje prodaju budućih stvari. Njenim zaključenjem prodavac na sebe preuzima rizik zakašnjenja ili nenastanka stvari u roku koji je predviđen za isporuku. Ako stvar ne nastane na vrijeme ili ne nastane uopšte, kupac ima prava predviđena za slučaj odgovornosti prodavca za docnju. Ugovor o prodaji budućih stvari ne treba izjednačavati sa dobavnim poslom. Stvar može biti određena po rodu (generičke stvari) ili po svojim sopstvenim jedinstvenim osobinama (individualizirane stvari). Generičko
13 Vidjeti član 471. ZOO koji reguliše mjesto isporuke. U engleskom pravu postoji sporazum o budućoj prodaji, a ne ugovor o prodaji.

28

definisanje predstavlja ujedno i minimalno kvalitativno određivanje stvari. U količinskom smislu, stvar može biti precizno određena ili odrediva. U ugovoru stvar koja je predmet prodaje mora biti opisana barem do mjere koja je čini odredivom. Predmetom prodaje može biti vlastita ili tuđa stvar. Situacija koja nastaje prodajom tuđe stvari slična je onoj kod ugovora čiji je predmet buduća stvar. Prodavac preuzima na sebe obavezu da, do vremena isporuke, pribavi svojinsko pravo i da ga prenese na kupca. Ne uspije li u tome, odgovara za docnju, odnosno raskid ugovora. No, savjestan kupac, onaj koji nije, niti je morao znati da kupuje stvar od nevlasnika, može raskinuti ugovor i tražiti naknadu štete ako zbog pravnog nedostatka nije u stanju da ostvari svrhu ugovora. Treba istaći da način privrednog poslovanja olakšava kupcu dokazivanje savjesnosti. Time se pojačava zaštita od pravnih nedostataka, zaštita od evikcije. 2.2. Količina Količina predstavlja fizičko, prostorno i kvantitativno određivanje stvari koja je predmet prodaje. Količina je uvijek sastavni dio predmeta prodaje. Njena pravna kvalifikacija zavisi od značaja količine za ostvarivanje svrhe posla i od posljedica koje proizvodi neuredno ispunjenje ugovora u pogledu količine. Količina je bitan element ugovora ako je tako izričito ugovoreno, ako na to upućuje priroda stvari i kada to zahtijevaju specifične okolnosti konkretnog posla. U svim ostalim slučajevima, količina je nebitan element ugovora. Bez obzira na pravnu kvalifikaciju, količina se uvijek određuje ugovorom. Prinudnih ili dispozitivnih propisa koji bi mogli da zamijene sporazum stranaka nema. Količina najprije može biti određena ugovorom. Određivanje se vrši nesumnjivim definisanjem u okviru usvojenog sistema mjera. To može, ali i ne mora da bude metarsko-decimalni sistem. Na osnovu uzanse 117 i zakonodavstva kojim se uređuje sistem mjera, metarsko-decimalni sistem se pretpostavlja, ukoliko stranke nisu izričito navele neki drugi sistem. Prvi način određivanja količine jeste njeno numeričko preciziranje. Ako količina nije bitan element posla ili ako se ne utvrđuje prema broju komada, odstupanje isporučene od ugovorene količine za ± 2% smatra se urednom isporukom (uz. 121). Precizno određivanje količine može se postići i upotrebom tehničkih termina. Prema uzansi 118, izraz “vagon”, bez bližeg označenja, znači deset hiljada kilograma bruto, a “cisterna” deset hiljada kilograma neto težine. Drugi način svodi se na približno određivanje količine. Ako je uz naznaku količine naveden izraz “circa” ili sličan, tolerancija u količini iznosi ± 5%. Navođenje količine u rasponu, upotrebom izraza “od ... do” ili “najmanje ... najviše”, znači da je predmet ugovora bilo koja količina unutar datih granica (uz. 119). Treći metod sastoji se u upotrebi izraza “đuture”, “kako padne”, “viđeno odobreno” ili njima sličnih. Njima se kao ugovorna količina određuje ona koja se dobija uvidom u robu na određenom lokalitetu.

29

Da bi ugovor o prodaji postojao, količina mora biti barem odrediva. A to znači da u sporazumu stranaka moraju biti navedeni elementi koji omogućavaju da se utvrdi šta one tačno žele u pogledu količine. Konkretizacija ovih elemenata je i pravno i faktičko pitanje. 3. Cijena 3.1. Pojam, struktura i način određivanja cijene Ekonomski posmatrano, cijena je vrijednosna naknada za ustupljenu stvar i preneseno svojinsko pravo na njoj. U pravnom smislu, cijena je bitan element ugovora koji predstavlja pretežno novčanu protuvrijednost predmeta prodaje i svojinskog prava na njemu. U građanskoj prodaji cijena može biti izražena većim dijelom u novcu, a manjim u stvarima. Ako se cijena iskazuje isključivo u stvarima, 14 Za prodaju poslovnog prava postoji poseban ugovor o razmjeni, trampi. karakteristično je iskazivanje cijene isključivo u novcu. Struktura cijene veoma je složena. O toj činjenici treba voditi računa i prilikom kalkulacije i kod ugovornog određivanja cijene. U cijenu, najprije, ulazi novčana protuvrijednost neto težine robe, ukoliko ugovorom nije izričito predviđeno da ona obuhvata i težinu ambalaže (“bruto za neto”) 15 Pošto je prema dispozitivnim pravilima pribavljanje ambalaže obaveza prodavca, to troškovi koje ona izaziva, također, moraju biti uključeni u cijenu. Ovo pravilo se neće primijeniti, ako postoji izričit suprotan sporazum stranaka ili kada to zahtijevaju osobine ambalaže. Troškovi robnog prometa u užem smislu: porezi, takse, vozarine, izdaci povodom pripreme za isporuku ili uskladištenje itd., po pravilu, ulaze u cijenu u iznosima koje prodavac mora da snosi do mjesta i vremena isporuke. 16 Ostali “zavisni troškovi” uključuju se u cijenu prema istom kriteriju. No, postoje i pravila za pojedine među njima, koja odvajaju obavezu izvršavanja određenih radnji od snošenja troškova koje te radnje izazivaju. Prema uzansi 160. to je slučaj sa pribavljanjem uvjerenja o porijeklu robe i sa njegovim legalizovanjem. Ako se prodavac pojavljuje kao izvoznik, on u cijenu mora da uključi izvozne carine zajedno sa troškovima izvoznog carinjenja (uz. 165). Prodavac koji je ujedno i uvoznik robe u cijenu mora da ukalkuliše uvozne carine i troškove uvoznog carinjenja (uz. 164). Pored toga, na njega padaju i druge uvozne dažbine, što mora imati odraza u cijeni. Treba napomenuti da posebni propisi o porezima, carinama, te drugim procedurama vezanim za promet robom, mogu sadržavati rješenja drukčija od do sada izloženih. U napomenama o bitnim elementima prodaje rečeno je da ovaj ugovor poslovnog prava postoji i onda kada u njemu nije određena cijena. Ona se tada u krajnjoj liniji konstatuje na osnovu pravila dispozitivnog karaktera. Stoga smatramo opravdanim stav da cijena u ugovoru mora biti određena ili bar odrediva. Načini na koje se cijena određuje su prinudni propis, ugovor i dispozitivni propis.
14 15 16

Vidjeti Zakon o obligacionim odnosima, čl. 552. i 553. Uzansa 161. Uzansa 168.

30

Ista logika primijeniće se i u situaciji u kojoj je propisana minimalna cijena. ne mora u ugovoru biti ni spomenuta. No. zadržavanje cijena na zatečenom odnosno određenom nivou. Cijena je odrediva i onda kada ju je moguće utvrditi “prema okolnostima” (uz. Određivanje cijena prinudnim aktom Privredna društva. faktičko pitanje. Predvide li ugovorom nižu od minimalne. mjere neposredne kontrole cijena propisuje entitetska Vlada.3. bilo kao garantovane. Cijena se u ugovor unosi kao određena ili kao odrediva. u principu. 17 Pri tome postoji obaveza da se utvrde pravila o načinu formiranja cijena i da se ta pravila poštuju. ugovor će važiti i bez sporazuma o cijeni. Za kontrolu cijena je nadležna Federacija Bosne i Hercegovine. Kada je odlukom Vlade utvrđena najviša cijena.3. 1. Ako je cijena propisana konkretno i precizno. do). na primjer kupovanjem robe po izloženoj cijeni. odnosno entiteti Bosne i Hercegovine. Bude li cijena prinudnim propisom određena u rasponu (od . st. 3. Razumije se da bi rješenja tada imala suprotan predznak od izloženih. i 2. To može biti učinjeno izričito ili prećutno. strukturu najviših cijena. dakle. najviše cijene. Smatra se da je cijena odrediva kada ugovor sadrži “dovoljno podataka pomoću kojih bi se ona mogla odrediti” (član 462. U tom slučaju važiće ona fiksna cijena koja je predviđena aktom nadležnog organa. Ona može odrediti: fiksne cijene. Odredivost cijene je. pretpostaviće se da je ugovorena minimalna cijena. smatraće se da su željele maksimalnu.. odnosno cijenu koja se nalazi na najvišem utvrđenom nivou. U ove mjere spada i mogućnost Vlade da propiše davanje svoje saglasnosti na cijene ili da promjenu cijena uslovi prethodnim obavještavanjem Vlade. Sporazum o cijeni višoj od maksimalne propisane ima isti efekat. 6). Ugovaranje niže cijene je.. određenim iznosom. ZOO). i plasiranje proizvoda iz robnih rezervi mogu dovesti do veće ili manje intervencije državnih (administrativnih) organa u oblasti cijena. te marže u trgovini. odgovor na njega 17 Čl. n. 2 Zakona o kontroli cijena (Sl.2. Tada će se smatrati da su stranke htjele najvišu cijenu. Određivanje cijene ugovorom Određivanje cijene u ugovoru je najčešći slučaj u praksi. sprečavanje monopolističkog sporazumijevanja ili ponašanja.otkupne”. Bude li ugovorena veća ili manja cijena. pravovaljano i kupac duguje samo ono na šta upućuje ugovor. tada će biti valjana svaka cijena koja se nalazi unutar predviđenih veličina. bilo kao “minimalno . FBiH 2/95). Dalje će se citirati i kao ZKC. Ako stranke ugovore veću cijenu. Kada su ispunjeni zakonski uslovi. kupac duguje “samo iznos propisane cijene” (član 463. “formiraju cijene slobodno prema uvjetima tržišta”. ZOO). 31 . potrebe vođenja ekonomske politike. takođe. Za pojedine poljoprivredne proizvode Vlada može propisati i zaštitne cijene.

Vadi li se više uzoraka. str. Elementi cijene se u posljednjem slučaju utvrđuju na tržištu sjedišta prodavca i u vrijeme u koje je trebalo izvršiti isporuku. Nacionalna prava su saglasna i u tome da stranke mogu imenovati treće lice koje će odrediti cijenu. 20 Poslovni običaj u pogledu pojedinih izraza za određivanje cijene treba svaki put pažljivo provjeriti vodeći računa o tome da oni sa užeg područja imaju prednost nad poslovnim običajima koji važe na širem tržištu. Ako to ne učine. ostavlja mogućnost da naknadno odrede cijenu. Prva se sastoji u njenom individualnom ugovaranju. Nesporno je da cijenu mogu da odrede prodavac i kupac zajedno. str.. ZOO). Krulj dr Vrleta. “tekuća cijena” se utvrđuje “na osnovu elemenata pomoću kojih se prema običajima tržišta utvrđuje cijena” (član 464. predviđa da je za cijenu svake partije robe mjerodavan 18 19 20 Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema.. fusnota 46. Njihovo značenje može biti određeno u dispozitivnim propisima. str. Krulj dr Vrleta. ZOO). Ne postoji li zvanična evidencija. Treći metod jeste obračunavanje cijene prema izvađenom uzorku. 465 ZOO). Krulj dr Vrleta. 169. 169. 32 . isto djelo. U tom svjetlu treba procjenjivati i ugovaranje “približne” i orjentacione cijene. Rezultati dobijeni njihovom primjenom vrijede i onda kada je utvrđena cijena “rđava”. isto djelo. str. “smatraće se da je ugovorena razumna cijena”. Postoje u osnovi tri tehnike kojima se određuje ugovorna cijena. str. Drugi način se sastoji u upotrebi trgovačkih termina. Ako značenje tehničkih termina o cijeni nije precizirano u propisima. primjeniće se ono na koje upućuje poslovni običaj.”.. 35. bilo na osnovu procjene stranaka. a ne raskinu ugovor. najprije. U našem pravu se smatra da cijena nije “ni ugovorena” i da tada kupac duguje onu koju bi platio “u slučaju kad cijena nije određena” (čl. “Cijena 18 konkurencije” podrazumijeva cijenu “po kojoj istu robu prodaje lojalni konkurent”. Problem lica koja mogu da odrede ugovornu cijenu veoma je složen. Ako je ona ugovorena bez ikakvih preciziranja. Razlike nastaju onda kada treće lice neće ili ne može da odredi cijenu. Strankama se. 35. 35. Draškić dr Mladen: isto djelo. uzansa 163. 169. Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema. isto djelo. fusnota 47.”. Tako “berzanska cijena” označava kotiranu berzansku cijenu jedine ili najbliže berze. kada ne predstavlja ekvivalent za isporučenu robu i preneseno pravo. I u našem i u uporednom pravu postoje različite solucije. Zakon o obligacionim odnosima to čini samo za “tekuću cijenu”. 466. Sporno je i pitanje da li određivanje cijene može biti prepušteno samo jednoj od stranaka. 19 a “fabrička cijena” onu “po kojoj fabrika prodaje robu u prodaji na veliko”.zavisi od uslova svakog konkretnog ugovora.. fusnota 45. Izraz “cijena koštanja” znači cijenu “koja obuhvata ukupne troškove prodajnog mjesta za pripremanje robe bez uračunavanja dobiti”. Za ovu situaciju Zakon predviđa niz pravila koja se primjenjuju sukcesivno (čl. isporuka robe. bilo na bazi metodologija koje su po zakonu obavezne. “kupac duguje cijenu utvrđenu službenom evidencijom na tržištu mjesta prodavca u vrijeme kada je trebalo da uslijedi ispunjenje”. str.

prodavac i kupac su u zakonskim granicama uvijek ovlašteni da svojim naknadnim sporazumom promijene cijenu. smatra se da je ugovorena “razumna cijena”. ZOO). Zakon o obligacionim odnosima sadrži dva instituta koji mogu na osnovu zahtjeva samo jedne strane da dovedu do promjene cijene. Napokon. Ako ni jedna stranka unutar rokova zastare prava ne pokrene postupak za određivanje cijene putem suda. Pošto sud ne može djelovati po sopstvenoj inicijativi. 3. Opšta pravila o prekomjernom oštećenju će se međutim. Redovna prodavčeva cijena pretpostavlja da se radi o trgovcu. Određivanje cijene dispozitivnim propisom Ako cijena u ugovoru nije određena. Prvi je raskid ili izmjena ugovora zbog promijenjenih okolnosti (član 133. Prva je vezana za vrijeme isporuke.136. onda se smatra da je ugovorna cijena ona “koju utvrđuje sud prema okolnostima slučaja” (član 462.5. nego njegovom poslovnom funkcionisanju. odnosno slične uslove ugovora. Utvrđuje se za približno istu količinu. ZOO).4. Ona. odnosno nemogućnost znanja za pravu vrijednost stvari uslov za podnošenje zahtjeva po ovom osnovu. 3. a druga za vrijeme zaključenja ugovora. . treba smatrati da ugovor o prodaji ne postoji. . st. Načini na koje se to postiže mogu biti različiti. ako se ni razumna cijena ne može utvrditi. Stranke mogu u ugovoru unaprijed predviđati uslove pod kojim će se kao i način na koji će se mijenjati utvrđena cijena. st. Mogu se podijeliti na one koji se zasnivaju na dispozitivnim propisima i one čiji je temelj sam ugovor. isti ili sličan kvalitet i jednake. Od “tekuće cijene” se “razumna cijena” razlikuje prema vremenu utvrđivanja. niti je odrediva. 3. ZOO). jasno je da se razmatrani način određivanja cijene može primijeniti samo onda kada jedna strana. teško primijeniti na poslovnopravne prodaje budući da je neznanje. Drugi je prekomjerno oštećenje (član 139. Prvi i najčešći način jeste ugovaranje 33 . različito određivanje u odnosu na cijenu iz ugovora. Promjena cijene Pod promjenom cijene podrazumijevamo njeno naknadno. Karakter i trajanje sudskog postupka pokazuju da ovo rješenje više služi logičkom zatvaranju sistema određivanja cijene. ukoliko nije izričito ugovoreno da se kao mjerodavan uzima prosječan kvalitet svih uzoraka za cijelu količinu robe. predstavlja i faktičko pitanje. st. 3. kupac je dužan platiti cijenu koju “je prodavac redovno naplaćivao u vrijeme zaključenja ugovora” (član 462. ZOO). dakle.140. Prema načelu autonomije volje (član 10 ZOO). Prema zakonskoj definiciji “pod razumnom cijenom smatra se tekuća cijena u vrijeme zaključenja ugovora” (član 462. 2.uzorak koji je iz nje izvađen. ZOO). ili obje podnesu sudu zahtjev da to bude učinjeno. Ako redovna prodavčeva cijena ne postoji.

niti radi sačinjavanja ugovora shodno ključnim ciljevima stranaka. str. isto djelo. Suprotno može biti propisano ili ugovoreno.klizne skale (član 397 ZOO). ili o kojima neće ni kasnije biti posebno riječi. Ono što u ovom slučaju može biti sporno. Ovdje ćemo se zadržati na onima koji još nisu izloženi. odredba o indeksnoj klauzuli je ništava. 34 . detaljnije izlaže pojedine valorimetre i tipove klauzula. a ne sam iznos promjenjene cijene. uvod i redakcija Aleksandar Goldštajn. naročito za isporuku investicionih dobara. postoje tipske ugovorne klauzule. ZOO). transportne klauzule i ambalaža. U suprotnom. Njima stranke postižu potpunu prilagođenost ugovora svojim konkretnim potrebama. Informator. IV NEBITNI ELEMENTI UGOVORA O PRODAJI 1. 1970. 21 Prilikom njihove primjene moraju se imati u vidu i uzeti u obzir okolnosti konkretnog posla. Ipak. ZOO). to je nastupanje i kvantifikacija promjena predviđenih elemenata. određivanje nebitnih elemenata izuzetno je značajno i u ekonomskom i u pravnom smislu. precizira uticaj izmjene pojedinih kalkulativnih elemenata cijene u određeno vrijeme i na određenom tržištu na samu cijenu. svi ostali sastojci posla pravno imaju karakter nebitnih elemenata već po pretpostavci. robe i usluga izraženih indeksom cijena utvrđenim od ovlaštene organizacije”. 171. Za pojedine vrste poslova. 188 A. U ugovorima u kojima se jedna strana obavezuje “izraditi i isporučiti određene predmete” može se unijeti klauzula kojom se. Ti elementi su: kvalitet. Zakon ih smatra dozvoljenim “ako je izabrani indeks u neposrednoj ekonomskoj vezi sa predmetom posla” ili kada je ova odredba unesena u ugovor “radi osiguranja životnog standarda ugovorne strane” (član 396. 22 Krulj dr Vrleta. 21 U međunarodnom poslovanju poznate su klauzule revizije cijene koje sadrže opšti uslovi poslovanja Evropske ekonomske komisije za dobavu postrojenja i opreme u izvozu (br. Osim bitnih elemenata prodaje. Kao valorimetar mogu biti uzeti i troškovi radne snage ili života. Na osnovu izloženog je jasno da je broj nebitnih elemenata izuzetno veliki. 188. U njima se promjena cijene veže za “promjene cijene dobara. 22 Da bi se izbjegao špekulativni karakter ovih klauzula. u vidu matematičke formule. Zagreb. 223 i druge). 187. Upravo zbog toga nebitni elementi su čest uzrok sporova. 574 i 574 A) Vidjeti “Međunarodno trgovačko pravo”. Pojam i vrste Nebitni elementi posla prodaje su oni sastojci ugovora koji se u njemu ne moraju nalaziti niti po prirodi posla. str. Druga vrsta klauzula kojima se revidira cijena su indeksne klauzule (član 396.

Pojam kvaliteta Kvalitet je skup hemijskih. oružane snage. listu RBiH 13/1993. Neposredno obligatorno propisivanje kvaliteta može se izvršiti i bosanskohercegovačkim standardima u kojima je predviđeno da je njihova primjena obavezna u cjelini ili djelimično (član 23. Zakon je kao Uredba sa zakonskom snagom donesen 1993. Zbog njih je kvalitet jedan od najčešćih razloga za sporove među strankama. estetskih.” (član 34. 23 Sistemski okvir za to sadržan je u Zakonu o standardizaciji. funkcionalnih i drugih svojstava stvari koje je čine upotrebljivom bilo za svrhe za koje se uobičajeno koristi. Centar regulative ove vrste nalazi se ministarstvu nadležnom za energetiku. Pošto je kvalitet. moguća je njegova različita pravna kvalifikacija. 2. kao i količina. 29/00). mjere i intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine. ispitivanja i kontrole kvaliteta. glasnik BiH br. razvio se ili kako se to u pravnoj terminologiji kaže tipizirao se i niz ugovornih metoda njegovog određivanja. odnosno državnom Institutu za standarde. ako na to ukazuje priroda stvari ili okolnosti posla. Za razliku od količine. bilo za posebne namjene koje proističu iz ugovora ili okolnosti posla. Ovakve definicije jasno ukazuju na ekonomski značaj i na pravnu složenost kvaliteta kao elementa ugovora. industriju i rudarstvo. ZS). odrednica predmeta ugovora. U metode posrednog propisivanja kvaliteta ulaze propisi o tehničkim normativima (član 23. fizičkih. dakle. kao i uslovi i zahtjevi za postizanje i očuvanje propisanog nivoa kvaliteta pojedinih proizvoda.. Kvalitet će predstavljati bitan element posla ako je tako propisano ili ugovoreno. i objavljen u Sl. kvalitet može biti određen prinudnim ili dispozitivnim propisima. sigurnost.. Posebno ćemo ispitati svaki od ovih načina određivanja kvaliteta u ugovoru. Njima se određuju “norme kvaliteta.2. 24 Kvalitet može biti propisan zakonom ili podzakonskim aktom. skup svojstava robe uslijed kojih se ona može korisno upotrijebiti. ZS) i o obaveznim proizvođačkim specifikacijama (član 35. ZS). Od pravne kvalifikacije kvaliteta zavise i posljedice neurednog ispunjavanja ugovora u pogledu ovoga elementa. izvoz. Citiraće se kao: ZS Vidjeti: Odluka o Zakonu o osnivanju Instituta za standarde. Kvalitet 2. 24 23 35 . mjere i intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (Sl.1. U svim ostalim slučajevima kvalitet ima svojstva nebitnog elementa. postupci i metode obezbjeđenja. itd).2. Pored toga. Određivanje kvaliteta prinudnim propisom Kvalitet se određuje prinudnim propisom onda kada je od posebnog interesa za širu društvenu zajednicu (zdravlje. Neposredno prinudno određivanje kvaliteta vrši se propisima o kvalitetu proizvoda i robe. To je.

Njima se kvalitet robe determiniše kroz nametanje postupaka projektovanja. Mustra ili uzorak je manja količina stvari čijim osobinama mora da odgovara ukupno ugovorena količina. odnosno model podnesen kupcu “samo radi obavijesti i približnog određivanja osobine stvari. Ukoliko su se stranke sporazumjele o kvalitetu nižem od fiksiranog.ZS). Pod njom se. Prema uzansi 141. Bez obzira kako je određen. propisani kvalitet je obavezan. Kvalitet se može odrediti i specifikacijom. 1) ne daje osnova za široku mogućnost odstupanja od uzorka ili modela. Vidjeti član 403. Drugi i u praksi veoma čest način je određivanje kvaliteta po mustri (uzorku) ili modelu. Zakon o obligacionim odnosima (čl. to je onaj “koji je zapečaćen i na kome je etiketa potpisana od stranaka. Ukoliko su specifikacijom određena samo neka svojstva robe. Posebnu sigurnost strankama pruža “autentičan uzorak”. koji je 26 predmet prodaje.408. Zakon dalje dozvoljava “nedostatak jednakosti” (saobraznosti) onda kada je uzorak. I ostali problemi vezani za 25 ovu situaciju rješavaju se prema pravilima koja važe za alternativne obaveze. st. smatraće se da su htjele propisani. Ugovorom se kvalitet može odrediti i alternativno. treba uzeti da ono postoji u korist prodavca kao dužnika (član 403. Utvrđuju ih privredne asocijacije i ustanove. 538. često pod posebnim komercijalnim nazivima. ZOO. Kod određivanja kvaliteta opisom u ugovoru se riječima i/ili crtežima označavaju sve ili samo pojedine osobine stvari. podrazumijeva “svaka odredba ugovora kojom se bliže određuju svojstva i asortiman robe”. Ako ima više uzoraka. Za mnoge artikle je u trgovini već uobičajen način na koji se opisuje kvalitet i zna se na koje osobine treba obratiti pažnju. puštanja u rad pogona i rukovanja. 2. bez obećanja saobraznosti”. Uzorak i model ne moraju biti novi i po tome se razlikuju od istih pojmova iz Zakona o industrijskom vlasništvu u Bosni i Hercegovini (Sl. Pri ovakvom načinu ugovaranja kvaliteta posebnu pažnju treba posvetiti određivanju i očuvanju identiteta mustre (uzorka). Model je tijelo koje predstavlja osobine i dimenzije industrijskog ili zanatskog proizvoda. . ili uzorak koji je jedna stranka pod svojim pečatom predala drugoj. Na bazi opštih pravila može se smatrati da je odstupanje dopušteno jedino ako je to na neki način ugovoreno. odnosno minimalni predviđeni kvalitet. 3/02). glasnik BiH br.3. mjerodavan je za određivanje kvaliteta onaj “koji su stranke kao takav odredile” (uz. ZOO). prema uzansi 140. 26 25 36 . 141). Ako nije riješeno kojoj strani pripada pravo izbora. Za neke artikle postoje i tipske mustre. kontrole. pa se ne mora ni ugovarati. U posljednjem slučaju treba paziti da ne dođe do protivrječnih ili nejasnih rješenja. izrade. Određivanje kvaliteta ugovorom Kvalitet se određuje sporazumom stranaka i to na više načina. odnosno njihovog dijela. Oni se mogu primijeniti samostalno ili kombinovano. ili uzorak koji je posrednik izdvojio i zapečatio svojim pečatom”.

istog akta. Njihovo značenje je određeno bilo u dispozitivnim propisima. može ugovoriti i primjenom posebnih. Postoji li više standarda za istu robu. 27 28 Zakon o standardizaciji (Sl. 13/93) u članu 1. I drugo. granski i proizvođački ili interni. 142.). Suština zakonskih rješenja je u tome da nakon bezuspješnog proteka roka za davanje specifikacije od strane kupca. Kod nas su najvažniji termini ove vrste definisani u Opštim uzansama. Kvalitet se. odnosno poslovnim običajima. Kvalitet se može odrediti i tipom. tržnica na veliko i berzi. koja je poznata samo užem krugu stručnjaka. te proizvodu kao njihovom rezultatu. Upravo zbog toga se smatra da prodavac.takva” (uz. Prodavčeva specifikacija važi ukoliko kupac u razumnom roku po prijemu obavještenja o specifikaciji prodavca ne da svoju . te predstavlja i uzorak te robe. a stranke nisu istakle koji žele. Trenutak zaključenja ugovora je mjerodavno vrijeme za određivanje “uobičajenog kvaliteta”. osim u slučaju obmane. i 24. “podrazumijeva se standard koji važi u mjestu prodavca” (uz. pri definisanju svojstava stvari mora se voditi računa i o količini. Ona je regulisana i u Zakonu o obligacionim odnosima (član 539). Standardi su pravila o 27 organizaciji i načinu proizvodnje. Zakona o standardizaciji. 37 . Isto dejstvo ima i sintagma “viđenoodobreno” (uz. ne odgovara za materijalne nedostatke koji bi se u ovom slučaju pojavili. Stranke mogu ugovarati kvalitet pozivom na standarde.osobine koje nisu predviđene moraju da zadovolje dva kriterija: da budu u skladu sa specificiranim svojstvima i da odgovaraju onome što je u prometu uobičajeno. napokon. Mogu biti 28 međunarodni. 145.) znači da se roba sa određenog mjesta ili iz određene proizvodnje uzima bez prebiranja i izdvajanja dijelova boljeg. bilo u uzansama. Politika standardizacije se sprovodi u državnom Institutu za standarde. mjere i intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine. tehničkih termina. Od tipa treba razlikovati tehničku oznaku pojedine robe. 144.drugačiju specifikaciju. Manja količina robe koja predstavlja tip često se čuva kod nadležnih tržišnih ustanova. 30 i 31. Tip se označava posebnim nazivom (vlašićki sir.). Ovom treba dodati još dva značajna momenta. nacionalni. Termin “kakva . 143. Razlika između tipa i tehničke oznake je faktičko pitanje.) Razlog za usvojeno rješenje je u tome što se ovdje smatra da je kupac prije zaključenja ugovora pregledao robu i pristao na njen kvalitet. odnosno lošijeg kvaliteta. prodavac može da bira da li će raskinuti ugovor ili će sam sačiniti specifikaciju. daje izuzetno široku definiciju standarda Član 12. list RBiH. Razrađeni su u čl. Izraz “uobičajeni kvalitet” označava ona svojstva stvari koja se “u mjestu prodavca redovno traže u prometu takvom robom” (uz.specifikaciona prodaja. Bude li sporazumom stranaka utanačeno da je kupac dužan da nakon zaključenja ugovora ispostavi specifikaciju. Tip je onaj skup svojstava pod kojim se jedna roba pojavljuje u prometu tako da je ona više ili manje poznata širokom krugu potrošača. na primjer). postoji posebna vrsta ugovora .

zamjenljiva i nezamjenljiva.). stav 2. (čl. je bila opširnija i bolja. su oni “koji su prije stavljanja u promet na tržištu upakovani na način koji osigurava da se sadržaj pakovanja ne može izmijeniti. Zakon o obligacionim odnosima. Zagreb 1962. No. Ambalažu je moguće podijeliti na različite načine. 2. utrošiti. st. 311 ZOO). U svim ostalim slučajevima ona je nebitan sastojak. 146. No. te sitna i krupna. I drugo. on će se utvrditi na osnovu dispozitivnih propisa. 1). 311.Carić dr Slavko. 3. nema posebnih pravila koja bi važila samo za prodaju. A to znači da se sa neznanjem prodavca izjednačava i situacija u kojoj mu namjena nije ni “morala biti poznata”. Ambalaža 30 “Ambalaža je stvar. isto djelo. Ovakvo rješenje pojačava poslovni položaj kupca. 31 Juridički su najvažnije podjele na potrošnu i nepotrošnu ambalažu. Od ambalaže treba razlikovati zaštitu robe koja se ne pakuje. jer olakšava dokazivanje nepažnje ili nesavjesnosti prodavca. 6-8 navodi sljedeće vrste ambalaže: neodvojiva i odvojiva. Ambalaža je bitan element ugovora. str. onoga koji “ne može biti ispod srednjeg kvaliteta” (uz. 5. 146. sredstvo pakovanja. Progres. odnosno upotrijebiti bez otvaranja ili oštećivanja pakovanja. Stoga je neophodno tumačenjem čl. Sa poznavanjem namjene valja izjednačiti i situaciju u kojoj je prodavac morao da zna za šta će se stvar upotrebljavati.2. Kada se zna da je “srednji kvalitet” aritmetička sredina svih poznatih kvaliteta jedne vrste robe na bosanskohercegovačkom tržištu. 30 31 29 38 . Ako prodavac ne zna namjenu generičkih stvari. dužan je dati stvari “srednje kakvoće” (član 311. Stilizacija uzanse 146. jasno je da je i poslovna pozicija prodavca ovim poboljšana. potrošna i nepotrošna. doći do rješenja koja smo već imali u našem pravu. Prodavac može svoju obavezu uredno ispuniti i predajom robe boljeg kvaliteta. te običnu i originalnu (“originalno pakovanje”). Bukljaš dr Ivo. Bukljaš dr Ivo: “Pravne norme i trgovački običaji za ambalažu”. Prema članu 75. Zbog toga se za rješavanje ovog pitanja koriste opšte norme o ispunjenju obaveza. st. suštinskih razlika između posmatranih izvora nema. a time i imovinska vrijednost”. ne treba smatrati da je prodavac obavezan 29 na isporuku upravo srednjeg kvaliteta. Isti pravni tretman ima i obaveza Prema Kapor dr Vladimir . a u cilju da se tako upakovan proizvod ponudi neposrednom potrošaču.4. isto djelo. odnosno korisniku”. st. Može se definisati i kao zaštitni omot robe.). 129. Prodavac koji zna namjenu za koju će kupac koristiti stvar “dužan je dati stvari odgovarajuće kakvoće” (član 311. str. ni ugovoren. za razliku od Opštih uzansi (uz. uprkos tome potrebno joj je posvetiti posebnu pažnju. Zakona o standardizaciji. str. ako je to propisano ili izričito ugovoreno. 2. “proizvodi u originalnom pakovanju”. investiciona i neinvesticiona. Time je položaj prodavca u procesu dokazivanja znatno olakšan. Određivanje kvaliteta dispozitivnim propisom Ako kvalitet nije ni propisan. ZOO). Obezbjeđenje ambalaže i pakovanje robe je po dispozitivnim propisima obaveza prodavca.

upotrebom tehničkih termina ili pozivom na posebne uzanse. Transportne klauzule Transportne klauzule su tehnički trgovački termini kojima se prodavac i kupac na skraćen način dogovaraju o nizu pitanja od značaja za izvršavanje ugovora o prodaji. Ali. važiće dispozitivna norma Opštih uzansi. transportne klauzule nikada neposredno ne uređuju odnose između prodavca ili kupca sa vršiocima usluga. Preciziranje se vrši podzakonskim aktima. Rješenja transportne klauzule unesene u ugovor o prodaji bitno utiču na sadržaje ugovora koje prodavac ili kupac zaključuju sa špediterom.97. Drugi izvor pravila o ambalaži je konkretan ugovor. Kogentan režim karakterističan je za ambalažu koja ima sanitarni značaj u najširem smislu riječi: od pakovanja hrane do radioaktivnih supstanci. snošenje troškova isporuke i transporta. Vidjeti odluku Vrhovnog privrednog suda ex-SFRJ P 408/64 od 1. “ambalaža izgubljena”. trajnu ambalažu veće vrijednosti kupac je dužan vratiti i kad ništa posebno nije između stranaka utanačeno. U njima postoji razrađen sistem tehničkih. X 1964. tada Opšte uzanse zahtijevaju da prodavac obezbijedi uobičajenu ambalažu. Vrednija ambalaža i namijenjena za višekratnu upotrebu mora se vratiti ako na to ukazuju okolnosti posla. te prelaz rizika sa prodavca na kupca. Dva su osnovna zahtjeva koje uzansa 79. poslovnih i pravnih normi o pakovanju pojedinih vrsta robe. Suprotna rješenja moraju biti nesumnjivo utanačena. najprije. Stranke se o ambalaži sporazumijevaju opisujući je. 162). 74). Kao mjerodavan se uzima ugovoreni način prevoza. osiguravačem i drugim vršiocima usluga u prometu robe. organizacija transporta. onda onaj kojim se roba po prirodi posla redovno transportuje između mjesta otpreme i opredjeljenja u konkretnom slučaju. mora da robu učini sposobnom za prevoz bez oštećenja. Osnovu i elemente za to daje Zakon o standardizaciji (čl. transportnim klauzulama mogu se urediti i druga kao što su: plaćanje carina.zaštite robe koja se posebno ne pakuje. a ako on nije predviđen. “ambalaža gratis” ili njima slična. zavisno od vrste klauzule i izvora za određivanje njenog sadržaja. postavlja u pogledu ambalaže. Tek ako ova nije predviđena. ambalaža se ne mora ni 33 platiti ni vratiti (uz. Napokon. pribavljanje dozvola i slično. 32 Ukoliko ugovor šuti o pitanju ambalaže. Sudska praksa je razvila još neke kriterije u pogledu obaveze vraćanja ambalaže. 32 33 Vidjeti rješenja pojedinih posebnih uzansi kod Bukljaš dr Ivo. U ta pitanja spadaju: organizacija isporuke. ambalaža mora biti takva da obezbjeđuje primjenu najnižeg podvoznog stava na izabranim načinima transporta. str. Ambalažu manje vrijednosti i onu koja je namijenjena za jednokratnu upotrebu kupac ne mora vratiti i kad ništa nije u ugovoru predviđeno. isto djelo. Ambalaža može biti određena prinudnim propisima. 39 . Pored ovih. sklapanje ugovora o transportnom osiguranju i snošenje troškova tog osiguranja. prevoznikom. I drugo. 4. Ona. 73 . Bude li u ugovor unesena neka od sljedećih klauzula: “franco ambalaža”.

Njome je ovaj reglman. broj klauzula je u INCOTERMS-u manji. klauzule INCOTERMS-a sadrže po deset obaveza svake stranke. U domaćem pravu ono može biti sporno. str. Bude li to slučaj. st. 34 Draškić dr Mladen: “Transportne klauzule” u “Ugovori u međunarodnoj trgovini” Pravni fakultet. III Aufl. transportne klauzule se ne smiju upotrebljavati rutinski. Razlog za to leži u činjenici što su opšte uzanse (uz. I drugo. pojedine klauzule imaju različita značenja u ova dva akta. Time je INCOTERMS praktično postao dokument sa univerzalnom primjenom. Nacionalni odbor SFRJ u MTK u Parizu Jugoslavija . izjednačen sa Revidiranim spoljnotrgovinskim definicijama SAD (1941) koje regulišu ista pitanja. 1967. godine su značajne dvije stvari. najprije. godine. sugeriše isto rješenje. a kakav u pogledu osnova primjene INCOTERMS-a i Opštih uzansi. Uvoda u INCOTERMS prema publikaciji INCOTERMS”. 35 Tačka 6. godine je prilagodila značenje klauzula potrebama multimodalnog i kontejnerskog transporta.Međunarodna privredna komora u Parizu (1936. Složenost poslova i veliki broj obaveza stranaka uvijek mogu da rezultiraju rješenjima koje stranka ili stranke nisu željele. Drugo. “Uvoda” u INCOTERMS 1980. Beograd 1985. 1 ZOO) i na činjenicu da su INCOTERMS značenja u veoma širokoj upotrebi. 1976. 7. najprije. 1980. INCOTERMS i Opšte uzanse. “Uvoda” u INCOTERMS 1980.) kodifikovala je najvažnije transportne klauzule. 36 Ovo pravilo važi za međunarodnu prodaju. 1107. Zbog toga se smatra da je primjena INCOTERMS značenja pojedinih klauzula uobičajena. Prva. S obzirom da pretpostavka o pristanku stranaka na pravila Opštih uzansi više ne postoji (čl. sadržaj odnosa koji je inače tipičan za dati slučaj. ukoliko se transportne klauzule mijenjaju ili dopunjavaju. I treće. 40 . INCOTERMS sadrži samo pravila o tumačenju pojedinih transportnih 34 35 klauzula. Svezak II. Beograd 1987. I drugo. Na osnovu toga se postavljaju dva važna pitanja: kakav je odnos u pogledu sadržaja. Zahvaljujući izuzetno obimnom sadržaju pojedinih klauzula to se u praksi relativno rijetko čini. one iz 2000. 1990 i 2000 g. str. str. ali je njihov sadržaj određen daleko šire. 273. pretpostavlja se važenje posljednje revizije. Revizije INCOTERMS-a izvršene su 1953. 100 do 114) regulisale istu materiju. ne sadrže potpuno iste klauzule. treba biti posebno oprezan. Akt kojim je to učinjeno nosi naziv INCOTERMS (International Commercial Terms). 2 naročito. Za reviziju iz 1980. 37 Tačka 6. dok to sa uzansama nije slučaj. Posljednja revizija je u sebe uključila zahtjeve novih transportnih tehnologija (multimodalni i rollov/rollott prevozi) te sve češće elektronske obrade podataka. 36 Vidjeti Reithmann dr Christoph: “Internationales Vertragsrecht”. Koln 1980. 38 Tačka 7. revizija iz 1980.publik. Njihov sadržaj može ugovorom biti proširen ili sužen. Otto Schmidt. 38 I najmanja izmjena u skraćenici koja označava pojedinu klauzulu može značajno da promijeni smisao. Na kraju dvije napomene. skloni smo shvatanju da će se i u domaćem prometu davati 37 značenja transportnim klauzulama koja one imaju u INCOTERMS-u.

garancija za materijalne nedostatke.UOPŠTE O OBAVEZAMA PRODAVCA 1. Zbog toga su obaveze prodavca istovremeno i prava kupca. Svaka od njih se sastoji od većeg broja relativno samostalnih radnji za koje važe posebna pravila i za čije izvršenje 39 Član 473. a državina (posjed) stvari ostala kod prodavca (član 520. 1 ZOO).GLAVA DRUGA OBAVEZE PRODAVCA I . Obaveza čuvanja stvari je zajednička dužnost saugovaratelja (član 520 . Karakter obaveza prodavca Ugovor o prodaji je sinalagmatičan. Dužnost obavještavanja kupca o svim momentima relevantnim za zaključenje i izvršavanje ugovora kod nas predstavlja konkretizaciju načela poštenja i savjesnosti. čine od obaveza prodavca izuzetno složene pojave. Sporedne obaveze su vezane za izvršavanje glavnih obaveza i za režim odgovornosti prodavca. Ukorijenjenost prodaje u osnovni prometni odnos i bogatstvo veza kroz koje se zadovoljavaju različite potrebe stranaka. 39 Ostale sporedne obaveze mogu biti fundirane u dispozitivnim propisima ili na ugovoru. U osnovne dužnosti ubrajaju se isporuka. ZOO: Organizovanje prijevoza. Pravni režim ove dvije vrste obaveza biće izložen u sklopu razmatranja odgovornosti stranaka za neispunjenje ili neuredno ispunjenje ugovora. Postoje različite klasifikacije ove grupe obaveza. Ove obaveze biće predmet posebnog izlaganja. Ispitaćemo ih na mjestima na kojima se to može učiniti povezano sa drugim srodnim predmetima izlaganja. Vrste obaveza Obaveze prodavca su dužnosti izvršavanja određenih radnji koje za njega proističu iz ugovora o prodaji. st. a potrebno je posebno istaći dvije: čuvanje stvari i obavještavanje. Vezanost pojedinih obaveza za ekonomsku suštinu posla prodaje.522 ZOO). garancija za pravne nedostatke i ispostavljanje fakture. Ona leži na prodavcu onda kada je zbog kupčeve docnje sa prijemom isporuke rizik prešao na kupca. iako je relevantne zakonske odredbe o prodaji regulišu samo sporadično. 41 . Zbog toga se može smatrati da ona ima karakter opšte obaveze prodavca. njihova zastupljenost u dispozitivnom zakonodavstvu i značaj u praksi su mjerila prema kojima se dužnosti prodavca mogu podijeliti na osnovne i sporedne. 2.

78 . “predaja stvari” (čl. 73 . str. Zbog toga njihovo pravno regulisanje treba uvijek precizno razgraničiti. str. ali samo izuzetno da predstavlja radnju isporuke. Oni označavaju vrste radnji koje treba preduzeti i način na koji to valja učiniti da bi se konkretna dužnost smatrala uredno ispunjenom.74. 43 Mitrović dr Dobrosav. ZOO) ili njeno uručenje kupcu odnosno kupčevom zastupniku. isto djelo.. 41 Pod “isporukom” podrazumijevamo sistem faktičkih i pravnih radnji koje prodavac mora da izvrši prema svim relevantnim izvorima da bi kupac mogao steći posjed stvari i svojine na njoj. 49 smatra da ovo rješenje treba prihvatiti iako nije sadržano u ZOO. već nalazi kod kupca (na primjer po osnovu posla lizinga). obaveza i odgovornosti postoje bitne pojmovne i funkcionalne razlike. 43 Ovakva predaja naziva se i fiktivnom. To će biti slučaj kada se stvar. str.moraju biti ispunjene predviđene pretpostavke. između elemenata. isto djelo. stavljanje robe na raspolaganje kupcu. Pojam isporuke “Isporuka” robe. To posebno nije moguće kod trgovačkih 42 prodaja sa otpremom stvari ili sa prodajom u mjestu opredjeljenja. Isporuka se mora sastojati barem iz jedne faktičke i jedne pravne radnje. Složenost ove kategorije zahtijeva posebnu razradu njenih elemenata..79. stoga. dužnosti su povezane i sa odgovornošću prodavca za neizvršenje ili neuredno izvršenje ugovora. Nečinjenje ili propuštanje može. 44 Opširno o ovome vidjeti kod Krulj dr Vrleta. Razumljivo je.”. Radnja uručenja stvari je najčešća i najtipičnija među njima. Osnovne dužnosti neposredno proističu iz bitnih sastojaka prodaje. po nekom osnovu. One prate faktičke radnje. Faktičkim radnjama smatramo fizička i materijalna činjenja ili nečinjenja čiji je cilj omogućavanje kupcu da stekne posjed na stvari koja je predmet prodaje. Uprkos ovome. Pored toga. str.. i mogu se učiniti izričito ili prećutno. Ona je neraskidivo vezana sa prenosom rizika i prelaskom svojine. 42 . ali se cijela obaveza ne može na nju reducirati. str. 44 Pravne radnje su izjave volje. da je isporuka postala “centralna os cijelog sistema prava prodaje”. Draškić dr Mladen “Međunarodna prodaja prema. II – ISPORUKA 1.. Načini izvršavanja obaveza tipizirani su kroz njihove modalitete.”. Obaveze prodavca tijesno su povezane sa elementima ugovora. 467. isto djelo. Vidjeti Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema. Njihov značaj je u tome što jednu materijalnu radnju koja može imati različita pravna 40 41 42 O različitim pojmovima i konceptima “predaje” ili isporuke vidjeti Krulj dr Vrleta. osnovna je 40 obaveza prodavca. 127. Član 473 ZOO. 125. Ona čini kičmu isporuke. kada na prodavca pada i obaveza organizovanja ili omogućavanja prevoza. te zato predstavlja karakterističnu dužnost u ugovoru o prodaji.

a to znači prenos posjeda stvari na njega. Modaliteti su pojam koji u sebe uključuje: vrste radnji koje ulaze u sistem isporuke. 2. Predmet isporuke obuhvata predmet prodaje. 45 Ovakva pravna kvalifikacija isporuke ne znači usvajanje njemačke koncepcije apstraktnog stvarnopravnog posla kao trećeg sastavnog dijela isporuke. ZOO zahtijeva da stvar bude bez materijalnih nedostataka. Član 468. ZOO pripaci i koristi od stvari (plodovi i zakupnina npr. 46 Kapor dr Vladimir . 2 ZOO primarni je cilj isporuke uručenje stvari kupcu. Zbog toga ona ima više modaliteta. 132. mjesto. Prema njoj. obilježja tih radnji. ZOO). a ne neke druge stvari (aliud) (član 307. Vrste modaliteta o kojima govorimo su: predmet. ona može biti određena i kao pomoćni pravni posao.značenja kvalifikuju upravo kao radnju isporuke. nego stvaranje mogućnosti kupcu da posjed stekne. Isporuka je složena obaveza. Uzansa 70 je o ovom pitanju sadržavala rješenje koje je više odgovaralo poslovnoj prodaji. Ova formulacija podrazumijeva isporuku stvari koja je ugovorena. vrijeme i dejstva isporuke. a ne na svojinsko pravo. Pošto ono ne isključuje i mogućnost sticanja najjačeg stvarnog .svojinskog prava. prema članu 468.). Prema članu 467. isto djelo. To su. st. Manifestacija volje ovdje se odnosi samo na obligacionu radnju. Bitno je zapaziti da se pored izvora prava ovdje uključuju običaji i okolnosti konkretnog posla. Upravo “takav pojam isporuke dopušta da se pitanje prelaska rizika 46 za robu reguliše nezavisno od pitanja prelaska svojine sa prodavca na kupca”. ali i druge stvari koje određuju isporuku i na kojima se vrše radnje isporuke. 43 . cilj isporuke nije bio aktualni prenos posjeda. prodavac je morao da uradi ono što je potrebno “da bi kupac mogao primiti isporuku”. način. str. To od isporuke čini i faktičko pitanje. 2. 45 Koje će materijalne i pravne radnje ulaziti u sistem isporuke zavisi od istih faktora od kojih zavisi i cijeli sistem obaveza prodavca. od kojih su najvažniji tipizirani.Carić dr Slavko. I drugo. Zahvaljujući tome što isporuka uvijek predstavlja i akt volje. razmatrano rješenje smo uvrstili u definiciju isporuke. te način na koji one moraju biti ispunjene. st. Zadovoljavanje normi kako o pojedinim modalitetima tako i o svima modalitetima zajedno znači i uredno izvršenje isporuke. Dakle. ZOO zahtijeva da stvar bude predana u “ispravnom stanju”. Za njih postoje rješenja u dispozitivnim propisima. Predmet isporuke “Predmet isporuke” je širi pojam od “predmeta ugovora”.

odnosno roba (član 471. ZOO. zavisno od okolnosti konkretnog ugovora (uz. Mjesto isporuke 3. prelazak svojinskih prava i neka dispozitivna pravila o načinu izvršenja ugovora. Mjesto isporuke i u širem i u užem smislu se određuje prvenstveno ugovorom. mjesto isporuke je sjedište prodavca. Sporazum stranaka o tome može biti izričit ili prećutan. mjesto isporuke biće ono u kome se u trenutku zaključenja ugovora nalazilo stovarište. Uporedno pravo poznaje različita rješenja. 72. Pojam mjesta isporuke Mjesto isporuke je geografska lokacija ili lokalitet u kome sve. 55.kod njih prodavac i kupac.najčešće onda kada su sjedišta stranaka u raznim mjestima i 3 . 2). 2). a radi se o robi određenoj po rodu. prelazak rizika. Taj sistem nije suprotan opštim rješenjima o mjestu ispunjenja nenovčanih obaveza iz člana 319. a lokaliteta u užem smislu. prelazak troškova. Smatramo da kod nas princip pravne sigurnosti zahtijeva da se mjesto isporuke određuje prema sjedištu prodavca u vrijeme zaključenja ugovora. Prema njemu prodaje mogu biti: 1 . “Ako je prodavac zaključio ugovor u vršenju svoje redovne privredne 47 djelatnosti”. mjestom isporuke smatraće se ono iz koga je poslana ponuda ili u kome je prodavac dao prihvat. ili barem najvažnije. Otuda je njegov značaj veliki. Očito je da se citirano rješenje odnosi na prodaju poslovnog prava. radnje isporuke moraju da budu završene. ono može zavisiti i od posebnih okolnosti konkretnog posla. isto djelo.prodaje u mjestu opredjeljenja (distancione).prodaje u mjestu (nedistancione) . Mjesto isporuke može da posluži i kao kriterij za određivanje tipa ugovora o prodaji. 2 . primijeniće se dispozitivna pravila. kod kojih se mjesto isporuke nalazi u mjestu opredjeljenja i koje takođe pretpostavljaju postojanje različitih sjedišta stranaka. uz. Pošto između člana 471.nije precizirano. Mjesto isporuke u širem smislu Određivanje mjesta isporuke u širem smislu. Pored toga. str. U kojem trenutku .2. imaju sjedišta u istom mjestu. prema dispozitivnim normama.74 ne postoji protivrječnost. zavisi od vrste stvari koja je predmet ugovora. 44 . Bude li utanačeno da će se generičke stvari uzeti sa određenog stovarišta ili količine.1.prodaje sa otpremom (distancione) . Izričito određivanje se u privrednoj prodaji najčešće vrši transportnim klauzulama. po pravilu. U slučaju da prodavac u trenutku zaključenja ugovora ima više poslovnih jedinica.3. st. 47 Kritiku ove formulacije vidjeti kod Mitrović dr Dobrosav. 71. Ako u ugovoru nije ništa rečeno. Za mjesto isporuke se vezuju: razgraničenja dužnosti stranaka. izložićemo ih kao jedinstven sistem pravila. 2 ZOO. 3. Određivanje lokacije jeste utvrđivanje mjesta isporuke u širem. st. ZOO i uzansi 71 . st.

Način isporuke 4. mjesto isporuke u užem smislu je skladište prodavca. 71. 5). ukoliko nešto drugo iz ugovora izričito ne proizlazi (uz. Opštim uzansama. 74. sam određuje sa koga će se izvršiti isporuka. st. uzansa 72. 71. 1). 4. veoma ograničeno dispozitivnim propisima. prirodom robe i okolnostima posla. utovar i slično) i modalitete obavljanja tih radnji (izdvajanje u skladištu uz odabir loših komada npr. Pošto su troškovi prevoza do ugovorenog mjesta isporuke uračunati u cijenu. luka itd. poslovnim običajima. st. pregled. Kada na osnovu teksta ugovora postoji sumnja o tome da li su stranke željele da mjesto isporuke bude mjesto otpreme ili opredjeljenja. on može zahtijevati da to bude mjesto u kome se roba nalazi u trenutku nastupanja prekida prevoza. kao supsidijarna pravila primjenjuju se i norme 45 . U suprotnom. Ako u vrijeme zaključenja ugovora stranke znaju gdje se stvar nalazi. Mjesto isporuke u užem smislu značajno utiče i na pravila o načinu isporuke. ta lokacija je i mjesto isporuke (član 472. 1).) udaljen od skladišta prodavca manje od deset kilometara. 3). Mjesto opredjeljenja se određuje po podacima ugovora o prevozu. 3. Pored toga. Mjesto isporuke u užem smislu Kod nedistancione prodaje. st. Kupac je tada ovlašten da jednostranom izjavom promijeni mjesto isporuke.Za individualizirane i buduće stvari postoji alternativno rješenje. On je uređen ugovorom. mora o tome da obavijesti kupca.3. važe opšta pravila. st. st. uzanse se izjašnjavaju za mjesto otpreme (uz.1. Pojam i vrste “Način isporuke” je pojam koji obuhvata sve vrste radnji (izdvajanje. on određuje sa kojega od njih će isporuka biti izvršena (uz. pakovanje. 4). mjesto isporuke je skladište prodavca (uz.) koje prodavac treba da izvrši da bi predmet isporuke stavio na raspolaganje kupcu i tako izvršio svoju osnovnu obavezu. zato što su nastupile transportne smetnje. Ako prodavac ima više skladišta u istom mjestu. odnosno gdje će se proizvesti. kupac može da ih odbije od onoga što plaća prodavcu po osnovu prodaje (uzansa 73). Rješenja su složenija kod distancione prodaje. Prodavac koji ne može da izvrši isporuku u ugovorenom mjestu. Ako je transportni terminal (željeznička stanica. Ne znaju li stranke gdje se stvar nalazi. Prodavac koji ima više skladišta u mjestu isporuke u širem smislu. st. Način isporuke je izuzetno složena kategorija. 2 ZOO. odnosno gdje će biti proizvedena. mjesto isporuke u užem smislu je transportni terminal. 74.

koja daje pravo svojine na robi. Kod nedistancione prodaje postoje tri načina isporuke na skladištu prodavca. U prvom slučaju postoji jednokratna isporuka. I transportni dokumenti mogu biti iskorišteni za dokumentarnu isporuku. Dokumentarna isporuka vrši se uručenjem robnih hartija ili prevoznih papira na način koji je za svaki od njih posebno predviđen. st. bez većih prekida. Tada prodavac ove radnje može učiniti sam.2. Dokumentarna isporuka je ona koja se vrši predajom papira koji kupcu omogućavaju efektivno raspolaganje prodanim stvarima. naročito). Kao primjeri mogu da posluže predaja ključeva automobila ili ključeva skladišta u kome se nalazi predmet ugovora. Dokumentarna isporuka se može izvršiti prodajom bilo kojih robnih hartija. isporuka se sastoji u izvršavanju onih radnji koje prodavac može da obavi sam. Realna jednokratna isporuka Način stavljanja kupcu na raspolaganje stvari koja reprezentuje cijelu količinu zavisi od okolnosti konkretnog slučaja i od prirode robe. odnosno prenos posjeda sa prodavca na kupca. I treće. On važi i za cijelu količinu i za obrok. Tako će se isporukom smatrati i prenos skladišnog lista. i 298. Zato za simboličku isporuku ne postoje posebna dispozitivna pravila. Sukcesivnom ili obročnom isporukom nazivamo onu isporuku kod koje se ugovorena količina stavlja na raspolaganje kupcu u manjim. ne stvarnopravnih. st. Napokon. Drugi način se realizuje ako uredno pozvani kupac ne dođe radi odabira i izdvajanja robe.Zakona o obligacionim odnosima o ispunjenju nenovčanih obaveza (član 296. 77). isporuka se može izvršiti i uručenjem samih stvari koje su predmet ugovora. Sa uručenjem se izjednačava stavljanje stvari na raspolaganje kupcu. posebno. može biti: simboličan. 76. Akteri odbira robe su prodavac i kupac (uz. Pravila se razlikuju za nedistancionu i za distancionu prodaju. U takvim uslovima poseban supsidijarni pravni režim razvio se samo za realnu isporuku. i uz. 1. dokumentaran i realan (stvaran). relativno samostalnim dijelovima između čijeg uručenja postoji vremenski diskontinuitet. a time i sama isporuka. Pod simboličnom isporukom podrazumijeva se predaja manjeg dijela predmeta isporuke ili neke druge stvari koja predstavlja ukupno ugovorenu cjelinu i koja je podobna da manifestuje stavljanje posjeda na raspolaganje kupcu. 2. Prema načinu na koji se predmet stavlja kupcu na raspolaganje. tj. 4. Ona se sastoji u stavljanju kupcu na raspolaganje cijele ugovorene količine odjednom ili unutar izvjesnog perioda. je značajno zbog toga što u trenutku izvršenja posljednje radnje 46 . a prodavac ne može bez njega da odabere i izdvoji robu. Ovo rješenje uzanse 72. Takvu isporuku nazivamo realnom. One ne moraju da imaju svojstvo papira od vrijednosti. Prvi se sastoji u zajedničkom izboru i izdvajanju generičke robe radi njene otpreme. ako uredno pozvani kupac nije došao. Po vremenu predaje cijele ugovorene količine način isporuke može biti kontinuelan i sukcesivan. način isporuke. koji je legitimacioni papir i skladišnice. ali kontinuelno.

Vrijeme isporuke 5. na primjer slaganje robe na utovarnoj rampi skladišta. određivanjem perioda i upotrebom tehničkih termina. Tada se isporuka sastoji u utovaru robe na vozilo. 47 . onih o odgovornosti posebno. Interesantno je da posljednji akt ima dvostruku funkciju. On postavlja i opšta pravila o civilnom računanju rokova (uz. U prvom slučaju. na primjer). 131. Ako vozar ili špediter zahtijevaju nešto drugo. Situacija je složenija kada se isporuka vrši na skladištu prodavca. 48 Draškić dr Mladen “Međunarodna prodaja prema. i 469. uz. U praksi preovlađuju situacije u kojima se stranke sporazumijevaju o vremenu isporuke. To je “trenutak vremena počevši od koga kupac može zahtevati izvršenje isporuke”. Pojam Vrijeme isporuke je trenutak ili period u kome sve radnje koje predstavljaju 48 isporuku treba da budu završene. ZOO). pa se ugovori sa rokom isporuke kao bitnim elementom smatraju posebnom vrstom posla .2. Ova činjenica značajno utiče na niz drugih rješenja.fiksnom prodajom.. Tek od tog trenutka rizik i troškovi prelaze na kupca (član 474. 5. Rok isporuke je u načelu nebitan element ugovora. Na primjer.) i posebna rješenja. 5. Bude li ugovorom o distancionoj prodaji predviđena isporuka u mjestu opredjeljenja. 3). 76. rizik prelazi na kupca i onda kada stvar nije izdvojena iz mase. koja predstavljaju komercijalnu interpretaciju pojedinih izraza (uz. naročito) i Opšte uzanse. pravila koja važe za predaju robe na prevoz ujedno su i pravila o načinu isporuke.. No. Vrijeme isporuke određuje se ugovorom i/ili dispozitivnim propisima.317. 82. definiše drukčije rok isporuke. st. 76. način isporuke biće identičan načinu uručenja robe primaocu. Vrijeme jednokratne isporuke Prvi izvor prava za određivanje vremena jednokratne isporuke je ugovor. Tehnički termini se odnose na utvrđivanje perioda isporuke. kod komadnih pošiljki koje se prevoze željeznicom način isporuke će se sastojati u predaji pošiljke sa popunjenim tovarnim listom u željezničkom magazinu. a tačno utvrđivanje značenja njihovog sporazuma vrši se prema dispozitivnim propisima. . str. iz sporazuma stranaka ili iz okolnosti posla može proizaći kvalifikacija roka kao bitnog elementa posla. isporuka će biti izvršena traženim radnjama (uz. st. Da bi roba došla do mjesta opredjeljenja prodavac mora “na uobičajeni način i pod uobičajenim uslovima” sklopiti sve ugovore potrebne za izvršavanje prevoza “do određenog mjesta” (član 473. Kod nas dolaze u obzir Zakon o obligacionim odnosima (član 315. 86.”. U njemu je to moguće učiniti na tri načina: označavanjem datuma. Kod distancione prodaje način isporuke zavisi od toga da li je mjesto isporuke transportni terminal ili skladište prodavca. odnosno ako nije individualizirana. 1).prodavca. ZOO.1.

91. Umjesto produženja vremena isporuke za jedan dan. a nije ugovorom određeno ko ima pravo da ga konkretizuje. Prodavac mora sve radnje isporuke da završi “najdalje na dan koji neposredno prethodi nedjelji ili prazniku” (uz. 90. tada rok isporuke počinje teći prvog radnog dana po izvršenju radnje kupca (uzanse 92.Pod datumom se podrazumijeva bilo koji mogući kalendarski datum. st. Ako su oznake vremena upotrijebljene kombinovano. Za svaki od njih postoji poseban način računanja (član 77.).). Kraj roka treba shvatiti onako kako je to utvrđeno pri izlaganju rokova isporuke određenih periodom. mjesecima. Zbog ovog rješenja smo i samo vrijeme isporuke definisali kao period do koga sve radnje isporuke moraju da budu završene. Bude li u ugovor unesena klauzula “po otvaranju plovidbe”. 2. te godinama. koje ne mogu biti isporučene u jednom danu. ovlaštena strana mora datum da odredi tako da se isporuka u cjelini može izvršiti do kraja predviđenih rokova (uz. Ovo pravilo ne vrijedi za rok određen periodom. 87. pravilo je da “to pravo pripada prodavcu. ZOO).). i 3. sedmicama. Obavještenje mora da sadrži označenje posla i preciziranje vremena isporuke. mora da izabere radni dan (uz. st. bez obzira na to da li je objava tačna ili ne (uz.). Stranka koja ima pravo da odredi vrijeme isporuke. U slučaju ugovaranja nemogućeg datuma. Kod većih količina robe. Kod distancione prodaje sa isporukom u mjestu opredjeljenja.) i da o tome obavijesti drugu stranu. rok isporuke počinje da teče od dana službenog obavještenja da je plovni put otvoren.). Tri se pravna pitanja postavljaju pri ovakvom načinu određivanja vremena isporuke: od kada teče rok. smatraće se da je to posljednji dan roka. vrijeme isporuke može biti produženo za vrijeme u kome traju saobraćajne smetnje koje prodavac nije sam prouzrokovao. “po prestanku leta” ili slična. 90. Ne odredi li ovlaštena strana datum isporuke. koji u mjestu isporuke pada u nedjelju ili državni praznik. ako je izvršenje isporuke vezano za neku radnju prodavca: prethodnu isplatu cijene. Na određeni datum prodavac je dužan da izvrši isporuku do kraja radnog vremena. 88. isporuka se ima izvršiti prvi naredni radni dan (uz. ono se skraćuje. 1. računanje počinje od veće vremenske kategorije.). No. tumačenjem će se utvrditi prava volja stranaka. O nastupanju i prestanku zapreka prevoza prodavac mora bez odlaganja obavijestiti kupca (uz. ZOO). Period je protek vremena u kome sve radnje isporuke moraju biti završene. Određuje se: danima. otvaranje akreditiva ili slanje ambalaže. Ako je rok isporuke određen datumom. osim kad iz okolnosti slučaja proizlazi da je određivanje datuma predaje ostavljeno kupcu” (član 469. 93. Interesantno je da se ovo 48 . dijelovima godine. Drukčije može biti izričito ugovoreno ili određeno na osnovu mjesnih običaja. kada se rok završava i ko ima pravo da odredi stvarno vrijeme isporuke kada je ono utvrđeno periodom? Osnovno je pravilo da rok počinje teći od dana zaključenja ugovora. 85. Kada je vrijeme isporuke utvrđeno u rasponu. i 94.

smatra se da je ugovorena promptna isporuka” (uz. 80.). Zbog toga je ovdje potrebno utvrditi samo pravila o tome kada pojedini obroci dospijevaju za isporuku. isporuka će se izvršiti u približno jednakim obrocima svakoga mjeseca. 82. ZOO. isto djelo. 4. ZOO (uz. ZOO. “u vožnji”. budući da je rješenje uzanse 80. Mitrović dr Dobrosav. On označava isporuku u roku od osam dana od dana zaključenja ugovora (uz. rok isporuke je. 83. Napokon. Pri tome i razmak između pojedinih obroka treba da bude približno jednak. st. u prvoj polovini. str. Vidjeti p. Značenje svakog od ovih izraza je precizirano članom 77. On je. sredinom. Razuman rok se određuje s obzirom na prirodu stvari i ostale okolnosti posla. pravni standard čiju sadržinu treba svaki put posebno utvrđivati. Drugi izvor za određivanje vremena isporuke je dispozitivni propis. samoodrediv (uz.). 89. Zakon o obligacionim odnosima u opštem dijelu sadrži isto rješenje. Prvi tehnički termin koji uzanse preciziraju je “odmah” ili “prompt”. ali to prodavac ne mora učiniti prije isteka roka koji se smatra 50 “razumnim”. Dakle. 50 49 49 . p. treću grupu čine izrazi koji pokazuju da je u trenutku zaključenja ugovora roba već utovarena. st.obavještenje smatra izvršenim kada bude primljeno. prodavac je dužan da je izvrši “u razumnom roku”.). Tada se isporuka smatra izvršenom onoga časa kada roba stigne u mjesto opredjeljenja. 81. 4. AGZ. Izloženim rješenjima smo kod prodaje odstupili od stava kruga evropskih prava kojima pripadamo. 904. Vidjeti član 77.3. Kupac. isporuka će se izvršiti u dva približno jednaka obroka sredinom i krajem ugovornog perioda. Ona sadrži norme za dvije situacije. 5. a ne u trenutku otposlanja.). 271. Time su uzanse prihvatile za ovaj slučaj teoriju prijema (uz. Vrijeme sukcesivne isporuke Vrijeme isporuke pojedinog obroka unutar cijele ugovorene količine određuje se prema pravilima koja važe za jednokratnu isporuku. dakle. krajem i u drugoj polovini mjeseca. ŠZO. dakle. “utovarena” i slični. 49 Druga grupa tehničkih termina odnosi se na izvršenje isporuke u toku kalendarskog mjeseca: početkom. o promptnoj isporuci stavljeno van snage. Ovoj grupi termina pripadali bi izrazi kao što su: “plivajuća”. ako vrijeme isporuke nije ugovoreno. Kada je rok isporuke cijele količine dva mjeseca ili više od toga. Danas se kod nas primjenjuje isključivo član 470. može zahtijevati ispunjenje obaveze odmah. U oba slučaja rokovi za isporuku posljednjeg obroka moraju da budu postavljeni tako da se očuva i ukupno ugovoreni rok isporuke cijele količine. BGB i član 75. primjeniće se uzansa 95. dakle. Ako ugovor o tome ništa ne govori. 54. Bude li rok isporuke kraći od dva mjeseca.). Ovo rješenje je bilo predviđeno i kao osnovno dispozitivno pravilo uzansi: “ako rok isporuke nije određen ugovorom. I razuman rok počinje teći od dana zaključenja ugovora.

Ovo pravo prodavac nema prema trećem savjesnom licu koje je od kupca steklo prevozni dokument prije postavljanja zahtjeva od strane prodavca. Uzansa 177. Da bi se ono moglo primijeniti mora da bude ispunjeno nekoliko pretpostavki. a ne doslovno. isto djelo. ZOO). ZOO). U suprotnom važi princip istovremenosti isporuke i plaćanja kao izraz manifestacije šireg principa o istovremenom ispunjavanju obaveza kod sinalgamatičkih ugovora (član 122. Prvu smo već spomenuli: nepostojanje suprotnog ugovora ili običaja. dakle. 61. Član 12. i 123.5. Ona važe ako je ugovoreno ili uobičajeno da prodavac mora izvršiti isporuku i onda kada kupac ne plati cijenu istovremeno sa isporukom. st. Prodavac se pozivom na ovaj princip ovlašćuje da u slučaju osnovane sumnje u kupčevu sposobnost plaćanja zatraži od vozara da pošiljku ne isporuči i onda kada je kupcu već uručena isprava “koja ga ovlašćuje da zahtijeva izručenje stvari”. Druga pretpostavka odnosi se na vrstu i modalitete prodaje. Napokon. prodaje na kredit. 2. 1. 1. Istovremenost isporuke i plaćanja Sva dosadašnja rješenja o vremenu isporuke su uslovna. ide i korak dalje. novine FBiH 2/95). st. odnosno kada ne pokaže svoju spremnost da plaćanje izvrši simultano sa isporukom. ZOO). da prodavac ne mora izvršiti isporuku u određenom roku ako kupac istovremeno ne plati. Razumije se da korištenje ovim ovlaštenjima pretpostavlja odgovarajući način zaključivanja ugovora o prevozu. Ovo načelo djeluje i u korist kupca. Istovremenim plaćanjem smatra se ono koje je izvršeno u ugovorenom ili zakonskom roku 52 po prijemu robe i fakture. ZOO u članu 477. str.4. te da li faktura odgovara isporučenoj robi.). prenumeracione (pretplatne) prodaje i klirinške prodaje nisu pogodne za primjenu 51 ovog instituta. Zakona o finansijskom poslovanju (Sl. Da zaključimo: u privrednom prometu praktični značaj pravila o istovremenosti isporuke i plaćanja postoji u onim situacijama u kojima prodavac prije izvršenja isporuke opravdano posumnja u kupčevu sposobnost da izmiri svoje novčane obaveze što pokazuju i rješenja ZOO vezana za distancionu prodaju. pojam “istovremeno” kod privrednih prodaja mora biti shvaćen komercijalno. Dispozitivno je pravilo. prodavac “može odložiti odašiljanje stvari do isplate cijene” ili poslati stvar uz zadržavanje prava raspolaganja njome u toku prevoza (član 476. 51 52 53 Prema Mitrović dr Dobrosav. st. Pravni instrument za to je unošenje klauzule o pouzeću u tovarni list onih vrsta prevoza koje ovaj institut poznaju. ili nije spreman da plati ugovorenu cijenu. Prodavac može usloviti predaju stvari u mjestu opredjeljenja isplatom cijene (član 476. 50 . On ne mora platiti cijenu “prije nego što je imao mogućnost da pregleda stvar” (član 475. Kada se kod distancione prodaje isporuka vrši uručenjem stvari prevozniku. 53 Ovaj rok je neophodno ostaviti kupcu kako bi on mogao da provjeri da li mu je isporučeno ono što je ugovoreno.

Mi smatramo da “slučaj” i u pravu prodaje mora biti vezan za opšti teorijski pojam ovoga instituta i da. štete koja bi bila izazvana neskrivljenom štetnom radnjom bilo koga lica. prelaz rizika mora biti povezan i sa pravom svojine na predmetu prodaje. koja su za distancionu prodaju najvažnija. str.324 i tamo citirane autore. 55 O uticaju osiguranja na rizik vidjeti Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema. str. te druge štete koje su sa njima neposredno povezane. odnosno od toga kako su određena dejstva samog ugovora. No. “rizik” djeluje na stvar. Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema. Svojina..”.”.. str.1. da on “pripada potpuno obligacionom pravu”. 324. 56 Jasno je. 323. propašću ili oštećenjem stvari. treba podvući da kod osiguranja uopšte. za 54 neskrivljenu radnju jedne ugovorne strane. a ne samo ugovornog partnera. ne upuštajući se u pitanja prenosa svojine na prodatim stvarima. Institut za uporedno pravo. Upravo zbog toga Zakon o obligacionim odnosima i reguliše samo rizik (član 456 . Štetna radnja ili događaj. moraju se desiti “u vremenu između zaključenja ugovora i njegovog ispunjenja”. da djeluje samo između stranaka (inter partes) i da se po tim osobinama bitno razlikuje od svojine. Rizik obuhvata štete izazvane gubitkom.počinioca štetne radnje ili od osiguravača nije mogla dobiti puna 55 naknada. U trgovačkoj. predstavlja odsustvo krivice.6. 56 Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema. Budući da štetni događaj. predaja. dakle. premija pokriva upravo onaj dio naknade štete koji se ne može ni od koga regresirati ili koji osiguranje ne može da naplati od odgovornog lica. tj. pa i transportnih. odnosno kako shvatiti pravni pojam slučaja. str. skrivljene štetne radnje bilo kojega lica. Upravo zbog toga štetne posljedice mora da snosi ona ugovorna strana na kojoj rizik počiva. Dejstva isporuke zavise od koncepta ugovora o prodaji u svakom pravnom sistemu. stoga. Zbog toga je moguće dejstva isporuke razmotriti kroz ispitivanje prelaska rizika. Premija osiguranja u suštini. rizik. 121-122. Naš ZOO u podnaslovu “Rizik” predviđa da do predaje stvari kupcu “rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari” snosi prodavac. Centralni problem koji ovdje postoji jeste: šta je “slučajno”. Ona ulaze u modalitete isporuke zato što je bitno obilježavaju u pravnom smislu. U te štete ulaze i one koje su nastale zato što se od odgovornog lica . 51 .. Kada su u pitanju 54 Vidjeti Krulj dr Vrleta: “Dejstva ugovora o kupoprodaji”. Pojmovna određenja Dejstva isporuke su njene pravne posljedice. Beograd 1972. pokriva “rizik” iz ugovora o prodaji onako kako smo ga mi definisali. koji predstavljaju rizik. Rizik je mogućnost nastupanja štete na predmetu prodaje.. Rizik se može definisati i kao mogućnost nastupanja štete na predmetu prodaje za koju niko ne odgovara. Teoretičari koji se bave pravom prodaje vezuju slučaj.”.. najkraće rečeno. a ne samo ugovornog partnera.457).. 323 . pa time i rizik. odnosno privrednopravnoj prodaji akcent je sa prenosa svojine stavljen na prelazak rizika. cena. Dejstvo isporuke: prelaz rizika 6. ili štetnim događajem za koji niko ne odgovara.

Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema.. 57 U pogledu generičkih stvari uporedno pravna rješenja su u velikoj mjeri izjednačena: rizik prelazi sa prodavca na kupca njihovom individualizacijom. može biti sporno i kakav je karakter kupčeve 57 58 59 P.2. zadrži slanje robe ili njenu isporuku kupcu. ne prelazi na kupca isporukom kada je on “zbog nekog nedostatka predane stvari raskinuo ugovor ili tražio zamjenu stvari”. opisujući rješenje koje žele. a kupac ima pravo na naknadu troškova izazvanih čuvanjem stvari. Napokon. a ne samo njenu osnovnu radnju “uručenje”. stoje na raspolaganju dvije tehnike: prva jeste mogućnost da se stranke sporazumiju izričito. jeste da stranke upotrijebe transportne klauzule. eventualno.. a predajom stvari rizik prelazi na kupca”.”.3. shodno terminologiji ZOO. Ova zakonska formulacija otvara nekoliko značajnih pitanja. 6. 6. 2-509 UCC. Prelaz rizika kada je kupac u docnji “Ako predaja stvari nije izvršena zbog kupčeve docnje. primjeniće se dispozitivna pravila član 465. a kupac ima. Modalitet koji bitno utiče na prelaz rizika je način isporuke. najprije. rizik prelazi na kupca u času kada je došao u docnju” (član 457. Rizik. 58 U tom smislu može se tumačiti i član 457. druga. našeg ZOO. Pošto isporuka nije izvršena. Strankama. koja predstavlja češće rješenje. 52 . Drugo pitanje jeste sa kojim radnjama kupac može biti u docnji? To su očigledno činidbe koje su potrebne da bi prodavac mogao da izvrši svoju obavezu isporuke. koristeći se svojim ovlaštenjima u slučaju sumnje u ostvarivanje naplate istovremeno sa isporukom. 326. “rizik se vraća prodavcu 59 i to retroaktivno”. naše pravo (član 465. ZOO). Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema. To mora biti učinjeno pažnjom dobrog privrednika.”. ZOO). Pod “predajom” stvari. obavezu da stvar čuva (član 520. Ukoliko ugovor ne reguliše ovo pitanje.. st. kao i radnje “preuzimanja stvari” (član 519. Drugi izuzetak postoji onda kada prodavac. treba podrazumijevati isporuku koja odgovara uslovima konkretnog ugovora. st. ZOO) veže prelaz rizika za isporuku. 128. Rizik tada ostaje na prodavcu. uređuje se prvenstveno ugovorom. u tom slučaju. Prvo je šta je predaja? Smatramo da pod tim treba podrazumijevati “isporuku”.individualizirane stvari. ZOO) koje se nadovezuju na materijalne akte isporuke. Prelaz rizika kada kupac nije u docnji Prelaz rizika sa prodavca na kupca koji nije u docnji sa prijemom isporuke ili izvršavanjem radnji koje isporuku uslovljavaju. ZOO: “do predaje stvari kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja snosi prodavalac.. 1. Od opšteg dispozitivnog pravila postoje dva izuzetka. str. 2. str.

kada su predmet ugovora stvari određene po rodu. 30. za prelaz rizika je potrebno da je prodavac “odaslao obavijest kupcu” (član 457. st. 2). isto djelo. Nužno je da su “stvari očito namijenjene za izvršenje predaje” i da je prodavac “o tome odaslao obavještenje kupcu” (član 457. a ne kao izuzetke od nje. “nedostataka” ili “materijalnih nedostataka” . da li je u pitanju dužničko ili povjerilačko zakašnjenje? Pošto je “preuzimanje stvari” obaveza kupca. smatraće se da je prodavac izvršio isporuku kada je ugovorenu količinu izdvojio iz mase. Ovo obavještenje ne treba miješati sa obavještenjem o pozivu da pristupi radnjama isporuke.1. pod uslovom da uredno pozvani kupac nije na vrijeme došao da prisustvuje tome činu. koji je do 6. Zbog toga prodavac treba da ga učini na siguran način. 31. Obavještenje se smatra izvršenim kada je poslano (teorija odašiljanja).GARANCIJA ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE 1. obavještenje o izdvajanju se daje kada je 61 radnja izdvajanja već izvršena. a ne kada je primljeno. struktura obaveza prodavca i izgled odnosa odgovornosti za neizvršenje ili neuredno izvršenje ugovora. godine važio i na području naše zemlje. No. III . Drugi slučaj odnosi se na onaj način isporuke u kome prodavac sam ne može da izvrši izdvajanje. str. IV 1941. Koja su to rješenja? Najprije. ZOO). 53 .jedno je od ključnih pitanja u oblasti prava prodaje. Pojam i vrste materijalnih nedostataka 1. Ono odgovara pojmu i načinu isporuke koje smo izložili. 60 Razmotreno pravilo ima opšti karakter. “tako da je ono od značaja samo za prelaz rizika”. Pojam materijalnih nedostataka Određivanje koncepta i vrsta “fizičkih” mana. treba shvatiti kao proširenje generalne norme.prema terminologiji našeg Zakona o obligacionim odnosima . Od načina njegovog rješavanja zavise: mjera ekvivalentnosti razmjene robe za novac. tim trenutkom rizik još uvijek ne prelazi na kupca. Pravni režim ovoga obavještenja isti je kao i u prethodnom slučaju. smatramo da se radi o dužničkoj docnji. str. 3. Ranije jugoslovensko pravo je u Opštim uzansama usvojilo austrijski sistem. Potrebna su dva dodatna uslova koja štite njegove opravdane interese.docnje. st. Zato dva posebna rješenja koja sadrži član 457. a uredno pozvani kupac nije došao da učestvuje u tom poslu. Međutim. rizik ne prelazi u tom trenutku na kupca. U ovom slučaju isporuka će se smatrati izvršenom kada je prodavac završio one radnje koje kupcu omogućavaju preuzimanje stvari. Mitrović dr Dobrosav. isto djelo. Kvalitativni i količinski 60 61 Suprotno Mitrović dr Dobrosav.

ZOO. redovnom praksom u prometu i/ili običajima nazivaju se objektivnim. Prema ovom zakonu: “Nedostatak postoji: 1. ako stvar nema potrebna svojstva za naročitu upotrebu za koju je kupac nabavlja. Iako je pravni režim posljedica ovih nedostataka isti. kada je prodavalac predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu. Moguće su različite teorijske definicije materijalnih nedostataka. za pojam nedostatka. Mi pod njima podrazumijevamo svako odstupanje na lošije od propisanih. redovnih odnosno uobičajenih ili ugovorenih svojstava stvari. 2. 3. je novi institut “materijalnih nedostataka” u sinalagmatičnim ugovorima uopšte 63 i u prodaji posebno. 1. ako stvar nema svojstva i odlike koje su izričito ili prešutno ugovorene odnosno propisane. Ukoliko je količina bitan element posla. 4. ako stvar nema potrebna svojstva za njezinu redovnu upotrebu ili za promet. koji vrijeđaju interese i ciljeve konkretnog kupca su subjektivni nedostaci. 64 Pozitivno pravno određenje materijalnih nedostataka sadržano je u članu 479.“na očigled”. Rezultat ovog. 64 Član 478.159 (“Odgovornost za mane”) za kvalitet.134 za količinu i uzanse 135 . a sa druge neće biti protivrječna regulativi međunarodnog karaktera sadržanoj u haškom Zakonu o prodaji. osim ako su uzorak ili model prikazani samo radi obavijesti”. nedostaci se dijele na vidljive i skrivene.2. onda kada “za određeni slučaj nije što drugo propisano”. Vrste materijalnih nedostataka Nedostaci koji se određuju prinudnim propisima. na prvi pogled protivrječnog zadatka. nedostaci se dijele na kvalitativne (“mane” u užem smislu riječi) i količinske ili kvantitativne. U prvu skupinu spadaju oni koji se mogu primijetiti već pri uobičajenom spoljnjem pregledu stvari . Oni koji postoje suprotno izričito ili prećutno ugovorenim svojstvima predmeta prodaje. Član 121.nedostaci se posebno regulišu i pravno tretiraju na različite načine. te odstupanja nabolje ako su svojstva stvari ugovorom predviđena kao njegovi bitni elementi. i 479. 63 62 54 . U ovom članu je samo konstatovana odgovornost svakog ugovaratelja “za materijalne nedostatke svog ispunjenja” i predviđeno da režim materijalnih nedostataka kod ugovora o prodaji važi kao supsidijaran. Između ove dvije vrste mana nije uvijek lako povući jasnu granicu. ZOO. Prema vrsti osobine koja ne odgovara ugovoru. Skriveni nedostaci su oni za čije je utvrđivanje potreban Uzanse 115 . Prema mjerilu vidljivosti. a koja je bila poznata prodavaocu ili mu je morala biti poznata. njihove faktičke razlike i osobine ponekad tumačenjem dovode do različitih rješenja za pojedina pitanja. tj. 62 Zakon o obligacionim odnosima morao je naći rješenja koja će se sa jedne strane naslanjati na jugoslovensku pravnu tradiciju. onda nedostatak u količini uvijek predstavlja i kvalitativnu manu.

507 ZOO). st. Napokon. 1. nedostaci mogu s obzirom na njihov uticaj na ugovor biti bitni ili nebitni. onaj koji se uvijek sreće u ugovorima o prodaji poslovnog prava. Njihovo postojanje ne povlači za sobom nikakve pravne posljedice. Prema obimu. Ona se može definisati i kao jamčenje prodavca kupcu da će isporučena roba biti saobrazna onome što je predviđeno ugovorom. O tome svjedoče. Garancija za materijalne nedostatke 2.1. dakle. Prvi onemogućavaju ostvarivanje svrhe ugovora. Zakon o obligacionim odnosima stoji na pozicijama ugovornog osnova garancije. pored već navedenog rješenja o mogućnosti ugovornog isključivanja ili ograničavanja garancije. ZOO). Pravni osnov garancije je bio sporan. Ovi nedostaci svojom faktičkom snagom djeluju na prava koja kupac može koristiti u datom slučaju. Pravna kvalifikacija ove garancije nije sporna. ZOO. Nebitni nedostaci mogu da prouzrokuju naknadu štete. ZOO). uobičajenu ili ugovorenu upotrebu stvari. Znatni su oni koji dovode do poništavanja ili umanjenja prometnih ili upotrebnih vrijednosti stvari. funkcionalna koncepcija nedostataka (član 478. Otklonjivi nedostaci su oni čije je popravljanje moguće bez bitnog umanjenja upotrebne ili prometne vrijednosti stvari. 55 . Postoji u ugovoru o prodaji uvijek kada nije izričito isključena i u mjeri 65 u kojoj nije samim ugovorom ograničena. Neznatni ne umanjuju vrijednost stvari ni u kom pogledu. Neotklonjivi su oni kod kojih popravak ili nije moguć ili nema ekonomskog smisla. kako bi se izbjeglo šikaniranje prodavca. Ona je sastavni dio ugovora po prirodi posla. 65 Član 486. Razlikovanje je izuzetno važno kod rokova za reklamaciju nedostataka. Garancija za ispravno funkcionisanje stvari. U daljem tekstu ćemo samo razmatrati opšti tip garancije za materijalne nedostatke. ali ne utiču na samo postojanje ugovora. i rješenja o uslovima potrebnim za postojanje ove obaveze. st. nedostaci mogu biti znatni i neznatni. Usvojena je. ima prvenstveno ulogu zaštite krajnjih potrošača (član 501 . kao posebno jamčenje proizvođača i/ili prodavca pojedinih vrsta tehničke robe. 2.poseban postupak provjere osobina stvari ili njihova upotreba (član 482. propisanu. 3. Pojam garancije Garancija za materijalne nedostatke je jamčenje prodavca kupcu da prodata roba nema nikakvih fizičkih svojstava koja bi ometala urednu i nesmetanu.

2. Nedostatak. “kakva . jednostranih pravnih poslova i pravnih stanja. st. Drugi uslov za postojanje obaveze garancije jeste da u času zaključenja ugovora nedostaci nisu “bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati” (član 480. 2. 3. Uslovi za postojanje garancije Da bi garancija za materijalne nedostatke postojala. najprije. 66 67 68 Član 480. Ovaj uslov savjesnosti kupca odnosi se samo na svojstva potrebna za redovnu upotrebu ili za promet robe. ako je nedostatak bio poznat prodavcu ili ako ju je nametnuo koristeći svoj “poseban monopolski položaj” (član 486. 1. ZOO). 2. 1. st. On ne postoji kod subjektivnih mana i kod prodaja po uzorku ili modelu. 1. st.). “Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljivo lice sa prosječnim znanjem i iskustvom lica istog zanimanja i struke kao kupac moglo lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari”. Clan 480. pa. 1. st. 68 No. Znanje ili neznanje prodavca za postojanje nedostataka su pravno irelevantni. i odgovornost. 56 . stoka je u momentu prelaska rizika već bila zaražena. odnosno propisane”. moraju biti ispunjeni pravom predviđeni uslovi. 144. Razlog za to leži u ništavosti navedenih uglavaka. 1. 1. shodno tome. ZOO). st. st. Izuzetno. prodavac će odgovarati i za ove nedostatke ako je u pogledu osobina stvari ili postojanja nedostataka obmanuo kupca svojom izjavom da tražene odlike postoje. nesavjesnost prodavca djeluje u sferi odgovornosti za materijalne nedostatke. st. Stoga je nepostojanje ovakve klauzule treći uslov za egzistenciju obaveze garancije. obaveza garancije za materijalne nedostatke postoji i kad je prodavac bio savjestan (član 478. mora postojati u času prelaska rizika. ZOO.2. 67 U slučajevima za koje uslov savjesnosti kupca važi.takva” ili nekom sličnom. Svi uslovi moraju biti ispunjeni kumulativno. kupac se ne može pozivati na nedostatke stvari. Ipak. st. Obaveza garancije će postojati uprkos ovakvoj klauzuli. st. ZOO). Oni imaju karakter: zakonskih odredbi prinudnog karaktera. Obaveza garancije se može ugovorom sasvim isključiti ili samo ograničiti (član 486. st. 1. budući da se smatra da je kupac morao da ih uoči.). i 145. da je svoju dužnost provjere obavio kako treba. ako je on posljedica uzroka koji je postojao prije toga momenta. Član 480. osim u slučaju obmane od strane prodavca (uz. ZOO). u vezi sa članom 479. ali se bolest zbog perioda inkubacije pojavila nakon isporuke. zakonodavac pojačava kriterije pažljivosti i poštenja kod obje stranke. ugovornih klauzula. Postojanje nedostatka ili uzroka nedostatka dokazuje kupac. Bude li ugovor zaključen sa klauzulom “viđeno-odobreno”. i 481. ZOO. ZOO. obaveza garancije. u vezi sa članom 479. st. postoji i onda kada se nedostatak pojavio nakon prelaska rizika. te na svojstva i odlike “koje su izričito ili 66 prećutno ugovorene. Na primjer. odnosno da uočenih ili indiciranih nedostataka nema (član 480. 1.

Naime. umanjuju ili ograničavaju kupčevo pravo (član 508. Razlozi za ovakvo rješenje leže u mehanizmu prinudne javne prodaje koji isključuje pristanak i učešće prodavca u zaključivanju ugovora. osoba van ugovornog odnosa. str. mogu podijeliti prema više kriterija. kao i materijalni. bilo nastanak. koje pod određenim uslovima isključuje ili ograničava bilo miran posjed.Četvrti uslov jeste da stvar nije prodata “na prinudnoj prodaji” (čl. isto djelo. Polazeći od titulara prava koje predstavlja nedostatak. Pravni nedostaci se. IV .GARANCIJA ZA PRAVNE NEDOSTATKE (ZAŠTITA OD EVIKCIJE) 1. Striktno posmatrano. predstavlja pravni nedostatak ili pravnu manu. imovinskih prava najčešće se sreću stvarna prava (svojina. protekom prekluzivnih rokova za reklamiranje gasi se i sama obaveza garancije. ZOO). oni se mogu svrstati u 69 nedostatke čiji je subjekat prodavac i one kod kojih je nosilac prava treće lice. Kupac teži da stekne mirnu i nesmetanu državinu i svojinu kao najjače stvarno pravo na predmetu prodaje. nedostaci se dijele na one koji: isključuju. Beograd. 487 ZOO). tj. ZOO). Zakon o obligacionim odnosima insistira na pravu “trećeg” i time samo drugu varijantu uključuje u krug pravnih mana (član 508). Napokon. 377. hipoteka. 70 Pravo koje sa stanovišta kupca predstavlja manu može biti javnopravne i privatnopravne prirode (član 514. peti uslov čini uredna reklamacija na materijalne nedostatke. reklamacija nije uslov za nastanak obaveze garancije. ali jeste neophodna pretpostavka za održavanje ove dužnosti prodavca na snazi. I dejstvo nedostatka može biti mjerilo za njihovu sistematizaciju. Upravo zbog ovoga pravo nekog lica. 378. 1980. Jedino na taj način on može u punom obimu da iskoristi upotrebne i prometnu vrijednost stvari i postigne jednakost davanja kao princip obligacionog prava (član 15. U privrednim prodajama su izuzetno značajna ona koja imaju Perović dr Slobodan: “Obligaciono pravo”. Detaljno razmatranje pravnih problema vezano za ovu vrstu nedostataka nalazi se kod Perović dr Slobodan. Pojam i vrste pravnih nedostataka Zaključenjem ugovora o prodaji kupac ne želi samo to da mu stvari budu stavljene na raspolaganje. ZOO). str. Prema obimu uticaja na stvar i pravo svojine na njoj teorija dijeli pravne nedostatke na potpune i djelimične. Privredna štampa. ili vršenje najjačeg svojinskog prava na predmetu prodaje. Njegovi ciljevi su složeniji. pa shodno tome i odgovornost prodavca po tom osnovu. Shodno tome. službenost). Od privatnih. 70 69 57 .

Code civil isto. Nedostatak mora postojati u času prelaska svojinskog prava sa prodavca na kupca. st. član 1628. a time i miran posjed prodane stvari. i dalje) i slično. izdavanja skladišnice (član 740. 377. No. trgovinskog zastupanja (član 809). To je kod nas izvršenje isporuke. Analogno garanciji za materijalne nedostatke. Zbog toga zaštita od 75 evikcije u našem sistemu ima ugovorni osnov. Generalno se može reći da određivanje vremena postojanja nedostatka u prenesenom pravu nije jednostavno. 74 ali i isticanjem nekih prava trećeg lica neposredno. Za postojanje garancije za pravne nedostatke moraju biti kumulativno ispunjeni zakonski uslovi. 72 Za postojanje mane je bitno da “je uznemiravanje pravno”.obligaciono porijeklo (zaloga) 71 ili potiču iz prava intelektualne svojine (pravo na patent. 3/02). 73 Perović dr Slobodan. st.996). Ona se ugovorom ne može isključiti ili ograničiti. Pravila Zakona o obligacionim odnosima su i u pogledu ovoga instituta dispozitivne prirode. Napokon. model i uzorak. Oni imaju različit juridički karakter. žig). 76 Perović dr Slobodan. isto djelo. garancija za pravne nedostatke je prirodan sastojak ugovora. 72 Vidjeti: Zakon o industrijskom vlasništvu u Bosni i Hercegovini (Sl. 73 Ono može biti izvršeno “putem tužbe i u vidu prigovora”. isto djelo. 71 Zaloga može biti konstituisana ugovorom o zalogu (član 966 . 382. glasnik BiH br. garancija za pravne nedostatke (zaštita od evikcije) se može definisati i kao jamčenje prodavca kupcu da je preneseno svojinsko pravo saglasno onome što je predviđeno ugovorom. postoji uvijek kada sporazumom stranaka nije izričito ili prećutno isključena. 381. odnosno koji bi umanjivali ili ograničavali upotrebu toga prava. str. govori i o momentu zaključenja ugovora. ZOO izričito ne uređuje ovo pitanje pa se rješenje mora naći vezivanjem garancije za momenat nastanka prava. isto djelo. 58 . Pojam garancije za pravne nedostake i uslovi za njeno postojanje Garancija za pravne nedostatke je jemčenje prodavca kupcu da preneseno pravo nema nikakvih nedostataka koji bi onemogućavali nastanak ili trajanje kupčevog svojinskog prava. “To znači. 2. Po svojoj pravnoj prirodi. U uporednom pravu su postavljeni na sličan način. “odgovornost prodavca za pravne nedostatke može se ugovorom ograničiti ili sasvim isključiti” (član 513. ZOO u članu 510. ZOO). služnosti na primjer. odnosno prodavca. Codice civile samo garanciji za sopstveno uznemiravanje daje zakonski osnov. 1. a ne i za postojanje prava trećeg. Zato ćemo se zadržati samo na rješenjima Zakona o obligacionim odnosima. 76 Ovo je prvi uslov. 74 Perović dr Slobodan. nužno je da je stvarno pravo trećeg nastalo još dok je stvar bila u državini prenosioca”. Smatramo da je taj trenutak relevantan samo za određivanje savjesnosti kupca. i 513. 75 Član 1487. ona češće proističe iz nekog drugog privredno-pravnog posla: komisiona (član 786). odnosno industrijski dizajn. Mi ćemo se zbog pojma trgovačke prodaje baviti samo pravnim manama koje se mogu vezati za pokretne stvari. pojedini nedostaci se mogu pojaviti samo kod nepokretnih stvari. 4. str. No. 2. str. st.

tj. Smatraće se da on nije savjestan ako mu je nedostatak u vrijeme sklapanja ugovora “bio poznat ili mu nije mogao ostati nepoznat” (član 513. Određivanje savjesnosti je složeno. Četvrti uslov je obavještavanje prodavca o nedostatku. uvijek sadrži i neke elemente ugovora: predmet.ISPOSTAVLJANJE FAKTURE 1. smatraće se da je kupac savjestan ako u času sklapanja ugovora nije “znao za mogućnost da mu stvar bude oduzeta. Ona najprije postoji ako kupac nije bio obaviješten o postojanju pravnog nedostatka (član 508.Drugi uslov jeste da je kupac savjestan. Reklamacija. Pojam fakture i obaveza njenog ispostavljanja Pravno posmatrano. jer nije izvršeno obavještavanje. nego dokazom da je “raspolagao sredstvima da se odbije zahtjev treće osobe” (član 511. kupac se smatra savjesnim i onda kada je znao za nedostatak. U slučaju nesavjesnosti prodavca. 1. U posljednjem slučaju radi se o situaciji u kojoj je prodavac obmanuo kupca u pogledu karaktera prava trećeg ili u kojoj je kupcu obećao da će do preuzimanja stvari i prenosa svojine otkloniti nedostatak. I na kraju. Za razliku od materijalnih nedostataka. Da bi ovaj uslov postojao. st. reklamacija nije uslov ni za slučaj u kome je pravo trećeg “očito osnovano” (član 512). U praksi se sreću i obrasci faktura čiji ih sadržaj približava zaključnici. Faktura. ili da njegovo pravo bude smanjeno ili ograničeno” (član 510. ali nije “pristao da uzme stvar opterećenu tim pravom” (član 508. potrebno je da prodavalac bude savjestan. st. Dalje. Faktura je materijalizacija pravno relevantne izjave volje usmjerene na plaćanje cijene. ZOO). 2. 1. najprije. Treći uslov jeste da garancija nije ugovorom isključena ili ograničena. količinu. ZOO). ZOO). Obaveza postoji i kad reklamacija nije izvršena i to u tri slučaja. Zbog toga se ona pravno kvalifikuje kao pomoćni pravni posao. klauzula o isključenju ili ograničenju odgovornosti za pravne nedostatke je ništava. st. ZOO). Napokon. ZOO). jediničnu cijenu. dalje. pored zahtjeva za plaćanjem. ne mora reklamirati pravne nedostatke koji su prodavcu već poznati (član 509. faktura se može definisati kao izjava volje prodavca data u formi pisanog dokumenta kojim on zahtijeva od kupca da mu isplati cijenu iz ugovora i eventualno ostale izdatke koje je učinio u vezi sa ugovorom. njegovo reklamiranje (član 509. V . st. 59 . 4. ZOO). Prodavac se tada može osloboditi odgovornosti ne dokazom da njegova obaveza garancije ne postoji. reklamiranje pravnih mana nije uvijek uslov za održavanje prodavčeve obaveze garancije na snazi. Kupac. nije uslov za postojanje obaveze garancije ni onda kada se kupac upustio u sudski spor sa trećim licem i izgubio ga.). transportnu klauzulu i ukupan iznos cijene.

79 Vidjeti uzanse 177. vjerodostojna i dovoljna za knjiženje poslovne promjene koju izaziva isplata ugovorne cijene. jeste izuzetno važan knjigovodstveni dokument. Faktura je. 87. napokon. Faktura. FBiH. Savremena administracija. Polazi se od pretpostavke “da se ne može jednostrano menjati ono što su stranke ugovorile. predstavlja zahtjev za isplatu cijene. Beograd 1957. Takav zaključak se može izvući iz Opštih uzansi. 82 Kapor dr Vladimir. Ona može biti sredstvo za oživljavanje ugovora preciziranjem cijene od strane prodavca. Ovu ulogu imaće u slučaju u kome ugovor ne važi bez određivanja cijene. 2/95. Ona. 2/95). Ona predstavlja značajno dokazno sredstvo o sadržaju toga sporazuma. u principu. iznosi plaćeni po profakturi se odbijaju od iznosa fakture. knjigovodstvenu i dokaznu funkciju. najprije. U tom svojstvu ona pokriva oblast od dokumentarnog akreditiva do sprečavanja zastarjelosti zahtjeva za plaćanjem ugovorne cijene. Ona ima preliminarnu finansijsku. a stranke se o cijeni nisu sporazumjele. 80 Sl. To je njen osnovni zadatak. str. Kod nas je ono riješeno Opštim uzansama. Zakona o računovodstvu (Sl. No. ne obavezuju kupca. 180. 79 Na isti stav upućuju Zakon o računovodstvu (član 3. 78 77 60 . niti se iz njega mogu tumačenjem nesumnjivo konstruisati. Kada konačan obračun bude sačinjen.Funkcije fakture su brojne. i 217. odnosno ukoliko 82 su u pitanju nove klauzule da ne postoji obaveza da se na njih odgovori”. Zavisno od faze pregovora ili ugovaranja. n. Član 10. 87. koji predstavlja rezultat sporazuma stranaka. Rezultat može da bude: ostatak duga kod kupca. 81 Od fakture treba razlikovati profakturu. faktura može imati još dvije fukncije. Nadalje.kojim prodavac zahtijeva od kupca plaćanje prema prethodnom obračunu cijene. Ovo je razumljivo. Odredbe fakture koje se ne nalaze u ugovoru. str. faktura je izuzetno važno dokazno sredstvo. FBiH. i 10) 80 i Zakon o finansijskom poslovanju (član 3. 77 Ona zbog toga mora biti uredna. FBiH 2/95. 2. Ovo pravilo važi i onda kada je kupac fakturu primio bez prigovora. Sistemsko tumačenje izvora pokazuje da je i danas izdavanje fakture obaveza prodavca. Zbog toga je pitanje klauzula koje prodavac jednostrano unese u fakturu veoma složeno. potpuno izmirenje obaveze ili pojava potraživanja kupca za vraćanje više plaćenog iznosa po profakturi. naročito iz onih koje govore o kupčevoj obavezi plaćanja. Ona može predstavljati ponudu za zaključenje ugovora ili prihvat ponude. isto djelo. Profaktura je pisani dokument – po sadržaju i obliku sličan fakturi . n. podoban instrument za dopunu i preciziranje ugovora. naročito). Kapor dr Vladimir: “Ugovor o kupovini i prodaji robe prema Opštim uzansama za promet robom”. 81 Sl. Pravni režim cijene omogućava još jedan način upotrebe fakture. budući da je 78 faktura “obično prvi pismeni akt o ugovoru”. n. Obaveznost jednostrano unesenih klauzula Faktura se izdaje na osnovu ugovora. dalje.

razmatrane klauzule moraju biti u skladu sa ostalim odredbama ugovora. faktičko je pitanje (uz. 61 . 204). 2). 88. 103. odnosno kada nisu neophodne za njegovo izvršavanje. Jednostrano unesene klauzule moraju biti neophodne za izvršenje ugovora. 83 Kapor dr Vladimir. Koji je rok “kratak”. nužno je da kupac nije u kratkom roku po prijemu fakture prigovorio jednostranim klauzulama. Uslovi plaćanja i drugi uslovi koje prodavac jednostrano unese u fakturu obavezuju kupca ako su kumulativno ispunjene tri pretpostavke.sadržaj ugovora i princip pacta sunt servanda stvaraju izuzetke od izložene norme uzanse 203. str. Napokon. Pošto je u pitanju ponuda za naknadnu izmjenu ili dopunu posla. Kada kupac prigovori samo nekim stavkama fakture. U praksi se formiralo stanovište da jednostrano unesene klauzule obavezuju prodavca ukoliko otežavaju njegov položaj. isto djelo. 83 Drugo. Ovo pravilo važi i onda kada ove odredbe prevazilaze okvire ugovora. st. kupac ne mora prihvatiti korišćenje ponuđenim pogodnostima. Ta činjenica će se utvrđivati primjenom pravila o interpretaciji. “Šta je neophodno zavisi od konkretnih okolnosti svakog pojedinog slučaja”. Smatra se da je tada prodavac želio da pruži pogodnosti kupcu. ne može odbiti isplatu iznosa na koje nije uložio prigovor (uz.

62 .

njegova odgovornost. ako on postoji. Sporednih obaveza kupca takođe ima više. Obaveze kupca su tijesno vezane za obaveze prodavca. predstavljaju komplementarne pojmove povezane i sadržinski (isporuka . Drugo. Od dužnosti zasnovanih na ugovoru ističu se: slanje ambalaže i dostavljanje specifikacije. plaćanje cijene i obavještavanje o materijalnom nedostatku (reklamacija). prijem isporuke. Izložićemo ga u sklopu odgovornosti prodavca. 2. Uporedno posmatrano. prvo. a to je činjenica da je kupac povjerilac za karakterističnu obavezu isporuke i ujedno aktualni ili potencijalni vlasnik stvari koja je predmet ugovora.UOPŠTE O OBAVEZAMA KUPCA 1. 2. ZOO). Osnov obaveza kupca i faktori koji uslovljavaju njihov pojedinačni izgled. tj. Vrste obaveza Obaveze kupca su njegove dužnosti izvršavanja radnji koje proističu iz ugovora o prodaji. Osnovne obaveze kupca u našem pravu su: pregled robe (provjera da li roba ima materijalnih nedostataka).plaćanje uz poštovanje načela istovremenosti). Posljednja obaveza je uslovljena. oni se u zakonodavstvu određuju ili kao obaveza ili kao pravo kupca. Sadržaj obaveze je isti kao i kod prodavčeve istovrsne dužnosti. Najkarakterističniji primjeri su pregled robe i obavještavanje o nedostacima. bilo zbog raskida ugovora (član 520. Ona leži na kupcu kada mu je stvar uručena. su isti kao i kod obaveza prodavca. Pošto se reklamacijom materijalnih nedostataka obezbjeđuje realizacija obaveza prodavca po osnovu garancije. a on želi da je vrati prodavcu bilo zbog nedostataka. Od onih koje su zasnovane na dispozitivnim odredbama Zakona o obligacionim odnosima treba istaći obavezu čuvanja stvari. One.prijem isporuke) i funkcionalno (isporuka . Zato ćemo je izložiti tek u narednom poglavlju. ova varijabla dovodi do različite kvalifikacije pojedinih radnji koje kupac kao poslovni subjekt preduzima. Ali. postoji i jedan dodatni element. postoje i obilježja koja su donekle specifična. obaveza reklamiranja ulazi u vanredan tok posla. Karakter obaveza kupca Opšte karakteristike obaveza kupca iste su kao i osobine dužnosti prodavca. st.GLAVA TREĆA OBAVEZE KUPCA I . Često se 63 . sankcije za neizvršenje osnovnih obaveza nisu uvijek precizirane. O režimu ovih radnji govorićemo prilikom raspravljanja o odgovornosti za docnju sa izvršenjem posmatranih obaveza. Pored toga. u načelu.

85 Pravni pojam pregleda se u propisima ne određuje izričito. Značaj pregleda robe radi utvrđivanja (ne)postojanja materijalnih nedostataka je ogroman. pregled robe je nezamjenjivo sredstvo vjerodostojnog konstatovanja činjenica vezanih za saobraznost isporuke 87 robe preme uslovima iz ugovora. npr. nego posredno . ŠZO. U praksi se koriste i izrazi: provjera. Stoga on..”. budnosti kupca. Isto čini i naš ZOO u članu 481. te za obezbjeđenje dokaza o tim faktima . predstavlja “akte vigilancije”. zajedno sa reklamacijom. Pojam provjere materijalnih nedostataka Postupak provjere materijalnih nedostataka u zakonodavstvu se najčešće 84 naziva “pregled”. provjera materijalnih nedostataka obaveza kupca. naime ne znači prijem (vidjeti Vilus dr Jelena: “Određivanje i kontrola kvaliteta robe kod ugovora o prodaji”.”). SGA. zajedno sa njihovim modalitetima.606 UCC.kroz opis načina na koji on treba da bude izvršen. Pregled robe još uvijek. 181. HGB. ZOO “kupac je dužan primljenu stvar na uobičajen način pregledati ili je dati na pregled”. 118. 87 Vilus dr Jelena : “Određivanje i kontrola. Pojam pregleda 1.. st. p. koje prate izričite ili prećutne izjave volje vezane za izvršavanje pojedinih postupaka i ocjenu njihovih rezultata. Pravno gledano. U ekonomskom smislu njime kupac provjerava da li dobija ono što prema ugovoru treba da plati. Za ovakvu pravnu kvalifikaciju pored uporedno-pravnih razloga govore i argumenti komercijalne i juridičke prirode.. ali i zato što je suštinski netačna... govori o uobičajenom pregledu stvari. Napokon. 88 Član 34. odnosno “kvantitativni prijem”.PREGLED ROBE 1. odgovornost za neizvršenje sporednih obaveza je u velikoj mjeri izjednačena sa opštim režimom odgovornosti za neizvršenje ili neuredno izvršenje ugovora. Beograd 1970. II . ZOO. da utvrde svoje ekonomske i pravne pozicije i izaberu dalji način djelovanja. 1.”. koje treba preduzeti da bi se došlo do relativno sigurnog i pravno relevantnog stava o tome da li isporučena roba po svojim osobinama odgovara onome što je predviđeno ugovorom. Zbog toga se pregled robe može kvalifikovati i kao pomoćni pravni posao. 377. Ova terminologija zasnovana je na rješenjima Opštih uzansi. Član 2 . kontrola i “kvalitativni”. Institut za uporedno pravo.sastoje u gubitku nekih kupčevih prava. Pregled robe radi provjere postojanja ili nepostojanja materijalnih nedostataka predstavlja sistem faktičkih i pravnih radnji. Pregled robe sastoji se iz niza povezanih faktičkih radnji. 85 84 64 . 121 (dalje ćemo ovaj rad citirati kao Vilus dr Jelena: “Određivanje i kontrola. str. Prema članu 481. U našem je pravu. 86 Zbog toga definicija pregleda mora da ima teorijski karakter. st. Ne treba je koristiti jer sadrži prevaziđeni koncept “mana”. 86 Član 481. član 201. dakle. str.1. Stranke mogu odmah da riješe sporove o činjenicama. str.. 1. 88 Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema.

Određivanje subjekata pregleda u konkretnom ugovoru zavisi prvenstveno od sporazuma stranaka. To mogu biti subjekti javne vlasti ili lica poslovnog prava. Pojam provjere pravnih nedostataka Provjera pravnih nedostataka se može definisati analogno provjeri materijalnih nedostataka kao sistem faktičkih i pravnih radnji. vremenu i načinu pregleda. Zbog toga se na ovome pitanju više nećemo zadržavati. ali ne moraju prihvatiti rezultate ove kontrole kao jedino mjerodavne za njihove međusobne odnose. kupac je po pretpostavci savjestan. Napokon. u uporednom pravu je opšte prihvaćeno da prodavac mora obavijestiti kupca ukoliko zna za nedostatak. Lica koja mogu izvršiti kontrolu ima više. Da bismo ih izložili logičnim redoslijedom i u cilju izbjegavanja ponavljanja. Priroda pravnih nedostataka dozvoljava da se oni valjano reklamiraju i kad nisu posebno provjeravane osobine prenesenog prava. mjestu. 65 . Kontrola koju oni vrše zasnovana je na imperativnim normama i ima obavezan karakter. Stranke u ugovoru o prodaji mogu. No. onda je to treće lice dužno da dokaže postojanje svojih ovlaštenja. Najprije. Tek ukoliko one ništa ne utanače. Sastoji se bilo u kontroli sirovina. Ova vrsta pregleda robe najčešće se sreće kod onih proizvoda kod kojih je propisan minimalni kvalitet. u uporednom zakonodavstvu ova teorijska mogućnost nije posebno regulisana. Subjekti javne vlasti su nadležni inspekcijski organi. Pored toga. Subjekti pregleda robe Subjekti pregleda su lica koja imaju obavezu i pravo da izvrše uvid u stanje robe radi konstatovanja nepostojanja ili postojanja materijalnih nedostataka. govorićemo o subjektima. ukoliko se pravni nedostatak sastoji u pravu trećeg lica. pošto se privredna prodaja obavlja na mjestima i između lica za koje je to uobičajeno. 2. primijeniće se rješenja dispozitivnog zakonodavstva. zajedno sa njihovim modalitetima.Postoje četiri osnovna modaliteta pregleda. bilo u pregledu gotovog proizvoda. 1. A to znači da može i od nevlasnika steći svojinu. Postoji više razloga zbog kojih se provjeri pravnih nedostataka ne posvećuje pažnja koja bi odgovarala kontroli robe. javnopravna kontrola je naročito česta u spoljnotrgovinskom poslovanju. Drugo. koje se preduzimaju radi toga da bi se došlo do relativno sigurnog stava o tome da li pravo koje se prenosi postoji i da li se može upotrebljavati na način predviđen ugovorom.2.

i 123. str.”. Ugovorom može biti predviđeno da je nalaz trećeg isključivi i obavezan dokaz o stanju robe..515 (1) UCC. Stranke se mogu sporazumjeti i tako da pregled koji vrši treći služi dobijanju robnog dokumenta pogodnog za dalju upotrebu. st. 94 Ovakvo rješenje predviđa i član 2-515 UCC: stranke “se mogu dogovoriti da će nalaz trećeg lica biti obavezan za njih u svakom kasnijem parničenju. Ako je ugovorena “otprema željeznicom bez merenja”. 133. Ovaj zahtjev i pojava novog imenovanog ugovora o kontroli Član 2 .. 134 . Upravo zbog toga valja odabrati ono treće lice čija su stručnost i savjesnost neosporni.4). 90 91 89 66 . str. U interesu prometa ovo je najbolje rješenje. odnosno vođenju spora”. 1. Prema kontinentalnim i našem pravu pregled je njegova dužnost. 89 U teoriji je ono sporno. “merenje na istovarnoj stanici” i “srednja mera utovara i istovara” (uz. Vilus dr Jelena: “Određivanje i kontrola. učestvovati u utvrđivanju količine robe koja je mjerodavna za ocjenu pravilnosti ispunjenja ugovora o prodaji ako je u ugovoru unesena neka od sljedećih klauzula: “merenje na utovarnoj stanici”. str. “mana”. jer je strankama omogućeno da odmah riješe sva eventualna sporna pitanja vezana za svojstva i stanje robe. Ono to svojstvo stiče najprije na osnovu sporazuma stranaka..”.”. 92 Vilus dr Jelena: “Određivanje i kontrola. pod uslovom da uredno pozvani kupac nije došao da uzme učešće u pregledu. Vilus dr Jelena: “Određivanje i kontrola..prevoznikom (vozarom) i špediterom najčešće. 93 Vilus dr Jelena: “Određivanje i kontrola. Upravo zbog toga se naziva i 92 “kontradiktorni način”. Pregled najčešće zajednički vrše prodavac i kupac. 127.Pregled robe najprije može da izvrši sam prodavac. 2 . ili sa komisijom. s tim da on ne sprečava dalje dokazivanje materijalnih nedostataka. 90 Pregledu koji izvrši sam prodavac pridaje se značaj jedino onda kada se druge kontrole ne vrše. tako i pred sudom. Ovo rješenje karakteristično je za pravo SAD. tada je mjerodavna količina koju na svome skladištu utvrdi sam prodavac.. po pravilu. 91 Jedan ovakav slučaj moguć je i na osnovu uzanse 127. 119. str. 93 Smatramo da u slučaju nejasnog regulisanja položaja trećeg lica treba usvojiti drugo rješenje. budući da se prodavac već vezao ugovornom garancijom da roba nema materijalnih nedostataka.135. st. dovela je do toga da prodavac ili kupac rijetko potpuno sami vrše pregled robe.. Tada njegovi nalazi mogu imati samo dokazno dejstvo. Tada su moguće dvije situacije. Od uslova ugovora i okolnosti slučaja zavisi vjerodostojnost rezultata do kojih je on došao. Vozar će. odnosno kontradiktorni pregled. Oni to čine ili zajedno sa nekim trećim licem . Drugi subjekat je kupac.”. 94 Treće lice može biti subjekt pregleda i na osnovu odluke jedne ugovorne stranke. 122. Subjekat pregleda može biti i treće lice. Potreba da rezultat pregleda bude tačan i upotrebljiv kako prema drugoj strani..

Kod distancionih prodaja generičkih stvari mjesto provjere će biti identično mjestu isporuke. ZOO po kojoj je kupac “dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled čim je to prema redovnom toku stvari moguće”.858 ZOO. Može se. Zakonodavna rješenja zavise dijelom od vrste robe (individualizirana ili generička). str. 127 i Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema. po pravilu. str. ono mora biti poštovano. Ovi činioci dovode do različitog tumačenja osnovne norme člana 481. 183. kao i mjesto isporuke. će dovoditi do različitog određivanja mjesta provjere količine i kvaliteta pozivom na redovan tok stvari. Mjesto pregleda robe Mjesto pregleda je geografska lokacija ili lokalitet na kome sve radnje pregleda moraju biti završene. a dijelom od tipa prodaje (nedistanciona ili distanciona).“pregled od strane trećeg”. usvajajući široko prihvaćena 97 rješenja uporednog prava. 97 Vidjeti Vilus dr Jelena: “Određivanje i kontrola. 96 3. str.. ugovorom.. st. Upravo zbog toga postoji veliki broj solucija. a druga strana (naručilac kontrole) naknadu”. Određivanje mjesta provjere materijalnih nedostataka vrši se u ugovoru izričito ili transportnim klauzulama. Ako su obje stranke prisutne isporuci i ako je prilikom isporuke moguće izvršiti i pregled. Bez obzira kako mjesto provjere bilo ugovoreno.”. a potom dispozitivnim propisima. mjesto isporuke u širem i užem smislu je ujedno i mjesto pregleda. a kvalitet u skladištu kupca. No. Mjerodavan je samo onaj nalaz o stanju robe koji je dobijen na ugovorenom mjestu pregleda. Zakon o obligacionim odnosima i Opšte uzanse. Vidjeti i član 848 . Ovo pravilo važi samo za vidljive nedostake. st.robe i usluga 95 uslovili su u poslu prodaje još jedan novum . 168. Količina će se najčešće provjeravati u prvom usputnom mjestu koje raspolaže odgovarajućim mjernim instrumentima.. tj. 96 Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema. posmatrati u širem i u užem smislu.”. najprije. Različiti faktički uslovi provjere količine i kvaliteta. mjesto pregleda vežu za mjesto izvršenja isporuke kao primaran i vrijeme pregleda kao sekundaran faktor. mjesto provjere je prvo mjesto u kome je to prema redovnom toku stvari moguće učiniti. ZOO: “Ugovorom o kontroli robe jedna ugovorna strana (vršilac kontrole) obavezuje se da izda certifikat o tome. 67 . “Redovan tok stvari” je pravni standard koji se shvata objektivno.. 1.. Određivanje mjesta provjere materijalnih nedostataka vrši se. kao i onda kada prisutne stranke ne mogu da izvrše pregled prilikom isporuke bez svoje krivice. postoji li dilema oko toga da li je kao mjesto isporuke i 95 Član 847. nezavisno od individualnih osobina konkretnog kupca. 1.”. a njihova primjena zavisi od faktičkih okolnosti svakog konkretnog posla.. Ne pozove li prodavac kupca da prisustvuje isporuci.

. 3. st. Ovo rješenje potiče iz principa da se niko ne može pozivati na sopstvene nedopuštene radnje (nemo turpitudi nemo suam allegans). Mjesto utvrđivanja skrivenih nedostataka nije ničim određeno. tipa prodaje i od usvojenih pravila o vremenu reklamacije. Kao mjesto pregleda u užem smislu valja uzeti transportni terminal (uzansa 74). 127-130. Drugo. Budu li ispunjeni ovi uslovi. ovo je najsloženiji modalitet postupka provjere (ne)postojanja materijalnih nedostataka. ga moraju obaviti odmah. Razumije se da kupac ili kupčev kupac mogu kao mjesto provjere u širem smislu odrediti i neko drugo usputno mjesto koje se nalazi između dva mjesta opredjeljenja. 68 . st. Sva do sada iznesena pravila o određivanju mjesta pregleda važila su za uobičajeni pregled kojim se mogu konstatovati vidljivi nedostaci. Budu li obje stranke prisutne isporuci i pregled se može izvršiti prilikom isporuke. prema uporednom 98 i našem pravu (član 481. pa prema tome i vrijeme utvrđivanja nedostataka nije ničim ograničeno. ZOO). I treće. Pravno. vrijeme pregleda zavisi od toga da li je nedostatak vidljiv ili skriven. Ono zavisi ili od volje kupca ili od okolnosti slučaja. pa i našeg Zakona o obligacionim odnosima zavise od vrste robe. Da bi “reekspedicija” kao poseban institut postojala. te dispozitivnim propisima. stranke ili drugi subjekti pregleda. ZOO). Ako je “nedostatak bio poznat prodavcu ili mu nije mogao ostati nepoznat” (član 485. vrijeme reklamacije. Određuje se ugovorom na isti način kao i mjesto.pregleda određeno mjesto otpreme ili mjesto opredjeljenja. mora postojati ugovor između kupca i njegovog kupca o prodaji iste robe. uzeće se da je mjesto pregleda jednako mjestu otpreme. Ovakvo rješenje odgovara ne samo izvorima prava nego i potrebama poslovne prakse. Kada je prodavac bio savjestan. potrebno je da kupac robu šalje u novo mjesto opredjeljenja bez pretovara. zahtijeva se da je prodavcu “pri sklapanju ugovora bila poznata ili morala biti poznata mogućnost takve dalje otpreme” (član 481. 3. Najprije.”. Određivanje mjesta provjere kod reekspedicije predstavlja poseban problem. Ovo rješenje 98 Vilus dr Jelena: “Određivanje i kontrola. Pravno-tehnička rješenja su naročito u prvom slučaju veoma složena. str. Rješenja dispozitivnih propisa uopšte. ZOO) potrebno je da bude ispunjeno nekoliko uslova. Stoga ćemo ih ispitati posebno. 4. Ona se mogu posmatrati prema tome da li je prodavac bio nesavjestan ili savjestan. mjesto provjere može biti i mjesto novog opredjeljenja. Vrijeme pregleda robe Vrijeme pregleda je trenutak ili vremenski period u kojemu sve radnje koje sačinjavaju pregled robe moraju biti izvršene..

Pored poslovnih običaja i uslova posla. Sva izložena rješenja vrijede za situaciju u kojoj se vrši “uobičajeni pregled”. Ako su u pitanju skriveni nedostaci. o mjestu isporuke u situaciji kada postoji dilema između mjesta otpreme i opredjeljenja. tj. Ovo pravilo ne važi samo onda 100 kada je u pitanju lakopokvarljiva roba. jer prodavac nije predao potrebna dokumenta. ZOO). 2. 1. Kod distancione prodaje generičkih stvari princip je da se vrijeme pregleda veže za vrijeme isporuke. Jasno je da se vrijeme isporuke i vrijeme pregleda ne moraju potpuno podudariti. Njegov sadržaj zavisi od poslovnih običaja i od konkretnih uslova isporuke u datom slučaju. str. 3. “pregled stvari može biti odgođen do njezina prispijeća u novo odredišno mjesto” (član 481. ZOO). “Redovan tok stvari” i ovdje se shvata objektivno. st. str. Konačni izgled relevantnog rješenja u pogledu vremena provjere zavisiće i od toga da li je u pitanju provjera količine ili kvaliteta. ili ako pregled ne bude moguće izvršiti prilikom isporuke bez krivice stranaka. st. predaje druge stvari. ukoliko to ne učine. Navedeni rokovi za pregled mogu biti produženi u dva slučaja. Ako prodavac ne ispuni svoju obavezu pozivanja kupca da prisustvuje isporuci i pregledu. Kupac ili kupčev kupac imaju pravo da pregled izvrše i ranije. pravni standard. ako se pregled ne može izvršiti. Prema uzansi 138. 124 .. st. početak toka roka se odlaže do prijema dokumenata.”. U slučaju reekspedicije. Vilus dr Jelena: “Određivanje i kontrola. Ono je potvrđeno i pravilima uzanse 74. Specifični zahtjevi provjere kvaliteta mogu da dovedu do toga da se izraz “čim” interpretira tako da važi od momenta prispijeća robe u skladište kupca. budući da se zadnja tranša robe mora ispitati po završetku isporuke. Izvršenje pregleda “odmah” je. kupac tada treba da “opomene prodavca da mu te isprave bez odlaganja dostavi”. rokovi počinju teći “od predaje popravljene stvari. Zbog toga je u uporednom pravu “gotovo opšte prihvaćeno pravilo . u kojoj treba konstatovati vidljive nedostatke. 69 . No. krajnji rok za izvršenje pregleda je prekluzivni rok za ostvarivanje kupčevih prava 99 100 Vilus dr Jelena: “Određivanje i kontrola. Isto rješenje postoji i u našem sistemu.. I drugo.zasniva se na pravilima o reklamaciji iz člana 481.. Prvo. Ovo znači da mora bez nepotrebnih odlaganja pristupiti pregledu i sam pregled završiti u roku u kome bi to učinilo i drugo lice njegovog položaja djelujući pažnjom dobrog privrednika.”. zapravo.125. ZOO.. kupac ga mora obaviti “čim je to prema redovnom toku stvari moguće” (član 481. sadržaj navedenih pravnih standarda zavisi naročito od vrste robe... 126 i 138. dužni su da pregledu pristupe “čim” je roba prispjela u konačnu destinaciju. izvršene zamjene dijelova i slično” (član 483. da se u ovakvim slučajevima kontrola robe vrši pre predaje 99 robe vozaru”. ZOO). ako je zbog popravke ili isporuke druge stvari kupac bio prinuđen da ne koristi predmet prodaje.

Prema cilju. 102 103 101 70 . Na prvom mjestu se i ovdje pojavljuje ugovor. komercijalna procedura ili pravni postupak. Kapor dr Vladimir . Ako se roba isporučuje u originalnom pakovanju. Način pregleda robe Način pregleda obuhvata sve vrste radnji i njihove modalitete koje subjekt pregleda treba da obavi da bi se došlo do relativno sigurnog i pravno relevantnog stava o tome da li materijalni nedostaci postoje ili ne. str. 104 Vilus dr Jelena: “Određivanje i kontrola... Prema obimu. fizičko mjerenje. 102 Način provjere je složena pojava. Toroman dr Marija: “Vrste i modaliteti ugovora o kupovini i prodaji”. 75.. tehnološki postupci se primjenjuju samo na konstatovanje stanja ambalaže (uz. posebne uzanse i poslovni običaji. kao na primjer za žitarice. “što često ne zavisi od volje ugovornih strana. isto djelo. način pregleda se dijeli na: način pregleda koji teži utvrđivanju količine i način pregleda koji je usmjeren na konstatovanje kvaliteta. sadrže i pravila o tehnološkim postupcima provjere koji moraju biti primijenjeni. Prema uzansi 115. ističe da je učestalost primjene ovakvog načina ugovaranja i kontrole količine “učinila da ovaj postupak danas preraste u poseban modalitet ugovora o kupovini i prodaji pokretnih stvari”. Potom dolaze dispozitivni propisi. Posebne uzanse za promet pojedinim vrstama robe. str. Razumije se da je za primjenu svakog od navedenih postupaka 103 Suštinski potrebno da količina u ugovoru bude utvrđena na odgovarajući način. 130.”.po tom osnovu. 76 . str.”. Beograd 1975. Tehnološki postupci koji ispunjavaju ovaj uslov su navedeni primjera radi: stručni pregled. No. 104 Društvene procedure kroz koje se vrši provjera postojanja materijalnih nedostataka veoma su složene. vađenje uzorka.Carić dr Slavko.Savremena administracija.82. a analiza specifičnosti na str. ništa ne govore o ovom aspektu provjere. Zakon o obligacionim odnosima. posebno. Izvori prava za način provjere veoma su brojni. hemijska analiza. On iznosi šest mjeseci od predaje stvari. isporuke. zahtjev uzansi u pogledu utvrđivanja kvaliteta jeste da primijenjeni način bude “vjerodostojan” (uz. 131 . “izuzev kada je ugovorom određen dulji rok” (član 482. Opšte uzanse.132. Definicija se daje na str. 5. budući da odvajanje ekonomskih i pravnih aspekata pri vršenju kontrole nije moguće. 75.. Institut za uporedno pravo . zato mu Opšte uzanse posvećuju značajnu pažnju. Tehnološki postupci provjere treba da budu provedeni najprije onako kako je izričito ugovoreno. ZOO). 2. Zadnja dva vida nazvaćemo društvenom procedurom i obraditi zajedno. st. On se može posmatrati kao tehnološki proces. “utvrđivanje količine robe vrši se vaganjem. kao i drugi zakonici i izvori uporednog prava. 147). str. upoređivanje sa uzorkom. način kontrole može biti potpun ili djelimičan. 155. 148). već od prirode robe u 101 Kod sukcesivnih isporuka provjeru treba vršiti za svaki obrok pitanju”. Rezultati dobijeni na drugi način ne bi bili pravno relevantni. bez obzira na svoju uvjerljivost i vjerodostojnost. merenjem ili prebrojavanjem”. Njihovo regulisanje vrši se najprije sporazumom Vilus dr Jelena: “Određivanje i kontrola.

Prema članu 481. Dokazna snaga ovakvog zapisnika je oslabljena. str.. O svim radnjama vodi se zabilješka. 133. Sva ostala pitanja se u oba 106 Suštinskih razlika između slučaja uređuju kroz sadržinu komisijskog zapisnika. i 149. Ne bude li to učinjeno. 105 106 107 Vilus dr Jelena: “Određivanje i kontrola. 139). primijeniće se pravila Opštih uzansi predviđena za troškove utvrđivanja kvaliteta (uz. usvojenih rješenja nema. troškove njihovog utvrđivanja kupac može da regresira od prodavca. Uzanse 129. Ovo rješenje ima i uporedno-pravnu vrijednost. Opšte uzanse za promet robom kao vjerodostojan način pregleda predviđaju komisijski pregled. postoji. Ako posebne uzanse ili standardi dolaze do primjene. kao i onda kada količinu provjerava jedna strana na svome skladištu bez prisustva drugog partnera (uz.. To može biti učinjeno u ugovoru ili prilikom samog pregleda. Snošenje troškova provjere stranke mogu urediti ugovorom. najčešće onoga koji se naziva kontradiktornim. 71 . prirodi robe i okolnostima provjere. Ukoliko je on uobičajen. ali se njihova svojstva i odnosi sa ugovornim partnerima moraju naznačiti u zapisniku. odnosno njihovi predstavnici. ovaj pravni standard uvijek treba veoma pažljivo popunjavati elementima sadržaja koji imaju faktičku prirodu. manjina može izdvojiti svoje mišljenje ili odbiti da potpiše zapisnik. članovi komisije i eventualni svjedoci. Korisno je da to učini svojim rješenjem. Uzansa 129. Zatim se utvrđuju rezultati pregleda.stranaka. 131. 147).. pa ćemo ih izložiti zajedno. biće obavezna procedura koju oni predviđaju. 128). dakle o svom trošku. određivanju tehnoloških postupaka i njihovom provođenju. on je dužan da kupcu bez naknade. Način provjere količine komisijskom procedurom Opšte uzanse predviđaju za situacije u kojima između jedne ugovorne strane i vozara ili špeditera postoji spor u pogledu količine. Ukoliko članovi komisije nisu jednodušni o nekom pitanju. 107 Potom se pristupa identifikaciji robe. Komisiju formira strana koja je subjekt pregleda. pregled se mora izvršiti na “uobičajeni način”. st. Ako se provjera vrši na skladištu prodavca. Poželjno je da komisiju sačinjavaju nepristrasna lica i da u nju po mogućnosti uđu sudski vještaci. Kod provjere kvaliteta. poslovnim običajima date trgovačke branše. 105 Ne postoje li ni ovi izvori. U pogledu članova komisije nema ograničenja. str.. Dakle. i Vilus dr Jelena: “Određivanje i kontrola. dolazi u obzir i kao način provjere materijalnih nedostataka prema Zakonu o obligacionim odnosima. ipak. Jedan izuzetak.”.”. Ako su pregledom konstatovane mane za koje prodavac odgovara. ZOO. komisijski postupak se a priori smatra vjerodostojnim (uz. stavi na raspolaganje potrebnu radnu snagu i sredstva kojima raspolaže. provjera se vrši prema dispozitivnim propisima. 1. Uobičajeni način se određuje prema običajima u mjestu pregleda. Na kraju se sastavlja komisijski zapisnik koji treba da potpišu obje strane. U svim drugim slučajevima troškove pregleda snosi kupac kao lice na kome leži obaveza da ga izvrši.

poslovnih običaja. 2. mora da izvrši da bi prodavac mogao isporučiti robu i prenijeti svojinsko pravo na njoj. “Preuzimanje stvari se sastoji u poduzimanju potrebnih radnji da bi predaja bila moguća.”. 155. Vilus dr Jelena: “Određivanje i kontrola. te u odnošenju stvari” (član 519. str. 70. više kod sukcesivne nego jednokratne isporuke. 2. Obaveza prijema isporuke postoji samo ako je roba isporučena saglasno ugovoru. str. Potrebno je da on izričito izjavi da prima robu koja je kod njega ili da preuzme radnje iz kojih se može “na siguran način utvrditi da je on 110 robu hteo da zadrži”. “komplementarni pojmovi”. Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema ..III . Sličnu definiciju sadrži i uzansa 70. Opšte uzanse i Zakon o obligacionim odnosima su ovu dilemu riješili u korist stava da se radi o obavezi kupca (uz. Da li izvršenje radnji prijema predstavlja obavezu ili pravo sporno je i u zakonodavstvu i u teoriji. Sadržaj obaveze prijema isporuke Obaveza prijema isporuke je složena. Kupčeva obaveza prijema je djelimična onda kada se vrši sukcesivna predaja pojedinih obroka i onda kada samo dio robe ima materijalnih nedostataka. Zbog toga može biti određen i kao pomoćni pravni posao. ZOO). ZOO. Isporuka i prijem isporuke su. ugovora. dakle. Drugu vrstu radnje kojom se izvršava obaveza prijema predstavlja “odnošenje stvari”. Izvršenje 108 109 110 Uzansa 70. Odnošenje stvari neće značiti radnju prijema ako se stvar već nalazi kod kupca. a količina ne predstavlja bitan element ugovora. 72 . prirode stvari i okolnosti konkretnog posla.PRIJEM ISPORUKE 1. ZOO). biće ih više kod distancione nego kod prodaje u mjestu. Pri tome treba imati u vidu da šutnja kupca ne znači fiktivni prijem.. Pojam Prijem isporuke ili “preuzimanje stvari” 108 je sistem faktičkih i pravnih radnji koje kupac. čl... Tada će prijem biti potpun. 519. Ovakvom stilizacijom zakonodavac je želio ne samo da rastereti prodavca brige oko stvari nego i da jasno odredi momenat prijema. Koje su radnje kupca potrebne da bi prodavac mogao da izvrši isporuku zavisi od prinudnih propisa. st. čl. prema ugovoru. 519.”. 254. Analogno fiktivnoj isporuci ovdje ćemo imati fiktivni prijem isporuke. 109 ali u praksi oni ne moraju biti uključeni u jedinstven proces primopredaje robe. Zbog toga je broj činidbi kupca veći što je posao prodaje komplikovaniji. Kao i isporuka i prijem se sastoji najmanje iz jedne faktičke i jedne pravne radnje.

”. dužnost plaćanja je složena.1. Analogno isporuci može se definisati kao sistem faktičkih i pravnih radnji koje kupac mora da izvrši prema svim relevantnim izvorima da bi prodavcu predao ugovorom određenu količinu novca i prenio mu najjače. Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema.Carić dr Slavko. 111 112 Kapor dr Vladimir . str. Napokon. kauzu zbog koje prodavac zaključuje ugovor. 230. Plaćanje cijene je. U našoj zemlji to su: Zakon o obligacionim odnosima i Opšte uzanse. primijeniće se dispozitivni propisi. Ako on ne reguliše ovu dužnost. Pored toga ona se s obzirom na pravni režim cijene u prodaji poslovnog prava može odrediti i kao prirodan sastojak ugovora. str. kreditni i devizni sistem.PLAĆANJE CIJENE 1.2. Definicija i kvalifikacija obaveze 111 i najvažnija 112 obaveza kupca. po pravilu. Imperativne norme ovih akata imaju za osnov svoje primjene ono što je ugovorom predviđeno izričito ili upućivanjem na važenje dispozitivnih normi. Na prvom mjestu se nalaze prinudni propisi čiji su predmet regulisanja novčani. Obaveza plaćanja. Rješenja ugovora i dispozitivnih propisa dopunjavaju se prinudnim normama pojedinih specijalnih zakona. je veća od same cijene budući da u nju ulaze i drugi izdaci. 73 . prvenstveno različiti troškovi robnog prometa. Izvori prava kojima se uređuje obaveza plaćanja su brojni. Iako se sastoji u predaji novca. ugovorna obaveza kupca. predmet obaveze plaćanja nije identičan sa cijenom. isto djelo. IV . ukoliko nisu stavljene van snage kasnijom regulativom. značaj manifestacija volje kupca prilikom preduzimanja pojedinih akata isplate je toliki da se plaćanje dâ kvalifikovati i kao pomoćni pravni posao. Njeno Plaćanje ili isplata je osnovna izvršenje predstavlja glavni razlog. Na drugom mjestu se nalazi ugovor o prodaji. 1.obaveze prijema ne znači gubitak prava na popravljanje štete izazvane postojanjem skrivenih nedostataka na robi.. nesumnjivo. Sadržaj obaveze plaćanja Sadržaj. Pojam obaveze plaćanja 1. Broj radnji i pravnih izvora raste kada se sa građanske pređe na poslovnu prodaju.. 144. svojinsko pravo na njoj.

164). 115 Uslovi pod kojim se ambalaža ne plaća već su izloženi. Sve ostale troškove prometa (“zavisne troškove”) kupac snosi od mjesta i vremena isporuke. 94-105. Vidjeti uporedni pregled kod Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema. 94: “Novčanim obligacijama nazivaju se samo one koje se neposredno odnose na sumu novca. čiji predmet se ispoljava u aktu predaje sume novca”. kupac plaća i kamatu na dugovanu cijenu od dana prijema stvari. Pošto je posebnih rješenja veoma malo.”. snosi troškove pribavljanja i legalizovanja uvjerenja o porijeklu robe i onda kada je dužan da ih pribavi prodavac (uz. po svoj prirodi. uz. bez obzira na to da li je obaveza na plaćanje dospjela ili nije (čl. ZOO). Primjena opštih pravila o novčanim obavezama Plaćanje cijene je. Kod prodaje na kredit stvari koje daju plodove ili druge koristi. st. na njegov zahtjev. Uzansa 160. “Skonto se najčešće ugovara kod prodaje sa kratkoročnim kreditom”. 169). član 212. Ako efektivno plaćanje tih izdataka vrši prodavac. dalje. isto djelo. Samo se po sebi razumije da kupac plaća prodavcu i kamate kod ugovora o prodaji na kredit. Član 28. Kupac snosi i troškove plaćanja. p. SGA. a potom i specifičnim normama koje vrijede samo za ugovor o prodaji. 171). 235. 114 115 113 74 . ostale uvozne dažbine i troškove carinjenja. 160. nužno je osvrnuti se i na opšta pravila koja ovdje važe neposredno. 114 Dakle. 117 Zbog toga je ona u Zakonu o obligacionim odnosima regulisana najprije opštim pravilima o ovoj vrsti ugovornih dužnosti.. kupac plaća i ambalažu po cijeni robe (uz. 3. potrebni iznosi moraju mu. 517 ZOO). ukoliko želi da se koristi skontom . 380 HGB. a ne 116 samo na sigurnost novca. 117 Perović dr Slobodan. a ne na samoj granici (uz. 320..odbitkom od cijene zbog njene isplate odmah i gotovinski .. Kupac. Troškove robnog prometa nastale prije mjesta i vremena isporuke kupac plaća samo izuzetno. 116 U njemačkom pravu kupac ne odgovara za docnju sa prenosom pošiljke. Uz trošak. st. Ako je. biti predujmljeni (uz. Smatramo da se taj rizik odnosi na sve slučajeve koji ometaju urednu isplatu. Ovakva dužnost mora biti ugovorena ili predviđena u uzansama. Ako ništa nije ugovoreno i u uporednom pravu 113 i kod nas se plaća za neto težinu robe bez skonta. str. 240. Detaljnu analizu režima ovih obaveza vidjeti na str. str. Izuzeci od ovog pravila posebno su utvrđeni i odnose se na one troškove koji nastanu uslijed promjene mjesta plaćanja izazvane postupcima prodavca (čl.Cijena je osnovni. bez obzira na to što je mjesto isporuke eventualno u zemlji. ukoliko se prodavac pojavljuje i kao kreditor. str.”. 2. 161). Ovo utoliko prije što je ista tehnika primjenjena i u drugim nacionalnim zakonodavstvima.kupac mora to da ugovori ili da se osloni na poslovne običaje.3.. ŠZO. novčana obaveza. kupac snosi i rizik plaćanja. Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema. 1. ali ne i jedini element kalkulacije. Tako kupac snosi uvozne carine. međutim u ugovor unesena klauzula “bruto za neto”.

Valjano je ispunjenje trećem licu koje nije prethodno određeno.”. Ovdje je potrebno istaći još jedno pravilo. 103-105. izuzev ako zakon naređuje što drugo” (čl. Od opštih instituta tu ulazi klauzula o promjenjenim okolnostima (čl. kao izraz principa valorizma nisu dopuštene. Specifičnim rješenjima o plaćanju cijene posvećena su svega tri člana dijela Zakona o obligacionim odnosima koji govori o prodaji (čl. dovode do veoma složenog pravnog Vidjeti Perović dr Slobodan. te prekomjerno oštećenje (čl. Plaćanje se vrši prodavcu. Pošto potraživanja i dugovanja po osnovu ugovora o prodaji spadaju u “ostale obaveze”. od sporazuma dužnika i povjerioca. 118 Princip monetarnog nominalizma može normalno funkcionisati samo u uslovima relativno niske inflacije. ako to proizilazi iz ugovora ili običaja. Napokon. namiruju se tek u četvrtom redu (čl. Obavezu izvršava kupac lično ili preko svoga zastupnika. Sl. kada između istog podavca i kupca postoji više ugovora i više obaveza koje su dospjele. 238. 133-136).. No. Ukoliko on ne bude postignut. zlatne i valutne klauzule. One su ništave smatra se da u ugovor nisu ni unesene. Pošto posmatramo prodaju poslovnog prava. 312 ZOO). 18 ZOO) i u cjelini (čl. No. mjestu i vremenu plaćanja za isporuku 120 i obilje faktičkih stiuacija koje zahtijevaju posebno tumačenje. vezanost normi o načinu. str. Sljedeća grupa opštih pravila tiče se načina ispunjenja obaveza. Tada je ovlašten da od svoga duga odbije eskontni iznos. str. govori o “načelu uzajamnosti” između mjesta plaćanja i mjesta isporuke. Zato ćemo ih i izložiti u sklopu odgovarajućih kupoprodajnih podinstituta. Obaveza plaćanja izvršava se pažnjom dobrog privrednika (čl. Pored njih postoje i drugi instrumenti kojima se cijena može prilagoditi realnoj vrijednosti. najprije. redoslijed namirenja zavisi.Plaćanje cijene kod ugovora o prodaji je podvrgnuto principu monetarnog nominalizma: “kada obaveza ima za predmet svotu novca. 310). isto djelo. ali i prema njegovim povjeriocima. indeksna skala). 15 Zakona o finansijskom poslovanju). 139-140 ZOO). a kupac ne može sve da ih izmiri. Naredna grupa pravila tiče se mjesta i vremena isplate. 398 ZOO). Odredba kojom bi se unaprijed odrekao svoga prava na plaćanje prije dospjelosti je ništava (čl. 394). 516-518). No. Ona se primjenjuje neposredno na plaćanje kupovne cijene (čl. prodavac je dužan da primi i djelimičnu isplatu (čl. Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema. 119 120 118 75 . A zakon to čini! Klauzule o promjeni cijene već su izložene (klizna skala. primijeniće se zakonski red uračunavanja (čl. 310 ZOO). dužnik je dužan isplatiti onaj broj novčanih jedinica na koje obaveza glasi. može se tvrditi da je kupac uvijek ovlašten na eskont. FBiH 2/95. n. ako prodavac to izričito ili prećutno odobri (čl. Pri tome treba voditi 119 veoma strog prema nelikvidnom računa da je Zakon o finansijskom poslovanju dužniku. 320 i 318 ZOO).. pošto su novčane obaveze djeljive. 305 ZOO). Kupac svoje obaveze uvijek može izmiriti prije dospjelosti. licu koje on odredi ili subjektu kojega odredi sud.

Osim instrumentima plaćanja. 2. vrijeme i način predaje instrumenata plaćanja takođe se određuju ugovorom. prepušteni ugovoru. privredni subjekt može plaćati međusobne obaveze prebijanjem. Zakon o mjenici. Ono se sastoji u davanju prodavcu finansijskih instrumenata podobnih za brzu i sigurnu naplatu ili u pružanju stvarnih (realnih) obezbjeđenja sa istim svojstvima. Zakon o čeku. Uzansa 188. ZFP). prodavac i kupac postaju vezani složenim sistemom prinudnih i dispozitivnih propisa.1. No. te ukupan sistem postupaka koje kupac mora da učini da bi svoju dužnost isplate izvršio u skladu sa ugovorom i prinudnim finansijskim propisima. Zakon o obligacionim odnosima i Opšte uzanse za promet robom. Najvažniji među njima su: Zakon o finansijskom poslovanju. Mjesto. budući da su privredni subjekti dužni da obavljaju “novčani promet preko 121 Sl. FBiH 10/95. Sistem postupaka može se nazvati i modalitetima načina plaćanja. gotov novac nema položaj prvenstvenog instrumenta plaćanja. Citiraćemo ga dalje kao ZFP. 76 . Obezbjeđenje plaćanja može se izvršiti i zalaganjem vrijednosnih papira (član 17. Uopšte o načinu plaćanja Pod načinom plaćanja podrazumijevamo instrumente plaćanja i radnje koje se u vezi sa njima preduzimaju. vrši izmirenje novčanih obaveza.2. Zakon o finansijskom poslovanju ugovaranje obezbjeđenja plaćanja 121 prepušta sporazumu stranaka i time vrši radikalnu promjenu ranijeg stanja. dakle. međutim. n. Od načina plaćanja treba razlikovati obezbjeđenje plaćanja. Zadržaćemo se na pojedinim instrumentima plaćanja u mjeri u kojoj je to potrebno radi osvjetljavanja obaveze plaćanja kupovne cijene. vremena i mjesta plaćanja. Način plaćanja 2. cesijom i asignacijom u skladu sa zakonom kojim se uređuju ovi odnosi. bankarske garancije (član 17 ZFP). kada se jednom stranke sporazumiju o njima. Zakon o hatrijama od vrijednosti. ako obaveza plaćanja ne bude izvršena u skladu sa ugovorom. U Zakonu o finansijskom poslovanju. kao prvi način plaćanja predviđa polaganje “novčanog iznosa na tekući račun povjerioca kod banke koja je u zemlji”. iz kojih je prodavac ovlašten da se namiri. 2. Izložićemo je zato kroz modalitete načina. čeka. Obezbjeđenje plaćanja može se izvršiti predajom mjenice. u skladu sa propisima o plaćanju i poslovanju hartijama od vrijednosti. Instrumenti plaćanja Instrumenti plaćanja su sredstva kojima se. Način plaćanja i način obezbjeđenja plaćanja su. uručenjem akceptnog naloga sa upisanim datumom dospijeća (član 18 ZFP) ili na drugi način u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima.regulisanja ove dužnosti kupca.

instrumenti doznake.445 ZOO) i asignacioni (član 1020 124 1034 ZOO). banka preuzima jednostranim apstraktnim pravnim poslom obavezu prema prodavcu. 77 .1082 ZOO. odredbe o blagajničkom maksimumu čine od gotovog novca veoma nepodesan instrument plaćanja (član 11. Petrović dr Milan.računa” (član 9. ali nisu isključeni ni ostali: cesioni (član 436 . Zakon o finansijskom poslovanju spominje samo prebijanje ili kompenzaciju (član 12. uzanse regulišu plaćanje obračunskim ili virmanskim čekom (“virmanski nalog”) i čekovnu uplatnicu (uz. ZFP). U vezi sa ovim instrumentom plaćanja treba zapaziti tri stvari: kupac je dužan da sa bankom sklopi ugovor o otvaranju akreditiva prema uslovima iz ugovora o prodaji. pravni posao kojim se akreditivna banka na osnovu ugovora sa kupcem obavezuje da će korisniku. 122 Antonijević dr Zoran. tj. 191). Treću značajnu skupinu instrumenata plaćanja čine hartije od vrijednosti. Predmet uređivanja je prvenstveno vrijeme kada se smatra da je isplata izvršena. Od ostalih. 122 Zakon o finansijskom poslovanju na prvo mjesto stavlja nalog za prenos. Napokon. prodavčevo pravo je uslovljeno ispunjavanjem uslova koji su navedeni u akreditivu. st. 124 Antonijević dr Zoran i drugi. Treba dodati da se u ovu grupu instrumenata može svrstati i poštanska uplatnica. 189 i 196). a banke ih se pridržavaju kao obaveznog propisa. ZFP). plaćanje se može izvršiti i instrumentima obračuna. Pavićević dr Božidar: “Bankarsko pravo”. zadnja revizija 1993. kojim se banci nalaže da izvrši doznaku računu prodavca (član 12. Uređeni su rokovi za plaćanje bilo kojom vrstom trgovačkog efekta (uz. 2). ne nužno i u ugovoru o prodaji. godine. Ova pravila Međunarodne trgovačke komore u Parizu imaju univerzalnu primjenu. Takse i troškove vezane za izdavanje hartija od vrijednosti kao instrumenata plaćanja ili obezbjeđenja plaćanja snosi kupac (uz. 190) i bjanko mjenicom (uz. str. isto djelo. ZFP). koje nalažu prodavcu da gotovinu primljenu “po bilo kom osnovu uplati istog dana na svoj račun. Drugu veliku grupu instrumenata plaćanja čine tzv. pa ćemo se na datim rješenjima zadržati prilikom izlaganja odgovarajućih dijelova ove materije. 128 . a najkasnije narednog dana”. Beograd 1982. Savremena administracija. prodavcu “isplatiti određenu novčanu svotu ako do određenog vremena bude udovoljeno uvjetima navedenim u nalogu za otvaranje akreditiva” (član 1072 ZOO). str. 123 Akreditiv je apstraktan Četvrto. Pored toga.129. 192). 128. 123 Član 1072 . plaćanje se može izvršiti i akreditivom. Odnosi banke i drugih lica u poslu akreditiva su uređeni Jednoobraznim pravilima i običajima za dokumentarne akreditive iz 1933. U prilog plaćanju gotovim novcem ne idu ni odredbe člana 10 ZFP.

184). str. Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema. Pod uticajem načela jednovremenog izvršavanja obaveza ovo pravilo se modifikuje kod predaje predmeta ugovora u obrocima. Dvije su podvrste ovoga tipa plaćanja: plaćanja uz dokumenta i dokumentarni akreditiv. 183. Drugo. Ako ništa nije posebno ugovoreno ili ne proizlazi iz okolnosti posla. 185). koji zahtijevaju da se iznos cijene dat kao predujam ravnomjerno rasporedi na sve dijelove dužnikove obaveze. Tipovi načina plaćanja Prema različitim osobinama ugovora o prodaji i specifičnim obilježjima same obaveze plaćanja mogu se utvrditi četiri karakteristična tipa ili modaliteta načina plaćanja. 2. Ne postoji li odgovarajući običaj. Na ovaj način su interesi kupca obezbjeđeni i u onim elementima ugovora koji nisu vidljivi iz prevoznih dokumenata. isto djelo. ZOO).. 127 Česti su naročito u međunarodnom prometu.. dokumenti moraju biti takvi da dokazuju izvršenje obaveze isporuke i ujedno omogućavaju kupcu da odredi vrstu i količinu robe. 78 . 186). “prve isporuke naplaćuju se iz predujma. od opštih dispozitivnih principa o avansu. Ako je u ovakvim ugovorima kupac dao prodavcu predujam. Izuzetak od ovog tipa plaćanja postoji ako je ugovoreno plaćanje uz predaju dokumenata (D/P).2. te da njome raspolaže (uz.”. Izloženo pravilo o predujmu kod sukcesivne isporuke jasno razlikuje ovaj 125 modalitet plaćanja i od plaćanja rata kod ugovora o prodaji uz pretplatu. 179 detaljno izlaže razliku između prodaje uz avans i prenumeracione prodaje. pravila o plaćanju i instrumenti kojima se ono vrši prilagođeni su jednokratnoj isporuci. te potrebi isplate u cjelini i odjednom. Interesi kupca zaštićeni su i posebnim zahtjevima u pogledu teretnice (konosmana). 126 dakle i prije nego što je imao mogućnost da isporučenu stvar pregleda. 125 126 127 Toroman dr Marija. Ona mora glasiti na “ukrcano”. 241. Razmotrićemo ih odvojeno. ali im i Opšte uzanse posvećuju znatnu pažnju. ako ništa nije ugovoreno” (član 518. (član 518 ZOO).. 241. “u slučaju uzastopnih isporuka kupac je dužan isplatiti cijenu za svaku isporuku u času njezina preuzimanja”. težinu. str. “prodavac u tom slučaju jamči za kvalitet. Zadržaćemo se samo na prvom slučaju. biti “čista” i izdata po naredbi (uz.”. Ovo rješenje odstupa. Najprije. “prodavac mora prezentirati ona dokumenta koja su prema prirodi ugovora uobičajena u takvom slučaju” (uz. uz. Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema.3. 184).. str. najprije. Kada je dokument uz koji se vrši plaćanje vozarska isprava. st. meru i dimenziju robe koji su označeni u fakturi” (uz. Ako dokumenti nisu u ugovoru naznačeni. “Pri ovakvom plaćanju kupac je dužan da izvrši svoju obavezu plaćanja cene čim su mu stavljena na raspolaganje dokumenta koja predstavljaju robu”. iz pravila o jednovremenosti isporuke i plaćanja vidljivo je da je kupac dužan platiti cijenu tek pošto je imao mogućnost da pregleda stvar (član 475).

1. str. ali ne mora da ima 130 obilježja prenumeracionog ili pretplatnog posla. str. Ukoliko je određeno rokom. 1 ZOO. 3. plaćanje se ima izvršiti najkasnije u roku od osam dana od dana zaključenja ugovora (uz. 182). po pravilu se ugovara izričito i precizno. unaprijed. 129 Član 516. st. ugovor o prodaji može. 146 svrstavaju ovu prodaju u prodaje sa plaćanjem cijene unaprijed.. 204). budući da predstavlja odstupanje od načela istovremenosti izvršenja ugovornih obaveza. mora platiti nesporne iznose. bez obzira na način na koji će to biti učinjeno. ugovorom. Zbog toga kupac za njega ne duguje kamatu ni u slučaju da spor izgubi. kupac je ovlašten da odmah po prijemu takvog obavještenja sporni iznos deponuje kod nadležnog suda (sudski depozit). Prodavac ne može odbiti prijem tih iznosa (uz. 178: prodaja uz pretplatu je takav ugovor “kojim se kupac obavezuje da isplati prodavcu . 128 Kapor dr Vladimir . Kupac koji ima prigovore samo na neke stavke iz fakture. Vrijeme izvršenja isplate 3. S obzirom na specifičnost novčanih obaveza. 205). pa su zloupotrebe ovoga modaliteta manje. Ukoliko se radi o “periodu” u pitanju je protek vremena od nastanka do dospjelosti obaveze plaćanja. Razlikuju se situacije u kojim je plaćanje ugovoreno prije isporuke.Treći tip načina plaćanja jeste ono koje se vrši pouzećem. ova dospjelost se utvrđuje za svaki obrok posebno. 129 Ako je U našem pravu vrijeme plaćanja se određuje.Carić dr Slavko.”. Kod sukcesivnih isporuka. Kada je ugovoreno plaćanje prije isporuke. O izvršenom deponovanju kupac mora obavijestiti prodavca. isto djelo. Deponovanjem novca plaćanje se smatra izvršenim do visine položenog iznosa (uz. isto djelo.. plaćanje mora biti izvršeno do kraja radnog dana institucije kod koje se vrši plaćanje. Specifična pravila pojavljuju se onda kada se vrijeme plaćanja stavi u odnos sa vremenom isporuke. Četvrti tip načina plaćanja postoji u slučaju spora o cijeni. 79 . Plaćanje prije isporuke. Vrijeme plaćanja Vrijeme plaćanja je trenutak u kome ili period unutar koga sve radnje koje sačinjavaju obavezu plaćanja moraju biti završene. istovremeno sa njom i nakon preuzimanja stvari. Ako je prodavac odbio prigovore na pojedine stavke ili cijeli iznos fakture. određeno datumom.. ZOO). 130 Toroman dr Marija. preovladava “trenutak”. Ako rok isplate prije isporuke nije utanačen. odnosno dan u kome plaćanje mora biti izvršeno.. Depozit traje do rješavanja spora. njegove granice utvrđuju se opštim pravilima (član 77. najprije. cenu pre nego što primi stvar. nego kod građanske prodaje putem pouzeća preko pošte. 128 Kupac u svome sjedištu ili u mjestu isporuke stiče mogućnost da primi robu tek kada je pošti ili prevozniku platio cijenu i troškove robnog prometa koje on sam snosi. U privredi dominira pouzeće koje je vezano za plaćanje prevozniku.

a od instrumenata plaćanja posebno. 1. 3). na osnovu izričitog ili prećutnog sporazuma stranaka. 3. Ukoliko se ne prihvati gledište da je rješenje Opštih uzansi postalo poslovni običaj. Poslovni običaji često vežu ova dva momenta onda kada je ugovoreno “plaćanje uz fakturu”. pri tome. st. st. lišava prodavca prava da raspolaže robom (uz.. U slučaju da sporazuma stranaka nema. Vidjeti Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema. str.”. Plaćanje unazad je ono koje se. Polaganje se vrši virmanom (uz. st. Ovim rješenjem je u stvari sažeta stilizacija uzanse 189. ZOO. Po pravilu. ono se rijetko izričito ugovara.”. 188). ZOO). 3). Kreditiranje se vrši za ukupan iznos potraživanja. kupac nije ovlašten da odloži plaćanje ni pozivom na dužnost i/ili pravo pregleda robe. Za razliku od rješenja u uporednom pravu. Izuzetno. Ona će se primijeniti ukoliko nije ugrožen princip jednovremenosti isporuke i plaćanja.. ako je kupac robu dobio prije fakture. o plaćanju polaganjem 131 132 Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema. prodavac traži obezbjeđenje ovakvih kredita. naš Zakon o obligacionim odnosima predviđa da se plaćanje ima izvršiti u roku koji je predviđen poslovnim običajima (član 516. odnosno od prijema fakture. u praksi se sreće posredno ugovaranje istovremenosti isporuke i plaćanja stipulisanjem dokumentarne isporuke.. st. ono se ravna prema dispozitivnim 132 propisima. st. Bude li to slučaj. Vrijeme isplate Vrijeme isplate je trenutak u kome se smatra da je plaćanje izvršeno.238... Ukorijenjenost Opštih uzansi u našoj poslovnoj praksi i racionalnost uzanse 177. odnosno obezbjeđenje plaćanja. U ovom slučaju prodavac kreditira kupca. 236 . u kome se obavlja predaja stvari” (član 516. 2. Oba dispozitivna pravila su uslovna. Ono zavisi od načina plaćanja uopšte. Ako vrijeme plaćanja nije ugovoreno. uz. odnosno organizacije da odobri računu vjerovnika iznos naznačen u nalogu” (član 318. onda važi dispozitivna norma po kojoj se cijena plaća “u času . 177. Plaćanje gotovim novcem smatra se izvršenim kada kupac dugovanu sumu uruči prodavcu ili je položi na njegov tekući račun. daju osnova za stav da u ovom slučaju plaćanje treba izvršiti u roku od osam dana od dana prijema robe. 177. 131 Pored toga. 80 . vrši pošto je proteklo vrijeme koje kupcu stoji na raspolaganju za pregled robe.Pošto je istovremenost isporuke i plaćanja osnovno dispozitivno pravilo u ovoj oblasti.. ako je isporuka izvršena uz predaju dokumenata koja. ZOO). dug je namiren kada banci ili drugom subjektu kod koga se vodi račun prodavca “stigne novčana doznaka u korist vjerovnika ili nalog (virman) dužnikove banke. 238. str. kupac može odbiti ili odložiti isplatu (član 475. Kada se plaćanje vrši instrumentima doznake preko banke (nalog za prenos i obračunski ček ili virman) plaćanje se smatra izvršenim onda kada su to stranke dogovorile. 2).2.

cesijom i asignacijom utvrđuje se prema pravilima obligacionog prava. st. razumije se pod uslovom da na kupčevom računu ima sredstava. U prvoj. st. Obaveza se konačno gasi kada prenesene hartije budu honorisane. da se ispunjavaju u sjedištu povjerioca (član 320. prodavac može zahtijevati isplatu u gotovom uz priznavanje eskonta (uzansa 190. Analogno mjestu isporuke ono se može posmatrati u užem i u širem smislu. Da kupac ne bi pao u docnju bez svoje krivice. Određivanje mjesta plaćanja Mjesto plaćanja je lokalitet na kome sve radnje koje ulaze u obavezu plaćanja moraju biti završene. Vrijeme isplate kod izmirenja obaveza kompenzacijom. obaveza je isplaćena onda “kad vjerovnik primi novčanu doznaku” (član 318. Plaćanje hartijama od vrijednosti smatra se uslovno izvršenim onda kada one budu prenesene prodavcu na način koji je dogovoren i koji mora biti u skladu sa pravilima prenosa odgovarajućeg trgovačkog efekta. odnosno onaj u kome je njegova obaveza prema kupcu prestala da postoji ili se smanjila. Posljedice eventualne docnje svoje banke snosi. 1. pa je plaćanje izvršeno onda kada kupac da nalog banci.). 2). U drugoj nije dovoljno da kupac da nalog svojoj banci. preuzima pravila uzanse 181. Stoga se i dalje razlikuju dvije osnovne situacije. tj.sredstava na tekući račun putem virmana. neophodno je da kupčeva banka dostavi nalog za prenos prodavčevoj banci. 4. st. 2. koja važe za pomenute instrumente. Plaćanje akreditivom se smatra izvršenim kada je banka otvorila akreditiv u skladu sa uslovima iz ugovora. Kad ovakav način plaćanja nije ugovoren. obaveza se smatra izmirenom kada dužnik uplati iznos svoje obaveze pošti. Ako je plaćanje preko pošte ugovoreno. st.1. Iz ovoga rješenja je vidljivo i drugo načelo: mjesto isplate nalazi se pod snažnim 81 . 3. Ako se plaćanje vrši virmanom ili drugim obračunskim sredstvom. st. prodavac i kupac imaju istu banku. s tim što se kao prenosilac novca ne mora pojaviti pošta (član 318. Tri principa vladaju pravilima o određivanju mjesta plaćanja. kupac. 2). onda se ovaj princip konkretizuje tako što se kao mjesto plaćanja određuje “sjedište organizacije kod koje se vode vjerovnikova novčana sredstva” (član 320. kada je u pitanju plaćanje preko pošte. ZOO). Mjesto plaćanja 4. Ne bude li dug predajom hartija izmiren u roku. Prvi je da su novčane obaveze donosive. ZOO). ZOO u članu 318. a ni dva dana po prijemu prodavčeve opomene. Da bi se plaćanje smatralo izvršenim. smatramo da ovo pravilo treba tumačiti tako da je vrijeme isplate ono u kome pošta prema redovnom toku stvari ponudi prodavcu isplatu novca. ali kod ove obaveze ta podjela nema poseban pravni značaj. Ista rješenja važe i za plaćanje čekovnom uplatnicom. Trenutak u kome je isplata izvršena je onaj u kome je prodavac postao povjerilac po tražbini. dakle.

2. Napokon.. 238.. odnosno izvršila prihvat. Napokon. st. Odnosi koji tim povodom nastaju predmet su posebne pažnje zakonodavca. str. 175. Ako povjerilac ima više sjedišta. 3.. plaćanje se vrši u mestu tog sedišta” (uz. Cilj usvojenih rješenja jeste zaštita opravdanih interesa kupca. 4. ako se iz ugovora ili okolnosti posla vidi “iz kojeg će se poveriočevog sedišta izvršiti isporuka. ZOO je jasan. princip uzajamnosti ukazuje na to da “je i mjesto plaćanja određeno mjestom isporuke. ZOO ne isključuje ni primjenu uz. On je dalje ovlašten da traži plaćanje u novom sjedištu.. 174). st. 133 Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema. 1 ZOO). 133 Naše pravo slijedi kontinentalne sisteme. tj. st. Ukoliko ugovor ništa ne govori o ovom pitanju.2. plaćanje se vrši “u mjestu u kome se obavlja predaja stvari” (član 516.”. plaćanje se obavlja u prebivalištu. više poslovnih jedinica. 2 ZOO). dakle prodavca. Napokon. odnosno u onima u kojima je prodavčeva banka promijenila svoje sjedište. mjesto plaćanja se određuje prema poslovnim običajima (član 516. način plaćanja dozvoljava da se povjeriocu pruži ovlaštenje na jednostranu promjenu mjesta plaćanja. “ako se cijena ne mora platiti u času predaje. po kojoj ovi principi vrijede i kad povjerilac naloži plaćanje na račun nekog trećeg lica. 3. Član 320. Cijena se najprije mora platiti u mjestu koje je određeno ugovorom (član 516.”. No. st. U nedostatku pravila običajnog porijekla. 2. No. povećanje troškova ispunjenja “pada na teret vjerovnika”. ZOO).uticajem rješenja o načinu i vremenu isplate. st. Smatramo da ova rješenja analogno vrijede i u situacijama u kojima je promijenjena institucija preko koje se vrši plaćanje. Opšte uzanse dalje razrađuju ovo rješenje. ZOO). plaćanje se vrši u sjedištu one koja je poslala ponudu. 82 . Time se specijalna pravila o plaćanju kupovne cijene vraćaju na opšti pravni režim izmirenja novčanih obaveza. odnosno sjedištu prodavca” (član 516. Uštede u troškovima idu u korist prodavca. Promjena mjesta plaćanja Stranke mogu uvijek sporazumno promijeniti mjesto plaćanja. Povjerilac može promijeniti svoje sjedište u periodu između zaključenja ugovora o prodaji i dospjelosti obaveze plaćanja. st. I napokon.

posljedice prigovora na oba učesnika u poslu i pogoršanje pravnog položaja povjerioca u slučaju propuštanja ili docnje sa prigovorom dopuštaju da se on kvalifikuje i kao obaveza. nepoštivanja garancije da stvar nema materijalnih nedostataka i 83 . Zbog toga se može smatrati da oni predstavljaju samostalan. 2. ZOO). logičnije je prvo rješenje. odnosno da ga ne smatra uredno izvršenim. svaki prigovor se može odrediti i kao pomoćni pravni posao. očuvanje prava na naknadu je najvažnija. a ponekad kao obaveza. Prvo. Radi rješavanja ove dileme naš Zakon o obligacionim odnosima za najvažniji i najsloženiji prigovor . posebno baviti samo najvažnijim. No. u najširem smislu.UOPŠTE O PRIGOVORIMA 1. Prigovori su usmjereni na: vjerodostojno konstatovanje činjenica. odnosno obavještenjima o nedostacima. Najznačajniji prigovori koje stavlja kupac su oni koji se daju zbog: docnje sa isporukom. prigovori se ponekad kvalifikuju kao pravo. prigovori spadaju u opštu obavezu obavještavanja o relevantnim činjenicama i stoga su zasnovani na načelu poštenja i savjesnosti (član 12. Vrste prigovora Prigovor neispunjenja ili neurednog ispunjenja se može staviti povodom povrede svake obaveze. ZOO). očuvanje prava na popravljanje štete i na vansudsko rješavanje sporova. Treće. Prigovarati mogu i kupac i prodavac. mogu smatrati izjave ugovornog povjerioca. s obzirom da predstavlja izjavu volje sa značajnim juridičkim konsekvencama. kojima on ukazuje dužniku na činjenicu da ugovor ne smatra izvršenim.reklamaciju na materijalne nedostatke izričito kaže da predstavlja dužnost kupca (član 481). stoga. kupca ili prodavca. funkcije i pravni režim doveli su do posebnih sankcija. Pravna kvalifikacija prigovora je veoma složena i ne može se dati za sve vrste na isti način. Pojam prigovora Prigovorima se. Od svih navedenih funkcija. poticanje dužnika da sam izvrši obavezu ili da je izvrši uredno. Tretman prigovora iste vrste je u uporednom pravu različit. tako i posljedice. Prigovori se i u našem i u uporednom pravu nazivaju i reklamacijama. Mi ćemo se. S obzirom na ekonomsku poziciju povjerioca. dok će ostali biti izloženi uz odgovarajuće obaveze ili odgovornost za njihovo neizvršenje. No. značaj i kvalifikacija prigovora su različiti. viši institut prava prodaje.GLAVA ČETVRTA PRIGOVORI I . Stoga se razlikuju kako iscrpnost pravnog režima. različitih od opšte sankcije naknade štete izazvane propuštanjem generalne dužnosti obavještavanja (član 268. No specifičan sadržaj. Drugo. Zbog toga se ovdje moramo zadovoljiti sa tri osnovne pravne kvalifikacije.

Na strani prodavca je najvažniji prigovor zbog docnje kupca sa plaćanjem cijene. konkretan materijalni nedostatak i kojom mu stavlja do znanja da ima namjeru da se koristi nekim od prava koja mu po tom osnovu pripadaju. davanje reklamacije postoji u ugovoru kao dužnost kupca i to u izgledu koji predviđa Zakon o obligacionim odnosima. 134 Opširnije vidjeti Vilus dr Jelena: “Određivanje i kontrola kvaliteta. i bez intervencije trećih lica. ona predstavlja uslov za očuvanje prava na naknadu štete. isključiti iz ugovora. odnosno odrediti njene modalitete. izjava kojom kupac obavještava prodavca da isporučena roba ima. po njegovim nalazima i mišljenju. Ona je akcesorna pravu kupca da zahtijeva obeštećenje u slučaju postojanja materijalnih nedostataka. 84 . Pored toga. 2. Reklamacija je tijesno vezana sa obavezom garancije da roba nema materijalnih nedostataka. Zato je logično da se davanje ovoga obavještenja kvalifikuje i kao prirodan sastojak ugovora. trgovački zastupnik). 165. Pravni značaj uredne reklamacije je u tome što ona služi održavanju kupčevog prava na popravljanje štete na snazi. Reklamacija na materijalne nedostatke predstavlja obavezu kupca. Pojam reklamacije Reklamacija na materijalne nedostatke je pravna radnja. po pravilu. stranke mogu dužnost reklamiranja izričito ili prećutno..REKLAMACIJA NA MATERIJALNE NEDOSTATKE 1. Ne učine li tako. ZOO dilema da li je reklamacija mana robe obaveza ili pravo je prevaziđena. str.prekršaja garancije da preneseno pravo nema pravnih nedostataka. reklamacija je obavještenje prodavcu o neizvršenoj obavezi garancije da stvar nema materijalnih nedostataka. te izričitim redigovanjem člana 481. ali nesumnjivo. Komercijalni značaj reklamacije ogleda se prije svega u održavanju dobrih poslovnih odnosa između partnera. mjesto i vrijeme. 134 Reklamacija se upućuje prodavcu ili njegovom vozar. Drugim riječima..”. Modaliteti reklamacije i njenog davanja su brojni. javljaju subjekti koji sa kupcem imaju ugovor o obavljanju nekih poslova iz oblasti usluga u prometu robe (špediter. Napokon. Ispitaćemo ih kroz tri osnovna: način. II . te u mogućnosti rješavanja sporova vansudskim putem. Kao punomoćnici u privredi se. Ukoliko žele. reklamacija predstavlja pomoćni pravni posao. Uvođenjem koncepta materijalnih nedostataka kao višeg instituta. Način reklamiranja Reklamaciju daje kupac neposredno ili preko svoga ovlaštenog punomoćnika.

preko prirode robe i nedostatka.. 135 dovoljno precizan da omogući prodavcu da formira stav o vjerovatnoj osnovanosti i ozbiljnosti reklamacije. Najprije.. 166. onda je iskoristio opciju i ne može kasnije jednostrano da mijenja svoj odštetni zahtjev. osim u slučaju slanja prigovora na 135 136 137 Vilus dr Jelena: “Određivanje i kontrola. Napokon. Uopšten prigovor ne proizvodi pravne posljedice. kod reklamacija važi teorija prijema. U reklamaciji “kupac je dužan potanje opisati nedostatak i pozvati prodavca da pregleda stvar” (član 484 ZOO). neki su. Sadržaj reklamacije veoma je složen. Ovaj sastojak diktiran je funkcijama prigovora. tipizirani. 132. Ukoliko je on korišten “smatra se da je kupac izvršio svoju obavezu da obavijesti prodavca” i kada on uopšte ne primi reklamaciju ili je dobije sa zakašnjenjem (član 484. Lica koja će biti ovlaštena da upute ili prime reklamaciju mogu se i posebno odrediti ugovorom o prodaji.”. vodila bi stavljanju prodavca u neravnopravan ekonomski i pravni položaj. 137 Ako je način slanja reklamacije određen ugovorom. Prvo. Iako oni zavise od prirode i okolnosti posla. str. Član 484. Reklamaciji nikada ne treba prilagati originale dokumenata. on daje osnova da se svi elementi sadržaja reklamacije podijele na: bitne i nebitne. ipak. Prodavac može na pregled uputiti i svoga punomoćnika. Prvi bitan element sadržaja jeste potanji opis nedostatka. vrijediće samo onaj prigovor koji je otpremljen u skladu sa ugovorom. Vilus dr Jelena: “Utvrđivanje i kontrola. u reklamaciji se.”. ZOO se poveo za poslovnom praksom i međunarodnom regulativom prije nego za uporednim zakonodavstvom. “sudovi stoje na stanovištu da se iz reklamacije mora da vidi da je kupac podnosi s namerom da se koristi jednim od prava koja mu se 136 Ta prava u našem sistemu ne moraju priznaju u vezi sa nesaobraznom robom”. Stoga. Drugi element sadržaja bez koga reklamacija ne može da postoji je poziv prodavcu da pregleda stvar kako bi se uvjerio da je reklamacija zaista opravdana. navode dokumenti i dokazi kojima kupac raspolaže. Uz ovo rješenje treba primijetiti dvije stvari. Do koje mjere će se ići u detaljno navođenje nedostatka. Zakon o obligacionim odnosima primjera radi kao “pouzdan način” slanja reklamacija navodi preporučeno pismo i telegram. str. 166. do brzine kojom cijeli postupak mora biti obavljen. Svi ostali elementi su nebitni.. No. zahtijevaju da kupac dostavi prodavcu relevantne dokumente. ako to kupac učini. po pravilu. stvar je konkretnih okolnosti: od stručnosti kupca. Generalna izjava da roba ima materijalnih nedostataka kojoj bi se priznavala svojstva reklamacije. Da bi se one mogle ostvariti neophodno je da poziv bude konkretan i učinjen u skladu sa poslovnim običajima. st.punomoćniku. Uz. Funkcije reklamacije zahtijevaju da se u nju uvijek unese i ugovor povodom koga je sporna roba isporučena. pošto njime ni jedan od ciljeva radi kojih je reklamacija uvedena ne bi mogao da bude ostvaren. i 152. 85 . da budu precizirana. 2 ZOO).. To znači da opis nedostatka mora biti konkretan i jasan.

uspostavljeni izuzetak je jedan od rijetkih primjera pozitivnih sankcija u našem zakonodavstvu. Na tu situaciju je primijenjena teorija otposlanja. Pošto je usvojena teorija prijema. a ako se to ne zna . Ako je prodavac bio nesavjestan. 3. vrste materijalnog nedostatka i vremena kontrole urednosti ispunjenja isporuke. biće pravovaljan samo onaj prigovor koji je u to mjesto i upućen. Dispozitivno rješenje mora se izvući iz opštih pravila i iz regulative načina slanja reklamacije. Ako on ima više poslovnih jedinica. Ne bude li to učinjeno. Ni protek objektivnog roka od 6 mjeseci nakon isporuke na gasi kupčevo pravo u ovom slučaju. Blagovremenost reklamacije je izuzetno važna. Izložena pravila o mjestu reklamiranja vrijede za slučaj da obje stranke nisu prisustvovale pregledu i za slanje reklamacije “na siguran način”. jasno je da je sjedište prodavca ujedno i mjesto u koje treba uputiti reklamaciju. ako su stranke učestvovale u pregledu i konstatovale vidljivi nedostatak. Unutar svakog od ta dva slučaja postoje specifična rješenja. ako je nedostatak “bio poznat prodavaocu ili mu nije mogao ostati nepoznat” (član 485 ZOO). 4. reklamacija se šalje u mjesto iz koga se ugovor izvršava. bilo prihvat.siguran način. Njegovo određivanje zavisi od: savjesnosti prodavca. 86 . stoga.u mjesto iz koga je učinjena bilo ponuda. Ako je mjesto u koje treba poslati reklamaciju posebno ugovoreno. važiće rješenja Zakona o obligacionim odnosima. On to pravo ne gubi čak ni onda kada je sam propustio da izvrši radnju pregleda bez odlaganja ili da reklamira na vrijeme. No. Predstavlja veoma složen modalitet. Mjesto reklamiranja Mjesto u kome treba izvršiti reklamaciju nije posebno regulisano u izvorima prava. reklamacija kao neformalan pravni posao treba da se obavi u mjestu pregleda. vrijeme reklamiranja zavisi od toga da li je nedostatak vidljiv ili skriven. U našem pravu stranke su slobodne da vrijeme prigovora utvrde sporazumno. Kada je prodavac savjestan. I drugo. Očuvanju kupčevih prava po osnovu postojanja materijalnih nedostataka vodi samo onaj prigovor koji je blagovremen. Vrijeme reklamiranja Vrijeme reklamiranja je trenutak u kome ili period unutar koga sve radnje koje su vezane za obavještavanja prodavca o materijalnom nedostatku moraju biti završene. prepušteno opštim pravilima. kupcu stoji na raspolaganju neograničeno vrijeme da izvrši reklamaciju. Ono je. tj.

počevši od trenutka kada je prema redovnom toku stvari utvrdio ili mogao da utvrdi postojanje materijalnih nedostataka. a ne stvarno vrijeme u kome je kupac obaviješten o nedostatku. rokovi za reklamiranje počinju da teku od prijema nove stvari. Uzima se u obzir objektivno mogući tok odnosa između klijenta (kupčevog kupca) i kupca. 2 ZOO). Ipak. No. Početak toka roka za reklamiranje je u ovom slučaju objektiviziran. Poseban slučaj i ovdje predstavlja reekspedicija. njegovim istekom gasi se i pravo kupca na popravljanje štete. Njegova dužina je u ugovorima o prodaji poslovnog prava određena standardom “bez odgađanja”. Samo se na taj način može očuvati jednakost davanja stranaka i u ovome poslu. Vrijeme reklamiranja skrivenih nedostataka određeno je subjektivnim i objektivnim rokom. inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada”. Prodavac mora znati da se radi o reekspediciji. za vrijeme provjere. a često i ne zna ko se javlja u toj ulozi.Ako su obje stranke prisustvovale isporuci i ako je pregled tada izvršen “kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka saopćiti prodavaocu odmah. kupac je dužan da u privrednoj prodaji reklamaciju izvrši “bez odlaganja”. st. 87 . Prema članu 481. Izraz “odmah” je pravni standard. a ne samo procesna mogućnost ulaganja prigovora. 3. Objektivni rok je prekluzivan. On praktično znači da kupac mora prigovoriti čim opazi nedostatak. Razumno vrijeme je ono koje je urednom kupcu potrebno i dovoljno da sačini reklamaciju (član 481. Oni moraju biti održani kumulativno. dakle. Rješenje je logično. zakonodavac dopušta strankama da ugovaranjem dužeg objektivnog roka ugovor potpuno prilagode svojim specifičnim potrebama i uslovima (član 482 ZOO). Subjektivni rok počinje teći od dana otkrivanja nedostatka. koji upućuje na povećan stepen hitnosti. Dan isporuke je ujedno i dan početka toka objektivnog roka od 6 mjeseci unutar koga se reklamacija prema savjesnom prodavcu uopšte može izvršiti. a njegov kraj za period koji je normalno potreban za sastavljanje uredne reklamacije (član 481. ZOO “kupac je dužan prodavaoca obavijestiti o nedostacima čim je po redovnom toku stvari mogao za njih doznati od svojih klijenata”. a najkasnije razumno vrijeme po isteku vremena isporuke. Dobije li kupac stvari po osnovu odgovornosti prodavca za materijalne nedostatke. st. Na ovaj način je odgovornost za otezanje sa slanjem obavještenja od krajnjeg prebačena na prvobitnog kupca. Početak toka roka za reklamiranje veže se. on ne bira konačnog kupca. Upravo zbog toga se šestomjesečni period ne može produžiti subjektivnim rokom ili njegovim dijelom u slučaju kad je nedostatak otkriven u periodu prije isteka objektivnog roka koji odgovara pravnom standardu “bez odgađanja”. odnosno od izvršene zamjene ili popravke (član 483). 1 ZOO). Ne bude li pregled moguć pri isporuci ili kada prodavac ne pozove kupca da prisustvuje isporuci i pregledu. a ne na prodavca. st.

ona ima i svojstva pomoćnog pravnog posla. rokovi se moraju utvrditi tumačenjem pravila o prekluziji prava na naknadu štete. Pored toga. treba uzeti da je reklamacija na pravne nedostatke uvijek učinjena kada je poslata. budući da Zakon o obligacionim odnosima nema posebnih pravila o ovom pitanju. Stilizacija člana 509. Pravni značaj reklamacije oličen je u činjenici da se određeni vidovi šteta izazvanih postojanjem pravnih nedostataka mogu reparirati samo ako je kupac uredno obavijestio prodavca o postojanju pravnih mana. Ako se prigovor mora dati da bi kupac sačuvao svoja prava. U daljim izlaganjima zadržaćemo se samo na njima. Ako to nije učinjeno.REKLAMACIJA NA PRAVNE NEDOSTATKE 1. Reklamacijom na pravne nedostatke kupac opominje prodavca na neizvršavanje obaveze garancije za osobine prenesenog svojinskog prava. Specifičnosti režima reklamacije na pravne nedostatke Prvo odstupanje režima reklamacije na pravne od pravila o prigovoru na materijalne nedostatke leži u sadržaju reklamacije. Vrijeme reklamacije može se odrediti ugovorom. Druga karakteristika tiče se načina davanja reklamacije. onaj ko tvrdi da ima jače pravo na prodanoj stvari nego kupac. U principu. nego povećava potrebu da kupac svoju izjavu uputi “na siguran način”. Specifičnosti pravnih nedostataka i osobiti vidovi popravljanja štete kada oni postoje. Slučajevi u kojima kupac nije dužan da reklamira posebno su uređeni Zakonom o obligacionim odnosima. To je treća 88 . a ne kada ju je prodavac primio. Ovakva solucija ne isključuje. ZOO je takva da dopušta još jednu osobenost: kupac se mora već u prigovoru opredijeliti za vid zaštite koji želi (oslobađanje stvari od pretenzije trećeg. 2.III . doveli su i do nekih posebnih rješenja. Modaliteti reklamacije na pravne nedostatke su isti kao i kod prigovora na materijalne nedostatke. ovaj prigovor predstavlja obavezu kupca (član 510 i 509 ZOO). Priroda pravnih nedostataka je takva da njihovo dokazivanje redovno vrši treći. Pošto u ovom slučaju nema posebnih pravila o načinu obavještavanja. reklamacija predstavlja i prirodan sastojak ugovora. Zbog toga je dužnost kupca u pogledu preciziranja pravnih nedostatka strožija. Pojam reklamacije Reklamacija na pravne nedostatke je izjava kojom kupac obavještava prodavca da preneseno pravo nije uopšte konstituisano ili nije konstituisano u obimu i na način predviđen ugovorom i kojom mu daje do znanja da ima namjeru da se koristi nekim od prava koja mu po tom osnovu pripadaju. Kupac mora da obavijesti prodavca barem o zahtjevu trećeg i to u cjelini. isporuka nove stvari bez nedostatka).

Ako je u pitanju vansudska evikcija.osobenost ove reklamacije. 1 ZOO). krajnji rokovi za reklamaciju su izjednačeni sa rokovima za ostvarivanje prava na popravljanje štete. kupac je pozvao prodavca da mu pomogne u parnici. st. Momenat saznanja je faktičko pitanje i sud ga cijeni od slučaja do slučaja. U suštini. krajnji rok za reklamaciju i za ostvarivanje prava prema prodavcu je šest mjeseci od “pravomoćno okončanog spora” (član 515. Ako se ometanje prava manifestuje u pokretanju spora (sudska evikcija). krajnji rok za reklamaciju je godina dana od dana saznanja za pravo trećeg (član 515. 2 ZOO). 89 . st.

90 .

požar. objektivni čin docnje sa isporukom može kod fiksnih poslova imati još jednu pravnu posljedicu .raskid 138 ugovora po samom zakonu. 91 .. isto djelo. naime. 1 ZOO). zabrana izvoza i slično). Docnja sa isporukom može se svrstati u različite podvrste opšteg pojma docnje. 503. isto djelo. st. Pitanje je. Zavisno od mjere neispunjenja isporuke. 1. (objektivna docnja). str. Pored odgovornosti. docnja prodavca u ovom slučaju može biti potpuna ili djelimična. Nesumnjivo je da docnja sa isporukom spada u dužničku docnju i to sa neispunjenjem nenovčanih obaveza. O različitim vidovima djelimične docnje i o njihovim posljedicama vidjeti Perović dr Slobodan. Shodno tome.GLAVA PETA ODGOVORNOST PRODAVCA I . str.1.”. činjenica da su se te norme formirale pretežno na terenu ugovora o prodaji dozvoljava njihovo zajedničko izlaganje. u principu. Docnja sa isporukom se može pravno kvalifikovati kao štetna radnja povrede ugovora. “Praktičan značaj razlike između objektivnog i subjektivnog shvatanja docnje naročito dolazi do izražaja pri prolaznoj nemogućnosti izvršenja za koju prodavac nije kriv (npr. 140 Pored toga. Neke od ovih kvalifikacija su jednostavne i nesporne. 141 Opširnije vidjeti Perović dr Slobodan. važe opšta pravila obligacionog prava. Ona dovodi do ugovorne odgovornosti prodavca samo ako su ispunjene i druge pretpostavke (šteta. da li je prodavac kao dužnik u docnji. moraju biti primijenjeni i vrijednosni kriteriji. Zbog toga. Dilema nije samo akademska. uzročna veza i krivica). str. za njeno određenje. No. “Dužnik dolazi u zakašnjenje kad ne ispuni obavezu u roku određenom za ispunjenje” (član 324. samim tim što je do zakašnjenja sa isporukom došlo. Pojam docnje i odgovornosti za docnju sa isporukom 1. 504. rat. Član 131.ODGOVORNOST ZA DOCNJU SA ISPORUKOM 1. ZOO. štrajk. Prema njima se procjena posljedica djelimičnog ispunjenja vrši shodno cilju radi kojeg je druga strana zaključila ugovor (subjektivni kriterij). 142 Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema. 141 Najveći i za docnju sa isporukom najvažniji problem predstavlja kvalifikacija docnje po njenom osnovu. Upravo zbog toga docnju sa isporukom ne treba miješati sa odgovornošću za docnju sa isporukom.” 142 138 139 140 Član 125. ZOO.. ili samo onda ako je pao u zadocnjenje svojom krivicom (subjektivna docnja). st. Pojam docnje sa isporukom Docnja prodavca sa isporukom je pojavni oblik docnje ugovornog dužnika. 144. 139 Djelimična docnja je pravno relevantna ako se odnosi na znatniji dio obaveze. docnja prodavca sa isporukom je činjenica neizvršavanja obaveze stavljanja stvari na raspolaganje kupcu u vrijeme koje je utvrđeno ugovorom ili na osnovu ugovora.

143 Budući da je odgovornost za docnju subjektivna i da se krivica dužnika pretpostavlja (član 263 ZOO) “praktično se pitanje svodi na teret dokazivanja”. S obzirom da se krivica prodavca za docnju pretpostavlja (član 263 ZOO). tj. On je različit kod dokumentarnih i kod realnih isporuka. Četiri su grupe pravila koje su pri tome najvažnije. osim kod fiksnih ugovora. 143 144 Perović dr Slobodan. Pored toga. stranke svojim sporazumom često utiču na dužinu primjerenog. isto djelo. insistira na održavanju ugovora na snazi i na njegovom realnom ispunjenju. Perović dr Slobodan. ali se mora kretati u granicama Zakona (član 264 i 265 ZOO). Pored toga. str. Treća se odnosi na raskid ugovora zbog neispunjenja (član 124 . Različite faktičke i pravne osobine jednokratne i sukcesivne isporuke utiču na režim odgovornosti za zadocnjenje. ova vrsta odgovornosti se može kvalifikovati kao subjektivna. str. Zbog toga je neophodno pravne posljedice zakašnjenja sa isporukom posmatrati odvojeno za fiksne i nefiksne poslove prodaje. isto djelo.Iz definicije dužnikove docnje u članu 324.2. 144 1. 505. Konkretan izgled toga sistema zavisi od vrste isporuke. Značaj naturalne restitucije u popravljanju štete dovodi. do toga da u praksi odgovornost kao jednostrano obavezni obligacioni odnos postoji samo kao temelj složenog sistema obaveza i prava u koje prodavac i kupac stupaju povodom popravljanja štete izazvane docnjom. ZOO i na osnovu pravila o raskidu ugovora zbog docnje (član 124 . 92 . u onoj mjeri u kojoj je šteta posljedica docnje. i zadocnjenje sa dokumentarnom isporukom ima neke specifičnosti zbog kojih mora biti posebno ispitano. 504. na pravila o odgovornosti djeluje i karakter roka. odnos odgovornosti za docnju dalje se razlikuje prema tome da li je u pitanju jednokratna ili sukcesivna isporuka. Pojam odgovornosti za docnju sa isporukom Odgovornost za docnju sa isporukom je jednostrano obavezni obligacioni odnos čiji je predmet radnja popravljanja štete u naturi ili novcu. Prva se tiče opštih rješenja o odgovornosti ugovornog dužnika (član 324). dalje. Mogućnost ugovornog uticaja na dispozitivne norme postoji.126 ZOO) osnovano se može zaključiti da domaće pravo prihvata objektivni koncept docnje “koji je karakterističan za ugovore u privredi”. Napokon. razumnog roka za naknadno uredno ispunjenje isporuke.132 ZOO). Zajednička karakteristika izloženih izvora jeste u tome da se. Odgovornost prodavca za docnju sa isporukom uređena je prvenstveno Zakonom o obligacionim odnosima. Drugu čine opšta pravila o posljedicama neispunjenja ugovora (član 262 269 ZOO).526 ZOO). Unutar realnih isporuka. a četvrta na posebna pravila o naknadi štete u slučaju raskida prodaje (član 523 .

tj. 1 ZOO). 3 ZOO). Kupac koji želi da uprkos docnji prodavca sa isporukom održi ugovor na snazi ima tri mogućnosti na raspolaganju. ZOO. A to znači da kupac može zahtijevati naknadu proste štete i izgubljene dobiti koji su prouzrokovani docnjom.2. st. 2 ZOO). 147 Pošto kupac mora dokazati i umanjenje svoje postojeće imovine i sprečavanje njenog opravdano očekivanog povećanja. kupac nije pri tome potpuno slobodan. kupac ima pravo da zahtijeva ispunjenje u skladu sa ugovorom uz davanje naknadnog primjerenog roka za ispunjenje (član 262.Carić dr Slavko. dužnik zadržava pravo da i nakon isteka roka ispuni svoju obavezu. st. Ova osnovna šema je u pravno-tehničkom smislu veoma složena.1. to je njegovo pravo na naknadu ograničeno na konkretnu štetu. str. 93 . Zato ćemo se posebno zadržati na rješenjima vezanim za pojedine elemente.192 ZOO. Kapor dr Vladimir . No. On. U sva tri slučaja ima mogućnost da traži naknadu štete prema opštim pravilima. da potpuno 145 Kupac je. Druga moguća posljedica jeste raskid ugovora uz postojanje obaveze prodavca da nadoknadi štetu izazvanu raskidom (član 124 ZOO). On mora da vodi računa o 145 146 147 Perović dr Slobodan. st. ugovor prestaje da postoji. pasivno čeka da se prodavac samoinicijativno očisti od docnje. 3 ZOO). isto djelo. st. Odgovornost kod nefiksnih poslova Pravo BiH predviđa dvije osnovne posljedice zadocnjenja prodavca sa izvršenjem realne jednokratne isporuke kod nefiksnih poslova. Prva je održavanje ugovora na snazi uz prodavčevu obavezu da naknadi štetu izazvanu docnjom Načelo realnog ispunjenja ugovora i potrebe prometa navele su zakonodavca da ovu mogućnost pruži objema strankama: “kad ispunjenje obaveze u određenom roku nije bitan sastojak ugovora. dalje. Ono ne oslobađa prodavca obaveze da naknadi štete izazvane zadocnjenjem (član 262. Naknadni primjereni rok se daje samo za ispunjenje u skladu sa ugovorom. 164: “pravo na ispunjenje ugovora pripada mu i bez toga”. 511. 185 . Ovakvo čišćenje od zadocnjenja (purgatio morae) djeluje samo na pravo kupca da ugovor raskine. 146 Napokon. Kupac ne može u njemu jednostrano mijenjati modalitete isporuke zasnovane na sporazumu stranaka. isto djelo. Prodavac koji je u docnji može izvršiti isporuku sve dok ne primi obavještenje kupca o tome da se ugovor raskida (član 130). najprije može da šuti. u ovom slučaju on kao povjerilac “mora ostaviti dužniku primjeren naknadni rok za ispunjenje “ (član 126. Član 155. a vjerovnik da zahtijeva njezino ispunjenje “ (član 126. a na strani kupca nastaje pravo na popravljanje štete. Odgovornost za docnju sa jednokratnom realnom isporukom 2. dužnik to može učiniti do isteka roka zastarelosti. Pravo na raskid ugovora zbog zadocnjenja prodavca sa isporukom pripada samo kupcu. ovlašten da zahtijeva uredno ispunjenje bez davanja primjerenog roka u kome to treba učiniti. No. Tek po njegovom bezuspješnom proteku. Dužina naknadnog primjerenog roka može biti određena u izjavi kupca. str.

Kupac može raskinuti ugovor i bez davanja naknadnog primjerenog roka u tri zakonom predviđena slučaja. Kupac zadržava pravo na naknadu štete. ni izjavom kupca. posebna izjava kupca o raskidu ugovora nije potrebna. dok u trećem takva posljedica nastupa po samome zakonu (član 125). osim izjavom prodavca da isporuku neće izvršiti. primjereni rok nije potreban ni kod fiksne prodaje (član 125 ZOO). iako nije zahtijevao naknadno ispunjenje. dakle. Ona su zajednička za sve slučajeve raskida ugovora krivicom dužnika. naknadni rok treba da omogući prodavcu koji već ima pripremljenu robu da izvrši njenu isporuku shodno ugovoru. kao i kod drugih pravnih standarda. Drugi slučaj postoji ako je iz okolnosti posla vidljivo da dužnik ne može izvršiti isporuku ni u naknadnom primjerenom roku (član 128 ZOO). Pošto je svaki od pravaca djelovanja kupca složen i po broju zahtjeva i prema njihovoj pravnoj prirodi. Prodavčevo ponašanje se može manifestovati kao izjava volje ili kao činidbe iz kojih je stanje njegove svijesti vidljivo na nesumnjiv način (konkludentne radnje). a to znači da može zahtijevati popravljanje 94 . važe bez obzira na vrstu obaveze zbog čije se povrede ugovor jednostrano raskida i bez obzira na to da li je povredu ugovora izvršio prodavac ili kupac. U prva dva slučaja je kupac ovlašten “raskinuti ugovor prostom izjavom” (član 124). Jednom izvršen izbor obavezuje kupca. Oni su mu dati alternativno. Pošto on ima karakter dopunskog roka. razmotrićemo ih posebno. njegova dužina će se utvrđivati prema faktičkim okolnostima. To mu pravo pripada najprije onda kada “iz dužnikova držanja proizilazi da on svoju obavezu neće izvršiti ni u naknadnom roku” (član 127 ZOO). Ako naknadni primjereni rok nije određen ni ugovorom. Napokon. Kupac koji je zbog docnje prodavca raskinuo ugovor ima na raspolaganju tri načina za svoje obeštećenje. Zbog toga ćemo se ovdje detaljnije zadržati na zakonskim rješenjima. Njegovim bezuspješnim istekom ugovor se smatra raskinutim po samom zakonu (član 126. on može “održati ugovor na snazi ako nakon isteka roka. Posljedice raskida u promatranoj vrsti prodaje se ne ravnaju prema opštim pravilima o učincima raskida (član 132 ZOO). No. 2 ZOO). pošto je kupac u ovom slučaju gospodar posla (dominus negotii). ne smije da predstavlja potpuno novi rok za isporuku. vrijeme isporuke se od nebitnog pretvara u bitan element posla. Na njih se primjenjuju posebna rješenja o raskidu prodaje (član 523 . 3 ZOO).526 ZOO). te o načelima obligacionog prava. bez odgađanja obavijesti dužnika da zahtijeva ispunjenje ugovora” (član 125. Davanje naknadnog primjerenog roka ne utiče na kupčevo pravo na popravljanje štete (član 262. Zbog toga. st. 3 upućivanjem na član 125 ZOO). st.prirodi stvari i okolnostima posla. U načelu. st. Prvo pravo koje ima kupac jeste naknada štete prema opštim pravilima obligacionog prava (član 523 ZOO). prvenstveno o onim koja su sadržana u samom Zakonu. Specifične norme o kojima je riječ. prema našem pravu. Pravo na davanje novih primjerenih rokova nije ničim ograničeno. Davanjem primjerenog roka.

Položaj kupca ovdje karakteriše postojanje ne samo prava nego i obaveza. Kapor dr Vladimir . Ta činjenica i u uporednom i u našem pravu opredjeljuje sva specifična rješenja o odgovornosti prodavca u ovom slučaju.Carić dr Slavko. 3). Pošto se u ovom slučaju veličina štete koju je kupac pretrpio utvrđuje obračunskim putem. u ovom slučaju. Ako u mjestu isporuke nema tekuće cijene. st. Zato su posljedice propuštanja obavještenja ograničene. Odgovornost kod fiksnih poslova Ugovor o prodaji je fiksan onda kada je rok isporuke bitan element posla. mjerodavna je tekuća cijena na supstituirajućem tržištu “kojoj treba dodati razliku u troškovima prevoza” (član 524. On je ovlašten da robu koja je bila predmet ugovora kupi od trećeg lica. predstavlja relativno samostalnu obavezu. 165. To mjesto teorija određuje kao mjesto isporuke 148 i time usklađuje ovo rješenje sa zakonskom definicijom “tekuće cijene” iz člana 464. Razliku između nje i apstraktne štete kupac može zahtijevati prema opštim pravilima obligacionog prava (član 526 ZOO).Carić dr Slavko. Dokazivanje štete može biti veoma mukotrpno za kupca. u ovoj dominira naturalna. Naknadu eventualnih dodatnih troškova i druge konkretne štete može zahtijevati prema opštim pravilima (član 526 ZOO). 166. str. Treće pravo oličeno je u institutu kupovine radi pokrića (član 525. 2. Kupac je dužan da kupovinu radi pokrića izvrši “u razumnom roku i na razuman način” (član 525. st. isto djelo. isto djelo. kupac ovlašten “zahtijevati razliku između cijene određene ugovorom i tekuće cijene na dan raskida ugovora na tržištu mjesta u kome je posao obavljen” (član 524. te da zahtijeva razliku između ugovorne cijene i cijene po kojoj je robu stvarno kupio. prodaja u privredi se prema definiciji zaključuje radi dalje prodaje stvari u prerađenom ili neprerađenom stanju. a ne novčana restitucija. 95 . 2 ZOO). 1 ZOO). Pored toga. obavijestiti svoga prvobitnog prodavca (član 525. Izložena rješenja. Za razliku od prethodne dvije mogućnosti. međutim da bude veća.2. Zajednička im je karakteristika to da je 148 149 Kapor dr Vladimir . Prodavac može odbiti da prizna onaj dio razlike u cijeni i one troškove za koje dokaže da ne bi nastali da je on na vrijeme bio obaviješten o namjeravanoj kupovini. uzeta zajedno. predstavljaju drugo pravo kupca u slučaju raskida ugovora zbog docnje prodavca sa isporukom. u slučaju da “stvar ima tekuću cijenu”. Obavještavanje. razmatrani vid obeštećenja se naziva i naknadom apstraktne štete. Zbog toga se ovaj način obeštećenja može primijeniti samo onda kada su predmet prodaje stvari određene po rodu. st. ZOO). Sadržina ovih pravnih standarda određuje se prema okolnostima konkretnog slučaja i uz poštovanje načela poštenja i 149 Pored toga. 2 ZOO). Jasno je da će se kupac ovim načinom obeštećenja koristiti samo ako je tekuća cijena bila ili je postala višom od ugovorne cijene. a ne konkretnim dokazivanjem. Konkretna šteta može. Pošto ih kupac mora dokazati u pitanju je naknada konkretne štete. o namjeravanoj kupovini radi pokrića kupac mora savjesnosti. Zbog toga je. ZOO. str. st.proste štete i izgubljene dobiti.

budući da su problemi nastali samo u vezi sa jednim relativno samostalnim dijelom ukupne količine. a ne i za ugovor u cjelini. 2 ZOO). Odgovornost prodavca veže se samo za neizvršeni ili neuredno izvršeni dio. Jedan izuzetak u domenu pravno-tehničkih rješenja. 3. ako isporuka ne bude izvršena u određenom roku (član 125. kupac ima ista prava koja mu stoje na raspolaganju u slučaju zakašnjenja sa jednokratnom realnom isporukom. u ovom slučaju. Stilizacija zakonskog teksta upućuje na to da izjavu o ostanku pri ugovoru treba dati veoma brzo.132 ZOO) sa posebnim rješenjima o raskidu prodaje (član 523 . U pogledu obroka sa kojim je prodavac u docnji.”.1. ni kupac kao povjerilac ne može više da utiče na sudbinu pravnog posla. kupac nema pravo da raskine ugovor i zahtijeva naknadu štete za obroke koje je već primio bez prigovora. kupac može održati ugovor na snazi ako nakon isteka roka “bez odgađanja. 131 . Količina nije bitan element ugovora Ako količina nije bitan element ugovora. str. zakašnjenje sa isporukom jednog obroka predstavlja djelimičnu docnju. postoji. kada je ugovor raskinut. Ako prodavac kod fiksnih poslova ne izvrši isporuku na vrijeme.. za obrok sa kojim je prodavac u docnji i za buduće obroke. 1 ZOO). Tim postupkom se dobijaju različita rješenja za uredno isporučene obroke. st.526). 96 . razlikuju. međutim. Sistem prava kupca. st. regulisane su opštim pravilima. obavijesti dužnika da zahtijeva ispunjenje ugovora” (član 125. Dužina roka za obavještavanje je faktičko pitanje. Kada je količina nebitan element. No. No. Ista pravila važe i onda kada su stranke predvidjele da će se ugovor smatrati raskinutim. U uporednom pravu posljedice docnje. U suprotnom. kupčeva prava su ograničena na taj 150 Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema. “ugovor se raskida po samom zakonu” (član 125. Pravni sistem BiH traži da se kombinuju generalne norme o raskidu ugovora s uzastopnim obavezama (član 129. isti je kao i kod nefiksnih poslova. “Razuman rok” za obavljanje kupovine radi pokrića će se zbog samih okolnosti fiksne prodaje morati odrediti kao kraći vremenski period nego kod nefiksnih poslova. 150. Zbog toga. Njihova konkretizacija zavisi od toga da li je rok isporuke za dati obrok bitan element ugovora ili nije. 4 ZOO). 150 Pravno-tehnička rješenja se. kupac ima interesa i za djelimičnim urednim ispunjenjem. Odgovornost za docnju sa isporukom obroka 3. u slučaju docnje sa jednim obrokom. ipak. Razmotrićemo ih odvojeno.“dalja sudbina ugovora neposredno poslije proteka roka prešla potpuno u ruke kupca”.. U tom slučaju duguje prodavcu i odgovarajući dio cijene. to bi bilo priznanje da rok isporuke za stranke i nije bio bitan element ugovora. U suprotnom. st.

st. ZOO izjava o raskidu mora se saopštiti prodavcu bez odgađanja. 4 ZOO). radi zaštite kupca. zasnovano na hartijama od vrijednosti (predaja bjanko mjenice) ili na ugovornim instrumentima obezbjeđenja (jemstvo). Primljene obroke kupac može vratiti uz istovremeni zahtjev za vraćanjem plaćenih iznosa uvećanih za zateznu kamatu (član 132. da ispunjenje budućih obroka nije od interesa za kupca onda kada je količina bitan element ugovora. st. U ovoj situaciji “svaka strana duguje drugoj naknadu za koristi koju je u međuvremenu imala od onoga što je dužna vratiti odnosno nadoknaditi” (član 132. proizlazi iz njegove stilistike. 2 ZOO.2. str. Po isteku “razumnog roka” ugovor se ne raskida automatski. Od budućih obroka kupac može odustati i bez davanja razumnog roka u kome bi prodavac eventualno ponudio “osiguranje”. dužnik se ne nalazi u docnji. docnja sa isporukom obroka ima značenje potpunog zakašnjenja. Razuman rok se određuje prema okolnostima slučaja. niti može ugovor raskinuti u cjelini. st. 3 ZOO). Postupak raskida zavisi od toga da li je rok isporuke obroka i cijele količine nefiksan ili fiksan. Stoga kupac u principu nema nikakvih prava prema prodavcu. 3) “Osiguranje” može biti realno (davanje stvari). 97 . ako je iz danih okolnosti očito da ni one neće biti ispunjene” (član 129. On ne može naknadu štete zbog zadocnjenja obračunati za cijeli ugovor. st. Očito je. ono. Shodno članu 130. Iako ovakvo rješenje nije izričito sadržano u članu 129. Kupac ima opciju: ostati pri ugovoru u cjelini uz primjenu već izloženih rješenja o popravljanju štete i pribavljanju obezbjeđenja ili odustati od ugovora i zahtijevati naknadu prouzrokovanu raskidom. naime.dio ugovora. Ovim pravom kupac se mora koristiti u “razumnom roku”. Za razliku od situacije u kojoj količina nije bitan element. a jedan obrok već nije isporučen. Saopštenje se smatra izvršenim i proizvodi pravne posljedice danom prijema od strane prodavca (član 130). Količina je bitan element ugovora Kada je količina bitan element ugovora. ipak. Prodavac može biti u docnji sa isporukom nekoliko obroka po osnovu istog 151 ugovora o prodaji. vodeći računa o interesima prodavca. Zbog toga se i odgovornost za docnju odnosi na cijeli ugovor. tj. Kupac može “raskinuti ugovor u pogledu budućih obaveza. 1 ZOO). Za obroke koji još nisu dospjeli. No. 166. On mora biti toliki da prodavac koji želi da ugovor održi na snazi ima mogućnost da “dade odgovarajuće osiguranje” (član 129. Za svaki od njih kupac može koristiti različita prava. st. obrok. 3. ugovor u kome je količina bitan sastojak se raskida u cjelini (član 129. isto djelo. st.Carić dr Slavko. 151 Kapor dr Vladimir . 2 ZOO). zakon postavlja jedan izuzetak. a ne samo na obrok koji nije na vrijeme isporučen.

391 . 98 . i 485. 2). Kada predaja dokumenata predstavlja sporednu obavezu prodavca. očito je da štetnu radnju predstavlja samo neuručenje potrebnih papira. 228.393. ona kod koje se prodavac predajom robnih dokumenata lišava prava raspolaganja robom. Ako je u pitanju dokumentarna isporuka. Krivica prodavca nije uslov za nastanak odgovornosti. Odgovornost za docnju sa predajom dokumenata Odgovornost za docnju sa predajom dokumenata zavisi od kvalifikacije isporuke. pa se ona kvalifikuje kao objektivna. str.4. Odgovornost za materijalne nedostatke pokriva obavezu popravljanja šteta nastalih bilo kvalitativnim. Da bi ova 152 odgovornost postojala. ima dispozitivan karakter. Pojam odgovornosti za materijalne nedostatke Odgovornost za materijalne nedostatke je posljedica neizvršenja ili neurednog izvršenja prodavčeve obaveze garancije da stvar nema materijalnih nedostataka. st. a traju i nakon isteka prekluzivnih rokova garancije (član 485 ZOO). a ne neizvršenjem ugovora bilo u cjelini. Perović dr Slobodan. isto djelo. Pošto je garancija za materijalne nedostatke prirodan sastojak ugovora. faktičke razlike između dvije posmatrane vrste nedostataka mogu i ovdje da dovedu do specifičnih rješenja za pojedine slučajeve. odgovornost za nepoštovanje ove obaveze. “kupac može u slučaju docnje prodavca u pogledu predaje dokumenata zahtevati samo naknadu štete” (uz. 392. str. ZOO. II . 228. posljedice docnje iste su kao i kod realne isporuke (uz. šteta se mora manifestovati kao skriveni nedostatak. st. bilo djelimično. Ovakav uglavak je ništav. No. Ova odgovornost se može definisati kao jednostranoobavezni obligacioni odnos u kome kupac ima pravo da od prodavca zahtijeva neku od zakonom predviđenih radnji popravljanja štete izazvane postojanjem materijalnih nedostataka. ako je prodavac prećutao nedostatke koji su mu bili poznati ili ako je takvu klauzulu nametnuo “koristeći se svojim posebnim monopolskim položajem” (član 486. stoga. kupčeva prava nastaju bez obzira na njegove eventualne propuste u vezi sa pregledom robe i reklamiranjem. “Ugovaratelji mogu ograničiti ili sasvim isključiti prodavčevu odgovornost za materijalne nedostatke stvari” (član 486. Pravni režim kojim je to učinjeno je jedinstven. 152 153 Član 480. stanje svijesti prodavca nije potpuno pravno irelevantno. 153 No. 1). Član 478. 2). Odgovornost se. Perović dr Slobodan.ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE 1. Ovo pravilo važi i za jednokratno i za sukcesivno ispunjenje. ipak. st. isto djelo. 1). bilo količinskim nedostacima. Pošto je prodavac obavezu isporuke izvršio uredno. ograničava na štete izazvane ovim propustom. Ako je prodavac znao za nedostatak ili mu on nije mogao ostati nepoznat. st.

U pogledu položaja kupca u odnosima odgovornosti Zakon o obligacionim odnosima ima. Napokon. 397. nekoliko specifičnih rješenja. a ne samo kao pravni odnos sačinjen od jednog ovlaštenja i jedne obaveze. u principu ne može odmah optirati za raskid ugovora”. Detaljna rješenja već su iznesena kod izlaganja o odgovornosti za docnju. Sve ovo pokazuje da je i odgovornost za materijalne nedostatke potrebno posmatrati kao složen sistem prava i obaveza stranaka. u sistemu naknade dominiraju ovlaštenja koja znače naturalnu restituciju. isto djelo. pa ako ga ne dobije. 2. 99 . Ovakva ovlaštenja nisu uobičajena. Stilizacija člana 488. st. kupac mora da zahtijeva uredno ispunjenje ugovora. Ono što je specifičnost Zakona o obligacionim odnosima jeste konstituisanje ove mogućnosti kupca i kao prava i kao uslova za raskid ugovora. Potrebno vrijeme određuje sam kupac ili se ono utvrđuje prema okolnostima slučaja. tačka 1).Na izgled odgovornosti utiče i pravna kvalifikacija količine. smatramo da pravo izbora pripada kupcu kao nevinoj strani. st. Ako su prema konkretnim faktičkim okolnostima slučaja moguća oba zahtjeva. preferiranje principa realnog ispunjenja ugovora i uvažavanje potrebe za unifikacijom domaćeg i međunarodnog prava. odnosno kvaliteta kao bitnog ili nebitnog elementa konkretnog posla. Tri su osnova za ovakvo rješenje: insistiranje na načelu pacta sunt servanda. “ali ga kupac može održati. Prava kupca 2. onda pod zakonskim uslovima ima pravo na raskid. dakle. položaj kupca je isti kao i u svim drugim slučajevima prestanka posla jednostranom izjavom volje povjerioca. 154 Dalje. ako ništa nije posebno ugovoreno. 1. prilikom raskida. 1. ako bez odgađanja izjavi prodavaocu da ugovor održava na snazi” (član 491 ZOO). Zahtjev za urednim ispunjenjem ugovora Prvo pravo koje kupac ima u slučaju isporuke robe sa materijalnim nedostacima jeste “zahtijevati od prodavca da nedostatak ukloni ili da mu preda drugu stvar bez nedostatka (ispunjenje ugovora)” (član 488. Bezuspješan protek primjerenog roka i ovdje dovodi do raskida ugovora po sili zakona. dakle. U teoriji postoji i stav da bi prodavcu trebalo “ostaviti mogućnost da prigovori i dokaže da izbor kupca u pogledu jednog oblika ispunjenja nije u skladu sa dobrim poslovnim 154 Perović dr Slobodan. “Pribavilac. str. Najprije. uporedno posmatrano. kao i kod docnje. Uz zahtjev za urednim ispunjenjem ugovora kupac mora prodavcu dati i naknadni primjereni rok u kome to mora biti učinjeno (član 490 ZOO).1. Pojam i dejstva primjerenog roka isti su. ali nisu ni nepoznata u uporednom pravu. tačka 3 je takva da su moguća različita tumačenja u pogledu subjekta kome pripada pravo izbora između otklanjanja nedostataka i zamjene stvari.

Kod individualnih predmeta prodaje dolazi u obzir samo otklanjanje nedostataka. nego procentualnim računom. 1 ZOO). ZOO. 155 156 Mitrović dr Dobrosav.2. izuzev u slučaju njegove prevare. sredstvo za obezbjeđenje jednakosti davanja kupca i prodavca. Prema prvome se plaća razlika između vrijednosti stvari bez nedostatka i vrijednosti stvari sa nedostatkom. kupac je ovlašten i na naknadu one štete koja nije pokrivena izabranim vidom naturalne restitucije. 100 . 155 Bez obzira za koje se pravo opredijelio. Ona se sastoji u uvažavanju ne samo tržišne nego i cijene po kojoj je konkretni posao zaključen. Po drugome se iznos 156 Naš sniženja ne dobija operacijom oduzimanja. razmatranim ovlaštenjem mogu da se ostvare i reparatorni efekti. u kome se pravo na uredno ispunjenje ugovora može zahtijevati (član 500. Zbog toga ga kupac može koristiti i kad nisu ispunjeni uslovi za odgovornost prodavca za materijalne nedostatke. Prema članu 498. Ono je opšte poznato u kontinentalnim sistemima rimske tradicije (actio quanti minoris) i u međunarodnim reglemanima. Kada se koristi u ovom svojstvu. njegova suština se ne mijenja. On je. potrebno je da nije istekao jednogodišnji prekluzivni rok “računajući od dana odašiljanja obavijesti prodavaocu”. Vidjeti Čović dr Šefik. Iznos za koji se zbog postojanja materijalnog nedostatka cijena snižava izaziva u praksi najviše sporova između kupca i prodavca. zakonodavac usvaja ovaj prvi način. u vrijeme sklapanja ugovora”. najprije. shodno opštim pravilima obligacionog prava. u principu. u praksi su razvijena dva osnovna metoda: apsolutni i relativni. kupac zahtjev za sniženjem može istaći bilo odmah po neurednom ispunjenju. No. sniženje cijene može biti praćeno i naknadom ostale štete. 2. I treće. i faktički i pravno je moguće tražiti samo zamjenu generičkih stvari. 220 -227. Ako su oni neotklonjivi. Bez obzira ko vrši obračun. isto djelo. str. to će učiniti sud.običajima ili da mu prouzrokuje veću štetu ili troškove nego da je izabrao drugi oblik ispunjenja (umesto opravke predaja nove stvari i obrnuto)”. kupac se mora odlučiti za neku od drugih mogućnosti otklanjanja štete. donose stranke. st. str. Prvi je da se radi o generičkoj stvari. Naknadu ostale štete može kupac zahtijevati u skladu sa opštim pravilima obligacionog prava. isto djelo. “cijena se snižava prema odnosu između vrijednosti stvari bez nedostatka i vrijednosti stvari sa nedostatkom. bilo onda kada “ne dobije zahtijevano ispunjenje ugovora u razumnom roku” (član 489 ZOO). Da bi se kriteriji za rješavanje ovog sukoba interesa objektivizirali. Tri su najvažnija faktička momenta koji uslovljavaju kupčevo pravo izbora između popravljanja nedostatka i isporuke nove stvari. Zahtjev za sniženjem cijene Zahtjev za sniženjem cijene je samostalno pravo kupca. Drugi se tiče prirode nedostataka. Ovaj zahtjev ima dvostruku pravnu prirodu. Pored postizanja ekvivalencije prestacija. Ukoliko je predmet prodaje individualiziran. Odluku o sniženju. u slučaju spora. 99. Stoga.

U anglosaksonskim pravima je vezano za kvalifikaciju nedostatka kao bitne povrede ugovora. realno ispunjenje ugovora i mogućnosti vraćanja stvari u načelno nepromijenjenom stanju. definisan je uz ograde. Pravno-tehnička rješenja u pogledu svrhe roka.491 ZOO). Samo u vezi sa njima pravo na raskid ima ekonomskog smisla. Razlog za to leži u postojanju brojnih izuzetaka zakonskog karaktera. kupac stiče pravo na popravljanje štete prema pravilima koja su specifična za ugovor o prodaji. Zahtjev za raskid ugovora Zahtjev za raskid ugovora je treće samostalno pravo kupca u slučaju isporuke robe sa materijalnim nedostacima. I to je jedina razlika pravne prirode između primjerenog roka za uredno ispunjenje ugovora u slučaju kada se povreda sastoji u zadocnjenju i onda kada se ona manifestuje kao nesaobrazna isporuka.Jednom utvrđeno sniženje ne mora biti definitivno. On se sastoji u zahtjevu da je kupac sposoban da vrati stvari u načelno nepromijenjenom stanju (član 495 ZOO). 2. Uslov. kupac može i tada “raskinuti ugovor ili zahtijevati novo sniženje cijene” (član 499 ZOO). na opštim pravilima obligacionog prava. Faktička razlika potiče iz karaktera povrede ugovora. Metod obračuna ostaje isti. Naime. zahtjev za sniženjem može istaći prilikom plaćanja ili kao prigovor bez ikakvih vremenskih ograničenja (član 500. Kada se ugovor o prodaji raskine zbog materijalnih nedostataka. 2 ZOO). Ako je kupac blagovremeno reklamirao nedostatak. kupac može 101 . trajanja. Drugi uslov je specifičan za materijalne nedostatke.3. Zato ćemo ih ispitati posebno. Sva tri podinstituta vezana za raskid ugovora veoma su složena. U kontinentalnim sistemima se pojavljuje kao direktni nasljednik rimske actio redhibitoria. određivanja. Dobijeni rezultat ne mora biti identičan onome koji postoji kada je roba bez nedostataka već pripremljena za isporuku. Pri tome će se voditi računa o činjenici da su neki od njih već izloženi prilikom razmatranja odgovornosti prodavca za docnju sa isporukom. održavanja ugovora na snazi i raskida ugovora bez davanja primjerenog roka identična su (član 489 . dejstva. Uslovi se tiču bezuspješnog proteka primjerenog roka za uredno. Ako se naknadno otkrije drugi nedostatak. Naknadni primjereni rok za uredno izvršenje ugovora otklanjanjem materijalnih nedostataka zasnovan je na pravilima koja važe za ugovor o prodaji. ali nije isporučena. Koncipiranje sniženja cijene kao instrumenta za ostvarivanje jednakosti davanja stranaka uticalo je i na rokove za ostvarivanje prava. a ne. a cijenu nije platio. kao kod odgovornosti za docnju. koji predstavlja konkretizaciju opšteg pravila o restituciji kod raskida sinalagmatičnih ugovora. Prema članu 495. ZOO. dužina primjerenog roka određivaće se prema mogućnosti prodavca da robu pripremljenu za isporuku dovede u stanje saobrazno ugovoru. Originalnost Zakona o obligacionim odnosima sastoji se u tome što je ovo pravo kupca uslovljeno. st. Davanje naknadnog primjerenog roka i njegov bezuspješan protek predstavljaju prvi uslov za raskid ugovora.

položaj kupca zavisi od toga da li su količine i/ili kvalitet nebitni ili bitni elementi ugovora.. tj. kupac može zahtijevati: naknadu proste štete i izgubljene dobiti.526 ZOO. I naknada štete zbog raskida se ograničava jedino na dio ugovora koji je prestao da postoji. Obim vršenja prava na popravljanje štete Tri. 102 . kupac je ovlašten da ugovor raskine u cjelini. Ako je predana manja količina od ugovorene. U drugom slučaju. već po načinu svoje primjene. niti da se pozove na neki od navedenih izuzetaka. odnosno ako je oštećena. Rješenja se odnose samo na ugovore o prodaji poslovnog prava. budući da će se ona. ukoliko je do toga došlo zbog: “nedostatka koji opravdava raskid ugovora”. 205 . do sada.211. Niz okolnosti vezanih za osobine nedostataka. kupac “zadržava ostala prava koja mu daje zakon zbog postojanja nekog nedostatka” (član 496 ZOO). pravo ga ne ostavlja bez zaštite. ili ako samo dio robe ima materijalne nedostatke. ili naknadu apstraktne štete i ostale konkretne štete ili kupovinu radi pokrića i naknadu ostale štete. Kupac koji ne može ni da vrati stvar u načelno nepromijenjenom stanju.:”. 2. Ostala ovlaštenja kupca nisu izričito spomenuta u Zakonu o obligacionim odnosima. štetnog događaja za koji ne odgovaraju ni kupac ni njegovi radnici. izložena prava kupca predstavljaju osnovu sistema odgovornosti prodavca za isporuku robe sa materijalnim nedostacima. No.raskinuti ugovor i kad je stvar djelimično ili potpuno propala. budući da je on nevina strana. U prvom slučaju. zahtijevao je proširenje i dopunu osnovne šeme. Interesantna su zbog toga što pokazuju uticaj faktičkih razlika između količine i kvaliteta na jedinstvenu pravnu kategoriju materijalnih nedostataka i što predstavljaju izvjesno odstupanje od rješenja opšte uzanse 133. 157 uz napomenu da oni imaju svoje pandane i u uporednom pravu. Zakon o obligacionim odnosima u članu 493. kupac može raskinuti ugovor samo djelimično. za neisporučenu količinu ili za dio robe koji ima kvalitativnih mana (član 492 ZOO). pregleda stvari. kupac ima pravo na naknadu štete zbog raskida. Bude li ugovor o prodaji raskinut. Ako ne želi da primi veću količinu. Izložićemo najvažnije slučajeve. nije ovlašten da raskine ugovor.206. prema specifičnim pravilima koja važe za sve slučajeve odgovornosti dužnika čijom je krivicom ugovor prestao da postoji. zbog redovne upotrebe stvari prije otkrivanja nedostatka i zbog toga što su “oštećenja ili izmjena bez značaja”. Pravila o restituciji i popravljanju štete tada se primjenjuju na cijeli predmet posla. Režim ovih reparatornih zahtjeva izložen je kod odgovornosti prodavca za raskid ugovora zbog docnje sa isporukom Zato se na njemu nećemo više zadržavati. str. Shodno članovima 523 . ograničiti samo na dio koji ima nedostatke.4. 210 . kupac mora da u razumnom roku izjavi da višak 157 Vidjeti uporedni pregled kod Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema. posebno reguliše slučaj predaje veće količine od ugovorene. prirodu predmeta ugovora i pogođene interese kupca.

“prodavac sa svoje strane može raskinuti ugovor i u pogledu ostalih stvari” (član 494). ako one ne čine cjelinu. st. Zbog toga su za kupčeva ovlaštenja vezane i neke obaveze. Drugo pravo se tiče mogućnosti 158 Mitrović dr Dobrosav. zakonodavac kupcu daje pravo i na naknadu ovako prouzrokovanih šteta prema opštim pravilima obligacionog prava (član 488 ZOO). 108. Interesantno je da zakon ne predviđa rješenje za slučaj isporuke boljeg kvaliteta. Obaveze kupca Izbor i vršenje pojedinih prava kupca značajno utiču ne samo na položaj prodavca nego i na stanje robnog prometa.odbija. položaj stranaka zavisi od toga da li te stvari čine ili ne čine jednu cjelinu. 3). 2 ZOO). po onoj koja je sporazumom izričito ili prećutno predviđena za cijelu ugovorenu količinu. 103 . a samo neke od njih imaju nedostatke. U suprotnom. ne utiče na obim kupčevih prava na popravljanje štete. 3. ima pravo na naknadu štete prema opštim pravilima. Činjenica da je prodavac djelimično raskinuo ugovor. 1). st. faktičko je pitanje. smatraće se da je primio cijelu isporučenu količinu i da to što je primio mora da plati. Plaćanje se vrši “po istoj cijeni”. Ako kupac ne primi višak. isto djelo. U ovoj situaciji kupac ima i dvije vrste prava. One se kreću u dva pravca. bilo samo djelimični raskid. Stvar sa nedostatkom može prouzrokovati štetu i drugim dobrima kupca. Koje radnje i na koji način kupac mora da obavi. On to mora učiniti “s pažnjom dobrog privrednika . Pri tome on mora postupati kao prosječan privrednik. Prvo se odnosi na “naknadu troškova potrebnih radi očuvanja stvari” (član 520. kupac je ovlašten da traži: bilo raskid čitavog ugovora i naknadu štete u istom obimu. odnosno stvari sa materijalnim nedostacima. Zbog toga će se na ovu situaciju primjeniti pravila uzanse 157. Pošto je u pitanju štetna radnja prodavca. str. ali ne i kao specijalista za čuvanje robe. ukoliko su to stranke izričito ugovorile ili ako se na mjerodavnom tržištu formirao poslovni običaj o primjeni neukinutih pravila Opštih uzansi. tj. Dužnosti kupca su najsloženije kada zahtijeva uredno ispunjenje ugovora.. 158 Ako je jedinim ugovorom za jednu cijenu prodano više stvari. One zavise od toga za koje se od tri zakonske mogućnosti popravljanja štete kupac opredijelio. Kupac najprije mora da čuva primljene stvari (član 520. tj. Ako razdvajanje stvari nije štetno. Ako stvari čine cjelinu. st. kupac može raskinuti ugovor samo u pogledu oštećenih stvari. i u tu svrhu poduzeti potrebne mjere” (član 520. Pošto se u slučaju izdvajanja nekih stvari iz cjeline može umanjiti vrijednost ostalih. Iz zakonske stilizacije je očito da su u ovu obavezu uključene i pasivne i aktivne radnje staranja o primljenoj stvari koja ostaje u vlasništvu prodavca.. zbog izbora koji je napravio kupac.

mora obavijestiti prodavca da je robu stavio na raspolaganje (uz. Prodaju može izvršiti putem suda (javna prodaja).335) takva da razlike sa ranijim sistemom stvarno ne postoje. kupac može. ako razlozi ekonomičnosti ili priroda stvari ne zahtijevaju da se ono izvrši u mjestu u kome se stvar nalazi (član 328). pa ćemo ga posebno razmotriti. Kada kupac izabere srazmjerno sniženje cijene. One su uređene posebnim odjeljkom ugovora o prodaji. ZOO.oslobađanja obaveze čuvanja stvari. dužan je odmah platiti ono što on smatra da je cijena stvari sa nedostatkom. U procesu popravljanja štete. Ovaj termin je ustanovljen i razrađen opštom uzansom 158. Polaganje se vrši “kod stvarno nadležnog suda u mjestu ispunjenja”. bilo komercijalne dokumente koji ga ovlašćuju na sticanje posjeda na stvarima koje su predmet prodaje. Ono je složeno. stvar prodati na teret i rizik prodavca. 2 ZOO). 158. Alternativno određeni sud ne smije odbiti prijem stvari u sudski depozit. ako je roba pokvarljiva ili u kvaru (član 333 ZOO). Zato se na njima nećemo ovdje zadržavati. Zakon o obligacionim odnosima ga ne koristi. takođe. ako su ispunjeni uslovi iz člana 333. Pored toga. njegove obaveze. dati na čuvanje nekom trećem ili prodati za račun druge strane. U prvom slučaju će se primijeniti opšta pravila obligacionog prava. Napokon. kupac će određeni iznos deponovati kod suda. Ako se stvar ne može čuvati kod suda i kad nema javnog skladišta u mjestu čuvanja. On. A to znači da će restitucija primljenih stvari u naturi ili u novcu biti osnovna obaveza kupca. ali su rješenja u pogledu čuvanja stvari za račun saugovarača (član 520 . kupac mora staviti prodavca u situaciju da faktički raspolaže robom. U tom kontekstu već su izložene. a to znači da mu mora predati bilo sudske. Za poslovnopravne prodaje je značajno da se predaja stvari javnom skladištu izjednačuje sa sudskim depozitom (član 329. Pored obaveze čuvanja ili davanja robe na čuvanje. stavljanje na raspolaganje podrazumijeva još neke radnje kupca. tj. neposredno i na uobičajen trgovački način. ZOO. Prema članu 522. kupac može zahtijevati od suda da odredi lice koje će čuvati prodavčeve stvari (sekvestar). će zavisiti od izabranog prava. shodno opštim pravilima. član 329 ZOO).522) i polaganju i prodaji dugovane stvari (član 327 . te “bez odgađanja i na najpogodniji način”. st. a odvojeno za odnose koji nastaju u fazi popravljanja šteta izazvanih raskidom. najprije. Obaveze kupca koji se opredijelio za raskid ugovora moraju se posmatrati odvojeno za sam raskid. Od tog trenutka kupac se oslobađa posljedica dužničke docnje sa plaćanjem za deponovani iznos cijene. umjesto polaganja. dugovanu stvar položiti kod suda. Ako prodavac to odbija da primi. “iz slobodne ruke”. Druga obaveza kupca jeste stavljanje stvari na raspolaganje prodavcu. 104 . kupac može.

Pojam odgovornosti za pravne nedostatke Odgovornost za pravne nedostatke rezultat je neizvršenja prodavčeve obaveze garancije da preneseno pravo nema nedostataka. U našem pravu je odgovornost prodavca za pravne nedostatke postavljena analogno njegovoj odgovornosti za materijalne nedostatke. No. Mogućnost da se putem suda zahtijeva uredno ispunjenje sa povezanim pravima zastarijeva za “godinu dana od saznanja za postojanje prava trećeg”. ZOO ne spominje pravo kupca na naknadu ostalih šteta. 105 .ODGOVORNOST ZA PRAVNE NEDOSTATKE 1. dovele su kod odgovornosti za pravne nedostatke do nekih rješenja koja se ne sreću u slučaju popravljanja šteta izazvanih materijalnim nedostacima. Pravo izbora. ono mu pripada na osnovu opštih pravila. No. Ova činjenica i priroda pravnih mana dozvoljavaju da se zadržimo samo na sistemu prava kupca u ovom slučaju.1. ZOO i na rješenja člana 510. Njegova dužina zavisi prvenstveno od suštine zahtjeva. Koliki će biti zahtjev po ovom osnovu. Ovih faktičkih mjerila mora se pridržavati i kupac kada u svom zahtjevu precizira trajanje primjerenog roka. Prava kupca 2. najprije. Za izvršenje izabrane opcije kupac mora prodavcu ostaviti “razuman rok”. osim u onom u kome je kupac tražio pomoć u parnici (član 515 ZOO). koje je pretrpio zbog pojave nedostatka. No. Član 509. stoji na raspolaganju zahtjev za urednim ispunjenjem ugovora. Uredno ispunjenje se može zahtijevati na dva načina: oslobađanjem stvari “od prava ili pretenzije trećeg” ili isporukom druge stvari određene po rodu “bez pravnog nedostatka” (član 509 ZOO). 2. Ova rješenja važe i u ostalim slučajevima. smatramo. Rok je subjektivan i prekluzivan. o “razumnom roku”. kupcu. ako se opredijelio za prvu varijantu.III . način oslobađanja stvari “od prava ili pretenzije trećeg” određuje prodavac. najčešće se može utvrditi tek po isteku naknadnog razumnog roka za otklanjanje mane. Po svojim obilježjima ona je identična odgovornosti za materijalne nedostatke: objektivna je i dispozitivna. Zahtjev za urednim ispunjenjem ugovora Kada se pravni nedostatak pojavi. a potom i od okolnosti posla. jasno je da je vršenje ovog prava istovremeno i uslov za korišćenje drugih mogućnosti koje je zakonodavac predvidio za ovaj slučaj. priroda svojstva za koje se garantuje i specifičnost povreda. S obzirom na stilizaciju člana 509. pripada kupcu.

kupac ima pravo i na naknadu ostale pretrpljene štete (član 510. U ovom slučaju. 1).2. stvar bude kupcu oduzeta (član 510. Zahtjev za srazmjernim sniženjem cijene Pravo kupca da zahtijeva srazmjerno sniženje cijene je. potrebno je da uznemiravanje ima karakter tužbe (sudska evikcija). 2. Pomoć u parnici Zahtjev za pomoć u parnici je pravo kupca koje postoji jedino kod odgovornosti za pravne nedostatke.4. cijenu koju je primio “bez obzira 159 U slučaju na visinu vrednosti predate stvari koju ona ima u momentu evikcije”. Preciziranje zahtjeva kupca ne znači da je prodavac stavljen u pasivnu poziciju.526 ZOO). sa stanovišta uspjeha u sporu. st. zbog propusta kupca da otkloni pravne nedostatke u ostavljenom razumnom roku. tada kupac nema pravo na naknadu štete budući da je ona nastala uz njegov pristanak.2. kupac ima pravo na naknadu štete prema posebnim pravilima koja važe za ugovor o prodaji (član 523 . zahtjev 159 Perović dr Slobodan. st. kupac mora vratiti onaj dio stvari koji je ostao u njegovom posjedu. Kupac je dužan da. tj.3. zakonu i po volji kupca. str. Oduzimanje stvari nije uslov za vršenje ovoga prava. Ugovor o prodaji prestaje da postoji “po samom zakonu” onda kada. Pored toga. On treba da upotrijebi sva sredstva kojima raspolaže da bi tuženi zahtjev bio odbijen. primila. st. podvrgnuto nekim specifičnim rješenjima. No. u odnosu na isto ovlaštenje kod materijalnih nedostataka. Iz stilizacije člana 511. isto djelo. Izjavom kupca ugovor se raskida onda kada se “njegova svrha ne može ostvariti” zbog toga što prodavac u naknadnom razumnom roku nije udovoljio zahtjevu za urednim ispunjenjem (član 510. pa usljed toga kupčevo pravo bude umanjeno ili ograničeno (član 510. djelimične evikcije. ovo pravo nije samostalno. 386. Ono se može zahtijevati tek ako prodavac u razumnom roku ne otkloni nedostatak na traženi način. 2 ZOO). 2. odnosno ograničeno uslijed nedostataka. st. prema izričitoj odredbi zakona. Da bi se on mogao postaviti. Najprije. Kada ugovor bude raskinut svaka strana vraća ono što je. Prodavac je dužan da vrati vrijednost. 1 ZOO). ZOO proizlazi da je kupac ovlašten da zatraži bilo koju vrstu pomoći u sporu sa trećim licem: od obezbjeđivanja dokaza. 106 . Pravo na srazmjerno sniženje cijene pripada kupcu i onda kada je u času sklapanja ugovora znao da stvar može biti oduzeta ili pravo smanjeno. 3 ZOO). po tom osnovu. preko prihvatanja svojstva umješača do potpunog preuzimanja spora. Raskid ugovora Raskid ugovora zbog pravnih nedostataka može da se desi po naređenju.

Kupac koji je izgubio parnicu može se prodavcu i bez obavještavanja obratiti sa zahtjevom za popravljanje štete. Mehanizam ostvarivanja ovog prava je specifičan.postavi blagovremeno. Da bi se u izloženim uslovima na najekonomičniji način spriječila vansudska evikcija. Neblagovremeno postavljeni zahtjevi imaju isto dejstvo kao da nisu ni postavljeni. Priznavanje očito osnovanog prava trećeg lica Kada je pravo trećeg lica očito osnovano. Ukoliko se to priznanje manifestuje kao plaćanje određene svote novca “prodavac se može osloboditi svoje odgovornosti ako naknadi kupcu isplaćenu svotu i pretrpljenu štetu” (član 512. kako za kupca.5. st. st. 2). tako i za prodavca. No. 2. prodavac koji tada dokaže da je “raspolagao sredstvima da se odbije zahtjev treće osobe” ima pravo da odbije i zahtjev za popravljanjem štete. Korištenje ovog prava kupca utiče i na dužinu prekluzivnog roka u kome se pravo na naknadu može ostvariti. 107 . Ovaj rok je objektivan. Pravo kupca se u ovom slučaju gasi “tek istekom šest mjeseci nakon pravomoćno okončanog spora” (član 515. vođenje sudskog spora je besmisleno i štetno. član 512. prenosivi tovarni list i slično). varant. No. ZOO dozvoljava kupcu da i bez obavještavanja prodavca prizna ovakvo pravo. U poslovnom pravu će se smatrati da je pravo nesumnjivo onda kada je potkrijepljeno urednim robnim dokumentima (skladišni list. 2). ni drugi dokazi nisu isključeni.

108 .

ODGOVORNOST ZA DOCNJU SA SLANJEM AMBALAŽE 1. Prestanak ugovora voljom jedne stranke . st. Sadržaj odnosa odgovornosti određen je dijelom Opštim uzansama. Ukoliko konkretne okolnosti dozvoljavaju. Pošto je u pitanju ugovor u privredi. Opšte uzanse će se primijeniti onda kada su to stranke izričito ili prećutno ugovorile. Kupac pada u docnju kada ambalažu ne dostavi u ugovoreno vrijeme. 4).zbog raskida ugovora o prodaji. Drugo. a ne Zakonom o obligacionim odnosima. Nepoštivanje ovih odredbi predstavlja docnju sa dostavom ambalaže. a dijelom opštim i posebnim odredbama Zakona o obligacionim odnosima o popravljanju štete.prodavca moguć je tek po bezuspješnom proteku naknadnog roka za uredno ispunjenje. On se manifestuje kao sistem prava prodavca u ovom slučaju. Održavanje ugovora na snazi prodavac može ostvariti na nekoliko načina.GLAVA ŠESTA ODGOVORNOST KUPCA I . 2. 229. Prava prodavca Prodavcu stoje na raspolaganju dvije osnovne mogućnosti: održavanje ugovora na snazi ili njegov raskid. Ako rok za ovu radnju nije predviđen sporazumom stranaka. prodavac najprije može izvršiti isporuku predajom robe na teret i rizik kupca u javno skladište. prodavac može o trošku kupca dati svoju 109 . Način održavanja ugovora na snazi i vid popravljanja štete zavise od izbora prodavca. O tome kupac mora biti obaviješten (član 329. dostavljanje odgovarajuće ambalaže prodavcu je. smatra se da je ambalaža blagovremeno dostavljena “ako je stigla prodavcu toliko vremena pre isteka roka za isporuku. ovaj čin ima svojstvo polaganja kod suda. Njen pravni režim utvrđen je opštom uzansom 229. bilo prećutno nesumnjivo ugovoreno. hronološki posmatrano. U prvom slučaju ima i pravo na naknadu štete za neuredno izvršenje ugovora. kao i u situacijama u kojima na to upućuje poslovni običaj. koliko je prema okolnostima potrebno da bi prodavac mogao izvršiti na vreme pakovanje i isporuku robe” (uz. 2 ZOO). prva obaveza kupca. a u drugom . Pojam docnje kupca sa slanjem ambalaže i odgovornost kupca za nju Slanje ambalaže je kupčeva obaveza samo ako je to bilo izričito. Odgovornost kupca za docnju sa slanjem ambalaže postoji ako su pored neblagovremenog slanja ispunjene i druge pretpostavke za nastanak odgovornosti. uključujući tu i krivicu. Odnos između realnog izvršenja ugovora i njegovog raskida isti je kao i u ostalim slučajevima odgovornosti dužnika iz ugovora o prodaji. st. Bude li to slučaj.

U tom slučaju pripada mu i pravo na produženje roka isporuke “koliko je prema okolnostima potrebno za pribavljanje ambalaže” (uz. pravna priroda obaveze prijema. u ovom slučaju. Da bi do raskida došlo. a ne o dužničkoj docnji. 110 . dva momenta komplikuju ovo jednostavno rješenje. mora definisati kao neizvršenje svih ili pojedinih radnji preuzimanja uredno ponuđene isporuke u vrijeme određeno ugovorom. One svakom od učesnika nameću složen sistem obaveza. Otuda su posljedice docnje u principu iste kao i u drugim slučajevima dužničke odgovornosti po ovom osnovu.ambalažu ili zakupiti ambalažu i izvršiti ugovor onako kako je predviđeno. Pojam i pretpostavke odgovornosti za docnju sa prijemom isporuke su isti kao i kod drugih slučajeva neurednog ispunjenja nenovčanih obaveza. vršenje pojedinih prava prodavca vezano je za komplikovane komercijalne ili sudske procedure. 2). Posljednjim instrumentom će se koristiti samo ako cijena robe pada. Prodavac može raskinuti ugovor ako mu kupac ni u naknadnom primjerenom roku ne dostavi dugovanu ambalažu. Napokon. Ovo se ogleda naročito kod načina vršenja pojedinih ovlaštenja prodavca. A to znači da prodavac može zahtijevati naknadu konkretne štete. germanskim posebno. Bosanskohercegovačko pravo prijem isporuke izričito određuje kao obavezu kupca. pojedinih prava prodavca. 160 Vidjeti član 327. pa i odgovornosti za docnju sa njom nije do kraja jasna. No. U tom domenu pravila o prodaji upućuju na rješenja o 160 Razmotrićemo naš sistem polazeći od povjerilačkoj. U svim ovim situacijama prodavcu pripada i naknada proste štete i izgubljenog dobitka. Zato je moguće odgovornost i u ovom slučaju izložiti kao sistem prava prodavca. po isteku dodatnog perioda. te izvršenje prodaje radi pokrića. st. No. Tada ima pravo na popravljanje štete shodno posebnim pravilima o posljedicama raskida prodaje. poslovni karakter ove obaveze i pravna tradicija dovode do rješenja koja su bliska srednjoevropskim pravima. I drugo. prodavac može kupcu dati i naknadan primjeren rok za dostavu ambalaže. st. 1. ZOO. popravljanje apstraktne štete i naknadu ostale štete. Zbog toga se i docnja. šuti. poslovnim običajima ili redovnim tokom stvari. dovoljno je da prodavac. Prvo. 229. Taj tok utvrđuje se prvenstveno ugovornim režimom i faktičkim okolnostima izvršenja konkretne isporuke. Pojam docnje sa prijemom isporuke i odgovornost za nju Prijem isporuke je veoma složena obaveza kupca. Njegova dužina je faktičko pitanje.ODGOVORNOST ZA DOCNJU SA PRIJEMOM ISPORUKE 1. II .

na osnovu člana 522. prodavac mora obavijestiti kupca (član 329. prodavac je ovlašten da izabere skladište u drugom mjestu. Posljedice polaganja u sva tri slučaja su identične. Predaja robe na čuvanje Padom kupca u docnju sa prijemom isporuke prodavac postaje obavezan da robu čuva pažnjom dobrog privrednika na rizik i trošak kupca (član 520. Ako je bio u zakašnjenju. nije u zakonu izričito rečeno. rizik i svojina prelaze na kupca (član 331 ZOO). 161 Te svoje obaveze prodavac ima pravo da se oslobodi predajom robe na čuvanje ili prodajom. Da li mu mora prenijeti dokumente koji omogućavaju podizanje robe ili raspolaganje njome. Ovakav postupak “ima učinak polaganja kod suda” (član 329. Prodavac može izabrati i neki drugi stvarno nadležni sud. Prodaja robe Prodaja robe umjesto predaje na čuvanje je druga mogućnost koja prodavcu. Analogna primjena člana 328. ZOO. Za obje situacije su predviđeni posebni zakonski uslovi i postupci (član 522). st. prodavac može tražiti da sud odredi lice koje će o trošku i za račun kupca primiti stvar na čuvanje (član 329. Pod nazivom “prodaja umjesto 161 162 Vidjeti Mitrović dr Dobrosav. U prvoj varijanti. Ne bude li to moguće. O izvršenom polaganju prodavac mora obavijestiti kupca. ZOO). ali tada duguje kupcu štetu koju je on pretrpio zbog promjene mjesta uskladištenja. isto djelo. dužnost stavljanja dokumenata u posjed kupca postoji. Mislimo da odgovor zavisi prvenstveno od toga da li je kupac platio ili nije platio cijenu. stoji na raspolaganju. ZOO. Polaganje se vrši kod stvarno nadležnog suda u mjestu ispunjenja. ili po svojoj sopstvenoj odluci.332 ZOO). 150 . bilo po ocjeni prodavca. ako je stvar podobna da bude čuvana kod suda. Ako predmet isporuke nije podoban za sudski depozit. predaja se vrši javnom skladištu u mjestu isporuke.152. 2. 162 Dejstvo polaganja identično je posljedicama uredne isporuke. prodavac može izvršiti deponovanje stvari kod suda. 1. st. Prodavac se najprije oslobađa svoje obaveze isporuke. Za predaju na čuvanje važe pravila o polaganju stvari kod suda (član 327 . 1 ZOO). ono prestaje (purgatio morae). Razumije se da je sud dužan prihvatiti depozit. st. 2 ZOO). 111 . 3). bilo po ocjeni suda.ne. Troškovi polaganja prelaze na kupca u onoj mjeri u kojoj su viši od troškova isporuke koje je trebalo da snosi prodavac (član 332 ZOO). u drugoj . Ukoliko odgovarajuće javno skladište ne postoji. st. Napokon. Iako nije u zakonu izričito rečeno. O prispjelom depozitu sud obavještava kupca. ali tada kupcu duguje naknadu štete izazvane promjenom suda (član 328). st.2. 3. O izvršenom polaganju. rizik i svojina prelaze na kupca. Predaja na čuvanje u privrednim prodajama vrši se najprije i najčešće uskladištenjem robe u javnom skladištu.

Može se. te o mjestu i vremenu u kojima se stvar može pregledati. ZOO. izvršiti na nekoliko načina. st. Sud je i subjekt koji vrši javnu prodaju. mjestu i vremenu održavanja javne prodaje. Ona se može primijeniti kad je stvar pokvarljiva ili se nalazi u kvaru. Način prodaje zavisi prvenstveno od poslovnih običaja. Drugi način jeste prodaja “iz slobodne ruke”. 3 ZOO). Ako je stvar nepodesna za čuvanje ili ako je njena vrijednost nesrazmjerno mala u odnosu na troškove čuvanja. Nakon javnog obavještenja o predmetu. Potrebno je da sud i odobri prodaju i odredi način na koji će ona biti obavljena. st. a zatim prodavčeva potraživanja. Od dobijenog iznosa se najprije odbijaju troškovi prodaje. Od dobijenog iznosa se najprije odbijaju troškovi javne prodaje. 1 ZOO). ali u interesu kupca prodavac može zahtijevati da to bude učinjeno u nekom drugom mjestu. 4 ZOO). Razlog za ovu prodaju jeste neplaćanje troškova čuvanja u razumnom roku (član 335). potom cijena koju je sa prvobitnim kupcem ugovorio prodavac. a ostatak se deponuje kod suda na ime kupca. Od dobijenog iznosa odbijaju se troškovi prodaje i troškovi čuvanja. Subjekat ove prodaje je sam prodavac. on i obavještava kupca o njoj. Ona treba da bude upriličena u mjestu određenom za isporuku. Obavještavanje kupca o namjeravanoj prodaji je potrebno. početnoj cijeni. Ostatak se deponuje kod suda u korist kupca čija je roba izložena javnoj prodaji. Bez ikakvih uslova prodavac mora obavijestiti kupca o postignutoj cijeni i mjestu deponovanja eventualnog ostatka potraživanja. Pošto sud odobrava prodaju. o rezultatima i deponovanju ostatka iznosa prodavac mora obavijestiti prvobitnog kupca u docnji.polaganja stvari” uređena je članom 333. U svakom slučaju. O namjeravanoj prodaji iz slobodne ruke kupac u docnji mora biti obaviješten “kad god je to moguće” (član 333. O namjeravanoj prodaji i o njenim rezultatima prodavac mora obavijestiti kupca. ZOO. Prvi način je javna prodaja (član 333. ako ne vodi ugrožavanju predmeta prodaje. sud prodaju vrši javnim nadmetanjem. Ona se može vršiti: ako stvar ima tekuću cijenu. zavisno od uslova. tako “da može brzo propasti ili se pokvariti” (član 333. Odluku o javnoj prodaji donosi sud. prodavac mora da vodi računa o interesima kupca u docnji čiju robu prodaje. Treći modalitet “prodaje umjesto polaganja stvari” je prodaja “na najpogodniji način”. Na ovaj način se štite opravdani interesi kupca u docnji. a dopunjena pravilima o “prodaji radi pokrića troškova čuvanja” iz člana 335. zatim prioritetna založna prava. Način prodaje određuje sam prodavac rukovodeći se isključivo potrebom predupređivanja ili smanjivanja štete. Ovaj postupak prodavac ne može provesti sam. st. 112 . Eventualni ostatak se deponuje kod suda u korist prvobitnog kupca. Napokon. prodavac može zahtijevati od suda da se organizuje javna prodaja. ili ako je njena vrijednost nesrazmjerno mala u odnosu na troškove javne prodaje. prodaji može pristupiti i lice koje čuva stvar za kupca u docnji. No. Kupac je onaj ko je ponudio najviši iznos.

526 ZOO). Opšte uzanse su u uzansi 213. str. imale posebno rješenje za slučaj docnje sa plaćanjem. a ne kao njihovu derogaciju. III . Zato će se primijeniti pravila koja i inače važe za naknadu štete u slučaju raskida prodaje (član 523 . st. Zakon ne zahtjeva da joj prethodi davanje naknadnog primjerenog roka razumne dužine. Zakon o obligacionim odnosima ni u opštem. ako se roba već nalazila u posjedu kupca. u slučaju docnje kupca sa prijemom nije riješeno u skladu sa opštim pravilima o dužničkoj docnji. 113 . Raskid ugovora Iako je prijem isporuke obaveza kupca. Treba prihvatiti tumačenje teorije 164 po kome: odbijanje prijema uredno ponuđene isporuke konstituiše osnovanu sumnju u sposobnost kupca da plati cijenu. ZOO. 2. dejstva ugovora i njegovog raskida i specifičnosti prodaje 163 164 Vidjeti član 125. naknade apstraktne štete i drugih šteta i prodaje radi pokrića. obaveza popravljanja štete podvrgnuta je i nekim specifičnim pravilima. istovremeno ili naknadno. A to znači da će prodavac moći da bira između: popravljanja konkretne štete. Pored toga.4. ZOO prodavac može odustati od ugovora “ako ima osnovanog razloga da posumnja da kupac neće isplatiti cijenu”. Zbog toga se prava prodavca u ovom slučaju ravnaju prema opštim pravilima član 124-132 ZOO o ovom pitanju. Posljednje dvije varijante mu mogu koristiti samo ako je cijena robe pala u periodu između zaključenja ugovora i izvršavanja prava po osnovu raskida. Docnja može postojati bez obzira na to da li je u odnosu na isporuku plaćanje predviđeno kao prethodno. Posljedice raskida zbog “osnovane sumnje” u kupčevu sposobnost plaćanja nisu posebno regulisane.DOCNJA KUPCA SA PLAĆANJEM CIJENE 1. ni u posebnom dijelu nema posebnih pravila o raskidu ugovora zbog dužničke docnje (kupca) sa plaćanjem cijene. Razlozi vezani za važenje Opštih uzansi. prodavčevo pravo na raskid ugovora. i 324. Upravo zbog toga smo skloni ovu mogućnost raskida ugovora tumačiti kao proširenje opštih pravila o raskidu ugovora u slučaju docnje dužnika. isto djelo. 149. Ona se tiču prvenstveno zatezne kamate i prava prodavca na raskid ugovora zbog docnje kupca sa plaćanjem cijene. 163 Prema članu 519. Mitrović dr Dobrosav. Neblagovremenost isplate cijeni se prema uslovima konkretnog ugovora i odredbama dispozitivnih izvora koje stranke svojim sporazumom nisu stavile van snage. Prodavac tada nije mogao raskinuti ugovor. Odgovornost za docnju sa plaćanjem je objektivna. Ugovor se raskida izjavom prodavca. Pojam docnje sa plaćanjem cijene i odgovornost kupca za nju Docnja sa plaćanjem cijene postoji onda kada kupac svoju obavezu isplate ne izvrši na vrijeme.

168 Ako je ovako utvrđena stopa zatezne kamate niža od stope ugovorne kamate. onda kada iz kupčevog ponašanja proizlazi da neće izvršiti svoju obavezu (član 127) i kada je “očito” da on to ne može izvršiti (član 128). Na izloženoj pravnoj prirodi zatezne kamate počiva još jedno pravo prodavca. ZOO.132). FBiH 18/96 (dalje ZKK) Član 1. ZZK. 166 Prvi zahtjev koji prodavcu stoji na raspolaganju jeste izvršenje ugovora. dakle. 114 . Zatezna kamata se plaća bez obzira na to da li je prodavac štetu pretrpio (član 278. Docnja kupca sa plaćanjem cijene prije prijema isporuke Položaj prodavca koji kupcu u docnji sa plaćanjem nije isporučio stvar isti je kao položaj bilo kog povjerioca u slučaju dužničke docnje sa izvršenjem novčanih obaveza. primijeniće se ugovorna kamata (član 277. Zatezna kamata je naknada štete za koju se pretpostavlja da ju je prodavac pretrpio zato što dugovanu svotu nije. Sl. na vrijeme. Pri tome treba imati u vidu relativnu jednostavnost izvršavanja novčanih obaveza. 165 166 167 Zakon o izmjenama Zakona o obligacionim odnosima (“Sl.privrednog prava. ovdje se primjenjuju i odredbe o zateznoj kamati (član 277 279) 165 i naknadi štete zbog raskida prodaje (član 523 . Budući da se šteta ne dokazuje. 2. Iz ovoga se može izvući zaključak o njenoj pravnoj prirodi. zatezna kamata ima i osobinu naknade apstraktne štete. odgovornost kupca je subjektivna. st. Kao izvor prava služi i Zakon o visini stope zatezne kamate. imao na raspolaganju. Zato ćemo njihovu sistematiku uzeti za osnov ispitivanja posljedica docnje dužnika sa plaćanjem kupovne cijene. 2 ZOO). list SFRJ 57/89) je novelirao član 277. primjeren rok. On može zahtijevati i naknadu one štete koja prevazilazi iznos zateznih kamata. zahtijevaju da se o stavu Opštih uzansi i dalje vodi računa. 168 Član 2. st. Za plaćanje cijene prodavac kupcu najprije mora dati naknadan. 1 ZOO). On je složen. pa ćemo ga ispitati prema pojedinim elementima. Primjeren rok se ne mora dati kod fiksnih poslova (član 125 ZOO). Plaća se prema stopi koju utvrđuje Vlada 167 Do godine dana zadocnjenja sa plaćanjem. Odgovornost kupca za neizvršenje novčanih obaveza je do iznosa zatezne kamate objektivna. Stopa zatezne kamate je određena zakonom. njen obračun se vrši FBiH. ZZK. Ako njegova dužina nije određena u izjavi prodavca. mjesečno primjenom konformne metode. n. utvrđivaće se prema okolnostima slučaja. Pored opštih pravila Zakona o obligacionim odnosima o raskidu ugovora (član 124 . ona spada u konkretne štete. Krivica kupca za docnju nije uslov za nastanak prodavčevog prava na iznos zatezne kamate. Zasniva se na krivici. U ovom dijelu. prodavcu pripada i zatezna kamata (član 277 ZOO).526). Stoga odgovornost kupca za njihovo naknađivanje ravna se po opštim pravilima. Uz isplatu cijene. Budući da se ta šteta dokazuje.

U kom smislu? Posljedica raskida ugovora shodno članu 132. 213. 2). Odricanje prava prodavcu da raskine ugovor zbog docnje kupca sa plaćanjem suprotno je već razmotrenim dispozitivnim normama Zakona o obligacionim odnosima. I to po dva osnova. prodavac nema pravne mogućnosti da raskine ugovor. I on je složen. st. 1. Rješenje postoji u uzansi 213. 115 . Važe li ova pravila i danas? Odgovor zavisi od mogućnosti primjene Opštih uzansi i od faktičkog stanja predmeta prodaje i vlasništva u konkretnom slučaju. A to znači da prodavac ima pravo na naknadu stvarne štete i izgubljene dobiti. 3 ZOO). Ako je kupac bio “odgovoran” (uz. Upravo to nije uvijek moguće. tj.526 ZOO). dakle. Njome je u ovoj situaciji prodavcu uskraćena mogućnost da ugovor raskine. 213. Prava koja prodavac tada stiče uređena su posebnim pravilima o naknadi štete zbog raskida prodaje (član 523 . ili pravo na prodaju radi pokrića. Ni pozivanje na novčanu restituciju ovdje ne daje nikakav efekat. st. 1. I ovdje će se posljednja dva ovlaštenja koristiti ako cijena robe pada. 213. Raskid ugovora za prodavca ima smisla samo ako može isporučenu stvar dobiti natrag. Rezultati koji bi se njome postigli mogu se jednostavnije ostvariti tužbom za isplatu cijene. i ovdje je bezuspješan protek naknadnog primjerenog roka za plaćanje cijene (član 126. Prvi je nastanak svojine kod savjesnog lica kome je kupac dalje prodao stvar. dugovao je i naknadu ostale štete. U ove dvije situacije. moguće primijeniti samo “ako su stranke izričito ugovorile primjenu uzanse” (član 1107. Docnja kupca sa plaćanjem nakon prijema isporuke Zakon o obligacionim odnosima nema posebnih pravila o odgovornosti kupca za docnju sa plaćanjem pošto je primio isporuku.Drugi generalni zahtjev koji prodavac ima jeste raskid ugovora. ZOO je restitucija primljenog. Ako primjena Opštih uzansi nije izričito ugovorena. st. Stoga smatramo da je pravilo iz uz. kriv. Drugi je prerada stvari od strane samog kupca. st. st. On može tražiti “isplatu kupovne cene i kamatu zbog zadocnjenja”. budući da takav postupak nameće nemoguće obaveze kupcu. može važiti na osnovu pravnog principa da se obligacija može zasnovati samo povodom moguće radnje. rješenje uz. 1. osim u tri navedena slučaja. ili pravo na naknadu apstraktne štete i ostale štete. st. 3. Uslov za sticanje prava na raskid. 3 ZOO).

116 .

kao i trgovinske agencije kojima je posredovanje sporedna privredna djelatnost. “ugovor o nalogu”. Prema Zakonu o obligacionim odnosima “ugovorom o posredovanju obavezuje se posrednik da nastoji naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu koja bi s njim pregovarala o sklapanju određenog ugovora. primjenjuju pravila člana 600 . Posrednik stvara samo komercijalnu vezu.posrednička preduzeća i posrednički biroi . ali se najčešće posreduje pri sklapanju ugovora o kupovini i prodaji robe i pri prevozu. Posredničkim poslovima se bave posebni subjekti kojima je to osnovna privredna djelatnost .629 ZOO. ali on ne zaključuje ugovor o tom poslu. ovaj posao poprima obilježja ugovora o djelu. posrednik može i da učestvuje u pregovorima. maklerom. upućujući jednog na drugog i obavještavajući ih o potrebama jednog i eventualnoj mogućnosti drugog. senzalom). o njihovim mogućnostima i kapacitetima. pa se na njega primjenjuju pravila ZOO koja govore o ovome ugovoru (član 749 . Posredovanje je po svojoj pravnoj prirodi. može biti svaki posao iz oblasti prometa robe i usluga. Pojam posla Posrednički posao sastoji se u tome što neko lice. Taj posao. kao dodatnom djelatnošću. Tada se na njega. i trgovinskim zastupanjem i pružanjem drugih trgovinskih usluga. ako odredbama o posredovanju ili samim ugovorom nije drukčije određeno. kao supsidijaran izvor. a ne i pravnu. kao i o stanju na tržištu. U času kad joj se obrati neki komitent.DIO DRUGI UGOVORI O USLUGAMA U PROMETU ROBE GLAVA PRVA TRGOVINSKO POSREDOVANJE (MEŠETARENJE) I . a nalogodavac se obavezuje da mu isplati određenu naknadu. posrednička organizacija pronalazi odgovarajućeg poslovnog partnera i dovodi ih u vezu.770). ako taj ugovor bude sklopljen” (član 813). 117 . dovede u vezu dvije poslovne organizacije da bi one sklopile neki pravni posao. Poslovne organizacije kojima je posredništvo glavna privredna djelatnost obično se još bave. Posrednička organizacija prikuplja obavještenja o organizacijama koje obavljaju pojedine privredne djelatnosti. Bude li ugovoreno da posrednik ima pravo na izvjesnu naknadu i kada njegovo nastojanje ostane bez rezultata. Pored toga.POJAM POSLA I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA 1. koje se naziva posrednikom (mešetarem. za čije sklapanje posreduje posrednik.

No. II . Zaključivanje ugovora Ugovor je neformalan i konsenzualan. po svojoj pravnoj prirodi ugovor o nalogu. tada posrednik ne mora nalog izvršiti lično (član 610 ZOO). dok specijalizovana posrednička djelatnost obuhvata samo određene poslove robnog prometa ili posredovanje samo u jednoj ili u nekim određenim oblastima robnog prometa. U tom slučaju ličnost posrednika ima obilježja nebitnog elementa posla. st. Ali ako je u tom slučaju postupao nesavjesno. kod posredovanja takođe važi pravilo o zaključivanju ugovora o uslugama robnog prometa šutnjom. nalogodavac nije dužan zaključiti ugovor. ako posrednik odmah ne odbije nalog. Nalogodavac može opozvati nalog kad god hoće.. samo u transportu. npr.Posredničke privredne organizacije mogu se baviti posredničkom djelatnošću koja može biti: opšta i posebna (specijalizovana). odgovaraće za štetu. Posrednik može povjeriti izvršenje naloga drugome samo ako mu je to odobreno ili kada ga okolnosti tjeraju da tako postupi. Pravila o odgovornosti nalogoprimca u slučaju davanja naloga na izvršenje trećem licu znatno ublažavaju strogost odredbi po kojima je ličnost posrednika bitan elemenat posla (član 753. 2. trgovini ili u osiguranju. Ličnost posrednika Pošto je posredovanje. u principu. 4). Stoga. I kad je posredniku dao uslove pod kojima bi zaključio ugovor i posrednik našao saugovarača koji će zaključiti ugovor pod tim uslovima. Predmet ugovora Karakteristična radnja i bitan elemenat ugovora je činidba nastojanja posrednika da nađe i dovede u vezu sa nalogodavcem osobu “koja bi sa njima 118 . Kad posrednik prihvati nalog. Nalogodavac čak nije ni dužan pristupiti pregovorima za zaključivanje ugovora sa preduzećem koje mu je našao posrednik. posrednik “je dužan izvršiti nalog osobno” (član 752 ZOO). bitan elemenat posla. To znači da je ličnost posrednika. ali pri tom ne smije postupiti nesavjesno. Obično se zaključuje na taj način što neka poslovna organizacija izdaje nalog posredničkom birou da joj nađe saugovarača za neki privredni posao. 2. jer bi odgovarao za štetu koja bi uslijed toga nastala posredniku. Opšta posrednička djelatnost obuhvata pružanje svih usluga i to u svim oblastima robnog prometa. smatra se da je prihvatio i da je ugovor o posredovanju zaključen na dan prijema naloga.BITNI ELEMENTI 1. ugovor je zaključen. Kada posredovanje ima karakter ugovora o djelu.

tj. nalogodavac može tražiti od suda da je snizi. posebno se naknađuju. pojedinačna faktička radnja dovođenja potencijalnih partnera u vezu radi zaključivanja određenog ili određenih ugovora. Predmet ugovora je. nego o trgovačkom zastupanju (agenciji). Pošto posrednikovo djelovanje ne mora da dovede do rezultata. posrednik mora imati posebnu pismenu punomoć. Rješenje utoliko više začuđuje. U cijenu su uračunati redovni troškovi posrednika. a ne na rezultat.pregovarala o sklapanju određenog ugovora” (član 813 ZOO). u kojima je izričito dozvoljeno sudu da jednostrano interveniše u ugovor nastao sporazumom stranaka. jasno je da ugovorna obligacija glasi na rad. istraživanje tržišta itd. tarife ne postoje. dakle. posrednik najčešće radi na bazi opštih uslova poslovanja. Za djelovanje u svojstvu zastupnika. “ako nađe da je pretjerano visoka s obzirom na posrednikov trud i učinjenu uslugu” (član 822. što nije predviđeno i kao mogućnost posrednika u slučajevima u kojima se može smatrati da je provizija preniska u odnosu na zalaganje i rezultat posrednika. cijenu na zahtjev jedne od stranaka određuje sud “prema posrednikovom trudu i učinjenoj usluzi” (član 822 ZOO). tj. on nastoji da stranke ostvare kontakt radi zaključenja ugovora. 3. Izostane li i običaj. Ni ovlaštenje na zastupanje ne ulazi u sadržaj ovoga posla. Cijena se odnosi jedino na usluge koje ulaze u predmet ugovora. do pregovora ili čak ugovora. Ne bude li cijena isplaćena nakon sklapanja ugovora. Ovo rješenje je posljedica činjenice da. Ovo je jedan od slučajeva u Zakonu o obligacionim odnosima. Tu činidbu posrednik vrši u svoje ime i za svoj račun. Sporedne usluge. Posrednik vrši faktičke. Pravo na naknadu ima posrednik i kad to nije posebno ugovoreno.ona koja se redovno naplaćuje u sjedištu posrednika u vrijeme zaključenja posla za ugovore sličnih osobina. kao profesionalni vršilac usluga. 3 ZOO). a ne pravne radnje. st. dakle. tako da ih može posebno zaračunati samo kada je to izričito ugovoreno (član 824 ZOO). Trajno nastojanje da treća lica sa konkretnim nalogodavcem sklapaju ugovore nije predmet ugovora o posredovanju. kao i onda kada se posebnim sporazumom oni mijenjaju. tada on izlazi iz okvira ovog posla i djeluje prema pravilima o punomoćstvu. No. Kada cijena nije ni u jednoj varijanti određena ugovorom primjenjuje se običajna cijena . To ovlaštenje nema ni u primanju ispunjenja ugovora koji je sklopljen njegovim djelovanjem (član 815 ZOO). 119 . jednokratna činidba. kao što su davanje obavještenja o tržištu. Cijena se određuje najprije tarifom ili drugim opštim aktom posrednika. Drugi izvor prava za određivanje naknade je sam ugovor o posredovanju. Cijena Cijena je naknada posrednika za izvršeni rad i za postignuti rezultat. ali ne daje izjave volje u ime i za račun svoga nalogodavca. On će važiti kada opšti uslovi. Predmet ugovora o posredovanju je.

Tražeći uslugu posrednika. Može se posebno obavezati da učestvuje u pregovorima i da nastoji da dođe do ugovora (član 818). kao ni onda kada bi opoziv bio protivan savjesnosti. naknadnim uputstvom će otkloniti te nejasnoće. Da bi mogao i to uraditi za nalogodavca. ili mogu biti samo instruktivni.OBAVEZE STRANAKA 1. Ako je prvobitni nalog nejasan. Obaveze posrednika 1. Posrednik obično i učestvuje u pregovorima. a nalogodavca će o tome obavezno obavijestiti (član 818). mora biti posebno ovlašten. Postupanje pažnjom dobrog privrednika . 1.stručnjaka Posrednik je dužan da postupa u poslu kao dobar stručnjak (član 818). korespondira i vrši različite poslove koji prethode sklapanju ugovora. Tada djeluje kao punomoćnik (član 815). pod kojim uslovima. Nalozi mogu biti više ili manje čvrsti. 1. ako se ove mogućnosti odrekao u ugovoru. Pošto je posredovanje njegova privredna djelatnost. Iz te obaveze proizlazi njegova dužnost da traži i da nađe najpovoljnijeg saugovarača. komitent u nalogu može davati posredniku uputstva o tome kakav ugovor želi da sklopi. ne odgovara za to. On to ne može učiniti. ili bi se teško izvršavao. Opozivom naloga prestaje i obaveza posrednika da dalje djeluje za komitenta. nalogodavac daje naknadna uputstva.3. Komitent u nalogu obično daje posredniku podatke o glavnim sastojcima ugovora kakav bi želio sklopiti.2. Nalogodavac može opozvati nalog kad god želi. kao i kakvi bi trebalo da budu neki sastojci ugovora. Postupanje po nalogu Posrednik je dužan pridržavati se komitentovog naloga. Kad je nađe. U tom cilju posrednik prikuplja podatke. Izuzeci od ovog principa sadržani su u članu 816. Nije posrednikova redovna obaveza da primi ispunjenje ugovora koji je sklopio za svoga nalogodavca. ZOO. No.1. Komitent može davati uputstva i naknadno. posrednik treba da raspolaže 120 .III . Desi li se nešto novo uslijed čega se nalog ne bi mogao izvršiti. Dovođenje u vezu zainteresovanih strana Osnovna obaveza posrednika je da nastoji da nađe i da dovede u vezu s nalogodavcem privrednu organizaciju koja bi s njegovim nalogodavcem stupila u pregovore radi sklapanja određenog ugovora. uputiće je na svoga nalogodavca radi zaključivanja ugovora. Posrednik je obavezan da nastoji da nađe organizaciju koja će s njegovim komitentom sklopiti ugovor. ako i pored sveg nastojanja i potrebne brižljivosti ne uspije.

odnosno o onome što je upisano u njima. nego s onim koji će najbolje moći zadovoljiti uslove naloga i ispuniti uputstva koja je dao komitent. datum upisa u dnevnik i potpis radnika koji je to upisivao. Postupanje posrednika uvećanom pažnjom dobrog stručnjaka vrši se u interesu nalogodavca. Posrednički list potpisuje posrednik i podnosi ga na potpis strankama koje su zaključile posao njegovim posredovanjem. ali se odbijanje potpisivanja uzima kao neuredno poslovanje. To je posrednički ili mešetarski dnevnik. mešetarski list). Čuvanje poslovne tajne je trajna obaveza. I u pregovorima je dužan savjesno postupiti po uputstvima svog nalogodavca. odnosno posrednički list nije zaključnica stranaka o poslu.4. U praksi je usvojeno da se u mešetarskom dnevniku vode nazivi organizacija koje su zaključile ugovor. Nije njegov zadatak da dovede u vezu komitenta s prvim subjektom kojim bi mogao sklopiti posao.mnoštvom podataka o mogućim partnerima i o uslovima na tržištu. ili izvod iz posredničkog dnevnika sa podacima koji su uvedeni u dnevnik (član 821 ZOO). Posrednički dnevnik Posrednik je dužan da vodi knjigu o privrednim poslovima za koje je posredovao i o kojima je sklopljen ugovor njegovim posredovanjem (član 821 ZOO). U taj dnevnik upisuje hronološkim redom stranke i poslove u kojima je posredovao. O samom poslu za koji posreduje može davati obavještenja poslovnim partnerima onoliko koliko je u tom slučaju ovlašten. lica dovedena u vezu plaćaju proviziju po pola.5. te datum zaključenja ugovora. Ova zaključnica. Zakon određuje da se u dnevnik upisuju bitni sastojci i podaci o ugovoru koji je zaključen njegovim posredovanjem. izuzev ako su mu stranke to dozvolile. Ona je. obavještenje o izvršenom posredovanju. a i posrednički dnevnik mogu poslužiti pred sudom kao dokaz o sklopljenom poslu. Tada posrednik djeluje u interesu oba subjekta. On ne smije davati drugima obavještenja o poslovima za čije je sklapanje pregovarao. Ta posrednička zaključnica. Ono se ne gasi ispunjenjem posrednikovih obaveza ili raskidom ugovora. jer je ne potpisuju stranke. gubi pravo i na naknadu i na troškove (član 826 ZOO). 1. Izuzetno. ako je predviđeno ugovorom. za drugu stranku.6. bitni sastojci ugovora i neki drugi njegovi važniji sastojci. Stranke nisu pravno obavezne da ga potpišu. 121 . 1. u stvari. Čuvanje poslovne tajne Posrednik je dužan da čuva poslovnu tajnu. Ako posrednik radi protivno interesima svoga komitenta. Posrednički list Posrednik je dužan da izda strankama zaključnicu o poslu koji su ugovorili (posrednički list. 1. nije ni potvrda o zaključenom ugovoru. Identično rješenje vrijedi i onda kada je posrednik od dva lica dobio nalog za posredovanje u istom poslu.

vrijede dispozitivna pravila.. u privrednu djelatnost posredovanja i posrednici ih daju uz posebnu naknadu. posrednik ima odmah pravo na isplatu cijene svojih usluga. ZOO u članu 823. Realizacija ugovora se njega ne tiče. Obaveza nalogodavca 2. za čije je zaključivanje posredovao. tj. st. Drugo. Prvo među njima glasi da ova obaveza postoji i kada nije izričito ugovorena (član 822. Obavještavanje o stanju na tržištu Ako stranke zahtijevaju. Obaveza davanja obavještenja o okolnostima koje imaju značaja za posao za koji posreduje. o stanju ponude i potražnje nekih roba i usluga. a to je učinio kad stvori mogućnost za postizanje toga efekta sklapanjem ugovora između njegovog komitenta i trećeg lica koje je našao. Napokon. Po jednom mišljenju. 1 ZOO). posredniku pripada provizija tek kada komitent sklopi ugovor s trećim licem.1. koje je prihvaćeno u nekim stranim zemljama. 2. Treće. ispostavi li se da je ugovor između stranaka nevažeći iz razloga za koje posrednik nije znao niti je mogao znati. o cijenama itd. posrednik je dužan davati obavještenja o stanju na tržištu. o potražnji ili ponudi robe i usluga. on treba da poznaje prilike na tržištu bolje od drugih privrednika. nego kao osnovni i samostalni zahtjev. te o svim okolnostima koje su od značaja za namjeravani posao. se plaća prema uslovima ugovora. o tržištu uopšte. međutim. Ukoliko je obaveza plaćanja uslovljena. posrednik ima pravo i na sukcesivnu naplatu svojih potraživanja (član 623 ZOO). Sklapanje ugovora je. Prvo. Po drugom shvatanju. jer je to domen ugovornih strana. čim je našao drugu stranu s kojom bi njegov komitent mogao pregovarati i zaključiti posao. provizija. kod raskidnog uslova sadržanog u ugovoru između komitenta i trećeg lica. izvrši svoje obaveze iz ugovora. Plaćanje provizije Cijena. i 825. Postoje tri različita mišljenja o tome kada posrednik stiče pravo na proviziju. mogu tražiti obavještenja o konjunkturama. jer posrednik posreduje. i njegova stvar. takođe. Zato što u posrednikovu privrednu djelatnost spada i prikupljanje raznih obavještenja i podataka. ne kao sastavni dio ugovora o posredovanju. kada stranke sklope ugovor radi kojega je posredovano pod odložnim uslovom. Po trećem mišljenju. Davanje tih obavještenja spada. Ako oni ne postoje. Ovdje se smatra da je posrednik dužan da dovede do ekonomskog efekta. kao i o poslovnim partnerima. dakle. obavještavanje je nužan sastavni dio njegovog rada na posredovanju. obaveza plaćanja postoji tek kada se uslov ispuni. o cijenama i tarifama.7. Privredna društva. Vrijeme u kome obaveza plaćanja dospijeva posebno je složeno. pomaže da se 122 . on zadržava pravo na proviziju. sadrži dva rješenja. posredniku pripada provizija čim je komitenta doveo u vezu s poslovnim partnerom. proizlazi iz naloga koji je dobio.1. ukoliko se radnje posredovanja vrše sukcesivno. posrednik stiče pravo na proviziju tek kada druga strana iz ugovora. međutim.

Većina pozitivnih prava stoje na ovom stanovištu. Njihova rješenja ista su kao i u ugovoru o komisionu. obje stranke su dužne da plate proviziju. Naknada troškova Komitent je dužan naknaditi posredniku izuzetne troškove. po Zakonu.2. pridržaja i prvenstvene naplate. Posredništvo se ne završava samim dovođenjem u vezu pregovarača. nego se posreduje. Normalni. Posebna situacija postoji onda kada komitent sa partnerom koga je posrednik našao sklopi ne samo ugovor za koji je posredovano. provizija za posebne usluge posebno se i plaća. ako taj ugovor bude zaključen. 123 . Posrednik nema pravo. Nalogodavac se obavezuje. 2. Napokon. pridržaja i prvenstva naplate Obezbjeđenju posrednikovih potraživanja prema komitentu služe njegova prava zaloge. Ona pravno nije vezana za naknadu za izvršeno posredovanje. bez njegove krivice.ugovor sklopi. posrednik je na štetu komitenta radio za drugu stranu. U odnosu na opšta pravila o obavezi plaćanja cijene. pa ih ovdje nećemo posebno ponavljati. ali ne u cjelini. ako drugačije nije ugovoreno (član 823 ZOO). uobičajeni troškovi pokriveni su provizijom. Na naknadu redovnih troškova učinjenih u izvršenju naloga posrednik ima pravo samo ako je tako ugovorio. Naš Zakon takođe. komitent ipak nema obavezu da je isplati. Iako bi bilo logično pretpostaviti da posredniku i za to pripada dio naknade. Bude li ugovorom priznato posredniku pravo na naknadu troškova. U ovoj situaciji naknadu plaća onaj ko je sa posrednikom sklopio ugovor. Tako se može posebno ugovoriti da posredniku pripada naknada i onda kada njegovo djelovanje ne dovede do rezultata. Ona služe ne samo naplati komitentovih obaveza nego i vršenju zakonitog pritiska na komitenta da udovolji svojim obavezama plaćanja. da isplati posredniku određenu naknadu. nego i druge poslove. Ukoliko posrednik dobije nalog od dva lica za zaključenje istog konkretnog posla. Posrednik stiče pravo na naknadu u času zaključenja ugovora za koji je posredovao. na plaćanje provizije u tri slučaja. 2. postoje i neki posebno uređeni slučajevi. i stručnim poznavanjem stanja na tržištu utiče na pregovarače da sklope ugovor. prenose obavještenja. objašnjava. nije došlo do zaključenja ugovora između partnera koje je doveo u vezu. Naknadni sporazum između posrednika i komitenta da će pola provizije platiti treći nema ovo dejstvo. nego po pola.3. Posredovanje se tada ravna prema pravilima o ugovoru o djelu. Pravni režim ovih obaveza komitenta podvrgnut je opštim pravilima obligacionog prava. oni mu pripadaju i kad. a nalogodavac obavezu. do zaključivanja ugovora između komitenta i trećeg lica (član 623 ZOO). Trpljenje posrednikovih prava zaloge. Dva su već obrađena. tj. Komitent tada jemči posredniku da će mu cijela provizija biti plaćena. ako ih je morao učiniti radi uspješnog okončanja posredničke uloge. pa ćemo ih ovdje samo navesti: ugovor radi koga je posredovano nije zaključen.

ODGOVORNOST STRANAKA 1. posrednik odgovara i za nepoštovanje obaveze čuvanja poslovne tajne. u principu. postoje. Neki posebni slučajevi imovinske odgovornosti. 124 . dok se pravila o popravljanju štete ravnaju prema rješenjima iz oblasti ugovorne odgovornosti. One se posebno konkretizuju za propuste u vođenju posredničke knjige. odgovornost je. Odgovornost komitenta Komitent odgovara za svoje obaveze prema opštim pravilima o ugovornoj odgovornosti i popravljanju šteta izazvanih neizvršenjem. odgovornost postoji kada posrednik poveže komitenta sa osobom “za koju je znao ili morao znati da neće moći izvršiti obavezu iz ugovora”. Odgovornost posrednika Administrativna i kazneno-pravna odgovornost posrednika određene su opštim propisima. ukoliko se radi o neizvršenju obaveze plaćanja provizije i troškova. Supsidijarno se primjenjuju i pravila o nalogu. najprije odgovara za štete koje je komitent pretrpio zato što je doveden u vezu sa poslovno-nesposobnim licem. Nadalje.IV . u principu. Isključivanje ultra vires teorije iz našeg prava znatno ublažava strogost ove odredbe. ipak. Posrednik. Oni su regulisani u članu 820. A to znači da je odgovornost zasnovana na propuštanju dužne pažnje posrednika (subjektivna odgovornost). ravna prema opštim pravilima obligacionog prava. odnosno neurednim izvršenjem ugovornih obaveza. No. objektivna. 2. ukoliko je za to posrednik znao ili morao znati. I napokon. Supsidijarno važe i pravila o odgovornosti nalogoprimca (član 756 i 757 ZOO). Imovinsko-pravna odgovornost se. odnosno o ugovoru o djelu. Odgovornost komitenta je subjektivna. ZOO. shodno opštim pravilima.

GLAVA DRUGA TRGOVINSKO ZASTUPNIŠTVO
I - POJAM I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU 1. Pojam ugovora U ekonomskom smislu posao trgovinskog zastupanja sastoji se u tome što specijalizovani subjekt, trgovinski zastupnik, trajno djelujući u interesu svoga nalogodavca, komitenta, istražuje tržište i nastoji obezbijediti poslovne partnere koji će sa komitentom zaključivati ugovore. Ukoliko ima ovlaštenje komitenta, trgovinski zastupnik može i sam zaključivati ugovore u ime i za račun komitenta. Suštinu trgovinskog zastupstva, dakle, predstavlja trajno posredovanje za jednog nalogodavca. Radnje zastupnika određuju se: ugovorom, dispozitivnim propisima, opštim uslovima poslovanja koje donose sami zastupnici ili njihove asocijacije, te uzansama i poslovnim običajima. Postoji veliki broj razlika između trgovinskog zastupanja i srodnih poslova pružanja usluga u prometu robe. Trgovinsko zastupstvo se od posredništva razlikuje u dva bitna momenta: trajnosti djelovanja i mogućnosti da se punomoćstvo uključi u poslovni odnos kao njegov integralni dio. Za razliku od komisiona, trgovinsko zastupstvo može postojati i bez davanja izjava volje za komitenta. No, ukoliko su i one uključene u nalog zastupnika, onda ih zastupnik daje u ime i za račun komitenta. Komisionar izjave volje, međutim, uvijek čini u svoje ime, a za račun komitenta. Iste razlike postoje i u odnosu na špediciju. Trgovinsko zastupništvo kao samostalan posao ima svoje korijene u anglosaksonskom institutu “agency”. Otuda se ovaj posao često naziva i “agencijom” ili “agenturom”. U kontinentalnim sistemima se dugo vremena ovaj posao obavljao u pravnom režimu naloga i punomoćstva. Sredinom pedesetih godina ovog vijeka ulazi i u zakonodavstva velikih kontinentalnih sistema (Njemačka 1953, Francuska 1958). U bivšoj SFRJ trgovinsko zastupstvo je najprije bilo uređivano u propisima o domaćoj i vanjskoj trgovini. Materijalnopravnu regulativu ugovora o trgovinskom zastupanju donosi Zakon o obligacionim odnosima 1978. godine. Istorijsko nasljeđe određuje stanje izvora prava u Bosni i Hercegovini. Vanjskotrgovinski režim trgovinskog zastupstva sadržan je u Zakonu o 169 i Uredbi o zastupanju stranih lica u Republici vanjskotrgovinskom poslovanju 170 Zakon o trgovini 171 svrstava trgovinsko zastupanje u Bosni i Hercegovini. poslove trgovinskih usluga. Definicija u članu 14 ima komercijalni, a ne pravni
169 170 171

Sl. n. FBiH, 2/95. Vidjeti Član 35. i 36., Sl. l. RBiH 20/95. Vidjeti čl. 35. i 36. Sl. l. RBiH 4/96. Sl. n. FBiH 2/95.

125

karakter: “Uslugama zastupanja smatra se naročito obavljanje trgovinskih usluga u ime i za račun trgovca, kao i obavljanje servisne službe i drugih tehničkih usluga u vezi s održavanjem i opravkom proizvoda”. Ovakvo rješenje dozvoljava da se u daljim izlaganjima zadržimo samo na Zakonu o obligacionim odnosima. Ugovor o trgovinskom zastupanju definisan je u članu 790. Zakona o obligacionim odnosima. Prema njemu, “ugovorom o trgovinskom zastupanju obavezuje se zastupnik da se stalno stara da treća lica zaključuju ugovore sa njegovim nalogodavcem, i da u tom smislu posreduje između njih i nalogodavca, a ovaj se obavezuje da mu za svaki zaključeni ugovor isplati određenu naknadu (proviziju)”. Na ovaj ugovor se primjenjuju najprije odredbe članova 790 - 812 ZOO. Pošto trgovinsko zastupanje spada u ugovore o nalogu i sadrži elemente punomoćstva, kao supsidijarni izvori mogu se primijeniti i članovi 749 - 770, odnosno 84 - 98. Karakteristike ovog ugovora su: a) trajno djelovanje za komitenta, b) preduzimanje pravnih i faktičkih radnji, c) djelovanje u tuđe ime i za tuđi račun, tj. u interesu komitenta, d) formalnost, e) komutativnost, f) u principu se preuzima samo obaveza rada, ne i rezultata, g) relativna samostalnost agenta u djelovanju; on nije službenik nalogodavca, h) postojanje posebnog odnosa povjerenja - fiduciae, što od ugovora čini posao intuitu personae. 2. Zaključivanje ugovora Za razliku od ugovora o komisionu i posredovanju, ugovor o trgovinskom zastupanju je, po samome zakonu, formalan. On važi samo onda kada je “sklopljen u pismenoj formi” (član 791 ZOO). Za način na koji će ova forma biti ostvarena, važe opšta pravila obligacionog prava. Razlog za ovakvo rješenje leži u činjenici da se ugovorom o trgovinskom zastupanju stvara trajan poslovni i obligacioni odnos čije je najvažnije elemente potrebno unaprijed i na siguran način utvrditi. Okvirni karakter ugovora o trgovinskom zastupanju ne važi i za pojedinačne poslove koji se na osnovu njega i u granicama, koje su unaprijed određene, zasnivaju. Zbog toga se pojedinačni poslovi između agenta i njegovog komitenta mogu sklapati bilo putem naloga, bilo konkludentnim radnjama. Ako je pojedinačni nalog u skladu sa ugovorom o trgovinskom zastupanju, i šutnja agenta može se smatrati prihvatom.

126

II - BITNI ELEMENTI 1. Ličnost trgovinskog zastupnika Ličnost trgovinskog zastupnika, kao nalogoprimca je bitan elemenat ugovora. Pored člana 753. ZOO, na ovakav stav upućuje karakter odnosa u koje stranke stupaju. Poslovima trgovinskog zastupnika bave se, uglavnom, trgovinska zastupništva (trgovinske agencije, agenture), dok se tim poslovima kao sporednom privrednom djelatnošću mogu baviti, kako posrednički biroi, tako i druge privredne organizacije. Trgovinska zastupništva se mogu baviti kao sporednom privrednom djelatnošću trgovinskim posredovanjem i davanjem obavještenja o stanju na tržištu. Prema tome, po kriteriju djelatnosti ne postoji bitna razlika između posredničkih preduzeća i posredničkih biroa i trgovinskih agencija. I jedni i drugi mogu se baviti istim poslovima. Zastupništvo treba razlikovati od trgovinskog predstavništva, mada je sadržina poslovanja gotovo ista. Trgovinsko predstavništvo je organizaciona poslovna jedinica preduzeća, dok se zastupničkim poslovima bave samostalne privredne organizacije, najčešće agencije. Razlika je i u tome što zastupnik, ako drži robu zastupanog, čini to u režimu konsignacije, dok je roba koja se nalazi u predstavništvu roba preduzeća o čijoj se organizacionoj jedinici radi. 2. Predmet ugovora Karakteristična činidba kao bitan elemenat ugovora, je složena. Predmet ugovora se sastoji iz dvije osnovne komponente; iz trajnog nastojanja trgovinskog zastupnika da promoviše interese svoga nalogodavca sa ciljem učestalog sklapanja ugovora, i iz njegovog stalnog posredovanja za komitenta. Predmet ugovora su dakle, faktičke, a ne pravne radnje. To znači da ugovor o trgovinskom zastupanju može postojati i bez davanja izjava volje u ime i za račun nalogodavca. Neke faktičke radnje trgovinski zastupnik vrši u svoje ime i za svoj račun. One ne moraju da dovedu do zaključivanja ugovora, niti do njegovog izvršavanja. Stoga, trgovinski zastupnik preuzima obavezu rada, a ne rezultata. Pravni režim obaveze na isplatu provizije, sadržan u Zakonu o obligacionim odnosima, ne utiče na izloženo rješenje. Ovlaštenje na zastupanje komitenta može, ali ne mora, biti predmet ugovora. Iako je punomoćstvo u poslovnoj praksi uobičajeno, ono ulazi u predmet posla samo na osnovu posebnog i izričitog sporazuma stranaka. Ono može biti dato kao posebno ili kao generalno ovlaštenje (član 792). Generalna punomoć se, najčešće, uključuje u sam ugovor o trgovinskom zastupanju, dok se specijalna daje odvojeno. Do sada izložena rješenja odnose se na dvije situacije: zaključivanja ugovora i primanja ispunjenja ugovora (član 793 ZOO).

127

Tehnologija poslovanja zahtijevala je, međutim, da se i u samom Zakonu predvide neke situacije u kojima je agent ovlašten na vršenje pravnih radnji, davanje izjava volje koje obavezuju nalogodavca. I bez posebnog davanja ovlaštenja, trgovinski zastupnik mora prihvatiti izjave trećih lica sa kojima je komitent sklopio ugovor djelovanjem zastupnika, ukoliko se one tiču nedostataka predmeta ugovora ili drugih momenata koji su relevantni za ostvarivanje ili očuvanje prava trećih lica prema komitentu (član 794 ZOO). I obrnuto, kada to zahtijevaju interesi nalogodavca, zastupnik je ovlašten da i bez posebne punomoći daje izjave potrebne za očuvanje ili osiguranje nalogodavčevih prava (član 795 i 796 ZOO). 3. Cijena Cijena poslova iz ugovora o trgovinskom zastupanju se sastoji iz naknade (provizije) i troškova. Pri tome je pravni režim troškova dvostruk. Cijena se, najprije, određuje ugovorom. U okvirnom i formalnom ugovoru o trgovinskom zastupanju mogu biti date pojedinačne cijene ili elementi za njihovo utvrđivanje. Najčešće, to je određeni procenat od vrijednosti posla. Ovi kriteriji se definišu bilo kao nepromjenjivi, bilo kao osnova koja se može korigovati shodno uslovima konkretnog naloga. Ugovorom može i tarifa agenta biti prihvaćena kao mjerodavan izvor za visinu cijene, proviziju. Ako se provizija ne može utvrditi na osnovu ugovora ili tarifa, “zastupnik ima pravo na uobičajenu naknadu” (član 806 ZOO). Poslovni običaj se određuje u sjedištu zastupnika, u vrijeme davanja konkretnog naloga za izvršenje posla. Posebna naknada pripada zastupniku za naplatu komitentovih potraživanja (član 807 ZOO). Kao u ugovoru o komisionu i ovdje je moguća sudska intervencija u pogledu visine provizije. Sud će, na zahtjev nalogodavca, sniziti proviziju na pravičan iznos kada utvrdi da je ona “nerazmjerno velika prema učinjenoj usluzi” (član 806 ZOO). Agent nema pravo na istu vrstu zahtjeva kada je provizija nesrazmjerno malena u odnosu na učinjenu uslugu. Redovni, fiksni troškovi zastupnika uračunati su u proviziju. Njihovu posebnu naknadu može zastupnik zahtijevati samo kada je to izričito ugovorio. Posebni troškovi učinjeni na nalog ili u interesu nalogodavca odvojeno se namiruju u stvarnim iznosima (član 808 ZOO).

128

III - OBAVEZE I PRAVA STRANAKA 1. Obaveze agencije 1.1. Iznalaženje saugovarača Glavna je obaveza agencije da se stara da se poslovanje njenog nalogodavca proširi, da istražuje i obrađuje tržište i da što više zainteresuje potencijalne poslovne partnere za djelatnost svoga nalogodavca, kako bi s njim stupili u ugovorne odnose. U tom cilju agencija stalno posreduje između organizacija i svoga nalogodavca da dođe do zaključenja ugovora među njima. Ovlašćenje, ni generalno ni posebno, za zaključenje ugovora u ime i za račun nalogodavca ne uključuje ni pravo, ni obavezu zastupnika da zahtijeva od druge strane ispunjenje ugovora, kao ni primanje ispunjenja. Ali ga nalogodavac može ovlastiti i na ove radnje (član 793 ZOO). 1.2. Učestvovanje u sklapanju poslova Funkcija agencije se ne završava iznalaženjem eventualnog saugovarača nalogodavca. Agent je dužan da po uputstvima nalogodavca učestvuje pri zaključenju posla zastupajući interese nalogodavca i da nastoji da se sklopi povoljan ugovor. Kad je ugovoreno i da sklapa ugovore, odnosno, kad ima generalno ovlašćenje, onda je zastupnikova obaveza da ugovor sklopi za nalogodavca kao dobar stručnjak (član 798 ZOO). 1.3. Davanje obavještenja Agent je dužan davati nalogodavcu obavještenja o stanju na tržištu, naročito o situaciji na tržištu robe i usluga za čiji se plasman stara. Posebno je dužan obavještavati o prilikama i stanju koji su od značaja za konkretni posao, koji mu je povjeren (član 797 ZOO). 1.4. Vođenje knjige ugovora I zastupnik je, kao i posrednik, dužan da vodi knjigu u koju, po redu sklapanja poslova, upisuje ugovore koje je zaključio u ime nalogodavca sa podacima o njihovoj sadržini. Kad ugovor zaključi, sastavlja o tome zaključnicu, koju potpisuje i podnosi na potpis drugoj ugovornoj strani. Po jedan primjerak dobijaju nalogodavac i druga strana, a jedan ostaje agenciji. Pravni značaj i knjige ugovora i zaključnice je u tome što mogu poslužiti kao dokaz o sklopljenim ugovorima. Zaključnica nije ni ugovor ni potvrda o zaključenom ugovoru. Stoga, na punovažnost ugovora nema uticaja njeno potpisivanje. I ako bi saugovarač odbio da potpiše zaključnicu, ugovor važi.

129

Zastupnik takođe vodi i posrednički dnevnik za poslove u kojima samo posreduje. Tada izdaje i izvode iz dnevnika (posrednički list). 1.5. Staranje o interesima nalogodavca U svim poslovima koje preduzima za nalogodavca dužan je da nastoji da se ostvari rezultat što je moguće povoljniji za nalogodavca, da posao obavlja brižljivo, sa pažnjom dobrog stručnjaka. Kada mu je nalogodavac naredio kako će postupati, zastupnik je obavezan da se drži naloga i uputstava, ali uvijek vodeći računa o interesima nalogodavca. Ako smatra da su prilike na tržištu takve da bi postupanje po uputstvima išlo protiv nalogodavčevih interesa, dužan je da na to skrene pažnju nalogodavcu. U cilju zaštite interesa nalogodavca, agencija može zahtijevati preduzimanje potrebnih mjera obezbjeđenja. Ovo ovlaštenje je zasnovano na Zakonu, pa se ne mora posebno ugovarati (član 796 ZOO). 1.6. Primanje izjava od saugovarača Druga strana može izjave koje se tiču nedostataka predmeta ugovora, kao i druge izjave u vezi s tim ugovorom, umjesto saugovaraču, činiti agenciji. Takve izjave, koje se tiču ugovora zaključenog posredstvom agencije ili ugovora koji je zaključila agencija za nalogodavca, punovažne su. Njima je saugovarač sačuvao prava iz ugovora koja bi bila vezana za te izjave. Agencija je obavezna da primi te izjave i da postupi kako je propisano ili ugovorom predviđeno. 1.7. Poslovna tajna Sve što bude saznao u vezi s poslom koji mu je povjerio nalogodavac agent mora čuvati kao poslovnu tajnu. Agencija naročito odgovara ako ma kakve podatke do kojih je došla radeći na povjerenom joj poslu otkrije trećem licu. Trgovinski zastupnik ne smije podatke koje je saznao u toku ugovora ni sam koristiti. Ova zabrana važi i poslije prestanka ugovora o trgovinskom zastupanju. Ona ima trajan karakter (član 799 ZOO). 1.8. Vraćanje stvari primljenih od komitenta Ugovorom o trgovinskom zastupanju nastaje trajan i složen odnos između agenta i nalogodavca. Da bi trgovinski zastupnik mogao uspješno da promoviše interese svog partnera, neophodno je da mu ovaj dostavi niz stvari potrebnih za navedenu svrhu. To mogu biti uzorci, alati za servisiranje, tehnička uputstva, reklamni materijal, kancelarijska oprema i slično. Po prestanku ugovora, agent mora sve primljene stvari vratiti u stanju u kome se one nalaze (član 800 ZOO). Rok u kome to valja učiniti nije preciziran, pa ga treba utvrđivati prema prirodi stvari i okolnostima posla.

130

1.9. Polaganje računa Obaveza polaganja računa zasnovana je na opštim pravilima ugovora o nalogu (član 754 ZOO) i na prirodi posla. Ona postoji kako za konkretan nalog, tako i za ugovor u cjelini. Razlikuje se samo vrijeme u kome se dužnost polaganja računa mora izvršiti: po završetku konkretnog posla, periodično ili nakon prestanka ugovora u cjelini. U svakom slučaju, račun se mora položiti bez odugovlačenja. Nalogodavac je gospodar posla. Zbog toga on može zahtijevati da mu trgovinski zastupnik podnese izvještaj i položi račun i prije završetka poslova po konkretnom nalogu, odnosno uvijek u toku trajanja ugovora (član 755). 1.10. Trpljenje odbijanja posla Pošto agencija radi za račun nalogodavca, jasno je da nalogodavac može pripremljeni posao sa trećim licem prihvatiti ili odbiti. Nalogodavac je, međutim, dužan da o svojoj odluci bez odlaganja obavijesti trgovinskog zastupnika. Odbijanjem prihvatanja pripremljenog posla od strane nalogodavca može trećim licima biti prouzrokovana šteta. Obaveza njene naknade pada na nalogodavca. Pretpostavka za to je da je agent djelovao dužnom pažnjom i da je treće lice bilo savjesno. 2. Obaveze komitenta 2.1. Predaja materijala potrebnih agentu Ekonomska suština zastupničkog posla, vidjeli smo, ponekad zahtijeva da nalogodavac stavi agentu na raspolaganje određene stvari. Ako je to slučaj, komitent, već po zakonu, ima obavezu da zastupniku prenese posjed određenih predmeta (član 802). Vrsta stvari, vrijeme i način predaje, te drugi modaliteti određuju se ili samim ugovorom ili po prirodi stvari, odnosno prema logici poslovnog odnosa u koji stranke stupaju. 2.2. Obavještavanje o relevantnim momentima Dužnost komitenta da o relevantnim momentima obavještava svoga agenta takođe proističe iz prirode njihovog odnosa i iz načela poštenja i savjesnosti. Zakon o obligacionim odnosima je u članu 803. posebno apostrofirao dva slučaja: odbijanje prihvatanja pripremljenog posla i smanjenje obima poslovanja. Dešava se da nalogodavac, iz raznih razloga, smanji proizvodnju robe za čiju se prodaju stara agencija, ili da se proizvedena roba mnogo traži pa je nema dovoljno za prodaju, ili da su kapaciteti za pružanje usluga prenapregnuto iskorišteni i da je, stoga, smanjena potreba za prodajom usluga i sl. Trebalo bi, stoga, da i agencija smanji svoju preduzimljivost, jer nalogodavac neće moći da prihvati sve ponude za sklapanje ugovora, niti da ispuni ugovore koje agencija bude sklopila. Nalogodavac je, u tom slučaju, dužan da blagovremeno obavijesti

131

agenciju o potrebi da svede na manju mjeru svoje aktivnosti, da djeluje ispod nivoa koji je ona mogla osnovano očekivati kad je sklapala ugovor o agenturi. Ako to nalogodavac ne učini, odgovara agenciji za pretrpljenu štetu. 2.3. Plaćanje cijene Plaćanje cijene je osnovna obaveza nalogodavca. Ukoliko nije ugovorom regulisano, primijeniće se dispozitivne odredbe člana 805 - 808 ZOO. Razmotrićemo najvažnija od tih pravila. Obaveza plaćanja postoji i onda kada nije izričito ugovorena. Provizija, kao elemenat ukupne cijene usluge, se plaća za: ugovore sklopljene posredovanjem agenta, ugovore koje je agent sklopio sa trećim licima (ukoliko je za to bio ovlašten), ugovore koje sa trećim licem nađenim od agenta sklopi sam nalogodavac i ugovore koje bilo ko sklopi sa bilo kojim trećim licem, ukoliko se radi o isključivoj agenciji. Pravo na posebnu naknadu od naplaćene svote ima agent koji ju je naplatio po ovlaštenju komitenta. Vrijeme plaćanja posebno je regulisano. Obaveza nalogodavca dospijeva “kad ugovor bude izvršen” (član 805). Dakle, kao i kod posredovanja i ovdje je momenat sticanja prava nalogoprimca na naknadu pomjeren za jedan dalji korak u odnosu na izvršenje njegove osnovne obaveze: dovođenje stranaka u vezu, odnosno zaključivanje ugovora. Izloženo pojačavanje pozicije nalogodavca, ipak, trpi i neka zakonska ograničenja. Najprije, agent ima pravo na proviziju iako ugovor nije izvršen, “ako je do toga došlo iz uzroka koji je na strani nalogodavca” (član 805 ZOO). I drugo, u slučaju neizvršenja ugovora koji je sklopljen sa trećim licem, agent odgovara samo ako je za to posebno jamčio (del credere zastupništvo) (član 801). Dakle, neizvršenje ugovora od strane trećeg lica ne predstavlja ujedno i neizvršenje ugovora o trgovinskom zastupanju od strane zastupnika. Troškovi koji nisu uračunati u proviziju posebno se plaćaju. Ova obaveza izvršava se shodno ugovoru ili prema opštim pravilima o izmirenju novčanih dugova. 2.4. Trpljenje agentovih prava zaloge, pridržaja i prvenstva naplate Radi obezbjeđenja naplate svojih potraživanja koja su nastala u vezi s ugovorom o zastupanju, agencija ima pravo zaloge i pridržaja na svim nalogodavčevim stvarima koje je u vezi s ugovorom primila od nalogodavca, kao i na onim stvarima koje je u vezi s tim ugovorom primila od nekog drugog. Ono što vrijedi za zalogu uopšte, vrijedi i za zalogu kod agencije. Ona ima založno pravo na stvarima dok se nalaze kod nje, ili kod nekog drugog ko ih drži za agenciju. Ima založno pravo takođe i na stvarima za koje ima u rukama dokument pomoću koga može raspolagati tim stvarima (član 809 ZOO). Za svoja dospjela potraživanja, koja su nastala u vezi s ugovorom, agencija ima pravo zaloge i na novcu koji je naplatila za nalogodavca po njegovom

132

ovlaštenju. Kao i uvijek, pravo se može konstituisati na stvarima i na novcu samo ako se do njih dođe legalnim putem. IV - ODGOVORNOST STRANAKA 1. Odgovornost trgovinskog zastupnika Odgovornost trgovinskog zastupnika može, kao i kod ostalih vršilaca usluga na osnovu naloga, biti administrativna i kaznenopravna. Imovinska odgovornost se ravna prema opštim pravilima. Imovinska odgovornost ugovornog je karaktera, subjektivna i podložena opštim pravilima o popravljanju štete za neizvršenje nenovčanih obaveza. U ZOO postoje i dva posebno uređena slučaja. Prvi se tiče otkrivanja poslovne tajne. Specifičnost postoji u pogledu trajanja obaveze, a ne s obzirom na pravila o odgovornosti i naknadi (član 799 ZOO). Drugi je “poseban slučaj odgovornosti”, tj. davanje posebnog pismenog jemstva komitentu da će treće lice ispuniti obaveze na osnovu ugovora koji bude sklopljen djelovanjem agenta (del credere trgovinsko zastupstvo). Tada zastupnik odgovara solidarno sa trećim licem. To znači da u slučaju neispunjenja ili neurednog ispunjenja ugovora od strane trećeg, nalogodavac može da se obrati agentu odmah i da traži ispunjenje i naknadu štete ili, pod zakonskim uslovima, raskid ugovora. Samo se po sebi razumije da agent tada nema pravo ni na proviziju. 2. Odgovornost nalogodavca Odgovornost nalogodavca se ravna prema opštim pravilima obligacionog prava. Pri tome treba razlikovati slučajeve neizvršenja novčanih od nenovčanih obaveza. V - POSEBNE VRSTE TRGOVINSKOG ZASTUPANJA 1. Podjela poslova Trgovinsko zastupanje je pravna forma kroz koju se mogu zadovoljavati različite vrste poslovnih potreba. Ta činjenica dovodi do niza podjela od kojih nisu sve podjednako pravno interesantne. Obim ovlaštenja je jedno od pravnih mjerila za podjelu ovih poslova. Ako svoga komitenta mogu zastupati u svim njegovim aktivnostima, agenti se smatraju generalnim. Ukoliko je aktivnost ograničena na jednu ili više određenih struka ili vrsta poslova, trgovinsko zastupstvo je specijalno. Istovrsna podjela je moguća i prema obimu ovlaštenja na zastupanje.

133

Pravno su najinteresantnije podjele trgovinskog zastupstva po vezanosti i odgovornosti. Razmotrićemo ih posebno, bez obzira na to što su neka rješenja u vezi sa njima već izložena. 2. Neisključiva i isključiva agencija Neisključiva agencija postoji onda kada bilo nalogodavac, bilo agent mogu na istom području za istu vrstu poslova imati više poslovnih partnera. Isključiva agencija postoji onda kada su oba ili jedan partner vezani samo za jednu osobu. Preduzeću komitentu je stalo da ima što veći promet robe i usluga. Upravo zbog toga Zakon polazi od neisključive agencije kada je u pitanju nalogodavac. On “može imati na istom području za istu vrstu poslova više zastupnika” (član 790. st. 2 ZOO). Suprotno se može ugovoriti. Kada je u pitanju agent, važi zakonska pretpostavka isključive agencije. “Jedan zastupnik ne može bez pristanka nalogodavca preuzeti obavezu da na istom području i za istu vrstu poslova radi za drugog nalogodavca” (član 790. st. 3 ZOO). 3. Del credere zastupstvo Zastupstvo sa jamstvom za ispunjenje obaveza trećeg lica ili del credere agencija postoji onda kada agent posebnim pismenim sporazumom preuzme obavezu jemčenja. U ovom slučaju, agent ima pravo i na veću proviziju (del credere provizija). Posebna naknada, koja se dodaje na redovni iznos provizije, služi, u stvari, kao premija za preuzeti rizik (ne)ispunjenja ugovora od strane trećeg lica. Prije donošenja Zakona o obligacionim odnosima važio je i kod nas trgovački običaj da se ugovaranje provizije dvostruko veće od uobičajene smatra ugovaranjem del credere zastupstva. Izričita odredba člana 801. st. 1 ZOO ukida ovo običajno pravilo. Kod nas se, dakle, del credere zastupstvo mora posebno pismeno ugovoriti. VI - PRESTANAK UGOVORA 1. Prestanak ugovora sklopljenih na određeno vrijeme Vrijeme trajanja ugovora može biti određeno izričito ili prećutno, po prirodi samog posla. U prvom slučaju ugovor prestaje kada istekne rok na koji je zaključen. U drugom je potrebno analizom sadržaja posla utvrditi da li je ugovor prestao ili nije.

134

U njima su predviđene dvije osnovne situacije: raskid ugovora sa otkaznim rokom i bez njega. ukoliko želi. nego će se smatrati izjavom o otkazivanju ugovora. usljed koga je uslijedio raskid ugovora. i sama raskinuti ugovor bez davanja otkaznog roka (član 811 ZOO). pa je potrebno da protekne redovni otkazni rok da bi ugovor prestao. on može prestati sporazumom stranaka ili jednostranom izjavom. otkaz se mora dati najmanje mjesec dana prije isteka kalendarskog tromjesečja. ali je potrebno drugu stranu obavijestiti o razlozima raskida. strana koja je primila neosnovani otkaz može. a ne kada to pojedina stranka želi. Strana koja je neosnovano dala otkaz. otkazom bilo koje strane. ali otkazni rok ne smije ni u kom slučaju biti kraći od mjesec dana (član 810 ZOO). Ugovor se može raskinuti krajem svakog kalendarskog tromjesečja. Dužina otkaznog roka zavisi od vremena trajanja ugovornog odnosa. ali na neodređeno vrijeme. neće se uzeti da je to izjava o raskidu ugovora. Ako razlog raskida nije dovoljno ozbiljan. u tom slučaju.od nastupanja tromjesečja sa čijim početkom ugovor prestaje da postoji.Ugovori sklopljeni na određeno vrijeme mogu se prećutno produžiti. U ovom slučaju se smatra da je novi ugovor sklopljen pod istim uslovima. važiće dispozitivne odredbe ZOO. Ukoliko je odnos trajao više od 3 godine. Uslovi pod kojima se otkaz može dati i način na koji to može biti učinjeno mogu se posebno urediti ugovorom. 135 . Ukoliko su stranke bile povezane ugovorom o trgovinskom zastupanju manje od tri godine. tj. Svaka strana može raskinuti ugovor i onda kada za to ima ozbiljne razloge. Ugovor se. Ukoliko to nije slučaj. 2. Za prestanak ovako produženog ugovora potreban je otkaz. I ovdje se vrijeme računa unazad . Ova rješenja stranke mogu i izmijeniti svojim sporazumom. Prestanak ugovora sklopljenih na neodređeno vrijeme Kada je ugovor sklopljen na neodređeno vrijeme. obavezna je da naknadi štetu drugoj strani. otkazni rok iznosi dva mjeseca. To se čini nastavljanjem ugovorenih radnji i nakon isteka roka njegovog važenja. Pored toga. raskida bez otkaznog roka.

136 .

definiciju sadrži i član 15. Komisionar obavlja povjereni mu posao kao svoj i radi u vlastito ime. kad kupuje robu.POJAM I ZAKLJUČIVANJE KOMISIONOG POSLA 1. privredni posao koji zaključuje komisionar s trećim licem. “ako pravilima o komisionu nije drugačije određeno” (član 772 ZOO). a druga će joj strana za to platiti. Za komisione poslove karakteristično je što ih komisionar obavlja u svoje ime.770). dakle.n. U anglosaksonskim porecima ovaj posao se pojavljuje u pravnom obliku prikrivene agencije (undisclosed agency). stiče prava i obaveze. Komitent je lice koje ovlašćuje drugu stranu da za njegov račun izvrši povjereni posao. Sličnu . što rezultati komisije pripadaju komitentu. Komision su usvojila sva moderna prava. 137 . komision pripada trgovinskim uslugama (član 11). FBiH. U savremenim sistemima ovaj posao ima sličnu pravnu i ekonomsku fizionomiju. kao da je sebi kupuje. Strane koje učestvuju u ugovoru o komisionu zovu se komitent i komisionar. iz tog posla. u stvari. Prava i dužnosti stranaka povodom ovoga posla su u kontinentalnim sistemima više ili manje jednako regulisana. kupuje je u vlastito ime. njemu se izvršava obaveza i on odgovara za izvršenje posla. redovno se bave trgovinske organizacije. Po svojoj pravnoj prirodi. on plaća u svoje ime. 2/95): “Ugovorom o komisionu smatra se naročito prodaja ili kupovina robe u svoje ime. Stoga se na njega primjenjuju odredbe ZOO naloga (član 749 . mada užu. ugovor o komisionu je ugovor o nalogu (član 772 ZOO). a za račun komitenta. Pojam komisionog posla Komision je takav privredni posao u kome se jedna strana obavezuje da će izvršiti neki privredni pravni posao u svoje ima a za račun druge strane. U inkaso komisiji se njemu vrše uplate. Sam posao koji komitent naređuje da bude obavljen. Za komisione poslove je karakteristično i to što ih komisionar obavlja za račun komitentov.GLAVA TREĆA KOMISION I . komisionar. Treće lice kao stranka u komisiji zna samo za njega. naziva se u poslovnom svijetu komisijom. “Ugovorom o komisionu obavezuje se komisionar da za naknadu (proviziju) obavi u svoje ime i za račun komitenta jedan ili više poslova koje mu povjerava komitent” (član 771 ZOO). Komisionim poslovima. kod komisione prodaje komisionar prodaje stvar kao svoju. Prema trećim licima s kojima sklapa povjereni mu posao. a za račun komitenta”. Tako. Za to treće lice odnos između komisionara i komitenta je u principu irelevantan. Komisionar je lice koje prima i izvršava komitentov nalog i s trećim licem zaključuje naređeni mu privredni posao u svoje ime. Zakona o trgovini (Sl. pored privrednih subjekata kojima je to osnovna djelatnost. on je ugovorna strana. Prema sistematizaciji Zakona o trgovini.

Jedan je ugovor između komitenta i komisionara. Neposredan odnos između komitenta i trećeg lica nastaće onda kada komisionar na zahtjev komitenta (član 779) ili samostalno otkrije komitentu ličnost trećeg i prenesena prava koja prema trećem ima (član 787). Tim ugovorom mu daje nalog. a komitent mu za tu uslugu isplaćuje proviziju. u kome je komisionar dužan da prenese svojinu na komitenta i da mu preda stvar. Postojanje tri subjekta znači mogućnost uspostavljanja tri grupe odnosa. a to znači da su te stvari i prava komitentova. nego za račun komitenta. komisionar. koji se sklapa u cilju izvršenja prvog ugovora (naloga komitentovog). komisioni posao se sastoji u ovome: komitent zaključuje ugovor sa komisionarom. stvar ulazi u stečajnu masu.Iako je komisija pravni posao komisionara sa trećim licem. Kod komisione prodaje komitent ostaje vlasnik stvari sve do njene isporuke trećem licu. Po drugom gledištu komitent polaže izlučno pravo na stvar. kao što komitent i stiče to pravo čim komisionar nabavi stvar za njega. i drugi je ugovor između komisionara i trećeg lica. ali nije radio za svoj račun. sa poslovnog stanovišta to je posao komitenta. jer on sklapa posao sa trećim licem u svoje ime. treće lice. U slučaju stečaja komisionara. Kod komisione kupovine pitanje je sporno: po jednima. preduzimati mjere izvršenja na pravima i stvarima koje je komisionar stekao izvršavajući nalog komitenta. jeste komisionar radio u svoje ime. Naime. Dakle. Kad se radi o međusobnim odnosima stranaka koje učestvuju u jednom komisionom poslu . u slučaju stečaja komisionara. jer on u poslu s trećim licem nastupa u svoje ime. pa ni u slučaju komisionarevog stečaja.obavlja povjereni mu posao i polaže o tome račun komitentu kao svome nalogodavcu. Po drugima. Zakon o obligacionim odnosima je prihvatio drugo gledište. Nadalje. Iz istih razloga komitent može zahtijevati od trećeg lica. privredni rezultati posla su komitentovi. prodaju ili kupovinu. Između komitenta i komisionara postoji u pogledu te stvari samo obligacioni odnos. Takve mjere ne mogu preduzimati uopšte. radi naplate svojih potraživanja. odnosno neki drugi posao u zemljama gdje je to pravno moguće. povjerava komisionaru da za njega obavi neki privredni posao. Stoga. onda je interesantno i od praktičnog značaja i pitanje svojine nad stvari koja je predmet komisione prodaje ili kupovine. pošto je u svojini komisionarevoj. Komitent bi ulazio u konkurenciju s ostalim povjeriocima. po prvom shvatanju. u ovom privrednom poslu postoje tri subjekta i dva ugovora. kako onih koje je predao komisionaru radi prodaje za njegov račun tako i onih koje je komisionar nabavio za njega. jer komisionar sklapa posao za njegov račun. povjerioci komisionara ne mogu. npr. svojinu na kupljenoj stvari stiče komisionar. kome je komisionar predao stvar. a ne u stečajnu masu (član 789 ZOO).komitent. Pravo svojine na stvari koja je data u komision ostaje komitentovo. svojina odmah po prijemu isporuke prelazi na komitenta. Rezultati drugog ugovora pripadaju komitentu. Komisionar izvršava taj nalog . Prema dosad izloženome. povjerioci komisionarevi ne mogu radi naplate svojih potraživanja preduzimati mjere izvršenja na pravima i stvarima njegovih 138 . da cijenu plati njemu. komitent ima izlučno pravo iz stečajne mase stvari. Stoga.

tj. ne može jednostrano raskinuti ugovor do određenog roka. iako je prodaje u svoje ime. 788 ZOO). Ugovor o komisionu može se sklopiti i na određeno vrijeme. ili ograničava ili umanjuje kupčevo pravo (pravni nedostatak). ako je komisionar primio na prodaju stvar od nekoga ko nije njen sopstvenik i prodao je. obično sklapa individualnom ponudom i njenim prihvatom. decembra t. Nalogom se posao zaključuje sa 139 . odnosno može tražiti povraćaj iznosa koji je dao za kupovinu . Stoji njegova obaveza da u tom slučaju komisionaru naknadi troškove. Nasuprot takvom shvatanju stoji činjenica da se odnos komitenta i komisionara ne tiče trećeg lica koje kupuje stvar od komisionara i s njim stupa u pravni odnos.dok stvar nije kupljena. oni to mogu činiti ako se potraživanje odnosi na posao sklopljen povodom tih stvari i prava. znači za svojinu stvari. pozvati komitenta da odnos raščisti i stvar oslobodi od prava ili ma kakvog zahtjeva trećeg lica.). Posao se zasniva na povjerenju poslovnih partnera. Smatramo da treba usvojiti prvo shvatanje. kada mu se kupac obrati tražeći njegovu zaštitu protiv zahtjeva trećeg lica koje polaže pravo na stvar. može ugovoriti rok u svoju korist tako da komitent ne može povući stvar. Ono odražava faktičko stanje. Kad se pojavi sopstvenik stvari i po svom pravu svojine zahtijeva od kupca da mu stvar preda.komitenata.g. Dakle. Posao se tada.”. po pravilu. Komisionar prodaje njegovu stvar. pa za njegovo zaključivanje važe sve opšte norme o ovakvim ugovorima. odnosno naknadi štetu. hoće li tom kupcu odgovarati komisionar od koga je stvar kupljena. Naše pravo nema direktne odredbe koja bi ovaj slučaj rješavala. 2. nalogom i konkludentnim radnjama. Prema tome trećem licu bi za pravne mane odgovarao komisionar. Stoga će komisionar. Komitent ima uvijek pravo da traži povraćaj stvari datih u komisionu prodaju . Za praksu je značajno i pitanje ko je prodavac? Jer. Među privrednim organizacijama kojima komisioni posao ne spada u privrednu djelatnost nalog za komisiju se rjeđe upotrebljava. pošto je. uslijed koga se isključuje. takođe. “u roku od tri mjeseca od danas” i sl. ili ne može povući nalog za kupovinu. jer se komisionar ne upušta u ispitivanje svojine stvari koja mu se predaje na prodaju. ili komitent koji se pred komisionarom pojavio kao njen sopstvenik? Za pravne mane. Komisionar. Zaključivanje ugovora Ugovor o komisionu je. odgovarao bi komitent. Kod komisione prodaje sporno je pitanje odgovornosti za evikciju. po svojoj prirodi. ovaj ugovor fiducijaran. više odgovara zahtjevu pravičnosti i bolje je uklopljeno u rješenje ZOO o odnosima povodom stečaja komisionara.dok još nisu prodate. Jasno je da odgovornost za pravne nedostatke treba da leži na komitentu. samo ako su potraživanja nastala u vezi sa sticanjem tih prava i stvari (čl. Ugovorni odnos može se zasnovati ponudom i prihvatom. prodavac odgovara ako na prodatoj stvari postoji neko pravo trećeg lica. konsenzualan i neformalan. odnosno nalog komitentov može glasiti na određeni rok (“prodajte ili kupite robu do 1. Izuzetno.

odgovara za štetu koju potencijalni komitent trpi zbog ovog zadocnjenja (član 750 ZOO). Ne posreduje između stranaka da bi ih doveo u vezu da sklope posao. Izloženo opšte rješenje važi i za komisionu djelatnost. ne traži određena forma. nego obaveza iz ugovora. na sve načine na koje se može sklapati neformalan ugovor. pod kojim će uslovima pružati svoje usluge i u kom će organizacijskom obliku poslovati. a za tuđi račun. telefonom. dakle. mora biti uneseno u sudski registar. u našem pravu. odlučuje da li će se baviti vršenjem jedne ili više usluga. telegramom. pravnu prirodu radnji predaje i prijema treba cijeniti prema uslovima u kojima se vrši. Obavljanje privrednih poslova u svoje ime.komisionarom kome je taj posao profesija. odnosno “bez odgađanja” (član 750 ZOO). pokazuje da komitent ima posebno povjerenje u komisionara. Ako komisionar nalog ne odbije bez odlaganja. Iz izlaganja o pojmu posla vidljivo je da komitent prenosi na komisionara više pravnih nego ekonomskih ovlaštenja. Predaja stvari koju treba prodati nije uslov za ugovor. To ugovorom o komisionu daje osobine fiducijarnog pravnog posla. Po jednima je potrebna predaja stvari komisionaru. a ne i sa onim pravnim subjektom koji se komisionim poslom bavi kao sporednom djelatnošću. a ličnosti komisionara svojstvo bitnog elementa ugovora. sam i slobodno. ili ako im nalog ne prethodi. u kom obimu.u svoje ime. on nije posrednik u pravno-tehničkom smislu. Zato komisionar mora nalog izvršiti lično (član 753 ZOO). st. Davanje komisionaru i ovlaštenja da robu proda kao svoju . odnosno da tuđim novcem nabavi robu kao kupac. nego on sam zaključuje ugovor sa komitentom i 140 . Nalog se smatra prihvaćenim ako ga komisionar ne odbije “odmah” (član 32. Komisionar igra ulogu ekonomskog posrednika u prometu robe. pa se njihovo značenje utvrđuje prema okolnostima konkretnog slučaja. Drugo je mišljenje da je ugovor o komisionu uopšte. odnosno novca dobijaju svojstva konkludentnih činidbi kojima se sklapa ugovor o prodajnom. Ako izričita ponuda i prihvat nisu dati. Ugovor o komisionu je. Za nalog se. II . Ovo je načelno stanovište i Zakona o obligacionim odnosima. odnosno kupovnom komisionu. onda predaja i prijem stvari. Ličnost komisionara Iz načela samostalnosti proizlazi da poslovni subjekt. 3 ZOO). Međutim. posao intuitu personae. No. U teoriji ne postoji jedinstveno shvatanje o tome da li je za zaključenje ugovora o komisionoj prodaji potrebno da se preda stvar koju treba da proda komisionar. pa bi ovo bio realan ugovor.BITNI ELEMENTI 1. pa i ugovor o komisionoj prodaji konsenzualan. usmeno. Navedeni izrazi predstavljaju pravne standarde. Nalog se može dati: pismeno.

špedicija. komisionaru pripada naknada prema obavljenom poslu i poslovnom rezultatu (član 783). bilo procentualno prema vrijednosti posla. Predmet ugovora može se sastojati od jednog ili više. Pravna veza po tom poslu postoji samo između komisionara i trećeg lica i stoga se obaveze i prava zasnivaju samo između komisionara i trećih lica. pa kupovina za račun komitenta. Komisionar obavlja povjereni mu posao uz naknadu koja se kod ovog posla naziva provizijom. Predmet Predmet ugovora je pravni posao koji jedna stranka (komitent) povjerava drugoj (komisionaru) da ga obavi za njen račun. dakle. ugovorom preuzima na sebe obavezu rezultata. Pošto je ovo privredni posao. Komisionar nema ovo pravo ako je ugovorena naknada nesrazmjerno niska u odnosu na trud koji on mora da uloži pri izvršavanju ugovora. u jednom iznosu. transport itd. komitent može zahtijevati da sud snizi naknadu na pravičan iznos. 141 . Sa trećim licem se pravno angažuje. kada nije srazmjerna obavljenom poslu i rezultatu. u većini zemalja. to je prodaja neke komitentove stvari. Poslovi mogu biti ograničeni rokom ili. Po Zakonu. komisionar mora naložene poslove da “obavi” (član 771). bilo istorodnih. Pošto on posao obavlja za račun komitenta. ZOO je prihvatio drugačije rješenje za ovaj slučaj. On. pak. a ne između komitenta i tih trećih lica. a može biti i plaćanje za račun komitenta. da bi izvršio prvi ugovor sklopljen sa komitentom. sav efekat koji se u ekonomskom pogledu postigne tim poslom pripada komitentu. komisionaru pripada provizija i kad je posebno ne ugovori (član 771 ZOO). ako iznos naknade nije određen ugovorom ili tarifom. samo komisionar. Komisionar ne igra ulogu zastupnika. Cijena Treći bitni element ovoga ugovora je cijena. bilo raznorodnih poslova. Predmet komisiona može biti i izdavanje mjenice. ili paušalno.drugi ugovor sa trećim licem. mogu biti trajni. Kada je naknada komisionara pretjerano velika. Kod zastupstva je obratno: sva prava i obaveze iz posla koji zaključi zastupnik za zastupanog tiču se zastupanog nalogodavca i trećeg lica. Ako iznos provizije nije ugovoren. Privredni posao koji komisionar preuzima da završi za račun komitenta može biti različit: najčešće. 2. 3. Bez obzira na obilježja predmeta. plaća se prema običaju koji važi za tu granu u mjestu u kome je komisionarevo sjedište. kako je već rečeno. To je i inače karakteristično za ugovore poslovnog prava. Iznos provizije se obično ugovara.

a za račun komitenta dâ pravno relevantnu izjavu volje. limitativnim. jer komitent je ograničio komisionara. dalje. smatra se da je prepustio komisionaru da proda. koje komitent mora dati “odmah” (član 773). Ipak. kao i kod limitativnih naloga. odnosno kupi robu po cijeni koju on nađe za shodno. komitent može ne priznati. nalog može biti nešto uopšteniji. on predstavlja srednje rješenje. ako smatra da je to u interesu komitenta (demonstrativni ili indikativni nalog). ako se komisionar nije držao naloga. Obaveze komisionara 1. Ponekad se iz sadržine naloga ne može sigurno i tačno zaključiti o kakvoj se vrsti naloga radi. Ako komitent nije odredio nikakvu cijenu. Pored toga. najnižu i najvišu. može komitent dati uputstva kako će komisionar postupati. Nalog može biti opštiji: širi. ili samo najnižu ili samo najvišu cijenu.1. prihvat i dokument koji se tiče komisionog posla. kad komisionar valja da postupa onako kako glasi nalog. Komitent može narediti da se stvar. ali data uputstva nisu čvrsta i dozvoljavaju komisionaru da od njih unekoliko odstupi. odbiti posao. Napokon. da postupi po nalogu. Postupanje po nalogu Osnovna komisionareva obaveza je da zaključi posao s trećim licem u svoje ime. kod limitativnih naloga komisionar može ponuditi da naknadi razliku između limitirane i postignute cijene. a za račun komitenta. On. proda ili kupi po tačno određenoj cijeni. nije mu dao slobodu ne samo u pogledu cijene nego i u pogledu ostalih uslova. jer. Zavisno od okolnosti u kojima se pojavljuje. može biti i potpuno određen. kada komitent ostavlja komisionaru veću slobodu izbora i kretanja u pogledu ostvarivanja povjerenog mu posla (fakultativni nalog). Pod “nalogom” u ovom kontekstu podrazumijevamo sadržaj odnosa u koji stranke stupaju ugovorom. odnosno usluga.OBAVEZE STRANAKA 1. kada komitent ne dozvoljava mogućnost slobodnog izbora i djelovanja komisionaru. a komitent je tada dužan 142 . limitiranim. Pravilo je da se u slučaju sumnje uzima da se radi o demonstrativnom nalogu. termin “nalog” može imati i druga značenja. naređujući nalog). ili može dati gornju i donju granicu cijene. Takvi nalozi nazivaju se limitnim. kako se vidi. Razlikovanje u pogledu širine ovlašćenja koje komitent daje nalogom komisionaru ima značaj za odgovornost komisionara. Kod komisiona sa imperativnim nalogom. Neki nazivaju i imperativni nalog limitiranim. Pošto je ovaj odnos bitno određen karakterističnom obavezom komisionara. Uslov za vršenje ovih prava jeste obavještavanje o odbijanju prihvatanja sklopljenog posla. To su: ponuda. svoga nalogodavca. “nalog” označava i način na koji komisionar treba da u svoje ime. Tada se mora pridržavati komitentovih uputstava i naređenja i nema elastičnosti u ostvarenju povjerenog mu posla (imperativni. jer komitent nije precizan u izražavanju.III . komitent je ovlašten na naknadu štete.

može ukoliko je to ugovoreno. Čak se smatra da je to njegova dužnost. izvršiti lično. Praktično posmatrano. Neka prava dozvoljavaju komisionaru da dokazuje. Komisionar mora nalog. djeluje profesionalno. Komisionar je dužan da ga obavijesti o takvoj situaciji.2. Po našem pravu. komisionar mora djelovati pošteno i savjesno. bez obzira na vrstu. Obavještavanje o poslu Komisionar je obavezan da u toku posla obavještava komitenta na njegov zahtjev. Kod demonstrativnog naloga. On stvara svoje poslovne veze. Neka prava ne zauzimaju navedeno stanovište i ne smatraju obavezom komisionara da saopštava komitentu s kim je sklopio posao. jer mora štititi interese komitenta. komisionar može odstupati od datog mu naloga kada smatra da je to u interesu komitenta. komisionar je dužan da daje podatke o tome s kim je zaključio posao za račun komitenta (član 779). Komisionar. u interesu komitenta.prihvatiti rezultat posla (član 773). Za rad potkomisionara ne odgovara. što znači i veću proviziju i veći dobitak. da obavijesti komitenta o namjeri i potrebi da odstupi od primljenih uputstava. komisionar je dužan da obavještava komitenta o relevantnim momentima posla i kad to komitent ne traži. sam. razlozi za ovakav stav leže u poslovanju dokumentima iz kojih komitent prije ili kasnije može utvrditi ličnost trećeg. “te ako je na to primoran okolnostima” (član 753). Ovo je posebno važno kod trajnijeg poslovnog odnosa s obzirom da se cijene i drugi uslovi mijenjaju. potkomisionaru. najprije. Smisao fakultativnog naloga je upravo u tome da komisionar uradi kako smatra da je najbolje u interesu komitenta. a s kim će stupiti u poslovnu vezu ne tiče se komitenta. Smatraće se da je komisionar prisiljen da uzme potkomisionara bez odobrenja komitenta. Bez obzira na okolnosti. Takav stav je prihvaćen ne iz pravnih. Naročito kad se situacija na tržištu mijenja i kad je vjerovatno da bi uslijed drukčijih okolnosti i uslova komitent mogao izmijeniti nalog. Razlog je u tome što je komisionarova odgovornost vezana za izvršenje posla povjerenog u nalogu (obaveza rezultata). Ako je potrebno. Ako bi bio 143 . tu stvarno i nema uputstava i komisionar se nema čega pridržavati. Povjeriti ispunjenje naloga drugome. onda kada ne može na drugi način da sačuva interese svoga nalogodavca. i kod limitiranog i kod demonstrativnog naloga. a upravo mu širina i rasprostranjenost tih veza omogućuju da zaključuje veći broj poslova. odgovara za izbor zamjenika i uputstva koja mu je dao. Ako za to ima vremena. Prilikom izvršavanja naloga. osim onoga što je kao najvažnije sadržano u nalogu. da robu nije mogao prodati po određenoj cijeni i da je cijena kakvu je postigao. 1. kada komitent naknadno da dozvolu. Ako to dokaže. u slučaju kad proda robu po nižoj cijeni od limitirane. ipak. naime. nego iz poslovnih razloga. Teorijsko opravdanje našlo se u činjenici da komisionar kao nalogoprimac radi za račun komitenta. pažnjom dobrog privrednika i uz stalno uvažavanje interesa svoga komitenta. komisionar treba. komitent je dužan prihvatiti rezultat posla.

komisionar je dužan čuvati i preduzimati sve mjere radi njene zaštite. Tu se podrazumijeva i obaveza da stvar osigura. Iz obaveze čuvanja povjerene stvari proističu odgovornosti komisionara za štetu koja bi nastala na toj stvari. utvrdi da je ona oštećena. Odgovornosti se oslobađa samo ako dokaže da se ta šteta nije mogla otkloniti i pored njegove naročite pažnje. a postoji opasnost da ona bude znatnije oštećena. bilo što mu je povjerena na prodaju. Znači. dužan je stvar prodati kao dobar privrednik na najpogodniji način (član 778). Sadržaj ove dužnosti su dva podatka: datum prispijeća i opis vidljivog nedostatka ili manjka. Mora da preduzima mjere ako se pokažu mane na stvari. odgovara i za slučajnu propast i slučajno oštećenje stvari (član 776). 1. Ne dobije li na vrijeme uputstva šta će činiti sa stvari. pažnjom dobrog privrednika čuva stvar (član 776). ili ma iz kojih drugih uzroka. komisionar je dužan obavijestiti komitenta o tim promjenama na stvari i tražiti uputstva. i uopšte prema odgovornom licu. Dužan je da utvrđuje kvalitet. bilo zbog svojih svojstava. povodom novih poslova. količinu i stanje pakovanja.dužan da komitentu daje obavještenja o trećem licu s kojim je zaključio posao. ako je tako naredio komitent. ako je osiguravanje obavezno. komisionar je dužan u svakom pogledu i u svakoj prilici čuvati interese svoga nalogodavca. bilo zbog uticaja spoljnih činilaca. ako stvar nije osigurao. Kao privrednik. za ocjenu komisionareve odgovornosti uzima se u obzir posebna pažnja. Zaštita komitentovih interesa Pored dužnosti obavještavanja o nedostacima. a kome je zanimanje sklapanje poslova za račun svojih komitenata. ako je takav običaj za tu vrstu stvari. Čuvanje stvari Komisionar je obavezan da brižljivo. uloži prigovore i slično. Ubuduće. osigura dokaze o stanju stvari. ova obaveza ima višestruke pravne oblike. 1. njegov dotadašnji komitent bi mogao sam stupiti u poslovni odnos sa poznatim trećim licem. bilo što je tu stvar kupio za komitenta. komisionar je obavezan na drugi način štititi interese komitenta. podaci o trećem licu u ovom konceptu imaju karakter poslovne tajne komisionara. Stoga. vozaru i skladištaru. Tako je komisionar dužan preduzimati sve mjere radi očuvanja komitentovih prava prema špediteru. čiji je odnos prema komitentu zasnovan na povjerenju. Stvar koja se nalazi kod njega. 144 .3.4. a bio je na to obavezan nalogom ili zakonom. Ako bi stvar koja mu je povjerena na prodaju mogla izgubiti od svoje vrijednosti. Komisionar odgovara za štetu koja nastane neizvršenjem ili neurednim izvršenjem ove dužnosti (član 777). mogao bi biti komisionarov interes okrnjen. U praksi. Međutim. ili ako je to uobičajeno u poslovnim odnosima komisionara sa komitentima. Obaveza obavještavanja postoji i onda kada komisionar prilikom preuzimanja robe koju mu je uputio komitent.

sa povoljnijim rezultatom nego što je glasila dispozicija (npr. npr. odnosno da li može davati avans trećem licu za stvar koju kupuje za račun komitenta. 145 . Stoga je komisionar dužan predati i višak iznad cijene ili stvari. proda je uz neke druge povoljnije uslove i sl. ako je. bez obzira što je on dao stvar na kredit ili na otplatu u ratama. ako nema naloga da tako ne uradi. kupi je jeftinije. Šta će to biti . uslovima i odnosima koje je saznao u izvršenju tih poslova. Nikakve neposredne koristi iz posla ne može imati komisionar. odnosno za prodaju i kupovinu onih stvari za koje je takav način rada uobičajen. predati mu stvar koju je nabavio zajedno sa dokumentima uz stvar. ako se radilo o komisionoj prodaji. Predaja rezultata posla Komisionar je obavezan da “bez nepotrebnog odgađanja” preda rezultat posla i položi račun o svome djelovanju (član 780). za one vrste poslova. Pored predaje rezultata posla. ako o tome nema dispozicije u nalogu. Međutim. Jasno je da komitent može naknadno odobriti postupak komisionaru. da mu obezbijedi podatke potrebne za ocjenu rezultata posla i da preda dokumenta. Njegova je korist u proviziji (član 773). 1.6. pripada komitentu. stvar prodata na kredit. Kako se posao izvršava za račun komitenta. kao ni o činjenicama.1. Interesantno je pitanje kome pripada višak rezultata posla ako komisionar u izvršenju naloga uspije da završi posao uz povoljnije uslove. ekonomski rezultat posla. okolnostima. Posao je sklopljen za račun komitenta i ono što je postignuto. itd. smatra se da komisionar može davati avans i prodati ih na kredit.). komisionar je dužan da. Komitentu mora predati čist posao. Ona postoji ne samo za vrijeme izvršenja ugovora nego i po njegovom ispunjenju.: proda stvar skuplje.zavisi od prirode posla i ugovora. Isto je tako interesantno i pitanje da li komisionar može prodati povjerenu mu robu na kredit. sve koristi iz posla pripadaju komitentu. Pravilo je da ne može i da te radnje. vrati ostatak neprodatih stvari kod komisione prodaje.5. pošto završi posao. ili bolju stvar. a neutrošeni novac kod komisione kupovine. preduzima na svoj rizik. pa mu je to komisionar dužan predati. Ispunjenjem ove obaveze upravo se postiže cilj posla. prenijeti na njega potraživanja prema trećem licu. položi račun komitentu. Tako će komisionar predati komitentu iznos koji je primio na ime cijene za prodatu stvar.. Čuvanje poslovne tajne Komisionar nije ovlašten da trećim licima daje obavještenja i podatke o poslovima koje je zaključio sa svojim komitentima. Komisionar je dužan da isplati komitentu cio iznos prodajne cijene. završen onako kako glasi nalog. Sve to treba uzeti kao poslovnu tajnu. itd. Obaveza čuvanja poslovne tajne je trajna.

Obaveze komitenta 2. ako se radi o komisionoj prodaji ili transportu.. Davanje avansa komisionaru mora se izričito ugovoriti (član 785). Pošto se niko ne može pozivati na svoju nesavjesnost. Nevjernim postupanjem smatra se djelovanje na štetu komitenta koje je istovremeno u suprotnosti sa principom poštenja i savjesnosti.1. koji je od njega komitent tražio ugovorom.. Kad se radi o davanju novca za obavljanje posla. Davanje sredstava za izvršenje naloga i avansa Komitent je dužan da komisionaru da sredstva za izvršenje naloga. odnosno proviziju prema ugovoru ili odluci suda. Njena visina se određuje prema okolnostima konkretnog slučaja. Plaćanje naknade (provizije) Komitent je dužan isplatiti komisionaru naknadu. Izuzetno. nego naknada za trud. Obaveza plaćanja postoji i kada nije izričito ugovorena. daje robu i nalog za prodaju. npr. “Odgovarajuća naknada” ne predstavlja proviziju od posla. “Komisionar koji je nevjerno postupio prema komitentu nema pravo na naknadu” (član 782). Kad se posao ne izvrši zbog uzroka za koje ne odgovaraju ni komisionar ni komitent.komisionar ima pravo da traži srazmjeran dio naknade poslije svakog djelimičnog izvršenja posla (član 782). Tada mu pripada provizija od obojice komitenata. Bitno je da je došlo do ugovorenog rezultata.pa jednim poslom udovolji nalozima obojice komitenata. Kada će se posao smatrati završenim zavisi od toga kako glasi konkretan komitentov nalog. Ako je ugovoreno da komisionar postupno izvršava posao . jer ovdje se rad nagrađuje tek kada je doveo do uspjeha. ili će mu dati novac radi neke isplate. ima pravo na odgovarajuću naknadu. 2. Može se desiti da komisionar primi nalog od dvojice svojih komitenata za isti posao . npr. Zakon ne predviđa da je komitent dužan predujmiti komisionaru potrebna sredstva za obavljanje povjerenog mu posla. kad izvrši komitentov nalog i postigne rezultat. Nasuprot ovoj dužnosti komitenta stoji nasuprot obaveza komisionara da primljena sredstva upotrijebi samo u svrhu za koju su mu data. Provizija pripada komisionaru tek kad obavi posao. komitent će biti dužan da komisionaru da robu ili stvari.2. Prema prirodi posla. ipak. a drugi mu daje nalog za kupovinu baš te robe .2.data je. komisionar. 146 . komisionar u ovom slučaju nema pravo na naknadu za uloženi trud.jedan mu. veća količina robe u komisiju da se prodaje prema potrebama potrošača. komisionar ima pravo da zahtijeva punu proviziju i onda kada je u izvršenju posla bio “spriječen nekim uzrokom za koji odgovara komitent” (član 782). ili je ugovoreno da komisionar otkupljuje u vrijeme sezone poljoprivredne proizvode za račun komitenta .

3. Trpljenje komisionarevih prava zaloge. otklanjanje mana.). I onda kada komisionar vrši neke usluge svojim sredstvima (npr. donio korist komitentu. Dakle. Za ocjenu da li je trebalo učiniti izdatke nije važno je li svaki konkretni izdatak i trošak komisionara. pridržaja i prvenstvene naplate Na robi. Kada bez svoje krivice ne uspije da izvrši nalog komisionara. ne sve troškove. ili za prodatu zalogu. komisionar prvenstveno podmiruje svoja potraživanja prije ostalih komitentovih povjerilaca. a ostatak predaje komitentu. Pravo pridržaja i zaloge pripada komisionaru za obezbjeđenje potraživanja iz svih komisionih poslova koje je obavljao za komitenta. odnosno jesu li otklonili štetu od povjerene mu stvari. odnosno poslovnom pravu. to se ne bi moglo dozvoliti. uskladištenje i sl. potraživanja po tekućem računu (komercijalni koneksitet). Komisionar može zadržati robu ili stvari komitentove. itd. Načelno. jer je jedan dio troškova poslovanja sadržan u proviziji. Može. ili sam kupiti stvar koja mu je data u komisionu prodaju. kao i na onima za koje ima ispravu na osnovu koje može raspolagati tim stvarima. a ne samo iz posljednjeg posla na osnovu koga se u njegovim rukama nalazi roba. Takvi su troškovi i izdaci naročito: vozarina. tj. s tim stvarima i s robom postupati kao založni povjerilac. ležarina. ima pravo na naknadu troškova. koji prelaze obim normalnih troškova poslovanja komitent je dužan da mu naknadi. takođe ima pravo na naknadu troškova. i to založni povjerilac po trgovinskom.5. Komisionar ima pravo i na kamatu na troškove od dana kada su oni učinjeni (član 748). prevoz. 2. nego je odlučno da je taj izdatak bilo potrebno ili korisno učiniti za taj posao. dakle. 2. bilo da se radi o cijeni koju je primio za prodatu stvar. koje daje šira ovlaštenja i uprošćava proceduru za prodaju založene stvari. može li prodati komitentu svoju stvar. premije za osiguranje. takođe. pakovanje. odnosno stvarima koje se nalaze u njegovom posjedu komisionar ima pravo zaloge i pridržaja za sva potraživanja koja proističu iz komisionih poslova (član 786). Iz dobivene cijene. Pravo zaloge ima i na stvarima koje se nalaze kod njega i na stvarima koje drži neko drugi za njega. Jasno je da mu to pravo pripada i za potraživanja iz zajmova i predujmova koje je dao komitentu. vještačenje. Obezbjeđuju se.4. 147 . utovar. Sve troškove i izdatke komisionara u vezi sa povjerenim poslom.2. Prihvatanje komisionara kao saugovarača u komisiji Postavlja se pitanje da li komisionar može stupiti u odnos kao saugovarač u povjerenoj mu komisiji. Troškovi Komitent je dužan da komisionaru naknadi troškove koji prelaze okvir njegove režije. odnosno stvari ili novac. dok mu komitent ne isplati proviziju i naknadi ostale troškove. jer bi tada komisionar mogao oštetiti komitenta dajući prvenstvo svojim interesima. sortiranje.

Naime. propuštanje pregleda i obavještavanja o utvrđenim nedostacima poslane robe (član 777). što povlači obavezu plaćanja razlike i naknade ostale štete. Tu je na prvom mjestu sklapanje posla pod uslovima koji su nepovoljniji od naloženih (član 773). komisionar ima pravo na proviziju za obavljeni posao. propust pažnje dobrog privrednika pri čuvanju robe komitenta (član 776). Da bi zaštitio interese komitenta. IV . te izostanak ispunjenja ugovora od strane trećeg lica kod komisiona star del credere (član 781). u sukobu su očigledno interesi komisionara i komitenta. 148 . onoga dana u kome je roba kupljena. a plaća cijenu koja je veća onda kada kupuje robu. naš Zakon o obligacionim odnosima dopušta komisionaru da bude saugovarač u komisiji samo na osnovu sporazuma sa komitentom (član 775). Cijena po kojoj komisionar kupuje ili prodaje robu je tržišna ili berzanska cijena u vrijeme izvršenja posla. U prvu grupu spadaju sljedeći slučajevi neispunjenja ugovora. kupovina komitentove stvari po nižoj cijeni) nije povoljno za komitenta. ipak su neki njeni modaliteti uređeni zakonom. I kad je saugovarač u komisiji. Konkretizacija ovih pravila je posebno istaknuta za pojedine situacije koje se tiču isključivo komisiona. Odgovornost je subjektivna. odnosno prodata. Odgovornost komisionara Administrativno-pravna i kaznena odgovornost komisionara određena je različitim vrstama propisa za pojedine propuste za koje odgovaraju i drugi poslovni subjekti. i obratno. Zatim slijede: prodaja robe osobi za čiju je prezaduženost komisionar znao ili morao znati (član 774). Može se očekivati da će komisionar dati prevagu svojim interesima. Ako se te cijene ne bi slagale sa cijenama iz naloga. takođe. Režim troškova. Imovinska odgovornost komisionara je podvrgnuta opštim pravilima obligacionog prava za slučajeve neispunjenja. odnosno neurednog ispunjenja ugovornih obaveza. komisionar plaća cijenu koja je manja onda kada prodaje robu. ili za one u kojima se primjenjuju pravila o ugovoru o nalogu kao supsidijaran izvor. jer se odnosi na nenovčane obaveze. nije promijenjen. ono što je povoljno za komisionara (prodaja svoje stvari po višoj cijeni. Zbog toga ćemo se zadržati samo na imovinskim sankcijama za povredu ugovornih obaveza. pa ih komitent duguje u mjeri na koju ukazuju okolnosti konkretnog posla. Iako ova obaveza komitenta ima isključivo ugovorni karakter.ODGOVORNOST STRANAKA 1. tj.

komisionar ne odgovara za treće lice. Ako je brižljivo postupao pri poslu. Kad je komisionar sa znanjem komitenta prodao stvar na poček ili kupio stvar pod nekim pravnim teretom. dakle. Može se.U drugu skupinu spadaju dva slučaja odgovornosti nalogoprimca. on ne odgovara za urednost ispunjenja obaveze trećeg lica. Bilo da se radi o upotrebi novca dobijenog za plaćanje. Klauzula “star del credere”. i da će treće lice. posebno 149 . Takav komisioni posao naziva se “del credere”. Odgovornost komitenta Slučajevi imovinske odgovornosti komitenta nisu posebno istaknuti u Zakonu o obligacionim odnosima. Stoga se njegova odgovornost ravna prema opštim pravilima obligacionog prava. posebno utvrditi da će komisionar jamčiti za saugovarača koga izabere. komitent je dužan komisionaru naknaditi one štete koje je ovaj pretrpio u izvršenju naloga bez svoje krivice (član 760). odnosno kome se stvar prodaje. izvršiti svoje obaveze. Posebnim sporazumom može se navedeni režim odgovornosti komisionara pojačati. V .POSEBNE VRSTE KOMISIONA 1. ili zaključio distancioni. Najprije. ne garantuje da će treće lice. I drugo. od koga se stvar kupuje. komisionar je dužan platiti “kamatu po najvišoj dopuštenoj ugovorenoj stopi” računajući od dana prijema. Druga situacija postoji onda kada je izvršenje posla povjereno nekolicini komisionara istim nalogom. da će treće lice ispuniti obavezu. komisionar ne odgovara ako je stvar kupio. odnosno prodao uz neke uslove na koje je komitent pristao. ovi komisionari odgovaraju solidarno za ispunjenje naloga (član 757). primjenjivaće se poglavito pravila o odgovornosti za neispunjenje novčanih obaveza. odnosno od dana kada je komitentu trebalo novac predati. komision uz jemstvo za obavezu trećeg lica. preuzimanje jemstva za obaveze trećeg saugovarača. po dispozitivnim pravilima. Za jemstvo. Takođe. Isto tako. bilo novca dobijenog po osnovu prodate robe ili usluge. ili terminski posao. Prvi je upotreba komitentovog novca za sopstvene svrhe (član 756). Može on preuzeti i takvu obavezu da garantuje komitentu da će izvršiti nalog. Jemstvo za ispunjenje obaveze trećeg (komision star del credere) Komisionar ne odgovara ako ne zaključi ugovor ili ne obavi drugi pravni posao koji mu je naložen. Jedina posljedica ovog propusta jeste nemogućnost ostvarivanja prava na naknadu (proviziju). i sklopiti ugovor. 2. uredno ispuniti ugovor. Supsidijarna pravila o nalogu donekle modifikuju ova rješenja. Ako ništa suprotno nije izričito dogovoreno. njegov saugovarač. komisionaru pripada posebna nagrada (del credere provizija). A to znači da će odgovornost komitenta ovdje biti objektivna.

kad se nalazi u carinskom ili u nekom drugom skladištu. a može i odvojeno.PRESTANAK UGOVORA 1. komisionar ima pravo prvenstvene naplate svih svojih potraživanja. Opšta pravila Ugovor o komisionu može prestati na načine koji su poznati i kod drugih pravnih poslova. 150 . a ne samo za glavnicu. Kredit se daje. ili je kod vozara. Isto važi i za posljedice prestanka ugovora u pojedinim slučajevima. u iznosu nižem od vrijednosti robe u konsignaciji (obično 60-90%). a komisionar mu otvara kredit na podlozi primljene robe. objektivna nemogućnost ispunjenja obaveza . protek vremena na koje je ugovor zaključen. budući da se radi o ugovoru intuitu personae. automobili. posebnim sporazumom. Dok robu ne preda. 2. komisionaru pripada pravo zaloge čak i kad roba nije u njegovim rukama. da bi se komisionar kao konsignator obezbijedio u slučaju pada cijene. koja može biti ugovorena. da jemči za trećeg saugovarača. Konsignacioni posao je čest kod robe koja ima veliku vrijednost po jedinici (npr.se ugovara. odnosno uobičajene. iako to nije izričito ugovoreno. prestanak subjektiviteta komisionara. ili utvrđena propisom ili običajima. iz postignute cijene naplaćuje prvenstveno iznos kojim je kreditirao komitenta. na putu.naročito na strani komisionara. rjeđe. To su: sporazuman raskid. mašine) i kod robe iz uvoza. Komisionar odgovara solidarno sa svojim saugovaračem. u gotovu. kao i kamatu i ostale troškove. Izloženi načini prestanka podvrgnuti su opštim pravilima obligacionog prava. ili mu isplaćuje unaprijed dio cijene. Komisionar prima u prodaju robu koja ostaje u komitentovoj svojini. iako je dao dio cijene u kreditu ili. Pravo zaloge ima za iznos svih potraživanja. Može to biti u ugovoru o samom komisionom poslu. po pravilu. Ima izvjesnih poslova za koje se pretpostavlja da za njih komisionar preuzima del credere. Konsignacija Konsignacija je takav komisioni posao u kome se ugovara da komitent šalje komisionaru robu na stovarište. VI . koji reflektiraju na naplatu iz postignute cijene. Komisionaru pripada veća provizija. Jasno je da kod ove vrste ugovora komitent ima prema komisionaru prava koja ima povjerilac prema jemcu. Ako je bilo više povjerilaca. Kad komisionar proda robu koja mu je data u konsignaciju. Ovo rješenje ne postoji u Zakonu o obveznim odnosima. kao avans. te uredno ispunjenje posla. Već je opšteprihvaćeno da postoji komision del credere ako se za posao ugovori provizija dva puta veća od propisane.

za razliku od njih. Bez obzira na to kako se može kvalifikovati otkaz. iako stilizacija člana 766. Komitent to najčešće čini angažovanjem drugog komisionara. Odredbe ugovora o nalogu ovdje se neposredno primjenjuju kao supsidijaran izvor. Ako za odustanak nije bilo osnovanih razloga. Ukoliko otkaže nalog u nevrijeme i to učini bez osnovanog razloga. Šta se smatra otkazom “u nevrijeme” i koji razlozi nisu “osnovani”. No. Opoziv i otkaz naloga Opoziv naloga vrši komitent. Treba uzeti da je otkaz dat “u nevrijeme” ako onemogućava. komitent duguje komisionaru odgovarajući dio naknade za učinjeni trud i naknadu štete (član 765). komision nema posebnih pravila za ove situacije. komisionar je dužan i nakon otkaza obavljati one poslove iz ugovora koji ne trpe odgađanja. ili bitno otežava komitentu da postigne one ekonomske ciljeve radi kojih je angažovao komisionara. 151 . duguje komitentu naknadu štete koju ovakav otkaz prouzrokuje. Uslovi pod kojima se to može učiniti i posljedice raskida jednostranom izjavom volje su uređene pravilima koja važe za ugovor o nalogu. ZOO u tom pogledu nije potpuno jasna. a otkaz komisionar. Ona stoga važe i kod drugih ugovora o uslugama u prometu robe i usluga. faktičko je pitanje. I nalogoprimac (komisionar) može uvijek odustati od ugovora. To mora činiti sve dok nalogodavac ne bude mogao po redovnom toku stvari preuzeti brigu o njima.2. Nalogodavac (komitent) u principu uvijek ima pravo da odustane od ugovora.

152 .

ne moraju podizati svoja skladišta ni zapošljavati osoblje za čuvanje i manipulaciju robe. kao i 172 drugi poslovi i radnje koji se uobičajeno obavljaju uz smještaj i čuvanje robe”. jer roba u skladištu može da čeka povoljnije uslove. Nadalje. ne moraju tražiti posrednike ni špeditere koji će za njih završavati poslove u vezi sa prijemom ili ekspedovanjem robe i njenim čuvanjem. Zakona o trgovini (Sl.ZOT). mogućnost prenosa skladišnice olakšava prođu uskladištene robe i onim kupcima koji nemaju svog prostora da je smjeste. Prema članu 16. na ravnomjerno snabdijevanje velikih i malih potrošača.GLAVA ČETVRTA USKLADIŠTENJE I . 153 . n. i na otklanjanje posljedica transportnih smetnji. te da je preda na zahtjev ostavodavca ili druge ovlaštene osobe. Po Zakonu o obligacionim odnosima “ugovorom o uskladištenju obavezuje se skladištar da primi i čuva određenu robu i da poduzima potrebne ili ugovorene mjere radi njezina očuvanja u određenom stanju. Čl. Ekonomski značaj javnih skladišta naročito je porastao s međunarodnim razvojem trgovine i s uvećanim prometom robe uopšte. gdje postoje javna skladišta. ZOT. Uskladištenje velikih stokova robe omogućuje korisne intervencije na tržištu. a interesentima se pruža mogućnost da vide robu i ispitaju njene osobine. Trgovcima i proizvođačima je olakšano time što u nekim mjestima. ostavljanje robe u javno skladište olakšava kupovinu i prodaju robe. Zakona o trgovini “uslugama uskladištenja robe smatraju se naročito smještaj i čuvanje robe. te utiče na stabilizaciju cijena. posao uskladištenja sadrži elemente javne službe. ili koji je dalje preprodaju. a ostavodavac se obavezuje da mu za to plati određenu naknadu” (član 730). FBiH. 173 Skladišni posao ubraja se u trgovinske usluge. pa ostavioci ne moraju čak ni tražiti kreditora.POJAM I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O USKLADIŠTENJU 1. 172 173 Član 16. a taj kredit daju i neka skladišta. značaj i pravna priroda ugovora Uskladištenje je privredni posao koji se sastoji u smještaju i čuvanju tuđe robe uz naknadu. Pravni režim za skladišna preduzeća isti je kao i za druga preduzeća. Na kraju. skladišna preduzeća obavljaju i druge radnje koje su u neposrednoj ili u posrednoj vezi s uskladištenjem. Ova konstatacija se odnosi na režim opštih uslova poslovanja koje skladištari redovno donose i objavljuju. Uskladištena roba se smatra veoma dobrom podlogom za dobijanje realnog kredita. Pored ove osnovne djelatnosti smještaja i čuvanja robe. 2/95 . Kod nas se takav karakter ovoga privrednog posla danas uveliko izgubio. S obzirom na značaj ovoga posla u cirkulaciji dobara. Pojam. 11.

Prećutno. konsensualan i neformalan. Ako se stvar čuva uz naknadu. komutativan. Za sadržinu ugovora važi opšte pravilo da skladištar može imati svoje uslove poslovanja i da nalog sadrži samo njihove najnužnije elemente. Posao je sklopljen kada skladišno preduzeće primi i potpiše dispoziciju i stavi na nju pečat preduzeća sa datumom. ugovor je konsensualan. On mu služi kao dokaz o zaključenju ugovora o uskladištenju. U pogledu forme ugovora i tehnike zaključivanja važi i kod ovog posla ono što je rečeno za špediterski posao i što je propisano i uobičajeno uopšte za zaključivanje ugovora o trgovinskim uslugama. U teoriji je sporno da li je ugovor o ostavi konsensualan ili realan. konkludentnim radnjama se zasniva ugovorni odnos kada se roba upućuje u skladište preko vozara. uključujući i nalog. na primjer. Zbog toga će se odredbe o ugovoru o ostavi primjenjivati kao supsidijarna pravila na pitanja koja nisu za uskladištenje posebno uređena. U suprotnom. uskladištenju odgovara ostava (depozit). Nadalje. onda u ugovoru o uskladištenju ima i elemenata ugovora o djelu. ugovor o uskladištenju se mora smatrati konsensualnim. a posao ne vodi špediter. Skladišna preduzeća su prihvatila u poslovnom svijetu uobičajenu praksu razvijenu u. Zaključivanje ugovora U građanskom pravu. postoje i neka obilježja ugovora intuitu persone. znači shodna (član 739 ZOO). Primjena je “odgovarajuća”.729 ZOO). Ovakvo rješenje dozvoljava znatnu slobodu u prilagođavanju pravila o ostavi na ugovor o uskladištenju. takvu pošiljku prihvata skladišno preduzeće. kad se korisnik ne javi blagovremeno da primi pošiljku. Tada se radi samo o zaključivanju ugovora konkludentnim radnjama. Razumije se da ostavilac mora biti upoznat s tim uslovima. vozar predaje pošiljku na čuvanje skladišnom preduzeću. Preovladava shvatanje da može biti i konsensualan i realan. Pored toga. Odgovor zavisi od toga da li je posao sa naknadom ili ne. Dispozicija se posebnom odredbom poziva na uslove poslovanja kao na sastavni dio ugovora. Odnos se može zasnovati sporazumom sklopljenim na bilo koji način na koji se zaključuju konsensualni ugovori. 2. ostaviocem se smatra 154 . dvostrano obavezan. Pošto je za privredne poslove karakteristično da se obavljaju uz naknadu. kad se u prekomorskom saobraćaju roba pretovaruje u brod ili iz broda. Kada skladištar po posebnom sporazumu vrši neke dodatne radnje u vezi sa robom. ugovor je realan. zaključivanja ugovora o uslugama u prometu robom: uskladištenje se vrši isključivo na osnovu dispozicije. Jedan primjerak ovako potpisanog naloga za uskladištenje dobija ostavilac. vrši utovar ili istovar i čuva je potrebno vrijeme. U svim navedenim slučajevima prećutnog zaključivanja ugovora. Po lučkim uzansama i po trgovinskim običajima. Iz tih slučajeva ne bi trebalo izvoditi zaključak da je riječ o realnom ugovoru. Ugovor o uskladištenju je teretan. Druga je stvar što se u nekim slučajevima smatra da je ugovor zaključen činom predaje robe u skladište. i kao dokaz o pravu da raspolaže uskladištenom robom.Po svojoj pravnoj prirodi uskladištenje se svrstava u ugovore o ostavi (član 712 .

Javna skladišta mogu biti opšta i specijalna. inače. koji pohranjuju robu svoga komitenta u javna skladišta. riječnim pristaništima i većim saobraćajnim čvorištima gdje postoje carinarnice. Skladišno preduzeće se ne upušta u ispitivanje da li je on ujedno i sopstvenik robe. U njih se smješta tranzitna roba. I tip F je javno skladište kojim upravljaju carinski organi. a ne onaj ko je predao robu. Carinske dažbine se plaćaju prilikom iznošenja robe radi njenog stavljanja u promet. Tip C je vlastito skladište gdje je skladištar ista osoba kao i korisnik skladišta ali ne i neophodno vlasnik robe. Dok je u takvom skladištu.BITNI ELEMENTI UGOVORA O USKLADIŠTENJU 1. ne mora biti vlasnik stvari koju povjerava na čuvanje skladištaru. Specijalna skladišta primaju na čuvanje samo neke vrste robe. da skladištar ne smije miješati ni zamjenljive stvari sa stvarima iste vrste i istog kvaliteta. uvezena roba i roba namijenjena izvozu. II . dakle. Pružanjem usluga uskladištenja stvari mogu se privredni subjekti baviti kao osnovnom djelatnošću (skladišna preduzeća) ili kao sporednom (prevozničke i špediterske organizacije). žitarice i sl. na robu se ne plaća carina. Stranke Kao ostavilac (ostavodavac) može se pojaviti svaki subjekt prava. Odobrenje izdaje Uprava carina. Javna skladišta obično se osnivaju u lukama. Roba se čuva za račun i na rizik vlasnika. npr. Podaci iz transportnih dokumenata uzimaju se kao elementi dispozicije. Pošto je skladištar. Opšta primaju robu bez obzira na vrstu i pakovanje i čuvaju je odvojeno od druge. Često se ugovor o skladišnom poslu sklapa posredno. ali je stalno pod nadzorom carinskih organa. To smije činiti sa pristankom ostavioca. Zakonom o carinskoj 174 politici u Bosni i Hercegovini carinska skladišta su podijeljena na tri tipa. preko špeditera ili preko vozara. Javna skladišta mogu poslovati i kao carinska skladišta. njegova ličnost ima neka svojstva bitnog elementa ugovora. Za njihovo osnivanje potrebno je odobrenje. 59/01 Čl. ne smiju miješati stvari raznih ostavilaca. dužan da stvari sam čuva (član 715 ZOO). ili ako je očigledno da se radi o stvarima koje se mogu miješati bez opasnosti da će se time nanijeti šteta ostaviocu (član 734 ZOO). istovarom i pretovarom na brod i na 174 Sl. U većim lukama postoje posebna preduzeća luka i skladišta koja se pored smještaja i čuvanja robe bave i utovarom. Robom se može manipulisati. 130 155 . Novine FBiH br.: rude. Tip A je javno skladište za koje je odgovoran skladištar.sopstvenik robe. u principu. Ostavilac. Pravilo je. Specijalna skladišta mogu miješati robu iste vrste.

Neka zakonodavstva dopuštaju da skladištar prodaje povjerenu mu robu kao komisionar. sortiranje. predmet poslovanja skladišnih preduzeća mogu biti i sporedne djelatnosti u vezi s uskladištenjem robe. privatna skladišta koja. osiguranje. kad se iznosi iz skladišta. ni otvoreni prostor skladištar ne izdaje u zakup. plaćanje vozarine. provjetravanje i sl. 2. nisu mogla izdavati skladišnice. O ovoj zabrani postojala je ranije izričita odredba. nego građanskog. Skladišno preduzeće se ne može baviti kupovinom i prodajom robe ni za sopstveni. carine. raznih pristojbi i drugih troškova.zavisi od dispozicije. Roba je pod carinskim nadzorom. ni za čuvanje robe. ni zatvorena skladišta. pošto nejasnosti i nepotpunosti idu na rizik nalogodavca. popravka ambalaže.). i čuva je. Po pravilu. Da bi ulazili u cijenu. U dispoziciji treba tačno naznačiti svaku radnju koja se nalaže preduzeću. otpremanje robe i sl. te se ne bave smještajem i čuvanjem tuđe robe. ni za tuđi račun. za razliku od ostave. Pored toga. To su skladišta privrednih društava u kojima je smještena uvozna roba kojom trguju te organizacije kao zastupnici. Odnosi sopstvenika tih skladišta sa ostaviocem većinom nisu regulisana propisima trgovinskog prava. Na ovaj ugovor se odnose pravila o ostavi. premije osiguranja. a carini se poslije prodaje. i tada ne preuzima odgovornost ni za smještaj. Uporedno pravo poznaje još i tzv. Izuzetno može i to učiniti posebnim ugovorom. Koje će od tih radnji skladištar vršiti u konkretnom poslu . vađenje uzoraka. manipulisanje (čišćenje. Cijena usluge Cijena usluge je složena. Dakle. troškovi moraju biti “opravdano” učinjeni (član 719 ZOO). Ovo stanovište zauzimaju i mnoga strana prava. Povjerenu robu skladištar smješta u odgovarajuće magacinske prostorije ili na otvoreni skladišni prostor. Konsignaciona skladišta nisu javna skladišta. pakovanje. odnosno koje se predviđaju ugovorom. prema sporazumu sa ostaviocem. carinjenje. Uobičajene radnje bile bi: vaganje. Skladišna preduzeća mogu i izdavati skladišnice. od naknade za posebne usluge koje su izričito ugovorene i od troškova isplaćenih u interesu ostavioca. za razliku od javnih. Predmet posla Predmet posla je smještaj i čuvanje robe.kopnena vozila. Sporedne djelatnosti skladištara mogu biti različite: primanje robe od prevoznika. Mogu ih otvarati privredne organizacije registrovane kao zastupnici inostranih firmi na osnovu ugovora o konsignaciji. kao 156 . Cijena usluga je uvijek sastavni element ugovora o uskladištenju. te vršenje radnji koje se uobičajeno obavljaju uz smještanje i čuvanje robe. nego sam smješta robu. 3. Sastoji se iz naknade za osnovnu i sa njome povezane sporedne usluge skladištara.

bez odlaganja. cement. ugalj. nego i prema tome čuva li se roba u zatvorenom ili u otvorenom skladištu. lako zapaljiva. Ovim aktom ostavilac prima svu odgovornost za štetu koja bi mogla nastati uslijed toga. ako drukčije nije ugovoreno. ako nije propisano uslovima poslovanja.OBAVEZE STRANAKA 1. po pravilu. Prilikom prijema skladištar treba da provjeri podatke o identitetu robe i da utvrdi njeno stanje “na oko”. skladište je dužno vagati robu. što znači da je donosi samo preduzeće i da važi ono što je već rečeno za obaveznost tih uslova.posla građanskog prava. kao i robu sa manama. da se reklamacije mogu činiti u roku od 30 dana po prijemu fakture. mora biti objavljena. ruda itd. tj. osnovne kao i sporednih. prema tome. su. ima pravo robu vagati. Loše ili nedovoljno upakovanu robu. i ako ustanovi razliku ovlašteno je na 157 . Javno skladište prima robu prema težini deklarisanoj u dispoziciji i ne odgovara za tu težinu. voće. Za reklamaciju važi opšti rok iz ZOO. kolonijal. skladištar je dužan da to pismeno konstatuje. cijena se u privrednom poslu uskladištenja ne mora posebno ugovarati. Naknada je izdiferencirana ne samo prema toj klasifikaciji.). ako može. pogotovo kad prima robu od vozara. drvo. On odgovara samo u slučaju da ambalaža bude oštećena za vrijeme dok se roba nalazila kod njega na čuvanju. kao i prema vremenu čuvanja. Cijene pojedinih usluga. mašine.1. Tarifom je roba koja se uskladištava klasirana (skupocjena. odvojeno od uslova poslovanja. propisane tarifom. špeditera ili ma od koga posrednika. Da bi tarifa obavezivala. u svojim opštim uslovima poslovanja. Preduzeće može donijeti tarifu i kao poseban opšti akt. Naša skladišna preduzeća obično predviđaju. Tada odgovara i za težinu. U suprotnom smatra se da je robu primio onako kako glasi dispozicija. Tarifa može biti sastavni dio opštih uslova poslovanja. Tarifa obavezuje obje strane. III . kvara ili ma kakvih mana na robi ili u pakovanju. prima javno skladište uz posebnu izjavu ostavioca. Samo ako ostavilac naročito traži. voluminozna. Obaveze skladištara 1. pa se. Prijem robe Javno skladište je dužno primiti na smještaj i čuvanje robu prema prihvaćenom nalogu. ako tarifa nije pravilno primijenjena. U slučaju manjka. Roba u zatvorenim koletima smatra se da je ona i onakva kako je deklarisana i skladištar je ne mora provjeravati. odnosno. alkohol. No. iznos naknade može ispravljati. kojom se konstatuje takvo stanje robe. prljava. ukoliko skladište posumnja u deklarisanu težinu. jaja. staklo.

te mjera i nalozi ostavioca. ona služi kao isprava za podizanje uskladištene robe. ako postoji opasnost da se roba pokvari. Ako je skladišno preduzeće uvelo nalog kao formular ugovora. kao dobar privrednik. U tu se knjigu unosi ime i adresa ostavioca. kao i na naplatu troškova vaganja. Izdavanje potvrde Javno skladište je dužno izdati ostaviocu potvrdu. U hitnim slučajevima. podaci o robi koja se prima na uskladištenje. a u nekim slučajevima predlagati ostaviocu potrebne mjere. ako smatra da je to potrebno činiti u korist očuvanja robe. U tom slučaju je potvrđeni nalog istovremeno i dokaz o zaključenju ugovora i potvrda o prijemu robe na uskladištenje. odnosno u stanju koje je utvrđeno ugovorom. potvrda se tom prilikom vraća. kao i o drugim činjenicama iz sadržaja potvrde. ostavilac. Skladištar ne može predati. Čuvanje robe Javno skladište je dužno da čuva povjerenu mu robu pažnjom dobrog privrednika i u stanju u kakvom je primljena. povjerenu mu robu drugome na čuvanje. pa čak može robu i prodati na najpogodniji način. odnosno obavijest služi kao dokaz o prijemu na smještaj i čuvanje u njoj navedene robe. koju kod naših skladišta često zamjenjuje obavijest o uskladištenju tereta.naplatu naknade za usluge po tarifi prema nađenoj težini. O svim preduzetim mjerama skladištar je dužan izvijestiti ostavioca. Vođenje skladišne knjige Javno skladište je dužno da vodi skladišnu knjigu sa podacima o ostaviocu i o robi. S obzirom na prirodu posla. onda ono potvrđuje jedan primjerak naloga i daje ga ostaviocu. Ako javno skladište izda skladišnicu. skladišno preduzeće. obaveze u pogledu sporednih radnji. skladištar može preduzimati mjere ne čekajući dispoziciju ostavioca. Tako će skladište. Ako bi to učinio. bez pristanka ostavioca. 1. propadne ili ošteti. sa podacima iz skladišne knjige. Takođe može samoinicijativno popraviti ambalažu. odmah tražiti uputstvo ostavioca. Nadalje. i kad ostavilac ne odgovori odmah. odnosno vlasnik ima pravo podići robu i prije isteka roka uz obavezu da naknadi štetu skladištu. treba da preduzme odgovarajuće mjere radi očuvanja robe i ne čekajući to uputstvo.2. Podaci se u skladišnu knjigu unose prema dispoziciji i drugim informacijama dobijenim u toku prijema robe. Roba se čuva do isteka ugovorenog roka. ili tražiti novu dispoziciju.4. dan prijema robe. Potvrda. uslovi smještaja.3. 1. 1. Od skladišne knjige treba razlikovati knjigu skladišnice. Ako to interesi ostavioca zahtijevaju. Stoga je skladištar dužan voditi nadzor nad robom. odgovarao bi i za slučajnu propast i oštećenje robe (član 715 ZOO). Skladište nema pravo zahtijevati od ostavioca da preuzme 158 .

od rizika koje stranke utvrde ugovorom. Ovo se naročito odnosi na slučaj kad robu prima od vozara ili od špeditera. 1. skladištar je dužan da traži uputstvo ostavioca. Prodaju mora izvršiti “na najpogodniji način”. 159 . odnosno na zahtjev ostavioca i prije toga.7.6. tj. skladištar je dužan da robu proda sam. ili ako to ostavilac po njegovu pozivu ne bi mogao na vrijeme učiniti. 1. dužno je da osigura robu i za slučaj oštećenja ili propasti stvari. vodeći računa o interesima ostavioca (član 731. No. odnosno ovlašćenom licu u onakvom stanju u kakvom ih je primio.8.5. Ne dobije li uputstvo blagovremeno. skladištar je ovlašten da robu proda na javnoj prodaji. Ako to traži ostavilac. odnosno. skladištar mora preduzeti uobičajene radnje u vezi sa robom. Postupanje po nalogu Skladištar je obavezan da postupa po nalogu ostavioca i preduzima radnje koje su naređene nalogom. na trošak i rizik ostavioca. Stvari primljene na čuvanje skladištar treba da vrati ostaviocu. a rizici ne budu precizirani. skladištar je dužan da izvrši osiguranje od uobičajenih rizika (član 732 ZOO). Istim osobama mora dozvoliti i uzimanje uzoraka. Očuvanje prava ostavioca Javno skladište mora da preduzme radnje za očuvanje prava ostavioca. Bude li ugovorom samo utvrđena obaveza skladištara da stvari osigura. Zakon predviđa da je skladištar dužan čuvati povjerenu mu robu godinu dana. Prethodno je dužan da o tome obavijesti ostavioca.9. zakonskog ili ugovorenog. Izdavanje robe Postoji dužnost skladištara da izda robu ostaviocu po isteku roka. Osiguranje robe Javno skladište je dužno da osigura robu od rizika za koji postoji obavezno osiguranje. 1. 1. 3 ZOO). 1. uslovima poslovanja predviđenog roka.10. I bez posebnog naloga. 1. Po isteku roka čuvanja. Pregled robe Javno skladište je dužno da dopusti ostaviocu i drugim licima koja on ovlasti da pregleda uskladištenu robu. uključujući i one koje su predviđene uslovima poslovanja.robu prije ugovorenog. st. Prodaja robe u kvaru Ako se na uskladištenoj robi dešavaju neotklonjive promjene usljed kojih postoji opasnost da će se ona pokvariti. ako rok čuvanja nije ugovoren.

odnosno donosiocu potvrde. Ako to ne učini. ako bi usljed toga moglo doći do štete na robi.2. Dužan je. uvidom u spoljnje stanje robe i pakovanja. Ovo je posljedica njihovog prava da miješaju primljenu robu. Skladištaru se moraju uručiti i propisani administrativni dokumenti. Ako ništa posebno nije ugovoreno. pregled se vrši na uobičajeni način. “smatra se da je roba uredno 160 . Ne učini li tako. Obaveze ostavioca 2. Na te nedostatke skladište je dužno upozoriti ostavioca čim ih je opazilo ili ih je kao dobar stručnjak moralo opaziti (član 731 ZOO). primalac mora “odmah” da sačini reklamaciju i da o nedostatku obavijesti skladištara. Kada je nedostatak vidljiv. takođe. troškove postupka snosi skladištar. Upozorenje na mane Skladište je dužno da upozori ostavioca na mane ili na prirodna svojstva stvari.1. silosi i elevatori. nego robu iste vrste i kvaliteta. ukoliko on to traži. Troškove uobičajenog pregleda snosi primalac robe. Pregled robe pri prijemu i reklamacija Prema izričitoj zakonskoj formulaciji “primalac robe dužan je robu pregledati u trenutku njezina preuzimanja” (član 738 ZOO). kao i na neispravnu ambalažu. ne moraju izdavati istu robu. 2. Ako su zamjenljive stvari pomiješane. Ne mora za to tražiti pristanak ostalih ostavilaca čije su stvari smiješane (član 734 ZOO). da izjavi kolika je vrijednost robe (član 730 ZOO). skladištar opšteg tipa može iz tih smiješanih stvari izdvojiti i predati ostaviocu njegov dio. Tada mora da izda robu u stanju u kojem roba treba da bude prema ugovoru. Predaja robe i dokumenata Ostavilac je dužan da preda robu za koju je sklopio ugovor (dao dispoziciju) na smještaj i čuvanje. primalac može zahtijevati i provođenje svih drugih potrebnih postupaka kontrole robe. smatra se da odustaje od ugovora i snosi za to odgovornost.donosiocu skladišnice. Izdaje se ista roba koja je predata na uskladištenje.skladištar može primiti obavezu i da poboljša stanje tih stvari. Uz robu ostavilac je dužan da preda skladištu potrebne dokumente. Specijalna skladišta. a ako je na robu izdata skladišnica . Prilikom predaje robe na uskladištenje. U slučaju da s razlogom posumnja u osobine stvari. Ukoliko se provjerom utvrde nedostaci. ostavilac je obavezan da pruži sva potrebna obavještenja o robi. 1. Uskladištena roba se izdaje ostaviocu. naročito kad je dao nalog za otpremu ili prijem robe od vozara.11. 2.

Po pravilu. a može biti i drukčije ugovoreno. obaveza ostaje na ostaviocu. pa i za onu robu koja je za vrijeme uskladištenja oštećena. subjektivna je. 2 ZOO). Reklamacija na skrivene nedostatke mora se dati “na pouzdan način”. Oslobađa se odgovornosti samo ako je do štete došlo uslijed neotklonjive sile. Ako korisnik ne plati naknadu za usluge i ne podmiri ostale troškove o roku. Ostavilac može u dispoziciji označiti da naknadu plati i neko treće lice. odgovornost se ravna prema opštim pravilima obligacionog prava. i u tom pogledu važe opšti propisi. ako dođe do: gubitka. 3 ZOO). skladištar može na osnovu zakonskog prava zaloge i pridržaja robu prodati na javnoj prodaji i. Plaćanje usluge Naknadu plaća stranka koja je izdala dispoziciju.. IV . U pogledu određivanja odgovornosti skladišta za smještenu robu postoje dva sistema. Da zaključimo. ili oštećenja. plaća se prilikom izdavanja robe ostaviocu.3. ili uslijed prirodnih svojstava robe. Usluge se plaćaju na osnovu fakture skladišta. U suprotnom. Kad se radi o neizvršenju radnji koje nemaju karakter čuvanja robe. 2. Neke troškove. Odgovornost skladištara Odgovornost skladištara je zasnovana na njegovoj krivici. st. uništena ili pokvarena. kao što su izdaci za utovar i pretovar.primljena” (član 738. Značenje ovog termina isto je kao i kod prodaje. Sankcionisanje propusta vezanih za dužnost i čuvanje robe podvrgnuto je nekim specifičnim rješenjima. st. manjka. Pitanje eventualne naknade štete ostaviocu rješava se odvojeno. iz dobivene cijene naplatiti svoja potraživanja. Po drugom sistemu skladište je dužno da obavlja svoje poslove s pažnjom dobrog privrednika (član 714 ZOO) i odgovara ako nije tako 161 . za osiguranje. Eventualni ostatak stavlja se na raspolaganje korisniku. Naknada se plaća za izvršene radove i usluge. Po jednom. izgubljena. ili uslijed propusta ostavioca i rđavog pakovanja koje se nije moglo primijetiti. Rok za reklamiranje skrivenih nedostataka je sedam dana od momenta preuzimanja. dužan je da plati korisnik i prije preuzimanja robe (član 736 ZOO). odnosno primaocu. prema ovom shvatanju odgovornost skladištara je objektivna. Pokvarljiva roba može biti i neposredno prodata.ODGOVORNOST STRANAKA 1. Takva odredba važi samo ako na nju pristane treće lice. I posljedice propuštanja blagovremene i sigurno date reklamacije su izjednačene sa onima koje možemo naći kod ugovora o prodaji: “smatra se da je roba uredno primljena” (član 738. carinu i sl. Skladište treba da dokazuje te okolnosti. skladište odgovara za robu uvijek. kvara.

da postoji slučaj. skladištar odgovara za slučajnu propast i oštećenje stvari i onda kada ju je upotrebljavao bez dozvole (član 716 ZOO). skladištar se ne može osloboditi odgovornosti dokazujući da se ponašao pažnjom dobrog privrednika. dakle. Prihvaćeno je. skladištar naknađuje štetu do stvarne vrijednosti robe. ali samo kao osnovni model. kao i za štete koje nastanu uslijed rđavog funkcionisanja tehničkih sredstava. pa i izgubljeni dobitak ostavioca (član 733 ZOO). a smatra se da je skladište krivo što kao dobar privrednik nije preduzelo potrebne mjere koje bi dovele do otklanjanja. ako dokaže da bi do propasti ili oštećenja stvari došlo i da je on postupao u skladu sa ugovorom (član 717 ZOO). Ako je šteta prouzrokovana namjerno ili krajnjom nepažnjom skladištar naknađuje svu štetu. mjera i naredaba vlasti. prirodnih pojava. osobina robe ili radnja imaoca prava. Osim što ne odgovara za štetu do koje je došlo uslijed više sile. Teret dokazivanja je na skladištaru. manama ili prirodnim svojstvima robe. uslijed normalnog i manipulativnog kala. zbog čega je propušteno da se preduzmu odgovarajuće mjere i uobičajena manipulacija. Ona postoji. Tada se odgovornosti može osloboditi. da skladište ne odgovara ni za druge štete koje bi nastale uslijed krivice ili nemarnosti ostavioca. umanjenja ili oštećenja robe za vrijeme njenog čuvanja. st. te neispravnom ambalažom”. uslijed unutrašnjih mana koje se na robi nisu mogle uočiti. načelo odgovornosti za krivicu. Prema članu 731. kao i uslijed svih pojava i događaja na koje skladište nije moglo imati uticaja pod normalnim okolnostima ili po njihovoj prirodi. nesretnih slučajeva. onda kada skladištar bez pristanka ostavodavca ili bez nužde povjeri drugom čuvanje robe (član 715 ZOO). Ako bi došlo do propasti. uslijed nepotpunih ili nejasnih oznaka na robi ili u dispoziciji. najprije. Primjenom pravila o ostavi mogu se utvrditi i dva slučaja objektivne odgovornosti skladištara za štete na robi. Ova blaža odgovornost prihvaćena je i u našem pravu. tj. 1 ZOO “skladištar odgovara za štetu na robi osim ako dokaže da je šteta uzrokovana uslijed okolnosti koje se nisu mogle izbjeći. skladištar neće ni u ovakvoj situaciji odgovarati za slučajne štete. ili je uzrokovana krivicom ostavodavca. Skladište snosi odgovornost i za rad ljudi koji za njega obavljaju posao.uradilo. U pogledu količine skladište odgovara samo za broj komada. ako dokaže da je uzrok štete bila neka okolnost koja se da kvalifikovati kao: viša sila. a skladištar je za to odgovoran. Ipak. Drugo. Dakle. Pored odsustva svoje krivice. ili do umanjenja štete. ako se na to posebno obavezao. ili otkloniti. Jasno je. a to značajno otežava njegov položaj. 162 . kao i kad je robu vagao prilikom prijema. skladište ne odgovara ni za štetu nastalu: uslijed prirodnih svojstava robe. ni otkloniti ni pored redovne pažnje. on mora da dokaže i postojanje nekog od konkretnih uzroka štete navedenih u zakonu. Za težinu robe skladištar odgovara izuzetno.

Za tačnost podataka jamči javno skladište. V . o troškovima i taksama koje terete robu. Skladišnica je perforirana. vrsta. Sastoji se iz dva dijela: iz priznanice i založnice ili varanta (Warrant). Skladišnica je hartija od vrijednosti. Tada ostavilac. o vremenu skladištenja. suština hartija od vrijednosti. Skladišnica se izdaje samo onom ostaviocu koji je zatraži. ne samo da gubi pravo na naknadu štete koju je sam pretrpio nego i duguje naknadu za sve štete koje skladištaru budu prouzrokovane uslijed toga što nije znao osobine i vrijednost stvari. kvalitetu.SKLADIŠNICA 1. Bitno je da garancija važi i za vrstu. upravo. A to znači da se njegov položaj razlikuje zavisno od toga da li je u pitanju nenovčana ili novčana obaveza. količinu i kvalitet robe. skladišnica nije prosta isprava o uskladištenju robe . To je isprava kojom skladišno preduzeće potvrđuje da je robu navedenu u toj skladišnici primilo na uskladištenje. oznaka. koja se bave izdavanjem skladišnica. U prvoj grupi slučajeva posebno treba istaći posljedice propusta obaveze obavještavanja skladištara o svojstvima i vrijednosti pošiljke. zatim naziv skladišta i datum upisa (član 741 ZOO). količina. obilježja. ona cirkuliše u prometu dobara i njena prodaja znači i prodaju robe. a skladište koje je ovlašćeno da izdaje skladišnice dužno je da je izda na zahtjev ostavioca. U oba dijela upisuje se broj skladišnice i podaci iz matične knjige koje potpisuje skladištar. o osiguranju robe. Stoga. Kad je izdata skladišnica. o robi (naziv. vode matičnu knjigu skladišnica (registar).2. Pojam i značaj skladišnice U osnovnu djelatnost javnog skladišta. onda je pravo raspolaganja robom inkorporirano u skladišnicu i bez nje se to pravo ne može ostvarivati ni prenositi. Javna skladišta. U tome je. U matičnu knjigu unose se podaci o ostaviocu. podaci za određivanje njene vrijednosti). a prenosom njenih pojedinih dijelova prenose se i prava sadržana u tim hartijama: pravo svojine ili pravo zaloga na robi. Kao hartija od vrijednosti.skladišni list. Odgovornost ostavioca Za neizvršenje ili neuredno izvršavanje svojih obaveza ostavilac odgovara prema opštim pravilima obligacionog prava. o magacinu gdje je roba smještena. iz koje se mogu iskinuti pojedine skladišnice. Za zakašnjenje u plaćanju ostavilac duguje zateznu kamatu. možemo ubrajati i izdavanje skladišnice (skladišnog lista). pored primanja robe na smještaj i čuvanje. o carini. To znači da skladište odgovara za štetu koja bi proizašla za nekoga ko bi preuzeo ma kakve radnje oslanjajući se 163 . Ko ima skladišnicu ima pravo zahtijevati da mu se preda roba navedena u njoj.

Svaki dio skladišnice ima svoju posebnu funkciju i pravnu važnost. i prema tome je prenos drukčiji. provjeravati tačnost podataka o robi iz dispozicije. značaj je i u mogućnosti dobijanja realnog kredita prenosom varanta. Založnica utvrđuje pravo zaloge na uskladištenoj robi za iznos koji je na njoj označen. dovoljno je i ako se prenos upiše samo u priznanicu. Nadalje. sa eventualnim ograničenjem za iznos za koji je roba založena. Ekonomski značaj skladišnice je u mogućnosti trgovanja. Kad su predate na uskladištenje zamjenjive stvari.na te podatke (na primjer: kupovanje robe. ako se varant nalazi u trećim rukama. pravo raspolaganja robom može biti ograničeno založnim pravom utvrđenim varantom. Onome ko daje kredit na podlozi robe za koju je izdata skladišnica indosira se varant na iznos kredita. ostavilac može tražiti da mu se i bez podjele robe izda skladišnica samo za neki dio tih stvari. Pri tom valja imati na umu kod indosiranja same priznanice da je pravo raspolaganja robom ograničeno pravom zaloge 164 . Priznanica ide sa robom. To znači da potpuno pravo raspolaganja robom ima onaj koji drži u rukama oba dijela skladišnice. izdaje cijelu skladišnicu . i to kako cijela tako i njeni odvojeni dijelovi. 2. držalac priznanice pravo na robu. Indosiranje skladišnice znači prenos prava raspolaganja robom koja je u njoj upisana. prenosi se cesijom. te se na osnovu nje stiče pravo raspolaganja uskladištenom robom. ostavilac može tražiti da skladištar podijeli robu na određene dijelove. Kad se prenosi cijela skladišnica. S obzirom na njihove različite funkcije u robnom prometu. pa se prodaja robe obavlja stvarno indosiranjem skladišnice ili i same priznanice. Stoga skladištar može. Skladište. može zahtijevati od skladišta to isto. Prema tome. Ako je već dobio skladišnicu za svu robu. ne mora se prenos upisavati na oba dijela.priznanicu i založnicu. Skladišnica može glasiti na ime ili “po naredbi”. potpisuje izjavu o prenosu i navodi datum prenosa. Roba se može prodavati prodajom skladišnice. i svaki dio skladišnice može se prenositi odvojeno. Indosiranjem se prenose sva prava iz priznanice i iz varanta na treće lice (na indosatara). koje time stiče pravo na robi onako kako ih je imao i ostavilac. Dalje. davanje zajma na podlozi robe). a skladišnica “po naredbi” prenosi se indosmanom. Izdavanje i prenos skladišnice Skladišnica i svaki njen dio ponaosob su robne hartije od vrijednosti i mogu se prenositi zajedno ili odvojeno. a vratiti cijelu skladišnicu. Ako je na ime. po pravilu. a ne jedan njen dio. Indosiranje se vrši na taj način što imalac skladišnice “po naredbi” na poleđini ispisuje ime onoga na koga prenosi skladišnicu. pa da mu izda za svaki taj dio zasebnu skladišnicu. kada izdaje skladišnicu. Svaki držalac pojedinog dijela skladišnice ima samo ona prava koja proizlaze iz toga dijela: držalac varanta ima pravo zaloga za upisani iznos.

Tek poslije toga može zahtijevati isplatu od prenosilaca kao regresnih dužnika. može tražiti da se prenos na njega upiše u registar skladišta i skladište je dužno da to učini. svaki onaj ko primi ma koji ovaj dio. mora isplatiti sumu za koju je roba založena i kamatu do dospjelosti varanta. ima pravo potraživanja od prenosilaca (regresnih dužnika). vrši se jednostavno indosamentom i nije vezan za ove formalnosti. kome je založena. No. izgubi to pravo prema novom sopstveniku koji je robu kupio bez ikakvih tereta. priznanicu ili založnicu. i za koji je iznos založena. Ako varant nije bio prenošen. kad je varant prenesen na koga drugog. ali po pravilima građanskog prava. roba bi se mogla izuzeti sa skladišta na osnovu priznanice. na založnici i u registar. a zatim se isplaćuje dug imaocu varanta. ipak. dan dospjelosti duga i datum izdavanja. Bez ubilježavanja na priznanici. Na varantu i u skladišnu knjigu ubilježava se: za koju je sumu roba založena. kad se varant prvi put sam prenosi. To je mjera za zaštitu založnog povjerioca. Protest i amortizacija skladišnice Ako varant nije na vrijeme isplaćen. Javno skladište može robu izdati samo onom ko podnese oba dijela skladišnice. Iz prodajne cijene podmiruju se najprije troškovi protesta. Pored navedenog. može zahtijevati da mu se izda roba. kao i priznanice. pošto javno skladište ima prvenstveno pravo zaloga. prodaje i uskladištenja. upis prvog samostalnog prenosa varanta u priznanicu omogućava imaocu priznanice da se sa vlasnikom varanta sporazumije o eventualnoj isplati duga. Dalji prenos varanta. Stoga je potrebno. 165 . pošto je u toku regresnog postupka isplatio potraživanje upisano u založnici. te nije u rukama imaoca priznanice. imalac varanta je dužan to utvrditi protestom kod suda. Upisivanje u skladišnu knjigu (registar) potrebno je da bi skladištar znao za zalogu i da bi prilikom izdavanja robe mogao pravilno postupiti. Upis tih podataka je odlučujući za pravnu važnost prenosa.prenos ne vrijedi.imaoca varanta. moglo bi doći do zloupotreba. Ispusti li se ma šta . ili onaj kome je založnica predata. Ona se isplaćuje imaocu založnice i time se založnica otkupljuje. upisati taj prenos i u priznanicu da se zna da je roba založena. uz koju kamatu. imalac priznanice.imaoca varanta. Protest i pravo regresa ostvaruju se po postupku predviđenom za mjenicu. Iz tih razloga. založnica se ne može prenositi indosamentom. a na varantu još i potpis indosanta. 3. Novac se može položiti i javnom skladištu za račun založnog povjerioca . Ova operacija ponovo ukazuje na opravdanost formalnosti za upis prvog zalaganja robe u priznanicu i u skladišnu knjigu. ima pravo zahtijevati prodaju založene robe po proteku osam dana od dospjelosti potraživanja (član 747 ZOO). U tom slučaju. Skladištar je dužan da to upiše u skladišni registar. Međutim. a da povjerilac. onaj koji je podigao protest. od onih na koje je varant bio prenošen prije nego na njega. onaj na koga je prenesena založnica mora odmah obavijestiti skladište o prvom prenosu založnice. Imalac založnice. Ako se imalac varanta ne bi mogao podmiriti. koji ima založno pravo po varantu. za razliku odgovara ostavilac. a da na založnici konstatuje da je taj upis izvršen. Kad toga ne bi bilo.

na molbu lica koje traži amortizaciju. pa čak ni sa cijelom skladišnicom. sud donosi odluku o amortizaciji. O pokretanju postupka sud obavještava javno skladište. sud može dozvoliti da se roba preuzme iz skladišta. I prije donošenja odluke. Sud objavljuje pokretanje postupka za amortizaciju i poziva svakog ko eventualno drži u rukama takvu skladišnicu. Ako se neko pojavi. Postupak vodi sud. Na taj se način sprečava skladište da izda robu onome ko bi se javio sa priznanicom. koje je dužno da o tome stavi zabilješku u skladišnu knjigu pored upisa robe na koju glasi skladišnica. da se javi sudu u roku od 60 dana.Izgubljena skladišnica ili njen dio amortizuju se po posebnom postupku. Ukoliko se niko ne javi. ili njen dio. 166 . Takav se imalac upućuje sudu da raspravi zakonitost svoga prava na skladišnicu. ako takav tražilac da potpuno obezbjeđenje za eventualno potraživanje založnog povjerioca kao i sopstvenika robe. upućuje se na spor o pravu vlasništva.

nego u ime i za račun svoga nalogodavca (ZOO. ne u svoje ime. organizacija prevoza obuhvata otpremu odnosno dopremu stvari po principu “od vrata do vrata” ili “od skladišta do skladišta”. član 827). Nekada će biti potrebno da špediter samo neke pravne radnje (npr. Isti je pravni položaj špeditera i komisionara. “radi prevoza stvari zaključi u svoje ime i za račun nalogodavca ugovor o prevozu i druge ugovore potrebne za izvršenje prevoza. 167 . Iz teorijskog i legislativnog poimanja ugovora o špediciji jasno slijedi da je osnovni sadržaj posla špedicije i poslovne djelatnosti špeditera u organizaciji prevoza stvari. Najčešće. rusko i donekle švajcarsko). Radi. On djeluje u svoje ime a za račun komitenta. ugovorom o špediciji obavezuje se špediter da. ZNAČAJ I PRAVNI IZVORI 1. definiše kao ugovor kojim se špediter (otpremnik) obavezuje da. član 827). Razlika između špeditera i komisionara jeste u samoj prirodi poslova i radnji koje oni obavljaju u pravnom prometu. kao i da obavi ostale uobičajene poslove i radnje”. svoga nalogodavca. obično. otpremništvu. odnosno podvrstu komisiona (francusko. otpremi odnosno dopremi stvari. a komitent se obavezuje isplatiti naknadu (ZOO. ugovorom se može predvidjeti da špediter djeluje.DIO TREĆI UGOVORI O ORGANIZOVANJU PREVOZA I PREVOZU STVARI GLAVA PRVA UGOVOR O ŠPEDICIJI (OTPREMANJU) I . izvrši organizovanje otpreme ili dopreme stvari te obavi druge uobičajene poslove i radnje uz naknadu. Pojam ugovora o špediciji određuje pravni položaj špeditera. Prema tekstu Zakona o obligacionim odnosima. u svoje ime a za račun komitenta (nalogodavca). carinjenje) obavi kao zastupnik (agenturna klauzula). otpravljanju) u teoriji se. Pojam ugovora Ugovor o špediciji (otpremanju. tj. što se može vidjeti kod izlaganja o bitnim elementima tih ugovora.POJAM. oba djeluju u svoje ime a za račun drugoga. Špediter je “arhitekta” prevoza stvari. dakle. Zato se u nekim pravima špediterski ugovor podvodi pod ugovor o komisionu. kao zastupnik s tim što se to mora izričito ugovoriti. Prema našem zakonu.

Svjetska organizacija špeditera (FIATA) usvojila je autentične tekstove ovih isprava.U uporednom pravu postoje tri sistema regulisanja špedicije: po prvom. posljednja 1968. špediterska transportna potvrda (FCT). Bilo je izrađeno nekoliko konvencija. 2. ugovor o špediciji je poseban i samostalan nominatni ugovor (njemačko. Pravni izvori Špedicija. mađarsko. Izbjegao. predaje na prevoz i carinjenja do preduzimanja sanitarnih mjera i izbora puteva prevoza . potrebno je poznavanje mnogobrojnih propisa i poslovnih običaja koji se tiču niza radnji počev od pakovanja. kako u jednoj zemlji tako i između raznih zemalja. Veliki značaj imaju unificirana pravila i sadržaji koji se nalaze u špediterskim ispravama. prekomorski prevoz se obavlja na osnovu grupne teretnice.iznalaženje najpovoljnijih uslova za povjerenu mu organizaciju prevoza stvari. Da bi ostvario svoj osnovni cilj . Putevi prevoza postaju sve mnogobrojniji. pomorskih. eventualno. Zakonom o obligacionim odnosima regulisan je ovaj ugovor u cjelini (član 827846). špediter organizuje zbirni prevoz stvari (zbirna špedicija). ugovor o špediciji je vrsta agencije (agency). plaćanje kazni i penala. Dokumenta koja se naročito koriste u međunarodnoj špediciji su ova: špediterska potvrda (FCR). tražila da se pojavi subjekt u prometu robe. jeftinije i brže. špediterski konosman (FBL) i špediterska skladišna potvrda.postaju sve komplikovaniji. da bi iskoristio razne olakšice (povlastice) i organizovao prevoz stvari što sigurnije.pravni. preferencijala i refakcija. godine koja nije usvojena. U vezi s tim je i primjena raznih tarifa i beneficija. koji obezbjeđuje organizaciju prevoza robe. rusko) i po trećem sistemu. Sve to treba da zna onaj koji otprema stvari. za razliku od transporta. koji je karakterističan za anglosaksonsko pravo. Pojavila se kao nužan rezultat podjele rada u prometu roba. ekonomski i tehnički . naročito u međunarodnoj razmjeni. kao poseban i samostalan ugovor. U slučaju pravne praznine. u koji spada i naše pravo. na prvom mjestu između trgovine i saobraćaja. postigao istovremeno njihovu zaštitu i sniženje troškova transporta. suvozemnih i drugih. kamionski karavani. Poznato je da na transport djeluju dvojaki faktori: stimulativni i restriktivni. Stvari se prevoze: vagonskim pošiljkama. 3. poljsko).željezničkih. ugovor o špediciji je posebna vrsta ugovora o komisionu (francusko. ali njena pravila imaju snažan uticaj na poslovnu praksu. U posljednje vrijeme se naglo razvila jer je sve veća cirkulacija dobara. Prilikom transporta stvari. organizuju se maršrutni vozovi. na ovaj ugovor 168 . po drugom sistemu. zadržavanje robe ili čak zapljenu robe u slučaju da se ne udovolji nekom propisu. Značaj špedicije Špedicija je uslužna djelatnost i sastoji se u stručnoj organizaciji prevoza stvari. nije regulisana niti unificirana međunarodnim konvencijama. a uslovi prevoza .

preduzimaju poslovne aktivnosti na pojačavanju akvizicije komitenata.str. te davanjem savjeta zainteresovanim subjektima. ipak. U našem pravu. Radi lakšeg i bržeg zaključivanja ugovora špediter svojim poslovnim partnerima unaprijed šalje kompletne setove tih obrazaca. Većina autora smatra da je. Ako se ne daju u pisanom obliku onda za zaključenje ugovora važe opšta pravila obligacionog prava. op. 387. I u oblasti špedicije postoje odnosi konkurencije u kom smislu špediterska društva. putem ponude i prihvata. Dispozicija je u obliku standardizovanog obrasca (formulara) koji štampa špediter i sadrži potrebne rubrike vezane za stvari koje se otpremaju. ugovor o špediciji je neformalne prirode jer zakon ne traži obaveznu pismenu formu ugovora. Oni to čine poslovnim komunikacijama.cit. Tehnika zaključivanja ovoga ugovora je ista kao i kod ostalih. promocijom i propagandom. 169 .cit. način otpreme. takođe. ona se pravno ima smatrati prihvatom ponude. da se ponuda i prihvat kod ugovora o špediciji daju u pisanoj formi. Može se zaključiti na bilo koji način. op. Zaključivanje ugovora U našem pravu. odnosno trgovinskom zastupanju. Ugovor se. bez prethodne ponude špeditera. na čemu insistiraju i opšti uslovi poslovanja. vrijeme i drugo. ugovor o špediciji se može zaključiti i prećutno. 772). mada ima mišljenja da oni spadaju u domen objektivnog prava. Značajan izvor prava su i opšti uslovi poslovanja špeditera koje donose grupacije špediterskih organizacija ili trgovinske komore.se primjenjuju odredbe zakona koje se odnose na ugovor o komisionu.ZAKLJUČIVANJE I BITNI ELEMENTI UGOVORA 1.str. 175 Njihova primjena može se izričito ili prećutno ugovoriti zašto je dovoljno da je komitent znao ili morao znati da špediter djeluje isključivo na osnovu opštih uslova poslovanja. smatra zaključenim kad špediter primi dispoziciju. 330. može imati značaj ponude 176 ili prihvata ponude. Ako je dispozicija data na osnovu ponude špeditera. Draškić dr Mladen. Dakle. U poslovnoj praksi je uobičajeno. a pretpostavlja se da su mu bili poznati ako su objavljeni na uobičajen ili propisan način. a između stranaka već postoji 175 176 O različitim shvatanjima vidjeti: Đurović dr Radomir. Ugovor se najčešće zaključuje tako što komitent dostavlja špediteru dispoziciju. tada ima karakter ponude. pa čak i uputstva ako je data nakon zaključenja ugovora. a shodno i pravila o nalogu (ZOO. naročito jača. mjesto. u slučaju da špediter primljenu dispoziciju (ponudu) odmah ne odbije. potrebno da su opšti uslovi poslovanja bili poznati komitentu u vrijeme zaključenja ugovora. II . Ukoliko je šalje komitent. Opšti uslovi su autonomni izvor prava i primjenjuju se po volji ugovornih stranaka. član 829. dispozicija.

2. Špediterski konosman pojačava odgovornost samog špeditera jer on preuzima odgovornost za rad transportera što je veoma značajno kod kombinovanog prevoza. a ne predstavljaju hartije od vrijednosti. pored podataka koje sadrži prethodna potvrda (FCR). Na tim potvrdama mogu se štampati opšti uslovi poslovanja špeditera. ne samo da je roba primljena na otpremu nego i da je špediter zaključio ugovor o prevozu te da je robu predao na prevoz. što se redovno čini. op.generalni ili okvirni ugovor o pružanju špediterskih usluga. ali još uvijek nedovoljno. kao i na obavljanje svih usluga špedicije za jednog komitenta i važi do opoziva odnosno otkaza (generalni nalog). 170 . mada u pogledu špediterske transportne potvrde postoje i drugačija 177 U poslovnoj praksi značajno je to: obje potvrde. str. mjesto prijema. 510. član 42). I na ovoj potvrdi špediter može upisati svoje primjedbe koje se odnose na “spoljnje stanje” stvari i ambalažu. Potvrda sadrži: ime komitenta. a neke predstavljaju i hartije od vrijednosti. Zato ova potvrda. Ovaj špediterski dokument ima osobine hartije od vrijednosti i daje mogućnost trgovine stvarima datim na otpremu (prenos prava na njima) te predstavlja vjerodostojnu ispravu kod plaćanja dokumentarnim robnim akreditivom. sadrži informacije o prevoziocu. predstavljaju vjerodostojne isprave za sva plaćanja putem dokumentarnog robnog akreditiva. U međunarodnoj špediciji prilikom kombinovanog prevoza stvari koristi se. Špediterska potvrda (FCR) se izdaje nakon što je špediter primio stvari od komitenta.Šogorov dr Stevan. januara 1988. Ona predstavlja dokazno sredstvo da je roba primljena na otpremu u “naizgled dobrom stanju”. pošto učestvuje 177 Vilus dr Jelena – Carić dr Slavko . Obje potvrde su autorizovane od strane FIATA. špediter može izdati određene isprave. uz prezentaciju mišljenja. ugovora o špediciji. s tim što špediter može staviti primjedbe na robu i ambalažu. Špediterska transportna potvrda (FCT) ima veći značaj jer predstavlja dokazno sredstvo. prevoznom putu i načinu prevoza. mjesto opredjeljenja i ime adresata te oznaku vrste i količine robe.cit. pa komitent shodno tom ugovoru izda dispoziciju (ZOO. Dispozicija se može odnositi na vršenje jedne ili više tačno određenih špediterskih usluga (specijalni nalog).). tako da se ujedno rješava i pitanje primjene opštih uslova na konkretni ugovor o špediciji. Ukoliko komitent mijenja svoj nalog on mora vratiti špediteru original potvrde. U praksi se najčešće koriste špediterska potvrda i špediterska transportna potvrda. Špediterske isprave Na zahtjev komitenta. a poslije zaključenja ugovora o špediciji. špediterski konosman za kombinovani transport (FBL) koji je takođe sastavila FIATA (novi tekst se primjenjuje od 01. Te isprave predstavljaju pravne instrumente za regulisanje odnosa između komitenta i njegovih poslovnih partnera.

Podjela špediterskih društava može se izvršiti po raznim kriterijima. a prema teritoriji djelovanja na društva za domaću i za međunarodnu špediciju. pakovanje. Komitent ili nalogodavac je lice koje angažuje špeditera da za njegov račun izvrši otpremu. Voljom stranaka mogu se odrediti i drugi sastojci ugovora kao bitni. a ako nema ni toga cijenu određuje sud (ZOO. špediterskom konosmanu. Tu spadaju ove radnje: zaključivanje ugovora o prevozu sa prevoziocem ili prevoz robe od špeditera. sirovine. na lokalna i centralna. pretovar ili istovar stvari. prepakiranje. Poslovima špedicije bave se trgovačka društva koja su registrovana za tu djelatnost. pribavljanje odgovarajućih dokumenata i isprava. kvantiteta i drugih svojstava robe. tarifom ili drugim aktom špeditera. član 839). zaključivanje ugovora o uskladištenju ili samo skladištenje stvari ako špediter ima vlastita skladišta. bez obzira na državne granice i transportna sredstva. odnosno komitentovog naloga (generalni ili specijalni nalog). Stranke kod ugovora o špediciji su komitent i špediterska organizacija (špediter). repromaterijal) već prodali određenom kupcu ili kupcima. po prirodi posla. Koje će pravne i fizičke radnje špediter obaviti zavisi od: ugovora sa komitentom. Naknada (provizija) predstavlja cijenu špediterovih usluga. odnosno dopremu određenih stvari. To se postiže i aranžmanima sa špediterima iz raznih zemalja (korespondentima) ili otvaranjem filijala. prirode špediterskog posla (domaća ili međunarodna špedicija) te poslovnih običaja koji određuju “ostale uobičajene poslove i radnje”. Prema glavnoj špediterskoj djelatnosti dijele se na pomorska ili lučka i kontinentalna. zatim. zaključivanje ugovora o osiguranju. su stranke. 3. presortiranje. prevoza i predaje stvari. obavljanje carinskih i drugih radnji (formalnosti). i drugo. Bitni elementi ugovora Bitni elementi ovoga ugovora. Najčešće su to proizvođači koji su svoje proizvode (gotove proizvode. zaključivanje ugovora o kontroli kvaliteta. Savremena organizacija rada špediterskih društava je takva da se špediterska djelatnost kombinuje sa prevozom. Ona može biti određena ugovorom. Ugovorom se može predvidjeti jedinstven iznos koji 171 . U ekonomskom smislu. sortiranje. utovar. Pitanje subjekta odgovornosti se znatno pravno pojednostavljuje time što se sva odgovornost zasniva na jednom dokumentu. predmet špediterske usluge i cijena usluge. Najčešće se registruju istovremeno i za domaću i za međunarodnu špediciju. špedicija spada u uslužnu djelatnost.više prevozilaca. zastupstava. Špediter obavlja i transportne usluge (potpuna špedicija). Predmet ugovora o špediciji su pravne i fizičke radnje koje špediter preduzima u cilju prijema. jer savremeni proces rada špeditera zahtijeva da se prati roba na cijelom prevoznom putu.

značajne su odredbe koje se odnose na naloge u komisionarskom poslu. Ako za nove instrukcije nema vremena ili je to. Obaveza je špeditera da upozori nalogodavca na nedostatke u njegovom nalogu. špediter će tražiti nova (dodatna) uputstva. nejasna. član 833). u svakom pojedinom slučaju.OBAVEZE I PRAVA STRANAKA 1. obično. ali može i na drugi način o čemu. te da li je moguće dobiti nova (dodatna) 172 . Pažnju dobrog i urednog privrednika špediter treba da manifestuje u izvršavanju svih pravnih i faktičkih radnji i u odnosima sa svim subjektima sa kojim stupa u pravne odnose .1. skladištarom.obuhvata: naknadu za špediterske usluge uključujući sve troškove učinjene radi izvršenja naloga o otpremanju stvari (forfetni stav). član 833). opštih uslova poslovanja. Ova obaveza je opšte prirode i podrazumijeva da se špediter u izvršavanju svojih obaveza pridržava zakona.2. 1. član 830). Postupanje sa pažnjom savjesnog i urednog privrednika Špediter je dužan “u svakoj prilici postupati kako to zahtijevaju interesi nalogodavca i sa pažnjom urednog privrednika” (ZOO. te licima koja angažuje neposredno na izvršavanju određenih radnji. Načelo savjesnosti i poštenja se primjenjuje uvijek kada nisu precizirane određene obaveze špeditera a to se procjenjuje u svakoj pojedinoj situaciji. pak. U svakoj pojedinoj situaciji špediter procjenjuje da li je moguće postupati po uputstvima. Uputstva mogu biti data sa većim ili manjim ograničenjima (imperativni ili indikativni nalozi). Pridržavati se mora uputstava komitenta o putnom pravcu. protivurječna ili se po njima ne može postupati. III . osiguravateljem. Svoje upozorenje je dužan dati bez odlaganja (ZOO. nemoguće onda će špediter postupati u svemu “kako to zahtijevaju interesi nalogodavca” (ZOO. Komitent svoja uputstva daje. Pošto se na ugovor o komisionu primjenjuju pravila o nalogu treba uzeti u obzir i ta pravila (ZOO. a naročito na one koji ga izlažu većim troškovima ili šteti. Rad po uputstvima Špediter je dužan izvršiti nalog komitenta i postupati onako kako je njime predviđeno. ugovora i poslovnih običaja. postoje odredbe u opštim uslovima poslovanja špeditera. član 832). dispozicijom.vozarom. Pažnja urednog privrednika se procjenjuje objektivno: špediter djeluje lege artis u skladu sa pravilima objektivnog prava i poslovnim običajima pri čemu uvijek vodi računa o pravilima struke (branše). član 751-753). Obaveze špeditera 1. sredstvima i načinu prevoza “kao i ostalih uputstava dobijenih od nalogodavca” (ZOO. Kada su uputstva komitenta nepotpuna. prvenstveno. a za njihovo tumačenje.

Zakon u prvi plan ističe njegovu obavezu da zaključi ugovor sa prevoziocem o prevozu stvari. 173 . Zaključivanje ugovora za komitenta Špediter pravno djeluje u svoje ime a za račun komitenta. U izvršenju otpreme odnosno dopreme stvari on koristi usluge drugih subjekata. Odgovara za štetu nastalu i uslijed više sile. odnosno čim je moguće po redovnom toku stvari. osim ako dokaže da bi se šteta dogodila sve i da se pridržavao datih uputstava (ZOO. član 833). ugovor sa organizacijom za kontrolu kvaliteta i kvantiteta i drugih svojstava stvari. To se procjenjuje u svakoj konkretnoj situaciji. Klauzule toga ugovora koje se odnose na ograničenje odgovornosti prevozioca istovremeno obavezuju komitenta. najčešće ovlašten da zaključi ugovor sa prevoziocem na uobičajenom tipskom formularu. špediter zaključuje ugovor sa osiguravateljem o transportnom osiguranju stvari. Zatim da u tim ugovorima i svojim faktičkim radnjama zaštiti i obezbijedi ostvarivanje prava komitenta prema tim subjektima (izvrši pregled robe. Ako sve to nije moguće. mora to blagovremeno saopštiti špediteru kako bi on mogao postupiti po uputstvima. na ime troškova za izvršenje naloga o otpremanju stvari (ZOO. U slučaju odstupanja od naloga. član 841).3. ugovore o utovaru ili istovaru. primalac ili uopšte. Špediter je. osim ako se ne radi o punoj špediciji. 1. U tom smislu je konstituisano zakonom njegovo pravo na predujam (avans). Kada je špediteru data dispozicija za otpremu ili dopremu stvari. radiće bez uputstava uz ograničenje da njegovo postupanje bude u skladu sa interesima komitenta. ugovor o skladištenju. sastavljanje zapisnika. Sa njima zaključuje ugovore jer je špediter organizator (“arhitekta”) svih tih operacija. i dužan je da ih podmiri. izvrši kontrolu troškova i drugo). pakovanju. Za slučaj odstupanja od dobijenih uputstava (prvobitnih ili dodatnih) odgovornost špeditera je znatno strožija. Osim ugovora o prevozu. Tako se špediter u brodarskom ugovoru može pojaviti: kao pošiljalac. ukoliko komitent želi isključenje pravila o ograničenju odgovornosti prevozioca. osiguravatelja. sortiranju stvari i druge. Prilikom zaključenja ugovora sa trećim licima špediter mora voditi računa o izboru prevozioca.uputstva. Stoga. prema opštim uslovima poslovanja. bez odlaganja. kao korisnik prevoza. skladištara i drugih lica koja angažuje. ima se smatrati da mu je dato i ovlaštenje za plaćanje vozarine i drugih troškova koji nastanu. špediter je obavezan o tome obavijestiti komitenta. kao krcatelj.

špediter je dužan na osnovu njih odrediti druge potrebne elemente prevoznog puta ili da ih dopuni. ako je 178 Antonijević dr Zoran. sklonost trulenju ili rđanju. Na strani komitenta je obrnuta pretpostavka. Obaveza postoji kada komitent nije odredio elemente za transport stvari koje se otpremaju odnosno dopremaju.cit. lomljivost. kao i druga svojstva. Špediter će izbjegavati prevozni put koji zahtijeva pretovare i druge manipulacije stvarima. instradacija daje mogućnost domaćim špediterima da angažuju domaće prevoznike. u pravnoj teoriji ima mišljenja da ovaj ugovor 178 sadrži elemente ugovora o ostavi. poznavanje režima saobraćaja i saobraćajnih tarifa. naročito. Prevozni put. Priroda same robe. sredstva i radnu snagu. način prevoza i prevozni put) kao i kada stvar nije spremljena za prevoz. dužnost je špeditera da na sve to upozori komitenta. odnosno okolnosti koje se mogu desiti na tom putnom pravcu. ukoliko bi čekanje da komitent otkloni nedostatke prouzrokovalo za njega štetu.4. zakonska je obaveza špeditera da sam pristupi i otkloni nedostatke (upakuje ili prepakuje robu odnosno pripremi je za transport). Izbor prevoznog puta (instradacija) Instradacija obuhvata određivanje prevoznog puta. 1. 174 . 342. brzini i ekonomičnosti prevoza i prirodi stvari koja se prevozi. nije upakovana ili postoje manjkavosti u pakovanju (s obzirom na vrstu stvari. Angažovanjem domaćih kapaciteta izbjegavaju se devizna plaćanja. prirodi stvari i drugim okolnostima koje mogu nastati u izvršavanju otpreme odnosno dopreme. op. U svakom pojedinom slučaju on će kombinovati te elemente da bi prevoz bio najpovoljniji za komitenta. administrativno-pravnog režima kod prelaza državne granice i drugo. Ako je komitent djelimično odredio elemente prevoza. Obaveza špeditera temelji se na pravnoj pretpostavci da je on specijalizovan i stručan privrednik za poslove otpreme i dopreme. On to može učiniti i bez posebnog naloga komitenta. ne bi angažovao špeditera.1. prevozno sredstvo i način prevoza špediter će odrediti onako “kako zahtijevaju interesi nalogodavca u datom slučaju” (ZOO. imaće uticaja na izbor prevoznog puta. S obzirom na tu obavezu. koja je data na otpremu. Čuvanje stvari i zaštita prava Špediter je obavezan čuvati stvari svoga komitenta saglasno ugovoru. transportnog sredstva i načina transporta od strane špeditera. U izvršavanju ove obaveze špediter može stvari uskladištiti u svom ili javnom skladištu. Izvršavanje ove obaveze podrazumijeva dobro poznavanje prevoznog puta.str. U međunarodnoj špediciji. član 833). Prilikom njihovog određivanja on će voditi računa o sigurnosti puta. Špediter može koristiti usluge druge specijalizovane organizacije za izvršenje tih radnji. Ako stvar. inače.5. No.

osim ukoliko nalogom za otpremu stvari preko državne granice nije drugačije određeno (ZOO. Koji su to uobičajeni rizici cijeni se s obzirom na vrstu prevoza. Za te poslove on je stručan jer prati i poznaje carinske propise i tarife i. Takvim rezervisanjem prava komitent može lakše i brže ostvariti svoj zahtjev prema trećem licu. po našem pravu. Obaveza osiguranja od strane špeditera ne obuhvata osiguranje prevoznog sredstva (kasko osiguranje). kombinovati kasko i kargo osiguranje. Osiguranje obuhvata samo osiguranje pošiljke (kargo) i u tome smislu zakon je izričit. prevoznik ili neko drugo lice. Moguće je. ali se to mora izričito ugovoriti. Ti poslovi se ne moraju povjeriti špediteru. špediter je dužan izvršiti osiguranje jer se njegova obaveza zasniva na zakonu. osim u slučaju kada se stvari skladište u “uobičajeno skladište ili kod uobičajenog preduzeća”. Opšti uslovi poslovanja. austrijsko) ne postoji osiguranje špedicije. povjerava carinjenje stvari.potrebno pakovanje ili sortiranje stvari te popravak ambalaže. carinske olakšice. Špediter je dužan preduzeti sve radnje prema trećim licima (prevoziocu.7. po našem pravu. postoji pravna pretpostavka. kažu: o uskladištenju stvari špediter je dužan obavijestiti komitenta. Bez izričitog naloga komitenta špediter ne može podnijeti odštetni zahtjev niti voditi spor. Kada je izdata špediterska transportna potvrda (FCT) u njoj redovno stoji klauzula: da li je ili ne špediter u obavezi osigurati pošiljku. član 837). Kada želi osigurati pošiljku. Ako za pojedine pošiljke (robu) postoji obavezno osiguranje. ostalim angažovanim licima) u cilju zaštite prava komitenta. Osiguranje stvari Ova obaveza dolazi u obzir samo kada je izričito ugovorom predviđena (ZOO. komitent to ugovara sa špediterom i određuje rizike koji se osiguranjem pokrivaju. za razliku od nekih drugih (njemačko. U našem pravu. Špediterska transportna potvrda traži da se nalog za osiguranje pošiljke daje u pisanoj formi. U tom smislu on će pribaviti odgovarajuća dokumenta i druga dokazna sredstva (sačiniti na vjerodostojan način zapisnik o manjku ili stanju robe. Ako ugovorom nisu određeni rizici onda je špediter. skladištaru. dužan da pošiljku osigura od “uobičajenih rizika” (ZOO. 1. stvari se mogu uskladištiti i na otvorenom prostoru ako je uobičajeno da se tako skladište. što se i čini u nekim granama saobraćaja. oni koji imaju karakteristike osnovnih rizika u pravu osiguranja. 1. prekontrolisati obračun troškova pojedinih usluga). nego ih može obaviti sam komitent. Uobičajeni rizici su. putni pravac i prirodu stvari. član 835). što je veoma važno.6. 175 . Izvršenje carinskih radnji i plaćanje carine Za ovu obavezu špeditera. najčešće. član 837). u osnovi. Špediteru se redovno.

Ova obaveza ne dolazi u obzir kada je ugovoren forfetni stav. špediter će o tome odmah obavijestiti komitenta. težinske liste i drugo). Inače. kao što je slučaj i kod ugovora o komisionu. kada komitent to zatraži (ZOO. tako da komitent može ostvarivati svoja potraživanja. a to znači i refakcije (povlastice prevozioca). Polaganje računa Iz prirode špediterskog odnosa slijedi da je on dužan nakon obavljenih svih pravnih i fizičkih radnji položiti račun komitentu. a ako je potrebno tražiće instrukcije. najčešće se čini pismeno u vidu ispunjenja odštampanog obrasca (formulara) sa odgovarajućim klauzulama. Primjenom pravila ugovora o komisionu (ZOO. davati prigovore i ostvarivati zahtjeve. ako ih ima. U poslovnoj praksi. samim polaganjem računa špediter ustupa (cedira) na komitenta potraživanja i prava koja je on stekao prema trećim licima kada je djelovao u svoje ime a za račun komitenta. Prema opštim uslovima poslovanja špediter ne odgovara za tačnost i vjerodostojnost tih dokumenata.8.Poznaje svu tehniku i postupke carinjenja čime se obezbjeđuje jednostavnije i brže obavljanje tih operacija. 176 . na osnovu kojih bi komitent mogao ostvariti svoja prava prema trećim licima (zahtjev iz osnova rezervisanih prava). Špediter je dužan od komitenta zatražiti potrebna dokumenta za stvari (ateste. Pored obavljanja carinskih radnji špediter je obavezan da plati carinske dažbine jer je on u direktnom pravnom odnosu sa carinskim organima. Nije propisana forma polaganja računa. član 787). U međunarodnoj špediciji praksa je da se refakcije dijele između komitenta i špeditera. Polaganje računa je posljednja obaveza špeditera. član 838). potvrde o porijeklu stvari. Špediter je dužan predati komitentu sve što je primio po osnovu izvršenog posla. Polaganje računa je bitno kako bi komitent mogao izvršiti uvid u troškove te ih provjeriti. niti u slučaju kolizije između podataka unešenih u dokumenta i stvarnog stanja robe. uvijek. Ako se carinjenje stvari ne može izvesti ili postoje određene smetnje. 1. izvršiti obračun troškova i predati sva dokumenta (ZOO. fitopatološke potvrde. U tom smislu. tj. špediter određuje mjesto carinjenja stvari ukoliko komitent u nalogu nije naznačio. Špediter nije dužan kreditirati komitenta u realizaciji njegovog posla. a ako je potrebno da uloži prigovor špediteru. Kod komisionog istupanja špeditera (u svoje ime a za račun komitenta) postoji određena nesaglasnost pravnih i ekonomskih efekata. Pravni značaj ustupanja jeste dovođenje u neposredan pravni odnos komitenta sa trećim licima. član 838). Dužan mu je predati i sva dokazna sredstva. špediter ima pravo da traži od komitenta predujam (avans) u valuti kojom se plaćaju carine. Špediter je dužan položiti račun i u toku samog izvršenja naloga.

Plaćanje troškova dospijeva “odmah”. prema ugovoru.2. Provizija može biti određena u procentu ili u apsolutnom iznosu. jer u tome dijelu ima status prevozioca i naknada za usluge špedicije (provizija) za radnje u kojima je djelovao kao otpremnik. odnosno izvršenje naloga. Prema zakonu i opštim uslovima poslovanja špeditera. To je slučaj kada špediter istovremeno vrši i prevoz stvari (potpuna špedicija). U određenim situacijama može doći do kumulacije zahtjeva. bez kojih se ne bi mogao izvršiti nalog komitenta. U pogledu dospijeća obaveze 177 . komitent ostaje u obavezi platiti naknadu i u slučaju da je ugovoreno da će proviziju platiti primalac. presortiranja i drugi). 2. ako je odustankom od ugovora špediter pretrpio određenu štetu. Sigurno je da ne mora platiti troškove koji nisu bili nužni i korisni ili koji su nastali zbog špediterove nepažnje. Kada komitent odustane od ugovora. Polazeći od obaveza špeditera. Špediteru tada pripada naknada na ime prevoza (prevoznina). član 828). jer špediter može zahtijevati njihovo plaćanje nakon što ih je učinio (ZOO. kada se izvrši prevoz stvari (francusko pravo). “kada špediter izvrši svoje obaveze iz ugovora o špediciji” (princip posljednje prestacije). Plaćanje troškova i novčanog predujma (avansa) Pored provizije komitent je u obavezi špediteru da naknadi i sve troškove koje je ovaj imao u izvršenju ugovora. Plaćanje naknade (provizije) Zakonska je obaveza komitenta da. a po našem pravu. Ako visina provizije nije određena ugovorom onda se ona plaća prema tarifi ili drugom opštem aktu špeditera. I logično je da ih snosi komitent pošto se otprema ili doprema vrši po njegovom nalogu i u njegovu korist. član 840). Provizija obuhvata cijenu špediterovog rada. komitent će snositi i druge troškove koje je špediter napravio u pripremanju stvari za prevoz (troškovi pakovanja. ukoliko oni postoje. a što se utvrđuje u svakom pojedinom slučaju.1. radnje ili dio radnji (ZOO. prepakivanja. U obzir dolaze svi troškovi koji se prema redovnom toku stvari imaju smatrati nužnim i korisnim. pa ovaj to odbije. usluga i sve režijske troškove koje on ima u izvršenju naloga. Špediter može zahtijevati naplatu provizije kada stvari preda prevoziocu (njemačko pravo). što se prosuđuje po opštim pravilima obligacionog prava. plati špediteru naknadu za izvršene usluge. Ne može li se odrediti provizija ni na takav način pravilo je da proviziju određuje sud (ZOO. I naknada štete može doći u obzir. Obaveze komitenta 2. član 839). član 841). špediter ima pravo na sve troškove i srazmjeran dio naknade za do tada izvršen rad. koje su izložene. što je faktičko pitanje u svakom konkretnom slučaju (ZOO.2.

najčešće. ili da nije ugovoren forfetni stav. 2. Ako se u pošiljci nalaze dragocjenosti. posebno. mogla biti nanesena šteta. b) odgovornost špeditera za treća lica. sve pod uslovom da špediter nije izdao špediterski konosman za kombinovani transport (FBL). a ugovori o prevozu često se zaključuju uz posebne kondicije. Isključivo je pravo špeditera hoće li ili ne kreditirati komitenta. “komitent je obavezan o tome obavijestiti špeditera i saopštiti mu njihovu vrijednost u času predaje” (ZOO. komitent je obavezan obavijestiti špeditera (ZOO. polaze od toga da je aktom davanja dispozicije komitent preuzeo na sebe obavezu: da unaprijed predujmi novčani iznos sredstava koji se odnosi na plaćanje vozarine.plaćanja troškova postoji razlika u odnosu na dospijeće plaćanja provizije pošto ovdje ne važi princip posljednje prestacije. visinu prevoznine. zbog opasnih osobina tih stvari. Razumije se. Na osnovu toga špediter je dužan da preduzme dodatne mjere u pogledu čuvanja tih stvari. ili bi. jer tada postoji jedinstvena odgovornost samog špeditera po osnovu te hartije od vrijednosti. Komitent unaprijed uplaćuje (avansira) novčana sredstva u iznosu očekivanih troškova u valuti u kojoj očekuje troškove. vodeći pri tome.ODGOVORNOST I OBEZBJEĐENJE POTRAŽIVANJA 1. visinu osiguranja. ako mu njihova svojstva nisu blagovremeno saopštena. Svojstva i vrijednost ovih stvari utiču na visinu špediterove provizije. dažbina i drugih troškova koji proizlaze iz date dispozicije. Odgovornost špeditera Prilikom analize odgovornosti špeditera bitno je razlikovati sljedeće: a) odgovornost špeditera za svoje sopstvene radnje. član 843). Zakonsko je pravo špeditera da od komitenta zahtijeva unaprijed plaćanje predujma (avansa) za troškove koji su potrebni u izvršavanju otpreme odnosno dopreme stvari. plemeniti metali ili druge skupocjene stvari.3. 178 . član 828). U nekim vrstama transporta prevozilac ima ovlaštenje da uništi ili istovari opasne stvari. Ako komitent odustane od ugovora dužan je naknaditi špediteru sve troškove koje je ovaj imao u izvršenju naloga do momenta odustanka (ZOO. član 843). a posebno da o tome obavijesti prevozioca. transportera ili skladištara. Opšti uslovi poslovanja. računa da li je u pitanju podšpediter ili međušpediter i c) odgovornost špeditera kada on ima pravni status prevozioca. hartije od vrijednosti. IV . Obavještavanje o opasnim stvarima i dragocjenostima Kada preda na otpremu stvari kojima bi mogla biti ugrožena sigurnost ljudi ili dobara.

pa špediter može upotrijebiti dokazna sredstva da sa sebe skine krivicu. Podšpediter je drugi špediter. Glavni špediter. za sve vrijeme od trenutka prijema stvari do njihove predaje primaocu u mjestu opredjeljenja. prirode i svojstava stvari ili radnji lica za koje on ne odgovara. 179 . Po njemačkom pravu. kao i za izbor drugih lica sa kojima je u izvršavanju naloga zaključio ugovor” (skladištara. koga u izvršavanju naloga komitenta angažuje glavni špediter. špediter odgovara za izbor trećih lica. postoje velike razlike u nacionalnim pravima. obezbjeđenja. Odgovornost špeditera može se postaviti zbog neizvršenja ili neurednog izvršenja ugovora o špediciji. “Špediter odgovara za izbor prevozioca. Visinu štete dokazuje komitent na osnovu deklarisane vrijednosti stvari predatih na otpremu odnosno dopremu. a za izbor ostalih trećih lica. glavnog špeditera. ali se može ugovoriti i odgovornost za njihov rad. Sporno je u teoriji da li komitent ili špediter mogu dokazivati suprotno: da deklarisana vrijednost stvari nije realno utvrđena. Kada se radi o odgovornosti špeditera za treća lica sa kojima je zaključio ugovore. u granicama regresnog zahtjeva. lučkog stivadora i drugih). Švajcarsko pravo predviđa odgovornost za rad prevoznika. Podšpediter je pomoćnik glavnog špeditera. U našem pravu prihvaćen je njemački sistem. Radnje koje špediter preduzima prema trećim licima u cilju rezervacije. koji je zaključio ugovor sa komitentom. ulaganje prigovora. glavni špediter.Za svoje radnje špediter odgovara po sistemu subjektivne odgovornosti. Pravilo je dispozitivne prirode jer špediter ugovorom sa komitentom može preuzeti odgovornost “i za rad trećih lica” (ZOO. Prema francuskom pravu. Špediter neće odgovarati ako dokaže da je šteta nastala uslijed više sile. a time i odgovornost. Umjesto da sam izvrši nalog. Osnov angažovanja je isključivo volja glavnog špeditera o čemu se komitent obično samo obavještava. član 834). špediter odgovara za rad trećih lica. događaja koji se kvalifikuje kao slučaj. Između podšpeditera i međušpeditera postoje bitne razlike koje se ogledaju u osnovu angažovanja i odgovornosti prvog. taj rad povjerava nekom drugom špediteru. može angažovati podšpeditera i međušpeditera. Špediter odgovara i za radnje subjekata i lica koja imaju status njegovih pomoćnika i predstavnika ili radnika jer se njihove radnje pravno imaju smatrati radnjama špeditera. u ime i za račun komitenta. špediter djeluje kao jedna vrsta agenta. za njih. tj. profesionalac iste struke kao i glavni špediter. koje je sa stanovišta odgovornosti špeditera i najstrožije. s tim što se njegova krivica uvijek pretpostavlja. I ovdje vrijedi opšte pravilo obligacionog prava o dokazivanju suprotnog. reklamacije) imaju se smatrati kao njegove sopstvene radnje. Ne odgovara za radnje i propuste komitenta i njegovih ugovornih partnera. pa se pravni odnos neposredno zasniva između komitenta i trećih angažovanih lica. prava svoga komitenta (sastavljanje zapisnika o stanju stvari. U anglosaksonskom pravu. ali ne i komitent. odnosno nesavjesnog postupanja u izvršavanju naloga komitenta.

Zakonska odgovornost glavnog špeditera za podšpeditera ne može se ugovorom isključiti niti ograničiti. Zakon je u tome izričit: “Otpremnik koji izvršenje naloga povjeri drugom otpremniku umjesto da ga sam izvrši. Ugovaranje klauzula o neodgovornosti tzv. pak. što se često dešava kod zbirne špedicije. špediter ne može upotrijebiti pravo zaloge i 180 . Glavni špediter odgovara samo za izbor. koje proističu iz imperativnih zakonskih pravila. podšpeditera. Opšte je pravilo u našem pravu da se zakonska pravila o odgovornosti špeditera za treća lica “ne mogu ugovorom isključiti niti ograničiti” (ZOO. međušpeditera. član 834). ispod koje se ne može. 2. Ta prava se ugovorom ne mogu isključiti. a za podšpeditera za rad. Angažuje se na osnovu izričitog ili prećutnog ovlaštenja komitenta ili. Kada špediter prevozi ili skladišti stvari. Odgovornost za sopstvene obaveze špeditera. Stoga je i usvojeno pravilo da za rad svoga pomoćnika. on u obavljanju tih poslova ima status transportera odnosno skladištara i na njega se primjenjuju pravila koja važe za te subjekte. komitentu odgovara glavni špediter. ograničavanje odgovornosti špeditera manifestuje se kroz široko tumačenje instituta više sile. Pravilo je dispozitivne prirode te glavni špediter ugovorom sa komitentom može preuzeti odgovornost i za rad međušpeditera. Prava zaloge i retencije se protežu na stvari iz ugovora o špediciji iz kojega potiče samo potraživanje. Za ostvarivanje potraživanja iz jednog ugovora. ne i za rad. član 834). za slučaj oštećenja ili gubitka stvari odnosno zakašnjenja. Zato je sa stanovišta odgovornosti bitno jasno utvrditi: do kojega momenta je špediter djelovao u funkciji špeditera. Osnov angažovanja međušpeditera jeste ovlaštenje komitenta ili faktička činjenica (očigledan interes) što nije slučaj kod podšpeditera. a od kojega kao prevozilac ili skladištar. “ako je to očigledno u interesu komitenta” (ZOO. U poslovnoj praksi. drugi špediter i stručnjak iste branše. Obezbjeđenje potraživanja špeditera U cilju obezbjeđivanja potraživanja koja je stekao izvršavanjem ugovora o špediciji (provizija i troškovi) špediter ima pravo koristiti zakonsko založno pravo i pravo retencije (pridržaja). određivanje unaprijed obima špediterove odgovornosti. Između njih treba da postoji pravni koneksitet. egzoneracionih klauzula je nedopušteno. dakle. Međušpediter je. takođe. član 834). da pojača svoju odgovornost. prebacivanje tereta dokazivanja na komitenta. pa se pravno smatra da glavni špediter izvršava nalog komitenta. Minimalna zakonska odgovornost za treća lica. U nekim slučajevima špediter vrši i prevoz stvari (puna špedicija) ili skladišti stvari u vlastitom skladištu.koji i dalje ostaje u pravnom odnosu sa komitentom. Stoga postoji i bitno drugačiji sistem odgovornosti glavnog špeditera za međušpeditera. jeste odgovornost za njihov izbor. koga glavni špediter angažuje iz reda svojih “korespondentnih” špeditera u cilju racionalnije i ekonomičnije otpreme odnosno dopreme stvari. odgovara za njegov rad” (ZOO. ne bi se mogle isključivati ili ograničavati. Korištenje ovih prava je ograničeno u pogledu objekta i vremena.

član 846). a zapostavi kvalitet. Fiksni iznos sadrži sve izdatke komitenta za konkretni posao špedicije. i sva njihova potraživanja (zakonska subrogacija) kao i pravo zaloge (ZOO. Smisao pojačane odgovornosti špeditera jeste u tome da u ovakvim slučajevima više vodi računa o stručnosti i kvalitetu rada lica koja angažuje. Ako je ugovorena fiksna naknada. a nije specificirano šta obuhvata. po zakonu. ugovara se naknada u fiksnom iznosu i druga karakteristika. špediter. U slučaju da posljednji špediter isplati prethodnom špediteru i prevozniku njihova potraživanja koja oni imaju prema nalogodavcu (komitentu) tada na njega prelaze. Fiksna (forfetna) špedicija Kada zahtijevaju interesi komitenta i špeditera. ugovora se fiksna ili forfetna špedicija. pretpostavlja se da obuhvata sve naknade i sve troškove vezane za realizaciju tog ugovora o špediciji (ZOO. i to je zakonska odgovornost koja se ne može ugovorom isključiti. U pogledu vremena korištenja ovih prava važi pravilo: špediter se njima može služiti sve dok stvari drži u svojoj fizičkoj vlasti (ima državinu) ili dok ima u rukama ispravu pomoću koje može raspolagati stvarima (ZOO. špediter strožije odgovara .za rad trećih lica. član 844).POSEBNI SLUČAJEVI ŠPEDICIJE 1. odgovara za rad prevozioca i trećih lica koja je angažovao u izvršenju naloga komitenta. uskladištenja. jer su njena pravna dejstva bitno drugačija i za komitenta i za špeditera. carina i drugih javnih dažbina i sl. Dvije su osnovne pravne karakteristike fiksne špedicije. Ugovorom se može predvidjeti da fiksna naknada (forfetni stav) ne obuhata sve naprijed navedene stavke. kasniji špediter je dužan starati se o ostvarivanju potraživanja prethodnih špeditera. 181 . Inače.). Obično se ugovara posebna klauzula koja se u poslovnom svijetu naziva “forfetni stav” ili kraće “forfet”. po zakonu. Fiksna špedicija se nikada ne pretpostavlja nego se izričito ugovara. Prva. Čim je ugovorena fiksna naknada. V . Sadržina prava zaloge i retencije ista je kao i kod ostalih ugovora.retencije na stvarima do kojih je došao u državinu izvršavajući drugi ugovor o špediciji istog komitenta. Fiksna naknada je ukupna novčana svota koja obuhvata proviziju špeditera. blaža odgovornost (samo za izbor) mogla bi imati za posljedicu da špediter prilikom angažovanja trećih lica preferira cijenu njihovih usluga. Ako je u izvršavanju jednog ugovora učestvovalo više špeditera. vozarinu prevozioca i sve ostale troškove (osiguranja. član 846).

on na jednom mjestu. do čega. da špediter ima ovlaštenje za organizovanje zbirne špedicije. Pri tome se redovno ostvaruje saradnja više špeditera koji zajednički prikupljaju robu u sabirni centar. ekstra zaradu. Špediter ima pravo na “posebnu dodatnu naknadu” u slučaju da se zbirnom špedicijom postigne pozitivna razlika u vozarini u korist komitenta. Zbirna (skupna) špedicija Zbirna ili skupna špedicija podrazumijeva takvu organizaciju otpreme stvari kada špediter skuplja (sabire) pojedinačne pošiljke od različitih komitenata i formira zbirne tovare (pošiljke). inače. ne bi došlo da nije organizovana zbirna špedicija (ZOO. manipulacije robom se smanjuju. koje na osnovu ugovora sa prevoziocem.2. Umjesto da vrši otpremu svake pošiljke svakog komitenta posebno (odvojeno). 182 . Kod zbirne špedicije važi specijalno pravilo o pojačanoj odgovornosti špeditera za rad prevozioca. Ekonomski značaj zbirne špedicije jeste u sljedećem: prevoz je jeftiniji jer transporter redovno daje izuzetne povlastice pošto bolje i potpunije iskorištava svoje prevozne kapacitete. član 845). vagonska. Isključenje zbirne špedicije mora biti ugovorom predviđeno (ZOO. Naime. špediter odgovara za gubitak ili oštećenje stvari “nastale za vrijeme prevoza”. organizuje se prevoz koji obezbjeđuje primjenu nižeg tarifnog stava (kod željeznice zbirni tovar se prevozi kao kolska. ostvaruje se veća poslovna saradnja špeditera i prevoznika čime se ujednačava praksa i tehnika otpreme uz podizanje kvaliteta. Opšte je pravilo u našem pravu. Sam špediter stiče pravo na posebnu dodatnu naknadu. a time i troškovi. pošiljka jer je njen prevoz jeftiniji od prevoza denčanih pošiljki). transportuje u određene putne pravce odnosno odredišta. formira velike pošiljke (zbirni tovari). obično u sabirnom centru. član 845).

o potrebama privrede uopšte. funkcionisanje i pravna pravila da se na prvom mjestu vodi računa o njenoj javnoj funkciji. Već je 1890. Uvijek se polazi od mogućnosti željeznice i njenoj tehničkoj organizaciji i opremljenosti.Jadnoobrazna pravila o ugovoru o međunarodnom prevozu robe željeznicama (JP-CIM). prevozu kola korisnika prevoza (RIP). a pošiljalac se obavezuje da željeznici isplati ugovorenu prevozninu (vozarinu). Pojam ugovora Ovaj ugovor uobičajeno se naziva ugovorom o prevozu stvari (robe). obavezuje da stvar preveze do uputne stanice i preda je primaocu. godine donesena Međunarodna konvencija o prevozu robe na željeznicama (CIM ili Bernska konvencija) koja je imala osam revizija. Tu su.Konvencija o međunarodnim željezničkim prevozima (COTIF). To je takav ugovor kojim se željeznica. Stvar ili stvari se prevoze od otpravne do uputne stanice koje se nalaze u jednoj zemlji (unutrašnji željeznički saobraćaj) ili u različitim zemljama (međunarodni željeznički saobraćaj). takođe. kao transporter. godine donesena je uredba o pristupanju BiH ovoj konvenciji. uslovljava takvu organizaciju. pomenućemo samo činjenicu da željeznica obavlja saobraćaj javnog karaktera. proizvodnje i tržišta.POJAM UGOVORA I PRAVNI IZVORI 1. U svakoj zemlji željeznički saobraćaj je regulisan nizom zakonskih i drugih propisa. Na osmoj reviziji 1980. regulisanje saobraćaja i dr. U Ženevi je usvojena Konvencija UN o međunarodnom multimodalnom (kombinovanom) prevozu robe (1980). godine u Bernu donesen je novi tekst Konvencije pod nazivom . Ne ulazeći u razmatranje pitanja ekonomske politike o ogromnoj važnosti saobraćaja uopšte. uključena i sljedeća pravila: pravila o prevozu opasne robe (RID). Sa stanovišta imovinskih 183 . Iz konkurentskih razloga redovno se uz prevoz željeznicom koriste i druge vrste prevoza kako bi se transport stvari obavio “od vrata do vrata” odnosno “od skladišta do skladišta”. posebno željezničkog. Željeznica ima veliki značaj za privredni razvoj zemlje kako sa unutrašnjeg tako i sa međunarodnog stanovišta. prevozu kontejnera (RICo) te prevozu ekspresnih pošiljki (RIEx). Pravni izvori Značaj željezničkog saobraćaja uticao je da se u ovoj oblasti unificiraju pravila na međunarodnom planu. Dobar dio materije je administrativne prirode (bezbjednosti na putevima. Tokom 1994. kao jedan od osnovnih oblika prevoza stvari. 2. Velika zainteresovanost svake države za željeznički saobraćaj. Jedan dodatak se odnosi na prevoz stvari .). saobraćajna sredstva.GLAVA DRUGA UGOVOR O PREVOZU STVARI ŽELJEZNICOM I . koja ima nekoliko dodataka.

rok odnošenja stvari. dokazno sredstvo o zaključenom ugovoru. NIO Univerzitetska riječ. Ugovor je neformalan i realan U pravnoj teoriji ne postoji jedinstven stav o prirodi ovog ugovora sa stanovišta forme. Spor se sastoji u tome: da li je ugovor formalan ili je neformalan. za nastanak ovog ugovora (zaključenje). određuje se: broj tovarnih listova koji se izdaju. nije samo po sebi dovoljno. 63). II . 37. a po međunarodnim pravilima i o “sadržaju ugovora” te se izdaje u momentu predaje stvari na prevoz. ugovor o prevozu stvari željeznicom je zaključen kada željeznica primi stvari na prevoz sa tovarnim listom. ne predstavlja pisanu formu ugovora i on 180 Izdavanje tovarnog lista zamagljuje može biti zaključen u bilo kojoj formi.680) i ima značaj supsidijarnog izvora. jer je za njegov nastanak potrebna predaja stvari na prevoz. 184 . rok isporuke. dakle. Prema zakonskim rješenjima. broj 2/92). Ugovor o prevozu stvari željeznicom je realan. član 29. ZOO sadrži opšta i jedinstvena pravila za sve vrste prevoza (ZOO. Žigosani tovarni list vrijedi kao “dokaz o zaključenju i sadržini ugovora o prevozu” (ZUPŽS.odnosa u ovoj materiji primarni izvori su Zakon o ugovorima o prevozu u željezničkom saobraćaju (skraćeno ZUPŽS) 179 i Zakon o obligacionim odnosima (skraćeno ZOO). član 11). jedinstven je stav teorije da je ugovor realan. prema zakonu. Prijem se potvrđuje stavljanjem datuma i žiga otpravne stanice (može i otisak računara) na tovarni list. rok utovara. U autonomne izvore spadaju tarife koje imaju karakter opštih uslova poslovanja (prevoza) i zato moraju biti javno objavljene na propisan ili uobičajen način. član 35. kakav je pravni značaj tovarnog lista kod zaključivanja ugovora. list RBiH. pored predaje stvari potrebna je još jedna činjenica izdavanje ovjerenog tovarnog lista. Suprotno. str.ZAKLJUČIVANJE UGOVORA 1. Nedostatak ili neispravnost tovarnog lista (nije stavljen žig) ne znači da ugovor nije zaključen. (ZUPŽS. tovarni list. 56. Sam sporazum. 1983.preuzet Uredbom Sl. 179 180 Tekst Zakona (Sl. JP-CIM. Osnovi Saobraćajnog prava. 112. te kada se ima smatrati da je ugovor zaključen? Inače. saglasnost volja. način slanja izvještaja o prispijeću pošiljke i dr. Ovjereni tovarni list je. tj. Za razliku od opšteg tipa realnih ugovora. Prema tome. 17/90 . vrste tovarnih listova. kao pismena isprava. 55. član 648 . Ugovorom o prevozu. Ivošević dr Borislav. postojanje ugovora upravo zato što je ugovor neformalan. Titograd. list SFRJ broj 2/73.

Prema domaćim i međunarodnim pravilima duplikat nema važnost tovarnog lista pa se na osnovu njega ne bi mogao vršiti prijem stvari. Čak i kada te podatke.2. elemente kao što su rok isporuke i drugo (ZUPŽS. standardizovan. tako da se u svakom pojedinačnom slučaju predaje robe na prevoz upisuju u odgovarajuće rubrike (stavke) referentni podaci. dok tovarni list prati pošiljku. Željeznica stavlja žig i na duplikat predajući ga pošiljaocu. prtljažnicom). fakultativne. Tovarni list može sadržavati i ostale. Donosilac tovarnog lista smatra se punomoćnikom pošiljaoca i ovlašten je da u njegovo ime preduzima potrebne radnje. netačnosti ili nepotpunosti tih podataka i izjava. upiše lice zaposleno na željeznici (službenik željeznice) odgovornost snosi pošiljalac. 185 . žig otpravne stanice. Tovarni list se uvijek popunjava u više primjeraka. Određeno je koje podatke unosi (popunjava) pošiljalac. broj kola. izuzev za predmete za čije je prevoženje zbog dimenzija potrebno više kola. odgovara sam pošiljalac i snosi pravne posljedice u slučaju neispravnosti. a ne kao punomoćnik pošiljaoca. odnosno međunarodnim pravilima. U tome slučaju radnje preuzima u svoje ime. mora ispuniti i predati poseban tovarni list. po zahtjevu stranke. član 34. ime i prezime ili naziv pošiljaoca. a koji se izdaje prilikom prijema stvari na prevoz. Inače. Tovarni list se ne može zamijeniti (supstituirati) drugim ispravama niti se druge isprave mogu saobraziti tovarnom listu.). Pravilo je da se za svaku pošiljku. ime i prezime primaoca ili naziv primaoca i njegova adresa. U poslovnom prometu njegov je formular (obrazac) tipiziran. a koje željeznica. Ako je donosilac tovarnog lista adresat (primalac prevezene stvari) onda prijemom tovarnog lista on ulazi u ugovorni odnos i postaje stranka u ugovoru. Obligatorni sastojci tovarnog lista su: mjesto i datum sastavljanja. Tovarni list i prenosivi tovarni list Tovarni list je javna isprava čiji je minimalni sadržaj određen zakonom. Duplikat može poslužiti kao legitimacioni papir za postavljanje zahtjeva za izmjene ugovora ili dokaz da su plaćeni prevozni troškovi (vozarina) ili kod izvoznih poslova kao dokument za plaćanja preko banke (dokument uz akreditiv). u transportu je izraz “pošiljka” stručni termin i označava jednu ili više stvari koje se predaju na prevoz jednom prevoznom ispravom (tovarnim listom. Za tačnost podataka koje unosi pošiljalac ili od njega ovlašteno lice. naziv uputne stanice (prema imeniku željezničkih stanica). te da dopunjuje i mijenja izjave upisane u tovarnom listu. Ova činjenica ukazuje na specifičnost ugovora kao i na to da tovarni list nije ugovor. a kada se radi o vagonskoj pošiljci (robi) za svaki kolski tovar. prevozni i drugi troškovi kao i spisak isprava koje se prilažu uz tovarni list. vrsta i masa (težina) stvari.

Pošto je prenosivi tovarni list vrijednosni papir. Može se prenositi (transferisati) indosamentom ako glasi “po naredbi”. d) prevoz je moguć redovnim prevoznim sredstvima željeznice i e) prevoz nije onemogućen okolnostima koje željeznica ne bi mogla spriječiti. masi. po redovnom toku stvari. a isto vrijedi i za prepise. obimu. da se može prenositi (negocijabilnost). Željeznica je dužna primiti stvari na prevoz. U mnogim zemljama javljaju se zahtjevi poslovnog svijeta da duplikat dobije svojstvo hartije od vrijednosti. Željeznica ne može odbiti nikoga ko želi sklopiti sa njom ugovor o prevozu. Pri vršenju svojih usluga željeznica. funkcioniše kao organizacija koja treba da sprovodi kogentne odredbe zakona i tarife. Pošiljalac popunjava određene podatke unoseći ih u tovarni list vodeći pri tome računa o uslovima iz željezničke tarife. jer je u dobrom dijelu sve unaprijed određeno. po obliku. ako glasi “na donosioca”. Ograničenje slobode ugovaranja za pošiljaoca ogleda se u tome što je dužan za svaku pošiljku. Željeznica i pošiljalac se mogu sporazumjeti da prevozilac izda prenosivi tovarni list koji može glasiti “po naredbi” ili “na donosioca”. Na duplikatu se označava da je izdat prenosivi tovarni list. Najprije. ako su sačinjeni. što bi značilo da se njime može trgovati za vrijeme dok je roba na putu. U tom slučaju mora izričito biti navedeno da se radi o prenosivom tovarnom listu kojega potpisuju obje strane.Tovarni list i njegov duplikat nisu hartije od vrijednosti. koji nije pošiljalac samo ako su ti uslovi sadržani u tovarnom listu ili se prenosivi tovarni list na njih izričito poziva. i ne mogu se prenositi na treća lica. b) prevoz tih stvari nije zabranjen. 3. Za željeznicu je ta sloboda ugovaranja još ograničenija zbog javnopravnog karaktera njene djelatnosti. koji obavezno sastavlja željeznica saglasno opštim uslovima poslovanja i tarifi. ona se ogleda u obaveznom ugovaranju i ograničenjima u izboru saugovarača. a manje kao stranka iz ugovora kojoj je ostavljeno da prilikom ugovaranja iznalazi najpovoljnija rješenja za ostvarivanje svojih poslovnih interesa. 186 . da preda posebno ispunjen tovarni list i to na obrascu (formularu). izuzev odredaba koje se odnose na regres (ZUPŽS. Za pravna dejstva indosamenta i njegov oblik važe propisi mjeničnog prava (Zakon o mjenici). on ima i posebna pravna dejstva (načelo inkorporacije). po pravilu. član 38). c) stvari su podesne za prevoz. ako su ispunjeni ovi uslovi: a) prevoz se može izvršiti bez odlaganja. ako su ispunjeni propisani uslovi. po svemu. Ovakva tehnika zaključivanja ugovora ograničava pošiljaoca u konstituisanju prava i obaveza. Ograničenja slobode ugovaranja Kod prevoza stvari željeznicom postoje izvjesna ograničenja slobode ugovaranja koja proizlaze iz propisa ili same tehnike zaključivanja ugovora. otkloniti ili izbjeći. jedinstven je stav teorije. u slobodi njihovog određivanja. odnosno predajom iz ruke u ruku. Uslovi ugovora o prevozu i tarife obavezuju imaoca prenosivog tovarnog lista.

Ugovor se može jednostrano izmijeniti nalozima koje daje pošiljalac ili imalac prava iz prenosivog tovarnog lista. specifičnosti koje se manifestuju u ograničavanju slobode ugovaranja proizlaze iz samog karaktera djelatnosti koju obavlja željeznica i statusa željezničkih organizacija. špediteru) što se obično vrši u međunarodnom prevozu. najčešće se sastojci samog tovarnog lista uzimaju kao bitni elementi ugovora o prevozu stvari željeznicom.ELEMENTI UGOVORA 1. U ime željeznice pojavljuje se željeznička transportna organizacija koja redovno ima status javnog preduzeća (javne korporacije).1. Željeznica se ne upušta u ispitivanje sa kime zaključuje ugovor. zapravo. mada se obično one nazivaju “željeznica” i “stranka”. Bitni elementi ugovora Uobičajeno je da se u bitne elemente ovog ugovora ubraja veći broj sastojaka. a koje ne mora biti i sopstvenik robe. a prevoz može obustaviti samo pod uslovima koji su određeni zakonom. III . Radi se.Željeznica je dužna obavljati prevoz stvari po redu vožnje (voznom redu) kao i kod svakog linijskog saobraćaja. Na osnovu svega toga mogu se odrediti tipični bitni elementi ovog ugovora. o posebnim slučajevima kada se na osnovu jednostrane izjave volje. opšti pojam “stanica” označava: željezničke stanice. Kako se ugovor zaključuje predajom stvari na prevoz i predajom popunjenog tovarnog lista u koji se unose određeni podaci. sam ugovor može izmijeniti ili raskinuti. uz ispunjenje odgovarajućih uslova. Ugovorne strane Ugovorne strane su prevozilac (željeznica) i pošiljalac. U suštini. luke plovidbenih linija i sve ostale poslovnice transportnih organizacija otvorene radi izvršenja nekog od ugovora o prevozu. Taj posao i zaključenje ugovora o prevozu može se povjeriti različitim subjektima (zastupniku. istovremeno i njihov vlasnik. Specifičnost ovog ugovora ogleda se i u slobodi raspolaganja ugovorom. Stvari se predaju na prevoz u otpravnoj ili otpremnoj stanici željeznice. koje predaje stvari na prevoz. Inače. Druga ugovorna strana je pošiljalac. nego što je to tipično kod ugovora poslovnog prava. Od svakog ko preda stvari i podnese uredno ispunjen tovarni list otpravna stanica 187 . 1. lice koje predaje stvar na prevoz. Ako se uz tovarni list šalju određeni dokumenti onda se mora priložiti i spisak tih dokumenata (isprava). Za prevoz nekih stvari mogu biti propisani posebni uslovi (opasne stvari) i njih će željeznica primiti na prevoz samo ako su ispunjeni i ti posebni uslovi. te da li je to lice (pravno ili fizičko).

3. Označavaju se komercijalnim nazivima ili nazivom koji je upotrijebljen u tarifi. Stanica mora biti navedena prema službenom imeniku željezničkih stanica. Kod denčanih (komadnih) pošiljki. broju i masi pošiljke. Uputna stanica Uputna stanica (mjesto opredjeljenja. ne može ih biti više. Za primaoca se može označiti samo jedno fizičko lice ili jedan pravni subjekt. Predmet prevoza (stvari) U saobraćajnom pravu svaka stvar koja se prima na prevoz ima karakter “robe”. u koju se roba upućuje. kako bi se sačuvale 188 . Kao mjesto istovara može biti označen i industrijski kolosijek u nekom mjestu ili poslovnoj organizaciji. Neke stvari se mogu primiti na prevoz uslovno (IP-CIM. ukoliko bi se desilo da željeznica primi tovarni list sa tako naznačenom uputnom stanicom. Željeznica može provjeravati podatke o sadržini. Od prevoza željeznicom takođe su isključene stvari (predmeti) koje ima pravo da prevozi samo pošta. Za netačno. Faktički je to lice na koje je pošiljka adresirana. 1. količina i masa (težina) stvari upisuju se u tovarni list. Ali. kvar ili oštećenje stvari. članovi 4 i 5). Primalac Primalac je lice ovlašteno da u uputnoj (istovarnoj) stanici iskupi tovarni list i preuzme stvar ili stvari. Posljedice pogađaju pošiljaoca (docnja sa isporukom prema saugovaraču. 1. istovarna stanica) je ona željeznička stanica do koje stvar treba da se preveze. kao i kod kolskih. ambalaža i masa (težina). a ako se to desi tražiće od pošiljaoca odgovarajuće upute. Vrsta. Kad se radi o stvarima koje trebaju biti upakovane. primalac je posljednje lice na koje je indosamentom prenesen tovarni list (indosatar). Ako je izdat prenosivi tovarni list po naredbi.željeznice primiće stvari i ovjeriti žigom tovarni list. odnosno staviti faksimil potpisa ovlaštenog lica.4. ako se sastoje od više komada navodi se broj komada. Neke stvari su isključene iz prevoza željeznicom dok je za druge prevoz ograničen. svojstvo primaoca ima svako lice koje prezentira željeznici takav tovarni list. Tovarne listove sa neodređenim adresiranjem primaoca željeznica neće primiti. Pošiljalac stvari može uputiti na svoje ime što znači da isto lice može biti i pošiljalac i primalac. Pri tome pošiljalac mora u tovarni list upisati svoj tačan naziv ili ime i prezime sa adresom i potpisati tovarni list. Neke željeznice dozvoljavaju da se kao primalac naznači uputna stanica ili službenik te stanice. nejasno ili neprecizno upisivanje uputne stanice odgovara pošiljalac. kod prenosivog tovarnog lista na donosioca. plaćanje dangubnine željeznici). takve stvari se mogu predati na prevoz željeznici samo ako su upakovane na odgovarajući način i mogu izdržati prevoz. 1.2.

Naplata cijene po tarifi nije samo pravo željeznice nego i njena obaveza. kao i svaka mogućnost oštećenja stvari. željeznica naplaćuje vozarinu za sve stvari date na prevoz po najvišem tarifnom stavu koji vrijedi za jednu vrstu stvari iz pošiljke. tarifa obavezuje obje ugovorne strane. pošiljalac je obavezan priložiti odgovarajuće isprave. 189 . Tarifom je određena vozarina za pojedine vrste stvari. Za lako kvarljive stvari i žive životinje navodi se i čas prijema u duplikatu tovarnog lista. 1. Uslijed nedostatka ili manjkavosti u pakovanju željeznica može odbiti prijem stvari na prevoz ili iste primiti uz zahtjev da pošiljalac u tovarnom listu potvrdi nedostatke u pakovanju. ugovor važi i to sa cijenom koju predviđa tarifa. sporednih naknada i taksa. Obezbjeđuju se i naročiti uslovi prevoza (hranjenje i pojenje). Prevozni i drugi troškovi Cijena usluga željeznice određena je tarifom. Prevozilac nije dužan ispitivati da li su priložene isprave dovoljne ili tačne (ZUPŽS. Žive životinje se mogu prevoziti željeznicom ukoliko se to ne protivi veterinarsko-sanitarnim propisima i ako je po ocjeni otpravne stanice isključena svaka opasnost po ljude i životinje. Prevozni troškovi u međunarodnom saobraćaju određeni su domaćom tarifom. Mjesto i datum Kao mjesto i datum zaključenja ugovora. kao i drugi elementi za izračunavanje troškova. U tom slučaju pošiljalac preuzima na sebe odgovornost za štetu. 1. Obavljanje ovih radnji željeznica može povjeriti stručnim organizacijama i licima. Ne učini li tako pošiljalac. način prevoza. po pravilu.) mogu utvrditi i naknadno.5. veterinarski ili fitopatološki pregled i dr. Prevoznina (vozarina) i troškovi prevoza unose se u tovarni list. ako o tome nema posebne međunarodne tarife (JPCIM. Ako se oni unesu pogrešno ili se uopšte ne unesu. naknade za sporedne usluge i dr. vrsta vozova na pojedinim relacijama. a obje strane imaju pravo na njihovu ispravku prema tarifi. član 47). 1. Zato se u tovarni list moraju unijeti sve vrste stvari koje se šalju tim jednim dokumentom. Ukoliko postoje izuzeci oni su izričito navedeni propisima.). član 6). važe mjesto i datum navedeni na žigu otpravne stanice koji ona stavlja na tovarni list pošto primi stvari na prevoz.7. Zato se cijena i svi prevozni troškovi (dodatak na vozarinu. Obavljanje određenih radnji i spisak isprava Ako je predviđeno da prilikom prevoza stvari treba obaviti neke radnje (carinjenje.6. Inače. pa je ta obaveza povjerena željeznici.od propasti ili oštećenja.

ali vozarinu može zaračunati samo za put koji je najpovoljniji za korisnika prevoza. Prevozni put Pošiljalac može odrediti pravac prevoza (prevozni put) samo za brzovoz. Franko carina Upisivanjem klauzule “franko carina” pošiljalac obavezuje željeznicu da obavi carinske i druge formalnosti. za slučajeve koji su tarifom predviđeni. Mješoviti (kombinovani) prevoz Izjavom u tovarnom listu pošiljalac može zahtijevati da željeznica stvari preda drugom prevozniku na dalji prevoz do mjesta u koje se one upućuju (drugoj željeznici.2.5. Ako nije određeno prevozno sredstvo željeznica će ga sama izabrati u kome slučaju odgovara za izbor prevozioca. Pošiljalac može odrediti stanicu na kojoj će željeznica obaviti te radnje. Sve ostale izjave nisu dopuštene i ne obavezuju željeznicu. Provjera pošiljke Pošiljalac može zahtijevati od željeznice da utvrdi masu i broj komada stvari koje su predate na prevoz.3. kao i za prevoz stoke. Utvrđenu masu. Za klauzule koje se unesu u tovarni list plaća se posebna naknada utvrđena tarifom. 2. 2. ako su potrebne prilikom prevoza. Pošiljka se može opteretiti pouzećem najviše do vrijednosti stvari koje se prevoze.1. 2. Željeznica može i sama izvršiti nalog o daljem prevozu vlastitim prevoznim sredstvima. Pouzeće je nalog željeznici da stvari izda primaocu samo pod uslovom da primalac plati naznačeni iznos na ime pouzeća. Tarifom se može odrediti najniža granica pouzeća. Može zahtijevati da ga željeznica o tome obavijesti kako bi on ili njegov zastupnik prisustvovao carinjenju.2. Željeznica je obavezna po tome postupiti. Prema okolnostima slučaja u tovarni list se mogu unositi sljedeće notifikacije i izjave. 2. U tovarni list se mogu unositi samo one klauzule koje su predviđene zakonom ili tarifom ili su uobičajene u međunarodnom saobraćaju. Nebitni elementi ugovora Kod ovog ugovora postoje i nebitni elementi koji se mogu ugovarati. željeznica je slobodna u izboru puta kojim će stvari prevesti. 2.4. brodaru). drumskom prevozniku. količinu i broj komada željeznica je 190 . Po pravilu. Pouzeće U tovarnom listu pošiljalac može označiti da stvar šalje pouzećem i naznačiti iznos pouzeća (iznos kojim se stvari opterećuju).

7. JP-CIM. Čak ako masu ne bi mogla utvrditi na otpravnoj stanici.10. kao posebna. nalet ili iskliznuće voza). Obezbjeđenje uredne isporuke U posebnu rubriku u tovarnom listu “obezbjeđenje uredne isporuke” pošiljalac može upisati određeni novčani iznos. čl. Pretpostavka je da će pošiljalac ili primalac doći po pošiljku. Klauzula “ostaje na stanici” U tovarni list se može unijeti. 2. kao vanredan događaj. Smetnje nastaju uslijed udesa ili nezgode. Nezgoda. Rok utovara Stranke se mogu posebno sporazumjeti o roku utovara. i drugu dokazanu štetu do visine naznačenog obezbjeđenja. između stranaka važe dispozitivna pravila zakona (ZUPŽS. 2. Naknada za obezbjeđenje uredne isporuke računa se za cijeli prevozni put (ZUPŽS. 2. ako bi pri prevozu ili izdavanju stvari došlo do određenih smetnji. Ako rok isporuke nije utvrđen. oštećenje ili zadocnjenje. član 75. član 56). U tom slučaju željeznica namiruje pošiljaocu. vremenu u kome je pošiljalac dužan utovariti stvari u vagon.). Obavještavanje o prispijeću pošiljke To je element kojim se utvrđuje kada i na koji način će željeznica obavijestiti primaoca o prispijeću pošiljke na uputnoj stanici. Tako može odrediti da se u slučaju smetnji pošiljka vrati u otpravnu stanicu. tj. 33/95) 191 . Ako nije određeno primjenjuju se dispozitivna pravila zakona (ZUPŽS. Udes je vanredni događaj koji je prouzrokovao znatnu materijalnu štetu ili veći prekid (sudar. 2. Vrijeme isporuke U tovarni list se može unijeti odredba o vremenu za koje je prevozilac dužan prevesti stvari (rok isporuke). 2. klauzula “ostaje na stanici”. 5 (Sl. pored štete za gubitak. član 16). list RBiH. član 57). 181 Zakon o sigurnosti željezničkog prometa. To znači da željeznica nije dužna nikoga izvještavati o prispijeću pošiljke na uputnu stanicu. Smetnje Pošiljalac može posebno upisati instrukcije šta treba željeznica da radi. manjeg prekida ili ugrožavanja prometa. Protekom toga roka nastaju nepovoljne pravne posljedice za pošiljaoca (plaćanje posebne naknade i dr.9. 181 dovodi do manje materijalne štete.11. 2.6.dužna upisati u tovarni list i ovjeriti. dužna je to učiniti na usputnoj stanici gdje je moguće. br.8.

1. 31). Rezultat provjeravanja upisuje se u tovarni list i u duplikat tovarnog lista. navodi u tovarnom listu o masi i broju komada ne mogu da služe kao dokaz protiv prevozioca. Kada željeznica provjerava pošiljku. a takav je i željeznički. odnosno tarifama. kao što je već rečeno. osim stvari koje se ne mogu primiti na prevoz ili se mogu primiti samo ako su ispunjeni posebni uslovi (ZUPŽS. na osnovu uredno ispunjenog tovarnog lista prima stvari na prevoz. tada troškovi provjeravanja terete robu datu na prevoz. Zakon obavezuje prevozioca koji obavlja linijski prevoz. Kada se vrši provjeravanje pošiljke. Ako zainteresovani ne dođe ili kada se provjeravanje vrši u toku prevoza toj radnji treba da prisustvuju dva svjedoka koji nisu službena lica željeznice ili kako je predviđeno propisima određene države (JP-CIM. Kada pošiljka ne odgovara navodima u tovarnom listu ili nisu ispunjeni uslovi za prevoz stvari. ako nisu odmah plaćeni. željeznica je dužna pozvati pošiljaoca ili primaoca da prisustvuje provjeravanju. Ako se ustanovi razlika u 192 . član 56). provjeravanje podataka u tovarnom listu i pošiljke utvrđeno je i kao pravo željeznice. jer joj je to važno “polje korisne intervencije”. Prema domaćem pravu postoje ove obaveze željeznice koje su skoro iste i po međunarodnim pravilima. Ukoliko provjeru nije moguće izvršiti u otpravnoj stanici to se čini u prvoj podesnoj usputnoj stanici.IV . Željeznica. Obaveze željeznice Djelatnost željeznice. željeznica je dužna utvrditi masu i broj komada stvari na otpravnoj stanici ukoliko postoje odgovarajući uslovi (mjerne sprave ili ne remeti redovan tok saobraćaja). ako se provjera vrši u otpravnoj stanici. ako se utvrdi netačnost navoda u tovarnom listu (ZUPŽS. Učešće države ogleda se u određivanju statusa željezničkih organizacija kao javnih preduzeća.1. Za neke stvari može se ugovorom ili tarifom predvidjeti prezentacija i drugih dokumenata (isprava) od strane pošiljaoca. Rok isporuke ne teče za vrijeme provjeravanja pošiljke. Inače. član 21). ima elemenata javnog karaktera u čijoj regulaciji znatno participira država. prema međunarodnim pravilima. a u ugovornom pravu kroz detaljnije regulisanje prava i obaveza strana zakonom i drugim propisima. Zainteresovanost država u ovoj materiji ispoljena je i kroz unifikaciju pravila željezničkog prevoza na međunarodnom planu (COTIF). član 30. Na zahtjev pošiljaoca.OBAVEZE I PRAVA STRANAKA 1. da primi svaku stvar kada su ispunjeni uslovi utvrđeni u objavljenim opštim uslovima poslovanja. U tom slučaju željeznica nije dužna primiti stvari na prevoz bez tih dokumenata. Prijem i provjeravanje stvari (pošiljke) Već je istaknuto da je željeznica dužna primiti na prevoz teret pod ugovorenim uslovima.

pošiljalac stvari predaje željeznici u skladište.2. 182 Zakon o sigurnosti željezničkog prometa. što se praktikuje iz konkurentskih razloga. vrijeme namjeravanog prevoza) kako bi ona izradila plan prevoza. list RBiH. smjer. Ugovorom se može predvidjeti da utovar stvari obavlja pošiljalac. Svaka željeznička transportna organizacija dužna je primiti na direktan prevoz stvari od otpravne do uputne stanice. 1. željeznica nije dužna primiti stvari na prevoz u slučaju da nema kola na raspolaganju. Isto vrijedi kada je potrebno u određenom roku transportovati izuzetno velike količine stvari. 20 (Sl. manipulacije stvarima i drugo. Na ekspresni i brzovozni prevoz željeznica je obavezna primiti stvari samo ako su one po svome obliku. iako je upis izvršio pošiljalac.5 t po osovini i 8 t po dužnom metru) kao i osovinskom opterećenju vozila 182 (vagona).masi preko 2% ili netačno imenovanje stvari koje utiče na visinu prevoznine. član 44). Željeznica ne mora primiti stvari na prevoz. Masu i broj komada željeznica treba uvijek da utvrđuje. ako je tako predviđeno ugovorom odnosno uslovima poslovanja. Tako prema međunarodnim pravilima (RIEx) kao ekspresna pošiljka mogu se slati stvari koje se mogu utovariti u prtljažna kola putničkih vozova. odnosno stvari utvrđene tarifom. čl. ako pošiljalac nije naveo podatke o masi i broju komada u tovarni list. Željeznica je dužna izvršiti utovar stvari u roku koji je određen ugovorom (rok utovara). ako je on upisan u tovarni list. mora se voditi računa o osovinskom opterećenju pruga (magistralnih 22. te ostalim osobinama podesne za takav prevoz. mjerodavno je ono što je upisano u tovarni list. osim kada je tarifom određeno plaćanje vozarine po drugoj jediničnoj mjeri (ne po masi). Ako korisnici prevoza ne izvrše prijave. brzovozni ili sporovozni. Od poslovnih subjekata koji šalju velike količine stvari željeznica može zahtijevati da prethodno prijave svoje pošiljke (količinu. Utovar stvari Željeznica je obavezna izvršiti utovar stvari.ekspresni. ali u svakom slučaju u roku kako bi se izvršio uredan prevoz. bez obzira koliko prevozilaca učestvovalo. obimu i masi. Korisnika prevoza se ne tiču njihovi međusobni odnosi. U slučaju da željeznica ne vrši provjeravanja mase i broja komada. Kada utovar vrši željeznica. željeznica ima pravo da pored prevoznine naplati još i dvostruki iznos razlike u vozarini (ZUPŽS. 33/95) 193 . organizacija prevoza. br. Radi sigurnosti prevoza. podjela prevoznih troškova. Pošiljalac određuje način prevoza .

dejstvo više sile. 48). Uredan prevoz stvari Cilj ugovora jeste da se stvari prevezu uredno u čemu i jeste privredna funkcija željeznice. Ona je dužna stvari prevesti u stanju u kojem ih je i primila. Ako vrijeme isporuke nije određeno ugovorom. Ukoliko pošiljalac nije već dao u tovarnom listu instrukcije šta će željeznica raditi u slučaju smetnji onda će ona stvari uputiti pomoćnim (drugim) putem. Kada se to ne može učiniti. željeznica ima pravo: da na trošak i rizik pošiljaoca stvari stavi na privremeni smještaj ili da ih preda špediteru ili u javno skladište. niti se pošiljalac koristi pravom raskida ugovora. Pošiljalac. sigurnim putem i u što kraćem vremenu. jer su stvari podložne brzom kvaru ili su u pitanju žive životinje tada će željeznica izvršiti njihovu prodaju. Rok isporuke računa se prema stvarno upotrijebljenom putu (ZUPŽS. ako je stvari uputila pomoćnim putem da bi izbjegla smetnje. Željeznica će obaviti carinske i druge radnje određene propisima zemlje. rijetko ugovaraju. Ako nema njene krivice ona ima pravo i naplatiti kolsku dangubninu. do mjesta naznačenog u tovarnom listu (uputne stanice). O svim preduzetim radnjama željeznica će izvijestiti pošiljaoca (ZUPŽS. ako se smetnja može prevladati na taj način (ZUPŽS. 194 . Ne dobije li uputstvo u razumnom roku. pak. izvršenje ovih radnji može se povjeriti i drugom licu. U tome poslu ona nastupa kao komisionar i ima pravo na naplatu stvarnih troškova i naknada po tarifi. priroda same stvari . član 14). U međunarodnom saobraćaju pošiljalac može označiti prevozni put određujući graničnu ili pograničnu tačku. Rok isporuke Željeznica je dužna stvari prevesti u ugovorenom roku (rok isporuke). Sloboda u izboru pravca potrebna je željeznici kako bi radila što ekonomičnije i racionalnije.1. Ako. Stalo mu je da se prevezu po najnižoj tarifi. po pravilu.3. član 58). krivica željeznice ili pošiljaoca. produženje prevoza nije moguće tražiće dispoziciju od pošiljaoca i po njoj postupiti. pismenim putem. ipak. Vrijeme trajanja prevoza stranke. Željeznica ne ispituje tačnost priloženih isprava. član 64). osim u slučaju privremenih smetnji. Inače. Željeznica nema pravo na naplatu veće vozarine.4. Ako bi pri prevozu nastala ma kakva smetnja. te organizovala iskorištavanje pruga i transportnih sredstava. odnosno prelaznu stanicu između željeznica dviju zemalja koje su otvorene za saobraćaj na određenoj relaciji (JPCIM. Uputstva pošiljalac daje otpravnoj stanici ili stanici u kojoj se nalaze stvari. bez obzira iz kojih je razloga nastala . 1. Vozarinu za izvršeni prevoz i ostale troškove po tarifi dužan je snositi pošiljalac. nije zainteresovan kojim će se putem stvari prevesti.željeznica je dužna preduzeti odgovarajuće mjere da bi se izbjegle rđave posljedice po korisnika prevoza. bez oštećenja i gubitka. član 58). mjere vlasti. član 46. jer se primjenjuju tarife u kojima je određeno vrijeme prevoza. ali odgovara ako ih izgubi ili upotrijebi nepravilno (ZUPŽS. osim ako je do smetnji došlo krivicom željeznice.

Dopunski rokovi važe za slučaj: prevoza stvari prugama različitih širina kolosijeka. bez obzira koliko je prevozilaca učestvovalo u prevozu. Posebni rokovi važe za denčane pošiljke . ali samo pod uslovima i 195 . prugama koje nisu osposobljene za brzovozni prevoz. dodavanje leda i drugo. hranjenje i pojenje živih životinja. član 56). Otpravni rok se računa samo jedanput. Rok isporuke je održan od strane željeznice ako je prije isteka roka obavijestila primaoca o prispijeću stvari i iste pripremila za odnošenje. veterinarski pregledi.otpravni rok je 24 časa. 1. rok isporuke se računa od ponoći poslije prijema stvari pa do predaje izvještaja o prispijeću stvari adresatu. Željeznica se može uspješno pozivati na produženje roka isporuke. a prevozni za cijelo odstojanje od otpravne do uputne stanice.željeznica je dužna stvari prevesti za vrijeme koje je uobičajeno za prevoz takvih stvari s obzirom na dužinu puta i vrstu prevoza (prema tarifi). Ova pravila posebno važe u međunarodnom prevozu. član 27). Zadržavanje pošiljke postoji onda kada je neophodno da se obave određene radnje kao što su: carinjenje. ali je dopušteno dokazivanje i na drugi način (drugim sredstvima dokazivanja). a prevozni za svakih otpočetih 400 km 24 časa. Prema međunarodnim pravilima rokovi su ovi: za kolsku brzovoznu pošiljku otpravni rok je 12 časova. kod kombinovanog prevoza i u vanrednim prilikama. Otpravni i prevozni rok su određeni zavisno od vrste prevoza i razdaljine između otpravne i uputne stanice. a prevozni za svakih otpočetih 300 km 24 časa. član 56). sporednim prugama. član 27). U slučajevima koji su određeni propisom ili tarifom rokovi ne teku i za to vrijeme rok isporuke se produžava (zadržavanje pošiljke). provjeravanje sadržine i težine (mase) pošiljke. ako su uzrok i trajanje zadržavanja upisani u tovarni list. Sva rastojanja računaju se prema tarifnim kilometrima. Rok isporuke sastoji se iz otpravnog i prevoznog roka.5. odnosno za stvari o čijem se prispijeću ne izvještava primalac do časa kada je pošiljka pripremljena za izdavanje (predaju). Ukoliko ugovorom nije drugačije predviđeno. zavisno od toga da li su stvari predate prije podne ili poslije podne (ZUPŽS. Postoje i dopunski rokovi za isporuku stvari koji su takođe određeni propisom i tarifom.brzovozne i sporovozne (JP-CIM. odnosno ako je stvar pripremljena za odnošenje kada se primalac ne obavještava (ZUPŽS. Postupanje po nalozima Specifičnost ugovora o prevozu stvari željeznicom jeste u tome što se on može jednostrano izmijeniti davanjem naloga (uputstava) od strane pošiljaoca ili primaoca ili ovlaštenog imaoca prenosivog tovarnog lista. Za brzo pokvarljive stvari i žive životinje rok se računa od podne i od ponoći. za kolsku sporovoznu pošiljku . ako posebnim propisima ili ugovorima nije što drugo predviđeno (JP-CIM.

član 30 . Tako je željeznica dužna obavijestiti: pošiljaoca kada je u tovarnom listu upisano da pošiljalac ili njegov punomoćnik prisustvuje carinjenju ili obavljanju drugih radnji. Imalac prenosivog tovarnog lista. nema pravo davati naloge. odnosno izmijeniti ugovor. samo iz razloga određenih zakonom. imalac prenosivog tovarnog lista). smanji. nezgoda). U tom smislu idu i međunarodna pravila (JP-CIM.53). a ako primalac odbije prijem stvari.na način kako je utvrđeno zakonom (ZUPŽS. Nalozi. ako se carinjenje ili druge radnje iz tovarnog lista ne mogu obaviti u mjestu (stanici). pošiljaoca ili imaoca prenosivog tovarnog lista kada nastupe određene smetnje u prevozu (udes. to se pravo ponovo vraća pošiljaocu. u protivnom. stvar izda u nekoj drugoj uputnoj stanici ili stvar vrati u otpravnu stanicu. Željeznica može odbiti izvršenje naloga u sljedećim slučajevima: ako nalog nije moguće izvršiti. Generalno. dakle. Pošiljalac može tražiti da se: stvar vrati i njemu preda u otpravnoj stanici. stvari izdaju u nekoj drugoj stanici. Šteta se tada obračunava po pravilima koja vrijede za gubitak (propast) stvari. 1. da je željeznica dužna u određenim situacijama da obavijesti pošiljaoca ili primaoca ili imaoca prenosivog tovarnog lista kada je na njih prešlo pravo raspolaganja pošiljkom. Željeznica može odbiti izvršenje naloga. a nije dato jemstvo (nemogućnost ekonomske realizacije zakonskog prava zaloge na stvarima). kada su troškovi veći od vrijednosti stvari. kada je nalog protivan carinskim i drugim imperativnim propisima. ima takođe pravo davati određene naloge željeznici. primalac. 196 . stvari izdaju drugom primaocu. kao hartije od vrijednosti. briše ili pošiljka optereti pouzećem) odnosno o isplati nekog novčanog iznosa (dio vozarine ili drugi troškovi). I primalac ima pravo davati iste naloge željeznici pod uslovom da je ovlašten na to u tovarnom listu ili da mu pošiljalac preda duplikat tovarnog lista. zaustavi pošiljka u nekoj usputnoj stanici. Već je rečeno. Davalac naloga snosi troškove koje je željeznica imala izvršenjem tih naloga s tim što se naplata može osigurati jemstvom.6.32). Pošiljalac ima pravo tražiti izmjenu ugovora do momenta predaje tovarnog lista primaocu. ako bi izvršenje naloga prouzrokovalo poremećaje u saobraćaju. Njegovi nalozi mogu biti sljedeći: da se prevoz stvari obustavi. pošiljaoca. Može se promijeniti nalog o pouzeću (povisi. ona je dužna obavijestiti ta lica u svakom slučaju kada prevoz odstupa od redovnog toka stvari. Obavještavanje korisnika prevoza Korisnik prevoza je svako lice koje na osnovu ugovora o prevozu stiče određena prava i preuzima određene obaveze (pošiljalac. a stvar je prispjela na to mjesto. U protivnom. stvari ne izdaju odnosno da se izdavanje odloži. promijeni uputna stanica (reekspedicija). odgovara za štetu koja nastane neizvršenjem naloga. član 49 . jednostranu izmjenu ugovora. odnosno zahtjev za izmjenu ugovora podnosi se u pisanoj formi preko otpravne stanice ili stanice u kojoj se stvari nalaze.

Ukoliko željeznica ne izvrši obavještavanje povrijedila je ugovor i ima se smatrati da se nije pridržavala principa savjesnosti i poštenja i zaštite interesa korisnika prevoza (ZOO. iskupa tovarnog lista. primaoca ili imaoca prava iz prenosivog tovarnog lista u slučaju kada dođe do oštećenja ili gubitka pošiljke. odnosno kada se zagubljena pošiljka kasnije pronađe. 1. kada ga je primalac kao adresat potvrdio. Kada je izdat prenosivi tovarni list na donosioca. Od tada. 1. Predaja stvari primaocu (izdavanje stvari) Donosiocu izvještaja o prispijeću stvari. Pravno dejstvo predaje tovarnog lista primaocu ogleda se u tome što od toga časa primalac stupa u pravni odnos sa željeznicom. Zakonska je pretpostavka da je obavještavanje izvršeno nakon proteka određenog vremena (24 odnosno 12 časova po predaji preporuke. Izvještavanje o prispijeću stvari Kada pošiljka prispije na uputnu stanicu željeznica je dužna. U slučaju da primalac odbije prijem stvari tada oživljavaju prava pošiljaoca iz ugovora. broj kola. obavezao 197 . pošiljaoca ili imaoca prava iz prenosivog tovarnog lista kada se posumnja da je nastupilo oštećenje ili djelimičan gubitak stvari kako bi oni mogli prisustvovati pregledu stvari na uputnoj stanici. a telefonom kada je razgovor završen). može primati naloge od primaoca. željeznica to lice obavještava o prispijeću pošiljke. željeznica nikoga ne obavještava o prispijeću stvari na uputnu stanicu jer ne zna ko je stvarno primalac. pošiljaoca kada je stvari potrebno staviti u javno skladište (na ležanje) ili predati špediteru ili ih prodati. Željeznica ima pravo na troškove za obavještavanje. pa je imalac takvog tovarnog lista izvijestio željeznicu da je on prenesen na njega (indosamentom) odnosno da glasi na njega. kao što je rečeno. telegramom. željeznica je dužna u uputnoj stanici izdati tovarni list i predati stvari.7. U izvještaju se daje rok za otkup tovarnog lista i preuzimanje stvari sa naznakom gdje se one nalaze (kolosijek. a to je pravo upisano u tovarni list. pošiljaoca. bez odlaganja. Obavještavanje se vrši na različite načine: preporučenim pismom. a nikako od pošiljaoca. član 12). Ukoliko po tovarnom listu primalac ima nešto da plati (pouzeće ili dio troškova što je naznačeno u tovarnom listu) stvari će se predati nakon uplate tog iznosa. telegrama. Samo primanje tovarnog lista znači da je primalac pristao. telefaksom.8.pošiljaoca kada stvari prispiju na uputnu stanicu. skladište). Primalac se ne obavještava ako je ugovoreno da nema obavještavanja ili je primalac ovlastio vozara. špeditera da u njegovo ime prima izvještaj o prispijeću pošiljke. da je pripremi za izdavanje (odnošenje) i obavijesti adresata da istu preuzme i iskupi tovarni list. telefonom ili neposredno preko kurira. Ako prenosivi tovarni list glasi po naredbi. odnosno u čijim se rukama nalazi tovarni list.

Željeznica može odbiti predaju stvari ako joj se ne preda duplikat tovarnog lista. a ona odgovara kao čuvar. Predaja denčane pošiljke vrši se faktičkom predajom. primalac. bez obzira da li ga je uputna stanica obavijestila o prispijeću stvari ili to nije učinila. Za to vrijeme stvari leže na rizik i trošak željeznice. ima pravo nakon prispijeća stvari zahtijevati da mu se preda tovarni list i izdaju stvari. Isto pravo ima pošiljalac upisom odgovarajuće klauzule u tovarni list. Osim toga. I sama željeznica kada posumnja u oštećenje ili djelimični gubitak stvari ili kada oni stvarno postoje obavezna je pristupiti utvrđivanju stanja pošiljke.se na isplatu iznosa iz tovarnog lista. I prilikom izdavanja stvari mogu nastupiti smetnje: primalac se ne može pronaći. tovarni list nije iskupljen u roku ili je izdavanje (predaja) stvari zabranjena odlukom nadležnog organa. Kada se radi o kolskim (vagonskim) pošiljkama predaja stvari vrši se primopredajom kola što se konstatuje pismeno. Ne vrši se. Ukoliko je uredan prevoz (bez zadocnjenja. Pregled će se izvršiti i bez prisustva imaoca prava kada se ne odazove ili je stanje pošiljke takvo da je potrebno odmah pristupiti njenom utvrđivanju. Ukoliko korisnik prevoza posumnja da je stvar oštećena ili da postoji djelimičan gubitak stvari (nema plombe ili je ista oštećena) može zahtijevati utvrđivanje stanja pošiljke i željeznica je dužna to izvršiti. podaci o masi ili broju komada. Primalac i sam. ako su podložne brzom kvaru ili su nepodesne za držanje. Utvrđivanje stanja pošiljke vrši se na objektivan način u prisustvu korisnika prevoza. na rizik i trošak pošiljaoca. uzroku nastanka štete. ona može stvari predati špediteru ili u javno skladište na trošak pošiljaoca i njegov rizik. tada će lice koje je zahtijevalo pregled (pošiljalac. ako je to moguće. primalac je odbio prijem stvari. Takođe. Ne dobije li uputstva ili se dobijena uputstva ne mogu provesti tada će željeznica stvari staviti na privremeni smještaj. Ako se prilikom pregleda ne utvrdi nikakva šteta (oštećenje ili gubitak stvari) ili se utvrdi šteta koju je željeznica prije pregleda priznala. imalac prenosivog tovarnog lista) snositi troškove pregleda. Dok se ne izvrši pregled stvari primalac ne mora primiti stvari. Pri tome se konstatuje stanje plombi i drugih zatvarača na vagonu kao i spoljni izgled. faktička predaja stvari nego simbolična tradicija (u prisustvu primaoca vrši se skidanje plombi sa vagona). Stvari koje nisu odnesene željeznica može prodati odmah. O svim tim radnjama obavijestiće pošiljaoca blagovremeno. ostale stvari koje je držala (čuvala) 30 dana po isteku roka za njihovo odnošenje 198 . te visini štete. kada je moguće. oštećenja ili gubitka) prestaju sva potraživanja imaoca prava prema željeznici. a svjedoka i vještaka kada je potrebno. dakle. U zapisniku se utvrđuje: stanje stvari. Željeznica će u razumnom roku o tome obavijestiti pošiljaoca i tražiti uputstva. Činjenica predaje stvari primaocu je od pravnog značaja za željeznicu jer se toga časa smatra da je ona izvršila obavezu iz ugovora. a sama odgovara za izbor (culpa in eligendo). Prilikom pregleda stvari sastavlja se zapisnik koji se predaje imaocu prava na stvarima.

To posebno važi kada se transportuju masovni tereti.9. uz notifikacije u tovarnom listu. količini i masi pošiljke. Objavljivanje tarifa Željeznica je obavezna objaviti tarife na propisan ili uobičajen način. član 654). preduzme sve nužne radnje i mjere za nesmetan i bezbijedan prevoz. a ostatak stavlja na raspolaganje pošiljaocu (ZUPŽS. Tarife moraju sadržavati sve posebne uslove prevoza. ako nisu plaćeni.10. naročito. Objavljuju se na način da tarife budu pristupačne i saznatljive za korisnike prevoza. željeznica je dužna stvar čuvati i sa njom postupati kao savjestan i uredan privrednik za sve vrijeme dok se ona nalazi u njenim rukama (državini). dužna je da postupa sa istom kao čuvar. Obaveze pošiljaoca 2. Uobičajeno je da se tarife ili izvodi iz tarifa oglašavaju na vidnim mjestima u stanicama. kao i drugim relevantnim elementima (ZOO. obavezna je da je tokom prevoza i po prispijeću u uputnu stanicu poji i hrani. Pošiljalac odgovara za štetu koja bi nastala zbog nedavanja podataka ili davanja pogrešnih podataka. Iz postignute cijene naplatiće svoje troškove.1. Ako i nakon poziva stvar ne bude odnesena. Obavještavanje o namjeravanom prevozu Opšta je obaveza pošiljaoca da obavijesti željeznicu o namjeravanom prevozu u kome smislu daje podatke. Ako stvar ostavlja na privremeni smještaj. odnosno ne postupi sa njom prema ovlaštenjima iz zakona i ugovora. obavezna je postupati po naročitim pravilima o prevozu i čuvanju stvari (kod prevoza opasnih materija vrijede posebna pravila RID). uputnoj stanici i primaocu. Kada se prevozi živa stoka. 1. zapravo. za sve vrijeme dok je ne preda primaocu.64). Suština obaveze pošiljaoca jeste u tome da željeznica na vrijeme pripremi kola. 1. a u međunarodnom prevozu i uslove za preračunavanje valuta. Usto. sporednih usluga. opasne stvari ili one koje zahtijevaju posebne uslove prevoza. ali nije odnio stvar. 2. o vrsti.ona može prodati. Ta obaveza postoji za vrijeme cijelog roka isporuke (otpravnog i prevoznog roka) kao i za vrijeme dok se stvar ne odnese. a naročito elemente za izračunavanje visine prevoznine. 199 . Tarife se primjenjuju prema svim korisnicima pod istim uslovima koji su važili na dan zaključivanja ugovora. a pošiljalac nije odredio pratioca. Kod prevoza određenih stvari koje imaju naročite osobine i svojstva. član 59 . Čuvanje stvari Pošto ovaj ugovor ima elemenata ugovora o ostavi. Može se desiti da je primalac iskupio tovarni list. Primaoca željeznica obavještava i poziva da odnese stvari koje leže na njegov rizik i trošak. željeznica istu može predati u javno skladište ili prodati. Zapisnik o prodaji dostavlja pošiljaocu. dužna je da na zahtjev korisnika prevoza stavi na uvid tarife u otpravnoj ili uputnoj stanici. sadržini.

Plaćanje prevoznih troškova Ekonomski interes željeznice jeste da naplati prevozne troškove za svoju uslugu. zakonska je obaveza željeznice da na prvoj stanici gdje je to moguće istovari cijelu pošiljku ili preteg. kola i dobara. naknada za sporedne usluge te drugih naknada saglasno ugovoru i tarifi. bez obzira na stvarni put prevoza. dodataka na vozarinu. Inače. Ona može odbiti prijem pošiljke kada su nedostaci pakovanja takve prirode da se može ugroziti sigurnost lica. član 39). te količine i mase koju kola mogu da prime (osovinsko opterećenje). Pri tome željeznica može tražiti trostruki iznos prevoznine za izvršeni prevoz kao i naknadu štete ako je nastala (ZUPŽS. 2.2. Odstupanja mogu biti u slučaju da pošiljalac odredi prevozni put.3. Opšte je pravilo da željeznica ima pravo na vozarinu za najkraći prevozni put kojim bi se stvari mogle prevesti. član 45). željeznica je ovlaštena da. Željeznica će upozoriti pošiljaoca na nedostatke pakovanja. Pošiljalac. upakovane na propisan ili uobičajen način kako bi. Kada se radi o lako kvarljivim stvarima ili stvarima male vrijednosti (vrijednost stvari ne može pokriti troškove prevoza) otpravna stanica uvijek može 200 . Stvari se predaju blagovremeno. dužan je pridržavati se ugovorenog roka utovara i uputstava željeznice u pogledu smještaja stvari na kola. Kada se završi utovar na vagon se stavlja plomba i drugi zatvarači. prekorači ugovoreno vrijeme. a u tovarni list pošiljalac unosi broj i oznaku plombe. ta obaveza je na primaocu ako iskupi tovarni list u kome nije naznačeno da pošiljalac plaća prevozne troškove (ZUPŽS. U slučaju preopterećenja kola (preteg) ili neispravno.2. Ako pošiljalac ne održi rok utovara. Tarifa može odrediti da neke troškove prevoza obavezno plaća pošiljalac. član 55). ako vrši utovar. Pošiljalac plaća prevozne troškove po tarifi koja se primjenjuje na dan zaključenja ugovora kada je tako ugovoreno i upisano u tovarni list. bile prevezene bez oštećenja ili ugrožavanja lica i dobara. s obzirom na njihovu vrstu. Obaveza utovara je dispozitivne prirode jer se ugovorom može predvidjeti da tu radnju obavi željeznica. na trošak i rizik pošiljaoca istovari stvari (oslobodi kola) i iste preda na privremeni smještaj ili špediteru ili u javno skladište (ZUPŽS. Ti prevozni troškovi sastoje se od: vozarine (prevoznine). Obaveza plaćanja prevoznih troškova može biti različito određena. Kada je rok utovara prekoračen za više od 24 časa. Predaja stvari i tovarnog lista Iz prirode nastanka ovog ugovora proizlazi da je pošiljalac obavezan predati stvari na prevoz i predati uredno popunjen tovarni list. željeznica može tražiti posebnu naknadu (kolsku dangubninu). netačno ili nepotpuno upisanih podataka u tovarni list o stvarima koje su isključene iz transporta i stvarima koje se prevoze pod posebnim uslovima. način prevoza i prevozni put. Stvari stavlja na raspolaganje pošiljaocu na njegov trošak i rizik.

Pravna je pretpostavka. željeznica može pokrenuti spor. Plaćanje prevoznih troškova Primalac ima obavezu plaćanja prevoznih troškova. pošiljalac preuzima pojedinačno naznačene troškove. Samo preuzimanje tovarnog lista obavezuje primaoca na plaćanje troškova. oborive prirode. Evo nekih: “franko vozarina” .1. “franko iznos. član 29). da pošiljalac ne plaća prevozne troškove ili dio troškova. ono može pokrenuti spor podizanjem tužbe. U međunarodnom saobraćaju pošiljalac nije dužan platiti manje uplaćeni iznos ako je razlika manja od 4 obračunske jedinice po tovarnom listu (JP-DIM. Izjavu o vozarini i drugim troškovima pošiljalac upisuje u tovarni list standardnim izrazima (klauzule) koje se primjenjuju i u međunarodnom transportu. dakle... Kada. 3. Reklamacija se podnosi u pisanoj formi uz obrazloženje i prezentaciju odgovarajućih dokumenata.pošiljalac preuzima na sebe samo plaćanje vozarine.zahtijevati da pošiljalac unaprijed plati troškove prevoza. Smatra se da je htio te troškove da snosi primalac. 201 .. kako je navedeno u tovarnom listu i ako on taj dokument preuzme. Obaveze primaoca 3. primalac preuzme tovarni list zasniva se obaveza primaoca na plaćanje troškova prevoza u obimu kako je određeno tovarnim listom. Međutim. Pošiljalac. Ako reklamacija ostane bezuspješna.pored vozarine. Inače. ako o tome nema njegove izjave u tovarnom listu. “franko vozarina uključivo . preuzimanje tovarnog lista je pravo primaoca i na to ga ne može niko natjerati. primalac i svako lice na koje je prešlo potraživanje iz ugovora ima pravo reklamacije željeznici u slučaju više plaćenog iznosa troškova prevoza (preplaćen iznos). “franko svi troškovi” . protekom 30 dana. Tada se u tovarni list i njegov duplikat unosi iznos unaprijed plaćenih troškova od strane pošiljaoca. Osim toga.” . on će platiti prevozne troškove ukoliko primalac ne iskupi tovarni list ili ne bude davao naloge za izmjene ugovora tokom prevoza stvari. Ako pošiljalac u roku od 30 dana ne izvrši plaćanje..pošiljalac preuzima na sebe vozarinu i plaćanje svih troškova.pošiljalac plaća naznačeni iznos. Primalac je u obavezi da plati i sve troškove nastale po njegovim nalozima jer i on može davati uputstva željeznici kada na njega prijeđu ovlaštenja iz ugovora. Manje plaćene iznose treba da plati pošiljalac ako tovarni list nije iskupljen ili se potraživanje željeznice odnosi na troškove koje je u tovarnom listu preuzeo pošiljalac.” . Isto vrijedi i za ekspresne pošiljke. Željeznica i pošiljalac imaju pravo odnosno obavezu na ispravak naplaćenih iznosa u slučaju nepravilne primjene tarifa ili greške prilikom izračunavanja ili naplate troškova. svih ili djelimično. Pošiljalac je dužan platiti kamatu od dana prijema reklamacije.

član 65).). odgovara za lica koja je angažovala.primalac je u obavezi da plati i one troškove koji su nastali njegovim radnjama za željeznicu ili nečinjenjem. Djelimični 183 Đurdev dr Dušanka. okolnosti pod kojim je šteta nastala). Naučna knjiga. troškove utvrđivanja snosi primalac (ZOO. Odgovornost železničkog prevozioca. Pretpostavka je da postoji gubitak ukoliko željeznica ne izda stvari primaocu u roku od 30 dana po isteku vremena za isporuku. žive životinje. 202 . član 36. Ukoliko se taj rok prekorači za više od 14 časova željeznica ima pravo staviti stvari na privremeni smještaj. kao i drugom prevozniku radi predaje primaocu. 1987. ili ih predati špediteru ili u javno skladište. na trošak i rizik primaoca. izdata trećem neovlaštenom licu. Gubitak postoji onda kada željeznica nije u mogućnosti da u odredišnom mjestu izda stvar primaocu (izgubljena. 3. dužan je stvar odnijeti u ugovorenom roku (rok odnošenja). stvar se ne može predati špediteru ili u skladište prema mjesnim običajima). Beograd. Ustanovi li se istovjetnost pošiljke. za slučaj gubitka i za slučaj zadocnjenja i to od časa 183 Željeznica kada je primila stvar na prevoz pa dok je ne preda primaocu.). u toku redovnog radnog vremena koje važi u uputnoj stanici. ZUPŽS. Odgovornost željeznice Prema međunarodnim pravilima i domaćem pravu željeznica odgovara za štetu nastalu u toku prevoza zbog djelimičnog ili potpunog oštećenja ili gubitka stvari. ona odgovara za slučaj oštećenja. Željeznica odgovara za povredu integriteta pošiljke. Ako primalac ne prizna činjenice utvrđene zapisnikom. ukradena. može zahtijevati sudskim putem utvrđivanje stanja pošiljke (količina. U svim slučajevima prekoračenja roka za odnošenje stvari primalac je obavezan platiti posebnu naknadu određenu tarifom. član 689). visina. i dalje. str. kao i za štetu nastalu zbog prekoračenja roka isporuke (zadocnjenja). nepreduzimanjem radnji. za sve vrijeme do predaje stvari primaocu (JP-CIM. uzroci štete. odnosno koja su radila po njenim nalozima.2. V . željeznica naplaćuje dangubninu (ležarinu) prema tarifi. nakon prihvatanja tovarnog lista (dangubnina. Prilikom provjere sastavlja se zapisnik o izviđaju čiji se prepis predaje primaocu.ODGOVORNOST STRANAKA 1. Dakle. ležarina i dr. prodata i dr. Odnošenje stvari Primalac. Dovoljno je da postoji sumnja u oštećenje ili gubitak pa da se priđe provjeri. ako iskupi tovarni list. Stvari može odmah i prodati ako su ispunjeni određeni uslovi (lako kvarljive stvari. Ako stvari na vrijeme ne odnese. 35. Primalac može zahtijevati da se provjeri stanje pošiljke i utvrdi oštećenje i može odbiti prijem sve dok se to ne učini. izgorjela. gubitak ili oštećenje.

61. truljenju i sl. štete se dešavaju usljed dejstava nepoznatih uzroka. nalogom pošiljaoca. krivicu je teško dokazati jer pošiljalac nema uvid u kontrolu nad radom željeznice. 358. Došlo je do umanjenja vrijednosti stvari jer je pogoršano njeno stanje (lom. željeznica odgovara kada je došlo do očiglednog manjka ili gubitka cijelih komada stvari. 185 Prevladava drugo stanovište. Kapor dr Vladimir -Carić dr Slavko. 462. op. d) Ako se prevozi stvar koja je po svojoj prirodi (svojstvima) naročito izložena potpunom ili djelimičnom gubitku ili oštećenju (lomljenju.cit. Opšti (“neprivilegovani”) razlozi oslobađaju željeznicu od naknade štete za slučaj gubitka. U cilju daljeg ublažavanja odgovornosti željeznice uvedeni su i posebni (“privilegovani”) osnovi ekskulpacije koje međunarodna i domaća pravila izričito navode. Razlozi su mnogobrojni. Željeznica je prekoračila rok isporuke (zadocnila. Trajković dr Miodrag. truljenje. 184 185 Antonijević dr Zoran. izbjeći niti otkloniti (JP-CIM. 1978.cit. Oštećenje. Da bi se oslobodila odgovornosti. uslijed mana na samoj stvari (svojstava stvari) i dejstava više sile .spoljnih uzroka koji se nisu mogli predvidjeti.). Sinteza. c) Kada je šteta nastala utovarom ili istovarom koji vrši pošiljalac ili primalac na osnovu propisa ili ugovora. jeste kvalitativno umanjenje pošiljke. Ljubljana. Saobraćajno pravo. željeznica mora dokazati uzročnu vezu između nekog od naprijed navedenih uzroka i same štete. samom faktu prouzrokovanja štete. Postoji izuzetak. 203 . rđanju. Prema tim pravilima. oštećenja ili zadocnjenja. Cigoj dr Stojan. str. mogu svesti na sljedeće: djelatnost željeznice povezana je sa pojačanim rizikom. Stoga se njena objektivna odgovornost bazira na teoriji interesa (čija korist onoga i rizik) jer iz vršenja svoje djelatnosti željeznica ostvaruje korist pa treba i da snosi nastale štetne posljedice.). str. cijepanje. vlažnost i dr. Pravni osnovi (razlozi) koji ublažavaju (“omekšavaju”) dejstva stroge objektivne odgovornosti željeznice dijele se u teoriji na opšte i posebne. ne pretpostavlja se odgovornost željeznice za štetu nastalu gubitkom ili oštećenjem pošiljke. ali ne i za slučaj zadocnjenja. ZUPŽS. došlo do gubitka ili oštećenja. Spor se sastoji u tome: da li se radi o njenoj ugovornoj odgovornosti zasnovanoj na sistemu subjektivne odgovornosti (princip kulpe) sa pretpostavljenom krivicom željeznice 184 ili o sistemu objektivne odgovornosti. Oni važe samo za slučaj povrede integriteta pošiljke (gubitka ili oštećenja). str. ako se utvrdi da je do te štete došlo zbog jednog ili više “privilegovanih” osnova. 334. op. Beograd. član 66). a to su: a) Prevoz je izvršen otvorenim kolima po važećim propisima ili ugovoru stranaka što je upisano u tovarni list. član 36. s obzirom na prirodu stvari. str. Transportno pravo. b) Stvar nije upakovana ili je nedovoljno upakovana (prevoz bez odgovarajuće ambalaže) zbog čega je. Željeznica neće odgovarati ako je šteta nastala: krivicom korisnika prevoza. deformisanje. ukratko. 1985. postoji količinsko umanjenje pošiljke. djelimično ili potpuno.gubitak postoji kada željeznica ne može da izda primaocu dio pošiljke. ali se. zakasnila) kada nije na vrijeme preuzela pošiljku ili je nije na vrijeme predala primaocu. Ne postoji jedinstveno stanovište o pravnoj prirodi odgovornosti željeznice.

f) Ako je došlo do štete u prevozu živih životinja dejstvom posebnih okolnosti kojima su izložene životinje ili kada je na osnovu tarife. Ona ne odgovara za normalni kalo. a tiču se normalnog kala. kompenzacija za strogi sistem objektivne odgovornosti. ugalj. Razumije se. so. tj. ugovora i uz naznaku u tovarnom listu trebao biti pratilac pa je to izostalo (JP-CIM. stvari predate u vlažnom stanju i dr. a jedan posto za ostale stvari (ZUPŽS član 70. Ako stvar nema berzansku ili tržišnu cijenu visina štete se obračunava po uobičajenoj cijeni kao za stvari iste vrste i kvaliteta. Određen je procenat dozvoljenog kala za pojedine vrste stvari . Sudska praksa je kolebljiva u tome da li je fakturna cijena stvari i njena tržišna cijena. a sve ostalo (pozitivni dokazi) su na imaocu prava. gubitak u masi (težini) koji zbog prirodnih svojstava stvari redovno nastaje u prevozu. po mišljenju teorije. Željeznica naknađuje samo prostu štetu. korist (lucrum cessans). osim u slučajevima kvalifikovane krivnje (zle namjere ili krajnje nepažnje). postoje i specijalni razlozi za oslobađanje željeznice od odgovornosti. prosta šteta (damnum emergens) i izgubljena dobit. ako za prouzrokovanu štetu odgovara korisnik nuklearnog uređaja ili drugo odgovorno lice. Pored opštih i posebnih. ZUPŽS.e) Stvar je predata na prevoz pod neispravnom. U poslovnom/trgovačkom pravu opšte je pravilo da se kod prouzrokovanja štete naknađuje stvarna.). U svim slučajevima važi cijena koja je postojala u vrijeme i u mjestu predaje stvari na prevoz. željeznica naknađuje štetu u visini vrijednosti izgubljene stvari obračunate po berzanskoj cijeni.dva posto (na tečnost. kod djelimičnog gubitka željeznica naknađuje štetu u visini vrijednosti samo tog izgubljenog dijela stvari (tereta) i vraća srazmjeran dio vozarine i drugih troškova. visina štete se odmjerava prema toj unaprijed utvrđenoj cijeni. Odgovaraće za dio gubitka u masi koji prelazi propisane (standardne) norme kala. član 36. Specijalni osnov za oslobađanje željeznice od odgovornosti jesu nuklearni udesi. sapun. Kad je unaprijed određena cijena stvari koje se prevoze. masti. Željeznica vraća naplaćenu vozarinu. U svim navedenim slučajevima pretpostavka o neodgovornosti željeznice nije apsolutne prirode jer imalac prava može dokazivati suprotno. svježe voće i povrće. iznos carina i drugih troškova jer se smatra da nije izvršila prevoz. što se utvrđuje pregledom ili stručnim 204 . netačnom ili nepotpunom deklaracijom ili se radi o stvari koja se prima na prevoz pod posebnim predostrožnostima i uslovima. To je. Za slučaj djelimičnog ili potpunog gubitka (propasti) stvari. U slučaju oštećenja (djelimičnog ili potpunog) stvari željeznica vrši naknadu štete u visini vrijednosti stvarnog oštećenja. krzno. Za željeznicu je dovoljno da učini vjerovatnim postojanje neke od posebnih okolnosti (oslobađajućih razloga). da šteta nije nastala ili nije isključivo nastala uslijed tih posebnih okolnosti (razloga). JPCIM član 41). član 68). a u nedostatku nje po tržišnoj cijeni.

str. Ugovorom o prevozu ili tarifom ne može se isključiti niti ograničiti. 42. Željeznica tada plaća štetu na ime izgubljenog ili oštećenog dijela pošiljke. Odgovornost železnice u domaćem i međunarodnom prevozu robe. Istovremeno. platila za slučaj potpunog gubitka stvari. tržišna ili uobičajena cijena minus postotak oštećenja stvari). član 44).vještačenjem. Visina naknade štete koju željeznica plaća može se povećati kada je u tovarnom listu predviđen institut plaćanja štete u svrhu obezbjeđenja uredne isporuke (ZUPŽS. Ako je cijela ili dio pošiljke. član 3). Za slučaj oštećenja ili gubitka stvari odgovornost željeznice se ograničava na određeni iznos koji ona plaća po kilogramu bruto mase (težine) te izgubljene ili oštećene stvari ili njenog dijela. željeznica plaća za slučaj gubitka. Visina štete koja se plaća za gubitak uvijek je gornja granica i za njen obračun u slučaju oštećenja stvari. Ukupna šteta. Plaća se. Kumulacija zahtjeva prema željeznici postoji kod djelimičnog gubitka ili oštećenja. Kada je gubitak. inače. respektabilno. Kvalifikovana krivnja željeznice (zla namjera. Transportno pravo poznaje princip ograničenja (limitiranja) odgovornosti prevoznika što je slučaj i kod željeznice. izgubio vrijednost. šteta koja odgovara procentu umanjenja vrijednosti stvari (berzanska. Za slučaj zadocnjenja (prekoračenja roka isporuke) željeznica naknađuje samo štetu koja je uslijed toga prouzrokovana vezujući istu za visinu vozarine 186 : kod gubitka ili oštećenja stvari plaća iznos dokazane štete koja ne može biti veća od trostrukog iznosa vozarine. Neki smatraju da ova situacija ima sličnosti sa transportnim osiguranjem. uslijed oštećenja. oštećenje ili zadocnjenje prouzrokovano zlonamjerno ili iz krajnje nepažnje. ali samo do visine ukupnog obezbjeđenja. a za neizgubljeni ili neoštećeni dio plaća štetu po osnovu zadocnjenja. oštećenje ili zadocnjenje plus iznos dokazane štete. odgovornost željeznice. 205 . član 75). Beograd. Odgovornost željeznice regulisana je imperativnim normama pa ugovor ne može zamijeniti ili isključiti zakon. krajnja nepažnja) utiču na visinu štete. Radi li se o krajnjoj nepažnji iznos dokazane štete ne može prijeći dvostruku vrijednost koju. 186 Vasiljević dr Mirko. visina štete ne može prijeći iznos koji bi željeznica platila na ime izgubljene pošiljke. kod potpunog gubitka samo štetu po tome osnovu bez obzira na zadocnjenje. ne može prijeći iznos koji bi željeznica. 1987. dakle. Željeznica tada plaća štetu saglasno opštim pravilima za gubitak. U tom slučaju može biti obuhvaćena i stvarna šteta i izgubljeni dobitak. ne može se stipulisati prebacivanje tereta dokazivanja sa željeznice na imaoca prava u slučajevima kada je predviđeno da ona vrši dokazivanje (ZUPŽS. oštećenja ili zadocnjenja (JP-CIM. potpuno ili djelimično. po svim osnovima. željeznica mora imaocu prava naknaditi cjelokupni (puni) iznos dokazane štete koja obuhvata prostu štetu i izgubljenu dobit. inače.

ona solidarno odgovaraju. zbog rđavog pakovanja. ako su primaocu predata kola (vagon) sa ispravnim plombama (ZUPŽS. član 43). Kada su propisani određeni rokovi. primalac. u slučaju djelimičnog gubitka ili oštećenja što je utvrđeno prije prijema pošiljke ili nije uopšte utvrđeno 206 .PRESTANAK PRAVA IZ UGOVORA 1. korisnik prevoza. iako je ona predala pošiljku. VI . ležarine ili troškova uskladištenja. odnosno prema opštim pravilima o prestanku obligacija. nedeklarisanja ili netačnog deklarisanja stvari. odnosno imalac prenosivog tovarnog lista. brojala) i potvrdila u tovarnom listu. pravo potraživanja prema željeznici ne prestaje. pa ih primalac ne održi. Ako je u prevozu učestvovalo više željezničkih preduzeća koja je odredio pošiljalac tada nema solidarne odgovornosti. istovarom. koga izabere. Izuzetno. a kada postoji osiguranje i osiguravajućem društvu. Nije bitno da li obaveze proističu iz propisa. Međutim i tada ima odstupanja. Odgovornost pošiljaoca Već je rečeno da pošiljalac odgovara za tačnost unesenih podataka i izjava u tovarni list pa i kada ih na njegov zahtjev unosi željeznica. Podaci koji se odnose na masu i broj komada mogu se upotrijebiti protiv željeznice samo ako je ona te podatke provjerila (vagala. Kada je očigledno da nikakav stvarni manjak ne odgovara razlici u masi ili broju komada u odnosu na podatke iz tovarnog lista ti dokazi ne mogu služiti protiv željeznice. Odgovornost postoji i po osnovu štete nanesene utovarom. Pošiljalac odgovara željeznici i dužan je naknaditi štetu koja nastane uslijed toga što nije priložio potrebne isprave uz tovarni list ili nije priložio sve ili su one neispravne. Imalac prava svoj odštetni zahtjev može postaviti prema onome za koga se odluči. član 678). ugovora ili pravila autonomnog poslovnog prava. Najčešće se to odnosi na plaćanje dangubnine. posebno. on odgovara željeznici. Pošiljalac odgovara za štetu prouzrokovanu drugim licima ili stvarima uslijed naročitih svojstava (opasne) stvari koja nisu bila poznata željeznici. 2. Prestanak ugovora Ugovor o prevozu stvari željeznicom prestaje na isti način kao i drugi ugovori. Pravo zahtijevanja prema željeznici prestaje kada imalac prava iz ugovora primi pošiljku. u sljedećim slučajevima: ako imalac prava dokaže da je šteta prouzrokovana namjerno ili krajnjom nepažnjom željeznice. Primalac stvari može se obratiti sa zahtjevom uputnoj stanici. Imalac prava može biti pošiljalac.Ako u prevozu učestvuje više željezničkih preduzeća. Svako preduzeće odgovara samo za svoj dio prevoza (ZOO.

ako oštećenje ili djelimični gubitak stvari imalac prava nije mogao opaziti prilikom prijema pošiljke. Zahtjev za naknadu štete iz osnova zadocnjenja mora staviti u roku od 15 dana od dana izdavanja stvari. naknada za sporedne usluge ili drugih troškova zastarijevaju za šest mjeseci. 81). član 80. član 79). kada se potraživanje odnosi na vraćanje plaćenih iznosa ili pouzeća (ZUPŽS. Pošiljalac može koristiti pravo na reklamaciju sve dok ima pravo da raspolaže pošiljkom. Svoja potraživanja iz ugovora imalac prava može ostvariti prema željeznici ako stavi reklamaciju u pismenoj formi i na način određen tarifom. Zastara potraživanja Za potraživanja iz ugovora o prevozu stvari željeznicom određeni su specijalni rokovi kao i rokovi za početak toka zastarjelosti (ZUPŽS. 207 . dodatka na vozarinu. Obustava zastare nastaje dostavljanjem pismene reklamacije. ali je zahtjev za utvrđivanje oštećenja stavio čim je otkrio štetu (najkasnije sedam dana od prijema pošiljke) uz obavezu dokazivanja da je do štete došlo u periodu od prijema do izdavanja (odnošenja) pošiljke. Naknadne reklamacije o istoj stvari ne obustavljaju zastarijevanje. a primalac od trenutka prijema tovarnog lista. a nastavlja dalje uručenjem pismenog odgovora od strane željeznice. inače. Ostala potraživanja iz ovog ugovora zastarijevaju za jednu godinu dana. Protekom roka od 30 dana po dostavi reklamacije imalac prava može svoj zahtjev ostvariti podizanjem tužbe (glavni zahtjev plus kamata). pada u prekluziju.prilikom prijema uslijed propusta željeznice. 2. Potraživanja zbog više ili manje naplaćene vozarine.

208 .

ukratko. da će stvari čiji je transport dozvoljen. a pod motornim vozilom se podrazumijeva vozilo koje se pokreće mehaničkom snagom sopstvenog motora neovisno od postojanja šina ili električnih vodova. bitno od opšteg pojma ugovora o prevozu. 2. Pojam ugovora Ugovor o prevozu stvari drumom (cestom) je takav ugovor kojim se drumski transporter. Tehnološka otkrića vezana za parnu mašinu išla su u korist željezničkog transporta. nalaze u dvjema različitim državama” (CMR. Ovaj ugovor sve više dobija međunarodni značaj. Sredstvo prevoza jeste “motorno vozilo”. paleta). On se razlikuje po konkretizaciji ličnosti prevoznika. član 1). jeftinija je izgradnja prevoznih sredstava. Prednosti drumskog transporta ogledaju se. u ovome: moguće je obaviti direktan prevoz stvari po principu “od vrata do vrata” odnosno “od skladišta do skladišta”. str. Institut za uporedno pravo. Ugovor ima međunarodni karakter kada se “mjesto preuzimanja i mjesto opredjeljenja. pogodniji je za prevoz manjih količina stvari ili stvari specifičnih osobina. Prava i obaveze stranaka iz ugovora o prevozu robe drumom. unutar određenog ili odredivog roka. prevoznom putu i sredstvima prevoza. 209 . lakše se koriste prednosti integralnog prevoza primjenom modernih transportnih sudova (kontejnera. S obzirom na ekonomske i druge karakteristike drumski prevoz ima značajnu ulogu u privrednom životu svake zemlje i predstavlja konkurenciju drugim granama saobraćaja. Pod pravila drumskog prevoza potpadaju i kombinovana vozila.POJAM. prikolice i poluprikolice (CMR. u neoštećenom stanju prevesti (premjestiti) iz mjesta otpreme u mjesto opredjeljenja i tamo ih staviti na 187 Pojam ovog ugovora ne odstupa raspolaganje pošiljaocu ili licu koje on odredi. tako da drumski prevoz tek početkom ovoga vijeka ponovno oživljava da bi puni značaj doživio poslije pedesetih godina.GLAVA TREĆA UGOVOR O PREVOZU STVARI DRUMOM (CESTOM) I . prema ugovoru. osobito za pojedine vrste prevoza stvari (kamioni 187 Opširnije: Trifković mr Miloš. 1970. uz naknadu obavezuje pošiljaocu. Sredstvo prevoza je ta činjenica koja daje karakteristike ostalim. korištenjem zaobilaznih ili sporednih puteva lakše se savladavaju saobraćajne smetnje na pojedinim relacijama. a do industrijske revolucije i najveći značaj. član 1). 12. ZNAČAJ I PRAVNI IZVORI 1. Beograd. Značaj drumskog prevoza Drumski prevoz ima najdužu tradiciju.

koji se dosta koristi. posebno u sferi autonomnog prava. a prevoznik je obavezan donijeti tarife i objaviti ih na uobičajen ili propisan način. mogu se podijeliti po različitim kriterijima. ugovorom se određuje prevozni put. 3. Mješoviti (kombinovani) prevoz. teže se prevozi naročito kabasta roba. Drumski prevoz. Postoji jedinstvena odgovornost prvog transportera. U slobodnom drumskom prevozu. Ona su skoro unificirana kada se radi o karakteristikama vozila. sa unaprijed određenom polaznom i krajnjom stanicom i međustanicama. sigurnosnim propisima. prelasku državne granice i dr. brod). Vrste prevoza i ugovora Od vrste drumskog prevoza ovisi njegov pravni režim. u sljedećem: nije pogodan za istovremeni prevoz velikih količina stvari. kod međunarodnog prevoza transport se odvija na osnovu jedinstvene isprave o kombinovanom (multimodalnom) prevozu i jedinstvene naknade za prevoz. prevozna sredstva su podložnija kvarovima. Linijski (redovni) prevoz se odvija po unaprijed utvrđenom redu vožnje. U tom slučaju. a time i ugovori u vezi sa njim. mada i za ovaj vid transporta prevoznici mogu unaprijed donijeti uslove poslovanja i tarife. postoji onda kada se. transport stvari vrši angažovanjem prevoznih sredstava iz različitih grana saobraćaja (kamion. osiguranju. željezničkim i pomorskim naročito. i na kraju. mada se formiraju zbirni transporti (konvoji). posadi. prije svega. cijena i uslovi prevoza. Javni drumski prevoz se obavlja kao prevoz u linijskom i slobodnom drumskom saobraćaju. Javni prevoz obavljaju poslovni subjekti (transportne organizacije) kao svoju registrovanu djelatnost na bazi ugovora sa poslovnim partnerima. Uobičajeno je da se prema predmetu prevoza drumski transport dijeli na prevoz putnika. cisterne). drumski transport je pogodan za prevoz za vlastite potrebe poslovnih subjekata.hladnjače. nego što je slučaj u pomorskom ili željezničkom prevozu. lakše se kombinuje sa prevozom iz ostalih grana saobraćaja. vezan je za vremenske prilike i najzad. Cijena i ostali uslovi prevoza su unaprijed utvrđeni tarifom. Nedostaci ovog vida prevoza su. kao organizatora 210 . Isprava može glasiti “po naredbi” ili “na donosioca” i može biti prenosiva ili neprenosiva. Po načinu organizovanja prevoza putnika i stvari postoji javni drumski prevoz i prevoz za vlastite potrebe. željeznica. na osnovu ugovora o prevozu. prevoz stvari (robe) i prevoz prtljaga pa u tom pravcu postoje različita pravila u zakonu. U literaturi je uobičajeno da se drumski transport razvrstava i prema vrsti pošiljki na prevoz denčanih pošiljki i prevoz kamionskih pošiljki (tereta). Postoji niz specijalnih pravila kojima se regulišu pitanja značajna za određenu vrstu drumskog prevoza. Prevoz za vlastite potrebe podrazumijeva prevoz putnika i stvari radi zadovoljavanja sopstvenih potreba i ne obuhvata vršenje prevozničkih usluga trećim licima.

Na međunarodnom nivou značajno je pomenuti dvije konvencije: jedna. Evropska organizacija za drumski prevoz rashladne robe i dr. prevoza. kraće TIR konvencija. 27/91. željeznicom. 4. 33/95. U domaćem pravu drumski saobraćaj regulisan je nizom zakonskih akata koji se odnose na organizaciju i funkcionisanje saobraćaja. 188 Ako se motorno vozilo “prenosi jednim dijelom puta morem. list RBiH. 1956). Postoji i niz drugih međunarodnih akata koji se odnose na posadu vozila. novine FBiH br. Međunarodna drumska federacija (IRF). S obzirom na dominantan međunarodni karakter ovog ugovora daljnje izlaganje će biti. ograničeno na njegove međunarodne aspekte kao i rješenja sadržana u ZOO. Osnovni pravni izvori za ugovorno pravo su Zakon o obligacionim odnosima i specijalni 189 Zakon o unutrašnjem cestovnom prometu reguliše materiju: javnog zakoni. 503. broj 22/90. 13/94. br. S obzirom na različitost materije koju uređuju ovi zakoni njihova primjena je u praksi kao takva zadržana. Vilus-Carić-Šogorov. Zakon o međunarodnom drumskom transportu (Sl . signalizaciju. pošto i u ovoj oblasti postoji unifikacija prava na međunarodnom planu. autobusne stanice. poznatija pod skraćenim imenom CMR konvencija i Carinska konvencija o međunarodnom prevozu robe na osnovu karneta TIR (Ženeva. To su: Konvencija o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (Ženeva. broj 24/92. fiskalni režim drumskih vozila u međunarodnom prevozu. bezbjednost. Formirano je nekoliko međunarodnih asocijacija u ovoj oblasti: Međunarodna unija za drumski transport (IRU). koja se odnosi na oblast međunarodnog prevoza stvari i druga. Sl. 189 188 211 . prevoza za posebne namjene. prevoza za lične potrebe. Međunarodna unija za javni saobraćaj (UITU). 1959). op. tada se primjenjuju pravila CMR na cio prevozni put. za cijeli mješoviti prevoz. str. koja se odnosi na carine i fiskalna davanja. 39/95). uglavnom. list SR BiH.list RBiH. cit. ali bez istovara. te ekonomskim ciljevima korisnika prevoza. članom 73 je predviđeno da prestaje primjena zakona koji su se primjenjivali na teritoriji Federacije BiH do dana stupanja na snagu ovog zakona. unutrašnjim vodama ili vazdušnim putem”.međunarodnog kombinovanog prevoza. Pravila su predmet regulisanja nacionalnih i međunarodnih izvora (konvencija). nadzor i kontrolu te druga pitanja relevantna za odvijanje drumskog prevoza. putne oznake. Donošenjem Zakona o unutrašnjem cestovnom prevozu (Sl. prevoz opasnih stvari. Pravni izvori Razvojem drumskog saobraćaja ustanovljena su posebna pravila koja se zasnivaju na posebnostima drumskih prevoznih sredstava. putevima prevoza i zahtjevima sigurnosti transporta. 33/95). stajališta i teretne autostanice i inspekcijski nadzor. Radi se o slijedećim zakonima: Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju (Sl. 23/98).

član 656. Izdavanje tovarnog lista vrši se na zahtjev pošiljaoca ili prevoznika. op. drugi prati pošiljku. 2. odnosno količinu robe (CMR. On je ovlašten za zaključenje ugovora o prevozu ukoliko je to u okviru redovnog poslovanja prevoznika i ugovor zaključuje pod uobičajenim uslovima. Ovaj ugovor spada u kategoriju adhezionih ugovora što je odlika ugovora i u drugim oblastima transporta. da je vozač prevoznika (šofer) ovlašten na zaključenje ugovora. Tovarni list predstavlja dokaz o zaključenom ugovoru. 5). Zaključivanje Ugovor o prevozu stvari u drumskom saobraćaju je neformalan i može se zaključiti na bilo koji način. član 98. Za pojedine vrste stvari vrijede posebna pravila. neispravnost ili gubitak tovarnog lista ne utiče na postojanje i valjanost ugovora o prevozu stvari (ZOO. Ako stvari koje se prevoze moraju biti utovarene u različita vozila ili se prevoze različite vrste stvari ili su stvari podijeljene u grupe. 212 . Prevoznik prima stvari na prevoz kada se postigne saglasnost sa pošiljaocem. vozač je punomoćnik po zaposlenju (ZOO. 190 Kod prevoza stvari u drumskom saobraćaju postoji. mjesto i datum preuzimanja stvari kao i mjesto 190 Opširnije: Ivošević dr Borislav. ali se ona odnose na izvršenje ugovora.str. svaka strana (pošiljalac i prevoznik) može zahtijevati izdavanje posebne isprave za svako vozilo ili svaku vrstu stvari ili svaku grupu stvari. član 4). ime i adresa pošiljaoca kao i ime i adresa primaoca. Te činjenice mogu se dokazivati i drugim pravnim sredstvima. a treći ostaje prevozniku. identifikacija prevoznog sredstva.ZAKLJUČIVANJE. Za neke vrste ugovora zakon može odrediti način zaključivanja.). i opšti uslovi poslovanja. uslovima ugovora i prijemu stvari od strane prevozioca.cit. načelno. Ima shvatanja da je ovaj ugovor formalan. Obavezni sastojci tovarnog lista su: datum i mjesto izdavanja tovarnog lista. U odnosu na druge grane saobraćaja u drumskom prevozu veći značaj imaju poslovni običaji. U linijskom prevozu sloboda ugovaranja je donekle ograničena. Tovarni list se izdaje u tri originalna primjerka: prvi ide pošiljaocu. Ovlaštenja i pravnu valjanost izjava vozača treba procjenjivati po pravilima obligacionog prava koja se odnose na punomoćstvo. Opšte je usvojen stav u međunarodnoj praksi. Nepostojanje. 140.II . čl. sloboda ugovaranja. ime i adresa prevoznika. TOVARNI LIST I ELEMENTI UGOVORA 1. a što je našlo mjesto i u našoj sudskoj praksi. Tovarni list I u drumskom prevozu stvari postoji prevoznička isprava u vidu tovarnog lista. a takođe. posebno u međunarodnom transportu. CMR. pa i realan.

Ako prevoznik ne upiše nikakve primjedbe u tovarni list. mjesto otpreme i mjesto opredjeljenja. Uobičajeno je da se prilikom prijema stvari na prevoz izdaju tovarni list ili potvrda o prijemu stvari na prevoz u koje se unose određeni podaci. rok prevoza i drugo. 213 . plaćanja izvršena u trenutku isporuke. mora biti naznačeno da se radi o prenosivom tovarnom listu jer samo taj primjerak ima značaj hartije od vrijednosti. Na oblik i pravna dejstva indosamenta shodno se primjenjuju pravila mjeničnog prava. broj paketa. kao hartija od vrijednosti. zakonska je pretpostavka da su stvari i ambalaža primljeni na prevoz “u dobrom spoljnjem stanju” kao i da broj i oznaka koleta odgovara podacima iz tovarnog lista (CMR. uobičajeni opis stvari koje se prevoze i način pakovanja. instrukcije vezane za carine i druge formalnosti te spisak isprava priloženih uz tovarni list. Pošto se radi o individualnoj hartiji od vrijednosti potpisi ne mogu biti u vidu faksimila. član 657). Za potrebe pošiljaoca i prevoznika može se izdati prepis tovarnog lista odnosno prenosivog tovarnog lista. Pošiljalac i prevozilac se mogu sporazumjeti da se izda prenosivi tovarni list koji glasi “po naredbi” ili “na donosioca”. 9). Bitni elementi ugovora Po prirodi posla. Prenosivi tovarni list. Tovarni list se prenosi indosamentom ako glasi po naredbi odnosno prostom predajom kada glasi na donosioca. Na ostala dva originalna primjerka samo se upisuje notifikacija da je izdat prenosivi tovarni list. carine i drugi izdaci). dodatni troškovi. instrukcije o osiguranju tereta. Stranke mogu navesti u tovarnom listu i druge podatke koje smatraju korisnim. Pošiljalac odgovara za sve troškove i štetu koja nastane unošenjem netačnih ili nepotpunih podataka u tovarni list ili to učini prevozilac na zahtjev pošiljaoca. a naročito: oznaku o pretovaru. Stoga je pošiljalac odgovoran za svaku štetu prouzrokovanu nedostatkom. Umjesto tovarnog lista prevoznik može izdati potvrdu o prijemu stvari na prevoz (ZOO. 3. na primjerku originala. koji se predaje pošiljaocu. Prevoznik nije obavezan da ispituje ispravnost dokumenata koji se prilažu. ali je teret dokaza na prevozniku. koje troškove pošiljalac preuzima na sebe. deklaraciju o vrijednosti stvari. Dozvoljeno je suprotno dokazivati. Kada je prevoznik vršio provjeru podataka unesenih u tovarni list (broj koleta. mora sadržavati potpise pošiljaoca i prevoznika odnosno njihovih punomoćnika. primalac. bitni sastojci ugovora o prevozu stvari drumom su: ugovorne strane. spoljnje stanje stvari i ambalaže) svoje primjedbe unosi u tovarni list. oznaku. nedovoljnošću ili neispravnošću tih dokumenata i podataka u njima. U tom slučaju.isporuke (mjesto utovara i istovara). osim pravila o regresu. čl. Na svakom prepisu mora biti vidno označeno da se radi o prepisu kao i upozorenje da se na osnovu prepisa ne može raspolagati sa stvarima (pošiljkom). stvari koje se prevoze i naknada za prevoz. i njihove oznake. bruto masa (težina) pošiljke ili količina izražena na drugi način. troškovi u vezi sa prevozom (troškovi prevoza.

Uzastopni prevoznik je lice koje.OBAVEZE I PRAVA STRANAKA 1. odnosno na mjesto utovara. Stavljanje motornog vozila na raspolaganje pošiljaocu Motorno vozilo koje prevoznik stavlja na raspolaganje pošiljaocu treba da omogući bezbijedno i pravilno izvršenje prevoza. pošiljalac može preduzeti radnje utovara. Postoje bitne razlike u odgovornosti podprevoznika i uzastopnog prevoznika. str.1. a ako toga nema onda ono koje odgovara najmasovnijim vrstama 191 Prevoznik angažuje iskusno i obučeno osoblje koje može izvršiti prevoza.Otuda se sastojci tovarnog lista uzimaju najčešće kao bitni elementi ugovora o prevozu stvari drumom. ali ako ne koristi blagovremeno dostavljeno vozilo snosi posebnu naknadu . 17. najčešće. na osnovu ugovora o prevozu zaključenog između pošiljaoca i prevoznika i jedne prevozne isprave. op. ugovoreni prevoz. Kada vozilo ranije stigne. ako uslove prevoza poznaje. Vozilo se postavlja na mjesto utovara ugovorenog dana i sata. on ne potpisuje tovarni list. po pravilu. Ugovorom se određuje. Podprevoznik je lice kome ugovorni prevoznik (vozar) povjeri izvršenje cijelog ili dijela ugovora o prevozu stvari drumom. 214 .cit. Obaveze drumskog prevoznika 1. Za neblagovremeno dostavljanje vozila prevoznik odgovara kao za docnju u izvršenju ugovora. učestvuje kao jedan od vozara u prevozu stvari (izvršenju ugovora). III . U slučaju da sat nije određen. Kada ugovorom nije određen tip vozila smatra se da je izbor prepušten prevozniku i on je dužan obezbijediti vozilo koje je pogodno za namjeravani prevoz. 191 Trifković mr Miloš. Kada okolnosti posla ne zna. tip vozila koje vrši prevoz. O postavljanju vozila prevoznik obavještava pošiljaoca ili lice koje on odredi. Vozilo se postavlja na mjesto određeno ugovorom. ako to može učiniti bez opasnosti za vozilo. ali najkasnije u vrijeme koje omogućava utovar stvari prije isteka radnog vremena pošiljaoca.dangubninu. Pored ugovornog prevoznika (vozara) može se pojaviti podprevoznik (podvozar) i uzastopni prevoznik. Ako mjesto utovara nije određeno prevoznik je dužan postaviti vozilo na najbliže mjesto koje ispunjava uslove za utovar. prevoznik je dužan vozilo postaviti ugovorenog dana. prevoznik je obavezan dostaviti vozilo koje uobičajeno koristi u poslovima sa pošiljaocem.

1. a prema okolnostima slučaja i utovar stvari. Preuzimanje stvari na prevoz Preuzimanje stvari je zbirni pojam za niz radnji koje prevoznik pojedinačno ili u vezi sa drugim radnjama mora preduzeti da bi stekao detenciju stvari. pregled oznaka. načelno. Prevoz stvari Obaveza prevoza stvari je osnovna. član 661).2. To se postiže kombinacijom zahtjeva brzine. Svoje rezerve upisuje u tovarni list i one obavezuju pošiljaoca. prevoznik odgovara za izbor toga lica. Obaveza vremenski traje od momenta prijema do predaje stvari.1. koja utiče na cijenu prevoza. zavisno od prirode radnje i okolnosti slučaja. Prevoznik nije obavezan da kontroliše bruto masu stvari ili njihovu količinu izraženu na drugi način. prevoz od mjesta otpreme u mjesto opredjeljenja. Prevoznik ima pravo na naknadu troškova provjere i rezultati se unose u tovarni list (CMR. na teret i rizik imaoca prava na stvari. željeznički daljinar. primaocu. tada je prevoznik dužan stvari prevesti “onim putem koji najviše odgovara interesima pošiljaoca”. Troškovi čuvanja koji nastanu uslijed neopravdanog odugovlačenja izvršenja prevoza padaju na teret samog prevoznika. jer pošiljalac zaključenjem i izvršenjem ugovora očekuje premještanje stvari. u nepromijenjenom stanju predao prevezenu stvar. kao detentor. Prilikom preuzimanja stvari prevoznik je dužan da kontroliše tačnost navoda u tovarnom listu u pogledu broja koleta i njihovih oznaka i brojki. niti sadržinu paketa. obavezan je čuvati stvar da bi je zaštitio od trećih lica i transportnih rizika i. skretanja. Ako angažuje treće lice. U linijskom prevozu on je utvrđen redom vožnje. Prevozni put je linija kretanja koju vozilo treba da pređe iz mjesta otpreme do mjesta opredjeljenja.4. a troškovi se određuju ugovorom ili običajem. Tu spada provjera stanja i mase (težine) pošiljke. ali pošiljalac može zahtijevati provjeru. član 8). Ovu obavezu prevoznik može izvršiti bilo u svojstvu prevoznika ili skladištara. kao i spoljnje stanje pošiljke i njenog pakovanja (CMR. a ako rok prevoza nije ugovoren prevoz treba izvršiti za vrijeme koje je uobičajeno za prevoz takve 215 . 1. Čuvanje stvari primljenih na prevoz Prevoznik. Dužinu prevoznog puta predstavlja onaj put koji je vozilo stvarno prešlo uključujući potrebna (nužna) odstupanja. U slobodnom prevozu drumom ova obaveza se reguliše ugovorom. može se odrediti na različite načine (autokarta. putem brojila vozila i dr. Ako prevozni put nije ugovoren.). član 8). Prevoznik je dužan da izvrši prevoz u ugovorenom roku. prijem stvari i dokumenata. ekonomičnosti i sigurnosti. a u slobodnom određuje se ugovorom i prevoznik je dužan izvršiti prevoz ugovorenim putem (ZOO.3. Dužina prevoznog puta. dok su kod linijskog prevoza mnogi elementi ove obaveze unaprijed određeni. ako se “on sa tim izričito saglasio u tovarnom listu”.

Ako prevoz stvari nije moguće izvršiti u ugovorenom roku i pod ugovorenim uslovima prevoznik je obavezan tražiti uputstva od lica ovlaštenog za raspolaganje teretom. Ona u suštini znači izmjenu ugovora jednostranom izjavom volje. 216 . Nalozi moraju biti izdati u pisanoj formi uz potvrdu o njihovom prijemu od strane prevoznika. Opštim uslovima određuje se vrijeme prevoza koje ugovorom može biti produženo ili skraćeno.stvari. primalac.5. ako imalac prava (pošiljalac. ako u razumnom roku ne dobije potrebne instrukcije za postupanje. Postupanje po uputstvima imaoca prava Mogućnost davanja uputstava. da je preda na čuvanje ili da je sam čuva na teret i rizik imaoca prava. u protivnom. Ta uputstva može davati pošiljalac. član 12). kojima se mijenjaju nalozi sadržani u ugovoru. Rok otpreme je vrijeme nakon utovara stvari do momenta kada prevoženje treba da počne. Naime. Rok prevoza kao i rok otpreme ne teče za vrijeme smetnji koje nastanu bez krivice prevoznika. To podrazumijeva ovlaštenje prevoznika da stvar istovari. i izjavom volje lica koje nije učestvovalo u zaključivanju ugovora (imaoca prenosivog tovarnog lista). pod uslovom da su ispunjene sve obaveze koje proizlaze iz tog papira. odnosno isteka dodatnog vremena za utovar tereta i obuhvata rok otpreme i rok prevoženja. On se određuje ugovorom. s obzirom na vrstu i dužinu puta kao i vrstu vozila. Instrukcija se unosi u prenosivi tovarni list i potvrđuje potpisom imaoca tog papira. davati naloge prevozniku u smislu: da se obustavi prevoz stvari. Prevoznik će preduzeti mjere radi zaštite interesa imaoca prava. Ako nije izdat prenosivi tovarni list. Rok prevoza je vrijeme od isteka roka otpreme do predaje tovarnog lista primaocu. Nije dopušteno višestruko davanje uputstava. Iste naloge može izdavati i primalac pod uslovom da je pošiljalac u tovarni list upisao takva ovlaštenja primaoca ili mu je predao svoj primjerak tovarnog lista ili ako je stvar stigla u mjesto opredjeljenja. a često je određen opštim uslovima poslovanja prevoznika. da se predaja stvari odloži. 1. da se stvar preda drugom primaocu. Naknadna uputstva predstavljaju manifestaciju raspolaganja pošiljkom. pa čak. imalac prenosivog tovarnog lista) naredi predaju stvari drugom licu to drugo lice nema pravo da imenuje drugog adresata (CMR. Ovlašteni imalac prenosivog tovarnog lista ima isključivo pravo i on može raspolagati pošiljkom. ne proizvodi pravna dejstva. da se stvar uputi u drugo mjesto opredjeljenja. Vrijeme prevoza počinje teći od isteka vremena za utovar. Prevoznik ima pravo na naknadu troškova koje je imao uslijed smetnji nastalih bez njegove krivice. da se stvar vrati u mjesto otpreme. pošiljalac može u toku prevoza pa sve do predaje tovarnog lista drugom licu. Kada imalac prenosivog tovarnog lista nije poznat instrukcije će tražiti od pošiljaoca. primalac i imalac prenosivog tovarnog lista. postoji kod svih ugovora o prevozu stvari. uzimajući u obzir karakter smetnji i okolnosti slučaja.

odnosno pruži valjana garancija za troškove i štetu te ako izvršenje naloga nije protivno carinskim i drugim imperativnim propisima. Istovar stvari vrši primalac. njegov imalac je dužan predati papir prevozniku prilikom preuzimanja pošiljke. ako ispuni uslove predviđene ugovorom. obavijestiti primaoca i staviti mu stvari na raspolaganje. Kada su nedostaci na pošiljci takvi da se nisu mogli opaziti u času predaje. bez odlaganja. odnosno. da se ne vrši razdvajanje pošiljke. a nekada i treće lice bez posebnog ovlaštenja. op. str. 1. ako je pošiljka oštećena u čemu se sastoji to oštećenje. Ako primalac pošiljku preuzme bez prigovora. 42. član 670). ako ugovorom nije drugačije određeno. Za nedostatke koje odmah uoči prilikom prijema. primalac je dužan da u 192 193 Trifković mr Miloš. da bi mogao vršiti prava iz ugovora. primalac se obavezuje da isplati naknadu za prevoz. cit. u suštini. op. ako prevoznik to zahtijeva. Neopravdano odbijanje uputstava povlači odgovornost prevoznika. tada i sam primalac ima pravo zahtijevati predaju tovarnog lista i stvari. Kada primalac smatra da nije dužan isplatiti prevozniku onoliko koliko se od njega zahtijeva. cit. stvari i motornog vozila. Obavezno je pružiti jemstvo za troškove i štetu. njegov punomoćnik.Ovlašteno lice koje se posluži svojim pravom na davanje instrukcija dužno je prevozniku naknaditi odgovarajuće troškove i štetu koja nastane za prevoznika. da se naknade troškovi. Prevoznik ne snosi odgovornost za razliku u količini nastalu kao posljedica 193 transportnog kala i uobičajenih tolerancija u vagama. primalac stavlja prigovor na licu mjesta. obuhvata predaju stvari. Troškove utvrđivanja istovjetnosti pošiljke snosi prevoznik ako ne postoji istovjetnost ili ako je oštećenje veće od onog koje je tvrdio prevoznik. Ukoliko nije posebno utvrđeno. kao i predati duplikat tovarnog lista. Po prispijeću pošiljke u mjesto opredjeljenja prevoznik je dužan. Preuzimanjem stvari i tovarnog lista. Draškić dr Mladen. ili se ne nanosi šteta drugom korisniku prevoza. ako što drugo nije određeno ugovorom ili u tovarnom listu. Kada stvari prispiju u mjesto opredjeljenja. Prevoznik daje uputstva pri istovaru koja se odnose na bezbjednost lica. 441. Isporuka stvari se vrši u mjestu opredjeljenja koje je određeno ugovorom odnosno prevoznim dokumentom ili naknadnim uputstvima. Lica koja su ovlaštena da prime uredno prispjelu pošiljku su primalac (lice označeno u ugovoru ili tovarnom listu). str. on treba sporni iznos da položi kod suda (ZOO. 217 . Prevoznik ne može odbiti primljena uputstva ako je izvršenje naloga moguće. Pošto je prenosivi tovarni list hartija od vrijednosti.6. pretpostavlja se da je to mjesto adresa primaoca. predaju dokumenata kao i 192 radnje primaoca vezane za njihovo prihvatanje. Primalac ima pravo da zahtijeva utvrđivanje istovjetnosti pošiljke. Provjeravanje pošiljke vrši se zapisnički. smatra se da mu je stvar uredno predata u stanju kako je određeno u tovarnom listu. Isporuka pošiljke primaocu (predaja stvari) Isporuka pošiljke.

stavi reklamaciju. ova obaveza podrazumijeva davanje obavještenja kako bi se izvršio uredan prijem i prevoz stvari. Način pakovanja i označavanja mogu biti određeni prinudnim propisima (carinskim. tražiti uputstva od pošiljaoca. tražiti popravljanje pakovanja. Od protuvrijednosti prodate stvari prevoznik odbija troškove koji terete pošiljku. bez odlaganja. Kada se radi o opasnim stvarima ili onim za koje treba obezbijediti posebne uslove prevoza. Kada utvrdi nedostatke pakovanja. Pakovanje i označavanje stvari (priprema pošiljke) Pošiljalac priprema stvari za prevoz što. a ostatak stavlja na raspolaganje imaocu prava na pošiljci. Reklamacija se može staviti najkasnije u prekluzivnom roku od sedam dana računajući od dana predaje stvari. da sam izvrši popravljanje na trošak pošiljaoca ili da stavi prigovor upisom u tovarni list i izvrši prevoz (CMR. Ako troškovi prelaze vrijednost stvari prevoznik ima pravo na razliku. prvenstveno. član 8 i 218 . ako istekom razumnog roka ne dobije potrebno uputstvo od lica ovlaštenog na raspolaganje pošiljkom (CMR. Generalno. Obavještavanje obuhvata obavezu pošiljaoca na davanje svih podataka. podrazumijeva pakovanje i označavanje.pismenoj formi i bez odlaganja po otkrivanju oštećenja. zavisno od zakona i ugovora. sanitarnim.1. U slučaju da prevoznik ne dobije tražena uputstva on može. skupocjene stvari) obavezu davanja obavještenja treba ispuniti u času predaje stvari uz saopštenje njihove vrijednosti. Obaveze pošiljaoca 2. ime primaoca itd. drumski prevoznik može: odbiti prevoz i odustati od ugovora.2. Davanje pogrešnih obavještenja i podataka odnosno njihovo ne davanje povlači odgovornost pošiljaoca. Kad primalac odbije prijem stvari ili se jednostavno ne može naći. da stvari: istovari i preda na čuvanje u javno skladište ili drugom licu ili stvar odmah izloži prodaji ako je u kvaru. na trošak i rizik imaoca prava na pošiljci. hartije od vrijednosti. član 16). Prodaji stvari može pristupiti i u svakom drugom slučaju. tada je drumski prevoznik dužan. 2. odnosno prijeti opasnost od kvara ili su troškovi čuvanja u nesrazmjeri sa vrijednosti stvari. Obavještavanje o prevozu i predaja potrebnih dokumenata Pošiljalac ima opštu obavezu da obavijesti drumskog prevoznika o namjeravanom prevozu dajući mu o tome sve relevantne podatke (sadržaj i količinu pošiljke. 2. Za stvari naročite vrijednosti (dragocjenosti. koji se unose u tovarni list kao i predaju isprava koje se prilažu uz tovarni list. mjesto opredjeljenja. administrativnim) ili ugovorom.). U svim slučajevima smatra se da je prevoz završen. obavještenje je pošiljalac dužan dati na vrijeme. Smatra se da je pakovanje izvršeno na odgovarajući način ako može pod redovnim uslovima prevoza i pri uobičajenim postupcima prevoznika zaštititi stvari od gubitka i oštećenja te obezbijediti sigurnost lica i nenanošenje štete tuđoj imovini. a to zavisi od vrste stvari koje se prevoze.

Na visinu obračunate vozarine utiče. pošiljalac ima pravo na dodatno vrijeme utovara koje iznosi najviše polovinu ugovorenog vremena predviđenog za utovar. djelimično izvršenje prevoza.3. treba da bude istinito. masa i oblik stvari. prekid prevoza koji je nastao uslijed odgovornosti transportera. Utovar stvari Obaveza pošiljaoca da vrši utovar stvari je dispozitivnog karaktera jer ugovorom može biti određeno i drugačije. vezivanje i drugo obezbjeđenje vozila. mora početi i završiti se u primjerenom roku. Vozarina (prevoznina) je najvažniji dio naknade i obuhvata: troškove koji se odnose na primjenu i korištenje vozila i rad osoblja. koje se plaćaju po propisima zemlje u kojoj se prevoz obavlja. Ti slučajevi su: paušalni obračun.4. Plaća se samo na stvari koje su u mjestu opredjeljenja stavljene na raspolaganje primaocu odnosno imaocu prava. Može se ugovoriti da utovar vrši prevoznik ili prevoznik i pošiljalac. vrijednost i sadržaj pošiljke. njihov smještaj. zbog razloga za koje je odgovoran pošiljalac. koji se obavlja “od vrata do vrata”. Označavanje. prekid prevoza nastao uslijed više sile ili razloga 219 . Ne ispuni li svoju obavezu utovara pošiljalac i nakon proteka dodatnog vremena za utovar prevoznik može odustati od ugovora i zahtijevati naknadu štete. No. tarifom ili na drugi uobičajen način.. način prevoza itd. ugovaranje forfetnog stava. Deklarisanje stvari vrši se na uobičajen način. dužina prevoznog puta. plaća se vozarina srazmjerno pređenom putu. Inače. Ako je stvar prevezena samo jednim dijelom puta.10). da se provjera vrši prilikom preuzimanja stvari. osim u slučajevima prevoza opasnih stvari. dodatke na vozarinu. okolnostima posla ili poslovnoj praksi stranaka. izvršenje prevoza drugim putem. Rok utovara se produžava ako nastupe razlozi koji se ne mogu upisati u krivicu ni jednoj strani. ako ih je prema ugovoru dužan obaviti pošiljalac. 2. Za dodatno vrijeme utovara prevoznik ima pravo na posebnu naknadu saglasno ugovoru ili tarifi. jasno. u vrijeme utovara uračunava se i vrijeme potrebno za popunjavanje tovarnog lista. Već je rečeno. Mjesto utovara stipuliše se ugovorom. U slobodnom transportu. uočljivo i trajno. Kada stvar nije utovarena u ugovorenom roku. ako nije utvrđeno ugovorom. a u nedostatku toga određuje se prema poslovnom običaju. inače. dangubninu i troškove. Vrijeme utovara. pokrivanje. i tada se plaća vozarina u punom iznosu. inače. obično je to mjesto skladište pošiljaoca. dovoljno. slaganje i dr. Posebni slučajevi obračuna vozarine i ostalih naknada u vezi sa prevozom postoje u onim situacijama kada dolazi do odstupanja od uobičajenog načina izvršenja ugovora ili plaćanja. U izvršavanju ove obaveze pošiljalac se mora pridržavati instrukcija transportera jer utovar obuhvata unošenje stvari u vozilo. Vozarina se određuje ugovorom. predaju isprava. Plaćanje naknade za prevoz Naknada za prevoz obuhvata vozarinu. 2. od čega zavisi sigurnost lica. vozila i pošiljke. uključujući zaradu prevoznika te dažbine i takse na vozilo. ako je do djelimičnog prevoza došlo krivnjom korisnika prevoza.

tada prevoznik može sam da istovari stvari na teret i rizik primaoca. Dispozitivno zakonsko pravilo jeste da naknadu plaća pošiljalac. a u ugovoru i tovarnom listu nije određeno drugo lice koje će izvršiti plaćanje. On je ovlašten da u tovarni list upiše troškove koje preuzima na sebe.pošiljalac. Smatra se da je tada on uputio prevoznika da naknadu naplati od primaoca (ZOO. 3. Istovar stvari Obaveza je primaoca da stvari istovari. Primalac je obavezan na plaćanje naknade za prevoz i kada preuzme pošiljku i tovarni list. prevoz stvari čiji je sadržaj drugačiji od deklarisanog i dr. naknada štete koju je prevoznik pretrpio uslijed zadržavanja vozila izazvanih postupcima imaoca prava. elemente naknade. Plaćaju se i troškovi koji treba da su nužni i korisno učinjeni. takođe. Plaćanje naknade za prevoz Primalac. on može stvar izložiti prodaji ako je u kvaru ili prijeti neposredna opasnost od kvara. za druge tarifa ili poslovni običaj. 3. da navodi pošiljaoca u tovarnom listu o plaćanju naknade predstavljaju obavezu za primaoca. primalac može promijeniti mjesto istovara. ako ugovorom nije drugačije utanačeno. a na njemu je obaveza istovara. Obaveza primaoca 3. Isto tako. Kao i kod ostalih ugovora o transportu i ovdje se postavlja pitanje: ko plaća naknadu za prevoz . član 659). primalac odnosno lice ovlašteno za raspolaganje pošiljkom? Na kome stoji ta obaveza određuje se ugovorom i odgovarajućom notifikacijom u tovarnom listu. a koje se odnose na bezbjednost lica. Zakonska je pretpostavka da plaćanje naknade pada na teret primaoca i u slučaju da pošiljalac u tovarnom listu nije preuzeo obavezu plaćanja naknade. 220 . Ukoliko primalac ne istovari stvari. stvari i vozila. ima obavezu plaćanja naknade za prevoz ako je to pošiljalac naveo u tovarnom listu. Za neke od ovih situacija zakon je odredio pravila.koji se ne mogu upisati u krivicu stranaka. iako nije ugovorna strana (po engleskom pravu jeste). Opšte je prihvaćen stav. U određenim slučajevima. ne bi ostvarila ekvivalentnost prestacija iz ugovora o prevozu. dangubnina i troškovi prevoza čine.2. Prilikom istovara dužan je postupati po instrukcijama transportera. naprijed navedenim. Dangubnina je. Dodaci na vozarinu predstavljaju iznose koji se dodaju na vozarinu kada ona. Razumije se. kao i kada su troškovi smještaja i čuvanja stvari u nesrazmjeri sa njenom vrijednošću. ukoliko je primalac iskupio tovarni list i time preuzeo pošiljku. obračunata po standardnim elementima.1. u suštini. Istovar se vrši u mjestu opredjeljenja kako je to predviđeno ugovorom ili poslovnim običajem. Dodaci na vozarinu.

194 s tim da se navode slučajevi kada neće odgovarati. Prema prvom shvatanju. op. 15-50. kao što je slučaj i sa željeznicom. potpunog ili djelimičnog. Vilus-Carić-Šogorov. član 17).cit. zaista. takođe. Kada se ima smatrati da je došlo do gubitka. pokazuju da se radi o kombinovanju objektivnog i subjektivnog sistema na bazi pretpostavljene krivice. kao i za slučaj zakašnjenja. Najčešći osnov isključenja odgovornosti prevoznika 196 Drumski jeste viša sila za koju se prihvata subjektivno-objektivna koncepcija. što prevoznik treba da dokaže. drumski prevoznik odgovara po sistemu objektivne odgovornosti odnosno na osnovu fakta prouzrokovanja štete.IV . Prema pravilima međunarodnog i domaćeg prava. 1972. 196 Opširnije o višoj sili: Trifković dr Miloš. Za gubitak i oštećenje (povredu integriteta pošiljke) drumski transporter odgovara od momenta preuzimanja stvari do trenutka predaje (isporuke) primaocu. str.ODGOVORNOST STRANAKA 1. str. oštećenje ili zakašnjenje. 51-67. za slučaj oštećenja. kako bi se umanjile pravne posljedice isključivom primjenom stroge objektivne odgovornosti. Kao i kod željeznice i u drumskom prevozu postoje specijalni osnovi isključenja odgovornosti prevoznika. član 17 i 18). respektabilno. 195 Međunarodna i domaća pravila o drumskom prevozu. prirodnih svojstava stvari ili okolnosti koje prevoznik nije mogao predvidjeti. 442. drumski prevoznik se oslobađa od odgovornosti za gubitak. Institut za uporedno pravo. a za povrede ostalih dužnosti odgovara po sistemu pretpostavljene subjektivne odgovornosti (otežana pretpostavka krivice). Drumski prevoznik može odgovarati: za slučaj gubitka stvari (potpunog ili djelimičnog). Odgovornost drumskog prevoznika U pogledu načina odgovornosti drumskog prevoznika ne postoji jedinstveno stanovište u teoriji. str. što prevoznik dokazuje (CMR. a kod zakašnjenja “za ma kakvo zadocnjenje u isporuci” (CMR. cit. Beograd. oštećenja ili zakašnjenja važi ono što je rečeno kod ugovora o prevozu željeznicom.cit. Prevoznik se oslobađa od odgovornosti ako gubitak ili oštećenje nastupe uslijed “specijalnog rizika” na koji su uticale jedna ili više niže navedenih okolnosti: 194 195 Draškić dr Mladen. Drugi smatraju da drumski transporter odgovara dvojako: po sistemu objektivne odgovornosti kada se radi o povredi obaveze očuvanja stvari date na prevoz. Trifković dr Miloš. izbjeći ili otkloniti. op.str. op. ako je do toga došlo uslijed: radnji ili propusta korisnika prevoza. 221 . transporter se ne oslobađa odgovornosti uslijed defektnog stanja vozila ili zbog pogrešne radnje ili nehata lica od koga je eventualno iznajmio vozilo odnosno njegovog zastupnika ili službenika. Oni se primjenjuju samo za slučaj gubitka ili oštećenja stvari. 478. Odgovornost prevoznika za neizvršenje obaveza iz opšteg tipa ugovora o prevozu stvari drumom u domaćem transportu.

pretpostavlja se da je to uzrok. Drumski prevoznik. normalnog rastura ili dejstva insekata. rđe. član 23. U tom smislu važe sljedeća pravila: za slučaj gubitka ili oštećenja (potpunog ili djelimičnog) naknada se određuje po vrijednosti stvari u vrijeme i u mjestu otpreme. ako postoji njegova kvalifikovana krivnja (zla namjera ili krajnja nepažnja). curenja. ako stvari nemaju berzansku ni tekuću cijenu. sušenja. uz mogućnost regresa od podvozara. Solidarna odgovornost podvozara 222 . utovar. obračun se vrši na osnovu “normalne vrijednosti stvari iste vrste i kvaliteta”. ako nije upakovana ili nije uredno upakovana. drumski prevoznik se ne može pozivati na pravila koja isključuju ili ograničavaju njegovu odgovornost ili prebacuju teret dokazivanja na suprotnu stranu. truljenja. Za štetu koja je prouzrokovana radnjama podvozara odgovara ugovorni prevoznik. pošiljalac može. “uz plaćanje posebnog dodatka deklarisati u tovarnom listu vrijednost pošiljke ili specijalnog interesa i tada ograničenja odgovornosti prevoznika ne važe. postoje slučajevi kada zakonska pretpostavka u korist prevoznika ne važi: neuobičajeni manjak ili gubitak koleta. zastupnike ili bilo koje drugo lice čijim se uslugama prevoznik koristio). drumski prevoznik naknađuje dokazanu štetu koja ne može biti veća od iznosa naknade za prevoz. jednog ili više. U slučaju zakašnjenja. 25). c) manipulacije. ako je upotreba takvih vozila izričito ugovorena i upisana u tovarni list. po tekućim cijenama. što je čest slučaj u drumskom transportu. prevoz obavljen vozilom specijalno opremljenim.a) upotreba otvorenih i nepokrivenih vozila. e) nedovoljna ili nepotpuna oznaka ili brojke na paketima. U tim slučajevima. obarati pretpostavku. da je gubitak ili oštećenje moglo nastati iz nekog od navedenih razloga. naknađuje samo stvarnu štetu. d) priroda stvari koja je po svojim svojstvima izložena gubitku ili oštećenju (potpunom ili djelimičnom) naročito zbog loma. f) prevoz živih životinja. Ipak. Međutim. b) nedostatak ili rđavo stanje ambalaže za stvar koja je po svojoj prirodi podložna rasturu ili oštećenju. Već je rečeno da pored ugovornog prevoznika može biti angažovan podprevoznik (podvozar) i uzastopni prevoznik. u slučaju oštećenja iznos naknade štete ne može prijeći iznos koji bi prevoznik morao da plati za gubitak pošiljke odnosno dijela pošiljke (CMR. sam prevoznik mora dokazivati da je preduzeo neophodne radnje i djelovao prema svim specijalnim instrukcijama. s obzirom na okolnosti slučaja. prevoz živih životinja. Imalac prava može dokazivati suprotno. Kada prevoznik ustanovi. slaganje i istovar stvari od strane pošiljaoca ili primaoca (adresata) ili lica koja su radila po njihovim nalozima. Isto tako. I u drumskom prevozu postoji princip ograničenja odgovornosti prevoznika. To se proširuje i na lica koja su po nalogu prevoznika radila na izvršenju prevoza (službenike. a u nedostatku nje. visina se obračunava prema berzanskoj cijeni stvari. u načelu.

223 . Prestanak ugovora Ugovor o drumskom prevozu prestaje na jedan od načina o prestanku obligacija iz ugovora. i nakon isteka dodatnog roka za utovar. I prevoznik može odustati od ugovora ako pošiljalac. zakon je konstituisao u korist drumskog prevoznika pravo zaloge i pravo pridržaja. neispravnog prenosa negocijabilnog tovarnog lista u skladu sa pravilima mjeničnog prava. član 677). član 40). Potraživanja iz ugovora imalac prava ostvaruje podnošenjem reklamacije u pismenoj formi ili tužbe. netačnosti ili neispravnosti podataka i isprava koje se prilažu uz tovarni list. uopšte. prevoza opasnih stvari bez upozorenja prevoznika. slaganja i istovara stvari. pošiljalac može odustati od ugovora kada prevoznik kasni sa započinjanjem prevoza toliko dugo da on nema interesa za ugovoreni prevoz. oštećenje i zakašnjenje solidarno odgovaraju ugovorni prevoznik. nepridržavanja uputstava prevoznika prilikom utovara.PRESTANAK PRAVA IZ UGOVORA 1. Utvrđeni su rokovi za reklamaciju koji su različiti i zavise od okolnosti slučaja. U transportnom pravu postoje slučajevi kada jedna od ugovornih strana može odustati od ugovora. za cijeli prevozni put (CMR. Pošiljalac odgovara za štetu nastalu zbog: netačnih i nepotpunih podataka unesenih u tovarni list. smatra da je ugovorna strana u ugovoru o prevozu (ZOO. uvijek postoji solidarna odgovornost prvog i zadnjeg vozara. po zakonu.postoji u slučaju kada on od ugovornog prevoznika sa pošiljkom preuzme i tovarni list jer se tada. Prema principu koneksiteta to pravo se odnosi samo na stvari preuzete na prevoz. Ako se ne može utvrditi na čijem dijelu puta je šteta prouzrokovana. tada solidarno odgovaraju svi prevoznici. za svoje radnje ili propuste. Dakle. Kod uzastopnih prevoza za gubitak. nedostatka. 2. V . U cilju obezbjeđenja potraživanja. Odgovornost pošiljaoca Pošiljalac odgovara. Tako. Normalan način gašenja obaveza jeste ispunjenje ugovora. posljednji prevoznik i prevoznik na čijem dijelu puta je prouzrokovana šteta. kao i u drugim granama transporta. ne utovari pošiljku na vozilo.

2. Zastara potraživanja Potraživanja iz ugovora o prevozu stvari drumom zastarijevaju za jednu godinu dana. Kada se radi o potraživanju zbog oštećenja ili zakašnjenja rok počinje teći od dana kada je prevoznik predao stvar. bilo da se radi o gubitku ili oštećenju stvari ili zakašnjenju. prema okolnostima slučaja. Za potraživanja nastala zbog gubitka stvari rok teče od dana kada se. smatra da je stvar izgubljena. 224 .

posebno kada se koriste savremene transportne posude (kontejneri. Inače. specijalno slobodnoj plovidbi. ugalj) mada se prevoze i druge stvari (nafta. klauzula. Manipulacija teretom (ukrcaj. 225 . kojih može biti više.pomoćni šlep). 2. U unutrašnjoj plovidbi nema plovnih objekata (brodova) koji krstare. naročito industrijskim. Rizik koji postoji ne izražava se u takom vidu kao što to može biti “rizik mora” (perils of the seas).POJAM. po pravilu u nepromijenjenom stanju. 197 Detaljnije o pravnim problemima kontejnera: Arsić dr Zoran. (“lutaju”) vodenim putevima kao što je slučaj u pomorskom saobraćaju . 36-59. rasuti i jeftini tereti odnosno stvari čija je cijena na tržištu relativno niska (kamen. U slučaju da treba prekrcati teret sa jednog šlepa (nasukivanje. komadna roba i dr. vrši se šiftovanje (šifter . Kombinovani prevoz robe. kabasti. ZNAČAJ I PRAVNI IZVORI 1. razvojem područja kroz koja vodeni put protiče. 1985. pijesak.GLAVA ČETVRTA UGOVOR O PREVOZU STVARI U UNUTRAŠNJOJ PLOVIDBI (UNUTRAŠNJIM VODAMA) I . ima veliki privredni značaj za saobraćajni sistem jedne zemlje. tako da manji brodovi sa manjim troškovima mogu prevoziti velike terete. Upravo radi toga rijekama se prevoze masovni. Značaj unutrašnje plovidbe Prevoz unutrašnjim vodama. Pojam ugovora Unutrašnja plovidba obuhvata prevoz rijekama. Pogonska snaga (brod) najčešće je odvojen od nosioca tereta (šlepova). ovim putevima prevoze se lica i stvari (tereti) što je predmet obrade. kvar tereta. instrukcija koje se primjenjuju za različite slučajeve i okolnosti u pomorskom prevozu. Naučna knjiga. palete) ili crpni sistemi za tečne terete. Zato u ugovor nije potrebno navoditi niz uslova. Ugovorom o prevozu stvari u unutrašnjoj plovidbi brodar se obavezuje da preveze stvari od pristaništa (luke) ukrcaja do pristaništa odredišta (luke iskrcaja). iskrcaj) je svedena na minimum 197 kao i troškovi.). uz naknadu (naplatu prevoznine). Obično se naziva i “riječnom plovidbom” zbog najvećeg značaja riječnog prevoza. odnosno unutrašnjim plovnim putevima. Njegov značaj usko je povezan sa privrednim. opadanje vode) na drugi. str. građevinski materijal. jezerima i kanalima. Ovaj ugovor je znatno jednostavniji od ugovora pomorskog prevoza zbog karaktera plovidbe i prirode prevoznog puta. Beograd.slobodna plovidba. posebno rijekama. Opšti je stav da je prevoz unutrašnjim vodama jedan od najjeftinijih oblika transporta (10-15% jeftiniji od željezničkog).

str. 506. 473. Brodarski ugovor za više putovanja ili na vrijeme za cio brod zaključuju se u pismenoj formi. ovisi o mogućnosti zamrzavanja. 570). 226 . II . ovisi o različitoj dubini vode (plitak gaz. kao i u pomorskom prevozu. Prevoz je vezan za vodostaj koji oscilira. ograničenja odgovornosti . odustanak od ugovora. odgovornost. ovisi od padavina. I tovarni list se izdaje u jednom primjerku i prati stvari (ZPUP. krivina) ili postoje umjetne zapreke kao što su mostovi.cit.Prevoz unutrašnjim vodama ima i svoje nepovoljnosti usljed prirodnih i vještačkih zapreka. Pravni izvori Ugovor o prevozu stvari u unutrašnjoj plovidbi regulisan je istim pravnim izvorima kao i pomorski: Zakonom o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi (ZPUP) te Zakonom o obligacionim odnosima (ZOO). 515). brodskih isprava i knjiga. Specifična rješenja za unutrašnju plovidbu postoje i u pogledu upisa brodova u registar. 500. zakonskog založnog prava na brodu i drugih prava. Pošto se prevoz unutrašnjim vodama odvija u istom pravcu riječna pristaništa. Što se tiče prevoznih dokumenata. op. Izdavanje tovarnog lista može zahtijevati i brodar (ZPUP. 454. 504.Carić dr Slavko . isprave. U pravnoj teoriji je sporan pojam riječnog 198 pristaništa i operativne obale. U toj materiji ona imaju značaj primarnog izvora.Šogorov dr Stevan. ukrcaj. brodar je dužan. Za ostale ugovore može se predvidjeti ugovorena forma. a 198 Vilus dr Jelena . ako krcatelj zahtijeva.ZAKLJUČIVANJE I ELEMENTI UGOVORA 1.član 448. 496. a ne kao kod pomorskog prevoza. Kao i u pomorskom prevozu i ovdje veliki značaj imaju običaji i opšti uslovi poslovanja luke ukrcaja i iskrcaja odnosno pristaništa. Teretnica se izdaje u jednom primjerku. brane i sl. član 496). Zaključivanje ugovora i isprave o prevozu Na zaključivanje ugovora u unutrašnjoj plovidbi primjenjuju se ista pravila kao i kod pomorske plovidbe. 511. Radi toga kao i činjenice da se plovidba odvija uvijek u istim pravcima ovaj vid transporta redovno je povezan sa željezničkim i drumskim prevozom (kombinovani prevoz). s tim što zakonodavac izričito navodi kada postoje specifičnosti za unutrašnju plovidbu (subcharter. posebno kada se radi o pravilima koja se odnose na ukrcaj tereta (ZPUP. Uveden je princip jedinstvenih pravila za pomorsku i unutrašnju plovidbu. član 504. 3. Obje strane potpisuju tovarni list. pojava plićaka. havarije. da izda teretnicu ili tovarni list. odnosno riječni brodari donose svoje tarife isto kao i željezničke organizacije. član 483). 551. pismena zakonska forma (forma ad solemnitatem).

te opis tereta (broj komada ili koleta. Nepostojanje. U međunarodnom transportu sastavlja se i brodski manifest koji sadrži podatke i popis tereta (stvari) i predaje se carinskim vlastima. veterinarske i druge isprave. ugovor o podčarteru u unutrašnjoj plovidbi može se zaključiti samo ako je brodarskim (principalnim) ugovorom to dozvoljeno. korisnik prevoza). Ako brodar nije unio primjedbe. neispravnost ili gubitak tovarnog lista ne utiče na postojanje. težina. U protivnom on se ne može zaključiti. Popis isprava unosi se u tovarni list. U oba slučaja postoji mogućnost suprotnog dokazivanja (ZPUP. krcatelj. naznačenje opasnosti. Inače. Naime. Ugovor može sadržavati odredbe o naknadnim dispozicijama. što je bitno drugačije nego kod brodarskog ugovora o prevozu stvari morem (ZPUP. Kod brodarskog ugovora na vrijeme za cio brod (čartera). član 518). oznake za identifikaciju. Upiše li brodar primjedbe u tovarni list zakonska je pretpostavka da je teret preuzeo onako kako je predao primaocu. 2. podčarterski ugovor se može zaključiti pod uslovom da brodarski ugovor ne isključuje zaključenje podčartera sa trećim licem. član 517). član 448). Bitni elementi ugovora Lica koja se pojavljuju u pomorskoj mogu se pojaviti i u unutrašnjoj plovidbi (brodar. a brodar može kao i kod teretnice da unese primjedbe (marginalije). Specifičnost ovog ugovora ogleda se kod podčartera. I ovdje se određuju stojnice i prekostojnice. Zakon je odredio obavezne elemente tovarnog lista. odnosno iskrcaja. valjanost ili sadržaj ugovora o prevozu (ZPUP. zakonska je pretpostavka da je teret primio onako (količina i stanje) kako je upisano u tovarnom listu. obim ili količina. ako se prevozi opasan teret). Stvari prate i druga dokumenta kao što su carinske.potpisi se mogu zamijeniti pečatom ili faksimilom. naručilac. član 520). pristanište ukrcaja. kojih je znatno manje nego kod teretnice (ZPUP. 227 . Troškove naknadnih dispozicija snosi nalogodavac. Podatke u tovarni list i njegove prepise unosi krcatelj. primalac. tovarni list je dokaz da je zaključen ugovor o prevozu i da je u njemu navedeni teret primljen u stanju i pod uslovima kako su upisani u tovarni list. sanitarne. Može se izdati i jedan prepis tovarnog lista s potpisom brodara.

brojanje i uopšte. Za štetu odgovara po sistemu pretpostavljene subjektivne odgovornosti.OBAVEZE I ODGOVORNOST STRANAKA 1. mogu nastati okolnosti koje zahtijevaju olakšanje šlepa i prekrcaj stvari na drugi šlep (šiftovanje). tada se primjenjuju propisi koji su nepovoljniji za brodara. od preuzimanja do predaje. manjka ili gubitka došlo. Prilikom prevoza tereta. Vaganje. Ako vrijeme i put nisu predviđeni ugovorom dužan je to izvršiti uobičajenim putem i u primjerenom roku. prava zaloge i zastare potraživanja važe pravila koja se odnose na ugovore u pomorskoj plovidbi. predaje tereta i plaćanja vozarine važe pravila kao i kod pomorskog prevoza. U pogledu vozarine. član 796). a s obzirom na prirodu vodenog puta. krcatelj je dužan pridržavati se uputstava brodara (zapovjednika broda). Brodar može suprotno dokazivati. Nema oslobađanja od odgovornosti ako korisnik prevoza dokaže suprotno (ZPUP.III . Obaveze stranaka U unutrašnjoj plovidbi ukrcavanje tereta na brod vrši krcatelj. član 473). ukrcavanja ili iskrcavanja od strane krcatelja ili primaoca. Uobičajeno je da se težina denčanih pošiljki vrši po gazu šlepa. a dijelom u unutrašnjoj plovidbi (kombinacija tih plovidbi). kao i za zakašnjenje. ugovorenim putem i u ugovoreno vrijeme. Odgovornost stranaka Brodar odgovara za svako oštećenje. provjera stanja tereta vrši se prilikom predaje. član 557). 2. Troškovi šiftovanja padaju na teret stvari koje se prevoze. Ako se prevoz vrši dijelom u pomorskoj. a kod ostalih masovnih pošiljki na osnovu srednjeg gaza primjenom tabele gaženja. U slučaju sumnje kada je do oštećenja. ako postoje. brodar je dužan izvršiti prevoz ugovorenim brodom. dok se vozarina ne mijenja. brodar odgovara prema 228 . Kao i u pomorskoj plovidbi. Prilikom ukrcavanja. jer se smatra da su matični šlep i šifter ista cjelina. Pravila zakona o zajedničkoj havariji primjenjuju se pod uslovom da je njihova primjena ugovorom izričito predviđena (ZPUP. pa dođe do zakašnjenja. osim kod brodova linijske plovidbe gdje brodar preuzima stvari ispod čekrka (ZPUP. za vrijeme unutrašnje ili pomorske plovidbe (plovidba na graničnim vodenim putevima). U pogledu postupanja brodara sa teretom za vrijeme prevoza. manjak ili gubitak tereta. Oslobađa se od odgovornosti ako “učini vjerovatnim” da je šteta mogla nastati usljed: smještaja tereta na palubu. prirode stvari i prevoza živih životinja. koja je sastavni dio tarife. Obično je tarifom ili ugovorom predviđeno da se šiftovanje vrši po odluci brodara uz obavijest stranci. odnosno pravila opštih uslova poslovanja brodara. pomanjkanja ili slabog stanja ambalaže.

prema ugovoru. 229 . mora izvršiti predaja tereta. član 551). Mjerodavan je zakon luke iskrcaja (ZPUP.propisima koji važe za pristanište (luku) gdje se.

230 .

mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (dalje: Institut). trgovačko 199 i pravom industrijske svojine. a sa druge podložnost objektiviziranom tržišnom vrednovanju dovodi do dvostruke prirode prava koja povodom njih nastaju. iskustava i vještina koja se može primijeniti u industrijskoj i drugoj proizvodnji (know-how) koje kao posebnu kategoriju uvodi i ZOO (član 686). Ona su istovremeno i lična (moralna) i imovinska prava. Književna. Najvažnije među njima su stekle status objekta prava. naučna i umjetnička djela. Firma. ali i kompjuterski programi. Pojam posla Kreativnost je izuzetno značajan faktor uspješnog privređivanja. Upravo zbog toga se većina prava industrijske svojine upisuje u posebne registre kod Instituta za standarde. pravo na trgovačko ime i oznaku izričito svrstava u pravo industrijske svojine. 51 (Sl. 201 Oba imaju apsolutni karakter. 3. čl. ime i oznaka uređeni su poslovnim pravom tehnička unapređenja i znakovi razlikovanja (modeli. predmet su autorskog prava. 201 ZIS. Ugovor 199 Zakon o vanjskotrgovinskom poslovanju. Prenosiva su samo ona prava industrijske svojine koja imaju imovinski karakter. specifična i tajna kombinacija poznatih savremenih tehničkih i tehnoloških znanja. pod zakonskim uslovima svome titularu daju monopolska ovlaštenja i djeluju prema svim drugim licima (erga omnes). čl. robni i uslužni žigoviindustrijski dizajn i geografske oznake) spadaju u pravo industrijske svojine. Izumi. 200 U istu granu je uključena i nova.glasnik BiH 22/02) (dalje ZIS).l. RBiH 20/95) (dalje ZVTP). 200 Osnovni izvor prava u ovoj oblasti Zakon o industrijskom vlasništvu u Bosni i Hercegovini (Sl. GRAĐENJU I OSIGURANJU GLAVA PRVA UGOVOR O LICENCI I POJAM POSLA I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA 1. Vezanost navedenih objekata sa jedne strane za ličnost stvaraoca. Odnosi povodom tih objekata uređeni su posebnim granama prava.DIO ČETVRTI UGOVORI O LICENCI. Prava industrijske svojine mogu se prenositi na druga lica u cjelini i djelimično. Zbog toga duhovne tvorevine kroz koje se ona izražava imaju posebnu ekonomsku vrijednost. U prvom slučaju se i u zakonodavstvu i u teoriji govori o prenosu prava. 231 .

204 Dopuštenje za korištenje tuđeg patenta može biti zasnovano na administrativnom aktu nadležnog upravnog organa. One potiču najprije iz osobenosti objekata i prava industrijske svojine. svaki ugovor o licenci ima izvjesne specifičnosti. između njih postoji značajan stepen ujednačenosti. 205 Ostali prenosivi objekti prava industrijske svojine: tehničko znanje i iskustvo (know-how). tačka 4. dopuštanje ili slobodu za korišćenje tuđeg isključivog prava industrijskog vlasništva. a potom iz zakonske regulative unutar koje se autonomija volje stranaka mora da kreće.i označava dozvolu. Informator. čl. Zbog toga je ugovor o licenci kao samostalan pravni posao ili kao dio šireg ugovornog akta prisutan u većini poslova transfera tehnologije i direktnih stranih investicija. uzorka i žiga. Značaj ugovora o licenci je ogroman. osim kolektivnog žiga i geografske oznake . Pored prenosivih objekata industrijskog vlasništva. Za nas su najznačajnije sljedeće međunarodne konvencije: Konvencija o osnivanju svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo. a primaocu sticanje potrebnih znanja brzo i uz minimalizaciju rizika. uzorak i modeli. 106-107. Poslovna politika. O ovome ugovoru vidjeti Besarović dr Vesna: “Pravo industrijske svojine i autorsko pravo”. član 50 koji reguliše pravo na korištenje patenta za povjerljivi pronalazak od strane nadležnog ministarstva odbrane.711). 133. Zagreb.kojim se to čini je po svojoj pravnoj prirodi ugovor o cesiji. modela. Pariška konvencija za zaštitu industrijskog vlasništva (1883). Tu mogućnost ima podnosilac prijave patenta. Izvori prava Izvori prava za ugovor o licenci se mogu podijeliti na međunarodne i domaće. 202 203 232 . 2. Bez obzira na predmet. ZIS. str. Tako je postupio i Zakon o obligacionim odnosima (čl. On je instrument koji omogućava prenosiocu valorizaciju resursa uloženih u naučnoistraživački i organizacioni rad. 1984. 205 ZIS.“licentia” . ugovorom o licenci se mogu ustupati i prava koja još nisu definitivno zaštićena. Beograd. str. Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova (1981) i Lokarnski sporazum za međunarodnu klasifikaciju modela i uzoraka (1968). 1. 203 naziva se licencom ili licencijom. koji se sada definišu kao industrijski dizajn. Ta činjenica je uticala i na izgled izvora prava za ovaj ugovor. 116 i čl. ustupaju se isključivo ugovorom. žig. inozemnom i međunarodnom pravu”. Us prkos tome moguće je konstruisati i opšti tip ugovora o licenci. Zahvaljujući snažnim tendencijama ka unifikaciji rješenja ove dvije grupe pravnih vrela. odnosno Sud Bosne i Hercegovine za davanje prinudne licence. 1981. 204 Verona dr Albert: “Licencni ugovor u jugoslovenskom. U principu se i patent prenosi na isti način. 686 . Riječ je latinskog porijekla . 202 Prenos samo prava na upotrebu ili korišćenje objekata industrijske svojine. Takva licenca se naziva ugovornom.

II POJAM I BITNI ELEMENTI UGOVORA 1. komutativan. U domaćem prometu. Drugo mjesto zauzima Zakon o vanjskotrgovinskom poslovanju. on se može upisati u registar. uzorka ili modela. žiga. 686-711). tehničkog znanja i iskustva. Pojam ugovora “Ugovorom o licenci obavezuje se davalac licence da stjecaocu licence ustupi u cjelini ili djelimično pravo iskorištavanja izuma. 64. da postoje 206 Verona dr Albert. Uporedni pregled pokazuje da se ugovor o licenci zaključuje u pisanom obliku i onda kada po nacionalnim 206 Pored toga. 54) i zabranjene klauzule (čl. Upis može tražiti svaka od stranaka (čl. Pravna priroda razmatranja ugovora je sporna u teoriji. pravilo je da je ugovor o prenosu prava pravima nije formalan. Ovaj obligacioni pravni posao ima sljedeće karakteristike: dvostrano je obavezan. Smatra se da je on podvrsta ugovora o prodaji. 3. Uz uvažavanje specifičnosti pojedinih predmeta industrijske svojine. 130 ZIS). ugovor o licenci je ovim dobio svojstvo imenovanog pravnog posla. isto djelo. 233 . Ugovori o licenci prava industrijske svojine i know-how sa stranim licem obavezno se prijavljuju organu nadležnom za ekonomske odnose sa inostranstvom. str. ugovor se upisuje u odgovarajući registar koji vodi Institut. Zakon o obligacionim odnosima sadrži detaljnu regulativu opšteg tipa ugovora o licenci (čl. 56 ZVTP). odnosno primjene ZOO.prema svima (erga omnes). Obavezne (čl. Ugovor koji nije upisan proizvodi pravne posljedice samo prema strankama (inter partes). prenose ugovorom o licenci. čl. Donošenjem ZIS-a ova materija se nalazi skoro isključivo u oblasti obligacionih odnosa.Od domaćih izvora na prvom mjestu se nalazi ZIS. a stjecalac licence se obavezuje da mu za to plati određenu naknadu” (čl. Pošto se ugovorom o licenci prenosi pravo korištenja apsolutnim pravom. 63 ZVTP). Registrovani ugovor djeluje i prema trećim licima . Zaključivanje ugovora Složenost. 132 ZIS). zajedno sa pravima nad njima. koji vodi i registar tih ugovora (čl. 686 ZOO). intelektualnog vlasništva (ugovor o cesiji) formalan (čl. Napokon. teretan i formalan. da su najjače izraženi elementi zakupa. dugotrajnost i važnost ugovora o licenci naveli su zakonodavca da zaključivanje ugovora o licenci uslovi postizanjem sporazuma stranaka u pismenom obliku (čl. pa predstavlja i bitan elemenat ugovora. 55) odnose se na ugovore o licenci patenta i znanja (know-how). Ova forma ima svojstva ad solemnitatem. 687 ZOO. posvećen utvrđivanju materijalno-pravnog režima objekata industrijske svojine koji se. On uređuje ona pitanja sadržaja ugovora o licenci koja su značajna za zaštitu interesa domaćih subjekata i cijele zemlje u ovim poslovima sa elementom inostranosti.

2. u literaturi dominira izričito ili prećutno izražen stav da je u pitanju samosvojna vrsta ugovora (sui generis ugovor). odnosno žiga (čl. 69 211 ZIS.” 211 Raniji zakon je industrijski dizajn definisao kao modele. 110 ZIS. odnosno usluga drugog učesnika u privrednom prometu”. svi moraju dati saglasnost za zaključenje ugovora ili se zajednički moraju pojaviti kao davaoci prava korištenja. Predmet ugovora Predmet ugovora o licenci je složena pojava. čl. fizičko ili pravno lice. 207 Sve ovo ukazuje i na mješovitu pravnu prirodu posla. On se može posmatrati kao objekat industrijske svojine radi koga se ugovor zaključuje i kao karakteristična radnja koju povodom određenog objekta treba da izvrši prenosilac. odnosno materijala proizvoda samog po sebi ili njegovih ornamenata. Kao primalac licence se u zakonskim okvirima može pojaviti bilo koje domaće ili strano. mogu se podijeliti po različitim osnovama. modela ili uzorka-industrijskog dizajna. koji se sada definiše samo kao žig je znak koji se može grafički prikazati i koji je podoban za razlikovanje roba. isto djelo. str. Svi ovi objekti. isto djelo. nov. kao jedna strana u prvom ugovoru o isključivoj licenci. Ako prijavu podnosi više lica zajedno i ako im je pravo priznato kao suvlasnicima. Navedenim 207 208 209 Vidjeti Verona dr Albert. davalac licence može biti: vlasnik apsolutnog prava industrijske svojine na predmetu licence. Ipak.1. čl. Besarović dr Vesna. kontura. str. 110.2. 19 210 ZIS. 29-36. str. koji je 209 Robni. Subjekti ugovora Subjekti ugovora su davalac i primalac licence. davalac licence. Verona dr Albert. odnosno usluga jednog učesnika u privrednom prometu od istih ili sličnih roba. isto djelo. Patent je pravo kojim se štiti pronalazak iz bilo kog područja tehnike. koji ima inventivnu razinu i koji se može industrijski primjeniti. narocito. 208 2. isto djelo. 132 ZIS). 97 234 . Određivanje davaoca opredjeljuje ugovor o licenci kao pravni posao intuitu personae. 210 “Industrijskim dizajnom štiti se izgled cijelog ili dijela proizvoda koji je nov i čiji je individualni karakter rezultat posebnih obilježja linija. Određivanje davaoca licence daleko je složenije. boja. dakle. odnosno uzorke. odnosno prava industrijske svojine. čl. 36 i Besarović dr Vesna. str. odnosno uslužni žig. Najuopštenije govoreći. nosilac prava iskorištavanja objekta industrijske svojine i podnosilac prijave patenta. oblika.osnove da se svrsta u grupu ugovora čije je obilježje propuštanje ili trpljenje upotrebe sopstvenog prava itd. Bitni elementi ugovora 2. Vrsta prava utiče i na rješenje u ugovoru o licenci.

str. a trajanje patenta po proteku 20 godina može se. 2 ZOO dozvoljava i tumačenje po kome postoji mogućnost davanja njenog predmeta. Oni služe i kao mjerilo za osnovnu podjelu licenci. Licenca može biti prostorno neograničena i ograničena. Sam prenos se može izvršiti u različitim modalitetima. 689 ZOO). mora izričito ugovoriti (čl. Radnja koja je predmet ugovora o licenci je ustupanje ovlaštenja na iskorištavanje nekog od objekata prava industrijske svojine. 695 ZOO) ne može koristiti ni sam. st. Suprotno Carić dr Slavko u “Komentaru Zakona o obligacionim odnosima”. čija je definicija već data. redaktori prof. budući da se u ovom slučaju ne traži izričito ugovaranje ograničenja (čl. 688 ZOO). Mislimo da član 695 ne daje dovoljno osnova za ovakvo tumačenje. licenca je neisključiva. 686 ZOO). 2 i 3 ZIS). Naknada mora biti određena ili odrediva.predmetima ugovora o licenci treba dodati i “znanje i iskustvo”. Prostorna ograničenja na području Bosne i Hercegovine ne smiju biti suprotna propisima o jedinstvenom tržištu (čl. produžiti za još najviše 5 godina (čl. 690 ZOO). naprijed citirano djelo. tako patent sa skraćenim trajanjem traje 10 godina. 2. Napokon. izuzetno. Postoje i izuzeci. Kvalifikacija licence prema ovome mjerilu zavisi od sadržaja konkretnog ugovora.3. Zakon o obligacionim odnosima pretpostavlja postojanje neisključive licence. A to znači da je on u “granicama prostornog važenja licence” (čl. 690 ZOO). 60. Utvrđuje se ugovorom i predstavlja njegov bitan elemenat (čl. Zabrana se odnosi kako na cijelo pravo. Zakonska pretpostavka da je licenca prostorno neograničena mora biti opravdana tumačenjem cijelog ugovora. st. S obzirom na strogost ograničenja. 689. niti je može prenijeti nekom trećem licu. Isključiva licenca je ona kod koje primalac stiče pravo isključivog iskorištavanja predmeta licence. Cijena Naknada je protuvrijednost koju primalac stavlja na raspolaganje davaocu licence za ustupljeno pravo iskorištavanja objekta intelektualne svojine koji je predmet ugovora. 473-474. Ugovor o licenci nikada ne može trajati duže od perioda zakonske zaštite prava koje se prenosi (čl. Računajući od dana podnošenja prijave. 235 . prema obimu i mjeri prenosa ovlaštenja na primaoca licence. patent traje 20 godina. čim suprotno nije izričito predviđeno u ugovoru. a industrijski dizajn 10 godina (čl. Ukoliko je davalac licence zadržao za sebe bilo kakvo pravo iskorištavanja licence ili neku mogućnost da prenos izvrši i trećim licima. dr Dragoljub Stojanović. ona može biti potpuna i djelimična. 212 Čl. 60 i 113 ZIS). tako i na sve varijante korištenja predmeta 212 logično je da se isključivost licence licence. dr Slobodan Perović i prof. Garancije koje padaju na davaoca licence pokazuju da je u pitanju obaveza rezultata.

1. str. 703 ZOO se uzdržava od ovakve kvalifikacije prirode odredaba koje su u njemu sadržane. 29. Ona se može ugovoriti u paušalnom iznosu. Vidjeti Besarović dr Vesna. 1982. 122 i Verona dr Albert. str. Besarović dr Vesna. 214 Svi navedeni metodi mogu biti primijenjeni i u nekoj kombinaciji o kojoj se stranke dogovore. ipak. tržišta i monopola. prema prometu i po veličini dobiti. 213 Složenost ovih činilaca i nužnost njihove ne samo objektivne nego i subjektivne procjene dovela je do više načina određivanja visine naknade. Zbog toga se omogućava svakoj zainteresovanoj strani da zahtijeva izmjenu ugovorene naknade. Ova forma ima zakonski karakter. u teoriji prava intelektualne svojine se. str. 216 Verona dr Albert. 133 ZOO). III OBAVEZE STRANAKA 1. Ona značajno utiče na način kasnijih izmjena i dopuna ugovora i raskid samoga posla (čl. 122. str. citiranog djela. 89. str. 67 i 68 ZOO). dozvole za korištenje i predaje tehničke dokumentacije potrebne za praktičnu primjenu predmeta licence. Obaveze davaoca licence 1. isto djelo. Vidjeti str. Besarović dr Vesna. Ona se sastoji od tri radnje: uručenja patenta ili drugog spisa. kombinovani način odredivanja cijene. 215 Način određivanja cijene utiče na modalitete plaćanja i na obaveze primaoca licence koje su povezane sa plaćanjem cijene. srazmjerno materijalnim troškovima proizvodnje. Iako do nesrazmjerne naknade i koristi može doći i isključivo usljed krive procjene jedne od ugovornih strana.4. 214 213 236 . 703 ZOO). po komadu. 89. isto djelo. Ekonomski institut. 215 Ovo je tzv.Na vrijednost licence utiču faktori proizvodnje. Sarajevo. smatra da je u ugovor o licenci uvedena klauzula o 216 promijenjenim okolnostima. jasno je da i forma ugovora ima svojstvo bitnog elementa. Faktori koji opredjeljuju vrijednost licence determinišu i (ne)izvjesnost njenog ostvarivanja. Prema Begtić dr Rešad. Burnazović dr Tufik . isto djelo. isto djelo. ako je ona “postala očito nesrazmjerna u odnosu prema prihodu koji sticalac licence ima od iskorištavanja predmeta licence” (čl. Carić dr Slavko u komentaru čl. Čović dr Šefik i Trifković dr Miloš: “Modeli ugovora o poslovnoj saradnji sa inostranstvom (sa komentarima)”. 485-486. Forma ugovora Pošto se ugovor o licenci mora zaključiti u pismenom obliku. a ne i zbog naknadnih “okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane” (čl. 123. str. isto djelo. 2. Predaja predmeta licence Predaja predmeta licence je karakteristična obaveza davaoca.

U mjeri u kojoj počiva na propisu. 1. zahtjevima tržišta i eventualno posebnim uslovima ugovora. isto djelo. Besarović dr Vesna. Garancije za tehničke osobine predmeta licence Prenosilac prava na određenom objektu industrijske svojine jemči primaocu da predmet ugovora i njegova upotreba ispunjavaju tehno-ekonomske uslove predviđene propisima i/ili ugovorom. str. koje se u njima ne smiju nalaziti (čl.2. obaveza garancije ima svojstvo prirodnog sastojka ugovora. Kriteriji za njihovo ocjenjivanje zavise od vrste objekta i od toga da li je on već primjenjivan u praksi. A to znači da se davalac licence mora ponašati pošteno i savjesno. Zakon izričito zahtijeva da se daju “sve upute” (čl. 693 ZOO). Ova obaveza postoji na osnovu Zakona (čl. ako jesu posebnom. Članom 133 ZIS samo utvrđuje da se za ugovorno ustupanje iskorištavanja patenta. 55 ZVTP). str.Uručenje potrebnih spisa i dokumentacije zavisi od vrste objekta koji se licencira. Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju su taksativno određene četiri restriktivne klauzule u ugovorima o licenci patenta. Kod licence know-how ova obaveza je veoma značajna. budući da se tu radi o nepatentiranim izumima ili tajnim vještinama. Pošto vremenskih određenja ove obaveze nema. Dozvola za korištenje daje se u okviru ugovora i zakona. 218 217 237 . klauzula sa ovakvom garancijom se mora nalaziti u ugovoru o licenci sa stranim elementima. ZIS ovu materiju ne reguliše više u onom obimu kako je to bilo u ranijem zakonodavstvu. te znanja i iskustva (know-how) sa stranim partnerima. ona se naziva opštom. 54 ZVTP. Besarović dr Vesna. Tehnička izvodljivost je “mogućnost da se tehničkim putem proizvede određeni proizvod ili 218 Ako u ugovoru nisu bliže određeni primijeni određeni postupak u proizvodnji”. Predaja tehničke dokumentacije potrebna za eksploataciju objekta je obaveza koja se najčešće javlja u ugovorima o licenci know-how. Davanje uputstva i objašnjenja Dužnost davanja uputstva i objašnjenja koja su potrebna za uspješno iskorištavanje licence zasniva se na iskustvu po kome patentna prijava i dokumentacija nisu uvijek dovoljne za ostvarivanje svrhe ugovora na strani 217 primaoca licence. treba smatrati da ona ima trajan karakter. 692 ZOO). Tehnička upotrebljivost je mogućnost da se primjenom licenciranog objekta obavi zahtijevani proces i/ili dobije proizvod koji će odgovarati stanju tehnike.3. Prema Zakonu “Davalac licence garantuje sticaocu licence tehničku izvodljivost i tehničku upotrebljivost predmeta licence” (čl. 114. Prema Čl. zahtjevi u pogledu tehničke izvodljivost. 603 ZOO). isto djelo. ali može biti sporazumom stranaka precizirana ili čak proširena. 114. industrijskog dizajna ili ugovorno ustupanje upotrebe žiga zaključuje ugovor o licenci u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima. 1.

Davalac licence jemči primaocu da pravo pripada njemu.1. sljedeće garancije: a) Da li će se primjenom predmeta licence dobiti proizvod ugovorenog kvaliteta i b) Neškodljivost dobijenih proizvoda po život i zdravlje ljudi. garancija za rezultat. Sadržaj ove obaveze sastoji se u održavanju onoga stanja prenesenog prava koje je postojalo u času zaključenja ugovora. 54 ZVTP). poslovna praksa je razvila još neke (pod)tipove garancija. Ograničavanje toga monopola u korist primaoca je osnovni razlog zbog koga ta strana zaključuje ugovor. Davalac “jemči da pravo iskorištavanja nije ustupio drugome ni potpuno ni djelimično” (čl. Ukoliko je predmet posla isključiva licenca. 2. u ugovorenom obimu i u ugovorenim granicama” (čl. 1. Suština i ove garancije sastoji se u eventualnoj obavezi davaoca licence da nadoknadi štetu prouzrokovanu nedostacima prenesenog prava. Zbog toga je logično da davalac već po samom zakonu (čl. 238 . U vanjskotrgovinskom prometu ova je garancija izričito utvrđena (čl. str. 54 ZVTP). Iskorištavanje predmeta licence “Sticalac licence dužan je iskorištavati predmet licence na ugovoreni način. Garancija za pravne osobine prenesenog prava Davalac licence prenosi na primaoca pravo iskorištavanja objekta na kome ima apsolutno pravo. 81. Pored zakonskih. 696 ZOO). 84-86 i Besarović dr Vesna. te da ne postoji ograničenje prava u korist lica koja nisu stranke ugovora. 694 ZOO) jemči primaocu za svojstva prava koje mu prenosi. Prema specijalnom zakonu (čl. I ta je garancija zasnovana na zakonu te ima svojstva prirodnog elementa ugovora. str. te jemstvo da su znanja i iskustva prenesena ugovorom o licenci know219 how zaista tajna. ne stiče samo pravo. ugovori o licenci patenta i znanja i iskustva moraju sadržavati. isto djelo. 115-119.Garancije iz Zakona o obligacionim odnosima razvijene su i proširene u spoljnotrgovinskom prometu. garancija za rentabilnost i konkurentnost proizvoda dobijenih primjenom predmeta licence. Citirana formulacija dozvoljava da se ova dužnost dvostruko shvati. 220 Verona dr Albert. isto djelo. nego i dužnost iskorištavanja predmeta licence. te u zaštiti primaoca od svih pravnih zahtjeva trećih lica. 694 ZOO).4. Primalac najprije. između ostalog. da na pravu nisu konstituisana ovlaštenja trećih lica. te po prirodnu okolinu. Obaveze primaoca licence 2. garancija se proširuje. isto djelo. I drugo. Ova obaveza postoji tokom cijelog 220 trajanja ugovora. str. Tu na prvom mjestu spada garancija za tajnost know-how. svoju obavezu i 219 O ovim vrstama garancija vidjeti šire kod Verona dr Albert.

str.2. pa se njeno poštovanje štiti i po tom osnovu. dakle i onda kada nije izričito ugovorena. primalac licence ima obavezu čuvanja u tajnosti dobijenih znanja. 221 Način iskorištavanja predmeta licence zavisi od ugovora. Način plaćanja zavisi od modaliteta po kojem je cijena licence utvrđena i od posebnih odredbi ugovora o ovom pitanju. Verona dr Albert. Od rješenja ovih procedura zavisi i početak rokova za plaćanje. 121. Pravo i obaveza iskorištavanja postoje u pogledu predmeta ugovora o licenci. 54. 1. tačka 1) ZVTP. 2. Obaveze uslovljene vrstom ugovora o licenci Različitost objekata industrijske svojine i njihovog iskorištavanja dovela je do pojave obaveza karakterističnih samo za neke tipove ugovora o licenci. Ukoliko prekorači utvrđena ograničenja. Dozvoljeno korišćenje kasnijim usavršavanjima predmeta licence mora se takođe odvijati u granicama zakona ili sporazuma stranaka.3. primalac licence odgovara kao i svako treće lice koje se neovlašteno služi tuđim pravom industrijske svojine. Tako je postupio i čl. “sticalac licence dužan je podnijeti davaocu licence izvještaj o obimu iskorištavanja i obračunati naknadu svake godine. Složenost ovog metoda utvrđivanja i plaćanja cijene zahtijeva da se ugovorom detaljno urede postupci utvrđivanja rezultata poslovanja i rokovi obavještavanja o njima. Ugovor o licenci patenta i know-how sa elementom inostranosti mora sadržavati obavezu davaoca da za vrijeme važenja ugovora “primaocu stavlja na raspolaganje poboljšanje na patentu i znanju i iskustvu”. Besarović dr Vesna. Teorija je zauzela stanovište da je primalac dužan i iskorištavati licencu i to činiti na ugovoreni način. 2. Plaćanje naknade Primalac je obavezan da plati ugovorenu naknadu. čak i onda kada je data neisključiva licenca.pravo iskorištavanja licenciranog objekta mora vršiti u skladu sa ugovorom. ako ugovorom nije za to određen kraći rok” (čl. Kod ugovora o licenci know-how. isto djelo. Povreda ove dužnosti predstavlja i povredu poslovne tajne davaoca licence. Zbog toga se primalac licence mora suzdržavati od korišćenja naknadnim usavršavanjima objekta industrijske svojine. uključujući i nepatentirani izum. Trajnog je karaktera. Ukoliko one ne postoje. Najvažnije među njima su uređene u Zakonu o obligacionim odnosima. str. isto djelo. Suprotno rješenje mora nesumnjivo proizlaziti iz ugovora. 698 ZOO). Suprotno može biti predviđeno prinudnim propisom 222 ili izričito ugovoreno. odnosno trenutak padanja u docnju sa izvršenjem obaveze. 702 ZOO). 222 221 239 . Ako se naknada utvrđuje prema obimu iskorištavanja predmeta licence. 88. st. primijeniće se opšta pravila obligacionog prava o ispunjenju novčanih obligacija. Ova obaveza postoji po samom zakonu (čl.

2. Besarović dr Vesna. roba proizvedena po licenci mora biti obilježena oznakom o proizvodnji po licenci i kada se ne prodaje pod određenim robnim žigom (čl. dakle. pri tome treba voditi računa da se krivica pretpostavlja. Za neizvršavanje ostalih obaveza iz ugovora o licenci. Ta činjenica i karakter obaveza znatno otežavaju položaj primaoca u postupku dokazivanja. Pored toga. Odgovornost davaoca licence Davalac licence odgovara bez obzira na odsustvo svoje krivice za prekršaj obaveza garancije za tehničku izvodljivost i upotrebljivost predmeta licence. On može tako dobijene proizvode pustiti u promet sa tim žigom “samo ako je njezin kvalitet isti kao što je kvalitet robe koju proizvodi davalac licence” (čl. No. a naknada štete se ravna po opštim pravilima. Za neizvršavanje ostalih obaveza primalac licence odgovara subjektivno. ukoliko je nedostatak bio skriven. Prava primaoca licence u ovom slučaju ista su kao i prava kupca kada roba ima pravne nedostatke.Bude li zajedno sa licencom za određenu proizvodnju ustupljena i licenca žiga kojim se proizvodi obilježavaju. isto djelo. isto djelo. Prava davaoca licence prema primaocu koji kasni sa plaćanjem naknade analogna su pravima prodavca u slučaju docnje kupca sa plaćanjem cijene. 121 ZOO). Drugi slučaj objektivne odgovornosti davaoca licence postoji onda kada se pojave pravni nedostaci (čl. 240 . 699 ZOO). Odgovornost primaoca licence Primalac licence odgovara objektivno za neizvršavanje svojih novčanih obaveza. Prava primaoca licence analogna su onima koja ima kupac u slučaju 223 skrivenih materijalnih nedostataka kod ugovora o prodaji (čl. 115. 223 Vidjeti Verona dr Albert. davalac odgovara samo onda kada je za to kriv. 121 ZOO). Njegova odgovornost je tada subjektivna. 700 ZOO). Njegova odgovornost u ovom slučaju je. da je teret dokazivanja njenog odsustva na primaocu licence. 84-86. str. IV ODGOVORNOST STRANAKA 1. str. primalac licence stiče i posebne zakonske obaveze. objektivna.

” može biti posebno značajna pri prodaji trgovačkog društva ili njegovog dijela. Ako drukčije nije ugovoreno. 2. primalac isključive licence je ovlašten da je ekonomski iskorištava i na taj način što će na treće lice prenijeti pravo njenog korištenja (čl. 95. str. isto djelo.V VRSTE LICENCI I PODLICENCA 1. 225 Nelične isključive licence mogu se prenositi na treća lica ugovorom o podlicenci. U principu. zavisno od ovlaštenja koje primalac dobija ugovorom. upotrebu i prodaju proizvoda dobijenih licenciranim postupkom ili obilježenih ustupljenim žigom. str. Treba istaći da u pogledu zabranjenih i obaveznih klauzula Zakon o vanjskotrgovinskom poslovanju ne pravi razliku između ugovora u kojima je BiH partner davalac i onih u kojima je on primalac licence. Verona dr Albert. Podjela licenci Podjela licenci može se vršiti prema različitim mjerilima. O vrstama licenci vidjeti Verona dr Albert. bilo apsolutno. isto djelo. I ličnost primaoca može biti osnov za klasifikaciju. Napokon. primaoca isključive licence i trećeg lica. licence se dijele na one za proizvodnju. Radi se. Prema namjeni za koju se preneseno pravo može koristiti. Dopuštanje se može dati unaprijed. ista mjerila su relevantna i za klasifikaciju ugovora o licenci. Podlicenca Podlicenca ili ugovor o podlicenci je rezultat sporazuma primaoca isključive licence i trećeg lica o prenosu prava iskorištavanja predmeta ugovora o licenci. Ovdje ćemo se zadržati samo na onim vrstama licenci koje već nisu obrađene kroz razmatranje predmeta ugovora. Ono je pravovaljano i kada se pribavi 226 Dopuštenje može biti uskraćeno “samo iz ozbiljnih naknadno. str. 112 i 113. ali je namijenjena preduzećima u njegovom sastavu. str. 29 ZOO). bilo relativno. 71-72 i Besarović dr Vesna. Ugovorom o licenci mora biti izričito isključena ova mogućnost. Koncernskom se naziva licenca čiji je nosilac koncern. o novom ugovoru o licenci čiji predmet ne može da bude širi od predmeta prvobitnog ugovora o licenci istog objekta (predmeta). Pogonske licence su one koje su ustupljene određenom preduzeću (društvu). isto djelo. 241 . kao “odobrenje”. isto djelo. Pošto vrsta objekta i karakteristike prava koje se prenosi bitno utiču i na izgled ugovora. 704 ZOO). U spoljnotrgovinskoj razmjeni licence se mogu podijeliti na uvozne i izvozne. 224 225 226 Verona dr Albert. lična licenca je ona koja se ne može prenositi na drugoga ukoliko ta mogućnost nije izričito ugovorena. Tada ima karakter dozvole prema Zakonu (čl. Relativno ograničavanje slobode podlicenciranja postoji onda kada zaključivanje novog ugovora nije moguće bez dopuštenja davaoca licence. dakle. Ono što predstavlja specifičnost ovoga posla jesu posebni odnosi između prvobitnog davaoca isključive licence. najčešće u samom ugovoru o licenci. 72. ova “licenca nije prenosiva bez 224 Pogonska licenca istodobnog prijenosa samog pogona u kojem se ona koristi.

Ukoliko primalac licence zaključi ugovor o podlicenci bez dopuštanja davaoca. Otkaz Ugovori o licenci sklopljeni na neodređeno vrijeme prestaju otkazom bilo koje stranke. 710 ZOO). Izložena rješenja ne utiču na pravo stranaka da ugovor raskinu sporazumno. Ovaj pravni standard tumači se prema okolnostima konkretnog ugovora o licenci. osim toka trajanja. Prestanak protekom vremena Ukoliko je ugovor o licenci sklopljen na određeno vrijeme. Treće lice kao primalac podlicence načelno ne stoji sa prvobitnim davaocem licence ni u kakvom pravnom odnosu. Ukoliko stranke ugovor raskidaju sporazumno. Po njenom isteku. 709 ZOO). 242 . isto djelo. smatra se da je ugovor prećutno produžen sa istim elementima. a to znači odmah (čl. 708 ZOO). Pored toga. 95. Jedan izuzetak ipak postoji i on ima zakonski. 2. 707 ZOO).razloga” (čl. dakle prinudni karakter. Poseban otkaz nije tada potreban. pa mora prestati otkazom. VI PRESTANAK UGOVORA O LICENCI 1. zavisno od predmeta licence i ciljeva stranaka. Shodno opštim pravilima obligacionog prava. koje je prema zakonu ili ugovoru neophodno. Načelo autonomije volje važi i u ovome domenu. njegovim istekom se gasi i ugovor (čl. Davalac licence je ovlašten da od primaoca podlicence zahtijeva “isplatu iznosa koje ovaj duguje davaocu podlicence po osnovi podlicence” ukoliko primalac licence ne izmiruje svoja potraživanja prema njenom davaocu (čl. Ako primalac licence nastavi da iskorištava predmet ugovora i nakon proteka roka. same mogu da urede sve modalitete raskida. Prema njima. Produžni ugovor je zaključen na neodređeno vrijeme. obezbjeđenja koja su dala treća lica prestaju da važe (čl. Otkazni rok se ugovara. U ovom rješenju dolazi do izražaja shvatanje po 227 kome je licencni ugovor po svojoj pravnoj prirodi zakup. otkazni zakonski rok iznosi šest mjeseci (čl. “čak ni kad je davalac licence dao potrebno dopuštenje za zaključivanje podlicence” (čl. 707). Ukoliko on ne bude utvrđen u ugovoru. 706 ZOO). a davalac se tome ne protivi. davalac može otkazati ugovor o licenci i bez otkaznog roka. 705 ZOO). ugovor se ne može otkazati u prvoj godini svog trajanja. str. 227 Verona dr Albert. vrijediće dispozitivna rješenja Zakona o obligacionim odnosima. produžavanje ovakvih ugovora konkludentnim radnjama je moguće.

odnosno raskine. 711 ZOO). Ovaj opšti stav ipak trpi dva ograničenja. Obrnuto nije slučaj. Ugovor o licenci može odrediti i uslove pod kojima nasljednici postaju stranka u ugovoru o licenci. 243 . Nasljednici stupaju u ugovor samo pod zakonskim uslovom da produžavaju djelatnost primaoca licence (čl. Nasljednici davaoca licence stupaju u ugovor o licenci samo ako ta mogućnost nije ugovorom isključena. Stečaj ili redovna likvidacija primaoca licence daju pravo njenom prenosiocu da ugovor o licenci otkaže. pa analogno pravo nije priznato primaocu licence. Rješenja za pravna lica su drukčija.3. Prestanak subjektiviteta Smrt fizičkog lica kao davaoca ili primaoca licence ne utiče na ugovor o licenci. Ovo pravilo motivisano je nemogućnošću davaoca licence da je dalje ekonomski koristi. Za sticaoce licenci situacija je nešto drukčija.

244 .

dvostrano obavezan. Beograd. Njena važnost je došla do izražaja i u Zakonu o obligacionim odnosima. a naručilac se obavezuje da mu za to isplati određenu cijenu”. Od prinudnih propisa treba spomenuti one koji se odnose na pojedina pitanja finansiranja izgradnje.1968. ne preuzima obavezu rada. 549-550. shodno će se primijeniti članovi 600-629 koji sadrže norme o ugovoru o djelu. Upravo zbog toga je veoma teško razlučiti posao građenja od samog ugovora kojim se uređuje onaj dio poduhvata koji je zasnovan na autonomiji volje stranaka. Mogu se podijeliti u dvije grupe. Oni se mogu podijeliti na imovinske i administrativne. Vilus dr Jelena: “Ugovor o građenju”. str. 1987. članove 29-34 Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju u kojima su uređena pojedina pitanja kada se u ovom ugovoru pojavljuje element inostranosti. VI izdanje. Ugovoru o građenju su posvećeni članovi 630-647. str. Institut za uporedno pravo. 245 . Njega karakteriše i velika isprepletenost prinudnopravnih . Ukoliko pojedina pitanja nisu u njima regulisana. koji nastavlja tendenciju uporednog prava da se dio ovoga posla zasnovan na autonomiji volje stranaka uredi i ključnim izvorom privrednog prava. Pojam ugovora Građevinarstvo predstavlja jednu od najsloženijih i najznačajnijih privrednih djelatnosti. odnosno na već postojećem objektu izvršiti kakve druge građevinske radove. Prva uređuje urbanističko-komunalne uslove za zaključivanje i izvršavanje ugovora o 228 Vidjeti Kapor dr Vladimir . nego obavezu postizanja ugovorenog rezultata.administrativnih i dispozitivnih imovinskih elemenata. 7-8. “ugovor o građenju je ugovor o djelu kojim se izvođač obavezuje prema određenom projektu sagraditi u ugovorenom roku određenu građevinu na određenom zemljištu. sinalagmatičan i formalan pravni posao. Od dispozitivnih propisa na prvom mjestu se nalazi Zakon o obligacionim odnosima. Federalni propisi su veoma opširni. ili na takvom zemljištu. Izvori prava Najvažniji izvor prava za ugovor o građenju su zakoni. kao karakteristični dužnik. Naučna knjiga. 228 Po članu 630 ZOO. izvođač.GLAVA DRUGA UGOVOR O GRAĐENJU I POJAM UGOVORA I IZVORI PRAVA 1. Beograd. 2. Shodno tome. Po svojim osobinama ugovor o građenju je teretan.Carić dr Slavko: “Ugovori robnog prometa“. Već po zakonskoj definiciji ugovor o građenju spada u ugovore o djelu.

novine FBiH br. ustupanju radova i usluga (Sl. U ovoj oblasti sada postoji određena pravna praznina koja je nadomještena postojanjem posebnih propisa koji se odnose na ustupanje građevinskih radova od strane tzv.2003. Izmjene i dopune su urađene na osnovu Dogovora SR i SAP o ustupanju izgradnje investicionih objekata u društvenom vlasništvu (Sl. do sada. Vidjeti kod Trifković dr Miloš: “Sadržaj ugovora o investicionoj izgradnji u svjetlu izvora prava” u “Ekonomika investicija kao faktor stabilizacije privrede”. 234 Na primjer: Opšti uslovi INGRE iz Zagreba. te upravni organi. l. Proceduralna pitanja predstavljaju najveći dio sadržaja ovih akata. Radi se o posebnom režimu prava javnih nabavki. 235 Njihovo važenje je uslovljeno uključivanjem u ugovor. 234 Oni se najčešće rade oslonom na neke od opštih uslova međunarodnog karaktera. uključiti Zakon o prostornom uređenju (Sl. l. Stranke Lica za koja nastaju obaveze i prava na osnovu ugovora su. 1980. 56/02. korisnika. subjekti specijalizovani za vršenje nadzora. Dalje: ZPU). Sarajevo. 230 229 246 . Sl. nije stavljena van snage njegova važnost iako je njegova materija postala neaktuelna. odnosno nosilaca raspolaganja društvenom svojinom. novine FBiH br. ustupanju radova i usluga. dalje će se citirati kao ZG i Odluka Visokog predstavnika o proglašenju Zakona o građevinskom zemljištu Federacije BiH od 15.05. 231 Kao posebni izvori prava mogu se spomenuti i Zakon o građenju i Zakon o građevinskom zemljištu Federacije BiH. 235 Tri su najvažnije grupe ovih pravila: opšti uslovi Evropske ekonomske komisije UN. 141-157. 1987. U propisima i u praksi za njih se koriste i nazivi: investitor i građevinar. 231 Ova materija je regulisana Uredbom o postupku nabavke roba. 34/04) 232 Sl. SFRJ 18/77. 230 Ono što je karakteristično za ovaj pravni propis je to što. 232 Od izvora privrednog prava koji su autonomnog karaktera treba istaći Posebne uzanse u građevinarstvu. značajno vrelo iz ove grupe predstavljaju i opšti uslovi poslovanja koje usvajaju pojedini investitori ili izvođači. izmjene i dopune u broju 26/82. kao i budžetskih korisnika. inženjering organizacije. Ona imaju svojstvo stranke. Druga se tiče načina zaključivanja ugovora o građenju. Pored posebnih uzansi. naručilac i izvođač. II STRANKE I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA 1. projektantske organizacije. Zagreb. 233 One predstavljaju kodifikaciju poslovnih običaja u ovoj oblasti.građenju. str. Pored njih se u poslu građenja sreću i drugi subjekti: arhitekti. Dalje ćemo ih citirati kao: UG.g. Najvažniji su: Zakon o prostornom uređenju 229 i Zakon o ustupanju izgradnje investicionih objekata. SFRJ 69/80). 233 Sl. 52/02. Savez finansijskih i računovodstvenih radnika BiH. CIP. te akti ostalih međunarodnih organizacija. Ovo se posebno odnosi na materiju ustupanja izgradnje investicionih objekata od strane tzv. novine FBiH br. te inspekcijski nadzor. zatim opšti uslovi Međunarodne federacije savjetodavnih inženjera (FIDIC). prema terminologiji ZOO. javnog sektora ili pravnih lica u većinskom vlasništvu države. Tekst kod Vukmir dr Branko “Ugovori o izvođenju investicijskih radova međunarodni”. Danas je njihova primjena uslovljena sporazumom stranaka u svim slučajevima u kojima one sadrže rješenja suprotna dispozitivnim odredbama ZOO. Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i ORGALIME naročito. list SRBiH 33/77.

odnosno lice sa statusom koji dozvoljava sklapanje trgovačkih poslova. 20 ZG). gdje se daje analiza uslova za njegovu izgradnju i dokazuje da je izgradnja toga objekta. U praksi se drugi učesnici u poslu nazivaju kooperanti. gas i sl. rentabilno i društveno opravdano i da je tehnološki proces. vodovod i kanalizacija. Tako se i poslovi projektovanja. Oni mogu djelovati samostalno . kao jedan subjekt. Konzorcij se pojavljuje kod velikih investicionih objekata. potrebno je da i investitor bude privredni subjekat. Tendencija zakonodavca je da sve značajnije faze posla građenja mogu da obavljaju samo specijalizovane organizacije i lica.svaki na osnovu posebnog ugovora o građenju. Prethodne radnje 2. On se tada pojavljuje u ulozi komisionara. Građenjem građevina u prostoru se mogu baviti samo pravna lica registrovana za obavljanje te djelatnosti ako pored opštih uslova ispunjavaju i uslov da u radnom odnosu imaju najmanje jednog diplomiranog inženjera sa najmanje 5 godina radnog iskustva i položenim stručnim ispitom (čl. odnosno eksploatacija.ograniči broj članova konzorcija (konzorata). katastar). Investitor može biti fizičko ili pravno lice u čije ime i za čiji račun se gradi građevina i vrše drugi zahvati u prostoru. 18 ZG). Kao izvođač može se pojaviti pravno ili fizičko lice registrovano za obavljanje te djelatnosti. U tom slučaju se radi o konzorcijalnom nastupu koji se zasniva na posebnom ugovoru. propisani su uslovi koje moraju ispuniti prije registracije za obavljanje djelatnosti kojom se bave. Za sva navedena lica. tj. kontrola projekta. Investicioni program treba da sadrži sljedeće podatke: opis 247 . nadzora nad građenjem i revidiranja projekta povjeravaju samo pravnim ili fizičkim licima registrovanim za obavljanje te djelatnosti. Da bi ugovor o građenju bio posao poslovnog prava. Investicioni program je elaborat iz koga se vidi o kakvom se objektu radi. funkcionalnost objekta cjelishodna. Investitor ima pravo da u pozivu za javno nadmetanje . po svojoj pravnoj prirodi predstavlja opasnu djelatnost. Investicioni program i tehnička dokumentacija Izgradnji objekata i uopšte izvođenju građevinskih.treba i komunalne organizacije koje daju saglasnosti na projekat (elektroprivreda. Kao izvođač se može pojaviti i više registrovanih subjekata istovremeno. montažnih i ostalih radova može se pristupiti na osnovu investicionog programa i investicione tehničke dokumentacije. građenje i nadzor nad građenjem investitor mora povjeriti pravnim ili fizičkim licima registrovanim za obavljanje te djelatnosti (čl..1. 2. osim investitora.za ponudbenu licitaciju . odnosno izvođenje predviđenih radova ekonomično. Projektovanje. Izvođač može zaključiti posebne ugovore sa drugim subjektima za izvođenje pojedinih dijelova objekata ili pojedinih radova. zemljišno-knjižni ured. pošta. Njihovo pribavljanje predstavlja prvu grupu prethodnih radnji koje investitor mora da obavi da bi mogao pristupiti zaključenju ugovora. Ovakvo rješenje je opravdano s obzirom da je posao građenja. ili jedinstveno.

izvore finansiranja. ali se iz njega mora vidjeti njihova namjena. predračun sa opisom radova. nego samo neke od njih i druge specifične. sportske terene itd. opreme. pored ostalog. Između njega i projekta “za izvođenje”. po sporazumu stranaka. Obaveza je da se ugovor sačini u pismenoj formi. trajanje izgradnje. – jasno je da investicioni program neće sadržavati sve navedene podatke. Tehnička rješenja u projektima moraju biti u skladu sa tehničkim propisima i standardima.kao što su škole. projekat instalacija i drugi. a može ugovoriti njegovu izradu sa nekim preduzećem koje je registrovano za tu djelatnost. zgrade za zdravstvene. kao što će se vidjeti. onda kreditor prilikom odobravanja kredita vrlo pažljivo razmatra program i uvjerava se o tačnosti podataka i opravdanosti i rentabilnosti izgradnje toga objekta. Njegovoj izradi može. socijalne i kulturne ustanove. ona 248 . a odobrenje se ne može dobiti bez investicione tehničke dokumentacije. U praksi se idejni projekat redovno radi. tehničke opise. predmjer. 25 ZG). često se sreće i “glavni projekat”. tj. ali se može izrađivati i za dijelove objekta koji predstavljaju ekonomsko-tehničku cjelinu.objekta. Investiciona tehnička dokumentacija je elaborat u kome se tehnički razrađuje tehnološko-proizvodna. izvedbenog projekta. potrebna obrtna sredstva. program proizvodnje. odnosno o izvođenju radova. parkove. odnosno eksploataciona koncepcija objekta i radova i daju tehnička rješenja za njegovu izgradnju. Ali ako se objekat gradi iz kredita. onaj u kome su cjelovito i detaljno data sva rješenja vezana za planirani objekat i/ili radove. bez koje se ne može graditi niti sklapati ugovor o izgradnji objekta. odnosno eksploatacije. analizu tržišta i mogućnost plasmana robe. kao što su građevinski. Zakon zahtijeva da postoji projekat “za izvođenje”. crteže. tehnološki. vrijednost prethodnih ulaganja. i sa dobijenim saglasnostima komunalnih organizacija. karakteristike objekta. ili usluga. ako je investitor odlučio da gradi objekat po dijelovima. te sa tehnološkom. upravne zgrade. Naime. odnosno saglasnosti. Investicioni program se izrađuje za cio objekat. da prethodi “idejni projekat”. društvena opravdanost. Projekti sadrže. eksploatacionom i ekonomskom koncepcijom objekta (čl. specifikaciju. rezultatima prethodnih ispitivanja i istraživanja. postrojenja i montaže i razlog za njihov izbor. Program rade stručna lica i donosi ga investitor bez ičijeg odobravanja. analizu uslova za izgradnju i eksploataciju objekta. Investicioni program je preduslov za izradu investicione tehničke dokumentacije. njegovu namjenu. analizu osnovnih ekonomskih pokazatelja. odnosno eksploatacionu koncepciju. a naročito rentabilnosti. tehnološko-proizvodnu. tehničko obrazloženje. jer se na osnovu njega izdaje urbanistička saglasnost. građenju se ne može pristupiti bez odobrenja koje izdaje državni organ. Prema prirodi posla. Pored toga. Tehnička dokumentacija se radi na osnovu uslova utvrđenih u urbanističkoj saglasnosti. ona obuhvata različite projekte. kapacitet. Za objekte neprivrednog karaktera . početak eksploatacije itd. ekonomičnost i funkcionalno povoljno rješenje. posebne uslove za građenje toga objekta itd. Investicioni program može izraditi sam investitor.

30 ZG). uslovi vezani za protivpožarnu zaštitu i zaštitu na radu. odobrenje izdaje opštinska služba uprave nadležna za poslove građenja na čijem teritoriju se izvode radovi (čl. Za neke objekte se predviđa da je izdavanje odobrenja za objekte posebno utvrđene u zakonu nadležan kantonalni organ uprave. 74 ZG). 22 ZG). Postupak podnošenja zahtjeva i procedura izdavanja odobrenja za građenje uređeni su u ZG veoma detaljno. Odobrenje za građenje važi 2 godine od dana pravosnažnosti odobrenja za građenje i može se na zahtjev investitora produžiti za još jednu godinu ako se nisu izmijenili uslovi za građenje. Rješenja su osavremenjena na taj način da se sve više uvažavaju ekološki zahtjevi kao i zahtjevi lica sa umanjenim tjelesnim sposobnostima. zakonu i propisima za odgovarajuću izgradnju. Ono prestaje da važi ako radovi ne budu započeti u roku koji je u odobrenju naveden. Poštovanje ovih zahtjeva je i administrativna obaveza organizacija koje rade tehničku dokumentaciju. investitor mora da obezbijedi odobrenje za građenje. Posebno egzistiraju i novčane kao prekršajne sankcije. Istim ugovorom može biti predviđena i izrada investicionog programa i investicione tehničke dokumentacije. Reviziju vrše organizacije koje su registrovane za izradu odgovarajuće tehničke dokumentacije. Najprije. Izradom investicione tehničke dokumentacije bave se fizička i pravna lica koja su za takav rad registrovana (čl. Investitor sklapa pismeni ugovor sa projektantom koji mu izrađuje investicionu tehničku dokumentaciju. 2. Odobrenje za građenje Kada je pribavio investicioni elaborat i revidiranu tehničku dokumentaciju. Ono se u praksi naziva i građevinska dozvola. 249 . ZG). Ovo pitanje je danas upotpunjeno odredbama ZG čl. Odobrenje za građenje nije potrebno za manje složene objekte i infrastrukturne priključke kao ni za radove redovnog održavanja oštećenih građevina koji se mogu svrstati u radove tekućeg održavanja (čl. Ovdje je dovoljno istaći nekoliko momenata. Za objekte određenih vrsta može biti propisana i posebna tehnička kontrola od strane državnih organa ili ovlaštenih organizacija.2. 27 koje se odnose na kontrolu projekta. Samo započinjanje izgradnje bez odobrenja je krivično djelo zapriječeno kaznom zatvora od 1 do 3 godine (čl. 32 ZG).moraju biti i racionalna. i platio troškove vezane za objekat. Treće. odnosno njenog dijela (čl. Odobrenjem za građenje nadležni organ uprave potvrđuje da su ispunjeni svi uslovi predviđeni u ZG i ZPU i da stoga investitor može da pristupi izgradnji projektovanog objekta. Projekti koji ulaze u tehničku dokumentaciju moraju biti revidirani. odnosno izvođenju konkretnih radova. Drugo. odobrenje se mora izdati ili odbiti u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. u postupku izdavanja odobrenja organ uprave provjerava da li je tehnička dokumentacija urađena prema urbanističkoj saglasnosti.

Kada je investitor lice koje djeluje na bazi privatne svojine. prikupljanjem ponuda ili neposrednom pogodbom. izuzev ako je tu obavezu isključio u pozivu na nadmetanje”. Investitor objekta koji se gradi državnim sredstvima ne mora da isključi svoju obavezu da zaključi ugovor sa najjeftinijim ponuđačem ali je dužan da ugovor zaključi sa najpovoljnijim ponuđačem koji ispuni uslove utvrđene kriterijima u javnom pozivu za nadmetanje. 604 ZOO. tehnički karakter i ona zavisi od prihvaćenog načina izbora građevinara. Pravila koja ga uređuju izložićemo polazeći od rješenja koja važe za investitore zasnovane na državnom kapitalu. bez obzira na to o kakvom se predmetu ugovora radi. Da bi donio odluku o izgradnji. Jedan izuzetak ipak postoji. 32 Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju). on samostalno odlučuje o načinu odabira građevinara. O obezbjeđenju sredstava za građenje kao i o obezbjeđenju plaćanja po ugovorima o izgradnji investicionih objekata investitor ne mora podnijeti posebne dokaze pošto se najčešće praktikuje uzimanje odgovarajućih sredstava obezbjeđenja plaćanja. U posebnom pravnom režimu se nalaze pravna lica u vlasništvu države i korisnici budžetskih sredstava. Značajna razlika postoji samo kod javnog nadmetanja. Radi se o već spomenutom režimu javnih nabavki. Investitor samostalno odlučuje o tome da li će izabrati saugovarača javnim nadmetanjem (ponudbenom licitacijom). putem kredita. 3.2. Procesna pravila o načinu izbora saugovarača u principu su ista. Prema čl. Sredstva za izgradnju Pored programa i tehničke dokumentacije. on se mora izabrati bilo na osnovu javnog nadmetanja. poziv na nadmetanje radi izvršenja određenih radova obavezuje privatnog investitora da sklopi ugovor sa onim “koji ponudi najnižu cijenu. npr. investitor mora prethodno obezbijediti finansijska sredstva. Druga skupina ima procesni. Ta sredstva investitor može obezbijediti iz sopstvenih ili drugih izvora. odnosno ofertalnom licitacijom. Kada se izvođenje investicionih radova u BiH povjerava stranom izvođaču. bilo prikupljanjem ponuda (čl. Pravni režim za izbor saugovarača Pravni režim izbora saugovarača obuhvata pravila o načinu određivanja građevinara sa kojim će se sklopiti ugovor i proceduru koja se provodi u primjeni izabranog načina. bez obzira na svojinska obilježja investitora. Javno nadmetanje Javno nadmetanje se naziva i ponudbenom. Prva grupa rješenja zavisi od toga da li se kao investitor pojavljuje subjekat zasnovan na državnoj ili privatnoj svojini. Izbor saugovarača 3. investitor mora imati obezbijeđena sredstva za finansiranje investicionog objekta.3.2.1. 3. Ona imaju privredno-pravnu prirodu i 250 .

eventualnim izmjenama ponude i o postupku koji će se provesti sa ponudama. tender sadrži sve potrebne planove i projekte. Oglas sadrži kratak opis objekata i radova i bliže uslove za ustupanje izgradnje. U njemu investitor obavještava potencijalne ponuđače o svim relevantnim radnjama i momentima popunjavanja ponude. Ovi opšti i posebni uslovi su po pravilu veoma opširni i imaju karakteristike samoregulirajućih ugovora. predstavljaju poseban dio tendera. Tender je skup dokumenata u kojima su precizno i detaljno određeni: jednoobrazan sadržaj ponuda. Odluka se objavljuje u službenom glasilu i/ili sredstvima javnog informisanja. 251 . Javno nadmetanje ili ofertalna licitacija je jednostrani građansko pravni posao kojim se investitor javno obavezuje da će primiti i razmotriti sve ponude za zaključenje ugovora o građenju koje odgovaraju uslovima javnog poziva ili da će preduzeti i druge radnje vezane za eventualno zaključivanje određenog ugovora. javno otvaranje ponuda. Pored toga. ona se mogu primijeniti i za zaključivanje drugih vrsta ugovora. Prikupljanje ponuda Prikupljanje ponuda se sastoji u pozivanju određenog kruga izvođača neposredno. Sama procedura predstavlja kompromis između zahtjeva za što kraće i ekonomičnije zaključenje ugovora i težnje za što većom ekonomskom i pravnom sigurnošću kako tražioca usluge u odnosu sa ponuđačima. Pri tome. tako i samih izvođača između sebe. odabira i dodjeljivanja ponuda veoma je složena. U ovaj dio tendera mogu biti uvršteni obrasci za (tehničke) specifikacije kao što su liste opreme. Tender po pravilu sadrži više elemenata. po pravilu se uobličavaju u tenderu. Ovom tehnikom odabira izvođača investitor koji je u ekonomskom smislu ponudilac pravno dobija položaj ponuđenog. 3. Time je njegova i poslovna i pravna pozicija znatno poboljšana. Odluku o raspisivanju javnog nadmetanja donosi organ upravljanja investitora. predaje ponuda. koje investitor želi da dobije i postupak investitora sa tako dobijenim ponudama. Tender. pregovori sa izabranim i zaključenje ugovora (Letter of Acceptance). da dostave svoje ponude za izgradnju. dalje. ravnopravnost svih potencijalnih učesnika u nadmetanju i svih ponuđača mora biti obezbijeđena.3. ugovora o prodaji naročito. Prvi je uputstvo ponuđačima. Drugo. a ne putem javnog oglasa. sadrži zbirku obrazaca: od formulara za dobijanje informacija. a po potrebi i posebne uslove za izgradnju konkretnog objekta ili izvođenje radova. Njene faze su: prijem ponuda. preko tipske ponude i formulara ugovora do garancije koji se moraju dostaviti uz ponudu. odluka organa upravljanja o neuspjelom nadmetanju ili o izboru jednog ili više najpovoljnijih izvođača (Letter of Intend). Napokon. Ako su ovi elementi zadati.rasprostranjena su i u međunarodnim poslovima investicione izgradnje. tender sadrži opšte. procjena ponuda. osim cijene. Procedura ispitivanja. referens-lista i lista osoblja. Ukoliko su ovi elementi brojni i složeni.

nego na sve izvođače koji su se kvalifikovali. Ugovor o građenju je formalan pravni posao po sili zakona (čl. I treće. referens-lista i slično). Razlike su sljedeće: prvo. radi ostvarivanja određenih programa stambene izgradnje i objekata infrastrukture. Neposredna pogodba Bez provođenja postupka ofertalne ili licitacije o podobnosti investitora može se zaključiti ugovor samo u slučajevima koji su određeni zakonom. Rezultati tih pregovora su odlučujući za izbor saugovarača. Ako ne uspije ni ponovljena. te da će onima koji se kvalifikuju uputiti poziv da pošalju svoje ponude. Izabrani izvođač se obavještava o tome pismom o prihvatanju (Letter of Acceptance). na objektima koji su od posebnog značaja za narodnu odbranu i na bazi sporazuma investitora i izvođača o zajedničkom finansiranju izgradnje. bilo licitacija o podobnosti. 2 ZOO). Ona može biti 252 . prikupljanja ponuda. U našem pravu se krug lica kojima će biti poslan poziv obavezno određuje licitacijom o podobnosti ako se radi o režimu javnih nabavki. Ovo pravilo postoji samo u režimu javnih nabavki ali je i u ovom slučaju potrebno odobrenje Ministarstva finansija Federacije BiH. oglas mora sadržavati i zahtjev za podatke o ličnosti izvođača (oprema. Po svojoj pravnoj prirodi ono predstavlja prihvat. 4. Zaključenje ugovora Završetkom postupka ponudbene licitacije. Oni se mogu podijeliti u dvije grupe. bilo ponudbena. O tome ih obavještava pismom o namjerama (Letter of Intend). odnosno kontakata sa pojedinim izvođačima investitor još nije konačno izabrao partnere. odluka se odnosi ne na najpovoljnijeg. U prva dva slučaja on ima pravo da traži nastavak pregovora sa onima koje je odredio kao najpovoljnije. Druga grupa slučajeva u kojima je moguće zaključenje ugovora neposrednom pogodbom odnosi se na situacije u kojima je neka vrsta licitacije potrebna. U prvu ulaze one situacije u kojima licitacija nije ni potrebna. poziv na dalje pregovore i zaključenje ugovora može se uputiti samo jednom ili nekim već kvalifikovanim izvođačima. kadrovi. investitor ima pravo da ugovor zaključi neposrednom pogodbom.4. 3. 630.odnosno radove. On je zaključen kada je sporazum postignut u pisanoj formi. Postupak konkursa za utvrđivanje podobnosti sličan je postupku ofertalne licitacije. st. Licitacija (konkurs) o podobnosti je jednostrani građanskopravni posao kojim se investitor javno obavezuje da će prema jedinstvenim mjerilima utvrditi podobnost svakog prijavljenog subjekta za izvođenje određenog objekta ili radova. Drugo. Tu spadaju slučajevi u kojima se izgradnja ustupa: nakon nepogoda i drugih nepredviđenih događaja s ciljem otklanjanja njihovih štetnih posljedica.

A to znači da i oni treba da budu veći i složeniji. ugradnja i montaža opreme. Prema UG 11. brane. Te karakteristike su veličina i složenost (čl. Da bi neki poslovi bili građevinski.) i navođenjem bitnih osobina građevinskih objekata. Može biti povezan i sa isporukom investicione opreme. III BITNI ELEMENTI UGOVORA 1. Predmet ugovora o građenju može biti uključen i u predmet ugovora o investicionoj izgradnji. 236 Građenje je članom 2 ZG definisano kao izvođenje pripremnih radova. 238 Vidjeti Trifković dr Miloš: “Građevinski nadzor”. Pojam “građevina” određen je nabrajanjem objekata primjera radi (zgrade. 1983. On se tada određuje u sklopu pripremnih. koji može imati isti predmet. Beograd. 236 U teoriji je kritikovana neodređenost u definisanju predmeta ovog posla. potrebno je i na građevinske radove primijeniti ista mjerila kao i na pojam “građevine”. Materijal za savjetovanje. 238 Predmet posla se određuje ili u ugovoru neposredno ili. 253 . a može i razmjenom pisama identičnog sadržaja. kao i samostalna postrojenja trajno povezana sa tlom. Upravo zbog toga se u drugom slučaju ugovor o građenju smatra sklopljenim danom prijema pisma o prihvatanju. građevinskih radova. upućivanjem na tehničku dokumentaciju. Građevinom se smatra građevinski objekat koji je trajno povezan sa tlom i koji se sastoji od građevinskog sklopa i ugrađene opreme koji u okviru tehnološkog procesa čine tehnološku cjelinu.Carić dr Slavko. Predmet Predmet ugovora o građenju određen je u čl. montažnih i drugih radova. 630 ZOO dvostruko: kao “građevina” i kao “građevinski radovi”. češće. tehnička dokumentacija je uvijek sastavni dio ugovora. str. str. Mogu se podijeliti na građevinske radove u užem smislu (“čisti”) i na zanatske radove. isto djelo. Ugovor se može zaključiti i tako da se izvođač obavezuje da izvrši sve radove prema tehničkoj dokumentaciji. 561. 237 Vidjeti Đuretić dr Slobodan: “Ugovor o izgradnji investicionih objekata”. mostovi itd. da moraju ulaziti u okvire ove djelatnosti. najprije. Vidjeti: Kapor dr Vladimir . Stručna knjiga. gotovih građevinskih elemenata i konstrukcija kao i drugi zahvati u prostoru. nesumnjivo je. 237 Kako bi se ugovor o građenju razlikovao od ugovora o djelu. “Građevinski radovi” nisu precizirani u zakonu. 61-63.ostvarena potpisivanjem jedinstvenog dokumenta. 631 ZOO). istražnih. osim onih koji su sporazumom stranaka izričito isključeni.

ali cijena ne mora odgovarati onome iznosu koji je investitor utvrdio predračunom. Ona znači pretvaranje opšteg tipa ugovora o građenju u poseban posao. 634 ZOO). Drugu relevantnu vrstu radova čine “nepredviđeni radovi”. naknadni radovi . Prema UG 32 “cijena određena u ukupnom iznosu ne mijenja se zbog nastalih viškova i manjkova radova”. 22). SUPJ . tako da se 239 Danas se.2. 1978. O njihovoj vrijednosti stranke se moraju posebno sporazumjeti (UG 35). višak ili manjak radova ne utiče na cijenu. Drugi i u praksi najčešći metod jeste određivanje cijene kao zbira jediničnih cijena za pojedine radove. No. tj. 239 Biro Zoltan: “Ugovor o građenju s posebnim osvrtom na reviziju cene i klauzula “ključ u ruke”.1. u nju su već uključeni fiksni troškovi građevinara. Ako njihov uticaj na cijenu nije ugovoren posebne uzanse o građenju smatraju da se jedinične cijene primjenjuju i za viškove. Cijena dalje zavisi od odnosa količina radova koje su predviđene ugovorom i onih koje stvarno treba izvesti. Jedinične cijene se iskazuju prema predmjeru radova. str. Osnov za ugovaranje cijene je predmjer radova. 121. investitor može i raskinuti ugovor. a izazvani su neočekivano težom prirodom zemljišta. ali da tekst nigdje izričito ne spominje hitnost. Prvi je paušalno utvrđivanje. od “viškova” i od “manjkova” radova (UG 9). Zbornik radova sa Savjetovanja o Zakonu o obveznim (obligacionim) odnosima. Cijena 2. odnosno radova (UG 22). uvijek ulazi vrijednost radova navedenih u tehničkoj dokumentaciji u predmjeru prvenstveno. Postoji više vrsta radova čiji troškovi čine cijenu. Ako bi (čl. pa ćemo se na ovom modalitetu zadržati kasnije. a koji se moraju izvesti”. Određivanje cijene Cijena je naknada koju investitor duguje izvođaču za postignuti rezultat: građevinu ili obavljene građevinske radove. Postoje tri osnovna načina na koja se određuje cijena. davanje ukupne cijene za cijeli objekat (čl. To su oni “čije je poduzimanje bilo nužno da bi se osigurala stabilnost objekta ili spriječio nastanak štete. Cijena radova ne uključuje i cijenu materijala. 634 ZOO govori o “hitnim nepredviđenim radovima”. materijala. neočekivanom pojavom vode ili drugim izvanrednim i neočekivanim događajima” 240 Za ove radove izvođač ima pravo na pravičnu naknadu. odnosno manjkove radova. Složenost posla u punoj mjeri se odrazila i na pravni režim cijene. ukoliko oni ne prelaze 10% ugovorenih količina (uzansa br.IPU. ne razdvaja cijena rada i oni posebno ne iskazuju. Treba istaći da naslov čl. 635 ZOO). 254 . U cijenu. 240 UG 9 definiše nepredviđene radove kao one “koji ugovorom nisu obuhvaćeni. Ovaj metod može se primijeniti i za dio objekta.oni koji nisu ni ugovoreni ni nužni ne utiču na cijenu. ona dovela do znatnog povećanja cijene. Kod ugovora “ključ u ruke”. cijena može biti određena uz navođenje izraza “ključ u ruke” ili neke druge sintagme sličnog značenja. Svi oni nemaju jednak tretman. Napokon. najprije. tj. Beograd. Određivanje cijene se uvijek vrši sporazumom stranaka. I treće. u pravilu. već se daje jedinstvena cijena ugrađeno.

Vidjeti UG 22-33. Ono jednako djeluje i prema investitoru i prema izvođaču. 638 ZOO). a preko toga investitor (čl. Već pri zaključenju ugovora u njega mogu biti unesene klizna skala i indeksna klauzula. odnosno kod fiksnih cijena 10%. cijena je ipak promjenjiva. str. uticaj može imati i avans. Ravnopravan tretman stranaka naveo je zakonodavca da naručiocu obezbijedi pravo na sniženje cijene onda kada padaju cijene elemenata na osnovu kojih je utvrđena vrijednost objekta. 255 . 242 ZOO je usvojio načelo promjenjivosti cijene. 637 ZOO). izvođač koji nije u docnji snosi povećanja cijene do 2%. 25. Privredna štampa. Osnovicu za utvrđivanje procenata u ovom slučaju ne predstavlja ukupna vrijednost radova. Jasno je da u sva tri slučaja investitor može biti doveden u situaciju da ne može da nastavi izgradnju. Ukoliko je avans predviđen i dat izvođaču radi nabavke materijala. Tada duguje izvođaču dio cijene za već završene radove i “pravičnu naknadu za učinjene neophodne troškove” (čl. Njegov pravni režim je u principu isti kao i kod ugovora o prodaji. kod ugovora o građenju je razvijeniji nego kod drugih poslova. Čak i onda kada je predviđeno da se cijena neće mijenjati ako se nakon zaključenja ugovora povećaju cijene elemenata na osnovu kojih je ona utvrđena. Povećanje cijena elemenata na osnovu kojih je određena cijena radova nastalo nakon pada građevinara u docnju u cjelini snosi sam izvođač (čl. odnosno radova. Ovaj načelni stav. Izvođač tada snosi povećanja do 10%. kako zakonska. 639 ZOO). kada se promjene pojave i unaprijed. cijena može biti modifikovana i u skladu sa sporazumom stranaka.2.2. nego onaj njen dio sa kojim je izvođač u docnji. sva sniženja cijena idu u korist investitora (čl. naručilac ima pravo na sniženja koja prevazilaze 2%. Beograd. Ukoliko je izvođač u docnji svojom krivicom. mogla se primijeniti kada se troškovi života promijene za 5%. koji odgovara principima našeg obligacionog prava. U slučaju da izvođač nije u docnji. Sporazumna promjena cijena može se izvršiti naknadno. Promjena cijene Ugovorena cijena se može mijenjati. Pored toga. Pošto ovo rješenje odgovara i opštim pravilima 241 242 Vidjeti Šurlan Petar: “Posebne uzanse o građenju”. tako i ugovorna. Ukoliko je izvođač u docnji. 27-28. 1977. Prema njoj. Zbog toga mu zakonodavac daje pravo da u uslovima znatnog povećanja raskine ugovor. Prvi instrument se gotovo redovno sreće u praksi. na njega pada teret povećanja cijena do 5%. 636 ZOO). Nastavljajući koncept usvojen u sudskoj praksi 241 i u Posebnim uzansama. Na pravila o promjeni cijene. izmjena cijena se ne može zahtijevati radi promjene cijena materijala u onoj mjeri u kojoj je izvođač avansom mogao “isključiti uticaj izmena cena materijala na ugovorenu cenu” (UG 29). Ako ugovor ne sadrži posebna rješenja o modifikaciji cijene. Indeksna klauzula je uređena u posebnoj uzansi o građenju br.

4. Rok Rok je trenutak do koga ili period unutar koga objekat. Razumije se da stranke svojim sporazumom mogu i samo pojedinim faznim rokovima dati ovo svojstvo. U praksi dominira određivanje roka periodom. bilo naknadno. Ukoliko izvođač bez opravdanog razloga odlaže početak korištenja roka za građenje.000 KM za svaki dan zakašnjenja) ili u procentima od vrijednosti neizvršenih radova za utvrđeno vrijeme (npr. prolongiranje rokova se može tražiti u slučajevima u kojima zbog promijenjenih okolnosti ili neispunjavanja obaveza naručioca izvođač ne može izvoditi radove. 5. Zakon o obligacionim odnosima ni kod ugovora o djelu.obligacionog prava. Pod tim se podrazumijeva završavanje svih “onih obaveza naručioca bez čijeg prethodnog ispunjenja započinjanje radova faktički nije moguće ili pravno nije dozvoljeno” (UG 45). on teče od dana uvođenja građevinara u posao. Produžavanje roka je moguće na osnovu ugovora i to bilo unaprijed. Kao i obično kod ugovorne kazne. Stoga će se i na ovaj posao primjenjivati opšta pravila. ni kod ugovora o građenju ne sadrži posebna rješenja o vremenu u kome izvršilac treba da ispuni svoju osnovnu obavezu. To se najčešće čini utvrđivanjem dinamičkog vremenskog plana radova. ako ugovarači posebno odrede. Njegovo nepoštovanje daje investitoru pravo na raskid ugovora (UG 39). 256 . Njihovoj interpretaciji i dopuni u svojstvu običajnih normi služe posebne uzanse 36-44. ili na isti ovaj način. 2% od ugovorenih. vrijeme za izvođenje svake faze ima pravno dejstvo posebnog roka (UG 36). Zahtjev za produženje mora se podnijeti čim izvođač sazna za razlog produženja. plaćanje se može predvidjeti u utvrđenom iznosu po ugovorenim periodima (npr. Prema posebnoj uzansi 42. Ugovorna kazna Pravni režim ugovorne kazne zavisi od sporazuma stranaka. primijeniće se i onda kada važenje Posebnih uzansi nije izričito ugovoreno. Početak toka roka utvrđenog periodom može biti izričito ugovoren. uključivanja posebnih uzansi u izvore prava i od dispozitivnih rješenja Zakona o obligacionim odnosima. Tada. investitor mu može dati primjeren rok. a neizvršenih radova za svaki dan zakašnjenja). Ugovorom se predviđa plaćanje ugovorne kazne u slučaju izvođačeve docnje. 3. Ako to nije slučaj. Rok se u ovom slučaju produžava za vrijeme potrebno za ponovno otpočinjanje radova. odnosno za eventualno pomjeranje radova zbog nepovoljnijeg godišnjeg doba (UG 42). odnosno građevinski radovi moraju biti završeni. On se kroz izvođenje konstatuje tzv. privremenim situacijama.

Premija izvođaču Izvođač koji je u docnji sa ispunjenjem svojih obaveza duguje investitoru isplatu ugovorene kazne shodno njihovom sporazumu. str. Smatra se da je kazna ugovorena za neuredno ispunjenje ugovornih obaveza ako nije drukčije ugovoreno.g. Veljko Trivun: “Uticaj principa pacta sunt servanda na izvršavanje obaveza kod ugovora o građenju”. 2002. 244 O pojedinim aspektima ugovorne kazne i premije pobliže: Docent dr. str. U pogledu ugrađene opreme važi tzv. UG 104 određuje poseban rok za stabilnost i sigurnost objekta koji iznosi 10 godina od dana primopredaje objekta. sarajevo. ali ne mora. Premija se nalazi u istom pravnom režimu kao i ugovorna kazna. po Posebnim uzansama o građenju (uzansa br. 243 257 . Ekonomski fakultet u Sarajevu-Izdavačka djelatnost Fakulteta. odnosno njegovog dijela koji je dovršen i može se upotrijebiti i samostalno koristiti. Shodno tome. 52). prenesena garancija izvođača radova (UG 87).ali po progresivnoj stopi (npr.). stranke se u svakom konkretnom poslu moraju sporazumjeti o uslovima za primjenu ovog instituta i o iznosima koje investitor duguje izvođaču za prijevremeno završavanje njegovih obaveza. 5. Ekonomski fakultet u Sarajevu-Izdavačka djelatnost. 6. Ostali garantni rokovi su uređeni prinudnim propisima u Zakonu o obligacionim odnosima. Garantni rok za kvalitet radova I garantni rokovi za kvalitet izvedenih radova su bitan elemenat ugovora u onoj mjeri u kojoj postoji režim primjene posebnih uzansi. Njihovo trajanje iznosi dvije godine za kvalitet radova ako ugovorom ili propisima nije drugačije određeno (UG 85). Premija egistira da bi se stimulisao izvođač na ispunjenje obaveza prije roka i da bi izjednačio njegovu pravnu poziciju sa investitorom. ni Posebne uzanse o građenju ne sadrže dispozitivna pravila o premiji. 4% za drugih 10 dana docnje itd. Ni Zakon o obligacionim odnosima. Pri tome se može. U tom slučaju. Iznos premije se može utvrditi i paušalno. dr. Veljko Trivun «Uticaj principa pacta sunt servanda na izvršavanje obaveza kod ugovora o građenju». primijeniti analogija sa metodom utvrđivanja ugovorne 244 kazne. 42-45. 2% za svaki dan za prvih 10 dana docnje. Ugovorna kazna se plaća od primopredaje objekta. O njima će biti riječi pri izlaganju odgovornosti projektanta i izvođača. iznos ne može preći 5% od ukupne cijene radova. I kod ovog posla važi pravilo da dužnik ne plaća ugovornu kaznu ako ugovor nije ispunio zbog uzroka za koje nije 243 odgovoran. 42-46.g. i ugovorna kazna iznosi jedan promil od ukupno ugovorene cijene radova za svaki dan zakašnjenja. Sarajevo 2002. U ukupnu cijenu ne ulazi vrijednost već predatog dijela objekta (UG 53). Ipak. O modalitetima ugovaranja ugovorne kazne pobliže vidjeti: Doc.

provođenje izabranog načina odabira saugovarača u skladu sa zakonom. O izvršenju ove obaveze se vodi poseban zapisnik i to se konstatuje u građevinskom dnevniku. dobijanje odobrenja za građenje i poštovanje pismene forme ugovora. obaveze se svrstavaju u: prethodne. investitor mora da uruči izvođaču: tehničku dokumentaciju u potrebnom broju primjeraka. 42. obezbjeđenje tehničke dokumentacije sa revidiranim projektima. gradilišta. odobrenje za izgradnju i potvrdu da su sredstva obezbijeđena. Ove obaveze već su razmatrane. On može biti modifikovan sporazumom stranaka i onda kada su UG izričito prihvaćene. IV OBAVEZE INVESTITORA 1. iznijećemo ih logičkim redoslijedom. str. između ostalog. 2. Uređenje gradilišta može biti predmet posebnog ugovora o prethodnim radovima 245 Pored predaje koje investitor zaključuje bilo sa trećim licem. Pismena forma se nameće kao uslov ad solemnitatem i ad probationem. Vidjeti Šurlan Petar. 258 . Pošto se obaveze administrativne i imovinsko-pravne prirode prepliću. Uvođenje izvođača u posao Uvođenje izvođača u posao je ugovorna obaveza. isto djelo. Uređenim se smatra samo ono gradilište koje izvođaču. Njen dispozitivni režim dat je u Posebnim uzansama o građenju broj 45-47. Investitor mora najprije da preda samo gradilište. Dužnosti investitora u toku gradnje nećemo izlagati prema njihovoj pravnoj prirodi. one u toku građenja i po završetku izgradnje. Obaveza je složena. odnosno prema pravnoj prirodi mogu podijeliti na administrativne i ugovorne. obezbjeđuje faktičku i pravnu mogućnost pristupa parceli na kojoj se izvode radovi. Prethodne obaveze Obaveze investitora se po osnovu nastanka. Pod njim se podrazumijeva uređena obezbijeđena i iskolčena parcela sa obilježenim osnovnim kotama i osovinama. Ako se kao mjerilo uzme vrijeme nastanka. Pisana forma ugovora Ugovor o građenju je prema ZOO bitan element posla. 245 Ovo je slučaj naročito kod ugovora zaključenih po sistemu inženjeringa. prateći redovan tok posla građenja. bilo sa izvođačem. pribavljanje sredstava. U prethodne obaveze spadaju: izrada elaborata. “Pod uvođenjem izvođača u posao podrazumijeva se ispunjenje onih obaveza naručioca bez čijeg prethodnog ispunjenja započinjanje radova faktički nije moguće ili pravno nije dozvoljeno” (UG 45).7.

količina i kvalitet radova. isto djelo. Iz člana 632 može se zaključiti da ove radnje imaju karakter njegovog prava. ugovorom i. u ime investitora. bilo preko posebno angažovanog lica. niti da interveniše 246 Način nadzora u imovinsko-pravne odnose vezane za ispunjenje ugovora. izvođač ima pravo da investitoru da naknadan primjeren rok za ispunjenje ove obaveze. Svoje primjedbe nadzorni organ je dužan da bez odlaganja saopšti izvođaču posebnim pisanim aktom (“notom”) i upisom u građevinski dnevnik (UG 101). kao i samog objekta. savremenosti. Njegovim bezuspješnim protekom izvođač stiče pravo na raskid ugovora i naknadu štete po tom osnovu (UG 46). pod građevinskim nadzorom podrazumijevamo samo kontrolu nad izvođenjem radova koju obavlja investitor. nadzor se može povjeriti. Uređuje se prinudnim propisima. odnosno posjed. Zato se vrijeme uvođenja u posao utvrđuje ugovorom. Zakon o obligacionim odnosima ne predviđa građevinski nadzor kao obavezu investitora. pridržavanje tehničke dokumentacije i rješenja značajnih za stabilnost i sigurnost objekta. 3. materijala i opreme (UG 99). U najužem smislu. Investitor ima pravo na produženje roka za ispunjenje ove obaveze za ono vrijeme za koje traje viša sila koja ga u tome sprečava (UG 47). 81. odnosno izvođenje radova. materijala i radova potrebnih za izgradnju objekta. Ukoliko razlozi koji spadaju pod “višu silu” ne postoje. Stav prinudnih propisa nešto je drukčiji. građevinski nadzor je sistem materijalnih i pravnih radnji stručne provjere racionalnosti. Prema čl. Predmet investitorovog nadzora izuzetno je kompleksan. kada su uključene u izvore prava. str. teče rok za izgradnju objekta. Od trenutka uvođenja u posao. samo pravnom licu registrovanom za poslove građenja koje ima u radnom odnosu zaposlenog najmanje po jednog diplomiranog inženjera sa 5 godina radnog staža i položenim stručnim ispitom za svaku vrstu radova za koju se obavlja nadzor.Formalnosti vezane za ispunjenje obaveze uvođenja izvođača u posao uslovljene su njenim značajem. Posebnim uzansama o građenju. bilo sam. U njega ulaze naročito: vrste. kvaliteta i zakonitosti dokumentacije. Bez posebnog ovlaštenja nadzorni organ nema pravo da mijenja tehničku dokumentaciju i projekte. 21 ZG. 259 . Građevinski nadzor U najširem smislu. 246 Šurlan Petar. Podaci o nadzornom organu se moraju dostaviti nadležnoj inspekciji. postupaka. određuje se ugovorom i Posebnim uzansama. U užem smislu. ovaj nadzor obuhvata samo stručnu kontrolu koja se nad svim elementima i momentima posla obavlja u toku građenja.

Ukoliko je izvođač primio avans koji se počeo vraćati. koja u tom svojstvu važe i kad nisu izričito uključena u ugovor. 260 . Zbog složenosti posla građenja ona je komplikovanija kod ovoga. Njihova vrijednost se utvrđuje prema ugovorenim cijenama. Obračunska situacija se ispostavlja za radove obavljene u jednoj fazi. obaveza vraćanja počinje teći “kad novčani iznos ispostavljenih privremenih situacija dostigne visinu 50% ugovorene cene”. Plaćanje fakturisanog iznosa. Vraćanje se vrši sukcesivno i u srazmjeri primljenog avansa i vrijednosti ugovorenih. pa se ono mora unaprijed ugovoriti. Plaćanje u toku izvođenja radova U toku izvođenja radova plaćanje se vrši na osnovu faktura. odnosno obavljanja radova. Avans se obračunava i vraća shodno ugovoru. a neizvršenih radova (UG 60). U poslu građenja one se nazivaju “situacijama”. Plaćanje prije početka radova Plaćanje cijene je osnovna obaveza investitora. Plaćanje cijene 4. prema UG 60. Radovi se utvrđuju na osnovu građevinskog dnevnika i građevinske knjige u koju se dnevno bilježi situacija na gradilištu. Plaćanje prije početka izvođenja objekta/radova vrši se davanjem avansa. Ako vrijeme uručenja avansa nije utanačeno. obračunske situacije. ali se na njih može shodno primijeniti režim predviđen za “okončanu situaciju”. Investitor može osporavati pojedine stavke fakture. ili iznosa koji nije osporen.4. “avans se plaća prije početka izvođenja ugovorenih radova” (UG 59). Posebne uzanse o građenju ih ne regulišu. ugovor. u toku i po završetku izgradnje objekta. 4. nego kod većine drugih ugovora u privredi. Ukoliko izričit sporazum ne postoji. odnosno njegov nadzorni organ ne ovjeri. Karakteristika plaćanja u poslu građenja jeste da je to trajna obaveza koja se izvršava prije. Posebne uzanse o građenju detaljno regulišu “privremenu situaciju” (UG 5865). To je faktura koja se ispostavlja za radove izvedene u proteklom periodu od mjesec dana. Posebne uzanse o građenju kao običajna pravila. Izvori prava su: prinudni propisi.2. O tome mora odmah obavijestiti izvođača. U praksi postoje i tzv. vrši se u roku od 8 dana od prijema privremene situacije. Ona je pravovaljana i kada je investitor. te opšte odredbe Zakona o obligacionim odnosima o ispunjenju novčanih obaveza. Tehnika povrata avansa se sastoji u odbijanju odgovarajuće rate od cijene koju treba platiti po dospjeloj privremenoj situaciji. Privremena situacija se ispostavlja u primjerenom roku po isteku perioda na koji se odnosi. Iskazuju se stvarno izvedene količine prema specifikaciji koja je data u tehničkoj dokumentaciji.1. Izvođač nema zakonsko pravo na avans. Za iznose koje će uručiti investitor po pravilu traži garanciju banke da će izvođač ili izvršiti ugovorene radove ili vratiti avans (“avansna garancija”). privremena situacija treba da sadrži i iznos koji investitor odbija od uplate.

Osnov je građevinska knjiga. On obično iznosi 2% i služi za otklanjanje nedostataka na koje ukaže superkolaudacija .dijelu objekta. Rok za plaćanje ove situacije je 15 dana od prijema. Tek nakon toga se vrše i krajnji obračun i završno plaćanje po ugovoru o građenju. odnosno da je platio više nego što je utvrđena vrijednost dijela objekta.3. a eventualno i obračunskih situacija. 176 UG). obavlja se konačan obračun (UG 116-121) i plaćanje između stranaka. iznos se utvrđuje na drugi način: od ukupne vrijednosti dijela objekta se odbija ono što je već plaćeno po osnovu privremenih situacija. Prethodne obaveze Obaveze izvođača mogu se podijeliti po istim mjerilima kao i one koje padaju na investitora. On. Po svome osnovu su imovinsko-pravne i administrativne. a u drugu: pregled tehničke dokumentacije. No. Ona se sastavlja i podnosi investitoru po “izvršenoj primopredaji izvedenih radova” (UG 62). Pregled tehničke dokumentacije prije početka radova je administrativna obaveza izvođača (čl. zajedničko tijelo investitora i izvođača koje provjerava saglasnost i kvalitet izvedenih radova sa tehničkom dokumentacijom. Posebna uzansa 13 predviđa da je izvođač “dužan da blagovremeno i detaljno prouči tehničku dokumentaciju na osnovu koje se 261 . Suma za plaćanje se utvrđuje konstatovanjem vrijednosti nespornih izvedenih radova i njenim umanjenjem za iznose plaćanja po osnovu privremenih. Imaju prinudni karakter. Plaćanje nakon završetka radova Nakon završetka objekta. odnosno radova. Sadržaj ove situacije isti je kao i privremene. Napokon.stranački pregled objekta po isteku garantnog roka. ima pravo da zadrži “srazmjerni dio cijene za otklanjanje nedostataka utvrđenih prilikom primopredaje radova” (UG 66). investitor po ugovoru ima pravo da zadrži dio cijene do isteka garantnog roka za kvalitet radova. V OBAVEZE IZVOĐAČA 1. 4. Razumije se da ovakav obračun može da pokaže da investitor ne duguje ništa. Osnov za plaćanje predstavlja “okončana situacija”. Sadrži podatke do kojih je došla kolaudaciona komisija. Zadržani iznos ili njegov ostatak se moraju platiti u roku od 8 dana po otklanjanju utvrđenih nedostataka (UG 69). prijava početka radova i preduzimanje mjera obezbjeđenja. I njih ćemo izložiti logičkim redoslijedom. U prvu grupu spada poštovanje pismene forme ugovora. najprije. Investitor po pravilu ne plaća cijeli iznos okončane situacije. Prethodne obaveze su malobrojne.

VII 1972 i Sl. Prijava se podnosi nadležnom inspekcijskom organu uprave nadležnom za poslove građenja. Izvođač odgovara za štete nastale usljed nedostataka u projektu ako je za njih kao stručnjak znao ili morao znati. te susjedne objekte. 129/2 od 16. testiranje materijala. 1112/72 od 9.noti. sva relevantna komunikacija stranaka u pogledu izvođenja radova se vrši preko dnevnika. 1503 od 25. Praktično. Vođenje knjiga o građenju Značaj i složenost posla građenja zahtijevaju preciznu dokumentaciju o svim relevantnim momentima koji se tiču njegovog izvršavanja. Građevinska knjiga je jedan od izvora podataka za obračunske situacije. Podaci iz dnevnika su osnov za izdavanje privremenih situacija.izvode ugovoreni radovi i da od naručioca blagovremeno zatraži objašnjenje o nedovoljno jasnim detaljima”. I nju potpisuju obje stranke. dnevnik mora da sadrži sve važnije momente koji se tiču izvođenja radova ili koji mogu da utiču na njihov kvalitet (temperatura. Izvođač mora blagovremeno poduzeti sve potrebne mjere da bi u skladu sa važećim propisima i okolnostima posla zaštitio: građevinu i radove. Nepotpisani zapisi se ne mogu upotrijebiti kao dokaz. odnosno njegovog nadzornog organa. daju se putem dnevnika. ali pokrivaju približno iste sadržaje. 47 ZG). Zbog toga je prinudnim propisima građevinaru nametnuta dužnost da vodi odgovarajuće knjige (čl. Bez obzira na pravnu prirodu pregleda. 262 .V 1973. Ugovorom može biti predviđeno da se pojedini momenti i izjave mogu pravovaljano konstatovati. prolaznike i saobraćaj. Preduzimanje mjera sigurnosti je takođe javno-pravna obaveza. 2.). ako je dakle. opremu i materijal. koje okolnosti slučaja zahtijevaju. Građevinska knjiga sadrži navode o završetku pojedinih faza radova i za uređivanje odnosa između stranaka povodom te faze. posljedice propusta su iste. ali nema jednokratan karakter. radnike. Po pravilu se predviđaju građevinski dnevnik i građevinska knjiga. U građevinski dnevnik se unose dnevni podaci o otpočinjanju i završetku pojedinih radova i o njihovim količinama. Sl. kiša. Isto vrijedi i za navode koje nadzorni organ nije potvrdio svojim potpisom. bio nesavjestan.V 1972. Potpisivanje se vrši svakodnevno. Pored toga. Ova obaveza se mora izvršiti prije početka građenja. Izvođač je dužan i u toku gradnje da ažurira mjere koje je preduzeo i da uvodi nove. inspekcijski pregledi itd. Njihov broj i sadržaj nisu uređeni identično. Vidjeti presude Vrhovnog privrednog suda Sl. 247 Prijava početka radova je druga administrativna obaveza izvođača. Zato je logično da ga obje strane potpisuju. odnosno dati samo na posebnom dokumentu . Nalozi i primjedbe investitora. 247 Ovo je stav sudske prakse. On to mora učiniti najmanje osam dana prije početka izvođenja radova.

propise o bezbjednosti i slično. nema pravo na naknadu za učinjene radove. dispozitivnih (čl. A to najprije znači da se u svemu mora pridržavati glavnog i izvedbenih projekata.3. 632-634 ZOO). “izvođač je dužan izvršiti djelo kako je ugovoreno i po pravilima posla” (čl. Materijal se predaje na gradilištu u skladu sa ugovorenom dinamikom radova (UG 93). mora upozoriti na nedostatke koje zapazi poslujući pažnjom dobrog stručnjaka. valja da preduzme i mjere za otklanjanje takvih nedostataka. Pored pridržavanja ugovornih elemenata. izvođač je dužan da o tome obavijesti nadležni inspekcijski organ. djelujući pažnjom stručnjaka. Ako ovlašteno lice ne reaguje na opomenu. Ako nije.1. 3. Izuzetak su jedino “hitni nepredviđeni radovi” iz člana 633 ZOO. On je tada dužan da provjeri kvalitet samo ako je to ugovoreno. izvođač ne smije odstupiti od projekta. Pravni karakter obaveze Solidno izvođenje radova je karakteristična obaveza cijelog ugovora i osnovna činidba izvođača. u načelu. Stoga ćemo je izložiti po pojedinim elementima. Za pravilnost njenog ispunjenja mjerodavan je niz administrativnih. Pridržavanje projektne dokumentacije S obzirom na to da je ugovor o građenju po svojoj pravnoj prirodi ugovor o djelu. Inače. izvođač mora da poštuje i javno-pravne propise koji se na njih odnose: tehničke norme. Postojanje revidiranog glavnog projekta i stručnog nadzora od strane investitora ne oslobađa izvođača obaveze da se savjesno i pažljivo odnosi prema projektu. investiciono-tehničke dokumentacije i drugih planova te dokumenata koji su sastavni dio ugovora. Bude li potrebno. posebno se jasno manifestuje u režimu ove obaveze. dužan je da ugradi onaj koji je predviđen tehničkom dokumentacijom i snabdjeven atestom. Sve to mora izvođač da učini pošteno i savjesno. O njima će naknadno biti riječi. mora o tome da bez odlaganja obavijesti nadzorni organ. obavezne standarde. 607 ZOO). U slučaju akutne opasnosti. može nastaviti izmijenjene radove. odnosno investitora. Upotreba odgovarajućeg materijala Izvođač mora upotrijebiti materijal koji je dobio od investitora.3. Investitor je dužan da u primjerenom roku i u pismenoj formi pruži tražena objašnjenja tehničke dokumentacije (UG 13) i svoj stav o nedostacima na koje je ukazano. Jedinstvo javno-pravnih i obligacionih elemenata. ugovornih i odredbi Posebnih uzansi o građenju (UG 75-82). Obaveza i troškovi čuvanja padaju na izvođača. Tek po dobijanju pismene saglasnosti. tipično za ugovor o građenju uopšte. Kada sam nabavlja materijal. Bez odobrenja investitora. Ukoliko u toku izvođenja zapazi nedostatke ili nejasnoće u projektu. Uoči li nepodudarnost rješenja tehničke dokumentacije sa propisima ili svrhom 263 . Solidno izvođenje radova 3. a radi se o nedostacima koji predstavljaju javnu opasnost. 3. izvođač mora samoinicijativno privremeno obustaviti radove. Ova dužnost je složena.2.

druge objekte i okolinu (UG 76-78). To je tzv. 3. određuje ga sam izvođač. iz posebnih razloga to ne činimo. Materijal na koji ima primjedbe izvođač može da ugradi samo onda kada je to zahtijevao investitor. Nepredviđenim radovima u ispunjavaju dva uslova: karakter može izvesti i bez prethodne saglasnosti nije mogao pribaviti tu saglasnost” (čl. Ove odredbe važe i za radove koji nisu predviđeni u projektu i u ugovorenoj dokumentaciji. Ako metod provjere nije ugovoren. Obavještavanje o njemu treba izvršiti bez odlaganja kroz građevinski dnevnik i na druge ugovorene načine. po pravilu kroz građevinski dnevnik. ova obaveza ne postoji onda kada bi primjena neadekvatnog materijala ugrozila stabilnost objekta ili kada bi predstavljala opasnost po ljude. višak radova. analogno obavještavanju o nedostacima projekta. Ne učini li tako “ne može zahtijevati povećanje ugovorene cijene za radove što ih je izvršio bez takve saglasnosti”. Bez obzira na to da li je kvalitet materijala propisan ili ugovoren. 4. kada je to potrebno. On snosi i troškove provjere (UG 76). O vremenu je već govoreno prilikom izlaganja bitnih elemenata posla. mora o tome obavijestiti investitora i tražiti otklanjanje nedostataka. Član 633 ZOO predviđa da “za svako odstupanje od projekta građenja. izvođač mora.4. a pojavljuju se kao nužni ili korisni s obzirom na uslove izgradnje konkretnog objekta. No. uvrstiti i u obavezu urednog i savjesnog izvođenja radova. Jedan značajan izuzetak ipak postoji. Ono predstavlja uslov za naknadu viška radova. Primijeti li investitor da izvođač koristi nepodoban materijal. Rokovi izgradnje Izvođač mora da na vrijeme izvrši radove. ima neko od sljedećih prava: zahtijevati obustavu radova. odnosno ugovorenih radova. Razumije se da i tada ima pravo na naknadu štete. Obavještavanje o višku radova Obavještavanje o višku radova može se. Ovdje stoga istaknuti samo to da vremenski plan radova koji je sastavni dio investiciono-tehničke dokumentacije može i od parcijalnih rokova da učini samostalne cjeline čijim nepoštivanjem izvođač pada u docnju. “Nepredviđene radove izvođač naručioca ako zbog njihove hitnosti ZOO). rušenje dijela koji je napravljen od takvog materijala. Zahtjev treba dati pismeno. No. primjenu adekvatnog materijala. angažovanje drugog izvođača za izradu porušenog dijela i naknadu eventualne štete koju je pretrpio. da provjeri kvalitet materijala koji ugrađuje. Ukoliko izvođač neće da postupi po nalogu. izvođač mora imati pismenu saglasnost naručioca i projektanta vezano za njegovo autorstvo”. investitor može i odustati od ugovora.objekta. 634 smislu ove odredbe smatraju se oni koji više sile i mogućnost nanošenja štete 264 .

pružanje dokaza o kvalitetu upotrijebljene opreme i radova (UG 80). Primjedbe koje su rezultat nadzora se upisuju u građevinski dnevnik ili daju na drugi način. uz nadoknadu. čl. 265 . Ako ništa nije posebno ugovoreno. 603 ZOO. odnošenja ili propadanja. Ukoliko su ti radovi prouzrokovani onemogućavanjem naručioca da na vrijeme izvrši kontrolu. Troškove čuvanja snosi izvođač. prisustvovanje testovima. materijal i oprema sačuvaju od uništenja. Na njega pada i rizik šteta izazvanih neuspjehom u izvršavanju ove dužnosti. Izvođač mora učiniti sve da bi naručilac mogao realizovati svoja nadzorna ovlaštenja. reguliše je UG 126. Izvođač je dužan da postupi “po svim osnovnim zahtjevima naručioca podnesenim u vezi s vršenjem stručnog nadzora” (UG 102). On to mora učiniti na propisan i ugovoren način. uzimanje uzoraka i slično. pozivanje na testiranje. UG 100). Mogućnost njihovog izvođenja bez saglasnosti investitora ne znači i prestanak obaveze obavještavanja koja leži na izvođaču. izdaci za njih padaju na izvođača (UG 80). Omogućavanje nadzora Omogućavanje nadzora na koji investitor ima pravo je prinudna i dispozitivna i običajna dužnost izvođača (ZG. Uređenje gradilišta Uređenje gradilišta je posljednja obaveza izvođača prije onih koje spadaju u fazu predaje objekta. Saopštavaju se izvođaču bez odlaganja (UG 101). otkrivanje pojedinih radova. Ona postoji i pri raskidu ugovora. Ako ništa nije posebno ugovoreno. naročito kod otkrivanja radova. 7. U nju ulaze sve one radnje koje su potrebne da se radovi. Čuvanje gradilišta Čuvanje gradilišta “od početka izvođenja do predaje radova naručiocu” (UG 109) ugovorna je obaveza koju ne treba miješati sa administrativnim dužnostima preduzimanja mjera sigurnosti javnog karaktera. sadržaj ove obaveze se uređuje shodno uzansi 109 i okolnostima posla. Tu prvenstveno spada: omogućavanje pristupa na gradilište i u skladišta. Sadržaj ove obaveze je određen pravom naručioca da vrši nadzor i Posebnim uzansama o građenju (UG 99-102). Troškove nadzora i vraćanje objekta u stanje u kome je bio prije kontrole. svaki od njih preuzima samostalnu obavezu čuvanja. 6. izvođenje pojedinih radova u prisustvu nadzornog organa. ali uvijek u pisanoj formi.ugrožavanjem stabilnosti objekta ili na drugi način. odnosno radova. 5. snosi naručilac. ili tu obavezu preuzima jedan za sve. omogućavanje izvođenja proba na licu mjesta. Ova obaveza ne postoji onda kada nadzorni organ prekoračuje svoja ovlaštenja (UG 103). Ako na istom gradilištu ima više izvođača.

Takođe mora ukloniti privremene objekte i raščistiti teren. Program sastavlja 266 . kao i da li je objekat izgrađen u skladu sa tehničkim propisima. VI PREDAJA OBJEKTA 1. odnosno nakon raskida ugovora. organ uprave je dužan da u roku od 30 dana obavi tehnički pregled (čl. Troškove ovih radova u principu snosi izvođač.Po završenim radovima. Pored njih pregledu obavezno prisustvuju predstavnici investitora i izvođača. standardima i normativima” čija je primjena obavezna ili potrebna da bi se spriječilo štetno dejstvo objekta na okolinu. te njegov broj i datum izdavanja. izvođač ili oba subjekta zajedno. izvođač je dužan da o svom trošku povuče radnike i opremu. preostali materijal i otpad. Prva etapa u predaji gotovog objekta sastoji se u njegovoj javno-pravnoj kontroli i prihvatanju koje vrši organ koji je izdao odobrenje za građenje. Troškovi okolnog uređenja se posebno ugovaraju. Prema prirodi građevine. Tehnički pregled i odobrenje za upotrebu Zainteresovanost društva za rezultat ugovora o građenju i prinudni karakter velikog dijela regulative cjelokupne djelatnosti uticali su i na fazu predaje objekta. Jedan izuzetak ipak postoji. Vrši se za cijeli objekat ili njegov dio koji čini samostalnu ekonomsko-tehničku cjelinu. Kada prihvati zahtjev. Njihova je dužnost da komisiji pruže sve tražene podatke i informacije. podobnu za odvojeno korištenje. tehnički pregled obuhvata kontrolu građevinskih radova. 50 ZG). diplomirani inženjeri sa najmanje 5 godina radnog iskustva i položenim stručnim ispitom. Tehnički pregled obavlja komisija za tehnički pregled. U slučaju raskida ugovora. nadležni organ je dužan da odbije zahtjev za tehnički pregled i izdavanje odobrenja za upotrebu. Podnosi se organu koji je izdao odobrenje za građenje. ili u sklopu cjelokupnog posla. troškove ove obaveze snosi ona strana koja je odgovorna za raskid ugovora. Komisija radi na bazi dokumentacije koju investitor i izvođač obavezno dostavljaju na osnovu rješenja o vršenju tehničkog pregleda. Ovo uređenje se vrši i u skladu sa regulacionim planom. Tehnički pregled je sistem upravnih i stručnih postupaka kojim posebno imenovana komisija “utvrđuje da li je objekat izgrađen u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je dato odobrenje za građenje. 50-60) na način koji isključuje autonomiju volje bilo kog učesnika u toj proceduri. U komisiji se moraju nalaziti stručna lica. instalacija. Ukoliko odobrenje nije uopšte izdato. U radu komisije ne mogu učestvovati službena lica koja su učestvovala u postupku izdavanja odobrenja za građenje. Uređena je ZG (čl. U zahtjevu se moraju navesti podaci o tome ko je i kada izdao odobrenje za građenje. Zahtjev za tehnički pregled daju investitor. opreme i postrojenja.

Podaci se odnose na: poštovanje pravila struke u izvođenju radova. U njemu svaki od ugovarača može izdvojiti svoje mišljenje o pojedinom pitanju. Pravna priroda kolaudacije odredila je i njene izvore. Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole će se odbiti: ako je građevina izgrađena bez odobrenja za građenje. pitanja o kojima nije postignuta saglasnost. ako se u roku 90 dana ne otklone nedostaci. Ako jedna strana neopravdano neće da pristupi pregledu ili odbije da potpiše zapisnik. 2. bilo kao običaj (UG 110-115). Njegov sadržaj je određen u UG 113. O radu komisije se vodi zapisnik. Primopredaja objekta. ako je donesen zaključak kojim se dopušta obnova postupka za izdavanje odobrenja za građenje ili ako je u toku postupak građevinske inspekcije. Naziva se i kolaudacijom. drugi partner 267 . predaju garantnih listova i atesta i datum završetka pregleda te primopredaje radova. Predviđene su i posljedice neizvršenja ove dužnosti. radove koje treba popraviti ili ponovo izvesti i o rokovima u kojima to valja učiniti. odnosno dobijanja odobrenja za upotrebu. Stranke su dužne “da bez odlaganja pristupe primopredaji i konačnom obračunu” (UG 111). Zahtjev može podnijeti svaka strana nakon što je izvođač obavijestio investitora da su radovi završeni (UG 110). uključujući i one koji se mogu podvesti pod investicione. Osnov kolaudacije je autonomija volje stranaka. On će biti značajan naročito kod većih i složenijih objekata. pa dominira u praksi. Posljednje rješenje je i poslovno i pravno najlogičnije. Po završenom pregledu. odnosno radova Primopredaja objekta ili radova je sistem stručnih postupaka koje provode same stranke. Ako zakonodavstvo ništa ne propisuje. 55 ZG). 614). kvalitet radova. komisija je dužna da organu koji ju je imenovao podnese izvještaj najkasnije u roku od 10 dana (čl. paralelno sa njim i nakon tehničkog pregleda. ako su u toku gradnje izvršene izmjene na građevini za koje nije izdato odobrenje za građenje. Postupak pregleda se određuje sporazumom i po prirodi stvari. Drugi izvor je ugovor. Ne provjeravaju se oni elementi koji su već bili predmet tehničkog pregleda. govoreći o ugovoru o djelu. Zakon o obligacionim odnosima. U zahtjevu se imenuju i članovi komisije podnosioca zahtjeva.predsjednik komisije. na ovu proceduru će se primijeniti i Posebne uzanse o građenju. Sam pregled se sastoji od uvida u dokumentaciju i obilaska građevine. odnosno njihovi predstavnici sa ciljem da se utvrdi saobraznost objekta/radova sa ugovorom. uspostavlja obavezu naručioca da pregleda “izvršeno djelo čim je to po redovnom toku stvari moguće i o nađenim nedostacima bez odgađanja obavijesti izvođača” (čl. Zapisnik potpisuju obje strane. Osnov je uvijek ugovorna dokumentacija. Njih ćemo uzeti kao osnov za dalja izlaganja. Komisija može naložiti i posebne stručne preglede koje smatra potrebnim. obim radova. O pregledu se vodi zapisnik. Vrijeme kolaudacije može se odrediti različito. bilo na osnovu sporazuma stranaka. Napokon. ovaj postupak se da izvesti prije tehničkog pregleda.

Opšta karakteristika režima odgovornosti u ugovoru o građenju jeste njegova strogost. 3. pristupa se konačnom svođenju računa između stranaka. Ta lica su: projektant. Danom dostavljanja takvog zapisnika drugom ugovaraču “nastaju posljedice u vezi sa primopredajom”. drugi put se odgovornost manifestuje u dužini prekluzivnih rokova. Ukoliko ih izvođač ne otkloni. Kada zapisnik o primopredaji bude potpisan i eventualni nedostaci otklonjeni. I superkolaudacija se vrši na osnovu dokumentacije i uvida u stanje građevine. Obavlja ga komisija koju imenuju investitor i izvođač. investitor donosi odluku o prijemu objekta. Poslije toga se objekat zapisnički preuzima od izvođača. 74-92. on je dužan da odmah pristupi izvođenju tih radova. VII ODGOVORNOST UČESNIKA U POSLU 1. 268 . Zbog toga svako od njih može da odgovara samostalno ili povezano sa drugim učesnicima za neizvršenje ili neuredno izvršenje ugovora o građenju. Utvrđeni nedostaci se konstatuju u zapisniku i određuje rok za njihovo otklanjanje. Ukoliko je primopredajom obostrano konstatovano postojanje nedostataka sa stanovišta ugovora koje izvođač mora o svom trošku da otkloni. Bez ovoga nije moguće ni izvršiti konačan obračun. str. op. cit. Ona se na različite načine manifestuje kod svakog učesnika u poslu. Superkolaudacija Superkolaudacija je pregled koji stranke vrše po isteku garantnih rokova. Kada se iznosi po ovoj fakturi plate. To se po pravilu čini iz pridržanih iznosa u veličini do 2% cijene.to može učiniti sam. a četvrti u uređenju aktivne legitimacije. organizacija koja ispituje teren i daje mišljenje o podobnosti zemljišta. ali na trošak izvođača. Čim je konstatovano da nedostaci ne postoje. Veljko Trivun. investitor to može učiniti sam ili preko trećih lica. treći put u režimu regresnih zahtjeva. Jednom je to nemogućnost da se odgovornost ugovorom isključi ili ograniči. odnosno da su otklonjeni. Kada se radi o 248 Pobliže o oblicima odogovrnosti kod posla građenje: Docent dr. odnosi između stranaka po redovnom toku posla su definitivno prestali. Uopšte o odgovornosti učesnika u poslu Složenost posla građenja dovodi do pojave više učesnika čiji postupci samostalno ili u vezi sa radnjama drugih lica utiču na ishod ugovora. investitor. onih koji se nisu mogli utvrditi prilikom kolaudacije. 248 izvođač i podizvođač. Predmet kontrole jeste pojava eventualnih skrivenih nedostataka objekta ili radova.

on odgovara za nedostatke građevine koji se tiču njene solidnosti. 644 ZOO). Zapriječena su krivična djela i prekršaji (čl. kao opšti režim primjenjuje se onaj koji sadrži odredbe o ugovoru o djelu (čl. 644 ZOO). davaoca mišljenja o zemljištu i investitora Projektant. autor Jankovec dr Ivica. ako ih je utvrđivao sam projektant. Najprije. 249 “Komentar Zakona o obligacionim odnosima”. Investitor za svoje novčane obaveze odgovara po opštim pravilima o ovom tipu obligacija. odnosno prekršaje.odgovornosti za nedostatke građevine. 2. Stručna geofizička organizacija koja je dala mišljenje o podobnosti zemljišta za gradnju odgovara za stabilnost građevine u periodu od 10 godina isto kao i projektant. 269 . Odgovornost projektanta. redaktori prof. odgovara za štete koje nastanu njegovim propustima u projektovanju. Prva i specifična tiče se solidnosti građevine. 74-81 ZG). Nedostaci moraju biti takvi da ugrožavaju stabilnost i sigurnost objekta. ukoliko se pojave unutar perioda od 10 godina od primopredaje radova. za povrede ugovora koje nisu predviđene kod ugovora o djelu primjenjuju se opšta pravila o odgovornosti za neispunjenje nenovčanih obaveza. ni ograničiti.dr Slobodan Perović . Nepoštovanje najvažnijih administrativnih obaveza predstavlja privredne prestupe. Izvođač u tom pogledu za svoje radnje odgovara na isti način kao i projektant (čl. prema opštim pravilima. kao i u slučaju izvođenja radova bez odobrenja za građenje. Projektant se može osloboditi odgovornosti samo ako dokaže da nestabilnost objekta nije posljedica njegovog propusta. Gornji Milanovac 1980. Štete na objektima snosi onda kada su one rezultat njegovih naloga. KCGM Pravni fakultet Kragujevac. Ovu svoju odgovornost projektant ne može ugovorom ni isključiti. Napokon. U jednom slučaju njegova odgovornost je otežana. str. Imovinsko-pravna odgovornost se može svrstati u tri osnovne grupe slučajeva. 614621 ZOO). Osnovni izvor prava ovdje su norme koje važe za ugovor o djelu uopšte (čl. 249 Nedostaci mogu biti rezultat grešaka u projektovanju ili zbog osobina zemljišta. Osloboditi se ove odgovornosti može samo dokazom da se u toku građenja nisu pojavile okolnosti koje bi dovele u sumnju osnovanost stručnog mišljenja o svojstvima građevinskog zemljišta (čl. 360. Odgovornost građevinara Odgovornost građevinara je najprije kaznene prirode. 3. 644 ZOO). Prestup postoji kada se radovi izvode na zaštitnom infrastrukturnom pojasu suprotno svrsi radi koje je on uspostavljen.prof.dr Dragoljub Stojanović. Pravo na tužbu ima ne samo naručilac nego i svaki sticalac građevine unutar desetogodišnjeg perioda garancije (čl. 641 ZOO). U drugu grupu spada odgovornost za nedostatke građevine i radova koji ne utiču na njenu stabilnost. Svoje odgovornosti izvođač se ne može unaprijed ugovorom osloboditi. Uslov za to je da je bio upozoren od strane izvođača o mogućnostima nastanka štetnih posljedica.

naročito smatra da nepredviđeni radovi i manjak radova moraju uticati na cijenu i kod ovog posla. ima pravo regresa prema projektantu i to u onoj mjeri u kojoj je ona prouzrokovana nedostacima u projektu. 270 . Pod ugovorom o građenju “ključ u ruke” podrazumijeva se takav građevinski posao kod koga se cijeli objekat i svi radovi koji su potrebni za njegovo izvršenje obuhvataju jednom i jedinstvenom cijenom. Izvođač. 640 ZOO). 640 ZOO: “Ugovor o građenju sa posebnom odredbom”. str. zasnovana na drugim pravom predviđenim elementima. Višak radova. odgovara investitoru i za štete koje je skrivio podizvođač. str. 274. hitni nepredviđeni radovi ili radovi koji su predviđeni. Ukoliko je izvođač naknadio štetu sam. Ovo ovlaštenje može ostvariti ako podizvođača obavijesti o postojanju nedostataka u roku od dva mjeseca od dana u kome ga je investitor informisao o svojim primjedbama i zahtjevima (čl. Ugovor “ključ u ruke” pokazuje neke osobine koje se ne javljaju kod opšteg tipa ugovora o građenju. 636 i 637 ZOO. Pod nesumnjivim načinom se podrazumijeva upotreba izraza koji pokazuju da se “izvođač samostalno obavezuje izvršiti skupno sve radove potrebne za izgradnju i upotrebu određenog cjelovitog objekta” (čl. ili na neki drugi nesumnjiv način.međunarodni”. Zagreb. 647 ZOO). “Ključ u ruke” Ugovor o građenju sa klauzulom “ključ u ruke” bio je u našem pravu najprije predviđen u Posebnim uzansama o građenju (UG 34). 251 Ova rješenja su opravdana već i zbog toga što je UG 34 u stavu 2 dozvoljavala promjenu cijena na osnovu promijenjenih okolnosti i plaćanja naknadnih radova. Zbornik radova sa Savjetovanja o Zakonu o obveznim (obligacionim) odnosima. VIII POSEBNE VRSTE POSLA 1. Institut za uporedno pravo. U tom slučaju on ima pravo na regres. svako od njih snosi dio naknade koji je srazmjeran krivici. 646). odnosno po uputstvima investitora (čl. naročito onim iz čl. kao ugovorna strana. Ovo rješenje je kritikovano u teoriji. Ugovor “ključ u ruke” može se sklopiti primjenom ove klauzule. Prva je sadržana u čl. a za razliku od ugovora kod kojih se cijena određuje paušalno. Ako su za štetu krivi i izvođač i projektant. 640 ZOO: kada na strani izvođača 250 Vukmir dr Branko: “Ugovori o izvođenju investicijskih radova . 126-127. CIP. Beograd 1978.Isključenje ili umanjenje je moguće samo onda kada izvođač dokaže da je upozorio investitora na opasnost od šteta koje mogu nastati ako se radovi nastave prema tehničkoj dokumentaciji. 251 Biro Zoltan: “Ugovor o građenju s posebnim osvrtom na reviziju cijena i klauzulu “ključ u ruke”. naročito sa pozicija ugovora o investicionoj 250 Zbog toga se smatra da do promjene cijene može doći ukoliko je ona izgradnji. a ne treba ih izvršiti (manjak radova) nemaju uticaja na cijenu. a ne na obimu radova. 1980. a potom je u nešto izmijenjenom obliku preuzet u čl.

također. Drugo. Vidjeti i raspravu u Svjetskoj banci kod Vukmir dr Branko. 253 “Pravni leksikon”. isto djelo. montaža. 275. preda u određenom roku sposoban za iskorištavanje u skladu sa ugovorom i pravilima struke. 252 Đuretić dr Slobodan. Ona mora biti povezana sa nekom radnjom potrebnom za završetak poduhvata (građenje. odnosno njegov dio. 33 Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju. čl. kao poseban posao prodaje. predviđa postojanje posebnih slučajeva građenja ( glava VII. Radi se o slijedećim slučajevima: građenje u slučaju neposredne opasnosti. te u smanjenju broja i dejstava klauzula o ograničenju. Beograd. Sadržaj ugovora je određen najprije prema vrsti posla koji samostalno ili u kombinaciji sa drugim može biti predmet sporazuma stranaka. 252 Četvrto. vršenja nadzora i sl. 2. U ovim slučajevima radi se više o propisivanju tehničkih i administrativnih uslova vezano za postojanje specifičnih situacija prilikom izvođenja posla građenja. izvođač se gotovo redovno pojavljuje kao komisionar. izvođač veoma često nabavlja materijal. ZG. oni prema naručiocu odgovaraju solidarno. Sarajevo. Isporuka investicione opreme. str.sudjeluje više subjekata sa tim svojstvom. 1978. Pod njim se podrazumijeva “stvaralačka primjena naučnih principa i iskustava u svim fazama jednog poduhvata . str. građenje složene građevine. 40-44). režim njegove odgovornosti je stroži. 271 . Savremena administracija. Savez finansijskih i računovodstvenih radnika BiH. Treće. Uz njega postoje “izvođački i savjetodavni inženjering (konsalting)”. puštanje u pogon itd). Ta se pojava ogleda u prebacivanju tereta dokaza na izvođača. 434. str. poslovno je pravilo da ovdje izvođač obezbjeđuje i nadzor. Na nivou pozitivnog prava enumeracija je data u čl. može biti uključena u ugovor o investicionoj izgradnji. 254 Od ugovora o građenju se razlikuje po tome što izgradnja objekata ili izvođenje građevinskih radova ne mogu biti jedina obaveza izvođača. isto djelo. 1987. odnosno isključenju odgovornosti. 254 Vidjeti Trifković dr Miloš: “Sadržaj ugovora o investicionoj izgradnji u svjetlu izvora prava” u “Ekonomika investicija kao faktor stabilizacije privrede”. izvođenje pripremnih radova. Ugovor o investicionoj izgradnji također je nastao u poslovnoj praksi. građenje privremenih objekata i bespravno građenje. 141. Može se definisati kao sporazum kojim se izvođač za naknadu obavezuje investitoru da će mu izvršiti jednu ili više povezanih radnji potrebnih da se određeni investicioni objekat. str. ali ne kao jedini predmet ugovora. izrade studija pa do različitih savjeta u toku realizovanja projekta.od davanja ideja. I peto.” 253 Ova definicija danas najviše odgovara opštem pojmu inženjeringa. Ostale posebne vrste ugovora o građenju Građevinski inženjering je konstrukcija poslovne prakse. 207.

137-138 ZOO) i prekomjerno oštećenje (čl. To su: promijenjene okolnosti (čl. 272 .IX PRESTANAK UGOVORA 1. dolazi se do nesumnjivog zaključka da je ona predviđena i radi zaštite opštih interesa. 10 ZOO). Zato ćemo ih ovdje samo ponoviti. ugovor o građenju može prestati i na osnovu sporazuma izvođača i investitora (čl. moguć je i raskid ugovora voljom samo jedne stranke. Pored značaja ugovora. Jednostrani raskid ugovora Pored sporazumnog. kada se ispita cilj forme koju je zakonodavac odredio kod ovog posla. važiće i pojedine odredbe o ugovoru o djelu (čl. Međutim. Dakle. Drugo značajno pitanje jeste i naknada eventualnih šteta. Ova rješenja su već razmotrena. 619 ZOO). te naknade izvođaču za ono što je već učinio. argument za ovu tvrdnju je i veliki broj administrativnih obaveza stranaka. primjenjuju se i na posao građenja. 139 ZOO) ako su za njega ispunjeni potrebni zakonski i faktički uslovi. sporazum stranaka o raskidu ugovora o građenju mora imati pisanu formu da bi bio pravno valjan. 2. To ne traže ni izvori prava za ugovor o građenju. zbog upotrebe neadekvatnog materijala od strane izvođača. sadržana u članovima 124-132. Napokon. 634 ZOO) ili višim cijenama materijala i radova (čl. One se tiču prije svega završavanja i zašite pojedinih radova. Za sporazuman raskid ugovora koji je po zakonu formalan u principu nije potrebna posebna forma (čl. Pored njih. Ovo pravo mu pripada zbog znatnog povećanja cijene izazvanog nepredviđenim radovima (čl. U posljednja dva slučaja ugovor se može raskinuti i samo u jednom dijelu. 133-136 ZOO). nemogućnost ispunjenja (čl. Iz tih razloga smatramo da za ovaj posao važi izuzetak od opšteg pravila predviđen u članu 68 ZOO. 637 ZOO). Ovim sporazumom stranke uređuju i posljedice raskida. Izvođač ima pravo na jednostrani raskid onda kada investitor kasni sa uvođenjem građevinara u posao. Opšta rješenja Zakona o obligacionim odnosima. 68 ZOO). Specifičnost ugovora o građenju zahtijevala je da se neka pitanja jednostranog raskida posebno urede. Primjena opštih pravila Ugovor o građenju prestaje iz razloga koji imaju opšti karakter. Ona se tiču situacija u kojima se ugovor može raskinuti jednostranom izjavom volje i posljedica raskida. Broj slučajeva u kojima je investitor ovlašten da sam raskine ugovor je veći. te zato što je izvođač u docnji sa izvođenjem pojedinih radova prema vremenskom planu.

U pogledu organizacije posla osiguranja osiguravajuće kompanije se. Elemente osiguranja poznaje i rimsko pravo kroz instituciju religioznih udruženja (kolegija) koji su pored religioznih ciljeva imali i ciljeve koji su se odnosili 255 Prava polisa osiguranja datira iz 1182. vršili disperziju rizika. Predrag Šulejić: Osiguranje.g. savremenim riječnikom rečeno. danas. dok su prvi elementi cehovskog osiguranja sadržani u Statutu Ljubljanskog krojačkog ceha iz 1579. Danas osiguranje predstavlja jednu kompleksnu pojavu koja zahtijeva multi disciplinaran pristup. osiguranje je jedna od rijetkih djelatnosti koja je u mnogim aspektima slična. zdravstveno i osiguranje imovine i od odgovornosti. trećom generacijom direktiva iz 1992. i Poljički Statut 1440. Kineski trgovci su prilikom riječnog transporta robe dijelili robu na više brodica kako bi. Prvi zakon koji je regulisao pravo osiguranja je Zakon o pomorskom osiguranju u Dubrovačkoj republici iz 1562. a što je uslovilo i unifikaciju prava osiguranja. dr. sa kojima je omogućeno slobodno obavljanje usluga osiguranja. Posao osiguranja i njegov ekonomski značaj Posao osiguranja predstavlja jednu od najznačajnijih ne samo ekonomskih već i pravnih kategorija. Tako je na nivou Evropske Unije harmonizacija prava osiguranja izvršena putem Direktiva Savjeta Zajednice.g. u modernom svijetu.GLAVA TREĆA UGOVOR O OSIGURANJU I POJAM I ZNAČAJ 1. Lombardijii također je vezana za pomorsko osiguranje. nastala u na uzajamnu pomoć. okrupnjivanje osiguravajućih kompanija i izmjena strukture usluga na račun povećavanja udjela životnog i drugih vidova ličnog osiguranja.g.g. 255 Pobliže o istorijskim aspektima pravnog posla osiguranja: Dr.. Jelena Kočović. Djelatnost osiguranja se dijeli na tri grupe: životno. Tako su prve vrste pomorskog osiguranja spominju i u Hamurabijevom zakonu.g. Ovo posebno sa nastankom i razvojem različitih matematsko-statističkih metoda i načina izračunavanja rizika. Kao svojevrsna simbioza pravnih i ekonomskih kategorija ovaj posao se svrstava među najstarije. a na osnovu jedinstvene dozvole (single licence).g. Ovaj proces je zaokružen sa tzv. Zakonik cara Stefana Dušana 1349. 273 . CID Ekonomski Fakultet u Beogradu.g. razlikuju prema vrsti i obimu pokrivenih rizika. Savremeni oblici osiguranja javljaju se sa nastankom i razvojem kapitalizma. Još u XVII vijeku holandski matematičar Jan de Vit postavlja matematičke osnove određivanja životne rente.g. Ono što u ekonomskom pogledu karakteriše posao osiguranja je: koncentracija kapitala. Beograd 2002. Danas. Šteta koja bi nastala na dijelu prevožene robe snosila se solidarno. Na našim prostorima pojedini oblici osiguranja se sureću u statutima gradova: Vinodolski iz 1288.

o razvijanju odbrambenog mehanizma kako bi se svi zainteresovani zaštitili od posljedica nastupanja štetnih događaja. ali i da preduzima mjere preventive i represije i da štetu koja nastane od slučaja raspodijeli na tu čitavu zajednicu. U slučaju da dođe do predviđenih šteta. a kad se radi o osiguranju lica.000 radnika. 14-16 i 18-21. i za pojedinca čije je i za društvo. 257 Tako je prema podacima iz 1999. Stvara se posebna organizacija (osiguravač) 256 Vidjeti: Šulejić dr Predrag: “Pravo osiguranja”. Nije svejedno hoće li se ono obnoviti i hoće li se i kada će se na njegovo mjesto uspostaviti novo. Uništeno dobro je. Osiguranje ima i svoj psihološki efekat . one se nadoknađuju iz takvih sredstava. i da sa stanovišta zajednice osiguranja taj događaj ne predstavlja slučajnost. izgubljeno. berzanska vrijednost Alianz Holdinga je iznosila 95 milijardi Eura. Zadatak je osiguravača da organizuje takvu zajednicu. Ti se ciljevi ostvaruju isplatom naknade štete za oštećene ili propale stvari. Obnova uništenih dobara putem osiguranja ostvaruje se na taj način što se organizovano prikupljaju sredstva od onih koji hoće da se međusobno pomažu i solidarno snose određene štete.Osiguranje je kompleksna aktivnost usmjerena na čuvanje dobara i obnovu oštećene imovine. Štetan događaj neće djelovati kao potpuno neočekivan slučaj ako se stvori zajednica rizika. Aktivnosti i mjere osiguranja imaju veoma složenu prirodu.od tehničkih i tehnoloških do psiholoških. onda je to sistem mjera za očuvanje života. Boris Marović: “ Osiguranje i špedicija”. ili da ih neće suviše oštetiti. kad nastane osigurani slučaj. kad se radi o osiguranju imovine. zdravlja i životnog standarda ljudi. ako se udruže svi oni koji su izloženi mogućnosti štete od takvog slučaja.stvara osjećanje sigurnosti. Misao. Ekonomska funkcija osiguranja sastoji se prvenstveno u represivnim mjerama. dr. Prof. On će se dogoditi i dočekujemo ga spremno. Sad. Po svojim karakteristikama ulaze u veoma širok krug disciplina . najizrazitija osobina osiguranja jeste da se ekonomskim sredstvima postigne garancija i/ili ostvari obeštećenje od štetnih događaja.g. 274 . str. dok je Nipon Life zapošljavao 714. Značaj imovinskog osiguranja postaje tim veći što je ono uspjelo da stvori organizaciju koja sve efikasnije djeluje u pravcu zaštite imovine i sprečavanja štetnog dejstva i prirodnih sila i ljudskih radnji koje nanose te štete. Radi se. 256 No. repariranju nastalih štetnih posljedica. Rizik tada prelazi na tu zajednicu. te otklanjanje ili smanjenje nepovoljnog dejstva uzroka koji mogu izazvati štetu. 2001. Ciljevi osiguranja su ekonomska zaštita imovine i lica od rizika. Radi se o udruživanju svih kategorija subjekata prava koji su izloženi istim opasnostima kako bi zajednički podnijeli štetu koja će pogoditi 257 samo neke od njih. Novi Sad.g. u psihološkom pogledu. uvjerenje ljudi da ih štetni događaji neće oštetiti. U ostvarenje toga cilja spada i finansiranje mjera za otklanjanje ili smanjenje nepovoljnog dejstva uzroka koji mogu da izazovu štetu a na bazi principa uzajamnosti i solidarnosti. odnosno isplatom ugovorenih iznosa u osiguranju lica. N. Stylos. odnosno štete. 1992.

Osiguranje može izvršiti svoju ekonomsku funkciju samo ako postoji masa osiguranika kod istog osiguravača. predstavlja udruživanje sredstava subjekata koji su izloženi istoj opasnosti. Moderno osiguranje. podnošljive za svakoga člana zajedničkog fonda osiguranja. u što je moguće širem obimu. Ovo je drugi izraz za solidarnost ugroženih. U poslu osiguranja se to naziva atomiziranje rizika ili nivelisanje rizika. proizvodnja aparata za gašenje požara. građenje sefova. postavljanje nekih instalacija. organizovanje protivpožarne službe. kao što je poznato. obuhvata i preduzimanje nekih mjera kojima je cilj predupređenje i otklanjanje štetnih događaja (čl. U mjere prevencije spadali bi: zaštita od požara upotrebom naročitog materijala za gradnju. Zaključak je jasan: samo neke stvari od mnogobrojnih koje sačinjavaju imovinu raznih lica bivaju pogođene opasnostima i oštećene. Osiguranje se zasniva na iskustvu da se neke pojave u prirodi i društvu dešavaju izuzetno. Radi se. U tom odnosu ugroženi prema oštećenim. 897 ZOO). 2 ZOIO). Međutim. štetne posljedice mogu se ekonomski ublažiti ili otkloniti ili čak preduprijediti. a još manji broj ih biva uništen. postavljanje gromobrana. Stoga je uzajamnost jedan od osnova osiguranja. Osiguravač unaprijed prikuplja i namjenjuje sredstva za obnovu onog što bude uništeno. Zato je zakonska obaveza osiguravajućih organizacija da imovinu i lica osiguravaju po jedinstvenim uslovima i tarifama za pojedine vrste osiguranja. ali se. dešavaju normalno kao i one redovne. Ukoliko jedan osiguravač uspije da organizuje i poveže što više ljudi i organizacija koji raspolažu imovinom. 275 . o organizovanju uzajamne raspodjele rizika i eventualne štete između onih koji su izloženi istoj opasnosti.koja.osiguravajući fond. dakle. prema tome. Uzajamnost i solidarnost zahtijevaju i ravnopravan tretman svih osiguranika. Na taj se način krupne štete raspodjeljuju na manje. organizuje udruživanje onih koji su izloženi istoj opasnosti i prikuplja od njih sredstva u posebni fond . Mnoge stvari i dobra koja imaju imovinsku vrijednost izloženi su raznim opasnostima. To se čini u skladu sa ekonomskim interesima osiguranika i osiguravajućih organizacija. ipak. Fond osiguranja se stvara od jednog dijela viška vrijednosti. Osnovna načela na kojima zainteresovani udružuju sredstva u zajednicu i fond osiguranja su uzajamnost i solidarnost (čl. utoliko će biti manji broj onih koji pretrpe štetu u odnosu prema svima koji čine organizaciju osiguravača. organizuje one koji su ugroženi eventualnim nastajanjem nekih štetnih događaja. u stvari. samo neke od njih bivaju oštećene ili uništene. Ako se udruže svi oni koji su izloženi takvim izuzetnim pojavama. osiguranje je zajednica jednako ili slično ugroženih. fond osiguranja. stanje je povoljnije što je više ugroženih organizovano u zajednicu rizika. U tom smislu. Fond osiguranja. Osiguravač. Osiguranjem se iz uloga osiguranika obrazuju sredstva i rezerve radi naknađivanja nastalih šteta i isplaćivanja ugovorenih iznosa po osnovu osiguranja.

spadaju: davanje beneficija u premijama brižljivim osiguranicima. gubitak prava na naknadu i sl. te u naknadi štete.dalje ZOIO). Osiguravač takođe organizuje i represivne mjere kojima se ide na ublažavanje štetnih posljedica kad je događaj već nastao (razne medicinske i veterinarske mjere i akcije liječenja. predvidjeti i mjere kojima je svrha otklanjanje uzroka i smanjenje šteta. učešće osiguranika u dijelu štete.1. određivanje nižih pažljivijim i viših premija manje pažljivim osiguranicima. stavljaju na raspolaganje poslovnom svijetu. Ekonomski posmatrano pospješuje se trgovina. posao i ugovor o osiguranju Složenost osiguranja i važnost posla ne samo za stranke nego i za društvo opredjeljuju izvore prava i njihove osobine. 6/98. 41/98 . po načelu uzajamnosti i solidarnosti. pored ostalog. U ove mjere spada i primjena sankcija protiv nebrižljivih osiguranika. Socijalna funkcija osiguranja ogleda se u tome što se osiguranjem lica ublažavaju materijalne nezgode izazvane nesretnim slučajevima i što se nekim vrstama ličnog osiguranja (za slučaj doživljenja). osiguranje bi se moglo definisati kao poslovna djelatnost kojom se. Čuvanje imovine sastoji se u preduzimanju preventivnih i represivnih mjera. Osiguranjem se prikupljaju ogromna novčana sredstva. ZOIO detaljno uređuje četiri vrste obaveznih osiguranja. taksativno određene organizacije za osiguranje. način poslovanja i pravni tretman sredstava. te uređena pitanja nadzora nad radom ove vrste subjekata. odstupanje od sistema statusnog prava u pogledu položaja osiguravajućih organizacija i 276 . jedan dio naplaćenih premija od osiguranika ide neposredno u fond akumulacije.list FBiH 2/95. odnosno prilikom zaključivanja ugovora o osiguranju sa osiguranicima. I u našem pravnom sistemu stoji se na stanovištu da osiguranje uključuje i preventivne mjere. Autori se većinom slažu da su funkcije osiguranja trojake: čuvanje imovine. a i neposredno.vakcinisanje stoke i podučavanje osiguranika. Prvi od dva najvažnija legislativna akta je Zakon o osiguranju imovine i osoba (Sl. Dakle. Pravna vrela se mogu podijeliti u dvije osnovne grupe: zakone i autonomne izvore . akumulacija novčanih sredstava i socijalna sigurnost. Karakteristike ovoga akta su: imperativan karakter. Ugovor o osiguranju 2. gašenja požara i sl. 7/95. koja se putem banaka. vrši štednja i podiže životni standard ljudi. Pored toga. finansijska stabilnost i alokacija kapitala. u preventivnim mjerama učestvuju ne samo osiguravači nego i osiguranici koji su zainteresovani za to. Uz to. unutrašnja organizacija i upravljanje. regulisani uslovi za njihovo osnivanje i prestanak.).pravila osiguranja. Prema svemu. u stvari. U njemu su navedeni poslovi osiguranja. 2. U te mjere. Radi toga su osiguravači dužni pri utvrđivanju uslova osiguranja. obezbjeđuje ekonomska zaštita imovine i lica od rizika koji ih ugrožavaju. Izvori prava.

Prvu čine “poslovi osiguranja”. zaključivanje i izvršavanje ugovora o saosiguranju i reosiguranju. Autonomne izvore predstavljaju pravila osiguranja. označava ukupnu pravnu regulativu pojedinog osiguranja. riječnom i kanalskom saobraćaju.za pojedinu vrstu osiguranja.l. ugovornu stranu osiguranja reguliše Zakon o obligacionim odnosima. I drugo. RBiH 2/92). mjere za sprečavanje i smanjenje rizika koji ugrožavaju osiguranu imovinu i osobe i mjere na sprečavanju i smanjenju šteta i drugi poslovi osiguranja”. u tuđe ime i za tuđi račun . Odstupanje je moguće samo ako to Zakon o obligacionim odnosima izričito dopušta (čl. U njemu su uređena plovidbena osiguranja u pomorskom. Treći značajan akt u ovoj oblasti je Zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi (Sl.l. potom specifičnost ugovora o osiguranju imovine i na kraju ugovor o osiguranju lica. kao komisionar. 2. ZOIO sve aktivnosti osiguravača dijeli u dvije osnovne grupe. a ne samo onaj dio koji se zasniva na sporazumu stranaka.prilagođavanje pravnog tretmana imovine kriterijima koji su uporedno pravno već poznati. Prema članu 2 ZOIO. U članu 3 određeni su “drugi poslovi osiguranja”. Obje grupe poslova organizacija za osiguranje može obavljati u svoje ime i za svoj račun. isto djelo. ZOIO). najprije. prodaje ostataka osiguranih uništenih stvari.l. tu spadaju: “zaključivanje i izvršavanje ugovora o osiguranju imovine i osoba. Po svome pravnom karakteru pravila osiguranja su opšti uslovi poslovanja. U vazdušnom saobraćaju pitanja osiguranja su uređena Zakonom o obligacionim i osnovnim materijalno-pravnim odnosima u vazdušnoj plovidbi (Sl.kao zastupnik. snimanja rizika. SFRJ 22/77. 258 O ograničenjima važenja ZOO vidjeti Šulejić dr Predrag. Iako se radi o propisu koji je u načelu dispozitivne prirode. pružanja pravne pomoći i drugih intelektualnih i tehničkih usluga u osiguranju”. zastupanja u osiguranju. 142-144 ZOO. te u svoje ime.l. usvojen u pravni sistem BiH u Sl. Polica osiguranja se poziva na uslove osiguranja i oni moraju biti uručeni ugovaratelju zajedno sa policom. Donose ih osiguravajuće organizacije samostalno. U njih spadaju “poslovi posredovanja u ugovaranju osiguranja.dakle. SFRJ 33/77. str. 45-49. 277 . Prometnu. a za tuđi račun . On. u smislu djelatnosti postoji značajna razlika između posla i ugovora. snimanja i procjene šteta. preuzet Sl. Polise osiguranja zapravo predstavljaju posebne uslove osiguranja o kojima ugovorne strane pregovaraju prilikom zaključenja ugovora. 258 U članovima 897-923 uređuju se najprije zajednička pitanja osiguranja imovine i lica. Pravila osiguranja mogu biti opšta . RBiH 2/92). “Druge poslove osiguranja” mogu vršiti “pravne i fizičke osobe za društvo za osiguranje ili za osiguranika na temelju ugovora” (čl. st. normiranje osiguranja ima pretežno imperativan karakter. pa se na njih u prometu primjenjuju rješenja čl.za pojedine tipove i grupe osiguranja i posebna . 900 ZOO). Posao osiguranja je širi pojam od ugovora o osiguranju. 3.

uz posebno uvažavanje načela uzajamnosti i solidarnosti. kao i dosadašnji propisi. teretnost.2. mogu 260 se podijeliti u pet teorija. te u pojedinim slučajevima i svojstva ugovora u korist trećih lica. ZOO.osiguravača. 259 260 Vidjeti Šulejić dr Predrag. 2. On. U suštini. b) Mješovita teorija . 31 i dalje. Pravna priroda posla osiguranja 259 i promjene koje su nastale u S obzirom na istorijski razvoj osiguranja funkcijama i značaju ovog posla. U osnovi. Obilježja ugovora o osiguranju su: sinalagmatičnost. a ugovor o ličnom osiguranju predstavlja aleatoran pravni posao. Zbog toga se ovaj posao mora procjenjivati prema pravilima za aleatorne ugovore. 139-148. usmjerena prema obje strane u poslu podjednako. ukidaju ekvivalentnost odnosa između osiguravača i osiguranika. nema ni ugovora. na načelima uzajamnosti i solidarnosti. udružuje određeni iznos u zajednici osiguranja. unaprijed propisuje pravila za sve buduće slučajeve osiguranja. odnosno sumom osiguranja. 278 . isto djelo. Prema njemu. smatra da posao osiguranja nastaje sporazumom stranaka. Shvatanja po kojima je osiguranje ugovor daleko su brojnija. isto djelo. Pošto nema ravnopravne saglasnosti volja. da predstavlja objektivnim pravom priznato dejstvo saglasnosti partnera o potrebi zaštite putem osiguranja.po njoj je ugovor o imovinskom osiguranju ugovor o naknadi štete koja može da se dogodi. d) Po teoriji prestacije. “ugovorom o osiguranju obavezuje se ugovaratelj osiguranja da. 897 ZOO. Dakle. samo potvrđuje ovakav stav. Protivugovorne teorije polaze od gledišta da je posao osiguranja uvijek rezultat djelovanja ekonomski jače strane . ako se desi događaj koji predstavlja osigurani slučaj.po kojoj se osiguranik ovim ugovorom obezbjeđuje od eventualnih štetnih posljedica osiguranog slučaja. poput zakonodavca. Izjavom volje osiguranika samo počinje dejstvo takvog jednostranog pravnog akta. isplati osiguraniku ili nekoj trećoj osobi naknadu. Kao argument u prilog tome navode se i osiguranja obavezna po samom zakonu. str. formalnost.Legislativna definicija ugovora o osiguranju data je u čl. odnosno ugovorenu svotu ili učini nešto drugo”. To su sljedeće: a) Teorija naknade štete . Snažna državna intervencija u oblasti osiguranja. o pravnoj prirodi ugovora o osiguranju formiralo se više teorija. Vidjeti Šulejić dr Predrag. Obaveza osiguranika u biti se svodi na popravljanje štete koju je osiguranik pretrpio usljed osiguranog slučaja. str. a zajednica se obavezuje da. odnosno isplata osigurane sume. one se mogu podijeliti na protivugovorna i ugovorna shvatanja. c) Aleatorna teorija smatra da neizvjesnost u nastanku rizika i moguća nepodudarnost uplaćenih premija sa naknadom štete. ugovor je samim nastankom sinalagmatičan i ekvivalentan. zaključenjem ugovora o osiguranju za svaku stranu nastaju obaveze na izvršenje tačno određenih činidbi: plaćanje premije i otklanjanje eventualnih šteta. odnosno zajednici rizika (osiguravatelj).

Može. U drugim. Pravno dejstvo ponude je različito. smatramo da teorija organizovanja zaštite od rizika. ponuda veže ponudioca za vrijeme od 30 dana. čak uzeta i sama za sebe. zastupnik je po samom zakonu ovlašćen da u ime i za račun osiguravača zaključuje ugovore o osiguranju. Ponudilac može odrediti i kraći rok. za neke vrste osiguranja imati ovlaštenja zastupnika. ako je za osiguranje potreban i ljekarski pregled. tehničkim i pravnim karakteristikama osiguranja. Ako je ovlašćenje zastupnika ograničeno. 2. obavezuje samo za neke grane osiguranja. dolazi budućem osiguraniku i upoznaje ga sa uslovima osiguranja. akiviziter osiguranja. Pretpostavlja se da akviziter nema ovlaštenja na zastupanje. sastavlja polisu koju potpisuju oba saugovarača. Ako nije ovlašten za sklapanje ugovora. vrijeme za koje je ponudilac vezan svojom ponudom za zaključenje ugovora o osiguranju određeno je zakonom. obezbijediti osiguranika od nastupanja štetnog događaja ili njegovih štetnih posljedica. pismena ponuda veže ponudioca za vrijeme od osam dana od prispijeća osiguravaču. U nekim pravnim sistemima ponuda uopšte ne obavezuje. te isplatom naknade. Ova teorija ne isključuje. U pravu BiH ako osiguravač nije zastupniku odredio obim ovlaštenja. ne zna.posrednika.3. smatra se da nema ograničenja (čl. da ih mijenja i produžuje njihovo važenje. obavezuje ponuđača za određeno vrijeme. Ako je predstavnik (akviziter) ovlašćen za zaključivanje ugovora. Kod životnog osiguranja. Zaključivanje i oblik ugovora U najvećem broju slučajeva osiguravač traži posao. 906 ZOO). traži saugovarača. takođe. odnosno sume osiguranja. Predstavnik osiguravača. 901 ZOO).e) Teorija organizovanja zaštite od rizika motivisana je ekonomskim. ako ponudilac nije odredio kraći rok (čl. Razuđenost posla osiguranja dozvoljava da se svakom od pomenutih shvatanja stave ozbiljni prigovori. kao i da prima razne izjave od ugovarača za osiguravača u vezi sa osiguranjem. nego podrazumijeva sinalagmatičnost i ekvivalentnost ugovora o osiguranju. da izdaje polise osiguranja. Postoje formulari upitnika koje popunjava lice koje želi sklopiti ugovor o osiguranju i koji ima funkciju ponude. naplaćuje premije. Akviziter može nastupati kao zastupnik ili kao posrednik. Prema tome. Ipak. 279 . Po Zakonu. a ugovor o osiguranju se zaključuje na osnovu pismene ponude. a u trećima. koji je prihvata ili ne prihvata. Po njoj se osiguravač za premiju obavezuje da će preduzimanjem preventivnih i represivnih mjera. Inicijativa je pretežno na strani osiguravača. u najvećoj mjeri odgovara na brojne probleme u ovoj oblasti. U našoj praksi se osiguranje zasniva ugovorom. a za to druga strana. za druge . ugovarač osiguranja. akviziter priprema ponudu sa budućim osiguranikom i podnosi tu ponudu osiguravaču.

Kod ličnog osiguranja. upravo čim uplati premiju. 902.4. putnik se smatra osiguranim ako su ispunjeni propisani uslovi (ako je bio u blizini mjesta polaska ili dolaska prevoznog sredstva i dokaže da je namjeravao da putuje). u polisu moraju biti uneseni sljedeći podaci: ugovorne strane. datum njegovog rođenja i događaj ili rok od koga zavisi nastanak prava na isplatu osigurane svote . Ako ponuda ne odstupa od uslova pod kojima osiguravač vrši predloženo osiguranje. Ono što je upisano u polisi ima prednost nad opštim i posebnim uslovima osiguranja. dužan je da u roku važenja ponude obavijesti ponuđača o odbijanju ponude. Na polisi moraju biti odštampani i uslovi osiguranja. uzima se da je ugovor zaključen kad osiguravač telefonom potvrdi da prihvata ponudu. uslovima osiguranja može biti predviđeno da za neke slučajeve ugovorni odnos iz osiguranja može nastati samim plaćanjem premije (čl. 902 ZOO). Polisa osiguranja O zaključenom ugovoru o osiguranju osiguravač izdaje policu osiguranja (od latinskog policere . Ona može biti data i na polici. Kod obaveznog osiguranja putnika u javnom saobraćaju. Najposlije. Za zaključivanje ugovora za slučaj smrti nekog trećeg lica potrebna je njegova pismena saglasnost. Kod obaveznog osiguranja. Ako neće da zaključi ugovor. obaveze i prava stranaka utvrđeni su zakonom i pravilima osiguranja pa nastaju i bez zaključenja ugovora čim osiguranik podnese prijavu. “primijenit će se ova posljednja” (čl.osigurani slučaj (čl. onda u polisu mora biti unesena klauzula da su opšti i posebni uslovi osiguranja sastavni dio ugovora i da su ti uslovi predati ugovaraču osiguranja (čl. Ako postoji suprotnost između štampane i “rukopisne odredbe” polise. Ugovor je. bez obzira na to da li je prevoznik zaključio ugovor sa osiguravačem. smatra se da je osiguravač prihvatio ponudu i da je ugovor zaključen kad je osiguravač primio ponudu. 943 ZOO). U polisi osiguranja života mora biti još navedeno ime i prezime lica na čiji se život odnosi osiguranje. Po zakonu. Zakon o obligacionim odnosima predviđa tri načina zaključivanja ugovora. Drugi način je kad neko podnese pismenu ponudu za zaključenje ugovora o osiguranju osiguravaču i osiguravač je prihvati ili ne odgovori da odbija ponudu. datum izdanja polise i potpis ugovornih strana. 2. premija. smatra se da je ugovor zaključen. osigurana stvar. pa u slučaju neslaganja važi tekst police. 901 i 03). Naročito kad je hitno potrebno osigurati neku imovinu (u transportu). Ako nije tako urađeno. rizik obuhvaćen osiguranjem. Kao pravilo uzima da je ugovor o osiguranju zaključen kad ugovarači potpišu policu osiguranja ili listu pokrića. a u roku od osam dana (odnosno 30 dana ako treba ljekarski pregled) osiguravač ne odbije ponudu.obećati). zaključen konkludentnom radnjom. dakle. odnosno osigurano lice. svota osiguranja ili podatak o tome ako je osiguranje neograničeno. 280 .Ako ponuda odgovara uslovima pod kojima osiguravač vrši tu vrstu osiguranja. smatra se da je ugovor zaključen trideset i prvog dana od primitka ponude. trajanje osiguranja i period pokrića.

Lista pokrića ima. potpisivanjem. a terminologija o njima nije ujednačena. može glasiti na određeno lice. razumljivo kad se ima u vidu da osiguranje predstavlja brojnu zajednicu interesa osiguranika koji se nalaze u istoj ili u vrlo sličnoj situaciji. Da bi se izbjegle štetne posljedice po osiguranika.1.stav 5 ZOO) jer se smatra da ona izražava pravu volju stranaka. 164-165. 902. osiguravateljem. Može se i zalagati. To je pismeno kojim osiguravač izvještava osiguranika da prihvata njegovu ponudu i preuzima osiguranje odmah. zalaže se indosamentom. izdaje se u takvim slučajevima lista pokrića. S obzirom na masovnost 261 To je poslova. Polisa osiguranja lica je hartija od vrijednosti. Stranke 1. U tom periodu osiguravač nije u obavezi. znači. Druga ugovorna strana. Polisa je šablon i ugovor se po pravilu zaključuje jednostavnim pristupanjem. 897). Pod “rukopisnom odredbom” treba podrazumijevati i one kasnije dodane. Isto je tako kod ličnog osiguranja . Prema sporazumu ugovarača. karakter isprave o osiguranju. 281 . ili osiguranikom. Zakon o obligacionim odnosima naziva stranke osiguravačem (osiguravateljem) i ugovaračem osiguranja (čl. isto djelo. ugovoriocem osiguranja. stav 6. a ne ugovaraču osiguranja. koji se ugovorom obezbjeđuje za slučaj nastupanja štetnog događaja. Polise se najčešće dijele na: pomorske i kopnene. Polisa osiguranja života može glasiti na određeno lice ili po naredbi.od podnošenja prijave za osiguranje do sklapanja ugovora i plaćanja premije može proći i duže vremena. str. naziva se ugovaračem osiguranja. Način dodavanja je pravno irelevantan. Polisa se izdaje kad se prikupe potrebni podaci. osigurateljem. A to se postiže tipiziranim ugovorima. individualne i kolektivne. Polisa može privremeno biti zamijenjena listom pokrića. osiguravaocem. ZOO). može se ugovarati da naknada štete bude isplaćena i nekom trećem licu. Lista pokrića sadrži sastojke koje ima i polisa. pa i njihov pravni tretman mora biti isti. valutirane i nevalutirane i kargo i kasko polise. Ko se bavi poslom osiguranja kao djelatnošću. po naredbi i na donosioca. Kad glasi po naredbi. a stvar je izložena riziku. polise su tipizirane za pojedine grane ili vrste osiguranja. naziva se osiguravačem. Kod imovinskog osiguranja. Lica u ugovoru o osiguranju U poslu osiguranja susrećemo više lica.da se osigurana suma 261 Vidjeti opširnije kod Šulejić dr Predrag.a za njihovo osiguranje treba da ih pregleda stručnjak osiguravača . Ne može glasiti na donosioca. Kod većih objekata i kod stvari koje su posebno izložene riziku . (čl. ali je privremena: traje dok se ne izda polisa. onaj koji se osigurava. pojedinačne i generalne. II ELEMENTI UGOVORA 1.

odnosno kod ličnog osiguranja još i osigurano lice. Danas i u zakonodavstvu i u praksi prevladava shvatanje da se takvim ugovorom stvara neposredno pravo za korisnika. svako ko ima interesa da se ne dogodi određeni slučaj. može isplatiti trećem licu. znači. Redovno se dešava da se u ugovoru o osiguranju pojavljuju samo osiguravač i osiguranik. pošto bi. ali ono nije ugovorna strana. Korisnik stiče neposredno pravo i zahtjev na naplatu osigurane svote kad nastupi osigurani slučaj. a ne onoga koje sklapa ugovor.(suma osiguranja). ili. odnosno osigurano lice. komisionara. iako stvarno uvijek ne mora biti tako. u teoriji postoji razmimoilaženje o tome ko stiče neposredna prava iz takvog ugovora: ugovarač ili korisnik osiguranja. Nije potrebna nikakva izjava korisnika niti saglasnost izjava volje osiguravača i korisnika osiguranja. čuvar (čl. odnosno osigurana svota isplaćuje korisniku osiguranja kao trećem licu koje nije učestvovalo u sklapanju ugovora. 282 . koji je i korisnik osiguranja. 924 ZOO). Ova pozitivna zainteresovanost određuje se po objektivnim mjerilima. Znači. Može se. osiguranikom.licu koje stvar drži ili ju je držalo. međutim. Uzima se da su srodnici određenog stepena pozitivno zainteresovani za život i zdravlje jednih za druge. Pravni odnos između ugovarača osiguranja i sopstvenika stvari je. ako nije vraćena . Ako se osiguranje vrši za slučaj smrti trećeg. zanatlija. 946 ZOO). druga lica. Takvo osiguranje za tuđi račun postoji u poslovanju špeditera. onakav kakav proizlazi iz njihovog osnovnog ugovornog odnosa. za valjanost ugovora je neophodna pismena saglasnost bilo na polici. Kod osiguranja kod koga se naknada štete. Ugovaraču ostaje pravo da opozove korisnika ili da ga zamijeni drugim sve do nastupanja osiguranog slučaja. Ali ima ugovora u kojima su osiguranik i korisnik osiguranja. takođe. potrebna je njegova pismena saglasnost. a može i docnije. Razlog da se osigura tuđa stvar je najčešće u tome što vlasnik ne može voditi brigu o toj stvari. Taj dokumenat mora sadržavati naznaku osigurane svote (čl. međutim.zakupac. Kod ličnog osiguranja može se ugovor sklopiti tako da se osigurava život ili zdravlje nekog trećeg lica. gostioničara i hotelijera za stvari koje su im predate. bilo na posebnom dokumentu. osigurati i tuđa stvar za čije je očuvanje ugovarač osiguranja pozitivno zainteresovan. Korisnik može biti određen odmah prilikom zaključivanja ugovora. To treće lice naziva se korisnikom osiguranja (beneficijarem). pretrpio neki materijalni gubitak . naknada se isplaćuje njemu. ugovor može zaključiti ne samo sopstvenik stvari koja se osigurava nego i svako ko ima imovinskog interesa da se ta stvar očuva neoštećena. On je stranka u ugovoru i raspolaže svim pravima iz ugovora. To se lice naziva osiguranim licem. No. kad je sopstveniku vraćena stvar. Ugovarač osiguranja treba da je pozitivno zainteresovan za život i zdravlje osiguranog lica. skladištara. Kod osiguranja imovine. Za osiguranje života nekog drugog lica. tj. u suprotnom. različiti. založni povjerilac. prava iz osiguranja po ovakvom ugovoru ima samo onaj ko u času nastanka štete ima materijalni interes da se osigurani slučaj ne dogodi.

14 ZOIO). 5 ZOIO). 13 ZOIO) ti iznosi su: 1. Odobrenje daje Ured za nadzor (čl. odnosno svoj imovinski interes kod imovinskog osiguranja. 924 ZOO). Najrasprostranjenija statusna forma osiguravača je dioničko društvo za osiguranje. za osnivanje je potrebna i saglasnost Ministarstva finansija (čl. Osiguravač Osiguravač je pravno lice.000. djelatnost i statusna rješenja posebno su određeni u članovima 17-26 ZOIO. Zbog opšteg interesa koncentrisanog u osiguranju. zaključiti i sa više osiguravača koji su se prethodno sporazumjeli u zajedničkom snošenju rizika i njegovoj raspodjeli. sredstava tehničke rezerve. Ukoliko je ulog stranih osnivača veći od 50% temeljnog kapitala. 13 ZOIO). odnosno ugovora o osnivanju i kada se registruje za obavljanje ovih poslova (čl.000. Ugovarač osigurava svoju stvar. Ugovarač osiguranja Ugovor o osiguranju se najčešće zaključuje u svoje ime i za svoj račun. 283 . 12 ZOIO). sredstava preventive.000.000. Ugovor se može. Mogu ga osnovati domaća fizička i pravna lica zaključivanjem ugovora o osnivanju. Pored toga.00 KM za poslove osiguranja života. Kao osiguravač može se pojaviti i društvo za uzajamno osiguranje. pošto bi inače pretrpjela neki materijalni gubitak” (čl. nasljednici. suprug i sl. rezerve sigurnosti. 12-26 ZOIO). te ulaganjem sredstava u temeljni (osnovni) kapital društva barem u minimalnom iznosu koji zakon predviđa.2. ali može biti označeno i neodređeno.Kao korisnik može biti određeno neko lice. odnosno tjelesni integritet nekog trećeg lica. odnosno svoj tjelesni integritet.3. Za pojedine vrste osiguranja (čl. Osnivači. Svaki osiguravač koji je naveden u polici osiguranja odgovara osiguraniku za potpunu naknadu. Osiguravač može zaključivati ugovore o osiguranju kada ispuni zakonske uslove. ali odredivo (djeca. Stranka u ugovoru o osiguranju imovine može biti “svaka osoba koja ima interes da se ne dogodi osigurani slučaj. može se navesti poimenično. dvije ili više organizacija za osiguranje mogu se poslovno i profesionalno udruživati.00 KM za društva koja se osnivaju za vršenje više vrsta osiguranja i za reosiguranje (čl. i po 2. povezivati (čl. Na strani osiguravača može biti i više subjekata. Kod osiguranja lica može ugovarač osigurati život.). Zato su ugovarač osiguranja i osiguranik po pravilu isto lice. sredstva kojim društvo posluje formiraju se iz premija. kod ličnog osiguranja. vrste subjekata koje se mogu baviti poslovima osiguranja određene su taksativno (numerus clausus). uslove iz odluke. 1. a svoj život. 1. dakle. 29 ZOIO). i naš zakon i to treće lice naziva osiguranikom. sredstva poslovnog fonda i drugih sredstava (čl. Za osnivanje je predviđen koncesioni sistem. Pored temeljnog kapitala. organizacija u čiju djelatnost spada obavljanje poslova osiguranja.

odnosno kojoj pripadaju prava iz ugovora (čl. Tako posmatrano. drugi . podešena tako da bude dostupna osiguranicima. lica. Kad govori o sadržini polise. ali ovlaštenoj osobi ne mora predati policu dok mu ne bude naknađeno plaćanje premije i troškovi ugovora. životinje. pa i sastavljača uslova osiguranja. Pojedini autori su mišljenja da je to osigurana svota.Ugovarač uvijek sklapa ugovor u svoje ime. Ako je u polici određeno drugo lice. stvari. 905 ZOO). ističe da polisa treba naročito da sadrži i podatak o stvari. No. o čemu je sklopljen ugovor. osiguranje za račun određenog lica. on ne može vršiti prava iz osiguranja i naplatiti naknadu osim sa pristankom osobe čiji je interes osiguran. To pravo može vršiti i neposredno prema osiguravaču (čl. dužno je da obavijesti osiguravača o dobijanju prihvatanja osiguranja. osim ako je obavijestio osiguravača da djeluje kao poslovođa bez naloga. lica izloženih opasnosti i sl. Zato se predmetom osiguranja naziva ono što se osigurava. ugovor prestaje da postoji (čl. Predmet osiguranja Određivanje predmeta osiguranja zavisi od shvatanja njegove prirode. Valja imati na umu da je terminologija zakonodavca. Radi naplate ovih potraživanja ugovarač osiguranja ima pravo prvenstvene naplate iz naknade koja se plaća po osnovu osiguranja. Poslije toga. 284 . Naknada se isplaćuje njemu ili nekome drugom. Prava i obaveze prelaze na zainteresovano lice pošto odobri ugovor. osiguranje od odgovornosti). ili preciznije.rizik. I u uporednom zakonodavstvu preovlađuje terminologija po kojoj su stvari i lica predmet osiguranja. Zakon o obligacionim odnosima stoji na istom stanovištu. može ga sklopiti za svoj ili za tuđi račun. bestjelesne stvari (osiguranje kredita. 902). Pristupanje ugovoru može se izvršiti i poslije nastupanja osiguranog slučaja. odnosno označeni korisnik pristupanje ugovoru. U tom smislu ćemo dalje upotrebljavati izraz “predmet osiguranja”. 905 ZOO). a neki da su to obaveze i prava stranaka. 904 ZOO). Govori se o osiguranju imovine. koju smatra ispravom o osiguranju. treći . Odbije li zainteresovano lice. pa i lica su predmet u osiguranju života i od nesretnog slučaja. zatim prestacija. Ugovarač osiguranja u ovom slučaju duguje i premiju osiguravaču. Jedni smatraju da je to stvar ili lice koje se osigurava. to je osiguranje za tuđi račun. predmet u osiguranju imovine mogu biti stvari. Premiju plaća i ostale obaveze izvršava ugovarač osiguranja. dužan je ispuniti sve obaveze prema osiguravaču. a kao što je rečeno. Ako ugovarač osiguranja djeluje bez ovlaštenja zainteresovanog lica ili korisnika. odnosno o osiguranom licu (čl. ono čemu se pruža zaštita od rizika. 2.da je to interes. Predmet osiguranja treba posmatrati kao dobro za čije su normalno postojanje stranke zainteresovane.

tj. ili relativna. rizikom se naziva i sama šteta. kod krađe . Rizik Da bi neki predmet mogao biti osiguran. Neizvjesnost. Pored toga. potrebna su dva osnovna uslova: mogućnost njegovog nastupanja i da je podoban da prouzrokuje posljedicu protiv koje se osigurava. da stvar može gorjeti. događaj protiv koga se osigurava. Ako se u času zaključenja ugovora osigurani slučaj već desio.to je osnovno pravilo kako u osiguranju imovine. On mora biti budući. nema ni rizika. Rizikom se smatra i sama opasnost. 897 i 898 ZOO).3. dakle. U tom se smislu govori o ostvarenom riziku. događaj uslijed čijeg nastupanja nastaje obaveza osiguravača na naknadu. tj. Ali kada će. Naime. na prvom mjestu. Da bi se neki događaj mogao smatrati rizikom u osiguranju. stav 2 ZOO). Neizvjesnost je bitan. rizikom neki nazivaju i sam štetni događaj. Ako se osigurava od poplave. ili je bio u nastajanju. Ili. Rizik nosi u sebi. ako je izvjesno da će događaj nastupiti u odnosu na osigurani predmet. pa nema ni ugovora o osiguranju. To je jasno naročito kod osiguranja lica (života). Uvijek se rizikom smatra mogućnost nastupanja ekonomski štetnog događaja. ali se ne zna hoće li taj događaj štetno pogoditi osigurani predmet. Ugovor je ništav i onda ako je u času njegovog zaključenja već prestala mogućnost da se događaj desi ili je bilo izvjesno da će događaj nastupiti (čl. potrebno je da bude izložen riziku. treba da se predmet osiguranja nalazi u predjelu koji može biti poplavljen. Gdje nema rizika. ne zna se kada će nastupiti. ali se ne zna kada. Generalno posmatrano se to dešava. Da bi bio “osigurani slučaj”. Nema li je. objektivno mogući događaj mora ispunjavati još neke zakonske uslove. ugovor je ništav. Pod rizikom se u poslu osiguranja podrazumijeva nekoliko stvari. 898. nastupiće. Najposlije. Stoga se umjesto riječi rizik upotrebljava i izraz “osigurani slučaj” (čl. o tome da se rizik desio i sl. ne zna se da li će nastupiti s obzirom na taj predmet osiguranja. odlučujući elemenat rizika. Mogućnost nastupanja štetnog događaja procjenjuje se objektivno. Prema tome. Upravo zbog toga događaj treba da bude budući. ne zna se. neizvjestan i “nezavisan od isključive volje ugovarača” (čl. dakle. To je osnovni uslov posla i bitan elemenat ugovora o osiguranju. odnosno da bi predstavljao rizik. putativni rizik (od latinskog “puta” . dakle.smatram. ako se osigurava od požara. elemenat neizvjesnosti. može se osigurati od rizika koji je već nastupio u 285 . Nije izvjesno da li će događaj protiv kog se osigurava nastati u odnosu na osigurani predmet. to je izvjesno.da je stvar pokretna itd. mislim). Svaki će osiguranik umrijeti. tako i u osiguranju lica. Izuzetak je tzv. to je neizvjesno. slučaj protiv koga se osigurava. u pogledu nastupanja događaja može biti apsolutna. nema ni osiguranja . 898 ZOO). rizik je budući neizvjestan događaj koji u konkretnom slučaju može prouzrokovati štetnu posljedicu. Uslovi osiguranja takođe upotrebljavaju riječ rizik za opasnost nastupanja osiguranog slučaja. događaja uslijed koga može nastati šteta na predmetu osiguranja. uzrok štete.

ako stranke za to nisu znale. stav 3 ZOO). Premije se izračunavaju računom 286 . u zavisnosti od rizika od kojih se imovina i lica osiguravaju. u ovisnosti od njegovih osobina dijeli na: objektivni i subjektivni. osnovni i dopunski i ratni i politički rizik. stepen njegove jačine i. a ne subjektivno. s tim u vezi. 4. za osiguranjem. treba da se štetni događaj . Osigurava se brod koji je već otplovio.ponavlja da bi se utvrdile neke zakonitosti. odnosno. Pravo postavlja još dva uslova da bi rizik mogao biti pokriven osiguranjem. a u času kad se osigurava. naročito pomorskom. odnosno koji predstavlja opasnost. tj. ako drže da se događaj još nije desio. Znači. visina štete izračunavaju se posebnim matematičkim metodama. Drugi razlog zahtjeva za ponavljanje događaja protiv koga se osigurava je tehničke prirode: vjerovatnoća nastupanja ekonomski i štetnog događaja. legalna (da nisu kradene stvari). uslovljava i treću karakteristiku rizika: barem djelimičnu nezavisnost od volje ugovarača. Prvo. Premija Premija je iznos koji ugovarač osiguranja uplaćuje u fond osiguranja kao cijenu za rizik koji preuzima osiguravač. kod osiguranja lica. Ponavljanje događaja koji prouzrokuje štetu. Intenzitet toga osjećanja je direktno zavisan od učestalosti štetnog događaja: što se češće ponavlja taj događaj. Opšti uslovi osiguranja imovine imaju odredbu da se ugovor o osiguranju imovine ne može zaključiti prije nego što se utvrde okolnosti od značaja za veličinu rizika (opasnosti). Osigurati se može protiv jednog i protiv više rizika. osjeća se veća potreba za zaštitom od njega. Svi elementi rizika utvrđuju se prilikom zaključivanja ugovora o osiguranju. Premije se utvrđuju tarifom. da radnje pri kojima je čovjek izložen riziku nisu protivpravne (povreda prilikom provalne krađe). opšti i pojedinačni.času sklapanja ugovora. Lična svojstva ugovarača osiguranja nisu u ovom slučaju pravno relevantna. Visina premije se izračunava za pojedine grane i vrste osiguranja. da je veza osiguranika i imovine koju osigurava zakonom zaštićena. konstantni i varijabilni.rizik . treba da se ponavlja. I drugo. Podloga za to je dugotrajnije statističko posmatranje. Osiguranje od putativnog rizika praktikuje se u transportnom osiguranju. To je potrebno iz sljedećih razloga. čisti i špekulativni. Na njenu visinu utiče stepen vjerovatnoće za nastupanje štetnog događaja. da bi se događaj mogao uzeti kao rizik protiv koga se osigurava. stvara kod ljudi osjećanje potrebe za zaštitom. 898. kao bitan faktor. Ima nekih vrsta osiguranja za koje postoji samo osiguranje od više rizika (pomorsko osiguranje). A od toga će zavisiti ulog osiguranika u osiguravajući fond. Rizik se. Neizvjesnost. već je moguće da je potonuo na pučini (čl. tj. visina premije. Mogućnost ugovarača da utiče na ostvarenje rizika procjenjuje se objektivno. odnosno za ostvarenje rizika. Pod ugovaračem treba podrazumijevati prvenstveno ugovarača osiguranja.

Iznos premije u konkretnom ugovoru rezultat je primjene tarifskih stavova na date elemente pojedinačnog posla. Istoj svrsi služe tablice kod osiguranja lica. Premija je ne samo funkcija rizika nego i funkcija vremena. takse i druga davanja državi. visina premije zavisi od vrijednosti stvari.vjerovatnoće. Iz nje se pokrivaju i premije reosiguranja. Na toj osnovi dobijena premijska stopa koriguje se prosječnim intenzitetom štete. U tarifama i u polici se iskazuje jedinstvenim iznosima premda je premija složena kategorija. tj. druga za trećinu svoje vrijednosti. Elementi za to izračunavanje dobivaju se statističkim posmatranjem štetnih događaja. Na sve ovo osiguravač dodaje i srazmjeran dio svoje dobiti. koju se osiguravač obavezuje da isplati u slučaju ostvarenog rizika. Jedna zgrada izgori potpuno. pa i premija treba da bude veća. Sam događaj nije uvijek jednakog intenziteta. jer je vjerovatnije da će osiguravač isplatiti naknadu. I to je. vjerovatnoća nastupanja štetnog događaja je veća. Poznato je više tablica smrtnosti koje daju pregled vjerovatnoće nastupanja smrti za pojedino doba ljudske starosti. Najposlije. Konačni iznos premije ili “bruto-premija” utvrđuje se tako da se na funkcionalnu premiju doda alikvotni dio sredstava potrebnih za pokrivanje ukupnih troškova osiguranja. svakako. od sume na koju se osigurava. 30. najodlučnije. 287 . troškovi naplate premija. Statistički je utvrđeno da je veoma rijetko šteta potpuna i da je nivo djelimičnog oštećenja nejednak. ZOIO za nju koristi izraz “tehnička premija”. dakle. čak i kad su oni istog intenziteta. Njena veličina zavisi i od trajanja osiguranja. Tako se za svaki konkretan slučaj premija ne izračunava nego se primjenjuju te tablice. U ta dodatna sredstva ulaze akvizicioni troškovi . odnosno od naknade. upravni troškovi osiguravača. U njima su poredani i klasirani rizici kojima je ugrožena imovina (kakva je vjerovatnoća da će nastupiti požar kod zidanih ili drvenih zgrada). Premija kao izvor prihoda osiguravača određuje se tarifom koju donosi svaki osiguravač. statističkom ili neto-premijom. izračunati su podaci potrebni za izradu tabela. Na osnovu statističkog posmatranja. st. Intenzitet nastupanja štetnog događaja je vrlo različit: premija će biti veća što se događaj češće dešava. a i osigurani predmeti različito odolijevaju istoj vrsti događaja. dobija se “funkcionalna premija”. Kada se na tehničku premiju dodaju naknade za organizovanje preventive. Premija izračunata na prethodni način naziva se u literaturi teorijskom. treća za desetinu itd.oni koji se odnose na zaključivanje ugovora. Ona je “dio premije namijenjen ispunjavanju obaveza iz osiguranja” (čl. vjerovatnim stepenom jačine štete. 2 ZOIO). U njima je data vjerovatnoća smrtnosti ili nezgoda kod pojedinih rizika kojima su ljudi izloženi. Ako je period za koji se osigurava duži. porezi.

Različita je od naknade po osnovu osiguranja. Smanjenje vrijednosti stvari u toku ugovora o osiguranju daje pravo svakoj strani da zahtijeva srazmjerno sniženje osigurane sume. U tom slučaju se plaća veća premija. a isto tako i premija. a osiguranik plaća manju premiju. na zgradama . 936 ZOO). st. sniziće se do stvarne vrijednosti stvari. No. Osigurati se ne mora na stvarnu vrijednost stvari. Zakon o obligacionim odnosima toleriše slučajeve u kojima je nadosiguranje izvršeno u manjoj mjeri ili iz opravdanih razloga. Zbog toga bi osiguranici zaključivali osiguranje samo za periode kad su izloženi većem riziku i plaćali bi ukupno manju premiju. odnosno premije i to od dana saopštavanja zahtjeva drugoj strani (čl. “opravdani razlozi” za nadosiguranje se navode primjera radi. tada važi dispozitivno pravilo po kome je ugovor sklopljen uz najvišu svotu osiguranja (čl. naknada zavisi i od osigurane svote. To je nadosiguranje. osiguravač duguje naknadu do iznosa sume osiguranja. I premija i naknada se smanjuju proporcionalno osiguranoj vrijednosti stvari. Tu spadaju osiguranje upotrebljavane stvari na vrijednost nove (“staro za novo”) i osiguranje 288 . Faktičko je pitanje kada se nadosiguranje može tolerisati zbog nesrazmjere između osigurane sume i procijenjene vrijednosti stvari.više i češće zimi). a u drugom rjeđe ili manje (požari u šumama i na poljima su veći i dešavaju se češće ljeti. Osigurana suma Osigurana vrijednost (svota osiguranja) je u ugovoru utvrđena vrijednost imovinskog interesa koja je za ugovarača osiguranja koncentrisana u predmetu ugovora. nego u jednom razdoblju učešća ili više. Zakon o obligacionim odnosima u načelu ne prihvata nadosiguranje.Po načelima tehnike osiguranja. Može se ići ispod te vrijednosti. Nasuprot tome. U njemu će i iznos naknade biti manji od štete. 5. Ona zavisi od štete koju pretrpi osiguranik na osiguranom dobru kad se ostvari predviđeni rizik. Ukoliko je u ugovoru pokriće. jer osiguravač preuzima rizik i za razliku vrijednosti. 934. kad se ostvari rizik koji je pokriven osiguranjem. Ako se pri zaključenju ugovora jedna strana poslužila prevarom i ugovorila je veću svotu osiguranja od stvarne vrijednosti. dakle. To znači da se plaća za cio period osiguranja. Može se sporazumjeti i da suma osiguranja bude iznad stvarne vrijednosti stvari. Kad je ugovorena svota veća od vrijednosti stvari. Ono je sadržano u aktima osiguravača. To je slučaj podosiguranja. Naknada se u imovinskom osiguranju ne ugovara. Pod naknadom podrazumijevamo iznos koji iz osiguravajućeg fonda isplaćuje osiguravač korisniku osiguranja kad nastupi ugovorom predviđeni događaj. ako je izričito ugovoreno da odnos između vrijednosti stvari i sume osiguranja ne utiče na visinu naknade (čl. i tada rizik za tu razliku snosi sam osiguranik. kad se. Kada stranke vrijednost osigurane svote utvrđuju sporazumno. trebalo bi da premija bude nedjeljiva. druga strana može tražiti poništenje ugovora. Razlog usvajanja načela nedjeljivosti premije je u tome što se rizici (štetni događaji) ne ostvaruju ravnomjerno u cijelom periodu trajanja osiguranja. koja je uvijek predmet ugovaranja. 933 ZOO). 5). Izuzetno. desi predviđeni događaj koji prouzrokuje štetu.

može biti predviđeno da kod pojedinih vrsta obaveza osiguravača traje i izvjesno vrijeme nakon isteka vremena trajanja osiguranja. ili pozivom na opšte uslove poslovanja. Uslovima osiguranja. predviđaju na koju se vrijednost osiguravaju pojedine vrste stvari. No. dokumenti . ali osiguravač može za pojedine vrste životinja predvidjeti najviši iznos do koga se može zaključiti osiguranje. ili izbjegao preduzimanje mjera za njegovo otklanjanje. Trajanje osiguranja Trajanje osiguranja je period u kome je osiguranik pokriven osiguranjem. To se može učiniti izričitim određivanjem početka i kraja vremena u kome postoji osiguravaočeva obaveza.maksimuma. odnosno uslovi osiguranja imovine.subjektivne vrijednosti (čl. Naknada je. planovi. Tako. Stranke mogu predvidjeti da je osiguranjem pokriven i period koji prethodi zaključivanju ugovora. U nekim slučajevima uslovi osiguranja ili ugovor predviđaju da se naknada ograničava određivanjem najveće sume osiguranja . stav 7).) od pričinjene štete. zaliha robe i materijala na nabavnu. Trajanje osiguranja se najprije određuje ugovorom. Kod nekih vrsta osiguranje nije ograničen maksimum osiguranja. U ostalim slučajevima osiguravač može tražiti smanjenje osigurane sume proporcionalno stvarnoj vrijednosti predmeta. Pravila. uređaji i instalacije na nabavnu cijenu umanjenu za iznos tehničkog i ekonomskog rabaćenja. transportna sredstva. dalje. Ugovor je važeći ukoliko zainteresovana strana nije znala da se događaj već desio. Jedan dio vrijednosti osigurane imovine u tom slučaju ostaje nepokriven osiguranjem. odnosno na tržnu cijenu. 898 ZOO). Kod ličnih osiguranja tu ulogu ima suma osiguranja. 925. a elementi za njeno određivanje su osigurana svota i vrijednost stvari kod imovinskog osiguranja. građevinski objekti se osiguravaju na cijenu izgradnje umanjenu za iznos rabaćenja. prema tome koja je niža. stoga. U našem sistemu osiguranja takav je slučaj predviđen kod osiguranja stoke.po sporazumu itd. naknada je cilj ugovora naročito kod imovinskih osiguranja i zavisi od osigurane svote. modeli. 6. a ne naknada. No. mašine. Pravila za osiguranje životinja predviđaju svotu osiguranja životinja u visini njihove tržišne vrijednosti. nego je određen dio vrijednosti do koga se stvar može osigurati. kad osiguravač preuzima rizik do nekog dijela (90% npr. Takvo ograničenje postoji u transportnom osiguranju. dragocjenosti. Time se želi i spriječiti špekulacija . odnosno da je mogućnost da se događaj desi već prestala da postoji (čl. izuzeci postoje. Trajanje osiguranja po pravilu se podudara sa trajanjem ugovora. Njegova dužina bitno utiče na veličinu rizika i iznos premije. Stranke su slobodne da ugovor sklope i na neodređeno vrijeme. kao elemenat ugovora odrediva.da osiguranik ne bi izazvao nastanak osiguranog slučaja. Kod osiguranja lica ugovara se osigurana suma koja predstavlja iznos naknade. U polisu se unosi osigurana svota. 289 .

odnosno potpune podatke bez svoje krivice. Oni koji ovaj ugovor smatraju aleatornim sasvim dosljedno insistiraju da. I drugo. Drugi smatraju da se davanje netačnih podataka kao i prećutkivanje ravnaju sa zabludom i prevarom. Ugovor o osiguranju “proizvodi svoj učinak počev od dvadeset četvrtog sata dana koji je u polici označen kao dan početka trajanja osiguranja”. koje popunjavaju budući ugovarači i koji važe kao ponuda za osiguranje. kada se ispostavlja lista pokrića. Obaveza osiguranika na davanje obavještenja pravno se pravdala na nekoliko načina. osiguranje prestaje i prestankom ugovora. III OBAVEZE STRANAKA 1. 290 . Tako se i radi. Pored toga. Ugovarač osiguranja može dati obavještenja o onome što je poznato. neizvjesnost i nada treba da budu jednaki za sve strane i da stoga osiguranik treba da saopšti osiguravaču sve okolnosti koje su od važnosti za rizik. nego od idućeg dana po uplati premije (čl. odnosno o licu koje se osigurava. Najprije. ono prestaje svršetkom posljednjeg dana roka (čl. 907 ZOO). Obaveze osiguranika 1. ako je ugovoreno da se premija plaća odjednom i prilikom zaključenja ugovora. Postavilo se pitanje kakve su posljedice ako osiguranik svjesno ne da tačne i potpune podatke. daje ugovarač osiguranja. osiguravač može i pregledati i stvar i lica i utvrditi okolnosti koje su mu potrebne. a koje su mu poznate ili mu nisu mogle ostati nepoznate (čl. koji mogu biti od značaja za ocjenu rizika. Za neke posebne slučajeve su predviđeni izuzeci.1 Davanje podataka o riziku Podatke o stvari. Ako je trajanje osiguranja ugovoreno. Ovi podaci služe osiguravaču ne samo za klasifikaciju rizika i za određivanje premijske stope nego i radi organizovanja zaštite od rizika i preduzimanja eventualnih preventivnih mjera. tj. bilo otkazom neke od ugovornih stranaka. bilo iz zakonskih razloga.Osnovno dispozitivno pravilo člana 922 ZOO razlikuje trenutak zaključenja ugovora od trenutka u kome počinje njegovo dejstvo. bez namjere da dovede u zabludu osiguravača ili da ga prevari. pitanja o tome treba da mu postavlja osiguravač. Pošto osiguranik ne zna uvijek koje su okolnosti od značaja za ocjenu rizika. 913). 922 ZOO). dok osiguravač kao profesionalac treba bolje da zna šta mu treba. Treći pri ocjeni uzimaju u obzir savjesnost i vele da savjestan saugovarač ne smije ništa sakriti od druge strane. Osiguravači sastavljaju upitnike. Ugovarač je dužan da prilikom zaključenja ugovora prijavi osiguravaču sve okolnosti koje su od značaja za ocjenu rizika. osiguranje da traje ne od dana naznačenog u polici. osiguranje djeluje od dana izdavanja police. Pored toga. Isti problem postoji i kada osiguranik ne da tačne. kao kod svake kocke.

tako da osiguravač ne bi ni zaključio takav ugovor da je znao pravo stanje stvari. Istu obavezu ima osiguranik i u toku trajanja ugovora. Međutim. st. drukčiji (čl. Obavještenja koja bi tražili ti stručnjaci morao bi ugovarač osiguranja savjesno davati. Čine ga odgovornim ne uzimajući u obzir jesu li mu neke okolnosti bile poznate i koliko su mu bile poznate. ili čak u zabludi. odnosno uslovi osiguranja sadrže odredbu da je osiguranik pri zaključenju ugovora dužan da da tačne podatke o okolnostima koje mogu biti od značaja za ocjenu opasnosti. naročito kad se radi o nepotpunim podacima. 914. ili je bio samo nemaran. Ako ima namjeru da preduzme neku radnju koja bi povećala opasnost. Stoga bi on morao da postavlja adekvatna pitanja. Naše pravo uzima u obzir savjesnost i ugovarača osiguranja i osiguravača. odnosno prava raspolaganja. st. izuzev ako je išao na prevaru. Gotovo sva pravila. Takođe se rijetko obraća pažnja na savjesnost i svijest osiguravača. osiguravač kao profesionalac mora bolje znati kakvi su mu podaci potrebni. kod osiguranja lica ugovarač osiguranja mora obavijestiti osiguravača samo ako je rizik povećan zbog toga što je osigurano lice promijenilo zanimanje. Osigurano lice je takođe dužno da prijavi svaku promjenu zanimanja. a na medicinskom pregledu stanje utvrđuje i ljekar. 2 ZOO). međutim. smatramo. dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti osiguravača (čl. te da li je odgovor dao u namjeri da poboljša svoj položaj u ugovorenom odnosu. 2). a koje mogu uticati na povećanje opasnosti. Posljedice su uvijek iste. Slično je i kod osiguranja lica. a naročito odgovornost osiguranika u davanju obavještenja o riziku. st. Takođe je dužan izvijestiti o premještanju osiguranih stvari i o promjeni vlasništva. Rok nije utvrđen zakonom (čl. trebalo bi nametnuti osiguravaču obavezu da njegovi stručnjaci pregledaju predmet koji se osigurava i da zajedno s osiguranikom utvrđuje činjenice koje su im potrebne. odnosno o nesavjesnosti osiguranika. 914. 1 ZOO). a zatim da primljene odgovore provjerava prilikom zaključivanja ugovora. osiguravač može ili ići na raskid 291 . osiguravač može u zakonom određenom roku od tri mjeseca tražiti poništavanje konkretnog ugovora. ili mu nisu mogle biti nepoznate.Propisi nekih država i teorije o ovom pitanju ne vode računa o savjesnosti. jer je u tom slučaju rizik. 914. Ako je ugovarač osiguranja dao namjerno netačne podatke ili prećutao neku okolnost koja može biti od značaja za ocjenu rizika. po pravilu. Po Zakonu o obligacionim odnosima. dužan je osiguraniku prijaviti promjenu stana. Opravdano je. Kad ugovarač osiguranja nije to učinio namjerno. koliko treba da budu precizni i jasni. shvatanje da bi trebalo uopšte ukinuti obavezu. S obzirom na ulogu organizatora. O svakoj drugoj promjeni okolnosti koje mogu biti od značaja za ocjenu rizika dužan je obavijestiti osiguravača. Kod osiguranja imovine on mora obavijestiti osiguravača o svakoj promjeni okolnosti značajnoj za ocjenu rizika. mjesta rada i sve druge okolnosti koje nastanu poslije zaključenja ugovora o osiguranju. Uslovi osiguranja traže da osiguranik obavezno odgovori istinito i potpuno na sva pitanja u ponudi. I kod osiguranja života bez ljekarskog pregleda. a koje su mu poznate.

Za uplatu prve premije je vezan početak dejstva ugovora. 912 ZOO). odnosno na isplatu osigurane sume nastaje te pošto osiguranik uplati premiju. a može se ugovoriti da se plaća polugodišnje. osim ako nije drukčije ugovoreno. Prema izričitoj odredbi čl. premija se plaća u mjestu u kome ugovarač osiguranja ima sjedište. Promjenljive premije se rijetko upotrebljavaju. Ako ništa nije posebno ugovoreno. Osigurana svota se smanjuje u srazmjeri ugovorene premije i premije koja je predviđena za osiguranje života za njegove stvarne godine. ugovor je ništav. Plaćanje premije Premiju je dužan da plaća ugovaratelj osiguranja. svakako srazmjerno uvećanom riziku. osiguravač je dužan primiti premiju od svakog ko ima pravni interes da ona bude plaćena. ili predložiti povećanje premije. Premija se plaća u ugovorenim rokovima. Treba obratiti pažnju na okolnost da obaveza osiguravača na naknadu štete. Moguće je i naknadno plaćanje premije. To sasvim odgovara prirodi osiguranja kao organizovanog prikupljanja sredstava putem premije radi obezbjeđenja od rizika. ugovor je punovažan. ugovor ostaje na snazi. a njegove godine života ne prelaze gornju granicu do koje osiguravač osigurava život.2. U suprotnom. Ako su prilikom sklapanja ugovora o osiguranju godine života osiguranika prijavljene netačno. 1. plaća se prilikom zaključenja ugovora. Ako je. Kad osiguranik ima manje godina nego što je prijavljeno. Razliku između primljenih premija i premija na koje ima pravo osiguravač je dužan vratiti (čl. obaveze osiguravača počinju od dana koji je ugovorom predviđen kao dan početka osiguranja (čl. On se više ne može pozivati na netačnost prijave ili na prećutkivanje radi raskidanja ugovora. kvartalno. Osiguravač je dužan da vrati sve primljene premije. po pravilu. 912 ZOO. odnosno prebivalište. Isto je rješenje i kad je osiguravač saznao za takve okolnosti za vrijeme trajanja osiguranja. obaveza plaćanja nije u ovom slučaju donosiva. Ukoliko treba da se isplati odjednom. odnosno pri uručenju police (čl. a stvarne godine života prelaze granicu od koje osiguravač osigurava život. Ako je netačno prijavljeno da je osiguranik mlađi. ne može ostvarivati zbog toga svoje pravo. izuzev kod 292 . a smanjuje se premija na iznos predviđen za osiguranikove stvarne godine života. Ukoliko ugovarač osiguranja ne prihvati prijedlog za povećanje premije. na primjer. Danas je kod svih osiguranja usvojeno da se plaća fiksna premija koju izračunava osiguravač. međutim. Plaća se. 913 ZOO). odnosno traženja povećanja premije. No. ili nekako drukčije. gubi to pravo. Osiguravač koji je u času zaključenja ugovora znao ili je mogao znati da su dobijeni podaci netačni ili da je ugovarač neke informacije prećutao. 944 ZOO).ugovora. Može se koristiti svojim pravom za raskid ili za povećanje premije u zakonom utvrđenom roku. ugovor prestaje po samom zakonu. kod osiguranja u poljoprivredi. ugovoreno da se premija plaća poslije zaključenja ugovora. unaprijed.

Kod osiguranja života. ugovor prestaje po samom zakonu. Obavještenje o osiguranom slučaju i promjeni rizika Čim se desi osigurani slučaj. a najdalje u roku od tri dana. dakle. a premije su date u tabelama za pojedine rizike i godine života. odnosno rizika. O tome ima odredaba i u zakonu. ugovarač osiguranja ima pravo na odgovarajuće smanjenje premije.uzajamnog osiguranja. a povećanje premija onima koji su pod određenim uslovima imali štetu. Ako nastupe događaji usljed kojih se smanjuje rizik. U njima su klasificirane pojedine stvari prema rizicima i mjestima i date stope premija. Fiksna premija je nepravična naročito kad se kao kriterij u osiguranju dobara ne uzima vrijednost stvari. Uzajamno osiguranje postoji onda kada se zainteresovani udruže radi provođenja međusobnog osiguranja i sami određuju svoja prava i obaveze. 917 ZOO). i bez opomene. Fiksnoj se premiji prigovara da nije pravična i da ne odgovara cijeni rizika. Pravilo je da osiguravač nije dužan da opominje na plaćanje premije. U tom slučaju će smanjiti osiguranu svotu na iznos otkupne vrijednosti osiguranja. ako se ne uplati premija za idući period u predviđenom roku. ako premija ne bude plaćena o dospjelosti. Ako osiguranik ni tada ne plati. jer najčešće suma prikupljenih premija visoko prevazilazi iznos isplaćenih šteta u jednoj godini čak i kad se uzme u obzir potreba za prenosom slobodnih rezervi za fond rizika u idućim godinama. osiguravač je dužan preporučenim pismom opomenuti osiguranika. Ne bude li premija plaćena. ako premija ne bude uredno uplaćena. nego neka druga osobina (za motorna vozila snaga motora). ili paušalno prema nekom drugom kriteriju. Ovdje se za određivanje premije uzima u obzir i visina svote osiguranja. Uslovi osiguranja sadrže detaljnije odredbe o tome što treba da radi i o čemu i kada osiguranik treba da obavijesti zajednicu osiguranja. To se čini ili u promilima osigurane sume. odnosno štetne posljedice toga slučaja (čl. Rok ne može biti kraći od 30 dana. osiguravač opominje ugovarača i daje mu rok za uplatu dospjele premije. To produžuje vrijeme plaćanja još za mjesec dana od opomene. osiguravač može raskinuti ugovor. Osiguravač ne može raskinuti ugovor ako su dotle uplaćene premije bar za tri godine. Sankcije za neplaćanje premije kod osiguranja života se razlikuju od sankcija u osiguranju imovine. ne utiče na fiksni karakter premije. Davanje bonifikacija onim osiguranicima koji u proteklom periodu nisu pretrpjeli štetu. Osiguravač izrađuje cjenike premija imovinskih osiguranja koji sadrže tabele za sva imovinska osiguranja.3. Kod osiguranja lica strane se sporazumijevaju o visini svote osiguranja. Samo kod osiguranja na neodređeno vrijeme. osiguranik je dužan da o tome obavijesti osiguravača kako bi osiguravač mogao provjeriti stanje i utvrditi nastalu štetu. osiguravač mu nije dužan naknaditi onaj dio štete koji je uslijed toga propusta 293 . Ako to ne učini. Pravila i uslovi za osiguranje od pojedinih rizika sadrže i odredbe o sankcijama. 1.

zainteresovani partner može raskinuti ugovor (čl. 926 ZOO).nastao. Osiguranik je dužan da preduzme sve mjere spasavanja ugrožene imovine i za sprečavanje povećanja štete. Ne učini li to. odnosno štetnog događaja. Staranje o osiguranom predmetu Osiguranik je dužan da vodi brigu o osiguranoj imovini i održava je u redu. Plaćanje naknade Pored obaveze da sa ugovaračem osiguranja utvrdi okolnosti od značaja za ocjenu rizika. Opšta pravila o osiguranju imovine predviđaju da osiguravač ima pravo da prema ocjeni okolnosti smanji odštetu u mjeri u kojoj je šteta prouzrokovana time što se osiguranik nije pridržavao propisanih mjera i što nije preduzimao određene radnje. Ako o tome postoje uputstva (kao npr. ta odredba ugovora bila bi nevažeća. bez obzira na to kako se shvata pravni karakter ugovora o osiguranju. Čak i kada bi bilo ugovoreno drukčije.1. ostaje kao osiguravaočeva osnovna obaveza prema osiguraniku da mu naknadi štetu u osiguranju imovine. Ako druga strana odbije zahtjev. 1. kod požara). 914 ZOO). 918 ZOO). odnosno smanjenje rizika kod imovinskih osiguranja daju pravo na zahtjev za promjenu premije. Obaveze osiguravača 2. 294 . rok za obavještavanje iznosi 14 dana (čl. Rok za obavještavanje o smanjenju rizika nije postavljen jer ugovarač ima interesa da o tome što prije obavijesti osiguravača. 2. On to mora učiniti bez odgađanja. Tako određuje i Zakon (čl. osiguranik ne može uslijed toga izgubiti prava iz osiguranja. Ali se ni ugovorom ne može predvidjeti da osiguranik gubi prava iz osiguranja zbog toga što je propustio rok za prijavu štete. Povećanje. ako je rizik povećan njegovim postupkom. Obaveza staranja se produžuje i kad nastane osigurani slučaj. On mora da preduzima sve potrebne mjere i ugovorene radnje radi otklanjanja opasnosti koju izaziva nastupanje osiguranog slučaja. Ukoliko ugovarač osiguranja nije sudjelovao u povećanju rizika. 926 ZOO). Pojedinim opštim uslovima osiguranja su te radnje i zaštitne mjere detaljno razrađene (čl. No. a da plati osiguranu sumu u osiguranju lica. osiguravač ima pravo da mu ne naknadi onaj dio štete koji je nastao zbog konkretnog propusta. Kod osiguranja lica obaveza je osiguranika da obavijesti osiguravača u slučaju da je rizik povećan promjenom zanimanja. dužan je da se pridržava tih uputstava. 914 i 916 ZOO). Osiguravač ima pravo da vrši kontrolu nad izvršavanjem preventivnih i represivnih mjera koje preduzima osiguranik. Ugovarač osiguranja je dužan obavještavati osiguravača o svakoj okolnosti koja može biti od značaja za ocjenu rizika kod osiguranja imovine. Takva bi odredba bila ništava (čl. izuzev ako je preduzimanje tih mjera bilo od uticaja za nastajanje štete.4.

kad se desi događaj protiv koga se osiguralo. Treću fazu čini utvrđivanje veličine naknade. pristupiti utvrđivanju da li se desio ugovorom predviđeni događaj i je li pogodio osiguranika. a koji su potrebni za utvrđivanje uzroka i obima štete. 919 ZOO). ako to traži ovlašteno lice (čl. čim primi prijavu da se desio osigurani slučaj. osim ako se to posebno ugovori. Strana koja nije zadovoljna nalazom. pa zatim ima li osiguranik pravo na naknadu i kolika je naknada. rok od 14 dana za isplatu teče od dana kada su oni konačno utvrđeni. Ali se i takva obaveza osiguravača može posebno ugovoriti. kako za utvrđivanje samog rizika. Bude li sporno postojanje ili visina obaveze osiguravača. Osiguravač je dužan. Pri obeštećenju se kombinuju ova dva načela. Izložićemo njegove osnovne faze. Postupak kojim se utvrđuje postojanje obaveze za naknadu i njen iznos je veoma složen. nastanak događaja i naknada utvrđuje se na osnovu propisanih dokumenata. odnosno ugovorenu svotu osiguranja osiguraniku. Ne bude li iznos obaveze utvrđen u navedenom roku. odnosno korisnik osiguranja. Teret dokazivanja leži na osiguravaču (čl. tako u pogledu nastale štete i njene visine. Osiguranje ne može nikome poslužiti kao izvor obogaćenja. može pokrenuti spor kod suda. odnosno imaocu polise ako je izdata polisa na donosioca. Ako je šteta na stvari nastala uslijed nekog njenog nedostatka. osiguravač je dužan isplatiti predujam. ne može biti veća od pretrpljene štete ni 295 . osiguravač ne odgovara za takvu štetu. Rok za isplatu naknade iznosi najviše 14 dana od dana dobijanja obavještenja da se osigurani slučaj desio. Kad se utvrdi da je nastao osigurani slučaj i šteta. kad je ta stvar propala ili oštećena. predviđaju kod svih osiguranja imovine da je osiguravač dužan. neće je naknaditi. dakle. Razumije se da će osiguravač najprije utvrditi postoji li ugovor o osiguranju i je li se desio slučaj predviđen ugovorom. 930 i 931 ZOO). Osiguranik je dužan davati obavještenja i podatke kojima raspolaže. Izgubljeni dobitak se naknađuje samo ako je to izričito ugovoreno (čl. Osiguravač ima za te poslove svoje stručnjake. koje podnosi osiguranik. Ako se osiguravač i osiguranik ne slože o visini nastale štete. visina naknade je ograničena visinom osigurane svote. kad utvrdi da se desio osigurani slučaj. Nadalje. Kod osiguranja lica i kod manjih šteta na imovini. pristupa se procjeni štete. Pretpostavlja se. 925 ZOO). Opšta pravila. Takođe ni štete prouzrokovane ratnim operacijama ili pobunama osiguravač nije dužan naknaditi. odnosno procjenom vještaka. samo naknada stvarne štete. Drugu fazu predstavlja procjena štete. Kod naknade štete u imovinskom osiguranju važi kao osnovno načelo da iznos naknade ne može preći vrijednost štete. To znači da u imovinskom osiguranju naknada štete koju osiguravač isplaćuje za osiguranu stvar. procjena se povjerava vještacima. odnosno uslovi osiguranja. odnosno dio naknade koji nije sporan. Prva je utvrđivanje osiguranog slučaja. isplatiti naknadu.

Ako se utvrdi da za tu povećanu vrijednost stvari nema opravdanog razloga. popravkom stvari. naknada se određuje prema toj vrijednosti. a da se težina rizika ogleda i u vrijednosti stvari. osiguravač je ovlašten da naknadu izvrši i u naturi. Pa i u ovom slučaju osiguravač može dokazivati da je ugovorom predviđena vrijednost stvari znatno veća od stvarne vrijednosti. zasnovana na srazmjeri između premija. Primjena pravila proporcije nalazi svoje opravdanje u načelu i da premija treba da odgovara težini rizika. znači da je i rizik veći. To. nego će osiguravač isplatiti samo svotu osiguranja. koji je srazmjeran razlici između stvarne vrijednosti stvari i ugovorene svote osiguranja.x stvarna šteta stvarna vrijednost ili iznos plaćene premije Naknada štete = ----------------------------------------------. No. onda će naknada štete biti ravna stvarno pretrpljenoj šteti. Pravilo proporcije primjenjuje se dvojako: ili se uzimaju kao njegovi elementi osigurana svota i stvarna vrijednost osigurane stvari. osiguranje staro za novo i dr). ugovorom predviđeni iznos. 925 ZOO). tj. odnosno plaćena premija. ako bi šteta bila veća od osigurane svote. Naknada se isplaćuje u novcu. Kad su stvari bile osigurane na stvarnu vrijednosti. onda je opravdano da mu se u toj srazmjeri i šteta naknadi. To je slučaj podosiguranja. Osiguranik je u tom slučaju preuzeo na sebe dio rizika. primjenjuje u Francuskoj. Kod podosiguranja naknada ne može preći osiguranu sumu.od osigurane svote. neće se naknaditi stvarna šteta. biće veća i naknada štete ako se desi osigurani slučaj. Ugovorom se može ograničiti iznos naknade na manju svotu od stvarne štete. ili se uzimaju ugovorena. Formule glase: osigurana svota Naknada štete = -----------------------------------. opet. Ugovorom se može predvidjeti da odnos između vrijednosti stvari i svote 296 . Ako osiguranik nije htio da plaća premiju koja odgovara stvarnoj vrijednosti stvari. osiguranje subjektivne vrijednosti. i premija koju bi trebalo plaćati prema stvarnoj vrijednosti osigurane imovine. bez obzira na stvarnu vrijednost stvari. primjenjuje se pravilo proporcije. Naknada štete zavisi od srazmjere između osigurane svote i stvarne vrijednosti osigurane stvari. Druga se formula. Nadosiguranje u principu nije dozvoljeno (čl. ukoliko je stvar vrednija. naknada će se isplatiti prema stvarnoj vrijednosti (npr. To znači: ako je stvar potpuno propala. Ako je ugovorom o osiguranju vrijednost stvari utvrđena sporazumno.x stvarna šteta iznos premije koju bi trebalo plaćati Kod nas se primjenjuje prva formula. nego je ugovorio nižu svotu osiguranja da bi plaćao manju premiju. Ako je osigurana stvar djelimično oštećena. Stoga će za taj dio sam i štetu snositi. I ovo je još jedan dokaz da je naš sistem osiguranja imovine koncipiran da se izbjegne špekulacija. tj.

Taj dio štete koji ne isplaćuje osiguravač naziva se franšiza. aparata. osiguranikov je interes da šteta bude veća. Ima ga kod požarnog osiguranja. Slaba strana franšiza je što osiguranik nije stimulisan na radnje i mjere uslijed kojih bi šteta mogla biti manja. Franšize su predviđene u osiguranju vozila. Franšiza 10. mašina. jer će mu se naknaditi samo ako pređe franšizu. ako je stvar oštećena. U ovoj situaciji osiguravač duguje naknadu troškova i onda kada oni zajedno sa naknadom prevazilaze osiguranu sumu (čl. Isto je kod osiguranja lica. dakle. nego da se isplaćuje potpuna naknada štete do visine ugovorene svote. 927 ZOO). usjeva itd. instalacija. Ako je smrt prouzrokovana ratnim 297 . Ako stvar nije potpuno propala. Drukčije se može ugovoriti (čl. Naravno da je tada i premija veća od premije koja odgovara sumi osiguranja.000 KM ne naknađuje osiguravač. Ali se i takvo osiguranje može posebno ugovarati. Takvo osiguranje naziva se osiguranjem na prvi rizik. Tada je osiguravač dužan isplatiti potpunu naknadu sve do iznosa svote osiguranja. pobunama i nemirima. u zamjenu za isplatu pune sume osiguranja. Ugovorom se. tj. U nekim slučajevima može se ugovarati da osiguravač naknađuje štetu samo ako šteta pređe određenu granicu. Osiguravači izrađuju tablice za određivanje procenta trajnog gubitka opšte radne sposobnosti uslijed nesrećnog slučaja. garantuje puno obeštećenje uvijek kad djelimična šteta nije veća od svote osiguranja. da je abandonira. može se ugovarati da se u slučaju djelimične štete ne primjenjuje pravilo proporcije. ali i manja od premije na stvarnu vrijednost osigurane stvari. prema stepenu nesposobnosti za rad prouzrokovane nesretnim slučajem. kad osiguranik umre ili doživi određeno doba života. Sitne štete koje su ispod određenog minimuma snosi sam osiguranik. U nekim vrstama osiguranja. isplaćuje se samo dio osigurane sume. Prema tome. Ako stvar potpuno propadne. šteta se naknađuje u visini troškova opravke umanjeno za iznos vrijednosti rabaćenja ostatka stvari. 926 ZOO). osiguravač naknađuje i troškove koje je osiguranik morao nužno učiniti radi otklanjanja i smanjenja štete i posljedica osiguranog slučaja. odšteta se smanjuje za vrijednost ostatka. Kod osiguranja života isplaćuje se osiguraniku ili korisniku osiguranja osigurana suma kad nastupi ugovoreni slučaj. isplaćuje se suma osiguranja. Pravilo je da osiguravač nije dužan naknaditi štete prouzrokovane ratnim operacijama. Pored toga. kod osiguranja protiv krađe itd. a ne stvarna vrijednost. Dispozitivno je pravilo da osiguranik nema pravo da oštećenu stvar prepusti u vlasništvo osiguravača. Naprotiv.000 KM znači da štetu ispod 10. kad se stvar osigurava ispod vrijednosti.osiguranja nema značaja za određivanje iznosa naknade. Kod osiguranja lica od nesretnog slučaja uslijed koga ne nastupa smrt. U tim tablicama navedene su pojave i oštećenja pojedinih grupa i njima odgovarajući procenti gubitka opšte radne sposobnosti. Naknada se isplaćuje u istom procentu od osigurane sume u kome je u tablici ocijenjen gubitak opšte radne sposobnosti.

Isto tako. kao i da može zahtijevati i predujam. Kad je osiguranje zaključeno za cio život osiguranika. Zato je u zakonu odgovornost za njeno ispunjenje posebno uređena. Napokon. svakom nasljedniku pripada dio osigurane svote srazmjeran dijelu nasljedstva koji mu pripada. Način kako se ta otkupna vrijednost izračunava mora takođe biti naznačen na polisi i u uslovima osiguranja. Ugovorom se može predvidjeti obaveza osiguravača da isplati svotu osiguranja i za slučaj kad nastupe smrt ili ozljede uslijed ratnih operacija. Izričito se zahtijeva da plasmani budu sigurni (čl. U polisi osiguranja života moraju biti navedeni uslovi pod kojima ugovarač osiguranja može zahtijevati isplatu njene otkupne vrijednosti. Ako korisnik nije određen. može tražiti da mu osiguravač isplati unaprijed dio osigurane svote do visine otkupne vrijednosti polise. namjernim ubistvom ili samoubistvom. Osiguravač ne naknađuje ni štete koje je osiguranik prouzrokovao namjerno. a društva za uzajamno osiguranje i sredstvima osiguranika. osiguravač naknađuje sve štete bez obzira na to kako je krivice korisnika vozila. pod predviđenim uslovima. Da bi se vrijednost sredstava kojima osiguravač odgovara obezbijedila od deprecijacije. 19 i čl. a ugovarač nije odredio njihov dio. Kad su za korisnike određeni nasljednici. kad je. 50 ZOIO). Štete koje osiguranik prouzrokuje nepažnjom su pokrivene osiguranjem.operacijama. osiguranja korisnika motornih vozila od odgovornosti. svota osiguranja se isplaćuje tome korisniku. 298 . Korisnik stiče pravo na osiguranu svotu od časa zaključenja ugovora. Osiguravač (dioničko društvo) za obaveze iz ugovora o osiguranju odgovara svim svojim sredstvima (čl. poseban slučaj predstavljaju otkup polise i predujam. 929 ZOO). testamentom i sl. 28 ZOIO). a tu mu sumu ugovarač osiguranja može vratiti docnije (predujam). Plaćanje naknade je osnovna obaveza osiguravača. dakle. 28 ZOIO). Osiguravač dokazuje da je šteta prouzrokovana nekim od navedenih oslobađajućih uzroka (čl. zakonom je posebno predviđena mogućnost njihovog plasmana. u skladu sa ugovorom o osnivanju društva (čl. nekim docnijim pravnim aktom. osigurana svota ulazi u imovinu za raspodjelu nasljednicima. ako drukčije nije izričito utanačeno između stranaka. pa i uslijed Kad je ugovarač osiguranja života odredio korisnika osiguranja. ako je uplaćena premija bar za tri godine. ako je ugovarač postoji kod obaveznog U ovoj vrsti osiguranja do njih došlo. osiguravač se oslobađa obaveze iz ugovora o osiguranju i nije dužan korisniku isplatiti ugovorenu svotu. bez obzira na to kojim je aktom određen za korisnika: ugovorom. Izuzetak od pravila da osiguravač ne naknađuje osiguranja namjerno prouzrokovao osigurani slučaj. Sredstva kojima se osigurava isplata osiguranih suma i naknada po ugovorima o osiguranju lica su posebno pravno tretirana. štetu. Suprotna ugovorna odredba je ništava (čl. 931 ZOO). a ugovarač umre. osiguravač je dužan da mu isplati otkupnu vrijednost polise. zaključen ugovor o osiguranju života u korist trećega.

Pored toga.2. da stvara razne fondove i da te fondove jača. prinudan karakter. Na nekim polisama osiguranja odštampan je izvod iz pravila. 7 ZOIO). odnosno uslova. kada je propisana. Drugo. pošto zaključi ugovor o osiguranju. Ostale obaveze osiguravača Osiguravač je najprije obavezan da putem reosiguranja ili saosiguranja obezbijedi pokriće obaveza iz osiguranja. po prirodi posla i tehnici organizacije osiguranja. tarife. osiguravač je dužan da obavijesti i osiguranike o uslovima osiguranja. I peto.2. 6 ZOIO. To je slučaj u našem pravu. načela lojalne utakmice i dobrih poslovnih običaja (čl. 6 ZOIO). radi otklanjanja uzroka šteta kao i radi smanjenja šteta. Ona je i javnog karaktera. osiguravač je dužan da organizuje zaštitu od rizika i da s tim ciljem organizuje i preduzima mjere prevencije i represije. Smatramo da ova obaveza ne potiče iz ugovora o osiguranju. Zbog toga njegovi akviziteri upoznaju buduće osiguranike sa pravilima i sa uslovima pod kojima se provodi osiguranje. kao što su pravila osiguranja. Treća obaveza osiguravača jeste da svoje opšte akte kojima se utvrđuju ekonomski osnovi poslovanja. Pored toga. Već je bilo riječi o ovoj obavezi prilikom objašnjavanja pojma osiguranja. učini dostupnim javnosti. on mora da. nego iz karaktera i iz tehnike poslovanja osiguravača. Zato ima. 299 . Osiguravači su zato dužni i da materijalno zainteresiraju osiguranike za preduzimanje mjera za otklanjanje i smanjenje šteta. prati i analizira uzroke šteta i da preduzima mjere za to. Zbog toga je osiguravač dužan da. ako ih ne bi mogao pokriti premijama i rezervama. uslovi osiguranja i sl. (čl. i ova obaveza je motivisana potrebom zaštite osiguranika. Četvrto. Zakonska je dužnost osiguravača da prilikom zaključenja ugovora o osiguranju preda osiguraniku pravila ili uslove osiguranja i da ga upozori da su oni sastavni dijelovi ugovora o osiguranju. To podrazumijeva mogućnost trajnog obezbjeđenja izvršenja svojih obaveza po osnovu osiguranja. osiguravač mora da svoju ekonomsku djelatnost organizuje saglasno ekonomskim načelima osiguranja. izda osiguraniku polisu ili drugu ispravu o osiguranju. osiguravač mora da se pridržava pravila struke. Jačanju fondova naročito služi proširenje osiguranja na što veći broj lica i na što šire područje radi stvaranja neophodne uzajamnosti rizika. shodno čl. Kao i prethodna.

Na naknadu ima pravo ugovarač osiguranja. Osiguranjem se. b) oštećenog osiguranika i osiguravača i c) osiguravača i štetnika koji je odgovoran za građanski delikt. Ono se svodi na mogućnost kumuliranja zahtjeva u onim vrstama osiguranja u kojima se štite opravdani interesi osiguranika uz istovremenu nemogućnost zloupotrebe ovog ovlaštenja. Naše pravo spada u grupu prava koja u razmatranom domenu razlikuju imovinsko od ličnog osiguranja. dakle. osiguravač ima regresno pravo prema trećem odgovornom licu do iznosa isplaćene naknade. Zbog toga je neophodno potražiti eklektično i praktično rješenje. Osiguravač je dužan da isplati osiguranu svotu po ugovoru o osiguranju lica i kad je neko treće lice odgovorno za nastupanje osiguranog slučaja. na naknadu i po osnovu građanskog delikta i po osnovu osiguranja? Odgovor zavisi od teorijskog shvatanja o pravnoj prirodi ugovora o osiguranju koje je usvojeno u konkretnom pravnom sistemu. ovdje postoji kumulacija zahtjeva. Osiguranik se može obeštetiti samo po jednom osnovu. tj. Osiguravač nema pravo na regresnu naknadu isplaćene svote od odgovornog lica. Kod osiguranja života osiguranik ili korisnik osiguranja može u cjelini ostvariti pravo na naknadu od odgovornog lica i naplatiti sumu osiguranja iz ugovora o osiguranju. Kumuliranje zahtjeva za naknadu Osiguranje ne pokriva samo rizike od dejstva više sile i slučaja nego i od štetnih ljudskih radnji. ipak ne dozvoljavaju jednoznačan odgovor. a bez obzira 300 .IV KUMULIRANJE ZAHTJEVA ZA NAKNADU I VIŠESTRUKO OSIGURANJE 1. odnosno korisnik osiguranja. U izloženoj situaciji nastaju složeni pravni odnosi. Ako naplaćenom naknadom nije šteta potpuno izmirena. Mi u principu usvajamo teoriju zaštite od rizika kao dominantnu. Ukoliko osiguranik naplati naknadu štete od osiguravača. Pravno pitanje koje se ovdje postavlja glasi: imali oštećeno lice koje je ujedno i osiguranik pravo na dvostruku naknadu štete. Postojanje elemenata drugih shvatanja u legislativi i praksi osiguranja. pokrivaju i štete prouzrokovane građanskim deliktom za koje postoji odgovorno lice i koje se mogu nadoknaditi i po pravilima građanskog prava. U pojedinim vrstama osiguranja osiguravači pokrivaju štetu ne ispitujući da li za nju postoji odgovornost trećeg lica. Oni se konstituišu između više lica: a) oštećenog i odgovornog po osnovu građanskog delikta. Dakle. Kod imovinskog osiguranja nema kumuliranja zahtjeva naknade. Ovo je naročito slučaj kod obaveznih osiguranja. te značajne razlike između imovinskih i ličnih osiguranja. ali po kome hoće: po osnovu osiguranja ili po osnovu delikta trećeg lica. razliku može tražiti od drugog.

jeste osiguranje imovine. 301 . dakle. Kod dvostrukog osiguranja vodi se računa o savjesnosti ugovarača osiguranja. 948 ZOO). osiguranje se dijeli na dobrovoljno i obavezno. s naknadom u slučaju dvostrukog i višestrukog osiguranja? Trebalo bi da odgovor bude isti kao kod kumuliranja zahtjeva za naknadu od osiguravača i od odgovornog lica uslijed čije je radnje došlo do štete. odnosno do smrti ili povrede osiguranog lica. Tek kad se dogodi osigurani slučaj.na to što je naplatio osiguranu svotu. Prema načinu na koji nastaje. a ugovaraču pripada naknada od svakog osiguravača po ugovoru. Nečijom skrivljenom radnjom nanesen je bol osiguraniku ili korisniku osiguranja. svaki osiguravač može tražiti poništenje ugovora i zadržati premije. na osnovu ugovora. jer zbir svih naknada ne prelazi vrijednost osiguranog predmeta. koju prihvata i naš zakon. Ukoliko jedan osiguravač ne može da plati svoj dio dugovne naknade. Ako je ugovarač postupio nesavjesno. Šta je. Obje naknade zajedno ne mogu preći iznos štete. svaki osiguravač ima pravo na svoju premiju. Najčešće usvojena podjela osiguranja. umanjena mu radna sposobnost i sl. osiguranje lica i pomorsko osiguranje. za to je uplaćivao premije u fond osiguranja. V PODJELA OSIGURANJA 1. Pri tome treba imati u vidu da zakon pravi razliku između višestrukog osiguranja kad zbir svota osiguranja ne prelazi vrijednost osiguranog predmeta i dvostrukog osiguranja kad tu vrijednost prelazi. Ako nije postupio nesavjesno. 2. prema zakonskim odredbama. i prouzrokovač treba da odgovara za to (čl. Svaka od glavnih grupa osiguranja dijeli se na vrste. U višestrukom osiguranju svaki osiguravač odgovara za izvršenje svojih obaveza u potpunosti. To je razumljivo. Kriteriji podjele Podjele osiguranja na različite grupe zavise od kriterija na osnovu kojih se klasifikacija vrši. Svaki osiguravač snosi iznos naknade srazmjeran svoti osiguranja po njegovom ugovoru. Naknada mu pripada po drugom pravnom osnovu. Dobrovoljno osiguranje nastaje voljom stranaka. dok se obavezno osiguranje. mora zaključiti. 934 ZOO). oštećen mu dio tijela. nastaju obaveze osiguranika da izvijesti svakog saosiguravača i saopšti mu naziv i adresu ostalih osiguravača (čl. Višestruko i dvostruko osiguranje Postavlja se pitanje da li osiguranik može naplatiti naknadu od dva ili više osiguravača ako je ista imovina ili isto lice bilo osigurano kod njih za isto vrijeme od istih rizika. Vrsta osiguranja označava vrstu rizika. vrstu opasnosti od koje se osigurava s obzirom na osobine. Osigurana svota mu pripada po ugovoru o osiguranju. za njega odgovaraju ostali osiguravači srazmjerno svojim dijelovima.

.osiguranje troškova i liječenja.osiguranje životinja. . je li šteta nastala kao neposredna ili posredna posljedica oštećenja ili uništenja stvari. Osiguranje imovine Osiguranje imovine (imovinsko osiguranje. transportno osiguranje obuhvata i osiguranje lica u prevozu. eksplozija. .mašina od loma i nekih drugih opasnosti. klizanje tla). zatim kad nije ostvaren mogući dobitak ili kad su prouzrokovani neki troškovi. Poznato je više vrsta osiguranja imovine. bez obzira na to ima li oštećenja stvari. 2. . ZOIO netaksativno nabraja neka od njih: . Osiguravač sa statusom dioničkog društva može se uz ostale poslove osiguranja baviti i reosiguranjem.na upotrebljivost stvari ili lica obuhvaćenih jednim pravilima osiguranja. 9 ZOIO). . Kod osiguranja stvari predmet je stvar imovinske vrijednosti i naknađuje se šteta u slučaju propasti ili oštećenja stvari. osiguranje dobara) dijeli se na osiguranje stvari i osiguranje od imovinskih šteta. . Član 9. . tj. . odronjavanje. . odnosno istim uslovima osiguranja.od provalne krađe. jednostavno. . osiguranje privrednih organizacija od opasnosti prekida rada uslijed požara i nekih drugih opasnosti. osiguranje od odgovornosti.kombinovano osiguranje namještaja. 302 . Osiguravač može provoditi sve vrste osiguranja imovine i lica za koje je registrovan.osiguranje od odgovornosti za nedostatke isporučenih proizvoda (garancijsko osiguranje). jer ih naknađuje osiguravač.osiguranje od zakonske odgovornosti ili. oluja. poplava.šomažno osiguranje. snježna lavina. koje obuhvata osiguranje prevoznih sredstava (kasko) i osiguranje tereta u prevozu (kargo). . po tom ugovoru se ugovarač osiguranja obezbjeđuje od šteta. Društvo za uzajamno osiguranje nema ovu mogućnost (čl. .transportno osiguranje.stakla od loma. koje su prouzrokovane njegovom upotrebom opasne stvari. . Kod osiguranja od imovinskih šteta obaveza osiguravača se sastoji u naknadu imovinske štete koja nastaje kad se desi osigurani slučaj.od požara i nekih drugih opasnosti (grom.osiguranje predmeta za naknadu ako radnik strada ili se povrijedi na poslu.montažno osiguranje.osiguranje dobitka.

U ovoj grupi su osiguranje na nedoživljenje (osiguranje života) i osiguranje na slučaj bolesti. infektivne i profesionalne bolesti. njegovih uređaja i opreme i tereta na brodu. Ako nije drukčije ugovoreno. Treće lice se pojavljuje kao osiguranik onda kada ugovarač djeluje u svojstvu komisionara i onda kada je izričito označeno kao korisnik. kopneni i drugi rizici. Ovo se osiguranje može posebno ugovarati. provizija i dr. uređaji i oprema broda (kasko-osiguranje). ratni rizici. 303 . te roba i druge stvari koje se prevoze brodom (kargo-osiguranje). ili da pripadne nasljednicima. Ovim osiguranjem nije obuhvaćeno i osiguranje od odgovornosti za štete koje se nanesu trećim licima u vezi s pravom raspolaganja ili sa iskorištavanjem broda. ili beneficiraju se daje dio osigurane sume koji odgovara dijelu trajnog smanjenja opšte radne sposobnosti. Pristanak trećeg na zaključeni ugovor je neophodan. troškovi utvrđivanja i likvidiranja štete. Osiguranja lica su u teoriji i praksi postavljena šire. Ugovarač osiguranja je po pravilu i osiguranik. zatim troškovi spasavanja. Kod osiguranja na doživljenje određene starosti može se obezbijediti da se osiguraniku isplati ugovorena suma odjednom kad doživi ugovorenu starost. Osiguraniku. od razbojništva na moru i unutrašnjim vodama. vozarina. Osiguranik može biti samo lice koje ima ili koje može da očekuje da će imati opravdani materijalni interes da ne nastupi osigurani slučaj. ili da mu se isplaćuje periodično (rentno osiguranje). ili da se isplaćuje porodici u vidu penzije. gubitak radne sposobnosti i narušenje zdravlja. Plovidbeno osiguranje Plovidbenim osiguranjem se pokrivaju rizici kojima su za vrijeme plovidbe izloženi brod. Osiguranje lica ZOIO u članu 9 razvrstava poslove životnih osiguranja na osiguranje života i rentno osiguranje. nagrade za spasavanje i štete. požara. Bude li posljedica nezgode prolazna neposobnost za rad. troškovi opremanja broda. Kod osiguranja na slučaj smrti može se ugovoriti da se osigurana suma isplati nekom korisniku. kao što su krađa. isplaćuje se i naknada troškova liječenja. elementarnih nepogoda. neisporuka. manipulativni. od zajedničke havarije.3. osim obične bolesti. nezgode i nesposobnosti za rad (osiguranje od nesrećnog slučaja). očekivani dobitak. isplaćuje se naknada. Može se obezbijediti renta i u neke druge svrhe (školovanje djece. eksplozija. Kod osiguranja od nezgode osigurava se od nesretnog slučaja koji može imati za posljedicu smrt. a može se dati na različite načine. politički rizici. Beneficijaru (korisniku) isplaćuje se osigurana suma kad je nastupila smrt osiguranog lica. Ugovarati se može osiguranje i od drugih rizika kojima su stvari izložene za vrijeme trajanja osiguranja. Osiguranje se vrši od plovidbenih nezgoda. osiguranjem su pokrivene štete koje nastanu uslijed potpunog ili djelimičnog gubitka i oštećenja stvari. U svakom slučaju. 4. miraz itd).

5. osigurati i teret “na ma kome brodu”. kao i štete nastale uslijed radnji i propuštenja zapovjednika. nedozvoljena trgovina.Osigurane stvari se moraju prevoziti ugovorenim brodom. osim pretovara u slučaju nevolje. b) vlasnika. odnosno korisnika brodica na motorni pogon. iz osiguranja se naknađuju gubici i oštećenja osiguranog predmeta. plovidba bez dozvole brodara. od odgovornosti za štete počinjene trećim licima i d) vlasnika. tako i sve štete koje su posljedica ne samo krivice nego i njihove obične neopreznosti. odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete počinjene trećim licima. na primjer. pod baraterijom se podrazumijevaju. troškovi u vezi s osiguranjem. Može se. To je pravilo. pristajanje u nepredviđenim lukama radi nekog nedozvoljenog posla. osiguravač ih može odbiti od naknade prilikom likvidacije štete. Ima pravo još i na kamatu i proviziju koje su priznate u diobenoj osnovi. Može biti propisano osiguranje od rizika koji ugrožavaju treća lica i od rizika koji predstavljaju opštu opasnost. To bi bilo. 304 . a čime se nanosi šteta brodu ili teretu. U slučaju zajedničke havarije koja je nastala u vezi s osiguranim rizicima. oštećenju ili konfiskaciji. Ako bi se promijenio brod bez saglasnosti osiguravača. Osiguravač naknađuje štete samo do iznosa sume osiguranja. Obavezno osiguranje Obavezno osiguranje se može uvoditi samo zakonom. dakle. Baraterija je. odnosno korisnika vazduhoplova. generalnoj polisi. Osiguravač nije dužan da ugovaraču osiguranja preda polisu prije nego što naplati premiju. po pravu nekih zemalja (Engleska i Njemačka). a nema pravo da ne izvršava svoje obaveze iz ugovora o osiguranju. osiguranjem su pokrivene štete koje nastanu zbog namjernog postupka ili krajnje nepažnje posade broda. obavezna su sljedeća osiguranja: a) putnika u javnom saobraćaju od posljedica nesretnog slučaja. Po Zakonu o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi. doprinosi u zajedničku havariju koji se plaćaju za osigurani predmet. Zakonom se može uvesti obavezno osiguranje i u drugim slučajevima. međutim. od odgovornosti za štete počinjene trećim licima. namjeran i nedozvoljen akt zapovjednika broda i članova posade. kako namjerne štete koje pričine zapovjednik i članovi posade. Osiguravač preuzima i rizik baraterije. prelazi na njega pravo osiguranika na naplate iz zajedničke havarije do iznosa koji je platio. odnosno i jednom i drugom. skretanje s utvrđenog puta itd. Kad osiguravač isplati te naknade. Ako nisu plaćene premije. drugog člana posade broda ili pilota u plovidbi i rukovanju brodom. c) vlasnika. Po pravima drugih zemalja. krijumčarenje. To je slučaj kod ugovora po tzv. bez obzira na koji je brod ukrcan. ugovor se raskida. kojim se brod i stvar izlažu uništenju. ako to nije posebno ugovoreno. učinjen bez saglasnosti brodara. Prema članu 66 ZOIO.

Od iznosa naknade štete koju po osnovu sudske odluke prevoznik duguje putniku. povreda ili oboljenja. tj. Za svako vozilo koje se obavezno registruje mora se zaključiti ugovor o osiguranju od odgovornosti i bez dokaza o tome ne može biti registrovano. pa i kad se ne nalaze u prevoznom sredstvu. pristanište. Ako putnika zadesi nesrećan slučaj. trajnog gubitka opšte radne sposobnosti i za slučaj prolazne nesposobnosti putnika za rad (čl. odbija se iznos koji je putnik već naplatio od osiguravača (čl. odnosno korisnika vozila. Ipak. U prethodnom slučaju osiguravač ima pravo regresa od vlasnika. Osiguravač ima pravo na regres od prevozioca koji je propustio da zaključi ugovor o osiguranju. ako se desi da šteta bude nanesena motornim vozilom za koje nije zaključen ovaj ugovor. Sve štete nastale uslijed smrti. Ured za osiguranje objavljuje zajedničke uslove i tarifu premija osiguranja koje zajednički utvrde društva za osiguranje . To isto su dužne učiniti i druge organizacije kad prevoze lica (ne svoje radnike) u vezi sa obavljanjem svoje djelatnosti . naknađuje osiguravač (čl. odgovornost. 67). ugostiteljske (čl. ili nanesene nečijoj imovini (uništenje ili oštećenje). Osiguranim se smatraju sva lica koja su namjeravala da putuju. 82 ZOIO). Putnik je treće lice koje se koristi osiguranjem. jer ugovor ne zaključuje pojedinac putnik. 73 ZOIO). (čl. obavezu naknadu štete na zahtjev osiguranika preuzima osiguravač koji obavlja obavezno osiguranje autoodgovornosti sa sjedištem na teritoriji Federacije (čl. b) ako je došlo samo do djelimičnog gubitka opšte radne sposobnosti.članice ureda (čl. osiguravač je dužan isplatiti: a) ugovorenu osiguranu sumu ako je nastupila smrt ili ako je došlo do trajnog gubitka opšte radne sposobnosti. c) naknadu izgubljene zarade i nužnih stvarnih troškova liječenja. Kod obaveznog osiguranja u saobraćaju nema kumuliranja zahtjeva za naknadu. 74 ZOIO). 70 ZOIO). aerodrom). 72 ZOIO). Oštećeni ima pravo na razliku od lica odgovornog za štetu ako je šteta bila veća od iznosa koji isplati osiguravač po osnovu obaveznog osiguranja (čl. ako su prouzrokovane upotrebom motornog vozila. nego u krugu (stanica. 72 ZOIO) po osnovu obaveznog osiguranja putnika u javnom saobraćaju. bez obzira na to imaju li kartu za to putovanje ili je nemaju (čl.Svi koji obavljaju javni prevoz putnika dužni su da sa osiguravačem sklope ugovor o osiguranju putnika koje prevoze od posljedica nesrećnog slučaja za slučaj smrti. onda onoliki procenat od osigurane sume koliki je procenat djelimičnog gubitka opšte radne sposobnosti. 69 ZOIO). Prema trećim licima koja su ma po kom osnovu odgovorna za štetu prouzrokovanu nesrećnim slučajem pravo na naknadu do iznosa isplaćene svote prelazi na osiguravača. nego organizacija koja obavlja saobraćaj i osiguravač. ostala pravna lica su državni organi dužni da osiguraju svoje radnike kad ih prevoze na rad ili ih prevoze u vezi s obavljanjem svoje djelatnosti. 69 ZOIO). Osiguravač preuzima odogovornost i kad je vozilom upravljalo 305 . Svi putnici ili njihovi nasljednici imaju pravo na isplatu osigurane sume i naknadu troškova.turističke. Isto tako drugi poslovni subjekti.

S druge strane. ravnoteža je poremećena jer osiguravajući fond ne može da pokrije sve rizike. osiguranje osiguravača i zato se naziva “izravnanjem rizika”. 1992. Reosiguranje je. 76 ZOIO). osiguravač ima. Novi Sad. prelaze iznos sume naplaćenih premija. 84 ZOIO). 262 Šulejić dr Predrag: “Pravo osiguranja”. odnosno vlasnika vazduhoplova od odgovornosti za štete pričinjene licima i imovini na zemlji (čl. 84 ZOIO). Reosiguravač u tom slučaju daje osiguravaču sredstva za naknadu šteta i za isplate suma osiguranja. Sličan sistem odgovornosti postoji i kod šteta koje prouzrokuje nepoznato vozilo (čl. shodno zakonskim kriterijima. premija za njih mora biti stimulativna i koliko je moguće niža. teža je situacija za osiguravača kad dođe do izuzetno velikih šteta. VI REOSIGURANJE 1. Zajednica rizika koju je organizovao osiguravač s ciljem kompenzacije i nivelisanja redovno očekivanih šteta nije u stanju da obezbijedi kompenzaciju.. putem svoje organizacije. No. odnosno vlasnika brodica na motorni pogon (čl. Neophodno je postići ravnotežu u osiguravajućem fondu. Služi da se obezbijede sredstva za isplatu naknade šteta i suma osiguranja kad sredstva osiguravača nisu dovoljna za to. str. 95 ZOIO). u nekim periodima. a ima pravo na regres od toga lica. Pri tom valja voditi računa da osiguranje ima svoje funkcije i da su za njihovo obavljanje potrebna sredstva koja bi trebalo da budu što veća. u stvari. nastoji da stvori što širu zajednicu osiguranika kako bi od prikupljenih premija obrazovao toliki osiguravajući fond da može podmiriti sve štete koje nastanu na imovini osiguranika i isplatiti sve osigurane sume kod osiguranja lica. Pojam reosiguranja Osiguravač. Pošto se statističkim putem iznalazi prosjek. Premije se ne mogu određivati proizvoljno sa ciljem da se visokim premijama obezbijedi osiguravač. Postoji i obavezno osiguranje korisnika. da bi se obrazovala što šira zajednica osiguranika. Premiju izračunava na osnovu zakona velikih brojeva i pomoću računa vjerovatnoće. 440 306 . Najniže iznose osiguranja određuje Vlada Federacije na prijedlog ureda za nadzor (čl. Misao. iako 262 reosiguravač u principu dijeli položaj osiguravača prema osiguraniku. uvijek su moguća odstupanja. pravo na regres prema ostalim osiguravačima koji se bave ovom vrstom osiguranja (čl. Reosiguranjem ne nastaju direktni odnosi između reosiguravača i osiguranika. Tada pomaže reosiguranje. Ta se odstupanja nastoje neutralisati stvaranjem rezervi iz kojih se isplaćuju štete koje.neovlašćeno lice. Osiguranje se stoga i služi statistikom radi iznalaženja broja mogućih štetnih događaja za razne rizike koje pokriva. 93-94 ZOIO) i korisnika. Ako se regres ne može ostvariti od odgovornog lica ni sudskim putem.

da svojim opštim aktom predvidi iznose koje pokriva sopstvenim sredstvima. U jednoj kvoti za sva svoja osiguranja rasterećuje se osiguravač. za svaki ugovor o osiguranju. Obaveze po zaključenim ugovorima koji prevazilaze ovako utvrđen limit osiguravač je dužan da reosigura (čl. reosiguranje se može ugovarati na nekoliko načina. u svakoj naknadi štete. Reosiguranje stoga i jeste sredstvo za podjelu rizika. osiguravač određuje. učestvuje u riziku i reosiguravač u ugovorenom dijelu. Za dio obaveza koje se ne mogu pokriti na ovaj način osiguravač mora zaključiti ugovor o reosiguranju u inostranstvu (čl. a javlja se u nekoliko oblika. a višak prenosi na reosiguravača. To je tzv. Zato se takvo reosiguranje zove kvotnim. 2. a koji će prenijeti na reosiguravača. u naknadi štete. prenosi na reosiguravača. Osiguravač. Danas se rjeđe koristi. da do izvjesne visine snosi sam štetu (npr. Može biti uspostavljeno na osnovu osigurane sume ili na osnovu štete. Osiguravač može stipulisati da snosi sve štete do ugovorenog iznosa. Na primjer. U istoj mjeri učestvuje i u premiji. ocjenjuje koji će dio rizika zadržati (samopridržaj). Kod osiguranja štete. Kod osiguranja drugog rizika. najprije. kvoti (npr. Organizacija za osiguranje dužna je. a ostatak. 10%). učestvuje i 307 . odnosno sume osiguranja. U svakom poslu koji zaključi osiguravač. Drugi i osnovni način reosiguranja je ekscedentno reosiguranje. Reosiguranje predstavlja posebnu vrstu poslova osiguranja koje obavljaju subjekti registrovani za tu djelatnost (čl. Ponuda za zaključivanje ugovora o reosiguranju mora se dati najprije reosiguravačima u zemlji.000. a reosiguravač se obavezuje da će učestvovati u isplati naknade štete. Kad po ugovorima o osiguranju imovine od požara isplati na ime naknade tu milijardu dinara. čisto reosiguranje viška štete. Osiguravač može da ustupi na reosiguranje jedan dio svih rizika. 2 ZOIO). Vrste reosiguranja Reosiguranje se provodi na osnovu ugovora. do 50. Kad se desi osigurani slučaj. Osiguravač zadržava osiguranje jednog dijela rizika za se. osiguravač ima u fondu milijardu dinara za pokriće šteta po osnovu imovinskog osiguranja od požara. To je osiguranje drugog rizika. odnosno višak. U drugom slučaju može se organizovati kao reosiguranje viška štete i reosiguranje viška (godišnjeg) gubitka. a ima još obaveza na naknadu štete. Sve štete naknađuje osiguravač dok te isplate ne dosegnu ugovorenu svotu. a drugi dio ustupa reosiguravaču. Reosiguravač za svoje obaveze odgovara svim svojim sredstvima. Ali u svakom poslu osiguranja učestvuje u snošenju rizika i reosiguravač. posebno za svaki slučaj. te naknade isplatiće reosiguravač. 7 ZOIO). za koju osiguravač tako odredi. 7 ZOIO).Reosiguranjem osiguravač prenosi na drugog osiguravača dio rizika plaćajući mu za to dio premije.00 KM). Značaj reosiguranja za ostvarivanje funkcija osiguranja je doveo do njegovog uređivanja prinudnim propisima. odnosno u isplati sume osiguranja učestvuju oba srazmjerno dijelovima u kojima su preuzeli rizik.

najčešće u toku jedne finansijske godine. Ako za vrijeme trajanja osiguranja predmet osiguranja propadne uslijed nekog događaja koji nije predviđen u polici. reosiguravač preuzima obavezu da osiguravaču naknadi gubitak nastao u ugovornoj vrsti osiguranja u određenom periodu. st. Pošto su ove situacije već djelimično razmotrene. Otvaranje stečaja nad ličnošću ugovarača osiguranja nema ovakvo dejstvo. No. st. Kod reosiguranja viška (godišnjeg) gubitka. Kojom će se vrstom reosiguranja baviti. 922). jedan dio rizika uvijek zadržava osiguravač. određuje svaki reosiguravač samostalno. ili je postalo sigurno da će se desiti. 2). 1. Prestanak ugovora po sili zakona Zainteresovanost društva za poslove osiguranja i njihov prinudno pravni režim stvorili su veći broj slučajeva u kojima se već po osnovu izričite zakonske odredbe smatra da je ugovor bilo ništav. 944. Ugovor prestaje nakon isteka trideset dana od dana otvaranja stečajnog postupka (čl. Kod osiguranja lica važi pravilo da je ugovor o osiguranju života ništav ako je osiguranik prešao starosnu granicu do koje osiguravač vrši ova osiguranja. VII PRESTANAK UGOVORA O OSIGURANJU 1. Ako ništa posebno nije rečeno. ugovor prestaje da postoji posljednjeg dana roka (čl. reosiguravač isplaćuje naknade koje nastanu pošto je osiguravač iscrpio svoj fond za te naknade. ugovor prestaje da postoji ubuduće (pro futuro). Bude li trajanje osiguranja ugovoreno. Sredstva reosiguranja obezbjeđuju se iz premija osiguranja i drugih prihoda po istom režimu koji važi i za ostale organizacije osiguranja. Kod reosiguranja viška štete. dakle. Ista rješenja važe i za propast jedne ili nekoliko stvari onda kada ugovor obuhvata više stvari (čl. ovdje će akcenat biti stavljen na njihov sistemski prikaz. 2 ZOO). 308 . Smatra se da ugovor o osiguranju nije ni zaključen. ili je bio u nastupanju. Kod oba načina. dejstvo stečaja nije trenutno. da je ništav. I stečaj nad osiguravačem dovodi do prestanka ugovora po sili zakona. Osiguravač je tada dužan vratiti osiguraniku srazmjeran dio premije. 923. 928 ZOO). Istu posljedicu ima i činjenica da je bilo izvjesno da se osigurani slučaj ne može desiti (čl. 898. ako je u času njegovog sklapanja osigurani slučaj već nastao. posljedice poništenja i raskida ravnaju se prema opštim pravilima obligacionog prava. st. U ovakvim situacijama stranke su dužne jedna drugoj vratiti ono što su primile po osnovu ugovora. tačka 1).reosiguravač. Osiguravač je tada dužan vratiti licu koje je željelo da sklopi ugovor sve uplaćene premije (čl. bilo raskinut.

dalje. osiguravač ima pravo zadržati primljene premije i zahtijevati naplatu onih premija koje pokrivaju razdoblje osiguranja u kome je zatražio poništenje ugovora (čl. 908 ZOO). Ako to nije učinjeno odmah. dakle. 909 i 914 ZOO). U ovakvim situacijama i osiguranik ima potpuno ista prava (čl. ugovor se raskida po samom zakonu (čl. Prestanak po samom zakonu nastupa kada protekne trideset dana od dospjelosti premije. Otkazni rok iznosi tri mjeseca. ugovor prestaje istekom roka od trideset dana od uručenja osiguranika preporučenog pisma kojim ga osiguravač obavještava o isteku roka za uplatu dospjelih premija (čl. Kada ugovor raskine. 914 ZOO). Istim činjenicama je motivisano i rješenje prema kome ugovor u svakom slučaju prestaje ako premija ne bude plaćena ni u roku od godine dana od dana dospjelosti. budući da on može da se opredijeli i za održavanje ugovora na snazi uz povećanu premiju (čl. nego samo na mogućnostima jednostranog raskida koje Zakon o obligacionim odnosima predviđa za svaku od stranaka. Ako osiguranik u drugom slučaju ni u roku od četrnaest dana ne prihvati prijedlog o povećanju premija. Kada osiguranik nenamjerno da pogrešne podatke ili propusti da pruži potrebna obavještenja. 922 ZOO). Prvi slučaj u kome osiguravač ima pravo na jednostrani raskid je onaj u kome mu osiguranik namjerno da netačnu prijavu ili prešuti relevantne podatke. Ovdje se nećemo zadržavati na opštim pravilima. Osiguravač može. Iznosi šest mjeseci od dana pismeno date izjave o raskidu. 913). No. Procjena uticaja povećanja rizika pripada osiguravaču. 309 . Značaj pogrešnog informisanja mora biti takav da osiguravač ne bi zaključio ugovor da je znao pravo stanje stvari. Izjavu o raskidu osiguravač je dužan dati u subjektivnom roku od mjesec dana po saznanju za istinite podatke ili po sticanju uvida u sve relevantne činjenice. Kod ugovora sa neodređenim rokom trajanja osiguravač može raskinuiti ugovor sa danom dospjelosti premije. raskinuti ugovor ako se u periodu nakon njegovog sklapanja rizik toliko poveća da on ne bi u takvim uslovima ugovor uopšte zaključio. pod uslovom da je osiguravač odmah i preporučenim pismom obavijestio osiguranika o dospjelosti premije. Kod osiguranja dužih od pet godina. Razlozi za ovakvo rješenje leže u principima uzajamnosti i solidarnosti na kojima se osiguranje zasniva. otkazni rok je duži nego u prethodnom slučaju. dati najmanje tri mjeseca prije dospjelosti premije. osiguravač može da se opredijeli za raskid ugovora ili za povećanje premije srazmjerno novoutvrđenoj veličini rizika. osiguravač po proteku ugovorenog roka uvijek može izjaviti da raskida ugovor. Izjava o raskidu mora se. Prestanak ugovora jednostranim raskidom Ugovor može biti raskinut izjavom volje jedne strane onda kada postoje uslovi koje zakon za to predviđa. 2.Ugovor o imovinskom osiguranju prestaje i zbog neplaćanja premija koje dospijevaju nakon zaključenja posla.

Pored tri posljednje obrađene situacije. 923 ZOO). str. Napokon. Isto pravo pripada i osiguraniku (čl. osiguranik ima pravo na raskid ugovora kada osiguravač odbije smanjenje premije zato što se od zaključenja ugovora rizik smanjio. u teoriji se smatra da osiguranik ima opšte ovlaštenje da u svako doba otkaže ugovor. Razumije se da tada treba da duguje naknadu štete koju je 263 takvim aktom prouzrokovao.Stečaj osiguranika može biti razlog zbog koga osiguravač ima pravo na jednostrani raskid ugovora. Izjavu o raskidu mora dati u roku od tri mjeseca od dana otvaranja stečaja. 358. Posebni rokovi za zahtjev i forma u kojoj se mora obratiti osiguravaču nisu predviđeni (čl. I osiguranik koji je pao pod stečaj ima pravo na raskid ugovora pod istim uslovima (čl. isto djelo. 263 Kapor dr Vladimir . 310 .Carić dr Slavko. osiguravač može raskinuti ugovor i onda kada je izvršeno nadosiguranje uslijed prevare osiguranika. Dio premije koja je plaćena za preostalo vrijeme osiguranja ulazi u stečajnu masu. Napokon. 916 ZOO). 932 ZOO).

promjene kod papira koje vrši izdavalac (emitent) ili imalac papira. 311 . prenos papira. skraćeno: ZČ. Opšta (zajednička) pravila o hartijama od vrijednosti sadržana su u Zakonu o obligacionim odnosima i bitni sastojci.32/00). imperativnim zakonskim normama. kratkim rokovima za preduzimanje radnji. hitnosti postupka. čl. 257-258 o legitimacionim papirima i legitimacionim znacima. oni su doneseni na bazi unificiranih pravila sadržanih u međunarodnim konvencijama (tri konvencije iz oblasti mjeničnog prava 264 Vidjeti: ZOO. 265 Vidjeti izlaganja kod ugovora o prevozu (željeznicom. kao vrijednosni papir. a to su skladišnica. Ček je uređen Zakonom o čeku. 267 Zakon o čeku (Sl. Istim zakonom regulisani su legitimacioni papiri i 264 legitimacioni znaci. detaljno je regulisana Zakonom o mjenici. Detaljnije regulisanje tih papira nalazi se u specijalnim zakonima koji se odnose na pojedine ugovore. Priroda nastanka obaveze kao i ekonomski i pravni značaj u prometu uticali su na određivanje njihovog pravnog režima koji je znatno strožiji u odnosu na ugovorno pravo. i unutrašnjim vodama). osim odredaba o regresu). suženom krugu prigovora. 234-256 i 259-261 o vrijednosnim papirima i čl. 267 Inače. konosman (teretnica). po pravilu. novine Federacije BiH br. drumom. U okviru pojedinih ugovora (o uskladištenju. 265 Mjenica. Pravni izvori (vrela) Vrijednosni papiri (hartije od vrijednosti) predstavljaju jedan od izvora nastanka obaveza na bazi jednostrane izjave volje. 266 Zakon o mjenici (Sl.32/00). skraćeno: ZM. oni papiri i znaci koji nemaju obilježja hartija od vrijednosti. Mnogobrojni su pravni izvori koji uobličavaju ovu značajnu materiju. prestanak prava i drugo. 266 koji je postao i zakon model za ostale hartije od vrijednosti (pravila o mjenici primjenjuju se na teretnicu i prenosivi tovarni list. Specifičnost toga režima ogleda se u strogoj formi izdavanja (pismena isprava). ostvarivanje i dejstva prava. prevozu) utvrđena su pravila koja se odnose na instrumente robnog prometa (robne hartije od vrijednosti). a kod nekih (dugoročnih) i obavezno učešće određenog državnog organa. Zato je materija regulisana. nastanak obaveze. prenosivi tovarni list.DIO PETI HARTIJE OD VRIJEDNOSTI (VRIJEDNOSNI PAPIRI) GLAVA PRVA ZAJEDNIČKI PRAVNI ELEMENTI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI I UOPŠTE O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI 1. novine Federacije BiH br. preduzimanju radnji (notifikacije na hartiji ili drugi upisi).

su donesene 1930. transfer agenata i dr. banaka. osiguravajućih i investicionih društava). 2. Pravni akti specijalizovanih institucija kao što su berze (statut. ostvarivati. isprava o imovinskom pravu koje je sadržano u toj hartiji. Zakon koji se odnosi na postupak rješavanja nestalih ili izgubljenih papira je Zakon o vanparničnom postupku. to pravo o kome je sačinjena isprava. To je. shodno čl. najuže je vezano za nju. Kod izdavanja (emisije) i korištenja hartija od vrijednosti značajan izvor predstavljaju zakoni kojima se regulišu statusna pitanja određenih institucija (dioničkih društava. organizovanje profesionalnih posrednika kao i pitanja zaštite investitora. koncerna. list RBiH broj 10/94. investirajućih društava. Neka pitanja mjeničnog i čekovnog prava regulisana su i podzakonskim aktima. 312 . Tako je prestala i primjena Zakona o vrijednosnim papirima (Sl. koje je konstatovano na toj hartiji. 39/98 i 36/99). Uredba o zamjeni protesta dostavljanjem prepisa mjenice i čeka (Sl. rad brokera. finansijskih organizacija i institucionalizovanih oblika kapitala (holdinga.preuzeti aktom. Opšta pravila o posredovanju sa papirima na tržištu kapitala sadrži Zakon o tržištu novca i tržištu 270 Danas. 272 Smatra se da je hartija od vrijednosti takva isprava bez koje se pravo ne može zasnovati. 2. posredovanje u prometu vrijednosnih papira. 13/94) 271 Zakon o vanparničnom postupku (Sl.) zauzimaju ključno polje regulacije u oblasti hartija od vrijednosti. 271 u kome su sadržana pravila o amortizaciji isprava. a tri iz oblasti čekovnog prava 1931). pravilnici. str. 268 Za pojedine vrijednosne papire postoje posebna zakonska pravila. dakle. U procesno pravnom smislu zakoni su jedini izvori prava. Pravo se zasniva izdavanjem isprave. fondova i dr. zatim propisi o deviznom i bankarskom poslovanju. funkcionisanje berzi (berzi efekata). list FNRJ broj 8/47). ali se u praksi i dalje koristi pošto pobliže definiše pojedine hartije od vrijednosti. 272 Sultanović dr Aziz . veliki značaj imaju zakoni i drugi propisi vezani za osnivanje i kapitala. op. 474. pa se kaže da pravo iz hartije proizlazi iz prava na hartiju. pa i vrijednosnih papira. list RBiH broj 10/94. novine Federacije BiH br. niti prenositi na drugog. 269 Zakon o vrijednosnim papirima (Sl. Sl. 13/94).Simić dr Milić. Tako je Zakonom o vrijednosnim papirima 269 regulisana materija koja se odnosi na dionicu i obveznicu (dugoročne. Naziv zakona nije odgovarajući jer se isključivo odnosi na pet vrsta hartija od vrijednosti. list FNRJ broj 8/47) . komercijalni zapis i certifikat (kratkoročne papire). investicione papire) te blagajnički zapis. Članom 35 ovog Zakona prestala je primjena zakona i drugih propisa koji su regulisali ovu materiju na teritoriji Federacije BiH. državnih i drugih tržišnih institucija (komisije za vrijednosne papire. list RBiH broj 2/92. bankarskim poslovima. Pravo se ne može ostvariti bez isprave. Ovaj propis pobliže uređuje materiju: emisije i prometa vrijednosnih papira. Pojam i osobine Hartija od vrijednosti je isprava o nekom građanskom (imovinskom) pravu koje je usko vezano za tu hartiju i čije je iskorišćavanje uslovljeno držanjem isprave.cit. ostvaruje se raspolaganjem tom ispravom i prenosi se 268 Uredba o praznicima u smislu Zakona o mjenici i čeku (Sl.). odluke organa berze).Trifković dr Miloš . list FBiH broj 2/98). 270 Zakon o tržištu novca i tržištu kapitala (Sl.

uz njeno podnošenje. Naše pravo usvaja definiciju da je hartija od vrijednosti pismena isprava kojom se njen izdavalac obavezuje da ispuni obavezu upisanu na toj ispravi njenom zakonitom imaocu (ZOO. da se pravo iz nje ne može zasnovati drukčije nego uvijek izdavanjem hartije. odnosno lice koje on ovlasti” (ZOO. sadrže ovlašćenje korisniku da može tražiti izvršenje činidbe zapisane u hartiji i obavezu izdavaoca koji je dužan. potrebno je. imovinskopravno potraživanje neke imovinske vrijednosti. Sopstvenik hartije ovlašćen je da od dužnika zahtijeva da ispuni ono na što je obavezan tom hartijom. Kod hartija od vrijednosti razlikujemo tri lica: izdavaoca. ustupanjem te isprave. kako se vidi. Potraživanje iz hartije od vrijednosti vezano je za samu hartiju i pripada njenom zakonitom imaocu. sama hartija i ono imovinsko pravo koje je u njoj označeno čine cjelinu. Pravo na hartiju daje i pravo iz hartije. pitanje hoće li i koja će od ovih obilježja sadržavati pojedina hartija zavisi od njene funkcije i od pozitivnih propisa. kreditnim i trgovačkim transakcijama. najčešće. 234). Navedene karakteristike ne nalaze se kod svih hartija od vrijednosti. Za pojedine hartije od vrijednosti važe razne kombinacije bar dvaju od ova tri elementa. ali se ipak hartijom od vrijednosti smatra i isprava bez koje se samo ne može ostvariti neko pravo (ono koje je u njoj zapisano). Sadrže. ili određenu količinu zamjenljivih stvari. zatim korisnika (povjerioca) koji ima ovlašćenje da se koristi pravom iz hartije. prvo. da isplati određenu svotu novca. samo njen zakoniti imalac. Najsavršenije i najpotpunije su one koje imaju sva tri obilježja: pravo nastaje. utjelovljeno u toj ispravi. Stvaranje (izdavanje) hartije od vrijednosti je jednostrani obligacioni posao. “Ispunjenje potraživanja iz hartija od vrijednosti može zahtijevati. Iz prednjeg izlaganja izlazi: da bi se jedna isprava smatrala za hartiju od vrijednosti. a mogu nastati i javnim obećanjem nagrade i ponudom. dužnika koji je obavezan na činidbu koja proizlazi iz hartije. Najčešće je izdavalac hartije u isto vrijeme i dužnik po hartiji. i to lako prenosive. Pošto se hartijama od vrijednosti ostvaruje ogroman privredni promet i pošto one služe mnogobrojnim finansijskim. reprezentant prava. i treće. čl. No isto tako. da se pravo ne može ostvarivati bez raspolaganja hartijom. i najposlije. 240). drugo. čl. tj. Drugi smatraju da je kod hartije od vrijednosti papir nosilac. Moguće su različite kombinacije i sjedinjavanja uloga tih lica. Hartije od vrijednosti imaju sljedeće osobine: prenosive su. pravo da traži 313 .prenošenjem. ostvaruje se i prenosi ispravom. Hartijama od vrijednosti zasnivaju se obligacioni odnosi. Jednostrani obligacioni poslovi nastaju uglavnom izdavanjem hartija od vrijednosti. koja ne mora biti uvijek gotov novac. Manifestacije toga prava vezane su za odgovarajuće radnje sa hartijom. Neki autori kažu da je kod hartije pravo inkorporirano. ili da izda određene stvari. da se ne može prenositi bez prenosa hartije.

Pravo na hartiju je kao i svako drugo stvarno pravo koje pravni subjekt može imati na nekoj stvari. da se može kupovati i prodavati. osiguravajućih i investicionih društava) ostvaruje se investicijama preko dionica. Izvjesno je da se unutrašnji i međunarodni platni i robni promet. Prenošenje hartije na drugo lice znači prenošenje prava sadržanih u hartiji. Time što ima pravo na hartiju. Nosilac toga prava (sopstvenik) ima pravo da hartiju drži i da s njom raspolaže. prenošenjem hartije prenose se i jedna i druga prava: onaj na koga su prenesena ima pravo da zahtijeva da mu se uruči hartija i da mu dužnik izvrši obavezu na koju glasi hartija. pa se ona ne bi mogla ni prenositi. Kod hartija od vrijednosti postoje dvije vrste prava: pravo na hartiju i pravo iz hartije. Bez hartije ne bi se mogla zahtijevati od dužnika isplata svote upisane na hartiji (izvršenje činidbe iz hartije) niti bi se mogla ostvarivati druga prava. Pravo na hartiju omogućuje imaocu da ostvaruje prava koja su sadržana u toj hartiji. upravo njen zakonski imalac. 3. To je i svrha postojanja hartije od vrijednosti. a utvrđena su i precizirana propisima za svaku vrstu hartije od vrijednosti. kao investicionih papira. Prema tome. a naročito da je pusti u promet. iako je prenošenje tih prava zajedničko svim hartijama od vrijednosti. Pravo je. dakle. Kaže se da pravo iz hartije ide za pravom na hartiju i da pravo na hartiju proizlazi iz prava iz hartije. pripadaju povjeriocu (imaocu hartije). niti se može tražiti ostvarenje prava bez hartije. nego onome ko posjeduje hartiju. Osnivanje i funkcionisanje dioničkih društava (banaka. kao i razne novčane i kreditne transakcije. Kod drugih je obratno. Kod jednih se mogu prenositi prava iz hartije pojedinim pravnim poslovima odvojenim od prenosa hartije (prodajom). njen imalac može ostvarivati potraživanje koje je naznačeno na hartiji. niti se može izvršiti obaveza drugome. nema nikakvog prenosa prava iz hartije odvojenog od prenosa hartije. Prava iz hartije su prava koja. u ovoj mjeri. ne bi mogle obavljati. zalagati i poklanjati itd. Pravo da traži izvršenje obaveze navedene u hartiji ima samo onaj ko posjeduje hartiju. Pravo na hartiju i prava iz hartije su tijesno vezani. povezano s hartijom dvojako: za ostvarenje prava upisanog u hartiju potrebna je hartija. prema načelima i propisima. No.ispunjenje obaveze sadržane u hartiji ima samo onaj ko posjeduje tu hartiju. Na prvom mjestu. Značaj hartija od vrijednosti Ekonomska i pravna važnost vrijednosnih papira je izuzetna. bez njihovog korištenja. prenos i uopšte raspolaganje pravom mogući su samo putem hartije. Ali prenosom hartije prenose se i prava vezana za nju. red toga prenošenja nije isti kod svih vrsta hartija od vrijednosti. pa se tek na osnovu toga prenosa može tražiti ustupanje hartije. 314 . Hartije od vrijednosti predstavljaju pouzdana sredstva (instrumente) obezbjeđenja. Ta prava mogu biti djelimično naznačena na hartiji. radi kojih je ona izdata.

Danas se posebno raščlanjuje tzv. kod nekih uz prethodno odobrenje državnog tijela za hartije od vrijednosti (dionica. 1963. direktiva i pravnih akata koji terba da ostvare dvostruku funkciju. Zagreb. str. Zagreb. “consideration” je neki razuman razlog. prima ispravu u dobroj vjeri stice nad njom vlasništvo jer se “consideration” pretpostavlja (prethodi mu “good consideration”). investicioni i korporativni pristup značenju hartija od vrijednosti. prevozna isprava kod multimodalnog prevoza. 273 Svi ovi pristupi zajedno čine jedno jedinstvo u okviru materije prava hartija od vrijednosti. takođe. kreditno pismo. špediterski tovarni list.: “Tržišta kapitala”. pravni ili juridički. prenos (transfer). Javni pristup poklanja pažnju oblicima društvene kontrole nad emisijom i prometom hartija od vrijednosti dok ostala dva pristupa tretiraju njihov značaj sa različitih ekonomskih aspekata. uputstava. 86-91. 1993. hipotekarno pismo. postupak amortizacije u slučaju nestanka ili nesposobnosti za cirkulaciju. Svi oni su u tijesnoj vezi sa pravnim pristupom koji je upravljen na bitne elemente hartija od vrijednosti i legalne radnje sa istim. 276 Zbog njihove naročite važnosti nacionalna prava im pružaju posebnu zaštitu: propisan je način izdavanja. hipotekarne obveznice. obveznice vezane za indeks. ček. polica o osiguranju. Narodne novine.mjenica. blagajnički i komercijalni zapis. Sarajevo.mjenica. kao instrumenti akumulacije kapitala . 276 Foley Bernard J. 273 274 315 . 275 U novije vrijeme tradicionalni vrijednosni papiri javljaju se u različitim varijantama kao što su: obveznice bez kupona. uz naknadu. U okviru ekonomskog značaja hartija od vrijednosti potrebno je spomenuti da savremena kretanja karakteriše proces donošenja jedinstvenih standarda. Revicon. postoje i drugi papiri kao što su trgovačka uputnica. prenosivi tovarni list. 275 Vajner dr Zdenko: “Vrijednosni i drugi papiri robno-novčanog prometa”. većinom određena protučinidba. Te funkcije se ogledaju u: efikasnom korištenju hartija od vrijednosti i ostvarivanju njihove efikasne zaštite.g. Posebna je napredak ostvaren u oblasti komunikacija elektronskim putem uz upotrebu modernih informaciono-komunikacionih Pobliže kod: Silvije Orsag. U sudskom postupku povjerilac mnogo lakše i jednostavnije ostvaruje svoje potraživanje jer ne mora dokazivati pravni osnov nastanka potraživanja. obveznica te kao instrumenti robnog prometa . str. nego što je slučaj kod ostalih pravnih poslova. obveznice sa varijabilnom stopom. Vrijedonosni papiri. 300307. Jedan od razloga za čestu upotrebu vrijednosnih papira jeste sigurniji položaj povjerioca. 2003. 274 Prednost za dužnika je u tome što mu povjerilac vraća hartiju od vrijednosti kada izvrši činidbu i tako ima vjerodostojan dokaz da je obavezu izvršio. te stroge sankcije (imovinske i krivične) protiv zloupotrebe i falsifikata. u određenim pravnim sistemima. imaju obilježja hartije od vrijednosti. dionice vezane za indeks i drugo. robna uputnica. koji. str. javni ili društveni.dionica. 4.teretnica. U literaturi se navode osnovne funkcije hartija od vrijednosti koje služe kao instrumenti plaćanja . Držanje hartije je dovoljan dokaz. Pored ovih. Inače. oblik (forma). skladišnica. Prema anglosaksonskom pravu: svako ko. Mate. način korištenja. obveznica). kao instrumenti dugoročnog kreditiranja obveznica ili kratkoročnog kreditiranja . certifikat.

a šta kupon. akciji). niti se ostvariti i prenositi. II OSNOVNE TEORIJE O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI 1. čl. 277 4. Službeni glasnik. 6) Potpis izdavaoca hartije. 3) Firmu. određeni su i drugi sastojci kao bitni (npr. zakon predviđa sljedeće obavezne sastojke (ZOO. koji je momenat njegovog nastanka. odnosno naziv ili ime lica na koje hartija glasi. Kada se hartija od vrijednosti sastoji iz više dijelova (složeni papiri). Savremene hartije od vrednosti. 1999. Bitne elemente. obveznice). Kada se hartija izdaje u seriji i serijski broj te hartije (dionice. Tako je za dionicu određeno šta sadrži plašt (isprava o dionici). odnosno faksimil potpisa izdavaoca za hartije koje se emituju u seriji. 235): 1) Oznaku vrste vrijednosnog papira. zakonom je određeno koje bitne elemente sadrži svaki od tih dijelova. odnosno naziv i sjedište ili ime i prebivalište izdavaoca hartije (emitenta). 2) Firmu. svaki komad hartije od vrijednosti mora da sadrži. 278 Osnovno pitanje koje se u teoriji postavilo jeste kada nastaje obligacioni odnos izdavanjem hartije od vrijednosti. 965. za dionicu. Bitni elementi (sastojci) hartija od vrijednosti Da bi se jedna pisana isprava smatrala hartijom od vrijednosti. Svetislav Milovanović. Postavljanje problema Pravo iz hartije od vrijednosti je tako povezano sa hartijom da ono ne može nastati bez pisane isprave. Beograd. Vrijednosni papiri mogu imati i nebitne elemente. 4) Tačno označenu obavezu izdavaoca koja proizlazi iz hartije od vrijednosti (čekovnu ili mjeničnu sumu). komercijalni zapis). 316 .tehnologija. obveznicu. kao što je slučaj u našem pravu gotovo sa svim hartijama od vrijednosti.g. Posebnim zakonom. 5) Mjesto i datum izdavanja hartije. 278 ŠZO. kako bi se znalo o kojem se papiru radi (mjenici. odnosno talon. Ako isprava ne bi sadržavala ma koji od njenih bitnih elemenata. Zavisno od 277 O ovim aspektima pobliže: Mr. Čl. čeku. koji su zakonom određeni. odnosno po čijoj naredbi glasi ili oznaku da je papir na donosioca. ona tada ne važi kao hartija od vrijednosti. Zahvaljujući tehničkom napretku i u ovoj oblasti se sve više razvija poslovanje bez papira. Zapravo. da li je sastavljanje pisane isprave dovoljno za postojanje konačne volje izdavaoca.

ona smatra da obligacioni odnos nastaje u momentu stavljanja papira u promet. donekle. Dobra strana teorije kreacije. voljom i radnjama izdavaoca. Teorija emisije I teorija emisije vidi u izdavanju hartije od vrijednosti jednostrani pravni posao i osnov obvezivanja.kao jedinstva nastanka prava i obaveza. nego puštanjem u promet (emitovanjem). kao što su teorija poštenja. pa nije potrebno postojanje drugog pravnog osnova ili akta povjerioca. Samo izdavanje obuhvata sastavljanje (pisanje) i stavljanje potpisa na hartiju. Jednostrana izjava volje izdavaoca očituje se u činu izdavanja papira. Potpisivanje je završni čin davanja jednostrane izjave volje. jeste u tome što štiti imaoca prava iz hartije od prigovora izdavaoca isprave da je hartija mogla biti protivpravno puštena u promet. Za jednostrano obavezivanje izdavaoca samo je to dovoljno. isprava je kod izdavaoca i nije uručena povjeriocu. Za razliku od teorije kreacije. kao pisane isprave. teorija stipulacije. Zato je u trenutku kreacije papira i obaveze nužno da izdavalac ima sposobnost za obavezivanje. opticaj. teorija pravnog privida. dakle. Po shvatanju ove teorije. pravna dejstva tako stvorenog obligacionog odnosa odgađaju se do momenta predaje hartije njenom sticaocu. Teorijski posmatrano. po mišljenju ove teorije. Za nastanak obaveze izdavaoca nije.trenutka nastanka teku pravna dejstva obligacionog odnosa i utvrđuju se potrebni uslovi za sticanje vlasništva na hartiji. ali su osnovne tri: teorija kreacije. Ova teorija uslovljava sticanje papira savjesnošću povjerioca. Obaveza izdavaoca je nastala samostalno i nezavisno. Izložićemo stavove osnovnih teorija. Međutim. Druga shvatanja. Nesavjestan sticalac papira ne bi mogao postati vlasnikom isprave niti bi mogao steći valjano pravo povjerioca (papir ukraden). prvenstveno objašnjavaju prirodu mjeničnog odnosa. Za dejstvo obligacionog odnosa neophodno je sticanje hartije. koja je bila dugo primjenjivana. odlaganje pravnih dejstava obligacionog odnosa do momenta predaje hartije od vrijednosti. mada su se prenosila i na ostale hartije od vrijednosti. u trenutku izdavanja hartije i nastanka obaveze. Teorija kreacije Prema shvatanju ove teorije. kao korisniku prava. teorija delegacije. koriguje monističku teoriju o pravnoj prirodi obligacija uopšte . U vezi sa momentom nastanka obligacionog odnosa razvilo se više teorija. odnosno povjeriocu iz te hartije. 3. U zakonodavstvima postoje različita rješenja. potreban i prijem hartije. obligacioni odnos nastaje jednostranim pravnim poslom izdavanjem hartije od vrijednosti. pojava povjerioca. Stoga je neki autori smatraju varijantom teorije kreacije jer samo pomjera momenat nastanka obligacionog odnosa. Razlog za takvo shvatanje leži u činjenici što se izdavanje hartije od vrijednosti ne završava činom njegovog sastavljanja i potpisivanja (kreacije). teorija emisije i teorija ugovora. 2. Jednostrana volja izdavaoca 317 . Obavezu treba ispuniti povjeriocu koji je u trenutku izdavanja hartije samo određen (glasi na ime) ili nije određen (glasi na donosioca). korisnika papira.

ugovor. Prema ovoj teoriji. kada se pojavio i povjerilac bez koga se ne može ostvariti pravo iz hartije. a treće vrši distribuciju. Ona dopunjuje nedostatke prethodnih teorija. kao što uči teorija kreacije. odnosno svoje obaveze. da bi izdavalac i tada bio obavezan. nije zaključen ugovor. Po teoriji ugovora. Dok teorija kreacije i teorija emisije smatraju da obaveza iz hartije od vrijednosti nastaje jednostranom izjavom volje izdavaoca. Samo sastavljanje hartije. S druge strane. Naročito u slučaju masovnih trgovačkih efekata (akcija. Tada obligacioni odnos može proizvoditi pravna dejstva jer su ispunjeni svi potrebni uslovi. ova polazi od toga da obligacioni odnos nastaje ugovorom. Odluka je pravno tek tada donesena. Dosljedno ugovornoj teoriji. Izdavalac može staviti prigovore da je hartija puštena u promet bez njegove volje i da njegova obaveza nije pravno valjana. obligacioni odnos nastaje u momentu kada izdavalac preda hartiju njenom korisniku. Otuda i naziv ove teorije. Osnov nastanka obligacije jeste ugovor koji je zaključen onda kada je između izdavaoca i primaoca izvršena predaja i prijem hartije. Dok teorija emisije u faktu predaje vidi izjavu volje izdavaoca. Teorija ugovora Teorija ugovora ili ugovorna teorija bitno se razlikuje od prve dvije. Ne pruža se pravna zaštita savjesnom sticaocu hartije od vrijednosti koji je istu stekao dobronamjerno kada je hartija stavljena u promet bez volje izdavaoca ili ranijeg imaoca papira (indosatara). Obaveza izdavaoca prema savjesnom sticatelju hartije od vrijednosti koju je stekao kada je ona izašla 318 . ako bi neko lice došlo u posjed hartije bez predaje od strane izdavaoca (ukradena.na obvezivanje završava se činjenicom stavljanja hartije u opticaj jer je tada njegova volja konačna. ta voljna predaja i voljni prijem (sporazum) stvaraju dvostrani pravni akt . ne predstavlja gotovu (konačnu) jednostranu izjavu volje izdavaoca. izdavalac je učinio sve što je u njegovoj moći i što se traži od njega za nastanak obligacionog odnosa. 4. a ne kada je papir potpisao. Da bi se zaštitio savjesni pribavilac hartije od vrijednosti kada papir dospije u promet bez volje izdavaoca. Jedno lice štampa. stavlja u promet (banke. ne bi se smatralo nosiocem prava iz takve hartije. Makar bilo savjesno. Kada je pustio hartiju u promet. nema obaveze izdavaoca ili ranijeg imaoca pošto u ovom slučaju nema njegove volje. Prigovara se teoriji emisije da nije riješila neke ključne probleme. kao povjerilac po hartiji. Pošto postoji izdavalac. ovdje to nije slučaj. odnosno voljnim radnjama izdavaoca i primaoca hartije od vrijednosti. Sama teorija emisije pojavila se kasnije pod uticajem prakse gdje su uloge kod izdavanja hartija podijeljene. razvila se teorija pravnog privida. kao dužnik i ovlašteni primalac. drugo potpisuje kao izdavalac. kao dvostranim pravnim aktom. nađena). Sve do tog trenutka (stavljanja u promet) izdavalac je mogao povući ili izmijeniti sadržaj hartije. posebne institucije). sa razlikama u momentu nastanka. Obaveza iz hartije nije uopšte nastala jer nije bilo voljne predaje hartije. postoji i prisustvo povjerioca pa se prava i obaveze iz hartije mogu ostvarivati. obveznica).

čl. nije u izjavi volje (nema ugovora niti jednostrane pravno valjane volje) nego u pravnom prividu. Zagreb. 283 Radišić dr Jakov.kada izdavalac preda papir kupcu ili njegovom ovlaštenom zastupniku (ZOVP.cit. bez njegove volje. 12. Savjesni pribavilac hartije od vrijednosti na donosioca. koja je “izašla iz ruke njenog izdavaoca. Sistemsko tumačenje zakona navodi na zaključak da su hartije od vrijednosti jednostrane izjave volje jer su obrađene pod tim naslovom (Odjeljak 5 ZOO). 282 odnosno teorija kreacije. što je opravdano kritikovano. Dosljedno iznesenim shvatanjima (teorijama) i gramatičkom tumačenju zakonske odredbe (ZOO. 266. jamčiti bez obzira na njegovu volju. str. izdavalac mora računati na sopstveni rizik da hartija može doći u promet i mimo njegove volje. 279 Shvatanje teorije pravnog privida je u interesu pravne sigurnosti. po zakonu. 266). Sarajevo. 244. zakon predviđa zaštitu savjesnog pribavioca (sticatelja) hartije na donosioca. čl. München. II Band. Pri izdavanju hartije. Larenz Karl: “Lehrbuch des Schuldrechts”. Prema izričitoj odredbi Zakona o obligacionim odnosima. Informator. jemči savjesnom pribaviocu hartije od vrijednosti na donosioca da će izvršiti obavezu u njoj upisanu. str. i bez njegove volje” postaje zakoniti imalac te hartije i stiče pravo na potraživanje upisano u ispravi (ZOO. 1977. Naime. Beograd. Utvrđujući princip da je pravo (potraživanje) iz hartije od vrijednosti vezano za samu ispravu i da pripada njenom zakonitom imaocu.mjenica i ček”. str. iako starija. Teorija ugovora. po zakonu. Isto rješenje prihvata i Zakon o vrijednosnim papirima . str. Loza dr Bogdan: “Obligaciono pravo”. op.iz ruke izdavaoca ili ranijeg imaoca. 10). Teorijske razlike nemaju i svoje praktično značenje. slijedilo bi da je zakon prihvatio teoriju ugovora. 283 zavisno od toga koji se pravni značaj pridaje faktu predaje hartije od vrijednosti. str. Onaj ko je stvorio takav privid dužan je. čl. svakom savjesnom pribaviocu hartije od vrijednosti. U tome vidimo da se teoriji emisije pridodaje teorija pravnog privida jer izdavalac. danas je pretežno zastupljena u njemačkoj pravnoj literaturi. 237). 443 (prema Radišić.Luger-Katušić dr Jadranka: “Vrijednosni papiri . 280 a prihvaćena je i u anglosaksonskom pravu. op. Otuda smatramo da zakonski pojam “predaja” hartije od vrijednosti može samo značiti završni (krajnji) akt jednostrane izjave volje izdavaoca kada i nastaje obligacioni odnos. str. 280 281 279 319 . 237).cit. Nolit. 1979. 1985. obaveza iz hartije od vrijednosti “nastaje u trenutku kada izdavalac hartiju od vrijednosti preda njenom korisniku” (ZOO. čl. odnosno njenog ranijeg imaoca. Radišić dr Jakov: “Obligaciono pravo”. Usvojena je teorija ugovora 281 ili teorija emisije. stvaranjem hartije od vrijednosti izdavalac je stvorio vanjski pravni privid o valjanom puštanju hartije u promet. 282 Rastovčan dr Pavao . 267. a to znači prihvatanje teorije emisije. 1981. 239). odnosno raniji imalac (indosatar).

kao član društva. Beograd. načinu određivanja valute. 285 284 320 .III VRSTE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI 1. tradicione hartije. dalje. vremenu dospjelosti. pravo opcije i dr. Predaja takvih hartija uključuje i predaju predmeta navedenih u toj hartiji. Hartije od vrijednosti prema sadržini prava Prema sadržini inkorporisanog prava koje je utjelovljeno u hartiju. Stvarnopravne hartije Stvarnopravne hartije od vrijednosti sadrže neko stvarno pravo koje se može koristiti samo na osnovu te hartije (založnica. Među ovim hartijama su od naročite važnosti tzv. str. Udruženje pravnika u privredi. Zavisno gdje spadaju. Poslovno pravo. na učešće u upravljanju (pravo glasa). načinu određivanja imaoca prava iz hartije (korisnika). 2. Predaja hartije ima isto značenje. odnosu hartije sa osnovnim poslom. Korporacione hartije Korporacione hartije sadrže (daju) pravo članstva u nekoj korporaciji. osobinama izdavaoca hartije (emitenta). načinu i obimu izdavanja (emisije). Vasiljević Mirko.2. Zato se i nazivaju papiri sa učešćem.g. Dionica je tipičan primjer ovih hartija. 2. vrsti inkorporisanog prava.). Pored prava na dividendu i prava glasa imalac papira. načinu kako je označeno lice (korisnik) ovlašteno iz papira i prema dospjelosti. O klasifikaciji hartija od vrijednosti pobliže: Dr. 830-837. skladišnica). Ostale podjele daće se u pregledu.cit. Ti papiri reprezentuju ulog (kontribuciju) onoga ko ih je kupio (investitora. imaoca papira). Svaka od hartija se. kompaniji tipa dioničarskog društva. a nekada i ličnopravnim papirima. one se dijele na: korporacione ili papire sa učešćem. 2. Kriteriji podjele Hartije od vrijednosti se mogu klasificirati po različitim kriterijima uzimajući u obzir sve njihove karakteristike i specifičnosti. 2001. može imati i druga prava (pravo prioriteta. stvarnopravne i obligacionopravne. 45 i dalje. papiri nose (daju) različit kvalitet prava. vremenu kada treba ispuniti obavezu iz hartije. Izložićemo njihovu podjelu prema: sadržini prava koje je vezano za papir. vrsti prihoda koje ona nosi (daje). proizvodi iste pravne posljedice. može razvrstavati. op. po pravilu. mjestu 284 285 plaćanja. str. a taj ulog čini dio osnovne glavnice (osnovnog kapitala) dioničkog društva. To znači da prenos hartije vrijedi i kao prenos svojine i ostalih stvarnih prava na predmetima naznačenim u toj hartiji. kao da je izvršena i Vajner dr Zdenko.1. Uobičajeno je da se sistematizacija vrši prema: ekonomskim funkcijama. Daju pravo učešća (participacije) u imovinskim interesima društva (pravo na dividendu) i.

kao što je slučaj kod mjenice. Na ovim hartijama upisana je klauzula “na donosioca”. i po pravilu. naročito. Pošto imalac takve hartije ima pravo da raspolaže robom navedenom u njoj. Za zahtjev da se ispuni obaveza dovoljno je imati u rukama hartiju. Za hartije na donosioca je karakteristično što je u njima naročito naglašen stvarnopravni momenat jer se korisnik ne vidi iz hartije. Najčešće je tražbina upravljena na novac. Stoga ih u poslovnom svijetu često nazivaju cirkulacionim papirima. na predaju stvari. Tražbina može biti upravljena i na neku drugu činidbu. ali se za svakog držaoca pretpostavlja da je savjestan. na ime i po naredbi (ZOO. Nekada i trgovački običaj određuje da određena hartija glasi na donosioca. 2. čl.3. Sadržaj ovih hartija nisu samo tražbine (obligaciona prava) mada su najvažnije i najčešće. 236). Kod njih je spojen stvarnopravni element (pravo svojine na hartiju) sa obligacionopravnim (tražbina označena na hartiji). čeka. 3. Zbog toga i jeste ova hartija najpodesnija za promet. 3. Obligacionopravne hartije Treća vrsta hartija od vrijednosti su obligacione hartije čiji je sadržaj neka tražbina. Hartije od vrijednosti prema nosiocu prava iz hartije Po načinu kako je na hartiji naznačen ovlašćenik.fizička predaja tih stvari. I za obligacione hartije je karakteristično da se izvršenje tražbine označeno u takvoj hartiji može tražiti samo na osnovu hartije. 321 . Hartije na donosioca predstavljaju najvažnije obligacionopravne papire i one su za promet (transfer) najpodesnije jer njihov prenos nije povezan sa bilo kakvim formalnostima. svaki njen savjestan držalac (posjednik). Samo savjestan držalac može tražiti ostvarenje prava iz hartije. hartija može glasiti. zapravo. lice koje može tražiti izvršenje obaveze upisane u ispravi.1. Za onoga ko drži u rukama hartiju na donosioca pretpostavlja se da je njen vlasnik. razlikuju se hartije od vrijednosti na donosioca. dispozicionim hartijama. nosilac (titular) prava iz hartije. Predajom hartije prenosi se i pravo iz hartije. što imamo slučaj kod korporacionih hartija (akcije na donosioca). jer se njenom prostom predajom (bez ikakvih drugih radnji) prenose i prava iz nje. Na koga. Sadržaj mogu biti i članska prava. obveznice. te se hartije nazivaju i robnim. Hartije od vrijednosti na donosioca Hartije od vrijednosti na donosioca su takvi papiri kod kojih je povjerilac. Za neke hartije sam zakon određuje da su to hartije na donosioca pa klauzula i ne mora biti upisana na hartiji.

pošto mu je poznat. kao što je već rečeno. 239).2. Može je izdavalac vezati za samo nekog (određenog imaoca) i zabilježiti na takvoj hartiji da će radnju navedenu na hartiji izvršiti samo tome licu. 3. Takvo preinačenje hartije na donosioca u hartiju na ime naziva se vinkulacijom. 246). Ostvarenje prava iz hartije pripada licu koje je poimenično navedeno u hartiji. nego samo onaj ko je upisan na hartiji (ZOO. Za neke hartije od vrijednosti zakon određuje da su po naredbi. bude ukradena). To je neophodno. uništi se. Hartije od vrijednosti po naredbi Ovlašteno lice (povjerilac) po ovoj hartiji je lice koje je imenovano u hartiji. Ova ograničena mogućnost cirkulacije hartije na ime može biti i dobra strana za njenog izdavaoca. ako se on vodi (ZOO. jer su ostala lica koja su učestvovala u prometu nepoznata i ne odgovaraju za obavezu iz hartije. čl. Hartije od vrijednosti na ime Hartije od vrijednosti na ime najčešće nazivaju rekta hartijama. One sadrže pored imena povjerioca (remitenta) klauzulu “po naredbi”. Mogu se sopstvenik ove hartije i njen izdavalac sporazumjeti da se ova bilješka (vinkulacija) briše i tako opet hartija postane hartijom na donosioca. Pravo se prenosi indosiranjem (žirom). Pravo iz hartije na ime. Kod dionica postoji i opasnost “preuzimanja” (take over) kompanije jer uprava nema uvida u imaoce dionica. može narediti da se činidba izvrši tome drugom.Po sporazumu izdavaoca i imaoca hartije od vrijednosti na donosioca. To brisanje naziva se devinkulacijom.3. iako nije dovoljno potrebno je izvršiti upis na samoj hartiji. Imenovano lice može prenijeti svoje pravo iz hartije na nekog drugog. U pogledu sposobnosti da služi prometu. pa za njih nije važno da li je na samoj hartiji napisana klauzula po naredbi. Kod hartija od 322 . čl. ali i svako drugo lice za koje naredi u hartiji imenovano lice. hartija na ime je manje savršena i od hartije na donosioca i od hartije po naredbi. a ima i širu mogućnost upotrebe prigovora. 3. može se prenositi ustupanjem (cesijom). može se ova hartija pretvoriti u hartiju na ime. o čemu je već bilo riječi. Izvršenje obaveze se može tražiti samo od izdavaoca te hartije. I za ovu vrstu hartija od vrijednosti važi pravilo da je za ostvarenje prava iz hartije potrebno posjedovati hartiju. Rđava strana ovih hartija je što su u prometu nesigurne. ovlašćen iz ove hartije svaki njen imalac ili donosilac. Zakonitom imaocu gotovo je nemoguće da ostvari pravo iz hartije na donosioca ako hartija nestane (izgubi se. dakle. To se dešava kad imalac hoće da osigura svoje potraživanje bojeći se da hartija ne dođe u ruke neovlašćenom licu i da je ono ne zloupotrijebi. jer je pravni odnos među njima neposredan. pismeno obavijestiti izdavaoca te da se prenos upiše u registar izdavaoca. Omogućuje neke posebne transakcije sa povjeriocem. Nije.

Ostale vrste hartija od vrijednosti Pored navedenih podjela. a) Razlikovanje hartija od vrijednosti prema predmetu obaveze sadržane u papiru. ček). b) Hartije od vrijednosti prema izdavaocu (emitentu). kada se mora izvršiti činidba. hartije kreditnog prometa i dr. predoči). samo je pitanje kako je on određen. kao što je slučaj sa konosmanom. Privatnopravne hartije izdaju poslovni subjekti. Na papiru stoji klauzula o tome (“platite po viđenju”) ili (“platite na prvi zahtjev”). pa se takve hartije nazivaju realnim (stvarnim. Razlikuju se javnopravne 286 Javnopravne izdaje država i za njih se kaže da su papiri sa i privatnopravne. grad. javnim povjerenjem (obveznica). a dužnik je obavezan izvršiti. papire bezgotovinskog platnog prometa. takođe. c) Hartije bez utvrđenog roka su one u kojima nije upisan rok dospjelosti. Rok dospjelosti može biti određen na jedan od sljedećih načina: Tačno određenog dana (datuma) (“platite 30. Imalac ostvaruje svoje pravo o roku koji se ugovara (skladišnica) ili se posebno utvrđuje nekim aktom (obveznica. okrug-kanton. jula 1998. dionica. Hartije od vrijednosti prema dospjelosti Prema roku dospjelosti. U tom roku imalac hartije ovlašten je da traži izvršenje činidbe. 5. one se dijele na oročene. komercijalni zapis). odnosno ništa ne stoji u papiru. 4. jer se po zakonu smatra da je izvršenje obaveze po viđenju. Protekom određenog vremena od dana izdanja hartije (“platite šest mjeseci od dana izdanja ove hartije”). Predmet obaveze može biti: neka stvar.vrijednosti po naredbi može se. b) Hartije od vrijednosti po viđenju (a vista) takve su kod kojih je dužnik obavezan na izvršenje činidbe iz hartije čim mu je povjerilac prezentira (podnese. prenosivim tovarnim listom. a može ih izdavati opština. op. 323 . Ostvarivanje prava može biti djelimično u određenim rokovima (godišnja isplata dividende. upotrijebiti rekta klauzula i time zabraniti njihov prenos. robnim). založnicom. str. po viđenju i sa neodređenim rokom. država. banke i druge finansijske 286 Foley Bernard J. mada se one dalje mogu dijeliti na papire za finansiranje nekretnina. 220. skladišnicom. Protekom određenog vremena od nekog događaja (radnje) utvrđene u hartiji (“platite za tri mjeseca od podnošenja ove isprave na uvid” ili “platite za tri mjeseca od podnošenja ove isprave na akcept”). može biti novac i tada se govori o novčanim hartijama (mjenica. Svaka hartija ima svoj rok dospjelosti. ovdje će se istaći još neke kako bi se stekla slika o složenosti materije vezane za hartije od vrijednosti. vremenu kada treba izvršiti činidbu iz hartije. godine”). godišnja isplata kamata kod obveznica). a) Oročene hartije od vrijednosti su takvi papiri kod kojih je rok dospjelosti tačno određen i upisan na hartiji.cit.

papiri se dijele na masovne i pojedinačne. a kod drugih se vidi ta veza iz same hartije. Imalac hartije u sporu mora dokazati postojanje i valjanost osnovnog posla. skladišnica. Zavod za računovodstvo i reviziju. nominala 20 KM. ne dokazuje se valjanost osnovnog posla (skladišnica po naredbi). izdavanja stvari predatih na čuvanje i dr. odnosno podijeliti na više hartija koje glase na manje iznose. na osnovu kojih se može tražiti predaja stvari. 324 . Masovne hartije od vrijednosti koje imaju tržišnu ili berzansku cijenu nazivaju se trgovačkim efektima. Ti manji iznosi hartija ne mogu biti niži od najnižeg apoena hartije iz neke serije (ZOO. teretnica). e) Postoje tradicione hartije. Dionica i obveznica predstavljaju “osnovni materijal” tržišta kapitala. Svaki komad nosi određen serijski broj (“Serija A. U tom smislu postoje hartije koje: nose (daju) stalan prihod i nazivaju se investicionim hartijama (obveznica). Ta cijena je. Pojedinačne ili individualne hartije izdaju se za svaki slučaj pojedinačno. Pošto hartija reprezentuje stvari. Hartije koje se izdaju u seriji mogu glasiti na različite nominalne vrijednosti (Serija A. mjenica). odnosno važiće. Prve su nezavisne od osnovnog posla. kako je nastala osnovna tražbina. Iako osnovni posao ima nedostatke. Serija B. f) Prema načinu i obimu izdavanja. i dispozicione. niti se upuštati. Imalac papira poziva se u sporu samo na formalno ispravnu (urednu) ispravu. Izdaju se u seriji. hartije od vrijednosti dijele se na apstraktne i kauzalne. komercijalni zapis. 287 Simić dr Milić: “Vrijednosni papiri/hartije od vrijednosti”. povodom koga su izdate. a treće ne donose nikakav prihod 287 (ček. Hartija je mogla biti izdata radi isplate duga. Sarajevo. Zahtjev za izvršenje činidbe iz hartije je osnovan samo ako je pravno valjan osnovni posao. ček. predaje prodate robe. Zbornik radova. 252). niti da li je ona pravno valjana (ZOO.institucije (dionica. trgovačke efekte. hartija će imati pravna dejstva. i kod kauzalnih hartija mjerodavno je ono što je upisano na njih. viša ili niža od nominalne vrijednosti. što omogućuje lakšu cirkulaciju i trgovanje. Serija C. Na zahtjev i o trošku imaoca te hartije se mogu sjediniti u jednu ili više. Masovne hartije se izdaju u velikom broju primjeraka (komada) u istom obliku. kontrolni broj 00004”). komercijalni zapis). 1996. Ako zakon nalaže. str. nominala 80 KM). c) Hartije od vrijednosti se razlikuju i prema prihodu (prinosu) koji donose imaocu papira. čl. Za svaki posao izdaje se posebna hartija (mjenica). za sticanje svojine na stvari dovoljna je predaja hartije (teretnica). one koja je upisana na hartiji. druge daju promjenljiv prihod (akcija. Ne mora dokazivati. Kod apstraktnih osnova obaveze. po pravilu. nominala 50 KM. 256). osnovni posao se ne vidi i on je odvojen od hartija. čl. d) Prema odnosu sa osnovnim poslom. 180. Odlikuju se najvećim stepenom zamjenljivosti (fungibilnosti). na osnovu kojih se može raspolagati stvarima navedenim u hartiji. Ekonomska i pravna svrha izdavanja hartije se vidi kod kauzalnih papira.

Uopšte o prenosu hartija od vrijednosti Pošto su hartije od vrijednosti namijenjene cirkulaciji u prometu. Na ovom se slučaju dobro vidi kako dolazi do izražaja značaj načela inkorporacije. a ne samo one koje glase na ime. Bez pismenog obavještavanja i upisa u registar (ako se vodi) prenos hartije od vrijednosti na ime ne može proizvoditi 325 . o poklonu te tražbine. o ispunjenju neke obaveze i sl. Tražbina iz hartije od vrijednosti može se. čl. osnovni pravni posao (ugovor o prodaji te tražbine. Za dužnika je važno što se kod prenosa cesijom primjenjuje načelo da se njegov položaj ne može pogoršati. Cesijom se. odnosno ime novog imaoca (stjecatelja). Njega se ne tiče. One se stoga i nazivaju rekta hartijama (neprenosivim) jer se ne prenose na način karakterističan i uobičajen za hartije od vrijednosti. inače. a to je indosiranjem (indosmanom) i najzad. dakle. prethodi neki drugi. razumije se.IV PRENOS HARTIJA OD VRIJEDNOSTI 1. Posebnim propisom može se odrediti da se hartije od vrijednosti na ime prenose i indosamentom (ZOO. prostom predajom iz ruke u ruku (tradicijom). takođe. Ako je cesija punovažna. 2. cedirati. stavlja potpis prenosioca hartije. Cesijom se mogu prenositi i druge hartije od vrijednosti. Cesiji. pravo iz hartije slijedi iz prava na hartiju. Da bi se ta osobina što lakše. prenose potraživanja u obligacionom pravu. Kako ove tražbine ne mogu biti ostvarene bez hartije i cesija je nepotpuna dok se cesionaru ne preda hartija. One se mogu među poslovnim ljudima davati i uzimati umjesto novca ili. no takav način prenosa je za te druge hartije od vrijednosti izuzetan i rjeđi. čl. jednostavnije i sigurnije izrazila. negocijabilnost (negotiable instruments). čl. njihova bitna karakteristika jeste prenosivost. dužnik je mora prihvatiti. Prilikom prenosa hartije od vrijednosti na ime cesijom vrše se sljedeće radnje: na samoj hartiji upisuje se naziv. 10). prenose se i na poseban način karakterističan za ove instrumente. 242. vrijednosni papiri se mogu prenositi na više načina i to: ustupanjem (cesijom) kako se.). mijenja povjerilac u tom pravnom odnosu. pod određenim uslovima. Cesija Cesija je ustupanje tražbine ugovorom između dotadašnjeg povjerioca (cedenta) i trećeg lica (cesionara) koje tom cesijom postaje novi povjerilac. Važno je da za ovakav prenos ne treba nikakav pristanak dužnika. i predaja hartije. ako se on vodi. Za punovažnost cesije hartije od vrijednosti potrebna je. Cesijom se prenose hartije na ime (ZOO. znači. brže. ZOVP. 242). obavještava izdavalac i vrši upis prenosa u registar te hartije od vrijednosti. umjesto robe. odnosno za njega je svejedno ko mu se javlja kao povjerilac.

onaj koji prenosi hartiju.” ili “predati po naredbi N. po naredbi svakog imaoca. Izdavalac hartije od vrijednosti na ime može zabraniti njen prenos. prenositi dalje i na taj način se stvara čitav niz indosamenata. nekom drugom licu. Prenošenje ovih hartija može biti zabranjeno i propisom (ZOO. Indosament se bilježi na samoj hartiji tako da svako ko je dobije u ruke odmah vidi ko je povjerilac iz te hartije. onom koje je tom bilješkom na hartiji označeno.” ili “platiti N. Izjavom o prenosu indosant prenosi na indosatara pravo na hartiju sa svim pravima iz hartije. Indosatar je novi imalac. on je dužan da izvrši činidbu označenu u hartiji svakom licu koje takvim nizom indosamenata dokaže da je steklo pravo iz hartije (ZOO. onoga ko je upisan na hartiji kao nosilac prava. Naime.pravna dejstva prema izdavaocu hartije (ZOO. Tako se pravo iz ove hartije može. 249).N. po naredbi. čl. čl. čl. To znači da se činidba ima izvršiti na zahtjev. Naznačene radnje traže se i kod daljeg prenosa. Drugi mu dokaz ne treba. Svaki povjerilac (indosatar) stiče prava iz hartije samostalno. To pravo može biti jače od prava koje je imao indosant. neovisno od svoga prethodnika (indosanta). bez obzira na to prenosi li se hartija cesijom ili indosamentom. One glase na neko lice (fizičko ili pravno) uz dodatak po naredbi (“platiti po naredbi N.N. Ovaj postupak pri prenosu prava iz hartije od vrijednosti na ime traži se uvijek. Izjava o zabrani mora se upisati na samoj hartiji. ako je indosantu mogao isticati neke prigovore njegov dužnik iz hartije. a ni ovlašćen da ispituje osnov i valjanost prenosa. Ako je neprekidnost indosamenata formalno uredna. a i najčešći način prenošenja. Lica koja učestvuju u ovom poslu nazivaju se indosant i indosatar.-u ili po njegovoj naredbi”). ili po njegovoj naredbi nekome drugom. 246). Dužnik pri ispunjenju činidbe iz hartije po naredbi nije dužan. kad hartiju ne prenosi sam izdavalac. Stoga dužnik ne može imaocu hartije stavljati druge prigovore osim onih koji proističu iz same hartije i iz neposrednog odnosa sa sadašnjim imaocem.N. kad je tako određeno propisom. onaj na koga se prenosi hartija. Indosamentom se prenose hartije po naredbi (order papiri). 3. Za njega je dovoljna formalna urednost prenosa. Svaki prenosi pravo iz hartije na svoga slijednika. Prenos indosamentom (indosmanom) Indosiranje je za hartije od vrijednosti specifičan. ne može ih isticati indosataru. 248). Prvobitni ovlašćenik prenosi svoje pravo na drugo lice. stvara se lanac povjerilaca. Indosamentom se prenosi pravo onako kako je zapisano u hartiji. Kod nekih hartija od vrijednosti pravno dejstvo indosamenta može se sastojati. To je takav način prenošenja kada se na poleđini hartije zabilježi da ostvarenje prava koje je pripadalo licu označenom na hartiji pripada. po njegovoj naredbi. u posebnom jemstvu: indosant preuzima 326 . Indosant je dotadašnji imalac hartije.

Blanko indosament je takav prenos kada se na hartiji ne upisuje ime indosatara. hartija koje su po zakonu hartije po naredbi. čl. Postoje takođe i druge vrste hartija koje su po zakonu rekta hartije. 249). mora se to izričito upisati u tu hartiju. Vrlo često dodaje se i odredba “po naredbi”. a dotadašnji povjerilac postaje novi dužnik i tako ide dalje. To se čini unošenjem na hartiju odredbe “ne po naredbi”. kako je rečeno. Ima. Ako se želi da se takve hartije učine lako prenosivim. Kod nekih hartija. Svaki će indosant ispuniti obavezu iz hartije onom zakonitom imaocu hartije na koga je prenio hartiju i tako će ići redom do njenog izdavaoca. bjanko i na donosioca (ZOO. napisala se ta klauzula ili ne napisala (mjenica. obaveza ne prestaje. a svaki je takođe i povjerilac svih prethodnih potpisnika. Osnovna obaveza je na njemu. Dovoljan je i sam potpis indosantov na poleđini hartije od vrijednosti. dakle. da postanu hartije po naredbi. čl. Izdavalac odgovara samostalno za obavezu povodom koje je izdao hartiju od vrijednosti. Ako se. ček). u nizu indosamenata svaki potpisnik jemči svim docnijim potpisnicima. mjesto i datum prenosa. Postoji posebna vrsta solidarne odgovornosti dužnika: dužnik koji izvrši činidbu iz takve hartije od vrijednosti stiče pravo da traži izvršenje te činidbe od svojih prethodnika.jemstvo prema indosataru i prema svim docnijim sljednicima (licima na koja hartija bude indosirana) da će činidba biti ispunjena. hartije na ime (skladišnica i konosman). naime. a to znači i prenošenju. od onih koji su indosirali hartiju prije njega. dolazi do niza indosamenata (lanca potpisnika). Njegova obaveza ostaje bez obzira na to što se hartija prenosila i koliko se puta prenosila. Odgovornost za obavezu leži na izdavaocu. Puni indosament je kad se na hartiji napiše odredba o prenošenju i firma. ako se hoće da otkloni njihova osobina prenosivosti. Svaki indosant odgovara svome indosataru i preuzima jemstvo da će u slučaju daljeg prenosa hartije svaki docniji indosant ispuniti obavezu iz te hartije. Takva hartija prenosi se isključivo cesijom (ZOO. 327 . Svakim indosamentom stvara se novi povjerilac. Sve dok izdavalac hartije od vrijednosti ne izvrši obavezu iz hartije. po nekim hartijama ne samo svom indosataru nego i docnijim indosatarima u nizu indosamenata. Zabranu može staviti sam izdavalac ili indosant. želi da postanu rekta hartije. Za hartije koje su po zakonu namijenjene prometu. Indosament može biti puni. odnosno naziv ili ime lica na koje se hartija prenosi (indosatar). potrebno je izričito staviti odredbu “ne po naredbi”. ali je zabranu potrebno upisati na samoj hartiji (“ne po naredbi”) ili stavljanjem slične klauzule koja ima isto značenje. Odgovara. Prenos hartije od vrijednosti po naredbi može se zabraniti. 244). potpis dotadašnjeg imaoca hartije (indosanta). Hartije po naredbi mogu se pretvoriti u hartije na ime.

prostom predajom iz ruke u ruku (tradicijom). Djelimični indosament je ništav (ZOO. ova hartija može da sadrži i ime korisnika. Pošto se ne zna korisnik. 244). Zato takva hartija i jeste hartija na donosioca. U tom slučaju. kao da to nije napisano.N-a ili donosiocu”). umjesto imena indosatara. ali je u tom slučaju napisana i klauzula “ili donosiocu” (“platiti po naredbi N. povjerilac (imalac hartije na donosioca) mora ići izdavaocu jer je on poznat. nema imena korisnika. potrebno je samo da upiše naziv. tražiti ispunjenje činidbe iz hartije. čl. Lice koje je steklo hartiju blanko indosamentom može je dalje prenositi blanko ili punim indosamentom. Izuzetno. V PRESTANAK PRAVA IZ HARTIJA OD VRIJEDNOSTI Prava i obaveze iz hartije od vrijednosti prestaju prema opštim pravilima o prestanku obligacija i specijalnim pravilima vezanim za hartije. Prenos predajom (tradicijom) Predajom hartije. Indosirati se mogu sva prava iz hartije od vrijednosti. Ako bi indosant ili ma ko drugi stavio neki uslov u indosament. ima njegov potpis na hartiji. 4. Dužnik je dužan izvršiti obavezu svakom ko mu pokaže hartiju i zatraži izvršenje činidbe iz hartije. a ne samo neka. i tražiti ispunjenje. Pri indosiranju hartija od vrijednosti ne može se postavljati nikakav uslov. predajom hartije drugome. čl. 5). Povjerilac iz hartije na donosioca je svaki onaj ko drži tu hartiju. pa sve što je rečeno o blanko indosamentu odnosi se i na indosament na donosioca. Razumije se da može. Obaveza iz hartije od vrijednosti ostaje uvijek onakva kako je upisana u hartiju prilikom njenog izdavanja. odnosno svoje ime iznad potpisa indosanta. 328 . Propisom može biti određeno za neke hartije od vrijednosti da se ne mogu prenositi indosamentom na donosioca. a može i punim indosamentom. na prazno (blanko) mjesto. 241). Tipična hartija na donosioca je ček (ZČ. Izvršava se onom ko je donese. Nije potrebno nikakvo upisivanje na hartiji ni obavještavanje dužnika o prenosu. smatra se kao da uslova i nema. Blanko indosament naziva se u poslovnom svijetu još i otvorenim žirom.Upisuje se još mjesto i datum prenosa. Dalji prenos može se vršiti prostim ustupanjem. stavlja se riječ “donosiocu”. U slučaju prenosa na donosioca. prenose se prava iz hartije na donosioca (ZOO. Indosament na donosioca važi kao blanko indosament. čl. kao i svaki drugi imalac hartije od vrijednosti.

kompenzacija. a oštećena isprava se vraća izdavaocu. 335. Najčešće se koriste ovi načini otkupa: vrši se izvlačenje (žrijebanje) brojeva i vlasnicima onih hartija čiji brojevi budu izvučeni isplaćuje se vrijednost hartije. str. čl. 2. čeka) ne mogu se ostvarivati nikakva prava. a zasniva se na sporazumu dužnika i povjerioca iz hartije. zastarjelost prava. a time i prava iz hartije. 329 . Otkupom prestaje da važi hartija. na trošak imaoca. što. nastupom određenog roka vlasnicima hartija se jednostavno isplaćuje vrijednost hartija. novacija.1. a njena istinitost i sadržina se mogu tačno utvrditi. Za pojedine papire zakon može odrediti da se na osnovu sporazuma stranaka izvrši proglašenje hartije za nevažeću (mortifikacija). kada postane pravosnažno. Sud će u vanparničnom postupku donijeti rješenje koje. Specijalni načini prestanka prava Prava iz hartije od vrijednosti prestaju poništenjem papira s obzirom na načelo inkorporacije. po pravilu. Prava prestaju otkupljivanjem hartije od vrijednosti što se često čini kod korporacionih hartija (dionica). Sudska amortizacija hartije od vrijednosti dolazi u obzir kad je hartija 288 Amortizacija se izgubljena. Prestanak prema opštim pravilima Prava iz hartije od vrijednosti prestaju. Izdavalac hartije će izdati novu ispravu na trošak imaoca hartije. Na osnovu amortizovane hartije (mjenice. imalac te hartije može tražiti izdavanje nove isprave. 288 Henn Harry G: “Law of corporations and other business enterprises”. jer je odnos povodom hartije od vrijednosti po svojoj prirodi obligacioni. Paul. ukradena. Na osnovu sudskog rješenja imalac poništene hartije može tražiti: ispunjenje obaveze koja je proizlazila iz poništene isprave ili zahtijevati od izdavaoca da se. na jedan od načina na koji prestaju (gase se) obligacije uopšte. 1970. vrijedi za lutrijske hartije i one koje glase na donosioca a plative po viđenju. konfuzija (sjedinjenje). St. oštećena ili na bilo koji način nestala. Tu dolazi u obzir: izvršenje činidbe na koju glasi hartija (isplata mjenice. izvlačenje se vrši po lutrijskom sistemu i sopstvenicima se isplaćuje pored vrijednosti hartije i određen iznos (premija). zamjenjuje poništenu ispravu (ZOVP. može tražiti za hartije koje glase na ime ili po naredbi. po pravilu. izdavanje stvari kod konosmana i skladišnice). 230). Za neke hartije od vrijednosti nije uopšte dozvoljeno vođenje amortizacionog postupka. oproštaj duga. izda nova isprava. Privatnopravni postupak mortifikacije mora biti zakonom dozvoljen za određenu hartiju. West Publishing Co. Ako je određena hartija (isprava) oštećena u toj mjeri da je nepodobna za promet (cirkulaciju).

330 .

Mjenično pravo je skup pravnih pravila kojima se regulišu mjenični poslovi i odnosi lica koja te poslove obavljaju. Mora biti pismeno sačinjena jer je strogo formalna isprava čiju sadržinu određuje zakon. Mjenica je. Razlog leži u činjenici što je mjenica već odavno postala hartija . Kao i svaka hartija od vrijednosti. Iz navedene sintetičke definicije mjenice proizlazi sljedeće. nego umjesto toga. Isto tako. hartija od vrijednosti kojom jedno lice daje bezuslovno obećanje da će isplatiti određenu svotu novca samo ili kojom izdaje bezuslovan nalog drugom licu da ono. Pojmovno određenje mjenice jasno pokazuje da se radi o jednostranoj izjavi volje izdavaoca i pisanoj ispravi u koju je inkorporirano (utjelovljeno. isplati određenu (upisanu) svotu novca licu naznačenom na toj hartiji ili isplati trećem licu za koje ono to naredi. U nacionalnim pravima najznačajniji izvor jeste zakon. Kako se radi o obligacionom odnosu (jednostranom pravnom poslu). Pojam mjenice Savremeni zakoni o hartijama od vrijednosti ili mjenici obično ne daju definiciju mjenice. rekta i dr. solo) mjenici. posebno obligacione. i mjenica je pisana isprava izdata u zakonom propisanoj formi.GLAVA DRUGA MJENICA I POJAM I FUNKCIJE MJENICE 1. Ovakvo određenje mjenice odgovara kontinentalnim pravnim sistemima.). kada se mjenica i 331 . komisiona. Može se reći da su one nastale. kreditna. Pravne teorije koje su izložene ranije vrijede i za mjenicu. utisnuto) određeno obligaciono pravo (potraživanje). trata) mjenici. U našem pravu osnovni izvori su Zakon o mjenici (ZM) i Zakon o obligacionim odnosima (ZOO). Postoje i druge o kojima će biti riječi kasnije (bjanko. kao i druge uslove koje isprava mora da ispunjava. prvenstveno. nasuprot prava stoji obaveza (izdavaoca ili drugog lica) na isplatu mjenične sume. radi objašnjenja momenta nastanka mjenično-pravne obaveze. cirkulaciona. po naređenju izdavaoca. U ranom srednjem vijeku.model za druge vrijednosne papire. I to su osnovne vrste mjenice. prema tome ko plaća mjeničnu svotu sam izdavalac ili drugo lice. To pravo se odnosi na isplatu mjenične svote koja je naznačena (upisana) na samoj mjenici. kao što se vidi. izdavalac mjenice može dati bezuslovan nalog drugom licu da ono isplati mjeničnu svotu kada se govori o trasiranoj (vučenoj. Izdavalac može uzeti na sebe obavezu da sam isplati mjeničnu svotu u kom slučaju daje bezuslovno obećanje i tada se radi o sopstvenoj (vlastitoj. u određeno vrijeme i na određenom mjestu. Na osnovu zakonskih rješenja može se konstruisati i odrediti pojam mjenice. sadrže odredbe o tome koje sastojke mora imati isprava da bi se smatrala mjenicom. u modernom pravu. Osnovno razlikovanje mjenica je.

isključivi pravni izvor bili su trgovački običaji. Najčešće se radi o akceptnom kreditu. a izdaje se kao bjanko. s tim što akceptira tako izdatu mjenicu (akceptni kredit). Osim ovoga. Sigurnost je još veća ako je mjenica snabdjevena potpisima i drugih lica. mjenica je mogla da se upotrijebi kao zaloga (mjenični lombard). ona to obezbjeđuje kod drugih poslovnih subjekata. kupac akceptira mjenicu do visine kredita. bilo kao mjenični lombard ili jemstvo. Mjenica se može koristiti i kod čistih finansijskih transakcija kreditnog karaktera (finansijska ili kreditna mjenica). Tradicionalno. u materiji mjeničnog prava izvršena je unifikacija pravila na međunarodnom planu. 332 .reeskontna redovno niža. a posebno prenosivosti (negocijabilnosti). Zadržaćemo se ukratko na njenim ekonomskim funkcijama jer se opširnije uči u ekonomskim disciplinama koje se bave finansijskim tržištima. u dobroj mjeri. Kao što je već rečeno. koju je na njega prodavac (davalac kredita) vukao i tako davalac kredita stiče mogućnost vođenja mjeničnog spora (ograničenost prigovora. Zahvaljujući njenim osobinama. Može služiti i u svrhu polaganja kaucije (kauciona mjenica). pa je njen značaj u unutrašnjem i međunarodnom prometu izuzetan. Banka kasnije može reeskontovati mjenicu i time zaraditi (razlika između eskontne i reeskontne kamatne stope . u međunarodnom prometu inostrana mjenica predstavlja oblik deviznog plaćanja. nego zahvaljujući svojoj negocijabilnosti putem indosamenta. zamijenio ček.pojavila. putem svoje bankovne veze. Umjesto da banka svome klijentu dadne kredit. U modernom prometu mjenica se rjeđe pojavljuje kao sredstvo jednog plaćanja (gašenja jedne obaveze). U unutrašnjem prometu danas ju je. akceptirana i rekta mjenica. Kao što se vidi. Isključivo kao sredstvo obezbjeđenja služi kod kreditnih potraživanja (osiguranje kredita). a i obračunava se za kraći period). kratki rokovi). bezgotovinsko plaćanje. mjenica služi kao sredstvo plaćanja na području platnog prometa jer se pomoću nje vrši doznaka novca. Ekonomske funkcije mjenice Mjenica spada među najinteresantnije hartije od vrijednosti. Kod robnih kredita. Pored toga. kao bjanko akceptirana mjenica. Danas je prisutnija uloga mjenice kao kreditnog sredstva kod osiguranja potraživanja ili odobravanja kratkoročnog kredita. Inače. ona omogućava gašenje niza obaveza. mjenica može zadovoljiti mnoge ekonomske ciljeve. mjenicom je vršeno mobilizovanje kapitala (kredita) kroz eskontni kredit. mjenični povjerilac može eskontovati svoje nedospjelo mjenično potraživanje kod banke i tako dobiti prije gotov novac (umanjen za iznos kamate od dana eskontovanja do dospjelosti mjenice). Međutim. Već je rečeno da mjenica služi i kao sredstvo obezbjeđenja tražbine. 2. Banka tako vrši kratkoročna ulaganja kapitala koja su obezbijeđena mjenicom. bankarski akcept se koristi i kod plaćanja izvoznouvoznih poslova po osnovu neopozivog dokumentarnog akreditiva.

trata) mjenica je u daleko većoj upotrebi pa će biti i detaljnije obrađena u narednim izlaganjima koja se odnose na sastojke (bitne i nebitne) te mjeničnopravne radnje. 289 Trasirana (vučena.7% . II SASTOJCI (ELEMENTI) MJENICE 1. svi elementi moraju postojati. U momentu predaje mjenice. Svi podaci (elementi) unose se istovremeno. u kategoriji eksternih izvora kapitala. Dopušteno je. postoje različite teorije. Cilj teorije omisije jeste da se omogući potrebni elasticitet u mjeničnom saobraćaju uz očuvanje pravne sigurnosti. svi sastojci mjenice koje zakon zahtijeva moraju biti uneseni u ispravu u momentu podnošenja mjenice na isplatu. dakle. Inače. postoji pravna pretpostavka da je izdavalac ovlastio svakog savjesnog imaoca mjenice da upiše u ispravu neki od elemenata koji nedostaje. Obaveza je imaoca mjenice da ispuni potrebne sastojke najkasnije u momentu podnošenja isprave na plaćanje. propuštanja) stvorena je prema potrebama trgovačkog prometa i bankarske tehnike.prema Bernard J. neće biti savjestan. a krediti sa 13.cit. Kupovina nedospjelih mjeničnih potraživanja je česta pojava u tržišnim ekonomijama gdje se zarada ogleda u eskontu. ima veliki uticaj na način vršenja “tradicionalnih finansijskih usluga” u koje spadaju i poslovi vezani za mjenicu. bankarska tehnika. Prema starijoj teoriji. bjelice) mjenice koja se dosta koristi u trgovačkim i finansijskim transakcijama. Radi očuvanja pravne sigurnosti teorija omisije ističe dva momenta: prvi. Foley. 289 Kod nefinansijskih korporacija u SAD od 1982. saglasno ugovoru sa izdavaocem. Stoga ona dopušta da se svi mjenični elementi ne moraju unijeti u pismenu ispravu u času sastavljanja mjenice. rok dospjelosti i dr. 333 . Teorija omisije Mjenica je pismena isprava koja ima određen sadržaj kao i svaka hartija od vrijednosti. sukcesivno dopunjavanje (upisivanje) mjenice onim elementima koje je njen izdavalac propustio unijeti prilikom izdavanja. ona spada u grupu berzanskih hartija i zajedno sa obveznicom predstavlja značajan izvor finansiranja poslovnih subjekata. pored zakonskih i drugih pravila. str. koja se daje kao sredstvo obezbjeđenja za buduća potraživanja. da bi ona imala karakter mjenice. Iako je mjenica individualni (pojedinačni) papir od vrijednosti. i drugi. nije uvijek moguće precizno odrediti sve elemente (mjeničnu svotu. do 1988. teoriji jedinstvene radnje (unitu actu). u času stvaranja mjenice.). jednim rukopisom i mastilom. a po zakonu mora postojati. mjenica predstavlja sredstvo kratkoročnog ulaganja novčanog kapitala. U protivnom. obveznice i mjenice ucestvuju sa 19. u protivnom. biti uneseni. Teorija omisije dala je mogućnost postojanja bjanko (blanko. op.I na kraju. Zakon o mjenici prihvata teoriju omisije. god. 9. isprava nema obilježja mjenice. Moderna teorija o mjenici (teorija omisije. Ovakvo shvatanje ne odgovara potrebama savremenog prometa.6%. U pogledu vremena kad pojedini elementi treba da budu uneseni u ispravu.

g. Ovaj elemenat neophodan je u kontinentalnim pravima. Vedad Silajdžić.2. str. Opšti su naziv da je to mjenica i nalog za isplatu. Zinka Grbo Praktikum poslovnog prava. pošto se nove riječi teže mogu unositi u tekst. personalne. U pravnoj teoriji. upotrebljava mjenični blanket. čl. O pojedinim elementima mjenice kao i o načinu popunjavanja pojedinih vrsta mjenice pobliže: Doc. 588-628. Bitni sastojci (elementi) 2. geografski su mjesto izdavanja i mjesto plaćanja mjenice. Ako taj naziv ne bi bio upisan u ispravu. Mogla bi to biti obična građanskopravna obligacija. odnosno naziv. a za ono što je promjenljivo ostavljeno je prazno da se popuni. firma onoga koji treba da plati (trasat). Naziv mora biti upisan u samom slogu. i to na jeziku na kojem je isprava izdata. 2. personalni su ime trasata. Razlog tome bi bio da se izbjegne falsifikovanje. Po anglosaksonskom pravu. odnosno o kakvoj se ispravi radi. 290 334 .1. i taj je blanket cio štampan na zvaničnom jeziku sa stalnim elementima. e) mjesto gdje treba platiti. ne može biti upisan kao naslov. firma onoga kome treba platiti. ili po čijoj naredbi treba platiti (remitent). a lakše u naslov. dr. U praksi se. f) ime. a u kalendarske elemente mjenice 290 ubraja se datum izdavanja i rok dospjelosti mjenice. U stalne elemente koji su odštampani na mjeničnom blanketu spada i naziv “mjenica”. Naziv “mjenica” potrebno je upisati da bi potpisnik i svaki onaj ko dobije ispravu u ruke znao šta potpisuje. tekstu. geografske i kalendarske. g) dan i mjesto izdavanja mjenice i h) potpis onoga ko je izdao mjenicu (trasant). koji izdaje država ili neka ovlaštena organizacija. trata) mjenica sadrži sljedeće bitne elemente (ZM. odnosno naziv. gotovo isključivo. b) bezuslovan nalog da se isplati određena svota novca. Po našem zakonu. neki autori dijele bitne elemente mjenice na opšte. Oznaka u tekstu da je isprava mjenica Naziv “mjenica” mora biti napisan u tekstu same isprave još u času kad se ta isprava izdaje.2. Sarajevo 2003. c) ime. takva isprava ne bi se smatrala mjenicom. 3): a) označenje u slogu isprave da je to mjenica. mjenica je hartija po naredbi (bill on order) i nije nužno da u ispravi bude sadržan i naziv “mjenica”. Uopšte o bitnim elementima mjenice Trasirana (vučena. Fatima Mahmutćehajić i mr. Veljko Trivun. ime remitenta i potpis trasata. d) označenje kad treba da plati (dospjelost). Izdavačka djelatnost Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.

važi najmanja svota. Dešava se da neko ima u inostranstvu dvije ili više banaka koje plaćaju za njega. Na prvom mjestu. 2.3. Teorija prihvata oba rješenja. ako bi se za isplatu postavljao neki uslov.zakon izričito ne govori. Vrsta novca treba da bude naznačena. pretpostavlja se da isplatu treba izvršiti u onoj vrsti novca koji ima zakonski tečaj u mjestu plaćanja.4. može biti vezana za ispunjenje nekog uslova (“platite uz podnošenje tovarnog lista”). Zatim može biti neslaganja između svote napisane cifrom i slovima. bezuslovnosti toga naloga i oznake svote novca. Ne može biti potraživanja stvari. Isplata mjenične svote ne može se ničim uslovljavati. Zakon ne određuje to mjesto i o tome važi običaj. 8). Mjenica je hartija od vrijednosti koja u sebi utjelovljuje tražbinu na određeni iznos novca i. Nije svuda tako. Ona se zove neoperativnom mjenicom. u Francuskoj uz potpis trasanta. ako to i nije učinjeno. da zna ko mu je dužnik.00 KM”). Da li ovu ulogu mogu imati kumulativno ili alternativno . Što se tiče naznačenja količine novca. U slučaju ovog nepodudaranja. ili ne zna kod koje mu je banke veće pokriće. Ako je u mjenici naznačeno više različitih svota.tada važi ona najmanja svota koja je napisana slovima. Neke zemlje dozvoljavaju u mjenici i alternativno naznačenje valute (“platite 100 USD ili 1. Bezuslovan nalog da se isplati određena svota novca Ovaj elemenat sastoji se iz tri dijela: naloga za isplatu. Pitanje je kako mora biti naznačena mjenična svota i mora li biti naznačena po vrsti i količini novca. a samim tim i mjenična obaveza.2. Mjenica sa više trasata nije rijetka pojava u međunarodnom mjeničnom saobraćaju. ili kad kod jedne banke nema 335 . naredba za isplatu. a slovima u tekstu mjenice. Iznos može biti napisan i slovima i brojem više od jedanput. Po anglosaksonskom pravu. Ime trasata Navođenje u mjenici imena onoga ko treba da plati (trasata) bitan je elemenat. naredba mora da glasi na sumu novca. Ako je u mjenici ispisano više različitih svota i slovima i brojevima . mogli bi se činiti prigovori o neispunjavanju uslova i time bi tražbina iz mjenice bila neizvjesna. Kod nas se iznos brojem piše desno gore izvan teksta. Kod vučene mjenice ime trasata mora biti navedeno u mjenici i obično stoji u donjem lijevom uglu. jer imalac mjenice valja da zna ko treba da mu isplati mjeničnu svotu. bilo slovima. zakon je dao pravila kako se sukob rješava (ZM čl. Kad takvo lice kao izdavalac mjenice ne zna sigurno ima li pokrića kod neke banke. iznos brojevima piše se u gornjem lijevom uglu. Kod neslaganja svote napisane slovima i brojem . bilo brojevima . U Engleskoj i u SAD.vrijedi svota napisana slovima. obično se navodi svota i brojem i slovima. Pri upisivanju iznosa novca brojem i slovima može doći do neslaganja. Na mjenici može biti navedeno više trasata.600.

odnosno naziv povjerioca. Takvo označavanje ne unosi u mjenični odnos nikakvu neizvjesnost. To može biti alternativno. pa i u našem. Po prirodi položaja trasantovog u mjenici. Imalac mjenice može (u regresnom postupku) tražiti od svakog od njih isplatu cijelog mjeničnog iznosa. samo zajednički.6. Mjenica mora biti potpisana onako kako je registrovano da se to pravno lice potpisuje. banka kojoj se imalac mjenice obrati prihvatiće mjenicu do iznosa pokrića. u momentu kad je potpisuje. Na istoj mjenici može biti označeno i više lica za trasante (satrasanti). Potpis izdavaoca mjenice (trasanta) Kako je mjenica obligacija.5. pa bi i isplatu mogli tražiti svi zajedno. nije neophodno stavljati bližu adresu. U kontinentalnom zakonodavstvu. U času izdavanja mjenice. Iako to zakon ne traži. mora biti navedeno u mjenici. Po pravilu se stavlja štambilj. a dođe do protesta ili tužbe. Kad je trasant pravno lice. svako poslovno sposobno lice. mjenica nije hartija na donosioca i zato remitent mora biti naveden u mjeničnom pismenu. sasvim je prirodno da na njoj mora biti potpis onoga ko je izdaje. Međusobni odnos takvih remitenata je građanskopravne prirode i. trasat može biti svako lice koje po propisima građanskog prava. lica kome treba isplatiti mjeničnu svotu. Inače. bio bi određen njihovim međusobnim sporazumom. Prilikom upisivanja imena remitenta. adresa je ipak potrebna. Remitent može biti fizičko i pravno lice. Ako su remitenti označeni kumulativno. vući će mjenicu alternativno na obje banke. valjaće se obraćati i remitentu. vrstu poslovanja i sl. Svi su zajednički dužnici. Na istoj mjenici može biti navedeno više remitenata i to kumulativno ili alternativno. Dužnik mora potpisati obavezu kada je već propisana pismena forma. onda bi svoja mjenična prava mogli ostvarivati. a za ostatak će se imalac mjenice obratiti drugoj banci. po pravilu. razumljivo je da satrasanti mogu biti samo zajednički (kumulativni) dužnici i da nema smisla da budu označeni alternativno. Ako se mjenica vuče kumulativno. Kad takva firma ne zna sigurno ima li uopšte. 2. pošto je i on regresni dužnik. dakle. isplatiće je dužnik onome ko mu mjenicu podnese na isplatu. Ime remitenta Ime.dovoljno pokrića. Ako su remitenti navedeni alternativno. može primati obaveze. za razliku od anglosaksonskog. mora imati poslovnu sposobnost u času izdavanja mjenice. odnosno uz naziv pravnog lica. trasant je jedini dužnik po toj mjenici i razumljivo je da je on mora i potpisati i time dati izjavu da preuzima mjeničnu obavezu. a može i od svih kao zajedničkih 336 . 2. ali bi trebalo to učiniti. uz ime. a može i kumulativno. jer ako je mjenica prenošena. zanimanje. smatramo. vući će mjenicu na obje banke kao trasate. ili ima li kod banke dovoljno sredstava koja mu služe kao pokriće. odnosno naziv pravnog lica. pored potpisa ovlašćenih lica na mjenici mora biti ispisana i firma. Pošto se trasant potpisom obavezuje.

Vrijeme se računa onako kako određuje građansko pravo (ZOO.. Međusobni odnos satrasanata nije mjeničnopravne prirode. To su: “početkom mjeseca” ili “primo”. b) Mjenica na određeno vrijeme od izdanja (Dato wechsel. pa se prema tome određuje dospjelost (ZM. da ne bi došlo do zabune od kada treba računati protek roka. 34): a) Mjenica sa dospjelošću na određeni dan. Kada se mjenica plativa na određeno vrijeme od dana izdavanja trasira iz jednog mjesta na neko drugo mjesto i kad u tim mjestima ne vrijede isti kalendari. Rok dospjelosti se mora naznačiti na mjenici.” Rok dospjelosti je određen tačno datumom. lettre de change a jour five). Ovaj rok podnošenja na isplatu može trasant skratiti ili produžiti da traje duže od godinu dana. To znači prvi dan u mjesecu. vrijeme kad mjenična svota dospijeva za isplatu.2). petnaesti dan u mjesecu i posljednji dan u mjesecu (ZM. 38). lettre de change a vue). odnosno na viđenje. st. kad to ne bi bilo naglašeno. Moglo bi se. čl.7..” Važno je naznačiti. Rok dospjelosti ne može se odrediti van mjenice. c) Mjenica po viđenju (Sichtwechsel.38.2). platite. Trasant je dužan isplatiti kad god mu je imalac podnese u okviru zakonom predviđenog roka. dnevna mjenica. lettre de change a date). onda se smatra da je dan dospjelosti po kalendaru koji vrijedi u mjestu plaćanja (ZM. juna 2002. mjenica ipak važi.... čl. Mjenica po viđenju obično glasi: “po viđenju platite za ovu mjenicu. st. ma kojim izrazom. Dospjelost ovakve mjenice je određena protekom na mjenici naznačenog vremena od njenog izdanja. Može ga odrediti i svaki indosant. da se plaća od dana izdanja mjenice. 4. Rok dospjelosti kod mjenice može biti određen na jedan od ova četiri načina (ZM. čl.dužnika.. čl. nego građanskopravne. jer je to njen bitni sastojak. čl. st. a zakonska je pretpostavka da je to mjenica po viđenju (ZM. 35). No ako se ne naznači.” ili “kad imalac ove mjenice zahtijeva platite. onda se dan izdavanja dovodi na dan koji mu odgovara u kalendaru koji vrijedi u mjestu plaćanja. Takva mjenica po viđenju kod koje je određen krajnji 337 . čl. Kada je mjenica plativa na određeni dan u mjestu u kome ne vrijede isti kalendar koji vrijedi u mjestu izdavanja.. 77). Dopušteno je. umjesto fiksno određenog dana.1). Označenje dospjelosti Dospjelost je vrijeme kad se mjenica ima isplatiti. “krajem mjeseca” ili “ultimo”. Ova mjenica glasi: “1.38. dospjelost označiti i uobičajenim izrazima koji pokazuju tačno o kom se danu radi. inače. Zakon ipak određuje krajnji rok u kome se mjenica po viđenju mora podnijeti na isplatu. ali samo na kraće vrijeme od godine dana (ZM..” ili “platite čim se ova mjenica podnese na isplatu” ili “pri podnošenju na isplatu platite. uzeti da se vrijeme računa od dana podnošenja na akcept. čl.. fiksan je...” i sl. To je godina dana od izdanja.” ili “pola godine od izdanja ove mjenice platite. god. 2. Mjenica po viđenju dospijeva kad god se podnese na isplatu.. kalendarska mjenica (Tagwechsel. Ta mjenica glasi: “platite šest mjeseci od danas” ili “tri mjeseca a dato platite za ovu mjenicu. “polovinom mjeseca” ili “medio”.

i kada protekne na mjenici označeni rok. godine” ili “platite po viđenju. U zemljama u kojima zakon ne traži upotrebu zvaničnog naziva mjesta pod sankcijom ništavosti mjenice. U takvom slučaju rok za podnošenje na naplatu počinje teći od tog vremena (ZM. Mjenica sa dospjelošću ranijom od dana izdanja. tako da se vrijeme koje treba da protekne do dospjelosti računa od dana kad trasat akceptira mjenicu i stavi datum akcepta.. 2).” i sl. svakog od tih dana plaća se jedan dio mjenične svote (1. stavlja se toponomastički naziv mjesta. a 5. aprila”). kao i kad je odbio da akceptira takvu mjenicu. Ne važe ni sa nemogućim datumom (“platite 31. st. a najdalje 20. Prema međunarodnoj praksi.. No i kad ne bi bilo tako navedeno. Takve bi mjenice bile ništave (ZM. Ako više mjesta nosi isti naziv. februara 2000. po svome izboru. a nije stavljena i bliža oznaka iz koje bi se vidjelo na koje od tih mjesta izdavalac mjenice misli. i rok se računa od dana podizanja protesta. Dakle. st. 2. 36. jula t. čl. čl.. Takva mjenica glasi: “tri mjeseca po viđenju platite. Kada protest nije podignut.000 KM”). kosilo bi se s načelom određenosti mjenice. Ova mjenica mora se najprije podnijeti trasatu na viđenje.000 KM. U ovim slučajevima se ne može primijeniti pravilo da se dospjelost izvršenja obaveze pomiče na najbliži mogući datum. ne bi postojao razlog za ništavost mjenice. 36).”). pošto bi to stvaralo zabunu. 34).rok podnošenja na isplatu glasila bi: “platite po viđenju. sudska praksa toleriše i uobičajeni naziv mjesta. onda se u pogledu akceptiranja smatra da je nedatirani akcept stavljen posljednjeg dana roka predviđenog za podnošenje na akceptiranje (ZM.. savjesni imalac mjenice je ovlašćen da je podnese na isplatu u ma kome od tih mjesta. Podnošenje na viđenje u stvari je podnošenje na akcept. valja je podnijeti na protest. lettre de change de vue). 35. čl. 338 . juna 2002.g. Zakoni nekih zemalja sadrže odredbu da je ništava mjenica u kojoj mjesto plaćanja nije označeno zvaničnim nazivom. d) Mjenica na određeno vrijeme po viđenju (Nachsichwechsel. podnosi se na isplatu. Mjenice sa naznačenjem krajnjeg roka plaćanja ne važe (“platite do 1. 2). čl. Trasant može odrediti da mjenica plativa po viđenju ne smije biti podnesena na isplatu prije naznačenog vremena.” Mjenice po viđenju ne moraju se podnositi na akcept. takođe.8. Nije dopušteno navesti na mjenici dvije ili više dospjelosti. Mjesto plaćanja U mjenici mora biti navedeno mjesto u kome treba mjenicu platiti. a po pravilu se i ne podnose. Ne važe ni mjenice sa kumulativnim ili alternativnim naznačenjem dospjelosti. ali ne prije deset mjeseci od danas. rok se računa bilo prema danu akcepta bilo prema danu protesta (ZM. Ne važi ni mjenica sa naznačenjem isplate na rate (obročne mjenice) kod koje je dospjelost naznačena sa više dana. aprila iste godine platite 20. Ako prilikom podnošenja trasat nije stavio datum. onaj naziv koji se za to mjesto upotrebljava u toj zemlji. ako se jasno i nesumnjivo zna na koje se mjesto misli. pa pošto je on vidi i upiše na mjenici datum kad mu je podnesena na viđenje. ne važi. godine platite 10.

st.d. kako se vidi.9. logički se nameću iz same prirode mjenice i zato jesu bitni.d. Po teoriji omisije. takva bi mjenica bila ništava jer joj nedostaje jedan bitan elemenat. Znači da označenje dospjelosti na mjenici može biti ispušteno. Mjenično pravo dozvoljava da ovaj zahtjev bude formalno zadovoljen. Može biti. ali ne mora biti tako. Da bi se ipak omogućila što lakša upotreba mjenice. Važno je da se stave. ali je razumljivo da to treba učiniti. Važi i mjenica na kojoj je kao datum izdavanja stavljen neki drugi dan. Plaćanje u Sarajevu” ili “Vispak d. u lijevom gornjem uglu. Sarajevo. U pogledu naziva mjesta važi ono što je rečeno za mjesto plaćanja. pretpostavlja se da je mjenica izdana u mjestu koje je navedeno pored trasantovog potpisa. Dan i mjesto izdavanja Datum i mjesto izdavanja mjenice obično se stavlja na početku. 4): a) Trasirana mjenica u kojoj nije naznačena dospjelost pretpostavlja se da je to mjenica po viđenju. 3). Plaćanje kod HBB banke d.d. dozvoljeno je odstupanje od ovog pravila u tom smislu što se za neke od sastojaka uzima kao da postoje u mjenici. i tada postoji zakonska pretpostavka da je mjesto plaćanja ono mjesto koje je na mjenici označeno pored imena trasata (ZM. Ako. U mjeničnom blanketu su ovi podaci navedeni na početku mjeničnog teksta. u gornjem lijevom uglu. ni to mjesto ne bi bilo navedeno. 339 . jer se time omogućuju ili olakšavaju mnoge radnje koje je potrebno preduzimati radi ostvarivanja prava iz mjenice. c) Ako u trasiranoj mjenici nije naznačeno mjesto izdanja. savjesni imalac mjenice može sam popuniti mjeničnu ispravu i upisati mjesto plaćanja ili pored imena trasatovog dodati mjesto njegovog prebivališta. čl. Među bitnim sastojcima mjenice učinjeno je podvajanje na one koji se moraju izričito navesti i moraju postojati u času kad se mjenica podnosi na isplatu i one koji se mogu pretpostaviti iako nisu izričito navedeni u mjeničnom tekstu. Zakon ne traži da se mora pored geografskog naziva plaćanja staviti i bliža adresa (ulica i broj). 4. pa ma gdje na mjenici. pak.Mjesto plaćanja je bitan elemenat mjenice. Pretpostavljeni bitni sastojci mjenice Svi nabrojani elementi mjenice. Naziv mjesta plaćanja upisuje se u mjenicu obično u donjem lijevom uglu ispod trasatovog imena (“Dijamant d. Može taj podatak biti izostavljen. znači. i antidatirana kao i postdatirana. 3. Naznačenje datuma izdanja ne mora odgovarati istini. pretpostavlja se da je mjesto plaćanja ono mjesto koje je označeno pored trasatovog imena. ali nije neophodan. Zakon o mjenici navodi tri pretpostavke bitnih sastojaka (ZM. Visoko. a ne onaj kad je mjenica stvarno izdata. b) Ako u mjenici nije označeno mjesto plaćanja. čl. 2. Sarajevo).

d. lice koje treba da plati.d. Mišljenje da mjenicu može domicilirati samo trasant nije opšteprihvaćeno. bude neko drugi. lice koje će za njega platiti mjenicu u mjestu plaćanja koje je već odredio trasant. onda se tako mora odrediti (upisati) u mjenici. Plaćanje u Sarajevu”). iako nije tačna adresa trasata. Trasat može na domiciliranoj mjenici odrediti samo domicilijata. a ne u mjestu sjedišta ili prebivališta. nego se samo daje adresa gdje će se. a ne sjedišta ili prebivališta trasata i upisano na mjenici pored njegovog imena naziva se domiciliranom mjenicom (“Soko d. jer se smatra da je trasant. Ako na mjenici piše: “Soko d. određuje trasat. ili kod koga treba da se plati. Domicilirana mjenica Najčešći slučaj jeste da mjenicu plaća akceptant u mjestu svoga sjedišta. a ne stvarno stanje. Nema njegovog potpisa na mjenici. pa ipak se radi o domiciliranoj mjenici. 340 . Tako je upisano u mjenicu i nema uticaja činjenica što je stvarno sjedište “Soko” d. Time se ne mijenja mjesto plaćanja. odnosno mjesto (platište). odnosno nepravom domiciliranom mjenicom. odnosno prebivališta i da mu se tu podnosi. odnosno kod koga će se mjenica platiti. Kod ocjene da li je mjenica domicilirana mjerodavno je samo ono što je upisano na mjenici. Navođenjem nekog drugog lica koje treba da plati mjenicu (platac) ne mijenja se trasat. Mjenicu može domicilirati samo trasant. Mjenica na kojoj je označeno drugo mjesto kao mjesto plaćanja. a ne trasat. Plaćanje u Tuzli”).o. Moguća je i takva kombinacija da i mjesto plaćanja bude različito od sjedišta trasatovog. Sarajevo”). ne može se govoriti o domiciliranoj mjenici (“Soko d. Neki i tu mjenicu nazivaju domiciliranom. Sarajevo. Plaćanje kod HBB banke d. a da platac.d. Sarajevo. radilo bi se o domiciliranoj mjenici. u Mostaru. koje nisu domicilirane. Ako je to cilj. kad je izostavio tu oznaku. a ne trasat (“Merkur d.d. mogao bi mjenicu domicilirati svaki njen savjesni imalac. Po teoriji omisije. Platac ne ulazi uopšte u mjeničnopravni odnos. 28) dozvoljava kod mjenica plativih u mjestu trasatovog sjedišta. Plaćanje u Mostaru”. ovlastio svakog imaoca da to po potrebi učini. Zakon o mjenici (čl. Domiciliranom mjenicom se naziva i mjenica u kojoj je trasant naznačio da će istu platiti neko drugi. da trasat može prilikom akcepta označiti adresu u tom mjestu gdje će se mjenica platiti. Ovdje se čak radi i o tome da se stvarno sjedište trasata podudara sa mjestom plaćanja. Sjedište društva “Soko” nije u Sarajevu. To lice (platac). Razlozi trgovačkog saobraćaja nekada zahtijevaju da se mjenica plati u drugom mjestu.o. a ne u Sarajevu.4. nego u Mostaru. U slučaju kada se sjedište ili prebivalište trasata podudara sa mjestom plaćanja. Mostar.d. Sarajevo.

nego može i ovako: “Platite za ovu mjenicu N.”.”).N.” ili “u švicarskim francima”. u stranoj valuti. Mjenica bi glasila: “12.N. Svi primjerci predstavljaju jednu mjenicu i isplatom jednog primjerka svi ostali gube važnost..” ili “. 5.. mjenični dužnik je ovlašten da mjenicu isplati u domaćem 341 ... nego o većem broju primjeraka jedne iste mjenice..” 5.. 5. Podatak o broju mjeničnog primjerka (duplikatna klauzula) Nekad je potrebno da se mjenica izda u dva ili više primjeraka. jula t. Unose se ako mjenici treba dati još neko pravno dejstvo ili da se jasnije označe neki pravni odnosi između lica koja učestvuju u mjeničnom poslu. Klauzula o moneti (klauzula o efektivnosti) Naziva se još i klauzulom o efektivnom plaćanju u stranoj valuti. 10.. a ne akceptant ili u kojoj je naznačeno da će se isplatiti u nekom drugom mjestu... Ako se mjenica izdaje u više primjeraka...g.. godine platite za ovu prvu mjenicu..2. u mjenični tekst se mogu unositi i neki drugi sastojci (mjenične klauzule).Postoji i shvatanje da je domicilirana mjenica svaka u kojoj je označeno da će je isplatiti neko treće lice. a interesantna je u međunarodnom mjeničnom saobraćaju.”.”). stavlja se solo klauzula (“1. potrebno je navesti u tekstu i naznačiti koji je po redu primjerak: prvi (prima). njenog podnošenja na akcept. ali se iz teksta ne vidi u kojoj efektivnoj valuti (moneti).000 švicarskih franaka efektivno. (“1. jula t.N. Svaka je mjenica prenosiva indosamentom. septembra 2003.. U mjenici ne mora biti upisano: “Platite za ovu mjenicu po naredbi N. Ako bi naredba glasila samo na isplatu nekog stranog novca (“Platite. platite za ovu jedinu mjenicu po naredbi N...1. bilo to u njoj označeno ili ne.3.. platite za ovu solo mjenicu. a ne u mjestu koje je navedeno u mjenici kao sjedište trasatovo. treći (tertia).g. Trasant njome određuje da se mjenica ima isplatiti u naznačenoj vrsti novca. To bi bilo za slučaj gubitka mjenice. pa izostavljanje tog naređenja ne ometa njen lak i nesmetan prenos.. Oznaka “po naredbi” Mjenica je hartija od vrijednosti koja je po sili zakona prenosiva (negocijabilna) po naredbi. Za punovažnost isprave kao mjenice nema uticaja da li su ti elementi uneseni u ispravu ili nisu. Navođenjem broja primjeraka mjenice treba da se ukaže da se ne radi o izdavanju novih mjenica. drugi (sekunda). Njihovo unošenje nije nužno pa se stoga i nazivaju nebitnim sastojcima (fakultativnim elementima). Ako se ne želi izdavanje više primjeraka jedne mjenice. “po viđenju platite za ovu drugu mjenicu. Navešćemo najčešće mjenične klauzule: 5..”). Nebitni sastojci mjenice (mjenične klauzule) Pored bitnih sastojaka koje hartija od vrijednosti mora sadržavati da bi bila mjenica. za ovu jedinu mjenicu..

. vuče mjenicu na trasata. klauzula o pokriću pokazuje trasatu koga on treba da zaduži u računu ili kome računu će odobriti mjeničnu svotu. Njegova činidba je u isplati mjenične svote.N. Može da glasi: “Platite . Ta klauzula obično glasi: “Valuta primljena u robi” ako je trasant primio robu i plaća mjenicu ili “Valuta primljena u gotovu” jer je od njega primio novac ili “Valuta za eskont“ ako remitent kao banka trasanta eskontira mjenicu. Ova klauzula ima građanskopravna. Bezuslovnost mjeničnog naloga može se ublažiti unošenjem ove klauzule ako se akceptiranje i plaćanje mjenice veže za izvještaj koji trasant treba da pošalje trasatu (upisano “sa izvještajem”).” radi se o komisionoj mjenici (komisiona trata).. Klauzula ima građanskopravna dejstva i pozivanje na pokriće i njegovo osiguranje (obezbjeđenje) nema mjeničnopravnu vrijednost jer stavljanjem potpisa na mjenicu od strane trasata smatra se da je zasnovana njegova mjenična obaveza. bez izvještaja”. ulazi u mjeničnu obavezu kao dužnik. Klauzula “bez izvještaja” znači da trasant neće slati trasatu nikakav 342 . 5.6. Inače.N. kao komisionar N. odnosno u čemu je bila ili se očekuje protučinidba remitenta. mjenični posao je samostalan i apstraktan. radi toga što je primio pokriće od trasanta u novcu.. na osnovu čega trasant. 5..4. Avizna klauzula (avizo ili klauzula o izvještaju) Klauzula govori o tome da li trasat. Kada postoji ovakva klauzula: “Platite. robi. prije nego što prihvati nalog iz mjenice.. trgovačkim efektima. ali i između trasanta i N. a može biti i dug. Tiče se osnovnog odnosa između njih jer govori o tome u čemu se sastoji naknada (protučinidba) koju trasat prima. Klauzula o pokriću (revalirajuća klauzula) Označava oblik vrijednosti koju je trasat primio od trasanta. i stavite na račun N. protivno izvještaju. U suštini.N. i stavite na moj račun” znači da trasat ima poslovni odnos sa trasantom iz koga nešto duguje pa će mjenicu isplatiti sa tog trasantovog računa.. a ne mjenična dejstva. Ako klauzula glasi: “Platite. Postoje pravni odnosi između trasata i N. zatim “Vrijednost u meni (nama) samom” kada je trasant označio sebe kao remitenta. ugrožava svoj zahtjev na pokriće. ova klauzula se primjenjuje ukoliko nije u suprotnosti sa devizno-valutnim propisima zemlje. i na osnovu čega trasat pristaje da se mjenica vuče na njega. 5.novcu prema dnevnom ili određenom službenom kursu. Klauzula valute (valutna klauzula ili klauzula o primljenoj vrijednosti) Pokazuje odnos između trasanta i remitenta. Prema načelu strogosti.. pa se ne vidi kauza (razlog) obavezivanja.N. i stavite istu u račun N. Ukoliko trasat akceptira i/ili isplati mjenicu prije dobijanja izvještaja. čime ga je pokrio. kreditu.N. on time. i stavite istu na moj račun sa izvještajem” ili “Platite. treba da sačeka izvještaj od trasanta ili ne treba.. Trasat prihvata mjenicu.5. O komisionoj mjenici biće riječi kasnije.

imalac mjenice zadržava sva mjenična prava. Rekta klauzula (negativna klauzula po naredbi) Ovom klauzulom mjenica se pretvara u hartiju od vrijednosti na ime i može se prenositi samo cesijom. ali ne i po njegovoj naredbi.. Klauzula o kamati Unosi je trasant kod mjenice plative po viđenju (a vista) ili na određeno vrijeme po viđenju uz upis visine kamatne stope. Akceptant i trasant kod vlastite (solo) mjenice nemaju pravo stavljati ovu klauzulu. a cilj je da se mjenična svota isplati samo imaocu jednog (određenog) primjerka mjenice. Ako se lice ne može pronaći ili se iz mjenice ne vidi adresa lokala. inače. niti od njegovih sljednika.11. 5. Takva bi mjenica glasila: “Platite za ovu mjenicu N.. 5. nema pravo na protestne troškove od lica koje je stavilo klauzulu. i pored postojanja ove klauzule. 5.” ili “Platite samo po ovom primjerku. Obično glasi: “Platite za ovu prvu. I ova klauzula ima građanskopravna. Klauzula “bez troškova” ili “bez protesta” Unošenjem ove klauzule imalac mjenice se oslobađa obaveze na podizanje protesta. Klauzulu može unijeti trasant. a ne indosiranjem. iako nije podigao protest u slučajevima u kojima bi. a ne mjenična dejstva.12. indosant ili avalist.8. 5.7. Međutim. radi izbjegavanja suvišnih troškova.9. Ukoliko bi imalac mjenice. podnio mjenicu na protest. Klauzula važi samo prema indosantu koji je istu upisao. ona djeluje prema svim potpisnicima.N. a ako je stavi indosant ili avalist. Ne može se unositi kod mjenica čija je dospjelost određena na drugi način.10. to trebalo da učini...N. kao regresnog dužnika. prema daljnim imaocima mjenice. tada djeluje isključivo prema njima... koja nije indosabilna.. Oznaka adrese Sve radnje koje treba preduzeti radi ostvarivanja mjeničnih prava obavljaju se u poslovnom lokalu lica koga se one tiču. Kasatorna klauzula Upisuje se u slučaju izdavanja mjenice u više primjeraka.” ili “Platite za ovu mjenicu N. Klauzula “bez obaveze” ili “bez regresa” Njome indosant isključuje svoju mjeničnopravnu odgovornost.izvještaj niti objašnjenje u pogledu mjenice.. tada se radnje mogu preduzeti u stanu ili na drugom 343 . Ako je upiše trasant.” Rekta klauzula slabi opticajnu sposobnost mjenice. a ne i za ostale mjenice. 5.” 5. Isplatom toga primjerka ostali gube pravnu vrijednost.

obavijestiti je da nastupa kao punomoćnik. Isto važi i za zastupnika koji je prekoračio ovlaštenje. čl. samo dok se punomoćnik kreće u granicama ovlaštenja. U građanskom pravu. Lažni zastupnik (falsus procurator) dužan je ispuniti obavezu u svoje ime pod uslovom da je sam potpisao mjenicu. Za preuzimanje mjeničnih obaveza punomoćnik mora imati posebno (specijalno) punomoćje (ZOO. Stoga je potrebno unijeti u mjenicu bližu adresu trasanta.”). ili u ime kojih je ona potpisana. 91). dok su druge fakultativne. Svakom radnjom (izjavom na mjenici) stvaraju se novi pravni odnosi i svaka ima svoje pravno dejstvo. a da za to nije bio ovlašćen. Uopšte o mjeničnim radnjama Mjenica je tipična hartija od vrijednosti po naredbi kod koje prava nastaju. Vajner dr Zdenko. dužnika ili trećeg lica. 9). čl. maja 2004. po punomoći od 10. mijenjaju ili prestaju preduzimanjem određenih radnji. To je onda falsifikat i slučaj se rješava po propisima građanskog. punomoćnik kad stupa u neki pravni odnos za svoga nalogodavca. Ako ne stave svoj potpis na mjenicu. op.cit. prenose se. III MJENIČNE RADNJE 1. Odnos vlastodavca i punomoćnika rješava se prema pravilima obligacionog prava. ko se na mjenici potpiše kao zastupnik drugoga. lično je obavezan po toj mjenici. Radnje se preduzimaju u zakonom propisanom obliku i na zakonom predviđen način jer važi princip mjenične formalnosti. 291 Suprotno: Antonijević dr Zoran.cit. 344 .N. Pošto je mjenica strogo pismena isprava. bilo povjerioca. op. 141.mjestu.A. godine ovlašten A. str. uz pristanak tog lica. punomoćnik kad potpisuje mjenicu kao trasant. već potpišu zastupanoga. treba da napiše u ime koga je potpisuje. mora na to upozoriti drugu stranu. Neke mjenične radnje su obavezne. odnosno krivičnog prava. ipak su obaveze ostalih potpisnika pravovaljane (ZM. trasata kao i uz mjesto plaćanja kod domicilirane mjenice. Po mjeničnom pravu. 491.str. Kada punomoćnik kod mjenice prekorači svoja ovlaštenja. Stoga se smatra da je mjenica skupni pojam za koji je vezan niz radnji i pravnih 291 poslova (mjeničnopravne radnje).. tada ne nastupa njihova obaveza. Ako se na mjenici nalaze potpisi lica koja su nesposobna da se mjenično obavežu ili lažni potpisi ili potpisi izmišljenih lica ili potpisi koji iz bilo kojeg drugog razloga ne obavezuju lica koja su potpisala mjenicu. Svako lice iz mjenice može ovlastiti drugo da kao njegov punomoćnik izvrši neku mjeničnu radnju. on postaje solidarni mjenični dužnik. a trebalo bi da doda i po kome ovlašćenju (“za N.

Štambilj. Radnje kojima je cilj očuvanje mjeničnih prava su: regres. ako postoji takav ugovor. mjenično jemstvo (aval). odnosno organizacija koja pruža usluge. ta se organizacija formalno pojavljuje kao trasant (izdavalac mjenice). Pasivna mjenična sposobnost uglavnom je izjednačena u modernom pravu sa opštom poslovnom sposobnošću. odnosno primaoca usluga.Već je rečeno da kod mjenice postoji niz pravnih radnji koje se dijele na osnovne mjenične radnje i radnje koje se preduzimaju radi očuvanja i ostvarenja mjeničnih prava. iako u nekim zemljama ima u tom pogledu odstupanja. Mjenicu može da vuče i neka treća organizacija na kupca u korist prodavca. Nepismeni i oni koji ne mogu pisati obavezuju se stavljanjem na mjenicu otiska prsta pred sudom i taj znak ovjerava sud. U tom slučaju. U mjeničnom pravu. žig i pečat imaju istu pravnu i dokaznu snagu kao i rukoznak (ZM. Da bi izdavanje mjenice bilo punovažno. Obično povjerilac i dužnik ugovaraju da za vrijednost prodate robe (stvari) ili za izvršene usluge prodavac. ali je izdavanje mjenice i vršenje ostalih pravnih radnji za njih uslovljeno. a za preduzimanje pravnih radnji potrebno je da subjekt ima poslovnu sposobnost. Potpis izdavaoca mora biti u momentu izdavanja. Izdavanje mjenice Mjenicu izdaje trasant i to je prva radnja koja se preduzima. 2. protest. Popunjavanje mjeničnog blanketa nije neophodno. čl. trasant mora imati poslovnu sposobnost. što znači sposobnost za preuzimanje mjeničnih obaveza. Aktivna mjenična sposobnost jeste sposobnost lica da bude povjerilac po mjenici. prenos. 345 . organizacija kojoj se pružaju usluge) predaje svome povjeriocu bjanko akceptiranu mjenicu. intervencija te umnožavanje i prepis mjenice. Izdavanje se sastoji u popunjavanju isprave i stavljanju potpisa trasanta na mjenično pismeno. Potpis slijepih na mjenici važi samo ako ga ovjeri sud. a stvarno je ona garant (žirant). Zakonska pravila koja se odnose na pojedine radnje jasno pokazuju zašto je mjenica omiljen instrument u trgovačkom prometu. akceptiranje. radi ispunjenja neke obaveze prema povjeriocu. 99). pošto po teoriji omisije izostavljene mjenične elemente može upisati u mjenicu svaki njen imalac do podnošenja na isplatu. isplata (plaćanje). Nepismeni i slijepi imaju pasivnu mjeničnu sposobnost. Pravno lice potpisuje mjenicu tako što se uz potpis ovlašćenih lica stavlja i pečat. U osnovne mjenične radnje spadaju: izdavanje. označavajući sebe kao remitenta. U privrednom životu mjenicu izdaje poslovna organizacija (privredno društvo) kao dužnik. sposobnost za izdavanje mjenice naziva se pasivnom mjeničnom sposobnošću. jer je to pravna radnja. Nadalje. vuče (trasira) mjenicu na kupca. amortizacija mjenice i podizanje mjenične tužbe. Kao remitenta može označiti i nekog svoga povjerioca (drugo lice) sa kojim je ugovoreno plaćanje na ovaj način. nije rijedak slučaj da dužnik iz nekog ugovora (kupac.

3. 3. Izjava se. ali tada mora biti cio ispisan . Djelomičan indosament je ništavan (ZM. po pravilu. Žirant je indosant.-u” ili “Mjesto mene platite N. U izuzetnim slučajevima indosament može biti napisan i na licu mjenice. 246).puni indosament (indosman). a žiratar je indosatar. koriste se i termini žirant i žiratar. a ako je stavljen uslov. o čemu je bilo riječi u dijelu o hartijama od vrijednosti uopšte.N. 2). a dužnik po hartiji od vrijednosti se postaje samo potpisom.1. Puni indosament Indosament je izjava na mjenici ili na njenom produžetku (alonžu) kojom imalac mjenice prenosi svoja prava iz mjenice na neko drugo lice.N. Mjenica se može prenositi cesijom (ustupanjem) i indosamentom. Mora se potpisati jer dosadašnji indosatar postaje dužnik. Specifičan način prenosa hartija od vrijednosti po naredbi. Treba upotrijebiti riječi da bude jasno da se radi o indosamentu. čl. Forma indosamenta nije zakonom propisana. jer je on prvi povjerilac po mjenici. novi povjerilac. Dosadašnji imalac mjenice. čl. On je nezavisan od odnosa prema starom povjeriocu jer je odlučan samo sadržaj mjenice i međusobni lični odnos tog novog povjerioca i dužnika. Prenosom mjenice indosamentom nastaje između dužnika i svakog novog povjerioca (lica na koje je mjenica indosirana) samostalan pravni odnos.na leđima). prenosi prava iz mjenice na novog imaoca. kao indosatara. 3. 13. Cesija i indosament Jedna od osnovnih karakteristika hartija od vrijednosti jeste njihova negocijabilnost (prenosivost). čl. Obično se piše: “Platite po naredbi N. st. jeste indosament (indosman). Po anglosaksonskom pravu. daje na poleđini mjenice pa odatle i naziv indosament (in dosso . kakva je mjenica. Prvi indosant je uvijek remitent.-u” ili “Za me N.-a” ili “Platite N. Bjanko indosament Indosatar sa bjanko indosiranom mjenicom može da preduzme slijedeće radnje: 346 . 436-445) i pravila o cesiji hartija od vrijednosti (ZOO. Pored naziva indosant i indosatar. dozvoljeno je unošenje uslova u indosament pošto je dozvoljen i mjenični nalog sa uslovom (neoperativna mjenica). Indosament mora biti bezuslovan. Za prenošenje mjeničnih prava cesijom važe pravila obligacionog prava o ustupanju potraživanja (ZOO.N.N. Prenos mjenice 3.2. dosadašnji povjerilac koji indosamentom postaje dužnik. smatra se kao da nije napisan.3. kao indosant.-u”. Obično se još stavlja datum i mjesto.

Založni indosament Mjenica se može i založiti za neko pravo povjerioca koje ima osnov u pravnom poslu van mjenice. koji mu je prenio mjenicu blanko indosamentom.5. Indosant samo ovlašćuje indosatara da u njegovo ime i za njegov račun vrši neka prava iz mjenice. vrijednost za zalogu”. upisati svoj indosament i potpisati. u svojoj državini. d) Ispuniti blanko indosament imenom nekog trećeg lica i predati mu mjenicu.N-u kao punomoćniku” ili “N. vrijednost za naplatu”. može to učiniti samo kao prenos punomoćja. Prokura indosament Prokura (punomoćnički.N-u kao punomoć” ili “Mjesto mene N. 15. Prema tome. ali ako bi mjenicu htio indosirati. ono ostaje kod indosanta. nije dužnik po toj mjenici. c) Prazno mjesto ispuniti svojim imenom i mjenicu dalje prenijeti ili podnijeti na naplatu.4. b) Indosirati svojim blanko indosamentom stavljajući samo svoj potpis (ispod potpisa svog indosanta). Punomoćničkim indosamentom se ne prenosi pravo svojine na mjenicu. st. I založni indosament može biti puni i bjanko. Punomoćnik (indosatar) ne stiče samostalno pravo iz mjenice. indosatar kod blanko indosamenta je onaj koji ima mjenicu u rukama. On po zakonu ima prava koja proističu iz mjenice. 3. On nije stekao svojinsko pravo na mjenicu i ne može je prenositi ni na kakav način osim kao punomoćje. Mjenica se zalaže indosamentom koji sadrži odredbu iz koje se može vidjeti da se radi o zalogu: “Platite N.N-u.N-u. Pošto na takvoj mjenici nema njegovog potpisa. nema ni njegove obaveze. vrijednost za osiguranje” ili “Platite za mene N. O dospjelosti mjenice založni indosatar ima pravo tražiti isplatu 347 . e) Mjenicu predati nekom trećem licu ništa ne upisujući. 3.N-u. On ima sva prava koja proističu iz mjenice. i u tom će slučaju ispod potpisa ranijeg indosanta. Odnos naredbodavca i punomoćnika se mora jasno vidjeti iz mjenice i stoga se upisuje klauzula koja to označava: “Platite N. opunomoćujući. za naplatu) indosament se preduzima radi opunomoćenja. da obavi i neke radnje. čl. tačka 3). niti je potpisujući. 2. za inkaso. jer to je sadržaj njegovih ovlaštenja. s tim što mjenicu može dalje prenositi samo punomoćničkim indosamentom. U pogledu prava založnog povjerioca (indosatara) situacija je slična prokura indosamentu sa specifičnostima koje ima svaka zaloga.a) Prenijeti dalje na drugo lice punim indosamentom. Novi imalac ovakve mjenice postupa s njom kao s blanko mjenicom (ZM.

on je ovlašten da isključi svoju odgovornost.8. Da bi trasat postao dužnik i da bi bio obavezan da postupi po naredbi trasanta i o dospjelosti isplati mjenicu. On tada ne odgovara licima na koja bude mjenica kasnije indosirana (ZM. Obaveza se vraća opet na lice na kome je jednom već bila (ZM.mjenične svote i iz dobijenog iznosa namiriti svoje potraživanje. čl.7. 4. on isključuje indosiranje. Ako bi se klauzula odnosila na isključenje trasantove odgovornosti za neisplatu mjenice. 16). Time se umanjuje cirkulaciona moć mjenice jer se tada ona može prenositi isključivo cesijom kao i druge građanskopravne tražbine. Međutim. klauzulu straha. Sva ova lica mogu mjenicu dalje indosirati. Čini to tako što izjavi o prenosu (indosamentu) dodaje odgovarajuću klauzulu kao “bez obaveze” ili “bez garancije” ili “bez moje dalje obaveze” ili “ne odgovaram za isplatu”. ali ne i po njegovoj naredbi” ili neki drugi izraz koji to isto označava. mjeničnopravna radnja 348 . potrebno je da obavezu prihvati (akceptira). Indosament sa klauzulom straha Opšte je pravilo da indosant odgovara da će mjenica biti akceptirana i isplaćena (ZM. Treba istaći da klauzulu straha. prema tome. ali ne tako široko kao indosant. Prijem mjenice (prihvat. Povratni indosament Povratni indosament postoji onda kada se mjenica indosira na trasata. a eventualni višak dužan je predati indosantu. odnosno dodaje tzv. može unijeti i trasant. 16). Međutim. Na to je jedino ovlašten trasant. Naravno da ovakva klauzula slabi snagu mjenice jer isključuje iz obaveze tog dužnika. 3. smatra se da nije napisana i ne bi proizvodila pravna dejstva. 3. da se kasnije ne može uopšte prenositi indosamentom. U mjeničnu obavezu se ulazi samo potpisom na mjenici. 3.N.6. bilo da ju je on akceptirao ili ne. Rekta indosament Svojstvo prenosivosti mjenice po naredbi može se oduzeti rekta indosamentom tako što se izjavi o prenosu dodaju odgovarajuće riječi kao “ne po naredbi” ili “ne po njegovoj naredbi”. Indosant koji je upisao rekta indosament ne može mjenicu pretvoriti trajno u rekta mjenicu. 12). akcept) Mjenicom trasant upućuje bezuslovan nalog trasatu da isplati određenu svotu novca. zatim na trasanta kao i na lice koje je već bilo indosant na toj mjenici. čl. Izjava bi glasila: “Umjesto meni platite N. Time trasat postaje samo pretpostavljeni dužnik po mjenici. čl. Akcept je. kao nebitni elemenat mjenice. indosant koji je zabranio indosiranje rekta indosamentom umanjuje svoju odgovornost.

Stoga za akcept nije ni propisana forma. ona se ne gasi. imalac mjenice neće moći ostvariti zahtjev protiv trasata jer nema njegovog potpisa na mjenici. Akceptom trasat postaje glavni dužnik. Akceptant ne preuzima obavezu prema onome ko mjenicu predoči (podnese) na akceptiranje. Ali i bez trasatovog potpisa mjenica je pravovaljana. Obaveza je i samostalna. “akceptiram” i stavlja se potpis. Dalji je značaj akcepta u tome što mjenica i mjenične obaveze prestaju jedino ako mjenicu isplati akceptant. “prihvatam”. potvrđuje da prihvata mjeničnu obavezu. Mjenicu na akcept podnosi imalac mjenice ili svaki njen držalac. mora dati na mjenici i to licu mjenice. Obično se daje riječima: “priznajem”. ako je mjenica došla u njegove ruke. uz mjenično obezbjeđenje. po našem pravu. a o dospjelosti od trasata traži isplatu. akceptant ipak odgovara za mjenicu. pa je ovaj odbije. jer odgovara svakom imaocu mjenice neposredno. u donjem lijevom uglu ispod naznačenja trasatove adrese ili poprijeko preko mjeničnog sloga na lijevoj strani. 349 . Označavanje imena trasata jest njen bitan sastojak i bez toga nema mjenice.(izjava) kojom trasat. To je sam potpis trasatov na mjenici. Do tada je dužnik bio njen izdavalac. Kod dodjeljivanja kredita. Ako mjenicu isplati ma koji drugi mjenični obveznik. Akcept i potpis stavljaju se obično na licu mjenice. Mjenica se podnosi na akcept “do dospjelosti”. imalac mjenice mora imati dovoljno garancija od ostalih potpisnika u tom mjeničnom poslu (indosanta i trasanta) da naplati mjeničnu tražbinu. To je njegovo pravo jer zakon kaže “može” podnijeti na akcept (ZM. Imalac mjenice stiče prema njima regresno pravo. vjerovatno iz praktičnih razloga. 26. Izjava o akceptu se. “primljeno”. čl. nego prema licu koje je ili koje će biti pravovaljano legitimisano kao povjerilac. Na dan dospjelosti ili kasnije ne može se prezentirati na akcept. jer ako bi mjenica s obzirom na potpise ostalih potpisnika bila nevažeća. 22). U tom slučaju. pravo da se naplati od njih. U tome je osobina mjenice i u tome je značaj akcepta. jer je zakonska pretpostavka da kao akcept važi i sam trasatov potpis stavljen na licu mjenice (ZM. Postoji i blanko akcept. 1). Akceptom se mijenja glavni dužnik u mjenici. ako ne plati glavni dužnik. Kada mjenicu nije podnio na akceptiranje. Akcept nije bitan sastojak mjenice. Akceptantova obaveza je neposredna. stavljanjem odgovarajuće klauzule i svojim potpisom na mjenici. st. pa čak i trasantu. čl. Neka prava dopuštaju da se akcept može dati i posebnim pismom (pismenom izjavom). Od volje imaoca mjenice zavisi da li će je podnijeti na akcept trasatu. a ostali potpisnici na mjenici postaju drugostepeni (regresni) obveznici. banke traže da se potpis akceptanta stavi u donjem desnom uglu mjenice.

čl. ali ne može doći u sukob sa trasantom. odnosno dok ne protekne određeno vrijeme. god”). imalac mjenice gubi pravo na regres i zbog neakceptiranja i zbog neisplate. Postoje slučajevi kada trasant ne može zabraniti podnošenje mjenice na akcept. Akcept se ne mora datirati (stavljen samo potpis trasata na lice mjenice). mjenica trasirana na određeno vrijeme po viđenju “mora se podnijeti na akceptiranje u roku od jedne godine od dana izdanja”. pa mu se pruža prilika da se za to pripremi. akcept će biti pravovaljan ako trasat mjenicu akceptira. god. Ako naredbu o obaveznom akceptu ne izvrši. (“Mora se podnijeti na akcept” ili “Akcept obavezan do 20. Ako se mjenica i pored zabrane podnese na akcept. ali ga trasat može ograničiti na jedan dio mjenične svote. datiranje se mora izvršiti: kada je trasirana mjenica plativa na određeno vrijeme po viđenju i kad je 350 . Ako je akcept uslovljen. 24.” ili “Ne smije se podnijeti na akcept prije tri mjeseca od danas”. Tako. st. Pošto je mjenični nalog bezuslovan. Naredbu o obaveznom podnošenju na akcept može dati i indosant. odnosno “da mu se mjenica podnese još jedanput sutradan nakon prvog podnošenja na akceptiranje” (ZM. tempus deliberationis). čl. a akceptant je obavezan prema sadržini svog akcepta (ZM. a ne mora podnositi na akcept. Drugi slučaj je kada se radi o domiciliranoj mjenici. povjerilac ima pravo da preduzme postupak. Taj rok trasant može skratiti ili produžiti. može napisati: “Ne smije se podnijeti na akcept” ili “Bez prezentiranja na akcept” ili “Ne podnositi na akcept do 20. Može odrediti i rok u kome se to mora učiniti. st. 2).Od pravila da se trasirana mjenica može. prema regresnim dužnicima. Podnošenjem na akcept domicilirane mjenice trasat se stvarno obavještava o tome da mjenicu treba platiti u nekom drugom mjestu ili kod nekog trećeg lica. septembra 2004. 1). smatra se da je izvršeno odbijanje akcepta.” a mjenična svota glasi 90. Ako odbije akcept.000. septembra 2004. 27). trasat ima alternativno jedno od sljedećih prava: a) Mjenicu može akceptirati i time preuzeti mjeničnu obavezu i postati glavni dužnik po toj mjenici.00 KM. a za neakceptirani dio povjerilac preduzima radnje protiv regresnih dužnika (“Akceptiram 50. pa imalac ne treba da je protestuje. Međutim. mjenica važi. postoje izuzeci: a) Trasant može u mjenici odrediti da se ona obavezno podnese na akcept. a indosanti mogu samo skratiti (ZM.000. U tom slučaju.00 KM). b) Trasant može zabraniti da se mjenica podnosi na akcept uopšte ili da se podnosi prije određenog vremena. Kada se mjenica podnese na akcept. Prvi slučaj. d) Može akcept ograničiti na jedan dio mjenične svote. mjenica ipak zadržava sve svoje osobine. 25. i akcept mora biti bezuslovan. b) Akcept može odbiti i tako ne ući uopšte u mjeničnu obavezu. kod suda. kao da nije ni dat. čl. c) Može tražiti jedan dan vremena da se odluči (deliberacioni rok.

“kao garant”. ako to nisu potpisi trasanta ili trasata. Naprotiv. st. trasant do akceptiranja. treba da odredi za koga garantuje. Dovoljan je i sam potpis na licu mjenice ili alonžu. glavni mjenični dužnik ne može se pojaviti kao avalist (akceptant. isplatiti mjenicu. Dakle. “per aval”. Zakonska je pretpostavka da se svaki potpis na licu mjenice ili alonžu smatra avalom. obično se između budućeg avaliste i njegovog honorata zaključuje poseban ugovor koji je izvan mjeničnog posla (neki 351 . čl. imalac mjenice mora podignuti protest da bi održao regresna prava protiv indosanata i trasanta.N”). Aval se daje samo za isplatu. zatim avalista može biti pozvan da plati mjenicu prije nego što je pokušana naplata od glavnog dužnika. To je slučaj kada je dozvoljeno koristiti dokaze van mjenice da bi se potvrdila činjenica upisa na mjenici. izdavalac solo mjenice). Prava nekih zemalja dopuštaju davanje avala odvojeno od mjenice. Ipak. pa i neki već postojeći obveznik na mjenici. Radnja akceptiranja je konačna. Avalista. čl. “jemčim za isplatu” ili drugačije. Mjenično jemstvo se može preuzeti (dati) za bilo kog dužnika iz mjenice (honorata). Mjenično jemstvo (aval) Aval je mjenično jemstvo. čl. u principu.posebnom odredbom (naredbom) utvrđeno da se mjenica mora podnijeti na akcept po proteku određenog vremena. To je pismena izjava sa potpisom ili samo potpis na mjenici kojim neko lice (avalist) garantuje (jemči) da će mjenični dužnik za koga on daje aval (honorat) ispuniti svoju mjeničnu obavezu. 5. Može se dati za cijelu mjeničnu svotu ili za jedan njen dio (ZM. posebnom izjavom. Mjeničnopravno jemstvo razlikuje se od jemstva u obligacionom pravu u sljedećem: avalom se zasniva samostalan. Napisani akcept trasat može precrtati prije nego što vrati mjenicu i smatra se da je odbio akcept. “kao poruk”. nego kao bjanko indosament. Aval se može izraziti riječima “kao jemac”. 4). avalista odgovara povjeriocu neposredno. trasat može pismeno izvijestiti imaoca mjenice ili drugog potpisnika da je mjenicu akceptirao i tada je obavezan prema sadržaju danog akcepta (ZM. Izjava o avalu mora biti upisana i potpisana na mjenici (licu ili poleđini) ili na alonžu. 30). samostalno i solidarno jer važi princip da “avalista odgovara onako kako odgovara onaj za koga jamči” (ZM. važi zakonska pretpostavka da se radi o avalu za trasanta (ZM. Ako se to ne vidi (stavljen samo potpis na licu mjenice ili alonžu). Prije davanja avala (upisa na mjenici). a ne i za druge mjenične radnje i obaveze. sam potpis na poleđini mjenice ne vrijedi kao aval. ko je njegov honorat (“kao jemac N. 33). samo da ta izjava znači jemstvo. a akcept neopoziv kada trasant preda akceptiranu mjenicu povjeriocu. čl. a ne akcesoran pravni odnos. Ako se mjenica ne datira. 32. No. Svako lice koje ima pasivnu mjeničnu sposobnost može dati aval. 31). u tim slučajevima.

potpisuje na poleđini mjenice. ili kao trasat. tako i odgovara. Onaj koji hoće da garantuje za isplatu mjenice. 352 . Neki misle da potpis žiranta ne predstavlja izjavu o avalu. Umjesto avala često se koristi prikriveno jemstvo (žiro). akceptanta kao i ostale mjenične obveznike (potpisnike). Razlog je u činjenici što dužnik ne mora znati. čl. U teoriji nije prihvaćeno jedinstveno mišljenje da je žiriranje skriveni aval. pravo regresa prema svome honoratu kao i prema licima koja su odgovorna honoratu (trasantu. Već je rečeno kakav je pravni položaj avaliste . a želi to da prikrije. odnosno indosatar (povjerilac). Isplata (plaćanje) mjenice Cilj izdavanja mjenice jeste isplata mjenične svote. Međutim.odgovara isto kao lice (honorat) za koje je dao mjenično jemstvo (kao trasant. nema dovoljno povjerenja ili ne poznaje dobro trasata. radi ojačavanja obaveze. obaveza avaliste je pravno valjana iako je obaveza lica za koje avalira ništavna. nego da su žiranti indosanti. Skriveni aval može se dati preuzimajući ulogu trasanta. akceptant. akceptantu. dao aval za nepismeno ili slijepo lice čiji potpisi nisu dati u skladu sa zakonom). Slijedeći princip samostalnosti u mjeničnom pravu. pa su stoga takvi potpisnici (indosanti) stvarno žiranti. iz ma kog razloga (dao aval za obveznika koji je mjeničnopravno nesposoban).obligacioni ugovor. pa i trasata. indosantovim prethodnicima). Odgovornost je uvijek onakva kakva je odgovornost lica koje pokriva. Formalno izgleda da su ta lica imala mjenicu u rukama. ko je povjerilac uslijed prenosa i cirkulacije mjenice u prometu. Prema tome u kakvoj je ulozi stavio svoj potpis. Podnošenje (prezentacija) mjenice na isplatu uvijek je obavezno za razliku od prezentacije na akcept. Njegova dejstva su obligacionopravnog karaktera. Mjenični dug je “potražljiv” (Holschuld) pa povjerilac mora ići dužniku da bi se izvršilo plaćanje. Aval se daje u slučajevima kada remitent. potpisuje mjenicu (žirira) kao indosant. pa su je dalje indosirala blanko indosamentom i tako postali dužnici. čiju funkciju preuzima. garanti. u vrijeme dospjelosti. 33. 6. obaveza avaliste neće vrijediti ako je obaveza za koju je jemčio ništavna zbog formalnih mjeničnopravnih nedostataka (preuzeo aval za lice čiji je potpis na mjenici precrtan. Zapravo. ili kao trasant. st. 3). Žiro se ostvaruje na taj način što se svako ko se želi uvući u mjeničnu obavezu. Smisao avala jeste sticanje većeg povjerenja u mjenicu. postizanje sigurnosti za naplatu mjeničnog potraživanja. Poleđinu mjenice nazivaju i žirom. pa otuda za indosante naziv žiranti. Oni koji potpišu mjenicu na poleđini odgovaraju solidarno. bankarski posao). po zakonu. indosant). avalista postaje vlasnik mjenice i stiče status regresnog povjerioca (ZM. Ako avalista isplati mjeničnu sumu stiče.

vjerske) jer plaćanje treba tražiti sljedećeg radnog dana. čl.39. 41. u cijelom iznosu (iskup mjenice). Kada povjerilac ne prezentira mjenicu na isplatu na vrijeme. Mjenična obaveza prestaje potpuno i mjenica se gasi samo ako je isplati glavni mjenični dužnik. pa ni jedan ne mora pristati na raniju isplatu.Pravilo je da se mjenica prezentira na isplatu i plaća na dan dospjelosti. Povjerilac i dužnik se mogu sporazumjeti da se mjenica isplati i prije dospjelosti. što utiče na položaj regresnih dužnika. Ostatak neisplaćenog iznosa povjerilac će tražiti od regresnih dužnika pošto se prethodno kod suda utvrdi djelimična isplata glavnog dužnika. st. 1). dužnik može zahtijevati predaju (izručenje) mjenične isprave i da se na njoj konstatuje isplata. Ima mišljenja da mjenicu treba podnijeti trasatu iako nije akceptirao mjenicu jer može prihvatiti isplatu. U tim slučajevima. st. tada je svaki mjenični dužnik ovlašten da mjeničnu svotu položi (deponuje) kod redovnog suda prvog stepena u mjestu plaćanja i to na trošak. Dužan je odbiti isplatu ako zna ili bi morao znati da podnosilac mjenice nije njen zakoniti imalac. a povjerilac ne može odbiti djelimičnu isplatu (ZM. Dužnik koji isplati dio mjenične svote može zahtijevati da se to upiše u mjeničnu ispravu i da se izda pismena priznanica. mjenica se podnosi na isplatu glavnom dužniku (akceptantu. čl. Za razliku od prezentacije na akcept. trasantu ako nije akceptirana). ali ne i istinitost potpisa indosanata” (ZM. čl. Mjenični zakon zahtijeva od onoga ko vrši plaćanje da “ispita pravilnost niza indosamenata. st. Inače. čl. ovlašten da to učini i dva radna dana po dospjelosti ako se radi o mjenici plativoj na određeni dan ili na određeno vrijeme od dana izdanja ili viđenja (ZM. Domicilirana mjenica se podnosi na isplatu domicilijatu. izdavaocu solo mjenice. po pravilu. 2). On je. a ne obaveza. onda u njegovom stanu. Što se tiče mjenice po viđenju (a vista). opasnost i štetu povjerioca (ZM. rok dospjelosti i dan plaćanja se ne podudaraju. odnosno indosanti skratili. 39. Neće se podudariti i kada rok dospjelosti pada u zakonom priznate praznike (državne. 2). 3). 310). Ovo je njihovo pravo. 43). U slučaju da je mjenična isprava izdata u više primjeraka. 40. Dužnik može isplatiti dio mjenične svote (djelimična isplata). Kada se mjenica podnese nekoj organizaciji ovlaštenoj za obavljanje platnog prometa. dužnik koji isplati mjenicu ima pravo zahtijevati predaju primjerka na kome je upisana klauzula o akceptu. st. ovlašteno lice za podnošenje mjenice na isplatu je isključivo ono koje je formalno legitimisano pa se njemu ili punomoćniku vrši isplata mjenice. Ako je mjenicu isplatio neki drugi dužnik. što je različito od opštih pravila obligacionog prava o djelimičnom ispunjenju novčanih obaveza (ZOO. Mjenica se podnosi u poslovnom lokalu dužnika. njena isplata se može tražiti bilo kada u roku od jedne godine dana računajući od dana izdanja. čl. Mjenica se isplaćuje. po zakonu. smatra se da je podnesena na isplatu (ZM. a ako se to ne vidi iz mjenice. ukoliko trasant rok nije skratio ili produžio. Kada je u cijelosti isplatio mjeničnu svotu. on ima pravo da traži naplatu onoga što je platio. čl. zatezne kamate i troškove. od glavnog mjeničnog 353 .

Zakon polazi od toga jer odredba o kamatama unesena u mjenicu smatra se da nije napisana. pravo na osnovu koga imalac mjenice može tražiti. Međutim. indosanti i njihovi avalisti. 2. Postoje dvije vrste regresa i to: 1. čl. kao i od ostalih mjeničnih dužnika koji su po mjeničnom pravu njemu odgovorni. kamata se računa od izdanja mjenice. ili ako je trasat. Kod ovih mjenica kamata se ne može unaprijed izračunati i pripisati glavnici. kod mjenice plative po viđenju ili na određeno vrijeme po viđenju dozvoljava se odredba o kamati uz naznačenje kamatne stope. c) Ako je otvoren stečaj odnosno likvidacija nad imovinom trasanta. regresno pravo obuhvata i pravo mjeničnog dužnika (regresnog) da traži naplatu isplaćenog od svojih prednika ako je iskupio mjenicu (iskupljujući regres). i da je trasat prihvati i potpiše čime postaje akceptant (glavni mjenični dužnik). a to su trasant. Ipak. a trasanta u jednom slučaju. jemče povjeriocu da će mjenica biti isplaćena. Ako nije određeno. čl. Ona se priračunava glavnici već prilikom izdavanja mjenice. bilo potpuno bilo djelimično. Regres prije dospjelosti koji se podnosi zbog neakceptiranja ili nesposobnosti za plaćanje trasata i akceptanta. 354 . Pod regresnim pravom podrazumijeva se. Regresni zahtjev prije dospjelosti može se postaviti u slučajevima određenim zakonom: a) Ako je akceptiranje odbijeno. uz ispunjenje zakonskih uslova. koju plaća dužnik. obustavio plaćanje. 7). na dan plaćanja ili za dva radna dana po dospjelosti. a postupak koji se pri tome provodi jeste regresni postupak.dužnika. Regresni dužnici su sva lica koja. Regres o dospjelosti ili regres zbog neisplate je češći i njega imalac mjenice vrši ako glavni dužnik ne plati mjenicu u cijelosti ili djelimično. isplatu mjenice od regresnih dužnika. Pravo se ostvaruje u regresnom postupku. Takođe i u slučaju kad je izvršenje nad imovinom tih lica ostalo bezuspješno. a radi se o mjenici koja se ne smije podnijeti na akceptiranje (ZM.regresnim dužnicima. uključena je kamata. 44). Taj normalan tok mjeničnih radnji se prekida i kada trasat odbije akcept ili odbije isplatu. b) Ako je prije ili poslije akceptiranja mjenice otvoren stečaj ili prinudna likvidacija nad imovinom trasata. Imalac mjenice stiče pravo da se obrati ostalim dužnicima . a mjenica važi (ZM. pa makar obustava i ne bila sudski utvrđena. Regres Normalan tok mjeničnih radnji je takav da se najprije mjenica podnese na akcept trasatu. O dospjelosti se mjenica podnosi akceptantu na isplatu. odnosno akceptant. u prvom redu. odnosno akceptanta. 7. kao mjenični potpisnici. osim ako postoji klauzula o zabrani podnošenja na akcept. U mjeničnu svotu.

ali ne i na ona koja su poslije njega potpisala mjenicu. imalac mjenice svoj regresni zahtjev može postaviti prema svakom od regresnih dužnika i tražiti isplatu mjenice (trasatu. ostali troškovi) i najposlije. Ako je mjenica akceptirana. Zahtjev može postaviti prema svakom pojedinačno ili istovremeno prema više njih po izboru (opciji) ili protiv svih zajedno. posljednji regresni dužnik jeste trasant pošto je prvi potpisao mjenicu. naknadu za 355 . na posjedovanje uredne isprave o podizanju protesta. dokaze o nemogućnosti izvršenja. Zapravo. prije svega. 48). rješenje o otvaranju stečaja ili prinudne likvidacije. slanja izvještaja. indosatar) u regresnom postupku može tražiti: mjeničnu svotu. zateznu kamatu od dospjelosti mjenice. troškove koje je imao u vezi sa regresom (troškovi protesta. postoji nečije pravo regresa u obliku iskupljujućeg regresa. kamatu ako je bila upisana na mjenici. nego se vrši prevaljivanje (prebacivanje) mjenične obaveze na ona lica koja su mjenicu potpisala prije njega. Ovo stoga što isplatom mjenične svote od strane nekog regresnog dužnika ne prestaje mjenična obaveza. izdavalac solo mjenice) ne isplati mjenicu. trasant kod neakceptirane mjenice. po svome izboru. zatim trasant i eventualni intervenijent. Kada neki od regresnih dužnika isplati (iskupi) mjenicu. Već je rečeno da regres u mjeničnom pravu nije ustanovljen samo u korist mjeničnog povjerioca. Od regresnih dužnika povjerilac (remitent. on može tražiti cjelokupni iznos koji je već platio (regresni iznos). kao i troškove. onda se od mjenične svote odbija eskont određen po stopi službenog eskonta. Ako regresni zahtjev (iskupni) postavlja neki od mjeničnih dužnika koji je već iskupio mjenicu u prethodnom regresnom postupku. odgovaraju povjeriocu solidarno. čl. ako nije protivno ugovoreno. tada su prema njemu regresni dužnici: svi prethodni indosanti i avalisti. ne poštujući red kojim su potpisivali mjenicu. To se odnosi. nego pravo regresa postoji i u međusobnim odnosima regresnih dužnika (iskupni regres). odnosno regresni dužnici. neposredno i samostalno. odnosno svotu koja nije isplaćena ili akceptirana. Svi mjenični potpisnici. To je nova mjenica trasirana po viđenju koju vuče povjerilac (vršilac regresa) na nekog od svojih prethodnika (regresnih dužnika) njemu odgovornih. 50). svi prethodnici koji su prije njega potpisali mjenicu. čl. U regresnom postupku plaćanje se može izvršiti povratnom mjenicom. Povjerilac se može obratiti ma kome od njih. I ovdje dolazi u obzir eskont ako se regres vrši prije roka dospjelosti (ZM. Otuda je teži položaj regresnih dužnika čiji su potpisi na mjenici bliže potpisu glavnog dužnika (ZM.Kad nastane neki od iznesenih materijalnopravnih razloga za regres. indosantima i njihovim avalistima). Dok glavni mjenični dužnik (akceptant. Ako se regres vrši prije roka dospjelosti. Za ostvarivanje regresnih prava potrebno je ispuniti i određene formalne uslove u vidu dokaza. kamate na taj iznos od dana iskupljenja u visini eskontne stope koju utvrđuje Evropska centralna banka iz Frankfurta. Obuhvata svotu utvrđenu članom 49 i 50 ZM.

rokovi su različiti (ZM. nije isplatio mjenicu i dr). Stoga se on prvo mora obratiti glavnom dužniku i tražiti izvršenje odgovarajuće radnje. 45). čl. Rokovi su kratki. Lice protiv koga je podignut protest naziva se protestat. Najprije. Ako protest nije podnesen u roku. 53. Protest je uslov za regres. Protest se mora podići u zakonom predviđenim rokovima (protestni rokovi). b) Protest zbog neisplate ili djelimične isplate preduzima se kada je akceptant odbio potpuno ili je djelimično isplatio mjeničnu svotu. a plativa je u mjestu prebivanja tog dužnika (ZM. Protest Protest ima dvojako značenje. odnosno imalac duplikata ili kopije mjenice i to lice naziva se protestant. mjenica postaje “prejudicirana” i povodom takve mjenice ne mogu se vršiti regresna prava. Razlozi zbog kojih se podiže protest su zakonom utvrđeni. Protest podiže imalac mjenice ili njegov punomoćnik. Zakonski rokovi se mogu prolongirati u slučaju više sile ili zakonskih razloga. korištenje regresnih prava. Podizanje protesta nije samo pravo imaoca mjenice nego i njegova obaveza. Zavisno od razloga postoje i različite vrste protesta: a) Protest zbog neakceptiranja ili djelimičnog akceptiranja se podiže kada je trasat odbio potpuno ili djelimično da akceptira mjenicu. imalac akceptiranog primjerka mjenice i drugi. c) Protest zbog nedatiranja akcepta jer akceptant nije stavio datum akcepta kod mjenice plative na određeno vrijeme po viđenju. akceptant. a protest se podiže odmah po odbijanju izvršenja mjenične radnje. nema ni mjenične tužbe prema njima. kao i načina određivanja dospjelosti mjenice. Bez protesta ne može se aktivirati mjenična odgovornost regresnih dužnika. čl. ostaje samo odgovornost glavnog dužnika. ali da su one ostale bez uspjeha. ali se mora izvršiti notifikacija. Ispravom se dokazuje da je imalac mjenice ili njegov punomoćnik preduzeo na vrijeme potrebne radnje prema glavnom dužniku. a u toj ulozi mogu biti trasat. st. d) Perkvizicioni protest podiže imalac duplikata ili kopije mjenice kojim traži predaju akceptiranog primjerka mjenice od držaoca toga primjerka kako bi tražio isplatu mjenice od akceptanta. on predstavlja mjeničnopravnu radnju koja se preduzima radi očuvanja prava iz mjenice prema regresnim dužnicima. Zavisno od razloga zbog koga se vrši protest. 1).posredovanje kao i pristojbu za povratnu mjenicu. ako hoće da očuva svoja prava prema regresnim dužnicima. Time se može bitno umanjiti pravna sigurnost povjerioca. 356 . 8. Kod protesta zbog neakceptiranja protestat je uvijek trasat. Protest je istovremeno i javna isprava kojom se na vjerodostojan način utvrđuje da dužnik nije izvršio određenu radnju iz mjenice (nije akceptirao ili datirao akcept.

Ako protestat ne izvrši mjeničnu radnju ili se ne može naći. postupak se obustavlja. isplati mjenicu). imalac mjenice dužan je obavijestiti svoga indosanta i trasanta (četiri dana nakon dana protesta). Isplaćena mjenica se predaje isplatiocu. Protestna isprava može biti zamijenjena pismenom izjavom na mjenici lica od koga se traži izvršenje određene radnje (trasata. broj iz registra protesta uz potpis ovlaštenog lica i pečat suda. ali je obavezan na notifikaciju. akceptanta. bez odlaganja. ipak. Protestna isprava dostavlja se. U tim slučajevima. ukratko. Već je rečeno da trasant. protestni organ sastavlja protestnu ispravu. Elementi protestne isprave su. jedina posljedica jeste što sam snosi protestne troškove. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrđuje do koje mjenične svote protestno tijelo može umjesto protesta preporučenim pismom dostaviti prepis mjenice svim mjeničnim dužnicima sa napomenom da je mjenica protestirana. potpisuje i unosi u registar protesta (ZM. mjesto. indosant ili avalista može na mjenici upisati klauzulu “bez troškova”. Protest se podiže kod suda mjesno nadležnog za protestata. Svaki indosant mora dalje obavijestiti svog prethodnog indosanta i njegovog avalistu (dva dana nakon dobijene obavijesti). Protestni organ (može biti službenik suda) poziva protestata da izvrši mjeničnu radnju radi koje je podignut protest. čl. 79). Notifikacija nije uslov za održanje regresnih prava. Intervencija Intervencija je takva mjeničnopravna radnja kojom neko lice (intervenijent) vrši akceptiranje ili isplatu mjenice umjesto nekog mjeničnog dužnika (honorata) u slučajevima kada je imalac mjenice stekao regresno pravo po toj mjenici. a može se izvršiti i putem pošte. odnosno djelimična isplata konstatuje na mjenici.). izjava da je protest ostao bez uspjeha. imalac mjenice nije dužan podizati protest radi očuvanja regresnih prava. imaocu mjenice ili licu koje je u njegovo ime podnijelo mjenicu na protest. odnosno ako je pozivanje ostalo bez uspjeha. sljedeći: prepis protestovane mjenice. imalac mjenice podigne protest. 357 . imalac mjenice ima još jednu obavezu ako se radi o odbijanju akcepta ili isplate. Uvijek se preduzima u korist određenog regresnog dužnika (“u njegovu čast”) radi zaštite od regresa. 9. imena protestanta i protestata. “bez protesta”. godina i sat kada je pokušano izvršenje mjenične radnje prema protestatu te broj isprave i datum. Za sastavljanje ove izjave potrebno je da se ispune određeni uslovi. Ovo obavještavanje se naziva notifikacija. Svaka protestna isprava zavodi se u poseban registar (registar protesta) koji ima karakter javne knjige. upisuje u registar protesta. Do intervencije dolazi onda kada imalac mjenice može zahtijevati regres uslijed neakceptiranja ili neisplate mjenice. dan. U tim slučajevima. intervenijenta i dr. Ako. ali se i ona datira. Ako udovolji zahtjevu (akceptira ili datira akcept. O tome se na zahtjev izdaje potvrda koja se. u protestnom roku.Pored podizanja protesta.

Pravna dejstva intervencije su relativnog karaktera jer se njome ne otklanja regres prema svim dužnicima. Dva su osnovna kriterija za razlikovanje intervencije: prvi. u njegovu čast. Može biti čak i trasat koji je odbio redovan akcept. 2). Primjenjuje se samo u slučajevima ako bi došlo do vršenja regresa prije dospjelosti. I spontana intervencija može biti za neakceptiranje ili za neisplatu. po svojoj volji. dakle. Mogućnost regresa se. Dakle. Međutim.2. po svojoj volji (sua sponte). licima čiji se potpisi na mjenici nalaze poslije potpisa honorata. Obično se određuje upisom izjave: “U slučaju potrebe obratiti se N. 56. on ne može odbiti isplatu potpunu ili djelimičnu putem spontane intervencije. spontano interveniše (ZM. imalac mjenice može odbiti akcept kod spontane intervencije jer ne želi spontanog intervenijenta kao dužnika. obustave plaćanja i dr. Za razliku od pozivne intervencije. postoji onda kada trasant. indosant ili avalist upisom na mjenici ili da određeno lice.Intervenijenta može odrediti trasant. U prvom slučaju razlikuje se pozivna i spontana intervencija.1. U ulozi intervenijenta ne može se pojaviti akceptant. Već je rečeno da do regresa prije dospjelosti može doći ako je trasat odbio akcept (potpuno ili djelimično) ili usljed otvaranja stečaja. Pozivna i spontana intervencija Pozivna intervencija ili adresa po potrebi. razlog intervencije. način na koji dolazi do intervencije i drugi. odnosno adresa u nuždi. U ulozi intervenijenta može biti svako lice koje ima pasivnu mjeničnopravnu sposobnost. Otklanja se samo prema honoratu i njegovim povjeriocima. Poziv (naredba) upisana je u mjeničnu ispravu. “kad god je prije dospjelosti mjenice njen imalac ovlašten na regres po mjenici koja se može 358 . indosant ili avalist odredi lice koje će intervenisati za slučaj neakceptiranja ili neisplate mjenice ili za oba slučaja. To može biti treće lice (izvan kruga lica na mjenici) ili lice koje je već dužnik po toj mjenici. st. Do spontane intervencije dolazi kada treće lice (van lica u mjenici) ili ma koji potpisnik na mjenici (osim akceptanta) bez poziva (naredbe). Intervencija zbog neakceptiranja i intervencija zbog neisplate Do intervencije zbog neakceptiranja može doći na osnovu pozivne ili spontane intervencije (po pozivu ili spontano). čl. ne otklanja prema honoratovim prethodnicima. imalac mjenice dužan je da se obrati licu naznačenom za intervenciju (adresatu) koje postaje intervenijent kada prihvati poziv. Ako se ispune uslovi za regres. Intervenisati se može za svakog regresnog dužnika.N” ili “Obratiti se N. 9.N”. prihvati intervenciju. 9. kako zakon kaže. a u drugom intervencija zbog neakceptiranja i intervencija zbog neisplate.

ako intervenijent nije trasat ili trasant. važi zakonska pretpostavka da je to trasant (ZM. a ako prihvati. imalac mjenice gubi pravo naplate od dužnika koji je naznačio intervenijenta ili za koga je mjenica akceptirana intervencijom (honorata). Akceptiranje spontanom intervencijom povjerilac može odbiti. Kada glavni mjenični dužnik odbije isplatu. ima pravno značenje avala. Intervenijent koji akceptira mjenicu (intervenijent-akceptant) odgovara isto kao i njegov honorat. 58). odgovara onako i onoliko kako i koliko odgovara njegov honorat. onda takvim potpisom on postaje akceptant. isplaćuje mjenicu za čast (u korist) određenog regresnog dužnika (honorata) u slučaju kad imalac mjenice stekne pravo da zahtijeva isplatu mjenične svote od regresnih dužnika. Dakle. Intervencija zbog neisplate. takođe. Ako nije označen honorat. spontani intervenijent odgovara kao i njegov honorat. za koga akceptira (ko je honorat) i potpisuje mjenicu (“Akceptiram u korist N. Pravne posljedice propuštanja jesu: imalac mjenice neće moći ostvariti regres prema licu označenom za intervenciju. može se obratiti regresnim dužnicima. Intervenijent na mjenici upisuje izjavu o akceptu. Ako nastanu okolnosti za regres prije dospjelosti mjenice. 57). pozvan ili spontano. a to može biti potpuni ili djelimični iznos mjenice. Vrijedi istaći neke napomene: sam potpis intervenijenta na licu mjenice. Njegov pravni položaj se razlikuje bitno od položaja akceptanta kod redovnog akcepta. pošto podigne protest. ima značenje bjanko indosamenta. Odgovara prema imaocu mjenice i prema indosantima čiji potpisi na mjenici dolaze iza potpista honorata. imalac mjenice obraća se pozivnom intervenijentu radi akceptiranja (potpunog iznosa mjenice ili neakceptiranog dijela od trasata).” i potpis). ima svrhu da otkloni regres. čl.N. Imalac mjenice je dužan primiti taj iznos jer se time smanjuje obaveza honorata i ostalih dužnika kao i troškovi. Kada bi odbio isplatu intervencijom. inače. ako trasat interveniše pa stavi svoj potpis na lice mjenice bez odgovarajuće izjave o intervenciji. Akceptiranje intervencijom ne dolazi u obzir kada je trasant svojom naredbom zabranio podnošenje mjenice na akcept. kao i prema dužnicima čiji potpisi slijede iza potpisa honorata. Tek kada ga i adresat u nuždi odbije. ako se potpis nalazi na poleđini mjenice. niti prema njegovim sljednicima. Isplata intervencijom obuhvata cjelokupan iznos koji bi. izgubio bi pravo regresa prema svim 359 .podnijeti na akceptiranje” (ZM. To je pravna radnja kojom neko. iako to možda ne želi. Akceptiranjem mjenice intervenijent ne postaje glavni mjenični dužnik. čl. Ako propusti da podnese mjenicu na isplatu pozivnom intervenijentu. imalac mjenice mora se obratiti pozivnom intervenijentu (adresatu u nuždi) prije regresnih dužnika. bilo o dospjelosti (glavni dužnik odbio isplatu) ili prije dospjelosti (materijalnopravni razlozi za regres prije dospjelosti). Isplata intervencijom može se vršiti u svim slučajevima kada je moguć regres. imao platiti honorat. ma gdje bio stavljen.

..”. Izdavanje novih primjeraka može zahtijevati svaki njen imalac. Nerijetko se dešava da remitent ili koji drugi imalac mjenice. 65). šalje mjenicu na akcept poštom. imalac treba da se obrati svom neposrednom prethodniku. Imalac mjenice nije dužan davati objašnjenje zašto zahtijeva nove primjerke mjenice. Duplikat odnosno drugi primjerak vraća se istim putem natrag od jednog indosanta do drugog i svaki od njih stavlja svoj potpis na taj primjerak.”). gubi pravo regresa od onih koji bi bili oslobođeni da je prihvaćena najpovoljnija intervencija. Izdavanje više primjeraka može se spriječiti unošenjem solo klauzule (“..mjeničnim dužnicima koje bi isplata intervencijom oslobodila obaveze (ZM. kad ne živi u istom mjestu u kome i trasat. Ako se ne naznači honorat.”... naznačiti honorata i mjenicu predati intervenijentu-placu. ovaj svome. Intervenijent koji postupi drugačije. (“Po viđenju platite za ovu prvu mjenicu. 63). dok zahtjev ne stigne do trasanta. Intervenijent svoja prava ostvaruje samostalno i neposredno. U slučaju da isplatu ponudi više intervenijenata.. zakonska je pretpostavka da je to izvršeno za čast trasanta (ZM.... a ostali se indosiranjem prenose i tako imalac može brže doći do potrebnog novca.. triplikat). Tada se mjenica izdaje u više primjeraka i jedan se šalje na akcept. Intervenijent-platac stiče prava koja ima njegov honorat i prema honoratovim prethodnicima. Intervenijent ne može mjenicu dalje indosirati. platite za ovu solo mjenicu.. a znao je za to..platite za ovu jedinu mjenicu. čl. Ako se oznaka ne bi stavila. čl. a može i za to da posluže kao prepis u druge svrhe kao i svaki drugi prepis. Imalac mjenice je dužan potvrditi na mjenici isplatu intervencijom. čl. Ti se ostali primjerci nazivaju drugim. “.”). 10. dok mjenica ne stigne do onoga ko je tražio novi primjerak. imalac mjenice je dužan prihvatiti isplatu onoga intervenijenta koja oslobađa najviše dužnika. Oznaku tekućeg broja svakog takvog primjerka može staviti samo trasant. i tako redom po nizu indosamenata. ako nije naznačeno da je ta mjenica trasirana samo u jednom primjerku.za ovu drugu mjenicu. Umnožavanje i prepisi mjenice Mjenica se može umnožavati s namjerom da novi primjerci imaju osobine trgovačkih efekata. Mjenica može biti izdata u više primjeraka od kojih je svaki jednak sa prvim primjerkom.. Svaki od njih je izvornik (original) i nosi svoj tekući broj. Kad traži novi primjerak mjenice. “. 62). On ne stupa na mjesto honorata pa se prema njemu ne mogu isticati prigovori koji bi se mogli stavljati njegovom honoratu. da budu hartije od vrijednosti. Više primjeraka jedne mjenice izdaje se da bi se povjerilac osigurao za slučaj gubitka mjenice.. 360 . Nove primjerke trasirane mjenice može izdati samo trasant. svaki bi se primjerak smatrao posebnom mjenicom (ZM. trećim (duplikat.

Tada se isplatom jednog primjerka ne gase ostali primjerci koje je akceptirao. te imalac nema pravo regresa na osnovu njega. ne može podnositi na akcept. kopiju (ZM. Obezbjeđenje mjeničnog potraživanja (pravo zaloga i pridržaja) Kao sredstva za obezbjeđenje mjeničnog potraživanja. čl. čl. čl. obavezan je po svakom primjerku na kome ima njegov potpis. Prepis mora sadržavati sve što sadrži original mjenice. kad ga zatraži (ZM. međutim. ako je na mjenici napisana kasatorna klauzula.. Ako je trasat akceptirao više primjeraka. st. Izuzetno. Svaki imalac mjenice ima pravo sačiniti prepis mjenice. niti ga može indosirati (ZM. po svim primjercima koje je potpisao. Prepis se može indosirati i avalirati na isti način i sa istim pravnim dejstvom kao da se to čini sa originalom. odakle počinje originalni tekst na prepisu. 69.”). prepis gubi snagu mjeničnopravne isprave. U prepisu se mora naznačiti da je to prepis i kod koga se nalazi original mjenice. Svaki indosant može svoj primjerak prenositi na razna lica i odgovoran je. Ako nema naznake kod koga je original. Zato prilikom regresne naplate treba da traži da mu se ti primjerci vrate. imaocu duplikata. koji se sačinjava kao za svaku drugu ispravu i kojim se samo utvrđuje da postoji takva mjenica. ako bi se prepis indosirao ili avalirao. to se isplatom jednog primjerka gasi obaveza i potpisnici se oslobađaju obaveze po svim ostalim primjercima. sa svojim daljim indosantima solidarno. mora se to naznačiti na svim ostalim primjercima i upisati ime onoga kod koga se nalazi taj primjerak (depozitara). Prepisivanje je pravo svakog imaoca i zato ne mora tražiti da to učini trasant. Mora se naznačiti gdje se prepis završava. da bi se znalo. Mora biti vjeran originalu sa svim indosamentima.Pošto izdavanjem novih primjeraka nije izdata nova mjenica. imalac duplikata podiže protest (perkvizicioni protest). služe zaloga i pridržaj. 68).platite za ovu prvu mjenicu. 3). Obično se napiše: “dovde prepis” ili “odavde original”. 11. Prepis se. pa ma i ne bilo navedeno da se isplatom jednog primjerka gase i ostali. intervencija i žiro). Od ovoga mjeničnog prepisa koji služi kao trgovački efekat treba razlikovati obični prepis mjenice.. Ako bi predaju odbio. nego svi ti primjerci sačinjavaju jednu obavezu. 67). onda se može isplatiti samo po tom primjerku (“.. Kad jedan primjerak bude poslat na akceptiranje. Mjenični povjerilac koji ima založno pravo na osnovu mjenice kao i korisnik prava pridržaja imaju određene privilegije u poređenju s istim nosiocima tih prava po građanskom pravu. a ne za ostale. pored ličnih mjeničnih garancija (aval. 361 .. klauzulama i naznačenjem potpisa. Depozitar je dužan čuvati akceptirani primjerak i predati ga ovlaštenom licu.

bez svoje krivice. Ako dužnik na vrijeme ne isplati mjenicu. Štiti se povjerilac koji bi zato što ne posjeduje mjeničnu ispravu. i prije dospjelosti mjenice . 94). O tome se obavještavaju svi zainteresovani. ako je dužnik pao pod stečaj. izgorjela ili na ma koji način nestala) oglašava nevažećom (amortizovanom). a opšta u Zakonu o vanparničnom postupku. bio lišen ostvarivanja prava iz mjenice. koji neki nazivaju redovnim pridržajem. Ako se zalogoprimac samo djelimično namirio. Sudska odluka zamjenjuje mjeničnu ispravu. zadržati dužnikov novac. mora zabilježiti na mjenici. pokretnostima i hartijama od vrijednosti stiče se kad imalac mjenice stekne pravo na tužbu protiv mjeničnog dužnika redovni pridržaj. Kad dobije takvu izjavu. koji su zakonitim putem došli u njegove ruke. Povjerilac može svoje potraživanje ostvariti po osnovu sudske odluke o amortizaciji mjenice (ZM. mjenični povjerilac može. kao u građanskom pravu. 362 .Mjenični založni povjerilac može tražiti od zalogodavca još i pismenu izjavu o zalaganju.kvalifikovani pridržaj. čl. pravo pridržaja nad dužnikovim novcem. Postupak je kao i kod ostalih hartija od vrijednosti. ili ako je izvršenje novčanog duga iz njegove imovine ostalo bezuspješno ili je kao trgovac obustavio plaćanje kvalifikovana retencija (ZM. 88-91). putem oglasa u Službenom listu BiH poziva lice koje drži mjenicu u rukama da je podnese sudu. Naprosto. bez pismene isprave ne mogu se ostvarivati i prenositi prava. Razlikuju se dvije vrste pridržaja: o dospjelosti mjenice. Da bi osigurao svoje potraživanje. Specijalna procesna pravila o amortizaciji mjenice sadržana su u Zakonu o mjenici. da su ti predmeti došli u ruke povjeriocu povodom nekog posla koji ima veze s njegovim potraživanjem (koneksitet). hartije od vrijednosti. čl. Ne traži se. odnosno o zasnivanju založnog prava na datoj stvari. sud oglašava mjenicu nevažećom. zato što nema mjenicu u svojim rukama. Imalac nestale mjenice podnosi prijedlog sudu uz prezentiranje odgovarajućih dokaza. Amortizacija mjenice Amortizacija je vanparnični sudski postupak u kome se nestala mjenica (ukradena. Ukoliko se niko ne pojavi i ne predoči mjenicu u određenom roku. Tražbinu ili mjenicu može sam naplatiti i bez posredovanja suda. povjerilac može od suda tražiti javnu prodaju zaloge bez tužbe i bez saslušanja zalogodavca. čl. 88). iako nema založnog prava. a založne tražbine može zadržati (ZM. Svrha amortizacije mjenice jeste ublažavanje strogog načela inkorporacije. Imalac mjenice može se poslužiti pravom pridržaja i prije nego što mu je tražbina dospjela. Ako sud nađe da su podneseni podaci dovoljni. Po pravilu. IV OSTALE MJENIČNE RADNJE (MJENIČNI ZAHTJEVI) 1. onda je u privilegovanom položaju. dokaze o tražbinama i pokretne stvari. tražbini ili mjenici.

ako je sadašnji imalac znao ili je morao znati da postoji neka nedopuštena radnja povodom koje dužnik može staviti prigovor. Radi toga je data naročita pravna zaštita imaocu mjenice jer su ograničeni prigovori koji se mogu isticati. U mjeničnom pravu mogu se isticati prigovori: a) Koji se zasnivaju na ličnom odnosu dužnika sa povjeriocem koji postavlja mjenični zahtjev. da to lice preda sudu mjenicu i tada se postupak amortizacije obustavlja i druga. Usvajanjem ovih načela o pravnoj zaštiti imaoca mjenice omogućeno je da mjenica. c) Koji proističu iz ličnog odnosa dužnika prema nekom ranijem imaocu mjenice. 2. da se imaocu mjenice ne mogu isticati prigovori koji bi se zasnivali na odnosima mjeničnog dužnika i nekog ranijeg imaoca mjenice. avalistima. kao i uopšte trgovački efekti. pojavi neko lice. Zaštita se daje isključivo savjesnom imaocu mjenice. što uslovljava prekid amortizacionog postupka. revindikaciona tužba). za razliku od prvih. b) Koji se ne zasnivaju na ličnom odnosu dužnika i povjerioca. trasantu. ipak. indosantima. Mjenični promet zahtijeva što bržu i lakšu cirkulaciju mjenice. Može ih isticati svaki mjenični dužnik svakom mjeničnom povjeriocu. u osnovi. ne daje nesavjesnom imaocu mjenice. Prije podizanja mjenične tužbe potrebno je blagovremeno podizanje protesta. 363 . a regresna protiv regresnih dužnika po mjenici. znači. a da se izbjegnu sve smetnje pa i neizvjesnosti. Povjerilac se upućuje na parnični postupak da u tom postupku dokaže vlasništvo mjenice (vlasnička. a mogu biti upravljeni prema akceptantu. Radi se. Zaštita se. Mjenične tužbe i prigovori Svoje zahtjeve iz mjenice (mjeničnopravne zahtjeve) imalac mjenice može ostvariti putem tužbe (mjenične tužbe) u parničnom postupku (mjenična parnica). dakle. trasantu kod solo mjenice. intervenijentu. koji je odredio sud.Ako se u roku. a koji se ne vide iz mjenične isprave. Pravilo je. postane instrumenat kredita i finansijskih operacija pomoću kojih se nabavlja ili prodaje roba. dvije situacije: prva. koje može postavljati samo određeni dužnik. Postoje dvije vrste mjeničnih tužbi: redovna i regresna. o nesavjesnosti imaoca mjenice. kada lice odbije da preda mjenicu. Redovna mjenična tužba podnosi se protiv glavnog mjeničnog dužnika. nego na mjeničnoj ispravi. mogu nastati. objektivni prigovori. Mjenični zahtjevi su svi oni koji neposredno proizlaze iz same mjenice.

Isto je pravno dejstvo i u slučaju zastarjelosti: gase se mjeničnopravni zahtjevi. pa ako bude odbijen. U slučaju propuštanja preduzimanja zakonom propisanih radnji i u slučaju proteka roka zastarjelosti. Smatra se da su se neosnovano obogatili. pa se podiže neka od tužbi poznatih u građanskom pravu. Načelo strogosti. ako su se na njegovu štetu neopravdano obogatili. Potraživanje kod neosnovanog obogaćenja zastarijeva za tri godine.3. Zadržaćemo se na neosnovanom obogaćenju koje obrađuje Zakon o mjenici (čl. da na vrijeme podigne kod suda protest. 364 . potrebno je da je njen imalac na vrijeme podnese trasatu na akcept i akceptantu na isplatu. odgovaraju imaocu mjenice. Mjenično pravo zasnovano je na načelima strogosti i formalizma. zahtjev akceptanta radi pokrića protiv trasanta kada je isplatio mjenicu. U Zakonu o mjenici stoji: “Trasant. zahtjev vlasnika mjenice protiv posjednika mjenice (revindikacioni zahtjev). a u svemu ostalom primjenjuju se pravila Zakona o obligacionim odnosima. Ako imalac mjenice ne izvrši potrebne radnje na vrijeme. ublaženo je usvajanjem instituta neosnovanog obogaćenja. jer su dobili neku imovinsku korist. Neosnovano obogaćenje i drugi zahtjevi (zahtjevi građanskopravne prirode) U vezi sa mjeničnim poslom mogu proisteći određeni zahtjevi koji nemaju isključivo osnova u mjenici. ipak. jer su građanskopravne prirode. zbog čega se mjenična tražbina gasi. zahtjev iz osnova prouzrokovanja šteta uslijed propuštene notifikacije. nego se zasnivaju i na nekim drugim činjenicama. 87). čl. gubi pravo da traži da mu se obaveza iz mjenice izvrši po postupku za ostvarenje mjeničnog potraživanja. primili vrijednost bez davanja protuvrijednosti. ako su iz tog odnosa stekla neosnovano neku imovinsku korist. 87). Da bi mjenicu mogao naplatiti. Ostali mjenični obveznici oslobađaju se ove mjenične odgovornosti” (ZM. Za njihovo ostvarivanje ne važe pravila mjeničnog prava. može se podići tužba za naplatu protiv nekih lica koja su bila u mjeničnom odnosu. akceptant i indosant čije su se mjenične obaveze ugasile uslijed zastarjelosti ili uslijed toga što su propuštene radnje propisane radi održavanja mjeničnih prava. Slučajevi kada se može podići građanskopravna tužba radi ostvarivanja zahtjeva nastalog u vezi sa mjeničnom poslom su ovi: ostvarivanje zahtjeva iz osnova neopravdanog obogaćenja.

pošto nema trasata (ZM. trasirana mjenica po sopstvenoj naredbi i trasirana vlastita mjenica. nego postoji obećanje samog izdavaoca da će on izvršiti mjeničnu obavezu. Što se tiče mjesta plaćanja koje je izostavljeno. za razliku od trasirane. U toj ulozi može se pojaviti trasirana i vlastita mjenica. mjesta izdanja i mjesta plaćanja. 2. nema naredbe trećem licu (trasatu). Bitni sastojci sopstvene mjenice su isti kao i kod trasirane. odnosno sjedište izdavaoca. Kriteriji podjele Postoji više vrsta mjenica zavisno od toga šta se uzima kao kriterij podjele. 4. postoji trasirana (vučena) mjenica o kojoj je do sada govoreno i vlastita (sopstvena. Izdavanje mjenica u različitim varijantama jasno pokazuje njenu poslovnu (trgovačku) moć jer može da zadovolji širok krug poslovnih zahtjeva.V VRSTE MJENICA 1. U tom smislu. koja u momentu izdavanja sadrži sve bitne sastojke. takođe. Kod sopstvene mjenice. odnosno da li je mjenica bezuslovno obećanje ili bezuslovan nalog. Trasirana mjenica može imati nekoliko podvrsta: redovna trasirana mjenica. Vlastita (sopstvena. Prema formi i sadržini. Pitanje dospjelosti i mjesta izdanja rješava se po istim pravilima kao i kod trasirane mjenice. st. jer po prirodi vlastite mjenice ne može ga ni biti. Poslovna praksa poznaje i druge vrste mjenica koje su moguće zahvaljujući elastičnosti i pravnom karakteru mjenice te pravilima mjeničnog prava uopšte. To je jednostrana izjava volje koja se sastoji u bezuslovnom obećanju izvršenja obaveze od strane izdavaoca mjenične isprave. mjenične isprave u momentu izdavanja razlikuju se: potpuna mjenica. Prema trgovačkom poslu kod koga se primjenjuje i funkciji koju zadovoljava. pretpostavlja se da je to mjesto koje je označeno kao mjesto izdanja. Osnovna ili tradicionalna podjela mjenice jeste prema tome ko plaća mjeničnu svotu (obavezu). 365 . mjenica može biti: poslovna (robna ili trgovačka) i finansijska mjenica sa različitim podvrstama. solo) mjenica Vlastita mjenica je hartija od vrijednosti koju izdaje određeno lice i bezuslovno obećava da će o dospjelosti isplatiti mjeničnu svotu licu naznačenom u mjenici (remitentu). postoje bitni pretpostavljeni sastojci. i bjanko (blanko) mjenica. osim što nema trasata. a tiču se dospjelosti. Kod ove mjenice. čl. solo) mjenica. 3).

Glavni dužnik je njen izdavalac. To je slučaj kad trasant označi samog sebe za trasata (trasirana mjenica vučena na sebe). kao imalac mjenice. a najdocnije kad se prezentira na isplatu. pa i funkciju sopstvene mjenice. ugovoru o potrošačkom kreditu). a jasno je da je prihvata čim je mjenicu izdao. U momentu izdavanja bjanko mjenica može da sadrži samo potpis trasanta ili ne mora ni njegov. ta mjenica praktično postaje vlastita mjenica. izdavalac bjanko mjenice i primalac te nepopunjene isprave već su nešto ugovorili. svako savjesno treće lice.str.U pogledu značaja. Bjanko (blanko) mjenica Izdavanje bjanko mjenice je u skladu sa teorijom omisije (propuštanja). Akceptant samo potpisuje mjenicu i na taj način se obavezuje da će isplatiti mjeničnu svotu svakome u čijim se rukama nađe mjenica. nije punovažna mjenica jer se ne može nepopunjena naplatiti. u odredbama o sopstvenoj mjenici. Ona predstavlja buduću mjenicu koja će 292 postati punovažna kada se popuni zakonom predviđenim sastojcima. Zakon o mjenici. ne protivi prirodi vlastite mjenice. Prema teoriji omisije. Naime. prazna (bijela. Po pravilu. Slijedeći načelo mjenične strogosti i formalizma. Prazna mjesta popuniće se kasnije. Na mjeničnoj ispravi (blanketu) neka su mjesta nepopunjena. onda je primjena odgovarajućih odredaba o trasiranoj mjenici na sopstvenu mjenicu laka. ovlašteno je da popuni (upiše) odgovarajuće elemente. blanko). ukoliko se. bjanko mjenica. a zatim nabraja članove zakona koji se odnose na trasiranu mjenicu. Izdavalac izdaje naredbu samom sebi da isplati mjeničnu svotu i kad tu naredbu prihvati (akceptom). 3. i naređuje da se imaju primjenjivati na sopstvenu mjenicu. To je mjenica koja se izdaje i pušta u promet. značenja i dejstva pojedinih mjeničnih sastojaka kod sopstvene mjenice. a da nema sve bitne sastojke. nego potpis akceptanta (bjanko akcept). 292 Vidi: Vajner dr Zdenko. pa će on ili savjesno treće lice u čijim se rukama kasnije nađe mjenica ispuniti (upisati) potrebne elemente saglasno tom ugovoru (saglasno npr. elementi trasirane mjenice se mogu tako kombinovati da ona prima razne funkcije. 120 366 . ali privremeno nepotpuna. Kad se zna da u vlastitoj mjenici nema trasata ni akceptanta i da je odgovornost izdavaoca ista kao i odgovornost akceptanta trasirane mjenice. postoji ugovor koji je van mjeničnog posla. op. u vlastitoj mjenici se to odnosi na njenog izdavaoca. iako je po formi trasirana. daje samo njene bitne i pretpostavljene sastojke. razumljivo. pa gdje se govori o akceptantu kao glavnom dužniku trasirane mjenice. u suštini.cit. važi sve što je rečeno o tome za trasiranu mjenicu. Stariji teoretičari je nazivaju bjelicom. Bjanko mjenica je nepotpuna mjenica. Trasirana mjenica se može svesti na sopstvenu i da tako posluži istoj svrsi kojoj služi sopstvena. U savremenom kreditnom i uopšte mjeničnom prometu prevladava tip blanko mjenice.

Najprije.Najčešće se u blanko mjenici ispušta svota i dospjelost. uslugama) zasnovan je građanskopravni odnos te je nastalo potraživanje i obaveza. u suštini. 4. finansijskim dugovanjima te obezbjeđivanju novčanih potraživanja. jer je kupac mogao prodati kupljenu robu unutar roka dospjelosti mjenice i prikupiti sredstva za plaćanje. obuhvata cijenu koju kupac iz ugovora o prodaji treba da plati ili korisnik usluga za izvršene usluge iz nekog ugovora. Imalac mjenice iza riječi “po naredbi” ispisuje svoje ime i postaje remitent. Obično se kaže da robna mjenica “likvidira”. kad stranke još ne znaju koliko će biti potraživanje. a drugog za avalistu. I napokon. Finansijska mjenica Ovo je generički pojam za sve mjenice koje se izdaju u vezi sa poslovima finansijske prirode. Trasant (prodavac) vuče mjenicu “plativu dva mjeseca uz akcept” na trasata (kupca) koja se prilikom izdavanja akceptira od strane kupca. izvršila uslugu) ili će to učiniti. Mjenični iznos. odnosno za akceptante. “isplaćuje sama sebe”. odnosno kada će vršiti međusobni obračun). Ekonomski cilj poslovne (robne) mjenice jeste izvršenje protučinidbe druge ugovorne strane (plaćanje kupoprodajne cijene. Određenim ugovorom (o prodaji. kod potraživanja iz konto korenta. a ne znaju ni kad će tražbina biti aktuelna. Jednog ili dvojicu potpisnika odredi za trasate. Ti se potpisi raspoređuju tako da im se odrede uloge neophodne za punovažnost mjenice. poslova “sa odgođenim plaćanjem” i. Blanko mjenica se izdaje i tako što se na mjenični blanket stave dva ili tri potpisa. ali radi obezbjeđenja svoga potraživanja prima robnu mjenicu. odmah akceptiranu. Poslovna (trgovačka. Izdavanjem poslovne mjenice postiže se više stvari. postignuto je obezbjeđenje potraživanja. kreditnim odnosima. imalac mjenice (povjerilac) može izvršiti eskont mjenice i tako prije doći do potrebnog gotovog kapitala (novca). protučinidba iz jednog građanskopravnog (ugovornog) odnosa izvršava se po pravilima strogog i formalnog mjeničnog prava. uopšte. prodaje na poček. Kad dođe do obračuna. robna) mjenica Koristi se kod jednokratnih kratkoročnih poslovnih odnosa (dugovanja i potraživanja) iz ugovora robnog prometa. Preostalog ili preostale označi za trasante ili jednog za trasanta. Za razliku od poslovnih mjenica koje se 367 . plaćanje izvršenih usluga). Jedna ugovorna strana je izvršila svoju obavezu (isporučila robu. unijeće iznos ostatka obaveza sa dospjelošću na dan kad treba dug likvidirati. Izostavljanje ova dva elementa razlog je u preduzetom poslu u kome se mjenica daje kao osiguranje za neko buduće potraživanje(npr. Zbog svojih prednosti i ciljeva koji se postižu poslovna mjenica je podesna kod poslova liferacije. Zatim. popuniće i te elemente. Stoga im najbolje odgovara da ta dva elementa mjenice izostave. 5. kod poslovnih transakcija kada se ne želi “otvoreno” dati kredit.

Najčešća varijanta finansijske mjenice jeste kreditna mjenica. Ako vlasnik tekućeg računa likvidira dug na vrijeme. Licu koje položi određenu svotu novca kod banke izdaje banka akceptiranu mjenicu na taj iznos ili više mjenica do tog iznosa. a potom i na poleđini kao bjanko indosant. banka će popuniti mjenicu na iznos preostalog duga i preduzeti odgovarajuće mjeničnopravne radnje za realizaciju svoga zahtjeva. Prvo. trasant (komisionar) naglašava trasatu klauzulom o pokriću da se trasat za pokriće ne obraća njemu nego licu za čiji račun je mjenicu izdao. kao trasirana mjenica na samog sebe (trasant i trasat su isto lice . Žiro se svjesno koristi umjesto avala (banka-kreditor zahtijeva takvo potpisivanje). Iznos može. Kod kreditne mjenice često se koristi jemstvo (žiro) umjesto avala. njemu odgovara samo akceptant. ako isplati mjenicu. Banka redovno daje revers na primljenu mjenicu. a za račun komitenta koji ostaje izvan mjeničnog odnosa pošto njegovog potpisa nema u lancu mjeničnih potpisnika.koriste za jednokratne kratkoročne poslove. Položaj žiranata nije jednak. treći) imaju mogućnost regresnih prava prema prvom žirantu. Kreditna mjenica može se izdati i u bjanko formi (bjanko mjenica). Kod komisione mjenice trasant je komisionar koji vuče mjenicu za račun svoga poslovnog partnera (komitenta). ove mjenice se koriste kod dugoročnijih kreditnih i drugih finansijskih odnosa. uz to i akceptiranu. na licu mjenice kao trasant. kao komisionar. na iznos do visine odobrenog kredita. U mjenici se taj odnos može 368 . Ostali žiranti potpisuju se na poleđini.zajmoprimac). Razlog leži u činjenici što je obaveza žiranata samostalna. 3). Ova vrsta mjenice više se koristi u međunarodnim plaćanjima. U najlošijoj poziciji je prvi žirant. imalac mjenice ili mjenica iste podnosi na isplatu ili na eskont. Ukoliko račun ne likvidira. najčešće. Trasant. st. Prema svojim potrebama. zahtijeva od svog dužnika (vlasnika tekućeg računa) da joj položi bjanko mjenicu. Pojavljuje se. Trasant se može pojaviti kao žirant. Ona služi kao pokriće za kredit. Cirkulaciona mjenica Cirkulaciona mjenica se koristi kao instrument plaćanja. dok kod avala njegova obaveza može biti ništavna ako je iz formalnih razloga (na mjenici) ništavna obaveza njegovog honorata. čl. Komisiona mjenica Komisiona mjenica postoji onda kada se izdaje (trasira) za račun trećeg lica (ZM. Lice koje traži kredit predaje kreditoru mjenicu vučenu na sebe. a on banci revers. odmah akceptiranu. odnosno svojim prethodnicima. radi u svoje ime. Prikazuju se i “drže” kao kratkoročna potraživanja tako što se u određenim vremenskim razmacima (npr. 7. svaka tri mjeseca) vrši prolongacija mjeničnih obaveza. Ostali žiranti (drugi. Kad banka otvori nekome kredit u vidu tekućeg računa. 5. 6. banka vraća bjanko mjenicu. U komisionoj mjenici. ali i ne mora biti naznačen. kao i prema akceptantu. Davalac kredita zahtijeva da prvi žirant mjenicu potpiše dva puta.

369 . Kod ove mjenice jedno (isto) lice je trasant i remitent (ZM. Kod ovih mjenica isto lice je trasant. uvjerenje o porijeklu robe.N. a ne trasanta (prodavca). Banka je osigurana za iznos kredita pošto posjeduje konosman (hartiju od vrijednosti koja daje pravo raspolaganja robom). povratnoj mjenici i prejudiciranoj mjenici. trasat i remitent. ali putem mjenice uz prezentaciju odgovarajućih dokumenata. Banka treba da tereti (zaduži) račun svog komitenta. 8.. Za izdavanje komisone mjenice potrebno je prethodno da postoje ugovori o tome: prodavac . Tu je suština izjave “stavite na račun” (zadužite). Koristi se često kod isplate kupoprodajne cijene iz ugovora o prodaji: trasant (prodavac) vuče mjenicu na trasata (kupčevu banku) stavljajući na mjeničnoj ispravi klauzulu da za isplaćenu mjeničnu svotu trasat. trasant će biti odgovoran trasatu (akceptantu). odnosno akceptant (kupčeva banka). Na odgovarajućim mjestima bilo je govora o domiciliranoj mjenici. račun. Trasant (prodavac) vuče mjenicu u iznosu kupoprodajne cijene na trasata (kupčevu banku). Koristi se kod izvršenja obaveza iz ugovora. Isto lice se pojavljuje u ulozi trasanta i trasata jer mjenicu vuče na samog sebe (ZM. na iznos fakturne cijene iz ugovora. kao i ugovor banka .kupac.vidjeti iz klauzule o pokriću: “.). Komisiona mjenica se često pojavljuje u formi dokumentarne trate mjenice koja se koristi u domaćem i međunarodnom prometu. c) Trasirana vlastita (sopstvena) mjenica po vlastitoj (sopstvenoj) naredbi. čl. veoma rijetko se pojavljuje u praksi.njen komitent (kupac). Banka će mjenicu akceptirati ako trasant (prodavac) preda njoj određena dokumenta iz ugovora o prodaji (konosman. čl. Ako komitent ne položi pokriće. Uz prethodni dogovor: trasant (podavac) vuče mjenicu na trasata (kupca) u korist remitenta (prodavca). I druga dokumenta mogu poslužiti kao obezbjeđenje (negocijabilni tovarni list u željezničkom ili drumskom transportu).”. b) Trasirana vlastita (sopstvena) mjenica. ovdje dužnik vuče mjenicu na samog sebe u korist povjerioca (banke). tereti račun kupca. Postoje i druge vrste mjenica. rekta mjenici. carinsku deklaraciju i dr. Banka odobrava kredit određenom licu koje će iz toga kredita platiti kupoprodajnu cijenu iz ugovora o prodaji. Mjenica je snabdjevena odgovarajućom klauzulom (“platite na mene” ili “platite po mojoj vlastitoj naredbi”). 5).i stavite na račun N. U suštini. Upotrebljava se i u kreditnim odnosima: trasant (banka kreditor) vuče mjenicu na trasata (zajmoprimca. Da bi se izvršio akcept mjenici treba priložiti dokumenta. Mada su moguće. Mjenice kod kojih se jedno lice pojavljuje u više uloga a) Trasirana mjenica po vlastitoj (sopstvenoj) naredbi.. dužnika) označavajući sebe za remitenta (banka kreditor). Ovdje je povezano nekoliko pravnih odnosa. 5).

2. Ako je unesena klauzula “bez troškova” zastarjelost se računa po dospjelosti. U mjeničnoj obavezi ostaje tada samo glavni mjenični dužnik i mjenica se od njega može naplatiti mjeničnopravnim putem. odnosno od tužbe. izgubljena. b) Mjeničnopravni zahtjevi imaoca mjenice prema trasantu i indosantima zastarijevaju za godinu dana od podignutog protesta. ako se iz tog posla neopravdano obogatio. Sud nije dužan da vodi računa o zastarjelosti po službenoj dužnosti. st. Prestanak mjeničnih prava i obaveza Mjenična prava i obaveze mogu prestati na jedan od načina na koji se. 3). izgorjela i dr) ili je 370 . obaveza se ne gasi. Sva prava i obaveze iz mjenice se gase kad glavni dužnik (akceptant. Obradićemo načine prestanka prava i obaveza zadržavajući se na specifičnostima. Zastarjelost se može prekinuti i obustaviti (zastoj) slično kao i kod građanskopravnog potraživanja (ZM. c) Amortizacija. po građanskom pravu. Propuštanjem se gube regresna prava. ako je bila podignuta za naplatu mjenice (ZM. Rok zastare određen je prema tome ko je dužnik. trasant neakceptirane mjenice ili izdavalac solo mjenice) isplati mjeničnu svotu ili mu na drugi način dođe poslije dospjelosti. čl. Rok zastarjelosti je. pa on mjenicu može indosirati. čl. Ako se to desi prije dospjelosti. 80-86). 80. a) Zahtjevi protiv akceptanta zastarijevaju za tri godine računajući od dana dospjelosti mjenice (ZM. Može zastarjeti i pravo na potraživanje isplate. 80). mjenična prava i obaveze prestaju kad je mjenična isprava nestala (ukradena. znači. inače.VI ZASTARJELOST I PRESTANAK MJENIČNIH PRAVA I OBAVEZA 1. dok ne nastupi zastarjelost. čl. Zastarjelost Zakon je odredio koje se radnje i u kojim rokovima moraju preduzeti da bi se sačuvala mjenična prava. Imalac mjenice gubi svoja prava prema indosantima. b) Gubitak prava prema određenim dužnicima. izuzev akceptanta. ali se nije dalje išlo pa nije tražena naplata. S obzirom na načelo inkorporacije. iako su preduzete potrebne radnje (protest). trasantu i ostalim obveznicima. a) Isplata mjenice. ako na vrijeme ne preduzme potrebne radnje: ne podnese na vrijeme mjenicu na akcept ili na viđenje ili na isplatu ili ne podigne protest u slučajevima zakonom predviđenim. d) Za avalistu važi pravilo da je njegova odgovornost jednaka odgovornosti onoga za koga je avalirao. odnosno obaveze iz hartija od vrijednosti što je ranije izloženo. c) Mjeničnopravni zahtjevi indosanata jednih prema drugima. kao i indosanata prema trasantu zastarjevaju za šest mjeseci od dana kad je indosant mjenicu iskupio. Poslije tog roka ostaje akceptant obavezan. gase obligacije. onoliki koliki je i za lice za koje je avalirao. na naknadu štete još kroz tri godine.

h) Konfuzija. a djelimično. povjerilac vraća mjenicu i sklapa poseban ugovor o prenovljenoj obligaciji. Samo se gase obaveze dužnika čiji su potpisi na mjenici poslije njegovog potpisa. str. To je slučaj kada imalac mjenice svjesno poništi mjenicu ili kada svjesno propusti da preduzme zakonom predviđene radnje kako bi sačuvao prava iz mjenice (“prejudicirana” mjenica). f) Kompenzacija. Dužnik može ugovoriti sa povjeriocem da. Oproštajem duga gasi se mjenica pod uslovom da je dug oprošten glavnom dužniku. Kada se novacija vrši sa glavnim dužnikom. str. nije kao u građanskom pravu. U slučaju konfuzije kod regresnog dužnika. čime se vrši prenov obaveze. Pravno dejstvo konfuzije. 505. što je slučaj i kod ostalih trgovačkih efekata. Ako nisu istog iznosa. kako bi proizveo puno pravno dejstvo prema imaocu i savjesnom sticatelju mjenice. indosirati na trasata. indosanta. Savremena administracija. Kada se desi da na isti dan dospijevaju dvije mjenice. ne gasi jer povjerilac tu istu mjenicu 293 Mjenica se može može dalje pustiti u cirkulaciju. a nije zatražena i donesena odluka o amortizaciji (rješenje suda). Đurović dr Radomir: “Međunarodno privredno pravo”. može se vršiti kompenzacija. Beograd 1986. Tipičan način novacije u mjeničnom pravu jeste prolongacija mjenice. kao i mjeničnopravna za građanskopravna potraživanja. za razliku se može izdati nova mjenica ili otvoriti regresni postupak. 394. a prava i obaveze se zasnivaju po novoj. Mjenično pravo poznaje generalni oproštaj duga. g) Novacija. dakle. Prava i obaveze iz mjenice prestaju kada imalac mjenice namjerno poništi mjenicu upisujući odgovarajuću izjavu na mjeničnoj ispravi (“ne važi” ili “poništava se”). trasanta. a mjenične svote glase na istu valutu. umjesto isplate mjenične svote. po pravilu. Kompenzacijom se mogu gasiti mjeničnopravna potraživanja za mjeničnopravna. op. e) Oproštaj duga. sa istim licima u različitim ulogama. Konfuzijom obaveza prestaje samo privremeno i to dok konfuzija traje pri jednom licu. Takav prenov bi se morao upisati na mjeničnu ispravu (“umjesto mjenične svote primio robu”). 293 Suprotno. Antonijević dr Zoran. i po njoj postati opet dužnik. kao i obaveza indosanata koji dolaze na mjenici iza regresnog dužnika kome je dug oprošten. U slučaju sjedinjenja svojstva povjerioca i dužnika po istoj mjenici.cit. mjenična obaveza se. Stara mjenica se gasi. d) Poništenje mjenice. pa je ovi mogu dalje indosirati. 371 .tako uništena da nije sposobna za promet. Dužnici čiji su potpisi ispred njegovog ostaju u mjeničnoj obavezi. što je slučaj kod povratnog indosamenta. izvrši drugu činidbu (nešto da ili učini) u vrijednosti mjenične svote. To je slučaj kada se umjesto dotadašnje izdaje nova mjenica sa novim rokom dospjelosti. takav imalac mjenice može tražiti isplatu mjenice od glavnog dužnika i od svojih prethodnika. Oproštajem duga nekom regresnom dužniku prestaje njegova obaveza.

372 .

Trasat. a plativ u inostranstvu (nostro ček). a plativ je u BiH (loro ček). Luksemburgu. Kada je pušten u promet. naročito između poslovnih subjekata. izraziti u novcu. Jedan od najznačajnijih instrumenata jeste ček koji ujedno ima obilježje hartije od vrijednosti. novčanu svotu upisanu na čeku iz pokrića koje trasant ima kod trasata (banke). pošto je za ocjenu čekovne sposobnosti trasata mjerodavno nacionalno pravo mjesta plaćanja (ZČ. Gvatemali. 60. Egiptu. Pojam čeka Svaki obligacioni odnos predstavlja određen imovinskopravni odnos koji se može. pored banke. čl. Ta veza ima samo uticaja u neposrednom odnosu 294 Ček se može izdati na drugu finansijsku instituciju i neka trgovačka društva u Francuskoj i Njemačkoj. po viđenju. izvršilac bezuslovnog naloga (naredbe). Ženevska konvencija. novčanica (fiducijarnog novca). čl. instrumenata platnog prometa.GLAVA TREĆA ČEK I POJAM. izjednačene sa bankom. Iz tih odnosa. Pojmovno određenje čeka zavisi od toga da li je on plativ u zemlji ili inostranstvu. 2. Iranu. u toj materiji. Izvršavanje novčanih obaveza (plaćanje) vrši se. redovno nastaju i obaveze koje se ispunjavaju predajom određene svote novca-novčane obaveze. Dug ostaje sve dok se ček ne isplati. Radi se o formalnoj (pisanoj) ispravi sa rokom dospjelosti isključivo po viđenju (a vista).prema Krulj dr Vrleta: “Instrumenti plaćanja u savremenom prometu (virman. a i na druga lica netrgovce u Španiji. može biti jedino banka koja vrši plaćanje iz trasantovog pokrića. Ako je u pitanju ček koji je izdat u BiH. čl. kompenzacija)”. EKONOMSKA ULOGA I SLIČNOSTI I RAZLIKE SA MJENICOM 1. Savremena administracija. ček. Polazeći od pravila međunarodne konvencije. u malom obimu. Kod ovih čekova trasat može biti. predajom gotovog novca. Lihtenštajnu. 2). u principu. izložena definicija se mijenja u pogledu ličnosti trasata. ček samostalno cirkuliše bez ikakve veze sa poslom povodom koga je izdat. Ček je nalog (uput) za isplatu na ime neke već postojeće tražbine. novčane obaveze se redovno izmiruju putem različitih instrumenata plaćanja. a u nekim i na 294 netrgovce. str. . u nekim zemljama ček se može vući i na druge finansijske institucije. i drugi poslovni subjekt ili drugo lice (netrgovac) kada je to određeno zakonom zemlje u kojoj se vrši plaćanje čeka (ZČ. Samim izdavanjem i predajom čeka ta se obaveza ne gasi. 3). U savremenom svijetu. Beograd. 4. Ova definicija odnosi se i na ček izdat u inostranstvu. Vatikanu i dr. 1975. ugovornog ili vanugovornog karaktera. Ček koji je plativ u zemlji predstavlja hartiju od vrijednosti kojom izdavalac (trasant) daje bezuslovan nalog banci (trasatu) da korisniku čeka (remitentu) isplati. 373 . st.

Konvencija o regulisanju izvjesnih sukoba zakona u materiji čeka i Konvencija o čekovnim taksama). avalu. To jasno pokazuju primjeri zemalja gdje je ček u velikoj upotrebi. Isplatama putem čekova vrši se održavanje finansijske discipline. njen klijent. čl. instrument platnog prometa. i nakon realizacije naplaćeni iznos se stavlja na račun klijenta. bez korištenja gotovog novca. povjerioca. čl. Upotreba čeka regulisana je nizom propisa iz oblasti platnog prometa. umnožavanju.). otvoreni kredit i dr. U našem pravu usvojena je teorija kreacije uz korekciju primjenom teorije pravnog privida kada se radi o čeku na donosioca (ZOO. Ček se isplaćuje iz trasantovog pokrića koje ima kod banke trasata. Samo vršenje usluga banaka po čekovima predstavlja jednu od 374 . sredstvo plaćanja i obračuna. U ovoj materiji izvršena je unifikacija pravila kroz tri konvencije koje su donesene 1931. Klirinški i drugi obračuni vrše se.između izdavaoca čeka i njegovog pribavioca. veoma raširen i koji se sve više favorizuje. I ček je jednostrana izjava volje pa se i na njega primjenjuju teorije koje su izložene kod hartija od vrijednosti. plaćanju. ali i povećavanje finansijskog potencijala poslovnih subjekata raznim transakcijama koje banke preduzimaju za svoje klijente. potraživanja. Čekovni obračun danas je postao glavna tehnika podmirivanja računa između dužnika i povjerilaca. pravu zaloge i pridržaja. 2. mogu poticati iz različitih izvora (gotovina. indosamentu (osim o akceptu). Danas je u poslovnom svijetu ček postao redovno. Sredstva. predaje ček. amortizaciji i drugo (ZČ. Sama banka može vršiti naplate čekova tako što povjerilac. višoj sili. Ekonomska uloga čeka Ček predstavlja sredstvo bezgotovinskog plaćanja. godine u Ženevi (Konvencija o Jednoobrazovnom zakonu o čeku. protestu. Njegovom upotrebom umanjuje se obim novca u opticaju pa se sa relativno manjom emisijom novčanica mogu realizovati poslovne transakcije. Ček omogućava distanciona plaćanja prostim slanjem isprava. Pored Zakona o obligacionim odnosima kao opšteg izvora. Različite transakcije u unutrašnjem i međunarodnom prometu obavljaju se brzo i lako bez obzira na razlike između novčanih sistema. Pošto ček spada u istu grupu hartija od vrijednosti gdje i mjenica na mnoga pitanja čekovnog prava analogno se primjenjuju pravila Zakona o mjenici kao što su pravila o: pravovaljanosti potpisa. materija o čeku regulisana je posebnim zakonom (Zakon o čeku). regresnoj svoti. pa i angažovanjem svojih sredstava. dok prema trećem savjesnom licu ček dejstvuje onako kako je i sačinjen dajući prava koja predviđa zakon i tekst čekovne isprave. neosnovanom obogaćenju. inače. 237 i 239). zastari. 25). po pravilu. solidarnoj odgovornosti. odnosno iz sredstava sa kojim trasant može slobodno raspolagati. obavještavanju. na principu kompenzacije. Vrši se internacionalizacija platnog prometa jer jedna banka isplaćuje ček za račun druge neovisno od zemlje izdanja čeka. normalno.

ček može glasiti i na donosioca . rad lica bez ovlaštenja i prekoračenje ovlaštenja .isključena intervencija . osim avala trasata .pravo zaloge i pridržaja . sličnosti i razlike između mjenice i čeka.pravila o razlici u novčanoj svoti na ispravi . regresna svota i notifikacija .nije dopušteno korištenje određenih klauzula .protest.regres zbog neisplate.solidarna odgovornost . Izložićemo. kao i sam rad sa čekovima.amortizacija isprave .indosiranje . Sličnosti i razlike sa mjenicom Sama činjenica da se na ček analogno primjenjuju određena pravila o mjenici pokazuje da između tih hartija od vrijednosti postoje određene sličnosti.djelimične isplate.viša sila .nema domiciliranja . 3. 375 .ličnost trasata (banka) .nije bezuslovno potreban protest za regres . ne može se umnožavati i nema prepisa . on se vrši i u okviru jedne banke između korisnika računa te banke i to prostim virmanskim obračunom (nalogom za prenos). ukratko. Osim što se obračun vrši između banaka.izdavanje bjanko isprave . Sličnosti sa mjenicom . u načelu. prava i obaveze.u načelu.zastara . No.aval. svaka hartija od vrijednosti ima i svoje specifičnosti s obzirom na formu. pored ostalih.postoji tužba iz osnovnog posla U kasnijim izlaganjima detaljnije će se ukazati na pojedine sličnosti i razlike mjenice i čeka.pokriće kod trasata (banke) .ček dospijeva po viđenju .ček se može opozvati .“tradicionalnih finansijskih usluga”. nema . sadržinu i funkciju.isključen akcept i sve što je vezano za akcept .nema kamate . regulisani imperativnim propisima svake zemlje.ekonomska funkcija .neosnovano obogaćenje Razlike sa mjenicom . Ček i mjenica spadaju u istu grupu hartija od vrijednosti za koje se u poslovnom svijetu.prezentacija na isplatu . osim zbog neakceptiranja i na osnovu prepisa . koristi generički pojam finansijske ili novčane hartije od vrijednosti.punovažnost potpisa. Način i tehnika obračuna redovno se obavlja i putem određenih institucija platnog prometa čiji su položaj.

Razlog leži u činjenici što je ček. c) Ime lica koje treba da plati (trasat). c) Trasat mora biti imenovan. U momentu predaje trasatu (banci) ček mora biti popunjen sa svim elementima. d) Mjesto gdje treba platiti. e) Mjesto i datum izdanja.1. jer tako može ispuniti svoju funkciju instrumenta plaćanja. Pojedini bitni elementi Što se tiče značenja pojedinih sastojaka. Bitni sastojci čeka koji se moraju upisati u ispravu prilikom izdavanja su ovi: a) Oznaka u samom tekstu (slogu) isprave da je ček. uglavnom je isto kao kod mjenice. Bitni sastojci 1. ali ne mora biti u gotovini. Uopšte o bitnim elementima Ček je strogo formalna isprava koja sadrži određene sastojke bilo da se oni unose (upisuju) u ispravu ili se. b) Bezuslovan uput (nalog) da se plati određena svota novca iz trasantovog pokrića. Za razliku od mjenice kod čeka nije prihvaćena teorija omisije. Dospjelost se u čeku ne određuje jer se radi o tipičnoj hartiji po viđenju. Ime remitenta je pretpostavljeni element jer ček bez oznake remitenta važi kao ček na donosioca.II BITNI I NEBITNI SASTOJCI (ELEMENTI) ČEKA 1. hartija od vrijednosti po viđenju. ali povlači trasantovu odgovornost zbog izdavanja neistinitog čeka. čije se postojanje po zakonu pretpostavlja. a u unutrašnjem prometu i kod loro čekova to je neka banka. po zakonu. f) Potpis izdavaoca (trasant). a) Naziv “ček” mora biti u tekstu (slogu) isprave i na jeziku na kome je izdata isprava. Može se sastojati u novčanom potraživanju trasanta od trasata ili kreditu trasata datog trasantu.2. Okolnost da nema pokrića ili nema dovoljno ne povlači ništavost čeka. 376 . po zakonu. zato što bi promijenila njegovu funkciju. b) Nalog (uput) za isplatu mora biti bezuslovan i glasiti na određenu svotu novca iz trasantovog pokrića koje on ima kod trasata (banke). kao i kod mjenice. takva isprava ne vrijedi kao ček. Ako bi se unijela drugačija klauzula u pogledu dospjelosti. U trenutku izdavanja čeka (ne stvaranja) trasant mora imati ovlaštenje za raspolaganje na sredstvima. Čekovno pokriće mora biti u novcu. Već je rečeno da se u nekim zemljama dozvoljava izdavanje čeka na trgovce ili na netrgovce. Bitni pretpostavljeni elementi. 1. pretpostavlja njihovo postojanje (bitni pretpostavljeni elementi). jesu mjesto izdanja i mjesto plaćanja čeka.

klauzula “sa izvještajem” ili “bez izvještaja” . e) Mjesto izdanja čeka je. Navešćemo uporedo dozvoljene i nedozvoljene klauzule kod čeka. Za datum izdanja čeka važi sve što je rečeno za ovaj sastojak kod mjenice. nekih od tih klauzula (o akceptu u vidu certificiranja ili viziranja čeka. Dopuštene klauzule sa značenjem kao kod mjenice .klauzula o neodgovornosti trasanta . 2. o domiciliranju i dr. 377 . Nebitni sastojci Nebitni (fakultativni) sastojci čeka su određene klauzule (odredbe) koje se upisuju od strane nekog lica u čekovnopravnom poslu. neke od tih klauzula mogu se upisivati u čekovnu ispravu. bezuslovna naredba za isplatu čekovne svote. odnosno ne može se pretpostaviti koje je mjesto izdanja čeka. takva isprava ne vrijedi kao ček. dok su za druge elemente ostavljene prazne rubrike u koje trasant unosi odgovarajući sadržaj. Ako nije navedeno ni pored imena trasata. U pojedinim zemljama dozvoljeno je unošenje. pa ako nije navedeno smatra se da je to mjesto koje je označeno pored trasatovog imena. bitan pretpostavljeni element.klauzula o domiciliranju .klauzula o platištu . Kada i tu nije navedeno mjesto.klauzula o moneti (efektivnosti) .).klauzula o deviznom kursu . po zakonu. Na blanketu su već odštampani neki bitni elementi (naziv čeka.klauzula o broju čekovnih primjeraka osim kod nostro čekova Najčešće klauzule kod čeka su “po naredbi”.d) Mjesto plaćanja je bitan pretpostavljeni sastojak. jednako vrijedi i za potpis izdavaoca (trasanta).klauzula o kamatama . pod određenim uslovima. kao i kod mjenice.klauzula o akceptu . pretpostavlja se da je to mjesto koje je navedeno pored potpisa trasanta. dok je upisivanje drugih nedopušteno. Ako nije navedeno mjesto izdanja. Ako se u čekovnu ispravu unese (upiše) neka od nedopuštenih klauzula. što znatno olakšava korištenje čeka. Za razliku od mjenice. takva isprava neće važiti kao ček. U poslovnoj praksi štampaju se čekovni blanketi (formulari) i u vidu knjižica predaju poslovnim subjektima.klauzula “za obračun” Nedopuštene klauzule kod čeka . a ček je pravovaljan. takođe. tada se smatra da ona nije napisana. a takav ček je punovažan.klauzula “po naredbi” . a nekada i ime trasata i mjesto plaćanja).klauzula “bez protesta” . Kod čeka nije dozvoljeno domiciliranje niti određivanje platišta pa unesene klauzule o tome neće važiti.klauzula “ne po naredbi” (rekta) . kod međunarodnih plaćanja. “za obračun” te klauzula o moneti i deviznom kursu. Naravno.klauzula “bez obaveze” .

cit. d) Izdavanje čeka. S obzirom na funkciju i prirodu čeka osnovna obilježja radnji kod ove hartije od vrijednosti su: a) Kod čeka ne postoje neke radnje poznate u mjeničnom pravu. isplata. 295 administrativnopravnu i krivičnopravnu odgovornost. Međutim. bez preuzimanja obaveze da će ček biti isplaćen u trenutku prezentacije na plaćanje (viziranje čeka u Francuskoj i Italiji). Osnovne čekovne radnje su: izdavanje. op. 298 295 Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine (Sl. u suprotnosti je sa prirodom čeka koji predstavlja nalog za plaćanje po viđenju. Akce