P. 1
Preradjena Verzija oVAYNIJIM Sindromima u Psihijatriji

Preradjena Verzija oVAYNIJIM Sindromima u Psihijatriji

|Views: 689|Likes:
Published by onefinemedic

More info:

Published by: onefinemedic on Nov 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

Prof Marko Munjiza, Nastavna baza za psihijatriju INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLJE, Beograd, Palmotićeva 37 e-mail: marko.Munjsbb.co.

yu, Web sajt:www.munjiza.com

NAJČEŠĆI SIMPTOMI I SINDROMI U KLINIČKOJ PSIHOPATOLOGIJI

PREDAVANJA ZA LEKARE NA SPECIJALIZACIJI IZ PSIHIJATRIJE, Šk.2007-08. godine

BEOGRAD, 2007

1

NAJVAŽNIJI VAŽNIJI PSIHIJATRIJSKI ZNACI I SIMPTOMI KOJI SE NAJČEŠĆE JAVLJAJU U KLINIČKOJ PSIHOPATOLOGIJI
Večina autora posle definicije kliničke psihopatologije, njene nuačne zasnovanosti i opisa poremećaja pojedinih psihičkih funkcija, detaljnije analiziraju pojedine kliničke entitet, odnosno psihijatrijske poremećaje i poremećaje ponašanja.Mišljenja smo da je to oblast kliničke psihijatrije koja daje šiti prikaz i opis kliničke slike,epidemioloških karakteristika, etiopatogeneze i različitih oblika terapije i tretmana ovih poremećaja. Mi se u ovom udžbeniku nismo odlučili za ovaj koncept, već nam je namera da damo prikaz vodećih simptoma i sindroma u psihopatologjji. Zbog toga smo dali pregled najvažnijih simptoma i sindroma u kliničkoj psihijatriji, kao i kraći osvrt na socijalnu patologiju i psihopatologiju, psihopatološke poremećaje kao posledidicu psihijatrijskih poremećaja i oboljenja. Kalpal HI i Sadock BJ u svom sveobuhvatnom psihijatrijskom udžbeniku iz psihijatrije navode ukupno 360 simptoma i znakova koji se sreću u psihopatologiji koji mogu biti ispoljeni kao pojedininačni ili u obliku pojedinih sindroma. Svi ovi simptomi se uglavnom nalaze i u drugim vodećim udžbenicima iz psihijatrije u odgovarajućim poglavljima i/ili indeksu pojmova. Svaki od navedenih simptoma koji ponekad imaju obeležje i psihijatrijskih sindroma mogu se sresti kod većeg broja psihijatrijskih poremećaja i oboljenja. Na primer poslednji simptom u navedenom spisku, tj. zaravljenje,nivelisane (sužene) ograničene emocije sreću se kod sledećih psihijatrijskih poremećaja: akutni stresni poremećaj, demencija, distimični poremećaj, intoksikacija sa psihoaktivnim supstancama ili u stanju apstinencijalne krize na njih, opsesivno-kompulsivni poremećaj ličnosti, posttraumatski stresni poremećaj, promena ličnosti zbog opšteg zdravstvenog stanja, shizofrenija, schizoidni poremećaj ličnosti.shizotipalni poremećaj ličnosti, velika depresivna epizoda.

1) Abecedni redosled najvažnijih simptoma u opštoj psihopatologiji
1.Agresivno ponašanje, 2.Anhedonija, 3.Anksioznost, 4.Antisocijalno ponašanje, 5.Apatija, 6.Beg ideja, 6.Depersonalizacija i derealizacija, 7.Depresivno raspoloženje, 8. Dezorganizovani govor, 9.Dobijanje na težini, 10. Grandioznost, 11.Gubitak na težini, 12 .Halucinacije, 13.Hipersomnija, 14. Iskorišćavanje u medjuljudskim odnosima, 15. Izbegavajuće ponašanje, 16. Katatonija, 17. Nekritično druženje, 18. Neodlučnost, 19.Neosetljivost na osećanja drugih ljudi, 20. Nesanica, 21. Nesposobnost održavanja pažnjeslaba koncentracija, 22. Nestabilne emocije, 23.Oblaćenje odeće suprotnog pola, 24.Odsutnost igara ili nenormalne socijalne igre u dečijoj igrai, 25. Ograničeno odlaženje od kuće, 26. Patološko laganje, 27.Oštećeno rasudjivanje, 28.Oštećenje apstraktnog mišljenja, 29. Oštećenje pamćenja, 30. Paranoidne ideje, 31. Perzistentne smetnje identiteta, 32. Potreba da se govori, 33. Povišene radne, socijalne ili seksualne aktivnosti, 34.Povišeno raspoloženje i euforija, 35. Prekomerni abuzusi hrane, 36. Psihomotorna agitacija, nemir, 37. Psihomotorna usporenost, 38. Rasejanost, 39. Razdražljivost, 40. Namerno izazvano povraćanje, 41. Samopoverdjujuće ponašanje, 42. Suicidalne ideje ili pokušaji, 43. Seksualne smetnje, 44. Smanjenje energije ili umor, 45. Snažno dezorganizovano ponašanje, 46. Socijalna izolacija, 47. Sumanutost, 48. Teškoće govora, 49. Telesne tegobe bez opšteg zdravstvenog stanja koje bi ih objasnilo, 50. Zaravljene, aplatirane, sužene ograničene emocije.Za većinu navedenih simptoma u posebnom dotatku navest ćemo najčešće psihijatrijske poremećaje i poremećaje ponašanja kod kojih se oni javljaju kao vodeći znaci i simptomi.

2

U ovom delu udžbenika dajemo osvrt na najčešće simptome i poremećaje gde se oni najčešće javljaju. Zbog pojednosavljiva teksta odlučili smo se za koncizan pregled u vidu pregledne tabele i kraći deskriptivni opis naročito važnijih psihopatoloških sindroma.

Red-ni br.
1.

Psihijatrijski znaci i simptomi
Agresivno ponašanje

Psihijatrijski poremećaji i poremećaji ponašanja u kojima se pojedini znaci i simptomi najčešće sreću
Akutni stresogeni poremećaj.Antisocijalni poremećaj ličnost,.Delirijum,Demencija,GraničniPL, Intermitentni eksplozivni poremećaj, Intoksikacija i/ili apstinencijalni sindrom kod zloupotrebe PAS,Kkratkotrani psihotični poremećaj, Manična epizoda, Paranoidni Pi,Poromećaj ophodjenja, Postraumatski stresni poremećaj, promena ličnosti zbog opšteg zdrav. stanja, Shizoafektivni poremećaj, Shizofreniformi poremećaj, Shizofrenija, Patloška lažljivost (pseudologija fantastika),Perzistentni poremećaj indentiteta i Socijalna izolacija. Akutni stresni poremećaj, Distimični poremećaj, Intoksikacija i/ili apstinencijalni sindrom na PAS, Mešovita epizoda BAP(bipolarnog afek. poremećaja),Poremećaj prilagodjavanja sa depresivnom simptomatologijom, Postramuatski sresni poremećaj, Shizoafektivni poremećaj, Shizofrenija, Shizoidni i shizotipalni PL,Velika depresivna epizoda. Agarofibija bez paničnog napad, Akutni stresni poremećaj, Anksiozni poremećaj uslovljen PAS, Anksiozni poremećaj zbog lošeg opšteg zdrav. stanja, Separacioni anksiozni poremećaj, Delirijum, Generalizovani anksiozni poremećaj, GraničniPL, Hipohondrija, Intoksikacija i/ili apst. sindrom na PAS, IzbegavajućiPL,OpsesivnokompulsivniPL, Panični napadi. Poremećaj sheme tela, Postraumatski stresni poremećaj, Socijalna fobija, Somatizacija, Specifična fobija, Sumanuti poremećaj, Velika depresivna epizoda Antisocijalni PL, Antisocijalno ponašanje dece i adolescenata, Antisocijalno ponašanje odraslih, Hipomanična epizoda, Intermitentni eksplozivni poremećaj, Intoksikacija PAS, Kleptomanija, Manična epizoda, Mešovita epizoda BPA,Zavisnost ili aspt. sindrom PAS, Piromanija, Poremećaj ophodjenja, Poremećaj prilagodjavanja sa njama ophodjenja, Poremećaj ličnosti zbog lošeg nija, opšteg zdravstvenog stanja, Shizoafektivni poremećaj, Shizofr䁥 Perzistentni sumanuti poremećaj Akutni stresni poremećaj, Ciklotimni poremećaj, Delirijum, Demencija, Distimični poremećaj, Intoksikacija i/ili apst. sindrom na PAS, Postraumatski sresni poremećaj,PL zbog opšteg zdrav. stanja, Sch, Velika depresivna epizoda Ciklotimićni poremećaj, Hipomanična epizoda, Intoksikacija PAS, Manična i Mešana epizoda kod BAP, Poremećaj raspoloženja uslovljen PAS Agarofobija bez paničnog poremećaja, Depwersonalizacioni poremećaj, Disocijativni poremećaj identiteta, GraničniPL, Intoksikacija PAS, Panični napadi, Perzistentni poremećaj percepcije uzrokovan halucinogenima, Shizoafektivni poremećaj, Shizofreniformni poremećaj, Shizofrenija Ciklotimični poremećaj,Demencija, Distimični poremećaj, Intoksikacija i/ili apstinencijalni sindrom PAS, Kratkotrajni psihotični poremećaj, Mešovita epizoda BAP, Opsesivnokompulzivni poremećaj, Panični poremećaj, Poremećaji ishrane, Poremećaj prilagodjavanja sa depresivnim raspoloženjem, Poremećaj prilagodjavanja sa anksiozno-depresivnim raspoloženjem, Posttraumatski stresni poremećaj, Shizoafektivni i Shizofreniformni poremećaj, Shizofrenija, Sumanuti poremećaj,

2.

Anhedonija

3.

Anksioznost

4.

Antisocijalno ponašanje

5.

Apatija

6. 7.

Beg ideja Depersonali-zacija ili derealizacija

8.

Depresivno raspoloženje

3

9.

Dezorganizo-vani govor, nesuvislost Dobijanje na težini

10.

Velika depresivna epizoda. Delirijum, Demencija, Intoksikacija i/ili apstinencijalni sindrom PAS, kratkotrajni psihotični poremećaj, Manična i mešovita epizoda, Mešani poremećaj jezičkog izražavanja, Shizoafektivni, Shizofreniformni poremećaj i Shizofrenija Distimični poremećaj, Intoksikacija i/ili apst. sindrom PAS, Mešovita epizoda, Shizoafektivni poremećaj, Shizofreniformni poremećaj, Shizofrenija, štetni efekti lekova, Velika depresivna epizoda

11.

Grandioznost

12. 13.

Gubitak na težini Halucinacije

14.

Hipersomnija

15.

Zloupotreba medjuljudskim odnosima izbegavajuće ponašanje Katatonija

u

Delirijum,Demencija,Hipomanična epizoda,IntoksikacijaPAS, psihotični poremećaj, Manična i mešana epizoda, narcistički PL, raspoloženja prouzrokovan PAS, zbog lošeg opšteg zdrav. stanja, poremečaj zbog lošeg opšteg zdrav. stanja, Shizoafektivni p Shizofreniformni poremećaj, Shizofrenija, Sumanuti poremećaj Mentalna anoreksija, Distimični poremećaj, Hipomanična epizoda, Intoksikacija PAS, manična i mešana epizoda, Velika depresivna epizoda Delirijum, Demencija, Intoksikacija i/ili apst. sindrom PAS, Tranzitorni psihotični poremećaj, Manična ili mešana epizoda, Perzistentni poremećaj percepcije uszorkovan halucinogenima, Psihotični poremećaj zbog lošeg opšteg zdrav. stanja, Shizoafektivni, shizofreniformni i shizofreni poremećaj, velika depresivna epizoda, Umišljeni poremećaj, Simulacija. Delirijum, Distimični poremećaj, Hipersomnija kod drugih mentalnih poremećaja, Intoksikacija i/ili apst. sindrom PAS, Narkolepsija, Parasomnije, Poremećaj cirkadijalnog ritma spavanja, Poremećaj spavanja uslovljen PAS, Poremećaj spavanja vezan za disanje, Poremećaj spavanja zbog lošeg opšteg zdrav. stanja, primarna hipersomnija, primarna insomnija, Shizoafektivni, sihozofreniformni i shizofreni poremećaj,Neodredjeni štetni efekti lekova, Velika depresivna epizoda Antisocijalni PL, Ciklotimni poremećaj, Granični PL, Hipomanična epizoda, Intokasikacija PAS, manična i mešana epizoda, Narcistički PL, Zavisnost ili zloupotreba PAS, patološko kockanje, Poremećaji ophodjenja, Simulacije, Umišljeni poremećaj

16.

17.

18.

Nekritično druženje

19. 20.

Neodlučnost, Ambivalenicija Bezosećajnost na Antisocijalni PL, Aspergerov sindrom, Autistični poremećaj, Dezintegrativni poremećaj u detinjstvu, Narcistički PL, Zavisnost na osećanja drugih ljudi

Akutna distonija zbog neuroleptika, Katatoni poremećaj zbog lošeg opšteg zdrav. stanja, Tranzitorni psihotični poremećaj, Manična i mešana epizoda kod BAP, Maligni neuroleptički sindrom, Medikamentozni parkinsonizam,Shizoafektivni i shozofrenoformni poremećaj,Shizofrenija, Velika depresivna epizoda. Ciklotimni poremećaj, Demencija, Hipomanična epizoda, Histrionični PL, Intoksikacija PAS, manična i mešana epizoda, Poremećaj reaktivnog vezivanja u dojenačkom ili ranom detinjem periodu, PL zbog opšteg zdravstvenog stanja Demencija, Distimični poremećaj, Opsesivno-kompulsivni PL, Zavisni PL, Shizoafektivni, shizofreniformni i shizofreni poremećaj, Velika depresivna epizoda.

PAS, parafilije, Patološko kockanje, Poremećaj ophodjenja, Rettov sindrom, Shizoafektivni, shizofreniformni i shizofreni poremećaj,

4

Intoksikacija i/ili apst. Demencija. Oštećenje apstraktnog mišljenje Oštećenje pamćenje 31. stanja. Simuliranje. Mentalna retardacija. Konverzivni poremećaj. zaključivanje 29. Hipomanična epizoda. Shizoafektivni. Intoksikacija i/ili apst. Disocijativna amnezija. Sumanuti poremećaj. sindrom na PAS. Rettov sindrom Agarofibija bez panike. Shizoafektivni Shizofrenoformni i shizofreni poremećaj. Paranoidne ideje 32. Demencija. Mentalna retardacija. Distimični poremećaj. Mesečarenje (somnabulizam). Poremećaj reaktivnog vezivanja u detinjstvu. Velika depresivna epizoda. Deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj. Perzistentne identiteta smetnje Povećan impuls za govorom. Delirijum. Hipomanična epizoda. 33. Problem identiteta. Generalizovani anksiozni poremećaj. Shizoafektivni. Intoksikacija i/ili apst. shozofreniformi i shizofreni poremećaj. 24. Promena ličnosti zbog lošeg opšteg zdrav. Velika depresivna epizoda Delirijum. Nesanica 22. Poremećaj polnog identiteta. Paranoidni PL. Shizoafektivni. Panični poremećaj sa agarofobijom. Delirijum. velika depresivna epizoda. shizofreniformni i shizofrene poremećaj. Somatizacija. Manična i mešana epizoda. Dezintegratvni poremećaj u detinjstvu. Velika depresivna epizoda. tranzitorni psihotični poremećaj. Akutni stresni poremećaj. Promena ličnosti zbog lošeg opšteg zdrav. Shizofreniformni i Shizofreni poremećaj. Porermećaj spavanja zbog zloupotrebe PAS. Shizoafektivni i Shizofreniformni 5 . Insomnija zbog lošeg opšteg zdrav. Umišljeni poremećaj 27. Anksiozni separacioni poremećaj. Intoksikacija i/ili aspt. Izbegavajući PL. manična epizoda. Granični PL. Intoksikacija i/ili apst. 25. Poremećaj cirkadijalnog ritma spavanja. Amnestički poremećaj. Delirijum.ne-kritično Demencija. Insomnija povezana sa drugim mentalnim poremećajima. neodredjeni štetni efekti lekova. Delirijum. Hipomanični poremećaj. Antisocijalni PL.Deficit pažnje/Hiperaktivni poremećaj. sindrom na PAS. Autistični poremećaj.21. Paranoidni PL. Oblačenje odeće suprotnog pola Osustvo igre ili nenormalne socijalne igre u ranom detinjstvu Ogranićeno odlaženje od kuće Shizoidni i shizotipalni poremećaj. granični PL. Dosicijativni poremećaj identiteta. stanja. logoriočnost Kratkotrajni. Disocijativne fuge. Zavisnost ili zloupotreba PAS. Promena ličnosti zbog lošeg opšteg zdrav. Transvetitski fetišizam Aspergerov sindrom. sindrom na PAS. Velika depresivna epizoda Ciklotimni poremećaj. sindrom na PAS. Intoksikacija PAS. Intoksikacija i/ili apst. sindrom na PAS. Disocijativni poremećaj identiteta. Nesposobnost održavanja pažnje/slaba koncentracija Nestabilne emocije 23. Generalizovani anksiozni poremećaj. Hipomanična epizoda. shizofrenoformni i shizofreni poremećaj. Velika depresivna epizoda Akutni stresni poremećaj. Postraumatski sresni poremećaj. Ciklotimni poremećaj.Ciklotimni poremećaj. shizofreniformi i shizofereni poremećajShizotipski poremećaj. Demencija. Intoksikacija i/ili apst. Poremećaj ophodjenja. Granični PL. Patološko laganje (pseudologija fantastika) AntisocijalniPL. Demencija. Primarna insomnija. Patološko kockanje. Posttraumatski stresni poremećaj. Amnestički poremećaj. 30. Oštećeno. Posttraumatski stresni poremećaj. Indukovan psihotični poremećaj. sindrom na PAS. 28. Poremećaj ophodjenja. Delirijum. manična i mešovita epizoda BAP. Schizotipski PL. Delirijum. Velika depresivna epizoda. Mešovita epizoda BAP. stanja. Socijalna i specifična fobija. Shizoafektvni. Distimični poremećaj. Nočne i nočni strahovi more. Poremećaji spavanja zbog disanja. stanja. Manična i mešovita epizoda BAP. manična i mešana epizoda BAP. Shizoafektivni. Akutni stresogeni poremećaj. Ciklotimni poremećaj. sindrom na PAS. 26. Sumanuti poremećaj Disocijativna fuga.

Vaginizam. stanja Abuzusi hrane "Preždera-vanje u atacima. Intoksikacija i/ili apst.erektilna disfunkcija. Ciklotimni poremećaj. Intoksikacija i/ili apst. Intoksikacije i/ili apst. Tentamen suicidi 43. Parafilije. sindrom na PAS. Generalizovani anksiozni poremećaj. Mešovita epizoda BAP. Generalizovani anksiozni poremećaj. Neodredjeni somatoformni poremećaj. Povišene socijalne. Sumanuti poremećaj. Poremećaj prilagodjavanja. Hipomanična epizoda. Shizoafektivni. Shizoafektivni. Trihotilomanija. Psihomotorna Demencija. Patološko kockanje. Distimični poremećaj. Manična i mešovita faza BAP. sindrom agitacija. sindrom na PAS. Deficit pažnje/Hiperaktivni poremećaj.impotencija. poremećaj sa smanjenjem seksualne želje. stanja. Seksualne smetnje zbog opšteg zdrav. promena ličnosti zbog lošeg opšteg zdrav. Bulimija nervoza. Mentalna retardacija. Deficit pažnje/ Hiperaktivni poremećaj. Poremećaji ophodjenja. Medikamentozni parkinsonizam. Simuliranje. Poremećaj sek. Prevremena ejakulacija. Delirijum. Mešovita epizoda BAP. Poremećaji sa stereotipnim pokretima. Delirijum. Velika depresivna epizoda Averzivni seksualni poremećaj. Intoksikacija sa PAS. Posttraumatski stresni poremećaj. Dispareunija. Antisocijalni PL. 36. sindrom na PAS. Neodredjeni štetni efekti lekova. Smanjenje energije ili umor zbog PAS. Intoksikacija i/ili apst. stanja. 37. Shizofreniformni i Shizofreni poremećaj. Bulimija nervoza. libida. Intoksikacija i/ili apst. Seksulani mazohizam. Poremećaj raspoloženja uslovljen PAS. Intoksikacija i/ili apst. Poremećaj raspoloženja prouzrokovan PAS. Deliriju. Velika depresivna epizoda. Ciklotimni poremećaj. manična i mešovita epizoda BAP. Poremećaj orgazma kod muškaraca/žena. Shizofreniformni i Shizofreni poremećaj. Ciklotimni poremećaj. Demencija. 35. Granični PL. 42. Umišljeni poremećaj sa pretežno telesnim znacima i simptomima. Poremećaj ophodjenja. Granični PL. radne i seksualne aktivnosti (Povišeni voljnonagonski dinamizmi) Povišeno raspoloženje. Umišljeni poremećaj sa pretežno telesnim znacima i simptomima Disocijativni poremećaj identiteta. Hipomanična epizoda. Granični PL. koncentracija Razdražljivost slaba Ciklotimni poremećaj. Akutni stresni poremećaj. sindrom zbog PAS. Seksualne smetnje prouzrokovane PAS. Posttraumatrski stresni poremećaj. Manična ili mešovita epizoda BAP. Pervazivni razvojni poremečćaj. ejakulacija prekoks.uzbudjivanja kod žena. Distimični poremećaj. sindrom zbog PAS. 38. Demencija. Shizofreniformni i Shizofreni poremećaj. 44. sindrom na PAS. Problemi u odnosima. Delirijum. Intoksikacija i/ili apst. 39. nemir Psihomotorna usporenost. sindrom na PAS. Promena 6 . Granični PL. Psihoseksua-lne smetnje 45. Kratkotrajni tranzitorni psihotični poremećaji. manična i mešovita epizoda BAP. Parasmonije. Intoksikacija i/ili apst.34. Poremećaj osećanja boli. Hipomanična epizoda. Mentalna anoreksija. sindrom na PAS. Shizofrenija. Shizoafektivni. Distimični poremećaj. Simuliranje. Katatoni poremećaj zbog lošeg opšteg zdrav. 40. Shizoafektivni. Poremećaji spavanja vezani za disanje. euforija poremećaj. Velika depresivna epizoda. Namerno povraćanje izazvano Samopovre-djujuće (parasuici-dalno) ponašanje Pokušaji samoubistva. manična i mešana epizoda BAP. Primarna hipersomnija. Seksualna zloupotreba. inhibiranost Rastrojenost.nale-tima" Akatiza uslovljena lekovima. Sumanuti poremećaj. Hipomanična epizoda. Narkolepsija. Shizofrenoformi i Shizofreni poremećaj. Intoksikacija i/ili apst. Hipomanična epizoda. 41. Anoreksija nervoza (Mentalna anoreksija). Poremećaj prilagodjavanja. Velika depresivna epizoda. Poremećaji erekcije kod muškaraca.

Shizofrenija. demencija. Anksiozni poremećaj zbog separacije. B) VAŽNIJI PSIHIJATRIJSKI SINDROMI U KLINIČKOJ PSIHOPATOLOGIJI U ovom delu tekstu navedeni su važniji sindromi u kliničkoj psihopatologiji. Demencija.. sindrom na PAS. Problemi sa apetitom. tranzitorni psihotični poremećaj. slike 7 . Shizofrenija. Dezintegrativni poremećaj u detinjstvu. Ovde ćemo navesti u tabelarnom obliku samo 50 važnijih znakova i simptoma. Autistični poremećaj. Shizoafektivni i Shizofreniformni poremećaj. Cilj ovog poglavlja je da se da prikaz za samo klinički važnije znakove i simptome kako za lašče snalaženje u dijagnostici psihijatrijskih poremećaja i poremećaja ponašanja. To naravno ne znaći da i drugi psihijatrijski znaci i simptomi nisu važni u kliničkoj praksi. Neodredjeni šetetni efekti lekova. Izbegavajući PL.Izlaganje je sistemativovano prema redosledu njihovog objavljivanja u stručnoj literaturi. Konverzivni poremećaj. Shizotipalni PL.46. Sumanutost 49. Neodredjeni somatoformni poremećaj. Autistični poremećaj. Distimični poremećaj. Panični napadi. Manična i mešovita faza BAP. Danas u praktičnoj psihijatriji razlikujemo u cilju boljeg upoznavanja:simptome bolesti. Veoma ozbiljno dezorganizo-vano ponašanje Socijalna izolacija 47. 48. Delirijum. Demencija. Velika depresivna epizoda. Shizoafektivni i Shizofreniformni poremećaj. Psihotični poremećaj uslovljen PAS. Intoksikacija i/ili apst. Mucanje. Demencija. Fonološki poremećaj. Generalizovani anksiozni poremećaj. Shizofrenija. Oni se u svakodnevnoj kliničkoj praksi ipak mnogo redje sreću. Shizofrenija. Shizoidni PL. Dezintegrativni poremećaj u detinjstvu. Psihotični poremećaj zbog PAS. ličnosti zbog opšteg zdrav. U kliničkoj praksi takodje je značajno koji od navedenih znakova i simptoma se javljaju kod pojedinih psihijatrijskih poremećaja i poremećaja ponašanja. Indukovani psihotični poremećaj. Tik. Telesne tegobe bez opšteg zdravstvenog stanja koje bi ih mogle objasniti Zaravljene/ sužene/ ograničene emocije 51. Sumanuti poremećaj. Bulimija nervoza. Intoksikacija i/ili apst. sindrom na PAS. Mešoviti poremećaj jezičkog sporazumevanja i izražavanja. stanja. Promena ličnosti zbog lošeg opšteg zdrav. Shizoafektivni i Shizofreniformni poremećaj.sindrome (grupe simptoma). stanja. Akutni stresni poremećaj. Aspergerov sindrom. Velika depresivna epizoda. Kratkotrajni. Delirijum. tako i za diferencijalnu dijagnozu ovih stanja. sindrom na PAS. Poremećaj jezičkog izražavanja. Shizoafektivni i Shizofreniformni poremećaj. sindrom na PAS. Rett-ov poremećaj. Hipohondrija. Obuhvačen je period od druge polovine prošlog veka do početka 21 veka. Shizofrenija. Opsesivno-kompulsivni PL. U prethodnom poglavlju psihijatrijsi znaci i simptomi razmatrani su u kontekstu poremećaja pojedinih psihijčkih funkcija. Shizoafektivni i Shizofreniformni poremećaj. Aspergerov poremećaj. Shizoidni i Shizotipalni poremećaj Delirijum. Shizofrenija. Velika depresivna epizoda. Somatizacija. sindrom na PAS. stanja. Kratkotrajni. Intoksikacija i/ili apst. Posttraumatski stresni poremećaj. promena ličnosti zbog opšteg zdrav. Mešovita epizoda BAP. Poremećaj osećanja bola. Velika depresivna epizoda. Shizofrenija. Velika depresivna epizoda. Rett-ov sindrom. Sumanuti poremećaj. Poremećaj sheme tela. Anoreksija nervoza (mentalna anoreksija). Intoksikacija i/ili apst. Shizoafektivni i Shizofreniformi poremećaj. Intoksikacija i/ili apst. Psihotični poremećaj zbog lošeg opšteg zdravstvenog stanja. Konverzivni poremećaj. tranzitorni psihotični poremećaj. Problemi sa govorom 50.

da je njihova povezanost odredjena ne samo anatomski. imaju karakter odredjene tipičnosti.Težnja svakog lekara psihijatra. 1. orjentacije. npr. tumora. encefalitisa. gubitkom apetita. a i stručni zadatak. somatskih. mišljenja.Od sindroma i njihovog zakonitog smenjivanja oblikuje se klinička slika psihijatrijske bolesti. nekomunikativnošću. Večina psihijatrijskih sindroma zbog manifestne ili latentne opasnosti po bolesnika.sindroma. Neproduktivni sindromi. koja se u kliničkoj slici manifestuje tzv "negativnim" psihopatološkim fenomenima: opštom usporenošću. S druge strane večini duševnih bolesnika sa jednim ili više psihijatrijskih sindroma mora se ordinirati terapija često puta po hitnom postupku iz razloga što predstavljaju opasnost po sebe. agresivnošću i sl. te na ovo uvek treba obratiti pažnju u okviru dijagnostičkih potreba. Zbog toga se terapija u početku ne vodi prema nozološkim kategorijama u dijagnostici. Sindromi zaslužuju da se na njih posebno osvrnemo.slike bolesti postavi dijagnozu nekog poremećaja. Slikama bolesti nazivamo odredjene grupe simptoma i sindroma. opštom uzbudjenođu. okolinu ili materijalne vrednosti. emocija. povišenom afektivnom tenzijom. 3. Sindrom je tipičan spreg kliničkih znakova. okolinu i imovinu pripada urgentnoj psihijatriji. druge. kako bi onda mogao odrediti prognozu i terapiju.iz praktičnih razloga u psihijatriji pri dosadašnjim.U stručno-naučnim psihijatrijskim studijama nije to tako jednostavan problem. od koji ni danas nisu upoznati. inteligencije. libida. koja se osim kod schizofrenije može javiti kod drugih bolesti. Sindromi i njihovo dosledno smenjivanje manifestuju osobenosti patoloških promena u delatnosti mozga i zakonomernost njihovog razvitka. već prema tzv "vodećim sindromima" psihoze i/ili drugog mentalnog poremećaja ( target sindrom).jer se čini.nazivamo pojedine poremećaje u sferi svesti. koje lekar daleko lakše uočava. ravnodušnošću ili depresijom. a zatim i prepoznaje kao sindromsku celinu u okviru postoječih psihijatrijskih ispoljavanja.Svaki vodeći sindrom predstavlja u suštini karakterističnu kombinaciju dominantnih simptoma.tipičnost u prevladavanju pojedinih sindroma nad drugima i 8 . psihičkih ili samo psihičkih koji se javljaju istovremeno u odredjenom trenutku. Formiranje preciznog dijagnostičkog stava prema nozološkim kategorijama u psihijatriji najčešće je vezano za duževremeno praćenje bolesnika i korišćenje raznih pomoćnih metoda.U psihijatrijskim sindromima podrazumevamo grupu različitih simptoma koji se javljaju zajeno po odredjenoj zakonitosti i na taj način. 4. neistrajnošću i sl. Simptomima ili znakovima bolesti. padom volje i interesovanja. da na osnovu simptoma. psihomotornim nemirom. I danas se vode vrlo pažljive diskusije da li je današnja klasifikacija psihijatrijskih bolesti naučno opraavdana. Radi lakše orjentacije u "sindromskoj dijagnostici". a podsećaju na psihijatrijsku nozološku jedinicu. nekog nozološkog entiteta u smislu sistemske specijalne psihijatrije.bolesti i bolesti kao nozološke jedinice.simptoma. nagona. uobičajenim nozološkim jedinicama kako su definisane u ICD-10 ili u DSM-IV. Neproduktivni sindromi karakteristični su po tome što u većini psihičkih funkcija postoji inhibicija.Kliničkoj manifestaciji svake psihijatrijske bolesti svojstveno je preovladavanje jednih sindroma nad drugima i karakteristična zakonomernost njihovog smenjivanja.Bez obzira na pomenute varijacije. volje. Mi danas ostajemo. 2. Produktivni sindromi karakteristični su po tome što u većini psihičkih funkcija postoji ekscitacija koja se u kliničkoj slici manifestuje produkcijom tzv pozitivnih psihopatoloških fenomena: halucinacijama.Tako govorimo o schizofrenoj slici. shvatanja. u sferi somatskog i posebno neurološkog kao što je i prikazano u prvom delu ovog priručnika. Produktivni sindromi i 2. psihijatrijske sindrome neki autori dele na dve grupe: 1. opažanja. nego i patološkofiziološkim i patološkopsihološkim faktorima. Treba istaći da "kliničke slike" obe grupe ovih sindroma da se mogu sresti u svim varijacijama od najlakših do najtežih. sumanutostima. Svim psihijatrijskim bolestima svojstvene su i raznovrsne individualne varijacije koje se odražavaju i uspecifičnoj kliničkoj slici sindroma i u redosledu njihovog smenjivanja.

ubrzan tok misli.Mešani sindrom. bojažljivošću. strahom. Emocionalne promene predstavljaju obaveznu komponentu svakog simptoma ili sindroma psihijatrijskog poremećaja. gde se gubi potpuno sećanje.jamais vu.Manični sindrom: veselo povišeno raspoloženje.somnolencija (laki stepen somnolencije naziva se obnubilacija svesti). javljaju se depresivne sumanute ideje sa karakterom samooptuživanja i osećanja krivice.c) mišljenje u većoj ili manjoj meri nepovezano.optička alestezija(kada izgleda da predmet nije tamo gde je).otežanoj fikasciji ili u potpunoj nemogućnosti percepcije.oniroidni sindrom(obilje fantazija). 3.koji se odlikuju 9 . a pod uticajem sumanutosti.mestu i prema drugim osobama.stereotipnost njihovog javljanja svojstveni su svakoj psihijatrijskoj bolesti i obično se održavaju dovoljno stabilno.poremećena je i percepcija prostora i vremena.marko i mikropsija. 5.U depersonalizaciju se ubrajaju samo naročiti poremećaji svesti o sebi.d) upamćivanje tekućih dogadjaja i subjektivnih doživljavanja je otežano.Sindrom derealizacije:bolesniku okolina izgleda promenjena. 2)Emocionalni sindromi: 1.Halucinacije su često praćene strahom.Sindrom halucinoze: prisustvo halucinacija bez izmenjenosti funkcije svesti.Depresivni sindrom: potišteno raspoloženje. 4.sindrom amencije (nepovezanost i zbunjenost).Ovo poslednje i omogućava kliničku diferencijaciju i delimično klasifikaciju različitih psihijatrijskih poremećaja. uznemirenost praćena panikom. verbigeracijom. 2.b) dezorijentacija u vremenu. U sindrom pomućenja svesti spadaju: 1. halucinacija i afektivne napetosti u ovim stanjima se izvršavaju različiti opasni postupci). inhibicija motorike do stepena stupora. Uvde neki autori ubrajaju anksiozno-depresivni sindrom. 3. motorni nemir.optička bura(sve ono što ga okružuje nalazi se u burnom kretanju).Za odrerdjivanje stanja pomućenja svesti odlučujući značaj ima utvrdjivanje svih nabrojanih simptoma ukupno.U ovaj sindrom mogu se uključiti i sledeće pojave:metamorfopsija.pristup psihijatrijskim sindromima u ovom tekstu je pretežno fenomenološki bez posebnog osvrta na psihodinamski. Sećanje o periodu pomućenju svesti ili je delimično ili potpuno otsutno.3.deja vecu.delirantni sindrom.bipolarni poremećaj: učešće pojedinih maničnih i depresivnih simptoma. amnezija.sociodinamski ili neke druge modele koji su značajni za različite modele psihijatrijskih poremećaja i oboljenja.deja vue. 3) Sindrom poremećaja percepcije 1.2. I PODELA PSIHIJATRIJSKIH SINDROMA RUSKIH AUTORA IZ KASNIH 60-TIH I TOKOM 70-TIH GODINA XX VEKA 1)Sindromi pomućenja svesti: a) Odvojenost od realnog sveta koja se izražava u nejasnoj percepciji okoline.motornim nemirom i ponekad "slikovitom"sumanutošću.sumračni sindrom( prekid toka svesti.Sindrom depersonalizacije:poremećena svest o sebi(osećanje izmenjenosti Ja). apatični sindrom. 2.oštećeno ili potpuno isključeno pravilno rasudjivanje.nerealna.

ide sa sumanutošću proganjanja i uticaja. osećanja. Najčešći je kod schizofrenije. prisilne misli. 4) Sumanuti sindromi 1. pretvaranje misli u unutrašnji govor. depresivni. 4.Halucinatorno-paranoidni sindrom: odlikuje se prisustvom poremećaja percepcije koji daju materijal za sumanutu interpretaciju okoline. Sama sumanutost nema sistematizovani karakter. Znaci ovog sindroma su različiti-asocijativni automatizam. pojava cenestopatija. Paranoidna hipohondrija-neosporno ubedjenje da se boluje od neizlečive bolesti što je praćeno čitavim nizom "dokaza". 5) Deluzioni sindromi 1.otudjenjem svojih misli. dobijaju odgovore u vidu bezvučnih misli. organski.Javlja se bez pomućenja svesti. 4. shizofreni.Ovde spadaju i pseudohalucinacije i otudjenje emocija. bolesnika. 3. uverenje da drugi znaju njegove misli. protestuju. polimorfnija.U taj oblik automatizma spadaju i verbalne motorne pseudohalucinacije.Paranoidni sindrom: Karakteriše se razvijanjem sistematizovane sumanutosti pri jasnoj svesti i odsutnosti halucinacija. vode sa njima diskusije. Ovde se ubraja automatsko mišljenje. Depresivna hipohondrija-postojanje beznadežne ubedjenosti u postojanje teške bolestišto je praćeno sniženim raspoloženjem.Svi pokreti i sve aktivnosti se ne ostvaruju po sopstvenoj volji već kao rezultat uticaja sa strane. Kinestetski automatizam-otudjenost pokreta i radnji.Sindrom Cotard-a( Kotarov sindrom): odlikuje se izrazitim depresivnim i i hipohondričnim nihilističkim sumanutim idejama grešnosti. Zajedno sa tim zapaža se izvesna zakonomwrnost u specifičnostima kliničke slike svih navedenih sindroma:što je intenzivnija. prisilno prekidanje misli. halucinacija. ali se javlja i kod organskih i simptomatskih psihoza.primanje "glasova"često percipiranih kao eho sopstvenih misli.afekta i delatnosti.karakteriše se time što se sva doživljavanja ne primaju kao svoja preživljavanja.Hipohondrični sindrom: Može da ima različite oblike. 5. aktivnosti.koji se upliće u ličnost pacijenta. Bolesnici misaono opšte sa progoniteljima.Parafreni sindrom: sistematizovan sumanutost proganjanja i uticaja sa fantastičnim idejama veličine. Cenestopatski automatizam se izražava u raznovrsnim krajnje neprijatnim osećanjima koji su praćeni sa osećanjima da su specijalno izazvani sa ciljem uticaja na bolesnika.osećanjem unutrašnje promenjenosti svoga Ja.Boesniku izgleda kao da ne postoji. Mnogi od navedenih sindroma iz ove grupe u evolucji bolesti se smenjuju sukcesivno. prisilna sećanja.uz ovo je javljaju poremećaji percepcije i spora dezintegracija psihe. voljom nekoga sa strane.Stupor: psihogeni. pseudohalucinacijama sa osećanjem ovladavanja i i otkrivenosti. utoliko je formiranje sumanutosti manje.Sindrom psihičkog automatizma: sličan je sindromu depersonalizacije. 10 .Opsesivna hipohondrija -osečaj da će se razboleti od neizlečivih bolesti.tj izvršenje govornog akta pod uticajem sa strane.kod njega se remeti percepcija telesne sheme. propasti sebe i sveta. ozvučenje sopstvenih misli. prisilne slike. 2. Sve pojave psihičkog automatizma su obično praćene sistematizovanom sumanutošću proganjanja i uticaja. Ova činjenica govori o zajedničkom patogenizmu. misli. već nešto što se javlja neovisno od njega. pseudohalucinacija i drugih fenomena psihičkog automatizma. unutrašnjih glasova.za sumanutost uticaja i proganjanja.

Akinezija: razlikuje se od stupora time što su isključeni samo voljni pokreti. eholalija. mutizam.umerena.Mentalna retardacija (oligofrenije): Nedovoljno razvijena psiha a ne njena destrukcija kao kod demencije. impulsivne radnje). sniženim raspoloženjem i nizom somatskih poremećaja vezanih za vegetativne disfunkcije. vezan za psihičke poremećaje (dezintegracija aktivnih funkcija i mišljenja). afektiviteta i sl. teška. 3. srednja. 7) Sindromi oštećenja kod difiznih destruktivnih procesa CNS-a 1. Za mentalnu retaradciju važne su još dve osobine:osustvo progredijentnosti. ehopraksija. dezorganizacijom i konfabulacijama pri relativnoj očuvanosti mišljenja.pri čeme se sva pažnja pacijenta koncentriše na osećanje u ovim i onim delovima tela i celokupno ponašanje se brigom za svoje zdravlje. već se radi o astenizaciji psihe. 11 . 8) Neurotski sindromi Neurotski sindromi se odlikuju time što kod njih ne postojie formalni psihotični poremećaji. ličnosti i očuvanosti ponašanja bolesnika. na pr. debilnost.fiziološka tupost.duboka i mentalna retardacija neoznačene težine. Smanjenje intelektualnog deficita smanjuje sposobnost kritičnosti prema samom sebi. svojoj bolesti. tako i prema okolini. idiotija i kretenizam. grimasiranje. U Engleskoj se smatra za ozbiljnu stručnu grešku u koliko osobi sa demencijom ne dajemo i antideprersivnu terapiju u trajanju od najmanje šest meseci. 1.). 2. Reverzibilnost tih faktora dovodi do popravljanja kliničke slike demencije. straha i radnji. Karakterističan je za Koraskovljevu psihozu i senilna oboljenja. katalepsija. i ne samo nerazvijenost psihe već često i organizma.Amnestički sindro: karakteriše se oslabljenom sposobnošću upamćivanja. pri stimulaciji sa strane bolesnici se pokreću. Navedeni stepeni mentalne retardacije obuhvataju sve moguće prelaze od najtežih slućajeva skoro potpunog osustva psihičkih funkcija do stanja bliskih normali. Ponekad se demencija fenomenološki može prikazivati izrazitijom. 2. Poremećaj psihomotorike je pri tome pretežno ekstrapirmidnog karaktera. nego što jeste kao posledica nadovezivanja dopunskih faktora (poremećaj svesti. afektivnim poremećajima i različitim vegetativnim simptomima.u oskudnosti materijala psihe i njene produktivnosti sa progredijentnim tokom sa izuzetkom pseudodemencija.Hipohondrični sindrom: preuveličavanjem stvarnih ili zamišljenih oboljenja.2. 4.ili klasična podela na: umerena.Katatoni sindrom: spajanje hiperkineznih i stuporoznih simptoma (negativizam. 3.Opsesivni sindrom: Povezivanje opsesivnih misli.Hiperkinezija: Nemotivisano motorno uzbudjenje koje ima prisilni karakter.imbecilnost i teška. 6) Sindromi mentalne nerazvijenosti( subnormalnosti) 1. težom.Astenički sindrom: Izražava se razdražljivom slabošću sa povišenom osetljivošću i zamorljivošću. stereotipija.Uobičajena je podela na pet stepeni: blaga.Sindrom demencije Demencija se izražava u slabljenju mišljenja i pamćenja.

Ne radi se o destruktivnim procesima koji se mogu odrediti patoanatomski. Odbijaju da hodaju. U katatonom stuporu motorna aktivnost bolesnika je potpuno ili delimično zakočena. stoje.leže čuteći i nepokretno. Mimika je jednolična. tzv. koji ase karakteriše trijasom: a) asocijalnim ponašanjem.9) Sindromi vezani za poremećaje ličnosti Karakterišu se disharmonijom psihičkih svojstava i neadekvatnošću reakcije na spoljne stimuluse.unutrašnji negativizam ili zauzimanje suprotnog stva od onoga što se bolesniku sugeriše. čuće ili stoje tako da svojom neporetnošću i beživotnim izgledom liče na spomenike. Ovde spadaju:Veliki. sede. Obično na pitanja daju besmislene odgovore. maladaptivnost i neadekvatnost reakcija menjaju se i kolebaju u toku života u zavisnosti od socijalnih i drugih faktora. koliko imaju ruku. pošto su te osobenosti. Pseudodemencija i slična stanja izražavaju biološko-primitivne reakcije i instiktivno bekstvo od nepovoljnih i ugrožavajućih situacija. njima takodje nisu svojstveni psihotični fenomeni sem kada dodje do dekompenzacije i dezintergracije ličnosti pacijenta. Oni dugo zadržavaju jedan.Medjutim. tj odbijanje svake sugestije sa strane. karakteristike svojstva karaktera. b) nemogućnošću stvaranja i održavanja dugotrajnih afektivnih veza sa drugim osobama i c) nemogućnošću prihvatanja odredjene socijalne uloge. Boesnici ne znaju svoje ime. danima mogu da leže u krevetu. grand mal napad. koliko im je godina. Narkolepsija. 10) Sindrom pseudodemencije Ovaj sindrom odlikuje se sključenjem intelektualne aktivnosti koja podseća na saboumnost dubokog stepena. često bizaran položaj. U poslednje vreme se sve češće govori o psihopatskom sindromu. Pseudodemencija može biti dugotrajna i prekida se posle promene sitacije.sindrom približnih odgovora. Histrionični napadi. njihova disharmoničnost. poremećaji u perifernoj cirukalciji. Od hrane se ne odriću i čisti su. Odgovarajuće osobenosti ličnosti postoje u datom subjektu u većem ili manjem stepenu u toku celog života. 11) Spazmodični sindromi Napadi se nazivaju paroksizmalno nastupajuća i brzo prolazeća patološka stanja sa pomućenjem svesti čak i do potpunog gubitka i grčevima ili drugim automatskim pokretima. 12) Akuni katatoni sindrom Akutni katatoni sindrom fenomenološki može da se manifestuje u jednoj od kliničkih formi: katatoni stupor i katatono uzbudjenje. tj strukture ličnosti. osobenosti poremećaja ličnosti. tj aktivno suprostavljanje svemu onome što se od bolesnika traži da učini i 12 . Kataleptički napadi. Ne poznaju predmete i ne mogu da se služe. Djeksonovi napadi. koriste s njima. odnosno katatona pomama. usled čega se izvitoperuje ponašanje u većoj ili manjoj meri i otežava aktivno prilagodjavanje subjektima okolne sredine. prstiju. Kao posledica dugotrajnog stajanja često se pojavljuju edemi. često padaju u stanje stupora. na ubode ne reaguju. negativizam.aktivni negativizam. pa ako im se to dozvoli. U suštini radi se o amnormalnim varijantama ličnosti. veoma čest simptom katatonog stupora može da se manifestuje u nekoliko kliničkih oblika:spoljni negativizam. Parcijalni epileptički napad.

epileptičnih stanja.viće udara. izdvojen je jedan klinički entitet koji se po svom toku. Sličnost sa pravim katatonim sindromom predstavlja ozbiljan problem u razgraničavanju i često zahteva pažljivo opserviranje bolesnika. da li o nekom posebnom obliku schizofrenije koja se javlja u kasnijoj životnoj dobi ili o atipičnom obliku paranoje. simptomatskih psihoza. dobija se utisak da bolesnik pažljivo prati razgovor o njemu. cocain. zatim kod mentalno retardiranih osoba. eholaliju. piperazin. poremećaj je nazvan parafrenijom. hroničnih organskih psihosindroma. II PSIHIJATRIJSKI SIMPTOMI I SINDROMI DOMAĆIH AUTORA U DRUGOJ POLOVI XX VEKA 1. Ovaj relativno nepotpun i koncizan zaključak ima višestruki klinički značaj.b) psihopatološke posledice 13 . vegetativni poremećaji nisu ispoljeni u onom obliku kao kod pravog katatonog sindroma. Brojni su lekovi i psihoaktivene supstance koji moguti izazvati koatatoni sindrom: allopurinol. apstinencijalni sindrom kod benzodijazepina. Medjutim ovde je mimika živahnapogled je bistar. loxapine. neorganizovanom hiperaktivnošću. prochlorperazin 13) Hronični halucinatorno-interpretativni sindrom Ovaj sindrom vezan je za istraživanja Krepelina i njegovih saradnika. katatonom sindromu.Organski psihosindrom Još je Eugen Bleuler navodio tri vrste psihičkih poremećaja uslovljenim telesnim oštećenjima:a) psihopatološke posledice teških akutnih cerebralnih ili drugih somatskih bolesti(akutni egzogeni reakcioni tip po Bonheferu. Katatonoa pomama se manifestuje ekstremnim psihomotornim nemirom. steroida i sl.ruši i slično. Klnička slika je veoma slična sindromu sch stupora.pasivan negativizan koji se ispoljava kao nesaradnja ili krutost.disiranog misaonog toka. flufenazin. zatim kod pacijenata pod dejstvom visoko potentnih neuroleptika. histrioničnih stanja. motornu docilnost i sl. ali je znatno dužeg trajanja od njega. Ovaj reaktivni poremećaj veoma lični na refles imobilizacije (refleks "umrtvljenja"). kao i kod drugih psihijatrijskih poremećaja kao na primer organska oboljenja CNS-a. negativizan. pošto praktično sadrži sve njegove naprednavedne komponente:stupor. Posebno je interesantan tzv. ehopraksiju. baclofen. pre svega za izbor odgovrajuće psihoframkoterapije sa dobro organizovanom psihoterapijom i socioterapijom. stereotipije.sumanuti sindrom karakterišu različite ekspanzivne sumanute ideje gde kliničkom slikom uz njih dominiraju i perceptivni poremećaji.kasnije su francuski autori dali druge brojne nazive ovom kliničkom entitetu od kojih je najčešći delirijum. jvljaju se mnogi demostarativni postupci (naravno u prisustvu lekara). Bolesnik je izrazito logoroičan. koja često ugrožava bolesnika i druge osobe iz njegove okoline. odaje punu svesnost i bistrine. Simptomi vezani za katatoni sindrom mogu se videti i kod drugih oblika schizofrenih psihoza. disulfiram.1904). prisustvu halucinacija i mnoštva interpretativnih sumanutih ideja i sti nisu mogli svrstati u shizofreniju ni paranoju. ostaje i dalje otvoreno pitanje o kakvom je psihijatrijskom sindromu reč.U našoj svakodnevnoj kliničkoj praksi i dalje se često susrećemo sa ovim psihopatološkim sindromom. U brojnim komparacijama kliničkih slika schizofrenije i paranoje izveden je prihvatljiv klinički zaključak: hronični halucinatorno. Postojanje katatonog sindroma nije patognomonično samo za katatonu schizofreniju. cikloserine. nepovoljna prognoza i stalno prisustvo sumanutih ideja.razbija. Pošto su izdvojili paranoju i za taj termin zadržali su slučajeve koje karakterišu podmukao tok.pseudokatatoni stupor.

kao prisilni plač i emocionalna inkontinencija.).motiva-glad.. govor.Bonheferova zapažanja i danas su aktuelna i pokrivaju veliku oblast kliničke psihijatrije u obliku reaktivnih poremećaja.Kod opšteg psihoorganskog sindroma postoji problem upamćivanja svežih doživljaja. reparabilne. vrednosti.afektivna labilnost. ad b) i c) Psihoorganske sindrome kod difuznog i lokalnog procesa mozga nije simptomatološki lako izdiferencirati. 2.osustvo pažnje i impulsivnost). Najpre se u "širokom krugu" razaraju preduslovi inteligencije. pamćenja. shvatanja. u prvom redu shvatanje. zapamćivanje i pamćenje za dogadjaje novijeg datuma. Ona može da obuhvati celokupnu ličnost čak i do njene strukture "razumnog bića".) i endokrini psihosindromi( poremećaj nagona.1.gubitak energije. Do sada je napotpuniju definiciju ovog sindroma da Ej koji demenciju smatra za "duboko" globalno i progresivno psihičko propadanje.sindrom moždanog stabla(inhibicija nagona i afekta.O ovom sindromu bit će još reči u poglavlju o akutnom konfuznom sindromu.difiznog hroničnog moždanog oštećenja( psihoorganski sindrom u užem smislu.amentne. sindromi demencije mogu se podeliti na grupu trajnih. ireverzibilnih i privremene.a s druge strane je zabeležio. One mogu da se podele na globalne i lakunarne.da različiti činioci izazivaju slićne ili gotovo slićne psihopatološke simptome ili sindrome. zavisno od toga da li je lezija i oštećenje moždanog tkiva 14 .umor.pokreta.smanjenje inicijative i volje. U zavisnosti od lokalizacije moždane lezije u praksi se najčešće sreću sledeći moždani organski psihosindromi:frontalni moždani sindrom( inhibicija motiva i nagona. ad a) Egzogeni reakcioni tip Bonhwffer je zapazio. Kao posebna vrsta u litetaturi se navodi shizofrena demencija. Zatim se razvijaju afektivni poremećaji u obliku nestabilnosti afektivnih reakcija.sna.halucinatorne.kod trauma mozga.akutna stanja anoksije i sl.gubita intelektzalnih sposobnosi). Kardinalni poremećaji zahvataju mnestičke funkcije.pamćenje.Demencija Ovde se radi o mentalnom deficitu sa gubitkom rasudjivanja i kritike.Organski psihosindrom javlja se pri različitim poremećajima CNSa:tumori.katatone i slike slične stanjima konfuzije.žedj. Hronični organski psihosindrom Bleuler-a Dijagnoza ovog sindroma se postavlja na osnovu postepenog.teškoće shvatanja i pažnje. U odnosu na terapiju i mogućnosti reparacije.Akutne imaju najčešće delirantne.osiromašenje mišljenja.medjumoždani sindrominhibicija elementarnih nagona.pospanost.gubitak afekta i dr. Sindrom demencije može da predstavlja najteži oblik dehumanizacije čoveka i degradaciju njegovog celokupnog psihičkog života.hronične imaju karakter Korsakovljev sindrom( amnestički sindrom).depresija. u razvijenom stadijumu kod dementnog sindroma nastaje oštećenje celokupne inteligencije. gubitak inventara znanja. etičkog shvatanja.c)psihopatološke posledice lokalnog hroničnog moždanog oštećenja (lokalni moždani organski sindrom). rušeći njena znanja. sposobnost procenjivanja i adaptacije na socijalnu sredinu.demijelizacionih bolesti.Danas delimo te tipove reagovanja na dve grupe:akutne i hronične. koje menja osonvne intelektualne funkcije i dezintegriše socijalno ponašanje. Kod progresivnog moždanog procesa. upamćivanje..potreba topline i hladnoće. Postoje mnogobrojne definicije demencije. ali progredijentnog oštećenja ličnosti.da i jednake nokse mogu izazvati vrlo različite psihopatološke slike. upamćivanja i sećanja.Nazvao je psihopatološke reakcije akutnim egzogenim reakcionim tipovima pri čemu težina simptoma zavisi od intenziteta delovanja pojedinih činilaca. 1.od njene lokalizacije i slično.seksualni nagon i sl.

povezanih večinom sa anksioznošću i strahom i eventualno sa sumanutim idejama. redje kod neuroluesa. 5. afektiviteta i ponašanja.Sindrom poremečenih motiva i nagona 15 . Neki autori ovaj oblik sindroma demencije dele na shizofrenu u užem smislu. već su najznačajniji poremeća mišljenja. Od takvog pacijenta povremeno se može dobiti visoko inteligentan odgovor na veoma težak ili lak zadatak. kao ni oštećenja znanja. ćudljiva. iskazani su u trećem licu. a s druge strane elemnti Korzaskov-ljevog sindroma. Ove se akutni oblik. Karakter glasova se odnosi na bolesnika: rugaju mu se. reaktivno kod zatvorenika i na nenormalnu situaciju uopšte. koja se pojavljuje u samom početku obolenja i ista se objašnjava regresijom i nemotivisanošću pacijenata da saradjuju i molekularna shizofrena demenciju.Tako.Halucinoza Halucinoza je takodje sindrom od praktične vrednosti. koja se javlja u završnoj fazi bolesti. nazivaju ga pogrdnim imenima. ogovaraju ga. ali da je pri tok od sporednog značaja da li je pri tom zadatak lak ili težak. koje često pripadaju paranoidnoj schizofreniji. ili kako se još naziva staračka shizofrenija. premda se isti pacijenti u kontaktu sa realnim problimima pokazuju kao nesposobni. a povremeno nelogičan. tj. Radi se o akustičnim halucinacijama pri potpunoj svesti. Najlakše slućajeve demencije kod shizofrenog oboljenja odlikuje slabost rasudjivanja. Auditivni halucinatorni sadržaji. Poseban oblik halucinoza srećemo kod nagluvih i gluvih osoba. predočavaju mu lošu sudbinu.paranoidne sumanutosti zavisnika od kokaina) i kao moguća reakcija zatvorenika. treba da se tretira u skladu sa principima lečenja shizofrenije. Za teške slućajeve shizofrene demencije je karakteristično da su mnogi od svih misli i postupaka defektni. ipak. kod reaktivnih i endogenih depresija. Paranoidni sindrom srećemo kod brojnih psihijatrijskih poremećaja i oboljenja. kod moždanih organskih psihosindroma. i sl. ismejavaju ga. sistematizovane ili nesistematizovane. afektivna ili parademencija. Presbiophrenia. Karakteristiku ovog oblika demencije čini s jedne strane mentalna deterioracija. razlikuje specifičnođću perceptivnih psihopatoloških fenomena. parafrenije i paranoje. u tesnoj je vezi sa shizofrenijom. Nju odlikuje oštećenje svih psihičkih funkcija i koja ima kvalitet globalne demencije. Njemu pripadaju paranoidne sumanute ideje proganjanja. pre svega kod paranoidne schizofrenije. Sindrom tzv. pri jasnoj svesti sa ili bez obmana percepcije. nije karakteristično i najupadljivije postojanje poremećaja pamćenja ili drugih preduslova inteligencije. Alkoholna halucinoza npr. shizofrene demencije ili kako se još u literaturi naziva Vezanička. dementan odgovor na relativno jednostavno zadatak ("bizarnost demencije").difuzno ili žarišno. Ispitivanjem inteligencije kod ovih pacijenata mogu se dobiti sasvim dobri rezultati.Paranoidni sindrom Ovaj sindrom relativno je čest. 3. 4. Zanimljiv je i pojam presbiophrenije kada je reč o sindromu demencije. Hronična halucinoza u uslovima alkoholne apstinencije. dok kod lakunarnog oblika pojedine funkcije više. Najčešće se javlja kod hronične intoksikacije alkoholom. uz obično "razumno" ponašanje sa povremenim ispoljaavanjima koja imaju kvalitet dementnih. je oblik demencije koji se javlja prvonstveno kod žena. za razliku od auditivnih halucinacija. a pojedine su manje oštećene. Kod globanog oblika dementnog sindroma oštećenje intelektualnih funkcija je ravnomerno i progresivno. kod hroničnih cerebralnih intoksikacija ( ljubomora alkoholičara. su bezlični.

kao osnovni više se ne smatraju samo seksualni nagon. nazivaju se konfliktima. Agresivne težnje su životna potreba a nastaju kao reakcija na frustracije. u cilju rasterećenja frustracije. ukočenost i neuvidjavnost. Najčešći simptomi kog ovog sindroma su: frustracije. koji se u poslednje vreme ne polazi od toga pojma.Dugotrajne frustracije kao specijalna vrsta prolongirane psihičke tenzije dovodi do pojave sindroma apatije. Ego se potpuno okreće od stvarnosti i prepušta se dominaciji sadržaja iz Ida. pomerene i preradjenje konfliktne situacije". one predstavljaju značajan deo svih čovekovih pulzija. pa i najblaže pritiske i osujećenja doživljavaju kao traumatizirajuće. motiva i postavljenih ciljeva. sa tendencijom da se otcepljuju i samostalno organizuju i sa sposobnošću autonomnog funkcionisanja. odnosno osujećenje nagonskih potreba. Dinamičkom igrom tenzije dolazi do potenciranja unutrašnjih pulzija. nereaktivnost.tj. O maničnom i depresivnom sindromu bit će više reči kod maničnog i depresivnog i psihomotornog stanja. Ranija prevelika tolerantnost pa i popustljivost može učiniti jednu osobu nesposobnom da podnese kasnije frustracije. Pojam "neurotskog kompleksa" obuhvata afektivno opterećene psihičke sadržaje. takva deca nisu naučila da podnose frustracije. te sindrom podseća na organski frontalni ili diencefalični sindrom. već ne samo seksualni već i agresivni impulsi. Ranije se u psihodinamskim tumaćenjima često koristio pojam konflikta. s obzirom na toleranciju Ega nastaju kada su frustracije i traume mnogo burnije. fiksirane. a koje mogu biti u samoj ličnosti ili izvan nje. Izvori snažnih ftrustacija mogu biti sukobi različitih motiva. Sama frustracija deluje iznenadno ili prolongirano i prikriveno. Neraspoloženje i tuga ne moraju uvek biti izražene. ambivalencije. Ovakva psihička doživljavanja u stanjima neuodluičnosti. Po psihodinamskoj definiciji kompleks treba shvatiti kao izraz "zgusnute. uznemiravajuće poruke i impulse iz nesvesnog u svesni deo psihe.Inače. Ljudi su različito otporni na frustracije. Pod adekvatnim reagovanjem se podrazumeva pribegavanje realnom. 6. Isto tako preterana "razmaženost" dece dovodi do skoro uvek do sniženja frustracionog praga. simptomi psihoze. Do frustracije dovode prepreke.Ovde posebno dolazi do izražaja siromaštvo ili gubitak ili inhibicija nagona i motiva. Pod frustracijom se podrazumeva nepovoljna psihička doživljavanja u sitacijama kada neka osoba trpi neuspehe. osujećenjima. Kao moguća posledica frustracije (osujećenja) navodi se proces fiksacije. oba sindroma su od velike praktične važnosti. na frustracije se reaguje adekvatno ili neadekvatno. Osnovne negativne posledice nerazrešene frustracije ogledaju se u agresivnom i anksioznom reagovanju. nesvesnog dela psihe ili se poistovećuju s njim. u čoveku pokreće adaptacioni mehanizami koji suzbijaju frustraciju. Ekscesivne frustracije dovode do stvaranja potisnutih pulzija koje ostaju izolovane i kao takve nezavisno šalju svoje buntovne. Otuda potiče pojan frustracione tolerancije ("praga") koji označava otpornost jedne osobe prema neuspesima. Ova aktivnost odvija se sa negativnim posledicama ili bez njih. Kada je u pitanju subjektivno reagovanje na frustracije treba istaći da ima ljudi koji su više ili manje frustraciono tolerantni. Umesto zaključka želimo da naglasimo da frustracije dovode do porasta psihičke tenzije. borbe unutrašnjih motiva. već se u tumaćenju konflikta više polazi od pojma odbrane ega protiv nagonskih puslija i osećanja.Za razliku od neurotskih. Kod frontalnog sindroma još postoji nekritičnost.Ovaj sindrom se javlja kod endogenih unipolarnih depresija. racionalnom načinu rezrešavanja konfliktne ( frustracione) situacije ili savladjivanju barijere na putu ka ostvarenju cilja. i dovode do mnogo dubljih fiksacija i regresija. barijere koje se stalno suprostavljaju zadovoljenju unutrašnjih potreba čoveka. frustracijama. osuječenje odnosno neispunjavanje izvesnih želja. Najčešća i najtipičnija reakcija na frustracije je anksioznost. Od afekata se razlikuju dugotrajnim delovanjem na čovekovo ponašanje jer su po pravilu od bitnig značaja za čoveka. koja raspolaže svojom dinamikom i energijom. odnosno regresije. konflikti i kompleksi. To znaći da se. 16 .

Kod poremećaja svesti katatoni sindrom javlja se kod raznih intoksikacija i infektivnih bolesti. U poslednje vreme ovaj sindrom je manje aktuelan u kliničkoj psihopatologiji pošto je došlo do podele nekih schizofrenih simptoma i sindroma na grupu tzv.Veoma često se na podlozi tih osnovnih simptoma atimohormičnog sindroma nadovezuju i mnogi drugi sekundarni simptomi. Atimohormični sindrom Attimohormični sindrom čini suštinu nekih schizofrenih poremećaja i to pre svega hebefrene forme. Vidja se kod shizofrenih bolesnika ( katatoni stupor). Simptomatologija 17 .koji dosta liče na katatone poremećaje pa se pogrešno oglašavaju katatonim sindromom). Stupor je sindrom koji se karakteriše ukočenošću tela i izostankom reakcije na spoljne draži zbog minimalnog ili sasvim isključenog ispoljavanja volje. kod epilepsije. Kod katatonog stupora često se vidja fenomen tzv voštane savitljivosti ( flexibitas cerea). za koje se veruje da često imaju simboličan karakter. Postepeno dolazi i do intelektualnog propadanja. koje pokazuju polusvesnu tendenciju da se prikažu bolesnim radi dobijanja odredjene rente. 8. histerije. Ako mu se izvuće jastuk ispod glave. Ovde dolazi do slabljenja ili osustva instiktivnih i afektivnih životnih dinamizama. koja se smenjuju sa periodima plašljivosti i depresije. To se posebno manifestuje u nezainteresovanosti. Ta sklonost je izraz neurotske konfliktne sitacije. kod epileptičke sumanutosti i nekih drugih organskih moždanih oštećenja. zakočenost (posebno stanje je stupor). ali i pod dejstvom snažnih afekata. Takodje su moguće i optičke halucinacije. Histrionični (histerični) sindrom Ovaj sindrom sastoji se iz sklonosti ka tendencioznim i/ili svrsishodnim psihogenim reakcijama. koji se javlja bez poremečene svesti naročito kod schizofrenije i depresije. Katatoni sindrom Katatoni sindrom će u narednim poglavljima biti detaljnije objašnje. u kliničkoj praksi simptomi vezani za atimohormični sindrom često se sreću i ne mogu samo da se svedu na hipobulično i schizodepresivno stanje. kada bolesnici ruše sve pred sobom i napadaju koga stignu. Sindrom nastaje primarno kao psihomotorno uzbudjenje ili kao psihomotorna inhibiranost. floridnih i negativnih simptoma. koji se manifestuje naglim usporenjem ili kočenjem misanog procesa. odštete ili pomoći. zatim poremećaj asocijacija ideja (što dovodi do vrlo teškog poremećaja mišljenja po obliku u vidu teško inkoherentnog mišljenja pa sve do "salate od reči"). emocionalnoj indiferentnosti sa čestim periodima nemotivisanih burnih uzbudjenja. inertnosti. povremena delirantna stanja (neki globalni stavovi tela. u stanjima depresije. To je pojava kada bolesnik može dugo ( znatno duže nego zdrava osoba) da zadri deo tela u jednom položaju. 9.medjutim. kod demencije. on zadržava glavu u položaju kao da ima pod glavom nevidljiv ( vazdušni )jastuk. osobe u katatonom stuporu mogu iznenada da predju u stanje katatone pomame. Ova pojava se naziva katalepsijom. U razvijenom obliku atimohormičnog sindroma postoje vrlo žive akustične halucinacije. Katatoni sindrom u obliku stupora može se javiti i reaktivno.7. Histrionični sindrom može biti nadgradnja (superpozicija) kod organskih bolesti. pa je zatno neophodan oprez kliničara pri evaluaciji ovog sindroma.postoji kod osoba.ispitni stupor.

Naime. Neurastenični sindrom Pod ovim sindromom podrazumeva se često stanje iscrpljenosti. Pacijenti u oniroidno-konfuznom sindromu ne može jasno da shvati odnose u stvarnosti. i nakon kraćeg boravka u psihijatrijskoj ustanovi ( prvenstveno zatovrenog tipa) počnu da ispoljavaju apatiju. a ozbiljnije mu je oštećena i kritička moć.histrioničnog sindroma je veoma polimorfna i obimna i njoj će biti još reči u pogavlju o drugim neurotskim sindromima. teže prepoznaje osobe i predmete oko sebe. koja je jednim delom. odredjeni broj osoba odmah nakon prijema u bolnici prestanu da pokazuju interesovanje na otpust. dalje. Kratko rečeno sindrom hospitalizma ili instuticucionalizma krakteriše zavisnost od institucije. Dužina izloženosti pritiscima psihijatrijske ustanove. ne ispoljavanje otpora i ljutnje. Autistični sindrom Autistični sindrom predstavlja poremećaj doživljavanja sopstvene ličnosti samo onda ukoliko zastupamo shvatanje da je čovek biće u relaciji. rasejanosti. ubog čega često zaluta. glavobolja. besa. Autizam je zapravo dosta specifičan shizofreni fenomen. tada govorio o autizmu. nedostatak incijative. Danas se smtra da su tri grupe faktora suštinski odgovorni za pojavu hospitalizma: 1. Sam naziv oniroidno došao je od grčke reči oneiros.). gubitak interesovanja. redje. Ranije se 18 . afekat im je labilan. ako prekine komunikaciju sa sredinom. Konfuzno-oniroidni sindrom karakteriše nesigurna orjentisanost pacijenta. u sklopu posttraumatskih stanja. povećana razdražljivost. stalo za nečim tragama. 13. kod hipohiksidoza različite geneze. Ako se čovek povuče u sebe. vrstom primenjene terapije i sl. zemljotresi i sl. konfuzno-oniroidni sindrom je najčešće organski uslovljen. Sindrom hospitalizma Pod hospitalizmom se podrazumeva pojava da pacijenti nakon dužeg a. nemogućnost koncentracije. ovaj sindrom ima dosta zajedničkog sa snom. 2. kao uvodna faza u razvoju delirijuma. U pitanju su obično one osobe koje niada nije mučilo pitanje lične slobode i/ili donošenja odluka. Može se javiti kod toksinfektivnih oštećnja CNS-a. osećaj umora. i sebe počne doživljavati kao biće potpuno odvojeno od ostalog dela stvarnosti. nesistematizovane i prolazne ideje odnosa. 10. moć zaključivanja. potpuno individualne prirode. počnu gubiti individualnu projekciju u budućnost. Osetljivost na hospitalizam. kao i progresivno gubljenje sposobnosti za različite aktivnosti izvan institucije. zapravo. Ova osećanja su verovatno osnova na kojoj se kod pacijenta radjaju fluidne. nezazainteresovanosti za dogadjaje van bolnice. Radi se o osobama koje najviše vole da žive u sredini u kojoj su interakcije svedene na minimum i 3. da čovek može biti izvan odnosa sa sredinom. napuštanje bolnice. kao što smo do sada videli. koji živi u svetu sopstvenih fantazija. biološki pritisci izazvani smanjenom aktivnošću. on je smeteno-zbunjen. 12. što znaći san. 11.. U ovom sindromu pacijenti su naglašeno sugestibilni. prožima ga osećanje nesigurnosti i neizvesnosti. pritisci psihijatrijske ustanove: sociopsihološki pritisci psihijatrijske bolnice kao totalitarne organizacije. Autističan pojedinac je u sebe zatvorena ličnost. Unutrašnja doživljavanja akutistične ličnosti su za nju jedina prava realnost. kod arteriosklerotičnih jače oštećenih moždanih krvnih sudova. zaboravnosti. Konfuzno-oniroidni sindrom Ovaj sindrom može se javiti kao oblik reakcije na akutnu stresnu situaciju ( eksplozije većih razmera.

Po potrebi treba obaviti specijalističke konsultacije u okviru odredjene specijalističke nadležnosti. multiple skleroze. u manjoj meri ili većoj meri izraženu neurološku simptomatologiju koja je posledica preležalog cerebrovaskularnog insulta. parazitnih infekcija (cisticerkus. Uz osnovnu. Etiološki činioci značajno su prošireni i ne isključuje se i organska komponenta ovog sindroma. kod shizofrenije. Takodje mogu da se jave i u vezi sa duševnim oboljenjem. Etiološki činioci značajno su prošireni i ne isključuje se i organska komponenta ovog sindroma. Uglavnom su posledica arteriosklerotičnih promena cerebralnih krvnih sudova u sklopu generalizovane arterioskleroze. u okviru toga kod pojedinih pacijenata može se konstatovati pojava afektivne inkontinencije ( nemogućnost kontrole emotivnih doživljavanja) koja se ispoljava fenomenima prisilnog plaća. 14. Pored osnovne etiološke terapije za redukciju psihičke simptomatologije mogu se koristiti različiti trankvilizeri. gneva i sl. postencefalitična stanja. malarija i drugo). Pseudoneurastenični sindrom u postapoplektičnoj rekonvalescenciji. i ranije se smatralo da neurastencija može izrazar moždane funkcionalne slabosti posle opštih bolesti (tifus. Pseudoneurastenične tegobe starijih ljudi sa kojim se lekari opšte medicine i psihijatri sreću u svakodnevnoj praksi. smeha. jer se iza polimorfnih tegoba bolesnika mogu skrivati razna dotle nezapažanja oboljenja. Tokom 90-tih godina prošlog veka ponovo je povečano interesovanje istraživača za ovaj sindrom. 2. glavobolje. razdražljivost. Pseudoneurastenični sindrom u okviru ostalih organskih oboljenja sreće se kod tumora mozga. Pseudoneurastenični sindrom Pseudoneurastenične tegobe nastaju kao posledica velikog broja organskih oboljenja mozga. Ranije se smatralno da je neurastenija posledica nagle industrijalizacije i urbanizacije u odredjenoj sredini. postoji i polimorfna pseudoneurastenična simptomatologija na psihičkom planu. Po svojoj simptomatologiji slične su neurasteničnim smetnjama. kao prateća pojava specifične (uglavnom neurološke) simptomatologije. ali se od neurastenije razlikuju po tome što neurastenija pripada neurotskim poremećajima i što nije uslovljena organicitetom. U terapiji se koriste regulatori cerebralnog krvotoka i metabolizma. ehinokokus). Parkinsonove bolesti i sl. česta i uporna nesanica. lekar ne sme da ignoriše ni jednu žalbu bolesnika već je dužan da najsavesnije obavi somatski pregled. 3.. mogu se izdvojiti sledeće kategorije: 1. 19 . Tokom 90-tih godina prošlog veka ponovo je povečano interesovanje istraživača za ovaj sindrom. smanjen apetit. razdražljivost. duge nesanice.smatralno da je neurastenija posledica nagle industrijalizacije i urbanizacije u odredjenoj sredini. a kod nekih bolesnika i emotivna intokntinencija. anksiolitici. Doduše. Postoji emotivna labilnost. npr.. anemije. slabost pamćenja i sposobnosti koncentracije. pegavac. depresije ili parafrenije (pseudoneurastenični sindrom stadijum parafrenije traje nekoliko godina pre pojave jasnih znakova same bolesti). Najčešći simptomi pseudoneurastenije na koje se pacijenti žale lekaru su osećaj umora i opšte malaksalosti. S obzirom na učestalost i značaj iz ove velike grupe. ili možda neurastenični sindrom može biti početna manifestacija organskog moždanog poremećaja (arterioskleroza sa multinifarktnom demencijom). nekog moždanog oštećenja (trauma) ili dugotrajnijeg telesnog i psihičkog zamora. slabost pamćenja i sposobnosti koncentracije.

bliža laži nego istini. ponekad je jednostavno. i slično. budući da je uveren da je stvarno bolestan. kada pacijent sa subferilnim stanjem lekaru izjavljuje da je imao febrilnih status sa preko 40°C) može izvesti pogrešan zaključak. Zajednička karakteristika simulacije i disimulacije sastoji se u nastojanju da se stekne neka korist pomoću obmane. jer je dobro poznato da je simulacija češće sreće u odredjenim životnim prilikama i situacijama. za koju se zahtevaju sposobnosti koje takva osoba ne poseduje. kolorni vid. agravacije i disimulacije Simulacija ( simulatio. pseudoneurastenični stadijum nekih duševnih oboljenja( najčešće parafrenija. disimulacije. jer se plaši da će se otkriti njegove laži. dolazi do nastojanja da se prikrije neka bolest ili mana.Retko se može sresti osoba koja u nekoj sitaciji. za razliku od simulacije. oštrina vida. detaljan pregled. IV PREGLED VAŽNIJIH PSIHIJATRIJSKIH SINDROMA PREMA DSM-IV 20 . Iz ovake razlike proistiće i razlika u ponašanju. a redje depresije i drugo). Ove razlike proistiću iz različitih iskustava lekara i vrste medicinske delatnosti koju obavljaju. a disimulacija u brakorazvodnim parnicama. To. Isto tako je tačno da je u praksi dosta teško povući jasnu granicu gde prestaje simulacije. Agravacija je potenciranje nekih već postojećih simptoma i tegoba. Podeljena su mišljenja o učestalosti ove pojave u životu. telesna i psihička. Sindromi simulacije.pretvaranje) je pojava kada neka osoba svesno i namerno nastoji da se prikaže bolesnom i nesposobnom. ksnije u cilju dobijanja sekundarne i/ili tercijarne dobiti-rente od bolesti pacijent svesno dodaje na svakom sledećem pregledu da je amnezija tralaja sve duže. ponekad. jer se na osnovu potencijalnih tegoba ( npr. jer je afekat po pravilu ne pomućuje svest nego je sužava. Ako nema gubitka svesti i ne postoji intelektualni deficit onda je "totalna anmnezija" ( ne seća se ničega). udaracu glavu sa simptomima komcije). ali često zahteva solidno stručno znanje. Neki smatraju da je ona relativno retka i da se javlja samo u izuzetno teškim životnim sitacijama. pa i histerije. Disimulacija je pojava kada. 15. premda to u stvari nije. Disimulacija se najčešće vidja kod osoba koje žele da steknu pravo na neku profesiju.4. konflikt. žele da izbegnu dijagnozu i tretman u psihijatrijskoj ustanovi. to nije isto. Često puta u praksi se pogrešno poistovečuju simulacija i psihogena amnezija. npr. npr. Simulant izbegava preglede. Tako prema Schultz-u. medjutim. Simulacija. histrionik ne može da hoće. zatvor i slično. Ova razliku na prvi pogled je jednostava: simulanti neće da može.a počinje histrionična reakcija. kao objašnjenje za ovakve stavove ističe se činjenica da je često nemoguće precizno povući granicu izmedju histrioničnosti i simulacije. dakle simulacije. shizofrenija. Mnoge histrionične reakcije mogu da kriju u sebi elemente svesnog. predstavlja velike teškoće za lekara. Simulacija i histerija (Ganzerov sindrom) vidjaju se u krivičnim predmetima. halucinacija npr. postoje mišljenja da je simulacija relativno česta pojava. simulant hoće da se prikaže bolesnim. histrionična osoba nije svesna iracionalnosti svojih simptoma koji predstavljaju konverziju emocionalnih neurotskih konflikata. dobar sluh. ali i iskustvo i primeni raznih aparata i dijagnostičkih procedura. Veom je retko moguće da istovremeno postoje organska i psihogena amnezija i simulacija. tuča. Suprotno ovom stavlju. Histrioničar se ne odupire pregledima. Drugim rečima. Otkrivanje simulacije. vojska. disimulacija i histerija se često sreću u sudsko-medicinskoj praksi. a histrioničar želi da bude bolestan. te postaviti pogrešnu dijagnozu. nije ispoljila tendenciju za agravacijom. npr. ili prikrije postojanje epilepsije kod vozača. iz najrazličitijih motiva. Nije reka pojava da i psihijatrijski pacijenti disimulacijom nekih pojava.

demencija Alzxhajmerovog tipa. sužene. demecija zbog hantingtonove bolesti. suicidalne ideje. problemi sa apetitom 9. povišene socijalne. Amnestički delirijum tokom intoksikacijei/ili apstinencijalnim PAS. Spoznaja. oštećenje pamćenja. zaravljene.povišenoraspoloženje. nesanica. prekomerno uzimanje hrane u navratima. picove bolesti.delirijum sa všŠestrukom etiologijom i delirijum zbog opšteg zdravstvenog stanja. shvatanje. rastrojenost beg ideja. impulsivna potreba da se govori. seksualne smetnje. 7. perzistentne smetnje identiteta.anksioznost. iskorišćavanje. nekritičko. demencija zbog HIV infekcije. zloupotreba PAS. demencija višestruke etiologije.A) Najčešći sindromi koji se javljaju kod većeg broja različitih psihijatrijskih poremećaja i poremećaja ponašanja.nestab ilne emocije. 21 . halucinacije Raspoloženjeafekti 2.apatija. demencija zbog Parkinsonoce bolesti. ograničeno odlaženje od kuće. oštećenje apstraktnog mišljenja. zloupotreba. nenormalne socijalne igre u detinjstvu. socijalna izolacija depersonalizacija. te specifičnih eitoloških činilaca ( npr. ponovljena laganja. suicidalne ideje i pokušaji. oblaćenje odeće suprotnog pola. namerno izazvano povraćanje. katatonija.ograničeneemocije. psihomotorna usporenost. samopovredjujuće ponašanje. hipersomnija. smanjenje energije i umor. vaskularna demencija Amnestički poremećaj zbog lošeg opšteg zdravstvenog stanja. neodlučnost. oštećeno rasudjivanje. seksualnost Delirijum Demencija 6. pokušaji. sumanutosti. slaba koncentracija. agresivno. radne i seksualne aktivnosti. perzistentna demencija zbog PAS.razdražljivost. uzimanje hrane. paranoidne ili paranoične ideje.depresivnoraspoloženje. opšte zdravstveno stanje i dr). 11. nesposobnost održavanja pažnje. derealizacija. neosetljivost na osećanja drugih ljudi dobijanje na težini. Premda se ne bavimo posebno pitasnjima diferencijale dijagnoze ipak treba istaći da se ovi sindromi zavise od popratnih simptoma.euforija. Naziv sindroma Simptomi koji se odnose na sindrom anhedonija. psihomotorna agitacija-nemir. kognicija Mišljenje i govor Sadržaj misli Smetnje opažanjapercepcije Obeležja ličnosti Spavanje. Ove sindrome prikazat ćemo u obliku "tabelarnog" prikaza* Tabela 1 Važniji psihopatološki sindromi i simptomi koji čine njihovu suštinu Redni broj 1. toka. dezorganizovani govor-nesuvislost. namerno izazvano povraćanje. antisocijalno. gubitaak na težini.snažno dezorganizovano ponašanje. 10. 5. Ponašanje 3. izbegavajuće. u medjuljudskim odnosima. traume glave. perzistentne smetnje identiteta. demencija zbog Creutzfieldt-Jacopsonove bolesti. 8. teškoće govora grandioznost.

poremećaj Velika depresivna epizoda PAS. clotrimazol. Ciklotimični poremećaj. phenobarbital. shizoafektivni poremećaj. procainamid. lamotriin. naproxen. napadi poremećaj zbog separacije. višestruka multipla etiologija. lisinopril. 3. Creutzfeldt-Jakobove bolesti. chloramphenicol. delirijum zbog opšteg zdravstvenog stanja. cephradin. ibuprofen. parkinsonizam. propranolol. diltiazem. Poremećaj 15. apstinencijalni sindrom kod benzodijazepina. flurbriprofen. Posttraumatski stresni poremećaj. co22 . amiodaron. Poremećaj prilagodjavanja sa anksioznošću. 1. disulfiram. clonidin. amantadin. metildopa. manična Poremećaj raspoloženja zbog lošeg opšteg zdravstvenog 13. kog HIV infekcija. poremećaji raspoloženja zbog PAS. beta-blokatori.Anksiozni Panični poremećaj zbog lošeg opšteg zdravstvenog stanja. Veliki depresivni poremećaj Bipolarni I poremećaj. ethosuximid. clonazepam. lorazepam. 4.Bipolarni I poremećaj. levetiracitam. fluoxetin sa potenciranjem suicidalnih ideacija. nabilon. Poremećaj raspoloženja zbog PAS. famotidin. blokatori kalcijumskih kanala. 14. ciprolfloxin. schizofrenija. antiholinergici. atenolol. poremećaj raspoloženja uslovljen PAS supstancama. 1996 12. IV KLJUČNI PSIHIJATRIJSKI SINDROMI U DSAM-IV Zbog kliničkog značaja u psihopatologiji ponovo ćemo navesti najvažnije sindrome sa nešto širim objašnjem njihove moguće etiologije i faktora u celini koji mogu dovesti do njih. inositol.deliriujum multiple etiologije. sumanuti poremećaji. epizoda stanja. enalaprilhydralazin. buspiron. pentazocin. epizoda BAP Shizoafektivni poremećaj Bipolarni II tip. indometacin. zuclopenthixol. etodolac. pickova bolest.nortriptilin. poremećaji raspoloženja zbog opšteg zdravstvenog stanja.Demencija sa depresivnim raspoloženjem. felodipin. sulindac. levodopa. streptokinaza. quinidin. clobazan.Velika depresivna epizoda: bipolarni afektivni poremećaj tip I i II. hipomanična raspoloženja zbog PAS. nifedipin. perzistentna demencija uslovljenja PAS supstancam.Poremećaj raspoloženja zbog PAS. SSIRs sa asociranosti sa suicidalnim rizikom. Sumanuti poremećaj. tramadol. metoprolol.Delirijum: intoksikacija PAS. vigabatrin. bromazepam. cimetidin. nicardipin. Mešana Poremećaj raspoloženja zbog opšteg zdravstvenog stanja. chlorazepat. nalbuphin. tertrabenazin. Specifična fobija *Napomena: Preradjeno prema DSM-IV. carbamazepine. 2. zloupotreba PAS. Anksiozni 16. omeprazol. flufenazin depot. Poremećaj raspoloženja zbog lošeg epizoda opšteg zdravstvenog stanja Anksiozni poremećaj zbog zloupotrebe PAS. veliki depresivni poremećaj. traume glave.Demencija: Alzheimerovog tipa. anti-tbc lekovi. Shizoafektivni poremećaj Bipolarni I poremećaj. nadolol. Socijalna fobija. quinapril. metoclopramid. delirijum u toku apstinencijalne krize na PAS. topiramat. acebutol. Panični poremećaj sa ili bez agarofobije. demencija sa depresivnim raspoloženjem. Od lekova koji mogu usloviti veliku depresivnu epizodu navode se:alpozolam.Amnestički poremećaj: zbog opšteg zdravstvenog stanja. vaskularna demencija. Poremećaji raspoloženja zbog lošeg opšteg zdravstvenog stanja. Opseisvno-kompulsivni poremećaj. flumazenil. Shizoafektivni poremećaj. Bipolarani II poremećaj . diflunisal. Ovo se posebno odnosi na spisak mogućih brojnih lekova koji mogu dovesti do nekog od navedenih sindroma. Shizofrenija. ranitidinsulfalazin.

izonijazid. procarbayin. Iz grupe kardiovaskularnih lekova posebno se navode sledeći preparati: captopril. maprotilin. grpa statina na primercinnarazin. Od antikonvulzivnih i antiparkinsoničnih preparata navode se:carbamazepin ili njegov apstinencijalnisindrom.prednizon. rouaccutan. olanzapin. cholesterol-lovering supstance. astemizol. kodein sa paracetamolom. nefazadon. manizol. Iz grupe citostatika značajan efekat na pojavu depresivnosti imaju sledeći lekovi: mithramycin. apstinencijalni sindrom na kofein. organofosphati. flupentixol. mianserin. bupropion. Od ostalih psihofarmaka posebno se navode :alprozalam. 23 . botulinski toksin u ampulama za parenteralnu primenu. ginseng. poremečeno opšte zdravstveno stanje. transdermalna primena fentanyla. cimetidin. metronidazol. triptofan sa MAOI. procainadid. Od ostalih lekova navode se: alimemazintrimeprazin. quetiapin. fluoxetin. imipramin kao uključen lek ili u vidu apstinencijalnog sindroma. buspiron. phenobarbital. interferon alfa. predoziranje efavirezena. ditiazem.. etretinat. salbutamol sam ili sa citalopramom. amantadin. i njegova zloupotreba u obliku abuzusa.progesteroni. apstinencijalni sindrom na lorazepam midazolam sa elementima euforije. tramadol. triamcinolon. simvastatin. prednizolon.pentazocin. phenilprpranolamin. 5. dexamethason. triptorelin. Od steriodnih lekova pažnju privlaće: dexametazon. Iz grupe analgetika. Njihov redosled ukazuje na visinu rizika za hipomanični ili manični sindrom sve do venlafaxina koji ima najniži navedeni rizik. triiodothyronin. sertalinetrazodon ili njegov apstinencijalni sindrom. Od antiinfektivnih lekova navode se sledeći preparati:anti Tbc preparati. proprnolol ili njegov apstinencijalni sindrom. phenelazine. bupropion. fluoxamin. digoksin. amonophilin. decongestant. hhydrocortizon. clarithromycin. calcium IV. vigabatrin. cyproheptadin. primaquin. fluoxetinom ili u vidu apstinencijalnog sindroma. hydralazin. bupropion. thyriod. intoksikacija litiumom. disulfiram. griseofulvin. metoclopramid. testosterontriam. levodopa sa carbidopom i procylidin.hipoomanična i euforična epizoda: bipolarni poremećaj tip I zloupotreba PAS. clomipramin. paroxetin. chloroquin. baclofen. aminophilin. apstinencijalni sindrom kod benzodijazepina. bromid. ziprasidon. feniluramin. topiramat. litium sa triciklicima. kortikosteroidi. nikotinski apstinencijalni sindrom. Ovde takodje veoma velika grupa lekova može da se javi kao mogući etiološki faktor ovog psihijatrijskog sindroma. omega-3-fatty kiselina. amoxapin. tamoxifen. paroxetin. Posebno veliki rizik nose SSRIs. herbal remedies. diphenoxylat. methyltestosteron. ondasteronkomibinacije oralnih kontraceptiva. cyclizin. clomiphen. zidovudin. isotretinoin. ACTH. dapson. dihydroepiandrosteron. stereoida i preparata za gastroenterologiju navode se:buprenorphin. sulfonamid. yonhibin. reboxetin. levodopa. venlafaxin. pravastatin. danazol. prednizon. cyclosporin. octreotid. dapson. tamoxifentrimeprazine i xylometazolin kod dece. kortizon. baclofen i njegov apstinencijalni sindrom. nefopam IM. clonazepam. dezipramin u terapiji ili kao apstinencijalni sindrom kod naglog obustavljanja ovog leka. bromokriptin. mepacrin. Na prom mestu je indukovana manična epizoda različitim antidepresivima. valprovat. citolopram sa silbutraminom. ethosuximid. beclometason. Iz grugih facrmaceutski grupa navode se sledeći lekovi: allopurinol. piperazin. gabapeptin. plicamycin. stanozolol. ephedrin. zatim slede amitriptilin u ordiniranoj terapiji ili kod naglog njrgovog prekida u vidu apstinencijalnog sindroma. clonidin ili njegov apstinencijalni sindrom. theofphilin. schizoafektivni poremećaj. beclomethasonaerosol. risperion ili njegov apstinencijalni sindrom. alfa interferon. apstinencijalni sindrom metildope. dugotrajna upotreba preparata codeina. isocarboxazid u toku terapije ili kao apstinencijalni sindrom. ranitidin IM.trimoxazol. anestetički agensi. flunisolid. Kod tricikličnih preparata rizik se kreće oko 50%. dextromethrophan. indometacin. triamcinnolon. mirtazepam sam ili u kombinaciji sa sertalinom. Manična.

6.Mešovita epizoda: bipolarni poremećaj tip I, zloupotreba PAS, izmenjeno opšte zdravstveno stanje, shizoafektivni poremećaj. 7.Hipomanična epizoda: bipolarni poremećaj tip II, ciklotimni poremećaj, zloupotreba PAS, poremećaj raspoloženja zbog opšteg zdravstvenog stanja. 8.Panični napadi: anksiozni poremećaj zbog zloupotrebe PAS, narušeno opšte zdravstveno stanje, anksioznost zbog separacije, opsesivno-kompulsivni poremećaj, panični poremećaj sa i bez agarofobije, poremećaji prilagodjavanja sa anksioznošću, posttraumatski stresni poremećaj, socijalna fobija,specifična fobija. Relativno je velika raširenost paničnih poremećaja i prevalencija se kreće u rasponu od 2,0 do 4,7%. Veliki broj autora smatra da su tipični panični napadi akutni tranzitorni psihotični poremećaji, odnosno da su to stanja straha koje se obično definiše kao stanje užasa. Za kliničare je važno da prepoznaju prodromalne simptome paničnog napada. Oboleli navode da su i pojave napada panike osećali neke prolazne neodredjene simptome straha i napetosti,koji su bili vrlo neprijatni za njih, ali su oni brzo prolazili i ostajali nezapaženi. To se najčešće javljalo u stanjima fizičkog umora i iscrpljenosti ili su bili intoksicirani kofeinom, alkoholom, premoreni dugim i napornim radom i slično. Najčešći prodromalni simptomi su: lupanje srca, tahikardija, osećaj nedostatka vazduha praćeno strahom od gušenja, laka glavobolja, vrtoglavica, osećaj iznenadnog straha, napetosti, opšta malaksalost i slabost, hladni i vlažni dlanovi i slično. Takodje su brojni lekovi koji mogu provocirati napade paničnog sindroma: alprozalan, amfetamin, buspiron, citalopram, apstinencijalni sindrom na clobazam, clozapim, flumazenil, fluoxetin sam ili u kombinaciji sa buspironom, naltrexon, olanazapin, topiramat, trazodon.Od drugih lekova navode se aspartam u većim dozama, carvediol, co-trimoxazol, oralni laktati, oximetazolin, phenylephrin, sibutramin, sodium lactat, steroidi, sumatriptan i yohimbin. U koliko su zadovoljeni dijagnostički kriterijumi za neki od navedenih psihijatrijskih sindroma jedan od sledećih odrednica može se navesti posle dijagnoze i to: blag,umeren ili težak.U koliko dijagnostički kriterijumi više ne zadovoljavaju, odnosno nismo u mogućnosti da sa sigurnošću potvrdimo postojanje nekog sindroma možemo koristiti sledeće odrednice: u delimičnoj remisiji,u potpunoj remisiji,podatak prisutan samo kao anamnestički.

V PRIKAZ NAJVAŽNIJIH PSIHIJATRIJSKIH SINDROMA ZNAČAJNIH ZA PSIHOPATOLOGIJU A NEPSIHOTIČNI SINDROMI 1. Normalna i patološka anksioznost
Anksioznost se definiše kao difuzna, unutrašnja, slobodno lebdeća napetost, koja nema realnu opasnost, tj. nema spoljašnju opasnost što je bitno razlikuje od straha. Strah uglavnom ima spoljašnji objekat. Anksioznost ima unutrašnju opasnost i time ona predstavlja reakciju na tu, unutrašnju opasnost( intrapsihički konflikt, impuls neprihvatljiv za Ego, potisnute misli.. Šira, opšta definicija anksioznosti bi predstavljala specifične promene na psihološkom,

24

psihomotornom i vegetativnom planu ličnosti. 1.Psihopatološka simptomatologija podrazumeva stanje unutrašnjeg nemira i napetosti, bezpomoćnost, osećaj vitalne ugroženosti i izloženost nečemu što preti, izvesnu sapetost i strepnju.Takodje uključuje i razdražljivost, nesdanicu, teškoće u koncentraciji. Odlikuje se subjektivnim doživljajem nedefinisanog straha, a ispoljava se povišenom psihičkom tenzijom. 2. Psihomotorna simptomatologija se karakteriše stanjem motornog nemira, tremorom, promenom mimike, zamorom. 3. Vegetativna simptomatologija nastaje kao posledica preterane aktivnosti vegetativnog nervnog sistema( KVS, respiratorni sistem, vazomotorni, digestivni, urogentitalni, ubrzan puls, pojačano znojenje, proširene zenice). Anksioznost je do ivesnog stepena obično iskustvo koje poznaje svaki čovek (neizvesnost za spostveno zdravlje, zdravlje porodice, napetost pre suočavanja sa teškom situacijom, "trema" pred značajne nastupe). Prvi kontakt je opis simptoma i znakova neurotskog poremećaja što čini suštinu kliničke dijagnoze. Klinička dijagnoza je proces utvrdjivanja prisustva psihopatoloških sadržaja ili abnormalnosti. Funkcija kliničke dijagnoze je razlikovanje psihičkih oboljenja na osnovu tri specifične karakteristike: uzroka (etiologija), simptoma i znakova(patološki proces) i toka bolesti (prognoza i lečenje). Patološku anksioznost karakteriše izvesna iracionalnost, nemogućnost identifikovanja unutrašnje opasnosti. Konflikt je nesvestan, a briga jasno izražena, stalna i snažna, teška za kontrolu i udružena sa uočljivim oštećenjem opšteg funkcionisanja i distreson.

2. Sindrom generalizovanog anksioznog poremećaja
Drugi naziv za ovaj poremećaj je generalizovano stanje straha. Karakteriše se hroničnim, patološkim strahom, koji se manifestuje preteranom i preplavljujućom strepnjom, zabrinutošću, napetim iščekivanjem ili "slobodno lebdećim strahom". Ovaj sindrom prate i telesni simptomi ali su manje izraženi u odnosu na psihička ispoljavanja straha.Radi se o stanjima opšte anksioznosti kod osoba koje imaju odredjeni anksiogeni konflikt, koje su zabrinute za životne posledice kao što su problemi vezani za zdravlje, posao, bračne odnose, socijalno prihvatanje, novac i dr. Kod ovog oblika anksioznog sindroma uz brigu (neugodna iščekivanja) ostaje jedini i dominantni simptom. Nepovoljni životni dogadjaji mogu prethoditi sindromu GAP. Tipičan je postepen početak, dok nepovoljni životni dogadjaji doprinose da dodje do egzacerbacije. Ovo stanje se odlikuje hroničnim, skoro stalno prisutnim strahom, najčešće manifestan u obliku pretarane i neosnovane zabrinutosti. Pacijenti brinu zbog beznačajnih stvari, ali i zbog bračnih i porodičnih odnosa, materijalne sitacije, sopstvenog ili tudjeg zdravlja, problema na poslu. Zabrinutost je često usmerena na nešto što bi se moglo dogoditi u budućnosti. Tipična je žalba na nemogućnost odupiranja svojim brigama, te stalnu preokupiranost istim. Ponekad se sindrom, poremećaj može ispoljiti i napetim, ali neodredjenim iščekivanjem da se nešto loše može dogoditi. Simptomi psihičke napetosti čine značajnu i relativno specifičnu komponentu generalizovanog stanja straha i ispoljavaju se kao: nemir, razdražljivost, poremećaj spavanja, posebno problemi sa zaspivanjem, prenapregnutost, nesposobnost opuštanja. Pacijenti se žale da ih "ne drži mesto", da lako planu ili se iznerviraju kao i da im je teško da se na bilo što usresrede. Neretko su prisutne i žalbe na zabrinutost. Obzirom na kontinuirano prisustvo napetosti i preteranog opreza koji pacijenti teško podnose, oni to stanje opisuju kao da su uvek na ivici da puknu, pa se zato lako uplaše i trgnu na najmanji povod. U sindromu GAP-a su i gotovo stalo prisutni somatske napetosti: zategnutost, grčevi, trzaji, treperenje, bolovi mišića, psihogena glavobolja. Obično su pogodjene grupe mišića na potiljku, vratu, ramenima, licu i očnim kapcima. Nije retka pojava psihogene difagije ( "osećaj knedle u grlu"i teškoće pri gutanju). Karakteristike ovog sindroma su i gotovo stalno prisutni telesni simptomi, ali su manje izraženi nego npr. kod

25

napada panike. To su najčeđće simptomi vegetativne hiperaktivnosti ( palpitacije, znojenje, tremor, suvoča usta), respiratorni i gastrointestinalni simptomi ( dispneja, osečaj gušenja, bol ili nelagodnost, pritisak, stezanje u grudima, muka, somačne tegobe, nervoza želudca i opšti simptomi ( nesvestica, vrtoglavica, nestabilnost u nogama, vruči i hladni talasi po telu, utrnulost, parestezije). Medjutim, ovi simptomi nisu specifični za sindrom GAP-a. Treba istaći da ne postoji jedan odredjeni tip ličnosti koji karakteriše sve osobe sa ovim sindromo. Relativno su česta sledeća svojstva i osobine ličnosti kod obolelih od ovog sindroma: osećanje nesigurnosti, nedovoljno samopouzdanje, preosetljivost, strašljivost, opreznost, nepoverenje, sumnjičavost i razdražljivost ( većina može ispoljavati svojstva zavisnog ili strašljivog poremećaja ličnosti). Kod najmanje ⅜ obolelih od sindroma GAP-a se sreću komorbidna psihijatrijska oboljenja koja često dominiraju kliničkom slikom. ovom sindromu obično prethodi pojava poremećaja raspoloženja i kod večine pacijenata se pojavljuje posle početa specifične i/ili socijalne fobije.

3. Akutna psihotična anksioznost
Termin "psihotična anksioznost" je čest i može se reći uobičajen u svakodnevnoj kliničkoj praksi, ali je u stručnoj literaturi malo zastupljen. Najčešće se vezuje na schizofreniju, involutivnu melanholiju i endogene depresije. Ovj oblik anksioznosti ne nalazi se praktično ni u jednoj oficijelnoj klasifikaciji kao na pr.DSM-IV ili u ICD-10. U praksi postoje mnoge skale za fenomenološko odredjivanje neurotske anksioznosti,za razliku od anksioznosti kod psihotičnih pacijenata. Činjenica je da se kod 65% psihotičnih pacijenata sreće anksioznost različite težine i oblika. U doživljajnom pogledu psihotična anksioznost uvek ima značanje ugrožavanja same mogućnosti individualne egzistencije pacijenta. Duboku, iskonsku potrebu za realnošću, za dokazima u pogledu postojanja realnosti akutno anksiozan psihotični pacijent pokušava zadoovoljiti na najrazličitije načine. Nekada na izrazito regresivnom nivou:brutalnom destrukcijom, uništavanjem materijalnih dobara, predmeta. Brojni su lekovi i PAS koji mogu podstaći anksioznost i agitaciju.kao najčešći navode se sledeći lekovi: 1.grupa psihotropnih lekova:apstinencijalni sindrom kod benzodijazepina, bromokriptin, carbamazepin, chlormetiazol, citalopram, dexamfetamin, fluoxetin, manzidol, moclobemid, olanazapin, paroxetin, phenobarbital i drugi barbiturati, risperidon, rivastigmin, termazepam, triazolam, triciklici, npr.amitriptilin. Od antikonvulziva posebno se istiću: carbamazepin, klonazepam, ethosuximid, gabapeptin, apstinencijalni sindrom kod gabapeptina, lamotrigin i vigabatrin. Od antiparkisonika navodi se atropin,levodopa. Iz grupe gastrointestinalni, antiremunatičnih i kardiovaskularnih lekova navode se: famotidin, mesalazin, nizatidin, omeprazol, doxazosin, metildopa, nicardipine, ibuprofen, indometacin, mefenamična kiselina, naproxen, nefepam, pentazocin. Lista drugih grupa lekova takodje je veoma široka:amantadin,aminofilin,baclofen,intoksikacija bizmutom, injekcije botulinskog toksina, deksametazon i drugi glukokortikoidi, transdermalni fentanyl, flumazenil, fluniscolid, izonijazid, levotiroksin, mefloquin, metiltestosteron, morfin, naltrexon, neostigmin, phenilnephrin, piperazin, prednizon, pseuoefedrin, piridostigmin, salbutamol, streptokinaza, teofilin, yohinbin. Ovde želimo da prikažemo skalu za procenu psihotične anksioznosti francuskih autora (O.Blin, M.Azorin,Y.Lecrubier A, .Souch i J.Fondarae od 1998.godine). Skala sadrži 18 ajtema i čini je intenzite numerisan od 0-6: 0-nikakav intenzitet, 2-jak, 3značajan i 6-veoma jak intenzitet. Simptomi se mogu označavati i medjubrojevima (1,3 ili 5). Za svaki ajtem treba da da globalnu ocenu mišljenja.ocenjivanje treba odrediti prema aktuelnoj simptomatologiji pacijenta posmatranoj u toku razgovora i za tri poslednja dana pre intervjua. Kada se dobije ocena svih ajtema,ukupan skor dibija se prostim zbirom, a ocena varira od 0-108 bodova. Tako skor od 34 može se smatrati psihotičnim i anksioznim . 26

4. Anksiozno-depresivni sindrom
Ovaj sidrom se odlikuje preplitanjem simptoma straha i anksioznosti, koji nisu takvog intenziteta da bi mogla da se postavi dijagnoza depresijw i nekog specifičnog stanja straha. Večina kliničara i danas smatra da su anksiznost i depresija klasično suptotni jedni drugom. Medjutim, rezultati skorašnjih kliničkih i epidemioloških studija ukazuju na to da ova dva poremećaja često idu zajedno. zapravo, anksioznost i depresivnost dans su "uobičajeni načini reagovanja savremenog čoveka", to su bolesti našeg vremena. Savremeni uslovi života vode prema otvorenim stanjima tesobe, strepnje i depresije jer neprekidna izloženost brojnim frustracijama dovodi do spesicične reakcije savremenog čoveka koji svoja emocionalna doživljavanja potiskuje, zadržava u sebi i time stvara podlogu za pojavu depresije ili strepnje. Ovakvi naćini reagovanja gotovo da u potpunosti zamenjuju ranije oblike reagovanja koji su se ispoljavali neposrednim abreagovanjem kroz psihomotorna uzbudjenja ili agresivnost. depresija i anksioznost postaju tako poremećaji civilizacije i kao neodvojivi deo savremenog čoveka i često čine "kulturnu atmosferu" našeg vremena, a činioci koji ih uslovljavaju postaju iz dana u dan sve brojniji i intenzivniji. Procenjuje se da je ovaj sindrom zastupljen u opštoj populaciji izmedju 1% do 10%. Sreće se kod osoba u rasponu od treće do sedme decenije života. U populaciji pacijenta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti pacijenti sa ovim sindrom čine oko 47% obolelih. Životna prevalencija se kreće od 14 do 18% opšte populacije. Polovima pacijenata se javlja lekaru opšte prakse. Stanje se korektno dijagnostikuje u manje od polovine slučajeva. Večina pacijenata ne dobija adekvatnu terapiju ni danas. Anksioznost i depresija su postale naše stalne životne pratilje koje nas svojim novim i raznovrsnim manifestacijama prate celog života. Simptomatologija kod ovog sindroma je izrazito heterogena. Zastupljenost simptoma je subindromska, a u izvesnoj meri su prisutni i somatski simptomi koji nemaju organsku podlogu. Premda ne postoji tipičan opis mešovitog stanja straha i depresije, sledeći simptomi su često prisutni u ovom sindromu: nervoza, napetost, nemir, razdražljivost, strepnja, disforično raspoloženje, emocionalna labilnost, preosetljivost, nezadovoljstvo sobom, negativističan i često pesimističan stav, poremećaji spavanja, lako zamaranje, manjak egergije, oslabljenja koncentracija i zaboravnost. Simptomi se obično javljaju akutno i često im prethode nepovoljni životni dogadjaji. Osobe sa ovim sindrom su uglavnom strašljive, pasivno-zavisne ličnosti.U posebnoj tabeli prikazani su karakteristični i preklapajući simptomi u depresiji i anksioznosti

27

odbojnost prema igri. bilo anksioznosti ili depresije. Kod male dece najčešći su sledeći simptomi: mornoća. napadi plača. jako izražena "vitalna" anksioznost mnogo češća od depresije u mladjem životnom dobu. iritabilnost. a nakon toga se ponovo "razilaze" uz češće javljanje anksioznosti u odnosu na na depresiju. Kod dece školskog uzrasta od psihičkih simptoma pažnju lekara privlaće: nesigurnost. manipulacije genitalijama. Promena na težini. mišljenja. depresivnost. asocijalnost. depresivnost. a u sferi psihosomatskih simptoma smanjenje apetita i glavobolje. krivulja njihovog javljanja teće paralelno tek posle 40-te do 60tih godina života. Danas se sa dosta argumenata tvrdi da je "Anksiozno-depresivni sindrom" mnogo češći od čistih šporemećaja. Neki autori navode da je veći broj karakterističnih simptoma iz psihičke i psihosomatske sfere kod male dece. Loš apetit. agitiranost. Kod adolescenata treba obratiti pažnju na: usamljenost. Ilustracije radi navest ćemo najvažnije simptome vezane za uzrast. promenjivo raspoloženje. manipulacije gentialijama i poremećaji apetita. povučenost. nakon 45-te godine života smanjuje. potištenost. Ovaj sindrom je takodje često povezan sa poremećajima ličnosti i često je teško razdvojiti psihopatološke elemente jedan od drugog i dati im prioritet u terapijskom postupku. već se oni uglavnom tretiraju kao rezidualna dijagnostička kategorija. suicidalne pulzije. psihopatološkog i 28 . tako se oba klinička entiteta odvojeno ili zajedno javljaju u svim šivotnim oblicim i ciklusima. a posle toga jasno se uočava divergencija jer depresivnost raste dalje sa životnim dobom. Od psihosomatskih smetnji najčešću su: česti napadi plača. depresivnost.Gubitak interesovanja. Nasuprot tome. izgleda. mokrenje u krevet. Krivica/Bezbednost Razmišljanje o smrti Simptomi zajednički za depresiju i aknsioznost Iritabilnost Agitacija/Nemir Teškoće sa koncentracijom Nesanica Umor Simptomi specifični za anksioznost Preterana briga Autonomna hiperaktivnost Pojačana startl reakcija Mišična napetost U oficijenlni psihijatrijskim klasifikacijama (ICD-10 i/ili DSM-IV) ne daju se precizna upustva za dijagnostikovanje ovog sindroma. Radi se o psihopatološkom skupu koji okuplja ( obuhvata) različite sindrome gde anksioznost i depresija dele kliničku sliku kao što je i navedeno u tabeli l. osećanja i često celokupnu ličnost pacijenata. Ovaj sindrom je mnogo češći kod žena nego kod muškaraca sa češćom emocionanom i afektivnoj nestabilnosti. Ovaj sindrom je mnogo češći u opštoj medicini nego u psihijatriji i dodatno doprinosi povećavanju teškoća u dijagnostici za lekare iz primarne zdravstvene zaštite.Depresvno-anksiozni poremećaj kod dece i omladine. One zahvataju sferu volje. ono što je dobro poznato u kliničkoj praksi jeste da anksiozni i depresivni poremećaji mogu da komplikuju jedan durgog da bi završili na zajedničkom evolutivnom putu.Tabela: KARAKTERISTIČNI I PREKLAPAJUĆI SIMPTOMI U DEPRESIJI I ANKSIOZNOSTI Simptomi specifični za depresiju Disforično raspoloženje (tužno. Tako je anksioznost mnogo češća od depresije u mladjim godinama života. U depresivnim stanjima angažovan je čitav organizam uz očeglednu nedeljivost somatskog. smetnje koncentracije. "Umerena" depresija i anksioznost imaju sličnu krivilju javljanja u uzrastu od 15-te do 40-te godine života. Motorna retardacija. agresivnost. posebno kod adolescenata izgleda da je znatno češći nego što se ranije smatralo. a od psihosomatskih smetnji: sklonost izolaciji. Kod ovog sindroma u najvećem broju slučajeva anksiozni simptomi su u prvom planu. dece školskog uzrasta i adolescenata. sanjarenje. poremećaj sna. Depresivne reakcije su sastavni deo anksiozno-depresivnog sindroma.beznadežno). dok se učestalost anksioznosti. ali postoji ipak utvrdejan značajna razlika u odnosu na intenzitet ovog poremećaja u različitoj životnoj dobi. izbegavanje zabava. sterotipni pokreti.

Ne postoje tipični napadi panike. tremor. Sve to dovodi do snažnog straha od ponavljanja napada i njihovih posledica. kao i potrebom da se pobegne i/ili zatraži pomoć. Javlja se osećanje nesposobnosti uz slabljenje volje. Večina pacijenata saopštava da je pri napad panike bio neočekivan. Ipak. 5. tahikardija. Prosečna starost u vreme početka iznosi izmedju 23 i 38 godina. u kome su izraženi napetost. Prvi napad se može pojaviti za vreme uznemirenosti. odnosno poremećaj je oblik straha koji se ispoljava ponavljajućim. On može da se pojavi u bilo kom životnom dobu. svadja. DSM-IV razikuje tri napada panike: 1. nesvestica. muka. traumatskog iskustva ili korišćenja nekog psihotropnog leka. Učestalost napada može varirati od desetak i više dnevno do jednog napada u nekoliko meseci i čak godina. ono što napad panike čini jedinstvenim jeste iskustvo nagle pojave telesnih simptoma koji veoma brzo dostignu vrhunac u intenzitetu i praćeni su snažnim strahom zbog doživljaja vitalne ugroženosti ili gubitka kontrole. bol i nelagodnost u grudima. a DaCosta je 1871 godine opisao njegove ekvivalente nazivajući ih "razdražljivim srcem". dok najveći rizik imaju starosne grupe od 25 do 34 kod žena i 30-44 godine kod muškaraca. Napadi koji su verovatniji u odredjenim situacijama javljaju se prilikom izlaganja tim situacijama. Tipičan je iznenadni doživljaj vitalne ugroženosti. fizionomija. Početni simptomi su bezvoljnost i anksioznost na koje se kasnije nadovezuju apatija i gubitak interesovanja uz opštu inhibiranost. Neočekivani napadi se javljaju spontano i tipični su za panični poremećaj. Panični sindromi se često javljaju u sklopu raznih psihičkih i organskih oboljenja ili kao posledica različitih lekova. jedna od bitnih karakteristika depresije jeste neporemećena svest o samoj bolesti. To je učinjeno kako zbog njegove velike učestalosti. neočekivanim napadima panike.interpersonalnog aspekta u doživljavanju depresije.Napadi panike vezani za neku situaciju javljaju se skoro uvek odmah nakon izlaganja toj situaciji ili ako se iščekuje ili zamišlja ista i 3. osećaj gušenja. Početku ovog sindroma ponekad prethodi proromalni period. ali je redak kod dece pre puberteta i rane adolescencije i kod osoba starijih od 65 godina. vrući i hladni talasi po telu. parestezije i utrnulost. karakterističan je za agarofibiju. ludila i kolabiranja. doživljaj ugroženosti i bespomočnosti snažan. zatim pri pokušaju od odvikavanja od nikotina ili u sklopu apstinencijalnog sindroma. gubitka kontrole. fizičkog napora. pa i generalizovano stanje straha. U pogledu intenziteta tokom napada panike najčešći su sledeći telesni simptomi: palpitacije. govor itd. Najveća učestalost se sreće kod osoba starosti izmedju 15 i 45 godina. Napadi panike su po prvi put opisani još u 17. nelagodnosti i dezintegracije koji prati depresiju. 2. ali se javlja i kod socijalne i specifične fobije. a egzistencija postaje bez ikakavog plana. veća je verovatnoća da se taj napad doživi kao trauma. tako i zbog nedostatka bolje definisanih dijagnostičkih kriterijuma u postojećim oficijelnim psihijatrijskim klasifikacijama. Posle napada osoba se oseća umornom i iscrpljenom. vrtoglavica. neodredjen strah. a izmedju kojih je prisutan snažan i onesposobljavajući strah. mesto dogadjanja takvo da se ne može odmah pobeći. neretko i depersonalizacija i derealizacija. veku od strane Bartona. Opšta inhibicija širi se u sve psihičke i telesne funkcije pa se menja mimika. telesne bolesti. kao 29 . Sposobnost koncentracije je snižena. Ako je prvi napad bio snažan. nervoza želudca. Kao što se vidi ovom sindromu posvečen je nešto veći prostor u ovom tekstu. simptom jak. oni imaju osećaj autentičnosti pa oni zbog toga posebno trpe i teško doživljavaju osećanje teskobe. Sindrom se češće registruje kod razvedenih/rastavljenih i kod udovaca. To je put koji vodi ka paničnom poremećaju. znojenje. Trajanje napada je od nekoliko minuta do pola sata. seksualnog odnosa. Panični sindrom Panični sindrom. a može se uočiti i regresivno ponašanje. koji nisu izazvani nekim telesnim oboljenjima ili delovanjem psihotropnih sredstava. dispneja. Od psihičkih simptoma najčešća su: strah od trenutne smrti.

postaju mesta koja zaplašuju i na kojima se mogu javiti napadi straha ili panike). Glavna svostva ličnosti kod kojih postoji ovaj poremećaj su: preterana zavisnosat. tuneli. što olakšava neugodnost.doživljava strah. mostovi. strah pri susretu sa fobičnim stimulansom i ponašanje izbegavanja. samoprebacivanje. povlačenje iz socijalnih relacija. drhtanje. Fobični sindromi Fobični sindrom ili fobija u nozološkom smislu (bežanje. znojenje. Najizraženiji je kod osoba čiji su napadi panike nepredvidivi i neočekivani i deluje osiromašujuće na celokupan život. trgovi. pri čemu iste simptome ponekad izaziva očekivanje iste sitacije. neurotični kompromis. objekti i situacije koji se realno plaši svaki čovek. Fobični poremećaji ili sindromi se dele na: a) agarofobiju. Ovaj sindrom se često kombinuje sa drugim oblicima psihopatologije. U suštini predstavljaju odmbrambenu meru. strah od straha i ponašanje izbegavanja. Ovaj intenzivan strah je pračen vegetativnim poremećajima. odnosno fobična kriza je obeležena brutalnim izbijanjem parališuće strepnje i teskobe. neretko mogu javiti i u toku spavanja. u razvijenom obliku. aktivnosti i situacija. strah od straha. strah) se defišu kao iracionalan strah od specifičnih objekata. kao i napor kojim pacijent pokušava da izbegne. 6. na intelektualnom planu. Pokretljivost i 30 . Agarofobični sindrom Agarofobija je najčešći i najznačajniji oblik fobičnih stanja i karakteriše se postojanjem stalnog. U zavisnosti od predmeta i situacija koje mogu biti sadržaj fobičnih sindroma možemo ih podeliti u tri grupe: 1. panika. prodavnice). pojačana zaokupljenost samim sobom ( sklonost introspekciji). Sindrom ima tri karakteristike: anticipacija ( strah od pomisli i očekivanja susreta sa fobičnim stimulusom). gubitak samopouzdanja. objekti i situacije koje ne samo da predstavljaju opasnost. autoputevi. agarofobiju karakterišu napadi panike.1. Pacijent zamenjuje anksioznost strahom koji je i dalje neugodan. ali. intenzivnog ili paničnog straha od javnih mesta i mesta sa koji se teško može brzo ukloniti ili mesta na kojima je dobijanje medicinske pomoći veoma otežano( ulice. užas. pozorište. 2. objekti i situacije u kojima još uvek postoji neka veza sa opasnošću.Isti je slučaj i sa velikim zatvorenim prostorima ( robne kuće. oprez. koncertne dvorane. ako se napadi javljaju često. već kod mnogih izazivaju prijatna osećanja. a pacijent prepoznaje da strah nije u proporciji sa aktuelnom opasnošću od tih predmeta. u kome dolazi do pomeranja sa objekta i sitacija aktera intrapsihičkog konflikta na druge. Sem toga. Klinička karakteristika fobičnog sindroma je da pacijent. Posebnost poremećaja čini i postojanje intenzivnog straha od vožnje javnim samobračajnim sredstvima. fobični objekat može da se izbegava ili poništava. 6. aktivnosti i situacija koji za posledicu imaju svesno izbegavanje fobičnih䀠 stimulusa. bioskopske. nepoverljivost i emocionalna labilnost. Fobični objekti su simboli orginalnih objekata i situacija. klecanje nogu. negira. tendencija izbegavanja. prisutan je jak strah od budućih napada panikefenomen poznat kao anticipirani strah ili starh od straha. očekujući susret sa fobičnim objektom ili situacijom. lažna vrtoglavica). Napadi se. pojačana sumnjičavost prema okolini i nesigurnost u sebe. ali je normalan čovek naučio da tu opasnost podcenjuje i 3. u periodima izmedju napada. od kojih se onda subjekat plaši. Fobični sindrom. pacijent zna da objekat straha nije realno opasan. koju prate telsne manifestacije ( tahikardija. Bitne karakteristike mišljenja fobičnih pacijenata su: interpretativnost. ili susrevši se sa njima. b) socijalne fobije i c) specifične fobije.i hipohondrično. nesigurnost.

bespomočne. piju ili hodaju ili budu u centru pažnje. Nivo samoprocene i samovrednovanja je izuzetno nizak. nesposobnost za uvid. alkoholizam. nestabilnost.2. kad misli da ih drugi kritički procenjuju. osobe se povlače. ali ne i manje nelagodan. intenzivnog i nelogičnog straha izazavanog stavovia. histrionična. narcistička i boderline ličnost. da ne vladaju životnom situacijom. Pacijenti koji doživljavaju opšti strah saopštavaju da su potpuno paralizovane. pasivnost. nezrelost. kada se previše brinu za svoj 31 . ne uspevaju da se organizuju i realizuju neke od životnih ciljeva. strašljivost. preosetljivost. predispozicija za telesne bolesti. Ovaj strah je manje dramatičan. agarofobija bez paničnog poremećaja. odbijanje da idu u školu. depersonalizacija i derealizacija. anksiozna (izbegavajuća). izbegavanje da se prihvati odgovornost. telesni simptomi straha. oprezne. zatvaraju se u svoj dom. noćne more. Mnogo redje ovaj sindrom može početi naglo i neočekivano. opsesivni i hipohondrični fenomeni i depresivno raspoloženje. prvonstveno kardiovaskularne. Reč je o postojanju anksiozno-fobične strukture ličnosti i njenih varijacija ispoljenih kao pasivno-zavisna. neretko i telesna oboljenja. savesnost. U suštini oboleli doživljava napade panike. pre definitivnog ispoljavanja poremećaja. uveličavanje teškoća. Veom često ispoljavaju klaustrofobične smetnje: strah od lifta. Još jedno od specifičnosti ovog sindrom predstavlja potreba da uza sebe pacijenti imaju osobu od poverenja. neinteligentni ili neobrazovani.Važno je istaći da je osnovno osećanje izmedju dva napada panike je preokupiranost strahom. strah od razdvajanja od roditelja. U nozološkim kategorijama navode se dva entiteta: 1. zloupotreba PAS. stalna napetost. S obzirom da je akcenat u ovom terkstu na sindromskom pristupu ovde nećemo detaljnij analizirati razvijenu kliničku sliku i brojne precipitirajuće fakore koji joj prethode. glume pred publikom. socijalne fobije i drugi fobijski strahovi. kad treba da pevaju. Ključne koplikacije su: depresija. Posebna organizacija ili poremećaj ličnosti uvek prate agarofobiju i predstavljaju glavni preduslov za njen nastanak i razvoj. Uvek postoji opasnost od razbuktavanja do nivoa panike. pojavom i ponašanjem druh ljudi koji mogu osobu ispitivači da posmatraju. iz koga nekad ne izlaze čak i godinama. laka uzbudljivost.Obleli doživljavaju strah kad treba da jedu. sviraju. neodlučnost. obeshrabrene. Medjutim. Početak ovog sindroma uglavnom je postepen. Koomorbiditet sa poremećajima ličnosti nije redak. sumnjičave. da ponize i da povrede ili pak u čijem će prisustvu ona učiniti nešto nepristojno ili neprijatno. osetljivost na kritike drugih. klinička praksa pokazuje da je ispoljavanje ovog poremećaja mnogo složenija. skučenih prostorija punih nameštaja. strašljivost. U najtežim slučajevima se vezuju za krevet. čežnja za kućom. Kao što je navedeno. posebno u koliko se uzmu u obzir postojanje koomorbiditeta i kliničke komplikacije. strah od straha i ponašanje izbegavanja i druge karakteristične simptome i oblike ponašanja uz brojne vegetativne i telesne simptome. visoka skrupuloznost. Postaju povišeno nesigurne.aktivnost obolelih osoba se značajno smanjuje. oseća nesigurnosti i inferiornosti. kad misle da će ispasti smešni. Izreženi i specifični simptomi počinju da se javljaju izmedju 18 do 30 godine. enurezu. ili stah od putovanja do udaljenih mesta. recituju. Socijalna fobični sindrom Socijalna fobija je oblik straha koji se karakteriše postojanjem stalnog. zavisnost. pa i godina. agarofobija sa paničnim poremećajem i 2. malih. U celini treba istaći da su kliničke karakteristike pacijenata sa aarofobičnim sindromom brojne: stidljivost. Oboleli od ranog detinjstva ispoljavaju karakteristične premorbidne osobine: preosetljivost. kad treba da plažu ispit. mračnih. tipičan početak je postepeno javljanje nespecifičnih simptoma u trajanju od nekoliko meseci. introverzija. ambivalencija. Kada je reč o kliničkoj slici ovog oblika fobičnog sindroma treba istaći da je ona predstalja složen i kompleksan psihički poremećaj. 6. stalo predosećanje nesreće. Osnovne simptome često prate i opšti strah. kad osećaju da će pred drugima da pocrvene.

naročito u sitacijama koje su neprilične. oboleli oseća da je njihov strah bezrazložan i nelogičan. Precizno odredjene sadržaja i obima socijalne fobije uključuje i sledeće pojmove: stidljivost. crvenjenje.stalo nezadovoljstvo sobom. mesta. bolesti zavisnosti( alkoholizam. napeto i rado bi pobegla iz takve sitacije. Ove osobe strahuju da su previše debele. ćelavosti. koju karakteriše skup socijalnih strahova. čest je simptom u okviru reagovanja strahom uopšte. nisko samovrednovanje. drhtanje. defekacije. Najčešći oblici ovog straha povezani su sa: gubitkom svesti i padom na ulici. mukom i povraćanjem pred drugima.izgled. što je uzrok osiromašenja kvaliteta života. Ovaj sindrom karakterišu četiri 32 . Bihevioralno: izbegavanje. Strah od pogleda i kritičke procene predstavlja jedan od osnovnih strahova i veruje se da je urodjen oblik straha. Ovaj oblik straha retko se javlja izolovano. prirodne sredine. telesnom slabošću. Strah od javnog nastupa predstavlja strah velikog intenziteta u situaciji( ili pri pomisli na takve sitacije) u kojoj osoba biva kritički procenjivanja od strane drugih osoba.3. Strah od ispita je u vezi sa opštom socijalnom stidljivošću i socijalnim strahom od otkrivanja sopstvene inferiornosti. Klinička slika može biti veoma raznovrsna. Obolela osoba crveni u banalnim sitacijama. pisanja. zbog čega se oseća nelagodno. što vodi usamljivanju i izolaciju. telefoniranja pred drugim osobama. Kao mogi oblici ove vrste straha navode se: fobije objekata.nesigurnost. paranoidni. Socijalna fobija se ispoljava na dva načina: kao fokalna ili diskretna. poremećaji ličnosti ( anksiozni. Socijalnu fobiju karakteriše posebna organizacija ličnosti: stidljivost. odnosno da drugi prodire u njenu fizičku intimu. gubitkom kontrole nad fiziološkim radnjama( mokrenje. ušiju. maljavosti. veličine grudi. straha od samog sebe. pijenja. povučenost. izbegavajući. težnja ka usamljivanju i izolaciji. Kod ovog fobičnog sindroma javljaju se sedeći komorbidni poremećaji: panični poremećaji ( agarofibija. ovako doživljen strah goni obolele da izbegavaju ove situacije i aktivnosti što dovodi do razvoja ponašanja izbegavanja. kada je povezana samo sa jednim oblikom straha i kao difuzna. osoba se ne plaši samog crvenjenja. a oko 10% njih ispoljava strah takvog intenziteta da se svrstavaju u ovaj fobični sindrom koji time postaje najčešći psihički poremećaj uopšte. Pri tome. oboleli svesno doživljava strah kada ostvaruje kontakt sa drugim ljudima u okviru različitih socijalnih situacija. 6. nogu. osećanja inferiornosti i krivice. govorenja. Telesne manifestacije su: lupanje srca. nedostatak socijalnih veština. kada je izložena pogledima drugih ljudi. brinu zbog izgleda svog nosa. mršave. osnovni sadržaj čini stalni strah koji ima fobična svojstva i karakteriše se subjektivnim. kod narcističke ili paranoidno organizovane ličnosti. Sindrom specifičnih fobija Poznato je da veliki deo normalne populacije ima strah od različitih predmeta i situacija. podrazumeva stidljivost i nedostatak samopouzdanja u raznim socijalnim situacijama. shizoidni. češći kod osoba muškog pola. znojenje. Strah potiče od saznanja da je osoba otkrivena. nesigurnost. U opšte socijalne fobije spadaju: ekstremna socijalna stidljivost. situacije i živa bića. Subjektivno. Strah da izgled tela nije u redu može dobiti oblik socijalne fobije kada ga je teško razlikovati od dismorfofobije. kao posledica straha od straha. Strah od otkrivanja sopstvene inferiornosti se povezuje sa strahom od jedenja. Strah od gubitka kontrole se radi o strahu od gubitka kontrole. što je posledica hiperaktivnosti autonomnog nervnog sistema. socijalna disfunkcionalnost. tzv eritrofobija predstavlja varijetet opšte socijalne stidljivosti i česta je kod mladjih osoba oba pola. ali ne nalaze način da mu se suprostave. Uglavnom je u sklopu: morbidne stidljivosti. strah od ljudi predstavlja intenzivan strah od kontakta sa drugim ljudima praćen razvojem ponašanja izbegavanja i strah od osoba suprotnog pola je varijetet straha od ljudi. zloupotreba PAS) i velika depresija. posebno telesne. Strah od crvenjenja. specifične fobije). telesnim i ponašajnim simptomima. već efekta koje ono proizvodi na druge osobe.

Sindrom poremećaja prilagodjavanja Poremećaji prilagodjavanja prestavljaju heterogenu grupu nepsihotičnih poremećaja čija je zajednička karakteristika da su se pojavili u kontekstu neke stresogne sitacije ili dogadjaja veoma različitih razmera i posledica. Ovo stanje može da traje nekoliko dana i redje 2. strah od straha. Glavni strah predstavlja osnovni psihopatološki sadržaj. izbegavajuće ponašanje i grupa pratećih simptoma. 7. pa i opštim simptomima straha. U kasnijim fazama česte su reakcije tipa bežanja ili borbe. Važno mesto zauzimaju razni oblici disocijativnih ispoljavanja: depersonalizaciono-derealizacioni fenomeni. situacijom ili aktivnošću koje čini sadržaj fobije). praćen je ponašanjem izbegavanja. Drugi oblik je manje dramatičan i po kliničkim karakteristikama liči na postraumatski poremećaj. ali ta nije efikasna. deluje zbunjeno. stalan. Česta je i pojava: unemirenosti.1. često je prisutno ponovno preživljavanje traume i simptomi straha i hieraktivnosti vegetativnog nervnog sistema. posttraumatski poremećaj i poremećaji prilagodjavanja. što liči na stupor. kao i izbegavanje svega što budi sećanja na traumatski dogadjaj. impulsivno ponašanje. a ta fluidnost se ispoljava različitim i nepostojanim emocionalnim reagovanjem ( npr. ovo su obrasci odbrane od intenzivnih i bolnih osećanja kojima je osoba preplavljena. Sindromi reakcija na težak stres i poremećaje prilagodjavanja U ovu grupu sindroma spadaju sledeći poremećaji: akutna reakcija n䁡 stres.3 nedelje. 7. znojenje sl. Ovaj sindrom se može ispoljiti na dva načina. gastrointestinalne tegobe). nije uslovljen pogrešnim saznanjem ni simboličkim procesima. kao da ne razume šta se dogodilo. amnezija za zbivanja za vreme i neposredno nakon traumatskog dogadjaja. izrazit osećaj krivice. Strah od straha dominira kliničkom slikom. dok je oko 75% u šoku. U prvim trenutcima i satima osoba je ošamućena. preznojavanje. iznenadnim prelazom iz očaja u bes ili iz straha u borbenost i prkos). kao da osoba reaguje instiktivno. Prvi bi podrazumevao skup najrazličitijih simptoma i ponašanja koji se brzo smenjuju bez nekog reda. nesvrsishodne hiperaktivnosti ( besciljno tumaranje). Ponekad dominiraju povlaćenje. Sindrom karakteriše kratko trajanje do 4 nedelje i različiti disocijativni fenomeni i upadljivo izmenjeno ponašanje. Prateći simptomi nisu česti niti su karakteristični i manifestuju se hiperaktivnošću vegetativnog nervnog sistema: tahikardija. ponekad je dezorjentisana. Fobije od životinja su najšeđće i karakteriše ih nelogičan. Sindrom akutne reakcije na stres prestavlja skup raznovrsnih ispoljavanja psihičkih i ponašajni smetnji koje se pojavljuju veoma brzo posle teške traume u kojoj je život osobe bio ugrožen ili je osoba bila svedok nečije patnje ili smrti. intenzivan strah od susreta ili kontakta sa životinjama ili insektima. kao da se isključila i da joj je svejedno šta se oko nje dogadja. pri čemu obe reakcije izgledaju haotično. strah je povremen i ne previše opterećujući. mutizma. doživljaj da se osoba ne nalazi na mestu gde se dogodio traumatski dogadjaj. U slučajevima kad je fobija monosimptomatska. U periodu neposredno nakon teške prirodne katastrofe samo 12 do 25% osba ostaje hladnokrvno. hiperfunkcija vegetativnog nervnog sistema sa pratećim telesnim simptomima ( palpitacije. jer osoba zbog dezintegracije nije u stanju da mobiliše svoje potencijale i da se sabere. Klinička slika ovog sindroma je fluidnija. kao da nema nikakva osećanja. Takodje je moguća reakcija umrtvljavanja. najčešće je monosimptomatski ( ograničen i striktno povezan sa odredjenim objektom. raznovrsnim telesnim simptomima i ponašanjem nalik onom kod konfuznih. drhtanje. ali kraće traje i ima raznovrsnija ispoljavannja.Pojavi ovog sindroma doprinose: izvesne predispozicije 33 .osnovne komponente: glavni strah.. Ponašanje izbegavanja je nekada izraženo do te mere da postoji stil življenja pacijenta.

prilikom fizičkog napada ili su svedoci nečije smrti. teže podnose stresogene dogadjaje). Kliničku sliku karakteriše pre svega to što se početni simptomi mogu videti neposredno posle stresogenog dogadja/ sitacijeili 1 do 3 meseca posle toga. Neki od pacijenata imaju suicidalne ideje. Drugi psihološki modeli kao ključnu katakteristiku iznose ponovno proživljavanje traumatskog doživljaja kroz 34 . Karakteristični simptomi su razni oblici ponovnog proživljavanja traumatskog dogadjaja. iza koje se uglavnom kriju emocionalna doživljavanja kao što su tuga. Kod dece i adolescenata se često vidja dramatično izmenjeno ponašanje. pa i socijalna izolacija. Kod nekih pacijenata je naglašeno povlaćenje iz socijalnih interakcija.a odnosi sa prijateljima i poznanicima su često poremećeni. Pacijenti se često žale da nisu u stanju da se bore sa problemima. ali su pokušaji retki. loši objektni odnosi u detinjstvu. a iza toga slede prirodne katastrofe.). kognitivni i dr. Klinička slika varira od slučaja do slučaj. Sindrom posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSD) PTSD se definiše kao skup manje više specifičnih simptoma koji se pojavljuju posle izvesnog perioda od pretrpljene teške traume u kojoj je život osobe bio ugrožen ili je osoba bila svedok nečije pretnje ili smrti. ali i od načina na koji ih osoba doživljava i tumači. intenzitet. godine. očaj. kao i posebno značenje koje ima za pojedinca i kumulativni efekat izloženosti jednoj stresogenoj situaciji može da oslabi sposobnost podnošenja drue stresogene sitacije ili dogadjaja. Inače. silovanje. 7. strepe da se neće ponašati odgovorno ili veruju da su podlegli stresu. Stresogeni dogadjaj se odnosi na nešto što se jednom odigralo i okončalo. pa tako odredjene traume nose veći rizik za izazivanje PTSD ( posle zarobljavanja. ali on nije dovoljan da bi se razvio ovaj sindrom. reverzibilnost. ne mogu da odgovore na radne obaveze. Traumatski dogadjaj je obavezi etiološki činilac. kontekst). Oni su često praćeni izbegavanjem svega što podseća na traumu. dok su muškarci češće izloženi traumatskim sitacijama u ratu. Pored ovoga. pronalaženje mrtvog tela. trajanje. koje jako drže do kontrole. Pojava ovog sindroma delom zavisi i od vrste traume kojoj je osoba izložena.2. saobračajne nesreče. Stresogena sitacija označava nepovoljne prilike tokom dužeg vremenskog perioda. naročito su predisponirane osobe sa rigidnom strukturom i rigidnim obrascima ponašanja. i osećaj krivice.Uglavnom su iznošena iskusta iz II Svetskog ili Vijetnamskog rata ili elementarnih katastrofa. Naši autori dugo se nisu bavili ovim problemom. Ponekad se mogu javiti i telesni simptomi (somatizacija). neophodna je sklonost koja se odredjuje kako na biološkom tako i na psihološkom niovu. silovanje. PTSD kao posebna dijagnostička kategorija uveden je u DSM-III 1980. Način na koji stresogeni dogadjaji/sitacija remeti unutrašnju biopsihosocijalnu ravnotežu osobe zavisi od njegove prirode. Kod mladje dece su izraženiji regresivni trendovi ( enureza).). Kod žena veliki rizik za pojavu PTSD imaju seksualno nasilje. ravnodušnost ili strah. hronična organska bolesti i dr. raznovrsni simptomi straha i/ili depresije su relativno blagi. fizičkog zlostavljanja i kindnapovanja. zemžmljotresa. simptomima hiperaktivne disfunkcije vegatativnog nervnog sistema i ponašanjem koje ukazuje na dublje promene ličnosti. sa naglašenom impulsivnošću i agresivnošću.(osoba sa poremećajem ličnosti. dok se relativno često javljaju i druga emocionalna ispoljavanja kao što su ljutnja. karakteristike stresogenog dogadjaja ili situacije ( priroda. premda se može ponavljati. zlostavljanje u detinjstvu. U psihološke aspekte spada veći broj modela ( bihevioralni. i koje mogu ali ne moraju flukuirati kao i u odnosu na posledice koje izazivaju (hronično napeto stanje u braku. Ukoliko traje duže ima komplikovaniju kliničku sliku i onesposobljava osobu za funkcionisanje.

zatim depersonalizacioni ili derealizacioni fenomeni. osećaj besperspektivnosti. Vrsta traumatskog doživljaja je važna zbog načina na koji dogadjaj deluje na osobu kao i zbog značaja koji on za nju ima. Poremećaji pamćenja mogu uzeti različite oblike. trauma se može ponovo proživljavati samo ako pacijent nije izgubio svest tokom traumatskog dogadjaja. svesnosti identiteta. Konverzivni sindromi Mehanizam konverzije podrazumeva da se neurotski konflikt razrešava tako što se preobraća. što znaći da je život pacijenta ili nekog drugog bio direktno ugrožen. uznemiravajuća ili bolna. neuroze sa dva podtipa: konverzivni i disocijativni. Sva ova ispoljavanja se karakterišu doživljajem da pacijent nema kontrolu nad njima. selektivne smetnje u koncentraciji. razdražljivost i izlivi besa. a disocijativni na ponašanje i identitet. koji je posledica osećaja bespomoćnosti da se spreči smrt ili druge posledice traumatskog dogadjaja.oblast anestezije. senzorne ili motorne prirode. neposrednih sećanja i kontrole pokreta tela. napetost. slepilo. može se pojaviti posledica diocijacije. dogadjaje i aktivnosti.Zajednička karakteristika disocijativnog i konverzivnog sindroma je parcijalni ili potpuni gubitak mentalne integracije izmedju sećanja prošlih dogadjaja. napetog iščekivanja podsećaju na one u sindromu generalizovanog anksioznog poremećaja. stalni oprez i iščekivanje da se nešto loše dogodi. Traumatski dogadjaj je obično neočekivan i nepredvidljiv. jednokratni traumatski dogadjaji imaju drugačiji efekat od onih koji se ponavljaju. Pre pojave kliničkih manifestacija ovog sindroma osoba na traumu reaguje strahom. te su ona zato neprijatna.1. Ponekad slike.slike i misli koje se nameću i stalno ponavljaju. Konverzivni sindromi se odenose na voljnomotorne i senzitivne funkcije. Isto tako. osećasj otuženosti može kod obolelog aktivirati osećanje krivice. scene i prozori mogu imati karakter vidnih halucinacija ili iluzija. 35 . U vezi sa smanjenim opsegom emocionalnog reagovanja nalazi se gubitak uobičejenih interesovanja za ljude. Te slike i misli bude sećanja na traumu i za posledicu imaju hiperaktivnost VNS i promene vezane za traumu. Simptomi koji ukazuju da je pacijent u stanju stalnog. Disocijativni sindromi Ovi sindromi predstavljaju poremećaje ranije poznate pod nazivom histerični sindromi. 8. Konverzivni fizički simptomi se dele na: senzorne simptome ili deficite: psihogena neosetljivost i gubitak sposobnosti percepcije čulima: 1. gluvoća. 8. razdražljivost. najupečatljivije isposljavanje se odnosi na ponovno proživljavanje traume. Dejstvo dogadjaja koji direktno ugrožava osobu drugačije je od onog u kom je osoba svedok nečije smrti ili mučenja. za razliku od somatizacije gde dolazi do transformacije u vegetativnu inervaciju. preosetljivost na zvučne draži. Pošto su simptomi ponovnog proživljavanja traume napeijatni i bolni. zbog čega može predstavljati ogromnu narcističku traumu. kao i pojedini prizori koji se pacijentu nameću i stalno ponavljaju. a iz repertoara emocionalnih ispoljavanja kao da su ostali samo bes i strah. te ih prati snažno osećanje bespomoćnosti. On isključuje stresogene dogadjaje i stuacije koje ne podrazumevaju životnu ugroženost. Ovi simptomi se ispoljavaju na različite načine: nesanica. Sindrom je prvenstveno odredjen traumatskim dogadjajem. pacijent nije u stanju da ima bilo kakava osećanja. što pojačava doživljaj gubitka kontrole i besposmočnosti i na brutalan način poništava svaku fantaziju o ličnoj neranjivosti i suočava nas sa sopstvenom konačnočću. i mogu se ponavljati više puta u toku dana. doživljaj da niša nema smisla. pacijenti pokušavaju da izbegnu sve što može da ih aktivira. Somatski simptomi su znatno redji. Tipični način su snovi i noćne more. konvertuje i reprezentuje kao fizički simptom.

. napravilnost menstrualnog ciklusa. Razvoj simptoma omogućava obolelom primarnu i sekundarnu dobit. Primarna dobit se sastoji u tome što se nesvesni sadržaji konflikta ( povezani sa seksualnim i incestuoznim idejama) i dalje drže van dometa svesnog doživljaja( u suprotnom bi bili neprijatni i zastračujući). slabost. U ovoj grupi se nalaze: disocijativna amnezija. depresivna osećanja. pamćenja i identiteta) pri čemu su delovi Ega rascepljeni od glavnog protoka svesnog. hemiplegije i hemipareze. posebno inteligencije. Disocijativni simptomi počinju naglo i burno i isto tako završavaju. I ako i disocijacija i potiskivanje predstavljaju mehanizme odbrane kojima se neprihvatljivi sadržaji isključuju iz svesti. Savremena psihodinamska psihijatrija ponovo je vratila disocijativne sindrome. stanje transa i zaposednutosti. bolovi u ekstremitetima. iza kojih najčešće stoji posebna organizacija ili poremećaj ličnosti ( histrionični). psihička ili fizička trauma. porodični problemi. plakanje. misli o smrti. Kliničke komplikacije ovog sindroma se najšeđće javljaju u obliku ponovllanih operacija. psudokonvulzije. oni se razlikuju po načinu na koji to obavljaju. lupanje. dolazi do vertikalnog rascepa tako da psihički sadržaji egzistiraju u nizu paralelnih svesti. odlažu neophodnu razradu traume za kasnije.2. zavisnost od lekova. 3. bolovi u ledjima. i nju može mobilisati trauma.halucinacije. udruženi bolovi. dispneja. Disocijativne odbrane imaju dvostruku ulogu: pomažu žrtvama da izmaknu traumi u trenutku kada se ona dešava. opstipacije. diskinezije ( "napadi"). disocijativni stupor. poremećaje u centar svog interesovanja. ekonomski problemi. Sekundarna dobit omogućava oboleloj osobi da pribavi pažnju. zamagljenost pred očima. poremećaja je veoma kompleksna i polisimptomatska. paraliza ili pareza i urinarna retencija.psihogeni poremećaj mišića: afonija. Kada su u pitanj䁵 karakteristike histrionične ličnosti mnogi istiću činjenicu da histrionične osobine verovatno postoje kod svih normalnih ljudi. a oblik u kom će se one ispoljiti zavisi od snage precipitirajućih činilaca i karakteristika ličnosti. svesti. dizurija i drugi. udaranje ( često se pogoršavaju kada se obrati pažnja na pacijenta. Klinička slika disocijativnog sindroma. porodični i bračni problemi uključujući razvode i pokušaji samoubistva. u obliku relativno neasimilovanih ideja. nesvestica.kontrakture. vrtoglavice. disocijativna fuga. muka. ljubav i zaštitu značajnih osoba iz okoline kao i oslobadjanje od neprijatnih i težih obaveza. 8. paralize ( motorni simptomi i deficiti). čudni ponovljeni pokreti položaja tela. fobije. sem toga. Kod disocijacije. želja da se izbegne kazna i konflikti iz svakodnevnog života. ovaj model se koristi kao reakcija na zabranjene Edipove želje za roditeljem suprotnog pola( mobilišu ga konfliktne želje). percepcije. napadi straha. U slučaju potiskivanja stvara se horizontalni rascep i materijal se prebacuje u dinamičko nesvesno. Svoj razvoj konverzivni simptomi započinju tiho i pokazuju tendenciju da dugo traju. Disocijativni sindromi Ovi poremećaji se karakterišu pojavom simptoma koji nisu u svesnom uvidu ( radi se o defektu mentalne integracije. naduvenost stomaka. bolovi u grudima. Mogu da imitiraju sva medicinska. mlataranje. 36 . psihogene konvulzije: tikovi. stalno se ponavljaju u različitim kombinacijama i ne mogu se objasniti organskim uzrocima. pa se danas smatra da je većina njih nastala kao posledica dejstva stresa i traume. pseudokonvulzije. Simptomi se ispoljavaju dramatično. Kao najčešći simptomi navode se: nervoza. afonija. posebno neurološka oboljenja. bolovi u sotomaku. poremećaji duple ili višestruke ličnosti i prisećanje na emocionalno-traumatske dogadjaje koji dugo istrajavaju u psihičkom. anoreksija. s jedne strane i s druge. pri čemu disocijacija predstavlja odbranu od traume. praćeni brojnim telesnim smetnjama i specifičnim oblicima ponašanja. nerad zbog toga što se loše oseća. sa dominacijom poremećaja svesti i osećanja identiteta. nepodnošenje hrane. umor. dismenoreja. dispareunija. Njihov nastanak precipitiraju: podsećanje na neprijatne uspomene. palpitacije.

odvratne. pareza. Oni će ove biti samo taksativno nabrojani: a) Discijativni gubitak pamćenja (psihogena amnezija). tikovi. hroničan. pri čemu su granice zahvačenog područja oštre i ne odgovaraju anatomskim intervacionim područjima). vraćaju u svest obolele osobe.. a svest nije bitno promenjena. Ovakvim ponašanjem oboleli pokušava da se suprostavi. klinička slika ovog sindroma je specifična i polimorfna. vika i plač. hiperestezija za bol i dodir. fraze. koje se iznova javljaju i 37 . kad se sindrom razvije ispoljava se u tri oblika ( sa dominacijom opsesivnih misli. One su nasilne ili opsene. ali bezuspešno. disocijativni poremećaj koji karakterišu izmene sećanja i identiteta sa kontinuiranom egzistencijom relativno stabilnih. ali bezuspešno. posebno što se doživljavaju kao besmislene. poremećaja. otvorene amnezije ili oboje). čija je osnovna karakteristika prisustvo ponavljajućih opesivnih misli i kompulsivnih radnji. Takodje je karakteristična i tesna povezanost sa depresivnim raspoloženjem. c) Ganserov sindrom ( oboleli je smeten. maštanja. postoji nesećanje za period bolovanja. ima otpor prema njima ali im se ne može suprostaviti. i impulsi koji uvek iznova.delimična ili potpuna paraliza. ponavljajuće i neželjene misli koje se nameću obolelom mimo njegove volje i koje on ne može da odagna. spontane. d) Višestruka ličnosti ( predstavlja kompleksan. ali neizmeničnih subjektivno odvojenih identiteta i povratnih epizoda iskrivljavanja sećanja. U većini slučajeva počinje postepeno. Način ispoljavanja opsesivnih misli su raznovrsni. Retko se javlja naglo kada postoji veza sa nekim neurološkim oboljenjem i/ili precipitirajućim stresom. nezavisno od uticaja stresa. Dominantno opsesivne misli i ruminacije Opsesivne misli su stalo postojeće. ataksije razlčitog stepena. analgezija. kombinovani -u 80%. ritualna ponašanja koja se stalno ponavljaju. sa dominacijom kompulsivnih radnji). 9. discijativna anestezija i senzorni gubitak ( poremećaji površnog senzibiliteta kao anestezija delova tela. profesionalni grč prstiju i šake). sa čundnim odgovorima u "stranu". Opsesivno-kompulsivni sindrom Opsesivno-kompulsivni sindrom je oblik neurotskog reagovanja. vremenu i prema osobama iz okoline. disfonija. pa se ta ponašanja ponavljaju u nedogled i iscrpljuju pacijenta. bizarni pokreti. koje on pokušava da odagna i da im se odupre.1. To su najčešće pojedine reči. stanja transa i poremećaja zaposednutnosti. sa jasnom manuelnom nespretnošću. ali ih ne prati razdraženje vegetativnog nervnog sistema. b) Disocijativna konvulzija ( pseudoepilepsija. afonija. disocijativni stupor. bizarni pokreti i nemogućnost stajanja bez podrške drugih (astazija i abazija). Oboleli od ovog sindroma ih doživljavaju kao sopstvene. 9. veoma su neprijatna i ne dovode do izvršavanja korisnih zadataka. Kao što se vidi.O pojedinim oblicima disocijativnog sindroma neće biti više reći. stihovi. dezorjentisan u mestu. nepodnošljive. pacijent ih opsisuje kao besmislene. poremećaji korordinacije motorne aktivnosti. disocijativna fuga. uglavnom ima uvid u njihovu nelogičnost. na stereotipan način. može veoma dugo da traje). Opsesivne misli su ideje. često skaradnog ili besmislenog sadržaja. Opsesivno-kompulsivni poremećaj karakteriše i prisustvo simptoma straha. dramatičani glasan govor. disocijativni poremećaji pokreta i senzibiliteta ( disocijativni poremećaj motorike.u 20%. ali nevoljne i nepromenjive. Kompulsivne radnje su stereotipna. vrlo neprijatne i uznemiravajuće. veliki histerični napad.

zatim anakastični poremećaj ličnosti. u praksi su povezane sa posebnim načinom u obavljaju nekih delatnosti( kao se uredjuju stvari u okolini.). dogadjaje. dete. dismorfofobije.anksioznost i strah. Kompulzivnim radnjama osoba poništava svoj strah. zatim bizarne seksualne odnose ili seksualni čin sa roditeljima. 9. pak kao opsesivni fobijski strah. majku. razmišljanjima o životu i smrti. ovi pacijenti broje. što ih preokupira i iscrpljuje. 38 . Opsesivno razmišljanje predstavlja prisilna razmišljanja koja se nameću obolelom mimo njegove volje. neočekivana i dovode do negativnih emocionalnih reakcija ( straha). moralom. ali je kod žena češće pranje ruku i čišćenje stana. situacije kao što su saobračajne nesreće u kojima se lično povredjuje ili su povredjene njemu bliske osobe. Opsesivna fobija predstavlja pojavu kada prisilne misli dobijaju fobični karakter.7). Ova doživljavanja su praćena izraženom ambivalencijom. računaju. razmišljanja. radi se o posebnom mučnim i neprijatnim. Celokupan ritual se odvija po strogo ustaljenom redosledu stvari i traje veoma dugo.Teme su specifične i povezane su sa: religijom. redom i simetrijom. bolom i neprijatnošću. pa čak i pretnjom. Obsesivna ubedjenja kada su osobe ubedjene da su njihove misli isto što i njihovo delo. posticaji ili. Zajedničko prisustvo prisilnih misli i radnji ( opsesivno kompulsivni poremećaj i opsesivna ličnost) Za obsesivno-kompulsivni sindrom su karakteristične i specifične dimenzije ličnosti: neurotičnost. doživljavaju intenzivan strah. čistoćom i zaštitom od prljavštine. kombinuju brojeve ili ih ponavljaju odredjen broj putadok ne zadovolje prisilu magičnih broj puta-3. Opsesivna zamišljanja kada obleli često prisilno zamišlja zastrašujuće scene. Slični fenomeni sreću se i kod trihotilomanije. borbom dobra i zla. Kod ovih osoba dominira uzdržanost i neodlučnost kao stil življenja. strahom. Ukoliko u tome budu sprečeni. sumnjom. na ova ponašanja oboleli troše mnogo vremena i energije. visok nivo hostilnosti. ubedjenja. način kako se hoda.osoba istovremeno veruje i ne veruje u njihi u toj neizvesnosti i ekstremnoj neodlučnosti. Najčešće su povezani sa proveravanjem i brojanjem ( da li je stan zaključan. električni uredjaji isključeni. u ono što misle i što rade. intenzivno strahuje. Tourettovog sindroma. praćena opreznošću. Po karakteru su parazitska.iscrpljuju obolelog. 9. Ukoliko se suprostave podsticajima. Dominantno kompulsivne radnje i rituali kao oblik OPS Kompulsivne radnje su prisilne misli izražene kroz odredjene aktivnosti i od njih se ne mogu razdvojiti jer od njih potiču. negativna emocionalnost i negativizam temperamenta. obavlja i održava ličnaa higijena i sl. Kompulzivne radnje preokupiraju obolelog više sati dnevno. Ritualno ponašanje je uvek povezano sa strahom.3. sumnjanja. Opsesivna sumnja predstavlja jednu od najvažnijih karakterisika opsesivno-kompulsivnog sindroma( OKS). Podjednako je zastupljen kod oba pola. čekanjem i oklevanjem. Pomente dimenzije su u visok korelaciji sa postojanjem straha. Strah od smrti često postaje zakonitost življenja. Opsesivni podsticaji predstavljaju posebno neprijatne sadržaje da se nešto misliili učini. eksplozivni izlivi ljutnje. Uobičajeno se opisuju kao opsesivna zamišljanja. Strah kao crti ličnosti tretira se kao sklonost ka razvoju straha i predstavlja zajedničku karakteristiku stanja straha i pojednih oblika poremećaja ličnosti.2. Iz tog razloga oboleli pribegava ponašanju izbegavanja sitacija i mogućnosti da svoju prisilu realizuje. dramatičnim doživljavanjima koja su povezana sa prisilom da ubiju suprugu.Oboleli sumnjaju u sve. Impulsivnost Podrazumeva slabost u samoregulaciji koja se klinički manifestuje kao acting-out ponašanje. vremenom. doživljavaju jaku napetost.

Zbog ovih simptoma pacijenti su zabrinuti za svoje zdravlje.Sindrom depersonalizacije i derealizacije Depersonalizacija je doživljaj osobe kao da je sama sebi nestvarna. malaksalost i iscrpljenost uz prisustvo i drugih telesnih. problemi sa varenjem. Takodje predstavlja suštinsku osobinu OKS. Odnos prema realnosti je očuvan.Neodlučnost Prestavlja dimenziju ličnosti koja je u vezi sa impulsivnošću i predstavlja njenu kognitivnu osobinu. umora. vratu. medju kojima dominiraju: umor. Kada je reč o telu. najkarakterističnija posledica neodlučnosti je opsesivna sumnja. osobi se čini da joj se telo promenilo ili da joj više ne pripada. emocionalnih i kognitivnih simptoma. Poremećaj počinje naglo i nekad mu prehodi traumatsko iskustvo.Sindrom depersonalizacije i derealizacije se definiše kao hroničan ili rekurentan poremećaj. Kada je reč o mogućim kliničkim komplikacija ovog sindroma treba naglasiti da najtežu komplikaciju prestavlja prelazak u shizofreniju. Nisu retki ni bezrazložni izlivi besa. ono što sve opise objedinjuje jeste doživljaj osobe kao da sama sebi nije više bliska i prepoznatljiva ( isti doživljaj može da se odnosi i na okolinu osobe). Kod derealizacije doživljaj nestvarnosti se prenosi na okolinu i objekte u njoj. bolovi u ledjima. laka zamorljivost ili osećaj stalne iscrpljenosti. u potpunosti ili delimićno. Ova dva fenomena se često javljaju zajedno. da lako planu i ljutito reaguju na najmanji povod. Raspoloženje je promenjivo. stanja straha i somatizacionog poremećaja ili sindroma. napetost i nervoza. ono joj se čini strano i automatsko. ponekad na način karakterističan za hipohondriju. Klinički se manifestuje kao preterana briga oko grešaka i tzv. nesanicu. tako da osoba uvidja da doživljaj depersonalizacije ne odgovara stvarnosti. 11. dok su ostali simptomi nespecifični i raznovrsni: žarenje ili strujanje u pojedinim delovima tela. Otudjenje u depersonalizaciju zahvata različite aspekte ličnosti. Svoje tipične smetnje pacijenti opisuju različito. telesna slabost. koji se manifestuje Ego-distonim i zato neprijatnim epizodama depersonalizacije. kao i otežanog upamćivanja. gorušica. Kognittivno funkcionisanje može biti kompromitovano u smislu teškoća u rasudjivanju i donošenju odluka. Neurastenični sindrom ( Morbus Bird) Neurastenični sindrom predstavlja neurotski poremećaj koga karakteriše hronično i onesposobljavajueć osećanje slabosti. takodje. preznojavanje. dijareja. Pacijenti se. trnci po rukama i nogama. Ako se odnosi na kontinuitet sa prošlošću osoba saopštava da više nije onakva kakva je bila ranije. Klinička slika ovog sindroma je bitno odredjuja polimorfnim simptomima. kada je u pitanju ponašanje. posebno u domenu šta odbaciti. Simptomi se veoma često prepliću sa simptomima depresije ili distimije. 10. pa ga ona odnekud posmatra. Od somatskih smetnji česta je glavobolja. Klinički se manifestuje kao teškoća u donošenju odluka. Skoro po pravilu su prisutni: razdražljivost. Ako se odnosi na unutrašnje organe onda se manifestuje doživljajem promene njihovog mesta i veličine. poremećaja. Blisko je povezan i sa socijalnom anksioznošću ili fobijom. Pefekcionizam Odražava težnju ličnosti da se postigne izuzetno visok nivo standarda uz prihvatanje veoma strogih samoprocena. društvene procene. U 39 . Definiše se kao sklonost da se bude analitičan i da se traže detaljne informacije kada se donose odluke. kada se odnosi na osećanja pacijentu se čini da je izgubio sposobnost da doživljava emocije. Ova psihološka sumnja je jedna od tri suštinske osobine opsesivno-kompulsivnog sindroma. pacijenti se žale da su im popustili živci. oslabljen apetit. žale na: bezvoljnost. Medjutim.

Tako neurotski proces prelazi u hronični poremećaj čime menja pacijentov lični i porodični život. Somatizacioni poremećaj Osnovna karakteristika je višestruka. 40 . učestalo menjenje telesnih simptoma. ali se najčešće radi o gastrointestinalnim tegobama. povraćanje tokom cele trudnoće). nadimanje. impotencija. Simptomi mogu biti vezani za bilo koji sektor organizma. Učestalost ovih sindroma u opštoj populaciji iznosi 0. Utvrdjeno je da ovi poremećaji. što radja neprijatno osećanje izolovanosti. sa puno komparacija. Veliki broj neurotskih pacijenata ispoljava raznovrsne telesne simptome za koje nije utvrdjena organska osnova. poremećaja je veoma kompleksna. da je vremenski tok usporen ili ubrzan. koji obično prezentuju nekoliko godina pre javljanja lekaru. Somatizija predstavlja tendenciju da se psihičke tegobe ispolje u obliku soomatskih simptoma i da zbog njih se traži medicinska pomoć. slobodno vreme im je u funkciji žalbi i smetnji i traganjem za novim lekovima i ispitivanjima. žarenje. nepravilni ciklusi.odnosu na vreme. i skoro po pravilu godinama unazad uzimaju benzodiazepine. mučnina. a razumevanja da nisu somatski bolesni ne prihvataju. osetljivost i dr. utrnulost. abdominalni bol. nekada su agresivni i dalje postoji obilje telesnih smetnji. Opis smetnji je slikovit i uvek dramatičan. povratno. u kliničkoj praksi najčeđće su žalbe na GIT smetnje ( podrigivanje. ne smatraju da im je tu mesto. Ove osobe lakše je hipnotisati i pokazuju veću sklonost u korišćenju disocijativnih mehanizama. Klasičan pacijent izgleda karakteristično: u psihijatrijske ordinacije dolaze sa brojnim nalazima i izveštajima brojnih lekara. Početak oboljenja povezuje se sa doživljajem emocionalnih problema ili stresom. takvi pacijenti stalno traže dodatna somatska ispitivanja i nisu zadovoljni kada ona pokažu osustvo telesnih uzroka. Ujedno označava iskustvene.. Svi napred navedeni simptomi kod ovog sindroma su praćeni izraženim simptomima depresivnosti i straha. žale se da su kod kuće izgubili interesovanje za njih. bihevioralne i kognitivne karakteristike pacijenata koji se žale na telesne simptome u osustvu relevantnih medicinskih nalaza. seksualna inferiornost. regurgitacija. poremećaji psihoseksualnog funkcionisanja ( osećaj pećenja u polnim organima i rektumu. bol u toku snošaja. u populaciji pacijenata koji se javljaju lekarima opšte medicine 5 do 10%.). Kada je u pitanju ovaj sindrom.14%. delom zbog bojazni da neće biti shvačena. 12. poremećajima menstrualnog ciklusa i smetnjama u psihoseksualnom funkcionisanju. dijareja. kao opšte funkcionisanje. nepodnošenje odredjenih vrsta hrane). Klinička slika ovog sindroma. odnosno erektilna disfunkcija). promenama na koži. ljuti su jer dolaze kod psihijatra. Česta su prisutna stanja depresivnosti i straha. podvrgavaju se brpojnim medicinskim ispitivanjima koja ne otkrivaju medicinske uzroke bolesti a nije retko i da se operišu. najveći broj obolelih ima dugu i komplikovanu istoriju bolesti. Doživljaj nestvarnosti često se tumači kao gubitak kontrole i početka ludila. te da su upadljivo češća u ruralnoj sredini i kod osoba sa nižim i srednjim obrazovanjem. a kod žena poremećaji menstrualnog ciklusa ( bolne menstruacije. a u populaciji bolesnika na neuropsihijatrijskim odeljenjima 9%. veliko menstrualno krvarenje. kao da je vreme stalo. povraćanje. 12.1. promene na koži ( svrab. sindromi počinju pre 30-te godine i da su znatno češći u ženskoj populaciji (5:1). koji osoba ne prepoznaje kao uzrok. što izaziva strah. Somatoformni poremećaji kao neurotski sindrom Somatizacija predstavlja razrešenje neurotskog konflika njegovom transformacijom u vegetativnu inrevaciju. obolela osoba ima teškoću u opisu sopstvenog doživljavanja.

hiperventilacija. Ovaj sindrom je češći kod osoba u srednjem životnom dobu ( četvrta i peta decenija). iscrpljujuće bolove koji su neprecizno lokalizovani. svrab. učestalo mokrenje uz osećaj nadutosti. psihogeni iritabilni kolon. disfagije. 12. a drugi preko parasimpatikusa ( učestale stolice). 12. neurosis gastrica. opstipacija. jer uvodi obolelog u depresivno stanje. Nediferencirani somatoformni poremećaj Predstavlja poremećaj koji se karakteriše manje brojnim. hipermobilnost. dijareja. poremećaj apetita. pad tolerancije za bol. neurosis cardiaca. treba je razlikovati od akutnog bola koji traje kraće od 6 nedelja.12. polaksiurija i dr. sindrom umrtvljavanja ( ovaj sindrom nije celishodan.Kod večine pacijenata je utvrdjena manja ili veća izražena organska lezija koja se povukla ali je zaostalo bolno ponašanje. a bolesnici se žale na: gubitak apetita.tj. aerofagija. radražljivost. brahijalgija i tzv.Ovo je prva grupa simptoma na kojoj su objektivni i mogu se registrovati kliničkim pregledom. Bol je u centru pažnje obolelog. celokupno stanje podseća na akutno stanje straha. hiperventilacija. Hronični bol traje duže od 6 meseci. obična glavobolja. psihomotorna usporenost. za razliku od psihosomatske bolesti( kod koje postoji telesno oštećenje). Bolesnik se obično žali na nekoliko simptoma ili sindroma. Etiološki činioci su isti kao i kod somatizacionog poremećaja. a ponašanje obolelog je usmereno da pribavi pažnju i sažaljenje. psihogeni kašalj. i karakterišu ga simptomi parasimpatikotonije: smetnje spavanja. opstipacija. pri ćemu ne postoji pavilnost u grupisanju tegoba. Umesto detaljnijeg opisivanja kliničke slike ovog sindroma. Poremećaj je. funkcionalan. Mesto bola se često menja. težine sa stalnim žalbama na jedan ili grupu organa. umor. retencija urina. a karakter bola ne odgovara telesnom oštećenju i posledičnoj telesnoj disfunkciji. znojenje. osećaj nadimanja. nesistematizovanim simptomima. Klinička slika ovog sindroma je karakteristična i specifična. Sam tok ovog poremećaja je nepredvidiv. malaksalost.3. kao što su: tahikardija. midrijaza. hiperventilacioni sindrom. jedni se odvijaju putem simpatikusa ( tahikardija). pain behavior. neurocirkulatorna astenija. 41 . zatezanja. Klinička praksa pokazuje da se ovaj poremećaj povezuje sa depresijom. sindroma borba-bekstvo. nelagodnosti u abdomenu. Stalni somatoformni bolni poremećaj Stalni somatoformni bolni poremećaj kao sindrom predstavlja poremećaj koji se karakteriše upornim žalbama na jake. pasivno-zavisnim poremećajem ličnosti. a prognoza zavisi od ostvarivanja sekundarnie psihološke dobiti od bolesti. Najčešći klinički način ispoljavanja su: lumbalni bol i cervikalni bol. štucanje.4. alkoholizmom. dominira kliničkom slikom i u tesnoj je vezi sa njegovim emocionalnim stanjem i dejstvom stresora. Drugi tip tegoba se ne može objektivizirati i to su neugodne senzacije. vomitus ili psihogeno povraćanje. povišena TA. već destruktivan. tzv. Somatoformna disfunkcija vegetativnog nervnog sistema U ovaj sindrom svrstani su funkcionalni poremećaji i subjektivne smetnje bolesnika koje se manifestuju u sferi VNS. navest ćemo samo različite kliničke oblike ovog poremećaja: Da Kostin sindrom.2. GIT-gastrointestinalne i GUgenitourinarne tegobe. i prate ga simptomi simpatikotonije: tahikardija. znatno slabijeg intenziteta. Intenzitet bola prati emocionalno stanje.

uz prisutan bizaran karakter (sch. Povod za pojavu straha i sumnji nekada je smrt u bliskom okruženju. Redja su tzv. kognitivnu nepodnošenje neizvesnosti. Pri tome je teško. a često traže posebnu pažnju od drugih. a prva ispoljavanja se registruju tokom treće i četvrte decenije. nepokolebljivim ubedjenjem u postojanje bolesti. telesnim zdravljem. psihogena dismenoreja i škrgutanje zubima ili bruksizam. Drugi somatoformni poremećaji U dosadašnjem izlaganju naveden je veći broj somatoformni poremećaja. ovde treba istaći da hipohondrija nije samo neurotski sindrom. Ovaj sindrom je obično prebojen i drugim elementima psihoze( pacijent veruje da je oboleo od raka jer ga truju kancerogenim materijalom). ali im to ne umanjuje sterpnju ili sumnju. paze da vode zdrav način života. razvod ili neuspeh u karijeri. Često pokušavaju sami sebe da dijagnostikuju i leče. Sumnja u postojanje bolesti predstavlja specifičnu kognitivno-emocionalnu reakciju na stanje somatske neizvesnosti. 42 . Sekundarna hipohodnrija je češća.5. Emocionalnu komponentu čini strah od smrti. a ne lečenja. obsesivno-kompulsivnih poremećaja. što je u vezi sa patološkim strahom da je osoba obolela od neke ozbiljnije bolesti ili sa sumnjom da je teška bolest već prisutna. psihotična depresija). poremećaj sumanutosti. Početku poremećaja prethode traumatska iskustva ili nepovoljni životni dogadjaji kao što su teška bolest ili smrt u porodici. Ono što povezuje sva hipohondrična ponašanja jeste traženje objašnjenja. U savremenim psihijatrijskim klasifikacijama (ICD-10 i/ili DSM-IV i dr) proširuje se broj i vrsta drugih somatoformnih poremećaja. psihogeni svrab.12. Primarna hipohondrija se retko dijagnostikuje gde je prevalencija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti je 2 7%. telesnim simptomima ili bolestima. psihogeni tik. latentna hipohondrija se sreće kod osoba koje su investirale u svoje telo. Poremećaj podjednako pogadja osobe oba pola. zatim hipohondrija kao deo depresije. preterana preokupiranost telom. Ne ulazeži u precizna nabrajanja ovih poremećaja. koristeći stručnu literaturu. Što su telesna zbivanja kojim je okupirana manje jasna. negovanje smrtno obolele bliske osobe. Učestalost u opštoj populaciji je izmedju 1% do 5%. Hipohondrija kao neurotski sindrom Hipohondrija se definiše kao preterana okupiranost telesnim funkcionisanjem. zdravljem i bolešću. uredno je sredjuju i donosse na preglede. ali ne i nemogućnost da se takve osobe razuvere da ne boluju od te bolesti. Hipohondriju karakteriše i izvesan otpor pri pokušaju razuveravanja. ovde želimo da navedeno još samo neke od njih: globus histericus. Hipohondrična osoba oseća da je ugrožena iznutra i da će je telo uskoro izdati. trude se da steknu savršenu kondiciju. Hipohondrični pacijenti pridaju veliki značaj svojoj medicinskoj dokumentaciji. to osoba više brine. psihogeni tortikolis. nekih poremećaja ličnosti. prolazna hipohondrična stanja i/ili simulacija. dismorfofobije. 13. ove osobe se često pdrvrgavaju brojnim i nepotrebnim pregledima i ispitivanjima. somatiužzacionih poremećaja. Kod težih oblika postoji uporna sumnja ili strah da je prisutna bolest. a reakcije na razuveravanje su različite ( ljutnja ili samo naizgled odbijanje da se razuvere). Dijapazon ispoljavanja hipohondrije je veoma širok. Hipohondrija se može pojaviti u sklopu procesa tugovanja i tokom oporavka od životno ugrožavajuće bolesti. Preokupiranost bolešću čini pacijenta nesposobnim za funkcionisanje. ključna je odlika hipohondrije i dovodi do somatske neizvesnosti. simptomima. pošto je hipohondrični sindrom po pravilu hronične prirode uz velike oscilacije u intenzitetu tegoba kod oko dve trećine pacijenata. već se sreće i kod psihotičnih pacijenata u vidu hipohondrične sumanutosti koja se karakteriše čvstim. Slična je sitacija i sa tzv hipohondričnim paničarima. njegovim funkcionisanjem.

ili je to urodjeni strah ljudi). 3. Dinamička je pretpostavka da se radi o akutno nastalom strahu od kastracije zbog pretnje gubitka visoko narcistički investiranog objekta kao što je penis ( znaći. Teško je reći zašto prodorni pogled ima tako univerzalno značenje sresa ( moguće je da se radi o pokretanju osetljivih i intenzivnih transfernih reakcija. Kliničare je oduvek interesovalo da li uticaju kulture dovode do nekih specifičnih oblika neurotske psihopatologije kojom se malo bavi naučna psihijatrija ( folk syndroms). a kultura na njihovo psihičko oblikovanje. veoma anksioznih osoba. straha od pogleda drugih. Ovaj sindrom često se udružuje sa afektivnim poremećajima. javlja se kod osoba nižeg obrazovanja i slabije psihološke organizacije i pripadnika primitivnih društava. preokupacijom da manjak toplote odredjuje vitalnost. 6. neurotska reakcija koja je najviše ličila na disocijativno-konverzivni sindrom. socijalne fobije tj.Kajak angst syndrom smatra se nacionalnom bolešću Eskima koji žive na Zapadnom Grelandu. vračanje i sl. najčešće kineza i Malezijaca. Ovde ćemo ukratko navesti najčešće sindrome koji se navode u stručnoj psihijatrijskoj literati. Susto je kulturološki sindrom koji odgovara stanju straha nastalom zbog verovanja da nije došlo do iznenadnog delovanja crne magije. Specifični neurotski kulturološki sindromi Odavno je poznata veza izmedju kulture grupe ljudi i učestalosti ispoljavanja neurotskih poremećaja. defanzivni napadi bili su izazvani depresivnom napetošću gde se oboleli rasterečivao teško podnošljive napetosti i 43 . Urokljive ili zle oči predstavlja kulturološki poremećaj koji ima osobne fobičnog poremećaja. strah od vetra i opsesivna potreba da se obuče nekoliko slojeva odela radi zaštite od hladnoće. Latah je kulturološki neurotski sindrom koji najviše odgovara disocijativnom( konverzivnom) poremećaju. pretpostavlja se da je uzrokovan senzornom deprevacijom kod lovaca na foke. stanje straha. a glavni patoplastični činilac borbenost. Frigophonija ( pa-ling) predstavlja oblik opsesivno-kompulsivne neuroze koji se karakteriše prisilnim strahom od hladnoće. Ovaj sindrom su karakteriosali psihogeni napadi histeričnog tipa u kojima je prikazivana hrabrost i borba. koje se sreće kod mladih. Ovaj heterogeni sindrom je vrmenom podlejen u tri grupe: psihopate i histerike preosetljive osobe koje reaguju abnormalno naročito na strah i nezadovoljstvo. infantilne i primitivne osobe koje su videle napade kod drugih i grupu koja je simulirala napade jer je shvatila da je to način ostvarivanja dobiti. 4. što dovodi do gubitka duše obolelog. 8.Koro je psihogeni poremećaj koji se karakteriše naglo nastalim paničnim strahom u čijoj osnovi leži verovanje da će se penis muškarca odnosno labija žene vratiti u stomak i da će zbog toga nastupiti smrt. nastanak i razvoj poremećaja povezuje se sa verovanjem da gubitak sperme predstavlja rasipanje materije što škodi zdravlju i životu uopšte. praćenog razvojem straha od nesreće u uslovima usamljenosti. Ljudi utiću na stvaranje kulture. 2. u ovu grupu poremećaja danas se svrstava i tzv ratna neuroza Jugoslovena koji se javlja za vreme II Svetskog rata kao psihogena. Odgovara paničnom poremećaju kod zapadnih civilizacija i javlja se kod muških osoba starijih od 18 godina. Navodi se i kao specifična neuroza vojnika sa borbenom i ratničkom predispozicijom u posebnim uslovima partizanske borbe čiji su odredi prerasli u regularnu vojsku. da mogu dovesti do psihičkih poremećaja. pre svega "juriš na neprijatelja". Klajn H takodje. Specifični neurotski kulturološki sindromi u nas uglavnom se odnose na još uvek prisutna narodna verovanja u magije. mlade. 7. 5. poremećaj nastaje zbog pogrešnog narodnog verovanja i zabluda). Sindrom straha od vožnje kajakom jednosedom. ili bacanje čini.14. ovaj sindrom razvrstava na tri oblika i to: demostrativni napadi u cilju isticanja zasluga u ratu prikazujući podvige i stradanja. Glavni patogeni činilac bila je težnja za priznanjem. Dhat sindrom ili spermatoreja je kulturološki neurotski poremećaj. 1.

ili povremeno. ne mogu se svesno kontrolisati i nesrazmere u situaciji. Sindrom psihomotornog nemira ( Stanje ekscitacije-motorna i psihomotorna uzbudjenja. nesamostalne i zavisne osobe. neurotski simptomi na primarno psihotičnoj osnovi. npr. viču. Kao što je već ranije navedeno i ovde ističeno da se u praksi mogu smenjivati u toku razvoja psihijatrijske bolesti iz obe navedene grupe ili mogu postojati istovremeno u određenoj fazi bolesti. bez povoda. bolesnici napadju svoju okolinu. koje su velikog intenziteta. nezrele. I u grupi neurotskih sindroma.branio se od nesvenog samooptuživanja. Ovakva opasna stanja. sugestibilne. a odlikuje se iznenadnim psihomotornim ispadima. superponirana psihoza na početne neurotske simptome. kasžnjavao sebe putem identifikacije sa žrtvom i tendencioni napad koji su za cilj imali ostvarivanje neke psihološke dobiti. razbacuju predmete od vrednosti. nadgrađena. U kliničkoj praksi sreću se različite mogućnosti toka i ishoda kod nekih neurotskih stanja: neuroza sa psihotičnom pojavom u njenom pogoršanju. kao i iz aktuelne socijalne situacije. Neurotski sindromi sa psihotičnim znacima i simptomima i obrnuto Kada je u pitanju klinička razlika između neurotskih i psihotičnih poremećaja treba istaći i činjenicu da je neprihvatljiva podela na "male. kod hroničnih psihotičara. lome. agitiranosti) Pod "psihomotornim nemirom" podrazumeva se ekscitacija motoričkih funkcija (kretanje. sem mjogućnosti povredjivanja bolesnika i okoline. Jatrogeni neurotski sindromi (Jatrogeno uslovljena neurotska regovanja) Dve grupe činilaca: egzogeni i endogeni. psuju. idući ponekad prema potpunoj hroničnosti i invalidnosti. 17.U širem smilu reči. neurotske tegobe kao nastavak ranijih psihoza. Često puta. vredjaju. lake" psihijatrijske poremećaje koji se odnose na neuroze i "teške" koji se pripisuje psihozama. Ova često dramatična stanja vidaju se kod pacijenata u toku naglog izbijanja prvog psihotičnog šuba. Stoga tačna dijagnoza bilo kog od ovih entiteta ne određuje prognozu bolesti iako su većinom moguća kvantitativna i kvalitativna poboljšanja simptomatologije. demoliraju. Tako i među "malim" bolestima može da se javi nepovoljan tok i dugo trajanje. neočekivano. bez kritičkog mišljenja i sposobnosti kontrole emocije. opšti psihomotorni nemir je pojava koju često srećemo kod mnogih dijagnostičkih kategorija u psihijatriji. realno ugrožavaju socijalnu sigurnost. ukazivanje na pogubnost radioaktivnosti. Pošto i neuroze mogu biti teške bolesti. ni kvalitativna promena simptomatologije psihoze neurozom ne označava samo po sebi poboljšanje. Kod nekih pacijenata se javljaju predvidljiva i nepredvidljiva pogoršanja. 16. zagadjenosti okoline i hrane. Preosetljive. pušenja. kod paranoidne ili katatone 44 . dok kod manjeg broja dovode do tipičnih reakcija straha. fizički nasrću na prisutne. pokreti) sa istivremenom ekscitacijom večine ili čak svih ostalih psihičkih funkcija. 15. Svi ovi činioci kod velikog broja ljudi izazivaju osećaj nelagodnosti. Ovde su posebno interesantna grupa egzogenih činilaca: stalne rasprave i pretnje atomskim ratom. gde. Za potpunije značenje simptoma i toka bolesti i za dobru diferencijalnu dijagnozu neophodni su mnogi podaci iz lične i porodične anamneze. lako mogu postati žrtve ovakvog neprimerenog ponašanja. zadovoljavao svoju potrebu za osvetom. poremećaja postoji mnogo pacijenata sa veoma teškim oblicima neuroze i/ili lakši oblici psihoza kao i raznovrsno kombinovanje neurotskih i psihotičnih simptoma kog istog pacijenta.

impulsivnost. Pre pojave tipičnih simptoma. ukoliko to učini . pomoć značajnih osoba u koje pacijent ima poverenje. Ovde su mnogo važniji podaci koje daje porodica. naročito ciljanoj. konfuzno-delirantnih stanja. prepsihotični sindrom Poslednja dva sindroma koja su uključena u prventsveno neurotske često puta mogu da budu prodromalni. uznemiravaju porodicu. arogantnost. Orjentacija je očuvana. hospitalizaciju. Ovaj pojam prosto ukazuje na prisustvo vodećih psihopatoloških sindroma karakterističnih za psihozu: halucinacije. manja količina 45 . psihomotorna retardacija ili katatono. Psihološka i psihopatološka osonova navedenih simptoma je u poremećenoj pažnji. galami. viče. sem kod veoma snažnih afekata koji dovode do suženja svesti. sa generalizovanom anksioznošću. na pr. izrazito je napet. Čitavim ponašanjem ostavlja utisak bolesnika opasnog po oklinu. Pojednostavljeno rečeno. blagom depresijom. agitirane depresije. razdražljivost i/ili posebna osetljivost i dr. neurofiziološkom. ne prepozna.i sl. neurohemijskom poremećaju. Zbog toga opšti psihomotorni nemir ne može da nam služi kao validan putokaz u terapiji. patološkom zaokupljenošću sobom. užu i širu socijalnu sredinu. Takodje je veoma karakteristično ponašanje pacijenta. ili redje o ozbiljno narušenom tzv. opštem zdravstvenom stanju. manirirano i bizarno ponašanje). redje reaguje gnevom ili pokušajem da prekine razgovor. akutnog napitog stanja i mnogih drugih. B) PRETEŽNO PSIHOTIČNI SINDROMI 1. izbegavajuće ponašanje. gestikuliše. nego "traženje" po svaku cenu za nekim od tipičnih simptoma ili sindroma. aktivni ili pasivni negativizam. na pr. Prodromalni. Dominantne simptome čine izraženi motorni nemir pračen gnevom ili strahom različitog intenziteta. dobra procena psihološkog stanja. vulgaran je. narkomanije i tabletomanije. ogranićen broj abnormalnosti. saradnju. posebno kod mladih. prvi epizodu shizofrenije. pokušava da napusti ordinaciju. stuporozno ponašanje. apstinencijalnih kriza kod alkoholizma. koncentraciji. Pojam psihotičnosti u novijim klasifikacijama javlja se kao pogodan opisni termin kao. psihofiziološkom. Danas se u stručnoj literaturi i kliničkoj praksi veoma mnogo diskutuje o pojamu vulnerabilne ličnosti. socijalno prihvatljivo ponašanje pojedinca.O sopstvenom strahu ne govori ništa ili to čini veoma retko. Postoje i drugi rizični faktori značajni za pojavu prepsihotičnog sindroma ili autne psihoze. bizarnost. potencijalna ili manifestna agresivnost. simptomi predstavljaju značajnu razvojnu fazu poremećaja. može da ispoljava ponašanje halucinanta. Stoga je korisno da iz praktičnih pre svega terapijskih razloga izdvoji sindrom psihomotornog nemira kao poseban entitet koji je najčešće karakterističan za početnu. On je u stalnom nemiru. hoda. odbojnost ili neprijateljski stav prema oklini. Navedeni znaci. prepsihotični sindrom. U ostale simptome spadaju: halucinacije. odbija komunikaciju. postoji period od nekoliko nedelja ili meseci. medjunavedenim dijagnostičkim kategorijama teško bi mogli pronaći dve takve koje se mogu lečiti na isti način. eretičkog ponašanja mentalno retardiranih osoba. terapiju. shizofrenije. bilo da je reč o genetskoj predispoziciji. aktivnosti. Potrebna je hitna i neodložna pomoć lekara i drugih stručnjaka. Ukoliko prihvata razgovor veoma brzo verbalizuje svoje doživljavanje straha. iluzije. akutni/ili prolazni psihotiični poremećaj. odbija da sedne. razne sumanutosti. uunemirenih epileptičara. zloupotrebi različitih psihoaktivnih supstanci i slično. manije i maničnih sindroma. radi se o nekom deficitu. ubrzo ustaje.shizofrenije. ali se u praksi ovo stanje često previdi. socijalna izolacija. odnosno značajan pad efikasnosti. Ovi simptomi nisu tipični za zdravo. okolina. kada se javlja više nespecifičnih simptoma: a) gubitak interesovanja: izbegavanje društva. zrelo. nepovoljnom delovanju stresa. b) nerad.

Delirijum uzrokovan PAS ili u vreme apstinencije od istih supstanci može se dijagnostikovati i prihvatiti kao siguran samo ako su smetne prenaglašene prema onome što se očekuje od PAS. blago bizarno ponašanje. za shizofreniju. velikom depresivnom sindromu. odnosno akutnog konfuznog stanja može se javiti pre i tokom demencije. i 2. Navedene činjenice i argumenti posebno se odnose na prodromalnu fazu kod shizofrenih psihoza. Već je napred navedena naglašena iritabilnost. Ovi simptomi nisu specifični. povećana 46 . obično je duže po trajanju. jedinice za operaciju katarakte. centri za opkotine.odnosno akutnog konfuznog stanja treba imati u više drugih psihijatrijskih simptoma i sindroma u cilju adekvatne diferencijalne dijagnoze. osobe u apstinencijalnom sindroma na PAS. jasno je da će efikasna terapija u prodromalnoj fazi sprečiti razvoj akutne epizode i tako sprečiti lečenje u akutnoj fazi kao i u fazi terapije održavanja. Kada je reč o prepsihotičnom sindromu posebno je važno utvrditi : 1. npr. da li farmakološka i psiho-socijalna intervencija u ovom periodu bolesti može biti efikasna. uzimajući u obzir da odredjeni procenat osoba koje bi bile lečene ne bi razvile shizofreniju i ako ispoljavaju shizotipalne simptome i imaju snižen nivo socijalnog i intelektualnog funkcionisanja. psihomotorno su uznemireni. ili doživljavaju iluzije. npr. ali postoje šanse da oni mogu biti prepoznati kao prodromi shizofrenije. urgentna traumatologija.sposobnost održavanja pažnje nije oštečeno. shizofrenije. Stoga je važno uočiti predelirantni sindrom. Pošto su uz pomučenje svesti najvažniji simptomi vezani za perceptivne poremećaje (ilizije i halucinacije) u okviru psihotičnih sindroma nema poremećaja svesti i kognitivnog deficita. stanje mentalne konfuzije) Sindrom akutnog konfuznog stanja veoma je čest u kliničkoj psihijatriji i to ne samo kod simptomatskih psihoza i akutnog moždanog psihosindroma. Tako za razliku od delirijuma druga stanja karakteriše relativno stabilan ili postepeni progredijaći tok. ali za kliničke potrebe uzima seda ove karakteristike nastaju nekoliko meseci do nekoliko godina pre početka psihoze. odnosno prodromalnu fazu koju karakterišu simptomi kao što su malaksalost.magijsko mišljenje. populacija neurogerijatrijskih i psihogerijatrijskih bolesnika sa demencijom. metod savetovanja ili primena drugih suportativnih metoda.Akutno konfuzno stanje (delirantni sindrom. sa insomnijom. Ovaj sindrom veoma često se sreće u velikom broju drugih akutnih kliničkih grana (koronarne jedinice. kratka analitička psihoterapija i porodična terapija. bolesnici sa multiplom etiologijom koja je pračena sa akutnim konfuznim stanjem).lekova. razdražljivost. haluciniraju. ritualno ili socijalno neprihvatljivo ponašanje. Pošto su danas dobro razvijeni brojni biološki testovi (markeri) za identifikaciju osoba sa povećanom vulnerabilnošću za razvoj. naročito u porodicama sa pozitivnom psihotičnom anamnezom. Sličan stav važi i za diferenciranje halucinatornog sindroma i sumanutosti kod psihotičnih poremećaja i psihotičnih afektivnih poremećaja. koje se čak može javiti još u najranijem detinjstvu. odnosno konsultativnoj psihijatriji najčešći je sindrom i retko je sam po sebi primaran problem već je reč o sekunndarnom poremećaju u navedenim oblastima urgantne i kliničke medicine. 2. naglašene teškoće sa pažnjom i koncentracijom. delirijum zbog lošeg opšteg zdravstvenog stanja. U lijazon. da li je korist od terapije o ovoj fazi veća od rizika primene odredjene terapije. gubitak ili nesposobnost da se razvije adekvatan interes u sferi seksualnosti. dezorjentisani. košmari. centri za hemodijalizu. dehidrirani. I ako početak akutnog konfuznog stanja može da bude nagao. centri za intoksikacije. npr. Tokom ovog perioda ovi pacijenti ispoljavaju neke od simptoma shizotipalnog poremećaja ličnosti. terapija u ovoj fazi evolucije shizofrenije biće od krucijalne važnosti. Postoje brojni dokazi da se početne karakteristike shizofrenije prisutne tokom ovog perioda. Pacijenti sa ovim sindromom su zbunjeni. smanjenje školske i/ili profesionalne efikasnosti. Za razliku od delirijuma.obično se razvija u toku nekoliko časova do nekoliko dana. zatim kod stanja agitacije u maničnom. Epizoda delirijuma.

c) poremećaji ponašanja su različiti. papaveretum. paroksetin. penicilinu. Stanje bolesnika se pogoršava uveče i noču. ibuprofen. sumanutim idejama. bromokriptin. ganciklovir. katetere. glavobolja ili žalbe da je osobi "loše". nabilon. fenoprofen. Važno je naglasiti da vreme potrebo za oporavak zavisi od uzroka i ranog lečenja i da normalni rezultati laboratorijskih analiza ne predstavljaju garanciju da je došlo do oporavka mozga. mianserin. tramadol. senzitivni nalaz.narkotici. spirnolakton. triciklici. prokainamid. aminofilin. klometijazol. odnosno akutnog konfuznog sindroma treba imati u vidu sledeće poremećaje: demencije. disfazije. hydralazin. apraksije ili agnozije kao deo kortikalne disfunkcije. baclofen. methixene. b)dalje pogoršanje karakteriše se iluzijama ili pravim halucinacijama. clonidine. atropin i kapi hematropina za oči. Disgrafija je posebno važna kao rani. teškoće da zadrži pažnju i obmane. odnosno delirantni sindrom veoma često uslovljen je i medikamentoznom terapijom. fenotijazini. levodopa. ethoszyimid. Ovde se istiće i značaj apstinencijalnog sindroma kod sledećih lekova i PAS: alkohol.beta blokatori. mefloquinu. naglo obustavljanje clozapina. depresije. dezorjentacijom i to prvo u pogledu vremena. Na ovom stepenu razvoja ovog sindroma moguća je i pojava aleksije. dietilpropion. meprobamat. izonijazidu. sodium valproat . benzodijazepini. Od antibiotika zbog dijareje i dehidratacije značajno mesto pripada:acikloviru. ranitidin. doxapram. cikloserin. metildopa. kokain. penilpropanolamine. Od kardiovaskularnih i antirematičnih lekova istićemo: anminodaron. katatoniju i delirijum izazvan umišljenom bolešću ili simulacijom. klometiazol. pregolid. nalbulphin. litium. carbamazepine. cafein. primidon. Najkarakteristnčnije su dnevne fluktuacije u nivou aktivnosti. famotidin. lidokain. nikotin. salicilati. ciprofloxacinu. digoxin. bromidi. diuretici. antiholinergici. hipoglihemici. transdermalna primena skopolamina. cefalosporinima. d) ishod:večina bolesnika koji prežive osnovno medicinsko stanje oporavljaju se od delirijuma za nekoliko dana ili nedelja i ako se može sresti trajna kognitivna disfunkcija ili zadržavanje psihotičnih ideacija. Od drugih brojnih lekova poseban značaj imaju: adrenokortikotropin. Kada je reč o diferencijalnoj dijagnozi delirijuma. interferon. risperidon. barbiturati. phenitoin. metilprednizolon. lutaju okolinom. trazodon. streptomicinu i sulfonadidi. . teofilin i triamicinolol 3. clartihromicinu. Od antikonvulzanata i antiparkinsonika: poseban značaj imaju :barbiturati. atenolol. cimetidin. nalbufin. Kada dodje do progresije delirijuma javljaju se izraženiji poremećaji: a) bolesnik pati od smanjenog pamćenja za blisku prošlost. phenelazin. Akutno konfuzno stanje. najčešće vizuelnim. kanabis. Od antiholinergika navode se antiparkinsonici. cikloserinu. fluoksetin. MAOIs. selegilin.Ovde navodimo najčešće lekove kao mogući etiološki faktor:amfetamin. lodoform. amilorid. rafamicinu. plitkog ili labolnog afekta. naproxen. piperazin. dok su drugi "aktivni"izvlaće intravenske aparate. kortikosteroidi. disulfiram. benzodijazepini. lysudril. hipervigilnost.amantadin. misoprostol. zatim mesta i na kraju prema sebi. sulindak. indometacin. butorofenoni. Suicidalni sindrom 47 . antiholinergici. mexilitin. chloramphenikolu. "sindrom zalaska sunca". intoksikacija aspirinom. chlorokvinu.anksioznost. Nagli prelazi iz jednog nivoa u drugi su česti. hidroksihloroquin. viloxazin. disopyramid.neki bolesnici su mirni i povućeni. barbiturati.

demografski faktori. stanje ekstremne agitiranosti u kome je osoba napeta i ne misli jasno.altruističko i egoistično samoubistvo) .J. Druge bitne činjenice o suicidalnosti kao što je evaluacija bolesnika. za ove termine.A.Lekar ima ključnu ulogu u identifikaciji i lečenju suicidalnog bolesnika.socijalni faktori ( suicid usled rastrojstva. sindromi kao klinički entiteti prema a) Kratkotrajne reaktivne psihoze b) Psihogena amnezija c) Psihogena fuga d) Poremećaji multiple ličnosti e) Lažni poremećaji sa psihološkim simptomima f) Lažni poremećaji sa fizičkim simptomima g) Psihološki faktori koji utiću na fizičku bolest 5. naglo poboljšanje depresivnog stanja i c) Schneiderman-ov smrtnosni trougao (samomržnja usled osećanja krivice ili niskog samopoštovanja. skup oblika ponašanja i tendencija delatnosti koji su realtivno postojani i koji medjusobno visoko koreliraju. U ovaj sindrom u užem smislu spada i stanje agitirane depresije. procena i eliminacija rizika. b) akutni faktori (raspad ljubavne veze ili drugi značajan gubitak. Ovaj problem je tema posebnog predavanja. 3.Stoga će se ovde navesti samo neke činjenice i teze koje odredjuje ovaj sindrom.psihološki faktori ( impulsivnost.biološki faktori. 4. tj. saopštavanje namere drugim osobama. tehnike vodjenja intervjua. Akutna psihotična depresija karakteriše se visokim stepenom anksioznosti. kada je reč o faktorima rizika takodje. Kada su u pitanju pojmovi agresija. zavisnost. Reč agresija trebalo pre shvatiti kao ispoljavanje agresivnosti u 48 . U etiološkom pogledu navode se tri grupe faktora i to: 1. Čini se da se pomentuti termini previše slobodno. ili tunelsko vidjenje koje onemogućuje osobu da misli o bilo čemu drugom osim o neposrednoj sizuaciji). nihilizmu života i sl. alkoholizam. početak ili prekid uzimanja psihotropnih lekova. povečana beznadežnost. pa i proizvoljno upotrebljavaju. prethodni pokušaji suicida. Ispitivanja pokazuju da je 75% bolesnika pre izvršenog suicida se javljalo lekaru unutar šest meseci od svoje smrti. Ovde preti i najozbiljnija opasnost od suicida. tj terminima i pojmovima agresije. agresivnosti i agrsivitet isti ili vrlo sličan slučaj. kao i brojne druge koji se koriste u kliničkoj psihijatriji nameće se veća potreba za njihovo bolje semantičko značenje i lingivistička konfiguracija. promena u medicinskom stanju.Posebni psihijatrijski Flaherty. lečenje i ishod izlaze iz okvira ovog predavanja. te bi je trebalo shvatiti kao crtu ličnosti. Sindrom agresije Čini se da je sa kategorijama. alkohol ili intoksikacija hemijskim sredstvima. psihomotornom agitiranošću i sumanutim depresivnim sadržajima o ekonomskoj propasti. medicinska anamneza. sužavanje intelektualnih moći. 4.porodična anamneza. nerealna očekivanja). schizofrenija. i sar. treba istaći tri grupe pitanja i to: a) dugotrajni faktori (psihijatrijski poremećaji i to pre svega depresije. kao što je i sa nekim drugim kategorijama sa kojima se u psihijatrijskoj teoriji i praksi manipuliše. elastično.2. agresivnost i agresivitet treba istaći da reč agresivnost označava trajnu osobinu ili stanje ličnosti. neki oblici poremećaja ličnosti.

2. agresija pohlepe. kolektiva. desktruktivna. mutilacijom ili razaranju drugih osoba ili objekata ili samog sebe. begžnigna agresivnost". klase. U smislu tendencije za dominacijom. tendencije za dominacijom u socijalnoj grupi. neurohemijskih ( nivo serotonina i biohemijskih promena ( nrp. onda je agresija prema telu arhaična forma samokažnjavanja. temporalna epilepsija. povredom: sakaćenjem ili samouništenjem. U koliko dolazi do agresije bez spoljšnjih činilaca uzrok tome možeda leži u promenama unutrašnje sredine neurološki relevantnih struktura (disfunkcija temporoličbičkih struktura dominantne hemisfere npr. vrednosti testosterona pod uslovima delovanja socijalnih faktora. jedinice. Ovo značenje se poklapa sa zančenjem termina "zdrava.odredjenom vremenskom intervalu. U smislu incijative i incijativnosti. U smislu tendencije ka preduzimljivosti. U smislu tendencije za destruktivnošću. odbrambena. heteroagresivna agresija i dr. nastojanju na realizaciji sopstvenih interesa ili ciljeva uprkos protivljenju drugih. kao i na osnovu ličnog razmišljanja o upotrebljivosti ovih reči u kliničkoj praksi. čime se izjednačuje. depreivacijom. klžulture. ili dobrim delom prepokriva pojmom opšta ctra ličnosti. 3. moralno adaptivnog ponašanja. a u nekim slučajevima bi je trebalo unapredjivati. u nekim slučajevima bi agresiju trebalo ublažavati. Na osnovu analize većeg broja stručnih publikacija publikacija uključujući i neke doktorske teze iz ove oblasti u kojima se upotrebljavaju termini agresija i agresivnost. narcistička. Ovo značenje se poklapa sa značenjem crte ličnosti koja se označava kao sklonost ka dominiranju. Levine). revolucionarna. Transformacija kazne u razne vidove autoagresije se dešava uporedo sa diferenciranjem i formiranjem Ja i Na-ja 49 . Način shvatanja i tumaćenja ovih pojmova često zavisi od sistema vrednosti odredjenog pojedinca. instrumentalna koja je slična afirmativnoj agresiji. 4. a na telesnom planu bolom. One se medjusobno svakako ne isključuju.1. Instrumentalizovana agr. tumori slepočnog i frontalnog režnja i hipotalamusa). sukulture i sl kako aktuelno tako i perspektivno. pri čemu ovaj termin ima slično semantičko znaćenje kao i u prvom navedenom značaenju.sa desktuktivnim ponašanjem pretežno predstavlja naučeni obrazac ponašanja. Reč agresivitet čini se da ne inplicira trajnost ispoljavanja agresivnog ponašanja. posencefalitična stanja. komformistička. Sindrom autoagresije Autoagresija se ispoljava na psihičkom planu patnjom. Veoma su zanimljivi biološki korelati sindroma agresivnosti. premenstrualna faza kod žena). Naravno da uvek treba da se ima u vidu i značaj kulture za razumevanje zdravog. 5. čini nam se da se ovi termini najčešće upotrebljavaju u sledećim semantičkim značenjima: 1. s tim što ovaj termin ne implicira suprostavljanje drugih pri insistiranju i nastojanju na realizaciji sopstvenih interesa ili ciljeva. grupe. ili sa značenjem termina "borbenost" ( W. Ukoliko autoagresiju shvatimo kao derivatom kazne . intenciona. te pojmovi kojima ona manipuliše treba da budu pristupačni ne samo opisivanju nego i merenje i precizno definisanje ( kao što smo za primer naveli psihotičnu anksioznost i akutno konfuzno stanje) i 2. energičnosti i uopšte aktivnosti. izvorna crta ličnosti ili aspekti ili faktori ličnostikoji se označava kao aktivnost i 5.autoagresiva. afirmativna. tj. testiranje agresije i agresivnosti zavisi od shvatanja njihovog značenja. Klinički je zanimljiva i ontološka podela agresije i to na: agresiju u igri koja je slučajna. Za humanu agresiju su od posebne važnosti iritabilna i instrumentalizovana. iz mnogo razloga. a u prvom redu iz dva osonvna: 1. S obzirom na različita pojmovna značenja ovih termina. Ova prva može da se izazove frustracijom. McDougal). u smislu manje ili više ustaljene tendencije ka insistiranju. bolom i uopšte širokim spektrom draži. sistemska. zatim zbog neurohormonalnih( npr. favorizovati. koji neki autori upotrebljavaju ( M. zajednice. lečiti i prevenirati. Za psihijatriju i psihologiju je veoma važno da se insistira na stručno-naučnom odredjivanju upotrebne vrednosti reči agresija i agresivnost. Psihijatrija je medicinska stručna i naučna disciplina. nivo glikemije) i neurofizioloških promena sa patološki izmenjenim EEG nalazom.

U poslednje vreme dosta se diskutuje o agresivnosti i lekarskom pozivu koji ne proistiće samo iz nedovoljnog poznavanja profesionalnog stresa. ustupa mesto strahu od kazne i najzad su ustanovljeni savest i osećanje krivice koji su u svom delovanju oslobodjeni okvira prostora i vremena. 5.raptus procursiva.2. acting-out ponašanja. tzv.2. 6. 3. brutalni nemir. Reč je o veoma opasnom stanju u toku izmenjene svesti epileptičara. nesvesno prouzrokovani udesi. Različiti putevi somatizacije agresije koji se najčešće odvijaju preko različitih mehanizama: percepcija imaginarne opasnosti. toliko i za okolinu. Paranoidnost i agresija.funkcija. 2.2. Halucinatorna doživljavanja i agresija. Ponekad se odigrava u atacima ( svesno stavljanje "glave u torbu". Sindrom agresija i pojedini nozološki klinički entiteti Naravno za kliničare su važni i neki drugi aspekti agresije kao i psihodinamika autoagresije. opasno koliko po pacijenta. neurotske forme autoagresije. kontratransfera. hroničnih prezistentnih paranoidnih i paranoičnih sumanutih psihoza. 5.svom težinom se sručuje na svoju somu proizvodeći. automutilacijom). abuzusi lekova i dr). takodje.2. Klinički je značajan i raptus epileptičara koji karakteriše.destrukciju u vidu telesnog oštećenja. bizarnom i stereotipnom motornom nemiru. motivi izbora poziva. kada postaje veoma opasan za svoju okolinu. empatije. koji se odigrava na uskom prostoru. Seksualnost i agresija posebno u slućajevima impotencije. sindroma unutrašnjeg sagorevanja ( tzv "Born-out sindrom"). sklonost podvrgavanju hiruškim intervencijama.hronično vegetativno razdraženjeprebacivanje svog cilja-zaobilaženje Ega. Sindrom raptusa. Prosesima introjekcije. psihosomatske bolesti). naročito kada paranoidno mišljenje oblikuje strategiju ponašanja a njegovo glavno oružje je agresija. katatona pomama se dešava kod bolesnika u toku katatone shizofrenije. identifikacije i apstrakcije kazna se postepeno transformiše . pojedini epileptični poremećaji. Eretični sindrom i razdražljivost mentalno retardiranih osoba kao oblik heteroagresije 50 . saopovredjivanje. bipolarnih afektivnih. Agresija usmerena ka sebi može delovati na psihičkom planu (patnja). visokg procenta depresivnosti naročito tokom prvih nekoliko godina profesionalne aktivnosti već sigurno i zbog brojnih drugih razloga. alkohola.dobrog razumevanja transfera. psihosomatskom (depresija i mazohizam) ili biti usmerena pretežno prema telu ili pojedinim delovima tela ( suicid. pa potisikivanjem i fiksacijijama u toku evolucije mogu izgubiti vezu sa realnošću i u svom ponašanju se ponašati arhaično i iracionalno. intoksikacije. asketizam. Mnogo češće je: delovanje kontinuirano i hronično ( postepeno samouništavanje zloupotrebom droga. 4. Otada kontrolu. sumračna stanja i pojava patološkog afekta. 5. Agresija u individualnoj i grupnoj (psiho)terapiji . Procesi se odvijaju u nesvesnom. Ovde ilustracije navodima neke psihopatološke sindrome koji su udruženi sa mogučnošću agresije: 1. suzbijanje i kažnjavanje antisocijalnih postupaka preuzimaju istance unutar ličnosti. kliničkih entiteta ( grupa shizofrenih. praćen bespomoćnim trčanjem. što izlazi iz okvira ovog izlaganja.1. katatone pomame Iznenada bolesnik iz stanja ukočenosti ( stupora) zapada u stanje motorne promene. Izražava se u brutalnim atacima. pojedini poremećaji ličnosti i itd. 5. neverbalne komunikacije.Agresija kod pojedinih nozoloških. Naravno najdrastičniji i najakutniji vid autoagresije je suicid.

Psihičku ili emocionalnu zavisnost je teže definisati. opijatskih analegetika. u momentu preidanja uzimanja manifestuje se apstinencijalnim sindromom. politoksikomanija. tzv eretizma. eufomanija. Definiše se kao stanje adaptacije na PAS. Prema modifikovanoj verziji SZO pod ovim pojmom se podrazumeva "osećanje zadovoljstva i psihičke živosti koje odgovara 51 . Psihoaktivna supstanca (PAS) dovodi do promene ponašanja ličnosti kod koje uvek dominira želja. a prouzrokovano je ponovljenim uzimanjem prirodnih ili sintetičkih droga. Ode ćemo dati sami kraći osvrt na ovu oblast kliničke psihijatrije ba se bolje mogao saledati problem psihopatologije i specifičnosti pojednih apstinažžencijalnih sindroma vezano za pojedine vrstei /ili grupe psihoaktivnih supstanci (PAS). lagodnosti. Priroda ovog sindroma nije samo psihička nego i somatska. nikotinizam. Ovaj znak je veoma bitan i karakterističan za bolesti zavisnosti. Još uvek je aktuelna definicija Svetske zdravstvne organizacije (SZO) prema kojoj je termin narkomanija zamenjen terminom zavisnost od droge ( drug depedence) pod kojim se podrazumeva stanje periodične ili hronične intoksikacije koje je izazvano ponovljenim uzimanjem prirodne ili sintetske droge.narkofilije kao česta navika da se povremeno posegne za nekom drugom. a karakteristike simptoma i znakova apstinencije zavise od prirode i trajanja bolesti zavisnosti. Mnogo češće se koriste pojomvi kao što su: toksikomanija. koju redovno prati povišena tolerancija. i ona zahteva uzimanje sve veće kolićine droge da bi se sprečilo nastajanje apstinencijalnog sindroma (withdrawal syndrom). antiparkinsonika i dr) predstavlja želju ( nesavladivu potrebu) da se nastavi uzimanje navedenih medikamenata da bi se postiglo osećanje nelagodnosti. kofeinizam i dr. Sa kliničkog aspekta je važno razlikovati istinsku zloupotrebu koja dovodi do opasne bolesti zavisnosti. žudnja za stalnim i/ili povremenim uzimanjem ovih supstanci u cilju izazivanja osećanja olakšanja. nozološkim entitetima sa polimorfnom simptomatologijom. Danas se pod narkotičkom drogom podrazumeva svaka hemijska supstanca koja alterira raspoloženje. a. Pojava tolerancije se uspostavlja kod korisnika nakon kraćeg ili dužeg vremena uzimanja PAS. Narkomanije ili zavisnost od droge prestavlja stanje periodičnog ili hroničnog trovanja. štetnog kako za pojedinca. Osnovne karakteristike tabletomanije ( u prvom redu psihoaktivnih lekova. percepciju i svest. tako i za društevnu zajednicu u kojoj on živi. Ova pojava je praćena manjom ili većom tendencijom za povećanjem doze sa izvesnim stepenom psihičke i znatno redje fizičke zavisnosti sa specifičnim apstinencijalnim sindromom. Fizička zavisnost se ne javlja u jednakoj meri kod svih oblika zavisnosti od psihoaktivne supstance. prijatnosti. u koliko se (PAS) ne uzima. alkoholizam. Apstinencijalni sindrom nastaje kada se prekine dalje uzimanje PAS od koje je pacijent postao zavistan. O bolesti zavisnosti može se govoriti u onim slučajevima kada postoje odredjene psihičke i često fizičke promene koje su rezultat delovanja psihoaktivne supstance na organizam. kao i od framkoloških i framakodinamskih karakteristika PAS koja se uzimala. zavisnost od psihoaktivnih supstanci.Kod mentalno retardirane dece i starijih osoba ( adolescenti. Ovaj fenomen tolerancije je vezan za čelijski metabolizam. od habitacije i/ili abuzusa. nikotinizam. radi se o brojnim kliničkim. zloupotreba droga. odnosno izbegavanja neprijatnih efekata. tabletomanija. Povremeno se nadovezuje izrazit motorni nemir koji predstavlja poseban problem za porodicu i životnu sredinu. posebno anksiolitika i hipnotika iz grupe benzodijazepina. Termini kao što su narkomanija. zavisnost od droga i slično uglavnom danas su napušteni i predstavljaju klasične nazive u stručnoj literaturi. C APSTINENCIJALNI SINDROMI KOD POREMEĆAJA ZAVISNOSTI U ovom poglavlju nećemo se detaljnije baviti svim aspektima bolersti zavisnosti. odnosno postigao prvobitni efekat. odnosno koja na bilo koji način menja mentalnu aktivnost i psihičko stanje. toksikomanija. osobe srednjeg životnog doba) javljaju se karakterne izmene u formi pojačane razdražljivosti.

heroin. Lekovi koji najčešće dovode do tzv barbituratnog tipa apstinencijalnog sindroma su brojni. U literaturi je opisano više slučajeva pojava apstinencijalnog sindroma kod beba narkomanki koje su konzumirale morfijum. zato što tolerancija raste veoma 52 . Ove posebno istićemo značaj glutetimida ( Dorlden). Ponek se mogu javiti ekscesivne dijareje i konvulzije. naročito su složeni i opasni kod opijuma i njegovih derivata ( heroin.računati na 2. hlorpromazin). grčevi u stomaku. odnosno druge opijatske derivate. benzodijazepini sa kratkim vremenom polueliminacije (alprozolam.) jer je organizam toksikomana adaptiran na svakodnevno uzimanje droge. sedativi.. široke zenice. što često nije moguće i kada bi imalo opravdanja. psihotropnih agensa i trankvilizera. pa čak i metadon.). anksiolitici i sl. oksazepan i dr ). marihuana i dr. nesanica. Ono što je krakteristično danas to je fenomen sve većeg širenja broja psihoaktivnih supstanci i sredstava koji se danas zloupotebljavaju. c) halucinogeni i d) produkti Cannabis sative ( hašiš. povračanje i halucinatorno-delirantno stanje koje se može završiti smrću. Apstinencijalni sindromi kod tabletomanije Apstinencijalni sindrom koji nastaje kod prekida uzimanja barbiturata sličan je onome koji se javlja kod nebarbituratnih sedativa. a nemaju opasna adiktivna svojstva ( metadon. depresivno raspoloženje.bromazepan. odnosno da dovedu ili ne dovedu do tolerancije. Svi ovi medikamenti izazivaju psihičku i često puta fizičku zavisnost koja je slabije izražena nego kod barbiturata. U većini slučajeva apstinencijalni simptomi su jako izraženi. 1. b) stimulansi naročito stimulansi amfetaminskog reda. Apstinencijalni sindromi kod depresora CNS-a Apstinencijalni sindromi kod depresora CNS-a se redovno javljaju nakon prekida uzimanja droga iz ove grupe. Zbog infekcije i povišenja temperature može doći do prolazbog povišenja tolerancije i pogoršanja navedenih apstinencijalnih simptoma. hipnotici. kardiovaskularni poremećaji.periodičnom ili stalnom uzimanju droge da bi se postigao željeni prijatni efekat ili pak izbeglo osećanje nelagodnosti" Kada je u pitanju klasifikacija bolesti zavisnosti danas je prihvačena podela koju je predložila takdodje SZO koja navodi više tipova zavisnosti. morfin i dr. tako da je njeno prisustvo u telesnim tečnostima i tkivima uslov za njegovo funkcionisanje. Ilustacije radi navest ćemo četiri klasične velike grupe PAS: a) depresori CNS-a kao najmnogobrojnija grupa u koje spadaju analgetici. prolivi. dijareje) koje takodje treba odmah početi zbrinjavati. Ponekad se pored metadona može davati diazepan ili hlormetiazol sa ili bez hipnotika i neuroleptika ( npr. Treba posebno naglastiti da kod barbituratne zavisnosti gotovo sigurno se ne može izbeći. naloxon i dr). Ovde traba istaći da pored razrešavanja apstinencijalnih sindroma treba takodje imati u vidu da u populaciji narkoma ima monogo raznih somatskih poremećaja i oboljenja ( hepatitis. Skoro da je nemoguće pobrojati sve supstance koje mogu da izazovu zavisnost ili odredjene bolesne pojave kod ličnosti koja ih uzima u želji da se postigne lagodnost. Njihov nagli prekid izaziva karakterističan apstinencijalni sindrom koji se javlja prvog dana nakon prekida uzimanja medikamenta. prijatnost. relaksacija i smirenje a još više da se izbegnu neprijatne i opasne apstinencijalne pojave. Zbog toga se u kliničkoj praksi i razvio metod zamene ovih droga supstancama koje imaju isti ili sličan farmakološki efekat kao i opijati. može da povrača i da ima druge gastrointestinalne smetnje. proparanediola (Meprobamata). nećemo šire osvrtati na vrste i osobine pojedinih psihoaktivnih supstanci koje mogu da izazovu bolesti zavisnosti.Posle porodjaja ovakvo novorodjenče je uznemireno. koji se medjusobno razlikuju od vrste droge i njenih osobina da izazove psihičku ili fizičku zavisnost. Ovde se takodje. preznojevanje. malaksalost. Apstinencijalni sindrom se može prekinuti davanjem droge od koje je narkoman zavistan. Javlja se uznemirenje. tbc. pneumonia.

Razlog za ovu su različiti stepeni emocionalne zrelosti. Medjutim druge komplikacije kod ovih droga premda su reteke䀬 ali su zato vrlo opasne. VI PSIHIJATRIJSKI SINDROMI VEZANI ZA ŽIVOTNO I GENERATIVNO DOBA Psihijatrijski simptomi i sindromi značajno se razlikuju u dečijem. generalizovani epileptiformni grčevi. slabljenje kognitivnih funkcija kod starije populacije i slično. kriznim i stresnim situacijama. a psihotično stanje trećeg do osmog dana posle prekida uzimanja adiktivne supstance. Ponedak se u toku apstinencije. Apstinencijalni sindromi kod drugih droga ( amfetamin. hipertermija. Iz razumljivih razloga nećemo se baviti brojnim neurotskim sindromima. izazvanog prekidom uzimanja barbiturata. koji više poznajemo kao vrhunskom psihoanalitičara. dalje. niovu stabilnosti i zrelosti ličnosti.Često puta psihozu je nemoguće razlikovati od alkoholnog delirantnog sindroma. traje obično 2 do 3 nedelje. Ovaj sindrom opisao je američki lekar Dr Rbert Frank 1931. premenstrualnom napetošću kod žena i dr. halucinogeni i sl. odnosno pojavu psihotičnih sindroma u toku akutne intoksikacije halucinogenima ( LSD. arterijska hipertonija. uznemirenost i zaplašenost.1. javlja depresija koju treba lečiti.brzo. Suzbijanje apstinencijalnog sindroma. 1. Epileptički napadi se javljaju obično drugog ili trećeg dana kod 75% narkomana. nakon koji sledi nesanica. U ovom poglavlju biće navedeni samo neki ozbiljniji psihijatrijski sindromi.. Nije slučajo protekla decencija posvečena mentalnom zdravlju žena. redje se javljaju i nisu od većeg značaja. Ovaj tretman je veoma sličan kao i kod metadonske susptitucije kod apstinencijalnog sindroma koji se vidja posle prekida uzimanja opijata. sumanutim idejama i dr. a 3% do 5% ispunjavaju sve relevatne dijagnostičke kriterijume za premenstrualni disforični sindrom. Kada je reč o generativnom dobu kod žena ovde se javljaju značajne neuroendokrine. praćena jakim hipotoničnim krizama prilikom naglog ustajanja pacijenta. PSIHOTIČNI SINDROMI U TOKU GENERATIVNI FAZA KOD ŽENA 1. Večina 53 . Prvi apstinencijalni simptomi su: malaksalost. Na kraju dolazi do pojave razvijenog akutnog psihotičnog stanja sa optičkim i akustičnim halucinacijama. 3. psihosocijalne. nebarbituratnih sedativa i drugih psihotropnih lekova sa visokim adiktivnim potencijalom. zloupotrebe različitih psihoaktivnih supstanci. adultnog. Sindrom je mnogo češći u adolescentnom i ranom zrelom životnom dobu ( učenice srednjih škola i studentkinje). adolescentnom i starijem životnom dobu od tzv. blefaroklonus. srednjeg životnog doba. Zanimljivo je da je prvi zapaženiji članak o PMS napisala čuvena Karen Horney. poremećajima ličnosti. Naravno i kod apstinecijalnih sindroma kod drugih vrsta droga često puta dolazi u obzir hospitalizacija pacijenata. psihološke i/ili biološke promene koje mogu značajno uticati na njihovo mentalno zdravlje.godine i on se od tada i koristi u stručnoj medicinskoj literatur. To se odnosi pre svega na pojavu amfetaminskih psihoza. psilocibin i dr). izazvane prekidom uzimanja amfetamina i njima sličnih supstancija. Narkomane koji imaju manifestnu amfetaminsku psihozu treba po pravilu hospitalčizovati. i traje l4 i više dana. halucinogeni i dr) Apstinencijalni sindromi kod drugih droga kao što su amfetamin. jer su veoma uznemireni i agresivni. Premenstralni sindrom Brojna istraživanja potvrdju da se kod velikog broja žena u generativnom periodu javlja premenstraulni sindrom i to od 36% do73% žena.

potreba za odmorom. slaba koncentracija. Tek onda kako intenzitet tih poremećaja postane takav da se i okolini čini kao nešto "nenormalno". ali je isto tako dosta visok procenat i endogenih i/ili endorekativnih depresija. Još uvek nije dovoljno sazrela stručna svest akušera. gubitak efikasnosti i dr.. menstrualne psihoze. Isto tako se u kliničkoj praksi sreće velika grupažena koje pate od akutne psihoze i koje su hospitalizovane u premenstrualnoj fazi. posle porođaja i u toku puerperijuma. poremećajem sna. Nema sumnje da postoji značajna pozitivna korelacija izmedju psiholpško-psihijatrijskih simptoma i odredjenih oblika društvenih i/ili socijalnih poremećaja ( najčešće poremećaja bračne harmonije i društvenih odnosa( i premenstrualnog sindroma. Ovde posebno naglašavano sledeću grupu psihotičnih stanja: psihoze u toku trudnoće. ginekologa. zatim somatski znaci i simptomi:palpitacije. bol u ledjima. napetost. glavobolje i oslabljeni impulsi. Nije utvrdjena sigurnija veza izmedju PMS i drugih psihijatrijskih poremećaja. tzv. Neki autori navode veoma veliki broj znakova i simptoma. razdražljivost. nedinamička slika. amalgam više simptoma različito kombinovanih i koji odgovaraju na različite forme lečenja i koji se dovode u vezu sa PMS. oplođenja. a kod prve grupe sa premenstrualnom kliničkom slikom sreću se: eksenzivnija impulsivnost.2. otoci. gastralgija. PMS nije jedinstven. vrtoglavica/ nesvestica. već je sastavljen od velikog broja odvojenih premda povezanih nizova i/ili kompleksa simptoma.ovih simptoma se ne dijagnostikuje i ne leči. One se ubrajaju u grupu simptomatskih psihoza. dobitak na težini. naduvenost. a koje su vezane za funkciju ovulacije. glavobolja. Prave psihoze u toku tih generativnih faza kod žene nisu retka pojava. kod ove druge grupe koja je hospitalizovana u posmentrralnoj fazi više se uočava anstenična. mnogi poremećaji koji se u toku tih faza pojavljuju ne bivaju zapaženi ili se preko njih prelazi kao preko nečega što je više ili manje uobičajeno. psihijatra i lekara opšte medicine o ovom problemu. Sva ta stanja mogu biti prvenstveno razni neurotski poremećaji 54 . Baš zbog toga što se smatra da su to fiziološke faze kroz koje prolazi ženski organizam. čak 150. tako npr. periodičnoj. porođaja. Izmedju dva ciklusa naročito se smatra patognomoničnim pri period za psihotični recidiv i koji se izgleeda značajno smanjuje u drugoj vremenskoj polovini. "povratnoj" psihozi. Ovde naročito prevaliraju različiti shizofreni i shizofreniformi poremećaji. Utvrdjeno je takodje da žene koje se žale na PMS u premenstrualnoj fazi mogu da reflektuju na veći stepen stresa. Ranije su se ove psihotične reakcije nazivale hipo i hiperfolukularne psihoze Danas se koriste veoma pouzdane rajtnig skale sa 15 do 20 znakova i/ili simptoma koji se procenjuju i evaluiraju u odgovarajućim savetovalištima. Radi se o tipičnoj. muka/povračanje. plačljivost. cikličnoj.. bolovi u dojkama. Na sreću samo mali procenat žena pati od psihotičnog stanja koji se javlja u periodu mentraualnog ciklusa. Isto tako se uočavaju značane razlike u patoplastici i simptomatologiji psihoza kod žena koje su hospitalizovane u pre ili postmenstrualnoj fazi. psihoze u toku klimakterijuma i veoma retke psihoze tokom menstrualnog ciklusa gde preovlađuje više premenstrualna napetost nego psihotične reakcije. Pored poslednje već pomenute dekade posvečene mentalnom zdravlju žena. depresija. Sindrom pretežno čini veća grupa psiholoških i psihijatrijskih simptoma ( promene raspoloženja. trudnoće. povečana želja za motoričkim i drugim oblicima opuštanja koji blede sa prestankom menstruacije. Psihotični sindromi u toku trudnoće i postpartalnom periodu U toku trudnoće odigrava se čitav niz promena u organizmu žene koje su vezane i za mnoga posebna doživljavanja. psihomotorna usporenost. traži se pomoć lekara. takodje se poslednjih nekoliko decenija u psihijatrijskim krugovima sve više se posvećuje pažnje mentalnom zdravlju žena u različitim generativnim fazama koje imaju svoj fiziološki tok. 1. što čini ove osebe i ostljivijim prema fiziološkim dogadjajima premenstruma. sa osetljivijim halucinacijama. veći rizik od udesa itd. laktacije i involucije.

vegetative hormonske ravnoteže. Postpartalna psihoza obično izbija akutno. ovde nećemo posebno isticati brojne neurotske. sumnjičavosti. slušne halucinacije i sumanute ideje. postepenog slabljenja većine endokrinih funkcija. U nekim slučajevima prisutni su shizofreni simptomi. U novije vreme postoji tendencija da se ovaj poremećaj prihvati kao poseban 55 . Pored mogućih psihotičnih reakcija vezanih za porođaj i puerperijum ovde treba uključiti i psihotična stanja koja su samo deklanširana porođajem. postpartalna infekcija. Pošto je u ovom tekstu dat akcenat na psihotične. Mogući socijalni faktori su: vanbračno. neadekvatno uspostavljanje nove endokrine ravnoteže zbog mogućih parcijalnih rezidua placente ili neadekvatne revizije. Ove psihotični sindromi se danas klasifikuju u grupu perzistentinh poremećaja sa sumanutošću. subjektivne psihološke tegobe i endokrine smetnje koje prate period klimakterijuma svake žene u blažem ili izraženijem obliku. ali je kod njih 2-3 puta češća. Ova životna faza kod žene vezana je za čitav niz subjektivnih doživljavanja vezanih za postepeno slabljenje funkcija mnogih organa. mnogi emocionalni stavovi porodilje i drugo. paranoidnih ideja i pokušaja samoubistva. 1. anksioznost vezana za materinstvo i budućnost deteta. Kao mogući etiološki faktori mogu se navesti sledeći činioci: nagli poremećaj endokrino . odnosno afektivnih sindroma nije bilo mnogo reči o svim depresivnim poremećajima sem bipolarnom afektivnom poremećaju. Mišljenja o prekidu laktacije u tom periodu su podeljenja. Teško je bukvalno smestiti sindrom involutivne parafrenije i hronične halucinatorne i interpretativne sumanutosti samo u generativni period žena kao što su činili autori 60-tih i 70-tih godina prošlog veka. Pošto se ovaj tekst odnosi na ozbiljnije psihijatrijske sindrome u celini i pošto u grupi afektivnih psihotičnih poremećaja. agitacije. Ipak treba naglasiti da su ove psihoze relativno retke.4. shizofreniformna reakcija i pseudomanična slika. Smatra se da tokom druge polovine trudnoće više raste mogući rizik od psihotične dekompenzacije. ovde nam je namera da damo kraći prikaz psihotične depresije primerene nameri i ciljevima ovog izlaganja. Unipolarna psihotična depresija kao poseban psihotični sindrom ( sindorm involutivne melanholije) U domaćoj stručnoj literaturi i kod kod većine psihijatara i lekara starije i srednje generacije prihvata se klinički entitet pod nazivom involutivne melanholije kao poseban klinički entitet. socijalna neprilagođenost i drugo. konfuzna agitacija. neželjeno dete. vazomotorne i vegetativne poremećaje i sindrome. otpor prema detetu. Mnogi autori naglašavaju određene razlike kod psihoza koje se javljaju pri porođaju i nešto kasnije u puerperijumu. U grupu psiholoških činilaca spadaju: nezrela ličnost.3. obično do 6 nedelja posle porodjaja. odnosno unipolarnu psihotičnu depresiju koja se istina ne sreće samo kod žena.. njegovom ocu. ipak i danas u kliničkoj praksi se sreće ova grupa psihotičnih sindroma. Neki psihijatrijskoepidemiološki podaci i dalje govore na znatno veću učestlalost ovih poremećaja kod žena nego muškaraca. 1. Od psihotičnih poremećaja ovde ističemo involutivnu melanholiju. postojanja brojnih mentalno-higijenskih savetovališta za vođenje trudnoće. autizam. I pored velikog napretka u reproduktivnoj medici. anksioznost.i/ili stanja straha na pr. depresivnih reakcija ili konfuzije sa psihotičnom anksioznošću koja dovodi do nemira. Psihotični sindromi u toku klimakterijuma Klimakterijum predstavlja završnu fazu generativne aktivnosti u životu žene i početak nove fiziološke etape. od porođaja. Psihotična slika se manifestuje u vidu mentalnokonfuznih stanja. Sigurno je treba prekinuti u koliko su u pitanju deklanširane endogene psihoze ili psihoze u celini sa lošom prognozom. U kliničkoj slici postpartalne psihoze javljaju se brojni simptomi: depresivnost.

Treća grupa autora je smatra kasnom manifestacijom endogene depresije. činioci biološke i psihološke prirode. uzbuđeni. Otud u novijoj stručnoj literaturi i neadekvatan naziv depresija sa panikom. ne zato što su manje značajni. ustaju malaksali. Pomoć lekara je značajna ne samo u prvoj prodromalnoj fazi bolesti već i kasnijem akivnom praćenju oporavljenih pacijenata i blagovremenog prepoznavanja novih relapsa. jadikuju. kao što je slučaj sa drugim psihotičnim sindromima. postojanje mnogih hipohondrijskih ideja i depresivnih nihilističkih sumanutih ideja. U koliko dođe do komplikacija sa nekim psihoorganskim poremećajima. satima ne spavaju. Depresivno raspoloženje je najizraženije ujutro. U grupi bioloških faktora nalaze se izvesni endokrini činioci značajni naročito kod žena koji prate menopauzu i kod kojih je ovaj sndrom tri puta češći. Sigurno je da mnogi etiološki faktori igraju značajnu ulogu. ono sigurno poseban opis i analizu ovog sindroma. odbijaju hranu." kasna depresija" slično pojmu kasne shizofrenije. izgledi na izlečenje i oporavak su veoma mali. involutivne melanholije je nepoznat. ruminiraju svoju prošlost. Treba istaći da je orjentacija prema ličnostima i prostoru očuvana. pre svega. Postoji veliki rizik od recidiva i/ili suicida. Pojavi psihotične slike prethodni prepsihotični sindrom koji može da traje nekoliko meseci kada su pacijenti manje aktivni. Drugu grupu faktora čine brojni psihološki. gubitak snage. U toj fazi bolesti često dolazi do samopovređivanja ili suicida. stalno su u pokretu. krše ruke. osećanje krivice. sasvim beznačajne postupke. grešnosti. često zabrinuti. već zbog toga što se oni tretiraju u drugim medicinskim i psihijatrijskim službama. inače. depresivni. Ovde će biti date najosnovnije 56 . Posle toga dolazi do izražaja intenzivan strah. žale se na nedostatak apetita. PSIHOTIČNI SINDROMI PERIODU U DEČIJEM I ADOLESCENTNOM Predmet ovog izlaganja ne podrazumeva širi pristup psihotičnim sindromima u dečijem i adolescentnom periodu. bezvoljni i zabrinuti. Atak involutivne melanholije može da traje vrlo dugo. sreću češće kod depresije. plaču. Nekoliko karakterističnih simptoma čini suštinu kliničke slike ove vrste depresivnih psihoza: depresivno raspoloženje koje nije praćeno psihomotornom usporenošću. emocionalni i psihosocijalni činioci. optužuju sebe za mnoge radnje. Etička i zakonska obaveza je svakog lekara bez obzira kojom se specijalnošću bavi da bude elementarno informisan sa ovim značajnim problemima psihopatologije kod mladih. sa otporom prema terapiji. osećanje nerealnosti. pogoršanja i prevencije nove rehospitalizacije. Uzrok pojave ovog sindroma. uzdišu. slab san. neke specifičnosti kliničke slike. Ovde se misli pre svega na endokrinu genetsku predispoziciju i na endokrinu vezu sa izmenjenjim neuroendokrinim 䁩 . mutnoća u glavi. ideje negiranja sopstvenih organa. pamćenje bez poremećaja sem falsifikovanog sećanja na prošlost pod dejstvom depresivnog raspoloženja i sumanutih ideja krivice i veoma retka pojava halucinacija. psihomotorni nemir. Svi ti simptomi veoma brzo progrediraju u nihilističke sumanute ideje. Početak bolesti je postepen. vodeći simptom bolesti: bolesnici su veoma uplašeni. Ipak. a zapravo se radi o već navedenoj agitiranoj formi depresije. 2. ubeđenošću da su osuđeni na smrt. Izuzetno izražen strah i nemir ukazuju da uz depresiju postoji veoma izražena agitiranost. premorbidne strukture ličnosti pacijenta i pretpostavljeni endokrini involutivni proces možda opravdavaju ako ne posebno izdvajanje ovog oboljenja u klasifikaciji. čine involutivni period kod večine ljudi veoma stresogenim životnim periodom u kome se gube mnogi pozitivni mehanizmi odbrane. biohemijskim procesima u mozgu koje se. osećanje psihiofizičke nemoći. osećanje straha. predlažu naziv . otežano mišljenje. tj. nesposobnost da se koncentriše pri radu. koji su do tada zadovoljavajuće štitili osobu od pojave psihopatoloških simptoma i sindroma i koji pre toga nisu nikada bolovali od bilo kojeg oblika mentalnog poremećaja. Brojni emocionalni faktori udruženi sa biološkim i međusobno kombinovani. uznapredovale cerebralne arterioskleroze.oblik unipolarne odnosno rekurenrtne depresije.

motorni poremećaji.čudan govor. 18. povečano magijsko razmišljanje kao poricanje društvenih i ili školskih obaveza. učenju i ili hiperaktivnost.Vredi naglasiti da stepen pouzdanosti kod osam nezavisnih istraživača za prvih šest navedenih varijabli iznosi 86-100%varijabli. 11. Bergam i Escalua (1949) daju opis pet slučajeva dece sa neujednačenom i neuobičajenom vizuelnom.abnormalni razvoj.. problemi ponašanja u periodu rane adolescencije i disfunkcija p a ž n j e kao najvažniji znak preschizofrenog sindroma.impulsivnost. Konstitucionalno i vulnerabilno pod stresom mora da ispoljava "embrionalnu" verziju kliničkih simptoma afektivne psihoze ( krajnja neobazrivost. intenzivno i nepovoljno iskustvo okoline. a od sedmog do dvanestog pitanja ova podudarnost je manja i kreće se od 14-43%. Sindrom"graničnog detetata" sa rizikom da postane psihotično u kasnoj adoscenciji i/ili srednjem životnom dobu Pojam "graničnog deteta" pojavio se u literaturi pre oko 45 godina.histrionično funkcionisanje. 5. preterana inhibicija i depresivnost. ozbiljan organski hendikep. 10. Ovde se mogu dodati i nezrelost u motornim funkcijama.panična anksioznost. Rudolf Eksfein(1954) koristi termin "Schizofrenoidan". Kada je u pitanju mogućnost da se razvije shizofrenija kod dečaka u prepsihotičnom periodu srećemo nesocijalnu agresiju. Ovde䀠 svega mislimo na pre infantilne psihoze sa kasnim početkom i adolescentne psihoze. Opšti zaključci za predmanično-depresivni sindrom ukazuje na sledeće faktore: pozitivna porodična anamneza.loše rasudjivanje. 8.manično-depresivno.specifične karakterne crte. 6. Izražena je takodje sklonost ka adiktivnom ponašanju.čudno-nastrano ponašanje. auditivnom i taktilnom osetljivošću i sa neujednačenošću u kognitivnom razvoju.karakteristične su perinatalne komplikacije ito do 60% sa neurološkim disfunkcijama.poremećaj identiteta. da prevazidje te simptome i udje u normalan tok života. krajnja emocionalna nestabilnost. 14. 15. Mišljenja smo da na osnovu brojnih kliničkih opservacija da se može zaključiti da dijagnoza sindroma "GRANIČNO DETE" obuhvata heterogenu grupu simptoma koji se medjusobno preklapaju što dovodi do raznih psihijatrijskih oboljenja u odraslom dobu.poremečen doživljaj realnosti. 4. postoji sekundarna evidencija unutrašnjih konflikata.osećanje usamljenosti i nostalgnije. Kao posebno važni neurološki deficiti istiću se problem pažnje.za oba pola zajednička karakterisrika je smrt roditelja ili bliskih rodjaka. 2.poremečeni medjuljudski odnosi. poremećen san.labilna shema autonomnog reagovanja. logoroičnost. 13. niski rezultati na testovima neuropsihološkog razvoja. Posebno se istiće značaj akušerskih i neonatalnih komplikacija sa blažim neurološkim znacima.pozitivnsa porodična anamneza mentalnih bolesti. fetišizam. delikvenciju i da zadrži etiketu graničan kroz ceo život. konfuznost.halucinacije. 57 . 16.autoerotizam. Neke od prospektivnih studija koje su uradjene poslednjih godina (Danska longitudinalna studija. Kod devojčica ispoljava se preterana senzitivnost. na WISU veći verbalni IQ od manipulativnog sa velikim neslaganjem i neujednočenosti u podtestovima. Kada su u pitanju afektivne psihoze koji imaju etiologiju u sindromu graničnog deteta i ovde treba istaći teško genetsko opterećenje. 3.neadekvatan afekat.informacije iz ove oblasti koja je interesuju svakog psihijatra. 12. Zatim slede. introverzija.) ukazuju na brojne rizične faktore: genetski naboj.simptomi slični neurotskim. da razvije antisocijalno ponašanje. trudnoća i komplikacije pri porodjaju. Kod ove grupe dece preovladjuje pretežno nizak IQ.promene raspoloženja.studije u Švedskoj. 19. slab profesionalni uspeh ( neuspeh u školi). 9.1. 2. depresivno raspoloženje. hiperaktivnost. Velikoj britaniji i dr. Kao mogući dijagnostički kriterijumi sindroma graničnog deteta za preschizofreni ili schizofremi poremećaj navode se sledeći činioci: 1. 7. 17. Značajna je i premorbidna schizodidna premorbidna ličnost kod rodjaka. Sam ishod može da bude različit: dete može da bude na "putu da postane"schizofreno. problemi u ponašanju.

1. od dvaneste godine života pa nadalje. rana klinička pojava. odnosno difuzija identiteta. Neki autori osporavaju ovaj klinički entitet pošto po njima celokupna mentalna organizacija takvog deteta ima psihotičan karakter.Faktori okoline za pojavu sindroma "graničnog deteta" Beta Rank (1949) prvi put je opisala decu sa atipičnim razvojem. 2. 2. Ovakvo ponašanje je često izraz konflikatata identiteta kod adolescenata.Veoma je važan odnos prema stvarima i internoj strukturi (zaustavljen razvoj u fazi separacije-individuacije) kada obično dete počimlje da razlikuje sebe od majčine figure.3. Razvojne disharmonije deteta predstavljaju prelazne oblike prema destruktivnim psihozama u latentnom periodu. Nesvesne fantazije takođe su prisutne u sirovom i neobrađenom obliku i kao takve značajno utiču na sposobnost procene spoljne stvarnosti slično gubitku realiteta kod odraslih psihotičnih pacijenata. Posebno se istiće važnost depresije maje u ranim godinama sa velikim uticajem na diferencijaciju izmedju samog sebe i objekta. Učestalost psihotičnog reagovanja u ovom životnom dobu kreće od 5-20% zavisno od vrste kliničkih istraživanja i primene usvojenih dijagnostičkih kriterijuma u oficijelnim klasifikacijama (ICD-10. problemi separacije. Evolucija ove grupe dečijih psihoza je različita.). ozbiljne anomalije govora i dr. Adolescentne psihoze Adolescentne psihoze teški su poremećaji ličnosti koji mogu da se jave u periodu rane adolescenije tj.2. fantazmi halucinatornog karaktera sa nekordinisanim razvojem. a i sama prognoza dosta je neizvesna. Psihotična simptomatologija fenomenološki teško se uključuje u precizne nozografske kategorije. Nvodi se važna uloga majke kada dete dodje u stanje izrazitog emocionalnog lišavanja. Infantilne shizofrenije. Prisutne su sumanute ideje. fazi latencije sa aspektima individualnog psihoseksualnog razvoja deteta. premda veoma retke. Infantilne psihoze sa kasnom pojavom Ova grupa dečijih psihoza javlja se u periodu od pete do dvaneste godine života.2. Ovi poremećaji javljaju se nakon pete godine života i često nakon uredne inicijalne faze razvoja.1. Poseban morbogeni uticaj ima i porodični život. karakteriše slična ili skoro ista simptomatologija kao kod shizofrenih psihoza odraslih. Tako kod podgrupe "velikih afektivnih 58 . Klinički se dele na razvojnu disharmoniju deteta i destruktivne psihoze. Treba imati u vidu da nijedno aberantno ponašanje u adolescentnom periodu koliko god fenomenološki moglo izgledati psihotično (povlačenje od okoline. prvi problem se odnosi na kliničku dijagnozu. paranoidno doživljavanje ili halucinatorni doživljaji) nije apsolutno indikativno za psihotični proces. Za razliku od dečijih psihoza komparativne studije u pronalaženju karakterističnih simptoma psihotičnog ponašanja u adolescenciji pokazale su veoma nesigurne zaključke. a krakterišu se sa suprotnostima između gubitka interesovanja i sklonosti ka beznačajnim stvarima. U podgrupu destruktivnih dečiji psihoza spadaju infantilne shizofrenije i atipične infantilne psihozekao posebni psihotični sindromi. Činjenice u praksi pokazuju da deca sa tim sindromom mogu za razliku od psihotičnog deteta zadovoljavajuće funkcionisati u realnosti. Uglavnom je prognoza neizvesna i zavisi od životnog uzrasta i vodeće osnovne simptomatologije. Kao najlošiji prognostički znaci su: manifestan mentalni deficit. DSM-IV idr. krize selfa. odnosno u tzv. U delu službe koja se odnosi na dečiji i adolescentni period života postoje tri grupe problema kada su u pitanju adolescentne psihoze: 1.

Ovo se odnosi više na grupu shizofrenih nego drugih endogenih i/ili reaktivnih psihoza. kasna 59 . To su upravo oni mentalni simptomi za koje bi se moglo reći da proizlaze iz raznih sociopsihološki pojava vezanih za samo starenje. Još nema precizne distinkcije između mogućnosti da infantilna psihoza evoluira u adolescentnu ili su više u pitanju psihoze koje se javljaju po prvi put u adolescentnom periodu. usamljenosti i slično. anksioznih reakcija i dezorganizacije ličnosti u odnosu na telesne promene ili neadekvatnu preraspodelu psihičke energije na masivnu narcističku investiciju na štetu objektne investicije. postoje i klinički simptomi strukturalnih oštećenja raznih tkiva i organa. remitentan i procesan tok). Stepen organskih lezija utiče na tok i ishod psihoza kao i na rezultate lečenja. ukoliko su te fizičke lezije izraženije. hipohondrične tegobe. i unutrašnjih . Ovde nisu posebno isticani somatski faktori o kojima će biti nešto više reči u posebnom poglavlju. depresivni sadržaji. kao što su gubitci svake vrste. U presenilnom. izlivi besa kao i mnogi drugi simptomi i sindromi.poremećaja" postoji veoma visok stepen kliničke saglasnosti o sličnosti simptomatologije za ove poremećaje u adolescentnom i srednjem životnom dobu. a odnosi se na specifične sindrome psihotičnog procesa u adolescenciji. prolazna. Same organske promene vezane za proces starenja utoliko su izraženije ukoliko je u pitanju starija osoba i ponekad. 2. 3. Neki poremećaji iz involutivnog doba ne progrediraju u senijumu. mogu da obuzimaju crne slutnje i misli. pod uticajem ideja o neminovnosti smrti. Ovde uglavnom preovlađuju granični. PSIHJATRIJSKI SINDROMI U STARIJEM ŽIVOTNOM DOBU Više autora iz psihogerijatrije ove poremećaje dele u dve podgrupe: poremećaji u involutivnom i senilnom životnom dobu. te mu ambicija i dotadašnja krepkost i samopouzdanje počinju da popuštaju. dalje. Ovi se simptomi i sindromi u toku samog procesa starenja mogu pogoršati zbog progresivnog slabljenja sposobnosti prilagođavanja na nagle promene u spoljnoj sredini. osećanje indiferentnosti prema okolnim zbivanjima. rezigniranost i nihilizam. pored znakova psihoze. Ti činioci mogu imati oblik poremećaja razvoja identiteta. Psihoze u starijem životnom dobu u celini rezultiraju uglavnom iz interakcije spoljašnjih – egzogenih. koji nisu uvek psihotični u pravom smislu reči. tranzitorna paranoidna stanja. kasna ili staračka parafrenija. emocionalna hladnoća. infantilna razdražljivost. Ova grupa problema postavlja se na psihopatološkom nivo. Iz toga mogu da se razviju. borderline poremećaji. Čoveka u toku starenja. negativizam. Kada se radi o početnoj shizofreniji u adolescenciji još nije postignut tako visok stepen kliničke usaglašenosti kao za afektivne poremećaje. Mi iz praktičnih razloga nećemo slediti ovu podelu. a drugi argument je što ova podela nije najpreciznija.endogenih činilaca. Drugu grupu čine paranoidna stanja u starijem životnom dobu: patološka sumnjičavost. drugu grupu problema predstavljaju razvojni poremećaji u adolescenciji. recidivizma i evolucije prema procesnoj shizofreniji pružaju nekoliko mogućnosti koje lekari treba da imaju u vidu (oporavak. Povoljni rezultati tretmana bez posledica. uspesi lečenja često su nepovoljniji i obrnuto. Neposredan povod za pojavu ovih psihoza mogu da budu razni događaji koji imaju nepovoljan psihološki uticaj. 3. Jedan od razloga je što je involutivna melanholija obrađena u sklopu afektivnih psihoza. involutivnom dobu najčešći su afektivni poremećaji:različiti oblici po toku i težini depresivnih psihoza uključujući involutivnu melanholiju kao najčešću sa visokim rizikom od suicida. koji se na različite načine mogu kombinovati kod psihoza u senijumu. Ovi poremećaji ralno postoje i uglavnom se preporučuje stacionarni tretman za potvrdu dijagnoze koja se definiše u vanbolničkim uslovima. Psihoze odnosno psihotični sindromi u starijem životnom dobu imaju često u svojoj kliničkoj slici (i pored toga što su u pitanju razni oblici psihijatrijskih bolesti) neke slične ili čak istovetne simptome koji naravno ne moraju u svim slučajevima da budu ispoljeni u istom obimu i jačini.

Kao sindrom mentalne konfuzije ( stanje zbunjenosti. akutna konfuzna stanja. Može da se javi bez vidljivog povoda ili nakon fizičke ili psihičke traume. U drugim situacijama lekar se sreće sa pacijentom još u toku noći dok traje konfuzno delirantno stanje. kućnog lečenja i/ili kućnih poseta ovde ćemo dati nešto širi osvrt na konfuzno-delirantni sindrom kod starijih osoba. Medjutim. Zbog značaja ovog sindroma. To je učinjezno zbog toga što brojni ranije navedeni sindromi mogu se javiti sa visokom incidencijom u ovom šivotnom dobu.1. čestih konsultacija. Pojedine porodice iz različitih razloga mogu da odbiju predlog lekara da se pacijent hospitalizuje. Kod mladjih lekara i specijalista često se javlja dilema koja obično nstaje kao rezultat kontradiktornih podataka anamnestičkih podataka dobijenih od porodice i samog pacijenta. Naime. nesnalažljivosti. Na lekara može da deluje veoma ubedljivo. u koliko se radi o noćnim konfuzno-delirantnim epizodama. nego nazivi pojedinih sindroma kao u ostalim poglavljima. Zbog amnezije koja postoji za period konfuzno-delirantnog poremećaja svesti pacijent može sa čudjenjem da prati koje daje porodica i kategorički negira njihovu tačnost. delirantna stanja kod starijih lica). kao sindrom konfuzno-delirantnog tipa u kome sem navedenih simptoma i znakova mentalne konfuzije postoje još i halucinatorno iluzioni fenomeni sa prisustvom manjeg ili većeg straha i opšteg psihomotornog nemira. 60 .shizofrenija i dr. Konfuzno-delirantni sindrom starijih ljudi Ovaj sindrom vidja se kod pojedinih pacijenata u starijem životnom dobu sa uznapredovalnim aarteriosklerotičnim procesom u CNS-u. bolesnik može sutradan za vreme pregleda da deluje potpuno sredjeno i korektno. gde ukučane. da pribavi odredjenu materijalnu korist i dr. Drugi je razlog što specijalizanti tokom svoje dvosmemestralne nastave i nemaju više časova predavanja iz ovih oblasti i pored njihove sve veće aktuelnosti. S druge strane kontradikacija može da postoji i izmedju anamneze i kliničke slike za vreme pregleda. nadamo se da ovak pristup ovoj materiji neće bitnije poremetiti osnovnu koncepciju teksta koji se odnosi na važnije psihijatrijske simptome i sindrome u kliničkoj psihijatriji. Ovo može da dovede lekara u nedoumicu. Pošto je za vreme pregleda pacijent nepsihotičan. Kao mogući poremećaji navode se i akutni organski psihosindrom starije dobi (akutna dekompenzacija kod dementnih bolesnika. teško se snalaze. 3. Lekar treba da registruje u knjigu evidencije. da još pravi smetnje i da porodica želi da ga hospitalizuje i izdvoji iz porodične sredine. dezorjentacije. Bolesnici su konfuzni. sumnjiče supružnike za neverstvo. bolesnik to ne prihvata iznoseći logične činjenice da je on kao star i nemoćan postao nepotreban teret porodici. skupljaju beznačajne sitnice. Kod senilnih i dementnih osoba povremeno izbijaju epizode delirantnog doživljavanja praćene motornim nemirom. itd. besciljno tumaraju. protokol o pregledanim pacijentima podatak o odbijanju hospitalizacije i da ordinira privremenu terapiju dok porodica ne prihvati hospitalizaciju. vulgarno se izražavaju. U ovom poglavlju više su koriščeni nazivi pojedinih nozoloških entiteta i/ili vrste psihoza. lekar može da ga vrati kući u dogovoru sa porodicom da povede računa i observira pacijenata i da stručnu pomoć potraže čim primete početne simptome nemira. pa je potrebno da ih lekar upozori na na moguće posledice. Po svom toku može da se razvija u dva klinička oblika: 1. Problem nastaje u koliko porodica traži hospitalizaciju. Ponekad može da bude korisno ranije poznavanje pacijenta i članova njegove porodice i porodičnih odnosa. neprepoznavanje okoline i prisutnih). preturaju predmete i stvari. dogadja se da lekar dobije od porodice pacijenta anamnestičke podatke o tome da je bolesnik tokom prethodne noći ispoljio konfuzno ili konfuzno-delirantno ponašanje. 2.

2. carbamazepin. predoziranost olanzapinom. SSRIs kod 2%o pacijenata. apstinencijalni sindrom na melotonin. benzatropin. sertralin. jer se zapravo radi o antipsihotičnim lekovima koji su relativno solidnu efikasnost sve više pokazuju i brojne neželjene pojave u koje spadaju napred navedeni neki simptomi. diltiazem. levodopa. paroksetin. u stalnoj opservaciji pacijenata i registraciji prvih simptoma bilo kog navedenog sindroma iz ove podgrupe."atipičnih" antipsihotika. psihofarmakoterapije i ili u priručnicima iz urgentne psihijatrije. mirtrazepam. flurbiprofen. paroxetin. tardivna (kasna) diskinezija i maligni neuroleptički sindrom. lamotrigrin. pethidin i drugi opoidi. uz osećanje unutrašnje napetost i slično. haloperidol. b)akazija (nekontrolisani nemir pacijenta. buspiron. može da se javi od 6 do 6o dana od uvodjenja leka). trazodon. kada zahvataju samo pojedine delove tela. najčešće unutar prva 72 sata. akatizija. ginekomastija. menstrualna i seksualna disfunkcija. ibuprofen. Ovi simptomi su korektno opisani u svim raspoloživim udžbenicima iz psihijatrije.VII SINDROMI USLOVLJENI SPOREDNIM DEJSTVIMA KLASIČNIH I ATIPIČNIH ANTIPSIHOTIKA I ANTIDEPRESIVA 1. Karakteriše se nevoljnim amnormalnim pokretima poprečnoprugastih mišića nastalih kao rezultat poremećenog tonusa. fluoxetin i njegov apstinencijalni sindrom. dugotrajni tretam litijumom. odnosno sindroma i kod primene antipsihotika novije generacije iz grupe tzv. fluoxetin. clozapin sa 6% incidencije. nabilon. U poslednje vreme u literaturi se navodi pojava ovih simptoma. risperidon sam ili u kombinaciji sa levopromazinom. carbamazepin. Na osnovu brojnih iskustava i raspoložive literature može se izvesti opšti zaključak za sve navedene simptome i sindrome koji su posledica primene antipsihotika. sertalin sa oxycodonom. clozapim. prochlorperazin. U javljanju distonija učestvuje veliki broj različitih lekova: amoxapin. promazin. risperidon. tremor i rigiditet) mogu da učestvuju i brojni drugi lekovi i PAS sem antipsihotične terapije. U etiologiji psudoparkinsonizma (koga karakteriše akinezija. tiodidazin. One mogu biti fokalne. dexamfetamin. zloupotreba kokaina. venlafaxin kod naglog prekida. indometacin. sertalin. bromokriptin. mianserin. da je najbolji lek njihova prevencija. koji je u stalnom pokretu. metoclopiramid. zucolopenthixol. trifluperazin. sulinadak. triciklici. Distonija Simptomi se javljajuaju prvih dana po aplikaciji antipsihotika. Sporedna antidopaminergična dejstva Ovaj sindrom nastaje kao posledica vezivanja antipsihotika za dopaminske receptore u nigrostrijatnom dopaminskom putu i manifestuju se kao ekstrapiramidni nuzefekti u koji spadaju: distonija. imipramin. parkinsonizam. triciklici. aminodaron. ondesteron. MAOIs. buspiron. Sem brojnih antipsihotika u javljanju akatizije mogu da učestvuju i mnogi drugi lekovi: alimenazin. alfa interferon. prochlorperazin i verapamil. U koliko je izraženiji uticaj antipsihotika na povećano lučenje prolaktina tada se neželjenja dejstva ispoljavaju kao: galaktoreja. fenoprofen. litium. citalopram. valproat. lorazepam. donepezil. mefenamična kiselina. Pojam atipičan antipsihotik sve manje ima stručno i kliničko opravdanje. 61 . i segmentalne kada su zahvaćeni veći delovi tela). amoxapsin. alprozalam. chlorpromazin. prochlorperazin. olanzapin. Ovo posebno važi kada je u pitanju tardivna diskinezija. fluoxamin. bupropion. Ona se ispoljava u stalnom preispitivanju potrebe za antipsihoticima. bupropion. Ovde navodimo više različitih grupa medikamenata: amoxapin.kao i u izbegavanju kad je to moguće upotrebe antiholinergika kao i antipsihotika sa večom sposobnošću za holinergičke receptore.

prochlorperazin. phenelazin sa haloperdolom. Diskinezija uključujući i tardivnu diskineziju Kinička slika diskinezija i tardivne diskinezije veoma je bogata i u glavnom se odnosi na musulaturu tri sistema: buko-lingvo-mastikatornu. disulfiram. aktivnog otpora intervenciji sa strane. propranololsumatriptin i verapamil. flupentoxiol decanoat. iz stupora naglo ulazi u stanje katatone pomame.sindrom na kokain ili njegovu zloupotrebu. paroxetin. doxepin.clozapin naročito kod njegovog naglog prekida. risperidon. sertalin. 3. potrebno je stalno opserviranje i registrovanje prvih simptoma. lateralni pokreti vilice. phenitoin. risperidon. diphenhydramin. fluoxamin. diphenhydramin. nifedipin. cupkanje u mestu. prateći simptom je i negativizam. poremećaji ravnoteže uz vidno zanošenje. zuclopenthixol. najčešće ispoljen kao pružanje pasivnog ili. ili što je mnogo češći slućaj.u praksi se obično opisuje periodična ( gde se smenjuju recidivi stupora i katatonog uzbudjenja) i smrtna katatonija).apst. donepenzil. quitiapin. pokreti ramena i kuka. Ozbiljnost obvo䁧 sindroma čini i značajna njegova reverzibilost koja nastanje zbog moguće razlike u dozama primnenjenih lekova. Iz ovog stanja pacijent bilo spontano ili pod uticajem farmakoterapije može postepeno da izidje. olanazepam. lateralni pokreti jezika. phenelizin. baclofen. clozapim i njegovo naglo obustavljanje. Najčešći su sledeći simptomi: tikovi. benztropin. grimase. fluoxetin sa manjim dozama neuroleptika. ali se retko javlja kompletna kod istog pacijenta. bupropion. haloperidol u mnogim slućajevima. pluphenazin. Za hitnu psihijatriju od značaja je katatoni stupor i katatono uzbudjenje. olanazapin. imaginarno žvakanje. pokteti slični sisanju. clomipramin. rasperidon u kombinaciji sa citalopramom. Katatonija Ktatona simptomatologija nije isključivo vezana za shizofreniju. blefarospazam. domperidon. kako bi se odmah terapijski reagovalo). buspiron. več se javlja i kod drugih psihijatrijskih poremečaja. metoclopramid. 4. penicillamin. disulfiram. azapropazon. atetoidni pokreti udova. Ovo stanje se karakteriše psihomotornom uzbzdjenošću i ogromon agresivnošću uz snašno afektivno reagovanje u obliku jarosti. venlafaxin i ziprasidon. litium. zavisnost na kokain. triciklici. 62 . orofacijalnu i horeoatetozne pokrete trupa i udova. treptanje. tiagabin. apstinencijalni sindrom na benzodijazepin. cycloserin. i obično ova katatona pomama nije uzrokovana spoljnjim uzrocima već je isključivo vodjena impulsivnim radnjama. mirtrazepam. buspiron. pa i danima. indometacin. tortikolis. fluoxetin. prvenstveno lok one pogrupa koji imaju veoma kratak polužvot.zauzima odredjeni položaj koji je često zdravom čoveku neudoban i u kome ne bi mogao da izdrži ni kraće vreme.pimozid sa 35% incidencije. Uz poremećaj u mišičnoj aktivnosti. alimermazin. loxapin. brojanje prstiju i pokreti kao da se broji novac. retrokolis. njihove vrste i dužine ordiniranja istih). sulpirid. metocloppramid. Ovde se uključuje veliki broj delova koji mogu usloviti sindrom diskinezije: amoxapin. za vreme trajanja stuporoznog sindroma. I kod ovog sindroma brojni su lekovi koji mogu da dovedu kod katatonog sindroma :allopurinol. promerthazin. fleksije u zglobovima. epiduralna primena morfina. pućenje. za vreme njegovog trajanja. prochlorperazin.Takav pacijent satima. loxapin. S obzirom da je tardivna diskinezija veoma opasna komplikacija neuroleptičke terapije. midazolam. clozapim. Kod ovog bolesnika dominiraju unutrašnje snage. podrhtavanje gornje usne. loxipion. ergotamin. venlafaxin. prochlorperazin. čak. Stuporozni pacijent je uz već navedeno i mutističan.amidaron. Siptomatologija je veoma bogata. propofol. gabapeptin. fluoxetin. flupentixol. Stupor predstavlja sindrom u kome je motorna aktivnost pacijenta u potpunosti zakočena. piperazin.

Najizraženija je kod pacijenata kod kojih je uvedena terapija. paroxetin. dolaze u obir različite grupe lekova: amoxapin. fluoxetin.chlorpromazin. h)Serotoninski sindrom 63 . smrtnog ishoda. lamotrigin. Neuroleptički maligni sindrom Neuroleptički maligni sindrom predstavlja retku komplikaciju antipsihotične terapije. metoclopramid. litium sa amoxapinom. venlafaxin sa trifluuoperazinom.mada treba podvući i činjenicu da haloperidol najčešće ordinirani antipsihotik. ofloxacin. deziimipramin. stanozol. Ovde. benzhexol.halopridol sa olanazapinom. zuclopenthixol. poremećaji vegetativnih funkcija. loxapin. dečijoj i adolescentnoj psihijatriji.traje kraće vreme. pemolin.flupentixol. anabolični steroidi. neurologiji. Od svih navedenih efekata u kliničkoj praksi najznačajnija je h i p o t e n z i j a i to ortostatskog tipa. dexamfetamin. prekid risperidonatioridazin sa methylphenid . amfetamin. methandrostenolol. Ovaj stav nameće i zaključak da osim primene antipsihotika postoji mogućnost da je nastanak ovog sindroma vezan i za samo schizofreno oboljenje.flufenazin.tikovi uključujući i Tourettov sindrom Ovi sindromi dobro su opisani u kliničkoj psihijatriji. zloupotreba kokaina. levodopa i njen apstinencijalni sindrom.clozapim sa risperidonom. olanazapin sa levopromazinom. bromperidol sa donepezilom. tioridazin. Najčešće se navode:amoxsapin sam ili sa litiumom. stupor. methylphenidat.risperidon. methylphenidat. koje su u poslednje vreme duže uzimali. litium. trimipramin. clozapim. a zatim nastaje adaptacija. dienosterol. ganciclovir. apstinencijalni sindrom carbamazepina. chlorpromazin.amantadin. Ovaj sindrom registrovan je i kod parkinsonizma i u slučajevima kada su im bili uključeni dopaminski agonisti. hronični abuzusi lekova.Naglo povećanje postojeće doze često prethodi sindromu i može se smatrati bazičnim činiocem. methylphenidate.5. antiholinergički apstinencijalni sindrom. litium sa risperidonom.5% od svih tretiranih bolesnika antipsihoticima. quetiapin.U literaturi se haloperidol okrivljuje kao lek odgovornim za pojavu ovog sindroma.Ovde nisu posebno naglašeni lekovi koji su registrovani u našoj zemlji. phenitoin. oralni kontraceptiviranitidin.U kliničkoj slici dominiraju sledeći simptomi: visoka temperatura. olanazapin.U nekim najnovijim psihofaramkološkim publikacijama navode se drugi lekovi koji mogu dovesti do manignog neuroleptičkog sindroma. promazin. oralni kontraceptivi. carbamazepin. "smrtna katatonija". 7. 6. risperidon sa haloperidolom. "letalna katatonija" i sl. testosteron iz grpe androgenih steroida. koma. Slični opisi javljaju se u psihijatrijskoj literaturi i pre upotrebe antipsihotične terapije pod različitim nazivima. phenelazin. takodje. donepezil. veoma je ozbiljna komplikacija sa dosta visokim rizikom od fatalnog. hipotenzija. oralni kontraceptivi. mišična rigidnost. Do ovog sindroma dolazi usled preturbacije u funkcionisanju dopaminergičkog sistema. tahipnea. cyclizin.Takodje su veoma izraženi i sledeći simptomi: hipotenzija. clomimipramin. metoclopramid. valproat. sulpirid. alimemazin. cimetidin. S obzirom da mnogi pacijenti nabavljaju lekove u inostranstvu ili preko domaćih privatnih apoteka. metadon. vrtoglavica. ali i za maniju i depresiju. lamotrigin sa phenitoinom. Horea. porast telesne težine (histaminski efekti). iron.haloperidol u mnogo slućajeva. Sporedna antihistaminska( H1) i anti -alfa-adrenergička dejstva Ovde se javlja pojačana sedacija. refleksna tahikardija ( anti-alfa-1-adrenergično dejstvo). mianserin. Procenjuje se da je incidencija ovog sindroma oko 0.

predoziranje takodje sa sertalinom. ataksije. takodje su dobro poznati depresivni simptomi kod primene antihipertenzivnih lekova.sertalin sa amytriptilinom. fluoxetin sa sertalinom. mialgije. sertalin sa eritomycinom. trazodon sa nefazadonom. SSRIs u istovremenoj kombinaciji sa MAOI. sastoji se od groznice.Serotoninski sindrom čini polimorfna mešavina simptoma neuromuskularnog. phenelazin sa venlafaxinom. koji je ujedno prvi sintetički 5HT inhibitor i danas se koristi kao hipnotik. fluoxetin. clomipramin.Serotoninski sistem dolazi u žižu interesovanja posle velokog broja studija kod obolelih od ne samo od depresije već i od schizofrenije i to posle pronalaska niza subtipova serotonergičkih receprora. "Zimelidinski sindrom". venlafaxin naročito u stanjima predoziranosti. mnogi od njih su tzv. fluoxetin sa litiumom. Medju mnobobrojnim agonistima i antagonistima serotonergičkih receptora klinički relevantni su sledeći: 5-HT1. paroxetin sa litiumom.Kada je reč o jatrogenim simptomima i sindromima u kliničkoj praksi se pre svega sreću anksioznost. nefazodon. Obično se radi o preosetljivosti organizma na zimelidin. inače dosta sličan serotoninskom.fluoxetin sa trazodonom. raša i promene vrednosti hepatičkih enzima. neurološkog.moclobemid sa cloimipraminom. sertalin u manjim dozama. dothiepin u velikim dozama.venlafaxin sa selegillinom i St Johns wort-om. gastrointestinalnog i vegetativnog sindroma i vezan je za primenu klasičnih antidepresiva i lekova novije generacije iz ove grupe. U poslednje vreme više se preporučuje primena manjih doza antidepresiva umesto anksiolitika u kombinaciji sa antihipertenzivima.fluoxetin sa moclobemidom. St Johns wortsa buspironom. jatrogeni simptomi i sindromi. što praktično znaći da nema bitnije razlike u učestalosti izmedju pomenutih lekova. sa umerenijim simptomina čak kod 43% pacijenata. sertalin sa phenelizinom.venlafaxin sa mirtrazepinom. paroxetin sa risperidonom. Sigurno je da postoje i drugi psihijatrijski simptomi i sindromi koji se takodje sreću u kliničkoj praksi.On je vezan pre svega za upotrebu leka zimelidina. fluoxetin sa tramadolom.paroxetin sa trazodonom. trazodon sa amitryptilinom. phenelazin sa clomoimipraminom.5-HT2 agonisti i 5-HT3 antagonisti. mirtrazepin. VIII DRUGI PSIHIJATRIJSKI SINDROMI USLOVLJENI PSIHOTROPNIM I LEKOVIMA IZ DRUGIH TERAPIJSKIH GRUPA O ovim sindromima uglavnom je bilo više reči u poglavljima gde su prikazana neželjena dejsta različitih grupa lekova u koje sigurno spadaju i neuropsihoparmaci. citaklopram sa buspironom. venlafaxin sa metoclopramidom. dexfenfluramin. strah. istovremene prekomerne doze fluoxetina-moclobemida i cloimipramina. fluoxamin.Veižoma su zanimljive i sledeće kombinacije:mirtrazepam sa tramadolom i olanazapinom. Dobro je poznato da kortikosteroidni mogu izazvati različite poremećaje. a ne za grupu SSRIs antidepresiva. a ne na SSRIs lekove . niže doze citaloprama. Prevalenca učestalosti ovog sindroma za seroxatparoksetin i triciklične preparate kreće oko 3%. U komplikacije psihijatrijske terapije u "užem" smislu spadaju sledeći 64 .venlafaxin sa trazodonom. paroxetin sa nefazodonom. sertalin sa tramadolom. trazodon. phenelazin sa dextromethorphanom. Kao mogući etiološki faktori navodi se više grupa lekova i to:amitryptilin.moclobemida sa cloimipraminom. MAOIs sa triciklicima. paroxetin. sertalin sa linezolidom. paroxetin sa moclobemidom. sertalin sa metoclopramidonom. fluoxetin sa carbamazepinom. paroxetin sa tramadolom. tranylcyprominom i venlafaxinom.nortryptilin sa selegininom.fluoxetin sa nefazodonom. citalopram sa moclobemidom.sertalin sa dolasetronom. fluoxetin sa mirtrazepinom.fluoxetin sa paroxetinom. sertaline sa tranylcyprominom. fluoxetin sa buspironom.moclobemid sa pethidinom. fluoxetin sa parstelinom. depresivno raspoloženje. venlafaxin sa dexamphetaminom. venlafaxin sa amitryptilinom. Institucionalna neuroza i/ili tzv hospitalizam u velikoj meri je jatrogenog porekla. sertalin sa buspironom i loxapinom.fluoxetin sa venlafaxinom.

uputne dijagnoze. 3. granulocitopenija i agranulocitoza. 12. u ovom slučaju dijagnostički stav se formira na osnovu glavnog. 12. lekar je obavezan da navedenu sindromsku dijagnozu pacijenta. U koliko pacijent posedjuje odgovarajuću medicinsku dokumentaciju o dosadašnjem lečenju preporučuje se da navedene nozološku dijagnozu koja predstavlja precizian dijagnostički stav prema ICD-10. ali sa terapijskog aspekta u potpunosti zadovoljava čak i u bolničkim uslovima. logoreja. hipohondrične ideje i dr. opšti psihomotorni nemir. konvulzivne krize. sumanute ideje ( ekspanzivne ideje. Nije dovoljno da se upiše "odbija bolničko lečenje". 7. pospanost i ošamučenost. Ovakva dijagnostička klasifikacija nije nedopustiva u kliničkoj 䁰 sihijatriji kada je reč o prvom dijagnostičkom utisku i pri nemogućnosti da se lekar opredeli u pravcu nozološke i sindromske dijagnoze. kvantitativni poremećaji svesti. 17. 2. Medjutim. U koliko pacijent ne poseduje odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. konfuzno-delirantn ponašanje. znanjem i iskustvom lekara može se konstatovati da veći broj simptoma koji se u okviru psihijatrije označavaju sitintagmom "psihopatološki fenomeni" Njihvo postojanje u medjusoboj komunikaciji od više njih od posebnog je značaja o domošenju odluke o upućivanju takvog pacijenta na bolničko lečenje. 8. X PSIHIJATRIJSKI SINDROMI KAO POSLEDICA ZDRAVSTVENOG STANJA OPŠTEG 65 . u svim drugim slučajevima kada lekar proceni da psihičko stanje bolesnika predstavlja opasnost po njega. maligni neuroleptički sindrom. 5. 4. 15. IX. tahikardija. ovde čemo ih samo ukratko nabrojati. kao što je to praksa sa somatskim bolesnicima. interpretitivne ideje. i pojedinačno svaki od dalje navedenih sindroma i simptoma može da bude dovoljan razlog sam po sebi po sebi za hospitalizaciju bolesnika. poremećaji orjentacije. već treba upisati ime i prezime najofgovornijeg lica medju pratiocima i njegov rodbinski ili drugi odnos prema bolesniku ( komšija.). tj. i obuhva šire područje psihijatrije. 10 anemija. PSIHIJATRIJSKI SINDROMI KOD KOJIH JE INDIKOVANA PSIHIJATRIJSKA HOSPITALIZACIJA Kod svakog psihijatrijskog oboljenja pažljivim pregledkom pacijenta. autizam. Pošto je o večini njih bilo dovoljno reči u dosadašnjem izlaganju. U koliko pacijent i njegova porodica odbije predloženu hospitalizaciju iz bilo kog razloga lekar je obavezan. 7. neosnovane ideje patološke ljubomore. 3. 14. poroduženi san. psihotična anksioznost (strah). 11. 5. U ovom slućaju lekar se može opredeliti i za dijagnozu psychosis recidivans. ovaka dijagnostička klasifikacija može se koristiti ne samo kod prve pojave akutnih akutnih simptoma nekog duševnog oboljenja već važi i za sve akutne egzacerbacije kod višegodišenjeg postojanja psihoze. paroksizmale diskinezije. Ove se dosta često postavlja i pitanje tzv. opstipacija. prijatelj. socijalni radnik i sl). doživljavanje halucinatornih fenomena i iluzija. ikterus. 9. vertiginozne smetnje. 8. 2. 3. feonemi derealizacije i depersonalizacije i 18. vodećeg sindroma psihoze. depresivno raspoloženje. depresivne ideje. To su pre svega sledeći sindromi: 1. neuroleptički sindrom (medikamentozni parkinsonizam). 11. 6. 14.simptomi i sindromi: 1. njegovu okolinu i ili imovinu. takvom bolesniku treba izdati uput za bolničko lečenje. status epileptikus. disocijacija mišljenja. agresivni pacijenti. Treba navesti da pojam "psychosis acuta" predstavlja najširi pojam iz koga se ne može zaključiti ništa drugo sem da se radi o akutnom duševnom oboljenju. 16. 10. Sem toga. praktično kod svakog novog šuba. suicidalnost. Sindromska dijagnoza manje je precizna od nozološke dijagnoze. pogoršanje i 16. 13. potrebno je da lekar upiće u karton pacijenta i po mogućnosti da to uradi i administrativno lice koje vodi dispanzerske protokole bolesnika u odgovarajućoj rubrici "primedba" ili slično. impulsivnost. euforija. što predstavlja relativno lakši zadatak koji se može obaviti i u uslovima dispanzerskog rada. stupor. 9. 13. 6. hipotenzija. retencija urina.

7. paranoidnost. DSM-IV i/ili ICD-10 uglavnom su tako sadržajno organizovani da skrenu pažnju kliničarima na to razamatraju ove poremećaje kao zbog definisanja nekog poremećaja tako i zbog diferencijalne dijagnoze. npr. Održavanje razlike izmedju psihijatrijskih poremećaja i opšteg zdravstvenog stanja koje ne implicira da postoje velike razlike u njihovoj konceptualizaciji. Poremećaji spavanja zbog lošeg opšteg zdravstvenog stanja. Ovo se donekle odnosi na tzv pridruženu patologiju odnosno koomorbiditet koji se sve više navodi u psihijatrijsko-epidemiološkim istraživanjima. b) ovaj poremećaj se ne može bolje i sigurnije pripisati nekom drugom mentalnom poremećaju. Seksualne smetnje zbog opšteg zdravstvenog stanja i 8. 2. Sve oficijelne psihijatrijske klasifikacije. depresija.Termin opšte zdravstveno stanje odnosi se na stanja koja su navedena izvan "F" poglavlja Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja u ICD-10. Katatoni poremećaj zbog opšteg zdravstvenog stanja. Medjutim. Kada je npr. Npr. 3. 2. Anksiozni poremećaji zbog opšteg zdravstvenog stanja. u klničkoj praksi očekuje se korišćenje odredjenije terminologije za identifikovanje odredjenih stanja. kada je početak simptoma depresije ubrzan opštim zdravstvenim stanjem koje se ponaša kao psihosocijalni stresorni faktor. a nije rezultat neposrednog fiziološkog uticaja opšteg zdravstvenog stanja. da mentalni poremećaji u vezi sa fizičkim ili biološkim faktorima ili procesima ili da opšte zdravstveno stanje nije u vezi s bihevioralnim ili psihosocijalnim faktorima ili procesima. zatim ove pojave mogu biti povezane nefiziološkim mehanizama. reč o depresiji i somatskim oboljenjima treba istaći da su ove veoma česte i da je veoma dugačak spisak somatskim i neuroloških oboljenja gde se takodje sreću ozbiljne depresije.( Psihijatrijski sindromi kod somatskih i neuroloških oboljenja i poremećaja) Psihijatrijski poremećaji zbog opšteg zdravstvenog stanja karakterističan je po prisutnosti psihičkih simptoma za koje se smatra da su neposredno fiziološki uzrokovani opštim zdravstvenim stanjem. 6. Cilj pravljenja razlike izmedju psihijatrijskih poremećaja i opšteg zdravstvenog stanja služi da se podrži osnovni cilj vezan za evaluaciju i da se pronadje kratki termin za poboljšanje komunikacije medju stručnjacima koji pružaju zdravstvenu uslugu.. Ovde obavezno treba isključiti primarni poremećaj i mentalnog poremećaja zbog zloupotrebe psihoaktivnih supstanci.Veliki depresivni poremećaj ili poremećaj prilagodjavanja sa depresivnim raspoloženjem. Amnestički poremećaj zbog opšteg zdravstvenog stanja. Često je veoma teško isključiti mogućnost primarnog psihijatrijskog poremećaja jer se kod osoba sa primarnim mentalnim poremećajem često istovremeno javljaju odredjena zdravstvena stanja koja ne izazivaju psihičke simptome posredstvom neposrednih fizioloških mehanizama.1994). akutno konfuzno stanje. Ovde navodimo zbog ilustacije odredjeni broj poremećaja koji su nastali kao direktna posledica promene opšteg zdravstvenog stanja: 1. 4. Delirijum zbog opšteg zdravstvenog stanja. Opšta životna prevalencija depresivnih simptoma i poremećaja kreće 66 . Psihotični poremećaji zbog opšteg zdravstvenog stanja. poremećaji sna. Demencija zbog opšteg zdravstvenog stanja.Ipak od svih ovih simptoma najčešći su anksioznost. Promena ličnosti zbog opšteg zdravstvenog stanja i 3 bliže neodredjen mentalni poremećaj koji je u vezi sa opštim zdravstvenim stanjem (APA DSM-IV. konsultativni konzilijarni i/ili timski rad i sl. somatskog pregleda i laboratorijskih nalaza da su ovi poremećaji neposredno fiziološki uzrokovani opštim zdravstvenim stanjem. Kao zajednički dijagnostički kriterjumi za napred navedene psihijatrijske poremećaje koji su u vezi sa opštim zdravstvenim stanjem posebno se istiću: a) postojanje dokaza iz anamneze. 5. Poremećaji raspoloženja zbog opšteg zdravstvenog stanja. Kada je reč o psihijatrijskim sindromima i opštem zdravstvenom stanju u ovom poglavlju želimo da naglasimo samo tri vrste ovakvih poremećaja: 1. ili istovremena pojava može biti samo slučajna koincidencija. strah. Treba istaći da mogu da postoje brojne druge veze izmedju psihičkih poremećaja i opšteg zdravstvenog stanja: opšte zdravstveno stanje može dovesti do egzacerbacije simptoma ili komplikovati lečenje psihijatrijskog poremećaja. dijagnoza bi glasila.

Deficit vitamina B12. Kod somatskih i neuroloških oboljenja javljaju se brojni činioci koji povećavaju rizik za javljanje depresivnosti.Degenerativna oboljenja i to pre svega Parkinsonova i Hatingtonova bolest.se od 8% do 60% što zavisi od populacije koja je ispitivana i primenjenih dijagnostičkih kriterijuma. Somatski i neurološki poremećaji kod kojih se javljaju psihijatrijski simptomi i sindromi* Somatski i/ili neurološki poremećaji 1. psihološka i socijalna vulnerabilnost. Kardiopulmonalni sindromi Kardiocirkulatorni poremećaji Plućna embolija Srčana aritmija X X X 3.Endokrini poremećaji ( disfunkcija tireoideje. Za veliku depresivnu epizodu utvrdjena je stopa od 7. Redukovana moždana cirkulacija Anemije X 67 . mononukleoza i HIV infekcija i 8. kancer ( posebno ca pankreasa). Virusne i druge infekcije posebno hepatitis. 2. 6. Intrakranijalne lezije Neki primeri poremećaja Najčešći psihopatološki sindromi i/ili poremećaji Psihoze Depresij a X X Manija Anksioznost X X X X X Demencija X X X X Delirijum CNS tumori i metastaze CV Insult X X X 2. Metabolični poremećaji.7% prema kriterijumi iz DSM-IV. Autoimuna oboljenja ( Sistemski lupus eritematozus). 5. 3.8% do 27% i srednja vrednost od 22%. To su pre svega: povećana biološka. Ilustracije radi navodimo najčešća oboljenja gde postoji visok rizik za afektivne poremećaje: 1. paratireoideje i nadbrbrežne žlezde). Kada se ove stope standardizuju podaci su nešto niži ali i pouzdaniji za kliničku praksu gde je utvdjena takodje stopa za depresivne simptome i sindrome od 10. 4. Cerebrovaskularni poremećaji. 7. ličnost pacijenta i drugi životni stresovi.

Endokrini poremećaji Hiperkalcemija Psihomotorna epilepsija Hipotireoidizam Hipertireoidizam Cushingov sindrom Adisonova bolest X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 7. Elektrolitni disbalans 5.sindrom Kokain i druge opoidne PAS Apnea u snu Rad u smenama X X X X X X X X X X X X X X X X 13.4. Multipla skleroza Sistemski lupus eritematodes Karciom pankreasa X 8. Psihomotorna epilepsija 6.Vitamske karencije i deficiti 12.Karcinom Feohromocitom X 9. Sistemske i infekcije CNS Neurolues Megigitis HIV Lime desease X X X X X X X X X 10. Poremećaji sna X X X 14. Wilsonova bolest 68 . Medikamentozna intoksikacija Kortikosteroidi Uticaj na rudnoću i porodjaj X X X X X 11. Zloupotreba psiho-aktivnih supstanciPAS Beza blokatori Deficit timamina Alkohol Alkoholni aps.

D. Hipohondrijaza i 18. Lichen simplex. psorijaza.Porfirija * Napomena: preradjeno prema: Elkin G. maligna oboljenja GIT. cistična fibroza pluća. kancer. Gastrointestinalni trakt i poremećaji funkcije jetre: funkcionalni gastrointestinalni poremećaji ( iritabilni kolon. O drugim lekovima bilo je već reči u ranijim poglavljima.Endokrini poremećaji: dijabetes melitus.rezerpin. osteoartritis. c) diskretni. skin diseases udružen sa HIV/ADIS-om. organski gastrointestinalni poremećaji ( duodenalni ulcus. 2. premenstrualni sindrom. tihilotomanija . antireumatici. 14. Ne ulazeći u detaljniju analizu navest ćemo najčešća somatska i neurološka oboljenja ( poRobertsonu MM i Katona CLE. Onkološka oboljenja. poremećaji tireoideje ( hipotireoidizam. 1997) koje prati visok procenat depresivnosti: 1. sedativno-hipnotička grupa. Neurološki poremećaji:a) gneralizovani poremećaji. 11. benzodiazepini). sterilizacija.žarišni poremećaji: cerebrovaskularni akcidenti i šlog. dijabetes. Starije osobe sa somatskim poremećajima. miastenia gravis. kortikosteroidi. Hronični bol i depresija: hroničan bolni sindrom nepoznatog uzroka. infarkt miokarda. Kod svih njih se javlja depresija u značajnom procentu. 5. Depresija kod somatskih poremećaja kod dce i adolescenata: astma. dismenoreja. hipertireoidizam. Reumatološki i mišično-skeletni poremećaji: reumatoidni artritis.multipla scleroza. psihotropni lekovi sa ili bez apstinencijalnog sindroma (stimulansi. urtikarija.. Navedeni redosled ukazuje na veličinu rizika i stepen učestalosti depresivnih sindroma. ventrikularna aritmija. Nefrološki poremećaji i disfunkcije. ca pluća. nodularni prurigo. ginekološka hirurgija-histerektomija. Dermatologija: generalizovani pruritus. antibiotici. menopauza. 4. epilepsija. 8. menstrualni problemi. Kardiovaskularni poremećaji: angina pektoris. 12. spazmotični tortikolis. obstruktivna apnea u snu. fibromialgija. Depresija i HIV infekcije. Giles de la Tourett-ov sindrom.. rozace. Respiratorni poremećaji: hronični obstruktivni poremećaji. transplatacija organa i anemija. glavobolje. tumori kože i dr. neulcerozna dispepsija.8% ( anksiozni sindrom 33. sukblinički hipotireoidizam i spektar poremećaja disfunkcije osovine hipofiza-tireoideja. antikonvulzivi ( fenobarbiton) sa visokom korelacijom izmedju njihove upotrebe i depresivnih sindroma. sistemski lupus eritematodes. Jatrogene depresije: a) jatrogene depresije izazvane lekovima. alopecija areata. Cushing-ov sindrom. depresivna stanja 23% i mešani anksioznodepresivni poremećaji 19%). akne. hepatolentikularna degeneracija-Morbus Wilson. Na ovom mestu želimo samo da ih taksativno nabrojimo: antihipertenzivi. histeroktomija i ovaroktomija. 15. tuberkuloza.menoragija. 7. psihotropici sa apstinencijalnim sindromom. Hantingtonova horeja. bronhijalna astma. 17. hemofilija. poremećaji funkcije jetre.1998 X X U strukturi pacijenata koji se obračaju primarnoj zdravstvenoj zaštiti na afektivne poremećaje otpada čak 75.Sindrom hroničnih poremećaja ishrane. hormonski preparati. 16. antipsihotici. 13. ali na ovom mestu nisko navodlili utvrdjene stope. 3. genodermatozis. atipični dermatit. hiperprolaktinemija. simpatomimetici. Kada su u 69 .Parkinsonizam. citostatici. histamin (H2) blokatori. Neurokranijalne povrede. 9. apedenktomija i abdominalni bol. 6. fibromialgija. zapaljenski poremećaji).i hipopara䁴 ireoidizam i/ili poremećaji metabolizma kalcijuma. cistična fibroza. epilepsija. Ginekološki poremećaji ( menarha. poremećaji gornjeg dela respiratornog trakta. B) lokalizovani poremećaji. antiholinergici. vaginalni prolapsi i urinarbna intoktinencija). Ovih 18 navedenih poremećaja su samo prikaz sadržaja monografije o depresivnim sindromima i/iliporemećajima i somatskim oboljenjima. 10. zatim primarni psihijatrijski sindromi i poremećaji sa ozbiljnim dermatološkim promenama: neurodermatitis. tenzione glavobolje. hronični "fatigue" sindromi.8%. juvenilni reumatoidni artritis. Adisonova bolest i adrenalna insuficijencija. hiper.

somatski poremećaji i psihijatrijski sindromi isti mogu da se jave zbog sledećih razloga: 1. biheviorizam i teorije identiteta). atipični facijalni bol). lažna trudnoća. 10. 2. 3. 8. Drugu grupu čine sledeća stanja i somatski poremećaji: 1. psihijatrijski aspekti puerperijuma (postpartalna rekacija neposredno posle porodjaja. monizam. 3. Adisonova bolest. 7.cwerebrovaskularni poremećaji.timamin B1. gastrointestinalni poremećaji ( duodenalni ulkus. drugi specifični kognitivni poremećaji. folna kiselina. paranoidni i halucinatorni poremećaji). psihotropni lekovi trudnoća i puerperijum ( rana trudnoća. tromboze malih arterija. cianokobalamin B12. nepsihotični sindromi kod 70 .Ladera ( Lader M. derealizacija. sekundarni mentalni poremećaji. neralgija n. 2. druge relacije i medjusobna povezanost. posttraumatski sindromi i neurotske smetnje. pridoksin B6. 2. hronični bol lica. psihosomatske tegobe u normalnoj trudnoći. emocionalna razdražljivost. postpartalna psihoza).vaskularni poremećaji ( ishemijska oboljenja scrca). mentalna apatija. direktni poremećaji u vreme samog napada i 3. Uopšte odnos mentalno-telesni problemi u vidu poremećaja još uvek nisu do kraja razjašnjeni i u literatiri se i danas navodi tzv. uzimanje i skolonost ka adikciji lekova tokom trudnoće sa toksičnim i/ili apstinencijalnim efektom). poremećaji ličnostikonflikt-somtska bolest i značaj nepovoljnih životnih dogadjaja i bolesti. bronhijalna astma. psihogena osnova somatskih poremećaja. facijalna migrena. intrakranijalni pritisak.cijanotično dete. U prvoj grupi poremaćaja on navodi sledeće: 1. hipopituitarizam. Poremećaji ishrane: gojaznost. akutna intermitentna porfirija. Hidrocefalus ( demencija). Reprodukcija i psihijatrijski poremećaji kod žena: mentalna anoreksija. psihološka reakcija na somatski poremećaj. 3. Neurološki poremećaji: poremećaji spavanja ( različiti oblici nesanice. način porodjaja. ulcerozni kolitis. 4. neuropsihijatrijski specifični sindromi kod moždanih poremećaja: Hatingtonova horeja ( sindrom demencije i/ili veoma izražen kognitivni deficit. drugi intestinalni poremećaji. neurološki simptomi). Endokrini poremećaji ( tireotoksikoza. trigeminusa. hipoglikemija. 5. posttraumatske glavobolje.refrakteran bol. ostale neuralgije. pojedinačni simptomi i sindromi kod intrakranijalnih ekspanzivnih procesa. halucinacije. migrenozna neuralgija. senzorna deprevacija. akromegalija. emocionalna nestabilnost). 7. patološka pospanostnarkolepsija.Epilepsija i psihijatrijski sindromi:1.multipla skleroza. spontanog abortusa). tenzione glavobolje. post herpetična neuraklgija. Cushing-ov sindrom. glosofaringealna neuralgija. 1983). psihijatrijski i neurološki poremećaji koji mogu direktno dovesti do epi napada. Katerzijanski dualizam i alternative ovom dualizmu (psihofiziološki paralelizam. iluzije. renalna disfunkcija. depersonalizacija. esencijalna arterijska hipertenzija. 5.CVB. simptomatski. halucinatorno stanje). efekti elektrokonvulzivne terapije). tumori i njihove psihijatrijske komplikacije (demencija. somatske posledice psihijatrijskog tretmana.niacin B2. sindrom koji prati psihomotorne epi napade. post-natalna depresija. tumora zavisno od njihove lokalizazacije. Alzheimer-ova demencija ( različiti oblici demencije-kortikalna i subkortikalna forma. Parkinsonov sindrom ( sindrom demencije. Grapa neuroloških poremećaja. Za vreme epi napada i kasnije mogući su sledeći psihijatrijski sindromi: paraksizmalna psihološka disfunkcija za vreme i neposredno tokom napada ( specifične aure. deficit vitamina B grupe. kao indirektna posledica pojedinih psihijatrijskih sindroma i poremećaja. interiktalni psihijatrijski poremećaji. 4.6. afektivni i shizofreniformni simptomi. 2. Posttraumatski poremećaji i sekvele EKT ( psihosocijalne posttraumatske sekvele. podmakla trudnoća.autoimuni poremećaji. 9. 8. poremećaji raspoloženja. trudnoća (psihoze. feohromocitom. hipotireoidizam.pitanju psihijatrijski sindromi i somatska oboljenja veoma je zanimljiva studija M. Kada su u pitanju opšti. trigeminusa ( glavobolje. deja vu fenomeni. kardiohiruške intervencije. migrena. Kod opštih medicinskih poremećaja ovaj autor navodi različite poremećaje sledećim. (npr. Kao što se vidi ovde se nemaju u vidu psihosomatski poremećaji u užem smislu reči. Hroničan bolni sindrom ilustrovan sa glavoboljom i neuralgijom n. psihoholške sekvele prevremenog porodjaja. bihevioralne promene i dr). 4. neuroze. 5. hepatička encefalopatija. kraj trudnoće. 11. pseudo.

2. druge posledice alkoholizma ( Marchiafava-Bignami poremećaj. agresivno ponašanje i epilepsija. psihotični sindromi kod psihomotorne epilepsije. kanabis. alkoholičarska paranoija i ljubomora. Povečana vulnerabilnost kod ovih osoba javlja se kod njihovog naglog izlaženja iz svoje grupe u otvorenu socijalnu "konkurenciju" u školi i van nje ili kod prejakih frustracija koje prevazilaze njihove adaptivne sposobnosti. često je prisutna i komorbidna epilepsija. Nije isključena i teška motorna inhibicija sa depresivnim stuporom i mutizmom. Mentalni poremećaji uslovljeni alkoholizmom: 1. motorne i socijalne sposobnosti. učestalost drugih psihotičnih poremećaja 9%. ove osobe pri tome imaju doživljaj odbačesnosti i agresivnosti sredine. nego kao osećanje tuge. apstinencijalni sindromi( tremor i tranzitorne halucinacije. atipični konfuzno-halucinatornoparanoidni sindrom. 4. barbiturati. rano jutarnje budjenje. Osobe sa mentalnom retardacijom koje kasnije razvijaju shizofreniju i druge psihotične poremećaje imaju značajno veću komplikaciju na porodajaju i tokom trudnoće. psihoseksualne disfunkcije kod epilepsije). alkoholna deterioracija ličnosti. 10. Fetalni alkoholni sindrom. U zahtevnijim socijalnim situacijama ove osobe čini vulnerabilnim činjeica da oni ne prepoznaju i sasvim obične socijalne situacije prema kojima se druge osobe adekvatno postavlaju.pacijenata sa epilepsijom (psihijatrijski poremećaji kod dece sa epilepsijom. interiktalne psihoze ( primarni afektivni sindromi. c) Učestalost afektivni poremećaji kod ovih osoba jednaka je ili veća nego u opštoj populaciji. Prema dosadašnjim iskustvima kod psihijatrijskih poremećaja sa mogućim organskim etiološkim činiocima kod mentalno retardiranih osoba od kojih su pre svega psihotični poremećaji . pelagra). 9.alkoholna demencija. Najčešće prezentovana klinička slika uključuje gubitak apetita. 6. Hepatička encefalopatija. Psihijatrijski poremećaji su 3 do 4 puta češći npr kod mentalno retardiranih adolescenata nego u opštoj populaciji. kakain. Mentalna retardacija: Mentalna retardacija se u ICD-10 definiše kao stanje zaustavljenog ili nepotpunog psihičkog razvoja. LSD. alkoholni nutricioni poremećaji ( Wernike-Koraskoff-ovom sindrom. neurotski sindromi kod odraslih. tentamen i suicid). 5. politoksikomansko ponašanje. 3. epileptičke psihoze ( psihoze kao posledica direktnog epi napada. Prema nekim novijim podacima učestalost shizofrenije u populaciji mentalno retardiranih osoba iznosi od 4.3% do 17%. Centralni problem mentalno retardiranih osoba predstavlja usporen razvoj govora sa usporenim razvojem socijalnih funkcija. poremećaj spavanja. "cerebralna atrofija"-kod hroničnog alkoholizma. "rum-fits" sindrom. Socijalna restrikcija i gubitak interesovanja su simptomi koji se najranije ispoljavaju. poremećaji ličnosti. alkoholne epilepsije. različite grupe analgetika. kao što su kongitivne. u težim oblicima 71 . shizofreniformne i shizofrene psihoze.primarna degeneracija korpusa callosuma. Prevalencija komorbidnih mentalnih poremećaja kod osoba sa mentalnom teradacijom procenjuje se na 30% do 70%.4%. a afektivnih oko 4% do l7. ostale psihoaktivne supstance. govorne. nebarbituratni anksiolitici i hipnotici. delerijum tremens. 11. gubirtak telesne težine. one svoje depresivno raspoloženje znatno češće opisuju kao osećaj bolesti.. a) Stepen emocionalnih i bihevioralnih problema i problema vezanih sa retardacijom i različitim životnim situacijama mogu često puta da budu razlog za psihijatrijskom konsultacijom. b) Kada je reč o psihijatrijskim simptomima i sindromima kod mentalne retardacije treba naglasiti i čenjenicu da se kod ove populacije u visokom procentu javlja i autizam. socijalno povlaćenje. tzv. Depresija se kod ovih osoba često manifestuje i agresivnim ponašanjem. neonatalni problemi udruženi sa PAS. koje se naročito karakteriše poremećajem onih sposobnosti koje se javljaju tokom razvojnog perioda i koje doprinose opštem nivou inteligencije. Psihijatrijski sindromi zbog zloupotrebepsihoaktivnih supstanci i lekova: opijati i njihovi antagonisti. depresija. npr.alkoholna intoksikacija. Snifing sindrom. Ove osobe drugačije doživljavaju i opisuju svoje poremečeno raspoloženje. te psihomotornu retardaciju ili agitaciju.

somatske tegobe. zatim metabolički poremećaji ( hiperkalcemija. drugi i neodredjeni tip poremećaja. Obično se navodi za ove poremećaje izraz "osoba koja svoja". Specifičnost voljnih pokreta manifestuje se voljnim zauzimanjem čudnih. Kod dece se ova promena manifestuje kao izražena devijantnost od normalnog razvoja nego kao promena stabilnog modela ličnosti. iritabilnost. Eholalija je patološko. Ovde prvom redu dolaze u obzir neoplazme CNS-a. Katatoni poremećaj ( organski katatoni poremećaj)zbog opšteg zdravstvenog stanja Za ove sindrome se smatra da su uzorčno-posledično fiziološki uslovljeni opštim zdravstvenim stanjem. ehopraksija. 2. "Maskiranu "depresiju prate razne telesne disfunkcije i telesne žalbe zbog kojih se često vrše brojna i nepotrebna organska ispitivanja. cerebrovaskularne 72 . Različita neurološka i druga opšte zdravstvena stanja mogu biti uzrok organske promene ličnosti . dijabetička ketocidoza). traume glave.i/ili povredom: 1. Uobičajeni simptomi su: afektivna nestabilnost. traume glave. Npr. Klinička slika u velikoj meri zavissi od prirode i lokalizacije patološkog procesa. profesionalnom i drugim oblastima funkcionisanja. Neki kliničari navode osam ključnih simptoma depresije kod mentalno retardiranih osoba i to: opadanje broja reči u govoru. bizarnih položaja tela ili izvodjenje raznih grimasa. ispadi agresije i/ili besa koji nisu u skladu s bilo kojim spoljnim psihostresorom. paranoidne ideje.kombinovani. Ovaj poremećaj čini besciljno i sa spoljnim uticajima nemaju veze. dezinhibicija i efuforija. zapuštanje spoljnjeg izgleda. Slična je situacija i sa ehopraksijom gde se vidja ponavljanje tudjih pokreta. autostimulaciju. gubitak emocionalnog tonusa i latenca u govoru. povreda frontalnog režnja može izazvati simptome kao što su nedostatak sposobnosti procene ili predvidjavanja. Kao što je već navedeno u DSM-IV navode se samo na tri psihijatrijska sindroma koji su u vezi sa opštim zdravstvenim stanjem. Poremečćaji motorike mogu se manifestovati katalepsijom (fliksibilitas cerea. eholalija. naročito neurološka oboljenja. koja mogu dovesti do katatonog sindroma: neoplazme. neinhibirani tip. slab kontakt očima. papagajsko i jasno besmisleno ponavljanje reči ili fraza koje je izgovorila neka druga osoba. jaka apatija. Ovaj poremećaj pored kliničkih smetnji manifestuje se i u oštećenju u društvenom.mentalne retardacije depresivnost se ispoljava kroz automutilacije. Sama promena ličnosti predstavlja promenu od prethodnog karakterističnog modela ličnosti. provokativnost. homocistinurija. voštana savitljivost) ili stupor. motornom nestabilnošću ili drugim neurološkim ispadima. anozognozijom ( nesposobnost osobe da prepozna fizičke ili funkcionalne nedostatke kao što je postojanje hemipareze). cerebrovaskularne bolesti. paranoidni tip. nepoverenje. hepatična encefalopatija. slaba kontrola impulsa. Najčešće je prate glavobolja i abdominalni bolovi. negativna self-percepcija. rigidnog držanja pri pokušaju da se porenu. Brojni su somatski poremećaji. agresivni tip. Takodje se može pojaviti ekstremni negativizam koji se manifestuje otporom prema svim nalozima ili zauzimanje krutog. Vodeći simptomi kod ovog sindroma su: morotna usporenost. Odredjena promena ličnosti može se specifikovati navodeći simptome koji preovladjuju u kliničkoj slici: labilni tip. apatični tip. encefaliti. Promene ličnosti ( Organski poremećaj ličnosti i/ili organski poremećaj sa emocionalnom labilnošću) zbog opšteg zdravstvenog stanja Bitna obeležja ovog poremećaja su stalni poremećaj ličnosti koji su neposredno uslovljeni fiziološkim uticajem opšteg zdravstvenog stanja. Udari na desnoj hemisferi često dovode do promena ličnosti praćenih unilateralnim prostornim zanemarivanjem. hiperaktivnost i prekid odnosa sa drugima.

. 1995. DC. American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical manual Mental Disorders ( Delirium). 6. 4th Edition. American psychiatric Association. Am J. 9-15. Wilts. 373. American psychiatric Association. tako i neuroloških oboljenja i poremećaja.DC . 4. Medicinski fakultet. Bayindir O. 2003. Canadian medical Assitioation Journal.1994.: Treatment od elredy patients with delirium. Foley JM: The neurological disorder associated with liver disease. 10. Ropper AN: principles of Neurology.1994. HIV. Fiven Publishing Limited.. hipo i hiper adrenokroticizam). 12.: The use of the 5-HT3 antagonist odansteron for the treatment of post-cardiotomy delirium.1994. 14. 1999. psychiatry 151:681686..bolesti. 3.. J..3rd Edition .: Psychotropic Drugs Directory 2003/04 (The profesionals´ pocket handbook & aide memorire. Akpinar B. American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders . Medjutim oni su realnost u kliničkoj praksi. neuroinfekcije. American Acadey of Neurology: Practice parameters for determining brain death in adults ( summary statement). 1998. 152:323-342. American Psychiatric Association: practice guidelines for the treatment of patients with delirium. Am. Grigs RC: Metabolic brain disfuncionalis in system disorders.. 5. 156 ( suppl): 1-20. 11. Arieff AL. 6th edition.1999. Simkovitz P et al: Effects of haloperidol challenge on regional cerebral glocose utilization in normal human szbjects. Washington. Salisbury. 9. VIII L I T E R A T U R A: LITERARUTA ZA VAŽNIJE SIMPTOME I SINDROME U PSIHOPATOLOGIJI 1. Psychiatry. epilepsija. American psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 3.2000. 1953. 167.1987. Neodredjeni mentalni poremećaji zbog opšteg zdravstvenog stanja Ovi poremećaji su samo uzgred navedeni u DSM-IV i/ili ICD-10. 8. Andreasen et al.J. Adams RD. Brodie JD. 4th edition. 32:198. 14:288-292. revized. New York. Washington. Bazire S. Bartlet EJ.Can E. 156( suppl.1995. Javljaju se u značajnom procentu kako kod internističkih. 123-133. Washington DC. Neurol 45:1012. u: Apostlski S. 13. Voctor M..)1-20. Little Brown.1977. 73 . 7. McgrowHill. et al. Am. 1-4. Andersen SD. Beograd. 2. 1997. Djukić P (urednici): Myastenia gravis. Psychiatry. Adams RD.. zatim autoimuna stanja uz uključivanje CNS ( sistemski lupus eritemetodes). Boston. Apostolski S: Etiopatogeneza stečene autoimune miastenie gravis . 1992.. 15. Journal of Cardiothoracic Vascular Anesthesia.American Psychiatric Association. endokrini poremećaji ( hipotireoidizam. American Psychiatric Associoation : Practice guidelines for the treatment of patients with delirium. Lavrinić D. hatingtonova horeja. Res Nerv Ment Dis. The quality standards sobcommittee of the AAN.

Fivepin Publishing Limited and Organon.acute organic psychosis and confusion). 1985.. Medicinska knjiga. 22. Thomas RI. Breitbart et al. Malleta GJ. 29. u: Loga. Springfield. 1993.1989... Beograd. Cerić I. Am.: Metabolic encephalophies in older adults. 373-375. Caronna J.: Psihologija obolelih od malignih heamtoloških bolesti. Edinburg.. Cerić I: Delirium tremens alcoholicum. 21.: Utillty of EEG in delirium: past view and current practice.1978. Berlin. 34. 38. Philadelphia: FA Davis Co Publishers. Beograd-Zagreb. Smith MC et al: Neurologic complications of critical medical illnesses. 26. Boston.D. 19. Loga.I. 156: 1117-1118. Camus et al. Medicinski fakulteti Sarajevo i Tuzla. Berger D.: Treating visual halucinations with donepezil. 1983. 1991... Bokonjić N.: Delirium: a test of the Diagnostic and Statistical Manual III criteria to diagnose delirium in elderly general medical patients. Gastauth H (eds): Cerebral anoxia and the electroencephalogram. Psychiatry. 31. Finkelstein C: Neurological syndromes after cardiac arest... chlorpromazin and lorazepam in the treatment od delirium in hospitalited ADIS patients.. Secend Edition.Marrota R. SP.50-62. J Geriatr Psychiatry Neurol .. 13-16.. Brust JCM:Neurological aspects of substance abuse. Urgentna stanja u psihijatriji.1999. Int Psychogeriatr. Dysken MW et al: Measuring delirium severy in older general hospital inpatients without dementia. Am J Geriat Psychiatry6:296-301. Crit Care Med. 33.1998. Brenner RP. 16:235-2441996.. Boiten J. S. Roccaforte WH. Mulvihnill M. Ned Tijedschr Geneeskd 133:617-620.. 20. 17. (urednik). 28. Am. BurkeWJ.. Wengal.: Symptomatic Psychoses. 74 ..J. 3: 211-229.. Londom.. Bleck TP. Churchill Livingstone. 34. Terry RD (eds): The neurology of Aging.: Organski uključujući simptomatski mentalni poremećaji.1997.1999.. Strocke. 36. J Am Geriat Soc . 18. Am J Psychiatry 156:19861988.. 1993. Plum F.2000a. Thomas. Bersein EV: Delirium in the elderly. 23. Bronheim H. 111. Blumerang HP. 1910 Breibart W. Berggren D.1987. 1993.1961.J. Stern E.2003. 27. 153:231-237.1999.1:127-143. i Cerić. Klinička psihijatrija. Bonhoeffer K.16. In: Meyer MS.1983. Butterworth-Heinemann. Naučna knjiga. Cameron DJ. Psychiatry. and Lader J:An unusual sequela of a frequently occurring neurologic disorder: delirium caused by brain infarct. 1987.S. 21:98. Buehtal F: "Post anoxic unconsciousness as related to clinical and EEG recovery in stagnant anoxia and carbon monoxide poisoning". 113-150.Platt MM et al: A double-blind trial of haloperidol. 35. In: Katzman R. 25. Caronna JJ: Coma in ishemic Cerebral Vascular Disease. 26-29.( Delirium. 24.. u: Kecmanović. Ricketts S et al : Rostral orbitofrontal prefrontal cortex dysfunction in the manic state of bipolar disorder. Bettin KM. Blass JP. In: Russle RW Ross (ed): Vascular Disease of the Central Nervous System. 32. Bazire Stephen: Psychotropic drug directory 2003/ 04.. Butterworth RF. Ericson B et al: Posoperative confusion following anestehesia in elderly patients treated for femoral neck fractures. 9:517. The professionals pocket handbook & aide memorie.1996. Melburne and New York. 189--220. Anesth Analog 66:497504. Gustafson Y. 35:1007-1010. 30.: The neurobiology of hepatic encephalopathy. 139-153.1988.. 37. Semin Liver Dis.

Brejtner JC et al : Radiologic correlates of antidepressantinduced delirium: the possible significantes of basal ganglia lesions. Wicstrom J.1991.1959. 1990.J.. J. J Neuropsychatry Clin Neurosci 1:188-190. S : Epileptičke psihoze. Urgenta medicina. and DeBattista: eds by Manuel Cllinical Psychopharmacology ( Delirium).: Hepatic encephalopathy. 49. Psychiatr.. Ferenci P: Brain dysfunction in fulminant hepatic failure.. 48. 41... 1988.1975. hassen MA. 47. 61..u: navedeno u knjizi br 36. Medicinski fakultet Beograd. 51. 1-14. Clin Psychiatry 62:191-198. 58. Cambridge University Press. Res. 1998-2003. 351. Drake and Coffey. 1988. Kapoor WN: A perspective study of delirium in hospitalized elderly. American Psychiatric Publishing Inc. Shafwr DF et el: Cerebral edema and increased intracranial pressure in chronic liver disease. Figiel GS. 9:260-277. Foley et al. Medicinski fakultet Beograd CIBIF.: Akutna insuficijencija jetre.. J Chronic Dis. 2001.1989. Kapoor WN: Delirium in hospitalized elderly.. Arch Intern Med.: Dementia among medical inpatients: evaluatio of 2000 consecutive admissions. Cuting J: Acute organic reaction. Philadelphia. 2003. Dunne JW. Ely EW. In: Leder HM ( de): Handbook of Psychiatry. In: Haubrich WS. 12: 189199. 719. Francis J et al : Evaluation of delirium in critically ill patients: validation of the Consfusion Assessment Method for the intensive care unit (CAMICU). 56. Engel GL. 54. 5:6579. Czekalla J.. JAMA. Cole O. Pa: WB Saunders.1986. 62. Folstein MF: The three-item delirium scale (abstract)... Mental Diosreds and Somatic Illness.. Romano J: Delirium: a syndrome of cerebral insuffcienty.. Engel and romano. 44. McHugh PR: Mini-mental State: a practical methods for grading the cognitive state of patients for the clinican . Berk JE ( eds by) Bockus Gastroenterology. Washington DC and London. 55.2001. 1986.2001. Leedman PJ. 42.Jr. Beasley CM. delirijum.. maligni neuroleptički sindrom. 40.1983.A.. 60. Crit Care Med 29:1370-1379.232-235.. 52. Urgentna medicina. u: Vučović D (ur): Urgentna medicina.. 50. Delić D. Edis RH : Inobvious stroce: a cause of delirium and dementia.1995. Kostić V i Svetel M: Akutna distonična reakcija.2002. Aust NZ J Med. 75 . 1-14. Djukić-Dejanović.: Analysis of the QT interval during olanazapine treatment of patients with schizophrenia. Erkinjuntrti T. Donovan JP. 5 th ed. 146:1923-1926.. Chatrberg J. 263:1097-1101.. Dellva MA et al. Psychosomatics 42:172. J.. Autio L. 46.1944 Engel and romano. Martin D. 1959.39. Candbgrige. Zorumski C et al.kliničke krakteristike i lečenje.: EKT -induced delirium in depressed patients with Parkinson-s. 16:771-778. 59. u:Kovačević SM (ur). CIBIF. Lancet. PALO j.. J Gen Intern Med. and related psychoses. Folstein MF. 1999.. Francis J. 45. u: Kovačević M (ur).1999. 4th ed. Fanjiang G. Figiel GS. Francis J. 494. 57. Dragošević N. J Hepatol 21:487490.. Urgentna interna medicina..1990. 53. 119-127. Folstein SE. disease. Krishman KR. Ferenci P. Delić D: Akutna insuficijencija jetre.1981.. 43. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 3:405-411.1994. Schaffner F. kliničke klasifikacije i lečenje. I izdanje. Gordon S. Beograd. 333-339.

.1992. Gelfand SB. Jasterbarsko. Hospital and Community psychiatry 43:215. Hamilton. Hodkinson HM: Mental imairment in the elderly.63. Cerebrovasc Dis 1:257-264. Inouye SK.. 71. Medicinska knjiga Beograd-Zagreb. Jacobson and Jerrier.1951. 87.1998.1996. 81. JAMA... 1997.2000. 1988. 263: 1097-1101. critical care clinics. Alessi CA et al: Clarifuyng confusion: the Confusion Assessment Method . Robert i Davis M. Psychosomatics.281:1318-1325. Sadock: Priručnik kliničke psihijatrije. vol 3/4. Psychosomatics 37:533-546. Stroke 30:773-779..1990.85-89. JAMA. Gustafson Y.. Sessler CN et al: Validation of a cognitive test for delirium in medical ICU patients.. Harold I. Durieu I et al : Confusional state in stroke. Carlson R(ed): Renal failure and association metabolic distrubances. Sessler CN et al: Abbreviated Cognitive Test for Delirium. Savremena administracija.D.. Ericson S et: Acute confusional state ( delirium) in stroke patients . 247-259. indelicato J. Gehab M. 88. Lebert F. oct. ( prevod drugog izdanja na hrvatski jezik) "Naklada Slap". Goldberg EL : Lateralization of frontal lobe functions and cognitive novelty. 37:533-546. 67. Hart RP. 275: 852-857. Sings and Symptoms in Psychiatry. Langeov klinički priručnik.. Martin D..1997. 68. 69. in:Translation of the American Neurological Assotioation 1967. patient characteristics and outcome. Jacobson and Jerrier. Hakeman SM et al: Continous droperidol infusion for management of agitated delirium in an ICU. Edited by Yahr MD. : Validation of a cognitive test for delirium in medical ICU patients. 80. 79. 84. Hart RP.1987. u: Flaherty A...2000. Levenson JL. Schmidt GA. A. nacamura H et al: the assotioation between intravenous haloperidol and prolonged QT interval . 76.. 318:1173.1999. 70. Horestein S Chamberlin W.Relation to preexitsting dementia. benjamin J: Using intravenous haloperidol to control delirium( abstract). Hatta K. Inouye SK. McGraw Hill. 82. 66. Beograd. Henderson D.1976.1991.. John Wright and Sons. Psychosomatics 36:301-305. Vol. Springer. 74. John ( urednici) : Psihijatrija. Hart RP.. Kaplan i Benjamin J. Best AM. Garbutt et alJAMA. AM Intern Me 113:941-948. Wood LDH: Principles of crical care. Sessler CN et al. Olssom T.1990.: Udžbenik iz psihijatrije ( prevod sa engleskog jezika). Saunders Company. J Neuropsychiattry Clin Neurosci 6:371-378. 75. 83. Levenson JL. 92. Henon H. 7:305317.. Goldman S. Ellinwood EH: Cocain and other stimulans.1998. van Dyke CH. 86.1995. ( prevod). 77. Jacobson et al.: Infarction of the fusiform and calcarine regions: agitated delirium ana hemianopia.1974. Predictive model and interrelationship with baseline vulnerability. 72.1999. 64. I Clin Psychopharmacol 21:257-261. Dijagnoza i terapija. 85. New York. 1996. 89. Francis J. Kapoor WN: A prospective study of delirium in hospitalized elderly. 76 . Takahaslu T. N E J Med. Conomy J. Frye MA. Bristol. Charpeninter PA: Precipiting factors for delirium in hospitalized elderly persons. 73. 1992.1967. 65. Larry: Delirijum. J R Coll Physicans Lond.Joseph.1973.1992.1993a. Hall JB. Channon.1993a. J Psychosom Res 43:417-423.2001. Gavin FH. M: Firshs Clinical Psychopathology. i Gillepsi R.. 78. New York.. Jacobson and jerrier.2000. Coudreaut MF. Jacobson et al. 27-30.

Jones EA. 45:113-119. Kranzel and Van Kirk. 95. Jovičić A. Kaličanin P. 77 . Jakulić S. Kecmanović D.1982. 2001. 107. Kroner K. 96. Beograd. 44-50.: Dealing with the confused patient. J Clin Psychiatry60:107-115. 31:53. Kirsh BM. Alcol Clin Exp Res. Hansen BA: pathophysiology changes in cerebral circulation oxidative metabolism and bloodbrain barrier in patients with acute liver failure.. Am J Psychit. 108. 115. 6th ed. KaplanH.1996.: Comparasion of risperidone and placebo for psychosis and behavioral disturbanes associated with dementia: a randomized double blind trial. 9:71-78. Williams and Wilkins.: Klasifikacija i dijagnostika senilnih i presenilnih psihoza organskog porekla. Koponene at al.: The Comprhensive Textbook of psychiatry. Knudsen GM. Layden TJ et al: Diagnosis and management of fulminal hepatic failure. Wessenborn K: Neurology and the liver . N Y State J Med. Medicinski fakultet Univ. Raičević R: Tranzitorni ishemijski atac. Larsen PS. 1996. 25:1335-1341.. VI. "Srempublik".. S. Kaplan HI et al:( 1996) ( editors): Comprehensive Tekstbook of Psychiatry. u: Jakulić. 93. 97. 100. 27:231-238. Katz et al. 102. 106. Kullmann et al. 113. 101. 6th ed. Kopenen H. Račić DV. Beograd. Katz IR.1945. Kostić VS: Parkinsonova bolest i parkinsonizam. 103. Beograd. Kaufman DM.. Jones EA. 98-106. 1997. 1990. Baltomore. Comp Ther. 2000. 112. u: Inovacije znanja iz neuropsihijatrije. Kovačević MI.1994.1997.. Williams and Wilkins. Kaličanin P: Psihijatrija.. and Sadok B. 111. Steback U et all : Computed tomography findings in delirium J Nerv Ment Dis 177:226-231. 92:381. Tom I. 1993.. Beograd.1997. Niš. 1997. 114. "Velarta". Kovačević DR: Urgentna dijagnostika i lečenje akutnih trovanja. Gottlieb GL. 105.CIBIF. u: Kovačević SM (ur). Beograd.1998. Narrass M: Acute metabolic complications of diabetes melitus.... Krentz A. Urgentna psihijatrija. J Gerontol. 99. 92.1999. Kovačević SM. Kranzel et al.2001.. 158:813-815. J Neurol Neuros psychiat. Vojno Med Akademija..I.1989a. j hepatol.. ( ur): Anesteziologija. Nursing . Lalević P: Fiziologija vode i elektrolita.. Kennard et al.1955. Medicinska knjiga Beograd-Zagreb i Svijetlost Sarajevo. hurri L. 109.1989..90. 91. 110.1995. 1999.. i Damjanović A. Johnson JC. 1992. Baltimore. 94. Pharmaca. : Organski mentalni sindrom.Lipton RB: The perzistent vegetative state: an analysis of clinicalcorelates and cost. Urgentna medicina.. 21:166. 1998. Sullivan E et all: Using DSM-III criteria to diagnosis delirium in elderly general medical patients..:( urednik): Psihijatrija. 1979. Službeni list SCG. Lam N. 116. 104. Wessenborn K: Neurology and the liver... Jeste DV. In Pickup J and Williams GED (es): Textbook of diabetes.1989. 2005.. Lalević P. 223-238. 63:279. Zavod za udžbenike i nastavna sredsta. 98. Blackwell Sciense Ltd. J Neurol Neuros Psychiat 63:279... Mintzer JE et al.Beograd. Kostić VS: Kalcijumski antagonisti u lečenju cerebrovaskularnih oboljenja. 1997.

1998. u:Kovačević M (ur): Lipowski J. 53:69. Psychiatry. Lary S. Liston EH.: Should psychostimulants be used to treat delirious patients with depressed mood? ( letter). 133. Psych. Zagreb.Dan.. Blumre D (eds): Psychiatric Aspects of Neurologic Disease. N Engl J Med..savremena dijagnostika i lečenje. 1989.. Psychiatr Clin Nort Am. Lekoff SE.: Transiet cognitive disorders ( delirium. 127.1992. Lopašić R.B.1986.: Akutni moždani sindrom. Lowe GR: The phenomenology of hallucinations as an aid to diferential diagnosis . 129. Raičević DV. John. Lešić Ž. 62-91. 125. 56-61.2002. Lipowski ZJ: Delirium in the elderly patient. Loga S. Manos PJ.. 128. Službeni list SCG. Medicinska knjiga Beograd-Zagreb. u: Kovačević SM (ur). Lipowski J. 320:578-582. In: Benson DF. S.: Psihijatrija. 139. 1959. .Beograd. Mohammed and Blazer. Medicinska knjiga Beograd-Zagreb i Svijetlost sarajevo.Eds by Principles and Practice of Geriatic Psychiatry.MOPS)... 78 . u: Kecmanović D (urednik). 1983.. 120. 118. Lieb et al:Psychol Med. 143. u: Hirsh et al ( eds by) Psihijatrija: dojagnoza i terapija. 119. : Olanazapine in the treatment of delirium . acute confusional state) in the elderly. i Dogan. 247-259.J. 122. Goldman: Delirijum.6:1-26. 123.. J... G. 136. Wu R: The duration of delirium in medical and postoperative patients referred for psychiatric consultation.. 121. In: Henderson ES &Lister TA ( eds): Leukemia. 1990. Gen Hosp Psychiatry 19:439-444 . John & Sons Ltd. 750-781. Betlheim. 1982. Saundders Company. 1978.11 izmenjeno i dopunjeno izdanje.Savremena administracija. 219-226...: Akute confusional state (delirium) ih the hospitalized elderly. 19:309.: Rak i duševni život. 1985. Br j Psychiat. Lipowski ZJ: Organic brain syndromes.M.: High-dose intavenosus haloperidol for agitated delirium following lung transplatation. A. 132. Am J Psychiatry. 140:1426-1436. Službeni list SCG.32:63-78.. Beograd. 2005. 142. 2005 Marsden CD. 5:49-66. Lesko LM &Holland JC. 137. 1978. Balessarini RJ: Spontaneous and drug-induced movement disorders in psychotic patients. 135. Psihijatrija. 141. Annu Rev Gereontol Geriatr . R. Langeov priričnik ( prevedeno). Grafički zavod Hrvatske.1989. Urgentna medicina. Ann Clin Psychiatry 9:219-225. J geriatr Psychiatry Neurol 5:149-155.1995.. Lowe GR: The phenomenology of hallutinationes as an aid to diferential diagnosis. Megraf. 1990. 138.... New York.257-266. Figiel G.: Transient cognitiv disorders in the elderly.1973. Tom II.213-224. Grupe and Stratton . 124. Zbignijew: Delirium (Acute Confusional States). 140.Z. Martin M. 126. 123:621. Lipowski ZJ.. Lipowski ZJ: Delirium: Akute Confusional State.. 134. mattingly G et al : ECT-induced interictal delirium in patients with a history of a CVA. 7:617. 19:309. 131. Br J Psychiat123:621.. Tarsy D. Comp Psychiat. Urgentna medicina. W.1997.. Marić J: Klinička psihijatrija (Moždani organski psihosindrom. Wetle T. pp. Raičević R. S. Neurol Cl.: Psychosocial Complications of Leukemia.1994.. Lockwood AH: Neurologic complication of renal disease. Besdine RW. Philadelphia. Lepić T. Mansand PS and Sipahinalani A.. 1975.1992. Psychosomatics 39:422-430. Psychosomatics 36:66-68. 232-234.. Kovačević SM: Sinkopa. Leverson JL.273-298. Beograd.Clin. 2005. Leverson JA. Lipowski ZJ: Organic brain syndromes.117. 1989. Comp Psychiat. 1973. Kovačević SM: Moždani udar. 130. 144. New York.1992. Lepić T. Oxford University Press.In: Copeland.: Delirium in the aged. Abu-Saleh T. Manos PJ:The utility of ten-point clock tekst as a screen for cognitive impairment in general hospital patients..1997.

42:251. Sprague SM: Uremic encephalopathy. 22-25.1991. 1986. 158. Milovanović D i Ilanković N: Farmakoterapija sindroma delirijuma i mentalne konfuzije. 1993. Richardson JS. Beograd. Medina JL. Medina JL. 1982. 154.. Biro M i Hrnjica S (urednici). Miller PS. God. Ross E: Agitated delirium caused by infarctions of the hypocampal formation and fusiform and lingual gyrii. Medicinska knjiga Beograd-Zagreb. Rubino FA: Syndrome of agitated delirium and visual impaiment: a manifestation of medical temporo-occipital infarction J neurol neurosurg Psychiatry 40:861-864. Beograd. Panić M i Milenković Z: Cerebrovaskularne bolesti..: Hepatička encefalopatija u konsultativnoj psihijatriji. 120-123. Sudhansu C. Daroff RB. Klinička pasihofarmakoterapija. Meltzer HY. 157. Beograd.. Menza et al MA.: Neurobiologija poremećaja cerebralne cirkulacije. Society of Neuroscience Abstracts 25:452. Marsden DC (eds): Neurology in Clinical Practice: principles of diagnosis and menagement. u: Milovanović D i Milovanović S (urednici). et al.. 164.. Maxmen S.: Savremeni pristup organskim psihosindromima.1977. 161.1994.. 153.. 1-2:95-106.. br. Murry GB. 25-36. 2000. Boston.. 166. In:Bradley WG.1999. Leposavić LJ.. Mendelson G.. 146. Mensulam MM. 5:827. 270.2001. 1-2..116-119. O'Laughlin IA. 163. "Dečije Novine".. : Acute confusional states whit right middlecerebral artery infarction .1997. 150. Fenichel GM.1988. neurology 24:1181-1183.1974. 160. Meagher and Trzepacz . EM M Cl N Am. Naučna knjiga.. Morris JC. Moc SM. Rubino FA. u: Berger J.4:7-10. 159. Michael B. Geschwind N et al. Holmes VP et al. 152.Beograd. V dopunjeno i preradjeno izdanje.. Mendez Ashla MF: Delirium. Matsuoka et al. Milovanović D i Milovanović S: Klasifikacija psihotropnih medikamenata. Jyu CA et al: Association of low serum anticholinergic levels and cognitive impairmen in elderly presurgical patients.2005. medically ill patiensts:intravenous haloperidol versus intravenous haloperidol plus benzodiazepines.Heinemann.1988. Milovanović S. 167. 140141.2005. Barex.1977. Dai J. Butterworth. :Pheniramine aminosalicylate overdose. Barex...2000. Arch neurol 34:313. McGinniss J. Voctor M: Alcohol withrawal seizures. 156. Foege W: Actual causes of death in the United States.145. Jerold : Esential Psychopathology ( 7. Ćulafić Dj. Cl Neurol. 155.. Beograd. 148.. 2005. i Vojinović V. u: Milovanović D i Milovanović S ( ur) Klinička psihofarmakologija. V izdanje. Engrami ( tematski broj). heart Lung 17:238-241.: Atypical antipsychotic drugs but not typical increased extracellular acetylcholine levels in rat medial prefrontal cortex in the absence of acetilcholinesterase inhibition. I izdanje. "Naklada Slap". 1987. Reversal of delirium and choreiform moverments with tacrine treatment. Milenković P.. 149. Mršulja B. J Neurol Neurosurg Psychiatry 39:84-89. 201-202. First Alen Frances i Harold Alan Pincus: DSM-IV priručnik za diferencijalnu dijagnostiku. Milovanović D. Montgomery et al.. 79 .1976. Waxman SG.. 151. 1990.. Am J Psychiatry 145:342-345. matković O: Pariska psihosomtska škola.: Controled study of exstrapiramidal reactions in the managment of delirious. Engrami.IV. 147. br. Organic Brain Syndroms). JAMA. Jastrebasko. 162. Vol. Klinička psihologija. 97-297.iskustvo sa klometijazolom. 165. Beograd.

1982.65. Passic SD and Cooper M. 1989. John & Wiley. 184. 14. paper presented at the anual meeting of the Academy od Psychosomatic Medicine.: Simptomatologija. Mustajoki P. Problems psychologiques en rapport avec le cancer. Institut Calmettes. and Beies SJ: Components of attention. 1975. Plum F. 175. 1982.. 176..E. Simpozijum o psihijatriji i neurologiji. J Nerv. 129-150.1994.. Philadelphia. et al.1971.. and Katon C. 6:66-67. Zbornik radova. 187. Psyhol. 13. Prugh et al. Ann Neurol 12:113.: Akutne simptomatske psihoze i njihovo lečenje. et al. huff K. Mesulam M.1991. Beograd. 178. Posner JB: The diagnosis of stupor and coma. 169. J Crit Illn. 186. Davis.: Organski psihosindromi neoplastične geneze.. 1993. u: Prvi seminar iz kliničke psihijatrije..Frager G.D. Smith M.4:87. 80 . O’Keeffe ST. Can J Anesth 47:251254.J.1969. 4. Centar za edukaciju Instituta za mentalno zdravlje Beograd i NVO Lekari bez granica. 183.Berger J. 181.: Effiicacy of neuroleptics for hipoactive delirium.br. 185. Onofrj et al. and Summers J. marta 1976 Beograd. Breitbart W. Prigatono G.L.. et al eds by Depression and Physical Illness.1994. 41-75. Uchimura N. Engrami.Beograd. Yamada S et al: Doses plasma free-3-methoxy-4hydroxyphenyl (ethylene) glycol increase the delirious? A comparation of the effects of mianserin and haloperidol on delirium.: Specifičnosti incidencije i rizika oboljevanja za grupu organskih psihoza.Vranje. O’ Keeffe ST and Gosney MA: Assessing attentiveness in older hospitalized patients: global assessment vs test of attention. Beograd.: Complicated delirium in cancer patient successfully treated with olanazapine. Munjiza M. Carrier M et al: Torsades de pointers secondary to intravenous haloperidol after coronary artery bypass graft surgery.. Novembar 2004Februar 2005. Platt MM. 189. Arc Int Med.. 174. Bleck TP: Increased intracranial pressure complicating hepatic failure.1997.. Vesel J. Rev 78:391-408. God. Int Clin Psychopharmacol12:147-152. Posner ML. Nickolas and Lindsey. Beograd. 188. Tormey WP. 157-161. Phoenix.: Pedriatric delirium: research update. Engrami. Ronthal et al: Frecvency of acute confusional states with lesions of the right hemisphere ( abstract). dijagnostika i terapija organskog psihosindroma.. Denault AY. 172. Price BH. 190. Ment Dis 173:610-614..: Depression in Traumatic Brain Injuri Ptinents. Nordmann Y: Early administration of heme arginate for acute porphyric attacks. Ljubljana. 171. P. Nakamura J. Neuropsyichiatry Clin Neurosci. 2005.1982. Dokumenta. Galenika. J.: Akutne i hronične psihoze u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.168. Poleksić LJ. AZ. Glasgow R et al: Thiamine deficiency in hospitalized elderly patients. Trautman. Comptes rendu.. 173. Pain Symptom Manage 17:219-223.. J AM Geriatr Soc 45:470-473. 12. Platt MM. M. 1982. Perrault LP.1985. Munjiza M.1994. i Milovanović D.. Ocić G. 135:2004-2008. IV.. 179. Poleksić J. J. 341-358.4:163-175. Mareille. u: Psihijatrija.2000. Gerentology 40:18-24. Nora LM. 177.Vodić za lekare. Mullaly W.1980. 170.1995. : psychiatric manifestations of right hemisphere infarctions.u: Mentalno zdravlje u Primarnoj zdravstvenoj zaštiti.November.. 1977.1997. 1 do 6.M. Lek.. 182.P. in: Robertson.1999. 180.1997.

Syndey.:Urgentna neurologija.1999. Reily JG. Ross et al.1990. 10:368379 . 106. Psychiatry. 22-23. 289-290. 206. Clin. Neuropsihijatrija. Clin Psychopharmacol 11:146-147. or haloperidol. Robertson B. Rakočević-Stojanović V: Metaboličke encefalopatije. Lancet. Medicinski fakultet beograd..191. Rasmussen D. risperidone.1997. Rakočević-Stojanović V: Akutna organska patološka stanja centralnog nervnog sistema. Rosenberg PB. Abrahamowicz M. 198. Blennov K. Sanders KM. Baltimore. Gottfries CG et al. (ur): Urgentna medicina.: An Introduction in Psychopthology. 205.1993. Journal of Gereontolgical Medical Science 48:M162-M166.. Ritchie J.. Hong Hong. Int J Geriatry psychiatry 13:49-56. Jones BDW.: Revies on Drug metabolism and Drug Interactions. 52:263-267. 195. 68-91. Tokyo..L: et al..1991. Radojičić B. 235. Murrary GB. Rogina V. Arana GW.1944.291-442. 196. Rolfson DB.. Zagreb. Arch Gen psychiatry. Rasel D. 194. Chest 111:17781781. 197.8. 81 . Ruijs et al. Cassem NH: Hight-dose intravenous haloperidol for agitated delirium in a caediac patient on intra-aortic bullon pump. 201. 193. Hurwitz S. 311-317. et al. 210. 2002. 209.1996. Hyman SE et al: Handbook of Psychiatric Drug Therapy. A Volters Klower Compani. Steiner W.: Aplication of Serenis Profil and Some Implications of Their practical profile for Their Clinical Use in Psychiatric. Cl Neuropas. Avis AS. Rockwood K: The occurrence and duration of symptoms in elderly patients with delirium. 207.: Psihoze nastale usljed nedostatka nikotinske kiseline. Ahmed I. 192. 1954. Obeležja. M. Rosenbaum JF. u: Vučović D. 1-2: 159-186.In: Roghoebar.1998. Perrier IN et al: QT interval abnormalites and psychotropic drug therapy in psychiatric patients.. Lippincott Williams & Wilkins. Oxford University Press. Richen P:Movement disorders associated with withdrawal from high-dose intravenous haloperidol theraphy in delirious ICU patients. 355:1048-1052. Dement Geriatr Cogn Disord.1991.: Methylphenidate in depressed medically ill patients. 203. 199. : Delirium in dementia. 200. 208. Gheradi R et el: Post anoxic delayed ancephalopathy and leucoencephalopathy and non-hemorrhagic cerebral amyloid angiopathy. London. J. Jhangri GS et al : Validity of the Confusion Assessment methods in detecting post-operative delirium in the elderly In Psychogeriatr11:431438.1994. 5:153. 217-218. 212. Beograd. McElhaney JE.. Buenos Aries. Fraser GL.1999. 211.2002. psychiatric Services 47:727-730. Riker RR. Stip E et al: Neuropsychological change in erly phase schizophrenia during 12 months of treatment with olanazapine....2000.: Incidence of and risk factors for delirium among psychiatric patients.1993..1991.. Robertsson B: Assessment scale s in delirium.. Fifth Edition.1986.. u: Vučović D (ur): Urgentna medicina. 1984. 204. Romano and Engel. 57:249-258. London. Elit-Medica Beograd i Draslar Beograd.2000. Ruijs et al. Stern TA. J. Philadelphia.Vol. 202. 2:50. Purdon SE. Salama J.2002. Frennd Publishing Ltd. 2005. New York.

1994. Cur Ther Res. 186. encephalopathy with disturbance of consciousness and CST amino acid aberration. 292-313. Schuster P. i sur.. J Neurol 220:83.1976. Schwartz E. Z. 229. 227. i Paunović R. Delirijum). 226. Simon RP: The Forced downward ocular deviation. 221. 234. in: The Synaptic organization of the Brain .113:941-948.1975. Edition .. 224. Psihijatrija.. Stoiljković S..T.2000. Shahaniet (ed): The motor system .1997.1994. Society of Neuroscience Abstracts 26:2144. Ann Emerg med 21:407-413.1995. London. Treolar and MacDonald. Sjaastad O.Kufferle B et al. Oxford University Press.1990. Analas of Internal Medicine. 2:109. 232. Ann Clin Psychiatry 9:105-107. Pertilli R.... New York.. Young RR. Tefferi A. i Papić. Stojanović V. gabriel E. Schirazi S.213.. ( urednik). : Use risperidone in delirium case repotrs.. 228. Tazepacz. O´Conner PG: Diagnosis and treatment of substance abusers with HIV infection..3rd Edition .: Psihijatrija sa medicinskom psihologijom.. Arch Neurol. u: Muačević.. 494-495. 231.: The use of haloperidol in geriatric patents with organic mental disorders. Inouye Cristopher.1977. 82 . V. 220. 215.N Holand. and Kock C: Thalamus. Steinhart MJ.. Washington DC. 233. Solberg LA: Acute porphyrias: diagnosis and management. 1988.1: 1275. Medicinska naklada.: Droperidol versus haloeridol for chemical restraint of agitated and combative patients .246278. 1992. Van Duck Cathy et al. Mayo Cl Proceed 69:991. 225. Shakani BT.1994. Crit Care Med 22:378-379. Zagreb. 219. Occurtence during oculovestibular testing in sedative drug oculovestibular testing in sedative drug-inducend coma. 2003. 235. Cole JO and DeBattista C: Manual of Clinical Psychopharmacology ( Meprobamate.Elsevirer . Rodriguz D. Souheil Abou-Assi.19:119. mansand PS.D. Sundaram and Dostrow. Oxford University Press.2001. Fourth Edition. Edited by Shepherd GM. American Psychiatric Publishing Inc. Strem TA : Continous infusion of haloperidol in agitated critically ill patients. 33:132-143. Nomikos GG : Effcects of typical and atypical antipsychotic drugs on acetylcholine relase in the hippocampus. 214. Schatzber AF. 35:456. Metabolic consequence of cirrhosis often is reversible. Medicinska knjiga BeogradZagreb. Colgan JP. 1996. Timotijević I. Breivik H et al: Suvrival after 40 minutes submersion without cerebral sequelae.. 1992. Prim Care.1997. Selwyn PA.1979. 1983. Gjessing L et al: Chronic relapsing pancreatitis.. Naučna knjiga Beograd. Timotijević I: Alkoholne psihoze. 1975. 1990. Postgraduete medicine.. Lancet. Clin Toxicology 10:437-441. H. 236-243. 230. 217.. Vladimir : Instrumenti kliničke procene u psihijatriji. 216. Siebke H. Paula: The Psychiatric Mental Examination ( Delirium). A New Method for Detection of Delirium. :Clarifying Confuzion: The Confusion Assessment Method. Thomas H.: Reversal by physostingmine of clozapineinducend delirium.. Sipahimalani A. 218. New York. Oxford. 1978. 351-353.1992. Reno Vlahcević: Hepatic encephalopathy.374-379. Sherman SM. Sharon K."Asterixis" a disorder of the neural mechanisms underlying sustained muscular contraction.: Organski uvjetovani duševni poremećaji. 223. u: navedeno u knjizi br 35. 419-435.. 222.

. Trzepacz PT. 251. and treatmen. 249. Understanding Chemotherapy. 4 th ed. Collins GH.. Oxford. Stuart and Hales E. 243.1994. 238. 239. David and Wise G. Brenner R. et al. Baker RV. Trzepacz PT and Dew MA: Furher analyses of the Delirium Rating Scale. Psychosomatics 35:374-391.: Validation of the Delirium Rating ScaleRevized -98: Comparison to the Delirium Rating Scale and Cognitive Test for Delirium. Coyle GT: The glutamatergic basis of human alcoholism. Mittal D. 83 . neuropsychiatry Clin neurosci 13: 229. 78-89 . J. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 13:229-242. Trzepacz PT : Is there a final common neural pathway in delirium? Focus on acetylcholine and dopamine. Trzepacz T.236.1999b. 237.. FA Davis. Mittal D. Trzepacz PT . 255.. van der Mast RC: Detecting and measuring the severity of delirium with the symptom rating scale for delirium. 244..1999a.1996. Robert eds by The American Psychiatric Publisnih textbook of neuropsihijatriy and Clinical Neurosciences. its use in consultation/ liason recearch. Coffman G et al: Delirium in liver transplatation candidates: discriminant analysis of multiple test variables. Philadelphia. Torres R et al: Validation of the Delirium Rating ScaleRevized-98. Trzepacz PT: Neuropathogensesis of delirium..Greenhouse J: A symptom rating scale for delirium.: The Wernice-Korsakoff Syndrome. Psychiat Res 23:89-97. 1988. Torres R et al: Validation of the Delirium Rating Scale and Cognitive Test for Delirium .1994a. 245. Tesis. Gen HospPsychiatry 17:75-79. England.. 1971... Washington DC..S. Torres R.A Guide To Treatment of leukemia. Trzepacz PT. 248.. ( urednik).1998.. Trzepacz PT. 246. drugo preštampano izdanje. Medicinska knjiga Beograd. Trzepacz PT. 201-220.. Dew Ma et al: Is delirium different when it occurs in dementia? A study using the delirium Rating Scale.. 252.1994. 247. 241. American Psychiatric Publishing. Trzepatz PT: Delirijum. University Rotterdam. Erasmus. London. 1990. Psychiatr Clin North AM. Vctor M.2001. Michael : Neuropsychiatric Aspects of Delirium. 1993. van der Mast.. Advances in diagnostic. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 13:229-242. comparasion to the Delirium Rating Scale and Cognitive Test for Delirium. Veljković J:Psihički poremećaji organskog porekla. 242.1988a. Oxford University Press.200. Leukemia Sociaty of america.525-564. Benecke Consultants. patophisillogy. Trzepacz PT : Update on the neuropathogenesis of delirium. Mittal D. Trzepacz PT and Baker RW: The Psychiatric Mental Status Examination. Adams RD.2001. In: Yudofsky C. Meagher J. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 10:199-204...Psihijatrija.1988b. 253. New York. 152:332. u: Morić-Petrović. Trzepacz PT:The Delirium rating scale. Am J Psychiat. Psychosomatics 40:193-204.. The Netherlands.242.. 90. Semin Clin Neuropsychiatry5:132-148. 6. 2002. 240. pp. Amserdam. 254. Trzepacz PT Mulsant BH. Gastfriend DR.1995. Lymphoma and Multiple Myeloma for Patinents and Their Families. Dement Geriatr Cogn Disord 10: 330-334. Inc. 1995. Tsai G.Zagreb. a need to focus our research. 19:429-448. 250. Biol Psychiatry 24:314.2000. Paula . in:Delirium After Cardiac Surgery.

4. Urgentna medicina. u: navedeno pod br. 64:765.1993.4.4-značajno. Wolff and Curran.. Abou-Saleh MT and Blazer DG (eds): Principles and Practice of Geriatric Psychiatry. 265.: Klinički varijeteti organskog psihosindroma. Beograd. 1971. 11. 266. Obeležja. Collins GH: The Wernicke-Korakoff Syndrome. WHO: International Statistical Clasification of Disease and Related Health Problems. 1982. Part II..6-izuzetno jako 2. 1988. 2002. u: Vučović D (ur). Chichester-New York-Brisbane-Toronto-Singapore. In: Vinken PJ. 11-21. 91-129.. Ann Intern Med 119:391-394. 38.. 151-157..1993. Postgrad Med J. Norveška) Skala služi kao što je već navedeno za ocenu psihotične anksioznosti kod pacijenata u tri poslednja tri dana. 27-35.W. 267.. Neurologigal Manifestations of Systemic Diseases.463-516. Elsevier. New York. FA Davis. Zbigniew J Lipowski: Delirium ( Acute Confusional States). John Wiley & Sons. Poleksić J. 261. 257-260.. 27.1986. Vesel J. 268.Neuvidjavnost u bolest Pacijent ne prihvata patološki karakter postojećeg straha i morbidnost simptoma 0-nema. Četiri vrednosti su predložene kao mogući vodić (0. ibid. 1994. 260. 269. W.Prikaz skale za ocenu psihotične anksioznosti ( Prevod sa Francuskog jezika: Mr sci Dr Marica Lazarević. Young DF & Posner JB. Voctor M. In: Silverstein A (ed): Neurological Complications of Therapy: Selected Topics. U: navedeno pod br. Engrami.. Bryen GW ( eds): Handbook of Clinical Neurology.Izmenjena percepcija okoline. 10 th Revision. Williams R: Management af acute liver failure..: Komparativna analiza komplementarne dijagnostike u organskom psihosindromu. 57-113.2-jako.: Klinički varijeteti organskog psihosindroma. Vol.1935.38. 258. 99-111. 264. In: Copeland JRM. 1982. Geneva. 263. Philadelphia. Za svaki ajtem upisuju se u odgovorajuću kolonu stepena koji odgovara onom što bolesnik izražava ili intenzitet negovog ponašanja. 270. 1982. PRILOZI UZ POGLAVLJE O ZNAČAJU VAŽNIJIH PSIHIJATRIJSKIH SINDROMA U PSIHOPATOLOGIJI 1.. Young DF: Neurological complications of cancer chemotherapy. Beograd.1982.256. 259. Wada and Yamaguchi. Vučović D: Urgentna psihijatrijska stanja. 1. 1980.2. Jonson BF et al : Torsades de points assiciated with the use of intravenous haloperidol. Živković Dj. 257.6). i sar. Minnema RF. Vinković Z. Živković Dj i sar.. i Penca-Maksimović J. Svaki ajtem se numeriše od 0 do 6 poena. 39. 84 . Narton & Company New York.. Wilt JL.1982.London.Derealizacija Utisak nerealnosti spoljašnjeg sveta. Futura Publishing. New Work.: Nervous system toxicity of the chemotherapeutic agents. 262. Adams RD.WHO.: Urgentna stanja u organskim psihosindromima: dijagnostika i tretman..1992. a za medjustepne se se upisuje u predvidjene medjukolone..

metamorfoza pojedinih delova tela.4. 12.6. 85 .4.pokušaj samoubistva 0.2.4. 6. 14.6. 9.6.Motorna inhibicija Reakcija zaustavljanja.6-paraksizmi straha na kontinuiranoj osnovi.4-kontinuiran strah.6. 0.biti drugačiji nego ranije.2.Reaktivnost na okruženje Osetljivost na spoljašnje dogadjaje.Karakter mučnog afektivnog osećanja kod pacijenta Mučnina usled afekta straha.6.Kounikacija.4.4.na pojimanje straha kod samog ispitivača.samopovredjivanje. 11.4.na poimanje straha kod samog ispitivača.Depersonalizacija psihička Utisak da se više nije isti.6.2.2.6.2.Evolucija straha u tri poslednja dana 0-jedna jedina kriza.2.4. 0.2.Depersonalizacija fizička Utisak nerealnosti. 5.prenošenje straha na ispitivača Strah pacijenta se prenosi na ispitivača.ne osećati se kao "neko".Smanjenje reaktivnosti na spoljašnje stimuluse.Gubitak telesne sheme. 13.Nemogućnost izražavanja straha Neizrecivost. 8.6.fizičkih promena. osećanje straha kod ispitivača.2. 0.6.Kočenje fizičkih aktivnosti.2. 7.2.Autoagresivnost Verbalna ili fizička.6. 4. 0.2.0.4.neshvatanje konteksta.4.4.smanjenje i usporeno razmišljanje i percepcije 0.2.Osustvo kontrole straha Strah preplavljuje svest bolesnika 0. 0.Mućenje tela.6.2-fluktuirajući strah. 0.nesposobnost izražavanja i uobličavanja sadržaja. 10. 0.Zbunjenost Teškoća razumevanja celokupne situacije u odnosu na sebe i okolinu.4. 0.Inhibicija mišljenja Blokada. 3.4.teškoća verbalizacije.6.

odnosno ajtemi iz prikazane skale su:autoagresivnost i nedostatak kontrole strah. 18.Autentičnost 0.tok anksioznosti. autoagresivnost i 86 .4. 3. nekomunikativnost. osustvo deklanširajućeg faktora. d)Četvrti faktor(10%) vrednuje dimenziju heteroagresivnosti povezanu sa uznemirenošćuagitacijom. Ovaj faktor ocenjuje težinu simptomatologije i na ovoj osovini se nalaze pacijenti sa najjačom anksioznošću.2. a) Prvi faktor (50%) varijabiliteta grupiše ajteme koji karakterišu svajstva psihotičnog straha i koji definiđu klasičnu psihozu. Prikazana skala i jedna studija u kojoj je primenjena faktorska analiza upućuje na zaključak da ova skala ima četiri osovine: 1.jednom nedeljno se raspravljalo o procenama i tekućim dilemama. inhibicija mišljenja.odnosno tok anksioznosti. 17.Hostilnost. Nekolio kliničkih ispitivanja navedene skale i to pomoću faktorske analize pokazalo je da se u ukupnom varijabilitetu mogu izdvojiti četiri faktora sa 50%. zbunjenost.Vodeći simptomi. podgrupa: karakteristike svojstvene anksioznosti psihotičnih. Ovo poslednju osovinu čine:heteroagresivnost i agitacija. tj. b)Drugi faktor(18%) grupiše ajteme koji ukazuju na evoluciju anksioznosti u vremenu.15.2.Agitacija Nekorisna hiperaktivnost.2.evaluaciju.ocenjivanje ajtema skale je radilo 16 kliničkih psihijatara i psihijatara sa univerziteta.Heteroagresivnost Verbalna ili fizička. Intenzitet ili ozbiljnost simptomatologije.neadekvatna 0.posledice u ponašanju kod anksioznih pokazatelja sumanutih tema. Pilot istraživanje uradjeno je i u Odseku za psihoze dnevne bolnice IZMZ i skala je standardizovana za našu populaciju. derealizacija. evolucija u vremenu.6. toku.4.6 Napomene: 1. 2. 16. komunikacija sa okolinom.motorna inhibicija. Vrednovanje. c)Treći faktor(17%) vrednuje dimenziju autoagresivnosti i osustvo savladavanja strah.Opšte vrednovanje straha od ispitivača 0.percepcija anksioznosti od okoline ili kliničara. Izdvojeni elementi-ajtemi mogu se grupisati u pet podklasa.17% i 10% varijanse ili odstupanja. depersonalizacija fizička i psihička.6.Ovu drugu osovinu čine:evolucija(tok).2.6.neprijateljstvo ka okolini 0.nekoordinisana.mučno osećanje afekta.evoluciju u vremenu.18%.4.4. Ovu prvu osovinu čine:neuvidjavnost(nekritičnost) u bolest. 2.

fizička i psihička depersonalizacija. Neodređeno. imalo tendenciju da se pojavljuje i nestaje ili biva manje ili više izraženo? Da. Da li je pacijent imao teškoće da fokusira pažnju. Neki autori su skloni mišljenju da ovi ajtemi nemaju patološko značanje kao strah. motorna inhibicija. (ako je sada ili ako je abnormalno) Da li je takvo ponašanje fluktuiralo tokom razgovora. Nedeostatak homogenosti je nadjen za sledeće ajteme: autoagresivnost. B.jasna je razlika ali bez specifične dimenzije psihotične anksioznosti. osustvo deklanširajućih faktora. nekomunikativnost. inhibicija 䁭 išljenja. ponekad tokom razgovora. Neodređeno. Skala za dijagnostiku i evaluaciju akutnog konfuznog stanja ( prevod sa engleskog jezika Dr Bojana Pejušković) Aneks Tabela 1. u znatnoj meri. heteroagresivnost Na pomenutoj prvoj osovini: ozbiljnosti simptomatologije suprostavljaju se neurotično i psihotično. Instrument za metod procene konfuznosti Akutni početak 1. komunikacija sa okolinom. (ako je sada ili ako je abnormalno) Molimo opišite to ponašanje: Dezorganizovano mišljenje 87 . Nije primenljivo. U celini skala veoma dobro ilustruje homogenost navedenih ajtema u njoj i to:neuvidjavnost u bolest. tj.Postoji li dokaz akutne promene u mentalnom statusu od pacijentovog standardnog stanja? Nepažnja 2. zbunjenost. Sada. 2. da li lako gubi pažnju ili ima problem da prati razgovor? Ne sada. mučno afektivno stanje i osustvo kontrole straha. da je potrebno duže vreme kontakta sa pacijentom za njihovu procenu. Drugi razlog je što je to kompletna skala za evaluaciju anksioznosti kod psihotičnih pacijenata do koje smo došli u raspoloživoj stručnoj literaturi. heteroagresivnost i agitaciju.evolucija anksioznosti. tj. Ne. Ovoj skali za procenu psihotične anksioznosti je posvećeno nešto više prostora u ovom izlaganju pošto procena psihotične anksioznosti predstavlja veliki problem za mladje specijaliste psihijatra i donkle pruža mogučnost za objašnjenje zašto je za oko dve trećine psihotičnih pacijenata potrebno uključivanje anksiolitika uz uobičajenu antipsihotičnu terapiju. C.4. A. ponekad tokom razgovora. na primer. ni u jednom trenutku tokom razgovora. derealizacija. Sada. ali srednje izraženo.

Neodređeno. Deo 1. Budan (previše živahan. kao na primer. u bilo koje doba tokom razgovora imao neuobičajeno smanjen nivo motorne aktivnosti. privide ili pogrešne interpretacije (kao mišljenje da se nešto pomeralo kada to nije)? Psihomotorna uznemirenost 8.3. Koma (ne budi se). Da li je pacijent imao bilo kakav dokaz poremećaja percepcije. Dezorijentacija 5. Akutni početak i fluktuirajući tok Ovaj podatak se je obično dobija od članova porodice ili sestre i pokazuje se pozitivnim odgovorima na sledeća pitanja: Postoji li dokaz akutne promene u mentalnom statusu od 88 . halucijanicije. Letargičan (pospan. da li je mislio da je on ili ona bio negde drugo a ne u bolnici.Deo 2. Da li je pacijent. Da li je pacijent imao dokaze poremećaja ritma spavanje-budnost. imao neuobičajeno povišen nivo motorne aktivnosti. na primer. Da li je pacijent bio dezorijentisan u bilo kom momentu tokom razgovora. lako se uplaši). kao isprekidana i irelevantna konverzacija. nejasan ili nelogičan tok ideja ili nepredvidivo prebacivanje sa jedne na drugu temu? Izmenjen nivo svesti 4. kao izražena dnevna pospanost sa insomnijom noću? * Pitanja koja su navedena pod ovim naslovom su ponovljena za svaki naslov gde su primenjiva. kao nesposobnost da upamti događaje u bolnici ili teškoću da zapamti instrukcije? Poremećaji percepcije 7. Stupor (teško se budi). «čupkanje posteljine». Da li je pacijent demonstrirao bilo koji problem pamćenja tokom razgovora. lupkanje prstima ili nagle promene položaja? Psihomotorna retardacija 8. Metod procene konfuznosti (CAM) Diagnostički Algoritam* Tačka 1. kao tromost. Kako biste ukupno mogli proceniti pacijentov nivo svesti? Živahan (normalno). lako se budi). u bilo koje doba tokom razgovora. Da li je pacijent. preosetljiv na sredinske stimuluse. Da li je pacijentovo mišljenje dezorganizovano ili inkoherentno. kao uznemirenost. Aneks Tabela 2. koristio pogrešan krevet ili pogrešno procenjivao doba dana? Oslabljenost memorije 6. zurenje u prostor. stajanje u istom oložaju duže vreme ili veoma sporo pomeranje? Poremećen ciklus spavanje-budnost 9.

budan previše živahan. teško se budi ili koma (ne budi se). tako da pokazuje tendenciju da se pojavljuje i nestaje ili biva manje ili više izraženo? Tačka 2. 89 . lako se probudi. pospan. Dezorganizovano meišljnje Ovaj podatak se vidi preko pozitivnih odgovora na sledeća pitanja: Da li je pacijentovo mišljenje dezorganizovano ili inkoherentno. stupor. Nepažnja Ovaj podatak se vidi preko pozitivnih odgovora na sledeća pitanja: Da li je pacijent imao teškoću fokusiranja pažnje. na primer. kao isprekidana i irelevantna konverzacija.pacijentovog standardnog stanja? Da li je (abnormalno) to ponašanje fluktuiralo tokom razgovora. * Da bi se dijagnostifikovao delirijum putem Metoda za procenu konfuznosti potrebno je prisustvo karakteristika 1 i 2 i bilo 3 ili 4. normalno. nejasan ili nelogičan tok ideja ili nepredvidivo prebacivanje sa jedne na drugu temu? Tačka 4. Izmenjen nivo svesti Ovaj podatak se pokazuje kroz sve odgovore osim “živahan” na sledeća pitanja: Kako biste ukupno procenili pacijentov nivo svesti? (živahan. da li lako gubi pažnju ili ima problem da prati razgovor? Tačka 3. letargičan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->