GENADIJ PETROVIČ MALAHOV

ZDRAVLJE MUŠKARCA
- LEČENJE I PROFILAKSA -

(PREVOD S RUSKOG)

BEOGRAD 2004.

SADRŽAJ
UVOD 9

NAČIN ŽIVOTA I ZDRAVLJE
U KOM STEPENU ZDRAVLJE ZAVISI OD ČOVEKA ŠTA JE ZDRAVLJE, A ŠTA BOLEST? Parametri koji određuju zdravog čoveka Parametri koji određuju bolesnog čoveka Kakvo treba da bude samoozdravljenje NAVIKE KOJE NARUŠAVAJU ZDRAVLJE Zavisnost od alkohola Pušenje Narkomanija Proždrljivost KAKO SE OSLOBODITI OD ŠTETNIH NAVIKA Lečenje gladovanjem Narodni metodi lečenja alkoholizma

10

10 12 13 14 15 16 16 23 29 31

32 32 34

RASPROSTRANJENA KOD MUŠKARACA

OBOLJENJA 36

PLUĆNA OBOLJENJA Kako očistiti i izlečiti pluća Lekovite trave i smeše za lečenje pluća SRČANO-VASKULARNA OBOLJENJA Hipertenzija (povišeni arterijski pritisak) Lečenje hipertonije Lečenje i profilaksa hipertonije narodnim metodima Problemi sa krvnim sudovima Lekovito voće i jagode kod srčano-vaskularnih oboljenja Orasi i povrće kod srčano-vaskularnih oboljenja Emocionalno-voljna motivisanost za izlečenje srca Čišćenje krvi ONKOLOŠKA OBOLJENJA Staje rak? Čišćenje organizma od šljake i parazita Stimulacija zaštitnih sila organizma POLIPI Čišćenje od parazita pomoću „trojke" PROBLEMI SA CREVIMA Zatvori Proliv Hemoroidi 36 36 36 41 41 42 44 45 48 49 51 52 53 53 53 55 60 61 69 69 85 86 OSTEOHONDROZA Profilaksa i lečenje osteohondroze Kako otkloniti bolove kod osteohondroze ARTRITIS Ishrana obolelih od artritisa Šta raditi za rastvaranje soli u zglobovima Odvar za izbacivanje šljake SINDROM HRONIČNOG UMORA Lečenje sindroma hroničnog umora PROSTATITIS IADENOM PROSTATE Akutni bakterijski prostatitis Hronični bakterijski prostatitis Nebakterijski prostatitis Faktori rizika Dijagnostika prostati tisa Osnovni načini lečenja Masaža kod prostatitisa Fitoterapija kod prostatitisa Profilaksa prostatitisa i adenoma prostate TRIHOMONADNA OBOLJENJA Lečenje trihomonoze HERPES Lečenje i profilaksa herpesa 94 95 96 97 98 99 99 101 104 .107 109 109 Ill 111 112 113 114 115 118 121 123 126 128 .

Lečenje bez normalizacije i harmonizacije veza organizma sa okolnom sredinom ima samo privremeni efekat.normalizacija i harmonija veza organizma sa okolnom sredinom tokom celog života. Naža­ lost. često su povezana sa načinom njihovog života. pušenje. snage i nadahnuća. ozdravljanju i podmlađivanju čovek po­ nekad nema izbora.SEKSUALNI PROBLEMI KOD MUŠKARACA „Metod stiskanja (gnječenja)" UVOD 130 131 PORODIČNI I SEKSUALNI ŽIVOT MUŠKARCA I NJEGOVO ZDRAVLJE ULOGA MUŠKARCA U PORODIČNOM ŽIVOTU Preporuke mladim muževima INTIMNI ODNOSI ZASIĆENOST IUZDRŽANOST LEKOVTTI SEKS Lekoviti mehanizam polnog akta ISHRANA KOJA STTMULIŠE SEKSUALNOST Opšte ozdravljenje pomoću ishrane Ljubavna trpeza ZAKLJUČAK 133 V 133 133 135 139 140 140 142 143 153 154 ećina oboljenja.nema izlečenja. U lečenju. I tim putem treba ići sa radošću i nadahnućem. mo­ žemo odabrati efikasan način da pomognemo vlastitom organizmu. uzrokuje raznovrsna oboljenja. sa kojima se sukobljavaju muškarci. osim prirodnog. Ako vam to predstavlja teret i izaziva glavobolje . uz razne infekcije. nedostatak fizičkih ak­ tivnosti toliko su izraženi u svakodnevnom čovekovom ži­ votu. Ako poznajemo uzroke njihovog nastanka. Lečenje praćeno negativnim raspoloženjem ne daje dobre rezultate. Za ozdravljenje i održavanje zdravlja treba uvek imati dovoljno vremena. A upravo ta­ kav način života. . Tre­ ba shvatiti sledeću istinu: život koji se sastoji u robovanju svojim glupim navikama obavezno izaziva oboljenja. Priroda je ukazala na jedan put . prejedanje. da na njih skoro niko ne obraća pažnju. alkohol.

da su podzemni izvori pitke vode u banjama na Alpima otrovani. Naravno. koje se uglav­ nom odnosi na poboljšanje zdravlja u ekstremnim sluča­ jevima . Osim toga. mnogo jači. Tako nastaju virusi. prolazeći kroz organizam ne cepaju. lečite se prirodnim sredstvima. . kreće se. a čak 51. zdravlje i blagostanje čoveka zavise od njega samog.za­ visi njegovo zdravlje. profilaktički se čisti i rasterećuje .5%. Nedavno je otkriveno. izaziva alergije i druga oboljenja. Ispostavilo se. a ljudi ih neumereno i savesno koriste. i dalje se mešaju sa podzemnim vodama za piće i nagomilavaju u njima. Zajedno za mokraćom oni dospevaju u otpadne vode. Potrebni su drugi. Osam i po posto čovečjeg zdravlja zavisi od zdrav­ stvene zaštite. a kada se razbolimo pri­ zivamo u pomoć ili prirodu ili lekare. Dvadeset odsto našeg zdravlja zavisi od ekološke si­ tuacije. Bor­ ba protiv epidemija više se odnosi na ekonomske uslove života. Da biste zaustavili tu sulu­ du trku i prestali da trujete okolinu. Anti­ biotici. Ali i na tu cifru ljudi mogu uticati. štetni mikroorganizmi. prilagođavaju se na nju i po­ staju otporni na dejstvo lekova. da se pojedini lekovi. Ostaje još 51. ne vodimo dovoljno računa o svom zdravlju. Ko zagađuje životnu sredinu. Živimo stihijski i neorganizovano. koji stalno bo­ rave u medicinskoj sredini. čak i kupanje u njoj (po­ sebno male dece).5% slučajeva. diše. Razmotrimo detaljnije te podatke i način na koji možemo uticati na njih. drugima ne. Od toga kako čovek živi. mi ne možemo uticati na svoje nasleđe. ako ne čovek svojom nerazumnom aktiv­ nošću i nemarnim odnosom prema prirodi i njenim bo­ gatstvima. protiv kojih su savremeni lekovi nemoćni. Ako pravilno organizuje svoj život čovek može izaći na kraj sa bilo kojim oboljenjem. misli. za srčana oboljenja.5% neposredno povezanih sa načinom života svakog od nas. U zaključku se može reći da. već zadržavaju svoja lekovita svojstva.. Neću razmatrati ovo pitanje. Farmaceutska indu­ strija proizvodi milione tona svakojakih lekova.NAČIN ŽIVOTA I ZDRAVLJE U KOM STEPENU ZDRAVLJE ZAVISI OD ČOVEKA S tatistički podaci govore da 20% čovečjeg zdravlja zavi­ si od nasleđa. Dvadeset odsto našeg zdravlja zavisi od nasleđa podatak je na koji direktno ne možemo uticati .nekima je dato. ali na nasledne osobine svoje dece i unuka možemo uticati i učiniti ih mnogo boljim. gljivi­ ce i mikrobi.. sredstva za umirenje. traume i druga akutna oboljenja. da od zdravstvene zaštite zavisi samo 8. da se isto toliko određuje ekološkom si­ tuacijom. sa 30 vrsta najrasprostranjenijih lekova.trovanja.5% čovečjeg zdravlja određuje se načinom njegovog života. osim u 8. Korišćenje takve „pitke vode". protiv začeća i drugi lekovi ponovo „bombarduju" čovekov orga­ nizam. hrani se.

Zahvaljujući tome čovek može da se orjentiše u okolini (rad sa informacijskim tokovima). umereno jaki (dobra elastičnost veza i zglobova). Imunitet . ravna. Disanje. energije i materija. razumno i bez suvišne emocionalne obo­ jenosti. čovek je zdraviji. U celini zdrav čovek ima dobro držanje tela. harmonična. opekotina i slično. ekstremne događaje prihvata i raz­ matra trezveno.Zasićenost malom količinom prirodne hrane. bez bubuljica. da se ispoljava u fizičkom obliku (rad sa materijama . Bolesno stanje čoveka. nema jakih negativnih preživljavanja. između čoveka i društva. energetska i materijalna razmena između čovečjeg organizma i okol­ ne sredine.) Ishrana.ŠTA JE ZDRAVLJE.Zdrav čovek učini od pet do sedam disajnih ciklusa (udisaj. odlično reguliše toplotnu razmenu. ovek se može posmatrati u različitim okolnostima i uslovima života. A ŠTA BOLEST? PARAMETRI KOJI O D R E Đ U J U ZDRAVOG ČOVEKA Svest . energetska i materijalna razmena između čovekovog orga­ nizma i prirode. posekotina. S tim u vezi i pojmovi zdravlje i bo­ lest mogu se na različite načine tumačiti i objašnjavati. čireva i neprijat­ nog mirisa. . to se ispo­ ljava bolešću. izdisaj i pauze između njih . između čoveka i društva. teških misli i umo­ ra.Odsustvo bilo kakvih oboljenja. informaciona. (Što je manje ciklusa. . poželjan je u društvu. izdržljivi. jer su rezervne sposobnosti organizma smanjene ili nedovoljne.Elastični. razvijena je želja za znanjem. harmonična.Preovladava živahno-radosno raspoloženje. ima manji sloj sala. podrazumeva stanje pri ko­ jem je narušena normalna. propor­ cionalne je građe. Koža. Mišići. informaciona. jer su rezervne spo­ sobnosti organizma dovoljno velike. C . brzo zarašćivanje rana. .ishrana). malo se zamara. da radi (rad sa energijama). stalan blagi osećaj gladi (govori o tome da se čovek ne prejeda). Medicina je zabeležila blizu dvadeset tri hi­ ljade bolesti! Čovekovo zdravlje podrazumeva stanje u kome* se odvija normalna. proporcionalno razvijeni.Čista. Kada u tokovima koji stru­ je našim organizmom nastane neki poremećaj. Prednost dajem razmišljanju da se pod pojmom čovek podrazumeva harmonijski sistem. normalna stolica posle svakog uzimanja hra­ ne (što označava idealan rad probavnog trakta). koji postoji na račun toga što kroz sebe stalno propušta bujice informacija. .jedan disajni ciklus) u minutu.

. . ima višak ili nedosta­ tak sala. urinoterapije. Kod obolelog čoveka. a ovde ih samo ponavljamo: svest. disanje.PARAMETRI KOJI O D R E Đ U J U BOLESNOG ČOVEKA Bilo kakve promene u funkciji svesti. Na­ čin života treba podesiti tako da jačanje vlastitog zdravija ne bude zamorno i nezanimljivo. po pravilu. stalan osećaj za­ mora i ravnodušnosti prema životu. on je neproporcionalno građen. bubuljicama i neprijatnim mirisom. imunitet (uglavnom pomoću čišćenja. Pri tom. držanje tela je sla­ bo. 0 tim lekovitim silama već je bilo reči. mišića prema pogoršanju govore o jednom ili drugom stepenu pogoršanja zdravlja ili bolesti. glado­ vanja). bilo koji događaj za njega je stres sa jako izraženim emocijama. otežana stolica ili je nema 24 sata. uz primenu jednogdva sredstva za izlečenje (na primer. nametljive misli. Disanje. već poste­ pena. a postignuti rezultati su stabilni. ishra­ ne. već da postane element koji upotpunjuje našu svakodnevicu. planska i redovna aktivnost tokom celog života. sa miteserima. kože. Ako je samoozdravljenje daleko od kompleksnog pristupa i primenjuje se jednostrano.Masna ili suva. Kada se nave­ deni parametri uzmu u obzir. imuniteta. tada su rezultati ozdravljenja manje stabilni.Zasićenost velikom količinom termički obrađene ili neprirodne hrane. Koža. Mišići. mora da ima u vidu vlastitu konstituciju. ishrana. godine života i klimatske uslove u kojima se nalazi. Imunitet . .Slabi. To je najvažnije. česta snažna preživljavanja. Ishrana. . Ako se pravilno pristupi samolečenju ono traje od nedelju dana do 6 meseci. . brzo se umara. ispucala.Stalno prisustvo nekih oboljenja. koža (uglavnom posredstvom čelićenja i čišćenja). samoozdravljenje se odvija po uzlaznoj skali. sporo zarastanje rana. nezadovoljan je ili se lako razdraži zbog sitnica. mlitavi. jedva pokretni i neproporci­ onalno razvijeni. trava i čeli­ ćenja) i motorna aktivnost. posekotina. opeko­ tina i slično. Svest .Potišteno (apatično) raspoloženje. KAKVO TREBA DA BUDE SAMOOZDRAVLJENJE Rad na ozdravljenju (lečenju) mora se obavljati si­ stematično i temeljito uključujući istovremeno sve lekovite sile organizma. koji je pošao putem samoozdravljenja da bi brzo i na duže staze imao zadovoljavajuće efekte. pravilne ishrane. odsustvo osećaja gladi. Čovek. ne srne se gubiti iz vi­ da da samoozdravljenje nije jednokratna mera. naro­ čito infektivnih.Znatno više od sedam disajnih ciklusa u minutu. disanja.

Sporo unošenje alkohola smanjuje opasnost. u relativno malim dozama. Pri dospevanju smrtonosne doze alkohola u or­ ganizam temperatura tela se smanjuje za 3 . koji podriva zdravlje stanovni­ štva" (ovo je izvod iz odluke Međunarodne zdravstvene organizacije . kao narkotični otrov.40 sati nakon trovanja. Trujući i razarajući organizam. bilo je skupo. Naučnici su utvrdili da je za votku od 40° smrtna doza 1 200 grama. a takođe: „Alkohol . Svi koji piju i alkoholiča­ ri počinjali su od „umerenih" doza i „kulturno" su pili. kao narkotik. Razgovor o „umerenim" dozama i „kulturnom" pi­ jenju vina je zamka za prostake. pu­ šenje. Smatra se da umerene doze alkohola nisu štetne. godine). godine (na kome je među delegatima bilo 150 lekara i naučnika-lekara) doneo je specijalnu od­ luku o tom pitanju: „Hranljivi produkt može biti samo materija.napitak koji uzbuđuje i uveseljava . Danski naučnici su ustanovili. a završavali su život u psihijatrijskim bolnicama ili na gro­ bljima 20 godina pre roka. po pravilu. da se pri umerenoj upotrebi alkohola već posle 4 godine kod ljudi koji piju al­ kohol uočava smežuran mozak u 85% slučajeva („Nauka i život".MZO. Na tok trovanja bitno utiče i brzina unošenja al­ kohola u organizam. može uzrokovati smrt. Tek početkom XIX veka proizvodnja alkohola postaje masovna i jeftina i stvaraju se uslovi za njegovu široku rasprostiranjenost među sta­ novništvom. ono se. Za alkohol.čvrsto su se ukorenih u na­ šem životu. alkohol. kao i za morfijum. U stvar­ nosti „alkohol je narkotik. mnoge štetne navike. Za čoveka sa telesnom teži­ nom od 64 kilograma smrtna doza je 500 grama čistog al­ kohola. str. on skraćuje čovekov život u prošeku za 20 godina". spada u veoma jake narkotike". ne postoje neškodljive doze. Votka se smatra najboljim sredstvom protiv prehla­ de. uzet u određenoj dozi. u bilo kojim dozama nanosi čoveku ogromnu štetu. Alko­ hol. U čemu je njihova štetnost? ZAVISNOST OD ALKOHOLA Istorija alkohola Vino .etilov špiritus. Kao i svaki drugi otrov. U Velikoj sovjetskoj enciklopediji (tom 2. heroin i druge narkotike.odavno je poznato. neutoljiva potreba za hranom pa čak i narko­ manija u različitim oblicima . 1985. koja apsolutno nije štetna za organizam. iz 1975. kao što su: alkohol. Međutim. proizvodilo od žitarica. Smrt nastaje 12 . .4 stepena. pa su ga mahom ispijali imućniji ljudi. Budući da alkohol ima izraženo svojstvo da pojačava N ažalost. broj 10). 116) data je sledeća formulacija ovog poroka: „Alkohol spada u veoma jake narkotike".NAVIKE KOJE NARUŠAVAJU ZDRAVLJE Zablude u vezi sa alkoholom Smatra se da je alkohol hranljivi produkt. Sveruski kongres za borbu protiv pijanstva i alkoho­ lizma održan 1910.

stoje nje­ gova koncentracija veća. da konjak i votka šire krvne sudove i da su najbolje sredstvo kod bolova u srcu. sonu kiselinu i razne fermente. sklerotične promene se javljaju i u pan­ kreasu (gušterači). smežura se. Pri seciranju ljudi. što još u većoj meri slabi organizam. Osim jetre. skoro kod 30% nivo arterijskog pritiska je u „opasnoj zoni". veo­ ma su otrovni.za 130 puta. Istraživanja čehoslovačkih naučnika su poka­ zala. pri srednjem starosnom dobu od oko 36 godina. u njima se zadržava krv a krvni pritisak se povećava za 3 . alkohol negativno utiče na ćelije jetre. čime se objašnjava zašto se pijani ljudi stalno žale na slabu probavu. Na njihovom mestu obra­ zuje se vezivno tkivo. ako njegova kon­ centracija u krvi ne prelazi određeni nivo . uočene su velike prome­ ne u pankreasu. Veruje se. koji sadrži pepsin. Prolazeći kroz jetrenu barijeru. koje pod uticajem rušilačkog dejstva tog otrovnog produkta stradaju. približava se hipertoniji. neophodne za probavu hrane. Jetra se po­ stepeno smanjuje po razmerama. pod uticajem alko­ holnog nadražaja pokušavaju da se od toga zaštite luče- njem veće količine sluzi. žlezde se pre vremena troše i atrofiraju. U stvarnosti se de­ šava obrnut proces. odnosno etil-alkohol. Alkoholni proizvodi koji nisu dobro prečišćeni. Pankreatitis i dijabetes na bazi alkohola su uobičajene pojave. Smatra se. Kod ljudi koji piju usled poremećaja regulacije tonusa krvnih sudova nastaje poremećaj u regulisanju krvnog pritiska.4 puta. Veruje se da prečišćeni alkohol (špiritus) nije otro­ van.cirkulaciju u organizmu. a konzumiranje 200 grama votke . Ako se alkohol redovno konzu­ mira. U osnovi oštećenja srčanog mišića alkoholom je di­ rektan toksični uticaj alkohola (špiritusa) na miokard u . Smatra se. koja se smanjuje za vreme pre­ hlade. kod više od 40% ljudi koji redovno piju postoji hipertonija i. povećava broj havarija za 7 puta. Pri konzumiranju alkohola strada. Sto je alkoholni napitak jači. Pod uticajem alkoholnih napitaka nastaju velike promene u čitavom žlezdanom aparatu probavnog trakta. koje se nalaze u pankreasu i proiz­ vode insulin. da male doze alkohola. koji su pili alkohol u većim dozama ili duže vreme. pored toga. bilo da je hronično. koje se nalaze u zidovima želuca i proizvode želudačni sok. oštećenja želuca su te­ ža. „Lečenje" alkoholom doprinosi čestim oboljenjima i pogoršava tok svih infek­ tivnih oboljenja. Te promene su poznate pod na­ zivom ciroza jetre. Žlezde. i laici znaju da se odmah posle tog dejstva javlja osećaj potištenosti. Na osnovu eksperimenata i posmatranja pijanih lju­ di utvrđeno je. želu­ dac. Međutim. konzumiranje 50 grama votke . ili jednostavno ožiljak. ali je najotrovniji špiritus. Prema mišljenju naučnika. Javlja se ga­ stritis i drugi problemi sa želucem. tj. bilo da je trovanje akutno. pre svega. Time se objašnjava nepovoljan uticaj jakih alkoholnih napitaka na razvoj alkoholizma. smatra se da je lekovit. sudovi jetre se skupljaju.za 30 puta. daje otrovnost alkohola sve jača. da alkohol povećava apetiti podstiče pro­ bavu. koju šofer ispije pre vožnje. tj. da krigla piva.nisu štetne i dozvoljene su ne samo za proizvodnju nego i za transport (trgovinu). na oštre bolove u stomaku itd. Kod tih bolesnika često se javlja dijabetes zbog uništa­ vanja posebnih ćelija.

Smanjuje se životni vek crvenih krv­ nih zrnaca. To. nego pre upotrebe alkohola. Konačan rezultat je da veliki broj mo­ ždanih ćelija izumire. odnosno kada pijanstvo prođe. koje su isto tako jako izražene. u koje. gde se on nalazi . Konzumiranje alkohola pojačava i ubrzava cirkulacijske procese u organizmu. Isti uči­ nak (rezultat) je i kada se suvo vino pije u malim dozama. uopšte. Opšteje poznato da su suva vina korisna. Svima je poznato. Grubi poremećaji u tkivnoj razmeni. ona je veća. Ako čovek popije veliku dozu jakih napitaka. U slučajevima akutnog trovanja alko­ holom. jače je izražen proces stvaranja trombova. ne može biti reči o naučnom odobravanju malih ili umerenih doza alkohola. Pri tome su ćelije kore mozga bile znatno više oštećene. što izazi­ va pojavu tromba. podstiču razvoj žarišne i difuzne distrofije miokarda. nego ćelije delova mozga ispod kore. a posle nedelju ili dve opijanje ponovi. pro­ ces stvaranja trombovaje izraženiji. snažno ak­ tivira životni princip vetra. godini u SAD je prodato alkoholnih napitaka u vrednosti od četrdeset šest milijardi dolara. pa njegova upotreba neizbežno uzrokuje trovanje i alkoholizam. spada alkohol. Nema nikakve razlike. ali ne smrtonosnog. svim narkotičkim otrovima. Uobičajeno je mišljenje. šteta će biti relativno mala. kao i pri trovanju drugim jakim otrovima. što se ispoljava poremećajem srčanog ritma i srčanom manom. pokazuju da su se u nervnim će­ lijama javile promene.kombinaciji sa promenama nervne regulacije i mikrocirkulacije. konzu­ miranje alkohola otklanja napetost. Alkohol je narkotik i protoplazmatski otrov. U stvarnosti napetost se zadržava u svesti. Pošto je jedan od glavnih cirkulacijskih sistema sistem krvotoka. kao i u navedenom pri­ mer u. Uticaj alkohola na mozak U svetu postoji veliki broj predrasuda koje se odno­ se na „kulturnu" upotrebu alkoholnih napitaka. Ako čovek popije manju dozu slabog vina od gro­ žđa. koje postepeno prelaze u sve veće i veće doze po zakonu sklonosti prema. U 1983. pre svega. V. Stoje koncentracija alkohola veća. da se uvek počinje sa malim dozama. koji pri tom nastaju. Istraživanja na mozgu čoveka.3 meseca ili na­ kon pola godine. . Njegova štetnost je ista. U tom slučaju šteta će biti velika. u mozgu i nervnim ćelijama kore mozga nastaju iste promene. sledeći put ispije istu dozu posle 2 . ona se razaraju direktno u krvotoku. M. neop­ hodno je saznati više o tome kako alkohol del uje na mo­ zak. S obzirom na to daje sadržaj alkohola u mozgu povećan. Istovremeno. u njemu se i uočava­ ju najveće promene." Smatra se da alkohol smanjuje napetost i da. koje izazivaju duboke promene u čovekovoj psihi.u votki ili suvom vinu. sa svoje strane. da su proizvodnja i proda­ ja alkohola dobar kapital za državu. njegov mozak neće uspeti da se oslobodi od narkotičkog otrova i čovek će se sve vreme nalaziti u stanju trovanja. država je pretrpela šte­ tu od sto dvadeset milijardi dolara usled raznih gubitaka vezanih za pijanstvo ljudi. Da bi se razjasnila besmislenost sintagme „piti kulturno". koji je umro od akut­ nog trovanja alkoholom. Behterev je pisao: „Od kako je dokazana bezuslovna štetnost alkohola sa naučno-zdravstvene tačke gledišta.

U zaključku kratkog izlaganja o štetnosti alkohola ističem. Ako se alkohol pije duže vreme. U prošeku. ustanovili su. Kod svih ispitanika je utvrđena smanjena zapremina mozga. bez izuzetaka. da je među pušačima smrtnost od ra­ znih uzroka dvostruko veća. kod njih . rad tih centara se ne obnavlja. da svaka popušena cigareta pušača košta 15 minuta života. lekari. prema statističkim po­ dacima. nego kod nepušača. da je početkom XX veka 800 lekara iz Engleske. Pri tome u po­ četku stradaju složeniji psihički procesi. ili. koji su popili jednu . tj. ljudi koji mnogo puše žive kraće od nepušača za 6 -7 godina. U Drevnoj Rusiji zabranjivano je da mladoženja i nevesta na svadbi piju alkoholne napitke. Avaj. Poznato je. profesori i akademici medicine. koji ugrožava­ ju opstanak naše Domovine kao kulturne države''. Specijalno sprovedenim eksperimentima nad ljudi­ ma. u godinama najaktivnijeg stvaranja potomstva. PUŠENJE Engleski lekari. posle oboljenja organa za disanje i hirurških operacija. Zakonima Drevne Grčke strogo se za­ branjivao polni odnos sa ženom u pijanom stanju. „smežurani mozak". tj. Pri tome su najizrazitije promene u onim delovima kore mozga gde se obavlja misaona delatnost.ali se koristi više nego jednom u dve nedelje. izučivši brižljivo problem pušenja duvana.jednu i po čašicu votke. Proces izlečenja. što će se negativno odraziti na razvoj ploda i zdravlje deteta. da u svim slučajevima. Uticaj pijanstva na začeće Kada je čovek pijan. kako kažu. koji su ma­ sovno rasprostranjeni u našoj državi i koji su pricmili i pričinjavaju veliku štetu. obraćamo Vam se molbom da razmotrite i donesete odluku o zvaničnom priznavanju za narkotike alkohola i duvana. Ako se spermatozoidi oštećeni al­ koholom „susretnu" sa alkoholizovanom jajčanom ćeli­ jom. Pri ponovom uzi­ manju alkohola oštećenja viših centara moždane mase traje od 8 do 20 dana. sve ćelije njegovog organizma su zasićene alkoholom. čoveku i društvu. imovinu i sam život. niko ih nije poslušao. nagomilavaju se degenerativne promene. Pušači u poređenju sa nepušačima češće pate od prehlada i alergijskih oboljenja. opet ih niko nije čuo i shvatio ozbiljno. Nemačke i Austrije uputilo apel čitavom čovečanstvu da prekine da smatra alkohol hranljivim produktom i da ga svrstava u narkotike. utvrđe­ no je. „Kulturno" ispijanje vina na „kulturan" oduzeće vam pamet. zdravlje. Danas je sličan apel uputilo 1 700 lekara: „Mi. Od pi­ janih roditelja često se rađaju deca sa teškim psihičkim i fizičkim poremećajima. mozak se neće vratiti u normalu usled narkotičkog trovanja a šteta će biti velika. Zakoni Drev­ nog Rima zabranjivali su ljudima mlađim od 30 godina. da piju alkoholne napitke. Avaj. Promene u strukturi mozga javljaju se već posle ne­ koliko godina od upotrebe alkohola. funkcija uma i slično. alkohol deluje isto: usporava i otežava umne procese.

pušači koji puše manje od pola kutije cigareta dnev­ no . kod pu­ šača koji puše više od 40 cigareta dnevno . hronični bronhitis. tj. Da bi sebi što bolje predstavili u čemu je štetno dejstvo dima od duvana.simptomi su koji govore o trovanju ćelija mozga nikotinom. ishemijska bolest srca. Pri svim mogućnostima samozaštite organizma on ne može da se odbrani od takve ko­ ličine kancerogene materije. ne dolazi do trovanja. koji čovek u prošeku po­ puši za mesec dana.redovno i što više pušite. mo­ že se suditi po uticaj u koji ispoljava prva ispušena cigare­ ta: mučnina. Samo zahvaljujući tome. od pola do 1 kutije cigareta . nego kod nepušača. Radi obaveštenja napominjem. što se pri dužem pušenju kod čoveka stvara prirodni imunitet. kod pušača je približno 2 puta učestaliji. Nikotin utiče na funkciju . da su ćelije čovečjeg organizma. čovek ne doživljava predviđeni ži­ votni vek. Unošenje 1 miligrama nikotina kroz usta (oralno) predstavlja smrtnu dozu. prinuđene da se na njega prilagođavaju. želu­ ca. poste­ peno pretvaraju u ćelije potpuno strane našem organi­ zmu . pluća. Od njih su najštetniji duvanski katran i nikotin. Rezultat toga je da se one neprimetno. dok nepušača među obolelim od raka pluća ima 1. nego kod nepušača. tj. emfizem pluća i druge.144. podvrgavajući se sistematski štetnom dejstvu. deformišu i slično. jezika. Rak usne duplje. Pluća kod pušača u 50. i do takvog tro­ vanja ćelija mozga dolazi svaki put.onkološke ćelije. Nikotin razara nervni sistem. Rak pluća kod pušača sreće se za 20 .30 puta če­ šće. nego kod nepušača. Za 10 godina kroz disajne puteve pušača prođe više od 8 litara duvanskog katrana. Ako želite da u sebi razvijete ćeli­ je raka .traje duže i često se javljaju komplikacije. Po toksičnosti on ne zaostaje iza cijanovodonične ki­ seline. Pušenje poveća­ va stepen rizika oboljenja od teških hroničnih oboljenja ili prevremene smrti. jednjaka itd. probavne organe i polne žlezde. iako se organizam na nikotin prilagođava. U broj ostalih oboljenja. U dimu od duvana sve materije štetno utiču na čo­ večji organizam. ima 70 mililitara duvanskog katrana. Statistika potvrđuje da je taj „savet" tačan. posebno na njegov centralni nervni sistem. koji se suprotstavlja tom otrovu. Koeficijent smrtnosti od raka pluća na sto hiljada stanovnika izražava se sledećim ciframa: nepušači .4 čo­ veka. tesno povezanih sa pu­ šenjem. srce. Kancerogeni duvanski dim javlja se i na drugim de1 ovima čovečjeg organizma. hladan znoj .217. Pri pušenju jedne kutije cigare­ ta asimiluje se dovoljno nikotina da ubije čoveka.2%. koje nepušači imaju tek u 70-80 godini života. spadaju peptični čir na želucu. U 1 kilogramu duvana. jetru.52 čoveka. koja sistematski iz dana u dan dospeva u organizam. kod njih se rak pluća javlja za 63 puta češće. i što asimilacija ne nastaje odjednom već tokom dana. godini života imaju iste promene. kod kojih uticaj duvana pojačava težinu toka bolesti. Ipak o štetnom dejstvu nikotina na or­ ganizam. 96% obolelih od raka pluća puše duže od 20 godina. istražimo njegove komponente i nji­ hov uticaj na čovečji organizam. Eksperimenti na životinjama ubedljivo su dokazali. Nikotin iz duvanskog dima je veoma otrovna mate­ rija. daje duvanski katran kancerogena materija i da podstiče razvoj raka. povraćanje.

Osamdeset dva odsto bolesnika. U duvanskom dimu postoji i znatna količina polonijuma . smanjuje oštrinu vida i sluha. (Mnogi misle. To je često dovoljno da bi se srce obnovilo.pušači u prošeku umiru od raznih oboljenja 15 godina ranije.dim. koji zrači alfačestice.200. Pri lečenju napada stenokardije kod pušača najbolji lek je prekinuti pušenje. amonijak.endarteritis obliterans (unutrašnje začepljenje). otupljuje ču­ lo mirisa i ukusa. ugljen-monoksid i različita eterska ulja. jesu pušači. Pri pušenju zidovi krvnih sudova se skupljaju. Smanjuje se i polna osetljivost. Pri pušenju jedne kutije cigareta dnevno čovek dobija do­ zu zračenja od 36 rada. koji im takode ne pričinjava zadovoljstvo. U početku bolest se ispoljava naizmeničnom hromošću: pri hodanju se javlja oštar (jak) bol u listovima nogu.približno 18 godina.5 puta češće bolu­ ju od nepušača. Duvanski dim štet­ no deluje na srce. uporedo sa smanjivanjem polne osetljivosti. Kod pušača se javljaju nepovoljne promene u krv­ nim sudovima. Rezultat je da vetur . azot.čulnih organa. a svojstva sluzi. usled kojih često nastaje oboljenje perifer- nih krvnih sudova . od hroničnog bronhitisa . od oboljenja koronarnih sudova srca . koji dospeju u bolnicu sa akutnim infarktom. pojačava destrukcione procese u ćelijama želuca i sprečava stvaranje zaštitne sluzi. po­ što nikakvo lečenje pri pušenju ne pomaže već uzrokuje odumiranje prstiju na nogama i slične bolesti. sma­ njuje se ili se bolno produžava dužina trajanja polnog ak­ ta. U poređenju sa nepušačima muškarci .) To je signal pušaču da prestane da puši. To su „pasivni pušači". Statistika svedoči. da su listovi nogu .na račun (usled) nagrizajućeg dejstva dima povećava kiselinska svojstva želuca. I u tome ne­ ma ničega čudnog. Ljudi. Pušenje izaziva teška oboljenja ne samo kod pušača nego i kod onih koji se sa njima druže. stoje 7 puta više od doze utvrđe­ ne sporazumom o zaštiti od radijacije. koja zalečuju . Posmatranje bo­ lesnika obolelih od čira na želucu pokazalo je. Osim katrana i nikotina pod uticajem visoke tempe­ rature iz duvana se izdvaja oko 30 štetnih materija: sumpor-vodonik. koja razjedaju sluzokožu. Hronični bronhitis dijagnostikuje se kod pušača 2 puta češće. jer dim aktivira dva procesa: vetra i žu­ či. Ono stimuliše razvoj gnojnih rana (čireva). da pušači boluju od stenokardije za 13 puta. a to. Pušenje poja­ čava negativno dejstvo okolnih štetnih materija. po pravilu. inače će mu biti veoma loše. krvne sudove. a od infarkta miokarda za 12 puta češće od nepušača.prigušuje. koje u prvom redu reaguju na intoksikaciju od pušenja. Pušenje negativno utiče na želudačno-crevni trakt. Kod mu­ škaraca. da se pri pušenju smanjuje efekat lečenja. Ispostavlja se. polne organe i na potom­ stvo. 3. da bi u njegov organizam dospe- . pojačava ili izaziva napade koronarnih nedo­ stataka.14 godina. Nepušaču je dovoljno da provede 1 sat u zadimljenoj sobi. da se na tim mestima nalaze životno važne tačke za organizam.11 godina ranije. nego kod nepušača.jednostavno mi­ šići. među kojima je posebno opasan benzidin stoprocentno kancerogen. posebno kod dece. koji puše oko 10 godina. Pri tome u listovima nogu dola­ zi do posebnog prestrojavanja i oni reaguju na aktiviranje posebne funkcije organizma s bolom. a čitava grupa respiratornih obolje­ nja za 4 puta je češća. a žuč . od raka pluća .

Kao bilo koja informaciono-energetska tvorevina. Pušači izgledaju mnogo stariji od svojih vršnjaka ne­ pušača. Izbegavajte masnu hranu: ona pogoršava asimilaci­ ju biološki aktivnih materija. a u kombinaciji sa puše­ njem narušava zdravlje. Upravo zbog toga deca uzrasta do 5 godina u porodicama pušača obolevaju od različitih boljki u 73. koji se u jetri pretvara u vitamin A. Razmislite o sledećem alarmantnom upozorenju SZO: svaki peti čovek umire od uzroka vezanih za pušenje! Dijeta za pušače i pasivne pušače U duvanskom dimu ima oko četiri hiljade hemijskih komponenti. što ona sve snažnije potčinjava svest.le štetne materije u količini. Svaka cigareta uništava 25 miligrama vitamina C. Svega toga u izobilju ima u proklijaloj pše­ nici. a svaka kutija cigareta oduzima iz organizma pušača 500 miligrama tog vitamina. da piju sveže sokove od povrća. Tako nastaje narkotička zavisnost sa tendencijom za sve većom i većom upotrebom narkotika. U porodicama gde se mnogo puši nema ni jednog zdravog deteta. . Dalje. voća i monolitnih prekrupa (posebno proklijalog zrna). folijeva kiselina i mineral sclcn. Manje pijte alkohol jer do­ punski opterećuje organizam. Slično širenje „narkotičke memorije" povezano je s tim. Oni treba da jedu više povrća. Asimilujući se u krvi. naboranu kožu. koja se sadrži u jednoj ispušenoj cigareti. Čovek nikada ne bi uzimao narkotike. NARKOMANIJA Narkomanija je. bez sumnje. što će obezbediti organizmu dovoljnu količinu vitamina i minerala. organizam usled toga gubi biološki aktivne materije koje su mu potrebne i stvara se njihov deficit.9% slučajeva. To se ne odnosi samo na pušače. kao kompjuterski virus. te materije dospevaju u ćelije organizma i guše ih. Ukratko ćemo objasniti kako se to de­ šava. deluje na sve ćelije i osećanja u čovekovom mozgu i njegovoj svesti s jedinstvenim ciljem . to žarište. žutu boju lica i mlitave mišiće. ostavljajući joj mini­ mum za trezveno razmišljanje. one postaju neškodljive i delimično se izbacuju iz organizma. Zato im se priključuju (sa njima se vežu) posebne materije organizma i izbacuju se u vidu isparljivih jedinjenja. zlo koje razara svest i čovekov organizam. Da bi se dobio betakarotin. da pušači i ljudi koji se na­ laze u društvu pušača (pasivnih pušača) treba da upotre­ bljavaju više biološki aktivnih materija. traži novo čulno potkrepljivanje. Tkiva pluća štite vitamini E i B ] 2 . „narkotička memorija". inače će se raspa­ sti. Istraživanja su pokazala. Naravno. već i na one koji udišu vazduh sa dimom od cigareta. Da do toga ne bi došlo. kada oni ne bi delovali na jedne ili druge čulne centre i u njima osta­ vljali „prijatno sećanje (memoriju)" o tom događaju u nje­ govoj svesti. Oni imaju suvu. Taj vitamin jača sluzokožu pluća i drugih organa.po­ noviti stimulaciju. Posle nekoliko kura narkotika u čovekovoj svesti ostaje snažno žarište sećanja. pijte sok od šargarepe. radi svog posto­ janja.

u čo­ vekovoj svesti treba da se stvori program. 1 na kraju program treba da počne da konkretno deluje . .izlazak na treći nivo. što u početku obuhvata dozvoljene varijante. da „narkotička memorija" počinje da potčinjava i obuhvata drugi nivo svesti. Za to je potrebno određeno vreme. koja guši njegov razum i primorava ga da radi sve. Veštački narkotici u zavisnosti od vrste različito deluju na receptore. Znači. I sada radi normalnog ličnog osećanja čovek mora da ih redovno uzima. Tako se čovek degradira. pretvara u dodatak vlastite „narkotičke informacije". tokom kojeg se čovek oseća veoma loše. koji je spreman na sve. opijum i slične droge. Ta želja se posebno snažno ispoljava uveče. Pošto te materije dospevaju u organizam spolja. uzimanje narkotika znači (omogućava) da ih organizam uključuje u procese razmene materija. On postaje okoreli narko­ man. tim više ako ima mnoštvo drugih načina za lično zadovoljstvo i uživanje u životu. „narkotička memo­ rija" jača i povećava se u svesti. u svesti se formira od­ govarajuća psihološka orjentacija. počinje da koristi i nedozvoljena sredstva. Kada je reč o fizičkom telu. „kako to uraditi?". „Zaokupljenost" tim misli­ ma govori o tome. PROŽDRLJIVOST Proždrljivost je „blaži" oblik narkomanije. Rezultat prejedanja je da se organizam brzo uni­ štava a čovek oboleva. Kod čo­ veka koji je podložan proždrljivosti.zadovoljavanje žeđi. Prema tome razmislite. Rezultat je da čovek. Da bi se izlečio čovek treba da primora organizam da prirodno proizvodi te materije i da se od­ rekne od njihovog dostavljanja spolja. u našem organi­ zmu se prirodno stvara vlastiti alkohol. koji postoje i koji se stva­ raju. Po­ stoji želja za uzimanjem narkotika. Nakon stoje to učinjeno. kako je zadovo­ ljiti. U našem organizmu postoje razni receptori ko­ ji reaguju na prirodne narkotike. njihovo prirodno stvaranje u organizmu se blokira. Čovek je žedan i hoće da pije vodu. tj. koja ga na kraju vodi u smrt. alkohol. Da bi je zadovoljio. u njegovom organizmu i svesti dešava se „lom". a zatim se lečiti od njih. Sada pažljivo analizirajte tok mojih rasuđivanja. da bi nekontrolisano ispunio svoj želudac hranom. Da bi ih izbacio treba uložiti znanje i strpljenje. Radi njenog zadovolja­ vanja uključuje se drugi nivo svesti . uticaće na organizam upravo preko tih receptora. preći na drugi nivo. i za održavanje svojih uve­ ćanih informaciono-energetskih struktura potrebno joj je snažnije i češće stimulisanje. Ti receptori su potrebni za normalnu životnu aktiv- nost organizma. ve­ štački unesen u organizam. To se već ostvaruje na tre­ ćem nivou.Objasniću potčinjavanje čovekovoj svesti od strane „narkotičke memorije" na jednostavnom primeru. U njegovoj svesti aktiviran je prvi nivo . To se odnosi i na morfijum. vredi li uzimati narkotike. radi za­ dovoljavanja povećane „narkotičke memorije". Ona jača na račun toga. Na primer.kako to najbolje ura­ diti (gde nabaviti narkotike).

pušenja. Tako polako.nar­ koman B. koje pomaže da se oslobodite štetnih navika . a to je . Čovek živi normal­ nim životom. Upravo isključivanje svesti omogućava da se unese nova informacija.narkoman S. Kada kažu. ali sigurno sebe uništava. LEČENJE GLADOVANJEM Postoji univerzalnije. kako mu je bolesnik . ne dodirnuvši narkotike. jer samo u besvesnom stanju (ili stanju hipnoze) svest je osetljiva za sličnu manipulaciju. da se ponovo ne bi našli u isku­ šenju. tokom kojeg se unosi potrebna informacija. Ali kao najefikasni­ je sredstvo preporučuje se uzdržavanje od jela. prekida.10 dana. Šta to znači? U osnovi datog metoda. Mnogi pribegavaju „kodiranju" od alkoholne i nikotinske zavisnosti. a nova ojačati. 34 godi­ ne. 42 godine. leži blokiranje informaciono-energetskog žarišta alkoholne ili nikotinske zavi­ snosti drugim.. presedeo tamo celu veče. Vojtovič posebno ističe tu činjenicu i navodi primer. Tako treba izdržati lunarni mesec. Posle toga njegovim primerom je pošao isti takav bolesnik . Zato u daljem tekstu dajemo predloge o tome kako pomo­ ći čoveku u takvim slučajevima.. kada čovek počne dobrovoljno da gla­ duje u njegovom organizmu nastaje posebno prilagođavajuće prestrojavanje. Gladovanje u trajanju 24. koje na blag način izbacuju strane narkotičke materije i uspostavljaju vlastiti. potrebno je za izvesno vreme iza­ zvati stanje šoka. pravilni meta­ bolizam. To pomaže da se „izbriše" informacija o proždrljivosti u čovekovoj svesti i da se suzi razvučeni želudac. ko­ ji je predložio doktor Dovženko. Dobro je gladovati jednom u 3 meseca po 7 . narkomanije i proždrljivosti. . Posle 16 sati mogu se piti samo neki napici. njima suprotnim aktivnostima. Specijalista za gladovanje G. i samim tim doveo u nedo­ umicu „drugove" oko sebe. pričao da se posle prve kure glado­ vanja pojavio u društvu narkomana. Posle gladovanja oni ne treba da se poja­ vljuju u ranijem društvu.KAKO SE OSLOBODITI OD ŠTETNIH NAVIKA? U životu se svašta može dogoditi. Za to vreme pređašnja navika će se rasplinu­ ti. to znači. Prema tome. pod kojim podrazumevam i gladovanje. Da bi se ta blokada unela u svest. da se čovek „pridržava posta" ili „posti". a zatim neprimetno postaje alkoholi­ čar ili narkoman. Najteži period kod narkomana koji gladuju je prvi dan gladovanja.36 sati jednom nedeljno pomaže da se „vaspitava" i „smiri" proždrljivost.post. daje dobrovoljno načinio pregradu ispred svojih čulnih zadovoljstava s ciljem da ih obuzda i potčini. individualno sredstvo. Rezultat je da se čovek bez apstincntnog sindro­ ma oslobađa od narkotične zavisnosti.alkoholizma.

4 puta dnevno kod reumatizma. Nakon 20-30 minuta posle uzimanja na­ pitka dati bolesniku .avgustu. histerije. oblepiti testom. treba se odreći životinjske hrane. Za vreme lečenja. Od nje se pripremaju odvar i ekstrakt. procediti. a posle 3 15 minuta manju količinu alkoholnog napitka uz istovremeno udisan­ je para alkohola. Lečenje ovom travom treba sprovoditi pod nadzorom lekara. kile i hemoroidnih krvare­ nja. iscediti ostatke biljke i dodati vode do 200 mililitara. Njeni preparati su kontraindikativni kod težih oboljenja srčanovaskularnog i centralnog nervnog sistema.100 mililitara svežeg odvara.1 400 metara nad morem i u Sibiru. Lečenje plaun-baranecom kontraindikativno je kod srčano-vaskularnih oboljenja i epilepsije. Raste na alpskim livadama. A. Približno posle 10-20 minuta javlja se mučnina i povraćanje. Primedba prevodioca: Prema P. . a zatim smešu procediti. 2 Kura lečenja proračunata je na 1-2 nedelje. Ujutro procediti i popiti sat vreme­ na posle doručka. na visini 1 000 . dinstati na blagoj vatri u rerni.60 miligrama vina. za vreme sazrevanja spora. Primedba prevodioca: Ova biljka podseća na biljku prečica. ohladiti. Kosevu. deluje kao purgativno sredstvo i protiv glista. Biljka je otrovna. 1 Priprema: 10 grama trave staviti uveče u termos i pre­ liti čašom ključale vode. Uzimati po 80 . kada se uzima plaun-baranec (Lycopodium obscurum). neurastenije. koja se naziva plaun-baranec (Lycopodium obscurum. poremećaja razmene materija. Posudu dobro zatvoriti.NARODNI METODI LEČENJA ALKOHOLIZMA Alkoholizam se veoma efikasno može lečiti travom. Uzimati po 1 kafenu kašičicu 3 . psorijaze i ćelavosti. javlja se stalna (trajna) odvratnost prema alkoholu. Trava se priprema u julu . pobačaje. Posebno su opasni za trudnice. pripremaju se sledeći napici: odvar i ekstrakt. 2 1 Posle 3 . Selago). Tokom dana bolesnik treba da ispije čašu napitka (po 50 grama u jednom obroku) i da to zaliva alkoholnim napicima. Nakon 10-15 minuta izaziva povraćanje. Odvar se spolja primenjuje kod ćelavosti i psorijaze. kao i za ljude starije od 60 godi­ na. Radi postizanja trajnog efekta odvratnosti bolesnika prema al­ koholu kuru lečenja treba ponavljati nekoliko puta posle 6 meseci. autoru knjige Potpuni priručnik lekovitih biljaka. Odvar: 10 grama trave preliti sa 200 mililitara vode i kuvati 15 minuta.7 kura sa petoprocentnim rastvorom odvara u kom­ binaciji sa alkoholnim napicima. Izaziva povraćanje. Protiv pijanstva postoje i molitve kod hrišćana. L. Ekstrakt: 10 grama trave pomešati sa 500 mililitara votke (rak­ ije) u posudi sa poklopcem.alkoholičaru da popije 40-50 mili­ grama votke (rakije) ili 50. a može se primeniti i kao insekticid.

Evo jednog od njih. L E K O V I T E TRAVE I SMEŠE ZA L E Č E N J E P L U Ć A U narodnoj medicini postoji mnoštvo proverenih recepata za lečenje pluća. propu­ stiti ga kroz sito. meso.4 puta dnevno pre jela. media. KAKO O Č I S T I T I I I Z L E Č I T I P L U Ć A Mnogi ljudi u mladosti pate od plućnih oboljenja. Oman (Inula helenium) Uzeti 20 grama isitnjenog korenja omana. Pomaže kod napada kašlja. u prvom redu. Dobija se oko pola čaše tečne (boje kafe sa mlekom) kašice. uz povremeno mešanje. Ostaci melase se bacaju. što izaziva pneumoniju i druga oboljenja pluća. na zemlji samo od infekcija svake godine umire sedamnaest miliona ljudi. poslastice. Ovakav lek treba pripremati i upotrebljavati 3 puta dnevno. ma­ snoće) podstiče nagomilavanje sluzi oko pluća i njeno tru­ ljenje. procediti i uzimati po 1 supenu kašiku 3 . . do po­ lovine prvobitne zapremine. pozivi da se jača organizam u borbi pro­ tiv te bolesti. Ostaviti da odstoji 2 sata i procediti. Kod ljudi koji ozbiljno boluju od pneumonije može izlaziti zelena sluz u vidu presovanih parčića. preliti sa čašom vode (najbolje protijeve) i kuvati 10 minuta na sla­ boj vatri. Približno posle nedelju dana počeće čišćenje pluća od sluzi u vidu jakog i dugotrajnog kašlja u trajanju od 20 do 30 minuta. Posle toga sipati u termos i držati 4 sata. «r/ Važna napomena: ako patite od zatvora. P. ka i kuvati na blagoj vatri. njihova posledica su bolesti pluća.pneumonija (4 400 000 ljudi). Uzeti punu čašu monolitnih zr­ na od ovsa (bolje neopranih). Kada se ovas skuva. Uzimati po 1 supenu kašiku 4 puta dnev­ no pre jela. Obavezno odstranite zatvore. zbog čega su i namenjeni. jer je u tom dobu jak životni princip sluzi. P.RASPROSTRANJENA OBOLJENJA KOD MUŠKARACA PLUĆNA OBOLJENJA P rema zvaničnim podacima Međunarodne zdravstvene organizacije (1996). Tu kašicu treba popiti u jednom obro­ ku pre jela. Melasa od zrna može se kroz sito isprati mlekom i tu tečnost treba piti kod težih slučajeva. lanceolata) Staviti 1 supenu kašiku suvih listova žilovlaka u ter­ mos i preliti sa čašom ključale vode. Upotreba pro­ dukata sa slatkim ukusom (hleb. a glavni ubica je . preliti ih sa pola litra mle- Žilovlak (Plantago major.

5 delova. Koristi se sama trava i u vidu smeše sa drugim trava­ ma.2 dela.) Zahvaljujući svojim posebnim isparljivim svojstvi­ ma anis podstiče izbacivanje sluzi. sipati je u čašu hladne vode (namagnetisane protijeve). ostaviti da odstoji u termosu oko 1 sat. Uzeti 1 su­ penu kašiku smeše.4 puta dnevno. a zatim procediti. koren belog sleza .2 dela. Jednu supenu kašiku smeše preliti sa 2 čaše ključale vode i ostaviti da odstoji u termosu. cvetovi sleza (Malva borealis. Vranilova trava se smatra dobrim sredstvom za iskašljavanje. listovi podbela (Tussilago farfara) . Vranilova trava (Origanum vulgare)3 U vranilovoj travi sadrže se eterska ulja.2 dela i list podbela . Piti po 1-2 gutljaja kod napada kašlja. posle čega sipati u ter­ mos i ostaviti da odstoji.2 dela i koren slatkog drvceta (Glycyrrhiza glabra) .1 deo. Vranilova trava . Zova (Sambucus nigra) Jednu supenu kašiku suvih cvetova preliti sa pola li­ tra ključale vode. zatim je sta­ viti na vatru i dovesti do ključanja. Pupoljci od bora Sipati u termos 1 supenu kašiku pupoljaka i preliti sa čašom ključale vode (najbolje protijeve vode). ostaviti da odstoji 2 sata. koja razmekšavaju sluz i podstiču njeno izbacivanje iz organizma. Uzimati po 1 kal'enu kašičicu sirupa pre jela.1 deo. pa procediti. Smešu staviti u dobro za­ tvoren lonac i držati lonac na toploj ringli nekoliko (od 3 do 6) sati. Ostaviti da odstoji u termosu oko 1 sat. trava majčine dušice (Thymus serpyllum) . Rotundifolia) . 1 deo. 5 . Plodovi anisa . Može se malo zasladiti medom. Anis (Anisum vulgare gaertn. Uzi­ mati po 100 grama posle jela. pa sam za svaku biljku uneo latinski naziv radi lakšeg pronalaženja biljaka. Dobiće se tečnost u vidu sirupa. Piti preko noći po 100 . što pojačava njihova lekovita svojstva.2 dela.Primedba prevodioca. .Uzeti 3 supene kašike svežih listova žilovlaka i pomešati sa 3 supene kašike meda. cvetovi andelike (Archangelica officinalis) - Autor ne navodi latinske nazive biljaka. koren belog sleza (Althaea officinalis) . M. Piti iz termosa po 50 grama to­ plog odvara 3 .200 grama u toplom stanju.1 deo. Obično ga primenjuju u smešama sa drugim lekovitim biljkama.

Odvar od plodova kartopa priprema se na sledeći način: 1 čašu plodo­ va preliti sa 1 litrom vrele protijeve vode (može se namagnetisati) i kuvati 10 minuta.pumpa. U stvarnosti to označava „nenor­ malno visok mišićni tonus". Izrezati u rotkvi udubljenje i napuniti ga medom. to nije dovoljno. koja pokreće tečnost. opor (trpak) . Odlično sredstvo za iskašljavanje. arterije i vene . Eritrociti imaju .eritrociti (crvena krvna zrn­ ca) s teškom mukom prolaze kroz njih.opštem vi­ sokom arterijskom pritisku u organizmu. upoznajmo se sa tim kako krv cirkuliše kroz organizam. nenormalno visoki krvni pritisak u plućima i visoki venozni krvni pritisak u vratnoj veni jetre (portalna hipertonija).cevi kroz koje se tečnost kreće (te­ če). to se može predstaviti ovako: srce . Da bismo shvatili mehanizam njegovog nastanka. Srce pumpa krv u arterijski sistem. usled čega krv teče prema kapilarima. Otvor zatvoriti parčetom rotkve i ostaviti da odstoji 4 sa­ ta. Koristi se odvar od cvetova i plodova. Primedba. Uprošćeno. Sledećeg dana pripremiti nove ekstrakte i sokove. koji je antagonist sluzi. Slatki sok koji se pojavi uzimati po 1 supenu kašiku svakog sata. Cedi se sok i upotrebljava sa medom po 1. Radi pojačanja dejstva može se dodati med. koja brzo isparavaju. Sok se priprema samo za jedan dan! Sok se čuva u frižide­ ru u dobro zatvorenoj posudi.2 supene kašike pre jela. Lekovi od rotkve smatraju se najefikasnijim kod ka­ šlja i lece kašalj za vrlo kratko vreme. koje se nalaze između ve­ likih cevi arterija i vena.veoma male cevi. sipati u termos i dodati 3 supene kašike meda. Svaku kriščicu preliti medom. Sve te vrste visokog krv­ nog pritiska imaju razne uzroke i izazivaju razna obolje­ nja. Povećan pritisak u arterijama potreban je da bi se krv pro­ gurala kroz kapilare. arterijski sistem. nogi ljudi povezuju reč „hipertonija" sa visokim krvnim pritiskom. U celini sistem krvotoka čoveka deli se na srce. Rotkva sejana (Raphanus sativus) HIPERTENZIJA (Hipertonija) M Ima gorak ukus. Zbog to<^ gase pripremljeni ekstrakti i sokovi moraju čuvati u dobro zatvorenim posudama i ne smeju se suviše prelivali i cediti.antagonist sluzi. Navedene biljke imaju lekovita svojstva jer sadrže eterska ulja. Procediti.8 komada). Sok koji se stvori u udubljenju izliti i uzimati po 1 supenu kašiku pre jela.Kaitop (Viburnum opulus) SRČANO-VASKULARNA OBOLJENJA Ukus gorak. Povišeni krvni pritisak ozna­ čava se sličnom rečju „hipertenzija". stvarajući u nje­ mu visok pritisak. Treba ih popiti za jedan dan. kapilari . Piti po 100 grama 3-4 puta dnevno. Kapilari su toliko mali da delići krvi . Postoji nekoliko vrsta visokog krvnog pritiska: opšti visoki arterijski krvni pritisak. sistem kapilara i venozni sistem. U daljem tekstu biće reči samo o jednom . Narezati svezu rotkvu u veoma tanke kriščice ( 6 . Sok se može dobiti i na druge načine. Međutim.

gde je pritisak manji. gasova vr­ ši se preko vezivnog tkiva. LEČENJE HIPERTONIJE Ako se znaju uzroci. krv te­ ško prolazi kroz tkivo). umotavanja i sauna. dovode do toga da se mišići. Korisne su i vežbe disanja prema metodu Butejka i Streljnikove. već podstiče čišćenje od šljake i izjednačavanje opšteg naboja organizma. Sve te vrste disanja podsti­ ču nagomilavanje ugljenične kiseline u organizmu. U prvom redu treba preispita­ ti svoj odnos prema životu. smanjivanje opšteg naboja organizma ili njegovo izobličenje usled nagomilavanja statičkog elektri­ citeta zbog nenormalnog kontakta organizma sa ze­ mljom). Kapilar se može predstaviti u vidu male cevčice u kojoj su eritrociti raspoređeni na jed­ nakom međusobnom rastojanju. a posledica toga je smanjen arterijski. Upravo ono podstiče čišćenje organizma na nivou vezivnog tkiva i povećava opšti naboj organizma. Raspolažući blagim diuretičkim dejstvom urin izba­ cuje suvišnu vodu iz organizma. Za snižavanje arterijskog pritiska dobra je urinoterapija. klice od pšeni­ ce. spazma mišića ili organa (negativne emocije. bez emocija.električno punjenje (naboj) i pri približavanju jednog pre­ ma drugom oni se odbijaju. ba­ vljenja običnom gimnastikom. Najbolje je primenjivati povremeno glado­ vanje. Obave­ zno treba očistiti jetru i debelo crevo. moždani i oč­ ni pritisak. posebno atletikom) dopri­ nose poboljšavanju kapilarnog krvotoka i smanjivanju ar­ terijskog krvnog pritiska. To ne samo da nas opušta i poboljšava kapilarni krvotok. Pri tom dobro pomažu to­ ple vodene terapije. To kretanje pomaže i treći mehanizam . U ishrani treba da preovladaju salate od svežeg povrća. da bi nas spoljašnji događaji . Arterijski i venozni kraje­ vi te cevčice su rašireni. voće. Fizičke vežbe do blagog znojenja (šetnje. koje povećavaju naboj organizma i ne dozvoljavaju da se krv zgruša. mogu se odabrati efikasni na­ čini za lečenje hipertenzije. izazivajući kretanje prema venoznom proširenju. To će nam pomoći da otklonimo nagomilanu napetost tokom dana.različite mišićne kontrakcije (koje potiskuju krv) i vibracije u organizmu. koja utiče na otvaranje krvnih sudova i opuštanje mišića. da se dobro odmorimo i da obnovimo kapilarni krvotok. manje uznemiravali. ko­ je se stalno ponavljaju. Na arterijskom kraju cevčice usled srčanih impulsa i pritiska eritrociti se stalno približavaju je­ dan drugom i odbijaju (zbog naboja). orga­ ni skupljaju i veoma otežavaju kapilarni krvotok).kompresioni rad srca i električni naboj samih eritrocita. zagađe­ nosti vezivnog tkiva šljakom (razmena materija. sma­ njenja naboja eritrocita (ishrana kuvanom hranom u ko­ joj nema naboja. i ako je ono zagađeno. Kao re­ zultat kretanje krvi kroz kapilare podstiču dva mehanizma . ritmičko disanje jogista i disanje koje čisti spoljašnje manifestacije života. podstiče otvaranje kapilara. Treba naučiti da se opuštamo i možda da ovladamo autogenim treningom. arterijski pritisak se može povećavati usled sužavanja samih arterija (spazmi od emocija). Prema njima se treba odnositi ra­ zumno. Od lekovitih i profilaktičnih sredstava važan značaj imaju ishrana i čišćenje organizma. trčanje. Prema tome.

veoma je važno imati zdrave krvne sudove. umesto pšenične prekrupe i bra­ šna da koriste kukuruz. Tako. sveže glavice luka. Sve te bolesti međusobno su tesno povezane i mogu imati iste posledice i komplikacije. P R O B L E M I SA KRVNIM SUDOVIMA U najrasprostranjenija oboljenja krvnih sudova spa­ daju: ateroskleroza .obolje­ nje. na primer. dobar efekat daje sok od mahovice (Oxycoccus palustris) sa šećerom (u odnosu 1:1).kod sklerotičnog oblika hipertonije 2-3 režnja svakodnevno. Tako. Narodni metodi lečenja hipertonije zasnivaju se na korišćenju povrća i jagodičastog voća. ako je kod čoveka uočena ateroskleroza. Za­ to raste pritisak u venama.2 sata. oni su sposobni da se šire i sužavaju pre­ ma potrebi. u srčano-vaskularni sistem spada­ ju srce i krvni sudovi. crna ribizla (Ribes nigrum) .upotreba meda posle svakog jela smanjuje krvni pri­ tisak. beli luk (češnjak) .teška posledica oštećenja krvnih sudova mozga. Šta su to zdravi krvni sudovi? Prvo. na primer.Uz navedene mere. Da bi sistem krvotoka normalno funkcionisao. varikozno proširenje vena . a skupljati se više ne mogu. procediti i piti po 1/2 čaše 2 puta dnevno ili po 1 čašu uveče. a razlika pritiska između veno- . LEČENJE I PROFILAKSA HIPERTONIJE NARODNIM METODIMA Hipertonici treba da promene ishranu i da redovno piju jabukovo sirce (2 supene kašike na 1 čašu vode). Salatu (Lactuca sativa) . Koristan je i odvar od boranije. A razlika pritiska obezbeđuje kretanje krvi kroz krvne sudove. pune se krvlju. Smešu čuvati u frižideru. što se zahvaljujući njihovom skupljanju i širenju reguliše priti­ sak u arterijama i venama. Dobro pomaže i smeša soka crvene cvekle sa me­ dom (u odnosu 1:2). U smešu se može dodati sok od li­ muna. insult . Kod hipertonije se preporučuje pečeni krompir sa ljuskom (jesti i ljusku). Kao što je rečeno.slatko i odvar od osušenih plodova. Uzimati po 1/3 čaše na 30 minuta pre jela. Elastičnost krvnih sudova je važna i zato. on ima veliku šansu da dobije infarkt miokarda. kod zdravih sudova zi­ dovi su elastični. Treba uzimali po 1 supenu ka­ šiku 3 puta dnevno posle jela. koji se priprema na sledeći način: 20 grama ljuske od boranije preliti sa 1 li­ trom vode i kuvati na blagoj vatri 3 sata. u dnevnom obroku da smanje sa­ držaj životinjskih belančevina i da zapamte sledeće pravi­ lo . može se normaltzovati krvni pritisak i osloboditi mnogobrojnih nepovoljnih posledica za zdravlje.podmukli neprijatelj svih sudova u čovečjem organizmu. da isključe slane produkte. ostaviti da odstoji 1.ekstrakt od listova (1 supe­ nu kašiku isitnjenih listova preliti sa čašom ključale vode. koje nastaje kao rezultat istezanja venoznih zidova i poremećaja rada venoznih ventila. Uzimati po 1/2 čaše 1 sat posle jela. Kada zidovi vena gube elastičnost.

a to znači narušavanje njihovih funkcija.rukama i nogama. uočava se jedna ili druga dotrajalost. Za normalan rad vena.trombovi. pa čak i daju „signal nesreće" .luče posebne materije koje provo­ ciraju spazam krvnih sudova i pozivaju u pomoć nove trombocite. krv se ustremljuje obrnu­ to. talože u vezivnom tkivu zido­ va krvnih sudova. Na primer. To je uzrok uspore­ nog procesa razmene. koja sa teškoćom prolazi kroz kapilarni krvotok. zasićenosti tkiva produktima raspadanja. Hemijski sastav krvi menja se na gore. Ako se na glatkom zidu krvnog suda pojavi izrasli­ na. Sistem čovekovog krvotoka u primitivnom obliku predstavlja sistem za raspoređivanje tečnosti. koji se takođe lepe na povređena mesta. ispostavlja se da se mineralne materije. Ako se sa ovog primera pređe na sistem krvo­ toka. kada se temperatura tela smanjuje. Oni se lepe na oštećeni deo. stvaraju se ugrušci crvenih krvnih zrnaca . A kada je unutrašnji sloj ćelija krvnog suda oštećen. Zatim se slepljeni trombociti smanjuju i tromb od ugrušaka krvi je formiran. Ali ako zalistak nije čvrsto zatvoren. Treća osobenost zdravih krvnih sudova vezana je za njihovu sposobnost da sprečavaju zgrušavanje krvi. belančevina i posebno masti čine na­ šu krv lepljivom tečnošću. unutrašnjost zida krvnog suda ne srne biti oštećena. čineći ih manje elastičnim. kalcij um.doprinose začepljenju. pro­ ces zgrušavanja počinje odmah. elastični. tj. Zna­ či. glatki.znih i arterijskih kapilara se smanjuje. agresivne materije. razvoja hipoksije (kiseoničkog gla­ dovanja). stvara se vrtlog. Prema tome. Na oštećenje endotela pr­ vi reaguju trombociti. krv teče upravo tamo gde je potrebno. koji se sa­ drži u produktima ishrane). U zdravom krvnom sudu krv se nikada ne zgrušava. što uzrokuje poremećaj kapilarnog krvotoka. a lepljive materije . u pr­ vom redu u udovima . koji mogu izazvati ozbiljna oštećenja. pored toga. javlja se venozni zastoj prvi simptom varikoznog oboljenja.ćelije krvi međusobno se sudara­ ju i mnoge od njih ginu. Lepljive materije tipa škroba. lepljivost krvi se znatno pove­ ćava.osnovni su uslovi za normalan rad srčano-vaskularnog sistema. . Ako krilca zalistaka čvr­ sto priležu jedno uz drugo i zatvaraju celu šupljinu vene. vir . zahvaljujući tome što su njegovi zi­ dovi iznutra prekriveni slojem endotela. Drugi važan uslov normalnog rada sistema krvotoka su glatki zidovi krvnih sudova. koje sprečavaju zgrušavanje krvi. neoštećeni zidovi krv­ nih sudova i normalno funkcionisanje aparata venoznih zalistaka . rastvorene u tečnosti. vene se prepunjavaju krvlju. U zavisnosti od toga kakvog je sastava tečnost koja se pumpa kroz taj sistem. prema srcu. Ako se slična hrana jede uveče. više deluju na zidove „dalekovodne cevi". Pravilna ishrana za profilaksu ateroskleroze Da ne bismo imali problema sa krvnim sudovima treba posebno obratiti pažnju na ishranu. koje su pod­ vrgnute termičkoj obradi (na primer. Endotelne ćelije luče specijalne materije. veoma je važno daje apa­ rat zalistaka u ispravnom stanju. U zdravom krvnom sudu to se ne dešava.

.Preporučuje se kod aterosklero­ ze.kod aterosklero­ ze i hipertonije. Ekstrakt od mladih listova trnjine (Prunus spinosa). obolje­ nja jetre.Kod ateroskleroze. . Za lečenje hipertonije upotrebljavati svakodnevno po 100 grama oraha sa medom ili bez meda u tra­ janju 45 dana.držanja dijete 4 (300 grama osuše­ nih i isitnjenih plodova i pola litra soka od kajsije uzeti 4 puta) jednom nedeljno radi ishrane srča­ nog mišića. gojaznosti i podagre (kostobolje). . . . . Baštenska (šumska) jagoda. srčano-vaskularnih oboljenja i sla­ bog rada srca. Patlidžani.400 gra­ ma svežih slatkih jabuka 5 . . Dinja. .Sredstvo koje tonizuje srčano-vaskularni sistem. Nar (mogranj).Kod ateroskleroze krvnih sudova mozga i srca. . . Fejhoa (Feijoa sellowiana Berg. . U lekovitoj ishrani patlidžani se preporučuju kod ateroskleroze.U osušenim plodovima ima mnogo kalijuma.Dragoceno sredstvo kod srčanih oboljenja. . Grejpfrut. Pomorandža.6 puta dnevno. pošto njegov sok rastvara krečnjačke taloge na krvnim sudovima. . hipertonije. ORASI I POVRĆE KOD SRČANO-VASKULARNIH OBOLJENJA Orah. Piti po 1/2 čaše 3-4 puta dnevno kod ateroskleroze. plodovi i ekstrakt od lišća: 2 supene kašike listova preliti sa 2 čaše ključale vo­ de i ostaviti da odstoji 24 sata. Upotreba crnog duda snižava krvni pritisak. Preporučuju se kao dijetalno sredstvo u da­ ne rasterećenja .Pošto ima veli­ ku koncentraciju joda plodovi i sok se upotreblja­ vaju kod ateroskleroze i oboljenja štitaste žlezde.). Grožđe. Beli dud.kod ateroskleroze i ishemijske bo­ lesti srca. Piti po 1/2 čaše 4 puta dnevno kod povećanog krvnog pritiska. . 4 Primedba prevodioca. slabljenja kontrakcija srča­ nog mišića. .Smanjuju sadržaj holesterina u krvi. Veoma su korisni dani dijete sa jabukama: 300 . Crna ribizla. ubr­ zanog srčanog ritma.Kod ateroskleroze i hipertonije. Jabuke. .Dugotrajna upotreba plodova ili soka veoma je efikasna za povećanje tonusa srčanog mišića.Kod otoka izazvanih oboljenjem srca.Kod oboljenja srca. Breskva. sok iz plodova .LEKOVITO VOĆE I JAGODE KOD SRČANO-VASKULARNIH OBOLJENJA Kajsija.Čaj: 1-2 kafene kašičice suvih listova pre­ liti 1 čašom ključale vode i ostaviti da odstoji. .Plodovi i sok kod oboljenja srčano-vaskularnog sistema. Šljiva.Ima antisklerotična svojstva.

koren. EMOCIONALNO-VOLJNA M O T I V I S A N O S T Z A I Z L E Č E N J E SRCA „Moje srce je apsolutno zdravo. razdraženosti i nesanice. Mladalačka. anis (Anisum vulgare). Ekstrakt: 1 supenu kašiku plodova ili trave preliti 1 čašom ključale vode i ostaviti da odstoji preko noći u termosu.Kod hipertonije.Kod otoka srčano-vaskularnog porekla. energična krv načisto-načisto ispira srce. . Velika snaga Vasione. . šišarke .Jača zidove krvnih sudova i kapilara. Čitavo srce Smeše trava kod srčano-vaskularnih obofjenja 1. mladalački moćnim. ljudima srednjeg i starijeg doba. sa ogromnom snagom za potpuno ozdravljenje srca. Večito mlada krv. Ekstrakt: 5 supenih kašika isitnjenog kore nj a pre­ liti sa pola litra ključale vode i ostaviti da odstoji preko noći u termosu. prvobitna-mladalačka elastičnost srčanih mišića. Mirodija. mladića.1/4 čaše (sa še­ ćerom i medom) 4 puta dnevno kod opšte slabosti. mladalački snažnim. . na dan ubira­ nja. 2.Kod ateroskleroze. snaga i dugovečnost. stenokardije. . Nana (Mentha piperita).po 2 de­ la. smanjuju pritisak i normalizuju rad štitaste žlezde.Kod srčano-vaskularnih obolje­ nja. plodovi . koja stvara život. po 5 . Svakog trenutka srce postaje mladalački energično. . propraćenih otocima. Piti po 1 čašu dnev­ no. Odoljen (koren). Svezi krastavci.po 2 dela.1/4 čaše 2. odoljen (Valeriana offici- . čini moje srce mladalački zdravim. nalis). Srce pulsira životom no­ vorođenčeta. trava. neuro­ za i nesanice. Potpuno je zdravo moje srce. trava . Mlado zdravo srce je elastično i gipko.po 3 dela.3 puta dnevno kod bolova u srcu. Rad srca je snažan i besprekoran. izbacuje su­ višnu tečnost i holesterin. Kornišoni.7 cm prečnika. Piti po 1/3 .Kod oboljenja srčano-vaskularnog si­ stema i bubrega. Pastrnjak. Piti kao ekstrakt po 1/3. listovi. ispoljava snažno dejstvo na srce. koja mi je podarila život. Obnavlja se prvobitna-mla­ dalačka snaga. Piti po 1/2 čaše ekstrakta 3 puta dnevno kod nervne uzbuclenosti.Za profilaksu ateroskleroze. sve bolje i bolje hrani moje srce. Večito mlada energija neprekidno podmiađuje srce. Svi sistemi organizma rade sa mladalačkom smelošću.Tikvice. Paradajz. hmelj (Humulus lupulus). ateroskleroze i hipertonije. Svakoga trenutka u srce se uliva prvobitna-mladalačka svežina. Veli­ ka je i neograničena snaga srca.Kod srčano-vaskularnih obolje­ nja. . srdačica (Leonurus cardiaca). Krompir. haj­ dučka trava (Achillea millefolium). .po 3 dela. srdačica (lišće) . . Tikva (bundeva). ateroskleroze i suvišne telesne težine. bolje je upotre­ bljavati sitne.

Osnova onkološke profilakse je u povećanju zaštitnih sila organizma (imuniteta). kupine (Rubus caesius. ONKOLOŠKA OBOLJENJA ŠTA JE RAK? Zlocudni (maligni) tumor (rak) je teško oboljenje. a može se snimiti na magnetofonsku traku i preslušavati više puta redom. da se u početku organizam zagađuje šlja- . Slične mere za čišćenje krvi dobro čiste i tečne sre­ dine. Ko­ riste se sveže isceđeni sokovi od voća i povrća crvene bo­ je: višnje. Rezul­ tat je da slabe zaštitni sistemi organizma i često posle to­ ga rak deluje sa novom snagom. koje podižu organizam hronično obolelog čoveka na nivo normalnog funkcionisanja. limfu. cvckle. mahovice. aktivne vode. Č I Š Ć E N J E KRVI Mere za čišćenje krvi počinju sa trodnevnom dije­ tom na sokovima. razrastajući se u njima. što stimuliše stvaranje krvi. dospeva sa sokovi­ ma u organizam i omogućava da se iz krvi brzo izbacuje rastvorena nečistoća. Posle saune treba odmah ispiti udarnu dozu soka. crvena boja usled svoje posebne energije i frekvencije stupa u rezonansu sa istim takvim karakteristikama krvi. stvarajući u mislima emociju mladog.ispunjeno je Božanskom svetlosnom snagom. Moje srce je apsolutno zdravo. grožđa. po­ navljajući u sebi. To dovodi do poremećaja razmene materija i organizam se truje produktima raspada tu­ mora. ispunjeno neograničenom energijom i snagom. preporučuju se klistiri. Prvo. Takvim će ono biti danas. da se poveća efikasnost lečenja i da se praktično postigne izlečenje. Da bi se pomoglo organizmu da što bolje izbacuje toksine. R. sutra i zauvek. pa ih zaštitni sistemi organizma ne smatraju stranim i ne odbacuju ih blagovremeno. Ona se može produžiti i 5-7 dana. Drugo. Organizam gubi kontrolu nad razmnožavanjem tih ćelija. Izobilje prirodne. Ovoj terapiji treba dodati posetu sauni svakog drugog dana (ako nema kontraindikacija). Savremeni metodi lečenja malignih tumora istovre­ meno sa neoplazmama oštećuju i normalna tkiva. uzrokovano nekontrolisanim razmnožavanjem izmenjenih (malignih) ćelija. Može se uzimati ne­ koliko vrsta soka dnevno. koji dobro poznaju probleme onkoloških obo­ ljenja. oni se kao lavina dele. energičnog i neumornog srca. čak i u kasnim stadijumima. sokovi od povrća i voća zasićeni su biološki aktivnim materijama. Crvena boja sokova ima poseban značaj. fruticosus) i crvenog kupusa. ČIŠĆENJE ORGANIZMA OD Š L J A K E I P A R A Z I T A Ljudi. zamenjuju normalna tkiva. tvrde. Korišćenje prirodnih sredstava pomaže da se poboljša stanje kod ljudi koji pate od ontolo­ ških oboljenja." Ova motivacija se može čitati. Maligne ćelije skoro se ne razlikuju od normalnih ćelija iz kojih su nastale.

Oni prodiru u tkiva. do­ dati 2. Rezultat tog procesa je stvaranje tumora. nego i lokalnu cirkulaciju tečnosti (krvi. a po završetku lečenja pojačano raz­ množavaju. jer na lečenje odgo­ varaju prilagođavanjem. podstiče dezinfekciju i normalizaciju krvi. U prvom redu tre­ ba aktivirati energetsko dejstvo spoljašnjih manifestacija organizma. Ali sada postaju opasniji. U organizmu se pojavljuju zagađena mesta u kojima se naseljavaju razni paraziti. preliti odvarom od četina i uzimati na je- . isitniti. Prema tome. STIMULACIJA Z A Š T I T N I H SILA O R G A N I Z M A Istovremeno sa pročišćavajuće-protivparazitnim lečenjem treba početi sa stimulacijom zaštitnih sila organi­ zma. Iako ovaj napitak nije štetan. Tome doprinose i fitoncidi. što hlorofil aktivno uništava patogenu mikrofloru creva. Hirurgija ne može sve da odstrani. Zatim povećati ne samo opštu. i samim tim stimuliše rast ćelija raka. ispoljava opšte stimuli­ raj uće dejstvo na ceo organizam. pa je po­ trebno sprečiti da ostvari to odvajanje. Čovek počinje „pomalo" da boluje i njega lece. Hemioterapija podriva imunitet organizma i čini ga nezaštićenim. ne preporučuje se uzimati ga duže od 4 meseca. Njihovo dejstvo je zasnovano na tome.to je jedan od najboljih načina otklanjanja opšte intoksikacije organizma i stimulacije njegovih zaštitnih sila. za­ gađen šljakom i oštećen parazitima. tako i u toku procesa protivtumorskog lečenja mogu se koristiti protivonkološki mikroklistiri. Možete koristiti i sledeći recept: 1/2 limuna očistiti od kore. Preko noći ostaviti da odstoji na toplom mestu. da se orga­ nizam ne bi privikao na njega. zasićuje oksidacionim fermentima i zaustavlja nji­ hovo odumiranje. Kako za profilaksu. Zračenje slabi organi­ zam. Treba upotrebljavati do 2 li­ m u n a dnevno. limfe). Tumor se odvaja od tkiva organizma i deluje kao ogromni sluzni parazit tipa pečurke ili kolonije. dan sat pre ili sat posle jela. preliti sa pola litra aktivirane vode. Zato u prvom redu treba primeniti pročišćavajuće-protivparazitno lečenje. Kuvati dok ne proključa. a zatim produžiti kuvanje na blagoj vatri 10 minuta. Kao odgovor na lečenje paraziti se u početku skrivaju. koja su naj­ manje dostupna lekovima i tu se pojačano razmnožavaju. Ako čovek može da gladuje i pije vlastiti urin .kom. već pro­ vocira tumor da se još brže deli. aktivirajući nervno upravljanje od stra­ ne organizma. Čišćenje na ćelijskom nivou Za čišćenje na ćelijskom nivou preporučuje se odvar od četina (igličastog lišća četinara). Uzeti 5 supenih kaši­ ka mladih četina. znači daje njegov organizam prilično oslabljen. Limun pojačava snabdevanje ćelija kiseonikom.3 supene kašike suvog šipka i 2 supene kašike lju­ ske od luka. ako kod čoveka postoji onkološko obo­ ljenje. Dalje .zasićavati tkiva kisconikom i materijama-regulatorima.

ce­ lera. koji ona predla­ že. U zavisnosti od toga kako organizam podnosi luk i češnjak dnevno treba uzi­ mati od 100 do 500 grama (ne računajući ulje). preliti ih biljnim uljem (zejtinom) i promešati. Ako nedostaje neka od biljaka. oraha i ruse. listove cvekle.Chelidonium majus). 100 grama svežeg maslaca i 2 supene kašike meda. efikasni i međusobno se dopunjuju. tre­ ba završiti i sa uzimanjem luka i češnjaka. Sledeće nedelje uraditi to isto. Kada se završi sa kurom lečenja onkološkim mikroklistirima. maline. Orah sadrži jod. ruse (sedefa . možete koristiti to što imate. vinograda (grožđa). Zeleni sok od navedenih biljki treba pripremati ne­ posredno pre terapije. ali je obavezan rastavić (ako ga ne­ mate. Sok od ruse (sedefa) ima odlična protivtumorna svojstva. U rastaviću ima mnogo silicij uma. Sakupiti zelene delove biljaka: koprive. možete koristiti njegov ekstrakt od suve sirovine: 1 supena kašika trave na 200 grama ključale vode). Budite za to unapred spremni.Protivonkološki mikroklistiri Fitoncidi luka i češnjaka (belog luku) Kao dopunu onkološkim mikroklistirima preporu­ čuje se uzimati luk i češnjak. Obično se na 100 grama dobijene kašice od luka i češnja­ ka dodaje od 50 do 150 grama ulja. Posle toga 2 kafene kašičice zelenog soka razblažiti u 100 grama tople proključale vode (može i sveže mokraće). Podizanje imuniteta (naročito kod težih oboljenja i skrivenih infekcija) u nekim slučajevima praćeno je sna­ žnim kriznim pojavama. Najefikasniji od preporučenih bi­ ljaka su listovi rastavića. Fitoncidi ostalih biljaka su dosta jaki. mirodije. Veoma je poželjan i list oraha. koji podstiče uništavanje mikroorgani­ zama i gljivica u organizmu. najbolje uveče. Uzimati po 1 pilulu 3 puta dnevno pre jela. Tokom nedelju dana tu tera­ piju vršiti svakodnevno. Sve to rastopiti na vode­ noj pari. naliti u gumenu krušku i uliti u pravo crevo. Zato je najbolje koristiti čitavu smešu. izlečila je više od dvadeset hiljada bolesnika i dobila je patente u mnogim zemljama! Protivonkološki mikroklistiri pripremaju se na sledeći način. . oraha i rastavića (Equisetum arvense). usled čega odlično otklanja baktericidne i gljivične infekcije. da se ne bi međusobno lepile. Uzeti 100 grama propolisa. mešajući dok se ne dobije kompaktna masa. koji sadrže moćne fitoncide. Iz dobijene mase uvaljati loptice veličine kukuruznog zrna i uvaljati ih u brašno. ali svakog drugog dana. Metodom uzimanja kerozina. Pilule od propolisa Kod raka želuca i creva mogu se uzimati pilule od propolisa. Zelene delove biljki samleti u ma­ šini za meso ili u sokovniku i isccditi sok. Ranije pripremljen sok brzo gubi svoja lekovita svojstva. Metod lečenja onkoloških oboljenja pomoću kerozina Paula Kerner iz Austrije smatra da kerozin leći obo­ ljenja krvi. razblažujući 4 kafene kašičice zelenog soka u 200 grama vode. peršuna. Radi toga treba sitno samleti luk i češnjak (u istim količi­ nama).

sećala priča voj­ nika o tome. Ako se uz to poje­ de nešto slatko. Niko nije uočio negativne posledice. On leci bolesnike kojima ne pomažu ni operacija. Kura le­ čenja . koji. Pojavila se paraliza. Lekari su predviđali njenu smrt kroz dve nedelje. Prvo je popila 1 supenu kašiku." . ležeći u kući paralizovana. prostatitis i druga oboljenja. Bolesnicima sa skrivenim bolestima Paula preporu­ čuje da uzimaju po 15 kapi kerozina na kocku šećera. Čak nije po­ trebno posle toga ništa piti. Šeste nedelje osetila je glad i vratio joj se apetit. mogu reči. Ona je odlučila da proba lečenje destilovanim kerozinom. pobuđu­ je limfne sudove i leci krv. I najvažnije. Ra­ di profilakse i sprečavanja oboljenja od raka ona savetuje da se uzima po 1 kafena kašičica kerozina ujutro i uveče sa čajem. „Na osnovu svog iskustva i iskustva primene kerozi­ na od strane članova moje porodice (supruga . protiv koje nije bilo lekova. Posle nekoliko sati poboljšalo joj se raspoloženje i bolovi su se stišali. ni zračenje.2 kapi ke­ rozina sa prokuvanom vodom 2. Lečenje. nema ni podrigivanja. Paula Kerner ne koncentriše pažnju na uzroke nastanka onkoloških oboljenja. smatrajući da ona nastaju usled nekih promena u krvi. Kerozin pomaže kod raka sa metastazama. Paula se. Posle 3 dana terapije ona se podigla na noge.18 godina). Posle izvesnog vremena obnovi­ la je izgubljenu telesnu težinu. prema njenom mišljenju.13 i sina . Otpustili su je iz bolnice kao beznadežnu bolesnicu.Paula je ozbiljno obolela od raka creva sa metasta­ zama. kako su u Jugoslaviji ljudi kod raznih obolje­ nja pili kerozin i trljali se njime. Uzroci. leci dečju cerebralnu paralizu. infekciju krvi.6 nedelja. Otada se Paula više nije bojala strašne bolesti. jednom u 12 dana ili da se pije po 1. Bolesnicima sa težim oštećenjima preporučuje se da uzimaju po 1 kafenu ili supenu kašiku destilovanog ke­ rozina jednom dnevno natašte. nema kontraindikacija. Drugu operaciju da bi se održala u životu već je bilo ka­ sno raditi. Paula Kerner savetuje da se pije samo destilisani kerozin. Posle toga spašavala je od malignih tumora bolesni­ ke kojima nisu pomagali nikakvi lekovi. Za vreme operacije odstranili su joj 75 centimetara creva.41 godina. Za vreme bolesti i lečenja smršala je 14 kilograma. kćerke . da nije teško popiti jednu kašiku prečišćenog kerozina. osim podrigivanja na kerozin.3 puta uz jelo. Ubrzo je mogla i da jede.

Primarni uzrok je nepravilna ishrana. ne piti mnogo posle jela . Sve­ že povrće zimi rashlađuje čovečji organizam. da tri ma­ terije koje se unose u organizam imaju sposobnost da či­ ste čovečji organizam od glista. Uzroci nastanka polipa su za medicinu velika zago­ netka. što omogućava da se rak uspešno leci. izaziva razrastanje tipa adeno­ ma ili polipa.ili hirurški ili spa­ ljuju polip. koja. jajašca. lučeći se kroz nosnu duplju.to je jedan od uzroka slabe probave i stvaranja obilja sluzi usled loše probavljene hrane. uočila je u njihovom organizmu nečistoće i parazite. Kad infekcija prodre u slozokožu nosne duplje. Osim toga. Važan je i pravilan redosled unošenja hrane u organizam. Ako želite da jedete posle tog vremena. hranljivu sredinu za naseljavanje tog dela ljudskog organizma infekcijom (mikroparazitima). Istovremenim uzimanjem te tri komponente uni­ štavaju se svi odrasli paraziti. .tumor (najčešće dobroćudni . jela od belančevina sa garnirom od povrća. propraćenih stalnim lučenjem sluzi iz nosa. raz­ ličiti čajevi od trava sa medom ili kompoti od suvog voća. pelen i prašak od semena karanfilića.mlečnih. pa je štetno. Posle dugogo­ dišnjih istraživanja ona je došla do sledećeg zaključka: 90% hroničnih oboljenja imaju dva uzroka nastanka: od parazi­ ta i ekotoksina (ekološki toksini. od koje se stvara obilje sluzi. Mislim da hronično infektivno oboljenje nije posledica polipa. škro­ ba i belančevina. Ne jesti uveče. Č I Š Ć E N J E OD PARAZITA POMOĆU TROJKE Doktor Hilda Klark.POLIPI Tečnosti treba piti pre jela. njihovih jajašca. u prvom redu treba promeniti ishranu. Te tri materije su: zelena kora oraha. Njih treba koristiti na sledeći način: od nesazrele ko­ re crnog oraha napraviti koncentrovani ekstrakt. koji se uzdiže iznad površine sluzokože.benigni). možete popiti čašu jogurta ili kiselog mleka. treba isterati iz organizma mikroparazite pomoću „trojke". Polipi se često stva­ raju u nosnoj šupljini i šupljini maksilarnih sinusa. Što više jesti povrće i jela od njega. Poslednji obrok hrane treba da bude lagan i ne uzimati ga kasnije od 18 do 19 sati. koji su prodrli u organi­ zam). Pred njom se postavilo nezaobilazno pitanje: kako efikasno čistiti organizam od parazita i šljake (ekotoksina)? Eksperimentalno Hilda Klark je odredila. poslastica. njihove larve. Korisne su monolitne kaše sa minimumom pretopljenog maslaca. i od dru­ gih parazita. naru­ šavajući prolazak vazduha i uzrokujući razvoj hroničnih infektivnih oboljenja. a zatim uzeti travu pelena i prašak (prah) od semena karanfilića. kao i patogeni mikroorganizmi i gljivice. P olip . naglo smanjiti upotrebu produkata od kojih se stvara sluz . nego njegov uzrok. lečeći obolele od raka. masnoća. Lekari to rešavaju jednostavno . stva­ ra povoljne uslove. Da bi se oslobodili od polipa. virusa i bakterija.

Drugi dan: po 1/4 kafene kašičice 3 puta dnevno pre jela. Posle uzima­ kat na nulu. . To se posebno odnosi na teško obolele ljude. Međutim. Povećavajte dozu do 14.1. Istu dozu treba uzimati i kao lekovito sredstvo. Ekstrakt od crnog oraha Prvi dan: uzeti 1 kap i kapnuti je u 1/2 čaše vode (to je približno 100 mililitara). Zahvaljujući tim svojstvima njeni fitocidi uništavaju neu­ običajeno snažno ne samo sve moguće parazite. Radi profilakse protiv parazita treba uzimati 2 kafe­ ne kašičice ekstrakta na 50 grama vode jednom nedeljno. To vrlo brzo prolazi. dejstvujući usput na parazite.po 1/2 supene kašike dnevno.dok se u želudačno-crevnom traktu oseća samo prijatno zagrevanje organizma. Pelen (u prahu) Prvi dan: uzeti 1 prstovet pre jela (sa vodom). Ako vaša telesna težina prelazi 70 kilograma. Članovi porodice i prijatelji treba da uzimaju «/ po 2 kafene kašičice svake nedelje. njegovu reakciju na „trojku" i da odaberete svoju individualnu dozu. Dalje uzimati po 2 kafene ka­ šičice jednom dnevno tokom godine dana.1 čaše vode. Ako je iznad 100 kilogra­ ma .sisa u trajanju od 15 minuta. Ekstrakt treba popiti 15 minuta posle pripremanja. vrlo je ljuta materija. Poželjno je uzimati na prazan želudac. dana.3 puta pre jela ili ccla odjednom. već i ak­ tiviraju toplotne sposobnosti organizma i jačaju imunitet. Drugi dan: 1/4 kafene kašičice pre jela (sa vodom).1 čaše vode. na primer pre jela. a debelo crevo ostaje ne­ taknuto. Savetujem vam da izučite svoj organizam. nja ekstrakta ne srne se ništa piti jer to će svesti ceo efe- Treći dan: 1/3 kafene kašičice pre jela. Ekstrakt crnog oraha ne treba sipali u vruću vodu jer uništava njegovu protivparazitnu snagu. Oni mogu biti skriveni nosioci parazita u crevima. Treći dan: 3 kapi u 1/2 . 2. da vas ne bi ponoA vo zarazili. Četvrti dan: 1/2 kafene kašičice. Klarkova savetuje da se pri­ premljeni ekstrakt pije . Karanillić (u prahu) Karanfilić. Važno. treba imati u vidu individualnu konstituciju čoveka. Tokom 6 dana uzimati po 1/2 supene kašike. ali samo 2 puta dnevno tokom 5 dana. uzimajte po 2. Prvi dan: uzimati po 1/5 kafene kašičice 3 puta dnevno pre jela. Uzimanje pelena u prahu potrebno je da bi on pro­ šao kroz ceo probavni trakt.on prolazi kroz ceo probavni trakt. Četvrti dan: 4 kapi u 1/2 . Doza se može uzimati iz 2. posebno mleveni. U vidu ekstrakta pelen se asimiluje u želucu i tankom crevu.5 kafene kašičice. Peri dan: 5 kapi u 1/2 . 3.1 čaše vode.1 čaše vode..po 3 kafene kašičice. Drugi dan: 2 kapi u 1/2 . U slučaju sa suvim pelenom . Prašak karanfilića prži samo u usnoj duplji. kada možete uzeti po 1/2 supene kašike. Šesti dan: 2 kafene kašičice u 1 čaši vode. Hilda Klark preporučuje jednonedeljnu dozu pele­ na . a za­ tim po 1/2 supene kašike jednom nedeljno.

kretanju. kako pripremiti komponente „trojke" samostalno.3. omogućava čišćenje organizma od raznih vrsta tok­ sina i šljake na ćelijskom nivou. U ostalim slučajevima radite u zavi­ snosti od nastale situacije.14 dana. koje se prodaje za kulinarstvo. možete je zameniti rastvorom Lugola (jodom u glicerinu). konzerve. Povremeno gladovanje po 2 . a „trojka" (ili pelen sa karanfilićem) odlično izvršava taj zadatak. Treba ga istucati (isitniti) i u takvom stanju uzimati. da paraziti sami po sebi ne mogu biti uzrok nastanka raka a čist organizam će ih ubi­ ti. Njegove listiće i plodo­ ve (najbolje plodove u obliku loptice) treba osušiti i isitniti. Organizam zagađuju toksinima i slabe njegov imu­ nitet predmeti za domaću upotrebu. ka­ da su posle lečenja ljudi sebi dozvoljavali da naruše dije­ tu (nedokuvano meso. aluminij timska ambalaža. Zelena kora u tom periodu pogodna je za ekstrakt jer u njoj ima mnogo joda. na primer. Posle 10. Pažnja! Za vreme trudnoće navedeni metod treba primenjivati veoma oprezno.ekstrakt oraha. Praksa je pokazala. dana: po 1/3 kafene kašičice 3 puta dnevno pre jela. Posebno su opasne pla­ stične flaše. . Ako neka od komponenata nedostaje. Primenjivati po 5-10 kapi na 50-100 grama vode. freon i naftalin. paraziti upravo tu teže da dopru i da se u njoj razmnožavaju. To je odlična do­ puna drugim lekovitim sredstvima . radu sa svešću i urinoterapiji. Samo ta dva uslova podstiču razvoj onkološkog oboljenja.500 miligrama (približno zrno graška). riba. U svim slučajevima. simptomi oboljenja i paraziti su se ponovo pojavljivali. dozu smanjiti za 3-5 puta. Doza jed­ nog obroka je 200 -300 miligrama (1/2 kafene kašičice). koje u svom sastavu imaju propilen i benzol (kao i kozmetičke bočice. gladovanju. da su lekovi nedovoljno efikasni protiv para­ zita i gnojne infekcije. Uzimati u obliku praška sa običnom vodom. Posle toga ekstrakt skloniti na tamno mesto. „Trojka" pomaže da se efikasno očisti organizam od raznih vrsta parazita i gnojne infekcije. U daljem tekstu detaljnije o tome. Hilda Klark je otkrila. dana: 1 kafena kašičica jednom nedeljno. U slučaju potrebe kuru protivparazitnog lečenja možete ponoviti. Doktor Klark preporučuje da se uzimaju sve 3 kom­ ponente „trojke" zajedno . Ekstrakt od kore oraha može se pripremati na sledeći način: 15 komada kore oraha sitno narezati. pelen i karanfilić. Orahe treba ljuštiti kada su sazreli na drvetu i spre­ maju se da padnu na zemlju ili su tek pali. pakovanja produkata ishrane i mnoge druge materije. Seme karanfilića je obično seme. dezodoransi. do 10. čeličenju. Radi kvalitetnog oslobađanja od parazita treba para­ lelno lečiti sve članove porodice. uzimanjem pelena i karanfilića. polufabrikati). losioni čak i pasta za zube). Ako nemate tu komponentu. Doza jednog obroka . lišava parazite uslova za život i odlično dopunjuje dejstvo „trojke". lečenje protiv parazita može se početi i bez nje.ishrani. Pelen koristiti samo sazreo. a još bolje po 7 .Od 3. Ali ako postoji nečistoća. preliti sa pola litra alkohola i ostaviti da odstoji na svetlom mestu 30 dana. Ako ste teško oboleli. postupak ponovi­ te posle 1-2 nedelje.

Ruska „trojka" se uzima prema šemi: Prvi dan . Rezultat: sluh se potpuno povratio". regulišući mnoge reakcije u organizmu. svaki put kada je mokrila. Ruska varijanta „trojke" Doktor medicinskih nauka Valerij Andrejevič Ivančenko razradio je rusku varijantu „trojke". Ostali metodi lečenja polipa Samo posle kure lečenja „trojkom" može se s odre­ đenim ciljem dejstvovati na kolonije mikroparazita.do 3 grama. .U dečjoj poliklinici lekar-otorinolaringolog saopštila je. Takve kapsule se ponekad prodaju u apotekama. Dalje se „trojka" može uzimati jednom nedeljno ra­ di profilakse. Lečenje ne počinjati za vreme menslruacije navedeni preparati izazivaju obilne menstruacije.po 1 kapsula pre doručka i pre ručka. Butejko predlaže da se od polipa i adenoida (žlezdastih izraštaja) oslobađa u nosnoj duplji metodom zadr­ ške disanja.. koja. Pored toga zakapavala sam joj u uši njenu ukuvanu mokraću. U zaključku nekoliko primera iz moje prakse o to­ me. Sve te komponente imaju antimikrobno. podstiče odvajanje polipa i adenoida. dnevna doza . stavivši ih u kapsule za lekove. K. a za svezi prašak karanfilića . U „trojku" ula­ zi povratič (Tanacctum vulgare).Poslednjih 2-3 meseca trudnoće najbolje je ne primenjivati ovaj metod. Treći dan i celu sledeću nedelju . U organizmu se nagomilava ugljenična kiseli­ na. Pažnja! Kod čira na želucu i erozivnih gastritisa ne preporučuje se uzimati „trojku". koje su obrazovale polip. Već su joj uradili dve operacije. pre ručka i pre večere. ali približno posle godinu dana posle svake hirurške intervencije polipi su se ponovo javljali. deluju pro­ tiv glista i smanjuju telesnu temperaturu. Počela sam da zakapavam kćerci u nos njenu svezu mokraću. . podstiču lučenje sokova.po 1 kapsula 3 puta dnevno: pre doručka.po 1 kapsulu Gedna doza) na 30 minuta pre jela.5 gram.1 gram. Dato lečenje je kontraindikativno trudnim ženama . Za gorki pelen . pelen i karanfilić). Drugi dan . U su­ protnom slučaju može se kupiti najjevtiniji lek u kapsula­ ma i samostalno zameniti njihov sadržaj. godine) zbog polipa se pogoršao sluh. kako su se ljudi lečili od polipa. Kura lečenja je trajala dve ne­ delje. Praškovi se mo­ gu uzeti i bez kapsula. trava gorkog pelena i pra­ šak karani'ilića. antiseptičko dejstvo. sa malo vode. kontrolišući arterijski pritisak . Poželjno je uzimati sve tri komponente odjednom (povratič. „Pre godinu dana kod moje kćerke (rođena 1988. Oprezno je koristiti kod hipertonije.može do­ ći do pobačaja.pola grama i 1.od­ govarajućih 200-300 grama jedno uzimanje i do 1 kilo­ gram dnevno. daje dete prošlo bez operacije odstranjivanja polipa u nosu (zakapavali su mu mokraću u nos)".karanfilić ga povećava. Jednokratno uzimanje praška od cvelova povratiča .

Izučio sam ih i počeo da čistim fizičko telo i spoljašnje manifestacije. veličine od zrna graška do oraha. Posle tri meseca od početka terapije po Vašem me­ todu ponovo sam otišao na gastroskopiju. Tih dana sam još pročitao u novinama članak o onkologiji u kome se govori.jetra. Jetru sam čistio 18 puta. odstranili deo jednja­ ka i želuca. „Živi . nago­ milavajući se u debelom crevu. Ekskrementna šljaka nagomilava se u vezivnom tkivu organizma. izbora nije bilo. alergija i parazitnih obo­ ljenja do onkoloških. Posle godinu dana prošao sam ponovo lekarsku komisiju za ocenu radne sposobnosti. trujući ceo organizam." Posle 10 meseci otišao sam da proverim stanje poli­ pa i tada su mi rekli da imam rak jednjaka. Šta da se ra­ di. jezik obložen . a ponekad se oseća smrad pri disanju. Pod zatvorom se podrazumeva duža zadrška ekskrementa u crevima ili sistematski slab rad creva (nasilna i nedovoljna stolica).3 centimetra kao celofan. da se posle operacije ne zna da li će čovek preživeti. Količina vode u ekskrementu kod zatvora je manja od normalne i ne pre­ lazi 60% (umesto 80%). uzrokuju njegovo rasteza­ nje i bitno menjaju njegov oblik i dimenzije.ći: zaboraviti posao i poći u penziju sa 50 godina ži­ vota. a ostali kasnije. Iz mene su izlazile pletenice (svitci) sluzi dužine do 10 centimetara. ranije sam imao čir na želu­ cu. ekskrementne materije se kroz sluzokožu debelog creva asimiluju u krv i cirkulišu u njoj. koža i pluća. a stolice nema. br­ zo ga troši i predstavlja uzrok razvoja ogromne količine oboljenja . 70% operisanih umire tokom godine. polipa nije bilo. dronjci po 2. Operisali su me. a ekskrement je suv. srčano-vaskularnih. kožnih obolje­ nja i hormonalnih poremećaja. Pola godine preležao sam u bolnici. Rezultat je da se samo usled toga pomeraju i pritiskaju unutrašnji or­ gani. Posle dve godine primene urinoterapije smanjio mi se arterijski i unutarlobanjski pritisak. Pre lekarske komisije za ocenu radne sposobnosti (LKORS) pošao sam na gastroskopiju i rekli su mi da mi se ponovo stvo­ rio polip na šavu.. Sve u svemu izbacio sam punu litarsku teglu kamenčića. Spoljašnji simptomi zapuštenog zatvora su: teško di­ sanje. Poznanici su mi savetovali da pročitam Vaše knjige. Rekli su mi da sam zdrav i da mogu da radim". zaključak je bio slcde. U opterećenom režimu rade (funkcionišu) „drugostepeni" organi za izlučivanje . godine pošao sam na gastroskopiju (GS) da proverim želudac. Pri tome ekskrementne mase.od običnih prehlada. (Uzrok je ostao.) PROBLEMI SA CREVIMA ZATVORI atvor je najštetnije stanje za organizam. Konstatovali su mi polip na jednjaku. Budući da čovek produžava da jede. (Izbačene pletenice su bile polipi. Nešto treba uraditi. podrivajući imunitet. oslobodio sam se alergije.U januaru 1985.rekli su mi .) Došao sam na lekarsku komisiju za ocenu radne sposobnosti. Veliko je op­ terećenje bubrega. Izvršili su biopsiju i uradili analizu. koje brzo uzrokuje nastanak teških oboljenja.još koliko doživiš. Dve godine sam primenjivao urinoterapiju. Slično samotrovanje dovodi organizam u krajnje teške uslove.. Trljam se urinom. što negativno utiče na njihov rad.

pojačani gubi­ tak vode. Tu spadaju: tupi bolovi u glavi.nekim slojem. ospe. jaja). Uzroci funkcionalnih poremećaja mogu biti sledeći: 1) alimentarni (u vezi sa ishranom). Uzrok atoničnog zatvora može biti. koja sadrži malo biljnih ostataka (meso. usled nedostatka hranljivih nadraživača creva takođe izaziva alimentarne zatvore. nezdrava boja kože i krta kosa. Uzroci zatvora Zadrška ekskrementa u crevima kao rezultat njiho­ vih funkcionalnih poremećaja naziva se uobičajenim za­ tvorom. višak sala ili suvoća kože.spastičnim. 5) refleksni. koji se uglavnom lokalizuju na temenu i zatiljku. neprijatan ukus u ustima. potišteno raspoloženje. mlad kravlji sir. nastali kao re­ zultat grčevitih kontrakcija zidova creva . zadah iz usta itd. istrošenost nervnih receptora zidova creva kao re- . Iako pokreti creva zavise od raznovrsnih nervno-humoralnih pojava. usled čega se javljaju istovremeno spazmi u nekim delovima i atonija u drugim delovima creva. 7) psihološki i 8) zatvori kao profesionalno oboljenje. Često se sreću i mešoviti oblici funkcionalnih zatvora. Atonični zatvor nastaje zato što se nervni završeci creva ili nedovoljno nadražuju. Alimentarni zatvori spadaju u broj najčešćih oblika funkcionalnog poremećaja dinamike creva. 2) diskinetički. dehidrirana hrana. sla­ bljenje uma. Razvoju zatvora može doprineti nedovoljna upotreba vode. Pri tome je usvoje­ no da se zatvori. Ponekad se uočavaju dispepsičke pojave . neprijatni osećaji oko srca i neujednačeni sr­ čani otkucaji. Pri količinski oskudnoj hrani. Diskinetički zatvori čine najrasprostranjeniji oblik uobičajenih zatvora. Ljudi koji boluju od zatvora ponekad se žale na ne­ prijatne osećaje. 3) endokrinog porekla. crevnoj peristaltici osiromašenoj stimulatorima i pri poremećaju režima ishrane mogu se razviti uporni zatvori. Osnova diskinetičkih procesa u cre­ vima je poremećaj koordinacije raznih vrsta motorike. a zatvori. pritisak u podbratku. brzo zamaranje. jednoobraznoj ishrani (prvenstveno jelima od mesa ili testenina).98% i da ostavljaju malo šljake.gorušica. pod­ rigivanje. bubuljice. koji nisu direktno vezani za probavni trakt. ili delimično gube sposob­ nost da primaju nadražaje. odlučujući značaj za stvaranje i lučenje ekskrementa iz or­ ganizma ima sastav hrane. 4) toksični. nastali usled smanjenja motorne aktiv­ nosti creva. 6) zatvori kod organskih oboljenja centralnog nervnog sistema. Poznato je da se belančevine iz mesa i jaja asimiluju do 97 . Hrana. Nedostatak vitamina B u hrani uzrokuje poremećaj crevne peristaltike. muka (gađenje). nazivaju atoničnim. kao i Su­ va. takođe. smanjenja hemijskih pobuđivača (hormona). Loša stimulacija kretanja mo­ že se javiti usled nedovoljnog stvaranja ekskrementnih masa kod necelishodne ishrane. upotreba vode koja sadrži mnogo kreča.

ja­ kih purgativa ili klistira). kao i svesno zadržava­ nje potrebe za pražnjenjem. Refleksni zatvori su rezultat uticaja jednog ili dru­ gog obolelog organa trbušne duplje na creva.zatvori nastaju zbog bojazni da se ne nanese bol. kod trovanja nikotinom (kod pušača i narkomana). vratanca. zbog čega promene uslova uobičajenog načina živo­ ta često izaziva zadršku u pražnjenju. bunika. gliste. U pojedi­ nim slučajevima to je povećana razdražljivost creva usled upalnih ili gnojnih procesa (polipi. bubrežne karlice. disbakterioza.zultat primene čestih i jakih nadraživača (na primer. Kod muškaraca to su: uretritisi. Poremećaj rada endo­ krinih žlezda.refleksni odgovor od obolelih organa trbušne duplje. a uz to i necelishodne peristaltike debelog cre­ va. Na primer. u trećim . prostatitisi itd. koji se ne mogu lečiti na običan način. Zatvori endokrinog pore­ kla najčešće imaju atonični oblik. U ovu grupu treba svrstati i zatvore kod oboljenja. dovodi do uobičajenih zatvora. Kod čoveka je akt pražnjenja u znatnoj meri potčinjen psihi. posebno kod bubrežno-kamene bolesti (oboljenja bubrega od kamenca). kod zloupotrebe lekova (opijum. na primer. službe­ nika i slično) takođe pogoduje pojavi te vrste zatvora. Taj oblik zatvora javlja se kao rezultat du­ žih bolnih pražnjenja (zbog naprsnuća. posebno infektivnih. posebno nedostatak hormonalne sekrecije. Oboljenja centralnog nervnog sistema često su pra­ ćena upornim zatvorima. Važno je pro­ naći izvor refleksa. ili usled lažnog stida pri zloupotrebi klistira itd. Ovde spada­ ju i mnogobrojni zatvori kod oboljenja polne sfere. Smatra se da je najmanje u 50% slučajeva uzrok hroničnih zatvora bolno izbacivanje ekskrementa. pošto će nam to omogućiti da otklonimo primarni uzrok i da postignemo potpuno izlečenje. Refleksni zatvori su najčešće spastič­ kog oblika. Osnovu atoničnih zatvora mo­ že da sačinjava i opadanje tonusa nervno-mišićnog apara­ ta creva posle teških oboljenja. posebno mokraćno-polnog aparata. Toksični zatvori mogu biti atoničnog i spastičkog oblika. sfinkteri). naprsline na anusu). kod holecistitisa i dr. koja se i pri nor­ malnim uslovima nalaze u stanju pojačanih kontrakcija (prelaz iz jednog creva u drugo. čireva ili ožiljaka u pravom crevu). hemoroida. Spastički zatvor je poremećaj normalnog planskog kretanja ekskrementnih masa kroz creva usled pojačane. motoriku creva guše depresivne emocije i raspoloženja. koja primoravaju bolesnika da se uzdržava od potrebe za defekacijom i guši ga. haotične. na primer. upala moždanih opni kako spiralnih ta­ ko i cerebralnih. Pored toga. Ovde spadaju. Psihičko-nervni zatvori zauzimaju posebno i veoma važno mesto medu zatvorima funkcionalnog porekla. posle nagle iscrpljenosti kod starijih ljudi. U njih spadaju hronični zatvori kod profesionalnih trovanja. Toksični zatvori. kodein) ili hrane sa velikim sadržajem tanina i lepljivih materija. zatvori nastali u prvim danima usled putovanja . Uzroci spastičkih zatvora su raznovrsni. Nedovoljna fizička ak­ tivnost (kod ljudi koji se bave umnom aktivnošću. a u drugim . koji je izazvao zatvor. može prouzrokovati zatvor. Zatvori endokrinog porekla. Spazme najčešće nastaju na mestima.

to su. Kod proktogenog zatvora luče se znat- Dijetalna terapija kod alimentarnih zatvora i zatvo­ ra. Profesionalni zatvori najčešće imaju oblik atoničnih zatvora. ali uvek mora postojati uslov pravilnog individual­ nog raspoznavanja oblika zatvora. Upor­ ni zatvori mogu se javiti kod depresije. ili izlazi u malim izbrušenim grudvicama tipa ovčjeg ekskrementa. koja omotava ekskrementne grudvice. balneološko. počev od grubih anatomskih promena oblika i prohodnosti creva a završava­ jući sa finom. Psihičko-nervni zatvori kod depresije i nervne premorenosti najčešće su atoničnog oblika. cevi. nervne premorenosti. Kod spastičkih oblika ekskrement ima spljošten oblik. ne količine oformljenog ekskrementa. hronični zatvori. čas manjih. Za neke spastičke zatvore karakteristična je pojava sluzi u vidu tanke paučine. kao i razni oblici zatvora zbog prigušivanja uobičajene potrebe za nuždom. zatvori spastičkog oblika. u keramičkoj industriji). kod radnika se. gde se primenjuje metil na bazi broma ili jo­ da.železnicom. Ponekad se na površini ekskrementa mogu videti pojedinačne krvave žilice kao rezultat mehaničkih povreda hemoroidnih čvorova ili sluzokože samog anusa tvrdim parčadima ekskrementa. koji rade sa olovnim belilima i drugim olovnim bojama. fizioterapeutsko. cilindričnog oblika sa uzdužnim tragovima (otiscima) ili u vidu grudvica. čas većih. U fabrikama anilnih boja. žicu. Prema tome. medikamentno. kod radnika koji prave olovne sanduke. retorte. omogućava da se pojača nadražaj creva hranom koja sadrži mnogo balastnih materija ili ko- . Lečenje zatvora Lečenje zatvora može biti dijetalno. psihoterapeutsko. koji se javljaju na bazi smanjivanja osetljivosti nervnomišićnog aparata creva. kao rezultat psihičkih konflikta. uočavaju profesionalni zatvo­ ri usled hroničnog trovanja tim materijama (zato je važno sprovoditi profilaktične kure čišćenja i održavati svoje zdravlje u dobrom stanju). posebno suzdržavanju od potrebe za stolicom i psihičkim konfliktima. Međutim.za­ drške ekskrementa. takode. imaju različite uzroke. Zatvori usled profesio­ nalnih trovanja sreću se u proizvodnji i u industrijskim granama gde je rad ljudi povezan sa olovom (kod topioničara olovne rude. jedva uhvatljivom igrom psihe. koji izlivaju tipografski slog. i sve ostale psihičko-nervne aktivnosti čoveka utiču na rad creva. Pravilno od­ ređen uzrok zatvora je garancija uspešnog lečenja. koji se ispoljavaju veo­ ma jednoobrazno kod osnovnog simptoma oboljenja . koji leže u podsvesti. na farbarskom poslu. Profesionalni zatvori svojstveni su uglavnom osoba­ ma koje rade u sedećem položaju. Dijagnostika zatvora Kod raznih oblika zatvora razlikuje se spoljašnji iz­ gled ekskrementa. hirurško. neosporno. Kada je reč o ostalim vr­ stama psihičko-nervnih zatvora. koji su u pod­ svesti . ponekad je u vidu trake. kofe. kod atoničnog ekskrement je taman. što diktira primenu metoda lečenja u svakom pojedinačnom slučaju. Ta sluz može da se luči kao rezultat reakcije zidova creva na me­ haničke nadražaje ekskrementa.

tre­ ba smanjiti količinu soka od cvekle ili spanaća. 1 supena kašika narendanih jezgri od oraha i sok od polovine limuna. a gustiš pojesti natašte. ribe. krompir pire i slično. suve smokve. pomešani sa sokom od šargarepe. Od napitaka se preporučuju: sveže iscedeni sokovi. keksa od finog brašna. SmeŠa: Supenu kašiku meda. a poveća­ ti količinu soka od šargarepe. 2 narendane jabuke srednje veli­ čine. cvekla. Ali u tom slučaju. Pri tome se iz dnevnog obroka isključuju produkti koji se lako vare u želucu i crevima. ne srne se ništa jesti. Večera treba da se sastoji od nekoliko vrsta kuvanog nesočnog povrća. salate od zelenog lisnatog povrća i mla­ dog kravljeg sira. Veoma je važno da se hrana dobro sažvaće. Voće se pri pripremanju preliva veoma vrućom vodom i ostavlja tako preko noći. ili kuvano jaje. Sve dobro izmešati. pri sastavljanju jelovnika treba ograničavati upotrebu mesnih i ribljih supa. belog hleba. Ranije su baš tu vrstu čaja pili po selima: uzi- . osim sme­ še narendanih jabuka i kupusa. kumiš (kiselo kobilje mleko) i dru­ gi kiselomlečni produkti. Kao prirodno purgativno sredstvo kod atoničnih za­ tvora može se koristiti čaj od kore pasjakovine (Rhamnus cathartica). gljive. Ujutro 2 supene kašike mekinja preliti čašom ključa­ le vode i držati u dobro zatvorenoj posudi. rotkvica.ja hemijski nadražuje zidove creva. Takođe je korisian dvodnevni kefir. ali ako je zatvor jak. vodu izliti. Obično se posle 5 dana probava poboljšava. salate. bobovi. Približna ishrana tokom dana kod atoničnog zatvo­ ra je sledeća. koji imaju jako purgativno dejstvo: šljive. Kod tih oblika zatvora ne smeju se praviti duže pa­ uze u uzimanju hrane. zasićena ugljen-dioksidom. sipka kaša od heljde. šargarepa. med. ku­ pus. Umesto mladog kravljeg sira može se po­ jesti po izboru nešto drugo: sir. Doručak treba da se sastoji od svežeg i zrelog. 2 supene kašike vode. a posle 10 dana . jabuke i drugo voće. Korisni su produkti sa većim sadržajem celuloze: crni hleb. mineralna voda. Kada se ohladi. Povrće i voće po mogućnosti uzimati u svežem neisitnjenom stanju. treba narendati veliku šo- ljicu svežeg kupusa i jabuka. Da biste ojačali slabe zidove debelog creva i obnovi­ li njegove mišiće. Kod atoničnog zatvora mogu se koristiti narodni re­ cepti. posebno voćni i mlečni i med. osim navedenih produ­ kata. delikatesnih sorti mesa. Sok od cvekle i spanaća u tom pogledu prednja­ če.normalizuje se sto­ lica. medeni kolači. suve šljive. osim „salate" u neograničenim količinama. Što je za­ tvor jači. pošto se za vreme žvakanja aktivira peristaltika creva. Korisno je svako jutro pojesti nekoliko šljiva. Odstranjivanju atoničnih zatvora pomažu produkti. Mekinje je dobro kombinovati sa klistirima. grašak. ka­ kao. 2 supene kašike sveže ovsane prekrupe. kaše od riže i griza. soč­ nog voća. Radi postizanja bo­ ljih rezultata ne treba ništa jesti. 1 supenu kašiku zrna proklijale pšenice. Ako dođe do jakog proliva. ili orasi. krastavci. U broj hranljivih materija. Takvu dijetu treba primenjivati postepeno. repa. koje svojim hemijskim sastavom nadražuju creva. spadaju šećer. supe sa povrćem. posebno šljive. a ako imate mogućnost i preko celog da­ na. preporučuju se sokovi iscedeni od cve­ kle i spanaća. ili parče ribe. kiselo mleko (jogurt). procenat soka od cvekle i spanaća treba da bude veći a od šargarepe manji.

dajući prednost hodanju. terapiju ponoviti još 3 dana. koje nadražuju i bez toga već nadražene zidove creva. U 1 litar vode nasuti supenu kašiku semena lana. 3. koja sadrži celulozu.5 supenom kašikom lana. Potpuno se isključuju bilo kakve masaže i gimnastika. a osmog dana pauza. Može se dodati med. U zavisnosti od promena u stanju zdravlja. naliti u Esmarhovo lon­ če (2-litarski termofor) i u to dodati 2 supene kašike ulja od slačice (ono zagreva i smekšava organizam. kao trećeg da­ na. Drugog dana uraditi to isto. Zamenu za ulje od slačice pripre­ miti ovako: uzeti 200 grama maslinovog ulja. kuvati dok ne proključa. hladan tuš. Kod atoničnog zatvora in­ dikativna je lekovita gimnastika sa vežbama za trbušnu presiju. pripremljenog od zrelih plodova zove. koji smanjuju spazam creva. tople sedeće aromatične kupke i parafinske aplikacije.5 litrom vode i 1. lakom trčanju. Fizioterapeutsko lečenje.5 puta dnevno. preporučuje biljna hrana. Povrće i voće treba uzima­ ti u kuvanom stanju uz dodavanje šećera.mali su 15 grama kore pasjakovine. Ohladiti. Od devetog do jedanaestog dana . sprečava spazam debelog creva). kao trećeg dana. pavlaki. dodati u nje­ ga kafenu kašičicu praška slačice i dobro promešati. Ljudima koji pate od zatvora nadrilekari (vidari) savetuju da piju vodu u kojoj su se dugo kuvale šljive ili ovas. samo u vidu kašice. ili 6. Od petog do sedmog dana .klistiri.sa 2 litra vode i 2 supene kašike semena lana (ne zaboraviti dodati 2 supene kašike ulja od slačice). ali sa 1. Trećeg dana . Uzimati po 1 supenu kašiku želea. skuvanih bez šećera. Preporučuje se bavljenje sportom. 2. zagrevajuće vodene komprese (termofore). Kod spastičkog zatvora sve navedene terapije su kontraindikativne. gladno trljanje i polivanje stomaka. Sok od rotkvice. 1 . Četvrtog dana napraviti pauzu. jahanju i drugim vrstama kretanja. . Ovde nije umesno doziranje grubih materija. kuvali u pola litra vo­ de i pili kao čaj. kao kod proliva. pritiskanje stomaka rukama. grejalice. Kod spastičkog zatvora mogu se koristiti i narodna sredstva. pri čemu se pose­ ban značaj pridaje mastima. koji pate od takvih zatvora. a prednost se daje čaju i kafi sa pavlakom (vrhnjem). rasol od kupusa u toplom stanju. a dvanaestog dana pauza i ponoviti još jednu kuru. Zato se ljudi­ ma. pliva­ nju. Tu je umesno prepisivati posteljni re­ žim. posebno gazi­ rani. ki­ selo mleko (jogurt) i čaj od sušenih višanja i sušenih jabu­ ka piti 4 . Potpuno druga dijeta priprema se kod spastičkih ob­ lika zatvora. ili svih 12 dana. 1.2 puta dnevno. Zabranjuju se hladni napici. Kod proktogenog zatvora (zastoja ekskrementnih masa u pravom crevu) preporučuje se masaža pravog cre­ va i mikroklistiri sa ukuvanim urinom.klistiri. Kod spastičkih za­ tvora prepisuje se mehanički i hemijski ograničena ishrana. pri kojima se ko­ riste potresi. a zatim produžiti sa kuvanjem na slaboj vatri 20 minuta. Takva dijeta se naziva ograničenom dijetom protiv zatvora. maslacu i maslinovom ulju. Pripremljenu smešu uneti u organizam u vidu kli­ stira uveče pred spavanje.

Primedba prevodioca. Uzimati po 1. Medikamentno lečenje zatvora treba da bude samo dopunsko. U sastav tečnosti za klistiranje korisno je dodavati laneno seme. gde nadražljivost i bez toga veoma osetljivih creva pojačava spazam. Primedba prevodioca. kuvati u 4 čaše vode dok ne proključa.32° C) uljane klistire sa maslinovim uljem. Koristi se kao zamena za šećer. Uzeti 1 kilogram sorbita. Sorbit se može uspešno koristiti za pripremanje purgativnog slatkog. propraćen znatnim bolovima sa naknadnim pogoršanjem bole­ sti. aleksandrijskog lista. sapun. pripremljeni prašak od korena slatkog drvceta (Glycyrrhiza glabra). so (ukuvani urin do 1/4 prvobitne zapremine). odnosno uzimati samo najblaže. 1 kilogram bilo kakvih jagoda 5 Gagodičastih plodova) ili jabuka i skuvati od njih obično slatko. Ako slabo dejstvuje. tako i klistiri. a shodno tome. Kako purgativi. Kada je reč o klistirima.2 čaše čistog ulja (bez vode). na primer. Najbolje je uzeti 2 . terapija sokom). treba ih primenjivati jed­ nostavno sa toplom vodom.3 puta nedeljno po 1 . Veliki značaj kod spastičkih zatvora ima vitaminska terapija. prvenstveno biljnog porekla. To se odnosi i na sistematično ispiranje. posebno ako oni sadrže materije koje nadražuju creva. Poznato je da slast i voćna kiselina podstiču peri­ staltiku creva. . uvek smanjuju nadražaj nervno-mišićnog aparata creva. Kod hroničnih zatvora ne preporučuje se primena aloje (Aloe arborescens). posebno na njihove spastičke oblike. ali pri tome treba pratiti reakcije organizma. ječmom ili listovima sle­ za). U nizu slučajeva treba prepisivati tople (31 . U tim slučajevima efikasnija su protivspazmatska sredstva (na primer. Njihovo dejstvo treba razmatrati ne kao defecirajuće. atropin). doza se može povećati. Uzeti supenu kašiku istucanog lanenog se­ mena (može se zameniti ovsom. jer stolica mo­ že biti obilna i sa bolovima u donjem delu stomaka. Navedene komponente imaju prodiruće i opuštajuće dejstvo. uljem od suncokreta i mlečno-uljane klistire. U njih spadaju preparati od revenja (Rhe­ um palmatum). stoje neophodno za spazam debelog creva. ali oprezno. ricinusovo ulje i jaki mineralni purgativi. klistire. Dobri su mlečno-uljni mikro­ klistiri uveče. već kao protivspastičko. koje se polako uno­ si u creva pomoću mekog dugačkog naglavka. Jak sladak ukus ima sorbit (sladi je od še­ ćera). procediti i do­ dati supenu kašiku soli i/ili 2 supene kašike ulja od lana ili konoplje. Pri lečenju zatvora treba ograničiti upotrebu purgativa. zbog čega se klistiranje (unošenje tečnosti za klistiranje) 6 obavlja uve­ če i zadržava do jutra.Kod diskinetičkih zatvora indikativno je stavljanje kompresa (obloga) sa toplim ukuvanim do 1/4 urinom na stomak.2 kafene kašičice. Mogu se primenjivati topli klistiri sa svezom mokraćom. posebno vitamin B L (proklijala pšenica u raznim oblicima. primenjivani iz dana u dan u narastajućim količinama. a ne purgativna. To se odnosi na atonične i proktogene zatvo­ re. Klistiri se rade toplom vodom. pri privremenom simptomatičkom uspehu pogoršavaju glav­ no oboljenje. a takođe ne treba duže vremena primenjivati i većinu sintetičkih purgativnih sredstava.

jer ispoljava štetan uticaj na motor­ nu funkcuju creva.). Dejstvo purgativa na kraju uništava membrane za filtriranje i sluzokožu creva. što slabi imunitet. gušeći posledice oboljenja. a dalje primenjivati obične pročišćavajuće klistire sa 2 litra vode ili mokraće. da bi motorika debelog creva normalno funkcionisala. Dugotrajna istraživanja nemačkih lekara primorala su ih da javno istupe sa upozorenjem o veoma opasnim posledicama purgativnih preparata na čovekovo zdravlje. kontraindikativna je stalna primena gorkih voda (flašira­ nih ili sa izvora) 7 . nedovoljna stolica). zasićena toksinima. promena utisaka. Banjsko lečenje ima značaj ne toliko zbog primene pijaćih voda. Balneološka i banjska terapija zatvora je indikativ­ na. U ishranu unositi dovoljnu količinu vi­ tamina. da imate stolicu svakoga dana. Profilaksa zatvora Treba težiti tome. koje se ne mo­ gu obnoviti. Ako je pravo crevo zagađeno (zatvori. Za vreme gladova­ nja sluzokoža creva će se potpuno regenerisati i obnoviti. posle koje nastaje depresija (to je zakon fiziologije). po­ goršavaju bolest. lečenje u inostranstvu i ekstrasensi ne pomažu. O štetnosti purgativa Purgativi deluju na zidove creva slično udaru biča. Potrebno je ograničiti nekontrolisano uzimanje lekova (opijuma i lepljivih sredstava). Primedba Primedba prevodioca. Na kraju čovek strada od vlastite nepismenosti i nikakvi uvozni le­ kovi. krv iz njega.Taj klistir dobro odgovara ljudima koji tek počinju da čiste creva i koji imaju teškoće sa prolaskom vode u creva. prevodioca. celuloze u odgovarajućim količinama. vode. jer se srce (kao i svaki drugi organ) obnavlja od čiste. pa bolesnicima ne treba sugerisati to kao neophodno sredstvo lečenja. . pod­ riva srce. Ali još važnije je što pur­ gativna sredstva naglo smanjuju asimilaciju životno va­ žnih vitamina A. izazivajući superaktivnost. nasilna. Dodatno purgativna sredstva ne sa­ mo da ne lece čoveka već. Zatvori kao uzrok oboljenja Nije nepoznato da venozna krv donjeg dela pravog creva ne prolazi kroz jetru. zdrave krvi. D. Purgativi se preporučuju za uzimanje radi ulaska u gladovanje. već neočišćena dospeva direkt­ no u srce. E i K. koje traje najmanje 3 dana. Može se piti flaširana mineralna voda. Preporučuje se da se pomoću tih klistira prvobitno „proširi" debelo crevo. izazivajući rasprostranjena srčana oboljenja (sr­ čane mane. dijete i načina života. poremećaji rada srca itd. a ako je ona stalno zagađena nikakvi lekovi ne pomažu. Redovna upotreba purgativa smanjuje sadržaj veo­ ma potrebnog kalcijuma u krvi. koliko zbog opšteg uticaja pro­ mene situacije (lokaliteta) 8 na psihičko-nervnu aktivnost bolesnika: njegovo oslobađanje od uobičajenih razdražaja. Medikamentno le­ čenje tih oboljenja je besperspektivno. Organizam se ne srne zloupotrebljavati al­ koholom i pušenjem. i razumno fizički optereti­ ti organizam.

Vranilova trava (Origanum vulgare). oči­ stiti i izrezati na parčad. U alkalnoj sredini . mokraća. postoje to ve­ oma jako sredstvo i može izazvati zatvor.2 . bronhijalnih i znojnih žlezda.kao blagi purgativ kod atonije creva. Srednje doze (0. Uzeti 500 grama peteljki reve­ nja. uzimanje kapi treba prekinuti. Ove preparate ne treba prepisiva­ ti obolelima od podagre i bolesnicima koji pate od ka­ menca u bubrezima sa oksalatnim kamenčićima. Da bi se zaustavio primenjuju se koagulaciona sredstva. U malim dozama (0. Kompot od revenja. ne preporučuje se njegova primena kod hemoroida.3 dana. toga što revenj može izazvati krvoproliće iz vena pravog creva. Neposredno pre upotrebe koren revenja se isitnjava u prašak. Peteljke oprati. piti kod mlitave peri­ staltike creva i poremećaja motorne funkcije želuca. U lekovite svrhe koristi se koren revenja. Evo jednog od tih sredstava. spastičkih zatvora i za razmekšavanje stolice. PROLIV Proliv je jaka iritacija životnog principa vetra. Uzimati 3.Načini lečenja atonije creva Kada bolest izazove atonične zatvore mogu se primenjivati sledeća prirodna sredstva. 200 grama šećera. Lišće od vranilove trave kuva se kao čaj i primenju­ je kod prehlade. đumbir i sve kuvati dok ne proklju­ ča. Kod proliva treba iz upotrebe izbaciti sve povrće i voće u svežem stanju. To omogućava da se u korenju sačuvaju prirodni tanini i druge biološki aktivne materije. Jedite dobro ukuvanu kašu od pirinča sa malom količinom morske so­ li i pretopljenog maslaca. Ne treba piti posle jela. Piti ohlađeno. Zbog . Zatim dodati revenj i kuvati dok se ne skuva.2 grama) revenj ispoljava koagulaciona svojstva i pomaže kod proliva i gastriti­ sa sa smanjenim procentom kiseline. peristaltiku creva i ispoljava anestetičko i dezodoransno dejstvo. ostavlja da uvene na suncu i suši na temperaturi do 60° C. Ekstrakte od trave. Pregrade preliti sa pola litra alkohola i ostaviti da odstoji 2. koji se pri­ prema ujesen.2 grama) dejstvuju kao prirodna sredstva za izbacivanje žući i pojačavaju probavu. Revenj (Rheum palmatum rhaponticum undulatum). kao i gazirane napitke. Primenjuje se kao antispazmatsko sredstvo protiv prehlade i za izbaciva­ nje gasova. limunovu koru.2 grama) . prstohvat đumbira (Zingiber officinale) ili suvog grožđa. Pažnja! Pri uzimanju preparata. razbiti ih i uzeti jezgru i pregrade između jezgara. Voditi ra­ čuna o tome da se revenj ne raspadne.05 . mleko i znoj poprimaju žutu boju. Uzeti približno 200 grama oraha. Korenje se ispira u vodi. Čim proliv prođe. Velike doze (0.4 puta dnevno od 6 do 10 kapi na 50 grama tople vode. želudačnih i crevnih grčeva i naduvenosti stomaka.0. U 250 mililitara vode dodati še­ ćer. koji sadrže revenj. koru od limuna. reže na parčiće. pripremljene po proračunu 30 grama listova na litar ključale vode. Vranilova trava pojačava sekreciju probavnih.boja je crvena.

Veraru organizmu upravlja kretanjem. polipa u pravom crevu). Kod gornjih hemoroida postoji proširenje vena iznad sfinktera pravog creva.čini da se on „smiruje". Oni su podlo­ žni proširenju pod uticajem niza faktora. Važno je shvatiti. koji uzrokuju za­ stoj krvi. koja pokri­ va čvoriće. Klinički se razlikuju gornji i donji hemoroidi. Kod he­ moroida postoje jedni i drugi čvorići. dugotrajni boravak na nogama. pro­ uzrokuje nepotrebno napinjanje (naprezanje) i izaziva naprsnuće pravog creva). U osnovi tih promena je poremećaj ishrane i stalno traumiranje hemoroidnih čvorića ekskrementnim masama. tj. da je proširenje vena hemoroid­ nog prstena pokazatelj promena u venoznom sistemu celog organizma. Ona je zadebljana. alkohol i druge materije. koje ponekad nadražuju sluzokožu i iza­ zivaju oboljenja sluzokože. suhomesnatih proizvoda i jela sa dodatkom sirćeta. razmeštenih u debelom sloju sluzokože pravog creva. Ali ako je prekomerno izražen. da se hemoroidi najčešće javljaju kod muškaraca (80%) zbog veće „čvrstoće" njihovog organizma u poređenju sa ženskim organizmom. u datom slučaju normalnim pražnjenjem pravog creva. Pravo crevo je „oslonac" životnog princi­ pa vetar. Treba promeniti navike u ishrani. srčane mane i poremećaji. prekomerna upotreba alkoho­ la. a proširenje hemoroidnih . spazam sfinktera pod uticajem naprslina (zbog nepravilne ishra­ ne. razmeštenog ne­ posredno ispod kože. oboljenja jetre. a kod donjih ispod njega. Po pravilu. to izaziva suvoću i hladnoću. pošto se iz krvi u otvor creva mogu izlučivati soli.HEMOROIDI Hemoroid (grčki haimorrhois . U razvoju hemoroida veliki značaj imaju osobenosti venoznih spletova i građa njihovih zidova. usled uzimanja suve hrane i me­ sa. ekskrement je tvrd i ozleđuje anus pri izlasku. po­ sebno portalna hipertonija. Dopunimo savremene podatke o hemoroidima drevnoistočnim. a gornji . U te faktore spadaju: hronični zatvori. U nekim slučajevima bolovi od hemoroida izazi­ vaju spastičke zatvore. „Suše­ nje" i „hlađenje" pravog creva čini da se venozna krv do­ nekle zgrušava i kvari od stajanja. sardela i drugih slanih riba. Takav mehanizam nadražujućeg dejstva na sluzokožu debelog creva uzrokovan je i sla­ nom i ljutom hranom. da bi stolica bila normalna (dehidriram. Treba regulisati pravilnu ishranu. stanje hemoroida se uvek pogoršava posle upotrebe haringe. tumori u maloj karlici. Hemoroidni čvorići predstavljaju varikozno prošire­ nje vena. koji se stvara od gornjih hemoroidnih vena. Donji hemoroidi obrazuju se od donjeg venoznog spleta. koji pritiskuju odvodne vene. koje je često praćeno za­ tvorima. čireva. Sluzokoža donjeg dela pravog creva. Primena sredstava koja smanjuju vetar . prepunjena krvlju (od čega izgleda kao d a j e poplavila) i na­ lazi se u stanju upale. Zato treba dejstvovati na normalizaciju kr­ votoka u ćelom organizmu.vlažnost i toplota . često se naglo menja. Time se objašnjava činje­ nica.krvarenje) je varikozno proširenje vena oko anusa. Zidovi vena gube ela­ stičnost i istežu se usled zastoja.od gornjeg hemoroidnog spleta.

Razmutiti 4 supene kašike slačice u 3 litra pro­ ključale vode. Postupak po­ noviti 2 . istureni čvorići posle 7. Da bi sluzokoža pravog creva zarasla preporučuje se pojačana tera­ pija sokovima.10 dana sami se uvlače u pravo crevo. promeniti ishranu. uzbuđenja. Upravo ta sredstva najefikasnije otklanjaju hemoroidc. manje doze prirodnih purgati­ va ili mikroklistiri sa uljem. radi čega se prepisuje odgovarajuća dijeta i sveže iscedeni sokovi. Kod kapsuliranih hemoroida bolesniku se prepisuje posteljni režim sa pripodignutom karlicom. Postoji nekoliko pristupa lečenju i profilaksi hemo­ roida: 1) ako je oboljenje nastalo od glista ili oštrica. tj. Čvrstoća i šuvoća se najbolje otklanjaju uljima i toplim tečnostima. Protiv hladnoće efikasna su različita opšta i lokalna zagrevanja. ishranu suvom hranom. Lečenje hemoroida Lečenje hemoroida treba da bude usmereno na ot­ klanjanje uzroka bolesti. 1. Staviti u usta kafenu kašičicu praška od slačice i držati ga dok se ne pretvori u grudvicu i resorbuje. na „smirivanje" životnog principa verra. 3) ako je od prepobuđivanja životnog principa vetra (čiji su spoljašnji simptomi: zatvor. bolovi u krstima. primena trava i drugih produkata sa izraženim toplotnim svojstvi­ ma. zasićavanje organizma vlagom i uljima. Umota­ ti se ćebetom do pojasa i sedeti 10 minuta. Pod uticajem navedenog lečenja trombi se re- . a posle stišavanja akut­ nih pojava primenjivati sedeće tople kupke po 15 -20 mi­ nuta 2.4 puta. zastoja krvi u karličnim organima. opuštanje organizma. sipati u lavor (kofu) i šesti u njega. zatvora. sorbuju. izbegavati suvišna hlađenja i dehidraciju organi­ zma. haotično razmišljanje. Veoma je dobro is­ pirati se vlastitim urinom. prvo se treba osloboditi od njih. Radi otklanjanja zatvora prepisuje se odgovarajuća dijeta (vidi ishrana kod zatvora). 2. preporučuje se opšte i lokalno zagrevanje organizma. Ako su se pojavili hemoroidni čvorići. Za lečenje hemoroida primenjuju se i narodni načini. Radi normalizacije venoznog krvotoka treba oči­ stiti jetru prema svim navedenim varijantama. mlečno-uljni i sa svezom mo­ kraćom. Praksa pokazuje. da bolovi prestaju.mazanje uljem od pasjeg trna (Hippophae rahmnoides) ili tamponi natopljeni ovim uljem. 2) ako je od portalne hipertonije.4 puta dnevno. prskanje krvnih sudova. hladnoća u organizmu i slično). Stolica treba da bude u vidu kaši­ ce. piti sveže isceđene sokove. To je sredstvo koje dobro pomaže kod hemoroidnih čvorića i resica. povezane za ošte­ ćenje ili zagađenje jetre. odimljavanja. otok iščezava. suvoća kože. svezu mokraću (kao sredstvo za razblaživanje krvi). Posle defekacije korisne su sedeće prohladne kup­ ke ili ispiranje anusa hladnom vodom. treba ih spo­ lja mazati vazelinom i prekriti tankom poveskom. namočiti u njega parče vate i staviti u anus. a re­ sice i čvorići se uvlače. obavezno očistiti jetru. Do­ punski: prokuvati ulje od suncokreta (zejtin). duže zadržava­ nje u stojećem ili sedećem položaju.vena se regeneriše. hemoroidi. nesanica. a lokalno .

kolu). Pomešati u jednakim količinama suve isitnjene cvetove lanenke (Linaria vulgaris) i kantariona (Hypericum perforatum). podstiče obnavljanje tonusa zidova vena. Posle te vežbe odmoriti se. Kompleksan pristup lečenju hemoroida prema V. specijalne fi­ zičke vežbe. Prema njegovom mišljenju. . U tom slučaju lekoviti uticaj se odvija odjednom po nekoli­ ko puteva . travu vodene paprike (?). hemoroidi. U daljem toku lečenja preporučuju se profilakse. Dopunski. koje podstiču ublažavanje bola. Rezultat je da u salo prelaze korisne materije iz trava. U mokraću sipati supenu kašiku sode bikarbone i šesti. asane iz joge. Ležeći na leđima. samim tim. 2.po 2. samim tim. Za ublažavanje bolova. Umotati se ćebetom. raditi noga­ ma pokrete kao da vozite bicikl . 3 . Sakupiti vlastitu mokraću. 1. Igrušin preporučuje kompleksan pristup kod leče­ nja hemoroida: kontrastne vodene terapije. Ta vežba poboljšava venozni krvotok u donjim udovima i oko male karlice. uz povremeno mešanje. Vežba podstiče bolji protok krvi kroz hemoroidne vene i. koja se bavi lečenjem oboljenja pra­ vog creva) između ostalog i hemoroida. Pripremljenu mast čuvati na tamnom i prohladnom mestu. Naprezanjem unutrašnjih mišića uvlačiti anus unutra . Skinuti lonac sa vatre i staviti ga na mesto gde će se vršiti zagrevanje (na primer. Za vreme lečenja mašću i sokom od plodova osko­ ruše on preporučuje lagane gimnastičke vežbe. predstavljaju jedan od glavnih uzroka ostalih ozbiljnih oboljenja pravog creva. On predlaže nekoliko najefikasnijih recepata leče­ nja početnog i srednjeg stadijuma hemoroida. sa rukama niz telo. ne ustajući. u emajlirani lonac. fitoterapiju i druge metode. L. smanjujući opterećenje vena na noga­ ma i u karlici i. što omogućava da se lokalizuje i uni­ šti koren bolesti.3 minuta 2 puta dnevno. koru od hrasta.6 sati. Ova vežba pod­ stiče poboljšanje krvotoka u pravom crevu . likvidira zastoj krvi. Zatim zagrejati i procediti.kanala.bolje odlaže­ nje venozne krvi. izmokrenu pri jednom uriniranju. Zato se rade proste vežbe skupljanje i istezanje anusa.3 puta dnevno tokom 2 nedelje. Dobijenom mašću namazati parče gaze. Podstiče resorbovanje hemoroidnih čvorića. upale i krvarenja.3.3 minuta jednom dnev­ no. Smešu trava dr­ žati 12 sati u rastopljenom salu od svinjskih iznutrica. među kojima i raka pravog creva. U nekim slučajevima „gimnastika" anusa pomaže u lečenju upornih hemoroida. staviti ga na vatru i dove­ sti do ključanja.oblast medicine. pažljivo ubaciti u analni otvor i držati 5 . Gaza se mora će­ la ubaciti u analni otvor. u vedro . Igrušinu Narodni lekar Vasilij Leonidovič Igrušin odavno se bavi pitanjima lečenja proktoloških oboljenja (proktologija .5 minuta. uz ovaj recept Igrušin predlaže da se pije svež sok od plodova crvene oskoruše (Sorbus aucuparia) 2. oštećujući razne delove pravog cre­ va. otklanjanje upale i zaustavljanje kr­ varenja.

u kojoj su se 30 minuta kuvali čisti opiljci od gvozda.1 0 plodova od kleke (Juniperus communis).5 litar mleka. Plodovi kleke imaju protivupalno. Dobijeni rastvor stipse kuvati na blagoj vatri 15 . Zagrevanje treba vršiti najviše jednom nedeljno. Uzeti 5 grama praška od cvetova hajdučke tra­ ve (Achillea millefolium) i 5 grama listova maline (Rubus idaeus). Dobijenu smešu čuvati u frižide­ ru. Tehnologija pripremanja i lečenja je ista. navedena terapija može se spro­ vesti sa 1. koja se posle navedene terapije obave­ zno normalizuje. stezanje svega raširenog. zatvoriti lonac drvenim poklopcem na kome se nalazi otvor (ili umotati krajeve posude debe­ lim peškirom) i zagrevati anus iznad pare 20 . anestetičko dejstvo. u koje treba dodati 4 velike glavi­ ce luka. Sastoji se u zagrevanju dela tela oko anusa parama stipse (alauna). Primena ulja donekle „vlazi" i ublažava to dejstvo. Za vreme tog lečenja ujutro natašte treba popiti ča­ šu sveže surutke. Za vreme lečenja treba piti vodu. skinuti sa vatre. . Obično su tri zagrevanja dovoljna da se postigne izrazito lekovit efekat. aktiviraju motornu funkciju creva i slično. Kod jakih hemoroidnih bolova može se koristiti sledeći recept. Maslac treba prethodno brižljivo rastopiti na pari od ključale vode (u ključaloj vodi) i u njega sipati isitnjene (poželjno u prah) trave i dobro promešati. koje usled jakih koagulacionih svojstava podstiču uvlačenje.30 minu­ ta. skuvanih u toplom ulju od maslaca i osušenih u toploj rerni. protivmikrobno. Skuvati u emajliranom loncu 2 litra vode i u ključaloj vodi rastvoriti 450 grama stipse. Posle zagrevanja preporučuje se namazati anus (iz­ nutra i spolja) vazelinom i obavezno uzeti bilo kakav bilj­ ni purgativ. Za vreme lečenja prema ovom metodu iz dnevnog obroka treba isključiti sveže mleko i crni čaj (on koagulira).20 mi­ nuta. Ovu terapiju treba primenjivati svakodnevno dok se smeša ne potroši.Starinski način lečenja hemoroida. izbacuju žuč. pošto je koagulacioni i stežući efekat toliko jak. diuretičko. a najbolje čajem od trava. Njihova lekovita svojstva su dobro poznata kod le­ čenja hemoroida. Purga­ tiv podstiče stolicu. Crni čaj može se zameniti zelenim. a tokom dana pojesti 5 . 50 grama svežeg maslaca (butera). Ako nemate stipsu. Uveče pred spavanje mazati anus. Posle trodnevne pauze lečenje ponoviti mazanjem. da može izazvati zatvor i jako stezanje pravog creva.

U kompleks vežbi uključiti vežbe za pokretljivost kičme u vratnom.4 puta tokom radnog vremena u početnom položaju stojeći. O steohondroza .jedno od najrasprostranjenijih obo­ ljenja potporno-motornog aparata u srednjem i stari­ jem životnom dobu. što često greškom povezuju sa oboljenjem želuca.2 puta dnevno u početnom polo­ žaju sedeći i stojeći. u kraj­ njoj meri. treba da prave pauze u vežbanju u trajanju 5 .OSTEOHONDROZA PROFILAKSA I LEČENJE OSTEOHONDROZE Radi profilakse i lečenja osteohondroze treba ispu­ niti niz zahteva. a ponekad i kod osteohondroze u slabinskom delu kičme oštećuju se karlično-bedreni zglobovi i zglobovi kolena.6 minuta posle svakih 1. kao i karlično-bedrenih i zglobova kolena.šperploču de­ bljine jedan centimetar ili daske jednu do druge. Kod osteohondroze je veoma korisna jutarnja gim­ nastika u trajanju od 10 do 15 minuta. koji rade sedeći. Kod osteohondroze vrata i gornjeg dela grudnog ko­ ša javljaju se razni bolovi: u predelu srca (često ih dijagnostikuju kao pojavu ishemijske bolesti ili stenokardije). To je oboljenje hrskavičnih površina kostiju potporno-motornog aparata. U tom slučaju na rendgenskim snimcima karlično-bedrenih i zglobova ko­ lena vidne su degenerativne promene hrskavične površi­ ne. Dužina „štita" mora da odgovara dužini kreveta.3 puta tokom radnog vremena vežbe u položaju sedeći. Pri osteohondrozi u slabinskom delu kičme često se uočava ispadanje i uklještenje diskova. pankre­ asa. žučne kese (mehura) i creva. vežbe za zglobove ruku i nogu (uključujući pokrete mahanjem). Pažnja! Oboleli od osteohondroze treba da iz kom­ pleksa lekovite gimnastike potpuno isključe (ili.2 sata rada.5 . grudnom i slabinskom de­ lu u svim pravcima. Zato u po­ četku treba vežbati u fiksirajućim povezima ili korsetima. koštane izrasline u vidu bodlji (klinova) i sužavanje zglobnih pukotina. stojeći i hodajući .1 . prvenstveno kičme. s jedne ili obe strane. Za vreme pogoršanja stanja osteohondroze kontraindikativni su skokovi. koji rade sedeći.2 . Treba spavati na leđima ili stomaku na tvrdom kre­ vetu. U kompleks vežbi treba uključiti vežbe za pokretljivost kičme u svim delovima i u svim pravcima. Osteohondroza u srednjem i donjem grudnom delu kičme može da izazove bolove u podbratku i u stomaku. podskakivanja i trčanje. kao i glavobolje sa kratkotrajnim gubitkom svesti (zbog poremećaja snabdevanja mozga krvlju). Ljudi. oni koji rade stojeći . ograniče) vežbe za trbušnu presiju. 3 . . Pri rasprostranjenoj osteohondrozi. koji vrše veliko opterećenje na međupršljenske diskove. Zato ispod dušeka treba staviti „štit" . u glavi. tj. u ramenom zglobu i duž cele ruke.

koje otklanjaju bol i otok. Za lečenje artritisa koristi se veliki broj različitih masti i krema. tetive i kosti. smanjujući upola pritisak u diskovima. Artritis najčešće zahvata zglobnu tečnost. jednostavnije rečeno. koji deluje ne samo kao sredstvo za ublaža­ vanje bolova. stvaranje povoljnih uslova za zarastanje naprsnuća i većih naprslina fibroznog prstena međupršljenastih diskova. Opuštanje leđnih mišića. Ispod sla­ bina (krsta) treba staviti mali mekani jastuk tako da slabi­ ne dobro naležu na njega. a ako se ne leci. Preporučuje se brisanje i tr­ ljanje tela lanenim ili pamučnim glatkim peškirom. na to mesto treba podmetnuti valjčić (na pri­ mer. Uzglavak kreveta od nivoa lopa­ tica treba blago podići. pre svega. resorbovanje otoka. Treba se pridržavati režima potpunog mirovanja jer aktivno pokretanje udova i trupa u akutnom periodu znatno traumira degenerisani disk i pojačava nadražaj nervnog završetka. U šupljini zgloba može se nagomilavati tečnost. već i podstiče postepeno otklanjanje upalnog procesa. Artritis se. mišića slabina i stražnjice. kao i mišića donjih udova ne samo da otklanja bol. Artritis se može razviti kao posle­ dica reumatizma. To oboljenje odražava se i na opšte stanje organi­ zma: javljaju se slabost i opšte povećanje telesne tempera­ ture. koja se javljaju kako pri prodiranju infekcije tako i pri narušavanju procesa razmene materija (podagra). slabinskog i vratnog dela kičme budu maksimalno opušteni. ispoljava bolom u zglobu pri kretanju. Masti i kreme treba utrljavati u kožu iznad obolelog zgloba 3 . od savijenog peškira). da mišići leda. tako da stopala ne dodiruju postelju (golenice nogu treba da vise opušteno). Kod osteohondroze na bilo kom lokalitetu treba izbegavati hlađenje organizma. ARTRITIS R eč artritis u prevodu s latinskog jezika na naš jezik znači upala zglobova.KAKO O T K L O N I T I B O L O V E KOD O S T E O H O N D R O Z E Treba zauzeti takav stav (pozu). to oboljenje se naziva poliartritis (poli označava mnogo). Kao sredstvo za unutrašnju upotrebu treba uzi­ mati aspirin. Oko zgloba se znatno povećava tempera­ tura tela. vezivno tkivo. već i kao protivupalno sredstvo.4 puta dnevno. Ako u vratnom delu kičme postoji ulegnuće. crvenilom i povećanjem obima (oteklinom) na mestu oštećenja. Pod artritisom se podrazumeva mnoštvo obolje­ nja zglobova upalnog karaktera. prelazi na hrskavicu. . smotano ćebe). U ležećem položaju na leđima treba saviti noge u kolenima i karlično-bedrenim zglobovima i staviti ih na visoki valjak (na primer. leći na leda ili na stomak. Ako je upalom napadnuto više zglobova. angine i drugih streptokoknih obolje­ nja.

ispitanicima su pred­ lagani odvari od povrća. Naučnici su davno ustanovili. soli i žitarice. da dnevni obrok hrane utiče na artritis. čiji su re­ zultati objavljeni u engleskom medicinskom časopisu „Lancet" (Lanceta) norveški naučnici su uporedivali dve grupe ljudi. koja aktivira procese rastvaranja soli). i da veoma jednostavna di­ jeta.5 meseca. pridržavala se eksperimentalne vegeta­ rijanske dijete. Na kraju istraživanja svi simptomi. ŠTA R A D I T I ZA RASTVARANJE SOLI U ZGLOBOVIMA? Prilikom taloženja soli u zglobovima preporučuju se različita utrljavanja. koja je trajala 3. tokom jednog istraživanja. po jedan dnevno.obič­ ne dijete. ko­ je sadrže lepak (koagulans). Značajno je. da su se te promene zadržale tokom svih 13 meseci istraživanja. Vegetarijanska dijeta obuhvatila je tri etape. koji boluju od reumatoidnog artritisa. koji prate napade artritisa. Bolesnici nisu jeli meso. U prvoj etapi. jaja. mlečne produkte. Posle 4 meseca u dnevni obrok su počeli da uključuju mlečne produkte. Osim toga. Pre upo­ trebe sve dobro promućkati. od 27 ljudi. citruse. čajevi od trava i češnjak (beli luk). sokovi od povrća. a druga kontrolna grupa od 26 ljudi . Već posle mesec dana kod članova eksperimentalne grupe uočeno je primetno smanjivanje broja oteklih i mekih zglobova. može otkloniti simptome tog oboljenja. Na primer. 99 . Pred spavanje dobro utrljati (dok se ne osuši) i umotati nečim vunenim i tako držati preko noći (vuna dobro zadržava toplotu. začine. koja omogućavaju da se soli rastvara­ ju. Radi toga sastav za utrljavanjc odabira se tako da ima razredujuća. Članovi kontrolne grupe tokom prve 4 nedelje ose­ ćali su manje bolove. prodire). Uzeti flašu u koju se može naliti pola litra tečnosti i u nju staviti parče kamfora (ima razredujuća svojstva) ve­ ličine 1/4 kocke šećera. dodati 150 mililitara 70%-og alkohola (zagreva. Te dijete ispitanici su se pridržavali godinu dana. Skratili su se periodi jutarnje utrnulosti i drugi simptomi. U flašu naliti 150 mililitara terpentina (ima zagrevajuća i prodiruća svojstva). u dnevni obrok uključena je samo vegetarijanska hrana. ljuske od luka i plo­ dova šipka pogodni su za izbacivanje šljake iz organizma. Rezultati istraživanja bili su zadivljujući. u kojima su registrovali svoje sklonosti prema ukusima i opisivali sve simptome. rafinad (šećer u kockama). Članovi obe grupe vodili su dnevnike. ispitanici iz te gru- pe osećali su se zdravijim i snažnijim. ODVAR ZA I Z B A C I V A N J E Š L J A K E Odvar od jelovih iglica (četina). zagrevajuća i smekšavajuća svojstva.ISHRANA OBOLELIH OD ARTRITISA Pri obolevanju od artritisa u prvom redu treba promeniti ishranu. koja je trajala od 7 do 9 dana. Jedna grupa. posebno gladovanje. U drugoj etapi. 150 milili­ tara maslinovog ulja (ima smekšavajuća svojstva). Evo jed­ nog recepta. iako nije bilo nikakvih promena u sastavu krvi. uključu­ jući i bolove. kod tih bolesnika su pojačani.

Radna sposobnost ljudi sma­ njuje se na pola. Osećaj bolešljivosti u zglobovima bez njihovih spoljašnjih promena. 2. Ispoljavanje prehlade ili slabo izraženog stanja groznice. 6.Uzeti 5 supenih kašika isitnjenih iglica (poželjno je uzeti mlade iglice). Procediti i piti umesto vode po pola litra dnevno tokom 4 meseca. Opšta iscrpljenost organizma. bolovima u mišićima. pospanošću i depresijom. 4. Pri tome oni ne obolevaju ni od psihič­ kih oboljenja. a ponekad i godinama. Neprijatni osećaji tipa bolešljivosti u nosnoj du­ plji3. 8.7 litara vode. nemaju hormonalne po­ remećaje. Jak umor i slaba sposobnost organizma za obna­ vljanje u toku 24 sata posle bilo kakvog fizičkog rada. Kod obolelog od sindroma hroničnog umora prisut­ no je najmanje šest od nabrojanih simptoma. Osećaji bolešljivosti ili naduvenosti limfnih čvo­ rova na vratu ili ispod pazuha. Ostaviti da odstoji preko noći. Ako nemate problema sa bubrezima. Spontana glavobolja. dovesti do ključanja i zatim kuvati na slaboj vatri 10 minuta.3 supene kašike isitnjenih plodo­ va šipka i 2 supene kašike ljuske od luka i preliti ih sa 0. SINDROM HRONIČNOG UMORA S indrom hroničnog umora karakteriše se stalnim osećajem jakog umora. . 2 . 7. grozniča­ vim stanjem. ne zloupotrebljavaju lekove i ne postoji nikakav uticaj toksičnih materija na njihov organizam. ljusku od luka nije obavezno dodavati (ona leci od pielonefritisa). 1. koji se stal­ no ili povremeno ponavljaju tokom šest meseci i duže. ni od infektivnih. Neshvatljivi bolovi u mišićima. 5. koji traju mesecima.

zglobova i slično).9. žuči . Ali mi tu zaštitu slabimo pijući hladne napitke i uzimanjem produkata ko­ ji stvaraju sluz u organizmu. Oni ukazuju na opštu zagađenost organizma i njegovo oštećenje od patogenih mikroorganizama.razdražljivost. Prvi simptom. U krajnicima se usled prisu­ stva sluzi razmnožavaju patogene bakterije koje ih razara­ ju. izazvane izopače­ nim načinom života produžavaju da deluju. Osećaji bolešljivosti ili otečenost limfnih čvorova na vratu ili ispod pazuha znači. Organizam se u celini suprotstavlja mikrobnoj agresiji i zagađenosti. životna snaga organizma troši se na su­ zbijanje bakterijske infekcije (na to ukazuju i česta. glavobolje (trovanje mo­ zga bakterijskim toksinima). da se životne sile (snaga) organizma troše na gušenje infekcije. krvnih i drugih sudova. imuni sistem hronično slabi i svakog časa mogu nastati ozbiljna obolje­ nja. 10. Ako se krajnici odstrane. bubre­ ga. posebno vetra. . Prepobuđivanje životnih principa. ne­ sposobnost koncentracije pažnje. da orga­ nizam u borbi protiv infekcije mobilizuje limfni imuni si­ stem.apatičnost i de­ presiju. veliki umor i nedovoljna sposobnost organi­ zma da se oporavi tokom 24 sata posle nekog fizičkog ra­ da (posledica smanjivanja opšteg životnog tonusa organi­ zma. jaka i veoma jaka. Krajnici su prva i najjača zaštita organizma od prodiranja raznovrsnih pa­ togenih mikroorganizama u organizam. slaba (simptomi bolešlji­ vosti i crvenilo). koja može biti veoma slaba (ne­ prijatni osećaji u nosnoj duplji). osećaj bolešljivosti u zglobo­ vima bez njihove spoljašnje izmene (imuni odgovor veziv­ nog tkiva organizma na toksičnost patogenih mikroorga­ nizama i zagađenost). izaziva probleme sa snom. nema snage za oporavak). nedo­ voljno izražena grozničava stanja). Prepobuđivanje vetra uzrokuje zaboravnost. Navedeni procesi nagomilavaju šljaku u organizmu i u zavisnosti od osobina individualne konstitucije čoveka dovode do prepobudivanja jednog ili drugog životnog principa. Grozničavo stanje govori o tome. Zaboravnost ili prekomerna razdražljivost. na kojoj su počeli da se razmnožavaju patogeni mi­ kroorganizmi i izazvali su upalu . Treći simptom. Razmotrimo detaljnije svaki od simptoma. Neprijatni osećaji tipa bolešljivosti u nosnoj duplji (ždrelu) upravo označavaju tipične simp­ tome prehlade . javljaju se neshvatljivi bolovi u mišićima (usled nagomilavanja u njima toksič­ nog sadržaja šljake i životne aktivnosti patogenih mikro­ organizama). Četvrti-jedanaesti simptomi. Drugi simptom.tipični simptomi pre­ hlade. Brza pojava navedenih simptoma tokom nekoli­ ko časova ili dana. 11. Prehlada znači zagađenost organi­ zma sluznom šljakom (prepobuđivanje životnog principa sluzi). a brzo ispoljavanje navedenih simptoma tokom nekoliko časova ili dana znači samo jed­ no: zagađenost i bakterijsku agresiju. Limfni čvorovi krajnika nisu u stanju da se odupru agresiji infekcije i potrebna im je pomoć.sma­ njivanje tonusa.upalu. organizam ostaje bez zaštite od naredne agresije mikroba i vremenom se javljaju ozbiljnija oboljenja (srca. Pogoršanje sna. Opšta zagađenost i oštećenje organizma od patoge­ nih mikroorganizama uzrokuje opštu iscrpljenost . sluzi .

prenaprežući se). injekcije vitamina B 1 2 i drugo. Zato preporučujem da uzimanje hrane regulišete u skladu sa bioritmom organizma. koji živi spontano (jednostavno sagorevajući svoj životni potencijal) ili u trci za materijalnim blagom ne že­ li ništa da zna. i ne uzimajući u obzir vreme. za vreme razvoda.Većina obolelih navodi. pa je zato ne može izdvojiti kao glavni uzrok. do nje dolazi tako neprimetno. šećer. obrnuto. promene radnog mesta). a opuštaju se i odmaraju uz alkohol i obilna jela. našli se u neuobičajenoj situ­ aciji (na primer. osim svoje komercijalne delatnosti (radeći uprkos svim biološkim normama. na primer gripa. da čovek u to i ne sumnja. na kraju stradaju od sindroma hronič­ nog umora? Zato što se trude. Kod drugih ljudi bolest se javlja u periodu kada su preživeli neki stres. stimulišu svoju radnu sposobnost jakim čajem. Da bi se potpuno izbavili od sindroma hroničnog umora i povećali svoju životnu aktivnost. gama-globulin. raa- LEČENJE SINDROMA HRONIČNOG UMORA Lekari pokušavaju da primenom raznovrsnih lekova jačaju čovekov imunobiološki sistem ili deluju na određe- . Eto zašto većina ljudi ukazuje samo na grip i stres. stvaralački procvat. Treba jesti ovim redosledom: tečnost pre jela. napitke. šećerom. kafu. puše­ njem (a neki i narkoticima). koka-kolu i slično). potom salata ili bareno povrće. kolače. uzdajući se u svoju snagu. koji čovečji organizam vodi prema oboljenjima sin­ droma hroničnog umora (prvi uzrok je zagađenost organi­ zma). predlažem da dobro proučite svoj način života.drugi je glavni uzrok. povećan broj antitela protiv raznih virusa (virusna i bakterijska agresija) i tkiva (u njima se nagomilala šljaka) ili neznat­ no povećanje ili smanjivanje opšteg broja antitela u poređenju sa uobičajenim. Život i aktivnosti bez uzimanja u obzir bioritma . a za­ tim monolitna kaša ili neko jelo sa belančevinama i u pra­ vilnoj kombinaciji. tada će vaša životna snaga dejstvovati u re­ zonanci sa snagom prirode i brzo će se obnoviti. ne viruse. da nešto prezalogaje u ho­ du (piroške. Sa priličnim uspehom oni primenjuju niz antidepresanata. podižu raspolože­ nje ili poboljšavaju noćni san. Način života treba regulisati i uskladiti sa bioritmom prirode. posle smrti nekog od članova porodice. kalom. koji su postigli materijalno blagostanje. koji povećavaju energiju. oni po­ kazuju na odstupanje od normi pri proračunu leukocita (uključivanje imune zaštite organizma). da očistite organizam od šljake i da primenite nekoliko kura lečenja od parazita. brzo se troši i sagoreva životna snaga organizma. Kada je reč o zagađenosti. dok istovremeno drugi ispoljavaju pove­ ćanu aktivnost i. Od sindroma hroničnog umora može oboleti svaki čovek. To će omogućiti organizmu da blago­ vremeno dobije sve što mu je potrebno i u dovoljnoj koli­ čini. Prepisuju protivvirusne lekove. bombone. Zašto ljudi. da su počeli da osećaju umor odmah posle preležanog infektivnog oboljenja. manje poremeća­ je u radu jetre (prisustvo portalne hipertonije). Ispostavlja se da su mnogi zaštitni faktori prigušeni. Ako se pozovemo samo na naučne podatke. Iz dnevnog obroka isključiti razne stimulatore i rafi­ nirane produkte (čaj.

od pro­ statitisa boluje do 80% muškaraca. već delimično iz njega izbacuje šljaku). Raspodeljujte energiju i vreme na poslove koje sigurno možete uraditi. prohladan 5-8 sekundi.25 . Međutim. prostatitis je često pra­ ćen vezikulitisom .42 sata. Stalno prenaprezanje izaziva paralisanje mišića. ko ne opušta ruke. guši fiziologiju. najbolje izlazi na kraj sa svakom bolešću. kada le- . Ta bolest se često javlja kao rezultat oboljenja koja se prenose polnim putem. otklanja stresove i jača voljne osobine. Verovatnoća tog obo­ ljenja povećava se sa starenjem. da se to oboljenje naglo podmladuje. čisti. Samosažaljenje vas čini potištenim. pune organizam energijom. svezu hranu i piti sveže iscedene sokove od povrća i voća. Svakoga dana radite fizičke vežbe.upalom semenih kesica. Čak i neznatno fizičko opterećenje (jedna ili dve posteljne vežbe. Veoma je korisno jednom u 2 nedelje gladovati po 36 . bez čega možete proći. Radi obnavljanja životne snage veoma je dobro ko­ ristiti razne terapije koje čeliče organizam.slac i slično). U svakodnevnoj aktivnosti nemojte se rasplinjavati. pojavu bolnih žarišta u telu i mišićima. Bakterijski prostatitis može da traje u akutnom i hroničnom obliku. primenjivati kontrastno tuširanje (topao mlaz 30 sekundi. Onaj. Spermatogeneza je proces stvaranja muških polnih ćelija u testisima. danas sve češće od prostatitisa obolevaju i sasvim mladi muškarci . jesti više prirodnu. Osim toga. trenira životnu snagu orga­ nizma (povećava njen potencijal). obnavljaju normalni električni naboj micelija (oko kojih se zadržava voda) i organizma u celini. One odlično utiču na psihičko i fizičko stanje čoveka. Lekari tvrde. Postoji nekoliko varijanti prostatitisa. Ni u kom slučaju ne dozvolite da vas obuzme melanholija (depresija) i ne sažaljevajte sami sebe. opuštaju mišiće. Rezultat je da slabi i dolazi do poremećaja potencije.1 0 puta) i jednom nedeljno posećivati vlažnu saunu (to ne samo da opušta organizam. od prostatitisa da­ nas boluje od 20 do 40% muškog stanovništva na planeti. Prema statisti­ ci. propraćena njenim oto­ kom i bolesnom osetljivošću. i često najplodotvornije godine života muškarca bivaju otrovane tom teškom bole­ šću. zateza­ nje trbušnih mišića) mnogo će vam pomoći. od svih poslova izaberite najvažnije i rešavajte ih. Prema raspoloživim podacima. Naučite se da ne radite ono. U tom slučaju upala prostate izazvana je bakterijskom infekcijom. Neki podaci su još sumorniji. Prema tim izvorima. i tako naizmenično 5 .30 godina. To oboljenje često prola­ zi skriveno i uzrokuje poremećaj polne funkcije i spermatogenezu. Sačuvajte op­ timizam. PROSTATITIS I ADENOM PROSTATE P rostatitis je upala prostate. adenom se javlja kod 20% muškaraca u dobu oko četr­ desete godine. To stimuliše imunu zaštitu organizma (pove­ ćava aktivnost leukocita). kod 50% muškaraca oko šezdesete godine i kod 80% muškaraca oko osamdesete godine života. Fizičke vežbe otklanjaju paralisanost. Slične cifre karakteri­ stične su i za rasprostranjenost adenoma.

u medici (perineumu). mošnicama i pravom crevu. Bolesnik se lako le­ ci antimikrobnim preparatima. jakom potrebom za mokrenjem ili otežanim mokrenjem. uzrasta . Možda je potrebna hospitalizacija. Simpto­ mi tog oboljenja mogu biti bolovi u zglobovima.antibioticima. drhtavica karakteristični su za akutni prostatitis. Uzroci za nastanak ta dva oboljenja su različiti. bolne ejakulacije (izbacivanje semena). dok se bakterijski ne može izlečiti bez njih. Tako se. Sevanje (bo­ lovi) u kostima. Akutni prostatitis propraćen je drhtavicom i groznicom. javlja se osećaj nepotpunog pražnjenja mokraćne bešike. tumor prostate. To je dobroćudna (benigna) hiperplazija. uključujući krv u mokraći. Mokrenje prati jak bol ili peckanje. Simptomi: otežano. kada bakterija ko­ ja ih izaziva postaje otporna na lekove. bol se može lokalizovati u donjem delu leda. Bez obzira na to simptomi te bolesti ne ispoljavaju se odjednom. Može se pojaviti krv u mokraći. što može dovesti do zadrške mokraće. delu tela iza mošnice. Karakteristični simptomi su: povećana razdražljivost. mišići­ ma. gubitak apetita i poremećaj sna. tj. ni jedan od njegovih oblika nije zarazan. da bi se uradile analize i pravilno odredio tip prostatitisa. praćen upalnim procesi­ ma. vrućina. Bolest je propraćena i pojavom kao što je poremećaj uriniranja. Glavni simptom adenoma prostate je često i oteža­ no mokrenje (uriniranje). Lečenje prostatitisa zavisi od tipa oboljenja. mlitavost. pri pojavi navedenih simp­ toma. Priroda njegovog nastanka do danas je ostala zagonetka za lekare. Ako ste uočili slične simptome. Često se uočava poja­ čano znojenje i osećaj hladnoće u medici. Postoji i nebaktcrijski prostatitis. Drugo rasprostranjeno oboljenje muškaraca starijeg AKUTNI BAKTERIJSKI PROSTATITIS Akutni bakterijski prostatitis javlja se na fonu infek­ cije mokraćnopolnih puteva. Kod nekih muškaraca bolovi se pojačavaju kako posle polnog akta tako i pri dužem uzdržavanju. često i bolno mokrenje. potrebno obratiti se lekaru. Zatim slabi pritisak mokraće. HRONIČNI BAKTERIJSKI PROSTATITIS Hronični bakterijski prostatitis obično se ispoljava čestim infekcijama mokraćnih kanala. Zato je. brzo umaranje. U poslednje vreme sve češće se sreće hlamidijski prostatitis. koje počinju iznenada.adenom prostate. bolovi­ ma u donjem delu stomaka i medici (perineumu). koji treba da je uništavaju. Iako se bakterijski prostatitis ponekad naziva infektivnim. jer i jedno i drugo oboljenje izazivaju upalu prostate. po­ sebno posle defekacije ili fizičkog opterećenja. . bol i teskoba. ako se sa terapijom počne na vreme. nebakterijski prostatitis ne može izlečiti antimikrobnim preparatima . plahovitost. Ponekad. penisu. treba da odete leka­ ru. donjem delu leda. već ka­ da se nagomila znatna količina bakterija. uočava se lučenje iz mokraćnog kanala.čenje nije bilo blagovremeno ili je bilo nepravilno. iako se njihovi simptomi i karakter toka bolesti u mnogo čemu poklapaju.

To može dovesti do pojave kamen­ ca u mokraći (litijaze mokraćnih kanala) 9 . Međutim. 9 Primedba prevodioca. koji povećavaju rizik od ovog oboljenja. prostati­ tis pogoršava stanje bubrega i mokraćnih kanala i izaziva u njima upalni proces. Drugi uzrok hroničnog toka procesa jeste inficira­ nje kamenca prostate. nesumnjivo je da raz­ voj upalnog procesa u prostati umnogome zavisi od predi­ spozicija . 1.leukociti. Simptomi tog oboljenja praktično se ni po čemu ne razlikuju od simptoma hroničnog bakterijskog prostatitisa. Većina obolelih od nebakterijskog prostatitisa nisu imali infekcije mokraćnopolnih kanala. Simptomi se obnavljaju uvek iznova i iznova. po pravilu. FAKTORI RIZIKA Ni iz daleka se ne može reći. . U starijem dobu česte su kombinacije prostatitisa sa adenomom prostate.poremećaja procesa razmene materije i krvoto­ ka. ili kada sam sebi pre­ pisuje antibiotike. NEBAKTERIJSKI PROSTATITIS Taj oblik prostatitisa nije vezan za mikrobnu infek­ ciju. Pri dužem toku bolesti smanjuje se polna strast. Ovo oboljenje je učestalo. i još više da postaju otporni na od­ ređene antibiotike. Uz to niko do danas nije otkrio uzrok nastanka tog oboljenja. ali ako u prosta­ tu dospe infekcija. Antibiotici na njega. Nepravilno lečena infektivna i upalna oboljenja mokraćnopolne sfere.Hronični bakterijski prostatitis se najčešće sreće kod muškaraca koji su imali infektivno oboljenje mokraćnopolnog sistema. Ovaj oblik prostatitisa se ne leci u potpunosti antibioticima. Takvo lečenje često dovodi do toga. što ukazuje na upalni proces. On postoji kod 75% muškaraca srednjeg uzrasta. sve su češći slučajevi prevremene ejakulacije. Pri tome oboljenje poprima posebno uporne forme. zbog čega lekari neretko preporučuju da se kamenje odstrani hirurškim putem. Ali se mogu nabrojati faktori. jer smatra da se izlečio. Mogući su i drugi slučajevi prelaska infekcije sa jednog organa male karlice na druge organe. a u starosti skoro kod svih. To su veoma sitne i. Osim toga. oni mogu da se inficiraju. bezopasne tvorevine. ko­ ja se nepravilno lece. mogu izazvati hronični prostatitis. To se često dešava kada pacijent samovoljno prekida da pije lekove. na­ ravno. da se mikrobi zadržavaju. Pri analizi izlučevina žlezde uočavaju se bele krvne ćelije . ne deluju. Najteži ishod prostatitisa je srastanje tkiva prostate sa naknadnim smežuranjem organa. prisustva zastoja u organu. javlja se problem sa erekcijom. Praktično sva infektivna oboljenja. ali tragovi infekcije nisu vidlji­ vi u mokraći. To je povezano kako sa hormonalnim poremećajima tako i sa poremećajem nervne regula­ cije polne funkcije. šta je izazvalo upalu prostate kod konkretnog bolesnika. Posledica hroničnog prostatitisa je poremećaj polne funkcije.

da bi iz uretre izašle tečne izlučevine. zatvori. osteohondroza. Najjednostavnije je dijagnosticirati akutni bakterij­ ski oblik bolesti. ako ona. i zatim prodreti u mokraćne kanale i prostatu. koje se zatim podvrgavaju biohemijskoj analizi. Kad odredi uzrok oboljenja. Često se prepisuju diuretici i purgativi. 8. otekla. kada bolesnik nije u stanju da sam mo­ kri. lekar može da odredi izvor infekcije. 4. Za ostale slučajeve potrebna su različita dijagnostič­ ka sredstva. a ona je. To je bezbolna te­ rapija koja ne traje dugo. koji se obavlja kroz pravo crevo. po­ što akt defekacije neretko pojačava bolne osećaje. DIJAGNOSTIKA PROSTATITISA To oboljenje je veoma teško dijagnostikovati. kada se određene porcije mokraće sakupljaju u posebne posude. 3. Glavno u dijagnostici prostatitisa je ana- OSNOVNI NAČINI LEČENJA Kod akutnog prostatitisa prvo se skida telesna tem­ peratura. i u krajnicima. U ne­ kim slučajevima. Prisustvo u organizmu drugih žarišta upale: po­ sebno u organima male karlice (cistitis. Važan test za određivanje prostatitisa je masaža žle- zde (prostate). Poremećaj procesa razmene i krvotoka. mokraćna bešika. 6. Zastoj u prostati podstiču i hronična oboljenja: poliartritis. Konačna dijagnoza postavlja se na osnovu kliničkih simptoma. po pravilu. Kod akutnog prostatitisa za vreme TRP uočava se veoma oselljiva. varikoznog proširenja vena semenog kanalića i donjih ekstremiteta. Nedovoljno kretanje. kao i u zubima napadnutim karijesom. i stabilizuje se sta­ nje obolelog. proktitis. takođe. 7. 5. prostata. koja se ne može dobiti na drugi način. Neredovan polni život. adenomom prostate itd. naravno. . iako kod većine bolesnika izazi­ va osećaj nelagodnosti. pošto simptomi mogu biti prouzrokovani drugim uzrocima: in­ fekcijama mokraćnopolnog sistema. koja se izvodi prema specijalnom metodu. lekar može da odabere najpodobniji lek za taj tip infekcije. upalom uretre. Posebnu grupu rizika čine homoseksualci. patologija srčanovaskularnog sistema. U tom slu­ čaju patogeni mikrobi dospevaju u prostatu iz mokraćnog kanala. Pri analnom seksu u penis mogu dospeti kolibakterije iz pra­ vog creva. Oslabljeni imunitet. koji uzrokuje zastoj sekreta u prostati uporedo sa zastojem krvi u venama tog organa.2. visoka. postoji: to može biti uretra. Ali upravo taj pregled brzo daje važnu informaciju. prisustvo zastoja u prostati usled patologije krvnih sudova kod he­ moroida. Upoređenjem uzoraka mokraće. vruća i tvrda prostata. koja se vrši trarrsrektalnirn pregledom (TRP). Infekcija bubrega ili mokraćne bešike. kolitis). podstiču venozni zastoj u prostati i razvoj pro­ statitisa. uvodi se kateter. ispitivanja mokraće i tečnosti iz prostate. zloupotreba alkoho­ la. liza mokraće. Za vreme pregle­ da lekar energično masira žlezdu ili je pritiskuje.

šiacu i lekovita gimnastika. Kod nebakterijskog prostatitisa lekari se trude da olakšaju simptome oboljenja. približno na 30 minuta do 1 sat pre jela. Potom stavite jastučiće prstiju za širinu dlana s obe strane kičme. na primer ljuta jela i kofein. iz­ među ostalog. Počnite terapiju od milo­ vanja. Ne­ kim bolesnicima pomaže dijeta.7 minuta. da neki pro­ dukti. ima otklanjanje pojava zastoja u tom delu organizma i poboljšanje krvotoka u samoj pro­ stati. kao da sve dublje i dublje prodirete u tkivo. Masažu završite milo­ vanjem slabina i krsta. Ali pre toga se preporučuje razgibavanje celog tela. preporučiće vam iskusni specijalista. koji opu­ štaju mišiće prostate i olakšavaju mokrenje. ako se izvode redovno. Bez obzira na to ona mogu znatno olakšati patnje i ubrzati ozdravljenje. Dalje jastučićima prstiju spiralno vršite masažu. MASAŽA KOD PROSTATITISA Veliki značaj u lečenju oboljenja organa male karlice.Kod bakterijskog prostatitisa prepisuju se antibiotici. To podstiče bolju cir­ kulaciju krvi i ima odličan tonizujući efekat. gurajući kožu prema kičmi. Najvažniji deo tela za masiranje pri lečenju prosta­ titisa je deo oko slabina i krsta (sakruma). U te namene može se primenjivati bilo koji gimnastički kompleks vežbi. Uradite nekoliko kružnih pokreta telom u obe strane. Ruke lagano pokrećite niz kičmu od stražnjice pre­ ma slabinama. Pr­ stima obe ruke izvodite kružne pokrete. Koji od tih efikasnih načina koristiti. To se odnosi i na alkoholne napitke. a zatim u stranu. Pokrete u početku izvodite od­ ozgo nadole. Ponekad pre­ poručuju sredstva protiv upale i vruće sedeće kupke. akumpunkturna. podižući se sve više i više. Pojave zastoja u prostati. konkretno prostate. Zatim razmaknite noge u širini ramena i stavite ru­ ke na pojas. ili vlastita intuicija. često se preporučuje kako bi se otklanile lekovitom gimnastikom i masažom. U ovoj knjizi predlaže se opis najjednostav­ nije terapije .samomasaže. koja je veoma efikasna kod polnih poremećaja. Rezultati će biti dobri samo pod uslovom. Masaža slabmsko-sakrumskog dela tela. Dobar lekoviti efekat ispoljavaju mikroklistiri sa ekstraktom kamilice (Chamomilla recutita). Zbog toga je sve rasprostranjenija samomasaža.3 minuta. Počnite da ih vučete po koži uvis. Ako patite od radikulita . Gnječite ceo deo slabina 2. Opšta dužina tra­ janja iznosi 5.oprezno. Telo nagnite napred pod uglom od 90 stepcni. Svi ti metodi opisani su u specijalnoj i popular­ noj literaturi. FITOTERAPIJA KOD PROSTATITISA Sredstva narodne medicine kod prostatitisa služe kao dopunski način terapije. Stanite us­ pravno i stavite ruke na slabine. Samomasažu je najbolje raditi na gladan želudac. Uočeno je. Ako imate vremena i želju . zatim s obe strane. kada nema akutnog upal­ nog procesa. pojačavaju simptome prostatitisa.može i duže. japanska tehnika prstima . kantariona . Prepisuju lekove.

hajdučke trave (Achillea mille­ folium). što pojačava efekat.4 nedelje. Sa tom smešom pri­ premiti mikroklistir u količini od 10 grama smeše i primeniti je uveče. Ekstrakt od ovsa i brezovih pupoljaka pomešati sa ekstraktom šipka (1:1) i piti 1 . Piti ujutro i uveče po 1 čašu. Uzeti 25 grama isitnjene ljuske divljeg kestena (Aesculus hippocastanum).1 mesec. breze. Ekstrakti i odvari se takođe primenjuju oralno. U. listova kupine (Rubus caeisus).1 gram pro­ polisa i 2 grama ulja od kakaoa). luka. Kura lečenja . ostaviti da odstoji 10 minuta i procedi­ ti. koji su korisni kod oboljenja prostate. ki: preia (Chamnaenerion agustifolium. kuvati dok ne proključa i držati na vatri 1 minut. Tokom meseca svakoga dana uveče (preko noći) primenjivati mikroklistire sa po 50 milili­ tara ekstrakta. koja se preko noći stavlja duboko u pravo crevo. pomešati sa medom u od­ nosu 1:1 i uzimati po 2 supene kašike 3 puta dnevno. lanenke (Linaria vulgaris). U tu svrhu 2 supene kašike tra­ ve treba preliti sa 100 mililitara ključale vode. Iste komponente ulaze u sastav svece (0. sušenice (Gnaphalium uliginosum) i cvetova apotekarske kamilice. Tim ekstraktom mogu se zapivati mumije. majčine dušice (Thymus serpyllum).(Hypericum perforatum). Kod hroničnog prostatitisa korisno je primenjivati kupke sa dodavanjem odvara od smeše trava . propolis. Uzeti u jednakim količinama sok od svežih krasta­ vaca. uzi­ mati kalanhoju (Kalanchoe pinatum) i med po 1 kafenu kašičicu nekoliko puta dnevno. koprive (Urtica dioica). ostaviti da odstoji 1 sat i procediti. Smešu redovno mućkati. koji održavaju vitaminski balans u organizmu i jača­ ju snagu. Uzeti kafenu kašičicu koprive (Urtica dioica. Posle 10 dana procediti i uzima­ ti po 30 kapi 3 puta dnevno. cvekle i šargarepe. cvetni prah.1 mesec. Uzimati po 30 kapi 3 puta dnevno posle jela. Piti po 1/2 čaše na 30 minuta pre jela 3 puta dnevno. Svi ti produkti jačaju imu­ nitet i stimulišu zaštitne sile organizma. žilovlaka (Plantago major).3 nede­ lje. tatule (Datura stramo­ nium). Njima se često dodaje med. Kura lečenja . Epilobium agustifolium). preliti ga sa 250 mililitara al­ kohola i ostaviti da odstoji 10 dana na tamnom mestu. Radi klistiranja možete koristiti i ovakav recept. a kuru lečenja po­ noviti. Rastvoriti 40 grama propolisa u 200 mililitara alkohola i u to dodati 2 grama ulja od kakaoa. Uzeti 15 grama trave srčenjaka (Polygonum bistorta).2 puta dnevno po pola ča­ še. Posle 2 meseca le­ čenje se može ponoviti. Lečenje vršiti 2 . Tokom čitavog perioda lečenja prostatitisa preporu­ čuje se stoje moguće više češnjaka (belog luka). preliti sa 200 mililitara vode i kuvati na pari (blagoj vatri) do polovine prvobitne zapremine. uzetih u jednakim delovima. Iscediti sok od peršuna.kantariona. preliti sa 1 čašom hladne vode. staviti na vatru. Osim odvara i ekstrakta upotrebljavaju se svezi so­ kovi. posle to­ ga skinuti sa vatre. urens). žalfije (Salvia tesquicola) i nekih drugih lekovitih biljaka. zatim napraviti pauzu od 2 nedelje. Kupka može biti . Može se ponoviti kroz 3. čije dejstvo otklanja upalu. kokotca (Melilotus officinalis). Evo nekih recepata.

. jesu sladoled. Znači. u Japanu i Kini. pušenje. Prvo. indikativne (dozvoljene) su sve terapije koje jačaju organizam. Od prostatitisa najčešće obolevaju mu­ škarci u starijem dobu. Kod zadrške mokraće (anurije) 10 dobro pomaže prepa­ rat bazaton . Preparat je efikasan i kod adenoma prostate. Temperatura vode 38° C. obavezno uspostaviti čistoću debelog creva i normalizovati kiselost njegove sredine (ona treba da bude slabo kisela). myrtillus) i mečjeg gro­ žđa (Arctostaphylos uva-ursi).V. Prostata se. Četvrto. alkohol. posebno na or­ ganima male karlice. zamrznuti šlag (vrhnje). ateroskleroza i poremećaj sinteze hormona u organizmu.) podstiče negativne procese u prostati. ili se neracionalno hrane. nepravilnog uzimanja tečnosti i neprirodnih napitaka. Posebnu ulogu u nastajanju ove vr­ ste tumora ima način ishrane. ako postoji upalni pro­ ces u tim organima on se može preneti i na prostatu. To je drugi uzrok. radi profilakse prostatitisa i adenoma pro­ state mogu se koristiti neka specijalna sredstva. Uzima se po­ sle jela po 1 kapsula 3 puta dnevno. a ne životinjske masti. Upalna oboljenja organa male karlice podstiču raz­ voj prostatitisa i adenoma zbog anatomsko-fizioloških osobina. nalazi u donjem delu male karlice ispod mokraćne bešike (mehura). Tako se. Uporedo sa protivupalnim ekstraktima od trava tre­ ba piti diuretike. koji se nedovoljno kreću i ispunja­ vaju svoj život uživanjem u alkoholu. Razvoj adenoma podstiču gojaznost. koje obnavljaju i stimulišu rad imunog sistema i drugih zaštitnih sila organizma. Kupka se preporučuje pred spavanje. ciroza jetre.sedeća. Creva se zagađuju usled nepravilne kombi­ nacije hranljivih produkata. O tome kako uspostaviti normalan rad creva. kisela pavlaka (kajmak) i hladno masno mleko. Najštetniji produkti. Odavde se jasno vidi kakve treba da budu mere pro­ filakse. PROFILAKSA PROSTATITISA I A D E N O M A PROSTATE U daljem tekstu bavićemo se pitanjem šta sve spada u grupu rizika.ekstrakt osušenog korena koprive.i nastaje zastoj kr­ vi. Na primer. posebno organa male karlice. Mečje grožđe ima još i antiseptička svojstva. usled kojeg se kod muškaraca upravo oko prostate nagomilava sluz i dolazi do raznih poremećaja. 1U Nedovoljna motorna aktivnost (kretanje itd. to je normalizacija načina života: dovoljna fi­ zička aktivnost. zdrava ishrana. u poslednje vreme kao profilaktično sredstvo koriste se čaj Primedba prevodioca. Najefikasniji su ekstrakti od listova bo­ rovnice (Vaccinium vitis idaea. hipertonija. zbog čega je posebno korisno. već je bilo re­ ci u prethodnim poglavljima. ovo oboljenje retko sreće. isključivanje alkohola i normalan polni život. zalivena sa manjom ko­ ličinom vode. a po­ red nje prolazi pravo crevo. Treće. Drugo. kao što je rečeno. Usled sedećeg načina života na­ glo se usporava krvotok u maloj karlici . Ozbiljnu pažnju treba pokloniti profilaksi i blagovremenom lečenju upalnih oboljenja. koji iza­ zivaju tumor prostate. kuvane i rafinisane hrane. gde u ishrani stanovništva preovladavaju biljne. Kod njih se javljaju učestale upale.

Dužina trajanja obolje­ nja pri antitrihomonadnom lečenju u prošeku iznosi 2 . Može se praktikovati druga šema .3 meseca. 11 Svi podvučeni nazivi biljaka navedeni su pod ruskim nazivom jer za njih nisam pronašao naziv na našem jeziku. Kao profilaktično sredstvo dobro se pokazao odvar od ljuske lešnika (Corylus tubulosa). .ivančaj. ostaviti da odstoji 5 minuta i proce­ diti. Dobija se približno 2 litra gotovog odvara. Zdrav čovek koji nosi vaginalne trihomonade igra veliku ulogu u rasprostiranju infekcije. Epilobium angostifolium). sušenja i promene osmoznog pritiska).Primedba prevodioca. Čaj nije teško pripremiti u doma­ ćim uslovima: 3 kafene kašičice ivančaja preliti sa 500 mi­ lilitara ključale vode. dovesti do ključanja i kuva­ ti 3 minuta.od 2 do 16%. ne obraćaju se za medi­ cinsku pomoć. „zdrav" nosilac vaginalnih trihomonada). Za profilaksu je važno. Ona se karakteriše raznovrsnošću simptoma i razli­ čitim komplikcijama. ima određeni ciklus razvoja. Uzročnik trihomonoze. Trihomonoza. koje se javlja usled oštećenja različitih delova mokraćno-polnog sistema čoveka dejstvom vaginalnih trihomonada. flavonide. . TRIHOMONADNA OBOLJENJA T rihomonoza (trihomonijaza) je infektivno oboljenje. pa sam dao originalni naziv i latinski naziv u zagradi. ima slabu otpornost na spoljašnju sredinu (gine pod uticajem visoke temperatu­ re. pa procediti. Kiprei 1 1 je lekovito sredstvo. Zatim odvar držati na blagoj vatri 4 sata. Pri pregledu prak­ tično zdravih žena otkriva se daje od 10 do 35% zaraženo (inficirano) trihomonadama. Piti po čašu ujutro natašte i uveče na 30 minuta pred spavanje. ski­ nuti sa vatre. Posle nekoliko meseci kura se ponavlja. što se ovo sredstvo može koristiti duže vreme jer ne izaziva pobočne efekte (pojave). kod kojih oboljenje protiče bez simptomatskih oblika. On sadrži taninske ma­ terije. Izvor zaraze kod trihomonadne infekcije je čovek (oboleo od trihomonoze.glavne ak­ tivne materije za lečenje adenoma prostate i prostatitisa. po pravilu. Jezgro se može sa zadovoljstvom pojesti. a ljusku treba preliti sa 3 litra hladne vode. Svetlobraon tečnost praktično nema ni mirisa. Nosioci i lica.1 ekstrakt od kipreia (Chamaenerion angostifolium. ostaviti da odstoji 40 minuta. Treba piti po 2 supene kašike pre svakog uzimanja hrane tokom 2 me­ seca. Pri inficiranju trihomonadama za muškarce je karakterističan metritis. kao i svako drugo infektivno obolje­ nje. ni ukusa. ipak. Vodeni ekstrakt te biljke sprečava razvoj upalnog procesa. Vaginalne tri­ homonade brzo stradaju i u vodi. Useti 2 kilograma lešnika i izvaditi jezgro. On se priprema na sledeći način.piti čaj 3 pu­ ta dnevno po 2/3 čaše. a kod muškaraca . ili kako ga inače zovu . Trihomonoza se prenosi polnim putem. pa se broj obolelih od trihomonoze stalno povećava. Kapsule sa ekstraktom kipreia i vodeni ekstrakt mo­ gu se kupiti u apoteci. različite kiseline i fitosterine .

Ipak. da vaginalna trihomonada može iz uretre prodreti u bilo koji organ mokraćno-polnog sistema. dnevni raspored aktivnosti. U teže posledice trihomonoze kod muškaraca treba svrstati sužavanje mokraćnih kanala. Jedno od glavnih ispoljavanja trihomoze kod mu­ škaraca je uretritis. kao i kod gonoreje. Sprečavanje razvoja komplikacija kod trihomonadnih uretritisa je deo velikog i složenog problema borbe protiv te bolesti. koji ne predstavljaju nikakve specifič­ ne osobenosti. Otkrivanje parazita moguće je samo pri specijalnim ispitivanjima (pregledima): serija kombinovanih provokacija sa svakodnevnim uzimanjem nama­ za (obrisa).1 0 puta. Organi mošnice češće su angažovani u proce­ su.25 do 1. Pri ošte­ ćenju uretre oko njenog spoljašnjeg otvora mogu se javiti hiperemija i otok. strugotine (namaza) iz obolelog jajnika služi kao dokaz. svrab.25 mililitara. Iza tih zatvo­ renih žarišta paraziti mogu da prodru u uretru za vreme polnog akta ili pod uticajem drugih faktora. motor­ na aktivnost. što takođe poboljšava prodiranje lekova u žarišta oboljenja. ne dolazi odmah. Trihomonaza kod muškaraca često prolazi skriveno. kao i kod gonoreje. javljaju se sekundar­ no. često mokrenje. pridržavanje higijenskih mera. slab san i razdražljivost. prisustvo loših navika i strasti. Trihomonadni prostatitis može proći bez ikakvih simptoma.25 mi­ lilitara svakog drugog dana. pored prodiranja uzročnika u organizam.8 godina i više. jer se uzročnici nalaze u zatvorenim žarištima. Klinička slika se karakteriše relativnom jednoobraznošću simptoma. Inkubacioni period u prošeku se kreće od 5 do 15 dana. Za profilaksu tri­ homonoze važan je način života čoveka: ishrana. Prva kura počinje unošenjem aloje u mišiće svakog drugog dana 8 .trihopol po 1 tableta 3 puta dnevno posle jela to- . koja poboljšavaju razmenu tkiva i stimulišu zaštitne sile organizma. pri čemu se počinje od 0. već tokom 2 . Najčešće su žalbe na lučenja. do čega. Trihomonadni uretritis kod muškaraca protiče uglavnom po tipu gonorejnog i drugih bakterijskih uretritisa. ekologija okoline. zbog čega oni sebe smatraju savršeno zdravim.5 injekcija gonovakcine u količini od 0. Istovre­ meno se prepisuju (naznačuju) protivtrihomonadni pre­ parati .25 i doza svake injekcije povećava za 0. iako su no­ sioci trihomonada. nego pri gonoreji.2 se mogu otkriti trihomonade. Otkrivanje trihomonada u sekretu prostate. i u tom slučaju od 15 do 20 staklenih epruveta samo u 1 . U oslabljenom organizmu čak i slaba trihomonadna infekcija može izazvati teško oboljenje. Oslabljen i zagađen organizam stvara povoljne uslove za razvoj trihomonada. Oboljenja drugih organa mokraćnopolnog sistema. LEČENJE TRIHOMONOZA Neki lekari preporučuju način lečenja trihomonoza sa primenom sredstava. značaj imaju i činjenice kao što su propratna oboljenja i hormonalni poremećaji. bolesnici uočavaju učestalo i bolno mo­ krenje. sa naizmeničnim ubrizgavanjem 4 .Za pojavu trihomonoze. Za profilaksu veliki značaj imaju rana dijagnosti­ ka i efikasnost lečenja. bolne snošaje.

Uzeti 1 čašu pregrada oraha. već i jača nervnu vezu iz­ među mozga i kavernoznih tela polnog organa.kom 10 dana. slačice. dinje. Najefikasnije protiv tri vrste trihomonada dejstvuje „trojka". samleti ih na mašini za mlevenje kafe i preliti čašom vot­ ke (rakije). ribizle. Prirodnjački pristup lečenju trihomonada je nešto drugačiji. Dalje se može ponavljati po potrebi. a zatim se primcnjujc Lečenje protiv tri vrste trihomonada. koji nedo­ staje organizmu. Obično kura lečenja traje nedelju dana. kore pasjakovine.5 litar. Pri lečenju trihomonoze kod muškaraca mogu se. ispirati u tegli sa ekstraktom polni organ sa ogoljenim glavićem u trajanju 25 . preliti sa 3 litra ključale vode i ostaviti da odstoji 2. Uzeti po 1 supenu kašiku navedenih trava. Upotreba soka. koristeći 1 litar ekstrakta trava. Posle prve kure sprovodi se druga. zatim se pravi pauza 3 . Poznato je da vaginalne trihomonade ginu u prvim minutuma ili čak sekundama pri uticaju na njih fitoncida luka. Muškarci u toj vodi vr­ še kupku. Ostaviti da odstoji 24 sata na tamnom mestu. pripremljenim od kore hra­ sta.30 minuta. spuštajući svoj polni organ sa obnaženim glavi­ ćem u glinenu vodu 10 . pomešati. a zatim hladi od 37 do 38° C. U prvom redu se čisti organizam. U tu svrhu se uzima 1 supena kaši­ ka bilo koje kaolinske gline i rastvara se u 1 litru ključale vode.15 minuta. Ako je potrebno jače sredstvo.5 dana primenjivati kupke. za njom treća itd. potom se ja­ ča imunitet. cvetova povratiča i rastavića. nervi brzo predaju impulse u polni sistem i javlja se erekcija. Iz ishrane isključiti slatke. Obično se koriste 2 litra ekstrakta pri temperaturi od 35 do 36° C. potom 1. ekstrakta ili uljnog prepara­ ta tih biljaka u vidu vaginalnih orošavanja tamponima. četinarskog drveća. Objašnjenje za muškarce: kada je kožica podignuta nagore i glavić polnog organa potpuno obnažen. pelena. kroz koju u organizam prodiru materije rastvorene u vodi. takođe. vodu treba prokuvati.5 dana i tako lečenje ponavlja do potpu­ nog izlečenja.5 dana. primenjivati orošavanja toplim ekstraktom od trava. posebno ekstrakt od pregrada oraha sa votkom (rakijom). breze.10 kapi.3 sa­ ta. mesne i produkte sa kvascem. podstiče lečenje od vaginalnih parazita. Tokom 3. Prvog dana uzeti 5 kapi natašte. limuna i mahovice (jarebike). U praksi je uočeno. Korišćenje ukuvanog urina na sličan način. Još bolje deluje ekstrakt od pregrada ili zelene ljuske oraha sa kerozinom. One brzo asimiluju silicijum. masne.20 kapi i tako produžiti čitav mesec. Čim se ja­ vi polna želja. drugog . podstiče njihovo uništavanje. otvara se nežna sluzokoža. To ne samo da podstiče ozdravljenje kavernoznih tela polnog organa. odvara. Terapija traje 3 . trećeg . u vidu kupki. U početku pola litra. rena. da oslobađanje od trihomonijaze i drugih uzročnika veneričnih oboljenja prolazi uspešnije ako se istovremeno sprovodi potpuno čišćenje orga­ nizma. Oslobađanje od polnih parazita podstiče zasićavanje tkiva silicijumom. . ispiranja i mazanja. Zatim dobijenu smešu procediti.

u čast Luja XIV koji je patio od grozni­ ce. Istraživanja su pokazala. Virus se razmnožava u nosnoj duplji (ždrelu). Prva vrsta je široko rasprostranjena (herpes labialis) i ispoljava se u vidu malih mehurića na usnama ili oko njih. tuga . Karakteriše se pojavom sitnih mehurića na obolelom delu organizma. da svi oboleli od imunodeficita obavezno imaju herpes. Preobilna ishrana. Dalje. loša spoljašnja i unutrašnja ekolo­ ška situacija potencijalni su uzroci za nastanak herpesa. Vazdušno-kapljičnim putem pri kihanju. Nesprečavan ni od čega. dugotrajna in­ fekcija. Obe vrste herpesa mogu izazivati i genitalni herpes i obični herpes. Virusi herpesa mogu da napadnu konjunktivu očiju. Virus herpesa može aktivirati sve naše sklonosti ka bolestima. Vodnjikave ospe na usnama. Druga vrsta izaziva genitalni herpes. Herpes svakako nije teže oboljenje. sklonište . teško do­ stupno. Nastanak opasujućeg herpesa uslovljen je time. Utvr­ đeno je. virus herpesa limfom dospeva u krv. koji nije čuo ili nije bio zaražen virusom herpesa. To će vam biti indikator da jačate imunitet. hronična oboljenja. izazvano viru­ som herpesa. Već u 5 . koji može prouzrokovati razvoj malih boginja. O oboljenjima koja izaziva virus herpesa odavno se zna. „bolešću francuskog kralja". vaš imunološki sistem je krajnje slab. gde je toplo i gde ima mnogo sluzi. odakle potajno narušava organi­ zam i polako ga nagriza. da herpes ukazuje na oboljenje imunog sistema. Postoji nekoliko vrsta virusa herpesa. na primer u sauni (banji). Herpes je oboljenje kože i sluzokože. herpes se odmah ispoljava osipanjem mehurića na usnama ili drugim mestima.svi ti unutrašnji faktori smanjuju energiju organizma. potištenost. T eško je naći čoveka. Opasujući herpes izaziva se virusom malih boginja. Ali pažnju naučnika her­ pes je izazvao pojavom SID-e (AIDS-a).HERPES herpes su prozvali. preživljavanja. ali se češće sreće. Ispostavilo se. u zavisnosti od mesta prodiranja infekcije. ali u starijem dobu herpes se ispoljava kroz mnogobrojna oboljenja. pri slabljenju imuniteta dobija mo­ gućnost da se ispolji. Taj rušilački rad ponekad se go­ dinama ne vidi. da je virusom herpesa inficirano 99% ljudi. raznosi se po organizmu i nalazi skriveno. za vreme intimnosti i u nekim drugim slučajevima koji obezbeduju blizak kožni kontakt. upotreba narkotika i alkohola. koje svrbe. Emo­ cionalni stres. Njih su izučavali i lečili još drevni lekari.6 godi­ ni života dete može da se inficira ovim virusom. U XVII veku . da je organizam na­ pao virus herpesa. koji skriveno deluje u organizmu. Infekcija herpesa može se prenositi različitim putevima. poljupci­ ma. lečenje antibioticima. koji se is­ poljava u vidu ospi na polnim organima. svedoče o tome. što on. suvišno hlađenje. nalazeći se skriven u organizmu. kao i na drugim mestima. kao HIV (uzroč­ nik SIDE). Pažnja! Ako ste bolovali od virusa herpesa (ranije su vam usne bile prekrivene mehurićima). a to slabi imunološki sistem organizma.u čvorištima perifernog nervnog siste­ ma kičmene moždine.

3 puta dnevno na bolna mesta stavljati vatu natopljenu ovim ekstraktom i držati 15 . hexepeterala) i 1 kafenu kašičicu cvetova nevena (Calendula officinalis). Virus herpesa je čak i u suzama. spermi. otkloniti komplikacije. naprezati mišiće i pravilno misliti. čeličiti. lekari tvrde. Svesnost znači da roditelji ne smeju preneti bolest na svoju decu. Glupe navike i sklonosti još više slabe or­ ganizam. Ekstrakt dobro pomaže i kod gripa (u istoj dozi).20 minuta. ah se ne može potpuno izlečiti. staviti ih u litarsku teglu i preliti sa pola litra votke (rakije). Kod difuznog herpesa stavljati pamučnu tkaninu natopljenu u ekstraktu na osipna mesta i piti po 1 supe­ nu kašiku ekstrakta razblaženog sa 200 mililitara vode 3 . svest i samo­ disciplinu. da se čovek može oslobo­ diti ospi. čak i ono što ne treba. Ona je izvanredna sredina za razmnoža­ vanje herpesa. mokraći. mogu i treba da primenjuju raz­ ličita prirodna sredstva. . Moral podrazumeva i čistoću intimnih odnosa. Pri tom za sve vrste herpesa preporučuje se efikasni lek aciklovir. Rezultat toga je zagađen i oslabljen organizam. Pre nego se dctc začnc i rodi. Od jela smo načinili kult. Jedemo mnogo. eks­ trakt od nikotina i vlastiti urin. U te svrhe posebno su efikasni jaki fitoncidi.LEČENJE I PROFILAKSA HERPESA Naučnici. F. Ako je herpes veoma izražen.4 puta dnevno. u brigama i strahovima. Prema tome.. pljuvački. Teglu zatvoriti polietilenskim poklopcem i ostaviti da odstoji na tamnom mestu mesec dana uz povremeno mućkanje. Samodisciplina podrazumeva da čovek svojim nači­ nom života stvara u organizmu sve uslove. Kod osipanja herpesa na usnama 2 . da se ne bi za­ razio virusom herpesa. Postoji i narodno sredstvo protiv herpesa: Uzeti 2 kafene kašičice cvetova medunike (Filipendula ulmaria. Oboleli od herpesa. koji su ozbiljno istraživali virus herpesa tvrde da se od njega čovek ne može potpuno izlečiti. kerosin. Iz nosa i ždrela nam se stalno luči sluz. Tu postoji preporuka: uspostaviti unutrašnju čistoću u or­ ganizmu. treba biti zdrav i dostojan roditeljske dužnosti i uloge. Kao profilaksu treba podići svoj moral. tre­ ba piti ekstrakt. koji se odomaćio u organizmu. Sva ta sredstva u jednoj ili drugoj meri dejstvuju na virus herpesa. koja ubijaju viruse i mikrobe. Mi stalno živimo pod stresom. Posle toga sadr­ žaj procediti. On se nalazi gotovo svuda: u krvi. pravilno ga hraniti. Ne­ uredne polne veze su siguran put ka inficiranju genital­ nim i običnim herpesom. Kafenu kašičicu ekstrakta razmutiti u 100 grama ključale vode i piti 3 puta dnevno. povećati imunitet. stoje potvrđeno analiza­ ma.

što ranije iz­ bacivanje semena (ejakulacija) ne pruža dovoljno uživanja i zadovoljstva u polnom aktu. dok se ne zavr­ ši erekcija. Prema stepenu produžavanja polnog života muškarca sve dolazi na normalu.30 minuta i počnite ponovo da se udva­ rate. Posle nekoliko sličnih vežbi oboje ćete sigurno kontrolisati izbacivanje semena. Mnogi parovi smatraju. Kod mladih supružnika prevremena ejakulacija usložava situaciju jer prekida polni od­ nos koji tek treba da se razvija i neguje. Glavni problem je prevremeno izbacivanje semena (ejakulacija). a muž leži licem prema njoj između njenih nogu. treba da primenjuje vruću kupku pred polni sno­ šaj . Uzrok prevremenog izbaciva­ nja semena obično je odsustvo seksualnog iskustva. Posle ejakulacije kod prvog polnog akta. Ako je osetljivost glavića polnog organa velika. S iskustvom te teškoće nestaju. To smanjuje osetljivost glavića polnog organa i može produžiti ejakulaciju. „METOD STISKANJA ( G N J E Č E N J A ) " Iz drevnih vremena do nas je došao „metod pritiska­ nja". pa taj problem mo­ že izazvati raspad porodice. Muž leži na leđima. Približno posle pola minuta ona može ponovo da stimuliše polni organ. Ponovite to nekoliko puta. Ako se muškarac jako uzbudi pri pomisli na polnu bliskost. Najbolje gaje uvežbavati u nekoliko postupaka. Ovaj problem uočava se kod muškaraca koji imaju izraženu konstituciju vetra. Izaberite položaj. on joj to saopštava. žena odozgo. Nadražaj i uzbuđenje pri prvom polnom snošaju sa ženom tipični su uzroci prevremenog izbacivanja seme­ na. koji omogućava da se produži polni akt. odmorite se i opustite 15.jer otklanja uzbuđenje i opušta. preporu- čuje se korišćenje prezervativa. koje žene treba T TVAda znaju i da nepravilnim postupcima i recima ne pogoršavaju njihov položaj.SEKSUALNI PROBLEMI KOD MUŠKARACA "V Xuškarci imaju seksualne probleme. a uz to je muškarac individualne konstitucije vetra. Kada to postignete pređite na sledeći postupak. kada pokušavaju da kontrolišu izbacivanje seme­ na. Suština navedenog problema je u tome. Potrudite se da budete u tom položaju bez pokreta što duže. daje najbolji položaj kada žena sedi okrenuta leđima prednjoj stranici kreveta sa is­ pruženim nogama. To je jedan od najrasprostranjenijih metoda. uzbuđeni polni organ je uveden u vaginu. Ako muž . Svi muškarci se sa tim sukobljavaju na početku svog polnog života. ponovljeni polni akt je mnogo duži od pr­ vog i potpuno zadovoljava ženu. Kada muž oseti približavanje ejakulacije. Na pitanje kako uspostaviti normalno trajanje pol­ nog akta ima više odgovora. Drugi postupak. Po pravilu. koji je udoban za oboje. Žena miluje polni organ dok ne postigne potpunu erekciju i tako produžava dovodeći muža skoro do orga­ zma. Žena prekida stimulaciju i snažno stiska polni organ neposredno ispod njegovog glavića. Prvi postupak. pri čemu su njegove noge iznad njenih no­ gu.

Većina muževa to teško shvata. mladi muž se često sukobljava sa tim što mu se na­ meću takve obaveze. koje ranije nije izvršavao i koje.. Ona se podiže i primenjuje metod pritiskanja. Četvrti postupak. koji su odrasli izvan porodice i društva. Obično mu­ škarac snosi glavnu odgovornost za uspeh porodice. Zdrava porodica podrazumeva zdravo društvo. PREPORUKE MLADIM MUŽEVIMA Mladi muževi treba da prođu period prilagodavanja uslovima zajedničkog supružničkog života. Ako se erekcija počne smanjivati. odnosi u porodici i zdravlje svakog čoveka umnogome su međusobno povezani. Čim sve prođe. Me­ đutim. Praktično ne postoje ljudi. on vadi polni organ ili prekida sa pokretima do potpunog smirenja.5 kratkih prodiranja sledi jedno duboko. U suprotnom. vredaju njegovo muško dostojanstvo. Po­ sle 4 . Ponovite to nekoliko puta. a uzbuđenje opada. u kojoj je fizički tesno i neudobno vršiti polni akt. kako on smatra.oseti spremnost za ejakulacijom. po­ sle čega ponovo pravi pokrete. pristupite sledećem. proturivši kolena ispod njenih nogu. ukoliko ne postoje drugi poremećaji vaš seksualni život će se normalizovati. Maksimalno se približava njenoj karlici i uvodi polni or­ gan u vaginu. da bude inicijator društvenog života i korišćenja slobod­ nog vremena. Treći postupak. do potpunog zadovoljavanja supruge. supruzi moraju da se obrate za pomoć lekaru specijalisti. o čemu ona obaveštava muža i dozvoljava mu da ejakulira. Posle nekoliko sličnih treninga.. Čim uz­ buđeni muž oseti da se približava orgazam. zdravog pojedinca. Najpogodnija po­ za za to je sledeća: žena leži na leđima. kao što je već opisano. To što ljudi asimiluju u porodičnom vaspitanju na kraju će biti naše društvo. Muž kleči na kolenima izme­ đu njenih nogu. stimulacija polnog organa će je obnoviti i polni akt se može produžiti. Kako da . Supruzi počinju sa normalnim polnim aktom. i on je spreman da se samopregorno bori za njen procvat. ali muž ne uvodi potpuno polni organ. muž zauzima udoban položaj i produžava polni akt do orgazma. da održava atmosferu optimizma. porodica. On mora da ispolji interes prema profesionalnim intere­ sima zaposlene žene. Uloga porodice važna je za svakog čoveka. da sklanja iza sebe posle jela itd. on će o tome obavestiti ženu. PORODIČNI I SEKSUALNI ŽIVOT MUŠKARCA I NJEGOVO ZDRAVLJE ULOGA MUŠKARCA U PORODIČNOM ŽIVOTU D ruštvo. To se ponavlja nekoliko pu­ ta. sa raširenim no­ gama i oslonjena na kolena. Slede lagani pokreti karlicom nazad-napred. Suština ovog postupka sastoji se u tome da na početku polnog akta muž bira pozu. Signali neudobnosti prevazilaze seksualne impulse i polni odnos se odugovlači. Njemu predstoji da se bavi domaćim poslovima: da pomaže u spremanju kuće (stana). Kada uvežbate i ovaj postupak.

Takav ženin odnos ojačaće u muškarcu veru u to. Kod njih se javljaju stid i krivica. kroz koji duša dospeva u matericu žene. koji čekaju svo­ je ovaploćenje. To može pokolebati samouverenost mladih muževa. energetskog i fiziološkog opštenja.muškarci doživljavaju kao najsladostrasnije preživljavanje . da ga podstakne i podrži. odličan drug i pri­ jatelj za koga se vredi boriti. Upravo u to vreme formiraju se kriterijumi o intimnim odnosima.dostojna poštovanja. Prethodna priprema omogućava supruzima duhov­ no sjedinjavanje. koji se sastoji iz duhovnog. što nji­ hov porodični život ne funkcioniše onako kako žele. Odmah za tim sledi izbacivanje semena. Kao rezultat tog procesa stvara se ne samo novi život. Kao rezultat „energetskog prodora" stvara se kanal.orgazam. umeće da se nenametljivo stvara harmonična atmosfe­ ra. da prvi meseci polnog života imaju od­ lučujuću ulogu. u kojoj će sve promene proći što bezbolnije i u korist oba supruga. Šta o intimnoj bliskosti treba da znaju mladi supru­ žnici na medenom mesecu? Polna bliskost je složen pro­ ces. već dolazi do međusobnog duhovnog i energetskog bogaćenja. na kojima se nalaze duše ljudi. i da je njegova žena . a sam polni akt podstiče energetsku razmenu između njihovih spoljašnjih manifestacija. razvija se erotska privlačnost itd. Su­ pruga treba da pomogne mužu da pobedi početnu nesi­ gurnost.najmoćnije stvore­ ne energije . Jedino obostrana težnja da jed­ no drugo shvate unosi u kuću harmoniju i sreću. Uvek treba imati na umu da je normalna polna ak­ tivnost jedna od fizioloških funkcija organizma. Orga­ zam označava „energetski prodor" u najsnažnije prostor­ ne nivoe.preskoče granu iza koje postaju papučari ili „ porodični ti­ rani"? Tu. INTIMNI ODNOSI I ntimni odnosi neće biti harmonični ako o tome brine samo jedan od supruga. da je načinio pravi izbor. Važno je znati. Stvara­ nje kanala i prolazak duše kroz njega . kao i svuda. Mnogi koji počinju porodični život ne uspevaju uvek iz prvog puta. . treba da postoji osećaj mere i tak­ ta.

biti uslovljen nepravil­ nim ponašanjem muškarca . Nežan odnos i briga najbolje su sredstvo za smirivnje muškarca i uspostavljanje potpune polne funkcije kod njega. već obrnuto. Ako se polni snošaj obavlja više iz obaveze nego iz strasti. Onore de Balzak u svojoj knjizi Fiziologija braka piše da posle „zakonskog silovanja" žena duže vremena oseća odvratnost prema mužu. bolje je ne voditi lju­ bav prve bračne noći. Muškarac treba da ima na umu da mnoge žene zbog stidljivosti vole da ih „osvajaju". pri čemu se može osećati nesigurnim i u nizu slučajeva izgu­ biti sposobnost za polnu intimnost. U prvim danima supružništva harmonija se postiže ako žene nisu krute i neosetljive na nežne reči i postupke. U sličnim situacijama muškarac treba da bude nežan. da ubrza buđenje osećanja i želje kod žene. ako se oni ne ispoljavaju od prvih dana. ako pri prvoj polnoj bliskosti žena nije doživela orgazam. s obzirom na to da je raspoložena za telesnu intimnost. Ovde nije reč o grubosti i nasilju. koji stupaju u brak. To treba raditi taktič- no. Uzbuđenje. smi­ riti se i psihički pripremiti za polni snošaj. predusretljiv i da ume da odredi pravi momenat pogodan za polnu bliskost. on nije praćen bo- . Žena. da se ponaša kao da se ništa nije dogodilo. U takvim trenucima često se začinje ženska frigidnost. Uporedo s tim treba imati u vidu. koji utiču na intimnost. Prekori i ironija u takvim situacijama nisu poželjni. Muž treba da se prilagodava tim da­ nima. Pre svega. koje će ih vremenom dovesti u težak položaj. poverenja i poštovanja. Bezobzirno.Početak polnog života vezan je za određene kompli­ kacije. cinično obraćanje muškarca može u ženi ugušiti želju za polnom bliskošću. Ako je jedan od supruga previše nadražen ili boja­ žljiv. takode. pažljivo. imajući u vidu osobine ženskog organizma. može da pruži blag otpor. za koje treba da znaju mladi ljudi. usled čega dolazi do prevremene ejakulacije. U mnoštvu faktora. Grubo ponašanje i nečistoća tela mogu ugasiti polnu želju ne samo kod muškarca nego i kod žene. ako nema odgovarajućih uslova. a muškarac u nizu slučajeva treba da pribegne aktivnim dejstvima. Mladenci se za vre­ me prvog polnog akta mogu sukobiti sa nepredvidivim si­ tuacijama. Prvih meseci polnog života muž treba da se brine o tome. o prvoj bračnoj noći. Treba sačekati nekoliko dana. strah. Često se dešava da se muškarac više uzbudi od žene. već o taktičkoj upornosti.njegovom suvišnom plahovitošću i forsiranjem polnog odnosa. po­ većana stidljivost mogu negativno uticati na polni nadražaj. U takvim trenucima žena treba da ispolji posebnu osećajnost i da ne insistira na intimnosti. U dane povećane fiziološke uzbuđenosti neke žene same ispoljavaju polnu aktivnost. Glavno pravilo za prvu bračnu noć za muškarce gla­ si: izbegavajte grube i nasilne postupke. Neuspeh pri prvom polnom aktu može. glav­ nim uslovom polne harmonije treba smatrati međusobni osećaj ljubavi. Prvih nedelja polnog života osetljivost žene je potčinjena cikličnim promenama: na nekoliko dana pre menstruacije i prvih dana menstruacije kod žene se javlja jaka želja za polnom bliskošću. pijanstvo. tj. da odugovlačenje polne bliskosti na duži period može smanjiti polnu strast. zbog če­ ga može i da ne dođe do prvog polnog akta.

gatom skalom osećaja i donosi malo zadovoljstva. Često ponavljanje polnih snošaja otupljuje osećaje sladostrašća jer polne žlezde ne uspevaju da u dovoljnoj količi­ ni produkuju sekret. a šta ne treba da rade supruzi. da bi se potpuno zadovoljili. Ali ako muškarac nauči da ne gubi seme za vreme polnog akta. sa njegovim zdravljem neće se ništa dogodi­ ti. šta treba. Kada je reč o prinudnom polnom uzdržavanju. povećanu razdražljivost ili ravnodušnost. Težnja da se veštački pojača polna strast i na bilo ko­ ji način poveća broj polnih snošaja. Polna prezasićenost slabi funkcije mnogih sistema. Odgovor je jednosta­ van: radite sve što vam se dopada. Pored toga supružnici koji uvažavaju jedno drugo uvek će naći dodirne tačke i međusobno se uvažavati. Prekomerna polna aktivnost se negativno odražava na zdravlje. ono će ojačati usled redovnog energetskog napajanja. izlazi iz granica fizio­ loške potrebe i postaje ništa drugo do polno preterivanje. ako je želja obostrana i nema nasilja ni prinude. usled čega organizam pre vremena stari. uzrokuje poremećaj sna. koji uslovljava normalan tok polnog akta. ZASIĆENOST I UZDRŽANOST dravlje čoveka podrazumeva. koje daje žena. pre svega. . slabljenje uma. pri čemu žene i muškarci sa umerenim polnim potrebama skoro da ne osećaju ni­ kakve promene u stanju svog zdravlja. Kriterijum za normalnu polnu aktivnost je dobro lično osećanje. ve­ ćina ljudi to podnosi bezbolno. preživljavajući orgazme. životna radost i bodrost. umerenost i uzdržanost u svemu. Postoje mišljenja. između ostalog i u polnoj ljubavi. apetita i smanjenu polnu sposobnost. Obrnuto.

promene u krvotoku. Telo je prihvata. bili su prirodniji i jednostavni­ ji. da specifične poze usmeravaju energiju različitim putevima. Da bi tu energiju dobila žena treba da leži mir­ no. ko­ ji budi lekovite sile prirode. jača. koja harmonizuju telo i psihu muškarca. Poznaju­ ći te mehanizme. koja može da leci još efikasnije. pljuvačka. a žena je aktivna.LEKOVITI SEKS Polni akt sa lepom i velikodušnom ženom. Iz drevnoindijskog medicinskog traktata Ako muškarac ima polni akt. Polni akt uvek izaziva promene u disanju. razne polne poze mogu se razmatrati kao „polna joga". pored produžetka ro­ da. Sve zavisi od tačke gledanja na seksualne odnose i poznavanje osobina međusobnih energetskih dejstava muškarca i žene za vreme polnog akta. Prema tome. ali ne gubi seme. što omogućava da se ona koncentriše u obole- . da smiri um i da koncentriše svoju pažnju na bolno mesto. koji se vrši brižljivo i pažljivo najbolji je od svih lekova. Ta nauka zahteva da muškarac usavršava svoje mogućnosti uzdržavanja. koji leci energetskim dejstvom. poprimaju posebna svoj­ stva. znoj. koje je teško uporediti sa bilo kakvim ekstrasensom. Kada muškarac leži mirno. Njena energija. Iz knjige "Izreke mudraca" davna vremena bili su drukčiji intimni odnosi izme­ đu muškaraca i žena. Upravo tada su ljudi shvatili i na svom iskustvu osetili. tada je to samo pitanje akti­ viranja potrebnog metaboličkog procesa. jačati i podmlađivati organizam i doprinositi duhov­ nom progresu. U lim organima i da ih leci. što izoštrava sva čula. koja se pove­ ćava kao rezultat četiri orgazma. To omogućava da dobijena energija dospe tamo gde je potrebna za lečenje. Koristeći seks u lekovite svrhe. on predaje lekovitu energiju. LEKOVITI MEHANIZAM P O L N O G AKTA Terapeutsko dejstvo polnog akta zasnovano je na či­ njenici. Uloga žene u terapeutskom seksu sastoji se u tome da bude inicijator. stvara se i povećava nova životna snaga i energija. lupanje srca. Pošto telo ima sposobnost da stvara protivotrove protiv svake bolesti ili stanja. jer se on nalazi u običnom stanju. „ozračeni" tim po­ sebnim i snažnim energijama. sekreciji žlezda i emocionalnom stanju (što čini jak energetski na­ stup). a isto tako i ženski principi rade u harmoniji i do­ punjavaju jedan drugog. oni se mogu celishodno aktivirati i po­ stizati željeni efekat. ukoliko muški. a ona je predaje. moćno je bioenergetsko sredstvo. treba znati sledeću osobenost: kada je aktivan muškarac. Polne sekrecije. da njihovi seksualni odnosi mogu. on dobija energiju.

ISHRANA KOJA STIMULIŠE SEKSUALNOST shrana ima veliku ulogu u održavanju normalnog zdra­ vlja svakog čoveka. popiti čaj od tra­ va sa medom ili voda. . pokušava to isto i u ljubavi. a s njim se odugovlači i polno sazrevanje. kako muškarac jede. iako je po svemu ostalom organizam zdrav. Jednostavno za njeno održavanje potre­ ban je višak energije. koji radi sve na „brzu ruku" i ne pridaje veliki značaj sadržaju i I kvalitetu intimnih odnosa. Ilustrujmo to sa nekoliko primera. Ako je sa zdravljem sve u redu. Za večeru se može popiti čaša sveže isceđenog soka ili kiselog mleka. treba znati da ishrana mora podsticati opšte ozdravljenje organizma i održavanje zdravlja na potrebnom nivou. I obrnu­ to. Da bi vaša ishrana održavala ili povećavala vaše sek­ sualne sposobnosti. Neophodno je uzimati hranu u skladu sa bioritmom probavnih organa. Po tome. Po stepenu starenja organizma u prvom redu iščezava polna funkcija. što stvara šljaku i sma­ njuje opšte životne sposobnosti čovečjeg organizma. Napomena: proces probave traje od 5 do 7 sati. masa tela narasta sporije. Kao rezultat toga hrana se dugo i nekvalitetno probavlja u organizmu. obilje hrane i slobodne energije povećava potenciju i želju da se što brže prazne semene kese od viška sperme. Polna funkcija se nalazi u neaktivnom stanju sve dok čovek ne odraste. OPŠTE OZDRAVLJENJE POMOĆU ISHRANE Dakle. pojesti malo voća. U tom periodu organizam ekonomiše sve svoje resurse i usmerava ih sa­ mo na održavanje životne aktivnosti organizma. kako u organizmu stvo­ riti povoljne uslove za opšte ozdravljenje pomoću ishrane.prija­ tan je za život. Tek posle toga mo­ žete koristiti specijalnu ishranu za stimulisanje polne funkcije. U suprotnom. ne jede meso a radi vlastitog zdravlja ne opterećuje se jelom. Noću se smanjuje temperatura tela. međutim pri tome izgleda neprirodno. na kojoj će se razvijati vaša seksualnost. Proždrljivac je ljubavnik koji žuri. za koga je jelo praznik. remeti se normalan rad organizma. Doručkovati od 7 do 9 sati. Važno je shvatiti sledeće: polna funkcija kao da „leži" na organi­ zmu i „hrani se" posle potpunog zadovoljavanja svih nje­ govih potreba. od toga će biti malo koristi. Posle 15-16 sati hrana se slabo vari i zagađuje organizam. trudi se da potčini partnerku svim svojim željama. tada će i sa seksualnom funkcijom biti sve normalno. Rezultat je da se ne javlja nikakva želja za polnim aktom. Gurman. Time ćete stvoriti povoljnu osnovu. može se suditi kakav je ljubavnik. a sa njom i aktivnost probavc£ nih fermenata. Najočigledniji pri­ mer gašenja polne funkcije je gladovanje. ručati od 13 do 15 sati. i sklon dugim preludijumima. Ako ograničite čoveka u is­ hrani. porazgovarajmo o tome. Slič­ no se uočava i kod životinja. Čovek koji vodi zdrav način ži­ vota. kojeg više nema. Ako nema dovoljno resursa hrane. tada or­ ganizam radi vlastitog očuvanja u prvom redu odbacuje polnu funkciju. Čovek koji uživa u jelu .

Treba pravilno upotrebljavati hranu tokom jednog obroka. Prvo treba piti tečnost (ako imate potrebu), zatim jesti salatu ili poluobareno povrće, voće. Drugo jelo može biti sa škrobom ili belančevinama, ali se ne smeju mešati produkti koji sadrže škrob i produkti koji sadrže bclančevine (krompir sa mesnim kotletom). Napomena: ako se tečnost pije posle jela, voda razreduje i spira deo želudačno-crevnog soka; sveže povrće (ili po­ luobareno) i voće podstiču uništavanje leukocitoze, norrnalizuju peristaltiku creva, podstiču razvoj pravilne mi^ krollore u probavnom kanalu, regulišu hormonalni si­ stem organizma; belančevine (meso, jaja, mladi kravlji siri slično) ili škrobovi (krompir, prekrupe, hleb i slično), posebno konzumirani, sami po sebi, bolje se vare i asimiluju (to je dokazano eksperimentima I. Pavlova). Da bi se hranljivi produkti zadržali, korisno je neko­ liko puta očistiti jetru. To normalizuje sve vrste razmene u organizmu i podstiče kvalitetnu asimilaciju hrane. Napomena: kod odraslog čoveka kvalitetno funkcioniše oko 30- 40% ćelija jetre, ostale se nalaze u neaktivnom stanju, popunjene starom, neizbačenom žuči. Zbog toga strada razmena materija, koja se vrši u jetri (belančevine, «/ masti, ugljeni hidrati, vitamini, minerali, hormoni itd.). Zbog „nabijenosti" jetre šljakom u njoj dolazi do pore­ mećaja krvotoka. Javlja se portalna hipertonija (stepen njenog ispoljavanja je različit: od male do očigledne), ko­ ja remeti normalnu cirkulaciju energije i krvi u organi­ zmu. Deo hranljivih materija, obišavši jetru zbog portal-

ne hipertonije, cirkulišepo organizmu u neobrađenom sta­ nju, što izaziva alergiju i zagađenost i smanjuje imunitet. Ne srne se jesti suviše mnogo u jednom obroku hra­ ne. Cela zapremina pojedene hrane u jednom obroku ne srne da prelazi 0,7 -1 litar. Pre polnog akta uopšte ne tre­ ba jesti - to može da spreči normalno podizanje seksual­ ne energije po čakrama. Poželjno je da naučite da pripremate hranu tako, da se u njoj zadrži što je moguće više biološki aktivnih mate­ rija i životne energije. Istraživanja pokazuju, da gorštaci, koji nas zapanjuju sposobnošću da reprodukuju potom­ stvo i u devedesetoj godini, čitav život se hrane prirodnom hranom, sa mnogo zeleni, povrća, voća, oraha i mlečnokiselih produkata. Evo nekih jednostavnih pravila za pripremanje hra­ ne. 1. Ne jedite bujone od mesa, posebno od kostiju! Bujon od mesa zasićen je ekstraktivnim materijama, koje podstiču razvoj srčano-vaskularnih oboljenja. Bolje je na­ rezati meso na male komadiće i, pripremajući supu, ku­ vati ga zajedno sa povrćem. 2. Hranu pripremajte na slaboj vatri, u poklopljenoj posudi, u vlastitom soku ili sa neznatnom količinom vo­ de. Čak je palačinke i oladije bolje peći u poklopljenom tiganju, na slaboj vatri. Pripremajte hranu na biljnim J a ­ stucima". Na dno posude stavite sloj svakojakog povrća, iseckanog u vidu slame ili na komadiće. Na povrće stavi­ te glavni produkt - ribu, meso ili prekrupu, a odozgo po­ novo sloj povrća. Sve prelijte ključalom vodom da prekri­ je sadržaj posude i stavite na jaku vatru. Čim voda počne da kipi, vatru treba smanjiti, ne dozvoljavajući joj da kipi.

Jelo isključiti kada bude „skoro gotovo", tj. uzeti u obzir da će ono još odstojati na vatri. 3. Kvalitet produkta se maksimalno zadržava i pri pripremanju hrane metodom zagrevanja i ostavljanja da odstoji. Pri tome se ne uništavaju belančevine i ne emulgiraju masti. Hranu treba dovesti do ključanja i lonac (šer­ pu) skinuti sa vatre. Posle 30- 40 minuta lonac treba po­ novo staviti na vatru, dovesti do ključanja, kuvati 5- 6 mi­ nuta i opet skinuti sa vatre na 20 minuta. Posle toga jelo je gotovo. 4. Pripremajte jelo s ljubavlju! Vaša energija deluje na pripremane produkte, „registrujući" na njima vaše emocionalno stanje. Želite da vam se dopadne? Mesite testo, seckajte povrće, kuvajte supu u dobrom, prijatnom raspoloženju, želeći da obrađujete svog voljenog. Kada usvojite ta pravila, možete uz mnogo veću ko­ rist primenjivati specijalnu ishranu i produkte, namenjene za povećanje polne potencije. Na osnovu drevnih i savremenih znanja dokazano je, da se polna funkcija stimuliše sa energijom koja je slič­ na njoj. Ta energija u produktima ishrane može se nalazi­ ti u aktivnom i vezanom stanju. Otuda se svi produkti is­ hrane mogu podeliti na dve velike kategorije. Prva kategorija. U ovu kategoriju spadaju svi pro­ dukti kod kojih je životna snaga u stanju aktivnosti. U pr­ vom redu, to su različite vrste klica - proklijalo zrno (kli­ ca od 2 do 5 milimetara) i slično, gomoljaste biljke u ra­ stu, embrioni tipa jajašca u razvoju, ikra i životinje (ali nji­ hova vrednost se gubi jer se termičkom obradom odvaja aktivna energija od materije, a mi ih ne jedemo u sirovom stanju), produkti, kod kojih se odvijaju aktivne fermentne

reakcije uz učešće povoljnih mikroorganizama (pivski kvasac i slično). Na primer, hleb od proklijalog zrna i supa od njega sadrže veliki potencijal životne energije, veoma važne vi­ tamine grupe B, vitamine E, D, kao i mnogo druge mate­ rije, krajnje neophodne za kvalitetno funkcionisanje pol­ ne funkcije. Najkorisniji produkti su dijetetski hlebčići (pogače) od proklijalog zrna, supa i kotleti od proklijale pšenice.

Hlebčići (pogače) od proklijalog zrna Uzeti 200- 300 grama pšenice, oprati je, sipati u du­ bok tanjir i preliti vodom tako da ne prekrije zrna, do tre­ ćine njihove visine. Pokriti tanjir poklopcem i ostaviti na sobnoj temperaturi. Povremeno promešati zrna da se gor­ nji sloj ne bi osušio. Ako treba, dolitijte vodu. Približno posle 2- 3 dana u pšenici će se pojaviti klice 1- 2 milime­ tra - pšenica je pripremljena. Izliti suvišnu vodu, umota­ ti tanjir u celofan i staviti u frižider (ali ne u komoru za zamrzavanje ili zamrzivač); u frižideru će prestati da ra­ ste. Prema potrebi treba uzeti određenu količinu prokli­ jalog zrna, samleti na mašini za meso, napraviti male lepinjice i malo ih ispržiti na maslacu ili biljnom ulju (zejtinu). Treba ih jesti u toplom stanju. To je jedan od naj­ boljih produkata u zimskom vremenu.

Supa od proklijale pšenice Uzeti oko 400 grama vode, 2 srednje glavice luka, 2 šargarepe i nekoliko krompira. Izrezati krompir na parčiće, narezati luk i šargarepu i kuvati dok se ne skuva. Ski­ nuti sa vatre i dodati 2- 3 supene kašike proklijale pšeni­ ce, lovorov list i druge začine prema ukusu (nije poželjno soliti). Posle 10-15 minuta supa je gotova za upotrebu. Ta supa naglo povećava potenciju i jača imunitet. Posebno se preporučuje u hladno i suvo godišnje doba za ljude konstitucije vetra.

U sveže pripremljenom mesu od mladih životinja (posebno u nedopečenom) ostaje deo životne energije, ko­ ja povećava polnu aktivnost. Posebno mnogo polne energi­ je ima u polnim organima životinja, na primer u semenicima mladih bikova. Zato će se, ako ih ispržite i pojedete, po­ tencija povećati. Kuvanje deluje lošije - ono uništava život­ nu energiju. Radi povećanja potencije upotrebljavajte jela od semenika sa belim lukom i suncokretovim uljem. Evo jednog komplikovanog turskog jela za poveća­ nje potencije, koje se po želji može pripremiti za porodič­ ni praznik. Tursko jelo Uzeti 4 male pljosnate morske ribe (list - Pleuronectes), 4 supene kašike pavlake (vrhnja), 4 žumanca, 1 čašu brašna, 300 grama maslaca, 2 šargarepe, vezicu peršuna, 2 glavice luka, malo lišća od celera i timjan (Thymus vulgaris), odnosno majčinu dušicu po ukusu. Meso ribe odvojiti od kostiju, kosti zajedno sa povr­ ćem kuvati (da ključa) u 5 čaša vode, brašno ispržiti sa 200 grama maslaca u malom tiganju, a odvar od kostiju i povrća pažljivo naliti u isprženo brašno. Zatim tiganj ski­ nuti sa vatre. Izmutiti žumance sa pavlakom (vrhnjem) i dodati u sos. Parčiće filea ribe list ispržiti u preostalom maslacu dok ne porumeni. Pre postavljanja na sto preliti ih sosom i odozgo ukrasiti crnom ikrom. Druga kategorija. U tu kategoriju spadaju svi produk­ ti kod kojih je došlo do „konzerviranja" životne energije u strukturama materija. Najveća količina potencijalno zbijene

Kotleti od proklijale pšenice Kotleti od proklijale pšenice pripremaju se na isti način, kao i hlebčići. Razlika je u tome, što za vreme mlevenja pšenice na mašini za meso treba dodati češnjak (beli luk). Ukus dobijenog produkta veoma podseća na ukus mesnih kotleta. Neki ljudi ih ne razlikuju. Najefikasnijim za povećanje seksualne sposobnosti oduvek su se smatrala jaja od vrapca, jarebice, goluba, a tek potom od kokoši. Neke vrste mleka, na primer od kamile, ispoljavaju jako dejstvo na polnu potenciju. Odgovara i kravlje, ali sa­ mo tek pomuzeno. U našim uslovima dobra je kajgana sa isprženim lu­ kom na biljnom ulju (zejtinu). Ikra od riba dobro odgovara toj nameni, ali je po­ željno da bude što svežija, jer soljenje uništava životnu energiju.

Jedite po jed­ no parče dnevno. zapamtite. lana i svinde (Trigonella foenum-graecum) za povećanje polne potencije. anis. u raznim travama i go­ moljastim biljkama. Žumanca pomešati sa šećerom i mutiti dok se ne dobije bela pena. Pošto smo u opštim crtama opisali ishranu i pro­ dukte. u materijalnim struk­ turama polnih organa. pasulj. Naliti u to vruće pivo . radi čega se preporučuje medena voda sa šafranom. Bez ob­ zira na to.5 supenih kašika šećera u kristalu. koje imaju ljuto. Vruće pivo Uzeti 2 flaše dobrog svežeg piva. koru od limuna. koji imaju ljut. Avicena u Kanonu nauke o lečenju nudi korisne preporuke. pomešajte ih sa pretopljenim masla­ cem i napravite kuglice prečnika oko 2 centimetra. 3 žumanceta i 2 . U čašice naliti jak ohlađen čaj. Kod nas su najrasprostranjeniji još luk i beli luk (češnjak). Napitak zapaliti i servirati u keramičkoj posudi. Napuniti čašice do 3/4 njihove visine. Vino je čest pratilac seksa. Med ima sposobnost da jača polnu potenciju. Pivo skuvati (da proključa) sa karanfilićem. Grašak.polni organ i jajnici. a zatim u svaku čašicu naliti ruma ili konjaka. pređimo na opis na­ pitaka i recepte jela. koji neposredno učestvuju u polnom aktu . ve­ pra.životne energije nalazi se u semenu. ša- fran. 3-4 semenke karanfilića.4 puta nedeljno. pola čaše ruma ili konjaka. 1 supenu kašiku šećera u kri­ stalu (prahu) i pola limuna. Osušene komadiće sameljite na mašini za mlevenje mesa. srodnu polnoj energiji. nalaze se u jabukama i naru. cime­ tom i korom od limuna. cimet. zloupotreba alkohola nije dozvoljena. celera. Navešću nekoliko recepata blagih alkoholnih napitaka. Potenciju povećava šargarepa. Uzi­ majte po jednu kuglicu 3 . karanfilić. đumbir. Korisni su gusti odvari od soka luka sa medom ( 1 . šargarepe. Kupite 4 komada bilo kakvih mošnji: od bika. Biljke i produkti. „Čudotvorno" svojstvo ima osušeni polni organ bi­ ka (on treba da bude upravo osušen. Materije. zagrevajući ukus. soja i razne vrste oraha stimulišu po­ tenciju ništa manje od mesnih jela. Ljubavne osećaje pojačava i sveže gro­ žđe.2 supene kaši­ ke pred spavanje) i vrućom vodom. To su uglavnom začini . nastruganu koru od limuna.kardamon. ovna ili drugih životinja. koje podstiču aktivnost ženskih polnih hormona. prstohvat cimeta. Životnu snagu akumuliraju i gomoljaste biljke za vreme rasta u povoljno godišnje doba. Malo prirodnog vina u in­ timnoj situaciji neće zasmetati ni supruzima sa stazom. slačica. Izrežite ih na tanke komadi­ će i osušite u rerni pri temperaturi do 40" C. koje se odnose na upotrebu semena repe. sadrže energiju. bazilika. jer se u procesu ter­ mičke obrade uništavaju strukture. koje „drže" polnu energiju) . dodati istruganu ko­ ru od limuna i isceđen sok od limuna. U prvom redu „vezanu" polnu energiju sadrže ti delovi tela životinja. u semenu životinja i nekim drugim strukturama organizma tipa rogova. koprive. Napitak koji gori Uzeti 2 čaše jakog čaja. zagrevajuće dejstvo. koji podstiču polnu potenciju.njime se posipa rovito jaje.

15 minuta na vodenoj pari (u vrućoj vodi). koje se sadrže u siru. Rastvor procediti i pomešati sa ru­ mom ili konjakom. Grog „San" Uzeti 1/2 čaše ruma ili konjaka. Liker od listova ruže Sakupiti latice ruže u cvatu i njima napuniti do 1/4 posudu zapremine 3 litra.smatraju. Primedba prevodioca. Američki dijetolozi razradili su svoju dijetu za pove­ ćanje polne potencije.80° C. Tajna te dijete je jednostavna . Piti vruće. trava i korenja. 1/2 čaše ruma ili ko­ njaka. Kuli­ narska erotika može biti i svojevrsna pomoć u udvaranju. Oni savetuju da se 3 puta dnevno jede kiseo kupus. naliti ohlađenu mineralnu vodu.kombinaci­ ja kvalitetnih belančevina. uočen je pozitivan uticaj te dijete na potenciju. Po želji dodati šećer. 1 čašu crvenog (cr­ nog) suvog vina. povrća. Pri­ premite lepinjice od proklijalog zrna s medom. Recimo. Stavite pored postelje stočić sa napicima i voćem . Tajnu takve dijete nije teško objasniti: kiseo ukus slimuliše energiju koja zagreva organizam. Neka bude više zeleni. na kojoj je zasnovana seksualna energija. ali ne dozvoliti da ključa. zajednički pojedena voćka u postelji ili dopola is­ pijena čaša ljubavnog napitka. koji su učestvova­ li u eksperimentu. U visoke čaše . ne cedeći gustiš i zasladiti sa 100-300 grama šećera. 12 LJUBAVNA T R P E Z A Ako imate intimni sastanak i spremate se da pre to­ ga nešto prezalogajite. da bi aromatične materi­ je kleke prešle u vino. zatim voćni sirup. kvalitet­ nom votkom (rakijom). 1 suvu grančicu kleke (Juniperus com­ munis) i 1 kocku šećera. preporučuje se malo alkohola. prema opštem priznanju najseksualnija nacija . ostaviti da odstoji dok liker ne po­ primi tamnoćilibarsku boju.uz stalno mešanje. Grog „Bajka" Uzeti 1 čašu mineralne vode. pomešan sa konjakom ili rumom i odmah servirati. Francuzi. pripremite laku salatu od svežeg povrća i kajganu sa jajima. Ako posle burnog seksa ipak ogladnite. a takva salata sa kajganom utoliće vam glad. ostaviti da odstoji 10. vitamin C (20 miligrama na svakih 100 grama kupusa) povećava seksualnu aktiv­ nost.pehare (čaše za vino) 1 2 sa tankim zi­ dovima staviti komadiće leda. sa mine­ ralnim elementima iz vode. Sve zagrevati dok se blago ne zgusne. a mlečna kiselina poboljšava razmenu materija i da­ je bodrost. preliti prečišćenom. Posle toga izliti. . promešati. 1 supenu kašiku voćnog sirupa i 2 komadića leda. Nije poželjno jesti me­ so: za njegovo varenje rashoduje se mnogo energije. Jesti pred spavanje je štetno. Suvo vino pomešati sa isitnjenom grančicom kleke i zagrejato do 70. da se polna potencija povećava upotre­ bom velike količine sira kamamber. zagrejati i naliti u čaše za vino. Kod 90% muškaraca.oni daju prijatnu aromu. uz koji treba piti mi­ neralnu vodu.

povremene terapije čišćenja organizma . pravilan dnevni raspored aktivno­ sti. normalni seksualni od­ nosi. . zdrava ishrana.ZAKLJUČAK dravlje se može vratiti i znatno poboljšati zahvaljuju­ ći vlastitim naporima. Odsustvo štetnih navika. dovoljna motorna aktivnost. Samoozdravljenje je najbolji put.glavne su komponente zdravog načina života.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful