Sadržaj

:
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. UVOD PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI ISTRAŢIVAĈKI RADOVI DEMONTAŢE I RUŠENJA ZEMLJANI RADOVI ZIDARSKI RADOVI BETONSKI I ARM. BET. RADOVI TESARSKI RADOVI POKRIVAĈKI RADOVI IZOLATERSKI RADOVI GRAĐEVINSKA STOLARIJA STOLARSKI RADOVI BRAVARSKI RADOVI LIMARSKI RADOVI STAKLOREZAĈKI RADOVI KERAMIĈARSKI RADOVI TERACERSKI RADOVI KAMENOREZAĈKI RADOVI PARKETARSKI RADOVI PODOPOLAGAĈKI RADOVI TAPETARSKI RADOVI ROLETNARSKI RADOVI SUVOMONTAŢNI RADOVI GIPSARSKI RADOVI FASADERSKI RADOVI LIKOREZAĈKI RADOVI MOLERSKO FARBARSKI RADOVI LIVAĈKI RADOVI RAZNI ZANATSKI RADOVI VODOVOD KANALIZACIJA SANITARNI UREĐAJI 13 23 35 47 83 97 177 209 229 241 307 365 419 443 475 487 507 517 541 555 575 581 585 619 649 705 753 787 793 801 821 835

VRSTE I PODVRSTE RADOVA

1. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI 1. Dozvole 2. Prikljuĉci 3. Saglasnosti 4. Priprema gradilišta 5. Skele 6. Ograde 7. Nadstrešnice 8. Signalizacija 9. Zaštite 10. Ĉišćenja 11. Pranja 12. Šut 13. Ostali pripremno završni radovi

25 25 26 27 28 29 29 30 30 31 31 32 32

4. ZEMLJANI RADOVI 1. Rašĉišćavanja 2. Široki iskopi 3. Temelji 4. Rovovi, šahtovi 5. Iskopi razni 6. Zaštitni radovi 7. Nasipanja, nabijanja 8. Planiranja 9. Obrada terena 10. Prevozi, odvozi 11. Ostali zemljani radovi

85 86 87 88 89 90 91 93 93 95 96

2. ISTRAŽIVAČKI RADOVI 1. Snimanja i dokumentacija 2. Ispitivanja i dokumentacija 3. Arheološki iskopi 4. Obrada arheoloških nalaza. 5. Ostali istraţivaĉki radovi

37 40 42 45 46

3. DEMONTAŽE l RUŠENJA 1. Nameštaj 2. Stemovanja, probijanja 3. Otvori 4. Malteri 5. Podovi, slojevi 6. Lamperije, zidne obloge 7. Zidovi, temelji 8. Serklaţi, podvlake 9. Lukovi, svodovi, stubovi 10. Stepeništa 11. Tavanice, balkoni 12. Krovovi, pokrivaĉ 13. Fasadna plastika 14. Limarija 15. Ograde, kapije 16. Staze, kolovoz 17. Vodovod i kanalizacija 18. Elektro instalacije 19. Grejanje i klimatizacija 20. Ostali radovi na demontaţi i rušenju

49 49 50 52 55 58 59 63 63 64 66 68 70 73 75 76 77 80 81 82

5. ZIDARSKI RADOVI 1. Demontaţe 2. Obijanja 3. Skidanja 4. Rušenja 5. Probijanja 6. Temelji 7. Zidovi 8. Pregradni zidovi 9. Sendviĉ zidovi 10. Fasadne obloge 11. Fasadni elementi 12. Stubovi 13. Lukovi 14. Svodovi 15. Dimnjaci 16. Kanali 17. Šahtovi 18. Ostala zidanja 19. Rabiciranja 20. Plafoni 21. Podloge 22. Podovi 23. Stepenice 24. Staze 25. Ograde 26. Malterisanja 27. Fugovanja 28. Zidarske izolacije 29. Peći 30. Ostali zidarski radovi

.

99 107 110 114 120 121 122 125 128 129 132 133 135 136 137 142 143 146 147 150 151 153 155 156 158 159 168 171 174 174

2

6. BETONSKI l ARM. BET. RADOVI 1. Tamponi 2. Temelji 3. Megašipovi 4. Zidovi 5. Serklaţi 6. Nadvratnici 7. Nadprozornici 8. Podvlake 9. Venci 10. Stubovi 11. Lukovi 12. Svodovi 13. Ploĉe 14. Tavanice 15. Stepeništa 16. Podloge 17. Podovi 18. Staze 19. Ograde 20. Šahtovi 21. Kanali 22. Betonska galanterija 23. Ostali betonski radovi 24. ARMIRAĈKI RADOVI 7. TESARSKI RADOVI 1. Demontaţe 2. Temelji 3. Zidovi 4. Krovovi 5. Letvisanja 6. Opšivanja 7. Podovi 8. Oplate 9. Podupiranja 10. Ostali tesarski radovi 216 11. Tavanice 1. 2. 3. 4. 8. POKRIVAČKI RADOVI Demontaţe Pokrivanja Prepokrivanja Ostali pokrivaĉki radovi 9. IZOLATERSKI RADOVI 1. Temelji 2. Temeljni i podrumski zidovi 3. Kapilarna vlaga 4. Podloge 5. Mokri ĉvorovi 6. Terase 7. Ravni krovovi 8. Krovovi 9. Potkrovlja 10. Zidovi 11. Plafoni 12. Akustika 13. Podovi 14. Fasade

179 179 181 183 184 185 186 186 187 187 188 189 189 190 192 193 196 198 198 200 202 203 205 207 211 215 218 219 221 222 223 224 227 227

15. Dimnjaci 16. Ventilacioni kanali 17. Cevna mreţa 18. Cevovodi i rezervoari 19. Klima kanali 20. Hladne ostave 21. Ostali izolaterski radovi 10. GRAĐEVINSKA STOLARIJA 1. Prozori krilo na krilo 2. Jednostruki prozori 3. Dvostruki prozori 4. Alu. prozori 5. Alu. - drvo prozori 6. PVC prozori 7. Krovni prozori 8. Šperovana vrata 9. Furnirana vrata 10. Jelova vrata 11. Borova vrata 12. Hrastova vrata 13. Alu. Vrata 14. Alu. - drvo vrata 15. PVC vrata 16. Metal - drvo vrata 17. Pregrade Ostala graĊevinska stolarija 11. STOLARSKI RADOVI 1. Demontaţe 2. Prozor krilo na krilo 3. Jednostruki prozori 4. Dvostruki prozori 5. Restauracija prozora 6. Šperovana vrata 7. Furnirana vrata 8. Jelova vrata 9. Borova vrata 10. Hrastova vrata 11. Ostala vrata 12. Restauracija vrata 13. Izlozi 14. Pregrade 15. Zidovi 16. Plafoni 17. Podovi 18. Stepeništa 19. Stepeništa spiralna 20. Ograde 21. Elementi krova 22. Oprema 23. Ostali stolarski radovi

294 295 296 297 301 303 304 309 311 315 317 321 325 326 332 334 337 343 349 353 357 360 362 362 364

231 233 236 239 243 246 252 254 260 264 268 273 276 277 284 285 286 291

367 370 371 373 376 378 380 382 387 392 396 397 398 399 401 402 404 406 409 410 412 413 417

3 12. BRAVARSKI RADOVI 1. Demontaţe 2. Konstrukcije 3. Prozori 4. Vrata 5. Pregrade

421 422 423 425 427

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Ţaluzine Rešetke Stepeništa i ograde Balkonske ograde Nadstrešnice, markize Fasade i pokrivanja Ograde i kapije Ostali bravarski radovi

428 428 430 432 433 434 436 439

5. 6. 7. 8. 9. 10.

Fasade Staze Peći Kamini Bazeni Ostali keramiĉarski radovi

496 498 499 500 503 504

16. TERACERSKI RADOVI 1. 2. 3. 4. 5. 6. Demontaţe i rušenja Podovi Zidovi, stubovi Stepeništa Staze Ostali teracerski radovi 509 509 512 513 514 515

13. LIMARSKI RADOVI 1. Demontaţe 2. Krovovi 3. Pokrivanja i opšivanja olovom 4. Fasade 5. Krovne ivice 6. Kube 7. Dimnjaci 8. Uvale 9. Kalkani 10. Puc ajsne 11. Prozori 12. Oluci 13.Sampleh 14. Venci 15. Solbanci 16. Samarice 17. Balkoni 18. Nadzidak 19. Atika 20. Dilatacije 21. Ventilacije 22. Spušteni plafoni 23. Ostali limarski radovi 14. STAKLOREZAČKI RADOVI 1. Demontaţe 2. Ravno staklo 3. Termo staklo 4. Termo STOPSOL 5. Ornament 6. Armirano 7. Sekurit 8. Pamplex 9. Pancir 10. Klirit 11. Profilit 12. Prizme 13. Ogledala 14. Fasade 15. Ostali staklorezaĉki radovi 477 477 478 479 479 480 480 481 481 481 482 482 482 483 485 445 447 448 451 452 452 454 454 456 457 457 459 463 465 466 467 468 469 470 470 471 473 473

17. KAMENOREZAČKI RADOVI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Demontaţe Zidovi Sokle Stepeništa Podovi Prozori Vrata Stubovi Lukovi Svodovi Venci Fasade Ograde Staze Javni spomenici Ostali kamenorezaĉki radovi 5I9 521 523 524 526 527 528 529 530 531 532 533 534 536 538 539

18. PARKETARSKI RADOVI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Demontaţe Podloge Podovi Specijalni parketi Pragovi Lajsne Završna obrada Ostali parketarski radovi 543 544 546 551 552 553 553 554

19. PODOPOLAGAČKI RADOVI 1. 2. 3. 4. 5. 6. Demontaţe Podloge Tekstil PVC Guma Linoleum 557 557 560 560 564 565

15. 1. 2. 3. 4.

KERAMIČARSKI RADOVI Demontaţe Zidovi Podovi Stepeništa 489 489 49] 496

7. Industrijski podovi 8. Laminatne obloge 9. Lamelirani parket 10. LameI parket 11. Pluto parket 12. Lajsne i razdelnice 13. Otiraĉi 14. Ostali podopotagaĉki radovi

565 568 569 570 570 571 572 573

20. TAPETARSKI RADOVI 1. Demontaţe 2. Priprema 3. Tapete 4. Ostali tapetarski radovi
21. ROLETNARSKl RADOVI 1. 2. 3. 4. Demontaţe Roietne Odrţavanje Ostali roletnarski radovi

577 577 579 580

583 583 584 584

12. Veštaĉki kamen - vuĉeni profili 675 13. Montaţa ornamenata 14. Ornamenti od cementnog maltera 682 15. Ornamenti od veštaĉkog kamena 686 16. Restauracija ornamenata 17. Terrnoizolovane fasade 18. Završna obrada 19. Ostali fasaderski radovi
25. LIKOREZAČKI RADOVI

67 8

690 693 698 702

22. SUVOMONTAŽNI RADOVI 1. Oblaganja plafona 2. Spušteni plafoni 3. Perforirani plafoni 4. Kasetni plafoni 5. Denivelacija plafona 6. Suvi malter 7. Oblaganje zidova 8. Pregradni zidovi 9. Potkrovlja 10. Zaštita od zraĉenja 31. Ugradni elementi 12. Podovi 13. Razni suvomontaţni radovi 23. GIPSARSKI RADOVI 1. Demontaţe 2. Otisci 3. Šabloni . 4. Obijanja 5. Konstrukcije, rabic 6. Malterisanja 7. Gletovanja S. Vuĉeni profili 9. Lajsne 10. Montaţa ornamenata 11. Ornamenti od gipsa 12. Restauracija ornamenata 13. Vestaĉki mermer 1. Ostali gipsarski radovi

585 587 590 592 594 596 598 600 602 604 607 609 613 618

1. Demontaţe 2. Modeli 3. Restauracija modela 4. Kalupi 5. Iziivanja od gipsa 6. Iziivanja od cementnog maltera 7. Iziivanja od veštaĉkog kamena 8. Montaţa ornamenata 9. Ornamenti od gipsa 10. Ornamenti od cementnog maltera 11. Ornamenti od veštaĉkog kamena 12. Restauracija ornamenata 13. Ostali likorezaĉki radovi

707 709 713 717 721 725 729 733 737 741 745 749 752

26. MOLERSKO FARBARSKI RADOVI 621 623 623 624 626 630 632 633 634 635 639 643 646 1. Pripremni 2. Vrata i prozori 3. Zidovi i plafoni . 4. Tapete 5. Lamperije 6. Strehe 7. Stepeništa 8. Podovi 9. Obrada fasada 10. Bojenja fasada 11. Zaštita fasada 12. Limarija 13. Ograde 14. Instalacije 15. Mobilijar 16. Ostali molersko - farbarski radovi 755 756 759 763 765 767 768 770 771 774 780 781 783 783 784 785
5

24. FASADERSKI RADOVI 1. Demontaţe 2. Otisci 3. Šabloni 4. Obijanja 5. PreziĊivanja 6. Zidanja 7. Rabiciranja 8. Malterisanja 9. Malterisanja ostala 10. Veštaĉki kamen 11. Vuĉeni profili 651 653 653 654 656 657 658 660 664 667 673 27. LIVAČKI RADOVI 1. Demontaţe
2. Izrada i montaža

789
789

3. Restauracija 4. Ostali livaĉki radovi 28. RAZNI ZANATSKI RADOVI 1. Kovaĉki radovi 2. Vajarski radovi

79] 792

795 799

29. VODOVOD L Demontaţe i rušenja 2. GraĊevinski radovi 3. Mreţa unutrašnja 4. Mreţa spoljna 5. Ventili 6. Hidranti 7. PP aparati 8. Vodomeri 9. Ispitivanja 10. Ostali vodovodni radovi 30. KANALIZACIJA 1. Demontaţe i rušenja 2. GraĊevinski radovi 3. Mreţa unutrašnja 4. Mreţa spoljna 5. Drenaţa 6. Sifoni 7. Oluĉnjaci 8. Slivnici 9. Rešetke 10. Ispitivanja 11. Ostali kanalizacioni radovi 31. SANITARNI UREĐAJ!
L Demontaţe 2. Umivaonici 3. Šolje 4. Bidei 5. Pisoari 6. Kade 7. Masaţne kade 8. Kade sa kabinom 9. Bazeni 10. Armature za kade 11. Tuš kade 12. Tuš kabine 13. Masaţne kabine 14. Armature za tuševe
15. Slavine

803 806 811 811 813 815 836 817 818 819

823 824 829 830 831 832 832 832 833 833 833

837 837 840 844 845 846 847 849 850 851 852 853 854 855
856

16. Pribor 17. Sudopere 18. Bojleri Ostali sanitarni.radovi

857 859 860
861

19.

6

Priručnik
Priruĉnik nije udţbenik, i kaotakav se ne moţe koristiti. U pripremi ove knjige uĉinjeni su svi napori da se ne pojave greške.Autor ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualne greške i omaške, kao ni za njihove posledice.

UVOD
O priručniku...
Priruĉnik "Predmer i predraĉun radova" nastao je kao skraćeni izvod Kataloga opisa pozicija sa projektantskim cenama iz kompjuterskog programa "Mungos", za elektronsku i automatizovanu izradu i obradu predmera i predraĉuna radova. Kompjuterski program će se komercijalno pojaviti krajem godine. Publikovanih tekstova i opisa pozicija za predmer i predraĉun radova gotovo i da nema. Iako ih ima, nalaze se u izvoĊaĉkim i projektantskim preduzećima, koriste se interno i ĉuvaju kao najveća poslovna tajna. Graditeljstvo je neiscrpno i nepregledno, ponekad i nepredvidivo. Svaki objekat je razliĉit, a zahtevi projektanata odreĊuju sadrţaj opisa pozicija i komlemog predmera i predraĉuna.I pored uloţenog napora izuzetno je teško napisati katalog, sa opisima za svaki konkretan sluĉaj, a da on ne sadrţi stotine hiljada opisa.Uzmimo na primer malterisanje: moţe se malterisati kreĉnim, produţnim ili cementnim malterom, ,beomalom, perlitom, ... razmere 1:1, 1:2, 1:3, 1:2:5, 1:2:6, 1:3:9,... preko zida, stuba, plafona, stepeništa, fasade, ograde,...od opeke, šuplje opeke, giter opeke, bloka, kamena, betona,..u sloju debljine 2,3,4,5,6cm Broj pozicija samo za malterisanje moţe da iznese više hiljada. U katalog su uneti karakteristiĉni opisi pozicija, jer je veoma teško pisati opise pozicija za apstraktan objekt. Prilikom izrade predmera i predraĉuna radova, preuzimanjem odgovarajućih pozicija iz kataloga, projektant mora paţljivo da proĉita svaki opis pozicije i po potrebi unese odgovarajuće korekcije. Priruĉnik obraĊuje klasiĉno zgradarstvo, izgradnju, adaptacije, sanacije, rekonstrukcije. Posebna paţnja je posvećena restauratorskim i konzervatorskim radovima na nepokretnim kulturnim dobrima. Priruĉnik ne obraĊuje montaţne sisteme i prefabrikovan naĉin gradnje.

0 Predmerima ...
Izrada predmera i predraĉuna radova je struĉna, sloţena i osetljiva oblast graĊevinrstva. Za dobar predmer 1predraĉun radova potrebno je poznavanje struke, trţišta materijala, radne snage, transporta, uslova izgra dnje, rekonstrukcije, adaptacije, sanacije, graĊevinskih mašina, uslova na terenu, vremenskih uslova i mnogo drugih elemenata. Gotovo svi sporovi izmeĊu ivestitora i izvoĊaĉa nastaju zbog nepotpunih ili nepreciznih predmera. To se najĉešće odnosi na višak radova, izostavljene pozicije, neprecizne opise i naĉin obraĉuna, kao i na nepoznavanje starih tehnologija i zanata kod adaptacije, rekonstrukcije, konzervacije i restauracije. Svaki predmer mora da sadrţi precizne opise pozicija, uslove izrade i ugradnje, izbor i kvalitet materijala i naĉin obraĉuna svake pozicije Koliĉine i projektantske cene predstavljaju takoĊe vaţne elemente predmera i predraĉuna. Greška u koliĉinama, u principu je manje sporna, obzirom da pojektanta Zakon obavezuje na preciznost. Projektantska cena, vaţna je za investitora kod odluĉivanja o gradnji i kao orjentacija prilikom prikupljanja ponuda. Literatura koja se odnosi na Predmere je veoma skromna. Osim Tehniĉara (priruĉnik), GraĊevinskih normi i Tehniĉkih propisa za završne radove, gotovo i da ne postoji. "Iskustvene norme u graĊevinarstvu" - Komgrap, odnosno "Normativi i standardi rada u graĊevinarstvu" GraĊevinska knjiga, izvedene su iz "Proseĉnih normi ugraĊevinarstvu", klasifikovani su po šiframa ra11

dova i pozicijama., sa dodatim radovima koji se odnose na mehanizaciju i nešto malo za nove materijale, dobili su i hiljade kratkih opisa operacija rada, dovoljnih za normative i analizu jedinaĉnih cena. ali nedovoljnih za opise pozicija predmera i predraĉuna radova. Dati opisi operacija rada, uslovno pozicija, praktiĉno jedino i posioje u "Normativima". Mnoge stvari se u graĊevinarstvu "podrazumevaju". tu su tehniĉki propisi, uzanse. normativi, standardi, kontrole, atesti... Ali. za izvoĊaĉa je jedino merodavno ono stoje upisano u ponudi i regulisano ugovo rom. Pozicije koje nisu obuhvaćene ponudom, a predviĊene su projektom, izvoĊaĉ će izvesti po ceni koja se naknadno ugovara. Kod novogradnje, a posebno kod masovne stambene izgradnje, pozicije su standardne, jasne i tu ima manje sporova. Projekat sa predmerom i predraĉunom Iako se sagledava, materijali su savremeni, operacije jednostavne i nema mnogo prostora za manipulisanje i nadmudrivanje izmeĊu izvoĊaĉa, nadzora i investitora. . MeĊutim, kod rekonstrukcije i adaptacije starih objekata, a posebno kod restauracije spomenika kulture, upotrebljavaju se stari materijali i primenjuju stare tehnike izrade i obrade... Sve to treba opisati u pozici jama predmera. Mnogi projektanti koriste kratke opise pozicija, praktiĉno naslove-pozicija, i ppšte uslove za vrstu radova Ĉime pokušavaju da umanje slabosti datih opisa pozicija. Ovim se problem ne rešava, jer . izvoĊaĉ uvek naĊe naĉin da naplati ono što je izveo, a projektant propustio da napiše. Tipiĉan primer je: "Montaţa cevaste fasadne skele. Obraĉun po m2." Teško je izvući jednu poziciju, iz konteksta Predmera, i analizirati je. Letimiĉnim pregledom ostalih po zicija, lako se utvrĊuje šta je dato ostalim pozicijama, a što se odnosi na skelu. Šta moţe biti sporno, odnosno nesporno kod navedene pozicije? Ukoliko nije navedeno ko obezbeĊuje skelu, investitor, ili izvoĊaĉ, i da li isti izvoĊaĉ i demontira skelu. Uglavnom se podrazumeva daje to obaveza izvoĊaĉa, tako da on obiĉno ne pravi problem oko demontaţe skele i smatra je svojom obavezom. Ako nije naglašena obaveza uzemljenja skele. IzvoĊaĉ mora to da uradi, zbog HTZ mera. Zaštitna ograda oko skele, gradilišta, obiĉno je nesporna, daje se posebno. Ako je potrebna nadstrešnica ispod skele, odnosno iznad trotoara, ulaza i dr. a nema je u ostalim po zicijama, traţiće doplatu. - Ako skelu treba prekriti jutom ili sliĉnim materijalom, a ostalim pozicijama nije predviĊena, traţiće doplatu. . - Ako je potrebna svetlosna signalizacija oko skele, biće sporna. Ako se skela postavlja na trotoaru i kolovozu i isti ošteti, popravka je nesporna, ali cena... Ako nije posebno obraĉunata taksa za zauzeće trotoara, biće sporna. Sporan moţe da bude i obraĉun. Da li se obraĉunava obim zgrade ili skele, da li se obraĉunava stvarna visina fasade ili se visini dodaje visina zaštitne ograde? Ako fasada ima ispade, konkavnu osno vu, šta je sa preklopima (u osnovi), kako obraĉunati prostornu skelu? Iz jedne naizgled jednostavne i jasne pozicije mogu da nastanu veliki sporovi, koje na kraju, po obiĉaju, plaća investitor. Kvalitet materijala i izrade predstavlja poseban problem. Godinama je kod nas bila primarna masovna stambena izgradnja. I laicima je poznat kvalitet gradnje, koji je postao "standardan". To se posebno odnosi na finalnu obradu. Ako se ţeli kvalitetniji rad i materijal, mora se posebno zahtevati. Na primer, pod pojmom "gletovanje zida" većina podrazumeva "špahtlovanje zida", a ne nanošenje gipsnog malter a u sloju od nekoliko milimetara, sa gletovanjem do sjaja. Zašto se izvoĊaĉ tako ponaša? Ukratko, postoje mnogi subjektivni i objektivni razlozi. Obiĉno, se izvoĊaĉ bira na licitaciji ("Javna nabavka") ili prikupljanjem ponuda po pozivu. Da bi dobio posao izvoĊaĉ ĉesto pribegava manjim cenama, tako da u fazi gradnje analizira ugovorene radove kako bi otkrio sve manjkavosti tendera i nadoknadio "propuste" i manje cene. Ĉesto je uzrok-slaba organizacija radova, dug period gradnje, inflacija... Kliznom skalom se ne moţe pokriti razlika u ceni, nedostatak finansijskih sredstava izvoĊaĉa i investitora. Struĉnost direktnih izvršilaca, visokokvalifikovanih i kvalifikovanih radnika je ĉesto problematiĉna. Mnoge kvalifikacije su steĉene na kursevima za ubrzanu obuku majstora, što neminovno dovodi do pada kvaliteta, radova.. - Mnogi stari zanati lagano odumiru. Sve je manje likorezaca, fasadera, kamenorezaca, kovaĉa, liva ca... Neki zanati se transformišu prema novim standardima i potrebama. Danas se pod kameno rezcem podrazumeva majstor koji radi na mašinskoj obradi ili ugradnji proizvoda od kamena. Naći maj-

12

stora za ruĉno klesanje kamena za svod, luk, stub,kapitel, pravi je podvig. Bravar koji zna da uradi nešto od kovanog gvozda je "umetniĉki bravar". Takvo stanje je u mnogim zanatima. Mnogi problemi nastaju zbog kvaliteta i mogućnosti nabavke graĊevinskog materijala. GraĊa I klase koja se moţe kupiti na trţištu, praktiĉno pripada III, ili u najboljem sluĉaju II klasi. Kupiti hrastovu dasku, duţine 4 m., širine 12-16 cm, I klase praktiĉno je nemoguće. Ista je situacija sa ploĉicama, parketom, lakovima, bojama, limom. Zadnjih godina uvozni materijali delimiĉno menjaju stanje na trţištu. Treba navesti i ĉinjenicu da su kod nas do skora, investicije u ogromnom procentu bile vezane za društve-ni sektor. Gradilo se za nepoznatog ili poznatog korisnika (društvenog), pa se preko mnogih grešaka, projektantskihi izvoĊaĉkih, kvaliteta izrade, vrste materijala i rokova olako prelazilo. Novo vreme donosi i nove investitore - privatne, deoniĉarska društva, drţavne... Oni će zahtevati da st taĉno ispune svi ugovo-reni elementi. Iz izloţenog se vidi daje formiranje cena sloţen proces u kome svi ulazni podaci moraju biti taĉni, a obraĊivaĉ treba da poznaje tehnologiju izvoĊenja pojedinih operacija rada, uslove graĊenja, lokaciju objekta a pre svega graĊevinske norme. Ako je sve izloţeno poznato, postavlja se pitanje zašto dolazi do propusta u izradi predmera i predraĉuna radova (tendera,podloge za ponudu). U krajnjoj liniji kriv je autor predmera, formalno, i odgovorni projektant, sa svim objektivnim teškoćama i subjektivnim propustima. Iako je proces proektovanja dug proces i timski rad, uobiĉajeno je da se obraĊivaĉ Predmera ukljuĉuje u tim neposredno pred predaju objekta ilikadasu svi rokovi prošli, sa tenzijom da se " što pre završi predmer" Veoma mali broj struĉnjaka, a pogotovo autora projekta, radi predmer i predraĉun radova. Osposobljavanje struĉnjaka za izradu predmera je veoma sloţen i dugotrajan proces, naroĉito za radove na rekonstrukciji objekata, adaptaciji, konzervaciji... Neophodno je veliko iskustvo kako u projektovanju, tako i u razliĉitim fazama izvoĊenja radova Ĉinjenica je da se najobuĉeniji struĉnjaci za izradu predmera nalaze u izvoĊaĉkim graĊevinskim preduzećima, gde rade na pripremi organizacije graĊenja, analizama i rukovoĊenju gradilištima. Godinama rade na izvoĊenju radova, na obradi ponuda, situacija, analiziraju projekte i predmere, traţe greške, propuste, jer to njihovim preduzećima donosi novac. Posao na izradi predmera nije mnogo cenjen ni plaćen, kod nas u zemlji, tako da oni veoma retko prelaze u projektne biroe, ĉak i u okviru istog preduzeća, iako se radi o vrhunskim struĉnjacima.

Tipovi predmera i predračuna radova
Prema naĉinu formiranja predmere i predraĉune moţemo podeliti na tri tipa : 1. Jednostavan tip predmera i predraĉuna je pogodan za radove manjeg obima. Pozicije teku jedna za drugom bez razvrstavanja po vrsti radova. Sve pozicije nalaze se u jednom poglavlju. Ovaj tip je pogodan za radove manjeg obima, naprimer manju adaptaciju stana, kuće ili sliĉno. 2. Klasiĉan premer i predraĉun podeljen je na vrste radova, u okviru kojih se nalaze pripadajuće pozicije. Na kraju predmera i predraĉuna nalazi se rekapitulacija po vrstama radova. Pogodan je za sve vrste radova. 3. Sloţen tip predmera predstavlja klasiĉan predmer dopunjen predmerima vodovoda i kanalizacije, elektroinstalacija, mašinskih instalacija i dr. Svako poglavlje predmera ima svoju rekapitulaciju. Na kraju se daje zbirna rekapitulacija po poglavljima. Ovaj tip se posebno primenjuje kod tendera, kada se iz razliĉitih projekata jednog objekta (graĊevinsko zanatski, vodovod i kanaizacija, elektroinstalacije, grejanje i klimatizacija...) izdvajaju predmeri i formira se elaborat za licitaciju.

Tenderi
Tenderi supodloge za prikupljanje ponuda na licitacijama ili po pozivu. Praktiĉno to su predmeri bezjedinniĉnih cena,na osnovu kojih će izvoĊaĉ formirati ponudu. 13

Nekoliko reci o vrstama radova u katalogu
Nedavno mi je postavljeno pitanje "Gde mogu da pogledam taĉan redosled vrsta radova za predmer i predraĉun?". Moj odgovor je bio "Ne znam. jedino ima nešto malo u graĊevinskom priruĉniku Tehniĉar". U Tehniĉaru su vrste radova za predmer i predraĉun podcijene u 15 vrsta, neke vrste su spojene, ima i nekih nelogiĉnosti. Tako su, na primer, molersko-farbarski radovi na 10 mestu. ispred keramiĉarskih, fasaderskih i gipsarskih radova. Zar,nije logiĉno da se završe keramiĉarski. gipsarski i fasaderski radovi, a zatim da se izvedu molersko farbarski radovi? S druge strane, gipsarsko-likorezaĉki radovi su spojeni u jednu vrstu radova. Ovo moţe da bude dobro kada se radi o unutrašnjim, gipsarskim radovima. Ali ako se radovi izvode na fasadi na kojoj se nalaze ornamenti od cementnog maltera, veštaĉkog kamena i l i terako-te nije prihvatljivo iz dva razloga: Prvi je da se normativi odnose na rad sa gipsom i to samo na neke ma -nje elemente (rozete, kapitele, stope i sli.) i drugi još vaţniji da ornamentalne fasadne plastike uopšte ne -ma. Nema ni normativa za modelovanje. Likorezaĉki radovi se sastoje od modelovanja ornamenata i fi -gura na osnovu crteţa, i skica arhitekte il i postojećeg modela, izrade kalupa, odlivka i njihove montaţe. Deo likorezaĉkog posla na montaţi ornamenata, restauraciji i sliĉno rade i gipsari i fasaderi. Zanati se prepliću. U priruĉniku su posebno izdvojeni likorezaĉki radovi, ali pojedine operacije zadrţane su i u gipsarskim i u fasaderskim radovima. Uvedene su i neke nove vrste radova: pripremno završni radovi, istra ţivaĉki radovi, demontaţe i rušenja, graĊevinska stolarija. Posebna dilema je bila, da li uvoditi vrstu gra Ċevinska stolarija. Gde pripadaju prozori, vrata ili pregrade od eloksiranog aluminijuma. U Bravarske. A PVC vrata, prozori, pregrade? ProizvoĊaĉi od aluminijumskih i PVC profila istiĉu da proizvode graĊevinsku stolariju,I prozori i vrata od drvenog materijala nalaze se u graĊevinskoj stolariji, ali i u stolar skim radovima. U koju vrstu radova smestiti proizvodnju i montaţu strukturalnih fasada? U staklorezaĉ-ke ili bravarske, ili moţda u radove na fasadi? A terrnoizolovane fasade (takozvane "Demit") u izolater -ske ili fasaderske radove, a završnu obradu termoizolovanih fasada u fasaderske i l i molersko-farbarske radove. U priruĉniku terrnoizolovane fasade nalaze se u izolaterskim, fasaderskim i moiersko farbarskim radovima. Iznete su samo neke dileme. "Neki novi materijali i tehnologije brišu strogu podelu zanata i za -natlija, odnosno razvrstavanja pozicija u razliĉite vrste radova u predmeru i predraĉunu. Moj predlog redosleda i naziva vrsta radova, kao i podvrsta radova, nalazi se u priruĉniku. Podvrste su formirane radi lakšeg nalaţenja i grupisanja pozicija u katalogu. Podvrste radova se ne pojavljuju u predmeru i predraĉunu radova.

Organizacija programa "Mungos", odnosno priruĉnika
Da bi korisnik mogao da se lakše snaĊe i pronaĊe odreĊenu poziciju, priruĉnik je podeljen na vrste rado va. Vrste radova podeljene su na podvrste, u okviru kojih su formirane pozicije. Podvrste su formirane po vrsti rada, elementu rada i l i upolrebljenog materijala, i slede tehnologiju graĊenja. Isti sistem primenjen je i kod opisa pozicija u okviru podvrsta radova. Mnoge iste pozicije nalaze se u više vrsta radova. "Na primer opis pozicije "izrada cementne košuljice" nalazi se u zidarskim, betonskim i podopolagaĉkim radovima, kao i u graĊevinskim radovima vodovoda i kanalizacije. Ideja je da se u svakoj vrsti radova nalaze i prateće pozicije, da korisniku pomognu da brţe i jednostavnije formira predmer. U fasaderskim radovima nalaze se i razna obijanja, preziĊivanja elemenata fasade, rabiciranja i sliĉno. Ove pozicije rade i zidari i fasaderi, zato se u priruĉniku nalaze i u zidar skim i u fasaderskim radovima. Ali strogo gledajući po proseĉnim normama obijanja, preziĊivanja i sliĉno nalaze se iskljuĉivo u zidarskim radovima. Navedene pozicije u fasaderskim radovima odnose se uglavnom na restauraciju i konzervaciju stilskih fasada sa vuĉenim profilima, pilasterima, ornamentima i sliĉno. Veoma mali broj arhitekata, izuzev u Zavodima za zaštitu spomenika kulture, ima iskustva i znanja u restauraciju i konzervaciji stilskih fasada. Ovo je naĉin da im se olakša izrada predmera i predraĉu na, odnosno da im priruĉnik bude i vodiĉ. Ovaj princip primenjen je i u mnogim drugim vrstama radova.

14

Cene
U procesu projektovanja i gradnje razlikujemo projektantskei izvoĊaĉke cene: 1. Projektantske cene formiraju se u procesu projektovanja za izradu predraĉuna radova, odnosnop redraĉunske vrednosti investicije. Formiraju ih projektanti obiĉno uz pomoć saradnika. Formiranju pojedinaĉnih cena ĉesto se olako prilazi, jer one nisu merodavne za izvoĊenje radova. Najĉešće sluţe investitoru gradnje za odluĉivanje. Ako investitor ţeli da podigne kredit insistiraće da cene budu što veće, jer je to ponekad osnov za visinu kredita. Ima i suprotnih pri-mera, iz prakse. Posle prikupljanja ponuda ili licitacije predraĉunske cene više nisu vaţne. 2. IzvoĊaĉke cene formira izvoĊaĉ prilikom pripreme ponude, po pozivu ili za licitaciju. On formira jedinaĉne cene sa svaku poziciju i utvrĊuje ukupnu vrednost ponude. Svaka jedinaĉna cena je osnov za obraĉun izvedenih radova. Ugovorene cene, iz prihvaćene ponude, su veoma vaţne za izvoĊaĉa jer od njih zavisi rentabilnost gradnje i profit izvoĊaĉa.

Formiranje izvoĊaĉkih cena
IzvoĊaĉke cene nisu tema priruĉnika, ali pokušaću ukratko da izloţim sam proces formiranja istih, jer su one u indirektnoj vezi sa projektantskim cenama. Idealno bi bilo kada bi projektantske i izvoĊaĉke cene bile iste. Formiranje cena je sloţen proces sa taĉnim ulaznim podacima i dobrim poznavanjem tehnologije izvoĊenja pojedinaĉnih operacija rada, uslova graĊenja, lokacije objekta i graĊevinskih normi. Analiza cene kod novogradnje je daleko jednostavnija nego kod adaptacije, rekonstrukcije, restauracije i konzervacije. Postoji više razloga za iznetu konstataciju, ali su osnovni: 1. Kod novogradnje,tehnološki procesi i materijali su savremeni. Radi se o većim gradilištima gde se posvećuje velika paţnja pripremi i organizaciji gradilišta. Na lokaciji obiĉno ima dovoljno prostora za organizovanje gradilišta, potrebnih pomoćnih prostora i magacina, deponija, za dizalice i sliĉno. Materijali su savremeni, lako se nalaze na trţištu, koliĉine u pozicijama su velike i lakše je organizovati proces gradnje. Radovi teku u kontinuitetu, lakše je uvoditi razne zanatlije i l i kooperante, bez preplitanja i l i zastoja u radu. 2. Kod adaptacija, rekonstrukcija, restauracija i konzervacija tehnološki procesi su teţe sagledivi, a po nekad i nepredvidivi. Ĉesto ima malo prostora za organizovanje gradilišta, ponekad samo trotoar i l i ĉak i ulica (restauracija fasada), doprema je veoma sloţena, mogu se dovoziti samo male koliĉine materijala. Upotrebljavaju se i stari materijali, koje je teško nabaviti, jer se tehnologija odreĊenih pozicija zasniva na starim tehnikama rada i starim zanatima. Ĉesto se tek po sondiranju i otvaranju konstrukcije utvrĊuje metodologija rada, što moţe dovesti do izmene projekta. Zanatlije i kooperanti se ĉesto prepliću, sa zastojima kako bi se završe odreĊene pozicije.

Osnovni ulazni podaci i normativi za analizu cena
Cena materijala Na fabriĉku cenu materijala dodaju se svi troškovi dopreme materijala na gradilište. Obiĉno su to troškovi utovara, transporta, istovara u magacin ili na deponiju. Cena radnog ĉasa Cenu rada po radnom ĉasu izvoĊaĉ formira na osnovu plata radnika i faktora, a prema kvalifikacio noj strukturi radnika. Na osnovu kvalifikacione strukture formiraju se grupe za VKV radnike (dve grupe), KV radnike (tri grupe), PK radnike (dve grupe) i NK radnike (jedna grupa). U praksi se cesto svodi na satnine VKV, KV i PK radnika. Neto plata odreĊenog radnika deli se sa 182 (broj radnih ĉasova u mesecu) i mnoţi sa faktorom. Faktor se obiĉno kreće u rasponu od 4 do 5 na neto satninu proizvodnog radnika. Pojedina preduzeća prilikom ugovaranja daju i niţi faktor (prividno), ali na bruto satninu. - Više puta sam ĉuo pitanje "Staje faktor i zaštoje tako visok?". Analiza faktora je kompleksan i slo ţen postupak.

15

Normativi priznaju za utrošak radnog vremena samo direktno potrebno vreme za izvoĊenje svake po jedinaĉne operacije rada. odnosno pozicije. Jedan radnik u toku godine moţe da ostvari 2184 ćasa {l2 meseci x 382 ĉasa) za koje prima platu. To nisu efektivni radni ĉasovi. Ako se odbije godišnji odmor, bolovanja, drţavni praznici, svakodnevne pauze u trajanju od 30 minuta, viša s i l a (vremenske prilike) videće se da radnik u toku godine moţe da ostvari maksimalno oko 1600 radnih ĉasova. Ako se podeli.2184:1600=1.365, dobija se faktor 1.365. Pored plate radnik prima i druge naknade regres. topli obrok, naknadu za prevoz, preduzeće plaća doprinose za penzione i socijalno osiguranje i ostale zakonske obaveze. To pribliţno iznosi l u odnosu na platu. ta ko da je faktor već l .365+1=2.365. Za radnika treba obezbediti odeću, zaštitnu opremu, alat l drugo. Svi neproizvodni radnici zaposleni u izvoĊaĉkom preduzeću ostvaruju zaradu samo na osnovu izvedenih, odnosno fakturisanih radova. U faktor ulaze i sve zarade i doprinosi za administraciju, rukovodioca radova, poslovoĊu, magacionera i sliĉno. Faktor opterećuju i svi ostali materijalni i nematerijalni troškovi poslovanja preduzeća kao što su gorivo, elektriĉna energija, PTT usluge, troškovi odrţavanja poslovnog prostora, kancelarijski materijal, alati, sredstva rada i sliĉno. Kad se sve to uzme u obzir dobija se faktora 4 do 5, u nekim izuzetnim sluĉajevima i 8. 3. Cene transporta i mehanizacije Potrebno je pribaviti podatke o cenama za transport i mehanizaciju. 4. Uslovi za gradnju i lokacija objekta Uslovi za gradnju i lokacija objekta utiĉu na ukupnu cenu gradnje, odnosno jedinaĉne cene. Na ma lom gradilisnom prostoru teško će se organizovati magacini, deponije, kancelarija, prost or za presvlaĉenje radnika, sanitarni ĉvor i sliĉno. Za objekat koji se nalazi u centralnoj gradskoj zoni, gde vaţe posebni uslovi reţima saobraćaja, biće potrebne posebne dozvole za teretna vozila, pojaviće se problem sa parkiranim vozilima i dopremanjem materijala, jer se mogu dovoziti samo male koliĉine. 5. Cene usluga Potrebno je pribaviti podatke o cenama usluga drugih, spoljnih, izvrsioca ili kooperanata. 6. Normativi : Za izradu analize cene potrebne su graĊevinske norme, koje sadrţe normative rada, kvalifikacionu strukturu radnika, utroška materijala i transporta. Nekoliko reĉi o graĊevinskim normama. Poĉetkom pedesetih godina prošlog veka Ministar Vlade FNRJ - Zamenik Predsednika Saveta za industriju i graĊevinarstvo doneo je Rešenje o usvajanju proseĉnih normi u graĊevinarstvu, koje se sastoji od tri dela: Proseĉne norme u graĊevinarstvu I deo, Visokogradnja Proseĉne norme u graĊevinarstvu II deo, Niskogradnja Proseĉne norme u graĊevinarstvu III deo, Zanatstvo Usvojene norme su se primenjivale za kalkulaciju predraĉunskih i izvoĊaĉkih cena. Pored normativa norme su sadrţale i uslove i naĉin obraĉuna pojedinih pozicija, posebne uslove u toku gradnje i sliĉ no. Proseĉne norme u periodu 1952-1970 godine više puta su štampane, sa veoma malim izmenama i dopunama. Norme su veoma jasne i pregledne. Lako se pronalaze potrebni podaci. Nedostatak normi je što nedostaju odreĊene operacije u primeni pojedinih vrsta materijala i pojava nekih savremenih materijala i sredstava rada, koji nisu obuhvaćeni pomenut im normama. Poĉetkom sedamdesetih godina Komgrap je izdao "Iskustvene norme u graĊevinarstvu", nešto kasni je i GraĊevinska knjga "Normativi i standardi rada u graĊevinarstvu" izvedene su iz "Proseĉnih nor mi u graĊevinarstvu". "Nove" norme, izvedene iz prvobitnih, klasifikovane po šiframa radova, sa dodatim radovima koji se odnose na mehanizaciju i na deo novih materijala, dobile su i hiljade krat kih opisa operacija rada za normiranje i analizu jedinaĉnih cena. PrilagoĊene su masovnoj, industrij skoj gradnji objekata. 1973 godine Poslovna zajednica, organizacija za završne radove u graĊevinarstvu SFRJ (ZAVRAJ) izdala je "Tehniĉke uslove za izvoĊenje završnih radova u graĊevinarstvu". Pored normativa, koji su primarni, materija sadrţi predmet tehniĉkih uslo va, definiciju, vrste, materijale, izvoĊenje, prateće radove, merenja i naĉin obraĉuna. Tehniĉki uslovi sadrţe i "Posebne uzanse o graĊenju". 7. Opis pozicije koja se analizira sa naĉinom obraĉuna. Za analizu pozicije vaţno je daje opis pozicije precizan i da su odreĊeni materijali, vrsta i kvalitet, kao i posebni zahtevi. Izuzetno je vaţno da se sagledaju i predvide operacije koje nisu navedene, a podrazumevaju se za tu poziciju. I tu, uglavnom, poĉinju problemi, odnosno od iskustva i znanja ob raĊivaĉa zavisi i kvalitet analize cene.

16

Analiza cene
Uzmimo na primer jednostavnu poziciju : Malterisanje zidova produţnim malteromV Obraĉun po m2. Analiza se radi obiĉno u vise koraka: -

1. Pomoćna analiza cene za l m3 majtera - grunta Sve cene su bruto cene na gradilištu - Normativ utrošaka cementa x cena cementa - Normativ utrošaka kreca x cena kreĉa - Normativ utrošaka separiranog šljunka x cena separiranog šljunka - Normativ utrošaka vode x cena vode - Normativ utrošaka elektriĉne energije (mešalica) -Normativi prenosa svih materijala od gradilišnih deponija do mesta spravljanja maltera x cena rad nog sata - Normativ utroška vremena potrebnog za spravljanje maltera x cena radnog sata 2. Pomoćna analiza cene za 1 m3 maltera za perdašenje Sve cene su bruto cene na gradilištu - Normativ utrošaka cementa x cena cementa - Normativ utrošaka kreĉa x cena kreĉa - Normativ utrošaka sitnog peska x cena sitnog peska - Normativ utrošaka vode x cena vode - Normativ utrošaka,elektriĉne energije (mešalica) - Normativi prenosa svih materijala od gradilišnih deponija do mesta spravljanja maltera x cena radnog sata - Normativ utroška vremena potrebnog za spravljanje maltera x cena radnog sata 3. Analiza cene malterisanja - Normativ utrošaka maltera za grunt x cena grunta - pomoćna analiza l . - Normativ utrošaka maltera za perdašenje x cena maltera za perdašenje - pomoćna analiza 2 - Normativ utrošaka radnog vremena KV radnika za izradu grunta x cena radnog sata . - Normativ utrošaka radnog vremena PKV radnika za izradu grunta x cena radnog sata - Normativ utrošaka radnog vremena KV radnika za perdašenje x cena radnog sata - Normativ utrošaka radnog vremena PKV radnika za perdašenje x cena radnog sata - Normativi prenosa maltera od mesta spravljanja do ugradnje x cena radnog sata - Troškovi postavljanja pomoćnih skela (moţe da bude i posebna analiza) Napomena: U normativu utroška radnog vremena KV i PKV radnika sadrţano je i ĉišćenje radnog mesta po završenom malterisanju, ali bez odnošenja šuta.

Kada se sve to izraĉuna dobija se cenu malterisanja po l m2. Ovo je tipiĉan, školski primer, analize cene malterisanja za zadati sluĉaj. U analizi su uzeti odgovarajući ulazni parametri za spoljni i unutrašnji transport. Da li je izraĉunata cena za svako gradilište ista? Da li je nešto propušteno? Da se vratimo na poĉetak, opis pozicije, daje analiziramo i da pokušamo da vidimo gde su moguće greške ili elementi koji nisu uzeti u obzir prilikom analize, a koji utiĉu na cenu. "Malterisanje zidova produţnim malterom. Obraĉun po m2." Ne vidi se vrsta podloge preko koje malterišemo (opeka, blok, betonski zid, kamen, durisol, rabic...) i razmera maltera. Da li je zid stari ili novi? Na objektu starom više desetina godina moţe se oĉekivati mnogo deblji sloj maltera, nego po normativu. Ako je zid zidan slabim malterom i rastresen biće potrebno i posebno nabacivanje cementnog šprica Veoma je vaţna visina zida za malterisanje, kao i dimenzije prostorija, jer one koje bitno utiĉu na produktivnost a time i na cenu. Koliĉina utiĉe na organizaciju i produktivnost rada, a samim tim i cenu. Vremenski period malterisanja, visoke i l i niske temperature utiĉu na produktivnost rada i proces sušenja. Pri visokim temperaturama mora se posvetiti posebna paţnja negovanju maltera, a pri niskim temperaturama potrebno je dodati i aditive.

17

Na analizom utvrĊenu cenu malterisanja uticaće i trţišni uslovi. Da bi se na licitaciji dobio posao od njegove procene ţavisiće smanjenje il| povećanje cene. IzvoĊaĉ sagledava ceo posao globalno, strateški, i u okviru njega manipuliše pojedinim cenama. Ako su koliĉine male ili velike imaće posebne procene. Kod adaptacija i rekonstrukcija veoma je vaţno da se sagleda da li su predviĊene pozicije sa taĉnim koliĉinama i od te procene zavisi cena. Ako je predviĊena mala koliĉina predmerom a ponuĊaĉ proceni da će stvarna koliĉina biti velika, njegova cena biće velika i obrnuto. Cena zavisi i od primarne delatnosti izvoĊaĉa, ako on izvodi,recimo graĊevinske radove a njegovi kooperanti zanatske radove, formiraće veće ce ne za graĊevinske radove, a manje za zanatske.

Iskustvene cene
IzvoĊaĉi, odnosno radnici koji se bave kalkulacijama, posle dugogodišnjeg rada na analizi cena i izvoĊe nju radova lako i brzo formiraju cene, bez velikih analiza. Mnoge cene znaju "napamet". Znaju cene ma terijala, transporta i pribliţne normative, odnosno koliko radnik moţe da izvrši zadatog posla u toku jed- . nog dana ili sata. Tokom vremena izvoĊaĉ prati date jedinaĉne cene i realizaciju, odnosno zaradu i prema tome koriguje cene. Cene materijala su veoma vaţne, ponekad i na osnovu njih formira ukupnu cenu. Primer: Nabavka grade i izrada krovne konstrukcije. Obraĉun po m2. Iskusan izvoĊaĉ zna dva podatka za formiranje pribliţne cene: 1. Cena jelove graĊe je oko 12000 dinara/m3 2. Utrošak grade za razne krovove kreće se u rasponu od 0,06-0,08 retko 0,09 m3/m2 horizontalne pro jekcije krovne konstrukcije. 3. U zavisnosti od tipa i sloţenosti krovne konstrukcije, transporta, visine dizanja i ostalih uslova procenjuje ukupnu cenu l rn3 ugraĊene grade, na primer 25000 din/m3, sa svim troškovima rada, tran sporta i pomoćnog materijala. 4. Procenjena cena izrade krovne konstrukcije je 25000x0,06=1 500 dinara/m2. 5. Ako ima neki razlog za sumnju, mora da uradi analizu cene. Napomena: Poneki izvoĊaĉ će pokušati da krovnu konstrukciju obraĉuna po m2 kose površine krova, ako u opisu pozicije nije naglašeno po m2 horizontalne projekcije.

Projektantske cene u priručniku
U priruĉniku su date "projektantske cene" po jedinici mere za svaku pojedinaĉnu poziciju. Recenzent arh. Zoran Jakovljević je insistirao da napišem formulu ili obrazac pomoću kojih sam formirao projektantske cene. Ĉarobne formule, naţalost, nema. Nema ni konstantnog odnosa izmeĊu cene ugraĊenog materijala i cene utrošenog rada. Na primer "iskop zemlje za..." cena materijala je O a rad 100% ili "montaţa masaţnog bazena ili tuš kabine" koja moţe da košta i više od 6-7000 € a cena ugradnje je minimalna u odnosu na nabavnu cenu. Za priruĉnik projektantske cene su formirane na sledeći naĉin. Prikupljene su sve potrebne cene materijala za ugradnju. To su, uglavnom, velikoprodajne fabriĉke cene, materijal franko utovaren u vozilo u sedištu proizvoĊaĉa ili velikoprodajne cene materijala na skladištima u Beogradu. Prvi veliki izvor cenovnika bio je Beogradski sajam .graĊevinarstva, drugi .poziv telefonom, fabrike posle koga sledi fax ili slanje poštom, treći poziv telefonom i beleţenje cena i ĉetvrti obilazak vise desetina stovarišta i prodavnica i prikupljanje pojedinaĉnih cena i cenovnika. Treba istaći, za razliku od osamdesetih i devedesetih godina, da'su komercijalne sluţbe fabrika veoma efikasno slale cenovnike, koji su imali ponekad i više od desetak strana. Sledilo je prikupljanje bruto cena radnog ĉasa VKV, KV i PK radnika u graĊevinskim preduzećima, dnevnica na "crno", izvoĊaĉkih cena zanatskih usluga, transporta, mehanizacije i sliĉno. Za svaku poziciju utvrĊeni su pribliţni troškovi materijala, rada, transporta i sliĉno i formirane su jedi-naĉne cene, na osnovu iskustva, procene, konsultacija ili pomoću normativa. Kod pozicija gde se samo ugraĊuje finalni proizvod (vrata, prozori, krovni prozori, masaţne kade i sliĉno) velikoprodajna cena je uvećana za 30 %. Uvećani deo sadrţi transport, ugradnju, porez na usluge i zaradu izvoĊaĉa.

18

Cene istih ili sliĉnih proizvoda razliĉitih proizvoĊaĉa dosta se razlikuju. Na primer kod prozora i vrata (drvenih) cene razliĉitih proizvoĊaĉa, za isti tip i veliĉinu, razlikuju se i do 100%. Treba napomenuti da se gotovo svi konsultanti bave izvoĊenjem radova, rukovoĊenjem gradilišta (i formiranjem izvoĊaĉkih cena) i l i izvoĊaĉkim nadzorom. Konsultacije o formiranim cenama obavljene su za stolarske radove ("Beoenterijer"), limarske ("Liming"), staklorezaĉke ("Staklopan"), keramiĉarske, teracerske, parketarske, gipsarske, fasaderske , likorezaĉke ("Zanat", "Delo") i molersko-farbarske radove("Lik"), kao i sa mnogim ekspertima za radove i cene u pojedinim oblastima. Cene su izraţene u Evrima. Jediniĉne cene formirane su sa velikoprodajnim cenama materijala i sa ukljuĉenim porezom na usluge.

O formatizovanju priručnika
U kompjuterskom programu "Mungos" sve pozicije su napisane sa punim opisom. Priruĉnik ima 13166 pozicije, a da su štampane sa punim opisom pozicija priruĉnik bi imao više od 4000 strana. Neprihvatljivo je štampati toliku koliĉinu materijala iz dva razloga: 1. Korisnik bi se veoma teško snalazio u toj koliĉina materijala, jer bi bio nepregledan. Prirner: Pozicija "Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo, dimenzija 60x60 cm..." ima promenIjivu "dimenzija 60x60 cm", koja se menja 16 puta, ostali deo opisa pozicije je isti. Daje štampana 16 puta, zauzela bi više strana i što je još vaţnije korisnik priruĉnika bi se teško snalazio, teško bi uoĉavao razlike izmeĊu pojedinih sliĉnih a razliĉitih pozicija. 2. Priruĉnik bi morao da se podeli u ĉetiri knjige, a cena štampe bila bi visoka.

Označavanja koja se koriste u ovom priručniku
U priruĉniku su primenjene standardne oznake i tipografske tehnike koje olakšavaju snalaţenje u tekstu, mada su mnoge od njih oĉigledne, ipak pregledom narednih nekoliko pasusa moţe se videti da se svaka pozicija sastoji iz rednog broja, opisa pozicije, jedinice mere i projektantske cene.

Redni broj pozicije u priručniku
Priruĉnik je podeljen na vrste radova, a svaka vrsta radova na podvrste. Pozicije su u podvrstama sloţene po tehnološkom procesu, koliko je to bilo moguće. U podvrsti pozicije su numerisane rednim brojem od l do n. Pozicija sa opisom koji sadrţi promenljive numerisana je rednim brojem, a promenljive su ozna ĉene sa a, b, c... Primer:
Opis pozicije...promenljiva A. a. Promenljiva A... b. Promenljiva B... c. Promenljiva C... d. Promenljiva D... Opis pozicije...

Stvarni redni brojevi su:
1. Opis pozicije...promenljiva A... 2. Opis pozicije...promenljiva B...
3. Opis pozicije...promenljiva C...

4. Opis pozicije...promenljiva D,.. 5. Opis pozicije...

19

Opis pozicije u priručniku i promenljive
Opis pozicije je pogodbeni opis za izvršenje odreĊene usluge sa potrebnim materijalom. Prva reĉenica, naslovna, je ispisana bold (podebljana slova) i saţeto opisuje poziciju. Preostali deo opisa pozicije detaljnije opisuje naĉin rada. vrste materijala, posebne zahteve. naĉin obraĉuna. Pojedini opisi pozicije su napisani u skraćenom obliku, jer sadrţe iste opise ali imaju jedan ili više promenljivih parametara. Opis pozicije koji sadrţi jednu ili vise promenljivih koje su ispisane italic. iskošena slova. Obiĉno su promenIjive dimenzije, vrsta rada ili materijala, debljine, jedinica mere za obraĉun... Primer: l. Obijanje krečnog maltera sa zidova... a. Krecnog maltera. b. Produžnog maltera. c. Cementnog maltera. 4. Delimično obijanje maltera... Ne skraćeni opisi pozicija su: 1. 2. 3. 4. Obijanje krecnog maltera sa zidova ... Obijanje produţnog maltera sa zidova Obijanje cementnog maltera sa zidova Delimično obijanje maltera ...

Jedinice mere i promenljive
Za svaku poziciju, odnosno zadati opis pozicije, dat je naĉin obraĉuna po jedinici mere. Jedinica mere moţe biti ml, m2, m3, komad, paušalno, kg i sliĉno. Jedinica mere moţe biti promenljiva. Primer: 10. Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu. sa odvozom. Obraĉun po m3 zemlje, mereno uraslo.

a. Po m3. b. Po radnom času. Naĉin obraĉuna i jedinice mere su:

m3 Ĉas

4,50 € 40,00 €

10. Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu, sa odvozom. Obračun po m3 zemlje, mereno uraslo. m3
11. Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu, sa odvozom. Obračun po radnom času.

4,50 €

Ĉas

40,00 €

20

Izgled pozicija u priručniku i formiranom predmeru
Opisi u priruĉniku pisani su od leve do desne margine, radi uštede prostora. U predmeru i predraĉunu radova opisi se pišu, pribliţno, na levoj polovini lista. Primer: U priručniku l. Obijanje krecnog maltera sa unutrašnjih zidova. Obiti malter i klamfama oĉistiti spojnicedo dubine 2 cm. Površine opeka oĉistiti ĉeliĉnim ĉetkama i oprati zidove vodom. Šutprikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 obijene površine, otvori se odbijaju. a. Krecnog maltera. m2 l ,75 € b. Produžnog maltera. m2 2,00 € c. Cementnog maltera. m2 2,75 € Delimično obijanje krecnog maltera sa unutrašnjih zidova. Nadzorni organ i izvoĊaĉ pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. Obiti malter i klamfama oĉistiti spojnice do dubi-ne 2 cm. Površine opeka oĉistiti ĉeliĉnim ĉetkama i oprati zidove vodom. Obraĉun po m2 obijene površine, otvori se odbijaju. m2 2,50 €

4.

U predmeru i predračunu 1. Obijanje krecnog maltera sa unutrašnjih zidova. Obiti malter i klamfama oĉistiti spojnice do dubine 2 cm. Površine opeka oĉistiti ĉeliĉnim ĉetkama i oprati zidove vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 obijene površine, otvori se odbijaju.

m2 2.

x

120,00

=

Obijanje produţnog maltera sa unutrašnjih zidova. Obiti malter i klamfama oĉistiti spojnice do dubine 2 cm. Površine opeka oĉistiti ĉeliĉnim ĉetkama i oprati zidove vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 obijene površine. Otvori se odbijaju. m2 x 140,00 =

3 Obijanje cementnog maltera sa unutrašnjih zidova. Obiti malter i klamfama oĉistiti spojnice do dubine 2 cm. Površine opeka oĉistiti ĉeliĉnim ĉetkama i oprati zidove vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 obijene površine. Otvori se odbijaju. m2 x 190,00 = 4. Delimično obijanje krecnog maltera sa unutrašnjih zidova. Nadzorni organ i izvoĊaĉ pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. Obiti malter i klamfama oĉistiti spojnice do dubine 2 cm. Površine opeka oĉistiti ĉeliĉnim ĉetkama i oprati zidove vodom. Obraĉun po m2 obijene površine. Otvori se odbijaju. m2 x

175,00

=

21

Vrs te rad ova
1. R I P R E M N O Z A V R Š N I R A D O V I 2 3 2. S T R A Ţ I V A Č K

I RADOVI 3. DEMONTAŢEI RUŠENJA 4. ZEMLJANI RADOVI 5. ZIDARSKI RADOVI 6. BETONSKI IARM. BETONSKI 7. TESARSKI RADOVI POKRIVAČKI RADOVI P 8. 9. IZOLATERSKI RADOVI 10. GRAĐEVINSKA STOLARIJA 11. STOLARSKI RADOVI 12. BRAVARSKI RADOVI. 13. LIMARSKI RADOVI 14. STAKLOREZAČKI RADOVI 15. KERAMIČARSKI RADOVI 16. TERACERSKI RADOVI 17. KAMEN OREZAČKI RAD OVI 18. PARKETARSKI RADOVI 19. PODOPOLAGAČKI RADOVI 20. TAPETARSKI RADOVI 21. ROLETNARSKI RADOVI 22. SUVOMONTAŢNI RADOVI 23. GIPSARSKI RADOVI 24. FASADERSKI RADOVI 25. LIKOREZAČKI RADOVI 26. MOLERSKO FARBARSKI RADOVI 27. LIVAČKI RADOVI 28. RAZNI ZANATSKI RADOVI 29. VODOVOD 30. KANALIZACIJA 31. SANITARNI UREĐAJI

35 47 83 97 177 209 229 241 307 365 419 443 475 487 507 517 541 555 575 581 585 619 649 705 753 787 793 801 821 835

I

1. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
1. 2. Dozvole Priključci 25 25

3. 4.
5. 6.

Saglasnosti Priprema gradilišta
Skele Ograde

26 27
28 29

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Nadstrešnice Signalizacija Zaštite Čišćenja Pranja Šut Ostali pripremno završni radovi

29 30 30 31 31 32 32

23

1. Dozvole
1. Naknada za uvoĎenje gradilšne energije. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadleţnom organu za odobrenje korišćenja elektriĉne energije. U cenu ulazi i plaćanje takse. Obraĉun paušalno. Paušalno 2. 750,00 €

Naknada za uvoĎenje gradilišne vode. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadleţnom organu za odobrenje korišćenja vode. U cenu ulazi i plaćanje takse. Obraĉun paušalno. Paušalno 250,00 €

3.

Naknada za zauzeće trotoara. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadleţnom organu za odobrenje korišćenja površine trotoara. U cenu ulazi i plaćanje takse za korišćenje za sve vreme trajanja radova. Po završetku radova dovesti sve površine u prvobitno stanje. Obraĉun po m2/Dan. m2/Dan 0,35 €

4.

Naknada za zauzeće glavne ulice i trotoara. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadleţnom organu za odobrenje korišćenja površine trotoara i ulice. U cenu ulazi i plaćanje takse za korišćenje za sve vreme trajanja radova. Po završetku radova dovesti sve površine u prvobitno stanje. Obraĉun po m2/Dan. m2/Dan 0,65 €

5.

Naknada za zauzeće sporedne ulice i trotoara. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadleţnom organu za odobrenje korišćenja površine trotoara i ulice. U cenu ulazi i plaćanje takse za korišćenje za sve vreme trajanja radova. Po završetku.radova dovesti sve površine u prvobitno stanje. Obraĉun po m2/Dan. m2/Dan 0,50 €

6.

Naknada za zauzeće zelene površine. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadleţnom organu za odobrenje korišćenja zelene površine. U cenu ulazi i plaćanje takse za korišćenje za sve vreme trajanja radova. Po završetku radova dovesti sve površine u prvobitno stanje. Obraĉun paušalno.

Paušalno
7.

600,00 €

Naknada za seču stabla. Uputiti pismeni zahtev nadleţnom organu za odobrenje za seĉu stabla. U cenu ulazi i plaćanje takse za seĉu. Obraĉun po komadu stabla. Kom. 100,00 €

2. Priključci
Naknada za uvoĊenje gradilisne elektriĉne energije. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom u putiti nadleţnom organu za odobrenje korišćenja elektriĉne energije. U cenu ulaze i plaćanje takse za korišćenje za sve vreme trajanja radova i instaliranje glavnog gradilišnog ormana sa brojilom, osiguraĉima i ostalo. Obraĉun paušalno. Paušalno 750.00 €

25

2.

Naknada za uvoĎenje gratlilišne vode. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputili nadleţnom organu za odobrenje korišćenja vode. U cenu ulaze i plaćanje lakše i izrada prikljuĉka, šahta, vodomera i ostalo. Obraĉun paušalno. Paušalno 250.00 £

3.

Naknada za uvoĎenje gradilišnog telefona. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadleţnom organu za odobrenje korišćenja telefonskog prikljuĉka. U cenu ulaze i plaćanje takse i instaliranje telefona sa aparatom. Obraĉun paušalno. Paušalno 250,00 €

4.

Naknada za priključak na elektro mreţu. Pismeni zahtev sa skicom uputiti nadleţnom organu. U cenu ulazi i plaćanje takse. Obraĉun paušalno. Paušalno 250,00 €

5.

Naknada za priključak na vodovodnu mreţu. Pismeni zahtev sa skicom uputiti nadleţnom organu. U cenu ulazi i plaćanje takse. Obraĉun paušalno. Paušalno 200,00 €

6.

Naknada za priključak na kanalizacionu mreţu. Pismeni zahtev sa skicom uputiti nadleţnom organu. U cenu ulazi i plaćanje takse. Obraĉun paušalno.

Paušalno
7.

200,00 €

Naknada za priključak na PTT mreţu. Pismeni zahtev sa skicom uputiti nadleţnom organu. U cenu ulazi i plaćanje takse. Obraĉun paušalno. Paušalno 250,00 €

8.

Ugradnja repera na objektu i susednim objektima za praćenje eventualnog sleganja u svemu po uputstvu statiĉara. U odreĊenom vremenskom periodu, a u dogovoru sa statiĉarem, vršiti merenja i voditi dnevnik merenja. Obraĉun paušalno. Paušalno 50,00 €

3. Saglasnosti
1. Naknada za hidrantsku mreţu kojom se podrazumeva pismeni zahtev sa skicom nadleţnom organu i plaćanje propisane takse, za odobrenje za upotrebu. Obraĉun paušalno. Paušalno 2. 250,00 €

Naknada elektrodistribuciji kojom se podrazumeva pismeni zahtev sa skicom nadleţnom organu i plaćanje propisane takse, za odobrenje za upotrebu. Obraĉun paušalno. Paušalno 500,00 €

26

3.

Naknada toplanama kojom se podrazumeva pismeni zahtev sa skicom nadleţnom organu i plaćanje propisane takse, za odobrenje za upotrebu. Obraĉun paušalno. Paušalno 150,00 € Naknada komunalnom preduzeću kojom se podrazumeva pismeni zahtev sa skicom nadleţnom organu i plaćanje propisane takse, za odobrenje za upotrebu. Obraĉun paušalno. Paušalno 75,00 € Naknada protivpoţarnoj sluţbi kojom se podrazumeva pismeni zahtev sa skicom nadleţnom organu i plaćanje propisane takse, za odobrenje za upotrebu. Obraĉun paušalno. Paušalno 100,00 € Naknada sanitarnoj inspekciji kojom se podrazumeva pismeni zahtev sa skicom nadleţnom organu i plaćanje propisane takse, za odobrenje za upotrebu. Obraĉun paušalno. Paušalno 100,00 €

4.

5.

6.

4. Priprema gradilišta
1. Montaţa i demontaţa priručne barake za smeštaj alata, materijala i radnika. Baraku izraditi od montaţnih elemenata ili dasaka debljine l" sa drvenom konstrukcijom. Baraku pokriti daskama i ter papirom ili salonitom. Obraĉun po m2 barake, komplet. m2 25,00 € Dovoz vode na gradilište. Za izvoĊenje radova obezbediti cisternu ili metalnu burad i sukcesivno dopremati potrebne koliĉine vode, za sve vreme trajanja radova. Obraĉun po m3 vode. m3 5,00 € Izrada prilaznih rampi-trepni, za dopremu materijala ili odvoz šuta. Trepnu izvesti od fosni i cevi za fasadnu skelu ili od drvene grade. Trepnaje širine 1,0 m. Obraĉun po ml trepne.

2.

3.

m!
4.

5,00 €

Izrada radnih platformi, za izbacivanje zemlje, šuta ili za dopremu materijala. Platforme izvesti od fosni i cevi za fasadnu skelu ili od drvene graĊe. Obraĉun po m2 platforme. m2 4,00 €

5.

Montaţa i demontaţa koruba, za izbacivanje šuta. Korube izraditi od dasaka debljine 24 mm ili 48 mm ili postaviti specijalne cevi od plastiĉnog materijala. Obraĉun po ml koruba. ml 5,00 €

6.

Izrada radnih nadstrešnica za rad. obradu graĊe i drugo. Radne nadstrešnice izraditi od fosni i cevi za fasadnu skelu ili drvene graĊe. Preko nadstrešnice od fosni postaviti sloj ter papira i priĉvrstiti letvama i ekserima. Obraĉun po m2 izvedene nadstrešnice. m2 6,00 €
27

5. Skele
I. Montaţa i dcmontaţa metalne cevaste fasadnc ske/e, za radove u svemu po vaţećim propisima i merama HTZ-a. Skela mora bili statiĉki stabilna, ankerovana za objekat i propisno uzemljena. Na svakih 2.00 m visine postaviti radne platforme od fosni. Sa spoijne strane platformi postaviti fosne na "kam". Celokupnu površinu skele pokriti jutanim ili PVC zastorima. Skelu prima i preko dnevnika daje dozvolu za upotrebu statiĉar. Koristi se za sve vreme trajanja radova. Obraĉun po m2 vertikalne projekcije montirane skele.
a. Fasadna skela. b. Fasadna složena skela. m2 m2 5,00 € 6.00. €

c. Fasadna teška skela,
4.

m2

7,50 €

Montaţa i demontaţa prostorne metalne cevaste skele, za radove u svemu po vaţećim propisima i merama HTZ-a. Skela mora biti statiĉki stabilna, ankerovana i propisno uzemljena. Postaviti radne platforme od fosni. Skelu prima i preko dnevnika daje dozvolu za upotrebu statiĉar. Koristi se za sve vreme trajanja radova. Obraĉun po m3 skele. m3 5,00 €

5.

Montaţa i demontaţa skele, za unutrašnje radove, na zidovima i plafonima objekta. Skela mora biti statiĉki stabilna i ako je metalna propisno uzemljena. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća samo jedanput. Obraĉun po m3 skele. m3 4,00 €

6.

Montaţa i demontaţa pomoćne cevaste skele, u objektu, za rad u prostorijama. Skela mora biti izvedena po svim HTZ propisima. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća samo jedanput. Obraĉun po m2 horizontalne površine, m2 2,50 €

7.

Montaţa i demontaţa pomoćne skele, napravljene od koza i fosni u objektu, za rad u prostorijama. Skela mora biti izvedena po svim HTZ propisima. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća samo jedanput. - Obraĉun po m2 površine poda. m2 1,50 €

8.

Montaţa i demontaţa konzolne skele, za radove u svemu po vaţećim propisima i merama HTZ-a, po datom projektu skele. Skela mora biti statiĉki stabilna i propisno uzemljena. Postaviti radne platforme od fosni, a sa spoijne strane platformi postaviti fosne na "kant". Skelu prima i preko dnevnika daje dozvolu za upotrebu statiĉar. Koristi se za sve vreme trajanja radova. Obraĉun po ml montirane skele, ml 30,00 €

9.

Montaţa i demontaţa viseće skele, za radove u svemu po vaţećim propisima i merama HTZ-a, po datom projektu skele. Skela mora biti statiĉki stabilna i propisno uzemljena. Skelu prima i preko dnevnika daje dozvolu za upotrebu statiĉar. Koristi se za sve vreme trajanja radova. Obraĉun po m2 površine pokrivene skelom. m2 2,50 €

28

6. Ograde
1. Montaţa i demontaţa zaštitne metalne ograde, oko gradilišta, visine 2,00 m sa kapijama za ulaz radnika, vozila i mehanizacije. Kapije snabdeti bravama sa kljuĉevima ili katancima. Ogradu pravilno ankerovati i ukosniĉiti kako ne doĊe do prevrtanja. Ograda mora biti uredno obojena. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća jedanput, bez obzira da li se demontira i ponovo montira u toku radova. Na ogradu postaviti table sa upozorenjem za prolaznike. Obraĉun po m2 ograde. m2 2. 7,50 €

Montaţa i demontaţa zaštitne ograde, od žičanog pletiva. Na svakih 2 m postaviti stubove za zatezanje pletiva, visine 2 metra. Postaviti kapije za prolaz i na ogradu postaviti table sa upozorenjem za prolaznike. Ograda se koristiti za sve vreme trajanja radova. Obraĉun po m2 ograde. a. Od žicanog pletiva. b. Od armaturne mreže. m2 m2 4,00 € 5,00 €

4.

Montaţa i demontaţa zaštitne ograde, od cevi za fasadnu skelu, visine 1,0 m. Na svakih 2 m postaviti stubove. Na ogradu postaviti table sa upozorenjem za prolaznike. Ograda se koristiti za sve vreme trajanja radova. Obraĉun po ml ograde. ml 2,50 €

5.

Montaţa i demontaţa zaštitne ograde, od drvenih stubova i daščane oplate. Na svakih 2 m postaviti stubove visine 2 m. Postaviti kapije i tabie sa upozorenjem za prolaznike. Ograda se koristiti za sve vreme trajanja radova. U cenu ulazi i bojenje ograde. Obraĉun po m2 ograde. m2 6,00 €

7. Nadstrešnice
1. Izrada zaštitne nadstrešnice, ispuštene iz fasadne skele, iznad ograde i ulaza. Nadstrešnicu uradit i od ĉeliĉnih cevi za skelu sa kosnicima i ukrućenjima. Pokriti je daskama debljine 2" i ter papirom, koji se priĉvršćuje drvenim letvama. Nadstrešnicu prima nadzorni organ, statiĉan Širina nadstrešnice je 12,00 m, sa ulazima po potrebi! Nadstrešnica postaviti na visini od 2,50 m. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća se jedanput bez obzira da li se u toku radova, demontira i ponovo montira. Obraĉun po m2 nadstrešnice. m2 2. 7,50 €

Izrada zaštitne nadstrešnice. Nadstrešnicu uraditi od ĉeliĉnih cevi za skelu sa kosnicima i ukrućenjima. Nadstrešnica se pokriva daskama debljine 2" i ter papirom, koji se priĉvršćuje drvenim letvama. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća se jedanput bez obzira da li se u toku radova, demontira i ponovo montira. Obraĉun po m2 postavljene nadstrešnice. m2 6,25 €

29

8. Signalizacija
1. Izrada i postavljanje tabli obaveštcnja da se izvode graĊevinski radovi, sa osnovnim podacima o objektu, izvoĊaĉu, investitoru i projektantu. Tabla je dimenzija 200x100 cm. Obraĉun po komadu table. Kom. 2. 125.00 €

Izrada i postavljanje tabli i drugih oznaka sa upozorenjem, a po tehniĉkim propisima. Tabla je dimenzija 80x60 cm. Obraĉun po komadu table. Kom. 50.00 €

3.

Izrada i postavljanje signalnog osvetljenje gradilišta, postavljenog na ogradi i/ili skeli. Instalaciju pod naponom od 12 volti, sa svetiljkama zaštićenim mreţom, postaviti u dogovoru sa nadzornim organom, a u svemu prema propisu. Obraĉun paušalno, komplet izvedeno. Paušalno 375,00 €

9. Zaštite
1. Nabavka i postavljanje zastora fasadne skela, od jute. Celokupnu površinu skele pokriti jutanim zastorom. Juta mora biti prošivena po vertikali i priĉvršćena za skelu, da ne "visi". U toku radova, ukoliko je potrebno, zastor popraviti. Obraĉun po m2 zaštićene površine. m2 1,50 €

2. Nabavka i postavljanje zaštite za podove, od deblje PVC folije. Sva eventualna prljanja ili oštećenja poda padaju na teret izvoĊaĉa. Obraĉun po m2 poda. m2 3. 0,60 €

Nabavka i postavljanje zaštitnog sloja peska, preko podova. Postaviti sloj ter papira sa preklopom i paţljivo nasuti sloj peska debljine 20 cm. Sva eventualna oštećenja poda padaju na teret izvoĊaĉa. Obraĉun po m2 poda. m2 2,50 €

4.

Nabavka i postavljanje zaštitnih dasaka, preko podova. Postaviti sloj ter papira sa preklopom i zaštitu od dasaka debljine l". Sva eventualna oštećenja poda padaju na teret izvoĊaĉa. Obraĉun po m2 poda. m2 2,00 €

5.

Nabavka i postavljanje polietilenske folije, preko otvora na fasadi, vrata f prozora, radi zaštite. Foliju uĉvrstiti drvenim letvama, vodeći raĉuna da se ne ošteti postojeća stolarija. Sva eventualna oštećenja padaju na teret izvoĊaĉa. Obraĉun po m2 folije.
a. Prozora f vrata. b. Izloga i portala. m2 m2 l ,75 € 2,50 €

7.

Nabavka i postavljanje deblje polietilenske folije, preko nameštaja, radi zaštite. Sva eventualna prljanja ili oštećenja nameštaj.a padaju na teret izvoĊaĉa. Obraĉun po m2 folije. m2 0,50 €

30

8.

Zaštita krovnih površina, od atmosferskih padavina debljom polietilenskom folijom. U toku prepokrivanja krova po potrebi zaštititi otkrivene površine PVC folijom. Obraĉun po m2 zaštićene površine. m2 1,00 €

9.

Zaštita tavanske konstrukcije, od atmosferskih padavina debljom polietilenskom folijom. U toku radova po potrebi zaštititi otkrivene površine PVC folijom. Obraĉun po m2 zaštićene površine. m2 1,00 €

10.

Zaštita tavanske konstrukcije, od atmosferskih padavina daskama i debljom polietilenskom folijom ili ter papirom. U toku radova po potrebi zaštititi otkrivene površine daskama i PVC folijom. Obraĉun po m2 zaštićene površine.

m2

5,00 €

10. Čišćenja
1. U toku radova izvršiti vise puta grubo čišćenje gradilišta od graĊevinskog šuta sa prenosom šuta na deponiju gradilišta. Plaća se jedanput bez obzira na broj ĉišćenja. Obraĉun po m2 površine gradilišta. m2 2. 0,50 €

Čišćenje prostorija objekta, od graĎevinskog šuta sa prenosom šuta na deponiju gradilišta. Plaća se jedanput bez obzira na broj ĉišćenja. Obraĉun po m2 oĉišćenje površine. m2 0,75 €

3.

Čišćenje trotoara oko objekta, od graĎevinskog šuta i drugo i prevoz na gradilišnu deponiju. Plaća se jedanput bez obzira na broj ĉišćenja. Obraĉun po m2 oĉišćene površine. m2 0,50 €

4.

Čišćenje prostora u objektu i oko objekta, od graĎevinskog šuta sa prenosom šuta na deponiju gradilišta. Plaća se jedanput bez obzira na broj ĉišćenja. Obraĉun po m2 oĉišćene površine. m2 0,60 €

11. Pranja
1. Čišćenje i pranje gradilišta, po završetku svih radova. Izvršiti detaljno ĉišćenje celog gradilišta, pranje svih staklenih površina, ĉišćenje i fino pranje svih unutrašnjih prostora i spoijnih površina. Obraĉun po m2 oĉišćene površine. m2 2. 0,50 €

Čišćenje i pranje prozora i vrata, po završetku radova. Paţljivo mehaniĉki oĉistiti sve površine i oprati vodom sa dodatkom odgovarajućih hemijskih sredstava. Obraĉun po m2 oprane površine.
a. Prozora i vrata. b. Izloga i portala. m2 m2 0,50 € 0,60 €

31

Po završetku radova očistiti od graĎevinskog šuta i oprati vodom pod pritiskom trotoar i kolovoz.

Obraĉun po m2 oĉišćene i oprane površine.
a. kolovoz i trotoar. m2 0.50 €

b. Staze l plato.

m2

0.60 €

12. Šut
1. Prikupljanje šuta na gradilišnu deponiju. U toku i po završenim radovima sa gradilišta prikupiti šut. višak zemlje i drugi otpadni materijal sa objekta, na gradilišnu deponiju pristupaĉnu za utovar u kamion. Obraĉun po m3 prikupljenog šut-a. m3 2. 2,50 €

Prikupljanje Šuta i odvoz šuta. Prikupiti šut, višak zemlje i drugi otpadni materijala, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m3 odvezenog šuta. m3 12,50 €

3.

Ručni utovar i odvoz šuta, sa gradilišne deponije. Utovariti šut na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m3 šuta, mereno u kamionu.
a. Ručni utovar. b. Mašinski utovar. ~ m3 m3 11.00 € 6,00 €

5.

Ručni utovar i odvoz zemlje sa gradilišne deponije. Utovariti zemlju na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m3 zemlje, mereno u kamionu.
a. Ručni utovar. b. Mašinski utovar. m3 m3 10,00 € 5,00 €

13. Ostali pripremno završni radovi
1. Ručna seča stabla, vaĎenje panja i korena,preĉnika do 10 cm. Stablo odseći, grane iseći, otkopati zemlju oko stabla i izvaditi panj i koren. Zemljom nasuti i nabiti zemlju. Stablo, grane, panj i koren utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obraĉun po komadu stabla. a. Do 10 cm. b. Do 30 cm. c. Do 50 cm. 4. Kom. Kom. Kom. 10,00 € 50,00 € 150,00 €

Nabavka, utovar, dovoz i razastiranje plodne čiste zemlje u sloju po projektu sa davanjem nadvišenja (nadmera) od 20% kako bi posle sleganja, zemlja zauzela projektovane kote. Izvršiti fino planiranje i valjanje drvenim valjkom. Obraĉun po m3 nasute zemlje. a. Čista zemlja. b. Plodni humus. m3 m3 12,50 € 20,00 €

32

6.

Izrada travnjaka na mestima oznaĉenim u projektu. Preko fino isplaniranog terena izvršiti setvu travne smese: - Festuca rubra 40 % - Festuca ovina 30 % - Poa pratensis 20 % - Trifolium repens 10 % Setvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca l to po mirnom vremenu, bez padavina i vetra. Po izvršenoj setvi seme utisnuti u zemlju gvozdenim jeţom, a potom uvaljati drvenim valjkom i izvršiti intezivno polivanje do punog nicanja trave. Polivanje nastaviti svakodnevno do predaje radova. Obraĉun po m2 zatravljene površine. m2 2,50 €

7.

Izrada travnjaka sa košenjem na mestima oznaĉenim u projektu. Preko fino isplaniranog terena izvršiti setvu travne smese: - Festuca rubra 40 % - Festuca ovina 30 % - Poa pratensis 20 % - Trifolium repens IO % Setvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po mirnom vremenu, bez padavina i vetra. Po izvršenoj setvi seme utisnuti u zemlju gvozdenim jeţom, a potom uvaljati drvenim valjkom i izvršiti intezivno polivanje do punog nicanja trave. Polivanje nastaviti svakodnevno do prvog košenja. Prvo košenje izvršiti kosom kada trava dostigne visinu 10-15 cm a drugo košenje izvršiti kosaĉicom. Obraĉun po m2 zatravljene površine. m2 " 3,50 €

Izrada travnjaka sa nasipanjem humusa, sejanjem trave i odrţavanjem travnjaka. Izvršiti nabavku, utovar i dovoz i razastiranje plodne humusne zemlje u sloju debljine 10 cm sa davanjem nadvišenja (nadmera) od 20% kako bi posle sleganja, zemlja zauzela projektovane kote. Izvršiti fino planiranje, valjanje drvenim valjkom i setvu travne smese: - Festuca rubra 40 % - Festuca ovina 30 % - Poa pratensis 20 % - Trifolium repens 10 % Setvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po mirnom vremenu bez padavina i vetra. Po izvršenoj setvi seme utisnuti u zemlju gvozdenim jeţom, a potom uvaljati drvenim valjkom i izvršiti intezivno polivanje do punog nicanja trave. Polivanje nastaviti svakodnevno do prvog košenja. Prvo košenje izvršiti kosom kada trava dostigne visinu 10-15 cm a drugo košenje izvršiti kosaĉicom. Obraĉun po m2 zatravljene površine. m2 5,00 €

Nabavka i postavljanje busena sa travom. Sa postojećih površina skinuti sterilnu zemlju u sloju debljine 5 cm. Dovesti, razastreti i uvaljati humusne zemlje u sloju debljine 5 cm. Postaviti busen sa travom, izvaljati ga i priĉvrstiti. Fuge izmeĊu blokova busena popuniti zemljom sa malo travnog semena. Travu redovno zalivati i prvi put ruĉno kositi. Obraĉun po m2 obraĊene površine.
a. Sloj debljine 5 cm. m2 6,00 €

b. Sloj debljine 10 cm. c. Sloj debljine 15 cm.
d. Sloj debljine 20 cm.

m2 m2
m2

8,00 € 10,00 €
12,00 €

13.

Sa postojećih površina izvaditi ruţe. Ruţe paţljivo izvaditi sa busenom, upakovati i predati investitoru. Obraĉun po komadu ruţe. Kom. 1,00 € 33

14.

Nabavka i sadnja ruţa. Na meslima oznaĉenim u projektu, iskopati jame kruţnog oblika dimenzija 0.40x0.40 m. Izvršili sadnju ruţa sa dodatkom Ċubriva 3-5 kg uz svaku sadnicu. Posle sadnje zemlji; ocankovali i dobro zaliti. Obraĉun po komadu ruţe. Kom. 2.50 €

15.

Sadnja listopadnih sadnica. Na meslima oznaĉenim u projektu iskopali jame preĉnika i dubine 0,50 m. Iz jame izbaciti sterilnu zemlju i olpaike. Sadnju obaviti mešavinorn humusne zemlje, tresetnog dubrivn i peska u odnosu 6:3:1. Prilikom sadnje sadnice zatrpati do 2/3 dubine jame napravljenom mešavinom, a gomju trećinu obogalili dodatkom tresetnog Ċubriva sa 3 kg po sadnici. Nakon obavljene sadnje sadnice ocankovati i dobro zaliti. Obraĉun po komadu sadnice. a. Listopadnih sadnica. b. Čelinarskih sadnica. Kom. Kom. 7,50 € 10,00 €

17.

Sadnja ţive ograde, "Na mestima oznaĉenim u projektu iskopati rov dubine i širine 50 cm. Iz jame izbaciti sterilnu zemlju i otpatke. Sadnju obaviti rnešavinom humusne zemlje, tresetnog Ċubriva i peska u odnosu 6:3:1 i to po 9 sadnica po ml. Prilikom sadnje sadnice zatrpati do 2/3 dubine jame napravljenom rnešavinom, a gornju trećinu obogatiti dodatkom tresetnog Ċubriva u koliĉini od 5 kg po sadnici ili odstajalog stajskog Ċubriva. Nakon obavljene sadnje zemlju oko sadnice ocankovati i obilno zaliti. Obraĉun po ml ţive ograde. ml 15,00 €

18.

Sadnja puzavica. Na mestima oznaĉenim u projektu iskopati jame preĉnika i dubine 0,30 m. Iz jame izbaciti sterilnu zemlju i otpatke. Sadnju obaviti rnešavinom humusne zemlje, tresetnog Ċubriva i peska u odnosu 6:3:1. Mešavinu humusne zemlje izjame obogatiti dodatkom tresetne zemlje sa 3 kg po sadnici. Nakon obavljene sadnje zemlju oko sadnice ocankovati i obilno zaliti. Obraĉun po komadu puzavice. Kom. 2,00 €

34

2. ISTRAŢIVAčKI RADOVI
1. 2. 3. 4. 5. Snimanja i dokumentacija Ispitivanja i dokumentacija Arheološki iskopi Obrada arheoloških nalaza Ostali istraţivački radovi 37 40 42 45 46

35

1. Snimanja i dokumentacija
l. Snimanje fotografskim aparatom i izrada crno belih fotografija, veličine 9x11 cm. U cenu ulazi nabavka i razvijanje filma. . Obraĉun po komadu fotografije. a. Veličine 9x11 cm. b. Veličine 9x13 cm. c. Veličine 10x13 cm.
d. Veličine 10x15 cm.

Kom. Kom. Kom.
Kom.

0,50 € 1,00 € 1,50 €
2,00 €

e. f. g. h. i. 10.

Veličine 13x18 cm. Veličine 18x24 cm. Veličine 24x30 cm. Veličine 24x36 cm. Veličine 50x60 cm.

Kom. Kom. Kom. Kom. Kom.

.

2,50 € 5,00 € 7,50 € 10,00 € 15,00" €

Snimanje fotografskim aparatom i izrada fotografija u boji, veličine 9x11 cm. U cenu ulazi nabavka i razvijanje filma. Obraĉun po komadu fotografije. a. b. c. d. e. f. g. h.
i.

Veličine 9x11 cm. Veličine 9x13 cm. Veličine 10x13 cm. Veličine 10x15 cm. Veličine 13x18 cm. Veličine 18x24 cm. Veličine 24x30 cm. Veličine 24x36 cm.
Veličine 50x60 cm.

Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom.
Kom.

1,00 €" 1,50 € 2,50 € 3,00 € 4,00 € 7,50 € 10,00 € 17,50 €
25,00 €

19.

Snimanje fotografskim aparatom sa crno belim filmom, sa 12 snimaka. U cenu ulazi nabavka i razvijanje filma. Obraĉun po komadu filma. a. Sa 12 snimaka. b. Sa 20 snimaka. c. Sa 36 snimaka. Kom. Kom. Kom. 10,00 € 15,00 € 25,00 €

22,

Snimanje fotografskim aparatom sa kolor filmom, sa 12 snimaka. U cenu ulazi nabavka i razvijanje filma. Obraĉun po komadu filma. a. Sa 12 snimaka. b. Sa 20 snimaka. c. Sa 36 snimaka. Kom. Kom. Kom. 12,50 € . 17,50: € 27,50 €

25.

Izrada kontakt kopija, crno belih. .Obraĉun po komadu kontakt kopije. a. Crno belih. b. Kolor. Kom. Kom. l ,00 € 1,50 €

-7.

Izrada dijapozitiva, crno belih. Obraĉun po komadu dijapozitiva. a. Crno belih. b. Kolor. Kom. Kom. 5,00 € 6.00 €
37

29.

Izrada fotografija, crno belih, veličine 9x11 cm. Obraĉun po komadu fotografije.
a. Veličine 9.\// cm. Kom. 0.60 €

b. c. d. e. f. g. h. i. 38.

Veličine 9x13 cm. Veličine 10x13 cm. Veličine 10x15 cm. Veličine !3x18 cm. Veličine 18x24 cm. Veličine 24x30 cm. Veličine 24x36 cm. Veličine 50x60 cm.

Kom. Kom. Kom. Kom, Kom. Kom. Kom. Kom.

.

0.75 € 1.25 € 1.50 € 2.00 € 5.00 € 7,50 € 10,00 € 15,00 €

Izrada fotografija, u boji, veličine 9x11 cm. Obraĉun po komadu fotografije. a. b. c. d. e. f. g. h. i. Veličine 9x11 cm. Veličine 9x13 cm. Veličine 10x13 cm. Veličine 10x15 cm, Veličine 13x18 cm. Veličine 18x24 cm. Veličine 24x30 cm. Veličine 24x36 cm. Veličine 50x60 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 0,50 € 1,00 € 1,50 € 2,00 € 2,50 € 7,50 € 10S00 € 12,50 € 17,50 €

41. Tehničko snimanje objekta, sa svim osnovama, izgledima, karakteristiĉnim presecima i detaljima. Po završenom snimanju nacrtati na pausu, tušem u odgovarajućoj razmeri ili kompjuterski obraditi. Kopirati na ozalidu ili štampali na belorn papiru i spakovati u fasciklu. Obraĉun po m2 objekta. m2 48. 5,00 €

Tehničko snimanje fasada, sa svim izgledima, karakteristiĉnim presecima i detaljima. Po završenom snimanju nacrtati na pausu, tušem u odgovarajućoj razmeri ili kompjuterski obraditi. Kopirati na ozalidu ili štampati na belom papiru i spakovati u fasciklu. Obraĉun po m2 fasade. m2 1,50 €

49.

Tehničko snimanje detalja. Po završenom snimanju nacrtati na pausu, tušem u odgovarajućoj razmeri ili kompjuterski obraditi. Kopirati na ozalidu ili štampati na belom papiru i spakovati u fasciklu. Obraĉun po komadu detalja. Kom. 10,00 €

50.

Tehničko snimanje sonde, sa osnovama, izgledima, karakteristiĉnim presecima, profilima i detaljima. Po završenom snimanju nacrtati na pausu, tušem u odgovarajućoj razmeri ili kompjuterski obraditi. Kopirati na ozalidu ili štampati na belom papiru i spakovati u fasciklu. Obraĉun po m2 sonde. m2 6,00 €

38

51.

Tehničko snimanje fortifikacije, sa osnovama, izgledima, karakteristiĉnim presecima i detaljima. Po završenom snimanju nacrtati na pausu, tušem u odgovarajućoj razmeri i li kompjuterski obraditi. Kopirati na ozalidu ili štampati na belom papiru i spakovati u fasciklu. Obraĉun po m2 fortifikacije. m2 7,50 €

52.

Tehničko snimanje nekropola, sa osnovama, izgledima, karakteristiĉnim presecima i detaljima. Po završenom snimanju nacrtati na pausu, tušem u odgovarajućoj razmeri ili kompjuterski obraditi. Kopirati na ozalidu ili štampati na belom papiru i spakovati u fasciklu. Obraĉun po m2 nekropole. m2 12,00 €

53.

Tehničko snimanje skeleta i pojedinačnih grobnih mesta, kao i priloga. Sve iscrtati na pausu, tušem u odgovarajućoj razmeri ili kompjuterski obraditi. Kopirati na ozalidu ili Štampati na belom papiru i spakovati u fasciklu. Obraĉun po komadu skeleta ili grobnog mesta. Kom. 35,00 €

54.

Tehničko snimanje i iscrtavanje pokretnog arheološkog materijala. Po završenom snimanju nacrtati na pausu, tušem u odgovarajućoj razmeri. ili kompjuterski obraditi. Kopirati na ozalidu ili štampati na belom papiru i spakovati u fasciklu. Obraĉun po komadu pokretnog arheološkog materijala. Kom. 25,00 €

55.

Snimanje video kamerom VHS. Izvršiti snimanja video kamerom sa VHS kasetom dužine 30 minuta. U cenu ulazi i nabavka video kasete. Obraĉun po komadu kasete. a. b. c. d. Dužine 30 minuta. Dužine 60 minuta. Dužine 90 minuta. Dužine 120 minuta. Kom. Kom. Kom. Kom. 30,00 40,00 50,00 60,00 € € € €

59.

Snimanje video kamerom Super 8. Izvršiti snimanja video kamerom sa Super 8 kasetom dužine 30 minuta. U cenu ulazi i nabavka video kasete. Obraĉun po komadu kasete.
a. Dužine 30 minuta. Kom. 40,00 €

b. Dužine 60 minuta. c. Dužine 90 minuta. d. Dužine 120 minuta. 63.

Kom. Kom. Kom.

50,00 € 60,00 € 70,00 €

Snimanje video kamerom BETA. Izvršiti snimanja video kamerom sa Beta kasetom dužine 30 minula. U cenu ulazi i nabavka video kasete. Obraĉun po komadu kasete. a. Dužine 30 minuta. b. Dužine 60 minula.
c. Dužine 90 minula. d. Dužine 120 minula.

Kom. Kom.
Kom. Kom.

50.00 € 60,00 €
65,00 £ 75.00 €

39

2. Ispitivanja i dokumentacija
l. Sondiranje i istraţivanje elemenata objekta. Sondiranje vršiti paţljivo, po nalogu i instrukciji projektanta. O rezultatima saĉiniti izveštaj. Sve otvorene sonde, foto i tehniĉki snimiti i iscrtati u razmeri. Obraĉun po radnom dami. a. Po rodnom danu. b. Po radnom satu. 3. Dan Ĉas 50,00 € 5.00 €

Arhitektonsko sondiranje temelja. Sve otvorene sonde, foto i tehniĉki snimiti i iscrtati u razmeri. Obraĉun po komadu sonde. a. Temelja. € b. Zidova. € ' . Kom. 125,00 Kom. 40,00

c. Podova. €
d. MeĎuspraine konstrukcije. e. Tavanske konstrukcije. 8.


Kom. K om.

Kom. 35,00
60,00 € 5 0,00 €

Paţljivo sondiranje maltera zidova. Slojeve skidati špahtlama, skalpelima i ostalim alatima, po nalogu i instrukciji projektanta. O rezultatima saĉiniti izveštaj i po potrebi uraditi foto dokumentaciju. Obraĉun po komadu sonde. a. Maltera. Kom. 15,00 €

b. Naslaga.
10.

Kom.

10,00 €

Arhitektonsko sondiranje i ispitivanje sastava maltera zidova. Otvoriti sonde, foto i tehniĉki snimiti i nacrtati u razmeri. Obraĉun po komadu sonde. Kom. 25,00 €

11.

Paţljivo sondiranje slojeva boje na zidovima, radi utvrĊivanja sastava i prvobitne boje. Slojeve skidati špahtlama, skalpelima i ostalim alatima, po nalogu i instrukciji projektanta. O rezultatima saĉiniti izveštaj i po potrebi uraditi foto dokumentaciju. Obraĉun po komadu sonde. a. Na zidovima. b. Na lamperiji. Kom. Kom. 7,50 € 10,00 €

c. Na plafonima.
d. Na drvenim plafonima. e. Na stolariji. 16.

Kom.
Kom. Kom.

7,50 €
12,50 € 10,00 €

Arhitektonsko sondiranje i ispitivanje sastava maltera i boje fasadnih zidova. Izvršiti otvaranja sondi, foto i tehniĉka snimanja i iscrtavanja u razmeri. Obraĉun po komadu sonde. Kom. 15,00 €

17.

Paţljivo ĉišćenje temelja, od opeke. Temelje paţljivo oĉistiti špahtlama, metlicama, ĉeliĉnim ĉetkama i ostalim alatima. Po završenom ĉišćenju oprati vodom pod odgovarajućim pritiskom. Obraĉun po m2 površine. a. Od opeke, b. Od kamena.
40

m2 m2

4,00 € 3,00 €

19.

Paţljivo ĉišćenje zidova, od opeke. Zidove paţljivo oĉistiti špahtlama, metlicama, ĉeliĉnim ĉetkama i ostalim alatima. Po završenom ĉišćenju oprati vodom pod odgovarajućim pritiskom. Obraĉun po m2 površine.

a. Od opeke.
b. Od kamena. 21.

m2
m2

3,50 €
2,50 €

Paţljivo Ĉišćenje bedema, od zemlje. Bedeme paţljivo oĉistiti špahtlama, metlicama, ĉeliĉnim ĉetkama i ostalim alatima. Po završenom ĉišćenju oprati vodom pod odgovarajućim pritiskom. Obraĉun po m2 površine. a. Bedema. b. Kaldrme. c. Krune od kamena. m2 m2 m2 4,00 € 4,50 € 5,00 €

24.

Paţljivo ĉišćenje bedema, od maltera. Bedeme paţljivo oĉistiti špahtlama, metlicama, ĉeliĉnim ĉetkama i ostalim alatima. Po završenom ĉišćenju oprati vodom pod odgovarajućim pritiskom. Obraĉun po m2 površine. a. Bedema. b. Kaldrme. c. Krune od kamena. m2 m2 m2 5,00 € 5,50 € 6,00 €

27.

Ispitivanje uzoraka maltera. U saradnji sa Institutom za ispitivanje materijala uzeti uzorke sa karakteristiĉnih mesta i izvršiti analizu sastava materijala i vremena ugradnje. Uzorke uzimati u prisustvu projektanta. Svaki uzorak obeleţiti i posebno spakovati. Na crteţima obeleţiti sonde sa kojih su uzeti uzorci. Obraĉun po komadu uzorka. a. Maltera. b. Kamena. c. Drveta. Kom. Kom. Kom. 30,00 € 25,00 € 22,00 €

30.

Ispitivanje i izrada dokumentacije arhitekture objekta. Izvršiti sondiranja objekta radi dobijanja podataka o stanju objekta i konstruktivnog sistema. Sondiranjem će se dobiti podaci i o eventualnim izmenama vršenim na objektu od vremena gradnje. Izvršiti tehniĉko snimanje, izradu tehniĉke i foto dokumentacije. Obraĉun po m2 objekta. a. b. c. d. e. f. Arhitekture objekta. Konstrukcije objekta. Vodovodne instalacije. Kanalizacione instalacije. Elektro instalacija. Instalacije grejanja. m2 m2 m2 m2 m2 m2 l ,50 € 1,00 € 0,75€ 0,50 € 0,75 € 0,60 €

41

3. Arheološki iskopi
1. Montaţa i demontaţa zaštitne ograde, oko gradilišta, visine 2,00 m sa kapljama za ulaz radnika. vozila i mehanizacije. Kapije snabdeti bravama sa kljuĉevima ili katancima. Ogradu pravilno ankerovali i ukosniĉili kako ne doĊe do prevrtanja. Ograda mora biti uredno obojena. Koristi se za s ve vreme trajanja radova i plaća jedanput, bez obzira da li se demontira i ponovo montira u toku radova. Ka ogradu postaviti table sa upozorenjem za prolaznike. Obraĉun po m2 ograde. m2 2. 7,50 €

Montaţa i demontaţa zaštitne ograde, od cevi za fasadnu skelu, visine 1,0 m. Na svakih 2 m postaviti stubove. Na ogradu postaviti table sa upozorenjem za prolaznike. Ograda se koristiti za sve vreme trajanja radova. Obraĉun po ml ograde. ml 2,50 €

3.

Montaţa i demontaţa zaštitne ograde, od žicanog pletiva. Na svakih 2 m postaviti stubove za zatezanje pletiva, visine 2 metra. Postaviti kapije za prolaz i table sa upozorenjem za prolaznike. Ograda se koristiti za sve vreme trajanja radova. Obraĉun po m2 površine ograde. a. Od žicanog pletiva. b. Od armalurne mreže. m2 m2 6,00 € 5,00 €

5

Montaţa i demontaţa priručne barake, za smeštaj alata, materijala i radnika. Baraku izraditi od montaţnih elemenata ili dasaka debljine l" sa drvenom konstrukcijom. Baraku pokriti daskama i ter papirom ili salonitom. Obraĉun po m2 barake, komplet m2 25,00 €

6.

Izrada radnih nadstrešnica za rad, obradu graĎe i drugo. Radne nadstrešnice izraditi od fosni i cevi za fasadnu skelu ili drvene graĊe. Preko nadstrešnice od fosni postaviti sloj ter papira i priĉvrstiti letvama i ekserima. Obraĉun po m2 nadstrešnice. m2 8,50 €

7.

Izrada zaštitnih nadstrešnica, iznad sondi. Nadstrešnice izraditi od fosni i cevi za fasadnu skelu ili drvene graĊe. Postaviti fosne, .sloj ter papira i priĉvrstiti letvama i ekserima, preko konstrukcije nadstrešnice. Obraĉun po m2 nadstrešnice. m2 7,50 €

8.

Izrada prilaznih rampi-trepni za dopremu materijala ili izvoz šuta. Trepnu izraditi od fosni i cevi za fasadnu skelu ili drvene grade. Trepna je širine 1,0 m. Obraĉun po ml trepne. ml 5,00 €

42

9.

Seča gustog šiblja, pre početka radova. Poseĉeno šiblje i ostali otpadni materijal prikupiti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 oĉišćenog terena. m2 1,50 €

10.

Seča. vegetacije, šiblja i čišćenje terena, pre početka radova. Poseĉenu vegetaciju, šiblje i ostali otpadni materijal prikupiti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 oĉišćenog terena. m2 1,00 €

11.

Ručno čišćenje terena od šuta i drugog otpadnog materijala. Šut, zemlju i drugi otpadni materijal utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m3 odvezenog šuta, mereno u kamionu. m3 15,00 €

12.

Ručni Iskop zemlje, III kategorije, u širokom otkopu, sa odvozom. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Boĉne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m3 zemlje, mereno uraslo. a. Ručni iskop. b. Mašinski iskop. m3 m3 12,50 € 4,50 €

14.

Ručni iskop zemlje, III kategorije, u širokom otkopu, sa deponovanjem. Iskop izvestiprema projektu i datim kotama. Boĉne strane pravilno odseći; a dno nivelisati. Iskopanu zemlju prevesti i odloţiti na gradilišnu deponiju. Obraĉun po m3 zemlje, mereno uraslo. a. Ručni iskop.
b. Mašinski iskop.

m3
m3

6,00 €
2,50 €

16.

Ručni Iskop zemlje, III kategorije, u širokom otkopu, sa nasipanjem. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Boĉne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju utovariti, prevesti i nasuti predviĊeni deo terena. Zemlju nabiti i grubo nivelisati. Obraĉun po m3 zemlje, mereno uraslo. a. Ručni iskop. b. Mašinski iskop. , m3 m3 9,00 € 3,25 €

18.

Arheološki iskop zemlje i šuta, sa formiranjem sonde, dubine do 2 m. Iskop vršiti u slojevima veoma paţljivo uz upotrebu asova, krampova, lopata, mistrija, špahtli, metlica i sliĉno, uz stalno prisustvo arheologa. Iskopanu zemlju pregledati, izdvojiti arheološki materijal, oprati ga, obeleţiti po mestu nalaza i datumu i odloţiti u kese ili kutije. Za znaĉajnije arheološke nalaze u crteţima oznaĉiti poloţaj nalaza. Iskopavanja izvesti struĉnom radnom snagom uz stalni nadzor arheologa. Iskopanu zemlju izbaciti, utovariti na kolica i prevesti u neposrednu blizinu. Obraĉun po m3 zemlje, mereno uraslo. a. Do 2 m. b. Do 4 m. c. Do 6 m. m3 m3 m3 30,00 € 45,00 e 75,00 €

43

21.

Arheološko sondiranje terena. Iskop vršiti u slojevima veoma paţljivo uz upotrebu asova, krampova, lopaia. misirija. špahtli. metlica i sliĉno, uz stalno prisustvo arheologa. Iskopanu zemlju pregledati. izdvojiti arheološki materijal, oprati ga. obeleţili po mesiu nalaza i datumu i odloţiti u kese ili kutije. Za znaĉajnije arheološke nalaze u crteţima oznaĉiti poloţaj nalaza, iskopavanja izvesti struĉnom radnom snagom uz stalni nadzor arheologa. Iskopanu zemlju izbaciti, utovariti na kolica i prevesti u neposrednu blizinu. Obraĉun po radnom danu.

a. Po radnom danu. b. Po radnom času.
23.

Dan Ĉas

55.00 £ 5,00 €

Arheološko sondiranje bedema. Iskop vršiti u slojevima veoma paţljivo uz upotrebu asova, krampova, lopata, mistrija, špahtli, metlica i sliĉno, uz stalno prisustvo arheologa. Iskopanu zemlju pregledati, izdvojiti arheološki materijal, oprati ga, obeleţiti po mestu nalaza i datumu i odloţiti u kese ili kutije. Za znaĉajnije arheološke nalaze u crteţima oznaĉiti poloţaj nalaza. Iskopavanja izvesti struĉnom radnom snagom uz stalni nadzor arheologa. Iskopanu zemlju izbaciti, utovariti na kolica i prevesti u neposrednu blizinu. Obraĉun po m3 zemlje, mereno uraslo. a. Po m3. b. Po radnom času. m3 Ĉas 25,00 € 5,00 €

25.

Arheološko sondiranje temelja. Iskop vršiti u slojevima veoma paţljivo uz upotrebu asova, krampova, lopata, mistrija, špahtli, metlica i sliĉno, uz stalno prisustvo arheologa. Iskopanu zemlju pregledati, izdvojiti arheološki materijal, oprati ga, obeleţiti po mestu nalaza i datumu i odloţiti u kese ili kutije. Za znaĉajnije arheološke nalaze u crteţima oznaĉiti poloţaj nalaza. Iskopavanja izvesti struĉnom radnom snagom uz stalni nadzor arheologa. Iskopanu zemlju izbaciti, utovariti na kolica i prevesti u neposrednu blizinu. Obraĉun po m3 zemlje, mereno uraslo. a. Pom3. b. Po radnom času. m3 Ĉas 17,50 € 5,00 €

27.

Fino kresanje strana iskopa. Postojeće strane iskopa fino okresati. Okresanu zemlju prikupiti i odvesti na gradilišnu deponiju. Obraĉun po m2 površine iskopa. m2 0,50 €

28.

Odbacivanje zemlje od ivica iskopa. Iskopanu zemlju iz rova odbaciti na udaljenost od 2-5 m. Obraĉun po m3 odbaĉene zemlje. m3 2,25 €

29.

Prikupljane postojećeg kamena, utovar, prevoz kolicima i slaganje na gradilišnu deponiju na udaljenosti do 50 m. Obraĉun po m3 kamena. m3 6,00 €

30.

Prikupljane Šuta. U toku i po završenim radovima sa gradilišta prikupiti šut, višak zemlje i drugi otpadni materijal i odvesti na gradilišnu deponiju pristupaĉnu za utovar u kamion. Obraĉun po m3 prikupljenog šuta.

a. Šuta. b. Čiste zemlje.

m3 m3

2,50 € 2,00 €

44

32.

Nasipanje zemlje sa nabijanjem. Zemlju nasipati u slojevima od 20 cm kvasiti i nabiti do potrebne zbijenosti. Za nasipanje koristiti ĉistu zemlju, deponovanu prilikom iskopa. Obraĉun po m3 zemlje, mereno uraslo. m32,00 €

33.

Iskop zemlje za izradu škarpe. Otkopati zemlju u širokom otkopu, dubine po projektu. Izvršiti razastiranje, nabijanje, planiranje i nivelisanje terena u kosu rampu, prema projektovanim niveletama. Višak iskopane zemlje prevesti na deponiju gradilišta. Obraĉun po m3 zemlje, mereno uraslo. m3 7,50 €

34.

Nabavka, utovar, dovoz i razastiranje plodne čiste zemlje. Zemlju oblikovati po projektu sa davanjem nadvišenja (nadmera) od 20% kako bi posle sleganja, zemlja zauzela projektovane kote. Izvršiti fino planiranje i valjanje drvenim valjkom. Obraĉun po m3 nasute zemlje. a. Plodne čiste zemlje. b. Humusne zemlje. m3 m3 12,50 € 20,00 €

35.

Izrada travnjaka na mestima oznaĉenim u projektu. Preko fino isplaniranog terena izvršiti setvu travne smese: - Festuca rubra 40 % - Festuca ovina 30 % - Poapratensis20% - Trifolium repens 10 % Setvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po mirnom vremenu, bez padavina i vetra. Po izvršenoj setvi seme utisnuti u zemlju gvozdenim jeţom, a potom uvaljati drvenim valjkom i izvršiti intezivno polivanje do punog nicanja trave. Polivanje nastaviti svakodnevno do predaje radova. Obraĉun po m2 zatravljene površine. m2 2,50 €

36.

Ručni utovar i odvoz zemlje i šuta, sa gradilišne deponije. Utovariti šut na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po rn3 šuta, mereno u kamionu. a. Ručni utovar. b. Mašinski utovar. m3 m3 11,00 € 6,00 €

.

4. Obrada arheoloških nalaza
l. Restauracija i konzervacija posude, visine do 25 cm. Iskopane delove posude paţljivo oprati i oĉistiti. Od postojećih delova izvršiti rekonstrukciju, restauraciju i konzervaciju posude. Delove koji nedostaju rekonstruisati od gipsa ili drugog materijala. Obraĉun po komadu posude. a. b. c. d. Do 15 cm. Do 30 cm. Do 50 cm. Veće od 50 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. 60,00 125,00 160.00 210.00 € € € €

45

5. Ostali istraživački radovi
1. Sondiranje i ĉišćenje rastresenih deiova kapije i kvadera dovratnika. Delo ve kapije i dovratnike paţljivo oĉistiti da se utvrde originali, odnosno naknadno ugraĊeni kvaderi. Uradili prateću tehniĉku i foto dokumentaciju. Sondiranja Izvesti struĉnom radnom snagom uz stalni nadzor konzervatora. Obraĉun paušalno. Paušalno 2. 250.00 €

Sondiranje i ĉišćenje rastresenih bedema. Delove bedema paţljivo oĉistiti da se utvrde originali, odnosno naknadne intervencije. Uraditi prateću tehniĉku i foto dokumentaciju. Sondiranja izvesti struĉnom radnom snagom uz stalni nadzor konzervatora. Obraĉun paušalno. Paušalno 150,00 €

3.

Arheološko sondiranje terena radi dobijanja originalnih nivoa. Uraditi prateću tehniĉku i foto dokumentaciju. Sav arheološki materijal oĉistiti, oprati i obraditi. Sondiranja izvesti struĉnom radnom snagom uz stalni nadzor konzervatora. Obraĉun paušalno.

Paušalno
4.

320,00 €

Arheološko sondiranje terena radi dobijanja originalnih nivoa i podataka o objektu. Uraditi prateću tehniĉku i foto dokumentaciju. Sondiranja izvesti struĉnom radnom snagom uz stalni nadzor konzervatora. Obraĉun paušalno. Paušalno 140,00 €

5.

Arhitektonsko sondiranje objekta, radi dobijanja podataka o stepenu oštećenja temelja, konstruktivnog sistema, krovne konstrukcije, i drugih konstruktivnih elemenata. Sondiranjem utvrditi naknadno izvedene izmene na objektu. Uraditi prateću tehniĉku i foto dokumentaciju. Sondiranja izvesti struĉnom radnom snagom uz stalni nadzor konzervatora. Obraĉun po radnom ĉasu. Ĉas 6,00 €

6.

Arhitektonsko sondiranje i istraţivanje spojeva i suĉeljavanja zidov a, temeljnih zona, dovratnika, doprozornika, niša, svodova, lukova, podova, loţišta, tehnike zidanja, vrste maltera i sliĉno. Sonde tehniĉki, geodetski i foto snimiti i iscrtati u razmeri. Uraditi prateću tehniĉku i foto dokumentaciju. Sondiranja izvesti struĉnom radnom snagom uz stalni nadzor konzervatora. Obraĉun po radnom ĉasu. Ĉas 6,00 €

46

3. DEMONTAŢE l RUŠENJA
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Nameštaj Štemovanja, probijanja Otvori Malteri Podovi, slojevi Lamperije, zidne obloge Zidovi, temelji Serkiaţi, podvlake Lukovi, svodovi, stubovi Stepeništa Tavanice, balkoni Krovovi, pokrivač Fasadna plastika Limarija Ograde, kapije Staze, kolovoz Vodovod i kanalizacija Elektro instalacije 49 49 50 52 55 58 59 63 63 64 66 68 70 73 75 76 77 80

19. 20.

Grejanje i klimatizacija Ostali radovi na demontaţi i rušenju

81 82

47

1. Nameštaj
l. Paţljiva demontaţa ugraĎenog plakara,površine do 5,0 m2. Demontirane plakare utovariti i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Obraĉun po komadu plakara. a. b. c. d. 5. Do 5,0 m2. Od 5,0-10,0 m2. Od 10-20,0 m2. Plakar,po m2. Kom. Kom Kom. m2 15,00 € 35,00 € 75,00 € 4,00 €

Paţljiva demontaţa plakara, površine do 3,0 m2. Demontirane plakare utovariti i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Obraĉun po komadu plakara. a. c. d. e. Plakara. Ormana. Vitrina. Sudopere. Kom. Kom. Kom. Kom. 7,50 € 15,00 € 12,50 € 6,00 €

10.

Iznošenje postojećeg namestaja, iz prostora koji se adaptira. Nameštaj deponovati u okviru objekta. Obraĉun po m2 površine prostorije. m2 1,25 €

11.

Pomeranje postojećeg namestaja, iz prostora koji se adaptira. Nameštaj po završenim radovima vratiti na prvobitno mesto. Obraĉun po m2 površine prostorije. m2 0,50 €

2. Štemovanja, probijanja
1. Bušenje rupa za postavljanje instalacija,preseka 10x10 cm. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po komadu rupe. a. Preseka 10x10 cm. € b. Preseka 10x20 cm. c. Preseka 20x20cm.
d. Preseka 30x30 cm. e. Preseka 50x50 cm.

Kom. Kom.
Kom. Kom.

Kom. 10,00 25,00 € 50,00 €
80,00 € 100,00 €

6.

Probijanje zida za prolaz vodovodnih cevi. Kroz zidove, tavanice i sliĉno paţljivo probiti rupe za prolaz cevt za vodovod. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po komadu rupe. a. Za vodovodne cevi. b. Za kanalizacione cevi. c. Za cevi grejanja
d. Za kanale klimatizacije.

Kom. Kom. Kom.
Kom.

5,50 € 10,00 € 6,00 €
35,00 €

10.

Paţljivo šlicevanje zida od opeke za prolaz vodovodnih cevi. Kroz zid paţljivo izvesti šliceve za postavljanje cevi. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po ml šlica. a. Od opeke. b. Od kamena. ml m! 2,50 € 7.50 €

49

12.

Paţljivo šlicevanje zida od opeke za prolaz kanalizacionih ccvi. Kroz zid paţljivo izvesti šliccve za postavljanje cevi. Šut prikupili, izneti. uiovarili na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po ml šlica.

a. Od opeke.
b. Od kamena, 14.

ml
ml

10,00 €
16,00 C

Probijanje pregradnog zida od opeke za izradu otvora vrata. Paţljivo rušiti delove zida, da se ne rastrese zidna masa. Šut prikupili, izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i podupiranje. Obraĉun po m2 zida.

a. Od opeke.
b. Od kamena, 16. .

m2
m2

25,00 €
45,00 €

Probijanje konstruktivnog zida od opeke za izradu otvora vrata. Paţljivo rušiti delove zida, da se ne rastrese zidna masa. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i podupiranje. Obraĉun po m3 zida. a. Od opeke, b. Od kamena. m3 m3 85,00 € 135,00 €

18.

Probijanje armirano betonske ploče, otvor dimenzija 50x50 cm. Probijanje izvesti paţljivo. U cenu ulazi l pomoćna skela, seĉenje armature itd. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po komadu otvora. a. Armirano betonska ploča. b. MeĎuspratne konstrukcije sa puniocima. . Kom. Kom. 30,00 € 20,00 €

20.

Štemovanje zidova za betonske stubove, preseka 25x25 cm. Paţljivo rušiti delove zida, da se ne rastrese zidna masa. U cenu ulazi eventualno podupiranje i skela. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po ml šlica. a. Za stubove. ml 10,00 €

b. Za serklaže.

ml

7,50 €

3. Otvori
l. Paţljiva demontaţa prozora, površine do 2,00 m2. Demontirane prozore sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Obraĉun po komadu prozora. a. Do 2,00 m2. b. Od 2,00-5,00 m2.
c. Preko 5,00 m2. 4.

Kom. Kom.
Kom.

5,00 € 10,00 €
15,00 €

Paţljiva demontaţa prozora, koji se ponovo se ugraĎuju,površine do 2,00 m2, Obeleţiti prozore i paţljivo demontirati vodeći raĉuna da se ne oštete. Prozore oĉistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. Obraĉun po komadu prozora. a. Do 2,00m2. Kom. 10,00 €

b. Od 2,00-5,00 m2.
c. Preko 5,00 m2. 50

Kom.
Kom.

18,00 €
25,00 •€

7.

Paţljiva demontaţa rešetke prozora. Demontiranu rešetku prozora utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Obraĉun po m2 rešetke. m2 2,00 €

8„

Paţljiva demontaţa krovnog prozora^ površine do 2,0 m2. Demontirane prozore sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Obraĉun po komadu prozora.
a. Krovni prozor. b. Metalni prozor. Kom. Kom. 4,00 € 7,50 €

10.

Paţljiva demontaţa vrata zajedno sa stokom,površine do 2,00 m2. Demontirana vrata sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Obraĉun po komadu vrata. a. Do 2,00 m2. Kom. 7,50 €

b. Od 2,00-5,00 m2.
c. Preko 5,00 m2. 13.

Kom.
Kom.

15,00 €
25,00 €

Paţljiva demontaţa vrata, koji se ponovo se ugrađuju,površine do 2,00 m2. Obeleţiti vrata i paţljivo demontirati vodeći raĉuna da se ne oštete. Vrata oĉistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. Obraĉun po komadu vrata. a. Do 2,00 m2. b. Od 2,00-5,00 m2. c. Preko 5,00 m2. Kom. Kom. Kom. 15,00 € 25,00 € 35,00 €

16.

Paţljiva demontaţa ulaznih vrata zajedno sa štokom. Demontirana vrata sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Obraĉun po komadu vrata. a. Ulazna vrata. b. Garažna vrata. c. Metalna vrata. Kom. Kom. Kom. 12,50 € 17,50 € 7,50 €

19.

Paţljiva demontaţa izloga od drveta sa prethodnim vaĎenjem stakla. Materijal oĉistiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor, udaljenu do 15 kilometara. Obraĉun po m2 izloga. a. Drveni izlog. b. Metalni izlog. m2 m2 12,50 € 10,00 €

i 9.

Demontaţa doprozornika od kamena, preseka 20x20 cm.Kamen obeleţiti, jer se ponovo ugraĊuje. Paţljivo demontirati kamen, oĉistiti i sloţiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po ml doprozornika. a. Doprozornika. b. Nadprozomika.
c. Okvira prozora.

mI ml
ml

17,50 € 20,00 €
15,00 f

d. e. f. g.

Dovratnika. Nadvratnika. Okvira vrata. Portala.

ml ml ml ml

17,50 25,00 17.50 20,00

€ € € €

51

4. Malteri
1. Obijanje krečnog mahera sa unutrašnjih zidova. Obiti malter i klamfama oĉistili spojnice do dubine 2 cm. Površine opeka oĉistiti ĉeliĉnim ĉetkama i oprati zidove vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 obijene površine, otvori se odbijaju. a. Krečnog mahera. b. Produžnog mahera. c. Cementnog mahera. 4. m2 m2 m2 l ,75 € 2.00 € 2,75 €

Delimično obijanje krečnog maliera sa unutrašnjih zidova. Nadzorni organ i izvoĊaĉ pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. Obiti malter i klamfama oĉistiti spojnice do dubine 2 cm. Površine opeka oĉistiti ĉeliĉnim ĉetkama i oprati zidove vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 obijene površine, otvori se odbijaju. a. Krečnog mahera. b. Produžnog mahera. c. Cementnog mahera. m2 m2 rn2 2,50 € 3,00 € 3,50 €

7.

Obijanje zidnih keramičkih pločica zajedno sa malterom. Obiti ploĉice sa malterom i klamfama oĉistiti spojnice do dubine 2 cm s a površinu opeke oĉistiti ĉeliĉnim ĉetkama. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 obijene površine, otvori se odbijaju. a. Keramičkih pločica. b. Mermernihploča. m2 m2 4.00 € 3.50 €

9.

Paţljivo skidanje blatnog maltera sa bondručnih zidova. Malter prikupiti, izneti i odloţiti na gradilišnu deponiju, za ponovnu upotrebu. Obraĉun po m2 obijene površine, m2 1,50 €

10.

Obijanje maltera sa plafona. Obiti malter, šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 plafona, otvori se odbijaju. m2 2,00 €

11.

Obijanje maltera sa plafona sa plafonskom konstrukcijom od trske i letvi. Obiti malter, šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 plafona. m2 2,75 €

12.

Obijanje krečnog maltera sa fasadnih zidova. Po obijanju maltera klamfama oĉistiti spojnice do dubine 2 cm, a površinu fasadnih zidova opeka oĉistiti ĉeliĉnim ĉetkama i oprati vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 obijene površine, otvori se odbijaju. a. Krečnog mahera. b. Produžnog mahera. c. Cementnog mahera. m2 m2 m2 2,00 € 2,50 € 3,00 €

52

15.

Delimično obijanje krečnog maltera sa fasadnih zidova. Nadzorni organ i izvoĊaĉ pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. Obiti majter i klamfama oĉistiti spojnice do dubine 2 cm. Površine opeka oĉistiti ĉeliĉnim ĉetkama i oprati zidove vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 obijene površine, otvori se odbijaju. a. Krečnog maltera. b. Produžnog maltera. c. Cementnog maltera. m2 m2 m2 3,00 € 3,50 € 4,00 €

18. Obijanje krečnog maltera sa fasadnih zidova sa vučenim profilima i ornamentalnom plastikom. Pre obijanja maltera na svakoj vrsti vuĉenog profila ostaviti po dva najbolje saĉuvana profila u širini 2030 cm za uzimanje otiska i kao kontrolni profil. Po dva najbolje saĉuvana elementa plastike izabrati sa nadzornim organom i paţljivo demontirati za izradu modela i kalupa. Obiti malter sa fasade, vuĉenih profila (venaca, Šambrana, samarica, solbanka i dr.) i skinuti livene elemente plastike. Malter obiti paţljivo, da se zidani delovi vuĉenih profila ne oštete. Klamfama oĉistiti spojnice do dubine 2 cm, a Ĉeliĉnim ĉetkama opeku i oĉišćene zidove oprati vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 obijene površine fasade, otvori se ne odbijaju, ali se ništa ne razvija i ne dodaje. a. Krečnog maltera,
b. c. Produžnog maltera, Cementnog maltera.

m2
m2 m2 .

3,00 €
3,50 € 4,00 €

21.

Delimično obijanje krečnog maltera sa fasadnih zidova sa vučenim profilima i ornamentalnom plastikom. Obiti dotrajali malter sa delova fasade, vuĉenih profila (venaca, Šambrana, samarica, solbanka i dr.). Oštećene livene elemente plastike skinuti. Pre obijanja maltera na svakoj vrsti vuĉenog profila ostaviti po dva najbolje saĉuvana profila u širini 20-30 cm za uzimanje otiska i kao kontrolni profil. Nadzorni organ i izvoĊaĉ pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. Malter obiti paţljivo, da se zidani delovi vuĉenih profila ne oštete. Klamfama oĉistiti spojnice do dubine 2 cm, a ĉeliĉnim ĉetkama opeku i oĉišćene zidove oprati vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 obijene površine.
a. Krećnog maltera. b. Produžnog maltera, m2 m2 3,50 € 3,50 €

c. Cementnog maltera, 24.

m2

4,00 €

Obijanje krečnog maltera sa kalkanskih zidova. Po obijanju maltera klamfama oĉistiti spojnice do dubine 2 cm, a površinu kalkana ĉeliĉnim ĉetkama i oprati vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 obijene površine, otvori se odbijaju. a. Krećnog maltera. b. Produžnog maltera. m2 m2 2,00 6 2,50 €

26.

Obijanje produžnog maltera sa sokle. Obiti malter i klamfama oĉistiti spojnice do dubine 2 cm. Površine opeka oĉistiti ĉeliĉnim ĉetkama i oprati zidove vodom.Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 sokle. a. Produžnog maltera. b. Cementnog maltera. m2 m2 2,00 € 3,00 €

28.

Delimično obijanje produžnog maltera sa sokle. Nadzorni organ i izvoĊaĉ pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. Obijanje vršiti sa pravilnim odsecanjem ivica. Klamfama oĉistiti spojnice do dubine 2 cm, a ĉeliĉnim ĉetkama opeku i oĉišćene zidove oprati vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 obijene površine. a. Produžnog maltera.
b. Cementnog maltera.

m2
m2

3,00 €
4,00 €

53

30.

Paţljivo obijanje maltera sa svodova i lukova. Obijanje maltera izvršiti paţljivo, vodeći raĉuna da se površina opeke ne ošteti. Po obijanju maltera klamfama oćistili spojnice do dubine 2 cm. a površine svodova i lukova ĉeliĉnim ĉetkama i oprali vodom. Šut prikupili, izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 obijene površine. m2 3.50 €

3 ].

Obijanje veštaĉkog kamena i podloge sa fasadnih zidova. Po obijanju vestaĉkog kamena klamfama oĉistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati zidove vodom. Šul prikupiti, izneti. utovanti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 obijene površine, otvori se odbijaju. m2 3,50 €

32.

Delimiĉno obijanje veštaĉkog kamena i podloge sa fasadnih zidova. Nadzorni organ i izvoĊaĉ pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija veslaĉki kamen. Obijanje izvesti pravilnim odsecanjem ivica. Po obijanju veštaĉkog kamena i podloge klamfama oĉistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati zidove vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 obijene površine, otvori se odbijaju. m2 3,75 €

33.

Obijanje veštaĉkog kamena i podloge sa fasadnih zidova sa vuĉenim profilima i ornamentalhom plastikom. Pre obijanja kamena na svakoj vrsti vuĉenog profila ostaviti po dva najbolje saĉuvana profila u Širini 20-30 cm za uzimanje otiska i kao kontrolni profil. Po dva najbolje saĉuvana elementa plastike izabrati sa nadzornim organom i paţljivo demontirati za izradu modela i kalupa. Obiti veštaĉki kamen i podlogu sa fasade, vuĉenih profila (venaca, šambrana, samarica, solbanka i dr.) i skinuti livene elemente plastike. Veštaĉki kamen obiti paţljivo, da se zidani delovi vucenih profila ne oštete. Klamfama oĉistili spojnice do dubine 2 cm i oĉišćene zidove oprati vodom. Šut prikupiti, izneti, utovanti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 obijene površine fasade, otvori se ne odbijaju, ali se ništa ne razvija i ne dodaje. m2 6,00 €

34.

Delimiĉno obijanje veštaĉkog kamena i podloge sa fasadnih zidova sa vuĉenim profilima i ornamentalnom plastikom. Obiti dotrajali veštaĉki kamen sa ravnih delova fasade, vucenih profi la (venaca. šambrana, samarica, solbanka i dr.). Oštećene livene elemente plastike skinuti. Nadzorni organ i izvoĊaĉ pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija veštaĉki kamen. Obijanje veštaĉkog kamena izvršiti paţljivo, vodeći raĉuna da se zidani delovi vuĉenih profila ne oštete. Obijanje izvesti pravilnim odsecanjem ivica. Po obijanju veštaĉkog kamena klamfama oĉistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati zidove vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 obijene površine. m2 7,00 €

35.

Obijanje veštaĉkog kamena i podloge sa sokle. Po obijanju veštaĉkog kamena klamfama oĉistiti spojnice do dubine 2 crn i oprati soklu vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 sokle. m2 6,00 €

36.

Delimiĉno obijanje veštaĉkog kamena i podloge sa sokle. Nadzorni organ i izvoĊaĉ pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija veštaĉki kamen. Obijanje izvesti pravilnim odsecanjem ivica. Po obijanju veštaĉkog kamena i podloge klamfama oĉistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati soklu vodom. Šut prikupiti, izneti. utovanti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 obijene površine. m2 7,00 €

54

37.

Obijanje veštačkog kamena i podloge sa ograde.Po obijanju veštaĉkog kamena klamfama oĉistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati ogradu vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 ograde. m2 6,50 €

38.

Čišćenje fuga zidova od opeke. Klamfama oĉistiti spojnice do dubine 2 cm, a zidne površine ĉeliĉnim ĉetkama i oprati vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 oĉišćene površine, otvori se odbijaju. a. Od opeke. b. Od kamena. m2 m2 1,25 € 1,50 €

5. Podovi, slojevi
1. Skidanje brodskog poda zajedno sa lajsnama. Brodski pod skinuti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 poda. m2 2. 1,25 €

Skidanje brodskog poda sa slepim podom, štafnama i slojem peska, zajedno sa lajsnama. Brodski pod, slepi pod, štafne i lajsne skinuti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 poda. m2 2,00 €

3.

Skidanje poda od parketa zajedno sa lajsnama. Parket skinuti, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 poda. m2 2,00 €

4.

Skidanje poda od tapisona. Tapison skinuti, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obraĉun po m2 poda. a. b. c. d. e. Od tapisona. Od itisona. Od vinaza. Od vinfleksa. Od jumba. m2 m2 m2 m2 m2 0,75 € 0,75 € 0,90 € 0,90 € 1,00 €

9.

Skidanje slepog poda, Štafni i sloja peska. Slepi pod i štafne skinuti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 slepog poda. m2 1,00 €

IO.

Skidanje nasipa ispod podova, debljine do 10 cm. Skinuti nasip izneti. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. . Obraĉun po m2 poda. a. Pom2. b. Po m3. m2 m3 3,00 € 25,00 € 55

12.

Skidanje poda od keramičkih pločica, postavljenih u cementnom malteru. Obiti ploĉice i skinuti podlogu do betonske konstrukcijo. Šut prikupiti, izneti. utovariii na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 poda. a. b. c. d. Od keramičkih pločica. Od klinker pločica. Od teraco ploča. Od teraca. m2 m2 m2 m2 3.50 4.00 3.25 4.00 € € € €

16.

Skidanje poda, cementne košuljice. Cementnu košuljicu skinuli do betonske konstrukcije. Šut izneli. utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 poda. a. Pod, cementna košuljica. b. Cementna košuljica ispod poda. m2 m2 4.00 € 3.50 €

18.

Skidanje poda od opeke sa skidanjem podloge. Opeku oĉistiti od maltera i sloţiti. Šut izneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 poda. m2 2,50 €

19.

Skidanje podnih mermernih ploča, postavljenih u cementnom malteru. Ploĉe demontirati i podlogu skinuti do betonske konstrukcije. Šut izneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 poda. a. Od mermernih ploča. b. Od kamenih ploča. m2 m2 3,50 € 5,00 €

c. Od granitnih ploča.
22.

m2

6,00 €

Skidanje sloja betona ispod poda, debljine do 6 cm. Skinuti sloj razbiti, šut izneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 sloja. a.. Do 6 cm. b. Do 8 cm. c. Do l 0 cm. d. Po m3. ml m2 m2 m3 6,00 € 8,00 € 10,00 € 120,00 €

26.

Rušenje betonske podne ploče, debljine do 8 cm. Šut izneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po ml poda. a. b. c. d. Do 8 cm. Do 12 cm. Do J5 cm. PomS. m2 m2 m2 m3 5,00 8,00 10,00 75,00 € € € €

30.

Paţljiva demontaţa praga vrata. Prag demontirati i oĉistiti za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Obraĉun po komadu praga. Kom. 1,00 €

31.

Paţljiva demontaţa drvenih podnih lajsni. Lajsne demontirati i oĉistiti za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obraĉun po ml lajsni. a. Lajsne, b. Sok!e. ml ml 0,50 € 1,00 €

56

33.

Paţljiva demontaţa brodskog poda zajedno sa lajsnama. Brodski pod paţljivo demontirati, oĉistiti, sloţiti po vrsti, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 poda. a. Brodski pod. b. Brodski pod sa slepim podom. m2 m2 3,00 € 4,50 €

35.

Paţljiva demontaţa parketa zajedno sa lajsnama. Parket i lajsne paţljivo demontirati, oĉistiti, sloţiti po vrsti, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 poda. m2 4,00 6

36.

Paţljiva demontaţa parketa sa slepim podom, štafnama i slojem peska, zajedno sa lajsnama. Parket, slepi pod, štafne i lajsne paţljivo demontirati, oĉistiti, sloţiti po vrsti, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 poda. m2 5,00 €

37.

Paţljiva demontaţa slepog poda, štafni i sloja peska, zajedno sa lajsnama. Slepi pod, štafne i lajsne paţljivo demontirati, oĉistiti, sloţiti po vrsti, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 poda. m2 1,50 €

38.

Paţljiva demontaţa podnih keramičkih pločica, postavljenih u cementnom maiteru. Ploĉice i podlogu skinuti do betonske konstrukcije. Ploĉice oĉistiti od maltera i sloţiti. Šut izneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 poda. a. Keramičkih pločica. b. Klinker pločica. c. Teraco ploča. m2 m2 m2 15,00 € 12,00 € 9,50 €

41.

Demontaţa poda od opeka sa skidanjem podloge. Opeku oĉistiti od maltera i sloţiti, šut izneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 poda. m2 5,00 €

42.

Demontaţa poda od kamenih ploča, postavljenih u cementnom maiteru. Ploĉe demontirati i podlogu skinuti do betonske konstrukcije. Ploĉe oĉistiti od maltera i sloţiti. Šut izneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 poda. a. Kamenih ploča.
b. Mermernih ploča. c. Granitnih ploča.

m2
m2 m2

10,00 €
9,00 € 10,00 €

45.

Demontaţa sokle od kamena, visine do 15 cm. Kamen oĉistiti od maltera, šut izneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po ml sokle. ml 1,50 € 57

6. Lamperije, zidne obloge
]. Skidanje sa zidova lamperije sa konstrukcijom. Izdvojiti upotrebljiv materijal, utovarili LI kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 lamperije.

a. Lamperije sa konstrukcijom.
b. Lamperije.

m2
m2

2.50 €
1.50 €

3.

Skidanje sa plafona lamperije sa konstrukcijom. Izdvojiti upotrebljiv materijal, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 lamperije.

a. Lamperije sa konstrukcijom. b. Lamperije. c. Lamperije sa filungama.
6.

m2 m2 m2

3,00 € 2,00 € 2,50 €

Skidanje daščanog plafona. Izdvojiti upotrebljiv materijal, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 krn. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 plafona.

a. Daščanog plafona. b. Šašovca.
7.

m2 m2

2,50 € 4,00 €

Skidanje spuštenog plafona od gips kartonskih ploča sa konstrukcijom. Izdvojiti upotrebljiv materijal i sloţiti. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 plafona.

a. Gips kartonske ploče. b. Plafon "Amstrong". c. Plafon "Hanter Daglas".
8.

m2 m2 m2

l ,50 € 2.00 € 2,00 €

Skidanje konstrukcije lamperije. Izdvojiti upotrebljiv materijal, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 lamperije. m2 1,00 €

9.

Skidanje plafonske konstrukcije od trske i letvi. Izdvojiti upotrebljiv materijal i sloţiti. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 plafona.

a. Od letvi i trske. b. Od rabica i armaturne mreže.
11.

m2 m2

2,00 € l ,50 €

Skidanje plafonske konstrukcije od letvi i blatnog rnaltera. Izdvojiti upotrebljiv materijal i sloţiti.Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 plafona.

a. Od letvi i blatnog matiera. b. Od heraklit ploča i šlafni.

m2 m2

2,50 € 2,00 €

58

13.

Skidanje opšivke strehe. Izdvojiti upotrebljiv materijal, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 strehe. a. Opšivke strehe, b. Čeone daske strehe. m2 ml 2,00 € 0,75 €

15.

Obijanje zidnih keramičkih pločica zajedno sa malterom. Obiti ploĉice sa malterom i klamfama oĉistiti spojnice do dubine 2 cm, a površinu opeke oĉistiti ĉeliĉnim Ĉetkama. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 obijene površine, otvori se odbijaju. a. Keramičkih pločica. b, Mermernih ploča. m2 m2 4,00 € 3,50 €

17.

Paţljiva demontaţa lamperije sa plafona. Lamperiju demontirati, oĉistiti, sloţiti po vrsti, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 plafona. a. b. c. d. Lamperije. Lamperije sa fllungama. Daščanog plafona. Šašovca. m2 m2 m2 m2 6,00 € 9,00 € 7,50 € 10,00 €

21.

Paţljiva demontaţa lamperije sa zidova. Lamperiju demontirati, oĉistiti, sloţiti po vrsti, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 lamperije. a. Lamperije. b. Lamperije sa fllungama. m2 m2 4,00 € 6,00 €

23.

Demontaţa opšivke strehe. Opšivku strehe obeleţiti, paţljivo demontirati, oĉistiti i sloţiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 strehe. a. Opšivke strehe. b. Čeone daske strehe, po ml. m2 ml 6,00 € 2,50 €

7. Zidovi, temelji
I. Rušenje temelja od opeke. Upotrebljivu opeku oĉistiti od maltera i sloţiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m3 temelja, a. Od opeke. b. Od kamena. 3. m3 m3 35,00 € 42,50 €

Rušenje temelja od betona. Rušenje betonskog temelja izvesti ruĉnim ili mašinskim putem. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m3 temelja. a. Od betona. b. Od špar betona. c. Od armiranog betona. m3 m3 m3 55,00 € 52.50 € 125,00 €

59

6.

Rušenje sokle od kamena. Upotrebljivi kamen oĉistiti od mahera i sloţili na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m3 sokle. m3 55.00 €

7.

Rušenje zidova od opeke u produţnom malteru. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklaţima. nadvratnicima i svim oblogama na zidu. Upotrebljivu opeku oĉistili od mahera i sloţiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m3 zida, otvori se odbijaju, m3 47,50 €

8.

Rušenje zidova od kamena. Upotrebljiv kamen oĉistiti od maltera i sloţiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m3 zida, otvori se odbijaju. m3 52,50 €

9.

Rušenje fasadnih zidova od opeke u produţnom malteru. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklaţima, nadvratnicima i svim oblogama na zidu. Upotrebljivu opeku oĉistiti od maltera i sloţiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m3 zida, otvori se odbijaju.
a. FasaĎnih zidova, b. Konstruktivnih zidova. c. Nosećih zidova. m3 m3 m3 50,00 € 55,00 € 55,00 €

12.

Rušenje zidova od blokova. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklaţima, nadvratnicima i svim oblogama na zidu. Upotrebljive blokove oĉistiti od maltera i sloţiti na deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m3 zida, otvori se odbijaju. m3 35,00 €

13.

Rušenje zidova kalkana od opeke u produţnom malteru. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklaţima i svim oblogama na zidu. Upotrebljivu opeku oĉistiti od maltera i sloţiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m3 kalkana. a. Kalkana. b. Nadzitka. m3 m3 40,00 € 52,50 €

15.

Rušenje zidova od siporeks blokova. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklaţima, nadvratnicima i svim oblogama na zidu. Upotrebljive siporeks blokove oĉistiti od maltera i sloţiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m3 zida, otvori se odbijaju. m3 40,00 €

16,

Rušenje bondručnih zidova sa ispunom i blatnim malterom. Obiti blatni malter, izvaditi ĉatmu i skinuti drvene grede. Drvene grede sloţiti na deponiju gradilišta. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 zidova. m2 10,00 €

60

17.

Rušenje pregrade od luksfer prizmi. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po.m2 z ida m2 4,25 €

18.

Rušenje pregradnih zidova od opeke debljine 7cm. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklaţima, nadvratnicima i svim oblogama na zidu. Opeku oĉistiti i sloţiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 zida, otvori se odbijaju. a. b. c. d. e. Debljine 7 cm. Debljine I0 cm. Debljine 12 cm. Debljine 15 cm. Debljine 25 cm. m2 m2 m2 m2 m2 5,00 € 6,00 € 7,00 € 8,00 € 12,00 €

23.

Rušenje dimnjaka od opeke u produţnom malteru. Dimnjak paţljivo porušiti. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulaze i rušenje kape i pomoćna skela. Obraĉun po m3 dimnjaka. m3 60,00 €

24.

Rušenje dimnjaka od opeke u produţnom malteru iznad krova. Dimnjak sa dimnjaĉkom kapom paţljivo porušiti. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulaze i rušenje kape i pomoćna skela. Obraĉun po m3 dimnjaka. m3 75,00 €

25... Rušenje dimnjaka etaţnog grejanja. Dimnjak paţljivo porušiti. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulaze i rušenje kape i pomoćna skela. Obraĉun po m3 dimnjaka. m3 26. 42,50 €

Paţljivo rušenje temelja od kamena, sa obeleţavanjem kamena. Paţljivo porušiti temelj, kamen oĉistiti i sloţiti na gradilisnu deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m3 temelja. m3 75,00 €

27.

Demontaţa drvenih temeljnih greda. Obeleţiti temeljne grede, paţljivo demontirati, oĉistiti i sloţiti na gradilisnu deponiju, za ponovnu upotrebu. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po ml greda. ml 1,50 €

28.

Demontaţa zidova od kamena. Obeleţiti kamen, paţljivo demontirati, oĉistiti i sloţiti na gradilisnu deponiju, za ponovnu upotrebu. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m3 zidova. m3 82,50 €

29.

Demontaţa venca od kamena, visine do 20 cm. Obeleţiti kamen, paţljivo demontirati, oĉistiti i sloţiti na gradilišnu deponiju, za ponovnu upotrebu. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po ml venca. ml 14,00 € 61

30.

Demontaţa drvenih zidova. Obeleţiti talpe. stubove. kosnike. grede i sliĉno. Drvene elemente, paţljivo demontirati, oĉistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju, jer se ponovo ugraĊuju. Šut prikupiti, izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 zidova.
m2 12.50 €

31.

Demontaţa bondručne konstrukcije zidova. Obeleţiti stubove. kosnike. grede i sliĉno. Demontirati drvene elemente, oĉistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju, jer se ponovo ugraĊuju. Šut prikupili, izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 zidova. m2 10,00 €

32.

Demontaţa bondručnih zidova. Obiti blatni maiter i prikupiti na gradilišnu deponiju. Obeleţiti stubove, kosnike, grede i sliĉno, jer se ponovo ugraĊuju. Izvaditi ĉatmu, demontirati drvene elemenata, oĉistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 zidova. m2 17,50 €

33.

Demontaţa drvene pregrade. Paţljivo demontirati pregradu, upotrebljiv materijal oĉistiti i sloţiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu i l i utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 pregrade. m2 4,25 €

34.

Demontaţa montaţnih pregrada. Pregrade paţljivo demontirati, upotrebljiv materijal oĉistiti, spustiti i sloţiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 pregrade. m2 5,00 €

35.

Demontaţa pregradnih Iako montaţnih zidova. Pregrade paţljivo demontirati, upotrebljiv materijal oĉistiti, spustiti i sloţiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 zidova. m2 4,00 €

36.

Demontaţa lako pregradnih zidova, obloţenih gips kartonskim pločama. Zidovi se sastoje od roštilja od gredica, gips kartonskih ploĉa i termo izolacije. Pregrade paţljivo demontirati, upotrebljiv materijal oĉistiti, spustiti i sloţiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 pregrade. m2 4,50 €

37.

Demontaţa staklene pregrade. Pregrade paţljivo demontirati, upotrebljiv materijal oĉistiti, spustiti i sloţiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 pregrade. m2 6,25 €

62

38.

Demontaţa zida od luksfer prizmi. Paţljvo demontirati luksfer prizme i ram. Materijal paţljivo oĉistiti, spustiti i sloţiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 zida. m2 6,00 €

8. Serklaţi, podvlake
l. Rušenje armirano betonskih serklaza. Rušenje izvesti paţljivo. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m3 serklaza. a. Serklaza. b. Podvlaka. c. Greda. 4. m3 m3 m3 125,00 € 110,00 € 125,00 €

Demontaţa čeličnih nosača nadvratnika. Paţljivo demontirati nadvratnik, grubo oĉistiti i sloţiti u magacin, za ponovnu upotrebu, ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po ml nadvratnika. a. Nadvratnika, b. Nadprozorn ika. c. Podvlaka. ml ml ml 6,50 € 7,5 O € 9,00 €

7.

Demontaţa drvenih nosača nadvratnika. Paţljivo demontirati nadvratnik, grubo oĉistiti i sloţiti u magacin, za ponovnu upotrebu, ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor . udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m i nadvratnika. a. Nadvratnika. ml 3,50 €

b. Nadprozornika.
c. Podvlaka.

ml
ml

4,50 €
6,00 €

9. Lukovi, svodovi, stubovi
l. Rušenje stubova od opeke. Upotrebljivu opeku oĉistiti od maltera i sloţiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m3 stubova. a. Od opeke. b. Od kamena. 3. m3 m3 27,50 € 35,00 €

Rušenje lukova od opeke. Upotrebljivu opeku oĉistiti od maltera i sloţiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m3 lukova. a. Od opeke. b. Od kamena. m3 m3 50,00 € 60,00 €

5.

Rušenje svodova od opek.e Upotrebljivu opeku oĉistiti od maltera i sloţiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m3 svodova. a. Od opeke. b. Od kamena. m3 rn3 65,00 € 75,00 €

63

7.

Demontaţa stubova od opeke. Paţljivo demontirali slubove od opeke, oĉislili opeku i deponovati na gradilišnu deponiju. Šut prikupili, izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m3 stuba. a. OJ opeke. b. Od kamena. m3 m3 55.00 € 65.00 €

9.

Demontaţa lukova od opeke. Paţljivo demontirati lukove od opeke, oĉistiti opeku i deponovati na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m3 luka. a. Od opeke. b. Od kamena. m3 m3 75,00 € 85,00 €

11.

Demontaţa svoda od opeke. Paţljivo demontirati svod od opeke, oĉistili opeku i deponovati na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m3 svoda. a. Od opeke. b. Od kamena. m3 m3 100,00 € 120,00 €

10. Stepeništa
1. Rušenje stepenika od opeke. Upotrebljivu opeku oĉistiti od rnaltera i sloţiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po ml stepenika. ml 2. 2,50 €

Rušenje stepeništa od opeke starog formata. Rušenje stepeništa izvesti paţljivo. U cenu ulazi i pomoćna skela. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m3 stepeništa. m3 30,00 €

3.

Rušenje stepenika od kamena. Upotrebljiv kamen oĉistiti od maltera i sloţiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m3 stepenika. m3 35,00 €

4.

Rušenje stepeništa, sa stepenicima, od armiranog betona. Rušenje stepeništa izvesti paţljivo.U cenu ulazi i pomoćna skela, seĉenje armature itd. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m3 stepeništa. m3 52,50 €

5.

Rušenje stepenika od betona. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m l stepenika. mi 4,00 €

6.

Rušenje podesta. Rušenje podesta izvesti paţljivo. U cenu ulazi i pomoćna skela, seĉenje armature itd. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 ploĉe. m2 5,00 €

64

7.

Rušenje kose ploče stepeništa. Rušenje kose stepenišne ploĉe izvesti paţljivo. U cenu ulazi i pomoćna skela, seĉenje armature itd. Šut prikupiti, izneti, uto variti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 ploĉe. m2 5,00 €

8.

Rušenje stepenišnog kraka sa stepenicima. Rušenje stepenišnog kraka izvesti paţljivo. U cenu ulazi i pomoćna skela, seĉenje armature itd. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m3 kraka stepeništa. m3 47,50 €

9.

Rušenje obloge stepenika od teraca sa podlogom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉunao ml stepenika.
a. b. c. d. Od teraca. Od pločica. Od kamena. Od teraca, po m2. ml ml ml m2 2,00 3,00 3,50 5,00 € € € €

13.

Rušenje ograde stepeništa od opeke. Upotrebljivu opeku oĉistiti od maltera i sloţiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po ml ograde.

ml
14.

6,00 €

Demontaţa metalnog stepeništa. Paţljivo demontirati metalnu konstrukciju stepeništa, gazišta, ogradu, podest. Deiove stepeništa grubo oĉistiti i sloţiti u magacin, za ponovnu upotrebu, ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 stepeništa. m2 10,50 €

15.

Demontaţa stepenišne metalne konstrukcije. Demontaţu izvršiti paţljivo, delove konstrukcije stepeništa oĉistiti i sloţiti u magacin, za ponovnu upotrebu, ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po kg konstrukcije stepeništa. Kg 2,00 €

16.

Demontaţa stepenika od drveta. Paţljivo demontirati drvene stepenike. Stepenike grubo oĉistiti i sloţiti u magacin, za ponovnu upotrebu, ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na,gradsku deponiju. Obraĉun po ml stepenika. a. Od drveta. b. Od metala. c. Od kamena. ml ml ml 2,50 6 6,00 € 14,00 €

19.

Demontaţa obloge stepenika od drveta. Paţljivo demontirati oblogu stepenika stepeništa da se ne ošteti. Delove obloge oĉistiti i sloţiti u magacin, za ponovnu upotrebu, ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po ml stepenika. a. OĎ drveta.
b. Od tapisona.

ml
ml

4,00 €
0,75 €

c. Od kamena.

ml

5,00 €
65

22. Đemontaţa obloge podesta od drveta. Paţljivo demontirati oblogu podesta d se ne ošteti. Delove obloge oĉistitibi sloţiti u magacin za ponovnu upotrebu, ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 podesta a. Od drveta b. Od tapisona c. Od kamenih ploča m2 m2 m2 5,00 € 1,00 € 7,50 €

25. Đemontaţa drvene ograde stepeništa. Demontaţu izvršiti paţljivo, delove ograde oĉistiti i sloţiti u magacin, za ponovnu upotrebu, ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po ml ograde. a. b. c. d. e. Drvene ograde Metalne ograde Od metala i stakla Livene ograde Od kovanog gvozda ml ml ml ml ml 6,00 € 6,50 € 7,50 € 10,00 € 12,50 €

11. Tavanice, balkoni
1. Skidanje blatnog maltera sa karatavana. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku depouju Obraĉun po m2 tavana. m2 2,00 € Skidanje daščanog karatavana. Upotrebljiv materijal oĉistiti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 tavana. m2 2,00 € Skidanje blatnog maltera i daščane oplate karatavana. Upotrebljiv materijal ošistiti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 tavana m2 4. 3,50 €

2.

3.

Skidanje drvene tavanske konstrukcije. Upotrebljiv materijal oĉistiti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 tavana m2 5,00 €

5.

Rušenje armirano betonske ploče zajedno sa serklaţima i podvlakama. Rušenje betonske ploĉe izvesti paţljivo. U cenu ulazi i pomoćna skela, seĉenje armature. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. a. b. c. d. e. Armirano betonske ploče Tavanice od monte Sitnorebraste tavanice Betonske tavanice Balkonske ploče m2 m2 m2 m2 m2 17,50 € 14,00 € 15,00 € 16,00 € 12,50 €

66

10.

Rušenje drvene meĎuspratne konstrukcije sa svim oblogama sa gornje i donje strane. Upotrebljiv materijal oĉistiti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku-depomju. Obraĉun po m2 konstrukcije. m.2 12,50 €

11.

Probijanje armirano betonske ploče. Probijanje izvesti paţljivo. U cenu ulazi i pomoćna skela, seĉenje armature itd. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po komadu otvora.

a. b. c. d. e.
16.

Armirano betonske ploče. Betonske tavanice. Tavanice od monte. Sitnorebraste tavanice. Balkonske ploče.

Kom. Kom. Kom. Kom, Kom.

26,00 € 30,00. € 20,00 € 17,50 € 25,00 €

Demontaţa daščanog karatavana. Demontaţu izvršiti paţljivo, upotrebljiv materijal oĉistiti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 karatavana, m2 3,00 €

17.

Demontaţa talpi karatavana. Talpe obeleţiti i paţljivo demontirati, oĉistiti i sloţiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 karatavana, m2 5,00 €

18.

Demontaţa drvene tavanske konstrukcije. Drvene grede paţljivo demontirati, oĉistiti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 tavana. m2 6,00 €

19.

Demontaţa drvene meĎuspratne konstrukcije. Drvene grede obeleţiti i paţljivo demontirati, oĉistiti i sloţiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Šut prikupiti, izneti, utov ariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 tavana, m2 8,00 €

20.

Demontaţa drvenih letvi plafona. Letve sa plafona paţljivo demontirati, oĉistiti i sloţiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 plafona. m2 1,25 €

21.

Demontaţa Čeličnih nosača meĎuspratne konstrukcije. Paţljivo demontirati nosaĉe, grubo oĉistiti i sloţiti u magactn, za ponovnu upotrebu, i l i utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po ml nosaĉa. ml 3,50 €
67

12. Krovovi, pokrivač
l. Skidanje krovnog pokrivača od hibcr crepa. Skinuti crep na bezbedan naĉin. Šut prikupili, izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 kose površine. a. Od bibcr crepa.
b. Od falcovanog crepa. c. Od mediteran crepa.

m2
m2 m2

2.00 €
1.50 € 1,75 €

4.

Skidanje krovnog pokrivača od ćeramlde. Skinuti ćeramidu na bezbedan naĉin. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 kose površine. a. Od ćeramlde, b. Od ćeramlde, sa podlogom. m2 m2 2,50 € 4,00 €

6.

Skidanje krovnog pokrivača od eternit ploča. Skinuti eternit ploče na bezbedan naĉin. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 kose površine. a. Od eternit ploča. b. Od salonit ploča. c. Od lima. m2 m2 m2 l ,75 € l ,25 € 2,00 €

9.

Skidanje grbina i slemena od slemenjaka. Grbine i slemena skinuti sa krova na bezbedan naĉin. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po ml grbina i slemena. a. Od slemenjaka. b. Od ćeramide. c. Od salonita. ml ml ml J ,50 € 2,00 € 1,00 €

12.

Skidanje hidro izolacije krova. Skinuti izolaciju na bezbedan naĉin. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 izolacije.
a. Hidro izolacije. b. Termo izolacije. m2 m2 1,00 € 2,00 €

14.

Skidanje krovnih letvi. Skinute letve utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 letvisane površine.
m2 0,75 €

15.

Skidanje daščane podloge sa krovne konstrukcije. Daske paţljivo skinuti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 kose površine. m2 1,50 €

68

16.

Skidanje drvene krovne konstrukcije. Skinutu graĊu utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 horizontalne površine. a. Krovne konstrukcije. b. Rogova krova. . m2 m2 3,50 € 2,50 €

18.

Demontaţa krovnog pokrivača od biber crepa. Crep paţljivo demontirati^ spustiti, oĉistiti i sloţiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 kose površine. a. b. c. d. e. Od blber crepa, prosto pokrivanje. Od biber crepa, jednostruko pokrivanje. Od biber crepa, dvostruko pokrivanje. Odfalcovanog crepa. Od medi fer on crepa. m2 m2 m2 m2 m2 2,50 € 2,00 € 3,00 € 2,50: € 2,50 €

23.

Demontaţa krovnog pokrivača od ćeramide. Ćeramidu paţljivo demontirati, spustiti, oĉistiti i sloţiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 kose površine. a. Od ćeramide. b. Od ćeramide, sa podlogom. m2 m2 4,00 € 5,00 €

25.

Demontaţa krovnog pokrivača od eternit ploča. Eternit ploče paţljivo demontirati, spustiti, oĉistiti i sloţiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 kose površine, a. Od eternit ploča. b. Od salonit ploča. c. Od salonit ploča 105x122 cm. m2 m2 m2 3,00 € 2,50 € 2,50 €

28.

Demontaţa krovnog pokrivača od kamenih ploča. Kamene ploče paţljivo demontirati, spustiti, oĉistiti i sloţiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 kose površine. a. Od kamenih ploča. b. Odšindre. m2 m2 5,00 € 10,00 €

30.

Demontaţa krovnog pokrivača od lima. Lim paţljivo demontirati, spustiti, oĉistiti i sloţiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 kose površine. m2 3,00 €

31.

Demontaţa grbina i slemena od ćeramide. Ćeramidu paţljivo demontirati, spustiti, oĉistiti i sloţiti na gradiiišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po ml slemena i grbina. a. Od ćeramide. b. Od slemenjaka. c. Od salonita. ml ml ml 3,00 € 2,50 € l ,50 €

69

34.

Demontaţa krovnih letvi. Letve paţljivo demontirati, oĉistiti, sloţiti za ponovnu ugradnju i l i utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 kose površine. m2 1.00 €

35.

Demontaţa dasčane podloge sa krovne konstrukcije. DašĈanu podlogu paţljivo demontirati, oĉistiti, sloţiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investilor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 kose površine. a. Podloge od dasaka. b. Podloge od talpi. m2 m2 ] ,50 € 2,50 €

37.

Demontaţa drvene krovne konstrukcije. Krovnu konstrukciju paţljivo demontirati, oĉistiti, sloţiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 kose površine. a. Krovne konstrukcije. b. Rogova krova. m2 m2 5,00 € 2,50 €

39.

Demontaţa rogova krova. Rogove paţljivo demontirati, oĉistiti, sloţiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obraĉun po ml rogova. ml 0,50 €

40.

Demontaţa metalne zastakljene nadstrešnice. Prvo demontirati staklo a zatim metalne delove nadstrešnice, sve oĉistiti i sloţiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 nadstrešnice. m2 6,00 €

13. Fasadna plastika
l. Demontaţa ornamentalne plastike konzole, dimenzija 20x60 cm, oznake NN. Demontaţu plastike izvesti paţljivo, finim likorezaĉkim alatom. Pronaći mesto ankerovanja, oĉistiti i osloboditi plastiku i odloţiti u gradilisni magacin, za ponovnu upotrebu. Restauracija plastike plaća se posebno. Obraĉun po komadu konzole.

1.

Demontaţa konzole
a. b. c. Dimenzija 20x60 cm. Dimenzija 30x90 cm. Dimenzija 50x100 cm. ' Kom. Kom. Kom. 8,50 € 15,00 € 20,00 €

4.

Demontaţa konzole balkona a. Dimenzija 150x40 cm. b. Dimenzija 200x100 cm. .
Demontaţa friza a. Visine h=20 cm, b. Visine h=50 cm.

Kom. Kom.

50,00 € 100,00 €

6.

ml ml

5,00 € 12,50 €

70

8.

Demontaţa trakastih zubaca a. Visine do 1O cm. Demontaţa trakaste kime a. b. Širine do 15 cm. Širine do 30 cm,

ml

2,50 €

9.

ml ml

3,50 € 10,00 €

11.

Demontaţa slova

a. b. 13.

Visine do 30 cm. Visine do 80 cm.

Kom. Kom.

5,00 € 12,50 €

Demontaţa rozete a. b. Prečnika do 80 cm. Prečnika do 150 cm,

Kom. Kom.

12,50 € 22,50 €

15.

Demontaţa ugaone rozete

a. Dimenzija 30x30 cm. . b. Dimenzija 80x80 cm. 17. Demontaţa završca otvora a. b. Dimenzija 30x30 cm. Dimenzija 50x80 cm.

Kom. Kom.

5,00 .€ 15,00 €

Kom. Kom.

10,00 € 20,00 €

Demontaţa nadprozorne ploče a. Dimenzija 100x50 cm.
19.

b. Dimenzija 200x80 cm. Demontaţa podprozorne ploče

Kom. Kom.

22,50 € 60,00 €

21.

a. b.

Dimenzija 100x50 cm. Dimenzija 200x80 cm.

Kom. Kom.

22,50 € 60,00 €

Demontaţa girlande 23. a. b. Dimenzija 70x30 cm. Dimenzija 120x50 cm.

Kom. Kom.

15,00 € 30,00 €

Demontaţa kapitela stuba 25. a. b. Dimenzija 50x50x40 cm. Dimenzija 100x100x50 cm. Kom. Kom.

25,00 € 50,00 €

Demontaţa stope stuba

27.

a. b.

Dimenzija 50x50x40 cm. Dimenzija 100x100x50 cm.

Kom. Kom.

20,00 € 40,00 €

Demontaţa kapitela pHastera 29.
a. b. Dimenzija 50x40 cm. Dimenzija 100x50 cm.

Kom. Kom.

10,00 € 25,00 €

31.

Demontaţa stope pHastera a. Dimenzija 50x40 cm. b. Dimenzija 100x50 cm.
Demontaţa balustera a. Visine do 50 cm. b. Visine do 70 cm.

Kom. Kom.

7,50 € 20,00 €

33.

Kom. Kom.

4,00 € 7,50 €

7 1

35.

Demontaţa polubalustera
a. Visina do 50 crn.

b.
37.

Visine do 70 cm.

Kom. Kom.

3,00 € 5,00 €

Demontaţa poklopne ploče ograde

a.
38.

Preseka 50x20 cm.

ml

7.50 €

Demontaţa kartuša

a. b.
40.

Dimenzija 60x80 cm. Dimenzija 100x150 cm.

Kom. Kom.

20.00 € 50.00 €

Demontaţa školjke

a. b.
42.

Dimenzija 60x80 cm. Dimenzija 100x150 cm.

Kom. Kom.

20,00 € 50,00 €

Demontaţa reljefne ploče

a. b.
44.

Dimenzija 100x100 cm. Dimenzija J50x200 cm.

Kom. Kom.

25,00 € 50,00 €

Demontaţa grba

a.
45.

Dimenzija 80x80 cm,

Korn.

20,00 €

Demontaţa glave

a. b.
47.

Dimenzija 50x50 cm. Dimenzija 100x300 cm.

Kom. Kom.

25,00 € 50.00 €

Demontaţa maske

a. b.
49.

Dimenzija 50x50 cm. Dimenzija 100x100 cm.

Kom. Kom.

15,00 € 40,00 €

Demontaţa meduze

a. b.
51.

Dimenzija 50x50 cm. Dimenzija 100x300 cm.

Kom. Kom.

15,00 € 40,00 €

Demontaţa merkura

a. b.
53.

Dimenzija 50x50 cm. Dimenzija 100x100 cm.

Kom. Kom.

15,00 € 40,00 €

Demontaţa poprsja

a. b.
55.

Visine do 90 cm. Visine do 150 cm.

Kom. Kom.

30,00 € 60,00 €

Demontaţa skulpture

a. b.
57.

Visine do 150 cm. Visine do 250 cm.

Kom. Kom.

75,00 € 125,00 €

Demontaţa karijatide

a. b. 59.

Visine do 150 cm. Visine do 250 cm.

Kom. Kom.

75,00 € 325,00 €

Demontaţa vaze a. b. Visine do 50 cm. Visine do 120 cm.

Kom.. Kom.

25,00 € 60,00 €

72

14. Limarija
l. Demontaţa oluka, olučnih vertikala, opšivki prozora, dimnjaka i drugih elemenata. Limariju demontirati, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po ml limarije. a. Po ml. b. Po m2. 3. ml m2 1,50 € 2,50 €

Demontaţa svih oluka, olucnih vertikala, opšivki prozora, dimnjaka i drugih elemenata, sa objekta horizontalne površine do 100 m2. Limariju demontirati, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obraĉun paušalno, a. Do 100m2 b. Do 200m2. c. Do 300m2, Paušalno Paušalno Paušalno 125,00 € 175,00 € 225,00 €

6.

Skidanje krovnog pokrivača od lima. Lim skinuti sa krova na bezbedan naĉin. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 krova. a. b. c. d. Od Lima. Kube od lima. Krovnih "sendvič" pokrivača. Fasadnih "sendvič" pokrivača. m2 m2 m2 m2 2,00 2,75 3,00 3,50 € € € €

10.

Demontaţa opšivke krovnih prozora. Opšivku demontirati, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obraĉun.po komadu prozora.

a. Krovnih prozora. b. Prozora kiibeta.
12.

Kom. Kom.

5,00 € 6,00 €

Demontaţa krovnih prozora. Krovne prozore demontirati, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obraĉun po komadu prozora. Kom. 7,50 €

13.

Demontaţa krovnih prozora, koji se ponovo postavljaju. Krovne prozore obeleţiti, paţljivo demontirati, oĉistiti i sloţiti na pokrivenu gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po komadu prozora. Kom. 12,50 €

14.

Demontaţa opšivke dimnjaka. Opšivku demontirati, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obraĉun po ml opšivke. a. b. c. d. e. f. 2. Dimnjaka. Iksne. Veterlajsne. Puclajsne. Ivice ravnog krova sa šoderlajsnom. Dilatacije. Kalkana. ml. ml ml ml
ml

2,00 € 1,50 € 1,00 € 1,00 €
2,00 6

ml ml

2,00 € 2.00 €
73

1}.

Demontaţa opšivke iksne. Opšivku demontirali, upakovati. ulovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obraĉun po m2 opšivke. a. Iksne.
b. Krajcovanih uvala u betonskoj rigoli.

m2
m2

2,50 €
2,50 €

23.

Demontaţa oluka. Oluke demontirati, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obraĉun po ml olučnih horizontala. a. Viseći oluk. € b. Ležeći oluk. c. Olučne cevi. d. Oluka, viseći i cevi. . ml ml ml ml 1,50 2,00 € 1,50 € 1,50 €

27.

Demontaţa vodoskupljača. Vodoskupljaĉ demontirati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obraĉun po komadu vodoskupljaĉa. Korn. 2,50 €

28.

Demontaţa sampleha ispod oluka. Opšivku demontirati, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obraĉun po ml sampleha. a. Ispod oluka. b. Iznad oluka. ml ml l,25 € 1,25 €

30.

Demontaţa opšivke glavnog venca. Opšivku demontirati, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obraĉun po ml opšivke. a. Glavnog venca. b. Podeonog venca. c. Raznih venaca, po ml. ml ml m2 1,50 € 1,00 € 3,00 €

33.

Demontaţa opšivke solbanka, samarica. Opšivku demontirati, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obraĉun po ml opšivke. a. Solbanaka, samarica. b. Opšivke atike.. ml ml 1,25 € 1,25 €

c. Opšivke balkona. d. Opšivke ograde. e. Opšivke nadzidaka,
38.

ml ml ml

1,50 € 1,25 € 1,25 €

Demontaţa snegobrana. Snegobran demontirati, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obraĉun po m l snegobrana. ml 2,00 €

39.

Demontaţa ventilacione kape. Ventilacionu kapu utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obraĉun po komadu ventilacione kape. Korn. 74 1,75 €

15. Ograde, kapije
l. Rušenje ograde od opeke, zidane u produţnom malteru. Opeke oĉistiti od maltera i sloţiti za ponovnu ugradnju.Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m3 ograde. a. Od opeke. b. Od kamena. 3. m3 m3 35,00 € 42,50 €

Rušenje balkonske ograde od opeke, zidane u produţnom malteru. Opeke oĉistiti od maltera i sloţiti za ponovnu ugradnju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m3 ograde. m3 45,00 €

4.

Rušenje balkonske ograde od betona. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m3 ograde. m3 90,00 €

5.

Paţljiva demontaţa drvene kapije, dimenzija 100x240 cm. Demontiranu kapiju sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Obraĉun po komadu kapije. a. Drvene. b. Metalne. Kom. Kom. 7,50 € 15,00 €

7.

Paţljiva demontaţa drvene ograde. Drvenu ogradu paţljivo demontirati, oĉistiti, sloţiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 ograde. a. Drvene. . b. Metalne. .. m2 m2 2,50 € 6,00 €

9.

Paţljiva demontaţa ograde od kamena. Kamen oĉistiti od maltera i sloţiti za ponovnu ugradnju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m3 ograde. m3 100,00 €

10.

Demontaţa balustera ograde. Demontaţu balustera izvesti paţljivo, finim Ukorezaĉkim alatom. Pronaći mesto ankerovanja, oĉistiti i osloboditi plastiku i odloţiti u gradilišni magacin, za ponovnu upotrebu. Restauracija plastike plaća se posebno. Obraĉun po komadu balustera. Kom. 6,00 €

75

16. Staze, kolovoz
1. Rušenje staza od asfalta sa svim slojevima, debljine do 20 cm. Skinuti sve slojeve. Šut izneti. utovarili u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 staze. m2 2. 12.00 €

Rušenje asfaltnog kolovoza. Rušenje kolovoza izvesti zajedno sa skidanjem podloge. Odvojiti tvrdi materijal i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m3 kolovoza. a. Asfaltni. b. Betonski. m3 m3 60,00 € 80,00 €

4.

Rušenje trotoara od betona. Rušenje trotoara izvesti zajedno sa skidanjem podloge. Odvojiti tvrdi materijal i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 trotoara. a. Od betona. b. Od kamena. c. Od opeke. m2 m2 m2 5,50 € 5,00 € 4,00 €

7.

Rušenje staze od betona. Rušenje staze izvesti zajedno sa skidanjem podloge. Odvojiti tvrdi materijal i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 staze. a. b. c. d. Od betona. Od kamenih ploča. Od opeke. Od betonskih elemenata. m2 m2 m2 m2 4,00 5,50 4,50 3,50 € € € €

30.

Rušenje ivičnjaka od kamena. Rušenje iviĉnjaka izvesti zajedno sa skidanjem podloge. Skinute iviĉnjake, oĉistiti i sloţiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti. utovariti na kamion i odvesti na . gradsku deponiju. Obraĉun po ml iviĉnjaka. a. Od kamena. b. Od betona. ml ml 5,00 € 3,50 €

12.

Demontaţa trotoara od kamena. Paţljivo demontirati kamen^ oĉistiti i sloţiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 trotoara. a. b. c. d. Od kamena. Od opeke. Od kamenih ploča. Od kaldrme. m2 m2 m2 m2 7,50 € 5,00 € 6,00 € 6,00 €

16.

Demontaţa ivičnjaka od kamena. Paţljivo demontirati iviĉnjake, oĉistiti i sloţiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po ml iviĉnjaka. a. Od kamena. b. Od betona. ml ml 7,50 € 5,00 €

76

18.

Demontaţa rigola od kamena. Paţljivo demontirati rigole, oĉistiti i sloţiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m l rigole. a. Od kamena. b. Od betona. ml ml 7,50 € 5,00 €

17. Vodovod i kanalizacija
Demontaţa vodovodne mreţe od pocinkovanih cevi. Demontirati vodovodnu mreţu, utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora, Objekat površine do 100m2. Obraĉun paušalno. Paušalno 80,00 €

Demontaţa vodovodne mreţe od pocinkovanih cevi prečnika 3/8". Demontirati vodovodnu mreţu, utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obraĉun po ml cevi. a. Prečnika 3/8". b. Prečnika 1/2". c. Prečnika 3/4".
-d. Prečnika 1".

m! ml ml

ml
ml ml ml ml

e. Prečnika 5/4". f. Prečnika 6/4". g. Prečnika 2".
h, Prečnika 5/2".

i. Prečnika 3".
1 1.

ml

0,75 € 0,75 € 1,00 € 1,25 € 1,50 € 1,75 € 2,00 € 2,50 € 3,00 €

Paţljiva demontaţa ventila precnika 3/8". Demontirati ventil i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obraĉun po komadu ventila.

a. Prečnika 3/8". b. c. d. e. f. Prečnika 1/2". Prečnika 3/4". Prečnika 1". Prečnika 5/4" '. Prečnika 6/4".

Kom.

1,00 € 1,25 € 1,50 € 1,75 € 2,50 € 3,00 € 3,50 € 4,00 € 5,00 €

g. Prečnika 2". h. Prečnika 5/2". i. Prečnika 3".

Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom.

20.

Paţljiva demontaţa baterije za vodu. Demontirati bateriju i odvesti na izboru investitora. Obraĉun po komadu baterije.
a. Baterije za vodu.

deponiju udaljenu do 1 5 km. po

Kom. Kom.

2 ?50 €

b. Tuš baterije.

2,50 €
77

22

Paţljiva demontaţa umivaonika sa sifonom i baterijom. Demontirati umivaonik, sifon i bateriju i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. po izboru investitora. Obraĉun po komadu umivaonika. Kom. 6.00 €

23.

Paţljiva demontaţa kade i baterije za vodu. Demontirati kadu sa baterijom i odvesti na deponiju udaljenu do 35 km. po izboru investitora. Obraĉun po komadu kade. a. Kade i baterije. b. Tuš kade i baterije. Kom. Kom. 12,50 € 8,00 €

25.

Paţljiva demontaţa WC šolje, vodokotlića i cevi. Demontirati WC solju, vodokotlić i cev i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obraĉun po komadu šolje. Kom. 8,50 €

26.

Paţljiva demontaţa vodokotlića i cevi. Demontirati vodokotlić i cevi i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obraĉun po komadu vodokotlića. Kom 1,50 €

27.

Paţljiva demontaţa bidea sa baterijom. Demontirati bide i bateriju i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obraĉun po komadu bidea. Kom. 4,00 €

28.

Paţljiva demontaţa pisoara sa ventilom. Demontirati pisoar i ventil i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obraĉun po komadu pisoara. Kom. 4,50 €

29.

Paţljiva demontaţa pribora u kupatilu. Demontirati pribor za kupatilo i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obraĉun po komadu pribora. Kom. 6,00 €

30.

Paţljiva demontaţa bojlera. Demontirati bojler \ odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. po izboru investitora. Obraĉun po komadu bojlera. a. Bojlera. Kom. 6,00 €

b. Protočnog bojlera.
32.

Kom.

5,00 €

Paţljiva demontaţa sudopere. Demontirati sudoperu i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obraĉun po komadu sudopere. Kom. 10,00 €

33.

Paţljiva demontaţa odvodne rešetke, prečnika 50 mm. Demontirati odvodnu rešetku i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obraĉun po komadu rešetke. Kom. 2,00 €

78

34.

Demontaţa hidrantske mreţe. Demontirati hidrantsku mreţu, utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Objekat površine do 100 m2. Obraĉun po paušalno. Paušalno 60,00 €

35.

Demontaţa baštenskog hidranta. Demontirati baštenski hidrant i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obraĉun po komadu hidranta. Kom. 2,50 €

36.

Demontaţa protivpoţarnog hidranta. Demontirati protivpoţarni hidrant i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obraĉun po komadu hidranta. Kom. 10,00 €

37.

Paţljiva demontaţa vodomera. Demontirati vodomer i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obraĉun po komadu vodomera. Kom. 5,00 €

38.

Paţljiva demontaţa poklopca za šaht Demontirati poklopac šahta sa ramom i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obraĉun po komadu poklopca. Kom. 7,50 €

39.

Demontaţa kanalizacione mreţe od keramičkih cevi. Demontirati kanalizacione cevi, utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Objekat površine do 100 m2. Obraĉun paušalno. a. Od keramičkih cevi. b. Od livenih cevi. c. Od PVC cevi. Paušalno Paušalno Paušalno 125,00 € 90,00 € 75,00 €

42. Demontaţa keramičkih kanalizacionih cevi prečnika 75 mm. Demontirati kanalizacione cevi, utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obraĉun po ml cevi. a. Prečnika 75 mm.
b. Prečnika 100 mm. c. Prečnika 125 mm.

ml
ml ml

1,00 €
l,25 € 1,50 €

d. e. f. g. h. 5K

Prečnika 150 mm. Prečnika 200 mm. Prečnika 250 mm. Prečnika 300 mm. Prečnika 400 mm.

'

ml ml ml ml ml

2,00 2,50 2,75 3,00 4,00

€ € € € €

Demontaţa gvozdeno livenih kanalizacionih cevi prečnika 50 mm. Demontirati kanalizacione cevi, utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obraĉun po m! cevi. a. Prečnika 50 mm. b. Prečnika 70 mm. c. Prečnika 100 mm.
d. Prečnika 125 mm,

ml ml ml
ml

l,50 € 2,00 € 2,50 €
3.00 €

e. Prečnika 150 mm.

ml

3.50 € 79

60.

Dcmontaţa gajger olučnjaka. Paţljivo demontirati gajgcr olučnjak. oĉistili, utovarili u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obraĉun po komadu gajgera. a. Gajger olučnjaka. b, Dom slivnika. Kom. Kom. 12,00 € 12.00 €

62.

Paţljiva demontaţa poklopca za kanalizacioni šaht Demontirati poklopac šahta sa ramom i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obraĉun po komadu poklopca. Kom. 15,00 €

18. Elektro instalacije
l. Paţljiva demontaţa električnog brojila. Demontirati električno brojilo i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obraĉun po komadu električnog brojila. a. b. c. d. e. 6. Električnog brojila. Razvodnog ormana. Razvodne table. Konzole za mrežu, Konzole. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 5,00 6.00 4,00 10.00 6,00 € € € € €

Paţljiva demontaţa svetiljke. Demontirali svetiljke i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. po izboru investitora. ~ Obraĉun po komadu svetiljke.

a. b. c. d.

Svetiljke. Plafonjere. Neonske lampe.. Lustera.

Kom. Kom. Kom. Kom.

1,50 € 1,50 € l ,50 € 2,50 €

10. Paţljiva demontaţa prekidača, utičnica i slično. Demontirati prekidaĉe i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obraĉun po komadu. Kom. 11. 0 ?75 €

Paţljiva demontaţa grejalice. Demontirati grejalicu i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obraĉun po komadu grejalice. a. Grejalice. b. Bojlera. Kom. Kom. 6,00 € 10,00 €

13.

Paţljiva demontaţa elektro instalacije, objekta površine do 200 m2. Radove mora da obavi struĉno lice i to obavezno pre poĉetka radova na demontaţi objekta. Preduzeti sve sigurnosne mere. Demontirani materijal predati investitoru i l i odvesti na deponiju. Obraĉun paušalno. Paušalno 175,00 €

8

14. Paţljiva demontaţa gromobranske instalacije, objekta površine do 200 m2. Demontirati gromobransku instalaciju i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obraĉun paušalno. Paušalno 15. 50,00 €

Paţljiva demontaţa gromobranske instalacije sa pakovanjem, odnošenjem i skladištenjem na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obraĉun po m l instalacije. ml 0,75 €

16.

Paţljiva demontaţa kompletne protivpoţarne, objekta površine do 200 m2. Demontirati protivpoţarnu instalaciju i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obraĉun paušalno. Paušalno 250,00 €

19. Grejanje i klimatizacija
l. Demontaţa cevne mreže sa odnošenjem i skladištenjem na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obraĉun po m1 mreže. a. Cevne mreže grejanja. b. Klima kanala. 3. ml ml 1,00 € 2,50 €

Demontaţa ventila sa odnošenjem i skladištenjem na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obraĉun po komadu ventila. a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. Ventila. Šibera. Držača radijatora. Radijatora. Cirkulacione pumpe. Ekspanzionog suda. Kotla. Klimatizira. Klima ureĎaja. Fan coil aparata. Čilera. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 1,50 3,00 0,75 5,00 6,00 7,50 300,00 20,00 25,00 15,00 150.00 € € € € € € € € € € €

81

20. Ostali radovi na demontaţi i rušenju
1. Paţljivo rušenje objekta. Preduzeti sve mere za bezbednosi radnika i susednih objekata. Opeku oĉistili i sloţiti za ponovnu ugradnju. Upotrebljiv materijal oĉistiti i sloţiti na gradilišnu deponiju il i odvesti na lokaciju koju odredi investitor. Šut utovariti i odvesti na gradsku deponiju, a prostor oĉistiti. U cenu ulazi i demontaţa elektro i drugih instalacija. Obraĉun po m2 bruto površine objekta. m2 2. Demontaţa drţača zastave. Drţaĉ deponovati za ponovnu ugradnju ili predati investitoru. Obraĉun po komadu držača. a. b. c. d. 7. Držača zastave. Kućnog broja. Reklame, 150x100 cm. Garnišle. Kom. . Kom. Kom. Kom. 4,00 € 0,75 € 75,00 € 1,50 € 40;00 €

Demontaţa kaljeve peći. Kaljevu peć paţljivo demontirati, vodeći raĉuna da se kaljevi ne oštete i sve delove fino oĉistiti. Elemente peći deponovati za ponovnu ugradnju ili predati investitoru. Obraĉun po komadu peći.

Kom. 8.

25,00 €

Demontaţa kamina. Kamin paţljivo demontirati, vodeći raĉuna da se elementi ne oštete i sve delove fino oĉistiti. Delove kamina deponovati za ponovnu ugradnju ili predati investitoru. Obraĉun po komadu kamina.
Kom. 80,00 €

9.

Demontaţa lifta, objekta visokog do Četiri sprata. Izvršiti kompletnu demontaţa svih delova lifta i njegovo skladištenje na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obraĉun paušalno.

Paušalno

600,00 €

82

4. ZEMLJANI RADOVI
1. 2. 3. Raščišćavanja Široki iskopi Temelji 85 86 87

4.
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Rovovi, šahtovi
Iskopi razni Zaštitni radovi Nasipanja, nabijanja Planiranja Obrada terena Prevozi, odvozi Ostali zemljani radovi

88
89 90 91 93 93 95 96

.

83

1. Raščišćavanja
1. Sečenje postojećeg gustog šiblja pre početka radova. Poseĉeno šiblje i ostali otpadni materijal prikupiti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 oĉišćenog terena. -•' m2 2. l ,50 €

Sečenje postojeće niske vegetacije i šiblja sa čišćenjem terena pre početka radova. Poseĉenu vegetaciju, šiblje i ostali otpadni materijal prikupiti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 oĉišćenog terena. m2 1,00 €

3.

Ručno čišćenje terena od šuta i drugog otpadnog materijala. Šut, zemlju i drugi otpadni materijal utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m3 odvezenog šuta, mereno u kamionu. m3 15,00 €

4.

Mašinsko čišćenje terena od šuta i drugog otpadnog materijala. Šut, zemlju i drugi otpadni materijal utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m3 odvezenog Šuta, mereno u kamionu.

m3
5.

5,00 €

Ručna seča stabla precnika do 10 cm sa vaĎenjem panja i korena. Stablo odseći, grane iseći, otkopati zemlju oko stabla i izvaditi panj i koren. Rupu panja nasuti zemljom sa nabijanjem. Stablo, grane, panj i koren utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obraĉun po komadu stabla.

a. Prečnika do 10 cm.
b. Prečnika do 20 cm. c. Prečnika do 30 cm. d. Prečnika do 50 cm.
e. Prečnika preko 50 cm.

Kom.
Kom. Kom. Kom.
Kom.

10,00 €
25,00 € 42,50 € 75,00 €
125,00 €

10.

Ručna seča stabla precnika do 10 cm. Stablo i grane iseći utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obraĉun po komadu stabla. a. b. c. d. e. Prečnika do I0 cm. Prečnika do 20 cm. Prečnika do 30 cm. Prečnika do 50 cm. Prečnika preko 50 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 5,00 € 10,00 € 25,00 € 40,00 € 50,00 €

15. Ručno vaĎenje panja i korena stabla precnika do 10 cm. Otkopati zemlju i izvaditi panj i koren. Zemljom nasuti i nabiti. Panj i koren utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po komadu panja. a. Prečnika do I0 cm. b. Prečnika do 20 cm. c. Prečnika do 30 cm.
d. Prečnika do 50 cm.

Kom. Kom. Kom.
Kom.

12,50 € 25.00 € 40.00 €
50,00 €

e. Prečnika preko 50 cm.

Kom.

75,00 € 85

20.

Ručna seča stabla prečnika do 15 cm izraslog iz bedema, sa vaĊenjem panja i korcna. Drvo i grane odseći. paţljivo porušili bedem i izvadili panj i koren stabla, utovarili na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po komadu stabla. a. Prečnika do J5 cm. b. Prečnika do 35 cm. Kom. Kom. 50,00 € 325.00 €

22.

Razbijanje eksplozivom panja stabla prečnika do 30 cm. Šut. panj i koren stabla utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po komadu panja. a. Prečnika do 30 cmb. Prečnika do 50 cm, c. Prečnika preko 50 cm. Kom. Kom. Kom. 40,00 € 60,0.0 € 85,00 €

25.

Ručno čišćenje terena i skidanje površinskog sloja zemlje debljine do 10 cm. Upotrebljiv humus, za završnu obradu, odvojiti na posebnu deponiju, što ulazi u cenu. Višak zemlje utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 terena. a. b. c. d. Debljine do 10 cm. Debljine do 20 cm. Debljine do 30 cm. Po m3. m2 m2 m2 m3 l ,50 2,00 2,50 12,50 € € € €

29.

Mašinsko čišćenje terena i skidanje površinskog sloja zemlje debljine do 10 cm. Upotrebljiv humus, za završnu obradu, odvojiti na posebnu deponiju, što ulazi u cenu. Višak zemlje utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 terena. a. Debljine do 10 cm. b. Debljine do 20 cm. c. Debljine do 30 cm. . m2 m2 m2 l ,00 € 1,50 € 2;00 €

32.

Mašinsko čišćenje terena i skidanje površinskog sloja zemlje. Upotrebljiv humus, za završnu obradu, odvojiti na posebnu deponiju, što ulazi u cenu. Višak zemlje utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m3 skinute zemlje. a. Po m3. b. Po radnom času. . m3 Ĉas. 5,00 € 40,00 €

2. Široki iskopi
l. Ručni iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu, terena sa odvozom. Iskop izvesti i nivelisati prema projektu i datim kotama. Boĉne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m3 zemlje, mereno uraslo.

a. Iskop terena.
b. Iskop za podrum.

m3
m3

12,50 €
15,00 €

c. Iskop oko objekta.
4.

m3

12,50 €

Ručni iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu, terena sa deponovanjem. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Boĉne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju utovariti na kolica, prevesti i deponovati na gradilišnu deponiju. Obraĉun po m3 zemlje, mereno uraslo.
a. Iskop terena. b. Iskop za podrum. c. Iskop oko objekta. m3 m3 m3 6,00 € 9,00 € 7,50 €

86

7.

Ručni iskop zemlje III kategorije u širokom otkopa, terena sa nasipanjem. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Boĉne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju utovariti na kolica, prevesti i nasuti predviĊeni deo terena. Zemlju nabiti i grubo nivelisati. Obraĉun po m3 zemlje, mereno uraslo.

a. Iskop terena.
b. Iskop za podrum. c. Iskop oko objekta.

m3
m3 m3

9,00 €
10,00 € 9,00 €

10.

Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu, sa odvozom. Iskop izvesti i nivelisati prema projektu i datim kotama. Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m3 zemlje, mereno uraslo. a. Po m3. b. Po radnom času. m3 Ĉas 4,50 € 40,00 €

12.

Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu, terena sa odvozom. Iskop izvesti i nivelisati prema projektu i datim kotama. Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po radnom času mašine.
a. Iskop terena. b. Iskop za podrum. c. Iskop oko objekta. Ĉas m3 m3 40,00 € 6,00 € 5,00 €

15.

Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu, terena sa deponovanjem. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Boĉne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju prevesti i deponovati na gradilišnu deponiju. Obraĉun po m3 zemlje, mereno uraslo. a. Iskop terena. b. Iskop za podrum. c. Iskop oko objekta. m3 m3 m3 2,50 € 5,00 € 2,50 €

18.

Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu, terena sa nasipanjem. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Boĉne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju prevesti i nasuti u slojevima predviĊeni deo terena, sa nabijanjem. Obraĉun po m3 zemlje, mereno uraslo.
a. Iskop terena. b. Iskop za podrum. c. Iskop oko objekta. m3 m3 m3 3,00 € 5,50 € 3,00 €

3, Temelji
1. Ručni iskop zemlje III kategorije sa odvozom, za formiranje podrumskog prostora i temelja objekta, sa odvozom. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Boĉne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju izvesti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m3 zemlje, mereno uraslo. m3 2. 15,00 €

Ručni iskop zemlje III kategorije sa nasipanjem terena, za formiranje podrumskog prostora i temelja objekta, sa nasipanjem. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Boĉne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju utovariti na kolica, prevesti i nasuti predviĊeni deo terena. Zemlju nabiti i grubo nivelisati. Obraĉun po m3 zemlje, mereno uraslo. m3 10,00 € 87

3.

Ručni iskop zemlje III kategorije za temelje objekta. Iskop izvesti prema projektu i dalim kotama. Boĉne sirane pravilno odseći. a dno nivelisati. Iskopanu zemlju prevesti kolicima, nasuti i nivelisati teren i l i utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m3 zemlje, mcreno uraslo. a. Za temelj objekia. b. Za trakasti temelj. c. Za temelj samac.
d. Za kružni temelj samac.

m3 m3 m3
m3

6.00 € 6,25 € 7.50 €
7.50 €

e. f. g. h. 11.

Za temelj stepeništa. Za temelj terase. Za temelj ograde. Za temelj ivičnjaka.

m3 m3 m3 m3

6.00 € 5,50 € 5,25 € 5,00 €

Ručni iskop zemlje u lamelama duţine do 1,00 m ispod postojećih temelja, za izradu novih spuštenih temelja. Iskop izvesti prema napravljenom i odobrenom rasporedu. Iskop izvršiti u širini temelja, ćela širiria temelja betonira se istovremeno. Zemlju izbaciti i odvesti na gradilisnu deponiju. "Nakon iskopa dno temelja oĉistiti špahtlama, metlicama i oprati vodom. U cenu ulazi i eventualno razupiranje. Obraĉun po m3 zemlje, mereno uraslo. m3 25,00 €

12.

Ručni iskop zemlje u lamelama duţine do 1,00 m ispod postojećih temelja, za izradu novih spuštenih temelja, u širini 1/2 temelja. Iskop izvesti prema napravljenom i odobrenom rasporedu. Iskop izvršiti u širini 3/2 temelja a drugu polovinu iskopati nakon betoniranja prve polovine temelja i vezivanja betona. Zemlju izbaciti i odvesti na gradilisnu deponiju. Nakon iskopa dno temelja oĉistiti špahtlama, metlicama i oprati vodom. U cenu ulazi i eventualno razupiranje. Obraĉun po m3 zemlje, mereno uraslo. m3 35,00 €

4. Rovovi, šahtovi
l. Ručni iskop rova u zemlji III kategorije za postavljanje kanalizacione mreţe dubine do 2,0 m. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Boĉne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. U cenu iskopa ulaze i razupiranja i obezbeĊenje rova. Iskopanu zemlju odbaciti od rova. Po završenim radovima ... zemlju nasuti i nabiti u slojevima. Višak zemlje prevesti kolicima, nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m3 zemlje, mereno uraslo. a. Dubine do 2,0 m. b. Dubine do 4,0 m. c. Dubine preko 4,0 m. 4. m3 m3 m3 10,00 € 15,00 € 25,00 €

Ručni iskop rova u zemlji III kategorije za postavljanje vodovodne mreže. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Boĉne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. U cenu iskopa ulaze i razupiranja i obezbeĊenje rova. Iskopanu zemlju odbaciti od rova. Po završenim radovima zemlju nasuti i nabiti u slojevima. Višak zemlje prevesti kolicima, nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m3 zemlje, mereno uraslo. a. b. c. d. Za vodovodnu mrežu. Za elektro mrežu. Za telefonsku mrežu. Za mrežu grejanja. m3 m3 rn.3 rn3 10,00 € 9,00 € 9,00 € 9,50 €

88

$.

Ručni iskop zemlje III kategorije za vodovodni šaht. Iskop izvesti prema projektu. Boĉne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju prevesti kolicima, nasuti i nivelisati teren i l i utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m3 zemlje, mereno uraslo. a. b. c. d. e. f. g. Za vodovodni šaht. Za šaht hidrofora. Za septičkuja.mil. Za šaht kanalizacije. Za šaht elektroinstalacija. Za šaht grejanja. Za telefonski šaht. m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 10,00 11,00 12,00 17,50 11,00 11,00 11,00 € € € € € € €

15.

Ručni iskop zemlje III kategorije za odvodni kanal. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Boĉne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju odbaciti od rova. Višak zemlje prevesti kolicima, nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m3 zemlje, mereno uraslo. m3 7,50 €

16.

Mašinski iskop rova u zemlji III kategorije. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Boĉne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju prevesti, nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.
Obraĉun po m3 zemlje, mereno uraslo.

a. Po m3.
b. Po radnom času.

m3
Ĉas

6,00 €
42,50 €

5. Iskopi razni
1. Ručni iskop zemlje III kategorije za pod debljine 10 cm. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Dno nivelisati. Iskopanu zemlju prevesti kolicima, nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉunao m2 iskopane zemlje. a. Debljine 10 cm. b. Debljine 20 cm. c. Po m3. 4. m2 m2 m3 1,50 € 2,50 € 12,50 €

Ručni iskop zemlje III kategorije za trotoare debljine 10 cm. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Boĉne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju prevesti kolicima, nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 iskopane zemlje. a. Debljine l O cm. b. Debljine 20 cm. c. Po m3. m2 m2 m3 1,50 € 2,50 € 12,50 €

7.

Ručni iskop zemlje III kategorije za staze debljine 10 cm. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Boĉne strane pravilno odseći. a dno nivelisati. Iskopanu zemlju prevesti kolicima, nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 iskopane zemlje. a. Debljine 10 cm.
b. Debljine 20 cm.

m2
m2

1,50 €
2,75 €

c. Po m3.

m3

12,50 €

89

10.

Ručni iskop zemlje III kategorije za kolovoz debljine 20 cm. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Boĉne strane pravilno odseći. a dno nivelisati. iskopanu zemlju prevesti kolicima, nasuti i nivelisati teren ili uiovariii na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 iskopane zem!je. a. Debljine 20 cm. b. Debljine 30 cm. c. Po m3. m2 m2 m3 2.50 € 3.50 € 10.00 €

13.

Mašinski iskop zemlje III kategorije za kolovoz debljine do 20 cm. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Boĉne strane pravilno odseći. a dno nivelisati. Iskopanu zemlju prevesti, nasuti i nivelisati teren i l i utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 iskopane zemlje. a. Debljine do 20 cm. b. Debljine do 30 cm. c. Po m3. m2 m2 m3 0,80 € 1,20 € 3,50 €

6, Zaštitni radovi
1. Montaţa i demontaţa zaštitne ograde rova od cevi za fasadnu skelu visine 1,0 m. Na ogradu postaviti table sa upozorenjem za prolaznike. Ograda se koristiti za sve vreme trajanja radova. Obraĉun po ml ograde. ml 2. 2,00 €

Montaţa i demontaţa zaštitne ograde iskopa od cevi za fasadnu skelu visine 1,0 m. Na ogradu postaviti table sa upozorenjem za prolaznike. Ograda se koristiti za sve vreme trajanja radova. Obraĉun po ml ograde. ml 2,00 €

3.

Razupiranje iskopanog rova fosnama. Razupiranje rova izvršiti graĊom odgovarajućeg preseka i daskama debljine 2", a po propisima za ovu vrstu radova. Obraĉun po m2 oplate. m2 2,50 €

4. 3

Odbacivanje zemlje od ivica iskopa. Iskopanu zemlju, od ivice iskopa, odbaciti na udaljenost od 2m. Obraĉun po m3 odbaĉene zemlje. m3 2,25 €

5.

Izrada radnih platformi za izbacivanje zemlje ili šuta. Platforme izraditi od fosni i cevi za fasadnu skelu ili drvene graĊe. Obraĉun po m2 platforme. m2 5,50 €

6.

Crpljenje vode iz rova. Vodu koja se pojavljuje u rovu izbaciti ruĉno ili pumpom. Obraĉunao ml rova. a. Iz rova. b. Iz iskopa. ml m2 4,00 € 5,00 €

90

7. Nasipanja, nabijanja
1. Nasipanje iskopa zemljom. Zemlju nasipati u slojevima od 20 cm kvasiti vodom i nabiti do potrebne zbijenosti. Za nasipanje koristiti zemlju, deponovanu prilikom iskopa. Obraĉun po m3 zemlje, mereno uraslo. m3 2. 2,00 €

Nasipanje prostora pored temelja zemljom. Zemlju nasipati u slojevima od 20 cm kvasiti vodom i nabiti do potrebne zbijenosti. Za nasipanje koristiti zemlju, deponovan u prilikom iskopa. Obraĉun po m3 zemlje, mereno uraslo. m-3 3,00 €

3.

Nasipanje terena zemljom. Zemlju nasipati u slojevima od 20 cm kvasiti vodom i nabiti do potrebne zbijenosti. Za nasipanje koristiti zemlju, deponovanu prilikom iskopa. Obraĉun po m3 zemlje, mereno uraslo. m3 2,50 €

4.

Nasipanje sondi zemljom. Zemlju nasipati u slojevima od 20 cm kvasiti vodom i nabiti do potrebne zbijenosti. Za nasipanje koristiti zemlju, deponovanu prilikom iskopa. Obraĉun po m3 zemlje, mereno uraslo. m3 2,25 €

5.

Nasipanje rova zemljom. Zemlju nasipati u slojevima od 20 cm kvasiti vodom i nabiti do potrebne zbijenosti. Za nasipanje koristiti zemlju, deponovanu prilikom iskopa. Obraĉun po m3 zemlje, mereno uraslo. a. Rova. b. Rova za vodovod. c. Rova za kanalizaciju. m3 m3 m3 2 ? 50 € 2,50 € 3,00 €

8.

Nabavka, transport, razastiranje u slojevima, nabijanje i fino planiranje šljunka. Šljunak nasuti u predviĊenom sloju i nabiti, do potrebne zbijenosti. Obraĉun po m3 nabijenog šljunka. m3 15,00 €

9,

Nabavka i razastiranje šljunka ispod temelja, Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini ±1 cm. Obraĉun po m3 nabijenog šljunka. a. Ispod temelja.
b. Ispod trotoara.

m3
m3

16,00 €
15,00 €

c. Ispod podova. 12.

m3

14,00 €

Nabavka i razastiranje šljunka u sloju debljine 10 cm, ispod temelja. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. Obraĉun po m2 nabijenog šljunka. a. b. c. d. e. Ispod temelja. Ispod betonske ploče. Ispod staza. Ispod trotoara. Ispod podova. m2 m2 m2 m2 m2 2,50 2,25 2,00 2,00 2,25 € € € € €

91

17.

Nabavka i razastiranjc šljunka u sloju debljine 20 cm, ispod staze. Tamponski sloj šljunka nasuli u slojevima, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini -l cm. Obraĉun po m2 nabijenog šljunka. a. b. c. d. Ispod staze. Ispod trotoara. Ispod poda. Ispod betonske ploče. m2 m2 m2 m2 3.50 3.50 3,7 5 3,75 € € € €

21.

Nabavka i nasipanje sloja šljunka u drenaţni rov, preko tucanika. Preko postavljenih drenaţnih cevi i tucanika nasuti prirodan šljunak. Šljunak sipati u slojevima i paţljivo nabiti drvenim nabijaĉima. Obraĉun po m3 nabijenog šljunka. m3 12.50 €

22.

Nabavka i razastiranje sloja peska ispod podova. Tamponski sloj peska nasuti u slojevima, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini ±1 cm. Obraĉun po m2 nabijenog peska. a. Debljine 10 cm. b. Debljine 20 cm. m2 m2 . 2.50 € 4.00 €

24.

Nabavka i nasipanje peska u slojevima i planiranje Pesak paţljivo nasuti i nabiti u slojevima, drvenim nabijaĉima, i fino isplanirati. Obraĉun po m3 nabijenog peska. a. Nasipanje peska. b. Nasipanje peska u rov. m3 m3 15,00 € 16,00 €

26.

Nabavka i nasipanje peska u rov za vodovodnu mrežu. Ispod i preko postavljenih cevi nasuti pesak. Posebnu paţnju obratiti na nasipanje peska oko cevi. Pesak nasuti i paţljivo nabiti u slojevima, drvenim nabijaĉima. Obraĉun po m3 nabijenog peska. a. Za vodovodnu mrežu. b. Za kanalizacionu mrežu. m3 m3 17,00 € 19,00 €

28.

Nabavka i nasipanje peska u rov sa elektro mreţom. Ispod i preko elektro mreţe nasuti pesak. Pesak nasuti i paţljivo nabiti u slojevima, drvenim nabijaĉima. Obraĉun po m3 nabijenog peska. m3 15,00 €

29.

Nabavka i nasipanje krupnijeg tucanika u drenaţni rov. Preko postavljenih drenaţnih cevi nasuti tucanik predviĊene granulacije. Tucanik nasuti i paţljivo nabiti u slojevima, drvenim nabijaĉima, Obraĉun po m3 nabijenog tucanika. m3 12,50 €

30.

Nabavka i nasipanje tucanika ispod staza. Preko isplaniranog terena nasuti i razastreti tucanik predviĊene granulacije u slojevima i izvršiti nabijanje motornim valjkom uz potrebno kvašenje. Obraĉun po m3 nabijenog tucanika. m3 10,00 €

31.

Nabavka i nasipanje kamena u rov. Nasuti kamen predviĊene krupnoće u slojevima i nabiti. Obraĉun po m3 kamena. m3 20,00 €

92

8. Planiranja
I, Planiranje zemlje za izradu podloge poda. Sve površine grubo i fino isplanirati sa taĉnošću od +/-2 cm. U cenu ulaze i popunjavanje i nabijanje, odnosno skidanje zemlje i izvoz na gradilišnu deponiju. Obraĉun po m2 planirane površine. a. b. c. d. e. f. g. S. Poda. Dna temelja. Dna rova. Terena. Trotoara. Staze i platoa, Škarpe. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 1,00 0,50 0,50 0,50 0,75 0,75 1,50 € € € € € € €

Planiranje i nivelisanje terena sa iskopom do 10 cm. Sve površine grubo i fino isplanirati sa taĉnošću od +/-2 cm. U cenu je uraĉunati i potrebno popunjavanje i nabijanje odnosno skidanje zemlje. Višak zemlje utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 planirane površine. a. Sa iskopom do 10 cm. b. Sa iskopom do 20 cm. c. Sa iskopom do 30 cm. m2 m2 m2 1,50 € 2,50 € 3,50 €

9. Obrada terena
1. Ručni iskop zemlje III kategorije za izradu odvodnih jarkova. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Boĉne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju odbaciti od rova, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m3 zemlje, mereno uraslo. a. Odvodnih jarkova. b. Odvodnih rigola. 3. m3 m3 14,00 6 16,00 €

Nabavka, utovar, dovoz i razastiranje plodne čiste zemlje. Zemlju oblikovati po projektu sa davanjem nadvišenja (nadmera) od 20% kako bi posle sleganja, zemlja zauzela projektovane kote. Izvršiti fino planiranje i valjanje drvenim valjkom. Obraĉun po m3 nasute zemlje. a. Plodne čiste zemlje. b. Humusne zemlje. m3 m3 12,50 € 20,00 6

5.

Izrada travnjaka na mestima oznaĉenim u projektu. Preko fino isplaniranog terena izvršiti.setvu travne smese: - Festuca rubra 40 % - Festuca ovina 30 % - Poa pratensis 20 % - Trifolium repens 10 % Setvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po mirnom vremenu, bez padavina i vetra. Po izvršenoj setvi seme utisnuti u zemlju gvozdenim jeţom, a potom uvaljati drvenim valjkom i izvršiti intezivno polivanje do punog nicanja trave. Polivanje nastaviti svakodnevno do predaje radova. Obraĉun po m2 zatravljene površine. m2 2,50 €

93

6.

Izrada travnjaka sa košenjem na mestima oznaĉenim u projektu. Preko fino isplaniranog terena izvršili setvu iravne smese: - Festuca rubra 40 % - Festuca ovina 30 % - Poa praicnsis 20 % - Trifolium repens 10 % Setvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po mirnom vremenu, bez padavina i vetra. Po izvršenoj setvi seme utisnuti u zemlju gvozdenim jeţom, a potom uvaljati drvenim valjkom i izvršili intezivno polivanje do punog nicanja trave. Polivanje nastaviti svakodnevno do prvog košenja. Prvo košenje izvršiti kosom kada trava dostigne visinu 10-35 cm a drugo košenje izvršiti kosaĉicom. Obraĉun po m2 zatravljene površine. m2 3,50 €

7.

Izrada travnjaka sa nasipanjem humusa, sejanjem trave i odrţavanjem travnjaka. Izvršiti nabavku, utovar i dovoz i razastiranje plodne humusne zemlje u sloju debljine10 cm sa davanjem nadvišenja (nadmera) od 20% kako bi posle sleganja, zemlja zauzela projektovane kote. Izvršiti fino planiranje, valjanje drvenim valjkom i setvu travne smese: - Festuca rubra 40 % - Festuca ovina 30 % - Poa pratensis 20 % - Trifolium repens 10 % Setvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po mirnom vremenu bez padavina i vetra. Po izvršenoj setvi seme utisnuti u zemlju gvozdenim jeţom, a potom uvaljati drvenim valjkom i izvršiti intezivno polivanje do punog nicanja trave. Polivanje nastaviti svakodnevno do prvog kosenja. Prvo košenje izvršiti kosom kada trava dostigne visinu 10-15 cm a drugo košenje izvršiti kosaĉicom. Obraĉun po m2 zatravljene površine. m2 5,00 €

8.

Nabavka i postavljanje busena sa travom. Sa postojećih površina skinuti sterilnu zemlju u sloju debljine 5 cm. Dovesti, razastreti i uvaljati humusne zemlje u sloju debljine 5 cm. Postaviti busen sa travom, izvaljati ga i priĉvrstiti. Fuge izmeĊu blokova busena popuniti zemljom sa malo travnog semena. Travu redovno zalivati i prvi put ruĉno kositi. Obraĉun po m2 obraĊene površine. a. Sloj debljine 5 cm. 6,00 b. S/oj debljine 10 cm. c. Sloj debljine 15 cm. . d. Sloj debljine 20 cm. . € m2 m2 m2 m2, 8,00 € 10,00 € 12,00 €

12.

Sa postojećih površina izvaditi ruţe. Ruţe paţljivo izvaditi sa busenom, upakovati i predati investitoru. Obraĉun po komadu ruţe. Kom. 1,00 €

13.

Nabavka i sadnja ruţa. Na mestima oznaĉenim u projektu, iskopati jame kruţnog oblika dimenzija 0,40x0,40 m. Izvršiti sadnju ruţa sa dodatkom dubriva 3-5 kg uz svaku sadnicu. Posle sadnje zemlju ocankovati i dobro zaliti. Obraĉun po komadu ruţe. Kom. 2,50 €

94

14.

Sadnja listopadnih sadnica. Na mestimat5zhaĉenim u projektu iskopati jame preĉnika i dubine 0,50 m. Iz jame izbaciti sterilnu zemlju i otpatke. Sadnju obaviti mešavinom humusne zemlje, tresetnog dubriva i peska u odnosu 6:3:1. Prilikom sadnje sadnice zatrpati do 2/3 dubine jame napravljenom mešavinom, a gornju trećinu obogatiti dodatkom tresetnog dubriva sa 3 kg po sadnici. Nakon obavljene sadnje sadnice ocankovati i dobro zaliti. Obraĉun po komadu sadnice. a. Listopadnih sadnica.
b. Četinarskih sadnica.

Kom.
Kom.

7,50 €
10,00 €

16.

Sadnja ţive ograde. Na mestima oznaĉenim u projektu iskopati rov dubine i širine 50 cm. Iz jame izbaciti sterilnu zemlju i otpatke. Sadnju obaviti mešavinom humusne zemlje, tresetnog dubriva i peska u odnosu 6:3:1 i to po 9 sadnica po ml. Prilikom sadnje sadnice zatrpati do 2/3 dubine jame napravljenom mešavinom, a gornju trećinu obogatiti dodatkom tresetnog dubriva u koliĉini od 5 kg po sadnici ili odstajalog stajskog dubriva. Nakon obavljene sadnje zemlju oko sadnice ocankovati i obilno zaliti. Obraĉun po ml ţive ograde. ml 15,00 €

17.

Sadnja puzavica. Na mestima oznaĉenim u projektu iskopati jame preĉnika i dubine 0,30 m. Izjame izbaciti sterilnu zemlju i otpatke. Sadnju obaviti mešavinom humusne zemlje, tresetnog dubriva i peska u odnosu 6:3:1. Mešavinu humusne zemlje iz jame obogatiti dodatkom tresetne zemlje sa 3 kg po sadnici. Nakon obavljene sadnje zemlju oko sadnice ocankovati i obilno zaliti. Obraĉun po komadu puzavice. Kom, 2,00 €

10. Prevozi, odvozi
l. Prikupljane šuta. U toku i po završenim radovima sa gradilišta prikupiti šut, visak zemlje i drugi otpadni materijal i odvesti na gradilišnu deponiju pristupaĉnu za utovar u kamion. Obraĉun po m3 prikupljenog šuta. a. Šuta. b. Čiste zemlje. 3. m3 m3 2,50 € 2,00 €

Ručni utovar i odvoz šuta sa gradilišne deponije. Utovariti šut na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m3 šuta, mereno u kamionu. a. Ručni utovar. b. Mašinski utovar. m3 m3 11,00 € 6,00 €

5.

Ručni utovar i odvoz zemlje sa gradilišne deponije. Utovariti zemlju na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m3 zemlje, mereno u kamionu. a. Ručni utovar. b. Mašinski utovar. m3 m3 10:00 € 5,00 €

95

1 1 . Ostali zemljani radovi
1. Ručni iskop zemlje III .kategorije za bunar. Iskop izvesti prema projektu. Boĉne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju izbaciti, prevesti kolicima, nasuti i nivelisati teren i l i utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m3 zemlje, mereno uraslo. m3 2. 25.00 €

Iskop zemlje za izradu škarpe. Otkopati zemlju u širokom otkopu. dubine po projektu. Izvršiti razastiranje. nabijanje, planiranje i nivelisanje terena u kosu rampu, prema projektovanim niveletama. Višak iskopane zemije prevesti na deponiju gradilišta. Obraĉun po m3 zemlje, mereno uraslo. m3 7,50 €

3.

Nabijanje nasipa. Mašinskirn putem izvesti nabijanje nasipa. Obraĉun po m2 nasipa. m2 2.00 €

4.

Fino kresanje strana iskopa. Postojeće strane iskopa fino okresati. Okresanu zemlju prikupiti i odvesti na gradilišnu deponiju. Obraĉun po m2 površine iskopa. m2 0,50 €

5.

Sakupljanje postojećeg kamena, utovar, prevoz kolicima i slaganje na gradilišnu deponiju na udaljenosti do 50 m. Obraĉun po m3 kamena. m3 6,00 €

96

5. ZIDARSKI RADOVI
1. Demontaţe 99

2. 3. 4.
5. 6. 7. 8. 9. 10.

Obijanja Skidanja Rušenja
Probijanja Temelji Zidovi Pregradni zidovi Sendvič zidovi Fasadne obloge Fasadni elementi Stubovi Lukovi Svodovi Dimnjaci Kanali . Šahtovi Ostala zidanja Rabiciranja Plafoni Podloge Podovi Stepenice Staze Ograde Malterisanja Fugovanja Zidarske izolacije Peći Ostali zidarski radovi

107 110 114
120 121 122 125 128 129

11.
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

132
133 135 136 137 142 143 146 147 150 151 153 155 156 158 159 168 171 174 174

97

1, Demontaţe
l. Paţljiva demontaţa plakara, veličine do 3,0 m2. Demontirane plakare utovariti i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Obraĉun po komadu plakara. a, Plakara. b. Ormana. 3. Kom. Kom. 7,50 € 15,00 €

Iznošenje postojećeg nameštaja iz prostora koji se adaptira. Nameštaj deponovati u okviru objekta. Obraĉun po m2 površine prostorije. m2 1,25 €

4.

Paţljiva demontaţa prozora, površine do 2,00 m2. Demontirane prozore sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Obraĉun po komadu prozora. a. Do 2,00 m2. b. Od 2,00-5,00 m2. c. Preko 5,00 m2. Kom. Kom. Kom. 5,00 € 10,00 € 15,00 €

7.

Paţljiva demontaţa krovnih prozora. Demontirane prozore sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Obraĉun po komadu prozora. Kom. 6,00 €

8.

Paţljiva demontaţa metalnih prozora. Demontirane prozore sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Obraĉun po komadu prozora. Kom. 7,50 €

9.

Paţljiva demontaţa prozora, koji se ponovo se ugraĎuju, površine do 2,00 m2. Obeleţiti prozore i paţljivo demontirati vodeći raĉuna da se ne oštete. Prozore oĉistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. Obraĉun po komadu prozora. a. Do 2,00 m2. b. Od 2,00-5,00 m2. c. Preko 5,00 m2. Kom. Kom. Kom. 10,00 € 18,00 € 25,00 €

12. Demontaţa prozorskih rešetki sa ĉišćenjem i odvozom na deponiju koju odredi nadzorni organ, na udaljenost do 15 km. Obraĉun po komadu rešetke, Kom. ! 3. 5,00 €

Paţljiva demontaţa vrata zajedno sa stokom, površine do 2,00 m2. Demontirana vrata sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Obraĉun po komadu vrata. a. Do 2,00 m2 b. Od 2,00-5,00 m2. c. Preko 5.00 m2, Kom. Kom. Kom. 7,50 € 15,00 € 25,00 € 99

16.

Paţljiva demontaţa vrata, koja se ponovo se ugraĎuju,površine do 2.00 w2. Obeleţili vrata i paţljivo demontirati vodeći raĉuna da se ne oštete. Vrala oĉistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. Obraĉun po komadu vrata.
a. Do 2,00 m2. b. Od 2,00-5.00 m2. c. Preko 5,00 m2. Kom. Kom. Kom. 15.00 € 25.00 € 35,00 €

19.

Paţljiva demontaţa ulaznih vrala. Demontirana vrata sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Obraĉun po komadu vrata. a. Ulaznih vrala. b. Garažnih vrala. c. Metalnih vrata. Kom. Kom. Kom. 12,50 € 30,00 € 7,50 €

22.

Paţljiva demontaţa drvenog izloga sa prethodnim vaĎenjem stakla. Materijal oĉistiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor, udaljenu do 15 kilometara. Obraĉun po m2 izloga. a. Drveni izlog. b. Metalni izlog. m2 m2 12,50 € 10,00 €

24.

Demontaţa metalne zastakljene nadstrešnice. Prvo demontirati staklo a zatim metalne delove nadstrešnice, sve oĉistiti i sloţiti za ponovnu ugradnju i l i utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti. utovariti na kamion i odvest i na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 nadstrešnice. m2 6,00 €

25.

Paţljiva demontaţa praga vrata. Prag demontirati i oĉistiti za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Obraĉun po komadu praga. Kom. 1,00 €

26.

Paţljiva demontaţa lajsni od drveta. Lajsne demontirati i oĉistiti za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. • Obraĉun po m l lajsni. a. Lajsne. b. Sokle. ml ml 0,75 € 1,00 €

28.

Paţljiva demontaţa parketa zajedno sa lajsnama. Parket i lajsne paţljivo demontirati, oĉistiti, sloţiti po vrsti, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 poda. m2 4,00 €

29.

Paţljiva demontaţa parketa sa slepim podom, Štafnama i slojem peska, zajedno sa lajsnama. Parket, slepi pod, štafne i lajsne paţljivo demontirati, oĉistiti, sloţiti po vrsti, upakovati. utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 poda. m2 5,00 €

100

30.

Demontaţa slepog poda, štafni i sloja peska. Slepi pod i štafne paţljivo demontirati, oĉistiti, sloţiti po vrsti, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 poda.

m2 31.

1,50 €

Paţljiva demontaţa poda od keramičkih pločica, postavljenih u cementnom malteru. Ploĉice i podlogu skinuti do betonske konstrukcije. Ploĉice oĉistiti od maltera i sloţiti. Šut izneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 poda.
a. Od keramičkih pločica. b. Od klinkerpločica, c. Od teraco ploča.. m2 m2 m2 15,00 € 12,00 € 9,50 €

34.

Paţljiva demontaţa poda od opeka sa skidanjem podloge. Opeku oĉistiti od maltera i sloţiti, šut izneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 poda. m2 5,00 €

35.

Paţljiva demontaţa poda od kamenih ploča, postavljenih u cementnom malteru. Ploĉe demontirati i podlogu skinuti do betonske konstrukcije. Ploĉe oĉistiti od maltera i sloţiti. Šut izneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 poda. a. Od kamenih ploča. b. Od mermernih ploča. c. Od granitnih ploča. m2 m2 m2 8,00 € 9,00 € 10,00 €

38.

Demontaţa sokle od kamena, visine do 15 cm. Kamen oĉistiti od maltera, šut izneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po ml sokle. ml 1,50 €

39.

Paţljiva demontaţa lamperije sa plafona. Obeleţiti drvene elemente lamperije i paţljivo demontirati, oĉistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju, jer se ponovo ugraĊuje. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 plafona. a. Lamperije.
b. Lamperije sa filungama.

m2
m2

6,00 €
9,00 €

c. Daščanog plafona. d. Šašovca. 43.

m2 m2

7,50 € 10,00 €

Paţljiva demontaţa drvenih ukrasnih letvi dašČanog plafona. Letve sa plafona paţljivo demontirati, oĉistiti i sloţiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 plafona. m2 1,25 €

44.

Paţljiva demontaţa lamperije sa zidova. Lamperiju demontirati, oĉistiti, sloţiti po vrsti, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 lamperije. a. Lamperije. b. Lamperije sa fllungama. m2 m2 4,00 € 6,00 €

101

46.

Paţljiva demontaţa zidnih mermernih ploča zajedno sa podlogom. Mermerne ploĉe paţljivo demontirati i oĉistiti od maliera. Obili malter sa zidova i spojnice klamfama oĉistiti do dubine 2 cm. Šut prikupili, izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po ml ploĉa, otvori se odbijaju. m2 10.00 €

47.

Demontaţa drvene pregrade. Paţljivo demontirati pregradu, upotrebljiv materijal oĉistiti i sloţili na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu il i utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 pregrade. a. b. c. d. Drvene pregrade. Lake pregrade. Montažne pregrade. Pregrade od stakla. m2 m2 m2 m2 4.25 € 4.00 € 5,00 € 6,25 €

e. Pregrade od luksfer. prizmi,
52.

m2

6,00 €

Demontaţa lako pregradnih zidova, obloţenih gips kartonskim pločama. Zidovi se sastoje od roštilja od gredica, gips kartonskih ploĉa i termo izolacije. Pregrade paţljivo demontirati, upotrebljiv materijal oĉistiti, spustiti i sloţiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 pregrade. m2 4,50 €

53.

Demontaţa obloge stepeništa od drveta. Paţljivo demontirati oblogu stepeništa da se ne ošteti. Delove obloge oĉistiti i sloţiti u magacin, za ponovnu upotrebu, ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po ml stepenika. a. Od drveta. ml 4,00 €

b. Od tapisona.
c. Od kamenih ploča. 56.

ml
ml

0,75 €
6.00 €

Demontaţa obloge podesta od drveta. Paţljivo demontirati oblogu podesta stepeništa da se ne ošteti. Delove obloge oĉistiti i sloţiti u magacin, za ponovnu upotrebu, ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 podesta. a. Od drveta, m2 5,00 €

b. Od tapisona. c. Od kamenih ploča.
59.

m2 m2

1,00 € 6,50 €

Demontaţa drvene, ograde stepeništa. Demontaţu izvršiti paţljivo, delove ograde oĉistiti i sloţiti u magacin, za ponovnu upotrebu, ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po ml ograde. a.
Drvene ograde. b. Metalne ograde. c. Od metala i stakla. d. Livene ograde. ml ml ml ml 6,00 6,50 7,50 10,00 € € € €

e. Od kovanog gvozda.
102

ml

12,50 €

64.

Demontaţa stepenišne metalne konstrukcije. Paţljivo demontirati metalnu konstrukciju, delove stepeništa grubo oĉistiti i sloţiti u magacin, za ponovnu upotrebu, ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 stepeništa. m2 10,50 €

65.

Đemontaţa stepenika od drveta. Paţljivo demontirati drvene stepenike. Stepenike grubo oĉistiti i sloţiti u magacin, za ponovnu upotrebu, ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po ml stepenika. a. Od drveta. b. Od metala, c. Od kamena. mi ml ml 2,50 € 6,00 € 14,00 €

68.

Đemontaţa opšivke strehe. Opšivku strehe obeleţiti, paţljivo demontirati, oĉistiti i sloţiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 strehe. a. Strehe. b. Čeone daske strehe, po ml. m2 ml 6,00 € 2,50 €

70.

Demontaţa daščanog karatavana.Demontaţu izvršiti paţljivo, upotrebljiv materijal oĉistiti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 karatavana. m2 3,00 €

71.

Demontaţa talpi karatavana. Talpe obeleţiti i paţljivo demontirati, oĉistiti i sloţiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 karatavana. m2 5,00 €

72.

Demontaţa drvene tavanske konstrukcije. Drvene grede paţljivo demontirati, oĉistiti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 tavana. m2 6,00 €

73.

Demontaţa drvene meĎuspratne konstrukcije. Drvene grede obeleţiti l paţljivo demontirati, oĉistiti i sloţiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 tavana. m2 6,00 €

74.

Đemontaţa drvenih tavanjača meĎuspratne konstrukcije. Drvene grede obeleţiti i paţljivo demontirati, oĉistiti i sloţiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Obraĉun po ml tavanjaĉa. ml 3,00 € 103

75.

Demontaţa drvenih zidova. Obeleţiti talpe. stubove. kosnike. grede i sliĉno. Drvene elemente. paţljivo demontirati, oĉistili i deponovali na pokrivenu gradilišnu: deponiju, jer se ponovo ugraĊuju. Šut prikupili, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 zidova. m2 12.50 €

76.

Demontaţa bondručne konstrukcije zidova, Obeleţili stubove. kosnike, grede i sliĉno. Demontirali drvene elemente, oĉistiti i deponovali na pokrivenu gradilišnu deponiju, jer se ponovo ugraĊuju. Šut prikupiti, izneli. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 zidova. m2 10.00 €

77.

Demontaţa bondručnih zidova. Obiti blatni malter i prikupiti na gradilišnu deponiju. Obeleţiti stubove, kosnike, grede i sliĉno, jer se ponovo ugraĊuju. Izvaditi Ĉatmu. demontirati drvene elemenata, oĉistiti i deponovali na pokrivenu gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneli, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 zidova.

m2 78.

17,50 €

Demontaţa drvenih temeljnih greda. Obeleţiti temeljne grede, paţljivo demontirati, oĉistiti i sloţiti na gradilišnu deponiju, za ponovnu upotrebu. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m l greda.
ml 1,50 €

79.

Demontaţa čeličnog nosača. Paţljivo demontirati nosaĉ, grubo oĉistiti i sloţiti u magacin, za ponovnu upotrebu, ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po ml nosača. a. b. c. d. Nosač. Podvlaka. Nadprozo rn i k. Nadvratnik. ml ml ml ml 3,50 9,00 7,5 0 4,50 € € € €

83.

Demontaţa zidova od kamena. Obeleţiti kamen, paţljivo demontirati, oĉistiti i sloţiti na gradilišnu deponiju, za ponovnu upotrebu. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m3 zidova. m3 82,50 €

84.

Demontaţa venca od kamena, visine do 20 cm. Obeleţiti kamen, paţljivo demontirati, oĉistiti i sloţiti na gradilišnu deponiju, za ponovnu upotrebu. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.

Obraĉun po ml venca. ml 85. 14,00 €

Demontaţa stubova od opeke. Paţljivo demontirati stubove od opeke, oĉistiti opeku i deponovati na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m3 stuba.

a. Od opeke. b. Od kamena.
104

m3 m3

55,00 € 65,00 €

87.

Demontaţa lukova od opeke. Paţljivo demontirati lukove od opeke, oĉistiti opeku i deponovati na gradilšnu deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m3 luka. a. Od opeke. b. Od kamena. m3 m3 75,00 € 85,00 €

89.

Demontaţa svoda od opeke. Paţljivo demontirati svod od opeke, oĉistiti opeku i deponovati na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m3 svoda. a. Od opeke. b. Od kamena. m3 m3 100,00 € 120,00 €

91.

Demontaţa dimnjaka, iznad krova. Obeleţiti i paţljivo demontirati elemente dimnjaka, oĉistiti i deponovati na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po komadu dimnjaka. Kom. 150,00 €

92.

Demontaţa krovnog pokrivača od biber crepa. Crep paţljivo demontirati, spustiti, oĉistiti i sloţiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 kose površine. a. b. c. d. e. Od biber crepa. prosto pokrivanje. Od biber crepa, jednostruko pokrivanje.. Od biber crepa, dvostruko pokrivanje. Od falcovanog crepa. Od mediteran crepa. m2 m2 m2 m2 m2 2,50 2,00 3,00 2,50 2,50 € € € € €

97.

Demontaţa krovnog pokrivača od ćeramide. Ćeramidu paţljivo demontirati, spustiti, oĉistiti i sloţiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 kose površine. a. Od ćeramide. b. Od ćeramide, sa podlogom. m2 m2 4,00 € 5,00 €

99.

Demontaţa krovnog pokrivača od eternit ploča. Eternit ploče paţljivo demontirati, spustiti, oĉistiti i sloţiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 kose površine, a. Od eternit ploča. b. Od salonit ploča. c. Od salonit ploča 105x122 cm. m2 m2 m2 3,00 € 2,50 € 2,50 €

102. Demontaţa krovnog pokrivača od kamenih ploča. Kamene ploče paţljivo demontirati, spustiti, oĉistiti i sloţiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 kose površine. a. Od kameni/i ploča. b. Od šindre. m2 m2 5,00 € 10,00 €

105

104. Demontaţa krovnog pokrivača od lima. Lim paţljivo demontirati, spustiti, oĉistiti i sloţiti na gradiiišnu deponiju za ponovnu upotrebu il i utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti. utovariti na kamion i odvcsii na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 kose površine. m2 3.00 €

105. Demontaţa grbina i slemena od ćeramidc. Ćeramidu paţljivo demontirati, spustiti, oĉistiti i sloţiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu il i utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 35 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po ml slemena i grbina. a. Od ćeramide. b. Od slemenjaka. c. Od saloni'ta. ml ml m] 3,00 € 2,50 € 3,50 €

.

108. Demontaţa krovnih letvi. Letve paţljivo demontirati, oĉistiti, sloţiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti; izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 kose površine. m2 1,00 €

109. Demontaţa daščane podloge sa krovne konstrukcije. Daščanu podlogu paţljivo demontirati, oĉistiti, sloţiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor uda ljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 kose površine.

a. Podloga od dasaka. b. Podloga od talpi

m2 m2

l ,50 € 2,50 €

111. Demontaţa drvene krovne konstrukcije. Krovnu konstrukciju paţljivo demontirati, oĉistiti, sloţiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 kose površine. a. Krovne konstrukcije. m2 5,00 €

b. Rogova krova.

m2

2,50 €

113. Demontaţa drvenih rogova krovne konstrukcije. Rogove paţljivo demontirati, oĉistiti, sloţiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obraĉun po ml demontiranih rogova. ml 0,50 €

114. Paţljiva demontaţa drvene kapije, dimenzija 100x240 cm. Demontiranu kapiju sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Obraĉun po komadu kapije. a. Drvene. b. Metalne. Kom. Kom. 7,50 € 15,00 €

116. Paţljiva demontaţa drvene ograde. Drvenu ogradu paţljivo demontirati, oĉistiti, sloţiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 ograde. a. Drvene. b. Metalne. 106 m2 m2 2,50 € 6,00 €

118. Paţljiva demontaţa ograde od kamena. Kamen oĉistiti od maltera i sloţiti za ponovnu ugradnju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m3 ograde. m3 80,00 €

119. Demontaţa balustera ograde. Demontaţu balustera izvesti paţljivo, finim likorezaĉkim alatom. Pronaći mesto ankerovanja, oĉistiti i osloboditi plastiku i odloţiti u gradilišni magacin, za ponovnu upotrebu. Restauracija plastike plaća se posebno. Obraĉun po komadu balustera. Kom. 6,00 €

120. Demontaţa trotoara od kamena. Paţljivo demontirati kamen, oĉistiti i sloţiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovanti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 trotoara. a. b. c. d. Od kamena. Od opeke. Od kamenih ploča. Od kaldrme. m2 m2 m2 m2 7,50 5,00 6,00 6,00 € € € €

124. Demontaţa ivičnjaka od kamena. Paţljivo demontirati iviĉnjake, oĉistiti i sloţiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po ml iviĉnjaka. a. Od kamena. b. Od betona. ml ml 7,50 € 5,00 €

126. Demontaţa rigola od kamena. Paţljivo demontirati rigole, oĉistiti i sloţiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po ml rigole. a. Od kamena. b. Od betona. ml ml 7,50 € 5,00 €

2. Obijanja
l. Obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih zidova. Obiti malter i klamfama oĉistiti spojnice do dubine 2 cm. Površine opeka oĉistiti ĉeliĉnim ĉetkama i oprati zidove vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 obijene površine, otvori se odbijaju. a. Krečnog maltera. b. Produžnog maltera. c. Cementnog maltera. 4. m2 m2 m2 l ,75 € 2,00 € 2,75 €

Delimično obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih zidova. Nadzorni organ i izvoĊaĉ pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. Obiti malter i klamfama oĉistiti spojnice do dubine 2 cm. Površine opeka oĉistiti ĉeliĉnim Ĉetkama i oprati zidove vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 obijene površine, otvori se odbijaju. a. Krečnog maltera. b. Produžnog maltera. c. Cementnog maltera. m2 m2 m2 2,50 € 3,00 € 3,50 €
107

7.

Obijanje zidnih keramičkih pločica zajedno sa malterom. Obiti ploĉice sa malterom i klamfama oĉistiti spojnice do dubine 2 cm. a površinu opeke oĉistiti ĉeliĉnim ĉetkama. Šut prikupiti, izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju, Obraĉun po m2 obijene površine, otvori se odbijaju.

a. Keramičkih pločica. b. Mermernih ploča,
9.

m2 m2

4.00 € 3.50 €

Paţljivo obijanje blatnog maltera sa bondručnih zidova. Malter prikupiti, izneti i odloţili na gradilišnu deponiju, za ponovnu upotrebu. Obraĉun po m2 obijene površine. m2 1,50 €

10.

Obijanje maltera sa plafona. Obiti malter, šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 plafona, otvori se odbijaju. m2 2,00 €

11.

Obijanje maltera sa plafona zajedno sa plafonskom konstrukcijom od trske i letvi. Obiti malter, šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 plafona. m2 2,75 €

12.

Obijanje krečnog maltera sa fasadnih zidova. Po obijanju maltera klamfama oĉistiti spojnice do dubine 2 cm, a površinu fasadnih zidova opeka oĉistiti ĉeliĉnim ĉetkama i oprati vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 obijene površine, otvori se odbijaju.

a. Krečnog maltera. b. Produžnog maltera, c. Cementnog maltera.
15.

m2 m2 m2

2,00 € 2,50 € 3,00 €

Delimično obijanje krečnog maltera sa fasadnih zidova. Nadzorni organ i izvoĊaĉ pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. Obiti malter i klamfama oĉistiti spojnice do dubine 2 cm. Površine opeka oĉistiti ĉeliĉnim ĉetkama i oprati zidove vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 obijene površine, otvori se odbijaju.

a. Krečnog maltera. b. Produžnog maltera. c. Cementnog maltera. 18.

m2 m2 m2

3,00 € 3,50 € 4,00 €

Obijanje krečnog maltera sa fasadnih zidova sa vučenim profilima i ornamentalnom plastikom. Pre obijanja maltera na svakoj vrsti vuĉenog profila ostaviti po dva najbolje saĉuvana profila u širini 2030 cm za uzimanje otiska i kao kontrolni profil. Po dva najbolje saĉuvana elementa plastike izabrati sa nadzornim organom i paţljivo demontirati za izradu modela i kalupa. Obiti malter sa fasade, vuĉenih profila (venaca, šambrana, samarica, solbanka i dr.) i skinuti livene elemente plastike. Malter obiti paţljivo, da se zidani delovi vuĉenih profila ne oštete. Klamfama oĉistiti spojnice do dubine 2 cm, a ĉeliĉnim Ĉetkama opeku i oĉišćene zidove oprati vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 obijene površine fasade, otvori se ne odbijaju, ali se ništa ne razvija i ne dodaje. a. Krečnog maltera. b. Produžnog malter a. c. Cementnog maltera. m2 m2 m2 3,00 € 3,50 € 4,00 €

108

21.

Delimično obijanje krečnog maltera sa fasadnih zidova sa vučenim profilima i ornamentalnom plastikom. Obiti dotrajali malter sa delova fasade, vuĉenih profila (venaca, šambrana, samarica, solbanka i dr.). Oštećene livene elemente plastike skinuti. Pre obijanja maltera na svakoj vrsti vuĉenog profila ostaviti po dva najbolje saĉuvana profila u širini 20-30 cm za uzimanje otiska i kao-kontrolni profil. Nadzorni organ i izvoĊaĉ pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. Malter obiti paţljivo, da se zidani delovi vuĉenih profila ne oštete. Klamfama oĉistiti spojnice do dubine 2 cm, a ĉeliĉnim ĉetkama opeku i oĉišćene zidove oprati vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 obijene površine.
a. Krečnog maltera. b. Produžnog maltera. c. Cementnog maltera. m2 m2 m2 3,50 € 4,00 € 4,50 €

24,

Obijanje krečnog maltera sa kalkanskih zidova. Po obijanju maltera klamfama oĉistiti spojnice do dubine 2 cmr a površinu kalkana ĉeliĉnim ĉetkama i oprati vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 obijene površine, otvori se odbijaju.
a. Krečnog maltera. m2 2,00 €

b. Produžnog maltera.

m2

2,50 €

26.

Obijanje produžnog maltera sa sokle. Obiti malter i klamfama oĉistiti spojnice do dubine 2 cm. Površine opeka oĉistiti ĉeliĉnim Ĉetkama i oprati zidove vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 sokle.
a. Produžnog maltera. b. Cementnog maltera. m2 m2 2,00 € 3,00 €

28.

Delimično obijanje prođužnog maltera sa sokle. Nadzorni organ i izvoĊaĉ pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. Obijanje vršiti sa pravilnim odsecanjem ivica. Klamfama oĉistiti spojnice do dubine 2 cm, a ĉeliĉnim ĉetkama opeku i oĉišćene zidove oprati vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 obijene površine.
a. Produžnog maltera. b. Cementnog maltera.. m2 m2 3,00 € 4,00 €

30.

Paţljivo obijanje maltera.sa svodova i lukova. Obijanje maltera izvršiti paţljivo, vodeći raĉuna da se površina opeke ne ošteti. Po obijanju maltera klamfama oĉistiti spojnice do dubine 2 cm, a površine svodova i lukova ĉeliĉnim ĉetkama i oprati vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 obijene površine. m2 3,50 €

3 l.

Obijanje veštačkog kamena i podloge sa fasadnih zidova. Po obijanju veštaĉkog kamena klamfama oĉistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati zidove vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 obijene površine, otvori se odbijaju. m2 3,50 €

32.

Delimično obijanje veštačkog kamena i podloge sa fasadnih zidove. Nadzorni organ i izvoĊaĉ pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija veštaĉki kamen. Obijanje izvesti pravilnim odsecanjem ivica. Po obijanju veštaĉkog kamena i podloge klamfama oĉistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati zidove vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 obijene površine, otvori se odbijaju. m2 3.75 €
109

33.

Obijanje vestačkog kamena i podloge sa fasadnih zidova sa vučenim profilima i ornamentalnom plastikom. Pre obijanja kamena na svakoj vrsti vuĉenog profila ostaviti po dva najbolje saĉuvana profila u širini 20-30 cm za uzimanje oiiska i kao kontrolni profil. Po dva najbolje saĉuvana elementa plastike izabrati sa nadzornim organom i paţljivo demontirati za izradu modela i kalupa. Obiti veslaĉki kamen i podlogu sa fasade, vucenih profila (venaca. šambrana. samarica. solbanka i dr.) i skinuli livene elemente plastike. Veštaĉki kamen obiti paţljivo, da se zidani delovi vuĉenih profila ne oštete, Klamfama oĉistiti spojnice do dubine 2 cm i oĉišćene zidove oprati vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 obijene površine fasade, otvori se ne odbijaju, ali se ništa ne razvija i ne dodaje. m2 6,00 €

34.

Delimično obijanje veslačkog kamena i podloge sa fasadnih zidova sa vučcnim profilima i. ornamentalnom plastikom. Obiti dotrajali vestaĉki kamen sa ravnih delova fasade, vucenih profila (venaca. šambrana, samarica, solbanka i dr.). Oštećene livene elemente plastike skinuti. Nadzorni organ i izvoĊaĉ pismenim pulem odrediće površine sa kojih se obija veštaĉki kamen. Obijanje vestaĉkog kamena izvršiti paţljivo, vodeći raĉuna da se zidani delovi vucenih profila ne oštete. Obijanje izvesti pravilnim odsecanjem ivica. Po obijanju veštaĉkog kamena klamfama oĉisliti spojnice do dubine 2 cm i oprali zidove vodom. Šut prikupili, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 obijene površine. m2 7,00 €

35.

Obijanje veslačkog kamena i podloge sa sokle. Po obijanju veslaĉkog kamena klamfama oĉistiti spojnice do dubine 2 cm i oprati soklu vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 sokle. m2 6,00 €

36.

Delimično obijanje veslačkog kamena i podloge sa sokle. Nadzorni organ i izvoĊaĉ pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija veslaĉki kamen. Obijanje izvesti pravilnim odsecanjem ivica. Po obijanju veslaĉkog kamena i podloge klamfama oĉisliti spojnice do dubine 2 cm i oprali soklu vodom. Šut prikupiti, izneli, utovarili na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 obijene površine. m2 7,00 €

37.

Obijanje veslačkog kamena i podloge sa ograde. Po obijanju veslaĉkog kamena klamfama oĉistiti spojnice do dubine 2 crn i oprali ogradu vodom. Šut prikupiti, izneli, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 ograde. m2 6,50 €

38.

Čišćenje fuga zidova od opeke. Kiamfama oĉisliti spojnice do dubine 2 cm, a zidne površine ĉeliĉnim ĉetkama i oprati vodom. Šut prikupili, izneli, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 oĉišćene površine, otvori se odbijaju. a. Od opeke. b. Od kamena. m2 m2 1,25 € 1,50 €

3. Skidanja
Skidanje brodskog poda zajedno sa lajsnama. Brodski pod skinuti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 poda. m2 110 1,25 €

2.

Skidanje brodskog poda sa slepim podom, štafnama i slojem peska, zajedno sa lajsnama . Brodski pod, slepi pod, štafne i lajsne skinuti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovanti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 poda.

m2 3.

2,00 €

Skidanje poda od parketa zajedno sa lajsnama. Parket skinuti, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 poda. m2 2,00 €

4-,

Skidanje poda od tapisona. Tapison skinuti, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obraĉun po m2 poda,
a. b. c. d. e. Od tapisona. Od itisona, Od vinaza. Od vinfleksa. Od jumba. m2 m2 m2 m2 m2 0,75 € 0,75 € 0,90 € 0,90 € 1,00 €

9.

Skidanje slepog poda, štafni i sloja peska. Slepi pod i Štafne skinuti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 slepog poda. m2 1,50 €

10.

Skidanje nasipa ispod podova, debljine do 10 cm. Skinuti nasip izneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 poda. a. Po m2. b. Po m3. m2 m3 3,00 € 25,00 €

12.

Skidanje poda od keramičkih pločica, postavljenih u cementnom malteru. Obiti ploĉice i skinuti podlogu do betonske konstaikcije. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 poda.
a. b. c. d. Od keramičkih pločica. Od klinker pločica. Od teraco ploča. Od teraca. m2 m2 m2 m2 3,50 4,00 3,25 4,00 € € € €

16.

Skidanje poda, cementne košuljice. Cementnu košuljicu skinuti do betonske konstrukcije. Šut izneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 poda.
a. Poda, cementne košuljice. b. Cementne košuljice ispod poda. m2 m2 4,00 € 3,50 €

18.

Skidanje poda od opeke sa skidanjem podloge. Opeku oĉistiti od maltera i sloţiti, šut izneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 poda. m2 2,50 € 111

19.

Skidanje poda od mcnnernili ploča, postavljenih u cementnom malteru. Ploĉe demontirati i podlogu skinuli do betonske konstrukcije. Šut izneti. utovarili u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 poda. a. Od m crni crn i h ploča. b. Od kamenih ploča. c. Od granitnih ploča. m2 m2 m2 3.50 € 5.00 € 6.00 €

22.

Skidanje sloja betona ispod poda, debljine 6 cm. Skinuti sloj razbiti, šut izneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po ml betona. a. b. c. d. Debljine 6 cm. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. Po m3. m2 m2 m2 m3 6,00 € 8,00 € 10,00 € 120,00 €

26.

Skidanje sa zidova lamperije sa konstrukcijom. Izdvojiti upotrebljiv materijal, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 lamperije. a. Lamperije sa konstrukcijom. b. Lamperije. m2 m2 2,50 € 1,50 €

28.

Skidanje sa plafona lamperije sa konstrukcijom. Izdvojiti upotrebljiv materijal, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 lamperije. a. Lamperije sa konstrukcijom. b. Lamperije. c. Lamperije sa filungama. m2 m2 m2 3,00 € 2,00 € 2,50 €

3 l.

Skidanje daščanogplafona. Izdvojiti upotrebljiv materijal, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 plafona. a. Dasčanog plafon a. b. Šašovca. m2 m2 2,50 € 4,00 €

33.

Skidanje spuštenog plafona od gips kartonskih ploča sa konstrukcijom. Izdvojiti upotrebljiv materija] i sloţiti. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 plafona. a. Gips kanonske ploče. b. Plafon "Amstrong". c. Plafon "Hanler Daglas". m2 m2 m2 1.50 € 2,00 € 2,00 €

36.

Skidanje konstrukcije lamperije. Izdvojiti upotrebljiv materijal, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 lamperije. m2 1,00 €

37.

Skidanje plafonske konstrukcije od letvi i trske. Izdvojiti upotrebljiv materijal i sloţiti. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 plafona.
a. Od letvi i trske. b. Od rabica i armaturne mreže. m2 m2 ^ 2.00 € l ,50 €

112

39.

Skidanje plafonske konstrukcije od letvi i blatnog maltera. Izdvojiti upotrebljiv materijal i sloţiti. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 plafona.

a. Od letvi i blatnog maltera. b. Od heraklit ploča i stafni.
41.

m2 m2

2,50 € 2,00 €

Skidanje blatnog maltera sa karatavana. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 tavana.

m2
42.

2,50 €

Skidanje daščanog karatavana. Upotrebljiv materijal oĉistiti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 tavana. m2 2,00 €

43.

Skidanje blatnog maltera i daščane oplate karatavana. Upotrebljiv materijal oĉistiti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 tavana. m2 3,50 €

44.

Skidanje drvene tavanske konstrukcije. Upotrebljiv materijal oĉistiti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponij u., Obraĉun po m2 tavana. m2 5,00 €

45. Skidanje krovnog pokrivača od biber crepa. Skinuti crep na bezbedan naĉin. Šut prikupiti, izneti, . utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 kose površine.

a. Od biber crepa. b. Odfalcovanog crepa. c. Od mediteran crep.
48.

m2 m2 na2

2,00 € 1,50 € l ,75 €

Skidanje krovnog pokrivača od ćeramide. Skinuti ćeramidu na bezbedan naĉin. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 kose površine.

a. Od ćeramide. b. Od ćeramide, sa podlogom.
}0.

.

m2 m2

2,50 € 4,00 €

Skidanje krovnog pokrivača odeternit ploča. Skinuti eternit ploče na bezbedan naĉin. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 kose površine.

a. Od eternit ploča. b. Od salonit ploča. c. Od lima.

m2 m2 m2

l ,75 € 1,25 € 2,00 €

113

53.

Skidanje grbina i slemena od slemenjaka. Grbine i siemena skinuti sa krova na bezbcdan naĉin. Šut prikupiti, izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po ml grbina i slemena. a. Od slemenjaka. b. Od ćeramide. c. Od salonita. ml ml ml 1.50 € 2,00 € 1,00 €

56.

Skidanje opšivke strehe. Izdvojiti upotrebljiv materijal, utovariii u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 strehe. a. Strehe. b. Čeone daske strehe. m2 ml .2,00 € 0,75 €

58.

Skidanje hidro izolacije krova. Skinuti izolaciju na bezbedan naĉin. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 izolacije. a. Hidro izolacije. b. Termo izolacije. m2 m2 1,00 € 2,00 €

60.

Skidanje krovnih letvi. Skinute letve utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 letvisane površine. m2 0,75 €

63.

Skidanje daščane podloge sa krovne konstrukcije. Daske paţljivo skinuti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 kose površine,

m2 • 62.

1,50 €

Skidanje drvene krovne konstrukcije. Skinutu graĊu utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 horizontalne površine.
a. Krovne konstrukcije. m2 3,50 €

b. Rogova krova.

m2

2,50 €

4. Rušenja
1. Rušenje pregradnih zidova od opeke debljine 7 cm. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklaţima. nadvratnicima i svim oblogama na zidu. Opeku oĉistiti i sloţiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 zida, otvori se odbijaju.
a. Debljine 7 cm. m2 . 5,00 €

b. c. d. e.
14 1

Debljine 10 cm. Debljine 12 cm. Debljine 15 cm. Debljine 25 cm.

m2 m2 m2 m2

6,00 € 7,00 € 8,00 € 12,00 €

6.

Rušenje pregrade od luksfer prizmi. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 zida. m2 4,25 €

7.

Rušenje zidova od opeke u produţnom malteru. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklaţima, . nadvratnicima i svim oblogama na zidu. Upotrebljivu opeku oĉistiti od maltera i sloţiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m3 zida, otvori se odbijaju. m3 . 47,50 €

8.

Rušenje zidova kalkana od opeke u produţnom malteru. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklaţima i svim oblogama na zidu. Upotrebljivu opeku oĉistiti od maltera i sloţiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju, U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m3 kalkana, a. Kalkana, b. Nadzitka. m3 m3 40,00 € . 52,50 €

10.

Rušenje fasadnih zidova od opeke u produţnom malteru. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklaţima, nadvratnicima i svim oblogama na zidu. Upotrebljivu opeku oĉistiti od maltera i sloţiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m3 zida, otvori se odbijaju. a. Fasadnih zidova. b. Konstruktivnih zidova. c. Nosećih zidova. m3 m3 m3 50,00 € 55,00 € 55,00 €

13.

Rušenje zidova od blokova. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklaţima, nadvratnicima i svim oblogama na zidu. Upotrebljive blokove oĉistiti od maltera i sloţiti na deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m3 zida, otvori se odbijaju. m3 35,00 €

14.

Rušenje zidova od siporeks blokova. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklaţima, nadvratnicima i svim oblogama na zidu. Upotrebljive siporeks blokove oĉistiti od maltera i sloţiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m3 zida, otvori se odbijaju. m3 40,00 €

15.

Rušenje zidova od kamena. Upotrebljiv kamen oĉistiti od maltera i sloţiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m3 zida, otvori se odbijaju. m3 52,50 €

16.

Rušenje sokle od kamena. Upotrebljivi kamen oĉistiti od maltera i sloţiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m3 sokle. m3 55,00 € 115

17.

Rušenje bondručnih zidova sa ispunom i blatnim maltcrom. Obiti blatni malter, izvaditi ĉatmu i skinuli drvene grede. Drvene crede sloţiti na deponiju gradilišta. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 zidova. m2 10.00 € ,

18.

Rušenje dimnjaka od opeke u produţnom malteru. Dimnjak paţljivo porušiti. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulaze i rušenje kape i pomoćna skela. Obraĉun po m3 dimnjaka. m3 60,00 €

19.

Rušenje dimnjaka od opeke u produţnom malteru iznad krova. Dimnjak paţljivo porušiti. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulaze i rušenje kape i pomoćna skela. Obraĉun po m3 dimnjaka. m3 75,00 €

20.

Rušenje dimnjaka etaţnog grejanja. Dimnjak paţljivo porušiti. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulaze i rušenje kape i pomoćna skela. Obraĉun po m3 dimnjaka. m3 42,50 €

21.

Rušenje stubova od opeke. Upotrebljivu opeku oĉistiti od maltera i sloţiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m3 stubova. a. Od opeke. b. Od kamena. m3 m3 27,50 € 35?00 €

23.

Rušenje lukova od opeke. Upotrebljivu opeku oĉistiti od maltera i sloţiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m3 lukova. a. Od opeke. b. Od kamena. m3 m3 50,00 € 60,00 €

25.

Rušenje svodova od kamena. Upotrebljivu opeku oĉistiti od maltera i sloţiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m3 svodova, a. Od opeke. b. Od kamena. m3 . m3 65,00 € 75,00 €

27.

Rušenje betonske podne ploče, debljine do 8 cm. Šut izneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 poda. a. b. c. d. Debljine do 8 cm. Debljine do 12 cm. Debljine do 15 cm. Po m3. m2 m2 m2 m3 5,00 € 8,00 € 10,00 € 75,00 €

31.

Rušenje armirano betonskih serklaža. Rušenje izvesti paţljivo. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m3 serklaža. a. Serklaža. b. Podvlaka. m3 m3 125,00 € 110,00 €

116

33.

Rušenje drvene krovne konstrukcije. Skinutu graĊu utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupitirizneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 horizontalne površine.

m2
34.

2,00 €

Rušenje drvene meĎuspratne konstrukcije sa svim oblogama sa gornje i donje strane. Upotrebljiv materijal oĉistiti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 konstrukcije. m2 12,50 €

35.

Rušenje armirano betonske ploče zajedno sa serklaţima i eventualnim podvlakama. Rušenje betonske ploĉe izvesti paţljivo. .U cenu ulazi i pomoćna skela, seĉenje armature. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 ploĉe. a. Armirano betonske ploče. Tavanice od monte. c. Sitnorebraste tavanice. d. Betonske tavanice. e. Balkonske ploče. m2 m2 m2 m2 m2 17,50 € 14,00 € 15,00 € 16,00 € 12,50 €

40.

Rušenje balkonske ograde od opeke, zidane u produţnom malteru. Opeke oĉistiti od maltera i sloţiti za ponovnu ugradnju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m3 ograde. m3 45,00 €

41.

Rušenje balkonske ograde od betona. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m3 ograde. m3 90,00 €

42.

Rušenje balkonske ploče. Rušenje balkonske ploĉe izvesti paţljivo. U cenu ulazi i pomoćna skela, seĉenje armature itd. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po rn2 ploĉe. m2 12,50 €

43.

Rušenje ograde stepeništa od opeke. Upotrebljivu opeku oĉistiti od maltera i sloţiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po ml ograde. ml 6,00 €

44.

Rušenje podesta. Rušenje podesta izvesti paţljivo. U cenu ulazi i pomoćna skela, seĉenje armature itd. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 ploĉe. m2 5,00 €

45.

Rušenje kose ploče stepeništa. Rušenje kose stepenišne ploĉe izvesti paţljivo. U cenu ulazi i pomoćna skela, seĉenje armature itd. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 ploĉe. m2 5,00 €
l 17

46.

Rušenje stepenišnog kraka sa stepenicima. Rušenje stepenišnog kraka izvesti paţljivo. U cenu ulazi i

pomoćna skela, seĉenje armature itd. Šut prikupiti, izneli. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m3 kraka stepeništa. m3 41. 47,50 €

Rušenje stepeništa, sa stepenicima, od armiranog betona. Rušenje stepeništa izvesti paţljivo. U cenu ulazi i pomoćna skela, sećenje armature itd. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m3 stepeništa. . m3 52,50 €

48.

Rušenje stepeništa od opeke starog formata. Rušenje stepeništa izvesti paţljivo. U cenu ulazi i pomoćna skela. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m3 stepeništa. m3 30,00 €

49.

Rušenje stepenika od betona. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po ml stepenika. ml 4,00 €

50.

Rušenje stepenika od opeke. Upotrebljivu opeku oĉistiti od maltera i sloţiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po ml stepenika. ml 2,50 €

51.

Rušenje stepenika od kamena. Upotrebljiv kamen oĉistiti od maltera i sloţiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m3 stepenika. m3 35,00 €

52.

Rušenje obloge stepenika od teraca sa podlogom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po ml stepenika. a. Od teraca. b. Od keramičkih pločica, ml ml 2,00 € 3,00 €

c. Od ploča kamena.
d. Od teraca, po m2.

ml
m2

3,50 €
5,00 €

56.

Rušenje obloge podesta od keramičkih pločica sa podlogom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 podesta.
a. Od keramičkih pločica. m2 4,25 €

b. Od teraca. c. Od ploča kamena.
118

. .

m2 m2

4,25 € 4,50 €

59.

Rušenje temelja od opeke. Upotrebljivu opeku oĉistiti od maltera i sloţiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m3 temelja. a. Od opeke. b. Od kamena. m3 m3 35,00 € 42,50 €

61.

Rušenje temelja od betona. Rušenje betonskog temelja izvesti ruĉnim ili mašinskim putem. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m3 temelja. a. Od betona. b. Od špar betona. c. Od armiranog betona, m3 m3 m3 65,00 € 55,00 € 125,00 €

.64.

Rušenje trotoara od betona. Rušenje trotoara izvesti zajedno sa skidanjem podloge. Odvojiti tvrdi materijal i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 trotoara. a. Od betona.
b. Od kamena.

m2
m2

5,50 €
5,00 €

c. Od opeke. 67.

m2

4,00 €

Rušenje staze od betona. Rušenje staze izvesti zajedno sa skidanjem podloge. Odvojiti tvrdi materijal i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 staze. a. b. c. d. Od betona. Od kamenih ploča. Od opeke. Od betonskih elemenata. rn2. m2 m2 m2 4,00 . 5,50 4,50 3,50 € € € €

71.

Rušenje ivičnjaka od kamena. Rušenje iviĉnjaka izvesti zajedno sa skidanjem podloge. Skinute iviĉnjake, oĉistiti i sloţiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po ml iviĉnjaka. a. Od kamena. b. Od betona. ml ml 5,00 € 3,50 €

73.

Rušenje ograde od opeke, zidane u produţnom malteru. Opeke oĉistiti od maltera i sloţiti za ponovnu ugradnju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m3 ograde. a. Od opeke. b. Od kamena. m3 m3 35,00 € 42,50 €

74.

Paţljivo rušenje objekta. Preduzeti sve mera za bezbednost radnika i susednih objekata. Upotrebljiv materijal oĉistiti i sloţiti na gradilišnu deponiju ili odvesti na lokaciju koju odredi investitor. Šut utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju udaljenosti do 15 km, a prostor oĉistiti. U cenu ulaze i demontaţa elektro i drugih instalacija. Obraĉun po m2 bruto površine objekta. m2 40,00 € 119

5. Probijanja
1. Bušenje rupa za postavljanje instalacija, preseka 10x10 cm. Šut prikupili, izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po komadu rupe.
a. Preseka 10x10 cm. b. Preseka 10x20 cm. Kom. Kom. 10.00 € 25.00 €

c. Preseka 20x20cm. d. Preseka 30x30 cm. e. Preseka 50x50 cm.

Kom. Kom. Kom.

50,00 € 80.00 € 100,00 €

6.

Probijanje zida za prolaz vodovodnih cevi. Kroz zidove, tavanice i sliĉno paţljivo probiti rupe za prolaz cevi za vodovod. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po komadu rupe.
a. Za vodovodne cevi. b. Za kanalizacione cevi. Kom. Kom. 5,50 € 10,00 €

c. Za cevi grejanja.
d. Za kanale klimatizacije.

Kom.
Kom.

6,00 €
35,00 €

10.

Paţljivo šlicevanje zida od opeke za prolaz vodovodnih cevi. Kroz zid paţljivo izvesti šliceve za postavljanje cevi. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po ml šlica. a. Od opeke. b. Od kamena. ml ml 2,50 € 7,50 €

12.

Paţljivo šlicevanje zida od opeke za prolaz kanalizacionih cevi. Kroz zid paţljivo izvesti šliceve za postavljanje cevi. Šut prikupiti, izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m l šlica. a. Od opeke. b. Od kamena. ml ml 10,00 € 16,00 €

14.

Probijanje pregradnog zida od opeke za izradu otvora vrata. Paţljivo rušiti delove zida, da se ne rastrese zidna masa. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu uiazi i podupiranje. Obraĉun po m2 zida. a. Od opeke. b. Od kamena. m2 m2 25,00 € 45,00 €

16.

Probijanje konstruktivnog zida od opeke za izradu otvora vrata. Paţljivo rušiti delove zida, da se ne rastrese zidna masa. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i podupiranje. Obraĉun po m3 zida. a. Od opeke. b. Od kamena. m3 m3 85,00 € 135,00 €

18.

Probijanje armirano betonske ploče, otvor dimenzija 50x50 cm. Probijanje izvesti paţljivo. U cenu ulazi i pomoćna skela, seĉenje armature itd. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po komadu otvora.
a. Armirano betonske ploče. b. MeĎuspratne konstrukcije sa puniocima. Kom. Kom. 30,00 € 20.00 €

120

23.

Probijanje armirano betonske tavanice. Probijanje izvesti paţljivo. U cenu ulazi i pomoćna skela, seĉenje armature itd. Šut prikupiti, izneti, utovariti ha kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po komadu otvora.
a. b. c. d. Armirano betonske tavanice. Tavanice od monte. Sitnorebraste tavanice. Balkonske ploče. Kom. Kom. Kom. Kom. 30,00 € 20,00 € 17,50 € 25,00 €

27.

Bušenje rupa za postavljanje čeličnih ankera. Rupe su dubine do 60 cm. Obraĉun po komadu rupe.

Kom. 28.

12,50 €

Paţljivo štemovanje zida za izradu oslonca. Paţljivo štemovati zid za izradu oslonca za postavljanje ĉeliĉnih nosaĉa. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po komadu oslonca. Kom. 7,50 €

6. Temelji
Zidanje temelja punom opekom u produţnom malteru razmere 1:2:6. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Po završenom zidanju spojnice ispuniti malterom. Obraĉun po m3 temelja. a. Trakasti temelj. m3 90,00 € b. Temelj samac. m3 100,00 € 3. Zidanje temelja kamenom u cementnom malteru. Kamen pre ugradnje kvasiti vodom. Spojnice moraju da budu pravilne, sa najviše tri spojnice u jednoj taĉki. Po završenom zidanju spojnice ispuniti malterom. Obraĉun po m3 temelja.
a. Trakasti temelj. b. Temelj samac. m3 m3 85,00 € 95,00 €

5.

PreziĎivanje temelja, punom opekom u produţnom malteru razmere 1:2:6. Paţljivo porušiti rastresene delove. Oĉistiti i oprati mlazom vode i isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". Opeku oĉistiti i koristiti za preziĊivanja. Po završenom zidanju spojnice ispuniti malterom. Obraĉun po m3 temelja. m3 120,00 €

6.

PreziĎivanje temelja kamenom u cementnom malteru. Postojeće temelje vrlo paţljivo porušiti da se kamen ne ošteti. Kamen oĉistiti od veziva i kvasiti pre ugradnje. Redove zidati po uzoru na prvobitne. Na uglovima ugraditi veće komade kamena. Po završenom zidanju spojnice ispuniti malterom. Obraĉun po m3 temelja. m3 105,00 €

7.

PodziĎivanje postojećeg temelja opekom u cementnom malteru. PodziĊivanje temelja vršiti u lamelama, po uputstvu statiĉara. Dno postojećeg temelja paţljivo oĉistiti i oprati, a zatim ispod njega ozidati novi temelj, po datim detaljima. Zidati sa što tanjim spojnicama, a poslednju spojnicu, na sastavu starog i novog temelja ostaviti praznom u visini od oko 5 cm. Po vezivanju novog temelja izvršiti podbijanje spojnice, što suvljim malterom spravljenim sa "jedinicom" i paţljivo nabiti drvenom lopaticom. Po završenom podziĊivanju temelja spojnice ispuniti malterom. Obraĉun po m3 temelja. m3 190,00 €
121

8.

PodziĎivanje postojećeg temelja kamenom u cementnom malteru. PodziĊivanje temelja vršili u lamelama, po upuisivu siatiĉara. Dno postojećeg temelja paţljivo oĉistiti i oprali, a zatim ispod njega ozidali novi temelj, po datim detaljima. Zidati sa što tanjim spojnicama, a poslednju spojnicu, na sastavu starog i novog temelja ostaviti praznom u visini od oko 5 cm. Po vezivanju novog temelja izvršiti podbijanje spojnice, što suvljim malterom spravljenim sa "jedinicom" i paţljivo nabiti drvenom lopaticom. Po završenom podzidivanju temelja spojnice ispuniti malterom. Obraĉun po rn3 temelja. m3 180,00 €

9.

Izrada horizontalne hidroizolacije presecanjem zidova od opeke, debljine do 30 cm. Postojeće zidove štemovati (prosecati) u lamelama duţine 80-100 cm visine neophodne za rad, donju površinu zida oprati i poravnati cementnim malterom. Malter premazati bitulitom "A", naneti vruć premaz bitumena "MTH", zalepiti Kondorfleks V4 i naneti drugi vruć premaz bitumena "MTH". Zid zazidati punom opekom. Voditi raĉuna o rasporedu i redosledu lamela i obaveznom preklopu Kondorfleksa izmeĊu lamela. Šut prikupiti, iznetis utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po ml zida.
a. b. c. d. Debljine zida 30 cm. Debljine zida 45 cm. Debljine zida 60 cm. Debljine zida 75 cm. ml ml ml ml 25,00 32,50 40,00 50,00 € € € €

7, Zidovi
1. Zidanje zidova, d=25 cm i više, punom opekom u produţnom malteru razmere 1:2:6. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Zidove raditi sa pravilnim slogom. Spojnice oĉistiti do dubine 2 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m3 zida, otvori se odbijaju.
a. Punom opekom. m3 110,00 €

b. Opekom starog formata.
c. Šupljom opekom. d. Giter opekom.

m3
m3 m3

130,00 €
120,00 € 125,00 €

5. Za

Zidanje zidova punom fasaĎnom opekom prve klase u produţnom malteru razmere 1:1:6. zidanje koristiti ćele opeke i polovine ravno odseĉenih ivica. Spojnice izvesti koristeći ĉetvrtastu ili kruţnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Prilikom zidanja voditi raĉuna da ne doĊe do curenja maltera. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2, po uputstvu projektanta. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. Obraĉun po m3 zida, otvori se odbijaju. m3 210,00 €

6. Zidanje zidova šupljim blokovima dimenzija 19x19x25 cm u produţnom malteru razmere 1:2:6. Debljina zida je 19 cm. Blokove pre ugradnje kvasiti vodom. Po završenom zidanju spojnice oĉistiti do dubine 2 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 zida,otvori se odbijaju.
a. b. c. d. Debljine 19 cm. Debljine 25 cm. Debljine 29 cm. Po m3. rn.2 m2 m2 m3 20,00 22,50 32,50 100,00 € € € €

122

10.

Zidanje zidova giter blokovimadimenzija l9xl9x25 cm u produţnom malteru razmere 1:2:6. Debljina zida je 19 cm. Blokove pre ugradnje kvasiti vodom. Po završenom zidanju spojnice oĉistiti do dubine 2 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 zida, otvori se odbijaju.
a. b. c. d. Debljine 19 cm. Debljine 25 cm. Debljine 29 cm. Po m3. m2 m2 m2 m3 22,50 € 25,00 € 35,00 € 110,00 €

14.

Zidanje siporeks zidova, debljine 10 cm, termo izolacionim blokovima 10x60x25 cm u produţnom malterom 1:3:9 ili graĎevinskim lepkom po sistemu blok veze. Pre zidanja blokove dobro oĉistiti i pokvasiti vodom da malter ne pregori. Vezu izmeĊu nosećih i pregradnih zidova ostvariti ostavljanjem šmorceva po vertikali ili pomoću aluminijumskih klinova. Zidanje izvesti po uputstvu proizvoĊaĉa. U cenu ulaze i nadvratnici, serklaţi, armatura, oplata i podupiraĉi. Obraĉun po m2 zidova.
a. b. c. d. Debljine 10 cm. Debljine 15 cm. Debljine 25 cm. Debljine 30 cm. m2 m2 m2 m2 20,00 24,00 34,00 42,00 € € € €

18.

Zidanje zidova siporeks termo izolacionim blokovima u produţnom malteru razmere 1:3:9 po sistemu blok veze. Pre zidanja blokove dobro oĉistiti i pokvasiti vodom da malter ne pregori. Vezu izmeĊu nosećih i pregradnih zidova ostvariti ostavljanjem šmorceva po vertikali ili pomoću aluminijumskih klinova. Zidanje izvesti po uputstvu proizvoĊaĉa. Eventualna usecanja za serklaţe ulaze u cenu zidanja. Svi otvori se odbijaju. Obraĉun po m3 zidova. m3 130,00 €

19.

Zidanje zidova siporeks termo izolacionim blokovima graĎevinskim lepkom po sistemu blok veze. Pre zidanja blokove dobro oĉistiti i pokvasiti vodom. Vezu izmeĊu nosećih i pregradnih zidova ostvariti ostavljanjem Šmorceva po vertikali ili pomoću aluminijumskih klinova. Zidanje izvesti po uputstvu proizvoĊaĉa. Eventualna usecanja za serklaţe ulaze u cenu zidanja. Svi otvori se odbijaju. Obraĉun po m3 zidova.

m3 20.

120,00 €

Zidanje zidova debljine 20 cm durisol blokovima dimenzija 50x20x25 cm, sa ispunom Šupljina betonom MB 20. Prvi red blokova postaviti preko sloja cementnog maltera, a ostale redove usuvo. Šupljine napuniti posle postavljanja dva reda blokova. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 zida.
a. Debljine 20 cm. b. Debljine 25 cm. c. Debljine 30 cm. m2 m2 m2 18,00 € 22,00 € 26,00 €

23.

Zidanje zidova hladne ostave durisol blokovima debljine 25 cm sa dodatnim Tarolit pločama debljine 5 cm sa unutrašnje strane (4 cm Stiropor ploče + l cm durisol). Ukupna debljina zida je 30 cm. Svi otvori se odbijaju. Obraĉun po m2 zida. m2 26,00 €

24.

Zidanje zidova debljine 14 cm šupljim betonskim blokovima u cementnom malteru, razmere 1:3. Blokove pre zidanja kvasiti. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 zida. a. Debljine 14 cm. b. Debljine 20 cm, m2 m2 10,00 € 12,50 €

123

26.

Zidanje zidova debljine 14 cm šupljim betonskim blokovima u cementnom malteru, razmcre 1:3 , sa zalivanjem šupljina. Blokove pre zidanja kvasiti. Šupljine zaliti betonom MB 20. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 zida, a. Debljine 14 cm. b. Debljine 20 cm. m2 m2 12.00 € 14.50 €

28.

Zidanje zidova gas betonskim blokovima debljine 15 cm cementnim malterom, razmere 1:3 ili lepkom za gas beton, po uputstvu proizvoĊaĉa. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 zida.

a. b. c. d.
32.

Debljine 15 cm. Debljine 20 cm. Debljine 25 cm. Debljine 30 cm.

.m2 'm2 m2 m2

9,00 € 11,50 € 19,00 € 17;50 €

Zidanje zidova debljine 20 cm šljako betonskim blokovima T-20, dimenzija 39x19x20 cm. Blokove prilikom ugradnje ne vlaţiti. Polaganje blokova vršiti u horizontalnim redovima, a malter staviti preko ćele dodirne površine, vodeći raĉuna da se šupljine ne zapune. Kod vertikalnih spojnica malter staviti samo u trakama duţ dodirnih površina spoljne ivice. Zidati produţnim malterom, sa spojnicama debljine 10 mm. Obraĉun po m2 zidova.

a. Debljine 20 cm.
b. Debljine 25 cm. c. Pom3. 35.

m2
m2 rn3

17,50 €
22,50 € 75,00 €

Zidanje zidova kamenom sa libaţnim slojevima od opeke starog formata . Zida se cementnom malteru spravljenim sa prosejanim šljukom "jedinicom". Zidati kamenom sa pravilnim prevezima, sa najviše tri spojnice u jednoj taĉki. Na svakih 80-120 cm visine zidati libaţni sloj od 3-4 reda opeke starog formata. Prilikom zidanja voditi raĉuna da ne doĊe do curenja maltera. Spojnice obra diti cementnim malterom razmere l :2, po uputstvu projektanta. U cenu ulazi i fugovanje. Obraĉun po m3 zida. m3 180,00 €

36.

Zidanje zidova kamenom u cementnom malteru. Kamen za zidanje mora biti jedar, prevezi pravilni, slog po izboru projektanta. Na uglovima ugraditi veće i pravilnije komade kamena. Kamen pre ugradnje kvasiti vodom. Po završenom zidanju oĉistiti kamen i spojnice. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m3 zida. m3 110,00 €

37.

Zidanje zidova lomljenim kamenom u cementnom malteru. Kamen za zidanje mora biti jedar, prevezi pravilni, slog po izboru projektanta. Na uglovima ugraditi veće i pravilnije komade kamena. Kamen pre ugradnje kvasiti vodom. Po završenom zidanju oĉistiti kamen i spojnice. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m3 zida. m3 120,00 €

38.

Zidanje zidova pritesanim kamenom u cementnom malteru. Kamen za zidanje mora biti jedar, a vidne površine i ivice pritesane. Zidati sa pravilnim prevezima, sa najviše tri spojnice u jednoj taĉki, slog po izboru projektanta. Na uglovima ugraditi veće i pravilnije komade kamena. Kamen pre ugradnje kvasiti vodom. Po završenom zidanju oĉistiti kamen i spojnice. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m3 zida. m3 225,00 €

124

39.

Zidanje zidova obraĎenim kamenom cementnom malteru. Kamen za zidanje mora biti zdrav, bez tasa. Redove zidati u tehnici po projektu, prevezi pravilni, sa najviše tri spojnice u jednoj taĉki. Na uglovima ugraditi veće komade kamena. Kamen pre ugradnje kvasiti vodom. Po završenom zidanju oĉistiti kamen i spojnice. U cenu ulaze-i -nabavka, obrada kamena i pomoćna skela. Obraĉun po m3 zida. m3 600,00 €

40.

PreziĎivanje zidova debljine 25 cm i više,punom opekom u produţnom malteru razmere 1:2:6. Paţljivo porušiti rastresene delove, opeku oĉistiti i sloţiti za ponovnu ugradnju. Podlogu oĉistiti i oprati mlazom vode i isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". Zidati sa pravilnim spojnicama, a po završenom zidanju oĉistiti ih dubine 2 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m3 zida, otvori se odbijaju. a. Punom opekom. b. Opekom starog formata. m3 m3 90,00 € 110,00 €

42.

PreziĎivanje zidova kamenom u cementnom malteru. Postojeće zidove vrlo paţljivo porušiti da se kamen ne ošteti. Kamen oĉistiti od veziva i kvasiti pre ugradnje. Redove zidati po uzoru na prvobitne, sa pravilnim prevezima. Na uglovima ugraditi veće komade kamena. Po završenom zidanju oĉistiti kamen i spojnice. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m3 zida. . a. Kamenom. b. Lemljenim kamenom. m3 m3 60,00 € 70,00 €

44.

PreziĎivanje zidova prltesanim kamenom u cementnom malteru. Postojeće zidove vrlo paţljivo porušiti da se kamen ne ošteti. Kamen oĉistiti od veziva i kvasiti pre ugradnje. Redove zidati po uzoru na prvobitne, sa pravilnim prevezima. Na uglovima ugraditi veće komade kamena. Po završenom zidanju oĉistiti kamen i spojnice. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m3 zida. a. Pritesanim kamenom. b. ObraĎenim kamenom. m3 m3 110,00 € 140,00 €

8. Pregradni zidovi
l. Zidanje pregradnih zidova debljine 6,5 cm punom opekom u produţnom malteru razmere 1:2:6. Prevez raditi na pola opeke, a vezu sa ostalim zidovima na pravilan naĉin. Po završenom zidanju spojnice oĉistiti. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 zida, otvori se odbijaju. a. Debljine 6,5 cm. b. Debljine 12 cm. c. Debljine 25 cm. m2 m2 m2 9,00 € 12,00 € 27,50 €

4.

Zidanje pregradnih zidova debljine 6,5 cm punom opekom u produţnom malteru razmere 1:2:6, sa izradom serklaţa. U visini nadvratnih greda, ili na visini od 200 cm uraditi armirano betonske serklaţe dimenzija 7x15 cm. Marka betona je MB 20, a armatura serklaţa 208, uzengije O6/25. Prevez raditi na pola opeke, a vezu sa ostalim zidovima na pravilan naĉin. Po završenom zidanju spojnice oĉistiti. U cenu zida ulazi i izrada serklaţa, armatura, oplata i pomoćna skela. Obraĉun po m2 zida, otvori se odbijaju.
a. Debljine 6,5 cm.
b. Debljine 12 cm.

m2
m2

11,00 €
14,00 €

125

6.

Zidanje pregradnih zidova debljine 6,5 cm šupljom opekom u produţnom maltcru razmere l :2:6. Prevez raditi na pola opeke, a vezu sa ostalim zidovima na pravilan naĉin. Po završenom zidanju spojnice oĉistiti. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 zida. otvori se odbijaju. a. Debljine 6.5 cm. b. Debljine12 cm. c. Debljine 25 cm. m2 m2 m2 10,00 € 15.00 € 30,00 €

9.

Zidanje pregradnih zidova debljine 6,5 cm šupljom opekom u produţnom malteru razmere 1:2:6, sa izradom serklaţa. U visini nadvratnih greda, ili na visini od 200 cm uradili armirano betonske serklaţe dimenzija 7x15 cm. Marka betona je MB 20, a armatura serklaţa 208, uzengije 0 6/25. Prevez raditi na pola opeke, a vezu sa ostalim zidovima na pravilan naĉin. Po završenom zidanju spojnice oĉistiti. U cenu zida ulazi i izrada serklaţa, armatura, oplata i pomoćna skela. Obraĉun po m2 zida, otvori se odbijaju. a. Debljine 6,5 cm. b. Debljine J2 cm. m2 m2 12,00 € 17,50 €

11.

Zidanje pregradnih zidova debljine 6,5 cm giter opekom u produţnom malteru razmere 1:2:6. Prevez raditi na pola opeke, a vezu sa ostalim zidovima na pravilan naĉin. Po završenom zidanju spojnice oĉistiti. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 zida, otvori se odbijaju.

a. Debljine 6,5 cm. b. Debljine 12 cm.
13.

m2 m2

11,00 € 16,00 €

Zidanje pregradnih zidova debljine 6,5 cm giter opekom u produţnom malteru razmere 1:2:6, sa izradom serklaţa. U visini nadvratnih greda, ili na visini od 200 cm uraditi armirano betonske serklaţe dimenzija 7x15 cm. Marka betona je MB 20, a armatura serklaţa 208, uzengije 0 6/25. Prevez raditi na pola opeke, a vezu sa ostalim zidovima na pravilan naĉin. Po završenom zidanju spojnice oĉistiti. U cenu zida ulazi i izrada serklaţa, armatura, oplata i pomoćna skela. Obraĉun po m2 zida, otvori se odbijaju. a. Debljine 6,5 cm. b. Debljine J2 cm. m2 m2 13,00 € 19,00 €

15.

Zidanje pregradnih zidova debljine 7 cm opekom starog formata 7x15x30 cm u produţnom malteru razmere 1:2:6. Prevez raditi na pola opeke, a vezu sa ostalim zidovima na pravilan naĉin. Po završenom zidanju spojnice oĉistiti. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 zida, ot vori se odbijaju.

a. Debljine l cm, b. Debljine 15 cm, c. Debljine 30 cm. 18.

m2 m2 rn2

10,00 € 15,00 € 32,50 €

Zidanje pregradnih zidova debljine 7 cm opekom starog formata 7x15x30 cm u produţnom malteru razmere 1:2:6, sa izradom serklaţa. U visini nadvratnih greda, ili na visini od 200 cm uraditi armirano betonske serklaţe dimenzija 7x15 cm. Marka betona je MB 20, a armatura serklaţa 208, uzengije 0 6/25. Prevez raditi na pola opeke, a vezu sa ostalim zidovima na pravilan naĉin. Po završenom zidanju spojnice oĉistiti. U cenu zida ulazi i izrada serklaţa, armatura, oplata i pomoćna skela. Obraĉun po m2 zida, otvori se odbijaju.
a. Debljine 7 cm. b. Debljine 15 cm. m2 m2 12,00 € 17,50 €

126

20.

Zidanje pregradnih zidova debljine 19 cm šupljim blokovima 19x19x24 u produţnom malteru razmere 1:2:6. Prilikom zidanja raditi prevez na pola bloka, a vezu sa ostalim zidovima izvesti na pravilan naĉin. Po završenom zidanju spojnice oĉistiti. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 zida, otvori se odbijaju. a. Debljine 19 cm. b. Debljine 24 cm. c. Debljine 29 cm. m2 m2 m2 20,00 € 26,50 € 32,50 €

23.

Zidanje pregradnih zidova debljine 19 cm giter blokovima 19x19x24 u produţnom malteru razmere 1:2:6. Prilikom zidanja raditi prevez na pola bloka, a vezu sa ostalim zidovima izvesti na pravilan naĉin. Po završenom zidanju spojnice oĉistiti. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 zida, otvori se odbijaju. a. Debljine 19 cm. b. Debljine 24 cm. c. Debljine 29 cm. m2 m2 m2 22,50 € 27,50 € 35,00 €

26.

Zidanje pregradnih zidova debljine 12 cm punom fasadnom opekom u produţnom malteru razmere 1:2:6. Za zidanje koristiti ćele opeke i polovine ravno odseĉenih ivica. Spojnice izvesti koristeći ĉetvrtastu ili kruţnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Opeka ne srne da bude isprljana malterom. Po završnom zidanju zid fugovati tehnikom po izboru projektanta. U cenu ulaze i fugovanje, serklaţi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 zida. a. Debljine 12 cm. b. Debljine 25 cm. m2 m2 30,00 € 57,50 €

28.

Izrada pregradnih zidova debljine 7 cm gips pločama. Zidati sa ukrućenjem spojnica, kajlovanjem i zatvaranjem fuga izmeĊu zidova, podova i plafona. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 zida. a. Debljine 7 cm. b. Debljine 10 cm. m2 m2 7,50 € 10,00 €

30.

Izrada pregradnih zidova debljine 10 cm gas betonskim blokovima u cementnom malteru razmere 1:3, ili lepljenjem lepkom po uputstvu proizvoĊaĉa. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 zida. m2 12,00 €

31.

Zidanje pregradnih zidova debljine 7 cm šljako betonskim blokovima P-7, dimenzija 39x19x7 cm. Blokove prilikom ugradnje ne vlaţiti. Polaganje blokova vršiti u horizontalnim redovima, a malter staviti preko ćele dodirne površine, vodeći raĉuna da se šupljine ne zapune. Kod vertikalnih spojnica malter staviti samo u trakama duţ dodirnih površina spoljne ivice. Zidati sa produţnim malterom u sloju debljine 10 mm. Obraĉun po m2 zida. a. Debljine 7 cm. b. Debljine 14 cm. c. Debljine 20 cm. m2 m2 m2 12,50 € 15,00 € 17,50 €

127

9. Sendvič zidovi
i. Zidanje sendvič zidova od opeke na kant 7 cm, vazdnog sloja 5 crn i opeke na kani 7 cnj, ukupne debljine 7+5+7=19 cm. Zidove raditi u produţnom malteru razmere l :2:6, vodeći raĉuna da se vazdušni meĊuprostor ne zapuni maiterom. Zidove meĊusobno povezati ankerima. po 4 komada na m2 zida. Spojnice sa spoljne strane oĉistiti, a sa unutrašnje, prema vazdušnom sloju dersovati. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 komplet izvedenog sendviĉ zida. otvori se odbijaju.
a. Opeka+vazĎušni sloj+opeka, 7+5+7= 19 cm. b. Opeka+vazdušni sloj+opeka, 12+5 + 12=29 cm. m2 m2 39,00 € 25,00 €

3.

Zidanje sendvič zidova od opeke 12 cm, termoizolacije 5 cm, PE folije i gips kanonskih ploča 1,2 cm, ukupne debljine 12+5+1,2—18,2 cm. Zidove raditi u produţnom malteru razmere l :2:6. Spojnice sa spoljne strane oĉistiti, a sa unutrašnje, prema termoizolaciji dersovati. Konstrukciju za postavljanje gips kartonskih ploĉa izraditi od drveta ili pocinkovanih profila debljine 0,6 mm. Termoizolaciju izvesti od tvrdo presovanih ploĉa mineralne vune i parne brane PE folije. Preko sastava gips kartonskih ploĉa zalepiti bandaţ trake i pregletovati ih. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 komplet izvedenog sendviĉ zida, otvori se odbijaju. a. Opeka+termoizolacija+gips karton, 12+5+1,2=18,2 cm.
b. Blok+termoizolacija+gips karton, 19+8+1,2=28,2 cm.

m2
m2

27,50 €
32,50 €

5.

Zidanje sendvič zidova od opeke 12 cm, lermo izolacije 5 cm, PE folije i opeke 12 cm, ukupne debljine 12+5+12=29 cm. Zidove raditi u produţnom malteru razmere l :2:6 i meĊusobno ih povezati ankerima, po 4 komada na m2 zida. Spojnice sa spoljne strane oĉistiti, a sa unutrašnje, prema termoizolaciji dersovati. Termoizolaciju izvesti od tvrdo presovanih ploĉa mineralne vune i parne brane PE folije. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 komplet izvedenog sendviĉ zida. otvori se odbijaju.
a. Opeka+termoizohcija+opeka, 12+5+12=29 cm. b. Blok+iermoizolacija+opeka, 19+5 + 12=36 cm. c. Blok+lermoizolacija+blok, 19+5+19=43 cm. m2 m2 m2 30,00 € 37,50 € 45,00 €

8.

Zidanje sendvič zidova od opeke 12 cm, vazdušnog sloja 4 cm, termoizolacije 5 cm, PE folije i opeke 12 cm, ukupne debljine 12+4+5+12=33 cm. Zidove raditi u produţnom malteru razmere 1:2:6, vodeći raĉuna da se vazdušni meĊuprostor ne zapuni maiterom. Zidove meĊusobno povezati ankerima, po 4 komada na m2 zida. Spojnice sa spoljne strane oĉistiti, a sa unutrašnje, prema vazdušnom sloju dersovati. Termoizolaciju izvesti od tvrdo presovanih ploĉa mineralne vune i parne brane PE folije. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 komplet izvedenog sendviĉ zida, otvori se odbijaju.
a. Opeka+vazdušni sloj+termoizolacija+opeka, 12+4+5+12=33 cm. m2 31.00 €

b. Blok+vazdušni sloj+termoizolacija+opeka, 19+4+5+12=40 cm.
c. Blok+vazdušni sloj+termoizolacija+blok, 19+4+5+19=47 cm.

m2
m2

37,50 €
46,50 €

11.

Zidanje sendvič zidova odfasadne opeke 12 cm, termoizolacije 5 cm, PE folije i opeke 12 cm, ukupne debljine 12+5+12=29 cm. Zidove raditi u produţnom malteru razmere l :2:6. Zidove meĊusobno povezati ankerima. Za zidanje fasadnom opekom, prve klase u boji po izboru projektanta, koristiti samo ćele opeke i polovine ravno odseĉenih ivica. Spojnice izvesti koristeći ĉetvrtastu ili kruţnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Prilikom zidanja voditi raĉuna da ne doĊe do curenja maltera. Na fasadnoj strani spojnice obraditi cementnim maiterom razmere 3:2 po uputstvu projektanta, a sa unutrašnje strane dersovati. Termoizolaciju izvesti od tvrdo presovanih ploĉa mineralne vune i parne brane PE folije. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. Obraĉun po m2 komplet izvedenog sendviĉ zida. otvori se odbijaju.
a. Fasadna opeka+termoizolacija+opeka, 12+5+12=29 cm. m2 45,00 €

b. Fasadna opeka+termoizolacija+blok, 12+5+19-36 cm. c. Fasadna opeka+termoizolacija+fasadna opeka, 12+5+12=29 cm;

m2 m2

52,50 € 57,50 €

128

14.

Zidanje sendvič zidova od fasadne opeke 12 cm, termo izolacije 5 cm, PE folije i gips kartonskih ploča 1,2 cm, ukupne debljine 12+5+1,2=18,2 cm. Zidove raditi u produţnom malteru razmere l :2:6. Zidove meĊusobno povezati ankerima. Za zidanje fasadnom opekom, prve klase u boji po izboru projektanta, koristiti samo ćele opeke i polovine ravno odseĉenih ivica. Spojnice izvesti koristeći " ĉetvrtastu ili kruţnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Prilikom zidanja voditi raĉuna da ne doĊe do curenja maltera. Na fasadnoj strani spojnice obraditi cementnim malterom razmere l :2 po uputstvu projektanta, a sa unutrašnje strane dersovati. Konstrukciju za postavljanje gips kartonskih ploĉa izraditi od drveta ili pocinkovanih profila debljine 0,6 mm. Termoizolaciju izvesti od tvrdo presovanih ploĉa mineralne vune i parne brane PE folije. Preko sastava gips kartonskih ploĉa zalepiti bandaţ trake i pregletovati ih. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. Obraĉun po m2 komplet izvedenog sendviĉ zida, otvori se odbijaju. m2 37,50 €

15.

Zidanje sendvič zidova odfasadne opeke 12 cm, vazdušnog sloja 4 cm, termo izolacije 5 cm, PE folije i opeke 12 cm, ukupne debljine 12+4+5+12=33 cm.Zidove raditi u produţnom malteru razmere l :2:6, vodeći raĉuna da se vazdušni meĊuprostor ne zapuni malterom. Zidove meĊusobno povezati ankerima. Za zidanje fasadnom opekom, prve klase u boji po izboru projektanta, koristiti samo ćele opeke i polovine ravno odseĉenih ivica. Spojnice izvesti koristeći ĉetvrtastu ili kruţnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Prilikom zidanja voditi raĉuna da ne doĊe do curenja maltera. Na fasadnoj strani spojnice obraditi cementnim malterom razmere l :2 po uputstvu projektanta, a sa unutrašnje strane dersovati. Termoizolaciju izvesti od tvrdo presovanih ploĉa mineralne vune i parne brane PE folije. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. Obraĉun po m2 komplet izvedenog sendviĉ zida, otvori se odbijaju.
a. Fasadna opeka+ vazdušni sloj+termoizolacija+opeka, 12+4+5+12=33 cm. b. Fasadna opeka+ vazdušni sloj + termoizolacija +blok, 12+4+5+19=40 cm. c. Fasadna opeka+ vazdušni sloj +t termoizolacija+fasadna opeka, 12+4+5+12=33 cm. 42,50 € 57,50 € 62,50 €

m2 m2 m2

10. Fasadne obloge
l. Zidanje obloge fasadnih zidova punom opekom debljine 12 cm, u produţnom malteru razmere 1:2:6. Vezu sa konstruktivnim zidom izvesti ankerima, po 5 komada na m2. Iznad otvora izvesti armirano betonski serklaţ dimenzija 12x15 cm betonom MB 20 i armaturom +20$ i uzengijama 0 6/20. Obraĉun po m2 zida sa serklaţom.
a. Punom opekom. b. Šupljim opekom. m2 m2 ' 15,00 € 16,00 €

3.

Zidanje fasadne obloge fasadnom punom opekom, debljine 12 cm, prve klase u produţnom rnalteru razmere 1:1:6. Za zidanje koristiti ćele opeke i polovine ravno odseĉenih ivica. Spojnice izvesti koristeći ĉetvrtastu ili kruţnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Slog mora biti pravilan. Prilikom zidanja voditi raĉuna da ne doĊe do curenja maltera. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere l :2, po uputstvu projektanta. U cenu ulazi i fugovanje. Obraĉun po m2 fasadne obloge.
a. Punom opekom. b. Giter opekom. m2 m2 30,00 € 32,50 €

129

5.

Izrada obloge debljine 19 cm fasadnih sendvič zidova izmeĎu nosećih betonskih stubova. Oblogu zidati silikatnim fasadnim blokovima bele (crvene) boje. dimenzija 29x19x19 cm, "Marko Orešković" Apatin. Oblik, dimenzije i kvalitet opeke mora odgovarati standardima. Spojnice izvesti koristeći ĉetvrtastu ili kruţnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Slog mora bili pravilan. Prilikom zidanja voditi raĉuna da ne doĊe do curenja maltera. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere l :2. po uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 obloge. m2 45,00 €

6.

Zidanje fasadnih zidova punom fasadnom opekom prve klase u produţnom malteru razmere 1:1:6, sa vazdusnim prostorom d=6 cm. Za zidanje koristiti ćele opeke i polovine ravno odseĉenjh ivica. Spojnice izvesti koristeći ĉetvrtastu ili kruţnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Slog mora biti pravilan. U svakom petom redu na 50 cm naizmeniĉno ispustiti izfasadne obloge vezaĉe za prevez sa unutrašnjim zidom. Prilikom zidanja voditi raĉuna da ne doĊe do curenja maltera. Spojnice obraditi cementnim maherom razmere l :2, po uputstvu projektanta. U cenu ulazi i fugovanje. Obraĉun po m2 fasadne obloge. m2 27,50 €

7.

Oblaganje betonskih zidova opekom debljine 12 cm u produţnom malteru razmere 1:3:6. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom i pomoćna skela. Obraĉun po m2 zida. m2 14,00 €

8.

Oblaganje betonskih zidova opekom debljine 12 cm u produţnom malteru razmere 1:3:6 sa izradom termoizolacije. IzmeĊu betonskog i zida od opeke postaviti sloj polietilenske folije i termoizolacije od mineralne vune debljine 3 cm. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom, izolacija i pomoćna skela. "Obraĉun po m2 obloge.
a. Sa lermoizolacijom učeni. b. Bez termoizolacije u ceni. m2 m2 19,00 € 15,00, €

10.

Oblaganje betonskih stubova opekom debljine 12 cm u produţnom malteru razmere 1:3:6. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom i pomoćna skela. Obraĉun po m2 zida. m2 17,50 €

11.

Oblaganje betonskih stubova opekom debljine 12 cm u produţnom malteru razmere 1:3:6 sa izradom termoizolacije. IzmeĊu betonskog stuba i zida od opeke postaviti sloj polietilenske folije i termoizolacije od mineralne vune debljine 3 cm. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom, izolacija i pomoćna skela. Obraĉun po m2 obloge.
a. Sa termoizolacijom u ceni. b. Bez termoizolacije u ceni. m2 m2 22,50 € 19,00 €

13. Oblaganje betonskih serklaţa opekom debljine 12 cm u produţnom malteru razmere 1:3:6. Ucenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom i pomoćna skela. Obraĉun po m2 zida. m2 130 16,50 €

14.

Oblaganje betonskih serklaţa opekom debljine 12 cm u produţnom malteru razmere 1:3:6 sa izradom termo izolacije. IzmeĊu betonskogfserklaţa i zida od opeke postaviti sloj polietilenske folije i termoizolacije od mineralne vune debljine 3 cm. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom, izolacija i pomoćna skela. Obraĉun po m2 obloge. a. Satermoizolacijom učeni. b. Bez termoizolacije u ceni. m2 m2 21,00 € 18,00 €

16.

Oblaganje betonskih zidova opekom debljine 12 cm u produţnom malteru razmere 1:3:6. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom i pomoćna skela. Obraĉun po m2 zida. m2 16,50 €

17.

Oblaganje betonskih zidova opekom debljine 12 cm u produţnom malteru razmere 1:3:6 sa izradom termoizolacije. IzmeĊu betonskog i zida od opeke postaviti sloj polietilenske folije i termoizoiacije od mineralne vune debljine 3 cm. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom, izolacija i pomoćna skela. Obraĉun po m2 obloge. a. Sa termoizolacijom u ceni. b. Bez termoizolacije u ceni. rn2 m2 21,00 € 18,00 €

19.

Oblaganje betonskih serklaţa opekom debljine 12 cm u produţnom malteru razmere 1:3:6. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom i pomoćna skela. Obraĉun po m2 zida, m2 16,50 €

20.

Oblaganje betonskih serklaţa opekom debljine 12 cm u produţnom malteru razmere 1:3:6 sa izradom termoizolacije. IzmeĊu betonskog serklaţa i zida od opeke postaviti sloj poiietilenske folije i termoizolacije od mineralne vune debljine 3 cm. U cenu ulaze i ankeri radt povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom, izolacija i pomoćna skela. Obraĉun po m2 obloge. a. Sa termoizolacijom u ceni. b. Bez termoizolacije u ceni. m2 m2 21,00 € 18,00 €

22.

PreziĎivanje i blokovanje rastresenih delova fasade, opekom starog formata u produţnom malteru. Po obijanju maltera sa fasade, koje se posebno plaća, prezidati ili blokovati rastresene delove fasadnog platna. Rastresene delove paţljivo izvaditi, a podlogu oĉistiti, oprati vodom pod pritiskom i dobro natopiti retkim cementnim malterom. Demontiranu opeku oĉistiti od maltera i ponovo ugraditi sa potrebnim dodatkom opeke. Obraĉun po m2 površine fasade. m2 18,00 €

23.

PreziĎivanje fasadnih zidova, debljine 25 cm i više, opekom starog formata u produţnom malteru razmere 1:2:6. Paţljivo porušiti rastresene delove, oĉistiti od maltera i oprati mlazom vode, a zatim isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". Opeku oĉistiti i prezidati zidove. Po završenom zidanju spojnice oĉistiti do dubine 2 cm. Obraĉun po m3 zida, otvori se odbijaju. m3 170,00 €

131

24.

Oblaganje betonskih zidova punom opekom, fasadnom opekom i termoizolacijom. Obloga se sastoje se od pune opeke debljine 12 cm sa po tri reda fasadne opeke na svakih 38 cm sa spoljne sirane. termoizolacije od Vunizola FS Plus debljine je 8 cm i polieiilenske folije 0.04 cm izmeĊu betona i terrnoizolacije. Fasadnu oblogu povezati sa jezgrom od betona specijalnim ankerima O 3 mm od nerdajućeg ĉelika. Za zidanje koristiti ćele opeke i polovine ravno odseĉenih ivic a. Spojnice izvesti koristeći ĉetvrtastu ili kruţnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Prilikom zidanja voditi raĉuna da ne doĊe do curenja majtcra. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere l:2, po uputstvu projektanta. U cenu ulaze i izolacija i pomoćna skela. Obraĉun po m2 obloţene površine. m2 32,50 €

11. Fasadni elementi
1. Zidanje solbanka prozora opekom starog formata u produţnom malteru razmere 1:2:6. Leţište solbanka isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". Opeku otesati za formiranje profila i ozidati solbcmk sa pravilnim prevezima. Obraĉun po ml solbanka. a. b. c. d. e. 6. Solbanka prozora. Šambrane prozora, Šambrane vrata. Samarice. Timpanona. ml ml ml ml ml 11,00 12,00 12,50 17,50 20,00 € € € € €

Zidanje atike opekom starog formata u produţnom malteru razmere 1:2:6. Leţišta za atiku isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". Opeku otesatl za formiranje profila i ozidati atiku sa pravilnim prevezima. Obraĉun po m2 atike. m2 22,50 €

7.

Zidanje pilastera opekom starog formata u produţnom malteru razmere 1:2:6, po projektu i detaljima. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Po završenom zidanju spojnice oĉistiti do dubine 2 cm. Obraĉun po m2 pilastera. m2 21,00 €

8. Zidanje pilastera punom fasadnom opekom prve klase u produţnom malteru razmere 1:1:6, po projektu i detaljima. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odseĉenih ivica. Spojnice izvesti koristeći ĉetvrtastu ili kruţnu gvozdenu Šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Prilikom zidanja voditi raĉuna da ne doĊe do curenja maltera. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere l :2, po uputstvu projektanta. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. Obraĉun po m2 pilastera. m2 9. 35,00 €

Zidanje venca visine do 25 cm opekom starog formata u produţnom malteru razmere 1:2:6. Leţište venca isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". Opeku otesati za formiranje profila i ozidati venac sa pravilnim prevezima. Obraĉun po m l venca. a. Visine do 25 cm. b. Visine do 50 cm. c. Visine preko 50 cm. ml ml ml 32,50 € 65,00 € 90,00 €

132

12.

Zidanje i fugovanje venca od kamena u cementnom malteru 1:3. Pre zidanja venca podlogu natopiti cementnim Špricom. Prilikom zidanja voditi raĉuna da ne doĊe do curenja maltera, a spojnice uvući 2-3 cm. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2, po uputstvu projektanta. Obraĉun po-m l ozidanog venca. m1 17,50 €

13.

PreziĎivanje solbanka opekom starog formata u produţnom malteru razmere 1:2:6. Paţljivo porušiti rastresene delove, oĉistiti od maltera i oprati mlazom vode, a zatim isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". Opeku oĉistiti i po potrebi otesati nove komade. Prezidati solbank po uzoru na prvobitni. Obraĉun po ml solbanka. a. b. c. d. Solbanaka. Sambrane. Samarice. Timpanona. ml ml ml ml 10,00 € 11,00 € 12,50 € 15,00 €

,

17.

PreziĎivanje atike opekom starog formata u produţnom malteru razraere 1:2:6. Paţljivo porušiti rastresene delove, oĉistiti od maltera i oprati mlazom vode, a zatim isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". Opeku oĉistiti i po potrebi otesati nove komade. Prezidati atiku po uzoru na prvobitnu. Obraĉun po m3 atike. m2 180,00 €

18.

PreziĎivanje pilastera opekom starog formata u produţnom malteru razmere 1:2:6. Paţljivo porušiti rastresene delove, oĉistiti od maltera i oprati mlazom vode, a zatim isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". Opeku oĉistiti i po potrebi otesati nove komade. Prezidati pilaster po uzoru na prvobitni. Obraĉun po m2 pilastera. m2 24,00 €

19.

PreziĎivanje venca visine do 25 cm opekom starog formata u produţnom malteru razmere 1:2:6, Paţljivo porušiti rastresene delove, oĉistiti od maltera i oprati mlazom vode, a zatim isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". Opeku oĉistiti i po potrebi otesati nove komade. Prezidati venac po uzoru na prvobitni. Obraĉun po ml venca. a. Visine do 25 cm. b. Visine do 50 cm. c. Visine preko 50 cm. ml ml ml 25,00 e 42,50 € 55,00 €

12, Stubovi
l. Zidanje stubova punom opekom u produţnom malteru razmere 1:2:6. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Zidanje izvesti u pravilnom slogu, a spojnice po završenom zidanju oĉistiti do dubine 2 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m3 stubova.
a. Punom opekom.
b. Opekom starog formata. c. Šupljom opekom. d. Giter opekom.

m3
m3 m3 m3

140,00 €
160,00 € 135,00 € 145,00 €
133

5.

Zidanje stubova punom fasadnom opekom prve klase u produţnom maltcru razmere 1:1:6. Za zidanje koristiti ćele opeke i polovine ravno odsećenih ivica. Spojnice izvesti koristeći ĉetvrtastu i l i kruţnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Slog mora biti pravilan. Prilikom zidanja voditi raĉuna da ne doĊe do curenja maltera. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere l :2, po uputstvu projektanta. U cenu ulaze ifugovanje i pomoćna skeia. Obraĉun po m3 stubova. m3 210,00 €

6.

Zidanje stubova ograde kamenom u cementnom malteru. Kamen za zidanje mora biti zdrav, bez lasa. Pre ugradnje kamen kvasiti vodom, prevezi moraju da budu pravilni, a Tugovanje izvesti u tehnici po izboru projektanta. Po završenom zidanju oĉistiti kamen i spojnice. U cenu ulaze i nabavka kamena i pomoćna skela. Obraĉun po m3 stubova. m3 140,00 €

7.

Zidanje stubova pritesanim kamenom u cementnom malteru. Kamen za zidanje mora biti zdrav, bez lasa. Pre ugradnje kamen kvasiti vodom. Kamen pritesati, vidnu površinu i ivice. Redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama. Po završenom zidanju oĉistiti kamen i spojnice. U cenu ulaze i nabavka i obrada kamena i pomoćna skela. Obraĉun po m3 stubova. m3 275,00 €

8.

Zidanje stubova obraĎenim kamenom u cementnom malteru. Kamen pre ugradnje kvasiti vodom i redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama. Fugovati cementnim malterom i oĉistiti kamen, po uputstvu projektanta. Nabavka i obrada kamena plaća se posebno. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m3 stubova. m3 625,00 €

9.

ObziĎivanje armirano betonskih stubova opekom starog formata u produţnom malteru. Debljina obzide je 15 cm. Opeka mora biti crvene boje i kvalitetna, fuguje se i ostaje vidna. Prilikom zidanja voditi raĉuna da ne curi mleko i malter, da se ne pojave fleke. Spojnice oĉistiti i pripremiti za fugovanje. Obraĉun po m2 obzidane površine. m2 17,50 €

10.

Oblaganje betonskih stubova opekom debljine 12 cm u produţnom ma lteru razmere 1:3:6 sa izradom termoizolacije. IzmeĊu betonskog stuba i zida od opeke postaviti sloj polietilenske folije i termoizolacije od mineralne vune debljine 3 cm. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom, izolacija i pomoćna skela. Obraĉun po m2 obloge.

a. Sa termoizolacijom u ceni. b. Bez termoizolacije u ceni.
12.

m2 m2

22,50 € 18,50 €

Oblaganje betonskih stubova opekom debljine 12 cm u produţnom malteru razmere 1:3:6. U cenu ulaze i ankeri radi povezivanja zidne obloge sa betonskim jezgrom i pomoćna skela. Obraĉun po m2 obloge. m2 15,00 €

33.

PreziĎivanje stubova punom opekom u produţnom malteru razmere 1:2:6. Paţljivo porušiti rastresene delove, oĉistiti od maltera i oprati mlazom vode, a zatim isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". Opeku oĉistiti i prezidati stubove. Po završenom zidanju spojnice oĉistiti do dubine 2 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m3 stubova.

a. Od pune opeke. b. Od opeke starog formata.
134

m3 rn3

80,00 € 90,00 €

15.

PreziĎivanje stubova od lomljenog kamena u cementnom malteru. Postojeće stubove vrlo paţljivo porušiti daše kamen ne ošteti. Kamen oĉistiti od veziva i kvasiti pre ugradnje. Redove zidati po uzoru na prvobitne, sa pravilnim spojnicama. Po završenom zidanju oĉistiti kamen i spojnice. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m3 stubova. a. Lomljenim kamenom. b. Pritesanim kamenom, c. ObraĎenim kamenom. m3 m3 m3 90,00 € 140,00 € 180,00 €

13. Lukovi
1. Zidanje lukova punom opekom u produţnom malteru razmere 1:2:6. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama uz pomoć vodice. Po završenom zidanju oĉistiti spojnice i opeku, U cenu ulaze i oplata sa remenatama, podupiraĉi i pomoćna skela. Obraĉun po m3 lukova. a. Punom opekom. b. Opekom starog formata. c. Giter opekom. . 4. m3 m3 m3 350,00 € 375,00 € 360,00 €

Zidanje lukova punom fasadnom opekom prve klase u produţnom malteru razmere 1:1:6. Za zidanje koristiti ćele opeke i polovine ravno odseĉenih ivica. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama uz pomoć vodice. Prilikom zidanja voditi raĉuna da ne doĊe do curenja maltera. Po skidanju oplate opeku i fuge sa unutrašnje strane luka oĉistiti. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere 1:2, po uputstvu projektanta. U cenu ulaze i oplata sa remenatama, podupiraĉi, pomoćna skela i fugovanje. Obraĉun po m3 lukova. m3 460,00 €

5.

Zidanje lukova prltesanim kamenom u cementnom malteru. Kamen za zidanje mora biti zdrav, bez lasa, sa pritesanim vidnim površinama i ivicama. Pre ugradnje kvasiti ga vodom i redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama. Po završenom zidanju oĉistiti kamen i spojnice. U cenu ulazi nabavka i obrada kamena, oplata sa remenatama, podupiraĉi i pomoćna skela. Obraĉun po m3 lukova. a. Pritesanim kamenom. b. ObraĎenim kamenom. m3 m3 800,00 € l 100,00 €

7.

PreziĎivanje lukova punom opekom u produţnom malteru razmere 1:2:6. Paţljivo porušiti lukove da se opeka ne ošteti. Oĉistiti i oprati mlazom vode leţišta lukova i isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". Opeku oĉistiti i prezidati lukove, sa dodatkom opeke po uzoru na postojeću. Po završenom zidanju spojnice oĉistiti do dubine 2 cm. U cenu ulaze i oplata sa remenatama, podupiraĉi i pomoćna skela. Obraĉun po m3 lukova. a. Punom opekom.
b. Opekom starog formata.

m3
m3

460,00 €
475,00 €

9.

PreziĎivanje lukova pritesanim kamenom u cementnom malteru. Postojeće lukove vrlo paţljivo porušiti da se kamen ne ošteti. Kamen oĉistiti od veziva i kvasiti pre ugradnje. Lukove prezidati u tehnici po uzoru na prvobitnu. Spojnice moraju da budu pravilne. Po završenom zidanju oĉistiti kamen i spojnice. U cenu ulaze i oplata sa remenatama, podupiraĉi i pomoćna skela. Obraĉun po m3 lukova. a. Pritesanim kamenom. b. ObraĎenim kamenom. m3 m3 375,00 € 425,00 6
135

14. Svodovi
Zidanje svodova punom opekom u produţnom malteru razni ere 1:2:6. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama. Po završenom zidanju oĉistili spojnice i opeku. U cenu ulaze i oplata sa remenatama. podupiraĉi i pomoćna skela. Obraĉun po m3 svodova.
a. c. Punom opekom. Giler opekom.

b. Opekom starog formata.

m3 m3

m3

320,00 € 375,00 € $45.00 €

4. Za

Zidanje svodova punom fasadnom opekom prve klase u produţnom malteru razmere 1:1:6. zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odseĉenih ivica. Spojnice moraju biti iste debljine, uvuĉene do 2 cm u odnosu na ravan svoda. Prilikom zidanja voditi raĉuna da ne doĊe do curenja maltera. Po skidanju oplate opeku i fuge sa unutrašnje strane svoda oĉistiti. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere l :2, po uputstvu projektanta. U cenu ulaze i oplata sa remenatama, podupiraĉi, pomoćna skela i fugovanje. Obraĉun po m3 svodova.

m3

425.00 €

Zidanje svodova pritesanim kamenom u cementnom malteru. Kamen za zidanje mora biti zdrav, bez lasa, sa pritesanim vidnim površinama i ivicama. Pre ugradnje kvasiti ga vodom i redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama. Po završenom zidanju oĉistiti kamen i spojnice. U cenu ulazi nabavka i obrada kamena, oplata sa remenatama, podupiraĉi i pomoćna skela. Obraĉun po m3 svodova.

a. Pritesanim kamenom.
b. ObraĎenim kamenom.

m3 m3

825,00 € l 100,00 €

7.

PreziĎivanje svodova punom opekom u produţnom malteru razmere 1:2:6. Paţljivo porušiti svodove da se opeka ne ošteti. Oĉistiti i oprati mlazom vode leţišta svodova i isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". Opeku oĉistiti i prezidati lukove, sa dodatkom opeke po uzoru na postojeću. Po završenom zidanju spojnice oĉistiti do dubine 2 cm. U cenu ulaze i oplata sa remenatama. podupiraĉi i pomoćna skela. Obraĉun po m3 svodova.

a. Punom opekom. b. Opekom starog formata. b. Opekom starog formata, krslati svod.
10.

mj m3 m3

400,00 € 430,00 € 600,00 €

PreziĎivanje svodova pritesanim kamenom u cementnom malteru. Postojeće svodove vrlo paţljivo demontirati da se kamen ne ošteti. Kamen oĉistiti od veziva i kvasiti pre ugradnje. Svodove zidati u tehnici kao prvobitna. Spojnice moraju da budu pravilne. Po završenom zidanju oĉistiti kamen i spojnice. U cenu ulaze i oplata sa remenatama, podupiraĉi i pomoćna skela. Obraĉun po m3 svodova.

a. Pritesanim kamenom. b. ObraĎenim kamenom. c. ObraĎenim kamenom,krstati svod.

m3 m3 m3

320,00 € 410,00 € 550,00 €

136

15. Dimnjaci
1. Zidanje dimnjaka punom opekom u produţnom malteru razmere 1:2:6. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Spojnice sa spoljne strane po završenom zidanju oĉistiti do dubine od 2 cm. Unutrašnju stranu dimnjaĉkih kanala obraditi prilikom zidanja. Pri vrhu dimnjaka ispustiti opeke radi formiranja venca. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m3 dimnjaka. a. Punom opekom. b. Opekom starog formata. 3. m3 m3 160,00 € 180,00 €

Zidanje dimnjaka punom fasadnom opekom prve klase u produţnom malteru razmere 1:1:6. Za zidanje koristiti ćele opeke i polovine ravno odseĉenih ivica. Horizontalne i vertikalne spojnice moraju biti iste debljine, uvuĉene do 2 cm. Prilikom zidanja koristiti ĉetvrtastu ili kruţnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara dimenzijama fuga. Slog mora biti pravilan. Prilikom zidanja voditi raĉuna da ne doĊe do curenja maltera. Unutrašnju stranu dimnjaĉkih kanala obraditi prilikom zidanja. Fuge sa spoljne strane obraditi cementnim malterom razmere 1:2, po uputstvu projektanta. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. Obraĉun po m3 dimnjaka. m3 210,00 €

4.

PreziĎivanje postojećih dimnjaka punom opekom sa nabavkom opeke, u produţnom malteru razmere 1:2:6. Postojeći dimnjak porušiti po projektu i uputstvu projektanta. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Spojnice sa spoljne strane po završenom zidanju oĉistiti do dubine od 2 cm. Unutrašnju stranu dimnjaĉkih kanala obraditi prilikom zidanja. Pri vrhu dimnjaka po uzoru na postojeće ispustiti opeke radi formiranja venca. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m3 dimnjaka. a. Punom opekom. b. Opekom starog formata. m3 m3 190,00 € 210,00 €

6.

Nabavka i ugradnja dimnjačkih vratanaca od betona, Obraĉun po komadu vratanaca. Kom. 7,50 €

7.

Nabavka i ugradnja dimnjačkih vratanaca od pocinkovanog lima debljine 1,0 mm. Obraĉun po komadu vratanaca. Kom. 6,00 €

8.

Nabavka i ugradnja dimnjačkih štucni od pocinkovanog lima debljine 0,55 mm. Obraĉun po komadu štucni. Kom. 4,00 €

9.

ObziĎivanje dimnjačkih kanala u tavanu punom opekom, debljine 12 cm u produţnom malteru razmere 1:2:6. Po završenom zidanju spojnice oĉistiti, pripremiti za malterisanje ili dersovati. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 zida, mereno po spoljašnjem obimu. m2 14,00 €

10.

ObziĎivanje dimnjačkih metalnih kanala punom opekom, debljine 12 cm u produţnom malteru razmere 1:2:6. Po završenom zidanju spojnice oĉistiti, pripremiti za malterisanje ili dersovati. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 zida, mereno po spoljašnjem obimu. m2 12,00 € 137

11.

ObziĎivanje dimnjačkih kanala u tavanu i iznad krova punom opekom debljine 7 cm u produţnom malteru razmere l:2:6.Po završenom zidanju spojnice oĉistiti, pripremili za malterisanje ili dersovati. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 zida. a. Debljine 7 cm. b. Debljine 12 cm. m2 m2 13,00 € 17.00 €

13.

ObziĎivanje dimnjačkih kanala u tavanu i iznad krova šupljom opekom debljine 7 cm u produţnom malteru razmere 1:2:6. Po završenom zidanju spojnice oĉistiti, pripremiti za malterisanje ili dersovati. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 zida. a. Debljine 7 cm. b. Debljine 12 cm. m2 m2 12,00 € 16,00 €

15.

ObziĎivanje dimnjačkih kanala u tavanu i iznad krova punom fasadnom opekom debljine 7 cm u produţnom malteru razmere 1:2:6. Za zidanje koristiti cele opeke i polovine ravno odseĉenih ivica. Spojnice izvesti koristeći ĉetvrtastu ili kruţnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Opeka ne sme da bude isprljana malterom. U cenu ulazi fugovanje i pomoćna skela. Obraĉun po m2 zida.
a. Debljine 7 cm. b. Debljine 12 cm, m2 m2 21,00 € 28700 €

17.

Zidanje dimnjačke kape/w/7<?m opekom u produţnom malteru razmere 1:2:6. Kapu izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Spojnice sa spoljne strane, po završenom zidanju, oĉistiti do dubine od 2 cm. Unutrašnju stranu dimnjaĉkih kapa obraditi prilikom zidania. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po komadu kape. a. Punom opekom. b. Opekom starog formata. Kom. Kom. 75,00 € 110,00 €

19.

Zidanje dimnjačke kape punom fasadnom opekom prve klase u produţnom malteru razmere 1:1:6. Za zidanje koristiti ćele opeke i polovine ravno odseĉenih ivica. Horizontalne i vertikalne spojnice moraju biti iste debljine, uvuĉene do 2 cm. Prilikom zidanja koristiti Ĉetvrtastu ili kruţnu gvozdenu Šipku preseka koji odgovara dimenzijama fuga. Slog mora biti pravilan. Prilikom zidanja voditi raĉuna da ne doĊe do curenja maltera. Unutrašnju stranu dimnjaĉkih kapa obraditi prilikom zidanja. Fuge sa spoljne strane obraditi cementnim malterom razmere 1:2, po uputstvu projektanta. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. Obraĉun po komadu kape. Kom. 100,00 €

20.

Izrada dimnjačke kape od armiranog betona. Po detaljima i uputstvu projektanta uraditi oplatu, dimnjaĉku kapu armirati i kapu betonirati sitnozrnim betonom. Unutrašnju stranu dimnjaĉke kape obraditi. Spoljne strane malterisati i obraditi produţnim malterom. U cenu ulaze i izrada, obrada i pomoćna skela. Obraĉun po komadu kape. Kom. 75,00 €

21.

Izrada dimnjačke kape od natur betona. Po detaljima i uputstvu projektanta uraditi oplatu za dimnjaĉku kapu i armirati. Dimnjaĉku kapu betonirati sitnozrnim betonom. Unutrašnju stranu dimnjaĉke kape obraditi. U cenu ulaze i izrada, obrada i pomoćna skela. Obraĉun po komadu kape. Kom. 95,00 €

138

22.

Izrada dimnjačke kape od armiranog betona, po detaljima i uputstvu projektanta. Izraditi oplatu i betonirati sitnozrninn betonom. Unutrašnju stranu dimnjaĉke kape obraditi. Spoljne strane malterisati i obraditi produţnim malterom. U cenu ulaze i izrada, obrada kape i pomoćna skela. Obraĉun po komadu kape. Kom. 70,00 €

23.

Zidanje YU troslojnog montaţnog jednostrukog dimnjaka prečnika kanala 13,5cm,spoljnih dimenzija 29x29 cm, "GraĎevinar" Bačka Palanka. Preko temelja montirati dimnjak. Samotnu dimnjaĉku cev smaknuti za 16,5 cm u odnosu na blok omotaĉa, podbetoniranjem prve cevi. Cevi dimnjaka spajati sa produţnim malterom razmere l :2:6, preko ovlaţene cevi. Ako se za gorivo upotrebljava plin ili sliĉno upotrebiti specijalan kit otporan na kiseline, preko suve i obrisane cevi. Debljina spoja cevi je 7 mm. Debljina spoja blokova omotaĉa je 10 mm. Na sastavima blokova omotaĉa oko cevi omotati dilataciono uţe od mineralne vune, sa preklopom od 5 cm. Uţe od mineralne vune omotati oko prikljuĉka za dimnjaĉka vratanca i svakog prikljuĉka da se omogući dilatacija, odnosno da dimnjaĉka cev radi nezavisno od omotaĉa. U otvor za prolaz dimnjaka kroz meĊuspratne konstrukcije izmeĊu blokova omotaĉa i konstrukcije postaviti tvrdu izolaciju (pluta, mineralna vuna, Stiropor) i zaliti betonom, daje dimnjak elastiĉno priĉvršćen za konstrukciju. Neposredno ispod krova postaviti konzolnu ploĉu koja nosi oblogu dimnjaka. Oblogu zidati fasadnom opekom i fugovati je. Preko obloge od opeke postaviti betonsku ploĉu. IzmeĊu betonske ploĉe i dimnjaĉke cevi ostaviti prekid za svakih ml visine dimnjaka po 2 mm visine, minimalno 30 mm. Prekid prekriti bakarnim ili olovnim limom debljine 1,5 mm. Dimnjak završiti elementom "Venturius" za pojaĉanje protoka i zaštitu dimnjaka. Obraĉun po ml komplet izvedenog dimnjaka.
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. 1. Dimnjak Ø13,5 cm, 29x29 cm. Dimnjak Ø16cm, 36x36cm. Dimnjak Ø20 cm, 40x40 cm. Dimnjak Ø25 cm, 50x50 cm. Dimnjak Ø30 cm, 55x55 cm. Dimnjak Ø35 cm, 60x60 cm. Dimnjak Ø40 cm, 66x66 cm. ' Dimnjak Ø45 cm, 75x75 cm. Dimnjak Ø50 cm, 80x80 cm. Dimnjak Ø55 cm, 90x90 cm. Dimnjak Ø60 cm, 95x95 cm. Dimnjak Ø70 cm, 108x108 cm. ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 35,00 € 40,00 € 50,00 € 100,00 € 130,00 € 150,00 € 200,00 € 375,00 € 475,00 € 525,00 € 600,00 € 700,00 €

35.

Zidanje YU troslojnog montaţnog jednostrukog dimnjaka sa ventilacijom prečnika dimnjačkog kanala 13,5 cm, spoljnih dimenzija 29x41 cm, "GraĎevinar" Bačka Palanka. Preko temelja montirati dimnjak. Samotnu dimnjaĉku cev smaknuti za 16,5 cm u odnosu na blok omotaĉa, podbetoniranjem prve cevi. Cevi dimnjaka spajati sa produţnim malterom razmere l :2:6, preko ovlaţene cevi. Ako se za gorivo upotrebljava plin ili sliĉno upotrebiti specijalan kit otporan na kiseline, preko suve i obrisane cevi. Debljina spoja cevi je 7 mm. Debljina spoja blokova omotaĉa je 10 mm. Na sastavima blokova omotaĉa oko cevi omotati dilataciono uţe od mineralne vune, sa preklopom od 5 cm. Uţe od mineralne vune omotati oko prikljuĉka za dimnjaĉka vratanca i svakog prikljuĉka da se omogući dilatacija, odnosno da dimnjaĉka cev radi nezavisno od omotaĉa. U.otvor za prolaz dimnjaka kroz meĊuspratne konstrukcije izmeĊu blokova omotaĉa i konstrukcije postaviti tvrdu izolaciju (pluta, mineralna vuna, Stiropor) i zaliti betonom, da je dimnjak elastiĉno priĉvršćen za konstrukciju. Neposredno ispod krova postaviti konzolnu ploĉu koja nosi oblogu dimnjaka. Oblogu zidati fasadnom opekom i fugovati je. Preko obloge od opeke postaviti betonsku ploĉu. IzmeĊu betonske ploĉe i dimnjaĉke cevi ostaviti prekid za svakih ml visine dimnjaka po 2 mm visine, minimalno 30 mm. Prekid prekriti bakarnim ili olovnim limom debljine 1,5 mm. Dimnjak završiti elementom "Venturius" za pojaĉanje protoka i zaštitu dimnjaka. Obraĉun po ml komplet izvedenog dimnjaka. a. b. c. d. e. Dimnjak Ø13,5 cm, 29x41 cm. Dimnjak Ø16 cm, 36x48 cm. Dimnjak Ø20 cm. 40x54 cm. Dimnjak Ø25 cm, 50x64 cm. Dimnjak Ø30 cm, 55x70 cm. ml ml ml ml ml 50,00 € 60,00 € 70,00 € 125,00 € 190,00 €
139

f. g. h. i. j. k. 46.

Dimnjak Ø35 cm, 60x77 cm. Dimnjak Ø40 cm, 66x8-1 cmDimnjak Ø45 cm. 75x93 cm. Dimnjak Ø50 cm, 80x99 cm. Dimnjak Ø55 cm, 90x115 cm. Dimnjak Ø60 cm. 95x120 cm.

ml m] ml ml ml ml

225.00 325.00 475.00 600.00 675.00 750.00

€ d € € € €

Zidanje YU troslojnog montaţnog dvostrukog dimnjaka prečnika kanala 2x16 cm, spoljnih dimenzija 36x64 cm, "GraĎevinar" Bačka Palanka. Preko temelja montirati dimnjak. Samotnu dimnjaĉku cev smaknuti za 16.5 cm u odnosu na blok omotaĉa, podbetoniranjem prve cevi. Cevi dimnjaka spajati sa produţnim malterom razmere l ;2:6, preko ovlaţene cevi. Ako se za gorivo upotrebljava plin ili sliĉno upotrebiti specijalan kit otporan na kiseline, preko suve i obrisane cevi. Debljina spoja cevi je 7 mm. Debljina spoja blokova omotaĉa je 10 mm. Na sastavima blokova omotaĉa oko cevi omotati dilataciono uţe od mineralne vune, sa preklopom od 5 cm. Uţe od mineralne vune omotati oko prikljuĉka za dimnjaĉka vratanca i svakog prikljuĉka da se omogući dilatacija, odnosno da dimnjaĉka cev radi nezavisno od omotaĉa. U otvor za prolaz dimnjaka kroz meduspratne konstrukcije izmeĊu blokova omotaĉa i konstrukcije postaviti tvrdu izolaciju (pluta, mineralna vuna, Stiropor) i zaliti betonom, daje dimnjak elastiĉno priĉvršćen za konstrukciju. Neposredno ispod krova postaviti konzolnu ploĉu koja nosi oblogu dimnjaka. Oblogu zidati fasadnom opekom i fugovati je. Preko obloge od opeke postaviti betonsku ploĉu. IzmeĊu betonske ploĉe i dimnjaĉke cevi ostaviti prekid za svakih ml visine dimnjaka po 2 mm visine, minimalno 30 mm. Prekid prekriti bakarnim ili olovnim limom debljine 1,5 mm. Dimnjak završiti elementom "Venturius" za pojaĉanje protoka i zaštitu dimnjaka. Obraĉun po ml komplet izvedenog dimnjaka. a. Dimnjak Ø2x16cm, 36x64 cm. b. Dimnjak Ø2x20 cm, 40x73 cm. ml ml 75,00 € 110,00 €

48.

Nabavka i izrada troslojnog etaţnog montaţnog YU dimnjaka prečnika kanala 16 cm, spoljnih dimenzija 29x29 cm, "GraĎevinar" Bačka Palanka. Cev etaţnog YU dimnjaka izraĊena je od plemenitog ĉelika, otpornog prema koroziji, termo izolacije i plašta "od lakog betona, sa niskom specifiĉnom gustinom. Plašt od lakog betona spaja se u spratu samo sa jednom sastavnom fugom i ona se prekriva etaţnom ploĉom. U otvor za prolaz dimnjaka kroz meduspratne konstrukcije izmeĊu blokova omotaĉa i konstrukcije postaviti tvrdu izolaciju (pluta, mineralna vuna, Stiropor) i zaliti betonom, da je dimnjak elastiĉno priĉvršćen za konstrukciju. Neposredno ispod krova postaviti konzolnu ploĉu koja nosi oblogu dimnjaka. Oblogu zidati fasadnom opekom i fugovati je. Preko obloge od opeke postaviti betonsku ploĉu. Dimnjak završiti elementom "Venturius" za pojaĉanje protoka i zaštitu dimnjaka. Dimnjak sa prikljuĉcima izvesti po detaljima, projektu i uputstvu proizvoĊaĉa. Obraĉun po ml komplet izvedenog dimnjaka.
a. Dimnjak 016 cm, 29x29 cm. b. Dimnjak 020 cm, 33x33 cm. ml ml 62,50 € 80,00 €

50.

Zidanje sabirnih dimnjaka, tipa "Šund", preseka 25x45 cm produţnim malterom. Pre poĉetka zidanja spojnice dobro pokvasiti i paziti da malter ne iscuri, da unutrašnjost kanala ostane glatka. Kanal izolovati ter papirom na mestu prolaska kroz meĊuspratnu konstrukciju da se obezbedi rad dimnjaka, usled zagrevanja. Po završetku zidanja dimnjaka kroz svaku etaţu izvršiti ispitivanje zaptivenosti spojnica, propuštanjem dima kroz otvor prikljuĉka ili vratanca. Na vrhu dimnjaka izvesti dimnjaĉku kapu, isisivaĉ. U cenu ulaze i svi fasonski elementi za prikljuĉak i pomoćna skela. Obraĉun po ml komplet izvedenog dimnjaka. ml 22,00 €

51.

Zidanje samostalnih dimnjaka punom opekom u produţnom malteru razmere 1:2:6, po projektu i detaljima. U toku zidanja sa unutrašnje strane malterisati kanal. Sa spoljne strane oĉisti spojnice i fugovati ih. U cenu ulaze i pomoćna skela, šupljine se ne odbijaju. Obraĉun po m3 dimnjaka. m3 225,00 €

140

52.

Zidanje YU slobodno stojećeg dimnjaka Y.U.D.IMS 35 dimenzija 100x100 cm, aprečnika dimnjačkog kanala 35 cm, "GraĎevinar" Bačka Palanka. Preko temelja montirati dimnjak. Dimnjak izvesti od samotnih cevi debljine 35 mm termoizolacije od mineralne vune debljine 80 mm i prefabrikovano armirano betonskih elemenata, koji ĉine plašt. Elemente prednapregnuti na licu mesta, u toku montaţe. Na vrhu postaviti dimnjaĉku kapu i zaštitnik. Sa spoljne strane montirati metalne lestve sa ogradom i gromobranskom instalacijom. Radove izvesti po tehniĉkim podacima i uputstvu proizvoĊaĉa. Obraĉun po ml komplet izvedenog dimnjaka. a. b. c. d. e. f. g. h. Dimnjak Ø35 cm. Dimnjak Ø40 cm. Dimnjak Ø45 cm. Dimnjak Ø50 cm. Dimnjak Ø55 cm. Dimnjak Ø60 cm. Dimnjak Ø70 cm. Dimnjak Ø80 cm. ml ml ml ml ml ml ml ml 675,00 € 712,50 € 750,00 € 787,50 € 825,00 € 862,50 € 900,00 € 925,00 €

60.

Malterisanje dimnjaka od opeke produţnim malterom u dva sloja. Pre malterisanja zidne površine oĉistiti i isprskati mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi produţnim maiterom od prosejanog šljunka, "jedinice". Podlogu pokvasiti, naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi stoj spraviti sa sitnim Ĉistim peskom i perdašiti uz kvašenje i glaĉanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preioma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne doĊe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 malterisane površine. m2 8,50 €

61.

Malterisanje dimnjaka od opeke produţnim malterom u jednom sloju, u tavanskom prostoru. Pre maiterisanja zidne površine oĉistiti i isprskati mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi produţnim malterom od prosejanog šljunka, "jedinice". Podlogu pokvasiti i naneti sloj. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preioma i talasa, a ivice prave. Malter kvasiti da ne doĊe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 malterisane površine. m2 5,50 €

62.

Fugovanje dimnjaka od opeke cementnim maiterom. Površine za fugovanje oĉistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i obraditi na naĉin po izboru projektanta. Malter ne sme da bude redak da ne doĊe do curenja materijala. Po završenom fugovanju spojnice i opeku oĉistiti. Obraĉun po m2 fugovane površine. m2 6,00 €

63.

Dersovanje dimnjaka od opeke produţnim malterom. Pre poĉetka dersovanja površine zidova oĉistiti i otprašiti. Spojnice dobro ispuniti maiterom, malter ne sme da bude redak da ne curi i da opeka ne povuĉe mleko. Po završenom dersovanju lice oĉistiti. Obraĉun po m2 dersovane površine. m2 3,00 €

141

16. Kanali
1. Zidanje YU ventilacionog kanala spoljnih dimenzije 410x250 cm, "GraĎevinar" Bačka Palanka. Kanal postaviti od industrijski izraĊenih elemenata od lakog betona. Pre poĉetka zidanja spojnice dobro pokvasiti i pazili da malter ne iscuri, da unutrašnjost kanala ostane glatka. Kanal izolovati ter papirom na mestu prolaska kroz meduspratnu konstrukciju, da se obezbedi rad kanala usled zagrevanja. Na vrhu kanala izvesti dimnjaĉku kapu. isisivać. U ccnu ulaze i svi fasonski elementi za prikljuĉak i pomoćna skela. Radove izvesti po uputstvu proizvoĊaĉa. Obraĉun po m l ventilacionog kanala.

ml 2.

17,50 €

Zidanje sabirne ventilacije, tipa "Šund", preseka 25x45 cm produţnim malterom, Pre poĉetka zidanja spojnice dobro pokvasiti i paziti da malter ne iscuri, da unutrašnjost kanala ostane glatka. Kanal izolovati ter papirom na mestu prolaska kroz meduspratnu konstrukciju, da se obezbedi rad kanala usled zagrevanja. Na vrhu kanala izvesti dimnjaĉku kapu, isisivaĉ. U cenu ulaze i svi fasonski elementi za prikljuĉak i pomoćna skela. Obraĉun po ml komplet izvedenog kanala. ml 20,00 €

3.

Zidanje sabirnih kanala za izbacivanja smeća od elemenata betonskih blokova. Presek matiĉnog kanala je 30x30 cm i sekundarnog 20x20 cm sa zidovima debljine 2,5 cm. Zida u produţnom maiteru. Prilikom zidanja paziti da malter ne iscuri, da unutrašnjost kanala ostane glatka. Kanal izolovati ter papirom na mestu prolaska kroz meduspratnu konstrukciju, da se obezbedi rad kanala usled zagrevanja. Na vrhu kanala izvesti dimnjaĉku kapu, isisivaĉ. U cenu ulaze i svi fasonski elementi za prikljuĉak, vratanca i pomoćna skela. Obraĉun po ml komplet izvedenog kanala. ml 25,00 €

4.

ObziĎivanje ventilacionih kanala u tavanu i iznad krova punom opekom debljine 7 cm u produţnom maiteru razni ere 1:2:6. Po završenom zidanju spojnice oĉistiti, pripremiti za malterisanje ili dersovati. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 zida.

a. Debljine l cm. h. Debljine 12 cm.
6.

m2. m2

13,00 € 17,00 €

ObziĎivanje ventilacionih kanala u tavanu i iznad krova šupljom opekom debljine 7 cm u produţnom maiteru razmere 1:2:6. Po završenom zidanju spojnice oĉistiti, pripremiti za malterisanje ili dersovati. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 zida.
a. Debljine 7 cm. b. Debljine 12 cm. m2 m2 12,00 € 14,00 €

8.

ObziĎivanje ventilacionih kanala u tavanu i iznad krova punom fasadnom opekom debljine 7 crn u produţnom maiteru razmere 1:2:6. Za zidanje koristiti ćele opeke i polovine ravno odseĉenih ivica. Spojnice izvesti koristeći ĉetvrtastu ili kruţnu gvozdenu Šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Opeka ne sme da bude isprljana malterom. U cenu ulazi fugovanje i pomoćna skela. Obraĉun po m2 zida.

a. Debljine 7 cm. b. Debljine 12 cm.
142

m2 m2

21,00 € 28,00 €

10.

ObziĎivanje vertikala instalacija punom opekom debljine 7 cm u produţnom malteru razmere 1:2:6. Svaki peti red povezati sa konstruktivnim zidom, ispuštanjem opeke ili armaturom. Po završenom zidanju spojnice oĉistiti, pripremiti za malterisanje ili dersovati. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 zida. a. Debljine 7 cm. " b. Debljine 12 cm. m2 m2 14,00 € 16,00 €

12.

ObziĎivanje vertikala instalacija šupljom opekom debljine 7 cm u produţnom malteru razmere 1:2:6. Svaki peti red povezati sa konstruktivnim zidom, ispuštanjem opeke ili armaturom. Po završenom zidanju spojnice oĉistiti, pripremiti za malterisanje ili dersovati. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 zida. a. Debljine 7 cm. b. Debljine 12 cm. m2 m2 14,00 € 17,50 6

17. Šahtovi
1. Izrada armirano betonskih temelja šahtova marke MB 25. Betoniranje raditi preko prethodno razasutog šljunka debljine sloja 10 cm. U cenu'ulaze i oplata, armatura i tampon šljunka. Obraĉun po m3 temelja. m3 2. 100,00 €

Izrada armirano betonske temeljne ploče šahta marke MB 25. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. U cenu ulaze i oplata, armatura i tampon šljunka. Obraĉun po m3 temelja. m3 120,00 €

3.

Izrada gletovanog poda šahta od betona debljine 6 cm marke MB 15. Gornju površinu poda gletovati do crnog sjaja i beton negovati. Obraĉun po m2 poda, m2 7,50 €

4.

Izrada perdašenog poda šahta od betona debljine 6 cm marke MB 15. Gornju površinu poda perdašiti i beton negovati. Obraĉun po m2 poda. m2 6,00 €

5.

Izrada cementne košuljice šahta debljine 3 cm, perdaŠena. Podlogu pre nanošenja košuljice oĉistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom", razmere 1:3. Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne oĉvrsne. Obraĉun po m2 košuljice. m2 8,50 €

6.

Izrada cementne košuljice šahta debljine 3 cm, gletovana. Podlogu pre nanošenja košuljice oĉistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom", razmere l :3. Gornju površinu košuljice gletovati do crnog sjaja i negovati dok ne oĉvrsne. Obraĉun po m2 košuljice. m2 10,00 6 143

7.

Izrada armirano betonske ploče šahta. U ploĉi ostavili otvor i postaviti nosaĉ poklopca šahta, koji se posebno plaća. Ploĉu armirati mreţastom armaturom, po statiĉkom proraĉunu i betonirati betonom MB 30. Gornju površinu izravnati i beton negovaii. U cenu ulaze i oplata i armatura. Obraĉun po m2 ploĉe. m2 60,00 €

8.

Zidanje šahta punom opekom debljine 12 cm u produţnom malteru . Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Prilikom zidanja na svakih 30 cm ugraditi penjalice. Pri vrhu šaht stepenaslo završiti, za prihvatanje poklopca preko betonskog serklaţa. Po završenom zidanju spojnice oĉistiti do dubine 2 cm. U cenu ulaze i serklaţ. penjalice i pomoćna skela. Obraĉun po m2 šahta. m2 15,00 €

9.

Zidanje šahta punom opekom debljine 12 cm u produţnom malteru, sa dersovanjem zidova. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Prilikom zidanja na svakih 30 cm ugraditi penjalice. Pri vrhu šaht stepenasto završiti, za prihvatanje poklopca preko betonskog serklaţa. Po završenom zidanju spojnice oĉistiti do dubine 2 cm i dersovati. U cenu ulaze i serklaţ, penjalice i pomoćna skela. Obraĉun po m2 šahta. a. Debljine 12 cm. b. Debljine 25 cm. m2 m2 19,00 € 35.00 €

l 1.

Zidanje šahta za vodomer punom opekom u produţnom malteru. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Prilikom zidanja na svakih 30 cm ugraditi penjalice. Pri vrhu šaht stepenasto zavr šiti, za prihvatanje poklopca preko betonskog serklaţa. Po završenom zidanju spojnice oĉistiti do dubine 2 cm i dersovati. U cenu ulaze i serklaţ, penjalice i pomoćna skela. Obraĉun po m3 šahta. a. Šaht za vodomer. b. Šahl2ahidrofor. m3 m3 110,00 € 110,00 €

13.

Izrada kanalizacionog šahta prečnika 100 cm, od prefabrikovanih elemenata. Izbetonirati armirano betonsku podlogu od betona MB 20 i preko nje postaviti prefabrikovane armirano betonske prstenove, Na vrhu postaviti suţeni deo visine 60 cm a iznad armirani prsten. U prsten ugraditi poklopac, koji se posebno plaća. U cenu ulaze i serklaţ, penjalice i pomoćna skela. Obraĉun po m l šahta. ml 90,00 €

14.

Zidanje septicke jame punom opekom debljine 25 cm, u cementnom malteru . Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Po završenom zidanju spojnice oĉistiti do dubine 2 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m3 septĉke jame. m3 95,00 €

15.

Zidanje PTT šahta punom opekom u produţnom malteru. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Prilikom zidanja na svakih 30 cm ugraditi penjalice. Pri vrhu šaht stepenasto završiti, za prihvatanje poklopca preko betonskog serklaţa. Po završenom zidanju spojnice oĉistiti do dubine 2 cm i dersovati. U cenu ulaze i serklaţ, penjalice i pomoćna skela. Obraĉun po m3 šahta. m3 110,00 €

16.

Dersovanje zidova Šahta produţnim malterom. Površine zidova dobro oĉistiti i otprasiti. Spojnice dobro ispuniti malterom, malter ne sme da bude redak da ne curi i da opeka ne povuĉe mleko. Po završenom dersovanju lice oĉistiti. Obraĉun po m2 dersovane površine. m2 2,50 €

144

17.

Malterisanje zidova šahta produţnim malterom. Površine zidova dobro oĉistiti i otprašiti. Pre malterisanja zidove isprskati cementnim mlekom. Malterisati produţnim malterom u dva sloja. Prvi sloj raditi sa prosejanim šljunkom "jedinicom" a drugi, perdaš, sa sitnim peskom. Obraĉun po m2 malterisane površine. m2 7,50 €

18.

Malterisanje zidova šahta cementnim malterom, sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost. Površine zidova dobro oĉistiti i otprašiti. Pre malterisanja zidove isprskati cementnim mlekom. Malterisati u dva sloja, prvi sloj raditi sa prosejanim šljunkom "jedinicom" a drugi sa sitnim peskom. Omalterisane površine gletovati do crnog sjaja. Obraĉun po m2 malterisane površine. m2 11,00 €

19.

Nabavka i ugradnja penjalica od kutija 20x30 mm, širine 40 crn i dubine 20 cm. Prvu penjalicu postaviti na 80 cm od poda, a ostale na meĊusobnom odstojanju od 35 cm. Penjalice pre ugradnje minizirati dva puta, a po ugradnji bojiti bojom za metal. Obraĉun po komadu penjalice. Kom. 10,00 €

20.

Nabavka i ugradnja penjalica od FZC profila 0 20 mm, dimenzija 40/25 cm. Prvu penjalicu postaviti na 80 cm od poda, a ostale na meĊusobnom odstojanju od 35 cm. Penjalice pre ugradnje minizirati dva puta, a po ugradnji bojiti bojom za metal. Obraĉun po komadu penjalice. Kom. 3,00 €

21.

Nabavka i postavljanje gvozdeno livenog poklopca sa ramom za šaht,prečnika 50 cm l težine 25 kg. Poklopac je za pešački saobraćaj. Poklopac postaviti u nivou terena.Obraĉun po komadu poklopca. a. Prečnika 50 cm, 25 kg, za vodomer. b. Dimenzija 60x60 cm, 35 kg, pešački. c. Dimenzija 70x70 cm, 50 kg, pešački. d. Prečnika 60 cm, 28 kg, pešački. e. Prečnika 70 cm, 40 kg, pešački. . f. Prečnika 60 cm, 54 kg, 'pešački i zatvoreni put. g. Prečnika 70 cm, 81 kg, pešački i zatvoreni put. h. Prečnika 80 cm, 107 kg, pešački i zatvoreni put. i, Prečnika 62,5 cm, 104 kg, slabo prometan put. j. Prečnika 62,5 cm, 154 kg, lakši promet. k. Prečnika 62,5 cm, 176 kg, tranzitni promet. t 1. Prečnika 62,5 cm, 135 kg, tranzitni promet. m. Prečnika 62,5 cm, 163 kgt tranzitni promet. n. Prečnika 62,5 cm, 157 kg, tranzitni promet. o. Prečnika 62,5 cm, 165 kg, tranzitni promet. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom.' Kom. 30,00 € 42,50 € 60,00 € 35,00 € 47,50 € 62,50 € 85,00 € 105,00 € 97,50 € 150,00 € 175,00 € 120,00 € 160,00 € 155,00 € 165,00 ĉ

36.

Nabavka i postavljanje gvozdeno livene kišne rešetke sa ramom,prečnika 60 cm i težine 96 kg. Livena rešetka je za slab prometni put. Rešetku postaviti po detalju. Obraĉun po komadu poklopca. a. Prečnika 60 cm, 96 kg, slab prometni put. b. Dimenzija 44,5x39 cm, 62 kg, tranzitni promet.
c. Dimenzija 61x46 cm. 145 kg, tranzitni promet,

Kom. Kom.
Kom.

82,50 € 65,00 €
145,00 €

d. Dimenzija 29.5x80 cm, 36 kg, tranzitni promet.
e. Dimenzija 60x50 cm. 95 kg. tranzitni promet.

Kom.
Kom.

45.00 €
100.00 €

145

18. Ostala zidanja
l. ZaziĎivanje otvora prozora opekom u produţnom malteru razmere 1:2:6. Pre zidanja u postojećem zidu oštemovati šmorceve za prevez. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Zidanje izvesti u pravilnom slogu, a spojnice po završenom zidanju oĉistiti do dubine 2 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m3 otvora.
a. b. c. d. e. Otvora prozora. Otvora vrata. Portala. Raznih otvora. Niša i slično. m3 m3 m3 m3 m3 130,00 125,00 140,00 110,00 115,00 € € € € €

6.

ZaziĎivanje šliceva opekom u produţnom malteru razmere 1:2:6. Pre zaziĊivanja u postojećem zidu oštemovati šmorceve za prevez. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po ml Šlica. ml 7,50 €

7.

ObziĎivanje kade punom opekom na kant u produţnom malteru razmere 1:2:6. Pre zidanja u postojećem zidu oštemovati šmorceve za prevez. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Prilikom zidanja raditi prevez na pola opeke. Po završenom zidanju spojnice oĉistiti. Obraĉun po m2 zida.

m2 8. Zidanje bunara punom opekom debljine 7 cm. Zida se opekom usuvo. Obraĉun po m2 bunara.
a. Debljine 7 cm. b. Debljine 12 cm. c. Kamenom, debljine 30 cm. ' m2 m2 m2

22,50 €

40,00 € 50,"00 € 65,00 €

11.

Zidanje bunara kamenom debljine zida 30 cm. Zida se pritesanim kamenom u cementnom malteru spravljenim sa "jedinicom". Obraĉun po m3 zida bunara. m3 180,00 €

12.

Zidanje santraČ zidova bunara debljine 12 cm punom opekom u produţnom malteru razmere 1:2:6. Prilikom zidanja raditi prevez na pola opeke. Po završenom zidanju spojnice oĉistiti. Obraĉun po m2 zida.

m2 13.

18,00 €

Zidanje santrač zidova bunara debljine 12 cm punom fasadnom opekom u produţnom malteru razmere 1:2:6. Za zidanje koristiti ćele opeke i polovine ravno odsecenih ivica. Spojnice izvesti koristeći ĉetvrtastu ili kruţnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Opeka ne srne da bude isprljana malterom. U cenu ulazi i fugovanje. Obraĉun po m2 zida, m2 28,00 €

14.

Zidanje santrač zidova bunara debljine 15 cm opekom starog formata u produţnom malteru razmere 1:2:6. Prilikom zidanja raditi prevez na pola opeke. Po završenom zidanju spojnice oĉistiti. Obraĉun po m2 zida. m2 20,00 €

146

15.

Zidanje ispune oko bondručne konstrukcije, opekom starog formata u produţnom malteru razmere 1:2:6. U bondrucnu konstrukciju ukucati ankere ili veće eksere za vezu sa opekom. Po završenom zidanju spojnice oĉistiti. U cenu ulazi i p'omoćna skela. Obraĉun po m2 zida. m2 16,00 €

19. Rabiciranja
l. Nabavka i postavljanje mreţaste armature Ø 5 mm, sa okcima 15/15 cm. Mreţastu armaturu priĉvrstiti ankerima, brkovima i sliĉno. Postaviti je kao podlogu za rabic pletivo, koje se posebno plaća. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 obloţene površine mreţom.

a. Ø5 mmt sa okcima 15/15 cm. b. Ø6 mm, sa okcima 20/20 cm.
3.

m2 m2

3,00 € 5,00 €

Nabavka i postavljanje pocinkovanog rabic pletiva. Rabic pletivo postaviti i priĉvrstiti za podlogu. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 rabicirane površine. a. Po m2. b. Po m1. ml m2 5,00 € 2,50 €

5.

Rabiciranje plafona rabic pletivom. Rabic pletivo postaviti preko armaturne mreţe i vezati je za nju. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 plafona. m2 5,00 €

6.

Rabiciranje plafona rabic pletivom i armaturnom mreţom. Mreţastu armaturu, 0 5 mm sa okcima 15/15 cm, fiksirati za plafon pijavicama, ankerima ili sliĉno i preko nje vezati pocinkovano rabic pletivo. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 plafona. m2 8,00 €

7.

Izrada spuštenog plafona od rabic pletiva i konstrukcije od armature. Konstrukciju spuštenog plafona izraditi od armature Ø6 i 10 mm i mreţaste armature 0 6 mm, sa okcima 15/15 cm. Preko mreţaste armature postaviti i vezati pocinkovano rabic pletivo. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 plafona. m2 11,00 €

8.

Izrada plafonske konstrukcije ispod drvenih tavanjača od armaturne mreţe i rabic pletiva. Konstrukciju plafona izraditi od mreţaste armature Ø6 mm, sa okcima 15/15 cm. Preko mreţaste armature postaviti i vezati pocinkovano rabic pletivo. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 plafona. m2 8,00 €

9.

Izrada rabic konstrukcije za pregradne zidove. Konstrukciju izraditi od armaturne mreţe ankerovane za pod i plafon. Preko armaturne mreţe priĉvrstiti pocinkovanom ţicom pocinkovano rabic pletivo. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 konstrukcije. m2 8?00 € 147

10.

Rabiciranje kostura rabic pletivom. Pocinkovano rabic pletivo vezati preko postavljene armaturne mreţe. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po rn2 rabicirane površine. m2 5.00 €

Rabiciranje kostura mreţastom armaturom i rabic pletivom. Preko kostura postaviti mreţastu armaturu i preko nje vezati pocinkovano rabic pletivo. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 rabicirane površine. m2 6.00 €

2.

Rabiciranje površina fasade. Preko fasade postaviti pocinkovano rabic pletivo i ankerovati ga za fasadu. Obraĉun po m2 rabicirane površine. m2 5,00 €

3.

Rabiciranje površina fasade, preko armaturne mreţe. Preko fasade postaviti mreţastu armaturu 0 6 mm sa okcima 15/15 cm i ankerovati je za fasadu. Pocinkovano rabic pletivo vezati za mreţastu armaturu. Obraĉun po m2 rabicirane površine. m2
7,00 €

14. Rabiciranja zidnih površina bondručne konstrukcije. Preko zidova postaviti pocinkovano rabic pletivo i ankerima uĉvrstiti za zidove, a ekserima za drveni bondruk. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 rabicirane površine. m2 15. 5.00 €

Rabiciranje bondručne konstrukcije rabic pletivom. Preko bondruĉne konstrukcije postaviti mreţastu armaturu ili ukucati eksere i postaviti brkove. Pocinkovano rabic pletivo postaviti i vezati za postavljenu mreţu ili brkove. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 rabicirane površine. m2 7,00 €

16.

Rabiciranje drvenih greda rabic pletivom. Preko drvenih greda postaviti mreţastu armaturu ili ukucati eksere i postaviti brkove. Pocinkovano rabic pletivo postaviti i vezati za postavljenu mreţu ili brkove. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 rabicirane površine.

m2
17.

6,00 €

Rabiciranje Šliceva rabic pletivom i armaturnom mreţom. Mreţastu armaturu, 0 5 mm sa okcima 15/15 cm, fiksirati za zidove pijavicama, ankerima ili sliĉno i za nju vezati pocinkovano rabic pletivo. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 rabicirane površine. m2 4,00 €

18.

Rabiciranje kanala rabic pletivom. Preko kanala postaviti mreţastu armaturu. Pocinkovano rabic pletivo vezati za postavljenu mreţastu armaturu. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 rabicirane površine. m2 4,00 €

148

19. Zatvaranje instalacija rabic pletivom. Postaviti konstrukciju od armaturne mreţe, ankerovati je za zid i preko nje vezati pocinkovano rabic pletivo. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 obloţene površine. m2 20. 7,50 €

Izrada konstrukcije i rabiciranje laţnog luka širine 15 cm. Konstrukciju izraditi od armature 0 10 mm i ankerovati je za podlogu, a zatim povezati armaturom 0 6 mm. Preko konstrukcije luka postaviti mreţastu armaturu 0 6 sa okcima 15/15 cm i vezati pocinkovano rabic pletivo, po detaljima i uputstvu projektanta. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po ml luka. a. Širine 15 cm. b. Širine 30 cm. c. Širine 50 cm. ml ml ml 5,40 € 7,00 € 9,00 €

23.

Izrada konstrukcije i rabiciranje laţnog plitkog svoda ispod plafonske konstrukcije. Konstrukciju izraditi od armature 0 10 mm i ankerovati je za plafon i zidove, a zatim povezati armaturom 0 6 mm. Preko konstrukcije plitkog svoda postaviti mreţastu armaturu 0 6 sa okcima 15/15 cm i vezati pocinkovano rabic pletivo, po detaljima i uputstvu projektanta. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 svoda. a. Plitki svod. b. Polukružni svod. m2 m2 15,00 € 22,50 €

25.

Rabiciranje ĉeliĉnog nosaĉa rabic pletivom. Preko Ĉeliĉnog nosaĉa postaviti mreţastu armaturu ili privariti brkove. Pocinkovano rabic pletivo vezati preko postavljene mreţe ili brkova. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉuna po m2 rabicirane površine. a. Po m2. b. Po ml. m2 ml 5,00 € 3,00 €

27.

Rabiciranje čeličnog stuba rabic pletivom. Preko ĉeliĉnog nosaĉa postaviti mreţastu armaturu ili privariti brkove. Pocinkovano rabic pletivo vezati preko postavljene mreţe ili brkova. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 rabicirane površine. a. Po m2. c. Po ml. m2 ml 5,00 € 3,00 €

29.

Rabiciranje košuljice poda. Postaviti pocinkovano rabic-pletivo preko podloge, kao armature cementne košuljice. Obraĉun po m2 poda. rn2 4,00 €

30.

Rabiciranje košuljice poda, preko armaturne mreţe. Postaviti mreţastu armaturu 0 6 mm, sa okcima 15/15 cm, i pocinkovano rabic pletivo preko podloge, kao armature cementne košuljice. Rabic pletivo vezati za mreţastu armaturu. Obraĉun po m2 poda. m2 6,00 €

149

20. Plafoni
l Nabavka i letvisanjc plafona jelovim letvama preseka 24/48 mni^ na razmaku od 15 cm. Letvisanje izvesti suvim. pravim i kvalitetnim letvama, optimalne duţine. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 plafona. a. Na razmaku od J5 cm. b. Na razmaku od 30 cm. 3. m2 m2 3.50 € 2.00 €

Nabavka i postavljanje jelovih letvi preseka 24/48 cm sa donje strane rogova, kao nosača termoizolacije i gips kartonskih ploĉa. Letvisanje izvršiti suvim, pravim i kvalitetnim letvama, optimalne duţine, na razmaku od 30 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 letvisane površine. a. Letvama 24/48 mm. b. Letvama 48/48 mm. m2 m2 2,00 € 3,50 €

5.

Nabavka i izrada plafonskog drvenog roštilja od jelovih letvi preseka 24/48 cm, na razmaku od 30 cm. Letvisanje izvršiti suvim, pravim i kvalitetnim letvama, optimalne duţine. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 plafona. a. Letvama 24/48 mm. b. Letvama 48/48 mm, m2 m2 7,00 € 8,00 €

7.

Nabavka i postavljanje jednoslojne trske na plafonu. Trsku postaviti razreĊeno, da se ostavi dovoljno prostora za prodiranje maltera. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 plafona. a. Jednoslojne irske. b. Dvoshjnc irske. m2 m2 4,00 € 7,00 €

9.

Izrada spuštenog plafona od rabic pletiva i konstrukcije od armature. Konstrukciju spuštenog plafona izraditi od armature 0 6 i 10 mm i mreţaste armature 0 6 mm, sa okcima 15/15 cm. Preko mreţaste armature postaviti i vezati pocinkovano rabic pletivo. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 plafona. m2 11,00 €

30.

Rabiciranje plafona rabic pletivom. Rabic pletivo postaviti preko armaturne mreţe i vezati je za nju. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 plafona. m2 5,00 €

11.

Rabiciranje plafona rabic pletivom i armaturnom mreţom. Mreţastu armaturu, 0 5 mm sa okcima 15/15 cm, fiksirati za plafon pijavicama, ankerima ili sliĉno i preko nje vezati pocinkovano rabic pletivo. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 plafona. m2 8,00 €

12.

Izrada i postavljanje plafona od "kolenika". Od cepanog drveta izraditi vretena duţine 80-90 cm, pribliţnog preseka 3x5 cm. Oko vretena naviti i uvaljati mešavinu blata sa slamom u sloju debljine 1-2 cm. Postupak ponavljati dok vreteno sa blatom ne dostigne debljinu od 10 cm. Plafon formirati postavljanjem blatnih vretena izmedju tavanjaĉa. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 plafona. m2 17,50 €

150

13.

Izrada konstrukcije holkela na sastavu plafona i zida. Konstrukciju izraditi od drvenih nosaĉa ankerovanih za zid i plafon, skrojenih u vidu polukruţnog šablona i postavljenih na rastojanju od 50 cm. Preko polukruţnih šablona nakovati letve 24/48 mm i obloţiti trskom. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po ml konstrukcije. ml 5,00 €

14.

Izrada konstrukcije holkela na sastavu plafona i zida, od armature i rabica. Konstrukciju izraditi od nosaĉa savijene armature 0 10 ankerovane u zid i plafon, postavljenih na rastojanju od 50 cm. Preko nosaĉa na razmaku od 10 do 15 cm postaviti poduţnu armatura 0 6 koja povezuje nosaĉe, šablone. Preko konstrukcije postaviti pocinkovano rabic pletivo i vezati ga. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po ml konstrukcije. ml 6,00 €

21. Podloge
1. Izrada cementne košuljice debljine 3 cm, kao podloge. Podlogu za košuljicu, pre nanošenja košuljice, oĉistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom", razmere l :3 i negovati je dok ne oĉvrsne. Obraĉun po m2 košuljice. m2 2. 7,50 €

Izrada rabicirane cementne košuljice debljine 3 cm, kao podloge. Podlogu za košuljicu, pre nanošenja košuljice, oĉistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom", razmere l :3. Armirati je rabic pletivom, postavljenim u sredini sloja. Košuljicu negovati dok ne oĉvrsne. Obraĉun po m2 košuljice. m2 9,00 €

3.

Izrada armirane cementne košuljice debljine 3 crn, kao podloge. Podlogu za košuljicu, pre nanošenja košuljice, oĉistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim Šljunkom "jedinicom", razmere 1:3. Armirati je mreţom Ø 6 mm, sa okcima 15/15 cm, postavljenom u sredini sloja. Košuljicu negovati dok ne oĉvrsne. Obraĉun po m2 košuljice. m2 12,00 €

4.

Izrada podloge od betona debljine 6 cm marke MB 15. Gornju površinu betonske podloge izravnati, a beton negovati. Obraĉun po m2 podloge.
a. b. c. d. Debljine 6 cm. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. Debljine 12 cm. m2 ml m2 m2 7,00 € 9,00 € 11,00 € 13,00 €

8.

Izrada podloge od lako armiranog betona debljine 6 cm marke MB 20. Podlogu armirati mreţastom armaturom, po statiĉkom proraĉunu i betonirati. Gornju površinu betonske podloge izravnati, a beton negovati. U cenu ulazi i armatura. Obraĉun po m2 podloge.
a. Debljine 6 cm. b. Debljine 8 cm.
c. Debljine 1O cm. d. Debljine 12 cm.

m2 m2
m2 m2

12,00 € 14,00 €
16,00 € 18,00 €

151

2.

Izrada sloja za izravnanje od perlitnog termoizolacionog betona Superbet l debljine 5 cm, "Termika" Zrcnjanin. Podloga mora bili ĉista, otprašena i odmašćena. Poroznu podlogu kvasili pre ugradnje beiona. Radi poboljšanja pricmljivosti dozvoljeno je. pre nanošenja perlilnog beiona. po podlozi razliti cementno mleko. Pripremili Superbel l po uputstvu proizvoĊaĉa. Ugradnju vršili razasliran jem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjaĉom po unapred pripremljenim vodicama. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja oĉvrslog betona, po potrebi po obodu prostorije ostavi dilaiacioni ţljeb. Postoje betonska masa penasta i meka, mora se 7 dana zaštitili od mehaniĉkih opierećenja i naglog sušenja. Sloj za izravnanje betonirali pri temperaturi od +5°C do +30°C. U periodu oĉvršćavanja beton orošavati vodom. Preko podloge obavezno izvesti zaštitni sloj od sitnozrnog beiona. a koji se posebno plaća. Ĉvrstoća na pritisak je 0.5 M Pa. a zapreminska teţina perlilnog betona 258 kg/m3. Obraĉun po rn2 sloja za izravnanje. a. Debljine 5 cm. b. Debljine 6 cm. c. Debljine 8 cm. m2 m2 m2 10,00 € 12,00 € 14,00 €

15.

Izrada sloja za izravnanje od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 3 debljine 5 cm, "Termika" Zrenjanin. Podloga mora biti ĉista, otprašena i odmasćena. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. Radi poboljšanja prionijivosti dozvoljeno je, pre nanošenja perlitnog betona, po podlozi razliti cementno mleko. Pripremiti Superbet 3 po uputstvu proizvoĊaĉa. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjaĉom po unapred pripremljenim vodicama. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja oĉvrslog betona, po potrebi po obodu pr ostorije ostavi dilatacioni ţljeb. Postoje betonska masa penasta i meka, mora se 7 dana zaštititi od mehaniĉkih opterećenja i naglog sušenja. Sloj za izravnanje betonirati pri temperaluri od +5°C do +30°C. U periodu oĉvršćavanja beton orošavati vodom. Ĉvrstoća na pritisak je 2,72 MPa, a zapreminska teţina perlitnog betona 578 kg/m3. Obraĉun po m2 sloja za izravnanje. a. Debljine 5 cm. b. " Debljine 6 cm. c. Debljine S cm. m.2 m2 m2 i 1,00 € 13,00 € 16,00 €

18.

Izrada podloge, estriha, od perlitnog ter moizolacionog betona Superbet l debljine 5 cm, "Termika" Zrenjanin. Podloga mora biti ĉista, otprašena i odmasćena. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. Radi poboljšanja prionijivosti dozvoljeno je, pre nanošenja perlitnog betona, po podlozi razliti cementno mleko. Pripremiti Superbet l po uputstvu proizvoĊaĉa. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjaĉom po unapred pripremljenim vodicama. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja oĉvrslog betona, po potrebi po obodu pro storije ostavi diiatacioni ţljeb. Postoje betonska masa penasta i meka, mora se 7 dana zaštititi od mehaniĉkih opterećenja i naglog sušenja. Podlogu betonirati pri temperaturi od +5°C do H -30°C. U periodu oĉvršćavanja beton orošavati vodom. Preko podloge obavezno izvesti zaštitni sloj od sitnozrnog betona, a koji se posebno plaća. Ĉvrstoća na pritisak je 0,5 MPa, a zapreminska teţina perlitnog betona 258 kg/m3. Obraĉun po m2 podloge. a. Debljine 5 cm. b. Debljine 6 cm. c. Debljine 8 cm. m2 m2 m2 8,50 € 10,00 € 14,00 €

21.

Izrada podloge, estriha, od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 3 debljine 5 cm, "Termika" Zrenjanin. Podloga mora biti ĉista, otprašena i odmasćena. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. Radi poboljšanja prionijivosti do zvoljeno je, pre nanošenja perlitnog betona, po podlozi razliti cementno mleko. Pripremiti Superbet 3 po uputstvu proizvoĊaĉa. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjaĉom po unapred pripremljenim vodicama. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja oĉvrslog betona, po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni ţljeb. Pošto je betonska masa penasta i meka, mora se 7 dana zaštititi od mehaniĉkih opterećenja i naglog sušenja. Podlogu betonirati pri temperaturi od +5°C do +30°C. U periodu

152

oĉvršćavanja beton orošavati vodom. Preko podloge moţe se direktno postaviti pod od parketa ili keramiĉkih ploĉica. Ĉvrstoća na pritisak je 2,72 MPa, a zaprerninska teţina perlitnog betona 578 kg/m3. Obraĉun po m2 podloge. a. Debljine 5 cm. b. Debljine 6 cm. c. Debljine 8 cm. 24. m2 m2 m2 10,50 € 12,00 € 16,00 €

Izrada podloge od lakog betona Stirocem debljine 2 cm. -Dvokomponentni laki beton Stirocem spraviti od ekspandiranih perli Stiropora, cementa sa odgovarajućim dodacima i vode y po uputstvu proizvoĊaĉa "Prvi maj" Caĉak. Strirocem naneti u slojevima i nabiti do gustine od 0,5 kg/lit i završno obraditi perdasenjem. Zaprerninska teţina ugraĊenog Stirocema je 5.00 kg/m3, a ĉvrstoća na pritisak posle 28 dana je 1,5 MPa, Obraĉun po m2 podloge. a. b. c. d. e. Debljine 2 cm. Debljine 4 cm. Debljine 6 cm. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. m2 ' m2 m2 m2 m2 9,00 € 18,00 € 27,00 € 36,00 € 45,00 €

29.

Izrada podloge od keramzita debljine 6 cm. Gornju površinu izravnati i podlogu negovati. Obraĉun po m2 podloge. a. Debljine 6 cm. b. Debljine 10 cm. ' m2 m2 9,00 € 12,50 €

22. Podovi
1. Izrada perdašene cementne košuljice, debljine 3 cm. Podlogu pre nanošenja košuljice oĉistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom", razmere 1:3. Gornju površinu košuljice ravno isperdasiti i negovati dok ne oĉvrsne. Obraĉun po m2 košuljice. m2 2. 7,50 €

Izrada gletovane cementne košuljice, debljine 3 cm. Podlogu pre nanošenja košuljice oĉistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom", razmere l :3. Gornju površinu košuljice uglaĉati do crnog sjaja i negovati dok ne oĉvrsne. Obraĉun po m2 košuljice. m2 9,00 €

3.

Izrada rabicirane i perdašene cementne košuljice, debljine 3 cm. Podlogu pre nanošenja košuljice oĉistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim Šljunkom "jedinicom", razmere 1:3. Košuljicu armirati rabic pletivom, postavljenim u sredini sloja. Gornju površinu košuljice ravno isperdasiti i negovati dok ne oĉvrsne. Obraĉun po m2 košuljice. m2 11,00 €

4.

Izrada rabicirane i gletovane cementne košuljice, debljine 3 cm. Podlogu pre nanošenja košuljice oĉistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom", razmere l :3. Košuljicu armirati rabic pletivom, postavljenim u sredini sloja. Gornju površinu košuljice uglaĉati do crnog sjaja i negovati dok ne oĉvrsne. Obraĉun po m2 košuljice. m2 13,00 € 153

5.

Izrada armirane i perdašene cementne košuljice, debljine 3 cm. Podlogu pre nanošenja košuljice oĉistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom11, razmere l :3. Armirati je mreţom O 6 mm. sa okcima 15/15 cm. postavljenom u sredini sloja. Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne oćvrsne. Obraĉun po m2 košuljice. m2 11.00 €

6.

Izrada armirane i gletovane cementne košuljice, debljine 3 cm. Podlogu pre nanošenja košuljice oĉistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom", razmere l :3. Armirali je mreţom 0 6 mm, sa okcima 15/15 cm. postavljenom u sredini sloja. Gornju površinu košuljice uglaĉati do crnog sjaja i negovati dok ne oĉvrsne. Obraĉun po m2 košuljice. m2 14,00 €

7.

Izrada poda od pune opeke, u pesku. Dobro peĉenu opeku postaviti u sloju peska debljine 10 cm. pravilno nivelisati i sloţiti u slogu po projektu i detaljima. Spojnice ispuniti peskom, a opeku oĉistiti. Obraĉun po m2 poda. a. Od pune opeke. b. Od opeke starog formata. c. Od nasatice postavljene opeke. m2 m2 m2 11,00 € 13,00 € 17,00 €

d. Od uspravno (25) postavljene opeke.
l l.

m2

22,00 €

Izrada poda od pune opeke, u cementnom malteru. Dobro peĉenu opeku postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm, razmere 1:3, pravilno nivelisati i sloţiti u slogu po projektu i detaljima. Spojnice fugovati, a opeku oĉistiti, po uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 poda. a. Od pune opeke. m2 18,00 €

b. Od opeke starog formata.
c. Od nasatice postavljene opeke. d. Od uspravno (25) postavljene opeke. 15.

m2
m2 m2

3 7,00 €
23,00 € 26,00 €

Izrada i brušenje poda od opeke starog formata, u sloju cementnog maltera. Dobro peĉenu opeku postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 crn, razmere l :3, pravilno nivelisati i sloţiti u slogu po projektu i detaljima. Spojnice fugovati, a opeku oĉistiti, po uputstvu projektanta. Po završetku fugovanja i vezivanju maltera pod ruĉno brusiti i premazati zaštitnim sredstvom. Obraĉun po m2 poda. m2 21,00 €

16.

Izrada poda od betonskih ploča, dimenzija 30x30x3 cm, u sloju peska. Betonske ploĉe postaviti u sloju peska debljine 10 cm, a spojnice ispuniti peskom. U cenu ulazi i nabavka betonskih ploĉa. Obraĉun po m2 poda,

a. Dimenzija 30x30x3 cm.
b. Dimenzija 40x40x3 cm.

m2
m2

16,00 €
15,00 €

18.

Izrada poda od betonskih ploča, dimenzija 30x30x3 cm, u cementnom malteru. Ploĉe postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm, razmere 1:3. Pod zaliti cementnim mlekom, a spojnice fugovati i ploĉe oĉistiti. U cenu ulazi i nabavka betonskih ploĉa. Obraĉun po m2 poda.
a. Dimenzija 30x30x3 cm. m2 20,00 €

b. Dimenzija 40x40x3 cm,
154

m2

19,00 €

20.

Izrada poda od teraco ploča, dimenzija 25x25x3 cm, u cementnom malteru. Ploĉe postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm, razmere 1:3.Pod zaliti cementnim mlekom, a spojnice fugovati i ploĉe oĉistiti. U cenu ulazi i nabavka teraco ploĉa. Obraĉun po m2 poda.
a. Dimenzija 25x25x3 cm. b. Dimenzija 30x30x3 cm. m2 m2 22,50 € 22,50 €

22.

Izrada poda od kulije ploča, dimenzija 40x40x5 cm, u cementnom malteru. Ploĉe postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm, razmere l :3. Pod zaliti cementnim mlekom, a spojnice fugovati i ploĉe oĉistiti. U cenu ulazi i nabavka kulije ploĉa. Obraĉun po m2 poda. m2 25,00 €

23. Stepenice
1. Izrada stepenika od horizontalno postavljene pune opeke, u sloju cementnog maltera. Dobro peĉenu opeku postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm, razmere 1:3, pravilno nivelisati i sloţiti u slogu po projektu i detaljima. Spojnice fugovati, a opeku oĉistiti, po uputstvu projektanta. U cenu ulazi i nabavka opeke. Obraĉun po ml stepenika.
a. Od pune opeke. b. Od opeke starog formata. c. Od nasatice opeke.
d. Od nasatice opeke starog formata.

ml ml ml ml

8,00 € 9,00 € 11,00 € 12,00 €

5.

Izrada i brušenje stepenika od horizontalno postavljene pune opeke, u sloju cementnog maltera. Dobro peĉenu opeku postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm, razmere l :3, pravilno nivelisati l sloţiti u slogu po projektu i detaljima. Spojnice fugovati, a opeku oĉistiti, po uputstvu projektanta. Po završetku tugovanja i vezivanju maltera stepenice ruĉno brusiti i premazati zaštitnim sredstvom. U cenu ulazi i nabavka opeke. Obraĉun po ml stepenika.

ml 6.

15,00 €

Nabavka, obrada i postavljanje stepenika odpritesanog kamena. Stepenike izraditi od pešĉara i postaviti u sloju betona. Postavljene stepenika fugovati cementnim malterom a kamen oĉistiti, po uputstvu projektanta. Obraĉun po ml stepenika.
a. Od pritesanog kamena. b. Od obraĎenog kamena. ml ml 75,00 € 110,00 €

8.

Izrada cementne košuljice preko stepenika. Podlogu pre nanošenja košuljice oĉistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom", razmere l :3. Gornju površinu košuljice obraditi po izboru projektanta. Obraĉun po m2 košuljice. m2 20,00 € 155

24. Staze
l. Izrada poda od pune opeke, u pesku. Dobro peĉenu opeku postaviti u sloju peska debljine ! O cm. pravilno nivelisati i sloţiti u slogu po projektu i detaljima. Spojnice ispuniti peskom. a opeku oĉistiti. U cenu ulaze nabavka opeke, podloga od peska i ispuna spojnica. Obraĉun po m2 staze. a. b. c. d. 5. Od pune opeke. Od opeke siarogfonnala. Od nasaiicepostavljene opeke, Od uspravno (25) posla\-ljene opeke. m2 ro2 m2 m2 l l .00 € 33.00 € 17,00 € 22.00 €

Izrada staze od pune opeke, u cementnom malteru. Dobro peĉenu opeku postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm, razmere l :3, pravilno nivelisati i sloţiti u slogu po projektu i detaljima. Spojnice fugovati, a opeku oĉistiti, po uputstvu projektanta. U cenu ulaze i nabavka opeke i fugovanje. Obraĉun po m2 staze. a. b. c. d. Od pune opeke. Od opeke starog formata. Od nasatice postavljene opeke. Od uspravno (25) postavljene opeke. m2 m2 m2 m2 18,00 € 17,00 € 23,00 € 26,00 €

9.

Izrada staze od pločastog kamena debljine 5-6 cm, u pesku. Zdrave i jedre kamene ploĉe postaviti u sloju peska debljine 10 cm, pravilno nivelisati i sloţiti u slogu po projektu i detaljima. Spojnice ispuniti peskom, a ploĉe oĉistiti. U cenu ulaze nabavka ploĉa, podloga od peska i ispuna spojnica. Obraĉun po m2 staze. m2 35,00 €

10.

Izrada staze od cepanih i rezanih ploča kamena dimenzija 30x40 debljine 3-4 cm, u cementnom malteru. Zdrave i jedre kamene ploĉe, sa cepanom vidnom stranom, postaviti u slogu po projektu i detaljima, u cementnom malteru razmere 1:3. Spojnice fugovati cementnim mallerom i kamen oĉistiti, po uputstvu projektanta. U cenu ulazi nabavka kamena, izrada podloge i fugovanje spojnica. Obraĉun po m2 staze. m2 47, 50 €

11.

Izrada staze od rezanog i doraĎenog ploĉastog kamena dimenzija 30x40 debljine 3-4 cm, u cementnom malteru. Zdrave i jedre kamene ploĉe, sa ruĉno doraĊenom vidnom stranom, postaviti u slogu po projektu i detaljima, u cementnom malteru razmere 1:3. Spojnice fugovati cementnim malterom i kamen oĉistiti, po uputstvu projektanta. U cenu ulazi nabavka kamena, izrada podloge i fugovanje spojnica. Obraĉun po m2 staze. m2 62,50 €

12.

Izrada kaldrme, u pesku. Kamen oblutak postaviti u sloju peska, vodeći raĉuna o pravilnom padu postavljenih površina kaldrme. Spojnice popuniti peskom. U cenu ulazi i nabavka kamena. Obraĉun po m2 staze. a. Sa nabavkom kaldrme. b. Od postojeće kaldrme. m2 m2 15,00 € 9,00 €

14.

Izrada kaldrme, u sloju peska i sa zalivanjem spojnica cementnim malterom. Kamen oblutak postaviti u sloju peska, vodeći raĉuna o pravilnom padu postavljenih površina kaldrme. Spojnice zaliti cementnim malterom, fuge obraditi i kamen oĉistiti. Učenu ulazi i nabavka kamena. Obraĉun po m2 staze.
a. Sa nabavkom kaldrme. b. Od postojeće kaldrme. m2 m2 18,00 € 11,00 €

156

16.

Izrada kaldrme, u cementnom malteru. Kamenoblutak postaviti u sloju cementnog maltera spravljenog sa prosejanim peskom "jedinicom". Prilikom postavljanja kaldrme voditi raĉuna o pravilnom padu. Spojnice zaliti cementnim malterom, fuge obraditi i kamen oĉistiti. U cenu ulazi t nabavka kamena. Obraĉun po m2 staze. a. Sa nabavkom kaldrme. b. Od postojeće kaldrme. . m2 m2 22,50 € 12,00 €

18.

Izrada staze od granitnih kocki, dimenzija 10x10x10 cm, u pesku. Granitne kocke postaviti u sloju peska, vodeći raĉuna o pravilnom padu postavljenih površina. Spojnice popuniti peskom. U cenu ulazi i nabavka kocki. Obraĉun po m2 staze. a. Sa nabavkom kocki. b. Od postojećih kocki. m2 m2 20,00 € 11,00 €

20.

Izrada staze od kulijea. Sitniji kamen oblutak postaviti u sloju cementnog maltera spravljenog sa prosejanim peskom "jedinicom". Kada malter malo povuĉe, sunĊerom pokupiti i ukloniti vezivo, tako da ostane oblutak vidan. Prilikom izrade staze voditi raĉuna o pravilnom odvodnjavanju. Obraĉun po m2 staze. m2 28,00 €

21.

Izrada staze od teraco ploča, dimenzija 25x25x3 cm, u cementnom malteru. Ploĉe postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm, razmere l :3 i zaliti cementnim mlekom. Spojnice fugovati, a ploĉe oĉistiti. U cenu ulazi i nabavka teraco ploĉa. Obraĉun po m2 staze, a. Dimenzija 25x25x3 cm. b. Dimenzija 30x30x4 cm. m2 m2 22,50 € 25,00 €

23.

Izrada staze od teraco ploča, dimenzija 30x30x3 cm, u pesku. Teraco ploĉe postavfti u sloju peska debljine 10 cm, pravilno nivelisati i sloţiti u slogu po projektu i detaljima. Spojnice ispuniti peskom, a ploĉe oĉistiti. U cenu ulaze nabavka ploĉa, podloga od peska i ispuna spojnica. Obraĉun po m2 staze. m2 17,50 6

24.

Izrada staza od kulije ploča, dimenzija 40x40x5 cm, u cementnom malteru. Ploĉe postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm, razmere l :3 i zaliti cementnim mlekom. Spojnice fugovati, a ploĉe oĉistiti. U cenu ulazi i nabavka kulije ploĉa. Obraĉun po m2 staze. m2 25,00 €

25.

Izrada staza od betonskih ploča, dimentija 30x30x3 cm, u cementnom malteru. Ploĉe postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm, razmere 1:3 i zaliti cementnim mlekom. Spojnice fugovati, a ploĉe oĉistiti. U cenu ulazi i nabavka betonskih ploĉa. Obraĉun po m2 staze. a. Dimenzija 30x30x3 cm. b. Dimenzija 40x40x4 cm. m2 m2 20,00 € 22,00 €

27.

Izrada staze od betonskih ploča, dimenzija 30x30x3 cm, u pesku. Betonske ploĉe postaviti u sloju peska debljine 10 cm, pravilno nivelisati i sloţiti u slogu po projektu i detaljima. Spojnice ispuniti peskom, a ploĉe oĉistiti. U cenu ulaze nabavka ploĉa, podloga od peska i ispuna spojnica. Obraĉun po m2 staze. a. Dimenzija 30x30x3 cm.
b. Dimenzija 40x40x4 cm.

m2
m2

16,00 €
18.00 €

157

25. Ograde
1. Zidanje ograde punom opekom u produţnom malteru razmere 1:2:6. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Po završenom zidanju spojnice oĉistili do dubine 2 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m3 ograde.
a. Punom opekom.
b. Opekom starog formula.

m3
m3

115.00 €
130,00 €

c. Šupljom opekom. d. Giier opekom. e. Blokovima.

m3 m3 m3

130,00 € 140,00 € 110,00 €

6.

Zidanje ograde punom fasadnom opekom prve klase u produţnom malteru razmere 1:1:6. Za zidanje koristiti ćele opeke i polovine ravno odseĉenih ivica. Spojnice izvesti koristeći ĉetvrtastu ili kruţnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Slog mora biti pravilan. Prilikom zidanja voditi raĉuna da ne doĊe do curenja maltera. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere l :2, po uputstvu projektanta. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. Obraĉun po m3 ograde. m3 190,00 €

7.

Zidanje stubova ograde punom opekom u produţnom malteru razmere 1:2:6. Opeku pre ugradnje kvasiti vodorn. Zidanje izvesti u pravilnom slogu, a spojnice po završenom zidanju oĉistiti do dubine 2 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m3 stubova.
a. b. c. d. Punom opekom. Opekom starog formata. Šupljom opekom. Blokovima. m3 m3 m3 m3 130,00 140,00 140.00 120,00 € € € €

11. Zidanje stubova ograde punom fasadnom opekom prve klase u produţnom malteru razmere 1:1:6. Za zidanje koristiti ćele opeke i polovine ravno odseĉenih ivica. Spojnice izvesti koristeći ĉetvrtastu ili kruţnu gvozdenu šipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Slog mora biti pravilan. Prilikom zidanja voditi raĉuna da ne doĊe do curenja maltera. Spojnice obraditi cementnim malterom razmere l :2, po uputstvu projektanta. Na.vrhu stubova izvesti kape. U cenu ulaze i fugovanje i pomoćna skela. Obraĉun po m3 stubova. m3 32. 210,00 €

Zidanje ograde lomljenim kamenom u cementnom malteru. Kamen za zidanje mora biti zdrav, bez lasa, što pravilnijeg oblika i kvalitetan. Pre ugradnje kvasiti ga vodom i redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama. Po završenom zidanju oĉistiti kamen i spojnice. U cenu ulaze i nabavka kamena i pomoćna skela. Obraĉun po m3 ograde.
a. Lomljenim kamenom. b. Pritesanim kamenom. c. ObraĎenim kamenom. m3 m3 m3 110,00 € 475,00 € 750,00 €

15.

Zidanje stubova ograde lomljenim kamenom u cementnom malteru. Kamen za zidanje mora biti zdrav, bez lasa, što pravilnijeg oblika i kvalitetan. Pre ugradnje kvasiti ga vodom i redove zidati sa pravilnim prevezima i spojnicama. Po završenom zidanju oĉistiti kamen i spojnice. U cenu ulaze i nabavka kamena i pomoćna skela. Obraĉun po m3 stubova.
a. Lomljenim kamenom. b. Priiesanim kamenom. c. ObraĎenim kamenom. m3 m3 m3 180,00 € 625,00 € 900,00 €

158

18.

PreziĎivanje ograde punom opekom u produţnom malteru razmere 1:2:6. Paţljivo porušiti ogradu da se opeka ne ošteti. Oĉistiti i oprati mlazom vode leţišta ograde i isprskati cementnim špricem spravljenim sa "jedinicom". Opeku oĉistiti i prezidati ogradu. Po završenom zidanju spojnice oĉistiti do dubine 2 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m3 ograde.
a. Punom opekom. b. Opekom starog formata. m3 m3 90,00 € 120,00 €

20.

PreziĎivanje ograde od lomljenog kamena u cementnom malteru. Postojeću ogradu vrlo paţljivo porušiti da se kamen ne ošteti. Kamen oĉistiti od veziva i kvasiti pre ugradnje. Ogradu prezidati po uzoru na prvobitnu i sa pravilnim prevezima. Na uglovima ugraditi veće komade kamena. Po završenom zidanju oĉistiti kamen i spojnice. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m3 ograde.
a. Lomljenim kamenom.
b. Pritesanim kamenom.

m3
m3

75,00 €
125;00 €

c. ObraĎenim kamenom.

m3

150,00 €

23.

PreziĎivanje stubova od lomljenog kamena u cementnom malteru. Postojeće stubove vrlo paţljivo porušiti da se kamen ne ošteti. Kamen oĉistiti od veziva i kvasiti pre ugradnje. Redove zidati po uzoru na prvobitne, sa pravilnim spojnicama. Po završenom zidanju oĉistiti kamen i spojnice. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m3 stubova.
a. Lomljenim kamenom. b. Pritesanim kamenom. c. ObraĎenim kamenom. m3 m3 m3 90,00 € 140,00 € 180,00 €

26. Malterisanja
1. Nabacivanje cementnog šprica preko zidnih površina, cementnim mlekom sa dodatkom oštrog prosejanog reĉnog peska u razmeri 1:1. Pre špricanja zidne površine pokvasiti, Naneti sloj debljine 3-4 mm ne sme ispuniti spojnice. Obraĉun po m2 Špricane površine. m2 2. 2,00 €

Nabacivanje cementnog šprica preko plafona, cementnim mlekom sa dodatkom oštrog prosejanog reĉnog peska u razmeri 1:1. Obraĉun po m2 plafona, m2 3,00 €

3.

Nabacivanje cementnog Šprica preko betonskih površina, cementnim mlekom sa dodatkom oštrog prosejanog reĉnog peska u razmeri 1:1. Pre špricanja betonsku površinu pokvasiti. Obraĉun po m2 špricane površine. m2 2,50 € 159

4.

Malterisanje krečnim malterom u dva sloja. Pre malterisanja površine oĉistili i isprskali razredcnim maherom. Prvi sloj. grunt. radili kreĉnim inaherom razmere 1:3 debljine sloja do 2 cm od prosijanog šljunka, "jedinice" i kreĉa. Malter stalno mešati da se kreĉno mleko ne izdvoji. Malier naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj. razmere l :3. spraviti sa silnim i ĉistim peskom. bez primesa mulja i organskih materija. Perdašiti uz kvašenje i glaĉanje malim perdaškama. Omaherisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malier kvasili da ne doĊe do brzog sušenja i "pregorevanja". Obraĉun po m2 malierisane površine. m2 6,50 €

5.

Malterisanje krečnim malterom u dva sloja, spravljenim sa gašenim krečom. Pre malterisarija površine oĉistiti i isprskati razredenim malterom. Prvi sloj, grunt, raditi kreĉnim malterom razmere 1:3 debljine sloja do 2 crn od prosejanog Šljunka, "jedinice" i gašenog kreĉa, odleţalog najmanje 30 dana. Kreĉ rastvoriti u vodi i procediti kroz gusto sito, da ne doĊe do "kokiĉenja" i dodati pesak. Malter stalno mešati da se kreĉno mleko ne izdvoji. Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj, razmere 3:3, spraviti sa sitnim i ĉistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija. Perdašiti uz kvašenje i glaĉanje malim perdaškama. Omaherisane površine moraju biti ravne. bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne doĊe do b rzog sušenja i "pregorevanja". Obraĉun po m2 malterisane površine. m2 7,50 €

6.

Malterisanje produţnim malterom u dva sloja. Pre malterisanja površine oĉistiti i isprskati mlekom. Prvi sloj, grunt. raditi produţnim malterom debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka, "jedinice" i kreĉa. Malter stalno mešati da se kreĉno mleko ne izdvoji. Malter naneti preko pokvašene podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj spraviti sa sitnim i Ĉistim peskom. bez primesa mulja i organskih materija. Perdašiti uz kvašenje i glaĉanje malim perdaškama. Omaherisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Maiter kvasiti da ne doĊe do brzog sušenja i "pregorevanja". Obraĉun po m2 malterisane površine. m2 8,50 €

7. Malterisanje produţnim malterom u dva sloja, spravljenim sa gašenim krečom. Pre malterisanja površine oĉistiti i isprskati mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi produţnim malterom debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka, "jedinice" i gašenog kreĉa, odleţalog najmanje 30 dana. Kreĉ rastvoriti u vodi i procediti kroz gusto sito, da ne doĊe do "kokiĉenja" i dodati usuvo pripremljenu mešavinu cementa i peska. Malter stalno mešati da se kreĉno mleko ne izdvoji. Malter naneii preko pokvašene podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj spraviti sa sitnim i ĉistim peskom, bez primesa , mulja i organskih materija. PerdašitJ uz kvašenje i glaĉanje malim perdaškama. Omaherisane površine moraju biti'ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne doĊe do brzog sušenja i "pregorevanja". Obraĉun po m2 malterisane površine. m2 8. 9,50 €

Malterisanje cementnim malterom razmere 1:4 u dva sloja. Pre malterisanja površine oĉistiti i prskati retkim cementnim mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi cementnim malterom razmere 1:4 debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka, "jedinice" i cementa. Malter stalno mešati da se cementno mleko ne izdvoji. Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj razmere 1:4 spraviti sa sitnim i ĉistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija. Perdašiti uz kvašenje i glaĉanje malim perdaškama. Omaherisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne doĊe do brzog sušenja i "pregorevanja". Obraĉun po m2 malterisane površine. a. b. c. d. Razmere 1:4. Razmere 1:3. Razmere 1:2 Razmere 1:1. m2 m2 m2 m2 9,00 € 10,00 € 12,00 € 15,00 €

160

12.

Malterisanje zidova od opeke krečrilm malterom u dva sloja. Pre malterisanja zidne površine oĉistiti 1 isprskati razreĊenim malterom. Prvi sloj, grunt, raditi kreĉnim malterom razmere l :3 debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka, "jediriice" i kreĉa. Malter stalno mešati da se kreĉno mleko ne izdvoji. Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj, razmere l :3, spraviti sa sitnim i ĉistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija. Perdašiti uz kvašenje i glaĉanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Maiter kvasiti da ne doĊe do brzog sušenja i "pregorevanja". Obraĉun po m2 malterisane površine,

a. Od opeke. b. Od opeke starog formata. c. Od blokova. 15.

m2 m2 m2

7,50 € 9,00 € 7,00 €

Malterisanje zidova od opeke produţnim malterom u dva sloja. Pre malterisanja zidne površine oĉistiti i isprskati mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi produţnim malterom od prosejanog šljunka, "jedinice". Podlogu pokvasiti, naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim ĉistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glaĉanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne doĊe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 malterisane površine. a. b. c. d. e. f. g. h. i. Od opeke. Od opeke starog formata. Od blokova. Od betona. Od šljako betonskih blokova. Od durisol blokova. Od kamena. Preko rabica. Preko heraklita. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 7,50 € 9,00 € 7,50 € 8,00 € 8,00 € 10,50 € 12,00 € 14,00 € 9,00 €

24.

Malterisanje zidova obloţenih trskom krečnim malterom. Prvi sloj debljine 1,5-2 cm uraditi od ĉok maltera spravljenog od kreĉa i peskau razmeri 1:1 sa dodatkom seckane kudelje. Voditi raĉuna da trska bude dovoljno retka, da izmeĊu stabljika prolazi malter i obuhvata trsku. Drugi sloj kreĉnog maltera razmere 1:3 debljine l cm naneti preko suvog i pokvašenog prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glaĉanje malim perdaškama. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 malterisane površine. m2 8,00 €

25.

Malterisanje zidova, podloge za lepljenje pločica produţnim malterom. Pre malterisanja zidne površine dobro oĉistiti i isprskati cementnim mlekom. Naneti sloj maltera spravljen sa prosejanim šljunkom, "jedinicom" i izravnati ga. Omalterisane površine moraju biti ravne i rapave. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 malterisane površine. m2 6,00 €

26.

Malterisanje zazidanih otvora produţnim malterom u dva sloja. Pre malterisanja zidne površine nakvasiti vodom i isprskati cementnim mlekom, naneti sloj maltera, spravljen sa prosejanim šljunkom, "jedinicom". Na prosušeni prvi sloj naneti drugi, spravljen sa sitnim peskom i fino ga isperdašiti uz kvašenje. Površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, sastavi sa postojećim površinama ne smeju biti vidljivi. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 malterisane površine.
a. Zazidanih otvora. b. Šliceva. c. Krpljenje šliceve. m2 ml ml 11,00 € 4,00 € 2,00 €

161

29.

Maltcrisanje zidova od opeke malterom spravljenim sa beomalom u dva sloja. Pre malterisanja zidne površine oĉistiti i isprskati mlekom. Produţni malter spraviti sa prosejanim šljunkom, "jedinicom", naneti prvi sloj maliera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim ĉistim peskom. bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glaĉanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne doĊe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 malterisane površine. a. Od opeke. b. Od opeke starog formata. c. Od blokova. m2 m2 m2 8.50 € 10,00 € 8,00 €

32.

Malterisanje unutrašnjih zidova od opeke, bez perdašenja, perlitnim terrnoizolacionim malterom Permal u više slojeva, debljine do 3 cm, "Termika" Zrenjanin. Zidove oĉistiti, da budu bez zaostataka prašine ili masnoće na njima. Spojnice moraju biti ĉiste i osloboĊene viška maltera. Zidovi od betona moraju biti osloboĎeni svih ostataka oplate f elemenata njenog vezivanja (žice). Preko površina zidova naneti grubi Špric od sejanca (jedinica, A frakcija). Ovaj sloj mora imati dovoljnu Ĉvrstoću i hrapavost, da bi mogao da ostvari trajnu ĉvrstu vezu maltera za podlogu, i nakon ugradnje negovati ga. Pre malterisanja dobro nakvasiti podlogu vodom, nekoliko puta. Pripremiti malter Permal i nabaciti ga u vidu šprica na zid, u debljini do l cm. Sledećeg dana nastaviti malterisanje, nanošenjem drugog sloja maltera Permal, a preko pokvašenog prvog sloja. Ovaj sloj nabaciti u debljini 1,5 do 2 cm, bez ikakvog ravnanja. Narednog dana se preko prethodno pokvašenog drugog sloja izradili vodice od, do ţeljene debljine 3 cm (max. 5 cm). Polja izmeĊu vodica popuniti malterom nešto iznad vodica, a zatim drvenom ravnjaĉom ukloniti višak maltera iznad vodica. Pri tome se dobija relativno ravna površina malo grublje strukture nego stoje uobiĉajeno kod sitnozrnih maltera. Zidove malterisati pri temperaturi od +5°C do +30°C. Omalterisane površine zaštititi senĉenjem od direktnog suncanja, ne raditi po jakom vetru. U malter ne dodavati pesak ili drugi agregat. Obraĉun po m2 malterisane površine. a. b. c. d. e. f. Od opeke. Od opeke starog formata, Od blokova. Od šljako betonskih blokova. Od siporeksa blokova. Od betona. m2 m2 m2 m2 m2 m2 9,00 10,00 8,00 8,50 8,00 11,50 € € € € € €

38.

Malterisanje unutrašnjih zidova od opeke, sa perdašenjem, perlitnim termoizolacionim malterom Permal u vise slojeva, debljine do 3 cm, "Termika" Zrenjanin. Zidove oĉistiti, da budu bez zaostataka prašine ili masnoće na njima. Spojnice moraju biti ĉiste i osloboĊene viška maltera. Zidovi od betona moraju biti osloboĎeni svih ostataka oplate i elemenata njenog vezivanja (žice). Preko površina zidova naneti grubi špric od sejanca (jedinica, A frakcija). Ovaj sloj mora imati dovoljnu ĉvrstoću i hrapavost, da bi mogao da ostvari trajnu Ĉvrstu vezu maltera za podlogu, i nakon ugradnje negovati ga. Pre malterisanja dobro nakvasiti podlogu vodom, nekoliko puta. Pripremiti malter Permal i nabaciti ga u vidu šprica na zid, u debljini do l cm. Sledećeg dana nastaviti malterisanje, nanošenjem drugog sloja maltera Permal, a preko pokvašenog prvog sloja. Ovaj sloj nabaciti u debljini 1,5 do 2 cm, bez ikakvog ravnanja. Narednog dana se preko prethodno pokvašenog drugog sloja izraditi vodice od, do ţeljene debljine 3 (max. 5 cm). Polja izmeĊu vodica popuniti malterom nešto iznad vodica, a zatim drvenom ravnjaĉom ukloniti višak maltera iznad vodica. Finu završnu obradu (perdašenje) izvesti razreĊenim Permal malterom posle sušenja poslednjeg sloja. Zidove malterisati pri temperaturi od +5°C do +30°C. Omalterisane površine zaštititi senĉenjem od direktnog sunĉanja, ne raditi po jakom vetru. U malter ne dodavati pesak ili drugi agregat Obraĉun po m2 malterisane površine. a. b. c. d. e. f. Od opeke, Od opeke starog formata. Od blokova. Od šljako betonskih blokova. Od siporeksa blokova., Od betona. m2 m2 m2 m2 m2 m2 10,00 € 11,00 € 9,00 € 9,50 € 9,00 € 12,50 €

162

44.

Malterisanje zidova od opeke perlitnim termo izolacionim malterom Supermal u jednom sloju, debljine do 3 cm, "Termika" Zrenjanin. Zidove oĉistiti, da budu bez zaostataka prašine ili masnoće na njima. Spojnice moraju biti ĉiste i osloboĊene viška maltera. Zidovi od betona moraju biti osloboĎeni svih ostataka oplate i elemenata njenog vezivanja (žice). Preko površina zidova naneti grubi špric od sejanca (jedinica, A frakcija). Ovaj sloj mora imati dovoljnu ĉvrstoću i hrapavost, da bi mogao da ostvari trajnu ĉvrstu vezu maltera za podlogu, i.nakon ugradnje negovati ga. Pre malterisanja dobro nakvasiti podlogu vodom, nekoliko puta. Ukoliko zid nije dovoljno pokvašen postoji opasnost da doĊe do "pregorevanja" maltera, te da isti otpadne. Na površinu za malterisanje postaviti drvene ili metalne vodice ţeljene debljine malterisanog sloja. Pripremiti špric za malterisanje TermikaŠpric, prema uputstvu proizvoĊaĉa. Korišćenjem povećava se otvoreno vreme rada do 10 puta duţe, (otvoreno vreme rada oko 2 minuta). Pripremljeni špric nabaciti na pokvašenu zidnu površinu i dok je još mokar odnosno vodenosjajan na njega nabaciti malter za l cm deblje od postavljenih vodica. Ako na zidu Špric izgubi sjaj treba prestati sa nabacivanjem maltera i ugraditi novi špric preko osušenog šprica, pa nastaviti sa malterisanjem. Kada se ispuni polje izmeĊu dve vodice višak maltera iznad vodica odrezati metalnom ravnjaĉom i to naslanjanjem ravnjaĉe na vodice pod uglom od 45° i povlaĉenjem odozdo na gore. Zatim ravnjaĉu prisloniti uz zid i jednim potezom od dole na gore zaravhati malter. Nikakvo naknadno dodavanje maltera ili perdašenje nije dozvoljeno. Preporuĉeno je malterisati svako drugo polje izmeĊu vodica. Polja koja budu prvo omalterisana, nakon uklanjanja vodica, sluţe kao voĊfce za izostavljena polja. Kod malterisanja izostavljenih polja nabaciti špric i na boĉne strane već omalterisanih polja. Zidove malterisati pri temperaturi od +5°C do +30°C. Omalterisane površine zaštititi senĉenjem od direktnog sunĉanja, ne raditi po jakom vetru. U malter ne dodavati pesak ili drugi agregat. Obraĉun po m2 malterisane površine.
A. Zidovi od opeke, blokova, siporeksa. a. Debljine do 3 cm. b. Debljine do 5 cm. Zidovi od betona. a. Debljine do 3 cm. b. Debljine do J cm. 9,00 € 12,00 € 10,00 € 13,00 €

m2 m2 m2 m2

B.

.

48.

Malterisanje unutrašnjih zidova od opeke isušivim malterom Izolit DRYER, "Dramin" Zemun. Izoiit DRVER je jednokomponentni praškasti proizvod grube (za osnovni sloj) i fine (za završni sloj) granulacije. UgraĊen, omogućava isparavanje kapilarne vlage i zadrţava rastvorene soli, "Salitru". Osnovni sloj pripremiti mešanjem, tri minuta, Izolit DRYER-a sa vodom u odnosu 7,5:1 i naneti u slojevima debljine l cm, sa razmakom od jednog dana izmeĊu slojeva. Nanete slojeve negovati prskanjem sitnim kapljicama, da naneti materijal ne "pregori". Završni sloj pripremiti mešanjem sa vodom u odnosu 4,2:1 i naneti u sloju debljine do 0,5 cm na ovlaţenu površinu. Nakon tri dana, maiter se moţe dalje obraĊivati gletovati i bojiti disperzionim bojama. Obraĉun po m2 malterisane površine. a. Od opeke. b. Od kamena. c. Od betona. m2 m2 m2 22,00 € 24,00 6 27,00 e

52.

Malterisanje zidova vodonepropusnim malterom Polimag SBT-02V, "Prvi maj" ČaČak, specijalnim polimerom modifikovanim dvokomponentnim cementnim malterom, otpornim na habanje, zamor materijala, naprezanja i temperaturne razlike. Podlogu pripremiti da bude ĉvrsta, ĉista, bez prašine i suva. Na podlogu naneti dvokomponentni Polirnag špric, pripremljen sipanjem teĉne komponente, potom praskaste i mešanjem tri minuta mikserom. Polimag špric nabaciti na podlogu da odleţi 24 ĉasa. Preko šprica naneti Polirnag malter u sloju debljine 1-2 cm. Površinu obraditi po izboru projektanta. Obraĉun po m2 malterisane površine.
a. Sa Polimag SBT-02V, d=l-2cm. b. SaPolimag SBT-Q4V,Ď=2-3,5cm. c. Sa Polimag SBT-04 V, d=3,5-5 cm. m2 m2 m2 25,00 6 37,00 € 50,00 €

163

55.

Malterisanje sokle vodonepropusnim malterom Polimag SBT-02V, "Prvi maj" Čačak. specijalnim polimerom modifikovanim dvokoinponeninim cementnim maherom. otpornim na habanje, zamor materijala, naprezanja i temperaturne razlike. Podlogu pripremiti da bude ĉvrsta, ĉista, bez prašine i suva. Na podlogu naneti dvokomponentni Polimag špric, pripremljen sipanjem teĉne komponente, polom praskaste i mesanjem tri minuta mikserom. Polimag špric nabaciti na podlogu da odleţi 24 ĉasa. Preko šprica naneti Polimag malter u sloju debljine 1-2 cm. Površinu obraditi po izboru projektanta. Obraĉun po m2 malterisane površine.

a. Sa Polimag SBT-02V, Ď=l-2 cm. b. Sa Polimag SBT-04V.d=2-3.5 cm. c. Sa Polimag SBT-04V, d=3,5-5 cm.
58.

m2 m2 m2

30.00 € 45.00 € 55,00 €

Malterisanje plafona preko trske krečnim malterom. Prvi sloj debljine 1.5-2 cm uraditi od ĉok maltera spravljenog od kreĉa i peska u razmeri l :1 sa dodatkom seckane kudelje. Voditi raĉuna da trska bude dovoljno retka, da izmeĊu stabljika prolazi malter i obuhvata trsku. Drugi sloj kreĉnog maltera razmere l :3 debljine l cm naneti preko suvog i pokvašenog prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glaĉanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa. Malter kvasiti da ne doĊe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 plafona. m2 10,00 €

59.

Malterisanje plafona preko trske krečnim malterom u dva sloja, spravljenim sa gašenim krečom. Prvi sloj, ĉok, raditi krecnim malterom razmere l :1 debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka, "jedinice", gašenog kreĉa odleţalog najmanje 30 dana sa dodatkom seckane kudelje. Kreĉ rastvoriti u vodi i procediti kroz gusto sito, da ne doĊe do "kokiĉenja" i dodati pesak. Malter stalno mešati da se kreĉno mleko ne izdvoji. Voditi raĉuna da trska bude dovoljno retka, da izmeĊu stabljika prolazi malter i obuhvata trsku. Drugi sloj kreĉnog maltera razmere l :3 debljine l cm naneti preko suvog i pokvašenog prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glaĉanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa. Malter kvasiti da ne doĊe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 malterisane površine. m2 12,00 €

60.

Malterisanje plafona od opekarskih blokova krecnim malterom u dva sloja. Pre malterisanja površine oĉistiti i isprskati razreĊenim malterom. Prvi sloj, grunt, raditi kreĉnirn malterom razmere 1:3 debljine sloja do 2 cm od prosejanog Šljunka, "jedinice" i kreĉa. Malter stalno mešati da se kreĉno mleko ne izdvoji. Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj, razmere 1:3, spraviti sa sitnim i ĉistim peskom, bezprimesa mulja i organskih materija. Perdašiti uz kvašenje i glaĉanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa. Malter kvasiti da ne doĊe do brzog-sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi.i pomoćna skela. Obraĉun po m2 malterisane površine. rn2 9,00 €

61.

Malterisanje plafona od opekarskih blokova produţnim malterom. Preko podloge nabaciti cementni špric. Prvi sloj, grunt, raditi produţnim malterom od prosejanog šljunka, "jedinice". Podlogu pokvasiti, naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim ĉistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glaĉanje malim perdaškama . Površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa. Malter kvasiti da ne doĊe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 plafona,

a. b. c. d. e. f.

Opekarskih blokova. Betonske ploče. Ploča sa rebrima. Durisola. Heraklita. Donje površine balkonske ploče,

m2 m2 m2 m2 m2 rn2

11,00 € 12,50 € 18,00 € 14,00 € 13,00 € 12,00 €

164

67.

Malterisanje plafona produţnim malterom preko rabic pletiva. Rabic pletivo isprskati dva puta cementnim mlekom. Zatim naneti sloj gustog maltera da obuhvati rabic pletivo. Grunt spraviti sa prosejanim peskom "jedinicom" i naneti na plafon. Drugi sloj spraviti sa sitnim ĉistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glaĉanje malim -perdaškama. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun"po m2 plafona. m2 16,00 €

68.

Malterisanje stubova od opeke produţnim malterom u dva sloja. Površine stubova oĉistiti, po potrebi oprati vodom i isprskati cementnim mlekom. Produţni malter spraviti sa prosejanim Šljunkom, "jedinicom", naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim ĉistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glaĉanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne doĊe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela.. Obraĉun po m2 malterisane površine. a- Od opeke. b. Od kamena. c. Od betona. m2 m2 m2 10,00 € 12,00 € 11,00 €

71.

Malterisanje lukova od opeke produţnim malterom u dva sloja. Površine lukova oĉistiti, po potrebi oprati vodom i isprskati cementnim mlekom. Produţni malter spraviti sa prosejanim šljunkom, "jedinicom", naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim ĉistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glaĉanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne doĊe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 malterisane površine. a. b. c. d. Od opeke. Od kamena. Od betona. Preko rabicira. m2 m2 m2 m2 20,00 € 25,00 € 22,00 € 26,00 €

75.

Malterisanje svodova od opeke produţnim malterom u dva sloja. Površine svodova oĉistiti, po potrebi oprati vodom i isprskati cementnim mlekom. Produţni malter spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom", naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim ĉistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glaĉanje malim perdaškama. Ornalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre t prave. Malter kvasiti da ne doĊe do brzog sušenja i "pregorevanja ". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 malterisane površine.
a. b. c. d. e. f. Svodova od opeke. Krstatih svodova od opeke. Pruskih svodova od opeke. Svodova od kamena. Krstatih svodova od kamena. Rabidranih svodova. m2 m2 m2 m2 m2 m2 22,00 30,00 22,00 25,00 35,00 28,00 € € € € € €

S l.

Malterisanje dimnjaka od opeke produţnim malterom u dva sloja. Pre malterisanja zidne površine oĉistiti i isprskati mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi produţnim malterom od prosejanog šljunka, "jedinice". Podlogu pokvasiti, naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim ĉistim peskom i perdašiti uz kvašenje i glaĉanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne doĊe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 malterisane površine. m2 8,50 €

165

82.

Malterisanje fasade produţnim malterom u dva sloja. Površine fasade oĉistiti, po potrebi oprali vodom i isprskati cementnim m Jekom. Produţni maher spraviti sa prosejanim šljunkom, "jedinicom". naneii prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim ĉistim peskom, bez primesa mulja i organskih maierija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glaĉanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez pre]oma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne doĊe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 mallerisane površine.
m2

16,00 €

83.

Malterisanje fasade malterom spravljenim sa beomalom u dva sloja. Pre rnaiterisanja fasadne površine oĉistiti i isprskati rnJekom. Produţni maher spraviti sa prosejanim šljunkom, "jedinicom", naneti prvi sJoj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim ĉistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glaĉanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne doĊe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 malterisane površine. m2 10,00 €

84.

Malterisanje fasadnih zidova od siporeksa produţnim malterom u dva sloja. Pre poĉetka rnaiterisanja zidove dobro oĉistiti, po potrebi oprati vodom i isprskati cementnim mlekom. Na vlaţnu zidnu površinu naneti sloj maltera spravljenog sa prosejanim šljunkom, "jedinicom". Na prosušeni prvi sloj naneti drugi, spravljen sa sitnim peskom i fino ga isperdašiti uz kvašenje. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne doĊe do brzog sušenja i "pregorevanja". U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 malterisane površine. m2 7,50 €

85.

Malterisanje fasadnih zidova od opeke, bez perdašenja, perlitnim termo izolacionim malterom Permal u vise slojeva, debljine do 4 cm, "Termika" Zrenjanin. Zidove oĉistiti, da budu bez zaostataka prašine ili masnoće na njima. Spojnice moraju biti ĉiste i osloboĊene viška maltera. Zidovi od betona moraju bili osloboĎeni svih ostataka oplate i elemenata njenog vezivanja (žice). Preko površina zidova naneti grubi špric od sejanca (jedinica, A frakcija). Ovaj sloj mora imati dovoljnu ĉvrstoću i hrapavost, da bi mogao da ostvari trajnu Ĉvrstu vezu maltera za podlogu, i nakon ugradnje negovati ga. Pre malterisanja dobro nakvasiti podlogu vodom, nekoliko puta. Pripremiti malter Permal i nabaciti ga u vidu šprica na zid, u debljini do 1 cm. Sledećeg dana nastaviti malterisanje, nanošenjem drugog sloja maltera Permal, a preko pokvašenog prvog sloja. Ovaj sloj nabaciti u debljini 1,5 do 2 cm, bez ikakvog ravnanja. Narednog dana se preko prethodno pokvašenog drugog sloja izraditi vodice od, do ţeljene debljine 4 cm (max. 5 cm). Polja izmeĊu vodica popuniti malterom nešto iznad vodica, a zatim drvenom ravnjaĉom ukloniti višak maltera iznad vodica. Pri tome se dobija relativno ravna površina malo grublje strukture nego stoje uobiĉajeno kod sitnozrnih maltera. Zidove malterisati pri temperaturi od + 5°C do + 30°C. Omalterisane površine zaštititi senĉenjem od direktnog sunĉanja, ne raditi po jakom vetru. U malter ne dodavati pesak ili drugi agregat. Obraĉun po m2 malterisane površine, a. Od opeke. b. Od opeke starog formata, m2 m2 10,00 € 31 : 00 €

c. d. e. f.
91.

Od blokova. Od šljako betonskih blokova. Od siporeksa blokova. Od betona.

m2 m2 m2 m2

9,00 € 9,50 € 9,00 € 12,50 €

Malterisanje fasadnih zidova od opeke, sa perdašenjem, perlitnim termoizolacionim malterom Permal u više slojeva, debljine do 4 cm, "Termika" Zrenjanin. Zidove oĉistiti, da budu bez zaostataka prašine ili masnoće na njima. Spojnice moraju biti ĉiste i osloboĊene viška maltera. Zidovi od betona moraju biti osloboĎeni svih ostataka oplate i elemenata njenog vezivanja (žice). Preko površina zidova naneti grubi špric od sejanca (jedinica, A frakcija). Ovaj sloj mora imati dovoljnu ĉvrstoću i hrapavost, da bi mogao da ostvari trajnu ĉvrstu vezu maltera za podlogu, i nakon ugradnje negovati ga. Pre rnaiterisanja dobro nakvasiti podlogu vodom, nekoliko puta. Pripremiti malter Permal i nabaciti ga u

166

vidu šprica na zid, u debljini do l cm. Sledećeg dana nastaviti malterisanje, nanošenjem drugog sloja maltera Permal, a preko pokvašenog prvog sloja. Ovaj sloj nabaciti u debljini 1,5 do 2 cm, bez ikakvog ravnanja. Narednog dana se preko prethodno pokvaŠenag drugog sloja izraditi vodice od, do ţeljene debljine 3 (max. 5 cm). Polja izmeĊu vodica popuniti malterom nešto iznad vodica, a zatim drvenom .ravnjaĉom ukloniti višak maltera iznad vodica. Finu završnu obradu (perdašenje) izvesti razreĊenim Permal malterom posle sušenja poslednjeg sloja. Zidove malterisati pri temperaturi od +5°C do + 30°C. Omalterisane površine zaštititi senĉenjem od direktnog sunĉanja, ne raditi po jakom vetru. U malter ne dodavati pesak ili drugi agregat. Obraĉun po m2 malterisane površine. a. Od opeke. . b.. Od opeke starog formata. c. Od blokova. d. Od šljako betonskih blokova. e. Od siporeksa blokova. f. Od betona. 97. . m2 m2 m2 m2 m2 m2 11,00 € 12,00 € 10,00 € 10,50 € 10,00 € 13,50 €

Malterisanje fasadnih zidova od opeke perlitnim termoizolacionim malterora Supermal u jednom sloju, debljine do 10 cm, "Termika" Zrenjanin. Zidove oĉistiti, da budu bez zaostataka prašine ili masnoće na njima. Spojnice moraju biti ĉiste i osloboĊene viška maltera. Zidovi od betona moraju biti osloboĎeni svih ostataka oplate i elemenata njenog vezivanja (žice). Preko površina zidova naneti grubi špric od sejanca (jedinica, A frakcija). Ovaj sloj mora imati dovoljnu ĉvrstoću i hrapavost, da bi mogao da ostvari trajnu ĉvrstu vezu maltera za podlogu, i nakon ugradnje negovati ga. Pre malterisanja dobro nakvasiti podlogu vodom, nekoliko puta. Ukoliko zid nije dovoljno pokvašen postoji opasnost da doĊe do "pregorevanja" maltera, te da isti otpadne. Na površinu za malterisanje postaviti drvene ili metalne vodice ţeljene debljine malterisanog sloja. Pripremiti Špric za malterisanje Termika Špric, prema uputstvu proizvoĊaĉa. Korišćenjem povećava se otvoreno vreme rada do 10 puta duţe (otvoreno vreme rada oko 2 minuta). Pripremljeni špric nabaciti na pokvasenu zidnu površinu i dok je još mokar odnosno vodenosjajan na njega nabaciti malter za l cm deblje od postavljenih vodica. Ako na zidu špric izgubi " sjaj treba prestati sa nabacivanjem maltera i ugraditi novi špric preko osušenog šprica, pa nastaviti sa malterisanjem. Kada se ispuni polje izmeĊu dve vodice višak maltera iznad vodica odrezati metalnom ravnjaĉom i to naslanjanjem ravnjaĉe na vodice pod uglom od 45° i povlaĉenjem odozdo na gore. Zatim ravnjaĉu prisloniti uz zid i jednim potezom od dole na gore zaravnati malter. Nikakvo naknadno dodavanje maltera ili perdasenje nije dozvoljeno. Preporuĉeno je malterisati svako drugo polje izmeĊu vodica. Polja koja budu prvo omalterisana, nakon uklanjanja vodica, sluţe kao vodice za izostavljena polja. Kod malterisanja izostavljenih polja nabaciti špric i na boĉne strane već omalterisanih polja. Zidove malterisati pri temperaturi od +5°C do +30°C. Omalterisane površine zaštititi senĉenjem od direktnog sunĉanja, ne raditi po jakom vetru. U malter ne dodavati pesak ili drugi agregat. Obraĉun po m2 malterisane površine. A. Zidovi od opeke, blokova, siporeksa. a. Debljine do 4 cm. b. Debljine do 6 cm. c. Debljine do 8 cm. d. Debljine do 10 cm. Zidovi od betona. a. Debljine do 4 cm. o. Debljine do 6 cm. c. Debljine do 8 cm. d. Debljine do 10 cm. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 10,00 € 15,00 € 20,00 € 24,00, € 11,00 € 16,00 € 21,00 € 25,00 €

B.

99.

Malterisanje fasadnih zidova od opeke isušivim malterom Izolit DRVER, "Dramin" Zemun. Izolit DRYER je jednokomponentni praškasti proizvod grube (za osnovni sloj) i fine (za završni sloj) granulacije. UgraĊen, omogućava isparavanje kapilarne vlage i zadrţava rastvorene soli, "salitru". Podloga na koju se nanosi Izolit DRVER moţe biti opeka, kamen, beton, opekarski ili betonski blok. Osnovni sloj pripremiti mešanjem, tri minuta, Izolit DRYER-a sa vodom u odnosu 7,5:1 i naneti u slojevima debljine l cm, sa razmakom od jednog dana izmeĊu slojeva. Nanete slojeve negovati prskanjem sitnim kapljicarna, da naneti materijal ne "pregori". Završni sloj pripremiti mešanjem sa 167

vodom u odnosu 4.2: j i naneti u sloju debljine do 0.5 cm na ovlaţenu površinu. Nakon tri dana. malter se moţe daije obraĊivati aletovati i bojiti disperzionim bojama. Obraĉun po m2 malterisane površine. a. Od opeke. b. Od kamena. c. Od betona. m2 m2 m2 24.00 € 26.00 € 29,00 €

102. Malterisanje sokle cementnim rnalterom razmcrc 1:3 u dva sloja. Pre malterisanja površine oĉistili i prskati retkim cementnim mlekom. Prvi sloj. grunt. raditi cementnim malterom razmere 1:4 debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka, "jedinice" i cementa. Malter staino mešati da se cementne mleko ne izdvoji. Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj razmere 1:4 spraviti sa silnim i Ĉistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija. Perdaiiti uz kvašenje i glaĉanje malim perdaškama, Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne doĊe do brzog sušenja i "pregorevanja". Obraĉun po m2 malterisane površine. a. Razmere 1 :3. b. Razmere 1:2 c. Razmere 1:1. m2 m2 ' m2 10,00 € 12,00 € 15,00 €

105. Malterisanje sokle cementnim malterom razmere 1:3 u dva sloja sa gletovanjem do crnog sjaja. Pre malterisanja površine oĉistiti i prskati retkim cementnim mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi cementnim malterom razmere 1:3 debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka, "jedinice" i cementa. Malter stalno mešati da se cementno mleko ne izdvoji. Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj razmere 1:3 spraviti sa sitnim i ĉistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija. Završnu površinu gletovati do crnog sjaja. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne doĊe do brzog sušenja i "pregorevanja". Obraĉun po m2 malterisane površine. a. Razmere 1:3. b. Razmere 1:2 c. Razmere 1:1. m2 m2 m2 12,00 € 14,00 € 18,00 €

27. Fugovanja
l. Fugovanje zidova od opeke cementnim malterom. Površine za fugovanje oĉistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i obraditi na naĉin po izboru projektanta. Malter ne srne da bude redak da ne doĊe do curenja materijala. Po završenom fugovanju spojnice i opeku oĉistiti. Obraĉun po m2 fugovane površine.
a. Zidova od opeke. b. Stubova od opeke. c. Lukova od opeke. m2 m2 m2 5,00 € 6.00 € 8,00 €

d. Svodova od opeke.
e. Venaca od opeke. f. Dimnjaka.

m2
m2 m2

8,00 €
7,00 € 6,00 €

7.

Fugovanje kamina od opeke cementnim malterom. Površine za fugovanje oĉistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i obraditi na naĉin po izboru projektanta. Malter ne sme da bude redak da ne doĊe do curenja materijala. Po završenom fugovanju spojnice i opeku oĉistiti. Obraĉun po komadu kamina. a. Kamina.
b. Dininjačke kape.

Kom.
Kom.

35,00 €
12,50 €

168

9.

Fugovanje zidova od fasadne opeke cemetnim malterom. Površine za fugovanje oĉistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i obraditi na naĉin po izboru projektanta. Malter ne sme da bude redak da ne doĊe do curenja materijala. Po završenom fugovanju spojnice i opeku oĉistiti. Obraĉun po m2 fiigovane površine. a. b. c. d. e. Zidova. Stubova. Lukova. Svodova. Venca. m2 m2 m2 m2 m2 . 8,00 € . 9,00 € 11,00 € 12,00 € 9,50 €

14.

Fugovanje zidova od opeke starog formata produţnim malterom sa dodatkom granulata od tucane opeke. Površine za fugovanje oĉistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i završno obraditi tako da budu neznatno uvuĉene u odnosu na ravan zida. Zbog velike hidroskopnosti opeke starog formata malter ne srne da bude previše redak da ne doĊe do curenja materijala f prljanja opeka. Fugovanje poveriti iskusnim majstorima. Pre poĉetka radova izvoĊaĉ je duţan da napravi više probnih uzoraka. Sastav maltera i naĉina fligovanja pismenim putem odobrava projektant pre poĉetka radova. Po završenom fugovanju lice zida oĉistiti. Obraĉun po m2 fugovane površine. a. Zidova. m2 10,00 € b. Stubova. m2 11,00 € c. Lukova. m2 13,00 € d. Svodova. m2 14,00 € e. Venca. m2 11,50 €

19.

Fugovanje zidova od obraĎenog kamena cementnim malterom. Površine za fugovanje oĉistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i obraditi na naĉin po izboru projektanta. Malter ne sme da bude redak da ne doĊe do curenja materijala i prljanja kamena. Po završenom fugovanju spojnice i lice oĉistiti. Obraĉun po m2 fugovane površine. a. Zidova. m2 7,00 € b. Stubova. m2 7,00 € c. Lukova. m2 11,00 € d. Svodova. m2 10,00 € e. Venca. m2 8,00 €
Fugovanje zidova od kamena cementnim malterom sa dodatkom granulata od tucanog kamena. Površine za fugovanje oĉistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i završno obraditi tako da budu neznatno uvuĉene u odnosu na ravan zida. Zbog hidroskopnosti kamena malter ne sme da bude previše redak da ne doĊe do curenja materijala i prljanja kamena. Fugovanje poveriti iskusnim majstorima. Pre poĉetka radova izvoĊaĉ je duţan da napravi više probnih uzoraka. Sastav maltera i naĉina fugovanja pismenim putem odobrava projektant pre poĉetka radova. Po završenom fugovanju lice zida oĉistiti. Obraĉun po m2 fugovane površine.

24.

a. b. c. d. 28.

Zidova. Stubova. Lukova. Svodova.

m2 m2 m2 m2

9,00 € 9,00 € 13,00 € 12,00 €

Fugovanje zidova od lomljenog kamena cementnim malterom sa dodatkom granulata od tucanog kamena. Površine za fugovanje oĉistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i završno obraditi tako da budu neznatno uvuĉene u odnosu na ravan zida. Zbog hidroskopnosti kamena malter ne sme da bude previše redak da ne doĊe do curenja materijala i prljanja kamena. Fugovanje poveriti iskusnim majstorima. Pre poĉetka radova izvoĊaĉ je duţan da napravi više probnih uzoraka. Sastav maltera i naĉina fugovanja pismenim putem odobrava projektant pre poĉetka radova. Po završenom fugovanju lice zida oĉistiti. Obraĉun po m2 fugovane površine. a. Zidova. m2 9,00 € b. Stubova. m2 10,00 € 169

30.

Fugovanje zidova od pritcsanog kamena cementnim maltcrom sa dodatkom granulata od tucanog kamena. Površine za fugovanje oĉistili, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malt erom i završno obradili tako da budu neznatno uvuĉene u odnosu na ravan zida. Zbog hidroskopnosti kamena malter ne srne da bude previše redak da ne doĊe do curenja materijala i prljanja kamena. Fugovanje povenii iskusnim majstorima. Pre poĉetka radova izvoĊaĉ je duţan da napravi više probnih uzoraka. Sastav maltera i naĉina Tugovanja pismenim puteni odobrava projektant pre poĉetka radova. Po završenom Tugovanju lice zida oĉistiti. Obraĉun po m2 fugovane površine. a. b. c. d. e. Zidova. Sluhova. Lukova. Svodova. Venca. m2 m2 m2 m2 m2 13,00 12,00 12,00 13,00 31,00 € € € € €

35.

Fugovanje zidova od obraĎenog kamena cementnim malterom sa dodatkom granulata od tucanog kamena. Površine za fugovanje oĉistiti, otprašiti i oprati vodom. Spojnice dobro ispuniti malterom i završno obraditi lako da budu neznatno uvuĉene u odnosu na ravan zida. Zbog hidroskopnosti kamena malter ne srne da bude previše redak da ne doĊe do curenja materijala i prljanja kamena. Fugovanje poveriti iskusnim majstorima. Pre poĉetka radova izvoĊaĉ je duţan da napravi više probnih uzoraka. Sastav maltera i naĉina fugovanja pismenim putem odobrava projektant pre poĉetka radova. Po završenom fugovanju Jice zida oĉistiti. Obraĉun po m2 fugovane površine.

a. b. c. d.
39.

Zidova. Sluhova. Lukova. Svodova.

m2 m2 m2 m2

7,00 8,00 10,00 31,00

€ € € €

Dersovanje zidova od opeke produţnim malterom. Pre poĉetka dersovanja površine zidova oĉistiti i otprašiti. Spojnice dobro ispuniti malterom, maiter ne sme da bude redak da ne curi i da opeka ne povuĉe mleko. Po završenom dersovanju lice oĉistiti. Obraĉun po m2 dersovane površine. m2 3,00 €

40. Dersovanje zidova od opeke cementnim malterom. Pre poĉetka dersovanja površine zidova oĉistiti i . otprašiti. Spojnice dobro ispuniti malterom, malter ne sme da bude redak da ne curi i da opeka ne povuĉe mleko. Po završenom dersovanju lice oĉistiti. Obraĉun po m2 dersovane površine. m2 41. 4,00 €

Dersovanje zidova od kamena cementnim malterom. Pre poĉetka dersovanja površine zidova oĉistiti i otprašiti. Spojnice dobro ispuniti malterom, naĉin dersovanja po uputstvu projektanta. Malter ne sme da bude redak da ne doĊe do curenja materijala i prljanja kamena. Po završenom dersovanju lice oĉistiti. Obraĉun po m2 dersovane površine. m2 5,00 €

42.

Dersovanje zidova Šahta produţnim malterom. Pre poĉetka dersovanja površine šahta oĉistiti i otprašiti. Spojnice dobro ispuniti malterom, maiter ne sme da bude redak da ne curi i da opeka ne povuĉe mleko. Po završenom dersovanju lice oĉistiti. Obraĉun po m2 dersovane površine. m2 2,50 €

170

28. Zidarske izolacije
1. Nanošenje hladnog premaza bitulita "A" preko betonske podloge. Podloga mora biti suva i dobro oĉišćena. Hladni premaz bitulit "A" naneti Ĉetkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Obraĉun po m2 obraĊene površine. m2 2. 1,00 €

Nanošenje hladnog premaza bitulita "A" preko zidova. Podloga mora biti suva i dobro oĉišćena. Hladni premaz bitulit "A" naneti ĉetkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Obraĉun po m2 obraĊene površine, m2 1,50 € Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. Foliju postaviti sa preklopima od 30 cm. Obraĉun po m2 postavljene površine. . m2 1,00 €

3.

4.

Postavljanje jednog sloja ter papira preko betonske podloge. Beton dobro oĉistiti, premazati bitulitom "A" i postaviti jedan sloj ter papira sa preklopima po 15 cm. Obraĉun po m2 postavljene površine. m2 1,00 €

5.

Postavljanje dva sloja ter papira preko betonske podloge. Beton dobro oĉistiti, premazati bitulitom "A" i postaviti dva sloja ter papira sa preklopima po 15 cm. Slojevi postaviti unakrsno. Obraĉun po m2 postavljene površine. m2 2,00 €

6.

Izrada horizontalne hidroizolacije, lepljenjem ter papira. Izolaciju raditi preko potpuno suve i ĉiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti ĉetkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C, stalno mešati i naneti u sloju 2-3 mm. Bitumensku traku zalepiti odmah, sa preklopom 15 cm.

A.

Kraberoid i jedan sloj Bitumena.
Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MPH" - kraberoid 150/100, zalepljen za prethodni sloj Obraĉun po m2 izolacije.

m2

5,00 €

B.

Kraberoid i dva sloja Bitumena.
Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MPH" - kraberoid 150/100, zalepljen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MPH" Obraĉun po m2 izolacije.

m2

7,00 €

C.

Kraberoid i tri sloja Bitumena.
Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MPH" - kraberoid 150/100, zalepljen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MPH" - kraberoid 150/100, za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. - vruć premaz bitumenom "MPH" Obraĉun po rn2 izolacije.

m2

9,00 €
171

9.

Izrada horizontalne hidroizolacijc, varenjem Kondora. Izolaciju raditi preko potpuno suve i ĉiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneii ĉetkom i l i prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske rnase površine koja se lepj i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti ćelom površinom, sa preklopima 10 cm, posebnu paţnju posvetiti varenju spojeva. A. Varen Kondor 4 mm. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulilom "A" - Kondor 4, varen za podlogu Obraĉun po m2 izolacije.
;

m2

5.00 €

B.

Varena dva sloja Kondora 4. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondor 4, varen za podlogu - Kondor 4, varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. Obraĉun po m2 izolacije.

m2

8,00 €

11,

Izrada vertikalne hidroizolacije. Izolaciju raditi preko potpuno suve i ĉiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti ĉetkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varenje bitumen skih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti ćelom površinom, sa preklopima 10 cm, posebnu paţnju posvetiti varenju spojeva. A. Varen Kondor 4 mm. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva; - hladan premaz bitulitom "A" - Kondor 4, varen za podlogu Obraĉun po m2 izolacije. Varena dva sloja Kondora 4. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondor 4, varen za podlogu - Kondor 4, varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. Obraĉun po m2 izolacije.

m2

6,00 €

B.

m2

9,00 £

13.

Zidanje zidova od opeke debljine.7 cm radi zaštite hidroizolacije i formiranja vazdušne izolacije. Zidati cementnim malterom razmere 1:2 na odstojanju 6,5-10 cm od konstruktivnog zida, na koji osloniti ispuštene vezaĉe. Vezaĉe ispustiti u svakom ĉetvrtom redu na odstojanju 75 -100 cm i pre ugradnje ih umoĉiti u vruć bitumen. Prilikom zidanja voditi raĉuna da malter ne upadne u meĊuprostor izmeĊu ozidanih zidova. Obraĉun po m2 zida.

a. Debljine 12 cm. b. Debljine 15 cm, opeka starog formata.
35.

m2 m2

17,50 € 20,00 €

Polaganje blatnog maltera preko karatavana u sloju debljine 10 cm. Blatni malter spraviti od ilovaĉe, pleve i slame i postaviti preko karatavana. Gornju površinu zagladiti mistrijom. Obraĉun po m2 karatavana. m2 6,00 €

16.

Presecanje kapilarne vlage zida od opeke debljine do 30 cm Izolitom 5, "Dramin" Zemun. Iznad terena, na visini po projektu, obiti traku maltera visine 30 cm i izbušiti rupe precnika 20-30 mm pod uglom od 30-40 stepeni u odnosu na vertikalu zida. Rupe bušiti u dva horizontalna reda, na visinskom rastojanju oko 20 cm. Horizontalno u jednom redu rupe su na rastojanju od 40 cm, a rupe drugog reda

172

smaknute su na pola u odnosu na prvi. Rupe bušiti sa obe strane zida, na istoj visini, izduvati od prašine i naliti do vrha Izolitom 5. Po upijanju postupak ponavljati 5-6 puta, odnosno do potpunog zasićenja zida. Rupe zasićenog zida popuniti teĉnim cementnim malterom. Spoljnu površinu zida tri puta premazati Izolit Penetratom YU. Obraĉun po m l izolovanog zida.

a. Debljine do 30 cm. b. Debljine do 45 cm.
c. Debljine do 60 cm. d. Debljine do 75 cm.

ml ml
ml ml

30,00 € 40,00 €
50,00 € 60,00 €

20.

Presecanje kapilarne vlage zida od kamena debljine do 50 cm Lzolitom 5, "Dramin" Zemun. Iznad terena, na visini po projektu, obiti traku maltera visine 30 cm i izbušiti rupe preĉnika 20-30 mm pod uglom od 30-40 stepeni u odnosu na vertikalu zida. Rupe bušiti u dva horizontalna reda, na visinskom rastojanju oko 20 cm. Horizontalno u jednom redu rupe su na rastojanju od 40 cm, a rupe drugog reda smaknute su na pola u odnosu na prvi. Rupe bušiti sa obe strane zida, na istoj visini, izduvati od prašine i naliti do vrha Izolitom 5. Ako je zid od kamena veoma porozan, rupe napuniti teĉnim cementnim malterom, rupe proĉistiti i osušene naliti Izolitom 5. Po upijanju postupak ponavljati 5-6 puta, odnosno do potpunog zasićenja zida. Rupe zasićenog zida popuniti teĉnim cementnim malterom. Spoljnu površinu zida tri puta premazati Izolit Penetratom YU. Obraĉun po ml izolovanog zida.
a. Debljine do 50 cm. b. Debljine do 75 cm. c. Debljine do 100 cm. ml ml ml 50,00 € 70,00 € 100,00 €

23.

Presecanje kapilarne vlage zida od betona debljine do 20 cm Izolitom 5, "Dramin" Zemun. Iznad terena, na visini po projektu, obiti traku maltera visine 30 cm i izbušiti rupe preĉnika 20-30 mm pod uglom od 30-40 stepeni u odnosu na vertikalu zida. Rupe bušiti u dva horizontalna reda, na visinskom rastojanju oko 20 cm. Horizontalno u jednom redu rupe su na rastojanju od 40 cm, a rupe drugog reda smaknute su na pola u odnosu na prvi. Rupe bušiti sa obe strane zida, na istoj visini, izduvati od prašine i naliti do vrha Izolitom 5. Po upijanju postupak ponavljati 5-6 puta, odnosno do potpunog zasićenja zida. Rupe zasićenog zida popuniti teĉnim cementnim malterom. Spoljnu površinu zida tri'puta premazati Izolit Penetratom YU. Obraĉun po ml izolovanog zida.
a. Debljine do 20 cm. b. Debljine do 30 cm. c. Debljine do 45 cm. ml ml mi 30,00 € 40,00 € 50,00 €

26.

Izrada hidroizolacije zida od opeke Izolit Penetratom YU, "Dramin" Zemun. Malter obiti, zid oĉistiti Ĉeliĉnim Ĉetkama, spojnice produbiti do dubine 2 cm i zid oprati vodom. U Izolit Penetrat YU, jednokomponentni prah, dodavati postepeno vodu i meŠati, do gustine paste i ostavi da odstoji 5-10 minuta. Spojnice popuniti i dersovati. Osušen zid nakvasiti vodom i ĉetkom horizontalno premazati zid pastom Izolit Penetrata YU. Postupak ponavljati sa još dva premaza, vertikalno i horizontalno. Prethodni sloj mora biti suv, sušenje traje 12-24 h. Obraĉun po m2 obraĊene površine zida.

a. Od opeke. b. Od kamena. 28.

m2 m2

12,50 € 10,00 €

Izrada hidroizolacije zida od betona Izolit Penetratom YU, "Dramin" Zemun. Malter obiti, zid oĉistiti ĉeliĉnim ĉetkama i oprati vodom. U Izolit Penetrat YU, jednokomponentni prah, dodavati postepeno vodu i mešati, do gustine paste i ostavi da odstoji 5-10 minuta. Osušen zid nakvasiti vodom i ĉetkom horizontalno premazati pastom Izolit Penetrata YU. Postupak ponavljati sa još dva premaza, vertikalno i horizontalno. Prethodni sloj mora biti suv, sušenje traje 12-24 h. Obraĉun po m2 obraĊene površine zida. m2 7,50 €

173

29. Peći
1. Zidanje ognjišta opekom starog formata sa ilovaĉom i samotnim brašnom. Ognjište izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po komadu ognjišta. Kom. 2. 190.00 €

Zidanje ognjišta opekom sa ilovaĉom i samotnim brašnom. Ognjište izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po komadu ognjišta. Kom. 170,00 €

3.

Zidanje peći opekom starog formata sa ilovaĉom i samotnim brašnom. Peći i zvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po komadu peći. Kom. 120,00 €

4.

Zidanje furune opekom starog formata sa ilovaĉom i Samotnim brašnom. Furunu izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po komadu furune. Kom. 225,00 €

5.

Zidanje kamina opekom starog formata sa ilovaĉom i samotnim brašnom. Kamin izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po komadu kamina. Kom. 325,00 €

30. Ostali zidarski radovi
l. Postavljanje prozora, veličine do 2,00 m2. Rad izvršiti u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Obraĉun po komadu prozora. a. Veličine do 2,00 m2. b. Veličine 2,00-5,00 m2, Kom. Kom. 10,00 € 15,00 €

c. Veličine preko 5,00 m2.
4.

Kom.

22,50 €

Postavljanje vrata, veličine do 2,00 m2. Rad izvršiti u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Obraĉun po komadu vrata.

a. Veličine do 2,00 m2. b. Veličine 2,00-5,00 m2. c. Veličine preko 5,00 m2.
7. Paţljivo Čišćenje zidova špahtlama od naslaga stare boje, Obraĉun po m2 oĉišćene površine.

Kom. Kom. Kom.

10,00 € 15,00 € 20,00 €

m2 8. Zidarsko krečenje zidova i plafona. Zidove opajati i dva puta okreĉiti. Obraĉun po m2 plafona. m2 174

1,00 €

1,50 €

9.

Postavljanje rešetki na prozorima. Rad izvršiti u svemu prema detaljima. Obraĉun po komadu rešetke." Kom. 10,00 €

10.

Postavljanje table sa nazivom ulice, Izbušiti rupe, postaviti metalne tiplove i zašrafiti tablu. Obraĉun po komadu table.

Kom.
11.

15,00 €

Postavljanje table sa kućnim brojem. Izbušiti rupe, postaviti plastiĉne tiplove i zašrafiti tablu kućnog broja. Obraĉun po komadu table. Kom. 6,00 €

12.

Postavljanje drţača zastave. Izbušiti rupe, postaviti metalne tiplove i zašrafiti drţaĉ. Obraĉun po komadu drţaĉa. Kom. 7,50 €

13.

Postavljanje garnišli. Izbušiti rupe, postaviti tiplove i zašrafiti garnišlu. Obraĉun po komadu garnišle.

Kom.

5,00 €

175

6. BETONSKI l ARM. BETONSKI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tamponi Temelji Mega šipovi Zidovi Serklaţi Nadvratnici Nadprozornici Podviake 179 179 181 183 184 185 186 186

9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Venci Stubovi
Lukovi Svodovi Ploče Tavanice Stepeništa Podloge Podovi

187 187
188 189 189 190 192 193 196

18.
19. 20. 21. 22. 23. 24.

Staze
Ograde Šahtovi Kanali Betonska galanterija Ostali betonski radovi ARMIRAČKI RADOVI

198
198 200 202 203 205 207

177

1. Tamponi
1. Nabavka, transport, razastiranje u slojevima, nabijanje i fino planiranje šljunka. Šljunak nasuti u predviĊenom sloju i nabiti, do potrebne zbijenosti. Obraĉun po m3 nabijenog šljunka. m3 2. 15,00 €

Nabavka i razastiranje Šljunka ispod temelja. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima, nabiti i fino isplankati.sa tolerancijom po visini ±1 cm. Obraĉun po m3 nabijenog šljunka. a. Ispod temelja. b. Ispod trotoara. c. Ispod podova. m3 m3 m3 16,00 € 15,00 € 14,00 €

5.

Nabavka i razastiranje šljunka u sloju debljine 10 cm, ispod temelja. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. Obraĉun po m2 nabijenog šljunka, a. b. c. d. e. Ispod temelja. Ispod betonske ploče. Ispod staza. Ispod trotoara. Ispodpodova. m2 m2 m2 m2 m2 2,50 2,25 2,00 2,00 2,25 € € € € €

10.

Nabavka i razastiranje šljunka u sloju debljine 20 cm, Ispod staze. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. Obraĉun po m2 nabijenog šljunka. a. b. c. d. Ispod staze. Ispod trotoara. Ispod poda. Ispod betonske ploče. m2 m2 m2 m2 3,50 3,50 3,75 3,75 € € € €

14.

Nabavka i nasipanje tucanika ispod staza. Preko isplaniranog terena nasuti i razastreti tucanik predviĊene granulacije u slojevima i izvršiti nabijanje motornim valjkom uz potrebno kvašenje. Obraĉun po m3 nabijenog tucanika. m3 15,00 €

2, Temelji
l. Izrada armirano betonskih temelja marke MB 20. Temelje armirati po projektu, detaljima i statiĉkom proraĉunu. Betoniranje raditi preko prethodno razasutog šljunka debljine sloja 10 cm. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i armatura i tampon šljunka. Obraĉun po m3 temelja. a. MB20. b. MB25. c. MB30. 4. m3 m3 m3 100,00 € 110,00 € 120,00 €

Izrada armirano betonskih temelja marke MB 20. Izraditi oplatu i temelje armirati po projektu, detaljima i statiĉkom proraĉunu. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, armatura i tampon šljunka. Obraĉun po m3 temelja. a. MB20 b. MB25. c. MB30. m3 m3 m3 125,00 € 137,50 € 150,00 € 179

7.

Izrada armirano betonskih temelja samaca marke MB 20. Temelje armirati po projektu, detaljima i statiĉkom proraĉunu. Betoniranje raditi preko prethodno razastnog šljunka debljine sloja 10 cm. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i armatura i tampon šljunka. Obraĉun po m3 temelja. a. MB 20. b. MB 25. c. MB 30. ' m3 m3 m3 110,00 € 120,00 € 130.00 €

1 0.

Izrada armirano betonskih temelja samaca marke ME 20. Izraditi oplatu i temelje armirati po projektu, detaljima i statiĉkom proraĉunu. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, armatura i tampon šljunka. Obraĉun po m3 temelja. a. MB20. b. ME 25. c. MB30. m3 m'3 m3 130,00 € 145,00, € 160,00 €

13.

Izrada temelja od nabijenog betona marke MB 15. Temelje izvesti po projektu i detaljima. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulazi i tampon šljunka. Obraĉun po rn3 temelja. a. MB 15. b. MB20. c. MB 25. m3 m3 m3 75,00 € 85,00 € 95,00 €

16.

Izrada temelja od nabijenog betona marke MB 15. Izraditi oplatu i temelje izvesti po projektu i detaljima. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata i tampon šljunka. Obraĉun po m3 temelja. a. ME 15. b. ME 20. c. ME 25. m3 m3 m3 85,00 € 95,00 € 110,00 €

19.

Izrada temelja samca od nabijenog betona marke MB 15. Temelje izvesti po projektu i detaljima. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulazi i tampon šljunka. Obraĉun po m3 temelja. a. MB15. b. MB 20. c. MB 25. m3 m3 m3 80,00 € 90,00 € 100,00 €

22.

Izrada temelja samaca od nabijenog betona marke MB 15. Izraditi oplatu i temelje izvesti po projektu i detaljima. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 crn. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata i tampon Šljunka. Obraĉun po m3 temelja. a. MB 15. b. MB 20. c. MB 25. m3 m3 m3 100,00 € 110,00 € 120,00 €

25.

Podbetoniranje postojećih temelja u lamelama duţine 1,00 m betonom MB 30. Pre poĉetka radova izvoĊaĉ je obavezan da napravi redosled betoniranja lamela, uz obaveznu saglasnost statiĉara, Nakon iskopa zemlje dno temeljnog zida dobro oĉistiti špahtlama i Ĉeliĉnim ĉetkama od zemlje i oprati vodom. Armaturu pripremiti duţine 2.00 metara, a prilikom ugradnje po 50 cm sa svake strane saviti radi preklopa sa susednim lamelama. Postaviti oplatu i izvršiti podbetoniranje do visine 4-5 cm ispod postojećeg temelja. Nakon vezivanja betona spoj izmeĊu dna postojećeg temelja i novo betoniranog temelja podbiti suvim betonom spravljenim sa "jedinicom". Zatim izvesti ostale lamele po utvrĊenom

180

rasporedu. U cenu ulazi kompletan rad i materijal, sa ĉišćenjem, armiranjem, oplatom, betoniranjem i podbijanjem temelja. Obraĉun po m3 temelja. m3 26 375,00 €

Ojačavanje temelja armirano betonskim prstenom. Postojeće temelje oĉistiti od zemlje i oprati vodom, a zatim iz njih ispustiti ankere, trnove, od betonskog gvozda za vezu sa betonskim prstenom. Izraditi oplatu i temelje armirati po projektu, detaljima i statiĉkom proraĉunu. Betoniranje izvesti betonom MB 20, preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, armatura, izrada i ugradnja ankera i tampon šljunka. Obraĉun po m3 prstena temelja. m3 225,00 €

27.

Izrada temelja za ivičnjak od nabijenog betona marke MB 20, dimenzija 20x20 cm. Temelje izvesti po projektu i detaljima, preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. Beton ugraditi i negovati. U cenu ulaze i oplata i tampon šljunka. - Obraĉun po ml izvedenog temelja. a. Dimenzija 20x20 cm.
b. Dimenzija 30x20 cm.

ml
ml

6,00 €
8,00 €

3. Mega šipovi
1. Obeleţavanje ose šipova i ugraĎivanje repera, kao priprema za podbijanje Šipova ispod postojećih temelja. Izvršiti obeleţavanje ose šipova i ugraĊivanje repera za osmatranje eventualnih deformacija objekta pre, u toku i posle utiskivanja šipova. Obraĉun po komadu ugraĊenog repera. Kom. 2. 30,00 €

Merenje nultog opaţanja objekta. Pre poĉetka radova oĉitati nivelmanom nulte vrednosti postavljenih repera i ponoviti oĉitavanja nakon završetka radova na podbijanju mega šipova i poduhvatanju postojećih temelja. O rezultatima merenja saĉiniti pismeni izveštaj. Obraĉun po broju (komadu) merenja. Kom. 50,00 €

3.

Ručni iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu pored temelja. Iskop zemlje izvesti tako daje kota dna iskopane zemlje 20 cm viša od donje ivice postojećeg temelja, a prema projektu i datim kotama. Boĉne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju prevesti i odloţiti na gradilišnu deponiju. Obraĉun po m3 zemlje, mereno uraslo. m3 10,00 €

4.

Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu pored temelja. Iskop zemlje izvesti tako da je kota dna iskopane zemlje 20 cm viša od donje ivice postojećeg temelja, a prema projektu i datim kotama. Boĉne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju prevesti i odloţiti na gradilišnu deponiju. Obraĉun po m3 zemlje, mereno uraslo. m3 5,00 € 181

5.

Ručni iskop zemlje III kategorije za radne jame, pored temelja. Radne jame sluţe za potrebno utiskivanje "mega" šipova. Dimenzije radnih jama su 1.20x1.20 m i dubine 1.50 m. odnosno J.30 ispod dna temelja. Visina iskopa zavisi od dubine fundiranja temelja. Boĉne strane pravilno odseći. a dno nivclisati. a iskopanu zemlju prevesti i odloţili na gradilišnu deponiju. Obraĉun po m3 zemlje, mereno uraslo. m3 12.00 €

6.

Ručno potkopavanje stopa temelja u zemlji III kategorije za radne jame, ispod temelja . Dimenzije radnih jama ispod dna temelja su 0.70x1.20x1.30 m. a prema projektu i dalim kotama. Dubina potkopavanja stope temelja je l .30 m, a širina zavisi od stope temelja. Boĉne strane pravilno odseći. a dno nivelisati. Iskopanu zemlju prevesti i odloţiti na gradilišnu deponiju. Obraĉun po m3 zemlje, mereno urasio. m3 15,00 €

7.

Obrada temeljnih spojnica. Postojeće površine dna temelja oĉistiti od zemlja i obraditi radi pravilnog naleganja hidrauliĉne prese prilikom utiskivanja ĉeliĉnih "mega" Šipova. Obraĉun po komadu lamele, odnosno sipa. Kom. 100,00 €

8.

Poduhvatanje, ojačanje, temeljne stope čeličnom konstrukcijom. Izraditi i postaviti ĉeliĉnu konstrukciju, kao ojaĉanje temeljne stope, radi prenosa opterećenja sa objekta na utisnute "mega" šipove. Ĉeliĉnu konstrukciju izraditi od 2 NP 20 nosaĉa meĊusobno spojena i zavarena po celoj duţini. Ĉeliĉnu konstrukciju raditi i postaviti u lamelama duţine 1,20 m. Obraĉun po komadu lamele, odnosno sipa. Kom. 80,00 €

9.

Izrada i postavljanje čeličnih "mega" šipova,prečnika 159 mm. Elemente za "mega" šipove izraditi u radionici, dopremiti, postaviti i utisnuti odgovarajućom hidrauliĉnom opremom. Šipove utisnuti do potrebne dubine, za obezbedenje potrebne sile 1,5 puta veće od dozvoljenog opterećenja. Poĉetni elemenat specijalno oblikovati u radionici, radi vertikalnosti pri utiskivanju. Sve elemente meĊusobno spojiti zavarivanjem po ćelom obimu. Za vreme utiskivanja voditi zapisnik o utiskivanju svakog sipa, odnosno svakog elementa, i u njega uneti sve neophodne podatke za ovu vrstu rada. Duţina za obraĉun se meri od donje ivice glave Sipa do vrha poĉetnog elementa utisnutog sipa. Obraĉun po ml utisnutog sipa. a. b. c. d. e. Prečnika 159 mm. Prečnika J68 mm. Prečnika 219 mm. Prečnika 273 mm. Prečnika 323,9 mm ml ml ml ml ml 42,00 € 50,00 € 65,00 € 80,00 € 120,00 €

14.

Izrada i ugraĎivanje betona MB 20 u šipove,prečnika J59 mm. Nakon utiskivanja u ĉeliĉne elemente "mega" šipove ugraditi beton. Obraĉun po ml utisnutog sipa.

a. Prečnika 159 mm. b. Prečnika 168 mm.
c. Prečnika 219 mm. d. Prečnika 273 mm. e. Prečnika 323,9 mm

ml ml
ml ml ml

5,00 € 6,50 €
8,00 € 10,00 € 12,00 €

19. Izrada i postavljanje glave čeličnog "mega" šipa. Glavu, završni elemenat, "mega" šipa izraditi od konstrukcije 20159 mm duţine 1=45 crn na ĉeliĉnom nosaĉu 2U20. Elemente meĊusobno zavariti po celoj duţini. Obraĉun komadu ugraĊene glave šipa. Kom.
182

60,00 €

20.

Kajlovanje glave "mega" sipa. Kajlovati postavljenu ĉeliĉnu konstrukciju ispod temelja i glavu šipa pomoću ĉeliĉnih ploĉa raznih debljina. Obraĉun komadu glave šipa. Kom. 10,00 €

2L

Izrada oplate i ugraĎivanje betona MB 20, u lamelama ispod temelja. U meĊuprostor ispod donje površine temeljne stope i 10 cm od donje ivice glave šipa ugraditi beton i nabiti ga. Obraĉun po m3 ugraĊenog betona. m3 190,00 €

22. Ručni utovar i odvoz viška zemlje i šuta sa gradiliŠne deponije, Utovariti višak zemlje i šuta na kamion i odvesti na gradsku deponiju. . : Obraĉun po m3 šuta, mereno u kamionu. m3 23. 11,00 €

Mašinski utovar i odvoz viška zemlje i šuta sa gradilišne deponije. Utovariti zemlje i šuta na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m3 šuta, mereno u kamionu. m3 6,00 €

4. Zidovi
1. Izrada armirano betonskih temeljnih zidova MB 20. Izraditi oplatu temeljnih zidova i armirati po projektu, detaljima i statiĉkom proraĉunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata i armatura. Obraĉun po m3 betona. a. Temeljni zidovi. b. Podrumski zidovi. c. Suterenski zidovi. 4. m3 m3 m3 150,00 € 175,00 € 180,00 €

Izrada armirano betonskih zidova MB 30. Izraditi oplatu zidova i armirati po projektu, detaljima i statiĉkom proraĉunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupiraĉi, armatura i pomoćna skela. Obraĉun po m3 betona. a. Zidovi. b. Kružni zidovi. c. Potporni zidovi. m3 m3 m3 225,00 € 270,00 € 220,00 €

7.

Izrada glatkih armirano betonskih zidova MB 30, Izraditi glatku oplatu zidova i armirati po projektu, detaljima i statiĉkom proraĉunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupiraĉi, armatura i pomoćna skela. Obračun po m3 betona. a. Zidovi. b. Kružni zidovi. c. Potporni zidovi. m3 m3 m3 275,00 € 300,00 € 260,00 €

10.

Izrada glatkih armirano betonskih potpornih zidova MB 30. Izraditi glatku oplatu sa nakovanim letvicama prema vidnoj strani potpornog zida i armirati po projektu, detaljima i statiĉkom proraĉunu. Na svakih 15 metara raditi dilatacione fuge. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, fetne. podupiraĉi, armatura i pomoćna skela. Obraĉun po m3 betona. m3 270.00 € 183

l l.

Izrada vodonepropusnih armirano betonskih zidova MB 30. Izraditi oplatu zidova i armirati po projektu, detaljima i statiĉkom proraĉunu. Beton spraviti sa dodatkom aditiva za vodonepropusnosi. ugraditi i necovati po propisima. L1 cenu ulaze i oplata, podupiraĉi, armatura i pomoćna skela. Obraĉun po m3 betona.
m3 290.00 €

12.

Izrada temeljnih zidova od nabijenog betona MB 20. Izraditi oplatu temeljnih zidova po detaljima i projektu. Beton ugradili i negovati po propisima. U cenu ulaze i opla ta, podupiraĉi i pomoćna skela. Obraĉun po m3 betona. m3 120,00 €

13.

Izrada zidova od nabijenog betona MB 20. Izraditi oplatu temeljnih zidova po detaljima i projektu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupiraĉi i pomoćna sk ela. Obraĉun po m3 betona. m3 160,00 €

14.

Izrada potpornih zidova od nabijenog betona MB 20. Izraditi glatku oplatu za zidove po detaljima i projektu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupiraĉi i pomoćna skela. Obraĉun po m3 betona. m3 170,00 €

15.

Nabavka i postavljanje montaţnih zidnih ploča "Siporeks". Ploĉe postaviti po detaljima i projektu. Sastave armirati i betonirati. U cenu ulazi i dizanje ploĉa. Obraĉun .po m2 ploĉa. m2 30,00 €

16.

Nabavka i postavljanje montaţnih pregradnih ploča "Siporeks". Ploĉe postaviti po detaljima i projektu. Sastave armirati i betonirati. U cenu ulazi i dizanje ploĉa. Obraĉun po m2 ploĉa. m2 26,00 €

5. Serklaţi
l. Izrada armirano betonskih serkhţa marke MB 20. Izraditi oplatu i serklaţe armirati po projektu, detaljima i statiĉkom proraĉunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, armatura i pomoćna skela. Obraĉun po m3 serklaţa. a. MB 20. b. MB 25. c. MB 30. 4. m3 m3 m3 150,00 € 162,50 € 175,00 €

Izrada armirano betonskih serklaţa, preseka 20x20 cm, marke MB 20. Izraditi oplatu i serklaţe armirati po projektu, detaljima i statiĉkom proraĉunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, armatura i pomoćna skela. Obraĉun po ml serklaţa. a. Preseka 20x20 cm, MB 20. b. Preseka20x20cm, MB 25. c. Preseka 20x20 cm, MB 30. ml ml ml 7,00 € 8;00 € 9,00 €

d. Preseka 25x20 cm, MB 20.
e. Preseka 25x20 cm, MB 25. f. Preseka 25x20 cm, MB 30. 184

ml
ml ml

9,00 €
10,50 € 12,00 €

g. Preseka 30x20 cm, MB 20, h. Preseka 30x20 cm, MB 25. i. Preseka 30x20 cm, MB 30. 13.

ml ml ml

11,00 € 13,00 € i 5,00 €

Betoniranje armirano betonskih santrač greda (serklaţa), betonom MB 30. Na svaka 2,00 m visine u zidovima nalaze se drvene serkiaţne grede, koje su trule. U postojećem zidu a u saradnjt sa projektantom oštemovati otvore. Izvaditi postojeće drvene grede (santraĉe) iz zida, postaviti (uvući) armaturu 0 10 sa uzengijama 0 6, izraditi oplatu i uliti beton torkret aparatom. Santraĉ grede izraditi prema detaljima i uputstvu statiĉara i projektanta. Pribliţne dimenzije greda su 16x18 cm. Po završenom betoniranju skinuti oplatu, otvore oĉistiti i zazidati. Obraĉun po m3 betona. m3 300,00 €

6. Nadvratnici
1. Izrada armirano betonskih nadvratnika, marke MB 20. Izraditi oplatu i nadvratnike armirati po detaljima i statiĉkom proraĉunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupiraĉi, armatura i pomoćna skela. Obraĉun po m3 nadvratnika. a. MB 20. b. MB 25. c. MB 30. 4. m3 m3 m3 200,00 € 212,50 € 225,00 €

Izrada armirano betonskih nadvratnika, preseka 7x20 cm, marke MB 20. Izraditi oplatu i nadvratnike armirati po detaljima i statiĉkom proraĉunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupiraĉi, armatura i pomoćna skeia. Obraĉun po ml nadvratnika. a. Preseka 7x20 cm, MB 20. b. Preseka 7x20 cm, MB 25. c. Preseka 7x20 cm, MB 30. d. Preseka 12x20 cm, MB 20. e. Preseka 12x20 cm, MB 25, f. Preseka 12x20 cm, MB 30. g. Preseka 20x20 cm, MB 20. h. Preseka 20x20 cm, MB 25. i. Preseka 20x20 cm, MB 30. j. Preseka 25x20 cm, MB 20. k. Preseka 25x20 cmt MB 25, L Preseka 25x20 cm, MB 30. m. Preseka 25x25 cm, MB 20. n. Preseka 25x25 cm, MB 25. o. Preseka 25x25 cm, MB 30. p. Preseka 30x20 cm, MB 20. r. Preseka 30x20 cm, MB 25. s. Preseka 30x20 cm, MB 30. t. Preseka 30x25 cm. MB 20. u. Preseka 30x25 cm, MB 25. v. Preseka 30x25 cm. MB 30. ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml mi ml ml 3,50 € 4,25 € 5,00 € 6,00 € 7,00 € 8,00 € 8,00 € 9,00 € 10,00 € 10,00 € 11,00 € 12,00 € 15,00 € 16,00 € 17,00 € i 2,00 € 13,50 € 15,00 € 17,00 € 18,50 € 20,00 €
185

7. Nadprozornici
l. Izrada armirano betonskih nadprozornika, marke MB 20. izraditi oplatu i nadprozornike armirati po detaljima i statiĉkom proraĉunu. Beton ucraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata. podupiraĉi, armatura i pomoćna skela. Obraĉun po m3 nadprozornika. a. MB 20. b. MB 25. m3 m3 200,00 € 212.50 €

c. MB 30.
4.

m3

225,00 €

Izrada armirano betonskih nadprozornika, preseka 20x20 cm, marke M B 20. Izraditi oplatu i nadprozornike armirati po detaljima i statiĉkom proraĉunu. Beton ugraditi i negovati po propisima, U cenu ulaze i oplata, podupiraĉi, armatura i pomoćna skela. Obraĉun po m l nadprozornika. a. Preseka 20x20 cm, MB 20. b. Preseka 20x20 cm, MB 25. c. Preseka 20x20 cm, MB 30. d. Preseka 25x20 cm, MB 20. e. Preseka 25x20 cm, MB 25. f. Preseka 25x20 cm, MB 30. g. Preseka 25x25 cm, MB 20. h. Preseka 25x25 cm, MB 25. i. Preseka 25x25 cm, MB 30. j. Preseka 30x20 cm, MB 20. k. Preseka 30x20 cm, MB 25. 1. Preseka 30x20 cm, MB 30. m. Preseka 30x25 cm, MB 20. n. Preseka 30x25 cm, MB 25. o. Preseka 30x25 cm, MB 30. ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 8,00 € 9,00 € 10,00 € 10,00 € 11,00 € 12,00 € 15,00 € 16,00 € 17,00 € 12,00 € 13,50 € 15,00 € 17,00 € 18,50 € 20,00 €

8. Podvlake
1. Izrada armirano betonskih podvlaka, marke MB 25. Izraditi oplatu sa podupiraĉima i podvlake armirati po projektu, detaljima t statiĉkom proraĉunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupiraĉi, armatura i pomoćna skela. Obraĉun po m3 podvlake. a. MB 25. b. MB 30. 3. m3 m3 250,00 € 275,00 €

Izrada glatkih armirano betonskih podvlaka, marke MB 25.Izraditi glatku oplatu sa podupiraĉima, podvlake armirati po projektu, detaljima i statiĉkom proraĉunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupiraĉi, armatura i pomoćna skela. Obraĉun po m3 podvlake. a. MB 25. b. MB 30. m3 m3 275,00 € 300,00 €

5.

Izrada skrivenih armirano betonskih podvlaka, marke MB 25. Izraditi oplatu sa podupiračima i podvlake armirati po projektu, detaljima i statiĉkom proraĉunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupiraĉi, armatura i pomoćna skela. Obraĉun po m3 podvlake.
a. MB 25. b. MB 30. m3 m3 230,00 € 250,00 €

186

7.

Izrada armirano betonskih kontra podvlaka, marke MB 25. Izraditi oplatu sa podupiraĉima i podvlake armirati po projektu, detaljima i statiĉkom proraĉunu. Beton ugraditi i negovati po propisima, U cenu ulaze l oplata, podupiraĉi, armatura i pomoćna skela. Obraĉun po m3 podvlake. a. MB 25. b. MB 30. m3 m3 240,00 € 260,00 €

9. Venci
l. Izrada profilisanih venaca ortogonalne projekcije do 10 cm sa pripadajućim serklaţom, od armiranog betona MB 25. Uraditi profilisanu oplatu sa podupiraĉima i vence armirati po detaljima i statiĉkom proraĉunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupiraĉi i armatura. Obraĉun po ml venca. a. b. c. d. Do 10cm. Do 15 cm. Do 20 cm. Do 25 cm. ml mi ml ml 15,00 25,00 35,00 45,00 € € € €

5.

Izrada profilisanih venca sa pripadajućim serklaţom, od armiranog betona MB 25. Uraditi profilisanu oplatu sa podupiraĉima i vence armirati po detaljima i statiĉkom proraĉunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupiraĉi i armatura. Obraĉun po m3 venca.
m3 450,00 €

10. Stubovi
Izrada armirano betonskih stubova, marke MB 20. Izraditi oplatu i stubove armirati po projektu, detaljima i statiĉkom proraĉunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupiraĉi, armatura i pomoćna skela. Obraĉun po m3 stubova.

a. MB20. b. MB25. c. MB30.
4.

m3 m3

m3

220,00 € 235,00 € 250,00 €

Izrada armirano betonskih stubova,preseka 20x20 cm, marke MB 20. Izraditi oplatu i stubove armirati po projektu, detaljima i statiĉkom proraĉunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupiraĉi, armatura i pomoćna skela. Obraĉun po ml stubova.

a. b. c. d. e. f. g. h.

Preseka 20x20 cm, MB 20. Preseka 20x20 cm, MB 25. Preseka 20x20 cm, MB 30. Preseka 25x20 cm, MB 20. Preseka 25x20 cm, MB 25. Preseka 25x20 cm, MB 30. Preseka 25x25 cm, MB 20. Preseka 25x25 cm, MB 25.

ml ml ml ml ml ml ml ml

10,00 11,00 12,00 12,00 13,50

€ € € € €

15,00 € 15,00 € 17,00 €

187

i.

Preseka 25x25 cm, MB 30.

ml ml

19,00 € 14.00 €

j. Preseka 30x20 cm. MB 20.

k. Preseka 30x20 cm, MB 25. 1. Preseka 30x20 cm. MB 30. m. Preseka 30x25 cm, MB 20. n. Preseka 30x25 cm. MB 25. o. Preseka 30x25 cm, MB 30. p. Preseka 30x30 cm, MB 20. r. Preseka 30x30 cm, .MB 25. s. Preseka 30x30 cm. MB 30. 22.

ml m1 ml ml ml ml ml ml

l6.00 18.00 17.00 18,50 20,00 22,50 25,00 27,50

€ € € € € € € €

Izrada armirano betonskih okruglih stubova, marke MB 20. Izraditi oplatu i stubove armirati po projektu, detaljima i statiĉkom proraĉunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupiraĉi, armatura i pomoćna skela. Obraĉun po m3 stubova.

a. MB 20. b. MB 25. c. MB 30. 25.

m3 m3 m3

250,00 € 275,00 € 300,00 €

Izrada glatkih armirano betonskih stubova, marke MB 20. Izraditi glatku oplatu i stubove armirati po projektu, detaljima i statiĉkom proraĉunu. Beton paţljivo ugraditi, nabiti i negovati, vodeći raĉuna da ostaje vidan. U cenu ulaze i oplata, podupiraĉi, armatura i pomoćna skela. Obraĉun po m3 stubova. a. MB 20. b. MB25. c. MB 30. m3 m3 m3 250,00 € 275,00 € 300,00 €

11. Lukovi
1. Izrada lukova od armiranog betona marke MB 30. Izraditi oplatu sa podupiraĉima i lukove armirati po projektu, detaljima i statiĉkom proraĉunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i . oplata, podupiraĉi, armatura i pomoćna skela. Obraĉun po m3 lukova. m3 2. 600,00 €

Izrada lukova od armiranog betona,preseka 12x25 cm, marke MB 30. Izraditi oplatu sa podupiraĉima i lukove armirati po projektu, detaljima i statiĉkom proraĉunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupiraĉi, armatura i pomoćna skela. Obraĉun po m3 lukova,

a. Preseka 12x25 cm. b. Preseka 20x25 cm.
c. Preseka 25x25 cm. d. Preseka 25x30 cm.

ml ml
ml ml

20,00 € 25,00 €
40,00 € 50,00 €

188
.....

12. Svodovi
1. Izrada armirano betonskih svodova marke MB 30. Izraditi oplatu sa podupiraĉima i svodove armirati po projektu, detaljima i statiĉkom proraĉunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupiraĉi, armatura i pomoćna skela. Obraĉun po m3 svodova. m3 2. 600,00 €

Izrada armirano betonskih svodova debljine 15 cm, marke MB 30. Izraditi oplatu sa podupiraĉima i svodove armirati po projektu, detaljima i statiĉkom proraĉunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupiraĉi, armatura i pomoćna skela. Obraĉun po m2 svodova.
a. Debljine 15 cm. b. Debljine 20 cm. c. Debljine 30 cm. m2 m2 m2 120,00 € 170,00 € 230,00 €

5.

Izrada krstatih svodova od armiranog betona, marke MB 30. Izraditi oplatu sa podupiraĉima i svodove armirati po projektu, detaljima i statiĉkom proraĉunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupiraĉi, armatura i pomoćna skela. Obraĉun po m3 svodova. m3 850,00 €

6.

Izrada krstatih svodova od armiranog betona debljine 20 cm, marke MB 30. Izraditi oplatu sa podupiraĉima i svodove armirati po projektu, detaljima i statiĉkom proraĉunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupiraĉi, armatura i pomoćna skela. Obraĉun po m2 svodova. m2 190,00 €

13, Ploče
Izrada armirano betonskih ploča marke MB 30. Izraditi oplatu sa podupiraĉima i ploĉe armirati po projektu, detaljima i statiĉkom proraĉunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupiraĉi, armatura i pomoćna skela. Obraĉun po m3 izlivene ploĉe. m3 250,00 €

Izrada armirano betonskih ploča, debljine 6 cm, marke MB 30. Izraditi oplatu sa podupiraĉima i ploĉe armirati po projektu, detaljima i statiĉkom proraĉunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupiraĉi, armatura i pomoćna skela. Obraĉun po m2 izlivene ploĉe.
a. b. c. d. e.
f.

Debljine 6 cm. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. Debljine 12 cm. Debljine 14 cm.
Debljine 16 cm.

m2 m2 m2 m2 m2
m2

30,00 32,50 35,00 40,00 45,00

€ € € € €

50.00 €

189

8.

Izrada krstatih armirano betonskih ploča, marke MB 30. izraditi oplatu sa podupiraĉima i ploĉe armirati po projektu, detaljima i statiĉkom proraĉunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupiraĉi. annatura :i pomoćna skela. Obraĉun po m3 izlivene pioĉe.
*.

m3 9.

275.00 €

Izrada krstatih armirano betonskih ploča, debljine 12 cm, marke MB 30. Izraditi oplatu sa podupiraĉima i ploĉe armirati po projektu, detaljima i statiĉkom proraĉunu. Beton ugradili i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupiraĉi, armatura i pomoćna skela. Obraĉun po m2 izlivene ploĉe. a. Debljine 12 cm. m2 50.00 €

b. Debljine 14 cm.
c. Debljine 16 cm. d. Debljine 18 cm. 13.

m2
m2 m2

55,00 €
60,00 € 65,00 €

Izrada balkonskih armirano betonskih ploča, marke MB 30. Izraditi oplatu sa podupiraĉima i balkonsku ploĉe armirati po projektu, detaljima i statiĉkom proraĉunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupiraĉi, armatura i pomoćna skela. Obraĉun po m3 izlivene ploĉe. m3 300,00 €

14.

Izrada lako armiranih betonskih ploča, debljine 6 cm, marke MB 20. Ploĉe armirati po projektu, detaljima i statiĉkom proraĉunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulazi i armatura. Obraĉun po m2 izlivene ploĉe. a. Debljine 6 cm. b. Debljine 8 cm. m2 m2 15,00 € 17.50 €

c. Debljine l O cm.

m2

20,00 €

14. Tavanice
l. Izrada polumontaţne tavanice, tipa "Fert", debljine 12+4 cm. Oslonce rebara izravnati cementnim malterom. Svako rebro mora biti naslonjeno minimum 5 cm na oslonac i armatura prepuštena još 10 cm. Postaviti rebro za ukrućenje, za raspone veće od 3 m. Ploĉu i rebro armirati po projektu i detaljima. Pre betoniranja izvršiti pranje oslonaca. Betonirati betonom marke MB 30. U cenu ulaze i fetne-nosaĉi sa podupiraĉima. Oplata mora ostati najmanje 14 dana. Obraĉun po m2 tavanice.

a. Debljine 12+4 cm. b. Debljine 14+6 cm.
c. Debljine 16+4 cm. 4.

m2 m2
m2

40,00 € 45,00 €
48,00 €

Izrada meĎuspratne tavanice TM-3, debljine 16+4 cm. Blokove prethodno obraditi postavljanjem armature u ţljebove i popunjavanjem cementnim malterom. Gotove nosaĉe postaviti preko fetni-nosaĉa. Ploĉu i rebra armirati po projektu i detaljima. Betonirati betonom marke MB 30. U cenu ulaze i fetnenosaĉi sa podupiraĉima. Oplata mora ostati najmanje 14 dana. Obraĉun po m2 tavanice.

a. Debljine 16+4 cm, TM3. b. Debljine 20+5 cm, TM 5.
190

m2 m2

55,00 € 60,00 €

6.

Izrada meĎuspratne tavanice, tipa Monta 8, debljine 8+4 cm. Blokove prethodno obraditi postavljanjem armature u ţljebove i popunjavanjem cementnim malterom. Gotove nosaĉe postaviti preko fetni-nosaĉa. Ploĉu i rebra armirati po projektu i detaljima. Betonirati betonom marke MB 30. U cenu ulaze i fetne-nosaĉi sa podupiraĉima. Oplata mora ostati najmanje 14 dana. Obraĉun po m2 tavanice. a. b. c. d. e. Monta 8, debljine 8+4 cm. Monta 12, debljine 12+4 cm. Monta 14, debljine 14+4 cm. Monta 16, debljine 16+4 cm. Monta 20, debljine 20+5 cm. m2 m2 m2 m2 m2 40,00 42,50 45,00 50,00 60,00 € € € € €

11.

Izrada armirano betonske meĎuspratne OMNIA tavanice, ukupne debljine 15 cm. Tavanicu izvesti od armirano betonskih montaţnih elemenata raspona prema statiĉkom proraĉunu i detaljima. Širina elemenata je 2,00 metara, a debljina 6 cm. Montaţni elementi se izvode od betona MB 40 i armirani su mreţastom armaturom. U drugoj fazi naliva se beton debljine 9 cm istog kvaliteta kao prethodni i postavlja mreţasta armatura iznad oslonca u svemu prema detaljima. U cenu ulaze i armatura, oplata i podupiraĉi. Obraĉun po m2 tavanice. m2 '75,00 €

12.

Izrada meĎuspratne konstrukcije, tipa "Avramenko", debljine 25+5 cm. Oslonce rebara izravnati cementnim malterom. Rebro mora biti naslonjeno minimum 5 cm na oslonac i armatura prepuštena još 10 cm. Ploĉu i rebra armirati po projektu i detaljima. Betonirati betonom marke MB 30. U cenu ulazi armatura i oplata. Obraĉun po m2 tavanice. m2 80,00 €

13.

Nabavka i postavljanje montaţnih meĎuspratnih ploča "Siporeks". Ploĉe postaviti po detaljima i projektu. Sastave armirati i betonirati. U cenu ulazi i dizanje ploĉa. Obraĉun po m2 ploĉa. m2 45,00 €

14.

Nabavka i postavljanje montaţnih krovnih ploča "Siporeks". Ploĉe postaviti po detaljima i projektu. Sastave armirati i betonirati. U cenu ulazi i dizanje ploĉa. Obraĉun po m2 ploĉa. m2 40,00 €

15.

Nabavka i postavljanje montaţnih meĎuspratnih ploča "Durisol". Ploĉe postaviti po detaljima i projektu. Sastave armirati i betonirati. U cenu ulazi i dizanje ploĉa. Obraĉun po m2 ploĉa. m2 35,00 €

16.

Nabavka i postavljanje montaţnih krovnih ploča "Durisol". Ploĉe postaviti po detaljima i projektu. Sastave armirati i betonirati. U cenu ulazi i dizanje ploĉa. Obraĉun po m2 ploĉa. m2 40,00 € 191

15. Stepeništa
1. Izrada temelja stepeništa od nabijenog betona MB 20. Temelj betonirali preko sloja šljunka. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulazi i oplata. Obraĉun po m3 betona.

m3
2.

80.00 €

Izrada kose stepenišne ploče od nabijenog betona MB 20. Kosu ploĉu betonirati preko sloja šljunka. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulazi i oplata. Obraĉun po m3 betona.

rn3
3.

100,00 €

Izrada betonskih stepenika od nabijenog betona MB 20. Izraditi oplatu stepenika po detaljima i projektu. Stepenike betonirati preko kose ploĉe. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulazi i oplata. Obraĉun po ml izvedenih stepenika.

ml
4.

7,50 €

Izrada kose stepenišne ploče i stepenika od nabijenog betona MB 20. Ploĉu betonirati istovremeno sa stepenicima, a preko sloja šljunka. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulazi i oplata. Obraĉun po m3 betona. m3 125,00 €

5.

Izrada armirano betonskih temelja stepeništa marke MB 20. Izraditi oplatu temelja i armirati po projektu, detaljima i statiĉkom proraĉunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulazi i oplata i armatura. Obraĉun po m3 betona. m3 125,00 €

6.

Izrada armirano betonskih obraznih nosača marke MB 30.Izraditi oplatu obraznih nosaĉa i armirati po projektu, detaljima i statiĉkom proraĉunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupiraĉi, armatura i pomoćna skela. Obraĉun po m3 betona. m3 240,00 €

7.

Izrada armirano betonskih kosih ploča stepeništa marke MB 30. Izraditi oplatu kosih ploĉa i armirati po projektu, detaljima i statiĉkom proraĉunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupiraĉi, armatura i pomoćna skela. Obraĉun po m3 betona. m3 220,00 €

8.

Izrada armirano betonskih kosih ploča i stepenika stepeništa marke MB 30. Izraditi oplatu kosih ploĉa i stepenika i armirati po projektu, detaljima i statiĉkom proraĉunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupiraĉi, armatura i pomoćna skela. Obraĉun po m3 betona. m3 260,00 €

9.

Izrada armirano betonskih kosih ploča i podesta stepeništa marke MB 30. Izraditi oplatu kosih ploĉa i podesta i armirati po projektu, detaljima i statiĉkom proraĉunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupiraĉi, armatura i pomoćna skela. Obraĉun po m3 betona. m3 192 240,00 €

10.

Izrada armirano betonskih podesta stepeništa marke MB 30. Izraditi oplatu podesta i armirati po projektu, detaljima i statiĉkom proraĉunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupiraĉi, armatura i pomoćna skela. Obraĉun po m3 betona. m3 200,00 €

11.

Izrada armirano betonskih rektifikovanog stepeništa marke MB 30. Izraditi oplatu stepeništa i armirati po projektu, detaljima i statiĉkom proraĉunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupiraĉi, armatura i pomoćna skela. Obraĉun po m3 betona. m3 320,00 €

16. Podloge
1. Izrada cementne košuljice debljine 3 cm, kao podloge. Podlogu za košuljicu, pre nanošenja košuljice, oĉistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom", razmere l :3 i negovati je dok ne oĉvrsne. Obraĉun po m2 košuljice. m2 2. 7,50 €

Izrada rabicirane cementne košuljice debljine 3 cm, kao podloge. Podlogu za košuljicu, pre nanošenja košuljice, oĉistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim Šljunkom "jedinicom", razmere l :3. Armirati je rabic pletivom, postavljenim u sredini sloja. Košuljicu negovati dok ne oĉvrsne. Obraĉun po m2 košuljice, m2 9,00 €

3.

Izrada armirane cementne košuljice debljine 3 cm, kao podloge. Podlogu za košuljicu, pre nanošenja košuljice, oĉistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom", razmere l :3. Armirati je mreţom 0 6 mm, sa okcima 15/15 cm, postavljenom u sredini sloja. Košuljicu negovati dok ne oĉvrsne. Obraĉun po m2 košuljice. m2 12,00 €

4.

Izrada podloge od betona, debljine 6 cm, marke MB 15. Gornju površinu betonske podloge izravnati, a beton negovati. Obraĉun po m2 podloge. a. b. c. d. Debljine 6 cm, Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. Debljine 12 cm. m2 m2 m2 m2 7,00 € 9,00 € 11,00 € 13,00 €

8.

Izrada podloge od lako armiranog betona, debljine 6 cm, marke MB 20. Podlogu armirati mreţastom armaturom, po statiĉkom proraĉunu i betonirati. Gornju površinu betonske podloge izravnati, a beton negovati. U cenu ulazi i armatura. Obraĉun po m2 podloge. a. b. c. d. Debljine 6 cm. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. Debljine 12 cm. m2 m2 m2 m2 12,00 14,00 16,00 18,00 € € € €

193

1.

Izrada sloja za izravnanje od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 1 debljine 5 cm, "Termika" Zrenjanin. Podloea rnora bili ĉista, otprašena i odmasćena. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je. pre nanošenja perlitnog betona, po podlozi razliti cementne mleko. Pripremiti Superbet l po uputstvu proizvoĊaĉa. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjaĉom po unapred pripremljenim vodicama. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja oĉvrslog betona, po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni ţljeb. Postoje betonska masa penasta i meka, mora se 7 dana zaštititi od mehaniĉkih opterećenja i naglog sušenja. Sloj za izravnanje betonirati pri temperaturi od "f-5°C do +30DC. U periodu oĉvršćavanja beton orošavati vodom. Preko podloge obavezno izvesti zaštitni sloj od sitnozrnog betona. a koji se posebno plaća. Ĉvrstoća na pritisak je 0.5 MPa, a zapreminska teţina perlitnog betona 258 kg/m3. Obraĉun po m2 sloja za izravnanje. a. Debljine 5 cm. b. Debljine 6 cm. c. Debljine 8 cm. m2 m2 m2 l 0,00 € 12,00 € 14,00 €

5.

Izrada sloja za izravnanje od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 3 debljine 5 cm, "Termika" Zrenjanin. Podloga mora biti ĉista, otprašena i odmasćena. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je, pre nanošenja perlitnog betona, po podlozi razliti cementno mleko. Pripremiti Superbet 3 po uputstvu proizvoĊaĉa. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjaĉom po unapred pripremljenim vodicama. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja oĉvrslog betona, po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni ţljeb. Postoje betonska masa penasta i meka, mora se 7 dana zaštititi od mehaniĉkih opterećenja i naglog sušenja. Sloj za izravnanje betonirati pri temperaturi od +5°C do +30°C. U periodu oĉvršćavanja beton orošavati vodom. Ĉvrstoća na pritisak je 2,72 MPa, a zapreminska teţina perlitnog betona 578 kg/m3. Obraĉun po m2 sloja za izravnanje. a. Debljine 5 cm. b. Debljine 6 cm. c. Debljine 8 cm. rn2 m2 m2 11,00 € 13,00 € 16,00 €

l 8.

Izrada podloge, estriha,od perlitnog termoizolacionog betona Superbet l debljine 5 cm, "Termika" Zrenjanin. Podloga mora biti ĉista, otprašena i odmasćena. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je, pre nanošenja perlitnog betona, po podlozi razliti cementno mleko. Pripremiti Superbet l po uputstvu proizvoĊaĉa. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjaĉom po unapred pripremljenim vodicama. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja oĉvrslog betona, po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni ţljeb. Postoje betonska masa penasta i meka, mora se 7 dana zaštititi od mehaniĉkih opterećenja i naglog sušenja. Podlogu betonirati pri temperaturi od +5°C do +30°C. U periodu oĉvršćavanja beton orošavati vodom. Preko podloge obavezno izvesti zaštitni sloj od sitnozrnog betona, a koji se posebno plaća. Ĉvrstoća na pritisak je 0,5 MPa, a zapreminska teţina perlitnog betona 258 kg/m3. Obraĉun po m2 podloge. a. Debljine 5 cm, b. Debljine 6 cm. c. Debljine 8 cm. m2 m2 m2 8,50 € 10,00 € 14,00 €

21.

Izrada podloge, estriha, od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 3 debljine 5 cm, "Termika" Zrenjanin, Podloga mora biti ĉista, otprašena i odmasćena. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je, pre nanošenja perlitnog betona, po podlozi razliti cementno mleko. Pripremiti Superbet 3 po uputstvu proizvoĊaĉa. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjaĉom po unapred pripremljenim vodicama. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja oĉvrslog betona, po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni ţljeb. Postoje betonska masa penasta i meka, mora se 7 dana zaštititi od mehaniĉkih opterećenja i naglog sušenja. Podlogu betonirati pri temperaturi od +5°C do +30°C. U periodu oĉvršćavanja beton orošavati vodom. Preko podloge moţe se direktno postaviti pod od parketa ili

194

keramiĉkih ploĉica. Ĉvrstoća na pritisak je 2,72 MPa, a zapreminska teţina perlitnog betona 578 kg/m3. Obraĉun po m2 podloge. a. Debljine 5 cm. b. Debljine 6 cm. c. Debljine 8 cm. 24, m2 m2 m2 10,50 € 12,00 € 16,00 €

Izrada podloge od lakog betona Stirocem debljine 2 cm. Dvokomponentni laki beton Stirocem spraviti od ekspandiranih perli Stiropora, cementa sa odgovarajućim dodacima l vode, po uputstvu proizvoĊaĉa "Prvi maj" Ĉaĉak. Strirocem naneti u slojevima i nabiti do gustine od 0,5 kg/lit i završno obraditi perdašenjem. Zapreminska teţina ugraĊenog Stirocema je 500 kg/m3, a Ĉvrstoća na pritisak posle 28 danaje 1,5 MPa. Obraĉun po m2 podloge. a. b. c. d. e. Debljine 2 cm. Debljine 4 cm. Debljine 6 cm. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. m2 m2 m2 m2 m2 9,00 18,00 27,00 36,00 45,00 € € € € €

29.

Izrada podloge od keramzita debljine 6 cm. Gornju površinu izravnati i podlogu negovati. Obraĉun po m2 podloge. a. Debljine 6 cm. b. Debljine 10 cm. m2 m2 9,00 € 12,50 €

31.

Izrada sloja za pad ravnog krova od betona prosečne debljine 4 cm marke MB 15. Gornju površinu betonske podloge izravnati, a beton negovati. Obraĉun po m2 podloge.
a. Debljine 4 cm. m2 6,00 €

b. Debljine 6 cm. c. Debljine 8 cm. d. Debljine 10 cm. 35.

m2 m2 m2

8,00 € 10,00 € 12,00 €

Izrada sloja za pad od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 3 debljine 4 cm, "Termika" Zrenjanin. Podloga mora biti ĉista, otprašena i odmašćena. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je, pre nanošenja perlitnog betona, po podlozi razliti cementno mleko. Pripremiti Superbet 3 po uputstvu proizvoĊaĉa. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjaĉom po unapred pripremljenim vodicama. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja oĉvrslog betona, po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni ţljeb. Postoje betonska masa penasta i meka, mora se 7 dana zaštititi od mehaniĉkih opterećenja i naglog sušenja. Sloj za izravnanje betonirati pri temperaturi od +5°C do +30°C. U periodu oĉvršćavanja beton orošavati vodom. Preko sloja za pad obavezno izvesti hidroizolacioni i zaštitni sloj, a koji se posebno plaćaju. Ĉvrstoća na pritisak je 2,72 MPa, a zapreminska teţina perlitnog betona 578 kg/m3. Obraĉun po m2 sloja za pad.

a. Debljine 5 cm.
b. Debljine 6 cm. c. Debljine 8 cm. d. Debljine 10 cm. 39.

m2
m2 m2 m2

10,00 € 12,00 € 15,00 € 20,00 €

Izrada sloja za pad, kao i termoizolacije, ravnog krova od lakog betona Stirocem prosečne debljine 5 cm. Dvokomponentni laki beton Stirocem spraviti od ekspandiranih perli Stiropora, cementa sa odgovarajućim dodacima i vode, po uputstvu proizvoĊaĉa "Prvi maj" Ĉaĉak. Strirocem naneti u slojevima i nabiti do gustine od 0,5 kg/lit i završno obraditi perdašenjem. Zapreminska teţina ugraĊenog Stirocema je 500 kg/m3, a ĉvrstoća na pritisak posle 28 danaje 1,5 MPa. Obraĉun po m2 sloja za pad. a. Debljine 5 cm. b. Debljine 8 cm.
c. Debljine 10 cm.

m2 m2
m2

22,00 € 35,00 €
45,00 €

195

17. Podovi
l. Izrada betonskog poda, debljine 6 čin. marke MB 15, perdašen. Gornju površinu isperdašiti i beton negovati. Obraĉun po m2 poda. a. Debljine 6 cm. b. Debljine 8 cm. c. Debljine 10 cm. 13,00 € d. Debljine 12 cm. 5. m2 m2 . m2 9.00 € l ] ,00 € m2 15,00 €

Izrada betonskog poda, debljine 6 cm, marke MB 15, gletovan. Gornju površinu gletovati do rnog sjaja i beton negovati. Obraĉun po m2 poda. a. b. c. d. Debljine 6 cm. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. Debljine 12 cm. m2 m2 m2 m2 11,00 13,00 15,00 17,50 € € € €

.

9.

Izrada betonskog poda, debljine 6 cm, marke MB 20, armiran i perdašen. Pod armirati mreţastom armaturom, prema projektu i statiĉkom proraĉunu i betonirati. Armatura ulazi u cenu poda. Gornju površinu perdašiti i beton negovati. Obraĉun po m2 poda. a. b. c. d. Debljine 6 cm. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. Debljine 12 cm. m2 m2 m2 m2 12,50 € 14;00 € 17,50 € 21,00 €

13.

Izrada betonskog poda, debljine 6 cm, marke MB 20, armiran i gletovan. Pod armirati mreţastom armaturom, prema projektu i statiĉkom proraĉunu i betonirati. Armatura ulazi u cenu poda. Gomju površinu gletovati do crnog sjaja i beton negovati. Obraĉun po m2 poda. a. b. c. d. Debljine 6 cm. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. Debljine 12 cm. m2 m2 m2 m2 15,00 16,00 20,00 25,00 € € € €

17.

Izrada perdašene cementne košuljice debljine 3 cm. Podlogu pre nanošenja košuljice oĉistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom", razmere 1:3. Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne oĉvrsne. Obraĉun po m2 košuljice. m2 7,50 €

18.

Izrada gletovane cementne košuljice debljine 3 cm. Podlogu pre nanošenja košuljice oĉistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom ", razmere l :3. Gornju površinu košuljice gletovati do crnog sjaja i negovati dok ne oĉvrsne. Obraĉun po m2 košuljice. m2 9,00 €

19.

Izrada rabicirane i perdašene cementne košuljice debljine 3 cm. Podlogu pre nanošenja košuljice oĉistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim Šljunkom "jedinicom", razmere l :3. Košuljicu armirati rabic pletivom, postavljenim u sredini sloja. Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne oĉvrsne. Obraĉun po m2 košuljice. m2 11,00 €

196

20.

Izrada rabicirane i gletovane cementne košuljice debljine 3 cm. Podlogu pre nanošenja košuljice oĉistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom", razmere l :3. Košuljicu armirati rabic pletivom, postavljenim u sredini sloja. Gornju površinu košuljice gletovati do crnog sjaja i negovati dok ne oĉvrsne. Obraĉun po m2 košuljice. m2 13,00 €

21.

Izrada armirane i perdašene cementne košuljice debljine 3 cm. Podlogu pre nanošenja košuljice oĉistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom", razmere 1:3. Armirati je mreţom 0 6 mm, sa okcima 15/15 cm, postavljenom u sredini sloja. Gornju površinu košuljice ravno isperdasiti i negovati dok ne oĉvrsne. Obraĉun po m2 košuljice. m2 11,00 €

22.

Izrada armirane i gletovane cementne košuljice debljine 3 cm. Podlogu pre nanošenja košuljice oĉistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom", razmere l :3. Armirati je mreţom 0 6 mm, sa okcima 15/15 cm, postavljenom u sredini sloja. Gornju površinu košuljice gletovati do crnog sjaja i negovati dok ne oĉvrsne. Obraĉun po m2 košuljice. m2 14,00 €

23.

Izrada košuljice sive boje FER BETON APC-12, debljine 3-5 mm, "Prvi maj" Čačak. Košuljicu na bazi eruptivnih stena porfirske strukture, mlevenog cementnog klinkera i pigmenta ugraditi na mestima gde je potrebna visoka ĉvrstoća na pritisak i savijanje, otpornost na habanje, vodonepropusnost i otpornost na mehaniĉka oštećenja kao što su valjanje, kotrljanje, udaranje, grebanje i brušenje. FER BETON APC-12 ugraditi "sveţe na sveţe" i bez prekida, do završetka ugradnje. Podloga mora biti armirano betonska ploĉa, minimalne marke MB 30. Na svezu betonsku masu naneti (posuti) suvu mešavtnu FER BETON APC-12 i obradu izvršiti mašinskim rotacionim gladiiicama, dok semešavina u potpunosti ne utisne u podlogu, iz koje uzima vodu. Posipanje i obradu vršiti dok se ne utroši predviĊena koliĉina FER BETON APC-12 (5-10 kg/m2) i dobije horizontalna i glatka površina. Košuljicu štititi od brzog sušenja, promaje, direktnog sunca ili niskih temperatura. Dilatacione fuge širine 6-8 mm rezati po projektu, 2-6 dana po izradi košuljice. Fuge ispuniti trajno elastiĉnim kitom. Pod se moţe eksploatisati posle 14 dana. Obraĉun po m2 poda. a. Sivi. b. Crveni. c. Zeleni. m2 m2 m2 12,50 € 15,00 € 18,00 €

26.

Izrada poda od betonskih ploča, dimenzija 30x30x3 cm, u cementnom malteru. Ploĉe postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cmr razmere 1:3 i zaliti cementnim mlekom. Spojnice fugovati, a ploĉe oĉistiti. U cenu ulazi i nabavka betonskih ploĉa. -Obraĉun po m2 poda. a. Dimenzija 30x30x3 cm. b. Dimenzija 40x40x3 cm. m2 m2 20,00 € 19,00 €

28.

Izrada poda od betonskih ploča dimenzija 30x30x3 cm, u pesku. Betonske ploĉe postaviti u sloju peska debljine 10 cm, pravilno nivelisati i sloţiti u slogu po projektu i detaljima. Spojnice ispuniti peskom, a ploĉe oĉistiti. U cenu ulaze nabavka ploĉa, podloga od peska i ispuna spojnica. Obraĉun po m2 poda. a. Dimenzija 30x30x3 cm.
b. Dimenzija 40x40x3 cm.

m2
m2

16,00 €
15.00 €

197

18. Staze
l. Izrada staze od betona, debljine 6 cm, marke MB 20. Gornju površinu staze obraditi po uputstvu projektanta i beton negovati. Obraĉun po m2 staze. a. Debljine 6 cm. b. Debljine S cm.
c. Debljine 10 cm.

m2 m2
m2

8.00 € 10,00 6
12;00 €

d. Debljine 12 cm. e. Debljine 15 cm. 6.

m2 m2

14,00 € 17.50 €

Izrada staze od Iako armiranog betona, debljine 6 cm, marke MB 30. Stazu armirati rnreţastom armaturom, po statiĉkom proraĉunu i betonirati. Gornju površinu staze obraditi po uputstvu projektanta i beton negovati. U cenu ulazi i armatura. Obraĉun po m2 staze. a. b. c. d. e. Debljine 6 cm. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. Debljine 12 cm. Debljine 15 cm. m2 m2 m2 m2 m2 12,50 € 15,00 € 17,00 € 20,00 € 22,50 €

l I.

Izrada staza od betonskih ploča, dimenzija 30x30x3 cm, u cementnom malteru. Ploĉe postaviti u sloju cementnog maltera debljine 3 cm, razmere 1:3 i zaliti cementnim mlekorn. Spojnice tugovati, a ploĉe oĉistiti. U cenu ulazi i nabavka betonskih ploĉa. Obraĉun po m2 staze. a. Dimenzija 30x30x3 cm. b. Dimenzija 40x40x3 cm. m2 m2 20,00 € 19,00 €

13.

Izrada staze od betonskih ploča, dimenzija 30x30x3 cm, u pesku. Betonske ploĉe postaviti u sloju peska debljine 10 cm, pravilno nivelisati i sloţiti u slogu po projektu i detaljima. Spojnice ispuniti peskom, a ploĉe oĉistiti. U cenu ulaze nabavka ploĉa, podloga od peska i ispuna spojnica. Obraĉun po m2 staze. a. Dimenzija 30x30x3 cm. . b. Dimenzija 40x40x3 cm. m2 m2 16,00 € 15,00 €

19. Ograde
1. Izrada armirano betonskih temelja ograde marke MB 20. Izraditi oplatu i temelje armirati po detaljima i projektu. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. Beton ugraditi i negovati. U cenu ulaze i oplata, armatura i tampon šljunka. Obraĉun po m3 temelja. m3 2. 125,00 €

Izrada armirano betonske sokle ograde marke MB 20. Izraditi oplatu i soklu ograde armirati po detaljima i projektu. Beton ugraditi i negovati. U cenu ulaze i oplata i armatura. Obraĉun po m3 sokle ograde. m3 200,00 €

198

3.

Izrada armirano betonske profilisane sokle ograde marke MB 20. Izraditi oplatu i soklu ograde armirati po detaljima i projektu. Beton ugraditi i negovati. U cenu ulaze i oplata i armatura. Obraĉun po m3 sokle ograde. m3 220,00 €

4.

Izrada armirano betonskih stubova ograde marke MB 20. Izraditi oplatu i stubove armirati po detaljima i statiĉkom proraĉunu. Beton ugraditi i negovati. U cenu ulaze i oplata i armatura. Obraĉun po m3 stubova. m3 200,00 €

5.

Izrada armirano betonskih stilskih stubova ograde marke MB 20. Izraditi oplatu i stubove armirati po detaljima i projektu. Beton ugraditi i negovati. U cenu ulaze i oplata i armatura. Obraĉun po m3 stubova,. m3 225,00 €

6.

Izrada armirano betonske ograde marke MB 20. Izraditi oplatu i ogradu armirati po detaljima i projektu. Beton ugraditi i negovati. U cenu ulaze i oplata i armatura. Obraĉun po m3 ograde. m3 175,00 €

7.

Izrada armirano betonske poklopne ploče ograde marke MB 20. Izraditi oplatu i poklopnu ploĉu ograde armirati po detaljima i projektu. Beton ugraditi i negovati. U cenu ulaze i oplata i armatura. Obraĉun po m3 poklopne ploĉe ograde, m3 175,00 €

8.

Izrada armirano betonske profilisane poklopne ploĉe ograde marke MB 20. Izraditi oplatu i poklopnu ploĉu ograde armirati po detaljima i projektu. Beton ugraditi i negovati. U cenu ulaze i oplata i armatura. Obraĉun po m3 poklopne ploĉe ograde. m3 220,00 €

9.

Izrada balkonske armirano betonske ograde marke MB 20. Izraditi oplatu i ogradu armirati po detaljima i projektu. Beton ugraditi i negovati. U cenu ulaze i oplata i armatura. Obraĉun po m3 ograde. m3 190,00 €

10.

Izrada balkonske glatke armirano betonske ograde marke MB 20. Izraditi glatku oplatu i ogradu armirati po detaljima i projektu. Beton ugraditi i negovati. U cenu ulaze i oplata i armatura. Obraĉun po m3 ograde. m3 220,00 €

11.

Izrada armirano betonske poklopne ploče ograde balkona marke MB 20. Izraditi oplatu i poklopnu ploĉu ograde armirati po detaljima i projektu. Beton ugraditi i negovati. U cenu ulaze i oplata i armatura. Obraĉun po m3 poklopne ploĉe ograde. m3 175,00 €

12.

Nabavka i postavljanje ogradnih betonskih elemenata "Og-6", dimenzija 40x20x12 cm, "Zidar" Beĉej, u boji po izboru projektanta. Elemente postaviti u sloju cementnog maltera razmere l :2. Spojnice fugovati tehnikom po izboru projektanta. Obraĉun po m2 ograde. m2 17,50 €

199

] 3.

Nabavka i postavljanje ogradnih betonskih brušcnih elemenata "Meba", dimenzija 60x40x10 cm. "I. maj" Lapovo, Elemente u boji po izboru projektanta, postaviti u sloju cementnog maltcra razmere \:2, Spojnice Tugovati tehnikom po izboru projektanta. Obraĉun po m2 ograde. m2 19.00 €

20. Šahtovi
1. Izrada armirano betonskih temelja šahtova marke MB 25. Betoniranje radili preko prethodno fazastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. U cenu ulaze i oplata, armatura i tampon šljunka. Obraĉun po m3 temelja. m3 2. 125,00 €

Izrada armirano betonske temeljne ploče šahta marke MB 25. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. U cenu ulaze i oplata, armatura i tampon šljunka. Obraĉun po m3 betona. m3 175,00 €

3.

Izrada perdašenog poda šahta od betona debljine 6 cm marke MB 35. Gornju površinu isperdašiti i beton negovati. Obraĉun po m2 poda. m2 . 10,00 €..

4.

Izrada gletovanog poda šahta od betona debljine 6 cm marke MB 15. Gornju površinu gletovati do crnog sjaja i beton negovati. Obraĉun po m2 poda. m2 35,00 €

5.

Izrada perdašene cementne košuljice debljine 3 cm. Podlogu pre nanošenja košuljice oĉistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom", razmere 3:3. Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne oĉvrsne. Obraĉun po m2 košuljice. m2 8,50 €

6.

Izrada gletovane cementne košuljice debljine 3 cm. Podlogu pre nanošenja košuljice oĉistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom", razmere l :3. Gornju površinu košuljice gletovati do crnog sjaja i negovati dok ne oĉvrsne. Obraĉun po m2 košuljice. m2 10,00 €

7.

Izrada armirano betonske ploče šahta. U ploĉi ostaviti otvor i postaviti nosaĉ poklopca šahta, koji se posebno plaća. Ploĉu armirati mreţastom armaturom i betonirati betonom MB 30. Gornju površinu izravnati i beton negovati. U cenu ulaze i oplata i armatura. Obraĉun po m2 ploĉe. m2 32,50 €

200

8.

Izrada armirano betonskog šahta Betonom MB 25, debljine zidova 10 cm. Izraditi oplatu i šaht armirati po detaljima i statiĉkom proraĉunu. Na svakih 30 cm ugraditi penjalice. Pri vrhu šaht stepenasto završiti, za prihvatanje okvira poklopca. Beton ugraditi i negovati po propisima. U ceriu ulaze i oplata, armatura, penjalice i pomoćna skela. Obraĉun po m2 zidova šahta. a. Debljine IO cm. b. Pom3. m2 m3 25,00 € 210,00 €

10,

Izrada šahta za vodomer od armiranog betona MB 25. Izraditi oplatu i armirati po detaljima i statiĉkom proraĉunu. Na svakih 30 cm ugraditi penjalice. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, armatura, penjalice i pomoćna skela. Obraĉun po m3 zidova šahta. a. b. c. d. Za vodomer. Zahidrofor. Za kanalizaciju. ZaPTT. . m3 m3 m3 m3 180,00 € 190,00 € 225,00 € 200,00 €

14.

Izrada armirano betonske septičke jame MB 25. Izraditi oplatu i armirati po detaljima i statiĉkom proraĉunu. U ploĉi ostaviti otvor i ugraditi poklopac septiĉke jame. Beton sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, armatura, penjalice i pomoćna skela. Obraĉun po m3 zidovajame. m3 175,00 €

15.

Izrada kanalizacionog Šahta prečnika 100 cm, od prefabrikovanih elemenata. Izbetonirati armirano betonsku podlogu od betona MB 20 i preko nje postaviti prefabrikovane armirano betonske prstenove. Na vrhu postaviti suţeni deo visine 60 cm a iznad armirani prsten. U prsten ugraditi poklopac, koji se posebno plaća. U cenu ulaze i serklaţ, penjalice i pomoćna skela. Obraĉun po ml šahta. ml 90,00 €

16.

Malterisanje zidova šahta produţnim malterom. Površine zidova dobro oĉistiti i otprasiti. Pre malterisanja zidove isprskati cementnim mlakom. Malterisati produţnim malterom u dva sloja. Prvi sloj raditi sa prosejanim šljunkom "jedinicom" a drugi, perdaš, sa sitnim peskom. Obraĉun po m2 malterisane površine. m2 7,50 €

17.

Malterisanje zidova šahta cementnim malterom, sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost. Površine zidova dobro oĉistiti i otprasiti. Pre malterisanja zidove isprskati cementnim mlekom. Malterisati u dva sloja, sa dodatkom aditiva. Prvi sloj raditi sa prosejanim šljunkom "jedinicom" a drugi sa sitnim peskom gletovati do cmog sjaja. Obraĉun po m2 malterisane površine. m2 11,00 €

18.

Nabavka i ugradnja penjalica od kutija 20x30 mm, dimenzija 40/25 cm. Prvu penjalicu postaviti na 80 cm od poda, a ostale na meĊusobnom odstojanju od 35 cm. Penjalice pre ugradnje minizirati dva puta, a po ugradnji bojiti bojom za metal. Obraĉun po komadu penjalice. Kom. 5,00 €

19.

Nabavka i ugradnja penjalica od FZC profila O 20 mm, dimenzija 40/25 cm. Prvu penjalicu postaviti na 80 cm od poda, a ostale na meĊusobnom odstojanju od 35 cm. Penjalice pre ugradnje minizirati dva puta, a po ugradnji bojiti bojom za metal. Obraĉun po komadu penjalice. Kom. 3,00 € 201

21. Kanali
1. Izrada armirano betonskih rigola od betona marke MB 30. Izraditi oplatu rigola i armirati po detaljima i projektu. Rigolu betonirati preko sloja šljunka. Izvesti razdelnice i zaliti ih bitumenom. Beton ugraditi i negovati. U cenu ulazi i oplata i armatura. Obraĉun po ml rigole. ml 2. 17,50 f

Izrada betonskih rigola od betona marke MB 30. Izraditi oplatu rigola i betonirati preko sloja šljunka. Izvesti razdelnice i zaliti ih bitumenom. Beton ugraditi i negovati. U cenu ulazi i oplata. Obraĉun po ml rigole. ml 12,50 €

3.

Nabavka i postavljanje betonskih rigola, dimenzija 40x40x12 cm, "1. maj" Lapovo, u boji po izboru projektanta. Rigole postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. Spojnice fugovati tehnikom po izboru projektanta. Obraĉun po ml rigole. a. Dimenzija 40x40x12 cm, sive. b. Dimenzija 40x40x12 cm, bele. ml ml 11,00 € 15,00 €

5.

Nabavka i postavljanje rešetkastih poklopaca kanala 35x50x5 cm, "Zidar" Bečej, u boji po izboru projektanta. Obraĉun po ml poklopaca. ml 30,00 €

6.

Betoniranje kanala za odvod vode 25x30 cm, debljine zidova 10 cm, prema projektu. Dno kanala raditi u padu, a na najniţoj taĉki kanala ugraditi liveni luk Ø 100 mm za odvod vode. Pre betoniranja postaviti ram od ugaonika 30/20/3 mm sa ankerima, kao oslonac za rešetku. Dno kanala uglaĉati. U cenu ulaze i ugaonik, liveni luk i oplata. Obraĉun po ml kanala. a. Dimenzija 30x25x10 cm, po ml. b. Debljine zida l O cm, po m2. c. Po m3. ml m2 m3 27,00 € 24,00 € 220,00 €

9.

Betoniranje kanala za instalacije, debljine zidova 10 cm. Postaviti oplatu i betonirati betonom MB 20, a po projektu. Pre betoniranja postaviti ram od ugaonika 30/20/3 mm sa ankerima, kao oslonac za rešetku. U cenu ulazi i ugaonik i oplata. Obraĉun po m2 razvijene površine kanala. a. Debljine zida 10 cm. b. Po m3. m2 m3 22,00 € 200,00 €

U.

Betoniranje kanala za instalacije sa poklopcima, debljine zidova 10 cm. Postaviti oplatu, armirati i betonirati betonom MB 20, a po projektu. Preko kanala postaviti izlivene pokretne armirano betonske poklopce, koji ulaze u cenu. U cenu ulaze i armatura i oplata. Obraĉunao m2 razvijene površine kanala. a. Debljine zida 10 cm. b. Po m3. m2 m3 32,00 € 290,00 €

202

22. Betonska galanterija
1. Nabavka i postavljanje baštenskih betonskih ivičnjaka, dimenzija 40x20x6 cm. Iviĉnjake postaviti u sloju cementnog maltera razmere l :2. Iviĉnjake spojiti cementnim malterom, spojnice blago uvući u odnosu na iviĉnjak i obraditi. Obraĉun po ml iviĉnjaka. a. Dimenzija 40x20x6 cm. b. Dimenzija 100x20x6 cm. 3. ml ml 7,50 € 6,00 €

Nabavka i postavljanje betonskih rigola, dimenzija, 40x40x12 cm, "1. maj" Lapovo, u boji po. izboru projektanta. Rigole postaviti u sloju cementnog maltera razmere l :2, Spojnice fugovati i rigole oĉistiti, po uputstvu projektanta. Obraĉun po ml rigole. a. Dimenzija 40x40x12 cm, sive. b. Dimenzija 40x40x12 cm, bele. ml ml 11,00 € 15,00 €

5.

Nabavka i postavljanje belih betonskih poloţenih ivičnjaka,preseka 18x12 cm, "1. maj" Lapovo. Iviĉnjake postaviti u sloju cementnog maltera razmere l :2. Spojnice fugovati i blago uvući u odnosu na iviĉnjak. Obraĉun po ml iviĉnjaka, a. Preseka 18x12 cm. b. Preseka 24x18 cm. c. Preseka 24x20 cm. ml ml ml 12,50 € 17,50 € 19,00 €

8.

Nabavka i postavljanje belih betonskih ivičnjaka na kxi\t,preseka 12xlS cm, "1. maj" Lapovo. Iviĉnjake postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. Spojnice fugovati i blago uvući u odnosu na iviĉnjak. Obraĉun po ml iviĉnjaka. a. b. b. d. Preseka 12x18 cm. Preseka 18x24 cm.ml Preseka 20x24 cm.ml Preseka 24x24 cm.ml ml 16,00 € 20,00 € 22,50 € 12,00 €

12.

Nabavka i postavljanje betonskih elemenata "Meba", za parking, dimenzija 60x40x10 cm, "1. maj" Lapovo. Elemente postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. Boja elemenata i naĉin fugovanja spojnica po izboru projektanta. Sve šupljine elemenata popuniti humusnom zemljom. Obraĉun po m2 postavljene površine. m2 15,00 €

13.

Nabavka i postavljanje betonskih ele'menata "trava beton", za parking, dimenzija 48x32 cm, "Zidar" Bečej. Elemente postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. Boja elemenata i naĉin tugovanja spojnica po izboru projektanta. Sve šupljine elemenata popuniti humusnom zemljom. Obraĉun po m2 postavljene površine. m2 17,50 €

14.

Nabavka i postavljanje belih brušenih betonskih elemenata "Meba", za ogradu, dimenzija 60x40x10 cm, "1. maj" Lapovo. Elemente postaviti u sloju cementnog maltera razmere l :2. Boja elemenata i naĉin fugovanja spojnica po izboru projektanta. Obraĉun po m2 postavljene površine. m2 19,00 € 203

15.

Nabavka i postavljanje betonskih elemenata "Og-6",za ogradu, dimenzija 40x20x12 cm."Zidar" Bečej. Elemente postaviti u sloju cementnog rnaltera razmere l :2. Boja elemenata i naĉin fugovanja spojnica po izboru projektanta. Obraĉun po m2 postavljene površine. m2 17.50 €

16.

Nabavka i popločavanje sivim Poligonal pločama, debljine 6 cm, dimenzija 33x15x17 cm, "1. maj" Lapovo. Ploĉe postaviti u sloju cementnog maltera razmere l :2. Spojnice fugo vat i i ploĉe oĉistiti, po uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 postavljene površine. a. b. c. d. Debljine 6 cm. sive. Debljine 8 cm, sive. Debljine 6 cm, be/e. Debljine 8 cm, bele. m2 m2 m2 m2 17,00 € 19,00 € 20,00 € 22,50 €

20.

Nabavka i popločavanje sivim betonskim pločama, dimenzija 10x20x6 crn, "1. maj" Lapovo.Ploĉe postaviti u sloju cementnog maltera razmere l :2. Spojnice fugovati i ploĉe oĉistiti, po uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 postavljene površine. a. b. c. d. Dimenzija 10x20x6 cm, sive. Dimenzija 10x20x8 cm, sive. Dimenzija 10x20x6 cm, bele. Dimenzija 10x20x8 cm, bele. m2 rn2 m2 m2 15,00 17,00 20,00 22,50 € € € €

24. maj"

Nabavka i popločavanje sivim "S" pločama, debljine 6 cm, dimenzija 13,3x24x5 cm, "1. Lapovo. Ploĉe postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. Boja elemenata i naĉin fugovanja spojnica po izboru projektanta. Obraĉun po m2 postavljene površine. m2 16,00 €

25.

Nabavka i popločavanje sivim "S" pločama, debljine 8 cm, dimenzija 13,3x24x5 cm, "1. maj" Lapovo. Ploĉe postaviti u sloju cementnog maltera razmere l :2. Spojnice fugovati i ploĉe oĉistiti, po uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 postavljene površine.
a. b. c. d. Debljine 6 cm, sive. Debljine 8 cm, sive. Debljine 6 cm, bele. Debljine 8 cm, bele, m2 m2 m2 m2 16,00 € 19,00 € 20,00 € 22,50 €

28.

Nabavka i popločavanje sivim "Behaton" pločama, debljine 5 cm, dimenzija 16x20 cm, "1. maj" Lapovo. Ploĉe postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2, a spojnice fugovati po uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 postavljene površine.
a. b. c. d. Debljine 5 cm, sive. Debljine 8 cm, sive. Debljine 10 cm, sive. Debljine 15 cm, sive. m2 m2 m2 m2 15,00 18,00 20,00 25,00 € € € €

e. Debljine 5 cm, bele. f. Debljine 8 cm, bele. g.Debljine l0 cm, bele. h.Debljine 15 cm, bele.

m2 m2 m2 rn2

20,00 23,00 25,00 30,00

€ € € €

204

36.

Nabavka i popločavanje u sloju peska sivim "Behaton" pločama, debljine 5 cm, dimenzija 16x20 cm, "1. maj" Lapovo. Ploĉe postaviti u sloju peska i spojnice fugovati po izboru projektanta. Obraĉun po m2 postavljene površine. a. Debljine 8 cm, sive. b. Debljine 10 cm, sive c. Debljine 15 cm, sive.
d. Debljine 8 cmt bele.

m2 m2 m2
m2

14,00 € 16,00. € 20,00 €
19,00 €

e. Debljine 10 cm, bele. f. Debljine 15 cm, bele. 42.

m2 m2

20,00 € 35,00 €

Nabavka i postavljanje rešetkastih poklopaca kanala 35x50x5 cm, "Zidar" Bečej, u boji po izboru projektanta. Obraĉun po ml poklopaca. ml 30,00 €

23. Ostali betonski radovi
1. Izrada ispune od lakog betona Stirocem. Dvokomponentni laki beton Stirocem spraviti od ekspandiranih perli Stiropora, cementa sa odgovarajućim dodacima i vode, po uputstvu proizvoĊaĉa "Prvi maj" Ĉaĉak. Strirocem naneti u slojevima i nabiti do gustine od 0,5 kg/lit i završno obraditi perdašenjem. Zapreminska teţina ugraĊenog Stirocema je 500 kg/m3, a ĉvrstoća na pritisak posle 28 dana je 1,5 MPa. Obraĉun po m3 ugraĊenog lakog betona. m3 2. 400,00 €

Izrada pragova od armiranog betona na balkonskim vratima. Pragove preseka 15x20 cm Izvesti u betonu MB 30 sa armaturom po detalju. Pragove uštemovati u masu zida i pod balkona. U cenu ulaze i štemovanje. Obraĉun po ml praga. ml 12,50 €

3.

Izrada armirano betonskih podprozornih serklaţa, preseka 25x10 cm. Podprozorne serklaţe izliti preko unutrašnje obloge fasadnog sendviĉ zida i termoizolacije, a preko postavljene trake od Kraberoida. U cenu ulaze i armatura, oplata i traka od Kraberoida. Obraĉun po ml serklaţa. ml 7,50 €

4.

Izrada krovnog roštilja od armirano betonskih stubova i podvlaka . Izraditi oplatu za stubove i podvlake i armirati po projektu, detaljima i statiĉkom proraĉunu. Konstrukciju izliti od betona MB 30. U cenu ulaze i armatura, oplata, podupiraĉi i pomoćna skela. -Obraĉun po m3 betona. m3 190,00 €

5.

Izrada armirano betonskih oluka marke MB 25. Izraditi glatku oplatu sa podupiraĉima i oluke armirati po detaljima i statiĉkom proraĉunu. Beton sa dodatkom aditiva za vodonepropustivost ugraditi i negovati. U cenu ulaze i oplata, podupiraĉi i armatura. Obraĉun po ml oluka. ml 25,00 € 205

6.

Betoniranje armirano betonskih zidova bazena debljine 15 cm. Izraditi oplatu za zidove i armirali po projektu, detaljima i statiĉkom proraĉunu. Betonirati sa betonom MB 30 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost. U cenu ulaze i armatura i oplata. Obraĉun po m3 betona. m3 270.00 €

7.

Betoniranje armirano betonskog poda bazena, debljine 20 cm. Postaviti armaturu i pod betonirati MB 30 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost. U cenu ulazi i armatura. Obraĉun po m3 betona. m3 260,00 €

8.

Betoniranje stepenika u bazenu. Postaviti armaturu i stepenike betonirati sa betonom MB 30 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost. U cenu ulaze i armatura i oplata. Obraĉun po ml stepenika.

ml
9.

21,00 €

Izrada sabirnih kanala za izbacivanja smeća od montaţnih betonskih elemenata.Presek matiĉnog kanala je 30x30 cm i sekundarnog 20x20 cm sa zidovima debljine 2,5 cm. Zidati u produţnom malteru i paziti da malter ne iscuri i da unutrašnjost kanala ostane glatka. Kanal izolovati Kraberoidom na mestu prolaska kroz meduspratnu konstrukciju, da bi se obezbedio rad kanala usled temperaturnih promena. Na vrhu kanala izvesti dimnjacku kapu, isisivaĉ. U cenu ulaze i svi fasonski elementi za prikljuĉak, vratanca i pomoćna skela. Obraĉun po ml komplet izvedenog kanala.

ml
10.

30,00 £

Popunjavanje manjih oštećenja u betonskim elementima u sloju debljine 0-2 mm dvokomponent-nim polimernim materijalom Izolit REPARATOR S, "Dramin" Zemun . Masu za ugradnjupripremiti mešanjem praskaste i teĉne komponente, a prema uputstvu proizvoĊaĉa. Pripremljenu smesunaneti gletelicom ili špahtlom preko ĉiste, ĉvrste i ovlaţene betonske podloge. Obraĉun po m2 obraĊene površine. m2 6,00 €

11.

Popunjavanje manjih oštećenja u betonskim elementima u sloju debljine 3-6 mm dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit REPARATOR M, "Dramin" Zemun. Masu za ugradnju pripremiti mešanjem praskaste i teĉne komponente, a prema uputstvu proizvoĊaĉa. Pripremljenu smesu naneti gletelicom ili špahtlom preko ĉiste, ĉvrste i ovlaţene betonske podloge. Obraĉun po m2 obraĊene površine. m2 14?00 €

12.

Popunjavanje manjih oštećenja u betonskim elementima u sloju debljine 7-12 mm dvokomponen-tnira polimernim materijalom Izolit REPARATOR L, "Dramin" Zemun. Masu za ugradnjupripremiti rnešanjem praskaste i teĉne komponente, a prema uputstvu proizvoĊaĉa. Pripremljenu smesunaneti gletelicom ili špahtlom preko ĉiste, ĉvrste i ovlaţene betonske podloge. Obraĉun po m2 obraĊene površine. m2 20,00 €

13.

Dodavanje aditiva betonu za betoniranje pri niskim temperaturama do -10°C, Reobet za mraz T-10°C, "Prvi maj" Čačak. Namenjen je betoniranje pri niskim temperaturama vazduha do 10°C. Zazimske uslove minimalna koliĉina cementa iznosi 350 kg/m3 betona. Trajanje mesanja betona treba daiznosi 2-3 minuta. Ako je brzina vetra veća od 2 m/sec površinu betona štititi pokrivanjem. Prilikomprimene aditiva "Reobet za mraz T-10°C" obavezno se treba pridrţavati tehniĉkih uslova kod betoniranja na niskim temperaturama, kao i uputstva proizvoĊaĉa za njegovu primenu i doziranje. Obraĉun po m3 ugraĊenog betona. m3 15,00 €

206

14.

Dodavanje betonu aditiva za betoniranje pri niskim temperaturama do -25°C, Reobet za mraz T25°C, "Prvi maj" Cačak. Namenjen je betoniranju pri niskim temperaturama vazduha do -25°C. Za zimske uslove minimalna koliĉina cementa iznosi 350 kg/m3 betona. Trajanje mešanja betona treba da iznosi 2-3 minuta. Ako je brzina vetra veća od 2 m/sec površinu betona štititi pokrivanjem. Prilikom _ primene aditiva "Reobet za mraz T-25°C" obavezno se treba pridrţavati tehniĉkih uslova kod betoniranja na niskim temperaturama, kao i uputstva proizvoĊaĉa za njegovu primenu i doziranje. Obraĉun po m3 ugraĊenog betona. m3 30,00 €

15.

Dodavanje betonu aditiva za izradu vodonepropusnih betona marke MB 30, Reobet za VDP-M30, "Prvi maj" Cačak. Namenjen je za izradu vodonepropusnih betona i za povećanje otpornosti betona prema uticajima vode i mraza spolja na oĉvrsli beton. Kod primene aditiva "Reobet za VDP-M30" treba se pridrţavati uputstva proizvoĊaĉa vezane za tehniĉke karakteristike i doziranje. Minimalna koliĉina cementa iznosi 350 kg/m3 betona. Voditi raĉuna da vodocementni faktor bude što niţi i da beton bude pravilno ugraĊen i negovan. Obraĉun po m3 ugraĊenog betona. m3 10,00 €

24. ARMIRAČKI RADOVI
1. Nabavka i postavljanje glatke armature Č240/360. Armaturu oĉistiti, iseći, saviti i ugraditi prema projektu i statiĉkim detaljima. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statiĉar. Obraĉun po kg armature. kg 2. 1,30 €

Nabavka i postavljanje glatke armature Č240/360,preseka do Ø12 mm. Armaturu oĉistiti, iseći, saviti i ugraditi prema projektu i statiĉkim detaljima. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statiĉar. Obraĉun po kg armature. a. Do 012 mm. b. Preko 012 mm. kg kg 1,30 € 1,20 €

4.

Nabavka i postavljanje glatke armature Č340/500. Armaturu oĉistiti, iseći, saviti i ugraditi prema projektu i statiĉkim detaljima. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statiĉar. Obraĉun po kg armature. kg 1,40 €

5.

Nabavka i postavljanje glatke armature Č340/500, preseka do Ø12 mm. Armaturu oĉistiti, iseći, saviti i ugraditi prema projektu i statiĉkim detaljima. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statiĉar. Obraĉun po kg armature. a. Do Ø12 mm. b. Preko Ø12 mm. kg kg 1,30 € 1,50 €

7.

Nabavka i postavljanje rebraste armature ČBR 400/500. Armaturu oĉistiti, iseći, saviti i ugraditi prema projektu i statiĉkim detaljima. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statiĉar. Obraĉun po kg armature. kg 1.50 €

207

8.

Nabavka i postavljanje rebraste armature ČBR400/500,preseka do Ø 12 mm. Armaturu oĉisihi. iseći. saviti i ugradili prema projektu i statiĉkim detaljima. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri staliĉar. Obraĉun po kg armature. a. Do O 12 mm.
b. Preko O 12 mm.

kg
kg

1.40 €
1.40 €

10.

Nabavka i postavljanje mreţaste armature ČBM 500/560. Armaturu oĉistiti, iseći. saviti i ugraditi prema projektu i statiĉkim detaljima. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem. odobri statiĉar. Obraĉun po kg armature. kg 1.50 €

I l.

Nabavka i postavljanje armature Č240/360 za temelje. Armaturu oĉistiti, iseći, saviti i ugraditi prema projektu i statiĉkim detaljima. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statiĉar. Obraĉun po kg armature. a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. 1. Za temelj. Za pod. Za pio ču. Za stepenike i podest. Za tavanicu. Za balkon. Za serk/až. Za podvlaku. Za stub. Za venac. Za trotoar. Za stazu. kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg L20 € 1,25 € l, 30 € 1,40 € l,30 € 1,40 C l ,25 € 1,25 € 1,30 € l ,40 € l ,20 € 1,20 €

.

208

7. TESARSKI RADOVI
1. Demontaţe 211

2.
3.

Temelji
Zidovi

215
216

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Tavanice Krovovi Letvisanja Opšivanja Podovi Oplate Podupiranja Ostali tesarski radovi

218 219 221 222 223 224 227 227

1. Demontaţe
1. Skidanje brodskog poda zajedno sa lajsnama. Brodski pod skinuti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 poda. m2 2. 1,25 €

Skidanje brodskog poda sa slepim podom, štafnama i slojem peska, zajedno sa lajsnama. Brodski pod, slepi pod, štafne i lajsne skinuti, utovariti u kamion i. odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 poda. m2 2,00 €

3.

Skidanje slepog poda, štafni i sloja peska. Slepi pod i štafne skinuti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 slepog poda. m2 1,00 €

4.

Skidanje nasipa ispod podova, debljine do 10 cm. Skinuti nasip izneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 poda. a. Po m2. b. Po m3. m2 m3 3,00 € 25,00 €

6.

Skidanje lamperije sa zidova. Izdvojiti upotrebljiv materijal, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti. utovariti na kamion-i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 lamperije. a. Sa zidova. b. Sa plafona. m2 m2 1,50 € 2,00 €

8.

Skidanje lamperije sa zidova sa konstrukcijom. Izdvojiti upotrebljiv materijal, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 lamperije. a. Sa zidova. b. Sa plafona. m2 m2 2,50 € 3,00 €

10.

Skidanje konstrukcije lamperije. Izdvojiti upotrebljiv materijal, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 lamperije. m2 1,00 €

11.

Skidanje plafonske konstrukcije od letvi i trske. Izdvojiti upotrebljiv materijal i sloţiti. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 plafona. a. Od letvi i trske. b. Od rabica i armaturne mreže. m2 m2 2,00 € l ,50 €
211

3.

Skidanje platonske konstrukcije od letvi i blatnog maltcra. Izdvojili upotrebljiv materijal i sloţiti.Šut prikupiti, izneti. utovariii na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 plafona.

a. Od letvi i blatnog maliera. b. Od heraklit ploča i šiafni.
15.

m2 m2

2.50 € 2.00 €

Skidanje opšivke strehe. Izdvojiti upotrebljiv materijal,utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 strehe.

a. Opšivke strehe, b. Čeone daske strehe.
] 7.

m2 ml

2.00 € 0.75 €

Skidanje krovnih letvi. Skinute letve utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 letvisane površine. m2 0,75 €

18.

Skidanje daščane podloge sa krovne konstrukcije. Daske paţljivo skinuti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 kose površine. m2 1,50 €

19.

Skidanje drvene krovne konstrukcije. Skinutu gradu utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 horizontalne površine.

a. Krovne konstrukcije. b. Rogova b'ova.
21.

m2 m2

3,50 € 2,50 €

Skidanje daščanog karatavana. Upotrebljiv materijal oĉistiti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 tavana.

m2 22.

2,00 €

Skidanje drvene tavanske konstrukcije. Upotrebljiv materijal oĉistiti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 tavana. m2 5,00 €

23. Rušenje drvene meĎuspratne konstrukcije sa svim oblogama sa gornje i donje strane.Upotrebljiv materijal oĉistiti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 konstrukcije.
m2 24. 12,50 €

Rušenje bondručnih zidova sa ispunom i blatnim malterom. Obiti blatni malter, izvaditi ĉatmu i skinuti drvene grede. Drvene grede sloţiti na deponiju gradilišta. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 zidova.
m2 10,00 €

212

25.

Paţljiva demontaţa brodskog poda zajedno sa lajsnama. Brodski pod paţljivo demontirati, oĉistiti, sloţiti po vrsti, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 poda. a. Brodskog poda. b. Brodskog poda sa slepim podom, m2 m2 3,00 € 4,50 €

27.

Demontaţa slepog poda, štafni i sloja peska. Slepi pod i štafhe paţljivo demontirati, oĉistiti, sloţiti po vrsti, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 poda. m2 1,50 €

28.

Paţljiva demontaţa lamperije sa plafona. Lamperiju demontirati, oĉistiti, sloţiti po vrsti, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 plafona. a. Lamperije. b. Lamperije sa filungama.
c. Daščanog plafona.

m2 m2
m2

6,00 € 9,00 €
7,50 €

d. Šašovca. 32,

m2

10,00 €

Paţljiva demontaţa lamperije sa zidova. Lamperiju demontirati, oĉistiti, sloţiti po vrsti, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 lamperije. . .. a. Lamperije. b. Lamperije sa filungama. m2 m2 4,00 € 6,00 €

34.

Demontaţa plafona od šašovca. Obeleţiti šašovac i paţljivo demontirati, oĉistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju, jer se ponovo ugraĊuje. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 zidova. m2 10,00 €

35.

Demontaţa drvenih letvi plafona. Letve sa plafona paţljivo demontirati, oĉistiti i sloţiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 plafona, m2 1,25 €

36.

Demontaţa opšivke strehe. Opšivku strehe obeleţiti, paţljivo demontirati, oĉistiti i sloţiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. 'Obraĉun po m2 strehe. a. Opsivke strehe. b. Čeone daske strehe, po ml, m2 ml 6,00 € 2,50 €

38.

Demontaţa drvene pregrade. Paţljivo demontirati pregradu, upotrebljiv materijal oĉistiti i sloţiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 pregrade. m2 4,25 € 213

39.

Dcmontaţa krovnih letvi. Letve paţljivo demontirali, oĉistili, sloţili za ponovnu ugradnju i li utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti. utovariii na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 kose površine.
m2 1,00 €

40.

Demontaţa daščanc podloge sa krovne konstrukcije. Dasĉanu podlogu paţljivo demontirati, oĉistiti, sloţiti za ponovnu ugradnju i l i utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti. utovariii na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 kose površine. a. Podloge od dasaka. b. Podloge od talpi. m2 m2 1.50 € 2,50 €

42.

Demontaţa drvene krovne konstrukcije. Krovnu konstrukciju paţljivo demontirati, oĉistiti, sloţiti za ponovnu ugradnju iii ulovariti u kamion i odvesli na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariii na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 kose površine. a. Krovne konstrukcije. b. Rogova krova. m2 m2 5,00 € 2,50 €

44.

Demontaţa rogova krova. Rogove paţljivo demontirali, oĉistiti, sloţiti za ponovnu ugradnju ili ulovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investilor udaljenu do 15 km. Obraĉun po ml rogova. ml 0 : 50 €

45.

Demontaţa daščanog karatavana. Demonlaţu izvršili paţljivo, upotrebljiv materijal oĉistiti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi inveslitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 karatavana. m2 3,00 €

46.

Demontaţa talpi karatavana. Talpe obeleţiti i paţljivo demontirati, oĉistiti i sloţiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 karatavana. m2 5,00 €

47.

Demontaţa drvene tavanske konstrukcije. Drvene grede paţljivo demontirati, oĉistiti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 tavana. m2 6,00 €

48.

Demontaţa drvene meĎuspratne konstrukcije. Drvene grede obeleţiti i paţljivo demontirati, oĉistiti i sloţiti na pokrivenu gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 tavana.
m2 8,00 €

49.

Demontaţa drvenih zidova. Obeleţiti talpe, stubove, kosnike, grede i sliĉno. Drvene elemente, paţljivo demontirati, oĉistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju, jer se ponovo ugraĊuju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 zidova.
m2 12,50 €

214

50.

Demontaţa bondručne konstrukcife zidova. Obeleţiti stubove, kosnike, grede i sliĉno. Demontirati drvene elemente, oĉistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju, jer se ponovo ugraĊuju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. . Obraĉun po m2 zidova. m2 10,00 €

51.

Demontaţa bondručnih zidova. Obiti blatni malter i prikupiti na gradilišnu deponiju. Obeleţiti stubove, kosnike, grede i sliĉno, jer se ponovo ugraĊuju. Izvaditi Ĉatmu, demontirati drvene elemenata, oĉistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 zidova. m2 17,50 €

52.

Demontaţa drvenih temeljnih greda. Obeleţiti temeljne grede, paţljivo demontirati, oĉistiti i sloţiti na gradilišnu deponiju, za ponovnu upotrebu. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po ml greda. ml 1,50 €

53.

Paţljiva demontaţa drvene ograde. Drvenu ogradu paţljivo demontirati, oĉistiti, sloţiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 ograde. m2 2,50 €

2. Temelji
l. Nabavka i postavljanje hrastovih greda temeljača. Temeljaĉe izraditi od suve i prvoklasne hrastovine. Tesarski ih obraditi, izvršiti zaštitu i impregnaciju i paţljivo ih ugraditi. Obraĉun po m3 temeljaĉa.
a. Hrastove temeljače. b. Borove temeljače. m3 m3 750,00 € 420,00 €

3.

Pregled i zamena trulih i dotrajalih hrastovih tavanjača novim. Tavanjaĉe pregledati u dogovoru sa projektantom odrediti koje se menjaju. Paţljivo ih demontirati, po uzoru na njih obraditi nove od hrastove graĊe. Nove temeljaĉe zaštititi i impregnirati i paţljivo ugraditi. Obraĉun po m3 tavanjaĉa.
. a. Hrastove temeljače. b. Borove temeljače. m3 m3 . 825,00 € 475,00 €

5.

Pregled i zamena trulih i dotrajalih delova hrastovih tavanjača. Tavanjaĉe pregledati i u dogovoru sa projektantom odrediti, delove koji se zamenjuju novim po uzoru na postojeće. OdreĊene delove temeljaca paţljivo odseći i zameniti novim od hrastove graĊe. Nove delove temeljaĉe paţljivo postaviti sa svim vezama po detaljima i uputstvu projektanta. Temeljaĉe zaštititi i impregnirati. Obraĉun po m3 temeljaĉa.
a. Hrastove temeljače. m3 925.00 €

b. Borove temeljače.

m3

550,00 €

215

7.

Obrada i postavljanje postojećih hrastovih temeljača po detaljima i upuistvu projektanta. Iz greda izvadili ekserc. detaljno pregledali J oĉisliti i izvršiti plombiranje oštećenih delova epoksidnim dvokomponemnim lepkom "Donil" i strugotinom od iste vrste drveta. Grede zaštititi potapanjem i l i mazanjem više puta ksilolin kombijem il i nekim sliĉnim sredstvom. Obraĉun po m3 temeljaĉa.
a. Hrastove teme/jače. m3 750.00 €

b. Borove temeljače. 9.

m3

350,00 €

Obrada i postavljanje postojećih hrastovih temeljača sa zamenom jako oštećenih. Iz postojećih greda izvaditi eksere, grede detaljno pregledati i oĉistiti i izvršiti plombiranje oštećenih delova epoksidnim dvokomponentnirn lepkom "Donil" i strugotinom od iste vrste drveta. Jako oštećene grede zameniti starim zdravim gredama, a u svemu prema originalnim i uputstvu projektanta. Temeljaće zaštititi potapanjem ili premazom više puta ksilolin kombijem. U cenu ulazi i nabavka starih greda. Obraĉun po m3 temeljaca. a. Hrastove teme/jace. b. Borove leme/jače. m3 m3 850,00 € 450,00 €

3. Zidovi
1. Izrada konstrukcije zidova. Nabaviti jelovu graĊu, obraditi i postaviti konstrukciju zidova po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. Izvršiti zaštitu i impregnaciju graĊe. Obraĉun po m3 ugraĊene grade. m3 2. 425,00 €

Izrada konstrukcije zidova u potkrovlju od štafli preseka 48/48 mm. Unutar konstrukcije postavlja se mineralna vuna, koja se posebno plaća. Preko štafli obostrano postaviti horizontalnu konstrukciju od letvi preseka 24/48 mm, na razmaku od 30 cm. Obraĉun po m2 konstrukcije zida. m2 7,00 €

3.

Nabavka i izrada zidnog drvenog roštilja, od jelovih letvi preseka 24/48 cm. Letvisanje izvršiti suvim, pravim i kvalitetnim letvama, optimalne duţine, na razmaku od 30 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 postavljene površine. a. Na zidovima. b. Na plafonu. c. U potkrovlju. m2 m2 m2 2,00 € 2,50 € 3,50 €

6.

Nabavka i izrada drvenog roštilja od štafli preko drvenih zidova. Roštilj raditi od suvih, pravih i kvalitetnih jelovih štafli, optimalne duţine, na razmaku od 50 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 površine roštilja. m2 3,00 €

7.

Izrada bondručne konstrukcije. Nabaviti, obraditi i postaviti drvene temeljaĉe, stubove, kosnike i poklopaĉe bondruĉne konstrukcije, po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. GraĊa mora biti od kvalitetne i suve hrastovine. Sve elemente paţljivo ugraditi, zaštititi od crvotoĉine i impregnirati. Obraĉun po m3 bondruĉne konstrukcije. m3 460,00 €

216

8.

Izrada zidova od hrastovih brvana. Nabaviti graĊu, obraditi I postaviti zidove od hrastovih brvana, po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. GraĊa mora biti od prvoklasne i suve hrastovim. Elemente sa svim vezama paţljivo ugraditi, zaštititi od crvotoĉine i impregnirati. Obraĉun po m3 ugraĊene graĊe. a. Hrastovi. b. Borovi. . m3 m3 550,00 € 300,00 €

10.

Izrada hrastove konstrukcije trema. Nabaviti gradu, obraditi i postaviti drvene stubove, temeljace i poklopaĉe trema, po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. GraĊa mora biti prvoklasna i suva hrastovina. Elemente sa svim vezama paţljivo ugraditi, zaštititi od crvotoĉine i impregnirati. Obraĉun po m3 konstrukcije trema. m3 725,00 €

11.

Probijanje otvora za vrata u zidu od brvana. Probijanje izvesti paţljivo po uputstvu projektanta. U cenu ulaze i eventualna izrada okvira i poduhvatanje konstrukcije. Obraĉun paušalno. Paušalno 75,00 €

12.

Pregled i zamena trulih i dotrajalih drvenih elemenata bondručne konstrukcije i tavanjača novim hrastovim gredama. Elemente bondruĉne konstrukcije i tavanjaca paţljivo pregledati i u dogovoru sa projektantom obeleţiti delove koji se menjaju. Elemente za zamenu paţljivo demontirati, po uzoru na njih nabaviti i obraditi nove hrastove grede. Nove grede paţljivo postaviti, izvršiti zaštitu i impregnaciju. Obraĉun po m3 graĊe. m3 825,00 €

13.

Postavljanje postojećih drvenih zidova od brvana i greda po detaljima i uputstvu projektanta. Grede detaljno pregledati, izvaditi eksere, drvo oĉistiti i izvršiti plornbiranje oštećenih delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" i strugotinom od iste vrste drveta. Drvo zaštititi potapanjem greda ili premazom više puta ksilolin kombija. U cenu ulazi i eventualna nabavka i ugradnja brvana od stare graĊe. Obraĉun po m2 vertikalne projekcije, mereno sa spoljne strane. m2 75,00 €

14.

Izrada pletera bondručne konstrukcije. Pleter od cepanog topolovog drveta izraditi i postaviti dok je drvo u sirovom stanju. Obraĉun po m2 postavljenog pletera. m2 27,50 €

15.

Zaštitni premaz drvenih elemenata zidova. Drvene elemente konstrukcije krova, tavanice, tavanjaĉe i drugo zaštititi od insekata, algi, gljivica i truljenja sa dva do tri premaza, hemijskim sredstvom, po izboru projektanta. Obraĉun po m2 obraĊene površine. m2 4,00 €

217

4. Tavanice
1. Nabavka i postavljanje meĎuspratne drvene konstrukcije. Konstrukciju izraditi od suve. prave i kvalitetne borove grade, po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. Na osloncima pripremiti leţišta tavanjaĉa. Nove grede paţljivo postaviti, izvršiti zaštitu i impregnaciju. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 podne površine.

m2
2.

22,50 €

Obostrano ojačavanje postojećih tavanjača. Tavanjaĉe ojaĉati obostrano nakivanjem drvenih talpi prema statiĉkom proraĉunu i uputstvu projektanta. Obraĉun po m3 ugraĊene grade. m3 425,00 €

3.

Izrada konstrukcije za izravnanje drvenih tavanjača. Izravnati razliku izmeĊu ugnutih tavanjaĉa i slepog poda štaflama, letvama i daskama. Obraĉun po m2 podne površine. m2 12,50 €

4.

Obrada i ugradnja postojećih drvenih tavanjača po detaljima i uputstvu projektanta. Iz postojećih greda izvaditi eksere, grede detaljno pregledati, oĉistiti i izvršiti plombiranje oštećenih delova epoksidnim dvokomponentnim iepkom "Donil" i strugotinom od iste vrste drveta. Jako oštećene tavanjaĉe, u dogovoru sa projektantom, zameniti zdravim gredama od stare graĊe, a po uzoru na originalne. Drvo zaštititi potapanjem ili premazom više puta ksilolin kombijem ili nekim sliĉnim sredstvom. U cenu ulaze i nabavka starih tavanjaĉa. Obraĉun po m2 površine. m2 42,50 €

5.

Nabavka i postavljanje meĎuspratne drvene konstrukcije. Konstrukciju izraditi od suve, prave i kvalitetne borove graĊe, po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. Na osloncima pripremiti leţišta tavanjaĉa. Nove grede paţljivo postaviti, izvršiti zaštitu i impregnaciju. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m3 postavljene meĎuspratne konstrukcije. a. Borova, po m3. , m3 375,00 €

b. Hrastova, po m3.
c. Hrastova, po m2.

m3
m2

675,00 €
35,00 €

8.

Nabavka i postavljanje drvenih tavanjača. Konstrukciju raditi od suve, prave i kvalitetne borove graĊe, po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. Na osloncima pripremiti leţišta tavanjaĉa Nove tavanjaĉe paţljivo postaviti, izvršiti zaštitu i impregnaciju. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m3 postavljenih tavanjača.

a. Borova, po m3.
b. Borova, po m2.

m3
m2

375,00 €
22,50 €

c. Hrastova, po m3.
d. Hrastova, po m2.

m3
m2

675,00 6
35,00 €

12.

Pregled i zamena trulih i dotrajalih drvenih elemenata meĎuspratne konstrukcije novim borovim gredama. Sa projektantom pregledati i odrediti elemente konstrukcije za zamenu. Paţljivo demontirati dotrajale elemente, po uzoru na njih nabaviti, obraditi i ugraditi nove grede. Pregledati i pripremiti leţišta za nove grede. Pre ugradnje grede zaštititi i impregnirati. U cenu ulaze i podupiranja, obezbeĊenja i pomoćna skela. Obraĉun po m3 ugraĊene graĊe. a. Borova. b. Hrastova. m3 m3 475,00 € 750,00 €

218

14.

Pregled i zamena trulih i dotrajalih drvenih tavanjača novim borovim gredama. Sa projektantom pregledati i odrediti elemente konstrukcije za zamenu. Paţljivo demontirati dotrajale tavanjaĉe, po uzoru na njih nabaviti, obraditi i ugraditi nove grede. Pregledati i pripremiti leţišta za nove tavanjaĉe. Pre ugradnje tavanjaĉe zaštititi i impregnirati. U cenu ulaze i podupiranja, obezbedenja i pomoćna skela. Obraĉun po m3 ugraĊene grade. a. Borova. b. Hrastova. m3 m3 450,00 € 675,00 €

16.

Nabavka i postavljanje drvenih fosni preko drvenih tavanica. Fosne su debljine 5 cm od suve, prave i kvalitetne borove graĊe. Fosne paţljivo postaviti, zaštititi i impregnirati. Obraĉun po m2 postavljene površine. a. Borova. b. Hrastova. m2 m2 17,50 € 30,00 €

17.

Zaštitni premaz drvenih tavanjača. Drvene elemente konstrukcije krova, tavanice, tavanjaĉe i drugo zaštititi od insekata, algi, gljivica i truljenja sa dva do tri premaza, hemijskim sredstvom, po izboru projektanta. Obraĉun po m2 obraĊene površine. m2 4,00 €

5. Krovovi
l. Izrada dvovodne krovne konstrukcije od suve jelove graĎe. Krov izraditi u svemu prema projektu i detaljima. Na mestima oslonaca drvenih greda postaviti sloj Kraberoida i grede ankerovati. Uraditi sve propisane tesarske veze krovnih elemenata i ojaĉanja od flah gvozda, kotvi, zavrtnjeva, klamfi i sliĉno. Obraĉun po m2 horizontalne projekcije krova.
a. Dvovodni krov. m2 20,00 €

b. Četvorovodni krov.
c. Složeni krov. d. Mansardni krov.

m2
m2 m2

25,00 €
30,00 6 40,00 6

e. Krov sa badžama. f. Krov sa ležećim prozorima. g„ Krov sa rešetkastim krovnim nosačima. 8.

m2 m2 m2

35,00 € 27,50 € 32,50 €

Izrada konstrukcije krovnih leţećih prozora od suve jelove graĎe. Konstrukciju prozora izvesti u svemu prema projektu i detaljima sa tesarskim vezama. Obraĉun po komadu prozora. Kom. 30,00 €

9.

Izrada konstrukcije krovnih badţa od suve jelove graĎe. Badţe izvesti u svemu prema projektu i detaljima. Uraditi sve propisane tesarske veze krovnih badţa i ojaĉanja od flah gvozda, kotvi, zavrtnjeva. Obraĉun po m2 horizontalne projekcije badţe. m2 35,00 €

10.

Izrada konstrukcije kubeta od suve jelove graĎe. Kube izvesti u svemu prema projektu i detaljima. Na mestima oslonaca drvenih greda postaviti sloj Kraberoida i grede ankerovati. Uraditi sve propisane tesarske veze elemenata kubeta i ojaĉanja od flah gvozda, kotvi, zavrtnjeva, klamfi. Na grbinama (uglovima) postaviti protllisane remenate, koje će prihvatiti dašĉanu oplatu za pokrivaĉ od lima. Pre ugradnje gradu zaštititi i impregnirati. Obraĉun po m3 ugraĊene graĊe. m3 600,00 €
219

11.

Izrada i montaţa hrastove drvene dimnjačke kape. Kapu uradili po detaljima i upulstvu projektama. Premazali je tri puta sadolinom i l i nekim sliĉnim sredstvom. Obraĉun po komadu dimnjaĉke kape. Kom. 200,00 €

] 2.

Postavljanje demontirane krovne konstrukcije. Grede pregledati izvadili eksere i oĉistiti. Uraditi ojaĉanja od fiah gvozda, kotvi zavrtnjeva, klamfi. Krovnu konstrukciju postaviti po projektu, detaljima i upulstvu projektanta. Obraĉun po m2 horizontalne projekcije krova. m2 9,00 €

13.

Postavljanje demontirane krovne konstrukcije sa dodatkom građe do 10%. Grede pregledati izvaditi eksere i oĉistiti. Dotrajale elemente krova zameniti novim, od iste vrste drveta i obradom. Uraditi sve propisane tesarske veze l ojaĉanja od f]ah gvozda, kotvi, zavrtnjeva, klamfi. Krovnu konstrukciju postaviti po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 horizontalne projekcije krova. a. Do 10%. b. Do 30%. c. Do 50%. m2 m2 m2 12,50 € 15,00 € 20,00 €

16.

Restauracija i montaţa demontirane krovne konstrukcije. Grede detaljno pregledati izvaditi eksere, oĉistiti i izvršiti plombiranje slabih delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" i strugotinom od iste vrste drveta. Drvo zaštititi potapanjem ili premazom više puta ksilolin kombijem. Uraditi ojaĉanja od flah gvozda, kotvi, zavrtnjeva, klamfi. Krov postaviti po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 horizontalne projekcije krova. a. Krovne konstrukcije, b. Krovne konstrukcije sa badzama. m2 m2 20,00 € 30,00 €

18.

Zamena dotrajalih i oštećenih elemenata krovne konstrukcije. Izvršiti paţljivo demontaţu dotrajalih elemenata krova. Od suve ĉetinarske graĊe po uzoru na demontirane elemente obraditi nove i ugraditi ih sa svim potrebnim vezama. U cenu ulaze i podupiranja i obezbeĊenja. Obraĉun po m3 ugraĊene graĊe. m3 425,00 €

19.

Zamena dotrajalih i oštećenih rogova krovne konstrukcije. Izvršiti paţljivu demontaţu dotrajalih rogova. Od suve Ĉetinarske graĊe po uzoru na demontirane elemente obraditi nove i ugraditi ih sa svim potrebnim vezama. U cenu ulaze i podupiranja i obezbeĊenja. Obraĉun po m3 ugraĊene grade. a. b. c. d. e. f. Rogova. Stubova. Kosnika. Klješta. Rožnjača. Venčanica, m3 m3 m3 m3 m3 m3 350,00 450,00 300,00 300,00 420,00 400,00 € € € € € €

2.

Zaštitni premaz drvenih elemenata krova. Drvene elemente konstrukcije krova, tavanice, tavanjaĉe i drugo zaštititi od insekata, algi, gljivica i truljenja sa dva do tri premaza, hemijskim sredstvom, po izboru projektanta. Obraĉun po m2 obraĊene površine. m2 4,00 €

220

6.Letvisanja
l. Letvisanje krova letvama 24/48 mm, na razmaku od 23 cm za jednostruko pokrivanje biber crepom. Letvisanje izvesti suvim, pravim i kvalitetnim jelovim letvama, optimalne duţine. Obraĉun po m2 mereno po kosini krova.

a. b. c. d. e.
6.

Za jednostruko pokrivanje na 23 cm, 24/48 mm. Za gusto pokrivanje na 15 cm, 24/48 mm. Za krunsko pokrivanje na 25 cm, 24/48 mm. Za falcovani crep na 32 cm, 24/48 mm. Za mediteran na 33,5 cm, 24/48 mm.

m2 m2 m2 m2 m2

2,75 3,50 2,50 2,00 2,00

€ € € € €

Letvisanje krova letvama 48/48 mm, na razmaku od 50 cm za pokrivanje krova salonitom. Letvisanje izvesti suvim, pravim i kvalitetnim jelovim letvama, optimalne duţine.. Obraĉun po m2 mereno po kosini krova.

a. b. c. d.
10.

Na 50 cm, 48/48 mm. Na 70 cmt 48/48 mm. Na 70 cmt 48/76 mm. Na 100 cm, 48/76 mm.

m2 m2 m2 m2

2,75 2,50 3,50 2,50

€ € €€

Letvisanje krova letvama 24/48 mm, paralelno sa rogovima, preko daščane oplate, za stvaranje vazdušnog prostora ispod pokrivača. Letve postaviti na razmaku od 40 cm. Letvisanje izvesti suvim, pravim i kvalitetnim jelovim letvama, optimalne duţine. Obraĉun po m2 mereno po kosini krova.

a. Preseka 24/48 mm. b. Preseka 48/48 mm.
12.

m2 m2

1,75 € 3,25 €

Letvisanje krova letvama 2x24/48 mm, niz krov i paralelno sa rogovima preko daŠČane oplate, za stvaranje vazdušnog prostora ispod pokrivaĉa. Letvisanje izvesti suvim, pravim i kvalitetnim jelovim letvama, optimalne duţine. Obraĉun po m2 mereno po kosini krova.

a. Preseka 2x24/48 mm. b. Preseka 48/48+24/48 mm.
14.

m2 m2

4,50 € 6,00 €

Nabavka i letvisanje plafona jelovim letvama preseka 24/48 mm, na razmaku od 15 cm. Letvisanje izvesti suvim, pravim i kvalitetnim letvama, optimalne duţine. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 plafona. a. Na 15 cm. b. Na 30 cm. m2 m2 3,50 € 2,00 €

16.

Nabavka i izrada zidnog drvenog roštilja, od jelovih letvi preseka 24/48 cm. Letvisanje izvršiti suvim, pravim i kvalitetnim letvama, optimalne duţine, na razmaku od 30 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 letvisane površine.

a. Preseka 24/48 mm. b. Preseka 48/48 mm.
18.

m2 m2

4,00 € 6,00 €

Nabavka i izrada plafonskog drvenog roštilja od jelovih letvi preseka 24/48 cm, na razmaku od 30 cm. Letvisanje izvršiti suvim, pravim i kvalitetnim letvama, optimalne duţine. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 plafona. a. Preseka 24/48 mm. b. Preseka 48/48 mm. m2 m2 5,00 € 7,00 €
221

20.

Nabavka i postavljanje jelovih letvi prescka 24/48 cm sa donje strane rogova, kao nosaĉa tcrmoizohicijc i gips kartonskih ploĉa. Letvisanje izvršiti suvim. pravim i kvalitetnim letvama. optimalne duţine, na razmaku od 30 cni. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 letvisane površine. a. Preseka 24/48 mm. b. Preseka 48/48 mm. m2 m2 2,00 € 3,50 €

22.

Izrada konstrukcije holkela na sastavu plafona i zida. Konstrukciju izraditi od drvenih nosaĉa ankerovanih za zid i plafon, skrojenih u vidu polukruţnog šablona i postavljenih na rastojanju od 50 cm. Preko polukruţnih šablona nakovati letve 24/48 mm i obloţiti trskom. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po ml konstrukcije. ml 5,00 €

7. Opšivanja
l. Nabavka i postavljanje daščane podloge preko krovne konstrukcije . Daske debljine 24 mm od suve, prave i kvalitetne jelove daske, optimalne duţine postaviti na dodir i zakovati. Obraĉun po m2 postavljene površine. a. Debljine 24 mm. b. Debljine 30 mm. c. Debljine 48 mm. 4. m2 m2 m2 7,50 € 10,00 € 15,00 €

Nabavka i postavljanje dašcanc podloge preko uvala krovne konstrukcije. Daske debljine 24 mm od suve, prave i kvalitetne jelove daske, optimalne duţine postaviti na dodir i zakovati. Obraĉun po m2 postavljene površine. a. Uvala. b. Venca. m2 m2 10,00 € 11,00 €

6.

Nabavka i postavljanje daščane obloge plafona. Daske debljine 24 mm od suve, prave i kvalitetne jelove daske, optimalne duţine postaviti na dodir i zakovati. Obloga se prikiva, kao nosaĉ termoizolacije i plafona. Obraĉun po m2 plafona. a. Plafona. b. Kosog plafona. m2 m2 9,00 € 12,00 €

8.

Nabavka i postavljanje daščane obloge konstrukcije baĎţe. Daske debljine 24 mm od suve, prave i kvalitetne jelove daske, optimalne duţine postaviti na dodir i zakovati. Obraĉun po m2 postavljene površine. m2 12,00 €

9.

Nabavka i postavljanje daščane obloge, odnosno oplate, kubeta . Daske debljine 24 mm od suve, prave i kvalitetne jelove daske, optimalne duţine postaviti na dodir i zakovati. Oplata se prikiva preko remenata, kao podloga za pokrivaĉ od lima. Obraĉun po m2 postavljene površine. m2 15,00 €

222

8. Podovi
l. Nabavka i postavljanje štafli 48/76 mm, na razmaku od 50 cm, za nošenje poda. Postaviti suve, prave i kvalitetne jelove štafle, optimalne duţine. Obraĉun po m2 površine poda. a. Preseka 48/76 mm, na 50 cm. b. Preseka 48/76 mm, na 70 cm. 3. m2 m2 5,00 € 4,25 €

Nabavka i postavljanje slepog poda od dasaka debljine 24 mm. Postaviti suve, prave i kvalitetne jelove daske, optimalne duţine. Daske spojiti na dodir i zakovati. Obraĉun po m2 površine poda, a. Debljine 24 mm. b. Debljine 48 mm. m2 m2 8,00 € 17,50 €

5.

Nabavka i postavljanje slepog poda izmeĎu tavanjača od dasaka debljine 24 mm. Daske postaviti izmeĊu tavanjaĉa, po detalju, od suve, prave i kvalitetne jelove daske optimalne duţine. Daske spojiti na dodir i zakovati. Obraĉun po m2 površine poda. a. Debljine 24 mm. b. Debljine 48 mm. m2 m2 10,00 € 19,00 €

7.

Nabavka i postavljanje dasaka debljine 24 mm preko tavanjača. Postaviti suve, prave i kvalitetne jelove daske, optimalne duţine. Daske spojiti na dodir i zakovati. Obraĉun po m2 površine poda. a. Debljine 24 mm. b. Debljine 48 mm. m2 m2 7,50 € 15,00 €

9.

Nabavka i postavljanje jelovog brodskog poda debljine 22 mm, na pero i ţljeb. Prvoklasan, bez Ĉvorova i suv brodski pod izraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Daske spojiti na pero i ţljeb. Pored zidova postaviti hrastovu profilisanu soklu visine 8 cm, debljine 2,2 cm. Suĉeljavanja gerovati i soklu priĉvrstiti mesinganim holšrafovima sa tiplovima na razmaku do 80 cm. Sokla ulazi u cenu poda. Obraĉun po m2 poda. a. Jelov pod. b. Borov pod. c. Hrastov pod. m2 m2 m2 15,00 € 20,00 € 40,00 €

12.

Nabavka i postavIjanje jelovog brodskog poda debljine 22 mm, sa slepim podom. Slepi pod postaviti od suvih jelovih dasaka debljine 24 mm. Prvoklasan, bez ĉvorova i suv brodski pod izraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Daske spojiti na pero i ţljeb i zakovati u slepi pod. Pored zidova postaviti hrastovu profilisanu soklu visine 8 crn, debljine 2,2 cm. Suĉeljavanja gerovati i soklu priĉvrstiti mesinganim holšrafovima sa tiplovima na razmaku do 80 cm. Sokla ulazi u cenu poda. Obraĉun po m2 poda. a. Jelov pod. b. Borovpod. c. Hrastov pod. m2 m2 m2 25,00 € 30,00 € 50,00 €

15.

Nabavka i ugradnja borovog brodskog poda, debljine 22 mm, preko podloge od perlita. Prvoklasan, bez ĉvorova i suv brodski pod izraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Daske spojiti na pero i ţljeb. Pored zidova postaviti hrastovu profilisanu soklu visine 8 cm, debljine 2,2 cm. Suĉeljavanja gerovati i soklu priĉvrstiti mesinganim holšrafovima sa tiplovima na razmaku do 80 cm. Sokla ulazi u cenu poda. Obraĉun po m2 poda. a. Borov pod. b. Hrastov pod. m2 m2 22,50 € 45,00 €
223

17.

Izrada i postavijanje jelovog brodskog poda debljine 22 mm, na dodir. Prvoklasan, bez ĉvorova i suv brodski pod izraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Daske spojiti na dodir. Pored zidova postaviti suve. bez ĉvorova i prave lajsnc. Suĉeljavanja gerovati. a lajsne priĉvrstiti mesinganim hoišrafovima sa liplovima na razmaku do 80 cm. Obraĉun po m2 poda. a. Jelov pod. b. Borov pod. c. Hrastov pod. m2 m2 m2 12r50 € l7.50 € 37.50 €

20.

Izrada i postavljanje jelovih lajsni na sastavima poda i zidova. Postaviti prvoklasne i suve lajsne, a suĉeljavanja gerovati. Lajsne priĉvrsti mesinganim hoišrafovima sa tiplovima na razmaku o d 80 cm. Obraĉun po ml lajsni. a. Jelove lajsne. b. Borove lajsne. c. Hrastove lajsne. ml ml ml 2,50 € 3.00 € 5,00 €

.

9. Oplate
1. Nabavka, postavljanje i demontaţa daščane oplate za betoniranje temelja. Oplatu izraditi od jelove graĊe II klase, debljine 24 mm, po taĉno oznaĉenim merama i premazati je starim uljem ili sliĉnim sredstvom. Demontirati je paţljivo i bez potresa. Obraĉun po m2 površine oplate. a. Temelja. b. Temelja samca. 3. m2 m2 5,00 € 5,50 €

Nabavka, postavljanje i demontaţa daščane oplate za betoniranje temeljnih zidova. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm i gredica odgovarajućeg popreĉnog preseka, po taĉno oznaĉenim merama i premazati je starim uljem ili sliĉnim sredstvom. Demontirati je paţljivo i bez potresa. Obraĉun po m2 površine oplate. a. Temeljnih zidova. b. Zidova, dvostrana. c. Zidova, jednostrana. m2 m2 m2 8,00 € 11,00 € 9.00 €

6.

Nabavka, postavljanje i demontaţa daščane oplate za betoniranje potpornih zidova. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm i gredica odgovarajućeg popreĉnog preseka, po taĉno oznaĉenim merama i premazati je starim uljem ili sliĉnim sredstvom. Demontirati je paţljivo i bez potresa. Obraĉun po m2 površine oplate. m2 7,50 €

7.

Nabavka, postavljanje i demontaţa daščane oplate za betoniranje potpornog zida. Spoljnu oplatu raditi od obraĊenih dasaka, po datim detaljima, a unutrašnju od neobraĊenih. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm i gredica odgovarajućeg popreĉnog preseka ; po taĉno oznaĉenim merama. Demontirati je paţljivo i bez potresa. Obraĉun po m2 površine oplate. m2 . 11,00 €

224

8.

Nabavka, postavljanje i demontaţa daščane oplate za betoniranje stubovapreseka 25x25 cm. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm i gredica odgovarajućeg popreĉnog preseka, po taĉno oznaĉenim merama i premazati je starim uljem ili sliĉnim sredstvom. Demontirati je paţljivo i bez potresa. Obraĉun po ml oplate.
a. Preseka 25x25 cm, po ml.
b. Preseka 30x30 cm, po ml.

ml
ml

11,00 €
12,50 €

c. Pom2. 11.

m2

10,00 €

Nabavka, postavljanje i demontaţa daščane oplate za betoniranje nadprozornika. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm sa podupiraĉima, koji ulaze u cenu oplate. Uraditi je po taĉno oznaĉenim merama i premazati je starim uljem ili sliĉnim sredstvom. Demontirati je paţljivo i bez potresa. Obraĉun po m2 površine oplate.
a. Nadprozornika. b. Nadvratnika. . m2 m2 6,00 € 6,50 €

13.

Nabavka, postavljanje i demontaţa daščane oplate za betoniranje nadprozornika i nadvratnika preseka 25x25 cm. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm sa podupiraĉima, po taĉno oznaĉenim merama i premazati je starim uljem ili sliĉnim sredstvom. Demontirati je paţljivo i bez potresa. U cenu ulaze i podupiraĉi. Obraĉun po ml oplate. b. Preseka 25x25 cm. c. Preseka 30x30 cm. ml ml 5,00 € 7,50 €

15.

Nabavka, postavljanje i demontaţa dasĉane oplate za betoniranje serklaţa. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm ili 4S mm, po taĉno oznaĉenim merama i premazati je starim uljem ili sliĉnim sredstvom. Demontirati je paţljivo i bez potresa. Obraĉun po m2 površine oplate, a. Po m2, b. Visine do 25 cm, po ml. m2 ml 6,00 € 2,00 €

17.

Nabavka, postavljanje i demontaţa daščane oplate za betoniranje podvlaka. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm. sa podupiraĉima, po taĉno oznaĉenim merama i premazati je starim uljem ili sliĉnim sredstvom. Demontirati je paţljivo i bez potresa. U cenu ulaze i podupiraĉi. Obraĉun po m2 površine oplate. m2 7,00 €

18.

Nabavka, postavljanje i demontaţa oplate za betoniranje tavanica sa montaţnim gredicama i puniocima. Oplatu izraditi od fetni sa podupiraĉima. Demontirati je paţljivo i bez potresa. Obraĉun po m2 tavanice, m2 2,50 €

19.

Nabavka, postavljanje i demontaţa dasčane oplate za betoniranje armirano betonske ploče. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm i fetni sa podupiraĉima, po taĉno oznaĉenim merama i premazati je starim uljem ili sliĉnim sredstvom. Demontirati je paţljivo i bez potresa. U cenu ulaze i podupiraĉi. Obraĉun po m2 tavanice.
a. b. c. d. Za A.B. ploču. Za A.B. ploču sa vidnim podvlakama. Za balkonsku ploču. Za montu, na licu mesta. m2 m2 m2 m2 7,00 € 8,50 € 10.00 € 6.00 €

225

24.

Nabavka, postavljanje i demontaţa daščane oplate za betoniranje stepeništa i podesta. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm i fetni sa podupiraĉima, po taĉno oznaĉenim merama i premazati je starim uljem ili sliĉnimi sredstvom. Demontirati je paţljivo i bez potresa, U cenu ulaze i podupiraĉi. Obraĉun po m2 površine oplate. a. Za stepenište i podest.
b. Za obrazni nosač. c. Za podesi.

m2
m2 m2

15,00 €
12,50 € 10.00 €

d. Za kosu ploču. e. Za kolenastu ploču. 29.

m2 m2

11,00 € 3 1,00 €

Nabavka, postavljanje i demontaţa daščane oplate za betoniranje stepenika. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm, po taĉno oznaĉenim merama i premazati je starim uljem ili sliĉnim sredstvom. Demontirati je paţljivo i bez potresa. Obraĉun po ml stepenika. ml 2,50 €

30.

Izrada, postavljanje i demontaţa oplate za izradu luka širine do 25 cm. Remenate i oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm i fetni sa podupiraĉima, po taĉno oznaĉenim merama. Demontirati je paţljivo i bez potresa. U cenu ulaze i podupiraĉi. Obraĉun po ml luka.

a. Širine do 25 cm. b. Širine do 50 cm. c. Po m2,
33.

ml ml m2

10,00 € 15,00 € 30,00 €

Izrada, postavljanje i demontaţa oplate za izradu svoda. Remenate i oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm i 48 mm i fetni sa podupiraĉima, po taĉno oznaĉenim merama. Demontirati je paţljivo i bez potresa. U cenu ulaze i podupiraĉi. Obraĉun po m2 površine svoda. a. Za svod. b. Za krstati svod. a. Za plitki svod. m2 m2 m2 28,00 € 37,50 € 22,00 €

36. Nabavka, postavljanje i demontaţa daščane oplate za betoniranje profilisanog venca ortogonalne projekcije do 25 cm. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm ili 48 mm sa svim podupiraĉima, po taĉno oznaĉenim profilima i merama. Premazati je starim uljem ili sliĉnim sredstvom. Demontirati je paţljivo i bez potresa. Obraĉun po ml venca. a. Do 25 cm. b. Do50cm. c. Preko 50 cm. ml ml ml 12,50 € 20,00 € 30,00 €

226

10. Podupiranja
1. Nabavka, postavljanje i demontaţa oplate za betoniranje tavanica sa gotovim gredicama i puniocima. Oplatu izraditi od fetni sasvim podupiraĉima. Demontirati je paţljivo i bez potresa. Obraĉun po m2 tavanice. m2 2. 10,00 €

Podupiranje krovne konstrukcije. Konstrukciju za podupiranje izraditi od gredica i podupiraĉa. Krovna konstrukcija se podupire radi intervencije na zidovima ispod nje. Obraĉun po m2 površine.
a. Krovne konstrukcije. b. Tavanske konstrukcije. c. MeĎuspratne konstrukcije. m2 m2 m2 6,00 € 5,00 € 4,00 €

5.

Podupiranje zidova radi probijanja otvora. Nabavka, postavljanje i demontaţa podupiraĉa za podupiranje zidova i meĊuspratne konstrukcije radi probijanja novih otvora. Oplatu izraditi od gredica i podupiraĉa. Obraĉun po ml. ml 12,50 €

11. Ostali tesarski radovi
1. Montaţa i demontaţa priručne barake za smeštaj alata, materijala i radnika. Baraku izvesti od montaţnih elemenata ili dasaka debljine l" sa drvenom konstrukcijom. Baraku pokriti daskama i ter papirom ili salonitom. Obraĉun po m2 barake, komplet. m2 2. 25,00 €

Izrada zaštitne nadstrešnice. Nadstrešnicu uraditi od drvene grade ili Ĉeliĉnih cevi za skelu. Pokriti je daskama debljine 2" i ter papirom, koji se priĉvršćuje drvenim letvama. Nadstrešnica postaviti na visini od 2,50 m. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća se jedanput bez obzira da li se u toku radova, demontira i ponovo montira. Obraĉun po m2 nadstrešnice. m2 6,25 €

3.

Montaţa i demontaţa zaštitne ograde od drvenih stubova i daščane oplate. Na svakih 2 m postaviti stubove visine 2 m. Postaviti kapije i table sa upozorenjem za prolaznike. Ograda se koristiti za sve vreme trajanja radova. U cenu ulazi i bojenje ograde. Obraĉun po m2 ograde. m2 5,00 €

4.

Izrada i montaţa tesarske kapije dimenzija 3,0x2,0 m. Postaviti stubove, izraditi kapiju sa dva krila i okovati kovaĉkim šarkama. Postaviti rezu i katanac. Kapiju i stubove obojiti. Obraĉun po komadu kapije.
a. Dimenzija 3,0x2,0 m. b. Dimenzija l,0x2,0 m. Kom. Kom. 75,00 € 55.00 €

227

6.

Montaţa i demontaţa koruba za izbacivanje šuta. Korube izraditi od dasaka debljine 24 mm i l i 48 mm i l i postaviti specijalna cevi od plastiĉnog materijala. Obraĉun po ml koruba. ml 5.00 €

7.

Postavljanje zatega od hrastove grade. Demontirali postojeće zatege i na njihovo mesto postaviti nove hrastove zatege preĉnika 25 cm. Zatege priĉvrstiti korvama za zid i preko ispuštenih ankera O25 mm koji ulazi u gredu. Vezu izvesti prema detaljima i uputsivu projektanta. Obraĉun po m3 graĊe. m3 800,00 €

8.

Izrada novog podijuma sa četiri stepenika, visine po 25 cm. Podijum izraditi sa potkonstrukcijom od drvenih greda jelove graĊe, dimenzija 8x10 cm. Podpatosnice podijuma izvesti od falcovanih dasaka na' pero i ţljeb, debljine 2.4 cm. Podijum izvesti u svemu prema projektu i detaljima. Obraĉun po m2 podijuma. m2 30,00 €

9.

Zaštitno prskanje drvenih elemenata protiv poţara i insekata. Drvene elemente konstrukcije krova, tavanice, tavanjace i drugo zaštititi od poţara i insekata specijalnim impregnirajućim sredstvima. Obraĉun po m2 prskane površine. m2 3,00 €

10.

Zaštitni premaz drvenih elemenata. Drvene elemente konstrukcije krova, tavanice, tavanjace i drugo zaštititi od insekata, algi, gljivica i truljenja sa dva do tri premaza, hemijskim sredstvom, po izboru projektanta. Obraĉun po rn2 obraĊene površine. m2 4,00 €

11.

Nabavka i montaţa drvenih sklopivih stepenica za tavan objekta. Stepenice priĉvrstiti za pod tavana i sklopiti na tavan, da se tavanski otvor moţe nesmetano zatvarati. Obraĉun po komadu stepenica. Kom. 100,00 €

12.

Izrada stanarskih ostava. Konstrukciju stanarskih ostava uraditi od jelovih štafli 5x8 cm sa ispunom od letvi preseka 24/48 mm. Na svaku postaviti vrata dimenzije 80x200 cm, izraĊenih od letvi, sa šarkama, rezom za katanac i katancem. Obraĉun po m2 uraĊenih zidova. m2 12,50 €

228

8. POKRIVAČKI RADOVI
1. 2. 3. 4. Demontaţe Pokrivanja Prepokrivanja Ostaii pokrivački radovi 231 233 236 239

229

1. Demontaţe
l. Skidanje krovnog pokrivača od biber crepa. Skinuti crep na bezbedan naĉin. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 kose površine. a. Od biber crepa. b. Od falcovanog crepa. c. Od meĎiteran crepa. 4. m2 m2 m2 2,00 € l ,50 € l ,75 €

Skidanje krovnog pokrivača od ćeramide. Skinuti ćeramidu na bezbedan naĉin. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 kose površine. a. Od ćeramide. b. Od ćeramide, sa podlogom. m2 m2 2,50 € 4,00 €

6.

Skidanje krovnog pokrivača od eternitploča. Skinuti eternitploče na bezbedan naĉin. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 kose površine. a. Od eternit ploča. b. Od salonit ploča. c. Od lima. m2 m2 m2 l ,75 € 1,25 € 2,00 €

9.

Skidanje grbina i slemena od slemenjaka. Grbine i slemena skinuti sa krova na bezbedan naĉin. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po ml grbina i slemena. a. Od slemenjaka. b. Od ćeramide. c. Od salonita. ml ml ml 1,50 € 2,00 € 1,00 €

12.

Skidanje hidro izolacije krova. Skinuti izolaciju na bezbedan naĉin. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 izolacije. a. Hidro izolacije. b. Termo izolacije. m2 m2 1,00 € 2,00 €

14.

Skidanje krovnih letvi. Skinute letve utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 letvisane površine. m2 0,75 €

15.

Skidanje daščane podloge sa krovne konstrukcije. Daske paţljivo skinuti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 kose površine. m2 1,50 € 231

16.

Demontaţa krovnog pokrivača od bibcr crepa. Crep paţljivo demontirati, spustili, oĉistiti i sloţili na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu i l i utovarili u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneii. utovanti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 kose površine.
a.
b.

Od bibcr crcpa, prosio pokrivanje.
Od biher crcpa, jcdnostruko pokrivan/c.

rn2

2,50 €

m2
m2 m2 m2

2.00 €
2.50 € 2.50 €

c.

Od hihcr crv pa. dvo.struko pokrivanje.

d. Odfalcovanog crcpa c. Od mediteran crcpa.

21.

Demontaţa krovnog pokrivača od ćeramide. Ćeramidu paţljivo demontirati, spustiti, oĉistiti i sloţiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 kose površine. a. Od ćeramide. b. Od ćeramide, sa podlogom. m2 m2 4,00 € 5,00 €

23.

Demontaţa krovnog pokrivača od eternit ploča. Elernil ploče paţljivo demontirati, spustiti, oĉistiti i sloţiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovanti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 kose površine.

a. Od eternil ploča.
b. Od salonit ploča. c. Od salonit ploča 105x122 cm. 26.

m2
m2 m2

3,00 €
2,50 € 2,50 €

Demontaţa krovnog pokrivaĉa od kamenih ploča. Kamene ploče paţljivo demontirati, spustiti, oĉistiti i sloţiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 kose površine. a. Od kamenih ploča. b. Od šindre. m2 m2 5,00 € 10,00 €

28.

Demontaţa krovnog pokrivaĉa od lima. Lim paţljivo demontirati, spustiti, oĉistiti i sloţiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 kose površine. m2 3,00 €

29.

Demontaţa grbina i slemena od ćeramide. Ćeramidu paţljivo demontirati, spustiti, oĉistiti i sloţiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu ili utovanti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po ml slemena i grbina. a. Od ćeramide. b. Od slemenjaka. ml ml 3,00 € 2,50 €

c. Od salonita.
32.

ml

1,50 €

Demontaţa krovnog pokrivaĉa od šindre. Pre demontaţe izvršiti obeleţavanje šindre i izraditi plan postojećeg stanja. Šindru paţljivo demontirati, spustiti, oĉistiti i sloţiti na gradilišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Šut prikupiti, izneti, utovanti na kamion i odvesti"na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 kose površine. m2 17,50 €

33.

Demontaţa krovnih letvi. Letve paţljivo demontirati, oĉistiti, sloţiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 kose površine. m2 1,00 €

34.

Demontaţa daščane podloge sa krovne konstrukcije. Dašĉanu podlogu paţljivo demontirati, oĉistiti, sloţiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do.i5 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 kose površine.
a. Podloga od dasaka. m2 1,50 €

b. Podloga od talpi.

m2

2,50 €

2. Pokrivanja
!. Nabavka i jednostruko (prosto) postavljanje ravnog biber crepa. Crep mora biti ravan, neoštećen i kvalitetan. Ispod dodirnih spojnica gornja dva crepa, koje ne naleţu na donji crep ćelom svojom vidnom duţinom postaviti trake od cinĉanog lima veliĉine 5x34 cm. U prvom i poslednjem redu postaviti po dva reda crepa, U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produţnom malteru. Obraĉun po m2 postavljene površine. rn2 2. 15,00 €

Nabavka i gusto postavljanje ravnog biber crepa. Crep mora biti ravan, neoštećen i kvalitetan. U prvom i poslednjem redu postaviti po dva reda crepa. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produţnom malteru. Obraĉun po m2 postavljene površine. m2 20,00 €

3.

Nabavka i dvostruko (krunsko) postavljaaje ravnog bibercrepa. Crep mora biti ravan, neoštećen i kvalitetan. U prvom i poslednjem redu postaviti po dva reda crepa. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produţnom maiteru. Obraĉun po m2 postavljene površine. m2 20,00 €

4.

Nabavka i postavljanje falcovanog crepa. Crep mora biti ravan, neoštećen i kvalitetan. U cenu ulaze i postavljanje siemena i grbina od slemenjaka u produţnom maiteru. . Obraĉun po m2 postavljene površine. m2 13,00 €

5.

Nabavka i postavljanje mediteran crepa. Crep mora biti ravan, neoštećen i kvalitetan. U cenu ulaze i postavljanje siemena i grbina od slemenjaka u produţnom maiteru. Obraĉun po m2 postavljene površine. m2 13,50 €

6.

Nabavka i postavljanje ćeramide usuvo, preko dašĉane podloge ter papira. Ćeramidu paţljivo postaviti usuvo. Horizontalni, poĉetni i svaki treći red ćeramide ankero\rati hafterima od pocinkovanog lima. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produţnom malteru. Obraĉun po m2 površine krova. m2 35.00 €

7.

Nabavka i postavljanje ćeramide sa štafnama postavljene daščane podloge i hidroizolacij e. Paralelno sa rogovima prikovati impregnirane štafne, prema detalju. Donju površinu štafni premazati bitulilom neposredno pre zakucavanja. Horizontalni, poĉetni i svaki treći red ćeramide ankerovati za štafne hafterima od pocinkovanog lima. Ćeramide paţljivo uglaviti jednu preko druge. Ćeramide gornjeg reda postaviti preko sloja gustog produţnog maltera. Prostor izmeĊu donjih ćeramida mora ostati ĉist radi strujanja vazduha i privremenog oticanja vode u sluĉaju oštećenja krovnog pokrivaĉa. U cenu ulaze i postavljanje štafni, slemena i grbina od ćeramide u produţnom malteru. Obraĉun po m2 površine krova, m2 37,50 €

8. Nabavka i postavljanje ćeramide saštafnama i rabicom a preko daščane podloge i hidroizolacije. Paralelno sa strehama postaviti horizontalne trake od rabic pletiva širine 20 cm, na osovinskom razmaku od 1,0 m. Preko podloge, paralelno sa rogovima, prikovati impregnirane štafne, prema detalju. Donju površinu štafni premazati vrućim bitumenom neposredno pre zakucavanja. Horizontalni, poĉetni i svaki treći red ćeramide ankerovati za štafne hafterima od pocinkovanog iima. Ćeramide paţljivo uglaviti jednu preko druge u produţnom malteru. Gornji red postaviti preko sloja gustog maltera. U cenu ulaze i postavljanje štafni, rabica, slemena i grbina od ćeramide u produţnom malteru. Obraĉun po m2 površine krova. m2 40,00 €

9. Nabavka i postavljanje usuvo stare ćeramide, ručno izraĎene, preko daščane podloge i ter papira. Ceramidu paţljivo postaviti usuvo. Horizontalni, poĉetni i svaki treći red ćeramide ankerovati hafterima od pocinkovanog lima. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produţnom malteru. Obraĉun po m2 površine krova. m2 10. 40,00 €

Nabavka i postavljanje stare ćeramide u malteru, ručno izraĎene , preko daščane podloge i ter papira. Ceramidu paţljivo postaviti u produţnom malteru. Horizontalni, poĉetni i svaki treći red ćeramide ankerovati hafterima od pocinkovanog lima. Gornji red postaviti preko sloja gustog maltera. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produţnom malteru. Obraĉun po m2 površine krova. m2 42,50 €

lL

Nabavka i postavljanje stare ćeramide, ručno izraĎene. Ćeramida postaviti preko postavljene podloge od salonita. Ćeramide paţljivo uglaviti jednu preko druge u kanal salonita, koji mo ra odgovarati ćeramidi. Ćeramide gornjeg reda postaviti preko sloja gustog produţnog maltera. Prostor izmeĊu donjih površina ćeramida i dna kanala salonita mora ostati ĉist radi strujanja vazduha i privremenog oticanja vode u sluĉaju oštećenja krovnog pokrivaĉa. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produţnom malteru. Obraĉun po m2 površine krova. m2 45,00 €

12.

Nabavka i postavljanje ćeramide preko betonskog krova. Ceramidu paţljivo postaviti u produţnom malteru. Gornji red postaviti preko sloja gustog maltera. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produţnom malteru. Obraĉun po m2 površine krova, m2 32,50 €

234

13

Nabavka i postavljanje slemenjaka i grbina krova od ćeramide. Ćeramidu postaviti u produţnom malteru i sastave obraditi. Obraĉun po ml slemena i grbina.
ml 5,00 €

14.

Nabavka i postavljanje slemenjaka i grbina krova od poklapače. Poklapaĉe postaviti u produţnom malteru i sastave obraditi. Obraĉun po ml slemena i grbina.

ml
15.

5,00 €

Nabavka i postavljanje talasastog salonita dimenzija 105x122 cm, debljine 6 mm. Table postaviti sa preklopom i priĉvrstiti pocinkovanim zavrtnjima debljine 6 mm sa podmetaĉom i pocinkovanom ploĉicom. Uglove odreĊenih tabli saseći, da ne doĊe do preklapanja više od tri debljine tabli. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina. Obraĉun po m2 postavljene površine.
m2 10,00 €

16.

Nabavka i postavljanje slemena i grbina krovnog pokrivača od salonit ploča. Obraĉun po ml slemena i grbina. ml 6,00 €

17.

Pokrivanje eternit pločama veličine 40x40 cm, debljine 4 mm, preko dasčane oplate. Boja eternit ploĉa po izboru projektanta. Ter papir postaviti u dva sloja. Prvi sloj prikovati pocinkovanim ekserima sa širokom glavom. Drugi sloj ter papira lepiti vrućim bitumenom sa filemim i vlaknastim dodacima, sa preklopima širine 15 cm. Eternit ploĉe pored horizontalnih i vertikalnih ivica (strehe, slemena, kalkana, dimnjaka, prozora i sliĉno) postaviti paralelno sa ivicama, da formiraju borduru, a ploĉe u polju dijagonalno. Dijagonalno postavljene ploĉe na obe zaseĉene strane zakovati za podlogu pocinkovanim ekserima sa širokom glavom, a donji vrh ploĉe prihvatiti limenom uzanom pocinkovanom podvezom. Eternit postaviti po šemi za postavljanje eternita i uputstvu projektanta. U cenu ulaze i postavljanje ter papira, slemena i grbina. Obraĉun po m2 postavljene površine.

m2 18. Nabavka i postavljanje slemena i grbina krovnog pokrivača od eternit ploča. Obraĉun po ml slemena i grbina.
ml 19.

14,00 €

7,50 €

Nabavka i postavljanje krovnog pokrivača od kamenih ploča debljine 6-8 cm, preko dasčane podloge. Ter papir postaviti u dva sloja. Prvi sloj prikovati pocinkovanim ekserima sa širokom glavom. Drugi sloj ter papira lepiti vrućim bitumenom, sa preklopima širine 15 cm. Kamene ploĉe postaviti i priĉvrstiti pocinkovanim ekserima, po detaljima i uputstvu projektanta. U cenu ulaze i postavljanje ter papira obrada slemena i grbina. Obraĉun po m2 postavljene površine. m2 32,50 €

20.

Nabavka graĎe, izrada i postavljanje krovnog pokrivača od hrastove šindre. GraĊa za izradu šindre mora biti kvalitetna, suva i bez ĉvorova. Šindru izraditi i postaviti po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. Pre postavljanja šindru impregnirati potapanjem ili mazanjem više puta ksilolin kombijem. Po završenom postavljanu krovnog pokrivaĉa isti premazati "Bakrilom" ili sliĉnim sredstvom, dva do tri puta. Obraĉun po m2 postavljene površine. m2 35,00 € 235

21.

Postavljanje krovnog pokrivača od postojeće šindre. Postojeću šindru detaljno pregledati, izvaditi eksere. oĉistili i izvršili plombiranje slabih delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" i strugotinom od istog drvcta. Izvršiti zaštitu potapanjem ili mazanjem više puta ksilolin kombijem. Dotrajalu i l i nedostajuću šindru zameniti istom od suvog i kvalitetnog drveta. bez ĉvorova. Pokrivaĉ postaviti po projektu, detaljima i upuisivu projektanta. Po završenom postavljanu krovnog pokrivaĉa isti premazati "Bakrilom" dva do tri puta. Obraĉun po m2 postavljene površine. m2 25,00 €

22.

Nabavka i postavljanje krovne biturnenske šindre, "Tegola canadese", tipa Standard, po izboru projektanta. Šindru priĉvrstiti za dašĉanu podlogu, koja se obraĉunava posebno, nerĊajućim ekserima sa širokom glavom i l i nerĊajućim spojkama. Tegolu postaviti po uputstvu proizvoĊaĉa i projektanta. U cenu ulaze i pokrivanje uvala, grbina, slemena i sliĉno. Obraĉun po m2 pokrivene površine. a. Standard. b. Traditional. .m2 m2 12,50 € 13,00 €

c. Classic.
d. e. f. g. h. Master. Prestige standard. Prestige traditional. Prestige kompakt. Prestige elite.

m2
m2 m2 m2 m2 m2

15,00 €
15,00 € 25,00 € 25,00 € 29,00 € 31,00 €

3. Prepokrivanja
1. Demontaţa i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od biber crepa, prosto pokrivanje. Crep paţljivo demontirati, oĉistiti i pripremiti za postavljanje. Oštećen ili vitoperan crep odbacili, šut . prikupiti, utovariti i odvesti na gradsku deponiju. Crep postaviti jednostruko (prosto) sa dodatkom do 20% novog po uzoru na postojeći. Ispod dodirnih spojnica gornja dva reda crepa, koje ne nalaţu na donji crep ćelom svojom vidnom duţinom postaviti trake od cinĉanog lima veliĉine 5x34 cm. U prvom i poslednjem redu postaviti po dva reda crepa. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produţnom malteru. Obraĉun po m2 postavljene površine. m2 2. 10,00 €

Demontaţa i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od biber crepa, gusto pokrivanje. Crep paţljivo demontirati, oĉistiti i pripremiti za postavljanje. Oštećen ili vitoperan crep odbaciti, šut prikupiti, utovariti i odvesti na gradsku deponiju. Crep postaviti gusto sa dodatkom do 20% novog po uzoru na postojeći. U prvom i poslednjem redu postaviti po dva reda crepa. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produţnom malteru. Obraĉun po m2 postavljene površine.

a. Biber crepom, gusto.
b. Biber crepom, dvostruko (krunsko). 4.

m2
m2

11,00 €
12,50 €

Demontaţa i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od falcovanog crepa. Crep paţljivo demontirati, oĉistiti i pripremiti za postavljanje. Oštećen ili vitoperan crep odbaciti, šut prik upiti, utovariti i odvesti na gradsku deponiju, Crep postaviti sa dodatkom do 20% novog po uzoru na postojeći. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od slemenjaka u produţnom malteru. Obraĉun po m2 postavljene površine. a. Falcovanim crepom. b. Mediteran crepom. m2 m2 9,00 € 9,00 €

236

5

Detnontaţa i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od ćeramide. Ćeramidu paţljivo demontirati, oĉistiti i pripremiti za postavljanje. Oštećene ili vitopeme ćeramide odbaciti, šut prikupiti, utovariti i odvesti na gradsku deponiju. Ćeramidu postaviti sa dodatkom do 20% nove ili stare po uzoru na postojeću, preko dašĉane podloge i ter papira. Ćeramidu paţljivo postaviti u suvo. Horizontalni, poĉetni i svaki treći red ćeramide ankerovat't hafterima od pocinkovanog lima. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produţnom malteru. Obraĉun po m2 površine krova. m2 17,50 €

7.

Demontaţa i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od ćeramide, u malteru. Ćeramidu paţljivo demontirati, oĉistiti i pripremiti za postavljanje. Oštećene ili vitopeme ćeramide odbaciti, šut prikupiti, utovariti i odvesti na gradsku deponiju..Ćeramidu postaviti sa dodatkom do 20% nove ili stare po uzoru na postojeću, preko dašĉane podloge i ter papira. Ćeramidu paţljivo postaviti u produţnom malteru. Horizontalni, poĉetni i svaki treći red ćeramide ankerovati hafterima od pocinkovanog lima. Gornji red postaviti preko sloja gustog maltera. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od ćeramide u produţnom malteru. Obraĉun po m2 površine krova. m2 20,00 €

8,

Demontaţa i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od ćeramide, preko štafni. Ćeramidu paţljivo demontirati, oĉistiti i pripremiti za postavljanje. Oštećene ili vitopeme ćeramide odbaciti, šut prikupiti, utovariti i odvesti na gradsku deponiju. Ćeramidu postaviti sa dodatkom do 20% nove ili stare po uzoru na postojeću, preko dašĉane podloge i ter papira. Paralelno sa rogovima prikovati impregnirane Štafne, prema detalju. Donju površinu štafni premazati bitulitom neposredno pre zakucavanja. Horizontalni, poĉetni i svaki treći red ćeramide ankerovati za Štafne hafterima od pocinkovanog Uma. Ćeramide paţljivo uglaviti jednu preko druge. Ćeramide gornjeg reda postaviti preko sloja gustog produţnog maltera. Prostor izmeĊu donjih ćeramida mora ostati Ĉist radi strujanja vazduha i privremenog oticanja vode u sluĉaju oštećenja krovnog pokrivaĉa. U cenu ulaze i postavljanje štafni, rabica, slemena i grbina od ćeramide u produţnom malteru. Obraĉun po m2 površine krova. m2 17,50 €

9.

Demontaţa i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od ćeramide, preko štafni i rabica. Ćeramidu paţljivo demontirati, oĉistiti i pripremiti za postavljanje. Oštećene ili vitopeme ćeramide odbaciti, šut prikupiti, utovariti i odvesti na gradsku deponiju. Ćeramidu postaviti sa dodatkom do 20% nove ili stare po uzoru na postojeću, preko dašĉane podloge i ter papira. Paralelno sa strehama postaviti horizontalne trake od rabic pletiva širine 20 cm, na osovinskom razmaku od 1,0 m. Preko podloge, paralelno sa rogovima, prikovati impregnirane štafne, prema detalju. Donju površinu štafni premazati vrućim bitumenom neposredno pre zakucavanja. Horizontalni, poĉetni i svaki treći red ćeramide .ankerovati za štafne hafterima od pocinkovanog lima. Ćeramide paţljivo uglaviti jednu preko druge u produţnom malteru. Gornji red postaviti preko sloja gustog maltera. U cenu ulaze i postavljanje štafni, rabica, slemena i grbina od ćeramide u produţnom malteru. Obraĉun po m2 površine krova.

m2 10.

22,50 €

Demontaţa i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od ćeramide, preko betonske konstrukcije krova. Ćeramidu paţljivo demontirati, oĉistiti i pripremiti za postavljanje. Oštećene ili vitopeme ćeramide odbaciti, šut prikupiti, utovariti i odvesti na gradsku deponiju. Ćeramidu postaviti sa dodatkom do 20% nove ili stare po uzoru na postojeću, preko betonske ploĉe, u produţnom malteru. Gornji red postaviti preko sloja gustog maltera. U cenu ulaze i postavljanje.slemena i grbina od ćeramide u produţnom malteru. Obraĉun po rn2 površine krova. m2 15,00 € 237

] 1.

Demontaţa i ponovno pokrivanje krovnog pokrivača od salonit ploča 105x122 cm, sa dodatkom novog salonita do 25%. Pre demontaţe sve table salonita obeleţiii, kako bi se postavile na ista mesia. Salonit paţljivo demontirnti, oĉistiti, a oštećeni odbaciti. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Table postaviti sa preklopom i priĉvrstiti pocinkovanim zavrtnjima debljine 6 mm sa podmetaĉem i pocinkovanorn ploĉicom. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina. Obraĉun po m2 postavljene površine. m2 10,00 €

12.

Demontaţa i ponovno pokrivanje krova kamenim pločama, sa dodatkom novih ploča do 25%. Kamene ploĉe paţljivo demontirati, oĉistiti i oštećene odbaciti. Šut prikupiti, izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Nabaviti nove kamene ploĉe po uzoru na postojeće. Podlogu od ter papir postaviti u dva sloja. Prvi sloj prikovati pocinkovanim ekserima sa širokom glavom. Drugi sloj ter papira lepiti vrućim bitumenom, sa preklopima širine 15 cm. Kamene pioĉe postaviti i priĉvrstiti pocinkovanim ekserima. po detaljima i uputstvu projektanta. U cenu ulaze i postavljanje ter papira i obrada slemena i grbina. Obraĉun po m2 postavljene površine. m2 17,50 €

13.

Demontaţa i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od šindre. Pre demontaţe izvršiti obeleţavanje Šindre sa izradom plana postojećeg stanja. Šindru paţljivo spustiti, izvaditi eksere, oĉistiti i sloţiti na gradilišnu deponiju, pregledati i plombirati oštećene delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" i strugotinom od iste vrste drveta. Izvršiti zaštitu potapanjem ili mazanjem više puta ksilolin kombijem. Pokrivaĉ izvesti po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. Po završenom postavljanu krovnog pokrivaĉa premazati sa "Bakrilom" dva do tri puta. Obraĉun po m2 postavljene površine, m2 35,00 €

14.

Demontaţa i ponovno postavljanje krovnog pokrivača od šindre, sa dodatkom nove do 25%. Pre demontaţe izvršiti obeleţavanje šindre sa izradom plana postojećeg stanja. Šindru paţljivo spustiti, izvaditi eksere, oĉistiti i sloţiti na gradilišnu deponiju. Šindru pregledati i plombirati oštećene delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" i strugotinom od iste vrste drveta. Izvršiti zaštitu potapanjem ili mazanjem više puta ksilolin kombijem. Šindru koja je dotrajala ili nedostaje zameniti istom od suvog i kvalitetnog drveta, bez ĉvorova. Pokrivaĉ izvesti po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. Po završenom postavljanu krovnog pokrivaĉa premazati sa "Bakrilom" dva do tri puta. Obraĉun po m2 postavljene površine. m2 42,50 €

15.

Demontaţa i ponovno postavljanje grbina i slemena krova od ćeramide. Ćeramidu paţljivo demontirati, oĉistiti i pripremiti za postavljanje. Oštećene ili vitoperne ćeramide odbaciti, šut prikupiti, utovariti i odvesti na gradsku deponiju. Ćeramidu postaviti sa dodatkom do 20% nove ili stare po uzoru na postojeću. Ćeramidu paţljivo postaviti u gustom produţnom malteru. Obraĉun po ml grbine i slemena. ml 5,00 €

16.

Demontaţa i ponovno postavljanje grbina i slemena krova, sa poklapačama. Slemenjake paţljivo demontirati, oĉistiti i pripremiti za postavljanje. Oštećene ili vitoperne slemenjake odbaciti, šut prikupiti, utovariti i odvesti na gradsku deponiju. Slemenjake postaviti sa dodatkom do 20% novih ili starih po uzoru na postojeće. Slemenjake paţljivo postaviti u gustom produţnom malteru. Obraĉun po ml grbine i slemena. ml 5,00 €

238

4. Ostali pokrivački radovi
1. Pokrivanje ogradnih zidova ćeramidom u jednom redu. Ćeramidu postaviti u produţnom malteru razmere 1:2:6. Obraĉun po ml ogradnog zida.
a. U jednom redu. b. U dva reda. ml ml 7,50 € 12,50 €

3.

Pokrivanje ogradnih zidova biber crepom jednostruko. Biber crep postaviti u produţnom malteru razmere 1:2:6. Obraĉun po ml ogradnog zida.
a.. Biber crepom jednostruko. b. Biber crepom dvostruko. ml ml 5,00 € 6,00 €

5

Pokrivanje ogradnih zidova falcovanim jednostruko. Biber crep postaviti u produţnom malteru razmere 1:2:6. Obraĉun po ml ogradnog zida.
a Falcovanim crepom u jednom redu. b Falcovanim crepom u dva reda. ml ml 5,00 € 7,50 €

7.

Zamena polomljenog biber crepa. Pregledati krov, oštećen ili polomljen crep paţljivo demontirati i postaviti novi, po uzoru na postojeći. Polomljeni crep odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po komadu crepa. a. Biber crep. b. Falcovani crep. c. Mediteran crep. Kom. Kom. Kom. 0,75 € 1,10 € l, 10 €

.

10.

Zamena polomljenih ćeramida. Pregledati krov, oštećenu ili polomljenu ćeramidu paţljivo demontirati i postaviti novu. Novopostavljena ćeramida mora biti po uzoru na postojeću. Polomljenu Ćeramidu odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po komadu ćeramide. Kom. 1,50 €

Zamena polomljene ćeramide na slemenima i grbinama. Pregledati slemena i grbine, oštećene ili polomljene ćeramide paţljivo demontirati, oĉistiti leţišta od maltera za novu ugradnju. Novopostavljena ćeramida mora biti po uzoru na postojeću. Ćeramidu postaviti u produţnom malteru i sastave obraditi. Polomljenu Ćeramidu i šut odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po komadu ćeramide. Kom. 2,50 €

Zamena polomljenih poklapača na slemenima i grbinama. Pregledati slemena i grbine, oštećene ili polomljene slemenjake paţljivo demontirati, oĉistiti leţišta i postaviti nove po uzoru na postojeće. Slemenjake postaviti u produţnom malteru i sastave obraditi. Polomljene slemenjake i šut odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po komadu slemenjaka. Kom. 2,50 € 239

13.

Zamazivanje grbina i slemena od ćcramide. Postojeće grbine i slomcna oĉistiti od ispucalog maltcra. Spraviti slabiji produţni maltcr i obradili grbine i slemena. Obraĉun po ml grbine i slemena. ml 2.50 €

14.

Zamazivanje grbina i slemena od poklapača. Postojeće grbine i slemena oĉistiti od ispucalog maltera. Spraviti slabiji produţni malter i obraditi grbine i slemena. Obraĉun po ml grbine i slemena. ml 2.50 €

15.

Čišćenje krova pokrivenog ćeramidom. Postojeće rastinje ukloniti i oĉistiti ćeramide. Paţljivo oĉistiti krovne uvale. Paziti da se ne oštete redovi ćeramida. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 površine krova.

m2
240

2,50 €

9. IZOLATERSKI
1. Temelji 2. Temeljni i podrumski zidovi 3. Kapilarna vlaga 4. Podloge 5. Mokri čvorovi 6. Terase 7. Ravni krovovi 8. Krovovi 9. Potkrovlja 10. Zidovi 11 Plafoni 12. Akustika 13. Podovi 14. Fasade 15. Dimnjaci 16. Ventilacioni kanali
17. Cevna mreţa

RADOVI
243 246 252 254 260 264 268 273 276 279 284 285 286 291 294 295
296

18.
19. 20. 21.

Cevovodi i rezervoari
Klima kanali Hladne ostave Ostali izolaterski radovi

297
301 303 304

241

1. Temelji
1. Nanošenje hladnog premaza bitulita "A" preko temelja. Podloga mora biti suva i dobro oĉišćena. Hladni premaz bitulit "A" naneti ĉetkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Obraĉun po m2 obraĊene površine. m2 2. l ,00 €

Nanošenje sloja bitumena "MBH" sa premazom bitulita. Podloga mora biti suva i dobro oĉišćena. Hladni premaz bitulit "A" naneti ĉetkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C, stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. Obraĉun po m2 obraĊene površine. m2 2,00 €

3.

Izrada hiĎroizolacije temelja. Izolaciju raditi preko potpuno suve i ĉiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti ĉetkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 0 C, stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. Bitumensku traku zalepiti odmah, sa preklopom 15 cm.
A. Kondor 3 sa dva sloja Bitumena.

Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MTH" - Kondor 3, zalepljen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MTH" Obraĉun po m2 izolacije. .
B. Dva Kondora 3 sa dva sloja Bitumena.

m2

8,00 €

Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MTH" - Kondor 3, zalepljen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MTH" - Kondor 3, smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Obraĉun po m2 izolacije.
C. Dva Kondora 3 sa tri sloja Bitumena.

m2

11,00 €

Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MTH" - Kondor 3, zalepljen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MTH" - Kondor 3, smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. - vruć premaz bitumenom "MTH" Obraĉun po m2 izolacije.
D. Kondorfleks V3 sa dva sloja Bitumena.

m2

13,00 €

Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MTH" - Kondorfleks V3, zalepljen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MTH" Obraĉun po m2 izolacije.

m2

10,00 €

243

E.

Dva Kondorfleksa V3 sa dva sloja Bitumena.
Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MTH" - Kondorfleks V3. zalepljen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MTH" - Kondorfleks V3, smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Obraĉun po m2 izolacije.

m2

15,00 €

F.

Dva Kondorfleksa V3 sa tri sloja Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bilulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MTH" - Kondorfleks V3, zalepljen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MTH" - Kondorfleks V3, smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. - vruć premaz bitumenom "MTH" Obraĉun po m2 izolacije. Kondor 3 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MTH" - Gralbit 1-1/10, zalepljen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MTH" - Kondor 3, smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. - vruć premaz bitumenom "MTH" Obraĉun po m2 izolacije.

m2

17,00 €

G.

m2

15,00 €

H.

Kondor 4 i Gralbit sa dva sloja Bitumena.
Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MTH" - Gralbit I-l/l0/ zalepIjen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MTH" - Kondor 4, smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Obraĉun po m2 izolacije.

m2

14,00 €

l.

Kondor 4 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MTH" - Gralbit M/10, zalepljen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MTH" - Kondor 4, smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. - vruć premaz bitumenom "MTH" Obraĉun po m2 izolacije. Kondorfleks V3 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MTH" - Gralbit 1-1/10, zalepljen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MTH" - Kondorfleks V3, smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. - vruć premaz bitumenom "MTH" Obraĉun po m2 izolacije.

m2

16,00 €

J.

m2

17,00 €

244

K.

Kondorfleks V4 i Gralbit sa dva sloja Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva:
- hladan premaz bitulitom "A" -"vruć premaz bitumenom "MTH" - Gralbit 1-1/10, zalepljen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MTH" - Kondorfleks V4, smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Obraĉun po m2 izolacije.

m2

16,00 €

L.

Kondorfleks V4 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A"
- vruć premaz bitumenom "MTH" - Gralbit 1-1/10, zalepljen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MTH" - Kondorfleks V4, smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. - vruć premaz bitumenom "MTH" Obraĉun po m2 izolacije.

m2

18,00 €

15.

Izrada hidroizolacije temelja. Izolaciju raditi preko potpuno suve i ĉiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti ĉetkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zaiepiti celom površinom, sa preklopima 10 cm, posebnu paţnju posvetiti varenju spojeva.

A.

Varen sloj Kondor 4. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A"
- Kondor 4, varen za podlogu Obraĉun po m2 izolacije. m2 5,00 €

B.

Varena dva sloja Kondora 4.
Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondor 4, varen za podlogu - Kondor 4, varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. Obraĉun po m2 izolacije. .

m2

9,00 €

C.

Varena dva sloja Kondorfleksa V4. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondorfleks V4, varen za podlogu
- Kondorfleks V4, varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. Obraĉun po m2 izolacije. .

m2

13,00 €

18.

Izrada hidroizolacije temelja. Izolaciju raditi preko potpuno suve i ĉiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti ĉetkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase . površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zaiepiti ćelom površinom, sa preklopima 10 cm, posebnu paţnju posvetiti varenju spojeva. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C, stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm.

A.

Varena dva sloja Kondora 4 i Bitumen.
Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondor 4, varen za podlogu

245

- Kondor 4. varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. - vruć premaz bitumenom "MTH" Obraĉun po m2 izolacije. B. Varen sloj Kondorfleksa V4 i Bitumen. Hidroizolaciju iz\'esti od. sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondorfleks V4. varen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MTH" Obraĉun po m2 izolacije. Varena dva sloja Kondorfleksa V4 i Bitumen. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondorfleks V4, varen za podlogu - Kondorfleks V4, varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. - vruć premaz bitumenom "MTH" Obraĉun po m2 izolacije.

m2

l 1.00 €

m2

9.00 €

C.

m2

15,00 €

2, Temeljni i podrumski zidovi
1. Nanošenje hladnog premaza bitulita "A" preko temeljnih zidova. Podloga mora biti suva i dobro oĉišćena. Hladni premaz bitulit "A" naneti ĉetkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Obraĉun po m2 obraĊene površine. m2 2. 1,00 €

Nanošenje sloja bitumena"MTH"sa premazom bitulita preko temeljnih zidova.Podloga mora biti suva i dobro oĉišćena. Hladni premaz bitulit "A" naneti ĉetkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C, stalno mešati i naneti vruću u sloju 2 -3 mm. Obraĉun po m2 obraĊene površine. m2 3,00 €

3.

Izrada hidroizolacije temeljnih zidova. Izolaciju raditi preko potpuno suve i ĉiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti ĉetkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 0 C, stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. Bitumensku traku zalepiti odmah, sa preklopom 15 cm. A. Kondor 3 sa dva sloja Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MTH" - Kondor 3, zalepljen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MTH" Obraĉun po rn2 izolacije.

m2

10,00 €

B.

Dva Kondora 3 sa dva sloja Bitumena.
Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MTH" - Kondor 3, zalepljen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MTH" - Kondor 3, smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Obraĉun po m2 izolacije.

m2

12,00 €

246

C.

Dva Kondora 3 sa tri sloja Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MTH" .- Kondor 3, zalepljen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MTH" - Kondor 3, smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. - vruć premaz bitumenom "MTH" Obraĉun po m2 izolacije.
Kondorfleks V3 sa dva sloja Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MTH" - Kondorfleks V3, zalepljen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MTH" Obraĉun po m2 izolacije.
Dva Kondorfleksa V3 sa dva sloja Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MTH" - Kondorfleks V3, zalepljen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MTH" '- Kondorfleks V3, smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Obraĉun po m2 izolacije. Dva Kondorfleksa V3 sa tri sloja Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MTH" - Kondorfleks V3, zalepljen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MTH" - Kondorfleks V3, smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. - vruć premaz bitumenom "MTH" Obraĉun po m2 izolacije.

m2

15,00 €

D.

m2

12,00 €

E.

m2

17,00 €

F.

m2

20,00 €

9.

Izrada hidroizolacije temeljnih zidova, sa spoljne strane.Izolaciju raditi preko potpuno suve i ĉiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti ĉetkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C, stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. Bitumensku traku zalepiti odmah, sa preklopom 15 cm.
A. Kondor 3 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MTH" - Kondor 3, zalepljen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MTH" - Gralbit 1-1/10, smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. - vruć premaz bitumenom "MTH" Obraĉun po m2 izolacije. Kondor 4 i Gralbit sa dva sloja Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MTH" - Kondor 4, zalepljen za podlogu

m2

18,00 6

B.

247

- vruć premaz bitumenom "MTH" - Gralbii 1-1/10. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Obraĉun po m2 izolacije. C. Kondor 4 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MTH" - Kondor 4, zalepljen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MTH" - Gralbit 1-1/10. smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. - vruć premaz bitumenom "MTH" Obraĉun po m2 izolacije. Kondorfleks V3 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MTH" - Kondorfleks V3, zalepljen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MTH" - Gralbit 1-1/10, smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. - vruć premaz bitumenom "MTH" Obraĉun po m2 izolacije. Kondorfleks V4 i Gralbit sa dva sloja Bitumena. Hidroizoiaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MTH" - Kondorfleks V4, zalepljen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MTH11 - Gralbit I-1/l0, smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Obraĉun po m2 izolacije. Kondorfleks V4 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MTH" - Kondorfleks V4, zalepljen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MTH" - Gralbit 1-1/10, smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. - vruć premaz bitumenom "MTH" Obraĉun po m2 izolacije.

m2

16.00 €

m2

19,00 €

D.

m2

20,00 €

E.

m2

18,00 €

F.

m2

21,00 €

15.

Izrada hidroizolacije temeljnih zidova, sa unutrašnje strane. Izolaciju raditi preko potpuno suve i Ĉiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti ĉetkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Biturnensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C, stalno mesati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. Bitumensku traku zalepiti odmah, sa preklopom 15 cm.
A. Kondor 3 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MTH" - Gralbit 1-1/10, zalepljen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MTH" - Kondor 3, smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. - vruć premaz bitumenom "MTH" Obraĉun po m2 izolacije.

m2

18,00 €

248

B.

Kondor 4 i Gralbit sa dva sloja Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: ..... ... - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MTH" - Gralbit 1-1/10, zalepljen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MTH" - Kondor 4, smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Obraĉun po m2 izolacije.
Kondor 4 i Graibit sa tri sloja Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MTH" - Gralbit 1-1/10, zalepljen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MTH" - Kondor 4, smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. - vruć premaz bitumenom "MTH" Obraĉun po m2 izolacije. Kondorfleks V3 i Gralbit sa tri sloja Bitumena, Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MTH" - Gralbit 1-1/10, zalepljen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MTH" - Kondorfleks V3, smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. - vruć premaz bitumenom "MTH" Obraĉun po m2 izolacije. Kondorfleks V4 i Gralbit sa dva sloja Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od siedećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MTH" - Gralbit 1-1/10, zalepljen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MTH" - Kondorfleks V4, smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. Obraĉun po m2 izolacije. Kondorfleks V4 i Graibit sa tri sloja Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MTH" - Gralbit 1-1/10, zalepljen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MTH" - Kondorfleks V4, smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. - vruć premaz bitumenom "MTH" Obraĉun po m2 izolacije.

m2

16,00 €

C.

m2

19,00 €

D.

m2

15,00 €

E.

m2

18,00 €

F.

m2

21,00 €

21.

Izrada hidroizolacije temeljnih zidova. Izolaciju raditi preko potpuno suve i ĉiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti ĉetkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom površinom, sa preklopima IO cm, posebnu paţnju posvetiti varenju spojeva.

249

A.

Varen sloj Kondor 4.

Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bituliiom "A" - Kondor 4. varen za podlogu Obraĉun po m2 izolacije. B. Varena dva sloja Kondora 4. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bituliiom "A" - Kondor 4, varen za podlogu - Kondor 4. varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. Obraĉun po m2 izolacije. Varen sloj Kondorfleksa V4. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondorfleks V4, varen za podlogu Obraĉun po m2 izolacije.

m2

5.00 €

m2

9,00 €

C.

m2

8,00 €

D.

Varena dva sloja Kondorfleksa V4. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondorfleks V4, varen za podlogu - Kondorfleks V4, varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. Obraĉun po m2 izolacije.

m2

13,00 €

25.

Izrada hidroizolacije temeljnih zidova. Izolaciju raditi preko potpuno suve i ĉiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" nanetiĉetkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 30 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se Jepi i slepJjivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti ćelom površinom, sa preklopima 10 cm, posebnu paţnju posvetiti varenju spojeva. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C, stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondor 4, varen za podlogu - Kondor 4. varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. - vruć premaz bitumenom "MTH" Obraĉun po m2 izolacije.

m2
26.

12,00 €

Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacije za zaštitu od podzemne vode visine do 4 m, postavljene preko armirano betonske podloge iznad tla i unutrašnje strane podrumskih zidova. Preko završene hidroizolacije mora se izvesti armirano betonska kontra ploĉa i armirano betonski zidovi, a koji se posebno plaćaju. Izolaciju raditi preko potpuno suve i ĉiste betonske podloge i zidne površine. Hladni premaz bitulit "A" naneti ĉetkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C, stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. Bitumensku traku zalepiti odmah, sa preklopom 15 cm. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MBH" - Robust ploĉe debljine 6 mm. - aluminijumska folija pregovana d=0,15 mm - vruć premaz bitumenom "MBH" - Kondorfleks PF4 - vruć premaz bitumenom "MBH" - Kondorfleks PF4 - vruć premaz bitumenom "MBH"

250

- Robust ploĉe debljine 6 mm.
KOD HORIZONTALNE IZOLACIJE: - armirano betonska kontra ploĉa, posebno se plaća

KOD VERTIKALNE IZOLACIJE: - Kraberoid blank - armirano betonski zid, posebno se plaća Obraĉun po m2 izolacije. m2
27.

45,00 €

Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacije za zaštitu od podzemne vode visine do 4 m, postavljene preko betonske podloge iznad tla i spoljnih strana temeljnih ili podrumskih zidova. Izolaciju raditi preko potpuno suve i ĉiste betonske podloge i zidne površine. Hladni premaz bitulit "A" naneti ĉetkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C, stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. Bitumensku traku zalepiti odmah, sa preklopom 15 cm. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva:

HORIZONTALNA IZOLACIJA: - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MBH" - Robust ploĉe debljine 6 mm. - aluminijumska folija pregovana 3=0,15 mm - vruć premaz bitumenom "MBH11 - Kondorfleks PF4 - vruć premaz bitumenom "MBH" - Kondorfleks PF4 - vruć premaz bitumenom "MBH" - Robust ploĉe debljine 6 mm. - armirano betonska kontra ploĉa, posebno se plaća VERTIKALNA IZOLACIJA: - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MBH" - Robust ploĉe debljine 6 mm. - vruć premaz bitumenom "MBH" - Kondorfleks PF4 - vruć premaz bitumenom "MBH" - Kondorfleks PF4 - vruć premaz bitumenom "MBH" - aluminijumska folija pregovana d=0,15 mm - Robust ploĉe debljine 6 mm. - zid od opeke, posebno se plaća Obraĉun po m2 izolacije. m2 28. 45,00 €

Nabavka i postavljanje na spoljnim podrumskim zidovima termoizolacionih ploča, "Styrodur" 3035 CS BASF, debljine 3 cm, od ekstrudirane polistirolske pene, mase 33 kg/m3. Ploĉe postaviti po projektu, datim detaljima i uputstvu projektanta. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 postavljenih ploĉa.
a. Debljine 3 cm. b. Debljine 4 cm.
c. Debljine 5 cm.

m2 m2
m2

6,00 € 7,50 €
9,00 €

251

31.

Izrada hidroizolacijc zida od opeke Izolit Penetratom YU. "Dramin" Zemun. Malter obiti, zid oĉistili ĉeliĉnim ĉetkama, spojnice produbiti do dubine 2 cm i zid oprali vodom. U Izolit Penctral YU. jednokomponenini prah. dodavati postepeno vodu i mešati. do gustine paste i ostaviti da odstoji 5-10 minuta. Spojnice popuniti i dersovati. Osušen zid nakvasiti vodom i ĉetkom horizontalno premazati zid pastom Izolit Penetrata YU. Postupak ponavljati sa još dva premaza, vertikalno i horizontalno. Prethodni sloj mora biti suv, sušenje traje 12-24 h. Obraĉun po m2 obraĊene površine zida. a. Od opeke. b. Od kamena. ml m2 12.50 € 10.00 €

33.

Izrada hidroizolacije zida od betona Izolit Penetratom YU, "Dramin" Zemun. Malter obiti, zid oĉistiti ĉeliĉnim ĉetkama i oprati vodom. U Izolit Penetrat YU. jednokomponentni prah, dodavati postepeno vodu i mešati, do gustine paste i ostaviti da odstoji 5-10 minuta. Osušen zid nakvasiti vodom i ĉetkom horizontalno premazati pastom Izolit Penetrata YU. Postupak ponavljati sa još dva premaza, vertikalno i horizontalno. Prethodni sloj mora biti suv, sušenje traje 12 -24 h. Obraĉun po m2 obraĊene površine zida. m2 7,50 €

3. Kapilarna vlaga
Izrada horizontalne hidroizolacije presecanjem hidrauličkim mašinama zidova od opeke,debljine do 15 cm i postavljanjem HlO-master šina, HlO-protecion system, Novi Sad. Postojeće zidove preseći elektrohidrauliĉkirn mašinama visokih perfomansi i dijamantskim reznim alatima. Presecanje vršiti u lamelama širine od 20 do 30 cm. Iz reza odstraniti prašinu. Kao vodonepropusnu barijeru ugraditi plastiĉne polukrute profilisane HlO-master šine. Pre ugradnje visinu HlO-master šina preciznim brušenjem optimizovati prema visini reza da bi šine samostalno svojom konstrukcijom spreĉiia sleganje objekta, a .vertikalna krilca preuzela u potpunosti vertikalno opterećenje. Rezove injektirati posebno razvijenom vodonepropusnom cement polimernom masom kontrolisanog kvaliteta. Injektirana masa mora u potpunosti da ispuni ceo profil šine i da adhezijom ĉvrsto spoji šinu sa gornjom i donjom površinom reza, stvarajući novu monolitnu spojnicu zida. Ĉvrstoća na pritisak sarne Šine je min. 9,00 MPa, a u kombinaciji sa injektiranom rnasom, novom spojnicom, je min. 42 MPa. HlO-tehnologija je zaštićena meĊunarodnim patentom br. P-273/98, a u zemlji PCT/YU 98/00020. Obraĉun po ml zida. a. Debljine do 15 cm. ml 25,00 €

b. Debljine do 30 cm. c. Debljine do 40 cm.
d. e. f. g. h. i. j. k. 1. m. n. o. p. r. Debljine do 50 cm. Debljine do 60 cm. Debljine do 70 cm. Debljine do 80 cm. Debljine do 90 cm. Debljine do 100 cm. Debljine do 110 cm. Debljine do 120 cm. Debljine do 140 cm. Debljine do 160 cm. Debljine do 180 cm. Debljine do 200 cm. Debljine do 250 cm. Debljine do 320 cm.

m] ml
ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml

32,00 € 55,00 €
70,00 € 90,00 € 105,00 € 120,00 € 135,00 € 3 50,00 € 170,00 € 180,00 € 210,00 € 245,00 € 300,00 € 350,00 € 500,00 € 700,00 €

252

8.

Izrada horizontalne hidroizolacije presecanjem hidrauličkim mašinama zidova od kamena ili mešanog materijala, debljine do 15 cm i postavljanjem HlO-master Šina, HlO-protecion system, Novi Sad. Postojeće zidove preseći elektrohidrauliĉkim mašinama visokih perfomansi i dijamantskim reznim alatima. Presecanje vršiti u lamelama širine od 20 do 30 cm. Iz reza odstraniti prašinu. Kao vodonepropusnu barijeru ugraditi plastiĉne polukrute profilisane HlOmaster šine. Pre ugradnje visinu HlO-master šina preciznim brušenjem optimizovati prema visini reza da bi šine samostalno svojom konstrukcijom spreĉila sleganje objekta, a vertikalna krilca preuzela u potpunosti vertikalno opterećenje. Rezove injektirati posebno razvijenom vodonepropusnom cement polimernom masom kontrolisanog kvaliteta, Injektirana masa mora u potpunosti da ispuni ceo profil šine i da adhezijom ĉvrsto spoji šinu sa gornjom i donjom površinom reza, stvarajući novu monolitnu spojnicu zida. Ĉvrstoća na-pritisak same šine je min. 9,00 MPa, a u kombinaciji sa injektiranom masom, novom spojnicom, je min. 42 MPa. HlO-tehnologija je zaštićena meĊunarodnim patentom br. P-273/98, a u zemlji PCT/YU 98/00020 Obraĉun po ml zida.
SL

Debljine do 15 cm. b. Debljine do 30 cm. b. Debljine do 40 cm. d. Debljine do 50 cm. e. Debljine do 60 cm. f. Debljine do 70 cm. g. Debljine do 80 cm. h. Debljine do 90 cm. i. Debljine do 100 cm. j. Debljine do 110 cm. k. Debljine do 120 cm. i. Debljine do 140 cm. m. Debljine do 160 cm. n. Debljine do 180 cm. o. Debljine do 200 cm. p. Debljine do 250 cm. r. Debljine do 320 cm.

.

ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml m! ml ml ml650,00 € ml

32,00 € 42,00 € 72,00 € 90,00 € 120,00 € 140,00 € 155,00 € 175,00 € 195,00 € 220,00 € 235,00 € 275,00 € 320,00 € 390,00 € 450,00 € 910,00 €

32.

Izrada horizontalne hidroizolacije presecanjem zidova od opeke, debljine do 30 cm. Postojeće zidove štemovati (prosecati) u lamelama duţine 80-100 cm visine neophodne za rad, donju površinu zida oprati i poravnati cementnim malterom. Malter premazati bitulitom "A", naneti vruć premaz bitumena "MTH", zalepiti Kondorfleks V4 i naneti drugi vruć premaz bitumena "MTH". Zid zazidati punom opekom. Voditi raĉuna o rasporedu i redosledu lamela i obaveznom preklopu Kondorfleksa izmeĊu lamela. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po ml zida.
a. Debljine 30 cm. b. Debljine 45 cm. c. Debljine 60 cm.
d. Debljine 75 cm.

ml ml ml
'

25,00 € 32,50 € 40,00 €
ml 50,00 €

36.

Presecanje kapilarne vlage zida od opeke, debljine do 30 cm, Izolitom 5, "Dramin" Zemun. Iznad terena, na visini po projektu, obiti traku maitera visine 30 cm i izbušiti rupe preĉnika 20-30 mm pod uglom od 30-40 stepeni u odnosu na vertikalu zida. Rupe bušiti u dva horizontalna reda, na visinskom rastojanju oko 20 cm. Horizontalno u jednom redu rupe su na rastojanju od 40 cm, a rupe drugog reda smaknute su na pola u odnosu na prvi. Rupe bušiti sa obe strane zida, na istoj visini, izduvati od prašine i naliti do vrha Izolitom 5. Po upijanju postupak ponavljati 5-6 puta, odnosno do potpunog zasićenja zida. Rupe zasićenog zida popuniti teĉnim cementnim malterom. Spoljnu površinu zida tri puta premazati Izolit Penetratom YU. Obraĉun po m l izolovanog zida.
a. Debljine do 30 cm.
b. Debljine do 45 cm. c. Debljine do 60 crn. d. Debljine do 75 cm.

ml
ml ml mI

30,00 €
40,00 € 50,00 € 60,00 € 253

40.

Presecanjc kapilarne vlage zida od kamena, debljine do 50 cm, Izolitom 5. "Dramin" Zemun. Iznad terena, na visini po projektu, obiti traku maltera visine 30 cm i izbušiti rupe preĉnika 20-30 mm pod uglom od 30-40 slepeni u odnosu na vertikalu zida. Rupe bušiti u dva horizontalna reda. na visinskom rastojanju oko 20 cm. Horizontalno u jednom redu rupe su na rasiojanju od 40 cm. a rupe drugog reda smaknute su na pola u odnosu na prvi. Rupe bušiti sa obe sirane zida, na istoj visini. izduvati od prašine i nalili do vrha Izolitom 5. Ako je zid od kamena veoma porozan, rupe napuniti teĉnim cementnim malterom. rupe proĉistili i osušene nalili Izolitom 5. Po upijanju postupak ponavljati 56 puta. odnosno do potpunog zasićenja zida. Rupe zasićenog zida popuniti teĉnim cementnim malterom. Spoljnu površinu zida tri puta premazati Izolit Penetratom YU. Obraĉun po rn l izolovanog zida.
a. Debljine do 50 cm. b. Debljine do 75 cm. c. Debljine do 100 cm. ml ml ml 50,00 € 70,00 € 100,00 €

43.

Presecanje kapilarne vlage zida od betona, debljine do 20 cm, Izolitom 5, "Dramin" Zemun. Iznad terena, na visini po projektu, obiti traku maltera visine 30 cm i izbušiti rupe preĉnika 20-30 mm pod uglom od 30-40 stepeni u odnosu na vertikalu zida. Rupe bušiti u dva horizontalna reda, na visinskom rastojanju oko 20 cm. Horizontalno u jednom redu rupe su na rastojanju od 40 cm, a rupe drugog reda smaknute su na pola u odnosu na prvi. Rupe bušiti sa obe strane zida, na istoj visini, izduvati od prašine i .nalili do vrha Izolitom 5. Po upijanju postupak ponavljati 5-6 puta, odnosno do potpunog zasićenja zida. Rupe zasićenog zida popuniti teĉnim cementnim malterom. Spoljnu površinu zida tri puta premazati Izolit Penetratom YU. Obraĉun po m l izolovanog zida.
a. Debljine do 20 cm. b. Debljine do 30 cm. c. Debljine do 45 cm. ml ml ml 30,00 € 40,00 € 50,00 €

4. Podloge
1. Nanošenje hladnog premaza bitulita "A" preko betonske podloge iznad tla. Podloga mora biti suva i dobro oĉišćena. Hladni premaz bitulit "A" naneti ĉetkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Obraĉun po m2 obraĊene površine. m2 1,00 €

2. Nanošenje sloja bitumena "MBH" sa premazom bitulita. Podloga mora biti suva i dobro oĉišćena. . Hladni premaz bitulit "A" naneti Ĉetkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C, stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. Obraĉun po m2 obraĊene površine. m2 3. 2,00 €

Izrada hidroizolacije preko betonske podloge iznad tla. Izolaciju raditi preko potpuno suve i ĉiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti ĉetkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C, stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. Bitumensku traku zalepiti odmah, sa preklopom 15 cm. A. Kondor 3 sa dva sloja Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MBH" - Kondor 3, zalepljen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MBH" - dva sloja polietilenske folije, URSA SECO 500 Obraĉun po m2 izolacije.

m2

10,00 €

254

B.

Dva Kondora 3 sa dva sloja Bitumena.
Hidroizolaciju Izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bkutitom "A" - vruć premaz bitumenom "MBH" - Kondor 3, zalepljen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MBH" - Kondor 3, smaknut 50 cm i zalepijen za prethodni sloj. - dva sloja polietilenske folije, URSA SECO 500 Obraĉun po m2 izolacije.

m2

13,00 €

C.

Dva Kondora 3 sa tri sloja Bitumena.
Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MBH" - Kondor 3, zalepljen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MBH" - Kondor 3, smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. - vruć premaz bitumenom "MBH" - dva sloja polietilenske folije, URSA SECO 500 Obraĉun po m2 izolacije.

m2

14,00 €

D.

Kondorfleks V3 sa dva sloja Bitumena.
Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MBH" - Kondorfleks V3, zalepljen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MBH" - dva sloja polietilenske folije, URSA SECO 500 Obraĉun po m2 izolacije.

m2

12,00 €

E.

Dva Kondorfleksa V3 sa dva sloja Bitumena.
Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MBH" - Kondorfleks V3, zalepljen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MBH" - Kondorfleks V3, smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. - dva sloja polietilenske folije, URSA SECO 500 Obraĉun po m2 izolacije.

m2

17,00 €

F.

Dva Kondorfleksa V3 sa tri sloja Bitumena.
Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MBH" - Kondorfleks V3, zalepljen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MBH" - Kondorfleks V3, smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. - vruć premaz bitumenom "MBH" - dva sloja polietilenske folije, URSA SECO 500 Obraĉun po m2 izolacije.

m2

19,00

255

G.

Kondor 3 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz hitulitom "A" - vruć premaz bitumenom"MBH" - Gralbit 1-1/10. zalepljen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MBH" - Kondor 3. smaknut 50 cm i zaiepljen za prethodni sloj. - vruć premaz bitumenom "MBH" - dva sloja poiietiienske folije. URSA SECO 500 Obraĉun po m2 izolacije.
Kondorfleks V3 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MBH" - Gralbit 1-1/10, zalepljen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MBH" - Kondorfleks V3, smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. - vruć premaz bitumenom "MBH" - dva sloja poiietiienske folije, URSA SECO 500 Obraĉun po rn2 izolacije.

m2

18,00 €

H.

m2

19.00 €

1.

Izrada hidroizolacije preko betonske podloge iznad tla. Izolaciju raditi preko potpuno suve i ĉiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti ĉetkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traica izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti ćelom površinom, sa preklopima 10 cm, posebnu paţnju posvetiti varenju spojeva.

A.

Varen sloj Kondor 4.
Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondor 4, varen za podlogu - dva sloja poiietiienske folije, URSA SECO 500 Obraĉun po m2 izolacije.

m2

8,00 €

B,

Varena dva sloja Kondora 4. Hidroizoiaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondor 4, varen za podlogu - Kondor 4, varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. - dva sloja poiietiienske folije, URSA SECO 500 Obraĉun po m2 izolacije.

m2

11,00 €

13.

Izrada hidroizolacije preko betonske podloge iznad tla. Izolaciju raditi preko potpuno suve i Ĉiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti ĉetkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C, stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. Bitumensku traku zalepiti odmah, sa preklopom 15 cm.
A. Kondor 4 i Graibit sa dva sloja Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MBH" - Gralbit 1-1/10, zalepljen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MBH" - Kondor 4, smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. - dva sloja poiietiienske folije, URSA SECO 500 Obraĉun po m2 izolacije.

m2

16,00 €

256

B.

Kondor 4 i Gralbit sa tri sloja Bitumena.
Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva, - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MBH" - Gralbit I-1/10, zalepljen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MBH" - Kondor 4, smaknut 50 cm i zaiepljen za prethodni sloj. - vruć premaz bitumenom "MBH" - dva sloja polietilenske folije, URSA SECO 500 Obraĉun po m2 izolacije.

m2

18,00 €

C.

Kondorfleks V4 i Gralbit sa dva sloja Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MBH" - Gralbit I-I/10, zalepljen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MBH" - Kondorfleks V4, smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. - dva sloja polietilenske folije, URSA SECO 500 Obraĉun po m2 izolacije.

m2

18,00 €

D.

Kondorfleks V4 i Gralbit sa tri sloja Bitumena. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - vruć premaz bitumenom "MBH"
- Gralbit 1-1/10, zaiepljen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MBH" - Kondorfleks V4, smaknut 50 cm i zalepljen za prethodni sloj. - vruć premaz bitumenom "MBH" - dva sloja poiietilenske folije, URSA SECO 500 Obraĉun po m2 izolacije. -

m2

20,00 €

17.

Izrada hidroizolacije preko betonske podloge iznad tla. Izolaciju raditi preko potpuno suve i ĉiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti ĉetkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti ćelom površinom, sa preklopima 10 cm, posebnu paţnju posvetiti varenju spojeva. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondorfleks V4, varen za podlogu - Kondorfleks V4, varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. - dva sloja polietilenske folije, URSA SECO 500 Obraĉun po m2 izolacije. m2 15,00 €

18.

Izrada hidroizolacije preko betonske podloge iznad tla. Izolaciju raditi preko potpuno suve i ĉiste podloge.'Hladni premaz bitulit "A" naneti ĉetkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti ćelom površinom, sa preklopima 10 cm, posebnu paţnju posvetiti varenju spojeva. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C, stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm.

A.

Varena dva sloja Kondora 4 i Bitumen.
Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva; - hladan premaz bitulitom "A" - Kondor 4, varen za podlogu - Kondor 4, varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. 257

- vruć premaz bitumenom "MBH" - dva sloja polielilenskc folije. URSA SECO 500 Obraĉun po m2 izolacije.
B, Varen sloj Kondorfleksa V4 i Bitumen. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bhulitom "A" - Kondorfleks V4. varen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MBH" - dva sloja polietilenske folije, URSA SECO 500 Obraĉun po m2 izolacije. Varena dva sloja Kondorfleksa V4 i Bitumen. Hidroizolaciju izvesti od siedećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondorfleks V4, varen za podlogu - Kondorfleks V4, varen za prethodni sloj i pomeren za 50 cm. - vruć premaz bitumenom "MBH" - dva sloja polietilenske folije, URSA SECO 500 Obraĉun po m2 izolacije.

m2

13,00 €

m2

11 ,00 €

C.

m2

18,00 €

21.

Nabavka i postavljanje Robust ploča debljine 3 mm, kao zaštite hidroizolacije. Ploĉe postaviti po projektu, datim detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 poda.
a. Debljine 3 mm. b. Debljine 2x3 mm. c. Debljine 6 mm. m2 m2 m2 5,00 € 9,00 € 8,00 €

24.

Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku vrlo tvrdih ploča, "Vunizol Z plus" debljine 2 cm, gustine 150 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju i protivpoţarnu zaštitu iznad hidroizolacije, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije.
a. b. c. d. e. Debljine 2 cm. Debljine 3 cm. Debljine 4 cm. Debljine 5 cm. Debljine 8 cm. m2 m2 m2 m2 m2 4,50 € 5,50 € 7,00 € 8,50 € 12,00 €

f. Debljine 10 cm.
30. cm,

m2

15,00 €

Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku tvrdih ploča, "Vunizol T plus" debljine 2 gustine 120 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kaotermo i zvuĉnu izolaciju i protivpoţarnu zaštitu iznad hidroizoiacije, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije.

a. Debljine 2 cm. b. Debljine 3 cm. c. Debljine 4 cm.
d. Debljine 5 cm. e. Debljine 8 cm

m2 m2 m2
m2 m2

4,25 € 5,50 € 6,50 €
7,00 € 10,00 €

f. Debljine 10 cm.

m2

13,50 €

36. Nabavka i postavljanje izolacionih ploča od mineralne vune, URSA PIP-20/15 mm. Ploĉe mineralne vune postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju podloge, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije.
a. Debljine 20/15 mm. b. Debljine 30/25 mm.
258

m2 m2

4,00 € 5,00 €

c. Debljine 40/35 mm. d. Debljine 50/45 mm. e. Debljine 55/50 mm.

.

m2 m2 m2

6,00 € 8,00 € 9,00 €

41.

Nabavka i postavljanje teških izolacionih ploča od mineralne vune, URSA PIP/T-23/20 mm. Ploĉe mineralne vune postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju podloge, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije.
a. Debljine 23/20 mm. b. Debljine 33/30 mm. c. Debljine 43/40 mm. d- : Debljine 53/50 mm. m2 m2 m2 m2 5,00 7,00 9,00 10,00 € € € €

45.

Nabavka i postavljanje termoizolacionih ploča, URSA FOAM N-III-L, debljine 3 cm, ekstrudirani polistiren (XPS), mase 36 kg/m3, preko podloge. Ploĉe od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu, datim detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije.
a. b. c. d. e. Debljine 3 cm: Debljine 4 cm. Debljine 5 cm. Debljine 6 cm. Debljine 8 cm. m2 m2 m2 m2 m2 6,00 € 7,00 € 8,00 € 10,00 € . 14,00 €

50. Nabavka i postavljanje preko podloge termoizolacionih ploča, Styrodur 2800 C, debljine 3 cm, od ekstrudirane polistirolske pene, mase 30 kg/m3. Ploĉe postaviti po projektu, datim detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije.
a. b. c. d. e. Debljine 3 cm. Debljine -f cm. Debljine 5 cm. Debljine 6 cm. Debljine 8 cm. m2 m2 m2 m2 m2 6,00 7,50 9,00 11,00 15,00 € € € € €

55.

Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije, URSA SECO 500. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom, URSA SECO 41, po uputstvu proizvoĊaĉa. Obraĉun po m2 postavljene površine.
a. Jedan sloj. b. Dva sloja. m2 m2 1,00 € 2,00 €

57.

Nabavka i postavIjanje jednog sloja polietilenske folije. Foliju postaviti sa preklopima od 30 cm. Obraĉun po m2 postavljene površine.
a. Jedan sloj. b. Dva sloja. m2 rn2 1,00 € 2,00 €

59.

Postavljanje jednog sloja Kraberoida 150/100. Kraberoid na sastavima preklopiti za 15 cm. Obraĉun po m2 postavljene površine.
a. Jedan sloj. b. Dva sloja. m2 m2 l ,00 € 2,00 €

61.

Postavljanje sloja Gralbita 1-1/10. Gralbit na sastavima preklopiti za 15 cm. Obraĉun po m2 postavljene površine.
a. GralbU 1-1/10.
b. Gralbit 1-2/10.

m2
m2

4,00 €
5,00 €

259

63.

Postavljanje jednog sloja Al. folije, debljine 0,15 mm. Al. foliju na sastavima preklopili za 15 cm. Obraĉun po m2 postavljene površine. m2 2.00 €

5. Mokri čvorovi
1. Izrada hidroizolacije mokrog čvora. Izolaciju raditi preko potpuno suve i Ĉiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti Ĉetkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalephi ćelom površinom, sa preklopima 10 cm, posebnu paţnju posvetiti varenju spojeva.

A.

Varen sloj Kondorfleksa V4. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondorfleks V4, varen za podlogu - dva sloja polietiienske folije, URSA SECO 500 Obraĉun po m2 izolacije.
Varena dva sloja Kondorfieksa V4. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondorfleks V4, varen za podlogu - Kondorfleks V4, varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm. - dva sloja polietiienske folije, URSA SECO 500 Obraĉun po m2 izolacije.

m2

9,00 €

B.

m2

15,00 €

3.

Izrada hidroizolacije mokrog čvora. Izolaciju raditi preko potpuno suve i ĉiste podloge i podići uz zidove po detalju projekta. Hladni premaz bitulit "A" naneti ĉetkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti ćelom površinom, sa preklopima 10 cm, posebnu paţnju posvetiti varenju spojeva. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C, stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm.

A.

Varen sloj Kondorfleksa V4 i Bitumen. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondorfleks V4, varen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MPH" - dva sloja polietiienske folije, URSA SECO 500 Obraĉun po m2 izolacije. Varena dva sloja Kondorfleksa V4 i Bitumen. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondorfleks V4, vaien za podlogu - Kondorfleks V4, varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm. - vruć premaz bitumenom "MPH" - dva sloja polietiienske folije, URSA SECO 500 Obraĉun po m2 izolacije.

m2

11,00 €

B.

m2

18,00 €

260

C.

Varen sloj Kondorfieksa V4,GraIbit i Bitumen. Hidroizolaclju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondorfleks V4, varen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MBH" - Gralbit IM/10, zalepljen i pomeren 50 cm, preklopi 15 cm. - vruć premaz bitumenom "MPH" Obraĉun po m2 izolacije.

m2

18,00 €

6.

Izrada hidroizolacije mokrog čvora. Izolaciju raditi preko potpuno suve i ĉiste podloge i podići uz zidove po detalju projekta. Hladni premaz bitulit "A" naneti ĉetkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti ćelom površinom, sa preklopima 10 cm, posebnu paţnju posvetiti varenju spojeva.
A. Varen sloj Kondorfleksa V4 i Poliazbitol. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondorfleks V4, varen za podlogu - Poliazbitol armiran staklenom mreţicom oko prodora - Poliazbitol, hladna pasta 2-2,5 kg/m2 - dva sloja poiietilenske folije, URSA SECO 500 Obraĉun po m2 izolacije. Varena dva sloja Kondorfleksa T4 i Poliazbitol. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondorfleks T4, varen za podlogu - Kondorfleks T4, varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm. - Poliazbitol armiran staklenom mreţicom oko prodora - Poliazbitol, hladna pasta 2-2,5 kg/m2 - dva sloja poiietilenske folije, URSA SECO 500 Obraĉun po m2 izolacije. Varena dva sloja Kondorfleksa PF4 i dva Poliazbitola. Hidroizoiaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondorfleks PF4, varen za podlogu - Kondorfleks PF4, varen za prethodni sloj t pomeren 50 cm. - Poliazbitol armiran staklenom mreţicom oko prodora - Poliazbitol, hladna pasta 2-2,5 kg/m2 - staklena mreţica po celoj površini - Poliazbitol, hladna pasta 2-2,5 kg/m2 - dva sloja poiietilenske folije, URSA SECO 500 Obraĉun po m2 izolacije. Varen sloj Kondorfleks T4, Gralbit i Poliazbitol. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondorfleks T4, varen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MBH" - Gralbit IM/10, zalepljen i pomeren 50 cm, preklopi 15 cm. - Poliazbitol armiran staklenom mreţicom oko prodora - Poliazbitoi, hladna pasta 2-2.5 kg/m2 - dva sloja poiietilenske folije, URSA SECO 500 Obraĉun po m2 izolacije.

m2

18,00 €

B.

m2

20,00 €

C.

m2

28,00 €

D.

m2

21,00 €
261

30.

Izrada hidroizolacije mokrog čvora. Izolaciju raditi preko potpuno suve i ĉiste podloge i podići uz zidove po detalju projekta. Hladni premaz bitulit "A" nancti ĉetkom i l i prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiii ćelom površinom, sa preklopima 10 cm. posebnu paţnju posvetiti varenju spojeva, Biiumensku masu zaerejati najviše do 180 stepeni C, stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bilulitom "A" - Kondorfleks PF4. varen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MBH" - Gralbit II-1/10, zalepljen i pomeren 50 cm. preklopi 15 cm. - Poliazbitol armiran staklenom mreţicom oko prodora - Poliazbitol, hladna pasta 2-2,5 kg/m2 - staklena mreţica po celoj površini - Poliazbitol, hladna pasta 2-2.5 kg/m2 - dva sloja polietilenske folije, URSA SECO 500 Obraĉun po m2 izolacije. m2 28,00 €

11.

Izrada hidroizolacije mokrog čvora, preko betonske podloge, dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit POLIFLEX, "Dramin" Zemun. Betonsku podlogu pripremiti da bude ĉista, odmašćena i bez pukotina. Masu za premazivanje pripremiti mešanjem teĉne i praskaste komponente, i ugraditi u roku od 20-30 minuta. Ĉetkom naneti prvi sloj i utisnuti mreţicu. Posle sušenja, 6-8 h, naneti drugi sloj i utisnuti drugu mreţicu. Završni, treći, sloj naneti posle 6-8 h. Izolit POL1FLEX je otporan na UV zrake, visoke i niske temperature. Boja po izboru projektanta. Obraĉun po m2 izvedene hidroizolacije. m2 22,00 €

12.

Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku vrlo tvrdih ploča, "Vunizol Z plus" debljine 2 cm, gustine 150 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju i protivpoţarnu zaštitu ispod hidroizolacionog sloja mokrog Ĉvora, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po ni2 poda.
a. Debljine 2 cm. b. Debljine 3 cm. c. Debljine 4 cm. d. Debljine 5 cm. e. Debljine 8 cm. rn2 m2 m2 m2 m2 4,50 € 5,50 € 7,00 € 8,50 € 12,00 €

17.

Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku tvrdih ploča, "Vunizol T plus" debljine 2 cm, gustine 120 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju i protivpoţarnu zaštitu ispod hidroizolacionog sloja mokrog ĉvora, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 poda.
a. Debljine 2 cm. b. Debljine 3 cm. c. Debljine 4 cm. d. Debljine 5 cm. e. Debljine 8 cm. m2 m2 m2 m2 m2 4,25 € 5,50 € 6.50 € 7,00 € 10,00 €

262

22.

Nabavka i postavljanje teških izolacionih ploča od mineralne vune, URSA PIP/T-/3//0 mm. Ploĉe mineralne vune postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju poda mokrog ĉvora, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 poda.
a. Debljine 13/10 mm. b. Debljine 23/20 mm. c. Debljine 33/30 mm.
d. Debljine 43/40 mm.

m2 m2 m2
m2

3,50 € 5,00 € 7,00 €
9,00 €

e. Debljine 53/50 mm.

m2

10,00 €

27.

Nabavka i postavljanje na podu mokrog čvora termoizolacionih ploča, URSA FOAM N-III-L, debljine 3 cm, ekstrudirani polistiren (XPS), mase 36 kg/m3. Ploĉe od ekstrudiranog polistirena postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju ispod hidroizolactonog sloja mokrog ĉvora, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 poda,
a. Debljine 3 cm. m2 6,00 €

b. Debljine 4 cm.
c. Debljine 5 cm. d. Debljine 6 cm. 31.

m2
m2 m2

7,00 €
8,00 € 10,00 €

Nabavka i postavljanje na zidovima mokrog čvora termoizolacionih ploča, URSA FOAM N-WPZ-I, debljine 2 cm, ekstrudirani polistiren (XPS), mase 30 kg/m3. Ploĉe od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu, datim detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 poda.

m2
32.

6,00 €

Nabavka i postavljanje na zidovima mokrog Čvora termoizolacionih ploča, URSA FOAM N-IIIPZ-I, debljine 3 cm, ekstrudirani poiistiren (XPS), mase 36 kg/m3. Ploĉe od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu, datim detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 poda. a. b. c. d. Debljine 3 cm. Debljine 4 cm. Debljine 5 cm. Debljine 6 cm. m2 m2 m2 m2 7,00 € 8,00 € 9,00 € 11,00 €

36.

Nabavka i postavljanje na podu mokrog čvora termoizolacionih ploča, Styrodur 2800 C BASF, debljine 3 cm, od ekstrudirane polistirolske pene, mase 30 kg/m3. Ploĉe postaviti po projektu, datim detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 poda.
a. Debljine 3 cm. b. Debljine 4 cm. c. Debljine 5 cm. € d. Debljine 6 cm. m2 m2 . m2 6,00 € 7,50 € m2 9,00 11,00 €

40.

Nabavka i postavljanje na zidovima mokrog čvora termoizolacionih ploča, Styrodur 2800 C BASF, debljine 3 cm, od ekstrudirane polistirolske pene, mase 30 kg/m3. Ploĉe postaviti po projektu, datim detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 zida. a. b. c. d. Debljine 3 cm. Debljine 4 cm. Debljine 5 cm. Debljine 6 cm. m2 m2 m2 m2 8,00 9,00 11,00 12,50 € € € €

263

44.

Nabavka i postavljanjcjednog sloja polietilenskc folije, URSA SECO 500. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom. URSA SECO 41. po uputstvu proizvoĊaĉa. Obraĉun po m2 posta\rliene površine. a. Jedan sloj. b. Dva sloja. m2 m2 l.00 € 2.00 €

46.

Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. Foliju postaviti sa preklopima od 30 cm. Obraĉun po m2 postavljene površine. a. Jedan sloj. b. Dva sloja. m2 m2 1,00 € 2,00 €

48.

PostavIjanje jednog sloja Kraberoida 150/100. Kraberoid na sastavima preklopiti za 15 cm. Obraĉun po m2 postavljene površine. a. Jedan sloj. b. Dva sloja. ml m2 1,00 € 2,00 €

50.

Postavljanje jednog sloja Al. folije, debljine 0,15 mm. Al. foliju na sastavima preklopiti za 15 cm. Obraĉun po m2 postavljene površine. m2 2?00 €

6. Terase
1. Izrada hidroizolacije terase. Izolaciju raditi preko potpuno suve i ĉiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti Ĉetkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekŠavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti ćelom površinom, sa preklopima 10 cm, posebnu paţnju posvetiti varenju spojeva. A. Varen sloj Kondorfleksa V4. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva; - hladan premaz bitulitom "A" - Kondorfleks V4, varen za podlogu - dva sloja polietilenske folije, URSA SECO 500 Obraĉun po m2 izolacije. Varena dva sloja Kondorfleksa V4. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondorfleks V4, varen za podlogu - Kondorfleks V4, varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm. - dva sloja polietilenske folije, URSA SECO 500 Obraĉun po m2 izolacije.

m2

9,00 €

B.

m2

15,00 €

3.

Izrada hidroizolacije terase. Izolaciju raditi preko potpuno suve i Ĉiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti ĉetkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekŠavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti ćelom površinom, sa preklopima 10 cm, posebnu paţnju posvetiti varenju spojeva. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C, stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm.
A. Varen sloj Kondorfleksa V4 i Bitumen. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A"

264

- Kondorfleks V4, varen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MPH" - dva sloja polietilenske folije, URSA SECO 500 Obraĉun po m2 izolacije. B. Varena dva sloja Kondorfleksa V4 i Bitumen. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondorfleks V4, varen za podlogu - Kondorfleks V4, varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm. - vruć premaz bitumenom "MPH" - dva sloja polietilenske folije, URSA SECO 500 Obraĉun po m2 izolacije. Varen sloj Kondorfieksa V4, Gralbit i Bitumen. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondorfleks V4, varen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MBH" . - Gralbit II-1/10, zalepljen i pomeren 50 cm, preklopi 15 cm. - vruć premaz bitumenom "MPH" Obraĉun po m2 izolacije.

m2

11,00 €

:m2

18,00 €

C.

m2

16,00 €

6.

Izrada hidroizolacije terase. Izolaciju raditi preko potpuno suve i ĉiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti ĉetkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti ćelom površinom, sa preklopima 10 cm, posebnu paţnju posvetiti varenju spojeva. A. Varen sloj Kondorfleksa V4 i Poliazbitol. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondorfleks V4, varen za podlogu - Poliazbitol armiran staklenom mreţicom oko prodora - Poliazbitol, hladna pasta 2-2,5 kg/m2 - dva sloja polietilenske folije, URSA SECO 500 Obraĉun po m2 izolacije. Varena dva sloja Kondorfleksa T4 i Poliazbitol. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondorfleks T4, varen za podlogu - Kondorfleks T4, varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm. - Poliazbitol armiran staklenom mreţicom oko prodora - Poliazbitol, hladna pasta 2-2,5 kg/m2 - dva sloja polietilenske folije, URSA SECO 500 Obraĉun po m2 izolacije. Varena dva sloja Kondorfleksa PF4 i dva Poliazbitola. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondorfleks PF4, varen za podlogu - Kondorfleks PF4, varen za prethodni sloj i pomeren 50 cm. - Poliazbitol armiran staklenom mreţicom oko prodora - Poliazbitol, hladna pasta 2-2,5 kg/m2 - staklena mreţica po celoj površini - Poliazbitol, hladna pasta 2-2,5 kg/m2 - dva sloja polietilenske folije. URSA SECO 500 Obraĉun po m2 izolacije.

m2

14,00 €

B.

m2

20,00 €

C.

m2

28,00 € 265

D.

Varen sloj Kondorfleks T4, Gralbit i PoliazbitoL Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva : - hladan premaz bitulitom "A" - Kondorfleks T4. varen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MBH" - Gralbit IM/10, zalepljen i pomeren 50 cm. preklopi 15 cm. - Poliazbitol armiran staklenom mreţicom oko prodora - PoliazbitoL hladna pasta 2-2.5 kg/m2 - dva sloja polietilenske folije. URSA SECO 500 Obraĉun po m2 izolacije.

m2

21,00 €

3 0.

Izrada hidroizolacije terase. Izolaciju raditi preko potpuno suve i ĉiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti ĉetkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti ćelom površinom, sa * preklopima 10 cm, posebnu paţnju posvetiti varenju spojeva. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C, stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondorfleks PF4, varen za podlogu - vruć premaz bitumenom "MBH" - Gralbit 11-1/10, zalepljen i pomeren 50 cm, preklopi 15 cm. - Poliazbitol armiran staklenom mreţicom oko prodora - Poliazbitol, hladna pasta 2-2,5 kg/m2 - staklena mreţica po celoj površini - PoliazbitoL hladna pasta 2-2,5 kg/m2 - dva sloja polietilenske folije, URSA SECO 500 Obraĉun po m2 izolacije. m2 30,00 €

11.

Izrada hidroizolacije terase, preko betonske podloge, dvokomponenrnim polimernim materijalom Izolit POLIFLEX, "Dramin" Zemun. Betonsku podlogu pripremiti da bude ĉista, odmašćena i bez pukotina. Masu za premazivanje pripremiti meŠanjem teĉne i praskaste komponente, i ugraditi u roku od 20-30 minuta. Ĉetkom naneti prvi sloj i utisnuti mreţicu. Posle sušenja, 6-8 h, naneti drugi sloj i utisnuti drugu mreţicu. Završni, treći, sloj naneti posle 6-8 h. Izolit POLIFLEX je otporan na visoke i niske temperature, UV zrake i termootporan je, tako da mu nije potrebna zaštita od sunca u letnjem periodu. Boja po izboru projektanta. Obraĉun po m2 izvedene hidroizolacije.

m2 12.

24,00 €

Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku tvrdih ploča, "Vunizol T plus" debljine 3 cm, gustine 120 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju i protivpoţarnu zaštitu terasa, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije.

a. Debljine 3 cm.
b. Debljine 4 cm.

m2
m2

5,50 €
6,50 €

c. Debljine 5 cm.
15.

m.2

7,00 €

Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku vrlo tvrdih ploča, "Vunizol Z plus" debljine 3 cm, gustine 150 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju i protivpoţarnu zaštitu terasa, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije.
a. Debljine 3 cm. . m2 5,50 €

b. Debljine 4 cm. c. Debljine 5 cm.
266

m2 m2

6,50 € 7,00 €

18.

Nabavka i postavljanje izolacionih ploča od mineralne vune, URSA PIP-20/75 mm, Ploĉe mineralne vune postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju terase, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije.
a. Debljine 20/15 mm. b. Debljine 30/25 mm. c. Debljine 40/35 mm. d. Debljine 50/45 mm. e. Debljine 55/50 mm. m2 m2 m2 m2 rn2 4,00 € 5,00 € 6,00 € 8,00 € 9,00 €

23.

Nabavka i postavljanje teških izolacionih ploča od mineralne vune, URSA PIP/T-73/70 mm. Ploĉe mineralne vune postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju terase, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije.
a. Debljine 13/10 mm. b. Debljine 23/20 mm. c. Debljine 33/30 mm. d. Debljine 43/40 mm. e. Debljine 53/50 mm. m2 m2 m2 m2 m2 3,50 € 5,00 € 7,00 € 9,00 € 10,00 €

28. Nabavka i postavljanje termoizolacionih ploča, URSA FOAM N-ITI-L, debljine 3 cm, ekstrudirani polistiren (XPS), mase 36 kg/m3. Ploĉe od ekstrudiranog polistirena postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju terase, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 poda.
a. Debljine 3 cm.
b. Debljine 4 cm.

m2
m2

6,00 €
7,00 €

c. Debljine 5 cm.

m2

8,00 €

31.

Nabavka i postavljanje na terasi termoizolacionih ploča, Styrodur 3035 CS BASF, debljine 3 cm, od ekstrudirane poiistirolske pene, mase 33 kg/m3. Ploĉe postaviti po projektu, datim detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 poda.
a. Debljine 3 cm. b. Debljine 4 cm. c. Debljine 5 cm. m2 m2 m2 6,00 € 7,50 € 9,00 €

34.

Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije, URSA SECO 500. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom, URSA SECO 41, po uputstvu proizvoĊaĉa. Obraĉun po m2 postavljene površine.
a. Jedan sloj. b. Dva sloja. m2 m2 l ,00 € 2,00 €

36.

Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. Foliju postaviti sa preklopima od 30 cm. Obraĉun po m2 postavljene površine.
a. Jedan sloj. m2 1,00 €

b. Dva sloja.

m2

2,00 € 267

38.

Postavljanje jednog sloja Kraberoida 150/100. Kraberoid na sastavima preklopiti za 15 cm. Obraĉun po m2 postavljene površine. a. Jedan sloj. b. Dva sloja. m2 m2 l ,00 € 2,00 €

40.

Postavljanje jednog sloja Al. folije, debljine 0,15 mm. Al. foliju na sastavima preklopiti za 15 cm Obraĉun po m2 postavljene površine. m2 2,00 €

7. Ravni krovovi
Izrada hidroizolacije ravnog neprohodnog krova. Izolaciju raditi preko potpuno suve i ĉiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti ĉetkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C, stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. Bitumensku traku zalepiti odmah, sa preklopom 15 cm. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmeksavanjern bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti ćelom površinom, sa preklopima 10 -15 cm. Posebnu paţnju posvetiti varenju spojeva.

A.

Varena dva sloja Kondorfleksa V4, Poiiazbitol. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva:
a) PARNA BRANA - hladan premaz bitulitom "A" - TRAB1S "N, taĉkasto lepljen "MBH" masom l kg/m2, sa preklopom 15 cm. - vruć premaz bitumenom "MBH", 2 kg/m2 - Gralbit 11-2/10, sa preklopom 15 cm. b) TERMO IZOLACIJA - kamena vuna, "Vimizol T plus", debljine 8 cm, 120 kg/m3 - polietilenska folija, URSA SECO 500 - cementna košuljica, posebno se plaća c) H1DRO1ZOLAC1JA - hladan premaz bitulitom "A" - Kondorfleks V4 varen, preklopi 10 cm. - Kondorfleks V4 varen, pomeren 50 cm i preklopi 10 cm. - Poiiazbitol armiran staklenom mreţicom oko prodora kroz krov - Poiiazbitol, hladna pasta 2-2,5 kg/m2 e) ZAŠTITA HIDROIZOLACIJE - neprohodan krov - Solarfleks Al. Obraĉun po m.2 izolacije.

m2

53,00 €

268

B.

Varena dva sloja Kondorfleksa T4, dva sloja Poiiazbitola. Hidrotzolaciju izvesti od sledećih slojeva:
a) PARNA BRANA - hladan premaz bitulitom "A" - TRABIS N, taĉkasto lepljen "MBH" masom l kg/m2, sa preklopom 15 cm, - vruć premaz bitumenom "MBH", 2 kg/m2 - Gralbit II-2/10, sa preklopom 15 cm. b) TERMO IZOLACIJA - kamena vuna, " Vunizol T plus", debljine 8 cm, 120 kg/m3 - polietilenska folija, URSA SECO 500 - cementna košuljica, posebno se plaća
c) HIDROIZOLACIJA - hladan premaz bitulitom "A" - Kondorfleks T4 varen, preklopi 10 cm. - Kondorfleks T4 varen, pomeren 50 cm i preklopi 10 cm. - Poliazbitol armiran staklenom mreţicom oko prodora kroz krov - Poliazbitol, hladna pasta 2-2,5 kg/m2 - staklena mreţica po celoj površini - Poliazbitol, hladna pasta 2-2,5 kg/m2

e) ZAŠTITA HIDROIZOLACIJE - neprohodan krov - Solarfleks Al. Obraĉun po m2 izolacije.

m2

56,00 €

C.

Varena dva sloja Kondorfleksa PF4, dva sloja Poiiazbitola.
Hidroizolaciju izvesti od sledećth slojeva: a) PARNA BRANA - hladan premaz bitulitom "A" - TRABIS N, taĉkasto lepljen "MBH" masom l kg/rn2, sa preklopom 15 cm. - vruć premaz bitumenom "MBH", 2 kg/m2 - Gralbit 11-2/10, sa preklopom 15 cm. b) TERMO IZOLACIJA - kamena vuna, "Vunizol Z plus", debljine 8 cm, 150 kg/m3 - polietilenska folija, URSA SECO 500 - cementna košuljica, posebno se plaća

c) HIDROIZOLACIJA - hladan premaz bitulitom "A" - Kondorfleks PF4 varen, preklopi 10 cm. - Kondorfleks PF4 varen, pomeren 50 cm i preklopi 10 cm. - Poliazbitol armiran staklenom mreţicom oko prodora kroz krov - Poliazbitol, hladna pasta 2-2,5 kg/m2 - staklena mreţica po celoj površini - Poliazbitol, hladna pasta 2-2,5 kg/m2
e) ZAŠTITA HIDROIZOLACIJE - neprohodan krov - Solarfleks Al. Obraĉun po m2 izolacije.

m2

60.00 €

269

Izrada hidroizolacijc ravnog prohodnog krova. Izolaciju raditi preko potpuno suvc i ĉiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti ĉetkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 siepeni. Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C. stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. Bitumensku traku zalepiti odmah, sa preklopom 15 cm. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti ćelom površinom, sa preklopima 10-15 cm. Posebnu paţnju posvetiti varenju spojeva.

A.

Varena dva sloja Kondorfleksa V4, Poliazbitoi.
Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: a) PARNA BRANA - hladan premaz bitulitom "A" - TRAB1S "N, taĉkasto lepljen "MBH" masom l kg/m2, sa preklopom 15 cm. - vruć premaz bitumenom "MBH", 2 kg/m2 - Gralbit 11-2/10, sa preklopom 15 cm. b) TERMO IZOLACIJA - kamena vuna, "Vunizol T plus", debljine 8 cm, 120 kg/m3 - polietilenska folija, URSA SECO 500 - cementna košuljica, posebno se plaća c) H1DRO1ZOLAC1JA - hladan premaz bitulitom "A" - Kondorfleks V4 varen, preklopi 10 cm. - Kondorfleks V4 varen, pomeren 50 cm i preklopi 10 cm. - Poliazbitoi armiran staklenom mreţicom oko prodora kroz krov - Poliazbitoi, hladna pasta 2-2,5 kg/m2 e) ZAŠTITA H1DRO1ZOLAC1JE - prohodan krov - polietilenska folija, URSA SECO 500 - pesak, betonske ploĉe, posebno se plaća Obraĉun po m2 izolacije.

m2

49,00 €

B.

Varena dva sloja Kondorfleksa T4, dva sloja Poliazbitola.
Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: a) PARNA BRANA - hladan premaz bitulitom "A" - TRABIS N, taĉkasto lepljen "MBH" masom l kg/m2, sa preklopom 15 cm. - vruć premaz bitumenom "MBH", 2 kg/m2 - Gralbit 11-2/10, sa preklopom 15 cm. b) TERMO IZOLACIJA - kamena vuna, "Vunizol T plus", debljine 8 cm, 120 kg/m3 - polietilenska folija, URSA SECO 500 - cementna košuljica, posebno se plaća c) HIDROIZOLACIJA - hladan premaz bitulitom "A" - Kondorfleks T4 varen, preklopi 10 cm. . - Kondorfleks T4 varen, pomeren 50 cm i preklopi 10 cm. - Poliazbitoi armiran staklenom mreţicom oko prodora kroz krov - Poliazbitoi, hladna pasta 2-2,5 kg/m2 - staklena mreţica po celoj površini - Poliazbitoi, hladna pasta 2-2,5 kg/m2

270

e) ZAŠTITA HIDROtZOLACIJE -prohodan krov - polietilenska folija, URSA SECO 500 - pesak, betonske ploĉe, posebno se plaća Obraĉun po m2 izolacije.
C.

m2

52,00 €

Varena dva sloja Kondorfleksa PF4, dva sloja Poliazbitola. Hidroizolaciju izvesti od stedećih slojeva: a) PARNA BRANA - hladan premaz bitulitom "A" - TRABIS N, taĉkasto lepljen "MBH" masom l kg/m2, sa preklopom 15 cm. - vruć premaz bitumenom "MBH", 2 kg/m2 - Gralbit.II-2/10, sa preklopom 15 cm.

b) TERMO IZOLACIJA - kamena vuna, "Vunizol Z plus", debljine 8 cm, 150 kg/m3 - polietilenska folija, URSA SECO 500 - cementna košuljica, posebno se plaća
c) HIDRO1ZOLACIJA - hladan premaz bitulitom "A" - Kondorfleks PF4 varen, preklopi 10 cm. - Kondorfleks PF4 varen, pomeren 50 cm i preklopi 10 cm. - Poliazbitol armiran staklenom mreţicom oko prodora kroz krov - Poliazbitol, hladna pasta 2-2,5 kg/m2 - staklena mreţica po celoj površini - Poliazbitol, hladna pasta 2-2,5 kg/m2 e) ZAŠTITA HIDROIZOLACIJE - prohodan krov - polietilenska folija, URSA SECO 500 - pesak, betonske ploĉe, posebno se plaća Obraĉun po m2 izolacije.

m2

55,00 €

7.

Izrada hidroizolacije ravnog krova, preko betonske podloge, dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit POLIFLEX, "Dramin" Zemun. Betonsku podlogu pripremiti da bude ĉista, odmašćena i bez pukotina. Masu za premazivanje pripremiti mešanjern teĉne i praškaste komponente, i ugraditi u roku od 20-30 minuta. Ĉetkom naneti prvi sloj i utisnuti mreţicu. Posle sušenja, 6-8 h, naneti drugi sloj i utisnuti drugu mreţicu. Završni, treći, sloj naneti posle 6-8 h. Izolit POLIFLEX je otporan na visoke i niske temperature, UV zrake i termootporan je, tako da mu nije potrebna zaštita od sunca u letnjem periodu. Boja po izboru projektanta. Obraĉun po m2 izvedene hidro izolacije. m2 24,00 €

8.

Izrada hidroizolacije ravnog krova, preko postojeće hidroizolacije, dvokomponentnim polimernim materijalom Izolit POLIFLEX, "Dramin" Zemun. Postojeća hidroizolacija mora biti dobro zalepljena za podlogu, klobuci sanirani i ĉista. Masu za premazivanje pripremiti mešanjem teĉne i praskaste komponente, i ugraditi u roku od 20-30 minuta. Ĉetkom naneti prvi sloj i utisnuti mreţicu. Posle sušenja, 6-8 h, naneti drugi sloj i utisnuti drugu mreţicu. Završni, treći, sloj naneti posle 6-8 h. Izolit POLIFLEX je otporan na visoke i niske temperature, UV zrake i termootporan je, tako da mu nije potrebna zaštita od sunca u letnjem periodu. Boja po izboru projektanta. Obraĉun po m2 izvedene hidroizolacije.

m2

26,00 €

271

Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku vrlo tvrdih ploča, "Vunizol Z plus" debljine 3 cm, ^ustine 150 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju i protivpoţarnu zaštitu ravnih krovova i sliĉno, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije. a. Debljine 3 cm.
b. Debljine 4 cm.

m2
m2

5,50 €
7,00 €

c. Debljine 5 cm. d. Debljine 8 cm.
e. Debljine 10 cm.

m2 m2
m2

8.50 € 12.00 €
15.00 €

f. Debljine 12 crn. g. Debljine 14 cm. 16.

m2 m2

18,00 € 20,00 €

Nabavka i postavljanje na ravnim krovovima termoizolacionih ploča, URSA FOAM N-III-L, debljine 3 cm, ekstrudirani polistiren (XPS), mase 36 kg/m3. Ploĉe od ekstrudiranog polistirena postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 poda. a. b. c. d. Debljine 3 cm. Debljine 4 cm. Debljine 5 cm. Debljine 6 cm. m2 m2 m2 m2 6,00 7,00 8.00 10,00 € € € €

e. Debljine 8 cm. f. Debljine 10 cm.

m2 m2

14,00 € 16,00 €

22.

Nabavka i postavljanje na ravnim krovovima termoizolacionih ploča, Stvrodur 3035 CS BASF, debljine 3 cm, od ekstrudirane polistirolske pene, mase 33 kg/m3. Ploĉe postaviti po projektu, datim detaljima i uputstvu projektanta. Sastave i uglove bandaţirati. Obraĉun po m2 postavljenih ploĉa. a. b. c. d. e. Debljine 3 cm. Debljine 4 cm. Debljine 5 cm. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. m2 m2 m2 m2 m2 6,00 € 7,50 € 9,00 € 14,00 € 18,00 €

27.

Nabavka i postavljanje na ravnim krovovima termoizolacionih ploča, Stvrodur 4000 CS BASF, debljine 3 cm, od ekstrudirane polistirolske pene, mase 35 kg/m3. Ploĉe postaviti po projektu, datim detaljima i uputstvu projektanta. Sastave i uglove bandaţirati. Obraĉun po m2 postavljenih ploĉa. a. b. c. d. e. Debljine 3 cm. Debljine 4 cm. Debljine 5 cm. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. m2 m2 m2 m2 m2 8,00 € 11,00 € 12,00 € 18,00 € 24,00 €

32. Nabavka i postavljanje na ravnim krovovima termoizolacionih ploča, Stvrodur 5000 CS BASF, debljine 3 cm, od ekstrudirane polistirolske pene, mase 45 kg/m3. Ploĉe postaviti po projektu, datim detaljima i uputstvu projektanta. Sastave i uglove bandaţirati. Obraĉun po m2 postavljenih ploĉa.

a. Debljine 3 cm. b. Debljine 4 cm. c. Debljine 5 cm.
d. Debljine 8 cm.

m2 m2 m2
m2

12,00 € 15,00 € 20,00 €
30,00 €

272

56. Izrada sloja za pad ravnog krova od"perlitnog termoizolacionog betona Superbet 3 debljine 5 cm, "Termika" Zrenjanin. Podloga mora biti ĉista, otprašena i odmašćena. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je, pre nanošenja perlitnog betona, po podlozi razliti cementno mleko. Pripremiti Superbet 3 po uputstvu proizvoĊaĉa. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjaĉom po unapred pripremljenim vodicama. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja oĉvrslog betona, po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni ţljeb. Postoje betonska masa penasta i meka, mora se 7 dana zaštititi od mehaniĉkih opterećenja i naglog sušenja. Sloj za izravnanje betonirati pri temperaturi od +5°C do +30°C. U periodu oĉvršćavanja beton orošavati vodom. Preko sloja za pad obavezno izvesti hidroizolacioni i zaštitni sloj, a koji se posebno plaćaju. Ĉvrstoća na pritisak je 2,72 MPa, a zapreminska teţina perlitnog betona 578 kg/m3. Obraĉun po m2 sloja za pad.
a. b. c. d. 40. Debljine 5 cm. Debljine 6 cm. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. m2 m2 m2 m2 10,00 € 12,00 € 15,00 € 20,00 €

Izrada sloja za pad, kao i termoizolacije, ravnog krova od lakog betona Stirocem, prosečne debljine 5 cm. Dvokomponentni laki beton Stirocem spraviti od ekspandiranih perli Stiropora, cementa sa odgovarajućim dodacima i vode, po uputstvu proizvoĊaĉa "Prvi maj" Ĉaĉak. Strirocem naneti u slojevima i nabiti do gustine od 0,5 kg/lit i završno obraditi perdašenjem. Zapreminska teţina ugraĊenog Stirocema je 500 kg/m3, a ĉvrstoća na pritisak posle 28 dana je 1,5 MPa. Obraĉun po m2 sloja za pad. a. Debljine 5 cm, b. Debljine 8 cm. c. Debljine 10 cm. m2 m2 m2 22,00 € 35,00 € 45,00 €

8. Krovovi
1. Nabavka i postavljanje prikivanjem krovne podloge od Kraberoida 100/100, krovnog papira sa 500 gr/m2 bitumena. Bitumensku hartiju postaviti preko dašĉane podloge prikivanjem uz gornju ivicu trake nerĊajućim ekserima sa širokom glavom. Prikovana ivica se preklapa 15 cm. Nastavke traka postaviti naizmeniĉno, pomerene najmanje za 50 cm. Obraĉun po m2 krovne površine. m2 2. 2,00 €

Nabavka i postavljanje prikivanjem krovne podloge od dva sloja Kraberoida 100/100, krovnog papira sa 500 gr/m2. Bitumensku hartiju postaviti preko dašĉane podloge prikivanjem uz gornju ivicu trake nerĊajućim ekserima sa širokom glavom. Prikovanu ivicu se preklopiti 15 cm narednom trakom. Nastavke traka smaknuti u odnosu na prethodni red za 50 cm. Drugi sloj smaknuti i postaviti kao i prethodni, po datim detaljima. Obraĉun po m2 krovne površine. m2 3,50 €

3.

Nabavka i postavljanje krovne podloge prikivanjem i lepljenjem sastava Kraberoida 100/100, krovnog papira sa 500 gr/m2 bitumena. Bitumensku hartiju postaviti preko dašĉane podloge prikivanjem uz gornju ivicu trake nerĊajućim ekserima sa širokom glavom. Prikovanu ivicu preklopiti 15 cm i lepiti narednom trakom. Na traku naneti vruću bitumensku masu "MPH" u sloju 2-3 mm i odmah zalepiti. Preklope traka dobro pritisnuti i sabiti teflonskim valjkom. Nastavke traka smaknuti u odnosu na prethodni red za 50 cm. Obraĉun po m2 krovne površine. m2 3,00 € 273

4.

Nabavka i postavljanje krovne podloge prikivanjem i lepljenjem sastava dva sloja Kraberoida 100/100, krovnog papira sa 500 g r/m 2 bitumena. Bilumensku hartiju postaviti preko dašćane podloge prikivanjem uz gornju ivicu trake nerdajućim ekserima sa širokom glavom. Prikovanu ivicu preklopili 15 cm i lepiti narednom trakom. Na traku naneti vruću bitumensku masu "MPH" u sloju 2-3 mm i odmah zalepiti. Preklope traka dobro pritisnuti i sabiti teflonskim valjkom. Nastavke traka smaknuti u odnosu na prethodni red za 50 cm. Drugi sloj smaknuti i postaviti kao i prethodni, po dalim detaljima. Obraĉun po rn2 krovne površine. m2 5,00 €

5.

Nabavka i ugradnja "Izolim" trake, prikivanjem za dasčanu podlogu krova. "Izolim" bitumensku traku na nosaĉu od poliesterskog filca ugraditi preko dašĉane podloge prikivanjem uz gornju ivicu trake nerdajućim ekserima sa širokom glavom. Prikovanu ivicu preklopiti 15 cm i lepiti narednom trakom. Preklopi traka se zagrevaju toplim vazduhom ili gasnim plamenikom, dobro pritisnu i sabiju teflonskim valjkom. Nastavke traka smaknuti u odnosu na prethodni red za 50 cm. Obraĉun po m2 izvedene izolacije. m2 5,00 €

6.

Nabavka i ugradnja "Izolim" trake, prikivanjem za betonsku podlogu krova."Izolim" bitumensku traku na nosaĉu od poliesterskog filca ugraditi preko betonske podloge pneumatskim zakivcima sa podloškama. Traku ugraditi prikivanjem uz gornju ivicu trake. Prikovanu ivicu preklopiti 15 cm i lepiti narednom trakom. Preklope traka zagrejati toplim vazduhom ili gasnim plamenikom, dobro pritisnuti i sabiti teflonskim valjkom. Nastavke traka smaknuti u odnosu na prethodni red za 50 cm. Obraĉun po m2 izvedene izolacije. m2 6,00 €

7.

Nabavka i ugradnja "Izolim" trake, lepljenjem za betonsku podlogu krova vrućom bitumenskom masom "PBM. "Izolim" bitumensku traku na nosaĉu od polieslerskog filca ugraditi preko betonske podloge lepljenjem bitumenskom masom "PBM". Suve i oĉišćene površine od betona premazati bitulitom "A" i l i ekobitulitom "A". Na suv sloj premaza naneti vruću bitumensku masu "PBM" u sloju 2-3 mm i odmah zalepiti "Izolim" traku. Zalepljenu traku preklopiti 15 cm narednom trakom. Preklope traka zagrejati toplim vazduhom ili gasnim plamenikom, dobro pritisnuti i sabiti teflonskim valjkom. Nastavke traka smaknuti u odnosu na prethodni red za 50 cm. Obraĉun po m2 izvedene izolacije. m2 8,00 €

8.

Nabavka i ugradnja "Izolim" trake, lepljenjem Poliazbitolom za betonsku podlogu krova. "Izolim" bitumensku traku na nosaĉu od poliesterskog filca ugraditi preko betonske podloge lepljenjem hladnom pastom "Poliazbitol" kita. Suve i oĉišćene površine od betona premazati "A" ili ekobitulitom "A". Na suv sloj premaza naneti pastu "Poliazbitol" kita u sloju 2-3 mm i zalepiti "Izolim" traku. Zalepljenu traku preklopiti 15 cm narednom trakom. Preklope traka zagrejati toplim vazduhom ili gasnim plamenikom, dobro pritisnuti i sabiti teflonskim valjkom. Nastavke traka smaknuti u odnosu na prethodni red za 50 cm. Obraĉun po m2 izvedene izolacije. m2 10,00 €

9.

Nabavka i postavljanje na krovu preko drvene oplate, sa spoljne strane ispod pokrivača, termoizolacionih ploča, URSA FOAM N-III-I, debljine 3 cm, ekstrudirani polistiren (XPS), mase 36kg/m3. Ploĉe od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu, datim detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 postavljenih ploĉa. a. Debljine 3 cm. b. Debljine 4 cm. c. Debljine 5 cm. d. Debljine 6 cm. e. Debljine 8 cm. f. Debljine 10 cm. 274 m2 m2 m2 m2 m2 m2 6,00 € 7,00 € 8,00 € 10,00 € 14,00 € 16,00 €

15.

Nabavka i postavljanje na kosom krovu preko drvene oplate, ispod pokrivača, termoizolacionih ploča, Styrodur 3035 CS BASF, debljine 3 cm, od ekstrudirane polistirolske pene, mase 33 kg/m3. PioĈe postaviti po projektu, datim detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 postavljenih ploĉa. a; Debljine 3 cm. b. Debljine 4 cm. c. Debljine 5 cm. d.. Debljine 6 cm. e. Debljine 8 cm, f. Debljine 10 cm. m2 m2 m2 m2 m2 m2 6,50 € 8,50 € 10,00 € 12,50 € 15,00 € 17,00 €

21.

Izrada termoizolacionog sloja ispod krovnog pokrivača od perlitnog termoizolacionog betona Superbet l debljine 5 cm, "Termika" Zrenjanin. Podloga mora biti ĉista, otprašena i odmašćena. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je, pre nanošenja perlitnog betona, po podlozi razliti cementne mleko. Pripremiti Superbet l po uputstvu proizvoĊaĉa. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjaĉom po unapred pripremljenim vodicama. Pošto je betonska masa penasta i meka, mora se 7 dana zaštititi od mehaniĉkih opterećenja i nagiog sušenja. Termoizolacioni sloj betonirati pri temperaturi od +5°C do +30°C. U periodu oĉvršĉavanja beton orosavati vodom. Preko sloja perlitnog betona obavezno izvesti hidroizolacioni i zaštitni sloj, a koji se posebno plaćaju. Ĉvrstoća na pritisak je 0,5 MPa, a zapreminska teţina perlitnog betona 258 kg/m3. Obraĉun po m2 izvedenog sloja. a. b. c. d. Debljine 5 cm. Debljine 6 cm. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. , m2 m2 m2 m2 10,50 € 12,00 € 16,00 € 20,00 €

25.

Nabavka i postavijanje jednog sloja polietilenske folije, URSA SECO 500. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom, URSA SECO 41, po uputstvu proizvoĊaĉa. Obraĉun po m2 postavljene površine.
a. Jedan sloj. b. Dva sloja. m2 m2 1,00 € 2,00 €

27.

Nabavka i postavljanje sloja paropropusne polipropilenske folije, URSA SECO 2000. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom, URSA SECO 41, po uputstvu proizvoĊaĉa. Obraĉun po m2 postavljene površine. m2 2,00 €

28.

Nabavka i postavljanje sloja paropropusne polipropilenske folije, URSA SECO 4000. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom, URSA SECO 41, po uputstvu proizvoĊaĉa. Obraĉun po m2 postavljene površine. . m2 2,50 €

29.

Izrada hidroizohcije limenog krova dvokomponenrnim polimernim materijalom Izolit POHFLEX, "Dramin" Zemun. Podlogu od lima oĉistiti od korozije i odmastiti. Masu za premazivanje pripremiti mešanjem teĉne i praskaste komponente, i ugraditi u roku od 20-30 minuta. Ĉetkom naneti prvi sloj i utisnuti mreţicu. Posle sušenja, 6-8 h, naneti drugi sloj i utisnuti drugu mreţicu. Završni, treći, sloj naneti posle 6-8 h. Izolit POLIFLEX je otporan na U V zrake, visoke i niske temperature. Boja po izboru projektanta. Obraĉun po m2 obojene fasade. m2 28,00 € 275

9. Potkrovlja
l. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča, "Vunizol S plus", debljine 5 c/n, gustinc 35 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju i protivpoţarnu zaštitu potkrovlja, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije. a. b. c. d. e. 6. Debljine 5 cm. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. Debljine 12 cm. Debljine 14 cm. m2 m2 m2 m2 m2 4,50 6,00 7.50 8,75 9,50 € € € € €

Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča, "Vunizol L plus", debljine 5 cm, gustine 50 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju i protivpoţarnu zaštitu potkrovlja, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije. a. b. c. d. e. Debljine 5 cm. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. Debljine 12 cm. Debljine 14 cm. m2 m2 m2 m2 m2 4,75 6,50 8,00 9,25 10,25 € € € € €

11.

Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploĉa, "Vunizol M plus", debljine 5 cm, gustine 60 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju i protivpoţarnu zaštitu potkrovlja, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije. a. b. c. d. e. Debljine 5 čin. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. Debljine 12 cm. Debljine 14 cm, m2 m2 m2 m2 m2 5.00 7.00 8,75 10,25 11,25 € € € € €

16.

Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča, "Vunizol P plus", debljine 5 cm, gustine 80 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju i protivpoţarnu zaštitu potkrovlja, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije. a. Debljine 5 cm. m2 5,50 €

b. Debljine 8 cm. c. Debljine 10 cm. 10,00 € d. Debljine 12 cm.
e. Debljine 14 cm. 21.

m2 . m2
m2

8,00 € m2 12,00 €
13,00 €

Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na bituminiziranom papiru, "Vunizol JBS plus", debljine 5 cm, gustine 100 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju potkrovlja, po detaljima \ uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije. a. b. c. d. e. Debljine 5 cm. Debljine 8 cm, Debljine 10 cm. Debljine 12 cm. Debljine 14 cm. 276 m2 m2 m2 m2 m2 6,50 8,00 11,00 12,50 15,00 € € € € €

26,

Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prolivenog filca na staklenom voalu, "Vunizol JVS plus", debljine 5 cm, gustine 100 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju i protivpoţarnu zaštitu potkrovlja, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije. a. b. c. d. e. Debljine 5 cm. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. Debljine 12 cm. Debljine 14 cm. m2 m2 m2 m2 m2 6,25 8,50 10,50 13,50 5,00 € € € € €

31.

Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na aluminijumskoj foliji, "Vunizol JALS plus", debljine 5 cm, gustine 100 kg/m3* Kamenu vunu postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju i protivpoţarnu zaštitu potkrovlja, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije. a. b. c. d. e. Debljine 5 cm. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. Debljine 12 cm. Debljine 14 cm. m2 m2 m2 m2 m2 6,75 € 9,00 € 11,00 € 14,00 € 15,50 €

36.

Nabavka i postavljanje lakih ploča od mineralne vune, URSA LIP, debljine 100 mm. Ploĉe od mineralne vune postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju potkrovlja, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije. a. Debljine 2x50 mm. b. Debljine 100 mm. c. Debljine 120 mm, m2 mi m2 8,00 € 7,00 € 9,00 €

39.

Nabavka i postavljanje laganog izolacionog filca od mineralne vune, URSA LIF, debljine 100 mm. Lagani fllc od mineralne vune postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju potkrovlja, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije. a. b. ' c. d. Debljine 2x50 mm. Debljine 100 mm. Debljine 120 mm. Debljine 140 mm. m2 m2 m2 m2 7,00 6,00 7,00 8,00 € € € €

" ,

43.

Nabavka i postavljanje laganog izolacionog filca od mineralne vune, URSA SF 35, debljine-80 mm. Lagani filc od mineralne vune postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju potkrovlja, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije. a. b. c. d. e. f. Debljine 80 mm. Debljine 2x50 mm. Debljine 100 mm. Debljine 2x60 mm. Debljine 120 mm. Debljine 140 mm. m2 m2 m2 m2 m2 m2 6,00 8,00 7,00 9,00 8,00 9,00 € € € € € €
277

49.

Nabavka i postavljanje laganog izolacionog filca od mineralne vune, URSA SF 40, debljine 100 mm. Lagani fi!c od mineralne vune postavili kao termo i zvuĉnu izolaciju potkrovlja, po detaljima i uputsivu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije. a. b. c. d. e. Debljine 1 00 mm. Debljine J 20 mm. Debljine 1 40 mm. Debljine 1 60 mm. Debljine ISO mm. m2 m2 m2 m2 m2 7.00 € 8,00 € 9,00 € 10,00 € l 1,00 €

54.

Nabavka i postavljanje laganog izolacionog filca od mineralne vune, jednostrano obloţen AK folijom, URSA LIF/Alu. debljine 100 mm. Lagani filc od mineralne vune postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju potkrovlja, po detaljima i uputstvu projektanta, Obraĉun po m2 izvedene izolacije.

a. Debljine l00 mm. b. Debljine 120 mm.
c. Debljine 140 mm. d. Debljine 160 mm. 58.

m2 m2
m2 m2

8,00 € 9,00 €
10,00 € 11,00 €

Nabavka i postavljanje izolacije potkrovlja, izmeĎu rogova, od termoizolacionih ploča, Neopor, debljine 3 cm. Termoizolacione ploĉe "Neopor-a. od ekspandiranog polistirola sa grafitom, postaviti po projektu, datim detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 postavljenih ploĉa. a. Debljine 3 cm. b. Debljine 4 cm. c. Debljine 5 cm. 4,50 € d. Debljine 6 cm. e. Debljine 8 cm. - 7,50 € f. Debljine 10 cm. m2 m2 . m2 . m2 3,00 € 3,50 € m2 5,50 € m2 9,50 €

.

64. Nabavka i postavljanje izolacije potkrovlja od termoizolacionih ploča,Styrodur 3035 CS, debljine 3 cm, od ekstrudirane polistirolske pene, mase 33 kg/m3. Ploĉe postaviti po projektu, datim detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 postavljenih ploĉa.
a. Debljine 3 cm. b. Debljine 4 cm. c. Debljine 5 cm. m2 m2 m2 6,00 € 7,50 € 9,00 €

d. Debljine 8 cm.
68.

m2

15,00 €

Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. Foliju postaviti sa preklopima od 30 cm. Obraĉun po m2 postavljene površine.
a. Jedan sloj. b. Dva sloja. m2 m2 1,00 € 2,00 €

70.

Nabavka i postavljan je jednog sloja polietilenske folije, URSA SECO 500. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom, URSA SECO 41, po uputstvu proizvoĊaĉa. Obraĉun po m2 postavljene površine.

a. Jedan sloj. b. Dva sloja.
278

.

m2 m2

1,00 € 2,00 €

72.

Nabavka i postavljanje jednog sloja paronepropusne polipropilenske folije, URSA SECO 700. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom, URSA SECO 41, po uputstvu proizvoĊaĉa. Obraĉun po m2 postavljene površine. m2 1,50 €

73.

Nabavka i postavljanje sloja paropropusne polipropilenske folije, URSA SECO 2000. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom, URSA SECO 41, po uputstvu proizvoĊaĉa. Obraĉun po m2 postavljene površine. m2 2,00 €

74.

Nabavka i postavljanje sloja paropropusne polipropilenske folije, URSA SECO 4000. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom, URSA SECO 41, po uputstvu proizvoĊaĉa. Obraĉun po m2 postavljene površine. m2 2,50 €

75.

Postavljanje jednog sloja Kraberoida blank 150/100. Kraberoid na sastavima preklopiti za 15 cm. Obraĉun po m2 postavljene površine.
a. Jedan sloj. b. Dva sloja. m2 m2 1,00 € 2,00 €

77.

Postavljanje sloja Gralbita 1-1/10. Gralbit na sastavima preklopiti za 15 cm. Obraĉun po m2 postavljene površine. m2 4,00 €

78.

Postavljanje jednog sloja Al. folije, debljine 0,15 mm. AI. foliju na sastavima preklopiti za 15 cm. Obraĉun po m2 postavljene površine. m2 2,00 €

10. Zidovi
I. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča, "Vunizol M plus", debljine 3 cm, gustine 60 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju i protivpoţarnu zaštitu pregradnih zidova, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije.
a. b. c. d. Debljine 3 cm. Debljine 5 cm. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. m2 m2 m2 m2 3,75 5,00 7,00 8,75 € € € €

5.

Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča, "Vunizol P plus", debljine 3 cm, gustine 75 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju l protivpoţarnu zaštitu pregradnih zidova, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije.
a. Debljine 3 crn.
b. Debljine 5 crn.

m2
m2

4.50 €
5.50 €

c. Debljine 8 cm.
d. Debljine I0 cm.

m2
m2

8,00 €
10,00 €

279

9.

Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča, "Vunizol FS plus", debljine 3 cm, gustinc 100 kg/m3. Ramenu vunu postavili kao termo i zvuĉnu izolaciju i protivpoţarnu zaštitu pregradnih zidova, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m 2 izvedene izolacije. a. b. c. d. Debljine 3 cm. Debljine 5 cm. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. m2 m2 m2 m2 4.75 € 6.00 € 8.75 € 11.00 €

13.

Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku pro[ivenog filca na staklenom voalu, "Vunizol JVS plus", debljine 3 cm, gustine 80 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju i protivpoţarnu zaštitu pregradnih zidova i sliĉno, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije. a. b. c. d. Debljine 3 cm. Debljine 5 cm. Debljine 8 cm. Debljine I0 cm. m2 m2 m2 m2 5,00 6,25 8,50 10,50 € € € €

17.

Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku pro[ivenog filca na bituminiziranom papiru, "Vunizol JBS plus", debljine 3 cm, gustine 100 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju pregradnih zidova i sliĉno, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije. a. b. c. d. Debljine 3 cm. Debljine 5 cm. Debljine 8 cm. Debljine10 cm. m2 m2 m2 m2 5,00 € 6,50 € 8,00 € 11,00 €

21.

Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prosivenog filca na aluminijumskoj foliji, "Vunizol JMS plus", debljine 3 cm, gustine 80 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju i protivpoţarnu zaštitu zidova i sliĉno, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije. a. b. c. d. Debljine 3 cm. Debljine 5 cm. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. m2 m2 m2 m2 5,50 6,75 9,00 11,00 € € € €

25.

Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku pro[ivenog filca na aluminijumskoj foliji, "Vunizol JMS plus", debljine 3 cm, gustine 100 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju i protivpoţarnu zaštitu zidova i sliĉno, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije.
a. b. c. d. Debljine 3 cm. Debljine 5 cm. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. m2 m2 m2 m2 6,00 7,25 9,50 11,50 € € € €

29. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku pro[ivenog filca na bituminiziranom papiru, "Vunizol JALS plus", debljine 3 cm, gustine 100 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju pregradnih zidova i sliĉno, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije. a. b. c. d. 280 Debljine 3 cm. Debljine 5 cm. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm.. m2 m2 m2 m2 5,50 € 6,75 € 9,00 € 11,00 €

33.

Nabavka i postavljanje laganog samonosivog izolacionog filca od mineralne vune, URSA LIF/S, debljine 40 mm. Lagani filc od mineralne vune postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju ispod gips kartonskih ploĉa, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije. a. Debljine 40 mm. m2 . . 3,00 € b. Debljine 50 mm. m2 4,00 € c. Debljine 60 mm. m2 5,00 € d. Debljine 80 mm. m2 6,00 € e. Debljine 100 mm. m2 8,00 € Nabavka i postavljanje laganog samonosivog izolacionog filca od mineralne vune, URSA LIF/S, debljine 40 mm. Lagani filc od mineralne vune postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju pregradnih zidova, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije. a. Debljine 40 mm. m2 . 3,00 € b. Debljine 50 mm. m2 4,00 € c. Debljine 60 mm. m2 5,00 € d. Debljine 80 mm, m2 6,00 € e. Debljine 100 mm. m2 8,00 € Nabavka i postavljanje ploča od mineralne vune, URSA PPS, debljine 40 mm. Ploĉe od mineralne vune postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju pregradnih zidova, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije. a. Debljine 40 mm. m2 3,00 € b. Debljine 50 mm. m2 4,00 € c. Debljine 60 mm. m2 5,00 € d. Debljine 80 mm. m2 6,00 € e. Debljine 100 mm. m2 8,00 € Nabavka i postavljanje na zidovima termoizolacionih ploĉa, URSA FOAM N-VV-PZ-I, debljine 2 cm, ekstrudirani polistiren (XPS), mase 30 kg/m3. Ploĉe od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu, datim detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 poda. m2 5,00 €

38.

43.

48.

49.

Nabavka i postavljanje na zidovima termoizolacionihploča, URSA FOAM N-III-PZ-I, debljine 3 cm, ekstrudirani polistiren (XPS), mase 36 kg/m3. Ploĉe od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu, datim detaljima i.uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 poda. a. b. c. d. e. f. Debljine 3 cm. Debljine 4 cm. Debljine 5 cm. Debljine 6 cm. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. m2 m2 m2 m2 m2 m2 6,00 € 7,00 € 8,00 € 10,00 € 14,00 € 16,00 €

55.

Nabavka i postavljanje na zidovima termoizolacionih ploča, Stiropor, samogasiv, debljine 2 cm, mase 16-20 kg/m3. Ploĉe postaviti po projektu, datim detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 postavljenih ploĉa. a. b. c. d. e. f. g. Debljine 2 cm. Debljine 3 cm. Debljine 4 cm. Debljine 5 cm. Debljine 6 cm. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 2,00 € 2,50 € 3,00 € 4,00 € 5,00 € 6,00 € 7,50 € 281

62.

Nabavka i postavljanje na unutrašnjim zidovima termoizolacionih ploča, Neopor, debljine 2 cm. Termoizolacione ploĉe Neopor-a, od ekspandiranog polistirola sa grafitom, postaviti po projektu, datim detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 postavljenih ploĉa.
a. b. c. d. e. f. g. Debljine 2 cm. Debljine 3 cm. Debljine 4 cm. Debljine 5 cm. Debljine 6 cm. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 2.00 € 2,50 € 3,00 € 4,00 € 5,00 € 6,00 € 7,50 '€

69.

Nabavka i postavljanje na unutrašnjim zidovima termoizolacionih ploča, Styrodur2800 C BASF, debljine 2 cm, od ekstrudirane polistirolske pene, mase 30 kg/m3. Ploĉe postaviti po projektu, datim detaljima i uputstvu projektanta. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 postavljenih ploĉa.
a. b. c. d. e. Debljine 2 cm. Debljine 3 cm. Debljine 4 cm. Debljine 5 cm. Debljine 8 cm. m2 m2 m2 m2 m2 5,00 € 6,00 € 7,50 € 9,00 € 15,00 €

74.

Nabavka i postavljanje u sendvič zidovima termoizolacionih ploča, Neopor, debljine 3 cm. Termoizolacione ploĉe Neopor-a, od ekspandiranog polistirola sa grafitom, postaviti po projektu, datim detaljima i uputstvu projektanta. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 postavljenih ploĉa.
a. b. c. d. e. f. Debljine 3 cm. Debljine 4 cm. Debljine 5 cm. Debljine 6 cm. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. m2 m2 m2 m2 m2 m2 3,00 3,50 4,50 5,50 7,50 9,50 € € € € € €

81.

Nabavka i postavljanje termičkih mostova na fasadnim zidovima od termoizolacionih ploča, Styrodur 2800 C BASF, debljine 2 cm, od ekstrudirane polistirolske pene, mase 30 kg/m3. Ploĉe postaviti po projektu, datim detaljima i uputstvu projektanta. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 postavljenih ploĉa.
a. Debljine 2 cm. m2 6,00 €

b. Debljine 3 cm. c. Debljine 4 cm.
d. Debljine 5 cm.

m2 m2
m2

7,00 € 8,50 €
10,00 €

e. Debljine 8 cm.
86,

m2

16,00 €

Nabavka i postavljanje na zidovima izolacione dvoslojnih kombi ploča, TAROLIT, debljine 2,5 cm,dimenzije ploča 50x200 cm. Ploĉe postaviti po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. Sastave i uglove bandaţirati rabic pletivom. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 postavljenih ploĉa.

a. - b. c. d. e.
282

Debljine 2,5 cm. Debljine 3,5 cm. Debljine5,0 cm. Debljine 7,5 cm, Debljine 10 cm.

m2 m2 m2 m2 m2

9,00 € 10,00 € 12,50 € 17,50 € 20,00 €

91.

Nabavka i postavljanje na zidovima izolacione troslojnih kombi ploča, TAROLIT, debljine 3,5 cm, dimenzije ploĉa 50x200 cm. Ploĉe postaviti po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. Sastave i uglove bandaţirati rabic pletivom. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 postavljenih ploĉa. a. b. c. d. e. Debljine 2,5 cm. Debljine 3,5 cm. Debljine 5,0 cm. Debljine 7,5 cm. Debljine 10 cm. m2 m2 rn2 m2 m2 9,00 € 10,00 € 12,50 € 17,50 € 20,00 €

96.

Nabavka i postavljanje na zidovima izolacionih ploča,TAROLIT, debljine 2,5 cm, dimenzije ploča 50x200 cm. Ploĉe postaviti po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. Sastave i uglove bandaţirati rabic pletivom. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 postavljenih ploĉa. a. b. c. d. Debljine 2,5 cm. Debljine 3,5 cm. Debljine 5,0 cm. Debljine 7,5 cm. m2 m2 m2 m2 9,00 € 10,00 € 12,50 € 17,50 €

100. Nabavka i postavljanje izolacionih ploča od "Poliuretana", debljine 4 cm. Pioĉe postaviti po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obraĉun po m2 postavljenih ploĉa. a. Debljine 4 cm. b. Debljine 5 cm. m2 m2 10,00 € 12,50 €

102. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. Foliju postaviti sa preklopima od 30 cm. Obraĉun po m2 postavljene površine. a. Jedan sloj. b. Dva sloja. m2 m2 1,00 € 2,00 €

104. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije, URSA SECO 500. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom, URSA SECO 41, po uputstvu proizvoĊaĉa. Obraĉun po m2 postavljene površine. a. Jedan sloj. b. Dva sloja. m2 m2 1,00 € 2,00 €

106. Nabavka i postavljanje jednog sloja paronepropusne polipropilenske folije, URSA SECO 700 . Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom, URSA SECO 41, po uputstvu proizvoĊaĉa Obraĉun po m2 postavljene površine. m2 1,50 €

107. Postavljanje jednog sloja Kraberoida blank 150/100. Kraberoid na sastavima preklopiti za 15 cm. Obraĉun po m2 postavljene površine. a. Jedan sloj. b. Dva sloja. 109. m2 m2 1,00 € 2,00 €

Postavljanje jednog sloja Al. folije, debljine 0,15 mm. Al. foliju na sastavima preklopiti za 15 cm. Obraĉun po m2 postavljene površine. m2 2.00 €

283

1 1 . Plafoni
l. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku specijalno mekih ploča, "VunizoJ S plus", debljine 3 cm, gustine 35 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju i protivpoţamu zaštitu spuštenih plafona, perforiranih kaseta i sliĉno, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 plafona.
a. Debljine 3 cm.
b. Debljine 5 cm.

m2
m2

3,25 €
4.50 €

c. Debljine 8 cm.

m2

6,00 €

4.

Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku lako mekih ploča, "Vunizol L plus", debljine 3 cm, gustine 50 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju i protivpoţamu zaštitu spuštenih plafona, perforiranih kaseta i sliĉno, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 plafona.
a. Debljine 3 cm, b. Debljine 5 cm. c. Debljine 8 cm. ' m2 m2 m2 3,50 € 4,00 € 6,50 €

7.

Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča, "Vunizol M plus", debljine 3 cm, gustine 60 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju i protivpoţamu zaštitu spuštenih plafona i sliĉno, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 plafona.
a. Debljine 3 cm. b. Debljine 5 cm. c. Debljine 8 cm. m2 m2 m2 3,75 € 5,00 € 7;00 €

10.

Nabavka i postavljanje laganog izolacionog fllca od mineralne vune, URSA LIP, debljine 40 mm. Lagani filc od mineralne vune postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju spuštenih plafona i sliĉno, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije.

a. b. c. d. e.
15.

Debljine 40 mm. Debljine 50 mm. Debljine 60 mm. Debljine 80 mm. Debljine 100 mm.

m2 m2 m2 m2 m2

3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

€ € € € €

Nabavka i postavljanje ploča od mineralne vune, URSA PPS, debljine 40 mm. Ploĉe od mineralne vune postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju plafona i sliĉno, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije. a. b. c. d. e. Debljine 40 mm. Debljine 50 mm. Debljine 60 mm. Debljine 80 mm. Debljine 100 mm. m2 m2 m2 m2 m2 3,00 € 4,00 € 5,00 € 6,00 € 7,00 €

20. Nabavka i postavljanje termoizolacionih ploča, URSA FOAM N-III-I, debljine 3 cm, ekstrudirani polistiren (XPS), mase 36 kg/m3. Ploĉe od ekstrudiranog polistirena postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju plafona, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 postavljenih ploĉa. a. b. c. d. e. g. 284 Debljine 3 cm. Debljine 4 cm. Debljine 5 cm. Debljine 6 cm. Debljine 8 cm. Debljine l0cm. m2 m2 m2 m2 m2 m2 6,00 € 7,00 € 8,00 € 10,00 € 14,00 € 16,00 €

12. Akustika
l Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča, "Vunizol S plus", debljine 3 cm, gustine 35 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju i protivpoţarnu zaštitu akustiĉnih elemenata, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije,
a. b. c. d: Debljine 3 cm. Debljine 5 cm. Debljine 8 cm. Debljine l O cm. m2 m2 m2 m2 3,25 4,50 6,00 7,50 € € € €

5.

Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča, "Vunizol L plus", debljine 3 cm, gustine 50 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju i protivpoţarnu zaštitu akustiĉnih elemenata, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije.
a. b. c. d. Debljine 3 cm. Debljine 5 cm. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. m2 m2 m2 m2 3,50 € . 4,75 € 6,50 € 8,00 €

9.

Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča, "Vunizol M plus", debljine 3 cm, gustine 60 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju i protivpoţarnu zaštitu akustiĉnih elemenata, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije.
a. Debljine 3 cm. m2 3,75 €

b. Debljine 5 cm. c. Debljine 8 cm. d. Debljine 10 cm.

m2 m2 m2

5,00 € 7,00 € 8,75 €

13.

Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča, "Vunizol P plus", debljine 3 cm, gustine 75 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju i protivpoţarnu zaštitu akustiĉnih elemenata, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije.
a. b. c. d. Debljine 3 cm. Debljine 5 cm. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. m2 m2 m2 m2 4,50 5,50 8,00 10,00 € € € €

17.

Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na staklenom voalu, "Vunizol JVS plus", debljine 3 cm, gustine 100 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju i protivpoţarnu zaštitu akustiĉnih kabina, komora i sliĉno, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije.
a. Debljine 3 cm. b. Debljine 5 cm. c. Debljine S cm.
d. Debljine 10 cm.

m2 m2 m2
m2

5,00 € 6,25 € 8,50 €
10,50 €

285

21.

Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku prošivenog ili neprošivenog filca u zatvorenoj PVC foliji, "Vunizol JVS plus", debljine 3 cm, gustine 100 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao lermo i zvuĉnu izolaciju akustiĉnih elemenata u obliku kaseta i obloga i sliĉno, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije.
a. b. c. d. Debljine 3 cm. Debljine 5 cm. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. m2 m2 m2 m2 6,00 € 7,00 € 9:00 € 11,00 €

25.

Nabavka i postavljanje akustičnih ploča od mineralne vune sa voalom,URSA AKP -l/V,debljine 20 mm. Akustiĉne ploĉe od mineralne vune postaviti kao dodatnu termo i zvuĉnu izolaciju akustiĉnih elemenata, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije, a. b. c. d. Debljine 20 mm. Debljine 30 mm. Debljine 40 mm. Debljine 50 mm, m2 m2 m2 m2 4,00 5,00 6,00 7,00 € € € €

13. Podovi
l. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku tvrdih ploča, "Vunizol T plus", debljine 2 cm, gustine 120 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju podova, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 poda.
a. b. c. -d. e. f. Debljine 2 cm. Debljine 3 cm. Debljine 4 cm. Debljine 5 cm. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm, m2 m2 m2 m2 m2 m2 4,25 € 5,50 € 6,50 € 7,00 € 10,00 € 13,50 €

7.

Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku vrlo tvrdih ploča,"Vunizol Z plus", debljine 2 cm, gustine 150 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju toplih i plivajućih podova, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 poda. a. b. c. d. e. f. Debljine 2 cm. Debljine 3 cm. Debljine 4 cm. Debljine 5 cm. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. m2 m2 m2 m2 m2 m2 4,50 € 5,50 € 7,00 € 8,50 € 12,00 € 15,00 €

286

13.

Nabavka i postavljanje teških podnih izolacionih ploča od mineralne vune, URSA PIP/T, debljine 13/10 mm. Ploĉe mineralne vune postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju poda ispod cementnog estriha, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije. a. b. c. d. e. Debljine 13/10 mm.m2 Debljine 23/20 mm. Debljine 33/30 mm. Debljine 43/40 mm. Debljine 53/50 mm. 3,00 € m2 m2 m2 m2 5,00 7,00 9,00 10,00 € € € €

18.

Nabavka i postavljanje podnih izolacionih ploča od mineralne vune,URSA PIP, debljine20/15 mm. Ploĉe mineralne vune postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju poda ispod cementnog estriha, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije. a. b. c. d. e. Debljine 20/15 mm. Debljine 30/25 mm. Debljine 40/35 mm. Debljine 50/45 mm. Debljine 55/50 mm. m2 m2 m2 m2 m2 4,00 5,00 6,00 8,00 9,00 € € € € €

23.

Nabavka i postavljanje teških podnih izolacionih ploča od mineralne vune,URSA PIP/T, debljine 13/10 mm. Ploĉe mineralne vune postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju u sistemu plivajućeg poda, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije. a. b. c. d. e. Debljine 13/10 mm. Debljine 23/20 mm. Debljine 33/30 mm. Debljine 43/40 mm. Debljine 53/50 mm. m2 m2 m2 m2 m2 3,00 € 5,00 € 7,00 € 9,00 € 10,00 €

28.

Nabavka i postavljanje podnih izolacionih ploča od mineralne vune, URSA PIP, debljine 20/15 mm. Ploĉe mineralne vune postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju u sistemu plivajućeg poda, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije, a. b. c. d. e. Debljine 20/15 mm. Debljine 30/25 mm. Debljine 40/35 mm. Debljine 50/45 mm. Debljine 55/50 mm. m2 m2 m2 m2 m2, 4,00 5,00 6,00 8,00 9,00 € € € € €

33.

Nabavka i postavljanje laganog izolacionog filca od mineralne vune,URSA LIF,debljine 40 mm. Lagani fiic od mineralne vune postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju izmeĊu potpatosnica poda, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije.
a. Debljine 40 mm. m2 2,00 €

b. c. d. e.

Debljine 50 mm. Debljine 60 mm. Debljine 80 mm. Debljine 100 mm.

m2 m2 m2 m2
m2 m2

3,00 4,00 5,00 6,00

€ € € €

f. Debljine 120 mm. g. Debljine 140 mm.

7,00 € 8,00 €

287

40.

Nabavka i postavljanje podnih termoizolacionih ploča, URSA FOAM N-III-I, debljine 3 cm. ekstrudirani polisiiren (XPS), mase 36 kg/m3. Ploĉe od ekstrudirnnog polisiirena postavili po projektu. datim detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 poda.
a. b. c. d. e. Debljine 3 cm. Debljine 4 cm. Debljine 5 cm. Debljine 6 cm. Debljine 8 cm. m2 m2 m2 m2 m2 6.00 7.00 8,00 l0,00 14.00 € € € € €

45.

Nabavka i postavljanje podnih termoizolacionih ploča,Styrodur 2500 C BASF, debljine 3 cm,od ekstrudirane polistirolske pene, mase 25 kg/m3. Styrodur ploĉe postaviti kao termoizolaciju podova, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 poda. a. b. c. d. Debljine 3 cm. Debljine 4 cm. Debljine 5 cm. Debljine 8 cm. m2 m2 m2 m2 7,00 € 8,50 € 10,00 € 14,00 €

49. od

Nabavka i postavljanje podnih termoizolacionih ploča, Styrodur 2800 C BASF, debljine 3 cm,

ekstrudirane polistirolske pene, mase 30 kg/m3. Styrodur ploĉe postaviti kao termo izolaciju podova, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 poda.
a. b. c. d. 53. Debljine 3 cm. Debljine 4 cm. Debljine 5 cm, Debljine 8 cm. m2 m2 m2 m2 7,00 € 8,50 € 10,00 € 14,00 €

Nabavka i postavljanje podnih termoizolacionih ploča, Styrodur 3035 C BASF,debljine 3 cm, od ekstrudirane polistirolske pene, mase 33 kg/m3. Styrodur ploĉe postaviti kao termo izolaciju podova, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 poda. a. Debljine 3 cm. b. Debljine 4 cm. c. Debljine 5 cm. m2 m2 m2 8,00 € 9,50 € 11,00 €

d. Debljine 8 cm.

ml

15,00 €

57. Nabavka i postavljanje podova industrijskih hala, magacina i si. termoizolacionim pločama, Styrodur 4000 CS BASF, debljine 3 ctn, od ekstrudirane polistirolske pene, mase 35 kg/m3. Styrodur ploĉe postaviti kao termo izolaciju podova, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 poda.

a. Debljine 3 cm.
b. c. d. e. Debljine 4 cm. Debljine 5 cm, Debljine 8 cm. Debljine 10 cm.

m2
m2 m2 m2 m2

8,00 €
11,00 12,00 18,00 24,00 € € € €

288

52.

Nabavka i postavljanje podova industrijskih hala, magacina i si. termoizolacionim pločama, Styrodur 5000 CS BASF, debljine 3 cm, od ekstrudirane polistirolske pene, mase 45 kg/m3. Stvrodur ploĉe postaviti kao termo izolaciju podova, po detaljima i uputs'tvu projektanta. Obraĉun po m2 poda. a. b. c. d. Debljine 3 cm. Debljine 4 cm. Debljine 5 cm. Debljine 8 cm. m2 m2 m2 m2 12,00 € 15,00 € 20,00 € 30,00 €

66.

Nabavka i postavljanje podnih termoizolacionih ploča, Stiropor, samogasiv i elastiilciran, debljine 2 cm, teţine 20-25 kg/m3. Stiropor ploĉe postaviti kao termo izolaciju podova, po detaljima F uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 poda. a. b. c. d. e. Debljine 2 cm. Debljine 3 cm. Debljine 4 cm. Debljine 5 cm. Debljine 8 cm. m2 m2 m2 m2 m2 3,00 4,00 5,00 6,00 9,00 € € € € €

71.

Nabavka i postavljanje podnih termo izolacionih ploča od "Poliuretana", debljine 4 cm. Polturetanske ploĉe postaviti kao termo izolaciju podova, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 poda. a. Debljine 4 cm. b. Debljine 5 cm. m2 m2 10,00 € 12,50 €

73.

Nabavka i postavljanje podnih ploča "Plutafon", debljine 10 mm radi smanjenja buke od udara. Plutafon izraĊen od natron papira,1 jednostrano premazan specijalnim bitumenom i posut ekspandiranim pluta granulatom, veliĉine zrna 5-10 mm postaviti po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 poda. m2 4,00 €

74.

Izrada podloge, estriha, od perlitnog termoizolacionog betona S uperbet l, debljine 5 cm, "Termika" Zrenjanin. Podloga mora biti ĉista, otprasena i odmašćena. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je, pre nanošenja perlitnog betona, po podlozi razliti cementno mleko. Pripremiti Superbet l po uputstvu proizvoĊaĉa. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjaĉom po unapred pripremljenim vodicama. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja oĉvrslog betona, po potrebi po obodu prostorije ostavi dilatacioni ţljeb. Postoje betonska masa penasta i meka, mora se 7 dana zaštititi od mehaniĉkih opterećenja i naglog sušenja. Podlogu betonirati pri temperaturi od +5°C do +30°C. U periodu oĉvršćavanja beton orošavati vodom. Preko podloge obavezno izvesti zaštitni sloj od sitnozrnog betona, a koji se posebno plaća. Ĉvrstoća na pritisak je 0,5 MPa, a zapreminska teţina perlitnog betona 258 kg/m3. Obraĉun po m2 podloge. a. Debljine 5 cm. b. Debljine 6 cm. c. Debljine 8 cm. m2 m2 m2 8,50 € 10,00 € 14,00 €

77.

Izrada podloge, estriha, od perlitnog termoizolacionog betona Superbet 3, debljine 5 cm, "Terrnika" Zrenjanin. Podloga mora biti .ĉista, otprasena i odmašćena. Poroznu podlogu kvasiti pre ugradnje betona. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je, pre nanošenja perlitnog betona, po podlozi razliti cementno mleko. Pripremiti Superbet 3 po uputstvu proizvoĊaĉa. Ugradnju vršiti razastiranjem betonske mase i ravnanjem metalnom ravnjaĉom po unapred pripremljenim vodicama. Zbog moguće pojave temperaturnog širenja oĉvrslog betona, po potrebi po obodu prostorije ostavi

289

dilatacioni ţljeb. Pošto je betonska masa penasta i meka. mora se 7 dana zaštititi od mehaniĉkih opterećenja i naglog sušenja. Podlogu betonirati pri temperaturi od +5°C do +30°C. U periodu oĉvršćavanja beton orošavati vodom. Preko podloge moţe se direktno postaviti pod od parketa ili keramiĉkih ploĉica. Ĉvrstoća na pritisak je 2.72 M Pa, a zapreminska teţina perlitnog betona 578 kg/m 3. Obraĉun po m2 podloge. a. Debljine 5 cm. b. Debljine 6 cm. c. Debljine 8 cm. 80. m2 m2 m2 10,50 € 12.00 € 16,00 €

Izrada podnog sloja, kao i termoizolacije, od lakog betona Stirocem, debljine 2 cm. Dvokomponentni laki beton Stirocem spraviti od ekspandiranih perli Stiropora, cementa sa odgovarajućim dodacima i vode, po uputstvu proizvoĊaĉa "Prvi maj" Ĉaĉak. Strirocem naneti u slojevima i nabiti do gustine od 0,5 kg/lit i završno obraditi perdašenjem. Zapreminska teţina ugraĊenog Stirocema je 500 kg/m3, a ĉvrstoća na pritisak posle 28 dana je 1,5 MPa. Obraĉun po m2 podloge. a. b. c. d. e. Debljine 2 cm. Debljine 4 cm. Debljine 6 cm. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. m2 m2 m2 m2 m2 9,00 18,00 27,00 36,00 45,00 € € € € €

85.

Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije, URSA SECO 500. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano Jepljivom armiranom akrilnom trakom, URSA SECO 41, po uputstvu proizvoĊaĉa. Obraĉun po m2 postavljene površine. a. Jedan sloj. b. Dva sloja. m2 m2 1,00 € 2,00 €

87.

Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. Foliju postaviti sa preklopima od 30 cm. Obraĉun po m2 poda. a. Jedan sloj. b. Dva sloja. m2 m2 1,00 € 2,00 €

89.

Postavi janje jednog sloja Kraberoida blank 150/100. Kraberoid na sastavima preklopiti za 15 cm. Obraĉun po m2 poda. a. Jedan sloj. b. Dva sloja. m2 m2 1,00 € 2,00 €

91. " Postavljanje sloja Gralbita 1-1/10. Gralbit na sastavima preklopiti za 15 cm. Obraĉun po m2 poda.

a. Gralbita 1-1/10.
b. Gralbita 1-2/10. 93.

m2
m2

4,00 €
5,00 €

Postavljanje jednog sloja Al, folije, debljine 0,15 mm, Al. foliju na sastavima preklopiti za 15 cm. Obraĉun po m2 poda. m2 2,00 €

290

14.Fasade
l Nabavka i postavljanje na fasadi termoizolacionih ploča, Stiropor, samogasiv, debljine 2 cm,mase 16-20 kg/m3. Ploĉe postaviti po projektu, datim detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 postavljenih ploĉa.
a. b. c. d. e. f. 7. Debljine 2 cm. Debljine 3 cm. Debljine 4 cm. Debljine 5 cm. Debljine 6 cm. Debljine 8 cm, m2 m2 m2 m2 m2 m2 2,50 3,50 4,50 5,50 6,50 7,50 € € € € € €

Nabavka i postavljanje na fasadi termoizolacionih ploča, Stiropor, samogasiv, debljine 3 cm, mase 1620 kg/m3, sa pripremom za izradu termoizolovane fasade. Stiropor ploĉe postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju fasade preko graĊevinskog lepka i ankerovati specijalnim tiplovirna. Preko ploĉa naneti sloj graĊevinskog lepka, utisnuti po celoj površini staklenu mreţicu i naneti završni sloj graĊevinskog lepka, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 obraĊene fasade. a. b. c. d. Debljine 3 cm. Debljine 4 cm. Debljine 5 cm. Debljine 6 cm. m2 m2 m2 m2
m2

7,50 € 8,50 € 10,00 € 11,00 €
12,50 €

e. Debljine 8 cm.

12.

Nabavka i postavljanje na fasadi termoizolacionih ploča, Neopor, debljine 3 cm, sa pripremom za izradu termo fasade. Termoizolacione ploĉe Neopor-a, od ekspandiranog polistirola sa grafitom, postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju fasade preko graĊevinskog lepka-maltera i ankerovati specijalnim tiplovima. Preko ploĉa naneti sloj graĊevinskog lepka, utisnuti po celoj površini staklenu mreţicu i naneti završni sloj graĊevinskog lepka, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 obraĊene fasade. a. b. c. d. e. Debljine 3 cm. Debljine 4 cm. Debljine 5 cm. Debljine 6 cm, Debljine 8 cm. m2 m2 m2 m2 m2 7,50 € 8,50 € 10,00 € 11,00 € 12,50 €

17.

Nabavka i postavljanje na fasadi termo izolacionih dvoslojnih kombi ploča, TAROLIT, debljine 2,5 cm, dimenzija ploča 50x200 cm. Dvoslojne ploĉe (Tarolit+Stiropor) postaviti po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. Sastave i uglove bandaţirati rabic pletivom. Obraĉun po m2 postavljenih ploĉa. a. Debljine 2,5 cm.
b. Debljine 3,5 cm.

m2
m2

9,00 €
10,00 €

c. Debljine 5,0 cm. d. Debljine 7,5 cm. e. Debljine 10 cm. 22.

m2 m2 m2

12,50 € 17,50 € 20,00 €

Nabavka i postavljanje na fasadi termo izolacionih troslojnih kombi ploča, TAROLIT, debljine 2,5 C/H, dimenzija ploča 50x200 cm. Troslojne ploĉe (TaroIit+Stiropor+Tarolit) postaviti po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. Sastave i uglove bandaţirati rabic pletivom. Obraĉun po m2 postavljenih ploĉa. a. Debljine 2.5 cm. b. Debljine 3,5 cm. c. Debljine 5,0 cm.
d. e. Debljine 7,5 cm. Debljine 10 cm.

m2 m2 m2
m2 m2

9,00 € 10,00 € 14,00 €
17,50 € 20,00 €

291

27.

Nabavka i postavljanje na fasadi termo izolacionih ploča, TAROLIT, debljine 2,5 cm, dimenzija ploča 50x200 cm. Ploĉe postaviti po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 postavljenih ploĉa. a. b. c. d. Debljine 2,5 cm. Debljine 3,5 cm. Debljine 5.0 cm. Debljine 7,5 cm. m2 m2 m2 m2 9.00 £ 10.00 € 12,50 € 17.50 €

31.

Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča, "Vunizol M plus", debljine 4 cm, gustine 60 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju i protivpoţamu zaštitu fasadnih zidova, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije. a. b. c. d. Debljine 4 cm. Debljine 5 cm. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. m2 m2 m2 m2 4,25 5,00 7,00 8,75 € € € €

35.

Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča, "Vunizol P plus", debljine 4 cm, gustine 75 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju i protivpoţarnu zaštitu fasadnih zidova, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije. a. b. c. d. Debljine 4 cm. Debljine 5 cm. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. m2 m2 m2 m2 5,00 € 5,50 € 8,00 € 10,00 €

39.

Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploĉa, "Vunizol FS plus", debljine 4 cm gustine 100 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju i protivpoţarnu zaštitu fasadnih zidova, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije. a. Debljine 4 cm. b. Debljine 5 cm. m2 m.2 5,25 € 6,00 €

c. Debljine 8 cm.
d. Debljine 10 cm. 43.

m2
m2

8,75 €
11,00 €

Nabavka i postavljanje fasadne, hidrofobne izolacione ploče od mineralne vune, URSA LIP/S, debljine 30 mm. Fasadne ploĉe od mineralne vune postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju obzidane. neprovetravane fasade, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije. a. Debljine 30 mm. b. Debljine 40 mm. m2 m2 2,00 € 3,00 €

c. Debljine 50 mm.
d. Debljine 60 mm.

m2
m2

4,00 €
5,00 €

e. Debljine 80 mm.
f. Debljine 100 mm.

m2
m2

6,00 €
8,00 €

49.

Nabavka i postavljanje fasadne, hidrofobne izolacione ploče od mineralne vune, URSA VIP, debljine 30 mm. Fasadne ploĉe od mineralne vune postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju obzidane, provetravane fasade, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene, izolacije.
a. Debljine 30 mm. m2 3,00 €

b. Debljine 40 mm. c. Debljine 50 mm. d. Debljine 60 mm.
e. Debljine 80 mm. f. Debljine 100 mm. 292

m2 m2 m2
m2 m2

4,00 € 5,00 € 6,00 €
7,00 € 9,00 €

55.

Nabavka i postavljanje fasadne, hidrofotme izolacione ploče od mineralne vune, URSA FIP, debljine 20 mm, sa pripremom za malterisanje Fasolit D fasade. Fasadne ploĉe od mineralne vune postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju fasade, ankerovati ih specijalnim tiplovima, a preko njih postaviti varenu pocinkovanu mreţu, prema detaljima i uputstvu projektanta. U cenu ulazi i armaturna mreţa. Obraĉun po m2 obraĊene fasade. a. Debljine 20 mm. b. Debljine 30 mm.
c. Debljine 40 mm.

m2 m2
m2

8,00 € 9,00 €
10,00 €

d. Debljine 50 mm. e. Debljine 60 mm. f. Debljine 80 mm. 61.

m2 m2 m2

12,00 € 14,00 € 16,00 €

Nabavka i postavljanje fasadne, hidrofobne izolacione ploče od mineralne vune, URSA FIP, debljine 20 mm, sa pripremom za izradu Fasolit T fasade. Fasadne ploĉe od mineralne vune postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju fasade preko graĊevinskog lepka i ankerovati ih specijalnim tiplovima. Preko ploĉa naneti sloj graĊevinskog iepka, utisnuti po celoj površini staklenu mreţicu i naneti završni sloj graĊevinskog lepka, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 obraĊene fasade. a. b. c. d. e. f. Debljine 20 mm. Debljine 30 mm. Debljine 40 mm. Debljine 50 mm. Debljine 60 mm. Debljine 80 mm. m2 m2 m2 m2 m2 m2 7,00 € 8,00 € 9,00 € 10,00 € 11,00 € 12,00 €

67.

Nabavka i postavljanje fasadne, hidrofobne izolacione ploče od mineralne vune s jednostrano nalepljenim staklenim voalom, URSA TIP/S-V, debljine 40 mm. Fasadne ploĉe od mineralne vune postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju obešene, provetravane fasade, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije.
a. b. c. d. e. Debljine 40 mm. Debljine 50 mm. Debljine 60 mm. Debljine 80 mm. Debljine 100 mm. m2 m2 m2 m2 m2 5,00 6,00 7,00 8,00 10,00 € € € € €

72.

Nabavka i postavljanje, sa unutrašnje strane fasadnih zidova, termoizolacionih ploča, URSA FOAM N-W-PZ-I, debljine 2 cm, ekstrudirani poiistiren (XPS), mase 30 kg/m3. Ploĉe od ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu, datim detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 postavljenih ploĉa, m2 5,00 €

73.

Nabavka i postavljanje, sa unutrašnje strane fasadnih zidova, termoizolacionih ploča, URSA FOAM N-III-PZ-I, debljine 3 cm, ekstrudirani potistiren (XPS), mase 36 kg/m3. Ploĉe od - ekstrudiranog polistirena postaviti po projektu, datim detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 postavljenih ploĉa. a. Debljine 3 cm. b. Debljine 4 cm. c. Debljine 5 cm.
d. Debljine 6 cm.

m2 m2 m2
m2

6,00 € 7,00 € 8,00 €
10,00 €

e. Debljine 8 cm.

m2

I4rOO €

293

78.

Nabavka i postavljanje na sokli termoizolacionih ploča, Stvrodur 2800 C BASF, debljine 2 cm, od ekstrudirane polistirolske pene. mase 30 kg/m3. Ploĉe postaviti po projektu, dalim detaljima i upuistvu projektanta. Obraĉun po m 2 postavljenih ploĉa. a. Debljine 2 cm.
b. Debljine 3 cm.

m2
m2

5.00 €
6.00 €

c. Debljine 4 cm. d. Debljine 5 cm.

m2 m2

7,50 € 9,00 €

15. Dimnjaci
l. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča, "Vunizol M plus", debljine 3 cm, gustine 60 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju i protivpoţarnu zašlitu dimnjaka, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po rn2 izvedene izolacije. a. Debljine 3 cm. b. Debljine 5 cm. c. Debljine 8 cm, m2 m2 m2 4,00 € 5,50 € 7,50 €

d. Debljine 10 cm.
5.

m2

9,00 €

Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana opletenih kudeljnim koncem, "Vunizol G plus", debljine 2 cm, gustine 150 kg/m3. Gajtan od kamene vune upotrebiti za protivpoţarnu zaštitu dimnjaka, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije. a. Debljine 2 cm. b. Debljine 3 cm. c. Debljine 5 cm. m2 m2 m2 20,00 € 22,50 € 27,50 €

8.

Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana opletenih pocinkovanom ţicom, "Vunizol G plus", debljine 2 cm, gustine 150 kg/m3. Gajtan od kamene vune upotrebiti za protivpoţarnu zaštitu dimnjaka, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije. a. Debljine 2 cm. b. Debljine 3 cm. c. Debljine 5 cm. m2 m2 m2 25,00 € 27,50 € 32,50 €

11.

Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana, obloţenih staklenim voalom ili AL folijom, "Vunizol G plus", debljine 20 mm, gustine 150 kg/m3. Gajtan od kamene vune upotrebiti za protivpoţarnu zaštitu dimnjaka, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije. a. Debljine 2 cm. b. Debljine 3 cm. m2 m2 22,50 € 25,00 €

c. Debljine 5 cm.

m2

28,00 €

294

16. Ventilacioni kanali
1. Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča, "Vunizol L plus", debljine 3 cm, gustine 50 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvuĉnu .izolaciju i protivpoţarnu zaštitu ventilacionih kanala, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije.
a. b. c. d. Debljine 3 cm. Debljine 5 cm. Debljine 8 cm. Debljine10 cm. m2 m2 m2 rn2 3,50 € 4,75 € 6,50 € 8,00 €

5.

Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča, "Vunizol M plus", debljine 3 cm, gustine 60 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju i protivpoţarnu zaštitu ventilacionih kanala, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije.
a. b. c. d. Debljine 3 cm. Debljine 5 cm. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. m2 m2 m2 m2 3,75 5,00 7,00 8,75 € € € €

9.

Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca, na aluminijumskoj foliji, "Vunizol JALS plus", debljine 3 cm, gustine 100 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju i protivpoţarnu zaštitu ventilacionih kanala, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije."
a. b. c. d. Debljine 3 cm. Debljine 5 cm. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. m2 m2 m2 m2 5,50 6,75 9,00 11,00 € € € €

13.

Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana, opletenih kudeljnim koncem, "Vunizol G plus", debljine 2 cm, gustine 150 kg/m3. Gajtan od kamene vune upotrebiti za termoizolaciju ventilacionih kanala, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije.
a. Debljine 2 cm. b. Debljine 3 cm. c. Debljine 5 cm. m2 m2 m2 20,00 € 22,50 € 27,50 €

16.

Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana, opletenih staklenim koncem, "Vunizol G plus", debljine 2 cm, gustine 150 kg/m3. Gajtan od kamene vune upotrebiti za termoizolaciju cevovoda, ventilacionih kanala, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije.
a. Debljine 2 cm. b. Debljine 3 cm. c. Debljine 5 cm. m2 m2 m2 22,50 € 25,00 € 30,00 €

295

19.

Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana,opletenih pocinkovanom ţicom , "Vunizol G plus",debljine 2 cm, gustine 150 kg/m3. Gajtan od kamene vune upotrebiti za termoizolaciju ventiiacionih kanala i sliĉno, po detaljima i upuistvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije. a. Debljine 2 cm. b. Debljine 3 cm. m2 m2 25,00 € 27,50 €

c. Debljine 5 cm.
22.

m2

32,50 €

Nabavka i postavljanje samonosivih laganih izolacionih jastuka, od mineralne vune i nalepljene jednostrano ojačanom Al. folijom, URSA LM 2, debljine 20 mm. Samonosive lagane ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju ventiiacionih kanala, po detaljima i uputstvu projektanta. Obračun po m2 izvedene izolacije. a. b. c. d. Debljine 20 mm. Debljine 30 mm. Debljine 40 mm. Debljine 50 mm. m2 m2 m2 m2 5,00 6,50 8,00 9,00 € € € €

17. Cevna mreţa
]. Termo i zvučna izolacija cevi 0 15 mm oblogama, URSA RS 1/ALU, debljine zida 20 mm. Cevi obloţiti kruţnim izolacionim oblogama od mineralne vune sa nalepljenom aluminijumskom folijom i "** sastave zalepiti jednostrano lepljivim aluminijumskim trakama URSA. U cenu ulaze i ĉišćenje i bojenje cevi minijumom. Obraĉun po ml obloţenih cevi. a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. Ø15 mm, obloga 20 mm. Ø18 mm, obloga 20 mm. Ø 22 mm, obloga 20 mm. Ø28 mm, obloga 20 mm. Ø28 mm, obloga 30 mm. Ø35 mm, obloga 30 mm. Ø42 mm, obloga 30 mm. Ø 42 mm, obloga 40 mm. Ø45 mm, obloga 40 mm. Ø48 mm, obloga 40 mm. Ø57 mm, obloga 50 mm. ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 5,50 6.00 7,00 8,00 8,50 9,00 € € € € € € € € € € €

1. Ø60 mm, obloga 50 mm. m. Ø64 mm, obloga 70 mm.
n. Ø70 mm, obloga 70 mm. o. Ø76 mm, obloga 70 mm. p. Ø 89 mm, obloga 80 mm.

ml ml
ml ml ml

9,50 € 13,00 €
14,50 € 15,00 € 20,00 €

r. Ø102-108 mm, obloga 100 mm.
s. Ø114-133 mm, obloga 100mm.

ml
ml

22,50 €
26,00 €

t. Ø140-168mm, obloga 100mm.
u. Ø194-219mm, obloga 100mm. v. Ø273 mm, obloga 100 mm. x. Ø 324 mm, obloga 80 mm. 296

ml
ml ml ml

35,00 €
40,00 € 45,00 € 38,00 €

24.

Termo i zvučna izolacija cevi 0 15 mm oblogama, URSA RS l, debljine zida 20 mm. Cevi obloţiti kruţnim izolacionim oblogama od mineralne vune i sastave obaviti pocinkovanom ţicom. U cenu ulaze i Ĉišćenje i bojenje cevi minijumojn. Obraĉun po ml obloţenih cevi.
a. Ø15 mm, obloga 20 mm. b^ Ø18 mm, obloga 20 mm. c. Ø 22 mmf obloga 20 mm. d. Ø28 mm, obloga 20 mm. e. Ø 28 mm, obloga 30 mm. f. Ø35 mm, obloga 30 mm. g. Ø 42 mm, obloga 30 mm: h. Ø 42 mm, obloga 40 mm. i. Ø 45 mm, obloga 40 mm. j. Ø48 mm, obloga 40 mm. k. Ø 57mm. obloga 50 mm. 1. Ø60 mm, obloga 50 mm. m. Ø64 mm, obloga 70 mm. n. Ø70 mm, obloga 70 mm. o. Ø76 mm, obloga 70 mm. p. Ø89 mm, obloga 80 mm. r. Ø102-108 mm, obloga 100 mm. s. Ø114-133 mm, obloga 100 mm. t. Ø140-168mm, obloga 100mm. . u. Ø194-219 mm, obloga 100mm. v. Ø273 mm, obloga 100 mm. x. Ø324 mm, obloga 80 mm. ml ml ml ml ml mI ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml 1,50 € 2,00 € 3,00 € 3,50 € 4,00 € 4,50 € 5,00 € 5,50 € 6,00 € 7,00 € 8,00 € 9,50 € 12,00 € 13,00 € 14,00 € 17,00 € 24,00 € 26,00 € 30,00 € 35,00 € 40,00 € 36,00 €

18. Cevovodi i rezervoari
1. Zaštita metalnih cevi prethodnim hladnim premazom bitulitom "K". Suvu podlogu dobro oĉistiti. Bitulit "K." naneti ĉetkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Obraĉun po m2 obraĊene površine. m2 2. 1,00 €

Zaštita metalnih površina prethodnim hladnim premazom bitulitom "K". Suvu podlogu dobro oĉistiti. Bitulit "K" naneti ĉetkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Obraĉun po m2 obraĊene površine. m2 3,00 €

3.

Zaštita cevi od korozije ugradnjom samolepive "Batu-trake". Batu-traku izraĊenu od polimer bitumenske mase i aiuminijumske trake, sa jedne strane samolepivu i zaštićenu silikoniziranim papirom, ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Površine moraju bitu suve, ĉiste i odmašćene. Porozne površine obraditi bitulitom "K", a veoma grube površine slojem Poliazbitola. Obraĉun po m2 obraĊene površine. m2 6,00 €
297

4.

Zaptivanje spojeva procepa ili šavova ugradnjom samolepive "Batu-trake". Batu-lraku izraĊenu od polimcr bitumenske mase i aluminijumske trake, sa jedne strane samolepivu i zaštićenu silikoniziranim papirom, ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Površine moraju bitu suve, ĉiste i odmašćene. Porozne površine obraditi bitulitom "K", a veoma grube površine siojem Poliazbitola. Obraĉun po m2 obraĊene površine. m2 9,00 €

5.

Premošćavanje fuga i pukotina ugradnjom samolepive "Batu-trake". Batu-traku izraĊenu od poiimer biiumenske mase i aluminijumske trake, sa jedne strane samolepivu i zaštićenu silikoniziranim papirom, ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Površine moraju bitu suve, ĉiste i odmašćene. Porozne površine obraditi bitulitom "K", a veoma grube površine slojem Poliazbitola. Obraĉun po m2 obraĊene površine. m2 9,00 €

6.

Antikorozivna zaštita cevi ugradnjom obostrano samolepive "Kontakt-trake". Kontakt-traku izraĊenu od poiimer bitumenske mase nanete obostrano na traku od staklenog voala, obostrano samolepivu i zaštićenu silikoniziranim papirom, ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Površine moraju bitu suve, ĉiste i odmašćene. Porozne površine obraditi bitulitom "K", a veoma grube površine slojem Poliazbitola. Spojeve Kontakt-trake preklopiti najmanje 25 mm a mesto preklopa uvaljati. Obraĉun po m2 obraĊene površine. m2 9,00 €

7.

Zaptivanje spojeva različitih materijala ugradnjom obostrano samolepive "Kontakt-trake". Kontakt-traku izraĊenu od poiimer bitumenske mase nanete obostrano na traku od staklenog voala, obostrano samolepivu i zaštićenu silikoniziranim papirom, ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Površine moraju bitu suve, ĉiste i odmašćene. Porozne površine obraditi bitulitom "K", a veoma grube površine slojem Poliazbitola. Spojeve Kontakt-trake preklopiti najmanje 25 mm a mesto preklopa uvaljati. Obraĉun po m2 obraĊene površine. m2 10,00 €

8.

Izrada antikorozivne zaštite metalnih cevovoda sa dva sloja Kondora 4, lepljenjem. Podloga mora biti suva i oĉišćena. Površine metalnih cevi premazati prethodno bitulitom "K". Biturnensku masu "Termobit" zagrejati najviše do 180 stepeni C i stalno mešati, da se ne bi slegli dodaci i vidu taloga. Na suv sloj premaza bitulita "K" naneti vruću bitumensku masu, u sloju 2-3 mm i odmah zalepiti bitumensku traku, Kondor 4. Spojeve paţljivo zalepiti, sa preklopom 15 cm. Pre lepljenja drugog sloja trake Kondora 4 skinuti foliju i zalepiti drugi sloj Kondora 4. Posebnu paţnju posvetiti obradi sastava. Obraĉun po m2 izvedene izolacije.

a. Dva sloj a,
b. Jedan sloj.

ml
m2

14,00 €
8,00 €

30.

Izrada antikorozivne zaštite metalnih cevovoda sa dva sloja Kondora 4, varenjem. Podloga mora biti suva i oĉišćena. Površine metalnih cevi premazati prethodno bitulitom "K". Varenje bitumenskih traka Kondora 4 vršiti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Sledeći sloj lepiti za prethodni sloj Kondora 4. Trake lepiti ćelom površinom, sa preklopom 10 cm. Izuzetnu paţnju posvetiti varenju spojeva. Obraĉun po m2 izvedene izolacije, a. Dva sloja. b. Jedan sloj. m2 m2 10,00 € 6,00 €

298

12

Izrada antikorozivne zaštite metalnih cevovoda sa dva sloja Kondora 4S, lepljenjem. Podloga mora biti suva i oĉišćena. Površine metalnih cevi premazati prethodno bitulitom "K". Bitumensku masu "Termobit" zagrejati najviše do 180 stepeni C i stalno mešati, da se ne bi slegli dodaci i vidu taloga. Na suv sloj premaza bitulita "K" naneti vruću bitumensku masu, u sloju 2-3 mm i odmah zalepiti bitumensku traku Kondor 4S. Spojeve paţljivo zalepiti, sa preklopom 10 cm. Pre lepljenja drugog sloja trake Kondora 4S skinuti foliju i zalepiti drugi sloj samolepivog Kondora 4S. Posebnu paţnju posvetiti obradi sastava. Obraĉun po m2 izvedene izolacije.

a. Dva sloja. b. Jedan sloj, 14.

m2 m2

16,00 € 10,00 €

Izrada antikorozivne zaštite metalnih cevovoda sa dva sloja Kondora 4S, varenjem. Podloga mora biti suva i oĉišćena. Površine metalnih cevi premazati prethodno bitulitom "K". Varenje bitumenskih traka Kondora 4S vršiti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Sledeći sloj lepiti za prethodni sloj Kondora 4S. Trake lepiti ćelom površinom. Izuzetnu paţnju posvetiti varenju spojeva. Obraĉun po m2 izvedene izolacije. a. Dva sloj a. b. Jedan sloj. m2 m2 13,00 € 8,00 €

16.

Nabavka i postavljanje izolacionih laraelnih jastuka od mineralne vune i nalepljene jednostrano ojačanom Al. folijom, ITRSA LM 2, debljine 20 mm. Lamelne jastuke od mineralne vune postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju cevovoda preĉnika cevi većih od 324 mm, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije.
a. Debljine 20 mm. b. Debljine 30 mm.
c. Debljine 40 mm. d. Debljine 50 mm.

-

m2 m2
m2 m2

5,00 € 6,00 €
7,50 € 9,00 €

e. Debljine 60 mm.
f. Debljine 80 mm. g. Debljine 100 mm.

m2
m2 m2

10,00 €
12,00 € 15,00 €

23.

Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku proŠivenog filca na bituminiziranom papiru, "Vunizol JBS plus", debljine 3 cm, gustine 100 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju cevovoda, rezervoara i sliĉno, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije. a. b. c. d. Debljine 3 cm. Debljine 5 cm. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. m2 m2 m2 m2 5,00 € 6,50 € 8,00 € 11,00 €

27.

Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na staklenom voalu, "Vunizol JVS plus", debljine 3 cm, gustine 100 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju i protivpoţarnu zaštitu cevovoda, rezervoara i sliĉno, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije.
a. b. c. d. Debljine 3 cm. Debljine 5 cm. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. m2 m2 m2 m2 5,00 € 6,25 € 8,50 € 10,50 €

299

3 l.

Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivcnog filca na aluminijumskoj foliji, "Vunizol JALS plus", debljine 3 cm, gustine 100 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju i protivpoţarnu zaštitu cevovoda. rezen'oara i cisterni, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije. a. Debljine 3 cm.
b. Debljine 5 cm.

m2
m2

5,50 €
6,75 €

c. Debljine S cm. d. Debljine 10 cm. 35,

m2 m2

9.00 € 11,00 €

Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prosivenog filca na pocinkovanom merkur pletivu, "Vunizol JMS plus", debljine 3 cm, gustine 100 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju i protivpoţarnu zaštitu cevovoda, rezervoara i cisterni, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije. a. b. c. d. Debljine 3 cm. Debljine 5 cm. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. m2 m2 m2 m2 6 ;00 7,25 9,50 13,50 € € € €

39.

Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča, "Vunizol M plus", debljine 3 cm, gustine 60 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju i protivpoţarnu zaštitu cevovoda i rezervoara, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije. a. b. c. d. Debljine 3 cm. Debljine 5 cm. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. m2 m2 m2 m2 3,75 5,00 7,00 8,75 € € € €

43.

Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih kaširanih ploča, "Vunizol P plus", debljine 3 cm, gustine 75 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju i protivpoţarnu zaštitu rezervoara, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije. a. b. c. d. Debljine 3 cm. Debljine 5 cm. Debljine 8 cm. Debljine10 cm. m2 m2 rn2 m2 4,50 € 5,50 € 8,00 € 10,00 €

47.

Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku tvrdih kaširanih ploča, "Vunizol T plus", debljine 3 cm, gustine 120 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju i protivpoţarnu zaštitu rezervoara, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po rn2 izvedene izolacije.

a. Debljine 3 cm.
b. Debljine 5 cm.

m2
m2

5,50 €
7,00 €

c. Debljine 8 cm.
d. Debljine 10 cm.

m2
m2

10,00 €
13,50 €

300

51.

Nabavka i postavljanje rinfuzne kamene vune, "Vunizol R plus", u sloju debljine 10 cm i polietilenske folije. Kamenu vunu postaviti kao termo, zvuĉna i protivpoţarna izolacija cevovoda, po detaljima i uputstvu projektanta. U cenu ulazi I folija. Obraĉun po m2 izvedene izolacije. a. Debljine 10 cm. b. Debljine 20 cm. m2 m2 15,00 € 30,00 €

53.

Nabavka i postavljanje rinfuzne kamene vune, "Vunizol R plus". Kamenu vunu postaviti kao termo, zvuĉna i protivpoţarna izolacija cevovoda, po detaljima i uputstvu projektanta. U cenu ulazi i folija. Obraĉun po m3 izvedene izolacije. a. Rinfuzna mineralna vuna. b. Rinfitzna mineralna vuna u džakovima. m3 m3 140,00 € 150,00 €

55.

Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana opletenih kudeljnim koncem, "Vunizol G plus", debljine 2 cm, gustine 150 kg/m3. Gajtan od kamene vune postaviti kao termoizolaciju cevovoda, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije. a. Debljine 2 cm. b. Debljine 3 cm. c. Debljine 5 cm. m2 m2 m2 20,00 € . 22,50 € 27,50 €

58.

Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana opletenih staklenim koncem, "Vunizol G plus", debljine 2 cm, gustine 150 kg/m3. Gajtan od kamene vune postaviti kao termoizolaciju cevovoda, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije.
a. Debljine 2 cm. b. Debljine 3 cm. m2 m2 22,50 € 25,00 €

c. Debljine 5 cm. 61.

m2

30,00 €

Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku pletenih gajtana opletenih pocinkovanom ţicom, "Vunizol G plus", debljine 2 cm, gustine 150 kg/m3. Gajtan od kamene vune postaviti kao termoizolaciju cevovoda, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije. a. Debljine 2 cm. b. Debljine 3 cm. c. Debljine 5 cm. m2 m2 m2 25,00 € 27,50 € 32,50 €

19. Klima kanali
l. Nabavka ipostavljanje kamene vune u obliku specijalno mekih kaširanih ploča na AK foliji, "Vunizol S plus", debljine 3 cm, gustine 35 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju i protivpoţarnu zaštitu klima kanala, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije. a. b. c. d. Debljine 3 cm. Debljine 5 cm. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. m2 m2 m2 m2 3.25 4,50 6,00 7,50 € € € €

301

5.

Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku lako mekih kaširanih ploča na Al. foliji. "Vunizol L plus". debljine 3 cm. gustine 50 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju i protivpoţarnu zaštitu klima kanala, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije. a. Debljine 3 cm. b. Debljine 5 cm.
c. Debljine 8 cm.

m2 m2
m2

3,50 € 4,75 €
6,50 €

d. Debljine 10 cm. 9.

m2

8,00 €

Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku proširenog filca na staklenom voalu, "Vunizol JVS plus", debljine 3 cm, gustine 100 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju i protivpoţarnu zaštitu klima kanala, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije. a. b. c. d. Debljine 3 cm. Debljine 5 cm. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. m2 m1 m2 m2 5,00 € 6,25 € 8,50 € 10,50 €

13.

Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na bituminiziranom papiru, "Vunizol JBS plus", debljine 3 cm, gustine 100 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju klima kanala, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije. a. b. c. d. Debljine 3 cm. Debljine 5 cm. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. m2 m.2 m2 m2 5,00 6,50 8,00 11,00 € € € €

17. Nabavka i postavljanje od kamene vune u obliku prošivenog ili neprošivenog filca u zatvorenoj PVC foliji, "Vunizol JVS plus", debljine 3 cm, gustine 100 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju klima kanala, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije. a. b. c. d. Debljine 3 cm. Debljine 5 cm. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. m2 m2 m2 m2 5.00 6,25 8,50 10,50 € € € €

. -

21.

Nabavka i postavljanje samonosivih laganih izolacionih jastuka od mineralne vune i nalepljene jednostrano ojačanom Al. folijom, URSA LM 2, debljine 20 mm. Samonosive lagane ploĉe od mineralne vune postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju klima kanaia, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije. a. b. c. d. e. f. g. Debljine 20 mm. Debljine 30 mm. Debljine 40 mm. Debljine 50 mm. Debljine 60 mm. Debljine 80 mm. Debljine 100 mm. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 5,00 € 6,00 € 7,50 € 9,00 € 10,00 € 12,00 € 15,00 €

302

20. Hladne ostave
l. Nabavka i postavljanje jastuka od kamene vune u obliku prošivenog filca na staklenom voalu, "Vunizol JVS plus", debljine 5 cm, gustine 100 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju i protivpoţarnu zaštitu hladnih ostava i sliĉno, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije. a. b. c. d. 5. Debljine 5 cm. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. Debljine 15 cm. m2 m2 m2 m2 5,00 € 8,50 € 10,50 € 16,00 €

Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča, "Vunizol M plus", debljine 5 cm, "gustine 60 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju i protivpoţarnu zaštitu pregradnih zidova, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije. a. b. c. d. Debljine 5 cm. Debljine 8 cm. Debljine 10 cm. Debljine 15 cm. m2 m2 m2 m2 5,00 7,00 8,75 13,00 € € € €

9.

Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku polutvrdih ploča, "Vunizol P plus", debljine 5 cm, gustine 75 kg/m3. Kamenu vunu postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju i protivpoţarnu zaštitu pregradnih zidova, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 izvedene izolacije. a. Debljine 5 cm. m2 5,50 €

b. Debljine 8 cm. c. Debljine10 cm.
d. Debljine 15 cm. 13.

m2 m2
m2

8,00 € 10,00 €
14,00 €

Nabavka i postavljanje na zidovima i plafonima termoizolacionih ploča, URSA FOAM N-III-PZ-I, debljine 5 cm, ekstrudirani polistiren (XPS), mase 36 kg/m3. Ploĉe od ekstrudiranog polistirena postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju hladnih ostava, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 poda. a. Debljine 5 cm. m2 8,00 €

b. Debljine 6 cm.
c. Debljine 8 cm.

m2
m2

10,00 €
14,00 €

d. Debljine10 cm.
17.

m2

16,00 €

Nabavka i postavljanje podnih termoizolacionih ploča, URSA FOAM N-III-L, debljine 5 cm, ekstrudirani polistiren (XPS), mase 36 kg/m3. Ploĉe od ekstrudiranog polistirena postaviti kao termo i zvuĉnu izolaciju poda hladnih ostava, po detaljima i uputstvu projektanta. Obraĉun po m2 poda. a. Debljine 5 cm. b. Debljine 6 cm. c. Debljine S cm.
d. Debljine 10 cm.

m2 m2 m2
m2

8,00 € 10,00 € 14,00 €
16,00 €
303

21. Ostali izolaterski radovi
1. Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije. Foliju postavili sa preklopima od 30 cm. Obraĉun pom2 postavljene površine.

a. Jedan sloj. b. Dva sloja,
3.

m2 m2

0,1,00 € 2.00 €

Nabavka i postavljanje jednog sloja polietilenske folije, URSA SECO 500. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom, URSA SECO 41, po uputstvu proizvoĎača. Obraĉun po m2 postavljene površine.

a. Jedan sloj.

m2

1,00 €

b. Dva sloj a.
5.

m2

2,00 €

Nabavka i postavljanje jednog sloja paronepropusne polipropilenske folije, URSA SECO 700.

Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom, URSA SECO 41, po uputstvu proizvoĊaĉa. Obraĉun po m2 postavljene površine. m2 6. l ,50 €

Nabavka i postavljanje sloja paropropusne polipropilenske folije, URSA SECO 2000. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom, URSA SECO 41, po uputstvu proizvoĊaĉa. Obraĉun po m2 postavljene površine. ro2 2.00 €

7.

Nabavka i postavljanje sloja paropropusne polipropilenske folije, URSA SECO 4000. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano lepljivom armiranom akrilnom trakom, URSA SECO 41, po uputstvu proizvoĊaĉa. Obraĉun po m2 postavljene površine. m2 2,50 €

. 8.

Postavljanje jednog s/oja Kraberoida blank 150/100. Kraberoid na sastavima preklopiti za 15 cm. Obraĉun po m2 postavljene površine. a. Jedan sloj. b. Dva sloja. m2 m2 1,00 € 2,00 €

10.

Postavljanje jednog sloja AL folije, debljine 0,15 mm. Al. foliju na sastavima preklo piti za 15 cm. Obraĉun po m2 postavljene površine. m2 2,00 €

11.

Zaptivanje spojnice oko prozora trajno elastičnim gitom. Na suve i oĉišćene spojnice naneti trajno elastiĉni git i obraditi ga odgovarajućim alatkama.

Obraĉun po ml spojnice. ml
12.

0,50 €

Zaptivanje sastava limene opšivke i dimnjaka trajno elastičnim gitom. Na suve i oĉišćene površine sastava naneti trajno elastiĉni git i obraditi ga odgovarajućim alatkama.

Obraĉun po ml spojnice. ml 304 1,50 €

13

Zaptivanje sastava drvenog prozora i zida Purpenom. Na suve i oĉišćene površine sastava naneti Purpen i nakon sušenja obraditi ga odgovarajućim alatkama. Obraĉun po m i .prozora. ml 1,00 €

14.

Zaptivanje sastava metalnog prozora i zida Purpenom. Na suve i oĉišćene površine sastava naneti Purpen i nakon sušenja obraditi ga odgovarajućim alatkama. Obraĉun po m l prozora. ml 0,50 €

15.

Zaptivanje sastava PVC prozora i zida Purpenom. Na suve i oĉišćene površine sastava naneti Purpen i nakon sušenja obraditi ga odgovarajućim alatkama. Obraĉun po m l prozora. mi 0,70 €

16.

Obrada betonskih zidova bazena hidroizolacionim zaštitnim i završnim ekološkim premazom Policem, "Prvi maj" Cačak, Pollcem je dvokomponentna polimerom modifikovana smeša na bazi cementa. Podlogu pripremiti da bude ĉvrsta, ĉista, bez prašine i suva. Eventualne naprsline veće od 0,5 mm sanirati POLISANOM. Na podlogu naneti, ĉetkom ili valjkom, premaz Poilcem Prajmera. Policem premaz pripremiti, po uputstvu proizvoĊaĉa, i naneti u dva premaza, Ĉetkom ili valjkom. Vremenski razmak nanošenja premaza je 24-72 h. Premaze naneti unakrsno. Boja Policema po izboru projektanta. Obraĉun po m2 obraĊene površine. m2 12,00 €

17.

Obrada betonskih zidova rezervoara za pitku vodu zaštitnim i hidroizolacionim, ekološkim premazom Policem, "Prvi maj" Cačak. Policem je dvokomponentna polimerom modifikovana smeša na bazi cementa. Podlogu pripremiti da bude ĉvrsta, Ĉista, bez prašine i suva. Eventualne naprsline veće od 0,5 mm sanirati POLISANOM. Na podlogu naneti, ĉetkom ili valjkom, premaz Policem Prajmera. Policem premaz pripremiti, po uputstvu proizvoĊaĉa, i naneti u dva premaza, ĉetkom ili valjkom. Vremenski razmak nanošenja premaza je 24-72 h. Premaze naneti unakrsno. Obraĉun po m2 obraĊene površine. m2 10,00 €

305

10. GRAĐEVINSKA STOLARIJA
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Prozori krilo na krilo Jednostruki prozori Dvostruki prozori Alu. prozori Alu. - drvo prozori PVC prozori Krovni prozori Šperovana vrata Furnirana vrata Jelova vrata 309 311 315 317 321 325 326 332 334 337 343 349 353 357 360 362 362 364

11. Borova vrata 12. Hrastova vrata 13. Alu. Vrata 14. 15. 16. 17. 18. Alu. - drvo vrata PVC vrata Metai - drvo vrata Pregrade Ostala graĎevinska stolarija

307

1. Prozori krilo na krilo
l. Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo, dimenzija 60x60 cm. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. IzmeĊu krila i stoka postaviti zaptivaĉ od sintetiĉke gume. Sa donje strane stoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu prozora, a. Dimenzija 60x60 cm. b. Dimenzija 80x80 cm. c. Dimenzija 80x120 cm. d. Dimenzija 100x100 cm. e. Dimenzija 100x140 cm. f. Dimenzija 120x100 cm. g. Dimenzija 120x120 cm. h. Dimenzija 120x140 cm. i. Dimenzija 140x100 cm. j. Dimenzija 140x120 cm. k. Dimenzija 140x140 cm. 1. Dimenzija 140x180 cm. m. Dimenzija 160x120 cm. n. Dimenzija 180x140 cm. 15. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 75,00 € 105,00 € 155,00 € 175,00 € 230,00 € 225,00 € 245,00 € 260,00 € 250,00 € 275,00 € 320,00 € 405,00 € 340,00 € 405,00 €

Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo, sa kapcima, dimenzija 80x80 cm. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve jele i smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. IzmeĊu krila i stoka postaviti zaptivać od sintetiĉke gume. Sa donje strane stoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Prozore i kapke pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu prozora. a. Dimenzija 80x80 cm. b. Dimenzija 80x120 cm. c. Dimenzija 100x100 cm. d. Dimenzija 100x140 cm. e. Dimenzija 120x100 cm. f. Dimenzija 120x120 cm. g. Dimenzija 120x140 cm. h. Dimenzija 140x100 cm. i. Dimenzija 140x120 cm. j. Dimenzija 140x140 cm. k. Dimenzija 140x180 cm. l. Dimenzija 160x120 cm. m. Dimenzija 180x140 cm. Kom. Kom. Kom, Kom. Kom, Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 155,00 € 220,00 € 250,00 € 320,00 € 310,00 € 340,00 € 360,00 € 350,00 € 360,00 € 430,00 € 550,00 € 490,00 € 550,00 €

.

29.

Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo sa platnenom roletnom, dimenzija 80x80+30 cm. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrĉe, po šemi stolarije i detaljima.Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. IzmeĊu krila i stoka postaviti zaptivaĉ od sintetiĉke gume. Sa donje strane stoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu prozora. a. Dimenzija 80x80+30 cm. b. Dimenzija 80x120+30 cm. Kom. Kom. 160,00 € 245,00 €
309

c. Dimenzija 100x100+30 cm.
d. Dimenzija 100x1-10+30 cm. e. Dimenzija ]20x}00+30 cm.

Kom.
Kom. Kom.

330.00 €
345.00 € 315.00 €

f. Dimenzija 120x120+30 cm, g. Dimenziju 120x140+30 cm.Kom. h. Dimenzija 140x100+30 cm.Kom. i. Dimenzija 140x120+30 cm.Kom. j. Dimenzija 140x140+30 cm.Kom. k. Dimenzija 140x180+30 cm.Kom. 1. Dimenzija 160x120+30 cm.Kom. m. Dimenzija 180x140+30 cm.Kom. 43.

Kom. 420.00 370,00 400,00 480.00 560,00 510,00 590,00

375.00 € € € € € € € €

Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo sa drvenom pokretnom eslinger roletnom, dimenzija 80x80+30 cm. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. IzmeĊu krila i stoka postaviti zaptivaĉ od sintetiĉke gume. Sa donje strane stoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm. Prozore i roletne pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu prozora. a. Dimenzija 80x80+30 cm. b. Dimenzija 80x120+30 cm. c. Dimenzija 100x100+30 cm. d. Dimenzija 100x140+30 cm. e. Dimenzija 120x100+30 cm. f. Dimenzija 120x120+30 cm. g. Dimenzija 120x140+30 cm. h. Dimenzija 140x100+30 cm. i. Dimenzija 140x120+30 cm, j. Dimenzija 140x140+30 cm. k. Dimenzija 140x180+30 cm. 1. Dimenzija 160x120+30 cm. m. Dimenzija 180x140+30 cm. Korn. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom.585,00 Kom. Kom. 160,00 € 250,00 € 330,00 € 345,00 € 315,00 € 375,00 € 420,00 € 370,00 € 395,50 € 450,00 € € 510,00 € 595,00 €

57. Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo sa aluminijumskom pokretnom eslinger roletnom, dimenzija 80x80+30 cm. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. IzmeĊu krila i stoka postaviti zaptivaĉ od sintetiĉke gume. Sa donje strane stoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu prozora. a. Dimenzija 80x80+30 cm. Kom. 135,00 €

b. Dimenzija 80x120+30 cm. c. Dimenzija 100x100+30 cm.
d. Dimenzija 100x140+30 cm. e. Dimenzija 120x100+30 cm. f. Dimenzija 120x120+30 cm. g. Dimenzija 120x140+30 cm. h. Dimenzija 140x100+30 cm. i. Dimenzija 140x120+30 cm. j. Dimenzija 140x140+30 cm. k. Dimenzija 140x180+30 cm. 1. Dimenzija 160x120+30 cm. m. Dimenzija 180x140+30 cm.

Kom. Kom.
Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom.

205,00 € 225,00 €
300,00 € 260,00 € 325,00 € 355,00 € 325,00 € 355,00 € 420,00 € 525,00 € 445,00 € 520,00 €

310

Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo sa PVC pokretnom eslinger roletnom, dimenzija 80x80+30 cm. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. Okov od eloksiranog aluminijurna po izboru projektanta. IzmeĊu krila i stoka postaviti zaptivaĉ od sintetiĉke gume. Sa donje strane stoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu prozora.
a. Dimenzija 80x80+30 cm. b. Dimenzija 80x120+30 cm. c. Dimenzija 100x100+30 cm. d. Dimenzija J00x140+3O cm. e. Dimenzija 120x100+30 cm. f. Dimenzija 120x120+30 cm. g. Dimenzija 120x140+30 cm.Kom. h. Dimenzija 140x100+30 cm.Kom. i. Dimenzija 140x120+30 cm.Kom. j. Dimenzija 140x140+30 cm.Kom. k. Dimenzija 140x180+30 cm.Kom. I. Dimenzija 160x120+30 cm. m. Dimenzija 180x140+30 cm.Kom. Kom. Kom. Kom. . Kom. Kom, Kom. 315,00 € 300,00 € 325,00 € 380,00 € 485,00 € Kom. 480,00 € 125,00 € 185,00 € 210,00 € - 275,00 € 260,00 € 290,00 €

405,00 €

2. Jednostruki prozori
I. Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora, dimenzija 60x60 cm. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. Okov od eloksiranog aiuminijuma po izboru projektanta. IzmeĊu krila i stoka postaviti zaptivaĉ od sintetiĉke gume. Sa donje strane Stoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d4+12+4 mm, postavljenim preko podmetaĉa od nerĊajućeg materijala i kilovati odgovarajućim kitom. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu prozora. a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. i. m. n. Dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 80x1'20 cm. Dimenzija 100x100 cm. Dimenzija 100x140 cm. Dimenzija l'20x100 cm. Dimenzija 120x120 cm. Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija 140x100 cm. Dimenzija 140x120 cm. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 140x180 cm. Dimenzija 160x120 cm. Dimenzija 180x140 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 55,00 € 75,00 € 105,00 € 120,00 € 155,00 € 150,00 € 185,00 € 180,00 € 170,00 € 185,00 € 210,00 € 260,00 € 230,00 € 270,00 €
311

5.

Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora, sa kapcima, dimenzija 80x80 cm. Prozore i kapke izradili od prvoklasne i suve jele ili smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. IzmeĊu krila i stoka postaviti zaptivaĉ od sintetiĉke gume. Sa donje strane stoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+ 12+ 4mm. postavljenim preko podmetaĉa od nerdajućeg materijala i kilovati odgovarajućim kitom. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Prozore i kapke pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu prozora. a. Dimenzija 80x80 cm. b. Dimenzija 80x120 cm. c. Dimenzija 100x100 cm. d. Dimenzija 100x1-40 cm. e. Dimenzija 120x100 cm, f. Dimenzija 120x120 cm. g. Dimenzija 120x140 cm. h. Dimenzija 140x100 cm. i. Dimenzija 140x120 cm. j. Dimenzija 140x140 cm. k. Dimenzija 140x180 cm. 1. Dimenzija 160x120 cm. m. Dimenzija 180x140 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 125.00 € 170,00 € 190,00 € 240,00 € 230,00 € 260,00 € 280,00 € 260,00 € 285,00 € 320,00 € 410,00 € 345,00 € 420,00 €

29. Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora sa platnenom roletnom, dimenzija 60x60 cm. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. IzmeĊu krila i stoka postaviti zaptivaĉ od sintetiĉke gume. Sa donje strane stoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm, postavljenim preko podmetaĉa od nerdajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu prozora. a. Dimenzija 60x60 cm. b. Dimenzija 80x80 cm. c. Dimenzija 80x120 cm. d. Dimenzija 100x100 cm. e. Dimenzija 100x140 cm. f. Dimenzija 120x100 cm. g. Dimenzija 120x120 cm. h. Dimenzija 120x140 cm. .i. Dimenzija 140x100 cm. j. Dimenzija 140x120 cm. k. Dimenzija 140x140 cm. 1. Dimenzija 140x180 cm. m. Dimenzija 160x120 cm. n. Dimenzija 180x140 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 70,00 € 85,00 € 120,00 € 140,00 € 180,00 € 175,00 € 190,00 € 215,00 € 195,00 € 215,00 € 255,00 € 320,00 € 265,00 € 315,00 €

43. Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora sa drvenom pokretnom eslinger roletnom, dimenzija 80x80+30 cm. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. IzmeĊu krila i stoka postaviti zaptivaĉ od sintetiĉke gume. Sa donje strane stoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm, postavljenim preko podmetaĉa od nerdajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Prozore i roletne pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu prozora. a. Dimenzija 80x80+30 cm. b. Dimenzija 80x120+30 cm. c. Dimenzija 100x100+30 cm. 312 Kom. Kom. Kom. 130,00 € 195,00 € 210,00 €

d. Dimenzija l00x140+30cm. . e. Dimenzija 120x100+30 cm. f. Dimenzija 120x120+30 cm. g. Dimenzija 120x140+30 cm. h. Dimenzija 140x100+30 cm. i. Dimenzija 140x120+30 cm. j. Dimenzija 140x140+30 cm. k. Dimenzija 140x180+30 cm. 1. Dimenzija 160x120+30 cm. m. Dimenzija 180x140+30 cm.

,

.

Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom.

270,00 € 240,00 € 290,00 € 340,00 € 285,00 € 305,00 € 380,00 € 450,00 € 400,00 € 460,00 €

57.

Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora sa aluminijumskom pokretnom eslinger roletnom, dimenzija 80x80+30 cm. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. IzmeĊu krila i stoka postaviti zaptivaĉ od sintetiĉke gume. Sa donje strane stoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm, postavljenim preko podmetaĉa od nerĊajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu prozora.
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. L m. Dimenzija 80x80+30 cm. Dimenzija 80x120+30 cm. Dimenzija 100x100+30 cm. Dimenzija 100x140+30 cm. Dimenzija 120x100+30 cm. Dimenzija 120x120+30 cm. Dimenzija 120x140+30 cm. Dimenzija 140x100+30 cm. Dimenzija 140x120+30 cm. Dimenzija 140x140+30 cm. Dimenzija 140x180+30 cm. Dimenzija 160x120+30 cm. Dimenzija 180x140+30cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 105,00 € 155,00 € 170,00 € 225,00 € 205,00 € 240,00 € 275,00 € 240,00 € 265,00 € 315,00 € 380,00 € 330,00 € 385,00 €

71. Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora sa PVC pokretnom eslinger roletnom, dimenzija 80x80+30 cm. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. IzmeĊu krila i stoka postaviti zaptivaĉ od sintetiĉke gume. Sa donje strane stoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mmr postavljenim preko podmetaĉa od nerĊajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu prozora.
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. L m. Dimenzija 80x80+30 cm. Dimenzija 80x120+30 cm. Dimenzija 100x100+30 cm. Dimenzija 100x140+30 cm. Dimenzija 120x100+30 cm. Dimenzija 120x120+30 cm. Dimenzija 120x140+30 cm. Dimenzija 140x100+30 cm. Dimenzija 140x120+30 cm. Dimenzija 140x140+30cm. Dimenzija 140x180+30 cm. Dimenzija 160x120+30 cm. Dimenzija 180x140+30 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 90,00 € 135,00 € 150,00 € 200,00 € 185,00 € 210,00 € 235,00 € 215,00 € 235,00 € 275,00 € 345,00 € 290,00 € 345,00 €

313

85.

Izrada i postavljanje jednostrukih hrastovih prozora, dimenzija 60x60 crn, zastakljenih termo staklom i finalno obraĎenih. Prozore izraditi od prvoklasne i suve hrastovinc. po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta. IzmeĊu krila i stoka postaviti zaptivaĉ od sintetiĉke gume. Sa donje strane stoka postavili aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Plot staklom d=4+12+4 mm. postavljenim preko podmetaĉa od nerdajućeii materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Prozore obrušiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka. Obraĉun po komadu prozora. a. Dimenzija 60x60 cm.
b. Dimenzija 80x80 cm.

Kom.
Kom.

110,00 €
140,00 €

c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n.

Dimenzija 80x120 cm. Dimenzija 100x100 cm. Dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 120x100 cm. Dimenzija 120x120 cm. Dimenzija J20x140 cm. Dimenzija 140x100 cm. Dimenzija 140x120 cm. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 140x180 cm. Dimenzija 160x120 cm. Dimenzija 180x140 cm.

.

Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom.

205,00 € 235,00 € 315,00 € 300,00 € 325,00 € 360,00 € 335,00 € 365,00 € 420,00 € 530,00 € 455,00 € 535,00 €

99.

Izrada i postavljanje jednostrukih hrastovih prozora, sa kapcima, dimenzija 80x80 cm, zastakljenih termo staklom i finalno obraĎenih. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta. IzmeĊu krila i stoka postaviti zaptivaĉ od sintetiĉke gume. Sa donje strane stoka postaviti aJuminijumsku okapnicu za oticanje vode. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+I2+4 mm, postavljenim preko podmetaĉa od nerĊajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Prozore i kapke brusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka. Obraĉun po komadu prozora.
a. Dimenzija 80x80 cm. b. Dimenzija 80x120 cm. c. Dimenzija 100x100 cm. d. Dimenzija 100x140 cm. e. Dimenzija 120x100 cm. f. Dimenzija 120x120 cm. g. Dimenzija 120x140 cm.Kom. h. Dimenzija 140x100 cm.Kom. i. Dimenzija 140x120 cm.Kom. j. Dimenzija 140x140 cm.Kom. k. Dimenzija 140x180 cm.Kom. 1. Dimenzija 160x120 cm.Kom. m. Dimenzija 180x140 cm.Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 560,00 € 530,00 € 570,00 € 640,00 € 825,00 € 680,00 € 825,00 € 250,00 340,00 380.00 480,00 460,00 520,00 € € € € € €

314

3. Dvostruki prozori
1. Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih prozora, dimenzija 60x60 cm. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu prozora. a. Dimenzija 60x60 cm. b. Dimenzija 80x80 cm. c. Dimenzija 80x120 cm. . d. Dimenzija 100x100 cm. e. Dimenzija 100x140 cm. f. Dimenzija 100x170 cm. g. Dimenzija 120x100 cm. h. Dimenzija 120x120 cm. L Dimenzija 120x140 cm. j. Dimenzija 120x170 cm. k. Dimenzija 120x200 cm. I. Dimenzija 140x100 cm. m. Dimenzija 140x120 cm. n. Dimenzija 140x140 cm. o. Dimenzija 140x170 cm. p. Dimenzija 140x200 cm. r. Dimenzija 180x140 cm. s. Dimenzija 180x170 cm. t. Dimenzija 180x200 cm. u. Dimenzija 240x140 cm. v. Dimenzija 240x170 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 110,00 € 140,00 € 210,00 € 235,00 € 310,00 € 280,00 € 300,00 € 325,00 € 355,00 € 455,00 € 520,00 € 340,00 € 365,00 € 425,00 € 520,00 € 585,00 € 530,00 € 585,00 € 680,00 € 715,00 € 780,00 €

23. Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih prozora sa drvenom pokretnom eslinger roletnom, dimenzija 80x80+30 cm. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Prozore i roletne pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu prozora, a. Dimenzija 80x80+30 cm. b. Dimenzija 80x120+30 cm. c. Dimenzija 100x100+30 cm. d. Dimenzija 100x140+30 cm. e. Dimenzija 100x170+30 cm. f. Dimenzija 120x100+30 cm., g. Dimenzija 120x120+30 cm. h. Dimenzija 120x140+30 cm. i. Dimenzija 120x170+30 cm. j. Dimenzija 120x200+30 cm. k. Dimenzija 140x100+30 cm. L Dimenzija 140x120+30 cm. m. Dimenzija 140x140+30 cm. n. Dimenzija 140xl70+30 cm. o. Dimenzija 140x200+30 cm. p. Dimenzija 180x140+30 cm. r. Dimenzija 180x170-30 cm. s. Dimenzija 180x200-30 cm. t. Dimenzija 240x!40-30 cm. u. Dimenzija 240xl70-30 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 200,00 € 240,00 6 320,00 € 430,00 € 490,00 € 390,00 € 450,00 € 520,00 € 625,00 € 700,00 € 450,00 € 480,00 € 520,00 € 700,00 € 780,00 € 720,00 € 810,00 € 940.00 € l 080.00 € l 260,00 €
315

45. Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih prozora sa platnenom roletnom, dimenzija 60x60 cm. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrĉe. po semi stolarije i detaljima. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu prozora. a. Dimenzija 60x60 cm.
b. Dimenzija 80x80 cm.

Kom.
Kom.

120,00 €
160.00 €

c. Dimenzija 80x120 cm. d. Dimenzija 100x100 cm. e. Dimenzija 100x140 cm. f. Dimenzija 100x170 cm. g. Dimenzija 120x100 cm. h. Dimenzija 120x120 cm. i. Dimenzija 120x140 cm. j. Dimenzija 120x170 cm. k. Dimenzija 120x200 cm. 1. Dimenzija 140x100 cm. m. Dimenzija 140x120 cm. n. Dimenzija 140x140 cm. o. Dimenzija 140x170 cm. p. Dimenzija 140x200 cm. r. Dimenzija 180x140 cm. s. Dimenzija 180x170 cm. t. Dimenzija 180x200 cm. u. Dimenzija 240x140 cm. v. Dimenzija 240x170 cm.

Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom.

230,00 250,00 335,00 400,00 325,00 355,00 400,00 500,00 570,00 370,00 400,00 460,00 570,00 650,00 590,00 660,00 765,00 790,00 870,00

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € €

67. Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih prozora, sa kapcima, dimenzija 80x80 cm.Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve jele i smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom.Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Prozore i kapke pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu prozora. a. Dimenzija 80x80 cm. b. Dimenzija 80x120 cm. c. Dimenzija 100x100 cm. d. Dimenzija 100x140 cm. e. Dimenzija 100x170 cm. f. Dimenzija 120x100 cm. g. Dimenzija 120x120 cm. h. Dimenzija 120x140 cm. i. Dimenzija 120x17O cm. j. Dimenzija 120x200 cm. k. Dimenzija 140x100 cm. 1. Dimenzija 140x120 cm. m. Dim-enzija 140x140 cm. n. Dimenzija 140x170 cm. o. Dimenzija 140x200 cm. p. Dimenzija 180x140 cm. r. Dimenzija 180x170 cm. s. Dimenzija 180x200 cm. t. Dimenzija 240x140 cm. u. Dimenzija 240x170 cm. 316 Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 190,00 € 270,00 € 305,00 € 395,00 € 460,00 € 390,00 € 420,00 € 460,00 € 580,00 € 660,00 € 430,00 € 470,00 € 530,00 € 660,00 € 750,00 € 875,00 € 760,00 € 900,00 € 920,00 € 1030,00 €

89.

Izrada i postavljanje dvostrukih hrastovih prozora, dimenzija 60x60 cm, zastakljenih Flot staklom i finalno obraĎenih. Prozore izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Prozore obrušiti finom šmirglorn i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka. Obraĉun po komadu prozora. a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. L m. n. Dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 80x120 cm. Dimenzija 100x100 cm. Dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 120x100 cm. Dimenzija 120x120 cm. Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija 140x100 cm. Dimenzija 140x120 cm. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 140x170 cm. Dimenzija 180x140 cm. Dimenzija 180x170 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 155,00 € 195,00 € 290,00 € 360,00 € 440,00 € 420,00 € 455,00 € 490,00 € 455,00 € 490,00 € 520,00 € 585,00 € 780,00 € 845,00 €

103. Izrada i postavljanje dvostrukih hrastovih prozora, sa kapcima, dimenzija 80x80 cm, zastakljenih Flot staklom i finalno obraĎenih. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Prozore i kapke brusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka. Obraĉun po komadu prozora. a,. b. c. d. e.
f.

Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 80x120 cm. Dimenzija 100x100 cm. Dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 120x100 cm.
Dimenzija 120x120 cm.

,

Kom. Kom, Kom. Kom. Kom.
Kom.

300,00 420,00 500,00 610,00 600,00 690,00 650,00 690,00 740,00 875,00 1080,00 1200,00

€ € € € € € € € € € € €

650,00 €

g. h. i. j. k. i. m.

Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija 140x100 cm. Dimenzija 140x120 cm. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 140x170 cm. Dimenzija 180x140 cm. Dimenzija 180x170 cm.

Kom. Kom. Kom. Korn, Kom. Kom. Kom.

4. AIu. prozori
I. Izrada i postavljanje zastakljenih aluminijumskih prozora, dimenzija 60x60 cm. Prozore izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i termo prekidom, po šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastiĉnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i ton eloksiranog aluminijuma, po izboru projektanta. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati EPDM gumom. Obraĉun po komadu prozora. a. Dimenzija 60x60 cm. b. Dimenzija 80x80 cm. Kom. Kom. 105,00 € 120,00 € 317

c. d. e. f. g. h. i. j. k. 1. m. n.

Dimenzija 80x120 cm. Dimenzija 100x100 cm. Dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 120x100 cm. Dimenzija 120x120 cm. Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija 140x100 cm. Dimenzija 140x120 cm. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 140x180 cm. Dimenzija 160x120 cm. Dimenzija 180x140 cm.

Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom.

140.00 150.00 190,00 160.00 190.00 210.00 190.00 210,00 265,00 275,00 260,00 300,00

€ € € € € € € € € € € €

15.

Izrada i postavljanje zastakljenih aluminijumskih prozora, sa kapcima, dimenzija60x60 cm. Prozore i kapke izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomomim sistemom profila i termo prekidom, po šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastiĉnom EPDM gumom, vulkan i zovanom na uglovima. Okov i ton eloksiranog aluminijuma, po izboru projektanta. Prozorske kapke izvesti sa pokretnim rebrima. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. U cenu ulaze i zastakljivanje, kapci. Obraĉun po komadu prozora.
a. Dimenzija 60x60 cm. b. Dimenzija 80x80 cm. c. Dimenzija 80x120 cm. d. Dimenzija 100x100 cm. e. Dimenzija 100x140 cm. f. Dimenzija 120x100 cm. g. Dimenzija 120x120 cm. h. Dimenzija 120x140 cm. i. Dimenzija 140x100 cm. j. Dimenzija 140x120 cm. k. Dimenzija 140x140 crn. L Dimenzija 140x180 cm. m. Dimenzija 160x120 cm. n. Dimenzija 180x140 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 200,00 235,00 375,00 390,00 520,00 440,00 540,00 625,00 620,00 625,00 -735,00 845,00 710,00 875,00 € € € € € € € € € € € € € €

.

.. -

29. Izrada i postavljanje zastakljenih aluminijumskih prozora sa eslinger roletnom, dimenzija 60x60+30 cm. Prozore i roletne izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i termo prekidom, po šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastiĉnom EPDM gumom, ' " vulkan i zovanom na uglovima. Okov i ton eloksiranog aluminijuma, po izboru projektanta. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4-H6+4 mm i dihtovati EPDM gumom. Obraĉun po komadu prozora.
a. Dimenzija 60x60+30 cm. b. Dimenzija 80x80+30 cm. c. Dimenzija 80x120+30 cm. d. Dimenzija 100x100+30 cm. e. Dimenzija 100x140+30 cm. f. Dimenzija 120x100+30 cm. g. Dimenzija 120x120+30 cm. h. Dimenzija 120x140+30 cm. i. Dimenzija 140x100+30 cm. j. Dimenzija 140x120+30 cm. k. Dimenzija 140x140+30 cm. 1. Dimenzija 140x180+30 cm. m. Dimenzija 160x120+30 cm. n. Dimenzija 180x140+30 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 170,00 190,00 270,00 285,00 375,00 320,00 385,00 425,00 375,00 425,00 525,00 575,00 515,00 620,00 € € € € € € € € € € € € € €

318

43.

Nabavka i postavljanje zastakljenih jednokrilnih prozora, od eloksiranog aluminijuma sa termoprekidom "Nissal-ALT", dimenzija 60x60 cm. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka, izmeĊu spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Okov i boja prozora, po izboru projektanta. Obraĉun po komadu prozora.
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. Dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 60x80 cm. Dimenzija 80x60 cm, Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 80x140 cm. Dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 140x140 cm, dvokrilni. Dimenzija 180x140 cm, dvokrilni Dimenzija 200x140 cm, dvokrilni. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 200,00 215,00 215,00 230,00 290,00 310,00 330,00 360,00 440,00 485,00 510,00 € € € € € € € € € € €

54.

Nabavka i postavljanje zastakljenih fiksnih prozora, od eloksiranog aluminijuma sa termoprekidom "Nissal-ALT", dimenzija 100x140 cm. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka, izmeĊu spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Prozor zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=s4+15+4 mm. Boja prozora, po izboru projektanta. Obraĉun po komadu prozora. a. b c. d. Dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 100x220 cm. Dimenzija 140x220 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. 160,00 195,00 220,00 260,00 € € € €

58.

Nabavka i postavljanje zastakljenih jednokrilnih prozora sa kapcima, od eloksiranog aluminijuma sa termoprekidom "Nissal-ALT", dimenzija 60x60 cm. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka, izmeĊu spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d-4-15+4 mm. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mreţom, za zaštitu od tnsekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose, uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja prozora i kapaka, po izboru projektanta. Obraĉun po komadu prozora.
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. Dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 60x80 cm. Dimenzija 80x60 cm. Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 80x140 cm, Dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 140x140 crn, dvokrilni. Dimenzija 180x140 cm, dvokrilni. Dimenzija 200x140 cm, dvokrilni. . Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 360,00 390,00 390,00 415,00 540,00 585,00 625,00 770,00 850,00 960,00 l 025,00 € € € € € € € € € € €

319

69.

Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih prozora, od eloksiranog aluminijumn sa termoprekidom "Nissal-ALT", dimenzija 160x140 cm. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka, izmeĊu spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. Sve mekane naslone u konstrukciji zapliti EPDM profilima. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Okov i boja prozora, po izboru projektanta. Obraĉun po komadu prozora.
a. Dimenzija 160x140 cm. Kom. 850,00 €

b. Dimenzija 200x140 cm.

Kom.

950,00 €

71.

Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih prozora sa kapcima, od eloksiranog aluminijuma sa termoprekidom "Nissal-ALT", dimenziju 160x140 cm. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka, izmeĊu spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Krila prozora zastakliti termo.izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mreţom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose, uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja prozora i kapaka, po izboru projektanta. Obraĉun po komadu prozora.
a. Dimenzija 160x140 cm. b. Dimenzija 200x140 cm. Kom. Kom. l 400,00 € l 500,00 €

73.

Nabavka i postavljanje zastakljenih jednokrilnih prozora, od eloksiranog aluminijuma "NissalALS", dimenzija 60x60 cm. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4-M5+4 mm. Okov i boja prozora, po izboru projektanta. Obraĉun po komadu prozora.
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. Dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 60x80 on. Dimenzija 80x60 cm. Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 80x140 cm. Dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 140x140 cm, dvokrilni, Dimenzija 180x140 cm, dvokrilni. Dimenzija 200x140 cm, dvokrilm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Korn. Kom. Kom. Kom. 170,00 180:00 180,00 195,00 245,00 255,00 280,00 305,00 385,00 410,00 440,00 € € € € € € € € € € €

84.

Nabavka i postavljanje zastakljenih fiksnih prozora, od eloksiranog aluminijuma "Nisšal-ALS", dimenzija 100x140 cm. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Prozor zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Boja prozora, po izboru projektanta. Obraĉun po komadu prozora. a. b c. d. Dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 100x220 cm. Dimenzija 140x220 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. 135,00 € 165,00 € 190,00 € 220,00 €

320

88. Nabavka i postavljanje zastakljenih jednokrilnih prozora sa kapcima, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS", dimenzija 60x60 cm. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mreţom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose, uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja prozora i kapaka, po izboru projektanta. Obraĉun po komadu prozora.
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. 99. Dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 60x80 cm. Dimenzija 80x60:cm. Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 80x140 cm. Dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 140x140 cm, dvokrilna. Dimenzija 180x140 cm, dvokrilna. Dimenzija 200x140 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 325,00 € 355,00 € 355,00 € 415,00 € 495,00 € 525,00 € 575,00 € 720,00 € 800,00 € 885,00 € 930,00 €

Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih prozora, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS", dimenzija 160x140 cm. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Okov i boja prozora, po'izboru projektanta. Obraĉun po komadu prozora. a. Dimenzija 160x140 cm. b. Dimenzija 200x140 cm. Kom. Kom. 770,00 € 820,00 €

101. Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih prozora sa kapcima, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS", dimenzija 160x140 cm. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mreţom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose, uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja prozora i kapaka, po izboru projektanta. Obraĉun po komadu prozora.
a. Dimenzija 160x140 cm. b. Dimenzija 200x140 cm. Kom. Kom. 1250,00 € 1320,00 €

5. Alu. - drvo prozori
1. Izrada i postavljanje zastakljenih prozora od eloksiranog aluminijuma i drveta, dimenzija 60x60 cm. Prozore izraditi u kombinaciji eloksiranog aluminijuma i drveta vlaţnosti do 10 %, sa termo "prekidom, po šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastiĉnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov, ton eloksiranog aiuminijuma i boja drvenih elemenata prozora, po izboru projektanta. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati EPDM gumom. Završnu obradu drveta izvesti lazurnom bojom u tri sloja i lakirati. Obraĉun po komadu prozora. a. b. c. d. Dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 80x120 cm. Dimenzija 100x100 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. 100,00 110,00 150,00 160,00 € € € €
321

e. f. g. h. i. j. k. 1. m. n.

Dimenzija100x140 cm. Dimenzija 120x100 cm. Dimenzija 120x120 cm. Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija 140x100 cm. Dimenzija 140x120 cm. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 140x180 cm. Dimenzija160x120 cm. Dimenzija 180x140 cm.

Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom.

200,00 <T 175,00 € 200.00 € 225.00 € 200,00 € 225,00 € 280,00 € 300,00 € 290,00 € 320,00 €

15. Izrada i postavljanje zastakljenih prozora,sa kapcima, od eloksiranog aluminijuma i drveta,

dimenzija 60x60 cm. Prozore izraditi u kombinaciji eloksiranog aluminijuma i drveta vlaţnosti do 10 %. sa termo prekidom, po šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastiĉnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov, ton eloksiranog aluminijuma i boja drvenih elemenata prozora, po izboru projektanta. Prozorske kapke od eloksiranog aluminijuma izvesti sa pokretnim rebrima. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati EPDM gumom. Završnu obradu drveta izvesti lazurnom bojom u tri sloja i lakirati. Obraĉun po komadu prozora.
a. Dimenzija 60x60 cm. b. Dimenzija 80x80 cm. c. Dimenzija 80x120 cm. d. Dimenzija 100x100 cm. e. Dimenzija 100x140 cm. f. Dimenzija 120x100 cm. g. Dimenzija 120x120 cm. h. Dimenzija 120x140 cm. i. Dimenzija 140x100 cm. j. Dimenzija 140x120 cm. k . Dimenzija 140x140 cm. L Dimenzija 140x180 cm. m. Dimenzija 160x120 cm. n. Dimenzija 180x140 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 205,00 € 240,00 € 390,00 € 400,00 € 530,00 € 460,00 € 550,00 € 640,00 € 530,00 € 640,00 € 750,00 € 875,00 € 750,00 € 900,00 €

29.

Izrada i postavljanje zastakljenih prozora od eloksiranog aluminijuma i drveta sa aluminijumskim eslinger roletnama, dimenzija 60x60+30 cm. Prozore izraditi u kombinaciji eloksiranog-aluminijuma i drveta vlaţnosti do 10 %, sa termo prekidom, po šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastiĉnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov, ton eloksiranog aluminijuma i boja drvenih elemenata prozora, po izboru projektanta. Krila prozora - zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati EPDM gumom. Završnu obradu drveta izvesti iazurnom bojom u tri sloja i lakirati. Obraĉun po komadu prozora.
a. Dimenzija 60x60+30 cm. Kom. 175,00 €

b. c. d. e.

Dimenzija 80x80+30 cm. Dimenzija 80x120+30 cm. Dimenzija 100x100+30 cm. Dimenzija 100x140+30 cm.

Kom. Kom. Kom. Kom.
Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom.

195,00 € 285,00 € 300,00 € 390,00 €
340,00 € 390,00 € 445,00 € 390,00 € 445,00 € 545,00 € 620,00 € 550,00 € 640,00 €

f. Dimenzija 120x100+30 cm. g. Dimenzija 120x120+30 cm. h. Dimenzija 120x140+30 cm. i. Dimenzija 140x100+30 cm. j. Dimenzija 140x120+30 cm. k. Dimenzija 140x140+30 cm. I. Dimenzija 140x1'80+30 cm. m. Dimenzija 160x120+30 cm. n. Dimenzija 180x140+30 cm.

322

43.

Nabavka i postavljanje zastakljznih jednokrilnih prozora, od eloksiranog aluminijuma i drveta "Nissal-ALD", dimenzija 60x60 cm. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreče ili jele, IzmeĊu spoljnih aiuminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastiĉni drţaĉi sa zavrtnjem koji ĉine prekinuti termo most. Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom, a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza, koji površini daje svilenkast mat izgled. Sav zaptivni materijal raĊen je od EPDM profila. Zaptivaĉi su neprekinuti po ćelom obimu. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15 +4 mm. Okov i boja prozora, po izboru projektanta. Obraĉun po komadu prozora.

A.

Od smreče ili tjele
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. Dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 60x80 cm. Dimenzija 80x60 cm. Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 80x140 cm. Dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 140x140 cm, dvokrilni, Dimenzija 180x140 cm, dvokrilni. Dimenzija 200x140 cm, dvokrilni. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 165,00 € 185,00 € 185,00 € 215,00 € 280,00 € 300,00 € 330,00 € 360,00 € 470,00 € 520,00 € 550,00 € 200,00 € 230,00 € 230,00 € 260,00 € 345,00 € 380,00 € 405,00 € 440,00 € 580,00 € 650,00 € 680,00 €

B.

Od mahagonija a. Dimenzija 60x60 cm. b. Dimenzija 60x80 cm, c. Dimenzija 80x60 cm. d. Dimenzija 80x80 cm, e. Dimenzija 80x140 cm. f. Dimenzija 100x140 cm. g. Dimenzija 120x140 cm. h. Dimenzija 140x140 cm. i. Dimenzija 140x140 cm, dvokrilni. j. Dimenzija 180x(40 cm, dvokrilni. k. Dimenzija 200x140 cm, dvokrilni.

65. Nabavka i postavljanje zastakljenih fiksnih prozora,od eloksiranog aluminijuma i drveta"Nissal-ALD", dimenzija 100x140 cm. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreĉe ili jele. IzmeĊu spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastiĉni drţaĉi sa zavrtnjem koji ĉine prekinuti termo most. Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom, a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza, koji površini daje svilenkast mat izgled. Zaptivni materijal raĊen je od EPDM profila. Zaptivaĉi su neprekinuti po ćelom obimu. Prozor zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Boja prozora, po izboru projektanta. Obraĉun po komadu prozora.
a. b. c. d. Dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 100x220 cm. Dimenzija 140x220 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. 150,00 € 190,00 € 260,00 € 320,00 €

323

69.

Nabavka i postavljanje zastakIjenih jednokrilnih, prozora sa kapkom,od eloksiranog aluminijuma i drveta "Nissal-ALD", dimenzija 60x60 cm. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i lameliranoa drveta od smreĉe i l i jele. IzmeĊu spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastiĉni drţaĉi sa zavrtnjem koji ĉine prekinuti termo most. Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom, a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza, koji površini daje svilenkast mat izgled. Sav zaptivni materijal raĊen je od EPDM profila. Zaptivaĉi su neprekinuti po ćelom obimu. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mreţom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose. uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja prozora i kapaka, po izboru projektanta. Obraĉun po komadu prozora.
a. Dimenzija 60x60 cm. Kom. 320,00 €

b. Dimenzija 60x80 cm.
c. d. e. f. g. h. i. j. k. Dimenzija 80x60 cm. Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 80x140 cm. Dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 140x140 cm, dvokrilni. Dimenzija 180x140 cm, dvokrilni. Dimenzija 200x140 cm. dvokrilni.

Kom.
Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom.

360,00 €
360,00 395,00 500,00 570,00 620,00 780,00 890,00 l 000,00 l 040,00 € € € € € € € € €

80. Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih prozora od eloksiranog aluminijuma i drveta"Nissal-ALD", dimenzija 160x140 cm. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreĉe ili jele. IzmeĊu spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastiĉni drţaĉi sa zavrtnjem koji ĉine prekinuti termo most. Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom, a finalna površinska obrada bezbojnim iazurom u dva namaza, koji površini daje svilenkast mat izgled. Sav zaptivni materijal raĊen je od EPDM profila. Zaptivaĉi su neprekinuti po ćelom obimu. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Okov i boja prozora, po izboru projektanta. Obraĉun po komadu prozora.
a. Dimenzija 160x140 cm, b. Dimenzija 200x140 cm. . Kom. Kom. 800,00 € 850,00 €

82. Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih prozora sa kapcima od eloksiranog aluminijuma i drveta "Nissal-ALD", dimenzija 160x140 cm. Prozorska konstrukcija je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreĉe ili jele. IzmeĊu spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastiĉni drţaĉi sa zavrtnjem koji ĉine prekinuti termo most Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom, a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza, koji površini daje svilenkast mat izgled. Sav zaptivni materijal raĊen je od EPDM profila. Zaptivaĉi su neprekinuti po ćelom obimu. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mreţom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose, uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja prozora i kapaka, po izboru projektanta. Obraĉun po komadu prozora.

a. Dimenzija 160x140 cm. b. Dimenzija 200x140 cm.

Kom. Kom.

1280,00 € 1350,00 €

324

6. PVC prozori
I. Izrada i postavljanje zastakljenih PVC prozora, dimenzija 60x60 cm. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila, sa ojaĉanim ĉeliĉnim nerĊajućim profilima, po šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastiĉnom EPDM gumom, vuikanizovanom.na uglovima. Okov i boja prozora, po izboru projektanta. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4-t-16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. Obraĉun po komadu prozora.
a. Dimenzija 60x60 cm. •b. Dimenzija 80x80 cm. c. Dimenzija 80x120 cm. d. Dimenzija 100x100 cm, e. Dimenzija 100x140 cm. f. Dimenzija 120x100 cm. g. Dimenzija 120x120cm. h. Dimenzija 120x140 cm. i. Dimenzija 140x100 cm. j. Dimenzija 140x120 cm. k. Dimenzija 140x140 cm. 1. Dimenzija 140x180 cm. m. Dimenzija 160x120 cm. n. Dimenzija 180x140 cm. Kom.110,00 € Kom.130,00 € Kom.170,00 € Kom.185,00 € Kom.210,00 € Ko m 195,00 € Kom. 220,00 € Kom. 260,00 € Kom. 210,00 € Kom. 260,00 € Kom. 325,00 € Kom. 365,00 € Kom. 340,00 € Kom. 390,00 €

15.

Izrada i postavljanje zastakljenih PVC prozora,sa kapcima, dimenzija 60x60 cm. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila, sa ojaĉanim ĉeliĉnim nerĊajućim profilima, po šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastiĉnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i boja prozora, po izboru projektanta. Prozorske kapke od tvrdog PVC-a izvesti sa pokretnim rebrima. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. Obraĉun po komadu prozora.
a. Dimenzija 60x60 cm. b. Dimenzija 80x80 cm. c. Dimenzija 80x120 cm. d. Dimenzija 100x100 cm. e. Dimenzija 100x140 cm. f. Dimenzija 120x100 cm. g. Dimenzija 120x120 cm. h. Dimenzija 120x140 cm. i. Dimenzija 140x100 cm. j. Dimenzija 140x120 cm. k. Dimenzija 140x140 cm. i. Dimenzija 140x180 cm. m. Dimenzija 160x120 cm. n. Dimenzija 180x140 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom, Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 195,00 € 225,00 € 330,00 € 345,00 € 435,00 € 390,00 € 460,00 € 530,00 € 435,00 € 530,00 € 650,00 € 775,00 € 650,00 € 865,00 €

29. . Izrada i postavljanje zastakljenih PVC prozora sa PVC eslinger roletnama, dimenzija 60x60+30 cm. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila, sa ojaĉanim ĉeliĉnim nerĊajućim profilima, po šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastiĉnom EPDM gumom, vuikanizovanom na uglovima. Okov i boja prozora, po izboru projektanta. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. Obraĉun po komadu prozora. a. Dimenzija 60x60+30 cm.
a. Dimenzija

. b. Dimenzija 80x80+30 cm. c. Dimenzija 80x120+30 cm.

Kom 60x60+30 cm. Kom. Kom 160,00 € Kom. 220,00 € 325

d. Dimenzija 100x100+30 cm. e. Dimenzija 100x140-30 cm. f. Dimenzija 120x100+30 cm. g. Dimenzija 120x120+30 cm. h. Dimenzija 120x140+30 cm, i. Dimenzija 140x100+30 cm. j. . Dimenzija 140x120+30 cm. k. Dimenzija 140x140+30 cm. 1. Dimenzija 140x180+30 cm. m. Dimenzija 160x120+30 cm. n. Dimenzija 180x140+30 cm.

Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom.

240.00 285,00 250.00 300.00 350,00 285,00 285,00 430,00 495,00 440,00 520:00

€ € € € € € € € € € €

43.

Izrada i postavljanje zastakljenih PVC prozora sa AIu. eslinger roletnama, dimenzija 60x60+30 cm. Prozore izraditi od visokootpornogtvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila, sa ojaĉanim ĉeliĉnim nerdajućim profilima, po šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastiĉnom EPDM gumom, vulkan i zo van o m na uglovima.Okov i boja prozora, po izboru projektanta. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. Obraĉun po komadu prozora.

a. Dimenzija 60x60+30 cm.
b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. 1. m. n. Dimenzija 80x80+30 cm. Dimenzija 80x120+30 cm. Dimenzija 100x100+30 cm. Dimenzija 100x140+30 cm. Dimenzija 120x100+30 cm. Dimenzija 120x120+30 cm. Dimenzija 120x140+30 cm. Dimenzija 140x100+30 cm. Dimenzija 140x120+30 cm. Dimenzija 140x140+30 cm. Dimenzija 140x180+30 cm. Dimenzija 160x120+30 cm. Dimenzija 180x140+30 cm.

Kom.
Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom.

160,00 €
180,00 € 260,00 € 280,00 € 335,00 € 305,00 € 360,00 € 410,00 € 335,00 € 410,00 € 510,00 € 590,00 € 515,00 € 620,00 €

7, Krovni prozori
1. Nabavka i postavljanje pojedinačnog krovnog prozora,"Velux" tip GZL, dimenzija 78x140 cm, sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH, ukupne visine profila do 90 mm. Prozor je izraĊen od nordijske borovine, zaštićen jednim slojem laka i zastakljen termo izolacionim flotiranim staklom 4+16+4 mm, punjenim argonom. Na vrhu prozora nalazi se ventilacioni otvor sa filterom. Krilo se obrće oko srednje horizontalne ose sa ruĉicom na vrhu krila. Prozor postaviti po uputstvu proizvoĊaĉa. Obraĉun po komadu prozora.

A.

Sa opšivkom prozora oznake EDH, za crep i talasaste krovne pokrivače, ukupne visine profila do 90 mm,
a. Dimenzija 66x118 cm. b. Dimenzija 78x98 cm. c. Dimenzija 78x118 cm. Kom. Kom, Kom. 295,00 € 300,00 € 325,00 €

d. Dimenzija 78x140 cm.
e. Dimenzija 78x160 cm. f. Dimenzija 114x110 cm.

Kom.
Kom. Kom.

355,00 €
390,00 € 395,00 €

g. Dimenzija 114x140 cm.
326

Kom.

430,00 €

B.

Sa opšivkom prozora oznake EDW t za mediteran crep, ćeramidu i talasaste krovne pokrivače, ukupne visine profila preko 90 mm. a. Dimenzija 66x118 cm. Kom. 295,00 € b. Dimenzija 78x98 cm. Kom, 300,00 € c. Dimenzija 78x118 cm. Kom. 325,00 €d. Dimenzija 78x140 cm. Kom. 355,00 € e. Dimenzija 78x160 cm. Kom. 390,00 € f. Dimenzija 114x110 cm. Kom. 395,00 € g. Dimenzija 114x140 cm. Kom. 430,00 € Sa opšivkom prozora oznake EDS, za tegolu, šindru i druge ravne krovne pokrivače, ukupne debljine do 16 mm (2x8 mm). a. Dimenzija 66x118 cm. Kom. 275,00 € b. Dimenzija 78x98 cm. Kom. 280,00 € c. Dimenzija 78x118 cm. Kom. 300,00 € d. Dimenzija 78x140 cm. Kom. 330,00 € e. Dimenzija 78x160 cm. Kom. 360,00 € f. Dimenzija 114x110 cm. Kom. 355,00 € g. Dimenzija 114x140 cm. Kom. 395,00 €

C.

22. Nabavka i postavljanje pojedinačnog krovnog prozora ,"Velux" tip GGL, dimenzija 78x140 cm, sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH, ukupne visine profila do 90 mm. Prozor je izraĊen od nordijske borovine, zaštićen sa dva sloja laka i zastakljen termo izolacionim staklom 4+16+4 mm, punjenim argonom. Unutrašnje staklo je flotirano aspoljno od kaljenog stakla. Na vrhu prozora je ventilacioni otvor sa preklopom i ugraĊenim filterom za zaštitu od prašine i insekta. Krilo se obrće oko srednje horizontalne ose sa ruĉicom na vrhu krila. Prozor postaviti po uputstvu proizvoĊaĉa. Obraĉun po komadu prozora.
A. Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH,za crep i talasaste krovne pokrivače, ukupne visine profila do 90 mm. a. Dimenzija 66x118 cm. Kom. 415,00 € b. Dimenzija 78x98 cm. Kom. 420,00 € c. Dimenzija 78x118 cm. Kom. 460,00 € d. Dimenzija 78x140 cm. Kom. 505,00 € e. Dimenzija 78x160 cm. Kom. 550,00 € f. Dimenzija 114x118 cm. Kom. 550,00 € g. Dimenzija 114x140 cm. Kom. 615,00 € Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznakeEDW, za mediteran crep, ćeramidu i talasaste krovne pokrivače, ukupne visine profila preko 90 mm. a. Dimenzija 66x118 cm. Kom. 415,00 € b. Dimenzija 78x98 cm. Kom. 420,00 € c. Dimenzija 78x118 cm. Kom. 460,00 € d. Dimenzija 78x140 cm. Kom. 505,00 € e. Dimenzija 78x160 cm. Kom. 550,00 € f. Dimenzija 114x118 cm. Kom. 550,00 € g. Dimenzija 114x140 cm. Kom. 615,00 € Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDS, za tegolu, šindru i druge ravne krovne pokrivače, ukupne debljine do 16 mm (2x8 mm). a. Dimenzija 66x118 cm. Kom. 395,00 € b. Dimenzija 78x98 cm. Kom. 400,00 € c. Dimenzija 78x118 cm. Kom. 435,00 € d. Dimenzija 78x140 cm. Kom. 480,00 € e. Dimenzija 78x160 cm. Kom. 525,00 € f. Dimenzija 114x118 cm. Kom. 525,00 € g. Dimenzija 114x140 cm. Kom. 580,00 €

B.

C.

327

D.

Sa bakarnom opšivkom prozora oznake EDH, za crep i talasaste krovne pokrivače, ukupne visine profila do 90 mm. a. Dimenzija 66x118cm. Kom. 610.00 b. Dimenzija 78x98 cm. Kom. 600.00 c. Dimenzija 78x118 cm. Kom. 650,00 d. Dimenzija 78x110 cm. Kom. 710,00 e. Dimenzija 78x160 cm. Kom. 885,00 f. Dimenzija 114x118 cm. Kom. 770,00 g. Dimenzija 114x140 cm. Kom. 930.00

€ € € € € € €

E.

Sa bakarnom opšivkom prozora oznake EDW, za mediteran crep, ćeramidu i talasaste krovne pokrivače, ukupne visine profila preko 90 mm. a. Dimenzija 66x118 cm. Kom. 620,00 € b. Dimenzija 78x98 cm. Kom. 600,00 € c. Dimenzija 78x118 cm. Kom. 650,00 € d. Dimenzija 78x140 cm. Kom. 710,00 € e. Dimenzija 78x160 cm. Kom. 890,00 € f. Dimenzija 114x118 cm. Kom. 780,00 € g. Dimenzija 114x140 cm. Kom. 925,00 € Sa bakarnom opšivkom prozora, oznake EDS, za tegolu, šindru i druge ravne krovne pokrivače, ukupne debljine do 16 mm (2x8 mm).

F.

a. Dimenzija 66x118 cm. b. Dimenzija 78x98 cm.
c. d. e. f. g. Dimenzija 78x118 cm. Dimenzija 78x140 cm. Dimenzija 78x160 cm. Dimenzija 114x118 cm. Dimenzija 114x140 cmr

Kom. Kom.
Kom. Kom. Kom. Kom. Kom.

600,00 € 580,00 €
630,00 690,00 845,00 745,00 895,00 € € € € €

64.

Nabavka i postavljanje pojedinačnog krovnog prozora,"Velux" tip GPL,dimenzija 78x140 cm, sa aluminij umskom opšivkom prozora oznakeEDH, ukupne visine profila do 90 mm. Prozorje izraĊen od nordijske borovine, zaštićen sa dva sloja laka i zastakljen termo izolacionim staklom 4+16+4 mm, punjenim argonom. Unutrašnje staklo je fiotirano a spoljno od kaljenog stakla. Na vrhu prozora je ventilacioni otvor sa preklopom i ugraĊenim filterom za zaštitu od prašine i insekta. Krilo se obrće oko srednje horizontalne ose sa ruĉicom na vrhu krila. Prozor postaviti po uputstvu proizvoĊaĉa. Obraĉun po komadu prozora.
a. Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH, za crep i talasaste krovne pokrivače, ukupne visine profila do 90 mm. Kom. b. Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDW, za mediteran crep, ćeramidu i talasaste krovne pokrivače, ukupne visine profila preko 90 mm. Kom. c. Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDS, za tegolu, šindru i druge ravne krovne pokrivače, ukupne debljine do 16 mm (2x8 mm). Kom. d. Sa bakarnom opšivkom prozora oznake EDH, za crep i talasaste krovne pokrivače, ukupne visine profila do 90 mm. Kom. e. Sa bakarnom opšivkom prozora oznake EDW, 20 mediteran crep, ćeramidu i talasaste krovne pokrivače, ukupne visine profil a preko 90 mm. Kom. f. Sa bakarnom opšivkom prozora, oznake EDS, za tegolu, šindru i druge ravne krovne pokrivače, ukupne debljine do 16 mm (2x8 mm). Kom. 328 545,00 €

545,00 €

520,00 €
620,00 €

615,00 €
595,00 €

70.

Nabavka i postavljanje pojedinačnog krovnog prozora,"Velux"tip GGU, dimenzija 78x140 cm, sa aluminij timskom opšivkom prozora oznake EDH, ukupne visine profila do 90 mm. Prozor je izraĊen od laminirane drvene srţi i završno obraĊen belim vodootpornim poliuretanom i zastakljen termo izolacionim staklom 4+16+4 mm, punjenim argonom. Unutrašnje staklo je flotirano a spoljno od kaljenog stakla. Na vrhu prozora je ventilacioni otvor sa preklopom i ugraĊenim, fllterom za zaštitu od prašine i insekta. Krilo se obrće oko srednje horizontalne ose sa ruĉicom na vrhu krila. Prozor postaviti po uputstvu proizvoĊaĉa. Obraĉun po komadu prozora. .A Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH, za crep i talasaste krovne pokrivače, ukupne visine profila do 90 mm, a. Dimenzija 66x118 cm. Kom, b. Dimenzija 78x98 cm, Kom. c. Dimenzija 78x118 cm. Kom. d. Dimenzija 78x140 cm. Kom. e. Dimenzija 114x118 cm. Kom. f. Dimenzija 114x140 cm. Kom.

450,00 €

455,00 495,00 545,00 600,00 665,00

€ € € € €

B.

Sa aluminijumskom opsivkomprozora oznake EDW, za mediteran crep, čeramidu i talasaste krovne pokrivače, ukupne visine profila preko 90 mm, a. Dimenzija 66x118 cm. Kom. 450,00 € b. Dimenzija 78x98 cm. Kom. 455,00 € c. Dimenzija 78x118 cm. Kom. 495,00 € d. Dimenzija 78x140 cm, Kom. 545,00 € e. Dimenzija 114x118 cm. Kom. 600,00 € f. Dimenzija 114x140 cm. Kom. 665,00 € Sa aluminijumskom opsivkom prozora oznake EDS, za tegofu, šindru i druge ravne krovne pokrivače, ukupne debljine do 16 mm (2x8 mm). a. Dimenzija 66x118 cm. Kom. 430,00 € b. Dimenzija 78x98 cm. Kom. 435,00 € c. Dimenzija 78x118 cm. Kom. 475,00 € d. Dimenzija 78x140 cm. Kom. 525,00 € e. Dimenzija 114x118 cm. Kom. 570,00 € f. Dimenzija 114x140 cm. Kom. 630,00 € Sa bakarnom opsivkom prozora oznake EDH, za crep i talasaste krovne pokrivače, ukupne visine profila do 90 mm. a. Dimenzija 66x118 cm. Kom. 680,00 € b. Dimenzija 78x98 cm. Kom. 665,00 €
c. Dimenzija 78x118 cm. Kom. 720,00 €

C.

D.

d. Dimenzija 78x140 cm. e. Dimenzija 114x118 cm. f. Dimenzija 114x140 cm. E.

Kom. Kom. Kom.

780,00 € 850,00 € 1000,00 €

Sa bakarnom opšivkom prozora oznake EDWt za mediteran crep, ćeramidu i talasaste krovne pokrivače, ukupne visine profila preko 90 mm. a. Dimenzija 66x118 cm. Kom. 685,00 € b. Dimenzija 78x98 cm. Kom. 670,00 € c. Dimenzija 78x118 cm. Kom. 720,00 € d. Dimenzija 78x140 cm. Kom. 775,00 € e. Dimenzija 114x118 cm. Kom. 854,00 €
f. Dimenzija 114x140 cm. Kom. 995,00 €

329

F.

Sa bakarnom opšivkom prozora, oznake EDS, za tegolu, šindru i druge ravne krovne pokrivače, ukupne debljine do 16 mm (2x8 mm). a. b. € c. d. e. f. Dimenzija 66x1/8 cm. Dimenzija 78x98 cm. Dimenzija 78x118 cm. Dimenzija 78x140 cm. Dimenzija 114x118 cm. Dimenzija 114x140 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 665.00 € 645,00 700,00 750,00 820,00 970.00 € € € €

106.

Nabavka i postavljanje pojedinačnog krovnog prozora,"Velux" tip GVT, dimenzija 54x83 cm, sa poliuretanskom opšivkotn. Prozor je izraĊen od joniziranog aluminijuma i poliuretana i sluţi za Izlaz na krov. Krilo prozora je obeseno sa strane, leve ili desne, otvara se ka spoljnoj strani i zastakljeno je termo izolacionim staklom 4+16+4 mm, punjenim argonom. Prozor postaviti po uputstvu proizvoĊaĉa. Obraĉun po komadu prozora. Kom. 285,00 €

107.

Nabavka i postavljanje pojedinačnog krovnog prozora, sa daljinskim upravljanjem,"Velux"tip INTEGRA GGL, dimenzijo 78x140 cm, sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH, ukupne visine profila do 90 mm. Prozorom i ventilacionim preklopom se elektriĉno upravlja sa infracrvenim daljinskim upravljaĉem. Prozor je izraĊen od nordijske borovine, zaštićen sa dva sloja laka i zastakljen termo izolacionim staklom 4+16+4 mm, punjenim argonom. Unutrašnje staklo je flotirano a spoljno od kaljenog stakla. Na vrhu prozora je ventilacioni otvor sa preklopom l ugraĊenim fllterom za zaštitu od prašine i insekta. Krilo se obrće oko srednje horizontalne ose sa ruĉicom na vrhu krila. Prozor postaviti po uputsrvu proizvoĊaĉa. Obraĉun po komadu prozora.
A. Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDH, za crep i talasaste krovne pokrivače, ukupne visine profila do 90 mm. a. Dimenzija 66x118 cm. Kom. 915?00 € b. Dimenzija 78x98 cm. Kom. 910,00 € c. Dimenzija 78x118 cm. Kom, 945,00 €

d. Dimenzija 78x140 cm,
e. Dimenzija 78x160 cm, f. Dimenzija 114x118 cm.

Kom.
Kom. Kom.

970,00 €
l 070,00 € l 040,00 €

g. Dimenzija 114x1'40 cm. B.

Kom.

l 110,00 €

Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDW, za mediteran crep, ćeramidu i talasaste krovne pokrivače, ukupne visine profila preko 90 mm.
a. Dimenzija 66x118 cm. Kom. 915.00 €

b. Dimenzija 78x98 cm.
c. Dimenzija 78x118 cm.

Kom.
Kom.

910,00 €
945,00 €

d. e. f. g.
C.

Dimenzija 78x140 cm. Dimenzija 78x160 cm. Dimenzija 114x118 cm. Dimenzija 114x140 cm.

Kom. Kom. Kom. Kom.

970,00 € l 070,00 € 1040,00 € l 110,00 €

Sa aluminijumskom opšivkom prozora oznake EDS, za tegolu, šindru i druge ravne krovne pokrivače, ukupne debljine do 16 mm (2x8 mm).

a. b. c. d.

Dimenzija 66x118 cm. Dimenzija 78x98 cm. Dimenzija 78x118 cm. Dimenzija 78x140 cm.

Kom. Kom. Kom. Kom.
Kom. Kom.

895,00 890,00 920,00 950,00

€ € € €

e. Dimenzija 78xl60cm. f. Dimenzija 114x118 cm.

1040,00 € 1010,00 €

g. Dimenzija 114x140 cm.
330

Kom.

1075,00 €

128. Nabavka i postavljanje PAL venecijaner roletne za"Velux" prozor dimenzija 78/140 cm. Venecijaner roletne su izraĊene od aluminijumskih traka premazanih Termo-Stop slojem. Obraĉun po komadu roletne. a. b. c. d. e. f. g. Za prozor 66x118 cm. Za prozor 78x98 cm. Za prozor 78x118 cm. Za prozor 78x140 cm. Za prozor 78x160 cm. Za prozor 114x110 cm. Za prozor 114x140 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 87,00 € 85,00 € 91,00 € 100,00 € 106,00 € 108,00 € 120,00 €

135. Nabavka i postavljanje RHL unutrašnje roletne za "Velux" prozor, dimenzija 78/140 cm Unutrašnje roletne su izraĊene od kvalitetnog pamuka otpornog na prljanje. Obraĉun po komadu roletne. .
a. Za prozor 66x118 cm. b. Za prozor 78x98 cm. Kom. Kom. 32,00 € 36,00 €

c. Za prozor 78x118 cm.
d. e. f. g. Za prozor 78x140 cm. Za prozor 78x160 cm. Za prozor 114x110 cm. Za prozor 114x140 cm.

Kom.
Kom. Kom. Kom. Kom.

36,00 €
36,00 36,00 45,00 45,00 € € € €

142. Nabavka i postavljanje DKL unutrašnje roletne za "Velux" prozor, dimenzija 78/140 cm. Unutrašnje roletne saspoljnim reflektujućim termo slojem su pogodne za spavaće sobe, potpunu zamraĉuju prostor. Obraĉun po komadu roletne.
a. b. c. d. e. f. g. Za prozor 66x118 cm. Za prozor 78x98 cm. Za prozor 78x118 cm. Za prozor 78x140 cm. Za prozor 78x160 cm. Za prozor 114x110 cm. Za prozor 114x140 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 62,00 60,00 64,00 70,00 74,00 75,00 83,00 € € € € €. € €

149. Nabavka i postavljanje MHL spoljne tende za "Velux" prozor, dimenzija 78/140 cm. Crna mreţica propušta prigušenu svetlost, a zadrţava toplotu i otporna je na vremenske uslove. Moţe se postaviti zajedno sa unutrašnjom roletnom. Obraĉun po komadu tende.
a. b. c. d. e. f. g. Za prozor 66x118 cm. Za prozor 78x98 cm. Za prozor 78x118 cm. Za prozor 78x140 cm. Za prozor 78x160 cm. Za prozor 114x110 cm. Za prozor 114x140 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 45,00 € 57,00 € 57,00 € 57,00 € 57,00 € 79,00 € 79,00 €

156. Nabavka i postavljanje krovnog prozora "Nissal" dimenzija 64x85 cm sa krovnom opšivkom. Prozor je izveden u kombinaciji alumimjuma (spolja) i drveta (unutrašnja strana). Krilo prozora zastakljeno je termo izolacionim staklom 4+15+4 mm, i dihtovano EPDM zaptivaĉima. Prozor postaviti po uputstvu proizvoĊaĉa i ugraditi venecijaner roletne, od aluminijumskih traka. Obraĉun po komadu prozora. a. Dimenzija 64x85 cm. b. Dimenzija 74x85 cm. c. Dimenzija 74x115 cm.
d. Dimenzija 84x115 cm.

Kom. Kom. Kom.
Kom.

270,00 € 290,00 € 315,00 €
340,00 €

331

160. Nabavka i postavljanje krovnog prozora,"Bravo",dimenzija 54x78 cm, sa krovnom opšivkom. Krilo prozora zastakljeno je termo izolacionim staklom 4+12+4 mm. Prozor postaviti po uputstvu proizvoĊaĉa i ugraditi venecijaner roletne, od aluminijumskih traka premazanih Termo-Stop slojem. Obraĉun po komadu prozora.
a. b. c. d. e. Dimenzija 54x78 cm. Dimenzija 65x110 cm. Dimenzija 75x95 cm. Dimenzija 75x115 cm. Dimenzija 80x140 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 225,00 € 255,00 € 255,00 € 285,00 € 330,00 €

165. Nabavka i postavljanje krovnog prozora, "Rapi" Beograd, dimenzija 54x85 cm, sa krovnom opšivkom. Prozor je izraĊen od visokokvalitetnog drveta smreke, bezbojno impregniran i zaštićen opšavom od aluminijumskog lima, obojenog elastiĉnim poliesterskim lakom (RAL 8019 polumat). Krilo prozora zastakljeno je termo izolacionim Flot staklom 4+16-1-4 mm i dihtovano trajno elastiĉnim zaptivaĉima EPDM. Prozor postaviti po uputstvu proizvoĊaĉa i ugraditi venecijaner roletne. Obraĉun po komadu prozora.
a. Dimenzija 54x85 cm. Kom. 265,00 €

b. Dimenzija 65x112 cm.
c. Dimenzija 74x112 cm. d. Dimenzija 85x112 cm. . e. Dimenzija 74x145 cm.

Kom.
Kom. Kom. Kom.

305,00 €
320,00 € 340,00 € 385,00 €

8, Šperovana vrata
l. Izrada i postavljanje ulaznih jedno krilnih obostrano šperovanih vrata, dimenzija 105x205 cm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, a rarnovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obloţiti šper ploĉom debljine 4 mm, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri kljuĉa, tri usadne Šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata.
a. Dimenzija 105x205 cm. b. Dimenzija 130x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 160,00 € 260,00 €

3.

Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih obostrano šperovanih vrata sa nadsvetlom, dimenzija 105x205+60 cm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, a rarnovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obloţiti šper ploĉom debljine 4 mm, po Šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata.

a. Dimenzija 105x205+60 cm. b. Dimenzija 130x210+60 cm, dvokrilna.
5.

Kom. Kom.

190,00 € 290,00 €

Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih zastakljenih obostrano Šperovanih vrata, dimenzija 105x205 cm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obloţiti šper ploĉom debljine 4 mm, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata.
a. Dimenzija 105x205 cm. b. Dimenzija 130x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 195,00 € 295,00 €

332

7.

Izrada i postavljanje ulaznih jednokrllnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata sa nadsvetlom, dimenzija 105x205+60 cm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, a rarnovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obloţiti šper ploĉom debljine 4 mm, po šemi stolarije i detaljima.Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnacijuTNa podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata.
a. Dimenzija 105x205+60 cm. b. Dimenzija 130x210+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 225,00 € 325,00 €

9.

Izrada i postavljanje jedno krilnih obostrano šperovanih vrata, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrĉe, a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obloţiti šper ploĉom debljine 4 mm, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata.
a. b. c. d. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x205 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 95,00 € 105,00 € 110,00 € 150,00 €

13.

Izrada i postavljanje jednokrilnih obostrano šperovanih vrata sa nadsvetlom, dimenzija 70x205+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrĉe, a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obloţiti šper ploĉom debljine 4 mm, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata.
a. b. c. d. Dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 140x205+60 cm, dvokrilna, Kom. Kom. Kom. Kom. 130,00 135,00 140,00 210,00 € € € €

17.

Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata P2, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrĉe, a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obloţiti šper ploĉom debljine 4 mm, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata.
a. b. c. d. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x205 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 115,00 € 125,00 € 135,00 € 200,00 €

2L

Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata P2 sa nadsvetlom, dimenzija 70x205+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrĉe, a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obloţiti šper ploĉom debljine 4 mm, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm, a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata.
a. Dimenzija 70x205+60 cm. b. Dimenzija 80x205 + 60 cm. Kom. Kom. 120,00 € 130,00 €

333

c. Dimenzija 90x205 + 60 cm. d. Dimenzija 140x205+60 cm, dvokrilna.

Kom. Kom.

140.00 C 195,00 €

25.

Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata P3, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrĉe. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obloţiti šper ploĉom debljine 4 mm. po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u Širini zida i opšili lajsnama. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata.
a. b. c. d. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x205 cm, dvokrilna. Kom. Korn. Kom. Kom. 135,00 € 140,00 € 150,00 € 210,00 €

29.

Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata P3 sa nadsvetlom, dimenzija 70x205+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrĉe, a ramovsku konstrukciju kriia sa saćem obostrano obloţiti šper ploĉom debljine 4 mm, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm, a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata.
a. b. c. d. Dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. Dimenzija 90x205+60 on. Dimenzija 140x205+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 125 :00 130,00 135,00 205?00 € € € €

33.

Izrada i postavIjanje jednokrilnih kliznih obostrano šperovanih vrata, dimenzija 80x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrĉe, a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obloţiti šper ploĉom debljine 4 mm, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. U podu ugraditi voĊicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizaĉima i masku. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata.
a. Dimenzija 80x205 cm. b. Dimenzija 140x205 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 160,00 € 230,00 €

9. Furnirana vrata
l. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih furniranih vrata, dimenzija 105x205 cm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obloţiti furniranom šper ploĉom debljine 4 mm, po Šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri kljuĉa, tri usadne Šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata,

a. Dimenzija 105x205 cm.
b. Dimenzija 130x210 cm, dvokrilna.

Kom.
Kom.

230,00 €
325,00 €

334

3.

Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih furniranih vrata sa nadsvetlom, dimenzija 105x205+60 cm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obloţiti furniranom šper ploĉom debljine 4 mm, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti.gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata. a.. Dimenzija 105x205+60 cm. b. Dimenzija 130x210+60 cm, dvokrilna. Kom. . Kom. 260,00 € 375,00 6

5.

Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih furniranih i zastakljenih vrata P2 , dimenzija 105x205 cm, Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obloţiti furniranom šper ploĉom debljine 4 mm, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x205 cm. b. Dimenzija 130x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 260,00 € 360,00 €

7.

Izrada i postavljane jednokrilnih ulaznih furniranih i zastakljenih vrata P2 sa nadsvetlom, dimenzija 105x205+60 cm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obloţiti furniranom šper ploĉom debljine 4 mm, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata.
a. Dimenzija 105x205+60 cm. b. Dimenzija 130x210+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 290,00 € 380,00 €

9.

Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih vrata, dimenzija 70x205 cm, Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obloţiti furniranom šper ploĉom debljine 4 mm, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata.
a. b. c. d. Dimenzija 70x205 cm., Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm, Dimenzija 140x205 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 145,00 € 155,00 € 165,00 € 220,00 €

13.

Izrada i postavljan je jednokrilnih furniranih vrata sa nadsvetlom, dimenzija 70x205+60 cm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obloţiti furniranom šper ploĉom debljine 4 mm, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata.
a. b. c. d. Dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 140x205+60 cm. dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 190,00 € 200,00 € 240,00 € 310,00 €

17.

Izrada i postavljanje jednokritnih furniranih i zastakljenih vrata P2, dimenzija 70x205 cm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obloţiti furniranom šper ploĉom debljine 4 mm, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini
335

zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva kljuĉa, iri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastaklili mat staklom i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata. a. Dimenzija 70x205 cm. b. Dimenzija 80x205 cm. c. Dimenzija 90x205 cm.
d. Dimenzija 140x205 cm. dvokrilna.

Kom. Kom. Kom.
Kom.

175.00 € ] 85:00 € 195,00 €
280,00 €

21.

Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih i zastakljenih vrata P2 sa nadsvetlom, dimenzija 70x205+60 cm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obloţiti furniranom šper ploĉom debljine 4 mm. po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva kljuca, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm, a , nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 140x205+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 185,00 € 195,00 € 205,00 € 290,00 €

25.

Izrada i postavIjanjeyećfa0Ar(7/u/z furniranih i zastakljenih vrata P3, dimenzija 70x205 cm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, ramovska konstrukcija krila obostrano je obloţena šper ploĉom debljine 4 mm furnirane hrastovim furnirom l klase, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x205 cm, dvokrilna. Kom. Kom Kom. Kom. 205,00 € 215,00 € 225,00 € 300,00 €

29. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih i zastakljenih vrata P3 sa nadsvetlom, dimenzija 70x205+60 cm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine; ramovska konstrukcija krila obostrano je obloţena šper ploĉom debljine 4 mm furnirane hrastovim furnirom I klase, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu . ukopavajuću sa dva kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom, • debljine 5 mm, a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata. a. b. c. d. 33. Dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 140x205+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 185,00 € 195,00 € 205,00 € 280,00 €

Izrada i postavljan je jeđnokrilnih i furniranih kliznih vrata, dimenzija 80x205 cm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obloţiti furniranom šper ploĉom debljine 4 mm, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. U podu ugraditi vodicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizaĉima i masku od hrastovine. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x205 cm. b. Dimenzija 140x205 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 245,00 € 340,00 €

336

10. Jelova vrata
l. Izrada i postavljanje ulaznih vrata od punog drveta, dimenzija 105x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrĉe, a prag od hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata.
a. Dimenzija 105x205 cm. b. Dimenzija 130x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 225,00 € 325,00 €

3.

Izrada i postavljanje ulaznih vrata sa nadsvetlom, od punog drveta, dimenzija 105x205+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrĉe, a prag od hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri kljuĉa, tri usadne Šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata.
a. Dimenzija 105x205+60 cm. b. Dimenzija 130x210+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 260,00 € 350,00 €

5.

Izrada i postavljanje ulaznih zastakljenih vrata od punog drveta, dimenzija 105x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrĉe, a prag od hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata,
a. Dimenzija 105x205 cm. b. Dimenzija 130x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 275,00 € 360,00 €

7.

Izrada i postavljanje ulaznih zastakljenih vrata sa nadsvetlom, od punog drveta, dimenzija 105x205+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrĉe, a prag od hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eioksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri kljuca, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata.
a. Dimenzija 105x205+60 cm. . b. Dimenzija 130x210+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 300,00 € 390,00 €

9.

Izrada i postavljanje ulaznih vrata od punog drveta, sa fllungama i profilacijom, dimenzija 110x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrĉe, a prag od hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri kljuca, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata. a. Dimenzija 110x220 cm. b. Dimenzija 130x210 cm, dvokrilna. . Kom. Kom. 325,00 € 425,00 €

11.

Izrada i postavljanje ulaznih vrata sa nadsvetlom, od punog drveta, sa fllungama i profilacijom, dimenzija 110x220+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrĉe, a prag od hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i nadsvetlo zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata.
a. Dimenzija 110x220+60 cm.
b. Dimenzija 130x210+60 cm. dvobilna.

Kom.
Kom.

375,00 €
500,00 €

337

13.

Izrada i postavIjanje jednokrilnih vrata od punog drvefa, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zid a i opšiti lajsnama. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. bravu ukopavajuću sa dva kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštitili bezbojnim premazom za impregnaciju.Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata. a. b. c. d. e. f. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Dimenzija 210x220 cm, trokrilna. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 130.00 € 145,00 € 160,00 € 260,00 € 350,00 € 450,00 .€

19.

Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata sa nadsvetlom, od punog drveta, dimenzija 70x205+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. • Obraĉun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. . Dimenzija 140x220+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 145,00 165,00 180,00 280,00 € € € €

23.

Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih vrata od punog drveta, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata. a. b. c. d. e. f. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Dimenzija 210x220 cm, trokrilna. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 140,00 155,00 170 ; 00 240,00 350,00 450,00 € € € € € €

.

29.

Izrada i postavljanje jeđnokrllnih zastakljenih vrata sa nadsvetlom, od punog drveta, dimenzija 70x205+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrĉe, po Šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti Jajsnama. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm, a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata, a. b. c. d. Dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 240x220+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 195,00 210,00 225,00 300,00 € € € €

33.

Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih vrata sa šprosnama, od punog drveta, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i

338

pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata.
a. b. c. d. e. f. 39. Dimenzija 70x205 cm.. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Dimenzija 210x220 cm, trokrilna. Dimenzija260x220cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 210,00 € 230,00 € 250,00 € 320,00 € 420,00 € 520,00 €

Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata od punog drveta, sa filungama, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata. a. b. c. d. e. f. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x220 cm. dvokrilna. Dimenzija 200x220 cm, trokrilna. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 260,00 € 275,00 € 290,00 € 390,00 € 450,00 € 520,00 €

45.

Izrada i postavIjanje jednokrilnih vrata sa nadsvetlom, od punog drveta, sa fiiungama i profilacijom, dimenzija 70x205+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrĉe,.po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 140x220+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 290,00 € 310,00 € 330,00 € 440,00 €

49.

Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, rubni zatvaraĉ, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+l2+4mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata.
a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 180,00 € 200,00 € 285,00 €

52.

Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta, sa kapkom, dimenzija 80x220 cm. Vrata, dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, rubni zatvaraĉ, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm, postavljenim preko podmetaĉa od nerĊajućeg materijala i kilovati odgovarajućim kitom. Kapak izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm, b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 300,00 € 330,00 € 445.00 € 339

55.

Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta, sa platnenom roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranoe aluminijuma. rubni zatvaraĉ, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija ]00x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 220,00 € 250,00 €' 325,00 €

58.

Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta, sa drvenom eslinger roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, rubni zatvaraĉ, tri usadne šarke pq krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm, postavljenim preko podmetaĉa od nerĊajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Vrata i roletne zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm, c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 420,00 € 465,00 € 580,00 €

61.

Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta, sa aluminijumskom eslinger roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, rubni zatvaraĉ, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata.

a. Dimenzija 80x220 cm.
b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. 64.

Kom.
Kom. Kom.

275,00 €
300,00 € 420,00 €

Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta, sa PVC eslinger roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, rubni zatvaraĉ, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata.

a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija J 00x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna.
67.

Kom. Kom. Kom.

240,00 € 265,00 € 390,00 €

Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrĉe. po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, rubne zatvaraĉe, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata,

a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna.
340

Kom. Kom. Kom.

365,00 € 400,00 € 560,00 €

70. Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta, sa kapkom, dimenzija 80x220 cm. Vrata, dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve jele i smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, rubne zatvaraĉe, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptki odgovarajućim kitom. Kapak izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata,
a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija J00x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 480,00 € 525,00 € 740,00 €

73.

Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta, sa platnenom roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrce, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, rubne zatvaraĉe, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta, Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata.
a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 410,00 € 450,00 € 630,00 €

76.

Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta, sa drvenom eslinger roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, rubne zatvaraĉe, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Vrata i roletne zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. .. . Obraĉun po komadu vrata.
a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 600,00 € 660,00 € 870,00 €

79.

Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta, sa aluminijumskom eslinger roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, rubne zatvaraĉe, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija l40x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 455,00 € 500,00 € 735,00 €

82.

Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta, sa PVC eslinger roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, rubne zatvaraĉe, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata.
a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 425,00 € 470,00 € 675,00 €
341

85.

Izrada i postavIjanje jednokrilnih klatno (špilter) vrata od punog drveta, dimenzija 105x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, dve klatno (špilter) šarkc po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x205 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrihia. Kom. Kom. 325,00 € 520,00 €

87.

Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih klatno (špilter) vrata od punog drveta, dimenzija 105x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, dve klatno (špilter) šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 6 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata.

a. Dimenzija 105x205 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna.
89.

.

Kom. Kom.

355,00 € 680,00 €

Izrada i postavljanje jednokrilnih klatno (špilter) vrata od punog drveta, sa filungama i profilacijom, dimenzijo 110x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, dve klatno (špilter) šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata.

a. Dimenzija 110x220 cm.
b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. 91.

Kom.
Kom.

450,00 €
650,00 €

Izrada i postavljanja jednokrilnih kliznih vrata od punog drveta, dimenzija 80x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. U podu ugraditi vodicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizaĉima i masku. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata, a. Dimenzija 80x205 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 260,00 € 390,00 €

93.

Izrada i postavljanje garaţnih dvokrilnih vrata od punog drveta, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna. Kom. Kom. 390,00 € 540,00 €

c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna.
96.

Kom.

650,00 €

Izrada i postavljanje garaţnih dvokrilnih vrata od punog drveta, sa zastakljenim delom, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrĉe, po Šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Obraĉun po komadu vrata.

a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna.
b. Dimenzija 240x210 cm, trokriina. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. 342

Kom.
Kom. Kom.

455,00 €
585.00 € 720,00 €

99. Izradbi postavljanje garaţnih dvokrilnih vrata od punog drveta, sa filungama i profilacijom, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata.
a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 585,00 € 650,00 € 780,00 €

11. Borova vrata
l. Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata, dimenzija 105x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, a prag od hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri kljuĉa, tri usadne Šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata.

a. Dimenzija105x205 cm. b. Dimenzija 130x210 cm, dvokrilna.
3.

Kom. Kom.

290,00 € 420,00 €

Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata sa nadsvetlom, dimenzija 105x205+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, a prag od hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata.
a. Dimenzija 105x205+60 cm. b. Dimenzija 130x210+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 340,00 € 460,00 €

5.

Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata sa zastakljenim delom, dimenzija 105x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, a prag od hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata.
a. Dimenzija 105x205 cm. b. Dimenzija 130x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 360,00 € 460,00 €

7.

Izrada i postavljanje borovih ulaznih zastakljenih vrata sa nadsvetlom, dimenzija 105x205+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, a prag od hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x205+60 cm. b. Dimenzija 130x210+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 390,00 € 510,00 €

9.

Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata, sa filungama i profilacijom, dimenzija 110x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, a prag od hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata. a. Dimenzija 110x220 cm. b. Dimenzija 130x210 cm. dvokrilna. Kom. Kom. 420,00 € 550,00 €
343

11.

Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata,sa filungama, profilacijom i nadsvctlom,dimenzija 110x220+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, a prag od hrastovine. po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata.
a. Dimenzija 110x220+60 cm. b. Dimenzija 130x210-60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 4900.00 € 650,00 €

13.

Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih vrata, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajući! sa dva kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata,
a. b. c. d. e. f. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Dimenzija 200x220 cm, trokrilna. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 175,00 190,00 210,00 340,00 465,00 590,00 € € € € € €

19.

Izrada i postavIjanje jednokrilnih borovih vrata sa nadsvetlom, dimenzija 70x205+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata.
a. b. c. d. Dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 140x220+60 cm, Kom. Kom. Kom. Kom. 185,00 210,00 235,00 365,00 € € € €

23.

Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih zastakljenih vrata, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata.
a. b. c. d. e. f. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Dimenzija 200x220 cm, trokrilna. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 130,00 200,00 220,00 320,00 465,00 590,00 € € € € € €

29.

Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih zastakljenih vrata sa nadsvetlom, dimenzija 70x205+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm, a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata.
a. b. c. d. Dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 140x220+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 200,00 € 220,00 € 235,00 € 350,00 €

344

33.

Izrada i postavIjanje jednokrilnih borovih zastakljenih vrata sa šprosnama, dimenzija 70x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti iajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajući! sa dva kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata.
a. b. c. d.. e. f. Dimenzija 70x220 cm. Dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 90x220 cm. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Dimenzija 210x220 cm, trokrilna Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna, Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 255,00 € 275,00 € 295,00 € 390,00 € 550,00 € 675,00 €

39.

Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih vrata, sa fllungama, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti Iajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta.Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata.
a. b. c. d. e. f. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Dimenzija 200x220 cm, trokrilna. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 340,00 € 360,00 € 380,00 € 510,00 € 590,00 € 675,00 €

45.

Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih vrata, sa fllungama i nadsvetlom, dimenzija 70x205+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti Iajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata.
a. b. c. d. Dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 140x220+60 cm, dvokritna. Kom. Kom. Kom. Kom. 380,00 € 400,00 € 420,00 € 575,00 €

49.

Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, rubni zatvaraĉ, tri usadne Šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 220,00 € 240,00 € 340,00 €

52.

Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata, sa kapkom, dimenzija 80x220 cm. Vrata, dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, rubni zatvaraĉ, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm, postavljenim preko podmetaĉa od nerĊajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Kapak izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 360,00 € 400,00 € 545,00 €

:

345

Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata sa platnenom roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, rubni zatvaraĉ, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d= 4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata.

58.

Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata sa drvenom eslinger roletnom, dimenzija

80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, rubni zatvaraĉ, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm, postavljenim preko podmetaĉa od nerĊajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Vrata i roletne zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata.
a. Dimenzija 80x220 cm. Kom. 510,00 €

b. Dimenzija 100x220 cm.
c. Dimenzija 140x220 cm dvokrilna. 61.

Kom.
Kom.

550,00 €
700.00 €

Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata sa aluminijumskom eslinger roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po Šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, rubni zatvaraĉ, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Fiot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata, a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 330,00 € 360,00 € 540,00 €

64.

Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata sa PVC eslinger roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, rubni zatvaraĉ, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata.
a. Dimenzija 80x220 cm. Kom. 285,00 €

b. Dimenzija 100x220 cm.
c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. 67.

Kom.
Kom.

320,00 €
460,00 €

Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, rubne zatvaraĉe, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata .

a. Dimenzija 80x220 cm.
b. Dimenzija 100x220 cm.

Kom.
Kom.

435,00 €
470,00 €

c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna.
70.

Kom.

685,00 €

Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata, sa kapkom, dimenzija 100x220 cm. Vrata, dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima..Postaviti okov od mesinga, rubne zatvaraĉe, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Kapak izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim

346

premazom za impregnaciju.

Obraĉun po komadu vrata.
a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. 73. Kom. Kom. Kom. 575,00 € 630,00 € 885,00 €

Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata sa platnenom roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, rubne zatvaraĉe, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 475,00 € 525,00 € 950,00 €

76.

Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata sa drvenom eslinger roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. . Postaviti okov od mesinga, rubne zatvaraĉe, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Vrata i roletne zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 720,00 € 790,00 € l 040,00 €

79.

Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata sa aluminijumskom eslinger roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, rubne zatvaraĉe, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 545,00 € 600,00 € 880,00 €

82.

Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata sa PVC eslinger roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, rubne zatvaraĉe, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. 'b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 510,00 € 560,00 € 810,00 €

85.

Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih klatno (špilter) vrata, dimenzija 105x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, dve klatno (špilter) šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x205 cm. b. Dimenzije: 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 425,00 € 675,00 €

347

87.

Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih klatno (špilter) vrata sa zastakljenim delom, dimenzija 105x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinca. dve klatno (špilter) šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 6 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x205 cm. b. Dimenzija 140x220 crn, dvokrilna. Kom. Kom. 455,00 € 725.00 €

89.

Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih klatno (špilter) vrata, sa filungama i profilacijom, dimenzija 110x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, dve klatno (špilter) šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata. a. Dimenzija l J 0x220 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 585.00 € 845,00 €

91.

Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih kliznih vrata, dimenzija 80x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. U podu ugraditi vodicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizaĉima i masku od borovine. Postaviti okov od mesinga, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata.
a. Dimenzija 80x205 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 340.00 € 520,00 €

93.

Izrada i postavljanje garaţnih dvokrilnih borovih vrata, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne \ suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom.. Kom. Kom. 480,00 € 620,00 € 840,00 €

96.

Izrada i postavljanje garaţnih dvokrilnih borovih vrata sa zastakljenim delom, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postavit i okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 min. Obraĉun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. Kom. 580,00 €

b. Dimenzija 240x220 cm, trokrilna.
c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. 99.

Kom.
Kom.

780,00 €
910,00 €

Izrada i postavljanje garaţnih dvokrilnih borovih vrata, sa filungama i profilacijom, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata,

a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna.
b. Dimenzija 240x220 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna.

Kom.
Kom. Kom.

780,00 €
850,00 € 975,00 €

348

12. Hrastova vrata
1. Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata, dimenzija 105x205 cm. Vrata, dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom z a impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x205 cm. b. Dimenzija 130x210 cm, dvokrilna. 3. Kom. Kom. 450,00 € 650,00 €

Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata sa nadsvetlom, dimenzija 105x205+60 cm. Vrata, dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata, a. Dimenzija 105x205+60 cm. b. Dimenzija 130x210+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 520,00 € 720,00 €

5.

Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata sa zastakljenim delom, dimenzija 105x205 cm. Vrata, dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa ciiinder uloškom i tri kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x205 cm. b. Dimenzija 130x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 550,00 € 680,00 €

7.

Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih zastakljenih vrata sa nadsvetlom, od punog drveta, dimenzija 105x205+60 cm. Vrata, dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x205+60 cm. b. Dimenzija 130x210+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 580,00 € 780,00 €

9.

Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata, sa filungama i profilacijom, dimenzija 110x220 cm. Vrata, dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri kljuĉa, tri usadne Šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata. a. Dimenzija 110x220 cm. b. Dimenzija 130x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 650,00 € 850,00 €

11.

Izrada i postavljanje hrastovih ulaznih vrata, sa filungama, profilacijom i nadsvetlom, dimenzija 110x220+60 cm. Vrata, dovratnik i prag izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata. a. Dimenzija 110x220+60 cm. b. Dimenzija 130x210+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 780,00 € 975,00 € 349

Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih vrata, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajući! sa dva kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata. a. b. c. d. e. f. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Dimenzija 200x220 cm, trokrilna. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 260,00 € 290,00 € 320,00 € 500,00 € 725,00 - € 900,00 €

19.

Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih vrata sa nadsvetlom, dimenzija 70x205+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u Širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata. a. Dimenzija 70x205+60 cm. b. Dimenzija 80x205+60 cm. c. Dimenzija 90x205+60 cm. Kom. Kom. Kom. 290,00 € 325,00 € 365,00 €

d. Dimenzija 140x220+60 cm, dvokrilna.
23.

Kom.

560,00 €

Izrada i postavljanje jeđnokrilnih hrastovih zastakljenih vrata, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata,

a. Dimenzija 70x205 cm.
b. Dimenzija 80x205 cm.

Kom.
Kom.

285,00 €
310,00 €

c. Dimenzija 90x205 cm.
d. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. e. Dimenzija 200x220 cm, trokrilna. f. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna.

Kom.
Kom. Kom. Kom.

340,00 €
520,00 € 720,00 € 910,00 €

29.

Izrada i postavIjanje jednokrilnih hrastovih zastakljenih vrata sa nadsvetlom, dimenzija 70x205+60 cm. Vrata .izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata,

a. Dimenzija 70x205+60 cm.
b. Dimenzija 80x205+60 cm. c. Dimenzija 90x205+60 cm, d. Dimenzija 140x220+60 cm, dvokrilna.

Kom.
Kom. Kom. Kom.

310,00 €
340,00 € 360,00 € 550,00 €

350

33.

Izrada i postavljanje jedno krilnih hrastovih zastakljenih vrata sa šprosnama, dimenzija 70x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti iajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajući! sa dva kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata, a. b. c. d. e. f. Dimenzija 70x220 cm. Dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 90x220 cm. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Dimenzija-210x220 cm, trokrilna. Dimenzija260x220cm, četvorokrilna. Kom. 390,00 € Kom. 420,00 € Kom. 450,00 € Kom. 580,00 € Kom.840,00 € Ko m 975,00 €

39.

Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih vrata, sa filungama, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti Iajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata. Kom. 520,00 €

40.

Izrada i postavl]an}e jednokrilnih hrastovih vrata, sa filungama, dimenzija 80x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti Iajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva kljuca, tri usadne Šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata.
a. b. c. d. e. f. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Dimenzija 200x220 cm, trokrilna. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 520,00 550,00 585,00 780,00 910,00 l 040,00 € € € € € €

45.

Izrada i postavljanje jednokrilnih hrastovih vrata, sa filungama i nadsvetlom, dimenzija 70x205+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti Iajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205+60cm. Dimenzija 80x205+60 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 140x220+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 585,00 € 620,00 € 650,00 € 880,00 €

49.

Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih hrastovih vrata, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, rubni zatvaraĉ, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d= 4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata.
a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 340,00 € 370,00 € 540,00 € 351

52. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih hrastovih vrata, sa kapkom, dimenzija 80x220 cm. Vrata, dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postavili okov od mesinga, rubni zatvaraĉ, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastaklili termo izolacionim Flot staklom d=4 +12+4 mm. postavljenim preko podmetaĉa od nerdajućeg materijala i kilovati odgovarajućim kitom. Kapak izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata.
a. Dimenzijo 80x220 cm.
b. Dimenzija J 00x220 cm.

Kom.
Kom.

600,00 €
660,00 €

c. Dimenzija 1 40x220 cm. dvokrilna.

Kom.

9 1 0,00 €

55.

Izrada i postavljanje hrastovih jednokrilnih klatno (špilter) vrata, dimenzija 105x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, dve klatno (špilter) šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata.
a. Dimenzija 105x205 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 650,00 € l 040,00 €

57. Izrada i postavljanje hrastovih jednokrilnih zastakljenih klatno (špilter) vrata dimenzija 105x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, dve klatno (špilter) šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti Flot ravnim providnim staklom debljine 6 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata.

a. Dimenzija 105x205 cm. b. Dimenzija 1 40x220 cm, dvokrilna.
59.

Kom. Kom.

680,00 € l 100,00 €

Izrada i postavljanje hrastovih jednokrilnih klatno (špilter) vrata, sa filungama i profilacijom, dimenzija 110x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida .i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, dve klatno (špilter) šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata.
a. Dimenzija 110x220 cm. Kom. 845,00 € 1200,00 €

b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna.
61.

Kom.

Izrada i postavljanje hrastovih jednokrilnih kliznih vrata, dimenzija 90x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. U podu ugraditi vodicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizaĉima i masku od hrastovine. Postaviti okov od mesinga, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata.
a. Dimenzija 90x205 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 450,00 € 780,00 €

63.

Izrada i postavljanje garaţnih dvokrilnih hrastovih vrata, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata

a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna.
c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna.

Kom. Kom.
Kom.

780,00 € 975,00 €
l 350,00 €

352

66.

Izrada i postavljanje garaţnih dvokrilnih hrastovih vrata sa zastakljenim delora, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri kljuĉa, tri usaadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Obraĉun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 910,00 € l 170,00 € l 430,00 €

69.

Izrada i postavljanje garaţnih dvokrilnih hrastovih vrata, sa filungama i profllacijom,dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata,
a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 1170,00 € 1300,00 € 1560,00 €

13. AIu. Vrata
1. Izrada i postavljanje zastakljenih ulaznih jednokritnih aluminijumskih vrata, dimenzija 105x210 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, sa termo prekidom, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri kljuĉa, tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti jednostrukim ornament staklom debljine 5 mm i dihtovati trajno elastiĉnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Obraĉun po komadu vrata.
a. Dimenzija 105x210 cm. b. Dimenzija 130x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 485,00 € 845,00 €

3.

Nabavka i postavljanje zastakljenih jednokrilnih vrata, od eloksiranog aluminijuma "NissalALS" tip V/VI, dimenzija 103x210 cm. Konstrukcija vrata je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Krila vrata zastakliti jednostrukim ornament staklom debljine 4 mm. Okov i boja vrata, po izboru projektanta. Obraĉun po komadu vrata,
a. Dimenzija 103x210 cm. b. Dimenzija 126x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 510,00 € 670,00 €

5.

Nabavka i postavljanje zastakljenih jednoknlnih vrata,od eloksiranog aluminijuma"NissalALS" tip VII, dimenzija 103x210 cm. Konstrukcija vrata je izvedena od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Krila vrata zastakliti termo izolacionim refleksnim Flot staklom d=5+12+4 mm. Okov i boja vrata, po izboru projektanta. Obraĉun po komadu vrata.
a. Dimenzija 103x210 cm. b. Dimenzija 126x210 cm, dvokrilna.

Kom. Kom.

830,00 € l 200,00 €

35 3

7.

Izrada i postavljanje jednokrilnih aluminijumskih vrata, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma. sa ispunom i dihtovati EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postavili okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajući! sa dva kljuĉa i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Obraĉun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 180,00 210.00 245,00 340,00 € € € €

11.

Izrada i postavljanje jednokrilnih aluminijumskih zastakljenih vrata, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma, sa ispunom i dihtovati EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva kljuĉa i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i dihtovati gumom. Obraĉun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x210 cm, dvokrilna. Korn. Kom. Kom.. Kom. 225,00 240,00 255;00 340,00 € € € €

15.

Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih aluminijumskih vrata, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornirn sistemom profila, termo prekidom i sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastiĉnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Obraĉun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. . Kom. Kom. Kom. 290,00 € 320,00 € 450,00 €

18.

Izrada i postavljanje balkonskih jedno krilnih zastakljenih aluminijumskih vrata, sa kapkom, dimenzija 80x220 cm. Vrata i kapak izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornirn sistemom profila, termo prekidom i sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu i tri Šarke po krilu, po izboru projektanta. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i komarnikom. Krila vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+I2+4 mm i dihtovati trajno elastiĉnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Obraĉun po komadu vrata.
a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 615,00 € 650,00 € 875,00 €

21. Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih aluminijumskih vrata sa eslinger roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornirn sistemom profila, termo prekidom i sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom, po Šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Eslinger roletne izvesti od aluminijuma. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastiĉnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Obraĉun po komadu vrata.
a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija l'00x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. 354 Kom. Kom. Kom. 475,00 € 515,00 € 715,00 €

24.

Nabavka i postavljanje balkonskih zastakljenih jednokrilnih vrata, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS", dimenzija 80x220 cm. Konstrukcija vrata izvedena je od anodiziranih alummijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+l5+4 mm. Okov i boja vrata, po izboru projektanta. Obraĉun po komadu vrata.
a. Dimenzija 80x2 20 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 295,00 € 500,00 €

26.

Nabavka i postavljanje balkonskih zastakljenih jednokrilnih vrata sa kapcima, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS", dimenzija 80x220 cm. Konstrukcija vrata izvedenaje od anodiziranih aiuminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mreţom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose, uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja prozora i kapaka, po izboru projektanta. Obraĉun po komadu vrata.
a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 1 40x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 660,00 € 1010,00 €

28.

Nabavka i postavljanje balkonskih zastakljenih jednokrilnih vrata, od eloksiranog aluminijuma "NissalALT", dimenzija 80x220 cm. Konstrukcija vrata izvedena je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka, izmeĊu spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Okov i boja vrata, po izboru projektanta. ....... „. Obraĉun po komadu vrata.
a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 1 40x220 cm, dvokrilna. Kom. "Kom. 360,00 € 610,00 €

30.

Nabavka i postavljanje balkonskih zastakljenih jednokrilnih vrata sa kapcima, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALT", dimenzija 80x220 cm. Konstrukcija vrata izvedenaje od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka, izmeĊu spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mreţom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose, uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja prozora i kapaka, po izboru projektanta. Obraĉun po komadu vrata,
a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 1 40x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 760,00 € l 160,00 €

32. .Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih vrata, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS", dimenzija 200x220 cm. Konstrukcija vrata izvedena je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mreţom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose, uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja vrata i kapaka, po izboru projektanta. Obraĉun po komadu vrata.
a. Dimenzija 200x220 cm. b. Dimenzija 240x220 cm.
c. Dimenzija 300x220 cm.

Kom. Kom.
Kom.

940,00 € 1020,00 €
l 1 80700 € 355

35.

Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih vrata sa kapcima, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS", dimenzija 200x220 cm. Konstrukcija vrata izvedena je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d= 4+15+4 mm. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mreţom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose. uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja vrata i kapaka, po izboru projektanta. Obraĉun po komadu vrata. a. Dimenzija 200x220 cm. b. Dimenzija 240x220 cm. c. Dimenzija 300x220 cm. Kom. Kom. Kom. l 630,00 € 1730,00 € 2 025,00 €

38.

Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih vrata, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALT", dimenzija 200x220 cm. Konstrukcija vrata izvedena je od anodiziranih aJuminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka, izmeĊu spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d= 4+15+4 mm. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mreţom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose, uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja vrata i kapaka, po izboru projektanta. Obraĉun po komadu vrata. a. Dimenzija 200x220 cm. b. Dimenzija 240x220 cm. Kom. Kom. l 145,00 € 3240,00 €

c. Dimenzija 300x220 cm.
41.

Kom.

1430,00 €

Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih vrata sa kapcima, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALT", dimenzija 200x220 cm. Konstrukcija vrata izvedena je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka, izmeĊu spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mreţom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose, uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja vrata i kapaka, po izboru projektanta. Obraĉun po komadu vrata. a. Dimenzija 200x220 cm. b. Dimenzija 240x220 cm. Kom. Kom. 1750,00 € 1950,00 €

c. Dimenzija 300x220 cm.

Kom.

2275,00 €

44. Izrada i postavljanje kliznih zastakljenih aluminijumskih vrata, dimenzija 100x220 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, termo prekidom i sistemom zaptivanja, po šemi stolarije i detaljima. Okov od eloksiranog aluminijuma, brava i boja vrata, po izboru projektanta. Krila vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d= 4+12+4 mm i dihtovati trajno elastiĉnom EPDM gumom. Obraĉun po komadu vrata.

a. b. c. d.

Dimenzija l'00x220 cm. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 200x220 cm, Dimenzija 2-40x220 cm.

Kom. Kom. Kom. Kom.
Kom.

520,00 € 700,00 € 960,00 € 1020,00 €
l 200,00 €

e. Dimenzija 300x220 cm.

356

49.

Izrada i postavljanje garaţnih aluminijumskih dvokrilnih vrata, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, sa termo prekidom, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri kljuĉa, tri Šarke po krilu, po izboru projektanta. Obraĉun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom, Kom. Kom. l 040,00 € 1240,00 € l 430,00 €

52.

Izrada i postavljanje garaţnih aluminijumskih zastakljenih dvokrilnih vrata, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, sa termo prekidom, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri kljuĉa, tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Krila vrata zastakliti ornament staklom d=6 mm i dihtovati trajno elastiĉnom EPDM gumom. Obraĉun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 1075,00 € l 260,00 € l 460,00 €

14. Alu. - drvo vrata
1. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih zastakljenih vrata od aluminijuma i drveta, dimenzija 105x210 cm. Vrata izraditi u kombinaciji eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i drveta, sa termo prekidom, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri kljuĉa, tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti jednostrukim ornament staklom debljine 5 mm i dihtovati trajno elastiĉnom EPDM gumom.,Drvene elemente vrata finalno obraditi i lakirati. Obraĉun po komadu vrata.
a. Dimenzija 105x210 cm. b. Dimenzija 130x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 550,00 € 875,00 €

3.

Izrada i postavljanje jednokritnih vrata od aluminijuma i drveta, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi u kombinaciji od eloksiranog aluminijuma i drveta, sa ispunom i dihtovati gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eioksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva kljuĉa i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Drvene elemente vrata finalno obraditi i lakirati. Obraĉun po komadu vrata.
a. b. c. d. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 195,00 € 225,00 € 260,00 € 375,00 €

7.

Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih vrata od aluminijuma i drveta, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi u kombinaciji od eloksiranog aluminijuma i drveta, sa ispunom i dihtovati gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva kljuĉa i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i dihtovati gumom. Drvene elemente vrata finalno obraditi i lakirati. Obraĉun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 260,00 270.00 285,00 370.00 € € € €

357

3 1. Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih vrata od aluminijuma i drveta, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi u kombinaciji eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i drveta, sa termo prekidom i sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom, po šcmi stolarije i detaljima. Okov. brava, tri šarke po krilu i boja vrata, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4-H2-4 mm i dihtovati trajno elastiĉnom EPDM gumom. Drvene elemente vrata finalno obraditi i lakirati. Obraĉun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm, c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. 14. Kom. Kom. Kom. 310.00 € 340,00 € 480,00 €

Izrada i postavljanje balkonskih jednoknlnlh zastakljenih vrata od aluminijuma i drveta, sa kapkom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi u kombinaciji eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i drveta, sa termo prekidom i sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Kapak izvesti sa pokretnim rebrima i komamikom. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastiĉnom EPDM gumom. Obraĉun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm, c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 635,00 € 675,00 € 940,00 €

17.

Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih vrata od aluminijuma i drveta, sa eslinger roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi u kombinaciji eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i drveta, sa termo prekidom i sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu i tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Eslinger roletne izvesti od aluminijuma. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastiĉnom EPDM gumom. Obraĉun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 495,00 € 530,00 € 750,00 €

20.

Nabavka i postavljanje balkonskih zastakljenih jednokrilnih vrata, od eloksiranog aluminijuma i drveta "Nissal-ALD", dimenzija 80x220 cm. Konstrukcija vrata je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreĉe ili jele. IzmeĊu spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastiĉni drţaĉi sa zavrtnjem koji ĉine prekinuti termo most. Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom, a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza, koji površini daje svilenkast mat izgled. Sav zaptivni materijal raĊen je od EPDM profila. Zaptivaĉi su neprekinuti po ćelom obimu. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Okov i boja vrata, po izboru projektanta. Obraĉun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 400,00 € 670,00 €

22. Nabavka i postavljanje balkonskih zastakIjenih jednokrilnih vrata, od eloksiranog aluminijuma i drveta sa kapkom "Nissal-ALD", dimenzija 80x220 cm. Konstrukcija vrata je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreĉe ili jele. IzmeĊu spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastiĉni drţaĉi sa zavrtnjem koji ĉine prekinuti termo most. Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom, a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza, koji površini daje svilenkast mat izgled. Sav zaptivni materijal raĊen je od EPDM profila. Zaptivaĉi su neprekinuti po ćelom obimu. Vrata zastakliti 358

termo izolacionim Flot staklom d= 4+15+4mm. Okov i boja vrata, po izboru projektanta. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mreţom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose, uz pomoć mehanizma smeštenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja vrata i kapaka, po izboru projektanta. Obraĉun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. 24. Kom. Kom. 765,00 € 1175,00 €

.

Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih vrata, od eloksiranog aluminijuma i drveta "NissalALD", dimenzija 200x220 cm. Konstrukcija vrata je od anodiziranih aluminij umskih profila, sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreĉe ili jele. IzmeĊu spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastiĉni drţaĉi sa zavrtnjem koji ĉine prekinuti termo most Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom, a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza, koji površini daje svilenkast mat izgled. Sav zaptivni materijal raĊen je od EPDM profila. Zaptivaĉi su neprekinuti po celom obimu. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Okov i boja vrata, po izbom projektanta. Obraĉun po komadu vrata. a. Dimenzija 200x220 cm, b. Dimenzija 240x220 cm. c. Dimenzija 300x220 cm, Kom. Kom. Kom. 995,00 € l 080,00 € l 240,00 €

27.

Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih vrata od eloksiranog aluminijuma i drveta, sa kapcima, "Nissal-ALD", dimenzija 200x220 cm. Konstrukcija vrata je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila i lameliranog drveta od smreĉe ili jele. IzmeĊu spoljnih aluminijumskih i unutrašnjih drvenih delova nanose se plastiĉni drţaĉi sa zavrtnjem koji Ĉine prekinuti termo most. Zaštita drveta je osnovnom lazurnom impregnacijom, a finalna površinska obrada bezbojnim lazurom u dva namaza, koji površini daje svilenkast mat izgled. Sav zaptivni materijal raĊen je od EPDM profila. Zaptivaĉi su neprekinuti po celom obimu. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Okov i boja vrata, po izboru projektanta. Aluminijumske kapke izvesti sa pokretnim lamelama i PVC mreţom, za zaštitu od insekata. Lamele se obrću oko horizontalne ose, uz pomoć mehanizma smestenog unutar konstrukcije kapka. Okov, boja vrata i kapaka, po izboru projektanta. Obraĉun po komadu vrata. a. Dimenzija 200x220 cm: b. Dimenzija 240x220 cm. c. Dimenzija 300x220 cm. Kom. Kom. Kom. l 670,00 € l 800,00 € 2 080,00 €

30.

Izrada i postavljanje kliznih zastakljenih vrata od aluminijuma i drveta, dimenzija 100x220 cm. Vrata izraditi u kombinaciji eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i drveta, sa termo prekidom i sistemom zaptivanja, po šemi stolarije i detaljima. Okov od eloksiranog aluminijuma, brava i boja vrata, po izboru projektanta. Krila vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastiĉnom EPDM gumom. Obraĉun po komadu vrata. a. b. c. d. e. Dimenzija 100x220 cm. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 200x220 cm. Dimenzija 240x220 cm. Dimenzija 300x220 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 550,00 740,00 980,00 1050,00 l 260,00 € € € € €

359

15. PVC vrata
l. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih PVC zastakljenih vrata, dimenzija 105x210 cm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomomim sistemom profila i ojaĉanog ĉeliĉnim nerdajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa cilinder uloškom i tri kljuĉa, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta. Vrata zastakliti jednostrukim ornament staklom debljine 5 mm i dihtovati trajno elastiĉnom EPDM gumom. Obraĉun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x210 cm. b. Dimenzija J30x210 cm, dvokrilna. 3. Kom. Kom. 450,00 € 820,00 €

Izrada i postavljanje jednokrilnih PVC vrata, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomomim sistemom profila i ojaĉanog ĉeliĉnim nerdajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po Šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa dva kljuĉa, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta. Obraĉun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija J40x2 J O cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 160;00 € 180,00 € 210,00 € 290,00 €

7. Izrada i postavljanjeyerf/ioA'r/7w//i PVC zastakljenih vrata, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomomim sistemom profila i ojaĉanog Ĉeliĉnim nerdajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa dva kljuĉa, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i dihtovati gumom. Obraĉun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 210,00 230,00 250,00 310,00 € € € €

11. Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih PVC vrata, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomomim sistemom profila i ojaĉanog ĉeliĉnim nerdajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d= 4+12+4 mm i dihtovati trajno elastiĉnom EPDM gumom. Obraĉun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija J40x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 270,00 € 300,00 € 420,00 €

.

14.

Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih PVC vrata, sa kapkom, dimenzija 80x220 cm. Vrata i kapak izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomomim sistemom profila i ojaĉanog ĉeliĉnim nerdajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i komarnikom. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d= 4+12+4 mm i dihtovati trajno elastiĉnom EPDM gumom. Obraĉun po komadu vrata.

a. Dimenzija 80x220 cm.
b. Dimenzija 100x220 cm, c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. 360

Kom.
Kom. Kom.

600,00 €
640,00 € 840,00 €

17.

Izrada i postavljanje balkonskih jednokrilnih zastakljenih PVC vrata sa eslinger roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata i roletne izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojaĉanog ĉeliĉnim nerĊajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastiĉnom EPDM gumom. Obraĉun po komadu vrata.
a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija J40x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 370,00 € 400,00 € 520,00 €

20.

Izrada i postavljanje kliznih zastakljenih PVC vrata, dimenzija 100x220 cm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojaĉanog ĉeliĉnim nerĊajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava i boja vrata, po izboru projektanta. Krila vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati trajno elastiĉnom EPDM gumom. Obraĉun po komadu vrata.
a. b. c. d. e. Dimenzija 100x220 cm. Dimenzija 140x220 cm. Dimenzija 200x220 cm. Dimenzija 240x220 cm. Dimenzija 300x220 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 485,00 620,00 875,00 940,00 l 140,00 € € € € €

25.

Izrada i postavljanje garaţnih dvokrilnih PVC vrata, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojaĉanog Ĉeliĉnim nerĊajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa cilinder uloškom i tri.kljuĉa, tri šarke po krilu i boja vrata, po izboru projektanta. Obraĉun po komadu vrata.
a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 975,00 € l 170,00 € l 360,00 €

28.

Izrada i postavljanje garaţnih dvokrilnih zastakljenih PVC vrata, dimenzija 230x210 cm.Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojaĉanog ĉeliĉnim nerĊajuĉim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa cilinder uloškom i tri kljuĉa, tri šarke po krilu i boja vrata, po izboru projektanta. Krila vrata zastakliti ornament staklom d=6 mm i dihtovati trajno elastiĉnom EPDM gumom. Obraĉun po komadu vrata.
a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. l 010,00 € 1200,00 € l 400,00 €

361

16. Metal - drvo vrata
l. Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih vrata u metalnom stoku, dimenzija 70x205 cm. Krilo izvesti kao ramovsku konstrukciju sa saćem i obostrano obloţiti hrastovom furniranom šper ploĉom debljine 4 mm. I klase, po Šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma. iri usadne šarke po krilu, bravu ukopavajuću sa cilindriĉnim uloškom i tri kljuĉa, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Metalne delove obojili zaštitnom bojom za metal. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata.

a. Dimenzija 70x205 cm. b. Dimenzija 80x205 cm. c. Dimenzija 90x205 cm.
4.

Kom. Kom. Kom.

175.00 .€ 190,00 € 200,00 €

Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih vrata sa stokom od eloksiranog aluminijuma, dimenzija 70x205 cm. Krilo izvesti kao ramovsku konstrukciju sa saćem i obostrano obloţiti hrastovom furniranom šper ploĉom debljine 4 mm, I klase, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, tri usadne šarke po krilu, bravu ukopavajuću sa cilindriĉnim uloškom i tri kljuĉa, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata.

a. Dimenzija 70x205 cm. b. Dimenzija 80x205 cm. c. Dimenzija 90x205 cm.

Kom. Kom. Kom.

200,00 € 215,00 € 230,00 €

17. Pregrade
1. Izrada i postavljanje pregrade od eloksiranog aluminijuma l furniranog panela. Pregradu izvesti u rasteru od eloksiranog aluminijuma sa višekomomim sistemom profila i obostrano ih obloţiti furniranim hrastovim panelom, sa ispunom od tvrdih ploĉa mineralne vune, po šemi i detaljima iz projekta. Pregradu finalno obraditi, po izboru projektanta. Obraĉun po m2 pregrade. a. Aluminijuma i furniranog panela. b. Aluminijuma i medijapan ploča. c. Aluminijuma i oplemenjene iverice. 4. m2 m2 m2 90,00 € 75,00 € 70,00 €

Izrada i postavljanje pregrade sa vratima od eloksiranog aluminijuma i furniranog panela. Pregradu sa vratima izvesti u rasteru od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i obostrano ih obloţiti furniranim hrastovim pane/om, sa ispunom od tvrdih ploĉa mineralne vune, po šerni i detaljima iz projekta. Krila vrata izraditi kao ramovsku konstrukciju sa ispunom od tvrdih ploĉa mineralne vune debljine 2 cm i obloţiti hrastovim panelom. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, tri Šarke po krilu, bravu ukopavajuću sa cilindriĉnim uloškom i tri kljuĉa, po izboru projektanta. Pregradu sa vratima finalno obraditi. Obraĉun po m2 pregrade. a. Aluminijuma i furniranog panela. b. Aluminijuma i medijapan ploča. c. Aluminijuma i oplemenjene iverice. m2 m2 m2 100,00 € 85,00 € 80,00 €

362

7.

Izrada i postavljanje pregrade sa vratima od eloksiranog aluminij uma, furniranog panela i termo stakla. Pregradu sa vratima izvesti u rasteru od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i obostrano ih obložiti furniranim hrastovim panelom, sa ispunom od tvrdih ploĉa mineralne vune, po šemi i detaljima iz projekta. Pregradu u gornjem delu zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati EPDM zaptivaĉima. Krila vrata izraditi kao ramovsku konstrukciju sa "ispunom od tvrdih ploĉa mineralne vune debljine 2 cm i obloţiti hrastovim panelom. Postaviti- okov od eloksiranog aluminijuma, tri šarke po krilu, bravu ukopavajuću sa cilindriĉnim uloškom i tri kljuĉa, po izboru projektanta. Pregradu sa vratima finalno obraditi. Obraĉun po m2 pregrade.
a. Alumimjuma l furniranog panela. b. Aluminijuma i medijapana. c. Aluminijuma i oplemenjene iverice: € m2 m2 m2 135,00 € 115,00 € 110,00

10.

Izrada i postavljanje zastakljene pregrade od eloksiranog aluminijuma i furniranog panela. Pregradu izvesti u rasteru od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i obostrano ih obloţiti furniranim panelom, sa ispunom od tvrdih ploĉa mineralne vune, po šemi i detaljima iz projekta. Pregradu u gornjem delu zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i dihtovati EPDM zaptivaĉima. Pregradu finalno obraditi, po izboru projektanta. Obraĉun po m2 pregrade. a. Aluminijuma i furniranog panela. b. Aluminijuma i medijapan ploča, c. Aluminijuma i oplemenjene iverice. m2 m2 m2 115,00 € 100,00 € 95,00 €

13.

Izrada i postavljanje zastakljene pregrade sa vratima "Nissal MPZ 60" od eloksiranog aluminijuma i furniranog panela. Pregradu izvesti u rasteru od eloksiranih aluminijumskih profila i obostrano ih obložiti furniranim panelom, sa ispunom od tvrdih ploĉa mineralne vune, pregradu u gornjem delu zastakliti dvostrukim Flot staklom debljine 4 mm i dihtovati EPDM zaptivaĉirna, po šemi i detaljima iz projekta. Krila vrata izvesti kao ramovsku konstrukciju obostrano obloţenu sa furniranim panelom l sa ispunom od tvrdih ploĉa mineralne vune debljine 2 cm. Okov od eloksiranog aluminijuma, brava ukopavajuća sa cilindriĉnim uloškom i tri kljuĉa, tri šarke po krilu po izboru projektanta. Pregradu sa vratima finalno obraditi, po izboru projektanta. Obraĉun po m2 pregrade.
a. Sa furniranim panelom. m2 110,00 €

b. Sa medijapan pločama.
c. Sa oplemenjenom ivericom.

m2
m2

95,00 €
90,00 €

16.

Izrada i postavljanje zastakljene pregrade sa vratima "Nissal MPZ 60" od eloksiranog aluminijuma i gips kartonskih ploča. Pregradu izvesti u rasteru od eloksiranih aluminijumskih profila i obostrano ih obloţiti vatrootpornim gips kartonskim ploĉama debljine 15 mm, sa ispunom od tvrdih ploĉa mineralne vune, pregradu u gornjem delu zastakliti dvostrukim Flot staklom debljine 4 mm i dihtovati EPDM zaptivaĉima, po šemi i detaljima iz projekta. Krila vrata izvesti kao ramovsku konstrukciju obostrano obloţenu sa furniranim panelom i sa ispunom od tvrdih ploĉa mineralne vune debljine 2 cm. Okov od eloksiranog aluminijuma, brava ukopavajuća sa cilindriĉnim uloškom i tri kljuĉa, tri šarke po krilu po izboru projektanta. Pregradu sa vratima finalno obraditi, po izboru projektanta. Obraĉun po m2 pregrade.

m2 17.

100,00 €

Izrada i postavljanje zastakljene pregrade sa vratima "Nissal MPZ 60" od eloksiranog aluminijuma, cementno azbestnih ploča i furniranog panela. Pregradu izvesti u rasteru od eloksiranih aluminijumskih profila i obostrano ih obloţiti cementno azbestnim ploĉama i furniranim panelom. sa ispunom od tvrdih ploĉa mineralne vune. pregradu u gornjem delu zastakliti dvostrukim Flot staklom debljine 4 mm i dihtovati EPDM zaptivaĉima, po šemi i detaljima iz projekta. Krila vrata 363

izvesti kao ramovsku konstrukciju sa ispunom od tvrdih ploĉa mineralne vune debljine 2 cm i obloţiti hrastovim panelom. Okov od eloksiranog aluminijuma, brava ukopavajuća sa cilindriĉnim uloškom i tri kljuĉa, tri šarke po krilu po izboru projektanta. Pregradu, deo sa furniranim panelima i sa vratima finalno obraditi, po izboru projektanta. Obraĉun po m2 pregrade. m2 l8. 100,00 €

Izrada i postavljanje pregrade sa vratima i plakarima "Nissal MPZ 60" od eloksiranog aluminijuma i furniranog panela. Pregradu izvesti u rasteru od eloksiranih aluminijumskih profila i obostrano ih ob]ožiti furniranim panelom sa ispunom od tvrdih ploĉa mineralne vune, pregradu u gornjem delu zastakliti dvostrukim Flot staklom debljine 4 mm i dihtovati EPDM zaptivaĉima, po šemi i detaljima iz projekta. Krila vrata izvesti kao ramovsku konstrukciju obostrano obloţenu sa furniranim panelom i sa ispunom od tvrdih ploĉa mineralne vune debljine 2 cm. Okov od eloksiranog aluminijuma. brava ukopavajuća sa cilindriĉnim uloškom i tri kljuĉa, tri šarke po krilu po izboru projektanta. Pregradu sa vratima i plakarima finalno obraditi, po izboru projektanta. Obraĉun po m2 pregrade. a. Sa furniranim panelom. b. Sa medijapan pločama. c. Sa oplemenjenom ivericom, m2 m2 m2 140,00 € 125,00 € 115,00 €

18. Ostala graĎevinska stolarija
1. Nabavka i postavljanje jednokrilnih harmonika vrata tipa "Akordijal"sa oblogom od skaja, proizvoĎač "Nissal". Vrata postaviti po uputstvu proizvoĊaĉa. Obraĉun po m2 vrata.

a. Jednokrilna vrata.
b. Dvokrilna vrata. 3.

m2
m2

75,00 €
90,00 €

Nabavka i ugraĎivanje jednokrilnih harmonika vrata sa dovrarnikom od hrastovine. Krilo vrata izraditi od lamela povezanih profilima. Lamele se obloţiti hrastovim furnirom. Krilo snabdeti šinom u gornjem delu stoka i vodicom krila u podu. Vrata i dovratnik tri puta obojiti lazurnim bojama i lakirati. Obraĉun po m2 otvora vrata. a. Jednokrilna vrata. b. Dvokrilna vrala. m2 m2 90,00 € 110,00 €

5.

Nabavka i ugraĎivanje jednokrilnih harmonika vrata sa dovratnikom od jelovine. Krilo vrata izraditi od lamela povezanih PVC profilima. Lamele se obloţiti ultrapasom u boji po izboru projektanta. Krilo snabdeti šinom u gornjem delu stoka i vodicom krila u podu. Dovratnik grundirati. Obraĉun po m2 otvora vrata. a. Jednokrilna vrala. b. Dvokrilna vrata. m2 m2 65,00 € 75,00 €

364

11. STOLARSKI RADOVI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Demontaţe Prozor krilo na krilo Jednostruki prozori Dvostruki prozori Restauracija prozora Šperovana vrata Furnirana vrata Jelova vrata Borova vrata Hrastova vrata Ostala vrata Restauracija vrata Izlozi Pregrade Zidovi Plafoni Podovi Stepeništa Stepeništa spiralna Ograde Elementi krova Oprema Ostali stolarski radovi 367 370 371 373 376 378 380 382 387 392 396 397 398 399 401 402 404 406 409 410 412 413 417

365

1. Demontaţe
I. Paţljiva demontaţa ugraĎenog plakara, veličine do 5,0 m2. Demontirane plakare utovariti i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Obraĉun po komadu plakara.

a. Do 5,0 m2.
b. Od 5,0-10,0m2. c. Od 10-20,0 m2. d. Po m2. 5.

Kom.
Kom Kom. m2

15,00 €
35,00 € 75,00 € 4,00 €

Paţljiva demontaţa plakara veličine do 3,0 m2. Demontirane plakare utovariti i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Obraĉun po komadu plakara. a. Plakara. b. Ormana. c. Vitrina. Kom. Kom. Kom. 7,50 € 15,00 € 12,50 €

8.

Paţljiva demontaţa prozora, površine do 2,00 m2. Demontirane prozore sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Obraĉun po komadu prozora.

a. Do 2,00 m2. b. Od 2,00-5,00m2.
c. Preko 5,00 m2. 11.

Kom. Kom.
Kom.

5,00 € 10,00 €
15,00 €

Paţljiva demontaţa prozora, koji se ponovo ugrađuju,površine do 2,00 m2. Obeleţiti prozore i paţljivo demontirati vodeći raĉuna da se ne oštete. Prozore oĉistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. Obraĉun po komadu prozora. a. Do 2,00 m2. b. Od 2,00-5,00 m2. Kom. Kom. 10,00 € 18,00 €

c. Preko 5,00 m2.
14.

Kom.

25,00 €

Paţljiva demontaţa krovnih prozora. Demontirane prozore sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Obraĉun po komadu prozora. Kom. 4,00 €

15.

Paţljiva demontaţa vrata zajedno sa štokom, površine do 2,00 m2. Demontirana vrata sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Obraĉun po komadu vrata, a. Do 2,00 m2. b. Od 2,00-5,00 m2. c. Preko 5,00 m2. Kom. Kom. Kom. 7,50 € 15,00 € 25,00 €

18.

Paţljiva demontaţa vrata, koji se ponovo se ugraĎuju, površine do 2,00 m2. Obeleţiti vrata i paţljivo demontirati vodeći raĉuna da se ne oštete. Vrata oĉistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju. Obraĉun po komadu vrata. a. Do 2.00 m2. b. Od 2.00-5,00 m2. c. Preko 5.00 m2. Kom. Kom. Kom. 15,00 € 25,00 € 35,00 € 367

21.

Paţljiva demontaţa ulaznih vrata zajedno sa stokom. Demontirana vrata sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Obraĉun po komadu vrata. a.
b.

Ulazna vrata.
Garažna vrata.

Kom.
Kom.

12,50 €
17.50 €

23.

Paţljiva demontaţa izloga od drveta sa prethodnim vaĎenjem stakla. Materijal oĉistiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor, udaljenu do 15 kilometara. Obraĉun po m2 izloga. m2 7,50 €

24.

Paţljiva demontaţa praga vrata. Prag demontirati i oĉistiti za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Obraĉun po komadu praga. Kom. 1,00 €

25.

Paţljiva demontaţa lajsni od drveta. Lajsne demontirati i oĉistiti za ponovnu upotrebu ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obraĉun po m l lajsni. a. Lajsne. b. Sokle. . ml ml 0,75 € 1,00 €

27.

Paţljiva demontaţa brodskog poda zajedno sa lajsnama. Brodski pod paţljivo demontirati, oĉistiti. sloţiti po vrsti, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 poda. a. Brodski pod. b. Brodski pod sa slepim podom. . m2 m2 3,00 € 4,50 €

29.

Demontaţa slepog poda, štafni i sloja peska. Slepi pod i štafne paţljivo demontirati, oĉistiti, sloţiti po vrsti, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 poda. m2 1,50 €

30.

Paţljiva demontaţa lamperije sa zidova. Lamperiju demontirati, oĉistiti, sloţiti po vrsti, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 lamperije. a. Lamperije. b. Lamperije sa filungama. m2 m2 4,00 € 6,00 €

32.

Paţljiva demontaţa lamperije sa plafona. Obeleţiti drvene elemente lamperije i paţljivo demontirati, oĉistiti i deponovati na pokrivenu gradilišnu deponiju, jer se ponovo ugraĊuje. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 plafona. a. Lamperije. b. Lamperije sa filungama, . m2 m2 7,00 € 9,00 €

368

34.

Paţljiva demontaţa drvenih ukrasnih tetvi daščanog plafona. Letve sa plafona paţljivo demontirati, oĉistiti i sloţiti na pokrivenu gradiiišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 plafona, m2 1,25 €

35.

Paţljiva demontaţa šašovca sa plafona. Obeleţiti drvene elemente plafona i paţljivo demontirati, oĉistiti i deponovati na pokrivenu gradiiišnu deponiju, jer se ponovo ugraĊuje. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 plafona. a. Šašovac. b. Daščani plafon. m2 m2 10,00 € 7,50 €

37.

Demontaţa stepenika od drveta. Paţljivo demontirati drvene stepenike. Stepenike grubo oĉistiti i sloţiti u magacin, za ponovnu upotrebu, ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po ml stepenika. ml 2,50 €

38.

Demontaţa obloge stepenika od drveta. Paţljivo demontirati oblogu stepenika stepeništa da se ne ošteti. Delove obloge oĉistiti i sloţiti u magacin, za ponovnu upotrebu, ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po ml stepenika. ml 4,00 €

39.

Demontaţa obloge podesta od drveta. Paţljivo demontirati oblogu podesta da se ne ošteti. Delove obloge oĉistiti i sloţiti u magacin, za ponovnu upotrebu, ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 podesta. m2 5,00 €

40.

Demontaţa drvene ograde stepeništa. Demontaţu izvršiti paţljivo, delove ograde oĉistiti i sloţiti u magacin, za ponovnu upotrebu, ili utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m l ograde. ml 6,00 €

41.

Demontaţa opšivke strehe. Opšivku strehe obeleţiti, paţljivo demontirati, oĉistiti i sloţiti na pokrivenu gradiiišnu deponiju za ponovnu upotrebu. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m.2 strehe. a. Opšivke strehe. b. Čeone daske strehe, po ml. m2 ml 6,00 € 2,50 €

42. Paţljiva demontaţa drvene kapije, dimenzija 100x240 cm. Demontiranu kapiju sklopiti, utovariti na . kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Obraĉun po komadu kapije.

Kom.
43.

7,50 €

Paţljiva demontaţa drvene ograde. Drvenu ogradu paţljivo demontirati, oĉistiti, sloţiti za ponovnu ugradnju ili utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obraĉun po m2 ograde. m2 2.50 €
369

2. Prozor krilo na krilo
1. Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo^ dimenzija 60x60 cm. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrĉe. po šemi stolarije i detaljima. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. IzmeĊu krila i stoka postaviti zaptivaĉ od sintetiĉke gume. Sa donje strane stoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju, Obraĉun po komadu prozora. a. Dimenzija 60x60 cm. b. Dimenzija 80x80 cm. c. Dimenzija 80x120 cm. d. Dimenzija 100x100 cm. e. Dimenzija 100x140 cm. f. Dimenzija 120x100 cm. g. Dimenzija 120x120 cm. h. Dimenzija 120x140 cm. i. Dimenzija 140x100 cm. j. Dimenzija 140x120 cm. k. Dimenzija 140x140 cm. 1. Dimenzija 140x180 cm. m.Dimenzija 160x120 cm. n. Dimenzija 180x140 cm. 15. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 70,00 € 105,00 € 155,00 € 175,00 € 230,00 € 220,00 € 245,00 € 260,00 € 250,00 € 275,00 € 320,00 € 405,00 € 360,00 € 405,00 €

Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo, sa kapcima, dimenzija 80x80 cm. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve jele i smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. IzmeĊu krila i stoka postaviti zaptivaĉ od sintetiĉke gume. Sa donje strane Stoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm.Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Prozore i kapke pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju, Obraĉun po komadu prozora, a. Dimenzija 80x80 cm. Kom. 155,00 € b. Dimenzija 80x120 cm. Kom. 220,00 € c. Dimenzija 100x100 cm. Kom. 250,00 €

d. Dimenzija 100x140 cm. e. Dimenzija 120x100 cm.
f. Dimenzija 120x120 cm. g. Dimenzija 120x140 cm. h, Dimenzija 140x100 cm. i. Dimenzija 140x120 cm. j. Dimenzija 140x140 cm. k. Dimenzija 140x180 cm. I. Dimenzija 160x120 cm. m. Dimenzija 180x140 cm. 29.

Kom. Kom.
Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom.

320,00 € 310,00 €
340,00 € 360,00 € 350,00 € 360,00 € 430,00 € 550,00 € 490,00 € 550,00 €

Izrada i postavljanje zastakljenih prozora krilo na krilo sa drvenom pokretnom eslinger roletnom, dimenzija 80x80+30 cm. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele j smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. IzmeĊu krila i Stoka postaviti zaptivaĉ od sintetiĉke gume. Sa donje strane stoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm. Prozore i roletne pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu prozora. a.. Kom. Dimenzija 80x80+30 cm. 160,00 €

b. Kom. c. Dimenzija 100x100+30 cm. d. Dimenzija 100x140+30 cm;
370

Dimenzija 80x120+30cm. 245,00 € Kom. 330,00 € Kom. 345,00 €

e. Dimenzija 120x100+30 cm.
f. g. h. i. j. k. 1. m. Dimenzija 120x120+30 cm. Dimenzija 120x140+30 cm.Kom. Dimenzija 140x100+30 cm. Dimenzija 140x120+30 cm. Kom. Dimenzija 140x140+30 cm. Dimenzija 140x180+30 cm. Dimenzija 160x120+30 cm. Dimenzija J80x140+30 cm.Kom.

Kom.
Kom. 420,00 € Kom. 370,00 € 400,00 € 480,00 € Kom. 560,00 € Kom. 510,00 € 590,00 €

315,00 €
375,00 €

Kom.

3. Jednostruki prozori
I. Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora, dimenzija 60x60 cm. Prozore izraditi od. prvoklasne i suve jele ili smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. IzmeĊu krila i štoka postaviti zaptivaĉ od sintetiĉke gume. Sa donje strane stoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm, postavljenim preko podmetaĉa od nerĊajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu prozora. a. Dimenzija 60x60 cm. b. Dimenzija 80x80 cm. c. Dimenzija 80x120 cm. d. Dimenzija 100x100 cm. e. Dimenzija 100x140 cm. f. Dimenzija 120x100 cm. g. Dimenzija 120x120 cm. h. Dimenzija 120x140 cm. i. Dimenzija 140x100 cm. j. Dimenzija 140x120 cm. k. Dimenzija 140x140 cm. I. Dimenzija 140x180 cm. m. Dimenzija 160x120 cm. n. Dimenzija 180x140 cm. Korn. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 55,00 € 70,00 € 105,00 € 120,00 € 155,00 € 150,00 € 165,00 € 180,00 € 170,00 € 185,00 € 210,00 € 265,00 € 230,00 € 270,00 €

-

15.

Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora, sa kapcima, dimenzija 30x80 cm. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. IzmeĊu krila i stoka postaviti zaptivaĉ od sintetiĉke gume. Sa donje strane stoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm, postavljenim preko podmetaĉa od nerĊajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Prozore i kapke pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu prozora.
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 80x120 cm. Dimenzija 100x100 cm. Dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 120x100 cm. Dimenzija 120x120 cm. Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija !40xl00 cm. Dimenzija 140x120 cm. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 140x180 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 125,00 € 170,00 € 190,00 € 240,00 € 230,00 € 260,00 € 280,00 € 260,00 € 285,00 € 320,00 € 410,00 €
371

.

1. Dimenzija 160x120 cm. m. Dimenziju 180x140 cm. 29.

Kom. Kom.

345.00 € 420.00 €

Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora sa platnenom roletnom, dimenzija 60x60 cm. Prozore izradili od prvoklasne i suve jele ili smrĉe. po šemi stolarije i detaljima. Okov od eloksiranog ajuminijuma po izboru projektanta. IzmeĊu krila i stoka postaviti zaptivaĉ od sintetiĉke gume. Sa donje strane stoka postaviti alurninijumsku okapnicu za oticanje vode. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. postavljenim preko podmetaĉa od nerdajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kilom. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu prozora. a. b. c. d. f. g. h. i. j. k. 1. m. n. Dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 80x120 cm. Dimenzija 100x100 cm. Dimenzija 120x100 cm. Dimenzija 120x120 cm. Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija 140x100 cm. Dimenzija 140x120 cm. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 140x180 cm. Dimenzija 160x120 cm. Dimenzija 180x140 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. 70,00 90,00 120,00 140,00 175,00 190,00 220,00 200,00 220,00 250,00 320,00 270,00 320,00 € € € € € € € € € € € € €

e. Dimenzija 100x140 cm.

Kom.
Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom.

180,00 €

43.

Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih prozora sa drvenom pokretnom eslinger roletnom, dimenzija 80x80+30 cm. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. IzmeĊu krila i stoka postaviti zaptivaĉ od sintetiĉke gume. Sa donje strane stoka postaviti alurninijumsku okapnicu za oticanje vode. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm, postavljenim preko podmetaĉa od nerdajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Prozore i roletne pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu prozora. a. b. c. d. Dimenzija 80x80+30 cm. Dimenzija 80x120+30 cm. Dimenzija 100x100+30 cm. Dimenzija 100x140+30 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. 130,00 € 195,00 € 210,00 € 270,00 €

e. Dimenzija 120x100+30 cm. f. Dimenzija 120x120+30 cm. g. cm.
h. Dimenzija 140x100+30 cm. i. Dimenzija 140x120+30 cm. j. Dimenzija 140x140+30 cm.

Kom. 240,00 € Kom. 290,00 € Dimenzija 120x140+30 Kom. 340,00 €
Kom.285,00 Kom.305,00 Kom.380,00 € € €

k. Dimenzija 140x180+30 cm. 1. Dimenzija 160x120+30 cm. m. Dimenzija 180x140+30 cm.
57.

Kom.450,00 Kom.400,00 Kom.460,00

€ € €

Izrada i postavljanje jednostrukih hrastovih prozora, dimenzija 60x60 c/n, zastakljenih termo staklom i finalno obraĎenih. Prozore izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta. IzmeĊu krila i stoka postaviti zaptivaĉ od sintetiĉke gume. Sa donje strane stoka postaviti alurninijumsku okapnicu za oticanje vode. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm, postavljenim preko podmetaĉa od nerdajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Prozore obrušiti finom šmirglom i bojiti lazumom bojom tri puta sa dodatkom laka. Obraĉun po komadu prozora.

a. Dimenzija 60x60 cm.
b. Dimenzija 80x80 cm.

Kom.
Kom.

110,00 €
140,00 €

372

c. Dimenzija 80x120 cm. d. Dimenzija J00x100 cm. e. Dimenzija 100x140 cm.

Kom. Kom. Kom.

210,00 € 240,00 € 310,00 €

f. Dimenzija 120x100 cm.
g. h. i. j. k. l. m. n. 71. Dimenzija 120x120 cm Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija 140x100 cm. Dimenzija l'40x1'20 cm. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 140x180 cm. Dimenzija 160x120 cm. Dimenzija 180x140 cm. ..

Kom.
Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom.

300,00 €
325,00 € 360,00 € 340,00 € 370,00 € 420,00 € 530,00 € 460,00 € 530,00 €

Izrada i postavljanje jednostrukih hrastovih prozora, sa kapcima, dimenzija 80x80 cm, zastakljenih termo staklom i finalno obraĎenih. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta. IzmeĊu krila i stoka postaviti zaptivaĉ od sintetiĉke gume. Sa donje strane stoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 rnm, postavljenim preko podmetaĉa od nerĊajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Prozore i kapke brusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka. Obraĉun po komadu prozora. a. Dimenzija 80x80 cm. b. Dimenzija 80x120 cm. c. Dimenzija 100x100 cm. d. Dimenzija 100x140 cm. e. Dimenzija 120x100 cm. f. Dimenzija 120x120 cm. g. Dimenzija 120x140 cm. h. Dimenzija 140x100 cm. i. Dimenzija 140x120 cm. j. Dimenzija 140x140 cm. k. Dimenzija 140x180 cm. L Dimenzija 160x120 cm. m. Dimenzija 180x140 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 250,00 € 340,00 € 380,00 € 480,00 € 460,00 € 520,00 € 560,00 € 530,00 € 570,00 € 640,00 € 825,00 € 680,00 € 825,00 €

4. Dvostruki prozori
1. Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih prozora, dimenzija 60x60 cm. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitorn. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu prozora. a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. Dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 80x120 cm. Dimenzija 100x100 cm. Dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 100x170 cm. Dimenzija 120x100 cm. Dimenzija 120x120 cm. Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija 120x170 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 110,00 € 140,00 € 210,00 € 340,00 € 310,00 € 280,00 € 300,00 € 325,00 € 360,00 € 460,00 €

373

k. Dimenzija 120x200 cm. 1. Dimenzija 140x100 cm. m. Dimenzija 140x120 cm. n. Dimenzija ]-40x1-10 cm. o. Dimenzija 140x170 cm. p. Dimenzija 140x200 cm. r. Dimenzija 180x140 cm. s. Dimenzija 180x170 cm. t. Dimenzija 180x200 cm. u. Dimenzija 240x140 cm. v. Dimenzija 240x170 cm.

Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom.

520,00 340.00 365,00 420,00 520.00 580,00 530.00 580,00 680,00 720,00 780.00

€ € € € € € € € € € €

23.

Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih prozora sa drvenom pokretnom eslinger roletnom, dimenzija 80x80+30 cm. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele i smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila1. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Prozore i roletne pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu prozora.
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. 1. m. n. o. p. r. s. t. u. Dimenzija 80x80+30 cm. Dimenzija 80x120+30 cm. Dimenzija 100x100+30 cm.. Dimenzija 100x140+30 cm. Dimenzija 100x170+30 cm. Dimenzija 120x100+30 cm. Dimenzija 120x120+30 cm. Dimenzija 120x140+30 cm. Dimenzija 120x170+30 cm. Dimenzija 120x200+30 cm. Dimenzija 140x100+30 cm. Dimenzija 140x120+30 cm. Dimenzija 140x140+30 cm. Dimenzija 140x170+30 cm. Dimenzija 140x200+30 cm. Dimenzija 180x140+30 cm. Dimenzija 180x170+30 cm. Dimenzija 180x200+30 cm. Dimenzija 240x140+30 cm. Dimenzija 240x170+30 cm. Kom. 200,00 € Kom. 240 : 00 € Kom. 320,00 € Kom 430,00 € Kom. 490,00 € Kom. 390,00 € Kom. 450,00 € Kom. 520,00 € Kom. 625,00 € Kom. 700,00 € Kom. 450,00 € Kom. 480,00 € Kom.520,00 € Kom. 700,00 € Kom. 780,00 € Kom. 720,00 € Kom. 810,00 € Kom. 940,00 € Kom. l 080,00 € Kom. l 260,00 €

.

45. Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih prozora sa platnenom roletnom,dimenzija 60x60 cm. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrĉe, po šemi i detaljima iz projekt. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom : debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za -' impregnaciju. Obraĉun po komadu prozora.
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
374

Dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 80x120 cm. Dimenzija 100x100 cm. Dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 100x170 cm. Dimenzija 120x100 cm. Dimenzija 120x120 cm. Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija 120x170 cm.

Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom,

120,00 € 160,00 € 225,00 € 250,00 € 340,00 € 400,00 € 325,00 € 350,00 € 400,00 € 500,00 €

k. I. m. n; o. p. r. s. t. u. v. 67.

Dimenzija 120x200 cm. Dimenzija 14OxJ00 cm. Dimenzija 140x120 cm. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 140x170 cm. Dimenzija 140x200 cm. Dimenzija 180x140 cm. Dimenzija 180x170 cm. Dimenzija 180x200 cm. Dimenzija 240x140 cm. Dimenzija 240x170 cm.

Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom.

575,00 370,00 400,00 460,00 570,00 650,00 590,00 650,00 760,00 800,00 870,00

€ € € € € € € € € € €

Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih prozora, sa kapcima, dimenziju 80x80 cm. Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Kapke izvesti sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Prozore i kapke pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu prozora. a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. L m. n. o. p. r. s. t. u. Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 80x120 cm. Dimenzija 100x100 cm. Dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 100x170 cm. Dimenzija 120x100 cm. Dimenzija 120x120 cm. Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija 120x170 cm. Dimenzija 120x200 cm. Dimenzija 140x100 cm. Dimenzija 140x120 cm. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 140x170 cm. Dimenzija 140x200 cm. Dimenzija 180x140 cm. Dimenzija 180x170 cm. Dimenzija 180x200 cm. Dimenzija 240x140 cm. Dimenzija 240x170 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 190,00 € 270,00 € 305,00 € 395,00 € 460,00 € 390,00 € 420,00 € 460,00 € 580,00 € 660,00 € 430,00 € 470,00 € 530,00 € 660,00 € 750,00 € 875,00 € 760,00 € 900,00 € 920,00 € l 010,00 €

89,

Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih hrastovih prozora finalno obraĎenih, dimenzija 60x60 cm. Prozore izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. Krila , prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Prozore obrušiti finom Šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka.
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. Dimenzija 60x60 cm. Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 80x120 cm. Dimenzija 100x100 cm. Dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 120x100 cm. Dimenzija 120x120 cm. Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija 140x100 cm. Dimenzija 140x120cm. Dimenzija 140x140 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 155,00 € 195,00 € 290,00 € 360,00 € 440,00 € 420,00 € 460,00 € 485,00 € 450,00 € 490,00 € 520,00 € 375

I. Dimenzija 140x170 cm. m. Dimenzija 180x1-10 cm. n. Dimenzija l$0x1 ~0 cm.

Kom. Kom. Kom.

580.00 € 780.00 € 840,00 €

103. Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih hrastovih prozora,sa kapcima,finalno obraĎenih, dimenzija 80x80cm, Prozore i kapke izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. po semi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta. U prozorima ugraditi skakavice za fiksiranje otvorenih krila. Krila prozora zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Kapke izraditi sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Prozore i kapke brusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka. Obraĉun po komadu prozora. a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. 1. m. Dimenzija 80x80 cm. Dimenzija 80x120 cm. Dimenzija 100x100 cm. Dimenzija 100x140 cm. Dimenzija 120x100 cm. Dimenzija 120x120 cm. Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija 140x100 cm. Dimenzija 140x120 cm. Dimenzija 140x140 cm. Dimenzija 140x170 cm. Dimenzija 180x140 cm. Dimenzija 180x170 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 300,00 420,00 500,00 610,00 600,00 650,00 690,00 650,00 690,00 740,00 875,00 1080,00 1200,00 € € € € € € € € € € € € €

5. Restauracija prozora
1. Postojeće prozore, dimenzija 60x100 cm, pregledati i izvršiti ampasovanje. Falc i ivice prozora obraditi da krila fino naleţu, dihtuju i lako se zatvaraju. Po potrebi podesiti mehanizam za zatvaranje. Obraĉun po komadu prozora. a. Dimenzija 60x100 cm. Kom. 15,00 €

b. c. d. e. f. 7,

Dimenzija 100x120 cm. Dimenzija 120x140 cm, Dimenzija 140x170 cm, Dimenzija 180x200 cm. Dimenzija 240x200 cm.

Kom. Kom. Kom. Kom. Kom.

20,00 € 25,00 € 40,00 € 50,00 € 75,00 €

Postojeće prozore sa okovom, dimenzija 60x100 cm, pregledati i izvršiti ampasovanje. Fale i ivice prozora obraditi da krila fino naleţu, dihtuju i lako se zatvaraju. Po potrebi podesiti mehanizam za zatvaranje. Oštećen i okov koji nedostaje zameniti novim po uzoru na postojeći. Obraĉun po komadu prozora. a. Dimenzija 60x100 cm.
b. Dimenzija 100x120 cm. c. Dimenzija 120x140 cm.

Kom.
Kom. Kom.

25,00 €
32,50 € 40,00 €

d. Dimenzija 140x170 cm. e. Dimenzija 180x200 cm. f. Dimenzija 240x200 cm.
376

Kom. Kom. Kom.

50,00 € 70,00 € 100,00 €

13.

Zamena skakavice prozora. Postojeću skakavicu za fiksiranje otvorenog spoljnjeg krila prozora paţljivo demontirati. Nabaviti i postaviti novu skakavicu po uzoru na prvobitnu. Obraĉun po komadu skakavice.

Kom.
14.

7,50 €

Zamena automata eslinger roletne. Postojeći pokvaren automat eslinger roletni demontirati i postaviti nov, po uzoru na postojeći. Obraĉun po komadu automata,

Kom. 15.

15,00 €

Zamena gurtne eslinger roletne. Postojeću oštećenu gurtnu eslinger roletni demontirati i postaviti novu, po uzoru na postojeću. Obraĉun po komadu gurtne.
Kom. 7,50 €

16.

Popravka automata eslinger roletne. Postojeći pokvaren automat eslinger roletni demontirati, a pokvarene delove popraviti ili zameniti novim. Obraĉun po komadu automata. Kom. 5,00 €

17.

Restauracija prozora, dimenzija 60x100 cm. Sa prozora paţljivo skinuti naslage i boje, do ĉistog drveta. Ĉišćenje izvesti hemijskim i fiziĉkim putem, paţljivo da se drvo i profilacija ne ošteti i drvo ne promeni boju. Kompletan prozor detaljno pregledati i ampasovatl, oštećene delove, po uzoru na postojeće, paţljivo zameniti novim od iste vrste drveta. Okov pregledati, oĉistiti i popraviti, delove koji nedostaju uraditi po uzoru na prvobitne i postaviti. Prozor prebrusiti finom šmirglom i zaštititi slojem bezbojne lazurne boje. Obraĉun po komadu prozora. a. b. c. d. e. f. Dimenzija 60x100 cm. Dimenzija 100x120 cm. Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija 140x170 cm. Dimenzija 180x200 cm. Dimenzija 240x200 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 35,00 € 50,00 € 75,00 € 100,00 € 175,00 € 225,00 €

23.

Restauracija prozora sa finalnom obradom, dimenzija 60x100 cm. Sa prozora paţljivo skinuti naslage i boje, do ĉistog drveta. Ĉišćenje izvesti hemijskim i fiziĉkim putem, paţljivo da se drvo i profilacija ne ošteti i drvo ne promeni boju. Kompletan prozor detaljno pregledati i ampasovati, oštećene delove, po uzoru na postojeće, paţljivo zameniti novim od iste vrste drveta. Okov pregledati, oĉistiti i popraviti, delove koji nedostaju uraditi po uzoru na prvobitne i postaviti. Prozor prebrusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka, po izboru i uputstvu projektanta. Obraĉun po komadu prozora. a. b. c. - d. e. f. Dimenzija 60x100 cm. Dimenzija 100x120 cm. Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija 140x170 cm. Dimenzija 180x200 cm. Dimenzija 240x200 cm. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 50,00 € 70,00 € 100,00 € 130,00 € 210,00 € 275,00 €

29.

Restauracija i sanacija prozora, dimenzija 60x100 cm. Sa prozora paţljivo skinuti naslage i boje, do ĉistog drveta. Ĉišćenje izvesti hemijskim i fiziĉkim putem, paţljivo da se drvo i profilacija ne ošteti i drvo ne promeni boju. Kompletan prozor detaljno pregledati i ampasovati, sve oštećene delove sanirati plombiranjem slabih delova epoksidnim dvokomponentnim lepkom "Donil" (ili sliĉnim) i strugotinom od iste vrste drveta. Okov pregledati, oĉistiti i popraviti, delove koji nedostaju uraditi po uzoru na 377

prvobitne i postaviti. Drvo prebrusiti finom šmirglorn i zaštititi potapanjem ili premazom više puta ksilolin kombija. Obraĉun po komadu prozora. a. b. c. d. e. f. Dimenzija 60x100 cm. Dimenzija !00x120 cm. Dimenzija 120x140 cm. Dimenzija 140x170 cm. Dimenzija 180x200 cm. Dimenzija 240x200 cm. Korn. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 60,00 80,00 125,00 150,00 225.00 € € € € €

300,00 €

6. Sperovana vrata
1. Izrada i postavljanje ulaznih jedno krilnih obostrano šperovanih vrata, dimenzija 105x205 cm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obloţiti šper ploĉom debljine 4 mm, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata.
a. Dimenzija 105x205 cm. b. Dimenzija 130x210 cm, dvokrilna. 3. Kom. Kom. 160,00 € 260,00 €

Izrada i postavljanje ulaznih jedno krilnih obostrano šperovanih vrata sa nadsvetlom, dimenzija 205x205+60 cm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obloţiti šper ploĉom debljine 4 mm, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. - Obraĉun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x205+60 cm. b. Dimenzija 130x210+60 cm, dvokrilria. Kom. Kom, 195.00 € 290,00 €

5.

Izrada i postavljanje ulaznih je dno krilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata, dimenzija 105x205 cm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obloţiti šper ploĉom debljine 4 mm, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata.
a. Dimenzija 105x205 cm. Kom. 195,00 €

b. Dimenzija 130x210 cm, Ďvokrilna.
7.

Kom.

290,00 €

Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata sa nadsvetlom, dimenzija 105x205+60 cm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obloţiti šper ploĉom debljine 4 mm, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata,
a. Dimenzija 105x205+60 cm. b. Dimenzija 130x210+60 cm, Ďvokrilna. Kom. Kom. 225,00 € 325,00 €

9.

Izrada i postavljanje jeđnokrifnih obostrano šperovanih vrata, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrĉe, a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obloţiti šper

378

ploĉom debljine 4 mm, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajući! sa dva kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu- postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata.
a. b. c. d. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x205 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 95,00 € 105,00 € 115,00 € 150,00 €

13.

Izrada i postavljanje jednokrilnih obostrano šperovanih vrata sa nadsvetlom, dimenzija 70x205+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrĉe, a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obloţiti šper ploĉom debljine 4 mm, po Šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva kljuca, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata.
a. b. c. d. Dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 140x205+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 120,00 € 130,00 € 140,00 € 200,00 €

17.

Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata, dimenzija 70x205 cm, Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrĉe, a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obloţiti šper ploĉom debljine 4 mm, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva kljuĉa, tri usadne Šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata.
a. b. c. d. Dimenzija 70x205 cm. . Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x205 cm, dvokrilna. Kom Kom. Kom. Kom. 130,00 140,00 150,00 210,00 € € € €

21.

Izrada i postavIjanje jednokrilnih zastakljenih obostrano šperovanih vrata sa nadsvetlom, dimenzija 70x205+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrĉe, a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obloţiti šper ploĉom debljine 4 mm, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva kljuca, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm, a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. ^ Obraĉun po komadu vrata, a. b. c. d. Dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 140x205+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 120,00 € 130,00 € 140,00 € 200,00 €

25.

Izrada i postavljanje jeđnokrilnih kliznih obostrano šperovanih vrata, dimenzija 80x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrĉe, a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obloţiti šper ploĉom debljine 4 mm, po šemi stolarije t detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. U podu ugraditi vodicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizaĉima i masku. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x205 cm.
b. Dimenzija 140x205 cm, dvokrilna.

Kom.
Kom.

160,00 €
225,00 €

379

7. Furnirana vrata
1. Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih furniranih vrata, dimenzija 105x205 cm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine. a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obloţiti šper ploĉom debljine 4 mm, furniranom hrastovim furnirom I klase, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata.
a. Dimenzija 105x205 cm. b. Dimenzija 130x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 225,00 € 325,00 €

3.

Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih furniranih vrata sa nadsvetlom, dimenzija 105x205+60 cm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obloţiti šper ploĉom debljine 4 mm, furniranom hrastovim furnirom I klase, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata.

a. Dimenzija 105x205+60 cm.
b. Dimenzija 130x210+60 cm, dvokrilna.

Kom.
Kom.

260,00 €
360,00 €

5.

Izrada i postavljanje ulaznih jednokrilnih furniranih i zastakljenih vrata P2, dimenzija 105x205 cm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obloţiti šper ploĉom debljine 4 mm, furniranom hrastovim furnirom I klase, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata.
a. Dimenzija 105x205 cm. b. Dimenzija 130x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 260,00 € 360,00 €

7.

Izrada i postavljanje jednokri/nih ulaznih furniranih i zastakljenih vrata P2 sa nadsvetlom, dimenzija 105x205+60 cm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obloţiti Šper ploĉom debljine 4 mm, furniranom hrastovim furnirom l klase, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata.

a. Dimenzija 105x205+60 cm. b. Dimenzija 130x210+60 cm, dvokrilna.
9.

Kom. Kom.

290,00 € 390,00 €

Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih vrata, dimenzija 70x205 cm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obloţiti šper ploĉom debljine 4 mm, furniranom hrastovim furnirom l klase, po šemi stolarije i deta]jima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. "Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata,

a. Dimenzija 70x205 cm. b. Dimenzija 80x205 cm.
c. Dimenzija 90x205 cm. d. Dimenzija 140x205 cm, dvokrilna.

Kom. Kom.
Kom. Kom.

145,00 € 155,00 €
165,00 € 220500 €

13.

Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih vrata sa nadsvetlom, dimenzija 70x205+60 cm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano

380

obloţiti šper ploĉom debljine 4 mm, "furniranom hrastovim furnirom I klase, po šemi stolarije i. detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata.
a. Dimenzija 70x205+60 cm. b. Dimenzija 80x205+60 cm. c. Dimenzija 90x205+60 cm. Kom. Kom. Kom. 190,00 € 200,00 € 210,00 €

d. Dimenzija 140x205+60 cm, dvokrilna.
17.

Kom.

300,00 €

Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih i zastakljenih vrata, dimenzija 70x205 cm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, ramovska konstrukcija krila obostrano je obloţena šper ploĉom debljine 4 mm, furnirane hrastovim furnirom I klase, po Šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida I opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata.
a. b. c. d. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x205 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 205,00 215,00 225,00 300,00 € € € €

21.

Izrada i postavljan je jeđnokrilnih furniranih i zastakljenih vrata sa nadsvetlom, dimenzija 70x205+60 cm, Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, ramovska konstrukcija krila obostrano je obloţena šper ploĉom debljine 4 mm, furnirane hrastovim furnirom I klase, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm, a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata.
a. Dimenzija 70x205+60 cm. Kom.

b. Dimenzija 80x205+60 cm.
c. Dimenzija 90x205+60 cm. d. Dimenzija 140x205+60 cm, dvokrilna. 25.

Kom.
Kom. Kom.

185,00 € 195,00 € 205,00 € 280,00 €

Izrada i postavljanje jednokrilnih i furniranih kliznih vrata, dimenzija 80x205 cm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obloţiti šper ploĉom debljine 4 mm, furniranom hrastovim furnirom I klase, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. U podu ugraditi vodicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizaĉima i masku od hrastovine. Postaviti okov od mesinga po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata, a. Dimenzija 80x205 cm. b. Dimenzija 140x205 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 245,00 € 340,00 €

381

8. Jelova vrata
l. Izrada i postavljanje ulaznih vrata od punog drveta, dimenzija 105x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrĉe, a prag od hrastovine. po šemi stolarije i detaljima. Postavili okov od eioksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata.
a. Dimenzija 105x205 cm. b. Dimenzija 130x210 cm, dvokrilna. 3. Kom. Kom. 225,00 € 325,00 €

Izrada i postavljanje ulaznih vrata sa nadsvetlom, od punog drveta, dimenzija 105x205+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrĉe, a prag od hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eioksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Ma podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata, a. Dimenzija 105x205+60 cm. b. Dimenzija 130x210+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 260,00 € 350,00 €

5.

Izrada i postavljanje ulaznih zastakljenih vrata od punog drveta, dimenzija 105x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrĉe, a prag od hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eioksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mrn. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata.
a. Dimenzija 105x205 cm. b. Dimenzija 130x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 275,00 € 360,00 €

l
7. Izrada i postavljanje ulaznih zastakljenih vrata sa nadsvetlom, od punog drveta, dimenzija 105x205+60 cm. Vrata izradili od prvoklasne i suve jele ili smrĉe, a prag od hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eioksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. "Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x205+60 cm. b. Dimenzija 130x210+60 cm, dvokrilna. Korn. Kom. 300,00 € 390,00 €

9.

Izrada i postavljanje ulaznih vrata od punog drveta, sa filungama i profilisanim elementima, dimenzija 110x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrĉe, a prag od hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. "Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata.
a. Dimenzija 110x220 cm. b. Dimenzija 130x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 325,00 € 425,00 €

11.

Izrada i postavljanje ulaznih vrata sa nadsvetlom, od punog drveta, sa filungama i profilacijom, dimenzija 110x220+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrĉe, a prag od hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata.
a. Dimenzija 110x220+60 cm. b. Dimenzija 130x210+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 375,00 € 500,00 €

382

13.

Izrada i postavljan je jedno krilnih vrata od punog drveta, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata. a. b. c. d. f. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna Kom. Kom. Kom. Kom. 130,00 € 145,00 € 160,00 € 280,00 €

e. Dimenzija 210x220 cm, trokritna.

Kom.
Kom.

360,00 €
450,00 €

19.

Izrada i postavljan je. jeđnokrilnih vrata sa nadsvetlom, od punog drveta, dimenzija 70x205+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšlti lajsnama. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 140x220+60 cm, dvokrilna.. Kom. Kom. Kom. Kom. 145,00 € 160,00 6 180,00 € 280,00 €

23.

Izrada i postavljanje jeđnokrilnih zastakljenih vrata od punog drveta, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi, od prvoklasne i suve jele i smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata. a. b. c. d. e. f. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Dimenzija 210x220 cm, trokrilna. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 140,00 € 155,00 € 170,00 € 245,00 € 360,00 € 450,00 €

29.

Izrada i postavljanje jednokritnih zastakljenih vrata sa nadsvetlom, od punog drveta, dimenzija 70x205+60 C/M. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm, a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 140x220+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. 195,00 210,00 230,00 320,00 € € € €

33.

Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih vrata sa šprosnama, od punog drveta, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i
383

pre ugradnje zaštitili bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata. a. b. c. d. e. f. 39. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Dimenzija 210x220 cm. irokrilna. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 210.00 230.00 250,00 330,00 420,00 520,00 € € € € € €

Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata od punog drveta, sa filungama, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju.Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata.

a. Dimenzija 70x205 cm.
b. c. d. e. f. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Dimenzija 200x220 cm, irokrilna. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna.

Kom.
Kom. Kom. Kom. Kom. Kom.

260,00 €
280,00 300,00 390,00 450,00 520,00 € € € € €

.

45.

Izrada i postavljanje jedtiokrilnih vrata sa nadsvetlom, od punog drveta, sa filungama i profilisanim elementima, dimenzija 70x205+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata.
a. b. c. d. Dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 140x220+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom, Kom. 290,00 310,00 330,00 440,00 € € € €

49. Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta, dimenzija 80x220 cm.Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, rubni zatvaraĉ, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata.

a. Dimenzija 80x220 cm.
b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna.

Kom.
Kom. Kom.

180,00 €
200,00 € 285,00 €

52.

Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta, sa kapkom, dimenzija 80x220 cm. Vrata, dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve jele i smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, rubni zatvaraĉ, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d^+12+4 mm, postavljenim preko podmetaĉa od nerĊajućeg materijala i kilovati odgovarajućim kitom. Kapak izraditi sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepem. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata.

a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm.
c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna.

Kom. Kom.
Kom.

300,00 € 330,00 €
450,00 €

384

55.

Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata od punog drveta, sa drvenom eslinger roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrce, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, rubni zatvaraĉ, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm, postavljenim preko podmetaĉa od nerĊajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Vrata i roletne zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 420,00 € 460,00 € 580,00 €

58.

Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, rubne zatvaraĉe, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata.
a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 365,00 € 400,00 € 570,00 €

61.

Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta, sa kapkom, dimenzija 80x220 cm..Vrata, dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, rubne zatvaraĉe, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Kapak izraditi sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm.
c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna.

Kom. Kom.
Kom.

480;00 € 525,00 €
740,00 €

64.

Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta, sa platnenom roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, rubne zatvaraĉe, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata, a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 410,00 € 450,00 € 630,00 €

67.

Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata od punog drveta, sa drvenom eslinger roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, rubne zatvaraĉe, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Vrata i roletne zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 crn. dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 600,00 € 660.00 € 870,00 €

385

70.

Izrada i potavijanje jednokrilnih klatno (špiltcr) vrata od punog drveta, dimenzija 105x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga. dve klatno (špiher) šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštitili bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x205 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 325,00 € 520,00 €

72.

Izrada i postavljanje jednokrilnih zastakljenih klatno (špilter) vrata od punog drveta, dimenzija 105x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, dve klatno (špilter) šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 6 mm i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata. a. Dimenzija 105x205 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 350,00 € 580,00 €

74.

Izrada i postavIjanje jednokrilnih klatno (špilter) vrata od punog drveta, sa fihingama i profilisanim elementima, dimenzija 110x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, dve klatno (špilter) šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata, a. Dimenzija 110x220 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 450,00 € 650,00 €

76.

Izrada i postavljanje kliznih vrata od punog drveta, dimenzija 80x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti Jajsnama. U podu ugraditi vodicu vrata a u gornjoj zoni šinu sa klizaĉima i masku. Okov od eloksiranog aluminijuma po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x205 cm. b. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 260,00 €. 390,00 €

78.

Izrada i postavljanje garaţnih dvokrilnih vrata od punog drveta, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna, b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 390,00 € 540,00 € 650,00 €

81. Izrada i postavljanje garaţnih dvokrilnih vrata od punog drveta, sa zastakljenim delom, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Obraĉun po komadu vrata.
a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. 455,00 € 580,00 € 710,00 €

386

84.

Izrada i postavljanje garaţnih dvokrllnih vrata od punog drveta, sa filungama i profilisanim elementima, dimenzija 230x210 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrĉe, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata. a. Dimenzija 230x210 cm, dvokrilna. b. Dimenzija 240x210 cm, trokrilna. c. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Korru 580,00 € 650,00 € 780,00 €

9. Borova vrata
1. Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata, dimenzija 105x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, a prag od hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata.
a. Dimenzija 105x205 cm. b. Dimenzija 130x210 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 290,00 € 420,00 €

3.

Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata sa nadsvetlom, dimenzija 105x205+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, a prag od hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri kljuĉa, tri usadne Šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata.
a. Dimenzija 105x205+60 cm.
b. Dimenzija 130x210+60 cm, dvokrilna.

Kom.
Kom.

330,00 €
450,00 €

5.

Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata sa zastakljenim delom, dimenzija 105x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, a prag od hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri kljuca, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata,
a. Dimenzija 105x205 cm. b. Dimenzija 130x210 cm, dvokrilna. . Kom. Kom. 350,00 € 460,00 €

7.

Izrada i postavljanje borovih ulaznih zastakljenih vrata sa nadsvetlom, dimenzija 105x205+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, a prag od hrastovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata,
-a. Dimenzija 105x205+60 cm. b. Dimenzija 130x210+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 390,00 € 510,00 €

9.

Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata, sa filungama i profilacijom, dimenzija 110x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, a prag od hrasiovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata. a. Dimenzija 110x220 cm. b. Dimenzija 130x210 cm. dvokrilna. Kom. Kom. 420.00 € 550.00 €
387

31.

Izrada i postavljanje borovih ulaznih vrata, sa filungarna, profilacijom i nadsvetlom, dimenziju 110x220+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, a prag od hrastovine. po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju i zastakliti ornament staklom debljine 6 mm. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata. a. Dimenzija 110x220+60 cm. b. Dimenzija 130x210+60 cm, dvokrilna. Kom. Kom. 480.00 € 650,00 €

13.

Izrada i postavlfanjejedtjofiri/nih borovih vrata, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata. a. b. ć. d. e. f. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Dimenzija 200x220 cm, trokrilna. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 175,00 € 190,00 € 210,00 € 340,00 € 460,00 € 590,00 €

19.

Izrada i postavljan je jednokrl/nih borovih vrata sa nadsvetlom, dimenzijo 70x205+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u Širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 140x220+60 cm, dvokrilna. Kom. . Kom. Kom. Kom. 185,00 € 210,00 € 235,00 € 360,00 -€

23.

Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih zastakljenih vrata, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata. a. b. c. d. e. f. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x220 cm. dvokrilna. Dimenzija 200x220 cm, trokrilna. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 180,00 € 200 ; 00 € 220,00 € 320,00 € 460,00 € 590,00 €

29. Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih zastakljenih vrata sa nadsvetlom,dimenzija 70x205+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u Širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva kljuca, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm, a nadsvetlo ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata.

a. b. c. d.
388

Dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 140x220+60 cm, dvokrilna

Kom. Kom. Kom. Kom.

200,00 220,00 240,00 350,00

€ € € €

33.

Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih zastakljenih vrata sa šprosnama, dimenzija 70x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima, Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti mat staklom debljine 5 mm i pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata. a. b. c. d. e. f Dimenzija 70x220 cm, Dimenzija 80x220 cm. Dimenzija 90x220 cm. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Dimenzija 210x220 cm,trokrilna. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 255,00 € 275,00 € 295,00 € 390,00 € 550,00 € 675,00 €

39.

Izrada i postavIjanje jednokrilnih borovih vrata, sa filungama, dimenzija 70x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva kljuĉa, tri usadne Šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata. a. b. c. d. e. f. Dimenzija 70x205 cm. Dimenzija 80x205 cm. Dimenzija 90x205 cm. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Dimenzija 200x220 cm, trokrilna. Dimenzija 260x220 cm, četvorokrilna. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. Kom. 340,00 € 360,00 € 380,00 € 510,00 € 590,00 € 675,00 €

45.

Izrada i postavljanje jednokrilnih borovih vrata, sa filungama i nadsvetlom, dimenzija 70x205+60 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Nadsvetlo zastakliti ravnim providnim staklom debljine 4 mm. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata. a. b. c. d. Dimenzija 70x205+60 cm. Dimenzija 80x205+60 cm. Dimenzija 90x205+60 cm. Dimenzija 140x220+60 cm, dvokrilna. Kom, Kom. Kom. Kom. 380,00 400,00 420,00 570,00 € € € €

49.

Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, rubni zatvaraĉ, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mrn i zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. Kom. 220,00 €

b. Dimenzija 100x220 cm.
c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna.. 52.

Kom.
Kom.

240,00 €
340,00 €

Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata, sa kapkom, dimenzija 80x220 cm. Vrata, dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne i suve borovine, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, rubni zatvaraĉ, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+I2+4 mm, postavljenim preko podmetaĉa od nerĊajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. Kapak izraditi sa pokretnim rebrima i otvaranjem od 180 stepeni. Vrata i kapak zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata. a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm. dvokrilna. . Kom. Kom. Kom. 360,00 € 390,00 € 540,00 € 389

55.

Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih vrata sa drvenom eslinger roletnom, dimenzija 80x220 cm. Vrata izradili od prvoklasne i suve borovine, po šemi slolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, rubni zatvaraĉ, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm. postavljenim preko podmetaĉa od nerdajućeg materijala i kilovati odgovarajućim kitom. Vrata i roletne zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata.
a. Dimenzija 80x220 cm. Kom. 510,00 €

b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna.

Kom. Kom.

550,00 € 700,00 €

58.

Izrada i postavljanje balkonskih zastakljenih dvostrukih vrata, dimenzija 80x220 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve borovine, po Šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od mesinga, rubni zatvaraĉ, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Spoljnja i unutrašnja krila vrata zastakliti ravnim providnim Flot staklom debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim kitom. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Obraĉun po komadu vrata.
a. Dimenzija 80x220 cm. b. Dimenzija 100x220 cm. c. Dimenzija 140x220 cm, dvokrilna. Kom. Kom. Kom. 430,00 € 470,00 € 680,00 €

61.

Izrada i postavljanje balkonskih dvostrukih zastakljenih vrata, sa kapkom, dimenzija 80x220 cm. Vrata, dovratnik i kapak izraditi od prvoklasne