P. 1
Uputstvo za motokultivatore

Uputstvo za motokultivatore

2.0

|Views: 71,428|Likes:
Published by Lidija Pintarić

More info:

Published by: Lidija Pintarić on Oct 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/21/2015

pdf

text

original

'

D. Simonovic

1. MOTOKULTIVATOR — OPŠTI PODACI 1.1. MOTOKULTIVATORI Motokultivator! imaju veliku primenu u poljoprivredi, ka­ ko kod individualnih proizvođača, tako i u društvenom sektoru. Za razliku od traktora, oni su malih dimenzija i mase, pa su /.bog tih prednosti nezamenljivi za rad u staklenicima, rasadnici­ ma, malim posedima, mehanizaciji okućnica i dr. Motokultivatoti se veoma mnogo koriste u kraškim područjima, gde je pristup na malim parcelama otežan bilo kojim transportnim sredstvom, pa se oni na takve parcele prenose pomoću radne stoke (maga­ rac, mazga, konj) ili to čini sam čovek. Motokultivator i su najčešće izvedeni kao ručne mašine ko­ jima se direktno upravlja pomoću odgovarajućih ručica, a prili­ kom rada nemaju sopstveni uređaj za vožnju, već radni deo ma­ šine služi za pokretanje. Osnovni radni deo je rotacioni kultiva­ tor ili freza, po čemu je i dobio naziv — motokultivar ili freza. Skidanjem freze na motokultivator se mogu postaviti točkovi, pa se on u tom slučaju pretvara u jednoosovinski traktor. U toj varijanti može služiti za vuču pluga i mnogobrojnih priključnih oruđa, a može se koristiti i u transportu sa odgovarajućom pri­ kolicom. Motokultivatori se izrađuju sa benzinskim ili dizel-motorima snage 2,2 — 4,4 kW. Na njih se može priključiti veliki broj različitih uređaja i mašina, pa se zbog toga smatraju najuniverzalnijom poljoprivrednom pogonskom mašinom. Najčešće korišćeni dodatni uređaji i mašine su: rotacioni kultivator za površin­ sku obradu zemlje, rotacioni kultivator za medurednu obradu, kultivatorske motičice različitih oblika i namena, sadilice, sejačice, vadilice krompira i drugih plodova, prskalice, zaprašivači, kosilice za travu, pumpe za vodu, prikolice, čistači snega, cirku7

lari i mnogi drugi priključci. Ukoliko se na njega može priklju­ čiti veči broj odgovarajućih priključaka utoliko je motokultivator ekonomičniji. 1.2. JEDNOOSOVINSKI TRAKTORI Za jednoosovinske traktore je odomaćen naziv motokultivatori. Karakteristično za jednoosovinske traktore je to što imaju jednu pogonsku osovinu i što se njima direktno upravlja pomoću ručice. Da bismo uočili razliku između motokultivatora i jednoosovinskog traktora, posmatraćemo operaciju rotacionog kultiviranja ili freziranja. Motokultivatoru se prikači radni deo ro­ tacionog kultivatora na pogonska vratila umeslo pogonskih točkova. Kod jednoosovinskog traktora na priključnom vratilu ni­ je potrebno skidanje pogonskih točkova. Uz jednoosovinske trak­ tore mogu se dodati jedan ili dva točka koji služe za oslanjanje zadnjeg dela traktora, pa se tako olakšava rad rukovaocu. To su uglavnom dodaci prilikom transporta ili kosidbe, da bi rukovalac mogao da radi u se decern položaju. Jednoosovinski traktori imaju ugrađeno jedno ili dva prik­ ljučna vratila za pogon različitih rotacionih oruđa i mašina. Ako je jedno od vratila sinhronizovano sa men jačem brzina, na njega se može priključiti prikolica sa sopstvenim pogonom, tj. priko­ lica ima dodatak kardanskog vratila i diferencijala. Ostala oru­ đa priključuju se pomoću različitih priključaka sa zadnje, pred­ nje i bočne strane. U jednoosovinske traktore ugrađuju se motori snage 3 — 10 kW, i to pretežno dizel-motori, a rede benzinski. Jednoosovinski traktori su namenjeni za eksploataciju na malim parcelama u ravnici i brdsko-planinskom području na nagnutim terenima. Treba imati u vidu da je upravljanje ovim traktorima posebno otežano pri radu na nagnutom terenu, kada težak i snažan trak­ tor može biti opasan po rukovaoca. Da bi se čitaocima olakšalo korišćenje ove knjige, u daljem tekstu zadržaćemo naziv motokultivatori i za jednoosovinske traktore. 1.3. OSNOVNI TIPOVI KONSTRUKCIJE MOTOKULTIVATORA Osnovna konstrukcijska izvođenja motokultivatora prikazana su na si. 1.1, 1,2 i 1.3. Razlika između njih je primetna i u na8

SI. t.l — Motokopačica IMT-504

SI. 1.2 — MotokuUivator IMT-506

živima: motokopačica (IMT-504), motokultivator (IMT-506) i jednoosovinski traktor »mondial« (Labinprogres). Da bismo upoznali osnovne mogućnosti i razlike između po­ jedinih motokultivalora, moramo znati nešto i o konstrukcij­ skom izvođenju pojedinih njihovih sklopova. To su oni osnovni podaci koji se nalaze u prospektima, uputstvima za rukovanje i održavanje, katalozima i drugim publikacijama.

SI. 1.3 — Jednoosovinski traktor »mondial« (Labinprogres)

Pre nego što odaberemo odgovarajući model motokultivatora, nužno je dobro proučiti sve njegove karakteristike. U sledećem pregledu se daju osnovni podaci za pojedine tipove motokultivatora domaćih proizvođača.

10

benzinski.57 kW 2. snage 4. MOTOKULTIVATORI JUGOSLOVENSKIH PROIZVOĐAČA IMT IMT IMT IMT IMT IMT IMT — — — — — — Knjaževac Snaga 504 506S 506LS 507 507D 509D 4. 2 — motor sa menjačkom kutijom.4 — Motokopačica IMT-504 (pogled sa leve strane).57 kVV 4.4. henzinac 6 kW »super speci jal DM« 10 kW »GORENJE-MUTA« Naziv Motokultivator »univerzal« Motokultivator »specijal«. dizel »MIOSTANDARD« Naziv MIO MIO MIO MIO F F — — — — — — 200 250 300 350 400 600 Osijek naga 1.1.1 kW 5.4.8 kW Muta Snaga 6 kW 6 kW »LABINPROGRES« Naziv Labin Snaga »mondijal LPS«.5 kW 1.5 kW 1. dvotaktni.7 kW 9. Motokopačica IMT-504 Tehnički podaci Tip motora: 66'3. 1 — gumeni pogonski točak.5 kW 2 kW 2.W 4.5 kW 4.5 kW pri 5250 1 min~ . SI. 1. 4 — rezervoar goriva.5 kW 5. 3 — izduvni lonac.5 k.1. 5 — prirubnica za priključivanje dodatnih oruđa sa vijcima i navrtkama. 6 — priključno vratilo .

3 — starter povratnog dejstva. 1 — komandna ručica spojnice. 4 — poluga za bočno podešavanje upravljača. 1 — karburator. 4 — podupirač. 6 — poluga za promenu stepena prenosa. 7 — ručica gasa. 3 — navrtka za podešavanje zategnutosti i ko­ mandnog kabla spojnice. 1.5 — Motokopačica IMT-504 (pogled sa desne strane). 6 — zakačka podupirača SL 1. 5 — vijak za pritezanje pri visinskom podešavanju upravljača. 8 — gumeni rukohvat upravljača 12 . 2 — dugme kratkog spoja. 2 — vijak komandnog kabla spojnice. 5 — prečistač vazduha uljnog tipa.6 — Motokopačica IMT-504 (pogled odozgo).SI.

9 (pogled sa desne strane).izduvni lonac. benzinski. potopljena u ulju. Podesiv po visini i bočno.Menjač: U bloku motora. Motokultivator IMT-506 1 Spojnica: Priključno vratilo: Upravljač: Tehnički podaci Tip motora: Men j ač: 66/2. dvotaktni. 4 — izlazno — pogonsko vranosač kopačice.2. 8 — žičani osigurač. sa tri stepena prenosa za hod unapred. 7 — osovinica sa ručicom za — poluga komande menjača.4. 6 — spajanje.7 — Motokultivator IMT-505/506 gorivo. nezavisno od brzine kre­ tanja mašine. sa tri stepena prenosa za hod unapred. Višelamelna. SI. Promena stepena prenosa vrši se pomoću poluge na upravljaču. 1. snage 4.5 kW pri 5250 1 min" . 1 — rezervoar za . U bloku motora. sa 800 m i n " . 5 — zavrtanj za pritezanje. 10 — utikač 13 . Ožlebljeno. 2 — zaštitnik prenosnika. 3 • tilo. 1.

11 — nosač rezervoara 5 6 prekidač SI.8 — Motokultivator IMT-505/506 (pogled sa leve strane). 7 — komanda za startovanje. 6 — raonik kopača. 2 — upravljač. 5 — ručica spojnice.1 10 9 8 7 1 ^ SI. 3 — kutija za alat.9 — Komande motokultivatora IMT-505/506. 2 — ručica zglobova za bočno pomeranje upravljača. 6 — ručica komande za gas 14 . 3 — zatezni zavrtanj za podešavanje visine upravljača. 8 — tropolna utikačka kutija za osvetijenje. 10 — karburator. 1. 4 — zavrtanj za podešavanje. 5 — zavrtanj za pričvršćivanje raonika kopača. 4 — zavrtanj za učvršćivanje utikača. 1 — poluga komande menjača. 1. 9 — čep ot­ vora za nalivanje ulja na menjaču. 1 — za ga­ šenje motora (kratkim spojem).

3.4.1 kW -1 pri 3600 m i n . snage 4. potopljena u ulju Podesiv po visini i bočno. snage 5. sa 800 min" nezavisno od stepena pre­ nosa mašine. Ožlebljeno. benzinski.4.5 kW pri 5250 1 min" .5 kW pri 5250 -1 min . U bloku motora. 15 1 . benzinski. Motokultivator IMT-506L Tehnički podaci Tip motora: Menjač: Spojnica: Priključno vratilo: Upravljač: 66/1. dvotaktni. potopljena u ulju. Ožlebljeno. U bloku motora. 1. potopljena u ulju. četvorotaktni. sa 800 m i n nosa mašine.4.5. 1. sa tri stepena prenosa za hod unapred. snage 4. Motokultivator IMT-506LS Tehnički podaci Tip motora: Menjač: Spojnica: Priključno vratilo: Upravljač: 66/1. Višelamelna. 1. Višelamelna.4. dvotaktni. Jednoosovinski traktor IMT-507 Tehnički podaci Tip motora: LA 300.Spojnica: Upravljač: Višelamelna. -1 nezavisno od stepena pre­ Podesiv po visini i bočno. Podesiv po visini i bočno. benzinski. sa tri stepena prenosa za hod unapred i tri stepena za hod unazad.

14 — poklopac izlaznog kućišta. 5 — dugme za kratak spoj. 17 — uređaj za priključivanje oruđa 1 2 3 U 5 SI. 3 — izduvni lonac. 11 — desna poluosovina. 6 — uljni filtar za vazduh.10 — Jednoosovinski traktor IMT-507 (pogled sa desne strane). 5 — sajla za promenu smera vožnje. 10 — poluga spojnice. 9 — broj motora. 4 — slavina za odvod goriva. 1. 4 — stub upravljača. 1 — sajla za uključivanje brzina. 8 — zahvatnik za pokretanje startera. 7 — dvotaktni motor. 3 — broj mašine. 16 — utikač sa sigurnosnim lancem.11 — Jednoosovinski traktor IMT-507 (pogled sa leve strane).SI. 2 — utikačka kutija za priključna svetla. 1. 13 — poluga za uključivanje priključnog vratila. 2 — poklopac rezervoara za gorivo. 6 — mazalica 15 U 13 12 16 . 12 — desno ležište za oslanjanje. 1 — rezervoar za gorivo. 15 — mazalica za podmazivanje sajle.

2 — kutija za alat. 8 — ručica za promenu stepena prenosa.12 — Komande jednoosovinskog traktora IMT-507. Jednoosovinski traktor IMT-507D Tehnički podaci Tip motora: Menjac: S poj nica: '} Motokultivatori RD 80.6. 6 stepena prenosa (3 za hod unazad i 3 za hod unapred). 3 — poluga za zakretanje upravljača. Višelamelna. Ožlebljeno. 1. 10 — vijak. dizel. -1 nezavisno od stepena Podesiv po visini i bočno.1 kW pri 3000 1 min. 1. 13 — ručica komande spojnice Menjac: Spojnica: Priključno vratilo: Upravljač: 6 stepeni prenosa (3 za hod unapred i 3 za hod unazad).. 6 — ležište ručice za promenu brzina. četvorotaktni. 9 — ručica za promenu smera kretanja. suva.SI. sa 860 m i n prenosa. Suva. 17 . snage 5. frikciona. višelamelna. 4 — poluga gasa. 1 — upravljač.4. 12 — vijak za regulisanje sajle spojnice. 11 — ležište ručice za promenu smera kretanja.

Ako je položaj uprav­ ljača takav da je motor nazad: dva stepena pre­ nosa za hod unapred i jedan stepen prenosa za hod unazad. Jednoosovinski traktor IMT-509 1 Tehnički podaci Tip motora: LDA 450.7. dizel. četvoro! akt ni. Spojnica: Jednolamelna. SI. snage 9.4 kW pri 1 3000 m i n .Priključno vratilo: Ožlebljeno.. suva. 1. Upravljač: Pode siv po visini i u stranu.4. 1. sa 860 m i n " nezavisno od stepena prenosa. Menjae: Tri stepena prenosa za hod unapred i jedan ste­ pen prenosa za hod unazad.13 — Jednoosovinski traktor IMT-509 .

1. SI.Priključno vratilo: Upravljač: Dva priključna vratila sa obrtajima od 180 l mm~ .14 — Jednoosovinski traktor »super special« (Labinprogres) 19 .8. Ugrađen uređaj koji ne dozvoljava uklju­ čivanje stepena prenosa unazad dok se okreću radni delovi i rotacione sitnilice. 6 stepeni prenosa — 4 za hod u nap red i 2 za hod unazad.4. 3000 1. Podesiv po visini i u stranu. Jednoosovinski traktor »super special« (proizvodnja »Labinprogres«) Tehnički podaci Motor: Menjač: LDA-451. dizel. snage 9..4 kW pri 1 3000 min. četvorotaktni.

četvorotaktni. Podesiv po visini i zakretan za 180°. Konusna. Motokultivator MIO-250 (proizvodnja »MIOSTANDARD« — Osijek) Tehnički podaci Motor: 20 Dvotaktni. Dva vratila. Mehaničke. Motokultivator MIO-200 (proizvodnja »MIOSTANDARD« — Osijek) Tehnički podaci Motor: Spojnica: Upravljač: Dvotaktni. na oba točka.5 kW pri 3500 min -i -1 Priključno vratilo: Upravljač: . 4 stepena prenosa — 3 za hod unapred i 2 za hod unazad. benzinski. dizel. 1. četvorotaktni.11.4.4. Jednoosovinski traktor »mondial« (proizvodnja »Labinprogres«) Tehnički podaci Motor: Spojnica: Menjac: 108L.4. Podesiv po visini i u krugu od 360°. benzinski. Broj obrtaja nezavisan od menjača. Sigurnosna papučica. suva.10. 1. snage 1. sklopiv zbog lakšeg transporta. 1. 790 m i n . snage 6 kW. Sa uređajem za blokiranje. benzinski. ili 108Đ.5 kW. snage 1. snage 6 kW. suva.Spojnica: Diferencijal: Priključna vratila: Kočnice: Upravljač: Jednolamelna. Ugrađen uređaj koji ne dozvoljava uklju­ čivanje stepena prenosa za hod unazad dok se ok­ reću radni delovi rotacione sitnilice. sa pojedinačnim ili za­ jedničkim delovanjem. Podešavanje u tri različite visine.9.

4. sa brojem obrtaja 2300/1500 min~ SI. (proizvodnja »MIOSTANDARD« — Osijek) 1. Promenom položaja remena. Motokultivator MIO-300 Tehnički podaci Motor: Spojnica: Menjanje brzina: Priključno vratilo: Dvotaktni. 1. Bočno. snage 2 kW pri 5800 min -i Zatezni remen.15 — Motokultivator MIO-300 (proizvodi »MIOSTANDARD« — Osijek) 21 .12. benzinski.Spojnica: Men janje brzina: Upravljač Zatezni remen. Promenom položaja remena Podešavanje u tri nivoa.

4.14. 1. Bočno sa brojem obrtaja 2300 m i n . Zatezni remen. -1 kVV pri 5800 i SI. Motokultivator MIO-350 (proizvodnja »MIOSTANDARD« — Osijek) Tehnički podaci Motor: Spojnica: Menjač: Priključno vratilo: Upravljač: Dvotaktni. benzinski.1. Zatezni remen. sa brojem obrtaja 2300/1243 min Podesiv po visini i bočno.4. G150. 1. 2 stepena prenosa za hod unapred i 1 za hod unazad.57 1 min" . 2 stepena prenosa za hod unapred i 1 za hod una­ zad.16 — Motokultivator F-400 (proiz vod »MIOSTANDARD« — Osijek) u po loža ju za transport 22 .57 kW 1 pri 4000 m i n . snage 2. Podesiv po visini i bočno. četvorotaktni.13.. snage 2. Bočno. benzinski. Motokultivator F-400 (proizvodnja »MIOSTANDARD« — Osijek) Tehnički podaci Motor: Spojnica: Menjač: Priključno vratilo: Upravi j ač: G35.

Zatezni remen.1. 1. i ft SI. 3 stepena prenosa za hod unapred (x2) i 1 za hod unazad (x2). Motokultivator F-600 (proizvodnja »MIOSTANDARD« Osijek) Tehnički podaci Motor: Spojnica: Men j ač: Priključno vratilo: Upravljač: G200.4.17 — Motokultivator F-600 (proizvod »MIOSTANDARDC< Osijek) 23 . Bočno sa brojem obrtaja 730 i 2160 min Podesiv po visini i bočno.5 kW pri 3600 min-*. benzinski. snage 4.15. četvoro taktni.

i 24 . Motokultivator REKS-KOMBI UNIVERZAL (proizvodnja »GORENJE-MUTA«) Tehnički podaci Motor: Spojnica: Menjač: Kočnica: Upravljač: LA-300. Dobošasta.4. četvorotaktni. Višelamelna potopljena u ulju. Podesiv. benzinski.1. snage 6 k\V.16. 3 stepena prenosa za hod unapred i 1 za hod una zad.

2. OSNOVNE RAZLIKE IZMEĐU BENZINSKIH I D1ZEL-MOTORA Benzinski i dizel-motori se razlikuju uglavnom prema: — vrsti pogonskog goriva. Ovi motori se prema načinu sagorevanja i vrsti goriva dele na: oto-motore (benzinske) i dizel-motore (naftaše). ČETVOROTAKTNI I DVOTAKTNI CIKLUSI Prema načinu rada motori mogu biti: četvorotaktni i dvotaktni. 2. Pri tome nastaju promene pritiska. tj. u cilindrima motora.1.2.2. načinu paljenja goriva. — — duha. Poznavanje karakteristika jednih ili drugih motora pomoći će korisnicima da se odluče pri izboru motokultivatora. zapremine i temperature. Pod radnim ciklusom podrazumeva se skup pojava koje se periodično ponavljaju u svakom cilindru prilikom rada motora. — — načinu na koji se gorivo dovodi u cilindre motora. odnosno mešavine goriva i vazkonstrukciji. MOTORI SUS — OSNOVNI PODACI Motori sa unutrašnjim sagorevanjem su vrsta toplotnih mo­ tora u kojima se pogonska energija. načinu rada. pretvara u mehanički rad u samoj unutrašnjosti motora. U motokultivatore se ugrađuju i benzinski i dizel-motori. sadržana u gorivu. Taktom se naziva vremenski period u kome klip motora pređe put (hod) između svojih krajnjih položaja (između »mrt25 * .

Takt odgovara polovini jednog punog obrtaja radilice. takt: Oba ventila su zatvorena. Četvorotaktni motori su oni kod kojih se potpuni radni ciklus obavi za vreme od četiri takta. pa se cilindar puni smešom.. SMT i UMT su mesta u cilin­ dru gde klip menja smer kretanja i u tim tačkama je brzina klipa jednaka nuli. stvorena u karbura­ toru. usled čega smeša goriva i vazduha. takt: Oba ventila su zatvorena. delujući kao vakuum-pumpa. jer se smeša benzina i vazduha stvara izvan cilindra — u karburatoru. Dvotaktni motori su oni kod kojih se potpuni radni ciklus obavi za vreme od dva takta. a sabijenu smešu pali električna varnica.3.3.1. 3. To je 26 . i donja mrtva tačka (DMT) — umesto: unutrašnja mrtva tačka. odnosno za vreme dva puna obrtaja radilice motora. izduvni zatvoren. Motor usisava smešu i sabija je. 4. Kako su oba ventila zatvorena. To je takt sagorevanja i širenja. Prema radnom ciklusu benzinski motori mogu biti četvoro­ taktni i dvotaktni. klip sabija smešu koja je u prvom taktu ušla u cilindar. Klip gura klipnjaču. BENZINSKI (OTO) MOTOR Ovi motori se nazivaju i karburatorski. Nešto pre dolaska klipa u SMT iskra svećice zapali smešu. a klip se kreće od UMT prema SMT. takt: Izduvni ventil je otvoren.vih tačaka« klipa). Za ove tačke se koriste i nazivi — gornja mr­ tva tačka (GMT) umesto: spoljašnja mrtva tačka (SMT). pa pošto motor daje koristan rad samo u ovom taktu — on se naziva radni takt. Klip se kreće nadole i. odnosno za vreme jednog punog obrtaja radilice motora. a ona okreće radilicu. takt: Usisni ventil je otvoren. struji u cilindar. tako da potiskuje sagorele gasove iz cilindra. stvara potpritisak u cilindru. Klip se ovde kreće od spoljašnje mrtve tačke (SMT) prema unutrašnjoj mrtvoj tački (UMT). Klip se kreće od UMT prema SMT. Ovaj prvi takt se naziva takt usisavanja. U ovom taktu posle pa­ ljenja smele dolazi do sagorevanja. To je takt sabijanja ili kompre­ sije. 2. Četiri takta pri radu benzinskog motora 1. 2. 2. pa se veoma zagrejani gasovi naglo šire i snažno potiskuju klip nadole.

ponovo prodire u komoru za sagorevanje i tako se nastavlja sledeći radni proces.1 vidimo da je radilica motora za ova četiri takta izvršila dva obrta i da je od četiri takta samo jedan radni. 1 TAKT 2 TAKT SI.3. Dvotaktni benzinski motori Kod dvotaktnih motora ceo radni proces se obavlja u dva lakta (hoda) umesto u četiri. kao što je to slučaj kod četvorotaktnih motora.1 — Princip rada četvorotaktnog benzinskog motora. 6 izduvna cev.2. 2. 1 — karburator. Na si. 2. 4 — usisni ventil. usled depre­ sije koja se stvara nad klipom. 2 — prečistač vazduha. Posle toga se izduvni ventil zatvara a usisni otvara. 3 — usisna cev. ponovo poči­ nje prvi taikt (takt usisavanja). 8 — klip 3TAKT 4TAKT 2. 2. 27 . 5 — svećica za paljenje. Sveza gasna smeša. d pošto se klip usled inercije kreće nadole. Na si.2 je prikazan tipičan dvotaktni motor sa dva otvora. 7 — izduvni ventil.takt izduvavanja.

2. Svaki drugi takt u dvotaktnom motoru je radni. 3 — ulazni otvor. takt: Klip se kreće od UMT prema SMT. To se postiže tako što se punjenje cilindra srne som. 7 — prelazni kanal Razlike u radu četvorotaktnih i dvotaktnih motora su u sledećem. dok kod dvotaktnog motora donji deo klipa obavlja usisavanje i predsabijanje smese (u koritu motora se obavlja predsabijanje smeše). a širenje gasova u drugom (radnom) taktu. pri čemu se zatvara prelazni kanal (6) i izduvni otvor (4).2 — Princip rada dvotaktnog benzinskog motora. izduvni ot­ vor za sagorele gasove i prelazni kanal za prolaz smeše iz korita motora u cilindar. odnosno zatvara­ jući otvore na zidu cilindra: usisni otvor za smešu.1 TAKT 2 TAKT Si. 2 — kar­ burator. Kod četvorotaktnog motora gornji deo klipa obavlja usisavanje i sabijanje smeše. Dvotaktni motor nema ventil na cilindru. 4 — izduvni otvor. a ispod klipa se istovre2$ . pa u svom daljem kretanju klip sabija smešu u cilindru. 6 — otvor za ulaz smese u cilindar. 5 — svećica. izduvavanje sagorelih gasova i sabijanje smeše obavlja u prvom taktu. a razvođenje sme­ še i sagorelih gasova vrši sam klip otvarajući. 1. 1 — korito motora.

2. pa je punjenje cilindra smešom zbog toga nepotpuno. Tako se omogućava podmazivanje preko gasne smeše u kojoj već ima ulja za podmazivanje. usled stvorenog potpritiska u korito motora dolazi nova smeša goriva i vazduha stvorena u karburatoru. Zatim gornji deo klipa otvara izduvni otvor (4). pa je zbog toga njegova konstrukcija jednostavnija u odnosu na če­ tvorotaktni motor. Radilica u toku ova dva takta izvrši samo jedan obrtaj. mora da se u benzin doda ulje u odnosu 1 : 10. pa se nastavlja predsabijanje smeše u koritu motora. 2. takt: Posle paljenja sabijene smeše. a kod dvotaktnih. pa sveza smeša ulazi iz korita motora. na klipu se nalazi naročiti ispust. Kad donji deo klipa prođe ulazni otvor (3). Smeša koja ulazi potiskuje izduvne gasove i tako po­ maže ispiranje cilindra. koja dolazi iz prostora ispod klipa u prostor iznad klipa. svećica (5) upali smešu i — to je završetak prvog takta. Klip pri svom kretanju nadole prvo svojom donjom ivicom zatvara usisni otvor (3). zbog toga što sistem nema podma­ zivanja. DIZEL-MOTOR Dizel-motor je mašina koja proizvodi rad tako što sagoreva dizel gorivo u vazduhu koji je pomoću klipa sabijen pod viso­ kim pritiskom.4. sagoreli gasovi potiskuju klip nadole. svaki dizel-motor mora da ima odgovara29 . Do prelaženja smeše iz korita u cilindar dolazi usled razlike pritisaka. usled naglog širenja. pa ni bregasto vratilo za potiskivanje ventila. Kad klip sabije smešu. Pošto se sagorevanje obavlja u samoj mašini na­ ziva se — motor sa unutrašnjim sagorevanjem. pošto u koritu zbog predsabijanja vlada veći pritisak. primorana da se kreće (na slici prikazano strelicom) i na taj način čisti i uglove u komori za sagorevanje dok se klip kreće nadole. Dovod smeše i dovod sagorelih gasova je slabiji nego u cetvorotaktnom motoru. tako da je gasna smeša. Da bi izduvni gasovi što bolje iščistili ko­ moru za sagorevanje od gasne smeše.meno stvara pot pri tisak. Dvotaktni motor nema usisne i izduvne ventile. Za ostvarivanje osnovnih procesa rada: sabijanje vazduha i ubrizgavanje goriva. tako da izlaze izduvni gasovi i otvara se prelazili kanal (6). Benzinski četvorotaktni motori koriste benzin kao pogonsiko gorivo. a osim toga — prilikom ispiranja sagorelih gasova sa njima odlazi i deo smeše.

2 — briz galjka.juće osnovne delove (si. 8 — radilica nizam radilice koji se sastoji od: vratila koje se okreće u ležištu i ima koleno (koje ostvaruje kružno kretanje većeg prečnika od samog vratila) i klipnjače koja povezuje koleno sa klipom. 2. 3 — ventili. Klip je povezan sa mehanizmom koji kontroliše ovo klizanje.3). Klipnjača je prava šipka koja ima ležište na oba svoja kraja. Brizgaljke . Cilindar je element u kome klip klizi i ostvaruje određeni hod.3 — Osnovni delovi dizel-motora 1 — pumpa za ubrizgavanje. 2.4). 5 — cilindar. 2. Mehanizam kolena (koristi se i u drugim mašinama) je uređaj za pretvaranje pravolinijskog kretanja klipa (gore-dole) u obrt­ no kretanje radilice (si. Motori za ovu svrhu koriste meha- 1 8 SI. 6 — klip. Ventili ili otvori su potrebni da bi pustili vazduh u cilindar i da bi iskorišćene (sagorele) gasove ispustili napolje. 4 — cilindarska glava. 7 — kli­ pnjača.

2. Dizel-gorivo mora da se ubrizgava u cilindar pod visokim pritiskom u obliku fine magle. SI. Sagorevanje je hemijski proces u kome se gorivo i kiseonik sjedinjavaju u novu supstancu. jer je neophodna homogena meša% ina nafte i vazduha da bi se ostvarilo brzo i potpuno sagoreva­ nje. Usled sabijan ja vazduha dolazi do porasta temperature vazduha (raste sa porastom pritiska).1. Vazduh mora da uđe u cilindar. dok se kod dizel-motora gorivo pali u kontaktu sa vazduhom koji se zagreva usled visokog pritiska. Princip rada dizel-motora Navodimo osnovne procese koji se odigravaju u radu dizelmotora: 1. Ovo je glavna razlika između dizel-motora i motora na benzin. Gorivo mora biti u obliku fine magle (spreja). Kod motora na benzin (oto-motora) za paljenje mešavine koristi se svećica. tako da se potpuno raspo­ redi na već sabijeni vazduh.4 — Princip rada mehanizma kolena 2. Vazduh mora da bude sabijen do visokog pritiska — da bi se ostvario proces sagorevanja i dobila što veća snaga motora. U dizel-motoru vazduh je toliko sabijen da dostiže temperaturu užarenog gvožđa.i pumpe za ubrizgavanje dovode dizel-gorivo u obliku fine magle u prostor za sagorevanje.4. 2. Pumpa za ubrizgavanje stvara odre­ đeni pritisak u gorivu. 31 . Ono se ubrizgava tek pošto se vaz­ duh sabije i na taj način zagreje do visoke temperature. pa lako topao on treba da zapali dizel-gorivo (naftu). Ovaj proces mora da se obavi u veoma kratkom vremen­ skom intervalu. što omogućava raspršivanje goriva u cilindre. 3. jer gorivo ne može da sagoreva bez kiseonika.

Odnos ukupne zapremine cilindra prema kompresionoj zapremini naziva se stepen kom­ presije (e). da bi se završio radni ciklus — potrebna su četiri takta klipa (dole. Kod četvorotaktnih motora. umesto — spoljna mrtva tačka upotrebljava se naziv: gornja mrtva tačka. naziva se kompresiona zapremina i obeležava se sa Vc. što proizvodi veliku količinu toplote. dok se umesto naziva — unutrašnja mrtva tačka koristi naziv: donja mrtva tačka. odnosno od jedne do druge krajnje tačke.4. 5.2. Radni ciklus je potpuno završena serija različitih faza ili događaja koje slede jedna drugu. Stepen kompresije (sabijanja) Deo zapremine cilindra između glave motora i klipa. Zapremina koja odgovara hodu klipa je radna zapremina cilindra (Vh).4. Mešavina gasa se naglo širi. Do sagorevanja dolazi odmah pošto je nafta raspršena u cilindru. sagoreli gasovi se moraju izbaciti iz cilindra. dole. kada je radna zapremina maksi­ malna — nazivamo unutrašnja mrtva tačka (UMT). Takt predstavlja pomeraj (hod) klipa između krajnjih položaja. Na taj način radilica dobija obrtno kretanje i određenu silu. ostvaruju se i ekstremne vrednosti radne zapremine cilindra (minimalna i maksimalna). cilindar je spreman da primi novu količinu vazduha i da ponovo započne sledeći takt (hod). 2. Kada se oslobodi sagorelih gasova. Tačku položaja klipa u kojoj je radna zapremina cilindra minimalna — nazivamo spoljna mrtva tačka (SMT). gore. kada se klip nalazi u spoljnoj mrtvoj tački (SMT). Kada klip u cilindru završi svoj hod i gasovi izgube pritisak. Kada je klip u krajnjim položajima (tačkama). Kod verti­ kalnih motora. gore). Kod dvotaktnog motora potrebna su dva takta (hoda) klipa (jedan takt gore i jedan takt dole) da bi se završio radni ciklus. Stepen kompresije je veoma važan procesni i konstrukcioni faktor motora koji se izražava sledećim odnosom: _ VR + Vc _ Vu 32 . Drugi krajnji položaj klipa. Zapremina u ci­ lindru kada je klip u unutrašnjoj mrtvoj tački (UMT) naziva se ukupnom zapreminom cilindra (VJ. tako da potiskuje klip koji prenosi silu preko klipnjače na koleno radilice.

3.6 do 2. Temperatura vazduha usled sabijanja neba da se poveća iznad tačke samopaljenja dizel-goriva.13 prikazani su osnovni radni procesi u ci­ lindru jednostavnog četvorotaktnog dizel-motora.Ukoliko je stepen kompresije veći. Stepen kompresije u dizel-motorima uglavnom zavisi od konstrukcijskih osobina. 2.4. a osnovni po­ kretni delovi motora prikazani su na prethodnim slikama u nekoliko različitih položaja. vazduh treba da je toliko zagrejan da se gorivo odmah upali i sagori. Taktovi četvorotaktnog dizel-motora Na si. vrste goriva i načina hlađenja. 2. Veli­ čina stepena kompresije kreće se od 12:1 do 22:1. •vtotokultivatori 13 . temperatura sabijenog vazduha utoliko je viša. pa kad se dizel-gorivo ubrizga.

Svi ventili su zatvoreni i vazduh ne može da izađe. tako da klip 34 .9). 2.8 (desno) — Klip na kraju hoda — svi ventili zatvoreni — završeno ulaženje vazduha — počinje sabijanje vazduh 'kroz ulazni ventil. 2. ulazni ventil se zatvara. Položaj na si. Kada se koleno klipnog mehanizma okrene nalevo i gore.6) kada je klip na vrhu cilindra ili u spoljnoj mrtvoj tački i spreman je da uvuče vazduh.8 po­ kazuje da je klip spreman da počne sabijanje vazduha. Usisavanje započinje (si. 2. Kada klip dođe do kraja svog hoda (UMT).Usisavanje je prvi takt.8. 2. Tada dolazi do po­ većanja pritiska vazduha i povišenja temperature. Cilindar je sada pun svežeg vazduha. 2. 2. SI.6. 2. 2. 2. Ulazni ventil je otvoren. a izlazni zatvoren. Sabijanje (kompresija) je drugi takt. 2. srednji i krajnji deo takta usisavanja.7 i 2. što je prikazano na si. Radilica se okreće nadesno i povlači klipnjaču nadole zajedno sa klipom. SI.7) i uvlači svež SI.8 pokazuju početni. Tada klip počinje da se spušta (si. Položaji na si. tako da se sabija u manji prostor. klipnjača gura klip nagore (si.6 (levo) — Klip na vrhu — ulazni ventil otvoren — vazduh počinje da ulazi.7 (u sredini) — Klip se spušta — ulazni ventil otvoren — vazduh je ušao.

pritisak takođe raste. Klip na­ stavlja da se spušta potiskivan sagorelim gasovima. Vazduh je sada toliko zagrejan da može odmah da zapali raspršeno gorivo.9 — Klip se podiže — svi ventili zatvoreni — vazduh se sabija i* SI. gorivo je potpuno ubrizgano i sagore­ vanje je završeno. gorivo se ubrizgava kroz brizgaljku (si. Pošto se topao gas nalazi na malom prostoru između vrha klipa i vrha cilindra. t j . Pre nego što klip dođe u SMT. zauzima obično 1/16 svog prethodnog prostora.10). 2. Vazduh je pod pritiskom od 25—40 bara. Dizel-gorivo (nafta) brzo sagoreva zato što je pomešano sa vrelim vazduhom. Vazduh se zbog visokog pritiska zagreje na 550 do 700°C. Sagorevanje i širenje je treći takt. Kada klip dođe u položaj koji je prikazan na si. kojima usled SI. 2. 2. pri samom kraju takta sabijanja. Vreli gasovi zauzimaju veću zapreminu (zbog toga što se klip spustio). što znači da se gasovi šire. U toku sagorevanja oslobađa se određena količina toplotne energije.10).11.dolazi u SMT (si.10 — Klip na vrhu (SMT) — ulazni 1 izlazni ventili zatvoreni — brizgalj­ ku ubacuje dlzei-gorivo . 2. 2. tako da mešavina koja sagoreva postaje još toplija. Pritisak deluje na vrh klipa i potiskuje ga nadole.

2. klip nastavlja kretanje nagore i potiskuje već istrošene gasove sve do SMT. 36 . 2.6). 2. 2. koje okreće radilicu. Ulazni ventil se ponovo otvara i motor je ponovo u početnom položajni (si. sagoreli gasovi počinju da izlaze iz cilin­ dra. Ovo je kraj takta sagorevanja i širenja koji je počeo kada je klip bio u SMT.širenja opada pritisak i oni postaju hladniji. Ovim se završava jedan radni ciklus. Ovaj takt izduvavanja prikazan je na si. SI.12). Kada je izduvni ventil otvoren. SI.13 — (desno) — Klip se podiže — izlazni ventil otvoren — sagoreli gasovi su izbačeni Izduvavanje sagorelih gasova je četvrti takt.11 (levo) — Kiip silazi — svi ventili zatvoreni — vreli gasovi potiskuju klip nadole.13. U međuvremenu. Neposredno pre nego što klip dođe u UMT. SI. ventil za odvod izduvnih gasova se mehanički otvara i sagoreli gasovi izlaze kroz izlazni ventil (si. spreman za novi ciklus. 2.12 (u sredini) — Klip na dnu hoda — izlazni ventil otvoren — sagoreli gasovi izlaze napolje. pritisak gasova na klipu prenosi se preko klipnjače na koleno. 2.

Zamajac je osnovni deo motora. To je točak velike mase koji je pričvršćen za radilicu motora i koji održava ravnomeran rad motora od takta do takta. Klip prenosi silu na radilicu samo u taktu sagorevanja i širenja (treći takt). Da bi se preko radilice omogućilo kretanje klipa u drugim taktovima, potrebno je da zamajac svojom velikom masom i inercijom obavi svoju funkciju. 2.5. RAZLIKE IZMEĐU DIZEL I BENZINSKIH (OTO) MOTORA Osnovne razlike između dizel i benzinskih motora su u sledećem: 1. Dižel-motor nema sistem za paljenje kao benzinski mo­ tori, gde se smeša benzina i vazduha pali varnicom preko svećice. Gorivo se kod dizel-motora pali u kontaktu sa toplim vazduhom koji je sabijen u cilindrima. 2. Kod dizel-motora u cilindar ulazi samo vazduh i on se sabija pre nego što gorivo uđe u cilindar. Kod benzinskih mo­ tora vazduh i benzin se mešaju u karburatoru van cilindra pre nego što uđu u motor kroz ventil za vreme usisnog takta. 3. Stepen sabijanja (kompresije) kod dizel-motora je veći. Kod benzinskih motora stepen kompresije je ograničen, jer se ovde sabijaju benzin i vazduh zajedno. Ako se mešavina benzin-vazduh suviše sabije, može doći do samopaljenja smeše, odnosno — mešavina može da se upali pre nego što klip završi hod sabijanja, a to bi izazvalo zaustavljanje klipa. Veće sabija­ nje takođe može da izazove detonaciju ili udare, jer jedan deo mešavine sagori pre nego što varnica izvrši paljenje. Zbog to­ ga je benzinski motor ograničen dozvoljenim stepenom kompresije koji iznosi 5 : 1 do 12 : 1, a to ima uticaja na efikasnost motora (snagu, moment itd.). Kod dizel-motora sabija se samo vazduh, pa ne može doći do samopaljenja goriva. Prema tome, kod ovih motora postoji mogućnost većeg stepena kompresije (od 1 2 : 1 do 22 : 1), pa se tako postiže veća efikasnost motora. 4. Dizel-motori koriste ška goriva su jeftinija od benzin koji lako isparava daje ujednačenu mešavinu gorivo koje manje isparava. Ova te­ benzina. Benzinski motori koriste na niskim temperaturama. Benzin sa vazduhom.
37

5. Dizei-motori koriste pumpu za ubrizgavanje goriva i brizgaljke za ubrizgavanje goriva u cilindar u obliku fine magle. Benzinski motori mesa ju gorivo i vazduh u karburatoru. 6. Konstrukcija dizel-motora je čvršća i jača od benzinskih motora, jer prvi rade pod većim pritiskom.
%

oto-motor

dizel - m o t o r

SI. 2.14

Dijagram promene termodinamičkog stepena korisnosti u zavisnosti od stepena kompresije za oto i dizel-motore

2.5.1. Prednosti dizel-motora u odnosu na benzinski motor Prednosti dizel-motora u odnosu na benzinski motor ogle­ daju se u sledećem: 1. Mala potrošnja goriva. Dizel-motor spada u motore veli­ ke efikasnosti. Potrošnja goriva je manja nego kod benzinskih motora, pa je zbog toga veoma efikasan. 2. Jeftino gorivo. Dizel-gorivo je dosta jeftinije od benzina, a to je činjenica koja taikođe utiče na izbor dizel ili benzinskog motora. 3. Ekonomičnost pri malini opterećenjima. Dizel-motor nije efikasan samo kada je potpuno, nego i kad je delimično opte­ rećen (kako motor obično i radi). Kada radi poluopterećen, di­ zel-motor troši samo oko 10% više goriva po jedinici proizvede­ ne snage nego potpuno opterećen motor. Kod benzinskih motora efikasnost opada sa smanjenjem opterećenja.
38

4. Veća sigurnost. Dizel-gorivo nije eksplozivno i teže je zapaljivo od benzina. Izduvni gasovi dizel-motora su manje ottrovni od izduvnih gasova benzinskih motora, jer sadrže manje •lien-monoksida. 5. Veći stepen iskorišćenja goriva. Procenat energije sadr.iiie u gorivu koja se u dizel-motoru pretvara u rad iznosi oko '"o, dok je kod benzinskih motora 24%. 2.5.2. Nedostaci dizel-motora Nedostaci dizel-motora su u sledećem: 1. Zbog visokih pritisaka konstrukcija motora je glomaz­ nija, odnosno veća je masa po kilovatu (snage) od benzinskih motora. 1 2. Brojevi obrtaja kod velikih snaga su do 2500 min" , a 1 kod manjih do 5000 " . 3. Dizel-motor se sporije ubrzava od benzinskog motora. Obrtni moment kod dizel-motora, iako nešto veći nego kod ben­ zinskog motora, malo raste pri opadanju broja obrtaja, što znači da je motor manje elastičan pri radu. 4. Dizel-motor se teže stavlja u pogon, naročito u zimskim Miesecima, jer se teško dobija potrebna temperatura usisanog vazduha u cilindru (da bi došlo do samopaljenja smeše). 5. Uređaji za ubrizgavanje goriva (pumpa i brizgaljke) su veoma skupi (zbog precizne obrade). 6. Pri radu dizel-motori su bučniji od benzinskih motora. 7. Dizel-motor je osetljiviji na zapaljivost goriva od benzinskog motora.

39

3. OSNOVNI DELOVI DIZEL-MOTORA Na primer u najviše zastupljenog dizel-motora objasni ćemo osnovne funkcije njegovih vitalnih delova, kao i popravke koje se obavljaju u slučaju neispravnosti. Veliku primenu našao je dizel-motor LDA 450 (91), proizvodnje DMB-a (po licenci »Lom­ bard] ni ja«), ugrađen na domaćim motokultivatorima IMT-509 i »super specijal« — »Labinprogres«-a. Italijanska firma »Lombardini« proizvodi motore koji se ugrađuju u motokultivatore italijanskih proizvođača, a našli su primenu i u našoj zemlji. Motor ima veliki broj delova. Radi lakšeg sagledavanja i upoznavanja, delovi motora se svrstavaju u posebne grupe i sisteme prema funkcionalnim celinama: 1. Grupa motorskog mehanizma: — klip, •— klipna osovinica, — klipni prstenovi, — klipnjača sa ležaj ima klipnjače, — radilica, — zamajac. 2. — — — Grupa nepokretnih delova; cilindar, cilindarska glava, korito motora (karter;,
•i
j!

3. Sistem razvoda: — usisni i izduvni ventili, — ventilske opruge,

40

]
!

bregasto vratilo, klackalice, šipke, podizači, zupčanici itd. 4. — — — Sistem za podmazivanje: pumpa za ulje, prečistač ulja, cevi.

SI. 3.1 — Presek dizel-motora serije LDA-91 proizvodnje DMB

klip­ njaču sa ležajima klipnjače. zamajac i dr. Silu pritiska će primiti osovinića klipa. alternator ili dinamo. usled inercije. Motorni mehanizam obuhvata sledeće delove: radilicu. Sistem za ubrizgavanje goriva: rezervoar. regulator napona itd. 7. Elektrooprema: — akumulator. na jedan kraj radilice postav­ lja se teži kotur koji se naziva zamajac. klipnu osovinicu. usisna i izduvna cev. GRUPA MOTORSKOG MEHANIZMA Funkcija ovog mehanizma je da naizmenično pravolinijsko kretanje klipa pretvori u obrtno kretanje radilice. 3. klip. 42 . a preko nje i klipnjača. Kad pritisak gasova u prostoru za sagorevanje dejstvuje na klip. cevi. pumpa za ubrizgavanje.1. Kada klip u svom kretanju dođe do DMT (UMT) tu stane. brizgaljka. elektropokretač. to će se. 6. Da bi inercija radilice bila što veća i da bi se dobilo njeno ujednačeno kretanje. Klipnjača prenosi silu na lakat radilice. produžiti obrtanje za izvesno vreme i klip će imati mogućnost da se vrati (odozdo nagore) do GMT (SMT). on se kre­ će odozgo nadole. Za stalno obrtanje radilice potrebno je da se ponavlja pro­ ces sagorevanja. Usisni i izduvni trakt: prečistač vazduha. izduvni lonac. prečistač goriva.5. tako da se radilica obrne u svojim ležaj im a. klipne prstenove. Pošto je radilica već u pokretu.

u kratkom vremenskom periodu.1.2 — Grupa motorskog mehanizma. 9 — radilica. na klipu se nalaze žlebovi u koje se postavlja­ ju klipni prstenovi (karike). Usled zagrevanja klip se širi. 2 — klip. Svojim pravolinijsko-oscilatornim kretanjem klip omogućava odvijanje svih faza radnog ciklusa motora. odnosno na radilicu motora. a ujedno i gasovi visoke temperature (1500 — 2000°C). pritisak gasova (80 bara). 4 — osigurač. 5 — čaura pesnice klipnjače. 10 — zamajac 3. Da bi se obezbedilo što bolje zaptivanje radnog prostora. Klip Funkcija klipa je da zatvori radni prostor cilindra u kome se odigrava proces sagorevanja i da silu pritiska prenese na klipnjaču. Na klip deluje. 8 — vijak. tako da mora da postoji određeni zazor između klipa i cilindra. 3 — klipna osovinica. Prilikom sagorevanja klip podnosi velika opterećenja usled visokih pritisaka koji vladaju u prostoru za sagorevanje. 3.1.SI. 1 — klipni prstenovi. 6 — klipnjača. Zbog velikog zagrevanja klip treba da prevede i preda svu prim­ ljenu toplotu da bi njegova temperatura bila što niža. U taj prostor (zazor) između klipa i ci­ lindra mora se uvući tanak film ulja za podmazivanje — kako 43 . 7 — polutka ležaja.

Zazor ne srne biti ni suviše mali ni suviše veliki. — da je dobar provodnik toplote. 6 — klipni prstenovi (kompresioni). potrebno je da ima sledeće osobine: — da je otporan prema visokim pritiscima.4). a koje mogu znatno da opterete klipnu osnovicu. 3. 3. tako i na toplom motoru). 44 . 2 3 4 SI. 3 — ušice za ležaje klipne osovinice. neophodno je taj mali zazor eliminisati — da ne bi došlo do prodiranja gasova u karter (si. — žlebove klipnih prs tenova (2). — da je što lakši da bi se smanjile sile inercije koje di­ rektno zavise od mase klipa. radilicu i ležajeve radilice. a veličina zazora zavisi od veličine i konstrukcije klipa. 3. a delom preko klipnih prstenova.2.bi se umanjilo trenje delova. Pošto posle sagorevanja dolazi do velikog pritiska gasova. — da omogućuje dobro podmazivanje zidova cilindra na delu gde se oslanja preko vodice. — da lako klizi po cilindru (kako na hladnom. 3. — ušice za ležanje klipne osovinice (3). — vodicu klipa (5) ili donji deo. 8 — unutrašnji deo klipa Da bi klip obavio svoje funkcije. materijala od koga je izrađen i radne temperature.1. Na klipu razlikujemo (si. 1 — glava klipa. 5 — vodica klipa. 2 — žlebovi klipnih prstenoya.3): — glavu klipa (1) ili gornji deo. klipnjaču. 4 — klipna osovinica.3 — Klip. Klipni prstenovi Između klipa i cilindra mora da postoji izvestan mali za­ zor. 7 — strugač ulja.

Na si.3. U glavi klipa i«»stoje 3 takva prstena koji se nazivaju kompresioni klipni prstenovi (održavaju kompresiju motora). Klipna osovinica Klipna osovinica prenosi silu pritiska sa klipa preko klipM .5. Pošto su opterećenja velika.5 — Kompresioni klipni prstenovi i strugač ulja 3. SI. SI.1. a ujedno i da višak ulja vraća i i ruže) sa cilindra. na klip se postavlja jedan prsten — strugač ulju. 3.4 — Dejstvo pritiska gasova na kompresioni klipni prsten Da bi se sprečilo prodiranje ulja u cilindre ispod komprelonih prstenova. Uloga ovog prstena je da se pravilno podmazuje klip i i Minpresioni klipni prstenovi. 45 . pri čemu se ostva'iije pottuno zaptivanje između klipa i cilindra.uv na radilicu motora.U glavi klipa nalaze se žlebovi u koje se ugrađuju klipni i'istenovi (karike). trenje i zagrevanje. Prs tenovi su nešto većeg prečnika od prečnika cilindra. osovinica n u »i a biti otporna na savijanje. pa pošto su rasečeni i imaju određenu elastičnost. 3. 3.icnovi i strugač ulja. • ni se oslanjaju potpuno na zidove cilindra. prikazani su kompresioni klipni [M . Obično je iplju — da bi se smanjila masa.

Klipna osovinica se oslanja na ušice klipa koje se znatno zagrevaju i šire, pa s obzirom na razliku u materijalu klipa i klipne osovinice izaziva različito širenje ova dva elementa, pri čemu se javlja i povećava zazor. Zbog toga je potrebno da za­ zor između ušica klipa i klipne osovinice bude što manji, a osovinica i ušice treba da su izrađeni sa velikom preciznošću.

Si, 3.6 — Osiguranje klipne osovinice od bočnog ispadanja sigurnosnim prs­ tenom

Da ne bi došlo do oštećenja cilindra usled bočnog pomeranja osovinice — mora se izvršiti osiguranje. Postoji više na­ čina osiguranja od bočnog pomeranja klipne osovinice (na si. 3.6 prikazano je osiguranje sigurnosnim prstenom). 3.1.4. Neispravnosti i opravke klipa Klip je jedan od najopterećenijih delova motornog meha­ nizma, pa zbog toga mora da zadovolji sve zahteve koji se pred njega postavljaju, jer bi, inače, moglo doći do zaribavanja. Os­ novno je da se ostvari zazor između klipa i cilindra (da je što manji) i da se omogući dobro odvođenje toplote na zidove ci­ lindra, jer je najveća dozvoljena temperatura u žlebovima klipnih prstenova 260°C. Ako ovi uslovi nisu ispunjeni, dolazi do zaribavanja klipa, odnosno do tzv. lupanja pri radu, mada uzro­ ci mogu biti veoma različiti: 1. Veliko opterećenje još nerazrađenog novog ili pravlje­ nog motora. Potrebno je da motor radi, prema uputstvu prozvođača, sa ograničenim opterećenjem određeni broj sati (odnos­ no kilometra). 2. Slabo podmazivanje usled nedostatka ulja, kvara na sis­ temu za podmazivanje, zapušenih prečistača (vodova) i zaprlja­ nog ulja. , 3. Slabo hlađenje usled kvara na sistemu za hlađenje.
46

5. Nepravilna ugradnja klipa. 6. Gubitak kompresije je jedan od prvih pokazatelja neis­ pravnosti klipnih prstenova, cilindra ili klipa, mada do nje može doći i zbog neispravnog ventila, ventilskih opruga ili propuštanja cilindarske glave.

SI. 3,7 — Merenje prečnlka klipa

Kontrola neispravnog klipa se obavlja merenjem zazora između klipa i cilindra, merenjem žlebova prstenova i merenjem ušice klipa u koje se postavlja klipna osovinica. Ako su žlebovi istrošeni, klip treba obraditi tako da primi prstenove preko mere, a ako su ušice ovalizirane — i njih treba obraditi da pri­ me osovinicu preko mere. Ako je istrošenost cilindra takva da se zahteva zamena no­ vim, onda je neophodna i zamena klipa. Preporučuje se, ako se skinu klipni prstenovi, da se postave novi. Kada se vrši ugradnja klipa u motor, mora se obratiti pa­ žnja na sledeće: — Prilikom rada voditi računa da se svaka nečistoća otklo­ ni, a naročito sa površina koje se dodiruju u cilindru. — Zazor između klipa i cilindra mora biti u propisanim granicama ikoje daje proizvođač. Razlikujemo dva zazora: u predelu žlebova na klipu i deo vodice klipa. — Zazor zmeđu klipa i klipne osovinice mora biti u propi­ sanim granicama koje daje proizvođač. — Razlika u masama klipova ne srne da prelazi dozvoljene granice.
47

4. Neispravnosti na uređaju za ubrizgavanje (brizgaljke daju loš mlaz). Zazor između klipnih prstenova i žlebova na klipu kreće se u granicama od 0,12—0,22 mm. Na si. 3.8 prikazan je uzdužni za­ zor između klipnog prstena i žlebova klipa.

SI. 3.8 — Merenje zazora između kli pnih prstenova i žlebova klipnih prste nova

3.1.5. Neispravnosti i opravke na klipnim prstenovima (kari­ kama) Ispravan rad motora, njegova snaga i potrošnja zavise od ispravnosti klipnih prstenova. Neispravnosti klipnih prstenova mogu biti u sledećem: 1. Zaprljani (zapečeni) klipni prstenovi. Podmazivanje klipa i cilindra omogućeno je prolaskom ulja između ovih elemenata. Kada ulje dospe u prostor za sagorevanje, usled visoke tempe­ rature ono sagoreva i pretvara se u gar, tako da se klipni prs­ tenovi zapeku u zlebovima, izgube neophodnu elastičnost i ne zaptivaju dobro. Usled toga dolazi do gubitka snage motora, pa je neophodno ovu neispravnost otkloniti. Ovo se može otkloniti ubrizgavanjem male količine petroleuma na klip (da se čađ ra­ stvori) ili skidanjem prstenova i čišćenjem žlebova od čađi. 2. Nepropisan zazor (zev). Suviše veliki ili mali zazor izme­ đu krajeva klipnih prstenova izaziva nepravilnosti u radu dizel-motora. Suviše veliki zazor omogućava prolazak gasova i zaptivanje tada nije dobro. Ako je zazor suviše mali, pri zagrevanju prstena zev može sasvim da nestane i da se prsten zag­ lavi, slomi ili zariba. Zato je potrebno da se ostvari propisani zazor koji se kreće u granicama od 0,3 — 0,5 mm (zavisno od 48

lipa motora). Ako je zazor suviše mali, može se povećati pre­ ciznim turpijanjem. Merenje zazora treba obaviti (si. 3.9) pre nego što se prsten postavi u žleb, i to tako što se prsten postavi u cilindar u kome

SI. 3.9 — Merenje zazora (zeva) između krajeva karika

će raditi ^(normalno na osu cilindra). U slučaju gubitka elastič­ nosti prsten treba zameniti. Merenje se obavlja pomoću uređaja za proveravanje napona i prečnika prstena. Oštećenja pri ugrad­ nji i izgradnji klipnih prs tenova mogu da nastanu aisled osetljivosti ovih elemenata, pa o tome treba voditi računa. Ovu ope­ raciju treba obavljati pomoću specijalnih klešta, tako da razrezi pojedinih prstenova ne budu (svi ili više njih) u jednoj liniji. 3.1.6. Klipnjača Klipnjača ostvaruje kinematsku vezu između klipa i radilice, a to znači — omogućava prenos pravolinijskog kretanja klipa, i obratno — kretanje radilice motora. Na si. 2.4 prikazan je rad mehanizma kolena i uloga klipnjače u tom mehanizmu. Na klipnjači razlikujemo: malu pesnicu, u kojoj se nalazi ležišna čaura osovinice klipa, stablo klipnjače i veliku pesnicu klipnjače koja obuhvata rukavac radilice (si. 3.10). Delovi klipnjače imaju tri različite vrste Kretanja: 1 — mala pesnica se obrće za izvestan ugao oko klipne oso­ vimce;
4 Motokultivatori

49

2 — stablo klipnjače ima kretanje klatna; 3 — velika pesnica ima obrtno kretanje zajedno sa rukav­ cem radilice. Klipnjača prenosi silu pritiska klipa na radilicu motora. Usled složenog kretanja i velikih sila koje prenosi klipnjača je

SI. 3.10 njača, 2

Sklop klipnjače. 1 - klipležiš na čaura, 3 - polutke ležaja, 4 — vijak

veoma opterećena, pa se zbog toga izrađuje od visokokvalitet­ nog čelika (velike zatezne čvrstoće, nikl-brom čelika). Mala pesnica se izrađuje u obliku bureta ili cilindričnog oblika. U samoj pesnici je postavljena čaura izrađena obično od tvrde bronze. Stablo klipnjače je oblika duplog T. Velika pesnica je presečena preko sredine tako da se spoljna polovina spaja sa 2 vijka. Podmazivanje ležaja klipnjače se obavlja: — zapljiusikivanjem, — pod pritiskom.

SI. 3.11 — Kontrola paralelnosti klipnjače

50

Ovaj zazor zavisi od prečnika rukavca.05 mm u svim pravi ima na kraju osovinice. Topljenje ležaja usled pregrevanja. Ulje se protrlja me­ du prstima.7. da usovinica klipa nije upravna na osu klipa.1.Paralelnost osa klipnjače kontroliše se kao što je prikazano na si. 51 . nepravilnog brušenja rukavca radilice ili zbog ukošene kli1 lirie osovinice. uvijanje klipnjače može da nasi.me usled zamaranja materijala. i to kad se motor naglo rastereti.8.1. dakle. ili bilo kojeg drugog uzroka da ulje ne obavlja svoju ulogu i ne podmazuje ležaj.11.c neki od ležaja pregreva. ako je neki ud dovodnih kanala zapušen. Ako se pojavi veća količina ovih /maca. 3. 3. Uvijena klipnjača. Veoma je važno da se ostvari zazor između ležaja i letećeg rukavca radi­ lice. naročito pri manjem broju obrtaja. eventualno. Odstupainje ne srne da prelazi 0. 3. ispravljanje treba i/. Istopljeni ležaj se uočava po lupanju pri radu. pa ulje ne može da dođe do leža­ la. Do savijanja klipnjače može doći usliđ prirodnog zamaranja materijala. pa ako se naiđe na svetlucava zrna. Radilica Radilica ili kolenasto vratilo motora mora da primi pogon­ ske sile koje potiču od pritiska gasova i da ih dalje prenese preko spojnice izvan motora. Da bi se ove greške u i klonile. Najlakša pro vera da li se neki ležaj isto­ pio — jeste kontrola ulja sa dna kartera. 2. Neispravnosti i opravke klipnjače Na klipnjači mogu nastupiti sledeče neispravnosti: 1. To se uglavnom dešava rečem broju klipnjača istog motora. Prilikoim utvrđivanja malih deformacija. Uzrok ove neispravnosti sličan je kao u prethodnom slučaju. onda uzrok može biti koso brušenje rukavca klipnjače ili. to je znak da . Pregrevanje ležaja može da nastane usled nedostatka ulja u karteru. pa ih obavezno treba zamoniti novima. lože postavljenih ležaja radi1 * e. znači da se neki ležaj istopio. 3. Savijena klipnjača. Ako se na klipnjači desi da dođe do savijanja.vršiti pomoću prese postepenim pritiskivanjem. jer ispravljanje nema svrhe. mora se prvo izvršiti merenje radi pravilne obrade i /a mene delova.

3. 4 — protivtegovi Kod nekih radilica na laktovima se u njihovom produžetku postavljaju i protivtegovi. a odatle kroz posebne cevi ili kontakt dolazi do glavnog ležaja i ispunjava prostor ispod polutke ležaja. — laktovi radilice (3) koji spajaju glavne rukavce i rukav­ ce klipnjače. 2 — rukavci klipnjače. Lakat radilice je izbušen tako da se ulje dovodi na način prikazan na si. Na jednom kraju radilice nalazi se prirubnica na koju se vezuje zamajac. SI. pored ostalog. i zazore za ležaje klipnjača (leteći ležaji) i za ležaje ra­ dilice (glavne ležaje).12 — Delovi radilice. — rukavci klipnjače (2) — leteći rukavci radilice oko kojih se nalaze ležaj glava klipnjača.Radilica ima jedno koleno. dok one u kojima se obrću rukavci klipnjače nazivamo ležaji klipnjače ili leteći ležaji. Kroz rupice na polutkama ulje prolazi i stvara film između polutki ležaja i rukavca. Svaka fabrika u svom tehničkom uputstvu propisuje. glav­ nu dovodnu cev. a na kraju radilice postavlja se pogonski zup­ čanik za pomoćne uređaje i razvodni sistem. 1 — glavni rukavci.24.12 prikazani su sledeći delovi radilice: — glavni rukavci (1) — rukavci radilice koji se obrću u glavnim ležaj ima. 3. 3 — laktovi radilice. Glavni rukavci radilice se okreću na ležaj ima koji se naziva­ ju glavni ležaji ili ležaji radilice. Na si. Podmazivanje ležaja se obavlja uljem pod pritiskom. 3. koji imaju zadatak da izbalansiraju ekscentrične mase kolena radilice. 52 . Ulje se dovodi iz pumpe pošto prethodno prođe kroz prečistač.

a ako postoje oštećenja radilicu zameniti.ivnje.13). Pomoću metalnog šiljka očistiti naslage u • iiiiiom centrifugatoru i kanalima.13 — Uljni eentrifugator i kanali radilice SI. 3. f Fzvršiti kontrolu nazubljenog dela radilice: zubi ne smeju i'ili oštećeni.14 — Merenje prečnika glavnog i letećeg rukavca 53 .3. Kontrolisati da li na radilici ima tragova naprslina. 3. pa ako <j ima zameniti radilicu. Zato je potrebno da se skinu čepovi A i B (si. 3. SI. Neispravnosti i opravke radilice Da bismo utvrdili ispravnost radilice. Potopiti radilicu u posudu sa petroleumom ili nekim druIIli rastvaračem. Ponovo zatvoriti kanale i i "iuprimovanim vazduhom ispitati zaptivnost.9. prvo se mora obaviti • •.1.

Zamajac služi da prikupljenom energijom u radnom taktu.10. 3.2 prikazan je izgled zamajca. Male ogrebotine ili udarce popraviti pomoću turpije od »carborunduma« ili platnom sa sitnim zrncima. izvršiti brušenje i ugraditi ležaj ne ćaure novih dimenzija. 3.14). Zamajac U toku rada motora jedini radni takt je sagorevanje i ši­ renje. gde se vidi da je za­ majac pričvršćen na prirubnicu (koja se nalazi na predelu ra­ dilice). 3. obično sa spojnicom (kvačilom). nastavi okretanje radilice u ostala tri takta motora. Na mestima gde dolaze zaptivni prstenovi (semerinzi) po­ praviti ogrebotine pomoću platna za honovanje sa veoma sitnim zrncima i. Neispravnosti i opravke zamajca Na zamajcu u toku rada mogu nastupiti oštećenja. i to u dva upravna položaja. Na zamajcu se nalaze oznake koje služe za podešavanje mo­ tora (daje ih proizvođač u tehničkom uputstvu za motor). pa tako služi kao veza sa ostalim delovima transmisije. Na si. utvrđuje se njihova pohabanost i ovalnost.1. Zamajac se postavlja na zadnji deo motora. Ako habanje prelazi 0. zameniti zaptivne prstenove.11. usled sila inercije.1. ali se ona uglavnom mogu otkloniti na sledeći način: 54 . ujedno.Glavni i leteći rukavci moraju biti bez ogrebotina i bez tra­ gova zaribavanja. a zatim se napresuje. Po obodu zamajca postavljen je zup­ časti venac koji služi za uzupčenje sa zupčanikom elektropokretača (startera) prilikom stavljanja motora u pokret (startovanje). već su to povremeni udari u periodu sagorevanja. Merenjem prečnika glavnog i letećeg rukavca (si.10 mm. Energija prikupljena obrtanjem zamajca savlađuje sve otpore koji se pojavljuju prilikom okre­ tanja motora. Na tom mestu postavlja se zaptivka da bi sprečila izla­ zak ulja iz korita motora. Konusi za upravljanje sedišta klinova i navoji moraju biti bez deformacija ili habanja. 3. a ako se ovo utvrdi — zameniti radilicu. Ovaj ozubljeni venac može da se nabaci na zamajac tako što se prvo zagreje. dok svi ostali taktovi troše deo energije koji se dobije u toku radnog takta. radilica bi se okretala sa trzajima. jer pritisci na klip nisu stalni. Da nije toga.

pri čemu se mora voditi računa da se prethodno izvrši zagre\anje zupčastog venca. f • 3. Cilindarska glava Cilindarska glava prvenstveno služi da sa gornje strane zat­ vori radni prostor cilindra. Ona je izložena različitim napreza­ njima i pri rasklapanju motora voditi računa da se ona ne skida <lok je zagrejana (da ne bi došlo do deformacije).— Obradom nalegajuće površine zamajca struganjem. GRUPA NEPOKRETNIH DELOVA Na si. — Zamenom zupčastog venca zamajca (ako je ugrađen). 55 . Prilikom sklapanja voditi računa o momen­ tu pritezanja vijaka na cilindarskoj glavi. odnosno zatvaranje. a sila pritiska se prenosi na radilii u koja je uležištena u bloku motora.2. Ako su se pojavili mali risevi na sedištima ventila. Na cilindarKoj glavi postavljaju se: klackalice. potrebno ir I rezo vati sedišta. 3.2. pa je to jedan od najkomplikovanijih delova. Cilindar Klip se kreće u cilindru. Posle toga treba prokontrolisati aksijalno bacanje zupčastog venca. cilindar. Kontrola cilindra se obav­ lja merenjem komparatorom dva unutrašnja prečnika (a. Cilindarska glava je veoma složena. uz postizanje odgovarajućeg kvaliteta obrađene površine. 3. Takođe treba kontrolisati zapi iva nje između ivice cilindra i cilindarske glave. a zatim skidanje. 3.2. Tu se nalazi i brizgaljka got iva. ventilske opruge i ostali delovi potrebni za pokretanje ventila.1. jer se u ograničenom prostoru nalaze mnogobrojni kanali i otvori.15 prikazana je grupa osnovnih nepokretnih delova irdnocilindričnog dizel-motora: cilindarska glava. Posle skida­ nja sa motora izvršiti čišćenje.2. Kod četvorotaktnog motora u cilin»larskoj glavi nalaze se usisni i izduvni kanali sa odgovarajućim ventilima za njihovo otvaranje. Novi zupčasti venac >c mora zagrejati i napresovati na zamajac. pa ako ima od• i upanja — izvršiti honovanje. b) koi. 3. blok motora i korito motora (karter).i su međusobno upravna na tri različite visine (si.17). Zupčasti ve­ nae pre puštanja u rad treba podmazati raašću.

4 — korito motora (karter) Ako postoje risevi na radnoj površini cilindra. 56 .15 — Grupa nepokretnih osnovnih delova.18). 1 — cilindar ska glava.SI. uspostaviti početnu hrapavost pomoću platna za honovanje (si. ovalnost ili istrošenost cilindra preko 0. 3 — blok motora. 2 — ci­ lindar.1 mm. 3. Ako postoje risevi. 3.

Do povećanog haba­ li ja dolazi ako: — klipni prstenovi imaju suviše veliki pritisak na cilindar i ako nejednako pritiskaju po obodu.SI. — ako zbog lošeg hlađenja motor radi na povišenoj tem­ peraturi (neodgovarajuće ulje. 57 . 3. 3.vršiti brušenje i ugraditi nove klipne prstenove i uvećane klipo­ ve (prema preporuci proizvođača motora). zaprljana rebra cilindra) i dr. — ako je klip koso postavljen ili klipnjača iskrivljena.17 — Kontrola cilindra i/.16 — Frezovanje sedišta ventila SI.

18 — Uspostavljanje hrapavosti cilindra Oštećenja od čestica koje mogu da se uvuku sa vazduhom (prašina. da se klipnjača smakne sa ru­ kavca i probije korito motora. Blok motora je zbog toga veoma opterećen.2. tako da je to u stvari osnova za sklapanje celog motora. 3. Moguće je. 3.SI. Neispravnosti koje se javljaju na koritu motora obično su od spoljašnjih udara (to je najniži deo motora). pa su opterećenja ko­ ja prenosi klip preko klipnjače na radilicu motora velika.) izazvaće pojavu riseva. Blok motora U bloku motora uležištena je radilica.) ili sa uljem za podmazivanje (metalni opiljci. Korito motora je pričvrš­ ćeno vijcima za cilindarski blok. zbog čega ci­ lindar tada lako može da bude neupotrebljiv. pesak od livenja i dr. 3. pesak i dr. 58 . Korito motora (karter) Motor se završava na donjoj strani koritom (karterom) u kome se nalazi ulje za podmazivanje.2.3. pa zahteva veoma čvrstu i jaku konstrukciju. Na blok motora se postavljaju i ostali delovi. Najčešće se de­ šava da se korito probije ili da samo naprsne. a između njih je postavljena zaptivka.4. usled olabavljenih vijaka na klipnjači.

9 — vijak. Na si. 3 — podizač izduvnog ventila. 3. 12 — klackalica usisnog ventila. 4 . šipka podizača i klackalice (si. ventili sa pripadajućim elementima i delovi prenosa (podizač.19 — Elementi sistema razvoda. 7 — opruga ventila. 10 -~ navi tka.3. što znači da se radilica dva puta brže HI 3. SISTEM RAZVODA (RAZVODNI MEHANIZAM) Sistem razvoda (razvodni mehanizam) obezbeđuje pravovre­ meno otvaranje i zatvaranje usisnih i izduvnih ventila na pros­ toru za sagorevanje. 2 — podizač usisnog v?uttla.šipka podizača. 5 — usisni ventil.3. 1 bregasto vratilo. Prenosni odnos ova dva zupčanika kod četvorotaktnih motora je 2 : 1 .20). t — sedište opruge. ft lzduvni ventil. Sistem razvoda sačinjavaju: bregasto vratilo sa pogonom. 3. tako da je omogućeno usisavanje vazduha i izduvavanje sagorelih gasova iz cilindra. 14 — osovinica .19 i 3. 13 — vijak.1 prikazan je presek motora gde se vidi da bregasto vratilo dobij a pogon preko zupčanika radilice i zupčanika bre­ gastog vratila. 11 — klackalica izduvnog veniHit.

Podmazivanje ležajeva bregastog vratila obavlja se uljem pod pritiskom.okreće od bregastog vratila. 7 — ventili. 1 — sedište ventila. Postavlja se paralelno sa radilicom. Bregasto vratilo dobij a pogon od radilice posredstvom zupčani­ ka. 6 — osovinica klacšipke podizača. a oblik bregova mora biti takav da se postiže sinhronizovano otvaranje i zatva­ ranje ventila u veoma kratkom vremenskom periodu.20 — Elementi sistema razvoda u sklopu. Bregasto vratilo svojim bregovima potiskuje podizače ventila sa šipkama koje pokreću klackalice. Bregovi su ugrađeni za svaki ventil posebno. 9 - . što omogućava savlađivanje opruge ventila i otvaranje određe­ nog ventila. Broj obrtaja kod četvorotaktnih motora je upola manji od broja obrtaja radilice. 10 — klackalice 3. SI. koje dolazi vodom odvojenim od voda za podmazivanje glavnih ležajeva. Otvaranje 60 .3. 5 kalice. 8 — podizači ventila. 4 — šeširići za zaštitu ulja.cilindarska glava. Bregasto vratilo Bregasto vratilo preko svojih bregova omogućava pravovre­ meno otvaranje ventila. 2 — vodice.polukonus.1. 3. 3 .

usisnog i izduvnog ventila se obavlja istovremeno. 3. već se zatvara kada klip prođe UMT za 34° — 38°. pa su bregovi na bregastom vratilu ugaono pomereni jedan prema drugom. Na si. i to 2° — 14° ranije. Ovaj ventil je otvoren za vreme pomeranja klipa naniže i ne zatvara se kada je klip u UMT.21 prikazan je dijagram otvaranja i zatvaranja ven­ tila. 3.21 — Dijagram otvaranja i zatvaranja ventila SMT. Otvaranje i zatvaranje usisnih i izduvnih ventila obavlja se u tre­ nutku kada se klip ne nalazi u svojim krajnjim položajima (SMT i UMT). 61 . Usisni ventil se otvara pre nego što je klip pošao iz svoje SI.

to se dalje ona zaokreće. Pri ugradnji veoma je važno da se bregasto vratilo posta­ vi u tačno definisan položaj prema radilici motora. tako da drugi kraj klackalice potiskuje ventil i otvara ga. Postoji usisni i izduvni ventil. 3. a kroz otvor izduvnog ventila izduvavaju se produkti sagorevanja iz cilindra. koji se postavljaju pod određenim uglom na bregastom vratilu. Prema periodu kada su ventili otvoreni izrađuju se i profili bregova. Pošto kroz klacka­ licu prolazi nepomična osovinica. Bregasto vratilo kretanjem brega potiskuje podizač ventila — da bi se to kretanje prenelo na klackalicu.3. pa se tako potpuno zatvara. prođe SMT za 4° — 14°. Kroz otvor usisnog ven­ tila usisava se vazduh. Ventili Ventili imaju zadatak da potpuno zatvore otvore na komori za sagorevanje i da svojim podizanjem pravovremeno otvaraju otvore. Zaptivanje se obavlja između kosih površina pe- SI. Na samom ventilu treba razlikovati ventilsku pečurku i ventilsko vreteno. i ostaje otvoren za vreme trajanja četvrtog takta. jer može doći do velikih oštećenja na mo­ toru.22 — Ventili.2. i to za 30 — 38° pre UMT. pa se zbog toga vrši obeležavanje na zupčanicima. 3.Izduvni ventil se otvara na kraju trećeg takta. vodice 1 sedlšta sa najvažnijim kotama 62 . Ovo se odnosi na pravilno uzubljenje zupčanika.

Dobili su naziv po tome što ventilska ploča visi o ventil skom vretenu. brzog trošenja i deformacije ven­ tila. Da bi se ostvarilo potpuno zaptivanje potrebno je: — da pečurka ventila naleže na sedište celim svojim obo­ dom. I ovi elementi su veoma bitni za pravilno funkcionisanje sistema razvoda. pri čemu ovaj zazor mora da kompenzuje i te promene.4. pa između njih mora da postoji zazor. 3.-šipka podizača. 3.ćurke ventila i sedišta ventila u glavi cilindra. Da bi ventil dobro zaptivao. U toku rada pojedini delovi se zagrevaju i izdužuju.3. 63 t WW . Ukoliko ovi uslovi nisu zadovoljeni. V rodnost zazora meri se mernim listićima i iznosi 0. pa se zbog toga izrađuju od specijalnih materijala. 3. Podešavanje zazora obavlja se kada je klip u SMT u fazi Kompresije. kraj klackalice ne srne <la dodiruje vrh vertikalnog vretena.3. Da bi sve 1 1 1 kcionisalo sinhronizovano. Posle toga kontranavrtKii ponovo pritegnuti. — da se ose ventila i ose sedišta poklapaju. Ventili su izloženi velikim opterećenjima i pritiska i tempe­ rature.2 mm (zaviMIO od tipa motora) na hladnom motoru. Zadatak opruga je da što brže zatvore ventil i da ga drže na njegovom sedištu. postavljaju se zupčanici koji rao11 i a ju da se uprave prema postojećim oznakama. — da nagib bude isti i na sedištu i na pečurci. klarkalice i dr. Ovaj nagib je 45°. doći će do: propuštanja ventila na pojedinim mestima. Razvodni zupčanici Radilica motora pogoni sve uređaje na motoru.3. Na si. Delovi prenosa za otvaranje ventila Na dizel-motorima uglavnom se primenjuju viseći ventili. Zazor ventila je veoma važan za pravilno funkcionisanje i t ad motora. Zazor između klackalica i ventila podešava se delovanjem na vijak za podešavanje posle otpuštanja kontranavrtke. Pro­ vi TU zazora vršiti prema periodici tehničkog održavanja.19 vide se: podizač ventila. Opruge ventila su veoma opterećene pri radu i moraju biti pouzdane u odnosu na eventualni lom. pa zato moraju biti jake i elastične.

pa tada treba izvr­ šiti čišćenje benzinom i petroleumom. 2. Zbog toga zazor treba regulisati u propisanim granicama. Ventil može da ne zatvara potpuno i usled iskrivljene pečurke ventila. tako i za postupak podešavanja). Usled pregrevanja ventila može doći do krivljenja pečur­ ke ili vretena ventila. Kod manjih ošte­ ćenja može se vršiti obrada pečurke i sedišta ventila. Nepropisan zazor ventila može da prouzrokuje da se pe­ čurka ventila. ako je zazor suviše veliki. ne oslanja na svoje sedište. SL 3. Ventil ne zatvara dobro ako neko strano telo upadne iz­ među ventila i sedišta (čađ ili neki opiljak). ključa i odvrtača. Neispravnosti i opravke sistema razvoda Neispravnosti na delovima ovog sistema mogu biti sledeće: 1. Veoma je važno pridržavati se uputstva koje daje proizvođač motora (kako za veličinu zazora.23 — Zupčanici razvoda Podešavanje zazora ventila obavlja se pomoću mernih lis­ tića.33. doći će do »lu­ panja« ventila. i tada ventil ostaje otvoren. naći 64 . Ventili ostaju otvoreni ako je zazor su­ više mali.5. Međutim. pošto se motor zagreje. 3. nagorevanja nalegajućih površina i drugih mehaničkih oštećenja. sedišta se moraju istrugati (t'rezovati). pa zatim ih treba i ručno brusiti (šlifovati). Ako je oš­ tećenje veće. pa treba izvršiti kontrolu zazora. a ventili iz­ brusiti na tocilu za brušenje. Pri tom treba kontrolisati hlađenje.

uzrok pregrevanja i otkloniti ga. pri čemu ventili moraju potpuno da naležu na ventilska sedišta. da se pod­ metanjem podioške pojača napon opruge. 5. Ako dođe do loma opruge. Kontrola elemenata celog sistema mora biti detaljna i pot­ puna. — širina oslone površine pečurke ventila na sedištu ne srne biti suviše velika. — vreteno ne srne biti suviše labavo u vodici (vodica istro­ šena). Ako se ventil zagara vi u vodici. Zbog toga treba izvršiti proveru zaptivanja pomoću specijalnih uređaja u servisnim radionicama. — ventilske opruge moraju imati potreban napon. — šipka podizača iskrivljena. Usled pregrevanja može doći i do loma ven­ tila. 6. Kod bregastog vratila mogu se javiti sledeće neispravno­ sti: — iskrivljeno bregasto vratilo. — podizači ventila moraju imati određeni zazor u svojim vodicama. — veliki zazor u vodici podizača usled trošenja materijala. — oštećeni valj čiči. Oštećenja mogu biti: lom opruge. Na delovima prenosa mogu nastati različite neispravno­ sti: — oštećen ležaj klackalice. — oštećena navrtka za regulisanje. Oštećenje zuba može biti razlog da se izvrši zamena ošte­ ćenih zupčanika. ispraviti ga na hidrauličkoj presi i ponovo proveriti. V 5 Motokultivatori AK . 4. a isto tako ne srne doći do zaglavljivanja u vodici (suviše tesna vodica). Zato je neophodno pri kontroli imati u vidu i neke od sledećih uslova: — vreteno ventila ne srne biti savijeno niti uvijeno. oslabljene opruge itd. 7. dok se ne nabavi nova. Rasklapanje i sklapanje sistema razvoda zahteva naročitu pažnju i kontrolu. zameniti ga novim. loše ugradnje ili udara podizača o bregove. a ako je opruga os­ labila. treba je zameniti. — oštećenje bregova može nastati i usled termičke obrade. pri čemu treba izvršiti kon­ trolu. jer svaki propust može da izazove nova oštećenja. — oštećenje ležajeva bregastog vratila — popraviti ih promenom čaure ležaja. pokušati privremeno.

Na si. prolazi kroz prečistač (ako je ugrađen) i potiskuje ga do radilice. Podmazivanje pod pritiskom ili kružno podmazivanje ima najveću primenu na motorima. Pumpa (2) usisava ulje iz korita motora. 3. što je veoma bitno za delove koji se ne mogu hladiti na drugi način (vodom ili vazduhom). gubici snage. 66 . Najvažnije je obaviti pravilno podmazivanje površine cilindra po kojoj klizi klip.24 prikazana je šema sistema podmazivanja. bregastog vratila. Ulje iz pumpe prolazi kroz prečistač ulja i vodove do mesta za podmazivanje. tako da se površine metalnih delova ne dodiruju direktno. koji se naziva »film mazi­ va«. Pored podmazivanja. habanje i pregrevanje delova. jer sna­ ga i ekonomičan rad motora u velikoj meri zavise od ispravnosti sistema razvoda. 3. da bi se na kraju slilo u korito motora. meren između klackalice i vretena ventila. pa je stoga i otpor trenja tada jako smanjen. ležištima klipnjača. Pumpa za ulje nalazi se na dnu korita motora i ona potiskuje ulje pod određenim pritiskom i šalje ga do mesta koja se podmazuju. Uloga sistema za podmazivanje je da obezbedi film maziva na svim mestima u motoru gde je to potrebno. SISTEM ZA PODMAZIVANJE Elementi ovog sistema imaju veoma važnu funkciju — da tokom rada motora obezbede podmazivanje svih taručih površi­ na u glavnim ležištima radilice. obavlja se i hla­ đenje pojedinih delova.4. — rad ventila mora biti sinhronizovan sa radom klipa. Svi ovi uslovi treba da budu u potpunosti ispunjeni.— mora postojati propisani zazor ventila. klipa. bregastom vratilu. Podmazivanje i hlađenje su bitni činioci za dobar rad mo­ tora i njihovu mehaničku sigurnost. Pri pravilnom podmaziva­ nju smanjuje se trenje u pokretnim elementima (a delimično se hladi neki od njih). jer se tu javlja najveće trenje u motoru. razvodnih zupčanika i dr. vodicama ventila i zupčanicima. Usled trenja i lošeg podmazivanja može doći do pregrevanja u toj meri da se metalni delovi jako istroše ili zaribaju jedni u drugima. klac­ kalica. Zbog toga se između metalnih površina u međusobnom kre­ tanju formira vrlo tanak sloj maziva. — na sedištima ventila ne srne biti naslaga čađi i drugog. Ulje stalno cirkulise (ima kružni tok).

presostat. ON . 1 .5 r(r 7 SI. 3 . 3.24 šema sistema za podmazivanje. 7 — prečfstač ulja sa uloškom usisna cev. 6 — ventil regulacije pritiska.radilica mota 5 — oduška. 2 — pumpa za ulje.

uzupcen sa gonjenim zup­ čanikom (3). Zupčasta pumpa je pouzdana. Pumpa je isprav- SI. 4 — vratilo. 3 — gonjeni zupčanik.26). neosetljiva na kvalitet ulja i nečistoće. 1 — telo pumpe. Pumpa dobija pogon od vratila na kome se nalazi pogonski zupčanik (2). Na izlazu se ulje sabija u prostor izlaza.26 — Kontrola zazora na pumpi za ulje 68 . Pumpa ovog tipa mora da ima definisan zazor između zupčanika i tela pumpe (max 0. 5 — ulaz za pumpu Ulje dolazi do ulaza u pumpu (5) a okretanjem zupčanika ulje se zahvata između zuba i tela pumpe i potiskuje do izlaza.1.4. Pumpa za ulje Zupčasta pumpa za ulje (si. Si.25) se sastoji od tela pumpe (1) i dva zupčanika (2 i 3).3. 3. 3. pa *se pod pritiskom šalje prema delovima motora koji se podmazuju. 2 — pogonski zupčanik. si. pa se tako ulje crpe iz ko­ rita motora.15 mm. 3.25 — Zupčasta pumpa za ulje. Na ulazu pumpe stvara se vakuum. 3.

što se postiže upotrebom prečistača ulja. dok je na minimalnom broju obrtaja motora 0.na ako pri odgovarajućem broju obrtaja motora daje propisani pritisak. Pritisak se kreće pri normalnom radu motora od 2. prašina i opiljci od honovanja pokretnih delova. Prečistač ulja U motoru mogu da se nađu razne nečistoće. Pra­­na dospeva u motor i sa usisanim vazduhom. Kada se ulje ne bi prečišćavalo. pa proizvodi ovog sagorevanja (sitne čestice čađi) padaju u ulje. Suviše visok pritisak izaziva veću potrošnju ulja. jer se prašina iz vaduha ne može u potpunosti odstraniti. došlo bi do otkazivanja 69 . 3.5 — 1 bara.4. jer ulje brže cirkuliše i više puta prođe kroz motor nego što je potrebno.2. kao što su zrnca peska (od livenja). 3.5—4 bara. U toku podmazivanja jedna ista količina ulja cirkuliše u motoru. SI. Za dizel-motore veoma je važno da ulje bude što čistije. Pritisak je propisan od strane proizvođača motora.27 — Integralni prečistač ulja U toku rada motora ulje delimično sagoreva u cilindru.

Kod ovih prečistača. ulje izdvaja abrazivne čestice. s tim što tokom duže eksploatacije motora i nagomilavan ja produkta sagorevanja i drugih primesa može da se poveća preko 1. a u radu poseduje sva filtrirajuća svojstva kompletnog pre­ čistača.4 bara. Integralni prečistač se ručno navija na priključak nosača ili direktno na blok motora. U procesu rada zaprljano ulje dolazi iz kartera motora pre­ ko potisne pumpe. koji se talože u prljavoj zoni prečistača. Ovaj način prečišćavanja znatno je povećao stepen izdvajanja štetnih materija iz sistema za podmazivanje. Integralni prečistač predstavlja nerazdvojivu vezu filtrirajućeg elementa i tela prečistača. Specijalna gumena zaptivka. radi bezbednosti. čime je omogućeno prečišćavanje ćelokupne količine ulja koja napaja habajuće površine mehanizma. ventil kratkog spoja. tako da je danas prihvaćen gotovo od svih proizvođača motora u svetu. direktno na blok motora. ugra­ đena na poklopcu prečistača. Umetak se smešta u lagana limena kućišta (otporna na pritisak) koja se hermetički zatvaraju pertlovanjem. odnosno na specijalne nosače — kako bi se u pogodnom trenutku izvrši­ la jednostavna i laka zamena. ovi prečistači se postavljaju uvek na pristupačna mesta. tzv. pa se zbog toga koriste prečistači ulja. koji obezbeđuje motoru dovoljnu količinu ulja sve do zamene prečistača. a na si. Umetak smešten na ovaj način zaštićen je od oštećenja prilikom lagerovanja i transporta.tarućih delova. Postoje veoma različita izvođenja prečistača ulja. Međutim. 3.27 prikazan je integralni prečistač ulja koji se najčešće primenjuje kod dizel-rnotora. Integralni prečistači ulja priključuju se direktno u kružni sistem za podmazivanje. ako je od strane proizvođača motora obez70 . dok prečiš­ ćeno ulje odlazi iz prečistača kroz priključak na gornjem pok­ lopcu u glavnu uljnu magistralu. Radi što lakšeg održavanja. Prolazeći kroz filtrirajući element.2 — 0. Na svom putu do mehanizma motora ono ulazi u integralni prečistač kroz otvore na poklopcu između zaptivnog prstena i navoja priključka. Otpor proticanja kroz novi prečistač pri uobičajenom reži­ mu rada motora kreće se od 0. ugrađen je prelivni ventil. Filtrirajući element se sastoji od jednog visokokvalitetnog umetka — papirne zvezde. smole i ostale produkte sagorevanja.5 bara ako se na vreme ne izvrši zamena prečistača. vrši pouzdano zaptivanje.

Znaci nedovoljnog podmazivanja su zujanje ili lupanje motora. usled koje mogu da nastanu veliki kvarovi na motoru. Period zamene ulja zavisi od više faktora. 3. — godišnja iskorišćenost motora i kvalitet ulja. Neispravna pumpa za ulje. odnosno interval zamene je oko 400 radnih časova.4. neophodno je strogo se pridržavati uputstva proizvođača motora. Drugi zazor iz­ među zubaca zupčanika i tela pumpe može biti povećan.15 mikrometara. Ovi zazori ne smeju da pređu vrednost 0.4. onda treba potražiti uzrok i otkloniti neispravnost.3. moraju se zameniti novim. Održavanje sistema za podmazivanje Proizvođači motora propisuju postupke i periode zamene ulja i održavanje prečistača ulja. Ako je uzrok začepljenost cevi ili kanala.beđena ugradnja prelivnog ventila na priključku prečistača ili na motorskom bloku. Optimalna finoća prečišćavanja kreće se u intervalu od 12 . integralni prečistač se isporučuje bez pre­ livnog ventila. velikog viskoziteta ulja. 3. Nedovoljan nivo ulja u koritu motora je posledica nepažnje.4. istrošeni ili istopljeni ležaji i dr. Ako se ustanovi da su zupčanici istrošeni. pregrevanje motora. 2. 3. S obzirom na to da postoji uticaj velikog broja faktora na period zamene ulja. pa ako to nije slučaj.1 mm. Veliki viskozitet ulja se primećuje tako što motor dok je hladan pokazuje 71 . — uslovi rada (prašina i s. pa se zbog toga mora obaviti merenje. Suviše veliki pritisak ulja može nastati usled začepljenosti neke cevi ili kanala. Kod ovih pumpi važno je da zazor između zupčanika i tela pumpe (čeoni zazor) bude u granicama da ne bi ulje prolazilo i pumpa radila naprazno). — procenat sumpora u dizel-gorivu. onda se motor mora potpuno oprati i pročistiti. pri če­ mu pritisak opada.). Zupčaste pumpe treba da daju određen pritisak. a vek trajanja. loše regulisanog prelivnog ventila itd. Neispravnosti i opravke na sistemu za podmazivanje biti: Najčešće neispravnosti na sistemu za podmazivanje mogu 1.

neophodno je da se motor hladi. a drugi deo zagreva zidove prostora u kome se vrši sagorevanje. 4. 3. već jedan deo izlazi napolje sa sagorelim gasovima (kroz izduvne cevi). Ta energija ne pretvara se sva u mehanički rad. loma opruge prelivnog ventila. Nedovoljan pritisak ulja može nastati usled: nedostatka ulja u koritu motora. lošeg rada pumpe. razblaženog ulja gorivom koje prodire u karter zbog loših spojeva na sistemu za napajanje i ubrizgavanje goriva. 3 — limeni usmerivač vazduha. 2 — zamajac sa lopticom.28 — Sistem za hlađenje.5. 3. zaprljanog prečistaca ulja. 4 — cilindar. koji inače treba da opadne na normalnu vrednost (2 — 4 bara). 1 — zaštitni lim. SISTEM ZA HLAĐENJE U dizel-motorima se razvija velika količina toplotne ener­ gije.znatno veći pritisak. 5 — cllindarska glava . 3 72 2 1 SI. Da ne bi došlo do pregrevanja.

3.1) nalazi se ventilator. Održavanje ovog sistema je veoma važno za ispravno hlađe­ nje motora. tako da je sam prečistač ma­ nje opterećen. Pretprečistač vazduha Obično se izrađuje kao suvi ciklonski pretprečistač koji ima funkciju da odvaja čestice prašine. U vazduhu se nalazi prašina koja je glavni uzročnik tro­ šenja pomenutih elemenata motora. Na si. 3.6. pa ako su to uslovi velike zaprašenosti — potrebno je čišćenje svih elemenata sistema za hlađenje •— čak i svakodne­ vno. Tako.Sistem za hlađenje odvodi suvišnu toplotu i održava motor na najpovoljnijoj radnoj temperaturi. 73 . kod motokultivatora koji rade u uslovima velike zaprašenosti. ugrađuje se i pretprečistač vazduha. Vazduh pro­ lazi kroz prečistač i usisnu cev. Da bi prečišćavanje bilo što efikasnije.6. USISNI I IZDUVNI TRAKT 3. Na motorima za motokultivatore se primenjuje vazdušno hlađenje motora. Zato je neophodno pravovremeno očistiti rebra cilindarske glave i cilindra i lopatice ventilatora. Prečistač se ugrađuje da bi zaš­ titio motorske delove.6. a naročito cilindre. pa mu treba posvetiti više paž­ nje i što češće ga čistiti. Prečistač vazduha U prostor za sagorevanje dovodi se vazduh koji je neopho­ dan da se ostvare uslovi za sagorevanje dizel-goriva. odnosno po načinu hlađenja motori se dele na motore sa vodenim i sa vazdušnim hlađenjem. Lopatice svojim obrtnim kretanjem usmeravaju vazdušnu struju preko li­ menog usmerivača vazduha ka cilindru i cilindarskoj glavi. 3. prečistač vazduha je od izuzetne važnosti. Na samom zamajcu (si. klipove i klipne prstenove. Količina prašine koja ulazi u motor sa vazduhom zavisi od spoljnih uslova u kojima se vozilo eksploatiše. U zavisnosti od uslova u kojima motokultivator radi.1.2. 3. treba odrediti periodiku čišćenja.28 prikazani su elementi sistema za hlađenje. Hlađenje motora može biti vodeno ili vazdušno.

Delovanje pretprečistaca je takvo da vazduh ulazi kroz kapu i usmerava se, pa dolazi do nagle promene smera i kružnog kre­ tanja (vrtloženja). Usled centrifugalne sile koja se tada razvija, krupne čestice prašine se odbacuju na zidove kućišta iz koga kroz jedan prorez odlaze u posudu za skupljanje prašine ili se skupljaju na dnu pretprečistača. U pretprećistaču se izdvoji oko 3/4 prašine iz vazduha.

Čišćenje ciklonskog pretprečistača prikazano je na si. 3.29. Potrebno je da se skine ceo pre tprečis tač, odvoji poklopac, istre­ se prašina i ponovo pričvrsti na svoje mesto. Kroz navedeni deo pretprečistača vidi se nataložena prašina, što znači da ne treba čekati da se skupi suviše prašine, već čišćenje obavljati na vreme. 3.6.3. Prečistač vazduha sa uljnim kupatilom Prečistači ovog tipa rade na principu da vazduh prolazi kroz uljno kupatilo gde se zadržava prašina u ulju, a vazduh na­ stavlja dalje kretanje kroz elemente prečistača. Uzdužni presek ovog prečistača prikazan je na si. 3.30. Vaz­ duh ulazi kroz središnu cev (1) i dolazi do uljnog kupatila (2), pa naglo men ja pravac za 180° da bi nastavio kretanje naviše. Usled promene pravca strujanja vazduha, čestice prašine, kao teže, odvajaju se i lepe na površini ulja. Vazdušna struja prili­ kom prolaska dodiruje i povlači za sobom kapljice ulja koje ov74

SI. 3.30 — Presek prečistača vazduha sa uljnim kupatilom. 1 — središna cev, 2 — uljno kupatilo, 3 — prečistač, 4 — prečistač

laže metalne niti prečistača (3 i 4), a zatim ide ka izlaznoj cevi koja je spojena za usisnu granu motora. Čišćenje prečistača sa uljnim kupatilom, u slučaju kada je primenjen duboki prečistač (si. 3.31), obavlja se na sledeći način: — Skinuti donju posudu prečistača, izvaditi žičani umetak i prosuti ulje iz posude. Posudu i žičani umetak oprati u čistom dizel-gorivu i prosušiti komprimovanim vazduhom. Naliti motor­ no ulje do naznačenog nivoa, a zatim sastaviti prečistač. I ako je u pitanju plitki prečistač vazduha postupak čišćenja je isti.

75

Pri postavljanju prečistača vazduha obratiti pažnju da zaptivke i stege budu pravilno postavljene. — Ukoliko motor radi u uslovima velike koncentracije pra­ šine u vazduhu, prečistač se mora čistiti često, a po potrebi i sva­ kodnevno ili čak i vise puta dnevno. U svakom slučaju — paž­ nju treba obratiti na uputstva koja daje proizvođač motora.

SI. 3.31 • - Prečis tač vazduha (rasklopIJen). 1 - zaptivnl prsten, 2 — gumeni odstojnik, 3 — prečistač, 4 — uljno ku­ patilo

3.6.4. Izduvni lonac Izduvni gasovi iz prostora za sagorevanje prolaze kroz sa birne cevi, izduvne cevi i izduvni lonac. Izduvni lonac se postav lja radi prigušivanja zvuka.

SI. 3.32

Izduvni lonac

76

Pritisak izduvnih gasova je od 4—5 bara, pa pošto oni izla­ ze direktno u atmosferu, usled naglog širenja izazivaju veliku buku. Postoje različita izvođenja izduvnog lonca, ali sam lonac je sastavljen iz više pregrada na kojima su izbušene rupe, tako da gasovi više puta men jaju pravac, pa se i pritisak smanjuje sve dok na izlazu ne bude izjednačen sa atmosferskim pritiskom. Na taj način i zvuk postaje prigušen. Izduvni lonac se izrađuje obi­ čno od čeličnog lima. 3.7. Sistem za ubrizgavanje goriva Osnovna funkcija ovog sistema je da određenu količinu go­ riva ubrizga pod visokim pritiskom u prostor za sagorevanje, i to u tačno određenom trenutku i određenom vremenskom inter­ valu. Glavni elementi koji treba da ostvare ovako precizno definisane zahteve su (si. 3.33): — rezervoar, — prečistač goriva, — pumpa niskog pritiska, — pumpa visokog pritiska, — brizgaljke.

SI. 3.33 — Sistem za ubrizgavanje goriva. 1 — rezervoar, 2 — prečistač goriva, 3 — pumpa visokog pritiska, 4 — dvovodna cev do brizgaljke, 5 — brizgaljka, 6 — povratna cev od brizgaljke do rezervoara

77

Pre nego što upoznamo ove veoma precizno izrađene sklo­ pove, treba najpre upoznati njihove glavne funkcije. Visoik pritisak ubrizgavanja treba ostvariti da bi se gorivo probilo kroz već sabijeni vazduh (pritisak sabijanja vazduha je oko 400 bara) i da bi se raspršilo u najsitnije čestice (radi potpunog sagorevanja). Zbog toga je pritisak ubrizgavanja go­ riva veoma visok i iznosi 90—400 bara, pa i više, što zavisi od prostora za sagorevanje i postupka sagorevanja. Mala količina ubrizgavanja goriva reguliše se veoma pre­ cizno, jer se zahteva da brizgaljka ubrizga stote delove grama goriva za svaki obrt radilice motora. Ova količina nije stalna, već zavisno od potrebne snage motora treba omogućiti da se ta količina odmerava (manje ili više), što se reguliše u samoj pumpi. Odstupanja od zahtevanc količine goriva ne smeju biti veća ili manja od 2%. Brizgaljka p r i svakom obrtu radilice, tj. u taktu ubrizgavanja, treba da ubrizga veoma malu količinu goriva (nekoliko stotih delova grama). Kratko trajanje ubrizgavanja kod dizel-motora je vremen­ ski ograničeno, jer se ono obavlja u periodu samo jednog dela takta (hoda klipa). Taj vremenski period je od 1/300 do 1/800 dela sekunde. Zbog toga je potrebno da pumpa visokog pritiska i brizgaljke bude veoma precizno i kvalitetno izrađena. Opravke ovih elemenata zahteva ju veoma dobro poznavanje kako svih delova pumpe, tako i principa rada i postupka rasklapanja i sklapanja. To mogu da obave samo specijalisti uz pomoć kom­ pletnih uređaja i alata. Na si. 3.33 prikazana je šema sistema za ubrizgavanje goriva koji se najčešće primenjuje, mada su moguće izvesne razlike za neka druga izvođenja. 3.7.1. Pumpa visokog pritiska (PVP) tipa BOSCH Pumpa je vertikalno smeštena u sedište bloka, aktivira se preko klackalice koja se pokreće bregastim vratilom (si. 3.34), a podmazuje se rasp rasi van j em ulja u motoru. Pumpa visokog pritiska tipa BOSCH obuhvata pumpu u kojoj se nalazi deo za pumpanje sa konstantnim hodom. Na si. 3.35 prikazana je rasklopljena pumpa visokog pritiska (PVP). Pre nego što se pređe na ispitivanje ispravnosti pumpe vi­ sokog pritiska, a ako treba i pre njenog rasklapanja, mora se proveriti da li je prečistač goriva zapušen ili napunjen vodom i 78

Proveru ispravnosti pumpe moraju obaviti stručna lica.da li su cevi zapusene ili ulubljene. 7 — zaptivka. 16 — klipčić. 5 — opruga ventila. 17 — telo podizača ventila. 1 — deo za pumpanje. 15 — opruga. 3 — dovodni priključak. 2 — osovinica. 6 — dovodni ventil. 8 — trn za zaustavljanje. 18 — spoljni valjak.35 — Delovi pumpe visokog pritiska. SI. 4 •— gumena zaptivka. 9 — tanjirić. 11 — telo pumpe.34 Pogon pumpe visokog pritiska pomoću klackalice SI. 3. 10 — prsten. 20 — osovinica . 14 — tanjirić. 13 — ozubljeni deo. 19 — unutrašnji valjak. 12 — zupčasta letva. treba očistiti rezervoar i zameniti uložak prečistača. Ako je takav slučaj. 3.

36 — Brizgaljka u rasklopljenom stanju. 3.3. Brizgaljke Od pumpe visokog pritiska gorivo se potiskuje kroz cevčice od brizgaljki. 9 — rasprŠlvač. 3. ali se to obično čini pomoću stezne navrtke.7. 80 ./. 7 — povratni priključak. Ispravnost brizgaljke se kontroliše na sledeći način: — ispitivanjem zaptivenosti. Ali. Ispitivanje brizgaljki Brizgaljka je deo sistema za ubrizgavanje goriva i od njene ispravnosti umnogome zavisi ispravan rad motora. Tu se nalazi i priključak za dovod goriva kroz cevi visokog pri­ tiska i priključak koji omogućava preliv dozvoljene propustljivosti brizgaljke. 3. 5 — šipka za potiskivanje.36) je na razne načine pričvršćen na glavu motora. Ovo je neophodno da bi potpuno mešanje goriva i vazduha omogućilo dobro sagorevanje. 1 — navrtka za pritezanje. 6 — nosač raspršivača. 3 — sedlšte opruge. SI. obično.2. tj. 2 — vijak.3. Nosač sa brizgaljkom (si. Deo brizgaljke koji se nalazi u prostoru za sagorevanje izložen je najnepovoljnijim uslovima (visoke temperature i velika termička napre­ zanja). sam vrh brizgaljke. 8 — igla. 10 — navrtka Brizgaljka je u stvari deo koji zalazi u komoru za sagore­ vanje. Osnovna funkcija brizgaljke je da ubrizga gorivo u prostor za sagorevanje pod određenim pritiskom i da gorivo pri izlasku iz brizgaljke bude u obliku najsitnijih čestica. ceo sklop se naziva »brizgaljka«. 4 — opruga. dok je sve ostalo nosač brizgaljke.

odvodne cevi.4. 3.ispitivanjem pritiska ubrizgavanja. Da bismo obavili ispitivanje u normalnim uslovima. sa brizgaljke treba pažljivo otkloniti ostatke sagorevanja po­ moću pribora za čišćenje. moramo za ispitivanje imati čisto ili prečišćeno gorivo. Polugu pumpe polako pritiskati nadole sve dok pritisak ne dostigne vrednost 20 bara ispod podešene vrednosti pritiska otvaranja. 3.37 — Uređaj za ispitivanje brizgaljke Uređaj za ispitivanje brizgaljki sastoji se iz ručne pumpe.7. 6 Motokultivatori 81 . SI. 3.37. Ova tri načina ispitivanja obavljaju se na uređaju koji je prikazan na si. Ispitivanje zaptivenosti brizgaljke Pre nego što se brizgaljka postavi na uređaj za ispitivanje. a gorivo koje prodire u krv može izazvati trovanje. ispitivanjem mlaza. Prilikom ispiti­ vanja brizgaljke ni u kom slučaju ruka ne srne doći u zonu mlaznica. Pričvrstiti držač sa brizgaljkom na uređaj za ispitivanje. manometra. Brizgaljka je zaptivena ako za vreme od 10 sekundi ne kapne nijedna kap goriva na otvoru brizgaljke. priključka na koji se uvrće brizgaljka i staklene cevi koja štiti posmatrača od mlaza. Mlaz brizgaljke prodire duboko u meso i razara tkivo.

Ukoliko je pritisak ubrizgavanja viši ili niži od propisanog. odnosno na samom početku ubrizgavanja.7. Čišćenje brizgaljki Da bi se obavilo ovo čišćenje. brizgaljku treba rasklopiti i očis­ titi.7.38 — Pribor za čišćenje brizgaljki 82 . Važno je pri čišćenju da se sa spolj- Sl. Ispitivanje mlaza Pri ovom ispitivanju treba isključiti manometar.7. Voditi računa da se raspraseni mlazevi goriva javljaju uvek pre dospevanja u oblast šumova. Polugu pumpe potisnuti nadole 4—6 puta u sekundi.6. Pri uključenom ma­ nometru pritisak povećati sasvim lagano i pre svega lagano otpustiti (inače će se manometar oštetiti). 3.U slučaju nezaptivanja.5.7. očistiti i ispravno podesiti. a zatim rastaviti. Dobro je kad se mlazevi (zavisno od broja rupica) pravilno i ravnomerno raspršuju (bez dodatnih mlazeva).38). Kratkovremenoj pojavi nerasprašenih i bešumnih mlazeva ne treba pridavati značaj. Pri podešavanju primenjivati samo razbušene odstojne podloške. zapečene brizgaljke se moraju izvaditi iz ležišta. 3. 3. 3. Ukoliko se ne postigne zaptivanje ni posle brižljivog čišće­ nja sedišta u telu i igli brizgaljke — brizgaljka se mora zameniti novom. 3. Ispitivanje pritiska ubrizgavanja Polugu pumpe uređaja za ispitivanje brizgaljki lagano pri­ tiskati nadole (jedan hod u sekundi) sa uključenim manometrom i očitati pritisak otvaranja u trenutku otvaranja brizgaljke. brizgaljka se mora rasklopiti. Pri tom brizgaljka vrlo »mekano« šumi. Čišćenje obaviti pomoću specijalnog alata (si.

Suviše goriva se vraća kroz povratnu cev. Ova neispravnost na­ staje u sledećim slučajevima: — Igla brizgaljke se zagrevala zbog nečistoće — brizgaljku treba rasklopiti i očistiti.7. Sledeći električni uređaji isporučuju se na poseban zahtev: 6* 83 . Uzrok neispravnosti može biti igla brizgaljke koja ne zaptiva usled naslage koksa. Potrebno je rasklopiti i očistiti brizgaljku. 3. 5. ELEKTROOPREMA Elektrooprema na motokultivatoru nije standardna. — Igla brizgaljke se zaglavila zbog zaribavanja — zameniti brizgaljku i iglu. Pritisak ubrizgavanja suviše visok (uzroci mogu biti kao u prethodnom slučaju). Mlaz nije pravilan. navrtku postaviti u potreban položaj. Ova neisprav­ nost nastaje alko je : — veliki zazor igle i vodice (zameniti brizgaljku novom). Oštećenu brizgaljku staviti i ponovo podvrgnuti ispitivanju. Ako je uzrok neispravnosti slaba opruga — zameniti je novom.8.nih površina odstrani garež i da se pročiste ulazni otvori na vrhu brizgaljke. 3. Ako i posle toga gorivo kaplje brizgaljku treba zameniti novom. — Navrtka za reguli sanje napona opruge nije u svom (od­ ređenom) položaju. — Opruga igle brizgaljke je slomljena — postaviti novu oprugu. Brizgaljka kaplje posle ubrizgavanja.8. 2. — nečistoća između ravni spajanja brizgaljke (očistiti). Pritisak ubrizgavanja suviše nizak. za korišćenje prikolice. Neispravnosti i opravke na brizgaljkama Na brizgaljkama se mogu pojaviti sledeće neispravnosti: 1. Delove brizgaljke oprati u čistom benzinu ili dizel-gorivu. noću. potrebno je imati i ove ure­ đaje. startovanje i dr. Izvađena brizgaljka može se popraviti samo ako je lakše zape­ čena i ako nema mehaničkih oštećenja. Da bi se dobio određeni pritisak. 3. ali za potpunu upotrebu motokultivatora u transportu. mlaz ima pravilan oblik. Ako je brizgaljka zaprljana koksom (očistiti brizgaljku) ili je igla brizgaljke očišćena (zameniti iglu). 4.

2 — rotor.SI. 9 — prednji farovi 84 . 6 — presostat.40 — šema uređaja za svetla sa alternatorom za punjenje akumulatora. 2 — rotor. 3. 4 — prekidač za pokretanje.39 — šema elektroopreme sa elektropokretačem i alternatorom za punjenje akumulatora. 3. 6 — zvučni signal (sirena). 5 — regulator. 4 — zadnja svetla. 3 — stator. 7 — prekidač. 8 — ploča sa kontaktima. 3 — regulator napona. 1 — akumulator. 7 — elektropokretač. 8 — akumulator SI. 1 — stator. 5 — kontrolna lampica za pritisak ulja.

pokretanje sa dinamom i punjenje aku­ svetla sa alternatorom za punjenje akumu­ svetla sa alternatorom bez punjenja akumu­ SI. U zavisnosti od veličine napona postavlja se i odgovara­ jući broj ćelija. Ćelije su povezane serijski (redno). 5 — ploča sa kontaktima. 3.41). alternator ili dinamo. Osnovni elementi elektroopreme su: akumula­ tor. Najčešće se koriste akumulatori napona 6 V i 12 V. 4 — prekidač. 3. 3. elektropokretač. regulator napona i dr.42. Akumulator se sastoji od ćelija koje su prosečnog napona 2 V. 3 — zadnji farovi. 1 stator. Akumulator Akumulator služi za pokretanje (startovanje) motora. ali se oni danas retko upotrebljavaju. Svaka ćelija je zatvorena čepom.39).41 rotor. 3.40). Postoje i čelični akumulatori. odnosno sa tri ili šest ćelija.8. tako da je ukupan napon akumulatora zbir napona svih ćelija. 3 — uređaj za latora (si. 3.1 — električno torom za punjenje 2 električno mulatora. 3. 2 Sema uređaja za svetla sa alternatorom bez punjenja akumulatora. 3. 6 prednji farovi Na sl. 4 — uređaj za latora (si. pokretanje elektropokretačem i alterna­ akumulatora (si. Izgled olovnog akumula­ tora prikazan je na sl. kao i za napajanje električnih potrošača. pa je najlakši na85 .1.39 prikazana je šema elektroopreme na motoru motokultivatora.

U svakoj ćeliji akumulatora nalazi se elektrolit.42 Akumulator. Napon će postojati sve dok se vrši elektroliza. 4 • — spojnica ploče. 3. rastvor čiste sumporne kiseline i destilovane vode. 7 86 . 5 — most.čin za brzo određivanje napona akumulatora da se broj čepova pomnoži sa dva. a nestaće kada elektrode postanu isto hemijsko jedinjenje (olovni sulfat). a sumporna kiselina postane potpuno razblažena. U tom slučaju SI. 3. Elektrode koje su uronjene čine pozitivni pol (olovo-dioKsid PbO-2) i negativni pol (čisto olovo Pb). 1 kućiSte. 2. 6 — stubid. Kao rezultat spajanja olovnog akumulatora sa potrošačem dobiće se struja koja je nastala kao proizvod hemijskih reakcija u akumulatoru. tj.

Ploče su pozitivne i negativne. a polovi dob i jaju prvobitne karakteristike.205—1.170—1. Pregrade moraju biti tako izrađene da ne dolazi do prolaženja kiseline između pojedinih ćelija. Elektrolit je rastvorena sumporna kiselina u destilovanoj vodi i ona se nalazi u svakoj ćeliji akumulatora.140—1. 3.285 kg/dm . dolazi do uspos­ tavljanja prvobitnog stanja: kiselina postaje koncentrovana.1 Gustina kg/dm 1. a sve negativne sa druge strane. Tabela 3. Međutim. Na si. pa se gustina elektrolita smanjuje. Pozitivne ploče akumulatora su od olovnog oksida (Pb0 2 ). što znači da je aku­ mulator ponovo napunjen. Kutija (1) je izrađena od tvrde gume ili plastične mase.260 1.165 1. Nivo elektro­ lita mora biti približno 1 cm iznad ploča.265-1. U tu svrhu služi polni mostić za spajanje istoimenih ploča.235—1. Između svake pozitivne i negativne ploče postavljen je separator (rastavijač) koji služi za odvajanje i sprečavanje međusobnog dodirivanja i koji mora biti porozan.200 1. a napon ćelije iznosi 2. U unutrašnjosti se nalaze pregrade koje dele pojedine ćelije akumulatora.1.110-1. Gustina elektrolita 3 napunjenog akumulatora je 1. Zbog toga se obavlja dopunjavanje akumulatora. ako se takav akumulator veže za izvor jednosmerne struje.300 1.kaže se da je akumulator ispražnjen. a negativnih — siva. Sve pozitivne ploče se međusobno povezuju sa jedne.230 1. Separatori su izrađeni od drveta ili plastične mase. Pri upotrebi akumulatora dolazi do postepenog pražnje­ nja.135 3 Stanje akumulatora sasvim pun 3/4 pun 1/2 pun 1/4 pun skoro ispražnjen sasvim prazan 87 . a negativne od olova (Pb). Odnos gustine elektrolita i napunjenosti akumulatora dat je u tabeli 3.42 prikazan je akumulator u preseku sa sastavnim delovima.1 V. Tako spojen određeni broj pozitivnih i negativnih ploča čini ćeliju koja se stavlja u pre• gradu u kutiji akumulatora. Boja pozitivnih ploča je smeđa.

temperature i elektromotorne sile pri kojoj prestaje pražnjenje (ona iznosi 1. Veoma je važno da 3 gustina elektrolita ne opadne ispod 1.10 3 3 Temperatura (°C) —68 —52 —27 —15 —7 i Da ne bi došlo do smrzavanja elektrolita. Odnos tem­ perature i kapaciteta akumulatora dat je u tabeli 3.8 V).2 Gustina kg/dm 1. ili tokom 30 časova struju od 2 A itd. a odgovarajući napon pojedinih delija 1.20 U5 1.6 V.3. a posle dužeg stajanja i do potpunog uništenja akumulatora.3 Temperatura (°C) 27 4 — 7 —18 —23 Kapacitet (%) 100 16 61 43 35 88 . Kada je spoljna temperatura niska. Zavisnost gustine elektrolita i temperature na kojoj dolazi do smrzavanja data je u tabeli 3.2. Na primer: akumulator od 60 Ah daje 60 časova struju od 1 A. akumulator preko zime treba držati uvek u napunjenom stanju. Kapacitet akumulatora se meri u amper-časovima (Ah).Najmanja dozvoljena gustina elektrolita je 1. On zavisi od ja­ čine struje. Tabela 3. j e r pri toj gustini dolazi do sulfatizacije ploča i smanjenja kapaciteta. Tabela 3. brzine kojom se akumulator prazni.18 kg/dm .25 kg/dm . Kapacitet je karakteristika akumulatora koja predstavlja proteklu količinu elektriciteta pri pražnjenju.28 1. može doći do smrzava­ nja elektrolita ako je njegova gustina mala. Obično se uzima vreme pražnjenja od 8 do 10 časova na temperaturi od 25°C.25 1.

pa je zato važno pridržavati se sledećeg: — elektrolit treba da bude iznad ploča 1—1. — akumulator ne čuvati na niskim temperaturama (vidi tabelu 3. Održavanje akumulatora Dobrim održavanjem vek akumulatora može se znatno pro­ dužiti. Kontrola ispravnosti akumulatora Kontrola ispravnosti akumulatora obavlja se na nekoliko načina. — količine elektrolita pomoću merača nivoa. 89 . Dinamo — generator jednosmerne struje Dinamo proizvodi jednosmernu struju. — ne startovati motor u malim intervalima. jer se događa da kiselina procuri. Broj obrtaja motora je promenljiv. jer se tada akumulator vrlo brzo prazni.8. — pri radu sa elektrolitom paziti da ne dođe u dodir sa rukama i odelom (može da ih nagrize).2. Za regulaciju napona služi generatorski regulator.3. a dinamo uvek mora održavati propisani napon za punjenje akumulatora i napajanje drugih potrošača.8. koji pri ne­ dovoljnom naponu prekida vezu akumulator-dinamo i ograničava jačinu struje koju daje dinamo.8 V. pa u toku rada motora ima zadatak da neposredno dopunjava akumulator.5 cm. akumulator napuniti i ostaviti ga u prostoriji gde je normalna temperatura.4.3. Po­ gon dobij a od radilice preko ventilator-remena. 3. i to merenjem: — gustine elektrolita pomoću bometra ili aerometra. — spojevi (priključci) treba da budu čvrsto fiksirani i premazani pastom protiv korozije. — napona ćelija pomoću voltmetra sa viljuškom za opte­ rećenje. — u slučaju smanjenja nivoa elektrolita dolivati samo destilovanu vodu. s tim što ga treba jedanput mesečno dopunjavati. — akumulator uvek mora da bude čist.3). \8. — ako se motor ne koristi. — napon ćelija ne srne da opadne ispod 1.

8. Tok elektrona predstav­ lja struju koju sakuplja kolektor i preko četkica i regulatora šalje u akumulator. — rotor. 3. Ako ampermetar pokazuje skretanje udesno. izazivaju stva­ ranje indukovane elektromotorne sile. Sastoji se iz sledećih (glavnih) delova: — stator.5. moramo po­ moću ampermetra i voltmetra da utvrdimo da li akumulator puni. akumulator je pun.43 — Kontrola struje punjenja koju daje dinamomotor 90 . Stator ima zadatak da stvara jako magnetsko polje kroz koje se kreću provodnici namotani na rotoru. Održavanje dinama Posle određenog broja radnih sati ležajeve rotora treba pod­ mazati. Prilikom rada dinama troše se četkice.8. to je znak da se akumulator puni. Spojeve zaštititi od korozije. 3. usled kretanja u magnetskom polju statora. Ako se kolektor zaprlja. pa ih jedanput godišnje treba zameniti novima (ako su suviše istrošene). Ako kazaljka skreće na levu stranu. Rotor se okreće pogonjen od radilice motora preko remenice. Neispravnosti i opravke dinama Da bismo proverili ispravnost rada dinama. a uz to — oni moraju biti čvrsto pritegnuti. — kolektor. 3.Dinamo služi da mehaničku energiju pretvori u električnu energiju. to je znak da di­ namo ne puni i da treba tražiti uzrok neispravnosti (si. potrebno je izvršiti čišćenje pomoću kr­ pice namočene u benzin i ostrugati ga finom brusnom hartijom. Kada je instrument na nuli. 3.43). Provodnici roto­ ra.6. SI.

Istrošenost se primecuje vrlo lako. — oštećenja namotaja statora. Skup­ lji je od dinama zbog ispravljača dioda i složenosti namotaja statora i rotora. — istrošenja četkica. Provera ispravnosti alternatora vrši se: proverom namagnetisanosti rotora pomoću specijalnog merila. pa je zato elektropokretač najveći potrošač elek­ trične energije.33 kW pri naponu od 12 V. Struju za pogon dobija iz akumulatora. Alternator — generator naizmenične struje Alternator je generator naizmenične struje. 91 .8. Stator alternatora je postavljen na blok motora. Ako je napon niži.7. ma­ njih je dimenzija. Neispravnosti mogu da nastupe i usled: — is trošenja kugličnog ležaja. Pritisak opruge mora biti konstantan.Najčešće neispravnosti dinama javljaju se usled istrošenja četkica. 28—30 V pri -1 2200 m i n . pa ga treba povremeno proveriti. Motor se stavi u pokret i kontroliše napon na 1 ugrađenom voltmetru: 38—42 V pri 3000 m i n " . a rotor je sa permanentnim magnetima smešten na zamajac motora. 3. lakši je i ima veći stepen iskorišćenja. Pred­ nost alternatora u odnosu na dinamo je da daje onoliko struje kolika je potrošnja u datom trenutku. Četkice treba slobodno da stoje u svojim držačima (da ne bi došlo do zaglavljivanja). Za pokretanje motora potreban je određen rad. — oslabljenih opruga i dr. Alternator je jednostavnije konstrukcije od dinama. kontrola namotaja statora (da nema nezavarenih spojeva i tragova pregorevanja ili kablova na masi). rotor je demagnetizovan. 3. jer četkice treba da izlaze iz nosača 2—3 mm.8. Posle sklapanja alternatora treba izvršiti kontrolu efikas­ nosti alternatora. Elektropokretač — starter Elektropokretač je elektromotor jednosmerne struje koji služi za pokretanje motora.8. Snaga elektropokretača je 1. Proizvođači su većinom prešli na primenu ovog uređaja umesto dinama. — istrošenja rotora i osovine rotora.

mo­ raju se izvršiti sledeće provere: da li se rotor okreće. — ako se rotor okreće a zupčanik ne uzubljuje — proveriti zupce na zupčaniku. postoji mogućnost zaglavljivanja zupčanika i zamajca.3. — proveriti pričvršćenost elektropokretača za motor.9. — oštećena ležišta. Održavanje elektropokretača Da bi elektropokretač pravilno funkcionisao. Unutar samog elektropokretača mogu se pojaviti sledeće neispravnosti: — prekid namotaja. a ako startovanje ne uspe u prvom po­ kušaju. rotor se ne okreće — moguć kvar na akumulatoru (aku­ mulator ispražnjen). ne srne se startovati u kratkim intervalima po nekoliko puta (da se ne bi ispraznio akumulator). — ako osa rotora nije paralelna sa osom zamajca. Neispravnosti i opravke elektropokretača Ako pri startovanju elektropokretač ne pokreće motor. dotrajale četkice — zameniti ih novim. 92 . — namotaji u kratkom spoju. — proveriti da li četkice glatko klize po kolektoru. — zaprljani zupčanici onemogućavaju da se elektropokre­ tač vrati u prvobitni položaj.10. potrebno je da se povremeno obavi sledeća kontrola: — povremeno očistiti zupce benzinom i izvršiti podmazivanje. — labavi magnetski polovi. — neispravan kolektor. Po hladnom vre­ menu koristiti grejač. — proveriti razmak zubaca zamajca od zubaca elektropo­ kretača (4—5 mm).8.8. Pri startovanju voditi računa da se spojnica (kvačilo) pri­ tisne (da bi rad elektropokretača bio lakši). 3. jer postoji mogućnost loma opruge.

93 . SI. pa motor okretati dok ne počne da izlazi gorivo bez mehuriča vazduha. Napuniti rezervoar. — ima dovoljno ulja u posudi prečistača za vazduh (prema oznaci na posudi). i čim počne da ističe gorivo bez mehuriča vazduha. Odvrnuti preklopnu navrtku cevi za dovod goriva na brizgaljki. Puštanje motora u rad Pre nego što se mašina pusti u rad treba proveriti da li: ima dovoljno goriva u rezervoaru. opet ga za­ vrnuti (si.3.9. RUKOVANJE DIZEL-MOTOROM LDA-450 1. treba obratiti pažnju da se pri prvom startovanju motora posle popravke ili posle prekida u dovodu go­ riva — mora ispustiti vazduh iz vodova za gorivo.44 — Odstranjivanje vazduha iz sistema za napajanje gorivom (ođvrtanje SupIjeg vijka na pumpi za ubrizgavanje) 4.1.9. 3. i čim počne da ističe gorivo bez mehuriča vazduha. Odstranjivanje vazduha iz sistema za gorivo: 1. Zato uvek voditi računa da se rezervoar goriva nikada sasvim ne isprazni. 3. Olabaviti šuplji vijak na pumpi za ubrizgavanje goriva. pa zatim ponovo pritegnuti ovu preklopnu navrtku. Pored toga. opet ga zavrnuti. Odvrnuti čepove sa navojem na oba prečistača. 3.44). — ima dovoljno ulja u motoru (prema oznakama na štapu za kontrolu nivoa ulja). 2.

9. Ručicu za gas staviti u položaj za puni gas.\9. 4. u odnosu na godišnje doba. Namotati uže za startovanje na remenicu za pokretanje u smeru strelice na remenici. Jedna boca može da obezbedi 80—100 startovanja motora. Startovanje motora Pri hladnom motoru: 1. ili pri samom startovanju. 3. 2. odgovara uputstvima. mogu se primeniti i neka pomoćna sredstva za startovanje pri niskim spoljnim tem­ peraturama 1. 94 .2. Nalivanje goriva u kanal za dovod vazduha. Čep pritegnuti odgovarajućim ključem i odmah startovati motor. Zaustavljanje motora Pre nego što se zaustavi. Neposredno pre. 3. Povući komandu za dodatno punjenje (goriva) pri starto­ va nj u. čime je osigurano potpuno podma­ zivanje. Pri toplom (zagrejanom) motoru: A- Postupak je isti kao u prethodnom slučaju — samo dugme za dodatno punjenje (goriva) ne treba da se povlači. Primena »startpilot«-a. 3. Ova tečnost znatno poboljšava startovanje motora pri niskim temperaturama (postupati u skladu sa uputstvom koje stoji na boci).4. Posle startovanja motor treba da radi 10 minuta pri manjem broju obrtaja.3. ovu tečnost treba rasprašivati tokom 1—2 sekunde direktno na usisni otvor ili na prečistač vazduha. Pokretanje motora pri nižim spoljnim temperaturama Pod uslovom da je u motor naliveno ulje koje. 2. preporučljivo je da motor radi oko 5—10 minuta pri srednjem broju obrtaja. U okolini čepa otvora za nalivanje očistiti svu nečistoću. »Startpilot« se isporučuje u bo­ cama pod pritiskom. ili mešavinu ulja za podmazivanje i goriva u odnosu 1:1. Odvrnuti čep i 3 u otvor naliti 2—3 cm retkog ulja za podmazivanje SAE 10.9. da bi se na taj način ohladio.

45). Ulje teče kroz filtar u korito motora. Sistem za podmazivanje Podmazivanje se vrši ekscentarskom zupčastom pumpom. Zaustavljanje motora se postiže zatvaranjem ručice za gas i zaokretanjem ulevo (suprotno smeru kazaljke SI.45 — Komanda za zaustavljanje rada motora na satu) komande za zaustavljanje (si. 3.10. Jednom upotrebljenu vrstu ulja zadržati u stalnoj upo95 . Podmazivanje motora je posebno važno. Zaustavljanje mo­ tora ne izvoditi ručicom dekompresora (samo kod motora sa ovim uređajem). Nivo ulja se mora kontrolisati dnevno.10. ODRŽAVANJE DIZEL-MOTORA LDA-450 3. 3.1.5. Upotrebiti samo motorna ulja sa HD-dodacima.9. što znači da poluga za regulisanje broja obrtaja treba da bude otvorena samo do polovine svog hoda. a odatle ga usisava pum­ pa i kroz uljni filtar šalje ga u kanale za podmazivanje. Za vreme prvih 50 radnih sati motor se opte­ rećuje za oko 50%. Hladan motor treba da radi 10 minuta i narednih 5 minuta bez opterećenja sa poluotvorenom polugom za regulisanje broja obrtaja. 3. Razrada motora r Vek trajanja i radna sigurnost u velikoj meri zavise od razrade motora. 3.Ova mera sprečava zapinjanje brizgaljki i održava sigur­ nost u pogonu. Posle 50—100 radnih časova opterećenje se može po­ većati na oko 3/4 od pune snage mašine.

3.2. Gubitak ulja u motoru može da iznosi do 0.84. Gorivo mora biti potpuno oslobođeno od nečistoće i vode (mo­ raju se upotrebiti samo dobro filtrirana goriva). koji treba tačno da naležu u svojim sedištima. Veliki zaptivni prstenovi prouzrokuju otežana startovanja i eventualno smanjenje snage motora. Kod novog motora potrošnja ulja može biti veća. pri promeni ulja promeniti i prečistač ulja. jer su ova ulja nezavisna od spoljnih temperatura.10. Posle svakih 300 radnih sati. U trgovini postoji dizel-gorivo za leto i za zimu. Posle 100—200 radnih časova potrošnja ulja se vraća na norma­ lan nivo.trebi. Pritisak ubriz­ gavanja iznosi 190 bara i proverava se svakih 100 radnih časova. Za sipanje go­ riva u rezervoar može se upotrebiti levak sa sitom i umetak za ceđenje. Zbog toga treba obratiti naro­ čitu pažnju na čistacu.3. Gorivo Gorivo se prečišćava na putu od rezervoara za gorivo do pumpe za ubrizgavanje pomoću pretprečistača i finog prečistača. Treba paziti na tačno priključivanje dovoda i odvoda goriva pomoću zaptivnih prstenova. Letnje go­ rivo je predviđeno za temperature do 0°C. 96 . U zavisnosti od temperature okoline primenjuju se sledeća ulja: pri temperaturi ispod 0°C — SAE 10 W (zimi) pri temperaturi iznad 0°C — SAE 20 W (zimi) pri temperaturi preko 15°C — SAE 40 (leti) Upotreba gustih ulja pri niskim temperaturama dovodi do teškoća pri startovanju (zbog velikog trenja klipa i ležišta).10.83—0. pripremu i sipanje goriva. Za rad motora podesna su sva dizel-goriva gustine 0.2 litra na 10 radnih časova. a zimsiko do —15°C radne sredine motora. Preporučuje se upotreba ulja za veća temperaturna područja: MAXIMA HD S-3 SAE 10 W — SAE 40 (rafinerija Modrica) ili SUPER HD S-l SAE 10 W — SAE 40 (proizvodnja INA). 3. Sistem za ubrizgavanje goriva Vek trajanja pumpe i dizni za ubrizgavanje zavisi prven­ stveno od stepena čistoće goriva.

Odvojiti dovodni vod i podići ga iznad nivoa u rezervoaru. Ovaj se postupak mora posle svakog za­ vršavanja ponoviti 4—5 puta. 3.Ispod ove vrednosti nastupa pojava parafina sa posledicama na sprovodne puteve. Očistiti (sastrugati) nečistoću sa spoljne strane. odnosno filcanu cev. 3. Posle ovoga uložak prečistača položiti u čisto dizel-gorivo (ili petroleum) i ostaviti ga da se dobro natopi. pa zatim proveriti da li filcani uložak malog pre­ čistača nije zaprljan. Pri tom se po celoj spoljašnjoj površini uloška mora pojaviti pena u većoj meri. pa zatim istrljati nemetalnom četkom u dizel-gorivu. Izvaditi uložak. Ukoliko to ne bi bilo tako. a ako to nije do­ voljno — čišćenje vršiti u benzolu. a veći pre­ čistać ima uložak prečistača tipa »micronic«.10. pumpu i diznu. pa ako je potrebno čišćenje postupiti na sledeći način: 1. tada se mora upotrebiti benzol kao sredstvo za čišćenje. Kao poslednje sredstvo za pranje 7 Motokultivatori 97 . 2. Pri padu snage motora prvo treba proveriti dovod iz rezer­ voara goriva. Zbog toga se pre­ poručuje smeša dizel-goriva i petroleuma u sledećim odnosima: Spoljna temperatura do—20°C do—25°C do—30°C Dizel: tehnički petroleum 75:25 60:40 45:55 Dizel: karburatorsko gorivo 80:20 70 : 30 60:40 Voditi računa da je opasnost od zapaljivanja ove smeše veća nego kod čistog dizel-goriva. Uložak prečistača tada ponovo staviti da se potpuno natopi i izduvati ga na već opisani način. Paziti da čepovi od plute dobro zaptivaju i da u unutrašnjost filcane cevi ne prodre sredstvo za čišćenje. i obe strane zatvo­ riti sa po jednim čepom od plute. Prečistać za gorivo Za prečišćavanje (filtriranje) ugrađena su dva prečistača goriva. Skinuti jedan čep od plute i duvati sabijeni vazduh (iz kompresora). 5. 4. Manji prečistač ima uložak od filcane cevi.4.

3.ovog uloška u svakom slučaju mora da se upotrebi čisto dizel-gorivo. 5 — zaptivač. a zatim se mora upotrebiti novi uložak od filcane cevi. izduvavanje se može izvesti i duvanjem (ustima) preko prikladno postavljenog ko­ mada creva.46 — Prečistač! za gorivo. 8 — zaptivač. i to pod uslovom da je u tom vremenu mali prečistač uvek bio pravilno odr­ žavan. Odvrnuti pumpu i prelivnu cev. 7 — vijak. 3. Drugi.5. SI. Odvrnuti šestougaone navrtke na držaču brizgaljke i izvaditi ventil za ubrizgavanje. kroz koje će neprečišćeno gorivo prolaziti do pum­ pe za ubrizgavanje. 2. i — ku­ ćište. 7.10. a posledice mogu biti veoma teški kvarovi. Sačuvati zaptivnu podlošku briz98 . 4 — poklopac. Opisani postupak čišćenja može se primeniti najviše tri puta. veći prečistač sa uloškom tipa »micronic« zahteva zamenu ovog uloška već posle 300 časova rada. Ukoliko se ne učini tako. 3 — zaptivač. mogu se pojaviti kanali između unu­ trašnje i spoljašnje strane uloška (čista i nečista strana uloška prečistača). Ukoliko se ne raspolaže kompresorom. 6 — vijak za ispuštanje vazduha iz goriva. 2 — puni prečistač. Voditi računa da se ovaj prečistač ne srne prati. 9 — grubi pre­ čistač 6. već se u svakom slučaju mora zameniti. Zamena brizgaljke t.

Prilikom sastavljanja paziti na pravilan redosled sastav­ ljanja pojedinih delova. pođe zajedno s njim. Pri kontroli funkcionisanja dizne paziti da se ne dođe prs­ tima u blizinu otvora dizne (visoki pritisak mlaza goriva može prouzrokovati povrede). 2. Ako se radi postizanja većeg broja obrtaja promeni položaj poluge za regulisanje dolazi do ošte­ ćenja motora. pa je treba odmah vratiti na njeno mesto. a u slučaju veće nečistoće vazduha — ovo izvoditi svakodnevno. 4. Prečistač vazduha i njegovu okolinu (na mašini) očistiti spol ja. Regulacija broja obrtaja Jednom podešen broj obrtaja motora održava se u oblasti tolerancije dejstvom ugrađenog reglera pri svakom opterećenju. 3. Otkačiti zakačke i skinuti posudu za ulje. Ulazne otvore za vazduh na usisnoj cevi (ispod usisne pečurke) proveriti i očistiti nakupljenu nečistoću. 3. Prečistač vazduha Smanjeno habanje i duži vek trajanja motora zavise u velikoj meri od čistoće usisanog vazduha. korisnost i vek trajanja motora zavise od punog dejstva filtra za vazduh. Ponovo ugraditi držač brizgaljke (šestougaone navrtke pritezati ravnomerno). radna sigurnost. Zbog toga je brižljivo održavanje uljnog prečistaca veoma važno.6. 5. Opterećen motor ne treba da pređe broj obrtaja označen na natpisnoj ploči a fini regulator broja obrtaja tačno je po­ dešen od strane proizvođača. 3. Odvrnuti preklopnu navrtku sa ventila za ubrizgavanje i zameniti uložak brizgaljke. 7* 99 . 3.10.galjke kada ona.7. Pri čišćenju prečistaca za vazduh treba obaviti sledeće opera­ cije: 1. prosuti ulje i očistiti posudu. Čišćenje se vrši u kratkotrajnim vremenskim razmacima. prilikom vađenja držača.10. Snaga.

Naliti gorivo. Prečistač temeljno is­ prati više puta ponovljenim potapanjem u čisto dizel-gorivo. b) Vazduh u uređaju za ubrizgavanje goriva c) Zacepljen prečistač goriva (ovo se može utvrditi kada pri odvrnutom dovodu za pumpu za ubrizgavanje ne ističe gorivo) 2. 1. ako je prečistač previše zaprljan treba ga skinuti (a sa njega i posudu za ulje). Is­ pustiti vazduh iz sistema za ubrizgavanje goriva. Još jednom pokušati startovanje. Paziti da priključci budu dobro pritegnuti (zbog zaptivanja). Ispustiti vazduh iz uređaja za ubrizgavanje. Naliti sveže ulje u posudu za ulje do oznake nivoa ulja (ne više) i posudu ponovo postaviti na njeno mesto. Ispustiti ulje i naliti ulje: HD SAE 10-40 W. Startovati motor prema datom uputstvu. Dovod goriva nije u redu Uzroci a) Prazan rezervoar goriva Način otklanjanja Naliti gorivo u rezervoar. zatim ga ocediti i ponovo pričvrstiti. 3.11. ceđi (lužini) ili vreloj tečnosti. Ispustiti vazduh iz sistema za ubrizgavanje. Zameniti uložak precistaca go­ riva. Motor se teško okreće 100 . Niukom slučaju prečistač vazduha se ne sme prati u ben­ zinu. Naliti gorivo. DIJAGNOSTIKA I OTKLANJANJE KVAROVA Motor ne može startovati: Razlog sigurno nije na pumpi za ubrizgavanje goriva. pridržavajući se svih propisa.4. Posle zamene ulja. 5. a zatim naliti ulje u posudu za ulje. a naročito propisa za startovanje pri nižim spoljnim temperatu^ rama. vodi.

Crn dim u izduvnoj cevi: Motor može da ima istovremeno malu snagu (broj obrtaja motora opada). Zagušen prečistač vazduha b. Naliti gorivo. Zazor ventila nije dobar 6. Motor nema kompresiju Proveriti i podesiti zazor ven­ tila 4. 5. Motor razvija suviše malu snagu (broj obrtaja opada). b) Ispustiti ulje i naliti ulje: HD SAE 10—40 W. Suviše ulja u kućištu mo tora . Vazduh u uređaju za ubriz­ gavanje goriva c. Zaprljan prečistač goriva Ulje ispustiti do normalnog nivoa (prema oznaci na štapu za kontrolu nivoa ulja). od­ nosno očistiti ga. Očistiti ulazni otvor rashlad­ nog vazduha. Podesiti zazor ventila Zameniti brizgaljku. Motor se veoma greje: a.3. 101 7. Suviše ulja u kućištu mo­ tora b. Ispustiti vazduh iz sistema za ubrizgavanje. očistiti rashlad­ na rebra. Ulje ispustiti do normalnog nivoa (prema oznaci na kon­ trolnom štapu). Nedovoljno rashladnog vaz­ duha b. bez dimi jenja na izduvnoj cevi: a. Zameniti prečistač goriva. c) Ispustiti vazduh iz uređaja za ubrizgavanje goriva. Motor star tu je ali ne radi a) Proveriti komandu za do­ datno punjenje (goriva) pri star to van ju. Naliti gorivo u rezervoar i is­ pustiti vazduh iz uređaja za ubrizgavanje goriva. a. a uzrok ne leži na pumpi za ubrizgavanje goriva. Neispravna brizgaljka Očistiti prečistač. Zazor ventila nije u redu c.

Začepljen prečistač goriva (ovo se može utvrditi kada pri otvorenom dovodu go­ riva na pumpi za ubrizga­ vanje ne ističe gorivo) Naliti gorivo.BOROVO 102 . Na­ liti gorivo. Prazan rezervoar goriva b. odnosno očistiti ga. JUGOSLAVENSKI KOMBINAT GUME I OBUĆE . Motor se zaustavlja — dovod goriva nije u redu a. Zameniti uložak prečistača go­ riva. Ispustiti vazduh iz sistema za ubrizgavanje.8. Ispustiti vazduh iz sistema za ubrizgavanje.

Benzinski četvorotaktni motor koji se ugrađuje u ve­ liki broj motokultivatora ima dosta sličnih delova kao prethod­ no opisani dizel-motor. Zato će u ovom poglavlju biti opisane osnovne razlike između ova dva motora. Na usponima motor radi pod težim režimom i tada ima drugačiju potrošnju nego 103 . To je četvo­ rotaktni. Motor ne radi uvek sa istim brojem obrtaja.1 prikazan je benzinski motor LA-300. niti mu je potrebno da po 1 kW snage troši uvek istu količinu benzina na čas. Ovaj motor "se ugrađuje u motokultivatore: IMT-507. Rukovanje i održavanje benzinskog motora LA-300 dato je na primeru motokultivatora IMT-507 (glava 6). Osnovni podaci Karburator ima zadatak da pripremi najbolju gasnu smešu za motor. »Gorenje-Muta« i dr. U stvari. 4 1 KARBURATOR . sve se to stalno menja.2 prika­ zan je spolni izgled ovog motora. Podmazi­ vanje je na principu centrifugiranja. Na si. To znači da u svakom momentu rada motora odnos benzina i vazduha mora biti takav da se benzin sa vazduhom izmeša na takav način da sagorevanje bude što bolje i da pot­ rošnja benzina bude što manja. DELOVI BENZINSKOG MOTORA U prethodnom poglavlju detaljno su opisani delovi dizel-motora. 4.. »mon­ dial«. jednocilindrični.1. Startovanje se obavlja ru­ čnim poluautomatskim starterom. Na si. To znači da se men ja režim rada motora i da svakom re­ žimu odgovara neka potrošnja benzina. »Labinprogres«-a. 4. 4.1. vazduhom hlađeni motor.4.

4.1 — Presek benzinskog motora serije LA-300 kada silazi. Da bi mogla dobro da sagoreva. ili kada motor radi a motokultivator stoji u mestu. gasna smeša treba da is­ punjava sledeće uslove: 104 . Zadatak karburatora je da prema uslovima rada pripremi mo­ toru odgovarajuću gasnu smešu.SI.

predstavlja složen organ motora. 9 — slavinica na rezervoaru. 7 — poluga gasa (akcelerator). 105 .5 g vazduha na 1 g benzina. 12 — čep za ispuštanje ulja.SI. Sve ove preduslove treba da ispuni karburator. Razume se da ova gasna smeša treba da bude homogena. 10 čep za nalivanje i merenje nivoa ulja. — da bude na određenoj temperaturi.L Pošto karburator. 14 — serijski broj — da ima određen odnos između količine benzina i vaz­ duha. karburator ne treba samo da stvori gasnu smešu. dakle bogata smeša u odnosu na raniju. 3 — prečistač goriva. 11 — remenica za pokretanje. Da bismo u zatvorenoj posudi sagoreli 1 g benzina potrebno je 15 g vazduha. 13 — tablica »tip motora«. Sa ovakvom gasnom smešom imamo približno najveću brzinu širenja plamenog talasa. 2 — prečistač vazduha. — da bude homogena (da je dobro izmešana). kao što se vidi. već i da obezbedi smešu koja će dobro sagorevat. Probama na motorima se do­ kazuje da je za potpuno sagorevanje benzina redovno potrebno manje vazduha ako hoćemo da iz motora izvučemo najveću snagu.2 — Benzinski motor LA-300. 1 — čep za nalivanje benzina. To je. i to 12. 4 — kutija oduške. — da bude u gasovi tom stanju. 6 — dugme za zaustavljanje. 4. Takva gasna smeša zove se idealna ili teorijska gasna smeša. pri čemu se kao proizvod ovog sagorevanja do­ bij a azot. 5 — pokretač (starter). Prema tome. on mora imati više uređaja koji su u stanju da spreme odgovarajuću gasnu smešu. i ona se zove — gasna smeša najve­ će snage motora. ugljeni oksid i vodena para. 8 — navrtka za zaustavljanje poluge gasa (akcelerator).

— sisak benzina (karburatora) je u vezi sa lončetom ben­ zina. kada je pod režimom iskorišćenja. uglavnom. i to oko 18 g vazduha za 1 g ben­ zina kada motor radi sa onim brojem obrtaja radilice za koji je normalno predviđen. — venturi cev (promenljivog preseka) u kojoj je smešten sisak benzina. onda nam treba nešto više vazduha nego što je potrebno za sagorevanje u zatvorenom sudu. Najprostiji karburator dat je šematski na si. tako da je nivo benzina u loncetu i sisku kada motor ne radi isti. ili. jer ni u jednom slučaju takva smeša ne bi mogla da se pali u komori za sagorevanje. do sledećeg: gasna smeša se ne pali ako je siromašnija od 1 g benzina na 28 g vazduha. Ovakva gasna smeša zove se normalna gasna smeša ili smeša najvećeg iskorišćenja benzina (najvećeg koeficijenta korisnog dejstva). a nije dobro ni kada je suviše bogata.3 —Karburator — osnovni princip rada — lonče karburatora u koji iz rezervoara stalno priliče ben­ zin. želimo potpuno iskorišćenj'e benzina u motoru. sisak benzina i venturi cev. Prema tome. ne valja ako je gasna smeša suviše siromašna. 4. tako da se nivo benzina održava uvek na istoj visini. a to znači da motor tada ne bi radio. 106 . Uloga ovih delova je u sledecem: GASNA SMEŠA SISAK KARBURATORA VEN TURI SI.3 sa osnov­ nim delovima: lonče karburatora. a ona je siromašna u odnosu na idealnu gasnu smešu. pak.Ako. 4. kako se to kaže. Raznim probama sa našim motorom u pogledu sagorevanja i paljenja gasne smeše došlo se. ili ako je bogatija od 1 g benzina na 8 g vazduha.

Međutim. 107 . to se stvorena depresija pre­ nosi na venturi cev. pošto je takt usisa­ vanja. kapljice benzina isparavaju i mešanje sa vazduhom se na taj način pop­ ravlja. mi znamo da se to u praksi ne dešava. karburator ima u sebi razne delove. Razume se da je i gasna smeša. Kada klip stigne na DMT. koja kroz usisnu cev odlazi u motor i ispunjava prostor iznad klipa koji. ima veliku brzinu kretanja nadole. Ovakva gasna smeša još nije dobra za sagorevanje. Ovo bi bila funkcija najprostijeg karburatora i sa takvim karburatorom mogao bi da radi motor sa uvek istim brojem obrtaja/min. i to u momentu kada počne takt usisava­ nja. usisni ventil se zatvara i gasna smeša se nalazi zatvorena u cilindru i komori za sagorevanje. Završetak siska je sa malim otvorom i nalazi se na onom delu venturi ja na kome je presek najmanji. do momenta paljenja gasne smeše od strane svećice. i pošto je sve zatvoreno. koje traje sve dok klip ne stigne do GMT. Usled ovog sudara stvara se veliko kovitlanje i mešanje gasne smeše. Usled toga na ovom mestu stvara se velika brzina strujanja vazduha i velika depresija. on radi pod raznim uslovima opterećenja. Ali. Tako se benzin mesa sa vazduhom koji odozdo struji velikom brzinom i stvara se gasna smeša. sada klip od DMT počinje kretanje nagore ka GMT i sudara se sa masom gasne smeše koja je imala kretanje nadole.Kada motor radi. ulazeći u komo­ ru za sagorevanje i (dalje) u cilindar (a oni su topli). U tom momentu gasna smeša je već postigla glavne uslove za dobro sagorevanje: gasovito stanje. a pored toga. usled čega vazduh struji sa donje strane u venturi u smeru strelica ka usisnoj cevi i motoru. tj. dobro je izmešana (homogena) i sa izvesnom je temperaturom. jer su samo sitne kapljice ben­ zina donekle izmešane sa vazduhom. pa i čitave male uređaje. usisni ventil je otvoren. Međutim. imala svoju brzinu koja je nešto manja od brzine klipa. Pre svega. Sila ove depresije dovoljna je da iz siska podiže (usisava) ben­ zin koji u tankom mlazu šiklja iz siska i mesa se sa vazduhom. krećući se nadole. Da bi udovoljio svim tim zahtevima. motor ne radi uvek sa istim brojem obrtaja radilice. u prostoru iznad klipa stvara se depresija. i pošto klip polazi od GMT i ide nadole. Pošto su delovi na motoru montirani sledećim redom: karburator-usisna cev-motor.

6 — vijak* ^ea regulaciju. 17 — poluga 2.4 — Delovi karburatora za motor LA-300. depresija u cevi minimuma se smanjuje.5).1. tj. 1. Uređaj minimuma obu­ hvata zavrtanj za podešavanje (4) i doziranje smeše (si. 10 — deo emulzije. 4. Si. laganim" otvaranjem leptira smeše. — poklopac. a leptir startera otvoren. 5 — vijak za 'podržavanje leptira. 3 — prečistač.2 — priključak. 9£>.telo. 16 — leptir za startovanje. 3. da bi ograničio doticanje vazduha i da bi posta­ vio u stanje depresije usisnu cev radi dobijanja dovoljno bogate smeše (si. 15 — osovinica leptira za startovanje. 14 " * sisak maksimuma — petroleuma. usisavanje klipa dovodi u stanje depresije cev minimuma kroz otvor (3) u dnu leptira.2.4. Na minimumu. 4 — igla. Princip rada ovog karburatora biće opisan u nekoli­ ko faza: 1.6).4. 8 — leptir za smešu. . kada je leptir smeše zatvoren (2).4 prikazani su delovi karburatora za benzinski mo­ tor LA-300. 13 — sisak maRspSuma. Nema priliva goriva 108 . U — plovak. 7 — osovinica leptira za smešu. 12 — sisak minimuma. 4. 4. Karburator za benzinski motor LA-300 Na si. Pri pokretanju na hladno leptir uređaja za startovanje (1) je zatvoren. Dodavanjem gasa.

4.SI. 1. položaj tanje na hladno pokre :*Sč7 SI. položaj — na minimumu 109 .5 Princip rada karburatora za benzinski motor LA-300.6 — 2. 4.

položaj — dodavanje gasa SI. 4. 4. položaj — na maksimumu 110 .SI.7 — 3.8 — 4.

04 — 0. Odviti emulzionator. 4. (2) pri temperaturama ispod 0°C. (3) u položaju rada (si. od­ stojanje između ravni leptira i otvora minimuma treba da bude 0.1.3. 4. — Kontrolisati ispravnost emulzionatora i kanala. 4. 4. već komprimirani vazduh.7). — Leptir mešavine treba da se obrće slobodno. sisak mini­ muma i maksimuma. što omogućava pokretanje (1) pri temperaturama iznad 0°C. Za čišćenje siskova kalibriranih otvora i kanala ne upotrebljavati metalne šiljke. a usled pomanjkanja depresije u cevi minimuma (7) prekida se izlaz smeše (si. plovak ne dodiruje zidove lončeta (u slučaju da dodiruje — brusnim papirom skinuti mesto dodira). 4. Na maksimumu.iz siska za maksimum. Prečnik osovinice treba da bude 6. a posle modifikacije zameniti sediste i deo za zap ti van je kod karburatora. — Kontrolisati da.8).15 mm — zameniti oštećeni deo.06 mm (u suprotnom slučaju zameniti poklopac).025 mm. kada je leptir (2) sasvim otvoren. Leptir za startovanje preko poluge zatvara se u dva položaja.4. eventualno. zameniti poklopac. — Kontrolisati da leptir uređaja za startovanje nije poha­ ban i da li se slobodno okreće. Smešu za ubrzanje obezbeđuje jedna dru­ ga rupa — za postepeno dovođenje (5). Kada je leptir sasvim zatvoren. Ako su dimenzije manje ili ako je zazor između osovinice i sedišta preko 0. koja je povezana sa cevi minimuma koja se otkriva prilikom otvaranja leptira smeše (2) (si.010 — 6. — Kontrolisati zap ti van je igle i njeno slobodno kretanje. Ako je sediste kod karburatora pre modifikacije oštećeno. u usi­ snoj cevi stvara se depresija koja povlači gorivo iz siska maksi­ muma (6).1. Poklopac skinuti pažljivo (da ne bi došlo do deformacije plovka). Kontrola karburatora Na ravnoj kontrolnoj ploči proveriti da li je došlo do deformisanja na zaptivnim površinama lončeta i poklopca.9). Rasklapanje karburatora Odvojiti karburator. 111 . 4.

10). merkom izmeriti nivo goriva koji treba da bude 10 — 12 mm ispod gornje površine lončeta (si. — Odvojiti cev od priključka i skinuti poklopac. 4. Kada je lonče u horizontalnom položaju.SI. Kontrola nivoa goriva Poklopac i zaptivku na telu pritegnuti samo jednim zavrtnjem.5. SI. 4. 4.9 — Poluga za pogon leptira 4.1.10 — Merenje nivoa goriva u lončetu karburatora 112 . — Povezati cev goriva na priključak i ostaviti da gorivo uti­ če u lonče.

4. Kontrolisati da li postoje gubici iz cevi i iz priključka. on omogućava brzo zaustav8 Motokultivatori 113 . Ova struja. Obrtanje magneta stvara u bobini primenu magnetnog pro­ toka koji vrši indukciju u primarnom kolu* i stvara struju nis­ kog napona. DELOVI SISTEMA ZA PALJENJE GASNE SMEŠE Na si. 4. Za paljenje gasne smeše koristi se alternator na visoki napon (sa rotorom statorom).11). koju prekida platinsko dugme. a drugo za visok napon. 4. a stator je jedna bobina. Kondenzator se postavlja paralelno sa kontaktima rotora. stvara visoki napon u sekundarnom namotaju koji izaziva varnicu iz­ među elektroda svećice. isprazniti lonče.12 prikazani su delovi sistema za paljenje gasne smeše.2. On otklanja stvaranje luka pri otvaranju kontakta i time ih štiti od pregorevanja. ponovo montirati i ponoviti ispitivanje (si. pričvršćena na bloku i obavijena na svežnju limova sa dva kola: jedno za ni­ zak.SI. 4. Pored toga. Rotor je sastavljen iz magneta smeštenog na udubljenju na obodu zamajca.11 — Podešavanje visine potisne lamele na plovku Ako se nivo ne nalazi na označenoj vrednosti. modificirati visinu potisne lamele igle na plovku.

11 — rotor (magnet). 12 — žarna jac Ijanje struje u primarnom kolu. 6 — breg. 7 — radilica. 3 — kondenzator. 4.1. 5 — lisnati deo.12 — Delovi sistema za paljenje gasne smeše. 4. 4 — ŠipČica. 8 — svećica. 9 — svežanj pločica.SI. da bi u sekundarnom kolu izazvao visoki napon za paljenje. a ako je bobina defektna — zameniti je. 10 — starter.13): 114 . 1 — dugme 2a zaustavljanje. 2 — platinsko dugme. Karakteristike električnog kola (si.2. Kontrola Bobina: kontrolu vršiti pomoću tastera. 4.

4.14 — Kontrola efikasnosti magneta 8 ! 115 .13 — Kontrola karakteristika električnih kola SI. 4.otpor na primarnom kolu 0.3 oma otpor na sekundarnom kolu 5000 oma Kontrolisati da li je izolir u kablu između bobine i platinskih dugmadi oštećen i da li možda dodiruje masu. Proveriti povezanost kabla visokog napona sa bobinom i svećicom. Proveriti da li je kabao mase zavaren na svežnju pločica. SI.

15 — Zatvaranje međuprostora između lopatice — zamajac pritegniti među polovima.3.14) i utvrditi da li mag­ net povlači šetalicu.15). Magnetizacija Pošto se magnet ne može zameniti ako je demagnetizovan. 4.Magnet: efikasnost magneta može se smanjiti ako je zamajac podvrgnut ponovljenim udarima ili visokim temperatura­ ma.16). u servisu koji je opremljen aparatom za magnetizaciju postu­ piti na sledeći način: — zamajac postaviti u aparat.2. — napajati uređaj za magnetizaciju nekoliko sekundi i ponoviti operaciju dva ili tri puta.2.2. • • * * • * 116 . 4. — među lopatice koje se nalaze suprotno od magneta uba­ citi uobličeno gvožđe kojim se zatvaraju međuprostori (si. a ako taj aparat ne posedujemo zameniti kondenzator ako se us­ tanovi brzo trošenje platinskih dugmadi ili ako je paljenje nesigurno. Kondenzator Efikasnost kontrolisati pomoću spinterometra (si. 4. si. Efikasnost magneta kontrolise se kada se vertikalno posta­ vi šetalica alata u visini crte (a. 4. SI. 4. 4.

Platinska dugmad Kontrolisati stanje kontakata i zameniti ih ako su izdublje­ ni ili nagoreli. Zamenu svećica vršiti u svakom slučaju posle svakih 300 sati rada motora.5.17). a zatim podesite otvaranje na 0. Svećice Očistiti elektrode metalnom četkom i komprimiranim vazduhom i podesiti zazor između elektroda na 0. Marka svecica Marelli Bosch Champion KLG Bosna Za motore LA — LAL CW 150 N W 95 TI UL 35 Y F 50 F 50 LAP CW 50 NI W 45 TI — — — 4. __ .4.2.6 mm.8 mm (si.16 — Kontrola efikasnosti kondenzatora pomoću spinterometra 4.55 — 0. 117 . 4. Zameniti svećicu ako je izolir polomljen ili ako je elektroda mase istrošena.SI.2. Mala oksidacija može se otkloniti finom tur­ pijicom i komprimiranim vazduhom. 4.

I™ • * . 1 — vijak. 5 — remenica. " _ • » * r ' J ' 1 » 1 * * * 51. 2 — spi­ ralna opruga. Povlačenjem kanapa tri pokretne ploče se uključuju u nazubljenu glavčinu uč- Sl. 4. 7 — opruga 8 — kućište 118 .17 — Kontrola zazora između elektroda na svecicama Proveriti u kakvom je stanju opruga: ako je nategnutost nedovoljna ili ako postoji deformacija — izvršiti zamenu. 6 — kanap. 4. SAMONAMOTAVAJUĆI UREĐAJ ZA POKRETANJE To je uređaj za ručno pokretanje koji dejstvom opruge na­ nio tava kanap na remenicu posle pokretanja.18 — Delovl samonamotavajućeg uređaja za pokretanje. 4 — poklopac.3. 4. 3 — pločice.

vršćen-u na zamajcu. Ako uređaj ne funkcioniše. 4. — Ponovo montirati remenicu (5) ubacivši kraj spiralne opruge (7) u njen žleb. 4.1. — Kontrolisati da li je opruga (2) učvršćena u sedištima poklopca (4) i remenice (5).3. skinuti remenicu (5) pošto se otpusti zategnutost opruge i spirale (7). Kada se kanap otpusti. a ne na otvoru za prolaz kabla. — Pustiti remenicu da se obrće dok se ne olabavi napon (zategnutost opruge (7). može se demontirati odvrtanjem 4 vijka (1) koji ga učvršćuju na usmerivač vazduha (si. — Postaviti sajlu u žleb remenice (5). kraj kanapa saviti i nataknuti metalni prsten tako da se napon pri povlačenju vrši na zidovima sedišta. Pokretne ploče se odvajaju usled inklinacije zuba. napon opruge namotava kanap na remenicu. — Izvući remenicu i zameniti kanap (6).18). Tako glavčina postaje nezavisna od uređaja za samonamotavanje. U slučaju kidanja kanapa (6). SI. pa tako pokreću zamajac sa remenicom. pa se tako motor može pokrenuti povlačenjem kanapa. Kontrola — Kontrolisati spiralnu oprugu (2) za povratak i zameniti je ako pločice (3) ne izlaze. 4.19 — Provera napona saraonamotavajućeg uređaja 119 .

koju zateže komanda gasa (E). Osloboditi oprugu presecanjem žice samo posle ugrad­ nje i tako je podesiti da se optereti uvijanjem u smeru obrta­ nja motora. Pri smanjenju opterećenja. 120 . Opruga (D). s tim da se jedan njen kraj učvrsti na kutiji. pa to kretanje teži zatvaranju leptira (C). 4. kada je kanap (6) kompletno odvijen. SI. suprotstavlja se centrifugalnoj sili. 4. Napon samonamotavajućeg uređaja kada je kanap kom­ pletno obavijen treba da iznosi 1.2 — 1.4.Ponovo zategnuti spiralnu oprugu (7) obrtanjem remenice (5) za 2 — 3 obrtaja. Kuglice se pomoću centrifu­ galne sile pokreću ka periferiji zupčanika i aksijalno pomeraju zvono (A) koje deluje na viljušku (B). pošto se savlada prvo trenje (si. REGULATOR Centrifugalnog je tipa.19).20 — Tanjirasla i spiralna opruga U slučaju kidanja spiralne opruge (7) zameniti je i postavi­ ti u sedište. a ova preko poluga od­ ređuje položaj leptira za smešu (C) u karburatoru.5 daN (kg). sa kuglicama smeštenim u zupčani­ ku koji aktivira radilica (sL 4. sa pozicioniranim gasom broj obrtaja se povećava i kuglice potiskuju zvono (A) aksijalno. 4. a posledica toga je sma­ njenje broja obrtaja.21). Re­ zervna opruga isporučuje se tako što je obavijena gvozdenom žicom.

PODMAZIVANJE Centrifugalnog je tipa.22). a to znači ravnoteža između centrifugalne sile na regu­ latoru i dejstva opruge na različitom režimu. čime se podmazuju delovi u pokretu preko centrifugatora (si. a zatim proveriti osovinicu i viljušku i zameniti istrošene delove. 4. Papučice na viljušci moraju biti u ravni — pošto male razlike mogu da izazovu znatnu nestabilnost broja obrtaja na regulato­ ru. Ova dejstva na leptiru omogućuju da se automatski stabilizuje broj obrtaja pri promeni opterećenja na motoru. 4. Novom položaju gasa odgovara promena opterećenja na oprugu. 121 .1. 4.4. a ako je pohabana — dovesti je u normalno stanje pomoću fine turpije.21 — Regulator 4. ulje se potiskuje iz zupčanika re­ gulatora. Dodirna površina klizača mora da bude zaobljena.5. SI.Smanjenjem centrifugalne sile na kuglicama preteže dejstvo opruge koje izaziva ponovno otvaranje leptira i povećava broj obrtaja. Kontrola Prvo proveriti u kakvom su stanju sedišta kuglica u zvonu.

prečistača i kanala u radilici obavlja se skida­ njem radilice i čišćenjem kanala. JUGOSLAVENSKI KOMBINAT GUME I OBUĆE .BOROVO 122 .22 — Podmazivanje — centrifugalnog tipa Filtriranje ulja vrši se pomoću centrifugalne sile koja nečis­ toću odvaja i taloži u udubljenom delu centrifugatora.4. čišćenje centrifugatora.

tako da se postiže odgovarajuća brzina za rad u polju. pogonski točkovi. Zadatak transmisionih uređaja je da visoki broj obrtaja motora redukuje na mali broj obrtaja pogonskih točkova motokultivatora. Spojnica radi na principu trenja. višelamelasta spoj­ nica potopljena u ulju. pužnog prenosnika ili konusno-tanjirastog para. veoma bitni ure­ đaji za njihov rad: kočnice.5. koman­ de. Aktiviranje spojnice ostvaruje se preko komandne ručice koja se nalazi na upravljaču. Na motokultivatorima se primenjuju: jedriolamelasta suva spojnica. Kod jednostavnih konstrukcija motokultivatora prenos snage se ostvaruje preko sistema lančanika. menjača brzina. SPOJNICA (KVAČILO) Spojnica služi za postepeno uključivanje i isključivanje veze između motora i delova transmisije. 123 . što znatno olakšava transport. diferencijala i poluosovina. Spojnica nikada ne srne da proklizava.1. Prenos snage od motora do pogonskih točkova motokultiva­ tora ide preko spojnice. pa zbog toga treba vršiti podešavanja koja propisuje proizvođač. Savremenija rešenja kod motokultivatora većih snaga omogućuju i pogon točkova pri­ kolice. Spojnica se aktivira pomeranjem komandne ručice preko komandne sajle koja se može podeša­ vati. priključno vratilo i dr. Na motokultivatore se ugrađuju i drugi. višelamelasta suva spojnica. konusna — suva spojnica i dr. 5. upravljač. UREĐAJI MOTOKULTIVATORA Motor stvara određeni obrtni moment koji se preko transmisionih uređaja prenosi do pogonskih točkova. Funkci­ ja spojnice može da se obavi i preko kaiša sa zatezačem.

.

5 — sedište opruge. 11 — vijak (nosač poluge). 7 — opružna žica.1 prikazana je višelamelasta suva spojnica. Isti proizvođač na motokultivatoru »mondial« ugrađuje konusnu suvu spojnicu (si. 10 — pođloška. 1 — lamela spojnice. proizvodnje »Labinprogres«-a. 15 — pločica za osiguranje.2 — Jednolamelasta suva spojnica ugrađena na motokultivator »special« proiz­ vodnje »Labinprogres«. 5. Ona se sastoji iz: korpe spoj­ nice. Svi ovi elementi smešteni su između motora i men jača i oni svo­ jim razdvajanjem prekidaju tok snage od motora ka menjaču. 16 — vijak. potisnog diska.2 prikazana je jednolamelasta suva spojnica. tj. spojnica je odvojena. 5. SI. Ovaj zazor treba češće kontrolisati i po potrebi podešavati ga vijkom za podešavanje. ugra­ đena na motokultivatoru IMT-507. Na si. 2 pogonske lamele. 13 — poluga za isključavanje spojnice. 5.3). 6 potisnih opruga i sedišta opruga. 4 — opruga. 17 — povratna opruga poluge 125 . 2 — potisni disk. završne lamele. 12 — pločica. Podešavanje zazora na ovom tipu traktora (IMT-507) vrši se tako što on iznosi 3—5 mm. 14 — opruga za vraćanje poluge. 3 — korpa spojnice. ugra­ đena na motokultivatoru »specijal«. 8 — viljuška za isključivanje. Na si. € — aksijalni ležaj.Kada se ručica komande povuče. 5. 9 — potisni ležaj. motor ne pogoni transmisiju. 2 unutrašnje frikcione lamele.

1 — prirubnica.NJ SI. 7 — frikcioni element. 4 — poklopac ležaja. 5. 10 — poluga za isključivanje spojnice . 5 — ležaj 6 — konus spojnice.3 — K o n u s n a suva spojnica ugrađena na motokulti vatoru »mondial« proizvodnje »Labinprogres«. 3 — opruga. 9 — viljuška. 2 — poklopac spojnice. 8 — ležaj.

SI. 7 — elastična podloška. Prenos obrtnog mo­ menta ide od men jača preko pužnog prenosnika ili konusno-tanjirastog para do pogonskih točkova. Zavisno od tipa motokultivatora postoje različita konstrukcijska izvođenja menjača. 9 — poklopac. 23 <— nepokretni dvogubi zupčanik. 15 — pogonsko vratilo. 15 — dvogubi zupčanik. 4 — čaura. U osnovi to su menjači sa 3—4 stepena prenosa za kretanje napred. 17 — zupčanik.2. i sa 2—3 stepena prenosa za kretanje unazad. 10 — osigurač. 14 — zupčanik. MENJAC BRZINA Motokultivator služi za obavljanje različitih poljoprivred­ nih radova. 12 ~ ležaj. 2 — elastična čivija. 6 — odstojnik. 22 — vratilo spojnice. 18 — zaptivnl prsten. 5 — dvogubi zupčanik hoda unazad. Obrtni moment motora motokultivatora prenosi se od mo­ tora preko spojnice u menjački prenosnik. Sve te operacije zahtevaju odgovarajuće brzine kretanja koje se obezbeđuju upotrebom men jača brzina ili menjačkog prenosnika. 21 — ležaj. 1 —• vratilo za hod unazad. 19 — osigurač.5. 20 — odstojnik. 8 — navrtka. Deo snage se odvodi i na priključna vratila (jedno ili dva). 3 — odstojnik. 25 — ležaj 127 . a isto tako i za transport. 16 — igličasti ležaj. 11 — odstojnik.4 — Menjač ugrađen na motokultivatoru »mondial« proizvodnje »Labinprogres«. 24 — odstojnik. Menjač sa pokretnim zup­ čanicima ima sledeće funkcionalne celine: — vratilo spojnice kqje prenosi snagu od spojnice do menjača. 5.

8 — šipka za izbor stepena prenosa . 2 — sigurnosna navrtka. 3 — kuglica. 5 — viljuška za promenu stepena prenosa.5 — Sistem za prbmenu stepena prenosa na motokul tivatoru »mondial« proizvodnje »Labinprogres«. 1 — viljuš­ ka. 4 — opruga.2 3 4 7 8 SI. 6 — nosač sipki. 7. za promenu stepena prenosa. 5.

Na vratilu pogonskih točkova obično se ugrađuje deblokada pogonskih točkova. GONSKIH TOČKOVA Obrtni moment od menjača do pogonskih točkova prenosi se pužnim prenosnikom ili konusno-tanjirastim parom zupča­ nika.3. viljuškom (12). a motokultivator treba da se pomeri.5 sistem za promenu stepena prenosa. šipkom (14). 5. Pužni prenosnik Na si. Period zamene ulja kao i postupak i vrstu ulja. Održavanje se sastoji u pravovremenoj zameni ulja u kući­ štu men jača. 5 3 PRENOS OBRTNOG MOMENTA OD MENJAČA DO PO­ . 5. Zamena ulja se obavlja na zagrejanom motokultivatoru. Da bi kontrola bila pouzdana. Izbor stepena prenosa obavlja se ruči­ com koja se dovodi u željeni položaj prema šemi brzina datoj u uputstvima za rukovanje.— vratila na kojima se postavljaju zupčanici. Vratilo sa pužem (2) prenosi obrtni moment na pužni zupčanik (3) koji se nalazi na vratilu pogonskih točkova (4).6 prikazan je pužni prenosnik.1. motokultivator mora biti u sasvim horizontalnom položaju. — ručice sa viljuškama za uključivanje u pojedine stepene prenosa. proizvodnje »Labinprogres«-a. 5. sajlom. Uključivanje mehaniz­ ma za deblokiranje točkova obavlja se ručkom za deblokiranje točkova. Na si. Kontrola nivoa ulja vrši se šipkom koja se nalazi na čepu za sipanje novog ulja.. i spojnicom (5) koja se uzubi u pužni zupčanik (3). a na si. polugom (15). propisuje proizvođač. čepove i otvore (kao i njihovu okolinu) treba održavati potpuno čisto (da u unutrašnjost kućišta ne bi dospele nečistoće). Zamena ulja se obavlja kroz otvore za nalivanje i ispuštanje ulja koji se zatvaraju čepovima. 9 Motokultivatori 129 . Na vratilu pogonskih točkova klizi spojnica za deblokiranje točkova. Deblokada pogonskih točkova koristi se u slučajevima kada motor ne radi. 5.4 prikazan je menjač na motokultivatoru »mon­ dial«. a ako se ugrađuje diferencijal — blo­ kada diferencijala.

UJ .

Kada je motor motokultivatora u radu. Tada se i planetarni zupčanici okreću istim brojem obrtaja. omogućeno je da se kompenzuje razlika u kretanju spoljnog i unutrašnjeg pogonskog točka. drugi točak obrtaće se dva puta većim brojem obrtaja u odnosu na obrtanje oba točka kad idu zajedno. Ako se jedan točak motokultivatora. obrtni moment se prenosi preko spojnice i menjačkog prenosnika do konusnog zupčanika koji je uzupčen sa tanjirastim zupčanikom. obr­ tni moment od tanjirastog zupčanika prenosi se na planetarne zupčanike (3) koji su uzupčeni preko satelita (trkača) (4).3.2. Princip rada diferencijala objasnićemo prema si. Za pravolinijsko kretanje mo­ tokultivatora — diferencijal ne bi bio potreban. Kada je motokultivator u krivini ili kada je otpor točkova različit. pa prema tome ima i veću brzinu. dolazi do zaokretanja planetarnih zupčanika preko sa­ telita i do različitog broja obrtaja levog ili desnog točka. a sa njim i njegova poluosovina u deferencijalu — zaustavi. već ceo sklop sa tanjirastim zupčanikom.9. obrtanje levog i desnog točka bilo bi isto. Ali. U ovom slučaju sateliti se okreću oko svoje ose i omogućavaju da se. Zakretanje motokultivatora pomoću ručica za upravljanje nije za rukovaoca ni jednostavno ni lako. 5. Konusni zupčanik se nalazi na ikraju vratila koje izlazi iz menjača i uzubljuje se u tanjirasti zupčanik. Međutim. V 9 * 1 3 1 . zavisno od otpora na jednom točku. Diferencijal je sklop zupčanika koji omogućava lakše uprav­ ljanje motokultivatorom pri kretanju u krivini i pri svakom zaokretanju na manjem prostoru.5. Konusno-tanjirasti par zupčanika. kada je ugrađen diferencijal. Da nema diferenci­ jala. brzina obrtaja planetarnih zupčanika razlikuje. a pošto su oni uzupčeni preko satelita. neće se pomerati satelit oko svoje ose. Zadatak ovog prenosnika je da izvrši re­ dukciju broja obrtaja i promenu smera pogona od uzdužnog na poprečni. Kada motokultivator ide pravo a otpor oba točka je isti. Tu razliku u brzini između spoljnog i unutrašnjeg točka ispravlja diferencijal. spoljni točak za isto vreme pređe veći put od unutrašnjeg. točkovi će se okretati podjednakom brzinom. diferencijal i blokada diferencijala Konusno-tanjirasti par zupčanika sastoji se iz konusnog i tanjirastog zupčanika.

osigurač. 22 — elastična čivija. 4 — ležaj. 17 — navrtka viljuške. 8 — kandžasti prsten za blokiranje diferencijala. 3 •. 20 — konusni zupčanik.SJ. 7 — satelit. 11 — ležaj. 1 — zaptivni prsten. 1 — planetarni zupčanik (desni). 23 — satelit. 15 — poklopac diferencijala. 6 — vratilo diferencijala. 12 — osigurač. 13 — zaptivni prsten. 16 — planetarni zupčanik (levi).7 — Konusno-tanjirasti par zupčanika. 9 — kandža za bloki­ ranje diferencijala. diferencijal i blokada diferencijala na motokultivatoru »specijal« proiz­ vodnje »Labinprogres«. 24 — osnovica satelita . 14 — doboš kočnice. 10 — osigurač. 5. 19 — viljuška za blokiranje diferencijala. 21 — tanjirasti zupčanik. 18 — opruga. 5 — osigu­ » rač.

U slučaju da jedan točak naiđe na klizav teren. Pored navedenih prednosti diferencijal ima i određene ne­ dostatke. zbog efekta diferencijala razvija malu vučnu silu kao i točak koji proklizava. pa to onemogućuje dalje kretanje motokultivatora. Tako se dobij a kruta veza. 8 i 9).Diferencijal omogućava stalan pogon točkova. SI. 4 — satelit ili trkač. 2 planetarni zupčanik.7 prikazana je kandžasta spojnica (poz. 5. on će proklizati i pri tom razvijati neznatnu pogonsku silu. 3 poluosovine 133 .8 Delovi diferencijala. gde se točko vi obrću različitim brojem obrtaja. Kandžu (9) aktiviramo preko komande za blokadu i ručice i sajle na upravljačkim ručicama — da bi se to kretanje prenelo na viljuš­ ku (19) koja pomera kandžu (9) i uzupčuje se sa kandžastim prstenom (8). 5. 5 tanjirasti zupčanik. tj. 1 — konusni zupčanik. Uređaj za blokiranje ima kandžastu spojnicu koja se nalazi na ožlebljenom delu poluosovine. Ukupna vučna sila motokultivatora je tako mala. pa se može pomerati duž poluosovine. Drugi to­ čak. ugrađuje se uređaj za blo­ kiranje diferencijala koji omogućava krutu vezu leve i desne poluosovine i isključuje ulogu satelita. Na si. Da bi se ovi nedostaci otklonili. Uređaj za blokadu diferencijala omogućava da se postigne isti broj obrtaja na oba točka i da se izbegne mogućnost proklizavanja. kuji je na tvrdom terenu. diferencijala. i to kako u pravcu tako i u krivini.

SI.3. izvedeno na motokultivatoru IMT-506 (si.4. Može biti ugrađeno jed­ no ili dva priključna vratila. Valjkastim lancima (1 i 2) obrtni moment se prenosi do lančanika sa zupčanikom (4) koji je uzupčen sa zupčanikom (5) na izlaznom vratilu.3. ugrađuje se prenos lančani­ cima kao što je to. PRIKLJUČNO VRATILO Priključno vratilo na motokultivatoru prenosi obrtni mo­ ment različitim priključnim mašinama. 5.9 — Princip rada diferencijala 5. Prenos lančanicima Ako je osno rastojanje između izlaznog vratila men jača i pogonskih točkova suviše veliko. na primer. Motokultivatori sa snagom mo­ tora od 10 kW jači su i na njima se ugrađuju i po dva pri­ ključna vratila. U ovim slučajevima priključna vratila imaju različit smer obrtanja i različit broj obrtaja. 5. 5.10). tako da mogu da 134 .

3. Za pojedine radne operacije potrebno je da se ručice za upravljanje okrenu za 180°. 5. 4 — lančanik. kao i za pogon prikolice sa pogonskim točkovma. kosačica i dr.SI. 1.2 — valjkasti lanac.10 — Prenos lančanicima. Uključivanje pogona priključnog vratila ostvaruje se pomoću ručice za uključivanje. 5 — zupčanik na izlaznom vratilu. 6 — kućište prenosnika se koriste za veliki broj priključnih mašina i oruđa. pa priključno vratilo pogoni napred postavljenu mašinu (čistač snega. 135 .). tako da motor dolazi pozadi. Broj obrtaja priključnih vratila reguliše se izborom odre­ đenog stepena prenosa. Priključna vratila nalaze se na suprotnoj strani od motora.

11 — zupčanik za uklju­ čivanje 12 — opruga.OJ ON SI. 10 — ležaj. 8 — ležaj. 13 — kuglica. 5 — prsten.11 — Priključno vratilo na motokultivatoru IMT-507. 14 — viljuška za uklju čivanje priključnog vratila. 9 — osigurač. 12 — opruga. 7 — zupčanik. 5. 13 — kuglica. 1 — kućište. 14 — viljuška za uključivanje. 2 — uključili ekscentar. 6 — vratilo. 3 — zaptivnj prsten. 4 — ležaj. 18 — zaptivač .

koje je na drugom kraju užljebljeno tako da mogu da se priključe razne priključne mašine. jer upotreba motokultivatora sa rotofrezom. Prilikom vožnje na javnim putevima neophodno je da budu povezane obe poluge za komandu kočnicama — da bi se mogla kočiti istovremeno oba točka. Zupčanik (7) se nalazi užiebljen na priključno vratilo (6). Kočnice mogu imati dva odvojena sistema kočenja: — radna kočnica. Pri naglom kočenju ne sme da dođe do zanošenja motokultivatora u stranu. 5. do neželjenog udesa. Time se izbegava opasnost da kočenjem samo jednog točka dođe do skretanja u neželjenom pravcu i. Voditi računa na pre­ poruke u uputstvima za rukovanje. zatim zadržavanje zaustavljenog motokultivatora na us­ ponu i pomoć u upravljanju motokultivatorom. Na si. eventualno. a ujedno ne sme da dođe ni do samokočenja. pa se tako omogućava lakše zakretanje oko zakoče­ nog točka. Uključivanje priključ­ nog vratila obavlja se ručicom (17). Kočnice mogu da deluju nezavisno jedna od druge na poje­ dini točak. 5. KOČNICE Na motokultivatorima većih snaga. a ujedno i većih masa. koja se aktivira u slučaju zadržavanja motokultivatora u mestu.Ako priključno vratilo treba da bude uključeno za stacio­ narni pogon. onda se ručica za promenu stepena prenosa pos­ tavlja u prazan hod. ako bi se uključio hod unazad.11. Kočnice moraju kočiti ravnomerno i efikasno. 5. Zadatak kočnica je usporavanje i zaustavljanje motokultivatora. 137 .5. Iz men jača (16) obrtni moment se pre­ nosi preko zupčanika za uključivanje priključnog vratila (11) na zupčanik (7). Motokultivator IMT-507 poseduje priključno vratilo koje je prikazano na si. koja služi za kočenje u pokretu. radi bezbednosti pri upravljanju i parkiranju ugrađuju se ko­ čnice. može da izazove velike opasnosti po rukovaoca.6 prikazano je priključno vratilo (24) i zaštitna ka­ pa priključnog vratila (25). i — parkirna kočnica.

5.13 — Delovi dobošaste kočnice sa trakom. 7 SI. 12 — zaptivni prsten 5. 3 — zaptivka. 5. 1 — elastična čivija. 9 — navrtka. 5 — podloška. 5. 5 — opruga.13).Na motokultivatorima se najčešće ugrađuju dva tipa koč­ nica: dobošaste kočnice sa unutrašnjim papučama (si. 10 — kočna tra­ ka. 5. direktno vrši zaokretanje cele mašine i promenu pravca. 6 — podloška. 2 — doboš papuča (desna). 7 — poluga. 6 — obloga . 1 kočnice.Delovi dobošaste kočnice sa unutrašnjim papučama. S obzirom na to da 138 . 8 — podloška. 2 — rascepka.vijak. dobošaste kočnice sa trakom (si. si. koje su vezane na upravljačkom stubu za motokultivator.6. 4 — papuča (leva). 11 — doboš. Rukovalac pomoću ručica. UPRAVLJAČ I KOMANDE Upravljač na motokultivatoru sastoji se od upravljačkog stuba i upravljačkih ručica.12 .12). 4 — vijak. 3 — navrtka.

SI. 4 — poluga za promenu brzina. 5. 5. Komandne ručice treba da su pristupačne rukovaocu. za rukovaoce je operacija upra­ vljanja veoma naporna u odnosu na motorna vozila koja imaju ceo sistem za upravljanje.14 — Upravljač i komande na motokultivatoru »super special«. 1 — ručica za podešavanje položaja upravljača. 7 — ručica za isključivanje spoj­ nice. 5. 6 — ručica za uključivanje brzina donjeg priključnog vratila. 8 — ručica za blokadu diferencijala Na si.15 prikazani su delovi upravljača sa komandama. na motokultivatoru se ugrađuju uređaji i postav­ ljaju određene komande. 5. Motokultivatori sa ugrađenim dife­ rencijalom omogućavaju lakše upravljanje pri zaokretanju. Na primeru motokul ti vatora »super speci jal« (si. Tu razliku. rukovalac mora da ostvari snagom svojih mišica. a na si. jer diferencijal dozvoljava da u krivini spoljni točak pređe duži put od unutrašnjeg točka.14 prikazan je upravljač sa komandama na motokul­ tivatoru »super speci jal« (proizvodnje »Labinprogres«-a). Zato pri zaokretanju treba voditi računa da ne dođe do povrede rukovaoca.to nije tako jednostavno i lako. 5 — poluga za gas. 3 — ručica koč­ nice desnog točka. 139 . 2 — ručica kočnice levog točka. ako ne postoji diferencijal.14) prikazane su: — ručica za podešavanje položaja upravljača. Za­ visno od tipa.

SI.IS — Delovi upravljača sa komandama na moto kultivatoru »super special« proizvodnje »Labinprogres« . 5.

5.16 — Pogonski točak sa p ne u mat i kom. za isključivanje spojnice. POGONSKI TOĆKOVI Pogonski točak. za gas. za blokadu diferencijala. 7 — uvrtanj i navrtka SI.00-15") na motokultivatoru »super special« proizvodnje »Labinprogres« jm 322 m .7. ima za­ datak da energiju motora pretvori u rad potreban za savlađi vanje otpora kretanja vozila. 4 — prirubnica naplatka. za uključivanje donjeg priključnog vratila. SI. 5. 2 — unutraš nja guma. 5. 3 — naplatak. 6 — teg. 1 — spoljnl p ne urna tik. pored toga što služi kao oslonac. 141 . odnosno da omogući kretanje motokultivatora na taj način što se na pogonski točak dovodi od­ ređeni obrtni moment. za promenu stepena prenosa brzina. 5 — vijak sa navrtkom.ručice poluga ručica poluga ručica ručica kočnice levog i desnog točka.17 Podešavanje razmaka pogonskih točkova (5.

Mehanička svojstva podloge i točka su od odlučujućeg uticaja 4 SI. 4 — vijak. obrtni moment koji se dovodi na točak suprotnog je smera od smera okretanja točka Osnovne uslove za kretanje motokultivatora obezbeđuju si­ le koje se javljaju na dodirnoj površini između točka i podloge. 5. 5 — uvrtanj. 2 — venac gvoz­ denog točka. koja je nehomogena i koja se stalno menja od mesta do mesta. točai može da bude i kočen. 5.19 Postavljanje dodatnog tega na pogonski točak na kretanje motokultivatora. navrtka. 3 — prirubnica. 142 . navrtka Si.18 — Gvozdeni pogonski točak. Sila pritiska od točka se prenosi kroz podlogu.Pošto se motokultivator i zaustavlja preko točkova. 1 — gvozdeni točak komplet. pođloška. pođloška. U ovom slučaju.

SI. 5.16 prikazan je pogonski točak sa pneumatikom. Zbog toga je klizanje mnogo veće kad je podloga vlažna i meka. 2 — uređaj za uključivanje i isključivanje pogonskog točka.Proklizavanje pogonskog točka ušlo vi j eno je narušenim spa­ janjem po dodirnoj površini između pneumatika i podloge. 5. 5 — motokultivator Pneumatici pogonskih točkova na spoljnoj površini imaju izražena rebra koja su pod određenim uglom u odnosu na pop­ rečnu osu točka. a pneumatik se čisti.28). ali su zato u prednosti na vlažnom i klizavom tere­ nu. U slučaju rada na vlažnom tlu između rebara zadržava se ze­ mlja i to dovodi do proklizavanja točkova. 5. 3 — pogonski točak. 1 — navrtka. uz rebra takvog pneumatika meka zem­ lja klizi u stranu.20 — Ugradnja uređaja za isključivanje i uključivanje pogonskog točka na motokultivatoru IMT — 507. Pneumatici sa ve­ ćim zakošenjem rebara na suvom tlu se lakše klizaju i trpe veće otpore. nego u slučaju kada je ona tvrda i suva. Usled većeg nagiba. pa se donji delovi toč­ ka bolje prihvataju za tlo. a može se ugraditi i gvozdeni pogonski točak (si. Pneumatici sa manje zakošenim rebrima trpe manje otpore i pogodni su za rad na suvim i tvrdim podlogama. 4 — vijak. Na si. 143 .

10 — gumeni prsten. 23 — osovinica. 3 — rascepka. 6 — adap­ ter poluosovine. 20 — kućište. 5 — podloška. 9 — povratna opruga. 8 — elastična čivija. 11 — uključna osovinica. 14 — rascepka. 17 — vijak. 4 — navrtka. 2 — kapa poluosovine.SI. 19 — priključna osovina. 15 — uključna poluga. 13 — mazalica. 21 — viljuška za uključivanje. 7 — zaptivni prsten. 12 — podmetač. 1 — mazalica. 18 — zupčasta spojnica. 22 — vijak. 16 — vodica komande. 5.21 — Delovi uređaja za uključivanje i isključivanje pogonskog točka. 24 — vijak 144 .

4 mm).8. 5. Na primer. Uređaj se postavlja između prirubnice i pogonskog točka (si.19) motokultivatora mora se obaviti prema preporuci proizvođača.Dimenzije pneumatika zavise od dimenzije naplatka. kao što su oranje. dimenzija 5—15 znači da je širina naplatka na mestu dodira spoljnog pneumati­ ka 5 coli. 5.18 prikazan je gvozdeni pogonski točak koji zamenjuje pneumatik u radu na vlažnom i teškom terenu. Na si.17). UREĐAJ ZA NEZAVISNO ISKLJUČIVANJE POGONSKIH TOČKOVA Pomoću ovog uređaja može se nezavisno pojedinačno is­ ključiti ili uključiti pogon svakog pogonskog točka (primena na motokultivatoru IMT-507). frežiranje i si. Podešavanje razmaka pogonskih točkova daje veće moguć­ nosti za korišćenje motokultivatora u raznim radnim uslovima (si. a prečnik naplatka je 15 coli (1 col = 25. Postavljanje tegova na točkove (si. Povećanje vučne sile motokultivatora moguće je ostvariti: — povećanjem mase na pogonskim točkovima i — povećanjem koeficijenta trenja između pneumatika i tla (gvozdeni pogonski točak). 5. Promene razmaka pogonskih točkova ostvaruju se različitim položajima naplatka. 5. 5.20). jer dodatni te­ govi na točkovima moraju biti centrirani. SI.22 — Uređaj za priključivanje oruđa 10 Motokuttivatori J45 . One se označavaju u colima (inčima). 5. Primena tegova i gvozdenih točkova obavlja se za određene radne ope­ racije.

Ovaj uređaj se primenjuje u slučaju većih pogonskih točkova i u situacijama kada radne operacije zahtevaju mali pros­ tor za okretanje motokultivatora.Ručicom (15) obavlja se uključivanje ili isključivanje po­ gonskog točka. Održavanje se obavlja pod­ mazivanjem mazalica (1 i 13). a okre­ tanje nadesno zahteva isključenje desnog pogonskog točka. Ako motokultivator treba okre­ nuti nalevo. preko mehanizma vodice komande (16) pomeraju se ukljucna osovina (11) i viljuška za uključivanje (21) sa zupčastom spojnicom koja prekida dalji prenos obrtnog mo­ menta na adapter poluosovine (6). onda se mora isključiti levi pogonski točak. 146 .

mehanizmu kose i drugim oruđima obavezno isključiti motor. — Motdkultivator ne srne da radi u zatvorenoj prostoriji. — Pri promeni mesta rada obavezno isključiti pogon svih radnih oruđa. već za to pogodnim sredstvima. — Startovanje motora vršiti samo originalnim uzetom. — Ne sipati gorivo u rezervoar kada motor radi ili kada je topao. dotrajale ili polomljene delove uvek zamenjivati originalnim delovima. — Zaštitni lim (rotacione sitnilice) mora biti obavezno po­ stavljen i bez njega se ne srne raditi. kose i slični ra­ dovi na noževima ne smeju se vršiti golom rukom. — Za vreme svih radova na rotacionoj sitnilici (rotofrezi).1. upaljača i si. — Priključna oruđa se priključuju na osnovnu mašinu samo originalnim elementima za — Svi vijci i navrtke moraju biti dobro pritegnuti.6. — Preliveno gorivo na delove motora ili oruđa mora se pre startovanja obavezno obrisati zbog opasnosti od požara. RUKOVANJE I ODRŽAVANJE MOTOKULTIVATORA (na primeru motokultivatora IMT-507 sa motorom LA-300) 6. — Čišćenje noževa (rotacione sitnilice). UPOZORENJA Pre nego što se pristupi bilo kakvom radu sa motokultivatorom. 10 rz 147 . — Pri sipanju goriva u rezervoar strogo je zabranjeno pu­ šenje. treba detaljno proučiti uputstva proizvođača i zapam­ titi sledeće: — Pre startovanja motora obavezno proveriti da li je po­ luga komande men jača u praznom hodu. paljenje šibica. — Pohabane.

vazduhom hlađeni motor.2. — Kočni uređaj na prikolici mora se često kontrolisati i održavati u ispravnom stanju. mora detaljno upoznati motokultivator (odnosno motor). 6. — Kandže za točkove koristiti samo za rad u polju. RUKOVANJE I ODRŽAVANJE NAJVAŽNIJIH UREĐAJA MOTOKULTIVATORA SA BENZINSKIM MOTOROM LA-300 Svaki korisnik.1. tipa LA-300 Ispravan rad i dug vek motora imaćemo samo ako njime pra 148 . snage 4. dok se za kretanje po putu ne smeju koristiti. pre početka eksploatacije. — Pri radu i transportu izbegavati strme nagibe (kako ne bi došlo do prevrtanja). 6. pritisci u pneumaticima pogonskih točkova moraju biti isti.2. Motor U motokultivatoru IMT-507 ugrađen je četvorotaktni ben­ zinski. — U transportu (na nizbrdici) nikada ne voziti sa isklju­ čenim motorom. -— Da bi upravljanje motokultivatorom sa prikolicom bilo lako i bezbedno.— Ukoliko je iz nekih razloga postojala potreba za skida­ njem zaštitnog lima. — Motokultivator agregatiran sa prikolicom voziti samo sa ispravnim upravljačem i kočnim sistemom. — Bezbedan i siguran rad motokultivatora i oruđa imaćemo samo u slučaju obaveznog pridržavanja uputstva o redov­ nom tehničkom i periodičnom održavanju. — Obavezno se mora voditi računa o propisanoj nosivosti prikolica. — Teret u sanduku prikolice mora biti ravnomerno ras­ poređen u okviru gabarita sanduka. — Priključivanje prikolice za motokultivator vršiti samo originalnom osovinicom (klinom). raspored komandi i način njihove upotrebe.41 kW. pre početka frezovanja lim se mora oba­ vezno postaviti. — Pri zaokretanju na neravnom terenu ili nizbrdici — obavezno smanjiti brzinu.

K a r b u r a t o r Dobar rad motora. Zbog toga. Podešavanje karbu­ ratora je izvršio proizvođač. On je tako konstruisan da i pri zaprljanom stanju nema umanjeno dejstvo.3. naročito pri nižim brojevima obrtaja. P r e č i s t a č v a z d u h a Bitan preduslov za kvalitetan rad i dug vek motora je dobro prečišćavanje vazduha. 6. a pri radu u veoma zaprašenoj okolini i svakodnevno. U pogledu izbora — uvek koristiti ulja koja su propisana za podmazivanje motora.vilno rukujemo i ako ga redovno održavamo. Pri kontroli nivoa ulja motokultivator. Za čuvanje (uskladištenje) goriva nikada ne treba koristiti pocinkovane sudove.1. 6. 149 .1.1. mora biti u horizon­ talnom položaju. pažljivo proučiti knjižicu proizvođača i postupiti po uputstvima koja su u njoj data. Nivo ulja u koritu motora mora se kontrolisati svakodnevno. odnosno motor. 6.2.2. Za sipanje goriva u rezervoar upotrebljavati čist levak sa sitom. zavisi od pravilno podešenog karburatora.1. 6.2. pre startovanja. a na grlu rezervoara je postavljen umetak sa sitom za ceđenje.2. Ova kontrola se vrši pomoću šipke (štapa): nivo ul(ja treba da bude između zareza označenih sa »min« i »max«. Motokultivator je opremljen prečistačem vazduha sa uljnim kupatilom čiji je zadatak da izdvoji prašinu iz vazduha koju motor usisava. Čišćenje prečistača mora biti što češće. Gorivo Za pogon motora koristi se čist benzin REGULAR 86—88. a za sve intervencije na njemu treba se obratiti ovlašćenom servisu. Podmazivanje Podmazivanje motora je posebno važno i zato treba obra­ titi pažnju da se ono obavi prema predviđenim uputstvima.2 A A .

12). dva fara sa po jednom sijalicom 6 V/5 W. tada treba imati u vidu sledeće: 150 .2. Termički određeni zupčanici rade sasvim uronjeni u ulju. 6. Struja za osvetljenje prikolice uzima se sa utakačke kutije. tj. Ovaj zazor treba češće kontrolisati i po potrebi izvršiti podešavanje preko odgovarajućeg zavrtnja. spojnica je odvo­ jena. levo na upravljaču. Ovo važi za uobičajen slučaj — kada se motor nalazi napred (posmatrano u smeru kretanja mašine). utikačka kutija i provodnik za vezu signalnih uređaja. Pojedini položaji ove ručice mogu se videti na nalepnici na ležištu komande smera kretanja.2. a pogonski točkovi i priključno vratilo su u stanju mirovanja. Ako se stub upravljača zaokrene.2. ukoliko se za njih ukaže potreba u toku eksploatacije. A ako se ručica pogura napred. menjač je uključen za kretanje unazad.5. izvršiti u ovlašćenim ser­ visnim radionicama. Ako ručica stoji između ova dva položaja.3. Uređaj za osvetljenje prikolice je narnontiran na prikolici i sastoji se iz sledećih elemenata: ispravljač. baterija 6 V 16 Ah. te motor bude pozadi (posmatrano u smeru kretanja mašine). Da bi se sprečilo proklizavanje spojnice. Spojnica Motokultivator IMT-507 ima višelamelnu suvu spojnicu. Kada se ručica komande povuče. Prebacivanje menjača od kretanja napred na kretanje nazad postiže se pomoću ručice komande smera kretanja (si. motor ne pogoni mašinu. menjač je tada isključen. Ako se ručica komande kretanja povuče unazad. tada je menjač uključen za kretanje unapred.1.6. 1.12). potezni prekidač. Uređaj za p'aljenje i osvetljenje Potrebna proveravanja i podešavanja. a preko žicanog užeta koje se može podešavati. Ak­ tiviranje spojnice se ostvaruje pomoću komandne ručice (si. još u fabrici se podešava zazor ručice komande na veličinu 3—5 mm. 1.2. 6. Menjač Ova mašina ima menjač sa po tri stepena prenosa u oba smera: može se kretati u sva tri stepena prenosa i napred i na­ zad.

Promena stepena prenosa Stepeni prenosa (1 — 2 — 3) se uključuju i isključuju po­ moću ručice za promenu stepena prenosa (si. samo se tada za promenu stepena prenosa nalaze na upravljaču — levo.37 6. stepen prenosa: ručicu povući nazad do srednjeg po­ ložaja.13).15 Oznake točkova sa pneumatikom (gumeni točkovi) 3.5—8 AM (km/h) 1.a) Ručica komande za promenu smera kretanja se tada na­ lazi na levoj strani upravljača.5.65 4.41 2. vozi samo onda kada je i ručica za smer kretanja po­ stavljena bilo na oznaku napred ili na oznaku nazad. Tabela 6.23 3.4. menjač je tada uključen za kretanje napred. Promena stepena prenosa izvodi se prema opisu nalepljenom na ležištu ručice i to na sledeći način: 1. Između pojedinih stepena prenosa nalazi se položaj praznog hoda (oseti se urez). 3.1 Brzine 1.00 12 AS (km/h) 1.18 8.90 3. Priključno vratilo Priključno vratilo se nalazi na zadnjem delu motokultivatora i može se uključivati nezavisno od uključenog stepena prenosa.75 10. 3. koji je označen sa 0.10 2. Gvozdeni točkovi 0 360 (km/h) 1. b) Ako se ručica pomeri napred.5 6.90 4. menjač je uključen za kretanje nazad (vidi nalepljenu oznaku na ležištu ručice komande). Ovi se podaci mogu koristiti i kada je stub upravljača zaokrenut.5 14 AS (km/h) 2. koja se na­ lazi na upravljaču (desno).2. stepen prenosa: ručicu povući sasvim nazad. stepen prenosa: ručicu gurnuti sasvim napred. i pored uključenog stepena prenosa. Voditi računa da se mašina. Menjač se uključuje za kretanje unazad samo kada mašina stoji. 1. a ako je ručica pomerena nazad. 2. 151 . 6. 2.2.

7. Podešavanje upravljača na pravilnu radnu visinu Upravljač se može podešavati po visini posle odvrtanja šestougaone navrtke.10). paziti da tada.2. pa se stub tada. posmatrano u smeru vožnje. 1.2.Uključivanje i isključivanje vratiila obavlja se pomoću po luge za uključivanje priključnog vratila (si. Posle pričvršćivanja oba ležišta komandnih ručica. prvo moraju da se skinu oba ležišta komandnih ručica. Priključno vratilo je nezavisno od stepena prenosa.12) nagne napred (posmatrano u stoeru vožnje).12) mora se postaviti u prazan hod (na 0). Pre nego što se ova navrtka ponovo pri­ tegne. 6. Broj 1 obrtaja iznosi 860 min ~ . Ugradnja pogonskih točkova. a pomeranjem u suprotnom pravcu — priključno vratilo je isključeno. a može i da se okrene za 180°. 1.12) bilo u položaj »V« (napred) lili u položaj »R« (nazad). ručica za promenu stepena prenosa (si. Naginjanje stuba upravljača Stub upravljača može da se nagne i na lev u i na desnu stranu. Ako se poluga za uključivanje pomeri u pravcu prema mo­ toru.6. Svi pogonski točkovi (gvoz­ deni ili pneumatski) učvršćuju se na prirubnicama osnovne mašine. pri čemu on sam dolazi natrag u ispravan položaj. može nagnuti u stranu. 6. 152 . po želji. Ako priključno vratilo treba da bude uključeno za stacio­ nirani pogon (rad u mestu). 1. prema željenom smeru okretanja priključnog vratila. Ako se poluga za okre­ tanje stuba upravljača (si. Ako stub upravljača treba da se zaokrene na 180°. Okretanje stuba upravljača može da se izvede samo okretanjem na stranu na kojoj se nalazi izduvni lonac. Donji deo stuba treba uzubiti u odgovarajući urez. i to tako što će se prethodno izvaditi klinovi iz ležišta ručica. paziti da ne dođe zub na zub. a ručica za ko­ mandu smera kretanja mašine — na desnu stranu upravljača. a ručica za promenu smera kretanja mašine (si. tada je priključno vratilo uključeno. 1. donji deo stuba se odigne. ručica za promenu ste­ pena prenosa dolazi na levu stranu upravljača.

00-12 AS ili 4.00-12 AS. oba točka su čvrsto spojena poluosovinom i tada se postiže dejstvo kao pri blokiranju diferencijala.5 do 2 bara. Ako želimo mašinu okrenuti nalevo. radi lakšeg rukovanja su potrebne glavčine sa uređajem za isključivanje i uključivanje.21). Ugradnja adaptera je srazmerno identična ugradnji glavčina za uključivanje točkova.21. 6. pa ako je potrebno — pritegnuti ih. Pomoću ovoga poseb­ nog uređaja (koji se isporučuje kao poseban pribor) može se nezavisno pojedinačno isključiti ili uključiti pogon svakog po­ jedinačnog pneumatskog pogonskog točka.50-14 AS. tako da (posmatrano u smeru vožnje) motor takođe bude pozadi (npr. potrebno je da konični vijci sa obodom (odnosno — iste takve navrtke) budu kontrolisani u kratkim razmacima — da li su dobro pričvršćeni. si. 5. Pritisak vazduha u pneumaticima pogonskih točkova treba da bude 1. Pri srednjem položaju poluge za ukopčavanje glavčina. onda se mora isklju­ čiti levi točak. Ovo se može izvesti ako se odvrnu vijoi. 5. a za nadesno — mora se isključiti desni točak.2. a ako se pomeri nagore i napolje.50-14 AS). tada se moraju okrenuti i obe poluge za isključivanje i uključivanje. 5. Ako se samo jedna poluga 153 . Ove se glavčine podmazuju preko mazalice (1 i 13) prilikom nedeljnog čišćenja mašine. prst ovog mehanizma koji se kreće u kulisi — pomeri unutra i nadole. onda je pogon točka uključen. potrebno je dodati jedan par adaptera. pri košenju). Glavčine sa uključivanjem i isključivanjem Pri primeni pneumatika većih dimenzija (npr. Ako se pomoću poluge za isključivanje i uključivanje pogona točka (15. 4.8. Ugradnja obe glavčine sa uređajem za isključivanje i uklju­ čivanje pogona točka prikazan je na si. Pri upotrebi pogonskih točkova 4. Važno je da u oba pneumatika bude isti pritisak vazduha — da se mašina ne bi naginjala na jednu stranu. onda je pogon toga točka isključen. Kada se poluga (2) potpuno okrene unapred (gledano u pravcu vožnje) na obe glavčine postiže se potpuno diferencijal­ no dejstvo.20 i si. Ako se stub upravljača zakrene za 180°.Kada se raspolaže glavčinama sa uključivanjem i isključi­ vanjem. ili 4.

Da se tokom rada ne bi sama oslobodila i ispala. na primer posle svakih 10 sati rada. Uređaji za priključivanje priključnih oruđa Sva vučena priključna oruđa priključuju se za osnovnu ma­ šinu na taj način što se svojim (odgovarajućim) prednjim delom uvuku u uređaj za prikači van je i osiguraju se osovinicom. Pri ovom položaju ukopčavanja možemo voziti i napred i nazad. — Posle prvih 25 sati rada zameniti ulje u men jaču. 6. pri oranj<u).3. Zbog toga obratiti pažnju da se obe poluge nalaze u sred­ njem položaju i da su oba točka čvrsto postavljena.2. Zato se mašina može zaokrenuti oko ovog točka (npr. Korisno je da se povremeno. 154 . — Pre svakog startovanja kontrolisati nivo ulja u motoru i lončetu prečis taca za vazduh. a po potrebi i pritezati vijke i navrtke. Glavčine za ukopčavanje ili zaustavne glavčine podmazivati na mazalicama (1 i 13. Ulje u lonče tu prečis taca za vazduh menjati zavisno od stanja zaprljanosti. Razrađivanje Postupak razrađivanja najbolje će se obaviti ako se strogo poštuju sledeće preporuke: — Za vreme prvih 50 časova rada ne prekoračiti 50% najvećeg opterećenja.21) u okviru sedmodnevnog odr­ žavanja moto kult iva tora. 5. Dalje zamene ulja obavljati prema dat im preporukama.okrene unazad. si.1. — Posle prvih 25 sati rada obavezno zameniti ulje u mo­ toru. — Češće i pažljivo kontrolisati.9. a to znači — motokultivator koristiti samo za lakše radove. RUKOVANJE MOTOKULTIVATOROM IMT-507 6. s tim da ovo ne traje duže od 5 do 10 minuta. niti 2/3 mogućeg broja obrtaja. 6. ova osovinica se osigurava pomoću preklopnog osigurača. moto­ kultivator maksimalno optereti. tada se odnosni točak pri kretanju napred više ne pokreće.3.

2. — dovoljno ulja u motoru — prema oznakama na šipci za kontrolu nivoa ulja. a zatim je polako vratiti. — dovoljno ulja u posudi prečistača vazduha — prema oznaci na posudi. Snažno povući ručicu startera. 6.2. treba proveriti da li ima: — dovoljno goriva u rezervoaru. 6.3.2 — Povlačenje ručice startera — postaviti polugu startera u položaj 2.6.1 — Poluga startera u položajima. 1 — za startovanje. potrebno je obaviti i sledeće radnje: — otvoriti slavinu za dovod goriva. 2 — startovanje pri hladnom vremenu. Takođe obavezno proveriti da li je poluga za promenu stepena prenosa u položaju praznog hoda — oznaka 0. Način startovanja prikazan je na si. SI.3. 6. 6. Startovanje hladnog motora Da bi motor startovao.1.2. 3 — radni položaj opruge SI.1) u srednji položaj (između min i max). Priprema i startovanje motora Pre nego što se motokuitivator pusti u rad. 6. 155 . — dovoljno ulja u men jaču (kontrolu vršiti šipkom za merenje koja se nalazi na levoj strani kućišta menjača). — postaviti polugu gasa (si.

Zaustavljanje motora Pre nego što se motor zaustavi.3 — Dugme kratkog spoja za za­ ustavljanje motora 6. S t a r t o v a n j e t o p l o g ( z a g r e j a n o g ) motora Pri startovanju toplog motora postupiti na način naveden pod tačkom 6. postepeno vratiti ručicu startera u prvobitni položaj.3. SI. Pre punog opterećenja potrebno je da motor radi na nižim brojevima obrtaja oko 5 minuta (da bi postigao radnu temperaturu).3.2. a motor pustiti da radi oko 5 minuta — kako bi se na ovaj način ohladio. Kada je motor startovao.3.3. Posle toga zatvoriti slavine za dovod goriva i pritisnuti dugme kratkog spoja (prikazano na si. s tim što se sada poluga startera postavlja u položaj 1. 6. NEGA I ODRŽAVANJE Puno iskoriščenje svih mogućnosti koje pruža motokulti­ vator kao i dug vek njegove upotrebe. 6.2. Motokultivator je tada spreman za rad.4.1. 6. U tom cilju su u ovom poglavlju data najvažnija uputstva kojih ruko156 .Ako motor ne startu je — postupak ponoviti. ručicu (polugu) gasa posta­ viti na minimum.2.2. može se ostvariti samo u slučaju da se motokultivator pravilno i savesno održava. 6.3).

2. a) Svakodnevno pro vera vati nivo ulja u koritu motora. a sledeće zamene posle svakih 50 radnih sati. kao i objašnjenja najosnovnijih podešavanja za kojima se u toku rada može ukazati potreba. e) Proveriti pritisak vazduha u pneumatiaima pogonskih točkova (1. 6. b) Izmenu ulja u kućištu vršiti redovno.5 do 2 bara).4.valac motokultivatora treba da se pridržava.4. Zamenu ulja obavljati samo kada je motor zagrejan na radnu temperaturu. U tu svrhu je za prenosnike potrebno 2 litra ulja SAE 80 (npr. d) Povremeno podmazati uljem. Prvu zamenu ulja izvršiti posle 25 sati rada. Nega i održavanje motokultivatora a) Pre svake upotrebe proveriti nivo ulja u kućištu menjača. f) Ne zaboraviti proveru uređaja za kočenje na prikolici (stalno ga održavati u ispravnom stanju). c) Mašinu u celini stalno održavati čistom (to se naročito odnosi na delove koji su važni za njeno funkcionisanje).•sve delove koji se kreću. 6. uvek moraju biti čisti.4. a slede će zamene vršiti nakon svakih 100 radnih časova. ili TRAKTOL 80 — rafinerija »MODRICA«). 6. Postupak zamene ulja je sledeći: — odvrnuti čep i ispustiti ulje. Provera se vrši kontrolnim štapom koji se nalazi na levoj strani kućišta menjača. Naročito paziti na to da u oba pneumatika bude podjednak pritisak vazduha. Olabavljene zavrtnjeve i navrtke redovno i blagovremeno pritezati. Održavanje benzinskog motora LA-300 Održavanje i nega motora je osnovni preduslov za njegovo ispravno funkcionisanje. odnosno tehničkom mašću —. Prvu zamenu ulja vršiti posle 25 časova rada. 157 . Zamenu ulja vršiti samo kada je mašina zagrejana na radnu temperaturu. UMOL 80 — rafinerija »INA«. Način promene ulja u motoru prikazan je na si.1. što omogućuje laku vožnju i upravljanje. a čepovi za ispuš­ tanje i sipanje ulja. kao i njihova okolina. kao što su sajle pojedinih komandi (sipati malo ulja u košuljicu sajli komandi).

5 litara. Pri zameni ulja u prečistaču vazduha skinuti uložak prečistača i prokontrolisati stanje zaprljanosti. Pre ponovnog stavljanja proveriti funkcionisanje zaptivača. Uređaje za hlađenje održavati u ispravnom stanju i čistiti ih od usisanih stranih tela. Niukom slučaju uložak ne srne da se pere u benzinu. Ulazne otvore za vazduh na usisnoj cevi (ispod rezervoara) proveravati i čistiti od nakupljene nečistoće. 6. d) Proveravati izduvni lonac (»auspuh«) posle svakih 200 radnih sati (garež i prljavštinu očistiti). c) Veoma je važno imati dobro hlađenje motora. f) Posle svakih 50 radnih sati izvršiiti kontrolu i čišćenje prečistača goriva. a — sipanje ulja. b — ispuštanje ulja b) Redovno vršiti kontrolu nivoa ulja u lončetu prečistača za vazduh i stanje zaprljanosti (po potrebi izvršiti zamenu). — odvrnuti čep za nali van je i naliti novo ulje.4 — Zamena motornog ulja. temeljno ga isprati više puta potapanjem u čisto dizel-gorivo. vodi ili nekoj tečnosti. Pri nalivanju ulja motor mora biti u horizontalnom polo­ žaju. a zatim ga ocediti i postaviti na njegovo mesto. — zavrnuti čep. Ako je uložak zaprljan. Najpre izvući gumeno crevo za dovod goriva.— magnet na čepu očistiti od opiljaka. e) Posle svakih 200 radnih sati skinuti korito motora i opra­ ti ga dizelgorivom. a kontrolu količine nalivenog ujja vršiti preko merne šipke. SI. Potrebna količina ulja za zamenu je 0. 158 .

5) i ponovo montirati gumeno crevo.6 — Karburator. g) Ventil oduške takođe mora biti uvek čist. h) I pored nastojanja da se uvek upotrebi sasvim čisto go­ rivo. 2 — vijak za regulaciju goriva i vazduha. 4 — prečistaČ goriva. — odvrnuti diznu (6).5 — Vađenje prečis taca goriva SI. a za to vreme iz karburatora će isteći gorivo i nataložena nečistoća. Proizvođač motora i motokultivatora save tu je rukovaoca da ovo podešavanje pre­ pusti stručnom licu. Potom vratiti ulo­ žak (si. i) Zazor kontakta prekidača paljenja (platina) iznosi 0. 6 — čep za ispuštanje goriva — odvrnuti diznu (3).skinuti uložak i oprati ga u čistom benzinu.6): SI. 5 — leptir za startovanje. Regulisanje broja obrtaja na praznom hodu vrši se vijkom 1. — postaviti dizne (3 i 6) na svoje mesto. 1 — vijak za re­ gulaciju praznog hoda. 6. 6. 3 — cev za proveru goriva. a postupak čišćenja je sledeći: — skinuti poklopac i kutiju. Regulacija za­ zora se vrši kada je radilica u SMT. 6. 6. — oprati ga petroleumom ili naftom. u karburatoru će se taložiti najfinije čestice prljavštine. Kontrola ovog zazora vrši se na 300 radnih sati. dok se regulisanje smeše vrši vijkom 2. — zameniti zaptivku. Postupak čišćenja karburatora je sledeći (si.6 mm. — očistiti obe dizne. a postupak je sledeći: 159 . ponovo ugraditi kutiju i povezati cev ^vremenski interval za ovu operaciju je 500 radnih sati).

— pneumatici postaju neupotrebljivi -kada su bez vazduha. — mašinu ostaviti tako da točkovi sa pneumaticima.8.5 mm (za BOS­ NU F 70). odnosno 0. i) Upotrebiti svečice sa sledećim oznakama: BOSNA F50 (BOSNA F70 za teže uslove rada). 6. skinuti ih finim šmirgl-papirom.6 mm.4. SI. 6. a pod opterećenjem su. a one za koje je to potrebno zameniti. MARELLI CW/159 N. — skinuti crevo za gorivo i isprazniti rezervoar. BOSCH W 95. KLG F 50.8 (za BOSNU F 50). — između kontakta (platina) ubaciti merilo sa listićima (špijun) debljine 0. Uskladištenje mašine Pri uskladištenju. MARELLI CW/50 N. 6. Podešavanje zazora elektrode prikazano je na si. 160 . Ako među kontaktima postoje tragovi oksidacije. BOSCH W 45 TI. treba učiniti sledeće: — obaviti temeljno čišćenje i proveru ispravnosti svih delova. Posle svakih 300 radnih sati skinuti svecicu i očistiti je metalnom četkom i benzinom« Zazor između elektro­ da svećice je 0.3. ne le­ že na tlu.8 — Provera zazora između elektroda svećice 6. — ugraditi kutiju. kada mašinu nećemo koristiti duže vreme. — pritegnuti vijak F.— odvrnuti vijak F. CHAMPION L90.7 — Podešavanje zazora kontakta prekidača paljenja SI.

5.3. Motor teško startuje Uzroci ove neispravnosti mogu biti: — loše podešena smeša goriva i vazduha. 6.1. kabao svećice neispravan ili labav. KVAROVI I NJIHOVO OTKLANJANJE 6. nali ti jednu kašiku ulja SAE 30 u cilindar i lagano rukom pokretati motor da bi se ulje rasporedilo. igla plovka zaglavljena. -— zatvorene slavine za gorivo. 6. — skinuti svećicu.2. pri uskladištenju posebno obratiti pažnju i na sledeće: mašinu ne ostavljati u vlažnim prostorijama ili pro­ storijama u kojima je uskladišteno veštačko đubrivo (u stajama ili prostorijama koje su neposredno uz njih). — uljem premazati poluge i ručice.5. zaglavljeno dugme za startovanje motora. a zatim ponovo staviti svećicu. dizna za prazan hod zapušena.5.5. zauljena svećica. neispravna sve cica. zazor između kontakta prekidača nepravilan. Motor ne može start ova ti Uzroci ove neispravnosti mogu biti: — prazan rezervoar za gorivo. Motor startuje. Pored toga. rastojanje između elektroda svećica — nepravilno. ali se posle kratkog vremena zaustavlja Uzroci su isti kao pod tačkom 6. isprazniti karburator i prečistač vazduha.1. veliko odstojanje između elektroda svećica 6.5. voda u karburatoru. začepljena slavina ili crevo za dovod goriva.— pri zagrejanom motoru ispustiti ulje iz kućišta motora. a za zaštitu neobojenih delova koristiti tehničku mast. 11 Motokultivatori 161 .

a podešavanje se vrši preko valjkaste navrtke smeštene u ručici komande.5. Ostali uređaji — Kada spojnica (kvačilo) ne odvaja. 6. — kočnica prikolice suviše zategnuta. — Kada na kućištu ulje negde izlazi.5.6.5.4. — klip ne zaptiva (istrošeni klipni prstenovi ili cilindar). Zazor ručice spojnice iznosi 3—5 mm. — klipni prstenovi zapečeni ili polomljeni. — pogrešno odabrana svecica (sveoica se neadekvatnom toplotnom vrednošću). podesiti uže koman­ de. Motor ne vuče Uzroke ove neispravnosti moguće je naći ako se proven da li je: — začepljen izduvni lonac. — zaprljan prečistač vazduha. — mehanički otpori u mašini. — nezaptiven usisni vod. 162 •- / . prvo proveriti da li je zapušena oduška. — spojnica (kvačilo) proklizava.

Zagrtač. 2: Zagrtač sa zaštitnim limom. Rotaciona sitnilica (rot of reza) radnog zahvata od 10. 42.1. 9. pa svaki pro­ izvođač daje pregled oruđa vezanih za određen tip motokulti­ vatora. Vinogradarski plug. Odlagač žita (radnog zahvata 105 cm i 130 cm). 16. Obrtni plug. b) Za motokultivator IMT-506/506 DL 1. 5. 50 i 65 cm. 32. Garnitura rotacione sitnilice radnog zahvata 98 cm. 22. Da bi se to postiglo. 42.7. u* 163 . 52 i 70 cm. 3. PRIKLJUČNE MAŠINE I ORUĐA ZA MOTOKULTIVATORE Motokultivator je predviđen da obavlja veliki broj radnih operacija. PREGLED PRIKLJUČNIH MAŠINA I ORUĐA ZA MOTO­ KULTIVATORE DOMAĆIH PROIZVOĐAČA IMT-Knjaževac proizvodi oruđa: a) Za motokultivator IMT-504 1. Garnitura rotacione sitnilice radnog zahvata od 34. 8. 7. 6. Čistač snega. vlasnik pored motokultivatora mora da ima i određen broj priključnih mašina i oruđa. 2. Oruđa su prilagođena tipu motokultivatora. 7. Pogonski mehanizam kose. 38. Pumpa prskalice. 4. 28.

Pumpa prskalice. Rezni aparat. Raoni plug. 2. Vadilica krompira. Univerzalna prikolica. 10. Pogonski mehanizam freze. 12.20—12. Potporni transportni točak. Vučna kopacica. c) Za motokultivator IMT-507 1. 13.10. 10. Vučna kopacica. 38. 6. 42. 8. 6. 5. 4. Pumpa prskalice. 12. 3. 13. Rotaciona sitnilica radnog zahvata od 28. 15. 9. Čistač snega. Rezni aparat kose 105 cm i 130 cm. 32. Prikolica sa točkovima 5. Pogonski mehanizam rotacione sitnilice. Vučna kopacica radnog zahvata od 70—125 cm. Pogonski mehanizam kose. Obrtni plug. Univerzalna prikolica. 9. Zagrtač. Rotacione sitnilice radnog zahvata od 28. 42. Sejalica za kukuruz. 13. 7. 11. Čistač snega. 5. Prikolica (vučna). 50 i 65 cm. 32. Obrtni plug. Odlagač žita. 52. 164 . 12. 14. Raoni plug. 2. 4. 3. 65 i 75 cm. 7. Prikolica sa pogonskim točkovima. 11. d) Za motokultivator IMT-509 1. Prikolica sa točkovima 5. Vadilica krompira. 8. 11.20—12. Drljača (dvodelna). Pogonski mehanizam kose.

Plug razgrtač PR-21. Vadilica krompira. 8. 5. Rotaciona sitnilica. 10. Prikolica (vučna). Raoni plug. 14. Čeona kosačica. Rotaciona kosačica. 2. Centrifugalna pumpa. 18. 9. Čistač snega. 10. Obrtni plug. 4. 3. Prskalica. Sedište sa dva točka. Čeona kosačica. Plug razgrtač PR-21. Točak za prevoz rotacione sitnilice. Obrtni plug. Rotaciona sitnilica. Prskalica. Čistač snega. 7. Plug razgrtač PR-4. Raoni plug. 13. 3. Prikolica (vučna). 15. 11. 12. Plug razgrtač PR-4. 15. Ralica.»LABIN-PROGRES« (Labin) proizvodi oruđa: a) Za motokultivator MONDIAL 1. 14. Točak za prevoz rotacione sitnilice. Centrifugalna pumpa. 8. 7. 16. Brus za kosu. Membranska pumpa. 4. 11. b) Za motokultivator SUPER SPECIJAL 1. 5. 17. Prikolica sa pogonskim točkovima. Membranska pumpa. 2. Sedište na dva točka. 6. 12. 6. Vadiilica krompira. 9. . 13. Cirkular.

Dvostrani razgrtač. Plug. Prskalica. Rotaciona sitnilica (vučna). 4.16. Čistač snega. 14. Rasturač zrnastog đubriva. 7. Kosačica. 5. 7. Prikolica. Prskalica sa rezervoarom. Kultivator. Prikolica. 2. 5. Daska za ravnanje. 11. Daska za ravnanje terena i razgrtanje snega. 12. 3. 6. 18. 3. »GORENJE-MUTA« proizvodi oruđa za rad za motokultivatore: 1. 4. 13. Prskalica. Obrtni plug. 9. 8. 12. Odbacivač snega. Plug za čišćenje snega. Brus za kosu. 8. Razgrtač. 11. Spiralni rotor. Pumpa ti dr. 9. Rotaciona kosačica. Rotaciona sitnilica. 17. Rotaciona sitnilica. »MIOSTANDARD« (Osijek) proizvodi oruđa za motokulti­ vatore svoje proizvodnje: 1. Bubnjastd rotor. Drobilica organskih otpadaka. 2. Plug ogrtač. 10. Cirkular. 10. 13. Rotaciona kosačica. Obrtač sena. 166 . 6.

2. Prikolica je opremljena kočnicama. a ovde navodimo dve: — vučena prikolica i prikolica sa pogonskim točkovima.2. Voditi računa da se ne prekorači propisana nosivost pri­ kolice. Postoje različite konstrukcije priko lica. 7. — priključen spojni kabao za osvetljenje prikolice. već i na motokultivator. neophodna je pri transportu većine pri ključnih oruđa i mašina. Pre vožnje proveriti da li je: — veza prikolice i motokultivatora osigurana (osovinica i i opružni preklopni osigurač). Delovi ove prikolice prikazani su na si. SI.1.2 i si. PRIKOLICA Prikolica. Pritisak vazduha treba da je je­ dnak u oba pneumatika (da bi se omogućilo lakše upravljanje motokultivatorom sa prikolicom). jer preopterećenja ne deluju samo na prikolicu. Ne srne se voziti »na prazno« sa isključenim menjačem.7. Prilikom vožnje nizbrdo treba uključiti odgovarajući stepen prenosa.3.1 prikazana je prikolica vučena motokultivatorom IMT-507. 7. 7.1 — Prikolica vučena motokulti­ vatorom Kontrolisati pritisak vazduha u pneumaticima (gumama) prema propisdma proizvođača. 7. koja se koristi za transport poljoprivrednih pro izvoda i drugih tereta. 7. 167 . Prikolica — vučena Na si. elektroinstalacijom za osvetljenje. sedištem i dr.

3 — akumulator. 1 — nožna kočnica. 2 . 7.ON SI. 9 — set elektroinstalacije.ručica {osiguranje kipera). 4 — držač akumulatora.2 — Prikolica (pogled sa prednje strane). 6 — katadiopter. (6 V. 5 — vijak. 10 — zadnje svetio . 8 — kutija seta elektroinstalačije. 16 Ah). 7 — prednji far.

7.stranica (leva). 6 -— vijak točka. 3 — ruda prikolice. . 2 — vijak. 7 — stranica (desna). 8 — zadnja stranica.SI. 1 •.3 — Prikolica (pogled sa zadnje strane). 4 5 — točak. 9 — rani prikolice sajla za kočenje.

9 — prekidač prednjeg svetla. 3 — utikač. 7 — priključak za masu.4 — Sema elektroinstalacije za osvetljenje na prikolici. 5 — levi far. 14 — levo zadnje svetio. 4 — regulator napona. 10 — nosač osigurača. 13 — akumulator. 2 — utikačka kutija. 6 — desni far. 15 — desno zadnje svetio 170 . 12 — pre­ kidač pokazivača pravca. 7. 11 — automat pokazivača pravca. 8 — prekidač pozicionog svetla. 1 — alternator motokuitivatora.51.

7 — papuča sa kočnom oprugom (leva). 8 — papuča sa kočnom polugom (desna). 3 — krunasta navrtka. 6 — glavčina točka. 5 — vijak za centriranje.SI. 11 — kočna poluga. 10 — ključ kočnice. 13 — navrtka . 4 — doboš kočnice. 12 — podmetač. 1 — poklopac glavčine.5 — Delovi kočnog sistema. 2 — rascepka. 9 — op­ ruga. 7.

Na si. diferencijal i pogonska vratila (oso­ vine). reduktor.4 kW koristi se prikolica sa pogonskim točkovima.2. gde se radni organa (noževi) sitnilice postavljaju ume172 . Po na­ vedenoj radnoj operaciji. 7.6 — Prikolica sa pogonskim točkovima Nosivost ove prikolice je veća od vučene prikolice.7. ROTACIONA SITNILICA (ROTOFREZA) Rotaciona sitnilica (rotofreza) ima veliku primenu u predsetvenoj pripremi zemljišta. Radni organi ove sitnilice su noževi koji svojim obrt­ nim kretanjem obavljaju sitnjenje zemlje (frezo van j e).2. 7. 7.8). čija nosivost iznosi 900—1000 kg. 7. međurednoj obradi.3. SI. Prikolica sa pogonskim točkovima Prikolica sa pogonskim točkovima ima dodatni sistem tran­ smisije koji služi za povećanje vučne sile u teškim uslovima ra­ da (na njivama. ova vrsta mašina dobila je naziv »fre­ za« (umesto motokultivator). vlažnim šumskim poljskim putevima i si.7 pri­ kazana je rotaciona sitnilica ugrađena na motokultivator IMT-506. suzbijanju ko­ rova i dr. kardansko vratilo. Glavni elementi sistema transmisije su: priključno vratilo. Prema konstrukcijskom izvođenju motokultivatora rotaci­ ona sitnilica može da se ugradi: umesto pogonskih točkova ili na priključno vratilo motokultivatora (si. Za motokultivatore snage 9.).

Zaštitnik je dvodelni. radne organe treba zaokrenuti za 180° (pola kruga). 7. 173 . mo­ ra se proveriti da li se komanda za promenu smera vožnje na­ lazi u položaju za hod unapred. doći će do oštećenja ozubljenja glavčina. kao i radnih organa (noževa). Zaštitnik se mora obavezno postaviti. Sl. a delovi se postavljaju tako što se namaknu na dve noseće cevi d pričvrste se vijcima. jer nestručno rukovanje može dovesti do neželjenih posledica. Sečiva radnih organa moraju biti okre­ nuta u smeru vožnje.sto točkova. što je najbolje učiniti pre početka rada. a naročito posle dužeg prekida rada. Ako motokultivator sadrži mehanizam za hod unazad. elastičnih podloski i navrtki.7 — Rotaciona sitnilica ugrađena na motokultivatoru IMT-506 Garniture noževa se učvršćuju pomoću vijaka. Ako se ne obavi pravilno pritezanje navrtki. Navrtke treba dobro pritegnuti i kontrolisati da li pravilno naležu. ozu­ bljenja priključnog rukavca. Pri ugradnji je potrebno da se kompletna garnitura radnih organa sastavi na željenu radnu širinu. Pri radu se mora obratiti pažnja na uputstva proizvođača. Ukoliko se pri torn otvori za vijke ne poklope.

7. stepen prenosa).8 — Rotaciona sitnilica priključena na vratilo motokultivatora IMT-507 Priključivanje pogonskog mehanizma za motokultivator IMT-507 obavlja se prirubnicama koje moraju biti čiste i bez neravnina na ivicama. Motor startova ti. SI. 7.Pre uključivanja motora. Dve zatvorene navrtke treba pritegnuti ravnomerno. za razliku od prethodne. Ukoliko se rotaciona sitnilica dublje utisku je u zemlji­ šte.11.10). Različite mogućnosti primene rotacione sitnilice omogu­ ćene su odgovarajućim položajem regulatora dubine frezovanja (si. 174 . Delovi po­ gonskog mehanizma ove rotacione sitnilice prikazani su na si. dobij a pogon od priključnog vratila. Dubina obrade se podešava odgovarajućim vođenjem mašine. ili 3. pa povući ručicu spoj­ nice motora. poluga komande menjača treba da je na praznom hodu. Na si. Ručicu spojnice mo­ tora polako puštati i istovremeno dodavati gas.8 prikazana je rotaciona sitnilica koja. utoliko će zemlja biti finije isitnjena i radna dubina biće veća. 7. uključiti željeni stepen prenosa (prema uslovima zemljišta uključiti 2. 7.

5 — utikač. 18 — razni oblici noževa. 4 — raonik. 1 — vijak sa šipkom. 6 — navrtka.10 Regulator dubine frezovanja.SI. 12. 11 —^samoosiguravajuća navrtka. 3 — vijak. 4 — radni organ. 7. 3 — vi- . 1 — vijak za pritezanje. 7 — radni organ. 2 jak. 14 — zakovica SI. 2 — radni organi. 5 — podloška. 8 — odstojna čaura. 17. 6 — nosač kopača vijak. 10 — zaštitni tanjir. 7. 13. 9 — radni organ. 16.9 — Delovi rotacione sitnilice ugrađene na motokuitivator IMT-506. 15.

28 — čaura ležaja. 33 — vijak.11 — Delovi pogonskog mehanizma rotacione sitnilice za motokultivator IMT-507. 27 — ožlebljena čaura. 17 — poklopac. 25 — ožlebljena pločica. 29 — podmetač. 32 — kućište transmisije. 9 — izlazno vratilo. 3 — konusni zupčanik. 11 — prsten. 22 — klin. 10 — tanjirasti zupčanik.SI. 12 — podmetač. 18 — samoosiguravajuća navrtka. 16 — zaptivka. 14 — odstojnik. 26 — zaptivač. 2 — zaptivač. 36 — uvrtanj. 13 ležaj. 19 — vijak. 20 — podloška. 5 — ležaj. 37 — samoosiguravajuća navrtka . 7. 31 — osigurač. 15 — zaptivač. 7 — vijak. 1 — zaštitnik poklopca. 4 — nosač zaštitnika. 35 — poklopac. 34 — podloška. 21 — navrtka. 30 — zaptivni prsten. 24 — podmetač. 6 — osigurač. 8 — čep. 23 — vijak.

1 poluge. a opruga. 6 — veza. 2 — osovinica. 7 — poklopac. 10 — zakovica . 3 — zaštitnik. 9 — nož. 7.12 — ZaStitnik i radni organi rotacione sitnilice. 5 — vijak. 4 — vodica radni organ.SI.

vinograda i sl. 7. Čišćenje ne obavljati rukom. Prevrtanje brazde je u jednu stra­ nu. U kućište pogonskog mehanizma ro­ tacione sitnilice sipa se 0. SI.4. UMOL 80). skinu se čepovi. a širina brazde 10 — 16 cm. Kontrola se obavlja na taj način što se pogon sitnilice pos­ tavi na stranu gde se pričvršćuje za motokultivator.12). već nekim prikladnim predmetom. a širina 10 — 16 cm. 178 . tako i na terenima sa nagibom.2.5 litara ulja za menjač (npr. 7. Okretanje plužnih tela se vrši rukom. a ulje mora da se vidi u otvorima. Pri svim radovima na radnim organima (noževima) motor mora biti isključen.1.13 — Raoni plug SI.4. Raoni plug Raoni plug se primenjuje za oranje na manjim poljoprivred­ nim posedima za oranje voćaka. a potom postaviti i za­ štitni lim prema željenoj dubini rada (sl. Dubina oranja je 10 — 20 cm. PLUGOVI 7. Dubina brazde je 10 — 20 cm.4. 7.Radne organe postaviti i pričvrstiti. 7.14 — Obrtni plug 7. Obrtni plug Obrtni plug se koristi za oranje kako u ravnici.

4. 7.16 prikazana je vadilica krompira 7.5. Ručice upravljača motokultivatora zakrenuti za 180°.17 — čeona kosačica 12 179 .16 — Vadilica krompira ii**rtii« 7.4.1.5.4. 7.3.7. tako i na brdovitim terenima. 7.15 — Plug razgrtač SI. Plug razgrtač Na si. SI. 7. Čeona kosačica Kosačica se koristi za košenje svih vrsta trava kako u rav­ ničarskim. 7.15 prikazan je plug razgrtač -^«W"±ffl wmm WSMMMMM: r-'^::^"W SI. tako da se motor umesto napred nalazi pozadi (posmatrano u smeru vožnje). KOSAČICE 7. Vadilica krompira Na csl.

Rotaciona kosačica Uz čeonu kosačicu često se koristi i rotaaiona kosačica. posebno za održavanje parkova i igrališta. 7.5.18) SI. za »šišanje« tra­ ve (si.5. Bočna kosačica Motokultivatoru se može priključiti i bočna kosačica sa radnom širinom od 115 cm i sa dodatnim sedištem (si. 7.20). 7.3. tj. 7.2. Rotaciona kosačica se može koristiti samostalno ili sa specijalnim priključkom za sakupljanje trave (si.7.19 — Rotaciona kosačica .19).18 — Bočna kosačica 7. SI. 7.

Sastoji se od dva krila čija je ukupna radna dužina 120 cm. 7.21 prikazani su delovi drljače koja se primenjuje sa motokultivatorom IMT-507.SI.). šećerna repa i drugo. pesak i si. 7. 7. 7.7. Drljača služi za predsetvenu pri­ premu zemljišta. Za istovremeno čišćenje i odbaciva­ nje snega na veću udaljenost treba koristiti centrifugalni izbacivač sneaa. ravnanje već uzoranih površina i si. kao što su kukuruz. DASKA ZA RAVNANJE Daska za ravnanje može da se koristi za ravnanje i ukla­ njanje rastresitog materijala (zemlja. 181 . 7. a može da posluži i za čišćenje snega. DRLJAČA Na si.8. ČISTAČ SNEGA Čišćenje i odbacivanje snega postiže se upotrebom centri­ fugalnog čistača snega.20 — Rotaciona kosačica sa skupljačem trave 7.9. KOPAČICA Kopaoica se koristi za međ^rednu obradu određenih po­ ljoprivrednih kultura.6.

SI. a može imati vi­ šestruku primenu. 7. Zapremina re­ zervoara je 100 litara.21 — Drljača 7. 182 .10. PRSKALICA Za prskanje vinograda i voćnjaka radi zaštite od štetočina i bolesti koristi se oprema za prskanje (si. 7.25). Opremu za prskanje sačinjava i membranska pumpa koja daje pritisak do 25 bara.

5 — 6 l/s. 7.22 — Kopačka SI.24 — čistač snega 7.23 Daska 2a ravnanje SI. 7. 183 . moguće je koristiti centrifugalnu pumpu kapaciteta 4. gašenje lokalnih požara i si.11.SI. 7. prepumpavanje. CENTRIFUGALNA PUMPA Za navodnjavanje.

dasaka i ostale drvene gra đe. Prečnik testere je 450 mm. Cirkular se priključuje na priključno vratilo motokultivato ra. 7.SI. 184 .12.25 Prskalica SI. 7. CIRKULAR Cirkular služi za rezanje drveta.26 — Centrifugalna pumpa 7.

7.27 — Membranska pumpa .SI.

186 . ako nije potrebna prikolica. Ovo sedište se može priključiti i kad je rota­ ciona sitniMca priključena na motokultivator.29 Sedište za transport 7. 7. 7. 7.13.28 Cirkular SI. može se koristiti sedište za transport sa malim san­ dukom (si.29). SEDIŠTE ZA TRANSPORT Za prevoz rukovaoca u toku duže vožnje.SI. 7. Slično sedište prikazano je na si.30.

7.Na si.31 — Transport rotacione sitnilice i vuča prikolice JUGOSLAVENSKI KOMBINAT GUME I OBUĆE . SI.30 — Sedište za transport rotacione sitnilice SI.BOROVO 187 .31 prikazana je mogućnost korišćenja prikolice i transporta rotacione sitnilice. 7. 7.

1 — Motokultivator IMT-505/506 (pogled sa desne strane). Podmazivanje se vrši mešavinom 1 : 30. 6 — nosač kopačice. koje je pričvršćeno na kolu sa magnetskim polovima i okreće se brzinom radilice mo- Sl. Motor: dvotaktni-benzinski. Jednocilindrični motor sa karburatorom. MOTOKULTIVATOR IMT 505/506 8. 2 — zaštitnik prenosnlka. 3 — izduvni lonac. Prečistač za vazduh je uljnog tipa. 7 — osovinica sa ručicom za spajanje. 1 — rezervoar 2a gorivo. 5 — zavr­ tan j za pritezanje. 8. Radilica se okreće na 2 kuglična ležaja.2—0. Razvođe­ nje se vrši preko kanala. Njihov aksijalni zazor dznosi 0. 9 — poluga komande men jača.8. vazduhom hlađeni. 8 — žičani osigurač.TEHNIČKI PODACI 1.3 mm. Hlađenje počinje pomoću ventilatorskog kola.1. 4 — izlazno vratilo. 10 — utikač 188 .

2 — ručica zglobova za bočno pomeranje upravljača. 1 — prekidač za gašenje motora (kratkim spojem). 6 — raonik kopača. 8.2 — Motokultivator IMT-505/566 (pogled sa leve strane). 3 — kutija za alat.3 — Komande motokultivatora IMT-505/506. 2 — upravljač. 4 — navrtka. 1 — poluga komande menjača. 4 — zavrtanj za učvršćivanje utikaca. 5 — zavrtanj za pričvršćivanje raonika kopača. 3 — zatezni zavrtanj za podešavanje visine upravljača. 6 — ručica komande za gas 189 . 8. 8 — tropolna utikačka kutija za osvetljenje. 7 — ko­ manda za startovanje. 9 — čep otvora za nalivanje ulja u menjaču. 11 — nosač rezervoara SI. 10 — karburator.SI. 5 — ručica spojnice.

Namotaj za osvetljenje ima napon 6 V i snagu 16 W naizmenične struje. Paljenje se ostvaruje pomoću magneta sa obrtnim polovima. Starter je brz (sa sopstvenim povratkom sajle).3 mm Karburator: oznake karburatora — — — Glavna dizna — — — — — Igličasta dizna — — — — Položaj igle — — — — — Dizna praznog hoda — — — Zavrtanj za regulisanje vazduha — — — — — — Bing 1/18/80 95 1108 2—3 35 1—1.4 kW 3 3 Zapremina hoda klipa — — — — 98 cm 148 cm Hod klipa — — — — — — 50 mm 56 mm Prečnik cilindra — — — — — 50 mm 58 mm Stepen kompresije — — — — 1:7 1:6 Vrsta razvođenja — — — — — Preko proreza Zazor klipa — — — 0.5 do 0.030—0. Rashladni vazduh produžava ka cilindru i u deflektorima opstrujava oko cilindra.6 mm — — .018 mm Aksijalni zazor pesnice klipnjače u klipu: 0.025—0.11 mm Svećice — — — — — Bosna M30 0.5 puta otvoren Električni uređaj mašine: magnet sa obrtnim polovima LM/URB 1/116/16 L Odstojanje kontakt-prekidača — Tačka paljenja od GMT — — Razmak pola i indukta — — Otvor ključa svećice — — — — — 26 Odstojanje elektroda svećice — 2 Spojnica Tip — 190 — — — — — — — Višediskosna spojnica u ulju — — — — — — 0.0 mm 7.035 mm 0.2—0. IMT-505 IMT-506 Tip motora — — — — — — 64 66 Snaga pri 4500 min-1 — — — — 3 kW 4.4 mm 3.009—0.tora.040 mm Radijalni zazor velike pesnice i klipne osovinice u ležaju klipnjače — — 0.

5 1 191 — — — — 1200 720 900 47 mm mm mm kg — — . brzina — — — — — — — — — 9. Menjač Tip Trostepeni prenosnik Vrsta zahvata — — — — — Kandže Aksijalni zazor međuvratila — — 0.00—12 AM — — — — — — 3.0 7.2 1. brzina — — — — — — — — — 15. Glavne dimenzije Najveća dužina mašina bez priključnih oruđa Najveća širina raspona točkova za vožnju — Najveća visina — — — — — — — Masa bez točkova — — — — — — 5.3 1 izmena: prva posle 20 h.0 6.8 do — — — — — — — — — —: — — 2.00—12 AM: 1.6 mm Aksdjalni zazor glavnog vratila — 0.— — —• 1.0 bara — 5.50—8 A M — — — — __ 7.7 km/h 4.3—0.5 — — — — — — do — — — — — — 1. a inače svakih 50 h 3 napred Brzine kod VR transmisije — -— — — — — 3 nazad Brzine kod točkova sa pneumaticima 4.7 — — — — — — 1.0 7.0 4.3 mm Ulje za menjač-vrsta: SAE 80 — količina: 0. brzina — — •— — — — — — — 4.3. Pritisak vazduha u pneumaticima 6—6 A M — — — — — — — 4.0 7. Zapremina rezervoara za gorivo — — — — — — — 1.0 km/h 3.0 bar — 2. Obrtni momenti za pritezanje vijaka (daNm) Glava cilindra — Polovine kućišta Kolo sa polovima Korpe spojnice na Izlazni lančanik Zvono spojnice Točak na glavčini — — — — — — — — na radilici — radilici — — -^ — <— — — — — — —.0 5.1 km/h 2.5 bara _ _ 2.

mehanizam kose itd. Ne dopustiti da mašina radi sa ma­ lim brojem obrtaja (da malaksava). Ne treba ništa raditi na mašini ako se nastali kvar ne može sa sigurnošću utvrditi i otkloniti. 192 . KONTROLA I ODRŽAVANJE Motokultivator će uvek biti pouzdan i spreman za korišćenje ako se pravilno neguje.3. ako mašina mora da radi na veli­ kim nagibima. Pri svfim radovima na mašinama i oruđima (mehanizam ro­ tacione sitnilice. On ne treba da vuče mašinu pri okretanju. popravke ili promene rotacione sitnilice — obavezno postaviti zaštitnik.2. Ne sipati gorivo u rezervoar kada motor radi ili kada je to­ pao. potreban je pomoćnik koji će pridržavati maši­ nu pomoću poluge ili užeta. Posle čišćenja noževa.8. Pri radu sa mašinom treba nositi čvrstu obu­ ću.) obavezno isključiti mo­ tor. rukovalac mašinom mo­ ra biti najmanje na odstojanju za dužinu upravljača od rotirajućih noževa. Čistiti i podmazivati uljem (ili mašću) mašinu i delove priključne opreme. opslužuje i koristi. Pri prenošenju mašine (promena mesta rada) — obavezno isključiti pogon svih radnih organa. Napomene koje uvek treba imati na umu: 1. Kada se radi rotacionom sitnilicom. 8. U izuzetnim slučajevima. SIGURNOST I PROPISI ZA ZAŠTITU PRI RADU Propisi za rukovanje i sigurnost pri radu (prema uputstvu proizvođača) moraju se bezuslovno poštovati. naročito kod okretanja. Zadržavanje drugih lica u području rada mašine nije doz­ voljeno. Preliveni benzin pre startovanja motora ukloniti brisanjem (zbog opasnosti od požara). Čišćenje ne vršiti rukom. već podesnim predmetom (dr­ vo ili slično). već da je drži od sebe. Pre startovanja proveriti da li se komande menjača nalaze u položaju praznog hoda. već sa povećanjem optere­ ćenja srazmerno dodavati gas i time obezbeđujete siguran rad. Pri svim radovima sa rotacionom sitnilicom i dru­ gim oruđima. Rukovalac mašine snosi odgovornost za ljude i životinje koji se nalaze u podru­ čju rada mašine. bezuslovno mora biti montiran zaštitnik. Zaštitnik se tako po­ dešava da ostane nepokriven samo deo koji prodire u zemlju. a olabavljene vijke i navrtke redovno pritezati.

Zbog toga rešetka na kućiš­ tu ventilatora (starter motora) i rebra cilindra uvek treba da budu čisti i bez nasisane nečistoće. Proveriti čistoću poklopca rezervoara — da bi oduška rezervoara mogla da funkcioniše i da ne bi došlo do po­ remećaja u sistemu za napajanje gorivom. Obratiti pažnju da u posudi prečistača vazduha bude uvek dovoljno ulja (pre­ ma oznaci na posudi). Koristiti samo kvalitetan benzin i kvalitetna motorska ulja SAE 40 (npr.1. delova biljaka i si. To znači da 30 litara benzina treba pomešati sa 1 litrom motorskog ulja. Proveriti količinu goriva u rezervoaru i koristiti samo kvalitetno gorivo.4. 3. 13 Motokultrvatori 193 . b) u kućištu men jača (otvori za nalivanje ulja).4. Ovaj uređaj redovno kontrolisati. Motor Ugrađen je dvotaktni motor sa vazdušnim hlađenjem. Uveriti se da li je količina ulja ili masti zadovoljavajuća: a) u kućištu motora (čep otvora za nalivanje). Mešavina benzina i ulja treba da bude u odnosu 30 : 1. 5. 4. To naročito važi za rad bez opterećenja. proizvodnje INE). Obratiti pažnju na pravilan odnos ulja i go­ riva u mešavini. za čiji se pogon srne koristiti samo mešavina benzina i ulja* Besprekoran rad u prvom redu zavisi od stanja i postupanja sa motorom. Stalno proveravati prečistač vazduha. Hlađenje motora se ostvaruje posredstvom ventilatora. Visoki brojevi obrtaja su štetni za mo­ tor i znatno mu skraćuju vek trajanja. Za vreme prvih 20 časova rada (period razrađivanja nove mašine) izbegavati da motor radi sa visokim brojem obrtaja. 8. RUKOVANJE I ODRŽAVANJE MOTOKULTIVATORA IMT 505/506 8. Previsok broj obrtaja (»turiranje«) može da bude neposredan uzrok oštećenju motora.2. čak i kada ispravno funkcioniše. ulje za dvotaktne motore. Najmanje posle svakih 6 meseci kočni uređaj mora da se rasklopi i očisti. I po isteku perioda razrađivanja nove mašine — važi pra­ vilo: nikad ne davati gas veća nego što je to potrebno za obav­ ljanje određenog posla. proizvodnje rafinerije MODRICA ili 2-TAKTOL. Proveriti kočni uređaj na prikolici ako je ugrađen.

Čišćenje prečistača obavljati u kratkim razmacima.1. Posle sledeće promene ulja. Čišćenje se obavlja na sledeći način: a) Očistiti (spolja) prečistač i njegovu okolinu.4.4. Podešavanje se lako obavlja po­ moću vijka za podešavanje klizača za gas na karburatoru.1. kada je u radnom stanju. Motor pri smanjenom broju obrtaja treba da radi besprekorno i kada se komanda za gas postavi u položaj praznog hoda do graničnika. izbaciti staro ulje i očistiti posudu. skinuti posudu za ulje.4.4. ponovo ugraditi i ulje naliti na način kako je to već opisano. P r e č i s t a č v a z d u h a Prečistač vazduha sa uljnim kupatilom ima zadatak da iz­ dvaja prašinu iz vazduha koji motor usisava. b) Skinuti zatvarač. ceđi. a to se obavlja kada je motor zagrejan. K m J 8.2.1.1. Pri opadanju snage motora uvek prvo pomisliti na prečistač vazduha. K o m a n d e za s t a r t o v a n j e Starter služi za pokretanje motora. c) Naliti sveže motorsko ulje (u posudu za ulje) do donje oznake nivoa ulja (ne više).8. a pri velikoj zaprašenosti — i svakodnevno. < i 8. 8. ili ako je prečistač bio veoma zaprljan — odvrnuti prečistač. zatim ga ocediti. prečistač oprati više puta ponovljenim potapanjem u dizel-gorivo. pa posudu ponovo postaviti na njeno mesto. tj. d) Obratiti pažnju na dobro zap ti van je preči stač a pri po­ novnom postavljanju.3. Niukom slučaju prečistač se ne srne prati u benzinu. Uređaj za paljenje Podaci o podešavanju paljenja dati su u odeljku »Tehnički podaci«.1. lužini ili vreloj tečnosti. tako da nije potrebna nikakva posebna nega. Unutrašnji delovi su premazani veoma otpornim i na hladnoći postojanim uljem za zaštitu od korozije. 194 . skinuti posudu za ulje. K a r b u r a t o r Uvek voditi računa o tome da prazan hod motora bude pra­ vilno podešen. vodi.4.

8. Sl. •k • * L Da bi se sprečilo proklizavanje spojnice zazor ručice se po­ dešava na veličinu od 7—9 mm.Ipak se preporučuje da se sajla startera povremeno premaze dizel-gorivom (ne upotrebljavati ulje ili mast — mogu se stvrdnuti i izazvati poremećaje).4. 8. Vo­ diti računa o pravilnom korišćenju ovog uređaja prema si.3). 13* 195 . 8.4.4. Priključak za osvetljenje Na levoj strani motora je postavljena jedna tropolna utikačka kutija (br. paziti da staze skakavica budu čiste. Spojnica Motokultivator IMT-505/506 ima višelamelastu spojnicu u ulju. Ovaj zazor treba češće kontrolisati i po potrebi podešavati ga vijkom. već je pri namotavanju držati za dršku.1. 8. 2 — pogrešna upotreba komande za startovanje motora Sajlu komande za startovanje nikada ne pustiti da se sama ubrzano namotava. Pri ponovnoj ugradnji komande za startovanje. Aktiviranje spojnice se izvodi preko ručice (5).2. 1 — pravilna upotreba komande za startovanje motora. levo na upravljaču (si. 8) preko koje se vrši napajanje strujom za osveti jen je. 8.4 — Komanda za startovanje mo­ tora. Pri povuče­ noj ručici spojnica je oslobođena (motor više ne pogoni mašinu). i preko podesive sajle komande. Skakavice ne smeju biti premazane uljem ili mašću — u tom slučaju komanda za startovanje ne može da funkcioniše.5.

8. a zatim se ručica spojnice polako pušta i istovremeno se daje gas. Ako je mašina opremljena uređajima za hod unazad. postavljene sa leve strane mašine (prikazano na si.6).5 — Ručica menjača sa mogućim položajima za 3 stepena prenosa 8.3. Položaj tri stepena prenosa. koji omogućuje kretanje unazad u sva tri stepena pre­ nosa.1.8. mora se strogo voditi računa da pri radu sa rotofrezom srne biti uklju196 . P r o m e n a s t e p e n a prenosa Menjač ima tri stepena prenosa za kretanje nap red. onda treba kratko uključiti spojnicu. Menjač 8. 8. svi stepeni prenosa uključeni su za hod napred. Menjač je u jednom bloku sa motorom. H o d u n a z a d z a »IMT-506DE LUXE« Ova mašina je opremljena dodatnim mehanizmom za hod unazad. a ako se pritisne nadole (u položaj označen sa V). Zupčanici su stalno uzubljeni. Ako se neki stepen prenosa ne uklju­ či.3.4.4. svi stepeni prenosa uključeni su za hod unazad. Uključivanje hoda unazad vrši se pomoću komande za promenu smera (1). Uključivanje pojedinih stepena prenosa se obavlja na sledeći način: prvo se povuče ručica spojnice (5) pa se uključi že­ ljeni stepen prenosa. 8. a promena stepena prenosa se izvodi pomoću poluge komande me• v njaca.3. prikazani su na si.2. posle čega se može bešumno menjati stepen prenosa.5. Strelica na slici prikazuje: ako se komanda (1) povuče nagore (položaj označen sa R). kao i praznog hoda. SI.4.

Po skidanju poklopca (1. 8.7). a to može dovesti do ozlede SI. a nikada hod unazad. 8. Mašine se isporučuju u dva tipa: jedan je bez priključnog vratila (si. 8. može se podesiti lanac okreta­ njem uvrtnja (5. jer bi se naglavci sa noževima u tom slučaju okretali u suprotnom smeru i povukli bi mašinu unazad. Reduktor rotacione sitnilice Reduktor i pogonski lanac su u tečnoj masti za menjač.7) i navrtke (3. 8. 8. si. si.7) može se prići uređaju za zatezanje lanca. Lanac ne srne da bude suviše zategnut — toliko da može da se odigne za 10—15 mm.5.2) na zateznom vijku za podešavanje visine upravljača.4.1). Zategnutost lanca proveriti po odvrtanju poklopca (1. Po­ gonski lanac može da se podešava.8) a drugi je sa priključnim vratilom (si. Za vreme rada sa rotofrezom nikada se ne srne uključivati hod unazad. ali i mogućnost priključivanja drugih oruđa. si. Posle toga navrtke treba opet priteg­ nuti. 8.4. si. V-hod napred rukovaoca.9).7). 8. kontranavrtke (5. Ukoliko se slučajno dogodi da mašina pođe unazad — odmah pritisnuti ručicu spojnice. si. si. 8.7). 8.6 — Komanda za promenu smera vožnje (1) i poluga komande men jača (2). si. 8. 8. 8. R-hod nazad. 197 . Priključak oruđa Na ovim motokultivatorima postoji mogućnost priključiva­ nja vučenih oruđa (7.čen samo hod napred (V).4. Posle popuštanja učvršćenja upornika između kućišta i mo­ tora na levoj strani mašine kao i navrtke (6.

8. 2 — slavina za gorivo.1 2 SI. 1 — poklopac ulaznog kućišta (otvor za pu­ njenje maziva). 5 — broj mašine. 6 — otvor za postavljanje zaštitnika 198 . 5 — vijak sa navrtkom za podešavanje zategnutosti lanca. 8. 4 — broj mašine. 5 — otvor za postavljanje zaštitnika SI. 2 — priključna prirubnica. 3 — nosač rezervoara. 6 — navrtka za pričvršćenje reduktora rotacione sitnilice. 4 — prečistač za vazduh. 2 — priključno vratilo. 8.8 — Priključivanje oruđa. 4 — Čep za ispuštanje ulja. 3 — čep za ispuštanje ulja. 3 — priključna prirubnica. 1 — vijak sa okastom navrtkom.9 — Priključno vratilo. 1 — vijak.7 — Reduktor rotacione sitnilice. 7 — čep sa navojem za sipanje i ispuštanje ulja SI.

4.6. 199 . Posle pritezanja ona treba da bude (otprilike) paralelna sa cevi upravljača — kako se pri radu drška ručice zgloba nigde ne bi zaglavila. 2. 3. 4 — zatezni vijak sa navrtkom za podešava­ nje visine upravljača 3. Ako je drška ručice zgloba upravljača okrenuta nalevo (posmatrano u smeru vožnje). si.10 — Ručica za zakretanje uprav­ ljača u stranu. si. Upravljač postaviti na željenu visinu. 2. Prema tome. pa ga uzubiti u od­ govarajući zarez. glava vijka se mora okrenuti za jednu stranicu glave na­ desno. Položaj se može popraviti okretanjem šestougaonog vij­ ka za 1/6. glavu vijka treba uvek za 1/6 kruga okrenuti na onu stranu na koju ručica zgloba upravljača treba da bude korigovana. Podešavanje upravljača na pravilnu radnu visinu 1. 8. _1 SI. Zaokretanje upravljača u stranu 1. a ako je ručica zgloba upravljača okrenuta nadesno — glava vijka mora se okrenuti za jednu stranicu glave nalevo.1. 8. 8. 3 — deo zgloba upravljača. Pravac okre­ tanja (kada se gleda na priključno vratilo) je desni (u smeru kazaljke na satu). Ponovo pritegnuti navrtku (5). 8. Odvrnuti navrtku (5. 4. odnosno za jednu stranicu glave vijka. Upravljač zakrenuti u željeni položaj i uzubiti ga u odgo varajući zarez. 1 — ručica. Ručicu zgloba upravljača (1.10) okrenuti nalevo. Ručicu zgloba upravljača opet pritegnuti.10). 8. nezavisno od toga koji je stepen prenosa uključen.6. 2 «— uprav­ ljač.Priključno vratilo se okreće brojem obrtaja od 800 min .4.

Poluosovine staviti na izlazno vratilo rotofreze i osigurati pomoću vijka sa elastičnom podloškom.4. Otvoriti slavinu za dovod goriva.7. 2. Pneumatske pogonske točkove postaviti na prirubnice poluoso­ vine. točkovi 6-6AM 4. Vrhovi profila guma moraju biti usmereni u pravcu vožnje. poluosovine se moraju okrenuti za pola kruga (180°).00—12 AM Razmak točkova ventil spolja ventil iznutra ventil spolja ventil iznutra 9 Širina (spolja) 685 mm 515 mm 470 mm' 620 mm] 535 mm 365 mm 350 mm 500 mm Najveći dozvoljeni pritisak: — pneumatic! 6—6 AM = 1. 8. Krilce leptira vertikalno okrenuti nadoie.Da bi glava šestougaonog vijka (4) mogla da se okrene/ru­ čica zgloba upravljača treba da se popusti za nekoliko obrtaja. Ugradnja pneumatskih točkova Pneumatski pogonski točkovi se mogu postaviti na mašinu samo sa odgovarajućim poluosovinama.5. Tabela 8.1. 200 . Proveriti da li je poluga komande menjača 1 na praznom hodu (položaj 0). — pneumatici 4.1 — Razmaci točkova Pneumatski pog.5. Ukoliko se rupe na vratilu i poluosovini ne bi po­ klopile. pa se zatim vijak udara nadoie — sve dok se glava vijka ne odvoji od naležuće površine. Voditi računa da vijci koji drže poluosovine moraju uvek biti dobro zategnuti pa ih zato treba dobro pritezati. 8. STARTOVANJE MOTORA i 8.2 bara. Hladan motor 1. Voditi računa da pritisak vazduha u oba pneumatika uvek bude isti.00—12 AM = 2 bara Da bi se povećala vučna sila tokom rada sa pneumatskim pogonskim točkovima — na njih moraju staviti dodatni tegovi.

8. jer izduvni gasovi sadrže nevidljiv i bezmirisan. Zagrejan motor Ako je motor zagrejan postupak startovanja je sledeći: 1. Sajlu komande nikad ne puštati da se sama ubr­ zano namotava. si. a zatim je snažno povući do kraja. tada ponovo pritisnuti dugme plovka karburatora i ponoviti startovanje. Povući polako dršku sajle za startovanje (7. si. dok se ne oseti otpor.2) pomoću drške polako povući dok se ne oseti otpor. 4. Zaustavljanje motora 1. Slavinu za gorivo zatvoriti.5. dok gorivo ne počne da preliva. 8. Komandu za startovanje (7. Ako motor ne proradi. Ručicu spojnice motora (5.3) postaviti u položaj praznog hoda. Vodoravni položaj krilca lep­ tira je usmeren nalevo.3) povući. Biti oprezan pri startovanju motora u zatvorenoj prostoriji.1. Komandu za gas (6.3) postaviti na puni gas. si. 2. Komandu za gas otvoriti najviše za 1/4. 5.2). Dugme plovka na karburatoru ne dirati. Polugu komande za gas (6.1. si. Posle toga dršku komande za startovanje pridržavati dok se sajla namotava. 6. U ovom slučaju postupiti na način kako je to opisano u tački 8. Neravnomeran rad motora može biti i posledica prodi­ ranja vazduha u vodove za gorivo (usled nedostatka goriva). Sajlu ne puštati da se namotava ubrzano. 3. 9.2. 8. slovo Z treba da bude vidljivo sa gornje strane. si. 2.3.5. 201 . 4. a zatim je snažno povući do kraja. Komandu za gas (6. 8. pa zatim dršku pridržavati dok se sajla ponovo ne namota. 7. 8. si. ali krajnje otro­ van gas ugljenmonoksid. 8.3) postaviti u položaj praznog hoda (položaj 0). tada posle ponovljenog startovanja dugme plovka karburatora pritis­ kati sve dok motor ne počne da radi ravnomerno. 8. 8. Pritisnuti dugme plovka karburatora. 8. Ako bi motor posle kraćeg vremena prestao da radi. 3. Komandu za gas opremiti na oko 1/3 gasa.

10. 8. Kontrolisati da li u kućištu zadnjeg mosta ima do­ voljno maziva i da li je ono čisto. a u slučaju naslage gareži i nečistoće — očistiti ga. Zamenu ulja obavljati uvek pravovremeno.2) pritisnuti prema limu za usmeravanje rashladnog vazduha (deflektora) — dok se motor ne zaustavi. 6. ili UMOL 80 — rafinerije INA). Zamena ulja se obavlja dok je motor u toplom radnom stanju. karbu­ rator i sito na slavini goriva. 3. 8. Ako mašina neće biti korišćena duže vremena. Razlabavljene vijke i navrtke pritegnuti odgovarajućim momentom pritezanja. NEGA I ODRŽAVANJE 1. vodove goriva. 6. Nivo ulja proveriti pre svake upotrebe mašine. Prekidač za gašenje motora (1. Zamena ulja je potrebna posle svakih 25. pro­ izvodnje MODRICA. a zatim posle svakih 50 časova rada mašine. Čep otvora za ispuštanje ulja obeležen je sa 3 na si. 8. 8. 7. Uređaje za hla­ đenje održavati stalno u ispravnom stanju i voditi računa da na njima nema stranih čestica i prljavštine. 8. TRAKTOL 80. kao i nji­ hove ručice i komandu za gas (u košuljicu sajle komande sipati malo ulja). Voditi računa o dobrom hlađenju motora. Negu prečistača vazduha obaviti. kao i njihovu oko­ linu. 9. Povremeno podmazati uljem sajle komandi. Izduvni lonac posle svakih 200 časova rada motora pro­ veriti. Poklopac rezervoara goriva uvek mo­ ra da lude čist — da bi se obezbedilo funkcionisanje oduške re­ zervoara goriva i da se ne bi izazvale teškoće u sistemu za na­ pajanje. već ga ostaviti da radi sve dok ne potroši gorivo u karburatoru i dok se motor sam ne zaustavi. Ovde je upotrebljena speci­ jalna polutečna masa za reduktore REDMA-0 rafinerije MO- 202 .6. Održavati čisto: rezervoar goriva.3 litra ređeg ulja za menjač SAE 80 (npr.8 i sa 4 na si. Sipati samo kvalitetno gorivo. uvek držati potpuno čisto. i to u pravilno napravljenoj mešavini (videti uputstva).5.9. 5. 4. 2. Pri tom če­ pove i otvore za nalivanje i ispuštanje ulja. tada mo­ tor ne zaustaviti prema tački 5. Pri tom je za menjač potrebno 0. si.

Ispustiti gorivo. uređaje za paljenje i svećice. Očistiti od gareži izduvne proreze i izduvni lonac.3 litra svežeg ulja za menjač SAE 90 (npr. — u prostorijama gde se uskladištava veštačko đubrivo. TRAKTOL 80L. 8. karburator i vod za gorivo.5 kg. Sito kroz koje prolazi rashladni vazduh. u stajama ili susednim prostorijama. podešavanje kvačila. Uređaju za kočenje na prikolici posvetite potrebnu negu i kontrolu. a ošte­ ćena mesta na obojenom delu mašine popraviti.5 kg. Oštećene delove odmah zameniti. kao i rebra za hlađenje cilindra ispod lima za vođenje vazduha — očistiti. 12. B) Ako mašina neće biti korišćena za duže vreme. postoji opasnost da se u rezervoaru i karburatoru izdvoji i natalozi ulje iz goriva. pošto bi u takvim sluča­ jevima došlo do korodiranja mašine. U zadnji most se stavlja polutečna mast za reduktore REDMA-0 (rafinerije MODRICA) u količini od 0.DRIČA (specijalno pakovanje) u količini 0. Mašinu temeljno očistiti. Proveriti pritisak vazduha u pneumaticima pogonskih točkova. 8. a to bi izazvalo teškoće pri ponovnom startovanju. ili UMOL 80. obratite paž­ nju na sledeće: 1. a eventualno oštećena creva za dovod goriva i vazduha zameniti. očistiti rezervoar goriva. 4. U menjač naliti 0. posebnu pažnju posvetiti i sledećem: A) Mašinu ne držati: — u vlažnim prostorijama. proizvodnja INA). 3. 11. Pored navedenog.7).7). Zamenu ovog maziva vršiti pri godišnjem pregledu mašine (preporučuje se da to obavi ovlašćend servis). Preporučljivo je da se izvrši is­ piranje petroleumom (prethodno mašinu zagrejati na radnu temperaturu). a za donji deo kućišta služi otvor sa čepom (7. Naročito obratiti pažnju da pritisak vazduha bude isti u oba točka — kako bi se omogućilo lako upravljanje mašinom. si. Proveriti ko­ mandu sajle. Skinuti koroziju sa neobojenih delova i dobro ih premazati mašću za podmazivanje. 2. Prečistač vazduha očistiti. proizvodnja MODRICA. 203 . Otvor za nalivanje i ispuštanje ulja iz gornjeg dela reduktora je zatvoren zaptivnim poklopcem (1. od koje se u gornjem delu kućišta nalazi 150 grama a u donjem ostatak. Ispustiti ulje iz menjača. si. Ukoliko se ovo ne uradi.

506 i 506 DL ^^k E Naziv rf'V * fc • "m T # ~ 4 *r^ dela I I"4 Vrsta i količina goriva i maziva Proizvođač MODRICA Regulator 86 +ulje za dvotaktne motore INA Regulator 86 + 2— —TRAKTOL NAFTAGAS Regulator 86 + ulje za dvotaktne motore Motor Mešavina goriva — ulje (srazmera 30 : 1) Menjač Ulje za menjače bez EP aditiva SAE 80. speci jal" list 2 Uređaj za košenje Mazalica REDMA — 0 LITMA — 2 .2 — Preporučena maziva za motokultivatore IMT-505.Tabela 8..31 TRAKTOL 80 L UMOL 80 HIPOL 80 Zadnji most Polutečna mast za prenosnike (150 g) + ulje za menjače bez EP aditiva SAE 80 (150 g) REDMA — 0 Polutekuća mast zi reduktore + UMOL 80 Donji deo Polutekuća mast za prenosnike (300 g) + ulje za menjače bez EP aditiva SAE 80 (150 g) Polutečna mast za prenosnike 500 g Univerzalna litijumska mast REDMA — 0 Polutečna mast za reduktore + UMOL 80 Polutečna mast za reduktore + UMOL 80 Univerzalna mast . 0.

— Plovak karburatora pomeren u odnosu na iglu plovka. — Začepijena slavina ili cev za gorivo. odvrnuti svećicu i rupu za svećicu pokriti čistim komadom tkanine ili finom gustom gazom. UZROCI NEISPRAVNOSTI 1. ili strano telo zaglav­ ljeno između njenih elektroda. mašinu treba smestiti tako da točkovi ne leže na tlu. Ako se uvek koristi kvalitetan benzin nije neophodno po­ sebno konzerviranje motora. Posle obavljanja navedenih radova. — Začepi jena mlaznica. — Dugme plovka na karburatoru suviše pritiskivano (svećica mokra). 205 . Ova mera omogućuje cirkulaciju vazduha u unutrašnjosti motora i time sprečava kondenzovanje vode usled znojenja. pre nego što bi se motor zaus­ tavio i pre radova opisanih u tačkama 1 do 4. — Prekidač za gašenje motora zaglavljen. Ipak se preporučuje. motor presisao. korodirala. — Neispravna svećica. 8. pošto kvalitetna goriva i motorska ulja sadrže dodatke koji sprečavaju koroziju u unutrašnjosti motora. — Kabao svećice ima loš spoj ili je labav. — Svećica zauljena. Motor ne može startovati ako je: — Prazan rezervoar za gorivo. U slučaju da su ugrađeni pneumatski točkovi. — Kvar na uređaju za paljenje. — Zatvorena slavina za gorivo.7. 6. — Neodgovarajuće rastojanje elektroda svećice fvideti podatke). — Igla plovka zaglavljena. — Voda u karburatoru. Ako bi pneumatski točkovi stajali bez pritiska vazduha a pod opterećenjem — došlo bi do njihovog trajnog oštećenja. da se motor kraće vreme pusti da radi sa mešavinom goriva u odnosu 1:15 — da bi na taj način svi delovi dobili više ulja. — Dugme plovka na karburatoru nedovoljno pritis­ kivano.5.

— Klipni prstenovi zaglavljeni. 5. — Pretpaljenje nepravilno podešeno. — Izduvni lonac napunjen čađu. Motor startuje. — Klizanje spojnice. — Uzrok potražiti pod tačkom 1. — Začepljene mlaznice. — Nepravilna mešavdna goriva i ulja (suviše ulja). Motor startuje. tada treba podesiti sajlu komande spojnice. Motor ne vuče ako je: — Zaprljan prečistač vazduha ili njegovi usisni otvori.8.11. — Nezaptiven usisni vod. Motor loše star tu je ako je: — Suviše siromašna smeša (rasprašeno gorivo-va/duh). — Nezaptiven usisni vod. ali se pri davanju gasa čuje pucketanje u karburatoru: — Mašina veoma hladna. ali se gasi posle kraćeg rada. — Neodgovarajuća toplotna vrednost svećice. Kada spojnica motora ne isključuje. — Suviše veliko rastojanje elektroda svećice (videti podatke).2. 206 . Karburator preliva ako se: — Strano telo nalazi između sedišta igle i igle. — Kočnice na prikolici suviše nategnute pri podeša­ vanju. — Zagušen izduvni lonac. — Začepijena mlaznica praznog hoda. pa se zatim vijci ma pričvrste. — Klip ne zaptiva usled istrošenja klipa ili cilindra. Montiranje je prikazano na si. — Neispravni gumeni zaptivni prstenovi na radilici. 8. Oba'dela se postav ljaju tako što se nataknu na dve noseće cevi. ZAŠTITNIK ROTACIONE SITNILICE (ROTOFREZE) Zaštitnik rotacione sitnilice je dvodelni. 6. odnosno ručice spojnice. 3. 4. istrošeni ili polomljeni. — Iskočila igla plovka iz opruge za zakačinjanje plovka. — Plovak nezaptiven. smanjen izduvni prorez na motoru usled naslaga gareži od ulja. — Mehanički otvori u mašini. 8. — Rasprašena smeša goriva d vazduha suviše siromašna. 7.

2. 8. b — garnitura zaštitnih tanjira. VOŽNJA SA PRIKOLICOM Potrebni su sledeći priključni uređaji: par blatobrana. Sl. Ako se tako ne postupi. 2 — cev za spajanje. 3 — desni zaštitnik. d — distantne čaure različitih dužina. Sastaviti kompletnu garnituru rotacione sitnilice (freze) na željenu radnu širinu. 8.10.3. 2. 1 — vijak za podešavanje. e — pritezni vijci sa navrtkama (dužina prema radnoj ši­ rini) .8.11 — Zaštitnik rotacione sitnilice. a naročito posle dužeg prekida rada). 8. RAD SA ROTACIONOM SITNILICOM Potrebni su sledeei priključni uređaji: a — garniture rotofreza.9. pri­ kolica sa gumenim crevima i sistemom za osvetljenje. Garniture rotofreze učvrstiti pomoću vijaka elastičnih podloški i navrtki. 8. neminovno je povremeno oštećenje ozubljene glavčine. Rad Rad rotofreze opisan je u poglavlju 7. Ako se pri tom otvori za vijke ne bi poklopili. Navrtke dobro pritegnuti i često kontrolisati da li dobro leže (najbolje je to učiniti pre svakog početka rada mašine.1. Sečiva rotofreze moraju biti okrenuta u smeru vožnje. 4 — levi zaštitnik c — zaštitnici. potrebno je da se rotofreza okrene za pola kruga (180°). 207 V • • M • • . ozubljenja priključnog rukavca i radnih organa — noževa. Sklapanje rotofreze sa ozubljenim profilom 1.9.9.

10. tj.5). Promena stepena prenosa: a — povući ručicu spojnice motora i podesiti gas.10.5).5) i zagrejati ga. 8. može doći do oštećenja motora. pod opterećenjem i na strminama. . b — uključiti stepen prenosa (položaji pojedinih ste­ pena prenosa na si. 208 . tako da se vozilo. Priključiti prikolicu. 8. 2. d — povući kočnicu za parkiranje na prikolici. 5.12 Prikolica za motokultivator IMT-505/506 c — pustiti ručicu spojnice motora. Ugradnja 1. 4. u položaj 0 (si.1. 3. c — ručicu polako popuštati i istovremeno dodavati gas. si. Priključiti za mašinu spoljni priključak za osvetljenje. 8. Prikolica je opremljena kočnicom sa unutrašnjim kočnim papučama. Zaustavljanje: a — povući ručicu spojnice motora i podesiti gas. uvući osovinicu i osigurati je žica­ nim osiguračem. Polugu komande menjača (1. si. 8. Prilikom vožnje nizbrdo obavezno se (u kratkim razmacima) mora povećavati gas — da bi motor dobijao dovoljno podma­ zivanje.3) postaviti na prazan hod (položaj 0). 4.3) postaviti na prazan hod. Vožnja 1. 3. 2. SI. 8. Startovati motor (videti opis u tački 8. Postaviti pogonske točkove i pričvrstiti ih. Učvrstiti blatobrane.2. Ako se ovo zanemari. 8. Skinuti kopač rotacione sitnilice.8. b — polugu komande menjača (1.

b) uređaj za priključivanje. Nije poželjno da se koči motorom. vinogradarski plug ili obrtni plug — u za­ visnosti od vrste rada. c) raoni plug. Postaviti prednji teg.1. Raoni plug. 8.5 bara. ORANJE PLUGOM Neophodni su sledeći priključni uređaji: a) prednji teg sa nosačem.11. Postavljanje delova 1. vinogradarski plug ili obrtni plug postaviti i zabraviti.može zaustaviti sa apsolutnom sigurnošću. Položaj tega može da se prilagodi posle popuštanja vijka za podešavanje. 3. Vodit računa o propisanoj nosivosti prikolice i izbegavati preopterećenja (ona štetno deluju ne samo na prikolicu.11. Postaviti pogonske točkove i pričvrstiti ih vijcima. Zato važi pravilo: pri vožnji nizbrdo koristi se 3. 4. već i na mašinu)! Pritisak vazduha u pneumaticima prikolice treba da bude 2. Postaviti uređaj za priključivanje (ako je potreban). Voditi računa da pritisak vazduha u pneumaticima po­ gonskih točkova bude isti (da bi se omogućilo normalno uprav­ ljanje vozilom). 2. 14 Motpkultivat^prai 209 . S!.13 — Plug za motokultivator IMT-505/506 8. 8. stepen prenosa i u kratkim razmacima daje se gas. 5. d) za oranje se preporučuje upotreba tegova na pogonskim točko vima. Postaviti tegove na pogonskim točkovima.

Postaviti pogonske točkove i pričvrstiti ih pomoću vijaka. Motor startovati.11. 2.12. 210 . 4.8. Priključno vratilo i prirubnicu za priključivanje očistiti i ovlaš premazati mašću. Rad 1. Voditi računa da poluga komande men jača bude na praz­ nom hodu (položaj 0). 3.14 — Kosačica za motokultivator IMT-505/506 8. uključiti 1. 2. c) jedan par gumenih pogonskih točkova sa pneumaticima 6—6 AM. si. Posle prvih nekoliko metara — podesiti dubinu rada i bočne graničnike. KOŠENJE Potrebni su sledeči priključni uređaji: a) pogonski mehanizam.12. b) uređaj za košenje (zavisno od izvođenja i veličine). SI. Prirubnicu za priključivanje i ožlebljenu spojku za spa­ janje sa priključnim vratilom na kosačici — očistiti i ovlaš pre­ mazati mašću. 8. Proveriti slobodu kretanja poluga za uključiva­ nje (1. ručicu polako puštati i istovremeno dodavati gas.2. stepen prenosa.15) i ozlebljene spojke za spajanje sa priključnim vratilom. Ugradnja 1. 8. Pogonski mehanizam pričvrstiti na mašinu preko prirubnice i učvrstiti pritezanjem zatvorenih navrtki na okastim vijcima. 3. 4. Povuci ručicu spojnice motora. 8.1.

14 — šestougaoni imbus ključ OK 10. 2 — Čep za sipanje ulja. treba da bude postavljena između dve ploče držača noža (11). 8 — vijak za pričvrš­ ćivanje razđeljivača otkosa. 9 — razdeljivač otkosa. Na taj se način koriguje -ugao rezanja nosača noža kose. 7.15). SI. Čvrsto naleganje za­ štitnog lima može da se podesi pomoću vijka sa šestougaonom glavom i sa kontranavrtkom (4). 16 — mazalica. 3 — zaštitni lim. ali paziti da obe ploče za podešavanje budu pravilno postavljene (10. 1 — po­ luga za uključivanje uređaja kosačice. 12 — navrtka. Pri tom paziti da krunaste navrtke budu uvrnute toliko da se može ubaciti rascepka. 14 »> 211 . Ukoliko je potrebno. Ako su pogonski točkovi sa pneumaticima 6—6 AM. 11 — držač noža. 15 — šestougaoni imbus ključ OK 8. 10 — ploče za podešava­ nje. 9. 4 — vijak za podešavanje zaštitnog lima. Uređaj za košenje spojiti vijcima za glavu kućišta. Klizna ploča sa mazalicom postav­ ljenom na gornjoj strani (6). 7 — komanda za uključivanje. na levoj i desnoj strani nosača no­ ža kose pričvrstiti zavrtnjima ploče otkosa.5. 8. 8. 6 — mazalica na kliznoj ploči. Komandu za uključivanje (7) na levoj strani mašine (odo­ zgo desno) umetnuti pored karburatora.15 — Uređaj za košenje. utisnuti solju lopta­ stog zgloba na poluzi za uključivanje (1) i kraj sa drškom u držač na levam zadnjem vijku za pričvršćivanje rezervoara go­ riva. Zaštitni lim (3) (uvući u prednji držač na pogonskoj glavi i utisnuti u zadnji držač uređaja kosačice. 17 — uređaj za košenje 6 Razređivač otkosa (9) pričvrstiti vijcima na držače noža (11). 8. 5 — pogonski mehanizam. jača strana mora da bude napred. 13 — jednostrani okasti ključ OK 17. sl.

stepen prenosa. Po završetku košenja. 8.5 1 ulja za menjač SAE 250 (npr. odmah očis­ titi i premazati uljem. a klizne delove na nožu kose premazati uljem. Komandu za uključivanje uređaja kosačice pažljivo gur­ nuti napred (time se uključuje pogon kosačice). 3. a nož kose radi dalje. ručicu spojnice polako popuštati i istovremeno dodavati gas. Isterati mašinu na mesto gde će se koristiti. Pri tom uređaj kosačice isključiti (ko­ mandu za uključivanje povući unazad).3. Povući ručicu spojnice motora. Otprilike posle svaka 2 časa rada. proizvodnje MODRICA. 5. Obratiti pažnju da poluga komande menjaca bude u praz­ nom hodu (položaj 0). podmazati mazalicu na kli­ znoj ploči. 2. Završetak rada 1. Rasklapanje uređaja za košenje se obavlja obrnutim re~ došle dom u odnosu na sklapanje. Tada mašina staje. Podmazivanje iJ kućište reduktora uređaja za košenje sipati 0. uključiti 1. Nega i održavanje uređaja za košenje 8.1. stepen prenosa. ili polutečna mast za reduktore UMOL 212 . 6. Kada (pri košenju) nosač kose treba da se očisti radi bezbednosti. Rad 1. Tada počinje da se kreće nož kose.12. 8.12. Posle pola časa rada sa kosačicom.4. polu tečna mast za reduktore REDMA-O. a naročito nosač noža kose. prethodno zaustaviti motor. ili ako se kosa zaguši — uključiti polugu komande menjaca u položaj 0.12. 4. Najbolje je da se nosač noža kose ostavi na uređaju kosačice — time će se uštedeti nepotreb­ ni poslovi na ponovnoj ugradnji.2.8. Na taj način može se pročistiti nosač noža kose. 2. Za vožnju u praznom hodu (kada se ne kosi) može da se uključi 2.4. Motor startovati. na držaču noža i na mestu gde je spojen uređaj kosačice za osnovnu mašinu). pritegnuti sve navrtke i vijke na uređaju za košenje i nosaču noža kose (naročito onih koji služe za pričvršćivanje nosača noža kose.12. Uređaj kosačice.

15). korova i si. čijoj proved (da li mast kroz nju prolazi slobodno) pri godišnjem čišćenju mašine mora da se posveti posebna pažnja. Zamenu ovog ulja obavljati jednom godišnje najbolje je pred početak nove sezone košenja.5.15) zajedno sa razdeljivačem otkosa (9.12. 8. Naročito obratiti pažnju da prolaz vazduha koji motor usisava bude oslobođen od ne­ čistoće ili stranih tela (trava).4. c) Nož kose izvući na stranu. 8. Čišćenje Posle svakog košenja treba očistiti: ceo uređaj kosačice. si.1. svi delovi kosačice koji sa njima dolaze u dodir veoma ulepe. si.80. Dršku ključa (isporučenog sa mašinom) uvući u rupu na spoljnom sečivu noža i izvući nož napolje. sve klizne delove treba češće i obilno mazati uljem — kako bi se obezbedilo lako kretanje noža kose. Pri neprekidnom radu ovo čišćenje i podmazivanje treba da se obavlja posle svaka 3—4 časa rada.. 213 . Na uređaju za košenje nalazi se samo jedna mazalica.15). ili MODRICA — LITMA 2). 8. O d r ž a v a n j e Sve vijke i navrtke što češće kontrolisati i.5. Nosač noža kose Pošto se od sokova. Staro ulje se ispira petroleumom ili dizel-gorivom.12. nosač noža kose. kako bi se obezbedilo besprekorno funkcionisanje rashladnog uređaja motora.2. po potrebi pri­ tegnuti ih. INA). kao i samu mašinu. Podmazivanje se vrši pomoću ručne prese za podmazivanje mašću (npr. 8.4. koji izlaze iz biljaka prilikom košenja. Izmena noža kose a) Motor zaustaviti. To isto uraditi i pri sva­ kom završetku košenja.12. Ova ma­ zalica se nalazi na kliznoj ploči (6. 8.3. si. 8.12. b) Osloboditi držač noža kose (11. odnosno pri svakodnevnom čišćenju. INA — univerzalna mast SPECIJAL. 8.

8. samo — obrnutim redosledom. SI. . On može i teže da se kreće. 8. 2 — tarna ploča. 214 .252 Tokom vremena. 4 — pritiskivač noža kose. d) Vijke (3) pritegnuti toliko da se tarna ploča može pomeriti rukom. g) Po završetku prvih radova proveriti da li se nož kose slo­ bodno kreće. P o d e š a v a n j e v o đ e n j a noža kose . — jedno potisno i usisno crevo. Kapacitet pumpe je oko 14—16 litara u minutu. a sme se i odizati od prstiju kose (pritiskom na razdeljivač otkosa). usled nejednakog istrošenja vodice noža kose opada kvalitet rada kosačice. Ovaj se nedostatak može ot­ kloniti podešavanjem na sledeći način: a) nosač noža kose očistiti i namazati uljem (to omogućuje lako pokretanje noža kose). a maksimal­ ni radni pritisak je 30 bara. 5 — nož kose. 3 — vijak. PRSKANJE RADI ZAŠTITE OD ŠTETOČINA I BOLESTI Za ovo su potrebni sledeći priključni uređaji (podrazumeva se da je mašina opremljena priključnim vratilom): — pumpa za prskanje. e) Proveriti da li nož kose može da se slobodno kreće •— okretanjem motora rukom. e) Pritegnuti vijke sa šestougaonom glavom (3). c) Izvaditi ploče za podešavanje između pritiskivača noža kose (4) i tarne ploče (2). 6 — dupli prst kose b) Odviti vijke (3) pritiskivača noža kose. . ali paziti da svi pritiskivaci noža pravilno naležu.d) Montiranje novog noža kose obavlja se na isti način. Pri tom paziti da tarna ploča bude ravnomerno pri­ tisnuta prema vodećoj letvi noža kose (5). 1 — nosač noža kose. 8 1 .16 — Presek pritiskivala noža kose. zavisno od veličine istrošenja ploče za podešavanje.13. f) Ponoviti isti postupak sa svim pritiskivačima noža (4).

Potisno i usisno crevo postaviti na njihovo mesto. 1 — ručica za uključivanje. Startovati motor. jer će tako najbrže povući tekućinu. 6. Proveriti da li su sve prirubnice na mašini (i priključno vratilo) i pumpi čiste.17) za podešavanje radnog pritiska zat­ voriti.1. Priključno vratilo i nazlebljenu spojnicu namazati tankim slojem tovatne masti. 3 — priključak potisnog creva. Priključiti pumpu i obe zatvorene navrtke na okastim vijcima ravnomerno pritegnuti. Rad sa pumpom za prskanje 1. 8. 2. 8.1. 8 — oduška. Ko­ mandu za uključivanje pumpe gurnuti u prednji položaj — da se isključi pogon. 5 — slavina. 1 2 3 45 6 7 i !. Komandu men jača postaviti na neutralni položaj (0). 5. 9 — usisna korpa. Komandu za uključenje pumpe (1) povući unazad da se uključi pogon. 4. 10 — priključak usisnog creva 3. Broj obrtaja motora podesiti pomoću komande gasa. U trenutku kada manometar po­ kaže 25 bara — može se otvoriti slavina (5) i podesiti željeni pritisak. 8. a slavinu na potisnom crevu (odnosno čeličnoj cevi) otvo­ riti.17 — Pumpa za prskanje. si. SI. Ako je umesto manometra ugrađen indikator priti215 . Usisno crevo sa korpom staviti u sud sa sredstvom za prskanje (pumpa nikad ne srne raditi »na suvo«). Obra­ titi pažnju: na usisno crevo pumpe postaviti usisnu korpu (is­ poručenu uz mašinu). 2. 2 — manometar. 4 — mazalica. 7 — čep na ventilima.13. Slavinu (5. Pum­ pa na početku mora raditi sa malim brojem obrtaja.

b) skinuti priključak sa potisnog voda i dok pumpa radi ispustiti vazduh. Manometar (indikator pritiska) se u tom slučaju mora skinuti i očistiti. slavina se može otvoriti onda kada prvi crveni zarez posta­ ne vidljiv. 20. Održavanje 1. Posle svake upotrebe pumpu i creva isprati čistom vo­ dom pod pritiskom. 8. Ploče ventila obično se odlepljuju udaranjem spolja — sa obe strane sedišta ventila. 2. b) začepljene ploče ventila (to se može desiti ako se pum­ pa posle poslednjeg prskanja nije dobro isprala čistom vodom). Posle izvesnog perioda rada pumpa ne ostvaruje potre­ ban pritisak: a) pumpa je usisala vazduh koji ne može evakuirati iz potisnog creva.ska. Povremeno kontrolisati količinu masti u mazalici.2. 216 . Mogući uzroci kvarova poklopca mazalice 1. 3. Pumpa ne potiskuje: a) usisna korpa začepijena. Mast se utiskuje zavrtnjem poklopca mazalice — zavrtati sve dok se ne pojavi mast na odušci (8). 8. Manometar (odnosno indikator pritiska) više ne pokazu­ je pritisak.13. i 30 bara (prema zarezu koji je postao vidljiv ispod kape podignute iglom). Uzrok može biti: zaostatak sredstva za prskanje na ulazu u manometar — zato što pumpa posle prskanja nije do­ bro oprana.13. 2.3. tako da se iglica lako pomera. Indikator ima tri zareza koji odozdo nagore označa­ vaju 10.

4.12).1. — vazdušno hlađenje. — paljenje se ostvaruje pomoću magneta sa obrtnim po­ lovima. 10. SKIDANJE (IZGRADNJA) I UGRADNJA MOTORA Da bismo skinuli motor sa motokultivatora IMT-505/506 moramo obaviti određene radne zahvate.9. 9. 9. Osnovne karakteristike ovog motora su: — dvotaktni. 217 . Pločicu za vezu odviti sa motora. Slavinu za gorivo zatvoriti. Odviti zaštitnu cev sa tro-polovima utikačkom kutijom. — jednocilindrični. Karburator bez sajle ponovo kompletirati. Odvojiti sajlu spojnice sa poluge za izbacivanje. 6. 3. Skinuti izduvni lonac (si. a oprugu i sajlu izvući iz regulatora gasa. Skinuti poklopac karburatora. MOTOR ZA MOTOKULTIVATOR IMT-505/506 U motokultivator IMT-505/506 ugrađen je benzinski motor — tip 64 ili 66. 7. 8.razvođenje preko proreza. Skinuti komandu menjača i otkačiti krivu polugu. 2. Skinuti levi i desni def lektor. 9. . Skinuti cev izduvnog lonca. — podmazivanje je mešavinorn 1 : 30. od kojih ćemo ovde navesti najznačajnije: 1. 11. Skinuti poklopac kućišta i odviti krilastu navrtku. 5.2. Skinuti sajlu sa regulatora gasa. POPRAVKE MOTOKULTIVATORA IMT-505/506 9.

2. Utikač svećice izvući. Postaviti klip. Voditi računa da zaptivač između motora i kućišta tre­ ba zameniti. 7. Ugradnju obaviti obrnutim redosledom od prethodnog po­ stupka. a zaptivač zameniti. a potom odvojiti karburator. Lančanik ubaciti i podesiti lanac preko elastičnog osigurača.3 mm. Prethodno skinuti glavu cilindra (si. Odviti navrtke slave cilindra. Odviti 4 navrtke i skinuti motor sa distantnih cevi.4. SKIDANJE I UGRADNJA GLAVE CILINDRA i 1. a istovre­ meno su to i klizni elementi igličastog ležaja u okcu klipnjače. 13.8 do 2. Obratiti pažnju na prečistač vazduha: treba ga držati uspravno — da se ne prospe ulje iz prečistača. Skinuti poklopac za zaptivanje. Skinuti ulazni lančanik pomoću specijalnog alata. 16.2 daNm (IMT-506). 4. 6. 9. Obratiti pažnju na podmetače koji se nalaze sa leve i desne strane letećeg ležaja klipnjače. Postaviti motor u stegu i pritegnuti ga. Ubaciti oba klizna podmetača pomoću specijalnog čepa za ugradnju. 2.7 daNm (IMT-505) i 1. IZGRADNJA I UGRADNJA KLIPA 1. Izbiti osovinicu klipa. Sklapanje obaviti obrnutim redosledom. Podešavanje zategnutosti lanca izvršiti pomoću odvrtke. Koristeći klešta skinuti dva žičana uskočna osigurača. 5. Četiri navrtke M7 unakrsno pritegnuti koristeći moment-ključ. 9.2—-0. a pri ugradnji zameniti zaptivni prsten. 3. 8.2). 15. 3. a potom odviti svećicu. 4.3.12. i to obrnutim mo­ mentom od 1. Pri svakoj novoj ugradnji žičani uskočni osigurači se moraju zameniti novim.5 do 1. Skinuti usisnu cev sa karburatorom. a zaptivač zameniti. pri čemu treba zategnuti pritezni vijak i osigurati ga kont rana vrt kom. 14. Delove očistiti. 0. 218 . Ovi podmetači ograniča­ vaju aksijalni zazor pesnice klipnjače 0. Skinuti rezervoar za gorivo sa nosačem i prečistačem vazduha. Ugradnju obaviti obrnutim postupkom. Delove očistiti.

6 — uvrtanj. 11 — navrtka. 8 — zaptivka. 4 — klipni prsten. 14 — usisna cev.1 — Klip i cilindar. 16 — navrtka. 3 — osovinica klipa. 15 — podloška. 10 — podloška.SI. 7 — cilindar. 5 — zaptivka. 9 — cilin darska glava. 2 — uskočni prsten. 13 — zaptivka. 9. 12 — svećica. 17 — karburator 219 . 1 — klip.

.

24 —. 2 — podloška. 17 — kućište.2 — Kiipni mehanizam sa kućištem. 27 — vijak. 12 — segmentni klin. 25 — uvrtanj. 26 — navrtka sa kapom. 14 — uvrtanj. 23 — uvrtanj. 19 — vijak za zatvaranje. 18 — zaptivni prsten. 20 — zaptivni prsten. 6 — uvrtanj. 3 — zaptivni prsten. 16 — uvrtanj.SI. 9 — čaura ležišta za sporedno vratilo. 1 — navrtka.Čaura ležišna za glavno i sporedno vratilo. 9. 15 — zaptivka. 28 — osovinica. 8 — klizni podmetač. 4 — čaura. 7 — ležaj. 10 — igličasti ležaj. 30 — zaptivač . 29 — uvrtanj. 22 — uvrtanj. 11 — radilica i klipnjača sa utisnutim ležajima. 21 — labirmtni lim. 5 — kućište. 13 — uvrtanj.

Uskočnici moraju da upadnu u kanale klipnih otvora. Čepovi za osiguranje klipa moraju biti između sastava zaptivnih (klipnih) prs tenova.25 (sa strane magneta). Delove op­ rati. a potom u levom kućištu radilice. Ugraditi nove žičane osigurače u kanale klipnih otvora. Skinuti zaptivni prsten vratila u desnom. 13.5. Utisnuti osovinicu klipa koristeći specijalni čep. Stegnuti desno kućište u stegu. Pre postavljanja cilindra nauljiti zaptivne prstenove. 2. Ugraditi nove žičane osigurače. Utisnuti osovi niču klipa koristeći specijalni čep. Postaviti klip. 11. 10. Postaviti cilindar. Čepovi za osiguranje na klipu moraju biti između sastava zaptivnih (klipnih) prs tenova. Ubaciti oba klizna podmetača pomoću specijalnog čepa. 221 . Delove očistiti. RASKLAPANJE KUĆIŠTA RADILICE Kućište radilice stegnuti -u stegu i skinuti segmentni klin. Postaviti cilindar i zidove cilindra nauljiti pre ubaci­ vanja klipa. 9. Stranu izduvne ce~ vi cilindra pokazuje strujni kanal kućišta ventilatora (strelice). pripremiti zaptivač i žičane osigurače. 4. Odvojiti polovine kućišta pomoću gumenog čekića ravnomernim udarcima na tri velika zavrtnja M8X150. za­ okrenuti ih i pridržati specijalnim alatom. 3. Strelica na čelu klipa pokazuje stranu auspuha. zaokre­ nuti ih i pridržati specijalnim obuhvatnikom. Postupak sklapanja obaviti obrnutim redosledom: 1. 6. Izvršiti srazmerne udarce na radilici preko zaštitnih navoja MIO X 1. Strana izduvnog lonca označena je strelicom na struj­ nom kanalu kućišta ventilatora. 12.9. Kuglični ležaj skinuti sa kolenastog vratila. Neispravne delove zameniti no­ vim. Ležaj ko­ ji ostaje u kućištu izvaditi unutrašnjim izvlakačem. Pre postavljanja cilindra nauljiti zaptivne prs tenove. Zidove cilindra nauljiti pre ugradnje. Obrati­ ti pažnju: strelicu na čelu klipa treba usmeriti prema izduvnom loncu. Izvući mehanizam kolena pomoću gumenog čekića. Koristiti uređaj za skidanje. Izvršiti defektažu delova. 5.

21 — podloška. 25 — crevo. 49 — poklopac rezervoara za gorivo 222 . Izgradnja karburatora 1. 2 — navrtka. 22 — koleno usisne cevi. 40 — zaštitnik odbojnika. 23 — zaptivač.5. 19 — spojnica (gumena). 9 — podloška. 13 — podloška. 48 — sito za gorivo. 5 — zaštitnik odbojnika. 6 — podloška. Sl. Pritegnuti obe polovine kućišta sa četiri navrtke moment-ključem (1 daNm). Levo kućište postaviti i obe polovine kućišta sastaviti (zaptivač zalepiti s nešto masti i ne upotrebljavati druge zaštitne mere). 36 — vijak. 26 — uvodnik karburatora. Odviti poklopac karburatora odvrtačem. 15 — podmetač. 14 — vijak. 42 — navrtka. Početi sa desnim kućištem radilice (kolenastog vratila). 27 — osovinica.6. Zaptivač za desni glavni ležaj ubaciti kad su postavljene polovine kućišta. 4 — gumeni odbojnik. 45 — podloška. kuglični ležaji u kućištu moraju da budu zagrejani. 33 — vijak. 9. Ugraditi desni zaptivač. tako da sajla što više izađe iz obloge. oprugu stisnuti i otkačiti sajlu sa regulatorom gasa. 2. 43 — podloška. g — vijak. Sklapanje kućišta radilice 1. Pri sastavljanju polovina kućišta paziti na zahvat unu­ trašnje poluge menjača u viljušci. 28 — vijak. 12 — slavina za dovod goriva. 34 — zaptivač. 32 — karburator. 18 — spojnica (gumena). 1 — vijak. 44 — nosač. 24 — stega. 17 — stega. Zaptivač vratila se ubacuje kod levog ležaja. Kolenasto vratilo ubaciti u desnu polovinu kućišta. Sve delove koji se kreću nauljiti visokokvalitetnim uljem za dvotaktne motore. 7 — vijak. 3. 3 — podloška. Kolenasto vratilo ne udarati. 41 — obujmica. Pri ugradnji kolenastog vratila. Izvući sajlu iz zaštitnika sloja. 10 — vijak (rezervoar za ram).1. 29 — navrtka. 9.9. 47 — rezervoar za gorivo. navrtku sasvim naviti u krivini cevi. Kar­ burator kompletirati. 11 — crevo za gorivo. 2. 37 — navrtka. Zaptivače i semering zameniti.1. 31 — gumeni zaptivač. Zatvoriti slavinu za dovod goriva i izvući crevo za dovod goriva sa karburatora. gumene cevi (strelica) i skinuti karburator. Poteznicu podesiti na tačnu dužinu i nauljiti je. 16 — usisna cev. Pri sastavljanju vijak za podešavanje još otpuštati. 36 — opružna podloška. KARBURATOR 9.6. Klipnjaču držati uspravno. Od­ viti obuhvatne šelne. 39 — gumeni odbojnik. 20 — navrtka. 30 — lonče za ulje.3 — Elementi sistema za gorivo i prečistač vazduha. 38 — nosač rezervoara. Izvući sajlu regulatora gasa. s tim da kolenasto vratilo može la­ ko da se ubaci do sedišta. 35 — telo prečistača vazduha.

.

Delove očistiti. Po potrebi izmeniti plovak. Sl. 7 — zaptivni prsten. Sedište igle i vo­ dicu igle proveriti. Osloboditi starter zajedno sa nosačem i radnim kolom ventilatora (3 vijka). 13 — igličasta dizna. Poklopac startera skinuti.2. 6 — priključak creva za go­ rivo. 9. 20 — kućište karburatora. 29 — opruga regulatora gasa. 31 — pritezač. Izgradnja i ugradnja start era 1. 12 — čivija. 14 — glavna dizna. Sklapanje karburatora * i Pri postavljanju dizni i iglica paziti na sledeće oznake: Tip motora 505 506 Glavna dizna (2) 95 95 Igličasta dizna (5) 1108 1108 Dizna praznog hoda 35 35 Položaj igle 2 3 Šiber za regulisanje vazduha 1—1. 18 — zaptivač. 10 — opruga. — Delovl karburatora. 21 — dizna praznog hoda. Skinuti plovak — igličastu diznu i diznu praznog hoda. okrenuti ih za 1. Izvući iglicu plovka.9. 16 — zaptivač. 11 — igla plovka. 32 — navrtka. 9. a ako treba — iglu plovka podesiti okreta­ njem u sedištu. 23 — prelivna osovinica. 28 — pločica. 5 — zaptivni prsten. Broj obrtaja praz­ nog hoda regulisati podešavanjem odgovarajućeg vijka. Ručica za regulisanje gasa mora biti još u mrtvom hodu pri tačno podešenoj sajli. 33 — kriva cev 224 . 19 — plovak. 9 — vijak za podešavanje.3. Motor tada mora da radi mirno.4.5 puta otvoren (3) Vijak za broj obrta praznog hoda (4) Podešavanje praznog hoda vrši se na toplom motoru. Rasklapanje karburatora Odviti kućište plovka. 15 — vijak za pražnjenje.1. Osloboditi 3 zavrtnja sa okru­ glom glavom. Dizne i kanale karburatora izduvati vazduhom. 9.6. 26 — regulator gasa. 3 — opruga. STARTER 9. 2 — vijak za podešavanje. Loše podešavanje praznog ho­ da direktno utiče na potrošnju goriva.6. 25 — vijak.7. 4 — vijak za regulisanje vazduha. 17 — kućište plovka. Sve delove očistiti. 22 — vijak za pritezanje. 27 — igla dizne. Regulacione zavrtnje vazduha sasvim zavrnuti. 30 — pločica poklopca.7. 1 — navrtka. 8 — vijak. 24 — podmetač.5 obrtaj i posmatrati rad motora.

15 MotokuUivatoni 225 .

5 — Starter. 1 — konus. Kolo sajle toliko izvući da se spi­ ralna opruga učvrsti pre iskakanja. Radno kolo ventilatora vise slobodno usled sopstvene vati (prilikom ugradnje) iglom postupkom. 11 — sigurnosni prsten. Treći graničnik pridrža­ za obeležavanje. 9. Nazad pomeriti sajlu i skinuti konus. Kolo sajle skinuti i ugraditi. 4 — zaštitna kapa. skinuti nosač sa zaštit­ nom kapom protiv prašine. Skinuti prsten za osi­ guranje. 7 — sajla sa graničnikom. 12 — spiralna opruga. Završetak sajle istisnuti iz kola saj­ le od vrtačem. Skinuti držač. 2. Sl.2.7. Učvrstiti sajlu u čauri pomoću odvrtača. Delove očistiti. tako postaviti da 2 graničnika težine. sajlu zameniti. 13 zaštitni lim. 8 — zaštitna kapa. 10 — disk sajle. 6 — čaura. Slomljeni delovi spiralne opruge mogu izleteti napolje. 2 — čaura. 14 — kućište startera 226 .Ugradnju obaviti obrnutim 1. Izvući kolo sajle. 3. 3 — hvataljka. Postaviti starter u nosač i stegnuti ga (u stegi). 9 graničnik. Rasklapanje i sklapanje startera 1. Kolu sajle dopustiti polako okretanje na­ zad dok se ne oslobodi spiralna opruga. 9. 5 sigurnosni prsten.

Skinuti međuosloni lim. zaštitnu kapu i prsten za osi­ guranje. 3.4. Delove očistiti. Konus staviti u omču i povući ručicu sajle. Delove opraviti i proveriti. Kod motora sa kočnim elementom i cilindričnim valj ci­ ma. 15* *>T7 . Prorez u nosaču kola sajle zahvata unutrašnji vidljiv kraj spiralne opruge. Postaviti lančić. Alat dobro postaviti i zategnuti — da ne bi došlo do oštećenja kola ventilatora. Kontrola funkcionisanja: sajlu više puta povući. Povući sajlu ručicom i napraviti omču sajle. Kolo sa polovima odložiti na čisto mesto (gde nema gvozdenih opiljaka). 5. 4. 9. Skidanje i ugradnja spiralne opruge Skinuti kolo sajle. RADNO KOLO VENTILATORA 1. Ugraditi ručicu. Pomoću prstiju osi­ gurati oprugu protiv ispadanja. Navrtku za vezu pritegnuti moment-ključem od 5 daNm. Sklapanje izvršiti obrnutim redom. Kod motora sa čeonim kočnim elementima na obrtnom magnetu upotrebiti specijalni alat.7. Ne srne se zaboraviti lančić između spiralne opruge i kola sajle. Skinuti kolo sa ventilatora i labirintni lim. Kočni element sa cilindričnim valj cima pritegnuti sa 5 daNm. Konus utisnuti čvrsto. Skinuti spiral­ nu oprugu. pa odviti navrtku za vezu. Staru oprugu postaviti pomoću alata. 5. Ubaciti novu spiralnu oprugu. Pre uvođenja sajle kroz čauru u startersko kućište dati prednapon 1/2—1 obrta i pomoću odvrtača osigurati sajlu protiv povratnog okretanja.8. 6. U spiralnoj opruzi žicu za vezu pomeriti naviše pomoću odvrtača. Ubaciti spiralnu oprugu. 9.3. Postaviti poteznicu i kolo sajle. 2. Izvlakač naviti u glavčinu obrtnog magneta i pomoću pritisnog zavrtnja izvući zamajno kolo sa ventilatorom. Ubaciti nosač. Naviti čauru za zaštitu navoja na priključku radilice. Zaštititi se rukom i spiralnu oprugu izbaciti pomoću odvrtača. Postaviti kolo sa labirintnim limom i zaptivačem. upotrebiti specijalni alat. Novu sajlu motati u smeru satne kazaljke (gledano u pravcu nosača).

" * -_fc -w . .

čekić. 28 — kolo ventilatora. spojnice spoljne i unutrašnje skinuti.3 litra ulja za prenosnike (SAE 80). 1 — podloška. Ski­ nuti sigurnosni prsten. 6 tanjirastih opruga i uskočnih prs tenova. 21 — podloška. 7 — noseći lim. kao npr.1.10. 10 — deflektor (desni). Sipati 0. 5 — gumena zaptivka. Skinuti elastični podmetač. 15 — držač poteznice.6 — Kolo ventilatora. Po mogućstvu ulje men ja ti kada je motor topao. a zatim zavoj nu oprugu i oprugu kvačila. Pritegnuti vijak za ispuštanje ulja. 9 _ vijak. poklopac opruga i kružni zaptivač. 2 — navrtka. 23 — zaptivni lim. 17 — vodica sajle. 8 — podloška. 12 — limeni zaštitnik. 20 — vijak. 6 — def lektor (levi). 31 — kolo sa polovima 229 . Proveriti prsten za zaptivanje. 2. Odvrtanjem skinuti spoljnu korpu spojnice. 26 — ustavljač. Najbolje je upotrebiti novi zaptivni prsten. 3.zaptivni lim. 24 ~. Najbolje je — upotrebiti novi zaptivni prsten. ili HIPOL 80. 4 — poluga za kratak spoj.9.navrtka. 9.9. 14 — utlkačka kutija. Izgradnja spojnice 1. ZAMENA ULJA U MOTORU 1. Zaptivne površine zaštititi. Staviti motor u stegu. 16 — gumeni amortizer. čauru. 18 — vijak. Vijak za ispuštanje ulja odviti i ispustiti u neku posudu. sekač. 13 — vijak. zaptivni prsten proveriti. Vijak otvora za nalivanje ulja odviti šestougaonim imbus-ključem OK 10. INA UMOL 80. SPOJNICA Odvojiti komplet motora od men jača 9. 22 — starter komplet.10. Vijak pritegnuti šestou­ gaonim imbus-ključem OK 10. Skinuti levi po­ klopac (7 navrtki M 6). SI. U — vijak. Izvući nosač. 9. Skinuti spojnice i lamele. Paziti na oba klizna podmetača. 25 — lim ventilatora. Skinuti levi poklopac pomoću gumenog čekića ravnomernim udarcima — naizmenično na poklopcu i čeonoj strani glavnog vratila men jača. Povratnu polugu demontirati. pa izbiti prstenastu oprugu. 27 — zaptivač. 2. 30 —. 19 — poklopac startera. Zupčanik skinuti sa glavnog vratila men jača (okre­ tati dok se zupčanik ne izvadi bez otpora). Odviti navrtku cevastim ključem OK 24. Pre toga osloboditi navrtku. 29 — vijak. Od­ viti navrtku MIO.

.

15 — povratna po­ luga.čaura za oslanjanje opruge. 13 — osovinica. 9.* 1 . 6 — podloška. 21 — sigurnosni lim.7 — Spojnica. 11 — zaptivnl prsten. 2 — poklopac opruge. 9 —. 4 — navrtka. 5 — podloška. 20 — navrtka. 14 — sigurnosni prsten. 19 — unutrašnja lamela spojnice. 1 — sigurnosni prsten. 12 — čaura za uključivanje spojnice. 22 — korpa spojnice. 10 — ležaj. 8 — tanjirasta opruga. 16 — podmetač. 7 — podloška. 23 — povratno-pritisna opruga . 3 — zaptivnl prs> ten. 18 — spoljna lamela spojnice. 17 — zupčanik spojnice.

2 do 0. 2.5 do 2. Postaviti podmetač. Postaviti novi zaptivni prsten. 231 . opruga sa ispupčenjem upolje i opruga sa is­ pupčenjem napred. Sklapanje spojnice 1. 3. Postaviti zupčanik sa radijal­ nim zazorom. Zupčanik treba da ima aksijalni zazor od 0.10. Osigurati navrtku.4 mm. Podesiti unutrašnje la­ mele. uskočni prsten. Navrtke M6 postaviti i pomoću moment-ključa sa umetkom OK 10 unakrsno pritegnuti momentom 1 daNm. Opruge spojnice postaviti sledećim redosledom: opruge sa ispupčenjem napred. Obloge spoljnih lamela spojnice ne smeju biti tanje od 2. Obratiti pažnju da se ne ošteti novi zaptivni prsten. Ubaciti povratnu oprugu. Nosač za upravljanje spojnicom postaviti u poklopac sa kugličnim le­ žaj em. a stare prstenove i zaptivače zameniti. Posta­ viti po 2 elastična podmetača na 7 uvrtnih vijaka. Povratnu oprugu ubaciti tek pri ugradnji sajle spojnice. Odrediti klizne podmetače. Zategnuti navrtku pomoću moment-ključa sa 7 daNm. elastični podmetač i navrtku M10xl pomoću moment-ključa (umetkom OK 17) pritegnuti momen­ tom 4. Postaviti spoljnu korpu spojnice.10. Kolo spojnice sastaviti u lamele sa radijalnim zazorom. Podesiti pritisak opruge (odrediti debljinu čaura). Posta­ viti lamele spojnice sledećim redosledom: spoljna — unutraš­ nja — spoljna — unutrašnja — spoljna. Ugraditi spojnicu (izvođenje ci­ lindričnom oprugom ili tanjirastom oprugom).2.1 mm). Kontrola delova Delove očistiti i proveriti.3.9. Ravnomerno zamastiti. 4. poklopac opruga i prstenove za osiguranje.3 mm (za ovo podešavanje služe klizni podmetači od 1. Dve sigurnosne podloške utisnuti na osovinicu. Postaviti podmetač. 9. Levi poklopac postaviti lakim udarcima gumenog čekića i ravnomerno pokretati poklopac duž glavnog vratila menjača.5 daNm. Pažnja: krivina na poklopcu opruge je van sredine. Veća površina pokazuje stranu povratne poluge. Podesiti unutrašnje lamele.

Sve pokretne delove nauljiti kvalitetnim mineralnim uljem za dvotaktni motor. 2. Sastavljanje obaviti obr­ nutim postupkom. oprugu spojnice i tanjirastu oprugu izvući. Oprugu spojnice (radi kontrole) meriti (dužina opruge 38 mm). a zatim tanjir opruge — na navrtku. Odviti navrtku. Izvući osovinicu za promenu brzine. opruga se mora zameniti. Delove oprati. MENJAČ 9. Ugra­ diti ih obrnutim redosledom. oprugu i gra­ ničnik vratila za promenu brzina izvući. Glavčine sa dve oznake stoje jedna prema drugoj. Rasklapanje i sklapanje menjača Spojnica je već izvađena. Razdvojiti sporedno vratilo gumenim čekićem. Paziti na oba elastična podmetača. Delove oprati i proveriti. Izvođenje konstrukcije sa cilin­ dričnom oprugom kao oprugom spojnice zahteva sledeći postu­ pak izgradnje i ugradnje. pa staviti ta­ njirastu navrtku opruge dok ne nastane jači otpor.9. Osovi­ nicu i povratnu oprugu izvući. Ugradnja — obrnutim postupkom. starter skinuti. Kada se mera smanji više od 1 mm od normalne mere.1.5 daNm).10. Izgradnja i ugradnja spojnice 1. Polugu za promenu i unutrašnju polugu za promenu brzina skinuti tako što ćemo odviti navrtku na unutrašnjoj poluzi M6 i izvući polugu pomoću dva odvrtača sa vratila za ukopčavanje brzine (ožlebljenje). Zaštitni prsten. polovine kućišta radilice motora razdvojene.11. 9.4.11. Pritegnuti navrtku MlOxl moment-ključem (obrtnim momentom 4. Ubaciti unutrašnji tanjir opruge i oprugu. Pritisnuti spiralnu oprugu i zadržati je. Skinuti sigurnosne podmetače (srednji odvrtač). MlOxl i tanjir opru­ ge. Izvući glavno vratilo menjača. Skinuti komandu za promenu brzine. Fiksiranje brzina pomoću vratila za ukopčavanje i viljuške: zatvaranjem vijka i odvijanjem prstenaste navrtke. Zup­ čanik (diskosni) uzeti iz viljuške za promenu brzine. Ugraditi osovinicu za promenu brzina. Zupčanici imaju oznake za ugradnju. Osovinica za ukopčavanje brzina je u srednjem položaju 232 . Podići i izvući sporedno vratilo. Navrtku MlOxl osigurati od odvrtanja. Delove očistiti i proveriti. Ubaciti sigurnosni prs­ ten. Zupčanik prve brzine uzeti iz kućišta.

SI. 9.8 — Menjač i poklopac (levi). 1 — navrtka, 2 — podloška, 3 — poklopac (levi), 4 — zaptivač, 5 — zupčanik, 6 — zupčanik, 7 — sporedno vratilo, 8 — zupčanik, 9 — zupčanik, 10 — glavno vratilo, 11 — segmentni klin, 12 — priključno vratilo, 13 — podmetač za podešavanje, 14 — ležaj, 15 — zaptivač, 16 — kućište priključnog vratila, 17 — čaura, 18 — sigurnosni prsten, 19 — navrtka, 20 — zaptivni prsten, 21 — sigurnosni prsten, 22 — kandžasti deo, 23 — sigurnosni prsten, 24 — vijak, 25 — podloška, 26 — zupčanik, 27 — klizni podmetač, 28 — ležaj, 29 — vijak, 30 — zaptivni prsten, 31 — zaptivni prsten, 32 — lančanik, 33 — elastična podloška, 34 — navrtka

(2 brzine). Ugraditi sporedno vratilo. Ubaciti zupčanik za prvu brzinu, zupčanik postaviti u viljušku za promenu brzina i uba­ citi glavno vratilo. Osovinicu za ukopčavanje ugraditi sa viljuš­ kom i viljušku postaviti tako da ona stoji unutra, u pravcu poluge za promenu brzine. Zameniti zaptivni prsten na osovinici za promenu smera. 9.11,2. Zamena ležajeva men jača 1. Motor je odvojen. Kuglični ležaj u nosaču za upravljanje spojnice skinuti. Pri ugradnji ležaja utiskivati ga do sedišta. Izmeniti zaptivni prsten. Kuglični ležaj levog poklopca izvući unutrašnjim izvlakačem. Za ugradnju upotrebi ti odgovarajući čep. Potisnuti ležaj do sedišta. 2. Izmeniti zaptivač na levom poklopcu. Izbiti zaptivač vra­ tila udarnim čekićem pri skinutom poklopcu i ležištu, a ako je potrebno upotrebiti uređaj za skidanje. Kuglični ležaj za kolenasto vratilo skinuti unutrašnjim izvlakačem. Pri ugradnji zagrejati kućište na 120°C i ubaciti ležaj sa odgovarajućim čepom. čaure ležišta za glavno i sporedno vratilo skinuti unutrašnjim izvlakačem. Pri ugradnji zagrejati kućište na 120°C. 9.11.3. Skidanje i ugradnja priključnog prenosa Kućišta za pogonsko vratilo sa konusnim zupčanikom od­ vojiti, odvrnuti 4 vijka MB. Paziti na podmetač. Skinuti sigur­ nosni prsten, kandžasti deo i sigurnosni prsten ispod kandžastog dela (kleštima). Odviti specijalnom navrtkom koristeći spe­ cijalni alat. Skinuti sigurnosni prsten i skinuti podmetač za iz­ ravnavanje. Konusno priključno vratilo izbiti odgovarajućim če­ pom. Između konusnog zupčanika i ležaja nalaze se podmetači za podešavanje. Delove oprati i proveriti. Pri sastavljanju, sve delove koji se pomeraju nauljiti uljem za prenosnike (SAE 80). Ugraditi konusno priključno vratilo (bez podmetača). Kućište zategnuti sa zaptivačem na kućištu kolenastog po­ gona. Meriti odstojanje između kraja vratila i kućišta. Priključ­ no vratilo pomeriti gumenim čekićem dok se ne pojavi zazor delova zuba. Novo odstojanje između kraja ventila i kućišta — izmeriti. Razlika u granicama 0,1—0,2 mm (radi zazora boka zupčanika) daje debljinu podmetača za izjednačenje. Konusno priključno vratilo opet skinuti i postaviti određene podmetače 234

između konusnog zupčanika i ključnog ležaja kako bi se dobio propisani zazor. Ponovo ugraditi konusno priključno vratilo (do oslonca). Odstojanje između kanala za osiguranje na vratilu i kuglicnog ležaja izjednačiti odgovarajućim podmetačem. Ubaciti sigurnos­ ni prsten. Specijalnu navrtku pritegnuti specijalnim alatom.

SI. 9.9 — Komanda menjača. 1 — navrtka, 2 — elastična podloška, 3 — poluga ko­ mande, 4 — osovinica, 5 — zaptivka, 6 — vijak, 7 — poluga za promenu brzine, 8 — elastična podloška, 9 — navrtka, 10 — vijak, 11 — zaptivni prsten, 12 — prs­ tenasta navrtka, 13 — opruga, 14 — graničnik, 15 — osovinica, 16 — viljuška za uključivanje, 17 — sigurnosni prsten

Ubaciti zaptivni prsten vratila odgovarajućim čepom. Sigurnos­ ni prsten, kandžasti deo i sigurnosni spoljni prsten ubaciti ko­ risteći klešta za ugradnju. Kandžasti deo* ugraditi tako da ko­ nusni deo ostane spolja. Kućište konusno-priključnog vratila pritegnuti imbus-ključem OK 5. 9,11.4. Zamena ležajeva priključnog vratila Prethodno skinuti menjač. Kućište konusno-priključnog vratila zagrejati ravnomerno (100—150°C) i izbiti stari ležaj odgovarajućim čepom i gumenim čekićem. Izvući distantnu cev.
235

Izvući kuglični ležaj C kućište (100—150 C) odgovarajući čep za tilo i odgovarajućim

sa vratila specijalnim alatom. U zagrejano ubaciti novi ležaj i distantnu cev koristeći ugradnju. Unutrašnji ležaj staviti na vra­ čepom za ugradnju utisnuti ga u kućište.

9.12. ELEKTRIČNI UREĐAJI 9.12.1. Skidanje i ugradnja obrtnog (zamajnog) magneta 1. Skinuti i ugraditi starter. Skinuti kolo ventilatora. Očis­ titi i proveriti delove. Pripremiti i podesiti odstojanje kontakta. Kontakti prekidača ne srne ju biti zaprljani, čađavi ili prevučeni oksidnim slojem, jer se u tom slučaju energija paljenja gubi. I novi kontakti mogu oksidirati pri dužem stajanju u nepodes­ noj prostoriji. Za čišćenje upotrebi ti turpiju za kontakte. Op­ rati kontakte čistim benzinom i izduvati ih vazduhom pod pri­ tiskom. U slučaju jače oksidacije kontakte zameniti novim. 2. Posle svakih 200 radnih sati i posle svakog montažnog rada moraju se proveriti i podesiti kontakti na ploči indikatora. Okretanjem konusa vratila otvoriti kontakte prekidača speci­ jalnim ključem (posmatranje kroz 3 otvora kola magneta). 3. Izmeriti odstojanje kontakta: tačno odstojanje mora da iznosi 0,4 mm pri punom otvaranju a kod motora tip 35 iznosi 0,2—0,3 mm. 4. Podešavanje odstojanja: podesiti nosač kontakta (vijak M4). Podesiti nosač kontakta, podesiti tačno odstojanje sred­ njim odvrtačem koji se postavlja u prorez za podešavanje na bradavicama. Učvrstiti vijak M4. Pri zatezanju vijka može se promeniti odstojanje kontakta, pa se zato posle zatezanja mora izvršiti još jedna provera. Proveriti da li su kontakti prekidača čisti (ne srne ostati ni mast, ni ulje). Popraviti ili zameniti kon­ takte, jako sagorele kontakte skinuti i očistiti uljnim kamenom (br. 304). 5. Povezanost: otvor kontakta-rasto janje ivica pola i ankera — tačka paljenja. Veće odstojanje kontakta znači manje odsto­ janje polova i ankera i zahteva raniju tačku paljenja (pre GMT). Promena rastojanja polova i ankera je moguća podešavanjem otvora kontakta. Promena tačke paljenja vrši se samo promenom odstojanja kontakta i obrtanjem osnovne ploče, 236 m

Skalu mernog sata podesiti sa oznakom 0 na kazaljci.1 mm od ranijeg položaja. Klip okrenuti unazad za polovinu hoda. Merna kazaljka stoji.10 — Podešavanje tačke paljenja Okretanjem vodice motora doterati klip na polovinu hoda od GMT. Moment paljenje treba da bude: 3.12.9. 2. dok se kazaljka ne pomeri za 3. tj. Pod kontrolom pokazivača kretati klip u radnom smeru. a merni pokrivač pomeranjem čivije za vođenje povući sasvim unazad. Proveravanje i podešavanje tačke paljenja Oslobođena ploča ankera. Merač momenta paljenja uvrnuti u otvor za svećicu. ključ za montažu i srednji odvrtač. 9. Merni pokazivač pomerati čivijom do klipa. Put klipa od GMTQI Razmak polova Breg prekidača * SI. Ovim je fiksirana mrtva tačka puta klipa na meraom satu. pri čemu merač ostaje pri položaju u GMT.5 ili 2.0 mm ] kod motora tip 64 2. Kontrolnu 237 . Merni pokazivač ubaciti u prostor cilindra. Potreban alat: merač tačke pa­ ljenja.5 mm kod motora tip 66 pre GMT 2.2. Polako okre­ tati klip preko GMT.1 mm kod motora tip 35 Utvrđivanje GMT obaviti sledećim redosledom: okrenuti crvenu tačku prstena za podešavanja na nulu merača paljenja.

struja teče od crvene spojke preko kleme kabla 1. Kada su zatvoreni kon­ takti prekidača.12 — Šematski prikaz proveravanja i podešavanja tačke paljenja (kontrolna sijalica redno vezana) 238 .11.). 9. kleme SI. zatvorenog prekidača. 9. 9.12. Ako je sijalica paralelna prekidaču (šema na si.sijalicu uključiti prema šemi na si. 9.11 — šematski prikaz proveravanja i podešavanja tačke paljenja (kontrolna sijalica paralelno vezana) SI. mase. provodnika prekidača.11 i 9.

žutog utikača u akumulator. Slolodni kraj provodnika za paljenje držati na odstojanju (4 mm) od mase motora i motor okretati 239 . uz ovo dolazi do smanjenja pada napona u kondenzatoru. 9. Očistiti i proveriti ploču ro­ tora. Naknadno lemljenje provodnika kondenzatora: osloboditi 3 cilindrična vijka u eliptičnim rupama ploče ankera i okre­ nuti ploču dok se ne otvore kontakti prekidača. Ugradnja ploče ankera: ubaciti prste­ nastu oprugu (za kolo sa polovima). Provodnik za paljenje i kratak spoj premazati na krajevima talkom.12. 2. Vijke pritegnuti potpuno tek posle podešavanja paljenja. sijalice. sijalica. Sijalica u radnoj vezi sa prekida­ čem (si. Sijalica ne svetli. Proveriti aksijalni zazor prekidača. Merne pokazivače vratiti nazad. prethodno polako zategnuti i pode­ siti ploču ankera u sredini eliptičnih otvora. dovoljno povući dok ploča ankera ne bude pos­ tavljena u svoj položaj. Kabao prekidača ne srne se oštetiti vučnom oprugom i fileom za podmazivanje pri navođenju preko kolenastog vratila. Skidanje i ugradnja ploče ankera 1. Svetio nije potpuno jasno. 9. Tačna tačka otvaranja kontakta pokazuje se paljenjem kontrolne lampe na kablovskoj klemi. kontakti prekidača. Protok struje zatvorenim kontaktima: crvena spojka.12). Tri vijka sa okruglom glavom učvrstiti i još jednom proveriti moment paljenja. Dopuniti mast na filcu za podmazivanje: file uneti u neu­ tralnu mast. Akumulator je kratko spojen sve dok su kontakti spojeni. vođenjem na kućištu kolenaste osovine. Akumulator je kratko spojen. Pri otvorenim kontaktima prekidača struja teče od crvenog utikača. Proveriti paljenje. 3. kleme kabla 2 i žute kleme. jer se deo napona gubi kod kondenzatora.2 mm).3. Kolo ventilatora i magnetski zamajac skinuti pre rada. Provodnike izvući. Skinuti merač momenta paljenja. masa. kleme kabla 1. kabao prekidača. Pritegnuti vijke M4. sijalica svetli. Utikač svećice i dugme za kratki spoj skinuti. Ove provodnike. Otvaranje kontakta se ne pokazuje dovoljno jasno. Proveriti aksijalni zazor prekidača (ne treba da bude veći od 0. Sijalica svetli. Tropolnu utičnu kutiju skinuti. Pri otvorenim kontaktima struja teče preko kondenzatora. pa zato mora da se odlemi provodnik kondenzatora (kod ove vrste veza). žuta spojka i akumulator.kabla 2. Sijalica svetli.

240 .4. 9. Oprugu i polugu prekidača skinuti. navrtku M3 odviti.kao pri startovanju.12. 9. Zato treba napraviti probnu svećicu. Ako je neophodno da se kondenzator skine. proveriti sve delove za paljenje. Uz to je sastavljeno ventilatorsko — i magnetsko kolo (pokretanjem motora nastaju potresi. Zamena kondenzatora i namotaja za paljenje Ploču ankera skinuti. opteretiti kondenzator. postoji kvar na provod­ niku namotaj a visokog napona ili na prekidaču. Ako ne skače varnica od provodnika za paljenje ka masi motora. Pre nego što je kondenzator skinut. Prekidač (kompletno) skinuti (vijak M4). Osigurač opruge izvući (koristiti pljosnata klješta). elastični osigurač. Odvojiti kontakte i skinuti po­ lugu prekidača. Zamena prekidača Ploča ankera oslabljena. pri čemu je držanje odstojanja otežano). Ne nanositi mast na kontakte. poluga prekidača. ili je pojava neravnomerna. Prekidač sastaviti: osovinicu ležišta zamastiti neutralnom mašću. Podešavanje obaviti posle kratkog vre­ mena rasterećenja kondenzatora (lampama za proveru ili proveru na oko). Namotaj e visokog napona. 4. Na klizni element naneti mast. podloška. Jača varnica na kontaktu prekidača upućuje na slabu vezu kondenzatora i mase.12. Kontakte i polugu prekidača skinuti sa nosača kontakta (pomoću štapa). tada oba provodnika treba odlemiti (koristeći lemiio). kondenzator i provodnike od prekidača proveriti (povezanost priključenja na masu). Redosled delova: podmetač. Uraditi sledeće: utisnuti kondenzator u ankersku ploču. savijanjem elektrode mase na svećici M 95 T 1 rad je olakšan. Pri postavljanju poluge prekidača istovre­ meno ubaciti vučnu oprugu ispod glave zavrtnja na nosaču kontakta. Skinuti provodnike. skinuti nosač kablova (viljuškasti ključ OK 5). Kvarovi na kondenzatoru su vrlo retki. Izbiti konden­ zator odgovarajućim čepom. Oprati kontakte čistim benzinom. Povezati provodnike (navrtkom M3) koristeći viljuš­ kasti ključ OK 5.5.

Namotaj za paljenje skinuti (dva vijka M4). igla. Izmeriti otpor namota ja. Čišćenje svećica vršiti benzinom ili vazduhom pod pritiskom. Izgledom se utvrđuje varnica: da li je toplotna vrednost i podešenost motora u redu. 6 U 3 2 SI. Svećicu za paljenje od­ viti ključem za svećice.14 — Prekidač paljenja 241 . 9. Izvući utikač svećice. Kondenzator dobro utisnuti.Obratiti pažnju da se pri obradi ne stvori veza sa masom (rastopljena sredstva za lemljen je preko spoljne obloge kon­ denzatora). Očistiti svećicu.12. 16 MotokuKivatori SI. Ne upotreb­ ljavati čeličnu Četku (ostaci čelika utiču na izolaciju svećice).13 — Merni instrument za podegavanje hoda klipa od GMT 9. 9.6. čet­ kica. Ostatke gara u donjem delu otvora očistiti iglom. kontrolnik. Skidanje i ugradnja svećice Potreban alat: ključ za svećicu (OK 26 ili OK 21). ili pomoću uređaja za ispitivanje namotaja. Namotaj se može ispitati na protok i na spoj sa masom pomoću baterije i provodnika merača paljenja.

ili ako je toplotna vrednost previsoka. crni ja. Izabrati eventualno nižu toplotnu vrednost svećice. greška je u svećici ili utikaču svećice. 2) Pregrejana svećica: masa i srednja elektroda naugljenisane.12. Na dnu izolacije ne srne biti ulja ili produže taka od olova. vlažnija obloga. obloga požutela.12.15 — Element za vezu Radi provere: ubaciti utikač i svećicu postaviti na glavu cilindra. Ako je neispravna onda je: 1) Čađava. Odviti utikač svećice sa kablom. Ispravna svećica: izolator svetio braon.8. Odseći oblogu (10 mm) na kablu svećice (nož).Proveriti okom izgled svećice: izolacija ne srne da ima naprsline. Toplotna vrednost svećice nedovoljna. Motor pokrenuti (starter): ako se na elektrodi ne pokaže varnica to još uvek nije dokaz da svećica nije u redu. Navoj ni čep odviti. Ako je (prema 9.6 mm. 9. 9. skinuti dugme i podmetač. 9. Odstojanje treba da bude 0. Otpor utikača proveriti specijalnom sijalicom. Skidanje i ugradnja utikača svećice Skinuti utikač sa svećice. Skidanje i ugradnja poluge za kratak spoj Polugu za kratak spoj odviti zajedno sa ručicom (dve navrtke M6 sa prstenastim-okastim ključem).3) paljenje u redu. • 242 . Sijalicom proveriti protok struje. kućište suvo. laka crna podloga. izvući provodnik za kratak spoj. Gorivo potamnelo. Proveriti provodnik za sve­ ćice.5—0.7. gorivo je suviše zamašćeno. SI. 3) Ako je u vidu olova tamna onda je braon do žuto cr­ vena prevlaka na izolatoru slična staklu.12. Proveriti oprugu za čiviju svećice.

2. 9.12. 3. 9. Skinuti vijak. Četiri provodnika mo­ raju prolaziti kroz proreze gumene obloge tako da guma obu­ hvata provodnike (da ne prodire voda).10. 9. Osloboditi navrtku na vijku M8X45 (pritezač lanca). Izgradnja i ugradnja ulaznog lančanika 1. 9. 9. Izvlakačem NR 334131 izvući ulazni lančanik (zaštitna čaura za navoj MIO X 1.13.2. Pri učvršćivanju vijka sa vratom upotrebiti moment-ključ sa umetkom OK 24 i stegnuti momentom od 4 daNm. Lim za držanje (postavljanje i skidanje) Skinuti usisnu eev odvijanjem dve navrtke M6 (cevastim ključem OK 10). 243 . koristeći dva viljuškasta ključa OK 13. Skidanje i ugradnja tropolno utične kutije Dva vijka M4 odviti i osloboditi provodnike (manji odvrtač). Odviti navrtku sa vratom (obrtnim ključem sa umetkom OK 24). . Lančanik po­ desiti i namestiti u lancu i na podlošci glavnog vratila prenosnika. TRANSMISIJA Skinuti motor (videti poglavlje 9. 27). On se pri­ ključuje na klemu 31. Skidanje i nameštanje zaptivnog poklopca Srednjim odvrtačem skinuti poklopac ulaznog kućišta. 4. Sastavljanje obaviti obrnutim redosledom.1. Skinuti poklopac ulaznog kućišta i zaptivni poklopac.5 i viljuškasti ključ OK 24.12. Otvor leđne poluge okrenuti nalevo a otvor prednje poluge nadesno. Vijak MIO odviti većim odvrtačem.13. Pri sastavljanju paziti na provodnik mase (braon).9. ot­ pustiti 4 vijka M5. 5. očistiti zaptivne površine i zaptivač zameniti. elastični prsten i lim za držanje.13.2). Polugu za kra­ tak spoj pritegnuti na def lektoru (vijak M5). 6. 16 i ) i .Sastavljanje obaviti obrnutim redosledom. Priteg­ nuti natezni vijak i učvrstiti ga kontranavrtkom (koristeći dva viljuškasta ključa OK 13). Za kontrolu zatezanja lanca koristiti odvrtač.

.

1 — poklopac centralnog kućišta. 14 — prenosno vratilo.16 — Lančani prenosnik. 9. 7 — lanac. 16 — ležaj. 21 — poklopac izlaznog kućišta. 15 — ležaj. 11 — na vojni čep. 5 — spojni članak. 18 — zaptivka. 3 — od stoj na čaura. 19 — osigurač. 17 — zaptivač. 12 — izlazno vratilo. 13 — lančanik Maznog vratila. 22 — zaptivni prsten. 2 — ležaj. 9 '— limeni čep. 24 — vijak.SI. 25 — zupčanik 244 . 8 — kućište prenosnlka. 4 — lanac. 10 — leži Sna čaura. 20 — čivija za centriranje. 23 — podmetač.

Skinuti ulazni lančanik. 3. 6. 18.9. Običan valjkasti lanac sa 33 članka izvući. Kod kućišta sa hodom unazad: međuvratilo. Skinuti dvodelni igličasti kavez sa distantnom cevi. Poklopac ležišta odviti. 7. 9. Spoj ni članak ubaciti sa leve strane. Ulazni lančanik po­ staviti u lanac. 5. Sastavljanje obaviti obrnutim postupkom: ubaciti la­ nac sa 39 članaka. Kod VR transmisije: skinuti ozubljenu čauru za ukop­ čavanje. glavčinu i segment. 15. Iz­ vući običan valjkasti lanac sa 39 članaka. Polugom za ukopčavanje isterati ozubljenu čauru — da bi se mogla obuhvatiti pljosnatim kle­ štima. 12. Skidanje i nameštanje centralnog vratila 1. ubaciti centralno vra­ tilo. Navesti lanac odozgo. Skinuti ugaonik za držanje i osloboditi vijke M8. Sa hodom unazad: 4 imbus-vijka otpustiti obrtnim klju­ čem sa unutrašnjim umetkom OK 6. 17. Spoljni članak skinuti sa lanca pljosnatim kleštima. 11. 4. 14. utični ključ OK 8). Skinuti poklopac ležišta sa jednim ili dva odvrtača (sa mogućnošću udara na odvrtače). udar­ cima čekića). Podići lanac i povući lančanik. Kućište transmisije već je skinuto. Kod prenosnika sa hodom unazad (oznaka VR): R-zupčanik sa 34 zuba izvući sa igličastim kavezom. Izvući lanac na otvorenoj desnoj prirubnici. 19. a oprugu spoj nog članka postaviti nasuprot okretanju lanca. 8. Polugu za ukopčavanje izvući (vijak AM 6. Desni poklopac i zaptivni disk skinuti.3.13. 13. lančanik Z=10 i valjkasti lanac sa 16 članaka idu napolje sa poklopcem ležišta. Kod VR transmisije: izvući centralni lančanik sa le­ žaj em. Spoj ni čla­ nak otvoriti spljoštenim kleštima (radi boljeg postavljanja ski­ nut je levi poklopac ulaznog kućišta). 2. Transmisija (bez hoda unazad) — ključem za montažu. obuhvatiti lančanik lancem i sprovesti lanac naviše. 16. Kućište (VR) izvući udarcima finog čekića. 10. Izbiti centralno vratilo (odgovarajućim čepom. 245 .

8. 3 — poklopac. 9. 15 — pogonski lančanik. 10 — zaptivka. SI. 11 — podloška. 13 — elastična podloška. 18 — navrtka. 4 — zaptivni prsten. 7 — poklopac ulaznog kućišta.ir. 5 — vijak.17 — Poklopac ulaznog kućišta sa pogonskim lančanikom. 6 — podloška. 19 — vijak za podešavanje . 16 — segmentni klin. 17 — zaptivka. 2 — podloška. 14 — prenosnik (komplet). 1 — krUasta navrtka. 12 — na­ vrtka. 9 — navrtka.

17 — Poklopac ulaznog kućišta sa pogonskim lančanikom.SI. 15 — pogonski lančanik. 2 — podloška. 18 — navrtka. 8. 13 — elastična podloška. 7 — poklopac ulaznog kućišta. 14 — prenosnik (komplet). 6 — podloška. 16 — segmentni klin. 12 — na­ vrtka. 19 — vijak za podešavanje . 10 — zaptivka. 1 — krUasta navrtka. 9 — navrtka. 9. 4 — zaptivni prsten. 11 — podloška. 5 — vijak. 3 — poklopac. 17 — zaptivka.

25. Paziti na dobro sedište segmenta. Izbušiti podmetač. osigurati vijke viljuškastim ključem OK 13. Navući centralni lančanik sa kugličnim ležajem 6006 na centralno vratilo (koristeći klešta za ugradnju). VR-kućište opet odviti i sastaviti pomoću distantnog podmetača. Naviti za vrt an j M6 utičnim ključem OK 8. Zameniti zaptivač. Kompletiranu ozubljenu čauru ubaciti sa segmentom i čaurom za ukopčavanje (VR-kućište). Odrediti debljinu distantnog podmetača. Ubaciti izlazni lančanik. Ubaciti glavčinu za ukopčavanje. 22. 31. cilindrični deo napred. Igličasto ležište postaviti na centralno vratilo (uz korišćenje masti). a R-zupčanik na igličastom ležištu. Postaviti običan lanac sa 33 članka. Kuglu zameniti. Radi boljeg postavljanja ski­ nuto je izlazno vratilo i levi poklopac izlaznog kućišta. b — sa VR-transmisijom: postaviti centralnu čiviju (čeki­ ćem). 27. Pažnja: Postavljena poluga ne srne udarati u VR-kućište. 247 . Pažnja: Kugla u VR-kućištu mora da bude u pravcu oba ozu­ bljenja ozubljene čaure.20. 24. a novi podmetač dobro osigurati. Ubaciti osigurač su­ protno okretanju lanca — posmatrano pri kretanju motokultivatora napred (koristeći pljosnata klešta). Naviti poklopac ležaja: a — bez VR-transmisije: naviti specijalnim ključem za ugradnju. VU-kućište mo­ ra da zaptiva kada otvor ugaonika bude na navoju kućišta. a cilindrični deo cevi leži na lančaniku. Nazubljenu čauru postaviti na ispust. Navući distantnu cev na centralno vratilo. 26. Uvesti ga kroz de­ snu prirubnicu izlaznog kućišta i obuhvatiti centralni lančanik početkom lanca i navući ga naniže. čekićem i sekačem. 29. a ozubljenje za lanac je na strani poklopca. 21. 28. igličasti ležaj postaviti na cilindričnom delu. 30. Učvrstiti ugaonik za držanje. 23. Zatvoriti lanac spoljnim člankom. Navoj VR-kućišta sa distantnim podmetačem ravnomerno namazati specijalnom mašću (»pauelseal«) i naviti kući­ šte (fini čekić kod VR-kućišta). Postaviti polugu za ukopčavanje sa krivinom ka izlaz­ nom vratilu (VR-kućište).

32 — igličasti ležaj. 2. 3. 2 — zaptivka. 72 — poklopac izlaznog kućišta. 41 — limeni čep. 33 — zupčanik hoda unazad. 59 — čep sa navojem. 30 — čaura za uključivanje. 69 — ležaj. 60 — ležišna čaura. oslonac veličine 1). 46 — podloška. 13 — igličasti ležaj. fini čekić i klešta. 24 — vijak. 63. 31 — ozubljena spojnica. Postaviti novi zaptivač. 70 — zaptivač. 7. 4. 9 — lančanik. 74 — vijak 248 . 61 — ručica za promenu smera. 58 — lančanik izlaznog vratila. Zaptivne površine ravnomerno namazati hermetikom po VR-kućištu. 3 — kućište promene smera. pa izvući ležaj 6006 specijalnim alatom za izvlačenje. 38 — zaptivka. 14 — spojni članak. 17 — ležaj. 1 — igličasti ležaj. momentom 3 daNm. Kod VR-transmisije: izvući kugličasti ležaj (6203) u po­ klopcu. 48 — ležaj. Bez VR-transmisije: kuglični ležaj (6204) takođe skinuti (izbiti preko odgovarajućeg čepa).elas­ tična čivija. Poklopac ležišta napuniti (do polovine) mašću. 50 — osigurač. 47 — poklopac. 68 — zupčanik izlaznog vratila. Zamena ležajeva centralnog vratila 1. 65 —. 64 — umetak (plastični). 5 — podloška. 11 — lanac. Četiri vijka pritegnuti moment-ključem. 6 — vijak. 51 — vijak. 18 — vijak. 6. 36 — lanac. 34 -— le­ teći zupčanik.3). 21 — pod­ loška. koristeći unutrašnji odvrtač veličine 2 i oslonac veličine 1. 35 — spojni članak. 57 — ležaj. 9. 12 — odstojna čaura. Izvući čauru igličastog ležišta u VR-kućištu (izvlakač ve­ ličine 2. 33. Zaptivni poklopac skinuti. Potrebni alati: tri izvlakača sa kljunovima.13. SI. 73 — podloška. sa unutrašnjim umetkom OK 6. 7 — sigurnosni prsten. unutrašnji izvlakač veličine 2 i 3. 62 — opruga. 26 — pod­ loška. Otklanja­ nje odgovarajućim čepom. 52 — podloška. 8. 40 — opruga. 23 — vodica poluge. 56 — čivija za centriranje. 28 —. Pri ugradnji zagrejati kućište na 100°C. Kod VR-transmisije: skinuti sigurnosni prsten kleštima. 22 — navrtka. 37 — ležaj. 54 — segmentu! osigurač. 9. 55 — zaptivka. 39 — čelična kuglica. 19 — ugaonik. koristeći izvlakač veličine 3 i oslonac veličine 1. 49 — čivija za centriranje. Utisnuti pomoću odgovarajućeg čepa. Postaviti dva vijka sa pljosnatom glavom. 45 — vijak. 42 — komanda spojnice. 16 — prenosno vratilo. 27 — vijak. 43 — vijak. 5. 53 — poklopac izlaznog ku­ ćišta.32. 8 — ležaj. 71 — labirint ni prsten.13. 10 — spojni članak. 67 — izlazno vratilo. 29 — ozubljena čaura. Kućište je već skinuto (poglavlje 9.podloška. 4 — podloška za podešavanje. 35. 15 — lanac. 66 — limeni čep. 44 — podloška. 25 — podloška. Pri ugradnji zagrejati poklopac na 100°C.18 — Lančani prenosnik sa VR-transmisijom. oslonac veličine 1.4. 20 — kućište prenosnlka. 34. Skinuti igličasti ležaj (6204) na strani poklopca za nabi­ janje.

.

13. Skinuti zaptivač vratila izvlakačem. Upotrebiti nove vijke i zaptivač. Izvući desni labirintni prsten izvlakačem. 11. Skidanje i nameštanje desnog poklopca izlaznog kućišta 1. 5. Redo sled odvajanja i postavljanja kod levog poklopca iz­ laznog kućišta isti je kao i kod desnog. čekić. Alati za ovu operaciju: obrtni ključ sa umetkom OK 6. 4. a iz­ lazno vratilo je slobodno. 2. Skinuti 8 imbus-vijaka obrtnim ključem OK 6. Poklopac izlaznog kućišta zagrejati na 100°C. Vra­ tilo malo podići. 9. 12. 2.13. 250 . Postaviti zaptivku vratila čepom za ugradnju i gumenim čekićem. Izlazno vratilo izvući sa čeonim zupčanikom nalevo. Sastavljanje obaviti obrtnim redosledom. Delove očistiti. 3. 5.5. Delove očistiti.6). koso postaviti i izvući napolje.5). 13.9. 3. 10. Skinuti desni poklopac izlaznog kućišta (poglavlje 9. Prvo postaviti levi poklopac.13.6. Skidanje i nameštanje oba poklopca izlaznog kućišta 1. 9. Postaviti (ispod) sud za skupljanje masti. sa momentom 2. Skinuti poklopac izlaznog kućišta (poglavlje 9.13. Izvući poklopac izlaznog kućišta izvlakačem. Skidanje i nameštanje izlaznog vratila 1. Skinuti čeoni zupčanik sa izlaznog vratila koristeći stegu i fini čekić. 9. Pri tom postaje slobodan kuglični ležaj (6205) ili (6006). Tri dugačka vijka ka levom poklopcu izlaznog kućišta. Pri ugradnji kuglični ležaj (6205 ili 6006) postaviti najpre u poklopcu izlaznog kućišta. Oba poklopca zagrejati.13. odvrtač. 8. Učvrstiti vijke moment-ključem sa unutrašnjim umet­ kom OK 6. 7. čep za montažu i moment-ključ sa unutrašnjim umetkom OK 6. uređaj za izvlačenje. tri otvora sa navojem zagrejati u levom poklopcu na 10Q°C. 6. 2. 4.7.5 daNm. Imbus-vijak osigurati utapanjem navoja u lepilo »uhuplus« (ili odgovarajuće). Zagrejati vijke poklopca izlaznog kućišta na 100°C. Poklopac izlaznog kućišta postaviti udarcima finog če­ kića (koristeći čep).

2. Odvojiti spoj ni članak pljosnatim kleštima.9.9. uređaj za izvlačenje. Skidanje i nameštanje izlaznog lančanika 1. fini čekić. 9. sa osloncem veliči­ ne l / i viljuskastim ključem OK 28 i 24. Izvući labirintni prsten izvlakačem.10. — sa izlaznog lančanika od vrtačem sa dva kljuna. 3. a izlazno vratilo je slobodno. 2. 3.8. Kod izlaznog vratila: stegom i gumenim čekićem. Skinuti zaptivni prsten ležaja koristeći alat za izvlačenje. Zamena zaptivača na izlaznom vratilu 1. Kuglični ležaj (6205 ili 6006) izvaditi iz poklopca izlaznog kućišta: unutrašnjim izvlakačem veličine 3. Sastavljanje obaviti obrnutim redosledom. 4. 4. Očistiti delove. Skinuti izlazno vratilo i ulazni lančanik. viljuskasti ključ OK 28. Staviti zaptivač u labirintni prsten. 9. Alat za ovu operaciju: izvlakac. Poklopac izlaznog kućišta skinuti (poglavlje 9. 251 . 5. 24 i 22.13. sa osloncem veličine 1. Zamena ležaja izlaznog vratila i izlaznog lančanika 1.13. Nabiti komplet labirintni prsten u poklopcu izlaznog kućišta (koristeći čep za ugradnju i fini čekić). 3. Alati za ovu operaciju: unutrašnji izvlakac veličine 1 i 3 sa osloncem 1. izvlakac sa dva kljuna i gumeni čekić. Ugradnja: 1. 2. i viljuskastim ključem OK 24 i 22. viljuskasti ključ OK 24.6). Kuglični ležaj (6301 C3) izvaditi: — iz poklopca izlaznog kućišta unutrašnjim izvlakačem veličine 1. čep za ugradnju. Izvući spoj ni članak i izlazni lančanik. 5.13. Sastavljanje: postaviti kuglični ležaj (6301 C3 i 6205 ili 6006) u zagrejanom poklopcu izlaznog kućišta i utisnuti odgovarajućim čepom.13. 2.

4. 4. Sigurnosnu zavarenu tačku prethodno odviti. Skinuti poklopac izlaznog kućišta. Sastavljanje obaviti obrnutim redosledom. Pošto postoje dva du­ gačka vijka. pa delove oči­ stiti. Čvrsto zategnuti poklopac i osigurati ga zavarenom tačkom. 7. Osam imbus-vijaka skinuti obrtnim ključem sa unutrašnjim umetkom OK 6. Postaviti ispod kućišta sud za skupljanje masti. lančanik sa 10 zuba i lanac sa 16 članaka.13. Učvrstiti vijke moment-ključem sa unutrašnjim umet­ kom OK 6. sa momentom od 2. Sa po­ klopcem kućišta napolje izlaze: međuvratilo. Odvojiti poklopac ležišta sa dva odvrtača.5 daNm.11. Zamena zaptivnog prstena izlaznog vratila bez skidanja labirintnog prstena 1. Zaptivač i kuglični ležaj (6205 ili 6006) izbiti ka unutra­ šnjoj strani (Čepom i gumenim čekićem). 3. Zaptivač vratila upresovati u ohlađeni poklopac sa spoljne strane (koristeći čep i gumeni čekić). 3. Zameniti zaptivač.12. Odviti poklopac ležišta specijalnim ključem. 6. Četiri imbus-vijka otpustiti obrtnim ključem sa unutra­ šnjim umetkom OK 6. 2. Zamena zaptivnog prstena izlaznog vratila bez navla­ čenja na labirintni prsten 1. Poklopac izlaznog kućišta izvući izvlakačem. 9. Delove očistiti.13. 9. i 252 . 5. Skinuti poklopac kućišta koristeći dva odvrtača. Skinuti labirintni prsten. 5.9. Lakim udarcima čekića postaviti poklopac i učvrstiti ga. Ubaciti ležište u zagrejani poklopac (na 100°C). 2. Sastavljanje obaviti obrnutim redosledom. 2. 3.13. prvo skinuti desni poklopac. 1 i Sa VR-prenosnikom: 1.13. 2. Skidanje i nameštanje poklopca ležišta Bez VR-prenosnika: 1.

Skinuti poklopac kućišta. 9.15. 6.13. 4. 4. 5. momentom od 3 daNm. Skidanje i names tan je limenog čepa za nabijanje Odbiti materijal navučen na dva mesta. a u donje 350 g pol u te­ kuće masti za reduktore (»REDMA-0«). Ugraditi novi limeni čep. Odviti čep. Pritezanje pogonskog lanca 1. Zamena masti za podmazivanje u transmisiji 1. 9.13. Posle učvršćenja svih navrtki proveriti još jednom napon lanca. Dva vijka sa spljoštenom glavnom nalaze se sa druge strane kućišta. 2. Donje i gornje kućište oprati petroleumom. 253 13. Nabiti čiviju za centriranje (čekićem). Osloboditi navrtku M8 koristeći 2 viljuškasta ključa OK 3. Skinuti zaptivni poklopac (radi proveravanja napona lanca).16. Otpustiti kontranavrtku priteznog vijka. Deformacijom materijala osigurati poklo­ pac (odvrtačem ili sekačem). Učvrstiti 4 vijka moment-ključeni sa unutrašnjim umet­ kom OK 6. 9. Kontrolisati zategnutost lanca manjim odvrtačem i pri­ tegnuti vijak za zatezanje lanca. Skinuti poklopac ulaznog kućišta. Lanac treba da bude pokret­ ljiv pod odvrtačem. U gornje kućište ubaciti 150 g.13. Osloboditi oslonac.4. 2. Ubaciti novi zaptivač. 5. Odviti zaptivni poklopac. Izbiti limeni čep odvrtačem. čep za ispuštanje ulja i njihovo sedište očistiti viljuškastim ključem OK 11. 3.14. Unutrašnju stranu rav­ nomerno namazati. Podmetač ubaciti i pritegnuti čaurom ili odgovarajućom cevi. Zaptivne površine VR-kućišta ravnomerno namazati zaptivnim sredstvom ili slučnim hermetikom. 6. 5. . Zaptivne površine poklopca ravnomerno zamastiti i poklopac do polovine napuniti mašću.

Pažnja! Pri skidanju ozubljene letve — ozubljena ručica je na desnom graničniku.14. Skidanje i nameštanje zgloba upravljača 1. 3. Izvući sajlu sa ozubljenom letvom.1. 3. Pri sastavljanju potpuno naviti vijak za podešavanje u krivoj cevi — otpuštanjem navrtke. Skinuti i postaviti polugu za regulisanje (poglavlje 9.14. Odviti šestougaoni graničnik viljuškastim ključem OK 8/9. Izvući sajlu iz krive cevi. UPRAVLJAČ. 4. Odvojiti upravljač: odviti vijak Ml2 viljuškastim klju­ čem OK 19. Izvući opružnu šipku odvrtačem.2. Sa 2 viljuškasta ključa OK 19 skinuti upravljač. Pritegnuti oprugu i izvući sajlu sa regulatorom. 9. Skidanje i nameštanje upravljača 1. Kontrolisati karburator. Ručicu skinuti i names ti ti (poglavlje 9. Uvrnuti zatvarač. 7. Kad je sajla osigurana čivijom u ozubljenoj letvi najpre skinuti čiviju alatom (odvrtačem). 2.14. 9.5). Skidanje: 1. 3. Otkačiti sajlu sa ručice za regulisanje gasa. Otkačiti sajlu regulatora gasa. Odviti vijak Ml2. tako da deo sajle viri iz obloge. Postaviti zaptivni poklopac i poklopac ulaznog kućišta. Radi navlačenja plastičnih rukohvata — promeniti talk. 4. 9. Nameštanje i skidanje sajle za gas 1. Odviti poklopac karburatora (odvrtačem). 6.6.6).3. sajlu otkačiti. Izvući sajlu za gas sa regulatorom gasa. pa izvući zglob upravljača. 254 .14. 5.14. 2. 2. KOMANDE I DODATNI DELOVI 9. Sastavljanje obaviti obrnutim redosledom.14. 7.

.

31 — utikačka kutija. 21 — vijak za podešavanje. 8. 27 — vijak. 42 — navrtka . 24 — navrtka. 13 — vijak.20 — Komande. 3 — poluga ručice men jača. 10 — poluga komande menjača. 20 — navrtka. 25 — pločica. 30 — prekidač za gašenje motora. 29 — držač sajle. 34 — čaura za vezu. 4 — vijak. 40 — vijak. 7 — opruga. 22 — sajla spojnice. 36 — loptast! zglob. 9 — plastični umetak. 1 — vijak. 16 — plastični rukohvat. 19 — ručica spojnice. 9. 17 — navrtka.SI. 11 — sajla za gas. 28 — vijak. 12 — opružni lim. 38 ~ zatega. 37 — navrtka. 41 — podloška. 2 — podloška. 23 — navrtka. 33 — pod­ loška. 18 — navrtka. 39 — zaštitnik sajle. 15 — vijak. 14 — komanda za gas. 32 — navrtka. 35 — gumena obloga. 5 — vodica poluge men jača. 26 — pločica. 6 — elas­ tična čivija.

Navući sajlu u za­ štitnik i podesiti na zazor od 2 mm. podesiti poteznicu na zazor od 7 mm.21 — Slobodna dužina sajle 9. uvesti sajlu kroz zaštitnu cev i kroz otvor. odviti vijak i samoosiguravajuću navrt­ ku M8 koristeći dva viljuškasta ključa OK 13. Odviti navrtku M6 viljuškastim ključem OK 10. Izbiti poklopac ulaznog kućišta. Skidanje i nameštanje sajle za spojnicu 1. Otkačiti sajlu sa ručice. Kod livene ručice: a) skinuti oprugu za držanje sajle srednjim odvrtačem.4. SI. Kod limene ručice: a) skinuti oprugu za držanje sajle srednjim odvrtačem. Slobodna du žina sajle (si. Sajla je već skinuta (poglavlje 9. 9. d) odvojiti ručicu. b) fiksirati navrtku za podešavanje i odviti vijak za pode­ šavanje. 17 Motoik'Ultivatori 257 . 2. Paziti na povratno-pritisnu op­ rugu.14.14.14. 9. c) odviti navrtku za podešavanje. Sastavljanje obaviti obrnutim redosledom. 2. b) istisnuti navrtku za podešavanje sa kraja sajle srednjim odvrtačem. istisnuti ručicu sa upravljača.4. 9.3). Skidanje i nameštanje ručice za regulisanje 1.5.21) treba da iznosi 140 mm. e) izvući sajlu (ugradnju obaviti obrnutim redosledom). c) izvući poteznicu sajle. Otkačiti sajlu sa povra­ tne poluge specijalnim alatom.

14.4). Kada se vodica poluge komande hoda unazad mora ski­ nuti.6. Koristiti odvrtač i viljuškasti ključ OK 8. 5. Pri presovanju ručice koristiti 2 viljuškasta ključa OK 13 i srednji odvrtač. Sastavljanje obaviti obrnutim redosledom. 4. a — pritisnuti kuglastu vezu krive poluge iz sfernog le­ žišta poluge za vezu srednjim odvrtacem i skinuti poluge za vezu. 4.8. Izvući polugu komande iz ležišta preko graničnika. 2. Izvući polugu komande preko kuglastog dela iz klizača poluge.14. 3. Kod ručice livene pod pritiskom odviti vijak M6. 9.4). 4. Odviti ležište poluge komande sa 2 viljuškasta ključa OK 15. Delove očistiti i pode­ siti.14. Odviti vodicu poluge komande (vijak M8). Paziti na elastičnu podlošku. 3. Kod presovanja ručice: a — odviti zavrtanj M8 sa dva viljuškasta ključa OK 13. Skidanje i nameštanje ručice L Sajla je skinuta (poglavlje 9. 258 . 3. Skidanje i nameštanje komande men jača 1. Pažnja! Paziti na dobro postavljanje krivog osigurača na kugli i poluzi. Sajla je skinuta (poglavlje 9.7. b — istisnuti ručicu sa upravljača srednjim odvrtacem. 4.3. Pre toga izbiti graničnik.14. 2.14. b — otpustiti vijak M6 ce vas tim ključem OK10 i skinuti krivu polugu. Delove oprati i podesiti. Izvući krivi osigurač na kuglastom priključku i ležište. Pri učvršćenju ručice za reguiisanje odviti dva vijka M5. 9. Sastavljanje obaviti obrnutim redosledom. tada izbiti elastičnu čauru odgovarajućim čepom. 9. Skidanje i nameštanje komande hoda unazad 1. 2. Pri ug­ radnji upotrebiti novu elastičnu čauru.

14. Skidanje i nameštanje uljnog prečistača za vazduh 1.9.22 — Zglobni deo komande hoda unazad 9. Rezervoar za gorivo isprazniti. Gornji deo prečistača dr­ žati uspravno. 9. Odviti slavinu za gorivo i očistiti sito viljuškastim klju­ čem OK 19. 8. Paziti na elastičnu podlošku. Ulje može da isteče iz lonče ta prečistača. 2. 9. 5. Odviti 2 vijka M6 pomoću 2 viljuškasta ključa OK 10. 17* 259 . Odviti 2 vijka M8 viljuškastim ključem OK 13. 4.SI. 7. 3. Paziti na zaštitne poklopce metalno-gumemh amortizera.14. Sastavljanje obaviti obrnutim redosledom. 9.10. Odvojiti filtar za vazduh sa krivom usisnom cevi. 3. Osigurati vijke M8 pomoću sigurnosnih limova. 6. 10. Osloboditi šelnu (srednjim odvrtačem). Skinuti lonče sa uljem i odvojiti žičane elastične zakačke. Otpustiti šelnu usisne cevi (srednjim odvrtačem). 2. Odviti levi i desni sigurnosni lim. Očistiti rešetku za sipanje goriva (i ostale delove). Skidanje i nameštanje rezervoara za gorivo 1. Zatvoriti slavinu za dovod goriva i izvući crevo za gorivo sa slavinama.

Odviti 2 navrtke M6 na uvrtnjima pomoću 2 viljuškasta ključa OK 13. Sastavljanje obaviti obrnutim redosledom. Dobro oprati gornji deo prečistača uta­ panjem u dizel-gorivo. 5. Odviti 2 vijka M8X15. Zatvoriti slavinu za dovod goriva i izvući crevo za dovod goriva (srednjim od vrtačem). b — odviti 2 vijka M8 pomoću 2 viljuškasta ključa OK 13. Sastavljanje obaviti obrnutim redosledom. Navrtku pre toga osloboditi. b — odviti navrtku za učvršćenje izduvne cevi (specijalnim ključem). 6. Sastavljanje obaviti obrnutim redosledom. 7. 260 . Skinuti levi i desni def lektor. 6. osloboditi oslonac kućišta trans­ misije viljuškastim ključem OK 13. 2. 5. 3. Odviti vijak MIO X 52 obrtnim ključem sa umetkom OK 15. 4. Odviti poklopac ulaznog kućišta. Podesiti otvore na nosaču rezervoara sa okcima na mo­ toru (odvrtačem). Skidanje i names tan je izduvnog lonca i cevi 1. Napuniti lonče za ulje do donje oznake. 2.11. Pažnja: Pri skidanju može isteći ulje iz lončeta prečistača. 3. Ubaciti izduvni lonac i cev. Osloboditi šelnu na usisnoj cevi (srednjim od vrtačem).12.14. 9. Skidanje i names tan je nosača rezervoara 1. Delove očistiti i zameniti zaptivače. Pri većoj zaprljanosti — rastaviti gornji deo prečistača i dobro ga očistiti. Paziti na spojnu šelnu. 7. 5. Skinuti izduvni lonac: a — osloboditi spojnu šelnu. 8. Skinuti izduvnu cev: a — odviti navrtku M38 ili navrtku M45 (specijalnim klju­ čem). 6.14.4. Držati uspravno uljni prečistač. 4. Očistiti delove. 9.

14. Pažnja: Ako sredina otvora prolazi kroz zub izlaznog vra­ tila. 4 — vijak. rotaciona sitnilica ili glavčina mora se zaokrenuti za 180°. Odviti vijak M8x50 imbus-ključem OK 13 mm i viljuškastim ključem OK 13. Odviti krilastu navrtku. 2. Skidanje i nameštanje poklopca ulaznog kućišta 1. Pri postavljanju lako udarati dno poklopca (radi nameštanja).9. 5 — točak.13. 2. 3. SI. Skinuti poklopac i delove očistiti. Delove očistiti. Skidanje i nameštanje pneumatskih (gumenih) točko va ili delova rotacione sitnilice 1. 2 — podlog ka. 9.23 — Pneumatski pogonski točak. 1 — navrtka. tada međuzublje rotacione sitnilice ili glavčine mora da prolazi kroz sredinu otvora. Ako ne pasu ju. 3. 9.14. 6 — vijak 261 .14. 3 — poluosovina (duža). Pri sastavljanju paziti na elastične podmetače.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->