P. 1
G-P-Malahov-Zdravlje-muškarca

G-P-Malahov-Zdravlje-muškarca

|Views: 346|Likes:

More info:

Published by: Jovan Teodor Kovačić on Oct 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2014

pdf

text

original

GENADIJ PETROVIČ MALAHOV

ZDRAVLJE MUŠKARCA
- LEČENJE I PROFILAKSA -

(PREVOD S RUSKOG)

BEOGRAD 2004.

SADRŽAJ
UVOD 9

NAČIN ŽIVOTA I ZDRAVLJE
U KOM STEPENU ZDRAVLJE ZAVISI OD ČOVEKA ŠTA JE ZDRAVLJE, A ŠTA BOLEST? Parametri koji određuju zdravog čoveka Parametri koji određuju bolesnog čoveka Kakvo treba da bude samoozdravljenje NAVIKE KOJE NARUŠAVAJU ZDRAVLJE Zavisnost od alkohola Pušenje Narkomanija Proždrljivost KAKO SE OSLOBODITI OD ŠTETNIH NAVIKA Lečenje gladovanjem Narodni metodi lečenja alkoholizma

10

10 12 13 14 15 16 16 23 29 31

32 32 34

RASPROSTRANJENA KOD MUŠKARACA

OBOLJENJA 36

PLUĆNA OBOLJENJA Kako očistiti i izlečiti pluća Lekovite trave i smeše za lečenje pluća SRČANO-VASKULARNA OBOLJENJA Hipertenzija (povišeni arterijski pritisak) Lečenje hipertonije Lečenje i profilaksa hipertonije narodnim metodima Problemi sa krvnim sudovima Lekovito voće i jagode kod srčano-vaskularnih oboljenja Orasi i povrće kod srčano-vaskularnih oboljenja Emocionalno-voljna motivisanost za izlečenje srca Čišćenje krvi ONKOLOŠKA OBOLJENJA Staje rak? Čišćenje organizma od šljake i parazita Stimulacija zaštitnih sila organizma POLIPI Čišćenje od parazita pomoću „trojke" PROBLEMI SA CREVIMA Zatvori Proliv Hemoroidi 36 36 36 41 41 42 44 45 48 49 51 52 53 53 53 55 60 61 69 69 85 86 OSTEOHONDROZA Profilaksa i lečenje osteohondroze Kako otkloniti bolove kod osteohondroze ARTRITIS Ishrana obolelih od artritisa Šta raditi za rastvaranje soli u zglobovima Odvar za izbacivanje šljake SINDROM HRONIČNOG UMORA Lečenje sindroma hroničnog umora PROSTATITIS IADENOM PROSTATE Akutni bakterijski prostatitis Hronični bakterijski prostatitis Nebakterijski prostatitis Faktori rizika Dijagnostika prostati tisa Osnovni načini lečenja Masaža kod prostatitisa Fitoterapija kod prostatitisa Profilaksa prostatitisa i adenoma prostate TRIHOMONADNA OBOLJENJA Lečenje trihomonoze HERPES Lečenje i profilaksa herpesa 94 95 96 97 98 99 99 101 104 .107 109 109 Ill 111 112 113 114 115 118 121 123 126 128 .

snage i nadahnuća. često su povezana sa načinom njihovog života.SEKSUALNI PROBLEMI KOD MUŠKARACA „Metod stiskanja (gnječenja)" UVOD 130 131 PORODIČNI I SEKSUALNI ŽIVOT MUŠKARCA I NJEGOVO ZDRAVLJE ULOGA MUŠKARCA U PORODIČNOM ŽIVOTU Preporuke mladim muževima INTIMNI ODNOSI ZASIĆENOST IUZDRŽANOST LEKOVTTI SEKS Lekoviti mehanizam polnog akta ISHRANA KOJA STTMULIŠE SEKSUALNOST Opšte ozdravljenje pomoću ishrane Ljubavna trpeza ZAKLJUČAK 133 V 133 133 135 139 140 140 142 143 153 154 ećina oboljenja. Tre­ ba shvatiti sledeću istinu: život koji se sastoji u robovanju svojim glupim navikama obavezno izaziva oboljenja. Ako vam to predstavlja teret i izaziva glavobolje .normalizacija i harmonija veza organizma sa okolnom sredinom tokom celog života. Priroda je ukazala na jedan put .nema izlečenja. A upravo ta­ kav način života. Ako poznajemo uzroke njihovog nastanka. I tim putem treba ići sa radošću i nadahnućem. prejedanje. . nedostatak fizičkih ak­ tivnosti toliko su izraženi u svakodnevnom čovekovom ži­ votu. pušenje. alkohol. ozdravljanju i podmlađivanju čovek po­ nekad nema izbora. mo­ žemo odabrati efikasan način da pomognemo vlastitom organizmu. da na njih skoro niko ne obraća pažnju. osim prirodnog. Lečenje bez normalizacije i harmonizacije veza organizma sa okolnom sredinom ima samo privremeni efekat. Lečenje praćeno negativnim raspoloženjem ne daje dobre rezultate. Za ozdravljenje i održavanje zdravlja treba uvek imati dovoljno vremena. U lečenju. uz razne infekcije. Naža­ lost. sa kojima se sukobljavaju muškarci. uzrokuje raznovrsna oboljenja.

Potrebni su drugi. a čak 51. misli. mnogo jači.5% slučajeva.. Bor­ ba protiv epidemija više se odnosi na ekonomske uslove života. Naravno. protiv kojih su savremeni lekovi nemoćni. mi ne možemo uticati na svoje nasleđe. prilagođavaju se na nju i po­ staju otporni na dejstvo lekova. prolazeći kroz organizam ne cepaju. Korišćenje takve „pitke vode". već zadržavaju svoja lekovita svojstva. za srčana oboljenja. lečite se prirodnim sredstvima.5%. Od toga kako čovek živi.nekima je dato.za­ visi njegovo zdravlje. Dvadeset odsto našeg zdravlja zavisi od nasleđa podatak je na koji direktno ne možemo uticati . profilaktički se čisti i rasterećuje . a ljudi ih neumereno i savesno koriste. Farmaceutska indu­ strija proizvodi milione tona svakojakih lekova. hrani se. ne vodimo dovoljno računa o svom zdravlju. protiv začeća i drugi lekovi ponovo „bombarduju" čovekov orga­ nizam. gljivi­ ce i mikrobi. Osim toga. da od zdravstvene zaštite zavisi samo 8. Razmotrimo detaljnije te podatke i način na koji možemo uticati na njih. da se pojedini lekovi. čak i kupanje u njoj (po­ sebno male dece). Anti­ biotici. da se isto toliko određuje ekološkom si­ tuacijom. Neću razmatrati ovo pitanje. diše.5% neposredno povezanih sa načinom života svakog od nas. Zajedno za mokraćom oni dospevaju u otpadne vode. Tako nastaju virusi. Da biste zaustavili tu sulu­ du trku i prestali da trujete okolinu. drugima ne. sa 30 vrsta najrasprostranjenijih lekova.5% čovečjeg zdravlja određuje se načinom njegovog života. koji stalno bo­ rave u medicinskoj sredini. . kreće se. Ko zagađuje životnu sredinu. Ali i na tu cifru ljudi mogu uticati. izaziva alergije i druga oboljenja. sredstva za umirenje. ali na nasledne osobine svoje dece i unuka možemo uticati i učiniti ih mnogo boljim.NAČIN ŽIVOTA I ZDRAVLJE U KOM STEPENU ZDRAVLJE ZAVISI OD ČOVEKA S tatistički podaci govore da 20% čovečjeg zdravlja zavi­ si od nasleđa. Ostaje još 51. Ispostavilo se.. koje se uglav­ nom odnosi na poboljšanje zdravlja u ekstremnim sluča­ jevima . i dalje se mešaju sa podzemnim vodama za piće i nagomilavaju u njima. Živimo stihijski i neorganizovano.trovanja. ako ne čovek svojom nerazumnom aktiv­ nošću i nemarnim odnosom prema prirodi i njenim bo­ gatstvima. Osam i po posto čovečjeg zdravlja zavisi od zdrav­ stvene zaštite. a kada se razbolimo pri­ zivamo u pomoć ili prirodu ili lekare. Dvadeset odsto našeg zdravlja zavisi od ekološke si­ tuacije. traume i druga akutna oboljenja. štetni mikroorganizmi. osim u 8. da su podzemni izvori pitke vode u banjama na Alpima otrovani. U zaključku se može reći da. zdravlje i blagostanje čoveka zavise od njega samog. Nedavno je otkriveno. Ako pravilno organizuje svoj život čovek može izaći na kraj sa bilo kojim oboljenjem.

Zasićenost malom količinom prirodne hrane.Elastični. Koža. Zahvaljujući tome čovek može da se orjentiše u okolini (rad sa informacijskim tokovima).jedan disajni ciklus) u minutu. . izdisaj i pauze između njih . malo se zamara. jer su rezervne sposobnosti organizma smanjene ili nedovoljne. C . Kada u tokovima koji stru­ je našim organizmom nastane neki poremećaj. stalan blagi osećaj gladi (govori o tome da se čovek ne prejeda). koji postoji na račun toga što kroz sebe stalno propušta bujice informacija. Bolesno stanje čoveka.) Ishrana. informaciona. . . propor­ cionalne je građe. bez bubuljica.Čista. razumno i bez suvišne emocionalne obo­ jenosti. između čoveka i društva. teških misli i umo­ ra. ima manji sloj sala. da se ispoljava u fizičkom obliku (rad sa materijama . harmonična. posekotina. odlično reguliše toplotnu razmenu. umereno jaki (dobra elastičnost veza i zglobova).Odsustvo bilo kakvih oboljenja. ravna. A ŠTA BOLEST? PARAMETRI KOJI O D R E Đ U J U ZDRAVOG ČOVEKA Svest . jer su rezervne spo­ sobnosti organizma dovoljno velike. S tim u vezi i pojmovi zdravlje i bo­ lest mogu se na različite načine tumačiti i objašnjavati. Disanje. brzo zarašćivanje rana. ovek se može posmatrati u različitim okolnostima i uslovima života. čireva i neprijat­ nog mirisa.ŠTA JE ZDRAVLJE. poželjan je u društvu. U celini zdrav čovek ima dobro držanje tela. podrazumeva stanje pri ko­ jem je narušena normalna. čovek je zdraviji. ekstremne događaje prihvata i raz­ matra trezveno. to se ispo­ ljava bolešću.Preovladava živahno-radosno raspoloženje. normalna stolica posle svakog uzimanja hra­ ne (što označava idealan rad probavnog trakta). Imunitet . proporcionalno razvijeni.ishrana). harmonična. između čoveka i društva. Prednost dajem razmišljanju da se pod pojmom čovek podrazumeva harmonijski sistem. (Što je manje ciklusa. opekotina i slično. energije i materija.Zdrav čovek učini od pet do sedam disajnih ciklusa (udisaj. nema jakih negativnih preživljavanja. energetska i materijalna razmena između čovečjeg organizma i okol­ ne sredine. da radi (rad sa energijama). razvijena je želja za znanjem. informaciona. Medicina je zabeležila blizu dvadeset tri hi­ ljade bolesti! Čovekovo zdravlje podrazumeva stanje u kome* se odvija normalna. Mišići. energetska i materijalna razmena između čovekovog orga­ nizma i prirode. izdržljivi. .

Imunitet . . 0 tim lekovitim silama već je bilo reči. Disanje. ispucala. KAKVO TREBA DA BUDE SAMOOZDRAVLJENJE Rad na ozdravljenju (lečenju) mora se obavljati si­ stematično i temeljito uključujući istovremeno sve lekovite sile organizma. Čovek. tada su rezultati ozdravljenja manje stabilni. trava i čeli­ ćenja) i motorna aktivnost. ima višak ili nedosta­ tak sala. Koža. glado­ vanja).Slabi. opeko­ tina i slično. imuniteta. bubuljicama i neprijatnim mirisom. uz primenu jednogdva sredstva za izlečenje (na primer. imunitet (uglavnom pomoću čišćenja. ishra­ ne. a postignuti rezultati su stabilni. Na­ čin života treba podesiti tako da jačanje vlastitog zdravija ne bude zamorno i nezanimljivo. već poste­ pena. mišića prema pogoršanju govore o jednom ili drugom stepenu pogoršanja zdravlja ili bolesti. bilo koji događaj za njega je stres sa jako izraženim emocijama.Znatno više od sedam disajnih ciklusa u minutu. nametljive misli. Ako je samoozdravljenje daleko od kompleksnog pristupa i primenjuje se jednostrano.Potišteno (apatično) raspoloženje. .PARAMETRI KOJI O D R E Đ U J U BOLESNOG ČOVEKA Bilo kakve promene u funkciji svesti. posekotina. česta snažna preživljavanja. jedva pokretni i neproporci­ onalno razvijeni. godine života i klimatske uslove u kojima se nalazi. nezadovoljan je ili se lako razdraži zbog sitnica. Kod obolelog čoveka. ishrana.Stalno prisustvo nekih oboljenja. brzo se umara. mora da ima u vidu vlastitu konstituciju. naro­ čito infektivnih. To je najvažnije.Zasićenost velikom količinom termički obrađene ili neprirodne hrane. . držanje tela je sla­ bo. planska i redovna aktivnost tokom celog života. sa miteserima. kože. samoozdravljenje se odvija po uzlaznoj skali. Kada se nave­ deni parametri uzmu u obzir. odsustvo osećaja gladi. disanje. pravilne ishrane. ne srne se gubiti iz vi­ da da samoozdravljenje nije jednokratna mera. Ako se pravilno pristupi samolečenju ono traje od nedelju dana do 6 meseci.Masna ili suva. stalan osećaj za­ mora i ravnodušnosti prema životu. . otežana stolica ili je nema 24 sata. on je neproporcionalno građen. koža (uglavnom posredstvom čelićenja i čišćenja). . disanja. urinoterapije. već da postane element koji upotpunjuje našu svakodnevicu. Svest . koji je pošao putem samoozdravljenja da bi brzo i na duže staze imao zadovoljavajuće efekte. a ovde ih samo ponavljamo: svest. Mišići. sporo zarastanje rana. Ishrana. po pravilu. mlitavi. Pri tom.

str. a završavali su život u psihijatrijskim bolnicama ili na gro­ bljima 20 godina pre roka. kao i za morfijum. kao narkotični otrov.čvrsto su se ukorenih u na­ šem životu. Smatra se da umerene doze alkohola nisu štetne.etilov špiritus. može uzrokovati smrt. Danski naučnici su ustanovili. bilo je skupo. ne postoje neškodljive doze. Naučnici su utvrdili da je za votku od 40° smrtna doza 1 200 grama. U Velikoj sovjetskoj enciklopediji (tom 2. 116) data je sledeća formulacija ovog poroka: „Alkohol spada u veoma jake narkotike". Za čoveka sa telesnom teži­ nom od 64 kilograma smrtna doza je 500 grama čistog al­ kohola. . spada u veoma jake narkotike". kao narkotik. a takođe: „Alkohol .4 stepena. Tek početkom XIX veka proizvodnja alkohola postaje masovna i jeftina i stvaraju se uslovi za njegovu široku rasprostiranjenost među sta­ novništvom. pa su ga mahom ispijali imućniji ljudi. heroin i druge narkotike.40 sati nakon trovanja.odavno je poznato. koja apsolutno nije štetna za organizam. po pravilu. 1985. u bilo kojim dozama nanosi čoveku ogromnu štetu. godine). Alko­ hol. Votka se smatra najboljim sredstvom protiv prehla­ de. proizvodilo od žitarica. Međutim. neutoljiva potreba za hranom pa čak i narko­ manija u različitim oblicima . Razgovor o „umerenim" dozama i „kulturnom" pi­ jenju vina je zamka za prostake. Trujući i razarajući organizam.napitak koji uzbuđuje i uveseljava . da se pri umerenoj upotrebi alkohola već posle 4 godine kod ljudi koji piju al­ kohol uočava smežuran mozak u 85% slučajeva („Nauka i život". Na tok trovanja bitno utiče i brzina unošenja al­ kohola u organizam. Sporo unošenje alkohola smanjuje opasnost. on skraćuje čovekov život u prošeku za 20 godina". Za alkohol.MZO. alkohol. broj 10). U stvar­ nosti „alkohol je narkotik. u relativno malim dozama. godine (na kome je među delegatima bilo 150 lekara i naučnika-lekara) doneo je specijalnu od­ luku o tom pitanju: „Hranljivi produkt može biti samo materija.NAVIKE KOJE NARUŠAVAJU ZDRAVLJE Zablude u vezi sa alkoholom Smatra se da je alkohol hranljivi produkt. kao što su: alkohol. Svi koji piju i alkoholiča­ ri počinjali su od „umerenih" doza i „kulturno" su pili. koji podriva zdravlje stanovni­ štva" (ovo je izvod iz odluke Međunarodne zdravstvene organizacije . Smrt nastaje 12 . iz 1975. mnoge štetne navike. ono se. Sveruski kongres za borbu protiv pijanstva i alkoho­ lizma održan 1910. Kao i svaki drugi otrov. U čemu je njihova štetnost? ZAVISNOST OD ALKOHOLA Istorija alkohola Vino . Budući da alkohol ima izraženo svojstvo da pojačava N ažalost. pu­ šenje. Pri dospevanju smrtonosne doze alkohola u or­ ganizam temperatura tela se smanjuje za 3 . uzet u određenoj dozi.

bilo da je trovanje akutno. odnosno etil-alkohol. da male doze alkohola. ako njegova kon­ centracija u krvi ne prelazi određeni nivo . Pri konzumiranju alkohola strada. Kod tih bolesnika često se javlja dijabetes zbog uništa­ vanja posebnih ćelija.4 puta. tj. na oštre bolove u stomaku itd. koju šofer ispije pre vožnje. Na njihovom mestu obra­ zuje se vezivno tkivo. oštećenja želuca su te­ ža. koji su pili alkohol u većim dozama ili duže vreme. Na osnovu eksperimenata i posmatranja pijanih lju­ di utvrđeno je. konzumiranje 50 grama votke . želu­ dac. skoro kod 30% nivo arterijskog pritiska je u „opasnoj zoni". da krigla piva. a konzumiranje 200 grama votke . Pod uticajem alkoholnih napitaka nastaju velike promene u čitavom žlezdanom aparatu probavnog trakta. kod više od 40% ljudi koji redovno piju postoji hipertonija i. da konjak i votka šire krvne sudove i da su najbolje sredstvo kod bolova u srcu. U osnovi oštećenja srčanog mišića alkoholom je di­ rektan toksični uticaj alkohola (špiritusa) na miokard u . pod uticajem alko­ holnog nadražaja pokušavaju da se od toga zaštite luče- njem veće količine sluzi. Pankreatitis i dijabetes na bazi alkohola su uobičajene pojave. koje se nalaze u zidovima želuca i proizvode želudačni sok. stoje nje­ gova koncentracija veća. u njima se zadržava krv a krvni pritisak se povećava za 3 . Veruje se da prečišćeni alkohol (špiritus) nije otro­ van. Jetra se po­ stepeno smanjuje po razmerama. Alkoholni proizvodi koji nisu dobro prečišćeni. Ako se alkohol redovno konzu­ mira.cirkulaciju u organizmu. pored toga. uočene su velike prome­ ne u pankreasu. Time se objašnjava nepovoljan uticaj jakih alkoholnih napitaka na razvoj alkoholizma. sonu kiselinu i razne fermente. Prolazeći kroz jetrenu barijeru. Smatra se. koja se smanjuje za vreme pre­ hlade. U stvarnosti se de­ šava obrnut proces. žlezde se pre vremena troše i atrofiraju.za 30 puta. što još u većoj meri slabi organizam. smatra se da je lekovit. čime se objašnjava zašto se pijani ljudi stalno žale na slabu probavu. Sto je alkoholni napitak jači. sklerotične promene se javljaju i u pan­ kreasu (gušterači). pri srednjem starosnom dobu od oko 36 godina. Smatra se. Te promene su poznate pod na­ zivom ciroza jetre. Pri seciranju ljudi. sudovi jetre se skupljaju. Veruje se. Osim jetre. Javlja se ga­ stritis i drugi problemi sa želucem. Prema mišljenju naučnika. koje pod uticajem rušilačkog dejstva tog otrovnog produkta stradaju. smežura se. neophodne za probavu hrane. koji sadrži pepsin.za 130 puta. tj. Međutim. ili jednostavno ožiljak. „Lečenje" alkoholom doprinosi čestim oboljenjima i pogoršava tok svih infek­ tivnih oboljenja. Žlezde. alkohol negativno utiče na ćelije jetre. koje se nalaze u pankreasu i proiz­ vode insulin. pre svega. i laici znaju da se odmah posle tog dejstva javlja osećaj potištenosti. Kod ljudi koji piju usled poremećaja regulacije tonusa krvnih sudova nastaje poremećaj u regulisanju krvnog pritiska. bilo da je hronično. ali je najotrovniji špiritus. približava se hipertoniji. Istraživanja čehoslovačkih naučnika su poka­ zala. povećava broj havarija za 7 puta. veo­ ma su otrovni. daje otrovnost alkohola sve jača. da alkohol povećava apetiti podstiče pro­ bavu.nisu štetne i dozvoljene su ne samo za proizvodnju nego i za transport (trgovinu).

odnosno kada pijanstvo prođe. ali ne smrtonosnog. jače je izražen proces stvaranja trombova. Konzumiranje alkohola pojačava i ubrzava cirkulacijske procese u organizmu. Ako čovek popije veliku dozu jakih napitaka. Da bi se razjasnila besmislenost sintagme „piti kulturno". Opšteje poznato da su suva vina korisna. U 1983. Alkohol je narkotik i protoplazmatski otrov. pokazuju da su se u nervnim će­ lijama javile promene. ona se razaraju direktno u krvotoku. Ako čovek popije manju dozu slabog vina od gro­ žđa. što izazi­ va pojavu tromba. kao i u navedenom pri­ mer u. Stoje koncentracija alkohola veća. šteta će biti relativno mala.3 meseca ili na­ kon pola godine. Istovremeno. u mozgu i nervnim ćelijama kore mozga nastaju iste promene. . godini u SAD je prodato alkoholnih napitaka u vrednosti od četrdeset šest milijardi dolara. podstiču razvoj žarišne i difuzne distrofije miokarda. ne može biti reči o naučnom odobravanju malih ili umerenih doza alkohola. Behterev je pisao: „Od kako je dokazana bezuslovna štetnost alkohola sa naučno-zdravstvene tačke gledišta. u koje.u votki ili suvom vinu. koje postepeno prelaze u sve veće i veće doze po zakonu sklonosti prema. sa svoje strane. ona je veća. U stvarnosti napetost se zadržava u svesti. njegov mozak neće uspeti da se oslobodi od narkotičkog otrova i čovek će se sve vreme nalaziti u stanju trovanja. spada alkohol. nego ćelije delova mozga ispod kore. koji pri tom nastaju. da se uvek počinje sa malim dozama. kao i pri trovanju drugim jakim otrovima. država je pretrpela šte­ tu od sto dvadeset milijardi dolara usled raznih gubitaka vezanih za pijanstvo ljudi. što se ispoljava poremećajem srčanog ritma i srčanom manom. Nema nikakve razlike. Grubi poremećaji u tkivnoj razmeni. Njegova štetnost je ista. da su proizvodnja i proda­ ja alkohola dobar kapital za državu. snažno ak­ tivira životni princip vetra. koje su isto tako jako izražene. svim narkotičkim otrovima. pro­ ces stvaranja trombovaje izraženiji. gde se on nalazi . Uticaj alkohola na mozak U svetu postoji veliki broj predrasuda koje se odno­ se na „kulturnu" upotrebu alkoholnih napitaka. koje izazivaju duboke promene u čovekovoj psihi.kombinaciji sa promenama nervne regulacije i mikrocirkulacije. Pošto je jedan od glavnih cirkulacijskih sistema sistem krvotoka. a posle nedelju ili dve opijanje ponovi. Smanjuje se životni vek crvenih krv­ nih zrnaca. U tom slučaju šteta će biti velika. neop­ hodno je saznati više o tome kako alkohol del uje na mo­ zak. Svima je poznato. Uobičajeno je mišljenje." Smatra se da alkohol smanjuje napetost i da. M. V. nego pre upotrebe alkohola. U slučajevima akutnog trovanja alko­ holom. sledeći put ispije istu dozu posle 2 . konzu­ miranje alkohola otklanja napetost. S obzirom na to daje sadržaj alkohola u mozgu povećan. u njemu se i uočava­ ju najveće promene. Isti uči­ nak (rezultat) je i kada se suvo vino pije u malim dozama. Konačan rezultat je da veliki broj mo­ ždanih ćelija izumire. uopšte. Pri tome su ćelije kore mozga bile znatno više oštećene. pre svega. pa njegova upotreba neizbežno uzrokuje trovanje i alkoholizam. koji je umro od akut­ nog trovanja alkoholom. Istraživanja na mozgu čoveka. To.

što će se negativno odraziti na razvoj ploda i zdravlje deteta. da svaka popušena cigareta pušača košta 15 minuta života. Specijalno sprovedenim eksperimentima nad ljudi­ ma. da je među pušačima smrtnost od ra­ znih uzroka dvostruko veća. posle oboljenja organa za disanje i hirurških operacija. nego kod nepušača. Pri tome u po­ četku stradaju složeniji psihički procesi. nagomilavaju se degenerativne promene. Avaj. profesori i akademici medicine. zdravlje. funkcija uma i slično. prema statističkim po­ dacima. ustanovili su. koji ugrožava­ ju opstanak naše Domovine kao kulturne države''. „smežurani mozak". mozak se neće vratiti u normalu usled narkotičkog trovanja a šteta će biti velika. tj. opet ih niko nije čuo i shvatio ozbiljno. kako kažu. sve ćelije njegovog organizma su zasićene alkoholom. ljudi koji mnogo puše žive kraće od nepušača za 6 -7 godina. Pri tome su najizrazitije promene u onim delovima kore mozga gde se obavlja misaona delatnost. Avaj. Poznato je. bez izuzetaka. Zakonima Drevne Grčke strogo se za­ branjivao polni odnos sa ženom u pijanom stanju. „Kulturno" ispijanje vina na „kulturan" oduzeće vam pamet. rad tih centara se ne obnavlja. obraćamo Vam se molbom da razmotrite i donesete odluku o zvaničnom priznavanju za narkotike alkohola i duvana. U prošeku. koji su ma­ sovno rasprostranjeni u našoj državi i koji su pricmili i pričinjavaju veliku štetu. da u svim slučajevima. izučivši brižljivo problem pušenja duvana. imovinu i sam život. PUŠENJE Engleski lekari. čoveku i društvu. niko ih nije poslušao. Zakoni Drev­ nog Rima zabranjivali su ljudima mlađim od 30 godina. Promene u strukturi mozga javljaju se već posle ne­ koliko godina od upotrebe alkohola. da je početkom XX veka 800 lekara iz Engleske.jednu i po čašicu votke. U Drevnoj Rusiji zabranjivano je da mladoženja i nevesta na svadbi piju alkoholne napitke. koji su popili jednu . u godinama najaktivnijeg stvaranja potomstva. Proces izlečenja. Kod svih ispitanika je utvrđena smanjena zapremina mozga. U zaključku kratkog izlaganja o štetnosti alkohola ističem. kod njih . alkohol deluje isto: usporava i otežava umne procese. Pri ponovom uzi­ manju alkohola oštećenja viših centara moždane mase traje od 8 do 20 dana. Danas je sličan apel uputilo 1 700 lekara: „Mi. utvrđe­ no je. Uticaj pijanstva na začeće Kada je čovek pijan.ali se koristi više nego jednom u dve nedelje. Pušači u poređenju sa nepušačima češće pate od prehlada i alergijskih oboljenja. Od pi­ janih roditelja često se rađaju deca sa teškim psihičkim i fizičkim poremećajima. da piju alkoholne napitke. lekari. Nemačke i Austrije uputilo apel čitavom čovečanstvu da prekine da smatra alkohol hranljivim produktom i da ga svrstava u narkotike. Ako se spermatozoidi oštećeni al­ koholom „susretnu" sa alkoholizovanom jajčanom ćeli­ jom. Ako se alkohol pije duže vreme. ili. tj.

emfizem pluća i druge.2%. mo­ že se suditi po uticaj u koji ispoljava prva ispušena cigare­ ta: mučnina. Od njih su najštetniji duvanski katran i nikotin. hladan znoj .4 čo­ veka. Eksperimenti na životinjama ubedljivo su dokazali. 96% obolelih od raka pluća puše duže od 20 godina. pušači koji puše manje od pola kutije cigareta dnev­ no . Nikotin iz duvanskog dima je veoma otrovna mate­ rija. Pri pušenju jedne kutije cigare­ ta asimiluje se dovoljno nikotina da ubije čoveka. da su ćelije čovečjeg organizma.redovno i što više pušite.217. koji čovek u prošeku po­ puši za mesec dana. Nikotin utiče na funkciju . probavne organe i polne žlezde. Koeficijent smrtnosti od raka pluća na sto hiljada stanovnika izražava se sledećim ciframa: nepušači . podvrgavajući se sistematski štetnom dejstvu. i do takvog tro­ vanja ćelija mozga dolazi svaki put. jednjaka itd. poste­ peno pretvaraju u ćelije potpuno strane našem organi­ zmu . koja sistematski iz dana u dan dospeva u organizam. nego kod nepušača. Pluća kod pušača u 50. U 1 kilogramu duvana. kod pušača je približno 2 puta učestaliji. ne dolazi do trovanja. Rezultat toga je da se one neprimetno. želu­ ca. Po toksičnosti on ne zaostaje iza cijanovodonične ki­ seline. pluća. koji se suprotstavlja tom otrovu. tj. Statistika potvrđuje da je taj „savet" tačan.simptomi su koji govore o trovanju ćelija mozga nikotinom. spadaju peptični čir na želucu. Unošenje 1 miligrama nikotina kroz usta (oralno) predstavlja smrtnu dozu. Nikotin razara nervni sistem. hronični bronhitis.144. Kancerogeni duvanski dim javlja se i na drugim de1 ovima čovečjeg organizma. daje duvanski katran kancerogena materija i da podstiče razvoj raka. kod kojih uticaj duvana pojačava težinu toka bolesti. godini života imaju iste promene. dok nepušača među obolelim od raka pluća ima 1. povraćanje. prinuđene da se na njega prilagođavaju. Ipak o štetnom dejstvu nikotina na or­ ganizam. nego kod nepušača. nego kod nepušača.52 čoveka. Radi obaveštenja napominjem. Samo zahvaljujući tome. od pola do 1 kutije cigareta . kod njih se rak pluća javlja za 63 puta češće. jezika. srce.onkološke ćelije. ishemijska bolest srca. U broj ostalih oboljenja. Pri svim mogućnostima samozaštite organizma on ne može da se odbrani od takve ko­ ličine kancerogene materije. ima 70 mililitara duvanskog katrana. tesno povezanih sa pu­ šenjem. kod pu­ šača koji puše više od 40 cigareta dnevno .traje duže i često se javljaju komplikacije. čovek ne doživljava predviđeni ži­ votni vek. Pušenje poveća­ va stepen rizika oboljenja od teških hroničnih oboljenja ili prevremene smrti. Da bi sebi što bolje predstavili u čemu je štetno dejstvo dima od duvana. deformišu i slično. U dimu od duvana sve materije štetno utiču na čo­ večji organizam. iako se organizam na nikotin prilagođava. Za 10 godina kroz disajne puteve pušača prođe više od 8 litara duvanskog katrana. što se pri dužem pušenju kod čoveka stvara prirodni imunitet. i što asimilacija ne nastaje odjednom već tokom dana.30 puta če­ šće. tj. istražimo njegove komponente i nji­ hov uticaj na čovečji organizam. koje nepušači imaju tek u 70-80 godini života. Rak usne duplje. Ako želite da u sebi razvijete ćeli­ je raka . Rak pluća kod pušača sreće se za 20 . posebno na njegov centralni nervni sistem. jetru.

U poređenju sa nepušačima muškarci . amonijak. da bi u njegov organizam dospe- . jesu pušači. Statistika svedoči. od raka pluća . sma­ njuje se ili se bolno produžava dužina trajanja polnog ak­ ta. pojačava destrukcione procese u ćelijama želuca i sprečava stvaranje zaštitne sluzi. Pušenje negativno utiče na želudačno-crevni trakt. Pri pušenju zidovi krvnih sudova se skupljaju. Osamdeset dva odsto bolesnika. a žuč . Smanjuje se i polna osetljivost. 3. koji dospeju u bolnicu sa akutnim infarktom. krvne sudove. koja zalečuju . uporedo sa smanjivanjem polne osetljivosti. po pravilu. Pri pušenju jedne kutije cigareta dnevno čovek dobija do­ zu zračenja od 36 rada. To su „pasivni pušači". da pušači boluju od stenokardije za 13 puta. Pri lečenju napada stenokardije kod pušača najbolji lek je prekinuti pušenje.prigušuje. Hronični bronhitis dijagnostikuje se kod pušača 2 puta češće.14 godina. stoje 7 puta više od doze utvrđe­ ne sporazumom o zaštiti od radijacije. koji im takode ne pričinjava zadovoljstvo. Ono stimuliše razvoj gnojnih rana (čireva). Osim katrana i nikotina pod uticajem visoke tempe­ rature iz duvana se izdvaja oko 30 štetnih materija: sumpor-vodonik. Pri tome u listovima nogu dola­ zi do posebnog prestrojavanja i oni reaguju na aktiviranje posebne funkcije organizma s bolom. među kojima je posebno opasan benzidin stoprocentno kancerogen. da se na tim mestima nalaze životno važne tačke za organizam. nego kod nepušača.čulnih organa. da se pri pušenju smanjuje efekat lečenja. od hroničnog bronhitisa . U duvanskom dimu postoji i znatna količina polonijuma . da su listovi nogu .jednostavno mi­ šići. Ispostavlja se.) To je signal pušaču da prestane da puši. pojačava ili izaziva napade koronarnih nedo­ stataka. Rezultat je da vetur .200. Kod mu­ škaraca. a od infarkta miokarda za 12 puta češće od nepušača. koji puše oko 10 godina. posebno kod dece. Pušenje poja­ čava negativno dejstvo okolnih štetnih materija. inače će mu biti veoma loše. smanjuje oštrinu vida i sluha. polne organe i na potom­ stvo. azot. po­ što nikakvo lečenje pri pušenju ne pomaže već uzrokuje odumiranje prstiju na nogama i slične bolesti.pušači u prošeku umiru od raznih oboljenja 15 godina ranije.dim. Nepušaču je dovoljno da provede 1 sat u zadimljenoj sobi. a čitava grupa respiratornih obolje­ nja za 4 puta je češća.endarteritis obliterans (unutrašnje začepljenje). To je često dovoljno da bi se srce obnovilo. Kod pušača se javljaju nepovoljne promene u krv­ nim sudovima. koja razjedaju sluzokožu. ugljen-monoksid i različita eterska ulja.11 godina ranije. usled kojih često nastaje oboljenje perifer- nih krvnih sudova . Duvanski dim štet­ no deluje na srce. a svojstva sluzi. a to. jer dim aktivira dva procesa: vetra i žu­ či.5 puta češće bolu­ ju od nepušača. I u tome ne­ ma ničega čudnog.približno 18 godina. Ljudi. koje u prvom redu reaguju na intoksikaciju od pušenja. U početku bolest se ispoljava naizmeničnom hromošću: pri hodanju se javlja oštar (jak) bol u listovima nogu. Posmatranje bo­ lesnika obolelih od čira na želucu pokazalo je. Pušenje izaziva teška oboljenja ne samo kod pušača nego i kod onih koji se sa njima druže. (Mnogi misle. od oboljenja koronarnih sudova srca . otupljuje ču­ lo mirisa i ukusa.na račun (usled) nagrizajućeg dejstva dima povećava kiselinska svojstva želuca. koji zrači alfačestice.

Kao bilo koja informaciono-energetska tvorevina. Dalje. . Istraživanja su pokazala. a u kombinaciji sa puše­ njem narušava zdravlje. već i na one koji udišu vazduh sa dimom od cigareta. to žarište. Taj vitamin jača sluzokožu pluća i drugih organa. što ona sve snažnije potčinjava svest. naboranu kožu. „narkotička memorija". koja se sadrži u jednoj ispušenoj cigareti. Naravno. bez sumnje. Zato im se priključuju (sa njima se vežu) posebne materije organizma i izbacuju se u vidu isparljivih jedinjenja. Tako nastaje narkotička zavisnost sa tendencijom za sve većom i većom upotrebom narkotika. Tkiva pluća štite vitamini E i B ] 2 . koji se u jetri pretvara u vitamin A. folijeva kiselina i mineral sclcn. zlo koje razara svest i čovekov organizam. Da bi se dobio betakarotin. kao kompjuterski virus.po­ noviti stimulaciju. Ukratko ćemo objasniti kako se to de­ šava. Manje pijte alkohol jer do­ punski opterećuje organizam. žutu boju lica i mlitave mišiće. Da do toga ne bi došlo. ostavljajući joj mini­ mum za trezveno razmišljanje. Pušači izgledaju mnogo stariji od svojih vršnjaka ne­ pušača. Oni treba da jedu više povrća. Razmislite o sledećem alarmantnom upozorenju SZO: svaki peti čovek umire od uzroka vezanih za pušenje! Dijeta za pušače i pasivne pušače U duvanskom dimu ima oko četiri hiljade hemijskih komponenti. te materije dospevaju u ćelije organizma i guše ih. što će obezbediti organizmu dovoljnu količinu vitamina i minerala. Oni imaju suvu.9% slučajeva. Svaka cigareta uništava 25 miligrama vitamina C. Svega toga u izobilju ima u proklijaloj pše­ nici. Izbegavajte masnu hranu: ona pogoršava asimilaci­ ju biološki aktivnih materija. inače će se raspa­ sti. radi svog posto­ janja. pijte sok od šargarepe. kada oni ne bi delovali na jedne ili druge čulne centre i u njima osta­ vljali „prijatno sećanje (memoriju)" o tom događaju u nje­ govoj svesti. To se ne odnosi samo na pušače. traži novo čulno potkrepljivanje. voća i monolitnih prekrupa (posebno proklijalog zrna).le štetne materije u količini. Čovek nikada ne bi uzimao narkotike. U porodicama gde se mnogo puši nema ni jednog zdravog deteta. Upravo zbog toga deca uzrasta do 5 godina u porodicama pušača obolevaju od različitih boljki u 73. a svaka kutija cigareta oduzima iz organizma pušača 500 miligrama tog vitamina. organizam usled toga gubi biološki aktivne materije koje su mu potrebne i stvara se njihov deficit. deluje na sve ćelije i osećanja u čovekovom mozgu i njegovoj svesti s jedinstvenim ciljem . NARKOMANIJA Narkomanija je. Asimilujući se u krvi. Posle nekoliko kura narkotika u čovekovoj svesti ostaje snažno žarište sećanja. da pušači i ljudi koji se na­ laze u društvu pušača (pasivnih pušača) treba da upotre­ bljavaju više biološki aktivnih materija. Slično širenje „narkotičke memorije" povezano je s tim. da piju sveže sokove od povrća. one postaju neškodljive i delimično se izbacuju iz organizma.

koji je spreman na sve. Ti receptori su potrebni za normalnu životnu aktiv- nost organizma. Rezultat je da čovek. 1 na kraju program treba da počne da konkretno deluje . Veštački narkotici u zavisnosti od vrste različito deluju na receptore. pretvara u dodatak vlastite „narkotičke informacije". U njegovoj svesti aktiviran je prvi nivo . uticaće na organizam upravo preko tih receptora. počinje da koristi i nedozvoljena sredstva. njihovo prirodno stvaranje u organizmu se blokira. PROŽDRLJIVOST Proždrljivost je „blaži" oblik narkomanije. Tako se čovek degradira. To se već ostvaruje na tre­ ćem nivou. „narkotička memo­ rija" jača i povećava se u svesti. Na primer.izlazak na treći nivo. Ta želja se posebno snažno ispoljava uveče. Rezultat prejedanja je da se organizam brzo uni­ štava a čovek oboleva. Prema tome razmislite. alkohol. „Zaokupljenost" tim misli­ ma govori o tome. Kada je reč o fizičkom telu. preći na drugi nivo. Sada pažljivo analizirajte tok mojih rasuđivanja. Kod čo­ veka koji je podložan proždrljivosti. On postaje okoreli narko­ man. radi za­ dovoljavanja povećane „narkotičke memorije". da bi nekontrolisano ispunio svoj želudac hranom. Po­ stoji želja za uzimanjem narkotika. Za to je potrebno određeno vreme. vredi li uzimati narkotike. Da bi je zadovoljio. Da bi ih izbacio treba uložiti znanje i strpljenje. tj. To se odnosi i na morfijum. Nakon stoje to učinjeno. tim više ako ima mnoštvo drugih načina za lično zadovoljstvo i uživanje u životu. „kako to uraditi?".kako to najbolje ura­ diti (gde nabaviti narkotike). Čovek je žedan i hoće da pije vodu. I sada radi normalnog ličnog osećanja čovek mora da ih redovno uzima. U našem organizmu postoje razni receptori ko­ ji reaguju na prirodne narkotike. koji postoje i koji se stva­ raju. Ona jača na račun toga. koja ga na kraju vodi u smrt. uzimanje narkotika znači (omogućava) da ih organizam uključuje u procese razmene materija. a zatim se lečiti od njih. kako je zadovo­ ljiti. opijum i slične droge. tokom kojeg se čovek oseća veoma loše. . da „narkotička memorija" počinje da potčinjava i obuhvata drugi nivo svesti. Radi njenog zadovolja­ vanja uključuje se drugi nivo svesti . u njegovom organizmu i svesti dešava se „lom". u našem organi­ zmu se prirodno stvara vlastiti alkohol.Objasniću potčinjavanje čovekovoj svesti od strane „narkotičke memorije" na jednostavnom primeru. ve­ štački unesen u organizam. koja guši njegov razum i primorava ga da radi sve. Pošto te materije dospevaju u organizam spolja. u svesti se formira od­ govarajuća psihološka orjentacija.zadovoljavanje žeđi. Znači. što u početku obuhvata dozvoljene varijante. i za održavanje svojih uve­ ćanih informaciono-energetskih struktura potrebno joj je snažnije i češće stimulisanje. u čo­ vekovoj svesti treba da se stvori program. Da bi se izlečio čovek treba da primora organizam da prirodno proizvodi te materije i da se od­ rekne od njihovog dostavljanja spolja.

kako mu je bolesnik . Upravo isključivanje svesti omogućava da se unese nova informacija. Posle gladovanja oni ne treba da se poja­ vljuju u ranijem društvu. ne dodirnuvši narkotike. Prema tome. individualno sredstvo. da se ponovo ne bi našli u isku­ šenju. koje pomaže da se oslobodite štetnih navika .36 sati jednom nedeljno pomaže da se „vaspitava" i „smiri" proždrljivost. Čovek živi normal­ nim životom.alkoholizma. 34 godi­ ne. pravilni meta­ bolizam. pričao da se posle prve kure glado­ vanja pojavio u društvu narkomana. Mnogi pribegavaju „kodiranju" od alkoholne i nikotinske zavisnosti. Gladovanje u trajanju 24. Tako treba izdržati lunarni mesec. Posle toga njegovim primerom je pošao isti takav bolesnik .post.. Šta to znači? U osnovi datog metoda. Zato u daljem tekstu dajemo predloge o tome kako pomo­ ći čoveku u takvim slučajevima. a zatim neprimetno postaje alkoholi­ čar ili narkoman. Da bi se ta blokada unela u svest. jer samo u besvesnom stanju (ili stanju hipnoze) svest je osetljiva za sličnu manipulaciju.KAKO SE OSLOBODITI OD ŠTETNIH NAVIKA? U životu se svašta može dogoditi. Dobro je gladovati jednom u 3 meseca po 7 . a nova ojačati. presedeo tamo celu veče. Vojtovič posebno ističe tu činjenicu i navodi primer. Rezultat je da se čovek bez apstincntnog sindro­ ma oslobađa od narkotične zavisnosti. Posle 16 sati mogu se piti samo neki napici. pod kojim podrazumevam i gladovanje. Ali kao najefikasni­ je sredstvo preporučuje se uzdržavanje od jela. To pomaže da se „izbriše" informacija o proždrljivosti u čovekovoj svesti i da se suzi razvučeni želudac.nar­ koman B. potrebno je za izvesno vreme iza­ zvati stanje šoka. a to je . Tako polako. pušenja. daje dobrovoljno načinio pregradu ispred svojih čulnih zadovoljstava s ciljem da ih obuzda i potčini. to znači. LEČENJE GLADOVANJEM Postoji univerzalnije.narkoman S. leži blokiranje informaciono-energetskog žarišta alkoholne ili nikotinske zavi­ snosti drugim. tokom kojeg se unosi potrebna informacija. koje na blag način izbacuju strane narkotičke materije i uspostavljaju vlastiti. ko­ ji je predložio doktor Dovženko. Kada kažu. narkomanije i proždrljivosti. Za to vreme pređašnja navika će se rasplinu­ ti. ali sigurno sebe uništava. kada čovek počne dobrovoljno da gla­ duje u njegovom organizmu nastaje posebno prilagođavajuće prestrojavanje. Specijalista za gladovanje G. prekida..10 dana. . Najteži period kod narkomana koji gladuju je prvi dan gladovanja. da se čovek „pridržava posta" ili „posti". njima suprotnim aktivnostima. 42 godine. i samim tim doveo u nedo­ umicu „drugove" oko sebe.

Radi postizanja trajnog efekta odvratnosti bolesnika prema al­ koholu kuru lečenja treba ponavljati nekoliko puta posle 6 meseci. Trava se priprema u julu .4 puta dnevno kod reumatizma. Odvar se spolja primenjuje kod ćelavosti i psorijaze. ohladiti. poremećaja razmene materija. kile i hemoroidnih krvare­ nja. Izaziva povraćanje. Nakon 20-30 minuta posle uzimanja na­ pitka dati bolesniku . Odvar: 10 grama trave preliti sa 200 mililitara vode i kuvati 15 minuta. Lečenje plaun-baranecom kontraindikativno je kod srčano-vaskularnih oboljenja i epilepsije. autoru knjige Potpuni priručnik lekovitih biljaka. iscediti ostatke biljke i dodati vode do 200 mililitara. dinstati na blagoj vatri u rerni. psorijaze i ćelavosti. Kosevu. kada se uzima plaun-baranec (Lycopodium obscurum). treba se odreći životinjske hrane. . Uzimati po 80 . Uzimati po 1 kafenu kašičicu 3 . deluje kao purgativno sredstvo i protiv glista. Ujutro procediti i popiti sat vreme­ na posle doručka. procediti.alkoholičaru da popije 40-50 mili­ grama votke (rakije) ili 50. Od nje se pripremaju odvar i ekstrakt. Tokom dana bolesnik treba da ispije čašu napitka (po 50 grama u jednom obroku) i da to zaliva alkoholnim napicima. Selago).1 400 metara nad morem i u Sibiru. neurastenije. a može se primeniti i kao insekticid. 2 Kura lečenja proračunata je na 1-2 nedelje. Protiv pijanstva postoje i molitve kod hrišćana. javlja se stalna (trajna) odvratnost prema alkoholu. pobačaje. na visini 1 000 . histerije.7 kura sa petoprocentnim rastvorom odvara u kom­ binaciji sa alkoholnim napicima. Približno posle 10-20 minuta javlja se mučnina i povraćanje. Biljka je otrovna. L. 1 Priprema: 10 grama trave staviti uveče u termos i pre­ liti čašom ključale vode.avgustu. Primedba prevodioca: Prema P. a posle 3 15 minuta manju količinu alkoholnog napitka uz istovremeno udisan­ je para alkohola. Raste na alpskim livadama. Primedba prevodioca: Ova biljka podseća na biljku prečica. Lečenje ovom travom treba sprovoditi pod nadzorom lekara.NARODNI METODI LEČENJA ALKOHOLIZMA Alkoholizam se veoma efikasno može lečiti travom. Posebno su opasni za trudnice. Posudu dobro zatvoriti. oblepiti testom.60 miligrama vina. za vreme sazrevanja spora. pripremaju se sledeći napici: odvar i ekstrakt. kao i za ljude starije od 60 godi­ na. 2 1 Posle 3 . Nakon 10-15 minuta izaziva povraćanje. Njeni preparati su kontraindikativni kod težih oboljenja srčanovaskularnog i centralnog nervnog sistema. A. a zatim smešu procediti.100 mililitara svežeg odvara. Ekstrakt: 10 grama trave pomešati sa 500 mililitara votke (rak­ ije) u posudi sa poklopcem. koja se naziva plaun-baranec (Lycopodium obscurum. Za vreme lečenja.

jer je u tom dobu jak životni princip sluzi. u prvom redu. ma­ snoće) podstiče nagomilavanje sluzi oko pluća i njeno tru­ ljenje.RASPROSTRANJENA OBOLJENJA KOD MUŠKARACA PLUĆNA OBOLJENJA P rema zvaničnim podacima Međunarodne zdravstvene organizacije (1996). Upotreba pro­ dukata sa slatkim ukusom (hleb. uz povremeno mešanje. Ovakav lek treba pripremati i upotrebljavati 3 puta dnevno. Posle toga sipati u termos i držati 4 sata. Melasa od zrna može se kroz sito isprati mlekom i tu tečnost treba piti kod težih slučajeva. zbog čega su i namenjeni. Tu kašicu treba popiti u jednom obro­ ku pre jela. Približno posle nedelju dana počeće čišćenje pluća od sluzi u vidu jakog i dugotrajnog kašlja u trajanju od 20 do 30 minuta. što izaziva pneumoniju i druga oboljenja pluća. Evo jednog od njih. na zemlji samo od infekcija svake godine umire sedamnaest miliona ljudi. preliti sa čašom vode (najbolje protijeve) i kuvati 10 minuta na sla­ boj vatri. KAKO O Č I S T I T I I I Z L E Č I T I P L U Ć A Mnogi ljudi u mladosti pate od plućnih oboljenja. Ostaviti da odstoji 2 sata i procediti. preliti ih sa pola litra mle- Žilovlak (Plantago major. poslastice. do po­ lovine prvobitne zapremine. propu­ stiti ga kroz sito. Oman (Inula helenium) Uzeti 20 grama isitnjenog korenja omana. P. L E K O V I T E TRAVE I SMEŠE ZA L E Č E N J E P L U Ć A U narodnoj medicini postoji mnoštvo proverenih recepata za lečenje pluća. «r/ Važna napomena: ako patite od zatvora. Ostaci melase se bacaju. a glavni ubica je . Uzeti punu čašu monolitnih zr­ na od ovsa (bolje neopranih). P. Uzimati po 1 supenu kašiku 4 puta dnev­ no pre jela. procediti i uzimati po 1 supenu kašiku 3 . . ka i kuvati na blagoj vatri. lanceolata) Staviti 1 supenu kašiku suvih listova žilovlaka u ter­ mos i preliti sa čašom ključale vode. media. Pomaže kod napada kašlja.pneumonija (4 400 000 ljudi). pozivi da se jača organizam u borbi pro­ tiv te bolesti.4 puta dnevno pre jela. Dobija se oko pola čaše tečne (boje kafe sa mlekom) kašice. meso. njihova posledica su bolesti pluća. Kod ljudi koji ozbiljno boluju od pneumonije može izlaziti zelena sluz u vidu presovanih parčića. Kada se ovas skuva. Obavezno odstranite zatvore.

Smešu staviti u dobro za­ tvoren lonac i držati lonac na toploj ringli nekoliko (od 3 do 6) sati. M. listovi podbela (Tussilago farfara) . Jednu supenu kašiku smeše preliti sa 2 čaše ključale vode i ostaviti da odstoji u termosu.1 deo. Ostaviti da odstoji u termosu oko 1 sat. pa sam za svaku biljku uneo latinski naziv radi lakšeg pronalaženja biljaka. a zatim procediti. Vranilova trava (Origanum vulgare)3 U vranilovoj travi sadrže se eterska ulja. Piti preko noći po 100 . 1 deo. Uzi­ mati po 100 grama posle jela. Koristi se sama trava i u vidu smeše sa drugim trava­ ma. Piti po 1-2 gutljaja kod napada kašlja. Piti iz termosa po 50 grama to­ plog odvara 3 . Rotundifolia) .1 deo.5 delova. koren belog sleza . ostaviti da odstoji 2 sata. Vranilova trava . Anis (Anisum vulgare gaertn. Uzimati po 1 kal'enu kašičicu sirupa pre jela. Može se malo zasladiti medom. posle čega sipati u ter­ mos i ostaviti da odstoji.2 dela. . Plodovi anisa .Uzeti 3 supene kašike svežih listova žilovlaka i pomešati sa 3 supene kašike meda.2 dela.) Zahvaljujući svojim posebnim isparljivim svojstvi­ ma anis podstiče izbacivanje sluzi.200 grama u toplom stanju. Vranilova trava se smatra dobrim sredstvom za iskašljavanje. 5 . pa procediti. Dobiće se tečnost u vidu sirupa.Primedba prevodioca. Pupoljci od bora Sipati u termos 1 supenu kašiku pupoljaka i preliti sa čašom ključale vode (najbolje protijeve vode). ostaviti da odstoji u termosu oko 1 sat. cvetovi andelike (Archangelica officinalis) - Autor ne navodi latinske nazive biljaka.2 dela.2 dela i list podbela . Uzeti 1 su­ penu kašiku smeše. zatim je sta­ viti na vatru i dovesti do ključanja. sipati je u čašu hladne vode (namagnetisane protijeve).1 deo.4 puta dnevno. koja razmekšavaju sluz i podstiču njeno izbacivanje iz organizma. koren belog sleza (Althaea officinalis) . Zova (Sambucus nigra) Jednu supenu kašiku suvih cvetova preliti sa pola li­ tra ključale vode.2 dela i koren slatkog drvceta (Glycyrrhiza glabra) . što pojačava njihova lekovita svojstva. trava majčine dušice (Thymus serpyllum) . cvetovi sleza (Malva borealis. Obično ga primenjuju u smešama sa drugim lekovitim biljkama.

nenormalno visoki krvni pritisak u plućima i visoki venozni krvni pritisak u vratnoj veni jetre (portalna hipertonija). U stvarnosti to označava „nenor­ malno visok mišićni tonus". Sok se priprema samo za jedan dan! Sok se čuva u frižide­ ru u dobro zatvorenoj posudi. opor (trpak) . Rotkva sejana (Raphanus sativus) HIPERTENZIJA (Hipertonija) M Ima gorak ukus. to se može predstaviti ovako: srce .8 komada). Sok se može dobiti i na druge načine.opštem vi­ sokom arterijskom pritisku u organizmu. Slatki sok koji se pojavi uzimati po 1 supenu kašiku svakog sata. Procediti.cevi kroz koje se tečnost kreće (te­ če). Otvor zatvoriti parčetom rotkve i ostaviti da odstoji 4 sa­ ta. Odlično sredstvo za iskašljavanje. Piti po 100 grama 3-4 puta dnevno.antagonist sluzi. koji je antagonist sluzi. koje se nalaze između ve­ likih cevi arterija i vena. Srce pumpa krv u arterijski sistem. to nije dovoljno. Eritrociti imaju . Svaku kriščicu preliti medom. Postoji nekoliko vrsta visokog krvnog pritiska: opšti visoki arterijski krvni pritisak. kapilari . Radi pojačanja dejstva može se dodati med. nogi ljudi povezuju reč „hipertonija" sa visokim krvnim pritiskom. Povišeni krvni pritisak ozna­ čava se sličnom rečju „hipertenzija". stvarajući u nje­ mu visok pritisak. usled čega krv teče prema kapilarima. Sok koji se stvori u udubljenju izliti i uzimati po 1 supenu kašiku pre jela. Izrezati u rotkvi udubljenje i napuniti ga medom. Međutim. Navedene biljke imaju lekovita svojstva jer sadrže eterska ulja. Odvar od plodova kartopa priprema se na sledeći način: 1 čašu plodo­ va preliti sa 1 litrom vrele protijeve vode (može se namagnetisati) i kuvati 10 minuta. Uprošćeno. upoznajmo se sa tim kako krv cirkuliše kroz organizam. Treba ih popiti za jedan dan. Primedba. Koristi se odvar od cvetova i plodova.eritrociti (crvena krvna zrn­ ca) s teškom mukom prolaze kroz njih. Lekovi od rotkve smatraju se najefikasnijim kod ka­ šlja i lece kašalj za vrlo kratko vreme. Narezati svezu rotkvu u veoma tanke kriščice ( 6 . Cedi se sok i upotrebljava sa medom po 1. Sledećeg dana pripremiti nove ekstrakte i sokove. Zbog to<^ gase pripremljeni ekstrakti i sokovi moraju čuvati u dobro zatvorenim posudama i ne smeju se suviše prelivali i cediti.pumpa. sipati u termos i dodati 3 supene kašike meda. arterije i vene .2 supene kašike pre jela. koja pokreće tečnost.veoma male cevi. Da bismo shvatili mehanizam njegovog nastanka. U daljem tekstu biće reči samo o jednom . sistem kapilara i venozni sistem. Povećan pritisak u arterijama potreban je da bi se krv pro­ gurala kroz kapilare.Kaitop (Viburnum opulus) SRČANO-VASKULARNA OBOLJENJA Ukus gorak. arterijski sistem. U celini sistem krvotoka čoveka deli se na srce. Sve te vrste visokog krv­ nog pritiska imaju razne uzroke i izazivaju razna obolje­ nja. Kapilari su toliko mali da delići krvi . koja brzo isparavaju.

Prema njima se treba odnositi ra­ zumno. Na arterijskom kraju cevčice usled srčanih impulsa i pritiska eritrociti se stalno približavaju je­ dan drugom i odbijaju (zbog naboja). Kao re­ zultat kretanje krvi kroz kapilare podstiču dva mehanizma . i ako je ono zagađeno. koje povećavaju naboj organizma i ne dozvoljavaju da se krv zgruša.električno punjenje (naboj) i pri približavanju jednog pre­ ma drugom oni se odbijaju. ko­ je se stalno ponavljaju. moždani i oč­ ni pritisak. Sve te vrste disanja podsti­ ču nagomilavanje ugljenične kiseline u organizmu. trčanje. spazma mišića ili organa (negativne emocije. gde je pritisak manji.različite mišićne kontrakcije (koje potiskuju krv) i vibracije u organizmu. sma­ njenja naboja eritrocita (ishrana kuvanom hranom u ko­ joj nema naboja. Prema tome. Pri tom dobro pomažu to­ ple vodene terapije. Najbolje je primenjivati povremeno glado­ vanje. ba­ vljenja običnom gimnastikom. već podstiče čišćenje od šljake i izjednačavanje opšteg naboja organizma. dovode do toga da se mišići. Treba naučiti da se opuštamo i možda da ovladamo autogenim treningom. Od lekovitih i profilaktičnih sredstava važan značaj imaju ishrana i čišćenje organizma. gasova vr­ ši se preko vezivnog tkiva. a posledica toga je smanjen arterijski. mogu se odabrati efikasni na­ čini za lečenje hipertenzije. da se dobro odmorimo i da obnovimo kapilarni krvotok. U ishrani treba da preovladaju salate od svežeg povrća. Raspolažući blagim diuretičkim dejstvom urin izba­ cuje suvišnu vodu iz organizma. manje uznemiravali. U prvom redu treba preispita­ ti svoj odnos prema životu. Upravo ono podstiče čišćenje organizma na nivou vezivnog tkiva i povećava opšti naboj organizma. podstiče otvaranje kapilara. To će nam pomoći da otklonimo nagomilanu napetost tokom dana. ritmičko disanje jogista i disanje koje čisti spoljašnje manifestacije života. voće. izazivajući kretanje prema venoznom proširenju. Arterijski i venozni kraje­ vi te cevčice su rašireni. umotavanja i sauna. To kretanje pomaže i treći mehanizam . koja utiče na otvaranje krvnih sudova i opuštanje mišića. bez emocija. LEČENJE HIPERTONIJE Ako se znaju uzroci. zagađe­ nosti vezivnog tkiva šljakom (razmena materija. Obave­ zno treba očistiti jetru i debelo crevo. da bi nas spoljašnji događaji . smanjivanje opšteg naboja organizma ili njegovo izobličenje usled nagomilavanja statičkog elektri­ citeta zbog nenormalnog kontakta organizma sa ze­ mljom). krv te­ ško prolazi kroz tkivo). To ne samo da nas opušta i poboljšava kapilarni krvotok. Za snižavanje arterijskog pritiska dobra je urinoterapija. orga­ ni skupljaju i veoma otežavaju kapilarni krvotok). arterijski pritisak se može povećavati usled sužavanja samih arterija (spazmi od emocija). posebno atletikom) dopri­ nose poboljšavanju kapilarnog krvotoka i smanjivanju ar­ terijskog krvnog pritiska. Korisne su i vežbe disanja prema metodu Butejka i Streljnikove. Fizičke vežbe do blagog znojenja (šetnje.kompresioni rad srca i električni naboj samih eritrocita. Kapilar se može predstaviti u vidu male cevčice u kojoj su eritrociti raspoređeni na jed­ nakom međusobnom rastojanju. klice od pšeni­ ce.

na primer. koje nastaje kao rezultat istezanja venoznih zidova i poremećaja rada venoznih ventila. a razlika pritiska između veno- . sveže glavice luka. Koristan je i odvar od boranije. Kao što je rečeno. A razlika pritiska obezbeđuje kretanje krvi kroz krvne sudove.podmukli neprijatelj svih sudova u čovečjem organizmu. U smešu se može dodati sok od li­ muna. Tako.kod sklerotičnog oblika hipertonije 2-3 režnja svakodnevno. Sve te bolesti međusobno su tesno povezane i mogu imati iste posledice i komplikacije. Tako. Treba uzimali po 1 supenu ka­ šiku 3 puta dnevno posle jela. umesto pšenične prekrupe i bra­ šna da koriste kukuruz. što se zahvaljujući njihovom skupljanju i širenju reguliše priti­ sak u arterijama i venama.ekstrakt od listova (1 supe­ nu kašiku isitnjenih listova preliti sa čašom ključale vode. crna ribizla (Ribes nigrum) . beli luk (češnjak) . Kod hipertonije se preporučuje pečeni krompir sa ljuskom (jesti i ljusku).2 sata. Da bi sistem krvotoka normalno funkcionisao. Dobro pomaže i smeša soka crvene cvekle sa me­ dom (u odnosu 1:2). varikozno proširenje vena .obolje­ nje. Elastičnost krvnih sudova je važna i zato.teška posledica oštećenja krvnih sudova mozga. Uzimati po 1/2 čaše 1 sat posle jela. na primer. pune se krvlju. Uzimati po 1/3 čaše na 30 minuta pre jela. koji se priprema na sledeći način: 20 grama ljuske od boranije preliti sa 1 li­ trom vode i kuvati na blagoj vatri 3 sata. ostaviti da odstoji 1. u srčano-vaskularni sistem spada­ ju srce i krvni sudovi. dobar efekat daje sok od mahovice (Oxycoccus palustris) sa šećerom (u odnosu 1:1).slatko i odvar od osušenih plodova. insult . a skupljati se više ne mogu. on ima veliku šansu da dobije infarkt miokarda. LEČENJE I PROFILAKSA HIPERTONIJE NARODNIM METODIMA Hipertonici treba da promene ishranu i da redovno piju jabukovo sirce (2 supene kašike na 1 čašu vode). kod zdravih sudova zi­ dovi su elastični.Uz navedene mere. Narodni metodi lečenja hipertonije zasnivaju se na korišćenju povrća i jagodičastog voća. veoma je važno imati zdrave krvne sudove. može se normaltzovati krvni pritisak i osloboditi mnogobrojnih nepovoljnih posledica za zdravlje. Salatu (Lactuca sativa) . oni su sposobni da se šire i sužavaju pre­ ma potrebi. ako je kod čoveka uočena ateroskleroza. procediti i piti po 1/2 čaše 2 puta dnevno ili po 1 čašu uveče. u dnevnom obroku da smanje sa­ držaj životinjskih belančevina i da zapamte sledeće pravi­ lo .upotreba meda posle svakog jela smanjuje krvni pri­ tisak. Šta su to zdravi krvni sudovi? Prvo. da isključe slane produkte. Smešu čuvati u frižideru. Za­ to raste pritisak u venama. Kada zidovi vena gube elastičnost. P R O B L E M I SA KRVNIM SUDOVIMA U najrasprostranjenija oboljenja krvnih sudova spa­ daju: ateroskleroza .

pa čak i daju „signal nesreće" . a lepljive materije .doprinose začepljenju. Ako krilca zalistaka čvr­ sto priležu jedno uz drugo i zatvaraju celu šupljinu vene.osnovni su uslovi za normalan rad srčano-vaskularnog sistema. Zatim se slepljeni trombociti smanjuju i tromb od ugrušaka krvi je formiran. Za normalan rad vena.znih i arterijskih kapilara se smanjuje. kada se temperatura tela smanjuje. Endotelne ćelije luče specijalne materije. koji se takođe lepe na povređena mesta. koje sprečavaju zgrušavanje krvi. pored toga. koji se sa­ drži u produktima ishrane). koje su pod­ vrgnute termičkoj obradi (na primer. Ako se na glatkom zidu krvnog suda pojavi izrasli­ na. A kada je unutrašnji sloj ćelija krvnog suda oštećen. Treća osobenost zdravih krvnih sudova vezana je za njihovu sposobnost da sprečavaju zgrušavanje krvi. koja sa teškoćom prolazi kroz kapilarni krvotok. Lepljive materije tipa škroba. veoma je važno daje apa­ rat zalistaka u ispravnom stanju. više deluju na zidove „dalekovodne cevi". Drugi važan uslov normalnog rada sistema krvotoka su glatki zidovi krvnih sudova.luče posebne materije koje provo­ ciraju spazam krvnih sudova i pozivaju u pomoć nove trombocite. belančevina i posebno masti čine na­ šu krv lepljivom tečnošću. a to znači narušavanje njihovih funkcija. Hemijski sastav krvi menja se na gore. Na primer. uočava se jedna ili druga dotrajalost. Ako se sa ovog primera pređe na sistem krvo­ toka. prema srcu. pro­ ces zgrušavanja počinje odmah. rastvorene u tečnosti. Na oštećenje endotela pr­ vi reaguju trombociti.ćelije krvi međusobno se sudara­ ju i mnoge od njih ginu. vir . zahvaljujući tome što su njegovi zi­ dovi iznutra prekriveni slojem endotela. Ako se slična hrana jede uveče. Sistem čovekovog krvotoka u primitivnom obliku predstavlja sistem za raspoređivanje tečnosti. Zna­ či. kalcij um. elastični. To je uzrok uspore­ nog procesa razmene. Ali ako zalistak nije čvrsto zatvoren. Pravilna ishrana za profilaksu ateroskleroze Da ne bismo imali problema sa krvnim sudovima treba posebno obratiti pažnju na ishranu. stvaraju se ugrušci crvenih krvnih zrnaca . Prema tome. talože u vezivnom tkivu zido­ va krvnih sudova. neoštećeni zidovi krv­ nih sudova i normalno funkcionisanje aparata venoznih zalistaka . U zdravom krvnom sudu to se ne dešava. vene se prepunjavaju krvlju. agresivne materije. razvoja hipoksije (kiseoničkog gla­ dovanja). lepljivost krvi se znatno pove­ ćava. stvara se vrtlog.rukama i nogama.trombovi. U zavisnosti od toga kakvog je sastava tečnost koja se pumpa kroz taj sistem. tj. Oni se lepe na oštećeni deo. javlja se venozni zastoj prvi simptom varikoznog oboljenja. U zdravom krvnom sudu krv se nikada ne zgrušava. . što uzrokuje poremećaj kapilarnog krvotoka. unutrašnjost zida krvnog suda ne srne biti oštećena. u pr­ vom redu u udovima . krv teče upravo tamo gde je potrebno. krv se ustremljuje obrnu­ to. glatki. čineći ih manje elastičnim. ispostavlja se da se mineralne materije. zasićenosti tkiva produktima raspadanja. koji mogu izazvati ozbiljna oštećenja.

gojaznosti i podagre (kostobolje). Patlidžani.U osušenim plodovima ima mnogo kalijuma. . . . . srčano-vaskularnih oboljenja i sla­ bog rada srca. Za lečenje hipertonije upotrebljavati svakodnevno po 100 grama oraha sa medom ili bez meda u tra­ janju 45 dana.Ima antisklerotična svojstva.LEKOVITO VOĆE I JAGODE KOD SRČANO-VASKULARNIH OBOLJENJA Kajsija. . Grožđe. Piti po 1/2 čaše 3-4 puta dnevno kod ateroskleroze.Preporučuje se kod aterosklero­ ze.Kod ateroskleroze krvnih sudova mozga i srca. Preporučuju se kao dijetalno sredstvo u da­ ne rasterećenja .Dragoceno sredstvo kod srčanih oboljenja.400 gra­ ma svežih slatkih jabuka 5 . .Smanjuju sadržaj holesterina u krvi. Pomorandža.držanja dijete 4 (300 grama osuše­ nih i isitnjenih plodova i pola litra soka od kajsije uzeti 4 puta) jednom nedeljno radi ishrane srča­ nog mišića. Piti po 1/2 čaše 4 puta dnevno kod povećanog krvnog pritiska.Dugotrajna upotreba plodova ili soka veoma je efikasna za povećanje tonusa srčanog mišića.Plodovi i sok kod oboljenja srčano-vaskularnog sistema. plodovi i ekstrakt od lišća: 2 supene kašike listova preliti sa 2 čaše ključale vo­ de i ostaviti da odstoji 24 sata. . . Crna ribizla.kod ateroskleroze i ishemijske bo­ lesti srca.Kod otoka izazvanih oboljenjem srca. Jabuke. Beli dud. Šljiva. obolje­ nja jetre.kod aterosklero­ ze i hipertonije.Pošto ima veli­ ku koncentraciju joda plodovi i sok se upotreblja­ vaju kod ateroskleroze i oboljenja štitaste žlezde. Fejhoa (Feijoa sellowiana Berg.Sredstvo koje tonizuje srčano-vaskularni sistem. 4 Primedba prevodioca. ubr­ zanog srčanog ritma. . slabljenja kontrakcija srča­ nog mišića.Kod oboljenja srca. . U lekovitoj ishrani patlidžani se preporučuju kod ateroskleroze. . ORASI I POVRĆE KOD SRČANO-VASKULARNIH OBOLJENJA Orah. . Breskva. . Baštenska (šumska) jagoda.Čaj: 1-2 kafene kašičice suvih listova pre­ liti 1 čašom ključale vode i ostaviti da odstoji.). Ekstrakt od mladih listova trnjine (Prunus spinosa). . Veoma su korisni dani dijete sa jabukama: 300 . Dinja.Kod ateroskleroze.Kod ateroskleroze i hipertonije. Nar (mogranj). Grejpfrut. pošto njegov sok rastvara krečnjačke taloge na krvnim sudovima. hipertonije.6 puta dnevno. Upotreba crnog duda snižava krvni pritisak. . sok iz plodova . . .

2. koren. Piti po 1 čašu dnev­ no. srdačica (lišće) . srdačica (Leonurus cardiaca). .po 3 dela. . Svi sistemi organizma rade sa mladalačkom smelošću. . stenokardije.Kod hipertonije.po 2 de­ la. Tikva (bundeva). Velika snaga Vasione. Obnavlja se prvobitna-mla­ dalačka snaga. Ekstrakt: 1 supenu kašiku plodova ili trave preliti 1 čašom ključale vode i ostaviti da odstoji preko noći u termosu. izbacuje su­ višnu tečnost i holesterin. mladića. trava . mladalački moćnim. po 5 . Veli­ ka je i neograničena snaga srca.Kod srčano-vaskularnih obolje­ nja. ispoljava snažno dejstvo na srce.po 3 dela. Mladalačka. neuro­ za i nesanice. ateroskleroze i suvišne telesne težine. smanjuju pritisak i normalizuju rad štitaste žlezde. Piti po 1/2 čaše ekstrakta 3 puta dnevno kod nervne uzbuclenosti. šišarke . Svakog trenutka srce postaje mladalački energično. odoljen (Valeriana offici- . koja mi je podarila život.3 puta dnevno kod bolova u srcu. Svakoga trenutka u srce se uliva prvobitna-mladalačka svežina. .Kod otoka srčano-vaskularnog porekla. snaga i dugovečnost. Mirodija. Piti kao ekstrakt po 1/3. Ekstrakt: 5 supenih kašika isitnjenog kore nj a pre­ liti sa pola litra ključale vode i ostaviti da odstoji preko noći u termosu. mladalački snažnim. Večito mlada energija neprekidno podmiađuje srce. Večito mlada krv. listovi. Mlado zdravo srce je elastično i gipko. čini moje srce mladalački zdravim.Kod srčano-vaskularnih obolje­ nja. propraćenih otocima. hmelj (Humulus lupulus).Tikvice. Paradajz. ljudima srednjeg i starijeg doba. Nana (Mentha piperita).1/4 čaše 2. ateroskleroze i hipertonije. anis (Anisum vulgare). razdraženosti i nesanice. nalis).Kod oboljenja srčano-vaskularnog si­ stema i bubrega. Krompir. Kornišoni.Jača zidove krvnih sudova i kapilara. Srce pulsira životom no­ vorođenčeta. . trava. energična krv načisto-načisto ispira srce. prvobitna-mladalačka elastičnost srčanih mišića.7 cm prečnika.Kod ateroskleroze. koja stvara život. . plodovi .1/4 čaše (sa še­ ćerom i medom) 4 puta dnevno kod opšte slabosti. Rad srca je snažan i besprekoran. . sve bolje i bolje hrani moje srce. EMOCIONALNO-VOLJNA M O T I V I S A N O S T Z A I Z L E Č E N J E SRCA „Moje srce je apsolutno zdravo. haj­ dučka trava (Achillea millefolium). bolje je upotre­ bljavati sitne.Za profilaksu ateroskleroze. Piti po 1/3 . Čitavo srce Smeše trava kod srčano-vaskularnih obofjenja 1. Svezi krastavci. Potpuno je zdravo moje srce. . na dan ubira­ nja.po 2 dela. Odoljen (koren). Pastrnjak. sa ogromnom snagom za potpuno ozdravljenje srca.

Osnova onkološke profilakse je u povećanju zaštitnih sila organizma (imuniteta). Organizam gubi kontrolu nad razmnožavanjem tih ćelija. da se u početku organizam zagađuje šlja- . aktivne vode. ONKOLOŠKA OBOLJENJA ŠTA JE RAK? Zlocudni (maligni) tumor (rak) je teško oboljenje. limfu. Rezul­ tat je da slabe zaštitni sistemi organizma i često posle to­ ga rak deluje sa novom snagom. ČIŠĆENJE ORGANIZMA OD Š L J A K E I P A R A Z I T A Ljudi." Ova motivacija se može čitati.ispunjeno je Božanskom svetlosnom snagom. koje podižu organizam hronično obolelog čoveka na nivo normalnog funkcionisanja. Slične mere za čišćenje krvi dobro čiste i tečne sre­ dine. Prvo. tvrde. sutra i zauvek. Ovoj terapiji treba dodati posetu sauni svakog drugog dana (ako nema kontraindikacija). Maligne ćelije skoro se ne razlikuju od normalnih ćelija iz kojih su nastale. stvarajući u mislima emociju mladog. uzrokovano nekontrolisanim razmnožavanjem izmenjenih (malignih) ćelija. Crvena boja sokova ima poseban značaj. energičnog i neumornog srca. Posle saune treba odmah ispiti udarnu dozu soka. preporučuju se klistiri. Da bi se pomoglo organizmu da što bolje izbacuje toksine. Može se uzimati ne­ koliko vrsta soka dnevno. Korišćenje prirodnih sredstava pomaže da se poboljša stanje kod ljudi koji pate od ontolo­ ških oboljenja. da se poveća efikasnost lečenja i da se praktično postigne izlečenje. fruticosus) i crvenog kupusa. a može se snimiti na magnetofonsku traku i preslušavati više puta redom. ispunjeno neograničenom energijom i snagom. Takvim će ono biti danas. po­ navljajući u sebi. čak i u kasnim stadijumima. crvena boja usled svoje posebne energije i frekvencije stupa u rezonansu sa istim takvim karakteristikama krvi. Ko­ riste se sveže isceđeni sokovi od voća i povrća crvene bo­ je: višnje. grožđa. Č I Š Ć E N J E KRVI Mere za čišćenje krvi počinju sa trodnevnom dije­ tom na sokovima. kupine (Rubus caesius. dospeva sa sokovi­ ma u organizam i omogućava da se iz krvi brzo izbacuje rastvorena nečistoća. Moje srce je apsolutno zdravo. oni se kao lavina dele. koji dobro poznaju probleme onkoloških obo­ ljenja. razrastajući se u njima. mahovice. Savremeni metodi lečenja malignih tumora istovre­ meno sa neoplazmama oštećuju i normalna tkiva. pa ih zaštitni sistemi organizma ne smatraju stranim i ne odbacuju ih blagovremeno. Ona se može produžiti i 5-7 dana. što stimuliše stvaranje krvi. Izobilje prirodne. sokovi od povrća i voća zasićeni su biološki aktivnim materijama. To dovodi do poremećaja razmene materija i organizam se truje produktima raspada tu­ mora. cvckle. Drugo. zamenjuju normalna tkiva. R.

preliti odvarom od četina i uzimati na je- . Tumor se odvaja od tkiva organizma i deluje kao ogromni sluzni parazit tipa pečurke ili kolonije. Zato u prvom redu treba primeniti pročišćavajuće-protivparazitno lečenje. pa je po­ trebno sprečiti da ostvari to odvajanje. Kako za profilaksu. znači daje njegov organizam prilično oslabljen. Možete koristiti i sledeći recept: 1/2 limuna očistiti od kore. što hlorofil aktivno uništava patogenu mikrofloru creva. ispoljava opšte stimuli­ raj uće dejstvo na ceo organizam. već pro­ vocira tumor da se još brže deli. STIMULACIJA Z A Š T I T N I H SILA O R G A N I Z M A Istovremeno sa pročišćavajuće-protivparazitnim lečenjem treba početi sa stimulacijom zaštitnih sila organi­ zma. Čovek počinje „pomalo" da boluje i njega lece. jer na lečenje odgo­ varaju prilagođavanjem. zasićuje oksidacionim fermentima i zaustavlja nji­ hovo odumiranje. isitniti. dan sat pre ili sat posle jela. Uzeti 5 supenih kaši­ ka mladih četina. Ako čovek može da gladuje i pije vlastiti urin . Iako ovaj napitak nije štetan.3 supene kašike suvog šipka i 2 supene kašike lju­ ske od luka. Oni prodiru u tkiva. Kuvati dok ne proključa. U prvom redu tre­ ba aktivirati energetsko dejstvo spoljašnjih manifestacija organizma. Kao odgovor na lečenje paraziti se u početku skrivaju. Treba upotrebljavati do 2 li­ m u n a dnevno. preliti sa pola litra aktivirane vode. Limun pojačava snabdevanje ćelija kiseonikom. Rezultat tog procesa je stvaranje tumora.kom. Hirurgija ne može sve da odstrani. Zatim povećati ne samo opštu. Preko noći ostaviti da odstoji na toplom mestu. aktivirajući nervno upravljanje od stra­ ne organizma. Prema tome. Hemioterapija podriva imunitet organizma i čini ga nezaštićenim. Tome doprinose i fitoncidi. tako i u toku procesa protivtumorskog lečenja mogu se koristiti protivonkološki mikroklistiri. nego i lokalnu cirkulaciju tečnosti (krvi. limfe). koja su naj­ manje dostupna lekovima i tu se pojačano razmnožavaju. Zračenje slabi organi­ zam. a zatim produžiti kuvanje na blagoj vatri 10 minuta. do­ dati 2. podstiče dezinfekciju i normalizaciju krvi.zasićavati tkiva kisconikom i materijama-regulatorima. ako kod čoveka postoji onkološko obo­ ljenje. ne preporučuje se uzimati ga duže od 4 meseca. Njihovo dejstvo je zasnovano na tome. da se orga­ nizam ne bi privikao na njega.to je jedan od najboljih načina otklanjanja opšte intoksikacije organizma i stimulacije njegovih zaštitnih sila. Dalje . U organizmu se pojavljuju zagađena mesta u kojima se naseljavaju razni paraziti. za­ gađen šljakom i oštećen parazitima. Ali sada postaju opasniji. a po završetku lečenja pojačano raz­ množavaju. Čišćenje na ćelijskom nivou Za čišćenje na ćelijskom nivou preporučuje se odvar od četina (igličastog lišća četinara). i samim tim stimuliše rast ćelija raka.

Obično se na 100 grama dobijene kašice od luka i češnja­ ka dodaje od 50 do 150 grama ulja. peršuna. Uzeti 100 grama propolisa. mirodije. tre­ ba završiti i sa uzimanjem luka i češnjaka. Najefikasniji od preporučenih bi­ ljaka su listovi rastavića. vinograda (grožđa). najbolje uveče. efikasni i međusobno se dopunjuju. Zelene delove biljki samleti u ma­ šini za meso ili u sokovniku i isccditi sok. možete koristiti to što imate. oraha i ruse. U rastaviću ima mnogo silicij uma. . ruse (sedefa . ali je obavezan rastavić (ako ga ne­ mate. Sve to rastopiti na vode­ noj pari. Zeleni sok od navedenih biljki treba pripremati ne­ posredno pre terapije. Podizanje imuniteta (naročito kod težih oboljenja i skrivenih infekcija) u nekim slučajevima praćeno je sna­ žnim kriznim pojavama. Sakupiti zelene delove biljaka: koprive. Sledeće nedelje uraditi to isto. mešajući dok se ne dobije kompaktna masa.Chelidonium majus). koji sadrže moćne fitoncide. Ranije pripremljen sok brzo gubi svoja lekovita svojstva. preliti ih biljnim uljem (zejtinom) i promešati. Metodom uzimanja kerozina.Protivonkološki mikroklistiri Fitoncidi luka i češnjaka (belog luku) Kao dopunu onkološkim mikroklistirima preporu­ čuje se uzimati luk i češnjak. Tokom nedelju dana tu tera­ piju vršiti svakodnevno. Sok od ruse (sedefa) ima odlična protivtumorna svojstva. Kada se završi sa kurom lečenja onkološkim mikroklistirima. da se ne bi međusobno lepile. Ako nedostaje neka od biljaka. naliti u gumenu krušku i uliti u pravo crevo. ce­ lera. Zato je najbolje koristiti čitavu smešu. Iz dobijene mase uvaljati loptice veličine kukuruznog zrna i uvaljati ih u brašno. Veoma je poželjan i list oraha. U zavisnosti od toga kako organizam podnosi luk i češnjak dnevno treba uzi­ mati od 100 do 500 grama (ne računajući ulje). oraha i rastavića (Equisetum arvense). izlečila je više od dvadeset hiljada bolesnika i dobila je patente u mnogim zemljama! Protivonkološki mikroklistiri pripremaju se na sledeći način. možete koristiti njegov ekstrakt od suve sirovine: 1 supena kašika trave na 200 grama ključale vode). Budite za to unapred spremni. Uzimati po 1 pilulu 3 puta dnevno pre jela. 100 grama svežeg maslaca i 2 supene kašike meda. usled čega odlično otklanja baktericidne i gljivične infekcije. listove cvekle. Radi toga treba sitno samleti luk i češnjak (u istim količi­ nama). ali svakog drugog dana. Pilule od propolisa Kod raka želuca i creva mogu se uzimati pilule od propolisa. koji podstiče uništavanje mikroorgani­ zama i gljivica u organizmu. razblažujući 4 kafene kašičice zelenog soka u 200 grama vode. Fitoncidi ostalih biljaka su dosta jaki. Posle toga 2 kafene kašičice zelenog soka razblažiti u 100 grama tople proključale vode (može i sveže mokraće). Orah sadrži jod. maline. Metod lečenja onkoloških oboljenja pomoću kerozina Paula Kerner iz Austrije smatra da kerozin leći obo­ ljenja krvi. koji ona predla­ že.

nema kontraindikacija. Ra­ di profilakse i sprečavanja oboljenja od raka ona savetuje da se uzima po 1 kafena kašičica kerozina ujutro i uveče sa čajem. koji. prostatitis i druga oboljenja. mogu reči. Ako se uz to poje­ de nešto slatko. Uzroci. Paula Kerner savetuje da se pije samo destilisani kerozin. jednom u 12 dana ili da se pije po 1. Ona je odlučila da proba lečenje destilovanim kerozinom. Pojavila se paraliza. Čak nije po­ trebno posle toga ništa piti. Posle toga spašavala je od malignih tumora bolesni­ ke kojima nisu pomagali nikakvi lekovi. Otpustili su je iz bolnice kao beznadežnu bolesnicu. Kerozin pomaže kod raka sa metastazama." . I najvažnije.Paula je ozbiljno obolela od raka creva sa metasta­ zama.2 kapi ke­ rozina sa prokuvanom vodom 2. prema njenom mišljenju. Kura le­ čenja . Ubrzo je mogla i da jede. Drugu operaciju da bi se održala u životu već je bilo ka­ sno raditi. Za vreme bolesti i lečenja smršala je 14 kilograma. sećala priča voj­ nika o tome.3 puta uz jelo. Otada se Paula više nije bojala strašne bolesti. protiv koje nije bilo lekova. On leci bolesnike kojima ne pomažu ni operacija. Lečenje. Prvo je popila 1 supenu kašiku. nema ni podrigivanja.41 godina. da nije teško popiti jednu kašiku prečišćenog kerozina. Bolesnicima sa težim oštećenjima preporučuje se da uzimaju po 1 kafenu ili supenu kašiku destilovanog ke­ rozina jednom dnevno natašte. Za vreme operacije odstranili su joj 75 centimetara creva. Niko nije uočio negativne posledice. ležeći u kući paralizovana.13 i sina . Posle 3 dana terapije ona se podigla na noge. kako su u Jugoslaviji ljudi kod raznih obolje­ nja pili kerozin i trljali se njime.18 godina). infekciju krvi. leci dečju cerebralnu paralizu. Bolesnicima sa skrivenim bolestima Paula preporu­ čuje da uzimaju po 15 kapi kerozina na kocku šećera. osim podrigivanja na kerozin. Lekari su predviđali njenu smrt kroz dve nedelje. pobuđu­ je limfne sudove i leci krv. Šeste nedelje osetila je glad i vratio joj se apetit. „Na osnovu svog iskustva i iskustva primene kerozi­ na od strane članova moje porodice (supruga . smatrajući da ona nastaju usled nekih promena u krvi. Paula se. ni zračenje.6 nedelja. Posle izvesnog vremena obnovi­ la je izgubljenu telesnu težinu. Paula Kerner ne koncentriše pažnju na uzroke nastanka onkoloških oboljenja. kćerke . Posle nekoliko sati poboljšalo joj se raspoloženje i bolovi su se stišali.

Primarni uzrok je nepravilna ishrana. Lekari to rešavaju jednostavno . Korisne su monolitne kaše sa minimumom pretopljenog maslaca. Važan je i pravilan redosled unošenja hrane u organizam. Ako želite da jedete posle tog vremena.benigni).ili hirurški ili spa­ ljuju polip. koja. Kad infekcija prodre u slozokožu nosne duplje. Te tri materije su: zelena kora oraha. virusa i bakterija. Što više jesti povrće i jela od njega.to je jedan od uzroka slabe probave i stvaranja obilja sluzi usled loše probavljene hrane. lučeći se kroz nosnu duplju. ne piti mnogo posle jela . njihovih jajašca. pelen i prašak od semena karanfilića. što omogućava da se rak uspešno leci. Uzroci nastanka polipa su za medicinu velika zago­ netka. pa je štetno. koji su prodrli u organi­ zam). i od dru­ gih parazita. jajašca. kao i patogeni mikroorganizmi i gljivice. stva­ ra povoljne uslove. P olip . Sve­ že povrće zimi rashlađuje čovečji organizam.POLIPI Tečnosti treba piti pre jela. Osim toga. naglo smanjiti upotrebu produkata od kojih se stvara sluz . od koje se stvara obilje sluzi. koji se uzdiže iznad površine sluzokože. propraćenih stalnim lučenjem sluzi iz nosa. lečeći obolele od raka. njihove larve. Njih treba koristiti na sledeći način: od nesazrele ko­ re crnog oraha napraviti koncentrovani ekstrakt. Polipi se često stva­ raju u nosnoj šupljini i šupljini maksilarnih sinusa. naru­ šavajući prolazak vazduha i uzrokujući razvoj hroničnih infektivnih oboljenja. raz­ ličiti čajevi od trava sa medom ili kompoti od suvog voća. masnoća. škro­ ba i belančevina. Č I Š Ć E N J E OD PARAZITA POMOĆU TROJKE Doktor Hilda Klark. Istovremenim uzimanjem te tri komponente uni­ štavaju se svi odrasli paraziti. izaziva razrastanje tipa adeno­ ma ili polipa. treba isterati iz organizma mikroparazite pomoću „trojke". Ne jesti uveče. hranljivu sredinu za naseljavanje tog dela ljudskog organizma infekcijom (mikroparazitima). poslastica. Posle dugogo­ dišnjih istraživanja ona je došla do sledećeg zaključka: 90% hroničnih oboljenja imaju dva uzroka nastanka: od parazi­ ta i ekotoksina (ekološki toksini. . nego njegov uzrok. u prvom redu treba promeniti ishranu.tumor (najčešće dobroćudni . uočila je u njihovom organizmu nečistoće i parazite. Pred njom se postavilo nezaobilazno pitanje: kako efikasno čistiti organizam od parazita i šljake (ekotoksina)? Eksperimentalno Hilda Klark je odredila. a zatim uzeti travu pelena i prašak (prah) od semena karanfilića. Mislim da hronično infektivno oboljenje nije posledica polipa. Poslednji obrok hrane treba da bude lagan i ne uzimati ga kasnije od 18 do 19 sati. jela od belančevina sa garnirom od povrća. Da bi se oslobodili od polipa.mlečnih. da tri ma­ terije koje se unose u organizam imaju sposobnost da či­ ste čovečji organizam od glista. možete popiti čašu jogurta ili kiselog mleka.

Četvrti dan: 1/2 kafene kašičice. Karanillić (u prahu) Karanfilić. Četvrti dan: 4 kapi u 1/2 . Tokom 6 dana uzimati po 1/2 supene kašike. 2. Savetujem vam da izučite svoj organizam. dejstvujući usput na parazite.1 čaše vode. Šesti dan: 2 kafene kašičice u 1 čaši vode. a debelo crevo ostaje ne­ taknuto.sisa u trajanju od 15 minuta. Povećavajte dozu do 14. Uzimanje pelena u prahu potrebno je da bi on pro­ šao kroz ceo probavni trakt. Radi profilakse protiv parazita treba uzimati 2 kafe­ ne kašičice ekstrakta na 50 grama vode jednom nedeljno. U slučaju sa suvim pelenom . Važno.po 1/2 supene kašike dnevno. Poželjno je uzimati na prazan želudac.1.1 čaše vode. ali samo 2 puta dnevno tokom 5 dana. To se posebno odnosi na teško obolele ljude. Međutim. Treći dan: 3 kapi u 1/2 .. Ekstrakt treba popiti 15 minuta posle pripremanja. vrlo je ljuta materija. treba imati u vidu individualnu konstituciju čoveka. da vas ne bi ponoA vo zarazili. Doza se može uzimati iz 2. već i ak­ tiviraju toplotne sposobnosti organizma i jačaju imunitet. Pelen (u prahu) Prvi dan: uzeti 1 prstovet pre jela (sa vodom). 3. Članovi porodice i prijatelji treba da uzimaju «/ po 2 kafene kašičice svake nedelje. Drugi dan: 1/4 kafene kašičice pre jela (sa vodom). Ekstrakt crnog oraha ne treba sipali u vruću vodu jer uništava njegovu protivparazitnu snagu. U vidu ekstrakta pelen se asimiluje u želucu i tankom crevu. Oni mogu biti skriveni nosioci parazita u crevima. Drugi dan: po 1/4 kafene kašičice 3 puta dnevno pre jela. dana. uzimajte po 2. Istu dozu treba uzimati i kao lekovito sredstvo. nja ekstrakta ne srne se ništa piti jer to će svesti ceo efe- Treći dan: 1/3 kafene kašičice pre jela.dok se u želudačno-crevnom traktu oseća samo prijatno zagrevanje organizma.on prolazi kroz ceo probavni trakt. To vrlo brzo prolazi.1 čaše vode. Dalje uzimati po 2 kafene ka­ šičice jednom dnevno tokom godine dana. na primer pre jela. posebno mleveni. kada možete uzeti po 1/2 supene kašike. Peri dan: 5 kapi u 1/2 .po 3 kafene kašičice. Ekstrakt od crnog oraha Prvi dan: uzeti 1 kap i kapnuti je u 1/2 čaše vode (to je približno 100 mililitara). Klarkova savetuje da se pri­ premljeni ekstrakt pije . Zahvaljujući tim svojstvima njeni fitocidi uništavaju neu­ običajeno snažno ne samo sve moguće parazite.3 puta pre jela ili ccla odjednom. Posle uzima­ kat na nulu. Prvi dan: uzimati po 1/5 kafene kašičice 3 puta dnevno pre jela. Prašak karanfilića prži samo u usnoj duplji.1 čaše vode. Ako je iznad 100 kilogra­ ma . . Hilda Klark preporučuje jednonedeljnu dozu pele­ na .5 kafene kašičice. njegovu reakciju na „trojku" i da odaberete svoju individualnu dozu. Drugi dan: 2 kapi u 1/2 . Ako vaša telesna težina prelazi 70 kilograma. a za­ tim po 1/2 supene kašike jednom nedeljno.

500 miligrama (približno zrno graška). Doktor Klark preporučuje da se uzimaju sve 3 kom­ ponente „trojke" zajedno . dezodoransi. uzimanjem pelena i karanfilića. Ako nemate tu komponentu. da paraziti sami po sebi ne mogu biti uzrok nastanka raka a čist organizam će ih ubi­ ti. lečenje protiv parazita može se početi i bez nje. paraziti upravo tu teže da dopru i da se u njoj razmnožavaju. a još bolje po 7 . Ekstrakt od kore oraha može se pripremati na sledeći način: 15 komada kore oraha sitno narezati. Pažnja! Za vreme trudnoće navedeni metod treba primenjivati veoma oprezno. „Trojka" pomaže da se efikasno očisti organizam od raznih vrsta parazita i gnojne infekcije. kretanju. U slučaju potrebe kuru protivparazitnog lečenja možete ponoviti. U ostalim slučajevima radite u zavi­ snosti od nastale situacije. gladovanju. Organizam zagađuju toksinima i slabe njegov imu­ nitet predmeti za domaću upotrebu. konzerve. postupak ponovi­ te posle 1-2 nedelje. To je odlična do­ puna drugim lekovitim sredstvima . riba. pelen i karanfilić. U daljem tekstu detaljnije o tome. Njegove listiće i plodo­ ve (najbolje plodove u obliku loptice) treba osušiti i isitniti. Ali ako postoji nečistoća. Seme karanfilića je obično seme. lišava parazite uslova za život i odlično dopunjuje dejstvo „trojke". Posle toga ekstrakt skloniti na tamno mesto. radu sa svešću i urinoterapiji. Orahe treba ljuštiti kada su sazreli na drvetu i spre­ maju se da padnu na zemlju ili su tek pali. Samo ta dva uslova podstiču razvoj onkološkog oboljenja. Ako neka od komponenata nedostaje. možete je zameniti rastvorom Lugola (jodom u glicerinu). Ako ste teško oboleli. čeličenju. simptomi oboljenja i paraziti su se ponovo pojavljivali. dana: 1 kafena kašičica jednom nedeljno. Praksa je pokazala. freon i naftalin. a „trojka" (ili pelen sa karanfilićem) odlično izvršava taj zadatak. Povremeno gladovanje po 2 . dozu smanjiti za 3-5 puta.Od 3. preliti sa pola litra alkohola i ostaviti da odstoji na svetlom mestu 30 dana. . Primenjivati po 5-10 kapi na 50-100 grama vode. do 10. ka­ da su posle lečenja ljudi sebi dozvoljavali da naruše dije­ tu (nedokuvano meso.3. losioni čak i pasta za zube). Uzimati u obliku praška sa običnom vodom. Doza jed­ nog obroka je 200 -300 miligrama (1/2 kafene kašičice). koje se prodaje za kulinarstvo. U svim slučajevima. Radi kvalitetnog oslobađanja od parazita treba para­ lelno lečiti sve članove porodice. koje u svom sastavu imaju propilen i benzol (kao i kozmetičke bočice. Posebno su opasne pla­ stične flaše. na primer. Pelen koristiti samo sazreo. aluminij timska ambalaža. Zelena kora u tom periodu pogodna je za ekstrakt jer u njoj ima mnogo joda.14 dana.ishrani. Doza jednog obroka . Treba ga istucati (isitniti) i u takvom stanju uzimati. Posle 10. polufabrikati). Hilda Klark je otkrila. pakovanja produkata ishrane i mnoge druge materije. kako pripremiti komponente „trojke" samostalno.ekstrakt oraha. da su lekovi nedovoljno efikasni protiv para­ zita i gnojne infekcije. omogućava čišćenje organizma od raznih vrsta tok­ sina i šljake na ćelijskom nivou. dana: po 1/3 kafene kašičice 3 puta dnevno pre jela.

Kura lečenja je trajala dve ne­ delje.pola grama i 1. Pored toga zakapavala sam joj u uši njenu ukuvanu mokraću.od­ govarajućih 200-300 grama jedno uzimanje i do 1 kilo­ gram dnevno.karanfilić ga povećava. dnevna doza . Ruska varijanta „trojke" Doktor medicinskih nauka Valerij Andrejevič Ivančenko razradio je rusku varijantu „trojke". Praškovi se mo­ gu uzeti i bez kapsula. U organizmu se nagomilava ugljenična kiseli­ na. pelen i karanfilić). Već su joj uradili dve operacije.Poslednjih 2-3 meseca trudnoće najbolje je ne primenjivati ovaj metod. godine) zbog polipa se pogoršao sluh.po 1 kapsula 3 puta dnevno: pre doručka.može do­ ći do pobačaja. podstiče odvajanje polipa i adenoida. U zaključku nekoliko primera iz moje prakse o to­ me. kontrolišući arterijski pritisak . U „trojku" ula­ zi povratič (Tanacctum vulgare). Pažnja! Kod čira na želucu i erozivnih gastritisa ne preporučuje se uzimati „trojku".do 3 grama. Dalje se „trojka" može uzimati jednom nedeljno ra­ di profilakse. sa malo vode. Sve te komponente imaju antimikrobno. trava gorkog pelena i pra­ šak karani'ilića. Takve kapsule se ponekad prodaju u apotekama. antiseptičko dejstvo. Za gorki pelen . a za svezi prašak karanfilića . Dato lečenje je kontraindikativno trudnim ženama .U dečjoj poliklinici lekar-otorinolaringolog saopštila je. kako su se ljudi lečili od polipa.5 gram. „Pre godinu dana kod moje kćerke (rođena 1988. Oprezno je koristiti kod hipertonije.. koje su obrazovale polip. Ruska „trojka" se uzima prema šemi: Prvi dan . podstiču lučenje sokova. deluju pro­ tiv glista i smanjuju telesnu temperaturu. Treći dan i celu sledeću nedelju . Poželjno je uzimati sve tri komponente odjednom (povratič. regulišući mnoge reakcije u organizmu.po 1 kapsula pre doručka i pre ručka. Počela sam da zakapavam kćerci u nos njenu svezu mokraću. U su­ protnom slučaju može se kupiti najjevtiniji lek u kapsula­ ma i samostalno zameniti njihov sadržaj. daje dete prošlo bez operacije odstranjivanja polipa u nosu (zakapavali su mu mokraću u nos)". svaki put kada je mokrila. . Jednokratno uzimanje praška od cvelova povratiča . Ostali metodi lečenja polipa Samo posle kure lečenja „trojkom" može se s odre­ đenim ciljem dejstvovati na kolonije mikroparazita.po 1 kapsulu Gedna doza) na 30 minuta pre jela. K. .1 gram. koja. stavivši ih u kapsule za lekove. Lečenje ne počinjati za vreme menslruacije navedeni preparati izazivaju obilne menstruacije. Rezultat: sluh se potpuno povratio". Butejko predlaže da se od polipa i adenoida (žlezdastih izraštaja) oslobađa u nosnoj duplji metodom zadr­ ške disanja. Drugi dan . pre ručka i pre večere. ali približno posle godinu dana posle svake hirurške intervencije polipi su se ponovo javljali.

(Izbačene pletenice su bile polipi. Spoljašnji simptomi zapuštenog zatvora su: teško di­ sanje. podrivajući imunitet. a ponekad se oseća smrad pri disanju. Pre lekarske komisije za ocenu radne sposobnosti (LKORS) pošao sam na gastroskopiju i rekli su mi da mi se ponovo stvo­ rio polip na šavu. Izvršili su biopsiju i uradili analizu.3 centimetra kao celofan. koje brzo uzrokuje nastanak teških oboljenja. a stolice nema. izbora nije bilo. zaključak je bio slcde.još koliko doživiš. Budući da čovek produžava da jede. Konstatovali su mi polip na jednjaku. Sve u svemu izbacio sam punu litarsku teglu kamenčića. Posle godinu dana prošao sam ponovo lekarsku komisiju za ocenu radne sposobnosti. jezik obložen . Pri tome ekskrementne mase. Šta da se ra­ di.. godine pošao sam na gastroskopiju (GS) da proverim želudac. ranije sam imao čir na želu­ cu. Dve godine sam primenjivao urinoterapiju.jetra. ekskrementne materije se kroz sluzokožu debelog creva asimiluju u krv i cirkulišu u njoj. Poznanici su mi savetovali da pročitam Vaše knjige.rekli su mi . Jetru sam čistio 18 puta.) PROBLEMI SA CREVIMA ZATVORI atvor je najštetnije stanje za organizam." Posle 10 meseci otišao sam da proverim stanje poli­ pa i tada su mi rekli da imam rak jednjaka. a ekskrement je suv. br­ zo ga troši i predstavlja uzrok razvoja ogromne količine oboljenja . Pola godine preležao sam u bolnici. kožnih obolje­ nja i hormonalnih poremećaja. koža i pluća. „Živi . trujući ceo organizam. Ekskrementna šljaka nagomilava se u vezivnom tkivu organizma. oslobodio sam se alergije. Posle dve godine primene urinoterapije smanjio mi se arterijski i unutarlobanjski pritisak. Tih dana sam još pročitao u novinama članak o onkologiji u kome se govori. U opterećenom režimu rade (funkcionišu) „drugostepeni" organi za izlučivanje . (Uzrok je ostao. Izučio sam ih i počeo da čistim fizičko telo i spoljašnje manifestacije. uzrokuju njegovo rasteza­ nje i bitno menjaju njegov oblik i dimenzije. Količina vode u ekskrementu kod zatvora je manja od normalne i ne pre­ lazi 60% (umesto 80%). Rekli su mi da sam zdrav i da mogu da radim". Trljam se urinom. Operisali su me. alergija i parazitnih obo­ ljenja do onkoloških. nago­ milavajući se u debelom crevu. srčano-vaskularnih.. Nešto treba uraditi.od običnih prehlada. da se posle operacije ne zna da li će čovek preživeti. Veliko je op­ terećenje bubrega. veličine od zrna graška do oraha.) Došao sam na lekarsku komisiju za ocenu radne sposobnosti. Slično samotrovanje dovodi organizam u krajnje teške uslove. Pod zatvorom se podrazumeva duža zadrška ekskrementa u crevima ili sistematski slab rad creva (nasilna i nedovoljna stolica). 70% operisanih umire tokom godine. Iz mene su izlazile pletenice (svitci) sluzi dužine do 10 centimetara. dronjci po 2.U januaru 1985.ći: zaboraviti posao i poći u penziju sa 50 godina ži­ vota. što negativno utiče na njihov rad. Rezultat je da se samo usled toga pomeraju i pritiskaju unutrašnji or­ gani. odstranili deo jednja­ ka i želuca. Posle tri meseca od početka terapije po Vašem me­ todu ponovo sam otišao na gastroskopiju. polipa nije bilo. a ostali kasnije.

takođe. višak sala ili suvoća kože. Uzroci zatvora Zadrška ekskrementa u crevima kao rezultat njiho­ vih funkcionalnih poremećaja naziva se uobičajenim za­ tvorom. koji se uglavnom lokalizuju na temenu i zatiljku. Osnova diskinetičkih procesa u cre­ vima je poremećaj koordinacije raznih vrsta motorike. pritisak u podbratku. ospe.nekim slojem. Često se sreću i mešoviti oblici funkcionalnih zatvora.98% i da ostavljaju malo šljake. usled čega se javljaju istovremeno spazmi u nekim delovima i atonija u drugim delovima creva. muka (gađenje). pod­ rigivanje. Iako pokreti creva zavise od raznovrsnih nervno-humoralnih pojava. smanjenja hemijskih pobuđivača (hormona). nezdrava boja kože i krta kosa. Razvoju zatvora može doprineti nedovoljna upotreba vode. 6) zatvori kod organskih oboljenja centralnog nervnog sistema.spastičnim. Diskinetički zatvori čine najrasprostranjeniji oblik uobičajenih zatvora. 4) toksični. odlučujući značaj za stvaranje i lučenje ekskrementa iz or­ ganizma ima sastav hrane. zadah iz usta itd. dehidrirana hrana. 3) endokrinog porekla. nastali kao re­ zultat grčevitih kontrakcija zidova creva . nazivaju atoničnim. koji nisu direktno vezani za probavni trakt. a zatvori. neprijatan ukus u ustima.gorušica. upotreba vode koja sadrži mnogo kreča. Poznato je da se belančevine iz mesa i jaja asimiluju do 97 . pojačani gubi­ tak vode. jednoobraznoj ishrani (prvenstveno jelima od mesa ili testenina). Loša stimulacija kretanja mo­ že se javiti usled nedovoljnog stvaranja ekskrementnih masa kod necelishodne ishrane. istrošenost nervnih receptora zidova creva kao re- . Pri količinski oskudnoj hrani. Pri tome je usvoje­ no da se zatvori. crevnoj peristaltici osiromašenoj stimulatorima i pri poremećaju režima ishrane mogu se razviti uporni zatvori. Tu spadaju: tupi bolovi u glavi. 2) diskinetički. kao i Su­ va. usled nedostatka hranljivih nadraživača creva takođe izaziva alimentarne zatvore. 7) psihološki i 8) zatvori kao profesionalno oboljenje. Uzrok atoničnog zatvora može biti. jaja). Hrana. Ponekad se uočavaju dispepsičke pojave . bubuljice. ili delimično gube sposob­ nost da primaju nadražaje. Atonični zatvor nastaje zato što se nervni završeci creva ili nedovoljno nadražuju. koja sadrži malo biljnih ostataka (meso. sla­ bljenje uma. mlad kravlji sir. Ljudi koji boluju od zatvora ponekad se žale na ne­ prijatne osećaje. brzo zamaranje. nastali usled smanjenja motorne aktiv­ nosti creva. Nedostatak vitamina B u hrani uzrokuje poremećaj crevne peristaltike. Alimentarni zatvori spadaju u broj najčešćih oblika funkcionalnog poremećaja dinamike creva. neprijatni osećaji oko srca i neujednačeni sr­ čani otkucaji. potišteno raspoloženje. 5) refleksni. Uzroci funkcionalnih poremećaja mogu biti sledeći: 1) alimentarni (u vezi sa ishranom).

disbakterioza.zatvori nastaju zbog bojazni da se ne nanese bol. čireva ili ožiljaka u pravom crevu). U ovu grupu treba svrstati i zatvore kod oboljenja. Spastički zatvor je poremećaj normalnog planskog kretanja ekskrementnih masa kroz creva usled pojačane. na primer. sfinkteri). U pojedi­ nim slučajevima to je povećana razdražljivost creva usled upalnih ili gnojnih procesa (polipi. hemoroida. Toksični zatvori. Ovde spadaju. zatvori nastali u prvim danima usled putovanja . posebno kod bubrežno-kamene bolesti (oboljenja bubrega od kamenca). posle nagle iscrpljenosti kod starijih ljudi. Taj oblik zatvora javlja se kao rezultat du­ žih bolnih pražnjenja (zbog naprsnuća. koja primoravaju bolesnika da se uzdržava od potrebe za defekacijom i guši ga. posebno mokraćno-polnog aparata. kodein) ili hrane sa velikim sadržajem tanina i lepljivih materija. vratanca. Pored toga. Smatra se da je najmanje u 50% slučajeva uzrok hroničnih zatvora bolno izbacivanje ekskrementa. pošto će nam to omogućiti da otklonimo primarni uzrok i da postignemo potpuno izlečenje. Oboljenja centralnog nervnog sistema često su pra­ ćena upornim zatvorima. Refleksni zatvori su rezultat uticaja jednog ili dru­ gog obolelog organa trbušne duplje na creva. posebno nedostatak hormonalne sekrecije. Zatvori endokrinog porekla. Psihičko-nervni zatvori zauzimaju posebno i veoma važno mesto medu zatvorima funkcionalnog porekla. a uz to i necelishodne peristaltike debelog cre­ va. u trećim . gliste. Nedovoljna fizička ak­ tivnost (kod ljudi koji se bave umnom aktivnošću. bunika. haotične.zultat primene čestih i jakih nadraživača (na primer. Toksični zatvori mogu biti atoničnog i spastičkog oblika. Poremećaj rada endo­ krinih žlezda. Spazme najčešće nastaju na mestima. a u drugim . Kod čoveka je akt pražnjenja u znatnoj meri potčinjen psihi. službe­ nika i slično) takođe pogoduje pojavi te vrste zatvora. naprsline na anusu). posebno infektivnih. Važno je pro­ naći izvor refleksa. koja se i pri nor­ malnim uslovima nalaze u stanju pojačanih kontrakcija (prelaz iz jednog creva u drugo.refleksni odgovor od obolelih organa trbušne duplje. Kod muškaraca to su: uretritisi. kod zloupotrebe lekova (opijum. bubrežne karlice. zbog čega promene uslova uobičajenog načina živo­ ta često izaziva zadršku u pražnjenju. dovodi do uobičajenih zatvora. koji se ne mogu lečiti na običan način. upala moždanih opni kako spiralnih ta­ ko i cerebralnih. Osnovu atoničnih zatvora mo­ že da sačinjava i opadanje tonusa nervno-mišićnog apara­ ta creva posle teških oboljenja. kod trovanja nikotinom (kod pušača i narkomana). Na primer. kao i svesno zadržava­ nje potrebe za pražnjenjem. Refleksni zatvori su najčešće spastič­ kog oblika. može prouzrokovati zatvor. ja­ kih purgativa ili klistira). Zatvori endokrinog pore­ kla najčešće imaju atonični oblik. na primer. koji je izazvao zatvor. prostatitisi itd. Ovde spada­ ju i mnogobrojni zatvori kod oboljenja polne sfere. U njih spadaju hronični zatvori kod profesionalnih trovanja. Uzroci spastičkih zatvora su raznovrsni. ili usled lažnog stida pri zloupotrebi klistira itd. kod holecistitisa i dr. motoriku creva guše depresivne emocije i raspoloženja.

na farbarskom poslu. kod radnika koji prave olovne sanduke. cevi. Profesionalni zatvori najčešće imaju oblik atoničnih zatvora. Prema tome. kod radnika se. zatvori spastičkog oblika. Upor­ ni zatvori mogu se javiti kod depresije. koji se javljaju na bazi smanjivanja osetljivosti nervnomišićnog aparata creva. koja omotava ekskrementne grudvice. Kada je reč o ostalim vr­ stama psihičko-nervnih zatvora. omogućava da se pojača nadražaj creva hranom koja sadrži mnogo balastnih materija ili ko- . fizioterapeutsko. koji su u pod­ svesti . kofe. kao i razni oblici zatvora zbog prigušivanja uobičajene potrebe za nuždom. psihoterapeutsko. Pravilno od­ ređen uzrok zatvora je garancija uspešnog lečenja. počev od grubih anatomskih promena oblika i prohodnosti creva a završava­ jući sa finom. hronični zatvori. Kod proktogenog zatvora luče se znat- Dijetalna terapija kod alimentarnih zatvora i zatvo­ ra.za­ drške ekskrementa. nervne premorenosti. ponekad je u vidu trake. ili izlazi u malim izbrušenim grudvicama tipa ovčjeg ekskrementa. Kod spastičkih oblika ekskrement ima spljošten oblik. što diktira primenu metoda lečenja u svakom pojedinačnom slučaju. i sve ostale psihičko-nervne aktivnosti čoveka utiču na rad creva. žicu. Zatvori usled profesio­ nalnih trovanja sreću se u proizvodnji i u industrijskim granama gde je rad ljudi povezan sa olovom (kod topioničara olovne rude. koji se ispoljavaju veo­ ma jednoobrazno kod osnovnog simptoma oboljenja . Ponekad se na površini ekskrementa mogu videti pojedinačne krvave žilice kao rezultat mehaničkih povreda hemoroidnih čvorova ili sluzokože samog anusa tvrdim parčadima ekskrementa. čas većih. imaju različite uzroke. neosporno. posebno suzdržavanju od potrebe za stolicom i psihičkim konfliktima. ne količine oformljenog ekskrementa. Lečenje zatvora Lečenje zatvora može biti dijetalno. Međutim. čas manjih. u keramičkoj industriji). koji rade sa olovnim belilima i drugim olovnim bojama. Ta sluz može da se luči kao rezultat reakcije zidova creva na me­ haničke nadražaje ekskrementa. kod atoničnog ekskrement je taman.železnicom.to su. cilindričnog oblika sa uzdužnim tragovima (otiscima) ili u vidu grudvica. ali uvek mora postojati uslov pravilnog individual­ nog raspoznavanja oblika zatvora. balneološko. koji leže u podsvesti. medikamentno. Dijagnostika zatvora Kod raznih oblika zatvora razlikuje se spoljašnji iz­ gled ekskrementa. gde se primenjuje metil na bazi broma ili jo­ da. Za neke spastičke zatvore karakteristična je pojava sluzi u vidu tanke paučine. Profesionalni zatvori svojstveni su uglavnom osoba­ ma koje rade u sedećem položaju. kao rezultat psihičkih konflikta. jedva uhvatljivom igrom psihe. uočavaju profesionalni zatvo­ ri usled hroničnog trovanja tim materijama (zato je važno sprovoditi profilaktične kure čišćenja i održavati svoje zdravlje u dobrom stanju). retorte. koji izlivaju tipografski slog. Psihičko-nervni zatvori kod depresije i nervne premorenosti najčešće su atoničnog oblika. hirurško. U fabrikama anilnih boja. takode.

koje svojim hemijskim sastavom nadražuju creva. suve šljive. Umesto mladog kravljeg sira može se po­ jesti po izboru nešto drugo: sir. salate.ja hemijski nadražuje zidove creva. Povrće i voće po mogućnosti uzimati u svežem neisitnjenom stanju. Doručak treba da se sastoji od svežeg i zrelog. bobovi. Takvu dijetu treba primenjivati postepeno. Ako dođe do jakog proliva.normalizuje se sto­ lica. Večera treba da se sastoji od nekoliko vrsta kuvanog nesočnog povrća. med. sipka kaša od heljde. a poveća­ ti količinu soka od šargarepe. Približna ishrana tokom dana kod atoničnog zatvo­ ra je sledeća. osim navedenih produ­ kata. salate od zelenog lisnatog povrća i mla­ dog kravljeg sira. ili parče ribe. soč­ nog voća. SmeŠa: Supenu kašiku meda. Sok od cvekle i spanaća u tom pogledu prednja­ če. Ali u tom slučaju. 2 supene kašike sveže ovsane prekrupe. procenat soka od cvekle i spanaća treba da bude veći a od šargarepe manji. ka­ kao. Mekinje je dobro kombinovati sa klistirima. Ujutro 2 supene kašike mekinja preliti čašom ključa­ le vode i držati u dobro zatvorenoj posudi. osim sme­ še narendanih jabuka i kupusa. cvekla. Od napitaka se preporučuju: sveže iscedeni sokovi. osim „salate" u neograničenim količinama. Sve dobro izmešati. supe sa povrćem. ne srne se ništa jesti. pošto se za vreme žvakanja aktivira peristaltika creva. rotkvica. pomešani sa sokom od šargarepe. Ranije su baš tu vrstu čaja pili po selima: uzi- . Takođe je korisian dvodnevni kefir. Odstranjivanju atoničnih zatvora pomažu produkti. repa. ali ako je zatvor jak. šargarepa. Kada se ohladi. jabuke i drugo voće. Korisni su produkti sa većim sadržajem celuloze: crni hleb. kumiš (kiselo kobilje mleko) i dru­ gi kiselomlečni produkti. Kod tih oblika zatvora ne smeju se praviti duže pa­ uze u uzimanju hrane. Da biste ojačali slabe zidove debelog creva i obnovi­ li njegove mišiće. vodu izliti. delikatesnih sorti mesa. spadaju šećer. krompir pire i slično. zasićena ugljen-dioksidom. preporučuju se sokovi iscedeni od cve­ kle i spanaća. Pri tome se iz dnevnog obroka isključuju produkti koji se lako vare u želucu i crevima. a ako imate mogućnost i preko celog da­ na. ili kuvano jaje. mineralna voda. Radi postizanja bo­ ljih rezultata ne treba ništa jesti. ribe. pri sastavljanju jelovnika treba ograničavati upotrebu mesnih i ribljih supa. grašak. treba narendati veliku šo- ljicu svežeg kupusa i jabuka. krastavci. 2 narendane jabuke srednje veli­ čine. medeni kolači. belog hleba. Kao prirodno purgativno sredstvo kod atoničnih za­ tvora može se koristiti čaj od kore pasjakovine (Rhamnus cathartica). 2 supene kašike vode. a posle 10 dana . kaše od riže i griza. Kod atoničnog zatvora mogu se koristiti narodni re­ cepti. gljive. U broj hranljivih materija. suve smokve. ili orasi. Korisno je svako jutro pojesti nekoliko šljiva. Veoma je važno da se hrana dobro sažvaće. Obično se posle 5 dana probava poboljšava. Što je za­ tvor jači. 1 supena kašika narendanih jezgri od oraha i sok od polovine limuna. posebno šljive. a gustiš pojesti natašte. keksa od finog brašna. posebno voćni i mlečni i med. ku­ pus. koji imaju jako purgativno dejstvo: šljive. tre­ ba smanjiti količinu soka od cvekle ili spanaća. Voće se pri pripremanju preliva veoma vrućom vodom i ostavlja tako preko noći. 1 supenu kašiku zrna proklijale pšenice. kiselo mleko (jogurt).

1. Kod spastičkih za­ tvora prepisuje se mehanički i hemijski ograničena ishrana. tople sedeće aromatične kupke i parafinske aplikacije. koje nadražuju i bez toga već nadražene zidove creva. kuvati dok ne proključa. U zavisnosti od promena u stanju zdravlja. sprečava spazam debelog creva). pripremljenog od zrelih plodova zove. jahanju i drugim vrstama kretanja. Drugog dana uraditi to isto. skuvanih bez šećera. ili svih 12 dana. koja sadrži celulozu. Povrće i voće treba uzima­ ti u kuvanom stanju uz dodavanje šećera. Četvrtog dana napraviti pauzu. Kod atoničnog zatvora in­ dikativna je lekovita gimnastika sa vežbama za trbušnu presiju. Trećeg dana . Tu je umesno prepisivati posteljni re­ žim. Pripremljenu smešu uneti u organizam u vidu kli­ stira uveče pred spavanje. Kod proktogenog zatvora (zastoja ekskrementnih masa u pravom crevu) preporučuje se masaža pravog cre­ va i mikroklistiri sa ukuvanim urinom.klistiri. Ljudima koji pate od zatvora nadrilekari (vidari) savetuju da piju vodu u kojoj su se dugo kuvale šljive ili ovas. zagrevajuće vodene komprese (termofore). Kod spastičkog zatvora sve navedene terapije su kontraindikativne. maslacu i maslinovom ulju. . Potpuno druga dijeta priprema se kod spastičkih ob­ lika zatvora.klistiri. 3. Od petog do sedmog dana . pavlaki. Ohladiti. kuvali u pola litra vo­ de i pili kao čaj. Uzimati po 1 supenu kašiku želea. rasol od kupusa u toplom stanju. ili 6. koji smanjuju spazam creva. Zamenu za ulje od slačice pripre­ miti ovako: uzeti 200 grama maslinovog ulja. a zatim produžiti sa kuvanjem na slaboj vatri 20 minuta. Može se dodati med. Kod spastičkog zatvora mogu se koristiti i narodna sredstva. Sok od rotkvice. grejalice. pliva­ nju.mali su 15 grama kore pasjakovine. samo u vidu kašice. 1 . pri kojima se ko­ riste potresi. koji pate od takvih zatvora.sa 2 litra vode i 2 supene kašike semena lana (ne zaboraviti dodati 2 supene kašike ulja od slačice). pritiskanje stomaka rukama. terapiju ponoviti još 3 dana. Takva dijeta se naziva ograničenom dijetom protiv zatvora. Od devetog do jedanaestog dana . Zato se ljudi­ ma. kao trećeg dana. Zabranjuju se hladni napici. lakom trčanju. kao trećeg da­ na. 2. kao kod proliva. pri čemu se pose­ ban značaj pridaje mastima. ali sa 1. preporučuje biljna hrana.5 litrom vode i 1. U 1 litar vode nasuti supenu kašiku semena lana.2 puta dnevno. a dvanaestog dana pauza i ponoviti još jednu kuru. posebno gazi­ rani. dajući prednost hodanju. dodati u nje­ ga kafenu kašičicu praška slačice i dobro promešati. ki­ selo mleko (jogurt) i čaj od sušenih višanja i sušenih jabu­ ka piti 4 . a prednost se daje čaju i kafi sa pavlakom (vrhnjem). Preporučuje se bavljenje sportom. hladan tuš. a osmog dana pauza. naliti u Esmarhovo lon­ če (2-litarski termofor) i u to dodati 2 supene kašike ulja od slačice (ono zagreva i smekšava organizam. Fizioterapeutsko lečenje.5 supenom kašikom lana. Ovde nije umesno doziranje grubih materija.5 puta dnevno. gladno trljanje i polivanje stomaka. Potpuno se isključuju bilo kakve masaže i gimnastika.

1 kilogram bilo kakvih jagoda 5 Gagodičastih plodova) ili jabuka i skuvati od njih obično slatko. posebno na njihove spastičke oblike. . a takođe ne treba duže vremena primenjivati i većinu sintetičkih purgativnih sredstava.Kod diskinetičkih zatvora indikativno je stavljanje kompresa (obloga) sa toplim ukuvanim do 1/4 urinom na stomak. propraćen znatnim bolovima sa naknadnim pogoršanjem bole­ sti. ricinusovo ulje i jaki mineralni purgativi. Poznato je da slast i voćna kiselina podstiču peri­ staltiku creva. prvenstveno biljnog porekla. Najbolje je uzeti 2 . Uzeti supenu kašiku istucanog lanenog se­ mena (može se zameniti ovsom. terapija sokom). Primedba prevodioca. već kao protivspastičko. ali oprezno. U sastav tečnosti za klistiranje korisno je dodavati laneno seme. uljem od suncokreta i mlečno-uljane klistire. tako i klistiri.32° C) uljane klistire sa maslinovim uljem. Dobri su mlečno-uljni mikro­ klistiri uveče. na primer. Sorbit se može uspešno koristiti za pripremanje purgativnog slatkog. Kada je reč o klistirima. zbog čega se klistiranje (unošenje tečnosti za klistiranje) 6 obavlja uve­ če i zadržava do jutra. Kod hroničnih zatvora ne preporučuje se primena aloje (Aloe arborescens). Koristi se kao zamena za šećer. Primedba prevodioca.2 čaše čistog ulja (bez vode).2 kafene kašičice. stoje neophodno za spazam debelog creva. jer stolica mo­ že biti obilna i sa bolovima u donjem delu stomaka. Uzeti 1 kilogram sorbita. a ne purgativna. Ako slabo dejstvuje. odnosno uzimati samo najblaže. Jak sladak ukus ima sorbit (sladi je od še­ ćera). kuvati u 4 čaše vode dok ne proključa. klistire. sapun. Mogu se primenjivati topli klistiri sa svezom mokraćom. doza se može povećati. koje se polako uno­ si u creva pomoću mekog dugačkog naglavka. ali pri tome treba pratiti reakcije organizma. a shodno tome. Klistiri se rade toplom vodom. Pri lečenju zatvora treba ograničiti upotrebu purgativa. Navedene komponente imaju prodiruće i opuštajuće dejstvo.3 puta nedeljno po 1 . To se odnosi i na sistematično ispiranje. aleksandrijskog lista. posebno ako oni sadrže materije koje nadražuju creva. uvek smanjuju nadražaj nervno-mišićnog aparata creva. Njihovo dejstvo treba razmatrati ne kao defecirajuće. pripremljeni prašak od korena slatkog drvceta (Glycyrrhiza glabra). To se odnosi na atonične i proktogene zatvo­ re. U nizu slučajeva treba prepisivati tople (31 . posebno vitamin B L (proklijala pšenica u raznim oblicima. Veliki značaj kod spastičkih zatvora ima vitaminska terapija. Uzimati po 1. U njih spadaju preparati od revenja (Rhe­ um palmatum). gde nadražljivost i bez toga veoma osetljivih creva pojačava spazam. Medikamentno lečenje zatvora treba da bude samo dopunsko. ječmom ili listovima sle­ za). so (ukuvani urin do 1/4 prvobitne zapremine). treba ih primenjivati jed­ nostavno sa toplom vodom. procediti i do­ dati supenu kašiku soli i/ili 2 supene kašike ulja od lana ili konoplje. Kako purgativi. pri privremenom simptomatičkom uspehu pogoršavaju glav­ no oboljenje. atropin). U tim slučajevima efikasnija su protivspazmatska sredstva (na primer. primenjivani iz dana u dan u narastajućim količinama.

krv iz njega. što slabi imunitet. koliko zbog opšteg uticaja pro­ mene situacije (lokaliteta) 8 na psihičko-nervnu aktivnost bolesnika: njegovo oslobađanje od uobičajenih razdražaja.Taj klistir dobro odgovara ljudima koji tek počinju da čiste creva i koji imaju teškoće sa prolaskom vode u creva. Profilaksa zatvora Treba težiti tome. U ishranu unositi dovoljnu količinu vi­ tamina. nasilna. poremećaji rada srca itd. pa bolesnicima ne treba sugerisati to kao neophodno sredstvo lečenja. promena utisaka. Zatvori kao uzrok oboljenja Nije nepoznato da venozna krv donjeg dela pravog creva ne prolazi kroz jetru. kontraindikativna je stalna primena gorkih voda (flašira­ nih ili sa izvora) 7 . Purgativi se preporučuju za uzimanje radi ulaska u gladovanje.). posle koje nastaje depresija (to je zakon fiziologije). izazivajući superaktivnost. da bi motorika debelog creva normalno funkcionisala. E i K. Na kraju čovek strada od vlastite nepismenosti i nikakvi uvozni le­ kovi. Primedba Primedba prevodioca. vode. izazivajući rasprostranjena srčana oboljenja (sr­ čane mane. . Može se piti flaširana mineralna voda. Preporučuje se da se pomoću tih klistira prvobitno „proširi" debelo crevo. O štetnosti purgativa Purgativi deluju na zidove creva slično udaru biča. da imate stolicu svakoga dana. Za vreme gladova­ nja sluzokoža creva će se potpuno regenerisati i obnoviti. već neočišćena dospeva direkt­ no u srce. Redovna upotreba purgativa smanjuje sadržaj veo­ ma potrebnog kalcijuma u krvi. gušeći posledice oboljenja. i razumno fizički optereti­ ti organizam. prevodioca. koje traje najmanje 3 dana. koje se ne mo­ gu obnoviti. jer ispoljava štetan uticaj na motor­ nu funkcuju creva. Ako je pravo crevo zagađeno (zatvori. jer se srce (kao i svaki drugi organ) obnavlja od čiste. Dugotrajna istraživanja nemačkih lekara primorala su ih da javno istupe sa upozorenjem o veoma opasnim posledicama purgativnih preparata na čovekovo zdravlje. Medikamentno le­ čenje tih oboljenja je besperspektivno. pod­ riva srce. a dalje primenjivati obične pročišćavajuće klistire sa 2 litra vode ili mokraće. dijete i načina života. Dodatno purgativna sredstva ne sa­ mo da ne lece čoveka već. Banjsko lečenje ima značaj ne toliko zbog primene pijaćih voda. celuloze u odgovarajućim količinama. a ako je ona stalno zagađena nikakvi lekovi ne pomažu. po­ goršavaju bolest. Balneološka i banjska terapija zatvora je indikativ­ na. zasićena toksinima. nedovoljna stolica). zdrave krvi. lečenje u inostranstvu i ekstrasensi ne pomažu. D. Organizam se ne srne zloupotrebljavati al­ koholom i pušenjem. Ali još važnije je što pur­ gativna sredstva naglo smanjuju asimilaciju životno va­ žnih vitamina A. Dejstvo purgativa na kraju uništava membrane za filtriranje i sluzokožu creva. Potrebno je ograničiti nekontrolisano uzimanje lekova (opijuma i lepljivih sredstava).

Vranilova trava pojačava sekreciju probavnih. Da bi se zaustavio primenjuju se koagulaciona sredstva. kao i gazirane napitke. Pažnja! Pri uzimanju preparata. Primenjuje se kao antispazmatsko sredstvo protiv prehlade i za izbaciva­ nje gasova. prstohvat đumbira (Zingiber officinale) ili suvog grožđa. toga što revenj može izazvati krvoproliće iz vena pravog creva. Kompot od revenja. želudačnih i crevnih grčeva i naduvenosti stomaka. bronhijalnih i znojnih žlezda. Velike doze (0. ne preporučuje se njegova primena kod hemoroida. U alkalnoj sredini . 200 grama šećera. Čim proliv prođe. koji se pri­ prema ujesen. piti kod mlitave peri­ staltike creva i poremećaja motorne funkcije želuca. Zatim dodati revenj i kuvati dok se ne skuva.2 grama) . Srednje doze (0.Načini lečenja atonije creva Kada bolest izazove atonične zatvore mogu se primenjivati sledeća prirodna sredstva. mokraća. Peteljke oprati. uzimanje kapi treba prekinuti. U malim dozama (0.0. Pregrade preliti sa pola litra alkohola i ostaviti da odstoji 2. Korenje se ispira u vodi. oči­ stiti i izrezati na parčad.boja je crvena.2 grama) dejstvuju kao prirodna sredstva za izbacivanje žući i pojačavaju probavu. mleko i znoj poprimaju žutu boju. peristaltiku creva i ispoljava anestetičko i dezodoransno dejstvo. pripremljene po proračunu 30 grama listova na litar ključale vode.kao blagi purgativ kod atonije creva. Piti ohlađeno.4 puta dnevno od 6 do 10 kapi na 50 grama tople vode. Uzimati 3. U lekovite svrhe koristi se koren revenja. koji sadrže revenj. Uzeti približno 200 grama oraha. razbiti ih i uzeti jezgru i pregrade između jezgara. Neposredno pre upotrebe koren revenja se isitnjava u prašak. ostavlja da uvene na suncu i suši na temperaturi do 60° C. Revenj (Rheum palmatum rhaponticum undulatum). Ekstrakte od trave. đumbir i sve kuvati dok ne proklju­ ča.05 .2 grama) revenj ispoljava koagulaciona svojstva i pomaže kod proliva i gastriti­ sa sa smanjenim procentom kiseline. limunovu koru.2 . U 250 mililitara vode dodati še­ ćer. Ove preparate ne treba prepisiva­ ti obolelima od podagre i bolesnicima koji pate od ka­ menca u bubrezima sa oksalatnim kamenčićima. reže na parčiće. postoje to ve­ oma jako sredstvo i može izazvati zatvor. Voditi ra­ čuna o tome da se revenj ne raspadne. Lišće od vranilove trave kuva se kao čaj i primenju­ je kod prehlade. Uzeti 500 grama peteljki reve­ nja. spastičkih zatvora i za razmekšavanje stolice. To omogućava da se u korenju sačuvaju prirodni tanini i druge biološki aktivne materije. Zbog . Ne treba piti posle jela. Jedite dobro ukuvanu kašu od pirinča sa malom količinom morske so­ li i pretopljenog maslaca. Vranilova trava (Origanum vulgare). Kod proliva treba iz upotrebe izbaciti sve povrće i voće u svežem stanju.3 dana. PROLIV Proliv je jaka iritacija životnog principa vetra. koru od limuna. Evo jednog od tih sredstava.

HEMOROIDI Hemoroid (grčki haimorrhois . sardela i drugih slanih riba. koje ponekad nadražuju sluzokožu i iza­ zivaju oboljenja sluzokože. a gornji . koji uzrokuju za­ stoj krvi. po­ sebno portalna hipertonija. koji se stvara od gornjih hemoroidnih vena. Ona je zadebljana. Kod he­ moroida postoje jedni i drugi čvorići. U razvoju hemoroida veliki značaj imaju osobenosti venoznih spletova i građa njihovih zidova. U te faktore spadaju: hronični zatvori. pošto se iz krvi u otvor creva mogu izlučivati soli. Dopunimo savremene podatke o hemoroidima drevnoistočnim. Treba regulisati pravilnu ishranu. „Suše­ nje" i „hlađenje" pravog creva čini da se venozna krv do­ nekle zgrušava i kvari od stajanja. Veraru organizmu upravlja kretanjem. Po pravilu.od gornjeg hemoroidnog spleta. alkohol i druge materije. dugotrajni boravak na nogama. često se naglo menja. usled uzimanja suve hrane i me­ sa. Pravo crevo je „oslonac" životnog princi­ pa vetar. U nekim slučajevima bolovi od hemoroida izazi­ vaju spastičke zatvore. a proširenje hemoroidnih . Treba promeniti navike u ishrani. spazam sfinktera pod uticajem naprslina (zbog nepravilne ishra­ ne. tj. Zidovi vena gube ela­ stičnost i istežu se usled zastoja. u datom slučaju normalnim pražnjenjem pravog creva. Time se objašnjava činje­ nica. Važno je shvatiti. Hemoroidni čvorići predstavljaju varikozno prošire­ nje vena. U osnovi tih promena je poremećaj ishrane i stalno traumiranje hemoroidnih čvorića ekskrementnim masama. tumori u maloj karlici. da je proširenje vena hemoroid­ nog prstena pokazatelj promena u venoznom sistemu celog organizma. Oni su podlo­ žni proširenju pod uticajem niza faktora. da bi stolica bila normalna (dehidriram. oboljenja jetre. čireva. stanje hemoroida se uvek pogoršava posle upotrebe haringe. ekskrement je tvrd i ozleđuje anus pri izlasku. Ali ako je prekomerno izražen. srčane mane i poremećaji. prepunjena krvlju (od čega izgleda kao d a j e poplavila) i na­ lazi se u stanju upale. Zato treba dejstvovati na normalizaciju kr­ votoka u ćelom organizmu. razmeštenih u debelom sloju sluzokože pravog creva.čini da se on „smiruje". da se hemoroidi najčešće javljaju kod muškaraca (80%) zbog veće „čvrstoće" njihovog organizma u poređenju sa ženskim organizmom. Primena sredstava koja smanjuju vetar . Donji hemoroidi obrazuju se od donjeg venoznog spleta.krvarenje) je varikozno proširenje vena oko anusa.vlažnost i toplota . pro­ uzrokuje nepotrebno napinjanje (naprezanje) i izaziva naprsnuće pravog creva). prekomerna upotreba alkoho­ la. suhomesnatih proizvoda i jela sa dodatkom sirćeta. Takav mehanizam nadražujućeg dejstva na sluzokožu debelog creva uzrokovan je i sla­ nom i ljutom hranom. Klinički se razlikuju gornji i donji hemoroidi. koja pokri­ va čvoriće. polipa u pravom crevu). koji pritiskuju odvodne vene. Sluzokoža donjeg dela pravog creva. koje je često praćeno za­ tvorima. to izaziva suvoću i hladnoću. a kod donjih ispod njega. razmeštenog ne­ posredno ispod kože. Kod gornjih hemoroida postoji proširenje vena iznad sfinktera pravog creva.

preporučuje se opšte i lokalno zagrevanje organizma. zastoja krvi u karličnim organima.4 puta dnevno. na „smirivanje" životnog principa verra. duže zadržava­ nje u stojećem ili sedećem položaju. namočiti u njega parče vate i staviti u anus.mazanje uljem od pasjeg trna (Hippophae rahmnoides) ili tamponi natopljeni ovim uljem. a posle stišavanja akut­ nih pojava primenjivati sedeće tople kupke po 15 -20 mi­ nuta 2. bolovi u krstima. otok iščezava. sorbuju. piti sveže isceđene sokove. Upravo ta sredstva najefikasnije otklanjaju hemoroidc. Čvrstoća i šuvoća se najbolje otklanjaju uljima i toplim tečnostima. Do­ punski: prokuvati ulje od suncokreta (zejtin). treba ih spo­ lja mazati vazelinom i prekriti tankom poveskom. Protiv hladnoće efikasna su različita opšta i lokalna zagrevanja. uzbuđenja. izbegavati suvišna hlađenja i dehidraciju organi­ zma. povezane za ošte­ ćenje ili zagađenje jetre. Lečenje hemoroida Lečenje hemoroida treba da bude usmereno na ot­ klanjanje uzroka bolesti. Radi normalizacije venoznog krvotoka treba oči­ stiti jetru prema svim navedenim varijantama. Za lečenje hemoroida primenjuju se i narodni načini. Stolica treba da bude u vidu kaši­ ce.vena se regeneriše. istureni čvorići posle 7. zasićavanje organizma vlagom i uljima. obavezno očistiti jetru. Pod uticajem navedenog lečenja trombi se re- . Posle defekacije korisne su sedeće prohladne kup­ ke ili ispiranje anusa hladnom vodom. Radi otklanjanja zatvora prepisuje se odgovarajuća dijeta (vidi ishrana kod zatvora). Kod kapsuliranih hemoroida bolesniku se prepisuje posteljni režim sa pripodignutom karlicom. Staviti u usta kafenu kašičicu praška od slačice i držati ga dok se ne pretvori u grudvicu i resorbuje. svezu mokraću (kao sredstvo za razblaživanje krvi). mlečno-uljni i sa svezom mo­ kraćom.4 puta. nesanica. Ako su se pojavili hemoroidni čvorići. Da bi sluzokoža pravog creva zarasla preporučuje se pojačana tera­ pija sokovima. Postoji nekoliko pristupa lečenju i profilaksi hemo­ roida: 1) ako je oboljenje nastalo od glista ili oštrica. Veoma je dobro is­ pirati se vlastitim urinom. 2. To je sredstvo koje dobro pomaže kod hemoroidnih čvorića i resica. prskanje krvnih sudova. zatvora. suvoća kože. Praksa pokazuje. Postupak po­ noviti 2 . 2) ako je od portalne hipertonije. Umota­ ti se ćebetom do pojasa i sedeti 10 minuta. manje doze prirodnih purgati­ va ili mikroklistiri sa uljem. radi čega se prepisuje odgovarajuća dijeta i sveže iscedeni sokovi. ishranu suvom hranom. 3) ako je od prepobuđivanja životnog principa vetra (čiji su spoljašnji simptomi: zatvor. prvo se treba osloboditi od njih. Razmutiti 4 supene kašike slačice u 3 litra pro­ ključale vode. da bolovi prestaju. hladnoća u organizmu i slično). primena trava i drugih produkata sa izraženim toplotnim svojstvi­ ma. hemoroidi. opuštanje organizma. promeniti ishranu. a re­ sice i čvorići se uvlače. a lokalno . tj. odimljavanja. haotično razmišljanje.10 dana sami se uvlače u pravo crevo. 1. sipati u lavor (kofu) i šesti u njega.

među kojima i raka pravog creva. samim tim. Vežba podstiče bolji protok krvi kroz hemoroidne vene i. staviti ga na vatru i dove­ sti do ključanja. likvidira zastoj krvi. Ležeći na leđima. Dobijenom mašću namazati parče gaze. U mokraću sipati supenu kašiku sode bikarbone i šesti. Pomešati u jednakim količinama suve isitnjene cvetove lanenke (Linaria vulgaris) i kantariona (Hypericum perforatum). Podstiče resorbovanje hemoroidnih čvorića. Sakupiti vlastitu mokraću. U nekim slučajevima „gimnastika" anusa pomaže u lečenju upornih hemoroida.kanala. Zatim zagrejati i procediti.3 minuta 2 puta dnevno. Za vreme lečenja mašću i sokom od plodova osko­ ruše on preporučuje lagane gimnastičke vežbe. Igrušin preporučuje kompleksan pristup kod leče­ nja hemoroida: kontrastne vodene terapije. asane iz joge. Gaza se mora će­ la ubaciti u analni otvor. .kolu).5 minuta. oštećujući razne delove pravog cre­ va. otklanjanje upale i zaustavljanje kr­ varenja. u vedro . ne ustajući. 2. Dopunski. raditi noga­ ma pokrete kao da vozite bicikl . L. Prema njegovom mišljenju. Ta vežba poboljšava venozni krvotok u donjim udovima i oko male karlice. Kompleksan pristup lečenju hemoroida prema V. Skinuti lonac sa vatre i staviti ga na mesto gde će se vršiti zagrevanje (na primer. uz ovaj recept Igrušin predlaže da se pije svež sok od plodova crvene oskoruše (Sorbus aucuparia) 2. 1. U tom slučaju lekoviti uticaj se odvija odjednom po nekoli­ ko puteva . Ova vežba pod­ stiče poboljšanje krvotoka u pravom crevu . Rezultat je da u salo prelaze korisne materije iz trava. hemoroidi. u emajlirani lonac. 3 .po 2. Umotati se ćebetom. Igrušinu Narodni lekar Vasilij Leonidovič Igrušin odavno se bavi pitanjima lečenja proktoloških oboljenja (proktologija . pažljivo ubaciti u analni otvor i držati 5 . Smešu trava dr­ žati 12 sati u rastopljenom salu od svinjskih iznutrica.oblast medicine. Za ublažavanje bolova. fitoterapiju i druge metode. U daljem toku lečenja preporučuju se profilakse. podstiče obnavljanje tonusa zidova vena. uz povremeno mešanje. što omogućava da se lokalizuje i uni­ šti koren bolesti.bolje odlaže­ nje venozne krvi. travu vodene paprike (?).3.3 minuta jednom dnev­ no. sa rukama niz telo. Naprezanjem unutrašnjih mišića uvlačiti anus unutra . Posle te vežbe odmoriti se. smanjujući opterećenje vena na noga­ ma i u karlici i. koru od hrasta. On predlaže nekoliko najefikasnijih recepata leče­ nja početnog i srednjeg stadijuma hemoroida.3 puta dnevno tokom 2 nedelje. upale i krvarenja. Pripremljenu mast čuvati na tamnom i prohladnom mestu. predstavljaju jedan od glavnih uzroka ostalih ozbiljnih oboljenja pravog creva.6 sati. koja se bavi lečenjem oboljenja pra­ vog creva) između ostalog i hemoroida. Zato se rade proste vežbe skupljanje i istezanje anusa. koje podstiču ublažavanje bola. specijalne fi­ zičke vežbe. samim tim. izmokrenu pri jednom uriniranju.

Ako nemate stipsu. izbacuju žuč. skuvanih u toplom ulju od maslaca i osušenih u toploj rerni. Dobijenu smešu čuvati u frižide­ ru. zatvoriti lonac drvenim poklopcem na kome se nalazi otvor (ili umotati krajeve posude debe­ lim peškirom) i zagrevati anus iznad pare 20 . Crni čaj može se zameniti zelenim. Obično su tri zagrevanja dovoljna da se postigne izrazito lekovit efekat. . Njihova lekovita svojstva su dobro poznata kod le­ čenja hemoroida.Starinski način lečenja hemoroida. stezanje svega raširenog. diuretičko. Uzeti 5 grama praška od cvetova hajdučke tra­ ve (Achillea millefolium) i 5 grama listova maline (Rubus idaeus). skinuti sa vatre. Za vreme lečenja treba piti vodu. 50 grama svežeg maslaca (butera). Plodovi kleke imaju protivupalno. Dobijeni rastvor stipse kuvati na blagoj vatri 15 .20 mi­ nuta. u kojoj su se 30 minuta kuvali čisti opiljci od gvozda. Uveče pred spavanje mazati anus. Kod jakih hemoroidnih bolova može se koristiti sledeći recept. Tehnologija pripremanja i lečenja je ista. Za vreme tog lečenja ujutro natašte treba popiti ča­ šu sveže surutke. aktiviraju motornu funkciju creva i slično.1 0 plodova od kleke (Juniperus communis). pošto je koagulacioni i stežući efekat toliko jak. koje usled jakih koagulacionih svojstava podstiču uvlačenje.5 litar mleka. a najbolje čajem od trava. da može izazvati zatvor i jako stezanje pravog creva. Skuvati u emajliranom loncu 2 litra vode i u ključaloj vodi rastvoriti 450 grama stipse. a tokom dana pojesti 5 . koja se posle navedene terapije obave­ zno normalizuje. navedena terapija može se spro­ vesti sa 1. u koje treba dodati 4 velike glavi­ ce luka. Zagrevanje treba vršiti najviše jednom nedeljno. Maslac treba prethodno brižljivo rastopiti na pari od ključale vode (u ključaloj vodi) i u njega sipati isitnjene (poželjno u prah) trave i dobro promešati. protivmikrobno. Posle trodnevne pauze lečenje ponoviti mazanjem. Posle zagrevanja preporučuje se namazati anus (iz­ nutra i spolja) vazelinom i obavezno uzeti bilo kakav bilj­ ni purgativ. Ovu terapiju treba primenjivati svakodnevno dok se smeša ne potroši.30 minu­ ta. Purga­ tiv podstiče stolicu. anestetičko dejstvo. Primena ulja donekle „vlazi" i ublažava to dejstvo. Sastoji se u zagrevanju dela tela oko anusa parama stipse (alauna). Za vreme lečenja prema ovom metodu iz dnevnog obroka treba isključiti sveže mleko i crni čaj (on koagulira).

2 . Pažnja! Oboleli od osteohondroze treba da iz kom­ pleksa lekovite gimnastike potpuno isključe (ili. tj. u ramenom zglobu i duž cele ruke.3 puta tokom radnog vremena vežbe u položaju sedeći. Za vreme pogoršanja stanja osteohondroze kontraindikativni su skokovi. koji rade sedeći. Pri rasprostranjenoj osteohondrozi. žučne kese (mehura) i creva. 3 . oni koji rade stojeći . koji vrše veliko opterećenje na međupršljenske diskove. prvenstveno kičme. treba da prave pauze u vežbanju u trajanju 5 . koji rade sedeći. . stojeći i hodajući .jedno od najrasprostranjenijih obo­ ljenja potporno-motornog aparata u srednjem i stari­ jem životnom dobu.4 puta tokom radnog vremena u početnom položaju stojeći. kao i karlično-bedrenih i zglobova kolena. podskakivanja i trčanje. Dužina „štita" mora da odgovara dužini kreveta.1 .2 puta dnevno u početnom polo­ žaju sedeći i stojeći. kao i glavobolje sa kratkotrajnim gubitkom svesti (zbog poremećaja snabdevanja mozga krvlju). To je oboljenje hrskavičnih površina kostiju potporno-motornog aparata. a ponekad i kod osteohondroze u slabinskom delu kičme oštećuju se karlično-bedreni zglobovi i zglobovi kolena. U tom slučaju na rendgenskim snimcima karlično-bedrenih i zglobova ko­ lena vidne su degenerativne promene hrskavične površi­ ne.6 minuta posle svakih 1. Treba spavati na leđima ili stomaku na tvrdom kre­ vetu. U kompleks vežbi uključiti vežbe za pokretljivost kičme u vratnom. ograniče) vežbe za trbušnu presiju.5 . pankre­ asa. grudnom i slabinskom de­ lu u svim pravcima. vežbe za zglobove ruku i nogu (uključujući pokrete mahanjem). U kompleks vežbi treba uključiti vežbe za pokretljivost kičme u svim delovima i u svim pravcima. što često greškom povezuju sa oboljenjem želuca. koštane izrasline u vidu bodlji (klinova) i sužavanje zglobnih pukotina. Kod osteohondroze je veoma korisna jutarnja gim­ nastika u trajanju od 10 do 15 minuta.OSTEOHONDROZA PROFILAKSA I LEČENJE OSTEOHONDROZE Radi profilakse i lečenja osteohondroze treba ispu­ niti niz zahteva. Osteohondroza u srednjem i donjem grudnom delu kičme može da izazove bolove u podbratku i u stomaku. u glavi. Pri osteohondrozi u slabinskom delu kičme često se uočava ispadanje i uklještenje diskova.2 sata rada. O steohondroza .šperploču de­ bljine jedan centimetar ili daske jednu do druge. Kod osteohondroze vrata i gornjeg dela grudnog ko­ ša javljaju se razni bolovi: u predelu srca (često ih dijagnostikuju kao pojavu ishemijske bolesti ili stenokardije). s jedne ili obe strane. Zato ispod dušeka treba staviti „štit" . Zato u po­ četku treba vežbati u fiksirajućim povezima ili korsetima. u kraj­ njoj meri. Ljudi.

To oboljenje odražava se i na opšte stanje organi­ zma: javljaju se slabost i opšte povećanje telesne tempera­ ture. Opuštanje leđnih mišića. na to mesto treba podmetnuti valjčić (na pri­ mer. Kao sredstvo za unutrašnju upotrebu treba uzi­ mati aspirin.KAKO O T K L O N I T I B O L O V E KOD O S T E O H O N D R O Z E Treba zauzeti takav stav (pozu). Ako u vratnom delu kičme postoji ulegnuće. stvaranje povoljnih uslova za zarastanje naprsnuća i većih naprslina fibroznog prstena međupršljenastih diskova. već i kao protivupalno sredstvo. slabinskog i vratnog dela kičme budu maksimalno opušteni. Masti i kreme treba utrljavati u kožu iznad obolelog zgloba 3 . Treba se pridržavati režima potpunog mirovanja jer aktivno pokretanje udova i trupa u akutnom periodu znatno traumira degenerisani disk i pojačava nadražaj nervnog završetka. Artritis se. angine i drugih streptokoknih obolje­ nja. ARTRITIS R eč artritis u prevodu s latinskog jezika na naš jezik znači upala zglobova. Kod osteohondroze na bilo kom lokalitetu treba izbegavati hlađenje organizma. resorbovanje otoka. pre svega. Artritis se može razviti kao posle­ dica reumatizma. da mišići leda. Preporučuje se brisanje i tr­ ljanje tela lanenim ili pamučnim glatkim peškirom. Uzglavak kreveta od nivoa lopa­ tica treba blago podići. vezivno tkivo. smotano ćebe). Oko zgloba se znatno povećava tempera­ tura tela. ispoljava bolom u zglobu pri kretanju. prelazi na hrskavicu. koja se javljaju kako pri prodiranju infekcije tako i pri narušavanju procesa razmene materija (podagra). U ležećem položaju na leđima treba saviti noge u kolenima i karlično-bedrenim zglobovima i staviti ih na visoki valjak (na primer. koji deluje ne samo kao sredstvo za ublaža­ vanje bolova. jednostavnije rečeno. Ispod sla­ bina (krsta) treba staviti mali mekani jastuk tako da slabi­ ne dobro naležu na njega. . leći na leda ili na stomak. koje otklanjaju bol i otok. od savijenog peškira). tako da stopala ne dodiruju postelju (golenice nogu treba da vise opušteno). kao i mišića donjih udova ne samo da otklanja bol. smanjujući upola pritisak u diskovima.4 puta dnevno. Artritis najčešće zahvata zglobnu tečnost. Za lečenje artritisa koristi se veliki broj različitih masti i krema. to oboljenje se naziva poliartritis (poli označava mnogo). Pod artritisom se podrazumeva mnoštvo obolje­ nja zglobova upalnog karaktera. crvenilom i povećanjem obima (oteklinom) na mestu oštećenja. U šupljini zgloba može se nagomilavati tečnost. mišića slabina i stražnjice. već i podstiče postepeno otklanjanje upalnog procesa. Ako je upalom napadnuto više zglobova. a ako se ne leci. tetive i kosti.

U flašu naliti 150 mililitara terpentina (ima zagrevajuća i prodiruća svojstva). koja je trajala od 7 do 9 dana. Na kraju istraživanja svi simptomi. ispitanicima su pred­ lagani odvari od povrća.5 meseca. koji boluju od reumatoidnog artritisa. jaja. kod tih bolesnika su pojačani. prodire). Evo jed­ nog recepta. i da veoma jednostavna di­ jeta. soli i žitarice. Uzeti flašu u koju se može naliti pola litra tečnosti i u nju staviti parče kamfora (ima razredujuća svojstva) ve­ ličine 1/4 kocke šećera. Značajno je. tokom jednog istraživanja. iako nije bilo nikakvih promena u sastavu krvi. 150 milili­ tara maslinovog ulja (ima smekšavajuća svojstva). čiji su re­ zultati objavljeni u engleskom medicinskom časopisu „Lancet" (Lanceta) norveški naučnici su uporedivali dve grupe ljudi. Naučnici su davno ustanovili. Članovi kontrolne grupe tokom prve 4 nedelje ose­ ćali su manje bolove. posebno gladovanje. a druga kontrolna grupa od 26 ljudi . Pre upo­ trebe sve dobro promućkati. citruse. Članovi obe grupe vodili su dnevnike. koja je trajala 3. Te dijete ispitanici su se pridržavali godinu dana. U prvoj etapi. rafinad (šećer u kockama). uključu­ jući i bolove. Posle 4 meseca u dnevni obrok su počeli da uključuju mlečne produkte. sokovi od povrća. Već posle mesec dana kod članova eksperimentalne grupe uočeno je primetno smanjivanje broja oteklih i mekih zglobova. Skratili su se periodi jutarnje utrnulosti i drugi simptomi.ISHRANA OBOLELIH OD ARTRITISA Pri obolevanju od artritisa u prvom redu treba promeniti ishranu. koja omogućavaju da se soli rastvara­ ju. mlečne produkte. ko­ je sadrže lepak (koagulans). Na primer. dodati 150 mililitara 70%-og alkohola (zagreva. ODVAR ZA I Z B A C I V A N J E Š L J A K E Odvar od jelovih iglica (četina). ljuske od luka i plo­ dova šipka pogodni su za izbacivanje šljake iz organizma.obič­ ne dijete. u dnevni obrok uključena je samo vegetarijanska hrana. da dnevni obrok hrane utiče na artritis. zagrevajuća i smekšavajuća svojstva. Vegetarijanska dijeta obuhvatila je tri etape. 99 . u kojima su registrovali svoje sklonosti prema ukusima i opisivali sve simptome. ispitanici iz te gru- pe osećali su se zdravijim i snažnijim. po jedan dnevno. koja aktivira procese rastvaranja soli). U drugoj etapi. Radi toga sastav za utrljavanjc odabira se tako da ima razredujuća. može otkloniti simptome tog oboljenja. da su se te promene zadržale tokom svih 13 meseci istraživanja. Rezultati istraživanja bili su zadivljujući. Osim toga. začine. Jedna grupa. Bolesnici nisu jeli meso. od 27 ljudi. Pred spavanje dobro utrljati (dok se ne osuši) i umotati nečim vunenim i tako držati preko noći (vuna dobro zadržava toplotu. koji prate napade artritisa. čajevi od trava i češnjak (beli luk). ŠTA R A D I T I ZA RASTVARANJE SOLI U ZGLOBOVIMA? Prilikom taloženja soli u zglobovima preporučuju se različita utrljavanja. pridržavala se eksperimentalne vegeta­ rijanske dijete.

pospanošću i depresijom. 8. 1. Procediti i piti umesto vode po pola litra dnevno tokom 4 meseca. Jak umor i slaba sposobnost organizma za obna­ vljanje u toku 24 sata posle bilo kakvog fizičkog rada.Uzeti 5 supenih kašika isitnjenih iglica (poželjno je uzeti mlade iglice).7 litara vode. Kod obolelog od sindroma hroničnog umora prisut­ no je najmanje šest od nabrojanih simptoma. dovesti do ključanja i zatim kuvati na slaboj vatri 10 minuta. 6. 2. nemaju hormonalne po­ remećaje. a ponekad i godinama. 5. Spontana glavobolja. koji se stal­ no ili povremeno ponavljaju tokom šest meseci i duže. grozniča­ vim stanjem. SINDROM HRONIČNOG UMORA S indrom hroničnog umora karakteriše se stalnim osećajem jakog umora. ne zloupotrebljavaju lekove i ne postoji nikakav uticaj toksičnih materija na njihov organizam. Ostaviti da odstoji preko noći. bolovima u mišićima. Ispoljavanje prehlade ili slabo izraženog stanja groznice. 7. Osećaji bolešljivosti ili naduvenosti limfnih čvo­ rova na vratu ili ispod pazuha. Neshvatljivi bolovi u mišićima. Ako nemate problema sa bubrezima. Opšta iscrpljenost organizma. ljusku od luka nije obavezno dodavati (ona leci od pielonefritisa). 4. koji traju mesecima.3 supene kašike isitnjenih plodo­ va šipka i 2 supene kašike ljuske od luka i preliti ih sa 0. . ni od infektivnih. Radna sposobnost ljudi sma­ njuje se na pola. 2 . Neprijatni osećaji tipa bolešljivosti u nosnoj du­ plji3. Osećaj bolešljivosti u zglobovima bez njihovih spoljašnjih promena. Pri tome oni ne obolevaju ni od psihič­ kih oboljenja.

krvnih i drugih sudova. nema snage za oporavak). koja može biti veoma slaba (ne­ prijatni osećaji u nosnoj duplji).razdražljivost. glavobolje (trovanje mo­ zga bakterijskim toksinima). Prvi simptom. veliki umor i nedovoljna sposobnost organi­ zma da se oporavi tokom 24 sata posle nekog fizičkog ra­ da (posledica smanjivanja opšteg životnog tonusa organi­ zma. ne­ sposobnost koncentracije pažnje. izazvane izopače­ nim načinom života produžavaju da deluju.apatičnost i de­ presiju.sma­ njivanje tonusa. 11. Organizam se u celini suprotstavlja mikrobnoj agresiji i zagađenosti. Prepobuđivanje životnih principa. organizam ostaje bez zaštite od naredne agresije mikroba i vremenom se javljaju ozbiljnija oboljenja (srca. izaziva probleme sa snom. a brzo ispoljavanje navedenih simptoma tokom nekoliko časova ili dana znači samo jed­ no: zagađenost i bakterijsku agresiju. osećaj bolešljivosti u zglobo­ vima bez njihove spoljašnje izmene (imuni odgovor veziv­ nog tkiva organizma na toksičnost patogenih mikroorga­ nizama i zagađenost). 10. Treći simptom. Prehlada znači zagađenost organi­ zma sluznom šljakom (prepobuđivanje životnog principa sluzi). slaba (simptomi bolešlji­ vosti i crvenilo). Razmotrimo detaljnije svaki od simptoma. U krajnicima se usled prisu­ stva sluzi razmnožavaju patogene bakterije koje ih razara­ ju. Prepobuđivanje vetra uzrokuje zaboravnost. Neprijatni osećaji tipa bolešljivosti u nosnoj duplji (ždrelu) upravo označavaju tipične simp­ tome prehlade . jaka i veoma jaka. javljaju se neshvatljivi bolovi u mišićima (usled nagomilavanja u njima toksič­ nog sadržaja šljake i životne aktivnosti patogenih mikro­ organizama). Limfni čvorovi krajnika nisu u stanju da se odupru agresiji infekcije i potrebna im je pomoć. Krajnici su prva i najjača zaštita organizma od prodiranja raznovrsnih pa­ togenih mikroorganizama u organizam. Pogoršanje sna. imuni sistem hronično slabi i svakog časa mogu nastati ozbiljna obolje­ nja. posebno vetra. da se životne sile (snaga) organizma troše na gušenje infekcije. Oni ukazuju na opštu zagađenost organizma i njegovo oštećenje od patogenih mikroorganizama. Opšta zagađenost i oštećenje organizma od patoge­ nih mikroorganizama uzrokuje opštu iscrpljenost . Navedeni procesi nagomilavaju šljaku u organizmu i u zavisnosti od osobina individualne konstitucije čoveka dovode do prepobudivanja jednog ili drugog životnog principa. zglobova i slično). Četvrti-jedanaesti simptomi. Osećaji bolešljivosti ili otečenost limfnih čvorova na vratu ili ispod pazuha znači. Drugi simptom. Ali mi tu zaštitu slabimo pijući hladne napitke i uzimanjem produkata ko­ ji stvaraju sluz u organizmu.tipični simptomi pre­ hlade. životna snaga organizma troši se na su­ zbijanje bakterijske infekcije (na to ukazuju i česta. da orga­ nizam u borbi protiv infekcije mobilizuje limfni imuni si­ stem. . sluzi . nedo­ voljno izražena grozničava stanja). Grozničavo stanje govori o tome. žuči .9. na kojoj su počeli da se razmnožavaju patogeni mi­ kroorganizmi i izazvali su upalu .upalu. Zaboravnost ili prekomerna razdražljivost. Ako se krajnici odstrane. bubre­ ga. Brza pojava navedenih simptoma tokom nekoli­ ko časova ili dana.

šećer. promene radnog mesta). našli se u neuobičajenoj situ­ aciji (na primer. koka-kolu i slično). bombone. Sa priličnim uspehom oni primenjuju niz antidepresanata. Eto zašto većina ljudi ukazuje samo na grip i stres. na kraju stradaju od sindroma hronič­ nog umora? Zato što se trude. da nešto prezalogaje u ho­ du (piroške. Život i aktivnosti bez uzimanja u obzir bioritma . Od sindroma hroničnog umora može oboleti svaki čovek. Ako se pozovemo samo na naučne podatke. Zašto ljudi. koji su postigli materijalno blagostanje. koji čovečji organizam vodi prema oboljenjima sin­ droma hroničnog umora (prvi uzrok je zagađenost organi­ zma).drugi je glavni uzrok. Da bi se potpuno izbavili od sindroma hroničnog umora i povećali svoju životnu aktivnost. da čovek u to i ne sumnja. Način života treba regulisati i uskladiti sa bioritmom prirode. pa je zato ne može izdvojiti kao glavni uzrok. injekcije vitamina B 1 2 i drugo. i ne uzimajući u obzir vreme. tada će vaša životna snaga dejstvovati u re­ zonanci sa snagom prirode i brzo će se obnoviti. potom salata ili bareno povrće.Većina obolelih navodi. Kada je reč o zagađenosti. predlažem da dobro proučite svoj način života. do nje dolazi tako neprimetno. za vreme razvoda. kalom. oni po­ kazuju na odstupanje od normi pri proračunu leukocita (uključivanje imune zaštite organizma). a opuštaju se i odmaraju uz alkohol i obilna jela. Ispostavlja se da su mnogi zaštitni faktori prigušeni. koji povećavaju energiju. napitke. povećan broj antitela protiv raznih virusa (virusna i bakterijska agresija) i tkiva (u njima se nagomilala šljaka) ili neznat­ no povećanje ili smanjivanje opšteg broja antitela u poređenju sa uobičajenim. gama-globulin. da očistite organizam od šljake i da primenite nekoliko kura lečenja od parazita. Treba jesti ovim redosledom: tečnost pre jela. osim svoje komercijalne delatnosti (radeći uprkos svim biološkim normama. prenaprežući se). stimulišu svoju radnu sposobnost jakim čajem. a za­ tim monolitna kaša ili neko jelo sa belančevinama i u pra­ vilnoj kombinaciji. ne viruse. Iz dnevnog obroka isključiti razne stimulatore i rafi­ nirane produkte (čaj. da su počeli da osećaju umor odmah posle preležanog infektivnog oboljenja. puše­ njem (a neki i narkoticima). stvaralački procvat. kafu. obrnuto. Prepisuju protivvirusne lekove. kolače. dok istovremeno drugi ispoljavaju pove­ ćanu aktivnost i. raa- LEČENJE SINDROMA HRONIČNOG UMORA Lekari pokušavaju da primenom raznovrsnih lekova jačaju čovekov imunobiološki sistem ili deluju na određe- . uzdajući se u svoju snagu. koji živi spontano (jednostavno sagorevajući svoj životni potencijal) ili u trci za materijalnim blagom ne že­ li ništa da zna. manje poremeća­ je u radu jetre (prisustvo portalne hipertonije). brzo se troši i sagoreva životna snaga organizma. To će omogućiti organizmu da blago­ vremeno dobije sve što mu je potrebno i u dovoljnoj koli­ čini. šećerom. na primer gripa. Zato preporučujem da uzimanje hrane regulišete u skladu sa bioritmom organizma. Kod drugih ljudi bolest se javlja u periodu kada su preživeli neki stres. posle smrti nekog od članova porodice. podižu raspolože­ nje ili poboljšavaju noćni san.

1 0 puta) i jednom nedeljno posećivati vlažnu saunu (to ne samo da opušta organizam. pune organizam energijom. već delimično iz njega izbacuje šljaku).30 godina. kada le- . Fizičke vežbe otklanjaju paralisanost. Čak i neznatno fizičko opterećenje (jedna ili dve posteljne vežbe. Prema raspoloživim podacima. i tako naizmenično 5 . zateza­ nje trbušnih mišića) mnogo će vam pomoći. primenjivati kontrastno tuširanje (topao mlaz 30 sekundi. Slične cifre karakteri­ stične su i za rasprostranjenost adenoma. ko ne opušta ruke. Ta bolest se često javlja kao rezultat oboljenja koja se prenose polnim putem. Onaj. U tom slučaju upala prostate izazvana je bakterijskom infekcijom. prostatitis je često pra­ ćen vezikulitisom . Međutim.25 . trenira životnu snagu orga­ nizma (povećava njen potencijal). bez čega možete proći. danas sve češće od prostatitisa obolevaju i sasvim mladi muškarci . pojavu bolnih žarišta u telu i mišićima. U svakodnevnoj aktivnosti nemojte se rasplinjavati. Radi obnavljanja životne snage veoma je dobro ko­ ristiti razne terapije koje čeliče organizam. Postoji nekoliko varijanti prostatitisa. Veoma je korisno jednom u 2 nedelje gladovati po 36 . propraćena njenim oto­ kom i bolesnom osetljivošću. Spermatogeneza je proces stvaranja muških polnih ćelija u testisima. i često najplodotvornije godine života muškarca bivaju otrovane tom teškom bole­ šću. čisti. PROSTATITIS I ADENOM PROSTATE P rostatitis je upala prostate. otklanja stresove i jača voljne osobine. od svih poslova izaberite najvažnije i rešavajte ih. Naučite se da ne radite ono. svezu hranu i piti sveže iscedene sokove od povrća i voća.upalom semenih kesica. najbolje izlazi na kraj sa svakom bolešću. One odlično utiču na psihičko i fizičko stanje čoveka. To oboljenje često prola­ zi skriveno i uzrokuje poremećaj polne funkcije i spermatogenezu. od pro­ statitisa boluje do 80% muškaraca. Samosažaljenje vas čini potištenim. Bakterijski prostatitis može da traje u akutnom i hroničnom obliku. opuštaju mišiće. Sačuvajte op­ timizam.42 sata. Verovatnoća tog obo­ ljenja povećava se sa starenjem. To stimuliše imunu zaštitu organizma (pove­ ćava aktivnost leukocita).slac i slično). Lekari tvrde. Osim toga. Raspodeljujte energiju i vreme na poslove koje sigurno možete uraditi. obnavljaju normalni električni naboj micelija (oko kojih se zadržava voda) i organizma u celini. Prema statisti­ ci. Prema tim izvorima. jesti više prirodnu. Rezultat je da slabi i dolazi do poremećaja potencije. da se to oboljenje naglo podmladuje. od prostatitisa da­ nas boluje od 20 do 40% muškog stanovništva na planeti. Svakoga dana radite fizičke vežbe. Neki podaci su još sumorniji. kod 50% muškaraca oko šezdesete godine i kod 80% muškaraca oko osamdesete godine života. prohladan 5-8 sekundi. Stalno prenaprezanje izaziva paralisanje mišića. guši fiziologiju. adenom se javlja kod 20% muškaraca u dobu oko četr­ desete godine. Ni u kom slučaju ne dozvolite da vas obuzme melanholija (depresija) i ne sažaljevajte sami sebe.

što može dovesti do zadrške mokraće. Lečenje prostatitisa zavisi od tipa oboljenja. Priroda njegovog nastanka do danas je ostala zagonetka za lekare. Može se pojaviti krv u mokraći. uzrasta . delu tela iza mošnice. treba da odete leka­ ru. donjem delu leda. bol se može lokalizovati u donjem delu leda. Iako se bakterijski prostatitis ponekad naziva infektivnim. koje počinju iznenada. brzo umaranje. plahovitost. Tako se. da bi se uradile analize i pravilno odredio tip prostatitisa. Sevanje (bo­ lovi) u kostima. tumor prostate. Ako ste uočili slične simptome. Glavni simptom adenoma prostate je često i oteža­ no mokrenje (uriniranje). Možda je potrebna hospitalizacija. bolne ejakulacije (izbacivanje semena). Uzroci za nastanak ta dva oboljenja su različiti. tj. Kod nekih muškaraca bolovi se pojačavaju kako posle polnog akta tako i pri dužem uzdržavanju. bolovi­ ma u donjem delu stomaka i medici (perineumu). ako se sa terapijom počne na vreme. Zatim slabi pritisak mokraće. Ponekad. Akutni prostatitis propraćen je drhtavicom i groznicom. često i bolno mokrenje. u medici (perineumu). kada bakterija ko­ ja ih izaziva postaje otporna na lekove. dok se bakterijski ne može izlečiti bez njih. mlitavost. ni jedan od njegovih oblika nije zarazan. penisu. U poslednje vreme sve češće se sreće hlamidijski prostatitis. Karakteristični simptomi su: povećana razdražljivost. Bolest je propraćena i pojavom kao što je poremećaj uriniranja. mišići­ ma. praćen upalnim procesi­ ma. iako se njihovi simptomi i karakter toka bolesti u mnogo čemu poklapaju. nebakterijski prostatitis ne može izlečiti antimikrobnim preparatima . koji treba da je uništavaju.čenje nije bilo blagovremeno ili je bilo nepravilno. Često se uočava poja­ čano znojenje i osećaj hladnoće u medici. Mokrenje prati jak bol ili peckanje. jer i jedno i drugo oboljenje izazivaju upalu prostate. uočava se lučenje iz mokraćnog kanala. Drugo rasprostranjeno oboljenje muškaraca starijeg AKUTNI BAKTERIJSKI PROSTATITIS Akutni bakterijski prostatitis javlja se na fonu infek­ cije mokraćnopolnih puteva. HRONIČNI BAKTERIJSKI PROSTATITIS Hronični bakterijski prostatitis obično se ispoljava čestim infekcijama mokraćnih kanala. pri pojavi navedenih simp­ toma.antibioticima. Postoji i nebaktcrijski prostatitis. uključujući krv u mokraći. po­ sebno posle defekacije ili fizičkog opterećenja. drhtavica karakteristični su za akutni prostatitis. To je dobroćudna (benigna) hiperplazija. potrebno obratiti se lekaru. Simptomi: otežano. vrućina. Zato je. Simpto­ mi tog oboljenja mogu biti bolovi u zglobovima. . javlja se osećaj nepotpunog pražnjenja mokraćne bešike.adenom prostate. Bolesnik se lako le­ ci antimikrobnim preparatima. već ka­ da se nagomila znatna količina bakterija. gubitak apetita i poremećaj sna. mošnicama i pravom crevu. bol i teskoba. jakom potrebom za mokrenjem ili otežanim mokrenjem. Bez obzira na to simptomi te bolesti ne ispoljavaju se odjednom.

prostati­ tis pogoršava stanje bubrega i mokraćnih kanala i izaziva u njima upalni proces. Pri dužem toku bolesti smanjuje se polna strast. On postoji kod 75% muškaraca srednjeg uzrasta. Simptomi se obnavljaju uvek iznova i iznova. prisustva zastoja u organu. Pri tome oboljenje poprima posebno uporne forme. što ukazuje na upalni proces. Ovo oboljenje je učestalo. 9 Primedba prevodioca. Antibiotici na njega. jer smatra da se izlečio.leukociti. Osim toga. ili kada sam sebi pre­ pisuje antibiotike. 1. i još više da postaju otporni na od­ ređene antibiotike. Međutim. koji povećavaju rizik od ovog oboljenja. Drugi uzrok hroničnog toka procesa jeste inficira­ nje kamenca prostate. Najteži ishod prostatitisa je srastanje tkiva prostate sa naknadnim smežuranjem organa. ne deluju. Mogući su i drugi slučajevi prelaska infekcije sa jednog organa male karlice na druge organe. NEBAKTERIJSKI PROSTATITIS Taj oblik prostatitisa nije vezan za mikrobnu infek­ ciju. da se mikrobi zadržavaju. nesumnjivo je da raz­ voj upalnog procesa u prostati umnogome zavisi od predi­ spozicija . a u starosti skoro kod svih. Takvo lečenje često dovodi do toga. To može dovesti do pojave kamen­ ca u mokraći (litijaze mokraćnih kanala) 9 . bezopasne tvorevine.Hronični bakterijski prostatitis se najčešće sreće kod muškaraca koji su imali infektivno oboljenje mokraćnopolnog sistema. Uz to niko do danas nije otkrio uzrok nastanka tog oboljenja. . šta je izazvalo upalu prostate kod konkretnog bolesnika. oni mogu da se inficiraju. Ali se mogu nabrojati faktori. Praktično sva infektivna oboljenja. To je povezano kako sa hormonalnim poremećajima tako i sa poremećajem nervne regula­ cije polne funkcije. na­ ravno. Posledica hroničnog prostatitisa je poremećaj polne funkcije. po pravilu. javlja se problem sa erekcijom. Nepravilno lečena infektivna i upalna oboljenja mokraćnopolne sfere. ali tragovi infekcije nisu vidlji­ vi u mokraći. ko­ ja se nepravilno lece. mogu izazvati hronični prostatitis. Pri analizi izlučevina žlezde uočavaju se bele krvne ćelije . To se često dešava kada pacijent samovoljno prekida da pije lekove. zbog čega lekari neretko preporučuju da se kamenje odstrani hirurškim putem. sve su češći slučajevi prevremene ejakulacije. U starijem dobu česte su kombinacije prostatitisa sa adenomom prostate. ali ako u prosta­ tu dospe infekcija. Većina obolelih od nebakterijskog prostatitisa nisu imali infekcije mokraćnopolnih kanala. Simptomi tog oboljenja praktično se ni po čemu ne razlikuju od simptoma hroničnog bakterijskog prostatitisa. Ovaj oblik prostatitisa se ne leci u potpunosti antibioticima. To su veoma sitne i.poremećaja procesa razmene materije i krvoto­ ka. FAKTORI RIZIKA Ni iz daleka se ne može reći.

2. da bi iz uretre izašle tečne izlučevine. koja se vrši trarrsrektalnirn pregledom (TRP). 8. Kod akutnog prostatitisa za vreme TRP uočava se veoma oselljiva. kao i u zubima napadnutim karijesom. koja se izvodi prema specijalnom metodu. liza mokraće. Pri analnom seksu u penis mogu dospeti kolibakterije iz pra­ vog creva. Poremećaj procesa razmene i krvotoka. zatvori. 4. postoji: to može biti uretra. visoka. i zatim prodreti u mokraćne kanale i prostatu. vruća i tvrda prostata. Važan test za određivanje prostatitisa je masaža žle- zde (prostate). i stabilizuje se sta­ nje obolelog. adenomom prostate itd. koje se zatim podvrgavaju biohemijskoj analizi. osteohondroza. koja se ne može dobiti na drugi način. To je bezbolna te­ rapija koja ne traje dugo. Upoređenjem uzoraka mokraće. 7. patologija srčanovaskularnog sistema. Neredovan polni život. Najjednostavnije je dijagnosticirati akutni bakterij­ ski oblik bolesti. po­ što akt defekacije neretko pojačava bolne osećaje. Oslabljeni imunitet. lekar može da odredi izvor infekcije. prisustvo zastoja u prostati usled patologije krvnih sudova kod he­ moroida. koji se obavlja kroz pravo crevo. 6. ako ona. Infekcija bubrega ili mokraćne bešike. i u krajnicima. U tom slu­ čaju patogeni mikrobi dospevaju u prostatu iz mokraćnog kanala. Konačna dijagnoza postavlja se na osnovu kliničkih simptoma. upalom uretre. Posebnu grupu rizika čine homoseksualci. iako kod većine bolesnika izazi­ va osećaj nelagodnosti. koji uzrokuje zastoj sekreta u prostati uporedo sa zastojem krvi u venama tog organa. U ne­ kim slučajevima. po pravilu. a ona je. DIJAGNOSTIKA PROSTATITISA To oboljenje je veoma teško dijagnostikovati. kolitis). pošto simptomi mogu biti prouzrokovani drugim uzrocima: in­ fekcijama mokraćnopolnog sistema. Za ostale slučajeve potrebna su različita dijagnostič­ ka sredstva. Nedovoljno kretanje. takođe. . 5. kada bolesnik nije u stanju da sam mo­ kri. Zastoj u prostati podstiču i hronična oboljenja: poliartritis. lekar može da odabere najpodobniji lek za taj tip infekcije. Glavno u dijagnostici prostatitisa je ana- OSNOVNI NAČINI LEČENJA Kod akutnog prostatitisa prvo se skida telesna tem­ peratura. Često se prepisuju diuretici i purgativi. varikoznog proširenja vena semenog kanalića i donjih ekstremiteta. podstiču venozni zastoj u prostati i razvoj pro­ statitisa. 3. Kad odredi uzrok oboljenja. ispitivanja mokraće i tečnosti iz prostate. uvodi se kateter. Ali upravo taj pregled brzo daje važnu informaciju. Za vreme pregle­ da lekar energično masira žlezdu ili je pritiskuje. otekla. kada se određene porcije mokraće sakupljaju u posebne posude. zloupotreba alkoho­ la. mokraćna bešika. proktitis. naravno. prostata. Prisustvo u organizmu drugih žarišta upale: po­ sebno u organima male karlice (cistitis.

Počnite da ih vučete po koži uvis. Masažu završite milo­ vanjem slabina i krsta.može i duže. Pr­ stima obe ruke izvodite kružne pokrete. pojačavaju simptome prostatitisa. kantariona . Samomasažu je najbolje raditi na gladan želudac. kao da sve dublje i dublje prodirete u tkivo. To se odnosi i na alkoholne napitke. MASAŽA KOD PROSTATITISA Veliki značaj u lečenju oboljenja organa male karlice. približno na 30 minuta do 1 sat pre jela.3 minuta. Zbog toga je sve rasprostranjenija samomasaža. Dalje jastučićima prstiju spiralno vršite masažu. koja je veoma efikasna kod polnih poremećaja. da neki pro­ dukti. FITOTERAPIJA KOD PROSTATITISA Sredstva narodne medicine kod prostatitisa služe kao dopunski način terapije. ili vlastita intuicija. Dobar lekoviti efekat ispoljavaju mikroklistiri sa ekstraktom kamilice (Chamomilla recutita). Gnječite ceo deo slabina 2. Počnite terapiju od milo­ vanja. preporučiće vam iskusni specijalista. U te namene može se primenjivati bilo koji gimnastički kompleks vežbi. Ako patite od radikulita . ima otklanjanje pojava zastoja u tom delu organizma i poboljšanje krvotoka u samoj pro­ stati. često se preporučuje kako bi se otklanile lekovitom gimnastikom i masažom. Koji od tih efikasnih načina koristiti. To podstiče bolju cir­ kulaciju krvi i ima odličan tonizujući efekat.oprezno. ako se izvode redovno.šiacu i lekovita gimnastika. Uočeno je. U ovoj knjizi predlaže se opis najjednostav­ nije terapije . a zatim u stranu. Bez obzira na to ona mogu znatno olakšati patnje i ubrzati ozdravljenje. Opšta dužina tra­ janja iznosi 5. koji opu­ štaju mišiće prostate i olakšavaju mokrenje. iz­ među ostalog. zatim s obe strane. podižući se sve više i više. Ponekad pre­ poručuju sredstva protiv upale i vruće sedeće kupke. Prepisuju lekove. Stanite us­ pravno i stavite ruke na slabine. kada nema akutnog upal­ nog procesa.samomasaže. Ne­ kim bolesnicima pomaže dijeta. Kod nebakterijskog prostatitisa lekari se trude da olakšaju simptome oboljenja. Ali pre toga se preporučuje razgibavanje celog tela. Rezultati će biti dobri samo pod uslovom. japanska tehnika prstima . Ako imate vremena i želju . Ruke lagano pokrećite niz kičmu od stražnjice pre­ ma slabinama. Najvažniji deo tela za masiranje pri lečenju prosta­ titisa je deo oko slabina i krsta (sakruma).Kod bakterijskog prostatitisa prepisuju se antibiotici. na primer ljuta jela i kofein. Masaža slabmsko-sakrumskog dela tela. Svi ti metodi opisani su u specijalnoj i popular­ noj literaturi. Zatim razmaknite noge u širini ramena i stavite ru­ ke na pojas. Potom stavite jastučiće prstiju za širinu dlana s obe strane kičme. Uradite nekoliko kružnih pokreta telom u obe strane. gurajući kožu prema kičmi. Pojave zastoja u prostati. Pokrete u početku izvodite od­ ozgo nadole. Telo nagnite napred pod uglom od 90 stepcni.7 minuta. akumpunkturna. konkretno prostate.

Posle 2 meseca le­ čenje se može ponoviti. ki: preia (Chamnaenerion agustifolium. a kuru lečenja po­ noviti. Lečenje vršiti 2 . Iste komponente ulaze u sastav svece (0. propolis. Svi ti produkti jačaju imu­ nitet i stimulišu zaštitne sile organizma. Kura lečenja . kuvati dok ne proključa i držati na vatri 1 minut. hajdučke trave (Achillea mille­ folium). Osim odvara i ekstrakta upotrebljavaju se svezi so­ kovi. žalfije (Salvia tesquicola) i nekih drugih lekovitih biljaka. Ekstrakt od ovsa i brezovih pupoljaka pomešati sa ekstraktom šipka (1:1) i piti 1 . Iscediti sok od peršuna. ostaviti da odstoji 10 minuta i procedi­ ti. cvetni prah. što pojačava efekat. preliti sa 200 mililitara vode i kuvati na pari (blagoj vatri) do polovine prvobitne zapremine.4 nedelje. Kura lečenja . Njima se često dodaje med. zatim napraviti pauzu od 2 nedelje. Kupka može biti . Tim ekstraktom mogu se zapivati mumije.kantariona. preliti ga sa 250 mililitara al­ kohola i ostaviti da odstoji 10 dana na tamnom mestu. Tokom meseca svakoga dana uveče (preko noći) primenjivati mikroklistire sa po 50 milili­ tara ekstrakta. Epilobium agustifolium). uzetih u jednakim delovima. cvekle i šargarepe.1 gram pro­ polisa i 2 grama ulja od kakaoa). U. Smešu redovno mućkati. Uzeti 15 grama trave srčenjaka (Polygonum bistorta). listova kupine (Rubus caeisus).(Hypericum perforatum). luka. lanenke (Linaria vulgaris). uzi­ mati kalanhoju (Kalanchoe pinatum) i med po 1 kafenu kašičicu nekoliko puta dnevno. Radi klistiranja možete koristiti i ovakav recept. majčine dušice (Thymus serpyllum). Sa tom smešom pri­ premiti mikroklistir u količini od 10 grama smeše i primeniti je uveče. Tokom čitavog perioda lečenja prostatitisa preporu­ čuje se stoje moguće više češnjaka (belog luka).3 nede­ lje. Piti ujutro i uveče po 1 čašu. ostaviti da odstoji 1 sat i procediti. Evo nekih recepata. staviti na vatru. U tu svrhu 2 supene kašike tra­ ve treba preliti sa 100 mililitara ključale vode. Uzeti 25 grama isitnjene ljuske divljeg kestena (Aesculus hippocastanum). koji održavaju vitaminski balans u organizmu i jača­ ju snagu. Posle 10 dana procediti i uzima­ ti po 30 kapi 3 puta dnevno. sušenice (Gnaphalium uliginosum) i cvetova apotekarske kamilice. breze.2 puta dnevno po pola ča­ še. Uzimati po 30 kapi 3 puta dnevno posle jela. koji su korisni kod oboljenja prostate. preliti sa 1 čašom hladne vode. Ekstrakti i odvari se takođe primenjuju oralno. čije dejstvo otklanja upalu. Uzeti u jednakim količinama sok od svežih krasta­ vaca. koprive (Urtica dioica).1 mesec. Može se ponoviti kroz 3. Kod hroničnog prostatitisa korisno je primenjivati kupke sa dodavanjem odvara od smeše trava . posle to­ ga skinuti sa vatre. pomešati sa medom u od­ nosu 1:1 i uzimati po 2 supene kašike 3 puta dnevno.1 mesec. Rastvoriti 40 grama propolisa u 200 mililitara alkohola i u to dodati 2 grama ulja od kakaoa. urens). žilovlaka (Plantago major). kokotca (Melilotus officinalis). koja se preko noći stavlja duboko u pravo crevo. tatule (Datura stramo­ nium). Piti po 1/2 čaše na 30 minuta pre jela 3 puta dnevno. Uzeti kafenu kašičicu koprive (Urtica dioica.

Treće. ovo oboljenje retko sreće. koje obnavljaju i stimulišu rad imunog sistema i drugih zaštitnih sila organizma. Usled sedećeg načina života na­ glo se usporava krvotok u maloj karlici . Kupka se preporučuje pred spavanje. hipertonija.sedeća. Kod zadrške mokraće (anurije) 10 dobro pomaže prepa­ rat bazaton . isključivanje alkohola i normalan polni život. zbog čega je posebno korisno. Upalna oboljenja organa male karlice podstiču raz­ voj prostatitisa i adenoma zbog anatomsko-fizioloških osobina. Creva se zagađuju usled nepravilne kombi­ nacije hranljivih produkata. jesu sladoled. indikativne (dozvoljene) su sve terapije koje jačaju organizam. ciroza jetre. PROFILAKSA PROSTATITISA I A D E N O M A PROSTATE U daljem tekstu bavićemo se pitanjem šta sve spada u grupu rizika. a ne životinjske masti. . pušenje. kuvane i rafinisane hrane. nepravilnog uzimanja tečnosti i neprirodnih napitaka. 1U Nedovoljna motorna aktivnost (kretanje itd. Preparat je efikasan i kod adenoma prostate. koji iza­ zivaju tumor prostate. Prvo. Od prostatitisa najčešće obolevaju mu­ škarci u starijem dobu. To je drugi uzrok.V. posebno organa male karlice. Ozbiljnu pažnju treba pokloniti profilaksi i blagovremenom lečenju upalnih oboljenja. nalazi u donjem delu male karlice ispod mokraćne bešike (mehura). Najefikasniji su ekstrakti od listova bo­ rovnice (Vaccinium vitis idaea. Kod njih se javljaju učestale upale. Znači. Odavde se jasno vidi kakve treba da budu mere pro­ filakse.i nastaje zastoj kr­ vi. Mečje grožđe ima još i antiseptička svojstva. zamrznuti šlag (vrhnje). ateroskleroza i poremećaj sinteze hormona u organizmu. Prostata se. u Japanu i Kini. Najštetniji produkti. a po­ red nje prolazi pravo crevo. Na primer.) podstiče negativne procese u prostati. myrtillus) i mečjeg gro­ žđa (Arctostaphylos uva-ursi). to je normalizacija načina života: dovoljna fi­ zička aktivnost. O tome kako uspostaviti normalan rad creva. gde u ishrani stanovništva preovladavaju biljne. Četvrto. kao što je rečeno. alkohol.ekstrakt osušenog korena koprive. usled kojeg se kod muškaraca upravo oko prostate nagomilava sluz i dolazi do raznih poremećaja. zdrava ishrana. Temperatura vode 38° C. u poslednje vreme kao profilaktično sredstvo koriste se čaj Primedba prevodioca. zalivena sa manjom ko­ ličinom vode. već je bilo re­ ci u prethodnim poglavljima. Razvoj adenoma podstiču gojaznost. ako postoji upalni pro­ ces u tim organima on se može preneti i na prostatu. Posebnu ulogu u nastajanju ove vr­ ste tumora ima način ishrane. koji se nedovoljno kreću i ispunja­ vaju svoj život uživanjem u alkoholu. Uzima se po­ sle jela po 1 kapsula 3 puta dnevno. Drugo. obavezno uspostaviti čistoću debelog creva i normalizovati kiselost njegove sredine (ona treba da bude slabo kisela). Uporedo sa protivupalnim ekstraktima od trava tre­ ba piti diuretike. kisela pavlaka (kajmak) i hladno masno mleko. ili se neracionalno hrane. radi profilakse prostatitisa i adenoma pro­ state mogu se koristiti neka specijalna sredstva. posebno na or­ ganima male karlice. Tako se.

1 ekstrakt od kipreia (Chamaenerion angostifolium. TRIHOMONADNA OBOLJENJA T rihomonoza (trihomonijaza) je infektivno oboljenje. različite kiseline i fitosterine . Useti 2 kilograma lešnika i izvaditi jezgro.glavne ak­ tivne materije za lečenje adenoma prostate i prostatitisa. ipak. Zatim odvar držati na blagoj vatri 4 sata. Svetlobraon tečnost praktično nema ni mirisa. a kod muškaraca . . Kao profilaktično sredstvo dobro se pokazao odvar od ljuske lešnika (Corylus tubulosa). dovesti do ključanja i kuva­ ti 3 minuta. Vodeni ekstrakt te biljke sprečava razvoj upalnog procesa. . Posle nekoliko meseci kura se ponavlja.ivančaj. ostaviti da odstoji 40 minuta. kao i svako drugo infektivno obolje­ nje. koje se javlja usled oštećenja različitih delova mokraćno-polnog sistema čoveka dejstvom vaginalnih trihomonada. kod kojih oboljenje protiče bez simptomatskih oblika. Može se praktikovati druga šema . Uzročnik trihomonoze. pa se broj obolelih od trihomonoze stalno povećava. pa sam dao originalni naziv i latinski naziv u zagradi. „zdrav" nosilac vaginalnih trihomonada). Pri pregledu prak­ tično zdravih žena otkriva se daje od 10 do 35% zaraženo (inficirano) trihomonadama. Piti po čašu ujutro natašte i uveče na 30 minuta pred spavanje. po pravilu. ni ukusa. sušenja i promene osmoznog pritiska).Primedba prevodioca.od 2 do 16%. Dobija se približno 2 litra gotovog odvara.3 meseca. Ona se karakteriše raznovrsnošću simptoma i razli­ čitim komplikcijama. ski­ nuti sa vatre. Epilobium angostifolium). Čaj nije teško pripremiti u doma­ ćim uslovima: 3 kafene kašičice ivančaja preliti sa 500 mi­ lilitara ključale vode. ima određeni ciklus razvoja. On sadrži taninske ma­ terije. Za profilaksu je važno. Kapsule sa ekstraktom kipreia i vodeni ekstrakt mo­ gu se kupiti u apoteci. Trihomonoza se prenosi polnim putem. ili kako ga inače zovu . Trihomonoza. a ljusku treba preliti sa 3 litra hladne vode. pa procediti.piti čaj 3 pu­ ta dnevno po 2/3 čaše. Dužina trajanja obolje­ nja pri antitrihomonadnom lečenju u prošeku iznosi 2 . On se priprema na sledeći način. Jezgro se može sa zadovoljstvom pojesti. što se ovo sredstvo može koristiti duže vreme jer ne izaziva pobočne efekte (pojave). Pri inficiranju trihomonadama za muškarce je karakterističan metritis. Nosioci i lica. ne obraćaju se za medi­ cinsku pomoć. Treba piti po 2 supene kašike pre svakog uzimanja hrane tokom 2 me­ seca. flavonide. Vaginalne tri­ homonade brzo stradaju i u vodi. Izvor zaraze kod trihomonadne infekcije je čovek (oboleo od trihomonoze. 11 Svi podvučeni nazivi biljaka navedeni su pod ruskim nazivom jer za njih nisam pronašao naziv na našem jeziku. Kiprei 1 1 je lekovito sredstvo. Zdrav čovek koji nosi vaginalne trihomonade igra veliku ulogu u rasprostiranju infekcije. ostaviti da odstoji 5 minuta i proce­ diti. ima slabu otpornost na spoljašnju sredinu (gine pod uticajem visoke temperatu­ re.

dnevni raspored aktivnosti. da vaginalna trihomonada može iz uretre prodreti u bilo koji organ mokraćno-polnog sistema. bolne snošaje. pored prodiranja uzročnika u organizam.25 mililitara. Ipak. jer se uzročnici nalaze u zatvorenim žarištima. pri čemu se počinje od 0.25 do 1. Organi mošnice češće su angažovani u proce­ su. Klinička slika se karakteriše relativnom jednoobraznošću simptoma. Trihomonaza kod muškaraca često prolazi skriveno. strugotine (namaza) iz obolelog jajnika služi kao dokaz. Sprečavanje razvoja komplikacija kod trihomonadnih uretritisa je deo velikog i složenog problema borbe protiv te bolesti. i u tom slučaju od 15 do 20 staklenih epruveta samo u 1 . značaj imaju i činjenice kao što su propratna oboljenja i hormonalni poremećaji. Otkrivanje trihomonada u sekretu prostate. Inkubacioni period u prošeku se kreće od 5 do 15 dana.25 mi­ lilitara svakog drugog dana. nego pri gonoreji.trihopol po 1 tableta 3 puta dnevno posle jela to- . Jedno od glavnih ispoljavanja trihomoze kod mu­ škaraca je uretritis. Oboljenja drugih organa mokraćnopolnog sistema. koja poboljšavaju razmenu tkiva i stimulišu zaštitne sile organizma. iako su no­ sioci trihomonada. Oslabljen i zagađen organizam stvara povoljne uslove za razvoj trihomonada. Istovre­ meno se prepisuju (naznačuju) protivtrihomonadni pre­ parati . koji ne predstavljaju nikakve specifič­ ne osobenosti. Trihomonadni uretritis kod muškaraca protiče uglavnom po tipu gonorejnog i drugih bakterijskih uretritisa. sa naizmeničnim ubrizgavanjem 4 . pridržavanje higijenskih mera. već tokom 2 . do čega. LEČENJE TRIHOMONOZA Neki lekari preporučuju način lečenja trihomonoza sa primenom sredstava. bolesnici uočavaju učestalo i bolno mo­ krenje. Za profilaksu tri­ homonoze važan je način života čoveka: ishrana. kao i kod gonoreje. Za profilaksu veliki značaj imaju rana dijagnosti­ ka i efikasnost lečenja. javljaju se sekundar­ no.5 injekcija gonovakcine u količini od 0. ne dolazi odmah.25 i doza svake injekcije povećava za 0. U teže posledice trihomonoze kod muškaraca treba svrstati sužavanje mokraćnih kanala. zbog čega oni sebe smatraju savršeno zdravim.1 0 puta. Najčešće su žalbe na lučenja.Za pojavu trihomonoze. Otkrivanje parazita moguće je samo pri specijalnim ispitivanjima (pregledima): serija kombinovanih provokacija sa svakodnevnim uzimanjem nama­ za (obrisa). Iza tih zatvo­ renih žarišta paraziti mogu da prodru u uretru za vreme polnog akta ili pod uticajem drugih faktora. Pri ošte­ ćenju uretre oko njenog spoljašnjeg otvora mogu se javiti hiperemija i otok. kao i kod gonoreje. prisustvo loših navika i strasti. U oslabljenom organizmu čak i slaba trihomonadna infekcija može izazvati teško oboljenje. često mokrenje. svrab. slab san i razdražljivost.8 godina i više. motor­ na aktivnost. što takođe poboljšava prodiranje lekova u žarišta oboljenja. Prva kura počinje unošenjem aloje u mišiće svakog drugog dana 8 . ekologija okoline. Trihomonadni prostatitis može proći bez ikakvih simptoma.2 se mogu otkriti trihomonade.

Obično kura lečenja traje nedelju dana. kore pasjakovine. Objašnjenje za muškarce: kada je kožica podignuta nagore i glavić polnog organa potpuno obnažen. Čim se ja­ vi polna želja.5 dana i tako lečenje ponavlja do potpu­ nog izlečenja. Dalje se može ponavljati po potrebi. potom 1. Zatim dobijenu smešu procediti. koji nedo­ staje organizmu. U tu svrhu se uzima 1 supena kaši­ ka bilo koje kaolinske gline i rastvara se u 1 litru ključale vode. Upotreba soka. Ako je potrebno jače sredstvo. ispirati u tegli sa ekstraktom polni organ sa ogoljenim glavićem u trajanju 25 . To ne samo da podstiče ozdravljenje kavernoznih tela polnog organa. .20 kapi i tako produžiti čitav mesec. slačice. Još bolje deluje ekstrakt od pregrada ili zelene ljuske oraha sa kerozinom. Oslobađanje od polnih parazita podstiče zasićavanje tkiva silicijumom. Prirodnjački pristup lečenju trihomonada je nešto drugačiji. Muškarci u toj vodi vr­ še kupku. rena. četinarskog drveća.15 minuta.30 minuta. podstiče lečenje od vaginalnih parazita. u vidu kupki. da oslobađanje od trihomonijaze i drugih uzročnika veneričnih oboljenja prolazi uspešnije ako se istovremeno sprovodi potpuno čišćenje orga­ nizma. pelena. za njom treća itd. ekstrakta ili uljnog prepara­ ta tih biljaka u vidu vaginalnih orošavanja tamponima. U prvom redu se čisti organizam. primenjivati orošavanja toplim ekstraktom od trava.kom 10 dana. Prvog dana uzeti 5 kapi natašte. otvara se nežna sluzokoža. One brzo asimiluju silicijum.5 dana primenjivati kupke. dinje. Korišćenje ukuvanog urina na sličan način. preliti sa 3 litra ključale vode i ostaviti da odstoji 2. Terapija traje 3 . ispiranja i mazanja.3 sa­ ta. limuna i mahovice (jarebike). kroz koju u organizam prodiru materije rastvorene u vodi. a zatim hladi od 37 do 38° C. a zatim se primcnjujc Lečenje protiv tri vrste trihomonada. Uzeti po 1 supenu kašiku navedenih trava. Pri lečenju trihomonoze kod muškaraca mogu se. Posle prve kure sprovodi se druga. koristeći 1 litar ekstrakta trava. trećeg . potom se ja­ ča imunitet. samleti ih na mašini za mlevenje kafe i preliti čašom vot­ ke (rakije). odvara. Obično se koriste 2 litra ekstrakta pri temperaturi od 35 do 36° C. podstiče njihovo uništavanje. spuštajući svoj polni organ sa obnaženim glavi­ ćem u glinenu vodu 10 .10 kapi. pomešati.5 litar. već i jača nervnu vezu iz­ među mozga i kavernoznih tela polnog organa. takođe. nervi brzo predaju impulse u polni sistem i javlja se erekcija. U praksi je uočeno. pripremljenim od kore hra­ sta. cvetova povratiča i rastavića. ribizle. posebno ekstrakt od pregrada oraha sa votkom (rakijom). masne. Najefikasnije protiv tri vrste trihomonada dejstvuje „trojka". U početku pola litra. Iz ishrane isključiti slatke. mesne i produkte sa kvascem. vodu treba prokuvati. Tokom 3. breze. Ostaviti da odstoji 24 sata na tamnom mestu. drugog . Uzeti 1 čašu pregrada oraha.5 dana. Poznato je da vaginalne trihomonade ginu u prvim minutuma ili čak sekundama pri uticaju na njih fitoncida luka. zatim se pravi pauza 3 .

Karakteriše se pojavom sitnih mehurića na obolelom delu organizma. preživljavanja.u čvorištima perifernog nervnog siste­ ma kičmene moždine. Ali pažnju naučnika her­ pes je izazvao pojavom SID-e (AIDS-a). Ispostavilo se. Virusi herpesa mogu da napadnu konjunktivu očiju. Emo­ cionalni stres. Njih su izučavali i lečili još drevni lekari. a to slabi imunološki sistem organizma. raznosi se po organizmu i nalazi skriveno. „bolešću francuskog kralja". pri slabljenju imuniteta dobija mo­ gućnost da se ispolji. Pažnja! Ako ste bolovali od virusa herpesa (ranije su vam usne bile prekrivene mehurićima). teško do­ stupno. kao i na drugim mestima. Opasujući herpes izaziva se virusom malih boginja. Preobilna ishrana. za vreme intimnosti i u nekim drugim slučajevima koji obezbeduju blizak kožni kontakt. koje svrbe. lečenje antibioticima. Nesprečavan ni od čega. loša spoljašnja i unutrašnja ekolo­ ška situacija potencijalni su uzroci za nastanak herpesa.svi ti unutrašnji faktori smanjuju energiju organizma. ali u starijem dobu herpes se ispoljava kroz mnogobrojna oboljenja. Virus se razmnožava u nosnoj duplji (ždrelu). izazvano viru­ som herpesa. upotreba narkotika i alkohola. ali se češće sreće. da je organizam na­ pao virus herpesa. suvišno hlađenje.6 godi­ ni života dete može da se inficira ovim virusom. hronična oboljenja. dugotrajna in­ fekcija. što on. sklonište . vaš imunološki sistem je krajnje slab. Herpes svakako nije teže oboljenje. poljupci­ ma. Herpes je oboljenje kože i sluzokože. koji može prouzrokovati razvoj malih boginja. da herpes ukazuje na oboljenje imunog sistema. u čast Luja XIV koji je patio od grozni­ ce. Virus herpesa može aktivirati sve naše sklonosti ka bolestima. gde je toplo i gde ima mnogo sluzi. Dalje. Druga vrsta izaziva genitalni herpes. odakle potajno narušava organi­ zam i polako ga nagriza. Taj rušilački rad ponekad se go­ dinama ne vidi. Vodnjikave ospe na usnama. virus herpesa limfom dospeva u krv. To će vam biti indikator da jačate imunitet. Već u 5 . nalazeći se skriven u organizmu. kao HIV (uzroč­ nik SIDE).HERPES herpes su prozvali. potištenost. koji skriveno deluje u organizmu. Prva vrsta je široko rasprostranjena (herpes labialis) i ispoljava se u vidu malih mehurića na usnama ili oko njih. O oboljenjima koja izaziva virus herpesa odavno se zna. Obe vrste herpesa mogu izazivati i genitalni herpes i obični herpes. T eško je naći čoveka. Istraživanja su pokazala. Vazdušno-kapljičnim putem pri kihanju. U XVII veku . Postoji nekoliko vrsta virusa herpesa. svedoče o tome. herpes se odmah ispoljava osipanjem mehurića na usnama ili drugim mestima. tuga . koji nije čuo ili nije bio zaražen virusom herpesa. u zavisnosti od mesta prodiranja infekcije. Utvr­ đeno je. na primer u sauni (banji). Nastanak opasujućeg herpesa uslovljen je time. da svi oboleli od imunodeficita obavezno imaju herpes. da je virusom herpesa inficirano 99% ljudi. koji se is­ poljava u vidu ospi na polnim organima. Infekcija herpesa može se prenositi različitim putevima.

tre­ ba piti ekstrakt. On se nalazi gotovo svuda: u krvi. Kod osipanja herpesa na usnama 2 . mogu i treba da primenjuju raz­ ličita prirodna sredstva. svest i samo­ disciplinu. koja ubijaju viruse i mikrobe. Jedemo mnogo. čak i ono što ne treba. staviti ih u litarsku teglu i preliti sa pola litra votke (rakije). naprezati mišiće i pravilno misliti. Ako je herpes veoma izražen. Pri tom za sve vrste herpesa preporučuje se efikasni lek aciklovir. F. čeličiti. hexepeterala) i 1 kafenu kašičicu cvetova nevena (Calendula officinalis).LEČENJE I PROFILAKSA HERPESA Naučnici.3 puta dnevno na bolna mesta stavljati vatu natopljenu ovim ekstraktom i držati 15 . otkloniti komplikacije. Svesnost znači da roditelji ne smeju preneti bolest na svoju decu. eks­ trakt od nikotina i vlastiti urin. Prema tome. Posle toga sadr­ žaj procediti. koji su ozbiljno istraživali virus herpesa tvrde da se od njega čovek ne može potpuno izlečiti. Tu postoji preporuka: uspostaviti unutrašnju čistoću u or­ ganizmu. da se čovek može oslobo­ diti ospi. Kod difuznog herpesa stavljati pamučnu tkaninu natopljenu u ekstraktu na osipna mesta i piti po 1 supe­ nu kašiku ekstrakta razblaženog sa 200 mililitara vode 3 . lekari tvrde. Kao profilaksu treba podići svoj moral. Iz nosa i ždrela nam se stalno luči sluz. Postoji i narodno sredstvo protiv herpesa: Uzeti 2 kafene kašičice cvetova medunike (Filipendula ulmaria. Oboleli od herpesa. Mi stalno živimo pod stresom. Ekstrakt dobro pomaže i kod gripa (u istoj dozi). Glupe navike i sklonosti još više slabe or­ ganizam. ah se ne može potpuno izlečiti. Ona je izvanredna sredina za razmnoža­ vanje herpesa. Sva ta sredstva u jednoj ili drugoj meri dejstvuju na virus herpesa. Ne­ uredne polne veze su siguran put ka inficiranju genital­ nim i običnim herpesom. u brigama i strahovima. Pre nego se dctc začnc i rodi. koji se odomaćio u organizmu. Rezultat toga je zagađen i oslabljen organizam. Kafenu kašičicu ekstrakta razmutiti u 100 grama ključale vode i piti 3 puta dnevno. . Od jela smo načinili kult. treba biti zdrav i dostojan roditeljske dužnosti i uloge. Moral podrazumeva i čistoću intimnih odnosa.4 puta dnevno. povećati imunitet. pljuvački. mokraći. Samodisciplina podrazumeva da čovek svojim nači­ nom života stvara u organizmu sve uslove. Virus herpesa je čak i u suzama. U te svrhe posebno su efikasni jaki fitoncidi.20 minuta. stoje potvrđeno analiza­ ma. spermi.. pravilno ga hraniti. Teglu zatvoriti polietilenskim poklopcem i ostaviti da odstoji na tamnom mestu mesec dana uz povremeno mućkanje. kerosin. da se ne bi za­ razio virusom herpesa.

Nadražaj i uzbuđenje pri prvom polnom snošaju sa ženom tipični su uzroci prevremenog izbacivanja seme­ na.30 minuta i počnite ponovo da se udva­ rate. Ako je osetljivost glavića polnog organa velika. Svi muškarci se sa tim sukobljavaju na početku svog polnog života. To je jedan od najrasprostranjenijih metoda. daje najbolji položaj kada žena sedi okrenuta leđima prednjoj stranici kreveta sa is­ pruženim nogama. „METOD STISKANJA ( G N J E Č E N J A ) " Iz drevnih vremena do nas je došao „metod pritiska­ nja". a muž leži licem prema njoj između njenih nogu. treba da primenjuje vruću kupku pred polni sno­ šaj . Ako muž . Potrudite se da budete u tom položaju bez pokreta što duže. Glavni problem je prevremeno izbacivanje semena (ejakulacija). Po pravilu. Na pitanje kako uspostaviti normalno trajanje pol­ nog akta ima više odgovora. preporu- čuje se korišćenje prezervativa. Izaberite položaj. Prvi postupak. pa taj problem mo­ že izazvati raspad porodice. a uz to je muškarac individualne konstitucije vetra. Ovaj problem uočava se kod muškaraca koji imaju izraženu konstituciju vetra. žena odozgo. Mnogi parovi smatraju. To smanjuje osetljivost glavića polnog organa i može produžiti ejakulaciju. ponovljeni polni akt je mnogo duži od pr­ vog i potpuno zadovoljava ženu. Suština navedenog problema je u tome. Žena prekida stimulaciju i snažno stiska polni organ neposredno ispod njegovog glavića. Posle ejakulacije kod prvog polnog akta. uzbuđeni polni organ je uveden u vaginu. koji je udoban za oboje. Drugi postupak. Kod mladih supružnika prevremena ejakulacija usložava situaciju jer prekida polni od­ nos koji tek treba da se razvija i neguje. Ako se muškarac jako uzbudi pri pomisli na polnu bliskost. Približno posle pola minuta ona može ponovo da stimuliše polni organ. dok se ne zavr­ ši erekcija. Najbolje gaje uvežbavati u nekoliko postupaka. Uzrok prevremenog izbaciva­ nja semena obično je odsustvo seksualnog iskustva. koje žene treba T TVAda znaju i da nepravilnim postupcima i recima ne pogoršavaju njihov položaj. što ranije iz­ bacivanje semena (ejakulacija) ne pruža dovoljno uživanja i zadovoljstva u polnom aktu.SEKSUALNI PROBLEMI KOD MUŠKARACA "V Xuškarci imaju seksualne probleme. odmorite se i opustite 15. koji omogućava da se produži polni akt. Žena miluje polni organ dok ne postigne potpunu erekciju i tako produžava dovodeći muža skoro do orga­ zma. Ponovite to nekoliko puta. kada pokušavaju da kontrolišu izbacivanje seme­ na. Muž leži na leđima.jer otklanja uzbuđenje i opušta. Kada to postignete pređite na sledeći postupak. S iskustvom te teškoće nestaju. Prema stepenu produžavanja polnog života muškarca sve dolazi na normalu. Kada muž oseti približavanje ejakulacije. on joj to saopštava. pri čemu su njegove noge iznad njenih no­ gu. Posle nekoliko sličnih vežbi oboje ćete sigurno kontrolisati izbacivanje semena.

supruzi moraju da se obrate za pomoć lekaru specijalisti. Najpogodnija po­ za za to je sledeća: žena leži na leđima. stimulacija polnog organa će je obnoviti i polni akt se može produžiti. do potpunog zadovoljavanja supruge. kako on smatra. odnosi u porodici i zdravlje svakog čoveka umnogome su međusobno povezani. Kako da . Treći postupak. Uloga porodice važna je za svakog čoveka. i on je spreman da se samopregorno bori za njen procvat. koje ranije nije izvršavao i koje. Njemu predstoji da se bavi domaćim poslovima: da pomaže u spremanju kuće (stana). porodica. Suština ovog postupka sastoji se u tome da na početku polnog akta muž bira pozu. Maksimalno se približava njenoj karlici i uvodi polni or­ gan u vaginu. PREPORUKE MLADIM MUŽEVIMA Mladi muževi treba da prođu period prilagodavanja uslovima zajedničkog supružničkog života. U suprotnom. da bude inicijator društvenog života i korišćenja slobod­ nog vremena. sa raširenim no­ gama i oslonjena na kolena. ukoliko ne postoje drugi poremećaji vaš seksualni život će se normalizovati.. muž zauzima udoban položaj i produžava polni akt do orgazma. To se ponavlja nekoliko pu­ ta. Praktično ne postoje ljudi. On mora da ispolji interes prema profesionalnim intere­ sima zaposlene žene. koji su odrasli izvan porodice i društva. Signali neudobnosti prevazilaze seksualne impulse i polni odnos se odugovlači. Ona se podiže i primenjuje metod pritiskanja. vredaju njegovo muško dostojanstvo. Ponovite to nekoliko puta. Kada uvežbate i ovaj postupak. o čemu ona obaveštava muža i dozvoljava mu da ejakulira. Obično mu­ škarac snosi glavnu odgovornost za uspeh porodice. To što ljudi asimiluju u porodičnom vaspitanju na kraju će biti naše društvo. ali muž ne uvodi potpuno polni organ. Zdrava porodica podrazumeva zdravo društvo. Čim sve prođe. po­ sle čega ponovo pravi pokrete. Čim uz­ buđeni muž oseti da se približava orgazam. da sklanja iza sebe posle jela itd.oseti spremnost za ejakulacijom. pristupite sledećem. Četvrti postupak. mladi muž se često sukobljava sa tim što mu se na­ meću takve obaveze. on će o tome obavestiti ženu. u kojoj je fizički tesno i neudobno vršiti polni akt. Me­ đutim. Muž kleči na kolenima izme­ đu njenih nogu.5 kratkih prodiranja sledi jedno duboko. a uzbuđenje opada. Posle nekoliko sličnih treninga. Većina muževa to teško shvata. proturivši kolena ispod njenih nogu. Ako se erekcija počne smanjivati. Po­ sle 4 .. on vadi polni organ ili prekida sa pokretima do potpunog smirenja. Supruzi počinju sa normalnim polnim aktom. PORODIČNI I SEKSUALNI ŽIVOT MUŠKARCA I NJEGOVO ZDRAVLJE ULOGA MUŠKARCA U PORODIČNOM ŽIVOTU D ruštvo. Slede lagani pokreti karlicom nazad-napred. kao što je već opisano. da održava atmosferu optimizma. zdravog pojedinca.

orgazam. već dolazi do međusobnog duhovnog i energetskog bogaćenja. To može pokolebati samouverenost mladih muževa. koji se sastoji iz duhovnog. INTIMNI ODNOSI I ntimni odnosi neće biti harmonični ako o tome brine samo jedan od supruga. Jedino obostrana težnja da jed­ no drugo shvate unosi u kuću harmoniju i sreću. u kojoj će sve promene proći što bezbolnije i u korist oba supruga. Kod njih se javljaju stid i krivica. Kao rezultat „energetskog prodora" stvara se kanal. treba da postoji osećaj mere i tak­ ta. Kao rezultat tog procesa stvara se ne samo novi život. da je načinio pravi izbor. Prethodna priprema omogućava supruzima duhov­ no sjedinjavanje. a sam polni akt podstiče energetsku razmenu između njihovih spoljašnjih manifestacija.preskoče granu iza koje postaju papučari ili „ porodični ti­ rani"? Tu. Odmah za tim sledi izbacivanje semena. . Važno je znati. Stvara­ nje kanala i prolazak duše kroz njega . Mnogi koji počinju porodični život ne uspevaju uvek iz prvog puta.dostojna poštovanja.muškarci doživljavaju kao najsladostrasnije preživljavanje . kroz koji duša dospeva u matericu žene. Uvek treba imati na umu da je normalna polna ak­ tivnost jedna od fizioloških funkcija organizma. Takav ženin odnos ojačaće u muškarcu veru u to. umeće da se nenametljivo stvara harmonična atmosfe­ ra. kao i svuda. i da je njegova žena . Su­ pruga treba da pomogne mužu da pobedi početnu nesi­ gurnost. na kojima se nalaze duše ljudi. Upravo u to vreme formiraju se kriterijumi o intimnim odnosima. Orga­ zam označava „energetski prodor" u najsnažnije prostor­ ne nivoe. energetskog i fiziološkog opštenja. Šta o intimnoj bliskosti treba da znaju mladi supru­ žnici na medenom mesecu? Polna bliskost je složen pro­ ces. razvija se erotska privlačnost itd. da ga podstakne i podrži. odličan drug i pri­ jatelj za koga se vredi boriti. da prvi meseci polnog života imaju od­ lučujuću ulogu.najmoćnije stvore­ ne energije . koji čekaju svo­ je ovaploćenje. što nji­ hov porodični život ne funkcioniše onako kako žele.

Često se dešava da se muškarac više uzbudi od žene. takode. predusretljiv i da ume da odredi pravi momenat pogodan za polnu bliskost. U prvim danima supružništva harmonija se postiže ako žene nisu krute i neosetljive na nežne reči i postupke. već o taktičkoj upornosti. U takvim trenucima žena treba da ispolji posebnu osećajnost i da ne insistira na intimnosti. U dane povećane fiziološke uzbuđenosti neke žene same ispoljavaju polnu aktivnost. imajući u vidu osobine ženskog organizma. Bezobzirno. U takvim trenucima često se začinje ženska frigidnost.Početak polnog života vezan je za određene kompli­ kacije. bolje je ne voditi lju­ bav prve bračne noći. Žena. Glavno pravilo za prvu bračnu noć za muškarce gla­ si: izbegavajte grube i nasilne postupke. zbog če­ ga može i da ne dođe do prvog polnog akta. o prvoj bračnoj noći. ako se oni ne ispoljavaju od prvih dana. Grubo ponašanje i nečistoća tela mogu ugasiti polnu želju ne samo kod muškarca nego i kod žene. a muškarac u nizu slučajeva treba da pribegne aktivnim dejstvima. Muž treba da se prilagodava tim da­ nima. koje će ih vremenom dovesti u težak položaj. s obzirom na to da je raspoložena za telesnu intimnost. biti uslovljen nepravil­ nim ponašanjem muškarca . on nije praćen bo- . Uzbuđenje. cinično obraćanje muškarca može u ženi ugušiti želju za polnom bliskošću. ako pri prvoj polnoj bliskosti žena nije doživela orgazam. Pre svega. To treba raditi taktič- no. Ovde nije reč o grubosti i nasilju. ako nema odgovarajućih uslova. po­ većana stidljivost mogu negativno uticati na polni nadražaj. U sličnim situacijama muškarac treba da bude nežan. pijanstvo. U mnoštvu faktora. Uporedo s tim treba imati u vidu. da odugovlačenje polne bliskosti na duži period može smanjiti polnu strast. Prekori i ironija u takvim situacijama nisu poželjni.njegovom suvišnom plahovitošću i forsiranjem polnog odnosa. da ubrza buđenje osećanja i želje kod žene. smi­ riti se i psihički pripremiti za polni snošaj. usled čega dolazi do prevremene ejakulacije. Ako je jedan od supruga previše nadražen ili boja­ žljiv. koji utiču na intimnost. poverenja i poštovanja. Muškarac treba da ima na umu da mnoge žene zbog stidljivosti vole da ih „osvajaju". pažljivo. Prvih meseci polnog života muž treba da se brine o tome. Ako se polni snošaj obavlja više iz obaveze nego iz strasti. za koje treba da znaju mladi ljudi. Neuspeh pri prvom polnom aktu može. Treba sačekati nekoliko dana. strah. tj. Onore de Balzak u svojoj knjizi Fiziologija braka piše da posle „zakonskog silovanja" žena duže vremena oseća odvratnost prema mužu. već obrnuto. glav­ nim uslovom polne harmonije treba smatrati međusobni osećaj ljubavi. Mladenci se za vre­ me prvog polnog akta mogu sukobiti sa nepredvidivim si­ tuacijama. Prvih nedelja polnog života osetljivost žene je potčinjena cikličnim promenama: na nekoliko dana pre menstruacije i prvih dana menstruacije kod žene se javlja jaka želja za polnom bliskošću. da se ponaša kao da se ništa nije dogodilo. Nežan odnos i briga najbolje su sredstvo za smirivnje muškarca i uspostavljanje potpune polne funkcije kod njega. može da pruži blag otpor. koji stupaju u brak. pri čemu se može osećati nesigurnim i u nizu slučajeva izgu­ biti sposobnost za polnu intimnost.

Ali ako muškarac nauči da ne gubi seme za vreme polnog akta. pre svega. ZASIĆENOST I UZDRŽANOST dravlje čoveka podrazumeva. apetita i smanjenu polnu sposobnost. uzrokuje poremećaj sna. između ostalog i u polnoj ljubavi. Obrnuto. Pored toga supružnici koji uvažavaju jedno drugo uvek će naći dodirne tačke i međusobno se uvažavati. izlazi iz granica fizio­ loške potrebe i postaje ništa drugo do polno preterivanje. ako je želja obostrana i nema nasilja ni prinude. Kada je reč o prinudnom polnom uzdržavanju. Postoje mišljenja. pri čemu žene i muškarci sa umerenim polnim potrebama skoro da ne osećaju ni­ kakve promene u stanju svog zdravlja. sa njegovim zdravljem neće se ništa dogodi­ ti. preživljavajući orgazme. da bi se potpuno zadovoljili.gatom skalom osećaja i donosi malo zadovoljstva. umerenost i uzdržanost u svemu. Odgovor je jednosta­ van: radite sve što vam se dopada. slabljenje uma. Kriterijum za normalnu polnu aktivnost je dobro lično osećanje. Polna prezasićenost slabi funkcije mnogih sistema. usled čega organizam pre vremena stari. Često ponavljanje polnih snošaja otupljuje osećaje sladostrašća jer polne žlezde ne uspevaju da u dovoljnoj količi­ ni produkuju sekret. ve­ ćina ljudi to podnosi bezbolno. ono će ojačati usled redovnog energetskog napajanja. životna radost i bodrost. šta treba. Prekomerna polna aktivnost se negativno odražava na zdravlje. koji uslovljava normalan tok polnog akta. Težnja da se veštački pojača polna strast i na bilo ko­ ji način poveća broj polnih snošaja. a šta ne treba da rade supruzi. . koje daje žena. povećanu razdražljivost ili ravnodušnost.

jača. koja se pove­ ćava kao rezultat četiri orgazma. Iz knjige "Izreke mudraca" davna vremena bili su drukčiji intimni odnosi izme­ đu muškaraca i žena. Kada muškarac leži mirno. Iz drevnoindijskog medicinskog traktata Ako muškarac ima polni akt. lupanje srca. on dobija energiju. LEKOVITI MEHANIZAM P O L N O G AKTA Terapeutsko dejstvo polnog akta zasnovano je na či­ njenici. koji leci energetskim dejstvom. Ta nauka zahteva da muškarac usavršava svoje mogućnosti uzdržavanja. Pošto telo ima sposobnost da stvara protivotrove protiv svake bolesti ili stanja. koje je teško uporediti sa bilo kakvim ekstrasensom. a isto tako i ženski principi rade u harmoniji i do­ punjavaju jedan drugog. Poznaju­ ći te mehanizme. da smiri um i da koncentriše svoju pažnju na bolno mesto. Prema tome. ko­ ji budi lekovite sile prirode. oni se mogu celishodno aktivirati i po­ stizati željeni efekat. bili su prirodniji i jednostavni­ ji. poprimaju posebna svoj­ stva. U lim organima i da ih leci. tada je to samo pitanje akti­ viranja potrebnog metaboličkog procesa. Koristeći seks u lekovite svrhe. moćno je bioenergetsko sredstvo. koja harmonizuju telo i psihu muškarca. razne polne poze mogu se razmatrati kao „polna joga". pljuvačka. Telo je prihvata. da specifične poze usmeravaju energiju različitim putevima. ukoliko muški. Sve zavisi od tačke gledanja na seksualne odnose i poznavanje osobina međusobnih energetskih dejstava muškarca i žene za vreme polnog akta. koji se vrši brižljivo i pažljivo najbolji je od svih lekova. što omogućava da se ona koncentriše u obole- . Polni akt uvek izaziva promene u disanju.LEKOVITI SEKS Polni akt sa lepom i velikodušnom ženom. Njena energija. sekreciji žlezda i emocionalnom stanju (što čini jak energetski na­ stup). To omogućava da dobijena energija dospe tamo gde je potrebna za lečenje. promene u krvotoku. jer se on nalazi u običnom stanju. ali ne gubi seme. on predaje lekovitu energiju. Uloga žene u terapeutskom seksu sastoji se u tome da bude inicijator. pored produžetka ro­ da. Upravo tada su ljudi shvatili i na svom iskustvu osetili. a žena je aktivna. Polne sekrecije. da njihovi seksualni odnosi mogu. koja može da leci još efikasnije. stvara se i povećava nova životna snaga i energija. a ona je predaje. treba znati sledeću osobenost: kada je aktivan muškarac. Da bi tu energiju dobila žena treba da leži mir­ no. znoj. jačati i podmlađivati organizam i doprinositi duhov­ nom progresu. „ozračeni" tim po­ sebnim i snažnim energijama. što izoštrava sva čula.

od toga će biti malo koristi. treba znati da ishrana mora podsticati opšte ozdravljenje organizma i održavanje zdravlja na potrebnom nivou. tada or­ ganizam radi vlastitog očuvanja u prvom redu odbacuje polnu funkciju. Ako nema dovoljno resursa hrane. što stvara šljaku i sma­ njuje opšte životne sposobnosti čovečjeg organizma. Tek posle toga mo­ žete koristiti specijalnu ishranu za stimulisanje polne funkcije. Ako je sa zdravljem sve u redu. na kojoj će se razvijati vaša seksualnost. a sa njom i aktivnost probavc£ nih fermenata. a s njim se odugovlači i polno sazrevanje. Čovek koji vodi zdrav način ži­ vota. masa tela narasta sporije. Slič­ no se uočava i kod životinja. Noću se smanjuje temperatura tela. Da bi vaša ishrana održavala ili povećavala vaše sek­ sualne sposobnosti. obilje hrane i slobodne energije povećava potenciju i želju da se što brže prazne semene kese od viška sperme. Gurman.ISHRANA KOJA STIMULIŠE SEKSUALNOST shrana ima veliku ulogu u održavanju normalnog zdra­ vlja svakog čoveka. koji radi sve na „brzu ruku" i ne pridaje veliki značaj sadržaju i I kvalitetu intimnih odnosa. kako muškarac jede. Čovek koji uživa u jelu . Time ćete stvoriti povoljnu osnovu. kako u organizmu stvo­ riti povoljne uslove za opšte ozdravljenje pomoću ishrane. može se suditi kakav je ljubavnik. Važno je shvatiti sledeće: polna funkcija kao da „leži" na organi­ zmu i „hrani se" posle potpunog zadovoljavanja svih nje­ govih potreba. međutim pri tome izgleda neprirodno. Najočigledniji pri­ mer gašenja polne funkcije je gladovanje. pokušava to isto i u ljubavi. . Jednostavno za njeno održavanje potre­ ban je višak energije. OPŠTE OZDRAVLJENJE POMOĆU ISHRANE Dakle. Rezultat je da se ne javlja nikakva želja za polnim aktom. popiti čaj od tra­ va sa medom ili voda. U suprotnom. Proždrljivac je ljubavnik koji žuri. U tom periodu organizam ekonomiše sve svoje resurse i usmerava ih sa­ mo na održavanje životne aktivnosti organizma. Doručkovati od 7 do 9 sati. Po tome. kojeg više nema. Kao rezultat toga hrana se dugo i nekvalitetno probavlja u organizmu.prija­ tan je za život. Ako ograničite čoveka u is­ hrani. iako je po svemu ostalom organizam zdrav. pojesti malo voća. Napomena: proces probave traje od 5 do 7 sati. trudi se da potčini partnerku svim svojim željama. Neophodno je uzimati hranu u skladu sa bioritmom probavnih organa. remeti se normalan rad organizma. Posle 15-16 sati hrana se slabo vari i zagađuje organizam. Za večeru se može popiti čaša sveže isceđenog soka ili kiselog mleka. ručati od 13 do 15 sati. Ilustrujmo to sa nekoliko primera. za koga je jelo praznik. i sklon dugim preludijumima. Polna funkcija se nalazi u neaktivnom stanju sve dok čovek ne odraste. ne jede meso a radi vlastitog zdravlja ne opterećuje se jelom. porazgovarajmo o tome. tada će i sa seksualnom funkcijom biti sve normalno. I obrnu­ to. Po stepenu starenja organizma u prvom redu iščezava polna funkcija.

Treba pravilno upotrebljavati hranu tokom jednog obroka. Prvo treba piti tečnost (ako imate potrebu), zatim jesti salatu ili poluobareno povrće, voće. Drugo jelo može biti sa škrobom ili belančevinama, ali se ne smeju mešati produkti koji sadrže škrob i produkti koji sadrže bclančevine (krompir sa mesnim kotletom). Napomena: ako se tečnost pije posle jela, voda razreduje i spira deo želudačno-crevnog soka; sveže povrće (ili po­ luobareno) i voće podstiču uništavanje leukocitoze, norrnalizuju peristaltiku creva, podstiču razvoj pravilne mi^ krollore u probavnom kanalu, regulišu hormonalni si­ stem organizma; belančevine (meso, jaja, mladi kravlji siri slično) ili škrobovi (krompir, prekrupe, hleb i slično), posebno konzumirani, sami po sebi, bolje se vare i asimiluju (to je dokazano eksperimentima I. Pavlova). Da bi se hranljivi produkti zadržali, korisno je neko­ liko puta očistiti jetru. To normalizuje sve vrste razmene u organizmu i podstiče kvalitetnu asimilaciju hrane. Napomena: kod odraslog čoveka kvalitetno funkcioniše oko 30- 40% ćelija jetre, ostale se nalaze u neaktivnom stanju, popunjene starom, neizbačenom žuči. Zbog toga strada razmena materija, koja se vrši u jetri (belančevine, «/ masti, ugljeni hidrati, vitamini, minerali, hormoni itd.). Zbog „nabijenosti" jetre šljakom u njoj dolazi do pore­ mećaja krvotoka. Javlja se portalna hipertonija (stepen njenog ispoljavanja je različit: od male do očigledne), ko­ ja remeti normalnu cirkulaciju energije i krvi u organi­ zmu. Deo hranljivih materija, obišavši jetru zbog portal-

ne hipertonije, cirkulišepo organizmu u neobrađenom sta­ nju, što izaziva alergiju i zagađenost i smanjuje imunitet. Ne srne se jesti suviše mnogo u jednom obroku hra­ ne. Cela zapremina pojedene hrane u jednom obroku ne srne da prelazi 0,7 -1 litar. Pre polnog akta uopšte ne tre­ ba jesti - to može da spreči normalno podizanje seksual­ ne energije po čakrama. Poželjno je da naučite da pripremate hranu tako, da se u njoj zadrži što je moguće više biološki aktivnih mate­ rija i životne energije. Istraživanja pokazuju, da gorštaci, koji nas zapanjuju sposobnošću da reprodukuju potom­ stvo i u devedesetoj godini, čitav život se hrane prirodnom hranom, sa mnogo zeleni, povrća, voća, oraha i mlečnokiselih produkata. Evo nekih jednostavnih pravila za pripremanje hra­ ne. 1. Ne jedite bujone od mesa, posebno od kostiju! Bujon od mesa zasićen je ekstraktivnim materijama, koje podstiču razvoj srčano-vaskularnih oboljenja. Bolje je na­ rezati meso na male komadiće i, pripremajući supu, ku­ vati ga zajedno sa povrćem. 2. Hranu pripremajte na slaboj vatri, u poklopljenoj posudi, u vlastitom soku ili sa neznatnom količinom vo­ de. Čak je palačinke i oladije bolje peći u poklopljenom tiganju, na slaboj vatri. Pripremajte hranu na biljnim J a ­ stucima". Na dno posude stavite sloj svakojakog povrća, iseckanog u vidu slame ili na komadiće. Na povrće stavi­ te glavni produkt - ribu, meso ili prekrupu, a odozgo po­ novo sloj povrća. Sve prelijte ključalom vodom da prekri­ je sadržaj posude i stavite na jaku vatru. Čim voda počne da kipi, vatru treba smanjiti, ne dozvoljavajući joj da kipi.

Jelo isključiti kada bude „skoro gotovo", tj. uzeti u obzir da će ono još odstojati na vatri. 3. Kvalitet produkta se maksimalno zadržava i pri pripremanju hrane metodom zagrevanja i ostavljanja da odstoji. Pri tome se ne uništavaju belančevine i ne emulgiraju masti. Hranu treba dovesti do ključanja i lonac (šer­ pu) skinuti sa vatre. Posle 30- 40 minuta lonac treba po­ novo staviti na vatru, dovesti do ključanja, kuvati 5- 6 mi­ nuta i opet skinuti sa vatre na 20 minuta. Posle toga jelo je gotovo. 4. Pripremajte jelo s ljubavlju! Vaša energija deluje na pripremane produkte, „registrujući" na njima vaše emocionalno stanje. Želite da vam se dopadne? Mesite testo, seckajte povrće, kuvajte supu u dobrom, prijatnom raspoloženju, želeći da obrađujete svog voljenog. Kada usvojite ta pravila, možete uz mnogo veću ko­ rist primenjivati specijalnu ishranu i produkte, namenjene za povećanje polne potencije. Na osnovu drevnih i savremenih znanja dokazano je, da se polna funkcija stimuliše sa energijom koja je slič­ na njoj. Ta energija u produktima ishrane može se nalazi­ ti u aktivnom i vezanom stanju. Otuda se svi produkti is­ hrane mogu podeliti na dve velike kategorije. Prva kategorija. U ovu kategoriju spadaju svi pro­ dukti kod kojih je životna snaga u stanju aktivnosti. U pr­ vom redu, to su različite vrste klica - proklijalo zrno (kli­ ca od 2 do 5 milimetara) i slično, gomoljaste biljke u ra­ stu, embrioni tipa jajašca u razvoju, ikra i životinje (ali nji­ hova vrednost se gubi jer se termičkom obradom odvaja aktivna energija od materije, a mi ih ne jedemo u sirovom stanju), produkti, kod kojih se odvijaju aktivne fermentne

reakcije uz učešće povoljnih mikroorganizama (pivski kvasac i slično). Na primer, hleb od proklijalog zrna i supa od njega sadrže veliki potencijal životne energije, veoma važne vi­ tamine grupe B, vitamine E, D, kao i mnogo druge mate­ rije, krajnje neophodne za kvalitetno funkcionisanje pol­ ne funkcije. Najkorisniji produkti su dijetetski hlebčići (pogače) od proklijalog zrna, supa i kotleti od proklijale pšenice.

Hlebčići (pogače) od proklijalog zrna Uzeti 200- 300 grama pšenice, oprati je, sipati u du­ bok tanjir i preliti vodom tako da ne prekrije zrna, do tre­ ćine njihove visine. Pokriti tanjir poklopcem i ostaviti na sobnoj temperaturi. Povremeno promešati zrna da se gor­ nji sloj ne bi osušio. Ako treba, dolitijte vodu. Približno posle 2- 3 dana u pšenici će se pojaviti klice 1- 2 milime­ tra - pšenica je pripremljena. Izliti suvišnu vodu, umota­ ti tanjir u celofan i staviti u frižider (ali ne u komoru za zamrzavanje ili zamrzivač); u frižideru će prestati da ra­ ste. Prema potrebi treba uzeti određenu količinu prokli­ jalog zrna, samleti na mašini za meso, napraviti male lepinjice i malo ih ispržiti na maslacu ili biljnom ulju (zejtinu). Treba ih jesti u toplom stanju. To je jedan od naj­ boljih produkata u zimskom vremenu.

Supa od proklijale pšenice Uzeti oko 400 grama vode, 2 srednje glavice luka, 2 šargarepe i nekoliko krompira. Izrezati krompir na parčiće, narezati luk i šargarepu i kuvati dok se ne skuva. Ski­ nuti sa vatre i dodati 2- 3 supene kašike proklijale pšeni­ ce, lovorov list i druge začine prema ukusu (nije poželjno soliti). Posle 10-15 minuta supa je gotova za upotrebu. Ta supa naglo povećava potenciju i jača imunitet. Posebno se preporučuje u hladno i suvo godišnje doba za ljude konstitucije vetra.

U sveže pripremljenom mesu od mladih životinja (posebno u nedopečenom) ostaje deo životne energije, ko­ ja povećava polnu aktivnost. Posebno mnogo polne energi­ je ima u polnim organima životinja, na primer u semenicima mladih bikova. Zato će se, ako ih ispržite i pojedete, po­ tencija povećati. Kuvanje deluje lošije - ono uništava život­ nu energiju. Radi povećanja potencije upotrebljavajte jela od semenika sa belim lukom i suncokretovim uljem. Evo jednog komplikovanog turskog jela za poveća­ nje potencije, koje se po želji može pripremiti za porodič­ ni praznik. Tursko jelo Uzeti 4 male pljosnate morske ribe (list - Pleuronectes), 4 supene kašike pavlake (vrhnja), 4 žumanca, 1 čašu brašna, 300 grama maslaca, 2 šargarepe, vezicu peršuna, 2 glavice luka, malo lišća od celera i timjan (Thymus vulgaris), odnosno majčinu dušicu po ukusu. Meso ribe odvojiti od kostiju, kosti zajedno sa povr­ ćem kuvati (da ključa) u 5 čaša vode, brašno ispržiti sa 200 grama maslaca u malom tiganju, a odvar od kostiju i povrća pažljivo naliti u isprženo brašno. Zatim tiganj ski­ nuti sa vatre. Izmutiti žumance sa pavlakom (vrhnjem) i dodati u sos. Parčiće filea ribe list ispržiti u preostalom maslacu dok ne porumeni. Pre postavljanja na sto preliti ih sosom i odozgo ukrasiti crnom ikrom. Druga kategorija. U tu kategoriju spadaju svi produk­ ti kod kojih je došlo do „konzerviranja" životne energije u strukturama materija. Najveća količina potencijalno zbijene

Kotleti od proklijale pšenice Kotleti od proklijale pšenice pripremaju se na isti način, kao i hlebčići. Razlika je u tome, što za vreme mlevenja pšenice na mašini za meso treba dodati češnjak (beli luk). Ukus dobijenog produkta veoma podseća na ukus mesnih kotleta. Neki ljudi ih ne razlikuju. Najefikasnijim za povećanje seksualne sposobnosti oduvek su se smatrala jaja od vrapca, jarebice, goluba, a tek potom od kokoši. Neke vrste mleka, na primer od kamile, ispoljavaju jako dejstvo na polnu potenciju. Odgovara i kravlje, ali sa­ mo tek pomuzeno. U našim uslovima dobra je kajgana sa isprženim lu­ kom na biljnom ulju (zejtinu). Ikra od riba dobro odgovara toj nameni, ali je po­ željno da bude što svežija, jer soljenje uništava životnu energiju.

Napuniti čašice do 3/4 njihove visine. anis. zloupotreba alkohola nije dozvoljena. Izrežite ih na tanke komadi­ će i osušite u rerni pri temperaturi do 40" C. bazilika. u materijalnim struk­ turama polnih organa. Osušene komadiće sameljite na mašini za mlevenje mesa. zagrevajući ukus. 3 žumanceta i 2 . cime­ tom i korom od limuna. celera. „Čudotvorno" svojstvo ima osušeni polni organ bi­ ka (on treba da bude upravo osušen. koje „drže" polnu energiju) . Navešću nekoliko recepata blagih alkoholnih napitaka.5 supenih kašika šećera u kristalu. Životnu snagu akumuliraju i gomoljaste biljke za vreme rasta u povoljno godišnje doba. ve­ pra. Vruće pivo Uzeti 2 flaše dobrog svežeg piva. sadrže energiju. U čašice naliti jak ohlađen čaj. Naliti u to vruće pivo . koje imaju ljuto.4 puta nedeljno. pasulj. Malo prirodnog vina u in­ timnoj situaciji neće zasmetati ni supruzima sa stazom. prstohvat cimeta. nalaze se u jabukama i naru. Vino je čest pratilac seksa. slačica. koprive. Kupite 4 komada bilo kakvih mošnji: od bika.2 supene kaši­ ke pred spavanje) i vrućom vodom. pređimo na opis na­ pitaka i recepte jela. Korisni su gusti odvari od soka luka sa medom ( 1 . lana i svinde (Trigonella foenum-graecum) za povećanje polne potencije. U prvom redu „vezanu" polnu energiju sadrže ti delovi tela životinja. Napitak koji gori Uzeti 2 čaše jakog čaja. Bez ob­ zira na to. pomešajte ih sa pretopljenim masla­ cem i napravite kuglice prečnika oko 2 centimetra. koji podstiču polnu potenciju. Biljke i produkti.životne energije nalazi se u semenu.njime se posipa rovito jaje. koji neposredno učestvuju u polnom aktu . đumbir. zagrevajuće dejstvo. 3-4 semenke karanfilića. u semenu životinja i nekim drugim strukturama organizma tipa rogova.kardamon. radi čega se preporučuje medena voda sa šafranom. Med ima sposobnost da jača polnu potenciju. Kod nas su najrasprostranjeniji još luk i beli luk (češnjak). jer se u procesu ter­ mičke obrade uništavaju strukture. koje se odnose na upotrebu semena repe. dodati istruganu ko­ ru od limuna i isceđen sok od limuna. ovna ili drugih životinja. Grašak. cimet. nastruganu koru od limuna. soja i razne vrste oraha stimulišu po­ tenciju ništa manje od mesnih jela. zapamtite. Žumanca pomešati sa šećerom i mutiti dok se ne dobije bela pena. a zatim u svaku čašicu naliti ruma ili konjaka. Potenciju povećava šargarepa. Ljubavne osećaje pojačava i sveže gro­ žđe. Uzi­ majte po jednu kuglicu 3 . pola čaše ruma ili konjaka. Napitak zapaliti i servirati u keramičkoj posudi. Avicena u Kanonu nauke o lečenju nudi korisne preporuke. koje podstiču aktivnost ženskih polnih hormona. srodnu polnoj energiji. 1 supenu kašiku šećera u kri­ stalu (prahu) i pola limuna.polni organ i jajnici. koji imaju ljut. koru od limuna. šargarepe. karanfilić. To su uglavnom začini . ša- fran. Pošto smo u opštim crtama opisali ishranu i pro­ dukte. Pivo skuvati (da proključa) sa karanfilićem. Materije. u raznim travama i go­ moljastim biljkama. Jedite po jed­ no parče dnevno.

sa mine­ ralnim elementima iz vode. prema opštem priznanju najseksualnija nacija . ostaviti da odstoji dok liker ne po­ primi tamnoćilibarsku boju. ne cedeći gustiš i zasladiti sa 100-300 grama šećera. Posle toga izliti. ali ne dozvoliti da ključa. preliti prečišćenom. U visoke čaše .oni daju prijatnu aromu. kvalitet­ nom votkom (rakijom). pomešan sa konjakom ili rumom i odmah servirati. koji su učestvova­ li u eksperimentu. 1 čašu crvenog (cr­ nog) suvog vina.smatraju. Stavite pored postelje stočić sa napicima i voćem . Primedba prevodioca. Kod 90% muškaraca. Rastvor procediti i pomešati sa ru­ mom ili konjakom. Suvo vino pomešati sa isitnjenom grančicom kleke i zagrejato do 70. povrća. vitamin C (20 miligrama na svakih 100 grama kupusa) povećava seksualnu aktiv­ nost. pripremite laku salatu od svežeg povrća i kajganu sa jajima. Neka bude više zeleni. zagrejati i naliti u čaše za vino.15 minuta na vodenoj pari (u vrućoj vodi). 1 supenu kašiku voćnog sirupa i 2 komadića leda. Pri­ premite lepinjice od proklijalog zrna s medom. . zatim voćni sirup. da bi aromatične materi­ je kleke prešle u vino.80° C. 1 suvu grančicu kleke (Juniperus com­ munis) i 1 kocku šećera. Oni savetuju da se 3 puta dnevno jede kiseo kupus. preporučuje se malo alkohola. Liker od listova ruže Sakupiti latice ruže u cvatu i njima napuniti do 1/4 posudu zapremine 3 litra. zajednički pojedena voćka u postelji ili dopola is­ pijena čaša ljubavnog napitka. promešati. a takva salata sa kajganom utoliće vam glad. Po želji dodati šećer. trava i korenja. Francuzi. Sve zagrevati dok se blago ne zgusne. uočen je pozitivan uticaj te dijete na potenciju. Grog „San" Uzeti 1/2 čaše ruma ili konjaka. Nije poželjno jesti me­ so: za njegovo varenje rashoduje se mnogo energije. 1/2 čaše ruma ili ko­ njaka. Recimo. na kojoj je zasnovana seksualna energija. Tajnu takve dijete nije teško objasniti: kiseo ukus slimuliše energiju koja zagreva organizam. Američki dijetolozi razradili su svoju dijetu za pove­ ćanje polne potencije.pehare (čaše za vino) 1 2 sa tankim zi­ dovima staviti komadiće leda. Ako posle burnog seksa ipak ogladnite. koje se sadrže u siru. Tajna te dijete je jednostavna . a mlečna kiselina poboljšava razmenu materija i da­ je bodrost. Kuli­ narska erotika može biti i svojevrsna pomoć u udvaranju. uz koji treba piti mi­ neralnu vodu. Jesti pred spavanje je štetno. Grog „Bajka" Uzeti 1 čašu mineralne vode. da se polna potencija povećava upotre­ bom velike količine sira kamamber.kombinaci­ ja kvalitetnih belančevina.uz stalno mešanje. 12 LJUBAVNA T R P E Z A Ako imate intimni sastanak i spremate se da pre to­ ga nešto prezalogajite. naliti ohlađenu mineralnu vodu. Piti vruće. ostaviti da odstoji 10.

normalni seksualni od­ nosi. zdrava ishrana. Samoozdravljenje je najbolji put. povremene terapije čišćenja organizma .glavne su komponente zdravog načina života.ZAKLJUČAK dravlje se može vratiti i znatno poboljšati zahvaljuju­ ći vlastitim naporima. pravilan dnevni raspored aktivno­ sti. . dovoljna motorna aktivnost. Odsustvo štetnih navika.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->