P. 1
51456868-POREMECAJI-LICNOSTI-1

51456868-POREMECAJI-LICNOSTI-1

|Views: 1,251|Likes:
Published by mayche81

More info:

Published by: mayche81 on Oct 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2013

pdf

text

original

Sections

 • Poglavlje 7. Grupa A. Bizarne ili ekscentrične ličnosti
 • Shizoidni poremećaj ličnosti
 • Fenomenološke transakcije
 • Generalne terapijske strategije
 • Paranodini poremećaj ličnosti
 • POGLAVLJE 8
 • GRUPA B: Dramatične, emocionalne ili eratične osobe
 • Narcistički poremećaj ličnosti
 • POGLAVLJE 9. PLAŠLJIVE I ANKSIOZNE LIČNOSTI
 • Paradoksalni fokus
 • Intrapsihički fokus
 • Dosada
 • Borba za moć
 • Pasivno-agresivni poremećaj ličnosti
 • Parakoksalni fokus
 • Autoritarni terapeut
 • Neasertivni terapeut
 • Previše revnostan terapeut
 • Izbegavajući poremećaj ličnosti
 • Interpersonalni
 • Kognitivni
 • Biološki
 • Svesnost/Kontakt fokus
 • Bihejvioralni fokus
 • Kognitivni fokus
 • Psihodinamski fokus
 • Kontratransferne teme
 • Zavisni poremećaj ličnosti
 • Svesnost/konakt fokus
 • Bihevioralni fokus

-

POREMEĆAJI LIČNOSTI IZ PERSPEKTIVE GEŠTALT TERAPIJE-

GILLES DELISLE, PhD

1

Zahvalnice: Ovo delo ne bih mogao da dovršim da nije bilo kritičkih doprinosa naših učenika, posebno studenata treće godine, generacija 1986,1987,1988, 1989 i 1990. Tokom supervizijskih seminara njihove kliničke prakse, oni su bili u prilici da dodju do zaključaka koji su poslužili kao osnova i kamen temeljac ovog dela…Želeo bih da im na ovaj način uputim svoju najdublju zahvalnost. Takodje bih želeo da se zahvalim članovima “Clinique de Psuchotherapie Le Reflet”, Line Girard, Linda Lagace, Valmond Loiser i Louise Viens za njihovu stalnu podršku i ohrabrenja. I, na kraju, ova knjiga je posvećena svima onima koji su mi ispričali svoju priču, kao i onima koji su me naučili kako da slušam Predgovor engleskom izdanju Obzirom da je ova knjiga prvi put objavljena 1989, njen sadržaj se menjao kroz razvoj mojih ideja. Prvo izdanje, objavlejno na francuskom 1991 je bilo prevedeno na italijanski (1992) i na engleski (1993). Koncepti koji se u njoj razmatraju su bili izloženi na konferencijama i edukativnim kursevima i čulo ih je mnogo grupa profesionalaca u Kanadi i inostranstvu. Bilo je nekih problema sa izdavačem u vezi engleske verzije, I tek sada, šest godina kasnije, ovo delo je dostupno engleskoj čitalačkoj publici. Pristup koji je izložen u ovoj knjizi je izazvao brojne komentare praktičara različitih škola i obrazovanja. Vrlo vredne primedbe sam dobio od kolega geštalt orjentacije iz Evrope, posebno iz Francuske. U Francuskoj su ideje iz ove knjige bile dosta razmatrane u geštaltističkim krugovima. Neki smatraju da je ovo delo “Jasan i dobro strukturiran rad koji nudi kliničarima geštalt orjentacije konzistentan i efikasan put za intervencije” (Boutrolle, 1991). Drugi ga kritikuju smatrajući da ne pripada geštaltu već da predstavlja zbirku recepata “za početnike koji ne vole da misle”, a zatim podvlače kako ozbiljan i odredjen mora da bude rad koji se bavi ovom temom (Robine, 1991). Ovakve reakcije zajedno sa zaključcima koji su bili posledica moje kliničke prakse su me naveli da razvijem odredjene aspekte knjige. Tako, poglavlje 10 sam preradio i u njega uključio diskusiju o vezi izmedju zdravlja i poremećaja ličnosti. Ovo poglavlje se sada zove “Značaj poremećaja ličnosti”. U poglavlju 13 sada mnogo više naglašavam posredničku funkciju ličnosti u održavanju psihičkog zdravlja. Tabela koja pokazuje relaciju izmedju ličnosti, faktora psihosocijasnog stresa i psihičkog zdravlja treba da pojasni prirodu ove trostruke vezanosti. Centalna ideja koja se krije iza pristupa prezentovanog kroz ovu knjigu se fokusira na psihoimuno-metaboličke funkcije ličnosti. U svom geštalt terapijskom radu sam se najbolje orjentisao pristupajući kliničkoj situaciji iz ove perspektive. Zbog toga upozoravam čitaoca da ne pročita prvo poglavlja o poremećajima ličnosti. Ideje iz tih poglavlja gube svoju koherentnost ukoliko se ne čitaju iz ugla prvog i drugog dela knjige, a zatim fokusiraju kroz četvrti. Ukoliko se čitanje ograniči samo na opise poremećaja, onda se gubi heuristička vrednost i čitalac je uskraćen u smislu dubljeg razumevanja poremećaja ličnosti i ograničenja svojstvenih DSM klasifikacionom sistemu. Gilles Delisle Maj, 1999.

2

UVOD Geštalt terapeuti se odnose prema oblasti psihopatologije sa pomešanim osećanjima. Istorijski gledano, geštalt terapija je, jednako kao kompletan humanistički pokret, odbacila svaku ideju o dijagnostici, smatrajući je depersonalizujućom, antiterapijskom i politički represivnom. “ Egzistencijalistička škola je, utičući na mnoge moderne mislioce iz oblasti literature i društvenih nauka, proširivala domete egzistencijalne filozofije na terapijsku teoriju, ali je malo uticala na istraživanja i praksu. Na sličan način, mnogi psihoterapijski pravci koji su se pojavili poslednjih decenija (kao na primer, geštalt, humanistička ili transakciona terapija) su često bili suprotstavljeni psihijatrijskom “medicinskom modelu” i njemu svojstvenom načinu dijagnostifikovanja i klasifikacije.” (Klerman, 1986) Pokretači humanističkog pokreta su negovali takav pristup reagujući na medicinski model koji je u to vreme psihološku patnju svrstavao prema oštrim parametrima patologije. To su bile godine protesta, društvenog i političkog. U takvim previranjima se rodila i počela da cveta nova terapija. Nove načine tretiranja ljudske patnje su promovisale karizmatične i neustrašive osobe. Veliki deo svoje energije oni su crpli iz otpora prema teorijskim osnovama psihoanalize i bihejviorizma kao i iz reakcija na bazične odnose izmedju terapeuta i pacijenta na kojima se ovi pravci zasnivaju. Verovalo se da se u odnos terapeuta i klijenta (u to vreme, naravno, niko ne bi upotrebio termin pacijent) unose pokretači opresivne kulture i da je to osnovni patogeni faktor. Teorijske osnove egzistencijalno-humanističkog pravca psihoterapiji su bile prožete vredonosnim sudovima, socijalnom kritikom i velikodušnim idejama. Bilo bi pogrešno veravati da su psihoanaliza i bihejviorizam izuzeti od ovakvih sudova. Upravo suprotno. Nije bitno što su načini na koje su formulisana njihova pravila zaista manje eksplicitno vredonosno orjentisani. Karl Rodžers je, definišući svoj pristup, iskovao termin “klijentom centriran” suprotstavljajući ga “centriranom na terapeutovu stručnost”. Nisu svi pravci humanističkih terapija bili tako eksplicitni, ali, ono što se može tvrditi sa sigurnošću je da je većina njih, uključujući i geštalt terapiju, bila prepoznatljiva po naglasku na interpersonalno koji formula “klijentom centriran” pobudjuje. Ipak, nekoliko decenija kasnije, nakon što se rodilo oko dve stotine novih formi terapije, nije neobično postaviti pitanje da li su ti različiti pravci baš toliko klijentom centrirani koliko bi želeli da budu. Odbijajući da klasifikujemo i obeležimo dinamiku naših klijenata, mi smo kolektivno kreirali mnogo više terapijskih kategorija nego što ih postoji u patologiji. Naravno, s jedne strane, mi ne možemo poreći da postoje razlike u osobenostima naših klijenata koje su značajne a da sa druge da ne uvidimo da je potpuno nemoguće potpuno razlikovati specifičnu metodu od njenih manje ili više originalnih varijanti. Mnogi članci objavljeni u Geštalt žurnalu, na primer, bave se stvarima kao što su debata izmedju Zapadne i Istočne obale ili, pitanjem da li defleksija zaista postoji. Možda je defleksija ustvari pod proces retrofleksije. Ili, da li je post kontakt isto što i povlačenje?

3

za najupotrebljivijim i najproduktivnijim načinima delovanja. Ovo može donekle objasniti zašto je dobar deo terapeuta humanističke orijentacije počeo da pokazuje interes za savremenu psihoanalitičku literaturu u kojoj se autori ne plaše upotrebe odredjenih reči i u kojoj se na otvoren način koriste klinički termini u opisu individua koje konsultuju psihoterapeute. takodje može poslužiti i svim ostalim terapeutima humanističkih orjentacija koji žele da obogate svoje znanje i praksu struturiranim razmišljanjima koja se tiču geštalt parametara vezanih za pitanja dijagnoza i tretmana. značajno je da se u različitim terapijskim pravcima nastavi potraga. možda smo zaboravili da je takodje depersonalizirajuće. Bez obzira što se potčinjavamo 4 . ili se pretvarati da nepostojeće razlike imaju osnovu u stvarnosti. Geštalt terapija zagovara razvoj terapeuta koji ne sme da bude naivan kada je u pitanju psihopatologija a u cilju održavanja interpersonalanog odnosa sa svojim klijentom u kome odanost i humanost. mogli bi se uplašiti da se inicijalni koncepti više ne razvijaju. Ovu knjigu sam pisao imajući na umu sledeća tri osnovna cilja: Promovisati prihvatanje univerzalnog kliničkog jezika Verujem da će devedesete godine ovog veka biti doba u kome će različiti terapijski pravci početi da prepoznaju kako sopstvene snage tako i sopstvena ograničenja i u kome će početi da komuniciraju jedni sa drugima u cilju usavršavanja umetnosti terapije. kako ćemo primetiti u daljem tekstu. Iako je ovaj priručnik namenjen uglavnom praktičarima geštalt orjentacije.Ova pitanja su značajna jer omogućavaju usavršavanje teorije. posebno kada su u pitanju teme poput dijagnostike i tretiranja relativno specifičnih oblika poremećaja. Geštalt terapija. Održavajući uverenje da je dijagnostifikovanje depersonalizirajuće. dovoljan konsenzus izmedju pristupa tako da je u najmanju ruku moguće usvojiti dijagnostički sistem čije formulacije nisu pod uticajem nijedne posebne škole ili mišljenja. antiterapijski i represivno poriciati postojanje stvarnih razlika izmedju individua tamo gde one postoje. intirzična ili ekstrizična. budu zaboravljene ovim povratkom “izvorima”. Da nije tih teoriskih konfrontacija. moraju da preovladjuju. kontekstualna struktura ponašanja jednako kao i nesvesna motivacija. ukoliko nije svedena na teatarski i pojednostavljen tehnički ritual. terapijski sistem koji posvećuje većinu svoje energije ovom tipu intelektualnih operacija ne pridajući istovremeno identičan značaj razumevanju osnovnog objekta terapijskih napora klijentu podlegao bi riziku da postane sopstvena karikatura i riziku da postane isprazan i pojednostavljen. Obezbediti terapeutima kliničke kriterijume bazirane na karakteristikama geštalt pristupa Savremene tendencije u psihopatologiju su promoviseale. Ipak. Ipak. predstavlja moćan terapijski pristup u kome se naglašava intrapsihička eksploracija u istoj meri kao i interpersonalno iskustvo. U skladu sa tim ipak bi bilo za žaljenje da transformacije koje su se desile u mentalitetu terapeuta pod uticajem egzistencijalizma i humanističke orijentacije uopšteno govoreći a posebno kada je u pitanju geštalt. u onim oblastima koje su im bliske. U svetlu ovoga važno je da kliničari različitih metodoloških orjentacija počnu da upotrebljavaju nozološki rečnik koji omogućava komunikaciju.

način na koji se preklapa sa drugim dijagnozama iz poglavlja I i II. kao i markeri koji mogu da posluže kao vodiči u terapijskim intervencijama. bazirani na savremenoj literaturi I kliničkom iskustvu. Geštalt terapeuti koji razumeju dinamiku poremećaja ličnosti su u poziciji da bolje prihvate one osobenosti koje su u iskustvu njihovih klijenata prisutne na jedan modifikovan i teško razumljiv način. globalnu perspektivu. Mi smo dugo verovali da prethodni kognitivni procesi mogu da nas na neki način udalje iz terapijskog kontakta. I nema sumnje da bez obzira što može biti upotrebljenja urazličitim kontekstima. transformativnoj psihoterapiji. kako to označava I samo njeno ime. U tom delu se ističe fenomenologija poremećaja. čitaoci će biti upoznati sa konceptima DSM klasifikacionog sistema. svoj kapacitet da rade na svesnosti i kontaktu u sada i ovde. Knjiga ovog obima ne može pretendovati da pokrije čitavo polje psihopatologije niti da prezentuje detaljnu studiju psihodinamike i etiologije svakog poremećaja. poremećaje ličnosti. U poslednjem delu knjige cilj je integracija ovog materijala u praktična znanja psihoterapeuta. U trećem delu se nalaze opisi pojedinačnih poremećaja ličnosti. tj. takodje je očigledno da je proučavanje poremećaja ličnosti predodredjeno da izaziva veliko interesovanje zbog toga što se smatra da ako su emocionalni poremećaji bili dominirajućI 1970-tih.naporima generalizacije dijagnostičkog jezika. Zatim ćemo se baviti sažetim prikazom osnovnih principa geštalt terapije I njihovim implikacijama na dijagnostiku I tretman klijenata. (Skodol. Obezbediti terapeutima generalne indikacije za koherentan i efikasan tretman različitih poremećaja ličnosti Dobro obučeni terapeuti geštalt orjentacije nemaju razloga da se plaše da će izgubiti svoju osnovnu snagu. suštinski je važno prevesti taj jezik u termine koji konstituišu osnovne pojmove različitih pristupa. Upravo nasuprot. već odslikava I realnost geštalt terapijske prakse.1989) Za početak. Naše osnovno opredeljenje je da fokusiramo poremećaje odraslih opisane u odeljku II DSM-a. poremećaji ličnosti dominiraju 1990-tih. 5 . tj. anksiozni 1980-tih. Onda sledi isticanje onih teorijskih koncepata koji su značajni za formulisanje dijagnoza I generalne pravce geštalt terapije. Naš izbor oslikava ne samo značaj koji ovaj odeljak ima u smislu sistemskog razumevanja psihopatologije. ona ostvaruje svoj potpuni domet u globalnoj. Dalje. Geštalt terapija predstavlja.

76. Bez ovih kriterijuma. kategorijalni model klasifikacije je onaj koga mi u najvećem broju spontano koristimo I sa kojim su identifikovani mnogi naši kognitivni procesi.25 do 0. nijedan drugi tip poremećaja sadržan u DSM-u nema jasno ustanovljenu etiologiju. uzroci histeričnog poremećaja ličnosti ili agorafobije su nepoznati. gde se koeficijent relijabilnosti kreće od 0. U DSM III je uključeno pet osnovnih inovacija vezanih za načine na koje je psihopatologija konceptualizovana I predstavljena.U relativno kratkom periodu. a ortodoksni Krenberijanac pronalazi veliki broj graničnih slučajeva. većina istraživača iz polja psihopatologije je počela da za svoju polaznu tačku uzima DSM. za nekog drugog može biti anksiozni neurotični poremećaj. Reafirmacija koncepata Višestrukog separacionog poremećaja Svakako je moguće staviti primedbe na kategorijalni model poremećaja koji je izabran u DSM-u. Možda je bolje upotrebljavati dimenzionalan model na primer. Bilo je za očekivati da će najveći broj praktičara podržavati ovakav model I predpostavljatiga drugim modelima. Klinička upotreba dijagnoze Dijagnoze: Šta? Zašto? Od 1980 DSM je bio glavni faktor u širokoj zajednici kliničke prakse I kliničkog mišljenja. hormonalni disbalans. kliničari ispituju validnost brojnih eksplanatornih hipoteza. osim organskih mentalnih poremećaja.DEO I UPOREDNA PSIHOPATOLOGIJA Poglavlje 1. Zbog toga dve osobe koje imaju isti predpostavljeni poremećaj ličnosti mogu biti u realnosti potpuno različite. U drugom delu ove knjige ispitujemo koncepte koji formulišu premećaje opisane u odeljku II DSM-a. edipalna dinamika ili objektne relacije su inteligentne spekulacije koje nikada nije bilo moguće akedvatno proveriti na naučnim osnovama. Zapravo. dajući moguće odgovore na njegove slabosti. Dijegnoze prate konture praktičarevih teorija. 6 . koji bi omogućio ličniju I specifičniju procenu? Tačno je da su kliničke kategorije odeljka II nedovoljno homogene I ekskluzivne. one su najnepouzdanije kategorije DSM III. Operacionalni kriterijumi za inkluziju I ekskluziju (uključivanje I isključivanje) Po prvi put u analima psipatoloških nomenklatura možemo debatovati o ispravnosti specifične dijagnoze zasnovane na široko prihvaćenim kriterijumima. One se najčešće odnose na činjenicu da ovakav model navodi terapeute da sažmu širok spektar osnovnih uticaja koji organizuju patološku ličnost u nekih deset kategorija. Preferencija deskriptivnih kriterijuma u odnosu na inferentne U američkoj psihijatrijskoj asocijaciji se ističe da. ono što neko smatra histerijom. Ipak. Bez obzira u šta mi izabrali da verujemo. To može biti razlog zbog koga “čisti” Kohutijanac češće vidi mnoge narcisoidne ličnosti. Naravno. Socijalno učenje.

Po prvi put se desilo da medicinski specijalisti – praktičari budu uključeni u praktičnu proveru relijabilnosti nove nomenklature. Zbog toga se može reći da pet dijagnostičkih odeljaka nisu prosto aditivni I linerani. Osa I bavi se kliničkim simptomima. POGLAVLJE 2. Sistem višestrukih osa Ovaj sistem je uveden da bi se prilagodilo mnogobrojnosti aspekata života I iskustava pacijenata. odeljak III fizičkom patologijom koja može biti značajna u mentalnim poremećajima. te da im je neophodna praktična potvrda. uglavnom konceptima povezanim sa teorijom polja. To ne znači da treba napustiti rad na uzročnosti. treba) u pokušaju da razviju svesnost o procesu i odgovornosti. već obogaćivati iskustveno polje I razvijati fokusiraniju svesnost terapeuta. neophodno je prepoznati da su mnoga postojeća uzročna objašnjenja po svojoj prirodi hipotetička. odeljak II razvojem i poremećajima ličnosti. Jedinstvena snaga geštalt terapije održava se sve dok je terapeut sposoban da dozvoli da njegova osoba bude figura na bogatoj kliničkoj. 7 . a neki od nas rade dozvoljavajući klijentu da govori na svoj uobičajen način. tehničkoj I teorijskoj osnovi. Neki od nas veruju u upotrebu “tehni-ka”. PSIHOPATOLOGIJA IZ GEŠTALT PERSPEKTIVE Geštalt terapija se uglavnom bavi zdravljem I optimalnim funkcionisanjem. mora. bazirane na deskriptivnim kriterijumima u kojima se ne implicira uzročnost ili poreklo poremećaja. a ne na inferentnim. u svetlu onoga što nam je poznato. Mnogo je elokventnija u svom rečniku zdravlja nego u rečniku patologije. Njihova toplina. Osnovna propozicija ovog rada stoga nije opterećivati terapijski odnos oznakama I medicinskom terminologijom. geštalt terapija nije monolitna. odeljak V globalnom procenom funkcionisanja. odeljak IV fizioločkim faktorima stresa.Teorijski okvir geštalt terapije može da se posmatra kao paradigma optimalnog življenja. uz izuzetak bioloških poremećaja kod kojih je poznata značajna uloga centralnog nervnog sistema. već da konstituišu subsisteme u medjusobnoj dinamičnoj interakciji. Praktične provere validnosti Pre nego što je objavljen DSM III je bio podvrgnut proveri relijabilnosti I validnosti. pokušaj.Zbog toga su kliničke kategorije DSM III. ali.Lični I profesionalni život autora ove knjige je bio duboko promenjen kroz susrete sa takvim geštalt terpeutima I trenerima kao što su Irving I Mirijam Polster. Na sreću. On odslikava sistemski karatker psihopatologije I kompatibilan je sa konceptima bliskim geštalt terapeutima. neki ne. Neki od nas spremno zabranjuju upotrebu odredjenih reči (to. odanost I humanost će ostati u meni I kada budem zaboravio sve ono što verujem da znam o psihopatologiji.

Gde možemo posmatrati poremećaj? Mi. kada I kako se poremećaj pojavljuje I održava. Uglavnom. mi posmatramo pojavu verbalne i auditivne kontaktne funkcije. pošto je akcija zasnovana na energiji. mi verujemo da ova “dinamička suma iskustava” može biti opa-žena u sada i ovde. Dok nam je važno da znamo odakle dolazimo. prošlost nije ništa više nego jedan od tri nivoa ljudskog iskustva. Kada se sama disfunkcija manifestuje? Disfunkcija na granici kontakta se manifestuje u nekoj od fazi kontakta specifič-ne kontakt epizode. I opet. Bez obzira što je ideja o prekidu zanimljiva iz pedagoških razloga (u smislu da se bavi nedostatkom fluidnosti I kontinuiteta)izgleda da je ona ograničavajuća kada dodje do opisa repetitivnih modela ponašanja kod poremećaja ličnosti. Fenomenologija se više bavi opisivanjem fenomena nego pridavanjem karakteristika. kontaktne funkcije dodira i pokreta. najvećim delom u knjizi Gestalt Theraphy Integrated (1973) Ovaj okvir omogućava razumevanje osnovnih komponenti iskustva na granici kontakta na takav način da obezbedi neki uvid o načinima na koje potpuni geštalt poremećaja ličnosti funkcioniše. fenomenološki govoreći. Postoji nekoliko geštalt modela koji obezbedjuju razumeva-nje iskustvenog ciklusa. ide-ju da osoba može imati prekid izmedju svesnosti I mobilizacije. Ipak. Na primer. U terapiji. što je u suprotnosti sa etiološkom orjentacijom. Naš pristup je baziran na procesu I više se bavimo adekvatnim opisima onoga što se dešava na granici kontakta nego hipoteziranjem u vezi ranog iskustva osobe ili njene nesvesne motivacije. Granica kontakta se sastoji od kontaktnih funkcija. nije lako integrisati. ja sam radikalno odustao od koncepta prekida iako ovaj koncept neguju mnogi geštalt terapeuti. Mi priznaje-mo da je osoba u svakom trenutku zbir prošlih I sadašnjih iskustava jednako kao i svojih aspiracija i pretpostavki vezanih za budućnost. U osnovi. naši snovi. na granici kontakta. mi smo odano funkcionalno orjentisani. Ipak. Strogo govoreći. onoga što jeste I onoga što će biti. Daleko od toga. funkcije geštalt terapeutima omogućava proce-nu celovitog funkcionisanja osobe. takva osoba ne bi mogla da ima akciju. aspiracije I strahovi izgleda da nemaju svoje pravo mesto u trilogiji ljud-skog iskustva: onoga što je bilo. Naravno da postoje I druge kontaktne funkcije kao što su one mirisa ili ukusa. ali one su retko tema na psihoterapijskim susretima. 8 . kao geštalt terapeuti verujemo da orudja naše struke najbolje upotrebljava-mo kada usvojimo I održavamo fenomenološku perspektivu. U ovom delu ja ću koristiti Zinkerov model (1978). naši planovi za budućnost. mi se bavimo procesom pitajući se gde. način na koji pacijent koristi svoje kontaktne.Centralni pojmovi korišćeni u ovom delu potiču iz geštalt perspektive koju promovišu Irving I Mirijam Polster kroz svoje trening programe I koji su objavljeni. To ne znači da verujemo da rano iskustvo nema svoj terapijski značaj. dijagnostički govoreći. Ipak. To je verovatno za žaljenje obzirom na brojnu upotrebu metafora vezanih za ishranu koje pretežu u našoj teoriji. gledajući iz dijag-nostičkog ugla.

ta osoba deluje (ima akciju) I niko ne može izistinski tvrditi da ona ima prekid izmedju mobilizacije energije I akcije. modeluje kontakt kroz procese otpora I prilagodjavanja I koristi ili ne koristi svoj potporni sistem. Otpori prilagodjavanja kontaktnim procesima koje ja upotrebljavam su: konfluencija. kontakt I povlačenje. Čitaoci koji bi želeli da saznaju više mogu da konsultuju radove navedene u referencama. kao i putem nepotpunog I nepromišljenog upotrebljavanja ličnog sistema podrške. emotivna I bihejvioralna komponenta iskustva. Šta je poremećaj ličnosti? Za geštalt terapeuta poremećaj ličnosti je nefleksibilna I maladaptivna organizacija uzoraka tri bazične komponente iskustva kao što su te da individua doživljava značajnu nemogućnost u socijalnom ili radnom ponašanju. Značenje (kognicija) koje neko pridaje dogadjajima (ponašanje) I osećanjima (emocionalnost) koja prate taj dogadjaj tokom vremena ostaju relativno stabilni I osobi daju osećaj identiteta. Ipak. pa ipak u isto vreme biti potpuno adekvatna u ostalim oblastima iskustva. Sistemi podrške su: interpersonalni. retrofleksija I defleksija. mobilizacija. Osoba može pokazivati tendenciju da deluje bez dovoljno energije i stoga biti nemoćna da kontaktira objekte iz svoje okoline. introjekcija.Lično više volim da se bavim ovim temama upotrebljavajući termine specifičnih iskustvenih modela. ja ću vrlo kratko podsetiti na osnovne koncepte ove teorije. svesnost. projekcija. Ovaj značajan organizujućI proces može se posmatrati na granici kontakta putem načina na koji osoba koristi svoje konaktne funkcije. Druga osoba može imati neadekvatnu svesnost o odredjenim tipovima senzacija. Šta je ličnost? Za geštalt terapeute ličnost je specifičan I relativno stabilan način na koji se organizuje nečija kongitivna. Kako se održava disfunkcija? Disfunkcija se održava kroz otpor I prilagodjavanje kontaktu. kognitivni I biološki potporni sistem. akcija. Neki bazični koncepti geštaltističkog stanovišta Pošto u ovom radu nemam nameru da obuhvatim kompletnu teoriju geštalt terapije. Ličnost predstavlja taj doživljaj identiteta I uticaj koji on ima na druge. Faze iskustvenog ciklusa koje ja koristim su: senzacija. DRUGI DEO PRIKAZ UPOTREBLJENIH POJMOVA I EMPIRIJSKI PODACI Poglavlje 3. ili subjektivne probleme ili I jedno I drugo. Ovde navodim sažetu definiciju svakog od ovih koncepata. 9 .

iako to možda nije uvek očigledno. Geštalt tereapeuti nemaju ambicija da reše ovaj problem. čovek često prelazi sa jedne tačke interesovanja na drugu. kontakta I iznova. kao na primer kada doživljavamo hladnoću I delujemo u pravcu promene te situacije. Koncept iskustvenog ciklusa može da posluži u makro I mikro planu. Da bi još bolje islustrovali ovo stanje. često je bivalo primećeno 10 . Mogli bi da kažemo da je svesnost kapacitet da se iskustveni ciklus pretvori u istaknutiju figuru. može da deluje u pravcu obnove fluidnosti procesa. ili da postoji manjak tranzitivnosti. poput apstrakcija. geštalt terapeut neprekidno koristi iskustveni ciklus. kao na primer u vezi situacije promene posla ili završavanja ljubavne veze. ali veruju da je klinički korisno pretpostaviti postojanje prostora izmedju senzacije I svesnosti. Skica br. U svakodnevnom životu su ovakvi trenutci prilično retki. kognitivnih I emocionalnih stimulusa. Tokom terapijskog rada. 1 predstavlja iskustveni ciklus u obliku zvona. povlačenja. mobilizacije energije. Takodje. I onih koji veruju u njeno postojanje iako je ona odvojena od svesnosti svega jednim vremenskim trenutkom. Može da se upotrebi u analizi mikroskopskog iskustva koje traje svega nekoliko sekundi. odvojena od svih reprezentacija. Senzacija Još uvek traje polemika izmedju onih koji veruju da je senzacija čista i. Ljudi koji meditiraju zapravo pokušavaju da da se povuku od senzornih. Povlačenje Organizam se odmara I ustvari se ništa ne dešava. Zapravo. akcije. Pokazuje trenutke povlačenja. senzacije. Upotreba ovog koncepta mu omogućava da opservira pacijentove iskustvene modele I da. Ustvari. svesnosti. kada primeti da je prelazak iz jedne u drugu fazu otežan. zamislimo da sedimo u miru I da nas neuznemireva I ne mobiliše ništa posebno. može da se primeni na šire iskustvo koje se proteže u dužem vremenskom intervalu.Iskustveni ciklus Iskustveni ciklus je organizmička sekvenca koja može da se otkrije u svakom trenutku nečijeg života I koja je blisko povezana sa konceptom svesnosti. Iskustvo povlačenja stoga je dobro ilustrovano meditativnim stanjem.

mi ćemo se ograničiti isključIvo na biološku sposobnost da iskusimo ovu senzaciju koja se beležI u obliku dizanja kose I jeze. Mobilizacija energije Kada sam ispravno identifikovao senzaciju. Za sada. Dok sedim u tišini. u akciji sam. Ovim senzacijama mogu da pripišem različita značenja. Za sada. jedino delujem u sredini I još uvek nisam zaista “kontaktirao” objekat koji će biti instrumentalan u zadovoljenju moje potrebe. Dok to čInim. Prethodne 11 . Kako temperatura raste. Primećujem otvorene prozore. GledajućI oko sebe razmišljam o različitim mogućnostima koje su prisutne u okolini. Stoga moram delovati u sredini. što značI da sam pronašao objekat u svojoj sredini na koji treba da delujem da bih zadovoljio prethodno identifikovanu potrebu. Ukoliko normalno funkcionišem I nijedan nezavršeni posao nije uključen u ovu situaciju. Medjutim. čim konsultujemo nekog ko može da nam objasni prirodu tih simptoma. prirodno je da postajem mobilizovan I da počinjem da prepoznajem elemente iz sredine koje mogu upotrebiti da bi obnovio željeni balans. ali krećem se. ustajem I krećem se ka njemu kroz sobu. Kontakt Sada sam locirao termostat I prilagodio ga željenoj temperaturi.da neke osobe imaju tendenciju da budu neadekvatno svesne svojih pojedinih senzacija. ipak. Povlačenje Delujući onako kako sam mogao. odmah osetimo rasterećenje I samopouzdanje. I razmišljam da proverim termostat. iznenada osećam hladnoću na koži. raste I moje zadovoljstvo. Hipohondar koji nakon obilnog obroka iskusi gorušicu može verovati da ima napad angine. Čim sam se pokrenuo. Akcija Pošto sam primetio da je termostat podešen na prenisku temperaturu. Moram da učinim nešto u vezi sobne temperature prostorije u kojoj boravim. Svima nam je poznato kako u odredjenim situacijama slabi bolovi i fizički simptomi mogu da nas ozbiljno zabrinu. verovatno ću primetiti da mi je hladna koža I da se ježim zato što je temperatura u sobi previše niska. U ovm trenutku sam uspostavio kontakt. ježim se I diže mi se kosa na glavi. postajem energizovan I spreman za akciju. ja ću ostvariti trenutak kontakta. Još nisam “kontaktirao” objekat iz sredine koji će obnoviti moj balans. Delujem I ako je moja akcija ispravna. sve što sada mogu da učinim je da sačekam I da se nadam da će sistem grejanja raditi dovoljno brzo. Svesnost Šta se dešava? Da li mi je hladno? Da nemam temperaturu? Da li sam uplašen? Svaka akcija koju preduzmem da bih svom telu pomogao da povrati balans zavisiće od značenja koje pripisujem ovoj senzaciji. osetio sam izvesnu promenu u energiji I moje telo je relativno zadovoljno očekivanjem promene temperature koju sam uspostavio pomeranjem termostata.

Kompletiranje znači dozvoliti figurama da se jasno I snažno istaknu u našem iskustvu I pustiti ih da nas mobilišu u potpunosti. Medjutim. Ponovo postajem receptivan za ostale stvari I dogadjaje. Dugo ne odgovorimo na nečiji poziv ili želimo da kažemo nešto na nejasan način plašeći se da to učinimo. toliko je I mogućnost da ga prekinemo na svestan način takodje važna. Većina od nas doživljava probleme u vezi drugih. Osećam snažnu potrebu da popijem pivo u letnjoj bašti. posmatrana iz biološkog ugla gledanja. koliko je sposobnost da dovršimo ciklus nužna za naše mentalno I fizičko zdravlje. mi imamo serije percepcija I stavova u vezi toga ko smo I kako je ustrojen svet oko nas. Svakodnevni život nas takodje dovodi u poziciju da mnogo puta ne dovršimo iskustveni ciklus. Rano sagorevanje može učiniti dobar posao. kao što su neodredjena nelagnost kada sretnemo odredjenu osobu. Dovršavanje iskustva na način koji smo opisali u našem primeru ne izaziva mnogo problema. nakon dužeg vremena. da možemo da ispitamo različita iskustva sa kojima se susrećemo bez obzira na njihovu značajnost. Kako pridajemo značenje složenijim senzacijama odredjeno je našom percepcijom sebe samih. Neko može prekidati sebe ili doživljavati 12 . da su neki od njih prilično pijani I neugodni. mada odredjeni psihotični pacijenti tumače čak I ovakve senzacije na čudnovat način. kompletirati I “razoriti” različite figure koje se pojavljuju u polju nečije percepcije. Ciklus je kompletiran. mnogo složenijih emocija. kako što je to slučaj sa opsesivnim pacijentima. Razaranje ili restrukturacija figura znači delovati u spoljašnjoj ili unutaršnjoj sredini u cilju zadovoljavanja inicijalnih potreba što dalje omogućava prostor za pojavu novog iskustva. I dok temperatura pada. umor koji donosi težak zadatak će lakše biti deflektovan ili retroflektovan nego želja da ga dovršimo do perfekcije. Izabiram mesto koje me zanima. To je zbog toga što mi svom iskustvu ne pristupamo poput deteta koje sve radi po prvi put. možemo. Ustvari. senzacije koje ugrožavaju ovakav self-imidž će biti konstruisane teže I neadekvatnije od onih koje ga potvrdjuju. Zamislimo da se šetam u letnjoj noći. Odredjenije rečeno. lojalne I razumne. zaista transformisati značenje senzacija u nešto što se bolje uklapa u imidž koji imamo u sebi. sebe vidimo kao odredjene. Drugim rečima. Ako. Obzirom da nam nije “dozvoljeno” da iskusimo umor I dosadu. čIm sam stigao primećujem da ljudi koji sede za stolovima ne izgledaju naročito zanimljivo. mogu se promeniti moje potrebe I ja mogu postati svestan da bi zapravo radije nastavio šetnju. U ovoj tački moglo bi biti I korisno I biološki ispravno prekinuti akciju I reinvestirati energiju u nastavak akcije da u sredini pronadjem drugo mesto koje bi moglo zadovoljiti moju želju. Dok nastavljam da šetam. Osobe čije funkcionisanje nije optimalno pokazuju tendenciju ka prekidima. moja želja za pivom se povlači. U prethodnim redovima sam pokazao da je optimalna situacija.senzacije nestaju svoju pažnju okrećem od ove akcije I kontakte. ne možemo se nadati da ćemo dovršiti svaki naš iskustveni ciklus. postajem aktiviran I krećem ka tom mestu. Mi smo opremljeni jednim programom koji sadržI našu priču I koji se stalno dopunjava novim podacima. Treba da budemo dovoljno fleksibilni I otvoreni za nove situacije. oklevanju I slabostima u odredjenim fazama iskustvenog ciklusa. Na primer.

Možda previše lak? Istina je. Geštalt terapeut koji je obučen a prepozna ove specifične tendencije fokusira se na njih I dopušta da one postanu figura kako njemu tako I klijentu. U delujem isto vreme. Odlažem sve projekte za kasnije. rad mi je dosadan. pacijentu može ponekad biti dosta tih terapeutovih interesovanja za “trivijalnosti” I on može preferirati da govori o “svom problemu…” Tabela 1 prikazuje poredjenje mikro I makro ciklusa I pokazuje kako ova dva ciklusa prolaze kroz iste iskustvene faze. Sve dok sam nešto učio bio sam zadovoljan. ali već dugo ovaj posao nije za mene stimulativan. svesnosti I mobilizacije. ili kontakta I povlačenja.slabost u svakoj prelaznoj tački ciklusa: izmedju povlačenja I senzacije. Potpuno sam osetio Svesnost o svemu ovome senzaciju I spreman sam da me po malo rastužuje. Faze iskustvenog ciklusa SENZACIJA Primer mikrociklusa Osećam žmarce Primer makrociklusa Sve mi se manje dopada da odlazim na posao. Odavno je prošlo vreme kada sam poslednji put osetio ambicije koje se tiču mog posla. pošto čim napustim ovo mesto osećam dovoljno energije…Da li postoji neki konflikt ili tenzija izmedju mene I mojih kolega ili predpostavljenog koja utiče na moj radni entuzijazam? Da li me posao čini anksioznim? Ne. mobilizacije I akcije. već dugo radim ovaj posao I znam da mi je lak. osećam kako mi raste nivo energije samom čInjenicom da sam shvatio šta mi se dešava. Često u mikrociklusu primećujemo one osobine koje umanjuju kvalitet akcije I koje na isti način preduzimamo u onim okolnostima čije su posledice mnogo ozbiljnije. Zapravo. Kolege su mi dosadne Hladno mi je Šta se dešava? Da li sam preumoran? Ne. Radi na procesu rekonstrukcije kontinuiteta I fluidnosti iskustvenog ciklusa. akcije I kontakta. senzacije I svesnosti. SVESNOST MOBILIZACIJA ENERGIJE 13 .

razlika to dvoje postaje sve nepodnošljivija. roditeljski zahtevi su forme introjekcije. Ovakva osoba će kreativno usvojiti ono što otkrije na granici kontakta. Ovoj proces suprotan asimilaciji u smislu toga da asimilijuća individua pronalazi u sredini hranljive objekte koje asimilije. Imam posao. Akcija je bila uspešna I kontakt zadovoljavajući.Iskustvo na granici kontakta može se modelovati kroz pet različitih načina. Ona želi da joj terapeut kaže šta da uradi. Sada sam ponovo spreman za nove stvari. Kada ih svesno koristimo I kada nam omogućavaju da inkorporiramo hranljive elemente odbijajući one toksične. a odbacuje toskične. postaju modeli adaptacije na kontakt. Vreme je za akciju. Hipnoza. Introjektujuća osoba guta sve ucelo: breskvu sa kamenom. Prilagodjavanje i otpor kontaktu Iz perspektive geštalta granica kontakta je uvek aktivna.KONTAKT POVLAČENJE Oblačim sako Posle izvesnog vremen nestaje senzacija hladnoće. onda ih nazivamo otporom kontaktu. Doživljavam senzaciju novine. 14 . Divno Počinjem sa novim poslom. ono što je deo sredine se doživljava kao deo sebe. Prethodna dosada vezana za posao je nestala. Nalzim se u nepoznatom okruženju I suočavam se sa novim izazovima. U terapiji će introjektujuća individua tragati za gotovim odgovorima. bez svesnosti I zato ne može da se prilagodi fizičkim ili mentalnim pzama nekog drugog. Obično se ovaj tip regulacionog modela pojavljuje pod maskom zapamćenih poslovica ili izreka. svaki regulativni model uključuje adaptivne I odbrambene komponente. publicitet. Iskustvo je dovršeno I više me ne zanima. ali kamen… Osoba introjektuje kada usvaja. Introjekcija U ovom modelu adaptacije ili otpora kontaktu. Kada su ovi mehanizmi nesvesno aktivirani pa ili sprečavaju individuu da se “hrani” ili je “truju”. Što više mislim o onome što želim I onome u čmu jesam. Dobijam poziv od uprave kompanije. Ona može biti sposobna da svari breskvu. Tako. Novi ciklus počinje. Privlačeme misli o nekom stimulativnom poslu I novim izazovima.

nerazumevanjem ili ispoljavanjem na ekscesan način. i imitirajući njegove akcije osoba uči da usvoji odredjene privremene poze koje kasnije moraju potpasti pod uticaj promišljanja. Mi ne želimo uvek intenzivan kontakt. Takodje. suprotno tome. Mimika ili gutanje gorkih lekova su forme introjekcije koje su se pojavile kao posledica trenutnog nedostatka kritičkog mišljenja. deo okoline. šalama.Učenje zahteva kapacitet za introjekciju. namera ili misli koje su suprotne našima. ona je privremena I u sprotnosti sa hroničnim. preterivati itd. postoji I drugi deo ovog procesa koji se sastoji od pridavanja nekome osećanja. Kada anticipiram ja koristim svoja prethodna iskustva I predpostavljam da će se osoba ponašati u skladu sa tim iskustvima. zapravo. Mogli bismo rećI da bez adaptivnog aspekta projekcije ne bi bilo romana. 15 . Iako projekcija izgleda jednostavno. praviti šale. Proces u kome neko pridaje drugome sopstvena osećanja ili namere je dobro poznat. Kreirali su ga Irving I Mirijam Polster I stoga nije spomenut u “Bibliji”. mi želimo da on to čini. Projekcija Ovo je poznatiji proces. Na nivou adaptacije defleksija nam omogućava da umanjimo intenzitet iskustva koje bi nam bilo nepodnošljivo ili nekorisno. Polsterovi ovaj koncept smatraju korisnim u kliničkoj praksi zbog toga što obezbedjuje mogućnost opisa “udaljenih” iskustava osobe. jer na taj način opravdavamo sopstvenu ljutnju koju osećamo prema njemu. Primer ovoga bi bilo uverenje da nas partner vara zbog čega ga odbacujemo. dok. ustvari je to složen proces. I može da promeni kontakt sa objektom. pojavljuje se tamo gde beskorisno susreće neprijatno. upotrebom nejasnih izraza. Ovo je strategija redukcije intenziteta kontakta okretanjem u stranu. U terapiji. To je način na koji dajemo legitimnost sopstvenim uverenjima ili osećanjima. medjutim poželjno je da to budu svesne I privremene introjekcije. proizvoda mašte ili igre šaha. Da parafraziramo izreku. Posmatrajući kako profesionalac izvodi eksperimente. Svako ko je ikada bio na žurci sa namerom da se dobro provede a stalno su ga upoznavali sa nekim ko je bio zainteresovan za “ozbiljan razgovor” ume da ceni blagodeti defleksije. procene da je terapeut hladan I arogantan (što može da objasni zašto se pacijent oseća preplavljen I ne usudjuje se da se suprotstavi terapeutu). Latner I From nisu upotrebljavali koncept defleksije smatrajući ga podprocesom retrofleksije. humoreske ili hiperbole. Naravno. kao što su tegobni negativni sudovi ili preterana kontrola ili. Osoba ne može da se snadje u svetu bez introjektovanja. Anticipacija je projekcija. Kako neko može da anticipira bez projekcije? Jedina razlika je u tome što se kreativna projekcija čini uz svesnost. pacijent na terapeuta projektuje otudjene delove sebe. Defleksija Ovo je savremeniji koncept. U osnovi se sastoji od uverenja da je ono što je deo selfa. Deflektujuća osoba može takodje govoriti kao “kiša oko Kragujevca”.

U terapiji. putem telefona ili dok pacijent ulazi u terapeutovu kancelariju. neki aspekti društvenog života zahtevaju “dobrovoljno I privremeno odricanje od dela individualne slobode”. samopovredjivanje I opsesivne misli se smatraju formama retrofleksije. Ona razvija širok spektar strategija ne bi li zamorila i neutralizovala terapeuta. Konfluencija se javlja kada je osoba nesposobna da se fokusira na sopstveno iskustvo I nenamerno se stapa sa drugom osobom. Konfluencija Konfluencija se pojavljuje kada je granica kontakta toliko nejasna da se uopšte ne doživljava. To može činiti govoreći bez kontakta. Ovo često vodi u somatizaciju I često podleže opservaciji. u čekaonici. kapaciteta za toleranciju frustracija I istrajavanja u dosezanju dalekih ciljeva.U terapiji deflktivna osoba čini sve da ne bi osećala. “ono što je moje je I tvoje” ili “tvoji prijatelji su I moji prijatelji”. Dalje. Na primer. u suštini. grupni sportovi. prosudjivanja. uzdržava se od plakanja ili jecanja. postoje naravno još I miris I ukus. opservacije funkcija kontakta su fundamentalnije fenomenološke. ona stiska zube I pesnice. Kroz njen vrlo konfuzan način ispoljavanja naziru se dečje nade da će je jednog dana neko ko je zaista voli u potpunosti razumeti. Ovde je pacijentkinja koja oseća da je partner ne razume. Terapeut je okrenut pacijentovoj upotrebi kontaktnih funkcija od trenutka u kome je kontakt izmedju njega I pacijenta uspostavljen. čak I ako priča samo polovičnu priču. Sviranje u orkestru. monotonim ili hipnotičkim glasom ili pojačavajući osećanja do te mere da izgube svoj pravi intenzitet. Predstava o Ja u odnosu na Ne Ja je nejasna. refleksije. Tokom terapijskog susreta terapeut teži da posveti svom klijentu punu pažnju znajući da će se pacijentvi izvori brige ili razlog zbog kojeg traži terapiju odigrati na jedan ili drugi način u sada I ovde. Neki ljudi moraju da beskrajno razmišljaju o nekim stvarima pre nego što saopšte I jednu reč. Ove funkcije nismo uključili pošto su retko ili nikada aktivne tokom terapije. Osim funkcija kontakta koje smo do sada spomenuli. Dok su opservacije modela adaptacije uvek proizvod unutrašnjih procesa. Retrofleksija Ovaj model otpora ili adaptacije se sastoji u tome da osoba sebi radi ono što bi volela da uradi sredini ili bi volela da sredina učini drugima. Konfluencija na ovaj način čini konstitutivni element konformizma. povredjuje se kada je ljuta na nekog drugog ili pitajući se šta neko misli umesto da se konfrontira sa tom osobom. Samoubistvo. Drugi pacijent se žali da se u svakoj 16 . Funkcije kontakta Funkcije kontakta su podsistemi bihejvioralnog aparata koji posreduje na granici kontakta. iskustvo zajedničkog orgazma ili empatija mogu biti posmatrani kao manifestacije adaptivne konfluencije. konfluencija se manifestuje kroz izjeve tipa: “mi ćemo jedno drugom sve reći”. retroflektujućoj osobi treba beskrajno vreme da bi odgovorila na pitanje. U smislu adaptacije. U terminima adaptacije retrofleksija predstavlja osnovu strateškog razmišljanja.

oni će ostati potpuno zatvoreni. uredjujemo kosu. Ili. Ili. šminkamo. on upotrebljava svoje znanje da bi prekinuo pacijentov ciklus nemoći. ali traže da on ponovi svaki svoj komentar. Neki pacijenti čuju svako pitanje terapeuta. Pokret. može neprekidno upotrebljavatti “JA” ili ga nikada ne koristiti. sve se više upetljavamo. dodir. pretvarati izjave u pitanja ili dodavati izraze tipa “potpuno”. Drugi su usvojili naviku da se snažno okrenu samo odredjenim stvarima a da nikada ne primete ono što ne ulazi u njihovo polje interesa. Treći neveruju svojim ušima već samo onome što mogu da vide. Oni ljudi čiji sluh nije visoko perceptivan “umrtvljuju” zvučnu komunikaciju ili selektuju one zvukove koji potvrdjuju prethodna iskustva ili predrasude. može selektivno gledati. strahove. dodirujemo zemlju dok hodamo ili ispunjavamo prostor svojim prisustvom… predstavljaju znakove kojima mi drugima otkrivamo stanje našeg uma. a istovremeno na najblaže terapeutove sugestije reaguje kao da su naredjenja. opsesivno fokusirajući tačke svog interesa a isključujući sve druge. “apsolutno”svaki put kada nisu sigurni u vezi nečega… Kroz edukaciju. ne dovršavati rečenice. krećemo se. koji. tonove nečijeg glasa kao “muziku” koja prati nečiji govor. pojava Načini na koji se oblačimo. Navodim poredjenje dve različite izjave istog pacijenta: “Zar nije tačno da pre ili kasnije komunikacija medju partnerima postaje problem sa kojim se treba izboriti?” I:”Odskora ja ne razumem šta se dešaa izmedju moje žene I mene. Evo šta terapeut opservira od momenta u kome stupi u kontakt sa pacijentom. Govor Pacijent se može izražavati elokventno ili nejasno. “definitivno”. Neki pacijenti gotovo da ne upotrebljavaju svoje oči I stoga nije čudno što im sve izgleda banalno. dodirujemo ili izbegavamo dodir. Može sve pnavljati po dva puta. ništa ne percipira. Vid Osoba može imati snažan I uporan pogled u kome se boje I svetlost menjaju u pokretu. zapravo.vezi oseća iskorišćenim I slomljenim. Jedna od prvih stvari koje geštalt terapeut primećuje je način na koji ga pacijent posmatra. Sluh Visoko perceptivan sluh registruje naznake. Terapeut dolazi do najznačajnijih podataka posmatrajući kako pacijent modeluje svoje kontaktne funkcije I kroz interakciju u kojoj neutralizuje ove neuspešne procese. maglovito. način na koji pacijent posmatra nove situacije ili život u celini. može imati pasivan pogled. ukoliko ne potvrdjujemo klimanjem glave. naše želje. što se više trudimo da ovo rešimo. Beskorisno ih je ubedjivati da smo nešto razumeli. uverenja… 17 . A mislio sam da samo drugi ljudi imaju ove probleme…”Osećanje se već promenilo I rad može da bude plodonosan. Kod drugih je upravo suprotno. geštalt terapeuti su naučili kako da prepoznaju načine na koje se kroz jezik ispoljava iskustvo.

Ove opservacije mogu nastati kako u odnosu izmedju terapeuta I klijenta. Često je kvalitet ove mreže indikator nečije samoprocene I stava o sebi. U geštalt terapiji. on u početku ne izbegava transfer. agresiji. Jedna od različitosti geštalt terapije u odnosu na druge je ta što pacijentu omogućava interakciju sa zdravom osobom koja razumeva procese poput transfera I kontratransfera I koja je sposobna da udje u kontakt I intimnost hrabro I integrisano. disanje je autonomna podrška akciji. Ove snage čine naš potporni sistem. Ne izbegava ga zato što želi da opservira način na koji pacijent koristi dostupan ali još uvek neutralan objekat. kada terapeut uspostavlja kontakt. Sistemi podrške (potporni sistemi) Da bismo komunicirani sa sopstvenom sredinom moramo da se krećemo I u fizičkom I u psihološkom prostoru. Zbog toga je moguće pozivati se na sistem podrška – svesnost – kontakt. tako I na osnovu materijala koji pacijent iznosi vezano za svoj svakodnevni život. Za geštalt terapeuta je disfunkcija na granici kontakta srž psihopatologije.Kroz ove funkcije kontakta geštalt terapeut može da prepozna znakove iz kojih je u prilici da izvuče značajne zaključke u vezi pacijentovog odnosa prema svom telu. opasnosti ili u svakodnevnom životu neprekidno je prisutan naš potporni sistem I on ima vrlo značajnu ulogu. Disfunkcija se održava kroz modele otpora što znači da osoba ili u potpunosti ignoriše potporni sistem ili da ga koristi na takav način koji podržava poremećaj. Takodje. Interpersonalni sistem podrške Ovo je mreža drugova. stabilno. zavodjenju ili seksualnosti. Neki ljudi ga vrlo slabo koriste. a vazduh potiče iz sredine. Ona može biti upotrebljena da održava psihološke probleme kao na primer u slučaju zavisne osobe koja prepušta drugima da donose odluke umesto nje. Na primer. poznanika I intimnih prijatelja. Ipak. Na taj način terapijski odnos postaje mesto u kome pacijent razotkriva i proverava načinime na koje koristi ili transforimiše ličnu podršku putem pojačavanja ili umanjivanja patogene dinamike. Kognitivni sistem podrške 18 . dok ga drugi koriste neefikasno. može biti upotrebljana u cilju razvijanja iskustava “rasta” kao u slučaju narcističke osobe koja inicijalno svoju sredinu koristi da bi pronašla I konsolidovala svoj “istinski self” pre nego da bi održavala svoju iluziju o veličini. Gravitacija onemogućava lebdenje. mi ne možemo upravljati našim pokretima ako smo prikovani za tlo. Ovaj dualistički pristup prezentuje sliku u kojoj se ignoriše sistemsak priroda veze izmedju tela I okoline. Perls je rekao da je put ka zdravlju poput prelaska iz stanja zavisnosti od sredinske podrške koja je neophodna za opstanak. moguće je da terapeut opservira način na koji osoba koristi svoj sistem podrške I kako profitira iz podrške sredine. u stanje u kome je osoba sposobna da se samopodržava. čini mogućim pokrete I na taj način omogućava kontakt. U periodima uzbudjenja. Način na koji osoba koristi ovu mrežu značajan je jednako kao I njen sastav. Uspravno stajanje je biološka funkcija koja podrazumeva da je tlo mirno. Takodje.

neke osobe koriste ovaj sistem podrške da bi održavale dinamiku lične nemoći. Bez kostiju. Oni koji su proveli mnoge sate otežući da nešto urade znaju da je otezanje u cilju eliminacije neke specifične akcije jednako naporno. Ipak. manje smo skloni umoru. Pa ipak. ako ne napornije od same akcije. Za početak. ako ih ignorišu. mi se više neplašimo da ćemo pasti sa zemljine ivice Bez obzira na sve. Negovateljice poznaju tehnike bezbednog pomeranja pacijenata I. pomaže mu da oznažI svoju telesnu podršku kroz snagu I fokusiranje. Mišićni sistem možemo upotrebiti za uspostavljanje kontakta sa sredinom ili za retrofleksiju. On je najvidljiviji biološki sistem podrške: pokazatelj eregije par ekselans.Kognitivni sistem podrške često se meša sa racionalizmom I intelektualizmom. da ste nesposobni za to. obrnuto. Ovaj sistem podrške se najjasnije manifestuje kroz konaktnu funkciju govora. to čine na račun sopstvenog zdravlja. Postoje dobri I loši načini rukovanja objektima. 19 . tu je naša koštana struktura. vrlo malo ljudi je imalo tu vrstu senzornog iskustva. Osim astronauta koji su imali senzorno iskustvo zemljinog okruglog oblika. Osoba sa puno hroničnih retrofleksija (tenzija) ima na raspolaganju malo energije za kontakt. Postoje načini da upotrebimo svoje kosti kao nosioce terete jednako kao što postoje načini da ih opteretimo I na taj način povredimo. kao što je nemoguće biti osećajan stisnutih pesnica I zuba koji škrguću. ili. već ilustracija načina na koji misli mogu da utiču na mobilizaciju I kanalisanje energije. Drugim rečima. iako verujete da ste sposobni da nešto učinite. bili bi smo “amebasti”. Ovladavanje načInima rukovanja teškim objektima često proizbodi zapanjujuće osećanje snage I samodokazivanja. I. Što smo u boljoj kondiciji. sprečava uzbudjenje I transformiše ga u anksioznost. Drugi biološki sistem podrške je mišićni sistem. Biološki sistem podrške Ovaj sistem podrške se sastoji od različitih subsistema koje je lako opservirati tokom terapije. Neke osobe dok govore ne dišu kako treba što dovodi do ravnog. postoji respiratorni sistem. Zadržavanje daha vezano je za cirkulaciju energije. Šahovski šampioni su vrlo svesni ove činjenice I praktikuju programe telesnih vežbi da bi poboljšali svoje postignuće u šahu (koji nije ni nalik maratonu). konačno. Terapeut opservira kako pacijent koristi funkcije podrške. vi ste u pravu. Poenta ovoga nije regresiranje prema veri u magiju. Intuicija nam govori da je teško naljutiti se stegnutih grudi I opuštenih ramena. nečujnog glasa. Geštalt terapeuti ga koriste u svrhu kognitivne restrukturacije I pronalaženja novog kognitivnog okvira. U stvarnosti je je gotovo nemoguće ostvariti ovu vrstu podrške kroz senzorno iskustvo. Racionalno-emotivna terapija se zasniva na poverenju u kongnitivni sistem.

Geštalt terapeuti preferiraju sis-temsku reprezentaciju sva ova tri modela. takodje reprezentuju organizujuće procese ljudskog iskustva u teminima ova tri modela. Fenomenološka transakcija Geštalt terapija je fenomenološka I kao takva težI da razotkriva pre nego da procenjuje predpostavljenu strukturu fenomena.neki pacijenti hronično usvajaju pozicije pomoću kojih umanjuju raspon svog doživljavanja u bilo kojoj situaciji. Kognitivisti (Murray 1988). Mi verujemo da su ponašanje. kao geštalt terapeutima. Skica 2: Trougao fenomenoloških transakcija Neko bi mogao da kaže da je za geštalt terapeute ličnost specifičan i relativno stabilan način organizovanja kognitivne. Test realnosti je kod ovih osoba neoštećen ali osoba doživljava subjektivne tegobe ili značajne promene u svom socijalnom ili radnom ponašanju. obrnut proces je takodje prisutan. Nama je. emotivnog I bihejvioralnog. Za razliku od geštaltista. izmedju ostalih. Iako nema sumnje da restruk-uracija kognitivnog modela izaziva promene u ostalima. mišlje-nje I osećanja u interakciji u sadašnjem trenutku. Značenje (kognitivna komponenta) koje neko pridaje doga-jaju (bihejvioralna komponenta) I osećanjima (emocionalna komponenta) koji prate svaki dogadjaj ostaju relativno stabilne tokom vremena I osobi daju osećanje identiteta. Fenomenološki trougao nam pomaže da vizualiziramo ovo kretanje putem inkorporisanja tri bazična podsistema ljudskog iskustva: kognitivnog. emocionalne I bihejvioralne komponen-te nečijeg iskustva. potreban model koji bi nam omogućio da “uhvatimo” kretanje u transakcijama izmedju organizma I sredine. Poremećaj ličnosti predstavlja način na koji osoba organizuje iskustvo. 20 . oni pridaju ključnu ulogu kognitivnom modelu.

U delu u kojem se bavimo poremećajima ličnosti. već je. Paranoidna osoba je uvek u skladu sa opserviranom relanosti I. Nedostatak bilo kog nivoa jedne ili više kontaktnih funkcija može da utiče na sve naše transakcije sa sredinom. Bihejvioralni model Bihejvioralni model je set kontaktnih funkcija. na primer. alternacija prisutna usled psiholoških poremećaja. da ćemo biti odbačeni ili ismejani. Ukoliko imam govornu manu. reagovaću samo na neverbalne znakove u komunikaciji. što naravno. Emocionalni model Emocionalni model se sastoji od spektra osećanja koji smo u stanju da doživimo: straha.Nas bi u tom smislu zanimalo da ozdravimo strukture utičući na sva tri pola (komponente) I veze medju njima. Danas mi znamo da kontatne funkcije mogu biti alternirane ne samo zbog fizičkih oštećenja. tuge. dok njeni opisi realnosti nisu pogrešni. partner može imati teškoća da me razume. drugim rečima. planiramo. što me. bihejvioralni pol je još jedna reprezentacija granice kontakta. radosti. Kognitivan model Kognitivan model je centar za pridavanje značenja. Kompulsivne osobe. Mi smo u kognitivnom modelu kada mislimo. mnogo češće. čini nestrpljivim I postidjenim. osećam kao da sam svima teret. zauzvrat. previše investiraju u kognitivni a premalo u emocionalni pol. značenje koje pridaje dogadjajima je izdvaja. Kod nekih osoba jedan od polova moče biti u nekoj meri oštećen (deteriorizovan) a drugi sasvim atrofiran. govorićemo o kognitivnom modelu u nameri da opišemo različite kognitivne predispozicije osoba. rizikujemo da se ponašamo kao da se to već dogodilo. Kod paranoidnih je kognitivan model karakterističan po vrlo čudnoj obradi senzornih imputa. poput izbegavajuće osobe. Tabela 2: Zdrave I patološke transakcije Polovi ili modeli Zdrave transakcije fenomenološkog iskustva Bihejvioralni model Primećujem da Patološke transakcije me Mogu rećI da me posmatraš 21 . Naš kapacitet da lucidno ili neobično doživljavamo dogadjaje može biti umanjen ili ograničen u zavisnosti od toga da li su osećanja sa kojima pristupamo situaciji više ili manje značajna I uvremenjena. Ukoliko sam oštećenog sluha. Suprotno možemo pripisati histerijama. dalje jedino može da provocira da se to stvarno I desi. Kod osoba koje pate od poremećaja ličnosti (uz njihove nefleksibilne I maladaptivne stavove). ljutnje itd. U tabeli 2 prikazano je poredjenje zdravih fenomenoloških transakcija sa transakcijama paranoidne osobe. Naša kognicija je obojena našim uverenjima vezanim za nas same I svet oko nas. Ukoliko imam teškoće sa hodom. Ili. analiziramo ili pamtimo. emotivni model se pre uobličava u emotivnu predispoziciju nego u kapacitet da doživljavaju adekvatne emocije vezane za ono što se zaista dešava. Ukoliko očekujemo.

ove informacije bi trebale da omoguće čitaocu koji nije upoznat sa ovim pristupom da u osnovi shvati ključne elemente I opšte stavove. (prepoznavanje neodredjenosti I manjka fenomenoloških znakova što ne smeta provizornom fenomenološkom pridavanju značenja pod uticajem pozitivne ali ne I preterane samoprocene. Pet terapijskih fokusa geštalt terapije Geštalt terapija je interaktivna I kontaktna forma tretmana. U perspektivi očekujem da se moje interesovanje pojača. malo mi je neprijatno ali nećeš me uplašiti. drugi se oslanjaju na neaktivnost. I. izmedju terapeuta I klijenta) omogućava I/ili dozvoljava. što tako malo reaguješ na (defleksija I projekcija) ono što govorim. tako I tokom ispitivanja dogadjaja iz pacijentovog svakodnevnog života. Kapacitet da se pretpostavi mogući razvoj interakcije) Jedan od zadataka geštalt terapeuta je da posreduje u prepoznavanju pacijentovih uobičajenih modela transakcije I da ispravlja njihove patogene aspekte. odnos izmedju organizma I sredine. ipak. sadržI projektivne procene) Ako misliš da me možeh uhvatiti na nizbrdici. (nepotvrdjena kognitivna procena zasnovana na prisutnim fenomenološkim znacima. Dok neki koriste centriranu formu dijaloga koju je inicirao Buber. Ovaj rad se odvija kako u “sada I ovde” relaciji.Kognitivni model netremice posmatraš I da mi postavljaš brojna pitanja (fenomenološki opis. ali predpostavljam da si zainteresovan za moje mišljenje I radoznao da saznaš više. Više je ograničava stil terapeuta nego stroga teorija. (nefenomenološki opis. bez pridavanja značenja) Nisam siguran šta to značI. Stoga nam omogućava da budemo onoliko fleksibilni koliko konfiguracija polja (tj. ili prići mi. bez sumnje pod uticajem samopercepcije sebe I drugih sastavljene od prošlih I neasimilovanih iskustava) Cenim to što me slušaš. (Prepoznavanje prijatnog aspekta komunikacije bez deflektovanja mogućih neprijatnosti. I drugi su se pre tebe polomili pokušavajući isto. Da bi dopunili ovaj sačetak u narednom delu predstavljamo diskusiju vezanu za pet različitih terapijskih fokusa geštalta. ili. zaboravi na to. Ipak. Neki primenjuju kognitivni pristup dok drugi upotrebljavaju telo kao lokus svoje 22 . Treba da podsetimo čitaoca da se na prethodnim stranama nalzi samo kratak sažetak osnova geštalt pristupa I fokusa akcije. pa Možeš verovati da si silan.) Emotivni model arogantno I da sprovodiš svoju malu istragu. za našu svrhu.

Forgus I Šulman (1979) predpostavljaju da su pogrešna uverenja I bihejvioralne istrukcije izvori maladaptivnog ponašanja. Mogu biti čak I prilično obazrivi kada zadirkuju svoje obsesivno racionalne klijente. posvećujući pažnju mikrokosmosu. fokus akcije I indikator promena. Sržne rubrike se. Mi se bavimo fokusom svesnost/kontakt kad god radimo sa kontinumom svesnosti. itd…Često vrlo lepo napredujemo sa “suprotstavljajućim” klijentima upotrebljavajući ovu delikatnu umetnost terapijskog aikida sa njima. ponašanje poput “gazde”. ako ne I eksperimentalni pristup klijentu.To nije ponašanje samo po sebi. afektivnim I kognitivnim komponentama iskustva. Bihejvioralni fokus Na odredjeni način je u geštalt inkorporisana bihejvioristička perspektiva što omogućava da aktuelno ponašanje bude u fokusu pažnje. Fokus kontakt/svesnost Ovo je verovatno najortodoksniji fokus geštalt terapije. Dalje.…geštalt terapeut promoviše iskustveni. ili barem onaj koji najvećI broj ljudi povezuje sa pristupom “sada I ovde” po kojem smo postali poznati. Kognitivni fokus U kognitivnoj perspektivi klijenta shvataju kao složen sistem obrade informacije koji se bavi senzornim inputima. opskuran govor. sastoje iz tri komponente: Ja sam_____________________ 23 . prema tome. “Šta mislite kako se osećao?” itd. Postoji svega nekoliko kognitivističkih analiza poremećaja ličnosti. Ova uverenja I bihejvioralni zaključci koji proističu iz njih čine ono što nazivamo “sržnim rubrikama” koje su prema kognitivistima osnove ličnosti I njenih poremećaja. Stoga. predstavlja mikrokosmos njenih širih iskustava. Pažljivo upotrebljavajući humor (koji ne smemo da pomešamo sa ismejavanjem) možemo ponekad pomoći klijentima da “udju” u promišljenije pojačavanje svojih odbrambenih ponašanja kao što su: namerno nerazumljiv. zavodničko ponašnje. već se ono shvata kao fokus intervencije. manje ili više graciozno. Eksperimenti u I izvan terapijske situacije naglašavaju prisutne disfunkcionalne procese I omogućavaju klijentu da isproba novo ponašanje. Najvažnija su ona uverenja koja smatramo istinitima o sebi I svetu koji nas okružuje. geštalt terapeuti mogu raditi sledećih fokusa u cilju pridržavanja geštalt metodologije. Putem ovog učestvujuće-opažajnog stava klijentu se dalje omogućava da shvati raspon pozitivnih I negativnih sila koje predstavljaju potku njegovog iskustva. PostavljajućI pitanja tipa: “A šta se zatim dogodilo?”. “Šta ste zapravo želeli da kažete”. kontinumom svesnosti.intervencije. Bez obzira na različite stilove I preferencije. tereapeutovo namerno ili nenamerno selektivno osnaživanje klijentovih interakcija kroz ispitivanje posledica njegovih ponašanja izvan terapijske situacije vrlo podseća na bihejvioralnu tehniku sistematske desenzitizacije. Paradoksalni fokus Geštalt terapeuti uglavnom kreativno upotrebljavaju humor. mi zapravo možemo da uveličamo njene procese I osvetlimo načine na koje se prilagodjava kontataku I upotrebljava ili zloupotrebljava svoj potporni sistem. Mi verujemo da način na koji se osoba kreće.

prosudjeno. Ove napore mi podržavamo podsećajući na predstave objekata koje čine klijentovu ličnu istoriju što dovodi do porasta kako ličnih predstava tako I ličnih značenja. pozajmljenim iz škole objektnih relacija kojoj se sve više teorijski približavamo. svesno dovršava ili prekida većinu svojih iskustvenih ciklusa I može da na dobar način iskoristi svaku podršku iz sredine time neumanjujući svoju odgovornost za samopodršku putem kognitivne I bihejvioralne aktivnosti. To su pitanja kao na primer: “O čemu sada razmišljaš”. najšire govoreći. a koja pojačavaju svesnost. predstavlja pravac razvoja ka zdravom psihološkom stanju. Bavimo se introjekcijama o sebi I drugima. kako bi neki naivni posmatrač mogao da pomisli da se ne uvažava značaj prošlosti individue. Za nas iskustvo nije sekvencijalno I emotivni pol jednako kao I bihejvioralni može ostaviti po strani kognitivni. Bez obzira na razlike u našem pristupu prilikom rada sa pacijentima u cilju toga da oni postignu optimum funkcionisanja. Pozivaćemo se na ove različite fokuse u kratkoj diskusiji vezanoj za terapijske strategije koje ćemo razmatrati u delu o poremećajima ličnosti. Ovo stanovište odslikava uverenje da se iskus-tvo individue oblikuje u sada I ovde konfiguraciji polja. naša predstava dobro funkcionišuće ljudske osobe je da je takva osoba kompetentna u modelovanju kontakta putem upotrebe celog raspona otpora/adapracije kontakta. U skladu sa tim. Snove shvatamo kao projekcije internih objekata I retrofleksije impulsa prikačenih na neki objekat iz okoline. promenljivom I kreativnom spektru iskustava I odgovora koji se pojavljuju medju mnogima u konfiguraciji polja. geštalt terapeuti ne smatraju da kognitivni procesi dominiraju ljudskim iskustvom. mi verujemo da se u geštaltu nečijeg iskustva svakako nalaze i nečija bazična životna uverenja.Život je____________________ stoga______________________ Za razliku od kognitivnih terapeuta. Ipak. Prema tome. To ne znači. Mi verujemo da su lična istorija I nezavršeni poslovi osobe komponente polje I da mogu postati figura ukoliko su u bilo kom trenutku najizraženija potreba te osobe. Mnogi od nas najverovatnije nikada neće sresti takav “zdrav” prototip od krvi I mesa. Mi se oslanjamo na ova uverenja svaki put kada upotrebljavamo pitanja fokusirana na kognitivni model iskustva. ovakva osoba može da u potpunosti. ono što je zajednička tačka medju geštalt terapeutima je da to činimo u nameri da 24 . Dalje. U terapiji se promena pojavljuje u obliku procesa pojašnjavanja. “Šta misliš kako se ja sada osećam?” “Šta misliš da bi se desilo ako bi…?” Intrapsihički fokus Geštalt radi na granici kontakta. asimilacije I kompletiranja manje ili više otudjenih delova selfa. ideal geštalta implicira pristup raznolikom. Verujemo da svaka osoba teži koherenciji I u tom smislu se napreže da sve što učini ili kaže sa JA bude deo koherentnog sistema. upotrebljava svoje funkcije kontakta. pokušaj da sakupimo I integrišemo relativno izolovane interne objekte. mi se temama prošlosti individue bavimo u formi nezavršenih poslova koji se pojavljuju kao figura u sada I ovde. Ovo ne predstavlja patološku manifestaciju I mi verujemo da svaki pol može biti legitiman fokus promene. Ipak. Drugim rečima.

zasnovano na uobičajenom obimu prakse. “praktičar istraživač” će raditi dvadeset godina pre nego što susretne prosek od 10 slučajeva po poremećaju sa kojima je dovršio transformativnu terapiju. oni koji žele da istraže dinamiku polja I uvedu stabilne modalitete intervencija. nemaju drugog izbora nego da se oslone na malobrojna istraživanja I širok spektar spekusacija. 25 . Obzirom da je po svojoj definiciji transformativni tip terapije. Možemo se jedino nadati da će se naše znanje o ovoj važnoj komponenti savremene psihopatologije povećati u narednom periodu. U stvari. Mi verujemo u snagu svesnosti I jasnu. Upravo je prepoznavanje prekida ciklusa kontakt/povlačenje ili prepoznavanje nesvesne retrofleksije ono što je po sebi vrsta tretmana.naši klijenti dostignu ličnu I kreativnu ekspresiju geštalt paradigme. Poglavlje 4. Sadašnje stanje istraživanja poremećaja ličnosti Iako obećava u budućnosti. ja sam učinio upravo to. oslanjali smo se na autore koji su imali pristupa širokoj oblasti kliničkog materijala I koji su isticali I opisivali psihološke karakteristike različitih poremećaja ličnosti tokom svog rada. Stoga je za geštalt terapeute granica izmedju dijagnoze I tretmana verovatno nejasnija I nevažnija nego za većinu ostalih kliničara. koeditora “Journal of Personality Disorders” (Časopis o premećajima ličnosti). nesumnjivo je doprinelo učvršćivanju interesa za istraživanje I kliničke stu-dije. ne zato što nemaju vrednosti u tretmanu. istraživanje poremećaja ličnosti je još uvek u fazi “dečjih bolesti”. psihoterapija poremećaja ličnosti zahteva mnogo vremena. Ostali teorijski izvori Kao što smo već spomenuli u uvodu. Dijagnostičke kategorije za koje smo mi zainteresovani postojeće su tek desetak godina. Formulišući geštalt okvir za dijagnozu I tretman. već pre zato što su same po sebi očigledne mete intervencija geštalt terapeuta. Proćiće godine pre nego što kliničari budu u mogućnosti da da govore o transformaciji iz pozicije dugoročnog I ličnog iskustva. Pozivali smo se takodje. na radove dva autora. U medjuvremenu. Osnivanje “Internacionaolnog društva za proučavanje poreme-ćaja”. dovršenu figuru. specifčnost geštalt terapje nije u ispitivanju specifičnih patoloških snaga već se ona više fokusira na model optimalnog ljudskog funkcionisanja I promociju alternativa terapijskim pristupima nasledjenim iz psihoanalize. Pitanje je da li je I ovo dovoljno da bi se napravila relijabilna baza podataka. Theodore Millon-a I Allena Frances-a. Prilikom pisanja ove knjige. Moguće je govoriti o nekim promenama na nivou ličnosti tek posle nekoliko godina terapije. Čitalac treba da bude svestan činjenice da neke od karakteristika koje se nabrajaju u različitim opisima poremećaja ličnosti neće biti spomenute u delu u kome se bavimo tretmanom.

ove polarnosti konstituišu bazični okvir Milonovog dijagnostičkog siste-ma. U provm obliku relacija sa eksternim objektom je zadovoljavajuća I ugodna. Osoba nebi trebalo da uspostavlja arbitrarne veze izmedju različItih iskustava zadovoljstva ili bola. Izbegavajuće osobe. na primer. ipak. Frojd postavio tri polarnosti: subjekt-objekt. makar ispod površine u svim našim teorijskim formalcijama I praksi. Pre nego što je formulisao svoj koncept o tri osnovne polarnosti. 26 . Specijalista socijalnog učenja. Iz ovog bazičnog okvira Millon je izolovao osam kliničkih atributa. možemo ove polarnosti upotrebiti u for-mulisanju opštih terapijskih stategija. u geštalt terminima. Millon razvio stanovište po kojem je patološko stanje obeleženo jednom polarnosti ili reversnom polarnosti od moguće tri kliničke polarnosti. Obzirom da se spremno manifestuju. mogu omogućiti bolji pristup sagleda-vanju seta opisanih poremećaja. Ove dimeziju izgleda da su prisuten. Optimalni razvoj se pojavljuje kada postoji stalan balans izmedju ova dva libidinalna modela na razvojnom nivou. su funkcionalni ili kontekstualni dok su drugi strukturalni ili stalni. naše kompletan iskustveni ciklus uključuje ili interne ili eksterne dogadjaje koje mi doživljavamo bilo kao prijatne I pozitivne ili kao neprijante i bolne.Theodore Millon T. U svrhu ove knjige od Millona smo pozajmili paralelu izmedju imuno sistema I poremećaja ličnosti prezentovanu u poglavlju tri. dok dinamički balans izmedju dva pola svake polarnosti predstavlja indikator zdravog stanja. one su nam toliko bliske da nam se učInilo korisnim da ih uključimo. Fokus na samoposmatranju I izvorima snaga Ova polarnost se tiče razlikovanja izmedju subjekta I objekta ili. kao I tri bazične polarnosti I neke kliničke atribute koji su kompatibilni sa geštalt pristupom. Neki od ovih atributa koji opisjuju svaki poremećaj ličnosti spomenut u DSM. Frojd je primetio da se libidnalni izborni objekt pojavljuje u jednom od dva oblika: anakliktičnom ili narcističnom. Savremene koncepcije objektinih relacija se zasnivaju na ovoj bazičnoj polarnosti. već da prepoznaje do koje mere je ova osnovna polarnost uticajna u našim iskustvima. oblasti koje se bave odeljkom II i poremećajima ličnosti. imajući sve vreme na umu da je uspostav-ljanje balansa izmadju polarnosti sržni fokus geštalt terapijskih strategija. Millon je bio jedan od osnovnih pokretača razvoja DSM III. Zapravo. Tri osnovne polarnosti na ovaj načIn nisu deo našeg konceptualnog aparata. Iako je verovao da su ove tri polarnosti od velikog značaja. isključivo se koncentrišu na izbegavanje bola. Millon (1986) ističe da je u 1915. Dalje. dok se u drugom pojavljuje paradoksalni objektni izbor u kome subjekt preusmerava relaciju prema sebi. Svrha samoposmatranja I priroda osnaživanja Ova polarnost se zasniva na prihvatanju da se našI impusli I svesnost mogu centrirati oko dva tipa dogadjaja. razlikovanja izmedju tela I sredine. na nesreću. Zajedno. Koncept polarnosti je blizak geštaltistima. Frojd ih nikada nije iskoristio da bi pomoću njih objasnio strukturu svoje vizije o tipovima karaktera. zadovoljstvo-bol. aktivno-pasivno.

Klinička praksa Klinička praksa autora knjige jednako kao I praksa terapeuta koji su bili pod njegovom supervizijom je bila izvor materijala. kroz studiju slučaja I disertaciju koja je uslov za završavnje edukativnog progama I sticanje diplome. Od 1985 autor je. Autoplastično znači da osoba pokušava da modeluje I prilagodi telo konfiguracijama I zahtevima sredine. Allen J. neke osobe (posebno histerične I agresivne) pokušavaju da deluju direktno na sredinu. sačinjava izuzetno važan izvor podataka. iako nedovljno sistematizovanog. Osim toga. Tako. dok druge (kao zavisne I šiszoidne) pokušavaju da deluju na sebe u cilju umanjivanja tenzije I zadovoljenja svojih potreba. Od njega smo pozajmili mnoge opise I preporuke za tretman koje smo prilagodili I preformulisali da bi se uklopili u našu terminologiju I pristup. posebno u opisu opštih strategija tretmana. učenici su koristili prvu verziju Balises-a I predočavali iscrpnu studiju jednog od svojih slučajeva uključujući I najznačajnije VERBATIM. 27 . Poglavlje 5. Samoposmatranje I instrumentalni stil Ova polarnost priznaje da ponašanje osobe može biti grupisano u dve osnovne kategorije: aloplastično ponašanje I autoplastično ponašanje. možemo primetiti da se odredjene osobe (poput zavisnih ili histeričnih) konstantno fokusiraju na druge. Trening program iz geštalt terapije Deo našeg trening porgrama se sastojao u iznalaženju konvrgentnih opservacija koje potiču iz različItih perspektiva. organizovana na osnovama ovog dokumenta. Frances Allen Frances je psihijatar I profesor Kornel Univerziteta. Frances (1987) je bio uspešniji od ostalih u prezentovanju kratkih I potpunih opisa osnovnih karakteristika svakog poremećaja ličnosti I. Pnašanje je aloplastično kada osoba teži da se prilagodi sredini ili je modifikuje u cilju zadovoljenja psihičke potrebe. koristio prvu Balises-ovu verziju kao orudje autoregulacije I fenomenološke opservacije prezentovano u poglavlju 11. Ova analiza je takodje obezbedila materijal koji izgleda da podržava naše stanovište. putem kojeg smo demonstrirali odredjenu konzistentnost naših opservacija I odredjenu validnost kliničkih prognoza. zajedno sa diplomcima edukativnog programa. Razvoj podataka U narednim redovima prezentovaćemo izvore empirijskih podataka na kojima se zasniva naš rad.Ponovo. dok ostali (kao antisocijalne ili narcističke osobe) pokazuju neravnotežu u korist selfa ili subjekta. Priredio je I publikovao časopis u kome se nalaze informacije o savremenim istraživanjima iz oblasti dijagnostike I tretmana poremećaja navedenih u DSM-u. Analiza supervizijskog materijala.

Od njih se tražI da obave intervju sa drugim kandidatom u trajanju od 15 minuta. iz kog razloga I šta su dobili iz tog iskustva. 8 sekucndarnih skala.Šta mislite da snage I slabosti ove osobe? .Da li verujete da je sposobna da se podvrgne intenzivnoj edukaciji bez rizika po sebe ili druge? . . Intervju putem “skrina” opservira terapeut koji unosi svoju impresiju o ponašanju kandidata u računar. šalju nam poverljiv izveštaj o toj osobi.Kako se osećate u vezi njene sposobnosti da uspostavi I održI bliske I dugotrajne relacije? . Ta impresija uključuje opis kandidata I kao onoga koji daje I kao onoga koji prima pomoć. Ti podaci služe kao osnova za ovaj rad. korelaciju sa Krugovim skalama I kompjutersku interpretaciju rezultata Test opšteg znanja iz psihoterapije Radi se da bi se proverilo da li osoba ima relaističnu predstavu o psihoterapiji koja je kompatibilna sa geštalt principima Test bihejvioralnih sposobnosti u kliničkim relacijama Kandidati koji uspešno prodju prethodne provere podvrgavaju se evaluaciji praktičnih sposobnosti koje se upotrebljavaju u pomagačkim profesijama.ispitivanja kandidata Kandidati popunnjavaju upitnik u kome odgovaraju na pitanja tipa da li su ikada bili u terapiji.Kako se osećate u vezi unutrašnjih sposobnosti ove osobe? .Proces selekcije Svake godine primamo izmedju 30 I 40 molbi za prijem u trening program. Nadamo se da ćemo to učiniti u najbližoj budućnosti. posedujemo šest izvora komparativnih I interaktivnih podataka. 28 . mada još uvek nisu dovoljno sistematski obradjeni da bi bili objavljeni. Nedavno smo zamolili četnrnaest edukanata da popune klinički sažetak koji im je prezentovan kao evaluacija njihovih ličnih terapijskih orjentacija. Ova procedura se sastoji iz sledećeg: .16 PF test Kandidati treba da popune 16 PF test što nam omogućava da vidimo standardan skor na 16 dimenzija ličnosti. Intervju se snima na video traku radi dalje analize.pisma preporuke Dve osobe koje dobro poznaju kandidata. naravno. mi imamo puno prilika da potvrdimo ili izmenimo naše hipoteze. Ovaj izveštaj služI posebno da bi dao odgovore na sledeća pitanja: . Zbog toga smo razvili proceduru selekcije koja nam omogućava zadovoljavajuću evaluaciju kandidata u nekoliko oblasti. Na kraju svega. Kurikulum Tokom trajanja programa. uglavnom profesionalci iz oblasti mentalnog zdravlja.

oni nisu “bolesti” po sebi. Kernberg. stoga je umesno podsetiti se mesta I značenja poremećaja ličNosti u DSM III taksonomiji I odrediti na koji način se ovaj kliničKi koncept fuzioniše sa geštalt perspektivom. Osobe koje su učestvovale u eksperimentu su se složile da nam sačine završne profile. već kao dinamičan u punoj meri I predstavlja sistemsku reprezentaciju fokusa psihološke I psihopatološke realnosti. 29 . posebno u oblasti teorije polja. Ove opservaije su takodje uključene u naš rad. upotrebljava isti termin da bi odredio indeks težine narcističkih. Da bi ilustrovao ovu ideju Millon koristi biološki model kao anlogan psiopatološkoj dinamici. druga ne. Ili. III i V) I sredine koja u sebi sadrži kako hranljive tako I toksične elemente (odeljak IV). Multisindromski pristup DSM III ne ustanovljava se kao linaeran I aditivan. U ovoj tački. Struktura inter-evaluacije svakom je omogućila da dobije klinički fidbek u skladu sa ovde prezentovanim stanovištima od strane četiri edukanta koji su bili članovi iste grupe tokom godinu dana. od kada je Balises kreirao samo – supervizijsko orudje 1985. Dalje. histeričnih I infantilnih poremećaja ličnosti. Ove opservacije nezavisne od DSM kliničkog žargona su omogućile precizne podatke vezane za ciklus iskustva (Zinker). Stoga su Poremećaji ličnosti odeljka II analogni specifičnim konfiguracijama imunostistema. Pre bi se moglo rećI da su oni jazovi ili slabosti u psihičkom pojavljivanju koji osobu čine osetljivom na neke vrste psihosocijalnog stresa.Zatim smo napravili inter-evaluacione podgrupe. edukanti iz svih trening grupa (60 osoba). DEO III DSM POREMEĆAJI LIČNOSTI Poglavlje 6. posmatramo (što je slučaj I u geštaltu) kao rezultat onoga što se pojavljuje na granici kontakta izmedju organizma (sa njemu svojstvenim snagama. kontakt funkcije. su eksplictno upotrebljavali koncepte koji služe kao srž ovog modela da bi simbolizovali kako svoje sopstveno terapijsko iskustvo tako I opservacije koje su imali tokom prakse. s druge strane. Ovo je specifičan sindrom istog konceptualnog poretka kao Paranodini poremećaj ličnosti ili Shizotipalni proemećaj ličnosti. dve osobe mogu deliti obrok koji je na svaki načIn identičan. Ovakav profil je bio uporedjivan sa rezultatima edukanata iz selekcionog procela sa kliničkom impresijom edukatora. stoga. jednako kao I podatke vezane za bazične polarnosti I self imidž (Millon). obe mogu poljubiti nekog ko ima grip. a druga ne. Jedna može nakon toga imati stomačne tegobe. karakterne neuroze I psihoneuroze su neki od široko upotrebljavanih termina koji se koriste u psihopatologiji da bi označili tako slične koncepte pomoću kojih je ponekad teško uprediti opservacije različitih autora. slabostima. nedostacima – odeljak II. Patologiju. Millon (1988) identifikuje ozbiljne poremećaje ličnosti kao “Granični poremećaj ličnosti”. ekscesima. Ispravno govorećI. otpor/adaptacija kontaktu I potporne sisteme (Polster). Naprimer. (Odeljak IV) Da uptrebimo analogiju. Opšti pregled Neuroze. Jedna se može zaraziti.

karakteristike povezane sa kliničkim sindromima se često brkaju sa onima vezanim za ličnost osobe zamagljujući portret te osobe. postaje jasno da se poremećaji ličnosti ne mogu lako dijagnostifikovati. Klijent će radije pričati o sitaciji sa kojom se suočava I načinu na koji ona utiče na njegov život nego o onome što je u njemu. kao što to autori DSM vrlo dobro znaju. pojavljuju češće od drugih. broji sedam kriterijuma. Na biološkom nivou pojavljuju se prehlade I groznice. na pr. To značI da se nekoliko kritererijuma moče primeniti na jedan poremećaj I da je dijagnostička kategorija odredjena minimalnim brojem kriterijuma.Kada konfiguracija sredine iscrpljuje kapacitet organizma za kontakt. 30 . Jedan je da većina klijenata koja traži terapiju nije sklona da eksplicitno promeni malfunkcionišuće aspekte svoje ličnosti I da ne možemo očekivati da odmah ispolje one specifične karakteristike koje bi nam omogućile da postavimo jasnu I korisnu terapijsku dijagnozu. dok agorafobični pacijent može izgledati kao da mnogo više izbegava nego što bi bio slučaj bez ovog anksioznog poremećaja… Zbog toga je korisno podsetiti se parametara koji nas vode tokom dijagnostifikovanja poremećaja ličnosti prezentovanih na sledećim stranicama. kompulsivno-pasivno-agresivna itd. Postoje brojni razlozi za to. na primer. Šizoidni poremećaj ličnosti. što dozvoljava da se pojave takve tegobne situacije I što ga čini povredljivim na njihove neizvesne posledice. Odeljak II stoga možemo posmatrati kao pilot – tačku patološke dinamike I putem razumevanja poremećaja ličnosti obogatiti kliničku praksu. Odredjene kombinacije se. Savršeni opsesivno – kompulsivni postoji samo u kliničkim priručnicima. dok se znaci drugih poremećaja pojavljuju manjem ili usputnom obliku. kao što ćemo to videti u poglavlju 13. shizoidno-izbegavajuća. Češće u kliničkoj slici dominiraju atributi odredjenog poremećaja. posledice mogu da uključe distimiju. Za klijenta su najznačajnije karakteristike obično one iz odeljka I (klinički sindromi) I odeljka IV (psihosocijalni faktori stresa). PoredećI brojne kliničKe sindrome odeljka I. • Poremećaj ličnosti je konstelacija nefleksibilnih I maladaptivnih ponašanja I stavova • Karakteristike poremećaja se mogu manifestovati u nekolko konteksta • Karkateristike povezane sa poremećajima ličnosti vode do značajnih poremećaja u socijalnom I radnom funkcionisanju • Poremećaji ličnosti su ekpresija dugotrajne psihološke dinamike I nisu ograničeni na prolazne situacije niti su odgovor na neuobičajene okolnosti. Histerična osoba koja pati od depresije može biti manje zavodnička nego uobičajeno. Na psihološkom. Zapravo. Opis prototipova Mnogostruki tip klasifikacije je upotrebljen u svrstavanju poremećaja ličnosti. Dalje. dolazi do pojave kliničkih sindroma (odeljak I). dok se dijagnoza postavlja kada klijent manifestuje najmanje četiri od tih sedam. retko je sresti pacijenta koji je čist prototip specifičnog poremećaja ličnosti. naravno. anksioznost itd.

u svrhu konstruisanja dovoljno “tipičnog” opisa. na primer. Moglo bi se lako desiti da nakon nekoliko susreta zavisna osoba ispolji intenzivan gnev. uključujući I one sa članovima porodice Gotovo uvek izabira individualne aktivnosti Retko izražava ili doživljava snažna osećanja kao što su. A. bar teorijski. “shizoidan” Odsutno prisutno prisutno Odsutno Odsutno Prisutno prisutno Odsutno odsutno Prisutno prisutno odsutno prisutno Iz ovih razloga nije iznenadjujuće što dva kliničara mogu opisati klijenta istog poremećaja ličnosti I pronaćI da izmedju njihovih opisa postoji malo sličnosti. Višestruki model I dijagnoza KRITERIJUMI Ne potrebuje niti ceni bliske medjuljudske odnose. U narednim poglavljima ćemo prezentovati opis svakog poremećaja ličnosti I sugerisati brojne mogućnosti za terapijsku akciju. hladan I retko odgovara mimičkim gestovima poput smeška ili klimanja glavom Mr. emociju koja se ne pojavljuje u inicijalnoj tabeli. Ista stvar se pojavljuje I kod ostalih poremećaja ličnosti. udaljen. kao što je to prikazano u tabeli 3. spoljašnje prirode dijagnostičkog pristupa sadržanog u DSM-u. on nam ne omogućava postavljanje kliničkih pretpostavki koje su u praksi uvek korisne. VIšestruki model nam. Zbog deskriptivne. pa ipak. “shizoidan” prisutno Mr. profili bazirani na kriterijuma I naše deskripcije su validne tokom inicajlnog susreta I baziraju se na pacijentovim prisutnim svesnim procesima. Dok ovaj model obezbedjuje mnogo pouzdanije kategorije. izabrali smo da predstavimo prototipove svakog 31 . Tabela 3.Ovakav tip klasifikacije se razlikuje od jednostrukog modela koji podrazumeva da su svi kriterijumi ipunjeni pre nego što se postavi dijagnoza. gnev ili radost Pokazuje malo ili nimalo želje da ima seksualne odnose sa drugim osobama (uzimajućI u obzir uzrast) Ravnodušan je na pohvale I kritike drugih Nema prijatelja ili bliskih drugova (ili ima samo jednog) osim u svojoj najužoj porodici Afektivno je tup. Svesni smo da u kliničkoj praksi ne postoje čisti modeli. omogućava da dijagnostifikujemo kao shizoidne dva pacijenta koja imaju samo jedan zajednički kriterijum potvrdjen. B.

nadamo se da ćemo stimulisati njegovu radoznalost da sazna još više na osnovama sopstvenih opservacija.poremećaja. moramo se prilagoditi neophodnoj sistematičnosti. neko može jednostavno pogledati deo o projekcijama kod histerija ili deo u kome se govori o interpersonalnom sistemu podrške kod zavisnih osoba I lako dobiti odgovor na neku dilemu. Preporučena formulacija je “…osoba koja pati od…” Tako ne 32 . Klijent. a koji su relativno stalna ekspresija osobinih kreativnih adaptacija. Da bismo omogućili čitaocu da upotrebljava ovaj rad kao priručnik. ali. Takodje ćemo diskutovati moguću dinamiku psihoterapije sa prototip-klijentom. stoga. struktura poglavlja je prilagodjena teorijskom okviru geštalt terapije. Ipak. Osnovna postavka oko koje se strukturira ovaj rad je sledeća: Ukoliko geštalt teorija omogući opise procesa koji se dešavaju na granici kontakta. u terminima njegovog ponašanja prilikom prvih susreta. njegove modele otpora I adaptacije. terapijskih I savetodavnih indikacija jednako kao I kontratransfernih rakcija terapeuta u relaciji sa prototip-klijentom. Pa neka bude kako bude. već njih sve. igra je vredna rizika. geštalt terapija je bazirana na procesu I uzima u obzir da je svako ljudsko biće specifično I da je svaki trenutak prolazan I neponovljiv. Ovakav način prezentacije nesumnjivo zahteva složeniji stil. Varijable na granici kontakta koje se tiču terapijskog kontakta I značajnih dogadjaja iz pacijentovog života U svakom opisu smo želeli da prezentujemo elemente koji su karakteristični za poremećaj. Omogućavajući čitaocu da vidi opise u formi “prosvetljujućih” hipoteza. fenomenološke transakcije. mora biti moguće upotrebiti neki od tih koncepata u opisu terapijski priznatih psiholoških tipova. Jasno je da to nije naš cilj. Ipak. sve varijable nisu razvijene stoga što u ovom trenutku one sve ne služe u razlikovanju ili opisivanju bihejvioralnih I iskustvenih specifičnosti poremećaja. Definišući koncepti geštalta ne dovode sami po sebi tako dobro do kategorizacija I nije bilo lako opisati tipične iskustvene cikluse histeričnog klijenta. sisteme podrške I njegovu poziciju u terminima bazičnih polarnosti. pacijent ili osoba? DSM podstiče kliničare da upotrebljavaju najmanje stigmatizirajuće termine da bi označili osobu koja dolazi po profesionalnu pomoć. Kliničarima ostavljamo da moduliraju ove profile I približe ih predpostavljenoj realnosti kliničke prakse. bilo bi iznenadjujuće ako bi opisi ovde sadržani doživeli potpuno odobravanje. kako je to napred razmotreno. opservirati karakteristike iskustvenog ciklusa prototip – klijenta. Zbog procesom orjetisane prirode naše teorije I malog obima dostupnih empirijskih podataka. pa čak I na račun gubljenja romantičnosti. kontaktne funkcije. U opisu svakog poremećaja ćemo. Pod prototipom podrazumevamo opis osoba koje ne samo da zadovoljavaju minimum potrebnih kriterijuma. takodje olakšava putem referenci. tranfernih tendencija. Spajanje geštalt sistema sa DSM dijagnostičkom perspektivom Kao što smo to već rekli. na primer. Za neke poremećaje ćemo biti u mogućnosti da preporučimo proceduje koje mogu biti kombinovane sa nekim terapijskim fokusom spomenutim u poglavlju 3.

skoro beživotne. Stoga ne iznenadjuje što su senzacije u njegovog iskustvenog ciklusa blede. Shizoidna osoba je usamljenik. Seksulani impuls joj je slab I većina muškaraca ostaju samci tokom celog života. Obzirom da mi takodje znamo da je moguće pripadati odredjenom tipu ličnosti a nemati karakterističan poremećaj. jedno od uporišta geštalt terapije. tradicionalno zagovaraju upotrebu termina “klijent”. Bizarne ili ekscentrične ličnosti Shizoidni poremećaj ličnosti Opšti pregled I prevalenca ovog poremećaja u kliničkoj praksi Shizoidni klijent će konsultovati psihoterapeuta jedino ukoliko prolazi kroz posebno težak period anksioznosti ili je mlad pa dolazi na insistiranje bliskih ljudi koji su zabrinuti usled njegovog nedostatka osećanja I očigledne povučenosti u sebe. slažemo sa ovim upozorenjem. S druge strane. Iako se mi. govorećI iskreno. I. učInilo čitanje teksta ovog obima dosadnim. bolje je govoriti o osobi koja pati od shizofrenije. Iskustveni ciklus Senzacija Shizoidni pacijent se tokom celog života sklanja od bilo kakvih snažnih osećanja. Mi verujemo da je termin “pacijent” adekvatan ukoliko su mentalni poremećaji posebno ozbiljni. S jedne strane. 33 . ovaj termin nikada nije bio zaista prihvaćen u kliničkoj literaturi. pod uticajem Rodžersa. Nema bliskih I poverljivih prijatelja I privlače ga individualne profesije. Afektivno je inhibirana I retko doživljava snažna osećanja ili misli. to bi. ne smemo da zaboravimo da se mi bavimo pristupom po kome se osoba shvata kao psiho imuni sistem u kome se ispoljavaju u različItim stepenima pojave od ranjivosti pa do faktora stresa. da on neodgovara u potpunosti ako govorimo o psihoterapiji osoba sa poremećajima ličnosti. Poglavlje 7. Izgleda kao da za druge nema nikakvog interesa. U svemu je indiferentan na kritike ili pohvale. Izgleda kao da ne oseća težinu dok su mu seksualne I emocionalne potrebe slabe. Takodje je prisutan rizik da pasivna konotacija ovog termina kamuflira suštinski interaktivnu relaciju izmedju klijenta I terapeuta koja je. na kraju krajeva. Stoga ne bi bilo sasvim prikladno govoriti o osobi koja pati od poremećaja ličnosti. nismo bili u mogućnosti da ga u potpunosti primenimo. Ipak. konačno. “izbegavajući” itd. medjutim. verujemo da je ispravno reći “paranoičan”. Grupa A. naravno. da li treba rećI klijent ili pacijent? Škole humanističke orjentacije.treba rećI “shizofrenik” da bi izbegli identifkovanje nekog sa njegovom bolesti.

intrizično im nedostaju osećanja. Izgleda kao da nema kreativnog pridavanja značenja i da su senzacije simbolizovane na najbukvalniji način. Svesnost Proces svesnost shizoidnog pacijenta izgleda krivudav I zaobilazan. Akcija Akcije shizoidnih pacijenata izgledaju letrgične. Iako može biti inteligentan. Oni svesnost razvijaju iz slabih senzacija na kojima se ona teško gradi. Mi treba da razumemo da shizoidni pacijent zaista ne oseća mnogo I da su njegove senzacije baš tako beživotne kako on I tvrdi. Sve to snažno utiče na proces mobilizacije energije. Temperament im je ravan. Drugima deluje otudjeno I indiferentno I najčešće slabo reaguje na tudja osećanja I ponašanja. bez obzira o čemu da je reč. Izgledaju nesposobni da ispolje dublja osećanja. U skladu sa tim geštalt terapeut treba da sprovodi svoje intervencije. Introjekcija Previše je indiferentan prema drugima da bi introjektovao. još gore. o gnevu. Kontakt Shizoidna osoba ne voli I ne traži kontakt. je naravno. jedva primetne I slabo spontane. shizoidan pacijent svoje misaone procese najčešće ispoljava na nejasan I opskuran način. Obzirom da preferira da ne oseća. radosti ili tugovanju. slabost senzacija shiszodinog pacijenta može da se shavati kao parcijalni prekid tranzicije iz povlačenja do senzacije. Terapeutu koji na ovaj način radi sa shizoidnim pacijentom može se učiniti da nešto nije uredu. Izabira hobije I profesije koji joj omogućavaju da izbegne kontakte sa drugim ljudima. ova osoba prekida prolaz do faze senzacija I ostaje više ili manje “umrtvljena” u stanju parcijalnog ali hroničnog povlačenja. da klijent nije “podoban” za terapiju. Povlačenje Povlačenje. Mi imamo istaknuto interesovanje za uzbudljivu stranu života I ponekad nam se čini da one se osobe koje ne iskazuju takvu stranu svog života zapravo bore protiv svojih osećanja. Letargija I pasivnost ove osebe se ne smeju pomešati sa tendencijom ka introjektovanju. Zapravo. Počinjemo da postupamo kao da je uzbudjenje kontakta I neposrednog iskustva dovoljno da otključa sputane afekte I nadalje oblikuje nečije iskustvo. bilo sa upotrebljenom tehnikom ili. svesnost im je slaba. emocionalno su pasivni. omiljena pozicija. Otpor/adaptacija kontaktu Konfluencija Shizoidni pacijent je previše hladan I otudjen da bi bio istinski konfluentan. Mobilizacija Oni su ljudi niske energije. Iako nije aktivno kritičan (što bi bio oblik 34 .Ovo je zapravo jedna od osnovnih teškoća sa kojima se susreće geštalt terepeut kada rada sa shizoidnima. Ovo ponekad nekog može da navede na ironičan zaključak da je u pitanju depresivna osoba.

uredu”. To što se ne suprotstavlja. ljudi koji ga okružuju uglavnom počinju da ga poštuju I. će odogovoriti na klasično “Šta sada osećaš/doživljavaš?“ pitanje očigledno praznom izjavom “Osećam se dobro. Retrofleksija Shizoidni pacijent se povlači u sebe I njegova povučenost se može interpretirati kao posledica ekstenzivne. putem jasnog priznavanja legitimnosti specifičnog načina na koji shizoidni klijent shvata lični kontakt. ne kritikuje I ne protestvuje je samo zbog toga da bi bolje održavao poziciju povlačenja iz interpersonalnog kontakta. “prosečni”. “normalni”. Ovakav pristup ima tri važne prednosti. I. možemo se nadati progresu u pravcu pomoći ovoj osobi da prihvati ono “što jeste”. terapeut treba da razume da je ovo dugotrajan proces I da ne treba očekivati iznenadne I senzacionalne prodore. ovaj pristup je neka vrsta trojanskog konja zbog toga što shizoidnom pacijentu omogućava da iskusi obogaćujući kontakt iako na skromnom nivou. Iako nikada pravi shizoid neće postati socijabilan kao histerik. Uobičajeno. Njegovi roditelji su bili “dobri”. Defleksija Shizoidni pacijent teži da upotrebi defleksiju kao način prevencije ili umanjivanja bilo koje jačine koja bi mogla izrasti iz kontakta. paradoksalno. Upotrebljava defleksiju da bi sprečio da neformalne. Onda kada shizoidni pacijent postane sposoban da u potpunosti ispolji svoju potrebu za privatnošću. čak I kada su ove vrednosti u srcu onoga što smatramo solidnim mentalnim zdravljem.kontakta). ili drugim rečima da ne bi postao svestan I tako možda omeo stabilnu banalnost. Najveću štetu ovoj osobi nanosi relacioni “militarizam” baziran na vrednosnim sudovima. a što je osnova za bolje odnose sa drugima. shizoidni klijent ne dopušta drugima da mu pridju.nesvesne retrofleksije interpersonalnih potreba. U pokušaju da otkloni takvo retroflektovanje. omogućava terapeutu da učvrsti terapijski savez sa klijentom. Sistemi podrške 35 . shizoidni pacijent neposredno profitira iz terapeutove podrške zbog toga što uči kako da se bolje odbrani od onih koji iz najbolje namere žele da ga prisile da voli socijalne kontakte. Prvo. subjektivne I emotivne komponente dogadjaja postanu figura. konačno. Drugo. to dovodi do radjanja osećanja privrženosti I povećane kohezivnosti u osećanju identiteta shizodinog pacijenta. Najčešće je najbolji pristup pomoći pacijentu da izrazi svoju potrebu za privat-nošću na neki kontaktniji način. čime istovremeno otklanjamo deo retrofleksije.

Ovo iskustvo je nezamenljivo ukoliko je reč o promišljenoj akciji.Interpersonalni sistem podrške Socijalna mreža shizoidnog pacijenta je ekstremno ograničena. Biološki sistem podrške Nedostatak interesa I motivacije. Aktivan rad na disanju. istraživački. Obzirom na svoja ograničena interesovanja za druge. što znači da izbalansira neposredno stresno iskustvo putem onoga što zna o životu. nije potpuno nemoguće pretpostaviti postojanje briljantnih shizoidnih osoba. U smislu sposobnosti shizodinog pacijenta da se kognitivno podrži u vremenima stresa. U stresnim periodima stalno utišavano telo nesposobno je da pruži potrebnu podršku. On se ne okreće ka drugima u periodima stresa. Ukoliko terapeuta privlače telesni procesi shizoidnog pacijenta. Iako Millon (1986) izgleda da smatra da ove osobe poseduju subintelektualno funkcionisanje koje ih upućuje na lakše mentalne zadatke. karakterističan za shizoidnog pacijenta može delom biti posledica činjenice da on svoje telo stalno zanemaruje. već zbog svog interesovanja prema stvarima a ne prema ljudima. Snažno telo dobre kondicije je dokaz privrženosti fizičkim aktivnostima I zadovoljstivima koja iz tih aktivnosti proističu. preferira da radi sam I obavlja neke periferne funkcije. mogu mu pomoći da razotkrije neophodno iskustvo telesnog fokusa. Stoga nije nemoguće da se shizodini bave poslovima kao što su. Dok je verovatno da slaba interesovanja u odnosu na ljude udaljavaju shizoidne osobe od većine onoga što se dešava u svetu. Očekivano je predpostaviti da će se oni baviti karijerama koje im omogućavaju da se bave stvarima ili pojmovima a ne ljudima. I to ne na odbrambeni način na koji to čine kompulsivni ili paranoični. može mu pomoći da obnovi I oslušne svoje bazične fizičke senzacije bez kojih iskustvo predstavlja samo teorijske spekulacije. Telo shizodinog pacijenta. Bazične polarnosti (Millon) 36 . Stoga bi bilo moguće da neki shizoidni imaju intelektualno zahtevne poslove koji ne podrazumevaju svakodnevne značajne kontakte sa drugim ljudima. Zapravo. one poseduju velike nedostatke u širokoj sferi znanja. manifestuju zamagljene I opskurne misaone procese I nalaze se ispod prosečnog intelektualnog nivoa. na primer. Kognitivni sistem podrške Prema Millon-ovoj (1986) prezentaciji shizodinih osoba. obeleženo je tragovima života posvećenog redukovanju I eliminisanju svake vrste povezanosti sa životom. mogli bismo rećI da su “drugi” osnovni izvor stresa. Pre bismo mogli očekivati da oni žele da se bave “hladnim činjenicama”. tenzijama I telesnoj temperaturi terapeuta koji su osetljivi na potrebe shizoidnog pacijenta. medjutim. daleko je od očiglednog da ovi ljudi poseduju karakterističnu deficijenciju intelektualnih procesa. životnim zadovoljstvima I nedaćama. verovatno je da će njegova minimalna samosvesnosto teško biti izvor takve samopodrške. telesnom položaju.

Ukoliko je. medjutim. Uglavnom živi ustaljenim životom I ne traži nova iskustva. Ne preporučujemo da se fokusirate na ovu polarnost u početku terapije. a po svojoj prirodi nije radoznao. Teško ga je intelektualno stimulisati. Imajte na umu. Rad na ovoj polarnosti je. Osim ukoliko shizoidni pacijent nije došao na terapiju zbog nekih trenutnih okolnosti. ipak. On sebi ne postavlja mnogo pitanja. svaki rad na kognitivnoj restrukturaciji je besmislen I mora se pronaći neki drugi način za mobilizaciju ovakve osobe. Fenomenološke transakcije Kognitivni model Najupadljiviji aspekt shizoidnog klijenta je kompletna kognitivna indiferentnost u koju se neprekidno povlači. Dok ne postane zainteresovaniji za sebi I druge. čim se tema razgovora promeni. a to se često dešava. što se često dešava. to otežava terapiju.takvog” iskustva koje nije ni preterano ugodno ali ni previše rizično. Self/drugi Obzirom da shizoidni pacijent nema pravog interesa ni za sebe ni za druge. uopšteno govoreći. on u potpunosti gubi interes. Cilj njihovog rada nije bio da pronadju nove izvore zadovoljstava. On može puno znati o specifičnom predmetu razgovora. Takvi odgovri omogućiće pacijentu da izbegne ili izmeni neprijatne situacije. U obrnutom smeru gledano. čak iako one ne uključuju druge ljude. oblast u kojoj se srećemo sa najjačim otporima. ali u smislu crno – belog televizora koji ne može reprodukovati širok spektar boja. shizoidni pacijent neće biti motivisan da postane aktivniji. Ni jedno svoje osećanje one ne iskuse u potpunosti. Nema svrhe pokušavati da se izbalansira ova bazična polarnost. on je slabo usmeren na svoje lično iskustvo I neosetljiv je na pohvale ili kritike. da shizoidni 37 . Neki terapeuti su postigli dobre rezultate radeći na ove dve polarnosti sa shizoidnim pacijentima. On je zadovoljan skromnim opsegom “kakvog . Tako one ne mogu reprodukovati širok spektar afektivnog iskustva. terapeut treba da bude pažljiv u odnosu na klijentove izvore nezadovoljstava I neprijatnosti I da mu u tom smislu pomogne da poveća svoju svesnost o neprijatnostima putem razvoja boljih bihejvioralnih odgovora.Zadovoljstvo/bol Povlačenje iz emocionalnih I interpersonalnih aspekata života tipično za shizoidnog pacijenta je u skladu sa niskim interesom za zadovoljstva (kao nagradu) I bol (kao pretnju koju treba izbeći). Shizoidnog pacijenta ne privlači ni jedan od ova dva pola. već da pomognu klijentu da “izvuče” maksimum zadovoljstva iz onih aktivnosti koje već voli da izvodi. Emotivni model Shizoidne osobe žive crno – belim životom. Zato se preporučuje da se ova aktivnost ne forsira sve dok se ne uznapreduje kroz provociranje shizoidnog pacijenta da demonstrira minimum interesovanja za svoje ili tudje iskustvo. njegov intelektualni nivo podprosečan. Ona je pasivni posmatrač isključena iz zahteva I nagrada socijalnog okruženja. ona je već izbalansirana time što je nema. Stoga ima malo energije za promenu. Pasivno/aktivno Shizodna osoba je posvećeno pasivna.

“Moj posao je dobar…itd”. retko izaziva potrebu da ga neko dodirne. površno gledano. shizoidnom pacijentu nije tema separaciona anksioznost.”. Hladnoća shizoidne osobe je posledica provokacije ili nepoverenja. Sluh Definitvno. oni se u osnovi razlikuju po motivaciji. Osa I Shizoidni pacijenti izgleda da su posebno osetljivi na širok spektar anksioznih poremećaja. Govor Verbalna ekspresija je jedna od najupadljivijih karakteristika shizoidnog pacijenta. ne “hvata” implikacije ili šira značenja. Preklapanje. on neće izdržati I pronaći će način da prekine terapiju. 1987). hladnoća. shizoidni ne ispoljava ekscentrična ili bizarna ponašanja ili pomisli. Čuje samo fakte. Potiče iz uobičajenog I dugotrajnog nedostatka interesovanja za sebe I druge. Drugim rečima. žive sličnim životnim stilom. dodir Obzirom da je generalno distanciran I hladan. ove situacije mogu biti “okinute” preokretima u ličnom ili profesionalnom okruženju shizoidne osobe koji tu osobu navode na blizak kontakt sa drugim ljudima. U poredjenju sa shizotipalnim pacijentom. “Moje kolege su O. Retko koristi aktivnu formu ili govor u prvom licu jednine. Pokret. nove poslovne obaveze. Svojim stilom odevanja najčešće izražava nedostatak interesa za interpersonalne relacije. Sedi pasivno čekajući da informacija ili govornik dopru do nje. Svim svojim kretnjama prenosi poruku da ne želi da bude primećen ili dotaktnut. Dok nam može izgledati kao da izbegavajući I shizoidni pacijent dele dobar deo karakteristika I. Unapredjenje. a što je karakteristično za shizotipalnog. ponovo. već “anksioznost stranca” (Johnson. Svoje malobrojne relacije opisuje na prazan I neutralan način: “Moji roditelji su bili u redu… itd.pacijent može postati vrlo anksiozan ukoliko je pod pritiskom da odgovara na pitanja ili je terapeut previše intiman. Iako su retke. Tipično koristi brojne generalizacije.K… itd. Glas mu je prilično monoton.”. Ukoliko je proces previše snažan. 38 . potreba za negom nekog od članova porodice su faktori psihosocijalnog stresa koji mogu “okinuti” anksiozni poremećaj u shizoidnom pacijentu. Zbog straha od odbacivanja ova osoba se ponaša kao usamljenik. shizoidna osoba nije u stanju da aktivno sluša. Preklapanje. Želja izbegavajuće osobe ka ispunjavajućim ljudskim odnosima je gotovo netaktnuta. Ukoliko terapeut uputi pitanje ili komentar u pravcu emocionalnog odgovora. To ne treba pobrkati sa mnogo intenzivnijom distancom paranoidnog klijenta. veovatno je da će shizoidni pacijent deflektovati. Ne trudi se da bude atraktivna ili provokativna. Funkcije kontakta Prva vizuelna impresija koju ostavlja shizoidni klijent je. Shizoidnog pacijenta nije briga za druge i ne želi da razvije medjuljudske relacije. Osa II Vrlo je važno razlikovati shizoidnog pacijenta od izbegavajućeg sa jedne strane I od shizotipalnog s druge.

Ukoliko se razviju psihotični simptomi. 1989) Dinamika terapije sa shizoidnim pacijentom Kao I kod većine drugih poremećaja ličnosti. Najvažnija stvar u uvodnoj fazi je postaviti terapiju na takav način da se izbegne preplavljivanje klijenta. ako ne I moralno diskutabilno. verovatnije je da su oni povezani sa neizdiferenciranom shizofrenijom praćenom negativnim simptomima (Othmer I Othmer. Inicijalno ponašanje Inicijalni intervju sa shizoidnim pacijentom nikada nije lak. Ipak. otudjeno I monotono. posebno ukoliko je dovoljno inteligentan da artikuliše svoju uobičajenu potrebu za povlačenjem iz “ljudskih stvari” može prilično uznemiriti neke od nas. pacijent bi verovatno prekinuo terapiju I postao deo statistike onih koji rano prekidaju. pokušati privesti ga “radostima” povećane interpersonalne vezanosti. Inicijalni susret sa shizoidnim pacijentom. Tokom prvog intervjua sa shizoidnim klijentom. 1986). zatečeni ste njegovom hladnoćom I distancom. Ponekad se rodjaci ovog pacijenta brinu zbog njegovog stalnog povlačenja u sebe I insistiraju da mlada shizoidna osoba konsultuje terapeuta. ono što bi smo mogli nazvati “slučajni klijent”. Organizacija transfera 39 . Život shizoidnog pacijenta je obično organizovan u pravcu izbegavanja prevelike disonance I ukoliko je njegovo okruženje stabilno. Mnogi od nas su izabrali da se bave ovom profesijom usled bazične potrebe za medjuljudskim odnosima. Ukliko želimo da uspostavimo terapijski savez. Ovo nije mesto za “geštalt trikove” čiji magični dodir treba da istog trena otključa dekade retroflektovanih emocija I potreba. on može funkcionisati prilično dobro. On je. Pomoć će tražiti jedino ukliko ga okolnosti dovedu u snžniju interpersonalnu uključenost nego što je u stanju da podnese. Njegovo stalno izbegavanje interpersonalne uključenosti može biti prilično zamorno za terapeuta čije vrednosti su suprotne pacijentovim. Mnogi kliničari izgleda da veruju da u odsustvu subjektivnog stresa shizoidni pacijent nema motiva da se menja I da bi bilo naivno. Retko će se osmehnuti a na pitanja će odgovarati kratko. rezultati skorašnjih istraživanja korelacija izmedju osnovnih psihijatrijskih poremećaja I poremećaja ličnosti sugerišu nam da shizoidni pacijenti retko postaju psihotični (Maxmen. Ova magija bi se obrnula u “dodir meduze”. Druga važna briga je shvatanje toga da li je naš cilj da promenimo ličnost shizoidnog pacijenta ili da mu pomognemo da konsoliduje svoje sposobnosti onako kako on to sam želi u cilju nošenja sa ljudskim okruženjem na način koji mu omogućava da održava bezbednu distancu pre nego da doživljava “iskustvo I rast na granici kontakta”. shizoidni poremećaj je egosintioničan I shizoidni retko iniciraju dolazak na terapiju.Shizoidni poremećaj ličnosti se nekada shvatao kao uvodna faza shizofrenije. suštinski je važno da pacijent oseti da je njegova potreba za distancom uvažena od terapeuta.

Kada se kod shizoidnog pacijenta pojavi transfer. nije ni snažan ni mnogo uznemirujući. Svrha je postepeno povećavati pscijentovu osetljivost na prijatne senzacije I raditi na dovršavanju iskustvenog ciklusa vezanog za doživljaje zadovoljstva.transferne reakcije Sposobnost shizoidnog pacijenta da odvoji I anulira one aspekte medjuljudske povezanosti koji čine osnovu “joie de vivre” (životne radosti). što je napor koji nije uvek preporučljiv. imajte na umu da je uvek teško ustanoviti I održati dovoljno snažan terapijski savez da bi se radilo na ovom nivou funkcionisanja. naravno. Ova vrsta rada. Neki autori britanske škole objektnih odnosa kao što su Guntrip I Fairbairn su intenzivno pisali o internalizovanoj objektnoj konfiguraciji ovih pacijenata. to nam može biti tema jedino ukoliko nam je cilj da se bavimo promenama strukture ličnosti shizoidnog pacijenta. Nalikuje rehabilitovanju ozbiljno hendikepirane osobe. Neki reaguju oštro I pokušavaju da preobrate pacijenta ka ljudskosti… Drugi se zatvaraju u pokušaju da izbegnu povredu u kontaktu sa ovom “pustinjskom” vizijom sveta. Kontra . prisutan je I fokus na ovde I sada relaciji koja predstavlja drugi kontekst za eksperimentisanje sa iskustvenim ciklusom. Generalne terapijske strategije Svesnost kontakt fokus Uz prethodna upozorenja. Stoga je važno dati pacijentu vremena da se pokrene iz stanja apatije ka mobilizaciji energije I kontaktu. geštalt terapeut može poželeti da istraži intrapsihičke strukture I teme koje su uzrok emocionalnom povlačenju. Psihodinamski fokus Ukoliko radi sa shizoicnim pacijentom koji bolje funkcioniše. mora biti spora. mogli bismo da shvatimo da je distanca sama po sebi ekspresija transfera. kada se razvije terapijski proces. Obzirom da žele da ostanu na bezbednoj distanci. nežna I vrlo obazriva. Ipak. može za mnoge terapeute da bude vrlo stresna. Ipak. U svakom slučaju. U skladu sa tim. Oni usvajaju tako pasivno ponašanje da pacijent uz njih nikada ne može da pobegne iz svog uobičajenog “crnila”. bilo koje otudjeno analitičko stanovište bi verovatno bilo kontraindikovano I u najboljem slučaju bi samo osnažilo postojeću strukturu. ove osobe retko nam dozvoljavaju da postanemo dovoljno važni da bi se pojavio “adekvatan” I koristan transfer na kome možemo da radimo. 40 . Naravno. možete eksperimentisati sa ovim fokusom u cilju uspostavljanja sposobnosti I mogućnosti shizoidne osobe da preuzima blage rizike I doživi snažnije uzbudjenje.

U većini slučajeva osobe bliske paranoidnoj. još uvek se pojavljuje tip shizofrenije nazvan paranoidna shizofrenija. U suprotnom. ova osoba će se retko obratiti terapeutu. pacijent će osujetiti I ismejati svaki pokušaj u tom pravcu. u revidiranom izdanju DSM III ili u DSM III-R. Često ovu vrstu osobe uključujemo u prevaspitavajuce vrste terapije prateći legalne procedure. 41 . ali da ne ulazite u njegovu privatnost. Stoga je očekivano da paranoidni pacijent iskusi skroman opseg telesnih senzacija. Da li je to distintkivna psihoza. paranoidni poremećaj se sada naziva halucinatornim poremećajem. Paranodini poremećaj ličnosti Opšti pregled i zastupljenost poremećaja u kliničkoj praksi Termin paranoidan je od svih kliničkih termina najšire usvojen u svakodnevnom jeziku I to do te mere da mnogi kliničari više ne znaju šta on ustvari znači. Rad sa paranoidnim pacijentom nije lak I vrlo je teško proći kroz fazu indukcije I uspostaviti terapijski odnos.Šta god da radili. Svojim celim bićem ona shvata ovu vrstu susreta kao izraz nemoći. U Odeljku I. Najbitnije od svega je da budete strpljivi. Da bi se pojasnio deo ove konfuzije. Paranoidan poremećaj ličnosti se pak odnosi na tip osobe koju karakterišu dominantni tragovi sumnje bez gubitka kontakta sa realnošću. termin “paranodian” je preuzeo sva ova značenja. u pristupu shizoidnom pacijentu je bitno da budete iskreno topli. tip izuzetno sumnjičave ličnosti ili vrsta shizofrenije? Tokom godina. Celoživotna istorija rigidnosti ostavlja trag na telesnoj sposobnosti ove osobe da oseća. Bez obzira što paranoidna osoba voli da misli o sebi kao o nepovredivoj. ona je istovremeno I hipersenzitivna I distancirana. Iskustveni ciklus Senzacija Paranoidna osoba je rigidna I zatvorena. kao na primer članovi porodice ili poslodavac će insistirati da se ona obrati za pomoć. Ukoliko nije na neki način prinudjena. Naravno da nema svrhe raditi na iskustvenom ciklusu dok se u potpunosti ne uspostavi terapijski odnos.

da. 42 . Stoga ga je teško relaksirati. U radu sa paranoidnim pacijentom terapeut ima neposredan doživljaj toga da nije priznat kao ono što jeste. Sledstveno. Akcija Akcije paranoidne osobe su po svojoj prirodi ili odbrambene ili povlačeće. Može reagovati spontano jedino ukoliko je u poziciji nesumnjive nadmoćI I tvrdoglavo se opire svemu što doživljava kao napor da se nad njim uspostavi neka vrsta kontrole. cinizmu I rigidnosti. on ustvari nije uopšte povučen zbog toga što mu treba neprekidna podrška sredine za projektovanje. rizikujemo da terapijski odnos pretvorimo u neku vrstu psihološkog duela. do odredjene mere. važna I predmet zlih ponašanja okoline. već da je prigodan ekran za projekcije.Svesnost Više nego kod drugih. možemo reći da on pokušava da se ishrani jedući sopstvenu kosu I nokte. Kontakt Kontakt je uvek baziran na očekivanju novine. Problem sa paranoidnim nije proizvodnja mobilizacije energije. svoje senzacije će težiti da simbolizuje duž ovih linija I da im prida značenja koja su u skladu sa njima. parafrazirajući Isidora Froma. svesnost o senzacijama kod paranodinog pacijenta je filtirirana kroz njegovu percepciju sebe kao osobe koja je u isto vreme nepovrediva. Nesposoban je da diskriminiše novu pretnju od repetitivnih procesa projektovanja sopstvene hostilnosti. Njoj nije lako da se identifikuje sa potrebama koje nisu posvećene “gerilskom ratu” I da deluje u skladu sa njima. Pravo povlačenje je izvor anksioznosti za paranoidnog pacijenta zbog toga što implicira opuštanje odbrane. Drugim rečima. Psihološki metabolizam paranoid-nog pacijenta je takav. videti paranodinog kao povučenog obzirom da se ne ponaša spontano. Povlačenje Dok slučajni posmatrač može. ono što on vidi kao “svet” se zapravo sastoji od projektovanih I otudjenih otcepljenih delova sebe. Bilo koji oblik terapeutovog ambigviditeta ili pokušaj terapeuta da se zatvori podstiče odbrambeni sistem paranoidnog klijenta na akciju. On ne može dugo ostati u fazi povlačenja pošto mu to uskraćuje eksternu motivaciju koja daje značenja njegovoj sumnji. već preusmeravanje iste. Mobilizacija Biti paranoidan je celodnevni posao. To značI biti neprekidno mobilizovan I budan. a ako ga ne relaksiramo. Bilo koju fizičku tenziju će simbolizovati kao značenje da postoji “objektivan” razlog da bude spreman za neku spoljašnju opasnost.

najčešće ispovrati. Nesposoban je da prihvati hostilnost. Nedostaje mu svesnost o senzacijama I stoga ne može da prepozna sebe kao agresora I uzročnika ciklusa hostilnosti I konfrontacija koji obeležavaju njegovo život. On ne može da prati grupu. paranoidni se projektuje u ljude oko sebe. Ukoliko je terapeut istrajan I neuznemiren klijentovim cinizmom. Paranoidni je. Suštinski. Inicijalni impuls I hostilne intencije se retroflektuju do tačke potpunog otudjenja I ocepljenosti. Projekcija Cinizam. Ukoliko terapija treba da se nastavi I posle inicijalnog intervjua. To je na nesreću zbog toga što nam ovaj kapacitet omogućava da “prevazidjemo” minorne prepreke I održimo kontakt čak I kada je relacija u teškoj fazi. antiteza ovom poremećaju.Otpor/adaptacija kontaktu Konfluencija Nedodiriv I nepovrediv self-imidž paranoidnog zabranjuje svaku konfluenciju. toliko budan da svakog vodi u svoj svet. važan element kontinuiteta selfa. postoji nada da će klijent prepoznati odredjena osećanja I namere koje pripisuje drugima kao svoje time redukujući I projekciju I retrofleksiju. Defleksija Paranoidni imaju slab kapacitet za defleksiju. Retrofleksija Retrofleksija njegovih agresivnih. pak. budnost je suprotnost 43 . što je zapravo. suštinski je važno da se paranodni oseti makar minimalno priznat I legitimiziran iako mi možemo želeti da je on manje hostilan I sumnjičav. U srži pacijentove intrapsihičke organizacije uvek je centralna I arhaična introjekcija koja sačinjava izvor njegovog širokog otudjenja I nosi neophodne retroflektujuće ili hostilne impulse kao I njihovu projekciju u sredinu. Introjekcija Introjekcija je naravno. Ukoliko je terapeut dovoljno empatičan. može biti u mogućnosti da svojim akcijama pokaže da su ljutnja I sumnja prihvatljiva ljudska osećanja. Ovako masivno projektovanje generiše zabrinjavajuće perceptivne poremećaje. manipulaciju I dvojnost koje pripisuje drugima. sumnjičav je prema svakom aspektu grupne odluke ili se drži potpuno po strani. to je samo parcijalna retrofleksija. Razumevanje ovog fenomena čini važan korak u konsolidovanju terapijske relacije. hostilnih impulsa čini projektovanje neophodnim. skepticizam I sumnjičavost paranoidnog klijent služe kao pokretači projekcije neprihvatljivih delova sebe. Sve se dobro sažvaće a onda. kao na primer u grupnoj terapiji. U bolesnom naporu da obnovi integritet sopstvenog iskustva. Obzirom da je uvek u potrazi za napadom.

Ne veruju da je iko u stanju da čuva tajnu. i paranoidni pacijent prihvati našu pomoć. možemo mu pomoći da se bolje fokusira na sopstvene telesne senzacije kao izvor informacija I podrške njegovoj akciji u sredini. Treba biti oprezan u tome da ne pokušavamo da ubedimo pacijenta u to da greši. pravu ili zamišljenu. Radeći na ovoj dimenziji. Biološki sistem podrške Paranoidni pacijent je otudjen od sopstvenih senzacija. nesposoban je da očitava sopstvene telesne znake koji mu govore da je uplašen. Svi njegovi načini obrade podataka oslanjaju se na dalekosežnim zaključcima. Ukoliko se terapija nastavi dalje od uvodne faze (što je već samo po sebi uspeh). Takodje. drugi im ne mogu biti podrška u smislu pomoći da prevazidju teške periode. Kognitivni sistem podrške Iskustvo paranoidnog pacijenta je I previše dobro podržano njegovom kognicijom. Ne poveravaju se drugima stoga što se plaše da bi to moglo biti iskorišćeno protiv njih. paranoidni je usamljenik koji ne može testirati svoja opažanja u odnosu sa drugima. Bez obzira. I mogu dugo čuvati nešto u sebi.defleksiji. ne dovodi do stvaranja zdravog sistema interpersonalne podrške. da se oseća ranjivo ili da ne razume. Čuvar na dužnosti ne može dozvoliti sebi luksuz deflektovanja. Bazične polarnosti (Millon) 44 . Na ovom nivou. Stoga je bolje učiti klijenta kako da poveća svoju toleranciju na neizvesnost I kako da nauči da prihvati činjenicu da mu ne može uvek biti poznata motivacija drugih ljudi. jednako kao I na nivou interpersonalne podrške. Stoga. U tom slučaju on bi terapeuta brzo svrstao u grupu sa “drugima” I to bi dovelo do preuranjenog završavanja tretmana. bolje je da potpuno odustane od ovog pristupa. Njima su potrebni drugi da bi bili nosioci njihovih otudjenih delova. uz činjenicu da nikada ne zaboravljaju uvredu. Najtananija sumnjiva buka mora biti istražena Sistemi podrške Interpersonalni sistem podrške Interepersonalni sistem podrške paranoidne osobe je u najboljem slučaju paradoksalan. Ne postoje magični trikovi za postizanje ovog cilja I možete očekivati snažne otpore. terapija treba da mu omogući da uveća svoju toleranciju na prihvatanje suprotnosti. Sledstveno. terapeut sa svojim pacijentom treba da istraži neke alternativne hipoteze koje se tiču motivacije onih ljudi za koje paranoidni veruje da imaju zle namere u odnosu na njega. Ovo. posebno onih koje su povezane sa neprihvatljivim delovima njegove ličnosti. ukoko terapeut uoči da se klijent povlači u sebe I da je njegov kreibilitet na taj način ugrožen.

skoro proždiruća sumnjičavost I kombinacija hladnoće I cinizma u potpunosti sprečavaju bilo koga da poželi da ga dodirne. Emotivni model Paranoidni je potpuno hladan. Ova. Mrzi kada na svoja pitanja dobije odgovor tipa: “Pa. Dodir I pokret Svaki aspekt pacijentovog ponašanja I gestikulacije otkriva da je on stalno u “gardu”.Self/drugi Ovo je jedan od velikih paradoksa paranoidne ličnosti. Fenomenološka transakcija Kognitivni model U relacijama. Balansiranje ovih polarnosti treba da mu omogućI da doživi pasivnost. što mu u potpunosti odgovara. Naravno. Sumnja da je svaka promena u govoru smišljena kao zamka. Sluh On selektivno sluša I pažljiv je prema svemu što potvrdjuje njegove predrasude. paranoidni veruje da uvek funkcioniše iz kognitivnog modela. ne prihvata rado terapijske preformulacije sopstvenih reči. bez osećaja za humor. Ne voli da odgovara na pitanja I izbegava ih ili preduzima kontra napade. ali je zapravo iritirajućI. On je večito sumnjičav I nterpretira čak I najtrivijalnije dogadjaje kao dokaz nečijih zlih namera. skoro da su potpuno nesvesni koliko su im drugi potrebni kao podrška za projekcije. Pokušava da se prikaže kao aktivan I objektivan. zavidan. Ukoliko je “pritisnut” odgovara pitanjem. 45 . Balansiranje ovih polarnosti pomaže paranoidnom pacijentu da uveća svoju toleranciju za odredjene forme zavisnosti I time se osposobi da prilagodjava svoje projekcije. šta mislite?…”Ponovo. napadan. Ne može da se relaksira I uvek je u “gardu”. Njegov rigidni način razmišljanja služi opravdavanju odbrambenih manevara. on se meša. on će poricati ovakva osećanja I postaće još odbrambeniji tokom eksploracije afekata. Funkcije kontakta Govor Paranoidni klijent ne govori. Ili se upušta u verbalne šahovske igre čija pravila jedino on poznaje. Dok paranoidni ispoljavaju ekstremnu nezavisnost. Pasivno/aktivno Ova osoba je ekscesivno budna I stoga aktivna. projekcija je na delu I terapijsko pitanje se trenutno doživljava kao standardno “mešanje”.

Shizotipalna osoba deli deo karakternih osobina sa paranoidnom ali nema kognitivnu strukturu paranoidne osobe. da se terapeut oseća izuzetno neprijatno. Tokom susreta. Preklapanje. Tako terapeut može postati još obazriviji. Cinizam I agresivne tendencije paranoidnog podsećaju na aroganciju narcističke osobe. Osa I Poremećaji delirijuma. tako kreirajući upravo ono do čega se plaši. paranodini pacijent je toliko napet I kontrolisan. Projekcija je na delu I paranoidni pacijent će nam staviti do znanja da nije ipresioniran našim dplomama ili onim što one predstavljaju. Unapred će nam ovakav klijent staviti do znanja da nam ne veruje I interpretiraće svako naše ponašanje kao dokaz nekog sumnjvog motiva. a paranoidna napada. dozvoliće nam samo minimalnu savetodavnu funkciju. Svesno ili nesvesno mi ćemo se ponašati pažljivije nego što nam je uobičajeno. Na tom mestu može se videti “Arhimedova tačka” paranoidnog procesa. stoga postaje još sumnjičaviji. ali izbegavajuća je puna straha I ne uzvraća napadom. 46 . ovo osećanje je većim delom nesvesno kod paranodine. Paranoidni pacijent će svakako primetiti da je terapeut izuzetno obazriv. U ugrožavajućim situacijama izbegavajuća osoba bežI. Dinamaika terapije Incijalno ponašanje Kao što smo to ranije spomenuli. Ne voli ispitivanja I ukoliko ne može da izbegne susret sa nama. Može da pokuša čak I da nas uključi kao saučesnika u neki od svojih konflikta. izgleda da predstavljaju osnovni rizik u smislu psihotične deterioracije za paranoidni tip ličnosti. I prvi terapijski susret sa ovim klijentom je vrlo iskušavajućI za terapeuta. On to interpretira kao dokaz da terapeut nešto skriva. Osa II Važno je razlikovati ovaj poremećaj od izbegavajućeg poremećaja ličnosti. Obe vrste osoba očekuju da budu povredjene. paranoidni klijent se retko odlučuje za terapiju samoinicijativno. iako nemaju dalje implikacije u pravcu ekpanzije I samopreispitivanja što je slučaj kod narcističke osobe. napetiji I teži za rad. Dok je izbegavajuća osoba svesna svog straha. ranije zvani paranoidni poremećaji. Paranoidni pacijent se suočava sa svim osobama I svojom sredinom na ovaj način.Preklapanje. Organizacija transfera Od početka je terapeut nosilac otudjenih delova selfa ovog pacijenta.

ali jasno. Kada on sumnja u iskrenost naše brige I tumači je kao naš strategijski manevar da bi smo ga opustili I pobudili njegovo poverenje. pa nam je teško da radimo sa pocijentom koji nam. možda ne greši u potpunosti.Opšte terapijske strategije Paranodni pacijent može učiniti da se osećamo prilično neprijatno I verovatno je najbolje uspostaviti odnos sa njim tako što ćemo govoriti ono što nam je na umu uz poštovanje. Profesionalci koji rade u psihijatrijskim klinikama. U skladu sa ovom hipotezom. Za ovog pacijenta je najteže da prihvati suprotnosti I najtananiji nagoveštaj suprotnosti tokom terapijskog procesa je gotovo uvek neproduktivan. Kontratransferne reakcije Neki terapeuti u radu sa paranoidnim pacijentom postaju ljuti. oni su socijalno povučeni I njihova osećanja su ili skučena ili neodgovarajuća. Zbog njihove ekstremne ekscentričnosti. onda ga jednostrana percepcija paranodinog pacijenta manje uznemirava. može mu zaista pomoći da se opusti I omogućiti mu da iskusi retku senzaciju bivanja u društvu sa osobom koja je spremna da mu se obrati iskreno. naravno). Možda u tome ima nešto. možemo želeti da savladamo sopstveno iskustvo veštački uvećavajući pozitivne aspekte naše relacije sa paranoidnim pacijentom. U privatnoj praksi se prilično retko radi sa osoboma koje imaju shizotipalni poremećaj ličnosti. shizotipalni bi kvalitativno delili većinu struturnih karakteristika shizofrenije. Ukoliko nam je nejasno šta se zapravo dešava. Sledeća česta kontratransferna reakcija je uzdržavanje od negativnih komentara. ukoliko ne I destruktivan. što njemu može poslužiti jedino da postane još sumnjičaviji. možemo početi da osećamo da mi u stvari nismo tako bezazleni I dobroćudni kako nam se čini. ali bi kvantitativno gledano one bile manje ozbiljne I onesoposobljavajuće. misle I ponašaju se. održavajući vezu sa realnošću. otvoreno I bez animuziteta. Većina nas želi da veruje da smo mi ljudi od poverenja I saosećajni. neki istraživači još uvek smatraju da shizotipalni poremećaj ličnosti pre-morbidni uslov za shizofreniju. Shizotipalni pacijenti su bizarni I ekscentrični u načinu na koji izgledaju. Poput shizoidnih. Problem je u tome što veći deo vremena pacijent sa paranoidnim poremećajem ličnosti nije baš tako daleko od istine. Shizotipalni poremećaj ličnosti Opšti pregled I prevalenca poremećaja u kliničkoj praksi Ovo je nova kategorija koja se verovatno preklapa sa onim što je ranije bilo poznato kao borderlajn shizofrenija ili ambulatorna shizofrenija. Zapravo. Rad na tome da se uspostavimo kao legitmni partner je dobro mesto za početak u pravcu prolaska kroz fazu indukcije. Ukoliko se terapeut dobro oseća sa činjenicom da je njegova humanosti isprepletena sa tehnikom. Kada se ovo desi. odslikava neke od naših tamnijih strana. Ako mu saopštavamo I ono što mislimo I ono kako se osećamo (bez ulaženja u detalje. 47 . državnim institucijama ili istraživačkim centrima će verovatnije sresti ovaj tip pacijenata. uglavnom su isključeni iz mreže profesionalne pomoći.

on može reprodukovati ove karakteristike jedino u svojim relacijama prema sredini. 48 . Ipak. razlikovati istinito duhovno iskustvo od kvazi-psihotičnih iluzija. Za razliku od shizofrenika. Mobilizacija Izvan sopstvenih aktivnosti shizotipalni pacijent nije mnogo mobiliziran I ne može da zaista fokusira svoju energiju. Takodje. mogi zdravi tragaoci za “novim dobom” I duhovnošću mogu biti “patologizirani”. neki blago shizotipalni pacijenti mogu previše brzo postati “produhovljeni”. 1989). što je posledica ovakve iskustvene osnove. on nije sklon halucinacijama već perceptivnim distorzijama podstaknutim nekim realnim senzornim imputom. magične intencije I može odgovarati na kontakt neodgovarujućim uzbudjenjem ili biti hostilan. s druge strane. Sklon je da druge percipira kao one koji imaju posebne. zavisno od terapeutovih vrednosti I uverenja. ostaje delimično samosvestan I svestan činjenice da ga ostali doživljavaju kao neobičnog (Othmer I Othmer. Kontakt Shizotipalni pacijent je previše tajanstven I konfuzan da bi bi kontaktan. Ukoliko terapeut odbacuje ideje I vrednosti koje se tiču različitih nivoa spiritualnosti. Njegove mnogobrojne ideje su neprekidno na preispitivanju I sprečavaju ga da se dovoljno mobiliše u pravcu akcije I adekvatnog dovršavanja iskustva. ipak. Oni doživljavaju ekstremnu konfuziju senzacija I imaju probleme da ih identifikuju. naša je dužnost da makar pokušamo. Nije lako. Veći deo vremena shizotipalni pacijent se ponaša na aberantan I nenagradjujući način. Svesnost Shizotipalni pacijent sebe doživljava kao stranog I depersonalizovanog. Ima probleme da svojim senzacijama prida značenje. pošto ih doživljava kao apsurdne I prazne.Ove osobe su često uključene u ono što se zove “pranormalno” iskustvo I. čak ni onima medju nama koji su otvoreni prema ovakvim stvarima. ovo može da ometa ili potpomogne terapijski proces. shizotipalni pacijenti pate od strukturalne deficijencije u aktivaciji. Simbolizojući procesi su teški. terapeut pokazuje previše entuzijazma za ove ideje I vrednosti. Ukoliko. Iskustveni ciklus Senzacije Prema Millonu. Akcija Obzirom da je akcija shizotipalnog pacijenta podržana neadekvatnom I potisnutom mobilizacijom.

Introjekcija Shzotipalni pacijent je nedovoljno diferneciran da bi introjektovao. Nas posebno interesuje njegova sklonost da emotivno odgovara na druge zamišljajući da ga oni vole ili odbacuju. Otpor/adaptacija kontaktu Konfluencija Obzirom da je “povlačeći tip”. ukoliko je uopšte ima. I moramo da počinjemo sve iz početka… Projekcija Sadržaj pojedinih iluzija ili perceptivnih distorzija shizotipalnog pacijenta može biti korisno interpretiran kao projekcija. shizotipalni pacijent prihvata samo periferne socijalne uloge. 1985. Njegova ekscesivna anksioznost sa ljudima sprečava ga da uspostavi nove odnose.. je uglavnom vrlo mala I sastoji se od ljudi koji su marginalni poput njega. sutra “izvetri”. Defleksija Shizotipalni pacijent je toliko samo-apsorbovan svojom konfuzijom da on deflektuje većinu onoga što se dešava u fenomenološkom svetu. Ono što danas razume. Uhvaćen u svoje perceptivne distorzije. Nove informacije ne mogu biti stabilizovane zbog toga što pacijentova struktura nije dovoljno stabilna. Sistemi podrške Interpersonalni Obzirom da je posvećeno tudj I ekscesivno anksiozan sa ljudima. Veruje se da se shizotipalni poremećaj ličnosti pojavljuje u okviru porodice (Baron I dr. već zaista može da ga ometa. neko bi mogao da interpretira njegovu konfuziju na nivou senzacija kao oblik “unutrašnje” konfluencije.citirano iz Maxmen-a. Ipak. Ovo znači da primarna porodica ne samo da ne pomaže pacijentu da održi kontakt sa realnošću.Povlačenje Povlačenje je baza za shizotipalnog. shizotipalni pacijent nije konfluentan sa ljudima. a bez dovoljno fenomenoloških pokazatelja za to. Retrofleksija Shizotipalni pacijenti imaju tendenciju da ponavljaju ili budu konfuzni u svom procesu mišljenja. Geštalt terapeuti mogu konceptualizovati neke od ovih kognitivnih procesa kao retrofleksiju I raditi na njima kao bazi za uvećavanje pacijentovog kontakta sa drugima. Njegova interpersonalna mreža odnosa. on nema interpersonalnu mrežu koja bi mu pomogla da ih razreši. 49 . Zbog toga je svaki pokušaj edukovanja ovog tipa pacijenata previše rizičan. Ne samo da je socijalno povučen. 1986). već je takodje povučen iz svog senzornog iskustva.

pun je kognitivnih lapsusa I metafora. privlače pažnju ili zavode. nejasna sumnjičavost I smeša fantazije I realnosti preplavljuju njegove kognitivne procese. 50 . Funkcije kontakta Izgled Ove osobe mogu biti ekscentrične u odevanju. Fenomenološka transakcija Kognitivni model U odnosu sa shizotipalnim pacijentom je teško pratiti njegove kognitivne procese. Biološki Shizotipalni pacijenti često imaju somatske preokupacije. To je jednostavno odraz bizarnog doživljaja selfa kod ovih osoba. pa I kada je u pitanju kontakt sa terapeutom. magično mišljenje. Ponekad čak može postati sumnjičav I manifestovati proganjajuće simptome. Njihovo je češće izvor telo brige nego podrške. Oni su skoro autistični I prepunjeni metaforama I sličnim idejama. Emotivni model Shizotipalni pacijent je ili vrlo neosetljiv ili težak.Kognitivni Kognitivni sistem podrške sihizotipalnog pacijenta je vrlo slabo strukturiran I ispoljava veliku deficijenciju. Njegova osećanja su slaba ili neadekvatna. da ne odgovara na facijalnu ekspresiju ili gestove kao što su osmesi ili klimanje. Bazične polarnosti (Millon) Zadovoljstvo/bol Shizotipalni pacijent strukturalno je deficijentan u sprečavanju da senzacije zadovoljstva I bola postanu jasna figura. Stoga ne može da se osloni na svoj kognitivni sistem podrške kao izvor stabilizovanja tokom perioda anksioznosti. Pritisak na pacijenta može da uveća njegovu anksioznost I osnaži kognitivnu konfuziju. poremećen. na oprezu I nepoverljiv u socijalnim kontaktima. ali ovim stilom oni nemaju nameru da provociraju. Njihov govor je ponekad teško pratiti. Nekada govore sami sa sobom. Povremeno. Sklon je magičnom mišljenju. Terapeut stoga treba da pokaže visok nivo strpljenja kada se suočava sa ovim procesima. Može da izgleda afektivno tup ili distanciran. zainteresovan za medijume I postojanje četvrte dimenzije. Govor Shizotipalne osobe se izražavaju neobično.

Većina ovih pacijenata su uključeni u otvorene psihijatrijske ustanove ili programe koje vode alternativne organizacije. shizotipalno stanje premorbidno stanje shizofrenije. Pokret I dodir Pokreti su neuobičajeni I bizarni. Koristiće maglovite metafore I vrlo indirektno odgovarati na pitanja. Mogu doživljavati iluzije koje su rezultat njihove tendencije da zamišljaju. I često je slabo koordinisan. Ukoliko je. Osa I Shizotipalni pacijenti su skloni kako afektivnim. Uz moguće izuzetke. osoba sa shizotipalnim poremećajem retko konsultuje kliničara u privatnoj praksi. Može biti od pomoći ako se setimo da je kognitivna struktura paranoidnog dobro razvijena I da se on ponosi time što je “iznad” afektivnog iskustva. shizotipalni pacijent je loš “slušač”. Preklapanje. 51 . treba se pitati o smislu terapije zasnovane na uvidima. kako ih drugi vole ili mrze. najbolji pristup je verovatno onaj čiji cilj je redukovati udare neprijatnih iskustava I tragati za reuspostavljanjem minimuma kontakta. Sklon je da izgubi nit konverzacije I da ne razume značenje pitanja. Kada se kod osobe koja pati od shizotipalnog poremećaja ličnosti razvije shizofrenija. u kombinaciji sa neadekvatnom organizacijom kognitivnih procesa. U radu sa shizotipalnim pacijentima treba da posenvo obratim pažnju na terapijske ciljeve koje želimo da ostvarimo. pacijent će težiti da ispolji svoj uobičajeni način funkcionisanja ne prilagodjavajući se terapijskoj situaciji. U inicjalnom kontaktu. Klijent tada verovatnije manje dramatizuje I postaje nepredvidiviji. ona će uglavnom biti karakterisana pozitvnim simptomima (halucinacijama) Dinamika terapije Inicijalno ponašanja Kao što smo to ranije spomenuli. što nije slučaj sa shizotipalnim pacijentom.Sluh Obzirom da je ometan različitim stvarima. Nejasno razumevanje različitih poremećaja često dovodi do pogrešnog dijagnostifikovanja shizoidnog pacijenta kao paranoidnog. kako to neki veruju. Ovo je posebno uočljivo ukoliko posmatramo otudjene aspekte njihovih emocija. tako I opsesivno-kompulsivnim poremećajima. Preklapanje. Osa II Shizotipalni poremećaj ličnosti se u nekim aspektima preklapa sa graničnim poremećajem.

Organizacija transfera Kada I ako shizotipalni pacijenti dodju na terapiju. njima je do terapije stalo I ona postaje važan deo njihovog života. Drugim rečima. 52 . u najboljem slučaju. emocionalne ili eratične osobe. Jedino kada oseti neku rezonancu u terapeutu. indikovano je upotrebljavati više testova realnosti. posebno u ranim fazama. Ipak. teško prate. bavljenje narcističkim temama je deo razvoja svakog ljudskog bića. Opšte terapijske strategije Veći deo diskusije iz dela o shizoidnom poremećaju ličnosti se može primeniti u radu sa shizotipalnim pacijentima. Iako je neophodno demonstrirati empatiju I interes. najčešće proučavanih I najkontraverznijih dijagnostičkih kategorija. dok drugi. Jedna od osnovnih teškoća vezanih za narcistički poremećaj ličnosti je pokušaj da se odvoji I razlikuje od ostalih procesa koje poznati eksperti iz narcizma ustvari opisuju. shvataju narcizam kao specifičan poremećaj ličnosti. Po prvi put se pojavljuje u DSM III kao priznanje široke psihoanalitičke literature posvećene ovom poremećaju. Kontratransferne reakcije Osnovna kontratransferna reakcija kod nekih terapeuta je da potcene stepen do kojeg su terapija I terapijski odnos važni za klijenta. empatija je od najvećeg značaja. Ovo služi da se uveća veza izmedju njegovih kognitivnih procesa I njegovog interpersonalnog ponašanja. sami pridaju smisao svemu. Iako oni ne mogu ispoljiti svoju zahvalnost na načine koji su nama bliski. jednako je važno ne biti uhvaćen u konfuzije ovog pacijenta. POGLAVLJE 8. svi smo mi manje ili više narcistični. smatraju da je to faza razvojnog procesa. Po Kohutu. kao Kernberg. Autori poput Kohut-a. Ovo je problem zbog toga što neki. Oni očekuju da ih ljudi. Narcistički poremećaj ličnosti Opšti pregled I zastupljenost poremećaja u kliničkoj praksi Narcistički poremećaj ličnosti je jedna od najzanimljivijih. kao na primer Kohut. 1989). jednom kada se terapijski odnos uspostavi. I veruju da je terapeut nesposoban da razume o čemu govore. GRUPA B: Dramatične. Ponovo. Kernberg-a I Miller-a (izmedju ostalih) su dali veliki doprinos terapijskom razumevanju narcističke dinamike. ovaj pacijent može da se otvori I da počne da otkriva složenosti svog sveta (Othmer I Othmer. Osnovni terapijski izazov je pristupiti pacijentu uz empatiju I poštovanje bez vrednovanja I procenjivanja njegovih distorzija. oni to čine s mnogo straha. Tema faze indukcije je uveriti pacijenta da ga ne odbacujete I da cenite njegovo iskustvo.

Na neki način ove osobe mogu zadovoljaati kriterijume za zavisni poremećaj ličnosti I biti vezane za moćnu osobu koja postaje njihov osnovni oslonac. DSM III je kritikovan zbog redukcije spektra narcističkog poremećaja ličnosti na njegova grandioznija I upadljivija ispoljavanja. Njegov način pridavanja značenja senzacijama je da one koje mogu potencijalno da mu ugroze idealizovani self-imidž protumači u pravcu njegovog konsolidovanja. Iz manje veličanstvene perspektive. koja ne uzimaju u obzir prikrivenije tipove narcističkog poremećaja. Mi ćemo prezentovati narcističku ličnost u terminima narcističkog poremećaja ličnosti kako je to opisano u DSM III. Bez obzira. Narcistički poremećaj ličnosti može lako biti individulana psihološka slika self-centrirane socijalne kulture u kojoj se više ili manje voljno ignoriše prisustvo bede I siromaštva I više se bavi pojavama nego suštinama. psihoterapija predstavlja objekat konzumacije stvoren da zadovolji njihovu potrebu da se razlikuju od drugih I da putem nje ostvare svoje najveće ciljeve. Ove osobe se često venčavaju sa upadljivije narcističkom osobom kojoj pridaju omnipotenciju I kroz koju doživljavaju gradnioznonst. Tu se grandioznost navodi kao dominantna karakteristika.Ukoliko na ovo dodadmo I to da smo svi mi. Ovo je problem koji mi nemamo kada su u pitanju izbegavajući ili kompulzivni poremećaji ličnosti. ukoliko se narcistična osoba obraća širokom auditorijumu I počinje da doživljava neke senzacije koje bi drugi uobičajeno protumačili kao nervozu ili anksioznost. Iskustveni ciklus Svesnost Uopšteno. Osobe koje su naizgled manje grandiozne I arogantne doživljavaju snažna osećanja inferiornosti. narcistički poremećaj ličnosti je specifičan poremećaj. okrenuti “zdravim narcističkim potrebama”. u neko vreme. Na socijalno-kulturnom nivou. narcistične osobe nemaju posban problem sa svojim senzacijama. neko se može pitati da li narcistički poremećaj ličnosti. zajedno sa graničnim. Ove primedbe potiču bez sumnje iz kliničke literature o narcizmu kao intrapsihičkoj organizaciji. ona će ih simbolizovati 53 . kao I teškoće da održe intimne relacije I često imaju prilično perverzne fantazije. predstavlja patologiju današnjeg doba. intenzivnu zavist I pokazuju značajnu nesposobnost za interpersonalno vezivanje. u okviru DSM III. Očigledno je da se pacijenti sa narcističkim poremećajem ličnosti često obraćaju privatnim psihoterapeutima. to ponekad dovodi do konfuzije izmedju patološke strukture I razvojnog procesa. Mogli bismo čak i da posumnjamo da za neke. I “narcističkim ciljevima”. preosetljivosti. treba se setiti DSM III perspektive koja sadržI deskriptivne I ne preklapajuće kriterijume koji uokviruju manifestacije specifičnog poremećaja. mnogi narcistički klijenti pate od povrede u svom životu I oni traže terapiju da bi uspostavili potreban balans. Ipak. Na primer. počinjemo da shvatamo kako mngo ovaj izraz znači u rečniku I kulturi profesionalaca iz oblasti mentalnog zdravlja. iako mogu težiti da neke od njih selektivno interpretiraju. Bez obzira.

narcistična osoba postaje anksiozna svaki put kada je moguća I potrebna zdrava konfluencija. narcistična osoba će povremeno izgledati konfluentna sa malim brojem osoba koje idelaizira. Ovo su. Kada su povučeni. Kontakt Recipročnost koja normalno boji interpersonalni kontakt izgleda da u kontaktu sa narcističnim pacijentom nedostaje. Akcija On postupa arogantno I ljudi koji dolaze u kontakt sa njim često osećaju nejasnu frustriranost. tokom razvoja interakcije počinje da oseća nedostatak autentičnosti I ima osećaj da je ona lažna. na neki način. na raspolaganju. 54 . Ukoliko. One. povlačenje omogućava da se narcistički doživljaj unutrašnje praznine pojavi na površini. Stoga nije iznenadjujuće da je kapacitet za kontakt narcistične osobe slab. Ipak. Ustvari. tokom svog govora. povremeno.kao tremu tipičnu za velike “izvodjače”. ipak. Vše od toga. težI da bude teatralan I dramatičan poput histeričnog. drugi ne mogu da reflektuju njihovu egzistenciju. Dok je drugi često privučen šarmom ove osobe. Naravno. ali mu ne možete osetiti ukus. povlačenje je preferirana pozicija obzirom da štiti pacijenta od narcistične povrede koja se u pravom kontaktu sa interpersonalnom realnošću može neželjeno pojaviti. “Ko ne bi radje bio u društvu Mocarta I dobre knjige nego umirao od dosade u ćaskanju sa intelktualnim pigmejima?” U ovom slučaju. najviše što može da prepozna je ustvari. Otpor/adaptacija kontaktu Konfluencija Narcistična osoba ima skroman kapacitet za konfluenciju. Ovo iskustvo može da oseti jedino kada se pogase svetla I publika ode kući… Suprotno. Njena percepcija sebe teško da se može stopiti sa ljudima koje ona doživljava kao nesavršene ili previše zahtevne. retka iskustva. ono uskraćuje narcitičku gratifikaciju. liče na komercijalnu televiziju. Pod jedan. čak ekspanzivan. ponekad se povlačenje doživljava kao potvrda osobinog doživljaja posebnosti. Možete videti proizvod I čuti sve o njegovim vrlinama. Drugim rečima. on može da kaže da je previše darežljiv. osećajan. Povlačenje Povlačenje narcistični često doživljavaju kao pravo provociranje anksioznosti. izuzetan kvalitet! Mobilizacija Narcistični pacijent je uglavnom energizovan. prepozna neke znake koje bi drugi protumačili kao dosadu ili zamor publike. ona će ih shvatiti kao anksioznost auditorijuma koja je posledica govora ili nedostatak intelektualnog potencijala auditorijuma da “uhvati” značenje njenog govora…Ukoliko terapeut traži od narcističnog pacijenta da otkrije neke svoje neuspehe ili nedostatke.

kvalitet u odnosu na kvantitet. Često su razočareni u druge u kojima vide otudjene delove sebe. Upravo ime ovog poremećaja sadrži u svom značenju imidž Narcisovog odraza (ili retrofleksije samog sebe) kao model adaptacije kontaktu. Sistemi podrške Interpersonalni Ukoliko postoji interpersonalna mreža. Uglavnom je u pitanju slaba mreža zbog toga što “postoji tako malo zaista interesantnih ljudi”.Itrojekcija Iako je introjekcija mogla da ima važnu ulogu u razvoju narcistične ličnosti1. Defleksija Defleksija je jednako selektivna. 1987) 1 55 . Obzirom da je tolerancija narcističnog pacijenta na kriticizam niska. I ja ću te voleti…”(Johnson. a druge lako percipira kao zavidne u odnosu prema njoj. a da joj oni koji je ne vole zavide. Kognitivni Često značajan kognitivni sistem podrške narcističnog pacijenta je posvećen redukovanju ili izbegavanju bilo koje tenzije koja bi mogla zagrebati narcističku ranjivost. obožava) u svrhu dobijanja što je moguće bolje slike o sebi. lepote I uspeha. Preferiraju. Narcistična osoba je nesvesna sopstvene zavisti. Može se rećI da oni sebi čine ono što bi voleli da im čini okolina (da ih voli. budi ono što meni treba da ti budeš. njena uloga je da bude “fan klub”. ili barem tako kažu. ponekad se dešava da ove osobe nemaju nikakvu interpersonalnu mrežu podrške I da žive u ljušturi. više ili manje orjentisane u pravcu pojavnosti. on teži da se ograničI na veze sa onim ljudima sa kojima je malo verovatno da će se konfrontirati. u svom odraslom dobu ove osobe nisu introjektujuće. Ovo su ljudi koji su “Ne moj biti to što jesi. Narcistična osoba deflektuje one izraze ljubavi I pažnje koji nisu snažno obojeni obožavanjem. Retrofleksija Narcistični pacijent održava ekscesivan fokus na sebe putem retrofleksije. Ipak. Projekcija Projekcija je selektivno kontaminirana fantazijama neograničene moći. osećajući da se takve osobe rado odriču svog kapaciteta za kritičku procenu u zamenu za privilegiju uživanja u “veličini” narcistične osobe. Narcistične osobe često se venčavaju sa nekim ko ispoljava zavisni poremećaj ličnosti. U svom iskustvu doživljava da je oni koji je vole obožavaju. Ovakve relacije su često površne I zavisno od osobine kulturne pripadnosti.

Njega objektivna stvarnost minimalno obavezuje I spreman je da ide I u laž da bi održao svoje iluzije I uključio druge u njih. Ove osobe nisu indolentne. Kognitivno ekspanzivan. U periodima stresa ove osobe su sklone da poreknu postojanje psihološke tenzije. ima nedisciplinovanu imaginaciju koja je prožeta fantazijama I idealizacijama. Emotivni model Narcistična osoba je bezbrižna I teško ju je impresionirati osim ukoliko njeno narcistično samopouzdanje nije uzdrmano. da ne kritikuje. Self/drugi Fokus pažnje narcističnog pacijenta je nesumnjivo upućen na njega samog. stid I osećanje praznine. on će se prihvatiti svakog intelektualnog napora jednako samopouzdano koliko navno I površno. fragilnosti I da se kroz fizičku bolest razotkrije osnovni način funkcionisanja narcistične osobe. Hipohondrija tada služi da se na telo projektuju osobini strahovi od ranjivosti. narcistična osoba je pasivna I očekuje da dobije gratifikaciju samo svojim prisustvom. Hipohondrične epizode su ustvari česte I terapeut može da ih iskoristi da pojača tenziju deflektovanih psiholoških tenzija narcističnog pacijenta u bilo kom pogodnom trenutku. Njihova pasivnost nije apatija. Ove tenzije se onda manifestuju u njihovom telu. U kontaktu sa njom. ona doživljava bes. Tokom susreta ona priča o patnjama 56 . One jednostavno smatraju da je savršeno normalno biti u centru pažnje. mi odmah osetimo da ona njije empatična. Suprotno od njih. Bazične polarnosti U Millon-ovim terminima bazičnih polarnosti.morali da nauče neku vrstu pervertovanog psihološkog “samolečenja” putem racionalizacija I intelektualizacija. Posledica toga je da ne mogu da dozvole da unutrašnje tenzije I povremeni nedostatak kognitivne koherencije potraju dovoljno dugo da bi se oni “otopili” I eventualno orjentisali u pravcu bolje kreativne adaptacije na kontakt. Biološki Telo narcističnog pacijenta mora da ispuni tipičnu funkciju: da laska. Kada se to desi. Fenomenološke transakcije Kognitivni model Kada je narcistični pacijent u kognititvnom modelu. Ovu osobinu on deli sa antisocijalnim osobama. narcistični pacijent je karakterisan pasivnim fokusom prema sebi.

nema mogućih depresivnih ili drugih poremećaja raspoloženja. a žena medju histeričnima. Funkcije kontakta Govor Narcistična osoba se generalno dobro izražava I nema problem da upotrebi “JA”…Govori slobodno. Osa I Što se tiče ovog odeljka. Granični I narcistični dele bipolarni aspekt: tendenciju da “unište svoj objekat ljubavi” Ipak. Dinamika terapije Inicijalno ponašanje 57 . ima više muškaraca medju narcističnima. naracistični izgleda da su podložni afektivnim poremećajima. Izgled Narcistični ljudi su tipično zainteresovani za način na koji izgledaju I često su. Oni su preokupirani tankom linijom izmedju pohvala I kriticizma. ali vas nešto sprečava da ih dodirnete.svog svakodnevnog života i možete biti zatečeni njenom nesposobnošću da uzme u obzir doživljaje drugih osoba. Narcističke osobe su pasivne I fokusirane na sebe dok su histerični aktivni I fokusirani na druge. atraktivni a ipak hladni. Preklapanje. izbor reči odražava okrenutost svetlijoj strani života. Takodje. Osa II Osobe koje pate od narcističkog poremećaja ličnosti često manifestuju tragove graničnih I histeričnih poremećaja. dok narcistični maskiraju svoje razočarenje uklanjanjem od izvora razočarenja. Preklapanje. granični to doživljavaju kao rušenje dečjeg sna. Ponekad je teško razlikovati narcističnu od granične strukture. paradoksalno. Sluh Narcistični slušaju na neki način selektvino. Te doživljaje ona shvata kao produžetak svojih sopstvenih potreba. Volite da ih posmatrate. Možemo ih razlikovati bar na teorijskom nivou putem primene Millonovih bazičnih polarnosti.

Kao što je slučaj sa ostalim poremećajima opisanim u Odeljku II, ne treba očekivati da narcistični pacijenti traže terapiju zato da bi ispitali svoj poremećaj ličnosti. Oni uglavnom dolaze na terapiju prateći poremećaje opisane u Odeljku I kao što su depresija ili poremećaj prilagodjavanja sa depresivnim stanjem. U većini slučajeva je jedan od njihovih izvora gratifikacije pod rizikom ili je potpuno izgubljen. Izgubili su posao, nisu dobili očekivano unapredjenje, razvode se I njihov narcistički ekvilibrijum je ugrožen. Često dolaze na terapiju usled insistiranja nekog njima bliskog, lično ili profesionalno. Ponekad njihovi partneri postaju iscrpljeni I prete da će ih napustiti ukoliko ne učine nešto povodom svog stava. Stoga nije iznenadjujuće da, kada stvari počnu da se popravljaju, ovi pacijenti žele da prekinu terapiju. Stoga je od posebnog značaja postaviti terapijske intervencije na taj način da se postigne terapijski cilj iz Odeljka I tokom kratkog vremenskog perioda. Zatim je moguće primeniti transformantivnu psihoterapiju da bi se osnažio progres postignut u Odeljku I. Bez obzira na način koji koristimo, potrebno je da prihvatimo činjenicu da većina narcističnih pacijenata neće dugo ostati u terapiji koja označava pravu životnu promenu. Za njih je teško da preduzmu taj korak. Narcistični klijenti koji se pdvrgnu terapiji da bi podstakli svoj “lični rast I razvoj” će pre biti ponosni na ono što čine nego što će se toga stideti. Svesnost/kontakt fokus Fokusirajući se na svesnost/kontakt stil narcističnog pacijenta, geštalt terapeuti mogu posebno biti usmereni na to da osvetle njegovu nesposobnost da oseća, a posebno da ispolji empatiju. Terapeuti mogu želeti da istraže tendenciju ovih pacijenata da simbolizuju svoje senzacije I interpretiraju dogadjaje na način koji se uklapa u grandiozni imidž koji oni imaju o sebi. Svaki pristup koji označava rad na retrofleksiji da bi se povraćena energija mogla reinvestirati u uspostavljanje bogatijeg kontakta će biti terapijski koristan. Da bi to bilo moguće, geštalt terapeut mora postaviti sebe u poziciju “drugog” I provocirati transformaciju. Intrapsihički fokus Klinička, a posebno neoanlitička literatura bogata je preporukama za terapiju I svaki geštalt terapeut koji želi da primeni ove indikacije u svojoj praksi treba da konsultuje radove Alice Miller I Heinz Kohut-a. Nedavno je Johnson (1987) prezentovao koncizan sažetak intrapsihičkog rada sa narcističnim pacijentima. U radu sa narcističnim osobama, prema Johnson-u, treba se fokusirati na stalnu interakciju tri nivoa selfa: lažnog selfa, simptomskog selfa I istinskog selfa. Relacija izmedju ova tri selfa je sledeća: Lažni self je onaj opisan u DSM kriterijumima. Istinski self je onaj kojeg želi da izrazi intrapsihički rad, to je onaj self koji nosi osećanja praznine, panike, gneva I primitivnih odbrana od nedostatka empatije od kojeg su ove osobe patile u detinjstvu. Simptomski self je onaj koji razvija jedan ii više kliničkih simptoma I koji pati od efekata nesposobnosti realnog selfa da zadovolji zahteve lažnog selfa.

58

Ne samo da geštalt terapeut može da pomogne pravom selfu da se pojavi, već posebno I iznad svega, on treba da inicira I održi dijalog izmedju istinskog selfa I njegovih suprotnih delova, tj. lažnog I simptomskog selfa. Bihejvioralni fokus Uprkos svojoj pojavi, narcistična osoba je tajno uverena da njen lažni self ne može da joj obezbedi sreću. Ona namerno podstiče sve svoje fantazije, ali na kraju je rezultat uvek isti: praznina I bol. Geštalt terapeut treba da odoli iskušenju da prerano istakne značaj ovog bola. Da bi terapijski proces uspeo u razrešavanju dugogodišnjih iluzija, pacijent mora ostati destabilizovan odredjeni vremenski period. Kognitivni rad takodje treba da insistira na tome da bol ima smisao (Johnson, 1987). Terapeutov zadatak je da omogući klijentu da razume da oseća bol zato što jedan deo njega koji je bio godinama u tišini očajnički želi da progovori. Inicijalna organizacija transfera Teško je izaći na kraj sa osobama koje pate od narcističkog poremećaja ličnosti I terapija sa ovim pacijentima uvek znači težak put. Njihov nedostatak brige za druge I ekstremna arogancija ostavljaju iscrpljujuće posledice na sve njihove odnose pa I na psihoterapijski odnos. Ovi ljudi se lako razočaraju I uvrede I moramo ih tretirati “u rukavicama” tokom faze idnukcije ukoliko terapijski odnos preživi inicijalnu fazu (Frances, 1986). Kontratransferne teme Tokom rada sa narcističnom osobom, terapeut može da iskusi širok spektar emocija. Ovi pacijenti iskušavaju naše osećanje adekvatnosti I ponekad, izazivaju našu zavist. Neki terapeuti postaju preterano senzitivni na tendenciju ovih pacijenta da budu razočarani, I u cilju očuvanja sopstvene narcistične ranjivosti, pokušavaju da urade previše ne bi li ih zadovoljili. Drugima je na iskušenju sopstveno osećanje grandioznosti I počinju da uspostavljaju narcistički savez sa pacijentom. U ovom tipu odnosa, terapeut pacijenta razrešava svake realne odgovornosti za intra I inter psihičke konflikte u zamenu za pacijentovo nekritično obožavanje (Johnson, 1987). Neki terapeuti kojima nije prijatno da ih obožavaju, mogu prerano pokušati da isprave pacijentovu percepciju njih kao terapeuta, na taj način sprečavajući pacijenta da proradi svoj interpersonalni ciklus. Ipak, terapija će biti prekinuta prerano ukoliko klijent ne može zaista primiti ili investirati u terapeuta kao osobu. Konačno, neki terapeuti postaju ljuti kada pacijent počinje da biva razočaran u njih ili postaju zavidni u odnosu na klijentove narcistične domete. Tretman pacijenata sa narcističnim poremećajem ličnosti dosta dugo traje. Ove pacijente je teško uvesti u terapiju I oni ne prihvataju lako terapeuta. Čak I kada se to desi, terapijski odnos ostaje fragilan. Njima u tom odnosu još uvek ostaje da prorade repetitivne doživljaje razočarenja pre nego što postanu sposobni da usklade svoju sposobnost za saradnju sa svojim tendencijama da se osećaju poniženo I odbačeno. Terapeut mora da poseduje dobru samoprocenu da ne bi bio povučen

59

klijentovom potrebom da dobije perfektnog partnera kojeg percipira kao refleksiju sopstvenog ideala.

Granični (borderlajn) poremećaj ličnosti Opšti pregled I zastupljenost poremećaja u kliničkoj praksi Granični poremećaj ličnosti je daleko najšire proučavan poremećaj I to iz brojnih razloga. Jedan od njih je taj da u populaciji osoba koje pate od poremećaja ličnosti, grupa sa graničnim poremećajem pati na verovatno najočigledniji način. Njihov osnovni način odnosa, što čini sržnu temu osoba sa ovim poremećajem, izaziva zabrinjavajuću patnju ne samo njih već I onih koji su u intimnom kontaktu sa njima. Način na koji oni pate je verovatno spektakularniji i konsekventniji nego, recimo, način na koji pate opsesivno-kompulzivni ili zavisni. Takodje, granični poremećaj ličnosti je jedan od najčešće dijagnostifikovanih poremećaja u širokim urbanim oblastima i, prema nekim procenama, zahvata 40% kliničke populacije pacijenata u oblastima Njujorka i Los Andjelesa. Jedna od najčešćih kliničkih grešaka po pitanju ovog poremećaja je kada se kao granični dijagnostikuju pacijenti koji su doživeli ozbiljan situacioni stres, koji su pod dejstvom droge ili, čak i oni koji bi mogli zadovoljiti kriterijume za svrstavanje u poremećaj raspoloženja (Frances, 1990). Treba imati na umu da je ovo poremećaj ličnosti koji se rano javlja i koji je hroničan. Ova dijagnoza, kao i sve ostale iz Ose II treba da se upotrebljavaju samo za dugotrajno prisutne osobine ličnosti, a ne za prolazne kliničke sindrome. Na nesreću, oznaka "ganična ličnost" nosi diferencirajuće značenje izmedju neurotičnog i psihotičnog, obzirom da se ova dva termina više ne nalaze u DSM nomenklaturi. Ova oznaka potiče iz opservacija psihoanalitičara koji su primetili da neki od njihovih klijenata teže da manifestuju transfernu psihozu iako je njihova intrapsihička organizacija neurotična. DSM oznaka na nesreću skriva činjenicu da je u terminima tipologije ostalih poremećaja ličnosti, ovaj istog konceptualnog reda. Izraz "cikloid" je od skora proučavan kao alternativa za DSM IV (Millon 1988). Masterson je verovatno jedan od onih koji idu najdalje u širenju koncepta graničnog. Prema njegovom shvatanju, granični sadrži histerični, izbegavajući, zavisni, pasivno-agresivni i kompulsivni poremećaj ličnosti. Ukoliko ne koristimo Mastersonov pristup kao takav, u potpunosti, bilo bi vrlo opasno, u smislu tretmana (da ne spominjemo imlicitnu stigmatizaciju) shvatati pacijenta sa zavisnim poremećajem ličnosti kao graničnog. Najvažnije ispoljavanje graničnog poremećaja ličnosti je vezano za nestabilnost. Nestabilnost graničnog se proteže na gotovo sve značajne sadržaje i aspekte njegovog iskustva. On ima nestabilan identitet i ispoljava "jadan" nivo kontrole impulsa i afekata. Lični ciljevi i interpersonalne relacije su osnovni okidači njegovog neobičnog načina rukovodjenja svojim iskustvom (Othmer i Othmer, 1989). Verovatno je da će se ono što mi poznajemo kao specifičan poremećaj ličnosti diferencirati u specifičnije podgrupe. Proučavane su dve vrste faktora koji dorinuse ovoj mogućoj diferencijaciji. Kao prvo, granični ne odgovaraju uniformno (identično) na različite oblike tretmana. Kao drugo, kako ćemo to diskutovati kasnije, dva osnovna tipa inicijalne prezentacije se sve češće i češće pojavljuju kod graničnih pacijenata (Frances 1986). 60

Preciznije. oni su nesigurni u to da li da veruju svojim senzacijama i. Akcija Akcije graničnog su iznenadne i neočekivane. može imati nasilnu ili samokažnjavajuću prirodu. Svesnost Granični pacijenti simbolizuju svoje senzacije kroy sopstveno shvatanje selfa. povremeno. Self doživljavaju kao nesiguran. granični pacijent doživljava regresivne periode intenzivnog povlačenja.2 Povlačenje Povlačenje kod graničnih pacijenata stvara anksioznost zato što je napunjeno sadržajima napuštanja. nezreo i konfuzan. Konsekventno. U terapiji može postati dečje zahtevan ili se tvrdoglavo opirati kontaktu. Ipak. Pokret ka akciji je vrlo rapidan i. gube mnogo od pozadine u tom procesu. Stoga se potpuno gube u najurgentnijoj potrebi nemajući svest o kontinuitetu. ne mogu da se prilagode činjenici da imaju pomešana osećanja u odnosu na sebe i druge. Mobilizacija Granični je bipolarna ličnost i stoga je ili visoko mobiliziran ili apatičan. Kontakt Granični pacijent može da se "zakači" za kontakt i da ima poteškoća da se odvoji. Neki od slučajeva primera koje ona navodi za "prikačene" granične osobe bi iz perspektive DSM-III-R bili dijagnostifikovani kao zavisni ili izbegavajući. 61 . najviše.Iskustveni ciklus Senzacije Graničnima je teško da razgraniče svoje senzacije. Otpor/adaptacija na kontakt Konfluencija nesiguran doživljaj ličnog identiteta graničnog pacijenta dovodi do perioda konfluencije koji se smenjuju sa prolaznim i reaktivnim naletima "autonomije" Introjekcija 2 Elinor Greenberg je imala neke vrlo zanimljive radove o graničnim ličnostima koji su zaista vrlo nalik geštaltističkim shvatanjima. postoji dumnja u vezi toga da lije definicija koju ona koristi identična sa onom iz DSM-a ili je bliža Mastersonovom shvatanju. Greenberg (1988) koristi termin "prikačen" i "distanciran" da ukaže na ove tendencije koje ispljava granična ličnost tokom kontakta. u zavisnosti od okolnosi i osobe. Kada dozvole da neke senzacije postanju figura. Ipak. Upotrebljavajući analitičke termine možemo reći da fuzija zauzima mesto kontakta i cepanja. Dokaz su slabe inhibitorne kontrole. oni osciliraju izmedju doživljavanja senzacija kao manifestacija sopstvenih potreba i identiteta i doživljavanja senzacija kao okidajućeg odgovora na neke realne ili zamišljene pretnje ili uvrede.

granični pacijenti imaju skromnu toleranciju za retrofleksiju. može doižveti neko olakšanje ako stavi šaku u posudu sa ledom i tamo je drži dokle god može. Na primer. Uopšteno.Povremeno. Granični pokazuju primetan nedostatak kohezije izmedju afekata koje doživljavaju i konfiguracije sada i ovde okruženja. Tako će doživeti i bol i olakšanje bez samopovredjivanja (Frances. Internalizovano iskustvo će biti manje uznemiravajuće ukoliko može da se ispolji nekim unutrašnjim okidačem. dok će se povremeno preokretati ka izopštavanju introjekta. Retrofleksija Na interpersonalnom nivou. umesto samopovredjivanja putem uvrtanja sopstvenih zglobova na ruci. Na rimer. terapeut mora ostati budan u slučaju da se situacija preokrene u odbacivanje. Bardenstein i McGlashan (1988) sugerišu da se interpersonalna mreža žena granične strukture ličnosti sastoji od nestabilnih i intenzivnih heteroseksualnih odnosa. Geštalt terapeuti moraju biti posebno pažljivi da im ne bi izmakli momenti introjektovanja. Defleksija Tokom perioda intenzivnog stresa. čak i ako klijent izgleda olakšano zato što je projektovo nešto pozitivno. Internalizovani objekti su previše rudimentirani da bi dozvolili stabilnost koja je neophodna za introjektovanje. intimna socijalna mreža granične osobe nije od one vrste koja može da podrži njeno mentalno zdravlje. Uz ovo upozorenje neko može pokušati da nauči graničnog pacijenta da koristi ovu postojeći. S druge strane. dogadjaji i osobe se samo minimalno prepoznaju.Ovo je jedini način da se stabilizuje nešto u terapeutskom odnosu što omogućava terapeutu da se suoči sa iznenadnim zaokretima koji su karakteristični za svakodnevni život graničnog pacijenta. Većina zdravih ljudi ne želi da bude vezana za neprekidno promenljive afekte graničnog. granični je majstor patološke retrofleksije u formi samodestruktivnog ponapšanja. 1986). Ljudi koji se nadju u intimnom kontaktu sa graničnim završavaju pateći i nerazumevajući šta se desilo. neće projektovati da se ostali tako osećaju već da žele da ga ponize. ukoliko se oseća neprijatno. dok je interpersonalna mreža 62 . Ovaj nedostatak smislene veze izmedju onoga što se aktuelno dešava oko njega i njegovog iskustva se održava putem masivne defleksije informacija koje su u neskladu sa njegovim raspoloženjem. U stvari. bipolarna priroda poremećaja jednako promoviše ali i ometa introjekciju. veliki deo tretmana graničnog će se fokusirati na razvoju njegove sposobnosti da adekvatno retroflektuje i stoga počne da razvija bolji sistem kontrole impulsa i afekata. iako pograšno primenjenu sposobnost da retroflektuje na kreativnije i adaptivnije načine. Projekcija Granični pacijent tei da projektuje komplementaren strane svog iskustva radej nego svoj aktuelni doživljaj. Sistem podrške Interpersonalni Granični pacijent ima dugotrajne probleme u održavanju adekvatne i podržavajuće socijalne mreže zbog svog visoko nestabilnog karaktera i paradoksalne prirode svojih afekata. pacijent će izgledati kao da introjektuje ili usisava terapeuta.Ponovo. Projekcija izgleda da služi homeostatičkoj svrsi stabilizovanja internalizovanih objekata.

U terapeutu može da izazove i želju da ga dodirne ali potpuno suprotno osećanje. Preklapanje. Fenomenološke transakcije Kognitivni mod U interakciji sa graničnim osoba je prebrzi zatečena stepenom do koje postaje objekat. Može da ima puno pokreta i dodira ili da ih nema uopšte. Self/drugi Granični pacijent doživljava velike oscilacije izmedju pažnje upućene sebi i pažnje upućene drugima. On se pomera iz stanja normalnosti ka depresiji ili uzbudjenju ili doživljava periode apatije koji su prekinuti kratkim izletima ljutnje.. dodir Ovo je jedno od najneregularnijih ispoljavanja graničnog.. Može biti hiperaktivan ili nepokretan i apatičan. neka kognitivna restrurukturacija može da se postigne ukoliko terapeut istrajava u tom pravcu i ukoliko je u stanju da se suoči sa nekim od snažnih afekata graničnog u cilju postizanja "proboja". Bazicne polarnosti (Millon) Zadovoljstvo/bol Senzacije zadovoljstva i bola su prepoznate. anksionznosti ili euforije.. osa II 63 ..) pošto izgleda su oni manje skloni da traže gratifikaciju i strukturu u intimnim medjuljudskim odnosima.K. Jednog dana za graničnog je terapija dobra. Funkcije kontakta U periodima stresa. Pokret. U stanju je da vas voli i mrzi gotovo u istoj rečenici. Jednog dana ste O. granični mora često da se ispravlja pošto brzo menja percepciju i kogniciju. Pasivno/aktivno Granični pacijent je pasivan ili aktivan na kružnoj osnovi.. sledećeg ne. Kognitivni Kognitivno iskustvo graničnog je toliko kapriciozno i nestabilno da ga on teško može upotrebiti kao pouzdanu podršku. On je često zbunjenu vezi toga koga pokušava da povredi ili zadovolji. Emotivni mod Granični je emocionalno nestabilan.. itd. medjutim na vrlo polarizujući način. ipak.. sledećeg više ne. religiozne grupe. fluktuirajućim i suprotstavljenim kognitivnim promenama graničnog. U smislu tretmana. Njegovi afekti i raspoloženja su u čestom neskladu sa spoljašnjom stvarnošću. Bol je uvek neizdrživ a zadovoljstva nemaju granica.podrške muškaraca institucionalnija (posao.

shizotipalnim i antisocijalnim ličnostima. impulsivno. Obzirom da je granična ličnost jedina sa suicidalnim tragovima. Neki se pojavljuju kao gotovo potpuno "normalni". Prepoznaje se akting aut nekih stvari o kojima govore da im se u životu dešavaju. kako su oni prezentovani na početku ovog teksta. U inicijalnim razgovorima. Terapeuta će granični alternativno doživljavati kao vrlo dobrog ili vrlo lošeg. U ovoj tački često je vrlo teško povezati osobu koja pred nama sedi sa karakterom koji opisuje. Drugi se pojavljuju u vrlo regresivnom stanju. Neke od spektakularnijih tehnika za provociranje afekata i regresiju mogu biti potencijalno opasnesa ovim pacijentima koji su već dovoljno regresivni i imaju slabu kontrolu impulsa i afekata. Kliničari stoga moraju da na prvom susretu osiguraju da je njihova evaluacija bazirana na karakteristikama koje korespondiraju osnovnim kriterijumima za granični poremećaj. i manipulativno. S druge strane. osa I Granična osoba je posebno sklona ozbiljnoj depresiji i distimičnom poremećaju.Granična ličnost se preklapa i deli dijagnozu sa histerični. pravila postoje čak i za geštalt terapeute). 1988). Tako oni 64 . Opšte terapijske strategije Najvažnija tema u induktivnoj fazi terapije je ustanoviti razgovor na način koji gradi terapijski odnos usuprot pacijentovoj očiglednoj nestabilnosti. Preklapanje. terapeuti koji su sposobni da ostanu u okviru označene strukture podržavajućeg regresivnog rada mogu optimalno koristiti svoju sposobnost da rade na granici kontakta. Organizacija transfera Geštalt terapija može biti vrlo snažna podrška a granični pacijent nam dolazi sa predispozicijom za intenzitet. On će nas alternativno koristiti kao dobar ili kao loš objekat. Od ogromne je važnosti da terapeut održava vrlo jasne granice i da bude posebno stabilan i dobro centriran. Osobe sa poremećajem ličnosti su takodje poznate po tome da imaju odredjene predispozicije za opsesivno-kompulzivni poremećaj iz ose I (Greenberrg i Bernstein. Ponašaju se detinjasto. Može očekivati različite vrste usluga i izuzetaka pravilima terapije (da. terapeut mora dobro istražiti sve frivolne aluzije na tu temu. Kada granični pacijent postane vezan. Može se ili brzo privezati za nas ili stalno održavati distancu. makar do trenutka u kome je terapeut potpuno siguran da je klijent sposoban da izadje iz stanja regresije i dovoljno se konsoliduje. Dinamika terapije Inicijalno ponašanje Ekstremna emocionalna nestabilnost graničnog i nekonzistentnost njegovih afekata često čine terapijsku relaciju teškom i napetom. Ovo zaista nije situacija za dijalog sa pokojnom majkom. narcističnim. Jedino se u trenutku kada počnu da govore o onome što im se dešava u životu ili o onome što rade sebi ili drugima može predpostaviti ozbiljan poremećaj ličnosti. granični pacijent se predstavlja na jedan od dva načina. Stoga je moguće zaimisliti da su rituali možda rezultat nesvesnog pokušaja da se stabilizuju klijentovi afekti. Da bi ograničili ovaj poremećaj u DSM III-R. ima tendenciju da se prekomerno vezuje. Geštalt terapija sadrži neke od najboljih ali i neke od najgorih komponenti koje mogu uticati na graničnog. iz opisa histerične osobe su eliminisane sve reference suicidalnog ponašanja.

1986) Obzirom da se granični pacijent i njegova porodica pre fokusiraju jedni na druge nego na terapeuta. Ovaj pristup mora biti podržavajući. primitivne idealizacije i omnipotencija kroz dinamiku "sada i ovde" situacije. a tereapeutu redukuje rizik kontratransfera. Autor predlaže deset tačaka interpersonalnog tretmana koji rezultira zadovoljenjem četiri (dole navedene) osnovne potrebe graničnog pacijenta: 1. Omogućava mu dovoljnu distancu da komentariše transferne reakcije članova porodice i njihove opažene posledice. Mogućnost da se separiše i ponaša samostalno da bi reaktivirao proces rasta 3. (Frances. Dok je njegova definicija šira od DSM-a. Grupna terapija Neki kliničari osećaju da je grupna terapija možda najbolji oblik tretmana. Svesnost-kontakt fokus Svesnost-kontakt fokus u okviru geštalta bi trebao da omogući terapeutu da radi sa negativnim transferom. okrenut ka realnosti i u pravcu redukovanja. Intenzivan interpersonalni odnos koji omogućava graničnom da bude priznat i poštovan kao jedinstveno i voljivo biće 2. Može biti potrebno nekoliko susreta 65 . Terapijski proces se onda fokusira na ojačavanju veze izmedju selfa i afekata. Mogućnost da testira nove načine ponašanja u zaštićenoj i sigurnoj sredini 4. U periodima akutnog stresa to znači da je terepeut sposoban da se ponaša kao "kontejner" za neizdržive afekte u isto vreme podsećajući klijenta da su njegovi trenutni problemi prolazni. Ovakav fokus mora da se sprovodi sistematski i pažljivo. 1986). on je jedini koji je prezentovao detalno uputstvo za moguću upotrebu geštalt pristupa u tretmanu. preplavljujućih afekata kako pozitivnih tako i negativnih u koje će pacijent upadati tokom suočavanja sa stvarnošću činjenica i terapijskih zahteva. projektivna identifikacija. Pacijentu ovaj oblik rada redukuje rizik prevelike regresije. to će se bolje ponašati. to terapeutu omogućava da ga čuju sa manje distorzira i da ima veći kredibilitet nego ukoliko pokušava da radi sličnu vrstu rada u individualnoj terapiji. Greenberg (1988) nam daje detaljne inidikacije kako da primenimo geštalt pristup u radu sa graničnim pacijentima. da je vreme na njegovoj strani i da će stvari videti iz drugog ugla samo ukoliko uspe da prodje kroz krizu ne nanoseći sebi nepopravivu štetu (Frances. agresivnim impulsima i primitivnim odbranama kao što su cepanje. Ona omogućava različite trasfere i bavi se tendencijom graničnog da traži intenzivne jedan-na-jedan odnose.rade na procesu sada i ovde na pažljiv i sabilizujući način. grupna terapija mora da bude interaktivna da bi se izbeglo osnaživanje pacijentove tendencije da regredira na infantilno ponašanje. Takav pristup zahteva da terapeut bude sposoban da izdrži neke od snažnih. pre nego interperetiranja ekstrema iz afektivnog ponašanja. Porodična terapija Porodična terapija ima značajnu prednost pošto omogućava terapeutu da opservira i radi sa transferom prema drugim članovima porodice. On je zasnovan na podržavajućim i stabilizujućim afektima odnosa terapeut/klijent pre nego na sadržaju klijentove intrapsihičke organizacije. Razvezivanje kompleksa primitivnih odbrana i obnavljanje kapaciteta za kontakt u sadašnjem vremenu. Ipak. što se više ohrabruje da postane aktivan učesnik.

Terapeuti ponekad gube svoju sposobnost da budu "učesnici opserveri". Neki od nas imaju ličnu potrebu da učine čudo i mogu se uvući u pojavnu spremnost graničnog da udje u kontakt sa dubokim povredama i osećanjima. kako se to neizbežno dešava.nedeljno tokom nekoliko godina. kao posledicu snažnih i nestabilnih afekata graničnih pacijenata. pojašnjavanje i dominaciju "sada i ovde" interpretacija. neki terapeuti teže da se takodje preterano vežu. suprotno. ceo pakao sruči na nas. Ukoliko radite sa graničnima. Terapeut mora da se drži teškog pravca kojim izbegava transfernu regresiju i oslanja se na konfrontaciju. možemo rizikovati da se pronadjemo nerazmrsivo upetljani u splet trasfernih i kontratransfernih osećanja. Ipak. Sa graničnima je najbolje održavati dovoljnu distancu da bi smo imali zdravu perspektivu kada. Ovo su teški i izazovni pacijenti i svima nam je potrebna pomoć u radu sa njima. 66 . ne oklevajte da konsultujete kolege i uverite se da imate adekvatnu podršku. Kontratransfer Granični pacijenti teže da se preterano vežu za terapeuta i. Povremeno možemo osetiti ljutnju na infantilne zahteve ovih pacijenata i stoga se osećati kao da bi ih odbacili.

67 .

68 .

69 .

što ima malo veze sa psihologijom. 70 . na individualnom nivou. »krimogenih« socio-ekonomskih faktora? Ovo su teško dokazivi kriterijumi putem kojih se opisuje portret osobe koja iskazuje kriminalno ponašanje. 80% populacije koju zahvataju ovi zakoni bi odgovaralo ovoj dijagnozi (Frances. One su: nesposobnost da se oseti bliskost ili duboka lojalnost. Mobilizacija Antisocijalni klijent je mobiliziran i energiziran. a ne refleksija. bez obzira. ovaj poremećaj se pokazao kao najpouzdanije dijagnostifikovan. Osim ukoliko ne radimo u zatvoru. U stvari. bez krivice. na intersubjektivnom testu objektivnosti koji je prethodio objavljivanju DSM III kategorizaciji. Kako možemo biti sigurni da je ovo ponašanje nužno manifestacija psihološkog poremećaja. Zapravo. Iskustveni ciklus Svesnost Antisocijalna ličnost vidi sebe kao autonomnu. Stoga.Antisocijalni poremećaj ličnosti Opšti pregled i prisustvo poremećaja u kliničkoj praksi Ovaj poremećaj ličnosti je dijagnostički najpouzdaniji. obzirom da nam uskraćuje fundamentalne karakteristike opisane u psihoanalitičkoj literauri pod psihopatskim karakterom. mora da deluje. Ukoliko joj senzacije sugerišu da nešto želi. ne postoji filter i nema retrofleksije u procesu svesnosti. najmanje 18 kriterijuma se prepliće sa sadržajem zakona o kriminalu ili zaštiti omladine. Uvek je u potrazi za bilo čim što u datoj situaciji može biti okrenuto u njegovu korist. obzirom da tip osobe ovako obeležen (odbacivanjem odgovornosti i prisustvom samodovoljnosti) nije sklon da traži pomoć. Kriterijumi za dijagnostifikovanje su toliko eksplicitni i precizni da je jako teško pogrešiti. slobodnu od socijalnih okova i neuznemirenu socijalnim prikladnostima. ili sa mladim delikventima. ovi kriterijumi mogu biti ignorisani u stvarnosti. to je ovo. diskutabilan obzirom da mnogi kriterijumi opisuju kriminalnu ličnost i blisko su povazani sa uticajem politike. uhvaćen u ozbiljne kontratransferne reakcije. Kao rezultat ove želje za deskriptivnom dimenzijom. Ukoliko postoji nešto u vezi čega se slažu svi autori koje smo konsultovali. Ipak. ograničeni smo da opserviramo načine na koji se ovi razvojni nedostaci manifestuju. mi ćemo prezentovati kratak opis ovog poremećaja ličnosti i pozabaviti se pitanjima kontratransfera. S druge strane. U ovoj tački se pozicija DSM sistema kao nezavisnog stavlja u pitanje. ona svoje senzacije simbolizuje slobodno. Onog trenutka kad nešto poželi. 1986). Ona to želi i to je sve. da će se laik vrlo brzo naći u poziciji nemoći. Istina je da jedino posebno edukovani terapeuti koji rade u strogo zaštićenoj sredini mogu da se nadaju da će na bilo koji način pomoći ovakvim osobama. malo je verovatno da ćemo ikada raditi sa osobom koja pati od ovog poremećaja ličnosti. Akcija Njegove akcije su neobuzdane i nezadržive. Značaj ovoga je. Antisocijalna ličnost ima tako bitne nedostatke balansirane visoko razvijenim veštinama manipulisanja sa drugima.

Zapravo. agresori su prinudjeni da se suoče sa svojim žrtvama koje im se direktno obraćaju. Sistemi podrške Interpersonalni Ukoliko postoji mreža. Potrebno joj je da održava doživljaj da je pod kontrolom (Smith. Projekcija Za antisocijalne osobe drugi su previše invalidni da bi služili kao podrška za projekciju. Defleksija Geštalt terapeuti mogu osećati da je odsustvo osećaja krivice. Pod budnim okom posebno obučenih terapeuta koji neutraliziraju njihove pokušaje da deflektuju. U SAD se trenutno odvija kontraverzna forma tretmana sa seksualnim delikventima osudjenim za silovanje. ukoliko je uključena u mrežu PREYS … Kognitivni Ovaj sistem obično podržava patološke aspekte i koristi se da bi kreirao alibi i opravdao devijantno ponašanje. 1985). »Oni su gomila idiota«. bez obzira na poreklo tog odsustva. Introjekcija Antisocijalna ličnost ne može da introjektuje i to je terapijski zastoj. ali teži da ostane prepunjena. ona je delikventna i podržava patološke aspekte ličnosti. Rad na obrtanju tog procesa može dovesti do izvesnog prepoznavanja negativnih posledica i boljeg osećaja povezanosti.Kontakt Akting aut bez obzira na posledice je antiteza kontaktu. Slabo izdiše i generalno preuveličava telesne signale za opasnost. u okviru teorije objektnih odnosa. 71 . Naravno. Biološki Antisocijalna osoba se drži uspravno i rigidno. neko bi mogao reći da je invalidiranje drugih skrivena forma projektivne identifikacije… Retrofleksija Nesposobnost antisocijalnog da retroflektuje je jedan od njegovih najozbiljnijih nedostataka. Inače. ona je usamljenik i . To je adaptivna forma retrofleksije: posmatranje sebe pre nego neposredno reagovanje. Slika koju ima o sebi sprečava ga da prihvati da neko tako autonoman i slobodan od socijalnih stega može da introjektuje bilo šta. podržano ponovljenim defleksijama na granici kontakta sa sredinskim posledicama antisocijalnog ponašanja. većina tretmana koja je bila uspešna kod ovih pacijenata je bila većim delom bazirana na razvijanju neihovog kapaciteta da retroflektuju. Na primer. Otpor/adaptacija kontaktu Konfluencija Antisocijalni pacijent može biti konfluentan jedino sa manjinom koja deli njegov neobičan način gledanja na svet i društvo. može im se dati instrukcija da vode dnevnik u kome moraju da zapišu sve ono što im je prošlo kroz glavu tog dana.

Može ispoljiti saosećanje ili razumevanje ukoliko je to za nju korisno. Sluh Ne sluša aktivno i teži da sluša u cilju boljeg uzvraćanja argumentima. Za nju je društvo samo dehumanizovan okvir čija pravila uči u cilju njihove eksploatacije u svoju korist. osa II Antisocijalna ličnost ponekad pokazuje tragove borderlajn ili narcističke osobe. Emotivni mod Antisocijalna osoba je neosetljiva. biće impulsivnija i težiće da se kreće ka akciji i nasilju. Nedostaje joj empatija i izgleda hladnokrvno. Jedino terapeuti koji su prošli posebnu obuku i rade u 72 . Ukoliko ima karakteristike borderlajna. Antisocijalna osoba se izražava na način koji sadrži njeno nepoštovanje prema drugima. imaće bolju samokontrolu i biće agresivnija i manipulativnija.Bazične polarnosti (Millon) Self/drugi Antisocijalna osoba ima prenaduvani fokus na sebe. Ona neprekidno testira limite tudjih pravila i njihovu toleranciju koristeći tako stečene informacije da bi razvijala svoj egocentrizam i kreirala alibije. Dinamika terapije Kao što smo spomenuli u uvodnom delu ovog poremećaja. Kada je konfrontirana. »seče« govornika ili se povlači u uvredjenu i ljutu tišinu. ali ih ne može zaista i osetiti. Pasivno/aktivno Antisocijalna ličnost je eksremno aktivna i neprekidno je u potrazi za mogućnostima samogratifikacije na račun drugih. Ukoliko ima tragove narcizma u prisutne u manjem obimu. Govor Ja izgleda preuveličano. Fenomenološke transakcije Kognitivni mod Antisocijalni pacijent kognitivno organizuje dogadjaje i relacije tako da se poklapaju sa njegovim u najmanju ruku neortodoksnim pogledom na život u društvu. osa I Veći afektivni poremećaji i zloupotreba supstanci izgleda da predstavljaju veliki rizik za deterioraciju ovog tipa pacijenata. a nepoštovanje u odnosu na druge. Funkcije kontakta Izgled Često demonstrira provokativnu ekscentričnost ili pokazuje znake pripadnosti čudnim subkulturama. Preklapanje. Preklapanje. upozoravamo da se ne preduzima privatan rad sa antisocijalnim klijentima.

Možda je tako. pozivamo čitaoca da pogleda rad Reid-a i drugih. Za detaljnije prezentacije radova i rezultata kliničkih istraživanja. On ne poštuje taj sistem i stoga automatski ne poštuje ni terapeuta. On će pokušati da manipuliše terapeuta i biće u potrazi za najboljim načinima da to izvede. konačno. to će i dobiti. Ukoliko terapeut izgleda kao da želi razumevanje. pa sada prilaze ovim pacijentima kao sudije koje ne veruju ni reč onoga što pacijent kaže. ali to nije podržano izvedenim i dostupnim istraživanjima. I. svesno ili nesvesno da terapiju okončaju (na svoje veliko olakšanje). 73 . ukoliko to ne bude formulisano kao prihvatanje krivice. Neki terapeuti imaju ličnu potrebu da spasu neke pale andjele i osećaju da ljubav čini čuda. Druga rekacija je biti ekscesivno sumnjičav. Kontratransferne reakcije Postoje dve osnovne kontratransferne teme u radu sa antisocijalnima. Inicijalno ponašanje Antisocijalni pacijent na terapiju dolazi jedino ukoliko je preplašen ili prinudjen.kontekstu strukturiranog programa mogu sebi dozvoliti da rade sa ovakvim pacijentima. koji se u toj tački samo pretvaraju da rade sa klijentom i koji pokušavaju. naveden u referencama. Organizacija transfera U većini slučajeva terapeut se shvata kao deo sistema koji na neki način želi da prevaspita ili kazni antisocijalnog. prepoznavanje i rad na verbalnoj ili fizičkoj zloupotrebi je neutralizovalo više nego jednog terapeuta. Često su ekscesivno sumnjičavi terapeuti prethodno bili »naivčine« koje su se više puta »opekle«. Prva je naivnost.

teatralne ili impulsivne. trebalo bi da ispoljim fasciniranost u vezi onoga što govori ova osoba…« Mobilizacija Histerična osoba je visoko mobilizirana. Ova samopercepcija boji njegovu svesnost senzacija i procesa. Malo je verovatno da ima mnogo muških histerika čiji stil ponašanja u isto vreme naglašava i njihove muške osobine (Frances. kao na primer narcistički i opsesivno-kompulzivni se češće dijagnostifikuju kod muškaraca. a neki od njih smatraju da je ona zasnovana na čistom preterivanju u vezi sa kulturno uslovljenim obrazacima shvatanja žena. Histerični klijenti su medju onima koji najčešće konsultuju privatne psihoterapijske klinike i zavisno od načina na koji shvataju svoj problem. mogu imati izražene preferencije prema muškim ili ženskim psihoterapeutima. 74 . ali joj je teško da ostane u punom interpersonalnom kontaktu. ona gradi kontakt u formi pažnje. Njena tendencija da uveličava senzacije i emocije zahteva snažnu energiziranost. Psihodinamska hipoteza uzima u obzir nesposobnost ove osobe da u potpunosti uživa u kontaktu i tumači je kao efekat doživljaja ispunjenih edipalnim sadržajem koji stoga moraju ostati po strani. Upoznata je sa prvim fazama kontakta i relativno lako u njih ulazi. Drugi poremećaji ličnosti. Geštalt terapeuti bi mogli da požele da uzmu u obzir ove stvari kada je u pitanju tretman. Ipak. Paradoksalno. Kontakt Histerična osoba forsira kontakt. 1986). Na primer. Akcija Akcije histerične osobe teže da budu afektirane. senzacija mlakog interesa u vezi onoga što govori neka osoba se lako transforimiše u nešto poput: »Obzirom da sam ja društvena osoba sa kojom je zabavno u društvu.Histerični poremećaj ličnosti Opšti pregled i zastupljenost poremećaja Ima kliničara koji sumnjaju da je ova kategorija zasnovana na naučnim osnovama. izgleda da nema mnogo smisla baviti se polom i seksualnom orjentacijom. Takvu afektiranost histerična osoba uglavnom doživljava kao deo svoje gladi za životom i vrlo retko naslućuje da ispod nje stoji potreba za pažnjom koja je motiviše. ali ne može da u potpunosti uživa u plodovima svojih napora. Povlačenje Povlačenje često provocira anksioznost kod histerične osobe i predstavlja rizik za njen self-imidž. bez obzira što one nisu deo DSM III-R dijagnostičkih kriterijuma. Iskustveni ciklus Svesnost Histerični pacijent teži da o sebi misli kao o društvenoj i zabavnoj osobi.

Govoreći da je »apsolutno fasciniran« nekim onda kada je u stvari jedva zainteresovan. Za one upoznate sa analitičkom terminologijom to se shvata kao gubljenje vremena. u zdrav mozak«. pre svega sadrže otudjivanje zavodjenja. 75 . Njena tendencija ka površnim kontaktima čini. Nije istinski kritična u inicijalnom kontaktu. a za one koji barataju našom terminologijom to je…«j…. ova teškoća se često doživljava i predstavlja drugima kao manifestacija spontanosti. i pružaće. Projekcija Projekcije histeričnih osoba. Odnos sa ovom osobom je uvek erotizovan. ali se odgovornost za tu erotizovanost pripisuje drugima. Neki od ovih pacijenata vrednuju terapijski proces jedino ukoliko je emotivno nabijen. Histerični muškarci i žene su skloni da se bave stereotipnim projekcijama o tome kako su osobe suprotnog pola preterano obuzete seksom i zavodjenjem. otpor razmatranju značenja njihovog iskustva. u najboljem slučaju.Otpor/adaptacija kontaktu Introjekcija Obzirom da histerična osoba sebe vidi kao gregarnu.. nestrpljivost za odobravanjem nije istinska manifestacija introjekcije kod ovih osoba. Ukoliko ne služi kao instrument zavodjenja. Kognitivni Mnogi histerični teže da obezvrede zahtevne kognitivne procese. krug prijatelja i kolega ove osobe je često kvalitativno slab. Ipak. on zaista deflektuje. socijabilno i zabavno ponašanje donosi dobit. razvoj smislenih i uzajamnih odnosa sumnjivim. već se pre može govoriti o defleksiji. Ipak. Sistemi podrške Interpersonalni Kvantitativno govoreći. socijabilnu i šarmantnu. u većini situacija. U stvari. Defleksija Histerični pacijent teži da deflektuje intimnost i kontakt kroz hiperaktivnost i preterivanje. može izgledati kao da introjektuje. »izgovor«. Stoga se navodimo da verujemo da je biološki sistem histerične osobe nepouzdan. ponekad neverovatno kreativno. Retrofleksija Histerične osobe su preterano hiperaktivne i suviše preokupirane zavodjenjem da bi zaista retroflektovale. Gregarno. Biološki Tradicionalno. najčešće je ispunjen defleksijama koje konzumiraju energiju histerične osobe. psihoanalitička istraživanja povezuju ono što mi nazivamo histeričnom ličnošću sa spektrom somatskih poremećaja. histerična osoba obično ima dobru socijalnu mrežu. osim ukoliko ne percipira da bi je takav stav učinio atraktivnom.

Govor Svoj glas koristi kao instrument za privlačenje pažnje. Pokret i dodir Kod histeričnog pacijenta su dodir i pokret erotizovani od početka.Bazične polarnosti (Millon) Self/drugi Histerična osoba je više fokusirana na druge nego na sebe. ona je takodje i egocentrična. Njena pažnja se lako pomera sa unutrašnjih dogadjaja i privlači je čak i najtrivijalniji spoljašnji dogadjaj. Ne očekuje da tu pažnju dobije jedino prostom činjenicom da je prisutna. mada to nije intenzitet jednak borderlan osobama. Ona je sklona da deflektuje podtekst intimnosti u cilju izbegavanja punog kontakta. Ove kontaktne funkcije izražavaju pacijentovu sezualnost i on ih rutiniski koristi da bi se dopao i privukao druge. Ona se lako oduševi ali i jednako lako doživi dosadu ili ljutnju. histerična osoba aktivno traži pažnju. Fenomenološke transakcije Kognitivni mod Histerična osoba je kongitivno površna i teži da izbegne introspekciju. »Ja uvek činim najviše što mogu da bih bila fer. Njen izbor reči često se proteže izvan njenog iskustva i ona je šampion »nikad – uvek«. površnih i kratkotrajnih emocija. ali njene akcije su motivisane potrebom za pažnjom i stoga joj je potrebno da se drugi fokusiraju na nju. Emotivni mod Emotivni svet histerične osobe sačinjen je od dramatičnih. Žudi za pažnjom uz potpuno poricanje činjenice da je ta žudnja čini »modnim cvetom« pa čak i modnim egzibicionistom. Pasivno/aktivno Ovo je aktivna osoba. Funkcije kontakta Izgled Histerična osoba izuzetno polaže na svoj izgled. »sve – ništa« i »svako – niko« preterivanja. Naravno. Za razliku od narcističke. terapeuta. Definitivno je okrenuta očekivanju drugih i čini svaki napor da ih ispuni. Često ima energiziran i melodičan glas. i posebno. Nestrpljiva je i ispoljava zapaljiva osećanja. a niko nikada ne priznaje moje napore…!« Sluh Histerična osoba je sklona da reaguje na površne aspekte verbalne komunikacije. 76 .

Preklapanje, osa II Dijagnoza histeričnog poremećaja ličnosti se preklapa sa borderlajna i narcističkom dijagnozom (za diskusiju diferencijalne dijagnoze sa ostalim poremećajima ličnosti, vidite relevantne odeljke). Preklapanje, osa I Histerični pacijenti su posebno ranjivi na spektar ponašajnih i anksioznih poremećaja. Dinamika terapije Inicijalno ponašanje Videli smo da je histerični pacijent suštinski obuzet privlačenjem pažnje i željom da bude socijalno uvažen kao zabavna osoba. Ove osobine su suštinski egosintone i histerična osoba koja je jednako uspešna u privlačenju pažnje i održavanju bezbedne distance verovatno neće tražiti terapiju. Histerične osobe će najčešće doći na terapiju kada ne mogu da dobiju pažnju na kojoj se zasniva njihovo samovrednovanje ili kada tu pažnju gube, ili, kada su nesposobni da se izbore sa intimnošću u odnosima. Ovakvi dogadjaji verovatno prethode jednom ili nekolicini ponašajnih ili anksioznih poremećaja. Iznad svega, ovi pacijenti su skloni da traže neku vrstu saveza sa terapeutom, a kontra njihove okoline koja, kako to oni doživljavaju, frustrira njihove potrebe. Njihova dispozicija za efemernu emocionalnost i njihov skroman kapacitet za kognitivnu introspekciju otežavaju prihvatanje odgovornosti za prisutne probleme. Uzimajući u obzir njihovu sklonost da erotiziraju svoje odnose sa pripadnicima suprotnog pola, takodje je čest slučaj da neutraliziraju uticaj terapije zavodeći terapeuta. Njihova glad za uzbudjenjima, tendencija da sve svoje relacije erotiziraju i učine romantičnim, kao i njihova relativan nedostatak interesa za kognitivnu introspekciju, moraju da se prorade u ranim fazama terapije. Organizacija transfera Ukoliko je terapeut suprotnog pola, histerični pacijent će ili reuspostaviti svoj uobičajen način ponašanja sa potencijalnim ljubavnim partnerom ili će pokušati da u potpunosti onesposobi terapeuta. Ukoliko je terapeut istog pola, teme kompeticije i/ili osudjivanja će verovatno biti prisutne u uvodnim fazama terapije. Kada se, kao što je to čest slučaj, terapeut suprotnog pola konfrontira sa pokušajima pacijenta da se previše veže, to mora da čini vrlo obazrivo, shvatajući da su ove teme srž pacijentovog iskustva a ne antiterapijske »gluposti«. Ipak, neki terapeuti se prema ovim temama odnose do te mere parcijalno da pacijenti takve intervencije shvataju kao ponižavanje i one su besplodne. Izgleda da postoje tri nezaobilazne komponente u radu na ovim temama. One mogu da se sažmu u tri reči: hvala, ne, zašto…(Frances, 1987). Hvala Važno je da terapeut prepozna pokušaje za ekstraterapijskim vezivanjem histeričnih pacijenata ka izraz njihove shvatljive potrebe za bliskošću. Na nesreću, mnogi terapeuti reaguju na ovo bazično ispoljavanje histeričnog pacijenta na način koji u sebi sadrži poruku da postoji nešto suštinski pogrešno ili bolesno u želji za bliskijim i recipročnijim odnosom sa terapeutom.

77

Ukoliko se ovako ponašamo, pacijentu će terapijska relacija biti neizdrživo hladna. On može interpretirati naše nespretne pokušaje da interpretiramo zla transfera kao odbacivanje i prerano prekinuti terapiju. Terapeut treba da poštuje pacijentovo interesovanje za sebe i da ga prihvati kao izraz pozitivnih osećanja kao i da pronadje neki način kojim će izraziti zahvalnost zbog prisustva takvih osećanja prema sebi. Ne Terapeut mora jednostavnim rečima objasniti zašto je takva relacija nemoguća. Onda kada terapeut pacijenta prihvati kao osobu koja ima dragocenu potrebu za bliskošću i kada sa zahvalnošću prihvati njegovu ekspresiju i rizik koji je uključen u izražavanje takve potrebe, pacijent će lakše čuti terapeuta i prihvatiti njegovo ili njeno odbijanje vanterapijskih relacija. Geštalt terapeuti uopšteno govoreći, vrednuju autentičnost kao fundamentalnu karakteristiku kontakta. Ipak, ja sam utvrdio da otkrivanje histeričnom pacijentu činjenice da terapeuta ne privlači ni malo, u ranim fazama terapije, služi isključivo zadovoljenju terapeutove narcističke potrebe za perfektnom iskrenošću. Ovo mnogi pacijenti doživljavaju kao neizdrživu povredu svog samoljublja. Kasnije, u relaciji, onda kada je tarapijski savez konsolidovan i kada je pacijent siguran u to da ga terapeut doživljava kao vrednog, on ovakvo samootkrivanje može asimilovati i ono može služiti uvećavanju njegove tolerancije za intimnost i autentičnost. Zašto Sada stiže vreme da se sa pacijentom istraži ono što on oseća da bi bilo moguće u vanterapijskoj relaciji, a što se, prema njegovom shvatanju ne može desiti u sadašnjem odnosu. Tokom istraživanja ove teme, važno je slediti fantazirani lanac dogadjaja sve do tačke u kojoj pacijent oseća da bi od terapeuta mogao dobiti neku dragocenu potvrdu ili procenu da je on voljiv, dopadljiv ili zdrav. Histerični pacijenti su naučili da se nose sa svojom bazičnom nesigurnošću u vezi sopstvene vrednosti kao ljudskog bića putem zavodjenja. Važno je da mu u terapijskom odnosu bude dozvoljeno da produkuje neke »sigurne fantazije« u vezi sopstvene potrebe za vrednovanjem i jasne sadržaje zavodničkih fantazija u kojima je skrivena ta bazična potreba. Obzirom na to da histerični pacijent teži da erotizira i terapijski odnos, verovatno je da će terapeut istog pola kao pacijent biti efikasniji. U tom slučaju, terapeut mora da se pripremi za tešku induktivnu fazu i mora da se suoči sa pacijentovim razočaranjem, prezirom i kompetitivnošću. Opšte terapijske strategije Svesnost/kontakt fokus U radu sa histeričnim pacijentima, geštalt terapeut bi mogao da se fokusira na polarnost aktivno/pasivno, kao način kojim bi podržavao izbalansiraniji stil ponašanja. Ove osobe su preterano aktivne i potrebno je razviti njihovu sposobnost da se prilagode dogadjajima umesto da teže da ih promene. Ovi pacijenti su takodje preterano fokusirani na druge i teško im je da održe samosvesnost kada su suočeni makar i sa najslabijom stimulacijom iz sredine. Stoga je važno obratiti pažnju na pacijentov iskustveni ciklus kao i pratiti njegovu tendenciju da pomera svesnost sa sebe u okolinu. Eksperimenti u cilju namernog razotkrivanja fokusa njihove pažnje usmerene na druge (pa i na

78

terapeuta) posebno u ranim fazama ciklusa, kao i oni koncentrisani na senzacije i na to kako ih ovi pacijenti simbolizuju mogu biti posebno moćni. U fazi akcija/kontakt iskustvenog ciklusa mogli bi se koncentrisati na kapacitet histeričnog da identifikuje i toleriše intra i interpersonalne konsekvence svojih akcija. Na primer, ukoliko pacijent govori o nekim interakcijama koje su mu teške ili bolne, može biti korisno ili upotrebiti tehniku prazne stolice ili ga navesti da obnovi dogadjaj govoreći u sadašnjem vremenu a sve to da bismo mu pomogli da uhvati svoje misli i osećanja o drugoj osobi kao i reakcije te druge osobe na ono što je klijent radio ili govorio. Takodje je korisno navesti pacijent da identifikuje znakove pomoću kojih gradi svoje predpostavke u vezi svog i iskustva druge osobe. Bihejvioralni fokus Centriranost i punoća kontakta geštalt terapeuta obezbedjuje pacijentu pouzdanu i bezbednu sredinu u kojoj može testirati svoje interpersonalno ponašanje i osnažiti svoje adaptivne veštine. Eksperimenti u okviru terapijskog susreta i van njega koji imaju za cilj da razviju socijalne veštine mogu pomoći ovim pacijentima da prošire svoj opseg interpersonalnog ponašanja i progresivno sklone njihove »socioerotske« oblike ponašanja. Za one koji su manje psihološki orjentisani, sa kojima bi bilo preambiciozno pokušati razvoj kapaciteta i osećaja za introspekciju i uvide, ovakvi eksperimenti i osnaživanje kreativnosti i adaptivnog opsega su od pomoći. Na taj način može im se pomoći da dožive bolje uzemljenje i bolju intergrisanost u interpersonalnom kontaktu. Kognitivni fokus Sržna misao ili bazična predpostavka histeričnog pacijenta o sebi i drugima izgleda da je: »Ja sam senzitivan. Život me čini nervoznim. Stoga mi je potrebna posebna pažnja i uvažavanje.« Geštalt terapeut može raditi na konfrontiranju ovih bazičnih predpostavki na bezbroj načina. Kao prvo, klijent ne samo da nije senzitivan, ili, makar, nije toliko senzitivan… Takodje, život ne prisiljava ljude da budu takvi kakvi jesu; naš način ponašanja na granici kontakta objašnjava naše afektivno stanje…(klasična geštaltistička tvrdnja…) Preklinjanje za posebnu pažnju čini nas detinjastima i nemoćnima. Psihodinamski fokus U potrazi za razlozima koji vode razvoj histerične ličnosti možemo ponovo ispitati Edipalnu tematiku. U radu sa snovima i nezavršenim poslovima, geštalt terapeuti često dolaze do edipalnih tema i njihovog impasa želja, straha i ljutnje. Pnekad je odnos sa majkom dominirajući, a ponekad je to odnos izmedju oca i deteta. Mi više znamo o razvoju ženske histerije nego o razvoju muške histerije. Ona nije očuvala svoju vezanost za majku stoga što je otac bio nesposoban da je posmatra bez želje i zato ona ne može da postoji kao osoba za pripadnike suprotnog pola. Afektivni i seksualni razvoj je važan izazov za malu devojčicu. Za razliku od malog dečaka, ona mora odbaciti telo svoje majke i prihvatiti da postane osoba istog pola kao i majka u cilju dovršavanja svog razvoja. Dok su fantazije o udaji za majku druga vrsta problema koja se tiče dečaka, one ne sadrže kontrolisanje tela drugačijeg od onog koje je njemu već poznato. Za devojke, kretanje ka suprotnom polu otelotvorenom u ocu predstavlja veliku transformaciju. Ona može uspeti jedino ukoliko su zadovoljeni odredjeni uslovi. Otac mora biti i fizički i afektivno prisutan. On mora gledati na svoju kćer s ljubavlju koja je bez gore spomenute želje. Majka mora prihvatiti prisustvo oca i »pokazati ga« kćeri na način da se ona može kretati ka njemu bez straha da će time izgubiti

79

naravno kontraproduktivne. Neki terapeuti će podleći zavodjenju. Terapeut koji je siguran u sopstvenu privlačnost biće manje sklon da bude destabilizovan histeričnim pacijentom od onog koji je nesiguran ili se plaši zavodjenja. Ipak. Kontratransferne teme Najvažnija kontratransferna tema sa kojom se suočava terapeut u radu sa histeričnim pacijentima je verovatno vezana za njene ili njegove reakcije na pacijentove zavodilačke manevre. biće sposobni da ovim pacijentima ponude najbolju terapijsku sredinu. bilo ženskog pola. Istraživanje intrapsihičke strukture može se preduzeti jedino kod onih histeričnih pacijenata čije funkcionisanje je relativno dobro adaptirano. Posebnu pažnju moramo imati u radu sa histeričnim pacijentima koji pokazuju osobine borderlajn ličnosti. dok će drugi biti toliko preplašeni da će posvetiti veći deo svoje energije neutralizovanju pacijentovih vezanosti za sebe. Obe rekacije su. Ova psihološka operacija je od fundamentalnog značaja za sve tri osobe i njeno dovršavanje zahteva visok stepen zrelosti. i to na terapeuta koji može da prihvati i poštuje njihovu potrebu za kao i njihov strah od bliskosti i koji može da im pomogne da razreše svoje potisnute strahove i ljutnju. dovoljno samopouzdanja i bračnu harmoniju roditeljskog para. Terapeuti koji mogu da se suoče sa patnjom histeričnog uz saosećanje i da učestvuju u interpersonalnim igrama razotkrivajući bol. stari strahovi od nepoznatog se pojavljuju i jedini način da nestanu je da ona pobegne. Kroz zavodjenje ona restaurira osećanje da situaciju drži pod kontrolom. 80 .majku. bilo muškog. Ovim pacijentima je potrebno da se oslone na terapeuta. kada intimnost postane moguća. Histerična žena je naučila da istovremeno želi kontakt sa muškarcem i plaši ga se.

Uređen život je na primer ispunjen pravilima i detaljima. Naime. koja je očevidna po načinu na koji se ponaša. Iskustveni ciklus Svesnost Svesnost opsesivno-kompulzivnog je potčinjena savesnom. Povlačenje Povlačenje utiče na stvaranje anksioznosti. ona je nesposobna da se opusti a njeno izražavanje emocija je ograničeno. Ovo je jedan od razloga što je ime ovog poremećaja modifikovano kao DSM III-R. bilo je to pod svodom Frojdovog prvog doprinosa psihopatologiji kada je opisao analnu kompulziju. Opsesivnokompulzivni pacijent se odnosi prema drugima na unapred uobličen način. Ona je tvrdoglava i kontrolišuća. na primer. Ipak. U stvari. Takvi rituali sa unapred određenim sekvencama ne dozvoljavaju ovom pacijentu da uzme u obzir reakcije drugih. ovo je socio-sintonični poremećaj i ne bi trebalo očekivati da će ove osobe radi njega tražiti terapiju. pošto njegove aktivnosti imaju tendenciju da budu ritualizovane one nisu tako energizovane kao spontana akcija. PLAŠLJIVE I ANKSIOZNE LIČNOSTI Opsesivno-kompulzivni poremećaj ličnosti Opšti pregled i učestalost ovog poremećaja u kliničkoj praksi Opsesivno-kompulzivni poremećaj ličnosti jedan je od prvih poremećaja koji su bili proučavani. Opsesivno-kompulzivni pacijent ne može lako da se opusti zato što oseća da je uvek nešto ostalo da se uradi. U terapeutskoj situaciji. razboritom i lojalnom self imidžu. naročito ako je depresivan. Opsesivno-kompulzivni poremećaj ličnosti je jedan od najbolje opisanih i najzastupljenijih poremećaja. disciplinovanom. Čini se da postoji opšta saglasnost među kliničarima da bi mnogi uspešni ljudi mogli biti prototip ovog poremećaja ličnosti.POGLAVLJE 9. S toga nije iznenađujuće da opsesivno-kompulzivni napreduju u okruženju koje podržava pozitivnu percepciju koju oni imaju o sebi i koja ih često nagrađuje za njihove patološke tendencije… Mobilizacija Ovi pacijenti nisu mnogo pokretljivi. Stoga je ovaj poremećaj jedan od najviše ego-sintoničnih. Dobropoznate osobine ovog poremećaja uključuju urednost. možete naći da mu je jako teško da izađe iz povlačenja. 81 . Ovo se naravno odnosi na aktivnosti koje su mu poznate. Ritualni aspekti aktivnosti ovih pacijenata ne doprinose dobrom kontaktu. tvrdoglavost i tvrdičluk. Ona je izvanredno konvencionalna i teško donosi odluke. Ovi pacijenti najčešće dolaze po savet zbog bračnih problema i stresa ili sagorevanja na poslu. Kontakt Opsesivno-kompulzivni pacijent je disciplinovan do rigidnosti. Ceni lojalnost i disciplinu. Kompulzivniji pacijent je nešto energizovaniji. Opis ovog poremećaja u DSM III izgleda da je pretežno fokusiran na kompulzivni deo poremećaja i ne odnosi se na one opsesivno-kompulzivne koji naginju ka opsesivnom. Ovo naročito važi za opsesivnog “preživara”. Kako je preterano posvećena poslu. Opsesivno-kompulzivna osoba je perfekcionista koji je zaokupljen detaljima i pravilima.

ako pacijent takođe ima pasivno-agresivne crte. ovo nije lako izvesti. Introjekcija Ovaj pacijent svakako ne introjektuje mnogo. subjektivni. Kognitivni Ovaj pacijent je kognitivno preinvestiran i njegov kognitivni sistem ne može da se prilagodi promeni. Retrofleksija Opsesivna mozganja su ustvari retrofleksija akcija. Stoga su retrofleksije ovog pacijenta u službi odlaganja. on selektivno introjektuje onda kada opazi sredinu kao deo nekog legitimnog autoriteta. emocionalni. u nepredvidljivo. Izgleda da su oni više od drugih skloni glavoboljama i bolovima u leđima. može da bude sasvim kritičan i da pokrene svoju neizmernu potrebu za preciznošću.Otpor prema/Adaptacija na kontakt Konfluencija Opsesivno-kompulzivni pacijent je sklon da bude u konfluenciji sa ljudima koji u njegovim očima simbolizuju autoritet. Defleksija Ovaj pacijent selektivno deflektuje afektivne ili neracionalne komunikacije. Ipak. Kompulzija cilja na redukovanje tenzije koju stvara opsesivnost. Neke od karakteristika koje su se izdvojile on projektuje na druge i oni onda postaju “lenji. to ne mora da bude tako očigledno. ako doživi terapeuta kao “stručnjaka”. Ako. 82 . Projekcija Sa ovim pacijentom projekcija se koristi prvenstveno u cilju homeostaze. neorganizovani. s druge strane. Opsesivno-kompulzivni pacijent sklon je kretanju i druženju u krugu koji ima potpuno određene ciljeve ali ne i mnogo blisko ponašanje. U terapiji. Ovakva tenzija otežava širenje uzbuđenja. Za pacijenta koji ima potrebu da kontroliše nepredvidljivo. itd ”. U ovom slučaju njegova veza sa autoritetom postaće ambivalentnija. Biološki Ovi pacijenti su često napeti. Promeniti jeste isto što i krenuti u nepoznato. on može da introjektuje sve vrste pravila koje terapeut nije uopšte javno proglasio. Sistemi podrške Interpersonalni Pacijentova interpersonalna mreža naginje formalnosti. One omogućuju odlaganje ili otkazivanje akcije i njenih unapred poznatih loših posledica: pravljenje grešaka ili donošenje pogrešnih odluka. Često terapeut uhvati sebe u nekoj vrsti rasprave sa ovim pacijentima u vezi koristi od promene ili koristi od nekog drugog načina da se stvari urade. vidi terapeuta kao pripadnika neke marginalne subkulture. Međutim. On obraća veliku pažnju na sadržaj i deflektuje veliki deo procesa. kao što je često slučaj.

U stvari. Njegovom dodiru nedostaje toplina. on ne zna sasvim čija pravila sledi. 83 . Njemu nedostaje imaginacija. Preklapanje. Opsesivno-kompulzivni poremećaj Ose I (opsesivno-kompulzivna neuroza) ne treba da bude pomešan sa poremećajem o kome ovde raspravljamo. zato što klijent sa poremećajem ličnosti retko razvija oslabljen klinički sindrom koji nosi isto ime. Ovi klijenti često imaju karakteristike zavisne ličnosti. Nesreća je da se isti pojmovi koriste da označe dva klinička entiteta. Osa I Izgleda da su opsesivno-kompulzivne osobe posebno ranjive kada su u pitanju afektivni poremećaji i naročito unipolarna depresija. Dodir Njegovi pokreti su odbrambeni. on je neodlučan i nerado prihvata nove ideje. One takođe mogu da razviju anksiozne poremećaje kao što su napadi panike sa agorafobijom ili bez nje. Emotivni način On je uzdržana osoba koja svoja pozitivna osećanja drži izolovana u samom sebi. On podržava viziju sveta napravljenog od pravila i protokola. Pokret. on često shvata metafore bukvalno. On nema mnogo razvijen smisao za humor ili metafore. Sledbenik pravila i onaj koji postavlja pravila. kruti i pravilni.Osnovne polarnosti (Millon) Self/Drugi Opsesivno-kompulzivni pacijent je sklon da pobrka ili obrne polarnost drugi/self. Sluh Povrh svega ovoga pacijent čuje faktičke i logičke komponente verbalne komunikacije. ego distone i na ovaj način ih klijent vidi kao nenormalne a nesposoban je da im se odupre. Pasivno/Aktivno Opsesivno-kompulzivni poremećaj ličnosti predstavlja stil pasivne ličnosti. Ovaj pacijent na pasivan način prihvata obuzdavanja osim ako nema i pasivno-agresivne crte. i ovo je ključna odlika. Osa II Dijagnoza opsesivno-kompulzivnog poremećaja često se preklapa sa pasivno agresivnim poremećajem ličnosti. Govor Funkcija verbalnog kontakta je jedna od crta koje najviše govore o opsesivnokompulzivnom pacijentu. Fenomenološka transakcija Kognitivni način Ovaj pacijent trpi kognitivnu prisilu. On se uvek oblači u skladu sa privaćenim standardima njegove kulture. Funkcije kontakta Spoljašnjost Njegova spoljašnjost odražava njegovu tendenciju ka konformizmu. Ovaj potonji je karakterističan po kompulzijama koje su. Preklapanje. On veoma brine o tačnosti rečeničnih konstrukcija i koristi konvencionalni govor. Nemate želje da ga dodirujete.

naročito u fazi indukcije. da bi razumeo ovakvog pacijenta. S druge strane. Opšte terapeutske strategije Svesnost/Kontakt fokus U radu u okviru fokusa na ciklus kontakt/svesnost. nemajući smisao za humor. geštalt terapeut treba da obrati posebnu pažnju na pacijentovu dilemu da li da se fokusira na samog sebe ili na terapeuta. Njegov strah od grešaka može da ga dovede do raspravljanja samo o onim temama u vezi kojih oseća da ima kontrolu a to je obično njegov posao. Ovi pacijenti su veliki moralizatori i imaju širok izbor introspekcija pri ruci za podršku svojoj moralnosti. čuvajte se “treba”-ova. Humor i zadirkivanje pomažu u redukovanju njihove rigidnosti i drže ih dovoljno vremena izvan ravnoteže da bi u perspektivi došlo do promene. Ovo bi bilo od posebnog značaja za talas senzacija/svesnost i akcija/kontakt. pacijent vidi terapeuta kao autoritet i reaguje na svoj uobičajeni način. i na ono što pretpostavlja su pravila i ono što se od njega očekuje. Čovek ponekad oseća da mora. Takođe. Paradoksalni fokus Paradoksalni fokus nekada daje dobre rezulatate pošto konfrontira neke od tendencija ovih pacijenata ka suprotstavljanju i kontrolisanju. zasnovano na povećanoj svesnosti o selfu i drugima. opsesivno-kompulzivni pacijenti sebe vide kao odgovorne za događaje a druge ljude kao one koji stvaraju konfuziju. Taensferna organizacija Od samog početka. Pažljivo. da ponovi reč po reč ono što je ovaj upravo rekao. može da bude nesposobna da uhvati metaforičku poentu i da se oseti tako slomljeno da prerano prekida terapiju.Dinamika terapije Inicijalno ponašanje Jedno od najuznemiravajućih stvari u vezi etape indukcije opsesivno-kompulzivnih pacijenata je kako teško ponekad može biti ponovno formulisanje nekih od njihovih komentara. Prema Forgus i Shulman (1979. kako je citirano u Murray. svaki rad u pravcu povećanja ovog pacijentovog kapaciteta za preuzimanje rizika je još jedan korak u ispravnom pravcu. Ipak. S druge strane. Ovo može da se uradi ako se radi posebno na pokretanju energije. 84 . on će ili biti potčinjen ili će pružati otpor a ponekad će raditi oboje. Opsesivnokompulzivni pacijent je osoba koja. 1988). on može da odbije da bude iskreno uključen i da procenjuje većinu naših napora. On tada postaje studiozan i revnostan i želi da “meri ostvarenje svojih ciljeva u terapiji”. nemojte da idete sa ovim predaleko. ovo može da bude posebno efikasan način postupanja sa njihovim stilom mišljenja i snalaženja u situacijama. Kognitivni fokus U radu sa kognitivnim fokusom terapeut treba da bude oprezan da ne bi “zaigrao” u odbrambenom stilu ovih pacijenata. često će probuditi pacijentov polet za uzbuđenjem.” U svakom slučaju. i u tom slučaju terapijska seansa postaje pompezna i dosadna. Srž njihovog objašnjenja bi bila: “Ja sam naklonjen tome da me drugi smatraju odgovornim kada nešto ide loše. Zato ja moram da budem pripravan za sve što bi moglo da pođe naopako. Život je nepredvidljiv. postepeno jačanje energije. Ovaj pacijent može da smatra terapiju zadatkom koji treba da izvrši.

zahteva da budemo. Istraživanje nedovršenog posla iz prošlosti je najefikasnije kada sledi iz tekućeg događaja koji ima afektivno značenje u pacijentovom životu. bar donekle. Kontratransfer Sami terapeuti su često kompulzivni i sama priroda naše profesije. proključalim. U fazi indukcije. mi takođe cenimo uzbuđenje i kontakt. Dosada Neki terapeuti imaju neprilika dopuštajući da se inicijalni intervju odvija ritmom i stilom pacijenta. vodili ljubav. ako se na pravi način ne odvije do kraja. šta su mislili baš pre seanse. Izazov za geštalt terapeuta u fazi indukcije jeste da dokaže sebe kao stručnjaka iscelitelja dok daje pacijentu dovoljno slobodnog prostora za njegov prirodni stil borbe sa otvaranjem prema svetu. nalazite da ovi ljudi mogu zaista duboko da osećaju. jednom kada stignete ispod te površine. verovatno je najbolje sresti se sa ovim pacijentima na pola puta ukoliko ne može bliže. Suviše druge varijante i geštalt terapeut postaje ograničen jer je predvidljiv i otuda nemoćan. Dobijajući ovo. Neki od nas mogu naivno da pokušaju da veštački ubace afekat. kako u teoretskim tako i u praktičnim aspektima. kao geštalt terapeuti. Suviše prve varijante i pacijent ne može da dopusti prateći gubitak kontrole. Uprkos njihovoj početnoj hladnoći i rigidnosti. Ovi pacijenti mogu ponekad da idu u vrlo detaljne opise događaja ali kada su u kognitivnom načinu. Kako bi mi na drugi način doterivali naše teorije o ljudskom ponašanju? Kako bi mi drugačije baratali sa tako mnogo teorija o ljudskom ponašanju ili iskopavali u ponašanju naših klijenata ono što bi drugačije prošlo nezapaženo? Međutim. Inače. 85 . punim kontakta top-dogom”… Naš kapacitet za uzbuđenje dobiće pravu primenu u pravo vreme.Intrapsihički fokus Sa ovim pacijentima je najvise od svih koriscen psihodinamski prilaz. i napor terapeuta vodi u uzaludne iako uzbudljive analize. a ne sa govorom koji su održali niti sa sastankom koji su vodili. mi smo posebno skloni sledećim kontratransfernim reakcijama sa pacijentima sa opsesivnokompulzivnim poremećajem ličnosti. pre nego iz ideja koje pacijent može da ima o samom događaju (Frances. Na terapeutu je da bude budan i nađe one teme i sadržaje oko kojih se njihovi afekti usredsređuju. opsesivno preokupirani detaljima. 1988). Neki terapeuti ne mogu da dozvole ovo relativno obuzdavanje i ulaze u borbu za moć koja. u pokušaju da se ili izbore sa dosadom ili da rade sa svojim sopstvenim “uzbuđenim. najbolje je raditi sa tim kada su poslednji put plakali. međutim. mi ćemo možda biti u miru sa svojim top-dogom ali tada se pojavljuje još jedan “pacijent koji nije zaista spreman da se menja…” Borba za moć Opsesivno-kompulzivni pacijenti imaju jaku potrebu da kontrolišu i ovaj način može da nas dovede do toga da se osećamo kao smo u ludačkoj košulji. vrlo je teško doći do njihovih afekata. Čini se da je opsesivno-kompulzivni pacijent skrojen za neke od naših dramatičnijih tehnika koje pobuđuju afekte. samo traći terapeutovu i pacijentovu dragocenu energiju. itd. U naporu da se izbegne podsticanje intelektualizacije.

Iskustveni ciklus Svesnost Pasivno-agresivni pacijent je podstaknut da misli da su neopravdani zahtevi izmišljeni zbog. mi ćemo videti koji su klinički sindromi motivišući faktori za dolaženje na terapiju. On je osoba koja oteže i uvek se čini da on radi stvari malo sporije nego što mislite da bi trebalo (naročito ako je to nešto što on ne želi zaista da uradi). Ovo je naročito uočljivo u nekim terapijskim seansama. Ovo pretstavlja pasivni vid njegove strukture. Pasivno-agresivni pacijent je poslovično onaj koji osujećuje. što je bazična odlika kontakta. Potrebna je večnost da bi odgovorio na pitanje a eksperimenti se odvijaju naizgled brzinom kornjače. U DSM III-R definicija pasivno-agresivnog poremećaja ličnosti je proširena i ovaj hijerarhijski kriterijum je odbačen tako da ovaj poremećaj može da bude dijagnostifikovan zajedno sa drugim poremećajima ličnosti. tako da oni nikada nisu otvoreno ljuti ali su svi oko njih veoma iritirani. Tada igra pasivno-agresivnog počinje: “Ko? Ja?…” Otpor/Prilagođavanje kontaktu Konfluencija Pasivno-agresivni pacijent može katkada da pokaže tobožnju konfluenciju. Čini se da ovi pacijenti imaju isti talenat koji poseduje i čovek koji govori iz trbuha. Pošto je takav fidbek posledica njegovog tipa akcije. U delu koji se tiče preklapanja po Osi I. dok terapeut ne skrene pažnju na njega. Akcija Pasivno-agresivni pacijent je sklon da odloži stvari koje treba da uradi. Pošto on ne dozvoljava sebi da se otvoreno suprotstavlja nekome. 86 . Povlačenje Sa pasivno-agresivnim pacijentima ova pozicija se često koristi kao provokacija. Gnev i zavisnost su srž problema. on je “iznenađen” kada dobije fidbek sa suprotnim efektima. navodno zevajući i protežući se u isti mah. On zato simbolizuje neke od svojih smislenih senzacija kroz taj poseban filter. Kontakt Pošto je pasivno-agresivni pacijent sklon da oseća kako on radi posao mnogo bolje nego što mnogi ljudi zaista veruju.Pasivno-agresivni poremećaj ličnosti Opšti pregled i učestalost ovog poremećaja u kliničkoj praksi DSM III ima relativno usku definiciju ovog poremećaja. on ili ona ne mogu da budu dijagnostifikovani kao pasivnoagresivni tip. Skoro da su sposobni da stvarno projektuju svoju ljutnju u nekog drugog. Pasivno-agresivni pacijenti obično ne konsultuju terapeuta dok ljudi oko njih ne izgube strpljenje i ne prisile ih da potraže pomoć. može se reći da on ne može ispravno da asimiluje rezultat svoje interakcije sa okruženjem. Ako neko udovoljava kriterijumu bilo kog drugog poremećaja ličnosti. on pristane da se kreće a sve vreme pritom vuče noge. U grupi umeju da se namrgode i povuku. Verovatno je Perlsov omiljeni izraz “lovac na medvede” skovan baš za ovakve ljude.

ali…”. Fenomenološka transakcija Kognitivni način Pasivno-agresivni pacijent naginje ka tome da u svemu vidi najgore. On ima bezbroj dobrih razloga u pogledu toga zašto je zakasnio. To čemu se ne dopušta da živi u njima samima. budite svesni da se pacijentova razdvojena ljutnja odigrava kroz neku formu dosluha sa značajnim drugim u okruženju. cinizam i skeptičnost. Tako ljutnju doživljava kao da ona dolazi iz okruženja. Osnovne polarnosti (Millon) Self/Drugi Kao i opsesivno-kompulzivna ličnost. Ove osobe su eksperti za izazivanje tuđe ljutnje. zašto nije mogao da ispuni dogovoreni rok. zahteva mnogo energije. eksperimente. Ova vidljiva pasivnost. kako u svojim životima (rođendane. koja je neophodna njihovom smislu za celovitost. Retrofleksija Pasivno-agresivni pacijenti selektivno i delimično retroflektuju ljutnju.Introjekcija Katkada ovaj pacijent može da izgleda kao pasivni introjekt. Kognitivni Kognitivni sistem pasivno-agresivnog pacijenta je uobličen tako da može brzo da protivreči i poriče bilo kakvu odgovornost za agresiju.) tako i u terapiji (pitanja. On posmatra pozitivne događaje sa nevericom i ima mizantropski pogled na svet. Njegov kognitivni model sadrži negativnost. Ko je ljut?…Ko je nepravičan?… Ko je nepouzdan?… Pasivno/Aktivno Ovo je stil aktivne ličnosti. Emotivni način Pasivno-agresivni pacijent često je mrzovoljan i sklon prepiranju. Projekcija Agresivni impuls ovog pacijenta je samo delimično retroflektovan. pasivno-agresivni pacijent je donekle zbunjen polarnostima drugi/self ili ih zamenjuje. Ići kroz život i govoriti “Da. i t. S obzirom na pacijentovo frustrirajuće ponašanje. ali…”. Sistemi podrške Interpersonalni Interpersonalni sistem podrške pasivno-agresivnog pacijenta se koristi kao “odeljenje za žalbe”. Čini se da ovaj pacijent ima izvanredan talenat da neke terapeute uhvati u zamku eksperimenata-ćorsokaka. “To bih veoma želeo ali…”. On je razdražljiv i tvrdoglav i drugi mu lako zasmetaju. u službi je agresivnog polariteta i omogućiće mu da kasnije kaže: “ Uradio sam ono što ste želeli da uradim. ovo nije sasvim pogrešno. On je rutinski pesimista u pogledu i sebe i drugih. dok sledi terapeutove “instrukcije”. zašto je zaboravio na sastanak. međutim. Ipak. Čovek ne može da razgovara sa ovakvim pacijentom a da se ovaj ne žali na nekoga ili nešto. 87 . mora da nađe novi život u nekome ko je u blizini. Defleksija Pasivno-agresivni “zaboravljaju” što šta. sastanke. svoju čekovnu knjižicu.d. seanse itd).

Opšte terapijske strategije Važno je znati da se dobar deo teraspeutskih neuspeha u svim psihoterapeutskim prilazima odnosi na pacijente sa pasivno-agresivnim poremećajem ličnosti (Frances. ja sam to već probao…”. Diferencijalna dijagnoza je zasnovana na činjenici da je stil potčinjenosti ovog pacijenta obmana i da se u stvari koristi kao fasada za gvozdenu volju koja se suprotstavlja (Frances. Ovi pacijenti su naročito skloni depresiji. ali…”. U početnim fazama oni će odbijati priznanje svog dela odgovornosti u sukobima koji su ih doveli na terapiju i pokušaće da iskoriste terapiju i terapeuta kao način da opravdaju svoje ponašanje. Ovi pacijenti najčešće osećaju kao nepravdu svaki negativni fidbek koji dobijaju. itd. Tipično je da na poslu dobijaju lošu ocenu za svoj rad ili imaju bračne probleme. Sluh Pasivno-agresivni pacijent sluša uglavnom tako da onda može da kaže “da. “Ali zar niste upravo rekli?…”. Dinamika terapije Inicijalno ponašanje Ovi ljudi ne dolaze na terapiju zato što sami pate od svog poremećaja ličnosti. Obično dolaze na terapiju zato što imaju problem sa nekim drugim. zakasne. terapeut treba da ispita mogućnost da li je pacijent doživeo bilo koji od ovih stanja Ose I. zaborave svoju čekovnu knjižicu. ali će onda komentarisati: “Ja to već znam. Pokret. Izbegavajući i Opsesivno-kompulzivni poremećaji ličnosti. Ne može se uraditi pravi posao sa pasivno-agresivnim pacijentom dok se on i terapeut ne slože da pacijent ima problem. dodir Ovo je osoba koja slučajno obara vašu novu lampu i prosipa kafu na vaš novi beli čupavi tepih. najpronicljivijeg terapeuta. 1988). naizgled primajući uljudno terapeutove poteze. poremećaju prilagodjavanja sa depresivnim ispoljavanjem i anksioznom poremećaju i kada se suoči sa ovim poremećajem ličnosti. U kratkom vremenskom periodu odnos sa terapeutom počeće da liči na borbu za moć koja preovlađuje u pacijentomvom životu. “Zaboravio sam pitanje…”. U prvim seansama oni će biti u stavu odbrane. Osa II Ovaj poremećaj ličnosti naginje ka preklapanju sa nesamopouzdanim i potčinjenim interpersonalnim stilovima kao što su Zavisni.Funkcije kontakta Govor Pasivno-agresivni pacijent lako druge hvata u zamku nastojanja da ga ubede u nešto. 88 . ja sam to već rekao. “Ne razumem šta to znači…”. Organizacija transfera Za pasivno-agresivnog pacijenta terapeut je pre svega još jedna autoritativna figura. Stoga će terapeut biti meta pacijentove pasivno-agresivne taktike. 1988). Pažljiva procena pacijentovog ponašanja koja se može priložiti uz ovaj problem mora tada da postane primarni fokus rane faze terapije. Od njih se može očekivati da zaborave ili propuste sastanak. Preklapanje. Oni poseduju impresivni arsenal psihološke gerilske taktike koja može da savlada čak i najoštroumnijeg.

Pasivna agresija pribavlja sadističku i mazohističku gratifikaciju. 89 . radeći sa fokusom svesnost/povlačenje. Kognitivni fokus Kognitivni fokus bi istražio iracionalnu logiku pasivno-agresivnog pacijenta u pogledu njegovog osećanja da je zloupotrebljen od ljudi koji izgleda ne cene njegovo ponašanje bilo na poslu ili kod kuće. agresivne i narcističke osobine koje oblikuju osnovu za pacijentovu potrebu za negativističkom autonomijom. Terapeuti mogu da rade sa ovim ljudima samo ukoliko nemaju ličnu potrebu da pobede u borbi za moć i još ako mogu da učestvuju u njoj bez straha ili okrutnosti. Bihejvioralni fokus Podučavanje i oblikovanje socijalnih veština i usmeravanje svih napora ka razvijanju asertivnosti. obraćaju posebnu pažnju na teškoću sa kojom pacijent bira da se fokusira na svoje lične senzacije i potrebe koje su suprotstavljene senzacijama i potrebama drugih ljudi. Potvrđivanje se izbegava zato što simbolizuje Edipov triumf i/ili okidač za osvetu. Terapeut mora da bude u stanju da se bori na pošten način i sa ljubavlju zato što pacijent ne zna za drugačiji vid bliskosti. Ovo posebno važi za talas senzacija/svesnost i akcija/kontakt. terapeut mora da prihvati činjenicu da pacijent ne zna druge načine bivanja u odnosu nego kreiranjem i učestvovanjem u borbi za moć. geštalt terapeut će verovatno nabasati na u osnovi zavisne. Moglo bi da bude interesantno naterati ga da napravi listu takvih epizoda. do tačke na kojoj pacijent počinje da doživljava jednostran kvalitet svog uobičajenog fokusa." Ozbiljan i sistematičan rad na interpsihičkom nivou mora konačno da dovede kod pacijenta do rehabilitovanja ljutnje i straha od gubitka naklonosti ako se ljutnja izrazi. upotpunjenu sa doslovno rečenim i pretpostavkama o iskustvima drugih osoba. Psihodinamski fokus Radeći sa nezavršenim poslom iz prošlosti. 1988).Svesnost/Kontakt fokus Geštalt terapeuti. itd. i da se ovo upotrebi na terapeutskoj seansi. ali me nemoj lišiti moje slobode. Terapeut naročito treba da stražari nad dosadnim i jednosložnim saglasnostima i pristancima i da traži retroflektovani kriticizam.. Ovog pacijenta treba ohrabrivati da bude kritičan i da izražava svoje poglede i neslaganja otvoreno koliko god može.. Ovde bi terapeut mogao da podrži ponašanja koja su prilično jako suprotstavljena onima koja bi bila terapeutski poželjna. u naporu da se naglasi polarnost koja je poznata pacijentu. Otuda suprotni signali koje oni šalju: "Preuzmi brigu o meni. Parakoksalni fokus Paradoksalni fokus će iskoristiti pacijentovu opozicionalnost. Terapeuti koji se osećaju dobro koristeći ovu tehniku paradoksa mogu da čestitaju pacijentu za "poštovanje svoje lične mere". Terapeut mora da uzme udeo u ovoj borbi i da se ne ljuti niti da oseća preteranu krivicu. Podržavanje pacijentovog kapaciteta za preuzimanje rizika u vezi sa kritikovanjem ne samo da utvrđuje terapeutski savez nego može lako da se prenese na situaciju izvan terapije. Ovi pacijenti se često i plaše drugih i žele da se drugi staraju o njima (Frances. Terapeut treba da bude svestan pacijentove tendencije da poriče svoja neslaganja. progresivno će pomagati pacijentu u odricanju od svoje pasivno-agresivne taktike. Kontratransferne teme Da bi terapija sa pasivno-agresivnim pacijentom bila uopšte uspešna.

Neasertivni terapeut Neasertivni terapeut stoji pasivno pokraj pacijenta dok se ovaj bori da uspostavi vrstu odnosa u kojoj se dobro oseća. terapija nikada neće proći indukcionu etapu.Autoritarni terapeut Ako je terapeut isuviše jak i neće biti "oboren" od strane pacijenta na bilo koji način koji pacijent zna. 90 . Previše revnostan terapeut Terapeut koji ima jaku ličnu potrebu da spašava beznadežne slučajeve uvek na kraju karajeva nalazi nekog pasivno-agresivnog pacijenta koji demonstrira veliki kreativni potencijal da mu stalno bude gore. Terapeutova pasivnost može da obeshrabri pacijenta i dovede do prevremenog završetka terapije.

kao i iz psihodinamske literature o fobičnom karakteru. on čak može da bude blago paranoičan. 1986). Akcija Sklon je delanju na uzdržan. Oni su skloni odlaženju na ista mesta i ponavljanju poznatih doživljaja. Svesnost Svesnost izbegavajućeg pacijenta je prekrivena stalnom brigom zbog odbacivanja. potrebno mu je vreme pre nego što će postaviti takvo nezgodno pitanje. On ima mali kapacitet za konfluenciju i nije joj mnogo podložan. Ovo su vrlo stidljivi ljudi. on ipak pita gde je kupatilo. Smatra se da je ponašanje izbegavajućeg poremećaja ličnosti podložnije lečenju nego ono kod većine drugih poremećaja ličnosti. oklevajući i strašljiv način.. Međutim. On je stoga sklon simbolizaciji svojih senzacija kao potencijalnih opasnosti za podsmeh. Ovi pacijenti su skloni da ignorišu prijatne znake. Mobilizacija Mobilizacija izbegavajućeg pacijenta je selektivno fokusirana na izbegavanje bola. Povlačenje Povlačenje je omiljena pozicija izbegavajućeg pacijenta i ona dominira njegovim iskustvom. ne iz nedostatka talenta već zbog toga što se plaše novih odgovornosti. jer se plaše da pozovu nekoga na randevu.. Senzacije Ovi ljudi su posebno otvoreni za neprijatne senzacije. Ako mora da ide u toalet i ne zna gde je. Oni ne vole odlaske na zabave i plaše se ulaska u nove odnose osim ukoliko nemaju jake garancije da će biti prihvaćeni. na primer. podsmeha i poniženja.Izbegavajući poremećaj ličnosti Opšti pregled i učestalost ovog poremećaja u kliničkoj praksi Ovo je bio još jedan kontroverzni dodatak DSM III. nasuprot ovome. 91 . Izbegavanje se zasniva na uspešnoj budnoj i fokusiranoj pažnji na znake koji ukazuju na opasnost. gleda u stranu i crveni. Kontakt Kontakt izaziva anksioznost i predstavlja glavnu metu pacijentovog izbegavanja. Ova kontoverza je usredsređena na učestalost ovog poremećaja pošto neki kliničari osporavaju samo njegovo postojanje. Na poslu zaostaju. Oni se plaše susreta sa novim ljudima. nastao iz istraživanja socijalnog učenja i socijalnih fobija. nedavne studije pokazuju da je ovo jedan od uobičajenjiih poremećaja ličnosti (Frances. Ukoliko pacijent nije apsolutno uveren u nečiju blagonaklonost i zaštitu. Ako. Otpor ka/ Adaptacija na kontakt Konfluencija Dok izbegavajući pacijent žudi za prihvatanjem. on se drži na distanci da bi izbegao odbijanje. on mrmlja i muca. Često su samci/-ice uprkos osobinama koje ih čine poželjnim životnim saputnicima.

Defleksija Izbegavajući pacijent toliko brine zbog odbacivanja da će prvenstveno težiti defleksiji na bilo kakav znak prihvatanja i potvrđivanja. Pasivno / Aktivno Ovo je stil aktivne ličnosti jer pacijent aktivno izbegava bol. 92 . Projekcija Izbegavajući pacijent koristi projekcije da bi ospoljio uznemirujuće i ponižavajuće rane introjekte: »Oni će mi se smejati« itd. Biološki Ovi pacijenti često imaju respiratorne probleme. Ipak. On je sklon da tumači ponašanje drugih kroz svoju zaokupljenost odbacivanjem. Razmišljanje je opasno zato što »misliti znači biti« a nebiti je bolje nego biti odbijen ili ponižen.Introjekcija Izbegavajućipacijent je zaista isuviše smušen da bi introjektovao. ovakvi intojekti su u stvari defleksija kontakta. Osnovne polarnosti (Millon) Zadovoljstvo / Bol Osnovna crta izbegavajućeg pacijenta je da je preterano fokusiran na izbegavanje bola i da ima malo iskustva zadovoljstva. Kognitivni Izbegavajući pacijent je često rastrojen i njegovi kognitivni procesi su često prekidani vidljivo nepovezanim idejama. Fenomenološka transkacija Kognitivni način Izbegavajući pacijent je kognitivno rastrojen. Sistemi podrške Interpersonalni Interpersonalni sistem podrške izbegavajućeg pacijenta je ograničen na jednu do nekoliko osoba koje služe kao prisni prijatelji ali se ne dočekuju sa toplinom kada pokušaju da pruže podršku na drugi način sem slušanjem. vodili bolnim konsekvencama i zadržava ih u sebi da bi izbegao bol.Ako pokušaju da vrše pritisak na pacijenta "da izađe iz svoje ljušture". može da izgleda da intorjektuje. Ovi napadi panike su često ubrzani hiperventilacijom i izbegavajući pacijenti moraju da nauče da podržavaju sami sebe adekvatnim disanjem (Barlow. Self / Drugi Izbegavajući pacijent je minimalno zainteresovan za sebe i druge. Teško mu je da razmišlja o nečemu do kraja. Proces izbegavanja je proširen na kognitivnu oblast i ovaj pojedinac je podložan iskrivljenim misaonim procesima. 1989). Oni pate od agorafobije kao i socijalne fobije i od napada panike. Zbog svoje nesposobnosti da kritikuje i diskriminiše u kontaktu. Zato on sanjari i nadoknađuje sve to u fantazijama. u njegovim očima. Retrofleksija Izbegavajući pacijent retroflektuje one svoje impulse koji bi. on to doživljava kao odbijanje.

itd. On se koleba između potrebe za ljubavlju. Osa I Velika je verovatnoća da će izbegavajući pacijent patiti od jednog od poremećaja anksioznosti. U stvari. Jedna od crta zavisnosti ovog pacijenta je da jednom kada ostvari siguran odnos on se drži toga. Njemu je takođe teško da kaže ne. straha od odbijanja i teških osećanja. Preklapanje. Kada izbegavajući pacijent takođe ima neke crte pasivno-agresivne ličnosti. moguće je očekivati da će njegova početna žalba biti u vezi anksioznosti ili socijalne fobije. Na ovo pitanje smo odgovorili u delu o šizoidnom poremećaju ličnosti. Funkcije kontakta Govor Za izbegavajućeg pacijenta je teško da govori otvoreno.Emotivni način IzbegavajućI pacijent stalno doživljava strah i osećanje zbunjenosti. Kada je to tako. ovi pacijenti će početi da se otvaraju. “Ljudi ovo. svet ono. Preklapanje. on takođe može da pati od velikog afektivnog poremećaja ili poremećaja prilagođavanja sa depresivnim ispoljavanjem. pacijent odlazi kući i. nemoj toliko da brineš“. Ovi ljudi su pritisnuti mnogim “probaj nove stvari. Ipak. Doživeo je mnoge neuspehe u svojim pokušajima vođenja socijalno zadovoljavajućeg života i ulazi kod terapeuta anksiozan zbog njegove moguće procene. Posledica ovoga je da oni razvijaju vrlo jake mehanizme otpora. ovi pacijenti su vrlo nervozni na početku intervjua. itd ”. On koristi jednosložne reči i mnogo generalizacija. Sluh Njegova rasejanost mu često otežava da čuje ono što se govori. one služe tvrdoglavom održavanju njihovog izbegavanja. U fazi indukcije. Dinamika terapije Inicijalno ponašanje U mnogim slučajevima izbegavajući pacijent dolazi na terapiju posle višegodišnjeg oklevanja. Kada se konačno osete prihvaćenim od terapeuta. oni obično postaju vrlo saradljivi. U periodima jačeg stresa od uobičajenog. počinje da oseća da sada kada se otvorio. ukoliko je terapeut dovoljno empatičan i pokazuje razumevanje za njihovu nelagodnost. 93 . Osa II Često se postavlja pitanje diferencijalne dijagnoze šizoidnog poremećaja ličnosti. da je navalio na svoja slaba pleća veliku obavezu da u sledećoj seansi ”glumi” na pravi način. dodir Opšte ponašanje pacijenta pokazuje anksioznost a dodir ga plaši. Pokret. tugu i ljutnju. Posle izvesnog vremena. u osvrtu na seansu. strah od odbijanja. kao što je često slučaj. događa se da oni jednostavno ne mogu da prihvate da se terapeutski odnos zaista odvija na prihvatajući i brižan način i da ih terapeut prihvata.

Kako god da se terapeut ponaša. terapeut gubi nešto od svoje verodostojnosti kao osoba koja može da potvrdi pacijentovu rastuću socijalnu kompetenciju. do tačke kada ceo iskustveni ciklus može da bude aktiviran i upotpunjen. geštalt terapeuti bi možda želeli da se postepeno fokusiraju na povećavanje pacijentove senzitivnosti na prijatne senzacije i da rade kroz cikluse povezane sa iskustvom zadovoljstva. 94 .R deo o izbegavajućem poremećaju ličnosti (Frances. tada je moguće krenuti ka više kognitivnom ili psihodinamskom fokusu. čini se da svako brižljivo i brižno deljenje adekvatnih informacija normalizuje ovu situaciju u pacijentovom iskustvu tako da se on oseća manje upadljivim izuzetkom na planeti zemlji. Šta više.Neki terapeuti ne oklevaju da ukažu izbegavajućem pacijentu da je njegovo stanje prilično uobičajeno. Opšte terapijske strategije Izbor terapeutskog fokusa zavisiće uglavnom od ciljeva pacijenta. eksperimenti u okviru grupne terapije obezbeđuju nešto nalik na sistematsku desenzitizaciju. Povećajte njegovu sposobnost da bude pasivan da bi uravnotežio svoj individualni stil u situacijama koje izazivaju anksioznost. Obratite posebnu pažnju na svesnost osobe tokom ovog procesa. toliko imaju problema da iz nje izađu. izgleda da je dobro početi sa bihejvioralnim fokusom. Ovi pacijenti imaju tako malo veza da jednom kada su uspostavili neku. 1988). U okolnostima individualne terapije javlja se problem da jednom kada pacijentu postane prijatno sa terapeutom. Bihejvioralni fokus Ovde naravno postoji obilje materijala u tretmanu interpersonalnog izbegavanja i stidljivosti. Neki čak idu tako daleko da im čitaju DSM III. zavisno od stepena pacijentove psihološke svesti. mogu da izmisle tuce eksperimenta korisnih za izbegavajućeg pacijenta. Grupna podrška pomaže pacijentu da proveri neke od svojih unapred zamišljenih ideja kao na pr. kako se drugi osećaju u vezi njega ili nje. Svesnost/Kontakt fokus Radeći na ciklusu kontakt/povlačenje. jednom kada osete da su uspostavili neku vrstu prisnosti sa prethodnim intervujerom. Ovde je važno podržati pacijenta u njegovom razvoju sposobnosti za rizikovanje. Upućivanja kod drugih terapeuta Radeći sa izbegavajućim pacijentom. Organizacija transfera Izbegavajući pacijent može da postane prilično zavisan. terapeuti treba da imaju na umu da je tim pacijentima veoma teško da budu upućeni nekom drugom. Koliko su imali problema da uđu u terapiju. oni se nje drže kao da je život u pitanju. Pošto su u početnim fazama ovi pacijenti kognitivno rastrojeni i anksiozni. dobra je ideja olakšati taj prelaz bar jednim preklapajućim intervjuom sa oba terapeuta. Ako iz nekog razloga takav pacijent treba da bude upućen na nekog drugog (na primer kod nekoga ko je više upućen u tretman napada panike). Terapeut se takođe lako doživljava kao tako blagonaklon da će postupati sa pacijentom blago i zaista neće biti iskren sa njim kada dođe do procene pacijetovog uspeha u građenju socijalnih veština. U seansi grupne terapije geštalt terapeuti koji su senzitivni. Šta god da je sadržaj seanse. kreativni i razigrani. terapeut treba da obezbedi podršku i prelaz ka toleranciji na senzacije vezane za bol. Jednom kada je preplavljujuća anksioznost smanjena i pacijent počne da se stabilizuje u terapijskom odnosu.

Kognitivni fokus Izbegavajući pacijenti su majstori obezvređivanja self-tvrdnji. Kontratransferne teme Pošto se zna da se osobine izbegavajućeg poremećaja ličnosti mogu lečiti. neki terapeuti mogu da upadnu u zamku da potcene stepen straha. Mora da dođe do realnih i značajnih promena u pacijentovom životu u toku tri do četiri meseca. Psihodinamski fokus U radu sa nedovršenim poslovima geštalt terapeuti će verovatno nabasati kod pacijenta na fantazije da će se retroflektovani impulsi oteti kontroli i da će pacijent od sebe napraviti budalu i izgubiti neke naklonosti i prijateljstva. Mi smo posebno dobro opremljeni za iznošenje na otvoreno takvih self-tvrdnji koje mogu ili da se preuveličaju ili da se proveravaju. mi se izlažemo opasnosti da ograničimo terapiju na stvaranje sigurne luke za izbegavajućeg pacijenta. da će u okolnostima individualne terapije terapeut morati da ohrabri i nadgleda preuzimanje rizika i pokušaje socijalnih kontakta izvan seansi. Ovo bi se lakše ostvarilo ukoliko bi pacijent napravio hijerarhijsku listu aktivnosti koje ga zastrašuju. Ovi pacijenti takođe vatreno veruju u Marfijev zakon i zato je dobro koristiti još jednan obećavajući pravac a to je fokusiranje na njihovo stalno očekivanje da će se dogoditi najgore. Kada damo pacijentu priliku da kritikuje druge i manipuliše svojom sopstvenom preteranom izbirljivošću. mogu da se postave prekomerno zaštitnički i stoga ne dozvole pacijentu da eksperimentiše sa njemu značajnim preuzimanjem rizika. Drugi terapeuti. gotovo nemenjajući njegov stvarni život. s tačke gledišta naglašene zavisnosti ovih pacijenata). 1988). koje vodi ka blagotvornim ciklusima uspeha i povećanju osećaja socijalne uspešnosti (Frances. nelagodnosti i zebnje koje ovi pacijenti doživljavaju u svakoj datoj situaciji. Ovi pacijenti imaju tiranske najviše autoritete (top-dog) i potajno su strogi prema drugima onoliko koliko su otvoreno strogi prema sebi. Može se koristiti blago zadirkivanje kao i eksperimentisanje sa novim načinima "mentalnog probanja". to mu često pomaže da shvati da su neki od njegovih strahova uvećani njegovom sopstvenom retroflektovanom tvrdnjom. posebno je važno kod ovakvih pacijenta da se promene dešavaju brzo. Geštalt terapeuti mogli bi da žele da istražuju kroz dijalog šta pacijent misli i interno govori o sebi. Nešto od ovoga se može istražiti kroz ponovno zaposedanje projekcija koje se tiču kritičnosti drugih.Verovatno je (i poželjno je. i završe time što ga privole da čini više nego što može da asimiluje. 95 . koji ne žele da zastrašuju već anksioznog pacijenta. U suprotnom. S obzirom na tendenciju izbegavajućeg pacijenta da se smesti u stalno potvrđujući odnos i drži se njega.

koje bi na kraju dovele do istraživanja okruženja koje dovodi do gratifikacije (onda kada se može predvideti da gratifikacija neće odmah nastupiti). Ovo su ljudi koji imaju teškoća u funkcionisanju. DSM III je navodio kriterijum niskog samopouzdanja. Neki pacijenti jako oštećeni zavisnim poremećajem ličnosti ponekad se pogrešno dijagnostifikuju kao granični slučajevi. u svom grčevitom hvatanju za drugoga oni ne ispoljavaju bipolarne ili samodestruktivne crte graničnog slučaja. Međutim. Zavisni ljudi su naučili da je bolje potčiniti se nekoj zaštirtničkoj figuri koja će se nositi sa okruženjem u njihovo ime. naročito one koje uključuju novi cilj u novom okruženju. koji je zasnovan na početnoj separaciji.Zavisni poremećaj ličnosti Opšti pregled i učestalost ovog poremećaja u kliničkoj praksi DSM III definiciju zavisnog poremećaja ličnosti mnogi smatraju preuskom. sprovode se sa izvesnom protočnošću. Ona će se potčinjavati u pokušaju da izbegne iskustvo separacije zato što se gnuša agresije i konflikta. Oni se potčinjavaju drugima i pokazuju tendenciju dopuštanja drugima da preuzmu odgovornost umesto njih. Ovi klijenti su podložni mnogim faktorima psihosocijalnog stresa koji su povezani sa osećanjem napuštenosti i usamljenosti i spadaju u one koji najčešće traže pomoć u privatnim klinikama. Povlačenje Povlačenje može da izazove anksioznost zato što ono dovodi konfluenciju pod rizik. Oni imaju teškoću da započnu nešto. i osećaju se opustošenim kada se odnos prekine. Mobilizacija Zavisni pacijent je jedva pokretan. lako ih je povrediti kritikom ili neodobravanjem i skloni su anksioznosti napuštenosti. taj kriterijum je izostao iz DSM III – R pošto se smatralo da je isuviše nejasan i isuviše sugestivan. Verovatno ova konfuzija potiče zbog etiološki zasnovane dijagnostičke perspektive koja se fokusira pre na uzroke nego manifestovano ponašanje. Energija mora da dodje od nekog drugog ko deluje kao posrednik između organizma i sredine. Kontakt Ova osoba je potčinjena tokom kontakta. Ove osobe su sklone ostajanju u odnosima u kojima se loše postupa sa njima iz straha da ne budu same. ona mora da ima neki drugi 96 . kontakt. Pošto zavisna osoba postaje anksiozna u nekonfluentnim situacijama. Akcija Ova osoba deluje kao da je osuđena na nesposobnost. Svesnost Svesnost pacijenta je podložna intimnom ubeđenju da on ne živi prema očekivanjima i da je neadekvatan. DSM III – R je proširio kriterijume. proizvodi anksioznost. pretvaraju se u uznemirenost pa čak i paniku. Samo one akcije koje se izvode u okviru uskih granica njihove bezbedne Ja granice. pacijent preuveličava i obavlja neodlučno ili tako da se oseća poraženim. Iskustveni ciklus Senzacije Pacijenti sa zavisnim poremećajem ličnosti upadaju u paniku i uznemirenost kada osete da konfiguracija polja zahteva oslanjanje na samog sebe. Saglasno sa suštinski deskriptivom prirodom DSM-a. Sve ostale akcije. Pošto zavisna osoba nije sposobna da otvoreno izražava agresivna osećanja. Zato senzacije.

ona je tako snažna. onda njeno povlačenje može dodatno da nosi kažnjavajuće značenje. Retrofleksija Ako pacijent retroflektuje. i umesto produktivnih kognitivnih procesa. kao što se vidi iz njihovog sveobuhvatnog ponašanja na granici kontakta. Ova osoba se žali na kompulzivan način i stalno traži da iznova bude uveravana u nešto umesto da traži rešenje. »preživaju« za vreme stresa. slabo ih koristi. Defleksija Pacijenti sa zavisnim poremećajem ličnosti ne vole agresiju ili konflikt i tipično je da deflektuju u napetim situacijama. »On. oni su skloni da odgovore »tako i tako kaže da. »Misliti znači biti«.način izražavanja nekih svojih ozlojeđenosti i neslaganja. misli da. 1988). ove osobe su sklone da mozgaju.d. Otpor prema / Adaptacija na kontakt Konfluencija Skoro po definiciji. Biološki Oni tipično pokazuju slab mišićni tonus. Intorjekcija Introjekcija je prioritetan način adaptacije/otpora zato što se zavisnost odražava kroz introjekciju. sadržaj njegove retrofleksije će se verovatno ticati ljutnje prema značajnom drugom koja je u pozadini i u čiju korist se odrekao svog identiteta. tako sposobna da vlada situacijom. Projekcija Projekcije uglavnom uključuju poricanje autonomije. itd«. i t. Podaci istraživanja govore da su ovi ljudi više no drugi skloni različitim formama zavisnosti i imaju u većem stepenu nego drugi tipovi ličnosti digestivne poremećaje (Greenberg & Bornstein. Bazične polarnosti (Millon) Self / Drugi Ljudi sa zavisnim poremećajem ličnosti su fokusirani na druge. ove osobe su sklone da budu jako konfluentne. Podrška i zaštita se očekuju iz okruženja. Interpersonalni konflikti se izglađuju ili se poriču u potpunosti. Ako osoba takođe ima i neke pasivnoagresivne crte. Sistemi podrške Interpersonalni Socijalna mreža ove osobe ograničena je na osobe koje vode brigu o njoj u zamenu za njenu potčinjenost.podržavalaca bez da moraju mnogo da istražuju. Projektivna identifikacija će se verovatno pojaviti sa nekim značajnim drugim.«. Ako ih pitate šta misle o datoj situaciji. Pasivno / Aktivno Ovo je struktura pasivne ličnosti. jačine i odgovornosti. 97 . Kognitivni Kognitivni procesi ove osobe su deaktivirani u korist drugih. Ako tokom stresnih perioda traži prijatelje. Rečima Dekarta. Oni su razvili "strategije privlačenja" da bi došli do svojih hranilaca .

izvesna količina pasivnosti transformiše se u zavođenje i takvi manevri služe zadovoljavanju njihovih potreba za zavisnošću. Govor U načinu govora ovih pacijenata nema grubosti i oštrine. povećava tendenciju zavisnih ka držanju za bilo kakvu podršku koju mogu da dobiju. Emotivni način Skloni su hroničnom osećaju nemoći i neadekvatnosti što pokušavaju da kompenzuju kroz prisustvo osobe koja stalno iznova uverava. Preklapanje. 98 . Međutim. Zavisni ljudi su nekada takođe i izbegavajući. Ne vole da se takmiče i na prvi pogled deluju mirno i blago. Funkcije kontakta Izgled Često izgledaju »ljupko« i podstiču topla osećanja kod najvećeg broja ljudi. dodir Skloni su da dopuste da ih drugi dodiruju više nego što je to sklona većina ljudi. Osa I Ovi pacijenti su skloni poremećajima anksioznosti. Afektivni poremećaji su takođe uobičajeni. Preklapanje. Jednom kada nestane njihova početna anksioznost. naročito agorafobiji. Sluh Zavisni ljudi imaju predispoziciju da čuju svaki iskaz kao da on uključuje uputstva šta oni treba da misle ili osećaju i kako treba da se ponašaju. Osa II Nije neuobičajeno za ljude sa zavisnim poremećajem ličnosti da takođe imaju histrioničke crte. i u tom slučaju će nagrizajuća arogancija kao narcistička osobina donekle biti umekšana. 1989). Dinamika terapije Inicijalno ponašanje U susretu sa pacijentom sa zavisnim poremećajem ličnosti. Strah od odbijanja i podsmeha koji ide uz izbegavajuće osobine. Ovaj poremećaj ličnosti može takođe da se preklopi sa narcističkim poremećajem ličnosti. uz narcističke crte ide i osetljivost koja inače nije prisutna kod zavisne osobe. Kada se radi o ovome.Fenomenološka transakcija Kognitivni način Ovi pacijenti su skloni da budu kognitivno naivni i lakoverni. oni vam ukažu poverenje i podignu vas do pozicije autoriteta (Othmer & Othmer. Oni su takođe majstori da razumeju stvari u oblasti konflikta. čovek se sudari sa opštom potčinjenošću u njegovom interpersonalnom stilu. Lako ih je »uključiti« i oni se sreću sa novim događajima i fenomenima bez nepoverenja. posebno poremećaj prilagođavanja sa depresivnim načinom kad god osećaju da je trajanje neke konfluencije pod rizikom. Pokret. Njihov glas često ne izražava ono što oni nose u sebi i ne prenosi njihovu tendenciju ka izglađivanju sukoba. Čovek odmah poželi da ih zagrli i poljubi.

Kognitivni fokus Kognitivno fokusirane intervencije biće usmerene na njihovo iracionalno verovanje da oni ne mogu da funkcionišu sami i da moraju da se potčine da bi se drugima sviđali (i terapeutu takođe). Kada ih pitate šta osećaju i misle. Terapeut bi mogao da počne sa fokusiranjem samopotvrđivanja kroz afirmaciju potrebe za pažnjom.Najčešći motiv za konsultacije je gubitak neke značajne osobe. Obratite posebnu pažnju na ciklus svesnost/kontak pomoću vrlo pažljivog posmatranja tendencije pacijenta da izađe van svog sopstvenog iskustva da bi uzeo u obzir okruženje. Rad na snovima će često dati priliku za istraživanje fantazija oko polarnosti potčinjenosti i samopotvrdjivanja. Oni često. objavljivanje njihove potrebe da se neko stara o njima moglo bi da bude dobar put za dalje pobuđivanje njihove afirmacije sopstvene različitosti. Skloni su da imaju visoka očekivanja koja mogu da proisteknu iz terapije. žele da terapeut popuni nastalu prazninu. sigurnošću i naklonošću. Ovi ljudi često imaju velikih problema sa odloženom gratifikacijom. budite svesni njihovih napora da vas zadovolje. pojašnjavaju svoje odgovore za vas i mogu da tolerišu bivanje u kontaktu sa dubokim osećanjima. Takođe će biti korisno progresivno izlaganje anksioznim situacijama u kojima je gratifikacija odložena. dobra je ideja fokusirati se na elemente terapeutske situacije koji zadržavaju nešto od tenzije između ova dva pola. Intrapsihički fokus Kada se radi na nedovršenom poslu iz prošlosti. terapeut često nailazi na neke kontakt epizode gde pacijent introjektuje da će svako samopotvrdjivanje biti kobno za druge ili okrenuti druge protiv nje ili njega. Porodična i bračna terapija 99 . Kada izađemo iz rada sa snom i počnemo prelaz u sada i ovde situaciju. Bihevioralni fokus Kod ovih osoba se najviše postiže eksperimentima koji ciljaju na razvijanje asertivnosti. sve dok ne konfrontirate funkciju njihove zavisnosti. U početku. u stvari. U većem broju slučajeva je pogrešno savetovati "ciljanje na njihovu ljutnju" bez uspostavljanja dovoljne prisnosti i bez postepenog povećavanja njihove sposobnosti da ispravno identifikuju svoje senzacije. Transferna organizacija Tipično je da će oni od nas tražiti da ih spasimo od opasnosti samostalnog življenja i očekivaće od nas da im stvorimo sigurnu luku. oni će često tragati za "pravim" odgovorom. Završetak terapije izaziva anksioznost i ovim pacijentima se često pogorša stanje kada osete da se približavaju njenom kraju. Ovi ljudi često misle da nikada neće uspeti da odrastu. Opšte terapijeske strategije Svesnost/konakt fokus Izbegavajte da budete previše aktivni.Oni će tražiti bezbolno rešenje koje neće dovesti u opasnost njihovu zavisnot. Oni dobro reaguju na ispitivanje. Preciznije rečeno. Povećajte aktivni pol pacijentovog doživljaja.

što predstavlja njegov ili njen impas. Terapeut treba da bude potpuno svestan da pacijent sa zavisnim poremećajem ličnosti. Kontratransferne teme Terapeuti koji su sigurni u svoju bazičnu dobrotu manje su ranjivi na kontratransfer. preteranog zaštićivanja i odbacivanja. većina nas još uvek mora da krmari u kontratransfer pravcu oko teme krivice. oni etiketiraju pacijenta kao beznadežnog "lovca na medvede" i ponašaju se na takav način da terapiju završavaju ili oni sami ili sam pacijent. više od većine ostalih.Porodična i bračna terpija dozvoljavaju konfrontaciju sistemske kohezije sa dominantnim ili kontrolišućim bračnim partnerom i/ili dominantnom ili kontrolišućom majkom. Neki terapeuti su duboko dirnuti patnjom ovih pacijenata i razvijaju neprijateljstvo prema dominantnom partneru. Oni konfrontiraju pre vremana pacijenta u igri i galantnom pokušaju da mu obezbede dramatično. Oni se postavljaju preterano zaštitnički i vode terapiju presporo. Kada se radi o ovome. 100 . obezbeđuje neke oblike trajne gratifikacije regresivnih potreba jednog ili više partnera. neki terapeuti imaju takav strah od konfluencije da se osećaju ugroženo pacijentovim očekivanjima. Rezultat ovoga je da se terapija zadržava u ekskluzivnom istraživanju pacijentove prošlosti dok se ništa zaista ne menja. životnomenjajuće otkrovenje njegovih unutrašnjih snaga i manipulativnih tehnika. Krivica često potiče od osećanja da se ne čini dovoljno uprkos prilično velikom trudu da zavisni pacijent razmrsi unutrašnju mrežu strahova. Ipak. Ovo se ponekad desi kao rezultat terapeutovog obraćanja intrapsihičkom bez obraćanja dovoljno pažnje na pacijentovu tekuću životnu situaciju. u naporu da kompenzuju tegobe od kojih pacijent mora da pati u svom životu. opiraće se svakoj značjnoj promeni u pacijentu i praviće trougao sa terapeutom (čak iako ga nikada lično ne sretnu). Kada ovo ne uspe da proizvede očekivani rezultat. Oni neće niti prekomerno davati niti prekomerno lišavati. ti ljudi koji se u svojim životima koriste zavisnošću ovih pacijenata. I na kraju.

Nema razlike ni na psihološkom nivou. Kontinuum stilova ponašanja POREMEĆAJ Šizoidni Šizotipalni Paranoidni Antisocijalni Narcistički Histrionički STIL Usamljen Originalni. bojama i sklopom uzima oblik patološkog poremećaja ličnosti. Narcistički tip otkriva nam i našu veličinu i skrivene mračne strane kao da su desetostruko uvećane na ekranu. prihvatljiv nivo holesterola može da se suštinski menja. takve kao osobite karakteristike psihoterapije i ličnog rasta. Ovo se takođe primenjuje na naš psihoimuni sistem.ČETVRTI DEO OD ZNANJA DO PRAKSE POGLAVLJE 10. POREMEĆAJI LIČNOSTI U KLINIČKOJ PRAKSI Ne postoji jasna granica koja nam omogućava da odredimo precizno mesto na kome normalna ekspresija jednostavnog i posebnog identiteta sa njegovim inherentnim dubinama. Neki ga određuju na 240. drugi na 200. U stvari. zavisno od toga da li usvajamo kurativni ili preventivni prilaz. Nas u vezi toga implicitno zbunjuje to što izgleda da najveći broj naših klijenata završava svoju terapiju pre vremena. ljudi se razlikuju kako u psihološkom smislu tako i u fizičkom. Terapeuti koji ne uspeju da ponovo razmotre ove teme često nisu u stanju da na pogodan način odrede realističan terapeutski cilj za datog klijenta u dato vreme. TABELA 4. zadržavamo psihološke crte koje nas čine različitim od drugih i omogućuju nam da funkcionišemo u kolektivu i doprinesemo bogatstvu ljudskih kvaliteta to jest isto toliko različiti i drugačiji kao i izazovi koji su pred nas postavljeni. čak i kao zdrave individue. Neko može da bude savršeno zdrav i visok i vitak ili nizak i zdepast. Mi svi imamo holesterol u krvi i nivo može da se poveća ili opadne kao rezultat izvesnih okolnosti i uslova. marginalni Oprezan Avanturistički Samopouzdan Exhuberant 101 . mi možemo dodati da je prag normalnosti toliko raznolik u pogledu mentalnog zdravlja koliko i na biološkom nivou. Proučavanje poremećaja ličnosti vodi kliničara ka ponovnom kritičkom razmatranju sistemske veze između kulture i psihopatologije kao i objekte i krajnje ciljeve terapije. Ne postoje univerzalno ispravni odgovori na ova pitanja. udaljenog iz turbulencije interpersonalnog kontakta. mi. Srećom. ponašaćemo se kao da je krajnji cilj terapije sa histerijom da se takav pacijent potpuno transformiše u opsesivno-kompulzivnog. Vrhunski atleta može da bude građen kao bacač koplja ili šampion u mačevanju. kratkoročne i dugoročne intervencije i selekcija najpogodnijih prilaza. Kao deo ovog procesa ponovljene evaluacije. i bez obzira na analitičke i geštalt ideale. Isto važi i za krvni pritisak. nego obratno! Ukoliko mi kao psihoterapeuti ne ispitujemo vezu između ličnosti i njene patologije. Evo šizoidnog tipa posvećenog medicinskom istraživanju. Koristeći primer imunog sistema. Morate priznati da je bolje da vas zabavlja histrionički ili zaplaši neznatno opsesivni lekar. u igru će biti uvedene druge teme. mada je na svakom terapeutu da ih postavlja.

Svi sem profesionalaca smatraju ovakvu osobu "teškom" ali ne i "bolesnom". To znači prigrliti male kompenzatorne grehove i voleti sebe uključujući i svoje neizbežne mane i ograničenja. Frances (1987) predlaže skalu od 7 nivo koji odgovaraju ovom opažanju mentalnog zdravlja. ova osoba funkcioniše prilično dobro i ima više značajnih interpersonalnih veza. NIVO 2: VRLO DOBRO FUNKCIONISANJE Crte ličnosti povoljne za dobro funkcionisanje u svim sferama aktivnosti. Nazvao ju je "Ukupna procena ličnosti". NIVO 6: VRLO SLABO FUNKCIONISANJE Ova osoba ima crte ličnosti koje značajno oštećuju njeno funkcionisanje na nekoliko nivoa. NIVO 4: PROSEČNO FUNKCIONISANJE Neke lake smetnje ličnosti dovode do problema u nekoliko sfera aktivnosti. Naprotiv. Izgleda da uvek savladavaju svaki problem koji nastaje. odnose sa svojim prijateljima i samoprocenu. Ona adekvatno procenjuje samu sebe ali katkada biva pregažena svakodnevnim problemima. Ova osoba naginje ka tome da bude socijalno i profesionalno delotvorna. Ova osoba je tražena i cenjena zbog njene topline i integriteta. porodične odnose.Granični Zavisni Opsesivnokompulsivni Izbegavajući Pasivno-agresivni Nestalan Odan Savestan Obazriv Miran Čak i ako je zavisni tip savršeno zdrav. NIVO 3: DOBRO FNKCIONISANJE Nevidljivi poremećaji stvaraju smetnje u socijalnom i profesionalnom funkcionisanju. on ili ona mogu imati jaku potrebu da budu stalno svesni straha od napuštenosti ili straha od iskušenja da se odrekne autonomije. NIVO 5: SLABO FUNKCIONISANJE Ova osoba ima nekoliko loše adaptiranih crta ličnosti koje ometaju na značajan način njeno socijalno i profesionalno funkcionisanje i utiču na njenu samoprocenu. Izgleda da ovaj nivo predstavlja "pokretni prag" između tipa ličnosti i poremećaja ličnosti. 102 . Mentalno zdravlje iz ove perspektive ne predstavlja trajno stanje blagostanja i prijatnosti. Ova osoba ima raznolika interesovanja. uključujući i posao. Ipak. ovo je sposobnost da se preuzme odgovornost za svoje sopstveno mentalno zdravlje dan-za-danom i da se postupa sa implikacijama pomoću preventivne nege. delotvorna je u društvu i uopšte zadovoljna svojim životom. NIVO 1: ODLIČNO FUNKCIONISANJE Izvanredne i dobro prilagođene crte ličnosti koje olakšavaju visoko kvlitetno socijalno i profesionalno funkcionisanje.

nije lako primeniti ga na 32-časovnu radnu nedelju. I naravno da svaki terapeutski prilaz ima svoj kamen spoticanja.Tokom kakve vrste interakcije ova osoba gleda u mene? . Pored toga. kod nas je u upotrebi sredstvo ili alat za samo-supervizijsku podršku kao deo profesionalnog geštalt psiho-terapijskog programa obuke. FENOMENOLOGIJA U KLINIČKOJ PROCENI Tip geštalt samosupervizije i sredstvo ili alat za fenomenološku opservaciju Od 1985. čovek ne može da nauči geštalt psihoterapiju samo čitajući knjige. Za Rodžerijanca je to mirenje saglasnosti i empatije. Ipak. Geštalt terapija je interaktivna forma tretmana koja spaja klijenta i terapeuta u susretu licem-u-lice. mi nismo obavezni da obezbedimo tačnu interpretaciju (hajde da ne zavaravamo sebe. voleli bi pored toga da povećaju svoju svesnost fenomenologije granice kontakta. za bihejvioristu je to određivanje mesta krive stimulus – reakcija koja je važna za tretman. ipak je verodostojno da izvesni tipovi poremećaja ličnosti sadrže u sebi hijerarhijsku skalu važnosti i da su neki poremećaji po definiciji vezani za niže nivoe funkcionisanja. Dok ovo pitanje i dalje ostaje otvoreno za diskusiju. Svaki intervju je izazov za geštalt terapeuta koji tome prilazi sa stavom kreativne indiferencije (pod indiferencijom mislimo na "biti raspoloživ" a ne odan.. mi ipak interpretiramo. doživljava nezgode ili je nemarna prema sebi ili drugima. Ona često sebe povređuje.Tokom kakve vrste interakcije ova osoba mene izbegava? 103 . Ovo sredstvo je projektovano za one koji poznaju principe i metode geštalt pristupa. Naravno. Različito od naših kolega analitičara. gledanje . Dakle. Analiza početnog zahteva (reqest) klijenta za terpiju Kako osoba opisuje razlog dolaska na savetovanje? Kako ona koristi svoje funkcije kontakta? Oči.NIVO 7: JAKO OSKUDNO FUNKCIONISANJE Ova osoba ima veoma loše adaptirane crte ličnosti koje su odgovorne za njeno ekstremno loše adaptirano funkcionisanje na skoro svim nivoima.) i različito od naših kolega Rodžerijanaca. kliničar ga upoznaje i može da predvidi njihove reakcije. privržen). posle desete seanse sa istim klijentom. Naravno. za one koji žele da povećaju svoju veštinu u oblasti fenomenološke opservacije. ova teoretska skala je više primenjiva na neke tipove ili poremećaje nego na druge. kako obezbediti da se ovi prvi trenuci i mnogi drugi koji dolaze dogode u odnosu koji dozvoljava da se razvije snaga našeg pristupa? Na sledećim stranicama ćemo vam predstaviti to sredstvo koje je namenjeno pružanju potpore geštalt terapeutima koji iako ne zaziru od neophodnosti adekvatnog identifikovanja patologije svojih klijenata. Ovo sredstvo može da se primenjuje od početnih seansi da bi se dosegla konfiguracija granice kontakta ili u intervalima ako senzacija "dinsatanciranje od susreta" dolazi do izražaja.. mi ne moramo da ispoljimo i održavamo bezuslovni stav razumevanja. prihvatanje ovog osnovnog stava na početku prvog susreta obezbeđuje plodan terapeutski proces. Iako je ovaj ideal prazne stranice izdašan i privlačan. POGLAVLJE 11. on ništa ne očekuje i zato je spreman za sve što može da dođe.

Govor .Opis očiju i načina na koji gleda (krupne.Šta ja osećam u vezi ovih očiju i ovakvog načina gledanja? Glas.Kako se osećam u vezi ovog glas. koje emocije na taj način izgleda da izražava? .Kako se osećam u vezi načina na koji me osoba gleda. alkohol i droge. mek) .Kako ona reaguje u situaciji lake anksioznosti? (Primer: Kada nastupi tišina ili kada mi je lice bezizražajno?) . i t.Kako koristi nameštaj (sa ili bez podrške i kontakta)? Funkcije podrške Dnevna podrška .Gde bih je postavio na kontinuumu podrške tokom intervjua? .d. spavanje.Kako ova osoba koristi svoje telo u prostoru? (Da li izgleda da ispunjava prostor. sitne. jednoličan.)? .Kako ova osoba prema sopstvenim rečima podržava sebe tokom perioda uzbuđenja ili teškoća (društvene veze.Opis glasa (promukao.Neko drugo zapažanje tokom podrške (takođe.Da li izgleda da me osoba čuje bez problema? Da li me tera da joj ponavljam pitanja i svoje komentare? .Šta osećam u vezi ovog glasa? .Samopodrška a___________________________z Podrška terapeuta . funkcije kontakta u budućoj podršci)? . Izgled . zasvođene obrve.Da li me osoba dodiruje? Šta osećam kada me ona dodirne? Da li ja želim nju da dodirnem? Kada? Kako? .Da li postoje veze između načina za koje pacijent kaže da generalno podržava sebe i načina na koje on upravlja svojom podrškom tokom intervjua? 104 .Da li čuje nešto drugo od onoga što sam rekao? ..Da li osećam da treba da budem pun takta ili da tešim ovu osobu? . Slušanje .Kako sedi? .d. slab.Kako se ova osoba vizualno predstavlja? Da li je ovo predstavljanje dosledno ili nedosledno onome što ova osoba kaže? . plovi kroz njega.Da li osećam da me ova osoba lako čuje i razume? Dodir. hrana.Kako ova osoba diše u različitim trenucima tokom intervjua? .Kako bih uopšte postavio ovu osobu na kontinuumu podrške? . koje emocije on najviše izražava? .Da li osoba koristi reči na jasan i precizan način ili je njen govor ispunjen generalizacijama? Da li postavlja pitnja? I t. jak. zabava. gubi se u njemu?) . buljave oči) . Pokret. disanje.Samopodrška a__________________________z Podrška okruženja Podrška tokom intervjua .

razume koncept jačine oštećenja (severity) i fenomenološke opservacije.Ako reformulišem njegov razlog za dolazak na terapiju pomoću otpora. bira da ne gleda u mene.Da li postoje mesta koja ga uznemiruju (akcija. Ako bi se naš rad sastojao jedino u formulisanju procena i ako ne bismo morali da lečimo pacijente koje procenjujemo. Ipak. demonstira impresionističko razumevanje ovih poremećaja. PROTOKOL ZA PRVI INTERVJU Pročitavši prethodna poglavlja. izgleda d se većina tih protokola obraća praktičarima koristeći specifično psihijatrijski pristup. ne želi da odgovori i tvrdi nešto i t.)? Koji je moj generalni utisak o ovoj osobi? . projekcija.Da li mogu to da postavim negde u okviru ciklusa svesnosti? Koje oblike otpora ova osoba najviše koristi? .d. mi bismo zaista bili u stanju da fokusiramo proces na sakupljanje relevantnih informacija.Ako bih se osećao bliskim toj osobi. Mi zato moramo da budemo pažljivi ne samo prema tome kako osoba koja je došla kod nas odgovara na naša pitanja.Na koji način klijent pruža otpor tokom intervjua (konfluencija. dosada.Kako se osoba kreće u okviru svog ciklusa svesnosti? . Međutim. Problematika Inicijalnog dijagnostičkog intervjua Postoji više protokola – intervjua napravljenih za otkrivanje poremećaja ličnosti. kontakt. introjekcija. čitalac bi sada trebalo da bude u poziciji da: prepozna važnost poremećaja ličnosti pojmovima dinamičke perspektive psihopatologije. nego takođe i prema sopstvenim opažanjima njenog ponašanja tokom intervjua.d.Da li prepoznajem nešto što se dešava u intervjuu a što ima veze sa razlozima klijenta za dolazak kod terapeuta? . da li bih mogao da se ponašam kao ta osoba? Zašto? ..)? . pošto klijenti često ne odgovaraju "objektivno" svojim karakteristikama. oni će ih u većini slučajeva smatrati "normalnim" zato što one čine kičmu njihove ličnosti. i na kraju.Koje je dominantno osećanje koje nosim sa ovog intervjua (nemoć.)? . Iako je geštalt terapeut posebno opremljen za ovakve vrste intervjua. mi moramo da 105 . uzbuđenje.Da li je osoba sposobna da svesno pruži otpor (na pr. šta dobijam? . povlačenje i t. Sledeći korak je postavljanje pitanja kako terapeut može uspešno da integriše ovo znanje u praksu.Kako ću znati da pomažem ovoj osobi? Koja vrsta problema bi mogla da se javi? Druga opažanja POGLAVLJE 12. retrofleksija.Da li izgleda fiksirana za posebno mesto? . defleksija)? .d. ponos i t.

mi raspolažemo znatnom količinom podataka koja. Mi verujemo da protokoli za intervjue koji slede efikasno kombinuju srž ciljeva koji su nam pri ruci tokom inicijalnog intervjua. postajemo manje svesni ovih procesa. Što se više navikavamo na klijenta. PRE I POSLE INICAIJALNOG INTERVJUA Opservacija pred-kontakta Čak i pre nego što klijent zakorači nogom u našu kancelariju. vidi deo o alatu za fenomenološku opservaciju. ako im damo odgovarajuću pažnju. Svi verbalni i neverbalni znaci koje možemo da pokupimo telefonom ili u čekaonici. Tokom ovog intervjua osoba shvata da se nalazi u situaciji koja potencijalno može da izazove anksioznost i ili uzbuđenje. To treba da omogući geštalt terapeutu da integriše svoje kliničko znanje u intervenišući proces bez ometanja terapeutskog odnosa. odredi klijentov motiv za dolazak na savetovanje i istraži dinamika koja leži u osnovi ovog motiva. posmatramo kako klijent podržava sebe tokom ovog intervjua. Ovi znaci se često previđaju ili se smatraju "podsvesnim". Funkcije podrške Za većinu ljudi inicijalni intervju sa psihoterapeutom ne predstavlja obično iskustvo. zato što gradi klijentovu "prošlost u sadašnjosti". Geštalt psihoterapeuti traže proces koji je negde između psihijatrije i nedirektivnosti i koji im dozvoljava da simultano prihvate odgovornost za dijagnostifikovanje i da iniciraju indukcionu fazu psihoterapije. takav kao što su defleksija i retrofleksija. Thibodeau i Renaud (1986) idu tako daleko da se suprotstavljaju mišljenju da prvi intervju treba da bude aktivno ispitivanje. Pokornost zavisnog je obično vidljiva i može da se čuje.. jeste toliko važna za terapeuta koji radi na granici kontakta koliko i informacija koja se odnosi na klijentovu prošlost. Ipak.izbegnemo upadanje u geštaltističku neumerenost da ono što se dešava u sada i ovde. obično se manifestuju u njegovom glasu. Funkcije kontakta U pred-kontaktu primećujemo izvesne funkcije kontakta. dodir i glas su posebno slikoviti na početku intervjua. Predlažemo sledeće za početak ovog procesa.. ovi znaci nam mnogo toga mogu reći. smatramo da se dešava svuda i sve vreme. Kada dočekamo klijenta i preuzmemo odgovornost i za procenu i za intervenciju. Iskustveni ciklus Možemo da posmatramo kako klijent upravlja svojim iskustvenim ciklusom kao i posebnim fazama mobilizacije energije i akcije. govore nam nešto o klijentovom funkcionisanju na granici kontakta. Tokom inicijalnog intervjua Istraživanje Svrha inicijalnog intervjua u psihoterapiji je da se uspostavi konakt. naša akcija u prvom intervjuu mora da bude usmerena na kreiranje prostora i teksturu odnosa koji su pogodni za geštalt terapijsku intervenciju. Otpor prema/Adaptcija na kontakt Klijentov način pružanja otpora kontaktu i adaptacije na kontakt. Pokret. 106 . Pošto smo mi ovoga svesni. Za precizna mesta opservacije i pitanja koja se odnose na ove znake.

porodična grupa Grupa socijalnih krugova Radna grupa Ako klijent ne govori spontano o svojim odnosima sa ove tri grupe. paranoidni – sumnjičav. histrionični – zavodljiv. Ovo bi moglo da dovede do neadekvatnih odgovore za koje je izvesna situacija okidač i da pokaže do kog stepena je klijentova percepcija ovih situacija izvrnuta. klijent sa izbegavajućim poremećajem će biti stidljiv i plašljiv. Kako je strukturisan kognitivni način? Posebno obratite pažnju na na klijentovu iskrivljenu percepciju u pogledu drugih ljudi (vidi odeljak "Fenomenološka transakcija. Koje emocije se najlakše manifestuju? Koji afektivni odgovori su pokrenuti? (Vidi odeljak "Fenomenološka transakcija. Budite svesni flerta..Stalno želim da budem popularan i okružen ljudima ali se toliko plašim da ne budem odbačen da na kraju krajeva ne činim ništa". Ako je naša reakcija neuobičajena. U većini slučajeva. sumnjičavo. Maladaptivni odgovori kao životni stil Neki ljudi su u stanju da nam prilično iskreno kažu kako žive. on će pomenuti svoje odnose sa jednom ili više ovih grupa tražeći pomoć od terapeuta. Jasno.d. Neki otvoreno kažu: ". Ili: ". ovo može da ukazuje na vrstu uticaja koje klijent obično proizvodi na druge ljude. sumnje i t. opsesivno-kompulzivni biće ljubazan i ukrućen.) Kakvi su klijentovi odnosi sa njegovim inter-personalnim sistemom podrške? Kako klijent koristi svoje prijatelje i ljude sa kojima je blizak? (Vidi odeljak "Interpersonalni sistem podrške" i "Kontakt". ako se često plašimo i nedostaje nam hrabrosti.. Kojem self-imidžu je svesnost posvećena (subjected to)? Kako osoba opaža samu sebe? Ako pogledamo odeljak "Svesnost".. dok histrionični sebe vidi kao društvenu osobu sa kojom je zabavno biti.) Naš kontra-transferni odgovor Naš inicijalni odgovor klijentu je vredan izvor informacija.Ja sam stidljiv i uvek se plašim susreta sa ljudima".. naša reakcija obazrivosti sa paranoidnim klijentom gubi kredibilitet (vidi deo "Kontra-transferne reakcije"). pitajte ga da ih opiše. kognitivni način". 107 .d."Par okidač – odgovor" (vidi Dodatak na kraju poglavlja) Mnoge osobe sa poremećajem ličnosti daju neprikladne odgovre u vezi ljudi koji pripadaju jednoj od sledeće tri različite grupe. hladnoće. Intervju i njegov potencijal za okidanje Upravo svojom prirodom inicijalni intervju predstavlja okidač za klijentove odgovore strancu sa kojim bi kasnije klijent mogao da postane blizak. emotivni naačin". osetljivo. Deo 1. videćemo da je opsesivno-kompulzivni sklon da sebe vidi kao lojalnu i odgovornu osobu. "Svesnost" i "Kognitivni sistem podrške"). dominirajuće ili izgleda uplašeno ili zavisno od ovih grupa? Kakvi su u stvari njegovi psihološki odnosi sa ovim ljudima? Drugi način dobijanja informacija o ovome je pitati ga da li ima situacija koje mu zadaju teškoće. Prijateljska – seksualna . Da li klijent izgleda oštro. zavisni – potčinjen i t. Poglavlje 9. Ukoliko ozbiljan klinički sindrom potpuno ne pomuti sliku. Takođe je dobra ideja identifikovati ove odgovore pomoću njihovih znakova da bi se utvrdilo da li oni predstavljaju klijentove uobičajene doživljaje.

Šta smo lično osetili prema ovoj osobi Da li se bilo šta dogodilo tokom intervjua što koincidira sa onim što znamo o klijentovim modelima odnosa ? Naše osećanje kao terapeuta Neke od interaktivnih teškoća na koje smo naišli tokom intervjua mogle bi da sugerišu izvesnu dijagnozu. stidljivo ili uzdržano. Obično je najbolje slediti proces elimincije i zadržati za kasniju verifikaciju one dijagnostičke kategorije koje ne možemo da eliminišemo sa sigurnošću. što bi ukazivalo na Grupu B tipova ličnosti: narcistički. mi organizujemo svoje impresije. Ovo pomaže uspostavljanju terapeutskog kontakta potvrđivanjem terapeutovog kredibiliteta i kao stručnjaka i kao ličnosti. U najvećem broju slučajeva nailazićemo na dve do tri mogućnosti koje će biti potvrđene tokom drugog intervjua. Nastavak inicijalnih utisaka 108 . Dominirajuće. histrionični.. Sa većinom klijenata terapeut mora.. pasivno-agresivni ili zavisni. Privremena identifikacija jačine oštećenja (GAP) Koristeći "Globalnu procenu skale ličnosti" (GAP) kao indikatora funkcionalnog pogoršanja. Ovo bi trebalo da nam omogući fokusiranje na sive zone u našim utiscima i određivanje sledećeg koraka kako bi se upotpunila inicijalna slika. zato što reaguje hladno. hipoteze i pitanja tako da trasiramo najprecizniju moguću sliku. Zaplašeno i anksiozno. možemo da smestimo klijenta na kontinuum prema njegovom vidljivom nivou funkcionisanja. Diferencijalni dijagnostički ključevi U ovoj etapi moramo sebi postaviti pitanje kako uspostaviti diferencijalnu dijagnozu u okviru kategorija koje nisu eliminisane u prethodnom koraku. sumnjičavo ili čudno. da pominje kao eho kljientov zahtev za pomoć. Ovo ne znači neminovno da moramo završiti prvi intervju sa pitanjem. Opisi mogućih poremećaja u Balises mreži ili DSM III-R obezbeđuju sredstva za identifikaciju ključeva za uspostavljanje diferencijalne dijagnoze. potčinjeno. Šta mi mislimo Prvi utisak je da klijent izgleda.IZMEĐU INICIJALNOG I DRUGOG INTERVJUA Jednom kada smo završili inicijalni intervju. Razjašnjenje impresija Kada evidentiramo svoje beleške (ovo je najbolje uraditi odmah posle svakog intervjua). naš cilj u drugom intervjuu je da potvrdimo ili promenimo svoje utiske o klijentu i da specifikujemo dijgnozu. što bi ukazivalo na Grupu C tipova ličnosti: izbegavajući. šizotipalni ili paranoidni. što bi ukazivalo na Grupu A tipova ličnosti: šizoidni. zato što izgleda teatralno ili egocentrično. granični slučaj ili antisocijalni. na ovaj ili onaj način. NA POČETKU DRUGOG INTERVJUA Posle konsolidovanja terapeutskog odnosa. Identifikacija moguće dijagnoze Na osnovu ovih utisaka mi sada možemo da identifikujemo nekoliko mogućih dijagnoza na Osi II. treba da razjasnimo svoje početne utiske dok su još uvek sveži. Izolovano.

Konstatovati da je odnosni model koji klijent uspostavlja sa nama. zadržali smo one delove koji su pomogli kliničaru da postavi dijagnozu. Zapazite da se geštalt terapeut trudio da uspostavi terapeutski odnos mada ovaj tip intervencije nije specifikovan u tabeli. Dijagnoza je uvek po definiciji "otvorena". U čekaonici sedi sa tašnom u krilu i izgleda nervozno i stidljivo. Da bi ove intervjue učinili čitljivijim. dodavanjem kriterijuma na kojima se one zasnivaju. Neki klinički sindromi mogu da remete funkcionisanje ličnosti i mi stoga moramo da budemo sigurni da su karakteristike na kojima baziramo našu dijagnozu u stvari karakteristike ličnosti i da nisu ostatak od skorašnjih iskustava ili kliničkih sindroma. Tabela 5 predstavlja sadržaj i proces intervjua. Dovršavanje I na kraju. predstavićemo dva izvoda iz inicijalnod intervjua. kompatibilan sa onim iz prvog intervjua. važno je potvrditi da su faktori na kojima baziramo naše procene zaista trajni i da su prisutni od rane zrelosti ili adolescencije. njegove procese zaključivanja. Neke dijagnoze se isključuju. mi nećemo raspravljati o ovoj temi ovde i pretpostavićemo da kliničar može da se bori sa ovim na svoj način. označite ne-specifikovane poremećaje ličnosti. i njegove zaključke u skladu sa fazama procesa. Kliničar naravno mora da uzme u obzir ostale dijagnostičke ose i posebno Osu I. ako nije privremena. Govori monotonim glasom. a imamo kriterijume koji nisu dovoljni za dijagnostifikovanje poremećaja. terapeutove fenomenološke opservacije. Polustrukturirani dijagnostički intervju FAZE OPERACIJE OPAŽANJA Pre inicijalnog intervjua Opservacija predkontakta Preko telefona osoba (žena) ne kaže mnogo. U zagradi dodajte najverovatnije poremećaje. Ovi izvodi su izabrani da osvetle ključne elemente protokola. Klinički sindromi. DRUGI INTERVJU Potvrđivanje "Priče" Pošto se prvenstveno bavimo poremećajima ličnosti. Dijagnoze se identifikuju. Ako su faktori koji doprinose socijalnom ili profesionalnom pogoršanju ili subjektivnom bolu prisutni do kraja. Tabela 5. da biste obezbedili da svi elementi diferencijalne dijagnoze budu razjašnjeni. Setite se da je jedna od prvih karakteristika Ose II poremećaja njihova relativna stalnost. ako je potrebno. ponovo razmotrite podatke koji ukazuju na prisustvo jednog ili drugog poremećaja ličnosti. Kao primer procesa u akciji. Ipak. Ima oko 35 godina i osim što ima neznatan višak kilograma i što je bezlično DIJAGNOSTIČKI ZAKLJUČAK Šizoidni? Izbegavajući? 109 .

On misli da vi treba da pokušate da budete društveniji?. Šizotipalni? Zavisni? Izbegavajući? Padivno-agresivni? Proces intervjua Da. Interpersonalni sistem podrške izgleda da se sastoji od "lakovernog supruga koji nema uvek razumevanja".. Donekle se udaljavamo od šizotipalne ličnosti. Ali on me je poznavao kada smo se venčali.. Ona ne gleda u terapeuta. Šizoidni? Izbegavajući? Šizotipalni? Zavisni? Paranoidni? Verifikovanje interpersonalnog sistema podrške. Tako je. Da li se ovako uplašeno osećate sa svima ili ima ljudi pored kojih se osećate dobro? (Izgleda malo opuštenije i gleda u terapeuta) Moj muž nije uopšte takav. Na početku ništa ne govori i izgleda kao da čega razmenu. Klijent ne pokazuje čudno ponašanje.Na početku inicijalnog intervjua Opservacija predkontakta Tokom inicijalnog intervjua Dijada okidač – odgovor. ljudima koji 110 . Sedi na ivici stolice i diše samo gornjim delom pluća. On je vrlo drag čovek ali me ne razume uvek.. ničim drugim se ne raspoznaje. Okidajući potencijal intervjua obučena. On zna da sam ja takva i da tu nema pomoći..

kao okidač nemaju ovakav strah često je teško da razumeju koliko je to tegobno. Ja jednostavno brinem ni zbog čega. da li vi razumete šta se događa kada su drugi ljudi uplašeni? Ne znam... Možda. ne.Mi se ne poznajemo dobro.. Mislim. Mada kada ja nekoga volim. Možda ja jednostavno nisam vrlo društvena osoba.. (Osmehuje se) A vi. ali da li ja vama izgledam kao osoba koja bi mogla da vas zastraši? Oh. ne stvarno. Ali ne i sada.. Ja isto imam utisak da razumem kroz šta vi prolazite.. Dakle to je dobro. U čekaonici osećala sam se užasno i zamalo nisam otišla. ali to je kao da se osećam smešno pored druge Verifikacija self imidža i kognitivni sistem podrške 111 . Ja imam osećaj da me vi razumete.

S druge strane izgleda da je sposobna da se tvrdoglavo odupire pritisku svog muža Moguće je da bismo istovremeno želeli da je zaštitimo i brinemo o njoj kao i da je malo poguramo Ovde definitivno imamo postojane faktore (Uvek sam bila ovakva). Ipak. Ona je i anksiozna i stidljiva. Najverovatnija dijagnoza je izbegavajući poremećaj ličnosti. Ova osoba se definitivno plaši drugih ljudi. ili bar sa izbegavajućim i pasivnoagresivnim crtama ličnosti. mi ne možemo potpuno da odbacimo 112 .Između inicijalnog Klijenta brine ono i drugog intervjua što terapeut misli Kako bismo se osećali ako bismo uspostavili dugoročni odnos sa ovom osobom? Identifikovanje mogućih dijagnoza osobe. tako da se radi o registru poremećaja ličnosti. Može da se pretpostavi kako je submisivna kada se oseća sigurno pored nekoga.

Ako je motivacija netaknuta.šizoidni poremećaj ličnosti. ozbiljnosti crte ličnosti koje (Opšta procena ozbiljno oslabljuju ličnosti – GAP. njeno Frances) funkcionisanje na nekoliko nivoa. procena osoba ima neke Vrlo nizak. POGLAVLJE 13. Uspostavljanje Testiranje ključnih elemenata motivacije za diferencijalne uspostavljanje dijagnoze odnosa sa drugim ljudima. šizoidne žene često žive u paru (za razliku od muškaraca) i njena aluzija na činjenicu da ona možda nije "društvena" treba da nas natera da ovu mogućnost držimo na umu. U stvari. proveriti DSM kriterijume za izbegavajuću ličnost i karakteristike druge dve moguće dijagnoze. Privremena Izgleda da ova Nivo 6. POREMEĆAJI LIČNOSTI: STOŽERNA OSA U SAVREMENOJ PSIHOPATOLOGIJI Poremećaji ličnosti su indikatori i predikatori celokupnog funkcionisanja ličnosti 113 . Izgleda da je njena samo-procena vrlo niska.

Millon (1988) koristi analogiju sa biološkim modelom. Da bi ilustrovao ovaj pristup. Slika 3 pokazuje teoretski model za generalni odnos između nivoa funkcionisanja ličnosti. Osim toga. sa svom njegovom snagom. konfiguracija okruženja skrha kapacitet organizma za samoregulaciju kroz kontakt..d. Otsustvo ili minimalni simptomi. psihološku i socijalnu patološku perspektivu. Superiorno funkcionisanje. u zavisnosti od modela. mi znamo dve. Pet osa više-osnog dijagnostičkog sistema bazirane su na bio-psiho-socijalnoj perspektivi i. mogu da osvetle dinamičku i sitemsku prirodu psihopatologije. da bude pripisana organskim ili endogenim faktorima. i da ovo korelira do izvesnog stepena sa tipom patologije ličnosti koji je dijagnosatifikovan. Slika 3: Posrednička funkcija ličnosti u konfrontaciji sa stresom Psihosocijalni stres Osa IV Globalna procena ličnosti (GAP) Klinički ishod Globalna procena funkcionisanja 90-100. u stepenu u kome su postavljene u odnos jedna sa drugom. ili kombinaciji ovih faktora. u ovom susretu. Na taj način. na psihološkom nivou moglo bi da se radi o distimiji ili anksioznosti i t.. One obe mogu da poljube osobu koja je prehlađena i jedna od njih može da dobije virus prehlade a druga ne. Kada. 1992). Terapeutski model o kome je reč mogao bi da izgleda ovako: Ako od tri komponente modela. ili grešakama u proceni kliničara. na biološkom nivou. pojave se klinički sindromi (Osa I).. ili EGP nivoima i Osama I. Patologija zato može da bude viđena kao rezultat susreta na granici kontakta između organizma. mi ne govorimo o "bolestima" nego pre o nedostacima ili slabostima psihičkog aparata koji ga čine ranjivim na izvesne tipove psihosocijalnih stresora (Osa IV). žestine psihosocijalnih faktora stresa i nivoa funkcionisanja ličnosti. preimućstvom i manjkavostima (Ose II. Po analogiji. poremećaji ličnosti Ose II analogni su određenoj konfiguraciji imunog sistema. slabostima. Leaf i drugi (1991) pokazali su da pacijenti sa poremećajima ličnosti mogu da reaguju na veoma pozitivan ili veoma negativan način na iste stresore. DSM daje konkretnu i operacionalnu osnovu za biološku. 6 114 . faktora stresa i reakcije osobe. Ova moguća dozvoljena greška mogla bi. dve osobe mogu da jedu obrok koji je identičan u svakom pogledu i jedna može da ima gastrointestinalne probleme dok druga to ne mora da iskusi.Savremena psihijatrija u Severnoj Americi je u velikoj meri vođena Dijagnostičkim statističkim priručnikom (DSM). što se tumači kao psihopatologija ili mentalno zdravlje. t.j. Treća verzija ovog više-osnog dijagnostičkog modela je promovisana 1980. III i IV u DSM). moguće je izvesti zaključak o trećoj sa minimalnom dozvoljenom greškom (margin of error). 80. i sredine koja sadrži elemente koji su hranljivi ili toksični za organizam (Osa IV u DSM). Ona je bila ponovljena u DSM III-R i u osnovi izdata bez promena kao DSM IV (1993) (First. težine kliničkog sindroma. moglo bi da se radi o prehladi ili groznici. godine od strane Američke psihijatrijske asocijacije kao DSM III. U stvarnosti. IV i V..

Pre svega. Dohrenwend i drugi (1987)..1 5 2 4 3 5 2 1 6 30. Naša hipoteza je da niti su faktori stresa niti nivo funkcionisanja ličnosti. ili ispituju odnos između određenih varijabli ličnosti i reakcija na stres ili istražuju odnose između ličnosti i mentalne bolesti. oni nisu pokušali da izmere sjedinjeni uticaj ličnosti i faktora stresa na razvoj kliničkih sindroma. slično poremećajima raspoloženja.. 115 .. Neka oštećenja u testiranju realnosti 3 4 60.. ovi su ego-sintonični i pomažu osobi da uspostavi osećaj identiteta. za razliku od kliničkih sindroma. Iako su pokazali postojanje značajnih veza između ove varijable i psihopatologije. Trajna opasnost od žestokog povređivanja sebe ili drugih Uopšteno govoreći. sami po sebi. Depue i Monroe su 1986. oni su se uglavnom posvetili polarnosti Tip A – Tip B. kao deo svog epidemiološkog istraživanja veza između stresa i psihopatologije. 7 20. Drugo.. 40. godine istraživali hronične mentalne poremećaje i opazili slab odnos između stresa i mentalnih problema. Osa I poremećaje prikazuje tokom dugog vremenskog perioda i u raznim kontekstima.. 70. danas su preformulisane u okviru interaktivnih modela stres/organizam. 1988). Svesni smo toga da ova klasifikacija ne uzima u obzir osnovne razlike između ova dva tipa poremećaja. Ipak. studije u okviru psihopatologije proučavaju veze između stresa i patologije. Depue i Monroe su dalje klasifikovali poremećaje ličnosti kao hronične poremećaje. tako plodni predskazivači mentalnog stanja osobe kao što je kombinacija ove dve varijante. i ovim nalazima potvrdili rezultate ranijih studija stresa. 1900) i tako rasprostranjenim kao što su napadi panike (Barlow.. Ovo opažanje je kompatibilno sa modelom koji je ovde prikazan. verovatno pod uticajem publikacija o stresu.. osim retkih izuzetaka nije bilo pokušaja da se tri varijable postave u međusobni odnos u opštem prediktivnom modelu. ispitivali su moguće uticaje varijabli ličnosti kao posredujućih varijabli. Ipak. Neki umereni simptomi. 50. 10.. Mnoge etiološke hipoteze o mentalnim poremećjima tako ozbiljnim kao shizofrenija (Weiden. koje su tako prirasle srcu specijalistima za stres i kardiovaskularne bolesti..

Prvo. min. bilo bi razumno evaluirati psiho-imuni sitem ili ličnost kao da su vrlo manjkavi. koje se oslanjaju na tuđ a ne na svoj razum (Tabela 6). u prisustvu slabog kliničkog sindroma i znatnih faktora stresa. jaku depresiju. dobro razumevanje psiho-imune funkcije ličnosti moglo bi da obogati kliničku praksu. zaključili bismo da ličnost igra svoju psihosocijalnu ulogu prilično dobro. kod klijenta koji je predstavljen ozbiljnim kliničkim sindromom i niskim faktorima stresa. vrlo slabo ili jako manjkavo funkcionisanje Dugoročni terapeutski ciljevi (Osa II) Intervencija fokusirana na Intervencija na zavisnosti adaptaciju.Ipak. tako bi bila opravdana naša pretpostavka da je funkcionisanje ličnosti ozbiljno ugroženo ako slab stresor provocira ozbiljni klinički sindrom. Zato. obe sa zavisnom ličnošću. Moguća medikamentozn a potpora za zavisnost od supstanci i farmakološko lečenje depresije Nisu naznačeni usled Psihoterapeutska zadovoljavajuć intervencija eg fokusirana na funkcionisanja pojačavanje psiho-imunog psiho-imunog sistema sistema 116 . ili vrlo dobro ili superiorno funkcionisanje Teškoće u ljubavnim vezama Zavisni Jaka depresija i zavisnost od supstanci Nivo 6 ili 7. Suprotno ovome. Nivo funkcionisanja ličnosti i klinički sindromi Faktori stresa Tip ličnosti Klinički sindrom Zaključivanje što se tiče nivoa funkcionisan ja ličnosti (GAP) Kratkoročni terapeutski ciljevi (Osa I) Smrt supružnika Zavisni Poremećaj adaptacije sa depresivnim ispoljavanjem Nivo 2 ili1. do 3 puta Nedeljne 50 minutne nedeljno po 30 seanse. 2 Pomoć u tranziciji. ako posmatramo nominalnu varijablu Ose II i varijablu nivoa funkcionisanja ličnosti podeljenu na intervale kao stožer patološke dinamike. Tabela 6. Uzmimo za primer dve osobe. od supstanci Podrška fokusirana na tugovanju. Baš kao što bismo zaključili da je imuno sistem ugrožen ukoliko mala infekcija isprovocira ozbiljnu bolest. evaluacija faktora stresa (Osa IV) i važnosti kliničkog sindroma (Osa I) obezbedile bi rasvetljavajuće zaključke u pogledu snage psiho-imunog sistema.

Primeri predstavljeni u Tabeli 6. Koje pitanje osoba treba da postavi da bi odredila terapeutsku strategiju koja odgovara na klijentove potrebe. on se susretne sa velikim brojem metodoloških i etičkih pitanja. Bez pristupa alatu za analiziranje i re-evaluaciju psihopatologije. Terapeutski ciljevi i dužina tretmana Popravljanje kliničkog Učiti kako se živi sa sindroma (više "hroničnim" kliničkim kratkoročni pristup) sindromom (više dugoročni pristup) Sprečiti napade panike Organski mentalni poremećaj Savladati depresiju Kontrola anksioznosti Šizofrenični poremećaj Primarno degenerativni poremećaj Ojačavanje psihoimuno sistema (ličnosti) (više dugoročni pristup) Kretanje od nivoa 45-6 i 7na nivoe 1-2 i 3 Globalne procene ličnosti (GAP) Odnos urgentnost– svesnost Dva dodatna faktora igraju ulogu u sređivanju terapeutskih ciljeva: relativna urgentnost tretmana kliničkog sindroma ili traženja savetovanja (request) i klijentova svesnost odnosa između 117 . mi njemu ne bismo uopšte bili potrebni. mi verujemo da posotje tri kategorije mogućih terapeutskih ciljeva. ilustruju odnose između terapeutskih ciljeva i dužine tretmana. Ova tema je u centru čestih debata između različitih škola. mnogi terapeuti osete kako se više rvu sa vrednosnim sudovima koji su inherentni njihovom terapeutskom prilazu nego sa aktualnim potrebama svojih klijenata. U većini slučajeva. da ga ohrabri da preuzme odgovornost za ponovnu izgradnju ili konsolidaciju svog mentalnog zdravlja? Oslanjajući se na ono što je prethodno rečeno.Interakcija između ciljeva tretmana i dužine terapije Kad' god terapeut mora da odredi dužinu tretmana ili da ga okonča. Tabela 7. ako bi klijent bio u stanju da proceni svoje potrebe i izloži jasan i koncizan zahtev za pomoć. Ozdravljenje od kliničkog sindroma Naučiti živeti sa "hroničnim" kliničkim sindromom Pojačati psiho-imuni sistem (ličnosti) Svaki od ovih procesa može da zahteva različite modalitete intervencija koji takođe mogu da se koriste u kombinacijama. Zato je naša odgovornost kao profesionalaca za rad sa mentalnim zdravljem da razmišljamo o ovome a klijent treba da učestvuje onoliko koliko njegovo stanje dozvoljava. sam motiv savetovanja otežava oslanjanje jedino na klijenta. On može da se sastoji od bilo čega između sedam seansi i sedmogodišnje terapije. Različit nego u mnogim drugim odnosima profesionalac – klijent. i što je važnije. ne zato što volimo polemike niti zbog više sile. kratke terapije ili ekstenzivne psihoanalize. Na štetu ovog drugog. iskreno rečeno. postoji značajna kontroverza oko definicije "validni" tretman.

psihotična dekompenzacija). oni "pate" od specifične situacije ili "zakače" psihološku bolest kao kad neko navuče prehladu. Neki klijenti nisu razvili dovoljne veštine samo-posmatranja da bi shvatili da postoji veza između njihove psihološke higijene i njihovog mentalnog zdravlja. Odnos između ove dve varijable ima 4 moguće konfiguracije koje su date na slici boj 4. Slika 4: Odnos urgentnost . Radi se o situaciji relativne urgentnosti tretmana jer je dovedeno u pitanje zdravlje ili fizička celovitost klijenta ili njegovog okruženja u kratkom roku ili predstavlja ozbiljan i neposredan rizik za njegovo psihološko zdravlje (na pr. Razume se samo po sebi da klijenti koji doživljava situaciju koja zahteva hitnost tretmana i misli da on nema udela u tome. Ako je dovoljno baksuz da ga leči terapeut čiji pogled ne dopire dalje od njegovog sopstvenog terapijskog pristupa. pamtite da su klijenti skloni da veruju da su oni bar delimično krivi za svoja iskustva i uznemirenost. on može da rasipa svoje vreme i energiju u frustrirajućem i beskorisnom naporu. Po njima. nije idealan kandidat za ne-direktivnu terapiju zasnovanu na uvidu..svesnost Urgentnost situacije + III II I IV - + Prepoznavanje odnosa između ličnosti i osnovne žalbe 118 .svojih ličnih osobina i kliničkog sindroma. U razmatranju odnosa između osobina ličnosti i motiva za savetovanjem.

zašto svi žele da ga psihoanaliziraju? Njegova žena je odlazila kod psihologa već nekoliko meseci i predložila mu je da i on pođe u savetovalište. Sledi par primera različitih situacija. Ima 39 godina i živi sama.. Da li ga nešto uznemirava na poslu. Na pregledu njen lekar nije našao bilo šta nenormalno i umesto da joj prepiše lekove koje je tražila. preporučio joj je da poseti psihologa. i vratio se kući da bi posetio svog lekara. Kvadrat II Gospodin B. Kvadrat I Gospođa A.. međutim.. Relativno dobro se oporavila od drugih veza ali ovog puta je drugačije. Imao je sve simptome. Ton njenog glasa. Kvadrat III 119 . Svaka od ovih konfiguracija zahteva poseban prilaz i organizaciju terapeutskih strategija. suvo grlo i zamućen vid. Prošle nedelje dok je vozio autoputem. vlažne šake.U I kvadratu glavni razlog za žalbu ili klinički sindrom ne zahtevaju naročitu urgentnost tretmana a klijent nije svestan činjenice da postoji odnos između njegovog motiva za savetovanjem i njegove mentalne higijene i ličnosti. otkriva da ona apsolutno ne vidi vezu. On je oklevao još jednu nedelju (i imao još dva napada) pre nego što je konačno zakazao susret sa psihologom. Njen nivo funkcionisanja na GAP je 5. U osnovi bio je izložen vrlo drskom ispitivanju samo da bi saznao da je sve u redu. Kako mu je na poslu. jede prekomerno tako da je za 6 nedelja dobila 12 funti i žali se na bolove u stomaku. poslednjih 22 godine i njegova prodajna teritorija obuhvata 30000 km². Prošao je još testova uključujući ECG ali su rezultati bili isti. drhtanje. Pati od nesanice. Njegov nivo funkcionisanja na GAP je 5. teškoće sa disanjem. kod kuće.. Iz prvog intervjua je vidljivo da ona "ne zna" razlog svog lakog depresivnog stanja. Ona govori o višku kilograma ali svoju intimnu situaciju pominje samo odgovarajući na jedno od terapautovih pitanja. Bio je ubeđen da umire. U IV kvadratu nema potrebe za urgentnim tretmanom a klijent je svestan veze između ove situacije i svoje ličnosti. II kvadrat sadrži inicijalne situacije u kojima klinički sindrom zahteva urgentost i u kojima je klijent nesvestan postojanja veza između njegove ličnosti i kliničkog sindroma. Imao je samo toliko vremena da skrene do ivice kolovoza i zaustavi kola. kod kuće? Moj Bože. Osim mogućeg umora od posla. Morao je da bude na putu još jednu nedelju a u međuvremenu je imao još dva "napada". ali treba da poseti porodičnog lekara da bi izvršio detaljniji pregled čim se vrati kući. Rešio je da otkaže put zato što se plašio da na putu ne umre od srčanog udara. zadovoljava kriterijume histrioničkog poremećaja ličnosti i ima neke osobine zavisne ličnosti. Situacija u III kvadratu pokazuje urgentnost tretmana a klijent prepoznaje veze između ove situacije i svog života.On često putuje kolima i ponekad provodi tri do četiri dana na putu. Podvrgnut je uobičajenim ispitivanjima a dežurni lekar mu je postavio pitanje koje ga je jako iznenadilo. zadovoljava kriterijume opsesivno-kompulzivnog poremećaja ličnosti sa nekoliko osobina pasivno-agresivne ličnosti. Morao je da čeka pola sata pre nego što je bio u stanju da se polako odveze do najbliže bolnice. Ništa. Njena četvrta ljubavna veza za poslednjih pet godina upravo je okončana. osim neznatnog povećanja pritiska. On je trgovački putnik. pomislio je da je doživeo infarkt. mada je ovog puta mislila da će veza trajati i razmišljala je o rađanju deteta.

Njen nivo funkcionisanja na GAP je 4. Ona takođe zna da je mentalno stanje jedne osobe glavni faktor procesa izlečenja. delimično G. Živi sa roditeljima i završava fakultet biologije. Sve ove osobe preduzimaju ove korake u okviru određenog konteksta o kome terapeut mora da vodi računa. pasivnoagresivne crte Nivo 5 Napadi panike G-đa C. On je obeshrabren mišlju da će morati da živi u studentskom gradu u mestu u kome će ga ljudi njegovih godina verovatno pozivati na izlaske i gde će morati da pripada studentskom bratstvu. S jedne strane ona zna da je medicina napredovala u lečenju njene bolesti i da ona treba da se bori što je više moguće. zavisne crte Nivo 5 Atipična somatizacija depresivnog poremećaja Četvrti raskid. Ali ona ne bi bila sposobna da prođe kroz ono kroz šta je prošla njena majka. S druge strane. zadovoljava kriterijume graničnog poremećaja ličnosti i histrioničke ličnosti. B II Kvadrat Opsesivnokompulzivni PD. Da bi razmrsio ovaj problem. Pacijentkinja je vrlo ambivalentna. Ona takođe zna da ima sklonost ka panici i donošenju najgorih zaključaka koji su najčešće neopravdani. Poslednjih nekoliko dana provela je razmatrajući da li da se bori za svoj život ili da ga odmah okonča. zakazala je susret sa psihoterapeutom.svesnost varijablama G-đa A I Kvadrat Histrionički PD. D IV Kvadrat Tip šizoidne ličnosti Nivo 4 Anksiozni poremećaj (lak) Dolazak zbog dužnosti Osa II GAP Osa I Osa IV Nedovoljno informacija 120 . Kvadrat IV Gospodin D. omršavela i osušena. misao da će živeti sa strahom do kraja života i konačno umre pateći. S druge strane. Pošto je saznala novosti počela je da ima problema sa spavanjem i noćne more u kojima joj njena majka. on oklevajući traži intervju kod psihoterapeuta. On je povremeno toliko anksiozan da to utiče na njegovo ponašanje a onda kaže sebi da treba jednostavno da nađe skroman posao i ostane tu gde je. je mlad čovek od 24 godine koji zadovoljava minimum kriterijuma za šizoidnu ličnost kao i više drugih karakteristika. Ona je već bila podvrgnuta terapiji pre pet godina i naučila da bolje upoznaje sebe. Posle tri dana strašne anksioznosti i neodlučnosti. Prepreka je u tome što on ne može svoje magistarske studije da radi u svom malom provincijskom gradu i moraće da se preseli u glani grad. Upravo joj je dijagnostifikovan maligni tumor na dojci i uskoro će biti operisana. Njegov nivo funkcionisanja na GAP je 4.Gospođa C. Tabela 8: Razmatranja povezana sa urgentnost. Brilijantan je student i upravo je dobio stipendiju za postdiplomske studije. drži bočicu sa pilulama i poručuje joj da joj se odmah pridruži. Tabela 8 ilustruje konačna razmatranja. navodi je da užasno paniči. on izvlači ogromno zadovoljstvo iz svog bavljenja biologijom i na univerzitetu će imati šanse da radi sa najboljim profesorima i istraživačima na ovom polju u zemlji. III Kvadrat Granični PD i TP histrionički PD Nivo 4 Anksiozni poremećaj sa suicidnim idejama Nedavno dijagnostifikovana G. koja je umrla pre 5 godina.

Svaka od ovih različitih situacija predstavlja početnu osnovnu konfiguraciju i zato traži podesan modalitet akcije.Osa III Urgentnost Svesnost odgovoran za odustajanje od materinstva NIL Hipertenzija Ne Da Ne Ne ozbiljna bolest Rak dojke Da Da da se ponaša socijalizovano NIL Ne Da Kako možemo da radimo sa svakom od ovih situacija? Pod kojim uslovima i kada je pametno raditi na poremećaju ličnosti? Da ponovimo. Različiti pristupi odgovaraju različitim situacijama i trebalo bi da se primenjuju na njih. Da li je farmakoterpija efikasnija od psihoterapije? Da li su aktivni prilazi bolji od intervencionističkih ? Da li treba da odgovorimo na sva klijentova pitanja ili ga treba pustiti da nađe svoje sopstvene odgovore? Da li je istinski odnos bez transfera uopšte moguć? Jednostavno nije lako dati "da" i "ne" odgovore na ova pitanja. 121 . to je klijent manje svestan veze između svog tipa ličnosti i svog motiva za odlazak kod terapeuta (II Kvadrat). Tabela 9 : Kontinuum introjekcija-asimilacija i terapijska intervencija Više introjekcija Odnos zadržavanja Kratkoročni Prema vrlo ugrentnoj situaciji i nesvesnosti veza između ličnosti i motiva za konsultaciju Više asimilacija Složeni odnos Dugoročni Prema neurgentnoj situaciji i svesnosti veza između ličnosti i motiva za konsultaciju Preskriptivni odnos Odnos pomoćniksavetnik Srednjoročni rok Transferni odnos Terapeutski prilazi mogu da se klasifikuju prema mnoštvu varijabli. veća je klijentova svesnost odnosa između onoga što on jeste i onoga na šta se žali. što je situacija manje urgentna. U ovom slučaju akcija takođe zavisi od njegovog kapaciteta da asimiluje transformativni proces. moramo da priznamo da čak i najuspešniji terapeutski pristup ne može da nam da odgovor na ovo? U stvari. Za naše svrhe koristićemo introjekcija-asimilacija varijablu kako je prikazano u Tabeli 9. gotovo da izgleda da su mnogi terapeutski prilazi bili kreirani kao odgovor na jednu ili nekoliko od četiri konfiguracije urgentnost – svesnost. Obrnuto. Na jednom kraju kontinuuma klijent treba da introjektuje a na drugom kraju on treba da asimiluje transformativni proces. Što je situacija urgentnija.

Odnos između ličnosti i kliničkog sindroma Iza ovih kvantitavnih aspekata. Upravo zato agorafobija znači nešto drugo i ima pojedinačno značenje za svaki od kliničkih sindroma. Tokom ovog procesa psihoterapeuti su bili podvrgnuti relativno strogoj disciplini da bi stekli metode svog izabranog prilaza. Za opsesivno-kompulzivnog može da izražava bol. Mi znamo da je zavisna ličnost posebno podložna anksioznim poremećajima. Ako se rad fokusira uglavnom na introjekciju tokom kratkog vremenskog perioda. praktičar bira orijentaciu. gospodin B. Dva nivoa ekspertize Bilo bi vrlo frustrirajuće ako bi klijent morao da se podvrgne proceduri koja traje 6 seansi ili 5 godina jednostavno zato što se ispostavilo da terapeut kod koga je došao radi kratku terapiju. mi smo bar bolje opremljeni da postavimo pouzdanu dijagnozu s obzirom da svoju procenu baziramo na verovatnoćama o kojima se stalno sve više saznaje. njene samoubilačke misli zahtevaju da terapeut preuzme brigu neko vreme. posebno agorafobiji. Ovaj pristup terapiji zahteva da postanemo kompetentni u dve oblasti: kao profesionalci za mentalno zdravlje i kao psihoterapeuti. sposobna za introspekciju. Takođe. geštalt terapiju. NLP ili psihoanalizu. pristup i njegove ishodišne discipline… U okviru svog univerzitetskog treninga profesionalni psihoterapeuti obično proučavaju razvoj ljudskog funkcionisanja. Jednom kada se stabilizuje. Na primer. verovatno uz pomoć medikamenata. međutim. razumevanje ranjivosti specifičnih za svaki poremećaj. koji doživljava napade panike dok vozi autoputem treba da radi sa aktivnim terapeutom koji se ne zadovoljava time da ga pusti da ”nađe svoje sopstvene odgovore” ili interpretira njegov transferni bes. Pod supervizijom naučili su da uporede svoja sopstvena 122 . Posle univerziteta većina je trenirana u školama specijalizovanim za određeni pristup i tokom nekoliko godina obavljala praksu pod supervizijom. mi treba da iznad svega budemo profesionalci u radu sa mentalnim zdravljem. terapeut ima znatnu moć. odnos može da uzme u obzir interaktivne procese između terapeuta i klijenta kao i transfer. Navešćemo primer.muku. Čak i ako smo više ili manje specijalizovani. olakšava kako dijagnostičku tako i terapeutsku akciju. terapija odvija tokom dugog vremenskog perioda i pokušava da probudi klijentov kapacitet za asimilaciju. Kao deo svog razvoja. dok je histrionička ličnost izgleda više sklona somatskim poremećajima. koji nisu ni mehanički ni apsolutni. ona bi imala više koristi od terapeuta koji prepoznaje da ona ne može trenutno da podrži sebe. U sledećim pasusima predstavićemo nekoliko komentara na tekuće stanje psihoterapeutske prakse i neke predloge za optimalni profesionalni razvoj. Ako se. za zavisnog strah od bespomoćnosti u društvu a za izbegavajućeg mogla bi da predstavlja strah od dolaženja u dodir sa nepoznatima.Za svaku konfiguraciju postoji takođe podesan tip odnosa klijent-terapeut. Znanje o interaktivnoj dinamici između kliničkog sindroma i poremećaja ličnosti takođe olakšava tretiranje tog kliničkog sindroma. biće moguće istražiti njen kapacitet za introspekicju i omogućiti joj da pokrene svoju energiju i suoči se sa predstojećom borbom. Bivajući svesni ovih odnosa. Kasnije ćemo raspravljati o ove dve oblasti. Iako je g-đa C.

opažanja sa onim opažanjima svojih klijenata a svoje dijagnoze i modalitete akcije sa pravilima njihove izabrane orijenatacije. Ipak i uprkos ovim posebnim pristupima koji nose imena geštalt, klajnijanska analiza, kratka terapija, afektivno-racionalna i t.d., psihoterapeutima je teško da nastave svoj razvoj, čak i onima koji prihvataju eklektičke vrednosti. Jedino ovi centri za trening nude personalizovanu, artikulisanu i čvrstu podršku. Dok je većina supervizora stekla znatno bogatstvo i znanje, i slobodni od dogmatizma oni zadržavaju jedinstveni stav koji neminovno boji njihovu procenu šta je isparavno i delotvorno nasuprot onome što nije. Pre nego što su njegove veštine dovoljno učvršćene da obezbede autonomnu podršku na duže vreme, profesionalac u razvoju mora da se usredsredi na proces edukacije koji se progresivno kreće od introjekcije do asimilacije i konačno do kreacije. Na praktičare više utiče njihova teoretska orijentacija nego situacija njihovog klijenta Kao posledica ovoga, većina psihoterapeuta će vezati svoj profesionalni identitet za izabrani pristup. Mi identifikujemo sami sebe kao geštaltiste, kognitiviste ili analitičare i skloni smo da previdimo da se bavimo izborom metoda a ne stvarnošću ljudskog iskustva. Ovo vodi do iscrpljujućih rasprava ispunjenih glupostima o sveprisutnosti transfera i lirskim protestom zbog nestajanja sadašnjeg trenutka. Ljudi su ti koji nas konsultuju, nas koji zajedno sa njima nosimo potpunost ljudskog iskustva. Naša je odgovornost da odgovorimo na njihove zahteve, znajući dobro da je ovaj odgovor uvek relativan i ograničen našim pristupom. Geštaltista ne radi na obogaćivanju ljudskog kontakta zato što veruje da je to krajnji cilj čovečanstva. On to radi zato što pod specifičnim okolnostima i sa određenim klijentima to donosi pozitivne rezultate. Ipak, treba da verujemo da je ono što radimo korisno i delotvorno zato što se prva faza uspešne terapije sastoji od obnovljene nade (Leconte, 1987). Možda je naša narcistička privrženost našem pristupu cena koju plaćamo za postizanje samopouzdanja i odlučnosti koji našim pacijentima daju nadu? Ali ako je naša samo-procena tako blisko povezana sa nepogrešivošću našeg pristupa, kako ćemo se nositi sa neuspehom ? Mi bismo možda morali da naučimo da igramo kombinaciju dve uloge koje bi izostavile propovedanje i povećale našu opštu efikasnost. To su uloge trajnog razvoja i dve vrste ekspertize: dijagnostička ekspertiza koja čini deo profesionalnog života profesionalca za mentalno zdravlje i terapeutska ekspertiza koja se traži od psihoterapeuta. Uloga stručnjaka za mentalno zdravlje Vršenje ove uloge treba da bude automatsko ako ni zbog čega ono na osnovu profesionalne etike koja zahteva da obezbedimo pomoć onima koji je traže. Stručnjak za mentalno zdravlje može da odredi dijagnozu koja nije ograničena parametrima specifičnog prilaza. Svet je pun eksera za nekoga ko ima čekić i postojalo bi isuviše jako iskušenje da se klijentova patnja učini korespondentnom tačno onome što znamo kako da radimo. Stručnjak za mentalno zdravlje može da raspozna suptilnosti u klijentovom traženju pomoći i informisan je o izvorima i ograničenjima klijentove situacije kao i o terapijskom okruženju koje karakteriše specifičan pristup. U datoj situaciji on može da odabere i uspostavi dijagnozu klijentu i ako je potrebno da usmeri klijenta ka pogodnim izvorima pomoći ako on nije u stanju da mu ponudi ovakav tretman.

123

Ako u potpunosti obavlja svoju funkciju, stručnjak za mentalno zdravlje obezbeđuje da se klijentovo obraćanje njemu ne završi sa terapeutom čije su metode kontraproduktivne u njegovom posebnom slučaju. On zato preuzima odgovornost da deluje kao ”dijagnostičar” sposoban da propiše najbolji mogući “tretman”. Shvatam da ovo neće dobro proći kod čitalaca koji imaju averziju prema medicinskoj terminologiji. Možemo da koristimo različite reči ali moramo da zadržimo profesionalnu odgovornost na koju one upućuju. Stručnjak za mentalno zdravlje odgovara na klijentova pitanja i kasnije, kada je za to sposoban, radi u sagalsnosti sa njim u odabiranju pogodnog procesa. On se ne boji da objasni moguće negativne konsekvence povezane sa različitim tipovima intervencije, uključujući i onu koju on sam primenjuje. Pre početka terapijskog procesa on ispunjava ove dužnosti da ne zbuni klijenta preranim interpretacijama njegovih informacija i dinamičkih odbrana. Uloga psihoterapeuta Psihoterapeut obavlja propisani tretman. Često je jedna osoba istovremeno psihoterapeut i stručnjak za mentalno zdravlje. Dok stručnjak za mentalno zdravlje treba da bude ekstremno otvoren i da ima širok domet znanja, psihoterapeut mora da bude specijalizovan. Nijedan ne može da tvrdi da je ekspert za zavisnost od supstanci, u tretmanu depresije, anoreksije i paničnih napada kao i da zna kako da transformiše narcističku strukturu ličnosti ili promeni anti-socijalno ponašnje! Psihoterapeut je specijalizovan u dva ili tri metoda intervencije i zna njihova ograničenja. On je takođe svestan ograničenja svojstvena njegovom terapeutskom pristupu u okviru koga radi. Prihvatanjem legitimnosti ove dve uloge, daćemo svojim klijentima mogućnost korišćenja nepristrasnijih usluga a oni koji pružaju ove usluge moći će da nastave svoj profesionalni razvoj bez potrage za "Svetim terapijskim gralom" ili definitivnim pristupom koji ima ključeve za sve probleme i misterije. POGLAVLJE 14. LEČENJE POREMEĆAJA LIČNOSTI Bez obzira na pristup koji zauzimaju ili na klijente sa kojima rade, svi terapeuti žele da stvore dobar odnos sa svojim klijentima. Ponekad se razlikuju mišljenja u vezi relativne važnosti ovog odnosa u klijentovom terapijskom putovanju, ali se svi slažu da će loš odnos neutralisati blagotvoran efekat ma koje intervencije. Geštalt terapija se razvila kao odgovor i reakcija na psihonalitički model. Tražila je da se završi rasprava dužini tretmana, važnosti transfera, koncepta psihopatologije i dijagnoze i uloge terapeuta. Konceptu "uvida" mi suprotstavili koncept "svesnosti". Konceptu "transfera" mi smo odgovorili konceptom "kontakta". Nesvesnost je široko potisnuta u pozadinu i psihopatološka dijagnoza je postala gotovo jeres. Perls je napravio nekoliko demonstracija svog metoda. I mi smo posmatrali zapanjeno kako se višegodišnji impasi očevidno razrešavaju za nekoliko minuta. Vremenom su ustanovljeni programi treninga geštalt terapije. U većini slučajeva bili su bazirani na intenzivnim grupnim treninzima, sa velikim akcentom na iskustveni aspekt. I ponovo, naglasak je stavljen na neposredni uticaj moćnih intervencija koje proizvode neosporne dekristalizacije. Zato, u geštalt kulturi, primarna pažnja je usmerena na neposrednost terapijskog iskustva koje je, od početka, konstituisalo originalnost i moć našeg metoda.

124

Ali šta se desilo sa psihopatološkim strukturama koje su ego sintonične i koje se manifestuju u raznim kontekstima, kao što su poremećji ličnosti? Da li smo verovali da bi snaga kontakta i svesnosti u sada i ovde bila dovoljna da transformiše tako duboke i teško dostupne poremećaje? Vremenom, zahtevi kliničke prakse navele su dobar broj geštaltista da ispitaju odnos između njihovog pristupa, koji je sigurno imao snagu ali koji je malo imao da kaže o temama uključenim u dugotrajnu psihoterapiju i lečenja poremećaja ličnosti. Dok je neosporno da osoba može da eliminiše fobični simptom za nekoliko minuta, ili transformiše neposredno iskustvo retrofleksije u kreativno izražavanje, bilo bi naivno misliti da osoba može slično da izazove trajne transformacije koje zahteva tretman poremećaja ličnosti, koji, kao što ćemo kasnije videti, leže u srcu psihopatološke dinamike. Zaista, geštalt terapija, usled ispitivanja kontakta i njegovih disfunkcija koje ova terapija omogućava, i istraživanja regulatorne funkcije svesnosti i odnosa između individue i sredine, precizno zadovoljava rasvetljavanje savremene kliničke prakse. Pod uslovom, međutim, da se bavimo samim terapijskim odnosom, pošto se čini da je to odnos između terapeuta i klijenta koji promoviše ili ometa razvojni proces koji je preloman za tretman poremećaja ličnosti. Gde je danas terapeutski odnos u geštaltističkom smislu reči? I koju težinu ovaj odnos ima kao rezultat terapeutskog truda? Ovaj tekst traži da razjasni prirodu odnosa između geštalt terapeuta i klijenta. On odražava pristup prihvaćen od Centre d' Intervention Gestaltiste (CIG) u njegovom programu kliničkog treninga, kao i onog prihvaćenog od kliničara u CIG klinici. On stavlja specijalni naglasak na dijagnostičku refleksiju koja mora da prethodi terapeutskoj intervenciji, kao i osa oko kojih je geštalt terapijski odnos izgrađen na dugi rok, ciljajući na razvoj ili transformaciju. Ja ću prvo napraviti kratak prikaz literature o doprinosu terapijskog odnosa uspešnoj psihoterapiji. Zatim ću predstaviti jednostavan dijagram koji ilustruje putanju odnosa između geštalt terapeuta i klijenta, od prvog kontakta do tačke kada intervencija u stvari počinje. Zatim ću opisati glavne komponente svakog tipa interventnog odnosa. Na kraju, raspravljaću o specifičnoj dinamici odnosa između geštalt terapeuta i klijenta u okviru dugotrajne terapije usmerene na razvoj.

Terapijski odnos i efektivna psihoterapija Psihoterpija je profesionalna aktivnost koja još uvek poseduje mnoge probleme za istraživače koji pokušavaju da izmere njenu efikasnost. U stvari tek od 1984. godine psihoterapeuti su u mogućnosti da koriste rezultate velike studije sprovedene u SAD od strane Nacionalnog Instituta za mentalno zdravlje da bi podržali sv tvrdnje kako nude efikasnu formu terapije. Od 1984. godine glavno istraživanje načina merenja efektivnosti je diversifikovano i sada usmereno na pokušaj da se odgovori na pitanje kako predvideti rezultate psihoterapije. U pokušaju da se pronađu odgovori na ovo ključno pitanje, istraživači ispituju moguće odnose između potencijalno predviđajućih varijabli i relativnog uspeha psihoterapije. Varijable vezane za klijenta, terapeuta i terapeutski pristup su pažljivo ispitane. U skorije vreme veći broj istraživača počeo je da obraća pažnju ne na svaku posebnu stranu u terapijskom nego na kvalitet odnosa između njih. Glavno pitanje koje se pojavilo moglo bi da se postavi na sledeći način: koje su to primetne osobine terapijs odnosa koji postiže svoje iznesene ciljeve? Sada ćemo pogledati u ono što je predstavljeno kao ili predloženo za generalne hipoteze istraživanja. Ond ćemo postaviti osnovno pitanje: da li postoji odnos između kvaliteta odnosa i uspeha terapije? Godine 1990. Franck i Gunderson primetili su da je razvoj dobrog terapijskog odnosa usko povezan sa poboljšanjem ego funkcije i smanjenjem sveobuhvatne patologije. Onda je istraživanje Marzialia i Alexandera (1991) pokazalo da je kvalitet terapijskog odnosa moćan prediktor uspeha

125

Pored toga. na osnovu svoje pozicije u okviru zajednice. Da ponovimo. Ako je terapijski odnos povezan sa uspehom terapijskog procesa. terapeut mora da iskoristi i odnos zasnovan na realnosti i transferni odnos. koje su njegove ključne komponente? Suprotno onima koji su verovali da psihoterapija nije ništa više od jednostavnog bivanja u paru sličnih ličnosti. empatička rezonanca i uzajamna afirmacija. Berner i Staggs (1987) govore o aspektima simbolične prirode formalne akreditacije terapije. McCallum i dr. Ako je kvalitet terapijskog odnosa zaista dobar predskazatelj ishoda ovog procesa i ako su njegove glavne komponente poznate. postoji umerena ali stabilna korelacija između kvaliteta terapijskog odnosa i uspeha terapije . 1991.uopšteno posmatrano. Azim. taj koji je od centralne važnosti za proces lečenja psihe. Terapijski konsenzus je definisan kao kreacija dijade koja je zasnovana na eksplicitnom i uzajamnom pokušaju da se definišu svesni i nesveni elementi iskustava klijenta i terapeuta. Strupp i Morey (1990) otkrili su da terapijski uspeh zavisi uglavnom od interakcije između terapeutovog self-koncepta i klijentovog self-koncepta. koji je više usmeren na konstruisanje skupa značenja nego na izvlačenje ”prošlosti” na površinu. Konačno. koji omogućava selfu da se razvija. što je terapeut više svestan svog sopstvenog doprinosa transferu. dajući mogućnost da ovaj odnos bude kako suviše jak tako i suviše slab. ovo mišljenje delimično podržava pretpostavke koje ćemo izložiti shodno optimalnom terapijskom odnosu (Optimal Therapeutic Relation . Za Berner i Staggs ovaj ritualni aspekt i njegova sposobnost da ponovo uvede osobu u zajednicu je jedna od kurativnih osobina psihoterapije. klijentovo slaganje sa onim što je terapeut rekao o klijentovom iskustvu i klijentova percepcija konsenzusne prirode odnosa. Za Dormaar. u svojoj kompenzujućoj (reparative) funkciji. U ritualima akreditacije osoba. (1991) najbolji predskazatelj uspeha je kvalitet objektnih odnosa.Joyce. To nas vodi nazad do Bouchard i Guerette (1991). manje je verovatno da će njegova ili njena lična ograničenja imati negativan efekat na tok terapije. Saari (1986). godine primetio da se terapijske dijade razvijaju otprilike istim korakom bez obzira da li dva partnera imaju iste ili različite ličnosti. U jednoj analizi para klijent-terapeut Talley. što su divergentniji self koncepti terapeuta i klijenta. šta može da se učini da bi se unapredio taj kvalitet? Za Kantrowitz (1986). Terapija tada postaje interaktivna konstrukcija klijentove realnosti koja se uzajamno razmenjuje. stvarni odnos je taj. teoretskom konstruktu. Za Kahn (1987). Dok transferni odnos dozvoljava terapeutu i klijentu da shvate na koji način je self uobličen. to klijent manje napreduje. redefiniše transfer i kontra-transfer kao obrasce odnosa koji moraju da budu osvešćeni a zatim asimilovani u organizaciju značenja.korelacija između terapijskog odnosa i uspeha terapije ne zavisi od korišćenog pristupa ili dužine terapije.terapije. za Piper.OTR). Pojam konsenzusa dobio je značajnu pažnju u psihoanalitičkim krugovima poslednjih godina i Carone (1987) raspravlja o njemu i kao kurativnom faktoru i kao centralnom. Na kraju. Horvath i Symonds publikovali su rezultate svog meta-prikaza 24 studije i zaključili da: . Ova hipoteza je vrlo bliska konstruktima centriranja i integriteta izgrađenih u okviru OTR-a. polazeći iz hermeneutičke perspektive. Saunders i Howard (1989) otkrili su da terapijski odnos korelira sa uspešnim rezultatom i na linearni i na krivolinijski način. Dijkman i de Vries (1989) tri varijable koje najbolje predskazuju terapijski uspeh su terapeutovo razumevanje klijentovog iskustva. takođe izgleda da je terapeutski odnos oblikovan pomoću tri principijelne komponente koje određuju kvlitet ovog odnosa: kooperativni savez. uvodi drugog u tu istu zajednicu ili poboljšava status te osobe. Kao što ćemo kasnije videti. Shodno tome. 126 . Rinaldi je 1987. koji raspravljaju o tome da je hermeneutički odnos. pokazaćemo da su ove karakteristike slične onima koje ubrajamo u OTR model.

koristeći GAP . Tabela 10: Komparacija kratkotrajne i dugotrajne terapijske dinamike (zasnovano na The Art of the Therapist. Frekvencija jedva primetnih neprijateljskih i kontrolišućih komentara jako je povez sa frekvencijom samo-okrivljavajućih tvrdnji klijenta. Uopšteno govoreći.ne postoji organski uzrok iza potrebe za savetovanjem (Osa I) . u dugotrajnoj terapiji odnos je centralna stvar u procesu. U stvari.antisocijalni poremećaj ličnosti . Schacht i Strupp (1990) terapija zapada u ćorsokak ako terapeut svojim ponašanjem potvrđuje negativne introjekte klijenta. Kada se uporedi dugotrajna i kratkotrajna psihoterapija (Bugental.više-osna konfiguracija nije takva da klijent predstavlja neposrednu pretnju za sebe ili druge . Norton.priroda i intenzitet faktora psihosocijalnog stresa (Osa IV) . Otuda proističe važnost elemen koje nazivamo intimnost.šizotipalni poremećaj ličnosti .klijent poseduje minimum psiholoških kapaciteta potrebnih da se iskoristi razvojna psihoterapija: . James F. Bugental.T.ne postoji indicija da se radi o psihozi što znači da se simptomi klijenta/pacijenta mogu uzeti u obzir . Na kraju. isključujući: . Terapijski odnos Razvojni i transformišući terapeutski odnos može da se uspostavi između klijenta/pacijenta i terapeuta ka više-osna dijagnoza ukazuje da: . terapeuti koji sami imaju “ne-usvojene” introjek skloni su da kreiraju problematične terapijske odnose koji su osuđeni na neuspeh. Tabela 10 pokazuje suprotnosti između dva tipa intervencija. Ovaj tip terapije je tokom godina proveravan i on traži transformaciju ili holistički razvoj ličnosti. dugotrajni terapijski odnos želi da omogući klijentu koji je uspeo da savlada poremećaje u Osi I da razvije i ojača svoju ličnost kao psiho-imuno-metabolički sistem.jačina psiho-imuno-metaboličkog sistema (ličnosti). 1987). New York. Mi uglavnom primećujemo da dok se u kratkotrajnoj terapiji o odnosu govori samo kada on ima negativan uticaj na proces.identifikacija poremećaja ili stila ličnosti (Osa II). brojne razlike postaju vidljive. centracija i integritet za OTR. 1987) Kratkotrajna Očekivanja u odnosu Dugotrajna Nedelje na dužinu terapije Godine Objektivizacija Pravac terapijskog Subjektivizacija uticaja Adaptacija/ Ciljevi terapije Transformacija podešavanje Ponašanje kao mera Cilj promene Iskustvo selfa i adaptacije okruženja Eksplicitno Način komuniciranja Implicitno Ojačavanja Poluge promene Povećanje svesnosti Odnos pomaže da se Uloga terapijskog Odnos je srž procesa promena desi ali igra odnosa promene: transfer i drugorazrednu ulogu kontratransfer Uzročnost Način objašnjavanja Namera 127 .kapacite za rukovanje apstraktnim konceptima. odnos je terapija.prisustvo ne-psihotičnog kliničkog sindroma (Osa I) ili “razlog za savetovanjem ne može se pripisati mentaln poremećaju” (šifra V) .kapacitet (ali ne dispoziciju) za samoposmatranje .Za Henry.

On sluša. Kroz svaku od ovih uloga koje terapeut igra upletena su tri ključna dela odnosa: reprodukcija. šta je aktualna priroda odnosa između stručnjaka za mentalno zdravlje koji je sada postao geštalt terapeut i klijenta? Šta definiše uslove potrebne za produktivni odnos. priče u kojoj prošlost nije značajnija od one druge. on je takođe aktivni učesnik u tom odnosu. ili oseća nežnost. Međutim. frustrira ili gratifikuje klijenta. reparacija. Čak i kada je nestrpljiv ili emocionalno dirnut. i iz egzistencijalnohumanističke i iz geštalt perspektive? Pre svega. ne traži da se previše menja. ali uz rizik da isuviše pojednostavi stvar. 1991) koja zahteva od klijenta koji je takođe učesnik-posmatrač. Jasnije rečeno. Destinacija terapijskog putovanja je reparacija. učvršćujući svoju dvostruku ulogu učesnika i posmatrača. terapeut uvek fokusira deo svoje svesti i budnosti na posmatranje procesa u kome on učestvuje i koji podržava. odgovara. ali takođe i govori. Treći. Oni zajedno pišu skript priče koja je jedinstvena. da se aktivno uključi. opažena. čak i kada se konfrontira. kao učesnik. Igračka se donosi sa tavana i dva partnera zajedno počinju da rade na njenoj popravci. Ovaj proces zajedničke kreacije predstavlja nadoknadu. čovek može da kaže da je on most između druga dva nivoa. On je ponekad dirnut i. kreće se. važna i lična Terapijski odnos u psihoterapiji poremećaja ličnosti Dakle. manje je razumljiv. nego reparativna akcija koja je konvergentna bez da se uvek u njoj podjednako učestvuje i u kojoj je koherenciji. obnovu (reparation) i vrlo je blizak konceptu konsenzusa o kome je raspravljao Carone (1987). terapeut igra dvostruku ulogu bivajući i učesnik u odnosu sa prisnim sabesednikom i posmatrač-komentator tog istog odnosa. Ali kako neko može da ispravi nešto što nikada nije postojalo ili više ne posotji? Kako neko može da gaji u terapijskom okruženju nešto što je posađeno u drugom vrtu? Polomljene igračke odložene na tavan prvo moramo da se setimo pa da je pronađemo i očistimo od prašine. Konačno. U stvari. Ne “reparacioni mehanizam” u kome jedan partner profitira na račun reparativne akcije drugog. naravno. različita od svih ostalih. ili održava ili prekida kontakt. ispituje. terapeut komentariše proces u kome učestvuje. Često postoji nejasno sećanje da je polomljena ali sećanje kako se to desilo nije jasno. U ovoj ulozi terapeut prima afekte usmerene prema sebi od strane klijenta. doživljene stvarnost. Potvrditi prethodno znači potvrditi nužnu prirodu tri nivoa terapeutskog odnosa. On ovo čini iz hermeneutičke perspektive (Bouchard i Guerette. tri nivoa 128 . klijenta. Učinjen je napor da se igračka popravi i tada prelom postaje vidljiv. osmehuje. on posmatra sam sebe u interakciji sa ovim Drugim koji očekuje od njega da popravi slomljene delove a da se od njega.Stvarnost je ta koja se uopšteno posmatra u kulturnom okruženju i oko nje se uglavnom slažu postojeće situacije Mesto i značenje “stvarnosti” Stvarnost je ta koja je doživljena. kontinuiranosti i povezanosti dat nov život. rekognicija. Dva od tih nivoa već dugo iznose na videlo polarizovane reakcije terapeuta različitih škola: transferni odnos i stvarni odnos. smeje. krajnji cilj terapijskog odnosa nije reprodukcija klijentovih ćorsokaka niti je to jednostavno njihovo priznavanje. koji se odnosi na hermenautički odnos. doživljava čitav niz emocija… ali terapeut nije običan učesnik i nije samo učesnik. Pored svog interaktivnog uključivanja.

uvek su bili donekle zbunjeni nezaobilaznim transferom koji se dešava u terapijskom odnosu. i stoga potencijalno veštačkom. kontaktom. dok je stvarni odnos jedini koji može da popravi self.terapijskog odnosa su međusobno utkani i rastopljeni jedan u drugom i ovde su razgraničeni samo u svrhu analize. dajući mu ulogu patološkog simptoma i negativnog dokaza o progresu u terapeutskom odnosu. Ako terapeut nije sposoban da privremeno podrži transfernu elaboraciju. ko može da. reprodukcija koja je gore razmatrana ne bi bila moguća. klijent će shodno tome biti lišen osećaja da ga je konačno neko upoznao i priznao a terapija neće predstavljati više od “lepog iskustva kontakta”. sa vrstom integriteta koji odbija da prikriva iskustvo i u kome se teraput ne skriva od pogleda drugog. Bez toga. razlikovati i dozvoliti terapeutu da sukcesivno ili simultano igra uloge učesnika. reparacijom onoga što je bilo uobličeno tokom vremena. fokusiranjem na stvarni odnos neki od nas poklanjaju manje pažnje transfernom odnosu. on se konfrontira sa implicitnom potrebom za neposrednom. posmatrača i komentatora. Slika 5: Tri nivoa terapijskog odnosa i njihov udeo u terapiji Svesnost/priznanje Hermeneutički način Reprodukcija Transferni način Upotpunjavanje/obnova Stvarnosni način Transferni odnos Terapeuti humanističke orijentacije a geštalt terapeuti posebno. ustvari. skloni smo da smatramo transferni odnos za patološku manifestaciju koju je najbolje ispravljati njegovom suprotnošću. Kao što je Kahn (1987) sugeriso. trezveno. Ipak. koji će se razvijati. Dopuštanje transfernog prianjanja pretpostavlja da terapeut. klijent mora da bude u prisustvu sagovornika koji je manje “stereotipan” nego njegovi unutrašnji objekti. ostane neutralan? U dugoročnom terapijskom odnosu. Terapeut mora da bude dovoljno polimorfan da dozvoli klijentu da reprodukuje svoje uobičajene neuspele pokušaje i ćorsokake koji su. 129 . U terapisjkom odnosu reparacije bez značaja je pokušaj da se “utvrde činjenice”. transferni odnos otkriva ranu koja mora da se isceli. Drugim rečima. Da bi se transferni odnos uobličio. Zaista. dok održava stav budne svesnosti. Čim klijent započne manevar razdvajanja od terapeuta na jedini način koji on zna. Ova jednostavna pažljivost/predusretljivost… je embrion odnosa koji dolazi. u situaciji jedan-na-jednog. može privremeno da zadrži bilo kakve korektivne impulse koje on sam može da doživi. Zainteresovani više za uspostavljanje zdravlja nego za smanjenje patologije (što dovodi do istog ali pokazuje razliku u pristupu). Ipak ovaj ”kao da” odnos nosi dragocenu priču o nedostignutom i nezadovoljenom. Beznačajno i štetno. ono što ga je dovelo do terapeuta. geštalt terapeut ne traži da on sam bude neutralan u ovom susretu. geštalt terapeut prvo usvaja predusretljiv (neočekujući) stav. bivajući licem u lice sa drugim.

upotpunjavanjem. tako uobičajenog kao što može da izgleda. se poštuje. Klijent mora da nađe u terapeutu osobu koja ne samo da je u stanju da toleriše odgovornost za transfer i njegovo tumačenje. Upravo u hermeneutičkom odnosu su terapeutova centriranost i fascinacija klijentom najplodnija. Vraćanje na ovaj dijalog i to kako on dobija neočekivanu energiju vodi do srži terapijskog projekta. tada terapija prolazi od arheologije do arhitekture. sreću se i govore o svakom aspektu svog kontakta. Stvarni odnos je izražen u kontaktu i pomoću funkcija kontakta. Upravo kroz lični integritet terapeuta psihoterapija postaje odnos. Prava reč. u ovom odnosu.. ovo je plemenit oblik svesnosti. i stvarnost je jedno od obeštećenja (reparation). Tuga se razlikuje od melanholije. Ona koja vodi klijenta izvan njegovih mat pozicija na lični i otelovljeni način.Hermeneutički odnos Ovo je deo odnosa u kome terapeut i klijent učestvuju u zajedni/žkom projektu kreirajući značenje na osnovu klijentovog iskustva. strast za prave nijanse. Terapeut je osoba koja daje različit primer. Zato je stvarni odnos onaj koji ima za cilj ponovno uspostavljanje klijentovog kapaciteta za kontakt. Terapeut takođe mora da gaji ljubav prema rečima. Inače. U ciklusu kontakta. nestalnih slika i osećanja. on nije sam po sebi dovoljan. Razvojna osa odnosa 130 . Dok terapija koja ne dozvoljava ili je se ne tiče razvoj transfera. ali ne potpuno zdravlje. Ali da bi terapijski odnos izvršio snažan uticaj transformacije. u finalnoj analizi. ništa više nego zamoran komentar starog skripta. 1991). Tu u hermeneutičkom odnosu traženje značenja tako važnog Franklu. Ovde se ne radi o zajedničkom objašnjavanju već o zajedničkom razumevanju. Ovo je živa hermeneutika. hermeneutički odnos osvetljava proces kao celinu i sasvim ga dovodi u svest dvoje sabesednika. a ova od nostalgije. Odnos zasnovan na realnosti Dve osobe sede licem u lice. raste i širi se. Zato. puls energije se pojavljuje samo kada je senzacija uhvaćena. i klijentovog procesa. bitan za geštaltiste. Dok transferni odnos ponavlja i oživljava a stvarni odnos ispravlja i ponovo uspostavlja. hermeneutički odnos je onaj odnos koji sadrži meta-tumačenje terapeuta i. u trenutku kada se prepozna i ukotvi. otelovljena u akciji kao i izraženim verbalnim značenjima (Bouchard i Guerette. već i pomaže klijentu da “metaboliše” tu odgovornost i transformiše je u energiju kontakta. Iako neophodan za terapeutski proces. Podjednako dostojanstveni. stvarni odnos. On je zdravlje. ovaj odnos sam po sebi biće uobližen polazeći od značenja da je on zajednički produkt. od razumevanja onoga što je prošlo do građenja onoga što dolazi. vrednost neposrednog iskustva. mada različitih kapaciteta i uloga. U ovom smislu. reč zbog koje se neke kolege u Francuskoj skoro zagrcnu…). Hermeneutička odgovornost znači da terapeut mora kontinuirano da prečišćava svoju svesnost. U ovom procesu na terapiju se gleda kao na zajedničko prerađivanje i kreativnost ko-autora i bogatstvo njihove kreacije će zavisiti od stepena do koga njihov odnos potpomaže njihov zajednički projekat. terapija koja odbija stvarni odnos takođe odbacuje promenu i ona nije. ograničava samu sebe od iskustva kontakta. Onda kada terapeut oda čast klijentovoj hrabrosti da rizikuje intimnost potrebnu za akt reparacije. identifikovana. učvršćuje doživljaj u prvi plan. kako se odnos razvija. imenovana (ovde sam takođe napisao “simbolizovana”. svesnost njegovog sopstvenog procesa u okviru odnosa. polysemic razmena u kojoj se “ja – ovo” stapa sa “ja . Nema potrebe objašnjavati geštalt terapeutima da je celo veće od sume njegovih delova.. mora da se govori o onome što je poznato. oni vode dijalog. Neosporno je da je ovo odnos za kojim je Perls tragao i koji mu je privlačio pažnju.ti”. klijenta. Šta više. doživljaj bi ostao samo tok prolaznih. stvarni odnos je traganje za dovršavanjem. Tu. Tamo gde je hermeneutički odnos traganje za značenjem.

mi pokušavamo da odredimo ponašanje i stavove terapeuta koji su u interkciji sa optimalizacijom svake dimenzije. Iznad svega. Nazivamo ga Optimalni Terapijski Odnos (OTR). 131 . terapeut je ljudsko biće koje je posvetilo svoj profesionalni život razumevanju ljudskog funkcionisanja i promociji integralnog zdravlja. sluša i govori. Dekodiranje koje omogućavaju partneri koji koriste ovaj okvir stoga bi obezbedio vredne poluge. Izgleda da je moguće značajno povećati kvalitet terapijskog odnosa koristeći ove kontinuume. i svaki dan on vežba disciplinu koja ga osposobljava da primi ono što zastrašuje druge i da deluje kada drugi odustaju (Kottler. razne ličnosti vrše različite pritiske na kontinuume. Pored toga. Mi mu se ne obraćamo zato što je on mentalno "dezinfikovan" ili sterilan već zato što je on u stanju da razumno opazi. koristeci ga i za konsolidaciju terapijskog odnosa i kao okvir za selfsuperviziju. Ovaj metod održava životni izraz tri odnosa i tri ključna udela u terapijskom projektu. U daljem radu diskutovaćemo o svakom od pet kontinuuma koji čine bazu optimalnog terapijskog odnosa i predstavljaju rezultate napora da se standardizuje i validira okvir opservacije. kao i ose dijagnoze. Opit ukazuje na to da fluktuacije u raznim aspektima Optimalnog Terapijskog Odnosa mogu da se koriste kao vredni indikatori kada dijagnostifikujemo poremećaje ličnosti i poremećenost selfa.). to jest oni mogu da se rašire među ljudima sa kojima dolazimo u dodir. Kontinuumi su intimnost. u interakciji. Najgori slučaj je kada terapeut veruje da predstavlja sliku mentalnog zdravlja a ustvari meša svoja sopstvena kreativna podešavanja sa nepostojećim idealom. U jednom ranom opitu sa geštalt terapeutima iz Francuske i Kvebeka bili smo u prilici da testiramo komponente ovog alata. Sastavljen je od 5 osa koje obeležavaju unakrsnim linijama odnos i koje su. psihoterapija se ne sastoji od konfrontacije između potpuno duševno zdrave i definitivno nezdrave individue. osoba može da bude u poziciji nedovoljan ili suvišan.Ali kako bi trebalo podstaći optimalni razvoj tri nivoa terapijskog odnosa? U CIG. Stoga. ne samo za dijagnozu nego povrh svega za determinisanje pravaca za postizanje optimalne intervencije. 1987. Kao takav on mora pre svega da bude ekspert za svoje "sopstveno" mentalno zdravlje i da prepozna stavove i probleme karakteristične za svoj lični stil. LIČNOST TERAPEUTA Nasuprot popularnom verovanju. ukoliko je terapeut u stanju da kontroliše svoj fokus isto kao i svoju fascinaciju u ovde i sada. Drugim rečima. testirali smo metod utvrđivanja kvliteta terapijskog odnosa od 1991. POGLAVLJE 15. Smatramo da. ukoliko terapeut zna kako da iskoristi mogućnosti za povećanjem nivoa intimnosti u odnosu i integriteta u kontaktu. preuzimanje rizika. mentalni poremećaji su "zarazni". ukoliko je terapeut sposoban da preuzme rizik da klijent može da asimiluje dok pomaže klijentu da takođe rizikuje. Po svojoj suštini. U svakoj dimenziji. Postoji naravno nada da oni koji izaberu ovu profesiju vode računa o sebi i poštuju mentalnu higijenu. Rezultati su bili veoma ohrabrujući i mi nameravamo da ponovimo eksperiment. Profesionalni psihoterapeut je stručnjak za mentalno zdravlje. zavisna osoba bi "vukla prema" višku intimnosti (zvanom nametanje). izgleda da crtež nudi vrlo dobar alat za posmatranje koji omogućava važan fidbek. integritet. Pored toga. Svaka predstavlja kontinuum u kome je optimalna tačka u sredini a tačke najudaljenije od sredine izražene su kao viškovi ili nedovoljnosti. onda će tri nivoa odnosa biti u interakciji na optimalni način. fokus i fascinacija. nedovoljnom integritetu (zvanoj podmitljivost) i nedovoljnoj spremnosti na rizik (izbegavanje rizika).

S obzirom da aktivni kontakt i intimnost nisu njegove jake strane. Klijent bi mogao da doživi emotivnu dimenziju njegovog iskustva kao iritantnu koja ga sprečava da se odvoji od ljudi i stvari. šizoidni ili granični tipovi ličnosti? Možda. Ako je šizoidni terapeut privučen geštalt terapijom to definitivno nije zbog njenih energizirajućih i interaktivnih aspekata. paranoidni. Da li treba da očekujemo od onih koji nas leče da budu narcistički. Ovaj vrlo lični napor probudiće najkreativnije aspekte njegove ličnosti i učiniće ga pažljivim da ne kontaminira klijente svojim ličnim enigmama. kao deo svog ličnog razvoja. šizoidna ili zavisna. Bez obzira da li je po prirodi narcistička. Za klijenta terapeut predstavlja sliku optimalnog zdravlja. on mora da bude posebno oprezan u vezi određenih iskrivljenja koja njegovi stavovi prema odnosima mogu da indukuju u klijentu. Klijent bi mogao da zaključi da sve dok je emotivan on je i nesposoban i da su njegove emocije uvek rezultat nezavršenog posla. Klijent šizoidnog terapeuta ima priliku da posmatra osobu koja funkcioniše dobro bez da je duboko emotivna. Neki čak tvrde da je to jedini alat. on ipak ostaje vrlo uzdržan. osoba koja pomaže drugima mora uvek da pokušava da iskoristi svoje potencijale najviše što može.Bilo bi teško zamisliti terapeuta koji funkcioniše na 4. 132 . i ne vrši pritisak na klijenta niti ima prekomerne zahteve prema njemu. ali možemo da zamislimo da postoje razlike i pretpostavljamo da je verovatnije da zavisna ličnost funkcioniše bolje nego granična dosegnuvši isti nivo. Takođe možemo da proširimo ovo razmišljanje pošto je autor ove knjige u svom poslu trenera i supervizora sretao ljude koji su pokazivali karakterisitke svakog poremećaja. Šizoidni terapeut izražava toplinu uglavnom kroz pažljivost sa kojom sluša naše komentare i kroz stabilnost njegove relativne neutralnosti kada izražavamo neslaganja ili frustracije. nivou funkcionisanja o kojima smo ranije raspravljeli. Ovo nas stoga vodi u ponovno ispitivanje relativne važnosti ovih potreba i našeg samo-poštovanja i ljubavi prema sebi. Perls i Rodžers živeli su potpuno različite živote ali ih ovo nije sprečilo da otvore polja koja mi sada proučavamo. Sam terapeut može da bude vrlo moćan alat za transformisanje. U najgorem slučaju. imamo primere iz najviših sfera: Frojd. Zato bi trebalo da postoji mogućnost da se ukaže na aspekt u terapeutovoj ličnosti koji gradi njegovu originalnost i snagu. Mi zato ovde govorimo o terapeutima koji su. Ipak. Odnos između klijenta i šizoidnog terapeuta će naravno biti sasvim različit od odnosa sa histrioničkim tipom terapeuta. on će prirodnije nego mnogi drugi terapeuti dopuštati praznini da bude ispunjena. smatraće da sve jake emocije i jake interpersonalne potrebe biće vode do akcije. On je vešt u održavanju stava terapeutske neutralnosti. To takođe znači da osoba mora da se konfrontira sa svojim potrebama za potvrđivanjem i validacijom koje terapeut ne ispunjava lako. Naravno da je teže zamisliti šizotipalnog terapeuta nego opsesivno-kompulzivnog. Pošto ima veću toleranciju za distancu i tišinu. DSM ne razlikuje eksplicitno relativnu ozbiljnost od poremećaja ličnosti. Verovatnije je da je njegov pristup ljudskim fenomenima analitičan. Čak i ako može da prevaziđe šizoidnu tendenciju za povlačenjem. uspeli da reše teškoće i probleme karakterisitčne za njihov tip ličnosti. Mi zato treba da smo u stanju da stvorimo utisak o njegovoj ličnosti zasnovan na onome što mi znamo o ličnim iskustvima raznih tipova ličnosti. i mada ne zadovoljavaju dijagnostičke kriterijume poremećaja ipak zadržavaju specifičnu boju i senzitivnost. Šizoidni tip terapeuta Najverovatnije je da šizoidni tip terapeuta neće dovesti do suštinski pozitivnog transfera. U svakom slučaju. on koristi potrebu za distanciranjem kao svoju ličnu prednost ostavljajući klijentu potreban prostor za pojavljivanje plodnih eksperimentalnih tema.

međutim. On retko misli da je terapija zaista završena. Ipak. Nasuprot tome. Ipak. On ne izgovara u sebi ironične komentare kada njegovi klijenti govore o energiji. svetlu i nivoima svesnosti. Povremeno mu nedostaje dubina i ima teškoća izlažući se opasnostima koje su ponekad prekrivene senzualnošću i zavođenjem. On takođe ne smatra paranormalne manifestacije neminovno psihotičnim simptomima. On ovome ne pristupa sa skepticizmom ali zna kako da ojača strast. njegov kapacitet da bude u kontaktu sa neobičnim takođe može da ga odvede do ignorisanja problema svakodnevnog života i materijalnijih aspekata patnji njegovog klijenta.Šizotipalni tip terapeuta Šizotipalni tip je od svih tipova najpogodniji za prihvatanje odstupanja u klijentovom iskustvu. Histrionički tip terapeuta Histrionički tip terapeuta može da ohrabruje i stimuliše klijenta da bude atraktivniji i da više zrači. omogućavajući joj na taj način da razvije svoj pun potencijal. Antisocijalni tip terapeuta Antisocijalni tip terapeuta mogao bi da bude dašak svežeg vazduha za klijenta koji se guši od konformizma i "moralnih" obaveza. 133 . Svestan klijentovih manevara. On primećuje svaku propuštenu akciju i omašku i sklon je izvlačenju brzopletih zaključak. afektivni rad je način da se otvori transpersonalna dimenzija i umesto da radi na "odstranjivanju simptoma". On ima teškoća u postupanju sa neizvesnošću i voli da veruje da može da predvidi klijentovo ćutanje. Za njega čovekova vitalna energija obitava u njegovoj strasti bilo da se ona odnosi na ljude ili stvari. U terapiji sa njim naša koncepcija mentalnog zdravlja i optimalnog funkcionisanja postaje blisko povezana sa iskričavošću iskustva i legitimnošću atrakcije i čak zavođenja kao neophodnih za život. on pomaže svojim klijentima da kontrolišu. On je dobar u inspirisanju svog klijenta da razbije granice i nadmaši sebe uprkos dominirajućim konvencijama. On pomaže klijentu da dođe u dodir sa svojom fundamentalnom slobodom ali može da potceni koliko je važno za ovog klijenta da se drži vrednosti. njegova tendencija da iza spoljašnjosti traga za motivima klijentovih akcija može da navede klijenta da sebi postavlja pitanja bez da on to neminovno želi. Za ovaj tip terapeuta. on može da podstakne više žestine nego što klijent može da hendluje. S druge strane. konvencije i pravila. on je posebno vešt u otkrivanju polu-istina i alibija. On je ekspresivan i pomaže klijentu da intezivira iskustva koja je sklon da smatra nevažnim. Granični tip terapeuta Lično iskustvo graničnog naučilo ga je da se ne plaši nestabilnosti. Bolje od drugih on zna kako da ode iza spoljašnjosti i izvuče nepriznata neprijateljstva sakrivena u pozitivnom transferu. on zna da preterivanje može da bude način izbegavanja kontakta i pažljivo pomaže klijentu da razlikuje intenzivnost radi intenzivnosti od autentične intenzivnosti. On je otvoren za duhovnu dimaenziju i za misteriozno i ne prihvata bezuslovno parametre naučne ortodoksije. dekodiraju i transformišu simptome. Možemo da zamislimo da on ima kapacitet da primi žestinu svojih pacijenata i primi njihove nedoslednosti. Paranoidni tip terapeuta Evo jednog koji nije naivan i kojim se ne može lako manipulisati.

Posledica ovoga je da je on dobro opremljen za suočavanje sa brojnim pevremenim zaključcima koje klijent može da donese o svom životu. izbegavajući terapeut mu dozvoljava da sluša svoj strah i da ga upozna. on drži klijentove ciljeve na umu. Takođe. terapeut narcističkog stila mora da bude pažljiv da ne dopusti svojoj sklonosti za grandioznošću da se izrodi u želju da napravi od klijenta nešto veliko. On takođe zna da ni rasuđivanje ni interpersonalni pritisak neće pomoći da se čovek oslobodi ovog straha. On je tolerantan i prihvata lakše nego što to klijentovo nestrpljenje zahteva. klijent će imati viziju mentalnog zdravlja koja je sagrađena od mnogih dobro promišljenih izbora. On ne poklanja neopravdano svoju pažnju i da bi se stupilo u kontakt sa njim klijent mora da razvije svoje kapacitete za kontakt. Tamo gde bi narcistički i antisocijalni terapeut pokušao da ohrabri klijenta. On može da pravi razliku bolje nego većina između izvesnosti. Obdaren veoma kritičkim umom. Opsesivno-kompulzivni tip terapeuta Ovaj tip nikada ne gubi iz vida inicijalne ciljeve terapije. Čak i u lavirintu rada na nedovršenim poslovima. Izborivši se uspešno sa nekim od svojih monstruma. i dati nam podršku i pažnju. I bolje je opremljen od drugih da opazi bol iza maske i tajno delovanje ranjivosti. Ovako je on u stanju da izrazi empatiju i podršku kada se klijent oseti preplavljenim ili skrhanim preprekom koju mora da savlada. S druge strane. Zavisni stil terapeuta Ovo je verovatno najbrižljiviji terapeut i onaj koji najviše daje. Izbegavajući tip terapeuta Izbegavajući tip terapeuta zna koliko strah od činjenja nečega može da parališe i shvata da ovo iskustvo ljudi bliski klijentu često ne razumeju. ovaj terapeut može da bude spor u konfrontiranju klijenta baš u tački gde bi mu malo "tapšanja po ramenu" činilo dobro. On ne voli polu-mere i odustajanja i pruža klijentu sliku zdravlja koja se zasniva na odlučnosti da se da apsolutno najbolje od sebe. Pasivno-agresivni tip terapeuta Kada je terapeut pasivno-agresivni tip. on se mnogo trudi da pruži klijentu pomoć koju ovaj traži. ovaj tip terapeuta će biti u toku najnovijih dostignuća u kliničkoj praksi i preduzeće opsežno istraživanje kad' god naiđe na problem sa klijentom. mogućnosti i verovatnoće. Njemu uvek može da se veruje da drži na umu posao koji još uvek traži da bude dovršen ali se povremeno dešava da on ne vidi unapred šta još uvek treba da se uradi. i naučiće da pusti da se "spontane emocije" smire pre ponovnog razmatranja važnih odluka. podržavanih postojanošću i stabilnošću. 134 . ovaj terapeut je naučio da iako neprijatelj može da izgleda zastrašujuće on nije nepobediv. On verovatno mora stalno da se čuva da ne bude iritiran regresijama svog klijenta. on će biti majstor za frustriranje.Narcistički tip terapeuta Narcistički tip terapeuta može da bude dosledna podrška u težnji za superiornošću. On prenosi svoju sklonost za ekspanzijom na klijenta. Ipak. On ohrabruje klijenta da preuzme odgovornost za svoj život. Posle dužeg kontakta sa opsesivno-kompulzivnim tipom terapeuta. Možemo da računamo na njega da će odgovoriti na naš poziv u sred noći. On nije onaj koji lakomisleno zadovoljava klijentovu detinjastu potrebu za gratifikacijom.

On je sposoban da opazi ljutnju.. Takođe. on mora da se odupre iskušenju da da previše na početku što bi moglo. i da velikodušnost i strpljenje nisu patološki simptomi. Ali je povremeno nesposoban da vidi bes. Svaka strana odražava jedan aspekt realnosti psihoterapeuta. Ovi različiti tipovi ličnosti su slični različitim površinama kristala. ali bi ih dovelo u ćorsokak u toku terapije. Naprotiv. Zajedno. da zadovolji kratkotrajnu potrebu za vrednovanjem. Ipak.provalu besa. kod određenih klijenata. On nas uči da je normalno da želimo da budemo voljeni. odmah se osetimo prihvaćenim i on nikada ne dovodi u pitanje našu vrednost kao ljudskih bića. Prvi je da on mora da pazi da se klijent ne služi njime u krajnjoj nuždi kad' god prolazi kroz težak period. Niko ko je izabrao ovu profesiju iz velikodušnosti i iskrenosti svog srca ne treba da bude kažnjen zbog svojih malih ličnih mana. i da biti sam zaista boli. ove strane konstruišu svetlosni spektar.. on treba da bude ohrabren da prevaziđe ove mane i znanje potrebno za ovaj proces stavi u službu čovekoljublja.On je vrlo topao. ova otvorenost prema drugima nosi sa sobom dva tipa opasnosti kojih on uvek treba da bude svestan. bol i obmanu a da se ne naljuti. 135 . Terapija njegovog klijenta i kvalitet njegovog životnog stila zavise od toga.

Mi nismo više bili na ovoj planeti da "odgovorimo na tvoje potrebe".. Nošen ovim talasom entuzijazma i promenjen do neprepoznavanja. da bi se bolje ukazalo na njen inherentni nedostatak kliničke dubine. Primati njegova pitanja i ponekad odgovoriti.ZAKLJUČAK Koncipirana kao efikasan metod za lečenje neurotičnih. On je demonstrirao ovaj metod promovišući nezaboravna iskustva kontakta i oslobađajući razigrani duh svog klijenta od zatvora ograničenja. Neki su na to odgovorili ponavljajući "cenjene" izvore natopljene/prožete Rajhom. Mi ne treba da ih izgovaramo kao uvredu ili kao porugu. 136 . Rankom. bilo da su uspešni ili ne. geštalt je trenutno postao alternativa sporom i prašnjavom procesu psihoanalize. napetim šakama i savijenim ramenima. ključevi koji otvaraju vrata duše. Reči koje smo koristili u ovoj knjizi da opišemo svoje klijente bile su u prošlosti primenjivane i smatrane da ublažavaju i leče bol a ne da ga nanose. Jungom. Posle kratkog vremena samo pominjanje ove mistične psihologije postalo je izvor zabave. rečima isuviše slabim da bi sadržavale svoje značenje. Ovaj pristup je stekao priznanje tek kada se Fritz Perls pojavio kao budist Zorba u Esalen-u. tehnika odigravanja. koja je često potrebna klijentima sa poremećajima ličnosti. A ipak ovaj pristup sadrži veliko bogatstvo stvoreno ne u tehnikama dijaloga sa praznom stolicom. I na kraju. Ovaploćen u ovom odmetničkom psihoanalitičaru u dugačkoj odori koji je govorio u aforizmima.. Kasnije je ona redukovana do nekih krajnje perifernih aspekata. Na praktičaru je da u privatnosti svoje kancelarije prikaže rezultate. geštalt je bio iskorišćen da opravda bezbrojne apsurdnosti i religiozno smeće. ostajući otvoreni za patnju i za hrabrost onih koji su poverili svoje priče i ponekad svoje živote nama. Verthajmerom i drugima. Mi pre moramo da govorimo srcem. u radu na snovima ili još bilo čim u vezi čisto tehničke prirode. To je cena koju treba platiti tako da će geštalt terapija prestati da bude viđena kao ostatak pokreta za mir i ljubav i popraviće svoj status validnog kliničkog pristupa čije su tehnike često primenjivane bez odavanja dostojnog priznanja ovom pristupu. Svakodnevni je rizik pokazivati se u kontaktu sedeći licem u lice sa klijentom koji je došao kod nas na savetovanje. slomljenim glasom. jedva zadržanim disanjem. konformista i pseudo-racionalnih osoba. moralo je da se dogodi. ne smemo se bojati reči ako želimo da nas drugi razumeju i ako želimo da kažemo da nismo jedini koji poštuju svoje klijente kao ličnosti. Toliko je mnogo učinjeno na ovaj način da je na jednom kraju kontinuuma geštalt bio redukovan na još jednu formu loše psihoanalize. Čovek treba da "ostavi svoj um da se vrati telu". Tako će one prestati da budu etikete i postaće ono što je uvek trebalo da budu: mesta preporuke u potrazi za srećom. Bogatstvo geštalt pristupa sastoji se od terapeutove sposobnosti da zgrabi ovde i sada i dovede do svesnosti klijenta ono što bi inače bilo samo evocirano. To prisustvo u manifestaciji klijentove prošlosti i budućnosti iskazano je tankim. Što se dogodilo. Ništa od ovoga nije ograničeno na efemernu demonstraciju niti ignoriše učešće dugotrajne terapije. Naći u ovom neposrednom kontaktu ono što pokušava da se pojavi. geštalt terapija je na početku bila predmet znatiželje profesionalnih terapeuta koji su kasnije opovrgli mnoge svoje unapred zamišljene ideje. Adlerom.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->