P. 1
IPARD - EU Sufinanciranje Oprema Vinarstvo

IPARD - EU Sufinanciranje Oprema Vinarstvo

|Views: 212|Likes:
Published by brkica2011

More info:

Published by: brkica2011 on Oct 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/18/2015

pdf

text

original

IPARD više informacija o IPARD programu

IPARD - pretpristupni EU program sufinanciranja koji ukljućuje i program vinarske i maslinarske opreme. IPARD će trajati tri godine, a korisnicima će biti na raspolaganju 179 mil. EUR nepovratnih poticaja. Korisnici IPARD programa ovisno od mjere mogu biti OPG u sustavu PDV, obrti i tvrtke što znači da ograničenja u tom smislu ne postoje kao i količina sredstava koja se traži. Sufinancirati će se 50% ukupne investicije. Prvi natječaj prema planu biti će objavljen u prosincu ove godine, a funkcionirati će po principu redoslijeda predaje. Ukoliko imate interes za dobivanje poticajnih sredstava iz IPARD programa, možete se dobro informirati na internet stranicama ministarstva poljoprivrede. Kao firma koja takoder isporučuje kvalitetnu i konkurentnu opremu za vinarstvo talijanskog proizvođača 'ZambelliEnotech' te 'MorselloInox' i 'FIMER' (linije za punjenje vina) rado bismo Vam dali i svoju konkurentnu ponudu da imate kvalitetniji uvid u cijene i uvjete na našem tržištu. Korisni linkovi sa internet stranica ministarstva poljoprivrede: http://mps.hr/default.aspx?id=4787 Sve informacije možete dobiti u Upravi za ruralni razvoj/Upravne direkcije SAPARD/IPARD programa IPARD program (hrv) Popis konzultanata letak IPARD - Mjera 103 Upiti i odgovori zainteresiranih Obavijesti o seminarima i predavanjima

Lista dozvoljenih troškova (oprema koja će se financirati IPARD programom) za sektore vinarstva i maslinovog ulja.
Kod troška Naziv dozvoljenog troška (103.5) SEKTOR VINARSTVA 103.5.1 Oprema 103.5.1.1 Spremnici za hladnu stabilizaciju vina 103.5.1.2 Uređaj za hladnu stabilizaciju vina 103.5.1.3 Rotacioni vakuum filter 103.5.1.4 Tangencijalni, naplavni, pločasti i kombinirani filteri 103.5.1.5 Pumpe za vino 103.5.1.6 Centrifugalni separator 103.5.1.7 Sustav za generiranje dušika 103.5.1.8 Linija za punjenje vina 103.5.1.9 CIP stanica 103.5.1.10 Pneumatske preše

103.5.1.11 (103.6) (103.6.2) 103.6.1.1 103.6.1.2 103.6.1.3 103.6.1.4 103.6.1.5 103.6.1.6 103.6.1.7 103.6.1.8 103.6.1.9 103.6.1.10 103.6.1.11 (103.6.2) 103.6.2.1 103.6.2.2 103.6.2.3 103.6.2.4 103.6.2.5 103.6.2.6 103.6.2.7 103.6.2.8

Cjevovodi i armature SEKTOR MASLINOVOG ULJA Oprema za kemijsku analizu Uređaj za destiliranu vodu Sušionik-sterilizator UV-VIS spektrofotometar Vage tehničke i analitičke Hladnjak za uzorke Magnetska miješalica Centrifuga Vakuum uparivač s manostatom Plinski kromatograf (FID, ECD i PFD detektori) Uređaj za tekućinsku kromatografiju Grijači za organoleptičku analizu maslinovog ulja sa 6 grijaćih mjesta Oprema za kompostiranje komine masline Sušionik Uređaj za određivanje dušika Uređaj za određivanje ukupnog ugljika Mufolna peć pH-metar Termometar Utovarivač Prevrtač kompostne hrpe (windrow turner)

Print

Zatvori

Kontakt: 01/3091 410, 091/2701 222, 091/2701 223, 095/8678 910, email: shop@vinar.com.hr

KATEGORIJE
            POTROŠNI MATERIJAL VINOGRADARSTVO ENOLOŠKA SREDSTVA VINARSKA/PODRUMARSKA OPREMA ZAŠTITNA SREDSTVA DODATNA OPREMA INOX armature Laboratorijska oprema TISAK ETIKETA INOX TANKOVI DIZAJN ETIKETA, LOGOTIP ĈEPA PLASTIĈNI TANKOVI

GLAVNI IZBORNIK
        POĈETNA UVODNA RIJEĈ UVJETI KORIŠTENJA FAQ (uĉestala pitanja) KONTAKT PRAKTIĈNO VINARSTVO Plan zaštite vinove loze CJENIK OPREME ZAMBELLI

TRAŢI PO PROIZV.
AGROCHEM ALLVAR BAYER BELI Chromos-Agro/BASF COELHO CRAPAL ERBSLÖH GOMARK/LANCMAN GRIPPLE Hanna Instruments

FILTRACIJA VINA 9.o. ODREÐIVANJE ROKA BERBE. METODE ODREÐIVANJA SUMPORNOG DIOKSIDA U VINU 6. ODREÐIVANJE ALKOHOLA    odreĊivanje koliĉine alkohola pomoću ebulioskopa po Malligand-u odreĊivanje alkohola metodom destilacije vina (referentna metoda) odreĊivanje specificne teţine vina . KONCENTRACIJA ŠEĆERA I UKUPNE KISELOSTI GROŢÐA I MOŠTA 2. METODA PAPIR KROMATOGRAFIJE 5. ODREÐIVANJE REDUCIRAJUCEG ŠEĆERA U MOŠTU I VINU   Metoda po Lane-Eynon-u Metoda po Rebeleinu 10. ODREÐIVANJE ŠEĆERA U MOŠTU 3.HERBOS NEOCORK® Obrt 'MOMO' Ostali PINUS AGRO PREZISO PRIMERA TECHNOLOGY SULFOMETA SYNGENTA Velo acciai VETERINA Kalinova d. ODREÐIVANJE HLAPIVE KISELOSTI 11. WEBshop XyloOne Zambelli Enotech Traži PRAKTIĈNO VINARSTVO 1. POSTUPCI OTKISELJAVANJA.o. ODREÐIVANJE KISELOSTI MOŠTA I VINA 4. BISTRENJE I BISTRILA 8. DOKISELJAVANJA POJAĈAVANJA/DOSLAÐIVANJA     pojaĉavanje doslaĊivanje dokiseljavanje otkiseljavanje 7.

posebice u vremenu neposredno prije berbe jer one uz to što znaĉajno utjeĉu na dinamiku dozrijevanja groţda uvjetovati će i trenutak berbe (npr. PEPELA I ALKOHOLA PREMA PRAVILNIKU O VINU 1. predikatnih vina te vina pojedinih aromatiĉnih sorata kada tehnološka zrelost moţe nastupiti pred ili po punoj zrelosti groţda. . SADRŢAJ EKSTRAKTA. U trenutku isparavanje prekida vode asimilacijskih tokova koncentracija šećera još moţe iz bobice tj zahvaljujući koncentriranju rasti uslijed sastojaka. U tom trenutku usporava se i pad ukupne kiselosti koji je do tada bio intenzivan uslijed disanja bobice.Tehnološka zrelost groţda. groţda najĉešće dobivenom se odreduje od analizom sadrţaja šećera reprezentativnog i ukupnih uzorka ZRELOSTI kiselina u groţda. Tehnološka zrelost groţda ne mora se podudarati sa punom zrelošću groţda. ODREÐIVANJE PEPELA U VINU 13. . PREMA 100. iznenadna kiša dan prije odredenog roka odgoditi će pocetak berbe za najmanje jedan dan ) ZRELOST GROŢÐA .kada se u bobici prestane povećavati sadrţaj šećera a ukupna kiselost opadati. INDEKS Zrelost moštu a) °Oe×10 R= ukupna °Oe R R R b) = < Oechselovi > 70 stupnjevi dobiveni 100. BENVEGNINU PREMA kiselost mjerenjem gustoće mošta -------------------------------(g/L) Oechselovim odliĉne vrlo loše dobre moštomjerom kvalitete kvalitete kvalitete FEREU groţde groţde groţde . odreĊivanje ekstrakta vina (ukupne suhe tvari) 12. ODREÐIVANJE ROKA BERBE.Prezrelost groţda. no ono je relativno pošto se javlja zbog isparavanja vode iz bobica.u tom periodu u bobicama se povećava sadrţaj šećera. Ta zrelost najĉešće se poklapa sa punom zrelošću. redukcije nezrelih tanina kod crnog groţda te nakupljanje ţeljenih koncentracija šećera i pada kiselina. do 70. Uglavnom se kod proizvodnje većine vina puna zrelost poklapa sa tehnološkom zrelošću.kada utvrdeni sadrţaj šećera i kiselina najviše odgovara za proizvodnju vina odredenog tipa. Medutim rijetko se u bobici groţda do njihovih optimalnih koncentracija dolazi u istom trenutku jer bi nam tada odreĊivanje roka berbe bilo vrlo jednostavno. Visoko kvalitetno vino rezultat je djelovanja više faktora i to sinteze voćnih aroma u groţdu. KONCENTRACIJA ŠEĆERA I UKUPNE KISELOSTI GROŢÐA I MOŠTA Zdravo i tehnološki zrelo groţde jedan je od preduvjeta u proizvodnji kvalitetnog vina. Ne smijemo zaboraviti i klimatske prilike u pojedinoj godini.Puna zrelost.kada je njegova sjemenka sposobna klijati te u mogućnosti sa svojim rezervnim tvarima ishraniti klicu dajuci novu biljku. . Puna zrelost nastupa u trenutku kada u razmaku od nekoliko dana koncentracija šećera ne raste što je prvenstveno vezano uz odrvenjavanje peteljke te prekid asimilacijskih tokova izmedu bobice grozda i vinove loze.Fiziološka zrelost groţda. Do odstupanja dolazi kod proizvodnje pjenušavih vina. Prezrelost groţda moţe biti praceno i razvojem plemenite plijesni (Botrytis cinerea).

Cine ju organske kiseline i to Babo aerometara najĉešće (moštomjera se Oechselima ili Ukupna najvećim dijelom vinska i jabuĉna kiselina. Masa 100 bobica Izvaţe se 100 bobica. Klosterneuburg ili izraţava moštnih u refraktometra vaga) : (°Oe) (°Kl) kiselost Tijekom . 35. tijekom 2. Na slici je vidljiva razlika u obratiti paţnju. velicini bobica u trenutku uzorkovanja te na to posebice treba uzimanja obuhvatiti jednaki omjer većih i manjih bobica. obje grozda dna. Tijekom dozrijevanja sadrţaj šećera raste a mjeri se pomoću: a 3.šećer R ukupna R R R Trenutak Ono što analizu. uzimanje (sortnost (g/L) -------------------------------------(g/L) odliĉne zadovoljavajuce dobre pojedinih parametara kvalitete kvalitete kvalitete i to: organskih i bobica šećera kiselost pH kapacitet kiselina intenzitet) zrelosti sjemenki uzorka za reprezentativnog groţda cijele u s poloţaj s grozdove vinogradu. Uzorkovanje moţemo izbjegavati uzimati obratiti uzimati paţnju bobice prve uzimati redove uzorak na je = < berbe groţda > 45. koje predstavljaju reprezentativni uzorak iz vinograda. (u sredine te ili prve strane sjeni i ili vrha samo loze vinove na u bobice redu loze suncu) grozda 1. 35-45. moţe masa = kiselost groţde groţde groţde se odrediti i nije pracenjem 100 koncentracija ukupna sastavu aromi puferni pojedinaćnih groţda fenolnoj zrelosti jako vaţno je i pravilno uzorkovanje tj. Nakon toga groţde pocinje gubiti na teţini no što ne znaci da će i njegova kakvoca opadati. tj. u trenutku kada masa bobica više ne raste groţde je u punoj zrelosti. Koncentracija šećera Šećer u bobicu dolazi u obliku disaharida saharoze koja se odmah hidrolizira na heksoze i to glukozu i fruktozu.

Puferni kapacitet i pH Puferni kapacitet se tijekom dozrijevanja groţda i pada ukupne kiselosti takoder smanjuje. 7.62 2. poloţajem. Koncentracija vinske kiseline krece se od 3 pa u nekim slucajevima sve do 10 g/L dok jabuĉne ima od 1 pa do 4 g/L. grubi.42 2. mošta ili vina da se odupire promjeni pH vrijednosti uslijed dodavanja kiseline ili baze. Utvrdivanje fenolne zrelosti moţe se obaviti jednostavnim spektrofotometrijskim metodama odreĊivanja sadrţaja ukupnih fenola. ODREÐIVANJE ŠEĆERA U MOŠTU OdreĊuje kemijskim fizikalnim se: metodama metodama . 4.70 3. enzimatski.21 1. Antocijani kao glavni nosioci boje nalaze se u koţici bobice dok su tanini jednim dijelom smješteni u koţici a jednim dijelom u sjemenki bobice.odvojiti koţicu od mesa i koštica te dodatkom vinske dobro zatvoriti odvojit alkoholnu otopinu i vrh stranice 2. Tijekom dozrijevanja tanini iz koţice polimeriziraju prelazeci u molekule velike molekularne mase cime na okus postaju puno njeţniji za razliku od niskomolekularnih tanina koji su tvrdi. kiseline izmedu jabuĉne Odnos izmedu pojedinacnih organskih kiselina odreduje se metodom tekućinske kromatografije.50 0. Astringencija tanina smještenih u sjemenki tijekom dozrijevanja znaĉajno se ne mijenja no mijenja se razina njihovog izdvajanja tijekom proizvodnje vina. prvenstveno radi procesa disanja u kojem kao glavni izvor energije zamjenjuje glukozu.98 0. grubi vec su na okus mekani. astringentni.96 spojevi u 5.dozrijevanja groţda vinska kiselina je puno stabilnija dok se koncentracija jabuĉne kiseline smanjuje. visokomolekularnih i niskomolekularnih tanina ili senzornom ocjenom koţice te sjemenke pojedine bobice. Odnos kapacitetu uslijed smanjenje ukupne groţda vinske i kiselosti. Za visoko kvalitetna crna vina poţeljno je prisutnost „zrelih“ polimeriziranih tanina koji više nisu toliko gorki.20 4. Tijekom dozrijevanja sjemenka bobice mijenja boju iz zelene u smedu a paralelno sa tom promjenom smanjuje se i ekstraktibilnost tanina. Odnos izmedu pojedinacnih organskih kiselina definiran je sortom. metodom papir kromatografije.58 0. Definira se potrošnjom luţine koja je potrebna za povećanje pH za jednu jedinicu. Jednostavan te pribliţno staviti u kiseline i mirisanjem aromatskih komponenti koje su naĉin njihovog utvrdivanja 200 pribliţno 200 ml 10-15% otopine svesti pH na ostaviti nekoliko ocijeniti intenzitet i kakvocu groţda uglavnom je : bobica etanola 3.22 2. Opisujemo ga kao sposobnost groţdanog soka.34 (fenolna 5.23 2.10 groţdu 5. Vinska jabuĉna Limunska Vinska/jabuĉna 6. klimatskim prilikama tijekom dozrijevanja.43 0.31 zrelost) Vaţna je kod odreĊivanja roka berbe crnoga groţda. ukupnih antocijana. Fenolni kiselina kiselina kiselina 1. Stupanj zrelosti smještene u Aroma groţda utjeĉe i na koncentracije koţici bobice. Suprotno pufernom dozrijevanja 5. pH vrijednost tijekom raste.87 2.0 dana mirisa izdvojiti .

°Kl = Baţdaren šećera ima 17. Iako su manje tocne od kemijskih.za svaka 2 °C ispod oznacene temperature. je ocitanje < 100 npr 80 °Oe = kada je ocitanje >100 npr 103 °Oe za Formule % % °Oe za šećera šećera / °Oe pretvoriti izraĉunavanje °Oe = 5 = treba °Kl × °Oe = vol% x 0.5°C ili na 15°C.59 vol. Postoje male razlike u ocitanim vrijednostima. pošto šećer predstavlja oko 95% ukupne topive tvari mošta. Oechsle) ciji rad kaţe da objekt postavljen u tekućinu će jednak svojoj refraktometra (opticki (Klosterneuburgova) moštna je baziran na istisnuti volumen teţini instrument) vaga -izraţava (šećera) sadrţaj šećera u sa koliko je masenim postocima masom grama na (w/w) tj. °Oe predstavljaju brojcane vrijednosti decimalnih mjesta specificne teţine mošta 1.Kemijske metode odgovarajucim - su preciznije.5°C Korekcija: . Mjere ukupnu topivu tvar u moštu što je direktni pokazatelj sadrţaja šećera.103 i trecu drugu i decimalu kada trecu decimalu. g mošta 15°C. pokazuje za koliko grama litra mošta ima vecu masu od litre vode pri istoj temperaturi tj. a baziraju se na kemijskim reakcijama šećera sa reagensima Rebeleinu Eyon metoda metoda po po Lane & Fizikalne metode su brze su i jednostavne. ocitanoj Oechselova moštna od ocitane brojke brojci se dodaje 0.59 oko = vol % 0. Korekcija: za svaki 1°C ispod oznacene temperature odbije se 0. 10 vol% etanola znaci 10 ml etanola otopljenih u 100 ml otopine vol% alkohola dodatkom 1 u kg buducem vinu = šećera na 100 vol % šećera x L mošta nastaje 0. u praksi daju zadovoljavajuce rezultate i najĉešće se koriste. Vol% (ml /100 mL x 100) npr. a temeljene su u razlici u kiselinskom sastavu mošta. Zato se Oechselove tablice preporucuju za kontinentalnu regiju gdje je sadrţaj kiselina nešto viši (svojim prisustvom povećava specificnu teţinu mošta) u odnosu na primorsku regiju gdje je koncentracija kiselina u moštu niţa Razlika u ocitanoj vrijednosti biti će i izmedu korištenih moštnih vaga pošto °Kl pokazuju .1% vaga .% alkohola alkohola Sadrţaj šećera u moštu ili volumni postotak alkohola u buducem vinu moţemo ocitati i direktno iz Salleronovih ili Oechselovih tablica.080 =1.daje vrijednost specificne teţine mošta. pomoću Arhimedovom tekućine Baboo-va aerometra ili zakonu koji pomoću moštnih vaga (Babo.1% 0. / 8 °Kl u °Oe koliĉina alkohola u vinu se izraţava u vol%. stavlja otopine u ili u odnos masu (mošta) 100 na otopljene tvari ×100%.2 °Oe Stupnjevi drugu prvu. oduzme se za svaka 2 °C iznad oznacene temperature. / 266 4 vol% 5 – 3 – 3 alkohola alkohola = °Oe (g/100 mL) = (g/100 mL) 6 2.2 °Oe za svaki 1°C iznad oznacene temperature dodaje se 0. temelji se na razlici u specificnoj teţini 1 L mošta i 1 L vode Baţdarena je za rad na 17.

a °Oe se temelje na specificnoj teţini mošta.28 17.59 dobiti cemo buduce vol% alkohola u vinu tj 18. Ekvivalentna toĉka titracije će biti pri pH 7 samo kod titracije jakih kiselina s jakim luţinama i obrnuto.0 % % (prema (prema Salleronovoj =Oechselovoj tablici) tablici) Mnoţenjem dobivenih % sa 0.25=°Oe 3. najĉešće se koristi bromtimolplavi. ODREÐIVANJE KISELOSTI MOŠTA I VINA Dva Ukupnu kisele Odreduju • • Metoda Ova metoda bazira se Na osnovi utroška Kao indikatori Titracijska kiselost Metoda metodom metodom direktne direktne potenciometrijske kiselost najvaţnija Ukupna Realna cine tvari slobodne organske koje naĉina kiselost kiselost i neorganske se kiseline mogu izraţavanja (titracijski (pH te njihove soli titrirati kao kiselosti su: aciditet) vrijednost) i druge bazom se: titracije titracije titracije na neutralizaciji svih kiselih frakcija otopinom neke luţine.59=10. Stariji refraktometri ocitavaju Formula % vrh stranice za na skali imaju postotak suhe tvari do se kod tvari × novijih u modela direktno °Oe. Ako je gustoca veca to je lom svijetla veći i obrnuto. izraţava se u g/L (kao vinska) potenciometrijske titracije Zasniva se na neutralizaciji kiselina i njihovih kiselih soli dodavanjem luţine (NaOH) do postizanja ekvivalentne toĉke titracije. Pošto u praksi odredujemo °Oe cine puno preciznijim izborom. Ista vrijednost gledana u Salleronovoj tablici biti će 183 g/L ili 18. U sluĉaju neutralizacije vina . Ocitavaju se vrijednosti koje se nalaze na granici svijetlog i tamnog polja.28 × 0. luţine (NaOH) izraĉunava se ukupna kiselost.teţinske%. REFRAKTOMETROM Rad se zasniva na prelamanju svjetlosti koja prolazi kroz sloj mošta. mošta nije jednaka 1 kg mošta tj. 1 L mošta je teţa od vrijednosti šećera °Oe moštnom vagom biti veca u odnosu koliko kg šećera sadrţava 100 L mošta onda nam se i Primjer Razlika proizlazi iz toga što 1 L 1 kg te će samim time i ocitane na °Kl. Velicina kuta pod kojim se svjetlost lomi zavisi od gustoće mošta. Lom svijetla se na skali refraktometra vidi u obliku manjeg ili većeg stupca sjene. dok će u svim drugim slucajevima ekvivalentna toĉka biti pomaknuta u kiselo ili luţnato podrucje. preraĉunavanje suhe postotka tvari suhe °Oe je 4. Ocitali smo 80 °Oe.78 vol% Kod bijelih Ocitavanje RAD mošteva se ocitavamo donji vrši S meniskus u kod crnih gornji visini meniskus.3 Do tog rezultata mogli bismo doci i raĉunski 80 ili 80/4-3= ×0. ociju. Gledano u Oechselovoj tablici to odgovara 172 g/L ili 17.2 % šećera.266-3=18.

a odredeno je tzv. 45 Rf jabuĉna = 0. Vrh papira uroni se u smjesu otapala. otapalo nosi sobom topive komponente koje će se kretati razliĉitim brzinama ovisno o njihovim koeficijentima raspodjele. Po završetku penjanja komponente se raspodjeljuju u paralelnim zonama duţ trake kromatografskog papira.ekvivalentna Kod Realna toĉka ove metode je nije kiselost pri potreban pH 8. Uz to potrebno je otapalo. temelji 1.. pocetka i tijeka biološke razgradnje kiseline.8 do pH 4. 0. koncentracije i onecišcenja otapala. bez obzira na duţinu papira (varira do 10% radi promjene temperature.2 indikator.75 doda titrira Ukupna = 1000 1 1 Sa kiselost ml mL mL mL g/L kao vinska) utrošene M utrošene M M 0. Rf vrijednošcu Rf vrijednost mjerilo je za brzinu puta neke tvari na kromatografskom papiru. (moţe pokretna biti (tekućina temelji Odjeljivanje kiselina vina u kromatografskom sustavu kretanja mobilne i U vinarstvu ima prakticno znacenje pri utvrdivanju jabuĉne se na razliĉitoj sposobnosti nepokretne faze. 2.1 mnoţi NaOH neutralizira NaOH neutralizira M NaOH neutralizira bi se mL preveli u litre 75 0. Princip papir kromatografije: Kromatogram se stvara nanošenjem uzorka u obliku toĉke blizu jednog kraja trake specijalnog kromatografskog papira i ishlapljivanjem viška otapala.1 kapi do ml indikatora pojave 0. komponenata Spada u grupu fizikalnih metoda neke smjese izmedu dvije faze.1 odpipetira brom maslinasto M NaOH NaOH g 075 0075 ukupna × timol zelene 0. vrsti otapala i sl. homogenosti papira. Papir se unosi u dobro zatvorenu komoru ciji je prostor zasicen smjesom otapala koji sluţi za razvijanje kromatograma. 28 Rf limunska = 0. (pH) Pod realnom kiselošcu (aciditetom) mošta ili vina podrazumijeva se koncentracija slobodnih vodikovih iona u moštu ili vinu. Ono otapa pojedine tvari u smjesi i povlaci ih sa sobom po krutoj fazi razliĉitom brzinom koja ovisi o njihovoj topivosti. pošto se g vinske kiseline vinske k. g vinske k.) Rf vinska = 0. Krece od pH 2. i na taj će se naĉin na papiru razdvojiti. Te su vrijednosti uvijek manje od 1 ili jednake 1. izraţava u g/L 100 se kako kiselost 4. koje je karakteristicno za svaku tvar.. a u smjesi mora biti zastupljena sa najmanje 1%. POTREBNI UVJETI: -tvar koju ispitujemo mora biti u tekucoj fazi.0 Vrijednost ovisi o stupnju disocijacije pojedinacnih organskih kiselina te koncentraciji kalijevih i natrijevih iona POSTUPAK U laboratorijsku 10 2 do sa 0. METODA PAPIR KROMATOGRAFIJE Metoda dokazivanje razdvajanja.0075 × × TITRACIJE se uzorka plavog boje. kruta ili ili tekućina) plin). 100 0. 54 Rf mlijecna = 0. 75 . Mjesto na kojem se javlja odredena kiselina stalno je. faza faza odredenih se na nepokretna tvari u raspodijeli nekoj smjesi.1 M ( cašu 3 NaOH = ml 0. Penjuci se kroz pore papira.

Bromfenol se dodaje u koncentraciji od 1 g/L butanola. OBLICI • • • • elementarni 5 enološki SO2 sumpor plinoviti % ĉisti (prah i U trake sumporni ili kiselina natrijev sa PRIMJENI: sumporom) dioksid H2SO3 metabisulfit sumpor sumporasta kalijev Elementarni • Uglavnom za sumporenje praznih bacava • Zaštita podruma od plijesni i mikroorganizama • Najvjerojatnije najstariji oblik upotrebe • 1 g sumpora daje 2 g SO2 • Paljenjem 10 g sumpora dobije se 13-14 g SO2 • Gubitak oko 30 % uslijed nepotpunog sagorijevanja traka. 5. vodeni(onaj niţi) se odstranjuje.1 otapalo mikrošprica kutija kromatografska Otapalo: . Sumporni dioksid danas je univerzalno enološko sredstvo oznake E220 ili E202. Otopina se priprema miješajuci komponente pri cemu slijedi njihova separacija u dva sloja.otopina n-butanola.3-0. jedan dio sumpora niti ne izgori vec direktno pada u vino (mogućnost pojave sumporovodika) dok se jednim dijelom sintetizira sumporna kiselina Plinoviti • • • • • mogućnost Visoka Dolazi Pod pritiskom od Kod sumporenja dolazi metabisulfit tocnog cistoca u 4-5 bara na 15-20 do smanjenja pritiska pri (K2S2O5)doziranjadodanog celicnim °C je u cemu prelazi SO2 sulfitometri SO2 bocama tekucem stanju u plinovito stanje Vinobran Kalij trgovacki naziv • sadrţi 57 % SO2 • dodatkom npr 10 g kalijmetabisulfita na 100 L vina osloboditi će se 5 g SO2 u 100 L što odgovara 50 mg/L • dodatak teoretski moţe smanjiti kiselost vina za 0. Ako tijekom toga dode do ponovnog stvaranja odvojene vodene faze treba ju ukloniti Pod optimalnim uvjetima duţina trajanja procesa je oko 3 sata tj. koagulacijsko te antioksidativno.5 g uslijed oslobadanja K koji se veţe na vinsku kiselinu . Nakon toga papir smjestiti izmedu dva lista se i komponente pa se ponoviti. Njegovo djelovanje u vinarstvu je antisepticno (baktericidno i fungicidno). Napomena: Ukoliko otapalo namoci papir do vrha povuci će postupak mora dok se papir umocen u papira. otopinu njome ne namoci do pribliţno jednog centimetra ispod ruba se suši na prozracnom mjestu a ako je dan vlaţan poţeljno ga je papira.POTREBAN filter papir Wathman MATERIJAL: No. octene kiseline i vode u omjeru 4:1:5. METODE ODREÐIVANJA SUMPORNOG DIOKSIDA U VINU Primjena SO2 u vinarstvu seţe daleko u prošlost. 1487godine u Prusiji je kraljevskom odlukom legalno dopuštena primjena SO2 u vinarstvu no to ne znaci da nije i prije korišten (Engleski i Nizozemski trgovci vinima odavno su palili sumporne trake u bacvama-trik koji su naucili još od starih Rimljana).

koncentracija alkohola i šećera. ukupna kiselost.) Medu njima pH je jedan od znacajnijih pošto će postotak slobodnog molekularnog SO2 uvelike ovisi od pH. koliĉina (g) plinovitog SO2 za 2000 L da bi = 100 × plinovitog sumpornog dioksida (mg/L) × koliĉina vina(L)/1000 se postigla razina od 100 mg/L 2000/1000=200 g za povećanje 20 sadrţaja 2 1 g g kalij metabisulfita / kalij metabisulfita mL mL ml 5% 5% 5% L / oslobada 100 L L L /L L 0. koliĉina kalijevog metabisulfita za 2000 L da bi se postigla koliĉina od 50 mg/l =50/0. Odnos pH 3. temperatura u podrumu.4 Metode METODA • • Temelji SO2 se + I2 na + odreĊivanja metoda metoda izmedu pH i slobodni preporucene koncentracije SO2 slobodnog SO2 (mg/L) 13 16 21 26 32 u Ripperu Paulu PO reakciji 2H2O joda =H2SO4 s + vinu su (uobicajena) (referentna) RIPPERU SO2 2HI sumpornog po po dioksida .1 3.2 3.0 3.3 3.5 × koliĉina vina (L)/1000 npr. pH.5×2000/1000=200 g PAŢNJA odreĊivanje potrebne koliĉine sumpornog dioksida ovisi o velikom broju faktora (zdravstveno stanje groţda.5 L g S02 oslobada / L=500 500/100=5 mg mg S02 / S02/ SO2/ SO2/ SO2/ mg mg L L L L L SO2/L SO2/L da: L vina dodati kiseline metabisulfita SO2 H2SO3/ H2SO3/ H2SO3/100 SO2 /100 toga SO2 ml u oslobada oslobada oslobada oslobada oslobada 50 500 500/100=5 mg mg mg g plinovitog plinovitog SO2 1000 1000/100=10 slijedi vinu g g za 10 5% mg/L treba na 100 sumporaste kalij plinovitog Formula za izraĉunavanje potrebne koliĉine 5% otopine H2SO3 potrebna koliĉina (mL)= ţeljena koliĉina SO2/10 × koliĉina vina (L)/ koncentracija otopine npr.5% • • • otopina sumporaste kiseline (H2SO3) trgovacki naziv Sumpovin primjeni vode vode Dobiva se 5% zato jer najĉešće otapanjem 1 pri manjem kg postotku u kalijmetabisulfita dolazi do u 10 L unošenja previše PAŢNJA 1 1 1 10 10 1 1g Iz ILI Formula za izraĉunavanje potrebne koliĉine potrebna koliĉina u g= ţeljena koliĉina SO2 npr. koliĉina (ml) 5% otopine za 5000 L da bi se postigla razina od 100 mg/L =100/10 × 5000/5=10 000 mL =10 L Formula za izraĉunavanje potrebne koliĉine kalijevog metabisulfita koliĉina kalijmetabisulfita (g) =ţeljena koliĉina SO2/0.

01 M otopinom Rezultat ukupni vezani Faktori Molaritet 0. šećerima.01 M NaOH do pojave maslinasto zelene boje) Ukljuci se hladilo te vakuum pumpa i pusti raditi 15 minuta Sadrţaj u kruškolikoj tikvici koji je u meduvremenu poprimio ljubicastu boju ponovno se titrira sa 0.8 dioksida minuta škroba promiješati titrirati sa sekundi je: ×32 SO2 formule: × 64 × I2 × I2 × 1000 12. u trenutku kada više nema slobodnog dioksida jod reagira sa škrobom što se prikazuje u obliku plavog obojenja.• • • • Titrira Nije primjenjiva Nije primjenjiva kod Kao se za crna vina vina koja sadrţe indikator škrob do pojave plave boje zbog teškog odreĊivanja toĉke neutralizacije askorbinsku kiselinu jer će jod i s njom reagirati Tijekom titracije s 0. dobro • neposredno prije titracije dodati na vrhu ţlicice natrij bikarbonata te odmah 0. Dodatkom 1 M NaOH pH uzorka postaje izrazito bazican što uvjetuje otpuštanje HSO3.01× METODA 12.01 M Rezultat b) joda do slobodni odreĊivanje • 20 ml uzorka + 25 ml 1M NaOH staviti u tikvicu i dobro zatvoriti te pustiti • dodati 3 ml otopine • 10 ml 25% otopine sumporne kiseline.8 I2 × titar titar I2 titar I2 joda do pojave plave boje = = koja je postojana 30 SO2 SO2 i (mg/L) (mg/L) 32 × utrošak joda ukupni-slobodni iz (mL) titar titar proizlaze vina = = I2 (mL)/1000 (mL)/1000×1000/ (mL)/1000×1000/ 1000/ volumen 50 ×64×1000 20 ×64×1000 PO Temelji se na oslobadanju sumpornog dioksida ortofosforne kiseline) u struji zraka te njegovog sumporna H2O2 + SO2 Kao indikator koristi se mješavina metilen crvenog i metilen plavog.01 M NaOH do pojave maslinasto zelene boje raĉun: . U tikvicu kruškolikog oblika doda se 10 mL mješavine indikatora zajedno sa vodik peroksidom (ta mješavina pripremi se ranije te se titrira sa O.01× 0.01 M I2 dolazi do reakcije izmedu njega i sumpornog dioksida. metoda po Ripperu ne moţe se koristiti u sluĉaju kada je u vino kao antioksidacijsko sredstvo dodavana askorbinska kiselina. ispod nje postavimo led. a titrira se sa 0.iona koji su bili vezani na acetaldehid cime se omogucuje odreĊivanje koncentracije slobodnog.8 32 PAULU iz zakiseljenog uzorka vina (dodatkom 25% vezanja na vodik peroksid pri cemu nastaje kiselina = H2SO4 0. Ova metoda nije toliko precizna kao metoda po Paulu pošto jedan dio joda dodan u uzorak moţe stupiti u reakciju s fenolima. ali i vezanog sumpornog dioksida. Postupak U okruglu tikvicu doda se 10 mL 25% fosforne kiseline i 10 mL vina. Postupak: a) • • • • odreĊivanje 50 dodati 5 ml 25% neposredno prije titracije otopinom je: slobodnog ml 3 ml otopine sumporne dodati na vrhu ţlicice natrij pojave plave boje SO2 (mg/L)= ukupnog sumpornog uzorka otopine kiseline. Dodatak natrij bikarbonata formira «pokrivac» CO2 u tikvici cime se sprecava interferencija kisika iz zraka s jodom. aldehidima te drugim reduktivnim tvarima. prednost ove metode je njezina brzina izvodenja. dobro bikarbonata te odmah koja je postojana 30 utrošak joda sumpornog 15 dioksida vina škroba promiješati titrirati sa sekundi ×12.01 M NaOH.

razlog tome je što se dio dodanog SO2 veţe na antocijane no ta veza za razliku od one s acetaldehidom nije toliko jaka. masulj ili mošt u vrenju za koliĉina saharoze 3. izborna berba prosušenih bobica i ledeno vino.4 kg/100 L mošta ili 3 kg /100 kg/100 L. povećanje prirodne volumne alkoholne jakosti stolnog vina i stolnog vina s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom obavlja se postupcima pojacavanja. od toga slobodnog najviše do 30 mg/L. Iznimno od stavka 1.% iznimno za crna vina u zoni B . vinu definirane su smiju imati u u u u B moţe maksimalno dozvoljena zoni B ta koliĉina 4. – 260 mg/L kod ruţicastih i bijelih vina. POJAĈAVANJA/DOSLAÐIVANJA A) POJAĈAVANJE Pojaĉavanje mošta dozvoljeno je dodatkom saharoze ili koncentriranog mošta u zakonski odredenim granicama.0 vol% 13. POSTUPCI OTKISELJAVANJA.Slobodni SO2 (mg/L) = 0. Tako je u mošt. Pravilnikom i Zakonom o vinu definirane su maksimalne koliĉine i to prema zonama proizvodnje.2 C2 i C3 te 2. Preraĉunato u vol% to povećanje iznosi 2 u zoni B. izraţeno kao invertni šećer. osim kod pjenušavih. gaziranih i specijalnih vina u prometu ne smije biti veći od: – 160 mg/L kod crnih vina. ovog clanka ukupni sadrţaj sumpornog dioksida kod vina sa ostatkom šećera većim od 5 g/L. od toga slobodnog najviše do 40 mg/L. od toga slobodnog najviše 70 mg/L kod vina sa oznakom izborna berba bobica. – 350 mg/L .5 vol% 13. Prema Pravilniku o vinu: Ukupni sadrţaj sumpornog dioksida u vinima. DOKISELJAVANJA. – 300 mg/L . C3 L masulja dok je u vol% u zonama C1.01 SO2 M (mg/L) NaOH + (mL) x vezani SO2 32 (mg/L) faktora × 64 × 1000 Osnovna Konc. od toga slobodnog najviše do 40 mg/L. pri cemu je povećanje volumne alkoholne jakosti ograniceno do 2 vol.5 vol% iznimno kod crnih vina u zoni Stolna zone C1. C2. Medutim Zakonom i Pravilnikom o alkohola koja tako pojacana vina 12. 6.%.5 vol% vina povećanje prirodne volumne alkoholne jakosti za stolna vine bez kontroliranim zemljopisnim podrijetlom te stolna vina sa kontroliranim zemljopisnim podrijetlom moţe se dopustiti ukoliko je njihova minimalna prirodna alkoholna jakost 8. od toga slobodnog najviše do 50 mg/L.01 M NaOH (mL) x 32 Vezani sumporni dioksid odreduje se iz istog uzorka s time da se u kruškoliku tikvicu stavlja nova koliĉina miješanog indikatora te se uzorak zagrijava 15 minuta kako bi se pospješilo oslobadanje vezanog sumpornog dioksida Vezani Ukupni SO2 (mg/L) SO2 (mg/L) = formula × titar NaOH = slobodni za (mL)/1000 × 0. – 210 mg/L kod ruţicastih i bijelih vina. – 400 mg/L .5 vol% i maksimalne koliĉine te ona iznose zoni B zoni C1 zoni C2 zoni C3 do 12. Dozvolu za pojacavanjem u svakoj godini izdaje Hrvatski zavod za vinogradarstvo i vinarstvo. PAŢNJA NaOH(M)/2 izraĉunavanje 1000/volumen vina (mL) Kod odreĊivanja sumpornog dioksida kod crvenih vina moţe doci do nešto većih vrijednosti slobodnog SO2. od toga slobodnog najviše 60 mg/L kod vina sa oznakom izborna berba. moţe biti: – 210 mg/L kod crnih vina. od toga slobodnog najviše 50 mg/L kod vina sa oznakom kasna berba.0 vol% 12. drţavna institucija koja temeljem podataka za svaku godinu te temeljem zahtjeva proizvodaca izdaje rješenje.5 vol.

koncentriranog mošta. moštu u vrenju i mladom vinu u vrenju dodavanjem šećera.Oe potrebno je dodati 240 g saharoze /100 L (b-a) X 100 a b v = = = oechselovi oechselovi koliĉina mošta × = stupnjevi stupnjevi u L mošta mošta ciji koji koju slador 240v -----------------------------treba ţelimo treba popraviti imati popraviti .2. rektificiranog koncentriranog mošta. mošta.Oe Za podizanje vrijednost šećera u moštu za 10 . Zabranjeno je dosladivanje uvoznih vina namijenjenih potrošnji na podrucju Republike Hrvatske Kvalitetna vina Dosladivanje kvalitetnih vina dopušteno je ako u njihovoj proizvodnji prethodno nije primijenjen niti jedan postupak pojacavanja. koncentriranog mošta ili rektificiranoga koncentriranog mošta. mošta. Postupak pojacavanja provodi se sa šećerom (suhi postupak.5 vol%. Pojacavanje djelomicnim koncentriranjem postupkom hladenja smije smanjiti pocetni volumen proizvoda koji se pojacava najviše do 20%.%. Dosladivanje kvalitetnih vina moţe se obaviti dodavanjem šećera (suhi postupak). koji potjecu iz iste vinogradarske podregije kao i predmetno vino. Postupak pojacavanja provodi se temeljem rješenja Hrvatskog zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo. Stolna vina Dosladivanje stolnog vina i stolnog vina s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom dopušteno je: – dodavanjem šećera (suhi postupak). Vrhunska Vrhunska B) vina ne smiju se vina pojacavati DOSLAÐIVANJE Pod pojmom dosladivanje podrazumijeva se korekcija sadrţaja šećera u vinu nekim od dozvoljenih postupaka a zavisno od kategorije kakvoce samog vina.Pojam dosladivanje prvenstveno je vezan na korekciju okusa koja se mijenja dodatkom odredene koliĉine šećera i to najvećim dijelom u proizvodnji specijalnih vina (likerska vina. Vrhunska Vrhunska Izraĉun a) potrebnih vina koliĉina ne šećera Prema u smiju postupku se vina dosladivati pojacavanja/dosladivanja .%. rektificiranog koncentriranog mošta. koncentriranog mošta. rektificiranim koncentriranim moštom). U postupku pojacavanja. Pojacavanje koncentriranim ili rektificiranim koncentriranim moštom ne smije povećati pocetni volumen proizvoda koji se pojacava za više od 8 %. koncentriranim moštom. a prirodna se volumna alkoholna jakost moţe povećati najviše za 2 vol. aromatizirana vina). moštu. isti moraju potjecati iz vinogradarske podregije kao i predmetno vino. koncentriranog mošta i rektificiranog koncentriranog mošta. Postupak pojacavanja provodi se u masulju. pri dodavanju mošta. Postupak dosladivanja provodi se temeljem rješenja Hrvatskog zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo. Kvalitetna vina U godinama s nepovoljnim vremenskim prilikama za dozrijevanje groţda moţe se u proizvodnji kvalitetnih vina dopustiti povećanje prirodne volumne alkoholne jakosti za najviše 2 vol.

1 kg saharoze stvorit će 0.6 L koncentriranog na mošta šećera ţeljeni pravilu koji treba koncentriranog % mošta zvijezde popraviti mošta mošta Dodatkom temelji šećera 20% 35:5=500:X X=500×5/35=71.4 L mošta s 50 % +428. • zagrijavanjem iz glukoze stvara se hidroxymetilfurfural. mošta (50%) dodati moštu od 15% šećera da bismo dobili mošt sa 20% šećera. Osmoza podrazumijeva prelazak vode otopinu veće koncentracije do trenutka izjednacenja .7 kg saharoze tj.6 L mošta s 15 % naĉini naĉini koncentriranja koncentriranja topli hladni reverzibilna mošta mošta: naĉin naĉin osmoza Topli naĉin • koncentracije šećera do 65-70%. • specijalni uredaji koji rade na principu vakuuma. prisustvo ovog spoja u vinu direktno utjeĉe na kakvocu mirisa. • niz nedostataka pošto se mošt mora kuhati na vrlo visokim temperaturama te dolazi do karameliziranja mošta te se javlja miris na kuhano.omogucili smanjenje temperature zagrijavanja na 40 °C Hladni • hladenjem • nije • Reverzibilna Koncentriranje mošta primjenom pritiska većeg od osmotskog pritiska iz manje koncentrirane otopine u mošta nije do moguca toĉke ledišta dolazi koncentracija našlo naĉin do izdvajanja kristala vode mošta iznad 40% vecu primjenu osmoza specijalnih polupropusnih membrana djelovanjem tretiranog mošta.Kl Za podizanje vrijednost šećera u moštu za 1 °Kl potrebno je dodati 1. koliĉina mošta kojeg tretiramo je 5 00 L 15 20 50 ----------------------------------35 Znaci 5 dijelova mošta s 50 % treba dodati da bi se dobilo 35 mošta s 30 5 = = = se % % kod 1 dosladivanja kg masulja šećera raĉuna se povećati da u 100 L masulja ima pribliţno 70-80 L mošta će volumen tekućine za 0.25 kg saharoze /100 L c) Prema ţeljenim vol% alkohola Za 1 vol% alkohola treba na 100 L mošta dodati 1.x b) = koliĉina saharoze koju Prema treba dodati u g .4 Da bismo dobili 500 L mošta s 20 % treba pomiješati 71.59 vol% alkohola Vaţno • • d) Izraĉun a b c Primjer Koliko je potrebno kon.

HCl =H+ + Cl. jabuĉna ili neka druga kiselina. ţeljeza.17 g limunske×75 / 64.pri cemu je ekvivalentna masa jednaka molarnoj masa. bakra… Rektificirani mošt dobiva se procišcavanjem koncentriranog mošta postupkom dehidracije pri cemu se iz njega eliminiraju sve tvari izuzev šećera. reverzna pritiska osmoza pri podrazumijeva obrnuti cemu dolazi direktna tok vode uslijed djelovanja većeg do koncentriranja mošta.osmotskog osmotskog a) b) c) otopina otopina Razlika tlaka. zoni C3.pri cemu je ekvivalentna masa polovica molekularne mase 98/2= 49 g . × masa izraţeno iznositi vrijednost kao će pri dodatku 1. moštu. kalija. Dokiseljavanjem ukupna kiselost u g/L izraţena kao vinska smije se maksimalno povećati za 2. kao i dokiseljavanje i otkiseljavanje istog proizvoda nije dopušteno.17 g kiselosti glasi: dodane 66. osmoza pritiska osmoza (više rektificiranog vode) otopina mošta postizanje reverzna Bizmedu manje Akoncentrirana koncentriranog osmotskog otopina koncentrirana i Tijekom postupka koncentriranja mošta uz povecanja šećera dolazi do koncentriranja i svih drugih sastojaka mošta.12 vinske 75 /ekv. / masa . a najviše do 14 g/L Istovremeno dokiseljavanje i pojacavanje. izraţeno kao vinska kiselina. C) U – – – masulju. Nizak pH vecu mogućnost intenzitet uĉinkovitost povećava utjeĉe uĉinkovitost oksidacije i mikrobiološkog i nijansu boje crnih rada enzima te potencijal na: SO2 kvarenja vina bentonita starenja smanjuje povećava povećava Uslijed razlike u disocijaciji pojedinih organskih kiselina promjene u pH biti će direktno vezane na organsku kiselinu koja je dodana te će se smanjenje pH razlikovati zavisno od toga da li je dodana vinska. Dodatak kiselina u mošt ili vino rezultira smanjenjem pH te povećanjem ukupne kiselosti.1 (kao 1 g/L limunske kiseline-smanjenje pH neće kiselinepovećanje ukupne kiselosti(kao za preraĉunavanje koliĉina g/L odredene kao dodane koliĉine dodane × biti toliko vinska) kiseline u vinska ekv. Ukupna kiselost vina u prometu mora biti najmanja 4 g/L. Primjer: Dodatak 1 g/L jabuĉne kiseline-smanjenje pH neće biti toliko izraţeno kao pri dodatku vinske kiseline-povećanje ukupne kiselosti (kao vinska) iznositi će 1.5 g/L.9 g/L ukupne vinska)= 1 kiseline (g/L) jabuĉne 1. Do toga dolazi uslijed razlike u njihove ekvivalentnoj masi (kod kiselina to je masa tvari koja sadrţi jedan mol supstituirajuceg vodikovog iona npr.12 g Dodatak vinske Formula izraţene g/L = = ILI =1 =1. prvenstveno pojedinacnih organskih kiselina. samim time znaci da dodatak 1 g/L pojedine organske kiseline ne znaci da će i povećanje ukupne kiselosti iznositi 1g/L. moštu u vrenju i mladom vinu u djelomicnog otkiseljavanja djelomicnog otkiseljavanja i dokiseljavanja djelomicnog dokiseljavanja vrenju u u u moţe zoni se DOKISELJAVANJE provesti postupak: zoni B. C1 i C2. H2SO4= 2H+ + SO42.

Dodatak kiseline će takoder uvjetovati taloţenje vinskog kamena (kalij-hidrogen tartarata) što će utjecati na krajnju vrijednost pH i ukupne kiselosti. kiselosti te senzornu ocjenu okusa.. Po završetku procesa kemijskog otkiseljavanja vina i dalje moraju sadrţavati minimalno 1 g/l vinske kiseline. kontrola-100 mL ĉistog mošta 1. Prema njemu vino u prometu smije imati najviše 1 g/L. 100 mL mošta+ 2 mL 10 % vodene otopine vinske kiseline što odgovara dodanoj kolicini od 2 g/L 3. Senzorno obzirom na promjene u kiseline koja isprobati u odnosu na kontrolu. Pod kemijskim otkiseljavanjem se prvenstveno podrazumijeva neutralizacija vinske kiseline. 100 mL mošta+ 3 mL 10 % vodene otopine vinske kiseline što odgovara dodanoj kolicini od 3 g/L Dobro promiješati te odrediti Odrediti optimalnu koliĉinu harmonicnosti odreĊivanje organske pH s i ukupnu kiselost. primjenom neutralnog kalij tartarata. Otkiseljavanje • • se Kalcij Kalij vrši karbonatom hidrogenkarbonatom pomoću: (CaCO3) (KHCO3) . – 100 mL mošta+ 1 mL 10 % vodene otopine vinske kiseline što odgovara dodanoj kolicini od 1g/L 2. najĉešće se dodaje prije samog punjenja vina u bocu sa ciljem manjih korekcija kiselost pošto je njezin sadrţaj u vinu limitiran Pravilnikom o vinu. kalij hidrogen karbonata ili kalcij karbonata koji moţe sadrţavati malu koliĉinu kalcijevih dvosoli L(+) vinske i L(-) jabuĉne kiseline (O. 2001). Komercijalno dostupna je DL-jabuĉna kiselina te pošto bakterije razgraduju iskljuĉivo L-jabuĉnu kiselinu D-izomer će i po završetku MLF-a ostati prisutan u vinu i utjecati na ukupnu kiselost te okusna svojstva.0 g/L izraţeno kao OTKISELJAVANJE vinska kiselina. kemijsko biološko otkiseljavanje: otkiseljavanje otkiseljavanje otkiseljavanje Pod kemijskim otkiseljavanjem podrazumijevamo smanjenje aktualne kiselosti. jabuĉna kiselina dodaje se više zbog utjecaja na senzorna svojstva vina te provodenje malolaktiĉne fermentacije. D) Otkiseljavanje Metode • • Kemijsko vina moţe se provoditi do granice od 1. jabuĉna kiselina nije toliko upletena pošto su njezine soli puno topljivije. filtracijom ili centrifugiranjem cini reakciju ireverzibilnom.I.ili = = kod preraĉunavanja 1 hlapive g/L potrebne kiselosti (kao octena ) u hlapivu 75 kiselost / (kao vinska) 60 1. Formirane soli smanjuju topivost kiselina te potiĉu kristalizaciju i taloţenje.25 kiseline (octene)× koliĉine odreĊivanje pojedine Promjene u pH kao rezultat dodatka kiseline nije direktno vezan na dodanu koliĉinu same kiseline. Uslijed razliĉitog pufernog kapaciteta vina promjene u pH je teško u potpunosti predvidjeti.V. Limunska kiselina rijetko se dodaje prije alkoholne fermentacije ili prije malolaktiĉne fermentacije pošto uslijed njezine razgradnje od strane kvasaca ili bakterija vino moţe sadrţavati veće koncentracije hlapive kiselosti. Do neutralizacije dolazi pošto kationi (pozitivno nabijeni ioni) neke dodane anorganske soli se izmjenjuju sa vodikovim ionima neke organske kiseline. Dodaje se L vinska kiselina s obzirom na to da DL vinska kiselina moţe uzrokovati kasniju nestabilnost u vinu vezano uz probleme sa taloţenjem DL kalcij-tartarata. Uklanjanje istaloţenih kristala pretakanjem. Dodatak vinske kiseline treba biti u svakom sluĉaju prije provodenja postupka hladne stabilizacije pošto dodatak nakon moţe uzrokovati naknadno taloţenje tartarata u boci. uz povećanje pH. će se dodati Prije same fermentacije najĉešće i najuobicajenije je dodavanje vinske kiseline. zato obavezno treba provesti „probu na malo“.

Glavni uvjet formiranja ove soli je pH iznad 4.66 g/L CaCO3 smanjit će sadrţaj vinske kiseline za 1 g/L. Njegov jedini nedostatak je što mu uĉinkovitost nije zagarantirana u svim slucajevima tj. 0. Zbog toga se u prvom koraku jednoj manjoj kolicini vina dodaje CaCO3 u tolikoj kolicini da podigne pH kako bi se potaknulo formiranje i taloţenje „duple“ soli. ali i naglašenim pH preporuca se upotreba CaCO3. Kalij hidrogenkarbonat Prednost je u tome što ne sadrţi Ca koji moţe uzrokovati pojavu nestabilnosti u vinu. Razlog je u tome što je topivost kalcijevih soli puno manja u vinu te je i mogućnost kasnije pojave nestabilnosti puno manja. Negativno utjeĉe na aromatski profil vina. ne dolazi do znacajnijeg povecanja pH vrijednosti vina. Razgraduje maksimalno do 45% ukupne koliĉine jabuĉne kiseline malolaktiĉna Razgradnju jabuĉne kiseline provode mlijecno kisele bakterije iz roda fermentacija-MLF Oenococcus oeni.5. Medutim. Biološko • • Tijekom kiseline. Primjena kalij hidrogen karbonata u otkiseljavanju vina nema utjecaja na aromatska svojstva te je vrlo interesantna pošto njegovom primjenom dolazi jedino do povecanja sadrţaja K+ te smanjenja ukupne kiselosti i koncentracija vinske kiseline. dodavanjem u vino direktno ili u obliku otopine. Takoder moţe doci do sinteze Ca-malata (koji ne taloţi). Primjena dvosoli Primjenom ove metode paralelno se smanjuje koncentracija vinske i jabuĉne kiseline pri cemu dolazi do taloţenja duple kalcij tartarat malat soli. kod vina sa izrazito visokom koncentracijom ukupne kiselosti. Dodatak kalcij karbonata uĉinkoviti je ako se dodaje u vino u odnosu na mošt. Tada se vino filtrira i kupaţira sa ostalom kolicinom. Teoretski trebala bi se istaloţiti jednaka koliĉina vinske i jabuĉne kiseline medutim u praksi dolazi do nešto većeg izdvajanja vinske kiseline u odnosu na jabuĉnu. Kao i kod CaCO3 potrebno je 0. Razgraduje jabuĉnu kiselinu u potpunosti. ali koji vinu daje neugodan okus na zeleno U vinima sa izrazito visokom kiselošcu. a što je od velikog znacenja.• • Kalcij Primjenom dvosoli L(+) vinske i L(-) jabuĉne kiseline Kupaţiranjem karbonat Dolazi do neutralizacije vinske kiseline koja s kalcij karbonatom formira sekundarni kalcijev tartarat pri cemu dolazi do njegovog taloţenja. za vina sa sadrţajem malata preko 4 g/L preporuca se provodenje malolaktiĉne fermentacije u odnosu na kemijsko otkiseljavanje sa kalcij karbonatom. Posjeduje aktivni malatni transportni sistem te veliki afinitet prema supstratu. Nedostatak aktivnog malatnog transporta (ulazi u stanicu difuzijom) te mali afinitet prema supstratu. Opcenito glavni nedostatak korištenja kalcijevog karbonata je u sporom taloţenju te mogućnost pojave neugodne arome i mirisa na kredu.66 g/L KHCO3 za smanjenje sadrţaja vinske kiseline za 1 g/L. biološkog otkiseljavanja Maloalkoholna malolaktiĉna vina dolazi do smanjenja otkiseljavanje fermentacija-MAF fermentacija-MLF koncentracije L-jabuĉne Maloalkoholna Smanjenje kiselosti Schizosaccharomyces vina primjenom selekcioniranih Saccharomyces Schizosaccharomyces Schizosaccharomyces sojeva fermentacija-MAF kvasaca iz roda cerevisiae pombe malidevorans pombe Tijekom alkoholne fermentacije prevodi jabuĉnu kiselinu u etanol i CO2. . Cesta pojava sumporovodika Saccharomyces cerevisiae Put razgradnje jednak kao kod Schizosacharomyces pombe. plocu.Takoder.

Odrediti broj proba i razlike izmedu pojedinih koliĉina bistrila npr. 10 000 mg/L 2. 80. prepumpavanjem uzorka. Otapanje bistrila u moštu ili vinu kriticno je jer moţe utjecati na efikasnost kasnijeg postupka bistrenja. Ako imamo 1000 L vina onda će potrebna koliĉina bistrila iznositi 60 000 mg tj. Miješanje sredstva najĉešće se provodi pomoću pumpe tj. : koinokulacija 7. 7.nakon AF . odreĊivanje koliĉine bistrila koje će se dodati moţe biti objektivno (temeljem kvantitativnih mjerenja) ili subjektivno (temeljem senzorne ocjene). 0. Ostaviti da bistrilo izreagira sa vinom te nakon toga otociti bistri dio uzorka. poznate koncentracije npr.6 × mL 100/ osnovne 10 000 otopine tj u 100 mL uzorka dodat cemo 0. Vaţno je da se proba na malo odvija pribliţno pri istoj temperaturi te sa istim bistrilom koje će se koristiti u samom podrumu 6. Tvari koje se koriste za bistrenje tijekom vremena precipitiraju i taloţe se.6 mL osnovne otopine što odgovara kolicini od 60 mg/L.inokulacija kiselinu u moţe s L-mlijecnu AF- uz biti oslobadanje CO2. te uz smanjenje sadrţaja ţeljene grupe spojeva reagirati će i sa drugim tvarima vina pri tome utjeĉuci na senzorna svojstva u vecoj ili manjoj mjeri. . Dodati potrebnu koliĉinu osnovne otopine u uzorke te dobro promiješati. 40. Prije dodatka pojedinog bistrila u mošt ili vino obavezno treba provesti «probu na malo» kako bi se odredila tocna koliĉina pojedinog bistrila te utvrdilo njegovo djelovanje na senzorna svojstva vina. BISTRENJE I BISTRILA Sredstva za bistrenje dodaju se u mošt ili vino sa ciljem smanjenja koncentracije tvari koja ce inace uzrokovati probleme bilo u organolepticnim svojstvima vina bilo u postizanju njegove stabilnosti. Tako npr. filtracije ili centrifugiranja sa ciljem odvajanja nastalog taloga. mogu biti dodana: radi postizanja veće bistroce za uklanjanje fenolnih tvari koje uzrokuju gorcinu za uklanjanje sumporovodika za popravak kakvoce okusa i mirisa Vaţno je naglasiti da djelovanje sredstva za bistrenje nije usko specificno. Provodenje «probe na malo» 1. 20. Izraĉunati potrebnu koliĉinu osnovne otopine koja će se dodati u 100 mL uzorka mošta ili vina 4. Osnovna formula za izraĉunavanje potrebne koliĉine osnovne otopine: ili vina (mg/L) Osnovna otopina (mL) = ţeljena koncentracija bistrila (mg/L) × volumen mošta u koje se dodaje (mL) / koncentracija osnovne otopine Tako ako imamo osnovnu otopinu cija koncentracija je 10 000 mg/L a u 100 mL vina ţelimo dodati 60 mg/L X= = 60 0. 100 mg/L 3. 60 g / 1000 L Postupak dodavanja bistrila u podrumu Za otapanje bistrila koristi se minimalna koliĉina destilirane ili obicne vode. Zato je najsigurnija ucestala provjera i kušanje kako bi se temeljem organolepticnih promjena utvrdilo vrijeme završetka reakcije.Tijekom razgradnje prevode L-jabuĉnu Provodenje MLF zajedno . 60. a mošt ili vino prolaze postupak pretoka. Provesti kemijsku ili senzornu analizu uzorka te utvrditi koja koliĉina bistrila je dostatna za postizanje ţeljenog rezultata. Pripremiti osnovnu otopinu potrebnog bistrila. Izbor pojedinog bistrila temelji se jednim dijelom i na prethodnim iskustvima i zabilješkama kako ono djeluje na pojedina vina. Pripremiti cilindre ili staklene boce u kojima će se proba provesti 5. Vrijeme potrebno za završetak reakcije izmedu dodanog sredstva i vina kod svakog bistrila je definirano no ono moţe varirati od vina do vina.

Na. Upravo ti polimeri su odgovorni za trpkost vina dok monomerni oblici utjeĉu na gorcinu. a da pri tome ne djeluje na tijelo i aromu vina tako drasticno kao ţelatina. uklanjanje aminokiselina te ostalih hranjiva te djelomicni gubitak boje. Bjelanjak od jajeta To je jedno od najstarijih sredstava za bistrenje. Temeljem njihovog podrijetla te osnovne strukture dijelimo ih na : zemlju: bentonit. Riblji mjehur Dobije se iz proteina ribljeg mjehura te kao većina proteinskih bistrila posjeduje pozitivan naboj te uklanja najvećim dijelom tanine.3. Prvenstveno se koristi za bistrenje bijelih vina te daje vinu visoki stupanj bistroce. Nedostatak njegove upotrebe je tvorba relativno voluminoznog taloga (5 do 10 % cjelokupne površine). Za probu na malo se bjelanjak srednje velikog jaja stepe te otopi u jednoj litri vode. Ima pozitivan naboj te se moţe koristiti svjeţi bjelanjak ili onaj u obliku praha. Aktivna komponenta je protein albumin koja primarno uklanja tanine. Tako pripremljenu otopinu dodamo u 100 ml vina pri cemu 2. kaolin bjelanĉevine: ţelatina. Dolazi do formiranja vodikovih veza te brzog taloţenja na dnu posude. kazein. Pošto ima pozitivan naboj veţe na sebe negativno nabijene ĉestice kao što su tanini te fenolni spojevi. Razlika je najĉešće u odnosu izmedu Mg Ca i Na što se oĉituje u adsorptivnoj moci te kompaktnosti nastalog taloga. U nekim slucajevima preporuca se i korekcija pH pošto je aktivnost nekih bistrila (bentonit) puno izraţenija pri niţem pH. Uglavnom se koristi za bistrenje crnih vina tj. bjelanjak polisaharide: gumiarabika aktivni ugljen sintetiĉke polimere: PVPP kieselsol (silicijev dioksid) tanini ostale: kalijev ferocijanid (plavo bistrenje). Kako bi se to onemogucilo potrebno je provjeriti razinu slobodnog SO2 kako prije tako i nakon dodatka bistrila. radi veće uĉinkovitosti u masu bjelanjaka doda se i malo kuhinjske soli. U slucajevima dugotrajne maceracije moţe se koristiti i za bistrenje bijelih vina. Princip rada temelji se na reakciji izmedu negativno nabijene površine bentonita i pozitivno nabijenih bjelanĉevina pri cemu dolazi do flokulacije i sedimentacije nastalog kompleksa. Uz to nije uĉinkovit za uklanjanje neutralnih te negativno nabijenih bjelanĉevina. Dodatak drugih bistrila kao što su kazein ili tanin pospješit će brzinu sedimentacije. Prvenstveno reagira sa monomernim te manjim polimernim oblicima polifenolnih spojeva. ţelatina.5 mL otopine odgovara 2. enzimi Osnovni razlozi bistrenja su: • odstranjivanje tanina i polimeriziranih fenola dodatkom bjelanĉevina • odstranjivanje monomernih ili manjih polimernih fenola dodatkom PVPP • odstranjivanje bjelanĉevina dodatkom bentonita • odstranjivanje negativnih aroma dodatkom aktivnog ugljena • smanjenje koncentracija teških metala postupkom plavog bistrenja (samo ovlaštena institucija) Bentonit Vrlo rašireno sredstvo za bistrenje dobiveno iz glina vulkanskog podrijetla (Mg.4. U moštu ili vinu upotrebljava se prvenstveno za uklanjanje termolabilnih bjelanĉevina te uz to smanjuje mogućnost pojave bakrenog loma.5.4. bjelanjaka na 100 l vina. Kazein To je mješavina glavnih proteina mlijeka koji s natrijevim i kalijevim ionima tvore soli topive u vinu. Vaţna je i temperatura pošto je aktivnost većine bistrila najveca pri 10 do 15 °C.Tijekom provodenja postupka bistrenja u nekim slucajevima uslijed većeg kontakta vina sa zrakom moţe doci do oksidativnih promjena. uklanjanje trpkosti te korekcije boje okusa i mirisa. najĉešće se upotrebljava za korekciju boje i mirisa bijelih vina.3. Bistrila na bazi bjelanĉevina kao npr. Samim time za njihovo taloţenje i izdvajanje iz vina moramo dodati tvari suprotnog elektriĉnog naboja. Tijekom starenja vina dolazi do polimerizacije fenolnih spojeva u veće polimere. Ca. kazein i bjelanjak od jajeta prvenstveno odstranjuju te . naĉin djelovanja bistrila U vinu nalazimo tvari sa pozitivnim i negativnim elektriĉnim nabojem. riblji mjehur. Al2O3 × 5SiO2).

U otopini je tanin negativno nabijen te u kombinaciji sa ţelatinom uspješno odstranjuje koloidne bjelanĉevine. Gumiarabika To je polisaharid u kojem prevladava arabinoza. U osnovi se koristi za uklanjanje suvišnih tanina te smanjenje trpkosti. Moţe se koristiti i u kombinaciji s bentonitom. Silicijev dioksid (kieselsol) To je vodena otopina silicijevog dioksida s negativnim nabojem. PROTEINSKA STABILNOST VINA Prisutnost nestabilnih proteina u vinu moţe voditi ka formiranju taloga ili zamucenja u vinu. Test stabilnosti zagrijavanjem Vaţno je da je vino prije zagrijavanja kristalno bistro. PVPP Polivinilpolipirolidon. Problem proteinske nestabilnosti uglavnom je vezan uz bijela vina. uvjetuje bolju bistrocu vina. Niţa pH te viša temperatura pospješuju djelovanje ugljena. Time se sprjecava posmedivanje i pojava neţeljene gorcine. Kod crnih vina proteini stupaju u reakciju s taninima te najĉešće taloţe tijekom fermentacije i starenja te samim time u završnom proizvodu ne uzrokuju probleme. Dodaje se u kombinaciji s metavinskom kiselinom neposredno pred punjenje vina u boce. U kombinaciji sa ţelatinom poboljšava okus vina. Izmjeriti stupanj bistroce korištenjem turbidimetra (NTU jedinice). Tanine moţemo koristiti i sa ciljem povecanja trpkosti vina koja su s njim siromašna. Njegov najveći problem je neselektivnost te uz negativne spojeve veţe na sebe i veći postotak pozitivnih tvari.45 µm membranski filter). Medutim preporucuje se provjeriti rose vina te vrlo svijetla crna vina pošto uslijed nedostatka tanina u takvim vinima moţe doci do pojave nestabilnosti. Nakon 6 sati odmah odtraniti epruvetu. dobro promiješati te ostaviti da se . Zagrijavati epruvetu 6 sati na 80 °C. Dobro zacepiti. Potrebno je izmedu 20 i 30 mL uzorka. 2. Ta pojava najĉešće je vezana sa denaturacijom proteina koja je puno izraţenija pri višim temperaturama. Posebno dobre rezultate daje u vinima dobivenim od groţda napadnutog sivom plijesni. Ima i zaštitno koloidno djelovanje te moţe sprijeciti bakreni lom te taloţenje bojila crnog vina. Tvori manje taloga te se brţe taloţi. Postoji ugljen dezodorans koji odstranjuje negativne mirise te ugljen dekolorans koji veţe tvari boje te utjeĉe na obojenost vina. Pozitivnog je naboja. Dolazi u obliku praha.kondenzirane dodatkom molekule odgovorne za nebjelanĉevinastih trpkost. Nedostatak tih testova je što nisu usko specificni vec i drugi spojevi kao npr. Koristi se kao zamjena za tanine te u odnosu na njih ima i neke prednosti. Kod bistrenja bijelih vina moţe doci do pojave maglušastog zamucenja uslijed dodavanja prevelike koliĉine što se rješava istovremenim dodatkom tanina ili silicijevog dioksida. Aktivan ugljen To je vrlo agresivno bistrilo te ga upotrebljavamo samo u krajnjoj nuţdi. Na bistrila smanjenje gorcine kao najĉešće npr se utjeĉe PVPP. To se moţe postici ili centrifugiranjem (10 minuta na 3500 rpm) ili filtriranjem uzorka (0. Moţe djelomicno sprijeciti taloţenje vinskog kamena no ne tako uspješno kao hladna stabilizacija. Tanini Najvećim dijelom ih koristimo u kombinaciji sa ţelatinom za poboljšanje bistroce vina. Napuniti odgovarajuću epruvetu uzorkom s time da se ostavi dovoljno otpraţnjenog prostora zbog širenja tekućine zagrijavanjem. 1. Koristi se i kod bistrenja oksidiranih bijelih vina koja su dugo bila na talogu. sinteticki polimer koji se koristi za uklanjanje fenola i to posebice nepolimerizirane oblike. Prvo se dodaje kieselsol a zatim nakon 2-3 sata ţelatina. Postoji veliki broj testova za utvrdivanje proteinske stabilnosti no one se uglavnom temelje na denaturaciji proteina ili zagrijavanjem ili dodatkom kiseline ili alkohola. tanini ili polisaharidi takoder mogu uzrokovati zamucenje uslijed zagrijavanja. listica ili tekućine. Moţe se koristiti i u kombinaciji sa aktivnim ugljenom sa ciljem redukcije boje. Prvo se dodaje tanin te zatim ţelatina. Ţelatina To je derivat kolagena pozitivnog naboja dobiven hidrolizom iz kostiju i koţe ţivotinja.

se s njom cesto i Filtracijska kombinira. To postiţemo propuštanjem vina kroz porozne materijale ili pregrade na kojima se zadrţavaju cestice mutnoce a prolazi bistro vino. Kao materijal najĉešće se koristi infuzorijska zemlja ili kieselgur perlit sinteticke membrane Infuzorijska zemlja (diatomejska zemlja.. Brzina filtracije proporcionalna je povecanju pritiska do odredene granice.ohladi na 3.5 bara dok kod . sobnoj temperaturi. Za upotrebe pri filtraciji sirova infuzorijska zemlja tretira se raznim kemikalijama pri visokim temperaturama a u trgovini se nalazi kao bijeli. kieselgur) Predstavlja ostatke davno izumrlih ţivotinja koje se nalaze u vidu sitnih ljuskica u velikim naslagama na mjestima nekadašnjih velikih morskih dubina. Moţe se koristiti zajedno sa celulozom pri filtraciji sa naplavnim filterima.. te ostalo bistro. Perlit Vulkanskog je svojstva vrlo Sinteticke Mehanizam filtracije podrijetla a su slicna u trgovini se javlja u infuzorijskoj zemlji te obliku praha. Kod obicnih vina pritisak se krece od 1-1. Kod zatvorenih filtera pritisak se postiţe putem pumpe te se prolaţenjem vina kroz filtracioni sloj javlja razlika u pritisku s jedne i druge strane filtracionog sloja Pritisak je vaţan cimbenik za tok i brzinu filtracije. Filtracioni sloj cini sloj naplavne mase upotrijebljenog materijala zajedno sa cesticama mutnoce vina zadrţavanim na površini i unutrašnjosti naplavne mase. putem poroziteta Kod ovog vida filtracije pore na filtracionom sloju su manje od dimenzija cestica u suspenziji (u našem sluĉaju vinu). FILTRACIJA VINA Prema naĉinu filteri rada: sa filteri naplavna okvirima filtracija ( sa plocasti (otvorena. Ona se relativno brzo iscrpljuje te nakon toga nije u mogućnosti zadrţati cestice mutnoce. vizualno ili primjenom turbidimetra. Odredite stupanj zamucenja 4. Zato se celuloza koristi za finu filtraciju vina koja su vec prošla neku od drugih tipova filtracije. Vino se smatra proteinski nestabilnim od 2 jedinice. ţuckasti ili crvenkasti prah i to finije i grublje strukture.) no njezina adsorptivna moc je ipak ogranicena. ako je povećanje NTU vrijednosti veće 8. Tijekom filtriranja filtracioni sloj se povećava te vino prolazeci kroz njega mora preci odredeni put i pri tome svladati odredeni otpor. bijele boje. poliviliden membrane polyamiden floridne prolipropilen politetrafluoretilen. Filtracija putem poroziteta Kod ovog naĉina filtracije pore filtracionog sloja su manje od cestica mutnoce te one ostaju na njemu ili u njemu dok s druge strane prolazi bistro vino. Kod otvorenih filtera pritisak se postiţe slobodnim padom uslijed razlike u visini suda s vinom i filtera. Ona ima veliku adsorptivnu moc negativno nabijenih cestica (kvasci. Makromolekula nastala polimerizacijom velikog broja molekula glukoze. Taj pritisak pod kojim se postiţe maksimalna brzina filtracije naziva se kriticni pritisak. Da bi otpor bio svladan vino kroz filtracioni sloj prolazi pod pritiskom. bjelanĉevine i dr. zatvorena) filteri ) membranama Filtracija vina podrazumijeva odstranjivanje cestica mutnoce i taloga iz vina kako bi ono postalo. Materijali za filtraciju moraju ispunjavati sljedece uvjete: da ne mijenjaju organolepticna svojstva vina da se lako hvataju i odrţavaju na filteru da brzo ne zacepljavaju filter Filtracija putem adsorpcije Glavni predstavnik ovog tipa filtracije je celuloza.

vina koja su bistra a imaju u sebi puno sluzastih tvari kao zaštitne koloide takoder brzo zacepljuju filter . PS-02. Rad sa njima ne odgovara današnjim zahtjevima proizvodnje pa se prakticki i ne koriste. PF-15. U toku filtracije mutno vino ulazi u filter s jedne strane okvira preko proreza na toj strani okvira te prolaze kroz vertikalne proreze na okvirima te ulaze u meduprostor izmedu dvije hrapave strane filter ploca. PG-70. PG-30. Po završetku filtriranja sita se operu uvodenjem vode u filtracioni prostor. Filter ploce su s jedne strane glatke a s druge grube te je bitno kada ih se postavlja da hrapava strana susjednog okvira bude okrenuta hrapavoj strani. Materijal za filtraciju je infuzorijska zemlja ili perlit u kombinaciji sa celulozom ili pojedinacno. Princip rada: Mutno vino zajedno sa naplavnom masom ulazi u filtracioni prostor odozdo te polagano ispunjava prostor pri cemu se formira naplavni sloj na metalnim sitima. koliĉina i priroda taloga u pravilu mutna vina s više taloga prije zacepe filter . Tako moţemo za primjer navesti oznake filter ploca PREZISO: Gruba Fina Sterilna Priprema filtracija: filtracija: filtracija: filtera PF-08. Ovi filteri rade pod pritiskom tj. dobivena od groţda napadnutog plemenitom pljesni teško se filtriraju jer sadrţe veće koliĉine dekstrana vino bogato bjelanĉevinama crna vina Naplavna filtracija Koristi se za filtraciju jace mutnih vina te je to tzv. PF-10. Na brzinu filtracije utjeĉu mnogi faktori: materijal naplavne mase talog vina tj. Vino prolazi kroz taj sloj. Po konstrukciji mogu biti: a) otvoreni b) zatvoreni a) otvoreni filteri To su najstariji tipovi filtera. PG-80 PF-25 PS-04 rad: . vino se u njih uvodi pomoću pumpe. ulazi u meduprostor izmedu sita te preko odvodne cijevi izlazi van. b) zatvoreni filteri To su naplavni filteri zatvorenog tipa u kojima se nalaze metalne mreţe (sita) na koje se nanose naplavni materijali. Kao filtracioni materijal koristi se ili infuzorijska zemlja ili perlit te njihova kombinacija s time da ako se koristi samo infuzorijska zemlja tada filteru treba prikljuciti i aparat za doziranje radi boljeg ucinka filtracije. Ti kanali s jedne strane sluţe za ulaz mutnog vina a s druge za izlaz bistrog vina. povećanjem tj.5-6 bara. PS-01. a po rubu ploce nalaze se uzduţne i poprecne brazde. a njihove oznake razliĉite su zavisno od proizvodaca do proizvodaca. za PF-20. smanjenjem okvira povećava se tj. Zavisno od vrste filtracije koju ţelimo provesti izabrat cemo i odgovarajucu vrstu filter ploca. Filteri sa okvirima Za razliku od naplavnih filtera koji imaju jedan veliki prostor za mutno vino kod plocastih filtera prostor za mutni i bistro fino formiraju naizmjenicno postavljeni okviri sa filter plocama izmedu njih. smanjuje kapacitet filtracije. Oni su s obje strane vertikalno izbrazdani. Vino prolazeci kroz filter se ĉisti te prolazi na glatku stranu filter ploce te se preko izlaznog kanala šalje van.desertna vina.pjenušavih vina doseţe vrijednosti od 4. gruba filtracija. Takoder pri vrhu ili dnu ploce nalazi se jedan prorez te kada se postavljaju plocasti okviri tada se ti prorezi trebaju nadovezivati te tvoriti kanal za protjecanje vina. slicni su cjedilu ljevkastog oblika u koji se stavlja filtracioni materijal putem naplavljivanja a preko stvorenog sloja se unosi mutno vino. Princip rada: Filtracioni materijal se unosi u filter putem naplavljivanja u vidu suspenzije sa vinom tako da suspenzija stvara naplavni sloj na situ te mutno vino prolazi kroz njega i postaje bistro.

Filter se sastoji iz dva dijela : korita za talog. filteri sa svijecama Tangencionalna Kod tradicionalnih Kod tangencijalne Efikasnost -pritiskom -brzinom -brzinom filtracija tipova filtracije filtracije tekućina postupka (cross tekućina ide flow prolazi preko paralelno s regulira filter filter filtracija) materijala materijalom se: protoka praţnjenja Razlikujemo: . iz 10-0. ultrafiltraciju-velicine pora od proteine tang. Prije nego što se pocne sa filtriranjem na platneni omotac oko bubnja nanese se sloj infuzorijske zemlje ili perlita.filter sa membranama poredanih u obliku vertikalnih ploca koje se nalaze u inox zatvorenoj posudi.tang. Nakon toga na otvor kroz koji izlazi bistro vino treba staviti vatu natopljenu u otopini sumporaste kiseline a otvor kroz koji ulazi mutno vino treba zatvoriti kako pri hladenju ne bi došlo do usisavanja zraka izvana. 8 do 1. rotirajuceg bubnja. 25 µm do 1. Nakon toga kada se filter u potpunosti ohladi. Oni se uglavnom koriste za uklanjanje mikroorganizama iz vina prije punjenja u boce.Prvo se filter sterilizira propuštanjem vodene pare kroz njega u periodu od 10-15 minuta.001 µm. Filteri sa membranama Karakteristicna im je vrlo fina struktura te vrlo mali porozitet koji se krece izmedu 0. Podjela: vakuuma gubitak smanjenje smanjenje potencijalna utjeĉe hlapivih sadrţaja opasnost slobodnog sadrţaja od na: komponenti SO2 CO2 oksidacije centrifuga odvajaju se cestice u cestica mutnoce vina odnosno mošta suspenziji od bistrog postiţe se reguliranjem vina. U toku rotiranja bubanj svojim doljnjim dijelom prolazi kroz talog te zahvaca jedan njegov dio koji je privucen unutrašnjim vakuumom te se priljubljuje za površinu bubnja. Tako se za odstranjivanje kvasaca koriste membrane sa porozitetom od 0. Djelovanje Centrifuge Primjenom izdvajanja centrifuge.1 µm. 5 µm dok se bakterije odstranjuju na 0. Pod utjecajem istog tog vakuuma vino prolazi kroz filtracioni sloj na kojem ostaje suhi talog koji se kasnije uz pomoc noţa odstranjuje sa bubnja. Tada je filter spreman za filtraciju vina s time da prvu koliĉinu filtriranog vina odvojimo te vratimo nazad na filtraciju kako bismo bili 100% sigurni da smo u vinu izbjegli pojavu okusa na vodenu paru ili filter plocu. broja Stupanj okretaja otvorene poluzatvorene zatvorene . Suhi ostatak poslije filtracije taloga koristi se za izdvajanje soli vinske kiseline. godina no dijelom postiţe eliminira se nestabilne vina sterilnost vina su: i glavne hlapivih tijek zamjerke mirisa i izuzetno visoki troškovi okusa spori u gubitkom odnosu na komponenti filtracije tradicionalne tipove Vakuum filteri Odvajanje bistrog vina iz taloga putem ovih filtera vrši se uz pomoc vakuuma koji se stvara u filteru. U SAD-u ova vrsta filtera poznata je pod nazivom milipor filteri. mikrofiltraciju-velicina pora U vinarskoj modifikacija relativno upotrebi vec 0. 45 µm. Postoje razliĉite vrste ovih filtera no najzastupljeniji su . 4 µm. da bismo sa filter ploca uklonili okus na vodenu paru propušta se kroz filter hladna voda sve dok ona ne izgubi okus na vodenu paru.1 od desetak do 0.

svakom u pogodnije su dodir naĉinu povremeno se moraju praţnjenje vrši sluĉaju zatvorene jer na sa te taj naĉin ono zaustaviti automatski odstraniti tijekom manje zrakom. Takoder pri bistrenju sa bentonitom stvoreni talog lagano se odstranjuje centrifugiranjem. Tako vina sa većim viskozitetom. Cuvati filter ploce na suhom mjestu kako ne bi navukle neki strani miris ili se upljesnivile 4. kontinuirane. K ferocijanid) duţem cuvanju aeracije prima O2 (kod efikasna 10 u 000 okretaja preko 300 uklanjanju velikih cestica NA KVALITETU hl/h) necistoce VINA FILTRACIJE Do negativnog ucinka filtracije dolazi uglavnom kada se koristi filtracioni materijal slabe kvalitete. Samim time povećava se tocnost analize. tada će centrifugiranje trajati duţe te obrnuto. Glavni prigovor filtraciji je tvrdnja da vino poslije filtracije mijenja okus i buke. rada: talog rada Na ucinak bistrenja mošta i vina utjeĉe specifiĉna teţina cestica mutnoce u njima. Do te spoznaje dolazi se uglavnom ako se vino kuša neposredno nakon filtriranja što je u potpunosti krivo jer vino treba kušati nakon odredenog vremena mirovanja kada se u njemu ponovno uspostavi ravnoteţa koja je filtriranjem u odredenoj mjeri poremecena. ODREÐIVANJE REDUCIRAJUCEG ŠEĆERA U MOŠTU I VINU I Lane-Eynon bakrenih iona vezanih i Rebelein metoda temelje se na reakciji šećera sa Cu++tartaratom. riblji namijenjena uslijed povecane ( mjehur. Za bistrenje vina koja su cuvana duţe vrijeme centrifuge nisu pogodne jer se ne postiţe visoki stupanj bistroce. Prve koliĉine filtriranog vina najbolje je odvojiti te ponovno vratiti na filtraciju kako bi se izbjegla pojava okusa na filtracioni materijal 2.nisu pogodne pri odjeljivanju vina nisu za bistrenje tijekom centrifugiranja vino gubi Prednosti: brzina Izuzetno UTJECAJ od bistrila vina CO2 te ţelatina. Ako je razlika u specificnoj teţini cestica mutnoce i bistrog mošta ili vina manja. gubi dio svoje arome i finoce. a) Metoda po Lane-Eynon-u Razrjedenje uzorka treba biti toliko da je utrošak titra veći od 10 mL. U tom sluĉaju uocit cemo da je filtrirano vino daleko superiornije u kvaliteti u odnosu na ne filtrirano vino. TABLICA Šećer < 4-20 20-50 (g/L) 4 Faktor RAZRIJEÐENJA razrjedenja 1:10 1:25 . Prigovori: . Ostatak po završetku reakcije odreduje se titracijom što nam daje podatak o sadrţaj iona a samim time i koncentraciji šećer. Da do toga ne bi došlo mošt se mora prije centrifugiranja propustiti kroz dekanter ili procišcivac U tehnologiji vina centrifuge imaju višestruku primjena. filteri loše konstrukcije te kada se sama filtracija izvodi na pogrešan naĉin. U indirektnoj vezi sa specificnom teţinom je i viskozitet mošta i vina. 6% otopinom vinske ili limunske kiseline (filter se napuni otopinom te ostavi oko pola sata te zatim ispere vodom) 3. Tako sluţe za odstranjivanje velikih koliĉina taloga iz mošta te iz vina nakon završetka alkoholne fermentacije.Za rad sa vinom u dolazi Po diskontinuirane. PAŢNJA! 1. Poslije završetka filtracije filter odmah oprati sa vodom 9. Moguce ih je koristiti pri cišcenju vina sa grubog taloga s time da se nakon toga podvrgnu filtraciji. a posebno moštevi dobiveni od pljesnivog groţda će se teţe centrifugirati a takoder će doci i do zacepljivanja centrifuge. Ako sumnjamo u kvalitetu filter ploca treba ih isprati sa 0.

Uklanjanje prema nekim autorima nije neophodno. najjednostavnije na se tijekom postiţe primjenom magnetske izvoru miješalice titracije koja se topline.2 g na 100 mL.5 Otopiti 5 nestabilna g glukoze u te % destiliranoj vodi najbolje i otopina nadopuniti do 1 uvijek L. boja Na kraja uzorka polagano nestaje samom kraju te otopina titracije postaje plava mutna uz boja Postupak Uzorci koji se analiziraju moraju biti bistri a alkohola takoder se preporucuje medutim analize crna vina moraju se dekolorizirati. Ohladiti na sobnoj temperaturi te profiltrirati kroz filter papir Whatman No5. Tikvica se smjeti na magnetsku miješalicu i u trenutku kada pocne kipjeti pocne se sa titracijom s time da od pocetka treba titrirati polagano kako bi se tocno odredio kraj titracije. Vrijeme titracije je vrlo vaţno jer se treba odraditi u periodu od 3 minute 6. 0. b) Dekoloriziranje i uklanjanje alkohola Zagrijavanjem 100 mL uzorka u koji je dodana mala koliĉina ugljena dekoloransa. Dodati 2-3 staklene kuglice. a) Uklanjanje alkohola Zagrijavanjem 100 mL uzorka na direktnom plamenu dok ne ostane pribliţno pola dodane koliĉine uzorka. Pustiti da se ohladi te nadopuniti do 1L. Uzorak zagrijavati dok ne ostane pribliţno pola. Standardizacija Soxhlet otopine (mješavina Fehling A i Fehling B) 1. Za dekoloriziranje srednje obojenog vina potrebno je oko 0. Pomiješati 10 mL Fehling A i 10 mL Fehling B otopine u tikvicu od 250 mL.50-100 >100 Vrijeme Reakcija uvjetima kipjeti 1:50 1:100 titriranja sa standardom glukoze mora se provoditi pod strogo kontroliranim tocno definiranom vremenskom periodu. 100 g NaOH. Ohladiti uzorak na sobnoj temperaturi. Otopina pripremiti je glukoze mikrobiološki svjeţu. Drţati u staklenoj ili plasticnoj boci zacepljenoj sa plasticni cepom. U trenutku kada pocne kipjeti poceti sa titracijom do pribliţno 18 mL Od te koliĉine polagano i dalje dodavati otopinu glukoze dok plava boja otopine skoro pa ne izblijedi. titracije uzorka zagrijavanja u u uzorka Miješanje Samo miješanje nalazi odreĊivanje Pri kraju titracije plava bakrenog oksida. Dobiveni utrošak naziva se TITAR UZORKA Reducirajuci šećer (g/l) = faktor razrjedenja / 4 × (Standard titar-titar uzorka) Otopine: Fehling 69. Napuniti biretu sa 0. 5. Otopiti Na K tartarat u 800 ml vode. 3.28 g Drţati bakar sulfata (CuSO4 ×5H2O) pomiješati u u destiliranoj vodi i nadopuniti A do 1 L. Nastaviti titraciju dok plava boja ponovno ne nestane te dode do precipitacije bakrenog oksida što otopini daje crvenu boju.5 % w/v otopine glukoze 4. Smjestiti tikvicu na zagrijanu magnetsku miješalicu. Otopina treba konstantno periodu od 3 minute. . 2. Fehling B 346 g Na K tartarata (Rochell sol) . titracije izdvajanje nestaje. Zatim dodati 5 kapi 1 % w/v metilen plavog indikatora. polagano dodati 100 g NaOH. U tom trenutku plava boja će se ponovo intenzivirati. Ocitati utrošak glukoze-STANDARD TITAR (najĉešće izmedu 20 i 23 mL) Postupak titracije uzorka vina U prvom koraku doda se u otopinu Soxhlet 20 mL uzorka vina. hladnjaku. Prebaciti uzorak u tikvicu od 100 mL i nadopuniti sa destiliranom vodom pri 20 °C. Dobro promiješati.

Ta boja pokazatelj je završetka reakcije tj kraja titracije.= 2 Cu+ +I2) pri cemu se ostatak joda odreduje reakcijom sa standardnom otopinom tiosulfata ( I2 + 2S2O3-= 2I+ S4O6--).5 REDUCIRAJUCI ŠEĆERI . Nakon hladenja dodamo 500 ml destilirane vode u kojoj je rastopljeno 20 g KJ s dodatkom 10 ml 0.5 do 10.92 g bakrenog sulfata (CuSO4 × 5H2O) te dodati u otopinu. po porcijama dodajemo u 500 ml kipuce vode i kuhamo dok otopina postane bistra.su oni koji imaju funkcionalnu grupu koja će reagirati sa ionima bakra u alkalnoj otopini. vina treba od 20 g/l 25 ml 25 ml 25 ml 10 ml pošto Z1 2 reducirajuceg šećera vina razrijedi se vina razrijedi se vina razrijedi se vina razrijedi se fenolni i 5 spojevi mL mL treba razrijediti u 50 ml u 100 ml u 200 ml u 200 ml interferirati Z2 u uzorka analize prema slijedecem: destilirane vode destilirane vode destilirane vode destilirane vode tijekom staklenu reakcije tikvicu vina dekolorizirati mogu otopine Odpipetirati 10 mL Dodati otopine . Kada se ohladi temperiramo na 20 °C i nadopunimo do marke. (1000 ml) sumporna vode. 1000 g/l tocnosti metode pripremi se standardna te se rezultat analize smije otopina glukoze kretati od (10 g glukoze u 9. 1 N NaOH Z6 Otopina natrijevog tiosulfata (Na2S2O3×5H2O): 13. Odvagati 41. isto tako otopimo 80 g NaOH u 400 ml destilirane vode. Kao indikator se koristi škrob. b) Metoda po Rebeleinu Metoda je slicna Lane & Enyon metodi s time da se kod nje koncentracija Cu++ iona odreduje redukcijom sa jodom ( 2 Cu++ + 2I.78 g Na2S2O3×5H2O otopimo u destiliranoj vodi s dodatkom 50 ml 0. Nadopuniti sa vodom do marke. Z3 Otopina kalijevog jodida dopunimo sa Z4 16% -tna destilirane metode ne u odnosu definiranje mora provoditi na u Lane & kraja uzorku Enyon koja su: titracije kipi (KJ): 300 g destiliranom KJ + 100 ml vodom 0. Dobro promiješati. Slobodni jod veţe se na škrob pri cemu se formira plavo sivo obojenje.1 N H2SO4. 1 do N NaOH u marke tikvicu od 1000 ml. Pošto kvasci tijekom alkoholne fermentacije ne koriste pentoze one ostaju u vinu po završetku fermentacije te se njihova vrijednost obicno krece oko 2 ili manje. 2. Z2 Otopina Seignetove soli: 250 g kalijevog-natrijevog tartarata u prahu otopimo u 300 ml destilirane vode. 1 N NaOH temperiramo na 20 °C te nadopunimo do marke (1000 ml) Postupak Vina koja sadrţavaju više 20-56 g/l šećera: 56-112 g/l šećera: 112-224 g/l šećera: 224-560 g/l šećera: Crna 1. kiselina (H2SO4): 175 Temperiramo na ml 96% sumporne 20 °C te kiseline dodamo u nadopunimo do 825 ml marke Z5 Otopina škroba: 10 g topivog škroba. Prednosti Rebalainove lakše titracija se Otopine Z1 Odmjeriti 600 ml destilirane vode te paţljivo dodati 10 ml 0. Prema tome tu spadaju glukoza. Kada dode do potpunog vezanja joda plavo sivo obojenje nestaje a javlja se kremasta boja (boja bijele kave).1% 1 Kao ml g provjera vode) metilen metilen plavog otopiti u plavi 100 mL destilirane indikator vode. fruktoza te pentoze.

Tijekom same analize povišeni sadrţaj SO2 ili H2CO3 moţe interferirati tj utjecati na tocnost rezultata. Sakupimo 250 mL destilata i titriramo s 0. U na glukozu i analizi. Zagrijavati te 4. Iznimno.9 mL tj to znaci da je prodestilirano najmanje 99. Z4.1 M otopinom NaOH. mravlja. vino s visokom ukupnom kiselosti moţe imati i vecu od propisane – suho vino: ukupna kiselost uvecana za 2 g/L. Ruţicasta boja mora biti postojana najmanje 10 sekundi što je znak da ne sadrţi ugljikov -dioksid. Odpipetirati 2. U tikvicu aparata ulijemo 20 mL uzavrele vode. Dodatkom natrijevog borata uz titraciju s N/50 otopinom joda –ukupni SO2 Postupak Potrebne analize kemikalije NaOH 0.1 mL 0.3. Sadrţaj šećera odgovara kolicini neiskorištene Z6 otopine koja preostane u bireti 8. U tikvicu ulijemo 20 mL 1 M otopine mlijecne kiseline. **Prema Pravilniku o fizikalno kemijskim analizama korakcija SO2 se vrši dodatkom HCl. 5.1 M . Volumen utrošene otopine mora biti manji ili jednak 1 mL što znaci da se predestiliralo ne više od 0.. Z5 6. Volumen utrošenog NaOH mora biti najmanje 19. PAŢNJA Metoda po Lane & Eynon te po Rebeleinu odreduje samo sadrţaj glukoze sluĉaju da se u vinu nalazi i saharoza potrebno ju je razgraditi (invertirati) fruktoze te tek nakon toga pristupiti Postupak 1. Sakupimo 250 mL destilata. 2. – poluslatko vino 12 – 50 g/L. Sakupljamo 250 mL destilata i titriramo s 0. : uzorka HCl minutu uzorak NaOH 2 pustiti 2 2 mL da Ohladiti mL mL 10 kipi 10 pribliţno % % 1 Nakon toga je uzorak spreman za daljnju analizu s time da konacni rezultat treba pomnoţiti sa faktorom 3 (razrjedenje tijekom postupka inverzije) Na osnovi sadrţaja šećera vina se mogu svrstati u slijedece kategorije: – suho vino do 4 g/L. Dodati redom po 10 mL otopine Z3.Nazivaju se hlapivima pošto se mogu organolepticki detektirati.1 M NaOH i dvije kapi indikatora fenolftaleina. ali – polusuho vino: ukupna kiselost uvecana za 10 g/L. Zagrijavati na direktnom plamenu do toĉke vrelišta te pustiti da vrije 30 sekundi 4. Maknuti sa plamena i pustiti da se ohladi 5.1 M otopinom NaOH. više 10.5% octene kiseline 3. SO2 se iz uzorka uklanja dodatkom vodik peroksida** dok se nastajanje H2CO3 iz CO2 prisutnog u uzorku eliminira degasiranjem samog uzorka prije analize ( primjenom vakuuma jer zagrijavanje će uzrokovati gubitak jednog dijela octene kiseline). Prije samog rada s aparatom treba provjeriti njegovu ispravnost i to na naĉin da: 1. – slatko vino više od 50 g/L. koliĉinu ne neprevrela od šećera za: 9 g/L. dodamo 0. Metoda odreĊivanja hlapive kiselosti temelji se na njezinom odvajanju iz uzorka putem destilacije u struji vodene pare. 7. Dodati i fruktoze. – polusuho vino 4 – 12 g/L. otopine škroba i kalijevog jodida uz titraciju s N/50 otopinom joda-slobodni SO2. ODREÐIVANJE HLAPIVE KISELOSTI Hlapivu kiselost vina najvećim dijelom sacinjava octena kiselina te u jednom manjem postotku maslacna. U tikvicu ulijemo 20 mL 0. propionska. Dodati 3. ali ne više za 18 g/L..5% mlijecne kiseline. Titrirati sa otopinom Z6 do pojave boje bijele kave ( pri titraciji se koristi bireta koja je graduirana od 30 mL prema 0 ). Dobiveni rezultat treba eventualno pomnoţiti sa faktorom razrjedenja.1 M otopine octene kiseline.

5 mL 0. odreĊivanje nehlapivih kiselina vina Nehlapive kiseline u vinu su znatno više zastupljene u odnosu na hlapive kiseline. U centralnom kotlicu zagrijava se voda koja osigurava dovoljnu koliĉinu vodene pare potrebne za destilaciju. Pri normalnom atmosferskom pritisku voda vrije na 100 °C. Da bi se konstruirala skala ebulioskopa većem broju vina odredena je koliĉina alkohola metodom destilacije a zatim pomoću ebulioskopa. 1 N NaOH do pojave svijetlo ruţicaste boje koja se mora zadrţati barem 30 sekundi. vinima izborne berbe prosušenih bobica i ledenom vinu. Tada se pomoću vijka skala tako da se poklapa sa vrijednošcu gdje se zaustavila ţiva. Izraĉunavanje: Hlapive kiseline (kao octena) × 1.3% otopina H2O2 U destilacionu tikvicu pipetom se prenese 5 mL uzorka i 0. odreĊivanje koliĉine alkohola pomoću ebulioskopa po Malligand-u: Ebulioskop se sastoji od slijedecih dijelova: a) kotlic: s unutrašnje strane kotlica se nalaze dvije oznake koje oznacavaju nivo vina. a ĉisti etanol na 78 °C.. ovog clanka. Zagrijava se tako dugo dok se ţiva otpusti te se vrijednost nula podesi s ebulioskopom: je odrediti nul-tocku skale.2* prema formuli: × 1000/volumen uzorka (ml) ×60 Prema Pravilniku o vinu: Hlapiva kiselost. ne zaustavi na jednom mjestu. . vinima izborne berbe bobica.8 g/L u moštu u fermentaciji i mladom vinu. – 1. 25 = hlapive Ukupne kiseline (kao vinska) . Vino sa većim postotkom alkohola vrije na niţoj temperaturi a ono s manjim na višoj temperaturi. u proizvodima u prometu ne smije biti veca od: – 0.3% vodik peroksida te se skuplja 75 mL destilata u Erlenmayer tikvicu koja se smjesti ispod protocnog hladila.8 g/L u desertnim vinima. Nul -toĉka skale odredena je vrenjem ciste vode. – 1. jabuĉna. Prvenstveno ih sacinjavaju vinska. a one oznacavaju vol% alkohola.hlapive kiseline (kao vinska) = nehlapive kiseline kiseline (kao vinska) 11. tj. mlijecna i dr. Izraĉunavaju se raĉunski iz razlike ukupnih kiselina i hlapivih kiselina preraĉunatih kao vinska. izraţena kao octena kiselina. Vrelište vina nalazi se izmedu ovih dviju temperatura buduci da je vino smjesa vode i alkohola. kod vina ukupne alkoholne jakosti veće od 13 vol %. u vinima kasne berbe i vinima izborne berbe. Kotlic ebulioskopa napuni prikljuci skala s termometrom te kotlic zagrijava na plinu.2 g/L u crnim vinima.0 g/L u ruţicastim i bijelim vinima. nivo vode u kotlicu b) pomicna skala s termometrom: podijeljena je na vrijednosti od 0 do 20. Iznimno od odredbe stavka 1. Rad Prije svakog mjerenja potrebno se ĉistom vodom do donje oznake. raĉun Hlapiva kiselost izraĉunavanje Koncentracija NaOH (kao × octena) faktora utrošak NaOH g/l (ml) / = 1000 utrošak NaOH × 1.indikator fenolftalein (1 g fenolftaleina otopi se u 70 mL 96% etanola i 30 mL destilirane vode) -0. Vrlo vaţno je ne zaboraviti otvoriti vodu u protocnom hladilu. ODREÐIVANJE ALKOHOLA koliĉina etanola u vinu odreduje pomoću se najĉešće na dva naĉina: ebulioskopa (denzimetrijski) metodom destilacije Koncentracija alkohola u vinu izraţava se u vol% ili u g/L vina. – 1. hlapiva kiselost moţe biti veca. Princip rada: Temelji se na razlici vrelišta izmedu vode i alkohola. Na skali ebulioskopa zabiljeţeni su vol% alkohola na onom mjestu do kuda se je ţiva popela kod vrenja vina. Destilat se uz nekoliko kapi fenolftaleina titrira sa 0.

Uz Malligandov postoji i Salleronov ebulioskop. koja se temelji alkohola od drugih sastojaka vina. 9850 do 0. aparat Kjeldahova odmjerna tikvica vodena za od 100 destilaciju tikvica piknometar ml kupelj Postupak: Vino se najprije temperira u tikvici od 100 ml na 20 °C te se zatim kvantitativno prenosi u Kjeldahovu tikvicu za destilaciju. Razlika je jedino u naĉinu izvedbe (kao što vidite sa slike) dok je princip rada identican. Za slatka vina to nije moguce jer se pri vrenju u kotlicu vino pjeni te izlazi na cjevcicu hladionika. Piknometar se dva do tri puta ispere sa destilatom te zatim puni istim i to malo iznad marke. Po isteku vremena tikvica se nadopuni sa destiliranom vodom do marke te dobro promiješa. 9850 vino je vjerojatno pojacavano dodatkom alkohola.teţina destilata kod 20 °C/teţina vode kod 20 praznog kod 20 piknometra = teţina destilata kod 20°C °C = specifiĉna teţina destilata prema °C. . Piknometar se izvana obriše sa suhom i cistom krpom te vaţe na analitickoj vagi. jer nastaje promjena tlaka zraka. Odvaga mora biti na 5 decimalnih mjesta. Dozvoljeno odstupanje od koliĉine alkohola utvrdenog destilacijom je 0. Piknometar se zatim stavi na temperiranje sljedećih pola sata. a pod hladilo se postavi tikvica od 100 ml. Po isteku vremena kapaljkom se izvadi višak vina tako da donji meniskus dodiruje marku samo u jednoj tocki a vrat piknometra se osuši sa filter papirom. Zatim pomoću kapaljke dovedemo nivo destilata na oznaku ili marku piknometra tako da se donji meniskus destilata dodiruje sa oznakom samo u jednoj tocki. Temperira se u vodenoj kupelji minimalno pola sata. Prije pocetka destilacije treba pustiti vodu kako bi ona neprestano protjecala kroz hladilo. Iz izraĉunate g/L.…) Specifiĉna teţina bijelih vina uvijek je niţa u odnosu na crna vina. 3 vol%.Kotlic se zatim isprazni. Zagrijavanjem vina ţiva se penje te na mjestu na kojem se ustali direktno se ocitavaju volumni postoci alkohola u uzorku vina. Unutrašnja površina vrata piknometra osuši se sa filter papirom. Obavezno treba prikljuĉiti i hladilo koje stalno mora sadrţavati hladnu vodu. Vino u Kjeldahovim tikvicama zagrijava se u poĉetku slabijim plamenom koji se prema kraju destilacije pojacava. 9990 vino sadrţi odredenu koliĉinu neprevrelog šećera ( predikatna vina uvijek imaju specificnu teţinu vecu od 1. Specifiĉna teţina vina krece se od 0. dok uz specificnu teţinu vecu od 0. a vrijednosti pomoću odgovarajucih potom iz tih odreĊivanje specificne teţine vina Specifiĉna teţina vina redovito je manja od specificne teţine mošta. te se nekoliko puta ispere vinom a zatim napuni do gornje oznake i ucvrsti poklopac sa skalom i termometrom. Tijekom alkoholne fermentacije dolazi do pretvorbe šećera u etanol koji ima manju specificnu teţinu. Tikvica se prikljuci na aparat za destilaciju. što je i razumljivo. što je uglavnom vezano uz vecu koliĉinu ekstrakta kod crnih vina. d 20/20 tablica ocitava vrijednosti se koliĉina vol% alkohola u alkohola. Postupak: Piknometar se dva do tri puta ispere vinom koje analiziramo te se zatim napuni uzorkom iznad oznake na vratu piknometra. Ako ispitivanje ebulioskopom obavljamo duţe. Izraĉunavanje: Teţina Teţina vodi piknometra s destilatom . Vino se destilira do odredenog volumena se koliĉina alkohola odreduje na osnovu specificne teţine destilata. odreĊivanje Za precizno na odvajanju destilata te Pribor: alkohola metodom destilacije vina (referentna metoda) odreĊivanje alkohola u vinu koristi se metoda destilacije. Ukoliko je specifiĉna teţina manja od 0. nakon svaka dva sata moramo odredivati nultu tocku. Vino se destilira do otprilike 75 ml destilata Sadrţaj odmjerne tikvice nadopuni se do malo ispod marke sa destiliranom vodom i stavi u vodenu kupelj na 20 °C gdje se temperira oko pola sata. 9990. Ebulioskopom se odreduje alkohol iskljuĉivo u suhim vinima. Izvana se piknometar dobro obriše cistom i suhom krpom te vaţe na analitiĉkoj vagi.

0000 = 99461 98551 0093 1. te raĉunski piše T=2. Njegov sadrţaj uvjetovan je nizom faktora. TABARIE-u formula: formuli: 0000 formuli: 0000 Specifiĉna teţina vina izraĉunava se prema Specifiĉna teţina vina specifiĉna teţina destilata + Specifiĉna teţina ekstrakta izraĉunava se prema Specifiĉna teţina destilata + specifiĉna teţina ekstrakta Primjer: Specifiĉna Specifiĉna Specifiĉna raĉunski specifiĉna teţina teţina teţina teţina ekstrakta = vina destilata ekstrakta 0. Piknometar se tri puta ispere ekstraktom te napuni malo iznad oznake na vratu piknometra. ODREÐIVANJE PEPELA U VINU Pepeo vina ĉine mineralne tvari vina (kalijeve. sumporna. rezidualni ekstrakt predstavlja vrijednost ekstrakta bez šećera minus vrijednost nehlapivih kiselina izraţenih kao vinska Sadrţaj ekstrakta u vinu od velike je vaţnosti za njegovu kvalitetu. Sadrţaj ekstrakta izraţava se u g/L. Pribor: . 99461 = = = 0. 0002 tj. Postupak: Ostatak vina nakon destilacije (ostatak u Kjeldahovoj tikvici) kvantitativno se prenese u odmjernu tikvicu te nadolije destiliranom vodom do ispod marke. KONTROLA Tocnost rezultata dobivenih DESTILACIJE destilacijom moţe se PO kontrolirati raĉunski preko 1. 0. 1. kalcijeve. Utjecaj ima i sam naĉin berbe. Tikvica se stavi u vodenu kupelj te temperira na 20 °C najmanje pola sata. Na njega uvelike utjeĉu i klimatske te geomorfološke prilike tako da vina iz sjevernih krajeva su uvijek siromašnija ekstraktom u odnosu na jug. Višak ekstrakta iznad oznake izvadi se s kapaljkom na isti naĉin kao što je opisano kod odreĊivanja alkohola te se vaţe na analitickoj vagi. Oni su vrlo razliĉitog kemijskog sastava te se u vinu nalaze u obliku pravih otopina te kao koloidi. Nakon toga nadolije se destilirane vode do marke te dobro promiješa. magnezijeve soli.Izraĉunavanje: Teţina Teţina piknometra s vinom teţina praznog piknometra = teţina vina kod 20 C / teţina vode kod 20 °C = specifiĉna teţina vina vina kod 20°C prema vodi odreĊivanje ekstrakta vina (ukupne suhe tvari) Pod ekstraktom podrazumijevamo sve nehlapive sastojke vina. 2. 0. fosforna i ugljicna kiselina te oksidi) koje ostaju poslije isparavanja vode te sagorijevanja suhe tvari. 0091 Razlika izmedu vrijednosti specificne teţine ekstrakta dobivenog destilacijom iznosi 0. zdravstveno stanje groţda te naĉin vinifikacije. Ostavi se u vodenoj kupelji najmanje pola sata. U vinu treba razlikovati tri vrste ekstrakta: 1.to je razlika izmedu ukupnog suhog ekstrakta i ukupnog šećera 3. 12.skup svih tvari vina. razlika je tek na cetvrtoj decimali te se Razlike do T=3 ne smatraju se znacajnima no u svakom sluĉaju poţeljno je da T=0. Prije svega to je sortna karakteristika. koje pod odredenim fiziĉkim uvjetima ne isparavaju. ukupni suhi ekstrakt . Sve te tvari osim ugljicne kiseline te jednog dijela sumporne kiseline dospjele su u vino iz groţda te potjecu iz tla.teţina praznog piknometra = teţina ekstrakta kod 20 °C Teţina ekstrakta kod 20 °C / teţina vode kod 20 °C = specifiĉna teţina ekstrakta prema vodi kod 20 °C d20/20 Iz specificne teţine ekstrakta pomoću tablica ocita se koliĉina ekstrakta u g/L. ekstrakt bez šećera . 1. 98551 +1. Vina bogata ekstraktom su puna i harmonicna. Izraĉunavanje: Teţina piknometra s ekstraktom .

g/L. g/L. SADRŢAJ EKSTRAKTA.5 1. pepela: g/L. g/L. – – – c. C1. g/L. zdjelica se stavlja u elektriĉnu peć na 525 °C. minimalnu bijelo ruţiĉasto crno minimalnu bijelo ruţiĉasto crno najmanju prirodnu minimalnu bijelo ruţiĉasto crno minimalnu bijelo ruţiĉasto crno najmanju 9. – – – c.5 11. Nakon što je prestalo izdvajanje pare. pepela: g/L.% vol.% vol. Rezultat se mnoţi sa 50 kako bi se dobila vrijednost u g/L 13. sadrţavati: šećera: g/L.6 najmanje moraju bez 8.5 10. g/L.0 10.5 u prometu bez mora sadrţavati: šećera: g/L. Poslije 5 .30 minuta ne dode do potpunog pougljenjena cestica treba ponoviti operaciju isparavanja.%.% vol. g/L. g/L. C2.2 1. zdjelica se izvadi doda se malo destilirane vode te se ponovno uparava na kupelji te nakon potpunog isparavanja tekućine ponovno vraća u pec. – – – – Vrhunska a.8 alkoholnu 1.4 1. jakost: minimalnu . g/L. g/L. – – – b. Kvalitetna a. Ako u roku od 15. C3.10 minuta kada sadrţaj zdjelice potpuno pougljeni.0 vina koliĉinu prirodnu vol. pepela: g/L. – – – b.5 1. – – – b. PEPELA I ALKOHOLA PREMA PRAVILNIKU O VINU Stolno a. i to vrlo brzo jer je pepeo vrlo higroskopan.- platinasta elektriĉna vodena zdjelica peć kupelj eksikator Postupak: U platinastu zdjelicu poznate teţine stavi se 20 mL vina.6 1. g/L.3 1. Izvrši se otparavanje na vodenoj kupelji.7 alkoholnu zoni zoni zoni zoni moraju bez 1. Nakon što je došlo do potpunog sagorijevanja cestica zdjelica tj kada je pepeo bijele boje.% u prirodnu vino i stolno vino s kontroliranim koliĉinu bijelo ruţiĉasto crno minimalnu bijelo ruţiĉasto crno volumnu vina koliĉinu u zemljopisnim suhog vino vino vino podrijetlom ekstrakta 15 16 17 koliĉinu vino vino vino alkoholnu jakost prometu suhog vino vino vino ekstrakta 17 18 19 koliĉinu vino vino vino volumnu u u u u prometu suhog vino vino vino ekstrakta 18 19 20 koliĉinu vino vino vino volumnu 1. – – – c. sadrţavati: šećera: g/L. zdjelica se prvo drţi u eksikatoru dok se ne ohladi te se zatim vaţe. g/L. vol. g/L. jakost: B.

KOŠARICA Vaša košarica trenutno je prazna.% vol.% u zoni C3. C2.% vol. PRETRAŢIVANJE Traži Napredno pretraţivanje LOGIN Korisniĉko ime Šifra Zapamti me Prijava    Izgubljena šifra? Zaboravljeno korisniĉko ime? Niste registrirani?Registracija INTERNET trgovine NEWS letter Ime E-mail Pretplati se .5 – 11.0 – 11. vol.% u u u zoni zoni zoni B. C1.– 10.0 – 10.5 vol.

.o.o..izrada: Elektroniĉke naprave d.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->