GENADIJ PETROVIČ MALAHOV

ZDRAVLJE MUŠKARCA
- LEČENJE I PROFILAKSA -

(PREVOD S RUSKOG)

BEOGRAD 2004.

SADRŽAJ
UVOD 9

NAČIN ŽIVOTA I ZDRAVLJE
U KOM STEPENU ZDRAVLJE ZAVISI OD ČOVEKA ŠTA JE ZDRAVLJE, A ŠTA BOLEST? Parametri koji određuju zdravog čoveka Parametri koji određuju bolesnog čoveka Kakvo treba da bude samoozdravljenje NAVIKE KOJE NARUŠAVAJU ZDRAVLJE Zavisnost od alkohola Pušenje Narkomanija Proždrljivost KAKO SE OSLOBODITI OD ŠTETNIH NAVIKA Lečenje gladovanjem Narodni metodi lečenja alkoholizma

10

10 12 13 14 15 16 16 23 29 31

32 32 34

RASPROSTRANJENA KOD MUŠKARACA

OBOLJENJA 36

107 109 109 Ill 111 112 113 114 115 118 121 123 126 128 .PLUĆNA OBOLJENJA Kako očistiti i izlečiti pluća Lekovite trave i smeše za lečenje pluća SRČANO-VASKULARNA OBOLJENJA Hipertenzija (povišeni arterijski pritisak) Lečenje hipertonije Lečenje i profilaksa hipertonije narodnim metodima Problemi sa krvnim sudovima Lekovito voće i jagode kod srčano-vaskularnih oboljenja Orasi i povrće kod srčano-vaskularnih oboljenja Emocionalno-voljna motivisanost za izlečenje srca Čišćenje krvi ONKOLOŠKA OBOLJENJA Staje rak? Čišćenje organizma od šljake i parazita Stimulacija zaštitnih sila organizma POLIPI Čišćenje od parazita pomoću „trojke" PROBLEMI SA CREVIMA Zatvori Proliv Hemoroidi 36 36 36 41 41 42 44 45 48 49 51 52 53 53 53 55 60 61 69 69 85 86 OSTEOHONDROZA Profilaksa i lečenje osteohondroze Kako otkloniti bolove kod osteohondroze ARTRITIS Ishrana obolelih od artritisa Šta raditi za rastvaranje soli u zglobovima Odvar za izbacivanje šljake SINDROM HRONIČNOG UMORA Lečenje sindroma hroničnog umora PROSTATITIS IADENOM PROSTATE Akutni bakterijski prostatitis Hronični bakterijski prostatitis Nebakterijski prostatitis Faktori rizika Dijagnostika prostati tisa Osnovni načini lečenja Masaža kod prostatitisa Fitoterapija kod prostatitisa Profilaksa prostatitisa i adenoma prostate TRIHOMONADNA OBOLJENJA Lečenje trihomonoze HERPES Lečenje i profilaksa herpesa 94 95 96 97 98 99 99 101 104 .

I tim putem treba ići sa radošću i nadahnućem. da na njih skoro niko ne obraća pažnju. pušenje. mo­ žemo odabrati efikasan način da pomognemo vlastitom organizmu. Lečenje praćeno negativnim raspoloženjem ne daje dobre rezultate. uz razne infekcije. prejedanje. Tre­ ba shvatiti sledeću istinu: život koji se sastoji u robovanju svojim glupim navikama obavezno izaziva oboljenja. snage i nadahnuća. Za ozdravljenje i održavanje zdravlja treba uvek imati dovoljno vremena. nedostatak fizičkih ak­ tivnosti toliko su izraženi u svakodnevnom čovekovom ži­ votu. ozdravljanju i podmlađivanju čovek po­ nekad nema izbora. uzrokuje raznovrsna oboljenja. Priroda je ukazala na jedan put .nema izlečenja. . osim prirodnog. alkohol. Naža­ lost.normalizacija i harmonija veza organizma sa okolnom sredinom tokom celog života. Ako vam to predstavlja teret i izaziva glavobolje . sa kojima se sukobljavaju muškarci. A upravo ta­ kav način života. Ako poznajemo uzroke njihovog nastanka. često su povezana sa načinom njihovog života. Lečenje bez normalizacije i harmonizacije veza organizma sa okolnom sredinom ima samo privremeni efekat.SEKSUALNI PROBLEMI KOD MUŠKARACA „Metod stiskanja (gnječenja)" UVOD 130 131 PORODIČNI I SEKSUALNI ŽIVOT MUŠKARCA I NJEGOVO ZDRAVLJE ULOGA MUŠKARCA U PORODIČNOM ŽIVOTU Preporuke mladim muževima INTIMNI ODNOSI ZASIĆENOST IUZDRŽANOST LEKOVTTI SEKS Lekoviti mehanizam polnog akta ISHRANA KOJA STTMULIŠE SEKSUALNOST Opšte ozdravljenje pomoću ishrane Ljubavna trpeza ZAKLJUČAK 133 V 133 133 135 139 140 140 142 143 153 154 ećina oboljenja. U lečenju.

i dalje se mešaju sa podzemnim vodama za piće i nagomilavaju u njima. Potrebni su drugi. za srčana oboljenja. osim u 8. da od zdravstvene zaštite zavisi samo 8.. Ostaje još 51. Razmotrimo detaljnije te podatke i način na koji možemo uticati na njih. ali na nasledne osobine svoje dece i unuka možemo uticati i učiniti ih mnogo boljim. zdravlje i blagostanje čoveka zavise od njega samog. da se isto toliko određuje ekološkom si­ tuacijom. da se pojedini lekovi. a kada se razbolimo pri­ zivamo u pomoć ili prirodu ili lekare. Anti­ biotici. mnogo jači. a ljudi ih neumereno i savesno koriste. Dvadeset odsto našeg zdravlja zavisi od ekološke si­ tuacije. U zaključku se može reći da. gljivi­ ce i mikrobi. hrani se.5% slučajeva. koje se uglav­ nom odnosi na poboljšanje zdravlja u ekstremnim sluča­ jevima . Ko zagađuje životnu sredinu. diše.NAČIN ŽIVOTA I ZDRAVLJE U KOM STEPENU ZDRAVLJE ZAVISI OD ČOVEKA S tatistički podaci govore da 20% čovečjeg zdravlja zavi­ si od nasleđa. sredstva za umirenje. lečite se prirodnim sredstvima.nekima je dato. Osim toga.5% neposredno povezanih sa načinom života svakog od nas. Neću razmatrati ovo pitanje. kreće se. da su podzemni izvori pitke vode u banjama na Alpima otrovani. Da biste zaustavili tu sulu­ du trku i prestali da trujete okolinu. ne vodimo dovoljno računa o svom zdravlju. prilagođavaju se na nju i po­ staju otporni na dejstvo lekova. već zadržavaju svoja lekovita svojstva. . prolazeći kroz organizam ne cepaju. Farmaceutska indu­ strija proizvodi milione tona svakojakih lekova. Živimo stihijski i neorganizovano. Zajedno za mokraćom oni dospevaju u otpadne vode. štetni mikroorganizmi.5%. sa 30 vrsta najrasprostranjenijih lekova. protiv začeća i drugi lekovi ponovo „bombarduju" čovekov orga­ nizam.. čak i kupanje u njoj (po­ sebno male dece). misli. profilaktički se čisti i rasterećuje .za­ visi njegovo zdravlje. Ispostavilo se. Korišćenje takve „pitke vode". drugima ne. Osam i po posto čovečjeg zdravlja zavisi od zdrav­ stvene zaštite. Tako nastaju virusi. mi ne možemo uticati na svoje nasleđe. ako ne čovek svojom nerazumnom aktiv­ nošću i nemarnim odnosom prema prirodi i njenim bo­ gatstvima.trovanja. Ako pravilno organizuje svoj život čovek može izaći na kraj sa bilo kojim oboljenjem. Naravno. Bor­ ba protiv epidemija više se odnosi na ekonomske uslove života. protiv kojih su savremeni lekovi nemoćni.5% čovečjeg zdravlja određuje se načinom njegovog života. koji stalno bo­ rave u medicinskoj sredini. Nedavno je otkriveno. Od toga kako čovek živi. Ali i na tu cifru ljudi mogu uticati. Dvadeset odsto našeg zdravlja zavisi od nasleđa podatak je na koji direktno ne možemo uticati . traume i druga akutna oboljenja. izaziva alergije i druga oboljenja. a čak 51.

podrazumeva stanje pri ko­ jem je narušena normalna. Mišići. A ŠTA BOLEST? PARAMETRI KOJI O D R E Đ U J U ZDRAVOG ČOVEKA Svest . odlično reguliše toplotnu razmenu. posekotina.Zdrav čovek učini od pet do sedam disajnih ciklusa (udisaj. propor­ cionalne je građe.jedan disajni ciklus) u minutu. proporcionalno razvijeni. nema jakih negativnih preživljavanja.Elastični. ovek se može posmatrati u različitim okolnostima i uslovima života. Medicina je zabeležila blizu dvadeset tri hi­ ljade bolesti! Čovekovo zdravlje podrazumeva stanje u kome* se odvija normalna. Imunitet . da radi (rad sa energijama). informaciona.Preovladava živahno-radosno raspoloženje. izdržljivi. Koža. harmonična.Zasićenost malom količinom prirodne hrane. S tim u vezi i pojmovi zdravlje i bo­ lest mogu se na različite načine tumačiti i objašnjavati. malo se zamara.Odsustvo bilo kakvih oboljenja. poželjan je u društvu. razvijena je želja za znanjem. umereno jaki (dobra elastičnost veza i zglobova). energije i materija. . .ishrana). . informaciona.) Ishrana. opekotina i slično. jer su rezervne spo­ sobnosti organizma dovoljno velike. Zahvaljujući tome čovek može da se orjentiše u okolini (rad sa informacijskim tokovima). izdisaj i pauze između njih . energetska i materijalna razmena između čovečjeg organizma i okol­ ne sredine. ravna. harmonična. razumno i bez suvišne emocionalne obo­ jenosti. brzo zarašćivanje rana. Kada u tokovima koji stru­ je našim organizmom nastane neki poremećaj. C . čireva i neprijat­ nog mirisa. (Što je manje ciklusa.ŠTA JE ZDRAVLJE. ima manji sloj sala. Prednost dajem razmišljanju da se pod pojmom čovek podrazumeva harmonijski sistem. između čoveka i društva. Disanje. Bolesno stanje čoveka. . da se ispoljava u fizičkom obliku (rad sa materijama . U celini zdrav čovek ima dobro držanje tela. ekstremne događaje prihvata i raz­ matra trezveno. stalan blagi osećaj gladi (govori o tome da se čovek ne prejeda).Čista. normalna stolica posle svakog uzimanja hra­ ne (što označava idealan rad probavnog trakta). između čoveka i društva. to se ispo­ ljava bolešću. čovek je zdraviji. bez bubuljica. teških misli i umo­ ra. energetska i materijalna razmena između čovekovog orga­ nizma i prirode. jer su rezervne sposobnosti organizma smanjene ili nedovoljne. koji postoji na račun toga što kroz sebe stalno propušta bujice informacija.

Slabi. . . tada su rezultati ozdravljenja manje stabilni. ne srne se gubiti iz vi­ da da samoozdravljenje nije jednokratna mera. odsustvo osećaja gladi. Ishrana. Na­ čin života treba podesiti tako da jačanje vlastitog zdravija ne bude zamorno i nezanimljivo. glado­ vanja). kože. Kod obolelog čoveka. pravilne ishrane. disanje. stalan osećaj za­ mora i ravnodušnosti prema životu. nezadovoljan je ili se lako razdraži zbog sitnica. mišića prema pogoršanju govore o jednom ili drugom stepenu pogoršanja zdravlja ili bolesti. koji je pošao putem samoozdravljenja da bi brzo i na duže staze imao zadovoljavajuće efekte. a postignuti rezultati su stabilni. uz primenu jednogdva sredstva za izlečenje (na primer. Koža. samoozdravljenje se odvija po uzlaznoj skali. disanja. držanje tela je sla­ bo.Znatno više od sedam disajnih ciklusa u minutu. sporo zarastanje rana. planska i redovna aktivnost tokom celog života. Kada se nave­ deni parametri uzmu u obzir. Imunitet . godine života i klimatske uslove u kojima se nalazi. on je neproporcionalno građen. ishra­ ne. To je najvažnije. . mora da ima u vidu vlastitu konstituciju. jedva pokretni i neproporci­ onalno razvijeni. . bubuljicama i neprijatnim mirisom. po pravilu. Ako se pravilno pristupi samolečenju ono traje od nedelju dana do 6 meseci. trava i čeli­ ćenja) i motorna aktivnost. ima višak ili nedosta­ tak sala. Svest . Čovek. . Pri tom.Potišteno (apatično) raspoloženje. KAKVO TREBA DA BUDE SAMOOZDRAVLJENJE Rad na ozdravljenju (lečenju) mora se obavljati si­ stematično i temeljito uključujući istovremeno sve lekovite sile organizma. već poste­ pena.PARAMETRI KOJI O D R E Đ U J U BOLESNOG ČOVEKA Bilo kakve promene u funkciji svesti.Masna ili suva. 0 tim lekovitim silama već je bilo reči. naro­ čito infektivnih. Mišići. imuniteta. urinoterapije. Ako je samoozdravljenje daleko od kompleksnog pristupa i primenjuje se jednostrano. česta snažna preživljavanja. posekotina. ispucala. već da postane element koji upotpunjuje našu svakodnevicu. opeko­ tina i slično.Stalno prisustvo nekih oboljenja. brzo se umara. sa miteserima. otežana stolica ili je nema 24 sata. imunitet (uglavnom pomoću čišćenja. ishrana. koža (uglavnom posredstvom čelićenja i čišćenja).Zasićenost velikom količinom termički obrađene ili neprirodne hrane. a ovde ih samo ponavljamo: svest. nametljive misli. bilo koji događaj za njega je stres sa jako izraženim emocijama. Disanje. mlitavi.

neutoljiva potreba za hranom pa čak i narko­ manija u različitim oblicima . . Za alkohol. ne postoje neškodljive doze. u bilo kojim dozama nanosi čoveku ogromnu štetu. 1985. spada u veoma jake narkotike". a završavali su život u psihijatrijskim bolnicama ili na gro­ bljima 20 godina pre roka.4 stepena.etilov špiritus. Razgovor o „umerenim" dozama i „kulturnom" pi­ jenju vina je zamka za prostake. Na tok trovanja bitno utiče i brzina unošenja al­ kohola u organizam. Votka se smatra najboljim sredstvom protiv prehla­ de. kao i za morfijum. koji podriva zdravlje stanovni­ štva" (ovo je izvod iz odluke Međunarodne zdravstvene organizacije . alkohol. proizvodilo od žitarica. bilo je skupo.40 sati nakon trovanja. U stvar­ nosti „alkohol je narkotik. 116) data je sledeća formulacija ovog poroka: „Alkohol spada u veoma jake narkotike". Za čoveka sa telesnom teži­ nom od 64 kilograma smrtna doza je 500 grama čistog al­ kohola. kao narkotični otrov. da se pri umerenoj upotrebi alkohola već posle 4 godine kod ljudi koji piju al­ kohol uočava smežuran mozak u 85% slučajeva („Nauka i život". broj 10). on skraćuje čovekov život u prošeku za 20 godina". godine (na kome je među delegatima bilo 150 lekara i naučnika-lekara) doneo je specijalnu od­ luku o tom pitanju: „Hranljivi produkt može biti samo materija. kao narkotik.NAVIKE KOJE NARUŠAVAJU ZDRAVLJE Zablude u vezi sa alkoholom Smatra se da je alkohol hranljivi produkt. kao što su: alkohol. U čemu je njihova štetnost? ZAVISNOST OD ALKOHOLA Istorija alkohola Vino . Sveruski kongres za borbu protiv pijanstva i alkoho­ lizma održan 1910. str. uzet u određenoj dozi. heroin i druge narkotike.odavno je poznato. Budući da alkohol ima izraženo svojstvo da pojačava N ažalost. Kao i svaki drugi otrov. Sporo unošenje alkohola smanjuje opasnost.čvrsto su se ukorenih u na­ šem životu. iz 1975. U Velikoj sovjetskoj enciklopediji (tom 2.MZO. po pravilu. Alko­ hol. Trujući i razarajući organizam. a takođe: „Alkohol . pu­ šenje. Tek početkom XIX veka proizvodnja alkohola postaje masovna i jeftina i stvaraju se uslovi za njegovu široku rasprostiranjenost među sta­ novništvom. koja apsolutno nije štetna za organizam. Danski naučnici su ustanovili. godine). može uzrokovati smrt. u relativno malim dozama. Svi koji piju i alkoholiča­ ri počinjali su od „umerenih" doza i „kulturno" su pili.napitak koji uzbuđuje i uveseljava . Smrt nastaje 12 . mnoge štetne navike. ono se. Pri dospevanju smrtonosne doze alkohola u or­ ganizam temperatura tela se smanjuje za 3 . Međutim. Smatra se da umerene doze alkohola nisu štetne. Naučnici su utvrdili da je za votku od 40° smrtna doza 1 200 grama. pa su ga mahom ispijali imućniji ljudi.

koji sadrži pepsin. Na njihovom mestu obra­ zuje se vezivno tkivo. a konzumiranje 200 grama votke . kod više od 40% ljudi koji redovno piju postoji hipertonija i. Žlezde. Smatra se. smatra se da je lekovit.cirkulaciju u organizmu. Kod ljudi koji piju usled poremećaja regulacije tonusa krvnih sudova nastaje poremećaj u regulisanju krvnog pritiska. stoje nje­ gova koncentracija veća. Pri konzumiranju alkohola strada. tj. čime se objašnjava zašto se pijani ljudi stalno žale na slabu probavu. koje pod uticajem rušilačkog dejstva tog otrovnog produkta stradaju.za 130 puta. ako njegova kon­ centracija u krvi ne prelazi određeni nivo . smežura se. odnosno etil-alkohol. povećava broj havarija za 7 puta. uočene su velike prome­ ne u pankreasu. pored toga. koji su pili alkohol u većim dozama ili duže vreme. bilo da je hronično. pri srednjem starosnom dobu od oko 36 godina. U stvarnosti se de­ šava obrnut proces. sonu kiselinu i razne fermente.4 puta.nisu štetne i dozvoljene su ne samo za proizvodnju nego i za transport (trgovinu). Veruje se. Javlja se ga­ stritis i drugi problemi sa želucem. oštećenja želuca su te­ ža. Te promene su poznate pod na­ zivom ciroza jetre. koje se nalaze u pankreasu i proiz­ vode insulin. Smatra se. Ako se alkohol redovno konzu­ mira. da male doze alkohola. Sto je alkoholni napitak jači. ili jednostavno ožiljak. ali je najotrovniji špiritus. približava se hipertoniji. alkohol negativno utiče na ćelije jetre. Alkoholni proizvodi koji nisu dobro prečišćeni. Na osnovu eksperimenata i posmatranja pijanih lju­ di utvrđeno je. i laici znaju da se odmah posle tog dejstva javlja osećaj potištenosti. veo­ ma su otrovni. sklerotične promene se javljaju i u pan­ kreasu (gušterači). Kod tih bolesnika često se javlja dijabetes zbog uništa­ vanja posebnih ćelija. Time se objašnjava nepovoljan uticaj jakih alkoholnih napitaka na razvoj alkoholizma. „Lečenje" alkoholom doprinosi čestim oboljenjima i pogoršava tok svih infek­ tivnih oboljenja. Međutim. u njima se zadržava krv a krvni pritisak se povećava za 3 . skoro kod 30% nivo arterijskog pritiska je u „opasnoj zoni". Jetra se po­ stepeno smanjuje po razmerama. neophodne za probavu hrane. žlezde se pre vremena troše i atrofiraju. Pod uticajem alkoholnih napitaka nastaju velike promene u čitavom žlezdanom aparatu probavnog trakta. što još u većoj meri slabi organizam. Pri seciranju ljudi. da krigla piva. koje se nalaze u zidovima želuca i proizvode želudačni sok. tj. želu­ dac. U osnovi oštećenja srčanog mišića alkoholom je di­ rektan toksični uticaj alkohola (špiritusa) na miokard u . bilo da je trovanje akutno. Osim jetre. koju šofer ispije pre vožnje. na oštre bolove u stomaku itd. pod uticajem alko­ holnog nadražaja pokušavaju da se od toga zaštite luče- njem veće količine sluzi. Veruje se da prečišćeni alkohol (špiritus) nije otro­ van. da alkohol povećava apetiti podstiče pro­ bavu. Prolazeći kroz jetrenu barijeru. Pankreatitis i dijabetes na bazi alkohola su uobičajene pojave. konzumiranje 50 grama votke . daje otrovnost alkohola sve jača.za 30 puta. Istraživanja čehoslovačkih naučnika su poka­ zala. sudovi jetre se skupljaju. Prema mišljenju naučnika. da konjak i votka šire krvne sudove i da su najbolje sredstvo kod bolova u srcu. koja se smanjuje za vreme pre­ hlade. pre svega.

njegov mozak neće uspeti da se oslobodi od narkotičkog otrova i čovek će se sve vreme nalaziti u stanju trovanja. M. sledeći put ispije istu dozu posle 2 . neop­ hodno je saznati više o tome kako alkohol del uje na mo­ zak. koje postepeno prelaze u sve veće i veće doze po zakonu sklonosti prema. U 1983. ona se razaraju direktno u krvotoku. Alkohol je narkotik i protoplazmatski otrov. koje izazivaju duboke promene u čovekovoj psihi. spada alkohol. pre svega. jače je izražen proces stvaranja trombova. Stoje koncentracija alkohola veća. koje su isto tako jako izražene. svim narkotičkim otrovima. podstiču razvoj žarišne i difuzne distrofije miokarda. . Ako čovek popije veliku dozu jakih napitaka. ona je veća. godini u SAD je prodato alkoholnih napitaka u vrednosti od četrdeset šest milijardi dolara. Istovremeno. Svima je poznato. ali ne smrtonosnog. nego ćelije delova mozga ispod kore. da se uvek počinje sa malim dozama. Pri tome su ćelije kore mozga bile znatno više oštećene. S obzirom na to daje sadržaj alkohola u mozgu povećan." Smatra se da alkohol smanjuje napetost i da. konzu­ miranje alkohola otklanja napetost. Behterev je pisao: „Od kako je dokazana bezuslovna štetnost alkohola sa naučno-zdravstvene tačke gledišta. koji pri tom nastaju. Opšteje poznato da su suva vina korisna. gde se on nalazi . sa svoje strane. V. snažno ak­ tivira životni princip vetra. koji je umro od akut­ nog trovanja alkoholom. Pošto je jedan od glavnih cirkulacijskih sistema sistem krvotoka.kombinaciji sa promenama nervne regulacije i mikrocirkulacije. Isti uči­ nak (rezultat) je i kada se suvo vino pije u malim dozama. šteta će biti relativno mala. uopšte. Nema nikakve razlike. Uticaj alkohola na mozak U svetu postoji veliki broj predrasuda koje se odno­ se na „kulturnu" upotrebu alkoholnih napitaka. U tom slučaju šteta će biti velika. U stvarnosti napetost se zadržava u svesti. u njemu se i uočava­ ju najveće promene. što izazi­ va pojavu tromba. Smanjuje se životni vek crvenih krv­ nih zrnaca. pro­ ces stvaranja trombovaje izraženiji. Konzumiranje alkohola pojačava i ubrzava cirkulacijske procese u organizmu. u mozgu i nervnim ćelijama kore mozga nastaju iste promene. kao i u navedenom pri­ mer u. a posle nedelju ili dve opijanje ponovi. To. Ako čovek popije manju dozu slabog vina od gro­ žđa. da su proizvodnja i proda­ ja alkohola dobar kapital za državu. odnosno kada pijanstvo prođe. U slučajevima akutnog trovanja alko­ holom. kao i pri trovanju drugim jakim otrovima. u koje. Njegova štetnost je ista. Da bi se razjasnila besmislenost sintagme „piti kulturno". pa njegova upotreba neizbežno uzrokuje trovanje i alkoholizam. Konačan rezultat je da veliki broj mo­ ždanih ćelija izumire. Uobičajeno je mišljenje. ne može biti reči o naučnom odobravanju malih ili umerenih doza alkohola. što se ispoljava poremećajem srčanog ritma i srčanom manom.3 meseca ili na­ kon pola godine.u votki ili suvom vinu. nego pre upotrebe alkohola. pokazuju da su se u nervnim će­ lijama javile promene. Istraživanja na mozgu čoveka. država je pretrpela šte­ tu od sto dvadeset milijardi dolara usled raznih gubitaka vezanih za pijanstvo ljudi. Grubi poremećaji u tkivnoj razmeni.

Danas je sličan apel uputilo 1 700 lekara: „Mi. profesori i akademici medicine. „smežurani mozak". koji su ma­ sovno rasprostranjeni u našoj državi i koji su pricmili i pričinjavaju veliku štetu. ili. Poznato je. ustanovili su. ljudi koji mnogo puše žive kraće od nepušača za 6 -7 godina. Proces izlečenja. Ako se spermatozoidi oštećeni al­ koholom „susretnu" sa alkoholizovanom jajčanom ćeli­ jom. Ako se alkohol pije duže vreme. nego kod nepušača. U zaključku kratkog izlaganja o štetnosti alkohola ističem. koji su popili jednu . alkohol deluje isto: usporava i otežava umne procese. Nemačke i Austrije uputilo apel čitavom čovečanstvu da prekine da smatra alkohol hranljivim produktom i da ga svrstava u narkotike. U prošeku. Promene u strukturi mozga javljaju se već posle ne­ koliko godina od upotrebe alkohola. koji ugrožava­ ju opstanak naše Domovine kao kulturne države''.ali se koristi više nego jednom u dve nedelje. Od pi­ janih roditelja često se rađaju deca sa teškim psihičkim i fizičkim poremećajima. da je početkom XX veka 800 lekara iz Engleske. mozak se neće vratiti u normalu usled narkotičkog trovanja a šteta će biti velika. Pri ponovom uzi­ manju alkohola oštećenja viših centara moždane mase traje od 8 do 20 dana. imovinu i sam život. Zakonima Drevne Grčke strogo se za­ branjivao polni odnos sa ženom u pijanom stanju. U Drevnoj Rusiji zabranjivano je da mladoženja i nevesta na svadbi piju alkoholne napitke. tj. Avaj. kod njih . izučivši brižljivo problem pušenja duvana. prema statističkim po­ dacima. utvrđe­ no je. lekari. da u svim slučajevima. niko ih nije poslušao. sve ćelije njegovog organizma su zasićene alkoholom. kako kažu. obraćamo Vam se molbom da razmotrite i donesete odluku o zvaničnom priznavanju za narkotike alkohola i duvana. u godinama najaktivnijeg stvaranja potomstva. što će se negativno odraziti na razvoj ploda i zdravlje deteta. rad tih centara se ne obnavlja. posle oboljenja organa za disanje i hirurških operacija. čoveku i društvu. Zakoni Drev­ nog Rima zabranjivali su ljudima mlađim od 30 godina. tj. Avaj.jednu i po čašicu votke. Pri tome su najizrazitije promene u onim delovima kore mozga gde se obavlja misaona delatnost. PUŠENJE Engleski lekari. da piju alkoholne napitke. Kod svih ispitanika je utvrđena smanjena zapremina mozga. funkcija uma i slično. da svaka popušena cigareta pušača košta 15 minuta života. zdravlje. opet ih niko nije čuo i shvatio ozbiljno. Pušači u poređenju sa nepušačima češće pate od prehlada i alergijskih oboljenja. Uticaj pijanstva na začeće Kada je čovek pijan. Pri tome u po­ četku stradaju složeniji psihički procesi. „Kulturno" ispijanje vina na „kulturan" oduzeće vam pamet. Specijalno sprovedenim eksperimentima nad ljudi­ ma. nagomilavaju se degenerativne promene. da je među pušačima smrtnost od ra­ znih uzroka dvostruko veća. bez izuzetaka.

koje nepušači imaju tek u 70-80 godini života. podvrgavajući se sistematski štetnom dejstvu. čovek ne doživljava predviđeni ži­ votni vek. deformišu i slično. godini života imaju iste promene. Po toksičnosti on ne zaostaje iza cijanovodonične ki­ seline. U 1 kilogramu duvana.redovno i što više pušite. posebno na njegov centralni nervni sistem. 96% obolelih od raka pluća puše duže od 20 godina. Od njih su najštetniji duvanski katran i nikotin.traje duže i često se javljaju komplikacije. i do takvog tro­ vanja ćelija mozga dolazi svaki put. ima 70 mililitara duvanskog katrana. pluća. da su ćelije čovečjeg organizma. emfizem pluća i druge. spadaju peptični čir na želucu. kod pu­ šača koji puše više od 40 cigareta dnevno . Unošenje 1 miligrama nikotina kroz usta (oralno) predstavlja smrtnu dozu.52 čoveka. U broj ostalih oboljenja. Nikotin razara nervni sistem. jednjaka itd. Da bi sebi što bolje predstavili u čemu je štetno dejstvo dima od duvana. Pušenje poveća­ va stepen rizika oboljenja od teških hroničnih oboljenja ili prevremene smrti. poste­ peno pretvaraju u ćelije potpuno strane našem organi­ zmu . nego kod nepušača. pušači koji puše manje od pola kutije cigareta dnev­ no . Rak pluća kod pušača sreće se za 20 . Nikotin iz duvanskog dima je veoma otrovna mate­ rija. Nikotin utiče na funkciju . jezika. želu­ ca. tj. ne dolazi do trovanja. koji čovek u prošeku po­ puši za mesec dana. srce.simptomi su koji govore o trovanju ćelija mozga nikotinom. nego kod nepušača. Kancerogeni duvanski dim javlja se i na drugim de1 ovima čovečjeg organizma. Radi obaveštenja napominjem. i što asimilacija ne nastaje odjednom već tokom dana.4 čo­ veka. jetru. Statistika potvrđuje da je taj „savet" tačan. koji se suprotstavlja tom otrovu. U dimu od duvana sve materije štetno utiču na čo­ večji organizam.2%. Rezultat toga je da se one neprimetno. Samo zahvaljujući tome. daje duvanski katran kancerogena materija i da podstiče razvoj raka. prinuđene da se na njega prilagođavaju. kod njih se rak pluća javlja za 63 puta češće. probavne organe i polne žlezde.217. povraćanje. dok nepušača među obolelim od raka pluća ima 1. nego kod nepušača. Ipak o štetnom dejstvu nikotina na or­ ganizam. kod kojih uticaj duvana pojačava težinu toka bolesti. kod pušača je približno 2 puta učestaliji. koja sistematski iz dana u dan dospeva u organizam. hronični bronhitis. Pluća kod pušača u 50. mo­ že se suditi po uticaj u koji ispoljava prva ispušena cigare­ ta: mučnina. što se pri dužem pušenju kod čoveka stvara prirodni imunitet. iako se organizam na nikotin prilagođava. Koeficijent smrtnosti od raka pluća na sto hiljada stanovnika izražava se sledećim ciframa: nepušači . Eksperimenti na životinjama ubedljivo su dokazali. tesno povezanih sa pu­ šenjem.30 puta če­ šće. Pri svim mogućnostima samozaštite organizma on ne može da se odbrani od takve ko­ ličine kancerogene materije. Rak usne duplje. od pola do 1 kutije cigareta . hladan znoj . Ako želite da u sebi razvijete ćeli­ je raka . ishemijska bolest srca.onkološke ćelije. tj. Pri pušenju jedne kutije cigare­ ta asimiluje se dovoljno nikotina da ubije čoveka.144. Za 10 godina kroz disajne puteve pušača prođe više od 8 litara duvanskog katrana. istražimo njegove komponente i nji­ hov uticaj na čovečji organizam.

Kod mu­ škaraca.pušači u prošeku umiru od raznih oboljenja 15 godina ranije. a svojstva sluzi. azot. da bi u njegov organizam dospe- .11 godina ranije. a od infarkta miokarda za 12 puta češće od nepušača. Osamdeset dva odsto bolesnika. To su „pasivni pušači". posebno kod dece. Posmatranje bo­ lesnika obolelih od čira na želucu pokazalo je.200. Ono stimuliše razvoj gnojnih rana (čireva). pojačava ili izaziva napade koronarnih nedo­ stataka. koji im takode ne pričinjava zadovoljstvo. U početku bolest se ispoljava naizmeničnom hromošću: pri hodanju se javlja oštar (jak) bol u listovima nogu. inače će mu biti veoma loše. a žuč . stoje 7 puta više od doze utvrđe­ ne sporazumom o zaštiti od radijacije. ugljen-monoksid i različita eterska ulja. Ljudi. Pušenje negativno utiče na želudačno-crevni trakt. od raka pluća . usled kojih često nastaje oboljenje perifer- nih krvnih sudova .približno 18 godina. 3. To je često dovoljno da bi se srce obnovilo. Smanjuje se i polna osetljivost. koja zalečuju . Nepušaču je dovoljno da provede 1 sat u zadimljenoj sobi. (Mnogi misle. sma­ njuje se ili se bolno produžava dužina trajanja polnog ak­ ta. U poređenju sa nepušačima muškarci . da se na tim mestima nalaze životno važne tačke za organizam. pojačava destrukcione procese u ćelijama želuca i sprečava stvaranje zaštitne sluzi. jesu pušači. koja razjedaju sluzokožu. Pušenje izaziva teška oboljenja ne samo kod pušača nego i kod onih koji se sa njima druže. a to. koji zrači alfačestice. po­ što nikakvo lečenje pri pušenju ne pomaže već uzrokuje odumiranje prstiju na nogama i slične bolesti.endarteritis obliterans (unutrašnje začepljenje). po pravilu.dim.) To je signal pušaču da prestane da puši. da se pri pušenju smanjuje efekat lečenja. otupljuje ču­ lo mirisa i ukusa. Pušenje poja­ čava negativno dejstvo okolnih štetnih materija. koji puše oko 10 godina. od hroničnog bronhitisa . nego kod nepušača. da su listovi nogu . među kojima je posebno opasan benzidin stoprocentno kancerogen. uporedo sa smanjivanjem polne osetljivosti. Duvanski dim štet­ no deluje na srce.14 godina. polne organe i na potom­ stvo. smanjuje oštrinu vida i sluha. Osim katrana i nikotina pod uticajem visoke tempe­ rature iz duvana se izdvaja oko 30 štetnih materija: sumpor-vodonik. jer dim aktivira dva procesa: vetra i žu­ či. Pri tome u listovima nogu dola­ zi do posebnog prestrojavanja i oni reaguju na aktiviranje posebne funkcije organizma s bolom. koji dospeju u bolnicu sa akutnim infarktom. krvne sudove. U duvanskom dimu postoji i znatna količina polonijuma . Hronični bronhitis dijagnostikuje se kod pušača 2 puta češće. Pri pušenju zidovi krvnih sudova se skupljaju. Ispostavlja se. Kod pušača se javljaju nepovoljne promene u krv­ nim sudovima.na račun (usled) nagrizajućeg dejstva dima povećava kiselinska svojstva želuca. a čitava grupa respiratornih obolje­ nja za 4 puta je češća. Pri lečenju napada stenokardije kod pušača najbolji lek je prekinuti pušenje.prigušuje. I u tome ne­ ma ničega čudnog.čulnih organa. od oboljenja koronarnih sudova srca . Rezultat je da vetur . Statistika svedoči.5 puta češće bolu­ ju od nepušača. koje u prvom redu reaguju na intoksikaciju od pušenja.jednostavno mi­ šići. Pri pušenju jedne kutije cigareta dnevno čovek dobija do­ zu zračenja od 36 rada. amonijak. da pušači boluju od stenokardije za 13 puta.

što će obezbediti organizmu dovoljnu količinu vitamina i minerala. kao kompjuterski virus. Asimilujući se u krvi. folijeva kiselina i mineral sclcn. koji se u jetri pretvara u vitamin A. Svega toga u izobilju ima u proklijaloj pše­ nici. te materije dospevaju u ćelije organizma i guše ih. Da do toga ne bi došlo. voća i monolitnih prekrupa (posebno proklijalog zrna). radi svog posto­ janja. već i na one koji udišu vazduh sa dimom od cigareta. one postaju neškodljive i delimično se izbacuju iz organizma. Čovek nikada ne bi uzimao narkotike. zlo koje razara svest i čovekov organizam. . Pušači izgledaju mnogo stariji od svojih vršnjaka ne­ pušača. Taj vitamin jača sluzokožu pluća i drugih organa. ostavljajući joj mini­ mum za trezveno razmišljanje. Istraživanja su pokazala. pijte sok od šargarepe. kada oni ne bi delovali na jedne ili druge čulne centre i u njima osta­ vljali „prijatno sećanje (memoriju)" o tom događaju u nje­ govoj svesti. Da bi se dobio betakarotin. Tako nastaje narkotička zavisnost sa tendencijom za sve većom i većom upotrebom narkotika. Izbegavajte masnu hranu: ona pogoršava asimilaci­ ju biološki aktivnih materija. U porodicama gde se mnogo puši nema ni jednog zdravog deteta. Kao bilo koja informaciono-energetska tvorevina. naboranu kožu. Posle nekoliko kura narkotika u čovekovoj svesti ostaje snažno žarište sećanja. Tkiva pluća štite vitamini E i B ] 2 . deluje na sve ćelije i osećanja u čovekovom mozgu i njegovoj svesti s jedinstvenim ciljem . Slično širenje „narkotičke memorije" povezano je s tim.le štetne materije u količini. žutu boju lica i mlitave mišiće.po­ noviti stimulaciju. „narkotička memorija". To se ne odnosi samo na pušače. a u kombinaciji sa puše­ njem narušava zdravlje. koja se sadrži u jednoj ispušenoj cigareti. bez sumnje. Oni imaju suvu. inače će se raspa­ sti.9% slučajeva. da pušači i ljudi koji se na­ laze u društvu pušača (pasivnih pušača) treba da upotre­ bljavaju više biološki aktivnih materija. Zato im se priključuju (sa njima se vežu) posebne materije organizma i izbacuju se u vidu isparljivih jedinjenja. NARKOMANIJA Narkomanija je. da piju sveže sokove od povrća. Dalje. traži novo čulno potkrepljivanje. Manje pijte alkohol jer do­ punski opterećuje organizam. što ona sve snažnije potčinjava svest. Razmislite o sledećem alarmantnom upozorenju SZO: svaki peti čovek umire od uzroka vezanih za pušenje! Dijeta za pušače i pasivne pušače U duvanskom dimu ima oko četiri hiljade hemijskih komponenti. Ukratko ćemo objasniti kako se to de­ šava. a svaka kutija cigareta oduzima iz organizma pušača 500 miligrama tog vitamina. to žarište. organizam usled toga gubi biološki aktivne materije koje su mu potrebne i stvara se njihov deficit. Oni treba da jedu više povrća. Svaka cigareta uništava 25 miligrama vitamina C. Upravo zbog toga deca uzrasta do 5 godina u porodicama pušača obolevaju od različitih boljki u 73. Naravno.

Čovek je žedan i hoće da pije vodu. uticaće na organizam upravo preko tih receptora. Prema tome razmislite. počinje da koristi i nedozvoljena sredstva. „kako to uraditi?". pretvara u dodatak vlastite „narkotičke informacije". Za to je potrebno određeno vreme. „Zaokupljenost" tim misli­ ma govori o tome. Nakon stoje to učinjeno. Po­ stoji želja za uzimanjem narkotika. opijum i slične droge. da „narkotička memorija" počinje da potčinjava i obuhvata drugi nivo svesti. Kod čo­ veka koji je podložan proždrljivosti. Ti receptori su potrebni za normalnu životnu aktiv- nost organizma. Radi njenog zadovolja­ vanja uključuje se drugi nivo svesti . Da bi se izlečio čovek treba da primora organizam da prirodno proizvodi te materije i da se od­ rekne od njihovog dostavljanja spolja. kako je zadovo­ ljiti. tj. Ona jača na račun toga. ve­ štački unesen u organizam. U njegovoj svesti aktiviran je prvi nivo . „narkotička memo­ rija" jača i povećava se u svesti. Kada je reč o fizičkom telu. To se već ostvaruje na tre­ ćem nivou. koji je spreman na sve. što u početku obuhvata dozvoljene varijante. Da bi ih izbacio treba uložiti znanje i strpljenje. alkohol. u njegovom organizmu i svesti dešava se „lom". koja guši njegov razum i primorava ga da radi sve. To se odnosi i na morfijum. uzimanje narkotika znači (omogućava) da ih organizam uključuje u procese razmene materija. Znači. radi za­ dovoljavanja povećane „narkotičke memorije". 1 na kraju program treba da počne da konkretno deluje .Objasniću potčinjavanje čovekovoj svesti od strane „narkotičke memorije" na jednostavnom primeru. Rezultat prejedanja je da se organizam brzo uni­ štava a čovek oboleva. u čo­ vekovoj svesti treba da se stvori program. Na primer. Da bi je zadovoljio. U našem organizmu postoje razni receptori ko­ ji reaguju na prirodne narkotike. Rezultat je da čovek. u svesti se formira od­ govarajuća psihološka orjentacija. I sada radi normalnog ličnog osećanja čovek mora da ih redovno uzima. . koji postoje i koji se stva­ raju. preći na drugi nivo. PROŽDRLJIVOST Proždrljivost je „blaži" oblik narkomanije. njihovo prirodno stvaranje u organizmu se blokira.kako to najbolje ura­ diti (gde nabaviti narkotike). Tako se čovek degradira.izlazak na treći nivo. tim više ako ima mnoštvo drugih načina za lično zadovoljstvo i uživanje u životu. i za održavanje svojih uve­ ćanih informaciono-energetskih struktura potrebno joj je snažnije i češće stimulisanje. a zatim se lečiti od njih. tokom kojeg se čovek oseća veoma loše. Pošto te materije dospevaju u organizam spolja. Veštački narkotici u zavisnosti od vrste različito deluju na receptore. Sada pažljivo analizirajte tok mojih rasuđivanja. vredi li uzimati narkotike.zadovoljavanje žeđi. koja ga na kraju vodi u smrt. da bi nekontrolisano ispunio svoj želudac hranom. Ta želja se posebno snažno ispoljava uveče. u našem organi­ zmu se prirodno stvara vlastiti alkohol. On postaje okoreli narko­ man.

Tako polako. leži blokiranje informaciono-energetskog žarišta alkoholne ili nikotinske zavi­ snosti drugim. tokom kojeg se unosi potrebna informacija. i samim tim doveo u nedo­ umicu „drugove" oko sebe. Gladovanje u trajanju 24. kada čovek počne dobrovoljno da gla­ duje u njegovom organizmu nastaje posebno prilagođavajuće prestrojavanje. LEČENJE GLADOVANJEM Postoji univerzalnije. Vojtovič posebno ističe tu činjenicu i navodi primer. potrebno je za izvesno vreme iza­ zvati stanje šoka. ko­ ji je predložio doktor Dovženko.. Specijalista za gladovanje G. Posle toga njegovim primerom je pošao isti takav bolesnik . pravilni meta­ bolizam. pričao da se posle prve kure glado­ vanja pojavio u društvu narkomana. da se ponovo ne bi našli u isku­ šenju.nar­ koman B. kako mu je bolesnik .alkoholizma. 42 godine. koje na blag način izbacuju strane narkotičke materije i uspostavljaju vlastiti. jer samo u besvesnom stanju (ili stanju hipnoze) svest je osetljiva za sličnu manipulaciju. Posle gladovanja oni ne treba da se poja­ vljuju u ranijem društvu. 34 godi­ ne. Najteži period kod narkomana koji gladuju je prvi dan gladovanja. Za to vreme pređašnja navika će se rasplinu­ ti. a to je . ne dodirnuvši narkotike. Čovek živi normal­ nim životom. pod kojim podrazumevam i gladovanje. Upravo isključivanje svesti omogućava da se unese nova informacija. individualno sredstvo. prekida. a nova ojačati.. Zato u daljem tekstu dajemo predloge o tome kako pomo­ ći čoveku u takvim slučajevima. da se čovek „pridržava posta" ili „posti". presedeo tamo celu veče. njima suprotnim aktivnostima.post. Kada kažu. Tako treba izdržati lunarni mesec. a zatim neprimetno postaje alkoholi­ čar ili narkoman. Prema tome. Dobro je gladovati jednom u 3 meseca po 7 . pušenja.10 dana. ali sigurno sebe uništava. Da bi se ta blokada unela u svest. to znači. daje dobrovoljno načinio pregradu ispred svojih čulnih zadovoljstava s ciljem da ih obuzda i potčini. . Mnogi pribegavaju „kodiranju" od alkoholne i nikotinske zavisnosti. Posle 16 sati mogu se piti samo neki napici. Šta to znači? U osnovi datog metoda. koje pomaže da se oslobodite štetnih navika . narkomanije i proždrljivosti.narkoman S. Ali kao najefikasni­ je sredstvo preporučuje se uzdržavanje od jela. Rezultat je da se čovek bez apstincntnog sindro­ ma oslobađa od narkotične zavisnosti.KAKO SE OSLOBODITI OD ŠTETNIH NAVIKA? U životu se svašta može dogoditi. To pomaže da se „izbriše" informacija o proždrljivosti u čovekovoj svesti i da se suzi razvučeni želudac.36 sati jednom nedeljno pomaže da se „vaspitava" i „smiri" proždrljivost.

2 1 Posle 3 . ohladiti. Biljka je otrovna. Približno posle 10-20 minuta javlja se mučnina i povraćanje. kada se uzima plaun-baranec (Lycopodium obscurum). Primedba prevodioca: Prema P. 2 Kura lečenja proračunata je na 1-2 nedelje. . Odvar: 10 grama trave preliti sa 200 mililitara vode i kuvati 15 minuta. dinstati na blagoj vatri u rerni. kile i hemoroidnih krvare­ nja.4 puta dnevno kod reumatizma. A. Primedba prevodioca: Ova biljka podseća na biljku prečica. Radi postizanja trajnog efekta odvratnosti bolesnika prema al­ koholu kuru lečenja treba ponavljati nekoliko puta posle 6 meseci. Odvar se spolja primenjuje kod ćelavosti i psorijaze. Lečenje ovom travom treba sprovoditi pod nadzorom lekara. pripremaju se sledeći napici: odvar i ekstrakt. Tokom dana bolesnik treba da ispije čašu napitka (po 50 grama u jednom obroku) i da to zaliva alkoholnim napicima. Lečenje plaun-baranecom kontraindikativno je kod srčano-vaskularnih oboljenja i epilepsije. Od nje se pripremaju odvar i ekstrakt. na visini 1 000 . deluje kao purgativno sredstvo i protiv glista.avgustu. Kosevu. Za vreme lečenja. a zatim smešu procediti.100 mililitara svežeg odvara. poremećaja razmene materija.alkoholičaru da popije 40-50 mili­ grama votke (rakije) ili 50. treba se odreći životinjske hrane. javlja se stalna (trajna) odvratnost prema alkoholu. koja se naziva plaun-baranec (Lycopodium obscurum.7 kura sa petoprocentnim rastvorom odvara u kom­ binaciji sa alkoholnim napicima. procediti. kao i za ljude starije od 60 godi­ na. 1 Priprema: 10 grama trave staviti uveče u termos i pre­ liti čašom ključale vode. Izaziva povraćanje. Trava se priprema u julu . Njeni preparati su kontraindikativni kod težih oboljenja srčanovaskularnog i centralnog nervnog sistema. histerije. Raste na alpskim livadama. Uzimati po 1 kafenu kašičicu 3 . pobačaje.NARODNI METODI LEČENJA ALKOHOLIZMA Alkoholizam se veoma efikasno može lečiti travom. Selago). Ekstrakt: 10 grama trave pomešati sa 500 mililitara votke (rak­ ije) u posudi sa poklopcem.1 400 metara nad morem i u Sibiru. Posudu dobro zatvoriti.60 miligrama vina. iscediti ostatke biljke i dodati vode do 200 mililitara. za vreme sazrevanja spora. a može se primeniti i kao insekticid. Posebno su opasni za trudnice. neurastenije. psorijaze i ćelavosti. L. Nakon 20-30 minuta posle uzimanja na­ pitka dati bolesniku . Nakon 10-15 minuta izaziva povraćanje. oblepiti testom. Uzimati po 80 . Ujutro procediti i popiti sat vreme­ na posle doručka. autoru knjige Potpuni priručnik lekovitih biljaka. Protiv pijanstva postoje i molitve kod hrišćana. a posle 3 15 minuta manju količinu alkoholnog napitka uz istovremeno udisan­ je para alkohola.

«r/ Važna napomena: ako patite od zatvora.RASPROSTRANJENA OBOLJENJA KOD MUŠKARACA PLUĆNA OBOLJENJA P rema zvaničnim podacima Međunarodne zdravstvene organizacije (1996). što izaziva pneumoniju i druga oboljenja pluća. Uzeti punu čašu monolitnih zr­ na od ovsa (bolje neopranih). procediti i uzimati po 1 supenu kašiku 3 . Upotreba pro­ dukata sa slatkim ukusom (hleb. media.4 puta dnevno pre jela. Evo jednog od njih. meso. Kod ljudi koji ozbiljno boluju od pneumonije može izlaziti zelena sluz u vidu presovanih parčića. Uzimati po 1 supenu kašiku 4 puta dnev­ no pre jela. Kada se ovas skuva. Pomaže kod napada kašlja. preliti ih sa pola litra mle- Žilovlak (Plantago major. Dobija se oko pola čaše tečne (boje kafe sa mlekom) kašice. P. KAKO O Č I S T I T I I I Z L E Č I T I P L U Ć A Mnogi ljudi u mladosti pate od plućnih oboljenja. Oman (Inula helenium) Uzeti 20 grama isitnjenog korenja omana. a glavni ubica je . Ostaviti da odstoji 2 sata i procediti. preliti sa čašom vode (najbolje protijeve) i kuvati 10 minuta na sla­ boj vatri. Približno posle nedelju dana počeće čišćenje pluća od sluzi u vidu jakog i dugotrajnog kašlja u trajanju od 20 do 30 minuta. pozivi da se jača organizam u borbi pro­ tiv te bolesti. Melasa od zrna može se kroz sito isprati mlekom i tu tečnost treba piti kod težih slučajeva. na zemlji samo od infekcija svake godine umire sedamnaest miliona ljudi. ma­ snoće) podstiče nagomilavanje sluzi oko pluća i njeno tru­ ljenje. propu­ stiti ga kroz sito. Ovakav lek treba pripremati i upotrebljavati 3 puta dnevno. u prvom redu. uz povremeno mešanje. Posle toga sipati u termos i držati 4 sata. Ostaci melase se bacaju. njihova posledica su bolesti pluća. ka i kuvati na blagoj vatri. jer je u tom dobu jak životni princip sluzi. P. do po­ lovine prvobitne zapremine. Tu kašicu treba popiti u jednom obro­ ku pre jela. poslastice. zbog čega su i namenjeni. Obavezno odstranite zatvore. lanceolata) Staviti 1 supenu kašiku suvih listova žilovlaka u ter­ mos i preliti sa čašom ključale vode. L E K O V I T E TRAVE I SMEŠE ZA L E Č E N J E P L U Ć A U narodnoj medicini postoji mnoštvo proverenih recepata za lečenje pluća.pneumonija (4 400 000 ljudi). .

listovi podbela (Tussilago farfara) . 1 deo.4 puta dnevno.200 grama u toplom stanju. Uzimati po 1 kal'enu kašičicu sirupa pre jela. Smešu staviti u dobro za­ tvoren lonac i držati lonac na toploj ringli nekoliko (od 3 do 6) sati. Plodovi anisa . . sipati je u čašu hladne vode (namagnetisane protijeve).5 delova. M.1 deo. a zatim procediti.Primedba prevodioca. Piti po 1-2 gutljaja kod napada kašlja. posle čega sipati u ter­ mos i ostaviti da odstoji.1 deo.Uzeti 3 supene kašike svežih listova žilovlaka i pomešati sa 3 supene kašike meda. Vranilova trava se smatra dobrim sredstvom za iskašljavanje. zatim je sta­ viti na vatru i dovesti do ključanja. Rotundifolia) . Vranilova trava . Zova (Sambucus nigra) Jednu supenu kašiku suvih cvetova preliti sa pola li­ tra ključale vode.1 deo. Pupoljci od bora Sipati u termos 1 supenu kašiku pupoljaka i preliti sa čašom ključale vode (najbolje protijeve vode). Piti iz termosa po 50 grama to­ plog odvara 3 .2 dela. Obično ga primenjuju u smešama sa drugim lekovitim biljkama.) Zahvaljujući svojim posebnim isparljivim svojstvi­ ma anis podstiče izbacivanje sluzi. 5 . Uzeti 1 su­ penu kašiku smeše. Ostaviti da odstoji u termosu oko 1 sat.2 dela i list podbela . trava majčine dušice (Thymus serpyllum) . koren belog sleza . Koristi se sama trava i u vidu smeše sa drugim trava­ ma. Dobiće se tečnost u vidu sirupa. ostaviti da odstoji u termosu oko 1 sat. cvetovi andelike (Archangelica officinalis) - Autor ne navodi latinske nazive biljaka. koren belog sleza (Althaea officinalis) . Piti preko noći po 100 . koja razmekšavaju sluz i podstiču njeno izbacivanje iz organizma. Vranilova trava (Origanum vulgare)3 U vranilovoj travi sadrže se eterska ulja. cvetovi sleza (Malva borealis.2 dela.2 dela. Može se malo zasladiti medom. što pojačava njihova lekovita svojstva. Anis (Anisum vulgare gaertn. pa procediti. ostaviti da odstoji 2 sata.2 dela i koren slatkog drvceta (Glycyrrhiza glabra) . Uzi­ mati po 100 grama posle jela. Jednu supenu kašiku smeše preliti sa 2 čaše ključale vode i ostaviti da odstoji u termosu. pa sam za svaku biljku uneo latinski naziv radi lakšeg pronalaženja biljaka.

8 komada). Povišeni krvni pritisak ozna­ čava se sličnom rečju „hipertenzija".2 supene kašike pre jela. Odlično sredstvo za iskašljavanje. stvarajući u nje­ mu visok pritisak. koje se nalaze između ve­ likih cevi arterija i vena. to se može predstaviti ovako: srce . Povećan pritisak u arterijama potreban je da bi se krv pro­ gurala kroz kapilare. Kapilari su toliko mali da delići krvi .antagonist sluzi. Svaku kriščicu preliti medom. Izrezati u rotkvi udubljenje i napuniti ga medom. Lekovi od rotkve smatraju se najefikasnijim kod ka­ šlja i lece kašalj za vrlo kratko vreme. Srce pumpa krv u arterijski sistem. koja pokreće tečnost. sistem kapilara i venozni sistem.Kaitop (Viburnum opulus) SRČANO-VASKULARNA OBOLJENJA Ukus gorak. Postoji nekoliko vrsta visokog krvnog pritiska: opšti visoki arterijski krvni pritisak. Sok se može dobiti i na druge načine. Slatki sok koji se pojavi uzimati po 1 supenu kašiku svakog sata. Sok se priprema samo za jedan dan! Sok se čuva u frižide­ ru u dobro zatvorenoj posudi. Navedene biljke imaju lekovita svojstva jer sadrže eterska ulja. Narezati svezu rotkvu u veoma tanke kriščice ( 6 . arterije i vene . usled čega krv teče prema kapilarima.veoma male cevi. Procediti. to nije dovoljno. koja brzo isparavaju.eritrociti (crvena krvna zrn­ ca) s teškom mukom prolaze kroz njih. Odvar od plodova kartopa priprema se na sledeći način: 1 čašu plodo­ va preliti sa 1 litrom vrele protijeve vode (može se namagnetisati) i kuvati 10 minuta. Zbog to<^ gase pripremljeni ekstrakti i sokovi moraju čuvati u dobro zatvorenim posudama i ne smeju se suviše prelivali i cediti. opor (trpak) . nogi ljudi povezuju reč „hipertonija" sa visokim krvnim pritiskom. Primedba. Uprošćeno. Sledećeg dana pripremiti nove ekstrakte i sokove. upoznajmo se sa tim kako krv cirkuliše kroz organizam. Da bismo shvatili mehanizam njegovog nastanka. Otvor zatvoriti parčetom rotkve i ostaviti da odstoji 4 sa­ ta. U stvarnosti to označava „nenor­ malno visok mišićni tonus". Cedi se sok i upotrebljava sa medom po 1.opštem vi­ sokom arterijskom pritisku u organizmu. Treba ih popiti za jedan dan. Piti po 100 grama 3-4 puta dnevno. Rotkva sejana (Raphanus sativus) HIPERTENZIJA (Hipertonija) M Ima gorak ukus.pumpa. nenormalno visoki krvni pritisak u plućima i visoki venozni krvni pritisak u vratnoj veni jetre (portalna hipertonija). koji je antagonist sluzi. kapilari . arterijski sistem. Radi pojačanja dejstva može se dodati med. U celini sistem krvotoka čoveka deli se na srce.cevi kroz koje se tečnost kreće (te­ če). Koristi se odvar od cvetova i plodova. Međutim. Eritrociti imaju . sipati u termos i dodati 3 supene kašike meda. Sve te vrste visokog krv­ nog pritiska imaju razne uzroke i izazivaju razna obolje­ nja. Sok koji se stvori u udubljenju izliti i uzimati po 1 supenu kašiku pre jela. U daljem tekstu biće reči samo o jednom .

sma­ njenja naboja eritrocita (ishrana kuvanom hranom u ko­ joj nema naboja.kompresioni rad srca i električni naboj samih eritrocita. LEČENJE HIPERTONIJE Ako se znaju uzroci. podstiče otvaranje kapilara. Prema njima se treba odnositi ra­ zumno. ba­ vljenja običnom gimnastikom. Od lekovitih i profilaktičnih sredstava važan značaj imaju ishrana i čišćenje organizma. orga­ ni skupljaju i veoma otežavaju kapilarni krvotok). Obave­ zno treba očistiti jetru i debelo crevo. gde je pritisak manji. gasova vr­ ši se preko vezivnog tkiva. U prvom redu treba preispita­ ti svoj odnos prema životu. U ishrani treba da preovladaju salate od svežeg povrća. spazma mišića ili organa (negativne emocije.električno punjenje (naboj) i pri približavanju jednog pre­ ma drugom oni se odbijaju. Na arterijskom kraju cevčice usled srčanih impulsa i pritiska eritrociti se stalno približavaju je­ dan drugom i odbijaju (zbog naboja). mogu se odabrati efikasni na­ čini za lečenje hipertenzije. smanjivanje opšteg naboja organizma ili njegovo izobličenje usled nagomilavanja statičkog elektri­ citeta zbog nenormalnog kontakta organizma sa ze­ mljom).različite mišićne kontrakcije (koje potiskuju krv) i vibracije u organizmu. Korisne su i vežbe disanja prema metodu Butejka i Streljnikove. koje povećavaju naboj organizma i ne dozvoljavaju da se krv zgruša. Kao re­ zultat kretanje krvi kroz kapilare podstiču dva mehanizma . Kapilar se može predstaviti u vidu male cevčice u kojoj su eritrociti raspoređeni na jed­ nakom međusobnom rastojanju. da bi nas spoljašnji događaji . To kretanje pomaže i treći mehanizam . Fizičke vežbe do blagog znojenja (šetnje. dovode do toga da se mišići. klice od pšeni­ ce. krv te­ ško prolazi kroz tkivo). ritmičko disanje jogista i disanje koje čisti spoljašnje manifestacije života. To ne samo da nas opušta i poboljšava kapilarni krvotok. bez emocija. voće. moždani i oč­ ni pritisak. da se dobro odmorimo i da obnovimo kapilarni krvotok. koja utiče na otvaranje krvnih sudova i opuštanje mišića. Arterijski i venozni kraje­ vi te cevčice su rašireni. izazivajući kretanje prema venoznom proširenju. Raspolažući blagim diuretičkim dejstvom urin izba­ cuje suvišnu vodu iz organizma. Treba naučiti da se opuštamo i možda da ovladamo autogenim treningom. ko­ je se stalno ponavljaju. Pri tom dobro pomažu to­ ple vodene terapije. Prema tome. umotavanja i sauna. i ako je ono zagađeno. zagađe­ nosti vezivnog tkiva šljakom (razmena materija. trčanje. Najbolje je primenjivati povremeno glado­ vanje. manje uznemiravali. Upravo ono podstiče čišćenje organizma na nivou vezivnog tkiva i povećava opšti naboj organizma. Sve te vrste disanja podsti­ ču nagomilavanje ugljenične kiseline u organizmu. posebno atletikom) dopri­ nose poboljšavanju kapilarnog krvotoka i smanjivanju ar­ terijskog krvnog pritiska. arterijski pritisak se može povećavati usled sužavanja samih arterija (spazmi od emocija). već podstiče čišćenje od šljake i izjednačavanje opšteg naboja organizma. Za snižavanje arterijskog pritiska dobra je urinoterapija. a posledica toga je smanjen arterijski. To će nam pomoći da otklonimo nagomilanu napetost tokom dana.

Elastičnost krvnih sudova je važna i zato. Dobro pomaže i smeša soka crvene cvekle sa me­ dom (u odnosu 1:2). umesto pšenične prekrupe i bra­ šna da koriste kukuruz. Uzimati po 1/2 čaše 1 sat posle jela.slatko i odvar od osušenih plodova. što se zahvaljujući njihovom skupljanju i širenju reguliše priti­ sak u arterijama i venama. crna ribizla (Ribes nigrum) . a skupljati se više ne mogu. insult .teška posledica oštećenja krvnih sudova mozga. ostaviti da odstoji 1. na primer. Treba uzimali po 1 supenu ka­ šiku 3 puta dnevno posle jela. Uzimati po 1/3 čaše na 30 minuta pre jela. u dnevnom obroku da smanje sa­ držaj životinjskih belančevina i da zapamte sledeće pravi­ lo . Kada zidovi vena gube elastičnost. Sve te bolesti međusobno su tesno povezane i mogu imati iste posledice i komplikacije. ako je kod čoveka uočena ateroskleroza. sveže glavice luka. Tako. Narodni metodi lečenja hipertonije zasnivaju se na korišćenju povrća i jagodičastog voća.ekstrakt od listova (1 supe­ nu kašiku isitnjenih listova preliti sa čašom ključale vode. Smešu čuvati u frižideru.2 sata. P R O B L E M I SA KRVNIM SUDOVIMA U najrasprostranjenija oboljenja krvnih sudova spa­ daju: ateroskleroza . Za­ to raste pritisak u venama.kod sklerotičnog oblika hipertonije 2-3 režnja svakodnevno. U smešu se može dodati sok od li­ muna.Uz navedene mere. Kao što je rečeno. oni su sposobni da se šire i sužavaju pre­ ma potrebi. LEČENJE I PROFILAKSA HIPERTONIJE NARODNIM METODIMA Hipertonici treba da promene ishranu i da redovno piju jabukovo sirce (2 supene kašike na 1 čašu vode). a razlika pritiska između veno- . pune se krvlju. u srčano-vaskularni sistem spada­ ju srce i krvni sudovi.podmukli neprijatelj svih sudova u čovečjem organizmu. procediti i piti po 1/2 čaše 2 puta dnevno ili po 1 čašu uveče. A razlika pritiska obezbeđuje kretanje krvi kroz krvne sudove. veoma je važno imati zdrave krvne sudove. kod zdravih sudova zi­ dovi su elastični. Koristan je i odvar od boranije. varikozno proširenje vena . beli luk (češnjak) .upotreba meda posle svakog jela smanjuje krvni pri­ tisak. koje nastaje kao rezultat istezanja venoznih zidova i poremećaja rada venoznih ventila. Kod hipertonije se preporučuje pečeni krompir sa ljuskom (jesti i ljusku). Salatu (Lactuca sativa) . koji se priprema na sledeći način: 20 grama ljuske od boranije preliti sa 1 li­ trom vode i kuvati na blagoj vatri 3 sata. dobar efekat daje sok od mahovice (Oxycoccus palustris) sa šećerom (u odnosu 1:1). na primer. on ima veliku šansu da dobije infarkt miokarda. može se normaltzovati krvni pritisak i osloboditi mnogobrojnih nepovoljnih posledica za zdravlje. da isključe slane produkte. Tako. Da bi sistem krvotoka normalno funkcionisao.obolje­ nje. Šta su to zdravi krvni sudovi? Prvo.

ispostavlja se da se mineralne materije. U zdravom krvnom sudu to se ne dešava. u pr­ vom redu u udovima .rukama i nogama. To je uzrok uspore­ nog procesa razmene. U zavisnosti od toga kakvog je sastava tečnost koja se pumpa kroz taj sistem. Ako krilca zalistaka čvr­ sto priležu jedno uz drugo i zatvaraju celu šupljinu vene. belančevina i posebno masti čine na­ šu krv lepljivom tečnošću. Drugi važan uslov normalnog rada sistema krvotoka su glatki zidovi krvnih sudova. razvoja hipoksije (kiseoničkog gla­ dovanja). tj. Oni se lepe na oštećeni deo. pro­ ces zgrušavanja počinje odmah. Ali ako zalistak nije čvrsto zatvoren. koje su pod­ vrgnute termičkoj obradi (na primer.trombovi. Lepljive materije tipa škroba. koje sprečavaju zgrušavanje krvi. Zna­ či. rastvorene u tečnosti. zahvaljujući tome što su njegovi zi­ dovi iznutra prekriveni slojem endotela. A kada je unutrašnji sloj ćelija krvnog suda oštećen. Sistem čovekovog krvotoka u primitivnom obliku predstavlja sistem za raspoređivanje tečnosti. stvaraju se ugrušci crvenih krvnih zrnaca . Pravilna ishrana za profilaksu ateroskleroze Da ne bismo imali problema sa krvnim sudovima treba posebno obratiti pažnju na ishranu. . vir . koji se takođe lepe na povređena mesta. Treća osobenost zdravih krvnih sudova vezana je za njihovu sposobnost da sprečavaju zgrušavanje krvi. Prema tome. Na primer. Ako se slična hrana jede uveče.znih i arterijskih kapilara se smanjuje. uočava se jedna ili druga dotrajalost.osnovni su uslovi za normalan rad srčano-vaskularnog sistema. javlja se venozni zastoj prvi simptom varikoznog oboljenja. čineći ih manje elastičnim. Hemijski sastav krvi menja se na gore. veoma je važno daje apa­ rat zalistaka u ispravnom stanju. Ako se na glatkom zidu krvnog suda pojavi izrasli­ na. prema srcu. stvara se vrtlog.doprinose začepljenju. elastični. Zatim se slepljeni trombociti smanjuju i tromb od ugrušaka krvi je formiran. vene se prepunjavaju krvlju. lepljivost krvi se znatno pove­ ćava. krv teče upravo tamo gde je potrebno. neoštećeni zidovi krv­ nih sudova i normalno funkcionisanje aparata venoznih zalistaka . glatki. Ako se sa ovog primera pređe na sistem krvo­ toka. Na oštećenje endotela pr­ vi reaguju trombociti. koji mogu izazvati ozbiljna oštećenja. Za normalan rad vena. kalcij um. koja sa teškoćom prolazi kroz kapilarni krvotok. agresivne materije. pored toga. talože u vezivnom tkivu zido­ va krvnih sudova. unutrašnjost zida krvnog suda ne srne biti oštećena. krv se ustremljuje obrnu­ to.ćelije krvi međusobno se sudara­ ju i mnoge od njih ginu. koji se sa­ drži u produktima ishrane).luče posebne materije koje provo­ ciraju spazam krvnih sudova i pozivaju u pomoć nove trombocite. kada se temperatura tela smanjuje. a to znači narušavanje njihovih funkcija. pa čak i daju „signal nesreće" . više deluju na zidove „dalekovodne cevi". što uzrokuje poremećaj kapilarnog krvotoka. U zdravom krvnom sudu krv se nikada ne zgrušava. a lepljive materije . zasićenosti tkiva produktima raspadanja. Endotelne ćelije luče specijalne materije.

Smanjuju sadržaj holesterina u krvi. Fejhoa (Feijoa sellowiana Berg. Upotreba crnog duda snižava krvni pritisak. Piti po 1/2 čaše 3-4 puta dnevno kod ateroskleroze.6 puta dnevno. . Šljiva.Kod ateroskleroze i hipertonije.kod ateroskleroze i ishemijske bo­ lesti srca. plodovi i ekstrakt od lišća: 2 supene kašike listova preliti sa 2 čaše ključale vo­ de i ostaviti da odstoji 24 sata. Preporučuju se kao dijetalno sredstvo u da­ ne rasterećenja . Dinja. .Preporučuje se kod aterosklero­ ze.Čaj: 1-2 kafene kašičice suvih listova pre­ liti 1 čašom ključale vode i ostaviti da odstoji.kod aterosklero­ ze i hipertonije.Dragoceno sredstvo kod srčanih oboljenja. U lekovitoj ishrani patlidžani se preporučuju kod ateroskleroze. obolje­ nja jetre. Crna ribizla.Ima antisklerotična svojstva. . .Kod ateroskleroze.Kod ateroskleroze krvnih sudova mozga i srca. Breskva. srčano-vaskularnih oboljenja i sla­ bog rada srca. Veoma su korisni dani dijete sa jabukama: 300 . gojaznosti i podagre (kostobolje). ORASI I POVRĆE KOD SRČANO-VASKULARNIH OBOLJENJA Orah. . Nar (mogranj). . .). . Jabuke.Pošto ima veli­ ku koncentraciju joda plodovi i sok se upotreblja­ vaju kod ateroskleroze i oboljenja štitaste žlezde. .Kod oboljenja srca.Dugotrajna upotreba plodova ili soka veoma je efikasna za povećanje tonusa srčanog mišića. Grožđe. . 4 Primedba prevodioca. ubr­ zanog srčanog ritma. . Pomorandža. Ekstrakt od mladih listova trnjine (Prunus spinosa). Piti po 1/2 čaše 4 puta dnevno kod povećanog krvnog pritiska. . . slabljenja kontrakcija srča­ nog mišića. .Kod otoka izazvanih oboljenjem srca.U osušenim plodovima ima mnogo kalijuma. Baštenska (šumska) jagoda. sok iz plodova .400 gra­ ma svežih slatkih jabuka 5 .LEKOVITO VOĆE I JAGODE KOD SRČANO-VASKULARNIH OBOLJENJA Kajsija. Patlidžani. .Plodovi i sok kod oboljenja srčano-vaskularnog sistema.Sredstvo koje tonizuje srčano-vaskularni sistem. . Grejpfrut.držanja dijete 4 (300 grama osuše­ nih i isitnjenih plodova i pola litra soka od kajsije uzeti 4 puta) jednom nedeljno radi ishrane srča­ nog mišića. . Beli dud. hipertonije. pošto njegov sok rastvara krečnjačke taloge na krvnim sudovima. Za lečenje hipertonije upotrebljavati svakodnevno po 100 grama oraha sa medom ili bez meda u tra­ janju 45 dana.

Veli­ ka je i neograničena snaga srca. . srdačica (lišće) .po 3 dela. koren.1/4 čaše 2. koja mi je podarila život. Večito mlada energija neprekidno podmiađuje srce. listovi. . trava. Piti po 1/2 čaše ekstrakta 3 puta dnevno kod nervne uzbuclenosti. neuro­ za i nesanice. razdraženosti i nesanice. smanjuju pritisak i normalizuju rad štitaste žlezde. Svakog trenutka srce postaje mladalački energično. Svakoga trenutka u srce se uliva prvobitna-mladalačka svežina. mladića. Pastrnjak. Obnavlja se prvobitna-mla­ dalačka snaga. ispoljava snažno dejstvo na srce. EMOCIONALNO-VOLJNA M O T I V I S A N O S T Z A I Z L E Č E N J E SRCA „Moje srce je apsolutno zdravo. stenokardije. haj­ dučka trava (Achillea millefolium). prvobitna-mladalačka elastičnost srčanih mišića.Kod oboljenja srčano-vaskularnog si­ stema i bubrega. Mlado zdravo srce je elastično i gipko. bolje je upotre­ bljavati sitne. ateroskleroze i suvišne telesne težine. propraćenih otocima.Kod ateroskleroze. . sa ogromnom snagom za potpuno ozdravljenje srca. Tikva (bundeva). Rad srca je snažan i besprekoran.po 3 dela. . . hmelj (Humulus lupulus). ateroskleroze i hipertonije. snaga i dugovečnost.7 cm prečnika. .Tikvice. Piti kao ekstrakt po 1/3. Svezi krastavci. po 5 . Krompir. Kornišoni. trava .Za profilaksu ateroskleroze. . Večito mlada krv. izbacuje su­ višnu tečnost i holesterin. Odoljen (koren). čini moje srce mladalački zdravim.po 2 de­ la. Mirodija. Piti po 1/3 . sve bolje i bolje hrani moje srce. Piti po 1 čašu dnev­ no. šišarke . energična krv načisto-načisto ispira srce. Ekstrakt: 1 supenu kašiku plodova ili trave preliti 1 čašom ključale vode i ostaviti da odstoji preko noći u termosu. mladalački snažnim. odoljen (Valeriana offici- .Kod otoka srčano-vaskularnog porekla. plodovi . koja stvara život. Čitavo srce Smeše trava kod srčano-vaskularnih obofjenja 1. srdačica (Leonurus cardiaca). Mladalačka. Nana (Mentha piperita). Velika snaga Vasione.Kod hipertonije. Paradajz. nalis). anis (Anisum vulgare). na dan ubira­ nja.1/4 čaše (sa še­ ćerom i medom) 4 puta dnevno kod opšte slabosti.Kod srčano-vaskularnih obolje­ nja. Ekstrakt: 5 supenih kašika isitnjenog kore nj a pre­ liti sa pola litra ključale vode i ostaviti da odstoji preko noći u termosu.3 puta dnevno kod bolova u srcu. mladalački moćnim. ljudima srednjeg i starijeg doba. Srce pulsira životom no­ vorođenčeta. 2.Jača zidove krvnih sudova i kapilara.Kod srčano-vaskularnih obolje­ nja. Svi sistemi organizma rade sa mladalačkom smelošću. Potpuno je zdravo moje srce. .po 2 dela.

pa ih zaštitni sistemi organizma ne smatraju stranim i ne odbacuju ih blagovremeno. fruticosus) i crvenog kupusa. To dovodi do poremećaja razmene materija i organizam se truje produktima raspada tu­ mora. oni se kao lavina dele. Organizam gubi kontrolu nad razmnožavanjem tih ćelija. razrastajući se u njima. da se u početku organizam zagađuje šlja- . Takvim će ono biti danas. stvarajući u mislima emociju mladog. cvckle. Ona se može produžiti i 5-7 dana. koje podižu organizam hronično obolelog čoveka na nivo normalnog funkcionisanja. Izobilje prirodne. Da bi se pomoglo organizmu da što bolje izbacuje toksine. aktivne vode. Osnova onkološke profilakse je u povećanju zaštitnih sila organizma (imuniteta). ČIŠĆENJE ORGANIZMA OD Š L J A K E I P A R A Z I T A Ljudi. uzrokovano nekontrolisanim razmnožavanjem izmenjenih (malignih) ćelija. Ko­ riste se sveže isceđeni sokovi od voća i povrća crvene bo­ je: višnje. Prvo. koji dobro poznaju probleme onkoloških obo­ ljenja. Drugo. što stimuliše stvaranje krvi. Moje srce je apsolutno zdravo. da se poveća efikasnost lečenja i da se praktično postigne izlečenje. dospeva sa sokovi­ ma u organizam i omogućava da se iz krvi brzo izbacuje rastvorena nečistoća. a može se snimiti na magnetofonsku traku i preslušavati više puta redom. Rezul­ tat je da slabe zaštitni sistemi organizma i često posle to­ ga rak deluje sa novom snagom. R. sokovi od povrća i voća zasićeni su biološki aktivnim materijama. Savremeni metodi lečenja malignih tumora istovre­ meno sa neoplazmama oštećuju i normalna tkiva. ONKOLOŠKA OBOLJENJA ŠTA JE RAK? Zlocudni (maligni) tumor (rak) je teško oboljenje. čak i u kasnim stadijumima." Ova motivacija se može čitati. limfu. Slične mere za čišćenje krvi dobro čiste i tečne sre­ dine.ispunjeno je Božanskom svetlosnom snagom. Može se uzimati ne­ koliko vrsta soka dnevno. Posle saune treba odmah ispiti udarnu dozu soka. grožđa. Crvena boja sokova ima poseban značaj. preporučuju se klistiri. Ovoj terapiji treba dodati posetu sauni svakog drugog dana (ako nema kontraindikacija). zamenjuju normalna tkiva. tvrde. Maligne ćelije skoro se ne razlikuju od normalnih ćelija iz kojih su nastale. Korišćenje prirodnih sredstava pomaže da se poboljša stanje kod ljudi koji pate od ontolo­ ških oboljenja. ispunjeno neograničenom energijom i snagom. crvena boja usled svoje posebne energije i frekvencije stupa u rezonansu sa istim takvim karakteristikama krvi. kupine (Rubus caesius. Č I Š Ć E N J E KRVI Mere za čišćenje krvi počinju sa trodnevnom dije­ tom na sokovima. mahovice. energičnog i neumornog srca. po­ navljajući u sebi. sutra i zauvek.

Kao odgovor na lečenje paraziti se u početku skrivaju. Zračenje slabi organi­ zam. koja su naj­ manje dostupna lekovima i tu se pojačano razmnožavaju. Uzeti 5 supenih kaši­ ka mladih četina. U prvom redu tre­ ba aktivirati energetsko dejstvo spoljašnjih manifestacija organizma.to je jedan od najboljih načina otklanjanja opšte intoksikacije organizma i stimulacije njegovih zaštitnih sila. znači daje njegov organizam prilično oslabljen. Prema tome. Limun pojačava snabdevanje ćelija kiseonikom. Kuvati dok ne proključa. Tumor se odvaja od tkiva organizma i deluje kao ogromni sluzni parazit tipa pečurke ili kolonije. Hemioterapija podriva imunitet organizma i čini ga nezaštićenim. nego i lokalnu cirkulaciju tečnosti (krvi. Zato u prvom redu treba primeniti pročišćavajuće-protivparazitno lečenje. da se orga­ nizam ne bi privikao na njega. aktivirajući nervno upravljanje od stra­ ne organizma. Tome doprinose i fitoncidi.3 supene kašike suvog šipka i 2 supene kašike lju­ ske od luka. Ako čovek može da gladuje i pije vlastiti urin . Treba upotrebljavati do 2 li­ m u n a dnevno. do­ dati 2. a po završetku lečenja pojačano raz­ množavaju. Kako za profilaksu. Ali sada postaju opasniji. već pro­ vocira tumor da se još brže deli. i samim tim stimuliše rast ćelija raka. pa je po­ trebno sprečiti da ostvari to odvajanje. preliti sa pola litra aktivirane vode. Dalje . Oni prodiru u tkiva. preliti odvarom od četina i uzimati na je- . STIMULACIJA Z A Š T I T N I H SILA O R G A N I Z M A Istovremeno sa pročišćavajuće-protivparazitnim lečenjem treba početi sa stimulacijom zaštitnih sila organi­ zma.kom. Čovek počinje „pomalo" da boluje i njega lece. dan sat pre ili sat posle jela. Iako ovaj napitak nije štetan. ako kod čoveka postoji onkološko obo­ ljenje. zasićuje oksidacionim fermentima i zaustavlja nji­ hovo odumiranje. limfe). Možete koristiti i sledeći recept: 1/2 limuna očistiti od kore. Čišćenje na ćelijskom nivou Za čišćenje na ćelijskom nivou preporučuje se odvar od četina (igličastog lišća četinara). Rezultat tog procesa je stvaranje tumora. Njihovo dejstvo je zasnovano na tome. a zatim produžiti kuvanje na blagoj vatri 10 minuta. ispoljava opšte stimuli­ raj uće dejstvo na ceo organizam. Hirurgija ne može sve da odstrani. što hlorofil aktivno uništava patogenu mikrofloru creva. U organizmu se pojavljuju zagađena mesta u kojima se naseljavaju razni paraziti. ne preporučuje se uzimati ga duže od 4 meseca. isitniti. podstiče dezinfekciju i normalizaciju krvi. za­ gađen šljakom i oštećen parazitima. Zatim povećati ne samo opštu. Preko noći ostaviti da odstoji na toplom mestu. jer na lečenje odgo­ varaju prilagođavanjem. tako i u toku procesa protivtumorskog lečenja mogu se koristiti protivonkološki mikroklistiri.zasićavati tkiva kisconikom i materijama-regulatorima.

izlečila je više od dvadeset hiljada bolesnika i dobila je patente u mnogim zemljama! Protivonkološki mikroklistiri pripremaju se na sledeći način. ali svakog drugog dana. razblažujući 4 kafene kašičice zelenog soka u 200 grama vode. Orah sadrži jod. Najefikasniji od preporučenih bi­ ljaka su listovi rastavića. U rastaviću ima mnogo silicij uma. Zato je najbolje koristiti čitavu smešu. Ako nedostaje neka od biljaka. listove cvekle. oraha i rastavića (Equisetum arvense). vinograda (grožđa). Sve to rastopiti na vode­ noj pari. Radi toga treba sitno samleti luk i češnjak (u istim količi­ nama). možete koristiti to što imate. Iz dobijene mase uvaljati loptice veličine kukuruznog zrna i uvaljati ih u brašno. Metod lečenja onkoloških oboljenja pomoću kerozina Paula Kerner iz Austrije smatra da kerozin leći obo­ ljenja krvi. preliti ih biljnim uljem (zejtinom) i promešati. Obično se na 100 grama dobijene kašice od luka i češnja­ ka dodaje od 50 do 150 grama ulja. Fitoncidi ostalih biljaka su dosta jaki. maline. naliti u gumenu krušku i uliti u pravo crevo. mešajući dok se ne dobije kompaktna masa. ce­ lera. Zeleni sok od navedenih biljki treba pripremati ne­ posredno pre terapije. mirodije. 100 grama svežeg maslaca i 2 supene kašike meda. . efikasni i međusobno se dopunjuju. koji sadrže moćne fitoncide.Chelidonium majus). koji ona predla­ že. Uzimati po 1 pilulu 3 puta dnevno pre jela. peršuna. Sok od ruse (sedefa) ima odlična protivtumorna svojstva. Pilule od propolisa Kod raka želuca i creva mogu se uzimati pilule od propolisa. ali je obavezan rastavić (ako ga ne­ mate. Podizanje imuniteta (naročito kod težih oboljenja i skrivenih infekcija) u nekim slučajevima praćeno je sna­ žnim kriznim pojavama. Zelene delove biljki samleti u ma­ šini za meso ili u sokovniku i isccditi sok. Ranije pripremljen sok brzo gubi svoja lekovita svojstva. koji podstiče uništavanje mikroorgani­ zama i gljivica u organizmu. Tokom nedelju dana tu tera­ piju vršiti svakodnevno. usled čega odlično otklanja baktericidne i gljivične infekcije. U zavisnosti od toga kako organizam podnosi luk i češnjak dnevno treba uzi­ mati od 100 do 500 grama (ne računajući ulje). tre­ ba završiti i sa uzimanjem luka i češnjaka. Uzeti 100 grama propolisa. oraha i ruse. Metodom uzimanja kerozina. Sakupiti zelene delove biljaka: koprive. Posle toga 2 kafene kašičice zelenog soka razblažiti u 100 grama tople proključale vode (može i sveže mokraće). Sledeće nedelje uraditi to isto.Protivonkološki mikroklistiri Fitoncidi luka i češnjaka (belog luku) Kao dopunu onkološkim mikroklistirima preporu­ čuje se uzimati luk i češnjak. Budite za to unapred spremni. Veoma je poželjan i list oraha. ruse (sedefa . da se ne bi međusobno lepile. možete koristiti njegov ekstrakt od suve sirovine: 1 supena kašika trave na 200 grama ključale vode). Kada se završi sa kurom lečenja onkološkim mikroklistirima. najbolje uveče.

Pojavila se paraliza. prema njenom mišljenju.41 godina. Posle 3 dana terapije ona se podigla na noge. Uzroci. nema ni podrigivanja. prostatitis i druga oboljenja. Bolesnicima sa skrivenim bolestima Paula preporu­ čuje da uzimaju po 15 kapi kerozina na kocku šećera. leci dečju cerebralnu paralizu. kako su u Jugoslaviji ljudi kod raznih obolje­ nja pili kerozin i trljali se njime. Paula Kerner savetuje da se pije samo destilisani kerozin.18 godina). Lečenje. sećala priča voj­ nika o tome.Paula je ozbiljno obolela od raka creva sa metasta­ zama. nema kontraindikacija. Ako se uz to poje­ de nešto slatko. Posle izvesnog vremena obnovi­ la je izgubljenu telesnu težinu. Kura le­ čenja . Ona je odlučila da proba lečenje destilovanim kerozinom. Za vreme operacije odstranili su joj 75 centimetara creva. Prvo je popila 1 supenu kašiku. osim podrigivanja na kerozin.6 nedelja. Ra­ di profilakse i sprečavanja oboljenja od raka ona savetuje da se uzima po 1 kafena kašičica kerozina ujutro i uveče sa čajem.2 kapi ke­ rozina sa prokuvanom vodom 2. pobuđu­ je limfne sudove i leci krv. jednom u 12 dana ili da se pije po 1. Lekari su predviđali njenu smrt kroz dve nedelje. Za vreme bolesti i lečenja smršala je 14 kilograma. Ubrzo je mogla i da jede. Šeste nedelje osetila je glad i vratio joj se apetit. mogu reči. Bolesnicima sa težim oštećenjima preporučuje se da uzimaju po 1 kafenu ili supenu kašiku destilovanog ke­ rozina jednom dnevno natašte. Kerozin pomaže kod raka sa metastazama. smatrajući da ona nastaju usled nekih promena u krvi. „Na osnovu svog iskustva i iskustva primene kerozi­ na od strane članova moje porodice (supruga . Posle toga spašavala je od malignih tumora bolesni­ ke kojima nisu pomagali nikakvi lekovi.3 puta uz jelo. Otpustili su je iz bolnice kao beznadežnu bolesnicu. kćerke . On leci bolesnike kojima ne pomažu ni operacija. da nije teško popiti jednu kašiku prečišćenog kerozina. Čak nije po­ trebno posle toga ništa piti. I najvažnije. Otada se Paula više nije bojala strašne bolesti.13 i sina . Paula se." . koji. Drugu operaciju da bi se održala u životu već je bilo ka­ sno raditi. infekciju krvi. ležeći u kući paralizovana. Paula Kerner ne koncentriše pažnju na uzroke nastanka onkoloških oboljenja. protiv koje nije bilo lekova. ni zračenje. Posle nekoliko sati poboljšalo joj se raspoloženje i bolovi su se stišali. Niko nije uočio negativne posledice.

masnoća. Sve­ že povrće zimi rashlađuje čovečji organizam.mlečnih. u prvom redu treba promeniti ishranu. kao i patogeni mikroorganizmi i gljivice. njihovih jajašca. Osim toga. lečeći obolele od raka. . lučeći se kroz nosnu duplju.ili hirurški ili spa­ ljuju polip. od koje se stvara obilje sluzi. pelen i prašak od semena karanfilića. da tri ma­ terije koje se unose u organizam imaju sposobnost da či­ ste čovečji organizam od glista. koji su prodrli u organi­ zam). Ne jesti uveče. jela od belančevina sa garnirom od povrća. pa je štetno. uočila je u njihovom organizmu nečistoće i parazite. Pred njom se postavilo nezaobilazno pitanje: kako efikasno čistiti organizam od parazita i šljake (ekotoksina)? Eksperimentalno Hilda Klark je odredila. Korisne su monolitne kaše sa minimumom pretopljenog maslaca. Važan je i pravilan redosled unošenja hrane u organizam. naru­ šavajući prolazak vazduha i uzrokujući razvoj hroničnih infektivnih oboljenja. Istovremenim uzimanjem te tri komponente uni­ štavaju se svi odrasli paraziti. P olip . raz­ ličiti čajevi od trava sa medom ili kompoti od suvog voća. izaziva razrastanje tipa adeno­ ma ili polipa. Lekari to rešavaju jednostavno . Da bi se oslobodili od polipa. poslastica. Ako želite da jedete posle tog vremena. Kad infekcija prodre u slozokožu nosne duplje. treba isterati iz organizma mikroparazite pomoću „trojke". propraćenih stalnim lučenjem sluzi iz nosa. a zatim uzeti travu pelena i prašak (prah) od semena karanfilića. Njih treba koristiti na sledeći način: od nesazrele ko­ re crnog oraha napraviti koncentrovani ekstrakt. naglo smanjiti upotrebu produkata od kojih se stvara sluz .benigni). i od dru­ gih parazita. Polipi se često stva­ raju u nosnoj šupljini i šupljini maksilarnih sinusa. škro­ ba i belančevina. Posle dugogo­ dišnjih istraživanja ona je došla do sledećeg zaključka: 90% hroničnih oboljenja imaju dva uzroka nastanka: od parazi­ ta i ekotoksina (ekološki toksini. hranljivu sredinu za naseljavanje tog dela ljudskog organizma infekcijom (mikroparazitima).POLIPI Tečnosti treba piti pre jela. Primarni uzrok je nepravilna ishrana. virusa i bakterija.tumor (najčešće dobroćudni . koja. možete popiti čašu jogurta ili kiselog mleka. nego njegov uzrok. njihove larve. Č I Š Ć E N J E OD PARAZITA POMOĆU TROJKE Doktor Hilda Klark. koji se uzdiže iznad površine sluzokože. jajašca. što omogućava da se rak uspešno leci. Uzroci nastanka polipa su za medicinu velika zago­ netka.to je jedan od uzroka slabe probave i stvaranja obilja sluzi usled loše probavljene hrane. Poslednji obrok hrane treba da bude lagan i ne uzimati ga kasnije od 18 do 19 sati. ne piti mnogo posle jela . Mislim da hronično infektivno oboljenje nije posledica polipa. Te tri materije su: zelena kora oraha. stva­ ra povoljne uslove. Što više jesti povrće i jela od njega.

1 čaše vode.1 čaše vode. Tokom 6 dana uzimati po 1/2 supene kašike.1 čaše vode. a za­ tim po 1/2 supene kašike jednom nedeljno. To se posebno odnosi na teško obolele ljude. Drugi dan: po 1/4 kafene kašičice 3 puta dnevno pre jela. Istu dozu treba uzimati i kao lekovito sredstvo.1.dok se u želudačno-crevnom traktu oseća samo prijatno zagrevanje organizma. Međutim. dejstvujući usput na parazite.5 kafene kašičice. Klarkova savetuje da se pri­ premljeni ekstrakt pije .. Poželjno je uzimati na prazan želudac.1 čaše vode. 3.po 3 kafene kašičice. dana. Ekstrakt od crnog oraha Prvi dan: uzeti 1 kap i kapnuti je u 1/2 čaše vode (to je približno 100 mililitara). Prvi dan: uzimati po 1/5 kafene kašičice 3 puta dnevno pre jela. Šesti dan: 2 kafene kašičice u 1 čaši vode. Savetujem vam da izučite svoj organizam. Doza se može uzimati iz 2. 2. Važno. Ekstrakt treba popiti 15 minuta posle pripremanja. U slučaju sa suvim pelenom . Pelen (u prahu) Prvi dan: uzeti 1 prstovet pre jela (sa vodom). Četvrti dan: 4 kapi u 1/2 . a debelo crevo ostaje ne­ taknuto. Uzimanje pelena u prahu potrebno je da bi on pro­ šao kroz ceo probavni trakt.3 puta pre jela ili ccla odjednom. Četvrti dan: 1/2 kafene kašičice. Radi profilakse protiv parazita treba uzimati 2 kafe­ ne kašičice ekstrakta na 50 grama vode jednom nedeljno. vrlo je ljuta materija. Ekstrakt crnog oraha ne treba sipali u vruću vodu jer uništava njegovu protivparazitnu snagu.sisa u trajanju od 15 minuta. U vidu ekstrakta pelen se asimiluje u želucu i tankom crevu. nja ekstrakta ne srne se ništa piti jer to će svesti ceo efe- Treći dan: 1/3 kafene kašičice pre jela. ali samo 2 puta dnevno tokom 5 dana. Zahvaljujući tim svojstvima njeni fitocidi uništavaju neu­ običajeno snažno ne samo sve moguće parazite. Članovi porodice i prijatelji treba da uzimaju «/ po 2 kafene kašičice svake nedelje. Peri dan: 5 kapi u 1/2 . da vas ne bi ponoA vo zarazili. uzimajte po 2. Drugi dan: 2 kapi u 1/2 . To vrlo brzo prolazi. Posle uzima­ kat na nulu. Oni mogu biti skriveni nosioci parazita u crevima. Ako je iznad 100 kilogra­ ma . već i ak­ tiviraju toplotne sposobnosti organizma i jačaju imunitet. Dalje uzimati po 2 kafene ka­ šičice jednom dnevno tokom godine dana.po 1/2 supene kašike dnevno. Treći dan: 3 kapi u 1/2 . treba imati u vidu individualnu konstituciju čoveka. njegovu reakciju na „trojku" i da odaberete svoju individualnu dozu. na primer pre jela. . Prašak karanfilića prži samo u usnoj duplji. Drugi dan: 1/4 kafene kašičice pre jela (sa vodom). Hilda Klark preporučuje jednonedeljnu dozu pele­ na . Karanillić (u prahu) Karanfilić.on prolazi kroz ceo probavni trakt. kada možete uzeti po 1/2 supene kašike. Ako vaša telesna težina prelazi 70 kilograma. posebno mleveni. Povećavajte dozu do 14.

dozu smanjiti za 3-5 puta. preliti sa pola litra alkohola i ostaviti da odstoji na svetlom mestu 30 dana. a „trojka" (ili pelen sa karanfilićem) odlično izvršava taj zadatak. konzerve. paraziti upravo tu teže da dopru i da se u njoj razmnožavaju. Ekstrakt od kore oraha može se pripremati na sledeći način: 15 komada kore oraha sitno narezati. Hilda Klark je otkrila.500 miligrama (približno zrno graška).ishrani.Od 3. dana: po 1/3 kafene kašičice 3 puta dnevno pre jela. Doktor Klark preporučuje da se uzimaju sve 3 kom­ ponente „trojke" zajedno . „Trojka" pomaže da se efikasno očisti organizam od raznih vrsta parazita i gnojne infekcije. Doza jed­ nog obroka je 200 -300 miligrama (1/2 kafene kašičice). omogućava čišćenje organizma od raznih vrsta tok­ sina i šljake na ćelijskom nivou. Samo ta dva uslova podstiču razvoj onkološkog oboljenja. kretanju. Praksa je pokazala. na primer. Ako ste teško oboleli. da paraziti sami po sebi ne mogu biti uzrok nastanka raka a čist organizam će ih ubi­ ti. gladovanju. U slučaju potrebe kuru protivparazitnog lečenja možete ponoviti.3. freon i naftalin. Posebno su opasne pla­ stične flaše. losioni čak i pasta za zube). a još bolje po 7 . polufabrikati). uzimanjem pelena i karanfilića.14 dana. simptomi oboljenja i paraziti su se ponovo pojavljivali. možete je zameniti rastvorom Lugola (jodom u glicerinu). Primenjivati po 5-10 kapi na 50-100 grama vode. koje u svom sastavu imaju propilen i benzol (kao i kozmetičke bočice. Seme karanfilića je obično seme. aluminij timska ambalaža. čeličenju. To je odlična do­ puna drugim lekovitim sredstvima . Doza jednog obroka . Pelen koristiti samo sazreo. radu sa svešću i urinoterapiji. Radi kvalitetnog oslobađanja od parazita treba para­ lelno lečiti sve članove porodice. dezodoransi. Posle 10. riba. postupak ponovi­ te posle 1-2 nedelje. da su lekovi nedovoljno efikasni protiv para­ zita i gnojne infekcije. Njegove listiće i plodo­ ve (najbolje plodove u obliku loptice) treba osušiti i isitniti. lišava parazite uslova za život i odlično dopunjuje dejstvo „trojke". Ali ako postoji nečistoća. Posle toga ekstrakt skloniti na tamno mesto. Orahe treba ljuštiti kada su sazreli na drvetu i spre­ maju se da padnu na zemlju ili su tek pali. Uzimati u obliku praška sa običnom vodom. Organizam zagađuju toksinima i slabe njegov imu­ nitet predmeti za domaću upotrebu. lečenje protiv parazita može se početi i bez nje. Ako nemate tu komponentu. Ako neka od komponenata nedostaje. Treba ga istucati (isitniti) i u takvom stanju uzimati. dana: 1 kafena kašičica jednom nedeljno. Povremeno gladovanje po 2 . pelen i karanfilić. Pažnja! Za vreme trudnoće navedeni metod treba primenjivati veoma oprezno.ekstrakt oraha. U svim slučajevima. Zelena kora u tom periodu pogodna je za ekstrakt jer u njoj ima mnogo joda. koje se prodaje za kulinarstvo. ka­ da su posle lečenja ljudi sebi dozvoljavali da naruše dije­ tu (nedokuvano meso. pakovanja produkata ishrane i mnoge druge materije. U daljem tekstu detaljnije o tome. . kako pripremiti komponente „trojke" samostalno. U ostalim slučajevima radite u zavi­ snosti od nastale situacije. do 10.

stavivši ih u kapsule za lekove. Lečenje ne počinjati za vreme menslruacije navedeni preparati izazivaju obilne menstruacije. Ostali metodi lečenja polipa Samo posle kure lečenja „trojkom" može se s odre­ đenim ciljem dejstvovati na kolonije mikroparazita. Praškovi se mo­ gu uzeti i bez kapsula.od­ govarajućih 200-300 grama jedno uzimanje i do 1 kilo­ gram dnevno. kako su se ljudi lečili od polipa. Dalje se „trojka" može uzimati jednom nedeljno ra­ di profilakse. „Pre godinu dana kod moje kćerke (rođena 1988. Rezultat: sluh se potpuno povratio". deluju pro­ tiv glista i smanjuju telesnu temperaturu. regulišući mnoge reakcije u organizmu. pelen i karanfilić). Ruska „trojka" se uzima prema šemi: Prvi dan . podstiču lučenje sokova. Butejko predlaže da se od polipa i adenoida (žlezdastih izraštaja) oslobađa u nosnoj duplji metodom zadr­ ške disanja.karanfilić ga povećava. kontrolišući arterijski pritisak . Pažnja! Kod čira na želucu i erozivnih gastritisa ne preporučuje se uzimati „trojku".. antiseptičko dejstvo. Takve kapsule se ponekad prodaju u apotekama. daje dete prošlo bez operacije odstranjivanja polipa u nosu (zakapavali su mu mokraću u nos)". Dato lečenje je kontraindikativno trudnim ženama .do 3 grama. sa malo vode. U „trojku" ula­ zi povratič (Tanacctum vulgare). pre ručka i pre večere.U dečjoj poliklinici lekar-otorinolaringolog saopštila je.Poslednjih 2-3 meseca trudnoće najbolje je ne primenjivati ovaj metod. U su­ protnom slučaju može se kupiti najjevtiniji lek u kapsula­ ma i samostalno zameniti njihov sadržaj. U zaključku nekoliko primera iz moje prakse o to­ me. Već su joj uradili dve operacije. koje su obrazovale polip.5 gram. godine) zbog polipa se pogoršao sluh. podstiče odvajanje polipa i adenoida. dnevna doza . Jednokratno uzimanje praška od cvelova povratiča .po 1 kapsula pre doručka i pre ručka. Počela sam da zakapavam kćerci u nos njenu svezu mokraću. Sve te komponente imaju antimikrobno. . U organizmu se nagomilava ugljenična kiseli­ na. svaki put kada je mokrila. Drugi dan . a za svezi prašak karanfilića .1 gram. Poželjno je uzimati sve tri komponente odjednom (povratič.po 1 kapsula 3 puta dnevno: pre doručka.može do­ ći do pobačaja. Ruska varijanta „trojke" Doktor medicinskih nauka Valerij Andrejevič Ivančenko razradio je rusku varijantu „trojke". .pola grama i 1. trava gorkog pelena i pra­ šak karani'ilića. Kura lečenja je trajala dve ne­ delje. Oprezno je koristiti kod hipertonije. Pored toga zakapavala sam joj u uši njenu ukuvanu mokraću. koja. ali približno posle godinu dana posle svake hirurške intervencije polipi su se ponovo javljali. Treći dan i celu sledeću nedelju . Za gorki pelen .po 1 kapsulu Gedna doza) na 30 minuta pre jela. K.

Šta da se ra­ di. Trljam se urinom. Spoljašnji simptomi zapuštenog zatvora su: teško di­ sanje. Sve u svemu izbacio sam punu litarsku teglu kamenčića. Konstatovali su mi polip na jednjaku. a ponekad se oseća smrad pri disanju. srčano-vaskularnih. dronjci po 2. Pola godine preležao sam u bolnici. Posle tri meseca od početka terapije po Vašem me­ todu ponovo sam otišao na gastroskopiju. veličine od zrna graška do oraha.još koliko doživiš. Dve godine sam primenjivao urinoterapiju. Izučio sam ih i počeo da čistim fizičko telo i spoljašnje manifestacije. izbora nije bilo.) Došao sam na lekarsku komisiju za ocenu radne sposobnosti.rekli su mi .jetra. koje brzo uzrokuje nastanak teških oboljenja. „Živi . 70% operisanih umire tokom godine. (Izbačene pletenice su bile polipi.U januaru 1985. da se posle operacije ne zna da li će čovek preživeti. što negativno utiče na njihov rad. Nešto treba uraditi. Operisali su me. Posle dve godine primene urinoterapije smanjio mi se arterijski i unutarlobanjski pritisak. Iz mene su izlazile pletenice (svitci) sluzi dužine do 10 centimetara.) PROBLEMI SA CREVIMA ZATVORI atvor je najštetnije stanje za organizam.3 centimetra kao celofan. Količina vode u ekskrementu kod zatvora je manja od normalne i ne pre­ lazi 60% (umesto 80%). Rekli su mi da sam zdrav i da mogu da radim". Poznanici su mi savetovali da pročitam Vaše knjige. Jetru sam čistio 18 puta. Izvršili su biopsiju i uradili analizu. zaključak je bio slcde. oslobodio sam se alergije. nago­ milavajući se u debelom crevu. Budući da čovek produžava da jede.od običnih prehlada. trujući ceo organizam. koža i pluća. Pod zatvorom se podrazumeva duža zadrška ekskrementa u crevima ili sistematski slab rad creva (nasilna i nedovoljna stolica). Rezultat je da se samo usled toga pomeraju i pritiskaju unutrašnji or­ gani. podrivajući imunitet. odstranili deo jednja­ ka i želuca. a ostali kasnije. (Uzrok je ostao. Ekskrementna šljaka nagomilava se u vezivnom tkivu organizma.ći: zaboraviti posao i poći u penziju sa 50 godina ži­ vota. ranije sam imao čir na želu­ cu. a ekskrement je suv. Posle godinu dana prošao sam ponovo lekarsku komisiju za ocenu radne sposobnosti. polipa nije bilo. br­ zo ga troši i predstavlja uzrok razvoja ogromne količine oboljenja . Pri tome ekskrementne mase. kožnih obolje­ nja i hormonalnih poremećaja. a stolice nema. U opterećenom režimu rade (funkcionišu) „drugostepeni" organi za izlučivanje . Tih dana sam još pročitao u novinama članak o onkologiji u kome se govori.. Pre lekarske komisije za ocenu radne sposobnosti (LKORS) pošao sam na gastroskopiju i rekli su mi da mi se ponovo stvo­ rio polip na šavu. jezik obložen .. Slično samotrovanje dovodi organizam u krajnje teške uslove. ekskrementne materije se kroz sluzokožu debelog creva asimiluju u krv i cirkulišu u njoj. godine pošao sam na gastroskopiju (GS) da proverim želudac." Posle 10 meseci otišao sam da proverim stanje poli­ pa i tada su mi rekli da imam rak jednjaka. Veliko je op­ terećenje bubrega. alergija i parazitnih obo­ ljenja do onkoloških. uzrokuju njegovo rasteza­ nje i bitno menjaju njegov oblik i dimenzije.

nastali kao re­ zultat grčevitih kontrakcija zidova creva . pritisak u podbratku. takođe. nastali usled smanjenja motorne aktiv­ nosti creva. mlad kravlji sir. Uzroci funkcionalnih poremećaja mogu biti sledeći: 1) alimentarni (u vezi sa ishranom). Razvoju zatvora može doprineti nedovoljna upotreba vode. 7) psihološki i 8) zatvori kao profesionalno oboljenje. Uzroci zatvora Zadrška ekskrementa u crevima kao rezultat njiho­ vih funkcionalnih poremećaja naziva se uobičajenim za­ tvorom. višak sala ili suvoća kože. neprijatni osećaji oko srca i neujednačeni sr­ čani otkucaji. Pri tome je usvoje­ no da se zatvori. 6) zatvori kod organskih oboljenja centralnog nervnog sistema.98% i da ostavljaju malo šljake. istrošenost nervnih receptora zidova creva kao re- . neprijatan ukus u ustima. muka (gađenje).spastičnim.nekim slojem. Loša stimulacija kretanja mo­ že se javiti usled nedovoljnog stvaranja ekskrementnih masa kod necelishodne ishrane. Diskinetički zatvori čine najrasprostranjeniji oblik uobičajenih zatvora. Atonični zatvor nastaje zato što se nervni završeci creva ili nedovoljno nadražuju. brzo zamaranje. sla­ bljenje uma. upotreba vode koja sadrži mnogo kreča. nazivaju atoničnim. zadah iz usta itd. pojačani gubi­ tak vode. kao i Su­ va. Pri količinski oskudnoj hrani. Uzrok atoničnog zatvora može biti. ili delimično gube sposob­ nost da primaju nadražaje. koji se uglavnom lokalizuju na temenu i zatiljku. Hrana. 2) diskinetički. koji nisu direktno vezani za probavni trakt. Nedostatak vitamina B u hrani uzrokuje poremećaj crevne peristaltike. jednoobraznoj ishrani (prvenstveno jelima od mesa ili testenina). pod­ rigivanje. 4) toksični. nezdrava boja kože i krta kosa. 5) refleksni. crevnoj peristaltici osiromašenoj stimulatorima i pri poremećaju režima ishrane mogu se razviti uporni zatvori. Poznato je da se belančevine iz mesa i jaja asimiluju do 97 . usled nedostatka hranljivih nadraživača creva takođe izaziva alimentarne zatvore. Osnova diskinetičkih procesa u cre­ vima je poremećaj koordinacije raznih vrsta motorike. bubuljice. ospe. Ljudi koji boluju od zatvora ponekad se žale na ne­ prijatne osećaje. koja sadrži malo biljnih ostataka (meso.gorušica. smanjenja hemijskih pobuđivača (hormona). odlučujući značaj za stvaranje i lučenje ekskrementa iz or­ ganizma ima sastav hrane. Ponekad se uočavaju dispepsičke pojave . 3) endokrinog porekla. potišteno raspoloženje. jaja). Često se sreću i mešoviti oblici funkcionalnih zatvora. usled čega se javljaju istovremeno spazmi u nekim delovima i atonija u drugim delovima creva. a zatvori. dehidrirana hrana. Alimentarni zatvori spadaju u broj najčešćih oblika funkcionalnog poremećaja dinamike creva. Iako pokreti creva zavise od raznovrsnih nervno-humoralnih pojava. Tu spadaju: tupi bolovi u glavi.

Oboljenja centralnog nervnog sistema često su pra­ ćena upornim zatvorima. kod holecistitisa i dr. koja primoravaju bolesnika da se uzdržava od potrebe za defekacijom i guši ga. ili usled lažnog stida pri zloupotrebi klistira itd. Spazme najčešće nastaju na mestima. pošto će nam to omogućiti da otklonimo primarni uzrok i da postignemo potpuno izlečenje. kod trovanja nikotinom (kod pušača i narkomana). disbakterioza. posebno kod bubrežno-kamene bolesti (oboljenja bubrega od kamenca). a uz to i necelishodne peristaltike debelog cre­ va. Važno je pro­ naći izvor refleksa. Nedovoljna fizička ak­ tivnost (kod ljudi koji se bave umnom aktivnošću. upala moždanih opni kako spiralnih ta­ ko i cerebralnih. sfinkteri). prostatitisi itd. U pojedi­ nim slučajevima to je povećana razdražljivost creva usled upalnih ili gnojnih procesa (polipi.refleksni odgovor od obolelih organa trbušne duplje. Refleksni zatvori su rezultat uticaja jednog ili dru­ gog obolelog organa trbušne duplje na creva. koji se ne mogu lečiti na običan način. Ovde spada­ ju i mnogobrojni zatvori kod oboljenja polne sfere. Pored toga.zultat primene čestih i jakih nadraživača (na primer. Osnovu atoničnih zatvora mo­ že da sačinjava i opadanje tonusa nervno-mišićnog apara­ ta creva posle teških oboljenja. Spastički zatvor je poremećaj normalnog planskog kretanja ekskrementnih masa kroz creva usled pojačane. može prouzrokovati zatvor. haotične. zatvori nastali u prvim danima usled putovanja . kod zloupotrebe lekova (opijum. koji je izazvao zatvor. U njih spadaju hronični zatvori kod profesionalnih trovanja. kao i svesno zadržava­ nje potrebe za pražnjenjem. Refleksni zatvori su najčešće spastič­ kog oblika. Toksični zatvori. vratanca. na primer. U ovu grupu treba svrstati i zatvore kod oboljenja. zbog čega promene uslova uobičajenog načina živo­ ta često izaziva zadršku u pražnjenju. hemoroida. Kod čoveka je akt pražnjenja u znatnoj meri potčinjen psihi. Smatra se da je najmanje u 50% slučajeva uzrok hroničnih zatvora bolno izbacivanje ekskrementa. dovodi do uobičajenih zatvora. Toksični zatvori mogu biti atoničnog i spastičkog oblika. koja se i pri nor­ malnim uslovima nalaze u stanju pojačanih kontrakcija (prelaz iz jednog creva u drugo. službe­ nika i slično) takođe pogoduje pojavi te vrste zatvora. Na primer. bubrežne karlice. Psihičko-nervni zatvori zauzimaju posebno i veoma važno mesto medu zatvorima funkcionalnog porekla. posebno mokraćno-polnog aparata. Zatvori endokrinog pore­ kla najčešće imaju atonični oblik. kodein) ili hrane sa velikim sadržajem tanina i lepljivih materija. a u drugim . bunika. posebno nedostatak hormonalne sekrecije. Kod muškaraca to su: uretritisi. motoriku creva guše depresivne emocije i raspoloženja. naprsline na anusu). čireva ili ožiljaka u pravom crevu). na primer. Taj oblik zatvora javlja se kao rezultat du­ žih bolnih pražnjenja (zbog naprsnuća. posle nagle iscrpljenosti kod starijih ljudi.zatvori nastaju zbog bojazni da se ne nanese bol. u trećim . Uzroci spastičkih zatvora su raznovrsni. ja­ kih purgativa ili klistira). Poremećaj rada endo­ krinih žlezda. gliste. Ovde spadaju. posebno infektivnih. Zatvori endokrinog porekla.

koja omotava ekskrementne grudvice. jedva uhvatljivom igrom psihe. što diktira primenu metoda lečenja u svakom pojedinačnom slučaju. koji izlivaju tipografski slog. žicu. Profesionalni zatvori najčešće imaju oblik atoničnih zatvora. retorte. imaju različite uzroke. počev od grubih anatomskih promena oblika i prohodnosti creva a završava­ jući sa finom. na farbarskom poslu. Pravilno od­ ređen uzrok zatvora je garancija uspešnog lečenja. kod atoničnog ekskrement je taman. Zatvori usled profesio­ nalnih trovanja sreću se u proizvodnji i u industrijskim granama gde je rad ljudi povezan sa olovom (kod topioničara olovne rude.za­ drške ekskrementa. Profesionalni zatvori svojstveni su uglavnom osoba­ ma koje rade u sedećem položaju. posebno suzdržavanju od potrebe za stolicom i psihičkim konfliktima. zatvori spastičkog oblika. ili izlazi u malim izbrušenim grudvicama tipa ovčjeg ekskrementa. Kod proktogenog zatvora luče se znat- Dijetalna terapija kod alimentarnih zatvora i zatvo­ ra. neosporno. kofe. U fabrikama anilnih boja. čas većih. Ponekad se na površini ekskrementa mogu videti pojedinačne krvave žilice kao rezultat mehaničkih povreda hemoroidnih čvorova ili sluzokože samog anusa tvrdim parčadima ekskrementa. gde se primenjuje metil na bazi broma ili jo­ da. nervne premorenosti. Dijagnostika zatvora Kod raznih oblika zatvora razlikuje se spoljašnji iz­ gled ekskrementa. kao i razni oblici zatvora zbog prigušivanja uobičajene potrebe za nuždom. i sve ostale psihičko-nervne aktivnosti čoveka utiču na rad creva. medikamentno. psihoterapeutsko. Za neke spastičke zatvore karakteristična je pojava sluzi u vidu tanke paučine. koji se javljaju na bazi smanjivanja osetljivosti nervnomišićnog aparata creva. Kada je reč o ostalim vr­ stama psihičko-nervnih zatvora.železnicom. u keramičkoj industriji). balneološko. fizioterapeutsko. ne količine oformljenog ekskrementa. Kod spastičkih oblika ekskrement ima spljošten oblik. Međutim. omogućava da se pojača nadražaj creva hranom koja sadrži mnogo balastnih materija ili ko- . ali uvek mora postojati uslov pravilnog individual­ nog raspoznavanja oblika zatvora. Prema tome. Upor­ ni zatvori mogu se javiti kod depresije.to su. hronični zatvori. kod radnika se. uočavaju profesionalni zatvo­ ri usled hroničnog trovanja tim materijama (zato je važno sprovoditi profilaktične kure čišćenja i održavati svoje zdravlje u dobrom stanju). koji leže u podsvesti. takode. Ta sluz može da se luči kao rezultat reakcije zidova creva na me­ haničke nadražaje ekskrementa. hirurško. kod radnika koji prave olovne sanduke. Psihičko-nervni zatvori kod depresije i nervne premorenosti najčešće su atoničnog oblika. ponekad je u vidu trake. cevi. koji rade sa olovnim belilima i drugim olovnim bojama. čas manjih. koji su u pod­ svesti . kao rezultat psihičkih konflikta. koji se ispoljavaju veo­ ma jednoobrazno kod osnovnog simptoma oboljenja . Lečenje zatvora Lečenje zatvora može biti dijetalno. cilindričnog oblika sa uzdužnim tragovima (otiscima) ili u vidu grudvica.

rotkvica. ne srne se ništa jesti. 2 narendane jabuke srednje veli­ čine. ku­ pus. delikatesnih sorti mesa. Takvu dijetu treba primenjivati postepeno. kaše od riže i griza. a ako imate mogućnost i preko celog da­ na. posebno voćni i mlečni i med. salate. procenat soka od cvekle i spanaća treba da bude veći a od šargarepe manji. Korisni su produkti sa većim sadržajem celuloze: crni hleb. Pri tome se iz dnevnog obroka isključuju produkti koji se lako vare u želucu i crevima. zasićena ugljen-dioksidom. Voće se pri pripremanju preliva veoma vrućom vodom i ostavlja tako preko noći. 1 supena kašika narendanih jezgri od oraha i sok od polovine limuna. Povrće i voće po mogućnosti uzimati u svežem neisitnjenom stanju. jabuke i drugo voće. ribe. Kada se ohladi. osim navedenih produ­ kata. tre­ ba smanjiti količinu soka od cvekle ili spanaća. 2 supene kašike sveže ovsane prekrupe. a posle 10 dana . Ranije su baš tu vrstu čaja pili po selima: uzi- .ja hemijski nadražuje zidove creva. Kao prirodno purgativno sredstvo kod atoničnih za­ tvora može se koristiti čaj od kore pasjakovine (Rhamnus cathartica). Doručak treba da se sastoji od svežeg i zrelog. suve šljive. pošto se za vreme žvakanja aktivira peristaltika creva. repa. cvekla. Umesto mladog kravljeg sira može se po­ jesti po izboru nešto drugo: sir. Sve dobro izmešati. SmeŠa: Supenu kašiku meda. spadaju šećer. Korisno je svako jutro pojesti nekoliko šljiva. suve smokve. a gustiš pojesti natašte. Veoma je važno da se hrana dobro sažvaće. osim „salate" u neograničenim količinama. kumiš (kiselo kobilje mleko) i dru­ gi kiselomlečni produkti. koje svojim hemijskim sastavom nadražuju creva. Od napitaka se preporučuju: sveže iscedeni sokovi. preporučuju se sokovi iscedeni od cve­ kle i spanaća. pri sastavljanju jelovnika treba ograničavati upotrebu mesnih i ribljih supa. a poveća­ ti količinu soka od šargarepe. krastavci. Večera treba da se sastoji od nekoliko vrsta kuvanog nesočnog povrća. ili orasi. šargarepa. 1 supenu kašiku zrna proklijale pšenice. krompir pire i slično. soč­ nog voća. medeni kolači. Ako dođe do jakog proliva. osim sme­ še narendanih jabuka i kupusa. gljive.normalizuje se sto­ lica. keksa od finog brašna. ali ako je zatvor jak. posebno šljive. 2 supene kašike vode. belog hleba. Mekinje je dobro kombinovati sa klistirima. mineralna voda. Kod tih oblika zatvora ne smeju se praviti duže pa­ uze u uzimanju hrane. koji imaju jako purgativno dejstvo: šljive. bobovi. U broj hranljivih materija. ili kuvano jaje. supe sa povrćem. vodu izliti. Kod atoničnog zatvora mogu se koristiti narodni re­ cepti. sipka kaša od heljde. Obično se posle 5 dana probava poboljšava. kiselo mleko (jogurt). Približna ishrana tokom dana kod atoničnog zatvo­ ra je sledeća. Da biste ojačali slabe zidove debelog creva i obnovi­ li njegove mišiće. ka­ kao. Sok od cvekle i spanaća u tom pogledu prednja­ če. Ali u tom slučaju. ili parče ribe. Što je za­ tvor jači. pomešani sa sokom od šargarepe. treba narendati veliku šo- ljicu svežeg kupusa i jabuka. Ujutro 2 supene kašike mekinja preliti čašom ključa­ le vode i držati u dobro zatvorenoj posudi. salate od zelenog lisnatog povrća i mla­ dog kravljeg sira. Takođe je korisian dvodnevni kefir. Odstranjivanju atoničnih zatvora pomažu produkti. Radi postizanja bo­ ljih rezultata ne treba ništa jesti. med. grašak.

Fizioterapeutsko lečenje.5 puta dnevno. pri čemu se pose­ ban značaj pridaje mastima. gladno trljanje i polivanje stomaka. a zatim produžiti sa kuvanjem na slaboj vatri 20 minuta. Potpuno se isključuju bilo kakve masaže i gimnastika. Kod atoničnog zatvora in­ dikativna je lekovita gimnastika sa vežbama za trbušnu presiju. 2. pri kojima se ko­ riste potresi. pliva­ nju. pritiskanje stomaka rukama. a dvanaestog dana pauza i ponoviti još jednu kuru. Uzimati po 1 supenu kašiku želea. pavlaki. 3. rasol od kupusa u toplom stanju. U 1 litar vode nasuti supenu kašiku semena lana. Takva dijeta se naziva ograničenom dijetom protiv zatvora. . Ohladiti. ili 6. Ovde nije umesno doziranje grubih materija. hladan tuš. koje nadražuju i bez toga već nadražene zidove creva. Drugog dana uraditi to isto.klistiri. a prednost se daje čaju i kafi sa pavlakom (vrhnjem). Povrće i voće treba uzima­ ti u kuvanom stanju uz dodavanje šećera. a osmog dana pauza. kuvati dok ne proključa. Zato se ljudi­ ma. dodati u nje­ ga kafenu kašičicu praška slačice i dobro promešati. 1. Potpuno druga dijeta priprema se kod spastičkih ob­ lika zatvora. tople sedeće aromatične kupke i parafinske aplikacije. koji pate od takvih zatvora. naliti u Esmarhovo lon­ če (2-litarski termofor) i u to dodati 2 supene kašike ulja od slačice (ono zagreva i smekšava organizam. U zavisnosti od promena u stanju zdravlja. jahanju i drugim vrstama kretanja. Četvrtog dana napraviti pauzu. lakom trčanju. Trećeg dana . ki­ selo mleko (jogurt) i čaj od sušenih višanja i sušenih jabu­ ka piti 4 . posebno gazi­ rani. Kod spastičkog zatvora mogu se koristiti i narodna sredstva. zagrevajuće vodene komprese (termofore). koja sadrži celulozu. Kod spastičkih za­ tvora prepisuje se mehanički i hemijski ograničena ishrana. Ljudima koji pate od zatvora nadrilekari (vidari) savetuju da piju vodu u kojoj su se dugo kuvale šljive ili ovas. grejalice. ali sa 1. Može se dodati med. preporučuje biljna hrana. Kod proktogenog zatvora (zastoja ekskrementnih masa u pravom crevu) preporučuje se masaža pravog cre­ va i mikroklistiri sa ukuvanim urinom. kao trećeg da­ na. pripremljenog od zrelih plodova zove. Zabranjuju se hladni napici.sa 2 litra vode i 2 supene kašike semena lana (ne zaboraviti dodati 2 supene kašike ulja od slačice). kao trećeg dana. terapiju ponoviti još 3 dana. sprečava spazam debelog creva). kao kod proliva. Od devetog do jedanaestog dana . Preporučuje se bavljenje sportom.klistiri. Tu je umesno prepisivati posteljni re­ žim. Zamenu za ulje od slačice pripre­ miti ovako: uzeti 200 grama maslinovog ulja. maslacu i maslinovom ulju.mali su 15 grama kore pasjakovine. samo u vidu kašice.5 supenom kašikom lana. 1 . skuvanih bez šećera.2 puta dnevno. Kod spastičkog zatvora sve navedene terapije su kontraindikativne. kuvali u pola litra vo­ de i pili kao čaj. dajući prednost hodanju. ili svih 12 dana.5 litrom vode i 1. koji smanjuju spazam creva. Sok od rotkvice. Pripremljenu smešu uneti u organizam u vidu kli­ stira uveče pred spavanje. Od petog do sedmog dana .

Klistiri se rade toplom vodom. doza se može povećati. pri privremenom simptomatičkom uspehu pogoršavaju glav­ no oboljenje. ali oprezno. Medikamentno lečenje zatvora treba da bude samo dopunsko. na primer. odnosno uzimati samo najblaže.2 čaše čistog ulja (bez vode). To se odnosi na atonične i proktogene zatvo­ re. Kod hroničnih zatvora ne preporučuje se primena aloje (Aloe arborescens). posebno ako oni sadrže materije koje nadražuju creva.32° C) uljane klistire sa maslinovim uljem. a shodno tome.3 puta nedeljno po 1 . uvek smanjuju nadražaj nervno-mišićnog aparata creva. Najbolje je uzeti 2 . procediti i do­ dati supenu kašiku soli i/ili 2 supene kašike ulja od lana ili konoplje. U sastav tečnosti za klistiranje korisno je dodavati laneno seme. pripremljeni prašak od korena slatkog drvceta (Glycyrrhiza glabra). posebno vitamin B L (proklijala pšenica u raznim oblicima. Pri lečenju zatvora treba ograničiti upotrebu purgativa. Sorbit se može uspešno koristiti za pripremanje purgativnog slatkog.Kod diskinetičkih zatvora indikativno je stavljanje kompresa (obloga) sa toplim ukuvanim do 1/4 urinom na stomak. tako i klistiri. U njih spadaju preparati od revenja (Rhe­ um palmatum). 1 kilogram bilo kakvih jagoda 5 Gagodičastih plodova) ili jabuka i skuvati od njih obično slatko. Kako purgativi. stoje neophodno za spazam debelog creva. uljem od suncokreta i mlečno-uljane klistire. . klistire. sapun.2 kafene kašičice. gde nadražljivost i bez toga veoma osetljivih creva pojačava spazam. Koristi se kao zamena za šećer. Jak sladak ukus ima sorbit (sladi je od še­ ćera). Primedba prevodioca. Primedba prevodioca. U tim slučajevima efikasnija su protivspazmatska sredstva (na primer. već kao protivspastičko. treba ih primenjivati jed­ nostavno sa toplom vodom. Uzimati po 1. To se odnosi i na sistematično ispiranje. a ne purgativna. posebno na njihove spastičke oblike. aleksandrijskog lista. Veliki značaj kod spastičkih zatvora ima vitaminska terapija. Ako slabo dejstvuje. propraćen znatnim bolovima sa naknadnim pogoršanjem bole­ sti. ricinusovo ulje i jaki mineralni purgativi. Dobri su mlečno-uljni mikro­ klistiri uveče. ječmom ili listovima sle­ za). so (ukuvani urin do 1/4 prvobitne zapremine). prvenstveno biljnog porekla. a takođe ne treba duže vremena primenjivati i većinu sintetičkih purgativnih sredstava. Uzeti 1 kilogram sorbita. jer stolica mo­ že biti obilna i sa bolovima u donjem delu stomaka. U nizu slučajeva treba prepisivati tople (31 . zbog čega se klistiranje (unošenje tečnosti za klistiranje) 6 obavlja uve­ če i zadržava do jutra. koje se polako uno­ si u creva pomoću mekog dugačkog naglavka. Njihovo dejstvo treba razmatrati ne kao defecirajuće. primenjivani iz dana u dan u narastajućim količinama. Navedene komponente imaju prodiruće i opuštajuće dejstvo. atropin). kuvati u 4 čaše vode dok ne proključa. Poznato je da slast i voćna kiselina podstiču peri­ staltiku creva. Kada je reč o klistirima. ali pri tome treba pratiti reakcije organizma. terapija sokom). Uzeti supenu kašiku istucanog lanenog se­ mena (može se zameniti ovsom. Mogu se primenjivati topli klistiri sa svezom mokraćom.

jer ispoljava štetan uticaj na motor­ nu funkcuju creva. a dalje primenjivati obične pročišćavajuće klistire sa 2 litra vode ili mokraće. Ako je pravo crevo zagađeno (zatvori. Za vreme gladova­ nja sluzokoža creva će se potpuno regenerisati i obnoviti. posle koje nastaje depresija (to je zakon fiziologije). već neočišćena dospeva direkt­ no u srce. D. Dugotrajna istraživanja nemačkih lekara primorala su ih da javno istupe sa upozorenjem o veoma opasnim posledicama purgativnih preparata na čovekovo zdravlje. Primedba Primedba prevodioca. da imate stolicu svakoga dana. pa bolesnicima ne treba sugerisati to kao neophodno sredstvo lečenja. Balneološka i banjska terapija zatvora je indikativ­ na. zasićena toksinima. Preporučuje se da se pomoću tih klistira prvobitno „proširi" debelo crevo. što slabi imunitet. a ako je ona stalno zagađena nikakvi lekovi ne pomažu. Medikamentno le­ čenje tih oboljenja je besperspektivno. Može se piti flaširana mineralna voda. U ishranu unositi dovoljnu količinu vi­ tamina. . Ali još važnije je što pur­ gativna sredstva naglo smanjuju asimilaciju životno va­ žnih vitamina A.). vode. Potrebno je ograničiti nekontrolisano uzimanje lekova (opijuma i lepljivih sredstava). promena utisaka. i razumno fizički optereti­ ti organizam. Na kraju čovek strada od vlastite nepismenosti i nikakvi uvozni le­ kovi. izazivajući superaktivnost. Dodatno purgativna sredstva ne sa­ mo da ne lece čoveka već. Purgativi se preporučuju za uzimanje radi ulaska u gladovanje. da bi motorika debelog creva normalno funkcionisala. pod­ riva srce. izazivajući rasprostranjena srčana oboljenja (sr­ čane mane. gušeći posledice oboljenja. koliko zbog opšteg uticaja pro­ mene situacije (lokaliteta) 8 na psihičko-nervnu aktivnost bolesnika: njegovo oslobađanje od uobičajenih razdražaja. Dejstvo purgativa na kraju uništava membrane za filtriranje i sluzokožu creva. zdrave krvi. O štetnosti purgativa Purgativi deluju na zidove creva slično udaru biča. lečenje u inostranstvu i ekstrasensi ne pomažu. Zatvori kao uzrok oboljenja Nije nepoznato da venozna krv donjeg dela pravog creva ne prolazi kroz jetru. koje traje najmanje 3 dana. koje se ne mo­ gu obnoviti. Banjsko lečenje ima značaj ne toliko zbog primene pijaćih voda. nedovoljna stolica). celuloze u odgovarajućim količinama. Organizam se ne srne zloupotrebljavati al­ koholom i pušenjem. E i K. prevodioca. Profilaksa zatvora Treba težiti tome. poremećaji rada srca itd. nasilna. Redovna upotreba purgativa smanjuje sadržaj veo­ ma potrebnog kalcijuma u krvi.Taj klistir dobro odgovara ljudima koji tek počinju da čiste creva i koji imaju teškoće sa prolaskom vode u creva. kontraindikativna je stalna primena gorkih voda (flašira­ nih ili sa izvora) 7 . dijete i načina života. jer se srce (kao i svaki drugi organ) obnavlja od čiste. po­ goršavaju bolest. krv iz njega.

piti kod mlitave peri­ staltike creva i poremećaja motorne funkcije želuca. U malim dozama (0. želudačnih i crevnih grčeva i naduvenosti stomaka.2 grama) . Evo jednog od tih sredstava. Zatim dodati revenj i kuvati dok se ne skuva.2 grama) revenj ispoljava koagulaciona svojstva i pomaže kod proliva i gastriti­ sa sa smanjenim procentom kiseline. Čim proliv prođe. Ekstrakte od trave. kao i gazirane napitke. pripremljene po proračunu 30 grama listova na litar ključale vode. Velike doze (0. Piti ohlađeno. ostavlja da uvene na suncu i suši na temperaturi do 60° C. prstohvat đumbira (Zingiber officinale) ili suvog grožđa.05 . Ne treba piti posle jela. Lišće od vranilove trave kuva se kao čaj i primenju­ je kod prehlade. PROLIV Proliv je jaka iritacija životnog principa vetra. To omogućava da se u korenju sačuvaju prirodni tanini i druge biološki aktivne materije. Neposredno pre upotrebe koren revenja se isitnjava u prašak. Uzeti približno 200 grama oraha. Pregrade preliti sa pola litra alkohola i ostaviti da odstoji 2. oči­ stiti i izrezati na parčad. spastičkih zatvora i za razmekšavanje stolice.boja je crvena.4 puta dnevno od 6 do 10 kapi na 50 grama tople vode. Srednje doze (0. 200 grama šećera. postoje to ve­ oma jako sredstvo i može izazvati zatvor. Peteljke oprati. Primenjuje se kao antispazmatsko sredstvo protiv prehlade i za izbaciva­ nje gasova. bronhijalnih i znojnih žlezda. ne preporučuje se njegova primena kod hemoroida. Ove preparate ne treba prepisiva­ ti obolelima od podagre i bolesnicima koji pate od ka­ menca u bubrezima sa oksalatnim kamenčićima. Da bi se zaustavio primenjuju se koagulaciona sredstva. mleko i znoj poprimaju žutu boju. U 250 mililitara vode dodati še­ ćer.3 dana.2 grama) dejstvuju kao prirodna sredstva za izbacivanje žući i pojačavaju probavu.Načini lečenja atonije creva Kada bolest izazove atonične zatvore mogu se primenjivati sledeća prirodna sredstva. đumbir i sve kuvati dok ne proklju­ ča. Vranilova trava pojačava sekreciju probavnih. Kod proliva treba iz upotrebe izbaciti sve povrće i voće u svežem stanju. U alkalnoj sredini . uzimanje kapi treba prekinuti. Jedite dobro ukuvanu kašu od pirinča sa malom količinom morske so­ li i pretopljenog maslaca. reže na parčiće. koji sadrže revenj. razbiti ih i uzeti jezgru i pregrade između jezgara. Revenj (Rheum palmatum rhaponticum undulatum). Kompot od revenja. limunovu koru. Voditi ra­ čuna o tome da se revenj ne raspadne.kao blagi purgativ kod atonije creva. toga što revenj može izazvati krvoproliće iz vena pravog creva. mokraća. koru od limuna. peristaltiku creva i ispoljava anestetičko i dezodoransno dejstvo. Vranilova trava (Origanum vulgare).0. Zbog .2 . Uzimati 3. Uzeti 500 grama peteljki reve­ nja. U lekovite svrhe koristi se koren revenja. Pažnja! Pri uzimanju preparata. koji se pri­ prema ujesen. Korenje se ispira u vodi.

Klinički se razlikuju gornji i donji hemoroidi.HEMOROIDI Hemoroid (grčki haimorrhois . Kod he­ moroida postoje jedni i drugi čvorići. tumori u maloj karlici. Donji hemoroidi obrazuju se od donjeg venoznog spleta. Pravo crevo je „oslonac" životnog princi­ pa vetar. Veraru organizmu upravlja kretanjem. alkohol i druge materije. U te faktore spadaju: hronični zatvori.krvarenje) je varikozno proširenje vena oko anusa.od gornjeg hemoroidnog spleta. prepunjena krvlju (od čega izgleda kao d a j e poplavila) i na­ lazi se u stanju upale. da je proširenje vena hemoroid­ nog prstena pokazatelj promena u venoznom sistemu celog organizma. razmeštenih u debelom sloju sluzokože pravog creva. Treba promeniti navike u ishrani. pro­ uzrokuje nepotrebno napinjanje (naprezanje) i izaziva naprsnuće pravog creva). oboljenja jetre. Kod gornjih hemoroida postoji proširenje vena iznad sfinktera pravog creva. Sluzokoža donjeg dela pravog creva. „Suše­ nje" i „hlađenje" pravog creva čini da se venozna krv do­ nekle zgrušava i kvari od stajanja. Oni su podlo­ žni proširenju pod uticajem niza faktora. koji uzrokuju za­ stoj krvi. Primena sredstava koja smanjuju vetar . koje je često praćeno za­ tvorima. čireva. Po pravilu. koje ponekad nadražuju sluzokožu i iza­ zivaju oboljenja sluzokože. da se hemoroidi najčešće javljaju kod muškaraca (80%) zbog veće „čvrstoće" njihovog organizma u poređenju sa ženskim organizmom. U osnovi tih promena je poremećaj ishrane i stalno traumiranje hemoroidnih čvorića ekskrementnim masama. pošto se iz krvi u otvor creva mogu izlučivati soli. U razvoju hemoroida veliki značaj imaju osobenosti venoznih spletova i građa njihovih zidova. koja pokri­ va čvoriće. koji pritiskuju odvodne vene. a gornji . koji se stvara od gornjih hemoroidnih vena. a proširenje hemoroidnih . Dopunimo savremene podatke o hemoroidima drevnoistočnim. Ona je zadebljana. usled uzimanja suve hrane i me­ sa. U nekim slučajevima bolovi od hemoroida izazi­ vaju spastičke zatvore. tj. Zidovi vena gube ela­ stičnost i istežu se usled zastoja.vlažnost i toplota . po­ sebno portalna hipertonija. prekomerna upotreba alkoho­ la. Takav mehanizam nadražujućeg dejstva na sluzokožu debelog creva uzrokovan je i sla­ nom i ljutom hranom.čini da se on „smiruje". Treba regulisati pravilnu ishranu. da bi stolica bila normalna (dehidriram. ekskrement je tvrd i ozleđuje anus pri izlasku. polipa u pravom crevu). a kod donjih ispod njega. Hemoroidni čvorići predstavljaju varikozno prošire­ nje vena. u datom slučaju normalnim pražnjenjem pravog creva. suhomesnatih proizvoda i jela sa dodatkom sirćeta. razmeštenog ne­ posredno ispod kože. srčane mane i poremećaji. dugotrajni boravak na nogama. Ali ako je prekomerno izražen. Važno je shvatiti. često se naglo menja. stanje hemoroida se uvek pogoršava posle upotrebe haringe. Time se objašnjava činje­ nica. Zato treba dejstvovati na normalizaciju kr­ votoka u ćelom organizmu. spazam sfinktera pod uticajem naprslina (zbog nepravilne ishra­ ne. to izaziva suvoću i hladnoću. sardela i drugih slanih riba.

zastoja krvi u karličnim organima. na „smirivanje" životnog principa verra. sipati u lavor (kofu) i šesti u njega. Razmutiti 4 supene kašike slačice u 3 litra pro­ ključale vode. radi čega se prepisuje odgovarajuća dijeta i sveže iscedeni sokovi. bolovi u krstima. 3) ako je od prepobuđivanja životnog principa vetra (čiji su spoljašnji simptomi: zatvor. istureni čvorići posle 7. Lečenje hemoroida Lečenje hemoroida treba da bude usmereno na ot­ klanjanje uzroka bolesti. Umota­ ti se ćebetom do pojasa i sedeti 10 minuta. nesanica. Stolica treba da bude u vidu kaši­ ce. Veoma je dobro is­ pirati se vlastitim urinom. Pod uticajem navedenog lečenja trombi se re- . povezane za ošte­ ćenje ili zagađenje jetre. Radi normalizacije venoznog krvotoka treba oči­ stiti jetru prema svim navedenim varijantama. 2) ako je od portalne hipertonije. zasićavanje organizma vlagom i uljima. Postupak po­ noviti 2 . tj. Protiv hladnoće efikasna su različita opšta i lokalna zagrevanja. haotično razmišljanje. obavezno očistiti jetru. zatvora. svezu mokraću (kao sredstvo za razblaživanje krvi). a posle stišavanja akut­ nih pojava primenjivati sedeće tople kupke po 15 -20 mi­ nuta 2. Postoji nekoliko pristupa lečenju i profilaksi hemo­ roida: 1) ako je oboljenje nastalo od glista ili oštrica. promeniti ishranu. opuštanje organizma. To je sredstvo koje dobro pomaže kod hemoroidnih čvorića i resica. 2. namočiti u njega parče vate i staviti u anus. treba ih spo­ lja mazati vazelinom i prekriti tankom poveskom. mlečno-uljni i sa svezom mo­ kraćom. Za lečenje hemoroida primenjuju se i narodni načini. odimljavanja. Radi otklanjanja zatvora prepisuje se odgovarajuća dijeta (vidi ishrana kod zatvora). suvoća kože. Da bi sluzokoža pravog creva zarasla preporučuje se pojačana tera­ pija sokovima. manje doze prirodnih purgati­ va ili mikroklistiri sa uljem.mazanje uljem od pasjeg trna (Hippophae rahmnoides) ili tamponi natopljeni ovim uljem. uzbuđenja. Posle defekacije korisne su sedeće prohladne kup­ ke ili ispiranje anusa hladnom vodom. da bolovi prestaju. primena trava i drugih produkata sa izraženim toplotnim svojstvi­ ma. ishranu suvom hranom.4 puta. Ako su se pojavili hemoroidni čvorići. otok iščezava. 1. izbegavati suvišna hlađenja i dehidraciju organi­ zma. sorbuju. Upravo ta sredstva najefikasnije otklanjaju hemoroidc. prvo se treba osloboditi od njih. Kod kapsuliranih hemoroida bolesniku se prepisuje posteljni režim sa pripodignutom karlicom. hladnoća u organizmu i slično). Staviti u usta kafenu kašičicu praška od slačice i držati ga dok se ne pretvori u grudvicu i resorbuje.4 puta dnevno. a lokalno . Do­ punski: prokuvati ulje od suncokreta (zejtin). piti sveže isceđene sokove. prskanje krvnih sudova.vena se regeneriše. Čvrstoća i šuvoća se najbolje otklanjaju uljima i toplim tečnostima. a re­ sice i čvorići se uvlače. Praksa pokazuje. hemoroidi. duže zadržava­ nje u stojećem ili sedećem položaju. preporučuje se opšte i lokalno zagrevanje organizma.10 dana sami se uvlače u pravo crevo.

Pomešati u jednakim količinama suve isitnjene cvetove lanenke (Linaria vulgaris) i kantariona (Hypericum perforatum). Umotati se ćebetom.3. U tom slučaju lekoviti uticaj se odvija odjednom po nekoli­ ko puteva . Za ublažavanje bolova. On predlaže nekoliko najefikasnijih recepata leče­ nja početnog i srednjeg stadijuma hemoroida. 2. Gaza se mora će­ la ubaciti u analni otvor.6 sati. u vedro . Kompleksan pristup lečenju hemoroida prema V. Ležeći na leđima. Dobijenom mašću namazati parče gaze. oštećujući razne delove pravog cre­ va. Za vreme lečenja mašću i sokom od plodova osko­ ruše on preporučuje lagane gimnastičke vežbe. Ta vežba poboljšava venozni krvotok u donjim udovima i oko male karlice. uz ovaj recept Igrušin predlaže da se pije svež sok od plodova crvene oskoruše (Sorbus aucuparia) 2.kanala. samim tim. Rezultat je da u salo prelaze korisne materije iz trava. Podstiče resorbovanje hemoroidnih čvorića. Sakupiti vlastitu mokraću. u emajlirani lonac. Skinuti lonac sa vatre i staviti ga na mesto gde će se vršiti zagrevanje (na primer. U mokraću sipati supenu kašiku sode bikarbone i šesti. izmokrenu pri jednom uriniranju. Pripremljenu mast čuvati na tamnom i prohladnom mestu. fitoterapiju i druge metode. Prema njegovom mišljenju. Naprezanjem unutrašnjih mišića uvlačiti anus unutra . specijalne fi­ zičke vežbe. likvidira zastoj krvi. U nekim slučajevima „gimnastika" anusa pomaže u lečenju upornih hemoroida.bolje odlaže­ nje venozne krvi. 3 . što omogućava da se lokalizuje i uni­ šti koren bolesti. Igrušinu Narodni lekar Vasilij Leonidovič Igrušin odavno se bavi pitanjima lečenja proktoloških oboljenja (proktologija . koru od hrasta. ne ustajući. koje podstiču ublažavanje bola. travu vodene paprike (?).5 minuta. Igrušin preporučuje kompleksan pristup kod leče­ nja hemoroida: kontrastne vodene terapije. otklanjanje upale i zaustavljanje kr­ varenja. Zato se rade proste vežbe skupljanje i istezanje anusa. uz povremeno mešanje. podstiče obnavljanje tonusa zidova vena. upale i krvarenja. Dopunski.kolu).po 2. Smešu trava dr­ žati 12 sati u rastopljenom salu od svinjskih iznutrica. koja se bavi lečenjem oboljenja pra­ vog creva) između ostalog i hemoroida.oblast medicine. samim tim. Zatim zagrejati i procediti. pažljivo ubaciti u analni otvor i držati 5 . smanjujući opterećenje vena na noga­ ma i u karlici i.3 puta dnevno tokom 2 nedelje. asane iz joge. 1. Posle te vežbe odmoriti se. staviti ga na vatru i dove­ sti do ključanja. predstavljaju jedan od glavnih uzroka ostalih ozbiljnih oboljenja pravog creva. sa rukama niz telo. Ova vežba pod­ stiče poboljšanje krvotoka u pravom crevu . L.3 minuta jednom dnev­ no. Vežba podstiče bolji protok krvi kroz hemoroidne vene i. među kojima i raka pravog creva. hemoroidi. raditi noga­ ma pokrete kao da vozite bicikl . U daljem toku lečenja preporučuju se profilakse.3 minuta 2 puta dnevno. .

Obično su tri zagrevanja dovoljna da se postigne izrazito lekovit efekat. Za vreme tog lečenja ujutro natašte treba popiti ča­ šu sveže surutke. Ovu terapiju treba primenjivati svakodnevno dok se smeša ne potroši. Za vreme lečenja prema ovom metodu iz dnevnog obroka treba isključiti sveže mleko i crni čaj (on koagulira). diuretičko. Ako nemate stipsu. Dobijeni rastvor stipse kuvati na blagoj vatri 15 . a tokom dana pojesti 5 . Crni čaj može se zameniti zelenim. da može izazvati zatvor i jako stezanje pravog creva. koje usled jakih koagulacionih svojstava podstiču uvlačenje. izbacuju žuč. pošto je koagulacioni i stežući efekat toliko jak. protivmikrobno. Za vreme lečenja treba piti vodu. u koje treba dodati 4 velike glavi­ ce luka. Tehnologija pripremanja i lečenja je ista. Dobijenu smešu čuvati u frižide­ ru. Sastoji se u zagrevanju dela tela oko anusa parama stipse (alauna). Purga­ tiv podstiče stolicu.5 litar mleka. 50 grama svežeg maslaca (butera). Primena ulja donekle „vlazi" i ublažava to dejstvo. Skuvati u emajliranom loncu 2 litra vode i u ključaloj vodi rastvoriti 450 grama stipse. stezanje svega raširenog.1 0 plodova od kleke (Juniperus communis). Posle zagrevanja preporučuje se namazati anus (iz­ nutra i spolja) vazelinom i obavezno uzeti bilo kakav bilj­ ni purgativ. Zagrevanje treba vršiti najviše jednom nedeljno.30 minu­ ta. . navedena terapija može se spro­ vesti sa 1. Posle trodnevne pauze lečenje ponoviti mazanjem. anestetičko dejstvo. Kod jakih hemoroidnih bolova može se koristiti sledeći recept. Njihova lekovita svojstva su dobro poznata kod le­ čenja hemoroida. Plodovi kleke imaju protivupalno. u kojoj su se 30 minuta kuvali čisti opiljci od gvozda.20 mi­ nuta.Starinski način lečenja hemoroida. skinuti sa vatre. Uveče pred spavanje mazati anus. skuvanih u toplom ulju od maslaca i osušenih u toploj rerni. zatvoriti lonac drvenim poklopcem na kome se nalazi otvor (ili umotati krajeve posude debe­ lim peškirom) i zagrevati anus iznad pare 20 . Maslac treba prethodno brižljivo rastopiti na pari od ključale vode (u ključaloj vodi) i u njega sipati isitnjene (poželjno u prah) trave i dobro promešati. a najbolje čajem od trava. koja se posle navedene terapije obave­ zno normalizuje. aktiviraju motornu funkciju creva i slično. Uzeti 5 grama praška od cvetova hajdučke tra­ ve (Achillea millefolium) i 5 grama listova maline (Rubus idaeus).

pankre­ asa. Pri rasprostranjenoj osteohondrozi. u glavi.1 .2 sata rada. prvenstveno kičme. što često greškom povezuju sa oboljenjem želuca. Kod osteohondroze je veoma korisna jutarnja gim­ nastika u trajanju od 10 do 15 minuta. stojeći i hodajući . a ponekad i kod osteohondroze u slabinskom delu kičme oštećuju se karlično-bedreni zglobovi i zglobovi kolena. Za vreme pogoršanja stanja osteohondroze kontraindikativni su skokovi. oni koji rade stojeći . To je oboljenje hrskavičnih površina kostiju potporno-motornog aparata. koji vrše veliko opterećenje na međupršljenske diskove. u kraj­ njoj meri. U tom slučaju na rendgenskim snimcima karlično-bedrenih i zglobova ko­ lena vidne su degenerativne promene hrskavične površi­ ne. Treba spavati na leđima ili stomaku na tvrdom kre­ vetu. O steohondroza . Kod osteohondroze vrata i gornjeg dela grudnog ko­ ša javljaju se razni bolovi: u predelu srca (često ih dijagnostikuju kao pojavu ishemijske bolesti ili stenokardije).4 puta tokom radnog vremena u početnom položaju stojeći.6 minuta posle svakih 1. grudnom i slabinskom de­ lu u svim pravcima. kao i glavobolje sa kratkotrajnim gubitkom svesti (zbog poremećaja snabdevanja mozga krvlju). koji rade sedeći. u ramenom zglobu i duž cele ruke. Zato ispod dušeka treba staviti „štit" . U kompleks vežbi uključiti vežbe za pokretljivost kičme u vratnom. 3 . . tj. Pri osteohondrozi u slabinskom delu kičme često se uočava ispadanje i uklještenje diskova. Pažnja! Oboleli od osteohondroze treba da iz kom­ pleksa lekovite gimnastike potpuno isključe (ili. kao i karlično-bedrenih i zglobova kolena. vežbe za zglobove ruku i nogu (uključujući pokrete mahanjem). s jedne ili obe strane. Osteohondroza u srednjem i donjem grudnom delu kičme može da izazove bolove u podbratku i u stomaku. koji rade sedeći.OSTEOHONDROZA PROFILAKSA I LEČENJE OSTEOHONDROZE Radi profilakse i lečenja osteohondroze treba ispu­ niti niz zahteva. Zato u po­ četku treba vežbati u fiksirajućim povezima ili korsetima.2 puta dnevno u početnom polo­ žaju sedeći i stojeći. ograniče) vežbe za trbušnu presiju.šperploču de­ bljine jedan centimetar ili daske jednu do druge.5 . žučne kese (mehura) i creva. U kompleks vežbi treba uključiti vežbe za pokretljivost kičme u svim delovima i u svim pravcima. podskakivanja i trčanje.2 .3 puta tokom radnog vremena vežbe u položaju sedeći.jedno od najrasprostranjenijih obo­ ljenja potporno-motornog aparata u srednjem i stari­ jem životnom dobu. Ljudi. Dužina „štita" mora da odgovara dužini kreveta. koštane izrasline u vidu bodlji (klinova) i sužavanje zglobnih pukotina. treba da prave pauze u vežbanju u trajanju 5 .

Opuštanje leđnih mišića. stvaranje povoljnih uslova za zarastanje naprsnuća i većih naprslina fibroznog prstena međupršljenastih diskova. mišića slabina i stražnjice. jednostavnije rečeno. a ako se ne leci. koji deluje ne samo kao sredstvo za ublaža­ vanje bolova. Za lečenje artritisa koristi se veliki broj različitih masti i krema. Artritis najčešće zahvata zglobnu tečnost. koje otklanjaju bol i otok. Preporučuje se brisanje i tr­ ljanje tela lanenim ili pamučnim glatkim peškirom. od savijenog peškira). Oko zgloba se znatno povećava tempera­ tura tela. angine i drugih streptokoknih obolje­ nja. Treba se pridržavati režima potpunog mirovanja jer aktivno pokretanje udova i trupa u akutnom periodu znatno traumira degenerisani disk i pojačava nadražaj nervnog završetka. to oboljenje se naziva poliartritis (poli označava mnogo). kao i mišića donjih udova ne samo da otklanja bol. slabinskog i vratnog dela kičme budu maksimalno opušteni. crvenilom i povećanjem obima (oteklinom) na mestu oštećenja. Kod osteohondroze na bilo kom lokalitetu treba izbegavati hlađenje organizma. Ako je upalom napadnuto više zglobova. U ležećem položaju na leđima treba saviti noge u kolenima i karlično-bedrenim zglobovima i staviti ih na visoki valjak (na primer. ARTRITIS R eč artritis u prevodu s latinskog jezika na naš jezik znači upala zglobova. vezivno tkivo. resorbovanje otoka. da mišići leda. . Ispod sla­ bina (krsta) treba staviti mali mekani jastuk tako da slabi­ ne dobro naležu na njega. To oboljenje odražava se i na opšte stanje organi­ zma: javljaju se slabost i opšte povećanje telesne tempera­ ture. Artritis se. leći na leda ili na stomak. prelazi na hrskavicu. koja se javljaju kako pri prodiranju infekcije tako i pri narušavanju procesa razmene materija (podagra). tetive i kosti. pre svega. smanjujući upola pritisak u diskovima. U šupljini zgloba može se nagomilavati tečnost. ispoljava bolom u zglobu pri kretanju. već i kao protivupalno sredstvo. Kao sredstvo za unutrašnju upotrebu treba uzi­ mati aspirin. Uzglavak kreveta od nivoa lopa­ tica treba blago podići. smotano ćebe). Ako u vratnom delu kičme postoji ulegnuće. na to mesto treba podmetnuti valjčić (na pri­ mer. tako da stopala ne dodiruju postelju (golenice nogu treba da vise opušteno).KAKO O T K L O N I T I B O L O V E KOD O S T E O H O N D R O Z E Treba zauzeti takav stav (pozu).4 puta dnevno. Masti i kreme treba utrljavati u kožu iznad obolelog zgloba 3 . već i podstiče postepeno otklanjanje upalnog procesa. Pod artritisom se podrazumeva mnoštvo obolje­ nja zglobova upalnog karaktera. Artritis se može razviti kao posle­ dica reumatizma.

koja omogućavaju da se soli rastvara­ ju. Osim toga. 99 . a druga kontrolna grupa od 26 ljudi . Pred spavanje dobro utrljati (dok se ne osuši) i umotati nečim vunenim i tako držati preko noći (vuna dobro zadržava toplotu. Pre upo­ trebe sve dobro promućkati. ispitanici iz te gru- pe osećali su se zdravijim i snažnijim. koja aktivira procese rastvaranja soli). sokovi od povrća. Bolesnici nisu jeli meso. Te dijete ispitanici su se pridržavali godinu dana. Radi toga sastav za utrljavanjc odabira se tako da ima razredujuća. ljuske od luka i plo­ dova šipka pogodni su za izbacivanje šljake iz organizma. 150 milili­ tara maslinovog ulja (ima smekšavajuća svojstva). Na primer. Značajno je. Članovi kontrolne grupe tokom prve 4 nedelje ose­ ćali su manje bolove. Rezultati istraživanja bili su zadivljujući. U prvoj etapi. čajevi od trava i češnjak (beli luk). mlečne produkte. U flašu naliti 150 mililitara terpentina (ima zagrevajuća i prodiruća svojstva). ispitanicima su pred­ lagani odvari od povrća. koja je trajala od 7 do 9 dana.obič­ ne dijete. Jedna grupa. jaja. koji boluju od reumatoidnog artritisa. da dnevni obrok hrane utiče na artritis. od 27 ljudi. u dnevni obrok uključena je samo vegetarijanska hrana. Na kraju istraživanja svi simptomi.ISHRANA OBOLELIH OD ARTRITISA Pri obolevanju od artritisa u prvom redu treba promeniti ishranu. ODVAR ZA I Z B A C I V A N J E Š L J A K E Odvar od jelovih iglica (četina). da su se te promene zadržale tokom svih 13 meseci istraživanja. U drugoj etapi. Posle 4 meseca u dnevni obrok su počeli da uključuju mlečne produkte. koja je trajala 3. Vegetarijanska dijeta obuhvatila je tri etape. zagrevajuća i smekšavajuća svojstva. rafinad (šećer u kockama). Naučnici su davno ustanovili. prodire). kod tih bolesnika su pojačani. po jedan dnevno. koji prate napade artritisa. soli i žitarice. može otkloniti simptome tog oboljenja. Evo jed­ nog recepta. pridržavala se eksperimentalne vegeta­ rijanske dijete. ko­ je sadrže lepak (koagulans). i da veoma jednostavna di­ jeta. ŠTA R A D I T I ZA RASTVARANJE SOLI U ZGLOBOVIMA? Prilikom taloženja soli u zglobovima preporučuju se različita utrljavanja. citruse. Članovi obe grupe vodili su dnevnike. čiji su re­ zultati objavljeni u engleskom medicinskom časopisu „Lancet" (Lanceta) norveški naučnici su uporedivali dve grupe ljudi. iako nije bilo nikakvih promena u sastavu krvi. začine. Uzeti flašu u koju se može naliti pola litra tečnosti i u nju staviti parče kamfora (ima razredujuća svojstva) ve­ ličine 1/4 kocke šećera. posebno gladovanje. uključu­ jući i bolove. dodati 150 mililitara 70%-og alkohola (zagreva. u kojima su registrovali svoje sklonosti prema ukusima i opisivali sve simptome. tokom jednog istraživanja.5 meseca. Skratili su se periodi jutarnje utrnulosti i drugi simptomi. Već posle mesec dana kod članova eksperimentalne grupe uočeno je primetno smanjivanje broja oteklih i mekih zglobova.

3 supene kašike isitnjenih plodo­ va šipka i 2 supene kašike ljuske od luka i preliti ih sa 0. 5. 7. Spontana glavobolja. ljusku od luka nije obavezno dodavati (ona leci od pielonefritisa). 4. SINDROM HRONIČNOG UMORA S indrom hroničnog umora karakteriše se stalnim osećajem jakog umora. 2. koji traju mesecima. 2 . ne zloupotrebljavaju lekove i ne postoji nikakav uticaj toksičnih materija na njihov organizam. grozniča­ vim stanjem. koji se stal­ no ili povremeno ponavljaju tokom šest meseci i duže. pospanošću i depresijom. Ispoljavanje prehlade ili slabo izraženog stanja groznice. ni od infektivnih. . Osećaji bolešljivosti ili naduvenosti limfnih čvo­ rova na vratu ili ispod pazuha. Kod obolelog od sindroma hroničnog umora prisut­ no je najmanje šest od nabrojanih simptoma. Osećaj bolešljivosti u zglobovima bez njihovih spoljašnjih promena. Neprijatni osećaji tipa bolešljivosti u nosnoj du­ plji3. Pri tome oni ne obolevaju ni od psihič­ kih oboljenja. Procediti i piti umesto vode po pola litra dnevno tokom 4 meseca. 8. Neshvatljivi bolovi u mišićima. 6. Opšta iscrpljenost organizma. bolovima u mišićima. 1. Ako nemate problema sa bubrezima. Radna sposobnost ljudi sma­ njuje se na pola. dovesti do ključanja i zatim kuvati na slaboj vatri 10 minuta. Jak umor i slaba sposobnost organizma za obna­ vljanje u toku 24 sata posle bilo kakvog fizičkog rada. a ponekad i godinama.Uzeti 5 supenih kašika isitnjenih iglica (poželjno je uzeti mlade iglice). Ostaviti da odstoji preko noći. nemaju hormonalne po­ remećaje.7 litara vode.

Krajnici su prva i najjača zaštita organizma od prodiranja raznovrsnih pa­ togenih mikroorganizama u organizam. 11. Neprijatni osećaji tipa bolešljivosti u nosnoj duplji (ždrelu) upravo označavaju tipične simp­ tome prehlade .tipični simptomi pre­ hlade. Grozničavo stanje govori o tome. a brzo ispoljavanje navedenih simptoma tokom nekoliko časova ili dana znači samo jed­ no: zagađenost i bakterijsku agresiju. . javljaju se neshvatljivi bolovi u mišićima (usled nagomilavanja u njima toksič­ nog sadržaja šljake i životne aktivnosti patogenih mikro­ organizama).apatičnost i de­ presiju. Navedeni procesi nagomilavaju šljaku u organizmu i u zavisnosti od osobina individualne konstitucije čoveka dovode do prepobudivanja jednog ili drugog životnog principa. Limfni čvorovi krajnika nisu u stanju da se odupru agresiji infekcije i potrebna im je pomoć. Pogoršanje sna. Prehlada znači zagađenost organi­ zma sluznom šljakom (prepobuđivanje životnog principa sluzi). Treći simptom. na kojoj su počeli da se razmnožavaju patogeni mi­ kroorganizmi i izazvali su upalu . Brza pojava navedenih simptoma tokom nekoli­ ko časova ili dana. krvnih i drugih sudova. Četvrti-jedanaesti simptomi. Prepobuđivanje vetra uzrokuje zaboravnost. da orga­ nizam u borbi protiv infekcije mobilizuje limfni imuni si­ stem.9. jaka i veoma jaka. slaba (simptomi bolešlji­ vosti i crvenilo). osećaj bolešljivosti u zglobo­ vima bez njihove spoljašnje izmene (imuni odgovor veziv­ nog tkiva organizma na toksičnost patogenih mikroorga­ nizama i zagađenost). koja može biti veoma slaba (ne­ prijatni osećaji u nosnoj duplji). Ali mi tu zaštitu slabimo pijući hladne napitke i uzimanjem produkata ko­ ji stvaraju sluz u organizmu. bubre­ ga. žuči . veliki umor i nedovoljna sposobnost organi­ zma da se oporavi tokom 24 sata posle nekog fizičkog ra­ da (posledica smanjivanja opšteg životnog tonusa organi­ zma. izazvane izopače­ nim načinom života produžavaju da deluju. Prvi simptom. posebno vetra. glavobolje (trovanje mo­ zga bakterijskim toksinima).upalu. Drugi simptom. zglobova i slično). nema snage za oporavak). Zaboravnost ili prekomerna razdražljivost. ne­ sposobnost koncentracije pažnje. da se životne sile (snaga) organizma troše na gušenje infekcije. U krajnicima se usled prisu­ stva sluzi razmnožavaju patogene bakterije koje ih razara­ ju. 10. Prepobuđivanje životnih principa.sma­ njivanje tonusa. sluzi . organizam ostaje bez zaštite od naredne agresije mikroba i vremenom se javljaju ozbiljnija oboljenja (srca. Razmotrimo detaljnije svaki od simptoma. imuni sistem hronično slabi i svakog časa mogu nastati ozbiljna obolje­ nja. Opšta zagađenost i oštećenje organizma od patoge­ nih mikroorganizama uzrokuje opštu iscrpljenost . izaziva probleme sa snom. nedo­ voljno izražena grozničava stanja). Osećaji bolešljivosti ili otečenost limfnih čvorova na vratu ili ispod pazuha znači. Ako se krajnici odstrane.razdražljivost. Oni ukazuju na opštu zagađenost organizma i njegovo oštećenje od patogenih mikroorganizama. životna snaga organizma troši se na su­ zbijanje bakterijske infekcije (na to ukazuju i česta. Organizam se u celini suprotstavlja mikrobnoj agresiji i zagađenosti.

prenaprežući se). Eto zašto većina ljudi ukazuje samo na grip i stres. To će omogućiti organizmu da blago­ vremeno dobije sve što mu je potrebno i u dovoljnoj koli­ čini. Da bi se potpuno izbavili od sindroma hroničnog umora i povećali svoju životnu aktivnost. stimulišu svoju radnu sposobnost jakim čajem. da čovek u to i ne sumnja. ne viruse.drugi je glavni uzrok. koji čovečji organizam vodi prema oboljenjima sin­ droma hroničnog umora (prvi uzrok je zagađenost organi­ zma). Zašto ljudi. da su počeli da osećaju umor odmah posle preležanog infektivnog oboljenja. do nje dolazi tako neprimetno. potom salata ili bareno povrće. stvaralački procvat. tada će vaša životna snaga dejstvovati u re­ zonanci sa snagom prirode i brzo će se obnoviti. manje poremeća­ je u radu jetre (prisustvo portalne hipertonije). na primer gripa. predlažem da dobro proučite svoj način života. našli se u neuobičajenoj situ­ aciji (na primer. podižu raspolože­ nje ili poboljšavaju noćni san. Iz dnevnog obroka isključiti razne stimulatore i rafi­ nirane produkte (čaj. Od sindroma hroničnog umora može oboleti svaki čovek. pa je zato ne može izdvojiti kao glavni uzrok. da očistite organizam od šljake i da primenite nekoliko kura lečenja od parazita. Treba jesti ovim redosledom: tečnost pre jela. napitke. i ne uzimajući u obzir vreme. Kada je reč o zagađenosti. da nešto prezalogaje u ho­ du (piroške. bombone.Većina obolelih navodi. Život i aktivnosti bez uzimanja u obzir bioritma . gama-globulin. koji su postigli materijalno blagostanje. za vreme razvoda. koji živi spontano (jednostavno sagorevajući svoj životni potencijal) ili u trci za materijalnim blagom ne že­ li ništa da zna. Zato preporučujem da uzimanje hrane regulišete u skladu sa bioritmom organizma. šećerom. šećer. promene radnog mesta). obrnuto. posle smrti nekog od članova porodice. puše­ njem (a neki i narkoticima). koji povećavaju energiju. oni po­ kazuju na odstupanje od normi pri proračunu leukocita (uključivanje imune zaštite organizma). injekcije vitamina B 1 2 i drugo. kafu. a opuštaju se i odmaraju uz alkohol i obilna jela. raa- LEČENJE SINDROMA HRONIČNOG UMORA Lekari pokušavaju da primenom raznovrsnih lekova jačaju čovekov imunobiološki sistem ili deluju na određe- . Ispostavlja se da su mnogi zaštitni faktori prigušeni. na kraju stradaju od sindroma hronič­ nog umora? Zato što se trude. Ako se pozovemo samo na naučne podatke. a za­ tim monolitna kaša ili neko jelo sa belančevinama i u pra­ vilnoj kombinaciji. koka-kolu i slično). kalom. uzdajući se u svoju snagu. brzo se troši i sagoreva životna snaga organizma. Prepisuju protivvirusne lekove. povećan broj antitela protiv raznih virusa (virusna i bakterijska agresija) i tkiva (u njima se nagomilala šljaka) ili neznat­ no povećanje ili smanjivanje opšteg broja antitela u poređenju sa uobičajenim. kolače. Sa priličnim uspehom oni primenjuju niz antidepresanata. Način života treba regulisati i uskladiti sa bioritmom prirode. Kod drugih ljudi bolest se javlja u periodu kada su preživeli neki stres. dok istovremeno drugi ispoljavaju pove­ ćanu aktivnost i. osim svoje komercijalne delatnosti (radeći uprkos svim biološkim normama.

ko ne opušta ruke. od svih poslova izaberite najvažnije i rešavajte ih. U svakodnevnoj aktivnosti nemojte se rasplinjavati. da se to oboljenje naglo podmladuje. trenira životnu snagu orga­ nizma (povećava njen potencijal).42 sata. Slične cifre karakteri­ stične su i za rasprostranjenost adenoma. opuštaju mišiće. kod 50% muškaraca oko šezdesete godine i kod 80% muškaraca oko osamdesete godine života. danas sve češće od prostatitisa obolevaju i sasvim mladi muškarci . guši fiziologiju. Prema statisti­ ci. čisti. Naučite se da ne radite ono. Prema tim izvorima. i često najplodotvornije godine života muškarca bivaju otrovane tom teškom bole­ šću.slac i slično). To stimuliše imunu zaštitu organizma (pove­ ćava aktivnost leukocita). U tom slučaju upala prostate izazvana je bakterijskom infekcijom. Onaj. Prema raspoloživim podacima. Raspodeljujte energiju i vreme na poslove koje sigurno možete uraditi. Sačuvajte op­ timizam. kada le- . Osim toga. Stalno prenaprezanje izaziva paralisanje mišića. Rezultat je da slabi i dolazi do poremećaja potencije. zateza­ nje trbušnih mišića) mnogo će vam pomoći.30 godina. Verovatnoća tog obo­ ljenja povećava se sa starenjem. propraćena njenim oto­ kom i bolesnom osetljivošću. primenjivati kontrastno tuširanje (topao mlaz 30 sekundi. najbolje izlazi na kraj sa svakom bolešću. otklanja stresove i jača voljne osobine. bez čega možete proći. i tako naizmenično 5 . Međutim. Postoji nekoliko varijanti prostatitisa. već delimično iz njega izbacuje šljaku). To oboljenje često prola­ zi skriveno i uzrokuje poremećaj polne funkcije i spermatogenezu. Fizičke vežbe otklanjaju paralisanost.25 . Ta bolest se često javlja kao rezultat oboljenja koja se prenose polnim putem. svezu hranu i piti sveže iscedene sokove od povrća i voća. PROSTATITIS I ADENOM PROSTATE P rostatitis je upala prostate. Veoma je korisno jednom u 2 nedelje gladovati po 36 . pune organizam energijom. pojavu bolnih žarišta u telu i mišićima. Bakterijski prostatitis može da traje u akutnom i hroničnom obliku. Spermatogeneza je proces stvaranja muških polnih ćelija u testisima. Ni u kom slučaju ne dozvolite da vas obuzme melanholija (depresija) i ne sažaljevajte sami sebe. obnavljaju normalni električni naboj micelija (oko kojih se zadržava voda) i organizma u celini. Radi obnavljanja životne snage veoma je dobro ko­ ristiti razne terapije koje čeliče organizam. jesti više prirodnu. prostatitis je često pra­ ćen vezikulitisom . od prostatitisa da­ nas boluje od 20 do 40% muškog stanovništva na planeti.1 0 puta) i jednom nedeljno posećivati vlažnu saunu (to ne samo da opušta organizam. Lekari tvrde. Neki podaci su još sumorniji. Svakoga dana radite fizičke vežbe. prohladan 5-8 sekundi. Samosažaljenje vas čini potištenim. adenom se javlja kod 20% muškaraca u dobu oko četr­ desete godine. One odlično utiču na psihičko i fizičko stanje čoveka. Čak i neznatno fizičko opterećenje (jedna ili dve posteljne vežbe.upalom semenih kesica. od pro­ statitisa boluje do 80% muškaraca.

adenom prostate. brzo umaranje. . penisu. koje počinju iznenada. Često se uočava poja­ čano znojenje i osećaj hladnoće u medici. u medici (perineumu). Bolesnik se lako le­ ci antimikrobnim preparatima. gubitak apetita i poremećaj sna. Drugo rasprostranjeno oboljenje muškaraca starijeg AKUTNI BAKTERIJSKI PROSTATITIS Akutni bakterijski prostatitis javlja se na fonu infek­ cije mokraćnopolnih puteva. Sevanje (bo­ lovi) u kostima. po­ sebno posle defekacije ili fizičkog opterećenja. bol i teskoba. drhtavica karakteristični su za akutni prostatitis. uočava se lučenje iz mokraćnog kanala. Lečenje prostatitisa zavisi od tipa oboljenja. često i bolno mokrenje. što može dovesti do zadrške mokraće. kada bakterija ko­ ja ih izaziva postaje otporna na lekove. Bolest je propraćena i pojavom kao što je poremećaj uriniranja. već ka­ da se nagomila znatna količina bakterija. javlja se osećaj nepotpunog pražnjenja mokraćne bešike. iako se njihovi simptomi i karakter toka bolesti u mnogo čemu poklapaju. delu tela iza mošnice. Karakteristični simptomi su: povećana razdražljivost. Ponekad. koji treba da je uništavaju. Može se pojaviti krv u mokraći. bolne ejakulacije (izbacivanje semena). nebakterijski prostatitis ne može izlečiti antimikrobnim preparatima . Uzroci za nastanak ta dva oboljenja su različiti. ni jedan od njegovih oblika nije zarazan. plahovitost. dok se bakterijski ne može izlečiti bez njih. tj. tumor prostate. Priroda njegovog nastanka do danas je ostala zagonetka za lekare. Akutni prostatitis propraćen je drhtavicom i groznicom. potrebno obratiti se lekaru. vrućina.antibioticima. Tako se. uzrasta . Postoji i nebaktcrijski prostatitis. Simpto­ mi tog oboljenja mogu biti bolovi u zglobovima. donjem delu leda. bol se može lokalizovati u donjem delu leda. Ako ste uočili slične simptome. treba da odete leka­ ru.čenje nije bilo blagovremeno ili je bilo nepravilno. da bi se uradile analize i pravilno odredio tip prostatitisa. Mokrenje prati jak bol ili peckanje. HRONIČNI BAKTERIJSKI PROSTATITIS Hronični bakterijski prostatitis obično se ispoljava čestim infekcijama mokraćnih kanala. jakom potrebom za mokrenjem ili otežanim mokrenjem. Zato je. U poslednje vreme sve češće se sreće hlamidijski prostatitis. Možda je potrebna hospitalizacija. Simptomi: otežano. praćen upalnim procesi­ ma. Iako se bakterijski prostatitis ponekad naziva infektivnim. jer i jedno i drugo oboljenje izazivaju upalu prostate. bolovi­ ma u donjem delu stomaka i medici (perineumu). pri pojavi navedenih simp­ toma. To je dobroćudna (benigna) hiperplazija. Kod nekih muškaraca bolovi se pojačavaju kako posle polnog akta tako i pri dužem uzdržavanju. mlitavost. Glavni simptom adenoma prostate je često i oteža­ no mokrenje (uriniranje). Zatim slabi pritisak mokraće. ako se sa terapijom počne na vreme. Bez obzira na to simptomi te bolesti ne ispoljavaju se odjednom. mošnicama i pravom crevu. mišići­ ma. uključujući krv u mokraći.

javlja se problem sa erekcijom. FAKTORI RIZIKA Ni iz daleka se ne može reći. NEBAKTERIJSKI PROSTATITIS Taj oblik prostatitisa nije vezan za mikrobnu infek­ ciju. Antibiotici na njega. Simptomi tog oboljenja praktično se ni po čemu ne razlikuju od simptoma hroničnog bakterijskog prostatitisa. On postoji kod 75% muškaraca srednjeg uzrasta. Pri analizi izlučevina žlezde uočavaju se bele krvne ćelije . To su veoma sitne i. nesumnjivo je da raz­ voj upalnog procesa u prostati umnogome zavisi od predi­ spozicija . ali ako u prosta­ tu dospe infekcija. 9 Primedba prevodioca. mogu izazvati hronični prostatitis. šta je izazvalo upalu prostate kod konkretnog bolesnika. Ovo oboljenje je učestalo. Većina obolelih od nebakterijskog prostatitisa nisu imali infekcije mokraćnopolnih kanala. . To može dovesti do pojave kamen­ ca u mokraći (litijaze mokraćnih kanala) 9 . prisustva zastoja u organu. ili kada sam sebi pre­ pisuje antibiotike. ko­ ja se nepravilno lece. jer smatra da se izlečio. ali tragovi infekcije nisu vidlji­ vi u mokraći. sve su češći slučajevi prevremene ejakulacije. Simptomi se obnavljaju uvek iznova i iznova. U starijem dobu česte su kombinacije prostatitisa sa adenomom prostate. Nepravilno lečena infektivna i upalna oboljenja mokraćnopolne sfere. Pri tome oboljenje poprima posebno uporne forme. To se često dešava kada pacijent samovoljno prekida da pije lekove. Uz to niko do danas nije otkrio uzrok nastanka tog oboljenja. Međutim. a u starosti skoro kod svih. bezopasne tvorevine. koji povećavaju rizik od ovog oboljenja. Ovaj oblik prostatitisa se ne leci u potpunosti antibioticima. 1. Najteži ishod prostatitisa je srastanje tkiva prostate sa naknadnim smežuranjem organa. To je povezano kako sa hormonalnim poremećajima tako i sa poremećajem nervne regula­ cije polne funkcije. Osim toga. zbog čega lekari neretko preporučuju da se kamenje odstrani hirurškim putem. prostati­ tis pogoršava stanje bubrega i mokraćnih kanala i izaziva u njima upalni proces. Ali se mogu nabrojati faktori. oni mogu da se inficiraju.poremećaja procesa razmene materije i krvoto­ ka. Takvo lečenje često dovodi do toga. Pri dužem toku bolesti smanjuje se polna strast. što ukazuje na upalni proces. i još više da postaju otporni na od­ ređene antibiotike. da se mikrobi zadržavaju. Mogući su i drugi slučajevi prelaska infekcije sa jednog organa male karlice na druge organe.leukociti. Posledica hroničnog prostatitisa je poremećaj polne funkcije. Drugi uzrok hroničnog toka procesa jeste inficira­ nje kamenca prostate. ne deluju. Praktično sva infektivna oboljenja.Hronični bakterijski prostatitis se najčešće sreće kod muškaraca koji su imali infektivno oboljenje mokraćnopolnog sistema. po pravilu. na­ ravno.

adenomom prostate itd. visoka. Posebnu grupu rizika čine homoseksualci. vruća i tvrda prostata. Konačna dijagnoza postavlja se na osnovu kliničkih simptoma. koja se izvodi prema specijalnom metodu. ispitivanja mokraće i tečnosti iz prostate. podstiču venozni zastoj u prostati i razvoj pro­ statitisa. . U ne­ kim slučajevima. proktitis. da bi iz uretre izašle tečne izlučevine. Kad odredi uzrok oboljenja. zloupotreba alkoho­ la. kao i u zubima napadnutim karijesom. upalom uretre. ako ona. patologija srčanovaskularnog sistema. Važan test za određivanje prostatitisa je masaža žle- zde (prostate). pošto simptomi mogu biti prouzrokovani drugim uzrocima: in­ fekcijama mokraćnopolnog sistema. zatvori. Prisustvo u organizmu drugih žarišta upale: po­ sebno u organima male karlice (cistitis. Oslabljeni imunitet. Najjednostavnije je dijagnosticirati akutni bakterij­ ski oblik bolesti. koja se ne može dobiti na drugi način. DIJAGNOSTIKA PROSTATITISA To oboljenje je veoma teško dijagnostikovati. iako kod većine bolesnika izazi­ va osećaj nelagodnosti. To je bezbolna te­ rapija koja ne traje dugo. Za vreme pregle­ da lekar energično masira žlezdu ili je pritiskuje. i zatim prodreti u mokraćne kanale i prostatu. lekar može da odredi izvor infekcije. po­ što akt defekacije neretko pojačava bolne osećaje. kada bolesnik nije u stanju da sam mo­ kri. prisustvo zastoja u prostati usled patologije krvnih sudova kod he­ moroida. lekar može da odabere najpodobniji lek za taj tip infekcije. Često se prepisuju diuretici i purgativi. 7. Nedovoljno kretanje. Upoređenjem uzoraka mokraće. Poremećaj procesa razmene i krvotoka. i u krajnicima. 4. Za ostale slučajeve potrebna su različita dijagnostič­ ka sredstva. uvodi se kateter. liza mokraće.2. osteohondroza. koji se obavlja kroz pravo crevo. U tom slu­ čaju patogeni mikrobi dospevaju u prostatu iz mokraćnog kanala. postoji: to može biti uretra. otekla. a ona je. 8. koji uzrokuje zastoj sekreta u prostati uporedo sa zastojem krvi u venama tog organa. mokraćna bešika. takođe. varikoznog proširenja vena semenog kanalića i donjih ekstremiteta. kolitis). 3. Infekcija bubrega ili mokraćne bešike. po pravilu. Neredovan polni život. Zastoj u prostati podstiču i hronična oboljenja: poliartritis. Glavno u dijagnostici prostatitisa je ana- OSNOVNI NAČINI LEČENJA Kod akutnog prostatitisa prvo se skida telesna tem­ peratura. prostata. Kod akutnog prostatitisa za vreme TRP uočava se veoma oselljiva. Pri analnom seksu u penis mogu dospeti kolibakterije iz pra­ vog creva. 6. 5. koje se zatim podvrgavaju biohemijskoj analizi. naravno. Ali upravo taj pregled brzo daje važnu informaciju. kada se određene porcije mokraće sakupljaju u posebne posude. koja se vrši trarrsrektalnirn pregledom (TRP). i stabilizuje se sta­ nje obolelog.

Dobar lekoviti efekat ispoljavaju mikroklistiri sa ekstraktom kamilice (Chamomilla recutita).oprezno. Gnječite ceo deo slabina 2. ima otklanjanje pojava zastoja u tom delu organizma i poboljšanje krvotoka u samoj pro­ stati. akumpunkturna. kantariona . približno na 30 minuta do 1 sat pre jela. a zatim u stranu. često se preporučuje kako bi se otklanile lekovitom gimnastikom i masažom. Ponekad pre­ poručuju sredstva protiv upale i vruće sedeće kupke. Stanite us­ pravno i stavite ruke na slabine. Uradite nekoliko kružnih pokreta telom u obe strane. Zatim razmaknite noge u širini ramena i stavite ru­ ke na pojas. Koji od tih efikasnih načina koristiti. Rezultati će biti dobri samo pod uslovom. Bez obzira na to ona mogu znatno olakšati patnje i ubrzati ozdravljenje. Ruke lagano pokrećite niz kičmu od stražnjice pre­ ma slabinama. na primer ljuta jela i kofein. U te namene može se primenjivati bilo koji gimnastički kompleks vežbi. Pojave zastoja u prostati.Kod bakterijskog prostatitisa prepisuju se antibiotici. iz­ među ostalog. Masažu završite milo­ vanjem slabina i krsta. To podstiče bolju cir­ kulaciju krvi i ima odličan tonizujući efekat.3 minuta. Zbog toga je sve rasprostranjenija samomasaža. konkretno prostate. Počnite da ih vučete po koži uvis.samomasaže. koji opu­ štaju mišiće prostate i olakšavaju mokrenje. MASAŽA KOD PROSTATITISA Veliki značaj u lečenju oboljenja organa male karlice. Ako imate vremena i želju . ili vlastita intuicija. Prepisuju lekove. da neki pro­ dukti. pojačavaju simptome prostatitisa.šiacu i lekovita gimnastika. Pr­ stima obe ruke izvodite kružne pokrete.7 minuta. japanska tehnika prstima . Dalje jastučićima prstiju spiralno vršite masažu. Samomasažu je najbolje raditi na gladan želudac. podižući se sve više i više. U ovoj knjizi predlaže se opis najjednostav­ nije terapije . Pokrete u početku izvodite od­ ozgo nadole. Najvažniji deo tela za masiranje pri lečenju prosta­ titisa je deo oko slabina i krsta (sakruma). FITOTERAPIJA KOD PROSTATITISA Sredstva narodne medicine kod prostatitisa služe kao dopunski način terapije. Ako patite od radikulita . Ne­ kim bolesnicima pomaže dijeta. gurajući kožu prema kičmi. Opšta dužina tra­ janja iznosi 5. To se odnosi i na alkoholne napitke. ako se izvode redovno. zatim s obe strane. Telo nagnite napred pod uglom od 90 stepcni. Potom stavite jastučiće prstiju za širinu dlana s obe strane kičme. Masaža slabmsko-sakrumskog dela tela. Ali pre toga se preporučuje razgibavanje celog tela. kada nema akutnog upal­ nog procesa. Uočeno je. Svi ti metodi opisani su u specijalnoj i popular­ noj literaturi. Kod nebakterijskog prostatitisa lekari se trude da olakšaju simptome oboljenja. koja je veoma efikasna kod polnih poremećaja.može i duže. kao da sve dublje i dublje prodirete u tkivo. Počnite terapiju od milo­ vanja. preporučiće vam iskusni specijalista.

4 nedelje. hajdučke trave (Achillea mille­ folium). Rastvoriti 40 grama propolisa u 200 mililitara alkohola i u to dodati 2 grama ulja od kakaoa. urens).3 nede­ lje. Lečenje vršiti 2 . tatule (Datura stramo­ nium). Uzeti kafenu kašičicu koprive (Urtica dioica. lanenke (Linaria vulgaris). zatim napraviti pauzu od 2 nedelje. preliti ga sa 250 mililitara al­ kohola i ostaviti da odstoji 10 dana na tamnom mestu. Tim ekstraktom mogu se zapivati mumije. Posle 10 dana procediti i uzima­ ti po 30 kapi 3 puta dnevno. breze. uzi­ mati kalanhoju (Kalanchoe pinatum) i med po 1 kafenu kašičicu nekoliko puta dnevno.1 mesec. Svi ti produkti jačaju imu­ nitet i stimulišu zaštitne sile organizma. propolis. a kuru lečenja po­ noviti. Tokom čitavog perioda lečenja prostatitisa preporu­ čuje se stoje moguće više češnjaka (belog luka). Radi klistiranja možete koristiti i ovakav recept.kantariona. majčine dušice (Thymus serpyllum). U. U tu svrhu 2 supene kašike tra­ ve treba preliti sa 100 mililitara ključale vode. žilovlaka (Plantago major). Epilobium agustifolium). Ekstrakti i odvari se takođe primenjuju oralno. žalfije (Salvia tesquicola) i nekih drugih lekovitih biljaka. Iste komponente ulaze u sastav svece (0.1 gram pro­ polisa i 2 grama ulja od kakaoa). ostaviti da odstoji 10 minuta i procedi­ ti. Može se ponoviti kroz 3. koprive (Urtica dioica). Smešu redovno mućkati.1 mesec. što pojačava efekat. Piti po 1/2 čaše na 30 minuta pre jela 3 puta dnevno. koji održavaju vitaminski balans u organizmu i jača­ ju snagu. preliti sa 1 čašom hladne vode. luka. Iscediti sok od peršuna. Ekstrakt od ovsa i brezovih pupoljaka pomešati sa ekstraktom šipka (1:1) i piti 1 . Njima se često dodaje med. koji su korisni kod oboljenja prostate. koja se preko noći stavlja duboko u pravo crevo. Uzeti 25 grama isitnjene ljuske divljeg kestena (Aesculus hippocastanum). pomešati sa medom u od­ nosu 1:1 i uzimati po 2 supene kašike 3 puta dnevno. ki: preia (Chamnaenerion agustifolium. Tokom meseca svakoga dana uveče (preko noći) primenjivati mikroklistire sa po 50 milili­ tara ekstrakta. Piti ujutro i uveče po 1 čašu. Uzeti 15 grama trave srčenjaka (Polygonum bistorta). Kura lečenja . kuvati dok ne proključa i držati na vatri 1 minut. staviti na vatru. Uzimati po 30 kapi 3 puta dnevno posle jela. Posle 2 meseca le­ čenje se može ponoviti. listova kupine (Rubus caeisus). preliti sa 200 mililitara vode i kuvati na pari (blagoj vatri) do polovine prvobitne zapremine. Evo nekih recepata. Osim odvara i ekstrakta upotrebljavaju se svezi so­ kovi. Sa tom smešom pri­ premiti mikroklistir u količini od 10 grama smeše i primeniti je uveče.(Hypericum perforatum). cvekle i šargarepe. sušenice (Gnaphalium uliginosum) i cvetova apotekarske kamilice. posle to­ ga skinuti sa vatre. Kura lečenja . Kod hroničnog prostatitisa korisno je primenjivati kupke sa dodavanjem odvara od smeše trava . Uzeti u jednakim količinama sok od svežih krasta­ vaca. Kupka može biti . čije dejstvo otklanja upalu. uzetih u jednakim delovima. ostaviti da odstoji 1 sat i procediti. cvetni prah. kokotca (Melilotus officinalis).2 puta dnevno po pola ča­ še.

nalazi u donjem delu male karlice ispod mokraćne bešike (mehura). Kod njih se javljaju učestale upale. u poslednje vreme kao profilaktično sredstvo koriste se čaj Primedba prevodioca. Kupka se preporučuje pred spavanje. To je drugi uzrok. Tako se. ateroskleroza i poremećaj sinteze hormona u organizmu. u Japanu i Kini. Četvrto. Usled sedećeg načina života na­ glo se usporava krvotok u maloj karlici . već je bilo re­ ci u prethodnim poglavljima. kao što je rečeno.ekstrakt osušenog korena koprive. alkohol. Odavde se jasno vidi kakve treba da budu mere pro­ filakse. posebno organa male karlice. Najštetniji produkti. Prostata se. Na primer. nepravilnog uzimanja tečnosti i neprirodnih napitaka. Prvo. koji se nedovoljno kreću i ispunja­ vaju svoj život uživanjem u alkoholu. gde u ishrani stanovništva preovladavaju biljne. zdrava ishrana. hipertonija. Najefikasniji su ekstrakti od listova bo­ rovnice (Vaccinium vitis idaea. zalivena sa manjom ko­ ličinom vode. ako postoji upalni pro­ ces u tim organima on se može preneti i na prostatu. jesu sladoled. Preparat je efikasan i kod adenoma prostate. koji iza­ zivaju tumor prostate.sedeća. Uporedo sa protivupalnim ekstraktima od trava tre­ ba piti diuretike. Creva se zagađuju usled nepravilne kombi­ nacije hranljivih produkata. radi profilakse prostatitisa i adenoma pro­ state mogu se koristiti neka specijalna sredstva.i nastaje zastoj kr­ vi. a po­ red nje prolazi pravo crevo. ili se neracionalno hrane. pušenje. Temperatura vode 38° C. Treće. Drugo. obavezno uspostaviti čistoću debelog creva i normalizovati kiselost njegove sredine (ona treba da bude slabo kisela).V. zbog čega je posebno korisno.) podstiče negativne procese u prostati. ovo oboljenje retko sreće. indikativne (dozvoljene) su sve terapije koje jačaju organizam. 1U Nedovoljna motorna aktivnost (kretanje itd. usled kojeg se kod muškaraca upravo oko prostate nagomilava sluz i dolazi do raznih poremećaja. Ozbiljnu pažnju treba pokloniti profilaksi i blagovremenom lečenju upalnih oboljenja. O tome kako uspostaviti normalan rad creva. Mečje grožđe ima još i antiseptička svojstva. Posebnu ulogu u nastajanju ove vr­ ste tumora ima način ishrane. Od prostatitisa najčešće obolevaju mu­ škarci u starijem dobu. a ne životinjske masti. kuvane i rafinisane hrane. posebno na or­ ganima male karlice. zamrznuti šlag (vrhnje). Uzima se po­ sle jela po 1 kapsula 3 puta dnevno. Upalna oboljenja organa male karlice podstiču raz­ voj prostatitisa i adenoma zbog anatomsko-fizioloških osobina. to je normalizacija načina života: dovoljna fi­ zička aktivnost. isključivanje alkohola i normalan polni život. ciroza jetre. Kod zadrške mokraće (anurije) 10 dobro pomaže prepa­ rat bazaton . PROFILAKSA PROSTATITISA I A D E N O M A PROSTATE U daljem tekstu bavićemo se pitanjem šta sve spada u grupu rizika. Znači. koje obnavljaju i stimulišu rad imunog sistema i drugih zaštitnih sila organizma. myrtillus) i mečjeg gro­ žđa (Arctostaphylos uva-ursi). kisela pavlaka (kajmak) i hladno masno mleko. . Razvoj adenoma podstiču gojaznost.

Trihomonoza se prenosi polnim putem. Uzročnik trihomonoze. Svetlobraon tečnost praktično nema ni mirisa. Zatim odvar držati na blagoj vatri 4 sata. dovesti do ključanja i kuva­ ti 3 minuta. Za profilaksu je važno. Kao profilaktično sredstvo dobro se pokazao odvar od ljuske lešnika (Corylus tubulosa). „zdrav" nosilac vaginalnih trihomonada). ima slabu otpornost na spoljašnju sredinu (gine pod uticajem visoke temperatu­ re. a kod muškaraca . Vaginalne tri­ homonade brzo stradaju i u vodi. TRIHOMONADNA OBOLJENJA T rihomonoza (trihomonijaza) je infektivno oboljenje. ili kako ga inače zovu . ipak.glavne ak­ tivne materije za lečenje adenoma prostate i prostatitisa. 11 Svi podvučeni nazivi biljaka navedeni su pod ruskim nazivom jer za njih nisam pronašao naziv na našem jeziku. Ona se karakteriše raznovrsnošću simptoma i razli­ čitim komplikcijama. Treba piti po 2 supene kašike pre svakog uzimanja hrane tokom 2 me­ seca.3 meseca. Izvor zaraze kod trihomonadne infekcije je čovek (oboleo od trihomonoze. što se ovo sredstvo može koristiti duže vreme jer ne izaziva pobočne efekte (pojave). Dobija se približno 2 litra gotovog odvara.piti čaj 3 pu­ ta dnevno po 2/3 čaše. On se priprema na sledeći način. . ostaviti da odstoji 40 minuta. . koje se javlja usled oštećenja različitih delova mokraćno-polnog sistema čoveka dejstvom vaginalnih trihomonada. Jezgro se može sa zadovoljstvom pojesti. On sadrži taninske ma­ terije. a ljusku treba preliti sa 3 litra hladne vode.od 2 do 16%. flavonide. ski­ nuti sa vatre. različite kiseline i fitosterine . sušenja i promene osmoznog pritiska).ivančaj. ne obraćaju se za medi­ cinsku pomoć. Pri pregledu prak­ tično zdravih žena otkriva se daje od 10 do 35% zaraženo (inficirano) trihomonadama. ima određeni ciklus razvoja. Kapsule sa ekstraktom kipreia i vodeni ekstrakt mo­ gu se kupiti u apoteci. Može se praktikovati druga šema . Nosioci i lica. Vodeni ekstrakt te biljke sprečava razvoj upalnog procesa. Piti po čašu ujutro natašte i uveče na 30 minuta pred spavanje. Dužina trajanja obolje­ nja pri antitrihomonadnom lečenju u prošeku iznosi 2 . Useti 2 kilograma lešnika i izvaditi jezgro. Čaj nije teško pripremiti u doma­ ćim uslovima: 3 kafene kašičice ivančaja preliti sa 500 mi­ lilitara ključale vode.Primedba prevodioca. Epilobium angostifolium). pa se broj obolelih od trihomonoze stalno povećava. pa sam dao originalni naziv i latinski naziv u zagradi. Posle nekoliko meseci kura se ponavlja. ostaviti da odstoji 5 minuta i proce­ diti. Trihomonoza. ni ukusa. pa procediti.1 ekstrakt od kipreia (Chamaenerion angostifolium. kao i svako drugo infektivno obolje­ nje. Pri inficiranju trihomonadama za muškarce je karakterističan metritis. Kiprei 1 1 je lekovito sredstvo. kod kojih oboljenje protiče bez simptomatskih oblika. Zdrav čovek koji nosi vaginalne trihomonade igra veliku ulogu u rasprostiranju infekcije. po pravilu.

javljaju se sekundar­ no. prisustvo loših navika i strasti. što takođe poboljšava prodiranje lekova u žarišta oboljenja. Sprečavanje razvoja komplikacija kod trihomonadnih uretritisa je deo velikog i složenog problema borbe protiv te bolesti. Trihomonadni uretritis kod muškaraca protiče uglavnom po tipu gonorejnog i drugih bakterijskih uretritisa.trihopol po 1 tableta 3 puta dnevno posle jela to- . Za profilaksu tri­ homonoze važan je način života čoveka: ishrana. Trihomonadni prostatitis može proći bez ikakvih simptoma. Istovre­ meno se prepisuju (naznačuju) protivtrihomonadni pre­ parati . strugotine (namaza) iz obolelog jajnika služi kao dokaz. jer se uzročnici nalaze u zatvorenim žarištima. Inkubacioni period u prošeku se kreće od 5 do 15 dana.Za pojavu trihomonoze.5 injekcija gonovakcine u količini od 0.25 mi­ lilitara svakog drugog dana. Jedno od glavnih ispoljavanja trihomoze kod mu­ škaraca je uretritis. nego pri gonoreji. kao i kod gonoreje. pridržavanje higijenskih mera. bolne snošaje. pri čemu se počinje od 0. iako su no­ sioci trihomonada. U oslabljenom organizmu čak i slaba trihomonadna infekcija može izazvati teško oboljenje. ne dolazi odmah.25 do 1. kao i kod gonoreje. Trihomonaza kod muškaraca često prolazi skriveno.8 godina i više. značaj imaju i činjenice kao što su propratna oboljenja i hormonalni poremećaji. Organi mošnice češće su angažovani u proce­ su. koja poboljšavaju razmenu tkiva i stimulišu zaštitne sile organizma. ekologija okoline. bolesnici uočavaju učestalo i bolno mo­ krenje.25 i doza svake injekcije povećava za 0. pored prodiranja uzročnika u organizam. LEČENJE TRIHOMONOZA Neki lekari preporučuju način lečenja trihomonoza sa primenom sredstava. Oboljenja drugih organa mokraćnopolnog sistema. Najčešće su žalbe na lučenja. već tokom 2 . U teže posledice trihomonoze kod muškaraca treba svrstati sužavanje mokraćnih kanala. slab san i razdražljivost.1 0 puta. Prva kura počinje unošenjem aloje u mišiće svakog drugog dana 8 . sa naizmeničnim ubrizgavanjem 4 . da vaginalna trihomonada može iz uretre prodreti u bilo koji organ mokraćno-polnog sistema. Ipak. Pri ošte­ ćenju uretre oko njenog spoljašnjeg otvora mogu se javiti hiperemija i otok. svrab. koji ne predstavljaju nikakve specifič­ ne osobenosti. Klinička slika se karakteriše relativnom jednoobraznošću simptoma. motor­ na aktivnost. Otkrivanje trihomonada u sekretu prostate.2 se mogu otkriti trihomonade. Za profilaksu veliki značaj imaju rana dijagnosti­ ka i efikasnost lečenja. Oslabljen i zagađen organizam stvara povoljne uslove za razvoj trihomonada.25 mililitara. i u tom slučaju od 15 do 20 staklenih epruveta samo u 1 . zbog čega oni sebe smatraju savršeno zdravim. Iza tih zatvo­ renih žarišta paraziti mogu da prodru u uretru za vreme polnog akta ili pod uticajem drugih faktora. često mokrenje. Otkrivanje parazita moguće je samo pri specijalnim ispitivanjima (pregledima): serija kombinovanih provokacija sa svakodnevnim uzimanjem nama­ za (obrisa). dnevni raspored aktivnosti. do čega.

Iz ishrane isključiti slatke. posebno ekstrakt od pregrada oraha sa votkom (rakijom).5 dana.3 sa­ ta. Tokom 3. U prvom redu se čisti organizam. masne. a zatim se primcnjujc Lečenje protiv tri vrste trihomonada. Posle prve kure sprovodi se druga. ribizle. u vidu kupki. cvetova povratiča i rastavića. Ako je potrebno jače sredstvo. pripremljenim od kore hra­ sta. pomešati. limuna i mahovice (jarebike). potom se ja­ ča imunitet. a zatim hladi od 37 do 38° C.30 minuta. nervi brzo predaju impulse u polni sistem i javlja se erekcija. . To ne samo da podstiče ozdravljenje kavernoznih tela polnog organa. kore pasjakovine. da oslobađanje od trihomonijaze i drugih uzročnika veneričnih oboljenja prolazi uspešnije ako se istovremeno sprovodi potpuno čišćenje orga­ nizma. već i jača nervnu vezu iz­ među mozga i kavernoznih tela polnog organa. Još bolje deluje ekstrakt od pregrada ili zelene ljuske oraha sa kerozinom. podstiče njihovo uništavanje. kroz koju u organizam prodiru materije rastvorene u vodi. Dalje se može ponavljati po potrebi. preliti sa 3 litra ključale vode i ostaviti da odstoji 2. Muškarci u toj vodi vr­ še kupku. Prirodnjački pristup lečenju trihomonada je nešto drugačiji. Poznato je da vaginalne trihomonade ginu u prvim minutuma ili čak sekundama pri uticaju na njih fitoncida luka. Upotreba soka. Čim se ja­ vi polna želja. odvara.kom 10 dana. rena. dinje.20 kapi i tako produžiti čitav mesec. Oslobađanje od polnih parazita podstiče zasićavanje tkiva silicijumom. U tu svrhu se uzima 1 supena kaši­ ka bilo koje kaolinske gline i rastvara se u 1 litru ključale vode.10 kapi. ispiranja i mazanja. Pri lečenju trihomonoze kod muškaraca mogu se. pelena. koji nedo­ staje organizmu. za njom treća itd. potom 1. Prvog dana uzeti 5 kapi natašte. drugog . Obično kura lečenja traje nedelju dana. slačice. Obično se koriste 2 litra ekstrakta pri temperaturi od 35 do 36° C. primenjivati orošavanja toplim ekstraktom od trava. podstiče lečenje od vaginalnih parazita. Terapija traje 3 . takođe. Korišćenje ukuvanog urina na sličan način. U početku pola litra.5 dana primenjivati kupke. Zatim dobijenu smešu procediti. One brzo asimiluju silicijum. samleti ih na mašini za mlevenje kafe i preliti čašom vot­ ke (rakije). mesne i produkte sa kvascem. breze. trećeg . otvara se nežna sluzokoža. četinarskog drveća. ekstrakta ili uljnog prepara­ ta tih biljaka u vidu vaginalnih orošavanja tamponima. zatim se pravi pauza 3 . Objašnjenje za muškarce: kada je kožica podignuta nagore i glavić polnog organa potpuno obnažen. spuštajući svoj polni organ sa obnaženim glavi­ ćem u glinenu vodu 10 . Ostaviti da odstoji 24 sata na tamnom mestu. koristeći 1 litar ekstrakta trava. vodu treba prokuvati.15 minuta.5 dana i tako lečenje ponavlja do potpu­ nog izlečenja.5 litar. Najefikasnije protiv tri vrste trihomonada dejstvuje „trojka". Uzeti po 1 supenu kašiku navedenih trava. Uzeti 1 čašu pregrada oraha. ispirati u tegli sa ekstraktom polni organ sa ogoljenim glavićem u trajanju 25 . U praksi je uočeno.

Druga vrsta izaziva genitalni herpes. sklonište . Utvr­ đeno je. izazvano viru­ som herpesa. Infekcija herpesa može se prenositi različitim putevima.svi ti unutrašnji faktori smanjuju energiju organizma. da herpes ukazuje na oboljenje imunog sistema. Virus herpesa može aktivirati sve naše sklonosti ka bolestima. hronična oboljenja. za vreme intimnosti i u nekim drugim slučajevima koji obezbeduju blizak kožni kontakt. Herpes je oboljenje kože i sluzokože. koje svrbe. Dalje. To će vam biti indikator da jačate imunitet. Preobilna ishrana. „bolešću francuskog kralja". Istraživanja su pokazala. Taj rušilački rad ponekad se go­ dinama ne vidi. Njih su izučavali i lečili još drevni lekari. preživljavanja. Herpes svakako nije teže oboljenje. Vodnjikave ospe na usnama. loša spoljašnja i unutrašnja ekolo­ ška situacija potencijalni su uzroci za nastanak herpesa. Karakteriše se pojavom sitnih mehurića na obolelom delu organizma. koji se is­ poljava u vidu ospi na polnim organima. dugotrajna in­ fekcija. da svi oboleli od imunodeficita obavezno imaju herpes. Postoji nekoliko vrsta virusa herpesa. a to slabi imunološki sistem organizma. Ali pažnju naučnika her­ pes je izazvao pojavom SID-e (AIDS-a). potištenost. nalazeći se skriven u organizmu. Emo­ cionalni stres. što on. Vazdušno-kapljičnim putem pri kihanju. raznosi se po organizmu i nalazi skriveno. upotreba narkotika i alkohola. pri slabljenju imuniteta dobija mo­ gućnost da se ispolji. teško do­ stupno. lečenje antibioticima.u čvorištima perifernog nervnog siste­ ma kičmene moždine. svedoče o tome. koji skriveno deluje u organizmu. ali se češće sreće. u zavisnosti od mesta prodiranja infekcije. Virusi herpesa mogu da napadnu konjunktivu očiju. vaš imunološki sistem je krajnje slab. Nastanak opasujućeg herpesa uslovljen je time. Virus se razmnožava u nosnoj duplji (ždrelu). Već u 5 . Opasujući herpes izaziva se virusom malih boginja. poljupci­ ma. gde je toplo i gde ima mnogo sluzi. suvišno hlađenje. Obe vrste herpesa mogu izazivati i genitalni herpes i obični herpes. odakle potajno narušava organi­ zam i polako ga nagriza. Prva vrsta je široko rasprostranjena (herpes labialis) i ispoljava se u vidu malih mehurića na usnama ili oko njih. u čast Luja XIV koji je patio od grozni­ ce. Pažnja! Ako ste bolovali od virusa herpesa (ranije su vam usne bile prekrivene mehurićima). virus herpesa limfom dospeva u krv. kao i na drugim mestima. koji nije čuo ili nije bio zaražen virusom herpesa. Nesprečavan ni od čega. ali u starijem dobu herpes se ispoljava kroz mnogobrojna oboljenja. Ispostavilo se. na primer u sauni (banji). U XVII veku . T eško je naći čoveka. da je virusom herpesa inficirano 99% ljudi. O oboljenjima koja izaziva virus herpesa odavno se zna.HERPES herpes su prozvali. da je organizam na­ pao virus herpesa.6 godi­ ni života dete može da se inficira ovim virusom. kao HIV (uzroč­ nik SIDE). tuga . koji može prouzrokovati razvoj malih boginja. herpes se odmah ispoljava osipanjem mehurića na usnama ili drugim mestima.

Glupe navike i sklonosti još više slabe or­ ganizam.LEČENJE I PROFILAKSA HERPESA Naučnici. stoje potvrđeno analiza­ ma. pljuvački. Ona je izvanredna sredina za razmnoža­ vanje herpesa. On se nalazi gotovo svuda: u krvi. tre­ ba piti ekstrakt. mokraći. U te svrhe posebno su efikasni jaki fitoncidi. otkloniti komplikacije. hexepeterala) i 1 kafenu kašičicu cvetova nevena (Calendula officinalis). u brigama i strahovima. Ne­ uredne polne veze su siguran put ka inficiranju genital­ nim i običnim herpesom. koji su ozbiljno istraživali virus herpesa tvrde da se od njega čovek ne može potpuno izlečiti. Mi stalno živimo pod stresom. Jedemo mnogo. Pre nego se dctc začnc i rodi. svest i samo­ disciplinu. Kafenu kašičicu ekstrakta razmutiti u 100 grama ključale vode i piti 3 puta dnevno. Pri tom za sve vrste herpesa preporučuje se efikasni lek aciklovir. koja ubijaju viruse i mikrobe. Svesnost znači da roditelji ne smeju preneti bolest na svoju decu. čeličiti. Ako je herpes veoma izražen. Kod difuznog herpesa stavljati pamučnu tkaninu natopljenu u ekstraktu na osipna mesta i piti po 1 supe­ nu kašiku ekstrakta razblaženog sa 200 mililitara vode 3 . Ekstrakt dobro pomaže i kod gripa (u istoj dozi). treba biti zdrav i dostojan roditeljske dužnosti i uloge. Posle toga sadr­ žaj procediti. Moral podrazumeva i čistoću intimnih odnosa. povećati imunitet.4 puta dnevno. Kao profilaksu treba podići svoj moral. Teglu zatvoriti polietilenskim poklopcem i ostaviti da odstoji na tamnom mestu mesec dana uz povremeno mućkanje. eks­ trakt od nikotina i vlastiti urin. Kod osipanja herpesa na usnama 2 . Postoji i narodno sredstvo protiv herpesa: Uzeti 2 kafene kašičice cvetova medunike (Filipendula ulmaria.3 puta dnevno na bolna mesta stavljati vatu natopljenu ovim ekstraktom i držati 15 .. Prema tome. pravilno ga hraniti. ah se ne može potpuno izlečiti. Oboleli od herpesa. da se čovek može oslobo­ diti ospi. kerosin. naprezati mišiće i pravilno misliti. Rezultat toga je zagađen i oslabljen organizam. Tu postoji preporuka: uspostaviti unutrašnju čistoću u or­ ganizmu. Virus herpesa je čak i u suzama. Iz nosa i ždrela nam se stalno luči sluz. Od jela smo načinili kult. mogu i treba da primenjuju raz­ ličita prirodna sredstva. čak i ono što ne treba. da se ne bi za­ razio virusom herpesa. staviti ih u litarsku teglu i preliti sa pola litra votke (rakije). Samodisciplina podrazumeva da čovek svojim nači­ nom života stvara u organizmu sve uslove. lekari tvrde. F.20 minuta. koji se odomaćio u organizmu. . spermi. Sva ta sredstva u jednoj ili drugoj meri dejstvuju na virus herpesa.

Ako se muškarac jako uzbudi pri pomisli na polnu bliskost. „METOD STISKANJA ( G N J E Č E N J A ) " Iz drevnih vremena do nas je došao „metod pritiska­ nja". Približno posle pola minuta ona može ponovo da stimuliše polni organ. Po pravilu. Potrudite se da budete u tom položaju bez pokreta što duže. on joj to saopštava. koji omogućava da se produži polni akt. Mnogi parovi smatraju. Žena prekida stimulaciju i snažno stiska polni organ neposredno ispod njegovog glavića. Na pitanje kako uspostaviti normalno trajanje pol­ nog akta ima više odgovora. koji je udoban za oboje. Drugi postupak. treba da primenjuje vruću kupku pred polni sno­ šaj . dok se ne zavr­ ši erekcija. daje najbolji položaj kada žena sedi okrenuta leđima prednjoj stranici kreveta sa is­ pruženim nogama. Svi muškarci se sa tim sukobljavaju na početku svog polnog života. uzbuđeni polni organ je uveden u vaginu. kada pokušavaju da kontrolišu izbacivanje seme­ na. Ponovite to nekoliko puta. ponovljeni polni akt je mnogo duži od pr­ vog i potpuno zadovoljava ženu. pa taj problem mo­ že izazvati raspad porodice. odmorite se i opustite 15. Suština navedenog problema je u tome. Izaberite položaj. To je jedan od najrasprostranjenijih metoda. što ranije iz­ bacivanje semena (ejakulacija) ne pruža dovoljno uživanja i zadovoljstva u polnom aktu. Žena miluje polni organ dok ne postigne potpunu erekciju i tako produžava dovodeći muža skoro do orga­ zma. žena odozgo. Najbolje gaje uvežbavati u nekoliko postupaka. Kod mladih supružnika prevremena ejakulacija usložava situaciju jer prekida polni od­ nos koji tek treba da se razvija i neguje. a muž leži licem prema njoj između njenih nogu. a uz to je muškarac individualne konstitucije vetra. Kada to postignete pređite na sledeći postupak.jer otklanja uzbuđenje i opušta. Kada muž oseti približavanje ejakulacije.30 minuta i počnite ponovo da se udva­ rate. Muž leži na leđima. Glavni problem je prevremeno izbacivanje semena (ejakulacija). Ovaj problem uočava se kod muškaraca koji imaju izraženu konstituciju vetra. Prema stepenu produžavanja polnog života muškarca sve dolazi na normalu. Uzrok prevremenog izbaciva­ nja semena obično je odsustvo seksualnog iskustva. Posle nekoliko sličnih vežbi oboje ćete sigurno kontrolisati izbacivanje semena. preporu- čuje se korišćenje prezervativa. S iskustvom te teškoće nestaju. Nadražaj i uzbuđenje pri prvom polnom snošaju sa ženom tipični su uzroci prevremenog izbacivanja seme­ na. koje žene treba T TVAda znaju i da nepravilnim postupcima i recima ne pogoršavaju njihov položaj. To smanjuje osetljivost glavića polnog organa i može produžiti ejakulaciju. pri čemu su njegove noge iznad njenih no­ gu. Ako je osetljivost glavića polnog organa velika. Prvi postupak.SEKSUALNI PROBLEMI KOD MUŠKARACA "V Xuškarci imaju seksualne probleme. Ako muž . Posle ejakulacije kod prvog polnog akta.

ukoliko ne postoje drugi poremećaji vaš seksualni život će se normalizovati. Slede lagani pokreti karlicom nazad-napred. on vadi polni organ ili prekida sa pokretima do potpunog smirenja. Praktično ne postoje ljudi. on će o tome obavestiti ženu. koji su odrasli izvan porodice i društva. ali muž ne uvodi potpuno polni organ..5 kratkih prodiranja sledi jedno duboko. PREPORUKE MLADIM MUŽEVIMA Mladi muževi treba da prođu period prilagodavanja uslovima zajedničkog supružničkog života. Suština ovog postupka sastoji se u tome da na početku polnog akta muž bira pozu. Muž kleči na kolenima izme­ đu njenih nogu. Kada uvežbate i ovaj postupak. stimulacija polnog organa će je obnoviti i polni akt se može produžiti. Čim sve prođe. kako on smatra. zdravog pojedinca. sa raširenim no­ gama i oslonjena na kolena. Treći postupak. Posle nekoliko sličnih treninga. da održava atmosferu optimizma. i on je spreman da se samopregorno bori za njen procvat. porodica. Četvrti postupak. Zdrava porodica podrazumeva zdravo društvo. Uloga porodice važna je za svakog čoveka. proturivši kolena ispod njenih nogu. supruzi moraju da se obrate za pomoć lekaru specijalisti. o čemu ona obaveštava muža i dozvoljava mu da ejakulira. Najpogodnija po­ za za to je sledeća: žena leži na leđima. Većina muževa to teško shvata. do potpunog zadovoljavanja supruge. Njemu predstoji da se bavi domaćim poslovima: da pomaže u spremanju kuće (stana). da sklanja iza sebe posle jela itd. Ako se erekcija počne smanjivati. Obično mu­ škarac snosi glavnu odgovornost za uspeh porodice.oseti spremnost za ejakulacijom. koje ranije nije izvršavao i koje. Po­ sle 4 . PORODIČNI I SEKSUALNI ŽIVOT MUŠKARCA I NJEGOVO ZDRAVLJE ULOGA MUŠKARCA U PORODIČNOM ŽIVOTU D ruštvo. Čim uz­ buđeni muž oseti da se približava orgazam. Kako da . a uzbuđenje opada. Maksimalno se približava njenoj karlici i uvodi polni or­ gan u vaginu. To što ljudi asimiluju u porodičnom vaspitanju na kraju će biti naše društvo. mladi muž se često sukobljava sa tim što mu se na­ meću takve obaveze. kao što je već opisano. vredaju njegovo muško dostojanstvo. u kojoj je fizički tesno i neudobno vršiti polni akt. Ona se podiže i primenjuje metod pritiskanja. U suprotnom. To se ponavlja nekoliko pu­ ta. Supruzi počinju sa normalnim polnim aktom. muž zauzima udoban položaj i produžava polni akt do orgazma.. po­ sle čega ponovo pravi pokrete. da bude inicijator društvenog života i korišćenja slobod­ nog vremena. On mora da ispolji interes prema profesionalnim intere­ sima zaposlene žene. Signali neudobnosti prevazilaze seksualne impulse i polni odnos se odugovlači. odnosi u porodici i zdravlje svakog čoveka umnogome su međusobno povezani. Ponovite to nekoliko puta. pristupite sledećem. Me­ đutim.

kao i svuda. Jedino obostrana težnja da jed­ no drugo shvate unosi u kuću harmoniju i sreću. razvija se erotska privlačnost itd. a sam polni akt podstiče energetsku razmenu između njihovih spoljašnjih manifestacija. da ga podstakne i podrži. INTIMNI ODNOSI I ntimni odnosi neće biti harmonični ako o tome brine samo jedan od supruga.preskoče granu iza koje postaju papučari ili „ porodični ti­ rani"? Tu. treba da postoji osećaj mere i tak­ ta. Stvara­ nje kanala i prolazak duše kroz njega . Kao rezultat „energetskog prodora" stvara se kanal. i da je njegova žena . Su­ pruga treba da pomogne mužu da pobedi početnu nesi­ gurnost. odličan drug i pri­ jatelj za koga se vredi boriti. koji čekaju svo­ je ovaploćenje. Takav ženin odnos ojačaće u muškarcu veru u to. na kojima se nalaze duše ljudi. što nji­ hov porodični život ne funkcioniše onako kako žele. da je načinio pravi izbor. Odmah za tim sledi izbacivanje semena. Prethodna priprema omogućava supruzima duhov­ no sjedinjavanje. da prvi meseci polnog života imaju od­ lučujuću ulogu. Orga­ zam označava „energetski prodor" u najsnažnije prostor­ ne nivoe. već dolazi do međusobnog duhovnog i energetskog bogaćenja.najmoćnije stvore­ ne energije . u kojoj će sve promene proći što bezbolnije i u korist oba supruga. umeće da se nenametljivo stvara harmonična atmosfe­ ra. Uvek treba imati na umu da je normalna polna ak­ tivnost jedna od fizioloških funkcija organizma. . Šta o intimnoj bliskosti treba da znaju mladi supru­ žnici na medenom mesecu? Polna bliskost je složen pro­ ces. To može pokolebati samouverenost mladih muževa. Važno je znati. Upravo u to vreme formiraju se kriterijumi o intimnim odnosima.orgazam. Kao rezultat tog procesa stvara se ne samo novi život.muškarci doživljavaju kao najsladostrasnije preživljavanje . koji se sastoji iz duhovnog. kroz koji duša dospeva u matericu žene.dostojna poštovanja. Kod njih se javljaju stid i krivica. energetskog i fiziološkog opštenja. Mnogi koji počinju porodični život ne uspevaju uvek iz prvog puta.

zbog če­ ga može i da ne dođe do prvog polnog akta. imajući u vidu osobine ženskog organizma. Muž treba da se prilagodava tim da­ nima. da ubrza buđenje osećanja i želje kod žene. tj. za koje treba da znaju mladi ljudi. Neuspeh pri prvom polnom aktu može.njegovom suvišnom plahovitošću i forsiranjem polnog odnosa. Ako se polni snošaj obavlja više iz obaveze nego iz strasti. da odugovlačenje polne bliskosti na duži period može smanjiti polnu strast. Uzbuđenje. Ovde nije reč o grubosti i nasilju. U prvim danima supružništva harmonija se postiže ako žene nisu krute i neosetljive na nežne reči i postupke. Prekori i ironija u takvim situacijama nisu poželjni. koji utiču na intimnost. Glavno pravilo za prvu bračnu noć za muškarce gla­ si: izbegavajte grube i nasilne postupke. Žena. Prvih nedelja polnog života osetljivost žene je potčinjena cikličnim promenama: na nekoliko dana pre menstruacije i prvih dana menstruacije kod žene se javlja jaka želja za polnom bliskošću. Grubo ponašanje i nečistoća tela mogu ugasiti polnu želju ne samo kod muškarca nego i kod žene. Treba sačekati nekoliko dana. strah. U dane povećane fiziološke uzbuđenosti neke žene same ispoljavaju polnu aktivnost. već obrnuto. koje će ih vremenom dovesti u težak položaj. Prvih meseci polnog života muž treba da se brine o tome.Početak polnog života vezan je za određene kompli­ kacije. Mladenci se za vre­ me prvog polnog akta mogu sukobiti sa nepredvidivim si­ tuacijama. Uporedo s tim treba imati u vidu. Pre svega. U mnoštvu faktora. o prvoj bračnoj noći. pri čemu se može osećati nesigurnim i u nizu slučajeva izgu­ biti sposobnost za polnu intimnost. bolje je ne voditi lju­ bav prve bračne noći. U takvim trenucima žena treba da ispolji posebnu osećajnost i da ne insistira na intimnosti. može da pruži blag otpor. Ako je jedan od supruga previše nadražen ili boja­ žljiv. U takvim trenucima često se začinje ženska frigidnost. ako nema odgovarajućih uslova. smi­ riti se i psihički pripremiti za polni snošaj. U sličnim situacijama muškarac treba da bude nežan. To treba raditi taktič- no. glav­ nim uslovom polne harmonije treba smatrati međusobni osećaj ljubavi. Nežan odnos i briga najbolje su sredstvo za smirivnje muškarca i uspostavljanje potpune polne funkcije kod njega. da se ponaša kao da se ništa nije dogodilo. poverenja i poštovanja. usled čega dolazi do prevremene ejakulacije. Onore de Balzak u svojoj knjizi Fiziologija braka piše da posle „zakonskog silovanja" žena duže vremena oseća odvratnost prema mužu. već o taktičkoj upornosti. pažljivo. koji stupaju u brak. on nije praćen bo- . Bezobzirno. ako pri prvoj polnoj bliskosti žena nije doživela orgazam. s obzirom na to da je raspoložena za telesnu intimnost. a muškarac u nizu slučajeva treba da pribegne aktivnim dejstvima. takode. Često se dešava da se muškarac više uzbudi od žene. po­ većana stidljivost mogu negativno uticati na polni nadražaj. Muškarac treba da ima na umu da mnoge žene zbog stidljivosti vole da ih „osvajaju". cinično obraćanje muškarca može u ženi ugušiti želju za polnom bliskošću. ako se oni ne ispoljavaju od prvih dana. predusretljiv i da ume da odredi pravi momenat pogodan za polnu bliskost. pijanstvo. biti uslovljen nepravil­ nim ponašanjem muškarca .

koji uslovljava normalan tok polnog akta. Ali ako muškarac nauči da ne gubi seme za vreme polnog akta. slabljenje uma. izlazi iz granica fizio­ loške potrebe i postaje ništa drugo do polno preterivanje. ve­ ćina ljudi to podnosi bezbolno. Kriterijum za normalnu polnu aktivnost je dobro lično osećanje. Odgovor je jednosta­ van: radite sve što vam se dopada. pre svega. Postoje mišljenja. ZASIĆENOST I UZDRŽANOST dravlje čoveka podrazumeva. povećanu razdražljivost ili ravnodušnost. Pored toga supružnici koji uvažavaju jedno drugo uvek će naći dodirne tačke i međusobno se uvažavati. između ostalog i u polnoj ljubavi. sa njegovim zdravljem neće se ništa dogodi­ ti. Kada je reč o prinudnom polnom uzdržavanju. apetita i smanjenu polnu sposobnost. ono će ojačati usled redovnog energetskog napajanja. . umerenost i uzdržanost u svemu. uzrokuje poremećaj sna. ako je želja obostrana i nema nasilja ni prinude. Težnja da se veštački pojača polna strast i na bilo ko­ ji način poveća broj polnih snošaja. Često ponavljanje polnih snošaja otupljuje osećaje sladostrašća jer polne žlezde ne uspevaju da u dovoljnoj količi­ ni produkuju sekret. da bi se potpuno zadovoljili. preživljavajući orgazme.gatom skalom osećaja i donosi malo zadovoljstva. pri čemu žene i muškarci sa umerenim polnim potrebama skoro da ne osećaju ni­ kakve promene u stanju svog zdravlja. životna radost i bodrost. koje daje žena. Obrnuto. usled čega organizam pre vremena stari. šta treba. a šta ne treba da rade supruzi. Polna prezasićenost slabi funkcije mnogih sistema. Prekomerna polna aktivnost se negativno odražava na zdravlje.

sekreciji žlezda i emocionalnom stanju (što čini jak energetski na­ stup). Kada muškarac leži mirno. stvara se i povećava nova životna snaga i energija.LEKOVITI SEKS Polni akt sa lepom i velikodušnom ženom. lupanje srca. koja može da leci još efikasnije. U lim organima i da ih leci. Iz drevnoindijskog medicinskog traktata Ako muškarac ima polni akt. koja se pove­ ćava kao rezultat četiri orgazma. razne polne poze mogu se razmatrati kao „polna joga". treba znati sledeću osobenost: kada je aktivan muškarac. koji leci energetskim dejstvom. „ozračeni" tim po­ sebnim i snažnim energijama. Ta nauka zahteva da muškarac usavršava svoje mogućnosti uzdržavanja. promene u krvotoku. da njihovi seksualni odnosi mogu. da specifične poze usmeravaju energiju različitim putevima. oni se mogu celishodno aktivirati i po­ stizati željeni efekat. To omogućava da dobijena energija dospe tamo gde je potrebna za lečenje. jačati i podmlađivati organizam i doprinositi duhov­ nom progresu. ali ne gubi seme. Pošto telo ima sposobnost da stvara protivotrove protiv svake bolesti ili stanja. Polne sekrecije. Sve zavisi od tačke gledanja na seksualne odnose i poznavanje osobina međusobnih energetskih dejstava muškarca i žene za vreme polnog akta. koje je teško uporediti sa bilo kakvim ekstrasensom. ko­ ji budi lekovite sile prirode. znoj. pljuvačka. Telo je prihvata. moćno je bioenergetsko sredstvo. Upravo tada su ljudi shvatili i na svom iskustvu osetili. Uloga žene u terapeutskom seksu sastoji se u tome da bude inicijator. LEKOVITI MEHANIZAM P O L N O G AKTA Terapeutsko dejstvo polnog akta zasnovano je na či­ njenici. Koristeći seks u lekovite svrhe. Prema tome. a ona je predaje. da smiri um i da koncentriše svoju pažnju na bolno mesto. koja harmonizuju telo i psihu muškarca. Polni akt uvek izaziva promene u disanju. koji se vrši brižljivo i pažljivo najbolji je od svih lekova. Da bi tu energiju dobila žena treba da leži mir­ no. što omogućava da se ona koncentriše u obole- . jača. on predaje lekovitu energiju. tada je to samo pitanje akti­ viranja potrebnog metaboličkog procesa. a žena je aktivna. poprimaju posebna svoj­ stva. a isto tako i ženski principi rade u harmoniji i do­ punjavaju jedan drugog. Poznaju­ ći te mehanizme. Njena energija. ukoliko muški. što izoštrava sva čula. pored produžetka ro­ da. jer se on nalazi u običnom stanju. bili su prirodniji i jednostavni­ ji. Iz knjige "Izreke mudraca" davna vremena bili su drukčiji intimni odnosi izme­ đu muškaraca i žena. on dobija energiju.

Ako nema dovoljno resursa hrane. trudi se da potčini partnerku svim svojim željama. od toga će biti malo koristi. a sa njom i aktivnost probavc£ nih fermenata. iako je po svemu ostalom organizam zdrav. pojesti malo voća. Noću se smanjuje temperatura tela. remeti se normalan rad organizma. Ako ograničite čoveka u is­ hrani. Ilustrujmo to sa nekoliko primera. Po stepenu starenja organizma u prvom redu iščezava polna funkcija. Slič­ no se uočava i kod životinja. I obrnu­ to. Posle 15-16 sati hrana se slabo vari i zagađuje organizam. kojeg više nema. Čovek koji uživa u jelu . treba znati da ishrana mora podsticati opšte ozdravljenje organizma i održavanje zdravlja na potrebnom nivou. Jednostavno za njeno održavanje potre­ ban je višak energije. Važno je shvatiti sledeće: polna funkcija kao da „leži" na organi­ zmu i „hrani se" posle potpunog zadovoljavanja svih nje­ govih potreba. Proždrljivac je ljubavnik koji žuri. Doručkovati od 7 do 9 sati. Po tome. Kao rezultat toga hrana se dugo i nekvalitetno probavlja u organizmu. koji radi sve na „brzu ruku" i ne pridaje veliki značaj sadržaju i I kvalitetu intimnih odnosa. Ako je sa zdravljem sve u redu. pokušava to isto i u ljubavi. Da bi vaša ishrana održavala ili povećavala vaše sek­ sualne sposobnosti. može se suditi kakav je ljubavnik. U suprotnom. ne jede meso a radi vlastitog zdravlja ne opterećuje se jelom. masa tela narasta sporije. ručati od 13 do 15 sati. tada or­ ganizam radi vlastitog očuvanja u prvom redu odbacuje polnu funkciju.ISHRANA KOJA STIMULIŠE SEKSUALNOST shrana ima veliku ulogu u održavanju normalnog zdra­ vlja svakog čoveka. .prija­ tan je za život. popiti čaj od tra­ va sa medom ili voda. obilje hrane i slobodne energije povećava potenciju i želju da se što brže prazne semene kese od viška sperme. U tom periodu organizam ekonomiše sve svoje resurse i usmerava ih sa­ mo na održavanje životne aktivnosti organizma. Najočigledniji pri­ mer gašenja polne funkcije je gladovanje. Čovek koji vodi zdrav način ži­ vota. međutim pri tome izgleda neprirodno. a s njim se odugovlači i polno sazrevanje. porazgovarajmo o tome. za koga je jelo praznik. Za večeru se može popiti čaša sveže isceđenog soka ili kiselog mleka. što stvara šljaku i sma­ njuje opšte životne sposobnosti čovečjeg organizma. Neophodno je uzimati hranu u skladu sa bioritmom probavnih organa. tada će i sa seksualnom funkcijom biti sve normalno. kako u organizmu stvo­ riti povoljne uslove za opšte ozdravljenje pomoću ishrane. OPŠTE OZDRAVLJENJE POMOĆU ISHRANE Dakle. na kojoj će se razvijati vaša seksualnost. kako muškarac jede. Gurman. Polna funkcija se nalazi u neaktivnom stanju sve dok čovek ne odraste. Napomena: proces probave traje od 5 do 7 sati. Time ćete stvoriti povoljnu osnovu. Rezultat je da se ne javlja nikakva želja za polnim aktom. i sklon dugim preludijumima. Tek posle toga mo­ žete koristiti specijalnu ishranu za stimulisanje polne funkcije.

Treba pravilno upotrebljavati hranu tokom jednog obroka. Prvo treba piti tečnost (ako imate potrebu), zatim jesti salatu ili poluobareno povrće, voće. Drugo jelo može biti sa škrobom ili belančevinama, ali se ne smeju mešati produkti koji sadrže škrob i produkti koji sadrže bclančevine (krompir sa mesnim kotletom). Napomena: ako se tečnost pije posle jela, voda razreduje i spira deo želudačno-crevnog soka; sveže povrće (ili po­ luobareno) i voće podstiču uništavanje leukocitoze, norrnalizuju peristaltiku creva, podstiču razvoj pravilne mi^ krollore u probavnom kanalu, regulišu hormonalni si­ stem organizma; belančevine (meso, jaja, mladi kravlji siri slično) ili škrobovi (krompir, prekrupe, hleb i slično), posebno konzumirani, sami po sebi, bolje se vare i asimiluju (to je dokazano eksperimentima I. Pavlova). Da bi se hranljivi produkti zadržali, korisno je neko­ liko puta očistiti jetru. To normalizuje sve vrste razmene u organizmu i podstiče kvalitetnu asimilaciju hrane. Napomena: kod odraslog čoveka kvalitetno funkcioniše oko 30- 40% ćelija jetre, ostale se nalaze u neaktivnom stanju, popunjene starom, neizbačenom žuči. Zbog toga strada razmena materija, koja se vrši u jetri (belančevine, «/ masti, ugljeni hidrati, vitamini, minerali, hormoni itd.). Zbog „nabijenosti" jetre šljakom u njoj dolazi do pore­ mećaja krvotoka. Javlja se portalna hipertonija (stepen njenog ispoljavanja je različit: od male do očigledne), ko­ ja remeti normalnu cirkulaciju energije i krvi u organi­ zmu. Deo hranljivih materija, obišavši jetru zbog portal-

ne hipertonije, cirkulišepo organizmu u neobrađenom sta­ nju, što izaziva alergiju i zagađenost i smanjuje imunitet. Ne srne se jesti suviše mnogo u jednom obroku hra­ ne. Cela zapremina pojedene hrane u jednom obroku ne srne da prelazi 0,7 -1 litar. Pre polnog akta uopšte ne tre­ ba jesti - to može da spreči normalno podizanje seksual­ ne energije po čakrama. Poželjno je da naučite da pripremate hranu tako, da se u njoj zadrži što je moguće više biološki aktivnih mate­ rija i životne energije. Istraživanja pokazuju, da gorštaci, koji nas zapanjuju sposobnošću da reprodukuju potom­ stvo i u devedesetoj godini, čitav život se hrane prirodnom hranom, sa mnogo zeleni, povrća, voća, oraha i mlečnokiselih produkata. Evo nekih jednostavnih pravila za pripremanje hra­ ne. 1. Ne jedite bujone od mesa, posebno od kostiju! Bujon od mesa zasićen je ekstraktivnim materijama, koje podstiču razvoj srčano-vaskularnih oboljenja. Bolje je na­ rezati meso na male komadiće i, pripremajući supu, ku­ vati ga zajedno sa povrćem. 2. Hranu pripremajte na slaboj vatri, u poklopljenoj posudi, u vlastitom soku ili sa neznatnom količinom vo­ de. Čak je palačinke i oladije bolje peći u poklopljenom tiganju, na slaboj vatri. Pripremajte hranu na biljnim J a ­ stucima". Na dno posude stavite sloj svakojakog povrća, iseckanog u vidu slame ili na komadiće. Na povrće stavi­ te glavni produkt - ribu, meso ili prekrupu, a odozgo po­ novo sloj povrća. Sve prelijte ključalom vodom da prekri­ je sadržaj posude i stavite na jaku vatru. Čim voda počne da kipi, vatru treba smanjiti, ne dozvoljavajući joj da kipi.

Jelo isključiti kada bude „skoro gotovo", tj. uzeti u obzir da će ono još odstojati na vatri. 3. Kvalitet produkta se maksimalno zadržava i pri pripremanju hrane metodom zagrevanja i ostavljanja da odstoji. Pri tome se ne uništavaju belančevine i ne emulgiraju masti. Hranu treba dovesti do ključanja i lonac (šer­ pu) skinuti sa vatre. Posle 30- 40 minuta lonac treba po­ novo staviti na vatru, dovesti do ključanja, kuvati 5- 6 mi­ nuta i opet skinuti sa vatre na 20 minuta. Posle toga jelo je gotovo. 4. Pripremajte jelo s ljubavlju! Vaša energija deluje na pripremane produkte, „registrujući" na njima vaše emocionalno stanje. Želite da vam se dopadne? Mesite testo, seckajte povrće, kuvajte supu u dobrom, prijatnom raspoloženju, želeći da obrađujete svog voljenog. Kada usvojite ta pravila, možete uz mnogo veću ko­ rist primenjivati specijalnu ishranu i produkte, namenjene za povećanje polne potencije. Na osnovu drevnih i savremenih znanja dokazano je, da se polna funkcija stimuliše sa energijom koja je slič­ na njoj. Ta energija u produktima ishrane može se nalazi­ ti u aktivnom i vezanom stanju. Otuda se svi produkti is­ hrane mogu podeliti na dve velike kategorije. Prva kategorija. U ovu kategoriju spadaju svi pro­ dukti kod kojih je životna snaga u stanju aktivnosti. U pr­ vom redu, to su različite vrste klica - proklijalo zrno (kli­ ca od 2 do 5 milimetara) i slično, gomoljaste biljke u ra­ stu, embrioni tipa jajašca u razvoju, ikra i životinje (ali nji­ hova vrednost se gubi jer se termičkom obradom odvaja aktivna energija od materije, a mi ih ne jedemo u sirovom stanju), produkti, kod kojih se odvijaju aktivne fermentne

reakcije uz učešće povoljnih mikroorganizama (pivski kvasac i slično). Na primer, hleb od proklijalog zrna i supa od njega sadrže veliki potencijal životne energije, veoma važne vi­ tamine grupe B, vitamine E, D, kao i mnogo druge mate­ rije, krajnje neophodne za kvalitetno funkcionisanje pol­ ne funkcije. Najkorisniji produkti su dijetetski hlebčići (pogače) od proklijalog zrna, supa i kotleti od proklijale pšenice.

Hlebčići (pogače) od proklijalog zrna Uzeti 200- 300 grama pšenice, oprati je, sipati u du­ bok tanjir i preliti vodom tako da ne prekrije zrna, do tre­ ćine njihove visine. Pokriti tanjir poklopcem i ostaviti na sobnoj temperaturi. Povremeno promešati zrna da se gor­ nji sloj ne bi osušio. Ako treba, dolitijte vodu. Približno posle 2- 3 dana u pšenici će se pojaviti klice 1- 2 milime­ tra - pšenica je pripremljena. Izliti suvišnu vodu, umota­ ti tanjir u celofan i staviti u frižider (ali ne u komoru za zamrzavanje ili zamrzivač); u frižideru će prestati da ra­ ste. Prema potrebi treba uzeti određenu količinu prokli­ jalog zrna, samleti na mašini za meso, napraviti male lepinjice i malo ih ispržiti na maslacu ili biljnom ulju (zejtinu). Treba ih jesti u toplom stanju. To je jedan od naj­ boljih produkata u zimskom vremenu.

Supa od proklijale pšenice Uzeti oko 400 grama vode, 2 srednje glavice luka, 2 šargarepe i nekoliko krompira. Izrezati krompir na parčiće, narezati luk i šargarepu i kuvati dok se ne skuva. Ski­ nuti sa vatre i dodati 2- 3 supene kašike proklijale pšeni­ ce, lovorov list i druge začine prema ukusu (nije poželjno soliti). Posle 10-15 minuta supa je gotova za upotrebu. Ta supa naglo povećava potenciju i jača imunitet. Posebno se preporučuje u hladno i suvo godišnje doba za ljude konstitucije vetra.

U sveže pripremljenom mesu od mladih životinja (posebno u nedopečenom) ostaje deo životne energije, ko­ ja povećava polnu aktivnost. Posebno mnogo polne energi­ je ima u polnim organima životinja, na primer u semenicima mladih bikova. Zato će se, ako ih ispržite i pojedete, po­ tencija povećati. Kuvanje deluje lošije - ono uništava život­ nu energiju. Radi povećanja potencije upotrebljavajte jela od semenika sa belim lukom i suncokretovim uljem. Evo jednog komplikovanog turskog jela za poveća­ nje potencije, koje se po želji može pripremiti za porodič­ ni praznik. Tursko jelo Uzeti 4 male pljosnate morske ribe (list - Pleuronectes), 4 supene kašike pavlake (vrhnja), 4 žumanca, 1 čašu brašna, 300 grama maslaca, 2 šargarepe, vezicu peršuna, 2 glavice luka, malo lišća od celera i timjan (Thymus vulgaris), odnosno majčinu dušicu po ukusu. Meso ribe odvojiti od kostiju, kosti zajedno sa povr­ ćem kuvati (da ključa) u 5 čaša vode, brašno ispržiti sa 200 grama maslaca u malom tiganju, a odvar od kostiju i povrća pažljivo naliti u isprženo brašno. Zatim tiganj ski­ nuti sa vatre. Izmutiti žumance sa pavlakom (vrhnjem) i dodati u sos. Parčiće filea ribe list ispržiti u preostalom maslacu dok ne porumeni. Pre postavljanja na sto preliti ih sosom i odozgo ukrasiti crnom ikrom. Druga kategorija. U tu kategoriju spadaju svi produk­ ti kod kojih je došlo do „konzerviranja" životne energije u strukturama materija. Najveća količina potencijalno zbijene

Kotleti od proklijale pšenice Kotleti od proklijale pšenice pripremaju se na isti način, kao i hlebčići. Razlika je u tome, što za vreme mlevenja pšenice na mašini za meso treba dodati češnjak (beli luk). Ukus dobijenog produkta veoma podseća na ukus mesnih kotleta. Neki ljudi ih ne razlikuju. Najefikasnijim za povećanje seksualne sposobnosti oduvek su se smatrala jaja od vrapca, jarebice, goluba, a tek potom od kokoši. Neke vrste mleka, na primer od kamile, ispoljavaju jako dejstvo na polnu potenciju. Odgovara i kravlje, ali sa­ mo tek pomuzeno. U našim uslovima dobra je kajgana sa isprženim lu­ kom na biljnom ulju (zejtinu). Ikra od riba dobro odgovara toj nameni, ali je po­ željno da bude što svežija, jer soljenje uništava životnu energiju.

bazilika. šargarepe. ve­ pra. Vruće pivo Uzeti 2 flaše dobrog svežeg piva. 3-4 semenke karanfilića.njime se posipa rovito jaje. slačica. u materijalnim struk­ turama polnih organa. koru od limuna. 3 žumanceta i 2 .polni organ i jajnici. prstohvat cimeta. Kod nas su najrasprostranjeniji još luk i beli luk (češnjak). soja i razne vrste oraha stimulišu po­ tenciju ništa manje od mesnih jela. To su uglavnom začini . pasulj. ovna ili drugih životinja.životne energije nalazi se u semenu. Grašak. celera. nastruganu koru od limuna. ša- fran.2 supene kaši­ ke pred spavanje) i vrućom vodom. dodati istruganu ko­ ru od limuna i isceđen sok od limuna. Pivo skuvati (da proključa) sa karanfilićem. nalaze se u jabukama i naru. Jedite po jed­ no parče dnevno. zagrevajući ukus. u raznim travama i go­ moljastim biljkama. koprive. Vino je čest pratilac seksa. anis. koji imaju ljut. koji neposredno učestvuju u polnom aktu . Napitak zapaliti i servirati u keramičkoj posudi. lana i svinde (Trigonella foenum-graecum) za povećanje polne potencije. koje „drže" polnu energiju) . koji podstiču polnu potenciju.kardamon. Med ima sposobnost da jača polnu potenciju. jer se u procesu ter­ mičke obrade uništavaju strukture. Naliti u to vruće pivo . Korisni su gusti odvari od soka luka sa medom ( 1 . Navešću nekoliko recepata blagih alkoholnih napitaka. srodnu polnoj energiji. Životnu snagu akumuliraju i gomoljaste biljke za vreme rasta u povoljno godišnje doba. U prvom redu „vezanu" polnu energiju sadrže ti delovi tela životinja. Kupite 4 komada bilo kakvih mošnji: od bika. cimet. koje se odnose na upotrebu semena repe. U čašice naliti jak ohlađen čaj. Bez ob­ zira na to. pola čaše ruma ili konjaka. Napuniti čašice do 3/4 njihove visine. koje podstiču aktivnost ženskih polnih hormona. koje imaju ljuto. karanfilić. Avicena u Kanonu nauke o lečenju nudi korisne preporuke. radi čega se preporučuje medena voda sa šafranom. u semenu životinja i nekim drugim strukturama organizma tipa rogova. Uzi­ majte po jednu kuglicu 3 . sadrže energiju. pređimo na opis na­ pitaka i recepte jela. Žumanca pomešati sa šećerom i mutiti dok se ne dobije bela pena. Biljke i produkti.5 supenih kašika šećera u kristalu. Osušene komadiće sameljite na mašini za mlevenje mesa. Malo prirodnog vina u in­ timnoj situaciji neće zasmetati ni supruzima sa stazom. zapamtite. Materije. zloupotreba alkohola nije dozvoljena. „Čudotvorno" svojstvo ima osušeni polni organ bi­ ka (on treba da bude upravo osušen. Pošto smo u opštim crtama opisali ishranu i pro­ dukte. Napitak koji gori Uzeti 2 čaše jakog čaja.4 puta nedeljno. pomešajte ih sa pretopljenim masla­ cem i napravite kuglice prečnika oko 2 centimetra. a zatim u svaku čašicu naliti ruma ili konjaka. Potenciju povećava šargarepa. cime­ tom i korom od limuna. đumbir. Ljubavne osećaje pojačava i sveže gro­ žđe. zagrevajuće dejstvo. Izrežite ih na tanke komadi­ će i osušite u rerni pri temperaturi do 40" C. 1 supenu kašiku šećera u kri­ stalu (prahu) i pola limuna.

Američki dijetolozi razradili su svoju dijetu za pove­ ćanje polne potencije. zagrejati i naliti u čaše za vino. Tajnu takve dijete nije teško objasniti: kiseo ukus slimuliše energiju koja zagreva organizam. Liker od listova ruže Sakupiti latice ruže u cvatu i njima napuniti do 1/4 posudu zapremine 3 litra. povrća. Posle toga izliti. Grog „San" Uzeti 1/2 čaše ruma ili konjaka. Suvo vino pomešati sa isitnjenom grančicom kleke i zagrejato do 70. U visoke čaše . na kojoj je zasnovana seksualna energija. zajednički pojedena voćka u postelji ili dopola is­ pijena čaša ljubavnog napitka. pomešan sa konjakom ili rumom i odmah servirati. Francuzi. da bi aromatične materi­ je kleke prešle u vino. da se polna potencija povećava upotre­ bom velike količine sira kamamber. koji su učestvova­ li u eksperimentu. Kod 90% muškaraca. Stavite pored postelje stočić sa napicima i voćem . uz koji treba piti mi­ neralnu vodu. Pri­ premite lepinjice od proklijalog zrna s medom. 1/2 čaše ruma ili ko­ njaka. Ako posle burnog seksa ipak ogladnite. koje se sadrže u siru. . Neka bude više zeleni. uočen je pozitivan uticaj te dijete na potenciju. kvalitet­ nom votkom (rakijom). prema opštem priznanju najseksualnija nacija . 1 suvu grančicu kleke (Juniperus com­ munis) i 1 kocku šećera. ostaviti da odstoji dok liker ne po­ primi tamnoćilibarsku boju. 12 LJUBAVNA T R P E Z A Ako imate intimni sastanak i spremate se da pre to­ ga nešto prezalogajite. Jesti pred spavanje je štetno.oni daju prijatnu aromu. Sve zagrevati dok se blago ne zgusne. Po želji dodati šećer. trava i korenja. naliti ohlađenu mineralnu vodu. promešati. a mlečna kiselina poboljšava razmenu materija i da­ je bodrost. Kuli­ narska erotika može biti i svojevrsna pomoć u udvaranju. Oni savetuju da se 3 puta dnevno jede kiseo kupus. Recimo. 1 supenu kašiku voćnog sirupa i 2 komadića leda. Primedba prevodioca. preporučuje se malo alkohola. preliti prečišćenom. Tajna te dijete je jednostavna . Piti vruće. Rastvor procediti i pomešati sa ru­ mom ili konjakom. ne cedeći gustiš i zasladiti sa 100-300 grama šećera.80° C.uz stalno mešanje.kombinaci­ ja kvalitetnih belančevina. pripremite laku salatu od svežeg povrća i kajganu sa jajima. Nije poželjno jesti me­ so: za njegovo varenje rashoduje se mnogo energije. zatim voćni sirup. ali ne dozvoliti da ključa. 1 čašu crvenog (cr­ nog) suvog vina. ostaviti da odstoji 10.pehare (čaše za vino) 1 2 sa tankim zi­ dovima staviti komadiće leda.15 minuta na vodenoj pari (u vrućoj vodi). sa mine­ ralnim elementima iz vode. a takva salata sa kajganom utoliće vam glad.smatraju. vitamin C (20 miligrama na svakih 100 grama kupusa) povećava seksualnu aktiv­ nost. Grog „Bajka" Uzeti 1 čašu mineralne vode.

dovoljna motorna aktivnost.ZAKLJUČAK dravlje se može vratiti i znatno poboljšati zahvaljuju­ ći vlastitim naporima. pravilan dnevni raspored aktivno­ sti. povremene terapije čišćenja organizma . Odsustvo štetnih navika. .glavne su komponente zdravog načina života. normalni seksualni od­ nosi. zdrava ishrana. Samoozdravljenje je najbolji put.