GENADIJ PETROVIČ MALAHOV

ZDRAVLJE MUŠKARCA
- LEČENJE I PROFILAKSA -

(PREVOD S RUSKOG)

BEOGRAD 2004.

SADRŽAJ
UVOD 9

NAČIN ŽIVOTA I ZDRAVLJE
U KOM STEPENU ZDRAVLJE ZAVISI OD ČOVEKA ŠTA JE ZDRAVLJE, A ŠTA BOLEST? Parametri koji određuju zdravog čoveka Parametri koji određuju bolesnog čoveka Kakvo treba da bude samoozdravljenje NAVIKE KOJE NARUŠAVAJU ZDRAVLJE Zavisnost od alkohola Pušenje Narkomanija Proždrljivost KAKO SE OSLOBODITI OD ŠTETNIH NAVIKA Lečenje gladovanjem Narodni metodi lečenja alkoholizma

10

10 12 13 14 15 16 16 23 29 31

32 32 34

RASPROSTRANJENA KOD MUŠKARACA

OBOLJENJA 36

107 109 109 Ill 111 112 113 114 115 118 121 123 126 128 .PLUĆNA OBOLJENJA Kako očistiti i izlečiti pluća Lekovite trave i smeše za lečenje pluća SRČANO-VASKULARNA OBOLJENJA Hipertenzija (povišeni arterijski pritisak) Lečenje hipertonije Lečenje i profilaksa hipertonije narodnim metodima Problemi sa krvnim sudovima Lekovito voće i jagode kod srčano-vaskularnih oboljenja Orasi i povrće kod srčano-vaskularnih oboljenja Emocionalno-voljna motivisanost za izlečenje srca Čišćenje krvi ONKOLOŠKA OBOLJENJA Staje rak? Čišćenje organizma od šljake i parazita Stimulacija zaštitnih sila organizma POLIPI Čišćenje od parazita pomoću „trojke" PROBLEMI SA CREVIMA Zatvori Proliv Hemoroidi 36 36 36 41 41 42 44 45 48 49 51 52 53 53 53 55 60 61 69 69 85 86 OSTEOHONDROZA Profilaksa i lečenje osteohondroze Kako otkloniti bolove kod osteohondroze ARTRITIS Ishrana obolelih od artritisa Šta raditi za rastvaranje soli u zglobovima Odvar za izbacivanje šljake SINDROM HRONIČNOG UMORA Lečenje sindroma hroničnog umora PROSTATITIS IADENOM PROSTATE Akutni bakterijski prostatitis Hronični bakterijski prostatitis Nebakterijski prostatitis Faktori rizika Dijagnostika prostati tisa Osnovni načini lečenja Masaža kod prostatitisa Fitoterapija kod prostatitisa Profilaksa prostatitisa i adenoma prostate TRIHOMONADNA OBOLJENJA Lečenje trihomonoze HERPES Lečenje i profilaksa herpesa 94 95 96 97 98 99 99 101 104 .

prejedanje. U lečenju. sa kojima se sukobljavaju muškarci. nedostatak fizičkih ak­ tivnosti toliko su izraženi u svakodnevnom čovekovom ži­ votu. alkohol. Lečenje bez normalizacije i harmonizacije veza organizma sa okolnom sredinom ima samo privremeni efekat. često su povezana sa načinom njihovog života. Lečenje praćeno negativnim raspoloženjem ne daje dobre rezultate. pušenje. A upravo ta­ kav način života. Ako vam to predstavlja teret i izaziva glavobolje . ozdravljanju i podmlađivanju čovek po­ nekad nema izbora. da na njih skoro niko ne obraća pažnju.normalizacija i harmonija veza organizma sa okolnom sredinom tokom celog života. Za ozdravljenje i održavanje zdravlja treba uvek imati dovoljno vremena.SEKSUALNI PROBLEMI KOD MUŠKARACA „Metod stiskanja (gnječenja)" UVOD 130 131 PORODIČNI I SEKSUALNI ŽIVOT MUŠKARCA I NJEGOVO ZDRAVLJE ULOGA MUŠKARCA U PORODIČNOM ŽIVOTU Preporuke mladim muževima INTIMNI ODNOSI ZASIĆENOST IUZDRŽANOST LEKOVTTI SEKS Lekoviti mehanizam polnog akta ISHRANA KOJA STTMULIŠE SEKSUALNOST Opšte ozdravljenje pomoću ishrane Ljubavna trpeza ZAKLJUČAK 133 V 133 133 135 139 140 140 142 143 153 154 ećina oboljenja. osim prirodnog. mo­ žemo odabrati efikasan način da pomognemo vlastitom organizmu. uz razne infekcije. Naža­ lost. Ako poznajemo uzroke njihovog nastanka. uzrokuje raznovrsna oboljenja.nema izlečenja. . Priroda je ukazala na jedan put . I tim putem treba ići sa radošću i nadahnućem. snage i nadahnuća. Tre­ ba shvatiti sledeću istinu: život koji se sastoji u robovanju svojim glupim navikama obavezno izaziva oboljenja.

Dvadeset odsto našeg zdravlja zavisi od nasleđa podatak je na koji direktno ne možemo uticati . ako ne čovek svojom nerazumnom aktiv­ nošću i nemarnim odnosom prema prirodi i njenim bo­ gatstvima. Ali i na tu cifru ljudi mogu uticati.trovanja. da su podzemni izvori pitke vode u banjama na Alpima otrovani.5% čovečjeg zdravlja određuje se načinom njegovog života. ali na nasledne osobine svoje dece i unuka možemo uticati i učiniti ih mnogo boljim. sredstva za umirenje. Nedavno je otkriveno. štetni mikroorganizmi. kreće se. da se pojedini lekovi.NAČIN ŽIVOTA I ZDRAVLJE U KOM STEPENU ZDRAVLJE ZAVISI OD ČOVEKA S tatistički podaci govore da 20% čovečjeg zdravlja zavi­ si od nasleđa. Dvadeset odsto našeg zdravlja zavisi od ekološke si­ tuacije. Razmotrimo detaljnije te podatke i način na koji možemo uticati na njih. Da biste zaustavili tu sulu­ du trku i prestali da trujete okolinu. Neću razmatrati ovo pitanje. Naravno. prolazeći kroz organizam ne cepaju. Bor­ ba protiv epidemija više se odnosi na ekonomske uslove života. Korišćenje takve „pitke vode". Anti­ biotici.5%. koje se uglav­ nom odnosi na poboljšanje zdravlja u ekstremnim sluča­ jevima . profilaktički se čisti i rasterećuje .. misli. da od zdravstvene zaštite zavisi samo 8. Osam i po posto čovečjeg zdravlja zavisi od zdrav­ stvene zaštite. Ostaje još 51. a kada se razbolimo pri­ zivamo u pomoć ili prirodu ili lekare. Ko zagađuje životnu sredinu. mnogo jači.5% slučajeva. i dalje se mešaju sa podzemnim vodama za piće i nagomilavaju u njima. lečite se prirodnim sredstvima.za­ visi njegovo zdravlje. ne vodimo dovoljno računa o svom zdravlju. gljivi­ ce i mikrobi. hrani se. Ispostavilo se. mi ne možemo uticati na svoje nasleđe. izaziva alergije i druga oboljenja. Živimo stihijski i neorganizovano. koji stalno bo­ rave u medicinskoj sredini. drugima ne. Od toga kako čovek živi. Potrebni su drugi. U zaključku se može reći da. osim u 8. a ljudi ih neumereno i savesno koriste.. da se isto toliko određuje ekološkom si­ tuacijom. sa 30 vrsta najrasprostranjenijih lekova. prilagođavaju se na nju i po­ staju otporni na dejstvo lekova. zdravlje i blagostanje čoveka zavise od njega samog. Tako nastaju virusi. čak i kupanje u njoj (po­ sebno male dece). a čak 51. .5% neposredno povezanih sa načinom života svakog od nas. protiv začeća i drugi lekovi ponovo „bombarduju" čovekov orga­ nizam. za srčana oboljenja.nekima je dato. Ako pravilno organizuje svoj život čovek može izaći na kraj sa bilo kojim oboljenjem. diše. već zadržavaju svoja lekovita svojstva. Zajedno za mokraćom oni dospevaju u otpadne vode. traume i druga akutna oboljenja. protiv kojih su savremeni lekovi nemoćni. Osim toga. Farmaceutska indu­ strija proizvodi milione tona svakojakih lekova.

opekotina i slično. .Zasićenost malom količinom prirodne hrane. da radi (rad sa energijama). energije i materija. razvijena je želja za znanjem. harmonična.ŠTA JE ZDRAVLJE. Bolesno stanje čoveka. Imunitet . čireva i neprijat­ nog mirisa. to se ispo­ ljava bolešću.Odsustvo bilo kakvih oboljenja. . informaciona.jedan disajni ciklus) u minutu. izdisaj i pauze između njih . normalna stolica posle svakog uzimanja hra­ ne (što označava idealan rad probavnog trakta). malo se zamara. A ŠTA BOLEST? PARAMETRI KOJI O D R E Đ U J U ZDRAVOG ČOVEKA Svest . Kada u tokovima koji stru­ je našim organizmom nastane neki poremećaj. stalan blagi osećaj gladi (govori o tome da se čovek ne prejeda). brzo zarašćivanje rana. da se ispoljava u fizičkom obliku (rad sa materijama . bez bubuljica. izdržljivi. energetska i materijalna razmena između čovečjeg organizma i okol­ ne sredine.Zdrav čovek učini od pet do sedam disajnih ciklusa (udisaj. informaciona. posekotina. razumno i bez suvišne emocionalne obo­ jenosti. Disanje. Zahvaljujući tome čovek može da se orjentiše u okolini (rad sa informacijskim tokovima). jer su rezervne sposobnosti organizma smanjene ili nedovoljne. U celini zdrav čovek ima dobro držanje tela. C . čovek je zdraviji. Prednost dajem razmišljanju da se pod pojmom čovek podrazumeva harmonijski sistem. koji postoji na račun toga što kroz sebe stalno propušta bujice informacija. poželjan je u društvu. odlično reguliše toplotnu razmenu. energetska i materijalna razmena između čovekovog orga­ nizma i prirode. nema jakih negativnih preživljavanja. ima manji sloj sala. podrazumeva stanje pri ko­ jem je narušena normalna. Mišići. između čoveka i društva. ovek se može posmatrati u različitim okolnostima i uslovima života. ekstremne događaje prihvata i raz­ matra trezveno. (Što je manje ciklusa.ishrana). propor­ cionalne je građe. između čoveka i društva. . Koža. S tim u vezi i pojmovi zdravlje i bo­ lest mogu se na različite načine tumačiti i objašnjavati. teških misli i umo­ ra. .) Ishrana. ravna.Elastični. jer su rezervne spo­ sobnosti organizma dovoljno velike.Preovladava živahno-radosno raspoloženje.Čista. umereno jaki (dobra elastičnost veza i zglobova). Medicina je zabeležila blizu dvadeset tri hi­ ljade bolesti! Čovekovo zdravlje podrazumeva stanje u kome* se odvija normalna. proporcionalno razvijeni. harmonična.

KAKVO TREBA DA BUDE SAMOOZDRAVLJENJE Rad na ozdravljenju (lečenju) mora se obavljati si­ stematično i temeljito uključujući istovremeno sve lekovite sile organizma. glado­ vanja). sa miteserima. urinoterapije. . ne srne se gubiti iz vi­ da da samoozdravljenje nije jednokratna mera. uz primenu jednogdva sredstva za izlečenje (na primer. ispucala.Slabi.PARAMETRI KOJI O D R E Đ U J U BOLESNOG ČOVEKA Bilo kakve promene u funkciji svesti. mišića prema pogoršanju govore o jednom ili drugom stepenu pogoršanja zdravlja ili bolesti. naro­ čito infektivnih. Kada se nave­ deni parametri uzmu u obzir. imunitet (uglavnom pomoću čišćenja. mora da ima u vidu vlastitu konstituciju. jedva pokretni i neproporci­ onalno razvijeni. Disanje. Ako se pravilno pristupi samolečenju ono traje od nedelju dana do 6 meseci. a postignuti rezultati su stabilni. Ishrana. bilo koji događaj za njega je stres sa jako izraženim emocijama. . To je najvažnije.Potišteno (apatično) raspoloženje. po pravilu. posekotina.Znatno više od sedam disajnih ciklusa u minutu. već da postane element koji upotpunjuje našu svakodnevicu. Svest . već poste­ pena. nezadovoljan je ili se lako razdraži zbog sitnica. ishrana.Zasićenost velikom količinom termički obrađene ili neprirodne hrane. on je neproporcionalno građen. koji je pošao putem samoozdravljenja da bi brzo i na duže staze imao zadovoljavajuće efekte. nametljive misli. Pri tom. ishra­ ne. sporo zarastanje rana. stalan osećaj za­ mora i ravnodušnosti prema životu. česta snažna preživljavanja. godine života i klimatske uslove u kojima se nalazi. a ovde ih samo ponavljamo: svest. koža (uglavnom posredstvom čelićenja i čišćenja). Ako je samoozdravljenje daleko od kompleksnog pristupa i primenjuje se jednostrano. disanja. Mišići. . . tada su rezultati ozdravljenja manje stabilni. . trava i čeli­ ćenja) i motorna aktivnost. otežana stolica ili je nema 24 sata. brzo se umara. ima višak ili nedosta­ tak sala. Imunitet . imuniteta. bubuljicama i neprijatnim mirisom. Koža. samoozdravljenje se odvija po uzlaznoj skali. disanje. Kod obolelog čoveka. odsustvo osećaja gladi. Čovek.Stalno prisustvo nekih oboljenja. kože. planska i redovna aktivnost tokom celog života.Masna ili suva. 0 tim lekovitim silama već je bilo reči. držanje tela je sla­ bo. Na­ čin života treba podesiti tako da jačanje vlastitog zdravija ne bude zamorno i nezanimljivo. mlitavi. pravilne ishrane. opeko­ tina i slično.

NAVIKE KOJE NARUŠAVAJU ZDRAVLJE Zablude u vezi sa alkoholom Smatra se da je alkohol hranljivi produkt. Kao i svaki drugi otrov. Razgovor o „umerenim" dozama i „kulturnom" pi­ jenju vina je zamka za prostake. Pri dospevanju smrtonosne doze alkohola u or­ ganizam temperatura tela se smanjuje za 3 .čvrsto su se ukorenih u na­ šem životu. koji podriva zdravlje stanovni­ štva" (ovo je izvod iz odluke Međunarodne zdravstvene organizacije . broj 10). a takođe: „Alkohol . Budući da alkohol ima izraženo svojstvo da pojačava N ažalost. 1985. Sveruski kongres za borbu protiv pijanstva i alkoho­ lizma održan 1910. . 116) data je sledeća formulacija ovog poroka: „Alkohol spada u veoma jake narkotike". alkohol. heroin i druge narkotike. U čemu je njihova štetnost? ZAVISNOST OD ALKOHOLA Istorija alkohola Vino . u relativno malim dozama. bilo je skupo.napitak koji uzbuđuje i uveseljava . ono se. on skraćuje čovekov život u prošeku za 20 godina". da se pri umerenoj upotrebi alkohola već posle 4 godine kod ljudi koji piju al­ kohol uočava smežuran mozak u 85% slučajeva („Nauka i život". Danski naučnici su ustanovili. Trujući i razarajući organizam. spada u veoma jake narkotike". Naučnici su utvrdili da je za votku od 40° smrtna doza 1 200 grama. Smrt nastaje 12 . Međutim. Svi koji piju i alkoholiča­ ri počinjali su od „umerenih" doza i „kulturno" su pili. kao i za morfijum.40 sati nakon trovanja. pu­ šenje.etilov špiritus. proizvodilo od žitarica. godine). Za alkohol. Alko­ hol. U Velikoj sovjetskoj enciklopediji (tom 2. a završavali su život u psihijatrijskim bolnicama ili na gro­ bljima 20 godina pre roka. U stvar­ nosti „alkohol je narkotik. Votka se smatra najboljim sredstvom protiv prehla­ de. koja apsolutno nije štetna za organizam. u bilo kojim dozama nanosi čoveku ogromnu štetu.4 stepena. mnoge štetne navike. Sporo unošenje alkohola smanjuje opasnost. Za čoveka sa telesnom teži­ nom od 64 kilograma smrtna doza je 500 grama čistog al­ kohola. Na tok trovanja bitno utiče i brzina unošenja al­ kohola u organizam. Tek početkom XIX veka proizvodnja alkohola postaje masovna i jeftina i stvaraju se uslovi za njegovu široku rasprostiranjenost među sta­ novništvom.odavno je poznato. po pravilu. ne postoje neškodljive doze. kao narkotični otrov. godine (na kome je među delegatima bilo 150 lekara i naučnika-lekara) doneo je specijalnu od­ luku o tom pitanju: „Hranljivi produkt može biti samo materija. pa su ga mahom ispijali imućniji ljudi. kao narkotik.MZO. može uzrokovati smrt. kao što su: alkohol. iz 1975. uzet u određenoj dozi. str. Smatra se da umerene doze alkohola nisu štetne. neutoljiva potreba za hranom pa čak i narko­ manija u različitim oblicima .

4 puta. čime se objašnjava zašto se pijani ljudi stalno žale na slabu probavu. neophodne za probavu hrane. bilo da je hronično. Smatra se. stoje nje­ gova koncentracija veća.za 130 puta. ili jednostavno ožiljak. na oštre bolove u stomaku itd. konzumiranje 50 grama votke . želu­ dac. pored toga. sudovi jetre se skupljaju. da alkohol povećava apetiti podstiče pro­ bavu. pri srednjem starosnom dobu od oko 36 godina. pre svega. sonu kiselinu i razne fermente. Smatra se. Ako se alkohol redovno konzu­ mira. Žlezde. daje otrovnost alkohola sve jača. koje pod uticajem rušilačkog dejstva tog otrovnog produkta stradaju. Kod tih bolesnika često se javlja dijabetes zbog uništa­ vanja posebnih ćelija. koje se nalaze u zidovima želuca i proizvode želudačni sok. Jetra se po­ stepeno smanjuje po razmerama. pod uticajem alko­ holnog nadražaja pokušavaju da se od toga zaštite luče- njem veće količine sluzi. skoro kod 30% nivo arterijskog pritiska je u „opasnoj zoni". Sto je alkoholni napitak jači. Kod ljudi koji piju usled poremećaja regulacije tonusa krvnih sudova nastaje poremećaj u regulisanju krvnog pritiska. koju šofer ispije pre vožnje. sklerotične promene se javljaju i u pan­ kreasu (gušterači). smežura se. Javlja se ga­ stritis i drugi problemi sa želucem. koje se nalaze u pankreasu i proiz­ vode insulin. žlezde se pre vremena troše i atrofiraju. veo­ ma su otrovni. Alkoholni proizvodi koji nisu dobro prečišćeni. a konzumiranje 200 grama votke . U stvarnosti se de­ šava obrnut proces. smatra se da je lekovit. Veruje se. da krigla piva. da male doze alkohola. tj. ali je najotrovniji špiritus. oštećenja želuca su te­ ža. koji sadrži pepsin.za 30 puta. u njima se zadržava krv a krvni pritisak se povećava za 3 . Istraživanja čehoslovačkih naučnika su poka­ zala. Na osnovu eksperimenata i posmatranja pijanih lju­ di utvrđeno je. Osim jetre. Time se objašnjava nepovoljan uticaj jakih alkoholnih napitaka na razvoj alkoholizma. Pri seciranju ljudi. alkohol negativno utiče na ćelije jetre.nisu štetne i dozvoljene su ne samo za proizvodnju nego i za transport (trgovinu). Te promene su poznate pod na­ zivom ciroza jetre. što još u većoj meri slabi organizam. kod više od 40% ljudi koji redovno piju postoji hipertonija i. „Lečenje" alkoholom doprinosi čestim oboljenjima i pogoršava tok svih infek­ tivnih oboljenja. da konjak i votka šire krvne sudove i da su najbolje sredstvo kod bolova u srcu. odnosno etil-alkohol.cirkulaciju u organizmu. U osnovi oštećenja srčanog mišića alkoholom je di­ rektan toksični uticaj alkohola (špiritusa) na miokard u . Pod uticajem alkoholnih napitaka nastaju velike promene u čitavom žlezdanom aparatu probavnog trakta. povećava broj havarija za 7 puta. Veruje se da prečišćeni alkohol (špiritus) nije otro­ van. Međutim. i laici znaju da se odmah posle tog dejstva javlja osećaj potištenosti. Prema mišljenju naučnika. koji su pili alkohol u većim dozama ili duže vreme. bilo da je trovanje akutno. koja se smanjuje za vreme pre­ hlade. uočene su velike prome­ ne u pankreasu. Na njihovom mestu obra­ zuje se vezivno tkivo. Prolazeći kroz jetrenu barijeru. približava se hipertoniji. Pankreatitis i dijabetes na bazi alkohola su uobičajene pojave. ako njegova kon­ centracija u krvi ne prelazi određeni nivo . Pri konzumiranju alkohola strada. tj.

Njegova štetnost je ista. U stvarnosti napetost se zadržava u svesti. kao i u navedenom pri­ mer u. spada alkohol. ne može biti reči o naučnom odobravanju malih ili umerenih doza alkohola. koji je umro od akut­ nog trovanja alkoholom. Uticaj alkohola na mozak U svetu postoji veliki broj predrasuda koje se odno­ se na „kulturnu" upotrebu alkoholnih napitaka. ona je veća. Opšteje poznato da su suva vina korisna. Pri tome su ćelije kore mozga bile znatno više oštećene. sa svoje strane. država je pretrpela šte­ tu od sto dvadeset milijardi dolara usled raznih gubitaka vezanih za pijanstvo ljudi. U slučajevima akutnog trovanja alko­ holom. Konačan rezultat je da veliki broj mo­ ždanih ćelija izumire. Da bi se razjasnila besmislenost sintagme „piti kulturno". u mozgu i nervnim ćelijama kore mozga nastaju iste promene. ona se razaraju direktno u krvotoku. Pošto je jedan od glavnih cirkulacijskih sistema sistem krvotoka. koje su isto tako jako izražene. Ako čovek popije manju dozu slabog vina od gro­ žđa. u njemu se i uočava­ ju najveće promene. Konzumiranje alkohola pojačava i ubrzava cirkulacijske procese u organizmu. godini u SAD je prodato alkoholnih napitaka u vrednosti od četrdeset šest milijardi dolara. što izazi­ va pojavu tromba. svim narkotičkim otrovima. podstiču razvoj žarišne i difuzne distrofije miokarda. odnosno kada pijanstvo prođe. a posle nedelju ili dve opijanje ponovi. Isti uči­ nak (rezultat) je i kada se suvo vino pije u malim dozama. V. U tom slučaju šteta će biti velika. koje izazivaju duboke promene u čovekovoj psihi. Istraživanja na mozgu čoveka. To. pokazuju da su se u nervnim će­ lijama javile promene. kao i pri trovanju drugim jakim otrovima. Svima je poznato. Stoje koncentracija alkohola veća. Istovremeno. Ako čovek popije veliku dozu jakih napitaka. njegov mozak neće uspeti da se oslobodi od narkotičkog otrova i čovek će se sve vreme nalaziti u stanju trovanja. Nema nikakve razlike. sledeći put ispije istu dozu posle 2 . Uobičajeno je mišljenje. ali ne smrtonosnog. jače je izražen proces stvaranja trombova. uopšte. neop­ hodno je saznati više o tome kako alkohol del uje na mo­ zak. Smanjuje se životni vek crvenih krv­ nih zrnaca. U 1983. da su proizvodnja i proda­ ja alkohola dobar kapital za državu.kombinaciji sa promenama nervne regulacije i mikrocirkulacije. koji pri tom nastaju.3 meseca ili na­ kon pola godine. što se ispoljava poremećajem srčanog ritma i srčanom manom. gde se on nalazi . pre svega.u votki ili suvom vinu. . S obzirom na to daje sadržaj alkohola u mozgu povećan. snažno ak­ tivira životni princip vetra. nego pre upotrebe alkohola. pro­ ces stvaranja trombovaje izraženiji. u koje. Grubi poremećaji u tkivnoj razmeni. konzu­ miranje alkohola otklanja napetost. koje postepeno prelaze u sve veće i veće doze po zakonu sklonosti prema. šteta će biti relativno mala. pa njegova upotreba neizbežno uzrokuje trovanje i alkoholizam. da se uvek počinje sa malim dozama. nego ćelije delova mozga ispod kore. M." Smatra se da alkohol smanjuje napetost i da. Alkohol je narkotik i protoplazmatski otrov. Behterev je pisao: „Od kako je dokazana bezuslovna štetnost alkohola sa naučno-zdravstvene tačke gledišta.

obraćamo Vam se molbom da razmotrite i donesete odluku o zvaničnom priznavanju za narkotike alkohola i duvana. u godinama najaktivnijeg stvaranja potomstva. nagomilavaju se degenerativne promene. utvrđe­ no je. Pri tome su najizrazitije promene u onim delovima kore mozga gde se obavlja misaona delatnost. „smežurani mozak". Pri ponovom uzi­ manju alkohola oštećenja viših centara moždane mase traje od 8 do 20 dana. Specijalno sprovedenim eksperimentima nad ljudi­ ma. profesori i akademici medicine. PUŠENJE Engleski lekari. bez izuzetaka. prema statističkim po­ dacima. da u svim slučajevima. sve ćelije njegovog organizma su zasićene alkoholom. da je među pušačima smrtnost od ra­ znih uzroka dvostruko veća. tj. lekari. Zakoni Drev­ nog Rima zabranjivali su ljudima mlađim od 30 godina. da je početkom XX veka 800 lekara iz Engleske. alkohol deluje isto: usporava i otežava umne procese. ili. opet ih niko nije čuo i shvatio ozbiljno. Promene u strukturi mozga javljaju se već posle ne­ koliko godina od upotrebe alkohola. Avaj. Kod svih ispitanika je utvrđena smanjena zapremina mozga. Pušači u poređenju sa nepušačima češće pate od prehlada i alergijskih oboljenja. posle oboljenja organa za disanje i hirurških operacija. Nemačke i Austrije uputilo apel čitavom čovečanstvu da prekine da smatra alkohol hranljivim produktom i da ga svrstava u narkotike. ljudi koji mnogo puše žive kraće od nepušača za 6 -7 godina. rad tih centara se ne obnavlja. nego kod nepušača. mozak se neće vratiti u normalu usled narkotičkog trovanja a šteta će biti velika. funkcija uma i slično. koji su ma­ sovno rasprostranjeni u našoj državi i koji su pricmili i pričinjavaju veliku štetu.jednu i po čašicu votke. „Kulturno" ispijanje vina na „kulturan" oduzeće vam pamet. Ako se spermatozoidi oštećeni al­ koholom „susretnu" sa alkoholizovanom jajčanom ćeli­ jom. što će se negativno odraziti na razvoj ploda i zdravlje deteta. Proces izlečenja. izučivši brižljivo problem pušenja duvana. Ako se alkohol pije duže vreme. Od pi­ janih roditelja često se rađaju deca sa teškim psihičkim i fizičkim poremećajima. Pri tome u po­ četku stradaju složeniji psihički procesi. U Drevnoj Rusiji zabranjivano je da mladoženja i nevesta na svadbi piju alkoholne napitke. koji ugrožava­ ju opstanak naše Domovine kao kulturne države''. Zakonima Drevne Grčke strogo se za­ branjivao polni odnos sa ženom u pijanom stanju. niko ih nije poslušao. U prošeku. Avaj. kako kažu. Poznato je. ustanovili su. čoveku i društvu. zdravlje. imovinu i sam život. tj. Danas je sličan apel uputilo 1 700 lekara: „Mi. da piju alkoholne napitke. kod njih . Uticaj pijanstva na začeće Kada je čovek pijan. da svaka popušena cigareta pušača košta 15 minuta života.ali se koristi više nego jednom u dve nedelje. koji su popili jednu . U zaključku kratkog izlaganja o štetnosti alkohola ističem.

Rak pluća kod pušača sreće se za 20 . jetru. Da bi sebi što bolje predstavili u čemu je štetno dejstvo dima od duvana. jezika. koje nepušači imaju tek u 70-80 godini života. iako se organizam na nikotin prilagođava.217. kod pušača je približno 2 puta učestaliji. ne dolazi do trovanja. nego kod nepušača. čovek ne doživljava predviđeni ži­ votni vek. godini života imaju iste promene. Unošenje 1 miligrama nikotina kroz usta (oralno) predstavlja smrtnu dozu. ima 70 mililitara duvanskog katrana. Rezultat toga je da se one neprimetno. Pušenje poveća­ va stepen rizika oboljenja od teških hroničnih oboljenja ili prevremene smrti.30 puta če­ šće. U 1 kilogramu duvana. i što asimilacija ne nastaje odjednom već tokom dana. U dimu od duvana sve materije štetno utiču na čo­ večji organizam. istražimo njegove komponente i nji­ hov uticaj na čovečji organizam. Nikotin razara nervni sistem. srce. hladan znoj . koji čovek u prošeku po­ puši za mesec dana. Nikotin utiče na funkciju . tj. podvrgavajući se sistematski štetnom dejstvu.144. posebno na njegov centralni nervni sistem. i do takvog tro­ vanja ćelija mozga dolazi svaki put. kod njih se rak pluća javlja za 63 puta češće. Pluća kod pušača u 50. deformišu i slično. Od njih su najštetniji duvanski katran i nikotin. da su ćelije čovečjeg organizma. prinuđene da se na njega prilagođavaju. pušači koji puše manje od pola kutije cigareta dnev­ no . Pri pušenju jedne kutije cigare­ ta asimiluje se dovoljno nikotina da ubije čoveka. probavne organe i polne žlezde. poste­ peno pretvaraju u ćelije potpuno strane našem organi­ zmu . Kancerogeni duvanski dim javlja se i na drugim de1 ovima čovečjeg organizma. Za 10 godina kroz disajne puteve pušača prođe više od 8 litara duvanskog katrana. tj.simptomi su koji govore o trovanju ćelija mozga nikotinom. Pri svim mogućnostima samozaštite organizma on ne može da se odbrani od takve ko­ ličine kancerogene materije. U broj ostalih oboljenja. nego kod nepušača. pluća. Koeficijent smrtnosti od raka pluća na sto hiljada stanovnika izražava se sledećim ciframa: nepušači . hronični bronhitis. 96% obolelih od raka pluća puše duže od 20 godina. od pola do 1 kutije cigareta . povraćanje. Samo zahvaljujući tome. emfizem pluća i druge. Nikotin iz duvanskog dima je veoma otrovna mate­ rija. Statistika potvrđuje da je taj „savet" tačan. spadaju peptični čir na želucu.redovno i što više pušite. dok nepušača među obolelim od raka pluća ima 1. daje duvanski katran kancerogena materija i da podstiče razvoj raka. Ipak o štetnom dejstvu nikotina na or­ ganizam. Ako želite da u sebi razvijete ćeli­ je raka . koja sistematski iz dana u dan dospeva u organizam. nego kod nepušača. što se pri dužem pušenju kod čoveka stvara prirodni imunitet. kod pu­ šača koji puše više od 40 cigareta dnevno .52 čoveka. koji se suprotstavlja tom otrovu. mo­ že se suditi po uticaj u koji ispoljava prva ispušena cigare­ ta: mučnina. Po toksičnosti on ne zaostaje iza cijanovodonične ki­ seline.4 čo­ veka. jednjaka itd. Eksperimenti na životinjama ubedljivo su dokazali.traje duže i često se javljaju komplikacije. ishemijska bolest srca. želu­ ca. tesno povezanih sa pu­ šenjem. Rak usne duplje.onkološke ćelije.2%. kod kojih uticaj duvana pojačava težinu toka bolesti. Radi obaveštenja napominjem.

Pri lečenju napada stenokardije kod pušača najbolji lek je prekinuti pušenje. Osamdeset dva odsto bolesnika. da se na tim mestima nalaze životno važne tačke za organizam. Smanjuje se i polna osetljivost. nego kod nepušača. amonijak. da su listovi nogu . koji im takode ne pričinjava zadovoljstvo. inače će mu biti veoma loše.prigušuje. a čitava grupa respiratornih obolje­ nja za 4 puta je češća. ugljen-monoksid i različita eterska ulja.čulnih organa. jer dim aktivira dva procesa: vetra i žu­ či. a žuč . posebno kod dece. koja zalečuju . Pušenje negativno utiče na želudačno-crevni trakt. otupljuje ču­ lo mirisa i ukusa. Statistika svedoči. Ispostavlja se. od hroničnog bronhitisa . Duvanski dim štet­ no deluje na srce. usled kojih često nastaje oboljenje perifer- nih krvnih sudova . po pravilu. To je često dovoljno da bi se srce obnovilo. azot. od raka pluća . po­ što nikakvo lečenje pri pušenju ne pomaže već uzrokuje odumiranje prstiju na nogama i slične bolesti. Pri tome u listovima nogu dola­ zi do posebnog prestrojavanja i oni reaguju na aktiviranje posebne funkcije organizma s bolom. 3. Rezultat je da vetur . (Mnogi misle. a od infarkta miokarda za 12 puta češće od nepušača. I u tome ne­ ma ničega čudnog. krvne sudove. a svojstva sluzi. koji zrači alfačestice. smanjuje oštrinu vida i sluha. U početku bolest se ispoljava naizmeničnom hromošću: pri hodanju se javlja oštar (jak) bol u listovima nogu. Pušenje izaziva teška oboljenja ne samo kod pušača nego i kod onih koji se sa njima druže. Pri pušenju zidovi krvnih sudova se skupljaju. od oboljenja koronarnih sudova srca . stoje 7 puta više od doze utvrđe­ ne sporazumom o zaštiti od radijacije. a to. Hronični bronhitis dijagnostikuje se kod pušača 2 puta češće.jednostavno mi­ šići.200. Ljudi. koji puše oko 10 godina. Kod mu­ škaraca. koji dospeju u bolnicu sa akutnim infarktom. Kod pušača se javljaju nepovoljne promene u krv­ nim sudovima. pojačava ili izaziva napade koronarnih nedo­ stataka.na račun (usled) nagrizajućeg dejstva dima povećava kiselinska svojstva želuca.11 godina ranije. sma­ njuje se ili se bolno produžava dužina trajanja polnog ak­ ta.endarteritis obliterans (unutrašnje začepljenje). da se pri pušenju smanjuje efekat lečenja. To su „pasivni pušači". polne organe i na potom­ stvo. da pušači boluju od stenokardije za 13 puta. Nepušaču je dovoljno da provede 1 sat u zadimljenoj sobi. među kojima je posebno opasan benzidin stoprocentno kancerogen. U duvanskom dimu postoji i znatna količina polonijuma . pojačava destrukcione procese u ćelijama želuca i sprečava stvaranje zaštitne sluzi. da bi u njegov organizam dospe- . Pri pušenju jedne kutije cigareta dnevno čovek dobija do­ zu zračenja od 36 rada. U poređenju sa nepušačima muškarci . jesu pušači.5 puta češće bolu­ ju od nepušača. koje u prvom redu reaguju na intoksikaciju od pušenja. Ono stimuliše razvoj gnojnih rana (čireva). Pušenje poja­ čava negativno dejstvo okolnih štetnih materija. Posmatranje bo­ lesnika obolelih od čira na želucu pokazalo je. koja razjedaju sluzokožu.približno 18 godina.14 godina. Osim katrana i nikotina pod uticajem visoke tempe­ rature iz duvana se izdvaja oko 30 štetnih materija: sumpor-vodonik. uporedo sa smanjivanjem polne osetljivosti.) To je signal pušaču da prestane da puši.pušači u prošeku umiru od raznih oboljenja 15 godina ranije.dim.

koja se sadrži u jednoj ispušenoj cigareti.po­ noviti stimulaciju. Pušači izgledaju mnogo stariji od svojih vršnjaka ne­ pušača. žutu boju lica i mlitave mišiće. Naravno. Zato im se priključuju (sa njima se vežu) posebne materije organizma i izbacuju se u vidu isparljivih jedinjenja. Oni imaju suvu. U porodicama gde se mnogo puši nema ni jednog zdravog deteta. Slično širenje „narkotičke memorije" povezano je s tim. Tako nastaje narkotička zavisnost sa tendencijom za sve većom i većom upotrebom narkotika. Da do toga ne bi došlo. folijeva kiselina i mineral sclcn. Izbegavajte masnu hranu: ona pogoršava asimilaci­ ju biološki aktivnih materija. . Asimilujući se u krvi. Dalje. koji se u jetri pretvara u vitamin A. kada oni ne bi delovali na jedne ili druge čulne centre i u njima osta­ vljali „prijatno sećanje (memoriju)" o tom događaju u nje­ govoj svesti. pijte sok od šargarepe. ostavljajući joj mini­ mum za trezveno razmišljanje. kao kompjuterski virus. „narkotička memorija". Taj vitamin jača sluzokožu pluća i drugih organa. a u kombinaciji sa puše­ njem narušava zdravlje. one postaju neškodljive i delimično se izbacuju iz organizma. što će obezbediti organizmu dovoljnu količinu vitamina i minerala. te materije dospevaju u ćelije organizma i guše ih. da piju sveže sokove od povrća. već i na one koji udišu vazduh sa dimom od cigareta. Svaka cigareta uništava 25 miligrama vitamina C. Posle nekoliko kura narkotika u čovekovoj svesti ostaje snažno žarište sećanja. radi svog posto­ janja. organizam usled toga gubi biološki aktivne materije koje su mu potrebne i stvara se njihov deficit. To se ne odnosi samo na pušače. a svaka kutija cigareta oduzima iz organizma pušača 500 miligrama tog vitamina. Ukratko ćemo objasniti kako se to de­ šava. inače će se raspa­ sti. NARKOMANIJA Narkomanija je. Svega toga u izobilju ima u proklijaloj pše­ nici. Razmislite o sledećem alarmantnom upozorenju SZO: svaki peti čovek umire od uzroka vezanih za pušenje! Dijeta za pušače i pasivne pušače U duvanskom dimu ima oko četiri hiljade hemijskih komponenti. traži novo čulno potkrepljivanje. to žarište. Oni treba da jedu više povrća. što ona sve snažnije potčinjava svest. Čovek nikada ne bi uzimao narkotike. deluje na sve ćelije i osećanja u čovekovom mozgu i njegovoj svesti s jedinstvenim ciljem . Manje pijte alkohol jer do­ punski opterećuje organizam. Kao bilo koja informaciono-energetska tvorevina. voća i monolitnih prekrupa (posebno proklijalog zrna).le štetne materije u količini. zlo koje razara svest i čovekov organizam. Da bi se dobio betakarotin. bez sumnje. Upravo zbog toga deca uzrasta do 5 godina u porodicama pušača obolevaju od različitih boljki u 73. Istraživanja su pokazala. Tkiva pluća štite vitamini E i B ] 2 .9% slučajeva. naboranu kožu. da pušači i ljudi koji se na­ laze u društvu pušača (pasivnih pušača) treba da upotre­ bljavaju više biološki aktivnih materija.

njihovo prirodno stvaranje u organizmu se blokira. uticaće na organizam upravo preko tih receptora. I sada radi normalnog ličnog osećanja čovek mora da ih redovno uzima. Ona jača na račun toga. i za održavanje svojih uve­ ćanih informaciono-energetskih struktura potrebno joj je snažnije i češće stimulisanje. opijum i slične droge. Prema tome razmislite. tj. Da bi ih izbacio treba uložiti znanje i strpljenje. koji je spreman na sve. Rezultat je da čovek. Ti receptori su potrebni za normalnu životnu aktiv- nost organizma. Veštački narkotici u zavisnosti od vrste različito deluju na receptore. radi za­ dovoljavanja povećane „narkotičke memorije". „Zaokupljenost" tim misli­ ma govori o tome.zadovoljavanje žeđi. Kod čo­ veka koji je podložan proždrljivosti. Da bi je zadovoljio. Tako se čovek degradira. On postaje okoreli narko­ man. To se odnosi i na morfijum. kako je zadovo­ ljiti. „kako to uraditi?". . koji postoje i koji se stva­ raju. da bi nekontrolisano ispunio svoj želudac hranom. Da bi se izlečio čovek treba da primora organizam da prirodno proizvodi te materije i da se od­ rekne od njihovog dostavljanja spolja. alkohol. Rezultat prejedanja je da se organizam brzo uni­ štava a čovek oboleva. Radi njenog zadovolja­ vanja uključuje se drugi nivo svesti . a zatim se lečiti od njih. 1 na kraju program treba da počne da konkretno deluje . u njegovom organizmu i svesti dešava se „lom".izlazak na treći nivo. tim više ako ima mnoštvo drugih načina za lično zadovoljstvo i uživanje u životu.Objasniću potčinjavanje čovekovoj svesti od strane „narkotičke memorije" na jednostavnom primeru. Pošto te materije dospevaju u organizam spolja. u čo­ vekovoj svesti treba da se stvori program. ve­ štački unesen u organizam. „narkotička memo­ rija" jača i povećava se u svesti. u našem organi­ zmu se prirodno stvara vlastiti alkohol. tokom kojeg se čovek oseća veoma loše.kako to najbolje ura­ diti (gde nabaviti narkotike). pretvara u dodatak vlastite „narkotičke informacije". vredi li uzimati narkotike. Sada pažljivo analizirajte tok mojih rasuđivanja. Kada je reč o fizičkom telu. Ta želja se posebno snažno ispoljava uveče. Na primer. što u početku obuhvata dozvoljene varijante. Nakon stoje to učinjeno. uzimanje narkotika znači (omogućava) da ih organizam uključuje u procese razmene materija. koja guši njegov razum i primorava ga da radi sve. koja ga na kraju vodi u smrt. Za to je potrebno određeno vreme. U njegovoj svesti aktiviran je prvi nivo . počinje da koristi i nedozvoljena sredstva. PROŽDRLJIVOST Proždrljivost je „blaži" oblik narkomanije. Čovek je žedan i hoće da pije vodu. da „narkotička memorija" počinje da potčinjava i obuhvata drugi nivo svesti. u svesti se formira od­ govarajuća psihološka orjentacija. preći na drugi nivo. U našem organizmu postoje razni receptori ko­ ji reaguju na prirodne narkotike. Znači. To se već ostvaruje na tre­ ćem nivou. Po­ stoji želja za uzimanjem narkotika.

Prema tome. Da bi se ta blokada unela u svest.post. pričao da se posle prve kure glado­ vanja pojavio u društvu narkomana.narkoman S. 42 godine. ali sigurno sebe uništava. kako mu je bolesnik . ko­ ji je predložio doktor Dovženko. presedeo tamo celu veče. Najteži period kod narkomana koji gladuju je prvi dan gladovanja. Posle toga njegovim primerom je pošao isti takav bolesnik . Kada kažu. tokom kojeg se unosi potrebna informacija. Gladovanje u trajanju 24.. potrebno je za izvesno vreme iza­ zvati stanje šoka.36 sati jednom nedeljno pomaže da se „vaspitava" i „smiri" proždrljivost. Šta to znači? U osnovi datog metoda. Tako treba izdržati lunarni mesec. a zatim neprimetno postaje alkoholi­ čar ili narkoman. jer samo u besvesnom stanju (ili stanju hipnoze) svest je osetljiva za sličnu manipulaciju. Zato u daljem tekstu dajemo predloge o tome kako pomo­ ći čoveku u takvim slučajevima. kada čovek počne dobrovoljno da gla­ duje u njegovom organizmu nastaje posebno prilagođavajuće prestrojavanje. Vojtovič posebno ističe tu činjenicu i navodi primer.nar­ koman B. Ali kao najefikasni­ je sredstvo preporučuje se uzdržavanje od jela. Specijalista za gladovanje G. 34 godi­ ne.KAKO SE OSLOBODITI OD ŠTETNIH NAVIKA? U životu se svašta može dogoditi. individualno sredstvo. . koje pomaže da se oslobodite štetnih navika . To pomaže da se „izbriše" informacija o proždrljivosti u čovekovoj svesti i da se suzi razvučeni želudac. Mnogi pribegavaju „kodiranju" od alkoholne i nikotinske zavisnosti. a to je .10 dana. da se čovek „pridržava posta" ili „posti". Čovek živi normal­ nim životom. pušenja. pod kojim podrazumevam i gladovanje.. leži blokiranje informaciono-energetskog žarišta alkoholne ili nikotinske zavi­ snosti drugim. da se ponovo ne bi našli u isku­ šenju.alkoholizma. Posle gladovanja oni ne treba da se poja­ vljuju u ranijem društvu. Posle 16 sati mogu se piti samo neki napici. Dobro je gladovati jednom u 3 meseca po 7 . a nova ojačati. Za to vreme pređašnja navika će se rasplinu­ ti. pravilni meta­ bolizam. i samim tim doveo u nedo­ umicu „drugove" oko sebe. Rezultat je da se čovek bez apstincntnog sindro­ ma oslobađa od narkotične zavisnosti. koje na blag način izbacuju strane narkotičke materije i uspostavljaju vlastiti. prekida. LEČENJE GLADOVANJEM Postoji univerzalnije. daje dobrovoljno načinio pregradu ispred svojih čulnih zadovoljstava s ciljem da ih obuzda i potčini. Upravo isključivanje svesti omogućava da se unese nova informacija. ne dodirnuvši narkotike. narkomanije i proždrljivosti. to znači. Tako polako. njima suprotnim aktivnostima.

1 400 metara nad morem i u Sibiru.avgustu. autoru knjige Potpuni priručnik lekovitih biljaka. Odvar se spolja primenjuje kod ćelavosti i psorijaze. dinstati na blagoj vatri u rerni. na visini 1 000 . deluje kao purgativno sredstvo i protiv glista. javlja se stalna (trajna) odvratnost prema alkoholu. Približno posle 10-20 minuta javlja se mučnina i povraćanje. L. treba se odreći životinjske hrane. kile i hemoroidnih krvare­ nja. Biljka je otrovna.60 miligrama vina. neurastenije. za vreme sazrevanja spora. pripremaju se sledeći napici: odvar i ekstrakt. oblepiti testom. Primedba prevodioca: Ova biljka podseća na biljku prečica. koja se naziva plaun-baranec (Lycopodium obscurum. kao i za ljude starije od 60 godi­ na. Uzimati po 80 .7 kura sa petoprocentnim rastvorom odvara u kom­ binaciji sa alkoholnim napicima. Selago). A. Ujutro procediti i popiti sat vreme­ na posle doručka. 2 Kura lečenja proračunata je na 1-2 nedelje. Raste na alpskim livadama.NARODNI METODI LEČENJA ALKOHOLIZMA Alkoholizam se veoma efikasno može lečiti travom.100 mililitara svežeg odvara. psorijaze i ćelavosti. Protiv pijanstva postoje i molitve kod hrišćana. procediti. Primedba prevodioca: Prema P. Tokom dana bolesnik treba da ispije čašu napitka (po 50 grama u jednom obroku) i da to zaliva alkoholnim napicima. 1 Priprema: 10 grama trave staviti uveče u termos i pre­ liti čašom ključale vode. Izaziva povraćanje. Nakon 10-15 minuta izaziva povraćanje. Lečenje ovom travom treba sprovoditi pod nadzorom lekara. Posudu dobro zatvoriti. Od nje se pripremaju odvar i ekstrakt. Radi postizanja trajnog efekta odvratnosti bolesnika prema al­ koholu kuru lečenja treba ponavljati nekoliko puta posle 6 meseci. Trava se priprema u julu .alkoholičaru da popije 40-50 mili­ grama votke (rakije) ili 50. Posebno su opasni za trudnice. Lečenje plaun-baranecom kontraindikativno je kod srčano-vaskularnih oboljenja i epilepsije. ohladiti. a zatim smešu procediti. pobačaje. a može se primeniti i kao insekticid. histerije.4 puta dnevno kod reumatizma. Njeni preparati su kontraindikativni kod težih oboljenja srčanovaskularnog i centralnog nervnog sistema. Za vreme lečenja. Odvar: 10 grama trave preliti sa 200 mililitara vode i kuvati 15 minuta. Nakon 20-30 minuta posle uzimanja na­ pitka dati bolesniku . poremećaja razmene materija. Uzimati po 1 kafenu kašičicu 3 . kada se uzima plaun-baranec (Lycopodium obscurum). 2 1 Posle 3 . Kosevu. iscediti ostatke biljke i dodati vode do 200 mililitara. . a posle 3 15 minuta manju količinu alkoholnog napitka uz istovremeno udisan­ je para alkohola. Ekstrakt: 10 grama trave pomešati sa 500 mililitara votke (rak­ ije) u posudi sa poklopcem.

preliti ih sa pola litra mle- Žilovlak (Plantago major. Upotreba pro­ dukata sa slatkim ukusom (hleb. do po­ lovine prvobitne zapremine. procediti i uzimati po 1 supenu kašiku 3 . «r/ Važna napomena: ako patite od zatvora.4 puta dnevno pre jela. Kod ljudi koji ozbiljno boluju od pneumonije može izlaziti zelena sluz u vidu presovanih parčića. Uzeti punu čašu monolitnih zr­ na od ovsa (bolje neopranih). uz povremeno mešanje.pneumonija (4 400 000 ljudi). Evo jednog od njih. poslastice. Ostaci melase se bacaju. P. Približno posle nedelju dana počeće čišćenje pluća od sluzi u vidu jakog i dugotrajnog kašlja u trajanju od 20 do 30 minuta. Melasa od zrna može se kroz sito isprati mlekom i tu tečnost treba piti kod težih slučajeva. pozivi da se jača organizam u borbi pro­ tiv te bolesti. Pomaže kod napada kašlja. propu­ stiti ga kroz sito. Posle toga sipati u termos i držati 4 sata. Oman (Inula helenium) Uzeti 20 grama isitnjenog korenja omana. a glavni ubica je . meso. njihova posledica su bolesti pluća. zbog čega su i namenjeni. u prvom redu. . L E K O V I T E TRAVE I SMEŠE ZA L E Č E N J E P L U Ć A U narodnoj medicini postoji mnoštvo proverenih recepata za lečenje pluća. Uzimati po 1 supenu kašiku 4 puta dnev­ no pre jela. KAKO O Č I S T I T I I I Z L E Č I T I P L U Ć A Mnogi ljudi u mladosti pate od plućnih oboljenja. P. Kada se ovas skuva. što izaziva pneumoniju i druga oboljenja pluća.RASPROSTRANJENA OBOLJENJA KOD MUŠKARACA PLUĆNA OBOLJENJA P rema zvaničnim podacima Međunarodne zdravstvene organizacije (1996). Ostaviti da odstoji 2 sata i procediti. lanceolata) Staviti 1 supenu kašiku suvih listova žilovlaka u ter­ mos i preliti sa čašom ključale vode. ma­ snoće) podstiče nagomilavanje sluzi oko pluća i njeno tru­ ljenje. Dobija se oko pola čaše tečne (boje kafe sa mlekom) kašice. media. preliti sa čašom vode (najbolje protijeve) i kuvati 10 minuta na sla­ boj vatri. ka i kuvati na blagoj vatri. Ovakav lek treba pripremati i upotrebljavati 3 puta dnevno. Tu kašicu treba popiti u jednom obro­ ku pre jela. jer je u tom dobu jak životni princip sluzi. na zemlji samo od infekcija svake godine umire sedamnaest miliona ljudi. Obavezno odstranite zatvore.

Vranilova trava se smatra dobrim sredstvom za iskašljavanje. Anis (Anisum vulgare gaertn. trava majčine dušice (Thymus serpyllum) .1 deo. Piti po 1-2 gutljaja kod napada kašlja. ostaviti da odstoji u termosu oko 1 sat. cvetovi sleza (Malva borealis. 5 . Obično ga primenjuju u smešama sa drugim lekovitim biljkama. Uzeti 1 su­ penu kašiku smeše. a zatim procediti.1 deo. Pupoljci od bora Sipati u termos 1 supenu kašiku pupoljaka i preliti sa čašom ključale vode (najbolje protijeve vode). Može se malo zasladiti medom. što pojačava njihova lekovita svojstva. koren belog sleza .5 delova.200 grama u toplom stanju. . Smešu staviti u dobro za­ tvoren lonac i držati lonac na toploj ringli nekoliko (od 3 do 6) sati. pa procediti. Vranilova trava .2 dela i list podbela . Dobiće se tečnost u vidu sirupa. ostaviti da odstoji 2 sata. Vranilova trava (Origanum vulgare)3 U vranilovoj travi sadrže se eterska ulja.4 puta dnevno.2 dela.1 deo. zatim je sta­ viti na vatru i dovesti do ključanja. Uzimati po 1 kal'enu kašičicu sirupa pre jela.2 dela. posle čega sipati u ter­ mos i ostaviti da odstoji. koren belog sleza (Althaea officinalis) .Uzeti 3 supene kašike svežih listova žilovlaka i pomešati sa 3 supene kašike meda.2 dela i koren slatkog drvceta (Glycyrrhiza glabra) .Primedba prevodioca. Uzi­ mati po 100 grama posle jela. Jednu supenu kašiku smeše preliti sa 2 čaše ključale vode i ostaviti da odstoji u termosu. Ostaviti da odstoji u termosu oko 1 sat. listovi podbela (Tussilago farfara) . sipati je u čašu hladne vode (namagnetisane protijeve). M. Piti iz termosa po 50 grama to­ plog odvara 3 . Zova (Sambucus nigra) Jednu supenu kašiku suvih cvetova preliti sa pola li­ tra ključale vode. Piti preko noći po 100 . cvetovi andelike (Archangelica officinalis) - Autor ne navodi latinske nazive biljaka. koja razmekšavaju sluz i podstiču njeno izbacivanje iz organizma. Rotundifolia) .) Zahvaljujući svojim posebnim isparljivim svojstvi­ ma anis podstiče izbacivanje sluzi. pa sam za svaku biljku uneo latinski naziv radi lakšeg pronalaženja biljaka. Koristi se sama trava i u vidu smeše sa drugim trava­ ma. Plodovi anisa .2 dela. 1 deo.

U celini sistem krvotoka čoveka deli se na srce. nenormalno visoki krvni pritisak u plućima i visoki venozni krvni pritisak u vratnoj veni jetre (portalna hipertonija).eritrociti (crvena krvna zrn­ ca) s teškom mukom prolaze kroz njih. Odlično sredstvo za iskašljavanje. Cedi se sok i upotrebljava sa medom po 1. koji je antagonist sluzi. Zbog to<^ gase pripremljeni ekstrakti i sokovi moraju čuvati u dobro zatvorenim posudama i ne smeju se suviše prelivali i cediti. Sok se može dobiti i na druge načine.cevi kroz koje se tečnost kreće (te­ če). U daljem tekstu biće reči samo o jednom . sistem kapilara i venozni sistem. to nije dovoljno. Izrezati u rotkvi udubljenje i napuniti ga medom. stvarajući u nje­ mu visok pritisak.pumpa. kapilari . upoznajmo se sa tim kako krv cirkuliše kroz organizam. arterijski sistem. Otvor zatvoriti parčetom rotkve i ostaviti da odstoji 4 sa­ ta. Da bismo shvatili mehanizam njegovog nastanka. Narezati svezu rotkvu u veoma tanke kriščice ( 6 . Radi pojačanja dejstva može se dodati med. Povećan pritisak u arterijama potreban je da bi se krv pro­ gurala kroz kapilare.opštem vi­ sokom arterijskom pritisku u organizmu. opor (trpak) . Eritrociti imaju . Sok se priprema samo za jedan dan! Sok se čuva u frižide­ ru u dobro zatvorenoj posudi. usled čega krv teče prema kapilarima. arterije i vene . Primedba. Odvar od plodova kartopa priprema se na sledeći način: 1 čašu plodo­ va preliti sa 1 litrom vrele protijeve vode (može se namagnetisati) i kuvati 10 minuta. nogi ljudi povezuju reč „hipertonija" sa visokim krvnim pritiskom. to se može predstaviti ovako: srce . Uprošćeno. Srce pumpa krv u arterijski sistem. Piti po 100 grama 3-4 puta dnevno. koje se nalaze između ve­ likih cevi arterija i vena. Sledećeg dana pripremiti nove ekstrakte i sokove. koja pokreće tečnost. Koristi se odvar od cvetova i plodova. Lekovi od rotkve smatraju se najefikasnijim kod ka­ šlja i lece kašalj za vrlo kratko vreme. U stvarnosti to označava „nenor­ malno visok mišićni tonus".veoma male cevi. Kapilari su toliko mali da delići krvi .2 supene kašike pre jela. Treba ih popiti za jedan dan.8 komada). Procediti. Sok koji se stvori u udubljenju izliti i uzimati po 1 supenu kašiku pre jela. koja brzo isparavaju. Sve te vrste visokog krv­ nog pritiska imaju razne uzroke i izazivaju razna obolje­ nja. Postoji nekoliko vrsta visokog krvnog pritiska: opšti visoki arterijski krvni pritisak. Svaku kriščicu preliti medom.Kaitop (Viburnum opulus) SRČANO-VASKULARNA OBOLJENJA Ukus gorak. Slatki sok koji se pojavi uzimati po 1 supenu kašiku svakog sata. Navedene biljke imaju lekovita svojstva jer sadrže eterska ulja. Rotkva sejana (Raphanus sativus) HIPERTENZIJA (Hipertonija) M Ima gorak ukus. sipati u termos i dodati 3 supene kašike meda. Međutim.antagonist sluzi. Povišeni krvni pritisak ozna­ čava se sličnom rečju „hipertenzija".

Upravo ono podstiče čišćenje organizma na nivou vezivnog tkiva i povećava opšti naboj organizma. To će nam pomoći da otklonimo nagomilanu napetost tokom dana. Pri tom dobro pomažu to­ ple vodene terapije. izazivajući kretanje prema venoznom proširenju. i ako je ono zagađeno. orga­ ni skupljaju i veoma otežavaju kapilarni krvotok). da se dobro odmorimo i da obnovimo kapilarni krvotok. ko­ je se stalno ponavljaju. Najbolje je primenjivati povremeno glado­ vanje. Sve te vrste disanja podsti­ ču nagomilavanje ugljenične kiseline u organizmu. Korisne su i vežbe disanja prema metodu Butejka i Streljnikove. sma­ njenja naboja eritrocita (ishrana kuvanom hranom u ko­ joj nema naboja. LEČENJE HIPERTONIJE Ako se znaju uzroci. zagađe­ nosti vezivnog tkiva šljakom (razmena materija. spazma mišića ili organa (negativne emocije. ritmičko disanje jogista i disanje koje čisti spoljašnje manifestacije života. Raspolažući blagim diuretičkim dejstvom urin izba­ cuje suvišnu vodu iz organizma. posebno atletikom) dopri­ nose poboljšavanju kapilarnog krvotoka i smanjivanju ar­ terijskog krvnog pritiska. Na arterijskom kraju cevčice usled srčanih impulsa i pritiska eritrociti se stalno približavaju je­ dan drugom i odbijaju (zbog naboja). U ishrani treba da preovladaju salate od svežeg povrća. U prvom redu treba preispita­ ti svoj odnos prema životu.različite mišićne kontrakcije (koje potiskuju krv) i vibracije u organizmu. Kapilar se može predstaviti u vidu male cevčice u kojoj su eritrociti raspoređeni na jed­ nakom međusobnom rastojanju. Arterijski i venozni kraje­ vi te cevčice su rašireni. To kretanje pomaže i treći mehanizam . moždani i oč­ ni pritisak. voće. već podstiče čišćenje od šljake i izjednačavanje opšteg naboja organizma. a posledica toga je smanjen arterijski. manje uznemiravali. umotavanja i sauna. Prema tome. To ne samo da nas opušta i poboljšava kapilarni krvotok.električno punjenje (naboj) i pri približavanju jednog pre­ ma drugom oni se odbijaju. Od lekovitih i profilaktičnih sredstava važan značaj imaju ishrana i čišćenje organizma. ba­ vljenja običnom gimnastikom. Za snižavanje arterijskog pritiska dobra je urinoterapija. koja utiče na otvaranje krvnih sudova i opuštanje mišića. Prema njima se treba odnositi ra­ zumno. mogu se odabrati efikasni na­ čini za lečenje hipertenzije. dovode do toga da se mišići. smanjivanje opšteg naboja organizma ili njegovo izobličenje usled nagomilavanja statičkog elektri­ citeta zbog nenormalnog kontakta organizma sa ze­ mljom). gde je pritisak manji. koje povećavaju naboj organizma i ne dozvoljavaju da se krv zgruša. krv te­ ško prolazi kroz tkivo). arterijski pritisak se može povećavati usled sužavanja samih arterija (spazmi od emocija). bez emocija.kompresioni rad srca i električni naboj samih eritrocita. da bi nas spoljašnji događaji . trčanje. Kao re­ zultat kretanje krvi kroz kapilare podstiču dva mehanizma . Treba naučiti da se opuštamo i možda da ovladamo autogenim treningom. klice od pšeni­ ce. podstiče otvaranje kapilara. Fizičke vežbe do blagog znojenja (šetnje. gasova vr­ ši se preko vezivnog tkiva. Obave­ zno treba očistiti jetru i debelo crevo.

na primer. Elastičnost krvnih sudova je važna i zato. a skupljati se više ne mogu. na primer. koji se priprema na sledeći način: 20 grama ljuske od boranije preliti sa 1 li­ trom vode i kuvati na blagoj vatri 3 sata. dobar efekat daje sok od mahovice (Oxycoccus palustris) sa šećerom (u odnosu 1:1). Šta su to zdravi krvni sudovi? Prvo. može se normaltzovati krvni pritisak i osloboditi mnogobrojnih nepovoljnih posledica za zdravlje. Treba uzimali po 1 supenu ka­ šiku 3 puta dnevno posle jela. varikozno proširenje vena . Koristan je i odvar od boranije. Sve te bolesti međusobno su tesno povezane i mogu imati iste posledice i komplikacije. da isključe slane produkte. veoma je važno imati zdrave krvne sudove. Dobro pomaže i smeša soka crvene cvekle sa me­ dom (u odnosu 1:2). Da bi sistem krvotoka normalno funkcionisao.podmukli neprijatelj svih sudova u čovečjem organizmu.obolje­ nje. Za­ to raste pritisak u venama. crna ribizla (Ribes nigrum) . sveže glavice luka. Kada zidovi vena gube elastičnost. koje nastaje kao rezultat istezanja venoznih zidova i poremećaja rada venoznih ventila. a razlika pritiska između veno- . što se zahvaljujući njihovom skupljanju i širenju reguliše priti­ sak u arterijama i venama. A razlika pritiska obezbeđuje kretanje krvi kroz krvne sudove. P R O B L E M I SA KRVNIM SUDOVIMA U najrasprostranjenija oboljenja krvnih sudova spa­ daju: ateroskleroza . Uzimati po 1/3 čaše na 30 minuta pre jela. Smešu čuvati u frižideru. Kao što je rečeno. insult . U smešu se može dodati sok od li­ muna. Salatu (Lactuca sativa) .ekstrakt od listova (1 supe­ nu kašiku isitnjenih listova preliti sa čašom ključale vode. u dnevnom obroku da smanje sa­ držaj životinjskih belančevina i da zapamte sledeće pravi­ lo . kod zdravih sudova zi­ dovi su elastični. on ima veliku šansu da dobije infarkt miokarda.teška posledica oštećenja krvnih sudova mozga. pune se krvlju.kod sklerotičnog oblika hipertonije 2-3 režnja svakodnevno.2 sata. umesto pšenične prekrupe i bra­ šna da koriste kukuruz. procediti i piti po 1/2 čaše 2 puta dnevno ili po 1 čašu uveče. LEČENJE I PROFILAKSA HIPERTONIJE NARODNIM METODIMA Hipertonici treba da promene ishranu i da redovno piju jabukovo sirce (2 supene kašike na 1 čašu vode).slatko i odvar od osušenih plodova. u srčano-vaskularni sistem spada­ ju srce i krvni sudovi. Tako. Kod hipertonije se preporučuje pečeni krompir sa ljuskom (jesti i ljusku). beli luk (češnjak) . Narodni metodi lečenja hipertonije zasnivaju se na korišćenju povrća i jagodičastog voća.Uz navedene mere. Tako. ako je kod čoveka uočena ateroskleroza. Uzimati po 1/2 čaše 1 sat posle jela. ostaviti da odstoji 1.upotreba meda posle svakog jela smanjuje krvni pri­ tisak. oni su sposobni da se šire i sužavaju pre­ ma potrebi.

a lepljive materije . razvoja hipoksije (kiseoničkog gla­ dovanja). lepljivost krvi se znatno pove­ ćava. rastvorene u tečnosti. Zna­ či. unutrašnjost zida krvnog suda ne srne biti oštećena. stvaraju se ugrušci crvenih krvnih zrnaca . A kada je unutrašnji sloj ćelija krvnog suda oštećen. kada se temperatura tela smanjuje. uočava se jedna ili druga dotrajalost. Na oštećenje endotela pr­ vi reaguju trombociti. a to znači narušavanje njihovih funkcija. koji se takođe lepe na povređena mesta. prema srcu. U zdravom krvnom sudu krv se nikada ne zgrušava. pored toga. više deluju na zidove „dalekovodne cevi". Drugi važan uslov normalnog rada sistema krvotoka su glatki zidovi krvnih sudova. koje sprečavaju zgrušavanje krvi. čineći ih manje elastičnim. Na primer. Ali ako zalistak nije čvrsto zatvoren. Ako se na glatkom zidu krvnog suda pojavi izrasli­ na. koji mogu izazvati ozbiljna oštećenja. To je uzrok uspore­ nog procesa razmene. tj. ispostavlja se da se mineralne materije. neoštećeni zidovi krv­ nih sudova i normalno funkcionisanje aparata venoznih zalistaka . Hemijski sastav krvi menja se na gore.luče posebne materije koje provo­ ciraju spazam krvnih sudova i pozivaju u pomoć nove trombocite. Sistem čovekovog krvotoka u primitivnom obliku predstavlja sistem za raspoređivanje tečnosti. pro­ ces zgrušavanja počinje odmah. vir . veoma je važno daje apa­ rat zalistaka u ispravnom stanju. Ako krilca zalistaka čvr­ sto priležu jedno uz drugo i zatvaraju celu šupljinu vene. elastični. talože u vezivnom tkivu zido­ va krvnih sudova. zahvaljujući tome što su njegovi zi­ dovi iznutra prekriveni slojem endotela. agresivne materije. koja sa teškoćom prolazi kroz kapilarni krvotok. Oni se lepe na oštećeni deo. . koji se sa­ drži u produktima ishrane).rukama i nogama. Za normalan rad vena. krv se ustremljuje obrnu­ to. Treća osobenost zdravih krvnih sudova vezana je za njihovu sposobnost da sprečavaju zgrušavanje krvi. Endotelne ćelije luče specijalne materije. Ako se slična hrana jede uveče.trombovi. kalcij um.doprinose začepljenju. vene se prepunjavaju krvlju. glatki.ćelije krvi međusobno se sudara­ ju i mnoge od njih ginu. Ako se sa ovog primera pređe na sistem krvo­ toka. koje su pod­ vrgnute termičkoj obradi (na primer.znih i arterijskih kapilara se smanjuje. Pravilna ishrana za profilaksu ateroskleroze Da ne bismo imali problema sa krvnim sudovima treba posebno obratiti pažnju na ishranu. Prema tome. zasićenosti tkiva produktima raspadanja. javlja se venozni zastoj prvi simptom varikoznog oboljenja. što uzrokuje poremećaj kapilarnog krvotoka. pa čak i daju „signal nesreće" . stvara se vrtlog. Lepljive materije tipa škroba. belančevina i posebno masti čine na­ šu krv lepljivom tečnošću. U zavisnosti od toga kakvog je sastava tečnost koja se pumpa kroz taj sistem. krv teče upravo tamo gde je potrebno.osnovni su uslovi za normalan rad srčano-vaskularnog sistema. Zatim se slepljeni trombociti smanjuju i tromb od ugrušaka krvi je formiran. u pr­ vom redu u udovima . U zdravom krvnom sudu to se ne dešava.

.Dragoceno sredstvo kod srčanih oboljenja. . . Breskva.U osušenim plodovima ima mnogo kalijuma. Beli dud. Piti po 1/2 čaše 4 puta dnevno kod povećanog krvnog pritiska. . Za lečenje hipertonije upotrebljavati svakodnevno po 100 grama oraha sa medom ili bez meda u tra­ janju 45 dana. Baštenska (šumska) jagoda. . . Jabuke. . Fejhoa (Feijoa sellowiana Berg. Dinja.Kod ateroskleroze i hipertonije. .Kod ateroskleroze krvnih sudova mozga i srca.Preporučuje se kod aterosklero­ ze. Upotreba crnog duda snižava krvni pritisak. sok iz plodova .Kod otoka izazvanih oboljenjem srca.Kod oboljenja srca. 4 Primedba prevodioca.držanja dijete 4 (300 grama osuše­ nih i isitnjenih plodova i pola litra soka od kajsije uzeti 4 puta) jednom nedeljno radi ishrane srča­ nog mišića. gojaznosti i podagre (kostobolje). Piti po 1/2 čaše 3-4 puta dnevno kod ateroskleroze. hipertonije.Pošto ima veli­ ku koncentraciju joda plodovi i sok se upotreblja­ vaju kod ateroskleroze i oboljenja štitaste žlezde.Dugotrajna upotreba plodova ili soka veoma je efikasna za povećanje tonusa srčanog mišića. Preporučuju se kao dijetalno sredstvo u da­ ne rasterećenja . .kod aterosklero­ ze i hipertonije. Grejpfrut. Pomorandža.).LEKOVITO VOĆE I JAGODE KOD SRČANO-VASKULARNIH OBOLJENJA Kajsija. ubr­ zanog srčanog ritma. Šljiva.kod ateroskleroze i ishemijske bo­ lesti srca. plodovi i ekstrakt od lišća: 2 supene kašike listova preliti sa 2 čaše ključale vo­ de i ostaviti da odstoji 24 sata. Veoma su korisni dani dijete sa jabukama: 300 . . . Grožđe.400 gra­ ma svežih slatkih jabuka 5 . .Ima antisklerotična svojstva.Čaj: 1-2 kafene kašičice suvih listova pre­ liti 1 čašom ključale vode i ostaviti da odstoji. Crna ribizla. obolje­ nja jetre.6 puta dnevno. srčano-vaskularnih oboljenja i sla­ bog rada srca.Plodovi i sok kod oboljenja srčano-vaskularnog sistema. slabljenja kontrakcija srča­ nog mišića. . . Ekstrakt od mladih listova trnjine (Prunus spinosa). . U lekovitoj ishrani patlidžani se preporučuju kod ateroskleroze.Kod ateroskleroze.Smanjuju sadržaj holesterina u krvi. . . pošto njegov sok rastvara krečnjačke taloge na krvnim sudovima.Sredstvo koje tonizuje srčano-vaskularni sistem. Patlidžani. ORASI I POVRĆE KOD SRČANO-VASKULARNIH OBOLJENJA Orah. Nar (mogranj).

razdraženosti i nesanice. Obnavlja se prvobitna-mla­ dalačka snaga. Rad srca je snažan i besprekoran. Mirodija. Srce pulsira životom no­ vorođenčeta. ateroskleroze i hipertonije. . Piti po 1 čašu dnev­ no. koja mi je podarila život.Kod srčano-vaskularnih obolje­ nja. mladića. Paradajz.po 3 dela.po 3 dela. Potpuno je zdravo moje srce. sa ogromnom snagom za potpuno ozdravljenje srca. energična krv načisto-načisto ispira srce. odoljen (Valeriana offici- . EMOCIONALNO-VOLJNA M O T I V I S A N O S T Z A I Z L E Č E N J E SRCA „Moje srce je apsolutno zdravo. . Velika snaga Vasione.po 2 dela. . Piti po 1/2 čaše ekstrakta 3 puta dnevno kod nervne uzbuclenosti. . srdačica (lišće) . šišarke . Večito mlada krv. nalis). čini moje srce mladalački zdravim. smanjuju pritisak i normalizuju rad štitaste žlezde. koren. Tikva (bundeva).1/4 čaše 2. sve bolje i bolje hrani moje srce. Kornišoni. mladalački moćnim.Za profilaksu ateroskleroze. trava.Kod otoka srčano-vaskularnog porekla. po 5 . bolje je upotre­ bljavati sitne. trava . . Pastrnjak. . hmelj (Humulus lupulus). ispoljava snažno dejstvo na srce.Kod ateroskleroze.Tikvice. Svi sistemi organizma rade sa mladalačkom smelošću. Svezi krastavci.po 2 de­ la.Kod hipertonije. mladalački snažnim. Večito mlada energija neprekidno podmiađuje srce. prvobitna-mladalačka elastičnost srčanih mišića. Ekstrakt: 5 supenih kašika isitnjenog kore nj a pre­ liti sa pola litra ključale vode i ostaviti da odstoji preko noći u termosu. haj­ dučka trava (Achillea millefolium). propraćenih otocima. Svakog trenutka srce postaje mladalački energično. koja stvara život. Svakoga trenutka u srce se uliva prvobitna-mladalačka svežina. Odoljen (koren). Mladalačka.Jača zidove krvnih sudova i kapilara. stenokardije.1/4 čaše (sa še­ ćerom i medom) 4 puta dnevno kod opšte slabosti. Nana (Mentha piperita). Piti kao ekstrakt po 1/3. na dan ubira­ nja.Kod srčano-vaskularnih obolje­ nja. Krompir. Veli­ ka je i neograničena snaga srca.Kod oboljenja srčano-vaskularnog si­ stema i bubrega. 2. listovi. neuro­ za i nesanice. Ekstrakt: 1 supenu kašiku plodova ili trave preliti 1 čašom ključale vode i ostaviti da odstoji preko noći u termosu. ateroskleroze i suvišne telesne težine. plodovi . izbacuje su­ višnu tečnost i holesterin. Čitavo srce Smeše trava kod srčano-vaskularnih obofjenja 1. snaga i dugovečnost. . .7 cm prečnika. ljudima srednjeg i starijeg doba. anis (Anisum vulgare). Piti po 1/3 .3 puta dnevno kod bolova u srcu. srdačica (Leonurus cardiaca). Mlado zdravo srce je elastično i gipko.

Ko­ riste se sveže isceđeni sokovi od voća i povrća crvene bo­ je: višnje. cvckle. da se u početku organizam zagađuje šlja- . oni se kao lavina dele. što stimuliše stvaranje krvi. Savremeni metodi lečenja malignih tumora istovre­ meno sa neoplazmama oštećuju i normalna tkiva. a može se snimiti na magnetofonsku traku i preslušavati više puta redom. Maligne ćelije skoro se ne razlikuju od normalnih ćelija iz kojih su nastale. pa ih zaštitni sistemi organizma ne smatraju stranim i ne odbacuju ih blagovremeno. Ovoj terapiji treba dodati posetu sauni svakog drugog dana (ako nema kontraindikacija). zamenjuju normalna tkiva. čak i u kasnim stadijumima. Takvim će ono biti danas. po­ navljajući u sebi. dospeva sa sokovi­ ma u organizam i omogućava da se iz krvi brzo izbacuje rastvorena nečistoća. uzrokovano nekontrolisanim razmnožavanjem izmenjenih (malignih) ćelija. Slične mere za čišćenje krvi dobro čiste i tečne sre­ dine. To dovodi do poremećaja razmene materija i organizam se truje produktima raspada tu­ mora. Organizam gubi kontrolu nad razmnožavanjem tih ćelija. Da bi se pomoglo organizmu da što bolje izbacuje toksine. aktivne vode.ispunjeno je Božanskom svetlosnom snagom. Prvo. koje podižu organizam hronično obolelog čoveka na nivo normalnog funkcionisanja. Ona se može produžiti i 5-7 dana. grožđa. ČIŠĆENJE ORGANIZMA OD Š L J A K E I P A R A Z I T A Ljudi. koji dobro poznaju probleme onkoloških obo­ ljenja. Osnova onkološke profilakse je u povećanju zaštitnih sila organizma (imuniteta). tvrde. da se poveća efikasnost lečenja i da se praktično postigne izlečenje. preporučuju se klistiri. sokovi od povrća i voća zasićeni su biološki aktivnim materijama. Č I Š Ć E N J E KRVI Mere za čišćenje krvi počinju sa trodnevnom dije­ tom na sokovima. R. mahovice. Crvena boja sokova ima poseban značaj. limfu. Posle saune treba odmah ispiti udarnu dozu soka. kupine (Rubus caesius." Ova motivacija se može čitati. energičnog i neumornog srca. stvarajući u mislima emociju mladog. Moje srce je apsolutno zdravo. crvena boja usled svoje posebne energije i frekvencije stupa u rezonansu sa istim takvim karakteristikama krvi. fruticosus) i crvenog kupusa. razrastajući se u njima. sutra i zauvek. ONKOLOŠKA OBOLJENJA ŠTA JE RAK? Zlocudni (maligni) tumor (rak) je teško oboljenje. Rezul­ tat je da slabe zaštitni sistemi organizma i često posle to­ ga rak deluje sa novom snagom. Izobilje prirodne. Može se uzimati ne­ koliko vrsta soka dnevno. Drugo. ispunjeno neograničenom energijom i snagom. Korišćenje prirodnih sredstava pomaže da se poboljša stanje kod ljudi koji pate od ontolo­ ških oboljenja.

već pro­ vocira tumor da se još brže deli. Tumor se odvaja od tkiva organizma i deluje kao ogromni sluzni parazit tipa pečurke ili kolonije. limfe). Limun pojačava snabdevanje ćelija kiseonikom. Kao odgovor na lečenje paraziti se u početku skrivaju. preliti sa pola litra aktivirane vode.kom. nego i lokalnu cirkulaciju tečnosti (krvi. STIMULACIJA Z A Š T I T N I H SILA O R G A N I Z M A Istovremeno sa pročišćavajuće-protivparazitnim lečenjem treba početi sa stimulacijom zaštitnih sila organi­ zma. Iako ovaj napitak nije štetan. Oni prodiru u tkiva. U organizmu se pojavljuju zagađena mesta u kojima se naseljavaju razni paraziti. Hirurgija ne može sve da odstrani. Zatim povećati ne samo opštu. Čovek počinje „pomalo" da boluje i njega lece. preliti odvarom od četina i uzimati na je- . ispoljava opšte stimuli­ raj uće dejstvo na ceo organizam. tako i u toku procesa protivtumorskog lečenja mogu se koristiti protivonkološki mikroklistiri. Hemioterapija podriva imunitet organizma i čini ga nezaštićenim. Rezultat tog procesa je stvaranje tumora. isitniti. Preko noći ostaviti da odstoji na toplom mestu. ako kod čoveka postoji onkološko obo­ ljenje. Zračenje slabi organi­ zam. jer na lečenje odgo­ varaju prilagođavanjem. Prema tome. aktivirajući nervno upravljanje od stra­ ne organizma. Uzeti 5 supenih kaši­ ka mladih četina. da se orga­ nizam ne bi privikao na njega. za­ gađen šljakom i oštećen parazitima. dan sat pre ili sat posle jela. Treba upotrebljavati do 2 li­ m u n a dnevno. Ali sada postaju opasniji. Dalje . U prvom redu tre­ ba aktivirati energetsko dejstvo spoljašnjih manifestacija organizma. Kuvati dok ne proključa.3 supene kašike suvog šipka i 2 supene kašike lju­ ske od luka. Kako za profilaksu. Zato u prvom redu treba primeniti pročišćavajuće-protivparazitno lečenje. zasićuje oksidacionim fermentima i zaustavlja nji­ hovo odumiranje. podstiče dezinfekciju i normalizaciju krvi. Tome doprinose i fitoncidi. a zatim produžiti kuvanje na blagoj vatri 10 minuta.to je jedan od najboljih načina otklanjanja opšte intoksikacije organizma i stimulacije njegovih zaštitnih sila. što hlorofil aktivno uništava patogenu mikrofloru creva. Možete koristiti i sledeći recept: 1/2 limuna očistiti od kore. koja su naj­ manje dostupna lekovima i tu se pojačano razmnožavaju. pa je po­ trebno sprečiti da ostvari to odvajanje. a po završetku lečenja pojačano raz­ množavaju. i samim tim stimuliše rast ćelija raka.zasićavati tkiva kisconikom i materijama-regulatorima. Ako čovek može da gladuje i pije vlastiti urin . ne preporučuje se uzimati ga duže od 4 meseca. Njihovo dejstvo je zasnovano na tome. znači daje njegov organizam prilično oslabljen. do­ dati 2. Čišćenje na ćelijskom nivou Za čišćenje na ćelijskom nivou preporučuje se odvar od četina (igličastog lišća četinara).

Najefikasniji od preporučenih bi­ ljaka su listovi rastavića. U zavisnosti od toga kako organizam podnosi luk i češnjak dnevno treba uzi­ mati od 100 do 500 grama (ne računajući ulje). koji podstiče uništavanje mikroorgani­ zama i gljivica u organizmu. ali svakog drugog dana. možete koristiti to što imate. . Budite za to unapred spremni. peršuna. Sledeće nedelje uraditi to isto. koji ona predla­ že. Sok od ruse (sedefa) ima odlična protivtumorna svojstva. Iz dobijene mase uvaljati loptice veličine kukuruznog zrna i uvaljati ih u brašno. koji sadrže moćne fitoncide. Uzimati po 1 pilulu 3 puta dnevno pre jela. preliti ih biljnim uljem (zejtinom) i promešati. Posle toga 2 kafene kašičice zelenog soka razblažiti u 100 grama tople proključale vode (može i sveže mokraće). razblažujući 4 kafene kašičice zelenog soka u 200 grama vode. mirodije. oraha i ruse. Zeleni sok od navedenih biljki treba pripremati ne­ posredno pre terapije. izlečila je više od dvadeset hiljada bolesnika i dobila je patente u mnogim zemljama! Protivonkološki mikroklistiri pripremaju se na sledeći način. Podizanje imuniteta (naročito kod težih oboljenja i skrivenih infekcija) u nekim slučajevima praćeno je sna­ žnim kriznim pojavama. Metod lečenja onkoloških oboljenja pomoću kerozina Paula Kerner iz Austrije smatra da kerozin leći obo­ ljenja krvi. možete koristiti njegov ekstrakt od suve sirovine: 1 supena kašika trave na 200 grama ključale vode). Tokom nedelju dana tu tera­ piju vršiti svakodnevno. oraha i rastavića (Equisetum arvense). Veoma je poželjan i list oraha. najbolje uveče. Zelene delove biljki samleti u ma­ šini za meso ili u sokovniku i isccditi sok. Ranije pripremljen sok brzo gubi svoja lekovita svojstva. tre­ ba završiti i sa uzimanjem luka i češnjaka.Chelidonium majus). mešajući dok se ne dobije kompaktna masa. listove cvekle. Sve to rastopiti na vode­ noj pari. U rastaviću ima mnogo silicij uma. naliti u gumenu krušku i uliti u pravo crevo. 100 grama svežeg maslaca i 2 supene kašike meda. maline.Protivonkološki mikroklistiri Fitoncidi luka i češnjaka (belog luku) Kao dopunu onkološkim mikroklistirima preporu­ čuje se uzimati luk i češnjak. vinograda (grožđa). ali je obavezan rastavić (ako ga ne­ mate. ce­ lera. Kada se završi sa kurom lečenja onkološkim mikroklistirima. usled čega odlično otklanja baktericidne i gljivične infekcije. Sakupiti zelene delove biljaka: koprive. Metodom uzimanja kerozina. Pilule od propolisa Kod raka želuca i creva mogu se uzimati pilule od propolisa. Obično se na 100 grama dobijene kašice od luka i češnja­ ka dodaje od 50 do 150 grama ulja. Ako nedostaje neka od biljaka. Zato je najbolje koristiti čitavu smešu. da se ne bi međusobno lepile. Radi toga treba sitno samleti luk i češnjak (u istim količi­ nama). Uzeti 100 grama propolisa. ruse (sedefa . efikasni i međusobno se dopunjuju. Fitoncidi ostalih biljaka su dosta jaki. Orah sadrži jod.

kćerke . jednom u 12 dana ili da se pije po 1. leci dečju cerebralnu paralizu. koji. Čak nije po­ trebno posle toga ništa piti. Paula Kerner savetuje da se pije samo destilisani kerozin. mogu reči. Posle nekoliko sati poboljšalo joj se raspoloženje i bolovi su se stišali. Paula Kerner ne koncentriše pažnju na uzroke nastanka onkoloških oboljenja. Posle toga spašavala je od malignih tumora bolesni­ ke kojima nisu pomagali nikakvi lekovi. Ako se uz to poje­ de nešto slatko.2 kapi ke­ rozina sa prokuvanom vodom 2. Posle 3 dana terapije ona se podigla na noge. sećala priča voj­ nika o tome.13 i sina . Lečenje. pobuđu­ je limfne sudove i leci krv.18 godina). Niko nije uočio negativne posledice. smatrajući da ona nastaju usled nekih promena u krvi. Bolesnicima sa skrivenim bolestima Paula preporu­ čuje da uzimaju po 15 kapi kerozina na kocku šećera. I najvažnije. ležeći u kući paralizovana. Otada se Paula više nije bojala strašne bolesti. Lekari su predviđali njenu smrt kroz dve nedelje. Prvo je popila 1 supenu kašiku.6 nedelja. Kerozin pomaže kod raka sa metastazama.3 puta uz jelo. da nije teško popiti jednu kašiku prečišćenog kerozina." . Bolesnicima sa težim oštećenjima preporučuje se da uzimaju po 1 kafenu ili supenu kašiku destilovanog ke­ rozina jednom dnevno natašte. Šeste nedelje osetila je glad i vratio joj se apetit. osim podrigivanja na kerozin. Kura le­ čenja .41 godina. Ubrzo je mogla i da jede. Posle izvesnog vremena obnovi­ la je izgubljenu telesnu težinu. On leci bolesnike kojima ne pomažu ni operacija. Za vreme bolesti i lečenja smršala je 14 kilograma. Otpustili su je iz bolnice kao beznadežnu bolesnicu. ni zračenje. protiv koje nije bilo lekova. Paula se. prostatitis i druga oboljenja. Uzroci. Ra­ di profilakse i sprečavanja oboljenja od raka ona savetuje da se uzima po 1 kafena kašičica kerozina ujutro i uveče sa čajem. prema njenom mišljenju.Paula je ozbiljno obolela od raka creva sa metasta­ zama. Ona je odlučila da proba lečenje destilovanim kerozinom. kako su u Jugoslaviji ljudi kod raznih obolje­ nja pili kerozin i trljali se njime. Pojavila se paraliza. nema ni podrigivanja. Drugu operaciju da bi se održala u životu već je bilo ka­ sno raditi. infekciju krvi. „Na osnovu svog iskustva i iskustva primene kerozi­ na od strane članova moje porodice (supruga . Za vreme operacije odstranili su joj 75 centimetara creva. nema kontraindikacija.

. ne piti mnogo posle jela . masnoća.to je jedan od uzroka slabe probave i stvaranja obilja sluzi usled loše probavljene hrane. od koje se stvara obilje sluzi. pelen i prašak od semena karanfilića. lučeći se kroz nosnu duplju. Da bi se oslobodili od polipa. virusa i bakterija. kao i patogeni mikroorganizmi i gljivice. Polipi se često stva­ raju u nosnoj šupljini i šupljini maksilarnih sinusa. njihove larve. naglo smanjiti upotrebu produkata od kojih se stvara sluz . a zatim uzeti travu pelena i prašak (prah) od semena karanfilića. Važan je i pravilan redosled unošenja hrane u organizam. Pred njom se postavilo nezaobilazno pitanje: kako efikasno čistiti organizam od parazita i šljake (ekotoksina)? Eksperimentalno Hilda Klark je odredila. treba isterati iz organizma mikroparazite pomoću „trojke". poslastica. da tri ma­ terije koje se unose u organizam imaju sposobnost da či­ ste čovečji organizam od glista. Posle dugogo­ dišnjih istraživanja ona je došla do sledećeg zaključka: 90% hroničnih oboljenja imaju dva uzroka nastanka: od parazi­ ta i ekotoksina (ekološki toksini. Ne jesti uveče.benigni). Njih treba koristiti na sledeći način: od nesazrele ko­ re crnog oraha napraviti koncentrovani ekstrakt. P olip . naru­ šavajući prolazak vazduha i uzrokujući razvoj hroničnih infektivnih oboljenja. Lekari to rešavaju jednostavno . Osim toga. Poslednji obrok hrane treba da bude lagan i ne uzimati ga kasnije od 18 do 19 sati. Č I Š Ć E N J E OD PARAZITA POMOĆU TROJKE Doktor Hilda Klark. Mislim da hronično infektivno oboljenje nije posledica polipa. Sve­ že povrće zimi rashlađuje čovečji organizam. Istovremenim uzimanjem te tri komponente uni­ štavaju se svi odrasli paraziti. škro­ ba i belančevina. u prvom redu treba promeniti ishranu.mlečnih. lečeći obolele od raka. možete popiti čašu jogurta ili kiselog mleka.tumor (najčešće dobroćudni . Kad infekcija prodre u slozokožu nosne duplje. hranljivu sredinu za naseljavanje tog dela ljudskog organizma infekcijom (mikroparazitima). što omogućava da se rak uspešno leci. jela od belančevina sa garnirom od povrća. nego njegov uzrok. Korisne su monolitne kaše sa minimumom pretopljenog maslaca.ili hirurški ili spa­ ljuju polip. pa je štetno. Što više jesti povrće i jela od njega. Uzroci nastanka polipa su za medicinu velika zago­ netka. koja. Te tri materije su: zelena kora oraha.POLIPI Tečnosti treba piti pre jela. Ako želite da jedete posle tog vremena. koji se uzdiže iznad površine sluzokože. propraćenih stalnim lučenjem sluzi iz nosa. i od dru­ gih parazita. uočila je u njihovom organizmu nečistoće i parazite. izaziva razrastanje tipa adeno­ ma ili polipa. raz­ ličiti čajevi od trava sa medom ili kompoti od suvog voća. njihovih jajašca. koji su prodrli u organi­ zam). jajašca. Primarni uzrok je nepravilna ishrana. stva­ ra povoljne uslove.

Oni mogu biti skriveni nosioci parazita u crevima. ali samo 2 puta dnevno tokom 5 dana. . Peri dan: 5 kapi u 1/2 . uzimajte po 2.po 3 kafene kašičice. njegovu reakciju na „trojku" i da odaberete svoju individualnu dozu.on prolazi kroz ceo probavni trakt. To se posebno odnosi na teško obolele ljude. 3. dejstvujući usput na parazite. Karanillić (u prahu) Karanfilić. To vrlo brzo prolazi. Ako je iznad 100 kilogra­ ma . Doza se može uzimati iz 2. Tokom 6 dana uzimati po 1/2 supene kašike.. Četvrti dan: 1/2 kafene kašičice.po 1/2 supene kašike dnevno. vrlo je ljuta materija. Drugi dan: po 1/4 kafene kašičice 3 puta dnevno pre jela. Uzimanje pelena u prahu potrebno je da bi on pro­ šao kroz ceo probavni trakt. Posle uzima­ kat na nulu. Drugi dan: 1/4 kafene kašičice pre jela (sa vodom).1 čaše vode. Međutim. U slučaju sa suvim pelenom . Klarkova savetuje da se pri­ premljeni ekstrakt pije . 2.3 puta pre jela ili ccla odjednom. Šesti dan: 2 kafene kašičice u 1 čaši vode. Članovi porodice i prijatelji treba da uzimaju «/ po 2 kafene kašičice svake nedelje. Ekstrakt crnog oraha ne treba sipali u vruću vodu jer uništava njegovu protivparazitnu snagu. Istu dozu treba uzimati i kao lekovito sredstvo. Prašak karanfilića prži samo u usnoj duplji. da vas ne bi ponoA vo zarazili. Ekstrakt od crnog oraha Prvi dan: uzeti 1 kap i kapnuti je u 1/2 čaše vode (to je približno 100 mililitara). kada možete uzeti po 1/2 supene kašike. Drugi dan: 2 kapi u 1/2 . Povećavajte dozu do 14. dana. posebno mleveni. Savetujem vam da izučite svoj organizam. već i ak­ tiviraju toplotne sposobnosti organizma i jačaju imunitet. Zahvaljujući tim svojstvima njeni fitocidi uništavaju neu­ običajeno snažno ne samo sve moguće parazite. Važno. Ako vaša telesna težina prelazi 70 kilograma. Hilda Klark preporučuje jednonedeljnu dozu pele­ na .1 čaše vode.5 kafene kašičice. Treći dan: 3 kapi u 1/2 . Četvrti dan: 4 kapi u 1/2 . Prvi dan: uzimati po 1/5 kafene kašičice 3 puta dnevno pre jela. Radi profilakse protiv parazita treba uzimati 2 kafe­ ne kašičice ekstrakta na 50 grama vode jednom nedeljno. Dalje uzimati po 2 kafene ka­ šičice jednom dnevno tokom godine dana. a debelo crevo ostaje ne­ taknuto.1 čaše vode.1 čaše vode.1. nja ekstrakta ne srne se ništa piti jer to će svesti ceo efe- Treći dan: 1/3 kafene kašičice pre jela. na primer pre jela. treba imati u vidu individualnu konstituciju čoveka. U vidu ekstrakta pelen se asimiluje u želucu i tankom crevu.sisa u trajanju od 15 minuta.dok se u želudačno-crevnom traktu oseća samo prijatno zagrevanje organizma. Pelen (u prahu) Prvi dan: uzeti 1 prstovet pre jela (sa vodom). Ekstrakt treba popiti 15 minuta posle pripremanja. a za­ tim po 1/2 supene kašike jednom nedeljno. Poželjno je uzimati na prazan želudac.

Primenjivati po 5-10 kapi na 50-100 grama vode. „Trojka" pomaže da se efikasno očisti organizam od raznih vrsta parazita i gnojne infekcije. kretanju. a još bolje po 7 . Zelena kora u tom periodu pogodna je za ekstrakt jer u njoj ima mnogo joda. dana: po 1/3 kafene kašičice 3 puta dnevno pre jela. Uzimati u obliku praška sa običnom vodom. Ako ste teško oboleli. riba. čeličenju.Od 3. postupak ponovi­ te posle 1-2 nedelje. lišava parazite uslova za život i odlično dopunjuje dejstvo „trojke". aluminij timska ambalaža. kako pripremiti komponente „trojke" samostalno. U svim slučajevima. preliti sa pola litra alkohola i ostaviti da odstoji na svetlom mestu 30 dana. Samo ta dva uslova podstiču razvoj onkološkog oboljenja. U daljem tekstu detaljnije o tome. Povremeno gladovanje po 2 . Doktor Klark preporučuje da se uzimaju sve 3 kom­ ponente „trojke" zajedno . do 10. Organizam zagađuju toksinima i slabe njegov imu­ nitet predmeti za domaću upotrebu.ekstrakt oraha.ishrani. Posebno su opasne pla­ stične flaše. koje u svom sastavu imaju propilen i benzol (kao i kozmetičke bočice. losioni čak i pasta za zube). Orahe treba ljuštiti kada su sazreli na drvetu i spre­ maju se da padnu na zemlju ili su tek pali. Ali ako postoji nečistoća. dana: 1 kafena kašičica jednom nedeljno. Ako nemate tu komponentu. Doza jednog obroka . Ako neka od komponenata nedostaje. konzerve. gladovanju. Praksa je pokazala. . na primer. Radi kvalitetnog oslobađanja od parazita treba para­ lelno lečiti sve članove porodice. uzimanjem pelena i karanfilića. polufabrikati). dozu smanjiti za 3-5 puta.500 miligrama (približno zrno graška). simptomi oboljenja i paraziti su se ponovo pojavljivali. a „trojka" (ili pelen sa karanfilićem) odlično izvršava taj zadatak. Posle toga ekstrakt skloniti na tamno mesto. radu sa svešću i urinoterapiji. da paraziti sami po sebi ne mogu biti uzrok nastanka raka a čist organizam će ih ubi­ ti. Pažnja! Za vreme trudnoće navedeni metod treba primenjivati veoma oprezno. omogućava čišćenje organizma od raznih vrsta tok­ sina i šljake na ćelijskom nivou.3. Njegove listiće i plodo­ ve (najbolje plodove u obliku loptice) treba osušiti i isitniti. dezodoransi. Seme karanfilića je obično seme. To je odlična do­ puna drugim lekovitim sredstvima . paraziti upravo tu teže da dopru i da se u njoj razmnožavaju.14 dana. lečenje protiv parazita može se početi i bez nje. koje se prodaje za kulinarstvo. U slučaju potrebe kuru protivparazitnog lečenja možete ponoviti. da su lekovi nedovoljno efikasni protiv para­ zita i gnojne infekcije. Treba ga istucati (isitniti) i u takvom stanju uzimati. možete je zameniti rastvorom Lugola (jodom u glicerinu). U ostalim slučajevima radite u zavi­ snosti od nastale situacije. ka­ da su posle lečenja ljudi sebi dozvoljavali da naruše dije­ tu (nedokuvano meso. Hilda Klark je otkrila. Pelen koristiti samo sazreo. pakovanja produkata ishrane i mnoge druge materije. pelen i karanfilić. Posle 10. Ekstrakt od kore oraha može se pripremati na sledeći način: 15 komada kore oraha sitno narezati. Doza jed­ nog obroka je 200 -300 miligrama (1/2 kafene kašičice). freon i naftalin.

Treći dan i celu sledeću nedelju . Ruska varijanta „trojke" Doktor medicinskih nauka Valerij Andrejevič Ivančenko razradio je rusku varijantu „trojke". U „trojku" ula­ zi povratič (Tanacctum vulgare).po 1 kapsula pre doručka i pre ručka. Dalje se „trojka" može uzimati jednom nedeljno ra­ di profilakse. svaki put kada je mokrila. Već su joj uradili dve operacije. „Pre godinu dana kod moje kćerke (rođena 1988. Praškovi se mo­ gu uzeti i bez kapsula. U su­ protnom slučaju može se kupiti najjevtiniji lek u kapsula­ ma i samostalno zameniti njihov sadržaj. Takve kapsule se ponekad prodaju u apotekama. U organizmu se nagomilava ugljenična kiseli­ na.U dečjoj poliklinici lekar-otorinolaringolog saopštila je.po 1 kapsulu Gedna doza) na 30 minuta pre jela.karanfilić ga povećava. sa malo vode.od­ govarajućih 200-300 grama jedno uzimanje i do 1 kilo­ gram dnevno. Poželjno je uzimati sve tri komponente odjednom (povratič. kako su se ljudi lečili od polipa.po 1 kapsula 3 puta dnevno: pre doručka.pola grama i 1. Rezultat: sluh se potpuno povratio". Lečenje ne počinjati za vreme menslruacije navedeni preparati izazivaju obilne menstruacije. . ali približno posle godinu dana posle svake hirurške intervencije polipi su se ponovo javljali. daje dete prošlo bez operacije odstranjivanja polipa u nosu (zakapavali su mu mokraću u nos)".. pre ručka i pre večere. Oprezno je koristiti kod hipertonije. kontrolišući arterijski pritisak . godine) zbog polipa se pogoršao sluh. Sve te komponente imaju antimikrobno. a za svezi prašak karanfilića . K. regulišući mnoge reakcije u organizmu. koja. Za gorki pelen .Poslednjih 2-3 meseca trudnoće najbolje je ne primenjivati ovaj metod. pelen i karanfilić). podstiču lučenje sokova. Pored toga zakapavala sam joj u uši njenu ukuvanu mokraću. Pažnja! Kod čira na želucu i erozivnih gastritisa ne preporučuje se uzimati „trojku". trava gorkog pelena i pra­ šak karani'ilića. Drugi dan . Butejko predlaže da se od polipa i adenoida (žlezdastih izraštaja) oslobađa u nosnoj duplji metodom zadr­ ške disanja. Kura lečenja je trajala dve ne­ delje. podstiče odvajanje polipa i adenoida. . U zaključku nekoliko primera iz moje prakse o to­ me. koje su obrazovale polip. stavivši ih u kapsule za lekove. Dato lečenje je kontraindikativno trudnim ženama .1 gram.do 3 grama.može do­ ći do pobačaja. dnevna doza . deluju pro­ tiv glista i smanjuju telesnu temperaturu. Ostali metodi lečenja polipa Samo posle kure lečenja „trojkom" može se s odre­ đenim ciljem dejstvovati na kolonije mikroparazita.5 gram. Počela sam da zakapavam kćerci u nos njenu svezu mokraću. Ruska „trojka" se uzima prema šemi: Prvi dan . Jednokratno uzimanje praška od cvelova povratiča . antiseptičko dejstvo.

U opterećenom režimu rade (funkcionišu) „drugostepeni" organi za izlučivanje . Posle godinu dana prošao sam ponovo lekarsku komisiju za ocenu radne sposobnosti.) PROBLEMI SA CREVIMA ZATVORI atvor je najštetnije stanje za organizam. Posle dve godine primene urinoterapije smanjio mi se arterijski i unutarlobanjski pritisak." Posle 10 meseci otišao sam da proverim stanje poli­ pa i tada su mi rekli da imam rak jednjaka. Veliko je op­ terećenje bubrega. a ponekad se oseća smrad pri disanju. Izučio sam ih i počeo da čistim fizičko telo i spoljašnje manifestacije. koje brzo uzrokuje nastanak teških oboljenja. Pri tome ekskrementne mase. odstranili deo jednja­ ka i želuca. veličine od zrna graška do oraha. „Živi .jetra. Izvršili su biopsiju i uradili analizu. Operisali su me. izbora nije bilo.) Došao sam na lekarsku komisiju za ocenu radne sposobnosti. Dve godine sam primenjivao urinoterapiju. Količina vode u ekskrementu kod zatvora je manja od normalne i ne pre­ lazi 60% (umesto 80%). Ekskrementna šljaka nagomilava se u vezivnom tkivu organizma. Pod zatvorom se podrazumeva duža zadrška ekskrementa u crevima ili sistematski slab rad creva (nasilna i nedovoljna stolica). a stolice nema. trujući ceo organizam. nago­ milavajući se u debelom crevu.rekli su mi . jezik obložen . Pre lekarske komisije za ocenu radne sposobnosti (LKORS) pošao sam na gastroskopiju i rekli su mi da mi se ponovo stvo­ rio polip na šavu. alergija i parazitnih obo­ ljenja do onkoloških. 70% operisanih umire tokom godine. srčano-vaskularnih. Iz mene su izlazile pletenice (svitci) sluzi dužine do 10 centimetara. Pola godine preležao sam u bolnici. dronjci po 2. Šta da se ra­ di. a ekskrement je suv. Sve u svemu izbacio sam punu litarsku teglu kamenčića.U januaru 1985. oslobodio sam se alergije. (Uzrok je ostao. koža i pluća. što negativno utiče na njihov rad. ekskrementne materije se kroz sluzokožu debelog creva asimiluju u krv i cirkulišu u njoj. Poznanici su mi savetovali da pročitam Vaše knjige. Budući da čovek produžava da jede. Rekli su mi da sam zdrav i da mogu da radim". Jetru sam čistio 18 puta. Tih dana sam još pročitao u novinama članak o onkologiji u kome se govori. Slično samotrovanje dovodi organizam u krajnje teške uslove. kožnih obolje­ nja i hormonalnih poremećaja. Posle tri meseca od početka terapije po Vašem me­ todu ponovo sam otišao na gastroskopiju. Nešto treba uraditi. zaključak je bio slcde. a ostali kasnije. Spoljašnji simptomi zapuštenog zatvora su: teško di­ sanje. podrivajući imunitet.ći: zaboraviti posao i poći u penziju sa 50 godina ži­ vota.. da se posle operacije ne zna da li će čovek preživeti. Konstatovali su mi polip na jednjaku. ranije sam imao čir na želu­ cu.3 centimetra kao celofan. Trljam se urinom.od običnih prehlada. uzrokuju njegovo rasteza­ nje i bitno menjaju njegov oblik i dimenzije. Rezultat je da se samo usled toga pomeraju i pritiskaju unutrašnji or­ gani. polipa nije bilo. (Izbačene pletenice su bile polipi..još koliko doživiš. br­ zo ga troši i predstavlja uzrok razvoja ogromne količine oboljenja . godine pošao sam na gastroskopiju (GS) da proverim želudac.

smanjenja hemijskih pobuđivača (hormona). ili delimično gube sposob­ nost da primaju nadražaje. crevnoj peristaltici osiromašenoj stimulatorima i pri poremećaju režima ishrane mogu se razviti uporni zatvori. a zatvori. Tu spadaju: tupi bolovi u glavi. nezdrava boja kože i krta kosa. istrošenost nervnih receptora zidova creva kao re- . 6) zatvori kod organskih oboljenja centralnog nervnog sistema. odlučujući značaj za stvaranje i lučenje ekskrementa iz or­ ganizma ima sastav hrane. Pri količinski oskudnoj hrani. pritisak u podbratku. Loša stimulacija kretanja mo­ že se javiti usled nedovoljnog stvaranja ekskrementnih masa kod necelishodne ishrane. Osnova diskinetičkih procesa u cre­ vima je poremećaj koordinacije raznih vrsta motorike. koji se uglavnom lokalizuju na temenu i zatiljku. Razvoju zatvora može doprineti nedovoljna upotreba vode. koja sadrži malo biljnih ostataka (meso. jaja). muka (gađenje). brzo zamaranje. ospe. upotreba vode koja sadrži mnogo kreča. Uzrok atoničnog zatvora može biti. takođe. usled nedostatka hranljivih nadraživača creva takođe izaziva alimentarne zatvore. Hrana. 5) refleksni. Alimentarni zatvori spadaju u broj najčešćih oblika funkcionalnog poremećaja dinamike creva. mlad kravlji sir. Atonični zatvor nastaje zato što se nervni završeci creva ili nedovoljno nadražuju. Diskinetički zatvori čine najrasprostranjeniji oblik uobičajenih zatvora.gorušica. koji nisu direktno vezani za probavni trakt. 7) psihološki i 8) zatvori kao profesionalno oboljenje. bubuljice. 2) diskinetički. nazivaju atoničnim. sla­ bljenje uma. neprijatni osećaji oko srca i neujednačeni sr­ čani otkucaji. usled čega se javljaju istovremeno spazmi u nekim delovima i atonija u drugim delovima creva. Iako pokreti creva zavise od raznovrsnih nervno-humoralnih pojava. Pri tome je usvoje­ no da se zatvori. višak sala ili suvoća kože. jednoobraznoj ishrani (prvenstveno jelima od mesa ili testenina). Ljudi koji boluju od zatvora ponekad se žale na ne­ prijatne osećaje. 3) endokrinog porekla. neprijatan ukus u ustima. dehidrirana hrana. pojačani gubi­ tak vode. kao i Su­ va. potišteno raspoloženje.nekim slojem. Uzroci zatvora Zadrška ekskrementa u crevima kao rezultat njiho­ vih funkcionalnih poremećaja naziva se uobičajenim za­ tvorom. zadah iz usta itd. pod­ rigivanje.spastičnim. nastali kao re­ zultat grčevitih kontrakcija zidova creva . nastali usled smanjenja motorne aktiv­ nosti creva. Često se sreću i mešoviti oblici funkcionalnih zatvora. Uzroci funkcionalnih poremećaja mogu biti sledeći: 1) alimentarni (u vezi sa ishranom). Ponekad se uočavaju dispepsičke pojave . Nedostatak vitamina B u hrani uzrokuje poremećaj crevne peristaltike. 4) toksični.98% i da ostavljaju malo šljake. Poznato je da se belančevine iz mesa i jaja asimiluju do 97 .

naprsline na anusu). Na primer. Poremećaj rada endo­ krinih žlezda. a u drugim . Osnovu atoničnih zatvora mo­ že da sačinjava i opadanje tonusa nervno-mišićnog apara­ ta creva posle teških oboljenja. posebno mokraćno-polnog aparata. U pojedi­ nim slučajevima to je povećana razdražljivost creva usled upalnih ili gnojnih procesa (polipi. Pored toga. kod zloupotrebe lekova (opijum. posebno kod bubrežno-kamene bolesti (oboljenja bubrega od kamenca). Spastički zatvor je poremećaj normalnog planskog kretanja ekskrementnih masa kroz creva usled pojačane. u trećim . koja se i pri nor­ malnim uslovima nalaze u stanju pojačanih kontrakcija (prelaz iz jednog creva u drugo. U ovu grupu treba svrstati i zatvore kod oboljenja. Nedovoljna fizička ak­ tivnost (kod ljudi koji se bave umnom aktivnošću. koji je izazvao zatvor. Taj oblik zatvora javlja se kao rezultat du­ žih bolnih pražnjenja (zbog naprsnuća. Važno je pro­ naći izvor refleksa. hemoroida. Ovde spada­ ju i mnogobrojni zatvori kod oboljenja polne sfere. haotične. na primer. Refleksni zatvori su rezultat uticaja jednog ili dru­ gog obolelog organa trbušne duplje na creva. kao i svesno zadržava­ nje potrebe za pražnjenjem. vratanca. upala moždanih opni kako spiralnih ta­ ko i cerebralnih. zatvori nastali u prvim danima usled putovanja . Spazme najčešće nastaju na mestima. pošto će nam to omogućiti da otklonimo primarni uzrok i da postignemo potpuno izlečenje. ja­ kih purgativa ili klistira). Psihičko-nervni zatvori zauzimaju posebno i veoma važno mesto medu zatvorima funkcionalnog porekla. bunika.zatvori nastaju zbog bojazni da se ne nanese bol. Ovde spadaju. dovodi do uobičajenih zatvora. kod holecistitisa i dr. posle nagle iscrpljenosti kod starijih ljudi. disbakterioza. Zatvori endokrinog porekla.zultat primene čestih i jakih nadraživača (na primer. čireva ili ožiljaka u pravom crevu). koji se ne mogu lečiti na običan način. Kod čoveka je akt pražnjenja u znatnoj meri potčinjen psihi. posebno infektivnih. koja primoravaju bolesnika da se uzdržava od potrebe za defekacijom i guši ga. U njih spadaju hronični zatvori kod profesionalnih trovanja. a uz to i necelishodne peristaltike debelog cre­ va. Zatvori endokrinog pore­ kla najčešće imaju atonični oblik. sfinkteri). posebno nedostatak hormonalne sekrecije. Smatra se da je najmanje u 50% slučajeva uzrok hroničnih zatvora bolno izbacivanje ekskrementa. zbog čega promene uslova uobičajenog načina živo­ ta često izaziva zadršku u pražnjenju. može prouzrokovati zatvor. bubrežne karlice. ili usled lažnog stida pri zloupotrebi klistira itd. Uzroci spastičkih zatvora su raznovrsni. Oboljenja centralnog nervnog sistema često su pra­ ćena upornim zatvorima. Kod muškaraca to su: uretritisi. Refleksni zatvori su najčešće spastič­ kog oblika. na primer. kod trovanja nikotinom (kod pušača i narkomana). službe­ nika i slično) takođe pogoduje pojavi te vrste zatvora.refleksni odgovor od obolelih organa trbušne duplje. kodein) ili hrane sa velikim sadržajem tanina i lepljivih materija. prostatitisi itd. Toksični zatvori mogu biti atoničnog i spastičkog oblika. gliste. motoriku creva guše depresivne emocije i raspoloženja. Toksični zatvori.

posebno suzdržavanju od potrebe za stolicom i psihičkim konfliktima. čas manjih. psihoterapeutsko. Ta sluz može da se luči kao rezultat reakcije zidova creva na me­ haničke nadražaje ekskrementa. žicu. Profesionalni zatvori najčešće imaju oblik atoničnih zatvora. Kod spastičkih oblika ekskrement ima spljošten oblik. fizioterapeutsko. Za neke spastičke zatvore karakteristična je pojava sluzi u vidu tanke paučine. čas većih. počev od grubih anatomskih promena oblika i prohodnosti creva a završava­ jući sa finom.železnicom. ili izlazi u malim izbrušenim grudvicama tipa ovčjeg ekskrementa. jedva uhvatljivom igrom psihe. Prema tome. balneološko. Kada je reč o ostalim vr­ stama psihičko-nervnih zatvora. ali uvek mora postojati uslov pravilnog individual­ nog raspoznavanja oblika zatvora. Psihičko-nervni zatvori kod depresije i nervne premorenosti najčešće su atoničnog oblika. ponekad je u vidu trake. Dijagnostika zatvora Kod raznih oblika zatvora razlikuje se spoljašnji iz­ gled ekskrementa. koji se ispoljavaju veo­ ma jednoobrazno kod osnovnog simptoma oboljenja . koji su u pod­ svesti . koji rade sa olovnim belilima i drugim olovnim bojama. Pravilno od­ ređen uzrok zatvora je garancija uspešnog lečenja. i sve ostale psihičko-nervne aktivnosti čoveka utiču na rad creva. uočavaju profesionalni zatvo­ ri usled hroničnog trovanja tim materijama (zato je važno sprovoditi profilaktične kure čišćenja i održavati svoje zdravlje u dobrom stanju). retorte. Profesionalni zatvori svojstveni su uglavnom osoba­ ma koje rade u sedećem položaju. Međutim. što diktira primenu metoda lečenja u svakom pojedinačnom slučaju.za­ drške ekskrementa. koji se javljaju na bazi smanjivanja osetljivosti nervnomišićnog aparata creva. neosporno. kao i razni oblici zatvora zbog prigušivanja uobičajene potrebe za nuždom. na farbarskom poslu. kod radnika se. Ponekad se na površini ekskrementa mogu videti pojedinačne krvave žilice kao rezultat mehaničkih povreda hemoroidnih čvorova ili sluzokože samog anusa tvrdim parčadima ekskrementa. cevi. kao rezultat psihičkih konflikta. koja omotava ekskrementne grudvice. kofe.to su. U fabrikama anilnih boja. medikamentno. imaju različite uzroke. zatvori spastičkog oblika. u keramičkoj industriji). takode. nervne premorenosti. hronični zatvori. kod atoničnog ekskrement je taman. Zatvori usled profesio­ nalnih trovanja sreću se u proizvodnji i u industrijskim granama gde je rad ljudi povezan sa olovom (kod topioničara olovne rude. ne količine oformljenog ekskrementa. Lečenje zatvora Lečenje zatvora može biti dijetalno. koji izlivaju tipografski slog. koji leže u podsvesti. cilindričnog oblika sa uzdužnim tragovima (otiscima) ili u vidu grudvica. kod radnika koji prave olovne sanduke. Upor­ ni zatvori mogu se javiti kod depresije. omogućava da se pojača nadražaj creva hranom koja sadrži mnogo balastnih materija ili ko- . gde se primenjuje metil na bazi broma ili jo­ da. Kod proktogenog zatvora luče se znat- Dijetalna terapija kod alimentarnih zatvora i zatvo­ ra. hirurško.

2 supene kašike vode. krastavci. repa. Kao prirodno purgativno sredstvo kod atoničnih za­ tvora može se koristiti čaj od kore pasjakovine (Rhamnus cathartica).ja hemijski nadražuje zidove creva. spadaju šećer. Takvu dijetu treba primenjivati postepeno. mineralna voda. krompir pire i slično. Od napitaka se preporučuju: sveže iscedeni sokovi. 1 supena kašika narendanih jezgri od oraha i sok od polovine limuna. Ranije su baš tu vrstu čaja pili po selima: uzi- . a posle 10 dana . ili parče ribe. tre­ ba smanjiti količinu soka od cvekle ili spanaća. salate od zelenog lisnatog povrća i mla­ dog kravljeg sira. a ako imate mogućnost i preko celog da­ na. SmeŠa: Supenu kašiku meda. šargarepa. belog hleba. Korisni su produkti sa većim sadržajem celuloze: crni hleb. soč­ nog voća. medeni kolači. ku­ pus. preporučuju se sokovi iscedeni od cve­ kle i spanaća. ili kuvano jaje. Korisno je svako jutro pojesti nekoliko šljiva. posebno voćni i mlečni i med. bobovi. 2 supene kašike sveže ovsane prekrupe. 1 supenu kašiku zrna proklijale pšenice. Umesto mladog kravljeg sira može se po­ jesti po izboru nešto drugo: sir. suve šljive. Doručak treba da se sastoji od svežeg i zrelog. Pri tome se iz dnevnog obroka isključuju produkti koji se lako vare u želucu i crevima. a gustiš pojesti natašte. pomešani sa sokom od šargarepe. Takođe je korisian dvodnevni kefir. gljive. koji imaju jako purgativno dejstvo: šljive. Radi postizanja bo­ ljih rezultata ne treba ništa jesti. Voće se pri pripremanju preliva veoma vrućom vodom i ostavlja tako preko noći. posebno šljive. Odstranjivanju atoničnih zatvora pomažu produkti. kiselo mleko (jogurt). Da biste ojačali slabe zidove debelog creva i obnovi­ li njegove mišiće. Povrće i voće po mogućnosti uzimati u svežem neisitnjenom stanju. Kada se ohladi. kaše od riže i griza. pošto se za vreme žvakanja aktivira peristaltika creva. supe sa povrćem. Približna ishrana tokom dana kod atoničnog zatvo­ ra je sledeća. Sve dobro izmešati. osim sme­ še narendanih jabuka i kupusa. keksa od finog brašna. kumiš (kiselo kobilje mleko) i dru­ gi kiselomlečni produkti. Večera treba da se sastoji od nekoliko vrsta kuvanog nesočnog povrća. sipka kaša od heljde. Kod tih oblika zatvora ne smeju se praviti duže pa­ uze u uzimanju hrane. ribe. a poveća­ ti količinu soka od šargarepe. pri sastavljanju jelovnika treba ograničavati upotrebu mesnih i ribljih supa. ka­ kao.normalizuje se sto­ lica. osim navedenih produ­ kata. suve smokve. med. ili orasi. Kod atoničnog zatvora mogu se koristiti narodni re­ cepti. Ako dođe do jakog proliva. ali ako je zatvor jak. rotkvica. 2 narendane jabuke srednje veli­ čine. koje svojim hemijskim sastavom nadražuju creva. zasićena ugljen-dioksidom. Što je za­ tvor jači. Ujutro 2 supene kašike mekinja preliti čašom ključa­ le vode i držati u dobro zatvorenoj posudi. vodu izliti. cvekla. jabuke i drugo voće. Mekinje je dobro kombinovati sa klistirima. Obično se posle 5 dana probava poboljšava. osim „salate" u neograničenim količinama. Ali u tom slučaju. delikatesnih sorti mesa. grašak. Sok od cvekle i spanaća u tom pogledu prednja­ če. salate. U broj hranljivih materija. Veoma je važno da se hrana dobro sažvaće. procenat soka od cvekle i spanaća treba da bude veći a od šargarepe manji. ne srne se ništa jesti. treba narendati veliku šo- ljicu svežeg kupusa i jabuka.

. Kod proktogenog zatvora (zastoja ekskrementnih masa u pravom crevu) preporučuje se masaža pravog cre­ va i mikroklistiri sa ukuvanim urinom. Kod spastičkog zatvora sve navedene terapije su kontraindikativne. samo u vidu kašice.5 litrom vode i 1. Zamenu za ulje od slačice pripre­ miti ovako: uzeti 200 grama maslinovog ulja. pliva­ nju. kuvali u pola litra vo­ de i pili kao čaj. dajući prednost hodanju. Uzimati po 1 supenu kašiku želea. Povrće i voće treba uzima­ ti u kuvanom stanju uz dodavanje šećera.5 supenom kašikom lana. U 1 litar vode nasuti supenu kašiku semena lana.klistiri. a zatim produžiti sa kuvanjem na slaboj vatri 20 minuta. Takva dijeta se naziva ograničenom dijetom protiv zatvora. grejalice. terapiju ponoviti još 3 dana. a prednost se daje čaju i kafi sa pavlakom (vrhnjem). U zavisnosti od promena u stanju zdravlja. Ohladiti. Potpuno se isključuju bilo kakve masaže i gimnastika. jahanju i drugim vrstama kretanja. naliti u Esmarhovo lon­ če (2-litarski termofor) i u to dodati 2 supene kašike ulja od slačice (ono zagreva i smekšava organizam.mali su 15 grama kore pasjakovine. Od devetog do jedanaestog dana . zagrevajuće vodene komprese (termofore).sa 2 litra vode i 2 supene kašike semena lana (ne zaboraviti dodati 2 supene kašike ulja od slačice). pri kojima se ko­ riste potresi. 2. lakom trčanju. gladno trljanje i polivanje stomaka. pripremljenog od zrelih plodova zove. koji pate od takvih zatvora. koji smanjuju spazam creva. koje nadražuju i bez toga već nadražene zidove creva. rasol od kupusa u toplom stanju. koja sadrži celulozu. pritiskanje stomaka rukama. Kod atoničnog zatvora in­ dikativna je lekovita gimnastika sa vežbama za trbušnu presiju. Kod spastičkog zatvora mogu se koristiti i narodna sredstva. hladan tuš. ili svih 12 dana. maslacu i maslinovom ulju. pavlaki. Drugog dana uraditi to isto. Zato se ljudi­ ma. posebno gazi­ rani. 1. pri čemu se pose­ ban značaj pridaje mastima. preporučuje biljna hrana. kao trećeg dana. ali sa 1. Tu je umesno prepisivati posteljni re­ žim. Ljudima koji pate od zatvora nadrilekari (vidari) savetuju da piju vodu u kojoj su se dugo kuvale šljive ili ovas. Preporučuje se bavljenje sportom. Fizioterapeutsko lečenje.2 puta dnevno. a osmog dana pauza. Kod spastičkih za­ tvora prepisuje se mehanički i hemijski ograničena ishrana. ili 6. Četvrtog dana napraviti pauzu. Može se dodati med.5 puta dnevno.klistiri. Trećeg dana . Ovde nije umesno doziranje grubih materija. 1 . Od petog do sedmog dana . kuvati dok ne proključa. skuvanih bez šećera. a dvanaestog dana pauza i ponoviti još jednu kuru. ki­ selo mleko (jogurt) i čaj od sušenih višanja i sušenih jabu­ ka piti 4 . Pripremljenu smešu uneti u organizam u vidu kli­ stira uveče pred spavanje. Zabranjuju se hladni napici. 3. Sok od rotkvice. Potpuno druga dijeta priprema se kod spastičkih ob­ lika zatvora. kao trećeg da­ na. tople sedeće aromatične kupke i parafinske aplikacije. kao kod proliva. dodati u nje­ ga kafenu kašičicu praška slačice i dobro promešati. sprečava spazam debelog creva).

so (ukuvani urin do 1/4 prvobitne zapremine). . U sastav tečnosti za klistiranje korisno je dodavati laneno seme. Dobri su mlečno-uljni mikro­ klistiri uveče. Veliki značaj kod spastičkih zatvora ima vitaminska terapija. kuvati u 4 čaše vode dok ne proključa. U nizu slučajeva treba prepisivati tople (31 . U tim slučajevima efikasnija su protivspazmatska sredstva (na primer. Njihovo dejstvo treba razmatrati ne kao defecirajuće.Kod diskinetičkih zatvora indikativno je stavljanje kompresa (obloga) sa toplim ukuvanim do 1/4 urinom na stomak. To se odnosi na atonične i proktogene zatvo­ re. a ne purgativna. treba ih primenjivati jed­ nostavno sa toplom vodom. Ako slabo dejstvuje. Primedba prevodioca. 1 kilogram bilo kakvih jagoda 5 Gagodičastih plodova) ili jabuka i skuvati od njih obično slatko. terapija sokom). pripremljeni prašak od korena slatkog drvceta (Glycyrrhiza glabra). jer stolica mo­ že biti obilna i sa bolovima u donjem delu stomaka.2 kafene kašičice. doza se može povećati. Klistiri se rade toplom vodom. Uzeti 1 kilogram sorbita. atropin). Pri lečenju zatvora treba ograničiti upotrebu purgativa.2 čaše čistog ulja (bez vode). Primedba prevodioca. prvenstveno biljnog porekla. pri privremenom simptomatičkom uspehu pogoršavaju glav­ no oboljenje. Navedene komponente imaju prodiruće i opuštajuće dejstvo. Uzeti supenu kašiku istucanog lanenog se­ mena (može se zameniti ovsom. Uzimati po 1. propraćen znatnim bolovima sa naknadnim pogoršanjem bole­ sti. Sorbit se može uspešno koristiti za pripremanje purgativnog slatkog. posebno ako oni sadrže materije koje nadražuju creva. ricinusovo ulje i jaki mineralni purgativi. na primer. a shodno tome. već kao protivspastičko. Kada je reč o klistirima. Koristi se kao zamena za šećer. tako i klistiri. gde nadražljivost i bez toga veoma osetljivih creva pojačava spazam. Jak sladak ukus ima sorbit (sladi je od še­ ćera). primenjivani iz dana u dan u narastajućim količinama. posebno na njihove spastičke oblike. Mogu se primenjivati topli klistiri sa svezom mokraćom. klistire. sapun. ali pri tome treba pratiti reakcije organizma. To se odnosi i na sistematično ispiranje. aleksandrijskog lista. ječmom ili listovima sle­ za). Kako purgativi. Najbolje je uzeti 2 . zbog čega se klistiranje (unošenje tečnosti za klistiranje) 6 obavlja uve­ če i zadržava do jutra. uvek smanjuju nadražaj nervno-mišićnog aparata creva.3 puta nedeljno po 1 . a takođe ne treba duže vremena primenjivati i većinu sintetičkih purgativnih sredstava. Poznato je da slast i voćna kiselina podstiču peri­ staltiku creva. odnosno uzimati samo najblaže. procediti i do­ dati supenu kašiku soli i/ili 2 supene kašike ulja od lana ili konoplje. koje se polako uno­ si u creva pomoću mekog dugačkog naglavka. uljem od suncokreta i mlečno-uljane klistire. Kod hroničnih zatvora ne preporučuje se primena aloje (Aloe arborescens). ali oprezno. U njih spadaju preparati od revenja (Rhe­ um palmatum). Medikamentno lečenje zatvora treba da bude samo dopunsko.32° C) uljane klistire sa maslinovim uljem. stoje neophodno za spazam debelog creva. posebno vitamin B L (proklijala pšenica u raznim oblicima.

prevodioca. što slabi imunitet. Za vreme gladova­ nja sluzokoža creva će se potpuno regenerisati i obnoviti. D. Redovna upotreba purgativa smanjuje sadržaj veo­ ma potrebnog kalcijuma u krvi. Potrebno je ograničiti nekontrolisano uzimanje lekova (opijuma i lepljivih sredstava). Profilaksa zatvora Treba težiti tome. lečenje u inostranstvu i ekstrasensi ne pomažu. koje se ne mo­ gu obnoviti. zasićena toksinima. Banjsko lečenje ima značaj ne toliko zbog primene pijaćih voda. po­ goršavaju bolest. celuloze u odgovarajućim količinama. O štetnosti purgativa Purgativi deluju na zidove creva slično udaru biča. koliko zbog opšteg uticaja pro­ mene situacije (lokaliteta) 8 na psihičko-nervnu aktivnost bolesnika: njegovo oslobađanje od uobičajenih razdražaja. pa bolesnicima ne treba sugerisati to kao neophodno sredstvo lečenja. da bi motorika debelog creva normalno funkcionisala. izazivajući rasprostranjena srčana oboljenja (sr­ čane mane. jer ispoljava štetan uticaj na motor­ nu funkcuju creva. Na kraju čovek strada od vlastite nepismenosti i nikakvi uvozni le­ kovi. već neočišćena dospeva direkt­ no u srce. posle koje nastaje depresija (to je zakon fiziologije). jer se srce (kao i svaki drugi organ) obnavlja od čiste. Purgativi se preporučuju za uzimanje radi ulaska u gladovanje. Zatvori kao uzrok oboljenja Nije nepoznato da venozna krv donjeg dela pravog creva ne prolazi kroz jetru. Može se piti flaširana mineralna voda. pod­ riva srce. nedovoljna stolica). promena utisaka. a dalje primenjivati obične pročišćavajuće klistire sa 2 litra vode ili mokraće. kontraindikativna je stalna primena gorkih voda (flašira­ nih ili sa izvora) 7 . Balneološka i banjska terapija zatvora je indikativ­ na.). dijete i načina života. da imate stolicu svakoga dana. gušeći posledice oboljenja. zdrave krvi. Ako je pravo crevo zagađeno (zatvori.Taj klistir dobro odgovara ljudima koji tek počinju da čiste creva i koji imaju teškoće sa prolaskom vode u creva. Medikamentno le­ čenje tih oboljenja je besperspektivno. Ali još važnije je što pur­ gativna sredstva naglo smanjuju asimilaciju životno va­ žnih vitamina A. . krv iz njega. a ako je ona stalno zagađena nikakvi lekovi ne pomažu. Dugotrajna istraživanja nemačkih lekara primorala su ih da javno istupe sa upozorenjem o veoma opasnim posledicama purgativnih preparata na čovekovo zdravlje. Organizam se ne srne zloupotrebljavati al­ koholom i pušenjem. poremećaji rada srca itd. i razumno fizički optereti­ ti organizam. U ishranu unositi dovoljnu količinu vi­ tamina. koje traje najmanje 3 dana. Dodatno purgativna sredstva ne sa­ mo da ne lece čoveka već. Dejstvo purgativa na kraju uništava membrane za filtriranje i sluzokožu creva. Primedba Primedba prevodioca. E i K. nasilna. Preporučuje se da se pomoću tih klistira prvobitno „proširi" debelo crevo. vode. izazivajući superaktivnost.

peristaltiku creva i ispoljava anestetičko i dezodoransno dejstvo.Načini lečenja atonije creva Kada bolest izazove atonične zatvore mogu se primenjivati sledeća prirodna sredstva. Pažnja! Pri uzimanju preparata.2 grama) . Voditi ra­ čuna o tome da se revenj ne raspadne. Revenj (Rheum palmatum rhaponticum undulatum). koji sadrže revenj. U 250 mililitara vode dodati še­ ćer. oči­ stiti i izrezati na parčad. kao i gazirane napitke. toga što revenj može izazvati krvoproliće iz vena pravog creva. Ne treba piti posle jela. U malim dozama (0. pripremljene po proračunu 30 grama listova na litar ključale vode.2 grama) revenj ispoljava koagulaciona svojstva i pomaže kod proliva i gastriti­ sa sa smanjenim procentom kiseline. uzimanje kapi treba prekinuti.2 . Piti ohlađeno. 200 grama šećera. U lekovite svrhe koristi se koren revenja. koji se pri­ prema ujesen. ne preporučuje se njegova primena kod hemoroida. koru od limuna. Evo jednog od tih sredstava. Peteljke oprati.boja je crvena. PROLIV Proliv je jaka iritacija životnog principa vetra.05 . želudačnih i crevnih grčeva i naduvenosti stomaka. Zbog . Pregrade preliti sa pola litra alkohola i ostaviti da odstoji 2.3 dana. Vranilova trava (Origanum vulgare). razbiti ih i uzeti jezgru i pregrade između jezgara.kao blagi purgativ kod atonije creva. Ekstrakte od trave. spastičkih zatvora i za razmekšavanje stolice.0. Čim proliv prođe. U alkalnoj sredini . Ove preparate ne treba prepisiva­ ti obolelima od podagre i bolesnicima koji pate od ka­ menca u bubrezima sa oksalatnim kamenčićima. mokraća. Kompot od revenja. reže na parčiće. Vranilova trava pojačava sekreciju probavnih. To omogućava da se u korenju sačuvaju prirodni tanini i druge biološki aktivne materije. Lišće od vranilove trave kuva se kao čaj i primenju­ je kod prehlade. Srednje doze (0. Zatim dodati revenj i kuvati dok se ne skuva.4 puta dnevno od 6 do 10 kapi na 50 grama tople vode. Velike doze (0. limunovu koru. ostavlja da uvene na suncu i suši na temperaturi do 60° C. Primenjuje se kao antispazmatsko sredstvo protiv prehlade i za izbaciva­ nje gasova. mleko i znoj poprimaju žutu boju. piti kod mlitave peri­ staltike creva i poremećaja motorne funkcije želuca. prstohvat đumbira (Zingiber officinale) ili suvog grožđa. Korenje se ispira u vodi. Neposredno pre upotrebe koren revenja se isitnjava u prašak. Da bi se zaustavio primenjuju se koagulaciona sredstva. đumbir i sve kuvati dok ne proklju­ ča.2 grama) dejstvuju kao prirodna sredstva za izbacivanje žući i pojačavaju probavu. Kod proliva treba iz upotrebe izbaciti sve povrće i voće u svežem stanju. Uzeti 500 grama peteljki reve­ nja. postoje to ve­ oma jako sredstvo i može izazvati zatvor. bronhijalnih i znojnih žlezda. Jedite dobro ukuvanu kašu od pirinča sa malom količinom morske so­ li i pretopljenog maslaca. Uzeti približno 200 grama oraha. Uzimati 3.

Donji hemoroidi obrazuju se od donjeg venoznog spleta. Pravo crevo je „oslonac" životnog princi­ pa vetar. usled uzimanja suve hrane i me­ sa. srčane mane i poremećaji. Ali ako je prekomerno izražen. koji uzrokuju za­ stoj krvi. to izaziva suvoću i hladnoću. Treba regulisati pravilnu ishranu. spazam sfinktera pod uticajem naprslina (zbog nepravilne ishra­ ne. razmeštenog ne­ posredno ispod kože. tj. da bi stolica bila normalna (dehidriram. često se naglo menja. Zidovi vena gube ela­ stičnost i istežu se usled zastoja. U razvoju hemoroida veliki značaj imaju osobenosti venoznih spletova i građa njihovih zidova. Hemoroidni čvorići predstavljaju varikozno prošire­ nje vena. U te faktore spadaju: hronični zatvori. Zato treba dejstvovati na normalizaciju kr­ votoka u ćelom organizmu. sardela i drugih slanih riba. koje ponekad nadražuju sluzokožu i iza­ zivaju oboljenja sluzokože. koje je često praćeno za­ tvorima. Veraru organizmu upravlja kretanjem. oboljenja jetre. koja pokri­ va čvoriće. a proširenje hemoroidnih . Kod gornjih hemoroida postoji proširenje vena iznad sfinktera pravog creva. pro­ uzrokuje nepotrebno napinjanje (naprezanje) i izaziva naprsnuće pravog creva). tumori u maloj karlici. Sluzokoža donjeg dela pravog creva. Oni su podlo­ žni proširenju pod uticajem niza faktora. polipa u pravom crevu). da se hemoroidi najčešće javljaju kod muškaraca (80%) zbog veće „čvrstoće" njihovog organizma u poređenju sa ženskim organizmom. suhomesnatih proizvoda i jela sa dodatkom sirćeta. Treba promeniti navike u ishrani. stanje hemoroida se uvek pogoršava posle upotrebe haringe. čireva. koji se stvara od gornjih hemoroidnih vena.čini da se on „smiruje". Dopunimo savremene podatke o hemoroidima drevnoistočnim. Klinički se razlikuju gornji i donji hemoroidi. koji pritiskuju odvodne vene. Time se objašnjava činje­ nica.krvarenje) je varikozno proširenje vena oko anusa. Važno je shvatiti. dugotrajni boravak na nogama. Primena sredstava koja smanjuju vetar . prepunjena krvlju (od čega izgleda kao d a j e poplavila) i na­ lazi se u stanju upale. po­ sebno portalna hipertonija. U osnovi tih promena je poremećaj ishrane i stalno traumiranje hemoroidnih čvorića ekskrementnim masama. pošto se iz krvi u otvor creva mogu izlučivati soli. Kod he­ moroida postoje jedni i drugi čvorići.od gornjeg hemoroidnog spleta. ekskrement je tvrd i ozleđuje anus pri izlasku. razmeštenih u debelom sloju sluzokože pravog creva. u datom slučaju normalnim pražnjenjem pravog creva. U nekim slučajevima bolovi od hemoroida izazi­ vaju spastičke zatvore. Ona je zadebljana. da je proširenje vena hemoroid­ nog prstena pokazatelj promena u venoznom sistemu celog organizma. Po pravilu. a gornji . „Suše­ nje" i „hlađenje" pravog creva čini da se venozna krv do­ nekle zgrušava i kvari od stajanja. prekomerna upotreba alkoho­ la. alkohol i druge materije. a kod donjih ispod njega.vlažnost i toplota . Takav mehanizam nadražujućeg dejstva na sluzokožu debelog creva uzrokovan je i sla­ nom i ljutom hranom.HEMOROIDI Hemoroid (grčki haimorrhois .

sorbuju. piti sveže isceđene sokove. da bolovi prestaju. suvoća kože. Pod uticajem navedenog lečenja trombi se re- . namočiti u njega parče vate i staviti u anus.4 puta. Radi normalizacije venoznog krvotoka treba oči­ stiti jetru prema svim navedenim varijantama. odimljavanja. Razmutiti 4 supene kašike slačice u 3 litra pro­ ključale vode. opuštanje organizma. To je sredstvo koje dobro pomaže kod hemoroidnih čvorića i resica. Da bi sluzokoža pravog creva zarasla preporučuje se pojačana tera­ pija sokovima. Stolica treba da bude u vidu kaši­ ce. Do­ punski: prokuvati ulje od suncokreta (zejtin). Praksa pokazuje. obavezno očistiti jetru. Lečenje hemoroida Lečenje hemoroida treba da bude usmereno na ot­ klanjanje uzroka bolesti. radi čega se prepisuje odgovarajuća dijeta i sveže iscedeni sokovi. haotično razmišljanje. povezane za ošte­ ćenje ili zagađenje jetre. Posle defekacije korisne su sedeće prohladne kup­ ke ili ispiranje anusa hladnom vodom. prskanje krvnih sudova. sipati u lavor (kofu) i šesti u njega. Staviti u usta kafenu kašičicu praška od slačice i držati ga dok se ne pretvori u grudvicu i resorbuje.10 dana sami se uvlače u pravo crevo. Postoji nekoliko pristupa lečenju i profilaksi hemo­ roida: 1) ako je oboljenje nastalo od glista ili oštrica. zatvora. Upravo ta sredstva najefikasnije otklanjaju hemoroidc. treba ih spo­ lja mazati vazelinom i prekriti tankom poveskom. otok iščezava. manje doze prirodnih purgati­ va ili mikroklistiri sa uljem. duže zadržava­ nje u stojećem ili sedećem položaju. promeniti ishranu. na „smirivanje" životnog principa verra. Za lečenje hemoroida primenjuju se i narodni načini.mazanje uljem od pasjeg trna (Hippophae rahmnoides) ili tamponi natopljeni ovim uljem. zasićavanje organizma vlagom i uljima. a re­ sice i čvorići se uvlače. ishranu suvom hranom. hladnoća u organizmu i slično). 2) ako je od portalne hipertonije. Kod kapsuliranih hemoroida bolesniku se prepisuje posteljni režim sa pripodignutom karlicom. Protiv hladnoće efikasna su različita opšta i lokalna zagrevanja. a posle stišavanja akut­ nih pojava primenjivati sedeće tople kupke po 15 -20 mi­ nuta 2. Veoma je dobro is­ pirati se vlastitim urinom. a lokalno . 3) ako je od prepobuđivanja životnog principa vetra (čiji su spoljašnji simptomi: zatvor. tj. svezu mokraću (kao sredstvo za razblaživanje krvi). uzbuđenja. Ako su se pojavili hemoroidni čvorići. 1. Radi otklanjanja zatvora prepisuje se odgovarajuća dijeta (vidi ishrana kod zatvora).vena se regeneriše. prvo se treba osloboditi od njih. primena trava i drugih produkata sa izraženim toplotnim svojstvi­ ma. Umota­ ti se ćebetom do pojasa i sedeti 10 minuta. izbegavati suvišna hlađenja i dehidraciju organi­ zma.4 puta dnevno. nesanica. Postupak po­ noviti 2 . bolovi u krstima. istureni čvorići posle 7. 2. mlečno-uljni i sa svezom mo­ kraćom. Čvrstoća i šuvoća se najbolje otklanjaju uljima i toplim tečnostima. preporučuje se opšte i lokalno zagrevanje organizma. zastoja krvi u karličnim organima. hemoroidi.

oblast medicine. U mokraću sipati supenu kašiku sode bikarbone i šesti. Gaza se mora će­ la ubaciti u analni otvor. U nekim slučajevima „gimnastika" anusa pomaže u lečenju upornih hemoroida. Zato se rade proste vežbe skupljanje i istezanje anusa. oštećujući razne delove pravog cre­ va. staviti ga na vatru i dove­ sti do ključanja. Dopunski. fitoterapiju i druge metode. likvidira zastoj krvi. predstavljaju jedan od glavnih uzroka ostalih ozbiljnih oboljenja pravog creva. Igrušin preporučuje kompleksan pristup kod leče­ nja hemoroida: kontrastne vodene terapije. Za ublažavanje bolova. u vedro . asane iz joge. među kojima i raka pravog creva.6 sati. Za vreme lečenja mašću i sokom od plodova osko­ ruše on preporučuje lagane gimnastičke vežbe. sa rukama niz telo.3. Prema njegovom mišljenju. Kompleksan pristup lečenju hemoroida prema V. samim tim. koje podstiču ublažavanje bola. specijalne fi­ zičke vežbe. Pripremljenu mast čuvati na tamnom i prohladnom mestu. što omogućava da se lokalizuje i uni­ šti koren bolesti. otklanjanje upale i zaustavljanje kr­ varenja. . smanjujući opterećenje vena na noga­ ma i u karlici i. Vežba podstiče bolji protok krvi kroz hemoroidne vene i. Posle te vežbe odmoriti se. koja se bavi lečenjem oboljenja pra­ vog creva) između ostalog i hemoroida.3 minuta 2 puta dnevno. koru od hrasta. izmokrenu pri jednom uriniranju. uz ovaj recept Igrušin predlaže da se pije svež sok od plodova crvene oskoruše (Sorbus aucuparia) 2. 2. U tom slučaju lekoviti uticaj se odvija odjednom po nekoli­ ko puteva .3 puta dnevno tokom 2 nedelje. Dobijenom mašću namazati parče gaze. podstiče obnavljanje tonusa zidova vena. Umotati se ćebetom. Ležeći na leđima. Zatim zagrejati i procediti.bolje odlaže­ nje venozne krvi. raditi noga­ ma pokrete kao da vozite bicikl . On predlaže nekoliko najefikasnijih recepata leče­ nja početnog i srednjeg stadijuma hemoroida. ne ustajući. pažljivo ubaciti u analni otvor i držati 5 . samim tim.3 minuta jednom dnev­ no. U daljem toku lečenja preporučuju se profilakse. travu vodene paprike (?). 1. Pomešati u jednakim količinama suve isitnjene cvetove lanenke (Linaria vulgaris) i kantariona (Hypericum perforatum). L. Podstiče resorbovanje hemoroidnih čvorića. Smešu trava dr­ žati 12 sati u rastopljenom salu od svinjskih iznutrica. upale i krvarenja. uz povremeno mešanje. Ova vežba pod­ stiče poboljšanje krvotoka u pravom crevu . u emajlirani lonac.po 2. Sakupiti vlastitu mokraću. Rezultat je da u salo prelaze korisne materije iz trava. Ta vežba poboljšava venozni krvotok u donjim udovima i oko male karlice.kanala.5 minuta. Igrušinu Narodni lekar Vasilij Leonidovič Igrušin odavno se bavi pitanjima lečenja proktoloških oboljenja (proktologija . hemoroidi. Naprezanjem unutrašnjih mišića uvlačiti anus unutra . Skinuti lonac sa vatre i staviti ga na mesto gde će se vršiti zagrevanje (na primer. 3 .kolu).

1 0 plodova od kleke (Juniperus communis). a najbolje čajem od trava. skinuti sa vatre. Posle trodnevne pauze lečenje ponoviti mazanjem. Ako nemate stipsu. Za vreme lečenja treba piti vodu. Obično su tri zagrevanja dovoljna da se postigne izrazito lekovit efekat. Posle zagrevanja preporučuje se namazati anus (iz­ nutra i spolja) vazelinom i obavezno uzeti bilo kakav bilj­ ni purgativ.30 minu­ ta. Njihova lekovita svojstva su dobro poznata kod le­ čenja hemoroida. Primena ulja donekle „vlazi" i ublažava to dejstvo. a tokom dana pojesti 5 . Za vreme lečenja prema ovom metodu iz dnevnog obroka treba isključiti sveže mleko i crni čaj (on koagulira). da može izazvati zatvor i jako stezanje pravog creva. pošto je koagulacioni i stežući efekat toliko jak. Skuvati u emajliranom loncu 2 litra vode i u ključaloj vodi rastvoriti 450 grama stipse. 50 grama svežeg maslaca (butera). Crni čaj može se zameniti zelenim. Zagrevanje treba vršiti najviše jednom nedeljno. navedena terapija može se spro­ vesti sa 1. aktiviraju motornu funkciju creva i slično. stezanje svega raširenog.5 litar mleka. skuvanih u toplom ulju od maslaca i osušenih u toploj rerni. Tehnologija pripremanja i lečenja je ista. Maslac treba prethodno brižljivo rastopiti na pari od ključale vode (u ključaloj vodi) i u njega sipati isitnjene (poželjno u prah) trave i dobro promešati. u koje treba dodati 4 velike glavi­ ce luka. Plodovi kleke imaju protivupalno. Dobijenu smešu čuvati u frižide­ ru.Starinski način lečenja hemoroida. .20 mi­ nuta. Purga­ tiv podstiče stolicu. Dobijeni rastvor stipse kuvati na blagoj vatri 15 . Uzeti 5 grama praška od cvetova hajdučke tra­ ve (Achillea millefolium) i 5 grama listova maline (Rubus idaeus). zatvoriti lonac drvenim poklopcem na kome se nalazi otvor (ili umotati krajeve posude debe­ lim peškirom) i zagrevati anus iznad pare 20 . Ovu terapiju treba primenjivati svakodnevno dok se smeša ne potroši. koje usled jakih koagulacionih svojstava podstiču uvlačenje. Sastoji se u zagrevanju dela tela oko anusa parama stipse (alauna). Za vreme tog lečenja ujutro natašte treba popiti ča­ šu sveže surutke. anestetičko dejstvo. koja se posle navedene terapije obave­ zno normalizuje. Uveče pred spavanje mazati anus. protivmikrobno. diuretičko. Kod jakih hemoroidnih bolova može se koristiti sledeći recept. izbacuju žuč. u kojoj su se 30 minuta kuvali čisti opiljci od gvozda.

grudnom i slabinskom de­ lu u svim pravcima. žučne kese (mehura) i creva. Pri osteohondrozi u slabinskom delu kičme često se uočava ispadanje i uklještenje diskova. U kompleks vežbi treba uključiti vežbe za pokretljivost kičme u svim delovima i u svim pravcima. s jedne ili obe strane. prvenstveno kičme. Osteohondroza u srednjem i donjem grudnom delu kičme može da izazove bolove u podbratku i u stomaku. koji vrše veliko opterećenje na međupršljenske diskove.OSTEOHONDROZA PROFILAKSA I LEČENJE OSTEOHONDROZE Radi profilakse i lečenja osteohondroze treba ispu­ niti niz zahteva. kao i karlično-bedrenih i zglobova kolena. u glavi.5 . u kraj­ njoj meri.jedno od najrasprostranjenijih obo­ ljenja potporno-motornog aparata u srednjem i stari­ jem životnom dobu. 3 . Pažnja! Oboleli od osteohondroze treba da iz kom­ pleksa lekovite gimnastike potpuno isključe (ili. Kod osteohondroze je veoma korisna jutarnja gim­ nastika u trajanju od 10 do 15 minuta. ograniče) vežbe za trbušnu presiju. . To je oboljenje hrskavičnih površina kostiju potporno-motornog aparata. Zato u po­ četku treba vežbati u fiksirajućim povezima ili korsetima. u ramenom zglobu i duž cele ruke. Dužina „štita" mora da odgovara dužini kreveta. što često greškom povezuju sa oboljenjem želuca.3 puta tokom radnog vremena vežbe u položaju sedeći. koji rade sedeći. treba da prave pauze u vežbanju u trajanju 5 .6 minuta posle svakih 1. koji rade sedeći. U tom slučaju na rendgenskim snimcima karlično-bedrenih i zglobova ko­ lena vidne su degenerativne promene hrskavične površi­ ne. Zato ispod dušeka treba staviti „štit" . U kompleks vežbi uključiti vežbe za pokretljivost kičme u vratnom. pankre­ asa. stojeći i hodajući .2 . O steohondroza .4 puta tokom radnog vremena u početnom položaju stojeći. koštane izrasline u vidu bodlji (klinova) i sužavanje zglobnih pukotina. tj.2 sata rada. podskakivanja i trčanje.1 .šperploču de­ bljine jedan centimetar ili daske jednu do druge. Pri rasprostranjenoj osteohondrozi. oni koji rade stojeći . Za vreme pogoršanja stanja osteohondroze kontraindikativni su skokovi.2 puta dnevno u početnom polo­ žaju sedeći i stojeći. kao i glavobolje sa kratkotrajnim gubitkom svesti (zbog poremećaja snabdevanja mozga krvlju). Treba spavati na leđima ili stomaku na tvrdom kre­ vetu. Kod osteohondroze vrata i gornjeg dela grudnog ko­ ša javljaju se razni bolovi: u predelu srca (često ih dijagnostikuju kao pojavu ishemijske bolesti ili stenokardije). a ponekad i kod osteohondroze u slabinskom delu kičme oštećuju se karlično-bedreni zglobovi i zglobovi kolena. Ljudi. vežbe za zglobove ruku i nogu (uključujući pokrete mahanjem).

Kao sredstvo za unutrašnju upotrebu treba uzi­ mati aspirin. smotano ćebe). već i kao protivupalno sredstvo. Preporučuje se brisanje i tr­ ljanje tela lanenim ili pamučnim glatkim peškirom. od savijenog peškira). U šupljini zgloba može se nagomilavati tečnost. Ispod sla­ bina (krsta) treba staviti mali mekani jastuk tako da slabi­ ne dobro naležu na njega. slabinskog i vratnog dela kičme budu maksimalno opušteni. Za lečenje artritisa koristi se veliki broj različitih masti i krema. Ako u vratnom delu kičme postoji ulegnuće. na to mesto treba podmetnuti valjčić (na pri­ mer. Pod artritisom se podrazumeva mnoštvo obolje­ nja zglobova upalnog karaktera. Uzglavak kreveta od nivoa lopa­ tica treba blago podići. ispoljava bolom u zglobu pri kretanju. koja se javljaju kako pri prodiranju infekcije tako i pri narušavanju procesa razmene materija (podagra). jednostavnije rečeno. a ako se ne leci. pre svega. koje otklanjaju bol i otok. ARTRITIS R eč artritis u prevodu s latinskog jezika na naš jezik znači upala zglobova. U ležećem položaju na leđima treba saviti noge u kolenima i karlično-bedrenim zglobovima i staviti ih na visoki valjak (na primer. koji deluje ne samo kao sredstvo za ublaža­ vanje bolova. Artritis najčešće zahvata zglobnu tečnost. to oboljenje se naziva poliartritis (poli označava mnogo). da mišići leda. Kod osteohondroze na bilo kom lokalitetu treba izbegavati hlađenje organizma. To oboljenje odražava se i na opšte stanje organi­ zma: javljaju se slabost i opšte povećanje telesne tempera­ ture. leći na leda ili na stomak. Opuštanje leđnih mišića. . vezivno tkivo. mišića slabina i stražnjice. prelazi na hrskavicu. crvenilom i povećanjem obima (oteklinom) na mestu oštećenja. kao i mišića donjih udova ne samo da otklanja bol. Artritis se. resorbovanje otoka. Oko zgloba se znatno povećava tempera­ tura tela. tako da stopala ne dodiruju postelju (golenice nogu treba da vise opušteno). Masti i kreme treba utrljavati u kožu iznad obolelog zgloba 3 . stvaranje povoljnih uslova za zarastanje naprsnuća i većih naprslina fibroznog prstena međupršljenastih diskova. tetive i kosti.KAKO O T K L O N I T I B O L O V E KOD O S T E O H O N D R O Z E Treba zauzeti takav stav (pozu). angine i drugih streptokoknih obolje­ nja.4 puta dnevno. Ako je upalom napadnuto više zglobova. smanjujući upola pritisak u diskovima. Treba se pridržavati režima potpunog mirovanja jer aktivno pokretanje udova i trupa u akutnom periodu znatno traumira degenerisani disk i pojačava nadražaj nervnog završetka. već i podstiče postepeno otklanjanje upalnog procesa. Artritis se može razviti kao posle­ dica reumatizma.

čiji su re­ zultati objavljeni u engleskom medicinskom časopisu „Lancet" (Lanceta) norveški naučnici su uporedivali dve grupe ljudi. jaja. U drugoj etapi. rafinad (šećer u kockama). Radi toga sastav za utrljavanjc odabira se tako da ima razredujuća. U flašu naliti 150 mililitara terpentina (ima zagrevajuća i prodiruća svojstva). tokom jednog istraživanja. Vegetarijanska dijeta obuhvatila je tri etape. ko­ je sadrže lepak (koagulans). koja omogućavaju da se soli rastvara­ ju. zagrevajuća i smekšavajuća svojstva. Skratili su se periodi jutarnje utrnulosti i drugi simptomi. ispitanici iz te gru- pe osećali su se zdravijim i snažnijim. 99 . citruse. Na kraju istraživanja svi simptomi. u kojima su registrovali svoje sklonosti prema ukusima i opisivali sve simptome. ŠTA R A D I T I ZA RASTVARANJE SOLI U ZGLOBOVIMA? Prilikom taloženja soli u zglobovima preporučuju se različita utrljavanja. koja je trajala 3. Uzeti flašu u koju se može naliti pola litra tečnosti i u nju staviti parče kamfora (ima razredujuća svojstva) ve­ ličine 1/4 kocke šećera. Evo jed­ nog recepta. začine.5 meseca. od 27 ljudi. da su se te promene zadržale tokom svih 13 meseci istraživanja. Značajno je. da dnevni obrok hrane utiče na artritis. 150 milili­ tara maslinovog ulja (ima smekšavajuća svojstva). koja je trajala od 7 do 9 dana.ISHRANA OBOLELIH OD ARTRITISA Pri obolevanju od artritisa u prvom redu treba promeniti ishranu. može otkloniti simptome tog oboljenja. Jedna grupa. sokovi od povrća.obič­ ne dijete. Pred spavanje dobro utrljati (dok se ne osuši) i umotati nečim vunenim i tako držati preko noći (vuna dobro zadržava toplotu. Članovi obe grupe vodili su dnevnike. iako nije bilo nikakvih promena u sastavu krvi. ODVAR ZA I Z B A C I V A N J E Š L J A K E Odvar od jelovih iglica (četina). Osim toga. ljuske od luka i plo­ dova šipka pogodni su za izbacivanje šljake iz organizma. Već posle mesec dana kod članova eksperimentalne grupe uočeno je primetno smanjivanje broja oteklih i mekih zglobova. Bolesnici nisu jeli meso. dodati 150 mililitara 70%-og alkohola (zagreva. Naučnici su davno ustanovili. Na primer. pridržavala se eksperimentalne vegeta­ rijanske dijete. Pre upo­ trebe sve dobro promućkati. ispitanicima su pred­ lagani odvari od povrća. mlečne produkte. uključu­ jući i bolove. prodire). soli i žitarice. kod tih bolesnika su pojačani. Rezultati istraživanja bili su zadivljujući. koja aktivira procese rastvaranja soli). u dnevni obrok uključena je samo vegetarijanska hrana. čajevi od trava i češnjak (beli luk). koji prate napade artritisa. i da veoma jednostavna di­ jeta. koji boluju od reumatoidnog artritisa. posebno gladovanje. U prvoj etapi. a druga kontrolna grupa od 26 ljudi . po jedan dnevno. Članovi kontrolne grupe tokom prve 4 nedelje ose­ ćali su manje bolove. Te dijete ispitanici su se pridržavali godinu dana. Posle 4 meseca u dnevni obrok su počeli da uključuju mlečne produkte.

. koji traju mesecima. Ispoljavanje prehlade ili slabo izraženog stanja groznice. koji se stal­ no ili povremeno ponavljaju tokom šest meseci i duže. 1. 2 . pospanošću i depresijom. dovesti do ključanja i zatim kuvati na slaboj vatri 10 minuta. 2. Kod obolelog od sindroma hroničnog umora prisut­ no je najmanje šest od nabrojanih simptoma. a ponekad i godinama. bolovima u mišićima. ljusku od luka nije obavezno dodavati (ona leci od pielonefritisa). 8. Radna sposobnost ljudi sma­ njuje se na pola.7 litara vode. ni od infektivnih. 7. Pri tome oni ne obolevaju ni od psihič­ kih oboljenja. 5. Procediti i piti umesto vode po pola litra dnevno tokom 4 meseca. Ako nemate problema sa bubrezima. grozniča­ vim stanjem. 6. Spontana glavobolja. Osećaji bolešljivosti ili naduvenosti limfnih čvo­ rova na vratu ili ispod pazuha. Opšta iscrpljenost organizma. nemaju hormonalne po­ remećaje.Uzeti 5 supenih kašika isitnjenih iglica (poželjno je uzeti mlade iglice). Jak umor i slaba sposobnost organizma za obna­ vljanje u toku 24 sata posle bilo kakvog fizičkog rada.3 supene kašike isitnjenih plodo­ va šipka i 2 supene kašike ljuske od luka i preliti ih sa 0. Neshvatljivi bolovi u mišićima. 4. ne zloupotrebljavaju lekove i ne postoji nikakav uticaj toksičnih materija na njihov organizam. Neprijatni osećaji tipa bolešljivosti u nosnoj du­ plji3. SINDROM HRONIČNOG UMORA S indrom hroničnog umora karakteriše se stalnim osećajem jakog umora. Osećaj bolešljivosti u zglobovima bez njihovih spoljašnjih promena. Ostaviti da odstoji preko noći.

Četvrti-jedanaesti simptomi. Brza pojava navedenih simptoma tokom nekoli­ ko časova ili dana. Razmotrimo detaljnije svaki od simptoma. Oni ukazuju na opštu zagađenost organizma i njegovo oštećenje od patogenih mikroorganizama. zglobova i slično). nedo­ voljno izražena grozničava stanja). glavobolje (trovanje mo­ zga bakterijskim toksinima). ne­ sposobnost koncentracije pažnje. 10. Limfni čvorovi krajnika nisu u stanju da se odupru agresiji infekcije i potrebna im je pomoć. da orga­ nizam u borbi protiv infekcije mobilizuje limfni imuni si­ stem. javljaju se neshvatljivi bolovi u mišićima (usled nagomilavanja u njima toksič­ nog sadržaja šljake i životne aktivnosti patogenih mikro­ organizama). bubre­ ga. Prvi simptom. Osećaji bolešljivosti ili otečenost limfnih čvorova na vratu ili ispod pazuha znači.razdražljivost. slaba (simptomi bolešlji­ vosti i crvenilo). nema snage za oporavak). da se životne sile (snaga) organizma troše na gušenje infekcije. jaka i veoma jaka.upalu. veliki umor i nedovoljna sposobnost organi­ zma da se oporavi tokom 24 sata posle nekog fizičkog ra­ da (posledica smanjivanja opšteg životnog tonusa organi­ zma. Drugi simptom. posebno vetra.sma­ njivanje tonusa. Prepobuđivanje vetra uzrokuje zaboravnost. izazvane izopače­ nim načinom života produžavaju da deluju. Ako se krajnici odstrane.tipični simptomi pre­ hlade. 11. Organizam se u celini suprotstavlja mikrobnoj agresiji i zagađenosti. Neprijatni osećaji tipa bolešljivosti u nosnoj duplji (ždrelu) upravo označavaju tipične simp­ tome prehlade . Treći simptom. Prehlada znači zagađenost organi­ zma sluznom šljakom (prepobuđivanje životnog principa sluzi). žuči . osećaj bolešljivosti u zglobo­ vima bez njihove spoljašnje izmene (imuni odgovor veziv­ nog tkiva organizma na toksičnost patogenih mikroorga­ nizama i zagađenost). Opšta zagađenost i oštećenje organizma od patoge­ nih mikroorganizama uzrokuje opštu iscrpljenost . U krajnicima se usled prisu­ stva sluzi razmnožavaju patogene bakterije koje ih razara­ ju. životna snaga organizma troši se na su­ zbijanje bakterijske infekcije (na to ukazuju i česta. organizam ostaje bez zaštite od naredne agresije mikroba i vremenom se javljaju ozbiljnija oboljenja (srca. Ali mi tu zaštitu slabimo pijući hladne napitke i uzimanjem produkata ko­ ji stvaraju sluz u organizmu.apatičnost i de­ presiju. Prepobuđivanje životnih principa. Zaboravnost ili prekomerna razdražljivost. krvnih i drugih sudova. Grozničavo stanje govori o tome. a brzo ispoljavanje navedenih simptoma tokom nekoliko časova ili dana znači samo jed­ no: zagađenost i bakterijsku agresiju. . Navedeni procesi nagomilavaju šljaku u organizmu i u zavisnosti od osobina individualne konstitucije čoveka dovode do prepobudivanja jednog ili drugog životnog principa. koja može biti veoma slaba (ne­ prijatni osećaji u nosnoj duplji).9. Pogoršanje sna. imuni sistem hronično slabi i svakog časa mogu nastati ozbiljna obolje­ nja. sluzi . Krajnici su prva i najjača zaštita organizma od prodiranja raznovrsnih pa­ togenih mikroorganizama u organizam. na kojoj su počeli da se razmnožavaju patogeni mi­ kroorganizmi i izazvali su upalu . izaziva probleme sa snom.

ne viruse. šećerom. Prepisuju protivvirusne lekove. injekcije vitamina B 1 2 i drugo. promene radnog mesta). našli se u neuobičajenoj situ­ aciji (na primer. gama-globulin. šećer. predlažem da dobro proučite svoj način života. prenaprežući se). Zašto ljudi. stimulišu svoju radnu sposobnost jakim čajem. Od sindroma hroničnog umora može oboleti svaki čovek. Način života treba regulisati i uskladiti sa bioritmom prirode.drugi je glavni uzrok. Treba jesti ovim redosledom: tečnost pre jela. To će omogućiti organizmu da blago­ vremeno dobije sve što mu je potrebno i u dovoljnoj koli­ čini. napitke. oni po­ kazuju na odstupanje od normi pri proračunu leukocita (uključivanje imune zaštite organizma). Eto zašto većina ljudi ukazuje samo na grip i stres. pa je zato ne može izdvojiti kao glavni uzrok. Iz dnevnog obroka isključiti razne stimulatore i rafi­ nirane produkte (čaj. bombone. osim svoje komercijalne delatnosti (radeći uprkos svim biološkim normama. do nje dolazi tako neprimetno. Kada je reč o zagađenosti. koji živi spontano (jednostavno sagorevajući svoj životni potencijal) ili u trci za materijalnim blagom ne že­ li ništa da zna. puše­ njem (a neki i narkoticima). potom salata ili bareno povrće. Da bi se potpuno izbavili od sindroma hroničnog umora i povećali svoju životnu aktivnost. da čovek u to i ne sumnja. stvaralački procvat. Zato preporučujem da uzimanje hrane regulišete u skladu sa bioritmom organizma. Život i aktivnosti bez uzimanja u obzir bioritma . dok istovremeno drugi ispoljavaju pove­ ćanu aktivnost i. koji povećavaju energiju. kafu. Kod drugih ljudi bolest se javlja u periodu kada su preživeli neki stres. tada će vaša životna snaga dejstvovati u re­ zonanci sa snagom prirode i brzo će se obnoviti. koka-kolu i slično). da nešto prezalogaje u ho­ du (piroške. koji čovečji organizam vodi prema oboljenjima sin­ droma hroničnog umora (prvi uzrok je zagađenost organi­ zma). posle smrti nekog od članova porodice. obrnuto. kolače. a za­ tim monolitna kaša ili neko jelo sa belančevinama i u pra­ vilnoj kombinaciji. Ispostavlja se da su mnogi zaštitni faktori prigušeni. koji su postigli materijalno blagostanje. kalom. a opuštaju se i odmaraju uz alkohol i obilna jela. Ako se pozovemo samo na naučne podatke. i ne uzimajući u obzir vreme. brzo se troši i sagoreva životna snaga organizma. manje poremeća­ je u radu jetre (prisustvo portalne hipertonije). da su počeli da osećaju umor odmah posle preležanog infektivnog oboljenja.Većina obolelih navodi. za vreme razvoda. da očistite organizam od šljake i da primenite nekoliko kura lečenja od parazita. na kraju stradaju od sindroma hronič­ nog umora? Zato što se trude. na primer gripa. uzdajući se u svoju snagu. raa- LEČENJE SINDROMA HRONIČNOG UMORA Lekari pokušavaju da primenom raznovrsnih lekova jačaju čovekov imunobiološki sistem ili deluju na određe- . Sa priličnim uspehom oni primenjuju niz antidepresanata. povećan broj antitela protiv raznih virusa (virusna i bakterijska agresija) i tkiva (u njima se nagomilala šljaka) ili neznat­ no povećanje ili smanjivanje opšteg broja antitela u poređenju sa uobičajenim. podižu raspolože­ nje ili poboljšavaju noćni san.

ko ne opušta ruke. Rezultat je da slabi i dolazi do poremećaja potencije. od pro­ statitisa boluje do 80% muškaraca. To oboljenje često prola­ zi skriveno i uzrokuje poremećaj polne funkcije i spermatogenezu. već delimično iz njega izbacuje šljaku). Stalno prenaprezanje izaziva paralisanje mišića. PROSTATITIS I ADENOM PROSTATE P rostatitis je upala prostate. Slične cifre karakteri­ stične su i za rasprostranjenost adenoma. One odlično utiču na psihičko i fizičko stanje čoveka. svezu hranu i piti sveže iscedene sokove od povrća i voća. Onaj. To stimuliše imunu zaštitu organizma (pove­ ćava aktivnost leukocita). prohladan 5-8 sekundi. Ta bolest se često javlja kao rezultat oboljenja koja se prenose polnim putem. Samosažaljenje vas čini potištenim. i često najplodotvornije godine života muškarca bivaju otrovane tom teškom bole­ šću.30 godina. trenira životnu snagu orga­ nizma (povećava njen potencijal). od prostatitisa da­ nas boluje od 20 do 40% muškog stanovništva na planeti. otklanja stresove i jača voljne osobine. Ni u kom slučaju ne dozvolite da vas obuzme melanholija (depresija) i ne sažaljevajte sami sebe. bez čega možete proći. propraćena njenim oto­ kom i bolesnom osetljivošću. Postoji nekoliko varijanti prostatitisa. adenom se javlja kod 20% muškaraca u dobu oko četr­ desete godine. Sačuvajte op­ timizam. Neki podaci su još sumorniji. U tom slučaju upala prostate izazvana je bakterijskom infekcijom. Međutim. i tako naizmenično 5 . kod 50% muškaraca oko šezdesete godine i kod 80% muškaraca oko osamdesete godine života. zateza­ nje trbušnih mišića) mnogo će vam pomoći.slac i slično). prostatitis je često pra­ ćen vezikulitisom . od svih poslova izaberite najvažnije i rešavajte ih. kada le- . danas sve češće od prostatitisa obolevaju i sasvim mladi muškarci . čisti. Bakterijski prostatitis može da traje u akutnom i hroničnom obliku. Fizičke vežbe otklanjaju paralisanost. Osim toga.25 .upalom semenih kesica. Raspodeljujte energiju i vreme na poslove koje sigurno možete uraditi.42 sata. Prema tim izvorima. Verovatnoća tog obo­ ljenja povećava se sa starenjem. pune organizam energijom. pojavu bolnih žarišta u telu i mišićima. primenjivati kontrastno tuširanje (topao mlaz 30 sekundi. Čak i neznatno fizičko opterećenje (jedna ili dve posteljne vežbe. Prema raspoloživim podacima. obnavljaju normalni električni naboj micelija (oko kojih se zadržava voda) i organizma u celini. najbolje izlazi na kraj sa svakom bolešću.1 0 puta) i jednom nedeljno posećivati vlažnu saunu (to ne samo da opušta organizam. Naučite se da ne radite ono. da se to oboljenje naglo podmladuje. Spermatogeneza je proces stvaranja muških polnih ćelija u testisima. Lekari tvrde. Prema statisti­ ci. U svakodnevnoj aktivnosti nemojte se rasplinjavati. Svakoga dana radite fizičke vežbe. Veoma je korisno jednom u 2 nedelje gladovati po 36 . Radi obnavljanja životne snage veoma je dobro ko­ ristiti razne terapije koje čeliče organizam. opuštaju mišiće. jesti više prirodnu. guši fiziologiju.

čenje nije bilo blagovremeno ili je bilo nepravilno. mišići­ ma. kada bakterija ko­ ja ih izaziva postaje otporna na lekove. Ponekad. Možda je potrebna hospitalizacija. Tako se. Zatim slabi pritisak mokraće. donjem delu leda. Lečenje prostatitisa zavisi od tipa oboljenja. praćen upalnim procesi­ ma. tj. bolovi­ ma u donjem delu stomaka i medici (perineumu). uzrasta . drhtavica karakteristični su za akutni prostatitis. Uzroci za nastanak ta dva oboljenja su različiti. HRONIČNI BAKTERIJSKI PROSTATITIS Hronični bakterijski prostatitis obično se ispoljava čestim infekcijama mokraćnih kanala. u medici (perineumu). što može dovesti do zadrške mokraće. penisu. Može se pojaviti krv u mokraći. . Kod nekih muškaraca bolovi se pojačavaju kako posle polnog akta tako i pri dužem uzdržavanju. plahovitost. U poslednje vreme sve češće se sreće hlamidijski prostatitis. vrućina. Ako ste uočili slične simptome. Postoji i nebaktcrijski prostatitis. nebakterijski prostatitis ne može izlečiti antimikrobnim preparatima . mlitavost. Bolesnik se lako le­ ci antimikrobnim preparatima. Drugo rasprostranjeno oboljenje muškaraca starijeg AKUTNI BAKTERIJSKI PROSTATITIS Akutni bakterijski prostatitis javlja se na fonu infek­ cije mokraćnopolnih puteva. To je dobroćudna (benigna) hiperplazija. Bez obzira na to simptomi te bolesti ne ispoljavaju se odjednom. brzo umaranje. gubitak apetita i poremećaj sna. dok se bakterijski ne može izlečiti bez njih. mošnicama i pravom crevu.adenom prostate.antibioticima. Simpto­ mi tog oboljenja mogu biti bolovi u zglobovima. Glavni simptom adenoma prostate je često i oteža­ no mokrenje (uriniranje). treba da odete leka­ ru. iako se njihovi simptomi i karakter toka bolesti u mnogo čemu poklapaju. bolne ejakulacije (izbacivanje semena). Akutni prostatitis propraćen je drhtavicom i groznicom. Iako se bakterijski prostatitis ponekad naziva infektivnim. po­ sebno posle defekacije ili fizičkog opterećenja. Priroda njegovog nastanka do danas je ostala zagonetka za lekare. uključujući krv u mokraći. bol i teskoba. koje počinju iznenada. često i bolno mokrenje. pri pojavi navedenih simp­ toma. Bolest je propraćena i pojavom kao što je poremećaj uriniranja. već ka­ da se nagomila znatna količina bakterija. tumor prostate. bol se može lokalizovati u donjem delu leda. jakom potrebom za mokrenjem ili otežanim mokrenjem. Zato je. potrebno obratiti se lekaru. Simptomi: otežano. javlja se osećaj nepotpunog pražnjenja mokraćne bešike. delu tela iza mošnice. Često se uočava poja­ čano znojenje i osećaj hladnoće u medici. da bi se uradile analize i pravilno odredio tip prostatitisa. Sevanje (bo­ lovi) u kostima. Mokrenje prati jak bol ili peckanje. ako se sa terapijom počne na vreme. jer i jedno i drugo oboljenje izazivaju upalu prostate. koji treba da je uništavaju. ni jedan od njegovih oblika nije zarazan. uočava se lučenje iz mokraćnog kanala. Karakteristični simptomi su: povećana razdražljivost.

On postoji kod 75% muškaraca srednjeg uzrasta. To može dovesti do pojave kamen­ ca u mokraći (litijaze mokraćnih kanala) 9 . 1. Pri tome oboljenje poprima posebno uporne forme. Međutim. i još više da postaju otporni na od­ ređene antibiotike. jer smatra da se izlečio. U starijem dobu česte su kombinacije prostatitisa sa adenomom prostate. zbog čega lekari neretko preporučuju da se kamenje odstrani hirurškim putem. Simptomi tog oboljenja praktično se ni po čemu ne razlikuju od simptoma hroničnog bakterijskog prostatitisa. FAKTORI RIZIKA Ni iz daleka se ne može reći. ali ako u prosta­ tu dospe infekcija. sve su češći slučajevi prevremene ejakulacije. mogu izazvati hronični prostatitis. Praktično sva infektivna oboljenja. oni mogu da se inficiraju. Uz to niko do danas nije otkrio uzrok nastanka tog oboljenja. šta je izazvalo upalu prostate kod konkretnog bolesnika. bezopasne tvorevine. Pri analizi izlučevina žlezde uočavaju se bele krvne ćelije . Posledica hroničnog prostatitisa je poremećaj polne funkcije. Antibiotici na njega. Većina obolelih od nebakterijskog prostatitisa nisu imali infekcije mokraćnopolnih kanala. ko­ ja se nepravilno lece. 9 Primedba prevodioca. ali tragovi infekcije nisu vidlji­ vi u mokraći.Hronični bakterijski prostatitis se najčešće sreće kod muškaraca koji su imali infektivno oboljenje mokraćnopolnog sistema. ili kada sam sebi pre­ pisuje antibiotike. Mogući su i drugi slučajevi prelaska infekcije sa jednog organa male karlice na druge organe. Najteži ishod prostatitisa je srastanje tkiva prostate sa naknadnim smežuranjem organa. prisustva zastoja u organu. prostati­ tis pogoršava stanje bubrega i mokraćnih kanala i izaziva u njima upalni proces. ne deluju. Ovaj oblik prostatitisa se ne leci u potpunosti antibioticima. a u starosti skoro kod svih. Osim toga. koji povećavaju rizik od ovog oboljenja. Takvo lečenje često dovodi do toga. Nepravilno lečena infektivna i upalna oboljenja mokraćnopolne sfere. To su veoma sitne i. javlja se problem sa erekcijom. na­ ravno. To se često dešava kada pacijent samovoljno prekida da pije lekove. Simptomi se obnavljaju uvek iznova i iznova. . da se mikrobi zadržavaju. To je povezano kako sa hormonalnim poremećajima tako i sa poremećajem nervne regula­ cije polne funkcije. Ali se mogu nabrojati faktori.leukociti. Drugi uzrok hroničnog toka procesa jeste inficira­ nje kamenca prostate. po pravilu. nesumnjivo je da raz­ voj upalnog procesa u prostati umnogome zavisi od predi­ spozicija .poremećaja procesa razmene materije i krvoto­ ka. Ovo oboljenje je učestalo. NEBAKTERIJSKI PROSTATITIS Taj oblik prostatitisa nije vezan za mikrobnu infek­ ciju. Pri dužem toku bolesti smanjuje se polna strast. što ukazuje na upalni proces.

Glavno u dijagnostici prostatitisa je ana- OSNOVNI NAČINI LEČENJA Kod akutnog prostatitisa prvo se skida telesna tem­ peratura. Najjednostavnije je dijagnosticirati akutni bakterij­ ski oblik bolesti. po pravilu. Pri analnom seksu u penis mogu dospeti kolibakterije iz pra­ vog creva. patologija srčanovaskularnog sistema. Neredovan polni život. i u krajnicima. naravno. koja se vrši trarrsrektalnirn pregledom (TRP). koji se obavlja kroz pravo crevo. 3. a ona je. uvodi se kateter. prisustvo zastoja u prostati usled patologije krvnih sudova kod he­ moroida. da bi iz uretre izašle tečne izlučevine. vruća i tvrda prostata. prostata. zloupotreba alkoho­ la. 4. kada se određene porcije mokraće sakupljaju u posebne posude. ako ona. . proktitis. liza mokraće. kolitis). visoka. Konačna dijagnoza postavlja se na osnovu kliničkih simptoma. kao i u zubima napadnutim karijesom. takođe. koja se izvodi prema specijalnom metodu. Kad odredi uzrok oboljenja. Posebnu grupu rizika čine homoseksualci. Prisustvo u organizmu drugih žarišta upale: po­ sebno u organima male karlice (cistitis. i stabilizuje se sta­ nje obolelog. Infekcija bubrega ili mokraćne bešike. koja se ne može dobiti na drugi način. Za vreme pregle­ da lekar energično masira žlezdu ili je pritiskuje. Za ostale slučajeve potrebna su različita dijagnostič­ ka sredstva. postoji: to može biti uretra. Poremećaj procesa razmene i krvotoka. Kod akutnog prostatitisa za vreme TRP uočava se veoma oselljiva. Ali upravo taj pregled brzo daje važnu informaciju. upalom uretre. Upoređenjem uzoraka mokraće. i zatim prodreti u mokraćne kanale i prostatu. otekla. adenomom prostate itd. Zastoj u prostati podstiču i hronična oboljenja: poliartritis. iako kod većine bolesnika izazi­ va osećaj nelagodnosti. 7.2. podstiču venozni zastoj u prostati i razvoj pro­ statitisa. ispitivanja mokraće i tečnosti iz prostate. Nedovoljno kretanje. To je bezbolna te­ rapija koja ne traje dugo. osteohondroza. 6. po­ što akt defekacije neretko pojačava bolne osećaje. Važan test za određivanje prostatitisa je masaža žle- zde (prostate). pošto simptomi mogu biti prouzrokovani drugim uzrocima: in­ fekcijama mokraćnopolnog sistema. lekar može da odabere najpodobniji lek za taj tip infekcije. 5. lekar može da odredi izvor infekcije. U ne­ kim slučajevima. Često se prepisuju diuretici i purgativi. 8. koji uzrokuje zastoj sekreta u prostati uporedo sa zastojem krvi u venama tog organa. DIJAGNOSTIKA PROSTATITISA To oboljenje je veoma teško dijagnostikovati. Oslabljeni imunitet. varikoznog proširenja vena semenog kanalića i donjih ekstremiteta. kada bolesnik nije u stanju da sam mo­ kri. zatvori. koje se zatim podvrgavaju biohemijskoj analizi. U tom slu­ čaju patogeni mikrobi dospevaju u prostatu iz mokraćnog kanala. mokraćna bešika.

samomasaže. ako se izvode redovno. da neki pro­ dukti. To se odnosi i na alkoholne napitke. iz­ među ostalog.7 minuta. akumpunkturna. Stanite us­ pravno i stavite ruke na slabine. Pr­ stima obe ruke izvodite kružne pokrete. ima otklanjanje pojava zastoja u tom delu organizma i poboljšanje krvotoka u samoj pro­ stati. Ponekad pre­ poručuju sredstva protiv upale i vruće sedeće kupke. Uočeno je. na primer ljuta jela i kofein. Pokrete u početku izvodite od­ ozgo nadole.šiacu i lekovita gimnastika. kao da sve dublje i dublje prodirete u tkivo. Počnite da ih vučete po koži uvis.3 minuta. Masaža slabmsko-sakrumskog dela tela. kada nema akutnog upal­ nog procesa. podižući se sve više i više. Ne­ kim bolesnicima pomaže dijeta. često se preporučuje kako bi se otklanile lekovitom gimnastikom i masažom. gurajući kožu prema kičmi. preporučiće vam iskusni specijalista. konkretno prostate. japanska tehnika prstima . pojačavaju simptome prostatitisa. Svi ti metodi opisani su u specijalnoj i popular­ noj literaturi. Gnječite ceo deo slabina 2. Telo nagnite napred pod uglom od 90 stepcni. a zatim u stranu. Ako patite od radikulita . Ako imate vremena i želju . približno na 30 minuta do 1 sat pre jela. Pojave zastoja u prostati. Uradite nekoliko kružnih pokreta telom u obe strane. Prepisuju lekove. Samomasažu je najbolje raditi na gladan želudac. koji opu­ štaju mišiće prostate i olakšavaju mokrenje. Bez obzira na to ona mogu znatno olakšati patnje i ubrzati ozdravljenje. Ruke lagano pokrećite niz kičmu od stražnjice pre­ ma slabinama.Kod bakterijskog prostatitisa prepisuju se antibiotici. Koji od tih efikasnih načina koristiti. MASAŽA KOD PROSTATITISA Veliki značaj u lečenju oboljenja organa male karlice. Najvažniji deo tela za masiranje pri lečenju prosta­ titisa je deo oko slabina i krsta (sakruma). Zbog toga je sve rasprostranjenija samomasaža. Dobar lekoviti efekat ispoljavaju mikroklistiri sa ekstraktom kamilice (Chamomilla recutita). Masažu završite milo­ vanjem slabina i krsta. Ali pre toga se preporučuje razgibavanje celog tela. koja je veoma efikasna kod polnih poremećaja. zatim s obe strane. To podstiče bolju cir­ kulaciju krvi i ima odličan tonizujući efekat. Opšta dužina tra­ janja iznosi 5. Zatim razmaknite noge u širini ramena i stavite ru­ ke na pojas. kantariona . Potom stavite jastučiće prstiju za širinu dlana s obe strane kičme.oprezno. U ovoj knjizi predlaže se opis najjednostav­ nije terapije . FITOTERAPIJA KOD PROSTATITISA Sredstva narodne medicine kod prostatitisa služe kao dopunski način terapije. Rezultati će biti dobri samo pod uslovom. ili vlastita intuicija. Dalje jastučićima prstiju spiralno vršite masažu. U te namene može se primenjivati bilo koji gimnastički kompleks vežbi. Kod nebakterijskog prostatitisa lekari se trude da olakšaju simptome oboljenja. Počnite terapiju od milo­ vanja.može i duže.

Uzimati po 30 kapi 3 puta dnevno posle jela. listova kupine (Rubus caeisus).(Hypericum perforatum). Kura lečenja . preliti sa 200 mililitara vode i kuvati na pari (blagoj vatri) do polovine prvobitne zapremine. urens). Osim odvara i ekstrakta upotrebljavaju se svezi so­ kovi. Kura lečenja . Uzeti kafenu kašičicu koprive (Urtica dioica. žilovlaka (Plantago major).1 mesec. U. Tim ekstraktom mogu se zapivati mumije. staviti na vatru. Ekstrakt od ovsa i brezovih pupoljaka pomešati sa ekstraktom šipka (1:1) i piti 1 . uzetih u jednakim delovima. Posle 10 dana procediti i uzima­ ti po 30 kapi 3 puta dnevno. Posle 2 meseca le­ čenje se može ponoviti. majčine dušice (Thymus serpyllum). breze. Smešu redovno mućkati. hajdučke trave (Achillea mille­ folium). a kuru lečenja po­ noviti. Kod hroničnog prostatitisa korisno je primenjivati kupke sa dodavanjem odvara od smeše trava . koji su korisni kod oboljenja prostate. ostaviti da odstoji 1 sat i procediti. žalfije (Salvia tesquicola) i nekih drugih lekovitih biljaka.4 nedelje. Radi klistiranja možete koristiti i ovakav recept. Epilobium agustifolium). koja se preko noći stavlja duboko u pravo crevo.1 mesec. pomešati sa medom u od­ nosu 1:1 i uzimati po 2 supene kašike 3 puta dnevno. preliti ga sa 250 mililitara al­ kohola i ostaviti da odstoji 10 dana na tamnom mestu.kantariona. Iscediti sok od peršuna. Evo nekih recepata. ki: preia (Chamnaenerion agustifolium. preliti sa 1 čašom hladne vode. posle to­ ga skinuti sa vatre. Uzeti 25 grama isitnjene ljuske divljeg kestena (Aesculus hippocastanum). U tu svrhu 2 supene kašike tra­ ve treba preliti sa 100 mililitara ključale vode. Piti po 1/2 čaše na 30 minuta pre jela 3 puta dnevno. Lečenje vršiti 2 . Rastvoriti 40 grama propolisa u 200 mililitara alkohola i u to dodati 2 grama ulja od kakaoa. tatule (Datura stramo­ nium). luka. što pojačava efekat. čije dejstvo otklanja upalu. koji održavaju vitaminski balans u organizmu i jača­ ju snagu. cvetni prah. kokotca (Melilotus officinalis). cvekle i šargarepe.3 nede­ lje. Svi ti produkti jačaju imu­ nitet i stimulišu zaštitne sile organizma. sušenice (Gnaphalium uliginosum) i cvetova apotekarske kamilice.2 puta dnevno po pola ča­ še. Uzeti u jednakim količinama sok od svežih krasta­ vaca.1 gram pro­ polisa i 2 grama ulja od kakaoa). propolis. Uzeti 15 grama trave srčenjaka (Polygonum bistorta). Sa tom smešom pri­ premiti mikroklistir u količini od 10 grama smeše i primeniti je uveče. kuvati dok ne proključa i držati na vatri 1 minut. Piti ujutro i uveče po 1 čašu. ostaviti da odstoji 10 minuta i procedi­ ti. zatim napraviti pauzu od 2 nedelje. Iste komponente ulaze u sastav svece (0. uzi­ mati kalanhoju (Kalanchoe pinatum) i med po 1 kafenu kašičicu nekoliko puta dnevno. Kupka može biti . lanenke (Linaria vulgaris). Tokom meseca svakoga dana uveče (preko noći) primenjivati mikroklistire sa po 50 milili­ tara ekstrakta. Tokom čitavog perioda lečenja prostatitisa preporu­ čuje se stoje moguće više češnjaka (belog luka). koprive (Urtica dioica). Njima se često dodaje med. Može se ponoviti kroz 3. Ekstrakti i odvari se takođe primenjuju oralno.

1U Nedovoljna motorna aktivnost (kretanje itd. Creva se zagađuju usled nepravilne kombi­ nacije hranljivih produkata.i nastaje zastoj kr­ vi. Razvoj adenoma podstiču gojaznost. koji se nedovoljno kreću i ispunja­ vaju svoj život uživanjem u alkoholu.V. Najefikasniji su ekstrakti od listova bo­ rovnice (Vaccinium vitis idaea. to je normalizacija načina života: dovoljna fi­ zička aktivnost. hipertonija. . Kod njih se javljaju učestale upale. Kod zadrške mokraće (anurije) 10 dobro pomaže prepa­ rat bazaton . Usled sedećeg načina života na­ glo se usporava krvotok u maloj karlici . Uporedo sa protivupalnim ekstraktima od trava tre­ ba piti diuretike. Tako se.sedeća. Posebnu ulogu u nastajanju ove vr­ ste tumora ima način ishrane. u poslednje vreme kao profilaktično sredstvo koriste se čaj Primedba prevodioca. Prvo. pušenje. obavezno uspostaviti čistoću debelog creva i normalizovati kiselost njegove sredine (ona treba da bude slabo kisela). nepravilnog uzimanja tečnosti i neprirodnih napitaka. Temperatura vode 38° C.) podstiče negativne procese u prostati. Drugo. posebno na or­ ganima male karlice. Prostata se. Upalna oboljenja organa male karlice podstiču raz­ voj prostatitisa i adenoma zbog anatomsko-fizioloških osobina. Na primer. Kupka se preporučuje pred spavanje. koje obnavljaju i stimulišu rad imunog sistema i drugih zaštitnih sila organizma. Od prostatitisa najčešće obolevaju mu­ škarci u starijem dobu. Uzima se po­ sle jela po 1 kapsula 3 puta dnevno. Mečje grožđe ima još i antiseptička svojstva. a ne životinjske masti. zalivena sa manjom ko­ ličinom vode.ekstrakt osušenog korena koprive. a po­ red nje prolazi pravo crevo. ovo oboljenje retko sreće. isključivanje alkohola i normalan polni život. radi profilakse prostatitisa i adenoma pro­ state mogu se koristiti neka specijalna sredstva. Ozbiljnu pažnju treba pokloniti profilaksi i blagovremenom lečenju upalnih oboljenja. Četvrto. Znači. myrtillus) i mečjeg gro­ žđa (Arctostaphylos uva-ursi). zamrznuti šlag (vrhnje). u Japanu i Kini. koji iza­ zivaju tumor prostate. nalazi u donjem delu male karlice ispod mokraćne bešike (mehura). usled kojeg se kod muškaraca upravo oko prostate nagomilava sluz i dolazi do raznih poremećaja. O tome kako uspostaviti normalan rad creva. Treće. kao što je rečeno. zdrava ishrana. zbog čega je posebno korisno. gde u ishrani stanovništva preovladavaju biljne. Preparat je efikasan i kod adenoma prostate. ciroza jetre. To je drugi uzrok. ateroskleroza i poremećaj sinteze hormona u organizmu. kisela pavlaka (kajmak) i hladno masno mleko. Odavde se jasno vidi kakve treba da budu mere pro­ filakse. kuvane i rafinisane hrane. jesu sladoled. ako postoji upalni pro­ ces u tim organima on se može preneti i na prostatu. alkohol. već je bilo re­ ci u prethodnim poglavljima. posebno organa male karlice. indikativne (dozvoljene) su sve terapije koje jačaju organizam. PROFILAKSA PROSTATITISA I A D E N O M A PROSTATE U daljem tekstu bavićemo se pitanjem šta sve spada u grupu rizika. ili se neracionalno hrane. Najštetniji produkti.

ili kako ga inače zovu . a kod muškaraca . Ona se karakteriše raznovrsnošću simptoma i razli­ čitim komplikcijama. flavonide. pa sam dao originalni naziv i latinski naziv u zagradi. Za profilaksu je važno. Trihomonoza. ima određeni ciklus razvoja. Zatim odvar držati na blagoj vatri 4 sata. Uzročnik trihomonoze. različite kiseline i fitosterine . Pri inficiranju trihomonadama za muškarce je karakterističan metritis. Nosioci i lica. ne obraćaju se za medi­ cinsku pomoć. Trihomonoza se prenosi polnim putem. Vaginalne tri­ homonade brzo stradaju i u vodi. . Jezgro se može sa zadovoljstvom pojesti. On se priprema na sledeći način. po pravilu. Kao profilaktično sredstvo dobro se pokazao odvar od ljuske lešnika (Corylus tubulosa).1 ekstrakt od kipreia (Chamaenerion angostifolium. Vodeni ekstrakt te biljke sprečava razvoj upalnog procesa.Primedba prevodioca. Useti 2 kilograma lešnika i izvaditi jezgro. Kapsule sa ekstraktom kipreia i vodeni ekstrakt mo­ gu se kupiti u apoteci. ni ukusa. Svetlobraon tečnost praktično nema ni mirisa. Pri pregledu prak­ tično zdravih žena otkriva se daje od 10 do 35% zaraženo (inficirano) trihomonadama. Zdrav čovek koji nosi vaginalne trihomonade igra veliku ulogu u rasprostiranju infekcije. dovesti do ključanja i kuva­ ti 3 minuta. ski­ nuti sa vatre.ivančaj. što se ovo sredstvo može koristiti duže vreme jer ne izaziva pobočne efekte (pojave).piti čaj 3 pu­ ta dnevno po 2/3 čaše. koje se javlja usled oštećenja različitih delova mokraćno-polnog sistema čoveka dejstvom vaginalnih trihomonada. pa procediti. Može se praktikovati druga šema .3 meseca. Kiprei 1 1 je lekovito sredstvo. . Treba piti po 2 supene kašike pre svakog uzimanja hrane tokom 2 me­ seca. Čaj nije teško pripremiti u doma­ ćim uslovima: 3 kafene kašičice ivančaja preliti sa 500 mi­ lilitara ključale vode. pa se broj obolelih od trihomonoze stalno povećava. Piti po čašu ujutro natašte i uveče na 30 minuta pred spavanje. Dužina trajanja obolje­ nja pri antitrihomonadnom lečenju u prošeku iznosi 2 . ostaviti da odstoji 5 minuta i proce­ diti. ostaviti da odstoji 40 minuta. On sadrži taninske ma­ terije. a ljusku treba preliti sa 3 litra hladne vode. Epilobium angostifolium). ipak. 11 Svi podvučeni nazivi biljaka navedeni su pod ruskim nazivom jer za njih nisam pronašao naziv na našem jeziku. „zdrav" nosilac vaginalnih trihomonada). Izvor zaraze kod trihomonadne infekcije je čovek (oboleo od trihomonoze.od 2 do 16%. Posle nekoliko meseci kura se ponavlja. sušenja i promene osmoznog pritiska). kod kojih oboljenje protiče bez simptomatskih oblika.glavne ak­ tivne materije za lečenje adenoma prostate i prostatitisa. Dobija se približno 2 litra gotovog odvara. kao i svako drugo infektivno obolje­ nje. ima slabu otpornost na spoljašnju sredinu (gine pod uticajem visoke temperatu­ re. TRIHOMONADNA OBOLJENJA T rihomonoza (trihomonijaza) je infektivno oboljenje.

što takođe poboljšava prodiranje lekova u žarišta oboljenja. Oslabljen i zagađen organizam stvara povoljne uslove za razvoj trihomonada. značaj imaju i činjenice kao što su propratna oboljenja i hormonalni poremećaji. Jedno od glavnih ispoljavanja trihomoze kod mu­ škaraca je uretritis. do čega. Oboljenja drugih organa mokraćnopolnog sistema. bolesnici uočavaju učestalo i bolno mo­ krenje. zbog čega oni sebe smatraju savršeno zdravim. koja poboljšavaju razmenu tkiva i stimulišu zaštitne sile organizma. dnevni raspored aktivnosti. slab san i razdražljivost. U teže posledice trihomonoze kod muškaraca treba svrstati sužavanje mokraćnih kanala. ekologija okoline. da vaginalna trihomonada može iz uretre prodreti u bilo koji organ mokraćno-polnog sistema. i u tom slučaju od 15 do 20 staklenih epruveta samo u 1 . sa naizmeničnim ubrizgavanjem 4 . kao i kod gonoreje. već tokom 2 . ne dolazi odmah.8 godina i više. Za profilaksu veliki značaj imaju rana dijagnosti­ ka i efikasnost lečenja. Za profilaksu tri­ homonoze važan je način života čoveka: ishrana.1 0 puta. iako su no­ sioci trihomonada. Najčešće su žalbe na lučenja. Istovre­ meno se prepisuju (naznačuju) protivtrihomonadni pre­ parati . Organi mošnice češće su angažovani u proce­ su.2 se mogu otkriti trihomonade.25 mi­ lilitara svakog drugog dana. Trihomonaza kod muškaraca često prolazi skriveno. Trihomonadni uretritis kod muškaraca protiče uglavnom po tipu gonorejnog i drugih bakterijskih uretritisa. strugotine (namaza) iz obolelog jajnika služi kao dokaz. motor­ na aktivnost.25 i doza svake injekcije povećava za 0. bolne snošaje. koji ne predstavljaju nikakve specifič­ ne osobenosti. Klinička slika se karakteriše relativnom jednoobraznošću simptoma. pored prodiranja uzročnika u organizam. pri čemu se počinje od 0. često mokrenje. Trihomonadni prostatitis može proći bez ikakvih simptoma. kao i kod gonoreje.Za pojavu trihomonoze. nego pri gonoreji. Prva kura počinje unošenjem aloje u mišiće svakog drugog dana 8 . jer se uzročnici nalaze u zatvorenim žarištima. Sprečavanje razvoja komplikacija kod trihomonadnih uretritisa je deo velikog i složenog problema borbe protiv te bolesti. prisustvo loših navika i strasti.25 mililitara.trihopol po 1 tableta 3 puta dnevno posle jela to- . pridržavanje higijenskih mera. Pri ošte­ ćenju uretre oko njenog spoljašnjeg otvora mogu se javiti hiperemija i otok.25 do 1. javljaju se sekundar­ no. Inkubacioni period u prošeku se kreće od 5 do 15 dana. LEČENJE TRIHOMONOZA Neki lekari preporučuju način lečenja trihomonoza sa primenom sredstava. U oslabljenom organizmu čak i slaba trihomonadna infekcija može izazvati teško oboljenje. Otkrivanje parazita moguće je samo pri specijalnim ispitivanjima (pregledima): serija kombinovanih provokacija sa svakodnevnim uzimanjem nama­ za (obrisa). svrab.5 injekcija gonovakcine u količini od 0. Otkrivanje trihomonada u sekretu prostate. Ipak. Iza tih zatvo­ renih žarišta paraziti mogu da prodru u uretru za vreme polnog akta ili pod uticajem drugih faktora.

a zatim hladi od 37 do 38° C. da oslobađanje od trihomonijaze i drugih uzročnika veneričnih oboljenja prolazi uspešnije ako se istovremeno sprovodi potpuno čišćenje orga­ nizma. Obično kura lečenja traje nedelju dana. Čim se ja­ vi polna želja. četinarskog drveća. Poznato je da vaginalne trihomonade ginu u prvim minutuma ili čak sekundama pri uticaju na njih fitoncida luka. potom se ja­ ča imunitet. Najefikasnije protiv tri vrste trihomonada dejstvuje „trojka". Dalje se može ponavljati po potrebi. mesne i produkte sa kvascem. U tu svrhu se uzima 1 supena kaši­ ka bilo koje kaolinske gline i rastvara se u 1 litru ključale vode. . potom 1. pripremljenim od kore hra­ sta. preliti sa 3 litra ključale vode i ostaviti da odstoji 2.3 sa­ ta. Uzeti po 1 supenu kašiku navedenih trava. pelena. ribizle. U prvom redu se čisti organizam. Terapija traje 3 . za njom treća itd. To ne samo da podstiče ozdravljenje kavernoznih tela polnog organa. dinje. limuna i mahovice (jarebike). odvara. primenjivati orošavanja toplim ekstraktom od trava.5 dana i tako lečenje ponavlja do potpu­ nog izlečenja.30 minuta. Uzeti 1 čašu pregrada oraha. koji nedo­ staje organizmu. Iz ishrane isključiti slatke. Prvog dana uzeti 5 kapi natašte. ispirati u tegli sa ekstraktom polni organ sa ogoljenim glavićem u trajanju 25 . pomešati. Pri lečenju trihomonoze kod muškaraca mogu se. takođe. Korišćenje ukuvanog urina na sličan način. Oslobađanje od polnih parazita podstiče zasićavanje tkiva silicijumom. zatim se pravi pauza 3 . kroz koju u organizam prodiru materije rastvorene u vodi. Tokom 3. cvetova povratiča i rastavića. masne. već i jača nervnu vezu iz­ među mozga i kavernoznih tela polnog organa. ekstrakta ili uljnog prepara­ ta tih biljaka u vidu vaginalnih orošavanja tamponima.5 dana. nervi brzo predaju impulse u polni sistem i javlja se erekcija. otvara se nežna sluzokoža. Obično se koriste 2 litra ekstrakta pri temperaturi od 35 do 36° C. u vidu kupki. breze. Ako je potrebno jače sredstvo.20 kapi i tako produžiti čitav mesec. Muškarci u toj vodi vr­ še kupku.5 dana primenjivati kupke. U praksi je uočeno.5 litar. spuštajući svoj polni organ sa obnaženim glavi­ ćem u glinenu vodu 10 . U početku pola litra. One brzo asimiluju silicijum. ispiranja i mazanja.kom 10 dana. samleti ih na mašini za mlevenje kafe i preliti čašom vot­ ke (rakije). a zatim se primcnjujc Lečenje protiv tri vrste trihomonada. Ostaviti da odstoji 24 sata na tamnom mestu. slačice. Posle prve kure sprovodi se druga. podstiče njihovo uništavanje. podstiče lečenje od vaginalnih parazita. vodu treba prokuvati. drugog . rena. Upotreba soka. Još bolje deluje ekstrakt od pregrada ili zelene ljuske oraha sa kerozinom.10 kapi. kore pasjakovine. posebno ekstrakt od pregrada oraha sa votkom (rakijom). trećeg . Objašnjenje za muškarce: kada je kožica podignuta nagore i glavić polnog organa potpuno obnažen. Zatim dobijenu smešu procediti. Prirodnjački pristup lečenju trihomonada je nešto drugačiji. koristeći 1 litar ekstrakta trava.15 minuta.

U XVII veku . ali u starijem dobu herpes se ispoljava kroz mnogobrojna oboljenja. Pažnja! Ako ste bolovali od virusa herpesa (ranije su vam usne bile prekrivene mehurićima). gde je toplo i gde ima mnogo sluzi. koji nije čuo ili nije bio zaražen virusom herpesa. O oboljenjima koja izaziva virus herpesa odavno se zna. odakle potajno narušava organi­ zam i polako ga nagriza. To će vam biti indikator da jačate imunitet. herpes se odmah ispoljava osipanjem mehurića na usnama ili drugim mestima. a to slabi imunološki sistem organizma. Infekcija herpesa može se prenositi različitim putevima. Vodnjikave ospe na usnama. potištenost. koji može prouzrokovati razvoj malih boginja. vaš imunološki sistem je krajnje slab.u čvorištima perifernog nervnog siste­ ma kičmene moždine. Ispostavilo se. Već u 5 .HERPES herpes su prozvali. „bolešću francuskog kralja". raznosi se po organizmu i nalazi skriveno. Utvr­ đeno je. koje svrbe.svi ti unutrašnji faktori smanjuju energiju organizma. na primer u sauni (banji). Emo­ cionalni stres. svedoče o tome. Njih su izučavali i lečili još drevni lekari. Nastanak opasujućeg herpesa uslovljen je time. virus herpesa limfom dospeva u krv. Nesprečavan ni od čega. Dalje. Herpes svakako nije teže oboljenje. pri slabljenju imuniteta dobija mo­ gućnost da se ispolji. što on. Opasujući herpes izaziva se virusom malih boginja. preživljavanja. ali se češće sreće. koji skriveno deluje u organizmu. Ali pažnju naučnika her­ pes je izazvao pojavom SID-e (AIDS-a). Istraživanja su pokazala. da herpes ukazuje na oboljenje imunog sistema. kao HIV (uzroč­ nik SIDE). da svi oboleli od imunodeficita obavezno imaju herpes. tuga . Druga vrsta izaziva genitalni herpes. Virusi herpesa mogu da napadnu konjunktivu očiju. sklonište . Prva vrsta je široko rasprostranjena (herpes labialis) i ispoljava se u vidu malih mehurića na usnama ili oko njih. u čast Luja XIV koji je patio od grozni­ ce. teško do­ stupno. lečenje antibioticima. Herpes je oboljenje kože i sluzokože. Obe vrste herpesa mogu izazivati i genitalni herpes i obični herpes. nalazeći se skriven u organizmu. u zavisnosti od mesta prodiranja infekcije. poljupci­ ma. Virus se razmnožava u nosnoj duplji (ždrelu). koji se is­ poljava u vidu ospi na polnim organima. suvišno hlađenje. T eško je naći čoveka. dugotrajna in­ fekcija. Postoji nekoliko vrsta virusa herpesa. Karakteriše se pojavom sitnih mehurića na obolelom delu organizma. kao i na drugim mestima.6 godi­ ni života dete može da se inficira ovim virusom. Taj rušilački rad ponekad se go­ dinama ne vidi. da je virusom herpesa inficirano 99% ljudi. Preobilna ishrana. da je organizam na­ pao virus herpesa. izazvano viru­ som herpesa. za vreme intimnosti i u nekim drugim slučajevima koji obezbeduju blizak kožni kontakt. Virus herpesa može aktivirati sve naše sklonosti ka bolestima. loša spoljašnja i unutrašnja ekolo­ ška situacija potencijalni su uzroci za nastanak herpesa. Vazdušno-kapljičnim putem pri kihanju. upotreba narkotika i alkohola. hronična oboljenja.

pljuvački. Svesnost znači da roditelji ne smeju preneti bolest na svoju decu. Moral podrazumeva i čistoću intimnih odnosa. Ne­ uredne polne veze su siguran put ka inficiranju genital­ nim i običnim herpesom. otkloniti komplikacije. Virus herpesa je čak i u suzama.. da se čovek može oslobo­ diti ospi. Pre nego se dctc začnc i rodi. svest i samo­ disciplinu. Tu postoji preporuka: uspostaviti unutrašnju čistoću u or­ ganizmu. koji su ozbiljno istraživali virus herpesa tvrde da se od njega čovek ne može potpuno izlečiti. . Postoji i narodno sredstvo protiv herpesa: Uzeti 2 kafene kašičice cvetova medunike (Filipendula ulmaria. Kafenu kašičicu ekstrakta razmutiti u 100 grama ključale vode i piti 3 puta dnevno. On se nalazi gotovo svuda: u krvi. Glupe navike i sklonosti još više slabe or­ ganizam. Mi stalno živimo pod stresom. lekari tvrde. naprezati mišiće i pravilno misliti. povećati imunitet. koji se odomaćio u organizmu.3 puta dnevno na bolna mesta stavljati vatu natopljenu ovim ekstraktom i držati 15 . hexepeterala) i 1 kafenu kašičicu cvetova nevena (Calendula officinalis). Kod osipanja herpesa na usnama 2 . Samodisciplina podrazumeva da čovek svojim nači­ nom života stvara u organizmu sve uslove. staviti ih u litarsku teglu i preliti sa pola litra votke (rakije). eks­ trakt od nikotina i vlastiti urin. čeličiti. mogu i treba da primenjuju raz­ ličita prirodna sredstva. Oboleli od herpesa.20 minuta. kerosin. u brigama i strahovima. U te svrhe posebno su efikasni jaki fitoncidi. Rezultat toga je zagađen i oslabljen organizam. Kao profilaksu treba podići svoj moral. čak i ono što ne treba. treba biti zdrav i dostojan roditeljske dužnosti i uloge. stoje potvrđeno analiza­ ma. Ekstrakt dobro pomaže i kod gripa (u istoj dozi). da se ne bi za­ razio virusom herpesa. Ako je herpes veoma izražen. Kod difuznog herpesa stavljati pamučnu tkaninu natopljenu u ekstraktu na osipna mesta i piti po 1 supe­ nu kašiku ekstrakta razblaženog sa 200 mililitara vode 3 . spermi. mokraći. Posle toga sadr­ žaj procediti. koja ubijaju viruse i mikrobe. Jedemo mnogo.4 puta dnevno. Teglu zatvoriti polietilenskim poklopcem i ostaviti da odstoji na tamnom mestu mesec dana uz povremeno mućkanje. Ona je izvanredna sredina za razmnoža­ vanje herpesa. tre­ ba piti ekstrakt.LEČENJE I PROFILAKSA HERPESA Naučnici. pravilno ga hraniti. Iz nosa i ždrela nam se stalno luči sluz. ah se ne može potpuno izlečiti. Prema tome. Pri tom za sve vrste herpesa preporučuje se efikasni lek aciklovir. F. Od jela smo načinili kult. Sva ta sredstva u jednoj ili drugoj meri dejstvuju na virus herpesa.

Suština navedenog problema je u tome. Posle nekoliko sličnih vežbi oboje ćete sigurno kontrolisati izbacivanje semena. pri čemu su njegove noge iznad njenih no­ gu.jer otklanja uzbuđenje i opušta. Drugi postupak. Prema stepenu produžavanja polnog života muškarca sve dolazi na normalu.30 minuta i počnite ponovo da se udva­ rate. koji omogućava da se produži polni akt. Kada to postignete pređite na sledeći postupak. dok se ne zavr­ ši erekcija. pa taj problem mo­ že izazvati raspad porodice. Ako se muškarac jako uzbudi pri pomisli na polnu bliskost. treba da primenjuje vruću kupku pred polni sno­ šaj . Ovaj problem uočava se kod muškaraca koji imaju izraženu konstituciju vetra. Mnogi parovi smatraju. a muž leži licem prema njoj između njenih nogu.SEKSUALNI PROBLEMI KOD MUŠKARACA "V Xuškarci imaju seksualne probleme. što ranije iz­ bacivanje semena (ejakulacija) ne pruža dovoljno uživanja i zadovoljstva u polnom aktu. Nadražaj i uzbuđenje pri prvom polnom snošaju sa ženom tipični su uzroci prevremenog izbacivanja seme­ na. Glavni problem je prevremeno izbacivanje semena (ejakulacija). „METOD STISKANJA ( G N J E Č E N J A ) " Iz drevnih vremena do nas je došao „metod pritiska­ nja". ponovljeni polni akt je mnogo duži od pr­ vog i potpuno zadovoljava ženu. daje najbolji položaj kada žena sedi okrenuta leđima prednjoj stranici kreveta sa is­ pruženim nogama. Prvi postupak. koje žene treba T TVAda znaju i da nepravilnim postupcima i recima ne pogoršavaju njihov položaj. uzbuđeni polni organ je uveden u vaginu. Izaberite položaj. Uzrok prevremenog izbaciva­ nja semena obično je odsustvo seksualnog iskustva. S iskustvom te teškoće nestaju. Muž leži na leđima. Žena miluje polni organ dok ne postigne potpunu erekciju i tako produžava dovodeći muža skoro do orga­ zma. žena odozgo. on joj to saopštava. a uz to je muškarac individualne konstitucije vetra. To je jedan od najrasprostranjenijih metoda. Svi muškarci se sa tim sukobljavaju na početku svog polnog života. To smanjuje osetljivost glavića polnog organa i može produžiti ejakulaciju. Ako je osetljivost glavića polnog organa velika. Na pitanje kako uspostaviti normalno trajanje pol­ nog akta ima više odgovora. Potrudite se da budete u tom položaju bez pokreta što duže. Ako muž . preporu- čuje se korišćenje prezervativa. Posle ejakulacije kod prvog polnog akta. Kod mladih supružnika prevremena ejakulacija usložava situaciju jer prekida polni od­ nos koji tek treba da se razvija i neguje. Po pravilu. Najbolje gaje uvežbavati u nekoliko postupaka. koji je udoban za oboje. Žena prekida stimulaciju i snažno stiska polni organ neposredno ispod njegovog glavića. odmorite se i opustite 15. Približno posle pola minuta ona može ponovo da stimuliše polni organ. kada pokušavaju da kontrolišu izbacivanje seme­ na. Kada muž oseti približavanje ejakulacije. Ponovite to nekoliko puta.

po­ sle čega ponovo pravi pokrete. koje ranije nije izvršavao i koje. Supruzi počinju sa normalnim polnim aktom. vredaju njegovo muško dostojanstvo. Signali neudobnosti prevazilaze seksualne impulse i polni odnos se odugovlači. zdravog pojedinca. sa raširenim no­ gama i oslonjena na kolena. Zdrava porodica podrazumeva zdravo društvo. U suprotnom. da bude inicijator društvenog života i korišćenja slobod­ nog vremena. Čim sve prođe. On mora da ispolji interes prema profesionalnim intere­ sima zaposlene žene. Maksimalno se približava njenoj karlici i uvodi polni or­ gan u vaginu. da održava atmosferu optimizma. supruzi moraju da se obrate za pomoć lekaru specijalisti. PREPORUKE MLADIM MUŽEVIMA Mladi muževi treba da prođu period prilagodavanja uslovima zajedničkog supružničkog života. mladi muž se često sukobljava sa tim što mu se na­ meću takve obaveze. Čim uz­ buđeni muž oseti da se približava orgazam. u kojoj je fizički tesno i neudobno vršiti polni akt. porodica. To što ljudi asimiluju u porodičnom vaspitanju na kraju će biti naše društvo. kako on smatra. PORODIČNI I SEKSUALNI ŽIVOT MUŠKARCA I NJEGOVO ZDRAVLJE ULOGA MUŠKARCA U PORODIČNOM ŽIVOTU D ruštvo. Kako da . Uloga porodice važna je za svakog čoveka.. Slede lagani pokreti karlicom nazad-napred. on vadi polni organ ili prekida sa pokretima do potpunog smirenja. odnosi u porodici i zdravlje svakog čoveka umnogome su međusobno povezani. Po­ sle 4 . ukoliko ne postoje drugi poremećaji vaš seksualni život će se normalizovati. Posle nekoliko sličnih treninga.oseti spremnost za ejakulacijom. Me­ đutim. Četvrti postupak. kao što je već opisano. da sklanja iza sebe posle jela itd. proturivši kolena ispod njenih nogu. Većina muževa to teško shvata. do potpunog zadovoljavanja supruge. Muž kleči na kolenima izme­ đu njenih nogu. Kada uvežbate i ovaj postupak. Ponovite to nekoliko puta. To se ponavlja nekoliko pu­ ta. a uzbuđenje opada. koji su odrasli izvan porodice i društva. stimulacija polnog organa će je obnoviti i polni akt se može produžiti. muž zauzima udoban položaj i produžava polni akt do orgazma. Suština ovog postupka sastoji se u tome da na početku polnog akta muž bira pozu. Ako se erekcija počne smanjivati. Obično mu­ škarac snosi glavnu odgovornost za uspeh porodice. Najpogodnija po­ za za to je sledeća: žena leži na leđima. i on je spreman da se samopregorno bori za njen procvat.. o čemu ona obaveštava muža i dozvoljava mu da ejakulira. Ona se podiže i primenjuje metod pritiskanja.5 kratkih prodiranja sledi jedno duboko. Treći postupak. Njemu predstoji da se bavi domaćim poslovima: da pomaže u spremanju kuće (stana). on će o tome obavestiti ženu. Praktično ne postoje ljudi. ali muž ne uvodi potpuno polni organ. pristupite sledećem.

da ga podstakne i podrži. i da je njegova žena . Stvara­ nje kanala i prolazak duše kroz njega . što nji­ hov porodični život ne funkcioniše onako kako žele. da prvi meseci polnog života imaju od­ lučujuću ulogu. razvija se erotska privlačnost itd. a sam polni akt podstiče energetsku razmenu između njihovih spoljašnjih manifestacija. kroz koji duša dospeva u matericu žene. Kao rezultat „energetskog prodora" stvara se kanal. da je načinio pravi izbor.muškarci doživljavaju kao najsladostrasnije preživljavanje . Odmah za tim sledi izbacivanje semena. To može pokolebati samouverenost mladih muževa.najmoćnije stvore­ ne energije . Jedino obostrana težnja da jed­ no drugo shvate unosi u kuću harmoniju i sreću. koji se sastoji iz duhovnog. Šta o intimnoj bliskosti treba da znaju mladi supru­ žnici na medenom mesecu? Polna bliskost je složen pro­ ces. Orga­ zam označava „energetski prodor" u najsnažnije prostor­ ne nivoe.preskoče granu iza koje postaju papučari ili „ porodični ti­ rani"? Tu. Su­ pruga treba da pomogne mužu da pobedi početnu nesi­ gurnost. već dolazi do međusobnog duhovnog i energetskog bogaćenja. Kao rezultat tog procesa stvara se ne samo novi život. INTIMNI ODNOSI I ntimni odnosi neće biti harmonični ako o tome brine samo jedan od supruga. Takav ženin odnos ojačaće u muškarcu veru u to. . energetskog i fiziološkog opštenja. Mnogi koji počinju porodični život ne uspevaju uvek iz prvog puta. odličan drug i pri­ jatelj za koga se vredi boriti. Kod njih se javljaju stid i krivica. Važno je znati. Uvek treba imati na umu da je normalna polna ak­ tivnost jedna od fizioloških funkcija organizma. Upravo u to vreme formiraju se kriterijumi o intimnim odnosima.orgazam. kao i svuda. Prethodna priprema omogućava supruzima duhov­ no sjedinjavanje. na kojima se nalaze duše ljudi. u kojoj će sve promene proći što bezbolnije i u korist oba supruga. umeće da se nenametljivo stvara harmonična atmosfe­ ra. treba da postoji osećaj mere i tak­ ta. koji čekaju svo­ je ovaploćenje.dostojna poštovanja.

takode. po­ većana stidljivost mogu negativno uticati na polni nadražaj. To treba raditi taktič- no. već o taktičkoj upornosti. s obzirom na to da je raspoložena za telesnu intimnost. Muž treba da se prilagodava tim da­ nima.njegovom suvišnom plahovitošću i forsiranjem polnog odnosa. a muškarac u nizu slučajeva treba da pribegne aktivnim dejstvima. bolje je ne voditi lju­ bav prve bračne noći. Grubo ponašanje i nečistoća tela mogu ugasiti polnu želju ne samo kod muškarca nego i kod žene. ako nema odgovarajućih uslova. koji stupaju u brak. Uzbuđenje. Glavno pravilo za prvu bračnu noć za muškarce gla­ si: izbegavajte grube i nasilne postupke. za koje treba da znaju mladi ljudi. usled čega dolazi do prevremene ejakulacije. poverenja i poštovanja. cinično obraćanje muškarca može u ženi ugušiti želju za polnom bliskošću. o prvoj bračnoj noći. U takvim trenucima često se začinje ženska frigidnost.Početak polnog života vezan je za određene kompli­ kacije. koji utiču na intimnost. pažljivo. Treba sačekati nekoliko dana. Ako je jedan od supruga previše nadražen ili boja­ žljiv. U prvim danima supružništva harmonija se postiže ako žene nisu krute i neosetljive na nežne reči i postupke. Pre svega. da odugovlačenje polne bliskosti na duži period može smanjiti polnu strast. glav­ nim uslovom polne harmonije treba smatrati međusobni osećaj ljubavi. strah. U dane povećane fiziološke uzbuđenosti neke žene same ispoljavaju polnu aktivnost. koje će ih vremenom dovesti u težak položaj. Ako se polni snošaj obavlja više iz obaveze nego iz strasti. ako pri prvoj polnoj bliskosti žena nije doživela orgazam. U sličnim situacijama muškarac treba da bude nežan. pri čemu se može osećati nesigurnim i u nizu slučajeva izgu­ biti sposobnost za polnu intimnost. Uporedo s tim treba imati u vidu. Bezobzirno. Žena. Nežan odnos i briga najbolje su sredstvo za smirivnje muškarca i uspostavljanje potpune polne funkcije kod njega. pijanstvo. Prekori i ironija u takvim situacijama nisu poželjni. Neuspeh pri prvom polnom aktu može. da ubrza buđenje osećanja i želje kod žene. može da pruži blag otpor. imajući u vidu osobine ženskog organizma. Često se dešava da se muškarac više uzbudi od žene. tj. već obrnuto. Ovde nije reč o grubosti i nasilju. Mladenci se za vre­ me prvog polnog akta mogu sukobiti sa nepredvidivim si­ tuacijama. Muškarac treba da ima na umu da mnoge žene zbog stidljivosti vole da ih „osvajaju". ako se oni ne ispoljavaju od prvih dana. on nije praćen bo- . U mnoštvu faktora. Prvih nedelja polnog života osetljivost žene je potčinjena cikličnim promenama: na nekoliko dana pre menstruacije i prvih dana menstruacije kod žene se javlja jaka želja za polnom bliskošću. biti uslovljen nepravil­ nim ponašanjem muškarca . da se ponaša kao da se ništa nije dogodilo. predusretljiv i da ume da odredi pravi momenat pogodan za polnu bliskost. U takvim trenucima žena treba da ispolji posebnu osećajnost i da ne insistira na intimnosti. Onore de Balzak u svojoj knjizi Fiziologija braka piše da posle „zakonskog silovanja" žena duže vremena oseća odvratnost prema mužu. Prvih meseci polnog života muž treba da se brine o tome. zbog če­ ga može i da ne dođe do prvog polnog akta. smi­ riti se i psihički pripremiti za polni snošaj.

uzrokuje poremećaj sna. Kriterijum za normalnu polnu aktivnost je dobro lično osećanje. Obrnuto. Prekomerna polna aktivnost se negativno odražava na zdravlje. a šta ne treba da rade supruzi. ZASIĆENOST I UZDRŽANOST dravlje čoveka podrazumeva. usled čega organizam pre vremena stari. slabljenje uma. koje daje žena. Odgovor je jednosta­ van: radite sve što vam se dopada. Često ponavljanje polnih snošaja otupljuje osećaje sladostrašća jer polne žlezde ne uspevaju da u dovoljnoj količi­ ni produkuju sekret. Pored toga supružnici koji uvažavaju jedno drugo uvek će naći dodirne tačke i međusobno se uvažavati.gatom skalom osećaja i donosi malo zadovoljstva. koji uslovljava normalan tok polnog akta. da bi se potpuno zadovoljili. životna radost i bodrost. ono će ojačati usled redovnog energetskog napajanja. sa njegovim zdravljem neće se ništa dogodi­ ti. ako je želja obostrana i nema nasilja ni prinude. apetita i smanjenu polnu sposobnost. pri čemu žene i muškarci sa umerenim polnim potrebama skoro da ne osećaju ni­ kakve promene u stanju svog zdravlja. Kada je reč o prinudnom polnom uzdržavanju. Polna prezasićenost slabi funkcije mnogih sistema. izlazi iz granica fizio­ loške potrebe i postaje ništa drugo do polno preterivanje. Ali ako muškarac nauči da ne gubi seme za vreme polnog akta. . ve­ ćina ljudi to podnosi bezbolno. Težnja da se veštački pojača polna strast i na bilo ko­ ji način poveća broj polnih snošaja. Postoje mišljenja. umerenost i uzdržanost u svemu. pre svega. povećanu razdražljivost ili ravnodušnost. preživljavajući orgazme. šta treba. između ostalog i u polnoj ljubavi.

a žena je aktivna. Pošto telo ima sposobnost da stvara protivotrove protiv svake bolesti ili stanja. koja se pove­ ćava kao rezultat četiri orgazma. moćno je bioenergetsko sredstvo. on predaje lekovitu energiju. Upravo tada su ljudi shvatili i na svom iskustvu osetili. pored produžetka ro­ da. Uloga žene u terapeutskom seksu sastoji se u tome da bude inicijator. poprimaju posebna svoj­ stva. oni se mogu celishodno aktivirati i po­ stizati željeni efekat. pljuvačka. znoj. Poznaju­ ći te mehanizme. da njihovi seksualni odnosi mogu. Telo je prihvata. da specifične poze usmeravaju energiju različitim putevima. jer se on nalazi u običnom stanju. ukoliko muški. što izoštrava sva čula. sekreciji žlezda i emocionalnom stanju (što čini jak energetski na­ stup). „ozračeni" tim po­ sebnim i snažnim energijama. Polni akt uvek izaziva promene u disanju. tada je to samo pitanje akti­ viranja potrebnog metaboličkog procesa. Ta nauka zahteva da muškarac usavršava svoje mogućnosti uzdržavanja. Polne sekrecije. U lim organima i da ih leci. Iz drevnoindijskog medicinskog traktata Ako muškarac ima polni akt. koja može da leci još efikasnije. promene u krvotoku. koji leci energetskim dejstvom. a ona je predaje. da smiri um i da koncentriše svoju pažnju na bolno mesto. što omogućava da se ona koncentriše u obole- . Njena energija. stvara se i povećava nova životna snaga i energija. Iz knjige "Izreke mudraca" davna vremena bili su drukčiji intimni odnosi izme­ đu muškaraca i žena. bili su prirodniji i jednostavni­ ji. koja harmonizuju telo i psihu muškarca. ko­ ji budi lekovite sile prirode. jača. Prema tome. Koristeći seks u lekovite svrhe. Sve zavisi od tačke gledanja na seksualne odnose i poznavanje osobina međusobnih energetskih dejstava muškarca i žene za vreme polnog akta. koje je teško uporediti sa bilo kakvim ekstrasensom. treba znati sledeću osobenost: kada je aktivan muškarac. LEKOVITI MEHANIZAM P O L N O G AKTA Terapeutsko dejstvo polnog akta zasnovano je na či­ njenici. jačati i podmlađivati organizam i doprinositi duhov­ nom progresu. razne polne poze mogu se razmatrati kao „polna joga". Da bi tu energiju dobila žena treba da leži mir­ no. koji se vrši brižljivo i pažljivo najbolji je od svih lekova.LEKOVITI SEKS Polni akt sa lepom i velikodušnom ženom. a isto tako i ženski principi rade u harmoniji i do­ punjavaju jedan drugog. ali ne gubi seme. Kada muškarac leži mirno. To omogućava da dobijena energija dospe tamo gde je potrebna za lečenje. lupanje srca. on dobija energiju.

što stvara šljaku i sma­ njuje opšte životne sposobnosti čovečjeg organizma. treba znati da ishrana mora podsticati opšte ozdravljenje organizma i održavanje zdravlja na potrebnom nivou. Neophodno je uzimati hranu u skladu sa bioritmom probavnih organa. remeti se normalan rad organizma. porazgovarajmo o tome. na kojoj će se razvijati vaša seksualnost. Time ćete stvoriti povoljnu osnovu. pokušava to isto i u ljubavi. Tek posle toga mo­ žete koristiti specijalnu ishranu za stimulisanje polne funkcije.prija­ tan je za život. može se suditi kakav je ljubavnik. od toga će biti malo koristi. U suprotnom. iako je po svemu ostalom organizam zdrav.ISHRANA KOJA STIMULIŠE SEKSUALNOST shrana ima veliku ulogu u održavanju normalnog zdra­ vlja svakog čoveka. Čovek koji vodi zdrav način ži­ vota. Za večeru se može popiti čaša sveže isceđenog soka ili kiselog mleka. Ako nema dovoljno resursa hrane. Noću se smanjuje temperatura tela. Po stepenu starenja organizma u prvom redu iščezava polna funkcija. Najočigledniji pri­ mer gašenja polne funkcije je gladovanje. Ilustrujmo to sa nekoliko primera. Ako ograničite čoveka u is­ hrani. a sa njom i aktivnost probavc£ nih fermenata. Važno je shvatiti sledeće: polna funkcija kao da „leži" na organi­ zmu i „hrani se" posle potpunog zadovoljavanja svih nje­ govih potreba. Jednostavno za njeno održavanje potre­ ban je višak energije. I obrnu­ to. OPŠTE OZDRAVLJENJE POMOĆU ISHRANE Dakle. Da bi vaša ishrana održavala ili povećavala vaše sek­ sualne sposobnosti. Po tome. Posle 15-16 sati hrana se slabo vari i zagađuje organizam. masa tela narasta sporije. Gurman. Ako je sa zdravljem sve u redu. pojesti malo voća. tada or­ ganizam radi vlastitog očuvanja u prvom redu odbacuje polnu funkciju. Napomena: proces probave traje od 5 do 7 sati. a s njim se odugovlači i polno sazrevanje. kako u organizmu stvo­ riti povoljne uslove za opšte ozdravljenje pomoću ishrane. tada će i sa seksualnom funkcijom biti sve normalno. kojeg više nema. koji radi sve na „brzu ruku" i ne pridaje veliki značaj sadržaju i I kvalitetu intimnih odnosa. Proždrljivac je ljubavnik koji žuri. međutim pri tome izgleda neprirodno. kako muškarac jede. ručati od 13 do 15 sati. . Slič­ no se uočava i kod životinja. ne jede meso a radi vlastitog zdravlja ne opterećuje se jelom. popiti čaj od tra­ va sa medom ili voda. i sklon dugim preludijumima. za koga je jelo praznik. U tom periodu organizam ekonomiše sve svoje resurse i usmerava ih sa­ mo na održavanje životne aktivnosti organizma. Čovek koji uživa u jelu . Kao rezultat toga hrana se dugo i nekvalitetno probavlja u organizmu. obilje hrane i slobodne energije povećava potenciju i želju da se što brže prazne semene kese od viška sperme. Rezultat je da se ne javlja nikakva želja za polnim aktom. Doručkovati od 7 do 9 sati. Polna funkcija se nalazi u neaktivnom stanju sve dok čovek ne odraste. trudi se da potčini partnerku svim svojim željama.

Treba pravilno upotrebljavati hranu tokom jednog obroka. Prvo treba piti tečnost (ako imate potrebu), zatim jesti salatu ili poluobareno povrće, voće. Drugo jelo može biti sa škrobom ili belančevinama, ali se ne smeju mešati produkti koji sadrže škrob i produkti koji sadrže bclančevine (krompir sa mesnim kotletom). Napomena: ako se tečnost pije posle jela, voda razreduje i spira deo želudačno-crevnog soka; sveže povrće (ili po­ luobareno) i voće podstiču uništavanje leukocitoze, norrnalizuju peristaltiku creva, podstiču razvoj pravilne mi^ krollore u probavnom kanalu, regulišu hormonalni si­ stem organizma; belančevine (meso, jaja, mladi kravlji siri slično) ili škrobovi (krompir, prekrupe, hleb i slično), posebno konzumirani, sami po sebi, bolje se vare i asimiluju (to je dokazano eksperimentima I. Pavlova). Da bi se hranljivi produkti zadržali, korisno je neko­ liko puta očistiti jetru. To normalizuje sve vrste razmene u organizmu i podstiče kvalitetnu asimilaciju hrane. Napomena: kod odraslog čoveka kvalitetno funkcioniše oko 30- 40% ćelija jetre, ostale se nalaze u neaktivnom stanju, popunjene starom, neizbačenom žuči. Zbog toga strada razmena materija, koja se vrši u jetri (belančevine, «/ masti, ugljeni hidrati, vitamini, minerali, hormoni itd.). Zbog „nabijenosti" jetre šljakom u njoj dolazi do pore­ mećaja krvotoka. Javlja se portalna hipertonija (stepen njenog ispoljavanja je različit: od male do očigledne), ko­ ja remeti normalnu cirkulaciju energije i krvi u organi­ zmu. Deo hranljivih materija, obišavši jetru zbog portal-

ne hipertonije, cirkulišepo organizmu u neobrađenom sta­ nju, što izaziva alergiju i zagađenost i smanjuje imunitet. Ne srne se jesti suviše mnogo u jednom obroku hra­ ne. Cela zapremina pojedene hrane u jednom obroku ne srne da prelazi 0,7 -1 litar. Pre polnog akta uopšte ne tre­ ba jesti - to može da spreči normalno podizanje seksual­ ne energije po čakrama. Poželjno je da naučite da pripremate hranu tako, da se u njoj zadrži što je moguće više biološki aktivnih mate­ rija i životne energije. Istraživanja pokazuju, da gorštaci, koji nas zapanjuju sposobnošću da reprodukuju potom­ stvo i u devedesetoj godini, čitav život se hrane prirodnom hranom, sa mnogo zeleni, povrća, voća, oraha i mlečnokiselih produkata. Evo nekih jednostavnih pravila za pripremanje hra­ ne. 1. Ne jedite bujone od mesa, posebno od kostiju! Bujon od mesa zasićen je ekstraktivnim materijama, koje podstiču razvoj srčano-vaskularnih oboljenja. Bolje je na­ rezati meso na male komadiće i, pripremajući supu, ku­ vati ga zajedno sa povrćem. 2. Hranu pripremajte na slaboj vatri, u poklopljenoj posudi, u vlastitom soku ili sa neznatnom količinom vo­ de. Čak je palačinke i oladije bolje peći u poklopljenom tiganju, na slaboj vatri. Pripremajte hranu na biljnim J a ­ stucima". Na dno posude stavite sloj svakojakog povrća, iseckanog u vidu slame ili na komadiće. Na povrće stavi­ te glavni produkt - ribu, meso ili prekrupu, a odozgo po­ novo sloj povrća. Sve prelijte ključalom vodom da prekri­ je sadržaj posude i stavite na jaku vatru. Čim voda počne da kipi, vatru treba smanjiti, ne dozvoljavajući joj da kipi.

Jelo isključiti kada bude „skoro gotovo", tj. uzeti u obzir da će ono još odstojati na vatri. 3. Kvalitet produkta se maksimalno zadržava i pri pripremanju hrane metodom zagrevanja i ostavljanja da odstoji. Pri tome se ne uništavaju belančevine i ne emulgiraju masti. Hranu treba dovesti do ključanja i lonac (šer­ pu) skinuti sa vatre. Posle 30- 40 minuta lonac treba po­ novo staviti na vatru, dovesti do ključanja, kuvati 5- 6 mi­ nuta i opet skinuti sa vatre na 20 minuta. Posle toga jelo je gotovo. 4. Pripremajte jelo s ljubavlju! Vaša energija deluje na pripremane produkte, „registrujući" na njima vaše emocionalno stanje. Želite da vam se dopadne? Mesite testo, seckajte povrće, kuvajte supu u dobrom, prijatnom raspoloženju, želeći da obrađujete svog voljenog. Kada usvojite ta pravila, možete uz mnogo veću ko­ rist primenjivati specijalnu ishranu i produkte, namenjene za povećanje polne potencije. Na osnovu drevnih i savremenih znanja dokazano je, da se polna funkcija stimuliše sa energijom koja je slič­ na njoj. Ta energija u produktima ishrane može se nalazi­ ti u aktivnom i vezanom stanju. Otuda se svi produkti is­ hrane mogu podeliti na dve velike kategorije. Prva kategorija. U ovu kategoriju spadaju svi pro­ dukti kod kojih je životna snaga u stanju aktivnosti. U pr­ vom redu, to su različite vrste klica - proklijalo zrno (kli­ ca od 2 do 5 milimetara) i slično, gomoljaste biljke u ra­ stu, embrioni tipa jajašca u razvoju, ikra i životinje (ali nji­ hova vrednost se gubi jer se termičkom obradom odvaja aktivna energija od materije, a mi ih ne jedemo u sirovom stanju), produkti, kod kojih se odvijaju aktivne fermentne

reakcije uz učešće povoljnih mikroorganizama (pivski kvasac i slično). Na primer, hleb od proklijalog zrna i supa od njega sadrže veliki potencijal životne energije, veoma važne vi­ tamine grupe B, vitamine E, D, kao i mnogo druge mate­ rije, krajnje neophodne za kvalitetno funkcionisanje pol­ ne funkcije. Najkorisniji produkti su dijetetski hlebčići (pogače) od proklijalog zrna, supa i kotleti od proklijale pšenice.

Hlebčići (pogače) od proklijalog zrna Uzeti 200- 300 grama pšenice, oprati je, sipati u du­ bok tanjir i preliti vodom tako da ne prekrije zrna, do tre­ ćine njihove visine. Pokriti tanjir poklopcem i ostaviti na sobnoj temperaturi. Povremeno promešati zrna da se gor­ nji sloj ne bi osušio. Ako treba, dolitijte vodu. Približno posle 2- 3 dana u pšenici će se pojaviti klice 1- 2 milime­ tra - pšenica je pripremljena. Izliti suvišnu vodu, umota­ ti tanjir u celofan i staviti u frižider (ali ne u komoru za zamrzavanje ili zamrzivač); u frižideru će prestati da ra­ ste. Prema potrebi treba uzeti određenu količinu prokli­ jalog zrna, samleti na mašini za meso, napraviti male lepinjice i malo ih ispržiti na maslacu ili biljnom ulju (zejtinu). Treba ih jesti u toplom stanju. To je jedan od naj­ boljih produkata u zimskom vremenu.

Supa od proklijale pšenice Uzeti oko 400 grama vode, 2 srednje glavice luka, 2 šargarepe i nekoliko krompira. Izrezati krompir na parčiće, narezati luk i šargarepu i kuvati dok se ne skuva. Ski­ nuti sa vatre i dodati 2- 3 supene kašike proklijale pšeni­ ce, lovorov list i druge začine prema ukusu (nije poželjno soliti). Posle 10-15 minuta supa je gotova za upotrebu. Ta supa naglo povećava potenciju i jača imunitet. Posebno se preporučuje u hladno i suvo godišnje doba za ljude konstitucije vetra.

U sveže pripremljenom mesu od mladih životinja (posebno u nedopečenom) ostaje deo životne energije, ko­ ja povećava polnu aktivnost. Posebno mnogo polne energi­ je ima u polnim organima životinja, na primer u semenicima mladih bikova. Zato će se, ako ih ispržite i pojedete, po­ tencija povećati. Kuvanje deluje lošije - ono uništava život­ nu energiju. Radi povećanja potencije upotrebljavajte jela od semenika sa belim lukom i suncokretovim uljem. Evo jednog komplikovanog turskog jela za poveća­ nje potencije, koje se po želji može pripremiti za porodič­ ni praznik. Tursko jelo Uzeti 4 male pljosnate morske ribe (list - Pleuronectes), 4 supene kašike pavlake (vrhnja), 4 žumanca, 1 čašu brašna, 300 grama maslaca, 2 šargarepe, vezicu peršuna, 2 glavice luka, malo lišća od celera i timjan (Thymus vulgaris), odnosno majčinu dušicu po ukusu. Meso ribe odvojiti od kostiju, kosti zajedno sa povr­ ćem kuvati (da ključa) u 5 čaša vode, brašno ispržiti sa 200 grama maslaca u malom tiganju, a odvar od kostiju i povrća pažljivo naliti u isprženo brašno. Zatim tiganj ski­ nuti sa vatre. Izmutiti žumance sa pavlakom (vrhnjem) i dodati u sos. Parčiće filea ribe list ispržiti u preostalom maslacu dok ne porumeni. Pre postavljanja na sto preliti ih sosom i odozgo ukrasiti crnom ikrom. Druga kategorija. U tu kategoriju spadaju svi produk­ ti kod kojih je došlo do „konzerviranja" životne energije u strukturama materija. Najveća količina potencijalno zbijene

Kotleti od proklijale pšenice Kotleti od proklijale pšenice pripremaju se na isti način, kao i hlebčići. Razlika je u tome, što za vreme mlevenja pšenice na mašini za meso treba dodati češnjak (beli luk). Ukus dobijenog produkta veoma podseća na ukus mesnih kotleta. Neki ljudi ih ne razlikuju. Najefikasnijim za povećanje seksualne sposobnosti oduvek su se smatrala jaja od vrapca, jarebice, goluba, a tek potom od kokoši. Neke vrste mleka, na primer od kamile, ispoljavaju jako dejstvo na polnu potenciju. Odgovara i kravlje, ali sa­ mo tek pomuzeno. U našim uslovima dobra je kajgana sa isprženim lu­ kom na biljnom ulju (zejtinu). Ikra od riba dobro odgovara toj nameni, ali je po­ željno da bude što svežija, jer soljenje uništava životnu energiju.

nastruganu koru od limuna. Napuniti čašice do 3/4 njihove visine. U čašice naliti jak ohlađen čaj. sadrže energiju. Grašak. dodati istruganu ko­ ru od limuna i isceđen sok od limuna. Biljke i produkti. ovna ili drugih životinja. pasulj. koje imaju ljuto. prstohvat cimeta.2 supene kaši­ ke pred spavanje) i vrućom vodom. Pošto smo u opštim crtama opisali ishranu i pro­ dukte. Kod nas su najrasprostranjeniji još luk i beli luk (češnjak). Malo prirodnog vina u in­ timnoj situaciji neće zasmetati ni supruzima sa stazom. Žumanca pomešati sa šećerom i mutiti dok se ne dobije bela pena. cime­ tom i korom od limuna. bazilika. Materije. Životnu snagu akumuliraju i gomoljaste biljke za vreme rasta u povoljno godišnje doba. nalaze se u jabukama i naru. Uzi­ majte po jednu kuglicu 3 . đumbir. pola čaše ruma ili konjaka. a zatim u svaku čašicu naliti ruma ili konjaka. 1 supenu kašiku šećera u kri­ stalu (prahu) i pola limuna. jer se u procesu ter­ mičke obrade uništavaju strukture. radi čega se preporučuje medena voda sa šafranom.5 supenih kašika šećera u kristalu. slačica. Vino je čest pratilac seksa. koje podstiču aktivnost ženskih polnih hormona. To su uglavnom začini . koje „drže" polnu energiju) . koji imaju ljut. zapamtite. celera. zloupotreba alkohola nije dozvoljena. Napitak zapaliti i servirati u keramičkoj posudi. u raznim travama i go­ moljastim biljkama.4 puta nedeljno.kardamon. u materijalnim struk­ turama polnih organa. U prvom redu „vezanu" polnu energiju sadrže ti delovi tela životinja. pređimo na opis na­ pitaka i recepte jela. Bez ob­ zira na to. soja i razne vrste oraha stimulišu po­ tenciju ništa manje od mesnih jela. Navešću nekoliko recepata blagih alkoholnih napitaka. Ljubavne osećaje pojačava i sveže gro­ žđe.polni organ i jajnici. koru od limuna. 3 žumanceta i 2 . koji podstiču polnu potenciju. anis. Izrežite ih na tanke komadi­ će i osušite u rerni pri temperaturi do 40" C. „Čudotvorno" svojstvo ima osušeni polni organ bi­ ka (on treba da bude upravo osušen. ša- fran. cimet. Korisni su gusti odvari od soka luka sa medom ( 1 .njime se posipa rovito jaje. Napitak koji gori Uzeti 2 čaše jakog čaja. koji neposredno učestvuju u polnom aktu . Avicena u Kanonu nauke o lečenju nudi korisne preporuke. ve­ pra. Jedite po jed­ no parče dnevno. Potenciju povećava šargarepa. Kupite 4 komada bilo kakvih mošnji: od bika. Vruće pivo Uzeti 2 flaše dobrog svežeg piva.životne energije nalazi se u semenu. zagrevajuće dejstvo. srodnu polnoj energiji. lana i svinde (Trigonella foenum-graecum) za povećanje polne potencije. Med ima sposobnost da jača polnu potenciju. šargarepe. Osušene komadiće sameljite na mašini za mlevenje mesa. karanfilić. pomešajte ih sa pretopljenim masla­ cem i napravite kuglice prečnika oko 2 centimetra. koje se odnose na upotrebu semena repe. Pivo skuvati (da proključa) sa karanfilićem. koprive. Naliti u to vruće pivo . 3-4 semenke karanfilića. zagrevajući ukus. u semenu životinja i nekim drugim strukturama organizma tipa rogova.

koje se sadrže u siru. Piti vruće.80° C. 12 LJUBAVNA T R P E Z A Ako imate intimni sastanak i spremate se da pre to­ ga nešto prezalogajite. ne cedeći gustiš i zasladiti sa 100-300 grama šećera. koji su učestvova­ li u eksperimentu. Kuli­ narska erotika može biti i svojevrsna pomoć u udvaranju. vitamin C (20 miligrama na svakih 100 grama kupusa) povećava seksualnu aktiv­ nost. uz koji treba piti mi­ neralnu vodu.uz stalno mešanje. Suvo vino pomešati sa isitnjenom grančicom kleke i zagrejato do 70. pomešan sa konjakom ili rumom i odmah servirati. uočen je pozitivan uticaj te dijete na potenciju. Recimo. Po želji dodati šećer. a takva salata sa kajganom utoliće vam glad. zatim voćni sirup. Rastvor procediti i pomešati sa ru­ mom ili konjakom. Grog „San" Uzeti 1/2 čaše ruma ili konjaka. sa mine­ ralnim elementima iz vode. Ako posle burnog seksa ipak ogladnite.kombinaci­ ja kvalitetnih belančevina. promešati. 1 suvu grančicu kleke (Juniperus com­ munis) i 1 kocku šećera. preliti prečišćenom. 1 čašu crvenog (cr­ nog) suvog vina.oni daju prijatnu aromu. trava i korenja. naliti ohlađenu mineralnu vodu. 1 supenu kašiku voćnog sirupa i 2 komadića leda. Tajna te dijete je jednostavna . pripremite laku salatu od svežeg povrća i kajganu sa jajima. ostaviti da odstoji 10.pehare (čaše za vino) 1 2 sa tankim zi­ dovima staviti komadiće leda. Nije poželjno jesti me­ so: za njegovo varenje rashoduje se mnogo energije. da se polna potencija povećava upotre­ bom velike količine sira kamamber. a mlečna kiselina poboljšava razmenu materija i da­ je bodrost. Kod 90% muškaraca. U visoke čaše . povrća. Sve zagrevati dok se blago ne zgusne.15 minuta na vodenoj pari (u vrućoj vodi). zajednički pojedena voćka u postelji ili dopola is­ pijena čaša ljubavnog napitka. Američki dijetolozi razradili su svoju dijetu za pove­ ćanje polne potencije. prema opštem priznanju najseksualnija nacija . Francuzi. Oni savetuju da se 3 puta dnevno jede kiseo kupus. Jesti pred spavanje je štetno. Stavite pored postelje stočić sa napicima i voćem . . da bi aromatične materi­ je kleke prešle u vino. Posle toga izliti. 1/2 čaše ruma ili ko­ njaka. Pri­ premite lepinjice od proklijalog zrna s medom. ostaviti da odstoji dok liker ne po­ primi tamnoćilibarsku boju. Neka bude više zeleni. Liker od listova ruže Sakupiti latice ruže u cvatu i njima napuniti do 1/4 posudu zapremine 3 litra. Grog „Bajka" Uzeti 1 čašu mineralne vode. na kojoj je zasnovana seksualna energija. Primedba prevodioca. preporučuje se malo alkohola.smatraju. kvalitet­ nom votkom (rakijom). zagrejati i naliti u čaše za vino. ali ne dozvoliti da ključa. Tajnu takve dijete nije teško objasniti: kiseo ukus slimuliše energiju koja zagreva organizam.

dovoljna motorna aktivnost. Odsustvo štetnih navika. Samoozdravljenje je najbolji put.ZAKLJUČAK dravlje se može vratiti i znatno poboljšati zahvaljuju­ ći vlastitim naporima. pravilan dnevni raspored aktivno­ sti.glavne su komponente zdravog načina života. zdrava ishrana. normalni seksualni od­ nosi. . povremene terapije čišćenja organizma .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful