P. 1
RESPIRATORNI SISTEM

RESPIRATORNI SISTEM

|Views: 2,735|Likes:

More info:

Published by: Kemo Hamza Divanefendic on Oct 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/27/2013

pdf

text

original

Diplomski rad

Respiratorni sistem

1

Diplomski rad

Respiratorni sistem

SADRŽAJ
SADRŽAJ..................................................................................................................... 2 1.UVOD....................................................................................................................... 4 2.PSEUDO SLOJEVITI EPITEL........................................................................................5 3.NOSNA DUPLJA........................................................................................................5 4.NOSNE SUPLJINE......................................................................................................6 5.MIRIS ................................................................................................................................... 6 6.PARANAZALNI SINUSI...............................................................................................7 7.BIOLOŠKA ULOGA....................................................................................................8 8.OBOLJENJA............................................................................................................... 8 9.ALVEOLE................................................................................................................10 9.1 Alveorne pore..................................................................................................11 10. PLUĆNA CIRKULACIJA..........................................................................................11 11.INERVACIJA PLUĆA...............................................................................................11 12.PLEURA................................................................................................................12 13. KAKO PUŠENJE UTIČE NA RESPIRATORNI SISTEM................................................12 14.PROCES DISANJA I DISANJE..................................................................................13 14.1 Spoljašnje disanje..........................................................................................14 15. UNUTRAŠNJE DISANJE.........................................................................................15 15.1 Regulacija disanja..........................................................................................16 16. ANATOMIJA DISAJNIH ORGANA.........................................................................16 16.1 Usno nosni prolaz..........................................................................................16 16.2 Ždrelo............................................................................................................ 17 16.3 Grkljan...........................................................................................................17 16.4 Faze spoljašnjeg disanja................................................................................17 17. FUNKCIJA DISANJA...............................................................................................19 2

.............Diplomski rad Respiratorni sistem 17...............................3 Regulacija telesne temperature................... 22 LITERATURA.......................................................21 18...................................1 Unos kiseonika u telo.........................................23 3 ...................................................4 Regulacija acido-bazne ravnoteže u telu.............................20 17............................................................... ZAKLJUČAK.......................2 Uklanjanje ugljen dioksida iz tela................................................................................20 17...............................................20 17.......

disanje je moguće podeliti na: unutrašnje disanje . Sve organizme možemo podeliti u dve grupe.razmena gasova kroz respiratorne površine koje su u dodiru sa spoljašnjom sredinom. U zavisnosti od toga na kom nivou se odvija.Diplomski rad Respiratorni sistem 1. Zato je neophodno njegovo neprekidno snabdevanje iz spoljašnje sredine. a zatim iz njih u spoljašnju sredinu. 4 . Pošto je molekularni kiseonik u visokim koncentracijama štetan za tkiva (dovodi do oksidacije organskih materija) on se ne može magacionirati kao što to mogu hranljive materije ili voda. Spoljašnjim disanjem usvaja se kiseonik koji prelazi u krv. spoljašnje disanje . U krvi se vezuje za hemoglobin (nastaje karbamino-hemoglobin) i tako transportuje do respiratornih organa.vezuje se za hemoglobin (obrazuje se oksi-hemoglobin )i njome dospeva do svih tkiva i ćelija u organizmu. Procesom difuzije se preko respiratornih površina usvajakiseonik. a otpušta ugljen-dioksid u spoljašnju sredinu. Kiseonik je većini organizamaneophodan za odvijanje metaboličkih procesa (sagorevanje) u toku kojih se kao krajnjiproizvod oslobađa ugljen-dioksid.UVOD Sistem organa za disanje (respiratorni sistem) obavlja razmenu gasova između organizma i spoljašnje sredine. zavisno od njihovog odnosa prema kiseoniku: Aerobne organizme kojima ja za život i razvoj neophodan kiseonik. Kao krajnji proizvod ćelijskog disanja stvara se ugljen-dioksid koji opet po zakonima difuzije prelazi iz ćelija u krv. Anaerobne kojima kiseonik nije potreban. Da bi proces razmene gasova bio uspešan potrebno je da respiratorna površina bude što veća i bogato snabdevena krvnim sudovima.obuhvata razmenu gasova na nivou tkiva i ćelija. Kiseonik iz krvi difuzijom ulazi u ćelije i omogućava ćelijsko disanje.

Diplomski rad Respiratorni sistem 2. 3. epitel karakterišu visoke cilindrične ćelije sa kinocilijama na apikalnom delu koje se jasno vide na slici prpearata traheje.PSEUDO SLOJEVITI EPITEL Slika 1. s obzirom na činjenicu da se može naći samo u respiratornom traktu (gde pokriva njegov najveći deo . Osim lažne slojevitosti (nukleusi u tri nivoa).sve od cavum-a nasi pa do terminalnih bronhiola). Pseudo slojeviti epitel Ovaj tip epitel se često označava kao respiratorni epitel. Takođe se lako uočava i jako debela bazalna membrana (najdeblja bazalna membrana kod čoveka)1.vibrissae. Oko unutrašnje površine nozdrva smeštene su brojne lojne i znojne žlezde.NOSNA DUPLJA Nosna duplja se sastoji od dva dela:spoljašnjeg-vestibuluma i unutrašnjeg-nosnih šupljina(fossae).prošireni deo nosne šupljine. kao i kratke debele dlake. Koza spoljašnje strane nosa ulazi u nozdrve i oblaže prednji deo vestibuluma.koje zaustavljaju veće 1 ARSALANE K et al: Clara cell specific protein expression after acute lung imflammation iduced by intratracheal lipopolysaccharide administration. Vestibulum je prednji. 5 .

Sa svakog lateralnog zida svake od njih izbočene su tri koštane structure . Ove ćelije su bipolarni 2 Thurlbeck WM. Bazalne ćelije su male okruglog ili kupastog oblika i nalaze se u bazalnom sloju epitela. U lamini propriji nosnih školjki nalaze se veliki venski pleksusi poznati kao sunđerasta tela. Poseduju mikrovile koje su uronjene u tečni sloj.NOSNE SUPLJINE (Fossae)-u lobanji postoje dve nosne šupljine (leva i desna) odvojene koštanom nosnom pregradom.Nosne školjke. Respiratorni sistem 4. Ovaj pseudoslojeviti epitel čine tri tipa ćelija: Potporne ćelije .1978 6 . Potporne ćelije poseduju žuti pigment od koga potiče boja olfaktivne mukoze. poseduje smanjujući bogatu protok vazduha. nosna epitelu duplja od isušivanja.MIRIS Mirisni (olfaktivni) receptori su smešteni u olfaktivnom epitelu. nabubre. Za to vreme strujanje vazduha se preusmerava kroz drugu nosnu šupljinu. Olfaktivni epitel je specijalizovani deo sluznice gornje nosne školjke na krovu nosne šupljine. Svakih 20-30 minuta te strukture na jednoj strani nosnie šupljine ispune se krvlju. dok je gornja obložena posebnim olfaktivnim epitelom. Ove želije se od potpornih razlikuju po tome što im se jedra nalaze ispod jedara potpornih ćelija.Diplomski rad cesticeizudahnutogvazduha. Srednja i donja nosna školjka su obložene respiratornim epitelom.Function and Disease.imaju široke cilindrične apikalne i uske bazalne delove. mrežu Osim sunđerastih građe2. vaskularnu složene 5.Abell RM (editors):The Lung:Structure.Williams i Wilkins. Olfaktivne ćelije su umetnute između bazalnih i potpornih ćelija. To periodično zatvaranje omogućava oporavak respiratornom tela. dovodeći do toga da se rastegne konhalana mukoza i smanji protok vazduha.

promena načina ishrane (naročito prelazak sa sirove na termički obrađenu hranu). Evolucijom je ona počela da gubi na značaju (pogotovo kod čoveka) i sluzokoža je postala važan faktor u procesudisanja. Kod čoveka sinusi počinju da se razvijaju odmah nakon rođenja jedinke. uticali su promena položaja tela u prostoru (prelazak na uspravni način hoda).PARANAZALNI SINUSI Paranazalni sinusi (lat. Pre nego što dospe do pluća vazduh se u gornjim respiratornim putevima čisti. Sekret tih žlezda ima ulogu u čišćenju ćelija olakšavajući pristup novim mirisnim supstancama. Da bi se te funkcije mogle obaviti.sluznica disajnih puteva je obložena specijalizovanim respiratornim epitelom. Lamina propria olfaktivnog epitela sadrži Boumanove žlezde u čiji sekret su uronjene olfaktivne ćelije. Ćelije znatno povećavaju respiratornu površinu. a ovaj proces pneumatizacije se završava između 14. Guyton Medicinska fiziologija.sa brojnim mukoznim i seroznim žlezdama i bogatom vaskularnom mrezom. i 16. Osnovna uloga nosne sluznice kod većine sisara se ogledala u detekciji mirisa (olfaktorna funkcija). sinus frontalis). godine života. sinus paranasales) su šupljine ispunjene vazduhom smeštene unutar kostiju lica i lobanje. Beograd Zagreb 1990 7 .Diplomski rad Respiratorni sistem neuroni čiji su vrhovi prošireni i od njih polaze ćelije 3. vlaži i zagreva. 3 Arthur C. Na razvoj paranazalnih šupljina. 6. Sinusi de dele prema kostima u kojima su smešteni na četiri osnovne grupe:  čeoni sinus (lat. uvećanje mozga itd. Jedna od osnovnih funkcija gornjih respiratornih puteva je priprema udahnutog vazduha. odnosno promenu njihovog oblika i položaja. Medicicnska knjiga. One komuniciraju sa usnom dupljom putem otvora (orificijuma) ili kanala (duktusa) i obložene su veoma tankom sluzokožom.

ali se pretpostavlja nekoliko mogućih funkcija:   šupljine unutar kostiju smanjuju težinu lobanje. sinus ethmoidalis) i  klinasti sinusi (lat. povećanje reznonacije glasa.  izolacija struktura osetljivih na temperaturu ( korenovi zuba i oči ) od stalnih temperaturnih promena u nosnoj duplji.  vlaženje i zagrevanje udahnutog vazduha itd.Diplomski rad  vilični sinus (lat.OBOLJENJA 8 . sinus maxillaris).BIOLOŠKA ULOGA Uloga paranazalnih šupljina još uvek nije definitivno razjašnjena.  sitasti sinus (lat. 8. sinus sphenoidalis) Respiratorni sistem 7.

dok mišić omogućava njegovo suženje. Larinks . U lamini propriji leže nepotpuni prstenovi hijaline hrskavice oblika slova C koji održavaju lumen otvorenim. Medicinska knjiga Beograd Zagreb. Farmakoterapija u pulmologiji.a vene i limfni sudovi izlaze. 4 Prof. Hrskavice mogu biti hijaline i elastične i imaju značajnu potpornu ulogu i služe kao zalisci koji sprečavaju ulazak progutane hrane i tečnosti u dušnik4. M. 1990. Sve te strukture okružene su gustim vezivnim tkivom i zajedno čine PLUĆNI KOREN Po ulasku u pluća primarne bronhije idu ka dole i u stranu.Diplomski rad Respiratorni sistem Kroz otvore i kanale sluzokoža sinusa je povezana sa sluzokožom nosne duplje.dr. Razlikuju se akutna i hronična forma ovog oboljenja. TRAHEJA -( dusnik) je cev koja je obložena tipičnim respiratornim epitelom. 9 . Ligament sprečava preveliko širenje lumena.Te lobarne bronhije dihotomo granaju na sve manje bronhije čije se završne grane zovu bronchiole.cevastog oblika koji povezuje farinks i traheju. dajući tri bronha za desno i dva za levo plućno krilo.je organ nepravilnog. Zbog toga različiti faktori koji dovode do otoka i upale nosne sluznice (prehlada.dr.Svaka bronhiola ulazi u plućni lobus u kome se grana na pet do sedam završnih terminalnih bronhiola. Traheja se grana na dva primarna bronha.koji u predelu hilusa ulaze u pluća zajedno sa arterijama . V. Mišićna kontrakcija izaziva suženje lumena dušnika i učestvuje u refleksu kašljanja.M.Stevanović. mogu direktno ili indirektno da izazovu upalu sinusa. Varagić i prof.kao i brojne seromukozne žlezde koje izlučuju tečni mucus. Fibroelastični ligament i snopovi glatkih mišićnih ćelija vežu se za perihondrijum i premošćuju slobodne krajeve hrskavica. Brojne laringealne hrskavice se nalaze u lamini propriji. alergije) ili ometaju protok vazduha i normalnu sekrecijusluzi.

Alveole 9. fuzionisane bazalne lamine. alveoli podsećaju na male džepove.alveolarnih duktusa i alveolarnih sakulusa.ALVEOLE Alveole su kesasta proširenja respiratornih bronhiola. koje se nazivaju krvno-vazdušna barijera: epitel i citoplazma alveolarnih ćelija. Građa alveolarnih zidova je specijalizovana da bi se olakšala difuzija između spoljašnje i unutrašnje sredine. kiseonika i ugljendioksida. koje plućima daju sunđerast izgled. Unutar tih kupastih proširenja obavlja se razmena gasova.Vazduh u alveolama odvajaju od krvi u kapilarima komponente. Endotelne ćelije kapilara su tanke i lako se mogu zameniti za pneumocite tipa1 na histološkim preparatima. Pneumocite tipa II su umetnute između pneumocita 10 . a ugljen-dioksid difunduje u suprotnom smeru. citoplazma endotelnih ćelija. Kiseonik iz alveolarnog vazduha prolazi u krv kapilara preko te barijere. Strukturno.Diplomski rad Respiratorni sistem Slika 2. između vazduha i krvi. Pneumocite tipa I ljuspaste alveolarne ćelije su istanjene i oblažu alveoli čineći 97% njihove površine.

Diplomski rad Respiratorni sistem tipa II sa kojima su povezani okludentnim spojevima i dezmozomoma. koji se teško može lokalizovati. sve do respiratornih bronhiola gde se anastomoziraju sa malim granama plućnih arterija. 11.Ove velike ćelije su okruglastog oblika i nalaze se u grupama5. Medicinska knjiga Beograd-Zagreb. odnosno ispod nivoa alveolarnih duktusa. Interna medicina. 1979.. PLUĆNA CIRKULACIJA Plućna cirkulacija podrazumeva nutritivne i funkcionalne krvne sudove. Funkcionalni krvotok čine arterije i vene. Limfni sudovi prate bronhije krvne sudove. 11 . Limfni sudovi ne postoje oko završnih delova bronhijalnog stable.1 Alveorne pore Alveolarne pore poseduje intraalveolarni septum i one omogućavaju izjednačavanje pritiska u alveolama i omogućavaju kolateralni protok vazduha kada postoji opstrukcija bronchiole. 10. Postoje i opšta viscelarna aferentne nervna vlakna koja sprovode impulse za bol.INERVACIJA PLUĆA Pluća su inervisana i parasimpatičkim i simpatickim eferentnim nervnim vlaknima. 5 Stefanović S. 9. dok nutritivni krvni sudovi prate bronhijalno stablo i distribuiraju krv do najvećeg dela pluća.

ovo je navika koje se teško 12 . serozna je opna koja obavija pluća. Postoje posebne čekaonice za pušače na skoro svim javnim mestima.ova šupljina sadrži samo tanak sloj tečnosti koji vlaži pleura i olakšava da jedan list klizi preko drugog tokom disanja. Pušenje je vrlo opasna i loša navika. Parijetalni i viscelarni list zatvaraju šupljinu u potpunosti obloženu mezotelom. parijetalnog i viscelarnog. koji se spajaju u predelu hilusa.Sastoji se od dva lista.PLEURA Pleura. KAKO PUŠENJE UTIČE NA RESPIRATORNI SISTEM Pušenje je jedan od najčešćih zaraznih navika koja se može videti među odraslima oba pola.Oba lista pleure se sastoje od mezotelnih ćelija koje leže na tankom sloju vezivnog tkiva koje sadrži elastična i vezivna vlakna. plućna maramica. Pleura 13. Ovo je jedan tužan aspekt savremenog života. Postoje mnoge negativne posledice koje pušenje može imati na nečije zdravlje.U normalnim uslovima. Iako pušenje negativno utiče na zdravlje.Diplomski rad Respiratorni sistem 12.To je tako česta pojava tako da se po jedan pušač može sresti skoro svuda. naročito na respiratorni sistem. Slika 3. Ima bezbroj slučajeva gde su ljudi umrli zbog pušenja.

kao i selen. Dva najznačajnija oblika su panacinusni emfizem (acinusje oštećen manje ili više uniformno) i centroacinusni emfizem (dominantno zahvaćen središnji deo acinusa). Preuzeto. Emfizem pluća karakterišu oštećenja plućnog parenhima. cink. dok je u samom vrhu i kod žena. Posebno zabrinjava porast ovog oboljenja poslednjih godina kod pripadnika ženskog pola.Diplomski rad Respiratorni sistem mogu odreći zavisnici. Dnevno popušeni broj cigareta. Određena istraživanja ukazuju da bi vitamini A. Efekti nikotina veoma su štetni po zdravlje. koji imaju za cilj stvaranje i osobađanje energije potrebne u čovekovom životnim procesima. Nikotin ima negativan efekat na protok krvi i dušnik. Uloga pasivnog pušenja danas se smatra značajnim rizikom za nastanak raka pluća kod nepušača. Bolesti se klasifikuju na osnovu lokalizacije morfoloških oštećenjau acinusu6. Ona nastaju u osnovnoj jedinici pluća (acinus) za razmenu respiracijskih gasova. likopen i flavonoidi mogli imati ulogu u sprečavanju nastanka raka pluća. Emfizem pluća definiše se kao trajno uvećanje disajnih puteva distalno od terminalnih bronhiola s destrukcijom alveolnih pregrada. dužina puščkog staža kao i rana dob u kojoj se započinje pušiti značajno povećavaju rizik od raka pluća. Pušenje može dovesti i do ozbiljnih bolesti kao što su emfizem i rak pluća. Od 10 nastalih tumora njih 9 se dovodi u vezu sa pušenjem. s tim što može da preovladavajedan ili drugi tip. bez jasnih znakova fibroze. 08/2009 13 . Vrlo često oba tipa morfoloških oštećenja uočavamo u istom plućnom krilu. zračenje i materije kao što su azbest i arsen takođe mogu imati značaja u nastanku ovog oboljenja. Drugi faktori rizika kao što su aerozagađenje. nedostatka daha i suvih usta. C. Pušači mogu da pate od hroničnog kaslja.PROCES DISANJA I DISANJE 6 Obnovimo pluća [1]. E. Rak pluća je najčešći rak kod muškaraca. Fiziologija disanja čovjeka je područje medicinske fiziologije koja proučava procese disanja neposredno povezane s potrošnjom kisika i oslobađanjem ugljičnog dioksida. 14.

zatim procesom difuzije preko alveolo-kapilarne membrane. Iz udahnutog zrak u alveolama. iz spoljašnje sredine mehaničkim procesom disanja ulazi u alveole pluća. kiseonik mora biti inhaliran u pluća. U isto vreme. Ova razmena je poznat kao disanje. Za održavanje života. Disajni ciklus je nesvestan proces koji se neprekidno ponavlja. osim ako je zbog poremećaja svesti nastao poremećaj u njegovoj regulaciji.1 Spoljašnje disanje Spoljašnje disanje se odvija u alveolama pluća.Diplomski rad Respiratorni sistem Svi poznati živi organizmi vrše razmjenu plinova s njihovimm okolišom.Udisanje 14 . koji sadrži kiseonik. kisik difuzijom prelazi u krvotok. hemoglobin i plazme krvi prenet do tkiva i potom prenet u stanice tkiva u kojima se obavlja aerobni metabolizam. Spoljašnje disanje odvija se u dve faze: Aktivna faza .     disanje spoljašnje disanje unutrašnje disanje i regulacija disanja 14. Procesi disanje su. Zrak. ugljen dioksid difuzijom iz venske krvi prelazi u alveole odakle sa izdahnutim zrakom napušta pluća.

Diplomski rad Respiratorni sistem Kretanje zraka prema plućima je aktivna faza spoljašnjeg disanja. Budući da je veći pritisak izvana.minutni volumen disanja(ili količina zraka koja prođe kroz pluća). što dovodi do povećanja pritiska unutar pluća. zrak prodire u pluća. prečaga se podiže naviše a zid grudnog koša se sužava.5 mmHg) i smanjuje se na približno (-6 mmHg) na kraju inspirijuma. koji se odvija postupno. U toku mirnog disanja intrapleuralni pritisak. 15 . Ovaj mehanizam. 15. ili udisanje. Nakon što se otvori glotis. Normalna broj dišnih ciklusa je 12 udisaja u minuti. Unutrašnje ili stanično disanje je isti proces. proizvodnje energije neophodne za život. Pasivna faza . u nekoliko koraka. Pri maksimalnom udahu dijametar grudnog koša povećava se za 20%. Prema tome. pritisak unutar pluća izbacuje zrak. tj.Izdisanje U pasivnoj fazi spoljašnjeg disanja . Udah povećava volumen pluća i u njima stvara područje niskog tlaka. je oko (-2. postaje blago negativan. zajedno sa oslobođenim CO2 iz krvi. Ono je uzrokovano širenjem zida grudnog koša i spuštanjem prečage naniže.izdisanje. UNUTRAŠNJE DISANJE Unutrašnje disanje je proces koji se odvija na razini tkiva i stanica. u odnosu na atmosferski na početku udisanje. poznat je i kao metabolički procesa.2 mmHg. Za to vreme pritisak u plućima varira u rasponu od 0 do -1. a zapremina udahnutog zraka pri jednom udahu je oko 500 ml. koje iz kiseonikom obogaćena krvi koriste kiseonik a u nju vraćaju ugljen dioksid. a čiji je rezultat pretvaranje energije pohranjene u molekulima glukoze u upotrebljivu hemijsku energiju u obliku ATP-a. u atmosferu. prosečno je oko 6 litara u minuti.

Regulacija ugljen dioksida se vrši mehanizmom povratne sprege. 16 .Diplomski rad Respiratorni sistem 15. Centar za disanje se nalazi u produženoj moždine i ponsu. ugljen dioksida i vodikovih jona u telesnim tekućinama. ovaj sastav može povećati alveolarnu ventilacijudisanja 5-7 puta. Bronhi. Povećanje ugljen dioksida ili vodikovih jona utiče na respiraciju. Dušnik. ANATOMIJA DISAJNIH ORGANA Dišni sastav sastoji od disajnih puteva i organa koji unose atmosferski zrak u organizam. Grkljan. tako da u toku pneumonija.1 Usno nosni prolaz 7 Stefanović S. a regulacija disanja se odvija kontinuiranim emitiranjem impulsa. 16. Zahvaljujući pri tome.1 Regulacija disanja Nervni sustav prilagođava veličinu alveolarne ventilacije potrebama organizma. da se pritisci kisika i ugljen dioksida u krvi minimalno menjaju i kod teških opterećenja respiratornog sastava. 16. Sastav disajnog sastava.      Usno-nosni prolaz. tako što nadražuje centar za disanje i dovodi do uklanjanja viška plinova ubrzanjem respiracije7. 1979. Medicinska knjiga Beograd-Zagreb.. Interna medicina. emfizema i drugih plućnih bolesti. Krajnji cilj disanja je održavanje povoljnih koncentracija kiseonika. bronhiole. alveolarni ductusi i alveole. Ždrelo.

koji sprečava da hrana završi u grkljanu i dalje u dušniku.4 Faze spoljašnjeg disanja Bronhiji. alveolarni duktusi i alveole 17 . Mehanička nečistoća. pre nego stigne u pluća. nosnica i nosne šupljine-nazalni prolaz. Zrak koji ulazi kroz nosne šupljina je bolje filtrirani zrak od onoga koji ulazi kroz usta. Ovaj prolaz oblaže sluznicaa koja je prekrivena cilijarnim epitelom. Organ je cevastog obilika i počinje otvorom u donjem delu ždrela (hipofarinksu). 16. sprečava aspiraciju i eventualno gušenje. Kada bi čovek udisao zrak kroz običnu cev. čija je osnovna uloga filtriranje i vlaženje zraka. usne šupljina. 16. bronhiole. dok je kroz evoluciju prilagođen i fonaciji (govoru). 16. Zato se savetuje da se disanje kad god je to moguće obavlja preko nosa. iz udahnutog zraka. Sluz sa uhvaćenim česticama se pokreće jedan centimetar u minuti do konačnog izbacivanja ili gutanja. sa zadržavaju u usnoj i nosnoj šupljina na vlažnom epitelu odakle se mehaničkim putem odstranjuju iz nosa i usta (kašljanjem. tj. U nosu i ustima zrak se zagre je i ovlaži vodenom parom.2 Ždrelo Ždrelo je telesna šupljina koja s jedne strane spaja usnu i nosnu šupljina a sa druge grkljan. slinom) ili gutanjem. suv i hladan zrak koji dopire u donje delove pluća pogodovao bi infekciji.3 Grkljan Grkljan je organ disajnog sastava koji je smešten u prednjem delu vrata. epiglotis). Glavna funkcija grkljana je disanje. Glavna uloga ždrela u procesu disanja je primiti zrak iz nosne i usne šupljina i zagrijati ga na temperaturu tela pre njegovog ulaska u respiratorne sastav.Diplomski rad Respiratorni sistem Usno nosni prolaz se sastoji iz usnica. a nastavlja se u dušnik (traheu). kihanjem. Posebnu ulogu u zaštiti disanja ima grkljanski poklopac (lat.

Diplomski rad Respiratorni sistem Zrak iz dušnika nastavlja kretanje naniže kroz bronhije i bronhiole. sa ukupnom površinom koja je u kontaktu sa kapilarima od oko 70 m². 18 . Razmena plinova CO2 i O2 se odvija na razini alveola. poluloptasta proširenja njezinih zidova. veličine oko 1 cm². Glavna dušnica. oblika mjehurića promjera 0. je osnovna jedinica građe pluća. Plućni režnjić. Na mikroskopskom pregledu kapilara se vidi da dijametar njegovog zida čini samo jedna ćelija. silazi koso nadole i obrazuje bronhijalno stablo. dok ne dospije u alveole plućnog tkiva. Bronhiola formira strukture koje liče na grozd a svaka bobica predstavlja alveolu Alveola je najvažniji dio pluća. Kroz njegov vrh ulazi bronhiola koja se grana dajući sitne alveole. ili duktusima. Plućni kapilara su toliko uski da se crvena krvna zrnca mogu kretati kroz njih samo u jednom nizu. Alveole su tvorevina vrlo tankih zidova. ka sve manjim prolazim.3 mm i u prosjeku ih ima oko 150 milijuna. Svaka mala alveola okružena je mrežom kapilara kojima se pridružuju arterije i vene. po ulasku u pluća. kojih u plućima ima oko 300 miliona. ima oblik piramide.

Respiratorni sustav čovjeka 17. Uklanjanje ugljen dioksida iz tela. FUNKCIJA DISANJA Disanje ima nekoliko funkcija. Regulacija telesne temperature. 19 .Diplomski rad Respiratorni sistem Slika 4.     Unos kiseonika u telo. Regulacija acido-bazne ravnoteže u telu.

0°C). Isparenje telesnih tekućina (kao što je znojenje) je jedna od metoda koja pomaže uklanjanju topline i održavanju toplinske ravnoteže tela. Negativan efekt može biti gubitak velike količine topline zbog velike površine pluća.2 Uklanjanje ugljen dioksida iz tela Ugljen dioksid je jedan od nusproizvoda u metaboličkim procesima. Ovim procesom je omogućeno da se ugljeni dioksid 15-20 puta lakše transportira. Vlažan zrak tokom izdisanja takođe pomaže u procesu eliminacije topline.3 Regulacija telesne temperature Telesna temperature se obično održava u rasponu od (36. on reaguje s vodom. a zatim se u telu kroz cirkulatorni sastav dostavlja do svih njegovih delova. Sve stanice u telu za potrebe metabolizma hrane imaju potrebu za kiseonikom. Kiseonik ulazi u telo putem disajnog sastava.1 Unos kiseonika u telo Primarna funkcija disanja je unos kiseonika. 20 . te nastaje ugljična kiselina. Ta reakcija se ubrzava fermentima do 5000 puta.Diplomski rad Respiratorni sistem 17. Već u sledećem trenutku ova kiselina disocira na bikarbonatne jone i u ovom bezopasnom stanju se prenosi do pluća. 17.Kada ugljen dioksid uđe u kapilare.1 do 37. 17. koja ga zatim prenosi iz tkiva do pluća odakle se on izbacuje iz tela. Ugljen dioksid se rastvara u plazma krvi.

35 do 7. Tokom disanja raste parcijalni pritisak ugljen dioksida. Raspon od 7.Diplomski rad Respiratorni sistem Slika 5. disajni centar mozga reaguje pri svakoj promjeni pH i parcijalnog pritiska ugljen dioksida (pCO2) u krvi.45. relativni nivo acido-bazne ravnoteže (pH razina) u telu je u rasponu od 7. Kada dođe do promena acido-bazne ravnoteže i pH. Pod normalnim uslovima. hemijski receptore aktiviraju disajni proces kako bi se pCO2 i pH razina normalizirali.2 do 7.3. i pH vrednost se snižava na manje od 7. 21 . Proces difuzije O2 i CO2 odvija se kroz semipermeabilnu membrane na temelju razlike tlaka (pO2 i pCO2) 17. povećava se razina kiselosti. Isto tako. Budući da ljudsko telo održava acido-baznu ravnotežu unutar uskih granica. Poremećaj u radu ovih hemijskih puteve menja hemijsku ravnotežu tela.4 Regulacija acido-bazne ravnoteže u telu U telu postoji složena ravnoteža između količine kiseonika i ugljen dioksida. Kretanje ugljen dioksida i kiseonika odvija se kroz brojne hemijske promene u hemoglobinu i krvnoj plazmi.6 je kritična granica nužne za kretanje kiseonika kroz krv i ulazak kiseonika u tkiva. previše malo ugljen dioksida izaziva porast bazne reakcije krvi i porast pH vrednosti.

pokušao sam da prikažem osnovna svojstva ovog sistema. njegovue podelu. ZAKLJUČAK Osnovni cilj ovog seminarskog rada je da pojasni i definiše respiratorni sistem. najvažniji i najpraktičniji deo rada odnosi se na respiratorni sistem i njegove delove. Takođe. Koristeći dva izvora informacija o respiratornom sistemu a takođe i mojim interesovanjem tj. 22 . uticaj duvana na ovaj system.Diplomski rad Respiratorni sistem 18. Cilj mi je bio i da prikažem tok respirativnog sistema i ceo njegov sastav. mislim da sam doprineo kvalitetu seminarskog rada. Međutim. mojom željom da što dublje predstavim ovaj sistem a takođe i uticaj štetnih faktora.

wikipedia. Medicinska knjiga Beograd-Zagreb..Williams i Wilkins. 7. 4. Arthur C. Prof. M. 2. 08/2009. Anatomija pluća [2]Preuzeto.rs 23 . 6. Interna medicina. Medicinska knjiga Beograd-Zagreb.Diplomski rad Respiratorni sistem LITERATURA 1.Abell RM (editors):The Lung:Structure. Varagić i prof.1978 8. Obnovimo pluća [1]. V. Farmakoterapija u pulmologiji.dr. 1979.dr. www. Guyton Medicinska fiziologija. 5. Preuzeto.M. Thurlbeck WM. Stefanović S. 1990.Stevanović.Function and Disease. ARSALANE K et al: Clara cell specific protein expression after acute lung imflammation iduced by intratracheal lipopolysaccharide administration. Medicicnska knjiga. 08/2009. Beograd Zagreb 1990 3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->