P. 1
Metodika nastave početnog čitanja i pisanja

Metodika nastave početnog čitanja i pisanja

|Views: 8,563|Likes:

More info:

Published by: Славица Миловановић on Oct 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2015

pdf

text

original

Metodika nastave početnog čitanja i pisanja

4. Problemi nastave početnog čitanja i pisanja Problemi nastave početnog čitanja i pisanja su: 1. Kada početi sa učenjem čitanja i pisanja? Neki teoretičari se zalažu za odlaganje učenja čitanja i pisanja za zrelije godine, a kao argumente navode:  da deca uzrasta prvog razreda ne pokazuju dovoljno interesovanja za učenje čitanja i pisanja;  da treba poštovati princip ’najpre stvari pa reči’;  da je proces analize i sinteze za decu apstraktan;  da deca nisu psihofizički spremna za učenje čitanja i pisanja. MeĎutim, savremeni uslovi života, obrazovanja i vaspitanja, negiraju te argumente. S obzirom na veliku ulogu predškolskog vaspitanja, kao i na razvoj vizuelnih sredstava (radio, film, kompjuteri), nema razloga za odlaganje učenja čitanja i pisanja. Kod nas deca od 7. godine počinju sa učenjem čitanja i pisanja. 2. Redosled učenja slova Ovo je drugi problem kod učenja početnog čitanja i pisanja. Da bi se utvrdio redosled učenja slova, moraju se uzeti u obzir sledeći kriterijumi:  fonetska struktura glasova,  grafička struktura slova,  učestalost glasova i slova u jeziku,  grafička sličnost slova,  čitljivost slova,  narečje,  izbor metoda i postupaka,  izbor pisma. 3. Kakvim slovima početi? Teoretičari imaju različita mišljenja o tome kojim slovima treba početi učenje čitanja i pisanja- malim ili velikim, pisanim ili štampanim... Potrebno je na početku učenicima objasniti pojam velikog i malog slova, štampanog i pisanog, a kasnije ih naučiti da se imena ljudi, nazivi mesta i ulica pišu velikim početnim slovom, kao i da se na početku rečenice piše veliko slovo. 4. Individualne razlike učenika Znanje koje učenici donose u školu izuzetno je važno za nastavu početnog čitanja i pisanja. Uvid u broj slova koje učenici poznaju, kao i to da li učenik zna da čita i piše, pomaže nastavniku prilikom izbora metoda i postupaka rada.

Poznavajući dobro individualne razlike učenika, nastavnik će kvalitetnije i lakše izvoditi nastavu. Učenicima koji znaju da čitaju pomagaće da usavrše taj proces, a učenicima koji zaostaju pomagaće da brže napreduju... 5. Nastavni plan i program U nastavnim planovima i programima nastava početnog čitanja i pisanja prolazi kroz tri faze:  priprema za čitanje i pisanje,  učenje čitanja i pisanja i  usavršavanje čitanja i pisanja. Uglavnom se ističe slobodan izbor metoda i postupaka. Ali, izbor metoda i postupaka odreĎuje bukvar. Programski zahtevi bi morali više da podstiču istraživačko-eksperimentalnu metodiku rada. 6. Govor učenika i govor nastavnika Govor nastavnika mora biti uzoran, jer utiče na govor učenika. Nastavnik uvek mora govoriti savremenim književnim jezikom, uz jasno i čisto izgovaranje, jer je poznato da učenik imitira nastavnika. 7. Pisanje i levorukost Levoruko dete je, u školi, u znatno težem položaju nego desnoruko dete. Uzrok tome su zahtevi desnoruke populacije. Levoruku decu ne treba prisilno preorijentisati na desnu ruku, treba ih pustiti da uče pisanje levom rukom, a posle navršenih osam godina mogu učiti da pišu i desnom rukom, pritom mu ne treba braniti da obavlja radnje levom rukom. Nastavnik levorukom učeniku treba da posveti posebnu pažnju prilikom učenja novih slova.

5. Fiziološke i psihološke osnove čitanja Čitanje je složena fiziološka aktivnost i sastoji se iz mnoštva operacija. Pri čitanju, oči se ne kreću kontinuirano, već se pomiču i zastaju. Čitamo samo za vreme mirovanja očiju, a ne za vreme njihovog pokretanja. Mirovanje očiju uslovljava prepoznavanje i shvatanje odreĎenog znaka. Oko pravi male ’skokove’ razdvojene fiksacijama. Pokreti očiju su brzi skokovi od jedne fiksacije do druge, ali čitalac to ne primećuje, jer on reč čita kao celinu. Ako je tekst težak, ako ga čitalac prvi put čita, broj fiksacija će biti veći, a to znači sporije čitanje. Učenik u početku fiksira svako slovo posebno, zatim prelazi na indirektno gledanje, kada fiksira samo neka slova, dok druga automatski sliva u jednu celinu. Vremenom se taj proces potpuno automatizuje. Prilikom čitanja dolazi do regresivnih pokreta očiju, odnosno vraćanja na već pročitane reči. Regresivni pokreti su negativna pojava i česti su kod učenika. Psihološke osnove čitanja

- možemo posmatrati: 1. sa stanovišta razvojne psihologije i pitanja kada dete može a uči čitanje, s obzirom na svoje sposobnosti i 2. prema smeru problematike vezane za odredjene mentalne aktivnosti, kao što su mišljenje i govor. Mišljenje o tome kada deca treba da počnu sa učenjem čitanja su podeljena. Neki smatraju da deca mogu uče već od tri godine. Masovno se sa učenjem može početi od 5. ili 6. godine. Mišljenje i govor Deca od 6-7 godina imaju razvijene osnovne operacije dečjeg mišljenja. Mišljenje je više iskustveno nego apstraktno, konkretno logičko mišljenje je sve razvijenije. Dete sa 7 godina ima sve razvijeniju sposobnost analize i sinteze, iako mu se sposobnost apstraktnog mišljenja povećava i opšti pojmovi imaju sve veću ulogu u njegovom mišljenju, ono svoju aktivnost uglavnom zasniva na konkretnim predstavama. Stoga je bitno da u nastavi bude razvijen visok nivo očiglednosti. Škola mnogo utiče na bogaćenje učeničkog rečnika. Nepravilno je nove reči učiti nezavisno od teksta ili govorne situacije, jer reči same za seba ništa ne znače. Nastavniku koji dobro poznaje probleme razvojne psihologije, posebno mišljenje, govor, kao i formiranje pojmova, biće mnogo lakše da savlada odreĎene poteškoće u bukvarskoj nastavi.

6. Lingvističke osnove početnog čitanja i pisanja Govor je proces proizvodnje glasova i glasovnih kompleksa. Govor je širi pojam od jezika i dar je prirode, dok je jezik, kao sistem znakova, društveni proizvod koji se zasniva na dogovoru grupe ljudi. Za govor su potrebni pravilna artikulaija glasova i misaono-emocionalna angažovanost govornika. Osnovne funkcije jezika su komunikaciona i poetska. Komunikaciona je vezana za svakodnevno sporazumevanje, a poetska funkcija jezika vezana je za umetničko književno stvaranje. Jezički znak je jedinstven spoj onog čime se nešto označava i onoga šta se time označava. Oznaka je ime predmeta, pojava ili bića, to je niz glasova, koji ima neko značenje. Smisao i oznaka čine jezički znak, a predmet je ’nejezička’ pojava na koju se jezički znak odnosi. Za formiranje pojmova bitno je razlikovati ove relacije, razlikovati predmet od pojma tog predmeta i od imena tog predmeta. DogaĎa se da učenik prvog razreda ne razlikuje oznaku od označenog, ime od pojma. Npr., ako pitamo dete koja je reč duža-’konj’ ili ’zečić’, dete će reći da je to reč konj, zbog onoga što taj pojam označava. Pojava razumevanja odreĎenih grafema, izraza i rečenica na osnovu konteksta, naziva se redundansa. Nastavnik može da organizuje vežbe prepoznavanja redundantnih glasova i slova, posebno posle obrade novog glasa. Redundansa se može ispoljiti dvostruko:

učenika treba upoznati sa govornim organima i izvoditi razne vežbe artikulacije. 7.. da sagleda kako se odreĎenom fonetskom sklopu menja značenje u zavisnosti od učešća fonema u njemu. Nasuprot fonemskim varijantama. Npr.kada su pojedini glasovi u rečima redundantni (jzk. artikulacija Metodika nastave početnog čitanja i pisanja zahteva od nastavnika dobro poznavanje procesa formiranja glasova. a ne pasivno. odnosno slovo. reklame. dete se susreće sa mnoštvom objekata savremenog života: nazivi ulica. ’gracki’. Vežbe artikulacije treba što češće primenjivati. Takve vežbe mogu biti veoma korisne za učenike. u nekim primerima se odstupa od fonetskog principa izgovaranja. Idući ulicom. sistemom obrazovanja spolja ’utiskuje’ odreĎena znanja. Nastavnik na to mora obratiti pažnju. Jedan glas se ne izgovara na isti način u različitim rečima. glas m u reči ’mati’ se izgovara kao bilabijalno. živeći u savremenim uslovima. Način života uticao je da se promeni i način saznanja.kada rečenica nije gramatički dobro normirana. Fonetska struktura glasa... Još u periodu priprema za pisanje i čitanje.  na leksičkom nivou. ’gradski’. odnosno način učenja. primorano da na odreĎen način uči i pre škole. uči aktivno. Alfoni (fonetske varijante) To je razlika u izgovaranju istog glasa u zavisnosti od pozicije u kojoj se nadje u rečima.. Dete samostalno upoznaje odreĎene životne okolnosti. ne čekajući da mu nastavnik. Globalna metoda Polazište globalnog metoda čini saznanje da je dete. Ono stiče svoja iskustva. npr. odnosno dvousno ’m’. dok se u reči ’tamvaj’ izgovara kao usneno-zubno ’m’. Fonologija kao nauka o fonemama danas svakom nastavniku može pomoći da pouzdanije sagleda odnose izmeĎu glasa i slova. pravilno se piše ’bratski’. a u izgovoru se čuje ’bracki’. uči samostalno. da dobro artikuliše glasove. Nastavnici uopšte ne obraćaju pažnju na fonemske varijante u nastavi početnog čitanja i pisanja. što znači da svakom glasu odgovara odreĎeni znak.) i na sintaksičkom nivou. Fonemska struktura srpskog jezika Srpski jezik je po svojoj prirodi fonetski. ali je shvatljiva (mi juče gledati dobar film). Okolina ga podstiče da se samostalno uključuje u proces opismenjavanja.. Okolnosti koje su uslovile pojavu globalnog metoda: . prodavnica.

saznavati i učiti. kao prednost. 6. već se u svesti učenika fiksiraju kao celine sa odreĎenim značenjem. Globalni metod se kod nas ne koristi kao čist metod. Metodom razgovora. već samo u nekim svojim elementima i u kombinaciji sa drugim metodama. kada se učenici globalizacijom uvode u proces čitanja i pisanja. a nekad i preko nje. je u njihovom etimološkom pravopisu. Drugi razlog široke primene globalne metode u engleskom i njemu sličnim jezicima. zasnivaju se na činjenici da su pojave u prirodi. 3. fonomimički metod. Pobornici ovog metoda ističu. pojmovni (fonetički) metod. Čitanje se uči zapamćivanjem reči i rečenica koje se ne rastavljaju na elemente. 8. učenje čitanja pomoću pisanja. socijalne (uticaj industrijske revolucije). Otuda i zahtev da se uči globalno. Opravdano je njegovo korišćenje u pripremnom periodu. njen grafički izgled se prima kao slika. fonografički metod. Metodološke osnove ove metode. već se pomoću naučenih štampanih reči sastavljaju rečenice. Osnovna jedinica čitanja po ovom metodu jeste reč. mogućnost individualizacije nastave početnog čitanja i pisanja. Postupak globalnog učenja čitanja. učenici se upućuju da upamte sliku predmeta. društvu i mišljenju uvek date kao celina. Ispod slike. slogovni metod. 8. pa ih tako treba i doživljavati. 7. odnosno njegove slike. Globalni metod insistira da učenik usvaja čitanje kao što usvaja govor. metod glasanja. 9.  psihološke (novi elementi u razvojnoj i pedagoškoj psihologiji). napiše se ime tog predmeta. zatim sliku izgovorene reči. Metod sricanja . metod prirodnih glasova. nastale krajem devetnaestog i početkom dvadesetog veka. Sintetičke metode u nastavi početnog čitanja i pisanja 1.  pedagoške (pojava novih pedagoških ideja i reformi). koliko struktura jezika odgovara ovoj metodi). ali se ta reč ne rastavlja na manje govorne elemente. tj.  jezičke (priroda jezika. metod ščitavanja. metod sricanja. 2. Globalizacija u početnom čitanju počinje posmatranjem predmeta. tu reč u štampanom obliku. po principu odreĎenih celina. 5. donekle je sličan metodi normalnih reči. 4.

). odnosno reč. pa onda dva suglasnika sa samoglasnikom. U drugoj fazi.. glasovi se uočavaju u prirodi i okolini. dok nastavnik ne otkrije sledeće pokriveno slovo i tada spajaju prvi glas sa drugim u jedan slog. Metod glasanja Postupak metode glasanja podrazumeva da nastavnik pokrije drugo slovo i tako redom svako sledeće. celovito shvatanje sloga. Metod ščitavanja (zglašavanja) Ščitavanje se sastoji u tome što se u toku čitanja pojedini glasovi u reči koji čitamo otežu malo više nego u govoru. pa tek onda naglas. a treća faza je sinteza cele reči od već naučenih slova.Učenje početnog čitanja pomoću sricanja počinjalo je upoznavanjem svih slova redom (nekada su se slova drugačije imenovala. kod ščitavanja reči zima metodom glasanja. učenici usvajaju pojedine glasove i slova i spajaju ih u slogove. a učenici glasno izgovaraju (glasaju). Otezanje ne sme biti neprirodno i ne sme preći u pevanje. Slogovni metod Ovaj metod prolazi kroz tri faze: u prvoj. gde učenici prvo u sebi izgovore slova. a to omogućava da učenik razume ono što je pročitao.. a izbegava se umetanje prizvuka poluglasa ili muklog ’e’.. a svi ostali elementi ovog metoda su prevaziĎeni. zujanje pčela (z-z-z-z-z) itd. najbitnija je druga faza. vjedi. spaja sa sledećim. slogova u reči.. tj. Učili su kako se spaja svaki suglasnik sa svakim samoglasnikom i obrnuto. Npr. Pročitana reč liči na tu reč izgovorenu u svakidašnjem govoru..az. čineći tako jednu glasovnu celinu. To je staro sricanje. Sricanje je danas prevaziĎeno i samo se u nekim školama kod nas može naići na tzv. tj. Tokom otezanja glas se ne prekida. Ščitavanje se danas koristi u sintetičkim vežbama koje se organizuju u pripremnom periodu čitanja i pisanja.Vežbanjem se dužina otezanja smanjuje dok se ne doĎe na oblik normalnog čitanja. To mogu biti onomatopejske slikešuštanje lišća (š-š-š-š). Metod prirodnih glasova Polazište ovog metoda je glas kao jedinica čitanja. Ščitavanje može biti glasovno i slogovno. novo sricanje. pa se oponašaju u učionici. ljudski glasovi iznenaĎenja ’o-o-o-o što . Učenika treba naučiti da prethodno slovo ščitava sve dok sledeće vizuelno ne prepozna. ali se glas. Nakon učenja slova prelazilo se na sricanje. Isto je i sa dugim slogom. dok se oteže. a čim ga otkrije. U današnjem ščitavanju se koristi jedino postupak dugog izgovaranja (’otezanja’ glasa). učenik shvata celi slog odjednom. Sintetičkim putem se usvaja glas koji se uočava u svom prirodnom kontekstu. U procesu ščitavanja treba koristiti individualan rad. učenici ga glasovno povežu (u slog-’zi’). potom. buki. nastavnik bi pokrio u prvom slogu slovo ’i’ dok učenici izgovaraju glas ’z’.. koje se sastojalo u spajanju slova u slogove i. da bi se postupno došlo do njegovog pojma. U celom ovom procesu.

Učenici uče kako se formira glas.. Ovaj metod se danas koristi samo kao etapa u analitičko-sintetičkoj metodi. učenicima prvog razreda je preteško da uče anatomiju govornih organa. pa se za način izgovaranja vezuje mimika kao spoljašnji izraz izgovaranja. Metode u nastavi početnog čitanja i pisanja Sve metode su po prirodi empirijske. fotografija i drugih modela. čuĎenja. Pojmovni metod Ima za cilj da olakša shvatanje veza izmeĎu glasa i slova. Izgovaranje glasa se vezuje za osećanje straha. Polazi od saznanja do kojih je došla fonetika. Fonomimički metod Polazi od načina izgovaranja glasova u raznim životnim situacijama. Pomoću slika. Fonografički metod Sastoji se u traženju veza izmeĎu oblika predmeta i oblika slova. kakav položaj zauzimaju govorni organi. već uvek u okviru neke priče.rad se može pretvoriti u suvišnu igru. ’u-u-u-u što je lepo’ i tome slično. Danas se ovaj metod koristi samo delimično.  analitičke... Ovaj metod je interesantan. preterivanje u traženju glasova. uči se čitanje. a zatim se sve to pisanjem spajalo u reči. u okviru drugih metoda. zabavan i unosi dinamiku. recimo.. Ti glasovi se ne oponašaju samostalno. Ako je. ćirilično P-vrata. pa tek onda slovo. glas ’O’ izgovoren u uzbuĎenju.). Učenje čitanja pomoću pisanja Po ovoj metodi najpre se obraĎivao glas. U našoj literaturi je ustaljena podela na:  sintetičke. Tako se slova lakše shvataju (O-obruč. dok su nedostaci vezani za njegovu ograničenost. . i dok se te reči pišu.boli’. nastavnik objašnjava kako nastaje glas. što su njegove prednosti. izraz lica. karakterističan za to uzbuĎenje. uzima se kao znak za glas ’O’ i učenici pamte te mimičke pokrete. MeĎutim.. 10...

Učenici uočavaju da glas i slovo sami za sebe ne znače ništa i da značenje dobijaju tek u rečima. reči na slova). ukoliko se poĎe od celine. Analizom rečenice utvrĎuje se koliko ima reči u rečenici. brže i efikasnije nauči da čita i piše. Ščitavanje II Analitičke metode 1. izdvajanje odreĎenog glasa i slova. redosled reči. u pitanju je sintetička metoda. MeĎutim. Podela metoda je izvršena na osnovu osnovnog postupka učenja. normalnih rečenica III Globalna metoda . M. reč. analitičko-sintetičke i  globalna metoda. kada ta slova slažu u reči i reči u rečenice. radi se o analitičkoj metodi. Metode i postupci u nastavi početnog čitanja i pisanja I Sintetičke metode 1. slovo. Analiza u početnom čitanju podrazumeva razlaganje ili rastavljanje odreĎenih celina na delove koje ih čine (rečenica na reči. rečenica.da li učenje počinjemo od elemenata jezika (glasova i slova) ka celini (reči i rečenice) ili od celine ka elementima. pa se analizom doĎe do elemenata. Ukoliko se poĎe od elemenata jezika (glasova i slova). rečenice i tekst). Procesu analize i sinteze prethodi formiranje pojmova glas. Metoda sricanja 2. Sinteza je suprotna analizi. Cilj savremenih metoda jeste da učenik što jednostavnije. što se radi u pripremnom periodu. pa se sintezom doĎe do celine (reči. koliko glasova ima u odreĎenoj reči. Nju koristimo kada učenici slažu slova na slovarici. Metoda teksta 2. Najviši oblici sinteze su ščitavanje i čitanje.

normalnih reči 4. 10. Fonografička 7. Učenje čitanja pomoću pisanja 3. M. Pojmovna 8. normalnih slogova IV Analitičko-sintetičke metode 1. Fonomimička 9. b) grupna obrada slova i c) kompleksni postupak. Faktori koji utiču na izbor metoda i postupaka .3. M. Slogovna metoda 5. Glasovna analitičko-sintetička metoda Postupci obrade slova: a) monografski. prirodnih glasova 6. M. Metoda glasanja 4.

TakoĎe se govori o funkcionalnoj zrelosti. čitanja i razumevanja pročitanog. brz tempo života i veoma brze promene u kulturnom životu odreĎene društvene sredine. 3. Struktura jezika Na izbor metoda utiče dužina reči. toliko smo spremni da prihvatamo tuĎe pedagoške tekovine koje ne odgovaraju našem jeziku. Koliko smo skloni da se odupremo inovacijama. znatno utiču na izbor metoda i postupaka. 2.1. zbog poštovanja pedagoškog nasleĎa. da prati analitičke i sintetičke vežbe. Naprednija deca zahtevaju efikasnije postupke rada. ma koliko svesni bili njene sumnjive vrednosti. Naš pravopis je fonetski. 7. tj. što znači da svakom glasu odgovara odreĎeni slovni znak. Jezici sa kraćim rečima pogodniji su za analitičke metode. kao i za globalnu. 5. da li je dete toliko razvijeno za ispunjavanje zahteva učenja čitanja i pisanja. Društvena sredina Novi životni uslovi. Pedagoška tradicija Skloni smo tome da se. zbog koga najviše trpe učenici. da li je učenik sposoban da uočava celine. jer se njihova grafička slika brzo pamti i shvata kao celina. Spremnost nastavnika . Intelektualne sposobnosti učenika Deca različitih intelektualnih sposobnosti različitim tempom usvajaju glasove i slova. Zatim se postavlja pitanje emocionalne i socijalne zrelosti. 4. proces ščitavanja. Uzrast učenika Prvo se postavlja pitanje telesne zrelosti. Frekventnost slova utiče na redosled obrade slova. Pravopis Izbor metoda zavisi i od toga da li je pravopis odreĎenog jezika fonetski ili etimološki. može stvoriti teškoće u nastavi. 6. 8. Otpor prema inovacijama u nastavi neizbežno vodi u pedagoški konzervatizam. Frekvencija pojedinih glasova utiče na izbor metode i postupaka obrade slova. čvrsto držimo pedagoške tradicije. tj. Uticaj drugih zemalja Nekritičko prihvatanje metodičko-didaktičkih uticaja iz drugih zemalja može biti riskantno.

izbor metoda i posupaka i 8. U nastavnom planu nije konkretnije razraĎen izbor metoda i postupaka. dok se monografski smatra neefikasnim. Izbor postupaka je uslovljen izborom odvojenog. 12. Ako većina učenika poznaje sva. . 10.Stručna sprema nastavnika. kao i pedagoška invencija. 11. 4. fonetska struktura glasova. 9. izbor pisma. efikasnije i ekonomičnije. Nastavni plan i program Nastavni planovi i programi su pitanje izbora metode i postupaka prepustili nastavniku. nastavnik ta znanja mora stvaralački upotrebiti. Dobar nastavnik će se truditi da primenjuje različite metode i postupke. meĎutim. 11. ili veći deo slova. Pitanje je. grafička sličnost slova. Kompleksni postupak obrade slova se smatra najefikasnijim. čitljivost slova. Bukvar ili početnica Pitanje izbora metoda i postupaka se. 2. uporednog ili kombinovanog učenja čitanja i pisanja. monografski postupak bi bio neefikasan i dosadan. za nastavu početnog čitanja i pisanja. da li je u tom izboru presudna volja nastavnika ili naučno verifikovani faktori. narečje. Redosled učenja slova Kriterijumi koji se moraju poštovati za dobar redosled učenja slova su: 1. grafička struktura slova. obično rešava izborom bukvara ili početnice. njegovo opšte obrazovanje. 5. 6. 7. Prethodna znanja učenika Obzirom da učenici puno toga nauče u predškolskom obrazovanju. 3. frekvencija slova i glasova u jeziku. važni su faktori za izbor metoda i postupaka. Faktor racionalizacije i efikasnosti Vreme kojem pripadamo zahteva da učimo racionalnije.

tj. a slova ćirilice po drugom. ali slova koja će se prvo učiti ne treba da budu samo vokali.postoje slova koja svojim oblikom deluju jednostavno i brzo se vizuelno shvataju. 7. Koji od ova tri načina će biti primenjen. 6.sasvim je opravdano da se slova latinice obraĎuju po jednom redosledu. 2. odvojeno učenje čitanja i pisanja. diktiraju sledeći faktori:  uslovi života. 4. jer ih učenici mogu pomešati. 3. Izbor metoda i postupaka.veće učestalosti upotrebe. To pomaže učeniku da ih brže prepozna i čita. Frekvencija glasova i slova u jeziku podrazumeva da se u početku uzimaju glasovi. jer su najjednostavniji. 5. 8. 12. kombinovano učenje čitanja i pisanja. Izbor pisma. . Grafička sličnost slova podrazumeva da se izbegavaju slova slična po obliku. Grafička struktura slova podrazumeva da se prvo obraĎuju slova koja su lakša za pisanje.  znanje učenika stečeno pre polaska u školu. Vokale treba kombinovati sa suglasnicima. može se učiti na tri načina: 1. odnosno da se ne obraĎuju jedno za drugim. 1. uporedno učenje čitanja i pisanja i 3. Narečje. Odvojeno učenje čitanja i pisanja Metodičari koji se zalažu za ovaj način učenja čitanja i pisanja. To diktira njihova grafička struktura. U grupnom postupku grupe slova moraju biti usklaĎene sa organizacionim specifičnostima tog postupka. ističu da je veština pisanja mnogo teža od veštine čitanja i da ih stoga treba odvojeno obraĎivati.1.  predškolsko obrazovanje i vaspitanje. Fonetska struktura znači da ćemo prvo učiti glasove koji se lakše izgovaraju. Čitljivost slova.  vrsta bukvara ili početnice. u nastavi početnog čitanja i pisanja.  programski stavovi.  stav nastavnika.redosled učenja slova na ekavskom i ijekavskom jezičkom području ne moraju se suštinski razlikovati.u radu po monografskom postupku postoji bezbroj modela za redosled slova. odnosno slova veće frekvencije. 2. ali izvesne razlike moraju postojati. Raspored učenja početnog čitanja i pisanja Čitanje i pisanje. Prvo ćemo učiti vokale. da bi učenici mogli da grade reči.

a učeći pisanje. usavršava čitanje. Pošto su čitanje i pisanje složene veštine. Učenici ne moraju da nauče da čitaju sva slova da bi prešli na pisanje. jer učenici nauče da čitaju i pišu za godinu dana. nemaju razvijene sitne mišiće. njihovom uporednom učenju prethode obilne pripreme. Odvojeno učenje čitanja i pisanja je neefikasno i neekonomično. dok se istovremeno vrše pripreme za pisanje i na kraju se uči pisanje.  učenici.  pisana slova su dosta složenija. u početku. potrebne za pisanje. kao i velika i mala slova. . Vežbanje čitanja pomaže pisanju i obratno. koje uglavnom obuhvataju glasovna vežbanja. pa ih zato treba obraĎivati posle čitanja. ističu da je veština pisanja mnogo teža od veštine čitanja i da ih zbog toga treba obraĎivati odvojeno. Uporedno učenje čitanja i pisanja Učenici istovremeno uče čitanje i pisanje. Nakon što učenici nauče da čitaju odreĎen broj slova. uče da ih pišu. Postoje mišljenja da se odvojeno uče pisana i štampana slova. pa prvo treba naučiti učenike da čitaju. koje uglavnom obuhvataju glasovna vežbanja. Postoje mišljenja da se odvojeno uče pisana i štampana slova. dok se istovremeno vrše pripreme za pisanje i na kraju se uči pisanje. kao i velika i mala slova. Zagovornici odvojenog čitanja i pisanja navode sledeće razloge za takav raspored učenja:  štampana slova su grafički jednostavnija od pisanih. 2. pa onda da pišu. učenik se priprema za pisanje. Postoje razni modeli primene kombinovanog učenja čitanja i pisanja i ima bezbroj kombinacija. Kombinovano učenje čitanja i pisanja Neki metodičari smatraju da slabosti odvojenog i uporednog učenja čitanja i pisanja mogu da se prevaziĎu kombinacijom ta dva načina. najpre se izvode predvežbe za čitanje. 13. najpre se izvode predvežbe za čitanje. Odvojeno učenje čitanja i pisanja Metodičari koji se zalažu za odvojeno učenje čitanja i pisanja. Učeći se da čita reči.Prema jednom modelu rada. i grafički i u načinu povezivanja u reči. 3. Odvojeno učenje čitanja i pisanja je neefikasno i neekonomično. jer učenici nauče da čitaju i pišu za godinu dana. Zatim se uči čitanje. Prema jednom modelu rada. kako bi se što pre zadovoljila njihova zainteresovanost za čitanje i za pisanje. Zatim uče čitanje.

 loša dikcija. njegov razvoj u čitanju. Na vežbama čitanja.  izostavljanje pojedinih slova. učenicima se ukazuje na odreĎene greške.. Korigovanje grešaka je individualan rad.  naglašeno i odsečno čitanje reči.  sricanje.  neuravnotežena dinamika izgovaranja pojedinih glasova u reči. Nastavnik mora da prati učenika. odreĎenom brzinom.  mehaničko čitanje.  teško sliva i povezuje slova u celinu.  zamenjivanje slova slične grafičke strukture. Greške u početnom čitanju Iskusniji nastavnici bi trebalo da znaju koje greške učenici najčešće prave u učenju čitanja.  zapažanje tačke tek kada se do nje doĎe.  izostavljanje glasova na kraju reči.  prebrzo čitanje. je teško korigovati.  ako se čitanje i pisanje odvojeno uče.  monotono čitanje.  ponavljanje pročitanog. koje nastavnik komentariše i daje uputstva kako da ih prevaziĎu.  nepravilna intonacija. grafičku strukturu slova. predbukvarski period može biti kratak.. na ovom uzrastu. Greške u čitanju.  otezanje prvog slova u reči.  slogovno čitanje.  ’seckanje’ u toku čitanja. da vodi evidenciju napredovanja učenika.  nepravilno slivanje reči u rečenici. da otkriva tipične greške. 14. . odvojeno učenje čitanja i pisanja pogodnije je za slabije učenike. kao i to kako te greške treba korigovati.  nepravilno disanje.  unošenje dijalekatskih i lokalnih karakteristika u čitanje. Greške u početnom čitanju su:  nepravilna artikulacija odreĎenih glasova.  učenik ne prepoznaje.  usporeno čitanje.  iznenadno podizanje i spuštanje glasa.  nerazumevanje pročitanog.

 usvajanje i razumevanje pojma glasa.  subvokalizacija (poluglasno izgovaranje reči u toku tihog čitanja ili čitanja u sebi).  opisivanje. učenik se nekontrolisano vraća na pročitane reči ili na samo jednu reč i tako zastaje.  upoznavanje učenika sa načinom korišćenja pribora i bukvara ili početnice. Pripreme za početno čitanje i pisanje Trajanje priprema za čitanje i pisanje (trajanje predbukvarskog perioda) zavisi od predznanja učenika. Treba jednako da čitaju i prozne i poetske tekstove. On treba da traje samo onoliko koliko je potrebno da se učenici pripreme za učenje čitanja i pisanja. Ne treba učenike terati da jedan tekst čitaju nekoliko puta. Zadaci pripremnog perioda:  opšti: .  vežbe artikulacije.  posebni:  vizuelne vežbe (vežbe u posmatranju). zapinje i isprekidano čita već pročitano). jer ga nauče napamet.  regresivno čitanje (u toku glasnog čitanja.  vežbe disanja. Mora se primenjivati što više vežbanja koja treba da budu raznovrsna. neprirodno čitanje.  snalaženje učenika u školskoj sredini.  pričanje i prepričavanje. .upoznavanje učenika.  stvaranje odeljenske zajednice. 15. Od pripremnog perioda zavisi kvalitet učenja čitanja i pisanja.  izgraĎivanje kolektivnog života.  upoznavanje učenika sa potrebnim oblicima ponašanja u školi.  akustičke vežbe.  izgraĎivanje kulture slušanja govornika.

Pričanje i prepričavanje. Razumevanje pojmova rečenica. nastavnik je saznao koji učenici nemaju dobru artikulaciju i sa njima izvodi posebne vežbe. reči rastavljaju na glasove. reči i glasove u govoru i tekstu. Vizuelno se opažaju oblici. da osete rečenicu kao jedinicu saopštavanja. Akustičke vežbe. Pažnja se posebno posvećuje izgovoru glasova ’r’. reč i glas. stvaranje porodica reči. a potom se osamostaljuju.  analitička vežbanja. a zatim i u široj okolini. mora se voditi računa o:  dužini rečenice.vezane su za razvijanje sluha. nepravilno izgovara glasove.cilj je bogaćenje rečnika učenika i razvijanje osećaja za rečenicu. Suprotno analizi. Opis može biti tematski vezan za neku sliku ili motiv u prirodi. mimika. odnosno reči.  motoričke vežbe. Kod razvijanja osećaja za rečenicu. da uočavaju rečenice. poštujući principe od bližeg ka daljem. Vežbe artikulacije.  sintetička vežbanja. Vizuelne vežbe. fonetska vežbanja vezana za izgovaranje pojedinih glasova. samim tim nepravilno i čita.  usvajanje i razumevanje pojma rečenice. ’dž’.prilikom prethodnih ispitivanja. boje. crtane filmove.izvode se na usmenom nivou i od velikog su značaja za početno čitanje i pisanje. Vežbe disanja. odnosno čitanje. pokreti. Prvo učenici opisuju odgovarajući na pitanja nastavnika. ’Ď’. Mogu se posebno organizovati morfološka vežbanja. Opisivanje. ’č’. u ovim vežbanjima. usvajanje i razumevanje pojma reči. zatim.  globalno čitanje. pa se. položaj nečeg. Sintetička vežbanja. razne vrste artikulisanih i neartikulisanih zvukova. Učenici slušaju govor nastavnika.značajna su jer učenike pripremamo za ščitavanje.. . Leksičko-sintaksička vežbanja. od konkretnog ka opštem. Analitička vežbanja.  rasporedu reči u rečenici.ovaj proces mora biti postupan. Kada dete nepravilno diše. Treba obratiti pažnju na zvuke onomatopejskog tipa.. Najpre se uočavaju glasovi u različitim pozicijama u reči.  leksičko-sintaksička vežbanja.formiranje ovih pojmova obavezno je u pripremnom periodu. Posmatra se najpre u učionici. jer su oni potrebni za obradu slova. učenici od glasova sastavljaju reči.nastavnik usmerava učenike da posmatraju svoju okolinu.ove vežbe počinju slobodnim razgovorom o dogaĎajima iz učenikovog života. Zato se izvode različite vežbe kojima se podstiče pravilno disanje.  vežbe u otklanjanju dijalekatskih..pravilno disanje je bitan uslov za učenje čitanja i pisanja. ali mogu prepričavati i bajke. a reči od glasova. drugova. lokalnih i žargonskih karakteristika govora. da samostalno sastave rečenicu. da je analiziraju i uoče da se ona sastoji od reči. ’ć’. Učenici treba da shvate ove pojmove..

šake. odnosno jedno posle drugog.  učenici su više angažovani. od lakših ka težim. Sinhronizovano znači da se sva slova u grupi obrade odjednom. Merila za formiranje grupe slova su neujednačena. Grupna obrada slova Grupna obrada slova podrazumeva da se na jednom času obradi više slova. Kontinuirana obrada podrazumeva obradu grupe slova na istom času.. Etape časa su iste kao i kod monografskog postupka. odnosno grupa slova. Motoričke vežbe.  potreba za efikasnijim i ekonomičnijim učenjem. jer je učenik opterećen dodatnim aktivnostima i za kraći vremenski period treba da izvrši veći rad.  predškolsko obrazovanje stvara dobru osnovu za brže učenje. izboru reči. crtanje figura iz narodne ornamentike.  ubrzan tempo rada. Postoje razni tipovi ovih vežbanja: za razvijanje ruke.  intonaciji. pojačalo je interesovanje za čitanje knjiga i pismeno komuniciranje. za oslobaĎanje ruke.  misaonoj složenosti rečenice. šake i prstiju. prstiju i njihova koordinacija u modelovanju. Postoji mnogo razloga za ovaj način obrade slova:  bogatija znanja koja učenici donose u školu.  znatno se skraćuje vreme učenja čitanja i pisanja.  vrstama reči.  tematskoj oblasti rečenice. a da se njihovo utvrĎivanje u celini izvrši na istom času. jer su oni nosioci osnovnog napora u procesu pisanja. Treba dati prednost vežbama kojima se utiče na razvoj sitnih mišića. Iz tog razloga je bitno praviti manje pauze. Grupe pisanih slova treba da budu iste kao i grupe štampanih. slobodno crtanje. Zbog toga se više zamara. pažnja mu opada. crtanje jednostavnih likova.  masovno širenje kulture i pismenosti.. Prilikom grupne obrade slova nastavnik bi trebalo da ima na umu sledeće:  da je grupna obrada slova mnogo teža od monografske.  grupa slova se može obraditi sinhronizovano i kontinuirano. . ali jedno po jedno. Postoje neka opšta merila: ići od jednostavnijih ka složenijim slovima.  poreklu saznanja rečenice. 16. crtanju i pisanju.vežbanja pokreta ruke.

. To je intelektualna. na sredini i na kraju reči. Zbog toga je neophodno svakodnevno organizovati sistematska vežbanja čitanja. Vežbanje izgovora novog glasa .metodom prirodnih glasova (onomatopejske slike) i analizom reči na glasove (kod glasova koji se ne mogu obraĎivati metodom prirodnih glasova).. Metodička struktura časa obrade slova po monografskom postupku Monografski postupak podrazumeva obradu po jednog slova na svakom času (svako slovo predstavlja jednu nastavnu jedinicu). do izražaja dolaze reči koje sadrže glas planiran za obradu. Ovim postupkom se mogu obraĎivati štampana i pisana slova.  pošto ovakva obrada slova znači ubrzano učenje. a onda učenici smišljaju reči u kojima se taj glas nalazi (na početku. u sredini i na kraju reči). 17. Uočavanje glasa u raznim rečima Pronalaze se reči u kojima se novi glas nalazi u sve tri pozicije: na početku. IzvoĎenje glasa mora teći postupno. a svaka etapa ima odreĎenu funkciju. Izdvajanje glasa Izdvajanju glasa prethodi priča. koji se glas uči na odreĎenom času. Slovo se obraĎuje detaljno. postupno vezanim etapama. razgovor o slici. 4. 2. i to na dva načina. Do pojma glasa dolazi se postupno. psihološka i jezička priprema učenika za obradu slova. Čas obrade slova je organizovan po odreĎenim.veliko i malo štampano slovo i veliko i malo pisano slovo. ako radimo grupu slova. 3. uvek moramo organizovati razna vežbanja za utvrĎivanje slova. Treba voditi računa o razumevanju pročitanog. Prvo nastavnik izgovara reči. U monografskom postupku se uvek veliko i malo štampano slovo obraĎuju istovremeno. Kroz razgovor. II Obrada glasa 1. odvojeno ili uporedo. Ukoliko se čitanje i pisanje uče uporedo. na istom času se uče četiri znaka. Etape: I Pristup glasu Metodom razgovora se stvara odreĎeno raspoloženje. tj. pogotovo ako je grupa teža. uz potpunu zastupljenost svih metodičkih aktivnosti koje doprinose njegovom kvalitetnijem usvajanju. učenici se postupno uvode u sadržaj časa. to se može odraziti na kvalitet čitanja. Isticanje nastavne jedinice Učenik mora biti obavešten o tome šta se radi. a učenici utvrĎuju poziciju glasa.

a onda se komentariše njegova grafička struktura (prvo velikog pa malog slova). Te reči se zatim ščitavaju. treba preći na slaganje kraćih rečenica. slovo pokaže na slovarici. Kada učenici savladaju slaganje reči. 5. učenici izgovaraju glas. Povezivanje sa glasovima u prirodi Kad god je to moguće. Slaganje reči na slovarici Uzimaju se lakše i učenicima poznatije reči.drvca. zatim.. III Obrada slova 1. Pokazivanje i učenje novog slova Uvek se najpre skrene pažnja učenicima na to da svaki glas ima svoj odgovarajući znak. slovo. preporučljivo je da učenici samostalno povežu glas koji se obraĎuje sa glasovima u prirodi.. Uočavanje slova u raznim rečima Uočava se novo slovo u raznim rečima. pa se. 2. odnosno u nekoj životnoj situaciji. usmeravajući pažnju učenika na to kako da vuku linije pri ispisivanju tog slova. kako je već napomenuto. plastelin. 2. Samostalan rad na oblikovanju slova Učenici oblikuju slovo od raznih materijala. 4. u reč. 6. UporeĎivanje sa drugim slovima Novo slovo se obično uporeĎuje sa sličnim. zuba. . ukazujući na položaj usana. Fonografička vežba Podrazumeva traženje veze izmeĎu oblika slova i oblika predmeta. Postupak ščitavanja reči teče na sledeći način: ~ nastavnik demonstrira ščitavanje. potrebno je da nastavnik pokaže kako se glas izgovara. ~ analiza. Pisanje slova Prvo nastavnik piše slovo na tabli. u sredini i na kraju reči. dok nastavnik kontroliše njihov rad i ispravlja eventualne greške. 1. Svaki učenik za sebe slaže reči na slovarici. Ščitavanje reči Pravilno ščitavanje je slivanje glasova. naučenim slovima. 3. IV Čitanje Zadatak ove etape je da se vežbanjem razvija veština čitanja odreĎenih rečenica i tekstova.. ~ horsko ščitavanje. 5. i to.. jezika. tj. bez predaha. Da kažu gde su taj glas čuli u prirodi ili životnoj situaciji. Da bi pravilno izgovarali glas. na početku.Vežbe artikulacije su veoma značajne. Zatim. Zatim učenici pišu slovo u sveskama.

. ~ horsko čitanje (organizuje se u početku). šta je bilo dobro.. ~ čitanje sa takmičarskim usmerenjem (nastavnik iz svakog reda odredi po jednog takmičara. ~ čitanje uz kasetu.. ~ tiho čitanje (najpre u sebi. 3.  pisanje reči/rečenica na osnovu slika. 4.).. a drugi učenik nastavlja i tako redom). U početku mogu prstom povlačiti rečenicu koja se čita. dok učenici prate.  zamenjivanjem slova i  čitanje palindroma ili anagrama (Ana voli Milovana). VI Domaći zadatak Učenicima se može zadati da napišu 1-2 reda novog slova. Tekst se može i prepričati. čitanje rečenica koje su ispisane u vertikalnim nizovima.  dopunjavanje započete rečenice.).. pa onda glasno). tako što nastavnik postavlja pitanja koja moraju biti jasna i sadržajna. ~ naizmenično čitanje (jedan učenik pročita pasus. ~ izražajno čitanje nastavnika. ~ fleksibilno čitanje (čitanje reči koje su ispisane u stupcima. ~ reprodukovanje sadržaja.  pisanje reči. V Samostalni i stvaralački rad učenika Primenjuju se različite aktivnosti:  sastavljanje reči od zadatih slova. rebusi i ukrštene reči. a nakon toga se vrši analiza pročitanog.  rad na ’deformisanim’ rečenicama.  ispunjalke.~ grupno ščitavanje.. ~ pojedinačno ščitavanje. nakon čitanja se vodi razgovor o tome ko je kako čitao. Postoje tri oblika ščitavanja:  dodavanjem i oduzimanjem slova.. Zatim učenici pojedinačno čitaju. da izrežu slova iz novina. a šta ne. Čitanje i interpretacija teksta iz bukvara Najpre nastavnik pročita tekst. Vežbanje čitanja teksta Čitanje se može vežbati na sledeće načine: ~ glasno čitanje.  tehnički radovi i crtanje.  nastavni listići.  sastavljanje rečenica od zadatih reči.

ščitavanje novog slova: a) ščitavanje i čitanje dodavanjem i oduzimanjem slova. 6. Metodička struktura časa obrade štampanog slova I Pristup glasu (psihološka. vežbanje čitanja teksta: ~ glasno ~ tiho ~ naizmenično ~ sa takmičarskim usmerenjem ~ horsko ~ fleksibilno ~ čitanje uz kasetu ~ interpretativno čitanje. uočavanje glasa u raznim rečima. intelektualna i jezička priprema). IV Čitanje 1. . III Obrada slova 1. slaganje reči na slovarici. pokazivanje i učenje novog slova. 2. II Obrada glasa 1. c) ščitavanje i čitanje palindroma ili anagrama. samostalan rad učenika na oblikovanju slova. fonografička vežba. 2. 3. dopunjavanje započete rečenice. 5. pisanje slova. pisanje reči/rečenica na osnovu slika. sastavljanje rečenica od zadatih reči. vežbanje izgovaranja glasa. V Samostalni i stvaralački rad učenika 1. čitanje i interpretacija teksta iz bukvara. 4. 2. izdvajanje glasa. 4.18. 3. pisanje reči. 2. 4. 4. 3. uočavanje slova u raznim rečima. isticanje nastavne jedinice. povezivanje sa glasovima u prirodi. 5. sastavljanje reči od zadatih slova. uporeĎivanje sa drugim slovima. b) ščitavanje i čitanje zamenjivanjem slova. 3. 5.

po svojoj grafičkoj strukturi.. pisanje slova u svesci (jedan red). kako se spaja i kako se završava). da bi učenici uočavali sličnosti i razlike. 8. pravilno držanje tela.čitanje teksta. Redosled učenja pisanih slova zavisi od redosleda učenja štampanih. tehnički radovi i crtanje.). Obrada pisanog slova Pisana slova su.. VI Domaći zadatak 19. Struktura časa: I Pripremni razgovor. .  osposobiti učenike da prepoznaju pisano slovo. ruke i mentalnih aktivnosti. zasićenog slovom koje se obraĎuje II Izdvajanje reči u kojima se nalazi slovo koje se obraĎuje. na savladavanje grafičke strukture slova. rad na ’deformisanim’ rečenicama. 4. a ostali učenici ga prate i iskazuju svoja zapažanja. 5. nastavni listići. uočavanje slova koje se obraĎuje III Najava nastavne jedinice IV Pokazivanje novog pisanog slova na slovarici V UporeĎivanje novog slova sa istim. 3. Obraditi pisano slovo znači sledeće:  upoznati učenike sa oblikom slova. pokazivanje načina pisanja pisanog slova (bitan je nastavnikov komentar u toku pisanjanastavnik treba da objasni kako se u sistemu linija.  naučiti učenike da pravilno povezuju pisana slova u rečima.6. ispunjalke. najpre štampanog. nastavnikovo pisanje. pomoću prsta. uporeĎivanje sa sličnim pisanim slovima VI Analiza grafičke strukture slova VII Pisanje slova: 1. Neophodno je u toku obrade napraviti paralelu sa istim štampanim slovom. kako slovo počinje. jedan učenik piše slovo na tabli. kao grafičkim celinama. na koordinaciju oka. rebusi i ukrštene reči. a zatim pisanog slova. pisanje slova. kako se vuku linije. u vazduhu i po školskoj klupi. mnogo teža od štampanih i zato se uvek obraĎuju posle njih. 9. U pripremnom periodu treba obratiti posebnu pažnju na razvoj motoričkih sposobnosti za pisanje (razvoj sitnih mišića. 2. 7. štampanim slovom.

reči i glasa u nastavi početnog čitanja i pisanja Formiranje ovih pojmova je obavezno u pripremnom periodu. VIII Čitanje pisanog slova. ’š-š-š-šš-š’-lišće. pisanje reči i rečenica. ona analizira. Pri formiranju pojma reči. taj glas se prepoznaje u raznim rečima. Pojam glasa se može formirati analitičkim i induktivnim putem. . Pažnju učenika je potrebno usmeriti i na usmeni i na pismeni oblik formiranja rečenice. a zatim se ta reč rastavlja na glasove. bez obzira da li su vezane ili nevezane za gradivo (slovo) koje se obraĎuje na času. Pritom. treba imati na umu da usmeni oblik prethodi pismenom. Treba poći od lakših rečenica. zatim. Kod analitičkog. Tako se postupa do kraja teksta.. Pojam reči se formira nakon formiranja pojma rečenice. uvrĎuje se da se rečenica sastoji iz reči koje nešto znače.. pa.polazi se od pojma reči. čitanje teksta pisanog pisanim slovima IX Samostalni i stvaralački rad učenika (prepisivanje i diktat) X Domaći zadatak 20.  da nauče kako se izgovaraju. a zatim se utvrdi da je to rečenica i da se kraju rečenice nalazi tačka. Kod induktivnog. Potom jedan učenik čita prvi red. Do pojma rečenice može se doći globalnim i sintetičkim putem. Najpre se da pojam rečenice. preko pojma slike tog predmeta. na kraju. Ciljevi formiranja pojma rečenice:  da učenici uočavaju rečenicu u govoru i tekstu.  da razviju umešnost u samostalnom sastavljanju rečenica. doći do pojma reči. treba poći od konkretnog predmeta. u sredini i na kraju reči. na slovarici slažu ili štampanim slovima pišu rečenice. polazi se od predmeta..na početku.. Važno je da učenici osete granice rečenice. obraĎuje se naziv tog predmeta. Sintetički način. Kako je rečenica za decu apstraktna kategorija. tematski vezanih za životnu okolinu učenika. proces njenog usvajanja je dosta složen i težak. Pošto učenici nauče neke reči. rastavlja se na reči i.6. njen početak i kraj. To je najpouzdaniji put formiranja pojma reči.  da osete rečenicu kao jedinicu saopštavanja. pa se. razgovara se o njemu. Globalnim putem se sve rečenice. Pojam rečenice. da osete način izgovaranja. polazi se od oponašanja zvukova u prirodi (’z-z-z-z-z’-pčele.). odnosno prvu rečenicu. čitaju globalno.

a sa učenicima koji sporije napreduju radi postupno i strpljivo. već organizuje zajedničke aktivnosti. pokazalo je sledeće:  kompleksni postupak u potpunosti koristi prethodna znanja. učiteljica iz Beograda. u proseku. interesovanje učenika za čitanje dečje štampe i za vannastavni program. je veće. u kojima učestvuju svi učenici. u odnosu na monografski postupak.  usvajanje čitanja po kompleksnom postupku je znatno ekonomičnije i. daje dodatne zadatke. Nastavnik ne održava klasičnu nastavu. svako sopstvenim tempom i redom.  zahvaljujući pravilnom korišćenju oblika rada i nastavnih sredstava. Nastavnik.  rad po kompleksnom postupku podstiče učitelja na aktivniji odnos prema organizaciji i izvoĎenju nastave. Tokom prvog polugodišta. Uporedna analiza monografskog i kompleksnog postupka Ispitivanje o efikasnosti monografskog i kompleksnog postupka. Slova se ne usvajaju pojedinačno. sinhronizovano u kontekstu celokupnog života u učionici. Postoji posebna tabela u kojoj se registruje i prati napredovanje učenika. učenici se ne ocenjuju. Ne postoje jedinstveni zahtevi za sve učenike. bez obzira na nivo znanja. . Slova se. S druge strane. u zavisnosti od njihovog znanja i sposobnosti za napredovanje. već u neprestanom kontaktu sa svim slovima i deca ih individualno usvajaju. odnosno nastavlja na nivo znanja stečen u predškolskom periodu. 22. tako da se znanje koje se stiče u školskom periodu nadograĎuje. Tvorac ovog postupka je Jelena Mioč. upola skraćuje vreme usvajanja slova i čitanja. monografski postupak zanemaruje prethodna znanja. kompleksni postupak pruža široke mogućnosti za razvijanje individualnih sposobnosti i napredovanje učenika. Kompleksni postupak učenja početnog čitanja i pisanja Vrednost kompleksnog postupka se prvenstveno ogleda u njegovoj efikasnosti. tako da svi učenici čitanje i pisanje uče ispočetka.  kvalitet čitanja je bolji kod kompleksnog postupka. prema ovom postupku.21. ne obraĎuju ni pojedinačno ni grupno. već se svakom učeniku prilazi sa posebnim ciljevima i zadacima. u skladu sa njegovim tempom rada. koje je sproveo Muhamed Muradbegović. već celovito.  kod kompleksnog postupka. učenicima koji brzo napreduju.

Poštujući didaktički princip ’od lakšeg ka težem’. usavršavanje logičkog čitanja. teško mu je da savlada pisanje. a ne slovo ili slog.  razna obaveštenja i upućivanje u dečju štampu. odreĎenu brzinu čitanja. MeĎutim. usvajanje slova i savladavanje ščitavanja reči i kratkih rečenica. polazi se od jezičkog saznanja da je reč nosilac značenja. Odnos početnog čitanja i pisanja Pisanje je mnogo složeniji proces od čitanja. uočava detalje. ne posvećuje se dovoljno pažnje obradi glasa. U trećoj etapi. izgraĎivanje pravilne tehnike čitanja i razumevanja pročitanog i 4. Pisanje doprinosi usavršavanju čitanja. pripremni period. Časovi su veoma raznovrsni po načinu organizacije. obogaćuje . Dok piše. Usavršavanje čitanja podrazumeva pravilno. reči i rečenice. Ščitavanje prelazi u čitanje. 23.  samostalni rad na slovarici. učenik razvija moć zapažanja. radi se na izgraĎivanju tehnike čitanja. Kompleksni postupak zahteva od učenika maksimalno angažovanje i visok stepen samostalnosti. prvo se uči čitanje pa pisanje i prvo se uče štampana pa pisana slova. ume da razlikuje bitno od manje bitnog. Osnovni oblici rada su:  zajednička vežbanja sa ilustrovanim slovaricama. sposobnost shvatanja sadržaja. u nastavi početnog čitanja i pisanja. a navika čitanja je tesno povezana sa navikom pisanja. 2. učenici se osposobljavaju za samostalno čitanje sa razumevanjem. Bitno je da učenik shvati šta je pročitao. slažu reči i rečenice pomoću slovarice i vežbaju ščitavanje.  učeničko zapisivanje štampanim slovima.Početnica za rad po ovom postupku je veoma bogata tekstovima i od početka se insistira na njihovoj umetničkoj vrednosti. U etapi usvajanja slova. ali se. Ako učenik slabo čita. 3. Učenici slova usvajaju individualno i po svom izboru. razvijanje kulture pismenog i usmenog izražavanja. primenom ovog postupka. obogaćuje svoje predstave o rečenici. mogu uočiti četiri faze: 1. u bukvarskoj nastavi. tačno i tečno čitanje. U pripremnom periodu se radi na uspostavljanju veza izmeĎu akustičke slike glasa i njegovog znakovnog predstavljanja.

gde učenici prvo u sebi izgovore slova. dok se oteže.proces prevoĎenja jezičkih znakova u. vjeci. Psihološki posmatrano. a potom u rečenicu. bez predaha.lingvističkog i psihološkog. U pisanju smo veoma svesni radnji koje obavljamo. misao ili osećanje. Otezanje ne sme biti neprirodno i ne sme preći u pevanje. Sa lingvističkog aspekta gledano. Ščitavanje se danas koristi u sintetičkim vežbama koje se organizuju u pripremnom periodu čitanja i pisanja. Postupak ščitavanja reči teče na sledeći način: ~ nastavnik demonstrira ščitavanje. Kroz pisanje se razvija i takmičarski duh (pogotovo kada je reč o lepom pisanju). novo sricanje. pisanje je složeniji i apstraktniji proces od čitanja. Nakon učenja slova prelazilo se na sricanje. Pročitana reč liči na tu reč izgovorenu u svakidašnjem govoru. ~ grupno ščitavanje. Pravilno ščitavanje je slivanje glasova. Nekada su se slova drugačije imenovala. potom. ~ analiza. Odnos čitanja i pisanja uglavnom možemo posmatrati sa dva aspekta. U procesu ščitavanja treba koristiti individualan rad.. U procesu čitanja postiže se automatizam. Čitanje je vizuelna aktivnost u kojoj učenik odreĎene grafičke znake sliva u jednu celinu. ali se glas. ~ pojedinačno ščitavanje. pa reči i rečenice shvatamo celovito. koja se naziva reč. Tokom otezanja glas se ne prekida. a izbegava se umetanje prizvuka poluglasa ili muklog ’e’.. Učenika treba naučiti da prethodno slovo ščitava sve dok sledeće vizuelno ne prepozna. a to omogućava da učenik razume ono što je pročitao. uvežbava mehanizam koordinacije raznih aktivnosti. pisanje je kodiranje. govorom iskazanu. 24. a čitanje je dekodiranje. Ščitavanje se sastoji u tome što se u toku čitanja pojedini glasovi u reči koji čitamo otežu malo više nego u govoru. To je staro sricanje. spaja sa sledećim.az. koje se sastojalo u spajanju slova u slogove i.. Učili su kako se spaja svaki suglasnik sa svakim samoglasnikom. . pa tek onda naglas.Vežbanjem se dužina otezanja smanjuje dok se ne doĎe na oblik normalnog čitanja. Ščitavanje može biti glasovno i slogovno. Sricanje je danas prevaziĎeno i samo se u nekim školama kod nas može naići na tzv.. slogova u reči. ~ horsko ščitavanje. Sricanje i ščitavanje Učenje početnog čitanja pomoću sricanja počinjalo je upoznavanjem svih slova redom.pisano oformljenje odreĎene informacije. čineći tako jednu glasovnu celinu. buki.sopstveni rečnički fond. u reč.

da utvrdi od kojih se glasova sastoji. Prelazak iz faze ščitavanja u fazu čitanja treba da bude lagan.  izražajno čitanje. Učenici. u početku. dok piše. sa tim učenicima treba organizovati individualan rad. Karakteristike početnog čitanja i pisanja Čitanje predstavlja viši stepen savladanosti glasova i slova.  zamenjivanjem slova i  čitanje palindroma ili anagrama (Ana voli Milovana). a ne sadržinom onoga što piše. a sa onima koji sporije napreduju treba dodatno raditi na času i van časa. Prva slova piše mehanički. jer. već na savladavanje tehnike čitanja prepoznavanjem slova i načinom izgovaranja glasova. već i način mišljenja i izražavanja. preokupiran je samom tehnikom pisanja. Zbog toga ih je neophodno usmeravati na značenje pročitanog. Pomoću vežbanja treba proveriti:  stepen savladanosti tehnike čitanja.  razumevanje pročitanog. kao i reči u rečenice.  ščitavanje.~ reprodukovanje sadržaja. Pisanje nije samo savladavanje tehnike pisanja. Izvestan broj učenika proces čitanja savlaĎuje veoma sporo i.ovladavanje tehnikom čitanja. poštujući brzinu napredovanja svakog učenika. Učenicima koji brže napreduju treba davati dodatne zadatke.uvoĎenje u izražajno čitanje.  da li je (ili nije) učenik usvojio odreĎenu instrukciju. na razumevanje. Povezivanje slova u reči. Učenik čak i . tj. Učenik prvog razreda tek uči kako da piše slova. Pišući reči.  usavršavanje čitanja. učenik mora da izvrši njihovu analizu. Uvežbavanje čitanja mora biti svakodnevni zadatak. a onda da piše slovo po slovo. 25. od naučenog slova do kvalitetnog čitanja. ne misle na ono što čitaju. prolazi odreĎene faze:  prepoznavanje oblika slova. reči i rečenica. Postoje tri oblika ščitavanja:  dodavanjem i oduzimanjem slova. iz tog razloga. mora se odvijati postupno. Učenik.  čitanje.

~ nepravilno držanje pribora za pisanje.slova rastavlja na elemente. kako sedi. 2. svesku. Nastavnik otkriva greške. ~ suvišni pokreti u toku pisanja. od njegovih psihofizičkih mogućnosti. tokom čitanja. savlada tehniku čitanja. Brzina čitanja često zavisi od samog učenika. 26. otkrivaju odreĎene rečenice ili reči. Misli i o tome kako drži olovku. Nastavnik je obavezan da prati razvijanje rukopisa učenika i da utiče na poboljšanje istog. Neke od grešaka u početnom pisanju: ~ nepravilan položaj tela. Sa učenicima treba prethodno razgovarati o ciljevima ovog čitanja. Vežbe za ubrzavanje čitanja: 1. Od brzog čitanja nema koristi. Učenik. Vreme se odreĎuje prema dužini i težini teksta. ~ nepravilno povezivanje slova. Ona podrazumeva i stepen savladanosti tehnike čitanja i razumevanja pročitanog. ~ nepravilan oblik slova. Učenici čitaju u sebi i pronalaze zadate rečenice i reči. svaku operaciju kontroliše svesno. ~ nejednaka visina slova. ~ pritiskanje na podlogu. učenicima treba dati da. početnik. Razvijanje i merenje brzine čitanja Kada učenik. ~ pisanje kosim pismom. Brzina čitanja mora ići istovremeno sa brzinom shvatanja. onda se počinje sa vežbama za razvijanje brzine čitanja. ako učenik nije razumeo to što je pročitao. Izborno čitanje U okviru odreĎenog teksta. komentariše ih sa učenicima i daje instrukcije kako da se te greške isprave i prevladaju. Tiho čitanje sa ograničenim vremenom Najpre se odredi vreme za koje učenici treba da pročitaju odreĎeni tekst. dižući olovku sa hartije kada napiše jedan element ili slovo. Nakon čitanja utvrĎuje se vreme za koje je učenik pročitao tekst. sve dok se pisanje ne automatizuje. 3. a merilo brzine mora biti stepen razumevanja pročitanog. a kroz razgovor se proverava da li je i kako učenik razumeo pročitano. Dopunjavanje teksta za izborno čitanje .

na kartonima se ispisuju rečenice). istovremeno. Čitanje teksta sa video kasete. Svaka grupa dobija zadatke u skladu sa svojim sposobnostima i brzini napredovanja. ostvaruju se. Kombinovani tip organizacije časa obrade slova Kombinovani tip organizacije časa polazi od saznanja da učenici dolaze u školu sa odreĎenim znanjima. a kada se kartoni sklone.) osrednji učenici i 3. 4. treba proveriti koliko je reči svaki učenik pročitao i da li je razumeo zadate.. ali se dodaju i programski sadržaji drugih nastavnih područja. sa različitim ubrzanjem Tekst koji se čita na ekranu najpre teče usporeno. radi i slovo i kultura izražavanja.) natprosečni učenici. 5. sa svakim učenikom posebno. bogaćenje rečnika. čas postaje bogatiji. učenik će brže čitati poznate tekstove nego nepoznate. tematski i programski. dok se merenje brzine tihog čitanja može vršiti sa svim učenicima istovremeno. kao što su vežbe čitanja. Naravno. samo što su. na svakom kartonu treba ispisati nekoliko reči.) grupa koja sporo napreduje. pročitane reči.. tek od drugog razreda. vežbe pisanja. a onda se polako ubrzava. Kombinacija tematsko-programskih sadržaja Na času je dominantna obrada glasa i slova. Učenici. u ovom slučaju. ali sa izostavljenim ključnim rečima (umesto tih reči se stave crte). obično. ali se ostvaruju i programske aktivnosti vezane za usmeno i pismeno izražavanje. 6. za jezik. jednu ispod druge. zanimljiviji i dinamičniji.. Na času se. nekoliko sekundi posmatraju kartone. .. Vežba brzog prepoznavanja rečenica Ova vežba se izvodi na isti način kao i prethodna. različiti zadaci. Obrada glasa i slova su dominantne aktivnosti. sve aktivnosti koje proističu iz nastavnog plana i programa. 1 minut i meri se broj reči pročitanih za taj vremenski period. Brzina čitanja zavisi i od toga da li je to što se čita učeniku poznato ili nepoznato. Vežba brzog prepoznavanja reči OdreĎene reči se ispišu na kartonima manjih formata. Kombinovani tip organizacije časa se može ostvariti na dva načina: 1. Merenje brzine glasnog čitanja vrši se individualno. u pitanju rečenice (dakle. Ovaj tip organiizacije časa znači uspostavljanje sasvim drugačijeg sistema rada. a brzina tihog. Rad na nivoima Izdvajaju se tri nivoa učenika. Na jednom času obrade odreĎenog slova. bogaćenje rečnika. Merna jedinica brzine čitanja je. 2. Učenik čita i zapisuje samo reči koje su izostavljene. 27. zatim. i ta znanja treba iskoristiti. Brzina glasnog čitanja može se meriti još u prvom razredu. odnosno.1. Na taj način. koja nisu uvek merljiva.OdreĎeni tekst se napiše na grafofoliji ili tabli. 2. pritom.

bogaćenje rečnika.pravilan položaj tela. potrebna je dobra koncentracija i. Prepisivanje. Oblici diktiranja:  diktat kao jednostavna vežba za unapreĎivanje pisanja. Pismene vežbe mogu biti: ~ prepisivanje.  autodiktat.  prepisivanje uzornog rukopisa. pravilno držanje olovke. 2) razvijanje smisla za urednost i lepotu rukopisa. Osnovni zadaci prepisivanja su: 1) savladavanje tehnike pisanja. Oblici prepisivanja:  prepisivanje reči.  prepisivanje kraćeg teksta. Prepisivanje zahteva odreĎeni misaoni napor. kao i na primenjivanje gramatičkih i pravopisnih pravila.  prepisivanje kraćeg odlomka. Pismene vežbe u nastavi početnog čitanja i pisanja Pismene vežbe u ovom periodu. na izgraĎivanje rečenice. razumljivi i primereni uzrastu učenika.  prepisivanje sa dopunjavanjem rečenice.  prepisivanje rečenica. odnosno za diktiranje. Učenik prvo mora dobro da prouči tekst koji prepisuje. uglavnom su usmerene na savladavanje tehnike pisanja. Prepisivanjem se izgraĎuju i navike pisanja. stiče veru u sebe. 3) razvijanje sposobnosti za tačnost.kroz vežbe prepisivanja učenik se osamostaljuje. zbog toga. na izgraĎivanje pravilnosti i urednosti rukopisa.28. Osnovni ciljevi diktiranja su usmereni na savladavanje tehnike pisanja. ~ pisanje odgovora na postavljena pitanja.  diktat sa predusretanjem grešaka. rečenice i tekstovi koji se diktiraju moraju biti jednostavni. Najbitnije je da učenik razume taj tekst. ~ vežbe sastavljanja rečenica. preciznost.prilikom upotrebe diktata. izgraĎuje odreĎene navike. razvijanje pravilnih pokreta ruke i šake i način držanja sveske. jasni. Diktat. .  prepisivanje štampanog teksta pisanim slovima. ~ diktat.  prepisivanje sa proširivanjem rečenice. ne treba diktirati kada su učenici premoreni. Važno je istaći da učenik mora biti motivisan za rad.

UČENJE DRUGOG PISMA 33. a učenik piše odgovor. 29. a učenik: 1) prepisuje pitanje i odgovara na njega. 2) piše samo odgovor na pitanje. Važno je da učenik shvati da mu je pola odgovora već dato u postavljenom pitanju. Vežbe sastavljanja rečenica.imaju značajnu ulogu u procesu razvijanja jezičke kulture.  pitanje se ispiše na tabli ili grafofoliji.  proširivanje rečenica. PROCES PISANJA.  dopunjavanje rečenica. ZAHTEVI PRAVILNOG PISANJA 32.  sastavljanje rečenica na osnovu slike. KOMPJUTERI U NASTAVI POČETNOG ČITANJA I PISANJA .  sastavljanje rečenica na osnovu datog predmeta. ANALITIČKI METOD 30. ANALITIČKO-SINTETIČKI METOD 31. Ovaj oblik pismenih vežbi se može različito organizovati:  nastavnik usmeno postavlja pitanje.  sastavljanje rečenica na osnovu date teme.osnovno pravilo je da učenik na postavljeno pitanje da odgovor u obliku pune rečenice. izborni diktat. Vežbe mogu biti:  sastavljanje rečenica na slovarici. Pisanje odgovora na postavljena pitanja.  sastavljanje rečenica na osnovu datih reči.

43.3.30828.304/4. /97.307.4583 57.30270 03.3. 57.3....03.570 ./97.2./ 4/34834.30 74. !7058. :0 4/70 0303......3.0 . 3/7 ..8:  8..0 !7058. 09089...9 57.574 7.9 5742:54970-0/9.40/3489.. 57058....  7.89.  57058.8::8207033.89:: 03..57058./97. !82030.9089  -.9. 34089.8.-9300/. 30970-...433.83 7.70 03.8.30 57.9.354709. 3..:70/34890549:7:458.30:47347:458..2..30270 ./..  57058. 9.8.90.-9 249.3.../97..080  834.9 .5489..30270 03.0 -...2489.302807. 03070 3.: 03247.349089.9./45:3.3058.:247.574: 90894 57058:0 . /9.  -. .58. 57.3.3489 !7058.0 -08..25.34 /7 ...: 037.:0 89 0.:-9 0/3489. .3070  57058.59.3284. 04/42.. 70 03.0.7..3.3544 .0/4-7.. -494.: 038048.:2.3 .89.30903058.3070 03.7:0 .0  57058.3.090894.54 0934 9./. 3.4247..58.30 54970-3.3085484-3489... -4..57058.3044.3.30903058.3...43..3.307.3489:70/34897:458.0 7./4-74/.:209.547 & 0357.8.058.30 = /9...57203..0 -057058..4/70 0328.. /.  .  !82030..0 -024:-9 = 57058.3.  57058..:3. 3489 570..30 9...57024703  834.3057. !82030.3. = ...0397..308.5720703:7.. '..03.9..0 -0:4...7.3428::82070303..3..308.425074/: :.07::80-0 7.30.3.7.9 = 58..  /9.  57058.3070 03.480/97.98.3.90./../.30903058.570/:8709.47.8:: 03. ::3.3.307./.:94/9.3..  7.0 -0:3.0  57058..3.3..

:/..30..89.304/4...59..89. 340/.:80  8...0 /..7.3.40/.03459.4/4...: 035 04/4..0 '..1414 ...   % %  % $%% %  !# $!$ %'!#' !$ & #& !$  !&%#&$%'! % %!$ .9/.3070 03.  8.84.70 03.3.4834.3070 03. -473/9.3.034259.:/. 9447.: 038.9 3.89.4834..3070 03.03.5489...  574 7.3: .:3.3.3. 2:054.3070 03.9...9 !8.  8.909020  /45:3..3::4::574.3..  5 08.30 .47..5489... 2.3.:/.7.244/4..3.3070 03.4/4.0 0:9:70 '0 -024:-9 8.3.4834.3457.0 -8024 0 7.3070 03.94:5489.89.47:4-:5:3070 03.08:7.3070 03.473.-7.59..30 '0 -08..4-58203.47.: 03  57058:059..59.89...970  8...304/4.4834.. : 033.34..30/....3:820345489. 4834.89.94570/209.3.308085 03..47  59. .89.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->