PLAMENA

IME:_____

AHMET HROMADŽIĆ
1.Zašto su pticu zvali Plamena?
2.Da li je Plamena imala prijatelje?
_____________________________________________________________
3.Zašto?
_____________________________________________________________
4.Da li se sjećala djetinjstva?
_____________________________________________________________
5.Čemu se ona nadala?
_____________________________________________________________
6.Kako je Plamena zamišljala svoj zavičaj?
7.Šta se desilo sa životinjama kada je snijeg padao i kada su nebo prekrili
tamni oblaci?
_____________________________________________________________
8.Šta su ptice odlučile?
_____________________________________________________________
9.Je li Plamena bila iscrpljena?
_____________________________________________________________
10.Šta se desilo sa Plamenom?
_____________________________________________________________
11.Šta poslije njene smrti nije čula Plamena?
_____________________________________________________________