P. 1
G.P.malahov - Ciscenje Organizma

G.P.malahov - Ciscenje Organizma

|Views: 293|Likes:
Published by Natasa Perišin

More info:

Published by: Natasa Perišin on Nov 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/27/2014

pdf

text

original

GENADIJ

PETROVIČ MALAHOV

ČIŠĆENJE ORGANIZMA
- TREĆE DOPUNJENO IZDANJE ( P R E V O D S RUSKOG)

BEOGRAD

2010.

SADRŽAJ
P R E D G O V O R AUTORA M I Š L J E N J A L E K A R A - N A U Č N I K A O KNJIZI N A P O M E N A PREVODIOCA UOPŠTE O ČIŠĆENJU ORGANIZMA ŠTA Č O V E K T R E B A DA ČISTI DA BI BIO ZDRAV? UVOD ČIŠĆENJE SPOLJAŠNJIH MANIFESTACIJA Č O V E Č J E G ŽIVOTA OD Č E G A SE M O G U ČISTITI SPOLJAŠNJE MANIFESTACIJE Č O V E Č J E G ŽIVOTA? ČIŠĆENJE FIZIČKOG TELA Č O V E K A ZAKLJUČAK METODI ČIŠĆENJA FIZIČKOG TELA Č I Š Ć E N J E D E B E L O G CREVA Č I Š Ć E N J E I USPOSTAVLJANJE F U N K C I J E D E B E L O G CREVA Priprema organizma za čišćenje Čišćenje pomoću klistira Sank Prakšalana Ishrana za pročišćavanje Obnova ćelija i nerava debelog creva Četrnaest saveta za poboljšanje zdravlja O štetnosti purgativa (laksativa) Oslobađanje od polipa Biološko dejstvo i primena trave ruse 9 10 11 13 13 13 16 23 25 27 31 34 46 47 49 62 71 71 82 84 84 85 5

Čišćenje bubrega pomoću sokova od 157 159 161 162 limuna i povrća 167 Čišćenje bubrega pomoću odvara od korenja šipka .čišćenje debelog creva i jetre D R U G O S T E P E N A ČIŠĆENJA O R G A N I Z M A Č I Š Ć E N J E BUBREGA Šla se može koristiti i kako čistiti bubrege Materije... hrskavica i zglobova Kamibrno-terpcntinska smesa za rastvaranje soli u zglobovima 176 183 186 191 192 196 199 200 201 201 7 . VOKERA ČIŠĆENJE P O M O Ć U SAUNE I SOKOVA OD POVRĆA ČIŠĆENJE P O M O Ć U CETINA Č I Š Ć E N J E V E Z I V N O G TKIVA P O M O Ć U R I Ž E Č I Š Ć E N J E KRVI I LIMFE Č I Š Ć E N J E TETIVA I HRSKAVICA Masaže i masti za čišćenje tetiva. smekšavaju... koje se stvaraju u samom organizmu 87 89 90 91 92 93 93 93 98 102 106 110 113 118 121 124 127 131 135 135 138 154 Sredstva koja stvaraju sluz. REGULISANJE I SIMPTOMI N O R M A L N O G RADA D E B E L O G CREVA Simptomi patologije Regulisanje rada debelog creva Simptomi normalnog rada debelog creva ČIŠĆENJE JETRE OPŠT1 PODACI O JETRI I NJENIM FUNKCIJAMA Anatomija jetre PATOLOGIJA JETRE Portalna hipertonija i njene posledice Simptomi koji ukazuju na oboljenja jetre EFEKAT ČIŠĆENJA JETRE Fiziološki mehanizmi koji se koriste pri čišćenju jetre Najprostije i najefikasnije čišćenje jetre P R A K T I Č N A UPUTSTVA ZA Č I Š Ć E N J E I LEČENJE J E T R E Ishrana posle čišćenja jetre i profilaksa Ostala sredstva za jačanje funkcije jetre POGOVOR ZA DVE GLAVNE TERAPIJE ČIŠĆENJA . 168 Čišćenje bubrega pomoću urina (mokraće) 168 Kombinovano čišćenje bubrega pomoću mokraće i jelovog ulja 170 Čišćenje bubrega lanenim semenom 171 Brezovi listići protiv kamenja u bubrezima 172 Profilaksa oboljenja bubrega 173 Č I Š Ć E N J E V E Z I V N O G TKIVA O R G A N I Z M A 176 KRATKI PODACI O VEZIVNOM TKIVU Č O V E Ć J E G ORGANIZMA Č I Š Ć E N J E KOLOIDNIH RASTVORA ORGANIZMA M E T O D N .. omotavaju.USPOSTAVLJANJE N O R M A L N E M I K R O F L O R E U D E B E L O M CREVU SIMPTOMATIKA PATOLOGIJE.. šire i deluju protiv upala Dopunske preporuke za vreme prolaska kamenja i peska kroz mokraćne kanale Čišćenje bubrega pomoću ulja iz jela Jednostavno čišćenje bubrega pomoću odvara trava .

do danas. CISTOZNIH. Pojavilo se mnogo prerađenih i veštačkih namirnica. a zatim se patologija širi dalje. U prvom redu strada probavni trakt. U 9 Č I Š Ć E N J E OD I'ESTICIDA. PATOGENIH MIKROORGANIZAMA Č I Š Ć E N J E POLNIH ORGANA ČIŠĆENJE P O M O Ć U L I M U N O V O G SOKA U M E S T O ZAKLJUČKA 236 241 249 257 262 S . POLIPA. oni se nisu mogli naći u jednoj ovakvoj knjizi.Obloge (aplikacije) Obloge s kcrozinom . a zatim i stručnu . koji se ne mogu kvalitetno prilagoditi evoluiranim mehanizmima za probavu i asimilaciju hrane kod savremenih ljudi. koji su objašnjavali fenomene izlečenja ishranom. Osava U potrazi za uzrocima pogoršanja ličnog zdravlja prvo sam čitao popularnu literaturu o lečenju. Ž. MALIGNIH). Te namirnice izazivaju poremećaje u organizmu. R A D I O N U K L E I D A I T E Š K I H METALA 231 Č I Š Ć E N J E O R G A N I Z M A SISANJEM BILJNOG ULJA 234 ČIŠĆENJE ČOVEČJEG ORGANIZMA OD PATOGENE ENERGIJE Č I Š Ć E N J E O R G A N I Z M A OD T U M O R A (BENIGNIH.naučnu. kašlja i drugih plućnih oboljenja 202 202 203 203 204 206 219 221 222 224 226 229 PREDGOVOR AUTORA Mnogi ljudi žele da ih drugi izleći ili da se to uradi pomoću nekog instrumenta.jako sredstvo Obloge s medom i alojom . u našem životu najviše se promenio način ishrane i hrana. Zato je pravo zdravlje velika retkost. posmatrao kako se oni bore sa bolešću i pronalaze puteve do svog zdravlja. U proteklom veku.blago sredstvo Protiv bolova u kolenima Lečcnje mamuza na petama Č I Š Ć E N J E ORGANIZMA O D NEČISTOĆA I SOLI Čišćenje od soli pomoću lorberovog lista Čišćenje zglobova pomoću peršuna i mleka Č I Š Ć E N J E O R G A N I Z M A NA Ć E L I J S K O M NIVOU Č I Š Ć E N J E ČEONIH I MAKSILARNIH SINUSA OD SLUZI TRAVE I S M E S E ZA ČIŠĆENJE P L U Ć A Kako očistiti pluća i izlečiti se od pneumoniae. uočio sam poredak i zakone kojih se treba bezuslovno pridržavati da bi čovek bio zdrav. pri tom. Tokom istraživanja naišao sam na bezbroj unikatnih naučnih radova. Stečena znanja prenosio sam drugim ljudima i. posle tolikih saznanja. U mnoštvu fragmentarnih podataka i pometnji. Nažalost. GLISTA. Odbacivao sam sve što mi se učinilo suvišnim i lažnim. ne priznajući svoju krivicu i ne trudeći se da pronađu grešku koja je uzrok njihove nesreće. već zaslužuju specijalna izdanja dostupna širem kru­ gu ljudi. a prihvatao saznanja i iskustva koja su davala rezultate u ozdravljenju mog organizma. Postepeno mi se otvarao dragocen svet lekovitih sila.

ako si oboleo. posebno poglavlje o ishrani. Nažalost. promeni ishranu. što Genadij Malahov. 11 . pa da organizam počne brzo da se obnavlja.sila" zavisi naše zdravlje. Slušajući komentare lekara o toku bolesti. Porfirije Ivanov sa svojih 12 zapovesti oduševio je hiljade ljudi. kao lekaru. do kompleta knjiga G.NAUČNIKA O KNJIZI Zaista je zadivljujući svet ljudi entuzijasta.razara ga kao atomska bomba. pribegavaj lekovima i lekarima. a mislim da se mogla izlečiti primenom metoda lečenja koje opisuje Mala­ hov. kao što je to slučaj sa svim profesijama. došao sam do saznanja da jedan broj lekara. ali industrija lekova traži svoje žrtve. Ukoliko to ne pomaže. Nadežda Semjonova. patologiju 10 NAPOMENA PREVODIOCA Dobra knjiga je kao lepa žena . Sigurno je da knjiga ove i slične tematike može naići na negativne reakcije zvanične medicine. jer mi je u međuvremenu (1997.upoznaš je i zaljubiš se. praktično bez greške poznaje fiziologiju. Tražeći za nju pomoć od savremene medicine. Meni. Na kraju. Ukoliko i to ne pomogne. pravi čuda. U tome je garancija uspešnog rešavanja problema lečenja stanovništva ove planete. bez kojih bole­ snik ne može ozdraviti. propagirajući zdrav način života u čijoj je osnovi posebna ishrana. a praktično su srasli s njom. ali se nadam da će i nauka prihvatiti to što su potvrdili vekovna praksa i iskust­ va narodne medicine. Metode i sredstva narodne medicine moraju s t o j e moguće pre da prodru u život ljudi. NEUMIVAKIN MIŠLJENJA LEKARA . probavnog trakta i daje praktične preporuke. suprotno od toga što deklariše Institut za ishranu Akademije medicinskih nauka ( A M N ) SSSR-a. Za vreme njenog lečenja hemoterapijom u bolnici uverio sam se koliko je hemoterapija štetna za organizam . Oduševljava to. U ovoj knjizi pokušao sam da uopštim i sa naučne tačke objasnim od kojih . Autor izražava zahvalnost svim ljudima koji su priku­ pljali znanja o čoveku i tome što mu je najdragocenijc zdravlju..) umrla supruga od tumora na jetri. posebno su interesantni ljudi koji su formalno daleko od medicine.većini slučajeva dovoljno je promeniti samo ishranu. dostojna je d a j e preporučim kao metodski priručnik lekarima raznih profila. Ukoliko ih upoznamo i shvatimo one će nas pokretati i davati nam mogućnost da se lečimo sami. Genadij Malahov pomoću prirodnih metoda obolele ljude čini zdravim. Malahova Lekovite sile došao sam sa zakašnjenjem. iako nije lekar. Nedavno je izašla njegova prva knjiga iz edicije Lekovite sile. P. Stari mudraci su govorili . prateći rezul­ tate lečenja i rad lekara u bolnici. Posebno je zanimljiv region Rostovske oblasti. iako su ta čuda samo deo prirode. Doktor medicinskih nauka laureat državne premije zaslužni pronalazač Ruske Federacije I. promeni način života. zaključio sam da je i veliki broj lekara protiv upotrebe citostatika za lečenje tumora.

13 . bogatstvo i. a Duša se Čisti suzama. doktor medicinskih nauka.. pored „kostolomc a " veliku ulogu odigrale i knjige Malahova. primenjivao sve nove i nove načine čišćenja. a ja do sada nisam imao. ipak. Prilikom terapije izlečena mi je i ukočenost vrata i nekoliko pršljenova na kičmi. duže žive. koji su se žrtvovali na izdavanju teksta. oko 20 dana. niti imam bilo kakvih problema sa zdravljem. brzo dostignu nivo Bude. zastarevale su. ali je i jedna bila dovoljna. Predložene su mi još 2 terapije. UOPŠTE O ČIŠĆENJU ORGANIZMA ŠTA ČOVEK TREBA DA ČISTI DA BI BIO ZDRAV? Te/o se čisti vodom. U zaključku bih citirao završni kolofon knjige Czud-ši (Udžbenik tradicionalne tibetske medicine). postizao praktične rezultate i knjige. Tu su. savetovao mi je da prethodno pokušam lečenje kod narodnih lekara „kostolomaca". Majka mi se izlečila urinoterapijom od teške bolesti. koju Malahov 12 često pominje i citira (preveo sam je i objavio pod nazivom Tajne tibetske medicine): . da to saniram i održavam svoje zdravlje na normalnom nivou. Iz tih knjiga za sebe uzimam to što mi je u datoj situaciji potrebno da pronađem uzrok nastale slabosti.kostolomca". kao i drugih autora knjiga iz oblasti narodne medicine (Sitin.ima dosta neznanja i površnosti u radu (svi smo mi.Neka svi. Postepeno sam saznavao mnogo novog o organizmu. Osećao sam još pomalo bol u desnoj nozi. Pošto sam poznavao jednog takvog u okolini Beograda pozvao sam ga telefonom i ugovorio lečenje..) koje sam preveo i prevodim. Istog dana moj poznanik i kućni prijatelj. Zavet drevnih mudraca UVOD Bavim se čišćenjem vlastitog organizma i praksa pokazu­ je efikasnost jednog ili drugog sredstva za čišćenje. profesor. uvećavaju svoje vrline.narodnih metoda lečenja. ljudi). Drugovi su me nepokretnog prevezli do . Užegov itd. posle čega su mi na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu urađeni medicinski pregledi i predložena operacija. metoda itd. Prošlo je 12 godina. a vratio sam se preporođen.otvaranjem očiju mudro­ sti. Rušelj Blavo. um se čisti znanjem. Posle druge terapije prestali su mi svi bolovi i osećao sam se odlično. izbavivši se od tri otrova sansare najboljim lekom . U proleće 1998. Mogao sam da scdim i hodam bez problema. Od dctinjstva više puta uverio sam se u efikasnost tradi­ cionalnih . koje sam ranije napisao. iznad koga nema ništa". nepokretan. koji su me godinama mučili. godine oboleo sam od išijasa i lečio se u stanu.

osetljiv.i na tom se završava.Lekovitih sila" shvatio sam da čovek nije samo fizičko telo.. koji poznaju taj metod. koji posmatra svet pozitivnije. ja sam samo očistio telo vodom. Dostići sledeći nivo znanja o čišćenju čovečjeg bića bilo je veoma teško.razum (um) se čisti znanjem. koji se posle izvesnog vremena. Dolazi do korenitog prestro­ javanja ličnosti i njenih karakternih crta. već u tome. Očistio sam debelo crevo pomoću klistira (najbolje je s urinom). U tim školjkama odvijaju se procesi. Prema svom značaju oblik spoljašnjih manifestacija života čoveka prevazilazi fizičko telo na hiljade puta. Jed­ nostavno se vama dogodio fenomen prosvctljenja. Dopunski (kao slučajno) susrećem se s ljudima. još nisam bio . sprovodeći dalje profilaktične kure. koja sam bio spreman da shva­ tim u datom trenutku. Meni se otkrila pros­ ta istina: ukoliko čovek ne može da vlada svojim umom. već i za dobrobit cele Vasione. I na kraju „sazreo" sam za postizanje sledećeg stepena znanja. da se u tome i sastoji čišćenje organizma. Ispo­ stavlja se. dubljim shvatanjem okoline.dozreo" za njega. To je jedno od važnijih znanja da shvatite. z a s t o j e kod jednog porodica srećna. patnje. da još nisam bio spreman da potpuno shva­ tim to znanje. iskupljenja i strahopoštovanja svedoče o toku tog procesa. Iako sam ih i ranije čitao.. i mnogo drugog. na nivou fiziologije tela ispoljavaju u poremećaju jedne ili druge funkcije organizma i degen­ eraciji ćelija. tada on samim tim zagađuje spoljašnje manifestacije života. koje stvaraju svest. da se taj nivo čišćenja prema svojim metodima bitno razlikuje od dva prethodna. odgladovao . 15 . sa krepkijim zdravljem. Stvar nije u tome. Knjige leže pored nas i čekaju svoj trenutak. upijam znanje od njih. Čišćenju primarne osnove ljudskog bića . Suze svesnog dobro­ voljnog pokajanja. Kao i većina ljudi. um. a kod drugog ne. što objašnjava sreću i nesreću čoveka.Svojevremeno sam počeo od jednostavnih terapija za čišćenje fizičkog tela i postizao sam normalne rezultate. što postoji malo litera­ ture. treba pokloniti posebnu pažnju.spoljašnjih manifestacija života. čitate dav14 no pročitanu knjigu i sagledavate je i shvatatc na drugačiji način. zašto jednom polazi sve za rukom. Treba namenski raditi nad duševnim i psihičkim kvalitetima ne samo radi sebe i svojih bliskih. a koje upravljaju fiziologijom i gradom tela. Eto tako mi je postala jasna sledeća tvrdnja drevnih mudraca . prekomerno je emocionalan. Shodno zavetu drevnih mudraca. mislio sam. Pred očima vam se javlja potrebna literatura. preznojio se. stvara u njima školjke. bubrege. jetru. Time postajete savršeno drugi čovek. već uglavnom deo posebnih struktura spoljašnjih manifestacija. zašto se kod jednog čoveka povoljno odvijaju okolnosti (situacije). uzimao sam samo znanja. Radeći na četvrtom tomu . i već sam na pot­ puno drugom stepenu evolucije sa širim mogućnostima. s velikom snagom. a drugom ne. a kod drugog ne. Odmah se stvara situacija za obu­ ku.

. Kako se to može objasniti (sa savremnih pozicija)? 17 .ener­ getski centar.energija svesti" . ne osećamo da je razorno. hemijska . osloboditi se od najrazornijih karmičkih dugova. skoro do vakumskog nivoa. Kada čovek zbog nečeg izgubi svest. tada tu pored gravitacione energije treba da uđu sve ostale energije. atomska . telo leži.Hnergija može biti: mehanička . mnogo puta prevazilazi masu fizičkog tela. da je sve materijalno čvrsto. nekontrolisano i bezosećajno. Svest i sve energije. i nauka je to već dokazala. porcije energije ulaze u sastav jednih ili drugih polja. Ali ukoliko se definiciji „ m a s a " pristupi sa strane zapreminc.koriste se vakumski nivoi. Svest. na primer. Staje nauci konkretno o tome poznato? * Svako fizičko telo sastoji se iz molekula.. mi ne vidimo (osim vrlo osetljivih ljudi). elementarne čestice iz kvantova. pokreće. koja se sadrži u zapremini (obimu) fizičkog tela čoveka.iz elementarnih čestica. © Prema mogućnosti. da se čovek „sastoji" iz svesti i tela.masom" se podrazumeva količina gravitacione energije koja se sadrži u jednom ili drugom predmetu. koju ona za­ uzima u prostoru. kvanti su raznolikosti jednih ili drugih porcija energije. Iz tog najprostijeg primera vidljivo j e . osećamo. postaćemo još mudriji. ne osećamo i ona se sama po sebi ne ispoljava u svetu fizičkih fenomena. sva polja imaju svoj . nazivaju se spoljašnje manifestacije života.ČIŠĆENJE SPOLJAŠNJIH MANIFESTACIJA ČOVEČJEG ŽIVOTA Šta treba da postignemo čišćenjem spoljašnjih mani­ festacija života? O Da steknemo celokupno (kompaktno) i jedinstveno polje.koren" u vakumu. a to. koje je pot­ puno izgubilo svest. ličnost. funkcionišc kao trup. Međutim u stvari je obrnuto. energetsko i ima svoju težinu. Svaka čakra ima određeno mesto nalaženja i broj lepeza. Re­ zultat toga je da „ m a s a " svih mogućih polja i energija. Mi ga vidimo.informaciono-cnergetsku os­ novu fizičkog tela. njegove komponente.. © Da promenimo vlastite psihičke karakteristike .formi­ ramo novi pogled na svet i stvorimo nove karakterne crte. * Na fizičkom nivou pod . neizobličen hologram . dok se svest ne povrati u njega.koristi se energija atomskih veza. odvojenu od tela. u telu čoveka. slabo i lako. čoveka.gradi. 16 Nama su od ranog detinjstva ulili u glavu misao. da to ni izdaleka nije tako. prožimajući fizičko telo . Fizičko telo. kroz koji u organizam dospeva energija iz Prostora).j e d n o fizičko telo deluje na drugo. molekuli — iz atoma. atomi . *. Mi smo navikli da se izjednačavamo s telom. I samo zajedno svest i fizičko tele sačinjavaju jedinstveno biće. ali ono ni za šta nije sposobno. Energija svesti. prostor­ na . Kada to sebi razjasnimo. što mi ne vidimo. I ponovo je prisutan fenomen spremnosti čoveka da usvoji jedno ili drugo znanje. pođemo još dalje. sve dotle.energija kvantnog nivoa. objasnimo još više.koristi se energija hemijskih veza.. Više puta ste videli crteže s čakrama čoveka („čakra" . upravlja i održava ga. Ipak dosta brzo posle odvajanja svesti fizičko telo počinje da se raspada. ali nam čak i životno iskustvo govori.

8.lotos sa hiljadu lepeza. Sada prenesimo tu analogiju prostora na čoveka (slika 1). prostore. tako i na neorganske (minerale. 6. koji se prvi . koji se na­ lazi na temenu glave.. Slika 1. 10 .Raspored odgovarajućih prostornih centara u telu čoveka.dubine'' hiljadudimenzionalnog prostora.izdiže" iz hiljadudimenzionalnog prostora radi upravljanja „građom" čoveka. Prema drevnoindijskoj filozofiji. čoveka počinje iz .lotos sa šesnaest lepeza.. da čovečji organizam nastaje iz jedne tačke. • preko tih prostora uticati na druge objekte. nalazi se u predelu grkljana.četvorodimenzionalni nivo..građenje"..5. Prema tome. kako na or­ ganske (od mikroorganizama do čoveka). 1000-dimenzionalne itd. S obzirom daje čovek .Akaši. Manipura (10 lepeza). ili „koren". .višedimenzionalan prostor.potopljen" u prethodne prostore i „ispunjen" njihovim supersnažnim energijama. Počevši od tog prostornog nivoa nastupa izlazak čoveka na materijalni . 7. vidljivi deo ćovečjeg bića.. Adžna čakra . pre nego što se pojavi šesnaestodimenzionalni prostor-vakum. on može: • ispoljiti opšti uticaj na te prostore. materije.zagnjuren" u ogromnu količinu prostora i da raspolaže njihovom energijom. čovek je već potpuno .. Prema tome. širina. Svadhistana 18 (6 lepeza) i Muladhara (4 lepeze) završavaju taj proces. Sahasrara čakra . neznatan je deo toga. koji se utapa u sve više dimenzionalne prostore . tada ćete videti. što u stvarnosti predstavlja čovek. da je svet . Jedna dimenzija prostora nalazi se u dru­ goj.. Višuddha čakra . 9. predmete) i • sa svoje strane biti podložan bilo kakvom uticaju od organskih i neorganskih objekata preko tih prostora. Mi živimo u četvorodimenzionalnom prostoru (dužina. Sledeće čakre: Anahata (12 lepeza). prostori s manjom dimenzijom nastaju iz prostora s većom dimenzijom: energetski potencijal prostora s ve­ likom dimenzijom različitiji su i kvalitetniji od prostora s manjom dimenzijom. On ima dve lepeze. dostupan fizičarima. Ukoliko se pažljivo upoznale s razvo­ jem čoveka na unutarutrobnom (intrauterinom) stadijumu života. Prema tome.centar uma. deo koji se nalazi u četvorodimenzionalnom prostoru. dok se ne pojave svi delovi tela. Dalje dolazi do povećanja mase pojavljcnog tela i organa. visina i vreme). 19 .. Organizam kao da se „izvlači" iz nje u jed­ nom smeru. to je centar stvaranja prostora .Savremcna nauka nam govori.

na druge i j o š m n o g o toga. Tako se javlja zabluda u odnosu na svoje razlike. odvajanje živih bića i predmeta. Ti „slojevi" prostora ne sadrže pojam . šaljući u Prostor. koja je pre toga izazvala oscilacije. koji nam mogu ob­ jasniti veoma mnogo ne samo na planu ozdravljenja.. kome je to namenjeno. konkretnim ljudima.. svaka nam se prikazuje kao posebna. Gledamo grupu planina. održavaju i upravljaju fizičkim telom čoveka. Obrnu­ to.. Te energije se kreću.izvlačiti" iz polja uzroka jednu ili drugu životnu situaciju. ljuteći se. preko „polja uzroka" sve u Vasioni je međusobno povez­ ano.. Otuda 21 . Počevši od šesnaestodimenzionalnog i sve do našeg.polje uz­ roka". što . To izdaleka podseća na analogiju s planinama. Prvi zaključak. odvajanje od svega drugog. U prostorima većim od šesnaestdimenzionalnih (nivo vakuma i više) caruje snaga misli.polja uzroka" ne samo na toga.vreme".pojedinačna" bića i predmete. Prema tome. počinje izdvajanje. 20 . već praktično o svemu. počevši od vakumskog nivoa i „dublje". predmete itd. Proklinjuci nekoga u mislima. mi okrepljujuće delujemo na sve i obrnuto dobijamo pojačanu pozitivnu poruku. uticati na sebe. Misaoni proces u njemu stvara lokalne oscilacije. Pomoću namenski usmerene misli možemo .zamrznutom" stanju (to i jeste „polje događaja"). čctverodimenzionalnog prostora. Skoro do šesnaestodimenzionalnog prostora živa bića i neorganski predmeti nastaju na istim prostornim nivoima.. Samo se misao slobodno kreće u tim . mi razorno delujemo preko .. Dejstvujući na nekoga. predmetima pozitivne. vršeći neka d e j s t v a . životinjama. sadašnjost i budućnost nalaze u . što izbacuje čitav sistem „polja uzroka" iz uravnoteženog. U njima se prošlost. tugujući itd. radosne misli. Sada se mogu doneti važni zaključci. može ga pojačati na račun sličnih informaciono-energetskih struk­ tura i vratiti izvoru koji g a j e poslao. Prostori u kojima deluje misao uslovno se mogu nazvati „poljem uzroka" i „poljem događaja". to se ispoljava u ćelom lancu i njego­ vom završnom delu . da u četvorodimenzionalnom prostoru čovek vidi sebe kao posebnu jedinku i takvim smatra druge ljude.Što se tiče međusobnih dejstava na različitim prostornim nivoima..zamrznutim svetovima" i ispoljava jedan ili drugi uticaj.tkivima čovečjeg organizma... u kojem se mi nalazimo. Sistem . zašto se to dešava? Zbog toga. sve što postoji (živi) u Vasioni međusobno je povezano. što je .prikuplja" energiju oscilacija (nastalu od misaonog procesa) i usmerava je prema izvoru oscilacija (sveobuhvatna zapreminsko-fokusna interferen­ cija). koji će mu se obavezno vratiti u tom ili sledećem životu..čovek os­ tavlja u tom polju svoj trag. formiraju za sebe neophodne ener­ gije.zajednička. ali im je osnova . To dovodi do toga. to u četvorodimenzionalnom prostoru (našem svetu) preovladava fizičko dejstvo. uravnoteženost i harmonija postižu se na račun energije. uravnoteženo i harmonizovano.Polje uzroka" ima još jednu interesantnu osobenost: misaono dejstvo koje se rasprostire na sve strane.. harmonizovanog stanja. koje su razmeštene na različitim prostornim nivoima. već 1 i na sva . Zbog toga. Ukoliko dođe do poremećaja na energetskoprostornom nivou. Znate li.zemlja . što se odnosi na čoveka i njegov raz­ voj.polja uzroka" uravnotežuje sam sebe na račun toga. „Spoljašnje manifestacije čovečjeg života" posredstvom čakri. I obrnuto.

proizilazi važnost održavanja spoljašnjih manifestacija čovečjeg života u normalnom stanju. Drugi zaključak. Zbog toga. što se u „ d u b i n a m a " višedimenzionalnih prostora dejstva ne dešavaju postupci­ ma ili aktivnostima čoveka. već njegovim mislima - pravil­ no mišljenje je glavni garant zdravlja i blagostanja čoveka. Moralni zakoni su za čoveka bili. jesu i biće najvažniji. Treći zaključak. Pošto se čovek nalazi na svim prostornim nivoima Vasione, koji su naseljeni raznovrsnim bićima, kao i dušama ljudi koji su ranije živeli. u ..telo" čoveka preko tih nivou mogu dospeti spoljašnji paraziti i upotrebljavati njegovu energiju. Četvrti zaključak. Raznovrsna zračenja, koja se javljaju na površini Zemlje, mogu razorno delovati na spoljašnjc strukture čoveka i izazivati patologiju. Izbor mesta življenja, rada itd. uzimajući u obzir navedeno ima važan životni značaj. Peti zaključak. Poremećaji, nastali u spoljašnjim mani­ festacijama čovečjeg života na različitim prostornim nivo­ ima neizbežno izazivaju poremećaje u radu čovečjeg orga­ nizma i podstiču uporan tok čak najprostijih oboljenja (na primer, kijavica) i neizlečivosti ozbiljnih (na primer, rak). Radi njihovog otklanjanja potreban je kvalitativno drugačiji pristup, nego prema fizičkom telu.

OD ČEGA SE MOGU ČISTITI SPOLJAŠNJE MANIFESTACIJE ČOVEČJEG ŽIVOTA?
Posle upoznavanja sa spoljašnjim manifestacijama čove­ čjeg života treba da znamo kakva se zagađenja mogu nala­ ziti u njima. Pogledajmo pažljivo sebe i druge ljude. Prvo što pada u oči je to. što jedni ljudi imaju normalnu telesnu gradu, a drugi nemaju. Neki se ljudi rađaju kao nakaze. To je pove­ zano s programom razvoja, koji se odvija u spoljašnjim manifestacijama čovečjeg života, ali neka izobličenja ometaju normalni proces formiranja tela i usled toga se jav­ lja spoljašnja unakaženost. Sada pogledajmo svoje ponašanje i ponašanje drugih ljudi. Da li ste kod sebe ili drugih ljudi primelili čudne (nastrane) postupke, zbog kojih ste kasnije žalili, ali ste sebe oprav­ davali? Na primer, sve se odvija dobro, ali vi neočekivano donosite odluku, koja je protivrečna logici razvoja događaja i upropašćavate ceo posao. To je vezano s tim, što se kod vas formiralo jako žarište samoće, želje da se pridržavate svog stava uprkos argumentima drugih ljudi. Prisetite se kako se upoznajete s drugim ljudima. Da li kod vas postoje neke unutrašnje ..kočnice" kada prilazite nepoznatom čoveku? Razgovori o nečemu ili na neku temu zbunjuju vas? Unutrašnje ..kočnice" i zbunjivanje su rezul­ tat blokiranja prirodnog toka energije. Umcsto, da se misao formira u reč i spoljašnje dejstvo, energija misli „troši se" na blokadu, što se izražava u zbunjenosti i neaktivnosti.

22

23

Oslušnitc sebe. kakve vas misli najčešće posećuju. koje vam melodije najbolje zvuče, kakve dosetke koristite pri kontaktima s drugim ljudima, kako se to odražava na vaše ponašanje? Sve to ukazuje na to. da vi ne izlazite na kraj s informacijom, koja se nalazi u vama i ona, aktivirajući se stalno, troši vašu energiju. Poželjno je osloboditi se te ..starudije". Pažljivo posmatrajte sebe i druge ljude. Možete primelili kod jednih ljudi podignutu obrvu, kod drugih zaškiljeno oko, kod trećih posebno izraženo lice. držanje tela i čak hod, kod četvrtih neke promene na koži tela (bubuljice. strije. Ijuštenje itd.). Sve to govori o tome. da na tom mestu postoji energetsko izobličenje, koje je ostavilo svoj pečat na fizičko telo. Kao rezultat jakih potresa (strah, bol, preživljavanje i slično) kod nekih ljudi se javljaju takvi poremećaji, kao s t o j e mucanje, podizanje arterijskog pritiska, lupanje srca. poremećaj probave, mokrenja, dijabetes, impotencija itd. To ukazuje na to. d a j e neki potres formirao snažno strano energetsko žarište u spoljašnjim manifestacijama života, koje je blokiralo tu ili drugu fiziološku funkciju. Neki ljudi osećaju jaku hladnoću u nogama, rukama, krstima itd., drugi mogu osećati vrućinu i druge pojave koje nisu svojstvene normalnom stanju. To ukazuje na to, da je u organizam čoveka prodrla patogena bioklimatska patologija, koja može izazvati najraznovrsnije poremećaje u radu organizma. U retkim slučajevima uočavaju se pojave, koje su opisane u Bibliji - „nađjačavanje" (porobljavanje) čoveka od stra­ nog bića. Usled sličnog dejstva čovek gubi kontrolu nad

vlastitim ponašanjem, što ga u nekim slučajevima dovodi do smrti. Sve. što sam nabrojao, su različita zagađenja spoljašnjih manifestacija čovečjeg života od kojih se treba osloboditi. U suprotnom slučaju ona će neizbežno izazvati neku bolest, smanjiti naše životne i stvaralačke mogućnosti.

ČIŠĆENJE FIZIČKOG TELA ČOVEKA
Sta t r e b a da postignemo čišćenjem vlastitog fizičkog tela? Steći snažan, zdrav instrument - fizičko telo, pomoću kojeg možemo realizovati i razviti svoj duhovni i intelek­ tualni potencijal na materijalnom planu. Živeti kvalitetan, dug i interesantan život. Ukoliko se čovek uporedi s piramidom, tada vrh piramide predstavlja fizičko telo. koje se bazira na snažnoj osnovi spoljašnjeg oblika života. Fizičko telo je indikator svih pro­ cesa, koji se odvijaju na spoljašnjem nivou. Važno je naučiti se ..čitati" jezik tela s ciljem regulisanja spoljašnjeg nivoa. Vaša koža. funkcionisanje prirodnih funkcija, upravljanje telom (koordinacija pokreta) jasno će vam ukazati, s čime je to povezano. Primarni uzrok različitih poremećaja u fizičkom telu je energetski zastoj, nastao od neke psihološke stege, preživljavanja itd. Tamo. gde je smanjena cirkulacija, uočavaju se zastojne pojave. U delu tela gde je zastoj stalno dospevaju materije, koje se prirodno kreću u tečnim sre­ dinama organizma, postepeno se nagomilavaju i j o š više pogoršavaju zastoj. Rezultat toga je da fizičko telo gubi 25

24

gipkost, postaje teško pokretljivo, javlja se kamenje, talože se soli itd. Kada bi čovečje telo postalo prozračno (providno) i čovek pogledao u sebe. on bi odmah shvatio uzrok svog narušenog zdravlja. Tako bi neki od nas mogli ugledati u svom debe­ lom crevu do 10 kilograma sasušenog. nataloženog na zi­ dove creva presovanog ekskrementa ili 1-2 litra sluzi, koja podseća na mrke alge. u kojima vrve gliste. Na zidovima debelog creva - čudne izrasline, koje podsećaju na meduze ili gljive. Tako izgledaju polipi. U svojoj trbušnoj duplji, posebno u donjem delu stomaka, oni bi videli talog sluzi. Poseban stres bi izazvao pogled na vlastitu jetru i žučnu kesu. One mogu biti našpikovane kamenčićima iz žučnih pigmenata najraznovrsnijih boja i oblika, zagađene starom žuči. koja se pretvorila u masu koja podseća na mazut. Kod mnogih ljudi bubrezi bi bili zasuti peskom. a kod nekih - ka­ menjem. Pluća puna sluzi, a gajmorovi (maksilarni) sinusi, kod nekih, sa 1-3 čaše gnoja. Ljudi stari preko 40 godina bi sa čuđenjem otkrili, da je oko jedna petina ćelija njihovog organizma ostarela i ne može da izlazi na kraj sa svojim funkcijama. Deo tih ćelija je već odumro i. raspadajući se. truje organizam. Specifični starački miris (zadah) ukazuje na taj proces. Pored toga. ljudi bi uočili u krvi mikroparazite. taloge u tetivama, vezivnom tkivu i mnogo drugog, što bi ih zapanjilo. Uvidevši sve to u vlastitom organizmu, čovek bi odmah shvatio: da ga srce boli zbog zatrovane krvi usled čestih zatvora, slabe probave - od „zagađene" jetre, gubitak viđa i sluha - od gnoja nagomilanog u glavi, a kila i polna slabost pojavili su se od nagomilane sluzi u donjem delu stomaka, i slično. 26

Nevladanje svojim mislima, emocijama izazvalo je zas­ toj u jednom ili drugom delu fizičkog tela. U tom delu tela nagomilala se specifična šljaka (u predelu glave - sluz. u predelu debelog creva - ekskrementno kamenje, u predelu bubrega - pesak. itd.) i izazvala specifično oboljenje. Mi sami rađamo svoje bolesti: mišljenjem, načinom života, ishranom. Sistematski razaramo svoj organizam. Lečiti sve to medikamentima beskorisno je. treba prvo ..isčistiti" en­ ergetsku i fizičku nečistoću iz organizma i sve će se samo obnoviti.

ZAKLJUČAK
0 tome. da treba čistiti svoj organizam od spoljašnjih i fizičkih zagađenja čovečanstvo je znalo veoma davno. Najveći drevni umovi brižljivo su razradili metode čišćenja kako fizičkog tela, tako i spoljašnjih manifestacija života. Na osnovu izučenog materijala autor se uverio, da su naši preci mnogo bolje i savršenije vladali Naukom čišćenja, nego mi u današnje vreme. Tako se j o š u vedističkoj lite­ raturi prikazuje potpuno razrađen program čišćenja. U ..Joga-Sutrama*" Patandžali prezentovane su osobenosti zagađenja svesti i njihov uticaj na život i zdravlje čoveka. U Novom Zavctu mnogo mesta posvećeno je čišćenju spoljašnjih manifestacija. Što se tiče čišćenja fizičkog tela, do današnjih dana ne postoje savršenije terapije čišćenja od terapija hatha-joge. Na primer, jogisti su poznavali tajnu da iz sebe izvuku pra­ vo crevo (rektum). da ga isperu u vodi. kao krpu. a zatim vrate nazad.

27

Prvi hrišćani na čelu s Isusom Hristom izvanredno su poznavali terapije čišćenja i uveliko su ih preporučivali lju­ dima. bubrege i creva. koji nije ravnodušan prema svom zdravlju. Te terapije omogućavaju da se čiste ćelije organizma od toksina. da svaki čovek. masaža uljem. a .čišćenje želuca (antar-dhauti) gutanjem pamučne trake: b . koja omogućava da se bolje očisli čovečji organizam od svih drugih terapija čišćenja. krvotok. kako je Isus llrist preporučivao ljudima da primenjuju tera29 28 . treba povreme­ no da primenjuje potpunu kuru „Pančakarme". lekovito znojcnje. čišćenje disajnih puteva.Čžud-ši" takođe se go­ vori o čišćenju povraćanjem.. ali istovremeno upo­ zorava na opasnost od njegove neznalačke primene.. Pri tom se „Pančakarma" razmatrala kao sistem profilaktičkih mera koje se povre­ meno ponavljaju. da nema dobro ličnog osećanja sve dok sc organizam ne očisti od štetnih naslaga. koju su želeli da postignu.. u kojem se govori o tome. uzimanjem purgativa. koristeći za to prirodne kanale za čišćenje: znojne žlezde.narodni lekari.U la daleka vremena široko se primenjivala nauka o glado­ vanju. od koje mnogo zavisi uspeh terapija čišćenja. Lekari-ajurvedisli razradili su odličan sistem blagih tera­ pija čišćenja i nazvali su ga .smekšavanje"). a neophodne su za obezbeđivanje nor­ malnih životnih aktivnosti organizma za nekoliko narednih meseci ili za narednu godinu dana. Svaka zemlja drevnog sveta imala je svoj specifični pris­ tup čišćenju organizma.Ajurveđa .Pančakarma" („Pet dejstava"). klistiri. u zavisnosti od stepena „čistoće". Lckari-ajurvedisti tvrde. Drevni tekstovi Ajurvede glase. klistiranjem itd. Indijska nauka o zdravlju čoveka . u zavisnosti od klime i tradicija. koji su se svuda primenjivali. klistiri.neti" sa vrpcom).stavlja gladovanje na prvo mesto u odnosu na sve druge terapije čišćenja. gladovanje. Kura „Pančakarme" sastoji se od nekoliko stepena: prethodno „smekšavanje" organizma. To su bili pravi terapeuti .. Međutim izdvojeni su najefikasniji načini čišćenja organiz­ ma: banja. Sačuvan je drevni manuskript (rukopis)..čišćenje nosnog ždrala pomoću šnura-vrpce (. U tibetskoj varijanti Ajurvede .— Čišćenje želucu i nosnog zdrela prenut jogi. purgativi. povraćanje. Odlično je objašnjena prethodna priprema or­ ganizma (. Slika 2.

I. učvrstila se i predstavlja jedan od najefikasnijih instrumenata u borbi za zdravlje čoveka. odsus­ tvo potrebne lične higijene doveli su do toga. izlečenja od bolesti nema sve dotle. da bi se bolje opustili. to je odlično pročišćavajuće-profilaktičko sredstvo .. Zato. Iz tog razloga drevna Nauka o čišćenju čovečjeg organizma preživela je do naših dana. pravimo vibrirajuće pokrete. tada zadržavamo utisnutu ruku sve dotle. d a j e briga o fizičkom telu grešna. Ukoliko se pojavi bol. Ležeći. Nehigijena. da su epi­ demije kuge i kolere.moguće. tada. utisnuvši prste na maksi­ malnu dubinu. koristeći za to četiri ispružena prsta ruke ili pesnicu (slika 3). a zatim se vratite na čišćenje fizičkog tela. obrazlažući to time. . U Srednjem veku ljudi se nisu umivali (prali). Kasnije su ta znanja bila smišljeno sakrivena. Po pravilu. METODI ČIŠĆENJA FIZIČKOG TELA Praksom se došlo do saznanja. Pritiskanje stomaka se vrši na sledeći način. pre nego se pristupi čišćenju fizičkog tela. treba očistiti spoljašnje manifestacije života. Uzmimo. deo tela oko jetre. dok je pomoću terapija čišćenja . 30 31 . bubrega itd. koja veoma snažno ometaju proces čišćenja fizičkog tela.smekšajte organizam". Izobličavaju svaku terapiju čišćenja.neuspela čišćenja debelog creva.posledica su prisustva snažne patološke informaciono-energetske stege. dok bol ne iščezne. to se ne može uraditi pomoću medikamenata (lekova). a učenje izopačeno.jednostav­ no i svima dostupno. pijenjem ulja i limunovog soka.pije čišćenja da bi se izbavili od raznih oboljenja. Prekinite sva čišćenja fizičkog tela i počnite disanjem da čistite spoljašnje manifestacije života. kako u prošlosti. Pristupajući čišćenju fizičkog tela zapamtite sledeće pouke i pravila: * Pre svakog čišćenja . široko su primenjivali i primenjuju terapije čišćenja. U Rusiji su terapije čišćenja poprimile svoj specifičan oblika . jetre. dok pa­ togeni uzročnik (sa spoljašnjeg i fizičkog nivoa) ne bude izbačen iz organizma. I. Počinjemo pažljivo da pri­ tiskamo rukom do maksimalne dubine. odnele veliki deo stanovništva Evrope. Svi pravi lekari. na primer. koje su harale po Evropi u Srednjem veku. To će vam omogućiti da svu šljaku (nečistoće) prikupite oko organa za izlučivanje i da ih uspešno izbacite. pokušavajući da prodremo dublje. kako je pokazala praksa. potvrđeno najnovijim istraživanjima iz različitih oblasti nauke.banje i postovi. Zapamtite . pritiskamo svaki deo stomaka.. kao vibracionim čekićem. tako i danas. Ukoliko nema bola. kao i mnoge druge terapije povezane s izobličenjima spoljašnjih manifestacija života. kako pokazuje iskustvo. da su mnogi uzroci neuspeha čišćenja fizičkog tela klistiranjem. Dopunski uradite pritis­ kanje stomaka rukama (slika 3).

Slika 3 . Gajmorovi (maksilarni) sinusi. jetra i žučna kesa. zglobovi i drugo. uz odmaranje organizma posle svakog čišćenja. To je dobra priprema pre čišćenja organa trbušne duplje. ne primenjujte ga. vezivno tkivo organizma. Pri daljem pritiskanju i gnječenju. a druga ruka pomaže da se pojača pritisak. Z a j e d n o pritiskanje s vibracijama potrebno je oko pola minuta. * Čišćenje organizma je prirodan proces. U slučaju potrebe čiste se {drugostepene terapije čišćenja): pluća. Ukoliko se za vreme pritiskanja pojave bolovi to svedoči o tome.) Dalje premeštamo ruke prema dvanacstopalačnom erevu. koja je mirno ležala na nekom usamljenom mestu. U suprotnom slučaju rizikujete da po ćelom organizmu rasprostranite šljaku (nečistoće). tankom crevu i ponavljamo sve radnje. *• Ukoliko ne shvatate mehanizam nekog čišćenja. daje zastojni. Moguća su samo ograničenja u primeni jednih ili drugih sredstava i metoda 33 . Za čitav stomak potrebno je oko 5-7 minuta. posebno ideomotornog. prilikom čišćenja. orga­ nizam čisti njegova životna snaga. Ne dopustite njeno ponovno upijanje i samotrovanje. * Pravilno izbacujte šljaku iz organizma. ot­ vara se veliki broj krvnih sudova. Na taj način pritiskamo ceo stomak. bez žurbe. po etapama. * Redosled čišćenja fizičkog tela je sledeći (glavne tera­ pije čišćenja): debelo crevo (preporučuje se vršiti zajedno sa čišćenjem organizma od parazita). duboku masažu unutrašnjih organa. a za obnavljanje njenog potencijala posle svakog čišćenja potreban je odmor. smanjuje zastoj i pojavu portne hipertenzije.poodmaklom stadijumu. s određenim ciljem. bubrezi. U tom slučaju. Pritiskanje stomaka se posebno prepo­ ručuje neposredno pre čišćenja debelog creva i jetre. Pritiskanjem stomaka vršimo posebnu. Znajte. napad portne hipertenzije se ublažava i bol prestaje. To poboljšava snabdevanje krvlju trbušne duplje. usled povišenog pritiska koji nastaje u trbušnoj duplji. opterećenje organizma je minimalno i prirodno.Pritiskanje stomaka rukama (Prsti jedne ruke pritiskaju stomak. pa zato za nje­ ga ne postoje nikakve kontraindikacije. da se u prvom redu očiste organi za izlučivanje. * Čišćenje ne srne da izazove preopterećenje sistema za lučenje u organizmu i da nadmašuje potencijal njegovih životnih mogućnosti. želucu. * Čišćenje organizma od šljake treba vršiti navedenim redosledom. bronhije. patološki proces portne hipertenzije u 32 * Kedosled izbacivanja šljake iz organizma treba da bude takav.

klistir. koje ga pune. jedan do četiri puta godišnje čistite svoj organizam pomoću terapija opisanih u ovoj knjizi ili pomoću univerzalnog sredstva za čišćenje-obnavljanje or­ ganizma . Zato onaj. sa lozom dužine čoveka. tibetskim i egipatskim lekarima je bilo poznato da se debelo crevo mora održavati u idealnom stanju. da voda prodre u sva vaša creva. tada će obrnuto doći do brzog zagađenja organizma. Ukoliko se to ne uradi.. Obesite tikvu na granu drveta.čišćenja." Isus Hrist preporučuje i sredstvo za čišćenje debelog cre­ va . Zatim ispustite vodu iz svog tela. © Podstaći normalizaciju mikroflore u debelom crevu. očistite tikvu iznutra i napunite je rečnom vodom. spolja ukrašenu blještavim slikama. pravilna ishrana. suncu.. I vi ćete. takođe. Uzmite veliku tikvu. Prema tome. nečisto i smrdljivo. ukoliko čovek želi da bude zdrav. * Profilaktički. a iznutra ostaje nečist. da se sa njom izbaci sve. Savremena medicina potrudila se da odgovori i na druga pitanja i da protumači anatomiju ovog naizgled običnog.. a unu­ tra napunjenu odvratnom pakošću." Koliko jednostavnosti i istine ima u ovim recima i savetima.gladovanja. Dalje ozdravljenje organizma treba da se odvija na račun zdravog načina života. Mo­ lite Anđela Vode da oslobodi vaše telo od svih nečistoća i bolesti.. „. jogistima. shvatiti koliko je u vama postojalo grehova i mučilo vas nebrojenim bolestima. Bez njihovog uključivanja efekat čišćenja je kratkotra­ jan. liči na grobnicu. ne stvarajte iluzije da samo klistiranjem možete uspostaviti rad debelog creva. To pitanje treba da rešava u svakom konkretnom slučaju sam čovek.. 0 Podstaći normalizaciju peristaltike zidova debelog creva. Čišćenje debelog creva može stvoriti povoljne uslove za njegovo potpuno obnavljanje./evanđelje mira (sveta) Isusa Hrista iz I veka naše ere Hristov učenik Jovan zapisao j e : Unutrašnja nečistoća je još strasnija od spoljašnje. sa svim posledicama koje iz toga proistiću. Pod pojmom zdravog načina života podrazumeva se: pravilno mišljenje. Sta treba da postignemo čišćenjem debelog creva? ČIŠĆENJE DEBELOG CREVA Samo mali broj ljudi zna kakvu ulogu ima debelo crevo za održavanje vitalnosti i zdravlja našeg organizma. a tako važnog organa čovečjeg organizma. I sopstvenim očima ćete videti i svojim nosom osetiti sve gadosti i nečistoće koje skrnave Hram vašeg tela.. koji se čisti samo spolja. dovoljno fizičke aktivnosti.. Sve ostalo rešava se pravil­ nom ishranom i drugim faktorima zdravog načina života. kleknite ispred Anđela Vode i strpite se. U manuskriptu . O Uspostaviti čistoću u debelom crevu i normalizovati pH sredinu (slabo kiselu u radnom stanju i umereno alkalnu pri praznom) debelog creva.. zagrejanom na 34 35 . * Očistivši organizam uradili smo veliko i korisno delo. Drevnim mudracima.

pravo crevo (rektum). 8 . Slika 4.slepo crevo (cecum). Ona se sas­ toji iz dva sloja: unutrašnji cirkularni (kružni) i spoljašnji uzdužni. 3 . Debljina zidova creva na svim delovima nije ista. 10 . Kod slepog creva i uzlaznog dela dostiže 7-8 centimetara. 5 . 6 .uzlazni deo creva (colon ascendens).leva krivina creva. 5 . tu se nalazi i mišićna opna.žučna kesa. Prečnik raznih delova debelog creva nije isti. 9 . 2 . 2 . 6 .Razmeštaj debelog creva u trbušnoj duplji: 1 .sigma (colon sigmoideum).Delovi debelog creva: 1 . Dužina debelog creva kod čoveka u prošeku iznosi oko 2 metra. 4 . a u sigmi .Anatomija debelog creva Debelo crevo je završni deo probavnog trakta čovečjeg organizma. U debelom crevu se izdvajaju dva glavna dela: debelo i pravo crevo (slika 4). U des­ noj polovini ona iznosi samo 1-2 milimetra. 3 . Iznutra je crevo prekriveno sluznom opnom.jetra. Pored ostalog. Njegovim početkom smatra se slepo crevo.bubrezi. 36 Slika 5 . kroz koje prolaze krvni i limfni sudovi. Zahvaljujući tim slojevima mišića meša se i preno­ si sadržaj creva prema izlazu.tanko crevo. Debelo crevo se završava otvorom anusa.želudac. 37 .crvuljak (appendix).pankreas (gušterača). Zid creva sastavljen je iz četiri sloja.poprečno crevo (colon transverzum). Ispod sluzokože je sloj masnog vlaknastog vezivnog tki­ va (podsluznica).mokraćna bešika.silazni deo creva (colon descendens)\ 7 .desna krivina creva. a kod sigme svega 3—4 centimetra. Serozna opna prekriva debelo crevo spolja. 4 . na čijem kraju uzlaznim delom tanko crevo ulazi u debelo crevo.5 milimetara. Ona stvara i luči sluz. koja štiti zid creva i potpomaže cirkulaciju sadržaja creva.

glu­ koza i vitamini. Na taj način iz tankog creva u debelo crevo svakodnevno prolazi oko 2 000 grama kašaste hrane (himusa). Ali. Upalni procesi u tim organima mogu se prenositi na debelo crevo i obratno. testenine od fino mlevenog brašna.. ili je u njihovoj neposrednoj blizini..talog". smanjenje ili gubitak apetita. Od toga posle resorpcije (upijanja) ostaje 200-300 grama ekskrementa (izmeta). Upijajuća funkcija U debelom crevu dominantni su procesi resorpcije. sirom. jajima. a kod žena . 39 . Kako u prvom. Hrana koja sadrži dosta škroba i kuvana hrana.tipični su simptomi zatvora. većina ljudi pati od skrivenog oblika zatvora Nepravilna ishrana je prvi i osnovni razlog za nastanak ove neprijatne pojave. kroz debelo crevo .crevna autointoksikacija".2 metra. mračne misli.. čak i pri regularnoj stolici. gotovo skamenjena masa. F u n k c i j e debelog creva Debelo crevo ima raznovrsne funkcije. Jezik prekriven skramom. pomešana sa hranom. Evakuativna funkcija U debelom crevu se nagomilavaju i zadržavaju ekskrementne mase do njihovog izbacivanja. pospanost. prema njihovoj važnosti i značaju. aminokiseline. Rezultat toga je da po nekoliko dana nema defekacije. ta pojava se svrstava u zatvor. lako se ekskrementne mase sporo kreću kroz debelo crevo (sadržaj creva prolazi kroz tanko crevo .iza materice i iza zadnjeg zida vagine (rodnice).Na slici 5 jasno se vidi da se debelo crevo nalazi u trbušnoj duplji i da se dodiruje sa svim trbušnim organima. Kod muškaraca debelo crevo je smešteno iznad i iza mokraćne bešike. Tu se resorbuje do 9 5 % vode. razdražljivost. tako i u drugom slučaju. semenog mehura. za 12-18 sati) one se nigde ne smeju zadržavali. prolaskom kroz debelo crevo ostavlja na zidovima creva sloj ekskrementa . Skupljajući se u naborima . prisilna i nedovoljna stolica . ali ćemo izdvo­ jiti i razmotriti samo osnovne. skorela. nadimanje stomaka. Loša navika da se glad utoli sendvičem i čajem ili kafom dovodi do toga da se u crevima stvara malo ekskrementne mase koja ne iza­ ziva refleks na stolicu.dehidraciji (tu se upija do 9 5 % vode) stvara se sasušena. koje proizvode bakterije crevne šupljine. Pre nego se osvrnemo na ostale funkcije debelog creva razmotrićemo slučaj zastoja evakuativne funkcije. Toksični produkti tih procesa zajedno sa vodom dospevaju u krvotok i uzrokuju pojavu poznatu pod nazivom . koja sadrži belančevine (me­ som. Jedan od najčešćih u/roka zatvora je uzimanje visokokalorične hrane male zapremine. mlekom). mučnina u donjem delu stomaka. apatija.dužine 5 metara. obilno dodavanje masti i šećera). To je očigledan slučaj zatvora. od tog „taloga" pri nedostatku vode .džepovima (divertikulama) debelog creva. nesvestica. lišena vitamina i mineralnih elemenata (krompir. u debelom crevu se odvijaju procesi truljenja i vrenja. za 4-5 sati. Ukoliko 38 u toku 24-32 sata ne dođe do pražnjenja creva (stolice). disanje sa zadahom iz usta. elektroliti. iznenadna glavobolja. bolovi i krčanje u stomaku. prostate. kobasicama.

iz straha da mu to neće dozvoliti. vrlo često i okamenjen. postepeno. dok vas bolest ne pritera uza zid. znači d a j e vaša sluzokoža prestala kvalitetno da obavlja svoju funkciju. štiteći svoje navike u ishrani. mlad kravlji sir sa šećerom. Neki hirurzi izjavljuju da do 70 procenata creva. pite sa mesom. kao i fekalije." Organizam se truje polako. da će skrenuti pažnju drugih učenika na sebe ili iz drugih razloga. suzdržavajući se. Unutrašnji zidovi creva su pokriveni ma­ terijalom koji je tu davno dospeo. a nužda i dalje daje svoje simptome. Da biste proverili stanje svojih organa poslužite se sleđećom jednostavnom metodom. nedovoljno aktivan način života.Kada na nekoliko minuta pre odmora učenik oseća potre­ bu za nuždom ali.. Ovog puta. kao i aditivi u hrani zagađuju i deformišu debelo crevo. nervi i mišići zidova debelog creva toliko se paralizuju da prestaju da reaguju na normalni refleks. pogotovo ujutro. Naravno! Snaga i danak navikama. 0 normalnom funkcionisanju tih organa ne može biti reči. Usled toga kroz taj tanki zidić u trbušnu duplju lako prodiru toksini i gnojni izlivi.Izražena autointoksikacija može se razvijati pri posto­ janju tri uslova: prvi. dete ne odlučuje da zamoli da izađe u toalet već trpi. sadrži strani materijal. mokraća bude tamna. . pri­ tiska i stešnjava druge organe trbušne duplje. trujući najbliže organe: jetru. To traje sve dotle. Nužda se stišava ili čak potpuno nestaje. zatvor i zadrška ekskrementnih masa. od kojih pati čovečanstvo. gliste. koju. Ti organi iz­ gledaju kao da su zagnjureni u vreću punu ekskrementa. Nepravilna dijeta i nedozvoljene hemijske supstance. izda menicu. kojem je potrebno potpuno čišćenje. ne odlučuje da zamoli nastavnika da ide u toalet. stvrd­ nute kao kamen. isto tako kroz zidove lako prodiru i toksini. svoje voljene peljmene. avaj. Zidovi creva podsećaju na svod peći. cirkulišući po ćelom organizmu. bojeći se primedbi. nervno-emocionalna preopterećenja i česti stresovi. peristaltika creva ne postoji. sirnice. ishrana raiinisanom. Ono se rasteže. misleći da će imati vremena posle igre da ode u toalet. koje su oni isekli. Ukoliko se takva zadrška često ponavlja ona 41 . Sledeći važan podatak jeste da su zidovi debelog creva najčešće debljine 1-2 milimetra. Takode. drugi. bubrege. Zvoni za odmor. mlečne kaše. pretežno masnom hranom sa malo povrća. na trovanje se privikava od detinjstva. Uzmite 1—3 supene kašike sveže isceđenog soka od cvekle. Zbog trovanja zidova debelog creva. Doktor Lamur izjavljuje: „Možemo sa potpunom sigurnošću reći d a j e glavni uzrok kod 9 0 % teških obolje40 nja. antiperistaltički pokret creva vraća sadržinu creva i ona se gomila. prema recima doktora Amosova. Dolazi vreme da se vrati u učionicu. ali dete to opet trpi. Evo tipičnog primera kojeg sam uzeo iz knjige Mantovanija Romola Umetnost samoizlečenja prirodnim sredstvima. kao i njegovog rastezanja ekskrementom. deformiše. od detinjstva razvija se atonija (mlitavost) debelog creva. Otuda nema ni potrebe za defekacijom za duži period. polne organe itd. Ukoliko vam posle toga. Dete se sa zanosom igra i nužda ponovo daje znake o sebi. niko ne može da isplati. Ukoliko sok od cvekle boji mokraću. zeleni i voća i treći. Obično se u četrdesetim godinama našeg života debelo crevo ispuni ekskrementom. koje treba da se izbacuju iz organizma. Zatvore podstiče ignorisanje potrebe za defekacijom j o š iz detinjstva. pri mokrenju. kada vam lekar.

aminokiseline. Od 100 žena koje se lece 95 boluje od zatvora. enzime. takode podstiče zatvor. a veoma detaljno je opisano u posebnoj knjizi Sve o zatvorima . Iz krvi u šupljinu creva mogu se lučiti soli. mikroflora je bitan dodatak u našoj ishrani. crevni bacili sintetizuju 9 različitih vitamina: B I . suhomesnatih proizvoda i jela sa sirćetom. Izlučujuća funkcija Debelo crevo ima sposobnost da u uzani otvor (lu­ men) creva izlučuje manju količinu fermenata (sokova) za varenje hrane. a osećaj nužde slabi. Na primer. Naučnici tvrde da u jednom gramu ekskrementa ima u prošeku 30-40 milijardi bakterija i drugih mikroorganizama. čovek sa fekalijama izlučuje dnevno oko 17 triliona mikroba! Nameće se logično pitanje. lošiji uspeh u školi itd. neodgovarajući toalet. pantotensku. česta službena putovanja tipični su uzroci usled kojih se ja­ vlja zatvor.. fermentativno dejstvo. činije stabilnom i manje zavisnom od okoline. stanje hemoroida pogoršava se uvek posle uzimanja haringi. 42 43 . zašto ih ima toliko mnogo? Da li je pravilna funkcija debelog creva moguća bez njih? Sledi zaključak da normalna mikroflora debelog creva ne samo učestvuje u završnom delu procesa varenja hrane. koje ponekad nadražuju sluzokožu i podstiču razvoj bolesti vezanih za sluzokožu. To se posebno odnosi na žene. Isto razdražujuće dejstvo na sluzokožu debelog creva imaju slana i ljuta hrana. posebno u drugoj polovini. O uzrocima zatvora i zagađivanja debelog creva ekskrementom biće više objašnjeno u opisu ostalih funkcija de­ belog creva. Upravo ti i drugi mikrobi imaju. biotin. B6. kao i fermenti za varenje hrane. Drugim recima. bez obzira na loše varenje. koje su nastale jer tokom 4-5 dana uzas­ topce nije išlo u toalet. B12 i vitamin K. Uloga mikroflore u debelom crevu Pre nego što proučimo ulogu mikroflore u debelom cre­ va treba znati koji mikroorganizmi „caruju" u ovom delu našeg tela. U debelom crevu živi više od 400-500 različitih vrsta mikroorganizama (pretežno bakterija). Produkti životne aktivnosti mikroba imaju regulaciono dejstvo na vegetativ­ ni nervni sistem. a stimulišu i naš imunološki sistem. već iz vlakana hrane proizvodi mnogobrojne važne vitamine. sintetišu acetilholin. ostale tegobe (bolove) u glavi. Dete čak i ne primećuje. alkohol i druge materije. takođe. koji odgovaraju za tu funkciju. Prema podacima Koande. jer razlazu hranljive materije na isti način." U zrelom dobu: jutarnja žurba. Refleksi ne daju potrebnu iritaciju.opstipacijama. nikotinsku i folnu kiselinu. Po pravilu. hormone i druge hranljive materije. Trudnoća. podstiču unošenje gvozda u organizam. B2. U uslovima normalnog funkcionisanja creva bakterije i mikroorganizmi su sposobni da spreče razvoj i unište najrazličitije patogene mikroorganizme.ubrzo izaziva smanjenje aktivnosti i osetljivosti nerava.

prema mom mišljenju.9 999 javljaju kao rezultat trovanja vlastitim ekskrementnim masama. Pri truljenju belančevina u debelom crevu stvara se metan. U knjizi tečenje raka on kaže da se od 10 000 slučajeva raka . Sta povodom toga kaže Arakeljan S.u našoj terminologiji malig­ nim tumorom. tj.. koja napa­ da zglobove. glavni uzrok većine kardio-vaskularnih oboljenja. deo hrane truli.Kada se čovek najede i pri tome organizam ne prihvati sve namirnice.. tj. Pokazalo se daje doktor Gerzon bio u pravu kada je rekao d a j e rak . koji uništava vitamine grupe B. životinja i ptica do 44 danas nije poznat. Deponovani delovi produkata hrane.osveta prirode za nepravilno pojedenu hranu. klija seme koje se usisava u krv. teoretičar i praktičar. Plesan. je stvaranje crnih naslaga na zubima. Dalje se stvara depo u kome se odlažu prerađene namirnice. tj. Godine 1982. 1 . nazivaju se „crnim r a k o m " . koji se bavi pitanjima podmlađivanja organizma („Građevinske novine".Za normalu životnu aktivnost mikroorganizama potrebne su određene okolnosti . protiv kojeg nema zaštite.januar 1985): „U Matenadarani .. gde se kao uzrok tumora navodi plesan. koja se stvara pri truljenju produkata hrane. sprečavaju nekontrolisani rast tkiva.. u vidu prerađevina. Mhitara Geracija. ustanovljeno je da hranjenje ptica svežim. Spoljašnji simptom stvaranja plesni u organizmu i de­ generacije sluznice debelog creva." Prema tome. U plesni. uslovi u debelom crevu su daleko od potrebnih. Crevni bacili stvaraju vitamine grupe B. d a j e u Letonskoj akademiji nauka otkrivena šema narušavanja antikancerogene zaštite.skleroza. proces se odugovlači. spore stvaraju produkt životne aktivnosti u vidu belih materija sličnih vosku.beli rak". kao i avitaminoze A. i truleće mase creva izazivaju regeneraciju plesni. To mogu biti delovi krvnih sudova. Kada očistite debelo crevo i jetru uverićete se u istinitost navedenog jer ćete ugledati plesan koja je iz vas izašla u vidu crnih komadića. a ta sredina omogućava razvoj patogene mikrollore. Ekskrementne mase svojim trulenjem stvaraju alkalnu sredinu. u listu „Pravda" objavljeno je kratko saopštenje o tome. a savremeni lekari . kao na primer. koji imaju ulogu tehničkog nadzora. raznosi po telu i počinje da niče na najpogodnijim. ovde je prikazan lanac patologije . artritis i rak. Kod većine ljudi. imaju antikancerogeni efekat. pojačavaju imunitet.malo kisela sredina i hranljiva vlakna. a samo jedan slučaj usled stvarno ireverzi­ bilnih (nepovratnih) promena organizma degenerativnog karaktera.postoje dela srednjovekovnih lekara.čuvenom svetskom muzeju drevnojermenskih rukopisa . koji se normalno hrane. koji imaju svoj zametak u debelom crevu. po­ goduje razvoju ozbiljne patologije u organizmu. Prolazi vreme. koja se razvija. . Međutim.skleroza. Pri uspostavljanju poretka u debelom crevu i dovoljnom snabdevanju orga- 45 . Uzrok raka kod čoveka. A. „prosti rak" — u našoj terminologiji artritis. Klijajući. magistar bioloških nauka. nisu naslage holesterola (njega je mnogo manje nego što se misli). oslabljenim mestima u organizmu. već plesni. To su jermenski lekari nazvali . ." Ovim problemom bavili su se i srednjovekovni jermenski lekari. U vezi s tim. plesnjivim krompirom naglo povećava broj obolelih ptica..

• Očistiti debelo crevo i normalizovati slabo kiselu pH sredinu debelog creva. Disbakterioza (poremećaj mikrobne flore) nastaje od ku­ vane i rafinisane hrane lišene hranljivih vlakana. ČIŠĆENJE I USPOSTAVLJANJE FUNKCIJE DEBELOG CREVA Pre opisa rehabilitacije debelog creva sumiraćemo saznanja o tome šta treba učiniti da jedan od najvažnijih delova našeg organizma besprekorno funkcioniše. kravlje mleko. nedostatkom neophodne prirodne hrane. To omogućava da se likvidira glavno žarište zagađenosti organizma . od čije efikasnosti zavisi uspeh procesa čišćenja. može se suditi po teškom. neprijatnom zadahu. treba izvršiti pripreme koje se sastoje u smekšavanju organizma. tri ili više puta (prema G. kolači i torte.reguliše toplotne i energetske funkcije debelog creva. beli šećer. nepravilnog uzimanja tečnosti i veštačkih napitaka. remeti i uništava našu mikro­ floru. stvaranjem . kakao. Ne uzimati hranu dva. To su sve vrste mesa. avitaminozom vitamina A. • Uspostaviti mikrofloru debelog creva.normalizuje i povećava snagu imunog sistema orga­ nizma.da se rastereti sistem za čišćenje. ispiraju usta.. • Uspostaviti peristaltiku i očistiti zidove debelog creva. a uzrok treba tražiti na drugoj strani. koje sintetišu mikrobi: . što će omogućili debelom crevu da potpuno izvršava svoje funkcije. svesnim uzdržavanjem od potrebe za nuždom (stolicom). Mnogi se trude da odstrane taj zadah tako što redovno peru i čiste zube. jer: .normalizuje creva. korišćenjem purgativa itd. Ovaj proces narušava se i rastezanjem zidova creva ekskrementom. kuvane i rafinirane hrane. slatkiši. Očistite debelo crevo i zadah će nestati sam od sebe. to se odnosi na bilo koji način čišćenja. . . O tome da se u debelom crevu odvija proces truljenja i druge nenormalne pojave stvaranjem štetnih gasova. jaja. zadah ostaje kakav je bio i zato treba znati da je neprijatni zadah samo posledica. koji pri disanju izlazi iz usta. Upotreba lekova. koja omogućava 47 46 . beli hleb.poboljšava ishranu na račun dopunskih hranljivih ma­ terija i vitamina. S.ni/ma vitaminom A ili karotinom.taloga" usied ishrane toksičnim produktima. te naslage nestaćc same od sebe. Suština smekšavanja jeste u: prethodnoj pripremi. čokolada. Creva se zagađuju od nepravilne kombinacije hranljivih namirnica. naročito antibiotika. Izbegavati hranu koja izaziva zatvor i koja se jako stvrdnjava. To je prvi i najvažniji postupak. koje se ispoljavaju kroz proces normalizacije zagrevanja celog organizma i povećanjem snage bioplazmenog dela organizma. Priprema organizma za čišćenje Pre nego što se započne čišćenje. što naš organizam čini sposobnijim za život. Međutim. Satalovoj čak i 10 puta) nego stoje dozvoljeno. koriste dezodorans itd.

ma gde da su nataloženi.ženski polni organi. Organizam se može smekšavati na razne načine.krv. 1 0 . Međutim. a zatim tuširanje top­ lom vodom. Glavno što treba osetiti posle terapije smekšavanja jeste opušteno i zagrejano telo. Sve zavisi od ste­ pena zagađenosti organizma.da se nečistoće i toksini.G a j m o r o v i (maksilarni) sinusi: 1 4 . gojaznim . 1 1 . 9 . Smekšavanje organizma podstiče se uzimanjem 20 grama topljenog maslaca ujutro na gladan stomak. svako lečenje treba početi sa rendgenskim snimkom de­ belog creva i njegovim čišćenjem. 8 . 4 . Prema učenju prirodnjaka. 6 .s l u š n i kanal: 1 3 . 48 Čišćenje pomoću klistira Pošto ste sa 3-5 terapija smekšali organizam.s u z n i kanal. a svima ostalim vlažna sauna. Dehidriranim suvonjavim ljudima više odgovara topla kupka u kadi. Terapija unošenja bilo kakve tečnosti kroz analni otvor u debelo crevo naziva se klistirom (od grčke reči klysma. treba imati u \ idu da to ne odgovara ugojenim osobama sa masnom kožom i viškom sluzi u or­ ganizmu. najdostupniji i najefikasniji način čišćenje debelog creva su klistiri.u s n a d u p l j a i jezik. pojačava cirkulaciju i izbacuje nečistoće kroz kožu. Treba ih primenjivati jednom dnevno ili svakog drugog dana. Slika 6-Sistem čišćenja organizma i debelog creva: 1 .č e o n i sinusi. 1 2 . prema mogućnostima i in­ dividualnoj izdržljivosti toplote. zagrejati i nahraniti or­ ganizam vlagom.vlažna sauna.masno tkivo. Njima se preporučuje lagano trčanje. Zadatak same terapije čišćenja jeste samo da izbaci napolje to što je pridošlo i nakupilo se u organima za izlučivanje. 3 .suva sauna. u za­ visnosti od toga šta čoveku najviše odgovara. 49 . koje zagreva ceo organizam. suvu saunu ili tuširanjem toplom vodom.koža. pokrenu i dovedu do organa za izlučivanje. 7 . a u nekim slučajevima i više. Takvih terapija treba uraditi od 3 do 5. 5 . mladima . Starci­ ma prija topla kupka. Trajanje jedne takve terapije je od 5 do 25 minuta sa obaveznim kratkim (10-20 sekundi) prohladnim ili hladnim tuširanjem na kraju. Najprostiji.pluća. kao i blaga masaža uljem celog tela ujutro.veziv­ no tkivo.debelo crevo. To se postiže odlaskom u vlažnu saunu. 2 .bubrezi.jetra. možete preći na čišćenje debelog creva. što znači ispiranje). Glavni za­ datak smekšavanja jeste: opustiti.

oboljenja prostate. Zatamnjena mcsta na slici su taloži. koja mehanički ispira sadržaj debelog creva.oboljenja mokraćne bešike. Primenu klistira ljudi su naučili od ptica. Autor je isprobao veliki broj različitih klistira (po sastavu. Kao os­ nova uzima se voda. klistiri pomažu da se čovečji organizam oslobodi od 8 0 % bolesti.debelo crevo je priljubljeno uz jetru. Ukoliko nemate navedenih sokova. proterivanje.zdravo debelo crevo. O Da zidovi debelog creva ne bi upijali vodu u nju se dodaje 2 0 . Postoji priča o tome.). 4 .3 0 grama kuhinjske soli na 2 litra vode. b . jabukovo sirce. da bi se sprečili procesi vrenja i trulenja u crevima. Obično se uzimaju 2 supene kašike soka na 2 litra vode. 5 . Da bismo potpuno shvatili postupak klistiranja neo­ phodno je da razmotrimo sve detalje klistiranja. koja je pojela mnogo ribe i stomak joj je bio toliko pun. 3 . 2 .oboljenja jetre . da nije mogla da uzleti. I tada je ona kljunom zahvatila morske vode i ubacila je u analni otvor. periodičnosti). Na osnovu tog eksperimenta oformio je lični pristup tom problemu. 6 .oboljenja želuca. U tom slučaju ona pomalo crpi tečnost iz zidova debelog creva u lumen. ishranu i drugi. ispi­ ranje. s Slika 7 — Izgled zdravog i bolesnog debelog creva: a . cime podstiče bolje čišćenje njegovih zidova. 1 . lečenje. © Unutrašnja sredina u crevima. Od tada su ljudi počeli da se klistiraju i da pišu o tome. što je pojela. kako je Bagrat saznao o koristi klistira od morske ptice.v e . Stoga se prema toj terapiji treba odnositi potpuno ozbiljno. izašlo je napolje. ali to nije dovoljno za ekskrement koji se nataložio na zidovima creva. Radi njene normalizacije preporučuje se u vodu dodati kiseli sok od citrusa (limuna itd.oboljenja pankreasa (gušterače).stvaranje taloga u debe­ lom crevu i oboljenja. voća ili jagoda. Klistiri mogu imati različite namene: za čišćenje. treba da bude blago kisela. kako smatra većina au­ tora čišćenja. neki speci­ jalisti preporučuju da se primenjuje limunska kiselina. ali u tom slučaju postoji rizik da sebi nanesete štetu predoziranjem ili lošim kvalitetom namirnice. ona se osetila lakšom i uzletela je.oboljenja bubrega. a praksa je pokazala d a j e takav pristup najefikasniji od svih poznatih. Čžudši. dozi. izazvala proliv i 50 Nekoliko reči o vodenom rastvoru koji se primenjuje za čišćenje debelog creva. Prema drevnim medicinskim izvorima-Ajurvedi. 51 . Mogu se čak upotrebljavati i konzervi­ rani sokovi.

pri smanjenoj kiselosti .75-100 mililitara. Šta onda činiti? Zaključak se nameće sam: . zagrejati (do telesne temperature) i uneti u analni otvor. a pri normalnoj . Kadi poboljšanja dezinfekcionih svojstava u tu smesu može se dodati voda od belog luka. povećati dozu kiselih sokova od 75 do 150 milili­ tara na 2 litra vode. rusa je dobro suši. U vezi s tim E. U tom slučaju komponente za zakiseljavanje i alkalisanje vode nisu potrebne. sok od agruma 50-75 grama) sa „alkalnim" (2 litra vode. Uzeti 1-3 režnja belog luka. Te materije delimično normalizuju kiselu sredinu u debelom crevu.. obrnuto. Izliti u glavnu smesu za klistiranje i unositi u debelo crevo. u nju dodati 2 supene kašike sode bikarbona. Sve ovo možete uraditi sš "mrtvom" i „živom" vodom.treba tražiti materiju koja će moći da otkida . E. Smatra se. Neki čak preporučuju slab rastvor hipermangana ili dru­ ge antiseptike i trave (kamilica. isitniti i preliti čašom ključale vode. soda bikarbona 15-20 grama). a parni . koji se primenjuje makar jednom nedeljno. Ukoliko se rade uveče.„alkalni".. O Klistire je najbolje raditi ujutro od 5 do 7 sati. kuhinjska so . Kao tečnost za klistire može se upotrebljavati surutka od mleka. Na primer. Smatram dustajati i da morate noću aje to veoma praktična preporuka. Ostaviti da odsto­ ji pola sata u zatvorenoj posudi.soda bikarbona N a 2 C O } . rusa -Chelidonium ma/us i slične). Ukoliko je sredina jako pomerena prema alkalnoj strani. 52 53 . povećana (pri povišenoj kiselosti želudačnog soka). tada se primenjuju tečnosti temperature od 37-42° C.50-75 mililitara. tada se primenjuju klistiri sa temperaturom tečnosti od 12 do 20° C. Šćadilov preporučuje da se pri normalnoj kiselosti želudačnog soka naizmenično primenjuju . Ukoliko se debelo crevo nalazi u spazmu (grču). Ukoliko postoji atonija (mlitavost) debelog creva. da se deo tečnosti može upiti u zidove creva i zatim izlaziti kroz bubrege. deluju na mikrofloru.znači Kod nekih ljudi unutrašnja sredina debelog creva može biti pomerena više na kiselu ili alkalnu (truležnu) stranu. podstiče čišćenje kože. da takav klistir odlično čisti. Šćađilov preporučuje da se postupa na sledeći način. tada se upotrebljava alkalizujuća kompo­ nenta . ne dirajući onu koja je potrebna: . © O temperaturi tečnosti za ispiranje.koseći" i potrebne i nepotrebne mikroorganizme i delimično iritiraju sluzokožu. Pripremanje vode od belog luka. Ukoliko je pak kiselost u debelom crevu.talog".. kuhinjska so . neparni k l i s t i r . .kiseli" klistiri (2 litra vode. sve dobro izmešati. Pri odsustvu kiselosti želudačnog soka upotrebljavati 100-150 mililitara limunovog ili drugog kiselog soka. To ići u toalet. Kiselu („mrtvu") i alkalnu („živu") vodu možete dobiti putem elektrolize u specijalnom uređaju sa različitom pH vrednošću. Na 2 litra vode uzeti 20-30 grama sode bikarbona.20-30 grama. tada ih treba raditi najkasnije 2-3 sata pre od­ laska na spavanje.„kiseli".sastojci treba da normalizuju pH unutrašnje sredine i da selektivno sprečavaju patogenu mikrofloru. Pripremiti 2 litra surutke. To se objašnjava time. U svim drugim slučajevima upotrebljava se topla voda od 25 do 37° C. Na primer. Klistir usavršen na taj način.20-30 grama.

. koji prema istraživanjima naučnika čine naš orga­ nizam neverovatno otpornim na sve vrste nepovoljnih uticaja. Rezultat takvog klistiranja je još brže normalizovanje pH sredine i mikroflore. koja ne samo da „usisava" vodu iz organizma. Takva idealna materija postoji u prirodi. Neka vas to ne zbun­ juje© Urin. Kod mnogih životinja. koje u sebi ne sadrže belančevine i koje su višestruko snažnije od hormona. posebno vlastiti. tj.nekima je on potreban više. posebno dece starosti do jedne godine. on na račun osmoze uvlači u lumen vodu iz zidova debelog creva i čak iz prostora oko njega. dok ne ostane 500 grama urina u 54 posudi. ekskrementa i sluzi iz trbušne duplje. objedinjeno je izbacivanje urina i ekskrementa. Da bi se to postiglo treba skupiti 2 litra urina. Ohladite je i pre klistiranja je podgrejte. on selektivno uništava svu patologiju u organizmu. To je njegovo . ali i peristaltike.ta materija ne srne da nadražuje sluzokožu creva. Pri tome ćete osetiti neobičnu sna­ gu i moć tog sastava. Zato ne postoji opas­ nost od predoziranja . • Koncentracija soli u takvom urinu može se povećati 600 puta! To je neobična sila. kolitis. Zašto tako deluje? To snažno dejstvo ukuvanog urina objašnjava se sledečim faktorima: • Voda postaje drugačija. paraproktitis. on otklanja nadraživanje i leci ga! U urinu organizam sam struktuira vodu. drugima manje. On je idealan prema svim parametrima. O Urin ne samo da ispira debelo crevo. To dovodi ne samo do . a proizvodi je sam organizam... ptica. ne dirajući to što je potrebno i korisno. tj. Zbog toga s t o j e urin produkt samog organizma. ukoliko ste se klistirali nekoliko puta. obnavljanje sluzokože creva.neorganske. Autor je višestruko poboljšao efekat te terapije. posle jednog ovakvog klistira možete pomisliti da uopšte ništa niste radili. polipoza.veličanstvo" vlastiti urin (mokraća). Ali i to nije sve: usled velike „usisavajuće" 55 . © Urin ima pH kiselu sredinu. • Usled termičke obrade u takvom urinu uništavaju se sve organske supstance. Naprotiv. nego zbog veće koncentracije soli u odnosu na koncentraciju u plazmi krvi (razlika može biti i do 150 puta!). Na taj način potpuno i bezo­ pasno uspostavlja se potrebna sredina i mikroflora debelog creva. već usled veoma jakog gorkog ukusa otkida polipe debelog creva sa mnoštvom druge patologije. Kao rezultat dobija se univerzalna supstanea koja se potpuno razlikuje od tečnih sredina našeg organizma. U njoj ostaju najpostojaniji tečni kristali „otporni na tempera­ turu". Ona poprima superstrukturu. Veoma snažno se stimulišu zidovi creva i peristaltika se ja­ vlja sam od sebe. već i do odvajanja taloga.otkiseljavanja". Urin sipati u emajliranu posudu i bez poklapanja posude kuvati do 1/4. u koncentraciji koja najviše odgovara našem organizmu. Posle 1-2 takva klistiranja iz organizma beže gliste i drugi živi mikroorganizmi. Osim toga. tako i urin zdravih ljudi. a hormoni. jer iz vas može izaći toliko . u njemu postoje vlas­ titi antiseptici.blaga" da o tome niste mogli ni da sanjate. na primer. vlastitog ili od ukućana. vitamini i belančevine su najbolji regeneratori sluzokože bilo kod dela organizma! Za klistiranje se može koristiti kako vlastiti urin. ne može naneti nikakvu štetu organizmu. Ukoliko ste se ra­ nije klistirali. ali se zato stvaraju nove . ali se pri tom ne gubi mikroflora koja je neophodna našem organizmu.. leće se hemoroidi. vitamina i drugog.

Na račun toga oslobađamo se patološke sluzi (od koje se može osloboditi samo du­ gotrajnim gladovanjem). Tehnika upotrebe Esmarhovog lončeta je sledeća: nalijte urin u termofor i termofor obesite na visinu do 1. koja se javlja kod takvog klistiranja. Pošto smo se upoznali sa ovim osobinama pristupimo opisu same terapije. Naglašavam da nije obavezno odmah početi čišćenje de­ belog creva sa urinom ukuvanim na pari do jedne četvrtine prvobitne zapremine. jednostavno zasolite vodu (na litar vode dodajte 2 supene kašike kuhinjske soli). Ukoliko se klistirate sa vlastitim uri­ nom (preporučujemo vam da počnete s njim). Pri tome dišite polako. gnojnog kolitisa. Ta reakcija ujednačava energi56 ju u organizmu i najjača je u delovima organizma gde je najizražajnija neujednačenost energije. izazivajući bolove. u drugom (ukuvan urin do j e d n e četvrtine prvobitne zapremine) . UPOZORENJE! Ukoliko se u debelom crevu nalaze patološke naslage ili je crevo napunjeno ekskrementom. ravno57 . ukuvani urin će u početku izazivati bol. na primer. Oslobađajući se te sluzi svi ti organi se obnavljaju. Mnogi ljudi su primenjivali ove klistire i uverili su se u njihovu delotvornost. Ubrzo će se formirati novo. uzmite litar urina. a ukoliko se klistirate sa urinom ukuvanim do jedne četvrtine prvobitne zapremine.obični irigator (gumenu krušku). kontrolišite ulivanje tečnosti u debelo crevo . na zidovima mokraćne bešike. zatim ga ukuvati do jedne polovine i na­ kon toga do jedne četvrtine.5 metra iznad poda. u polnim organima itd. Usled izo­ bilja energije vaš organizam se u početku može „prevrtati" i osećaćete se veoma loše. Bol ukazuje na to da se sve nepotreb­ no odvaja i da nastale rane zarastaju. zdravo tkivo i nećete više osećati bol. Zauzmite pozu sa osloncem na kolena i laktove (karlica mora biti iznad ramena). koja se nalazi ispred začepljenja. povlačeći za sobom sluz. Ukoliko se gadite urina. koji od nagomilavanja sluzi slabe i pucaju. Jačaju mišići u predelu prepona. počnite sa 100-150 grama i postepeno povećavajte količinu do 500 grama. ili klistir prethodno ura­ dite običnim urinom. sličan bolu kod opekotina. Zbog toga se klisliranje počinje sa malim dozama i postepeno se doza povećava dok se ne normalizuje stanje organizma. Smatra se da je to jedan od glavnih faktora stvaranja kile (hematoma). Podvežite gumenu cevčicu da ne bi isticala tečnost iz termofora (ukoliko postoji slavina. naročito nosna du­ plja. Predostrožnosti su neznatne.sposobnosti u debelo crevo dolazi tečnost iz cele trbušne duplje. u što se možete sami uveriti. pretvara u obični sapun i efekat čišćenja se gubi. U prvom slučaju (kada se koristi običan urin) primenjujte Fsmarhovo lonče. Da se to ne bi dogodilo. pankreasu (gušterači).blagovremeno pritežite cevčicu (crevo) prstima. Zatim ot­ pustite povez i postepeno puštajte tečnost u debelo crevo. heksaedarske prizme. uvucite cevčicu sa naglavkom u anus na dubinu 25-50 centimetara. Skinite naglavak sa cevčice (creva) i podmažite ga uljem ili vazelinom. tečnost pri brzom unošenju može da se izliva obratno ili da nadima tu malu šupljinu. koja je „zasela" u bubrezima. Na početku je bolje klistirati se običnim urinom. i ugrožava njihovu životnu aktivnost. Dalje se ne srne ukuvavati jer se struktura vode iz najbolje energetske. ali ih treba znati • Kod jako oštećene sluzokože debelog creva. Rasterećuju se svi sistemi za izlučivanje. Istrpite. zatvorite je). • Moguća je veoma jaka reakcija organizma na povišenu energiju.

Tako ćete dostići dozu od 500 grama.jednom nedeljno. u dane prolećne i jesenje ravnodnevice. Prednost urinskih klisti­ ra je u tome. Prema mom saznanju mirno odležite na leđima ili na desnom boku 5-15 minuta. kao i u januaru-februaru. Ako pitate koje je vreme pogodno i koliko treba da traje klistir.rasadnik budućih bolesti na njego­ vom začetku u šlepom crevu. Posle toga sa klistiranjem se može produžiti jednom u toku 1-2 nedelje.isturajući ga pri udisaju i uvlačeći ga pri izdisaju. limunovom kiselinom (kafena kašičica kiseline na 2 litra vode). Mnogo je bolje ako napravite stoj na ramenima („sarvangasanu") ili zabacite noge iza glave („plug"). ukoliko ne bude potrebe za velikom nuždom. lako i slobodno. Upravo ta tehnika omogućava da se podjednako i potpuno ispere celo debelo crevo. Posle toga možete da se podignete i prošetate. Sve ovo će vam omogućiti da izbegnete različite komplikacije i neprijatnosti. Ukoliko se pojave komplikacije. a zatim dozu smanjite.idite u toalet. Seme sprovođenja urinskih klistira su slecleće: Vlastitim svežim urinom (ili urinom mladog zdravog čoveka. za 30-40 sekundi može uliti dva litra tečnosti. Pri tom možete uvlačiti i stomak. U sledećem ciklusu kod vas će sve biti normal­ no. drevni lekari savetuju bilo koje vreme. Primera blagotvornog đejstva urinskih klistira ima mno­ go.6 % ( 2 .radite svakoga dana tokom nedelje. Ovaj ciklus ponovite 2-3 puta u toku godine. Dalje možete raditi jednom u toku 1-2 nedelje mikroklistir sa 100-150 grama urina. Ponovite ovaj ciklus na isti način kao i prethodni (vlastitim urinom) u istim ro­ kovima. Druge nedelje radite ih svaki drugi dan. a zatim. Ukoliko vam navedeni klistiri ne odgovaraju možete ko­ ristiti druge. s t o j e debelo crevo čistije. U početku su potrebe za nuždom učestalije i jače. manje efikasne klistire: sa kuhinjskom solju. Posle unošenja tečnosti u debelo crevo. jabukovim sirćetom u koncentraciji 4 . ispraćete i izlečiti samo deo debelog creva. Kada se očisti debelo crevo u njega se. četvrte . Usled ove radnje tečnost kroz silazni deo creva prodire u poprečno crevo. Tečnost iz poprečnog odeljka debelog creva dospeva u teško dostupni uzlazni odeljak i dalje u slepo crevo. U suprotnom. Ti klistiri posebno su efikasni za lečenje ženskih bolesti^. a najbolje je od zalaska sunca do prvog sumraka. Uradite 2—4 takva klistira. ležite na leda i podignite karlicu. j o š bolje dece) uradite klistir sa litrom urina . postupajući prema ! 59 58 . treće . ostavivši patologiju .3 supene kašike na 2 litra vode) i tako dalje. jer sve se zbiva pod njegovom kontrolom. ali duboko stomakom . U takvom položaju ostanite 30-60 sekundi.svaki četvrti dan i pete . Posle toga lagano ležite na leda i okrenite se na desni bok.m e m o . organizam zna kada ga treba ispustiti. ili. one su rede. Pridržavajte se tih nijansi jer su proverene u praksi. Terapiju je poželjno primenjivati posle pražnjenja de­ belog creva. Kada osetite potrebu za nuždom . Zato se ne uznemiravajte. a zatim svakog drugog dana smanjujte dozu za 100 grama. već uradite nekoliko klistira sa istom dozom. ne povećavajte dozu. što se oni sami zadržavaju u organizmu koliko je potrebno. Sa ukuvanim urinom ciklus izgleda ovako.svaki treći dan. Počnite sa 100 grama i svakog drugog dana povećavajte dozu još za 100 grama. dok ne dođete do prethodnih (početnih) 100 grama.

gubitak snage. koja je bila u mleku i dopunski se pojavila pri 60 njegovom kiseljenju u organizmu. Klistiri se rade na sledeći način: u 100 grama običnog mleka dodati 20 grama istopljenog maslaca.^ Druga smesa: osnova je kao kod prve smese (mleko i pre­ topljeni maslac). isušivanja i dehidracije organizma. pomoću špricaljke. pa ih zato treba obazrivo primenjivati. Sve te pojedinosti.doša Vata) su: prekomerno stvaranje gasova. Zbog toga se preporučuje gojaznim ljudima. posle 2-3 takva mikroklistira stolica postaje meka. a hladnoća toplotom. koje preporučuju Ajurveda i Čžud-ši. Treća smesa: osnova kao kod prve. iz ravnoteže je izašao životni princip vetra . Zato probajte. Ova smesa pomaže u slučajevima kao i prva. Ovo veoma dobro pomaže kod žučnih poremećaja. ali dopunski neutralise sluz u organizmu. pretopljeni maslac (20 grama) . kukovima. sa dodat­ kom pola ili jedne supene kašike jakog ekstrakta pelena ili pola kafene kašike soka od belog luka. Prema tome.protiv zatvora. birajte najbolje za sebe i lečite se. Takvi klistiri posebno pomažu zimi. Autor knjige ih je isprobao na sebi. namagnetisana voda. gubitak semena. Po pravilu. tj. Rezultat tera­ pije je da se supstanca. koja je u organizmu izazvala suvoću i hladnoću. a primenjivali su ih i drugi ljudi. 61 . uneti u anus. zatvori ili ovčji ekskrement. Navešću još neke interesantne i korisne vrste klistira. Suvoća i tvrdoća neutrališu se vlagom mleka i omekšavaju maslacem. delokrug za stvaralački pristup vlastitom zdravlju preko debelog creva. mršavljenje. suvog godišnjeg doba. perutajućom kožom. Posle unošenja smese odležati. bolovi u slabinama. Prva smesa: mleko (100 grama). Ti klistiri posebno se preporučuju osobama čiji je organizam sklon dehidraciji. zimogrožljivost. kao korena organizma je veo­ ma širok. To pojačava dejstvo prve smese. produžene menstruacije. kada je hladno i suvo vreme. naročito za vreme hladnog. svaka na svoj način deluju na organizam. odnosno aleve paprike. koje imaju lošu cirkulaciju (stalno hladne ruke i noge). ovčjeg ekskrementa. Kao zamena mleku ili njegovom razblaživaču . Možete isprobati nekoliko smesa za klistir i izabrati najpogodniju za sebe. primenjujte sledeće mikroklistire svakodnevno ili svakog drugog dana. organizam zadržava u sebi navedenu smesu određeni deo vremena. smekšavaju ga. smanjuju sluz ili žuč. upija i neutralise. Sve zagrejati da bi se maslac istopio i toplu smesu. sa dodatkom pola kafene kašike (5-10 grama) kuhinjske soli. sakrumu (krstima). suvoća i perutanje kože. laka i u vidu ko­ basice. da biste se postepeno oslobodili tih muka. Četvrta smesa: osnova kao kod prve smese. Ukoliko imate takve ili slične simptome. stvaranja gasova (normalizuje i mikrofloru).vodi (50 plus 50 grama) može se koristiti odvar od mesa (naročito ovčjeg) ili kostiju.uputstvu kao sa običnim urinom. Slični klistiri mogu se poboljšati ukoliko se koristi zagrejana do 38-40" C otoplje­ na (odmrznuta). Spoljni simptomi dehidracije i hlađenja organizma (prema Ajurvedi. Po pravilu. njima je uvek hladno. j o š se dodaje prstohvat đumbira ili bibera. Gojazni ljudi treba da imaju na umu da slični klistiri mogu povećati količinu sluzi u njihovom organizmu. Tu terapiju poželjno je primenjivati pri zalasku sunca. Slični simptomi javljaju se kod osoba nežne telesne grade sa suvom.

Savet. Ukoliko do pražnjenja ne dođe odmah ili u roku od 5 minuta. raditi vežbe i ići u toalet sve dok voda ne počne da izlazi čista kao što je bila pre unošenja u organizam. © Odmah uradite propisane vežbe. Ukoliko nema očekivanih rezultata. jer bez primese soli ona bi se apsorbovala posredstvom osmoze kroz sluzokožu i zatim izlučivala u vidu mokraće. ne izazivajući gađenje ili povraćanje. prema vašem mišljenju. Čim sifon bude zadejstvovan. Produžiti tako naizmenično: piti vodu. s t o j e mnogo manje od koncentracije soli u krvnoj plazmi. Dok radite vežbe voda će polako prolaziti kroz crevo. Ispi­ ranje. treba zadejstvovati evakuaciju ispiranjem (pola litra vode) pomoću gumene kruške. irigatora ili prema Jokeru. Voda. Kada budete zadovoljni rezultatom. da bi se sprečilo nadraživanje sluzokože anusa od soli. U toalet ćete ići j o š nekoliko puta. Postupak 0 Popijte čašu slane vode. © Popijte j o š jednu čašu i uradite seriju vežbi. koja ima formu ekskrementa. zatim se vratiti u toalet i svaki put će doći do evakuacije. u izuzetnim slučajevima nešto više. nastaviti sa vežbanjem.Pošto ste očistili debelo crevo. Obično do prve evakuacije dolazi skoro odmah. možete jedanput u 2-3 nedelje ili jedanput tromesečno primenjivati idealni metod za ispiranje celog trakta za probavu . Voda mora biti zasoljena. kao što pokazuje praksa. Posle prvog pražnjenja ponovo ispiti čašu vode. Posle prve porcije nečistoća. prostim tokom. ostalo se dešava automatski.Šank Prakšalanu. a za­ tim možete popiti 3 čaše obične vode (nezasoljene) i uraditi vežbe Vamana-Dhouti. ne pijući vodu. traje sat do sat i po. kroz celo crevo sve do izlaza iz njega. slede druge. Ako je voda suviše slana možete smanjiti koncentra­ ciju soli da bi voda postala prihvatljiva za vas. a zatim i tečne. To će isključiti sifon 63 Šank Prakšalana Šank Prakšalana ili Varisara . Priprema Zagrejati vodu do temperature tela. progutana kroz usta. mekše.označava „postupak školjke". prolazi kroz želudac. O Produžite sa naizmeničnim ispijanjem čaše vode i vežbama sve dok ne popijete svih 6 čaša vode. to jest čim krene prvi ekskrement. Posle toga treba ići u toalet. posoliti je prema proračunu 5-6 grama na litar vode (zaravnjena mala supena kašika na litar vode). Vežba traje dok ne počne da izlazi voda iste prozračnosti. Posle svake posete toaletu i upotrebe običnog toa­ letnog papira anus treba oprati toplom vodom. Pogodan momenat Najpogodniji momenat je ujutru na gladan stomak. koji se može lako sprečiti. to jest kada voda koja izlazi iz vas bude dovoljno čista. osušiti ga i namazati uljem. treba ponoviti vežbe. a zatim. prekinite terapiju. zato što voda prolazi kroz kanal za varenje hrane kao kroz praznu školjku. Neki osetljivi ljudi podložni su tom slabom nadraživanju. posle čega stavite dva prsta u usta da biste izazvali prinudno povraćanje. kao stoje ušla. U zavisnosti od zagađenosti creva biće vam potrebno od 10 do 14 čaša slane vode. 62 . a zatim se vratiti u toalet. a ne kroz anus.

Kobra". Kada ste zauzeli položaj. Stopala su raširena približno oko 30 cen­ timetara ( s t o j e veoma važno zapamtiti). ispravite se i odmah naklonite na levu stranu. okrečite glavu i telo dok ne ugledate petu suprotne 65 . Ti pokreti otvaraju ulaz želuca i pri svakom pokretu (naklonu) deo vode prodire iz želuca u dvanaestopalačno crevo. Početni položaj je isti. 64 Ta vežba primorava vodu da se kreće prema tankom crevu. vratite se odmah u početni položaj i napravite zaokret u drugu stranu. naklonite se na desnu stra­ nu. Ovo dvostruko kretanje treba ponovoti 4 puta. Ispravite leda i dišite normalno. to jest napravite 8 naklona. ne zadržavajući se u krajnjem položaju. koja treba otvara­ ti pomoću izvedenih pokreta. Treća vezba Voda produžava da dolazi u tanko crevo zahvaljujući sledećoj vežbi: odvežbajte varijantu . Prva vezba Početni položaj: stojeći. stojeći s rastavljenim stopalima. Prema tome. naizmenično udes­ no i ulevo.i potpuno ispra/niti želudac. Ponovite to dvostruko kre­ tanje 4 puta.Vezbe „Vamana-Dhouti" Ne pokrećući gornji deo tela. raširite stopala približno na 30 centimetara. što traje oko 10 sekundi. Slika 9. dlanove okrenite nagore. Na slici 9 prikazani su ventili-vratanca. Ne zaustavljajući se na kraju okreta. prepletite prste ruku. s tim što samo prsti nogu i dlanovi dodiruju pod. Prema tradiciji jogisti uvek vežbaju Vamana-Dhouti (slika 8) posle Šank Prakšalane. Zatim okreni­ te telo. (iledajte u vrhove prstiju.. tj.Šema prolaska vode krozprohavni trakt Druga vezba Slika 8. kukovi os­ taju iznad zemlje. Ispružite desnu ruku horizontalno i savijte levu ruku tako da kažiprst i palac dodiruju desnu ključnu kost. usmeravajući ispruženu ruku unazad s t o j e moguće dalje.. Vežba treba da traje 10 sekundi..

Apsolutno se zabranjuje ostaviti probavni trakt bez hrane više od jed­ nog sata posle vežbi. ne pijući vodu. Ti ljudi mogu pribeći sledećoj varijanti vežbe. U tom slučaju dovoljno je rukama pritisnuti stomak ili ura­ diti San'angasanu (stoj na ramenima) zajedno sa 4 ostale vežbe. Za ovu vežbu zauzeti početni položaj od Ardha Matsiendrasana (savijena poza). pri čemu pete postaviti sa spoljašnje strane kukova. a telo je blago povijeno unazad. Šake položite na kolena. koje služi kao poluga za zaokretanje kičme i pritiskanje kuka prema donjem delu stomaka. Gledajte iza sebe da bi se pojačao zaokret tela i izvršio pri­ tisak na stomak. sa rastavljenim stopalima oko 30 centimeta­ ra. Ne zadržavajući se u krajnjem položaju vratite se u početni položaj i isto odvežbajte na drugu stranu. Ili ništa ne raditi. iako je dostupna svakome. Prestanak mučnine ukazuje da je prolaz otvoren. osećate da sadržaj želuca ne prolazi normalno u creva i osećate d a j e želudac prepunjen. Četvrta vezba Vodu. 67 . tako da prignječe polovinu stomaka i pritisnu debelo crevo. Ponovo 2 do 3 puta uradite seriju vežbi. koja su rastavljena oko 30 centimetara. a ne pod stražnjicu. Kao i sve prethodne vežbe i ove vežbe treba uraditi 4 puta u tra­ janju od 15 sekundi. Za vreme prethodnih vežbi bilo je beznačajno da li prvo početi na desnu ili na levu stranu. Čim se ventil otvorio prestaju teškoće i možete produžiti proces. što kod vas izaziva mučninu. pritisnuvši osnovu jezika sa dva prsta desne ruke da bi se podstakao refleks povraćanja. Varijanta četvrte vežbe.noge (tj. Pri tom.pilorus) između želuca i dvanaestopalačnog creva nije dovoljno otvorio. Dlanovima gurajte naizmenično des­ ni kuk prema levom boku i levi kuk prema desnom boku. znači da se „ven­ til" (sfinkter . preostaju vam dva rešenja: izazvati povraćanje. treba proslediti kroz debelo crevo pomoću četvrte i poslednje vežbe. Po­ novite 4 puta vežbu (po dva pokreta). izuzev osobama koje boluju od obolje­ nja kolena ili meniskusa. koja je dospela do kraja tankog creva. stopalo je jednostavno 66 priprijeno uz unutrašnju stranu kuka i ne prolazi na drugu stranu. U najnepovoljnijem slučaju. kada se voda potpuno zadržava u želucu. To je najsloženija vežba iz cele serije pokreta. na primer. Za ovu vežbu preporučljivo je prvo pritiskati desnu stranu stomaka. © Zaokrećite telo i postavite levo kolena na pod ispred stopala desne noge. ukoliko se okrećete udesno treba da gledate u petu leve noge). Posle ove vežbe treba se odmoriti i izbegavati gladovanje. Ruke se oslanjaju na savijeno koleno. Voda će se evakuisati sama od sebe u vidu mokraće. Mogući neuspesi Ukoliko posle 4 ispijene čaše. Početni položaj: O Čučnite. Prvo uzimanje obroka Posle Šank Prakšalane obavezno se treba pridržavati sledećih uputstava: ne jesti ranije od 30 minuta posle vežbi niti kasnije od jednog sata posle završetka vežbi. Za vežbu je potrebno oko 10-15 sekundi. Rame je zaokrenuto s t o j e moguće bliže savijenom kolcnu. tj. Do olakšanja će doći radikalno i istog trenutka. Kod nekih ljudi može se dogoditi da usled gasova od produkata vrenja sifon ne proradi.

U naredna 24 sata po­ sle vežbi ne srne se piti mleko ili kefir (jogurt). 68 69 . budite kreativni.što se primećuje prema boji prvih ekskrementnih pražnjenja . Ukoliko se budete hranili prema uputstvima datim u daljem tekstu. Pirinač se može zameniti skuvanom pšenicom. Da se to ne bi desilo postepeno unosite vodu u debelo crevo. žut i bez mirisa.. povezane sa probavnim traktom. tokom tih 24 sata zabranjena su kisela jela i napici (to je jedan od uzroka zabrane kefira). Ne poznajem ni j e d n o čišćenje koje bi tako dobro očistilo naše mikrodlačice (glikokalius) od čije efikasnosti zavisi i apsorpcija hranljivih materija. dobar san. voće i sveže povrće. osetićete i druge povoljne efekte Šank Prakšalane: sveže disanje. Nakon 24 sata možete se vratiti na uobičajeni način ishrane. pročišćavajući pri tome mikrodlačice tankog i debelog creva. kao kod dojenčadi. U vezi s tim kod vas će se javljati prirodni osećaj žeđi. U drugom obroku posle vežbi lično sam pio sok od šargarepe ili jabuke sa sokom od cvekle (u odnosu 1:4 ili 1:5). posebno pankreas (gušterača). Pirinač kuvati na vodi i čak ga prekuvati. tj. Pri tome se ne rastežu zidovi de­ belog creva (Napomena: Klistir može da bude štetan uko­ liko voda. Pirinač može biti pripremljen sa blago zasoljenim paradajz sosom. Napomena Pirinač se ne srne kuvati u mleku.Prvo jelo treba da bude kuvani pirinač (ali bez ljuske da ne bi ljuska nadraživala sluzokožu creva). nestanak ospi sa lica i tela. iščeznuće i neprijatni telesni mirisi. To što će se ekskrement pojaviti tek kroz 24 ili 30 sati nije ništa čudno. Upravo taj podatak čini unikatnom Šank Prakšalanu. posredstvom visoke osmozne aktivnosti. tj. ili kao što sam ja činio . Ne uzimajte nikakvu tečnost. pre prvog jela. Pri tome se okrepljuje jetra . stiskajući gumenu cevčicu prstima. Možete ga pomešati s pirinčom ili pojesti kašičicom. da idete u toa­ let. U tom slučaju ceo ciklus sprovodi se približno za oko 30 minuta. mogu raditi Šank Prakšalanu svake nedelje. zrna pirinča treba da se tope u ustima. ali bez bibera kao prilog. ali samo sa 6 čaša vode. S tim jelom treba pojesti i 40 grama maslaca. To je najbolje prevaspitavanje creva.) Povoljni uticaji Osim toga što ćete očistiti ceo probavni kanal. čak ni čistu vodu. Na taj način tečni deo krvi protiče u smeru koji je suprotan običnom usisavanju. Prema tome. ovsem itd.sveže iscedene sokove. koja brzo dospeva u debelo crevo rasteže zidove debelog creva i pri tome izaziva bol. Ljudi. privući će deo tečnosti iz krvi u crevnu sredinu. koji pate od zatvora. Pored toga. Pirinču se može dodati skuvana šargarepa.i druge žlezde. Lekari Lonavli (prirodnjaci . Hleb se može jesti pri uzimanju drugog obroka po­ sle vežbi. Ekstrement će biti zlatast.laramle" sifon. jer ćete produžiti da . j e o sam salatu i osećao sam se normalno. izbegavajući svaku prekomernost i meso.ŠM) su primenom Šank Prakšalane svakog trećeg dana u trajanju od 2 meseca s us- Piće Apsorbovanje slane vode. Za vreme prvog jela i posle njega možete piti vodu ili blage ekstrakte (čajeve).

koja se ranije gubila na varenje i apsorpciju hrane. Posle toga svezi sokovi od povrća omogućiće proces regeneracije creva. ukoliko se one izvode van kriznog perioda boles­ ti). Ishrana za pročišćavanje Veliki prirodnjak Pol Breg izmislio je efikasno sredst­ va za uspostavljanje čistoće debelog creva . dlačice su tako mnogobrojne da poneko jajašce uvek može da se u njima zadrži. luče više insulina pod ut i čajem opšte stimu­ lacije te žlezde.talog" iz organizma. U to sam se uverio ličnim eksperimentom. Unca je jednaka 28. da debelo crevo ni u kom slučaju ne može da se razvija i normalno lunkcioniše. Ukoliko gladujete jedanput nedeljeno u trajanju 24-36 sati pomoći ćete organizmu da dobije dopunsku energiju. Za to vreme ekskrementni kamenčići se donekle „otkisele" na zidovima creva.pehom lečili slučajeve slabije izraženog dijabetesa. a ugojene da mršave. jakog kolitisa (kod hroničnog kolitisa bolesnik može osetiti olakšanje od vežbi. Ove vežbe su efikasne u završnom periodu lečenja oksiurijaze (dečjih glista)." Recepte za sokove uzeo sam iz knjige Svezi sokovi od povrća.Na osnovu eksperimenata ustanovili smo.3 grama. jakog apendicitisa i od ozbiljnih oboljenja kao što su tuberkuloza creva i rak. Međutim. Kontraindikacije Kontraindikacije su veoma retke. tada se gliste zajedno sa jajašcima izlučuju napolje. primorava mršave ljude da se goje. Sličnu salatu izmislio je i naš V. Čišćenje probavnog trakta povlači za so­ bom pravilnu asimilaciju hrane i. Količina sirovine za sokove data je u uncama. Obnova ćelija i nerava debelog creva V Sta o obnovi zidova i nerava debelog creva kaže doktor Voker: . ukoliko se čovek hrani samo kuvanom ili prerađenom hranom. S. Langerhansova ostrvca. Šank Prakšalana je izvrsna. razmeštena u pankreasu.sveza salata od šargarepe i ku­ pusa bez začina i ulja (masla) služi kao svojevrsna metla koja guli i izbacuje . U stvari kada se evakuiše čitav sadržaj creva. dizenterije. proliva.. 70 71 . shodno tome. Osobe koje pate od čira na želucu ne smeju primenjivati Šank Prakšalanu pre nego izleče čir. Mihajlov. Po svoj prilici. Ukoliko se osećate loše. Zato je skoro nemoguće naći čoveka kod kojeg je debelo crevo idealno zdravo. a sada se ko­ risti za druge potrebe organizma. pre svega treba da uradite seriju ispiranja de­ belog creva klistirima.gladovanje. Ta tera­ pija propraćena je odgovarajućim režimom ishrane itd. Isto se odnosi i na ljude koji pate od jakog oštećenja probavnog trakta.. Jedino što mogu da dodam osnovnom tek­ stu. Ustanovljeno je d a j e najbolja ishrana smesa sokova šargarepe i spanaća. Prvo jelo posle tog gladovanja . jeste: da biste Šank Prakšalanu lakše primenjivali u početku je praktikujte jedanput u dve nedelje.

Prema tome. najbolji sok za debelo crevo j e : šargarepa - 10, spanać - 6 unci. Nešto slabija smesa j e : šargarepa 10. cvekla - 3 i krastavac - 3 unce. Ukoliko nemate sirovi­ na, tada pijte sok od šargarepe, najmanje pola litra svakog dana. Motorika debelog creva se normalizuje i poboljšava uključivanjem u ishranu dovoljne količine namirnica, boga­ tih hranljivim vlaknima - povrća i voća, čistih neobrađenih prekrupa. Ta hrana, pored ostalog, ima dejstvo mršavljenja zato što stvara veliku masu u debelom crevu koja pojačava motornu funkciju debelog creva. Biljna vlakna veoma do­ bro apsorbuje žuč, koja nadražujuće utiče na zidove de­ belog creva i time stimuliše motoriku, što takođe pospešuje normalno pražnjenje creva. Od voća izrazito jako dejstvo na peristaltiku imaju: suve smokve, šljive, grožđe, ostalo suvo voće. U crevima ono jako nabubri, uvećava se po obimu i težini. Od povrća veoma jako purgativno dejstvo imaju: šar­ garepa. cvekla i salate od svežeg kupusa. Beli kupus u glavicama ima mnogo biljnog vlakna i koristan je kod zat­ vora. Međutim ne preporučuje se kod kolitisa, jer je to bilj­ no vlakno grubo. Osim navedenih, veoma ,jakih" namirnica preporučuju se i drugi: lubenice, dinje, med, zejtin (ulje), crni hleb. Veoma je korisno uzimati sveže isceđene sokove od povrća i voća - 300-500 grama. Isklijala pšenica odlično deluje na stolicu i reguliše ceo probavni trakt. Neki ljudi pri uzimanju veće količine povrća i voća počinju da se žale na naduvenost stomaka, kao i na stvaran­ je i izbacivanje gasova. 72

Gasove najviše stvaraju: grašak, pasulj. luk. kupus, cvek­ la. ali i podstiču pražnjenje creva. U manjem stepenu gaso­ ve stvaraju: krompir. krastavci, šargarepa. gljive, skoro sve jagode i drugo voće. kao i crni hleb i mleko. Stvaranje gasova u crevima objašnjava se time. što životno važni aktivni elementi, koji se sadrže u povrću i voću. naročito sumpor i hlor, razlazu hemijskom reakci­ jom i stvaraju „talog" u crevima. Posebno je cenjen sok od svežeg kupusa, sa velikom koncentracijom sumpora i hlora. koji čisti sluzokožu želuca i creva. Evo j o š jednog testa pomoću kojeg možete ustanoviti stepen zagađenosti zidova debelog creva i uopšte stanja intoksikacije celog probavnog trakta. Ukoliko se posle popijenog soka od kupusa stvara veća količina gasova ili se osećaju druge neugodnosti, to ukazuje na zagađenost de­ belog creva. Na upotrebu soka od svežeg kupusa treba se privikavati postepeno. U početku ga treba piti pomešanog. pola-pola, sa sokom od šargarepe. a zatim postepeno smanjivati deo soka ođ šargarepe. Kako kaže doktor Voker. 300 grama svežeg soka od kupusa dnevno može vam dati dovoljnu količinu žive organske hrane, koju vam neće dati ni 50 kilograma kuvanog ili konzerviranog kupusa. On takođe upozorava da dodavanje soli u kupus ili njegov sok uništava vrednosti ovog povrća, a s o j e inače u većim količinama štetna. Stvaranje gasova, takode, javlja se pri nepravilnoj kom­ binaciji namirnica, na primer, graška sa hlebom, pasulj a sa mesom itd. Poželjno je da se navedeni produkti ..koji stvaraju gasove" jedu odvojeno, posle sveže sirove salate, a da se tečnosti i sokovi piju pre jela. Ukoliko vam je sluznica creva normalna, neće biti „taloga", a nestaće i gasovi. 73

Kod izražene naduvenosli stomaka mogu se primenjivati smese za izbacivanje gasova - čajevi od cvetova kamilice i semena mirodije. Za normalizaciju stolice mogu vam pomoći i druga sred­ stva. Radi normalizacije stolice treba imati u vidu i sledeće: O Bioritam debelog creva je od 7 do 9 sati ujutru. prema lokalnom vremenu. To su dva sata najveće aktivnosti de­ belog creva u toku dana. © Jogist Svami Šivananda savetuje: treba udisati svež jutarnji vazduh koji podstiče evakuaciju. © Potrebu za stolicom mnogo je lakše izazivati kod sebe za vreme mokrenja. Postoji određena analogija između re­ fleksa pokreta mokraćne bešike i pokreta debelog creva. Otuda, nužda ima veliki uticaj baš u tom momentu. Romolo Mantovani ne savetuje da sebe dovodite u stanje ..nužde", već da nuždu izazivate snagom volje, koristeći se opisanim mehanizmima. To će, naravno, učiniti vaše debelo crevo „svesnim". lakšim za upravljanje i znatno čistijim. O Veoma važan značaj ima poza (stav) pri pražnjenju creva. Obično su to dve poze: sedeća na WC šolji i čučeća - ..poza orla". U ..pozi orla", kada su kukovi uz stomak i pomažu mišićima trbušnih zidova, potrebno je manje na­ pora za pražnjenje creva. Isključuje se suvišno napinjanje, stoje veoma važno kod obolelog čmara. kao i za profilaksu. ..Poza orla" omogućava trenutni akt đefekacije u toku 5-7 minuta. Pri tom. glavna masa ekskrementnog sadržaja izlazi pri prvom napinjanju. Akt defekacije treba vršiti posle dubokog udisaja, pri čemu se dijafragma spušta i organi trbušne duplje, pritiskajući na

debelo crevo, potpomažu njegovo pražnjenje. To je trenutni akt đefekacije. Od detinjstva treba učiti dete takvom aktu. Primena navedena četiri momenta u različitim kombi­ nacijama pomoći će da se prirodno reguliše potreba za stoli­ com. Omogućiće da se njome može upravljati, da to bude akt volje. Međutim, kod nekih ljudi postoje slaba i „tvrdoglava" debela creva koja je poželjno dopunski razraditi komplek­ som fizičkih vežbi. U tome nam pomaže joga. Navodim seriju vežbi jogiste Svame Šivanande. On sa­ vetuje da se ove vežbe rade svakog dana u trajanju 5-10 minuta, jer. prema tvrđenju Svame, omogućavaju da se za samo nekoliko dana postigne savršeno zdravlje. Vežbe koje daju zdravlje, snagu, dug život i čine ljude srečnim (slika 10) 1. Utthita širša ekapada čakrasana Ležite na leđa. sa rukama pod stražnjicom, ili ih ispružite niz telo. Podignite glavu, naizmenično savijajući noge i radite pokrete ..vožnje bicikla". Pri vežbanju kolena treba da naizmenično dodiruju grudi. Svako stopalo pri tim pokretima opisuje krug. Držite glavu podignutu (slabi ljudi ne moraju da podižu glavu). Ukoliko osetite zamor, predahnite, a zatim ponovite vežbu jedan ili dva puta. Vežba ot­ klanja deformitete stražnjice, struka, stomaka, leđa. grudi, nogu, kolena. stopala. Ona čisti spermu, odstranjuje noćne polucije (spontano noćno izbacivanje semena). pročišćava krv. isteruje gliste i čak leći paralizu. Ako je paralizovana ruka, vežbajte iste vežbe. kao i za noge. Redovnim i stalnim U'žbanjem te vežbe održava se zdravlje i snaga u ćelom organizmu. 75

74

2. I uh ini dvi padasana (ispružena stopala) Ležite na leda. pritisnuvši ispružene ruke na pod. Pola­ ko podignite ispružene noge pod uglom od 45 stepeni. ne savijajući ih u kolenima. Posle toga spustite ih, ne dodirujući pod. pa ponovite vežbu. Vežbu ponovite 4-5 puta. Vežba ima veći efekat ukoliko se radi sa podignutom glavom. 3. Utthita i'ka padasana (ispruženo stopalo) Ležite na leda i podignite noge pod uglom od 45 stepeni. Zatim naizmenično polako podižite i spuštajte jednu nogu, ne dodirujući pod. Vežba dobro učvršćuje muskulaturu stomaka i creva, čisti seme, sprečava noćne polucije i isteruje gliste. Vežba daje bolje rezultate ukoliko se izvodi sa podignutom glavom, ali se to ne preporučuje slabim osobama. 4. Utthita hasta merudandasana (čamac) Ležite na leđa, podignite i spustite na pod ispružene ruke iznad glave. Polako, podižući telo. ne podižući i ne savijajući ispružene noge u kolenima prinosite ispružene ruke prstima nogu i pokušajte da glavom dodirnete kolena. Ostanite u tom položaju 10-15 sekundi, a zatim se polako vraćajte u početni položaj. Ponovite vežbu nekoliko puta. Vežba odstranjuje deformitete stomaka, leda, kičme, gru­ di, struka, vrata itd. 5. Utthita hasta eka padasana Ležite na pod. Ispružite ruke niz telo. Podignite ih uvis i ispružite napred. Odvojite telo od poda, zauzmite položaj kao na slici 10 pod 5. Čim osetite napregnutost mišića sto­ maka polako podižite naizmenično noge, tako da se između poda i pripodignute noge obrazuje ugao od 45 stepeni.

Ponovite vežbu 3-4 puta. a zatim ubrzanim tempom - 5 puta. Vežba učvršćuje creva i daje efekte kao i kod prethodne vežbe, 6. Pada paršva čatanasana Ležite na leda. Ispružite ruke s obe strane tela i posta­ vite dlanove na pod. Zatim polako podignite sastavljene i ispružene noge pod uglom od 45 stepeni u odnosu na pod. Ostanite u tom položaju neko vreme. Zatim ih polako na­ klonite ulevo, pa udesno dok ne dodirnu pod. Dlanovi se sve vreme nalaze na podu. Potom vratite noge u vertikalni položaj i polako ih spustite na pod. Posle kratkog predaha ponovite vežbu još 1-2 puta. Vežba dobro učvršćuje struk i creva. otklanja promene na rebrima, srcu i plućima. Vežba se ne preporučuje ljudima koji imaju slabo srce. 7. Bhudiangasana Ležite na pod i postavite dlanove na pod u nivou grudi. Oslanjajući se na ruke, podignite gornji deo tela, istegnite struk i zabacite glavu unazad. Vratite se u početni položaj. Vežbu ponovite 4-5 puta. Vežba odstranjuje gojaznost i oboljenja organa trbušne duplje, učvršćuje mišiće stomaka, grudnog koša, vrata i ruku. 8. Dhanurasana Ležite na stomak. Savijte noge u kolenima. uhvatite se za gležnjeve (članke) nogu i povucite ih uvis tako da se ruke isprave, leđa protegnu (izviju). a stomak zategne. U početku kolena mogu biti rastavljena. Posle kraćeg uvežbavanja vežbajte sa sastavljenim kolenima. U toku vežbe zaljuljajte se 4—6 puta. Vremenom će se stomak zategnuti. 77

76

Podignite ruke sa sastavljenim dlanovima iznad glave. Zatim polako vraćajte ruke i telo u vartikalnu ravan s leva naviše. Vežba izaziva jako naprezanje svih mišića tela. Telo se pri tom okreće na obe strane. dodirujući pod i okrećući telo ulevo.Vežba odstranjuje sva oboljenja probavnog sistema. ne savijajući je u kolenu. dobro učvršćuje struk i leci oboljenja organa u trbušnoj duplji i grudnom košu. Dandhimanthanasana Stanite uspravno. Vežbu vežbajte polako. Pri \ ežbanju prsti na nogama treba da budu ispruženi. Odvežbajte na svaku siranu po 3—4 kružna pokreta. Zatim spustite ruke nadole. Mukta hasta kati čakrasana Stanite uspravno i raširite noge. Po­ dignite jednu nogu uvis. pa udes­ no. 9. Slika 10 . zabacujući ih unazad. Ona dobro učvršćuje mišiće stomaka. Odvežbajte vežbu na obe strane. gledajte napred. 12. ispružite ruke napred i stegnite pesnice. Desna noga ostaje ispružena. Ardha šalabhasana Ležite na stomak. Savijte telo unapred i spustite sastavljene ruke što je moguće niže. 10. od čega se mogu izlečiti vežbajući ovu asanu. Treba d a j e radi svaki muškarac i svaka žena. Neke žene pate od jakih bolova ispod stomaka. a leci i h r o n i e n e zatvore. grudnog koša i ruku. Pono­ vite vežbu sa drugom nogom. Ponovite vežbu na suprotnu stranu. savivši je u kolenu. Zato ovu asanu treba da vežba svako. Pruštha valita hanumasana Stanite uspravno i sastavite noge. kao i sve nedostatke u razvoju kičme. Snažno naizmenično izbacujte napred ruke. imitirajući pokrete boksera. sastavite noge. Podignite glavu. lcči oboljenja jetre i slezine. 78 79 . Izbacite levu nogu na­ pred što je moguće dalje. Ova asana je vrlo važna. //.Kompleks vežbi jogiste (jogasana) Svame Sivanande Vežba otklanja bolove u leđima. jača mišiće grudnog koša i trbušne prese. Ponovite vežbu na drugu stranu. Ispružite ruke niz telo i stavite gornju stranu šaka na pod. Vežba u početku može izazvati v rtoglavicu i čak pad. Vežba odstranjuje zatvor.

Čak i samo jedno takvo vežbanje čini čoveka savršeno zdravim i produžuje mu život. Pri udisanju grudi treba isprsiti s t o j e moguće više. Svakih nedelju dana produžujte trajanje vežbe za 1—2 udi­ saja-izdisaja. Počnite sa 3^4 umerena udisaja i izdisaja. pri tom. povećava apetit i potpuno odstranjuje noćne polucije. treba da se ograniči na asane 1. izbegavajte zamore. Najbolje je vežbu početi s izdisajem. Vežba se izvodi bešumno. sastavite noge i isturite grudi. ukoliko se redovno vežba ova vežba. Svi bolovi kod čoveka nestaju. a ne na podu. Brzo hodanje i trčanje su prirodne vežbe i zato se sma­ traju jednim od najboljih vežbi. na jednom mestu. Napomena prevodioca: Vežbe (asane) od 1 do 9 (ležeći položaj) mogu se raditi ujutro i uveče u krevetu. Ne srne se uraditi više od 324 udisaja-izdisaja u 3 vežbe. koje proizvodi pištav zvuk kroz nos. pokreće unazad i unapred. pošto to slabi mozak. Ona smanjuje obim stomaka. Na taj način. U početku se ova vežba može vežbati pred ogledalom. Ona istovremeno leci polipe.3 i 14. Ova asana je veoma važna. čini um neobično snažnim i izoštrava pamćenje. ali lagano i duboko. Ipak. Ko nema dovoljno vremena. Slika 10 pomoći će vam da se bolje snađete u predloženom kompleksu vežbi. a zatim brzo. Bhastrika pranajama je čudesna vežba. Ona vam može pružiti savršeno zdravlje i dug život. Ljudi koji imaju bolesno srce ovu vežbu treba da vežbaju laganim tempom. 7. 3. a ramena da ostanu nepokretna. Da bismo potpuno objedinili ovo poglavlje. u krajnjem slučaju treba da vežba asane navedene pod bro­ jevima 1. čisti seme i otklanja noćne polucije. 14. Noge podižite naizmenično i s t o j e moguće više. kao pri trčanju u mestu. U početku trčite polako. kojeg preporučuje Svama Šivananda i nje­ govih 14 saveta iz knjige Jogisti. na vrhovima prstiju. dodirujući pri tom petama stražnjicu.I J. kao fudbalsku loptu. koje stimuliše rad mozga. VakSa sprušta dimu vrikšasana Stanite uspravno. kao sredstvo za lečenje svih poremećaja u trbušnoj duplji. navešću način disanja. Posle 2-5 minuta takvog trčanja čak i iskusni trkač oseća umor. 8 i 14. Ukoliko su nekome potrebni dopunski ustupci. Zatim brzo podižite noge savijene u kolenima. pri udi­ sanju isturite stomak. njegova pluća i srce se okrepljuju. tonzilitis. uradićete 324 udisaja-izdisaja« u 3 vežbe. jača mišiće nogu. ili je fizički slab i bolestan. pluća i želudac. Takvim vežbanjem čovek postaje aktivan. iza­ ziva vrtoglavicu i može čak dovesti do ludila. Nikada to ne radite brzo. otklanja zatvor. Blagotvorno utiče na mozak. budite oprezni: pri izdisanju uvucite stomak. Bhastrika pranajama Ova vežba sama od sebe predstavlja prirodno disanje. tako da ih za 6 meseci povećate do 108. Eha sthaiui pa/ajanasana Nagnite se napred i naizmenično podižite kolena. jača mišiće trbušne prese. usna i 81 80 . Debelim ljudima je potrebno da se koriste plodovima ove čudesne vežbe. Posle svake vežbe dobro se odmorite. Ta vežba je dragoceno sredstvo. Prednji zid stomaka se. Vežba pročišćava krv.

ne jedite! Ukoliko se predomišljate. 8. čak i hronični bolesnici. Vežbajte. Zahvaljujući tome oslobodićete se od upotrebe lekova ili bilo kojih drugih sredstava kod slabosti organizma i raznih oboljenja. Opada­ nje kose i sede vlasti potpuno prestaju. Sažvaćite svaki zalogaj hrane 32 puta. 5. hladnu i tešku hranu. kao i oboljenja srca. Za vreme vežbanja držite usta zatvorena. Za 4-6 meseci redovnog vežbanja asana potpuno ćete se izlečiti od svih oboljenja probavnih organa. kijavicu. lepotu i dug život. Stvorite navike da blagovremeno od­ govarate na zov prirode. 4. bajatu. 3. Nikada ne uzimajte hranu i napitke ako ste gnevni. koji su godinama zagorčavali ljudima život. 2. Posle jela polako prošetajte unapred i unazad. Svi koji se pridržavaju saveta i redovno vežbaju nikada neće znati za poremećaje želuca. sreću i dug život! 9. energiju. Nikada ne budite lenji da izdvojite 15 minuta na vežbanje asana i vežbi za stomak. kala. Vežba leći slabo varenje želuca i zatvore. Vežbajte je svakodnevno ujutro i m e ć e ili. Ne budite pohlepni na pečenu (prženu).idite! To je zlatni ključ za zdravlje. Međutim ljudi sa slabim srcem treba oprezno da otpočnu sa praktičnim izvođenjem vežbe i da postepeno povećavaju opterećenje. Bore iščezavaju. Posebno se pobrinite za duševno zdravlje i mir. 82 83 . Čak i od najmanje potrebe za stolicom (nuždom) ne smete odustati. aslmu. 14. pak. razdražljivi i deprimirani. Vremenom će onaj ko redovno vežba ovu vežbu postati najsrećniji čovek i savršeni jogista. 7. Stimulatori. Jedite polako i ne pijte za vreme jela vodu. prekuvanu.očna oboljenja. To će vam obezbediti zdravlje. oslobođeni teških mi­ sli. da bi ste obezbedili zdrave zube. redovnu stolicu i da ne dobijete zatvor i na sebi iskusite njegove posledice. jedanput dnevno u dobro provetrenoj i čistoj pro­ storiji ili.nema jela! To treba da vam postane deviza. da li da idete u toalet . čime obezbeđujete dobro varenje hrane i pođstičcte peristaltiku creva. duvan. jesti ili ne . Jedite redovno. 13. 12. Jedite samo kada ste radosni. U. Ukoliko se dvoumite. Ne jedite. kao i kilu i apendicit. ne grešite! Imajte unutrašnje spokojslvo i životnu radost. purgativi u bilo kom obliku veoma su opasni. sreću i dugovečnost. masira­ jući istovremeno rukom stomak. To izaziva zat­ vore. Četrnaest saveta za poboljšanje zdravlja I. Zed treba utoliti tek jedan sat posle jela. na obali mora ili reke. kašalj. Takvo svakodnevno vežbanje će vam obezbediti zdravlje i dug život. okrenuvši se licem prema strujanju vazduha. N e m a vežbi . Ne jedite noću i ne spavajte danju. ustupajući mesto glatkoj i elastičnoj koži. ako vam se ne jede. 6. Nakon 4-6 meseci vežbanja postićete zadivljujuće rezultate. 10. vruću. kao što su: čaj. u krajnjem slučaju. pošto je ono važnije od hrane za dobro zdravlje.

Biološko dejstvo i primena trave ruse (Chelidonhun majuš) Trava rusa ima veliku primenu u narodnoj medicini. U bugarskoj narodnoj medicini mlečni sok ruse upotre­ bljavaju za odstranjivanje bradavica.Bodrosf' ima članova koji su veoma uspešno primenjivali taj metod. Kod mene je došla starija žena. U narodnoj medicini mlečni sok. Druga kura sa istom količinom vode. Ubrati svezu biljku. ispod pazuha. vitiliga. dve. Dejstvo purgativa najzad nepovratno oštećuje filtrirajuće membrane i sluzokožu creva. Iz daljeg razgovora s njom saznao sam da ima veoma mnogo visećih mladeža. Ja sam ga primenjivao na sledeći način.stabljika sa lišćem). Najpre nekoliko reči o rusi. On se sastoji u primeni trave ruse. Ug­ lavnom se koristi svezi sok iz nje i pripremaju se ekstrakti. Kod prve kure u 2 litra tople prokuvane vode dodati kafenu kašičicu sveže iscedenog soka ruse. ekstrakti i tinkture od ruse primenjivali su se kao sredstva za ublažavanje bolova i kao spazmolitičko sredstvo kod oboljenja jetre i žučne kese (kamena u žuči. Za pripremanje ekstrakta i tinkture najbolje je upotrebljavati svezu biljnu sirovinu. Kako se to radi. Koristi se nadzemni deo biljke (trava . U našem klubu . žutice). M. proliva. isitniti je (iseckati) i iscediti sok . teška 118 kilograma i zamolila me da joj pomognem da se oslobodi izrasline u usnoj školjci. Međutim preporučuje se prvo isprobati metod profesora A. ali u vodu sipati jednu supenu kašiku soka ruse. purgativi ne samo da ne lece čoveka. posle koje nastupa depresija (to je zakon fiziologije). već. Lekari najčešće preporučuju da se operativno odstrane. koliko je potrebno kašika soka. Sokom i ekstraktima spaljuju se kondilome i leci papilomatoza grkljana. dopunski pogoršavaju bolest i čine je neizlečivom. Najbolje i najjače dejstvo te trave je za vreme njenog cvetanja..jednu. Za vreme izvođenja eksperimenata preparati od ruse sprečavali su razvoj malignih (zloćudnih) tumora i bakteriostatički su uticali na uzročnike tuberkuloze. Amineva. delujući na uzroke oboljenja. Poznato je da su polipi dobroćudne neoplazme i da se vremenom mogu pretvoriti u zloćudne. 84 85 . Kura se sastoji iz 15 svakodnevnih klistira. Preporučio sam joj da uradi kuru klistira sa sokom od ruse. posle čega se pravi pauza od 15 dana. Pored loga. to ukazuje na stvaranje polipa. katara želuca i creva. poremećaja u varenju hrane.O štetnosti purgativa (laksativa) Purgativi deluju na zidove creva slično udarcu biča izazivajući na početku hiperaktivnost. kojeg je on pozajmio iz narodne medicine. Oslobađanje od polipa Ukoliko imate polipe na debelom crevu ili su vam se pojavili specifični viseći mladeži na vratu.

Dakle. 87 . ukoliko čovek redovno upotrebljava namirnice koje sadrže termofilni kvasac.ista kao prethodne dve. (Napomena: Kod većine ljudi posle kure klistira sa ru­ som dolazi do jačanja creva.. Danas je telesna težina ove pacijentkinje oko 87 kilo­ grama. Kada unesete mleko u debelo crevo ležite na leda. Posle treće kure. jer rusa ima svojstva „isušivanja" i . kao što sama kaže.U toku trajanja druge kure ova starica je došla kod mene i rekla mi da je iz nje pri klistiranju. Zatim napraviti pauzu od mesec dana i pono­ viti kure. došla je kod mene i rekla mi da joj je otpala izraslina na usnoj školjci. izobličava i kvari potrebnu mikrofloru. /// kura . stvoriti pogodne uslove za razvoj potrebne mi­ kroflore. Posle toga pauzirati 15-20 dana. Tu ne može biti ni­ kakvih kompromisa.takode. Rusa potpuno odgovara ugojenim ljudima i klistiri sa njom su za njih blagodet. Za relativno kratko vreme (oko 6 meseci) kod nje su se dešavale zadivljujuće metamorfoze. ukazuje na nestanak polipa u debelom crevu. Zato preporučujem da se oslobađate polipa pomoću njega. ali u vodu za klistiranje sipati jednu supenu kašiku soka ruse. kao agresor. Broj kura. ispod pazuha itd. 30 grama maslaca). prema ličnom osećanju. izašao komadić mesa (polip). kada je počela da upotrebljava po 2 supene kašike soka od ruse. Taj kvasac. Da bi se sprečilo ukrućivanje creva i normalizovala sluzokoža debelog creva. traje 10-20 dana. podignite karlicu. Krasi je zadivljujuće sveže lice i. Za to vreme će se normalizovati sluznica debelog creva i crevo će se opustiti.otkidanja". Posle toga pauza 15-20 dana. treba se potpuno odreći termofilnog hleba i proizvoda koji sadrže termofilni kvasac. odležite u tom položaju 30-45 minuta i zatim idite u toalet.leti kao balerina". čak toliko pozitivne da su mnogi zainteresovani počeli da upotrebljavaju travu rusu. tj. takode. USPOSTAVLJANJE NORMALNE MIKROFLORE U DEBELOM CREVU Kada se razmatra ovo pitanje odmah se treba ograditi. postupak primene ruse je sledeći: / kura . zajedno sa vodom.10-20 dana uzimati kafenu kašičicu soka od ruse na 2 litra tople prokuvane vode i time se klistirati.) Nestanak visećih mladeža na vratu. ali ne više od 4 uzastopno. Zamenite hleb kašom ili ga pecite sami prema receptu Arakeljana ili Karavejeva bez kvasca. s tim što se doza soka od ruse povećava prema ličnom osećanju (za čajnu ili su­ penu kašiku).. . // kura . Takav klistir radi se jednom dnevno pomoću obične štrcaljke-irigatora. Da biste uspostavili normalnu mikrofloru debelog creva treba prvo očistiti debelo crevo i normalizovati pH sredinu u njemu. Ova pojava je prirodna. preporučujem da se odmah posle kure sa rusom urade 2-5 86 klistira sa toplim mlekom i u njemu rastopljenim masla­ cem (300 grama mleka. Opisani klistiri sa ukuvanim urinom mnogo su efikasniji nego sa rusom. a joše je bolje sprovesti sličan ciklus kura sa nešto većom dozom soka ruse (postepeno povećavati) sledeće go­ dine. jer se potrebna mikroflora u debelom crevu nikada ne može negovati. a ovaj metod da ostavite u rezervi za svaki slučaj.

pokazujući spoljašnje simp­ tome. belančevine i šećer. posebno jagode i povrće su osnovni iz­ vori organskih kiselina. za mesec-dva vaša mikroflora će se promeniti nabolje.evoluciono utvrđen oblik postojanja većine višećelijskih organizama i treba da bude strogo specifična. u zavisnosti od hrane koju uzimamo. Prema podacima mnogih proktologa. koja je pogodna za vrenje i truljenje. Kod čoveka ona se pravilno razvija samo ukoliko se uzima sveza biljna hrana uz mali dodatak pravilno pripremljene. To će vam pomoći da se orijentišete i da sa određenim ciljem odaberete sredstva i načine lečenja. Kuvane namirnice. Razmislite o tome trezveno. Ovo poglavlje će vam. Šank Prakšalana. Da bi se uspostavila mikroflora pomaže gladovanje sa naknadnom pravilnom ishranom. bo­ gata belančevinama i šećerom omogućava „kultivisanje" patogene mikroflore.ovo važi za druge. koja negativno utiče na apsorpciju kalcijuma (to je jedan od uzroka opšteg kvarenja zuba) i ne dozvoljava normalno funkcionisanje i rehabilitaciju de­ belog creva (ovo je drugi uzrok masovne pojave poremećaja i oboljenja debelog creva). Na taj način. pomeraju pH 88 sredinu prema alkalnoj strani. ukoliko se posle toga pravilno hranite. Posle unošenja hrane u organizam već posle desetak minuta akti­ viraju se i razmnožavaju mikroorganizmi. U dnevni ob­ rok uvedite jagode i divlje jestive trave. koje podstiču održavanje potrebne (slabo kisele) pH sredine u ćelom probavnom traktu. kod uzrasta do 3 godine javljaju se najrazličitija oboljenja probavnog trakta. podstiče naglu promenu mikro­ flore. Kuvana i rafinisana hrana. voće. moguće da uopšte ne dođe do promene. verovatno. naročito ako se ne očistite. mnogo smo saznali o funkciji debelog creva i načinima uspostavljanja njegovog rada. 89 . Crevna mikroflora . mi možemo u sebi gajiti raznovrsne mikroorganizme. pomoći da saznate da lije vaše debelo crevo u redu. tj. Naučnici su odavno ustanovili da se mikroflora debelog creva menja u zavisnosti od ishrane. upotrebljavajte što više sveže pripremljenih sokova od povrća. Pri tom ste sigur­ no pomislili . da jedna vrsta mik­ roba može potisnuti drugu. To je jedan od kraćih puteva promene mikroflore od patološke ka normalnoj. Pored toga. klistirate prema Vokeru. a uporcdo s tim biljna vlakna štite debelo crevo od toksina. SIMPTOMI PATOLOGIJE I NORMALNOG RADA DEBELOG CREVA Dakle. Ukoliko se strogo ne pridržavate režima ishrane. što će dobro doći kao početna sirovina za razvoj normalne mikroflore. Ukoliko se strogo pridržavate neophodnog režima ishrane. između ostalog i osnivača proktološke škole u Rusiji profesora A. orahe ili lešnik. neobrane hrane .Promenite svakodnevnu ishranu. koji ukazuju na patološki proces u njemu (i kakav je to proces). nepravilno kombinovana. M. obrnuto.prekrupe i drugo. Amineva. Takva mikroflora omogućava nam da svarimo 50 procenata hranljivih vlakana i da iz njih dobijemo dopunsku hranu. kod mene je sve u redu. takođe. koji naseljavaju šupljinu probavnog trakta i sluzokožu. salate. neobrađene prekrupe. proklijala zrna.

bolovi i krčanje u stomaku. 91 90 . zubobolja. stvaranje gnojnih rana) . Zbog toga što to voće po svom sastavu predstavlja jednorodnu. dunja . Krajnji re­ zultat je da prvo vidite da izlazi „ovčji ekskrement" (u obliku oraščića). Zapamtite sledeće: sve vrste mesa. može da ozledi i rani anus pri njegovom izbacivanju. Odustanite privremeno od te namirnice. turšija (kiseline). zatvorenost. * Nespecifični gnojni ko/itis (upala sluznice debelog creva. čim se pojavi „ovčji ekskrement" odmah ana­ lizirajte koje ste od navedenih namirnica jeli. mladi kravlji sir. Nagomilavajući se u takozvane . Da do toga ne bi došlo. mleko.javlja se u uzrastu od 10 do 30 godina života. beli hleb. upala zglobova (artritisi). prouzrokuje nepotrebno naprezanje. fida.nedovoljna stolica. ribe. a zatim tečniji. ospe na koži.stvaraju ekskrementno kamenje. To će vam omogućiti da regulišete stolicu i da vam creva funkcionišu normalno. smrad pri disanju. jaja.signaliziraju" o sebi rastom visećih mladeža na vratu i ispod pazuha. a zatim povremeno uključujte tu namirnicu u svoj dnevni obrok. kruške. gingivitis. torte. jedite više salate.. groznica (herpes).Simptomi patologije * Zatvor: obložen jezik. beli dvopek . koji. apatija.. da li vam odgovara hrana ili ne i koliko je često možete upotrebljavati. nasilna . ta masa bitno otežava akt đefekacije. ka­ kao. sirevi. što sprečava dehidraciju ekskrementnih masa. Hranljiva vlakna zadržavaju vodu. neobrane prekrupe. Borovnica. oštećenje očne sluznice (konjuktivitisi). supe. buljoni. ukoliko se ne nataloži u skladištima debelog creva. angina. mračne misli. razdražljivost. ne menja osmozni pritisak u lumenu probavnog siste­ ma i formira fekalne mase potrebne konzistencije (gustine). naduvenost stomaka. beli šećer. Prema tome. pretvara u tvrdi ekskrement. pospanost. iznenadna glavobolja. Regulisanje rada debelog creva Evo nekoliko preporuka kako da se orijentišete prema ekskrementnim masama. gubitak apetita. jak čaj. trudite se da manje upotrebljavate navedene produkte ili ih kombinujte sa biljnom grubovlaknastom hranom. * Crne naslage na zubima ukazuju na prisustvo skrivene degenerativne promene sluzokože debelog creva. koja se. rinitis. kafa. Ukoliko vam se navedeni simptomi počinju češće javljati ili već postoje (normalno ih uopšte nema). divlja trešnja. poslastičarski kolači. adenopatija. neprijatan zadah iz tela. mučnina u donjem delu sto­ maka. Spoljašnji simptomi izraženi su kod 60-75 posto bolesnika: patološke promene na koži. bron­ hijalna astma. kupina. njenog ob­ laganja crnim filmom od plesni i avitaminoze vitamina A. dehidrirajući u debelom crevu. * Polipi . smućkane kaše. sto­ matitis. monomernu masu. glositis (upala jezika). upala sluzokože usne duplje (stomatitisi). koje izaziva pukotine na anusu itd.jednostavno stežu.ekskrementne čepove". počnite da sprovodite program lečenja debelog creva. * Od raznovrsnih disfunkcija debelog creva stradaju koža i sluzokoža: sinusitis. oboljenja jetre.

93 92 . Ukoliko ne želite da iz osnova promenile ishranu ponovo ćete zapušili debelo crevo i sav trud da budete zdra­ vi biće uzaludan.. oni koji žure padaju.Simptomi normalnog rada debelog creva Pažljivo posmatrajte svoju stolicu. Ekskrement po svojoj konzistenciji (čvrstoći. Skoro sa svih strana jetra je pokrivena trbušnom maramicom.kapsulirala" je u sebi mnogo toga. Defekacija treba da bude lagana i momentalna. mlaz ne srne biti jak. uko­ liko se pravilno hranite. ima oblik nepravilno zasečenog konusa sa zaobljenim krajevima. Ona mora da bude redovna i u idealnom slučaju creva treba da prorade 1-2 sata posle svakog uzimanja hrane. osnovno što treba znati o debelom crevu. Kada očistite debelo crevo. Dalja čišćenja i rehabilitacija proističu sami od sebe. i donja .usmerena nadole i unazad. prolazi kroz jetru. o tome možete pročitati u knjizi Ishrana i hrana. oblika kobasice. gustini) treba da podseća n a j e d n o rodnu masu u vidu paste. Preporučujem da se počne od urinskih klistira. Na njoj se razlikuju dve površine: gornja . što ćete i sami videti posle specijalnog čišćenja vašeg organizma. koja je srasla sa donjom površinom dijafragme. u principu. da bismo ga mogli samostalno obnoviti i učiniti zdravim. OPŠTI PODACI O JETRI I NJENIM FUNKCIJAMA Anatomija jetre Čovečja jetra formira se u trećoj nedelji embrionalnog razvoja.gornja površina. Treba koristiti prohladnu vodu. Posle ispiranja treba medicu (perineum) posušiti specijalnim mekim peškirićem. Iz početnog odeljka primarnog srednjeg creva raz­ vija se zametak jetre. Saadi Posle čišćenja debelog creva prema metodu Vokera treba pristupiti čišćenju jetre. Ona je meke konzistencije. Hra­ nite se pravilno. Ostalo bi­ rajte prema ličnom osećanju i specifičnosti oboljenja. Izuzetak je njena zadnja . da ne iritira. treba pristupiti čišćenju je­ tre. Lično smatram da su ta dva čišćenja obavezna i glavna. Sva venska krv iz creva.5 do 2 kilograma. koja se dodiruje sa nizom organa trbušne duplje. Jetra je najveća žlezda u čovečjem organizmu i teška je od 1. To je. bez neprijatnog mirisa i ne srne da prlja klozetsku solju (ne srne da se zalepi da se ne može oribati) posle puštanja vode. usmerena prema dijafragmi koja se dodiruje sa njenom donjom površinom. Posle svake stolice treba oprati anus ispod mlaza vode (a ne brisati papirom). Tokom godina života ona je učinila bezopasnim i . ČIŠĆENJE JETRE Samo strpljivi završe posao. osim završnog dela debelog cre­ va.ispupčena.

(tara živinog stuba. Uporedo s tim. Međutim pritisak u portnoj veni u poredenju sa venama drugih delova tela razlikuje se po jačini . pošto od 1/3 Jo 1/2 ukupne limfe u telu dolazi iz ovog organa. koja se vrši u slezini i krvotoku. Krv. već i po zapremini. Treba napomenuti d a j e i stvaranje mokraće funkcija je­ tre. Osim toga. usmerene na održavanje kontinuiteta unutrašnje sredine organizma. pigmenata. minerala. Svojevrsnost portne vene sastoji se u tome. vode. Razmena ugljenika. Prema nekim podacima. krv iz slezine više dospeva u levi deo jetre. srca i drugih organa.u desni. Tako se. koji određuje funkciju je­ tre. treba imati na umu. Ovaj proces se završava u jetri stvaran­ jem žuči. slezine. Pri udisanju i izdisanju ona prati pokrete dijafrag­ me. To ukazuje na tesnu povezanost jetre i bubrega. Jetrina arterija dostavlja krv. Ona se stvara samo tu. belančevina. ne samo po dužini. da se krvotok u samoj jetri menja u zavisnosti od kretanja grud­ nog koša i kretanja dijafragme. tiramin) pripajaju sumporna i glukuronska kiselina i stvaraju se slabotoksična jedinjenja. Ona učestvuje u procesu hemolize (raspada eritrocita. a iz debelog creva . Ona sačinjava jednu od glavnih spojnica krvnih sudova. budući da je vezana za di­ jafragmu. Držanje jetre na svom mestu omogućava pritisak trbušne (abdominalne) prese. delimično se meša i odlazi posebnim krvotokom. Zahvaljujući tim venskim spojevima jetra ima važnu ulogu u radu bubrega. Krvotok i stvaranje limfe u jetri U jetri je veoma razvijen venski sistem. koji su odslužili svoj vek).Jetra je nepokretan organ.od 7 do 14 milim94 Funkcije jetre Jetra je istovremeno organ za probavu hrane. Druga osobina jetrinog krvotoka je sporiji tok krvi kroz jetrine krvne sudove u poredenju sa drugim organima. U njoj se vrše specifične. što ona počinje i završava se kapilarima. od čega 1200 (80%) mililitara kroz portnu venu i 300 (20%) mililitara . U vezi s tim u razne delove jetrinog tkiva dospeva krv prvenstveno iz različitih trbušnih odeljaka. smatra se da kroz jetru protekne u jednoj minuti u prošeku 1500 mililitara (1.5 litar) krvi. skatol. kao konačni proizvod razmene belančevina. Sistem obuhvata portnu venu i sistem jetrinih vena. Tako. 95 . Ta jedinjenja odvode se dalje kanalima sistema za čišćenje. Dokazano je učešće dijafragmalnih nerava u inervaciji jetre. želuca. jetra učestvuje u razmeni materija neza­ visno od probave hrane. masti. bogatu kiseonikom. vitamina i hormona u orga­ nizmu tesno je povezana sa funkcijom jetre. a portna vena skuplja krv iz celog probavnog trakta i slezine i čini glavni sud. otrovnim materijama koje dolaze iz debelog creva (indol.kroz jetrinu arteriju. za krvotok i razmenu materija. a izlučuju je bubrezi. koja dolazi u portnu venu iz različitih odeljaka trbušne duplje. zaštitne i neutrališuće. Stvaranje limfe u jetri veoma je intenzivno. za ishranu i održavanje jetrinog tkiva. enzimske i izlučujuće funkcije.

• mucin i pigmenti . koji ima prečnik 6 milimetara i dužinu 7-8 centim­ etara. On je. čija je dužina 7-8 centimetara i koji može zapreminski primiti do 60 mili­ litara žuči. smestiti do 200 mililitara tečnosti. Deo žuči nagomilava se u žučnom mehuru. Sa njom se iz krvi izlučuju razne egzogene i endogene materije koje.1%.4 . ali u tome učestvuju i drugi organi i tkiva. Energija. Ukus žuči je gorak sa naknadnim slatkastim ukusom. Miris je posebno aromatičan. 97 . pregrevanju organizma.5-2 centimetra u prečniku. pojačanju portalnog krvotoka i prisustvu belančevina. Prečnik kanala žučne kese u prošeku je 3 milimetra. dolazi do izvodnog kanala žučne kese. 1 % . a povećava se pri smanjenju spolja­ šnje temperature. pojačavajući njegovu peristaltiku. bez oštećenja. Žučni kanali bogato su snabdeveni glatkomišićnim vlaknima. iritirajuće deluje na de­ belo crevo. Žuč učestvuje u 96 probavi hrane: potpomaže neutralizaciju hranljive kašice.7%. koja dolazi iz želuca u dvanaestopalačno crevo. izlučujući žuč u dvanaestopalačno crevo pod pritiskom 200-300 mililitara vodenog stuba! Žučna kesa ima sposobnost povećanja za 10-20 i više puta! Motorni nerv žučne kese potiče od desnog dijafragmalnog nerva. reakcija žuči je slabo alkalna. nagomilavajući se u krvi. Međutim. • holesterin . Za 24 sata u čovečjem or­ ganizmu stvori se 800-1000 mililitara žuči. snabdeven mišićnim vlaknima i može vršiti kontrakcije (skupljati se i širiti) zajedno sa žučnim kanali­ ma.8%. štetno utiču na aktivnost orga­ nizma.6% i niz drugih materija. čas u drugom smeru. potrebna za žučnu sekreciju. zahvaljujući čemu mogu aktivno da pokreću žuč čas u jednom. Kod zapušavanja ušća tih kanala otvor opšteg žučnog kanala može se uvećati do 1.o k o 84%. takode. on se lako rasteže i u njega se može slobodno.0. Oba navedena kanala se slivaju u zajednički kanal za lučenje žuči (ductus choledochus). a sa njom se isto tako izlučuje višak holesterina. • minerali-0. emulguje masti i potpomaže njihovo upijanje. Smanjuje se pri gladovanju. a njegova dužina 3-7 centimetara. Evo sadržaja žuči: • v o d a . Žuč iz jetre kroz žučne kanale. • masti-3.Stvaranje žuči Stvaranje žuči je specifična funkcija jetre. čiji je prečnik 4 milimetra. Žuč se stvara neprekidno. Žuč je sekret jetrenih ćelija. a naročito masti u hrani. stvara se na račun disanja tkiva jetre. a dužina 2-6 centimetara. • žučna kiselina .

Osim toga. On se. Upala žučne kese (holecistitis) i žučnih kanala (holangitis) nastaju u većini slučajeva pri prisustvu kamenja u njima. a takode. Prilikom čišćenja organizma iz vas će izlaziti najrazno­ vrsniji kamenčići. objašnjavaju frekvenciju ovog oboljenja. koja ulazi u sastav ćelija organizma. P. povećava unutrašnji pritisak u trbuhu i menja položaj žučne kese i kanala).. u obliku grane crni pigmentni kamenčići. uglavnom. pošto dolazi do zastoja žuči u žučnoj kesi (materica stešnjava unutrašnjost. odakle su izašli i usled čega su nastali. a pokreti di­ jafragme povoljno utiču na protok žuči u žučnim kanali­ ma. koncentrovana žuč. Njihovo glavno svojstvo je da smanjuju površinski napon tečnosti. Nesumnjivo vas interesuje kakvi su to kamenčići. Njegova prekomerna količina štetna je za organizam. kao i mikroorganizama. pri različitim povredama. žučne kiseline zauzimaju drugo mesto . Prema podacima Pavlova I. takode. U jetri.trbušnim disanjem. Žene boluju 6 puta češće od kamena u žuči nego muš­ karci. grimizni kamen). Žučni kamenčići u jetrinim kanalima mogu biti razgranati i čak mogu predstavljati preciznu kopiju žučnih kanala. bogata čvrstim materijama (holesterinom i bilirubi­ nom). za vreme trudnoće može doći do narušavanja nekih funkcija jetre. predstavljeni su pigmentom bilirubinom (zlatnožute boje) i biliverdinom (zelene boje). Prema materijalima sa obdukcija B. Žučni pigmenti. i drugih sadržaj žuči i njegova evakuacija iz creva u direktnoj su zavisnosti od sastava hrane. koji su prodrli u žučnu kesu. One se stvaraju u jetri iz holesterina. Čišćenjem jetre oni se drobe i izlaze u vidu semenki suncokreta i crnog 99 . Kod žena pri grudnom disanju javlja se plića ekskurzija dijafragme u poređenju sa muškim . Pri oksidaciji bilirubin se pretvara (transformiše) u biliverdin. Prema hemijskim karakteristikama ovi pigmenti su bliski portiri­ ma (purpurni. a kod 70-godišnjaka mogu se uočiti kod svake treće osobe. da sintetizuju te kiseline ili pri zastoju žuči u žučnoj kesi . Žučni kamenčići u žučnoj kesi imaju okrugao oblik. Stvaranje žučnog kamenca uglavnom zavisi od ishrane i počinje od 16-20 go98 dina života. zbog povišenog sadržaja holesterina u krvi u poslednjim mesecima trudnoće i neposredno posle porođaja (prvih dana). Smanjenje sadržaja žučnih kiselina usled narušavanja sposobnosti ćelija jetre. Osobenosti disanja kod žena i muškaraca. Kladinskog N.materija potrebna organizmu. Holesterin . Tako se kod masne hrane i hrane bogate belančevinama izdvaja gušća. u osnovi. žučnim kanalima i žučnoj kesi susreću se tvrdi.7%. Bruna. Trudnoća podstiče stvaranje žučnog kamenca. Ridel je utvrdio d a j e svaki deseti čovek imao žučno kamenje.jedan je od glavnih uzroka izd­ vajanja soli kalcijuma iz rastvora holesterina i stvaranja žučnog kamenca. bodlji­ kavi.PATOLOGIJA JETRE Stvaranje žučnog kamenca i upala žučnih kanala Razmotrimo prema redosledu sastavne delove žuči: po­ sle vode. stvara iz hemoglobina krvi. uglavnom iz creva. N.

velike kombinovane. okrugao oblik. Pigmentno-krečnjački kamenčići su crnozeleni. Boja im je bela. plivaju na vodi. U nekim slučajevima mikroliti su osnova nastajanja pigmentnokrečnih kamenčića. a taj talog organizam ne prihvata i kao strani produkt izlučuje ga zajedno sa žuči. lagani. Ti kamenčići nastaju najčešće kao posledica infek­ cije i upale žučne kese i žučnih kanala. siva (kada preovladava holesterin i kreč u kori kamenčića) ili mrka i tamnozelena (kada preovladava pigment biliverdina). Njihovo stvaranje moguće je i bez infekcije. Nastaju usled toga što strane čestice dospevaju iz creva u krv. mnogo­ brojni. Svaki od seg­ menata skuplja žuč iz međurežanjskih kanala za izlučivanje u granicama segmenta. vezan za proces hemolize. Na našu sreću najredi je čist krečni kamenac. po pravilu. glatku površinu. Holesterinsko-pigmenlno-krečnjački žučni kamenčići najčešće se javljaju u žučnoj kesi.žučnih kiselina i zastoj žuči.peska. gde se vežu sa belančevinama i pigmentima žuči i polako se odstranjuju kroz žučne ka­ nale. i zemljani pigmentni kamenac. potrebno je i poželjno uraditi najmanje četiri čišćenja. da se ti kamenčići talože u jetrinim žučnim kanalima. On je beo i tvrd i stvara se u procesu upale. koje su prošle kroz termičku obradu. Prema tome. Sistemi jetrinih žučnih puteva desnog i levog režnja jetre strogu su razgraničeni. Ponekad su to mrke izmrvljene grudvice. lomljivi i raznovrsnog oblika. Oni su meki. Prostor koji zahvata sva­ ki od tih kanala naziva se segmentom jetre. Dokazano je. da u prošeku j e d n o čišćenje je­ tre „probija''jedan segment. ni arterije. Mikroliti su prečnika 7-60 mikrona. jer 100 se u procesu probave organske materije pretvaraju u neorganske . sadrže primesu bakra i razvijaju se iz mikrolita. koji se stvaraju u žučnim kanalima i žučnoj kesi. Medurežanjski kanali za izlučivanje žuči protežu se uporedo sa međurežanjskim krvnim sudovima i. Prema sastavu žučni kamenčići dele se na holesterinske. Njihova veličina je od glave čiode do krupnog zrna graška. a zatim zajednički jetreni kanal. Oni su uvek u gomili i imaju oblik nepravilnih poliedara.talože se. Mogu se formirati dva oblika kamenca: čisti pigmentni kamenac. U creva dospevaju u obliku kuvane hrane i vode. spajajući se. kao kameno-ugljena prašina veličine do 6 milimeta­ ra. da bi se očistila jetra. složene holesterinsko-pigmentnokrečnjačke i pigmentne. kao rezultat nepravilne kombi­ nacije namirnica za ishranu. kao i smanjenje zaštitnih koloida . a njih je četiri. vezan za zastoj žuči. belu ili svetložutu boju i pojavljuju se u žučnoj kesi. imaju belančevinastu osnovu. Otuda se može zaključiti. ne prolaze ni žučni putevi. ni vene portnog sistema. Uzrok stvaranja ovih kamenčića je obo­ gaćivanje žuči holesterinom. Duž granica između segmenata. obrazuju u početku desni i levi jetrin kanal (kanal režnja). 101 . žučne pigmente i krečnjak. Nemaju holesterina. Kalcijum (kreč) i u ovom slučaju dobija se iz kuvane hrane. Holesterinski kamenčići imaju veličinu od zrna graška do šljive. Desni žučni kanal režnja prihvata žuč iz prednjeg i zadnjeg kanala.

. Zastoj u venskom sistemu pankreasa izaziva distrofične promene u njemu i remeti njegovu funkciju. kojim se prenose hranljive materije iz creva. Atomi u Jtivim" mineralima nalaze se na višem energetskom poten­ 9 cijalu i imaju levi zaokret. Kod „mrtvih*' toga nema. U Velikoj medicinskoj enciklopediji terminom portna hi­ pertonija definiše se povišeni krvni pritisak u portnoj veni. M. uz na­ vedeno stanje krvi postepeno izaziva diskineziju sistema za izlučivanje žuči. izaziva j a k o krvoproliće. vezano za pojedine i raznovrsne mehaničke prepreke. slična ugrušcirna./iva" materija razlikuje se od „mrtve** postojanjem bioplazmenog polja. mogu lakše da se talože. kreč itd. šire jetrinu konstrukciju. za njim bilirubin sa produktima njegove oksidacije. Kao s t o j e već bilo reči« prvo se kristališe holesterin. tako i u obliku mazuta. U žučnoj kesi i kanalima može se nalaziti žućkastobeli pesak. što uzrokuje promene strukture or­ gana. {. Koncentracija žuči. Bili­ rubin. s obzirom da pritisak žuči u kanalu za izbacivanje žuči može dostići atmosferu! To otežava protok arterijske krvi koja raznosi kiseonik po jetrinim arterijama i sprečava krvotok kroz portnu venu.). lišenom dovoljne količine živih mineralnih materija. soli i kreč su glavni sastojci žučnog kamenca. koje pri termičkoj obradi nestaje. dovodeći ih do atrofije. Usled zastoja krvi nastupa i uvećanje slezine. pritiskaju epitelne ćelije. javljaju se trombovi na nogama i hemoroidi. masa u vidu kašice. Na primer. (Da li je to glavni uzrok teške izlečivosti dijabetesa?) Zastoj u venama želuca i creva narušava sekretorna i apsorbujuća svojstva tih organa. Jetra kao da se nadima iznutra od tih žučnih trombova. kako tvrdih. žučni ugrušci u žučnim kanalima stvaraju se belančevinastom infiltracijom jetre. koje se nalaze u tako koncentrisanom obliku.Portna hipertenzija i njene posledice Savremena ishrana čini našu krv kiselijom (normalna pH krvi je slaboalkalna). Uporedo sa tvrdim kamencem u jetrinim kanalima se skladišti amorfna bilirubinsko-kalcijumska masa. ide obilaznim putem (takozvani kolateralni krvotok) kroz anastomoze sa gornjim i donjim šupljim venama. Arterijski pritisak opada (hipertoničarima za notiranje). Materije. debelog creva. 102 103 . odlažući se u jetri. naročito iz krvnih sudova želuca. a otpor u kanalu za izlučivanje žuči može porasti do 750-800 milimetara vodenog stuba (skoro cela atmosfera!). zatim soli. Njena funkcija slabi. Belančevinaste mase (Napomena: Dnevni obroci hrane bogati belančevinama. takode. jednjaka. kao stoje poznato. uz minimum motornih aktivnosti. može da se poveća za 20 i više puta. glavni su ra­ zlozi za nastajanje svih poremećaja i oboljenja. Deo krvi. tankog creva. koji nije mogao da prođe krozjetru preko portne vene. obilne menstruacije kod žena. Usled toga se javlja portna hipertonija. Pri tom se vrši jak pritisak na okolna tkiva (slika 11). vitamina i mnoštva drugih elemenata. naročito pri nedovoljnoj fizičkoj aktivnosti. On se javlja kao posledica (uzrok sam naveo u prethodnom tekstu. G. (Da li se ovde krije uzrok slabog varenja i prihvatanja hrane?) To.) otežanog protoka krvi kroz jetru.) Neak­ tivan način života.

I .paralizuju se usled naprezanja u nastojanju da po­ mognu bolesnoj jetri.Slaba jetra je glavni uzrok narušavanja našeg opšteg zdravlja. javlja se poremećaj u razmeni ugljenih hidrata. a kao posledica tog javljaju se zastoji u tim organima.anastomoza između grana portne vene i gornje šuplje vene u predelu jednjaka i želuca. štitasta i pankreas.Slika I I .gornja šuplja vena: 7 . očistite svoju jetru. 104 105 . min­ eralnim materijama i drugim najkvalitetnijim hranljivim materijama.spoljašnja bedrena vena: 9 . Zato. povratni pritisak).donja šuplja vena: 10. već i ima užasne posledice. koji je prihvatljiv za organizam. minerala i slično. pre nego što odete kod lekara da mučite sebe ispitujući alergene i slično. Opšti poremećaj ne samo da utiče na rast i razvoj organizma. To je razlog što patimo od nedostatka hranljivih elemenata.zajednička bedrena vena: 8 . omogućavaju mu rast i pomažu jetri u procesu probave hrane . vode.donja mezenteri jalna vena: 5 .bubrežne vene: 6 . Zdravlje jetre obezbedujc zdravlje i vitalnost celog organizma. masti. prolazeći kroz anastomoze u druge vene i pri tome se ne pretvaraju u oblik. Hranljive materije koje su zaobišle jetru postaju strane or­ ganizmu i izazivaju različite alergijske reakcije. belančevina.portna vena: 2 .Patologija kod portne hipertenzije Strelice na crtežu označavaju otežano oticanje krvi (tj. koje podstiču razvoj organizma.anastomoza između grana portne vene i donje šuplje vene u predelu debelog creva: 11 ." M o ž e m o upotrebljavati hranu bogatu vitaminima. ali zbog zapušenosti „starije carice" (kako je­ tru nazivaju tibetski lekari) deo hranljivih materija obilazi jetru. nastale usled narušavanja svih tih razmcna. Zbog atrofije ćelija jetre usled pritiska i lokalnog nedostat­ ka ishrane. Prema tome.slezina sa odlaznom venom: 3 . Nema smisla nabrajati poremećaje i oboljenja.. pa će i alergija nestati.hipo­ fiza. O značaju jetre za funkcionisanje našeg organizma govo­ ri jogista Svama Šivananda u knjizi Joga terapija: . Najvažnije žlezde u organizmu .gornja mezent eri jalna vena: 4 . jasne su mnogobrojne posledicc zaprljanosti i zagušenosti naše jetre.

nego što želimo.pšenica plodovima . 3 .mišići čulnim organima . koja se pretvara. 4 . odvaja sok od taloga. nalazi se u koži i čini jarkim njen ten.krik ukusom . Obratimo se ponovo Čžud-šiu (knjiga Tajne tibetske medicine .Slika 12 . koja menja boju. Žuč.šljiva Simptomi koji ukazuju na oboljenja jetre Prvo ćemo se osvrnuti na poznate simptome oboljenja jetre. koja se pretvara.) Ž u č . Otuda potiče i Ijudožderski običaj kimo-tori Smatralo se da kada ratnik pojede svezu jetru hrabrog ne­ prijatelja. daje toplotu i snagu ostalim vrstama žuči. (Prema sintoitskim narodnim verovanjima izvor smelosti u čovečjem telu je je­ tra . pri praznoj jetri (tj. koja poboljšava vid i koja podstiče bolje raspoznavanje boja. Prema kineskim medicinskim izvorima funkcija jetre i žučne kese odnosi se na primarni elemenat „ d r v o " i tesno je povezana sa: tkivom tela . Žuč.tačke VIII. 5 . plava planetom . sa zapušenom jetrom funkcionišemo mnogo sporije. nalazi se u očima i razvija našu per­ cepciju za oblik.kimo. . Ona vari hranu.kiselo god. 7 . Ona daje duši osećajnost. razum i strasnost.gnev zvucima . funkcije žuči su: pro106 Tibetski lekari razlikovali su 26 oboljenja žuči. 2 .piletina žitaricama . a kineski lekari su na osnovu snova postavljali dijagnozu. Tibetski lekari su sma­ trali da postoje tri glavne bolesti koje nastaju od vetra. nalazi se u jetri.vid izlučevinama . čak i pri pravilnoj ishrani i pridržavanju svih drugih principa lečenja.suze emocijama .Put samuraja. gordost. dobija novu snagu i smelost.epigastric na zona bola. Prema njihovom mišljenju.Bolne tačke kod žučnog kamenca: I .tačka dijafragmalnog nerva Uopšte rečeno. 6 . žuči i sluzi. IX i XI grudnog rebra. bavna.proleće bojom .holedohusno-pankreatična zona.ramena zona. koja daje vid.tačka lopatičnog ugla. kada je energetski funkcija jetre najveća) sanjaju gnevni snovi.točka žučne kese.zelena. kada je slaba ener­ gija) sanja se šuma. Poremećaj jedne od navedenih funkcija izaziva oboljenja. Savremena medicina oboljenja jetre i žučne kese definiše na sledeći način: 107 . nalazi se u srcu. a zatim ih uporediti i dopuniti savremenim shvatanjima. Probavna žuč nalazi se u želucu između svarene i nesvarene hrane. koja menja boju.Jupiter mesom . dobom . Žuč Jasna boja. s aspekta tradicionalne medicine. Tako se pri punoj jetri (tj.napomena prevodioca). Ona potpuno menja boju prozračnog soka u crvenu.

Diskinezija žučnih kanala Opšti simptomi . Žučni grčevi kod žena najčešće se podudaraju sa menstruacijama ili nastaju posle porođaja. Žučna kolika (grč) obično je propraćena mučninom i povraćanjem. zasićenje i razdraženost želuca posle uzimanja hrane. Hipotonični oblik . Kada se funkcionalno stanje jetre poboljša oni mogu da neslanu. ponekad gor­ čina u ustima. jak. Bol je oštar. Pri pregledu kod trećine obolelih. Često se uočavaju i psihički poremećaj: potištenost. bolovi. Kod nekih se pojavljuju grčevi mišića listova nogu i mišića prstiju na rukama. Česte muč- 108 . prstima . nesanice. blažom groznicom i slabošću posle uzimanja hrane. ustima). znojenje.psihički poremećaji. prolivi koji se javljaju naročito posle uzimanja pečene ili pržene hrane. Pri komplikovanju bolesti . ponekad tome prethodi gubitak apetita. mučnine. koji je propraćen naduvenošću stomaka. mučnina. ramenima i podlakticama. ali se ubrzo koncentriše na određene delove tela (slika 12).grčevi u žučnoj kesi ili jetri. tegobe ispod lopatice i osećaj pritiska ispod desnog rebarnog luka (možda usled zasićenosti žučne kese sa žuči). a zatim sluzi i žuči. ponekad i prolivi. kao i na leđima. Hipertonični oblik .do pojave bola . povišena temperatura od 37.u vidu žutih mrlja. kada su funkcije jetre i žučne kese maksimalne. mali pulzirajući krvni sud. tj.. naročito ljute. naročito u periodu kulminacije bola može se uočiti prisustvo . Njihov prečnik je od veličine glave čiode do zrna graška. podrigivanje.Dijagnoza bolesti žučnog kamenca Najtipičniji simptomi kod žučnog kamenca su jaki na­ padi bola .6°C. nine.povremeni naizmenični prolivi i zatvori.slabost. Vidljiva je i ksantomatoza kože: na licu (očnim kapcima. pri čemu se u pojedinim slučajevima izbacuju i mali žučni kamenčići.1 do 37. prvo hrane. na pregibima laktova. koji traju od nekoliko minuta do nekoliko sati. emocije. Najčešće se kapilarske zvezdice nalaze na licu. Bolesnici se često žale na hladnoću u udovima. hlađenje tela. u stvari. zatvori. koji podsećaju na nožice pauka. atonični zatvor.zvezdica" na krvnim sudovima (spider nevus-i). Upala žučnog mehura i žučnih kanala Opšti simptomi .osećaj tegobe na delu tela ispod lopatica nakon 1-3 sata posle jela. U početku napada bol je raširen (đifuzan). kao i . Grč se obično javlja u prvoj polo­ vini noći. u trenutku maksimalnog izlučivanja žuči u dvanaestopalačno crevo i njene maksi­ malne koncentracije.svrab kože. obrazima. koji imaju bol. Uzroci koji izazivaju žučne grčeve su nervna i fizička premorenost. Kod hroničnog hepatitisa oboljevaju zglobovi i pluća. nakon 3-4 sata posle večere.jetrinih dlanova" (crvenilo kože na površini dlanova. pečenje u epigastričnom predelu. Bol se javlja u napadima. Zvezdica je. bolovi ispod des­ nog rebarnog luka.bolovi ispod desnog rebarnog luka praćeni stalnom mučninom. Najčešće se bol javlja iznenada. na momente kao da razdire na delove desnu stranu stomaka. od kojeg se zrakasto granaju tanki nežni krvni sudovi (kapilari). oko palca i malog prsta). razdražljivost.. gubitak apetita. 109 Dijagnoza /ironičnog hepatitisa Opšti simptomi .

pahuljica i drugih predmeta nad kojima se čovek zgražava. Moj prijatelj je izdržao seriju gladovanja . a ne da dovedete sebe u bezizlazan položaj.. Nije imao kuda. a efekat je bio zapanjujući. U klubu 110 . Mogu da navedem još primera ljudi koji su godinama patili od kamenca u žuči. Ali. Za taj preobražaj bilo mu je potrebno nešto više od pola godine i. Kada smo nas dvojica počeli da čistimo jetru iz nje je izlazila po tegla od pola litra kamenčića. krepkost i obnavljanje celog organizma. osetio sam neobičnu lakoću. boje katrana. Možete ga videti kako trči samo u šorcu i razmišlja da još dugo. Osim toga.očistiti jetru. Posle terapije čišćenja jetre oni su se preporodili. čiji sam predsednik. Ukoliko sum­ njate u sebe i u ličnu procenu svog zdravstvenog stanja. posebna ishrana.što je velika zabluda. Dolazili su ljudi od kojih su lek­ ari odustali. rođen 1925. kroz ovakvo čišćenje prošli su mnogi i to ne jedanput. godine. kao i urinoterapija učinili su čudo. Operacija može biti i uspešna. a mučila ga je i astma. EFEKAT ČIŠĆENJA JETRE Mnogi misle d a j e sa njihovom jetrom sve u redu . ali i na iskustvu drugih ljudi. Boreći se za svoj život došao je na ideju da možda postoje druge mogućnosti? Jer. Tačnije. Otputovao 111 . Lekari su im predlagali operaciju. Ovaj. Andrejeva iz Lenjingrada. Primera radi. Savinih Nikolaj Timofejevič. sada krepki sta­ rac prilagodio je svoju težinu visini. uzgred. Prema simptomima koje smo naveli tumačite i razmišljajte o zdravlju svoje jetre i žučne kese.3 puta po 19 dana sa prekidom od dva meseca između gladovanja. Mladić star 31 godinu nekako je došao kod nas bled. Prve godine kuru čišćenja uradio sam 5 puta (svega 8 različitih čišćenja). sve to što nisam dobio u proteklih pet godina lečenja u zdravstvenim ustanovama. Može se uočavati i oticanje članaka prstiju u obliku kobasice. Ukoliko su vam se ti simptomi već javili možete ih sprečiti. Spoznao sam s t a j e pravo zdravlje. Međutim. gladovao sam i nedeljno po 24-36 sati u toku 3 godine. ali im posle čišćenja jetre ona više nije bila potrebna. Teško je hodao i jedva disao. dugo živi. da se taj deo zameni krvnim sudom sa butine. to su samo moja lična osećanja.Bodrost". jednom 18 i po 3 dana oko deset puta. potražite pomoć lekara. Pre čišćenja jetre gladovao sam nekoliko puta po 7 dana.koje su izdignute iznad površine kože. iako je njegovo obrazova­ nje bilo veoma oskudno . koji će sigurno postaviti pravu dija­ gnozu. A šta potom? Sinula mu je misao . Žučni kamenac se u jetri veo­ ma čvrsto drži i ne može se tako jednostavno savladati. A. bilo zbog njihovog opšteg zdravstvenog stanja ili zbog toga što su suviše stari i nemoćni. tj. tamne kožice. U to sam se uverio na vlastitom iskustvu. sve je radio samostalno. jedan­ put 10. U gotovo bezizlaznoj situaciji mašio se za literaturu i iz nje saznao da je procenat uspeha operacija sličnih njegovom slučaju ispod 30%. a ko garantuje da sve neće biti po starom. Bilo je tu i mnogo zastarele žuči. Interesantan je i slučaj J. mršav.završio je samo 3 razreda osnovne škole. a vama ostaje da odlučite kako ćete se dalje lečiti. čišćenje debelog creva i jetre. zaustaviti i otkloniti. dopuzao je jednog decembarskog dana u klub toli­ ko bolestan da se mislilo da neće doživeti sledeće proleće. kakav je smisao operacije ukoliko kroz krvne sudove umesto krvi teče prljavština? Grozna krv. Trebalo je da mu se operativnim putem odstrani deo aorte srca.

U sledećem poglavlju biće reči o tome da lije ovo čišćenje stvarno bezopasno i na čemu se zasniva njegovo dejstvo. član . On je. Nakon 15-20 minuta ponovo ispiti istu količinu mineralne vode. Pošto je Tatjana Alek­ sandrovna bila starija od njega ona se podsmevala njegovom strahu. koju neki ovde na­ zivaju legendom. koje se naziva „dubaža" i koje lekari uveliko primenjuju.5 decilitra) gazirane ili negazirane min­ eralne vode. Postupak dubaže je sledeći: Ujutro na gladan stomak dati bolesniku da popije 2 0 0 250 mililitara (2. slobodnim prolazom to ne može da se desi. Iz njega je izašlo 60 velikih i 200 malih kamenčića. pak. sprata. Njegova krv je bila čista. ti ljudi apsolutno ništa nisu osmislili u datoj terapiji. star više od 80 godina. profesor Šavalova Jevgenija Petrovna. I to je prošlo bez operacije . flašu prethodno otvoriti i ostaviti da odstoji na sobnoj temperaturi. Dubaža se može obaviti ukoliko 113 112 . bez operacije. naravno. Posle toga mladić je prešao na pravilnu ishranu. Tatjana Aleksandrovna čisti jetru ljudima svih uzrasta.5-2 sata. Vratimo se brošuri Fakultet zdravlja objavljenoj 1986.korespondent Akademije medicinskih nauka SSSR. protivnici ovog čišćenja zaključuju da je to ekskrementno kamenje. oran i čio kao da mu nikada nije bila potrebna operacija. Kada je moj otac. Pročistila je jetru mnogim poznatim kosmonautima i mnogim ljudima na visokim položajima. Posle mesec dana sreli su ga kako trči do 4.je do Tatjane Aleksandrovne Burjeve. Pavlov" opisuje „slepo" ispiranje žučnih kanala bez sonde. Tatjana Aleksandrovna shvatila je složenost tog slučaja i pročistila mu je jetru dva puta uzastopce. Ta starica od 85 godina savršeno je raz­ radila postupak čišćenja jetre. što podstiče energičnije oslobađanje žučne kese. Posle uzimanja mineralne vode bolesnik treba da leži u postelji 1. ljudi sami kažu da su lično videli izbačeno kamenje. Na 34. sumnjao. Kada. godine. izbačeno iz debelog creva. pa se moj otac predao i pristao na kuru čišćenja jetre. Fiziološki mehanizmi koji se koriste pri čišćenju jetre Kao glavni argumenat protiv ovog načina čišćenja jetre protivnici navode da su žučni kanali prečnika 3—4 milimetra. od pete do 105 godine starosti. čak i nekima iz Ministarstva zdravlja Rusije. sa podjednakim uspehom i efektom. Jedna žena je 5 godina tragala za Tatjanom Aleksandrovnom po celoj Rusiji. stranici. strahovao i podsmevao se tom metodu lečenja. Kako je uopšte mogao da živi kao zdrav čovek sa tako zagađenom jetrom. načelnik katedre infektivnih oboljenja i epidemi­ o l o g i c Prvog lenjingradskog medicinskog instituta P. a izlaze kamenčići od 20 i više milimetara. jer joj je predloženo da odstrani žučni mehur u kome je na snimku bio vidljiv veliki kamen sa j o š oko 60 kamenčića veličine zrna pasulja. posle drugog infarkta bio u veoma teškom stanju resili smo da mu pomognemo i dogovorili smo se sa Tatjanom da se kod nje leci određeno vreme. Ali. U mineralnu vodu može se dodati 5 grama sumpornokiselog magnezijuma ili sorbina. koji ne priznaju alternativnu medicinu niti bilo šta drugo što se kosi sa dostignućima i znanjima nauke. Zastrašuju pristalice ovog meto­ da čišćenja mogućim zatvorom. sa termoforom (grejalicom) na delu tela oko desnog rebarnog luka.sve ih je izbacila. avaj. zapušenjem kanala i dru­ gim komplikacijama.

sorbita. zagrejanog do 40° C. spadaju žumance od jaja. poznato nam je. podstiču otkidanje koloida sa njihovim delimičnim rastvaranjem. O Polazeći od navedenog. tj. Ta kiselina spada u grupu nezasićenih masnih kiselina.9 9 % slučajeva sastoje iz holesterina. dok je u suncokretovom ulju ima duplo manje (39%). podstiču njego­ vo izlučivanje iz organizma: 2 . odnosno izaziva kontrakcije žučne kese i maksimalno otvara sve žučne kanale. tome na čemu se ona zasniva. Oleinska kiselina topi se pri tem­ peraturi 13° C. da se kamenčići u 9 0 . so . Tu se može dejstvovati u dva pravca: a) povećanjem količine žučnih kiselina. Najviše oleinske kiseline sadrži se u maslinovom ulju ( 8 0 . i b) povećanjem koloidne zaštite. Limunska kiselina. U salu čoveka. Oleinska kiselina se skoro 115 .barbara" i karlovarska so. ne dolazi do bolnih spazama i oni slobodno prolaze kroz žučne kanale. stimuliše tu funkciju i uz to rastvara tvrde izbočine . Važnija biološka svojstva nezasićenih masnih kiselina su: 1 . sadrži se oko 7 0 % oleinske kiseline. daju se koncentrisani rast­ vori šećera. koje teško podnose magnezijum.se kao sredstvo za razdraživanje upotrebljava samo rastovor sumpornokiselog magnezijuma. © S obzirom da žučni kanali imaju glatku muskulaturu oni mogu da se šire do 2 centimetra u prečniku..8 1 % ) .podstiču pretvaranje holesterina u lako rastvorljiva jedinjenja i. pa je zato njen sadržaj u tim mastima glavni faktor koji određuje tempe­ raturu njihovog topljenja. Pored osta114 log. ili sorbita. Do toga dolazi usled otkidanja koloida i stvaranja pukotina. nama je potrebno j a k o sredst­ vo protiv žuči. glukoze. U ekstremnim slučajevima pritisak može dostići i 800 milimetara vodenog stuba! 0 Moguć je i obrnut slučaj . zbog povećane elastičnosti i smanjenja propustljivosti. Na osnovu njih već znamo da se žučni kanali mogu ispirati. zajedničkog žučnog kanala i Odijevog sfinktera. koje smanjuju površinski napon žuči i. ksilita ili maslinovog ulja. sumpornokiseli magnezijum.normalizujuće deluju na stanje zidova krvnih sudova.kukice koje zadržavaju žučne kamenčiće u kanalima. Najefikasnije za otvaranje sfinktera Oddi i pražnjenje žučne kese su masnoće iz hrane i produkti probave u cre­ vima. ili ekstrakta (tinkture) iz trave protiv žuči. koje se topi pri temperaturi od 15° C (pri telesnoj temperaturi ono je tečno). samim tim. Vidari (narodni lekari) uočili su da uzimanje većih doza biljnog ulja (naročito maslinovog) umnogome podstiče izbacivanje žuči. Od 40 do 50 mililitara 33%-nog rastvora magneziju­ ma. pri čemu je ona skoro jedina masna kise­ lina koja ulazi u sastav životinjskih masti. U j a k o efikasna sredstva. Toplota ih topi. koja omogućavaju povećano lučenje žuči. koja se sadrži u limunovom soku. Sada ćemo se vratiti iskust­ vu narodne medicine. sa­ mim tim. izaziva kontrakciju žučne kese. Ovi podaci su strogo naučni. 0 Lečenje toplotom je najbolji način za stišavanje upale i bolnih spazama u jetri. © Pojačano lučenje žuči izjetre podstiču kiseline. a pri kon­ trakcijama stvaraju takav potisak. Varijanta a). da se žuč izbacuje pod pritiskom od 300 milimetara vodenog stuba. kao i usled delimičnog rastvaranja u normalnoj žuči. Osobama.resorpcija žučnog kamenja. maslac. Radi toga na 3-4 sata pre čišćenja jetre treba zagevati deo tela oko jetre i produžiti zagrevati i posle uzimanja maslinovog (ili drugog) ulja i limunovog soka.

pojačavamo efekat. Međutim postoji još nekoliko dopunskih: 116 *• Limunov sok ima veoma jak kiseo ukus. Pored toga. disanje samo kroz desnu nozdrvu podstiče zagrevanje organizma i povećava njegovu .snagu razlaganja". Takva zaštitna materija skuplja se na površini koloida. U dnevnoj mokraći ih je oko jedan gram. uglavnom visokomolekularna jedinjenja. pokrivajući ga sulfatnom pokoricom. kao što su oleati natrijuma i kaiijuma. Sredstva koja boje urin su najfinije čestice organskih ma­ terija. kao što nam je poznato. Najbolje je upotrebljavati urin prirodne žute boje. Najbolja od tih namirnica je maslinovo ulje. U proleće je najjača funkcija jetre. kao i sveza vlastita mokraća (urin). eterična ulja limunovog soka dejstvuju istovremeno i kao sredstvo za izbacivanje žuči i kao antiseptik. odvajaju koloide i zatim ih rastvaraju. * Prema učenju jogista. rastvaraju holesterol i uz to povećavaju elastičnost zidova krvnih sudova i žučnih kanala.potpuno apsorbuje u crevima i organizam je lako koristi pri razmeni materija. s t o j e moguće više za vreme izdisaja. sadrži 8 4 % vode. polisaharidi i niskomolekularne površinski-aktivne ma­ terije.. kao na primer. * Za vreme punog meseca povećava se sposobnost or­ ganizma za čišćenje. belančevine. 117 . * Prema konstatacijama kineskih lekara . Žuč. #• Sugerišući sebi da se žučni kanali šire. sa akcentom na zatezanje di­ jafragme. koje sadrže nezasićene masne kiseline.akupunkturologa funkcija jetre i žučne kese najjača ja noću od 23 do 3 sata. Zaštitni omotači stvoreni na taj način sprečavaju međusobno slepljivanje koloidnih čestica i njihovo taloženje. prodirući u mikropore žučnog kamena. Tu vodu treba zasititi navedenim zaštitnim materijama koje. da se žuč obil­ no luči. saponini i druge. Poret toga. Ti uslovi se mogu ispuniti ukoliko se nakon izvesnog vremena posle uzimanja hrane i limunovog soka uradi lagano. Iz navedenog nam je jasno. Otuda je vlastiti urin najbogatija i najdostupnija materija zaštitnim koloidima. Varijanta b). Izvori zaštitnih koloida su: sveže pripremljeni sokovi iz povrća i voća. U prirodi postoje zaštitne materije. Razmotrili smo glavne fiziološke mehanizme na kojima se zasnivaju navedena čišćenja jetre. koje dejstvuju kao žučne kiseline. uz istovremeno misaono slanje energije na ta mesta. ritimično disanje joge. Kao što tvrdi kineska narodna medicina. * Stvaranje i izlučivanje žuči povećava se pri povećanju portalnog krvotoka i prisustvom masnoća u konzumiranoj hrani. a u jesen najslabija. da idemo putem rapidnog povećanja nezasićenih masnih kiselina. kiseo ukus stimuliše funkciju jetre. one su srodne organizmu i zato su za ishranu najpreporučljivije prirodni namirnice.

Najprostije i najefikasnije čišćenje jetre
Naveli smo da su maslinovo ulje i limunov sok idealne materije za čišćenje, ali su one, nažalost, dostupne malom broju ljudi. Postavlja se pitanje da li postoje zamene koje imaju iste vrednosti. Na veliko zadovoljstvo ima ih dovolj­ no. Umesto maslinovog ulja može se koristiti bilo koje suncokretovo ulje (rafinisano, nerafinisano itd.), a umesto limu­ novog soka kristalisana limunova kiselina, kao i prirodni produkti sa jakim prirodnim kiselim ukusom - mahovnica (Oxycoccus palustris), pasji trn (Hippophae rhamnoides), ogrozd (Grossularia reclinata) itd. Kao što pokazuje prak­ sa, čišćenje tim biljkama vrši se na isti način kao i sa ideal­ nim sastojcima (maslinovim uljem i limunom). Autor se u to uverio lično, a o tome govore i drugi ljudi, koji su koristi­ li zamene. Prema tome, slobodno možete koristiti navedene zamene - suncokretovo ili kukuruzno ulje. kristalisanu limunsku kiselinu-limuntus (razređuje se do te mere da ras­ tvor po ukusu podseća na prirodan limunov sok) i prirodni jestivi produkti sa jakim kiselim ukusom, koji rastu u kraju gde živite. Tajna efikasnosti čišćenja jetre sastoji se u prethodnoj pripremi - smekmvanju organizma. Smekšavanje orga­ nizma u vidu toplih vodenih terapija (detaljnije opisano u knjizi) treba obaviti najmanje 3-4 puta. Svaku toplotnu terapiju završavati kratkim prohladnim tuširanjem ili poliva­ njem tela hladnom vodom. Poslednju smekšavajuću tera­ piju uraditi dan pre čišćenja jetre. Ukoliko 3-4 dana pre čišćenja jetre budete jeli uglavnom biljnu hranu i pili veću količinu sveže iscedenog soka (cvekle - 1 deo i jabuka - 4-5 delova. poželjno kiselih) i jcd118

nom dnevno se klistirate (poželjno urinom), vaša priprema za čišćenje jetre biće idealna. Na kraju dolazi dan terapije čišćenja. Poželjno je da to bude za vreme punog meseca i da pri tom budete odmorni i smireni. Ujutro, posle toaleta, uradite klistir. Posle toga popijte navedeni sok i doručkujte laku hranu. Za ručak, takode. pojedite neku laku hranu i nakon 1-2 sata posle ručka počnite da zagrevate deo tela oko jetre. Prislonite termofor sa toplom vodom (ili električno jastuče) na taj deo tela. Hodajte i obavljajte druge poslove u kući sa termoforom na telu sve do uveče. Oko 19-20 sati počnite sa terapi­ jom čišćenja jetre. Prethodno zagrejte ulje i sok od limuna (rastvor limunske kiseline) do 30-35° C. Dozu ulja i limu­ novog soka odredite prema svojoj telesnoj težini i prema tome kako vam organizam podnosi ulje. Dakle, sve je pripremljeno. Pred vama su dve čaše. jedna sa uljem, druga sa limunovim sokom. Popijte jedan-dva gutljaja ulja i isto toliko gutljaja soka. Nakon 15-20 minu­ ta, ukoliko se ne javi mučnina, ponovite postupak, sačekajte 15-20 minuta i ponovo popijte nekoliko gutljaja ulja i soka. Postupak se ponavlja sve dok ne ispijete svu količinu ulja i soka. Za to vreme sedite mirno na kauču ili fotelji, gledajte televiziju ili čitajte knjigu. Ukoliko ne podnosite ulje i ono počne da vas muči posle prvog uzimanja, treba sačekati dok se ne izgubi neprijatan osećaj u ustima i želucu. Ukoliko mučnina ne prolazi treba smanjiti količinu soka i ulja. Termofor možete skinuti, a možete ga i dalje držati. Kada ispijete ulje i sok (količina ulja i soka kreće se od 100 do 300 grama) možete sprovesti niz mera koje pojačavaju efekat čišćenja. Nakon 1-1.5 sat posle uzimanja 119

sastojaka zauzmite udobnu sedeću pozu (najbolje seditc na pete), zapušite levu nozdrvu i dišite kroz desnu. Na je/ik stavite malo ljute paprike, a na deo tela oko jetre KuznecovIjev aplikator, ali sa metalnim iglicama. Sve to pospešiće stvaranje energije i toplote sa njenim usmeravanjem prema jetri. Pri tome dišite polako, ritmički (4-6 uzdisaja i izdisaja u minuti), snažno radeći dijafragmom. Izbacujte stomak za vreme udisaja i podižite ga nagore za vreme izdisaja. Time ćete obezbcditi predivnu masažu jetre, pojačaćete u njoj krvotok i ispraćete je od ugrušaka. Tako dišite 15-30 minu­ ta, odmorite se jedan sat. pa ponovite postupak. Za vrem odmaranja na deo tela oko jetre stavite magnetni aplikator ili bilo kakav magnet. Magnetna terapija je vezan faktor, koji pojačava kapila­ rni krvotok. Naučnici su ustanovili da crvena krvna zrnca usled neznatnog povećanja krvnog pritiska nisu u stanju da se kreću kroz kapilare. Glavni mehanizam njihovog kre­ tanja sastoji se u tome. što se usled krvnog pritiska crve­ na krvna zrnca na proširenom kraju kapilara međusobno približavaju. Obzirom da ona imaju isti električni naboj, ona se međusobno odbijaju i kreću prema mestu manje kon­ centracije, prodiru i kreću se kroz kapilare. O v o je posebno važno koristiti radi poboljšanja krvoto­ ka u jetri, u kojoj postoji unikatni venski kapilarni sistem. Dopunski, magnetno polje aktivira fcrmente koji u terapiji čišćenja imaju značajnu ulogu. Sve to zajedno - toplota, aktivnost fermenata. pojačan krvotok, povećan broj crvenih krvnih zrnaca, snažan snop slobodnih elektrona iz aplikatora omogućava da razmekšate, isperete i izbacite iz jetre i žučne kese svu nečistoću i kamenje. Ova dovitljivost omogućava da se zadejstvuju najdublji kvantni potencijali organizma 120

odgovorni za životnu aktivnost, čišćenje i rehabilitaciju, ^ikakva druga terapija čišćenja ne utiče tako snažno na or,>anizam, kao ova koju smo opisali. Približno oko 23 sata noću. ili kasnije (ponekad i u zoru), kada je bioritam je­ tre i žučne kese maksimalan, počinje izbacivanje kamenja i nečistoća. To se izbacuje prolivom. Videćete svo „blago" sticano nepravilnim načinom života, lošom ishranom i od­ mah ćete shvatiti da se tako ne srne živeti i da ni o kakvom zdravlju ne može biti ni reči. ukoliko to „blago" ostaje u or­ ganizmu. Obično se ujutro javi još jedan proliv i može izaći još veća količina kamenčića i žući. koja izgledom podseća na mazut. Dopunski se klistirajte. Malo se odmorite i zatim možete jesti. Poželjno je da prvo jelo bude pola litra soka (šargarepa sa cveklom i jabukom u odnosu 1:5). Sok će do­ punski isprati vašu jetru. Tek posle toga možete jesti salate, kašicu skuvanu s vodom.

PRAKTIČNA UPUTSTVA ZA ČIŠĆENJE I LEČENJE JETRE
Praksa je pokazala da muškarci i žene sa telesnom težinom od 60 do 65 kilograma, ali u zavisnosti od toga kako podnose ulje. prvo čišćenje jetre treba da urade sa 150-200 grama ulja (isto toliko i soka), da ne bi nastupilo povraćanje. U narednim čišćenjima možete povećati dozu do 300 grama, a možete zadržati istu. što će biti dovoljno. Ukoliko se posle izvesnog vremena javi povraćanje i u sadržaju kojeg povratite uočite sluzni sekret (zelen, crn ili slične boje) znak je da su ulje i sok proradili u želucu i očistili ga od patološke skrame. koja se tu nalazila. Kod nekih ljudi to se dešava pri prvom čišćenju. Drugo čišćenje 121

uradite sa manjom količinom soka i ulja. a u trećem - malo povećajte. Za vreme čišćenja trudite se da budete opušteni, smireni i ne mislite na tok i postupak čišćenja. Po pravilu, za vreme čišćenja pomoću ulja i limunovog soka ne osećaju se ni­ kakvi bolovi. U nekim slučajevima, kada dođe do jakog pražnjanja, proterivanja - osetićete kao da jetra „diše". I ništa više. Ne plašite se, strah sužava krvne sudove i žučne kanale. Može se dogoditi da iz vas ništa ne izađe, što može biti uzrok povraćanja. Ukoliko iz bilo kojih razloga osetite strah, nemir ili nervozu i ukoliko se osećate „napregnutim", stešnjenim - popijte 1-2 tablete nekog sredstva za smirenje. Sve ostalo odvijače se spontano. Ne čistite jetru posle teškog rada i posle dužeg glado­ vanja. Odmorite se 3 do 5 dana da biste nakupili snagu. Inače, mogu iskrsnuti dve neugodnosti: prva, jednostavno ćete pojesti ulje i sok i druga, mnogo ćete se iscrpiti. Upam­ tite, to je ipak prodiranje u jetru, a ona treba da ima snage za prekomerno naprezanje. Sami ćete osetiti kako ona vibrira i „diše", a naročito za vreme prvih čišćenja.

zapušena. pa do izbacivanja kamenja dolazi pri drugom ili narednim čišćenjima. Drugo i naredna čišćenja uradite prema ličnom osećanju, a ona će sigurno biti mnogo lakša. Iz ličnog iskustva navodim da sam prva tri čišćenja uradio sa pauzom od tri nedelje, četvrto - mesec. a peto - dva meseca. Sledeće godine ura­ dio sam j o š dva čišćenja i zatim druge godine još jedno. Možete se pridržavati i preporuka Andrejeva - jedno čišćenje tromesečno. Moj savet je da se u toku mesec dana za vreme punog meseca urade prva 3-4 čišćenja. Upamtite, što se pre i brže oslobodite prljavštine u jetri, brže ćete normalizovati probavu hrane, krvotok i razmenu materija! Tre­ ba se čistiti sve dotle, dok se ne oslobodite svih ugrušaka. Nameće se opravdano pitanje - zašto je potrebno tako mnogo čistiti jetru? Odgovor je. zato što se jetra sastoji iz četiri dela. Za vreme jednog čišćenja potpuno se pročisti jedan deo. Za vreme drugog - sledeći i tako redom. Ukoliko makar jedan deo jetre ostane zapušen, razmena materija biće kao i ranije narušena. Treba imati u vidu i to. da su se kamenčići u jetri i žučnim kanalima odvajali postepeno, poprimajući uzdužni oblik sa zaglađenim krajevima. U takvom obliku oni nisu posebno uznemiravali zidove žučnih kanala, niti su ih iritirali. Kada čistite jetru vi ih drobite i izbacujete. Njihov oblik i položaj se menja i zato preostali kamenčići mogu svojom hrapavošću iritirati zidove žučnih kanala i žučne kese. izazivajući njiho­ vu upalu. To se posebno odnosi na ljude kod kojih postoji tvrdo kamenje. Za vreme narednih čišćenja oni se smanjuju i posle toga slobodno izlaze.

Broj čišćenja jetre i vreme kada treba čistiti jetru
Prvo čišćenje je najteže, jer organizam gubi mnogo snage. Dešava se da se pri prvom čišćenju jetre izbacuje veoma mnogo stare žuči, plesni, beličaste niti, a kamenčića skoro da nema. To ne znači da je čišćenje bilo neuspešno. Na­ protiv, sve je normalno, jednostavno jetra je bila veoma

123

koji nije uočen kod drugog povrća. fermenata i oksidacionim reakcijama. Naši naučnici otkrili su u cvekli betain.. Folna kiselina i vitamin B.unikatna materija koja je po hemijskom sastavu bliska holinu i lecitinu. poboljšava razmenu holesterina slično metioninu i ima protivalergijsko i protivsklerotično dejstvo. jabukovim sirćetom. jer se mineralne materije u njemu nalaze u alkalnim jedinjenjima.Ishrana posle čišćenja jetre i profilaksa O ishrani posle čišćenja jetre već je bilo reći. U cvekli se nalaze saponini. takode ubrzava izbacivanje štetnih materija iz organizma. Askorbinska kiselina (vitamin C) u količini do 1 grama dnevno poboljšava rad jetre. Vitamin K podstiče proces zgušnjavanja krvi i povećava energetski potencijal ćelija jetre. Njegov nedostatak u organizmu nastaje pri narušavanju procesa izdvajanja žuči i asimilacije masti u crevima. Salata iz sveže zeleni. podstiču sintezu belančevina i razmatraju se kao faktori rasta orga­ nizma. Betain podstiče asimilaciju belančevina i poboljšava rad je­ tre. Betain . Pri oboljenju jetre i žučnih kanala narušava se apsorp­ cija mineralnih materija i podstiče njihovo izbacivanje iz organizma. 124 125 . reguliše to­ nus krvnih sudova i sprečava stvaranje trombova u njima. paradajzu i žumancetu od jaja). morskim kupusom. koji se takode nalazi u cvekli. Avicena je pisao cvekla otvara zagušenja u jetri i slezini". vitamin B 6 pojačava detoksikacionu funkciju jetre (ovog vitamina najviše ima u proklijaloj pšenici i pivskom kvascu). C. ulja i morskog kupusa. poznatim regulatorima razmene materija. Pijte sveže iscedene sokove od šargarepe ili sok od jabuka sa cveklom. ekstraktu šipka. Naš savremenik doktor Voker naučno je dokazao koliko je korisno čišćenje orga­ nizma sokom od cvekle. Sok do cvekle je u svakom slučaju unikatni produkt. Saponini služe kao os­ nova za dobijanje lekova protiv skleroze.. Ima ga u salati od kupusa. najbolje prirodnim kiselinama: limunovim sokom. sa dodatkom maslaca. B i K. To je prava hrana za ručak i večeru. koji vezuju holesterin iz creva u teško resorbujuea jedinjenja. Svojstva cvekle za sprečavanje stvaranja žuči bila su poznata i drevnim lekarima. šargarepe i kupusa pokazala su da se žuč najefikasnije luči upravo od soka iz cvekle. Ispitivanja dejstva sokova od cvekle. Sledećeg dana može se jesti raznovrsnija hrana. Tako. Ponovićemo samo . Normalizaciju rada jetre posebno podstiču vita­ mini iz grupe B. soku od jabuka itd). Slično deluje i kaša skuvana na vodi. Magnezijum. sokom od mahovnice. zahvaljujući tome što ovo povrće sadrži „žive" atome hlora u sebi. jer pomešane sa cveklom imaju prijatan ukus i miris. povećava njenu detoksika­ cionu funkciju i pojačava regenerativne procese. U navedenim sokovima ima mnogo prirodnih mineralnih materija. kvascu. učestvuju u razmeni belančevina. Poželjno je da jabuke budu kisele.aktivno učestvuje u regeneraciji jetre. U cvekli ima i vitamina U koji podstiče zarastanje gnoj­ nih rana. Dokazano je da vitamin B. posoljena i malo zakiseljena. vitamin PP učestvuje u ener­ getskoj razmeni ćelija jetre i sprečava njihovo uništavanje I ima ga u proklijaloj pšenici. Za bolesnike sa oštećenom jetrom važni su vitamini A.jedite kad god imate apetit i osetite glad.

Evo recepta za pripremanje ekstrakta od smilja. Ostala sredstva za jačanje funkcije jetre Za stimulaciju funkcije jetre poželjno je tuširati celo telo hladnom vodom (najbolje ledenom) ujutro pri svitanju. kaše i smese. Uključivanje zrna proklijale pšenice ubrzava lečenje jetre. prijatan ukus.100 grama. šargarepu 100. Najracionalnije je uzimati obroke 4-5 puta dnevno (tak­ va ishrana preporučuje se kod oboljenja jetre). Odnos komponenti u smesi može bili različit. Treba otkloniti zatvore.5 sat pre jela. žuči i creva najbolji su sveže povrće i voće. povratič (Tanacetum vulgare). pogoršavajući njeno stanje. Pod njihovim uticajem menjaju se fizičko-hemijska svojstva žuči. tj. lubenica. tako da se dobije nakiseo. samim tim. podstiču stvaranje glikogena. dok se kod povišene sekretorne funkcije želuca piju na 1-1. tikvice. jabuke. zatvor pojačava proces truljenja u crevima i asimilaciju toksičnih materija u krvi. Ovu smesu upotrebljavati umesto kaša. ili svakog drugog dana. ali 100 grama proklijale pšenice je obavezno. Kod normalne kiselosti želuca piju se 30-45 minuta pre jela. masti i elektrolita. Oni poboljšavaju krvotok u jetri i funkcionalno stanje ćelija jetre. krompir. U tom slučaju lečenje se produžava.50 grama (ili sok od jednog limuna). malo meda. mlad kravlji sir itd. normalizuju razmenu glikoze. povećavaju trans­ port glikoze prema tkivima. Pri sastavljanju dijete za oboljenja jetre veoma je važno znati stanje creva. paradajz. Sekreciju žuči posebno pobuđuju: cvekla. U suprotnom.Dijeta bez soli smanjuje stvaranje i izlučivanje žuči u probavni trakt iz jetre i žučnih kanala i. a ne u procesu kulinarske obrade. kuku­ ruzne stigme i kantariona: u posudu za kuvanje sipati po jednu supenu kašiku suvih trava. pored kaša jesti orahe. smiruje obolele organe. koje kroz portnu venu dospevaju u jetru. Posle 127 126 . jednog dana uzima­ ti kašu. Ova terapija nije preporučljiva za ljude sa obolelim srcem. kantarion (Hypericum perforatum). smanjuje se nje­ na lepljivost. H. salata. Potrudite se da to sve primenjujetc u različitim kombinacijama: povrće malo dinstati. Gnapha/ium arenariuni). vaša hrana treba da bude sastavljena od sveže iscedenih sokova. grozde. kukuruzna stigma. Smesa se priprema na sledeći način: 100 grama proklijalih zrna pšenice samleti u mašini za mlevenje mesa i toj masi dodati samlevenu cveklu . belančevina. preliti ih sa čašom vode. baštenska jago­ da. izdrobl jena nana (Menthapiperita). koncentracija holesterina i povećava sadržaj žučnih kiselina. Mogu se koristiti sredstva za izbacivanje žuči: smilje {Helichrysum arenarium. sušene kajsije . šargarepa. suva šljiva. koren maslačka (Taraxacum officinale) i šipak. kljukvu (Oxycoccus palustris) . plication. Još jedan dobar savet: Ukoliko vam je jetra obolela treba svakoga dana da pijete do 2 litra sveže iscedenih sokova.100. Za dobru probavu i normalan rad jetre. karfiol. Kod smanjene sekrecije želuca sveže iscedeni sokovi piju se 15-20 minuta pre jela. Prema tome. Maslac i biljno ulje dodavati samo u gotova jela. prokuvati i upotrebljavati po 100 grama 2-3 puta dnevno pre jela. a drugog smesu.

vrelina i suv vazduh podstiču iritiranje doše Pitta. Asane birati individualno.ove terapije dobro istrljajle udubljenja ispod pazuha. Ponovite vežbu na drugu stranu. prema ličnim mogućnostima. ok­ renite telo licem nadole. Od vežbi. Sve prednosti opisanih vežbi postižu se vežbanjem ove asane. Postupak ponovite 2-3 puta u toku dana sa trajanjem od 2 do 5 minuta. Pri tom savijajte glavu prema ko­ lenu. Stavite desnu ruku na koleno desne noge. Jetra je pokretno tkivo meke konzistencije. ona prati njeno kretanje pri udisa­ ju i izdisaju. jetre. naravno. posebno su korisne Bhastrika pranajama (vidi poglavlje Debelo crevo) i kompleks joga vežbi Svame Šivanande. Pored toga. jer se kod oštećenja jetre energija zadržava u tim udubijenjima. 129 . Budući d a j e fiksirana za dijafragmu. Izbegavajte suvu klimu. O Nas i ka sprušta dianu paršvasana Široko raširite noge i ruke. Oslonite se na jednu ruku i nogu. drugu nogu savijte u kolenu i kolenom dodirnite glavu ili nos. koja je odgovorna za funkciju jetre. Ponovite vežbu na drugu stranu. 128 Slika 1 3 . Podignite uvis ruke i noge i ljuljajte se napred-nazad. Silom proturite ruke između butina i članaka (gležnjeva) na nozi. odnosno saune sa suvom parom jer to šteti jetri. a levu ruku zabacite iza leda. Savijte desnu nogu i pos­ tavite petu ispod anusa i mošnice. Dohvatite rukom butinu desne noge. Vežba je dobro opterećenje za mišiće stomaka. koje podstiču i slimulišu rad jetre. lece se oboljenja jetre i slezine. Oslonite se njima na pod. O Dolasana Ležite na stomak. © (iarbhasana (embrion) Sedite u padmasanu.Asane koje lece oboljenja jetre © Ardha mat se ndrasana Sedite i ispružite noge napred. Ritmične kontrakcije dijafragme omogućavaju da se jetra bolje snabdeva krvlju (a preko nje hranljivim materijama i kiseonikom). leđa. grudnog koša i vrata. ispružite noge i ruke. a levu nogu prebacite preko desne butine i postavite na pod. Savijte ruke u laktovima i pođuprite obraze pesnicama. slezine i slična oboljenja. Te vežbe i disanje su izvrsna unutrašnja masaža za sve organe trbušne duplje i. Prema Ajurvedi. a leci oboljenja jetre. Sledeće asane (slika 13) će vam pomoći da potpunije utičete na jetru. pa samim tim i da podstiče iz­ bacivanje žuči. Zatim podignite telo što je moguće više.

Ova vežba je odlična za probavne organe: želudac. Zatim zamenite položaj nogu. Majurasana reguliše taj problem za nekoliko trenutaka. povećava apetit. Ona je veoma korisna kod slabog varenja u želucu. otklanja noćne polucije i produžava život. kilu. Ona je dobra i protiv gutanja vazduha. Ponovite vežbu na drugu stra­ nu. Asana sprečava tromost i prazni žučnu kesu. 0 PruStha valita vrikšasana Stanite uspravno. s tim da jedna noga ostane na mestu. Jogisli posebno ističu dejstvo ove vežbe na slezinu. 0 Majurasana Kleknite na kolena sa rukama na podu. Podignite obe ruke i za­ bacite ih unazad. a drugu nagnite preko glave prema podu. Drugu ruku zabacite unazad. 0 Bhu prašta džanu pruštha valitasana Kleknite na kolena i sastavite ih. oslanjajući se na laktove. jetru i slezinu. ova vežba deblokira zastoj za tren oka. a pored oboljenja jetre i slezine leći i kilu. nag­ nite se unazad i probajte da jednom rukom dodirnete pete. odvojite noge od poda i ispružite telo u ravan. pri čemu su gležnjevi ruku u pravoj liniji sa rastavljenim kolenima. Vežba ima iste efekta kao i prethodna. raširite noge. Dovoljno je da pri pojavi tipičnih tegoba ima na umu sledeće: 0 Ardha šalabhasana Ležite na stomak. Podignite jednu nogu uvis. Da bi poza bila savršena laklovi se moraju dodirivati. Neke žene pate od jakih bolova ispod stomaka. dok ne dodirne pod. Približite laktove. apendicitis. da se poveća apetit. Ponovite vežbu sa drugom nogom. Ukoliko nakon 4 ili 5 sati posle obilnog uzimanja hrane probava još nije završena. Zatim dlanove stavite na pod. što je više moguće. Prilikom vežbanja ispružite stopala. Gornji deo stopala treba da leži na podu. leće oboljenja jetre i slezine. POGOVOR ZA DVE GLAVNE TERAPIJE ČIŠĆENJA . ne savijajući je u ko­ lonu. Vežba leći oboljenja jetre. Vežba ima iste efekta kao i prethodna. Stopala ispružite. Kod zastoja krvi u slezini i jetri. odstrane nedostaci u razvoju mišića grudnog koša i ramenog pojasa. bez mnogo truda i skupih lekova.Vežba pomaže da se smanje masne naslage na stomaku. pridržavajući leda rukama i oslanjajući se na vrat i potiljak. jetru i slezinu. a leći oboljenja jetre i slezine. Malo podignite glavu i usmerite pogled napred. jedan uz drugi i postavite ih ispod stomaka u visini pupka. sastavite i ispružite noge. slezine. Kompresija trbušne aorte izaziva priticanje krvi u želudac. leci oboljenja jetre i slezine. ispružite ruke niz telo i položite gornju stranu šaka na pod. 0 Bhu sprušta eka pada sarvangasana Ležite na leđa. što je na početku vežbanja nemoguće.ČIŠĆENJE DEBELOG CREVA I JETRE Iz prethodnog teksta nije teško zaključiti da čovek može sebi pomoći. Vežba odstranjuje bolove u leđima. 130 131 . Ponovile vežbu 4-5 puta. od kojih se mogu osloboditi ukoliko vežbaju ovu asanu. Podignite celo telo vertikalno u odnosu na pod. Polako se nagnite napred i. Nagnite gonji deo tela. Ne savijajući noge. gledajući daleko ispred sebe. pokušavajući da dodirnete pod.

). pretvara se u najveću.brzo se zamaramo. uslovno rečeno. koja se stvara usled nepravilne ishrane (ništa manja od nečistoće uma koja se taloži u sva­ koj ćeliji tela). rafinirane hrane naša jetra se neverovatno brzo zapušava. brzo se smanjuje životni elan. onkoloških oboljenja itd.čišćenje i reha­ bilitaciju debelog creva . koji nas snabdeva dopunskim hranljivim materijama. prouzrokujući svima poznata i veoma rasprostranjena srčana oboljenja (srčane mane. koji se hranom ne mogu uneti za deset godina!). otrovi i drugi otpaci kao lavina dospevaju u naš organizam. krv iz njega. nasilna i nedovoljna stolica itd. 1 na kraju. a ponekad sprovesti i profilaktične kure 2-3 puta godišnje.bog slabosti krvotoka i njegove zagađenosti). Savremeno lečenje ovih oboljenja je besperspektivno. koji potiču od jednog te istog izvora zaraze .spolja izgleda zdrav. podriva osnovu čitavog našeg života.nečiste krvi i njenog zastoja u venskom sistemu (skrivena ili manifestna portna hipertonija) nema perspektivu. Ukoliko je debelo crevo nečisto (zatvori. već odlazi neočišćena direktno u srce. Koliko puta su vas na­ kljukali lekovima. bioplazme i naročito zbog grade de­ belog creva stvaraju hranljive materije i elementi. skupi uvozni lekovi i oprema neće vam pomoći ukoliko bolujete od vlastitog neznanja i nepismenosti. kože. ni najsavremenije metode lečenja.). to je siguran znak d a j e mnogo ranije došlo do zastoja energije. lako oboljevamo.rasadnik oboljenja i otrova. sve nečistoće. zdrave krvi. prvo se taloži u debelom crevu. Posle temeljnog čišćenja morate mikroklistirima sa ukuvanim urinom. Nije bitno koliko je naš organizam i sistem za neutralisanje štetnih uticaja prirodno snažan. poboljšavajući kvalitet ishrane organizma (u njemu se pod uticajem mikroflore.O Unutrašnja nečistoća. Međutim rezerve jetre su kolosalne.prema r a k u . deponiju organizma . jer se srce (slično drugim organima) rehabilituje dotokom čiste.temelja i s h r a n e o r g a n i z m a . pojavljuju se hronične bolesti. Dokazano je. 0 Pri upotrebi savremene neprirodne. Ukoliko dode do zastoja krvi. ali skrivena patologija već uzima svoj danak . d a j e u tridesetimčetrdesetim godinama života veći deo jetrinih ćelija ( 5 0 60%) već zapušen i isključen iz životne aktivnosti. Medikamentozno lečenje i u ovom slučaju različitih simptoma (oboljenja krvotoka. probavnog i nervnog sistema. Kao zaključak. Ovaj or­ gan. zasićena toksinima. uz maksimalno strpljenje. pa seansama kod ekstrasensa. S obzirom da se u njemu prvenstveno apsorbuje voda u krv. krv je nečista i uz to veoma slabo cirkuliše. U zaključku. Važno je znati da venska krv donjeg dcla debelog creva ne prolazi kroz jetru. bolujemo 133 132 . u poluzapušenom stanju (slab dotok kiseonika i isticanje ugljen-dioksida) „do ušiju" u vlastitoj nečistoći (šljaka i otrovi. takode. ispostavlja se da ćelije organizma nemaju redovni dotok hranljivih materija. stalno održavati čistoću u njemu. odumrlc ćelijske organele skupljaju se u ćelijama ?. Dodajte tome kon­ stantni dotok nečistoća i toksina iz debelog creva. nedostatke itd. hormonalnih poremećaja. disajnog. a ona je konstantno nečista. Zato autor koncentriše vašu pažnju na prvu i najvažniju terapiju . Čovek . energijom i šta se dobili? Jetra svejedno ne obavlja svoju funkciju kako treba. Kod ove bolesti.). odsustvo humoralne i druge regulacije životnih aktivnosti ćelija od strane organizma (mutacije u njemu ?bog vlastite zagađenosti) vođe nas najgorim putem razvoja bolesti .

ali i učestanosti oboljenja blizu oboljenjima srca i krvnih sudova. predstavljaju mnogo veću traumu od običnog klistira. ali je lečenje prepušteno vama. Gornji je više zaobljen. Zato se ovom orga­ nu mora posvetiti posebna pažnja i bolje upoznati njegova funkcija. ma koliko da su efikasne. širina 5-6 centimetara. manje se zamaramo. povećavamo protok krvi kroz te organe. funkcija bubrega sastoji se u čišćenju organizma od azotnih produkata. To što treba da učinimo za sebe je da prepoznamo rane simptome oboljenja i da delujemo brzo. prekomerne toksičnosti limfe. Kod odraslih osoba bubrezi imaju oblik pasulja. (pokriven) nadbubrežnom žlezdom. koje se sada potvrđuje suvremenim saznanjima. Kako se najefikasnije boriti protiv tih oboljenja . Ugnuti kraj je nasuprot istog kraja suprotnog bu­ brega. U osnovi ove met­ odologije sadržano je viševekovno iskustvo. Zato je sledeća terapija posle čišćenja debelog creva čišćenje j e t r e . Da biste se preporodili i bili čili i veseli. koji truju naš organizam i čine da smo često na ivici između bolesti i zdravlja. Rastoja- 134 135 . Ispupčeni kraj bubrega okrenut je prema spolja i delimično unazad. poliartritisa i slično. medutkivne tečnosti.od ličnog neznanja. Neophodno je radikalno očistiti jetru i uspostaviti njene funkcije. Vrhunac lekarske i ljudske umetnosti je . Dužina bubrega odraslog čoveka je 10-12 centi­ metara. života i smrti. DRUGOSTEPENA ČIŠĆENJA ORGANIZMA Posle čišćenja debelog creva i jetre stičemo veću ot­ pornost prema infekcijama. Bubrezi su parni organ za izlučivanje. ČIŠĆENJE BUBREGA Bubrezi su prema važnosti. Svaki bubreg ima dva pola: gonji i donji. da bi masa hroničnih i teških oboljenja nestala sama od sebe. Pri tom izbegavamo složene i rizične operacije koje. ostaje vam da samo primenite navedene terapije. Boja je jarkobraon. bez ugrušaka i nečistoća. zračimo optimizmom i voljom za životom. Nestaju faktori. Lekari pregledima i biohemijskim analizama mogu usta­ noviti stanje organizma. krvi. a debljina 3—4 centimetra. Težina bubrega se kreće od 120 do 200 grama. Neki ljudi boluju od kamena u bubregu. U osnovi.rehabilitacija or­ ganizma njegovim vlastitim s n a g a m a . Kada se ona očisti i rehabilituje obnovljen je ceo o r g a n i z a m .više u narednom poglavlju.

a od 270 grama prollltriranog natrijuma u krv se vraća 263 grama. Mokraća teče kroz mokraćni kanal zahvaljujući aktivnim peristaltičkim kontrakcijama. Od 180 litara tečnosti. a kod žena 2. Nije sporno da su kaše i testenine bogate kalcijumom. Otklanjanje loših navika u ishrani omogućilo je da se naglo smanje nave­ dena oboljenja. Savrcmeni podaci su sledeći: • narušavanje ili promena odnosa između mokraćne kiseline i drugih soli i koloida mokraće je bitan faktor u nastajanju kamenca. zbog čega uzdužne ose bubrega obrazuju ugao. Hksperimentalno je dokazano da vitamin A (Bcta-karoten) sprečava stvaranje i podstiče rastvaranje već formiranog kamenca.izlučivanje stranih materija i neisparljivih produkata metabolizma. Uretra (mokraćna cev) kod muškarca ima dužinu 15-25 centimetara. Najšire mesto u mokraćnom kanalu iznosi 1. • Regulacija kiselo-bazne ravnoteže u organizmu. Otuda su funkcije bubrega sledeće: • Izlučujuća . Prečnik mokraćnog kanala može se znatno povećati zahvaljujući velikoj elastičnosti i pri otežanom mokrenju može se raširiti do 8 centimetara u prećniku. u mokraću se pretvara samo jedan litar. koji je otvoren prema dole. Između ostalih. Preuran­ jeno i isključivo hranjenje odojčadi kašama i jelima od testenina prouzokuje veliku smrtnost i oboljenja. nego između donjih polova. Za 24 sata kroz bubrege se isfiitrira približno 180 litara krvne plazme! Filtriranje krvi i selekcija vrše se kroz sloj epitela. kvalitet funkcije bubrega. naš organizam ga ne prihvata i on služi kao baza za stvaranje 137 136 . • alkalno-kiscli kalcijum sposoban je da se kristališe. Ali. a kod obolelih u prošeku 500 miligrama. veoma je čest bubrežni kamenac. usmercnih na obezbeđenje stabilnosti unutrašnje sredine. Kod žena su bubrezi smešteni nešto niže. značajan u nastajanju bolesti bubrežnog kamenca. takođe. koje se pretvara u ncrastvorljivi kompleks. koja je prošla kroz bubreg. odnosno azotnih produkata. Normalna mokraća sadrži oko 90 miligrama opšteg biokoloida. umnogome zavisi od funkcionalnih karakteristika epitela. klimatskim uslovima. vodom za piće. Kamenac se može stvarati i pri nedostatku vitamina A. • Regulacija stabilnosti koncentracije jona u krvi.nje između gornjih polova desnog i levog bubrega je manje. Način ishrane je. Bubrezi su organi homeostaze. Prema tome. Mipokrat. Normalna mokraća i mokraća obolelih od kamenca u mokraći sadrži različite mukoproteine sa negativnim nabo­ jem. Otuda se kamenje češće susreće u desnom bub­ regu. persijski i arapski lekari nastajanje kamena u mokraći doveli su u vezu sa geografskim karakteristikama okolnog zemljišta. Kod bubrežnog kamenca uočava se čvrsto jedinjenje kalcijuma sa anijon-muko-polisaharidima. • Regulacija postojanosti koncentracije natrijuma. što savremena medicina ne priznaje! Posle ovih opštih saznanja o bubrezima možemo govo­ riti o bolesti bubrežnog kamenca. Galen. nego kod muškaraca. Ureteri (mokraćovodi) su dužine 28-34 centimetra.4-4 centimetra. • Regulacija zapremine vanćelijske vode u telu. Desni bubreg je smešten obično za 2-3 centimetra niže od levog.25 centimetara. naročito u dečjem uzrastu. Mokraća je sumarni proiz­ vod mnogih procesa. kada se taj kalcijum termički obradi.

korenjc broća (Rubia finetorum) ili šipka. kroz koji toksični gnojni izlivi štetno deluju na desni bubreg. a za­ tim usitnjavanje i drobljenje kamenca. • Izazvati odvajanje razdrobljenog kamenca i blago. a može biti i veća. čajeva i supa potrebne su za ispiranje bubrežnih karlica i čašica.. Radi toga promenite ishranu i način života. vlastiti ili dečji urin. kao konačni produkt razmene belančevima. što poboljšava rad bubrega i sprečava sklerozu nefrona. • Primenjujte sredstva (koja vam odgovaraju ili vam se nalaze pri ruci) za drobljenje kamenca i njegovo pretvara­ nje u pesak. nego i savremeni lekari u borbi protiv bubrežnog kamenca preporučuju obilno uzimanje napitaka i tople kupke. a ureu. Sta se može koristiti i kako čistiti bubrege Ne samo drevni. postepeno ga izbacivati. mokraće potpomaže bezbolni prolazak peska i sitnijeg ka­ menja kroz mokraćne kanale. Tako. ali to je veoma opasno delo.. Određen značaj u formiranju kamenca imaju i crevne bak­ terije. Veliki značaj u recidivima stvaranja kamenca ima jetra. To je glavni uzrok zbog koje se posle izbacivanja kamenca on ponovo javlja. u crevima čoveka živi bakterija koja proizvodi oksalat. Veće količine vode. kojima teze lekari pri tečenju kamenca u bubregu su: uklanjanje uzroka nastanka kamenca. Jedna od funkcija jetre jc stvaranje uree. Seki ljudi pokušavaju da izvlače kamenac kroz rez na boku ili leđima. Evo šta on kaže: „Ciljevi. kojeg čini čovek lišen razuma" Za čišćenje i lečenje bubrega najbolje je pridržavati se saveta Ibn Sina: • Otklonite uzroke. menjaju kiselu reakciju U alkalnu.bubrežnog kamenca. Stafilokoke direktno u samom bubregu utiču na reakciju mokraće. sveže iseedeni sokovi iz povrća i voća. izlučuju bubrezi. Opuštanje i širenje kanala za izlučivanje 138 139 . opuštanje spazama. Takve materije se u izobilju sadrže u pelinu i povratiču i liinacetum vulgar*). Infekcija. Na rastvaranje kamenca direktno utiču materije sa većim sadržajem eteričnih ulja specifičnog gorko-prohladnog uku­ sa. sok od limuna. Težina kamenja je u prošeku 20-50 grama. usled stvaranja suvišnog oksalata u crevima. kao i za istovremeno smanjivanje čvrstih materija u mokraći. s ciljem normalizacije razmene materija. njegovo odvajanje i odstranjivanje pomoću lekova. sokova. Ibn Sina je odlično razradio metod čišćenja bubrega. U tu svrhu odgovaraju: sok od povratiča. smola od jele. koja dospeva u bubrege može biti uzrok nas­ tanka bubrežnog kamenca. posle čega se izbacuju lako i postepeno. Kamenje se češće nalazi u desnom bubregu. Rezultat toga je talog u mokraći. Razmnožavanje tih bakterija (koje nastaje usled nepravilne ishrane) izaziva pojavu oksalurije kod zdravog čoveka. crne rotkve. Tople kupke podstiču normalizaciju kapilarnog krvotoka. Drevni lekari su preporučivali da se pije sok od povratiča za rastvaranje kamenca u bubrezima i mokraćnoj bešici. Pored toga taj bubreg je sklon pomeranju i pojavama zastoja u njemu! Obostrano se kamenje javlja u 10-17% slučajeva. koji stvaraju kamenac. jer de­ belo crevo sa desne strane ima tanak zid.

testenine i peciva. a u ostalo vreme njihovo lunkeionisanje je više-manje na srednjem nivou. što ona ne oksidiše do krajnjih produkata. Usled toga dolazi do promene koloidnog stanja mokraće zbog viška mokraćne kiseline (nedovoljno oksidisana be­ lančevina).. krompir itd. usled kojeg oni zadržavaju rastvorene soli u mokraći. tj. kalcijum se u pecivima usled termičke obrade iz organskog . Rezultat je da se slabi rad bubrega i hrana nekvalitetno vari. ona se u to vreme nalazi u bubrezima i . Iako počinju da se stvaraju kamenčići i pesak.. više od 9 0 % monosaharida krvotokom kroz portnu venu dostav­ lja se.kako dospevaju)..sva kuvana hrana lišena je energetskog potencijala. tada samo meso. kod njega se stvaraju i razni kamenčići: urati. a izlučuju je bubrezi. čaj. Ukoliko postu­ pate drugačije. U zavisnosti od toga. ugljenih hidrata itd. jer je jedna od funkcija jetre — stvaranje mokraćne kise­ line (uree). Vidite.energetskog potencijala pretvara u neorganski . Najbolje je uveče samo popiti čaj od trava s medom.Doručak pojedi sam. Veliki značaj u recidivima stvaranja kamenja ima jetra. a zatim pijete. Ukoliko postupate obrnuto . koji rade na popuni rezervi hranljivih materija. radi njihovog boljeg i bezbolnijeg izbacivanja. tada samo kašu. a ne na cepanju (Jin organi). gde se oni uglavnom pretvaraju u glikogen. jednom najslabiji. u jetru. blago obarena sa velikim sadržajem . Pored toga ljudi koji boluju od kamena u bubrezima moraju i kvalitativno da promene ishranu: smanjiti mesne proizvode. Dalje je potrebno da usaglasite uzimanje hrane s bioritmom rada unutrašnjih organa. 141 . dalje jesti sveže salate (prema godišnjim dobima . ali tako da se najedetc. koji imaju negativni potencijal. Neorganski kalcijum iz testenina. Nekvalitetna probava hrane sastoji se u tome. Tu osobenost rada našeg or­ ganizma izražava poslovica: . to što treba dati neprijatelju sami pojedete. ukoliko je meso. a večeru daj neprijatelju". vodu. čvrsto se jedini s negativnim mukoproteinima i time podstiče njihovo sjedinjavanja i taloženje. sokove i slično).perikardu". bez energetskog potencijala. već se nagomilava u krvi. Poznato je d a j e svaki organ 140 jednom dnevno najaktivniji. kao krajni produkt razmene belančevina. šta čovek voli da jede uveče. Osim toga. ručak podeli s drugima. ukoliko jedete od 19 do 21 sat.po-neprijatcljski".. ručati od 13 do 15 sati (vreme maksimalne aktivnosti tankog creva) i lagano večerati u 17-18 sati.neenergetski potencijal. Zbog toga hrana mora biti sveza. šta se dešava . usled čega se ona ne razlaže kvalitetno i stvara se mnoštvo šljake. pre svega. koji se lako izbacuju iz organizma. Posle uzimanja biljne hrane pojedite samo jedno jelo.živih" čestica i tada će sve biti drugačije. Takav redosled uzi­ manja hrane omogućiće vam da sve pravilno i lako svarite. Ishranu treba promeniti na sledeći način: prvo piti tečnosti (kompot. karbonati i slično.Ukoliko osetite da je počelo izbacivanje razdrobljenog kamenca ili peska primenjujte tople kupke. u hladne dane godine jesti blago obareno ili skuvano povrće.prvo jedete. To se dešava samo u jetri. Zbog toga treba doručkovati od 7 do 9 sati ujutro (vreme maksimalne radne sposobnosti želuca). tada razarate svoj orga­ nizam . Ukoliko je to kaša. Energije u probavnim organima već nema. Biokoloidi mokraće sastoje se iz različitih mukoproteina. tada sapirate hranu i potiskuje je dalje u creva bez dovoljne prethodne obrade u želucu.

kamenje se ponovo javlja i to vrlo brzo. izazivajući pojačano lučenje mokraće. nevezanim ugljenim hidratima. a shodno tome. što izaziva „razlaganje" tvrdog tela i njegovo rasipanje na deliće! I to tim više. i rastvarajuća. u žučnoj kesi. usled čega dol­ azi do drobljenja i resorpcije. ostaviti da ključa 15-20 minuta. resorpciju i drobljenje kamenja u pesak. one teže da zauzmu što manji prostor. Poznato je. 142 E t a r s k a ulja imaju sledeća svojstva: 3 Ljut ukus. to jest teže da prodru kroz mikropukotine unutra. Evo klasičnog primera. Na primer. Važno je znati. ona imaju tendenciju nagomilavanja na nekoj površini. kakve materije. Čaj se priprema na sledeći način: uzeti 6-8 grama listova. Da bi pravilno odgovorili na to pitanje. bubrezi­ ma i mokraćnoj bešici. Pošto ulja imaju jak miris. od svih eterskih ulja ima terpentinsko ulje. kojeg sam uzeo iz Velike medicinske en­ ciklopedije (Moskva. gde je potrebno. Shodno tome. preliti sa 500 mililitara (pola litra) ključale vode.na mokraćnu bešiku. organske kiseline i lužine: gorčine. da je kod jednog te istog bolesnika 16 meseci posle operacije. Drugim recima.Ukoliko prethodno niste očistili jetru. Iz prethod­ nog teksta poznato nam je. i skoro su nerastvorljiva u vodi. Prema tome. 1962). ponovo odstranjeno 57 veoma velikih konkremenata. tada je krv stalno zasićena mokraćnom kiselinom i polusvarenim. što se etarska ulja rastvaraju u organskim jedinjenjima. ispiranja i rastvaranja. kakva su naši kamenčići . Sada nam ostaje da od­ govorimo na pitanje. Čišćenje bubrega u tom slučaju je bes­ mislen posao. aktivna komponenta etarskih ulja nagomilava se tamo. propratimo kako se može prodreti u bubrege i mokraćnu bešiku. ugljenim hidratima i dru­ gim. koje dospevaju u krv i mokraću. imaju izražena svojstva drobljenja i resorpcije? Evo tih materija: etarska ulja. Ekstrakt i čaj od listova breze primenjuju se kao diurctičko sredstvo. drobeća. na površini kamenja u jetri. materije koje se stvaraju u samom organizmu. O Zbog toga. etarska ulja iz organizma uglavnom izlučuju bubrezi. tamo gde ima više tog ulja. Bela breza. O I što je karakteristično. Otuda proističe zapanjujući efekat eterskih ulja.žučni i mokraćni. Majisparljivija svojstva. Sada ćemo detaljnije razmotriti te ma­ terije. Sada razmotrimo biljke u kojima ima najviše etarskih ulja i kako ih koristiti. procediti i 143 . Sada razmotrimo sredstva za izbacivanje. Prema drevnoj klasifikaciji. Citat j o š jednom potvrđuje pravilan fiziološki redosled primene terapija čišćenja. „Kamen u bubregu: Fosfati i karbonati sa jezgrom od oksalnog krečnjaka i mokraćne kiseline rastu vrlo brzo i mogu dostići ogromne razmere. veoma aktivnu površinu i malo površinsko naprezanje. O Etarska ulja se lako rastvaraju u organskim rastvaračima: uljima. sve što dospeva u krv može delovati na bubrege. i „razbija" kamenje u pesak. što se etarska ulja ne rastvaraju u vodi. ima svojstva razređivanja. kajom mu je odstranjeno mnogo kamenja. kao i produkte koji su najviše zasićeni njima. raznovrsni pigmenti i boje. koji su se sastojali od karbonatnog krečnjaka sa tragovima fosfornokiselog amonijak-magnezijuma". da se kroz bubrege dnevno filtrira do 180 litara krvne plazme. ljut ukus otvara sudove. a što dospeva u mokraću . veće rastvarajuće svojstvo će imati biljka ili materija. smolama.

Kleka (Juniperus communis). j/mešati. U narodnoj medicini široko se upotrebljava protiv svih oblika .kukuruzne kose". Uzimati po jednu supenu kašiku 3 puta dnevno. To sredstvo se smatra diuretikom.pcsak". 144 Evo jedne proste smese: uzeti u jednakim delovima ku­ kuruznu „kosu". P abies). Koren ko­ prive.piti tokom dana. normalizuje narušenu razmenu materija. Kopriva (Urtica dioica).. Proccđeni rastvor ekstrakta je doza za jedan dan.Kod dužeg (mesec i više) pijenja čaja od korena čička nestaju i takva oboljenja. koren čička ima diuretična i pro­ tiv upalna svojstva. 40 grama te smese kuvati (da ključa) 15 minuta u jednom litru vode. Čaj: jednu supenu kašiku plodo­ va preliti sa 2 čaše ključale vode. Preporučuju da se uzima po 5-20 kapi na koc šećera 3 puta dnevno na 15-20 minuta tokom 4-5 nedelja. istucano i pomešano s vodom.. aterosklcroza. Pije se vruć ekstrakt: 5 grama isitnjenog korena preliti sa 2 čaše ključale vode i ostaviti da odstoji preko noći.. Sibirski kedar (Pinus sihirica). 145 . gastritisi. preliti sa 2 čaše ključale vode i ostaviti da odstoji 20-30 minuta. primenjuje se kod dugotrajnog kamenja. Uzimati po jednu supenu kašiku 3 puta dnevno. prelivajući njome istucane (zajedno sa ljuskom) orahe tako. Dobro je uzimati svež sok natašte po 4-6 supcnih kašika kod kamena u bubre/ima i žuči. kao s t o j e dijabe­ tes. Pored toga. intenzivno izbacuje . kamen u bubrezima i žuči. zatvori. da iznad oraha bude sloj votke 5-6 centimetara.drobi" kamenje u mokraći i žuči. ljuspice pasulja i lišće medvedeg grožđa. čir na želucu i dvanaestopalačnom crevu.Pinabin". Uzimati po jednu supenu kašiku 3 puta dnevno. razastrtu na papir. Priprema se sa votkom (rakijom). Procediti i sav čaj ispiti tokom dana na 6 puta.. Troskot (Polygonum aviculore). kuvati 10 minuta i procediti. Sok od svežih mladih listova primenjuje se kod kamena u jetri i bubrezima.kamene" boles­ ti. Čičak {Arctium lapa). a zatim procediti.. ostaviti da ključa j o š 20 minuta i procediti. Lipov cvet primenjuje se kao diuretično sredstvo kod kamena u bubrezima. Ekstrakt od oraha kcdra. Za pijenje se priprema ekstrakt od 20 grama trave (biljka sa stabljikom i lišćem) na čašu ključale vode. pretvarajući ga u pesak. Joše jače diuretičko dejstvo imaju pupoljci breze (3—4 grama na pola litra). Kukuruz. skuvan sa šećerom. Koren čička preporučuje se kod ka­ menja u bubrezima i mokraćnoj bešici. Obična jela (Picea excelsa. Juri j Andrcjcv piše: . Suše je u hladovini. Ostaviti da odstoji nedelju dana.. dovoljno je jak stimulator centralnog nervnog sistema i in­ dikativan je kod astenije. vodena bolest (voda u trbuhu). Šumska jagoda (Fragaria vesca). koji predstavlja 50%ni rastvor etarskog ulja od četina jele (ili bora) na ulju breskve. . Savremcna medici­ na pripremila je preparat . a primenjuje se i kao sredstvo za čišćenje krvi". Kod kamena u bubrezima koriste se plodovi kleke. U istu svrhu koristi se i seme koprive. Ekstrakt jače koncentracije priprema se sa 3-4 supene kašike isit­ njenih cvetova na 2 čaše ključale vode. Za pripremanje ekstrakta uzeti 2 supenc kašike isitnjenih cvetova lipe. Upotrebljavati tokom dana. U lekovite svrhe u narodu se skupljaju svežnjevi . Lipa.

To svojstvo pelina čini ga jednim od najrasprostranjenijih sredstava u borbi protiv kamena u bubrezima. Čaj: 4 kafe­ ne kašičice semena preliti čašom vode. Svojstva tog sirupa su takva. Rotkva (Raphanus sativus). Lekovita sirovina su mlade grančice jele. ohladiti. Umesto semena može se koristiti trava ili koren peršuna. da pomaže kod svih oboljenja mokraćnih kanala i izbacuje kamen s mokraćom. Jarebika. Od njih se priprema ekstrakt: 20 grama isitnjene sirovine preliti čašom ključale vode i uzimati po jednu trećinu čaše 3 puta dnevno pre jela. koji se pri­ prema na sledeći način: u rotkvi se izdubi jamica i u nju stavi med ili šećer. Ekstrakt: jednu kafenu kašičicu istucanih plodova preliti sa pola litra hladne vode.8 grama soka ove vrste pelina. Čaj se priprema po proračunu 1 : 10 i uzima se po jedna supena kašika 3-4 puta dnevno.5%-no etarsko ulje. Ukoliko se popije 8. sazrelih plodova. iz kojih se dobija do 2. Srednjevekovni farmaceut Amirdovlat Amasiaci preporučivao je da se upotrebljava kora od korena peršuna za rastvaranje kamena.jedna supena kašika na čašu ključale vode. Sibirska jela [Abies sibirica). zatim skuvati. Uzimati po pola do jedne i po čaše soka dnevno. Evo kako se u srednjem veku pripremao pelin. ras­ tvara i izbacuje kamenje iz mokraćne bešike. stvara se obilna mokraća. kuvati 15 minuta. Uzimati po 50-100 grama 2 puta dnevno. Pelin [Artemisia absinthium).Šargarepa. U tu svrhu se u septembru prikuplja seme šargarepe. Sve vrste pelina sadrže eterska ulja u celoj biljci. Medveda trešnja (Sorbus aucuparia). ostaviti da odstoji 8-10 sati i uzimati po 100 grama (1 decilitar) 3-4 puta dnevno. poklopiti posudu i ostaviti preko noći. Koristi se sok. koji se ubrzo pomeša sa sokom rotkve. Umesto ekstrakta može se koristiti sok iz sveže trave: po 2 kafene kašičice 3-5 puta dnevno. Ulje jele koristi se kao efikasno sredstvo za rastvaranje ka­ menja u bubrezima i mokraćnoj bešici.5 grama trave. 146 147 . Najviše ga ima u plodovima . Kod ka­ menja u bubrezima i mokraćnoj bešici pije se sirup od svežih. Priprema soka: jedan kilogram plodo­ va jarebike skuvati sa 600 grama šećera. Može se uzimati i kao vodeni rastvor .do 7%. Spargla [Asparagus officinalis). primenjuje za drobljenje kamena u bubrezima i mokraćnoj bešici. posebno njegovo seme. Kod kamena u bubrezima i mokraćnoj bešici efikasnim sredstvom smatra se seme šargarepe. dodati 353 grama šećera ili meda i kuvati dok se ne zgusne. a zatim upotrebljavati. Uzimati po jedan gram praška od semena šargarepe 3 puta dnevno.3%. Čuvati na prohladnom mestu. iscediti. Pirevina (Agropyrum repens). procediti i piti po jednu supenu kašiku 4-6 puta dnevno. Sa tim prahom se priprema ekstrakt i čaj. Pripremanje sirupa: uzeti 69. Sadržaj etarskog ulja je do 1. Ujutro podgrejati i piti u vrućem stanju po 3 čaše dnevno Peršinu Glavna aktivna komponenta peršuna je etarsko ulje. Zbog toga se peršun. Istucano seme samleti u prah i uzimati po pola grama 2-3 puta dnevno. Komonika [Artemisia vulgaris). Koristi se koren i upotre­ bljava se u vidu ekstrakta: 2-3 kafene kašičice korena pre­ liti čašom ključale vode (doza za jedan dan). U narodnoj medicini čaj od podzemnog stabla pirevine upotrebljava se kod kamena u žuči i mokraći. potopiti u hladnu vodu i ostaviti da odstoji 24 sata.

ispoljavaju uticaj na stvaranje mokraćne kiseline u organizmu. Beli luk. koje predstavlja smesu različitih terpcntina. 148 . Zato je dugotra­ jna upotreba odvara i čajeva od jabuka veoma korisno za ljude koji boluju od kamena u mokraći. što molekuli površinskog sloja tečnosti imaju višak potencijalne energi­ je. Miris osušene sirovine je prijatan. Drugi mehanizam razarajućeg dejstva tečnosti. razara kamenje.. koja „privlači prema sebi" sve iz krvi. Sveže. posle hlađenja procediti i piti po 100 grama 3 puta dnevno. kada cvetni listići (latice) j o š uvek čvrsto zatvaraju šišarku i lupilin (žlezde na šišaricama ženskog hmelja). prodire u mikroporc i razara tvrde tvorev­ ine. Hmelj (Humidus lupulus). koji se sadrže u jabukama. pečene ili kuvane jabuke upotre­ bljavaju se kao diuretično sredstvo kod otoka. a u semenu do 4% ctarskog ulja. koje imaju malo površinsko opterećenje. Soli kalijuma i tanin. Ljubičica (Viola odorata). Što je manje površinsko opterećenje tečnosti. Koristi se korenje rena. Sa listovima boro­ vnice (skupljaju se u maju-junu) priprema se čaj. Čaj od cele biljke (30 grama na litar) pili kod kamena u bubrezima i mokraćnoj bešici kao sredstvo.5%. glikozidi. tim se ona lakše i bolje rastvara. Ekstrakt belog luka sa votkom (rakijom) služi kao lekovito sredstvo protiv kamena u bubrezima i mokraćnoj bešici. Pri t o m višak potencijalne energije podstiče energetsku aktivnost površine rastvora i orjentiše molekule rastvorene materije (pigmente. Nave­ deni šećeri povećavaju izlučivanje vode.5 čaši ključale vode. u odnosu na molekule koje se nalaze u tečnosti. ili 3 puta dnevno uzimati po jedan gram istucanog semena sa manjom količinom vode. sastoji se u tome. žuči. Koriste se šišarke na nekoliko dana pre potpunog sazrevanja. Borovnica (Vaccinium mvrtillus). ali pri tom ne nadražuju bubrege i mokraćne kanale. Ren (Armoracia rusticana). U njoj je otkriveno etersko ulje. Tako bo­ gat sadržaj etarskih ulja čini mirodiju odličnim diuretičnim sredstvom.Mirodija (Aneihum graveolens).5-10. a isto tako kao diuretik za čišćenje bubrežnih karlica.6% šećera. ugruške itd. Prisustvo pigmenata i boja u tečnostima smanjuje njihovo površinsko opterećenje. kao i kod kamena u žuči i mokraći. koji se pije kod upale i slabih kontrakcija mokraćne bešike. na 15-20 minuta pre jela. Ekstrakt: jedna supena kašika istinjenih šišarki na čašu ključale vode.razbija" i pretvara u pesak. pri­ kupljeno ujesen. Pije se po jedna kafena kašičiea kod kamena u mokraćnoj bešici. jona natrijuma i hlora. U travi ima 1. Svež sok iz korena rena koristi se kao diuretik i sredstvo za izlučivanje žuči. koji se sastoji iz saharoze. ukus gorak sa smolastim stranim ukusom. Domaća jabuka. Ohlađeni ekstrakt procediti i piti po četvrtinu čaše 3—4 puta dnevno. Kafenu kašičicu istucanog semena zakuvati u 1. Rok trajanja godina dana. koje ih . i zbog toga ima pozi­ tivnu adsorpciju. Površinsku aktivnost imaju mnoge prirodne boje. U plodu lubenice (bez kore) ima 5. belančcvinc. R a z n o v r s n i p i g m e n t i i boje. Svi za149 Lubenica. V lubenici ima mnogo i pektinskih materija (boja). mokraće. glikoze i fruktoze. boje) u površinskom sloju. Razmotrimo najefikasnije i najdo­ stupnije.

da se upotrebom rastavića odstranjuje ka­ menje iz bubrega. 150 Mečje grozde {Arctostuphvlos uva-ursi).6 nedelja pauze. Bojenje počinje nakon 3-4 sata posle uzimanja i zadržava se. Crna ribizla (Ribes nigrum). Piti po jed­ nu supenu kašiku 3-4 puta dnevno. Lekoviti značaj imaju podzem­ no stablo i korenje. kuvati 15 minuta. S tim ciljem u sezoni lubenica treba dnevno jesti 2-2. smanjuju otoci i tumori. Preliti 25 grama isitnjenog lišća sa pola litra ključale vode. razdražuje ih. Oni se koriste pri prisustvu oksalnog kamenja u bubrezima i mokraćnoj bešici. obično na peščanoj podlozi. Borovnica. da rastavić kao diurctik deluje oštrije na bubrege. Uzeti 20 grama ploda na čašu ključale vode. Doza broća smatra se normalnom ukoliko mokraća ima rozecrvenu boju. Upotrebljavati po 5 grama 3 puta dnevno pre jela uz pijenje medene vode. U narodu se smatra.jedno uzeti faktori čine mokraću alkalnom i podstiču rast­ varanje soli i kamenja. posebno upala bubre­ ga. čiste mokraćni kanali od svake šljake. koja se upotrebljava kod oboljenja bubrega i mokraćne bešike. Pili po jednu supenu kašiku 3-5 puta dnevno. kojim se pari ili se pije po 2-3 čaše dnevno. ostaviti da odstoji 20 minuta i procediti. kamenja u bubrezima i mokraćnoj bešici. Piti po pola čaše 3 puta dnevno ili po jednu su­ penu kašiku svakog sata. ne mogu lečiti bez listova mečjeg grožđa. pa je u tom smislu slabiji od listova mečjeg grožđa. 151 . da se sva oboljenja bubrega i mokraćne bešike. ostaviti da odstoji 4-6 sati i piti po pola do jedne čaše 4-5 puta dnevno. Broć (Rubia tinclorum). osušiti koru i čuvati u kartonskoj kutiji. Primena: Uzeti 5-15 do 30 grama na 150-250 do 500 grama vode. pri primeni srednjih doza. Kure ponavljati posle 4 . smanjuje bol u predelu mokraćne bešike. povećava lučenje mokraće. Pije se po jedna čaša pre jela. Rastavić (Equisetum arvense). Za pripremanje čaja isitniti 10 grama korenja i ukuvati u čaši vode 10 minuta. U narodnoj medicini primenjuju se i kore od lubenica kao j a k o diuretično sredstvo: s oprane kore lubenice oštrim nožem odstraniti površinski sloj (cedru). Pri lečenju broćom mokraća poprima crvenu boju. do jednog dana. naročito kod krvave mokraće. kod upale bubrežnih karlica i mokraćne bešike. Kura lečcnja je 20-30 dana. kuvati 20-30 minuta i procediti. Raste u boro­ vim šumama. Međutim uočeno je. sma­ njuje količina belančevina u mokraći. Ekstrakt od suvih plodova (1:20) priprema se sa hladnom vodom (ostavlja da odstoji 8 sati). To je veoma popular­ na biljka u narodnoj medicini. Skuplja se samo lišće mečjeg grožđa (ponekad sa cvetovima) za vreme cvetanja i celo leto do septembra. Kod upale bubrega rastavić je kontraindikovan! Primenjuje se čaj od rastavića u količini 30 grama suve biljke na čašu vode. kamenje u bubrezima i mokraćnoj bešici. Smatra se. Koristi se kao diurctik i sredstvo za preznojavanje. za izbacivanje nerastvorljivih fosfata kalcijuma zajedno s mokraćom. Plodovi borovnice u narodnoj medicini upotrebljavaju se kod kamenja u bubrezima. Ekstrakt od lišća posebno podstiče oslobađanje orga­ nizma od viška mokraćne kiseline.5 kilograma lubenica.

Odvar od plodova i korenja šipka treba da ima tamnu boju. kao i njihovih smesa. peršun . jer oni na vazduhu brzo oksidišu i gube svoju aktivnost. Količine su prikazane u uncama: 1 unca teži 28.3 . Za rastvaranje i drobljenje u zrna peska bilo kojeg ka­ menja u organizmu primenjuje se čaj od korenja šipka. S tim ciljem najefikasnija je upotreba sveže iscedenih so­ kova biljaka.8. Skupljaju se plodovi na nekoliko dana pre njihove pot­ pune zrelosti.5. kiseline se mogu rastvoriti još jačim zakiseljavanjem unutrašnje sredine organizma. nego u plodovima crne ribizlc i 50 puta više.Šipak (divlja ruža). Kamenje u bubrezima: 1. što nije propraćcno razdraživanjem bub­ režnog epitela. Hemijski sastav plodova šipka umnogom zadovoljava za drobljenje i resorpciju kamena. preliti čašom ključale vode. kuvati u za­ tvorenoj emajliranoj posudi 10 minuta. 6. 4.10%-ni. ostaviti da odstoji 2-3 sata i procediti. Za čišćenje bubrega i mokraćne bešike koriste se sledeći sokovi i njihove smese. celer .8%. askorbinska kiselina . a lužine . 153 . 3. Kod kamena u jetri i bubrezima koristi se ekstrakt od celih plodova šipka: 20 grama (1 supena kašika) plodova preliti čašom ključale vode.10. što ukazuje na veliku količinu pigmenata u njemu. Na primer. Sokove treba upotreblja­ vati odmah posle cedenja.2. ostaviti da se ohladi i procediti. Recepti su navedeni prema redosledu smanjivanja nji­ hove adsorpcione snage. Šargarepa .10. Pri pripremanju ekstrakta iz očišćenih plodova uzeti 20 grama plodova.12. Svetlonarandžasti plodovi su najkvalitet­ niji. 2. kao i međusobnim dejstvom kiselina na lužine i obrnuto.6. Šargarepa . Šargarepa . kuvati u zatvorenoj emajliranoj posudi 10 minuta. kada imaju jarko crvenu ili narandžastu boju.3. Radi poboljšanja ukusa može se dodati šećer.5%-ni. zatim ostaviti da odstoji 24 sata i pro­ cediti. etarsko ulje.približno 10 puta više. Sok od jednog limuna na čašu vruće vode. kao kod ka­ menja u bubrezima .3 grama. celer . pektini — 4.do 2%. Koriste se isti recepti. 4 i 6. kuvati |5 minuta.2. Piti po jednu trećinu čaše 3 puta dnevno u toplom stanju tokom 1-2 nedelje. Piti po četvrtinu do pola čaše 2 puta dnevno. spanač . cvekla .4. sirup itd. nego u limunu! Plodovi šipka imaju fitoncidna i jaka baktericidna svojstva.još jačim lužinama.9. O r g a n s k e kiseline i lužine (baze). peršun . k r a s t a v a c . 5. U plodovima se sadrži: šećer . Pesak u bubrezima. Šargarepa . Šargarepa . dok braon boja ukazuje na uništavanje vitamina. organske kiseline: limunska . Plodovi šipka imaju diuretično dejstvo i sprečavaju stvaranje žuči. Prisustvo ovih ma­ terija u rastvaraču podstiče rastvaranje sličnog sličnim.do 1.5. Dnevno piti od 6 do 12 čaša. Caj se priprema na sledeći način: uzeti 2 supene kašike jseckanog korenja. ostatke čašice (krunice) odstraniti. ali su još dovoljno tvrdi. Koriste se plodovi« ubrani u periodu potpune zrelosti. c v e k l a . jabučna . med. preliti sa 2 čaše ključale vode. Sušiti ih u pećima na temperaturi 70-80° C.3 unce.

Na primer. pa prema tome mokraća travojeda ima mnogo bolja svojstva za rastvaranje kame­ nja. na kamenje. Materije. protivupalna sredstva. koji ne nadražuje bubrege! w U savremenoj medicini utvrđeno je. Odatle proističe prirodni zaključak: da bi uspešnije rast­ varali kamenje u bubrezima i mokraćnoj bešici. Razmotrimo svojstva mokraće koja su od značaja za čišćenje bubrega i mokraćne bešike. posebne energije) rastvaraju tvrde tvore­ vine.aktivnog osmotskog diuretika. nego kod životinja koje se hrane plodovima biljaka. d a j e to najdostupnije i najefikasnije sredstvo. O Strukttiirana voda. antialergijsko i antitoksično sredstvo! O Ferment urokinaza. rastvara i drobi kamen. O Prisustvo u mokraći organske mokraćevine . postepeno izbacivanje.. I 54 155 .Mokraća divljeg vepra. smekšavaju. Navedeni kvaliteti čine našu vlastitu mokraću univer­ zalnom tečnošću protiv kamena u bubrezima.na račun ljutog ukusa (tj. oslobodiće se od oboljenja bubrega". O Prisustvo inficiranih pigmenata u urinu . Kažu.odličan je rastvarač sa niskim površinskim naponom. takve smese treba uzimati najmanje 1. U datom slučaju koristi se način lečenja „nozodima". da elektroliti mokraće imaju veliki značaj u rastvaranju oksalata i drugih kamenja. Isprobano. Ispostavlja se. .5 litar dnevno.Da bi efekat rastvaranja bio efikasan. koje se stvaraju u samom organizmu U datom slučaju koristimo osnovni homeopatski prin­ cip: „slično se leci sličnim". Čime nam urin može pomoći kod kamena u bubrezima i mokraćnoj bešici? O Usled navedenog svojstva „slično se leci sličnim" mokraća podstiče adsorpciju („topljenje") mokraćnog ka­ menja. Z> Kteričnosumporne kiseline. koje se u manjoj količini sadrže u mokraći. rastvara ugruške krvi. koje nam predlaže sama Majka Priroda. koji se sadrži u urinu. koji je jako protivupalno. šire. to jest materijama koje nastaju kao posledica bolesti. Ispostavlja se. Njihovo povratno dejstvo na vlastiti primarni uzrok dovodi do „razaranja" bolesti. koje se stvara u bubrezima i mokraćnoj bešici delujemo njihovim supstratom (ali u manjoj dozi).sposobnih da smanjuju površinski napon i povećavaju površinsku ak­ tivnost. što su i isticali drevni lekari: . poželjno je hraniti se većom količinom sveže biljne hrane i upotreblja­ vati veću količinu sveže isceđenih sokova. U tu svrhu koriste se sledeća sredstva: gorčine. Magareća mokraća. Ukoliko se popije. kakva je naša mokraća. O U mokraći se sadrži kortizon. On se sadrži u mokraći i podstiče njihovo rastvaranje. deluju slično etarskim uljima . sredstva koja daju sluz. koja obmotavaju. kao i fizičke vežbe. koji u mnogim slučajevima predstavljaju lcpIjivu osnovu za kamenje. Sada nam ostaje da razmotrimo odvajanje izdrobljenog kamenja i njihovo blago. da kod životinja-travojeda ima više eteričnosumporne kiseline u mokraći. ko je pije. koji se nalazi u mokraćnoj bešici.

otkidanja i baktcricidna svojstva. Maslačak (Taraxacum officinale). zatim ostaviti da odstoji 10 minuta i procediti. Brusnica (Vaccinium vitis-kiaea). Koriste se dobro sazrele požulele suve ljuspice ploda. posebno čašice cvetova. Dobija se prozračna tečnost žute boje. Kupina. Skuplja se cela biljka za vreme cvetanja. Prema tome. Primenjuje se čaj sa 3-4 supenc kašike isitnjenih listova brusnice. režući je nožem na visini 2-3 cen­ timetra iznad zemlje. koje treba preliti sa 4 čaše vode i kuvati 15 minuta (doza za 4 dana. preliti sa čašom i po vode i kuvati 15 minuta. koji se priprema prema proračunu jedna kafena kašičica isitnjenog korenja na čašu ključale vode. Ekstrakt pripremljen na pari sa zeljem od steže u krav­ ljem ključalom mleku smatra se jakim diuretičnim sredst­ vom.G o r č i n e . slatka. gorak ukus stimuliše kretanje i usmerava sve nadole. Gusja trava (Potentilla anserina). sipati u litar vode i kuvati 3—4 sata (dnevna doza je pola litra. Rusomača (Capsel/a bursa-pastoris). Kod stvaranja kamena u žučnim i mokraćnim kanalima koristi se odvar (čaj) od $uve trave i korenja maslačka. sa slabim karakterističnim mirisom. Odvar od suvih Ijuspica pasulja: uzeti 15-20 grama Ijuspica. Uzimati u hlad­ nom stanju po četvrtinu čaše 3-4 puta dnevno na pola sata pre jela. Kod kamenja u bubrežnim karlicama i žučnoj kesi. Priprema se odvar (čaj) od listova i peteljki ploda po proračunu 10 grama sirovine na čašu vode i pije se to­ kom dana nekoliko puta. Ostruga (Rubus caesisus). gorak ukus je stimulator životnog principa . Sredstva koja stvaraju sluz.. Posle hlađenja procediti i piti po pola čaše 3 puta dnevno. smekšavajuće i protivupalno dejstvo. omotavaju. smekšavaju. Uzimati po jednu kafenu kašičicu na svakih 4 sata. „Vetar" u organizmu upravlja svim kretanjima i poseb­ no je koncentrisan u donjem delu stomaka.Vetra". prema drevnoj kla­ sifikaciji ukusa . Steia. Višnja. kao sred­ stvo protiv kamenja u žuči i bubrezima. sluzna. Obično se koristi ekstrakt. Posudu dobro zatvoriti i zagrevati je u ključaloj vodi 15 minuta. Ma kakva da im je priroda.gorak ukus ima jaka svojstva čišćenja. Listovi ostruge ko­ riste se pripremanje čaja. Aktivna materija je sluz.6 grama korena (parčad ne smeju biti veća od 3 milimetra) i sipati u posudu sa 100 mililitara vode. piti gutljajima). šire i deluju protiv upala Beli slez (Althaea officinalis).nadole. kao i kod upale mokraćne bešike uzeti 2 kafene kašičice trave. Kao stimulatori gorkog ukusa u narodnoj medicini ko­ riste se sledeće biljke. 157 156 . pije se gutljajima). Sok od sveže biljke pomešati s istom količinom soka od zelene raži i uzimati po 8 supenih kašika dnevno. koje ne nadražuje bubrege. Prema drevnoj nauci Ajurvcdi. bez semena. oni se usmeravaju prema izlazu . Ekstrakt od korena belog sleza priprema se na ovaj način: koren sitno izrezati 6. Posle drobljenja kamenčića pod dejstvom gorkog ukusa. Pasulj (Phaseolus vulgaris). koja ima oblažuće. Up­ ravo to se i ispoljava u njegovom snažnom efektu čišćenja.

oblažuće svojstvo. ostaviti da odstoji 4-6 sati. Posle pri mene sredstava za drobljenje kamena i sredstava za rastvaranje. piti po pola čaše 5-6 puta dnevno kao protivupalni. Sluzni odvar od zrna ječma priprema se na sledeći način: sipati 10 grama zrna ječma u čašu vode. Seoski lekari pomoću njega čiste bu­ Sipati jednu kafenu kašičicu semena na čašu vode (200 mililitara) i kuvati dok ne proključa. kada prolazi ka­ men. Vodeni ekstrakt ječmenog slada (2-3 kašike brašna od j e č m a na 1 litar ključale vode). a u njemu su pronađene i materije. grančice breze. koje zagreva i širi mokraćne kanale. cvetovi lipe. Sve navedene biljke zakuvati u 3-5 litara ključale vode. Kod kamenja u bubrezima sa jakim odvarom od ovsene slame stavljaju se vruće obloge i pari se deo tela oko bubrega kao sredstvo. trava (stabljika i lišće) žalfije (Salvia officinalis) i kamilice (Matricaria recutita) .pola sata). Posle kupke . olakšava prolazak kamenja i peska. u mokraći se pojavljuje pesak. Uzimati po pola čaše na svaka dva sata tokom dva dana. s tim da se srce ne prekri­ va ekstraktom. Sok se može pripremati i za zimu (na 1 kilograma jagoda . ostaviti da odstoji 2-3 sata (ukoliko je napad aku­ tan . pripremljenu na pari. procediti u kadu napunjenu vrućom vodom (38-40° C). tada je dobro upotrebljavati soko od šargarepe ili bundevu. treba ga zameniti me­ dom ili slatkim. Kupku primenjivati. Uzimati po jed­ nu supenu kašiku 4-6 puta dnevno. složiti u staklenu teglu i svaki sloj jagoda presuti manjom količinom šećera u kristalu (na 1 kilograma jagoda . To ukazuje 158 159 . razređujući ga protijevom vodom. s medom. Šećer treba što manje upotrebljavati. Dopunske preporuke za vreme prolaska kamenja i peska kroz mokraćne kanale Pri pojavi oštrih bolova natašte na 15-30 minuta pre jela uzimati po 100 mililitara soka od baštenskih ili šumskih ja­ goda.odmor. brege.200 grama šećera) i piti. zaslađenog šećerom. Ukoliko nemate navedene biljke možete upotrebiti 3-5 litara prokuvanog urina ili jednostavno samo vodu. Za vreme napada bubrežnih grčeva. zatim kuvati 10 minuta i procediti. Gustu smesu pre upotrebe razblažiti vodom.Laneno seme. ublažavajući napitak kod oboljenja mokraćnih kanala i kamena u bu­ brezima. Ovas-Zob. Ječanu Odvar od zrna ječma ima smekšavajuće. primenjivati kupke od sledećih biljaka: vranilova trava (Origanum vulgare). Sok se priprema na sledeći način: očišćene jagode dobro oprati u cediljki prokuvanom ohlađenom vodom. I koliko nemate jagoda. koje ispoljavaju pogubno dejstvo na bakterije (uglavnom na gram-pozitivne).100 grama šećera).po 10 grama svake biljke za jednu kupku. teglu zatvoriti staklenim poklopcem i staviti na prohladno mesto da odstoji nekoliko sati.

pri kojem se. Popiti u toku jednog dana u više doza.) Kao diuretično sredstvo kod uratnog kamenja mogu se koristiti sledeće smese: mahune p a s u l j a . „Zrikavac" i „Luk" Sada. Pripremanje: punu supenu kašiku smese sipati u čašu hladne vode. koje selektivno deluju na bubrege. pa čak i ako je srce bolesno". znajući sve nijanse procesa čišćenja bubrega. dok ne postignete željeni rezultat. Čim se u mokraći pojavi talog (obično 3-4. trava troskota (Polygonum aviculare) . Smcsu diuretika s jelovim uljem piti kroz slamku. Setite se poslovice 160 . Joga asana „Luk".15. drevnih lekara: .15: listovi boro­ vnice (Iactinium myrtillus).Usukana poza" . Joga asane: „Zmija" . cvetove trnjine (Prunus spinosa) . kao kod prethodne smese. drobi kamenje u pesak i otkida se sa mesta gde je bilo pričvršćeno. Ponoviti 3-4 puta. d a j e lepljiva osnova kamena donekle rastvorena. a isto lako se podstiče njihov prolazak kroz mokraćne kanale.15. podizati se što više i jače istezati.20: trava kantariona (Hypericum perforatum) . Evo j o š nekoliko specijalnih vežbi. Uzimati po 1-2 čaše dnevno.podstiču ispiranje bu­ brega krvlju. Upozorenje. dana od uzimanja jelovog ulja).sprečava stvaranje kamenja u bubrezima: „Zrikavac" (ili „Poluzrikavac") . tokom sledeće nedelje. verovatno. usled potresa organizma. preporučuje se duže hodanje. počnite da primenjujetc dopunske preporuke za vreme prolaska kamenja i peska kroz mokraćne kanale. Č i š ć e n j e b u b r e g a p o m o ć u ulja iz jela To je. trava rastavića (Equisetum arvense) . najprostiji i veoma efikasan način čišćenja bubrega. 161 Slika 14 .S dobrim bubrezima može se živeti do 100 <rodina..20 delova..2 5 : trava rastavića . ka« men je je počelo da postaje porozno i može se lako drobiti.25. ali je obavezno treba vežbati u dinamičkoj varijanti. 3 puta dnevno.Paun" i .Joga poze: „Zmija". i tako dalje. tj.na to.. a dalje. ostaviti da odstoji 6 sati i zatim kuvati da ključa 15 minuta. travu ajdučke trave (Achillea millefolium) . možemo pristupiti njihovom čišćenju. uz diuretike dodajete 5 kapi jelovog ulja i to sve popiti na 30 minuta pre jela. Trava smrdljive koprive (Galeopsis) . Pripremanje. Čišćenje se sastoji iz dva uzastopne etape: nedelju dana pijete diurctikc.50 delova. Ta vežba ispoljava sličan efekat ho­ danju. Posle dve nedelje čišćenja odmorite organizam 1-2 nedelje i ponovite kuru.podmlađuje bubrege: . da ulje ne bi oštetilo zubnu gled! (Neki sipaju smc­ su u kapsule od lekova i gutaju. Da bi ubrzali taj proces.

S obzirom da komponente nisu štetne za organizam primenjujte ekstrakt sve dok ne postignete željeni rezultat . pijući ga po 100-150 grama 3-4 puta dnevno. ali efikasna smesa kod kamena u bu­ brezima i mokraćnoj bešici: list mečjeg grožđa .List mečjeg grožđa (Arctostaphylos uva-ursi) . Doziranje i način primene navedeni su pri opisu biljaka. ostaviti da odstoji preko noći u rerni ili zatvorenoj posudi. suvo grožđe. Tkaninu iscediti i staviti toplu oblogu na ceia leđa.20. pripremajte ga na protijevoj vodi.5-37 stepeni Celzijusa. preporučuje se krompir sa ljuskom zapečen u rerni. Dopunski zagrcvati deo tela oko bubrega (termo­ for i slično). suvu kajsiju. Prestaju bolovi. Upozorenje: zbog pojačanog ispiranja iz organizma mineralnih elemenata. UveČe podgrejati i popiti 2 čaše kao čaj. Pripremanje i uzimanje kao kođ prve smese.2: seme mirodije . ali s metalnim iglicama. Istovremeno se čiste zglobovi i kičma.20. Pripremanje: sipati jednu supenu kašiku u posudu i pre­ liti sa 2 čaše ključale vode. Komentari i preporuke. u preostalom odvaru rastvoriti 2 supene kašike soli i u tome namočiti vunenu tkaninu. a ujutro ku­ vati 5-7 minuta. lišće mečjeg grožđa . orahe. Pripremanje: preliti smesu sa 2 čaše vode.20. Radi ubrzanja normalizacije bubrega preporučuje se na slabine stavljati magnetne aplikatore. Oblogu držati preko cele noći. teglu poklopite i stavite u 162 163 .2.3: trava rastavića . listova breze i isit njenih plodova šipka. stavivši ispod tegle na dno šerpe krpu ili neki podmetač. a neposredno pre uzimanja primenite efekat degazacije vode. Uveče oko 18 sati svakog dana popiti po jednu čašu toplog ekstrakta. Kao diuretično sredstvo kod oksalatnog kamenja možete koristiti vlastiti urin. šerpu s ključalom vodom. Možete upotrebljavati sveže iseedene sokove od povrća ili njihove smese ili jesti lubenicu.20: trava žutilicc (Gentiana cruciata) . Uzimati po pola čaše 4 puta dnevno. Kao diuretično sredstvo kod fosfatnog kamenja možete koristiti broć (Rubia tinctorum). korenje i plodove šipka. kora hrasta . to jest naglo ga ohladite do temperature 36. Da bi odvar delovao efikasnije. Držite na slaboj vatri 15-20 minuta j ostavite da odstoji. seme šargarepe . trava troskota . Naizmenično dejstvo na deo tela oko bubrega magnetnom terapijom i igličastim aplikatorima od metala snažno akti- Jednostavno čišćenje bubrega pomoću odvara trava Pripremite odvar (čaj) od troskota.2 dela.40 dclova.20 delova. a za­ tim postaje prozračna i čista. trava rastavića .to jest čistu mokraću. aplikatore Kuznccova.20. I još jedan prosta. Čisti se svaka ćelija organizma. Sadržaj prelijte ključalom protijevom vodom. U tom godišnjem dobu najjača je funkcija bubrega i čišćenje je veoma efikasno. kao što su kalcijum. magnezijum i drugi. Sipajte po 2-3 supene kašike svake komponente u teglu zapremine 1 litar. Na početku vaša jutarnja mokraća može biti mutna. Kao diuretično sredstvo kod alkalne mokraće možete ko­ ristiti sledeću smesu: cvetovi lipe . Terapija čišćenja je najefi­ kasnija ukoliko se sprovodi zimi.

lubeničnog" napada na kamen on je os­ tao na mestu.Pri prvoj operaciji odstranili su mi kamen iz des­ nog bubrega. 1989. Prvi primer.lubeničnog udara" k a m e n j e izašao bez problema i prolila sam suze za ranije izgubljenim bubregom zbog neznanja. treba unapred da pripremi lekove. . on je još funkcionisao.4 jedinice. Rendgen je pokazao kamen. Zapamtite.. Takvo čišćenje traje 2-3 nedelje dok se ne dobiju zadovoljavajući rezultati. tri puta po 26 dana. 165 . tromboflebitis. godine pojavili su se napadi u preostalom levom bubregu.vira biološke procese čišćenja i obnavljanja bubrega. 54 go­ dine. broj 12. Tu terapiju čišćenja možete kombinovati s drugim sred­ stvima za izbacivanje kamenja: upotrebom sveže iscedenih sokova. au­ tora.Čudo glado­ vanja".. Srećna sam i znam da mogu pomoći svom organizmu u teškim trenucima!" (Informaciju sam uzeo iz članka Tablete su postale nepotrebne. to je mala operacija. Posle druge nedelje lečenja lubenicama kamen se spustio i zaglavio u donjoj trećini mokraćnog kanala. Po­ sle prve nedelje . I. veoma želite da jedete .. ali bezuspešno. Počela sam da trčim. Ko ima slabo srce. Kirilenko Nadcžda Fjodorovna. Počeo se lečiti prema knjizi Pola Brega . prev. Za vreme čišćenja poželjno je prisustvo ukućana. ali je izazivao bezbrojne bolne napade. Želite da jedete .). Pritisak mu je bio 200/120. Čišćenje bubrega pomoću lubenice Ta prijatna terapija čišćenja vrši se leti u sezoni lubenica. želite da pijete . Telesna težina . ponovo beskonačni napadi. strašne glavobolje.pritisak se normalizovao. To isto se odnosi i na stvaranje kamenja u žuči. igličasti aplikator zagreva jače od grejalice. godine obratila sam se Semjonovoj i počela da se aktivno lečim prema njenim metodima. Međutim u martu 1987. Prešla sam na rigorozni režim dijetalne ishrane (Ovo je očigledan primer da Ceo juni su me lečili u sanatorijumu.). fizičkih vežbi. Bubreg su ostavili.prim. Počeo se osećati odlično: pritisak i svi drugi pokazatelji normalizovali su se. Tako. gorušica skoro do povraćanja. Još jedan kamen. Povećao mi se krvni pritisak i pojavila glavobolja. Gladovao je po 10 dana. Primeri iz prakse. časopis „Priroda i čovek". prestala je glavobol­ ja. odlično.lubenica s hlebom.) K o m e n t a r : Nadežda Fjodorovna nije otklonila primarni uzrok stvaranja kamenja . Kamen je bio mali. 164 Tokom života stihijskim radom nakupio je mnoštvo oboljenja.uništen je od hidronefroze. bilo m i j e lakše.. Dolazi do trenutaka kada se izbacuje pesak. na kraju. posle treće nedelje .lube­ nica. Muškarac star 72 godine. Bio je težak oko metričke cente (50 kilograma . Sada se pridržavam režima posebne ishrane . Moje zdravstveno stanje bilo je očajno. kamenčići i u tom slučaju potreb­ na je pomoć sa strane. ali je izlazio pesak. holesterin u krvi 8. Posle 9 godina sve se ponovilo. Ovog puta bubreg nije izdržao .72-73 kilograma. U tu svrhu treba stvoriti zalihu lubenica i hleba od proklijale pšenice. na primer.nepravilna ishrana i psihička stega u predelu bubrega. pa su ga odstranili. Oseća se je rigorozni režim dijetalne ishrane besmislica .lubenica. Drugi primer.prim. ali bez noža. Poželjno je stalno imati vruće vode i pripremljen odvar od trava (vidite Dopunske preporuke za\ vreme prolaska kamenja i peska kroz mokraćne kanale). U avgustu 1987.

trebalo bi posle prvih grčeva uzimati sredstva koja . oblažu. ali je ostao pesak i sitni kamenčići.Mislio je da je kod njega sve u redu. Drugu etapu čišćenja vršio je primenom korenja šipka. Nije poverovao i otišao je na ultra-zvuk. koja se sastoji od 16 unci .5 mesec pažljivo ju je izlio i ostao je sloj peska težine 250 grama . Odvar je drobio kamen u samo lubenice. . bilo je 10 unci soka od šargarepe i od ostalih po 3 unce). i bolesnik se bukvalno valjao po podu po pola sata usled jakih bolova. Muškarac je odbio i odlučio da ga samostalno izdrobi. Bolesnik je pio 10-12 čaša vruće vode dnevno. da se kamen razdrobio..6 grama . Krajem nedelje nas­ tupila je kriza.smekšalo" i učinilo manje bolnim. Pored toga bolesnik je pio dnevno 3 funte (453.) smese soka od šargarepe. Lekari su predložili operaciju. Posle nekoliko klistira i čišćenja želuca bolesnik je podvrgnut gladovanju za svo vreme lečcnja. (Zapravo. Jetra Vam je kao kod deteta. koje su tra­ jale više od dvc nedelje. već obična terapija sokovima.. kukuruzne kosice i crne repe. ispirajući s njima pripremio je jak odvar od ga kao čaj što je moguće pesak.Dakle: doktor Vokcr i njegov kolega-naturopat pristu­ pili su tečenju milionera. Zatim se desilo čudo: svi bolovi su potpuno nestali i on se podigao s poda u veoma dobrom stanju..).eto kakav je bio kamen! 166 167 . Iz radoznalosti odlučio je da ode na pregled kod ekstrasensa. Na primer. Na deo tela oko bubrega stav- Posle 3 nedelje ponovo je bio na ultra-zvuku i poka­ zalo se.sluze. tako i tokom druge etape. i u svakoj čaši bio je isceden sok od jednog limuna. Metod se sastojao u sledećem: korcnja šipka (braon boje) i pio češće. Posle izvesnog vremena rastvoreno kamenje je izašlo s mokraćom u vidu sitnog peska. to nije gladovanje. Istovremeno je jeo pesak iz bubrega. kao dopunu navedenim so­ kovima piti ekstrakt od korena belog sleza (Althaea offici­ nalis).prim. Posle druge etape čišćenja ultra-zvuk je pokazao čiste bubrege! Kako tokom prve. omekšavaju. Čišćenje bubrega pomoću sokova od limuna i povrća Klasičan slučaj čišćenja bubrega od kamenja i peska opisan je u knjizi Pavla Matvejeviča Kurenova Ruski naro­ dni priručnik za lečenje'. Drugog dana gladovanja bolesnik je preživeo nekoliko grčeva u trajanju 10-15 minuta svaki. koji mu je rekao: „Kod Vas lev i bubreg uopšte ne funkcioniše. šire". On se osetio mladim za 20 godina i divio se čudu prirodnog načina lečenja njegove bolesti. a i des­ ni gubi dah. Da bi se navedeno čišćenje bubrega . skupljao je svu mokraću i ostavljao za kontrolu. gdc se pokazalo da u levom bubregu ima ogromni kamen u vidu korala. prev. semena lana ili ječma. Uzeo je korenje šipka i nabavio za 10 dana lubenica. Kada je mokraća odstojala 1..28." K o m e n t a r i i p r e p o r u k e ..3495 grama. cvekle i krastavaca (na svaku funtu. a srce kao kod mladića".

Nagovorila sam je da pije mokraću. Ukuvani urin na račun svojih posebnih svojstava kroz kožu deluje na kamen. Sada ona nagovara svog muža da se čisti. Uzimati po 1/3 čaše 3 puta dnevno. u toplom stanju. koje opisujete u vašoj knjizi. od čega je bolovao 7 godina.ljati obloge od odvara ovsa. a zatim .cista na jajnicima. kada se počeo lečiti. a ponekad i tokom dana". redovno preko noći na deo tela oko bubrega stavljati vunenu tkaninu. Osetio je lakoću u ćelom organizmu. usklađivanje bioritma 169 . na kontrolu. Obloge je stavljao preko noći. Lečenje je sprovodio u kurama po 20-30 dana s pauzama od 10-20 dana do potpunog izlečenja. javili su se odjednom svi simptomi.. Dugo nije pristajala na to.osteohondroza. „Počcću od muža: imao je bolesne bubrege.Moja kćerka 2-3 godine imala je bolove u slabinama. Vruća kupka deluje kao sredstvo za širenje i smekšavanje. stavljajući obloge s mokraćom na deo tela oko bubrega i pijući urin. Imajte to u vidu ubuduće. što podstiče zagrevanje bubrega i širenje mokraćnih kanala. a u 18 sati uraditi mikroklistir sa ukuvanim urinom i kupku (tuširanje) sa vrućom vodom. Pri čišćenju pažnju treba pok­ loniti kvalitetu hrane koju uzimate. Čišćenje bubrega pomoću urina U literaturi o urinoterapiji opisan je slučaj izlečenja 35-godišnjeg umetnika od kamenja u bubrezima. Prvi primer. Odvezli smo je u bolnicu.. tokom 1-2 nedelje.prestala je da mokri. što ukazuje na veliku količinu biljnih pigmenata. G. U početku. K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . Sada produžava da pije svoju jutarnju mokraću. Dve supene kašike izrezanog korenja šipka preliti čašom vode. Dve nedelje je pila i imala je napad . mora imati tamnu boju. a isto tako daje energiju za fermentacijske reakcije zakiseljavanja itd. grad Moskva. Slede dva uspešna primera izlečenja od kamena u bu­ brezima pomoću urina. Pri tom čaj. To treba uraditi. Posle toga ponovo je počela da mokri. on ima bolesnu jetru". ohla­ diti i procediti. dana izbacio je pesak i 2 kamena. Neposredno u kriznom periodu primeniti vruću kupku.. čim osetite d a j e krenuo pesak iz bubrega. Dopunski preporučujem da se ujutro natašte popije po 1-3 gutljaja ukuvanog urina. budite milosrdni prema sebi. Lekari su konstatovali . Odbio je da se operiše i izlečio se. Ana Ilinična. Drugi primer. pesak u mokraćnoj bešici. Na ultra­ zvuku otkriven je kamen u bubrezima. Čišćenje bubrega pomoću čaja od korenja šipka Pripremanje čaja. Odvar od plodova šipka koristi se kod oboljenja bubrega i mokraćnog mehura. kuvati 15 minuta (da ključa). Posle nedelju dana pijenja mokraće on je izbačen s mokraćom i bolje prestao. Po pravilu. Samarska oblast. Vuna ima zagrevajuća svojstva. pio je skoro sav dnevni urin. selo Solnečnaja Poljana. natopljenu u ukuvanom urinu. kako u prvom. Primorala sam je da popije mokraću od unuke. F. Gladovao je 4 dana i 3. razlaže ga.. 168 bubrezi su se očistili. ali ju je bol primorala. prestale su da ga bole ruke. a mikroklistir s ukuvanim urinom stimuliše usmeravanje energije prema dole. tako i u drugom slučaju. .

U trajanju 1-2 minute dobro izmućkati. tokom dva dana. krvi. što se nalazi u probavnom traktu. Pored urina pijte što više sveže isccdenih sokova. Glavobolja mi je prošla. U datom slučaju . Da bi zaštitili zube.rada bubrega. Uzeti jednu kafenu kašičicu semena lana na čašu vode i skuvati. širenje mokraćnih kanala itd. koji drobe kamenje. nazivali su . Dotle sam umesto jetre osećala kao da imam smcžurani kamen (sada mi se čini da je jetra narasla i posta­ la topla)". Ukoliko vam je neprijatan ukus odvara od lana. ona c odmah ustremljuje prema njima.konjima".. Piti po pola čaše lanenog odvara. Mnogo sam eksperimentisala na sebi. dostaviti aktivnu komponentu. 171 170 . Može se pripremiti odmah količina za ceo dan i čuvati u termosu. Rezultat je d a j e terapija čišćenja efikasnija. s Smesa mokraće i jelovog ulja uzima se prema ranije opi­ sanoj šemi (čišćenje bubrega jelovim uljem) ili 3 puta dnev­ no na 15-20 minuta pre jela. prodisali. najmanji delići. Nigde ne radim. koje služe za dostavu leka do mcsta namene. Upravo ta gustoća. U trenutku kom­ plikacija ne zaboravite na . na sva­ kih 2 sata.bolje čisti). Ali popijte tako da smesa ne dodiru­ je zube. tokom 5-7 dana. podstiču snažno guranje kamenčića i peska kroz mokraćne kanale prema vani. Nju stvaraju bubrezi i zbog toga. pri ponovnom unošenju. a ujutro natašte. Seme lana će se svariti i postati gusto. možete isprati usta biljnim uljem. pre uzimanja treba ga razblažiti toplom vodom (poželjno je prethodno vodu namagnetisati .dopunske preporuke" . jetri i bubrezima. koji se čisti ili leci. ekstrakta. Način primene. U tibetskoj medicini materi­ je.Imam 25 godina. Čišćenje bubrega lanenim semenom To sredstvo za čišćenje bubrega više puta su proverili drevni ruski lekari. oživeli su. Srednje medicinsko obrazovanje. Tako ponoviti od 2 do 5 kura.tada će sve biti u redu. Kombinovano čišćenje bubrega pomoću mokraće i jelovog ulja . pa sam zbog toga rano počela izučavati narodnu medicinu. Redosled terapije. S obzirom da je odvar od lana dosta gust..nemaju reći. jake potrebe za pražnjenjem creva. da bi se sve dobro izmešalo i popi­ ti u jednom gutljaju.to je mokraća. Pauza 2-3 dana i nova kura. Uzeti 50-70 grama sveže vlastite mokraće i u nju nakapati 5 kapi jelovog ulja. Prokomentarisaću to originalno čišćenje. popijte po 1-3 gutljaja ukuvanog urina.. Ranije sam imala jake glavobolje (napade migrene). čistila sam bubrege na sledeći način: u urin sam dodavala jelo­ vo ulje. kao dopunu. možete dodati limunov sok. odvara.. je odličan adsor­ bent svega štetnog. U lečenju i čišćenju veoma je važno do organa. U slučaju potrebe posle pauze 1-2 meseca može se ponoviti. Oni mi se sada zahvaljuju . Na primer.konj" za čišćenje (i lečenje) bubrega odabran je veoma uspešno . noseći aktivnu kompo­ nentu. Može se piti kroz slamčicu. a zatim popiti mokraću s jelovim uljem.

. Dejstvo ekstrakta pojačava se. ali ne duže od me­ sec dana (da ne dođe do privikavanja). podstiče rad celog probavnog trakta.šišajući". Sledećeg dana može se pripremiti drugi ekstrakt i tako sve dotle. U rano pro leće kod breze pupe pupoljci i pojavljuju se mali listići. preliti sa 5-6 čaša ključale vode i kuvati na slaboj vatri (budite pažljivi. sakupiti određenu količinu listića breze. Recept primene ovsa. Evo jednog od proverenih narodnih recepata. Druga varijanta je slična prethodnoj. Sledeće godine pripremiti nove brezove listiće. kod mnogih žena se javlja kamenje u bubrezima. . Osušene listiće čuvajte u vrećici od tkanine.. Ljudi.odmah ih uberite. kojim se hrane konji (može se nabaviti u poljoprivrednim prodavnicama ili u selu). koji. Jednu kafenu kašičicu osušenih listića zakuvati u čaši ključale protijeve vode. kako je navedeno.. Čim lepljivost brezovog listića nestane . Isključuju se namirnice bogate belančevinama i buljoni (džigerica. Direktni sunčevi zraci uništavaju biološki aktivne materije. Odvar treba čuvati u frižideru. prženo i suvo meso. bu­ brezi. Ovas pomaže i obolelim od glomerulonefritisa i pielonetritisa. Način pripremanja smese. Lekovita svojstva listića traju samo tri dana. rafinirane hrane. koji povećavaju specifičnu težinu preostalog azota. Gustinu baciti. koji su u mladosti bolovali od kamena u bubrezi­ ma. Važno je blagovremeno za ta tri dana. U nekim slučajevima doza brezovih listića može se povećati do jedne dezertne kašike. Jednu čašu ovsa. mesne supe). smanjuje šećer kod dijabetesa. povećava opterećenje bubrega. Ekstrakt od brezovih listića pije se kao čaj 3-4 puta dnevno natašte. Profilaksa oboljenja bubrega Kod urinsko-kiselog kamenja profilaksa je usmerena na stvaranje mokraćne kiseline u manjim količinama i njenom sadejstvu na rastvaranju i izbacivanju kamenja. Ostaviti da odstoji. Postavlja se pitanje. Prikupljene listiće rasporediti na čist papir i prosušiti u hladu. mozak. od prestanka lepljivosti. da ne iskipi) 50-60 minuta. Seme ovsa usled tako du­ gog odstojavanja treba da se raskiseli. loše vode. izlučujući se iz organizma.Brezovi listići protiv kamenja u bubrezima S obzirom na upotrebu neprirodne. uspešno su se na ovaj način od njega izbavili i proživeli bez problema sa bubrezima do duboke starosti. uz obilje emocija straha. pošto na toplom brzo prokisne.Ovsenu v o d u " izliti i koristiti. 173 . ali odvar treba os­ taviti da odstoji preko noći na toplom mestu. Procediti i piti po želji u bilo koje doba dana i u bilo kojoj količini. ukoliko se pije u toplom stanju s jednom kašičicom meda . slana riba. Sipati u termos i ostaviti da odsto­ ji 20-30 minuta. dok ne nastupi olakšanje (pođe pesak. U početku su ti listići lepljivi. da bi on do­ bro . Ali čim malo narastu oni gube tu lepljivost. 172 Seme ovsa protiv kamenja u bubrezima Seme ovsa ima svojstva rastvaranja mokraćnog kamenja do veličine peska. Posle toga se može napraviti pauza od 2-3 meseca i ponoviti kura.upio u sebe" snagu ovsa. kako se to ka­ menje može samostalno izbaciti. što ukazuje na splašnjavanje kamena u bubrezima).

otvarajući ih i ispirajući nečistoću iz njih. Kako to uraditi.. efikasne i proverene.. Prethodne terapije stvorile su povoljne uslove za taj pro­ ces. Pri vežbanju ovih vežbi te arterije se stežu i krv teško dospeva u bubrege. čak i ako je srce bolesno". voće. One su aktivirale taj proces. Majurasana (paun) ili Ardha-matsiendrasana (savijena poza) .čišćenju vezivnog tkiva organizma. koje pomažu kod čišćenja bubrega. To se ispoljava kroz priliv snage. Postoji masa drugih recepata i terapija. koje slabe tu funkciju.Preporučljivo je da se piju sokovi po Vokcru. Ukoliko se stvorilo alkalno kamenje (što se dešava vrlo retko). 174 175 . Sada usmerenijim terapijama čišćenja možemo postići željenu čistoću i zdravlje organizma.Sa dobrim bubrezima može se doživeti 100 godina. Ja sam naveo najprostije. Posle završetka asane stezanje prestaje i krv se snažnom bu­ jicom usmerava kroz sve krvne sudove u bubrege. da se jedu salate.orga­ nizam se oslobađa otrova i šljake u vezivnom tkivu. fizičke vežbe. kao i limunov sok sa toplom vodom. Šalabhasana(cvrčak. Posle čišćenja debelog creva. Imajte na umu poslovicu drevnih lekara: . jetre i bubrega m o ž e se pristupiti najvažnijem čišćenju . Izbegavajte poslastice. U tome vam mogu pomoći trčanje. treba koristiti vlastiti urin. da biste stimulisali funk­ ciju bubrega. da bi se kamenje rastvo­ rilo. Pored toga. Bhudžangasana (zmija) . proklijala pšenica. Stalno stimulišitc kapilarni krvotok u organizmu. joga asane.podmladujc bubrege.pomažu pri ispiranju bubrega krvlju. Salate pomalo . detaljnije je opisano u poglavlju o jetri. povećanje gipkosti. drobe kamenje u njima i izbacuju pesak.ilinjenalakšavarijanta-polucvrčak) . on se već odvija . Koristite diuretične odvare. Samo zahvaljujući takvom kompleksnom pristupu vaši bubrezi mogu ostati zdravi i dugovečni.dosoljavajte" suvim morskim kupusom. joga asane na pravi način dopunjuju pro­ filaksu oboljenja jetre i bubrega.sprečava stvaranje kamenja u bubrezima.

organi odgovorni za imunitet. dol­ azi do promene bioelektričnih i drugih svojstava tkiva. glatkomišićne tvorevine (manje izrasline u sudovima. sloj između organa i oko sudova i nerava. © Preko vezivnog tkiva vrši se opšte i lokalno prilagodavanje organizma na određene promene. koji se odvijaju u njemu. Ono sačinjava više od 8 5 % težine tela. limfe i slično) počinju da se kreću u potreb­ nom smeru.jako. praktično obnoviti organizam. vezivno tkivo. obrazuje skelet i potkožno tkiv predstavlja sastavni deo svih organa i tkiva. organima probavnog trakta i mokraćno-polnom sistemu). sve tečnosti čovečjeg organizma. Larionova I. na unesenu hranu. U R S S . preraspodeljuju se tokovi tečnosti (na primer. koje se luče iz organizma ili u probavni trakt. Uglavnom. Deo vezivnotkivnog sistema (Aleksejev A. kosti. odražavaju se na rad i zdravlje srca.pankreas slabo radi. da jedni organi i funkcije rade normalno. izuzev tečnosti. druge prekomerno (usled čega se iscrpljuju). srce 60%) i svi biološki procesi. Čvrstoću i elastičnost vezivnog tkiva obezbedujc nekoliko vrsta kolagena. Rezultat je bolest. Najbolja sredstva za to čišćenje su: gladovanje. S. koji hrane i čiste skelet unutrašnjih organa. hiljade različitih (prema stepenu zrelosti i funk177 176 . Iz navedenog sledi zaključak: skoro svaki organ ug­ lavnom se sastoji iz vezivnog tkiva (na primer. čišćenju« zaštiti i obnavljanju organizma. elastina i drugih vlakana. . D u d i n a N . vrši se trenutno lučenje potrebnih materija za životnu aktivnost.M . Usled zagađenja vezivnog tkiva narušava se harmonija životnih procesa. spoljašnju hladnoću itd. organi za produkciju krvi i limfni sistem. Zahvaljujući čišćenju vezivnog tkiva može se obnoviti narušena harmonija životne aktivnosti. U vezivna tkiva spadaju: masno vlaknasto vezivno tkivo. bubrezi . srčane zalistke. mi treba da očistimo upravo taj gel. kao i čišćenje prostora oko sudova. većinu tkiva očiju i unutrašnjih opni i drugo. ograničenja u ishrani (post). Na bilo koju promenu. tetive. Sve to se dešava kroz: medućelijski informacioni gel. ulogu u ishrani. deo slušnog aparata. zajedno s krvlj i limfom formira unutrašnju sredinu organizma. hrskavice. 2 0 0 0 ) su: krvni i limfni sudovi. opne mozga i druge tvorevine. kolagene (elastine). sauna. kapsule unutrašnjih organa. kosti. A. Koji zdravstveni problemi mogu da se rešavaju čišćenjem vezivnog tkiva organizma? © Glavna funkcija vezivnog tkiva je opšta harmoni­ zacija životne aktivnosti svih elemenata i mikročestica čovečjeg organizma. organizam prestaje da funkcioniše kao je­ dinstvena celina i dešava se. Na primer. A. Mcdućclijski vezivnotkivni gel obezbeduje pristup kiseonika i hranljivih materija.). treći krajnje slabo. krv. ..ČIŠĆENJE VEZIVNOG TKIVA ORGANIZMA KRATKI PODACI O VEZIVNOM TKIVU ČOVEČJEG ORGANIZMA Vezivno tkivo ima potpornu ulogu. meniskuse. dijabetes {Diabetes melitus) .. od strane vezivnog tkiva sledi trenutna reak­ cija: ćelije (krvi.-Sistemska medicina. fascije. Glavnim ćelijama vezivnog tkiva smatraju se fi­ broblast! i ćelije za razmnožavanje.

Ukoliko j e . međućelijski informacioni gel izgubio potrebna svojstva zbog šljake. Takvi ljudi se jednostavno kupaju . Na mnogobrojnim primerima uočeno j e . vodeno-slanc). telesnu težinu (suši se). Pri kašnjenju ili odsustvu prilagodavanja javljaju se različite prehlade i drugo. krvi. zgusnuo se. što ukazuje na zasićenost krvi i limfe štetnim. i čak bez ožiljka. suvišnim ma­ terijama. fascije su skelet tela. unutaročne (intraokularne) i drugih tečnosti. detoksikacija limfe prema N. post. Kada je obnavljanje pot­ puno. Pri normalnom funkcionisanju vezivnog tkiva do neophodnog prilagodavanja dolazi brzo i blagovremeno.barijera za „prljavštinu" u mozgu i perifernim nervima itd.kao morževi" u hladnoj vodi. specijalnim ćelijama. mozga posle nastajanja kod tih organa toksičnih. unutarlobanjske i opne oko n e r a v a . na primer. primenom klistira za čišćenje. pravilnom ishranom. srca. To dobro osećaju mnogi ljudi pri promenama vremena..lepote" intoksikacije. © Oslonsko-skeletna (potporna) funkcija vezivnog tki­ va. ideomotornim čišćenjem. Dobro sredstvo čišćenja oslonskih tkiva je gladovanje. Koža se najbolje čisti u sauni. tetive.. Pri čemu ožiljak može biti slab i postepeno nestajati. sauna. da se organizam ljudi koji se redovno čiste odlično prilagođava na promene spoljašnjih uslova i ne boluje. Vokeru. Kosti. primenom čiste vode i sokova. Iz prakse znamo. Koža i sluzokože su mehanička.eijama) ćelija i drugo. Rezultat je da se organi skupljaju i prestaju da normal­ no rade. protivtoksična barijera celog organizma. Prost primer . na primer. Oslonac ćelija su vlakna. a mogu se stvoriti i ožiljci. opne i kapsule . unu­ trašnjih organa (vlaknasta i vaskularno-kanalska stroma). da čovek gubi gipkost. obnavljanja je­ tre. primena čajeva za izbacivanje soli. koža može potpuno obnoviti. ugljenih hidrata. koji upravljaju tim nervima. trče za vreme hlad­ nog vremena. da se. Vezivno tkivo regulišc sve vrste razmene materija (masti. Jedno od najefikasnijih sredstava za čišćenje na tom nivou je detoksikacija limfe prema N. odlično podnose žegu i vlagu. one se mogu čistiti gladovanjem. sauna. pijenje čiste vode i sveže iscedenih sokova. čistom vo­ dom i sokovima. Sto se tiče unutrašnjih opni i kapsula. Vokeru. Ta sposobnost zavisi od njegove 179 . Nagomilavanje šljake na navedenim mestima vezivnog tkiva izaziva to.barijera za organsko odvajanje.sušenje mcdupršljenskih diskova i uklještenjc nervnih završetaka. Mnogi ljudi su na sebi osetili sve . 0 Zaštitna (barijerna) funkcija. tada prilagođavanje organizma kasni ili do nje­ ga uopšte ne dolazi. vaskularnih odumiranja. unutarlobanjske (im 178 irakranijalne komorne). koje apsorbuju ili vezuju šljaku (fagociti i slično). sisanjem biljnog ulja i slično. Rezultat je neadaptiranost organizma. rana na koži i tkivima ispod nje. belančevina. O Funkcija ishrane i čišćenja vezivnog tkiva vrši se preko krvnih i limfnih sudova. protivmikrobna. vezivno tkivo. virusnih. Sluzokože se mogu ispirati. Kao terapije čišćenja na tom nivou mogu se primenjivati: gladovanje. okružena gelom (po tipu pihlija). rana unutrašnjih organa. saune i pravilnom ishranom. 0 Funkcija zarastanja i obnavljanja (regenerativna funkcija) obezbeduje se razrastanjem vezivnog tkiva različite strukture radi zatvaranja ogrebotina. Posledica tog procesa je pogoršanje rada organa. to ukazuje na odličnu sposobnost zarastanja vezivnog tkiva. na primer.

tada će on „rastvoriti" svaku organsku tvorevinu (ožiljak. sraštaj) na tom mestu. posebno gladovanje na vlastitoj mokraći. tada ni do kakvog kvalitetnog obnavljanja ne može doći. opšte zagađenosti organizma. delova teta (morfogenetska). rasterećuje vezivno tkivo i ono. pravilnom rastu mišića. krvnih sudova. čišćenje vezivnog tkiva sprečava i uništava tumore. upotreba čiste vode. hladnog i peckanja.ener­ getskog skeleta vezivnog tkiva. 0 Funkcija pravilnog razmnožavanja i razvoja ćelija. u prvom redu. koja povećava gravi­ tacionu i smanjuje elektromagnetnu energiju u telu. spuštanje unutrašnjih organa i mnoge druge neprijatne posledice. zglobova. Za obnavljanje te funkcije vezivnog tkiva najbolje odgovara gladovanje na vlastitom urinu (2-4 nedelje).širi". To su prvi simptomi zgušnjavanja koloida u teti­ vama i mišićnom tkivu usled nagomilavanja šljake. podstiče pravilno zarastanje različitih povreda . Radi toga na mestu ožiljka.. šava treba misaono stvarati predstavu toplog. insult. čireva i drugih povre­ da (preloma kostiju. post. sauna. vezivnog tkiva. čišćenje sokovima. infarkt. sraštaja u unutrašnjosti organizma). Smatram daje to ispoljavanje . Ukoliko su te predstave jasne. a koža se podmlađuje. Ukoliko se pomoću misli u hologramu izazove odgovarajući pokret. koja ga . upotreba kuvane hrane deluje dvojako na vezivno tkivo organizma: odlaže u njemu strane materije i „sažima" organizam na račun smanjenja elektromagnetne energi­ je. koja se taloži u tetivama pogoršava opštu pokretljivost zglobova. post. Stoje slabiji potencijal holo­ grama: usled psihičkih stega i emocionalnih preživljavanja.čistoće. Tu funkciju dobro stimuliše čišćenje pomoću saune i terapije sokovima. preporođujući se. Cesto se čovek ujutro podiže iz postelje i oseća neku ukočenost. Ukoliko je u njemu narušena ishrana. tada za 1-2 nedelje splašnjavaju višegodišnji ožiljci. to 180 u veća izobličenja u držanju tela. čini telo nepokret­ nim. To je u vezi s tim.snage" holograma .spoljašnjih i unutrašnjih. Skelet fizičkog organizma je vezivno tkivo.. Uopšte rečeno zagađenost vezivnog tkiva (na primer. Skelet vezivnog tkiva je hologram . Usled toga u čovečjem organizmu se slabije zadržava voda i tkiva počinju da se skupljaju. varikozno proširenje vena.zapreminska ener­ getska tvorevina. glavne i drugostepene terapije čišćenja. tetiva) izaziva kilu. Zagađenost vezivnog tkiva stimuliše rast tumora. Usled toga se pogoršavaju i narušavaju nabrojane funkcije vezivnog tkiva. Posle sprovođenja pravilnog čišćenje kod mnogih lju­ di ova oboljenja sama nestaju. hemoroide. Setite se. što je očišćeno vezivno tkivo sposobno da se samo obnovi. Važno je ukazati i na pročišćavajuće-splašnjavajuće de­ jstvo svesti. kako ste bili gipki u detinjstvu i kakvi ste sada? Šljaka. migrene. a uz to i celog organizma. podstiče obnavljanje celog or181 . Nasuprot zagađenosti. Tu funkciju vezivnog tkiva preporođuje čišćenje spoljašnjih manifestacija života (različiti oblici). opredeljuje nepravilno zarastanje rana. Ona je maksimal­ no izražena u vezivnim tkivima ploda. organa. nepravilnog načina života. Tkivo tetiva je najbolji pokazatelj opšte zagađenosti organizma. mozga itd. Osnovni uzroci zagađenosti vezivnog tkiva su prven­ stveno ishrana kuvanom hranom. Čišćenje. organa. O p š t i zaključak. u prvim godinama života i u periodu polnog sazrevanja čoveka. s Dakle.

• dopuniti potencijal samih ćelija.. hrskavica (površine zglobova i slično) i kostiju. banja): • ubrzati cirkulaciju tečnih sredina u organizmu. U tome je snaga i univerzalnost čišćenja . U suprotnom slučaju moguće su ozbiljne kom­ plikacije usled prcopterećanja sistema za izlučivanje. Zbog toga. produžiti čišćenjem gela.ono deluje na ceo organizam. struktuiranom tečnošću. ja čišćenje vezivnog tkiva nazivam čišćenjem koloidnih rastvora organizma. međutkivna tečnost). sudova i završiti sa čišćenjem hrska­ vica i kostiju. Zdravlje. Glavno je shvatiti sledeće. kojeg će organizam potpuno asimilovati. Tek posle toga pristupiti glavnom čišćenju . Prema tome. limfa. Radi čišćenja 1 zamene bioloških tečnosti treba da unosimo . Da bi se kvalitetno sprovela ova veoma značajna terapija treba prethodno: • smekšati koloidnu pihtiju pomoću toplih terapija (kup­ ka.ganizma. • unositi u organizam tečnost odgovarajućeg kvaliteta.materijal boljeg kvaliteta". što omogućava bržu zamenu tečnosti. međutkivna tečnost i slično). od čega prvo početi i kako produžiti. limfe itd. Time ne samo da postižete smekšavanje pihtija. U celini. • aktivirati organe za unošenje i lučenje.. ČIŠĆENJE KOLOIDNIH RASTVORA ORGANIZMA Prema efektu lekovitog dejstva ova terapija čišćenja je na prvom mestu. u prvom redu zavise od čistoće ćelija i strukturnog stanja koloidnih rastvora (protoplazme ćelija. ali je treba sprovoditi samo posle čišćenja debelog creva. bubrega i stvorili povoljne preduslove za čišćenje vezivnog tkiva. što se veziv­ no tkivo sastoji iz tečnosti (krv.čišćenju vezivnog tkiva orga­ nizma.mesta". Čišćenje vezivnog tkiva pravilno je početi od tih . jetru. bubrege. Rezultat je da se brzo zasićava . tetiva. Međutim da bi pravilno očistili vezivno tkivo organizma. gde su opisani pro­ cesi najizraženiji (krv. Dakle. tetiva (sudova. završili smo čišćenje debelog creva. jetre. gela (međućelijski informacioni gel i slično). vezivnog tkiva i slično). limfa.). čim se očiste krv i limfa. a radi boljeg čišćenja privremeno prestati sa unošenjem hrane u organizam. krvi. jetre i protivparazitnog lečenja (detaljnije 0 protivparazitnom lečenju vidite u mojoj knjizi Život bez parazita). prethodno treba stvoriti potrebne uslove-očistiti debelo crevo. normalizujc se njeno stanje i izbacuje se sve suvišno i štetno iz organizma. fascije. natprosečne sposobnosti. po mogućnosti s biološki aktivnim materijama. Razmotrimo pravilne pristupe čišćenju vezivnog tkiva. u svim tim tkivima različiti su procesi razmene i cirkulacije. već i 182 183 .. odmah počinje čišćenje medutkivne tečnosti itd. energetika. mladost. u toku 3-6 meseci redovno posećujte saunu ili primenjujte kupke 2-3 puta nedeljno po 10-15 minu­ ta.koloidna pihtija" čistom.

ona je sama upotrebljavala i predivno izgleda za svoje godine. Površina vode ili zido­ vi šerpe za to vreme biće zahvaćeni prvim slojem leda. Voker savetuje da se upotrebljava veća količina sveže iseeđenih sokova iz povrća i voća. Čim u njoj zamrzne 2/3 ili približno tome. N. „Teški" led treba baciti.to je laka voda. Led. Koža na rukama i vratu bila je glatka. čisleći ih. Posle 4-5 sati je izvadite. a voda koja je potrebna orga­ nizmu pri temperaturi minus 1° C. Protijeva voda priprema se na ovaj način: običnu šerpu sa vodom staviti u zamrzivač ili hladnjak frižidera. Svi ovi pozitivni simptomi očigledno ukazuju na jedno . Rastopite led i pijte ovu vodu. koji ne koriste potpuno sve me­ hanizme. Šatalova u svojim lekcijama preporučuje upotrebu destilovane namagnetisane vode. Struktuirana voda iz sokova potpomaže razredivanje zgušnjene pihtije. koji se nalaze u namirnicama 185 184 . koja se pre upotrebe može dopunski namagnetisati. Smršao je sa 97 na 84 kilograma. koja sadrži 16 miligrama kalcijuma na litar tečnosti. So­ kovi su prirodni koloidni rastvor sa već struktuiranom vo­ dom. navešću nekoliko primera.8° C. . koja sadrži najraznovrsnije primese. Tokom 3 godine pio je protijevu vodu. Drugi primer. nezamrznutu vodu prolijte .pojačavate procese cirkulacije u organizmu. česte prehlade i uopšte teže se kretao. Treći printer.uspostavljanje normalnih svojstava koloidnih rastvora našeg organizma. . on je uzimao prirodnu hranu bogatu dragocenim prirodnim biokoloidima.Pol Breg je regularno sprovodio jedno ili jednoipodnevno uzdržavanje od hrane na izvorskoj vodi. efekat će biti bolji. Naravno. Imao je arterosklerozu sudova srca i mozga. Osim toga. Prvi primer.Alekseju Dimitrijeviču Labzi odstranili su bubreg. rumeno. Četvrti primer. U toku tog perioda pijte i pripremajte hranu na protijevoj ili na prečišćenoj (izvorskoj) vodi.N. Os­ tatak vode izlijte u drugu šerpu. Druzjak odredio je optimalni sadržaj kalcijuma u vodi za životnu aktivnost organizma od 8-20 mg/l. jela sa mesom. ali postižu značajne rezultate. Da bih ilustrovao moćno dejstvo ove terapije čišćenja. energično. Takav program omogućavao mu je da uvek bude veoma energičan. kao u mladića. a šerpu sa izlivenom vodom staviti ponovo na mraz. Led. S. koji je ostao u šerpi je zamrznuta protijeva voda . a ćelije apsorbuju svu prljavštinu iz pihtija. Odeski hemičar N. koncentrisao je molekule teške vode. radno sposoban i da vizuelno pamti. Voker je živeo oko 110 godina. propuštajući je kroz kućni magnetotron. nabubrelc vene. Što manje budete upotrebljavali u ishrani produkte koji imaju jaka lepljiva svojstva (koncentrovana mleka. elastična. škrob). A samo tri godine ranije imao je krajnje lepljivu krv. a zimi na balkon. koji podstiču izlučivanje nečistoća. Takvu vodu koriste ljudi koji dugo žive. koja zamrzava pri temperaturi od +3.G. Lice mu je postalo zategnuto. koji je ostao u praznoj šerpi. . Uzdržavanje od uzimanja hrane j e d n o m nedeljno po 24-36 i više časova .očišćena od oko 8 0 % primesa. Osim sokoterapije on je primenjivao gladovanje i upotrebljavao je hranu bez prirodnih lepkova.poboljšava čišćenje. . bez bora.

[)a do toga ne bi došlo. treba početi piti smesu citrusovih sokova i protijeve vode (Protijeva voda idealno odgovara toj svrsi. dopunjuje se istom količinom smese vode s citrusovim sokovima.životinjskog porekla i namirnicama sa dosta škroba. obratno se ne asimiluju i izbacuju se uobičajenim putem . kao u biološkom filteru ... razblaženim protijevom vodom.potrebno se zadržava. Evo detaljnog opisa čišćenja koloidnih tečnosti organiz­ ma u toku jednog dana. usled čega se izbacuje do 3—4 i više litara tečnosti iz organizma.čist list papira" i ona je struktuirana. To će razdrmati šljaku i delimično je oksidisati. sa nje je izbrisana informacija . Tri-četiri i više litara tečnosti. posle 3 dana čišćenja) treba pojesti dobro skuvanu rižu s maslacem.. VOKERA Brz način (više odgovara za čišćenje tečnih komponenti vezivnog tkiva). U ta tri (1-4) dana treba izazvati jak proliv pomoću ne­ kog purgativnog sredstva. Ujutro natašte popiti čašu rastvora (1 supena kašika glauberove soli rastvorena u čaši vode) u toplom ili hladnom stanju. Posle čišćenja (tj. Sledeća tri dana sprovodi se terapija čišćenja koloidn : rastvora organizma. Dolazi do snažnog izbacivanja tečnosti iz organizma. Važno je ne samo zameniti tečnost u organizmu. zapisanu na njoj. To dovodi do toga. Spolja se to manifestuje u snažnoj i čestoj stolici . Sve ostalo se vrši u zidovima creva. pojačavajući je više puta. treba popuniti gubitke. svesno izazvali u sebi snažnu krizu čišćenja). U datom slučaju zidovi probavnog trakta su filter. a nepotrebno i štetno luči. smesu pre pi187 186 . Glavno u tom procesu je pravilno usmeravanje toka materija. koja se za dan izbaci iz organizma.površinu izlaza" (ceo probavni trakt) materija iz organizma. Da bi organizam bolje apsorbovao i iskoristio smesu vode i soka. da bi se ojačao probavni trakt. U tu svrhu najbolje odgovara sok od limuna i grejpfrut. Metod je razradio N.u vidu retke stolice (proliva). Drugo. već zajedno s njom otkloniti i patološku infor­ maciju bolesti.prolivu (to jest mi smo veštački. Voker. Brži i sporiji način čišćenja i normal­ izacije koloidnih rastvora organizma imaju svoje prednosti i nedostatke. Koloidni rastvori organizma mogu se čistiti i normalizovati na brži ili sporiji način.izbacivanje. Tokom 2-3 dana izvršiti „smekšavanje organizma"'. To dejstvo aktivira . Slani purgativ daje potreban smer . koji imaju snažno stimulišućc dejstvo na motor­ nu funkciju creva. kroz kojeg se vrši izbacivanje.). Dalje se šljaka i toksini zadržavaju u šupljini creva na račun sile osmoze. izbacujući s tečnošću toksične i nepotrebne ma­ terije. Obično se to radi sveže iscedenim sokovima citrusa. U zavisnosti od ličnog osećanja i indi­ vidualnih sposobnosti organizma trajanje terapije može biti od jednog do četiri dana. ona je očišćena od štetnih primesa i sadrži optimalnu količinu soli. sa rastvore­ nom šljakom i toksinima u njoj.to je . Prvo. da organizam aktivira . prema asimilaciji ili izbaciva­ nju. METOD N.površinu razmene" probavnog kanala na izbacivanje materija iz organizma. Gubitak tečnosti može izazvati dehidraciju organizma. Da bi nadoknadili izbačenu tečnost iz organizma.

ili popiti soka od jabuke. ukoliko osetite slabost. dodajući potencijal organizmu i svim njegovim strukturama. Zatim u tu smesu sokova dodati 2 litra protijeve vode. To izaziva poboljšanje probave. krvi. iimfe i delimično unutarćelijske) i njihova zamena istom količinom čiste. Još jednom napominjem. odstranjivanje patološke informacije. Približno posle 3-4 nedelje ponovite to čišćenje.jenja treba propustiti kroz magnetotron. Zahvaljujući terapiji citrusovim sokovima (kiselom ukusu) stimuliše se životni princip . nego pre čišćenja. Zato se nemojte uznemiriti. Međutim u svakom slučaju postupajte polazeći od vašeg ličnog osećanja. koja ometa odvijanje normalnih životnih procesa. a treći to uopšte neće moći ostvariti. Opisano čišćenje koloidne sredine organizma preporučuje se vršiti tri dana uzastopce. koja alkalizuje unutrašnju sredinu. Cilj tog klistiranja je odstranjivanje ostataka šljake i toksina iz debelog creva. Rezultat trodnevnog čišćenja treba da bude: odstranjiva­ nje izorganizma izvesne količine zagađene koloidne tečnosti (tkivne. Sledećeg dana sve ponoviti: uzimati purgativ. sve 188 zavisi od individualnih osobina organizma. Jednom čoveku će biti dovoljno 2 dana. imuniteta. koje slabo podnose gladovanje.. izazvati proliv: tokom dana piti smesu citrusovih sokova i protijeve i vode . S obzirom da terapija čišćenja koloidnih tečnosti organizma traje od 7 do 10 sati. To pozitivno utiče na kvalitct Čišćenja.klistiranje. S obzirom da opisano čišćenje može dovesti do jake krize čišćenja. (Tu je data prosečna količina tečnosti za čovcka telesne težine 70-80 kilograma. razmene materija.to je potpuno normalna pojava. tada napravite pauzu 1-2 dana. mogu uvečc pojesti malo pomorandži ili plodova grejpfruta. dva velika ili tri srednje veličine limuna dodati sok od pomorandže .Žuči". . U celini ta dva ciklusa čišćenja mogu se izjednačiti s efektom čišćenja dugotrajnim glado­ vanjem.) Dakle. U istoj razmeri može se napraviti manje ili više smese. sve zavisi od telesne težine čovcka. time ćete zameniti još neku količinu koloidnih tečnosti i odstra­ niti patološku informaciju. Uveče trećeg dana ili ujutro četvrtog dana radi ojačanja probavnog sistema treba pojesti dobro ukuvanu rižu s ma­ lom količinom maslaca. stvaranja toplote u organizmu. dok ne popijete svih 4 litra. Osobe. pred spavanje . unapred pripremljenu smesu sokova i protijeve vode početi piti nakon 30 minuta posle uzimanja rastvora glauberove soli i produžiti piti po jednu čašu na svakih 2 0 30 minuta sve dotle. Pred odlazak na spavanje preporučuje se klistiranje sa 2 litra mlake vode u koju dodati sok od jednog-dva limuna. Sledeće jelo sastoji se od vaših uobičajenih namirnica. najbolje je s njom otpočeti u 5-7 sati ujutro. Dopunsko povoljno dejstvo. drugom 4.u takvoj količini. Smcsa citrusovih sokova i protijeve vode priprema se na sledeći način: u sok od četiri velika ili 6 srednjih plodova grejpfruta. Posle ćete se brzo oporaviti i osećati se mnogo bolje. Ukoliko se čišćenje veoma teško sprovodi. da ukupna zapremina soka iznosi 2 litra.4 litra. Tokom celog dana ne treba ništa jesti. 189 . ono za svoju primenu zahteva mnogo životne snage čoveka.

Oboljenja bubrega i mokraćne bešike. K o n t r a i n d i k a c i j e . menstruacije (takode nedclju dana pre i posle menstruacije). a kod žena .ispadanje (prolaps) vagine. Da bi ilustrovali snažno dejstvo te terapije čišćenja. tokom 3-6 meseci redovno posećujte saunu ili primenjujte tople kupke 2-3 puta nedeljno po 10-15 minu­ ta. već ćete ubrzati procese cirkulacije u organizmu.). S obzirom da to čišćenje jako __ y ČIŠĆENJE POMOĆU SAUNE I SOKOVA OD . slabi ljudi to ne mogu izdržati. Adenom prostate. škrobove itd. protijeva voda i sokovi (više odgovaraju za čišćenje želatinskih i tetivnih komponenti vezivnog tkiva). meso. time će biti bolji efekat čišćenja. u kojima. na žalost.Normalizuje se aeido-bazna ravnoteža kako u ćelom or­ ganizmu. Zato se upoznajte s kontraindikacijama i ograničenjima primene te terapije. Dakle. imao je aterosklerozu krvnih sudova srca i mozga. jaka glavobolja. To je dvostruko opterećenje organizma. jaki oblici disbakterioze. Holecistitis. preživljavanje. Time ćete ne samo smekšati pihtijastu masu. ispadanje (prolaps) pravog creva (rektuma). različite čajeve. dojenje. Bolje je odreći se čišćenja. difuzni hemoroidi. mučnina. tako i u debelom crevu (usled čega se u njemu sprečavaju procesi trulenja i vrenja. hipertonija II i III stepena. Dijabetes. bez suvišnog naprezanja organizma. Oni to čišćenje mogu pro­ bati da urade sa sokom od šargarepe (2 litra svežeg soka od šargarepe na 2 litra protijeve vode. čira na želucu ili dvanaestopalačnom crevu). čišćenje ne treba vršiti.POVRĆA S a u n a . bilo koja onkologija u probavnom sistemu. mučio se od prob­ opterećuje ceo organizam. preplašenost itd. U periodu pogoršanja bilo kojeg oboljenja. Prvi primer. ekstrakte pripremljene sa njom. Gnojni kolitis. 190 lema s bubrezima (ranije su mu odstranili jedan bubreg). Za svo to vreme pijete veću količinu svežih sokova od povrća i voća ( 1 . _y_ Osobe s izraženom individualnom konstiuicijom „Žuči". podstaknuti iz­ bacivanje šljake. Krvni sudovi i vezivno tkivo čiste se od taloga sluzi. Ti načini omogućavaju blago čišćenje koloidne sredine našeg organizma. Protijevu vodu možete neposredno pre upotrebe namagnetisati. nisu potpuno iskorišćeni svi mehanizmi čišćenja. po pravilu. navešću neke primerc. Alekseje Dmitrijevič L. ostalo je isto). ali su ipak postignuti značajni rezultati. imaju višak kiseline u želudačnom soku (često boluju od hroničnog hiperacidnog gastritisa. Uzdržavanje od uzimanja hrane jednom nedeljno po 2 4 36 sati i više (prvo jelo posle gladovanja . povećava se imuna zaštita). pripremajte hranu na njoj. Srčane mane.svezi sokovi) povećava stepen čišćenja. Ukoliko nemate soka. a kod drugih će se pojaviti ozbiljne komplikacije.. slabost. Trudnoća (čišćenje provocira pobačaj).). stimuliše životne principe . prehlade i uopšte otežano kretanje. Što manje budete u ishrani upotrebljavali namirnice sa jakim lepljivim svojstvima (koncentrovane mlečne proiz­ vode. nervoza želuca i slično. Tokom 3 godine pio je protijevu 191 .Žuči" i „Vetra". upotrebljavajte protijevu vodu. kada je prisutna visoka temperatura.3 litra dnevno). ukoliko ste izbačeni iz duševne ravnoteže nekim stresom (razdraženost. posebno insulinske zavisnosti.

Čim mokraća poprimi svoju prirodnu boju i prozračnost-čišćenje je završeno.prirodnih rastvarača. jele (Picea excelsa. ostaviti na toplom mestu da odstoji preko noći i procediti. a leti . Pre tri godine imao je veoma lepljivu krv.. koja nije sadržavala prirodne lepkove. Drugi primer. Picea abies). Pored terapije sokovima on je primenjivao gladovanje i upotrebljavao hranu. etarska ulja . širenje krvnih sudova i snažan diuretični efekat. Koža na rukama i vratu mu je glatka. laj preparat deluje spazmolitički na muskulaturu mokraćnih kanala. Poslao je vitki­ ji. Trajanje kure je in­ dividualno. izbacuju se novogodišnje jelke. bez bora. energičniji. a micelije adsorbiraju svu nečistoću iz pihtija. Prisustvo tog vitamina podstiče brzu dooksidaciju šljake do krajnjih produkata i njihovo izbacivanje iz organizma. Samo ta dva svojstva čine pre­ parate smreke (jele) moćnim sredstvom za čišćenje. koji predstavlja 50%-ni rastvor eterskog ulja četina jele (ili bora) sa uljem od breskeve.obnavljanje normalnih svojstava koloidnih rastvora našeg organizma. Sam N. veoma dobro se pokazao čaj od mladih četina smreke. Cetine smreke (jele) su dobar izvor vitamina. elastična. bora (Pinus silvestris). Čaj se sipa u termos i uzima u toplom stanju tokom dana umesto vode po pola čaše 4-6 puta dnevno. Smisao je sa 97 na 84 kilograma. Cetine smreke (jelo) sadrže još mnogo etarskih 192 . N. Prvo. Pokazatelj d a j e odvar počeo da deluje je pojava zamućene mokraće.životinjske i škrobne namirnice.vodu. na licu mu se pojavilo rumenilo. stuktuiranom vodom. on se priprema prema sledećem: 5 supenih kašika isitnjenih iglica mladih četina smreke. ili se koristi istovremeno i jedno i drugo.5 0 % manje od toga. . Za primenu odvara kao čaja. a kao orijentir trajanja služi vlastita mokraća. kao kod mladića. Još jedno kvalitetno svojstvo odvara-čaja od četina sas­ toji se u j a k o m oporom ukusu. Struktuiruna voda sokova podstiče razredivanje zgusnute pihtijaste mase. Svi pozitivni simptomi očigledno ukazuju na jedno .njihovo rastvaranje. U zavisnosti od rastvaranja šljake i soli ona će biti obojena u različite boje. ne treba nikuda ići za 193 ČIŠĆENJE POMOĆU CETINA Kombinovano čišćenje koloida ćelija i unutrašnjih sre­ dina organizma pomoću odvara-čajeva od četina (najviše odgovara za čišćenje želatinskih i tetivnih komponenti vezivnog tkiva). čisteči ih. Voker živeo je oko 110 godina. a otuda proističu svi poražavajući efekti. sibirske jele (Abies sibirica). One sadrže zimi od 150 do 300 miligrama vitamina C. bora preliti sa pola litre ključale protijeve vode. Voker savetuje da se upotrebljava veća količina svežih sokova od povrća i voća. ulja . Sokovi predstav­ ljaju prirodne koloidne rastvore sa već povećanim poten­ cijalom micelija. tada se na račun oporog ukusa vrši oblaganje produkata raspada i nji­ hovo naknadno odstranjivanje.Pinabin". jele. Ukoliko vitamin C podstiče dooksidaciju šljake. U medicinskoj praksi koristi se preparat . usporava razvoj patogenih bakterija. Odvar se koristi dvojako: pije se kao čaj ili se spolja ko­ risti za kupke. U odnosu na to. Kuvati na slaboj vatri 10 minuta. na­ brekle vene. Svakog dana se priprema svež odvar i pije s a m o u toplom stanju (36-40°C). pa se preporučuje kao diurctično sredstva kod ka­ mena u bubrezima. Takvo čišćenje se lako vrši posle Nove godine.

Kurenov i A. Trajanje terapije varira od 10 do 20 i više minuta. u to godišnje doba veoma je snažan bioritam bubrega i mokraćne bešike. da odvar od četina. Sma­ tra se. Četiri godine lečenja u bolnici prošle su bez rezultata. Jedan muškarac je bolovao od skleroze sudova donjih ekstremiteta. izbacuje iz organizma i radionukleide. koji se prirodno stvaraju kao rezultat životne aktivnosti i treba 194 ih blagovremeno odstraniti. Temperatura vode od terapije do terapije postepeno se povećava.četinama. Ukoliko su bolesni bubrezi. Posebno su korisne grančice. Drugo. mikrolešina. Posle čega dobro zatvoriti i ostaviti da odstoji 12 sati. Odvar. da takvo čišćenje uništava do 8 0 % svih oboljenja. tada se dodaje još i ljuska od luka. Odlučio je da proba lečenje četinama. Zalmanov. M. dovesti do ključanja.7 litara vode. ukazuje na čišćenje svake ćelije organizma ovim metodom od . Ukupno oko 1 kilogram suve mase. koje su formirane nakon 2-5 nedelja iz pupoljaka. Zalmanov. što im ne dozvoljava da ih šljaka preoptereti tokom izlučivanja. Pri tom Knejp i Kurenov ukazuju i na značaj ove terapioje za čišćenje kože. tj.toksina umora".ne vole" mik­ robi i gljivice. Ciklus takvih kupki traje oko mesec dana. po želji. koji odlično izbacuje šljaku iz vezivnog tkiva. Valerij Tišćenko ukazuje. pored navedenog. Zatim je ostavljao da odstoji 10-12 sati. Da bi se pripremila kupka od četina. Svakog dana muškarac je skupljao po šaku mladih četina. kuvati (da ključa) 30 minuta u 7-8 litara vode. prelivao ih sa 1 litrom vode i kuvao 10-15 minuta. Kriterijum završetka tako kombinovanog ciklusa je čista mokraća. krvotoka i stimulaciju nervnog sistema. opora svojstva četina posebno . Primer. 2kašike isitnjenih plodova šipka i 2 supene kašike luka (odvar od ljuske luka leci pielonefritis). Knejp. Očigledno. Dobar ekstrakt od četina ima braon boju. O kupkama sa četinama veoma dobro mišljenje imaju S. Iglicama četina dodaje se isitnjeno korenje ili plodovi šipka. četine sa više grana bora (može i kedra). Dalje se sipa u kadu s toplom vodom (36-40° C ) . Posle terapije istuširati se prohladnom vodom 10-20 sekundi. To je odličan rezultat u lečenju tako gro­ znog oboljenja. sve sa 0. čiji je prvi simptom brzo umaranje. uzeli borove četine. Recept (poželjno 3 supene ljuske od to preliti je sledeći: 5 supenih kašika isitnjenih iglica je ubrati mlade iglice izrasle u tekućoj godini). ali je lično osećanje u tom procesu .. kuvati na 195 . One su meke i razlikuju se od ostalih četina po boji. tek izrasle. Odvar je upotrebljavao u svako doba dana i u raznim količinama. Za to vreme u vodu su prelazile aktivne materije i ona se njima zasićavala.najvažniji kriterijum. Ukoliko to organizam teško odrađuje. P. To je savršenija varijanta prethodnog načina čišćenja. sitno izrezane grančice i izrezane jelove šišarke. Otrgnute grančice mogu se čuvati u kući na bilo kojoj temperaturi u otvorenoj plastičnoj kesi. Kombinovanje kupki sa četinama i pijenje odvara od četina još više pojačava elekat čišćenja. Rezultat: za godinu dana taj muškarac je skinut sa druge grupe invalidnosti.. S. Nedeljno treba uraditi 2-3 takve kupke. tada dolazi do samotrovanja organizma. što zavisi od ličnog osećanja. pored otrova i šljake. U tu svrhu priku­ pio je mlade.

Uraditi sve isto. nije obavezno dodavati ljusku od luka. Radi toga one treba da imaju opor ukus. ostavljajući u njoj belančevinasto-skrobnu osnovu. To isto uraditi i sa ostalim teglama. odjednom pola limuna. U oslobođenu teglu Ni 1 ponovo sipajte rižu. ČIŠĆENJE VEZIVNOG TKIVA POMOĆU RIŽE (PIRINČA) Davno je uočeno. samo dodati teglu Ni 4. Petog dana. Obeležite ih brojevima od I do 5. oksalatne soli iz mokraćnih kanala i zglobova. šljaku. To isto uraditi sa teglom Ni 2 . Ukoliko nema takve m o ž e se koristiti i glazirana riža. Kod insulta paralelno uzimati limun: do dva limuna dnevno. sluzna svojstva. Najbolje je koristiti destilovanu ili protijevu vodu (može i vodu koja je 2-3 puta zamrzavana-odmrzavana . ekskrcmcntno kamenje. tim bolje upija u sebe različite materije iz riže. izbacivanje soli iz mokraćnih kanala. dana od početka uzimanja riže i traje j o š 2-3 meseca posle završetka kure čišćenja. Najbolje je koristiti neočišćenu ili neglaziranu rižu. štetne bakterije. nam. Trećeg dana. takva riža izvlači. Šestog dana.sipati 3 supene kašike riže. Očistiti ga od kore. Limun upotrebljavati do dve nedelje. taj proces čišćenja ne otpočinje odjed196 197 . da mnoge prirodne materije mogu odlično da čiste organizam. u kojoj se natapa riža. sakuplja i odstranjuje suvišnu sluz. Os­ taje porozna celuloza. Svima dostupno tak­ vo sredstvo je riža. pesak. Način pripremanja rize. Uraditi sve isto. isprati i zaliti vodom. Šćadilov) savetuju da se u vodu. Posle toga preliti rižu vodom do vrha tegle. isperite i zalijte vodom. Ukoliko vas ne muče bubrezi.slaboj vatri 10 minuta. soli i ostale nečistoće. preliti odvarom od četina i brzo popiti. doda soda bikarbona (polovinu kafene kašičice na 1 litar vode). Dragog dana. da soda bikarbona podstiče brže odstranjivanje škroba iz zrna riže. rižu ponovo ispra­ ti i naliti svezu vodu. Da bi se pojačala njena svojstva čišćenja i vezivanja. Limun je poželjno uzimati na jedan sat pre jela ili jedan sat posle jela. Naravno. Vodu iz tegle Ni 1 izliti. sitno izrezati u šoljicu. Ujutro u teglu JV« 1 sipati 3 supene kašike riže. Potapanjem riže u vodu iz nje se odstranjuje škrob. Znajte. koja će pri bubrenju riže upijati u sebe šljaku. Prvog dana. Posudu umotati i ostaviti da odstoji preko noći. Taj pro­ ces natapanja riže treba da se odvija neprekidno. Na primer. Ponovo izliti vodu i isprati rižu iz tegli No 1 i No2. Četvrtog dana. Za pripremanje riže trebaće vam pet polulitarskih tegli. što je voda čistija. Da bi brže iz zrna riže odstranili škrob. kod težih oboljenja rok se može povećati do tri nedelje. koja ima ulogu jakog i prirodnog apsorbenta. samo dodati teglu Ni 5. neki specijalisti za čišćenje organizma (E. Ispostavlja se.5 litra dnevno. Lečenje traje 4 meseca. Riža u tegli Ni 1 natapana je pet dana i spremna je za upotrebu. Još jednom je isprati vodom i skuvati. rižu prethodno treba namočiti. dobro je isprati vodom. Procediti i piti umesto vode tokom dana od pola do 1.ona će biti još čistija). Kada se pojede natašte. zglo­ bova počinje približno 20-30. Na isti način pripremiti teglu No 3. Zato kvalitet vode ima ogroman značaj. oblažuća.

da su krv i limfa jako inficirani. Oslabljeni i jako zagađeni ljudi kuru čišćenja prve dve godine mogu primenjivati 2 puta godišnje . kupina.Ukoliko natapate rižu u rastvoru kuhinjske soli. ta terapija se može pojačati odlaskom u saunu svakog drugog dana. Savetujem da pojačano primenjujetc terapiju sokovima radi popunja­ vanja organizma prirodnim mineralnim solima. Zato oboljenja. omogućava da se brzo izbaci rastvore­ na šljaka iz krvi. bez soli i šećera. tada se njen rok pripremanja smanjuje do 3-4 dana. ukazuje česta pojava čireva i čmičaka. a zatim . Za to vreme svakoga dana jedete kuvanu (bez soli i šećera) toplu rižu. primenjujte klistire. koja su se razvijala usled opšte usporenosti funk­ cija brzo nestaju. Za to vreme riža će ispoljiti svoje dejstvo „izvlačenja" i „vezivanja" šljake. naročito zglobovi i kičma. ČIŠĆENJE KRVI I LIMFE O Sa čišćenjem krvi počinjemo od trodnevne terapije sokovima. Takve mere čišćenja krvi dobro čiste i vaše tečne sredine i limfu. koje u organizmu hronično obolelog čovcka podižu nivo funkcionisanja na nivo zdravog funkcionisanja. Natopljenu rižu (iz tegle N° I) skuvati kao običnu kašu. da jedete više sveže i prirodne hrane. Pored čišćenja probavnog trakta.. cvekle. sokovi od povrća i voća zasićeni su biološki aktivnim materi­ jama.u proleće i uje­ sen.najbolje posle 15 sati. Da bi pomogli svom organizmu da bolje izbacuje tok­ sine. Riža podstičc iz­ bacivanje neorganskih soli iz hrskavica i tetiva. Ne ometajte taj proces! Sledećeg dana upotrebićete rižu iz tegle >f» 2. Pripremajte i jedite kašu od riže ujutro.to otežava čišćenje. kljukve. crvenog kupusa. Kura čišćenja rižom traje 40 dana. Za vreme čišćenja rižom savetujem da se vrši klistiranje. ] Za to je dovoljno uraditi 1-2 klistiranja nedeljno. Čišćenje rižom može se kombinovati s drugim metodima čišćenja.iz tegle N« 3 itd. Sve zavisi od vašeg ličnog osećanja i drugih uslova. Crvena boja se ne primenjuje bez razloga. što stimuliše produkciju krvi. U tom slučaju biće vam dovoljne 3-4 tegle. Obilje prirodne. Ona se može produžiti i do 5-7 dana. dolazi do zasićavanja organizma spektrom crvene boje. Prvo. Način prime ne rite. kojeg ne . u drugoj polovini dana . Ukoliko imate snage. S ciljem profilakse ponoviti jednom u toku 1-2 godine.podnosi" većina patologije. Uzdržavajte se od uzimanja masne i kalorične hrane . I treće. koja dospeva u orga­ nizam sa sokovima. natašte. crve­ na boja zahvaljujući svojoj posebnoj energiji i frekvenciji stupa u rezonansu s takvim istim karakteristikama krvi or­ ganizma. dobro se čisti svo vezivno tkivo. 198 199 . grožđa. Drugo. posebno rak. Posle saune piti udarnu dozu soka. to znači da se jetra uspešno čisti. Uzimati od 1 do 3 i više doza tokom dana. aktivirane vode. Upotre­ bljavaju se svezi sokovi od voća i povrća crvene boje: od višnje. Ukoliko vas posle toga protera. Posle uzimanja riže ne pijte i ne jedite naredna 4 sata. 0 Na to.

Uopšte. brezove pupoljke. kolonjska voda i druge. Doza za decu je manja . Uzimati 2 puta dnevno po 200 mililitara pre jela. koji su primenjivali taj metod. Radi pripremanja ekstrakta od trava. obloge. Pre upotrebe izmućkati. Način upotrebe: sumpor pretvoriti u sitni prah i piti po I zaravnjenu kafenu kašičicu 3 puta dnevno. Uglavnom se primenjuju na tim mestima. prodire). travu (listove i stabljiku) kantariona (Hypericum perforatum).masaže. dobro izmeša i isitni. Starijim ljudima da zapisu. repa. treba napuniti teglu od pola litre smesom sveže narezanih trava. Što je dete manje. Dobro mr­ ljati pred spavanje i umotati nekom tkaninom od vune (ona dobro zadržava toplotu. kerozin. naliti do vrha 70%-im alkoholom i ostaviti da odstoji nedclju dana na tamnom mestu. Ljudi. Nje­ gov prečišćeni analog je medicinski sumpor (Sulphur) žute boje. Procediti i primenjivati za masažu. nestaju razne kile. © Čišćenje krvi prema V. Od svake biljke uz­ ima se po 100 grama. radi efikasnog čišćenja njih treba pojačati i ubrzati. votka (rakija). time je manja doza. majkina dušica (Thymus serpyllum) i druge. gljivica i raznih parazita. koje jako podstiču lokalno zagrevanje: crvena paprika.Narodna medicina pronašla je veoma efikasan način borbe protiv toga . Dopunski se čisti i jača tkivo teti­ va. kuhinjska so. 150 mililitara maslinovog ulja (ima smekšavajuća svojstva).upotreba „zapaljivog sumpora". Masaže i masti za čišćenje tetiva. držati preko noći. Vostokovu. S tim ciljem koriste se najraznovrsnija sredstva za zagrevanje i rastvaranje . korenje čička (Arctium lappa). 200 201 . alko­ hol. Kura lečenja traje dok ne nestanu čirevi i kile. list šumske jagode. sumpor se smatra kao efikasno sredstvo protiv mikrova. metlicu (Xeranthemum annum). Vostokov predlaže sledeću smesu: cvetove kamilice (Matricaria recutita). Č I Š Ć E N J E TETIVA I H R S K A V I C A S obzirom da su procesi razmene u tim tkivima organiz­ ma najusporeniji. gde su taloži soli. kažu. senf (slačica). Kamforno-terpentinska smesa za rastvaranje soli u zglobovima Uzeti flašu zapremine pola litra. da čirevi i čmičci nestaju trenutno. terpentin. hrskavica i zglobova Da bi očistili ta tkiva spolja se primenjuju materije. U flašu naliti 150 mililitara terpentina (ima zagrevajuća i prodiruća svojstva). Dve supene kašike smese preliti sa 400 mililitara ključale vode i ostaviti da odstoji preko noći u termosu. kleka (Juniperus commu­ nis). hmelj (Humulus lupulus). Široko se primenjuju i različite trave odstojale u alkoholu (tinkture): divlji ru­ žmarin (Ledum palustre). kokotac (Meiilotus officinalis).polovina kafene kašičice 3 puta dnevno. koja aktivira procese rastvaranja soli). Dodati 150 mililitara 7 0 % alko­ hola (zagrcva. U nju staviti parče kamfora (ima razređujuća svojstva) veličine 1/4 kocke šećera. Prodaje se u apotekama na recept.

Aloja svojim biološki aktivnim materijama i sluzi otklanja upalu i bolove. Na jednom kolenu potpuno je nestao tumor. zglob obnavlja svoju normalnu pokretljivost. Alkohol podstiče zagrevanje i prodiranje aktivnih komponenti meda i aloje u dubinu tkiva. 203 Obloge s kerozinom . 100 grama meda (2 dela) i 150 grama votke-rakije (3 dela). koja treba da potpuno zatvori tkanin Celofan pričvrstiti pomoću elastičnog zavoja i dopuns omotati vunenom maramom (vuna podstiče zagrevanje). tope naslage soli. oblogu držati od 30 minuta do 2-3 sata. koj' želimo da očistimo i izlečimo. Za oblogu je potrebno pripremiti: 50 grama soka aloje (Aloe arborescens) ili 1 deo. ali se sa nje ne srne cediti kerozin.blago sredstvo Da bi postigli blago i postepeno zagrevanje. Sve komponente dobro izmešati.jako sredstvo Obloga . zglob. preliti ih bočicom kolonjske vode i ostaviti da duže odstoji (kod nje je odstojalo 40 dana). Savetovali su joj da primeni sledeći recept. može se zameniti votkom-rakijom. U zavisnosti od stanja. Ukoliko nemate kolonjske vode. Ne preterujte. Tkanina treba da bude vlažna. a na drugom se smanjio. Dobro pričvrstiti elastičnim zavojem. Odozgo umotati vunenom maramom. Med deluje kao umereno zagrevajuće sredstvo i podstiče razlaganje šljake. Rezultat je da zagrevajuće i lekovite materije iz oblo ispoljavaju zagrevajuće.parče meke pamučne tkanine natopiti čistim kerozinom i iscediti. Preko tkanine staviti celoft ili plastičnu foliju. čišćenje i lečenje primenjuje se med i aloja. Uzeti parče prirodne tkanine. Ekstrakt je utrljavala u ko­ lena. kao s t o j e opisano kod prethodnih obloga. I nema čime ih nije mazala . i dob iscediti. natopiti u ranije pripremljen lekoviti rast vor. u smesi natopiti tkaninu i pričvrstiti je na bolesno mesto. Bolovi su postepeno prošli.ništa nije pomagalo. Obloga sc stavlja preko noći.Obloge Da bi se postepeno i dublje zagrejali. dok bolovi potpuno ne prođu.. Natopljenu tkaninu staviti na mesto. protivbolno i protivupalno dejstv Nestaju mišićni spazmi (u predelu kičme oni krive leda. U svakom slučaju zapamtite: dugotrajno dejst202 . nekol" puta je presavili. normalizuje se krvotok. Obično se obloge stavljaju sve dotle. Za čišćenje i potpuno obnavljanje tetivno-hrskavičavog tkiva treba primeniti od 5 do 10 obloga. pojačali p cese cirkulacije u tetivama i hrskavičnom tkivu koriste zagrevajuće obloge. vo kerozina na kožu može na njoj izazvati opekotine. Obloge s medom i alojom . ali ne stezati. Za sledeće obloge sve kom­ ponente se ponovo pripremaju. Protiv bolova u kolenima Jednu ženu su počela jako da bole kolena. čija temperatura odgovara sobnoj temperaturi. Zatim oblogu staviti na bolno mesto i omotati celofanom (polietilenom). uveče pred spavanje. Uzeti 130 cvetova maslačka (Taraxacum officinale).

Rastvaranje mamuza medicinskom žuči. Terapiju primenjivati do potpunog izlečenja. sipa mu semena. Prethodno treba napariti noge u vodi sa sodom (u lavor sipati 1 supenu kašiku sode bikarbona). Brzo staviti na polietilen i pričvrstiti na petu. zajedno s ljuskom. umotati i ostaviti da odstoji 35-40 minuta. Radi toga je najbolje u njemu natopiti parče vunene tkanine i staviti na pete. 5. Čim krompir proklija (pojavljuju se posebni fermenti) narendati ga. kuvati na slaboj vatri 10 minuta. a preko nje vunene čarape. S tim ciljem može se krompir staviti na prozorsku dasku obasjanu sun­ cem. Međutim od njih se može izlečiti pomoću prostih i efikasnih recepata. Supcnu kašiku (20 grama) isitnjenog korena čička sipati u manje emajlirano lonče. kerozin može na njoj izazvati opekotine. gde se nalazi mamuza. U većini slučajeva dovoljna je nedelja dana. dok se mamuze ne splasnu. koji imaju domaćinstvo i žive kokoške. Približno 10 terapija treba. Rastvaranje mamuza solidolom.Lečenje mamuza na petama Mamuze na petama pričinjavaju čoveku masu neprijat­ nosti. navući na nogu plastičnu kesu. uzmi moje nove". U dobijenom odvaru natapati pamučne čarape i navlačiti ih na noge preko noći. razmekšavanjc i upijanje rastvorenih soli. da bi došlo do potpune nor­ malizacije peta. Posle toga na pete staviti tampon od vate. Bajalica protiv mamuza. U suprotnom slučaju ubrzo se sve ponavlja. Pričvrstiti tampon. Navedenu terapiju najbolje je primenjivati noću. preko njih navući plastičnu kesu i preko nje tople vunene čarape. Rastvaranje mamuza odvarom korena čička. 205 204 . Bajalica odgovara ljudima. Terapiju je najbolje primenjivati preko noći. Krompir služi za zagrevanje. Prvo treba pripremiti proklijali krompir. 4. skuvati ga s ljus­ kom. 6. Da se mamuze ne bi ponovile treba očistiti organizam i promeniti ishranu. Ja splasnu mamuze na petama. Oprati jedan krompir srednje veličine. Pete uveče treba namazati solidolom. Preko navući čarapu. petlu! Odbaci svoje stare mamuze. natopljen u toploj medicinskoj žuči. skinuti s vatre. Rastvaranje mamuza krompirom i kerozinom. Bolesnik stavlja na sto pevca. pšenice ili nekih mrvica i izgovara: „Pctlu. 1. preliti čašom vode. 2. Zatim odvar procediti i izliti u čistu posudu. navući preko njega plastičnu kesu i preko toga čarape. Obloge stavljati sve dotle. Približno za 10 seansi nastupa ozdravljenje. Ponoviti 3 puta. Za to je obično potrebno od 3 do 10 terapija (noći). Kod datog recepta kerozin deluje kao odličan organski rastvarač. Vodite računa da „kerozinski pire" ne dospe na nežnu kožu. 1 : jutro oprati noge toplom vodom. Jurij Andrejev opisuje recept za odstranjivanje mamuze na peti pomoću odvara (ekstrakta) od korena čička. izgnječiti u vrućem stanju i pomešati s jednom kafenom kašičicom kerozina. 3. Na svaku nogu navući po 3 para čarapa. Dobijenu kašicu staviti na pete i učvrstiti (plastična kesa i preko čarape). Rastvaranje mamuza proklijalim krompirom. Terapiju je najbolje primenjivati preko noći. poklopiti.

koja je zapušila vezivno tkivo i kosti.kiselo kravlje mleko i slično). soli koje se rastvaraju ili ne rastvaraju u vodi. Sirce treba dodavati i u čaj. izabrati materije koje će podstaći izlučivanje soli iz organizma.pretvoriti nečistoću nagomilanu u organizmu u soli. Potrebno je s hranom unositi kiseline (akorbinsku. cvekla. rastvarale nečistoću. stearinsku. kupus itd. jela s kvascem. kisele soli. Bolotov ističe da se ovaj princip može uspešno primenji­ vati i za rastvaranje alkalnih soli u organizmu. Dakle.ekstrakt 207 . U tom periodu preporučuje se riblja hrana. mlečno-kiseli produkti (mlad kravlji sir. koji podstiču pretvara­ nje nečistoća u soli i uništavaju bolesne ćelije organizma. koji ima veoma j a k o dejstvo na lučenje žuči i bitno usporava proces pretvaranja nečistoća u soli. To upotre­ bljavati za vreme jela jednom dnevno. suština prve etape je u stvaranju opšte kiselosti organizma i unošenju namirnica. buljone. razna vina. supe. a zatim ih potkrepiti primerima. Kiseline i lužine s ve­ likom teškoćom dospevaju tamo. čak ni pri upornom održavanju kiselo­ sti unutrašnje sredine organizma. a s druge strane. nikotinsku. Radi toga Bolotov savetuje da se jedu kiseli krastavci. Unositi u organizam što više proizvoda s kvascem. To izaziva reakciju želuca i primorava ga da izbacuje kisele fermente . crni luk. bile bezopasne za organizam. Ispitivanja pokazuju da se obično ne rastvaraju alkalne soli.U datom slučaju deluje efekat prenošenja soli mamu/a s jednog biološkog objekta (čoveka) na drugi (pevea). kao i voćno sirce. Za vreme pretvaranja nečistoće u soli poželjno je da se ne koristi zejtin (biljno ulje). kompota i slično savetuje se staviti na jezik nekoliko zrnaca kuhinjske soli. Radi toga je pogodno sipati po jednu 206 Čajnu (ponekad i supenu) kašiku sirćeta u čašu prokislog mleka uz dodavanje jedne kafene kašike meda. Bolotov. Drago. Bolotov preporučuje da se na njih deluje kiselinama. s jedne strane. kao ni fosfati i oksalati. On preporučuje da se cela terapija čišćenja sprovede u dve etape. kumiš . Da bismo se oslobodili nečistoća. pretvarajući je u soli. Zato je važno pri sprovodenju ove terapije baviti se fizičkim radom i masirati telo. radi jačeg zakiseljavanja unutrašnje sredine. palmitinsku. pivo. koje nisu opasne za organizam . kefir. On smatra da se iz organizma čoveka može izbaciti 2-3 kilograma soli. alkalne soli. gde je potrebno. uključujući točena. beli luk. Takve kiseline nastaju kao rezultat kiseoničkog previranj ćelija životinskog porekla. mlečnu i slično) koje bi. V. U zaključku Bolotov ističe da se nečistoće ne mogu od­ mah pretvoriti u soli. Razmotrićemo njegove preporuke. zaostalih u vezivnom tkivu. Voćno sirce poželjno je upotrebljavati prokisnulim mlckom. koje podstiču mehanizam varenja: kiseli krastavci. kupus. kisele jabuke. Radi toga tre­ ba unositi lužine. što Bolotov preporučuje je . kafu. Prvo. Posle slatkih produkata: čaja. ovčji sir. paradajz. Kao rezultat pretvaranja nečistoća u soli u organizmu se stvaraju mineralne soli. mineralne soli i masne soli tipa urata.pepsinc. ČIŠĆENJE ORGANIZMA OD NEČISTOĆA I SOLI Interesantno teoretsko obrazloženje procesa čišćenja or­ ganizma dao je B. limunsku. šargarepa.

kisela i slana jela. Kada nestane soka počnite da upotrebljavate melasu. srca i krvnih sudova. a zatim se sve normalizuje. žučnoj kesi. tada je otežan prolazak žuči . S pozicija koloida poznata vam je njena štetnost). Hrana treba da bude malo zasoljena i prvenst­ veno biljna. dobro oprati i osušiti. Treba ga piti sve dok urin ne postane prozračan kao voda. dok je ima. O Obavezno pojačati oksidacione procese u organizmu. Piti po 1 kafenu kašičicu soka jedan sat posle jela. koja će lako prodreti u sve delove organizma i preneti kiselinu za pretvaranje nečistoća u soli. Soli dobro rastvara čaj od troskota {Polygonum aviculare). © Za vreme pretvaranja nečistoća u soli dijeta treba da pomogne oksidaciju unutrašnje sredine organizma. kore od lubenice i bundeve. Ukoliko se u žučnim kanalima nalazi mno­ go soli. vodopije (Cichorium inly bus). Pored toga. koje jako oksidišu unutrašnju sredinu organizma: meso. pridržavajući se za to vreme biljne dijete. Zatim ih izdrobiti i kuvati u emajliranom čajniku (na 3 litra vode čaša korenja) oko 1-2 minuta. 209 . Na deo tela oko jetre stavljajte termofor. odnosno izbagavati ljute i kisele produkte. Uzi­ mati 30 minuta posle jela. dok se ne dode do 100 grama. riba. Sok se čuva u frižideru. Čaj se pije u velikim dozama pola sata posle jela. Soli izlaze neprimetno. koja je za to vreme već prokisla. Uzeti 10 kilograma krtole crne rotkve. dobro ispresovati u tegli i teglu zatvoriti da se 208 ne bi ubudalo. Kod nas je najpraktičnije koristiti sok crne rotkve. To isto korenje ponovo se kuva. ali 5 minuta u istoj količini vode. Čuvati u teglama na toplom. a urin dobija boju rde. U zaključku Bolotovljevih preporuka istaknimo glavno. Ukoliko ne budete osećali bolove u jetri. U jesen iseckati debele dclove korenja suncokreta na sitne korenčiće u vidu niti. soli izlaze tek posle 2-3 nedelje. Ukoliko je bol podnošljiv produžiti s terapijom dok ne nestane soka. ali je efekat čišćenja ogroman. 0 Izabrati takvu materiju-nosioca. Ona posebno ojačava tkivo pluća.nekih biljaka ili sokova. soli se odlično rastvaraju sokovima iz korena peršuna. © Te kiseline moraju da obuhvate sve čovečje organe . Dobija se oko 3 litra soka. Za vreme ovog čišćenja ne smeju se jesti ljuta. Bolo­ tov preporučuje da se za to vreme uzimaju namirnice. kao i u krvnim su­ dovima. rena.otuda i bolovi u jetri. jaja. lišća podbela (Tussilago far/ara). repe (Brassica rapa). Terapiju treba primenjivati 1-2 puta godišnje. Sok od crne rotkvice je jako sredstvo za iz­ bacivanje žuči. dodajući mlečnu surutku. Ispija se takode za 2-3 dana. © Redovno zasićavati organizam bezopasnim kiselinama. Obično se bol oseća samo na početku. Doza je 100 grama. Upotrebljavajte je za vreme jela po 1-3 su­ pene kašike. mokraćnoj bešici. On iz­ vanredno rastvara minerale u žučnim kanalima.svakom organu odgovarajuća kiselina. bubrežnim karticama. mlečni proizvodi. rastavića {Equisetum arvense). Caj od korena suncokreta rastvara mnoge soli. doza se može postepeno povećavati od 1-2 supene kašike. praktikujte vruće kupke. Čaj treba popiti za 2-3 dana. dobro je oprati (ne ljuštiti) i iscediti sok. gljive (To nije najbolja varijanta. Pri tom. arap­ ske repe (Helianihus tuberosus). Melasu koja ostaje pomešati sa medom u odnosu 1 kilogram melase na 300 grama meda (ili 500 grama šećera).

veća radna sposobnost. Stavljanje obloga od starog 210 (sa jakim mirisom amonijaka). vrši se pomoću tečnosti koja ih je stvorila . ukuvanog do 1/4 prvobitne /apremine urina na mesta koncentracije soli podsticaće nji­ hovo rastvaranje.urina. 0 Prvenstveno se pridržavati biljne dijete. koje podstiČU umereno alkalisanje organizma. čak i u tom slučaju Bolotov navodi da ne treba očekivati brze rezultate. u slučaju jakog oštećenja organizma solima. koji nam je dat za lečcnje najstrašnijih oboljenja.rastvaranje i izbacivanje soli iz organizma. To je uistinu božanski proces. Autor je postupajući na sličan način postigao mladalačku vitalnost i imunitet. izbegavamo mesnu hra­ nu. Kombinacija vlastitog urina s gladovanjem .pret­ varanje nečistoća u soli. svakodnevno se klistirati litrom urina (skupljati ga tokom dana). piti po želji sav dnevni urin i protijevu vodu po potrebi. O Urin je jaka oksidaeiona tečnost i idealno odgovara za tu terapiju. Prema tome. polna moć itd. Prvi primer. Na kraju. a dva puta sam bolovala i od žutice. Prve 211 . prvo.slično se rastvara sličnim. neće vam biti potrebna nikakva terapija čišćenja organizma . koja ima najbolje osobine prodiranja. vlastita mokraća). Prvih pet tačaka odnosi se na prvu etapu čišćenja . Tada šema izgleda pot­ puno drugačije. a efikasnost se znat­ no povećava ukoliko se u tu svrhu primenjujc jedinstvena tečnost vlastitog organizma . Postupak se uprošćava i skraćuje. Ukoliko se tako postupa 3-4 puta godišnje. 0 Jesti povrće i monolitne kaše na vodi. O Pojačivač oksidaeionih procesa u organizmu je toplota: vruće kupke. potreban je krajnje savestan rad. drugo. Navcšćcmo konkretne primere. dopun­ ski na mesta njihove koncentracije stavljati komprese od starog ukuvanog urina. najbrže i najefikasnije čišćenje organizma od nečistoća i soli j e : gladovati 3-7 dana: za vreme glado­ vanja svakodnevno u trajanju 10-20 minuta (lični osećaj .urin (tj. © Rastvaranje soli.glavni kriterijum) primenjivati vruće kupke ili saunu. a za opštu oksidaciju . Međutim. 0 i © U vlastitom urinu nalaze se sve kiseline i konkret­ no svaki organ ima svoje kiseline. u kojima je zadejstvovan samo deo mehanizma čišćenja urinom. pomeramo unutrašnju sredinu organizma prema kiseloj strani). Efikasnost se može višestruko povećati ukoliko čovek gladuje (gladovanjem. izdržljivost. 0 Urin idealno odgovara i osnovnom homeopatskom principu . i to u bezopasnoj kon­ centraciji.Ana Romanovna iz grada Pavlovgrad u Ukrajini „Stalno me je bolelo grlo. 0 Osnova urina je struktuirana tečnost organizma. Pokazatelji procesa čišćenja su: svakodnevno povećanje vitalnosti. sauna.gladovanje. ponovo se bavimo šemom čišćenja koju su nam predložili drevni mudraci: O Koloidi se najbolje smekšavaju i nečistoće se pret­ varaju u soli uz prethodno zagrevanje celog organizma.to je najbolja od svih poznatih terapija. kao i njihovo izbacivanje. jetra je poboljevala. Dalja pravilna ishrana znatno povećava korisne efekte gladovanja.0 Izabrati bezopasne rastvore za rastvaranje soli. a preostale dve na drugu etapu .najmoćniji je prirodni oksidant organizma. naročito u j e s e n i zimi. .

N . Za nedelju dana sam smršao 12 kilograma! Drugo čišćenje jetre sam uradio u novembru. što je opet preopte­ retilo sistem za izlučivanje (stala su creva i obolela je jetra). Ma­ sirala sam se mesec dana 3 puta dnevno. dobra. reumatizam. Šta dalje da radim? Dok se nisam . bolesna jetra).Dva puta sam čistio jetru. Sok pijem uglavnom od tikve. Ovaj čovek. i crno. Ako to čovek ne razume neka otpočne vrlo oprezno. Bolotovje specijalno izučavao dejstvo f e r m e n a t a . Mnogo sam se iscrpila. Bio sam zapanjen. Da bismo shvatili mehanizam njegovog dejstva. On je sasvim slučajno primenio jednu od najefikasnijih tera­ pija čišćenja. a zatim samo ujutru. Bolotovu. I nekakvi parčići su izlazili. blokade zglobova na rukama i nogama. Ko će me sada izleeiti?" Komentari i preporuke.počeli su da mi otiču očni kapci. treba istrpeti i pomoći vlastitom organizmu: piti što više vode za piće. bili su prepuni nečistoće . ali nisam imala zatvor.lečila" mokraća je bila svetla. od čega 100 grama starog. Pred kraj meseca J e d e n j a " osećala sam se loše. što svemu vcrujem.otuda toliko bolesti. a ujutru približno od 4 do 7 sati imao sam grčeve i cedilo me je u toku ta 3 sata neprekidno." Ana Romanovna upravo preživljava taj momenat. Mutan urin govori da je proradio mehanizam za izlučivanje nečistoća i soli. Prvi put masli­ novim uljem (200 grama) i urinom (200 grama. bakterije mlečnih surutki). živim samo na sokovima. kao i žena o kojoj je bilo reći. koje uopšte postoje u prirodi. a mokraća je razjela i nastala je rana. Taj proces sada treba dovesti do kraja. Ova žena je bila prepuna nečistoće (česte prehlade. Koncentrisana upotreba urina iznutra u toku nedelju dana dovela je do nji­ hovog snažnog izbacivanja u krvotok. i pahuljice.Treba zapamtiti da se pozitivni rezultati lečenja ne mogu dobiti bez stresnih stanja u organizmu. Dijabetes. V. Postao sam nenadmašan u plesanju i naglo se povećao moj životni elan. Čišćenje je bilo veoma suro­ vo.. Mokraća mi je sada mutna. Počela je da me boli jetra..Već dve godine postupam prema savetima vaših knji­ ga.urin razjeo jetru". 47 godina. V. a ne prema neukima koji mogu da kažu d a j e . prirodnih za ćovekov organizam. 212 Drugi primer.. 100 grama svežeg. Ukućani me grde. Počela sam da pijem svezu vodu u toplom stanju . Pila sam manje urina 2-3 puta dnevno. . Lekar je rekao. Uveče sam imao malo proliv.„odstajalog" više od 7 dana. raspadao sam se. Prvih pola godine sam vaskrsnuo Boleli su me zglobovi. iz Pavlovgrada . Odbacila sam sva lečenja. ponovo se obratimo B. nešto psorijaze. što je veoma dobro. a ne mogu ni da jedem. neka se prikloni ponašanju svog organizma. To su Urinoterapija i edicija Lekovite sile. ekcemi. d a j e ncgde bila ranica.. imao sam česte grčeve. ponekad i ceo bok (jaki oštri bolovi). gljivična o b o l j e n j a .nedelje pila sam svu mokraću i stolica mi je postala tvrda. iako sam ispio 300 grama maslinovog ulja i 300 grama limunovog soka. Na osnovu toga ustanovio je da fer213 .. Komentari i preporuke. Sa maslinovim uljem uzeo je 100 grama više od 7 dana „odstajalog" urina. Rečju. Iz mene je neprekidno teklo i braonkasto. Naročito me noću boli jetra.A.. ne smcm da jedem. tada limuna nije bilo). gusta i jako tamna. Efekat je bio mnogo skrom­ niji. Radi njegovog olakšanja poželjno je očistiti debelo crevo i jetru. izvrtale se noge. Navešću izjavu B.s v e je nestalo. . ići u saunu (pariti se). Bolotova: .produ­ kata životne aktivnosti ćelija biljnog i životinjskog porekla I bakterije kvasca.

kao stoje to uradio A. Ako se surutka pregrejala (mlečni bacili uginuli). Kupkice sa urinom brzo su iz­ vukle soli.Mom mužu su mnogo pomogle komprese na stopalima. Travu staviti u vrećicu od gaze i pomoću parčeta olova (kao za udicu) ili kamenčića spustiti je na dno tegle (posude sa surutkom. a sada je 40-30.. Produkti njihove životne aktivno­ sti sposobni su da obnavljaju i čiste sve površine čovečjeg organizma. MS). I za mesec dana zadivljujući uspesi. ali bez rezultata. Snaga takvog čišćenja je neverovatna. vagina).Sofija Jakovljevna iz grada Novočerkask . Uputili su me u Jaltu u banju.Reuinatoidni poliartritis. Ne pijem nikakve tablete!*' Komentari i preporuke. Za dobijanje tih fermenata Bolotov preporučuje da se uzmu 3 litra mlečne surutke. Mnogo Vam hvala!" Komentari i preporuke. U toku 2-3 nedelje formiraće se veoma jake mlečno-kisele bakterije. u kojoj se uvek sadrže zdrave mlečne bakterije. Što se urin duže čuva to se u njemu više stvaraju najkoris­ niji fermenti za organizam (kao u mlečnoj surutci). treba očistiti .. tada će praktično u potpu­ nosti biti očišćene i regenerisane površine želuca i creva. tamo mi takođe ništa nije pomoglo. Komentari i preporuke.Godine 1990. Naravno.Otrovali su me. Velike izrasline nestale su posle treće komprese.Ratni invalid Mihail Grigorjević iz Harkova . . Počeo sam da podgrevam i da uveče primenjujem kupkice u trajanju od 15 do 20 minuta.Galina Markovna iz Dnjepropetrovska .. Lako pišem des214 nom rukom. Ubuduće . 215 . obolela su mi stopala nogu. stvoreni od sličnih bakterija. 1 čaša šećera. Peti primer. treba dodati jednu čajnu kašičicu kisele pavlake.debelo crevo i jetru. a tome je j o š doprinela i toplota. oči. Četvrti primer. da se ne stvore vinske mušice. U suprotnom. Ako se dobijeni kvas upotrebljava dve nedelje po pola čaše na pola sata pre jela. a moja dijagnoza iz 1983. aneurizma trbušnog dela aorte".. zašto je nastala kriza pri čišćenju (izašlo je 12 kilograma patološki izmenjenog tkiva!). te nije zakukao: . Mnogo su se trudili leka­ ri iz fabrike. Radio sam u fabrici. Treba je čuvati na toplom tam­ nom mestu. Hodao sam veoma teško. N. izlečite me. a naknadni efekat jedinstven. pluća.mcnti.. Resio sam da primenim urinoterapiju. Ukoliko se takav urin unese u organizam. Tegla se prekriva sa 2-3 sloja gaze. . 1 čaša suvc ili iseckane sveže trave ruse. U stvari« čovek koji je ovako postupio pravilno je procenio šta se s njim dešava.. on će početi da čisti i obnavlja epitelna tkiva (sluzokože) or­ ganizma. ukupno 3 litra. Posle druge kupke bolovi su prestali.tre­ ba promeniti ishranu. probavni trakt.Pre mesec dana dospela mi je u ruke knjiga Urinoterapija. Ishranu tre­ ba ograničiti na alkalne biljne produkte i da se više kreće (vežba) radi ubrzane oksidacije nečistoće i ispiranja soli. ." Treći primer. Postepeno sprovedite sve vrste čišćenja i podesite ishranu. godine glasi: . imaju sposobnost regeneracije i čišćenja svih površina do kojih dospevaju (koža. SOE je bilo 60-75. Da bi se u potpunosti izlečili zglobovi unakaženi reumatizmom toj ženi je potrebno da svakodnevno pari bolna mesta sa postavljanjem kompresa na njih natopljenih starim uparenim urinom. Uradio sam 10 kupkica. nos. soli se mogu ponovo nataložiti. Skupio sam mokraću od svih članova poro­ dice i svoju.

Šesti primer. Nakon 2 nedelje u potpunosti su splasnuli otoci sa zglobova ruku i nogu. vratila sam raniju težinu za te 3 nedelje.ahanja" (izgovaranja AHA) bližnjih u vezi sa mršavošću. Menstruacija je prošla bezbolno i bila je obilna. Kijev . Očigledno jetra nije bila u redu.l' 28. To se poklopilo sa trudnoćom. Sada znam da je gladovanje bilo jed­ nostavno suviše veliki stres za moj organizam.. kao ranije. ali bio je i uzrok (po oskudnosti menstruacije osećala sam da nešto nije u redu). To se pojavilo i na prstima ruku. počela sam da pijem mokraću jednom dnevno po 150-200 grama i da gladujem jednom nedeljno po 36 časova sa uzimanjem mokraće kao obično.bili su upaljeni zglobovi. imala luđački apetit.5 časova pre jela. Ugojila sam se verovatno 6-7 kilograma. Posle p r v o g čišćenja jetre. Godinu dana posle stavljanja obloga još uvek sam zimi sa suzama obuvala čizme . godini. Pošto su se zglobovi jako . godinu dana posle Ćernobilaobolela sam od poliartritisa. samovoljno. 33 godine. Bilo je teško uzdržati se odjela. Dvc godine sam pokušavala da se s njim borim stavljanjem obloga.noću. Od marta ove godine pod uticajem priča poznanika o uspešnom lečenju urinom.24 časa nedeljno. smirili su se jetra i želudac (bile su pojave gastritisa). a otok je ostao na zglobovima 2 prsta (ranije su bili zahvaćeni svi prsti). Toliko sam se smirila da sam na Uskrs pojela ogromnu količinu kiselo« testa.dnevna obroka urina i vode u toku dana (verovatno da gladovanje na dnevnoj mokraći 216 217 . na njima pomodrele otekline.. Pod uticajem iskustva moje poznanice pokušala sam da gladujem na celodnevnoj količini mokraće. Do­ punski se očistila i jetra . 3 čišćenja sa intervalom 3-4 nedelje. godine sprovela sam kuru čišćenja (bez čišćenja limfe) pre­ ma Semjonovoj. U toku sledeće nedelje bolovi su prošli. Ranije bi me obavezno bolela jetra i upalili bi se zglobovi. Posle nedelju dana od početka urinoterapije nastupio je veoma jak poremećaj (nervoza) želuca koji je trajao 2 nedelje (sa izlučivanjem neverovatne količine sluzi). ali su rezultati bili slabi. počela sam da gladujem prema metodu Brega . Početkom 1991. pošto sam zbog intenzivnog gladovanja i verovatno . Osećala sam se mnogo bolje mada je jetra često poboljevala i zglobovi su se upaljivali posle neznatnih prejedanja. Kada sam glado­ vala tih dana pila sam vodu. — Marina Viktorovna. Poremećaj je prestao neočekivano. Nakon 8 nedelja od početka urinoterapije potpuno se povukla bolcšljivost zglobova.stezali". Kroz mesec dana (ili 7 nedelja od početka urinoterapije) potpuno se uspostavio menstrualni ciklus. Probala sam da pijem čaj od vranilove trave. jedanput ujutru na 1-1.. zajedno sa uspostavljanjem men­ strualnog ciklusa. Godine 1990. Resila sam da odustanem od tog načina i da gladujem kao ranije 36 časova na 1-2 jutarnja . Uveče su mi se upalila 2 zgloba na prstima ruku i nisam mogla da spa­ vam noću zbog bolova u kuku (zaboravila sam da navedem da me je osim prstiju ruku i nogu boleo i kuk na početku lečenja). Izgubila sam oko 10 kilograma. To je bilo nakon 3 nedelje posle početka urinoterapije (i posle godišnjeg prekida menstrualnog ciklu­ sa). ali je ostao otok na zglobovima. iskombinovala sam čišćenje jetre sa intenzivnim gladovanjem (za mesec i po otprilike sam gladovala 2 nedelje). Kao dopuna prestao m i j e menstrualni ciklus. ujutru su mi splasnuli otoci na prstima ruku.

Uradili su rendgenske snimke i lekari su se začudili njenim rezultatima. trebalo je očistiti jetru. menstrualni ciklus. Splašnjava tu­ more. Pet grama lorbera potopiti u 300 grama vode. Osim toga.62 grama. krsta me nisu bolela." Osmi primer. slabinama i kod išijasa. tada drobi kamen".Već posle drugog dana primene ukuvanog i svežeg uri­ na izjutra. Ipak ostala je sluz. Sok trave vilina kosa prouzrokovaoje alkalizaciju soli.Nadežda Aleksejevna. Ona je preko noći stavljala komprese sa urinom. Ima rastvarajuća i razređujuća svojstva. Veoma jaka kriza čišćenja dovela je u normalan rad ceo organizam: normalizovala se težina. grad Hnergodar „Godine 1979." K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . prestali su grčevi. . parenja) i da ne gladuje za vreme hladnog godišnjeg doba. dokazano čišćenje od soli pomoću lorberovog lista.Zinaida Ivanovna. prokuvati 5 minuta i ostaviti ga da odstoji u termosu. Kroz 6 dana bolovi su sasvim nestali.da se pravilno hrani (ne srne da j e d e kisela testa). da primenjuje tople hidroterapije (kupke. Postalo mi je toplo. Ujutru da jede proklijalu pšenicu. gumene čizme su prestale da mi stežu noge. Krasnodarski kraj . moja majka je izlečila mamuze na obe pete. 56 godina. tri dana. Pomaže pri bolovima u kostima. . Deluje kao protivotrov kod svih trovanja. Komprese sa uri­ nom pomažu oksidacuju tih delova tela . Rastvara kamen i pomaže kod svih oboljenja mokraćne bešike. Čišćenje od soli pomoću lorberovog lista Čišćenje soli pomoću lorberovog lista pokazalo se veoma efikasnim.47 grama. Sada Marina Viktorovna treba da produži da uspostavlja normalno koloidno stanje tkiva . gladovanja i urina. Otvara zagušenje jetre i splašnjava otoke na slezini. što je urađeno (urinoterapija i gladovanje).oksidisati" organizam pomoću toplotnih terapija. pomaže kod oboljenja mokraćne bešike i materice. rezultati su bili fantastični.za zglobove nije dobro). Tako je naizmenično dejstvo kisele i alkalne sredine rastvaralo i izbacivalo svu moguću so. Kao zaključak ovog poglavlja navešćemo. svakodnevno masiram telo svežim urinom". to je jednostavno prirodni proces. K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . bila sam dobro raspoložena. što je i urađeno . Sedmi primer. Evo staje o lorberu rekao Amirdovlat Amasiaci: ... negde u dubini. Rastvor izliti i piti ga sa pauzama po mali gutljaj u toku 12 časova (ne srne 219 V . Bol sam osećala sasvim malo. Za 3 letnja meseca ona 218 se u potpunosti oslobodila mamuza. a tokom dana da pije protijevu vodu. Da bi se normalizovala razmena minerala u organizmu. Ukoliko se istuca i pojede kora korena u dozi 1. a da­ nju je u čarape stavljala svežnjiće trave vilina kosa (Cuscuta europaea) i tako je hodala ceo dan. koja je ometala rad celog organizma.1.otuda pozitivan rezultat.Njegova priroda je vruća i suva u II stepenu. Njegova doza je . Ukoliko se skuva list lovora i odvar doda u vodu za ku­ panje. Da biste je isterali iz or­ ganizma bilo je potrebno .. U ovom slučaju ništa nije čudno.kao rezultat toga intenziviraju se oksidacioni procesi koji razaraju mamuze. razmena soli.

obnavljanje hrskavičnog tkiva traje d u g o . Dalje se ta jela mogu jesti jednom u dve nedelje radi profilakse. U tu svrhu odlično odgovara sveže kravlje mleko (glavno je. Primer. skuvajte svinjske nožice. Radi sprečavanja tog pro­ cesa jedite 1-2 puta nedeljno hrskavično tkivo životinja. Ne preporučuje se jesti druga jela. Način prime/te.Natalija Nikolajcvna. da ne bude pasterizovano). Na račun toga pojačavaju se procesi cirkulacije i rastvaranja u organizmu . Čišćenje zglobova pomoću peršuna i mleka Čitava biljka peršuna (korcnje. stabljika. budite oprezni. Kroz nedelju dana može se po­ noviti. Primenjujući jaka sredstva za rastvaranje. Na primer. Uzeti oko 2 kilograma peršuna i sitno ga samleti u mašini za mlevenje mesa. Simptomi toga su mlataranje zglobova. Tokom dana jesti samo pripremljenu kašicu od mleka i peršuna. da istegnete leda.to. Dobijenu masu sipati u emajliranu šerpu zapremine 5-6 litara. dobro čisti i pankreas. je potrebno za uspešno rastvaranje i izbacivanje soli iz tetivnog tkiva. možete se uvcriti kroz nedelju dve. staviti na vatru i kuvati oko 1. da ne bi u organizmu rastvorili hrskavične i koštano tkivo u kičmi i zglobovima.spuštati" posle kratkotrajnog stajanja ili hodanja. preliti sa 3 litra svežeg mleka (ne pasterizovanog).o d 3 do 6 . kako je najbolje uneli ak­ tivne komponente peršuna u organizam.materija. Osećate potrebu da sednete i posebno. Moskva . iskakanje kičmenih pršljenova u sla­ binama. seme) ima jaka razređujuća svojstva. Uočeno je.osteohondroza vratnog predela praktično je nestala.. koja će „uneti" peršun u organizam. što 221 .5 sat dok se ne dobije kašica.. Stvar je u tome sto se soli veoma inten­ zivno rastvaraju i time nadražuju mokraćni mehur. 9 meseci i duže. U prvom redu upozorenje se odnosi na starije osobe i osobe sa sklonostima prema tome.Pila sam lorber 5 puta . Terapiju ponavljati 3 dana. Nemojte se čuditi ako se pojavi rozikasta mokraća. jer može da izazove krvoproliće).se popiti sve odjednom. pripremite od njih pihtije i druga jela. Međutim u početku će se leda . 47 godina. Da se soli veoma energično rastvaraju. Zapamtite. da se pored zglobova i vezivnog tkiva." Upozorenje. Preostaje da se reši problem. čak i na svakih pola sata. lišće. Za to nam je potre­ ban „ k o n j " . na ovaj način.

. koje guše životnu aktivnost ćelije. i razlikovali su se ne samo po uzdržavanju od hrane. seks. to znači. masti i 223 . Njeno odstranjivanje iz organizma . S obzirom da svaka namirnica za ishranu sadrži lepljive materije (lektine) belančevinaste prirode. Staje post i šta predstavlja sam pojam „post"? Arhimandrit Nikifor u Biblijskoj enciklopediji (Moskva. taložeći se u svakoj ćeliji.sluzi. Za tu svrhu najbolje odgovaraju gladovanje i post. Lekoviti cilj posta. alkohol. odbacujući sve lažno i strano. da se uzdržavaju od hrane.mesu.n a j t e ž i je zadatak. da se mole i prinose žrtve. a još bolje za izvesno prekinuti proces unošenja hrane u orga­ nizam. Zbog toga. već i od drugih požudnih (čulnih) potreba". S obzirom daje gladovanje razmotreno u posebnoj knjizi Gladovanje. . kao prašina na ogledalu. u jednom ili drugom stepenu podstiču oslobađanje ćelija od šljake. što se takvo zagađivanje ćelija sa starenjem samo povećava. da je čovek dobrovoljno postavio zabranu svojim čulnim zadovoljstvima s ciljem njihovog obuzdavanja i potčinjavanja. ovde bih ukratko izneo nešto o postu. Ona se do poslednjih dana završne etape gladovanja taloži na jeziku... da ukoliko se čovek „pridržava posta" ili .. zauzeo glavno mesto u samom sebi.zadržava" vodu i dehidrira. Najduže i poslednja iz organizma izlazi „ a m a " . utiče na sposobnost ćelija da „zadržavaju vodu" oko sebe. koje mogu da lepe tkiva čovečjeg organizma i da budu uzrok mnogobrojnih oboljenja. njen iermentni i genetski aparat. ali su zato efekti takvog čišćenja veoma snažni i značajni. komfor itd. Nagomilavanje sluzi na nivou ćelija smanjuje njihov potencijal.. Sada znamo.nalaže na sebe post".Jevreji su se veoma st­ rogo pridržavali postova. ceo organizma gubi sposobnost da .lepljiva sluz posebne vrste. dobrovoljno.) čini čoveka njihovim robom. razarajući postepeno organizam. treba smanjiti.ČIŠĆENJE ORGANIZMA NA ĆELIJSKOM NIVOU Z a g a đ e n j a na ćelijskom nivou. 1891) opisuje pojam . tj. Sve navedene terapije čišćenja. sa svoje strane. U ajurvedskoj praksi te lepljive materije nazivaju ama . a to. tada povlađivanje svojim čulnim zadovoljstvima (jelo..bela lepljiva sluz. Da bi se akti­ virao proces čišćenja na ćelijskom nivou. Usled tog procesa ćelija gubi životnu sposobnost i postaje balast (suvišan teret) za organizam. u spoljašnjim manifestacijama života otežava up­ ravljanje fizičkim telom.. Tim postupkom on je sebe izdigao. a u pojedinim slučajevima može se preporodi­ ti. Kao rezultat životne ak­ tivnosti organizma u svakoj ćeliji se nagomilavaju otpaci. Samo u tom slučaju u organizmu se stvaraju uslovi. Ta „ a m a " . kao i niz drugih materija. javlja se potreba povremenog oslobađanja organizma od tih lepljivih ma­ terija. To se potvrđuje našim životnim iskustvom i praksom gladovanja.post" ovako: kod Jcvreja je bilo uobičajeno i smatralo se re­ ligioznom obavezom da poste. Ukoliko se to ne radi svesno. Posebno mnogo lepljive sluzi sadrži se u životinjskim namirnicama . koja se nagomilava u ćelijama. Još su drevni lekari-ajurvedisti govorili o „ a m a " . pod kojima se proces izbacivanja ćelijske i druge šljake 222 jako aktivira.

samo ne tim. U drugoj fazi budući da su pihtije iz tvrdog stanja pre­ vedene u tečno stanje (makar i delimično). da se u njegovoj 224 glavi nalazi 1-2 čaše gnoja. završavajući ih prohladnim tuširanjem. sluh. koja se luči kroz gajmorove i čeone sinuse. a takode i sama lako prolazila kroz sitastu kost i rastvarala kserogel (suvi gel). Veliki post. sluha i naročito čula mirisa. ali pred kraj bolesti njen sloj ostaje. koji je opisao Bolotov . Svaka religija ima svoje postove.proces truljenja sa stvaranjem alkalne sredine i raznovrsnim produktima. na kojoj se idealno razmnožavaju patogeni mikroorganizmi. to neprijatno zvuči: glavobolja. Svaka prehlada stvara bujicu sluzi. Poželjno je uraditi seriju takvih zagrcvanja 3-5 puta. post pred­ stavlja prirodne profilaktične mere za oslobađanje organiz­ ma od sluzi i smanjivanje opterećenja organizma hranom. Najbolja i najdostupnija takva tečnost je vlastiti urin u toplom stanju. a da one istovremeno podstiču iz­ bacivanje tih materija iz organizma. Dakle. Takvih "pokorica" stvori se mnogo tokom našeg života.slično. U pravoslavlju to su: nedeljni postovi sredom i petkom. Sluz delimično izlazi. slabi vid. Navedenu terapiju izvodite do potpunog čišćenja glave i reaktiviranja normalnih senzornih osećaja: vida. Petrov post i Velikogospojinski post. Dalje pobolevanje on tumači različitim uzrocima. čulo mirisa. Naravno. čovek post­ aje psihički neuravnotežen. Terapija traje 5 minuta. pri čemu. On se može zameniti morskom vodom i jednostavno rastvorom soli. 225 .tako odab­ rati namirnice za ishranu. a drugom ušmrkavajte tečnost u nosnu šupljinu i ispljuvavajte kroz usta. Najbolje ćete to uraditi pomoću lokalne parne ili vodene kupke za glavu. vremenom. Kao re­ zultat te šupljine se popunjavaju čvrstom masom. treba ih odstra­ njivati kroz sitastu kost. da bismo očistili gajmorove i čeone šupljine od presovane sluzi u njima. Terapija ispiranja izvodi se na sledeći način: zatvorite jed­ nu nozdrvu. Uopšte narušava se normalna funkcija mozga. treba postepeno odraditi sve etape čišćenja: pretvoriti tvrdu sluz u tečnu. To omogućava čoveku da se blagovremeno očisti. pamćenje. samoobnovi i sam poboljša opšte stanje organizma. koja se nalazi u gornjem nosnom kanalu i koja deli nosnu šupljinu od mozga. koji se po principu pihtija pretvara u tvrdu pokoricu. Zagrejati glavu na bilo koji način i ne samo jedanput. da živi zdrav. to pro­ lazi tako potajno da čovek ni ne sumnja. da se sa njima ne unose lepljive materije u organizam. Prema tome. Zatim promenite nozdrve. Radi toga treba ispirati nosnu duplju tečnošću koja bi na račun osmoze izvlačila gnoj i sluz prema sebi. a zatim izbaciti tečnu sluz iz sinusa. Zbog toga je lekoviti cilj svakog posta . Božični. Prva faza je smekšavanje. Prerada čvrstih pihtija upravo i predstavlja klasičan slučaj. ČIŠĆENJE ČEONIH I MAKSILARNIH SINUSA OD SLUZI Smatram da su za čišćenje najteža mesta čeoni i gajmorovi (maksilarni) sinusi. Znači. Zatim se istuširajte prohlad­ nom vodom u trajanju 10-30 sekundi bez polivanja glave. kvalitetan i dug život.

Uzimati po jednu supcnu kašiku 3-4 puta dnevno pre jela. grad Doncck. TRAVE I SMESE ZA ČIŠĆENJE PLUĆA j Narodna medicina je prikupila mnoštvo vekovima proverenih efikasnih recepata za čišćenje pluća.razbija" ugruške sluzi i podstiče nji­ hovo izbacivanje iz organizma. Zatim je staviti na šporet i dovesti do ključanja. podstičući njihova lekovita svo­ jstva.1 deo. Plodovi a n i s a . Sada posle ispiranja ušiju. Može se malo zasladiti medom. Sipati u manju šerpu.5 delova. B. skinuti sa šporeta sipati u termos i ostaviti da odstoji. koren slatkog drvceta (Glycyrrhiza glabra) . Koristi se posebno ili u smesi s drugim biljkama. mogu se primenjivati: O Koren omana (Inula helenium). Ona sadrži posebna eterična ulja. Sipati supenu kašiku u čašu hladne vode (namagnetisane protijeve vode) i ostaviti da odstoji 2 sata. Zato se ova biljka smatra dobrim sredstvom za iskašljavanje.Ako iz ishrane isključite produkte koji stvaraju sluz: mleko. Uzimali po 1-2 gutljaja kod napada kašlja.. Ostaviti da odstoji jedan sat i procediti. koja čiste pluća od sluzi. Hvala Vam". 227 226 .. koja smekšavaju sluz i podstiču nje­ govo izbacivanje iz organizma. Odlično odgovara deci.I. Ostaviti da odstoji 2 sata i procediti. Manje poboljevam. trava bosiljka (Thymus vulgaris) . cvetovi divizme (Verbascum thapsus) . Dobićete tečnost sličnu sirupu. Pomaže kod napada kašlja. • Supenu kašiku suvih listova bokvice sipati u termos i preliti čašom ključale vode. Maha rotundifolia) . koren belog sleza (Althaea officinalis) . curio je gnoj i nisam mogla da dišem na nos. Uzeti 1 supenu kašiku pupoljaka i pre­ liti čašom ključale protijeve vode.2 dela. • Uzeti 3 supene kašike svežih listova bokvice i pomcšati sa 3 supene kašike meda. © List bokvice (Plantago major).biće još bolje. Zahvaljujući svojim isparljivim svojstvima on . Uzimati po jednu supenu kašiku 4 puta dnevno pre jela.2 dela. Supenu kašiku suvih cvetova sipati u termos i preliti sa pola litra ključale proti­ jeve vode. Piti uveče po 100-200 mililitara u toplom stanju. Uzeti 20 grama isitnjenog korenja. cvetovi sleza (Maha pustila Smetsov. 0 Anis (Anisum vulgare). testenine sa maslom . Ostaviti da odstoji u termosu oko jedan sat i procediti.2 dela. nosa i grla (ujutru) kod mene se sve normalizovalo sa ušima. Gladovanje u još većoj meri doprinosi ovom procesu čišćenja. © Cvetovi zove (Sambucus nigra). „Bolele su me uši. skoro da sam izgubila sluh. Anis se obično primenjuje u smesi s drugim biljkama. Uzimati po jednu kafenu kašičicu sirupa pre jela.1 deo. Kao sredstva za iskašljavanje. © Pupoljci bora. Primer . 0 Vranilova trava (Origanum vulgare). Ostaviti da odstoji u termosu 4 sata i procediti. nosom i grlom. koju dobro zatvoriti i staviti na toplu ringlu (šporet) da odstoji nekoliko sati (3-6). list podbela (Tussilagofurfara). preliti čašom protijeve vode i kuvati na slaboj vatri (da ključa) 10 minuta.1 deo. Piti iz termosa po 50 grama toplog odvara 3-4 puta dnevno.

. Odlično sredstvo za iskašljavanje. list podbeia . koji je antagonist sluzi. Sok koji se stvori izliti i uzimati po 1 supenu kašiku pre jela. koja se brzo isparavaju. masti) podstiče nagomilavanje u predelu pluća sluzi. koji može da traje po 20-30 minuta. Uzeti čašu integralnog zrna ovsa (najbolje koje nije oprano). Ima gorak ukus. P o d s e t n i k . Sok se može dobiti i na druge načine• Napraviti udubljenjc u rotkvi i tu sipati med. Sok se priprema samo za jedan dan! Čuva se u frižideru u dobro zatvorenoj posudi. može izlaziti zelena sluz u vidu presovanih komadića. Upotrebljavati ih u toku dana. Čajevi od jasike (Populus tremula) i belc v r b e (Salix alba) čiste o r g a n i z a m od sluzi. Sok koji se pojavi uzimati po 1 supenu kašiku svakog sata. Čišćenje pluća vrši se kroz jak i dugotrajan kašalj. Odozgo prekriti parčetom rotkve. Primenjuje se čaj od cvetova i plodova. koja truli i izaziva pneumoniju i druga oboljenja pluća. Ostatak melase baciti. Radi pojačavanja dejstva može se dodati med. preliti sa 2 čaše ključale protijeve vode i ostaviti da odstoji. Uzimati po 100 grama posle jela. • Izrezati svezu rotkvu na vrlo tanke kriščice (6-8 ko­ mada). Piti po 100 mililitara 3-4 puta dnevno. poslastice. kašlja i drugih plućnih oboljenja Mnogi ljudi u mladosti boluju od plućnih oboljenja. Kada se ovas skuva na pari (u kljuealoj vodi) ispasirati ga kroz sito. preliti sa 1 litrom vruće protijeve vode (može se namagnetisati) i kuvati 10 minuta. opor . © Kartop (Viburnum opulus). 228 Kako očistiti pluća i izlečiti se od pneumonije. Izliti u termos i dodati 3 su­ pene kašike meda.2 dela. Supenu kašiku smese sipati u termos. što navedene biljke imaju lekovita svojstva na račun svojih eteričnih ulja.2 supene kašike pre jela. Iscediti sok i uzimati s medom po 1. ukoliko ste imali zatvore . Zapamtite.1 deo. Obavezno odstranite zatvore. Recepti sa rotkvom smatraju se najefikasnijim kod kašlja i lece ga za vrlo kratko vreme. Zbog toga. © Rotkva (Raphanus sativus). meso. Kod osoba. Ruska dovitljivost pronašla je način da se pluća očiste od sluzi. pripremljeni odvari (ekstrakti) i sokovi moraju se čuvati u dobro zatvorenim posudama. Tu polovinu čaše slatke kašice treba ispiti u jednom ob­ roku pre jela. Upotreba namirnica za ishranu sa slatkim ukusom (hleb. koji se razmešta oko pluća i u glavi. preliti sa pola litra mleka i kuvati na pari na slaboj vatri. ostaviti da odstoji 4 sata.oboljenja pluća su njihova posledica. Približno kroz nedelju dana počinje čišćenje pluća od sluzi. povremeno mešajući. koren belog sleza — 2 dela. dok se ne ispari polovina ukupne zapreminc. Melasa (ostatak) od zrna može se kroz sito isprati s mlekom i tu tečnost ispiti (u težim slučajevima). stoje u tom uzrastu jak životni princip . Svaku kriščicu preliti livadskim medom. Odvar se priprema na sledeći način: sipati čašu plodova u šerpu. koje su ozbiljno bolovale od pneumonije. Takav lek treba pripremati i upotrebljavati 3 puta dnevno. Po ukusu kašica je malo slat­ ka.Sluzi".Vranilova trava (list i stabljika) . ne prelivati ih i ne cediti. Sledećeg dana pri­ premiti nove. 229 . To je u vezi s tim. Dobija se oko pola čaše tečne kašice (boje kafe s mlckom).an­ tagonist sluzi. Ukus je gorak.

Preparati od jasike imaju protivupalno. da celuloza iz voća i povrća ima sposob­ nost da stupa u hemijske reakcije s navedenim materijama i stvara nova. I što je najgore.. Zato ubijajući bakterije. Može se piti i čaj od kore jasike. koje sadrže celulozu. Salicilna kiselina (čuvena karbolova kiselina po hemijskom sastavu bliska je njoj) nema mirisa i nema. koja se mogu lako izbacivati iz organizma. 230 Jasika se može zameniti belom vrbom (ivom). onkološka oboljenja i mnogo drugih štetnih posledica. Praksa je potvrdila. antiseptičko de­ jstvo. O vrbi nam je poznato sledeće: još početkom XIX veka iz kore vrbe dobijena je salicilna kiselina (vrba se na latinskom nazi­ va . sočivo (leća). kao karbolova kiselina. ispljuvavajući stalno sluz. preporučujem da se koristi njen unutrašnji (beli) deo. kuvati 5 minuta na slaboj vatri i ostaviti da odstoji 2 sata. radionuklcida i teških metala. za čovečjih organizam neverovatno štetnih šljaka . ali se doza u tom slučaju određuje individualno . Sto se tiče kore jasike. Šta bi mi posavetovali?" Odgovor. odlično ubija mikroorganizme. utiču na aktivnost fermenata. lišće i kora sa mladih grana. jako izražena otrovna svojstva. Kao osnovna hrana za ljude podvrgnute radioaktivnom zračenju preporučuju se namirnice. ali bez obzira na to.saliks).pesticida. a listovi u maju-junu. manje toksična jedinjenja.Protiv sluzi u organizmu jedna žena mi je posavetovala da pijem čaj od jasike. Uzeti 1 supenu kašiku isitnjene kore jasike. Do Drugog svetskog rata oni praktično nisu postojali. d a j e to jak otrov. pogoršavaju aktivnost probavnog sistema.. čime se objašnjavaju otrovna svojstva ja­ sike. što ispoljavaju neurotoksično i paralitičko dejstvo.početi od male doze. koju te bakterije stvaraju. da se navedeni otrovi najbolje iz­ bacuju povremenim gladovanjem (od 7 do 21 dan) i pravil­ nom ishranom. RADIONUKLEIDA I TEŠKIH METALA Buran razvoj nauke i industrije izazvao je pojavu novih. izazivaju prevremeno starenje organizma. ona podstiče izbacivanje sluzi. Pupoljci i kora se pripremaju u rano proleće. ČIŠĆENJE OD PESTICIDA. Pesticidi. ovas. pa se ustručavam da pijem. preliti čašom ključale vode. da iz nje izlazi samo sluz. Sve pre­ poruke i doze su iste kao i za jasiku. Kažu. U današnje vreme predstav­ ljaju veoma veliki problem. Uzimati po 1-2 su­ pene kašike 3 puta dnevno. na 20 minuta pre jela. jabuke. Sada znamo. Govorila je. Ispostavlja se. oni se veoma sporo i teško izbacuju iz organizma. 231 . Radionukleide iz organizma najbolje izbacuju sledeće hranljive biljke: badem. Detaljnije o gladovanju pogledajte u mojoj knjizi Gladovanje. S ciljem lečenja u narodu se od jasike koriste pupoljci. da se ona ne odvaja od klozetske šolje. Jasika spada u porodicu vrba. kukuruz. U medi­ cini je salicilna kiselina brzo dobila autoritet odličnog antiseptičkog sredstva. teški metali i radionuklcidi opasni su zbog toga. ublažavaju bolove i podstiču zarastenje rana.

ječam. S obzirom da se veći deo teških metala i pesticida na­ gomilava u gornjim slojevima plodova. koji se nalazi u uslovima povišene radijacije predstavljaju sledeće namirnice: pihtije. koji imaju purgativno. kosti. rotkva. nara. peršun. Zapamtite. Pripremiti čašu suve ili sveže nare­ zane trave ruse (Chelidonium majus). Travu staviti u vrećicu od gaze i spustiti je na dno balona (pritisnuti) sa mlečnom surutkom. veliki specijalista u oblasti lečenja ljudi predložio je nekoliko metoda za izbacivanje radioaktivnih materija. plodovi kartopa i ogrozda (Grossularia reci inata). suva kajsija. napunjen surutkom. koja prođe kroz bubrege. koštana srž. pri kuvanju prelazi u belance). tada se preporučuje da prvu vodu prolijete. Ljusku ne bacati. višnja. crni luk. već i nju 233 . u njemu se najviše nagomilavaju štetne materije. da se ne bi pojavile vinske mušice.heljda. imaju sposob­ nost da obnavljaju i čiste sve sluzokože. na koje dospeju (želudac. Zato bez nužde ne zamarajte sebe žedu. Najveću sposobnost upijanja i izbacivanja radioaktivnih materija iz organizma imaju beli luk. kupus. Napitak dobijen vrenjem uzimati tokom dve nedelje (14 dana) po pola čaše na pola sata pre jela. tanko crevo). kljukva. iz or­ ganizma izbaci oko 1 gram štetnih materija. kajsije i kafa. luk. Kvas od plodova divljeg kestena (Aesculus hippocastanum) prema Bolotovu U trolitarski galon (teglu) sipati vodu i u vodu spustiti vrećicu od gaze sa 10-30 plodova divljeg kestena. suvo grožđe. podstiču čišćenje organizma od opisanih. crna ribizla. Radi boljeg čišćenja kroz bubrege preporučuje se pridržavanje režima uzimanja tečnosti. suvih šljiva. kuvana jaja (stroncij u m . Ukoliko se u ishrani upotrebljavaju namirnice koje sadrže veću količinu kalijuma: cvekla. Ukoliko kuvate meso. i ostaviti na toplo i tamno mesto da odstoji 2-3 nedelje. krompir s ljuskom. šargarepa. . neočišćena riža. kao i namirnice zasićene pigmentima: nar. 232 veoma štetnih materija. cvekla. sipati jednu čašu šećera. Potrudite se da što manje upotrebljavate meso. Grlo balona prekriti sa 2-3 sloja gaze. oblažuće dejstvo i dejstvo bojenja. beli luk. šljiva. Bolotov tvrdi. govedina. U prvom redu tu spadaju odvari od lana. Kod povrća se te materije nagomilavaju i u srži (jezgru) te nju treba izrezati i baciti. koji se sadrži u ljusci. orasi. da se pomoću 265 mililitara vode. da produkti životne aktivnosti bakterija.sve to sprečava ili jako otežava asimi­ laciju radioaktivnih materija u čovcčji organizam. a sa kupusa skinuti najmanje 3 lista. Različiti odvari. koprive: purgativne trave tipa sene (Cassia acutifolia Defile): sokovi sa mesnatim delom: od grožđa. teških metala i pesticida iz organizma. mladi kravlji sir. Mlečna surutka prema Bolotovu U galon (teglu) zapremine 3 litra. očišćenih od ljuske i razrezanih popola. preporučuje se pre upotrebe sa povrća i voća skinuti sloj debljine pola centime­ tra. koje se stvaraju pri vrenju mlečne surutke. pasulj. Boris Bolotov. orasi. Najveću opasnost za zdravlje čoveka. bundeva (tikva).

aktivira se i reguliše razmena materija. Naš organizam se uvek stara da što više nečistoća 235 . kiselina. u toku 2 nedelje.staviti u vrećicu. Na taj način. Tečnost mora da bude bela kao mleko. trolitarski balon je dovoljan za nekoliko meseci. Grlo balona prekriti gazom i ostaviti da vri 2 nedelje. Ako je tečnost žuta. Sama po sebi pljuvačka ima alkalnu reakciju. Količina krvi. Pitanje o tome koliko puta se može primenjivati ova tera­ pija čovek rešava sam. koji veže sve nepotrebno i štetno iz organizma. po­ sle čega ga treba ispljunuti. ČIŠĆENJE ORGANIZMA SISANJEM BILJNOG ULJA Originalnu metodologiju čišćenja i lečenja organizma preuzetu iz drevnih knjiga predložio je bakteriolog Kačuk P. naročito kod ljudi sa više oboljenja. s t o j e rezultat slabljenja žarišta bolesti. Usta i jezik su gornji putcvi za čišćenje. Dolazi do svojevrs­ nog proterivanja sve krvi kroz „filter' i njeno čišćenje. bez naprezanja. T.što primetno povećava imu­ nitet čovečjeg organizma. zatim tečno kao voda. Terapija sisanja sprovodi se vrlo lako. Lečenje hroničnih oboljenja može trajati mnogo duže. koja protiče kroz pljuvačne žlezde pri sisanju ili žvakanju. kažiprstom. i ne srne se gutati. toksina. u trajanju od 15 do 20 minuta. Suština njegovog metoda sastoji se u sledećem: Mi imamo tri para pljuvačnih žlezda -zaušnice. Dodati čašu šećera. Meni ovaj metod čišćenja imponuje j o š i zbog toga stoje naš jezik . Jezik se maže istopljenim maslom (maslacem) i pomoću pokreta. pri čemu se lekovita svojstva kvasa obnavljaju sledećeg dana. kao da se doji. slobodno. proces sisanja nije doveden do kraja. Biljno ulje je u datom čišćenju apsorbent.ogledalo zdravlja. povećava se za 3-4 puta. Akutna oboljenja se lece Iako i brzo. Ispljunuta tečnost je inficirana i treba je baciti. Ulje je u početku gusto. u zavisnosti od stanja vlastitog zdrav­ lja. pola čaše mlečne surutke ili jednu kafenu kašičicu slatke pavlake (vrhnja). znaju da prisustvo nečistoće u orga­ nizmu prvo signalizira jezik. Kod jogista postoji specijalno čišćenje jezika. Napitak je korisno piti u svim starosnim dobima. Ovu terapiju treba raditi jedanput dnevno. Treba imati u vidu da kod primene datog metoda mogu nastupili kratkotrajne komplikacije. srednjim prstom i palcem obav­ lja se čišćenje. bolje na gladan stomak. Preporučuje se uzimati kvas najmanje mesec dana po pola čaše na 15-20 minuta pre jela. Iz knjige Ishrana i hra­ na saznaćete šta se izdvaja iz organizma sa pljuvačkom. Prema stepenu upotrebe kvasa u balon se može dodavati voda uz odgovarajuću količinu divljeg kestena i šećera. pojačava se razmena gasova. Taj kvas ne samo da izbacuje radionukleide. ili uveče pred spavanje. već i povećava količinu joda u organizmu . podjezične i podvilične. 234 Način čišćenja: biljno ulje (najbolje je suncokretovo ulje ili ulje od kikirikija) u količini ne većoj od j e d n e su­ pene kašike stavlja se u prednji deo usta. Kao re­ zultat dobija se lekoviti kvas. koji ima prijatan ukus. Naslage na jeziku mogu nam mnogo reći. Za vreme sisanja organizam se oslobađa štetnih mikroba. Jedna od funkcija pljuvačnih žlezda jeste izd­ vajanje produkata razmene materija iz krvi. Oni koji su gladovali. Ulje se sisa kao bombona.

Gladovanje. a druga vrsta .Upijači" energije za 9 4 .d a j e predaje. Ta svojstva jasike su čak zabeležena u Daljovom rečniku. tj.lošu*' patogenu energiju. mada nekima prijaju breza.9 6 % ljudi su jasika i topola. Oduzimati i davati energiju osim živog drveta može i nameštaj urađen od njega ili parčići drveta u obliku daščica. Radi toga izrežite tračicu folije (od čokolade ili bombona) dužine 10-15 centimetara. Ako se noge grče. Kao čovekov .hranilac" pokazao se hrast (gotovo za svakog).. u breziku ženite. a u jeloviku udavite". zahvalite mu se. pozdravite ga pri dolasku i oprostite se pri odlasku. znači ono ima „upijajuća" svojstva. ener­ giju biljnog porekla.daje" energiju. tada stavljajte cepanice uz noge. a protiv glavobolje uz glavu". ČIŠĆENJE ČOVEČJEG ORGANIZMA OD PATOGENE ENERGIJE Ima nekoliko varijanti. Prilazite velikom i lepom. Veoma mali broj ljudi. Čudotvorne osobine ovog drveća našle su svoje mesto i u narodnoj poslovici koja kaže: „U boroviku se veselite.pluća. Udvarajte mu se. 2. Naći drveće koje . njime trljaju desni dok ne prokrvare i vraćaju ga ponovo na svoje mesto 236 237 . a takode ni bolesnom drveću. Jasika je šampion u otimanju energije ne samo od ljudi nego i od bakterija.. Ovo je j o š jed­ na potvrda Bolotovljevog posmatranja.upija" i . koja idu od drveta prema čoveku.. budite otvoreni s njim. a za nas patogena. Postoji mnogo drugih čišćenja. tada ima . To će vam omogućiti da stupite u snažnu bioenergetsku razmenu (nije bez razloga na Budu svetlost sišla pod drvetom).družite" sa njim. ali na energetskom nivou. Pri sisanju ulja to čišćenje j prirodno.. Uzmite je za je­ dan kraj kažiprstom i palcem i polako priđite đrvetu. Poklonite mu pažnju. što će se blagotvorno pokazati na njemu.. bor i kesten. Drvo će vam sa voljom predavati svoju energiju i đobijati j o š veću. Za neke ljude je takvo drvo jela (smreka). sa čime se možete detaljnije upoznati iz knjige (u koru. Pri tom drveće prvo uzima . Met­ odom biolokacije dokazano je da jedna vrsta drveća ima svojstva da uzima energiju. U jasikovom đrvetu nikad nema truleži. takozvanih ekstrasensa. koja mu je srodna. koja je srodna nama.Na jasici vračaju (gataju) za groznicu i zube: isecaju trougao iz kore. kao sa najboljim drugom. Kao protivtežu drveće ispušta svoju . a mi ćemo razmotriti najprostiju i najefikasniju sa upotrebom drevnih daščica (traka). Kada nađete takvo drvo postarajte se da se . MŠ). 3. na svakom koraku. .hraneća" svojstva. Ne prilazite malom. „vidi" ta energetska strujanja. Njihova masa je nešto manja nego kod elektrona! .. Uz sve navedeno jedan kuriozitet .patogenu" energiju -životinjskog porekla. Možete se koristiti i klatnom ili ramom. a ukoliko je obrnuto. Nosioci tih strujanja su kvantne čestice . Ako se obešeni kraj (donji deo trake od folije) počne priklanja­ ti drvetu. ona imaju malo energije. U prirodi. i obrnuto.metla za saunu najčešće se pravi od breze i hrasta. postoji energetsko-informaciona razmena između živih bića i nežive prirode.mikroleptoni.izbacuje kroz vrh .. medu njima je najjače gladovanje... širine 2-5 milimetara. Praktične preporuke za uspostavljanje lekovite bioeneri>etske razmene su: 1.

Onaj ko ga ima uza se. izvučena iz organizma pacijenta. Posle prvih 3-4 terapije na temenu su mi se pojavile ospe. 1990). Možete oboleti. što se ispoljava glavoboljom. Moja frizerka. broj 4. svilenkasta.. Kineski majstori cigun-terapije na seansama lečenja obavezno su na sebe stavljali više zlatnih predmeta da ne bi na njih prešla energetsko-informativna suština bolesti.Nadežda Aleksejevna. bolovima u jetri." 238 Uopšte. srčanim nervozama.Kada sam imala 3 1 . a ja sam i danas zahvalna plemenitoj frizerki za savet. Strašno me je svrbelo i bolelo. ukazivao je P. da za vreme fizioterapeutskih terapija na lekare. Primer—Recept za Dubravu M. Na primer. srce će mu biti radosnije"... opeko­ tinama i traumama. Ne stavljajte u spavaću sobu nameštaj i biljke sa . Printer . neće znati za tugu.. da ona ne bi na tebe preskočila. K. . Navešćemo najprostiji.. kao što se to desi­ lo jednoj ženi. i upalama. Dobila sam nervni napad i kosa je ispadala u pramenovima. Evo šta kaže o zlatu autor knjige Nepotrebno za neznalice Amirdovlat Amasiaci: . grad Energodar. Obloge sam stavljala 2-3 puta nedeljno. 1 . prelaze bolesti pacijenta.Tada mu se u glavi razbistrilo . Kada treba upotrebljavati . Nestalo je peruti. svraba glave. leci od trovanja.upijajućim" svojstvima.Ono produžuje život. osteohondrozom. koja provocira upalu? Za vreme odstranjivanja njemu su odmah iščupali tri zuba. pre­ hlade. prislonivši na nju obraz. To se ispoljava kroz česte angine.branioce"? Energiju treba odstraniti kada je ona višak u organizmu.bol je nestao! I gle čuda gledao je u topolu. Samo sam se na početku vrlo kratko šišala." 239 . želudačno-crevne poremećaje. očvršćava stare. Polusvcstan prišao je drvetu i prislonio uz njega obraz. gušavošću.. prelaska bolesti.upijajuće" drveće (ili daščice od njih). jedna starija Iranka. Predloženo mu je da odstrani sve gornje zube možda se u njima krije infekcija." Nije tajna. J. Od tada mu se bol nije pojavljivao. kao što je Anahoret rekla. Energijom se treba „pothranjivati" kada je nema dovolj­ no u organizmu. čije je korenje međusobno sraslo. zlata. Ivanov.. Na prisustvo ovog fakta.4. Od tada je prošlo 17 godina. koja boluje od astme. Sledećeg dana izašao je na ulicu sa stolicom i presedeo je ispod topole oko 40 minuta. ali sam sve otrpela. a takode i kod hroničnih oboljenja. Dmitruk (časopis „Svet". da ga nisu mogli ublažiti nikakvi narkotici.patogene energije potpomaže nošenje boje S u n c a . Kod nje je iznad kreve­ ta stajala saksija sa „upijajućom" biljkom. Kada je skinula saksiju prvi put je za više godina spokojno spavala. a kada . koji ih sprovode. 5. Ja sam tu terapiju sprovodila u toku 6 meseci i moja kosa se p o t p u n o regenerisala. posavetovala me je da pre pranja glave stavljam obloge od tople mokraće. ali efikasan način čišćenja orga­ nizma od te gadosti. Bolje bio tako neizdržljiv. čišćenje organizma od crne . govoreći: „Sa bolešću treba biti oprezan. artritis.Pre više godina Mejliščev E. i što ga više bude imao. kosa je postala blistavija. Mejliščev je izašao na ulicu. godinu iznenada je počela da mi opada kosa.. Ležao je u bolnici i činilo se da je sve uzaludno. da ga ukućani ne bi slušali kako ječi... patio je od upale trojnog (trogranog) nerva.

organizam je sam obnovio rast kose. produkuju kiselu sredinu i sposobne su da žive samo u njoj. GLISTA. Pri tome. Oksidacija treba da prevlada nad alkalisanjem.. to je oboljenje bilo kog or­ gana u čovekovom organizmu moguće samo pri alkalisanju tog organa. Ipak. Drugim recima. pošto biljne ćelije mogu živeti samo u alkalnoj sredini." ČIŠĆENJE ORGANIZMA OD TUMORA (BENIGNIH. M o ž e m o završiti Puškinovim recima: . a patogene ćelije za biljke u životinjske. čovek ili životinja mogu bolovati samo od biljnih ćelija.. U vezi s tim Boris Vasiljević Bolotov zaključuje: sve pa­ togene ćelije za životinje spadaju u biljne. U suprotnom.I iskustvo je sin velikih grešaka. Još snažnija svojstva čišćenja ima urin ukuvan do 1/4 Skoro kod svakog čoveka postoje nečistoće u telu.mesto njene lokalizacije. CISTOZNIH. I ovde nas po ko zna koji put spašava Boris Vasiljević Bolotov. Ali. Životinjske ćelije..K o m e n t a r i i p r e p o r u k e .. Kancerozne ćelije su takode ćelije biljnog porekla. Ako se profilaktički mažete dvaput godišnje po 1-2 nedelje sva ki drugi dan ukuvanim urinom. koji ima boju sunca. MALIGNIH). Opadanj kose . Sada postaje jasno što pri oboljenju bilo kog organa kod čoveka dolazi do tipičnog gnojenja tog organa i njegovo alkalisanje. i genije je paradoksov drug. On tvrdi da ćelije (bez obzira na broj i raznovrsnost) mogu biti biljnog ili životinjskog porekla. Čini mi se da je svako zainteresovan da na vreme izvuče nečistoću (bez obzira na to kakva je) iz svog organizma. nasuprot tome. treba voditi računa o tome da ne dode do preoksidacije sredine želuca i da se ne naruši kiselo-bazni balans organizma. ne mogu nastati patogeni procesi. Ako je organizam dobro oksidisan. svra i drugo.. PATOGENIH MIKROORGANIZAMA Da biste se snašli pri tumačenju ovog zamršenog pitanja potrebno je lična znanja temeljiti na čvrstim naučnim osno­ vama. Urin. Stres je pokazatelj prodiranja patološke energetske informacije u organizam. Kad se oslobodio nečistoća. tada ćete se osloboditi ti nečistoća. POLIPA. dobija se gas­ tritis. idu pogrešnim putem. koje to neshvataju i lece se hemoterapij o m i tome slično. Osobe. Proces čišćenja se manifestuje kroz osipanje prištova. a prema tome i deo njegovih svojstava . Vaša koža će biti pokazatelj energetske čistoć organizma. biljne ćelije za vreme svoje životne aktivnosti stvaraju materije i mogu živeti samo u alkalnoj sredini. I uz ove primere imamo dokaze da vlastiti urin nema sebi ravnih. 241 240 .najjači je čistač.

dovezli su iz bolnice onkologa. 242 Nisam gladovala.predveče i noću. prokuvanim u flaši. grudi mažem suncokretovim uljem. Posavetovao je da odem u bol­ nicu na ispitivanje. Sve je ovo kao fantastika!!" Drugi primer . Oni su se rasprsli i iz njih se luči gnoj i krv. Objasnila sam mu da pi­ jem urin i stavljam obloge sa njim. razmišljala sam. U početku se cista smanjila za 2 puta.. Stavljala sam i preko dana. samo gnoj. . Popiću pa šta bude. Mogu postepeno da izdržim i do 3 dana. a takode biološku vrednost produkata ishrane. On je slegao ramenima i ništa nije rekao. s ciljem profilakse i lečenja.. a od 1. a potom je više nisu našli. Kada budemo razmatrali probavu hrane. ali sleva. Dojka me mnogo svrbi. nisam ništa preduzimala. a ispod dojke je potekla kao potok. šargarepa i svež kupus .) nije bilo nikakvih promena. kod mene su otkrili rak leve dojke. Autor će na osnovu ove teoretske postavke predložiti prirodni metod čišćenja. zasnovane na unutrašnjim procesima samog organizma." Treći primer .. .u 10 časova ujutru obareno povrće i jaje. Prestala sam da stavljam obloge. grad Gubkin. U julu je iz bradavice počeo da curi gnoj. Dva puta dnevno stavljam obloge . Kao da se rast tumora zaustavio. najdostupnije preporuke. a tumor je narastao do veličine guščijeg jajeta.pojedinačnih i u grupi. Do jula meseca ove godine (1993. Do 1990. a zatim i krv. godine počela sam sa lečenjem urinoterapijom: pila sam urin ujutru na gladan stomak..N. voće. Nije me bolelo.Pre6godina odstranjena mi je cista desnog jajnika.svaki drugi dan. Pila sam samo svezu vodu gutljajima. ali se pojavilo mnogo ospi. Okolo bradavice se formiralo mnogo vodenih plikova .salata sa posnim mesom.I . grad Ternovka. On je gledao i rekao da t a k o ne t r e b a da b u d e ! On ne zna šta je sa mnom.Retko sam susretao ljude koji bi na osnovu teorije davali najprostije.Jedno vreme sam imala jake bolove u grudima . mahu­ narke. Bolo­ tov je pošao komplikovanim putem. I kao čudom zadebljanje u grudima je prošlo. Nisu me operisali zbog slabog srca. potkrepivši gaprimerima iz prakse. U septembru i oktobru krvarenje je bilo češće . I opet ćemo za oksidaciju organizma koristiti vlastiti urin i gladovanje. Možda ne bi trebalo? Gladujem jedan dan u nedelji. 76 godina. brašno itd. Lekar je savetovao operaciju. grad Volgodonsk. jer sam po ceo dan sama u kući. . a jela sam 2 puta .. Odjednom se izlučilo 1/3 kofice.stvrdnuće. a u 3 časa popodne ručak . I. Izbegavala sam večere. biljke.D.ponovo povrće: cvekla. stavljenoj u posudu sa vodom. U avgustu se na bradavici formirala rana veličine 2 kopejke (dinara. Prvi primer .. U oktobru 1990. Gla­ dovala sam 10 dana. 243 . krupice. Za oksidaciju organiz­ ma. on preporučuje ogroman asortiman hrane: kiselo povrće. Samo se zaustavilo. M. I evo ponovo cista. Moja deca. Nisam pristala. uvidećcmo da nam Bolotov ni izdaleka ne predlaže dobru varijantu. V. pila urin 4 puta dnevno po 75 grama topao (svež). a na dojku sam stavljala obloge. ali sam umesto toga uzela ovu knjigu.Godine 1988. Htela sam da idem u bolnicu. Iz nje je počela da lije krv. a ja živim kod njih. Više se bojim. Nažalost. decembra nije se pojavilo nijedanput. MŠ).

Potpuno se odreći hrane bogate belančevinama. 3. demantujući moć citostatika i lakoverne ljude. Malo se krećem. S istom dijagnozom zajedno sa njom u sobi nalazilo se još dvanaest žena. zameniti ih kašama na vodi. Zagrevanje organizma u sauni na duže vreme već praktikuju nemački lekari u borbi protiv kanceroznih tumora. Prema tome. da bi on neprekidno izvlačio iz grudi gnoj. ugrušaka i tome slično. 245 . 4.. Stvorivši kisele uslove mi otklanjamo uzrok i kancerogene ćelije umiru. Uzrok njihovog nastanka je poremećaj pi I unutrašnjih sredina organizma. koji su izazvali tumor. To dopunski oksidiše or­ ganizam i aktivira funkcionisanje razredujućih fermenata. ali osećam veliku slabost.alkalne. Mnogo me bole zglobovi i kolena. pričao mi je o svo­ joj tašti. zračenja.Iz knjige Tajna napitka bogova A.Posle izlučivanja krvi postaje mi lakše. lišavamo ih hranljive sredine i oni samostalno izlaze u vidu belih traka." Komentari i preporuke.biljnih ćelija.oksidisala je svoj organizam urinom i lo­ kalno primenjivala obloge. Zato vas molim da mi u odgovoru pišete krupnije. raditi urinske klistire. Prvi primer . a takode i kataraktu. Trula hrana (naročito belančevinasta . formiralo se mnogo vodenih plikova sa gnojem i sukrvicom. Povremeno gladovanje pomoći će ovo izlečenje.mleko. Ona je napustila bolnicu i pristupila ovoj vrsti lečenja. te sredine od kiselih postaju trule . Organizam je sam reagovao odvajanjem ubijenih kanceroznih ćelija. brzo su se preselile „na drugi svet". Rezultat toga je da posle takvog „lečenja" tumori rastu brže. I oporavila se. meso) je idealna sredina za njihovo .uzgajanje". i bez obzira na to što ukuvani urin razjeda dojku.3 i više dana) i češće stavljati obloge sa ukuvanim urinom. Ona je ležala na onkologiji sa dijagnozom: karci­ nom materice. dovodeći u normalu pH ovih odeljaka. ne delujući na uzroke. ali nije suvišno napomenuti da oni u organizmu predstavljaju strane ćelije . O polipima debelog creva već je ranije bilo reči. Očistiti debelo crevo i posebno jetru. Sta u ovom slučaju treba dalje raditi? Nastao je veoma važan momenat u lečenju. a takode povratnim dejstvom kanceroznih ćelija (homeopatični p r i n c i p . koje su nekada ležale u istoj sobi sa njom. 2. Oksidišući. Ostalih dvanaest bolesnica. koji se stalno rasprskavaju. Češće primenjivati gladovanje ( 1 . Radi toga trebalo bi: 1.aktivirati prirodni proces lečenja. Da tumor u raspadanju ne bi tro­ vao organizam (to se često dešava u tom stadij umu». Kroz 7 meseci to je dalo rezultate: kancerozni tumor (biljne ćelije) ubijen je oksi* daeijom. Živcla je j o š 10 godina. po ceo dan i noć na grudima treba držati obloge sa ukuvanim urinom.s l i č n o se leci sličnim) i povećanim zaštitnim silama organizma. Zato je iz bradavice počeo da se luči gnoj i krv. potreb­ no je još snažnije oksidisati svoje telo: piti više urina. Hemoterapija. tako treba postupiti u datim slučajevima . Najčešće se to uočava u želucu i debelom crevu. Više se kretati i češće pariti. Zapamtite. svojim neznanjem stvaramo u organizmu uslove za rast tumora .samo slabe organizam.parazite. Ova žena je u početku postu­ pila pravilno . opera­ cija . samo po kući i po potrebi. N. stopala. Maslenikova: Krasnojarski novinar K. Imam i gastritis sa povišenom kiselošću i holecistitis. Navedeni proces lečenja mogao bi se ubrzati.

Maslenikov. „Sedamnaest dana sakupljam urin između 3 i 4 časa ujutro. To se desilo u 2 časa noću (1988). on čisti telo od patogenih žarišta koja ih prouzrokuju. a izgleda da lečenje nisam završio." Počeo je da pije i jednog dana jako je povraćao sve dok kroz usta nije izašla dugačka p a n t l j i č a r a ! Mnogi sumnjaju u neverovatna antibakterijska svojstva vlastitog urina.. grad Harkov. Redovno pijenje svežeg urina lišilo ih je kukica. „Pre deset godina na nogama mi se pojavilo nekak­ vo gljivično oboljenje. Za vreme letnjeg putovanja po Sibiru poneo sam sa sobom planinske cipele. Šesti primer — A. iako sc one i dalje unose zajedno sa povrćem i voćem." O oslobađanju od glista pomoću urina već je bilo reči. Odstranili su joj metak iz kanala jetre. stomak m i j e mekši. Pred spavanje sam pokvasio noge mokraćom.. tada jedno od poglavlja homeopatije nosi naziv 246 lečenje . 247 . bez lekova. kada se pije. pijem po 3 gutljaja ukuvan do 1/4. Klistiranje ukuvanim urinom i pijenje svežeg urina lišava gliste „kukica" .. setio sam se uri­ noterapije. Peti primer . Nestao je dija­ betes.Drugi printer . Kad g a j e saslušala ona mu je rekla: „U tvoje srce se nešto uvuklo. Drugi put je dovoljno samo je­ danput popiti urin i najteže oboljenje iščezava odmah i više se ne ponavlja. Urinska oksidacija izbacuje ih iz organizma! To se naročito odnosi na oštrice .Autor se lično oslobodio od oštrica klistiranjem ukuvanim urinom.Prema priči mog poznanika jedan oficir počeo je odjednom da sla­ bi i da mršavi.Jekatcrina Tihonovna. dočekao prošlo leto. Još tačnije. Dva kvašenja je bilo dovoljno da gljivice nestanu. Četvrti primer . MŠ).sluzi i truleži u kojima one žive. a razslojio se tako. Rastvorom sibirskog kamenog ulja (masla) izlečio sam noge. Skupio sam čašu urina i odjednom je ispio. Naš vlastiti urin zasićenje punim spektrom vlastitih nozoda i. Više mi se to nije ponovilo. invalid I kategori­ je. Mislim da su mi proradila creva. „Kada sam oboleo od drhtavice (imao sam groznicu. jezu) u stanju potpune samoće.. koji ih je prouzrokovao. koji se klatio. ratni invalid. Pij svoju mokraću. da mi nije poznato na čemu se držao. Infekcija je ostala ispod nokta velikog prsta i sve ove godine prst me je mnogo mučio. nestao je polip u želucu. Dvaput sam ih obukao i gljivice su se raširile po stopalu još više. Ispitivanjem nije uočena nikakva patologija. Poredoksidacijeorganizmaantibakterioioška svojstva se objašnjavaju homeopatskim principom: slično se leci sličnim (kamen se kamenom izbija.Mihail Grigorjević. Na to su čak ukazivali i naši preci.najrasprostranjenije i teško izlečive parazite. N. srce bolje radi. Kroz 5 minuta sam ozdravio. Evo već više od godinu dana ne uočavaju se nikakvi tragovi (svrab analnog otvora uveče). Primena urina . Svake godine nokat je tamnio sve više. Drugog dana sam ih ponovo pokvasio.Poslao mi g a j e Bondarenko: . grad Gupkin. Treći primer .nozodima". Tako sam sa noktom. Suština tih lečenja sastoji se u primeni patoloških tvorevina protiv samog žarišta bolesti. Podnela je 8 operacija pod opštom nar­ kozom. On se obratio jednoj starici.najbolje je i najbezopasnije sredstvo u tim slučajevima. U to vreme ja sam već znao za urinoterapiju i sećao sam se reči lekara Parfenija Jengaličeva da urin „skida svaku nečistoću".

da ujutro nije mogla da ih otvori.to je ispiranje vagine vodom. Ništa nije pomagalo. Setite se Bolotova i njegovih ukiseljenih produkata.. Poluukuvan urin na suncu . Mikroorganizmi. Slučajno sam saznala za metode lečenja G.. Osim toga. već stoji čvrsto. ospe su skoro potpuno nestale." K o m e n t a r . koji mi je izazvao komplikacije u bu­ brezima. Izbile su mi ospe po tclu i prestala mije menstruacija. grad Voronjež. davali mi po 9-10 injekcija dnevno i po 30-35 tableta. Sedmi primer . Počela sam d a j e ispiram toplim urinom i sve je prošlo za nekoliko dana. Trepavice su se u potpunosti slepljivale. sa svih strana sam obilno natopio klateći nokat urinovim uljem (urin sam os­ tavio na suncu da sam uvri). 17 godina. U bolnici sam ležala pola godine sa dijagnozom „jak glomeruloncfritis sa nefrotskim sindromom". mokraćom.. i protivupalnim sredst­ vima. 249 . .Valentina Nikolajevna. ona na sluzokožu vagi­ ne može ispoljiti različito dejstvo: od čišćenja i dezinfek­ cije. Pri špricanju tečnost ispira sadržaj vagine. želudac i creva su pro­ radili. ČIŠĆENJE POLNIH ORGANA Kao higijensko i lekovito sredstvo može se preporučiti ispiranje polnih organa. Ispiranje špricom . Posle završetka terapije ispiranja. da bi se produžilo dejstvo unesene tečnosti." K o m e n t a r . Malahova. vode­ nim rastvorima lekovitih trava. Ne znam. koja se koristi za ispiranje. P.zakiseljen" bak­ terijama poseduje fermente koji čudesnom silom čiste epitelne pokrivke. Ubrzo su prešli na transfuziju.Uvidevši takav zapanjujući rezultat. Posle ušpricavanja tečnosti preporučuje se odležati 15-20 minuta. Posle 2 nedelje urinoterapije menstruacija se normalizo­ vala. i heparinom.Imala sam grip. čime bi se sve završilo da nisam imala sreće. Prestala sam da uzimam hormone i produžila da pijem urin ujutro po 3 gutljaja. da se ne bi nadraživala sluzokoža materice različitim sastavima. ispiranje se preporučuje raditi sa svežim urinom. U zavisnosti od sastava tečnosti.Kod kćerke su oči krmeljale tako. Zatim su počeli da mi daju hormone i druge lekove. Kod našeg mačka se pojavio lišaj. Oksidacija sredine njihovog življenja izaziva njihovo uništavanje . pa do koagulacije i sušenja. stalno me je boleo želudac i narušio se rad creva. koji izazivaju lišaj-biljnog su porekla. Ispiranje je najbolje vršiti pomoću gumene kruške (100-200 mililita­ ra) sa specijalnim nasadnikom. Prvo što sam uradila bila je urinoterapija. Mene su „lečili" i antibioticima. Za vreme trudnoće. Od hormona sam se ugojila 11 kilograma." 248 Osmi primer . Počela sam da se lečim prema preporukama iz knjiga edicije Lekovite sile i za sada je sve odlično. I sada se on ne klati. Posle 5-7 dana analize su bile normalne (pre toga su belančevine bile 2 grama). . Dva takva natapanja su bila dovoljna da bi se uništila infekcija ispod nokta.Nataša. grad Severodoneck. čak se i težina smanjila skoro do normale. gumenu krušku treba dobro oprati i dezinfikovati. To se posebno odnosi na žene.otuda izlečenje. Počela sam da ga tr­ ljam svojim ukuvanim urinom i sve je prošlo.

Napominje se. Evo statistike: kod oboljenja vagine i grlića materice od 90 ispitanih bolesnica upalni proces je izazvan kod 47 bolesnica trihomonadama: kod 28 . dok se ne iskoristi sav pri­ premljeni rastvor (cevčica.u k u v a n u do 1/2 . Posudu poklopiti i dovesti do ključanja. Drugi kraj cevčice spoji­ ti sa gumenom kruškom i vršili ispiranje mokraćnog kanala. Uzrok . oraha. koja izaziva alkalisanje organizma. Za ispiranje špricanjem kod belog pranja preporučuje se primenjivati sledeće smese: O 2-4 supene kašike kantariona (Hypericum perforatum) preliti sa 2 litra vode. kod upalnih oboljenja polnih organa. Na primer. © Supenu kašiku meda rastvoriti u pola litra mleka. Gumenu krušku puniti više puta. razvoj truležnih procesa u njemu i razmnožavanje truležnih mikroorganizama. za lečenje navedenih oboljenja. Rižov savetuje da se koristi lapis (ni­ trat srebra). Ona se može unositi kod erozija grlića materice. Radi toga u kanal za ispuštanje mokraće treba da uvedu slamčicu (sa jednog kraja je rastope-zaoble. Kao tečnost za ispiranje koriste se različiti odvari i ekstrakti. Prema posmalranjima Rižova. A. Supenu kašiku zakuvati u pola litra vode.patogenim stafilokokama i streptokokama (erozija grlića materice). goveđe trave (Alchemilla vulgaris). da je za vreme takvog ispiranja moguće izbacivanje kamenja iz mokraćne bešike i čak iz bubre­ ga. © Pripremiti rastvor: 3 dela vode. koje imaju koagulaciono.kvaliteta duše".obilje psihičkih stega. Ispiranje špricanjem mogu vršiti i muškarci. nepoznavanje rada .1/4. Ohladiti i upotrebljavati u toplom stanju. lišće koprive (Urtica dioica). neprirodna ishrana životinjskim namirnicama. cvetovi kamilice {Mat­ ricaria recutita) i nevena {Calendula officinalis).do postizanja lekovitog efekta.patogenim gljivicama. podsušujuće i dezinfekciono dejstvo. pa čak i mokraćne bešike. Za čišćenje vagine kod belog pranja preporučuju se odvari od trava. Mogu se isprobati različite varijente mokraće . koru hrasta (Ouercus robur).5 litar 6-8%-nog rastvora lapisa. ostaje na svom mestu). listove žalfije i ružmarina (Rosmarinus officinalis). Pripremiti 1. ta terapija je efikasna kod postojanja opasnosti od inficiranja veneričnim oboljenjima. staru (s neznatnim mirisom amoni­ jaka).. Rok primene tih ispiranja . Dodati 40 grama kore hrasta. po 20 grama svakog. Pored mokraće. Ohladiti i primenjivati u toplom stanju. kuvati 30 minuta na slaboj vatri.Najbolja smesa za održavanje čistoće i normalno zakiseljavanje vagine je vlastita sveza mokraća. 0 Uzeti ajdučku travu (Achillea millefolium). Na primer. koriste se i druge smese. Detaljnije o primeni mokraće u ginekologiji U današnje vreme kod žena su široko rasprostranjena razna ginekološka oboljenja. preživljenih stresova. Ohladiti i upotrebljavati u toplom stanju. I deo meda i I deo alkohola. © Rastvor lapisa (nitrata srebra). 251 250 . Zato se ovakvo ispiranje preporučuje posle čišćenja bubrega. Sve to preliti sa 3 litre ključale vode i staviti na slabu vatru. bokvice. ukoliko je tamo postojalo. kod 15 . kao i vlastita mokraća. žalfije (Salvia officinalis). trave troskota. da pri njenom prolasku kroz kanal ne bi grebala zidove kanala). abortusi. naravno. N.

A. Prisustvo fermenta urokinaze .. zagrevajući mokraću do 80" C s naknadnim hlađenjem do telesne temperature. Maslcnikov: . 38 godina.. Da pije svoju mokraću bolesnica je uspela tek od trećeg pokušaja (dva puta je povraćala). Kod vas je sve čisto. mora da trpi bolove. Evo nekoliko primera iz prakse.. posle teških porođaja (preživljeni stres). dok se ne pojavi zdravo tkivo. prema njenim recima..Čudno. nego lečenje sulfodevaginolom i vagosanom. Za manje od nedelju dana bolovi su potpuno prestali.lokalno ispiranje špricom (prvo svežim urinom. K o m e n t a r i i p r e p o r u k e ..jednoj njenoj poznanici dva puta vršili spaljivanje i to bez rezultata. a zatim ukuvani). Bolesnica M.rascvetale ruže". Bolesnica se plašila da ide na spaljivanje. U vašem kartonu ima svega mnogo.Jedna žena mije pričala.jake protivupalne (antiinnamatorne). a ja kod vas nisam ništa našla. sve je počelo pre 12 go­ dina. Evo načina njenog lečenja: zagrejati dečju mokraću do 80° C (ne dovoditi do ključanja!). ukoliko se hitno ne uradi spaljivanje. ohladiti do temperature tela i ispirati se špriccm". koji su po snazi dejstva slabiji od metoda autora. ali očigledno demonstriraju sam proces izlečenja. 1. dopunski aktivirala samu tečnost.. Posle prvog ispiranja bolesnica je osetila blago štipkanje. On je mnogo efikasni­ ji. dostupan i efikasan. Pre pola godine lekar je rekao.ukuvanim).) Ubedio sam je da produži lečenje. Posle dužeg pregledanja opširnih zapisa polugodišnjeg lečenja uvedenog u bolesnički karton bolesnice i posle brižljivog pregleda bolesnice lekarka je začuđeno izgovo­ rila: . Bolovi posle unošenja tampona trajali su 3-4 dana. Zbog toga se aktivna komponenta urina višestruko pojačala. prost. . Prisustvo kortizola u urinu . rekavši joj. Poslcdnje tri godine bolest se nalazila na stadijumu . tada za dalju sudbinu bolesnice on ne garantuje.nedostatak želje da trpi neudobnosti.. već i zato što su. erozija grlića materice. Oboljenja vagine i grlića materice .. koje je praktično teško nabaviti. Drugi primer. obloge (prvo običan urin. da su to bolovi od „rascvetale ruže" i da.. Evo nekoliko dopunskih podataka o aktivnim kompo­ nentama urina. kako je sama lečila eroziju grlića materice. pa je bolesnica izvadila tampon. 252 Prvi primer..Autor predlaže originalni metod čišćenja od sličnih infe­ kcija. Nakon 2-3 sata posle uvođenja prvog tampona javili su se neizdržljivi bolovi. 2.. Posle 10-15 dana otišla je kod ginekologa." Lečenje se sastojalo u sledećem: ispiranje pomoću šprica vlastitim svežim urinom i stavljanje preko noći tampona dobro natopljenih odstojalom vlastitom mokraćom. 253 . dok mokraća ne odstrani gnojne rane na sluzokoži. Ta žena j e . antialergijske i antitoksičnc materije. a posle nestanka neprijat­ nih osećaja . (Jedan od .sposobnog da rastvara ugruške krvi. Ne samo što se bojala tog metoda lečenja. što je dovelo do izuzetnog efekta izlečenja. N.kvaliteta duše" . bolove.. Prema njenim recima.

. Upaljen. ujutro . Trebalo je raditi prema prethodno navedenoj šemi: svež urin za tampone prvih 3-4 dana. tumori u obliku kesica na kanalima materice. U aprilu 1990. Spaljivanje je varvarska tera­ pija. Hitna operacija. Samo što se udala. stavljanje obloga od svežeg. salpin­ gitis . Tako se lečiia od 8.tamponi sa svežim urinom.. za koju su je pripremali. odreći se pogrešne ishrane životinjskim namirnicama. posle 3 dana prestaju bolo­ vi.odstajali" urin ne odgovara za to zbog ranije navedenih uzroka i zato. Stari.. strašno zapuštena erozija grlića materice. infdtrati posle reza na trbuhu i endometritisa. U težim slučajevima dodati gladovanje. vunene obloge natopljene u ukuvanom urinu preko noći. ukuvan do 1/4 . do 22. sama od sebe je otpala. pa je zato treba menjati pre­ ma kiseloj strani. posle čega je otišla kod svog lekara." Počela je da primenjuje program zakiseljavanja organiz­ ma . Lekarska dijagnoza: . upalnog procesa skoro da nema. erozija se znatno smanjila. s t o j e i izazivalo neizdržive bolove. a zatim ukuvanim urinom.. Tada ne bi bilo bolova i rok izlečenja bi se znatno sk­ ratio. Mlada žena. Naprsnuće jajnika.. Drugi primer. moguća ponov­ na operacija . Rezultati: oseća se odlično. normalizovale se menstruacijc i prolaze 254 potpuno bezbolno.Moguć recidiv. marta 1990.. prvo svežim. U suprotnom slučaju efekat slične terapije jednak je nuli i traumira ženu. Greške u opisanom slučaju su sledeće: za tampone prvo treba koristiti svež urin. P r i m e r . godine. 20 godina.pijenje svežeg urina (50-100 miligrama) naiskap 3 puta dnevno pre jela. ispirati se. Moguća operacija. Lečenje: stavljala tampone preko noći sa vlastitim uri­ nom i jutarnje ispiranje. Prvi primer. koji bi na račun kortizola. godine uspešno je rodila sina. tamponi sa svežim.pijenje urina. a dalje topao. brzo otklonio upalu i bol. koji se sadrži u njemu.. stavljati obloge na šav. Vrlo verovatno.K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . Rezultat je brza normalizacija krvne slike. 18 godina. Upala jajnika. neoplazme slične tumorima na materici. nije mogla da pije urin. kao i ispiranje špricom. a zatim ukuvanog urina na deo tela gde se nalazi operativni šav. Jer sredina u orga­ nizmu ostaje i dalje truležna. Veoma loše analize. ostao je samo mali deo. 20 godina. Akutna i predakutna upala izrasline na materici (kod nekih žena s poremećajem menstrualnog ciklusa). 255 . Način lečenja: preko noći .piti urin. Cis­ ta. koja daje samo privremeni efekat. /ironični parametritis. Za vreme lečenja isključiti hranu životinjskog porekla. koji dopunski razjeda bolna mesta. Potpuno se izlečila za nedelju dana. prestala je da oboleva od oboljenja izazvanih prehladom (ranije je zimi bolovala po nekoliko puta). Pregled je pokazao: jajnici su na stadijumu izlečenja. kao i pijenje urina ujutro.. Na ginekološkoj konsultaciji postavljena je dijagnoza: upala materice. što se u njemu stvara amonijak pri cepanju belančevina alkalni produkt. Postoperativne upale .. nabubreo šav. a zatim ukuvanim urinom u toplom stanju. cista jajnika.ispiranje vlastitim svežim urinom. Mlada žena.odstranjivanje drugog jajnika. Bolesnica I. da decu neće moći rađati. Zapuštena erozija materice. .

i pila sam celu godinu urin. 257 . godine .A r m s t r o n g Živa voda.. Ubrzo posle toga. Ipak se nešto promenilo. Odmah sam se počela lečiti (dugo me je bolcla mokraćna bešika). Pri tom treba imati na umu. Nisam verovala. mislim. Bila sam udata dve godine. Jer.kosa mi je porasla skoro do pojasa. Zatim sam slučajno otišla kod poznanice.. Kosa mi je jako opadala. Određena količina limuna može se pripremiti unapređ. nego plodovi sa debelom korom. S urinoterapijom sam se upoznala 1991. 1 uopšte po-ženski sve me je bolelo. uopšte nisam osećala nikakve neugodnosti. s mojom ličnošću. da mogu da idem kući. Treći primer. Prvih dana za vreme lečenja. Zabranjeno je upotrebljavati mokraću veneričnog bolesnika! Autor se nada da će žene koristiti izložene informacije i pravilno ih oceniti. nije mi bilo gore. Nataša: „Imam 26 godina. rekli su mi. Lečenje limunovim sokom svodi se na to. koji sadrže veću količinu soka. da iz toga može nešto da se desi. Manje me je mučila mokraćna bešika. a j a k o sam želela. Nisam imala dece. proročki san). da se stimuliše životni princip „ Ž u č i " i iz organizma izbaci mokraćna kise­ lina. spontano me je treslo. U prethodnom primeru lečenje se odvijalo znatno brže. Rodila sam tačno tog dana. Kod Armstronga nije bilo jasnih uputstava. svakog dana utrljavala u glavu svež urin. 256 Za vreme trudnoće ni jednom nisam imala mučninu. Obećala mi je pomoć. o kojem sam svima govorila. Pročitala sam sve 4 knjige edicije Lekoviie sile. koja je pripremala specijalizaciju za parapsihologa. nakon 2 dana posle začeća osetila sam (ne fizički). da se to veselila duša mog mališana. Najčudnije . Za lečenje najbolje odgovaraju plodovi sa tankom korom. Upozorenje. U drugom slučaju tog efekta nije bilo. postoje za kuru lečenja limunom potrebno mnogo plodova. Zatim je sve prestalo. samo od erozije grlića materice boluje skoro svaka druga-treća žena! ČIŠĆENJE POMOĆU LIMUNOVOG SOKA Veoma prijatno čišćenje i lečenje može se sprovesti pomoću limuna. Ero­ zija je prošla. kao da nisam sama i kao da mi nešto smeta.K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . Zatim sam se privikla na taj osećaj i više nisam primećivala". da svež limunov sok vrlo brzo oksidira pod uticajem vazduha i svetlosti. da sa mnom nešto nije u redu. U sve sam neograničeno poverovala. Kada me je nešto bolelo primcnjivala sam gladovanje na urinu u trajanju nedelju i više dana. zatrudnela sam prvog dana! To smatram čudom. Tako da se ne bojim ćelavosti i. Ali. Ipak sam se očistila pomoću urina i kod moje poznanice (energetski). da se kosom mogu pohvaliti u bilo kom starosnom dobu. prema statistici. posle hernije mi je bila suva i odsećena. postala dva puta deblja i jača. U stvari. Zato treba uzeti kao pravilo da se za svako uzimanje soka iscedi svež sok. jer je korišćen efekat lečenja nozodima pri pijenju urina. Nisu me bolela leda i bubrezi. kako mi se prisnio san na lemu abortusa i tamo se nalazila lutka (verovatno. nečim neobjašnjivim. kako sve raditi. I tako dve nedelje svakoga dana. „Slivala" m i j e vosak iz crkovnih sveca i čitala mo­ litve. Još me je lečila biopoljem. Usuđujem se da tvrdim. nije se lo­ mila i nije opadala.

Za ceđcnje soka najbolje je koristiti sokovnik. koji nije bio u situaciji da se upozna s njegovim dejstvom. primesa vode i bilo kakvih dodataka za poboljšanje ukusa. Limunov sok na mnoge ljude deluje neprijatno (posebno na osobe S izraženom konstitucijom žuči) i izaziva utrnulost desni. Tako se. što će potpuno odstraniti neprijatne pojave. ukoliko sredinom kure ne bude poboljšanja zdravlja.to je obnavljanje normalnog sastava krvi. potrebnog za lečenje. Ukoliko se zbog unošenja velike količine limunske kise­ line u želudac. na čemu se i završava lečenje.. da navedena najveća količina limuna (25) ni izdaleka nije granična količina. Svakog narednog dana ta količina se povećava. Taj broj se može povećati.to je lečenje za vreme napada bolesti. gde je sve usmereno na otklanjanje simptoma bolesti. tada treba privremeno prekinuti lečenje. na osnovu iskustva. to pot­ puno zavisi od vrste oboljenja i njegove zapuštenosti. Pri lečenju limunov sok treba piti čist. pa ga je najbolje piti kroz slamčicu. dok ne dostigne 20-25 limunova dnevno. koji imaju prepobuden životni princip . što označava normalnu krizu ozdravljenja. da pravilno unet limunov sok (kao poseban obrok hrane ili pre jela) povoljno deluje na probavni trakt i nije bilo slučajeva oboljenja želuca od limu­ novog soka. Praksa je pokazala. Za vreme progresiranja bolesti. Sto se tiče količine soka.Žuči". bez šećera. lečenje podagre i reumatizma može podeliti na dva peri­ oda: prvi . Obično za lečenje zapuštenih i hroničnih oboljenja treba oko 200 limunova i ni u kom slučaju manje. Napominjem. da želucu ne preti nikakva opasnost i mogući blaži poremećaji u radu želuca uglavnom zavise od neprilagođenosti želuca na veće doze kiselina. Uglavnom za ljude. Kao primer navešću način doziranja limunovog soka pri lečenju hroničnog oboljenja: Prvi dan Drugi dan Treći dan Četvrti dan Peti dan Šesti dan Sedmi dan Osmi dan 258 5 limunova 10 limunova 15 limunova 20 limunova 25 limunova 25 limunova 25 limunova 25 limunova 1 čaša 2 čaše 3 čaše 4 čaše 5 čaša 5 čaša 5 čaša 5 čaša Deveti dan 20 limunova 4 čaše Deseti dan 15 limunova 3 čaše Jedanaesti dan 10 limunova 2 čaše Dvanaesti dan 5 limunova 1 čaša Na prvi pogled. U stvari većina ljudi bez problema primenjuje kuru lečenja i samo za manji broj ljudi to može predstavljati poteškoću. takva količina soka može se pokazati ogromnom. pojave neke nenormalnosti u radu creva. posebno za čoveka. Autori tog metoda tvrde. da bi se omogućilo probavnom sistemu da se privikne na limunov sok. Ta pojava brzo prolazi i ne treba se zbog toga uznemiravati. Uobičajeno se počinje sa pet limunova. Dalje se nekoliko dana treba zadržati na toj dozi i postepeno smanjivati do prvobitne količine. tj. treba preduzeti mere za ublažavanje 259 . Opisani način lečenja limunovim sokom donekle se menja u zavisnosti od bolesti i njene zapuštenosti. i drugi . Limu­ nov sok je najbolje piti pola sata pre jela. kao i produžiti sama kura lečenja. 5 limunova.

umotavanje obolelih mesta vlažnom vunenom ili pamučnom tkaninom. Kod znojenja nogu terapija limunovim sokom daje odlične rezultate. čini nokte lepim i blistavim. koji se sastoji iz mokraćnih soli (primenom terapija koje zagrevaju organizam taj proces se ubrzava i pojačava). vruće kupke). što se može negativno ispoljiti na tok bolesti. mokraća poprima tamnu boju i daje talog boje crepa. koji ih je dotle mučio. Lečenje limunovim sokom u kombinaciji s pravilnom ishranom (jesti dva puta dnevno. tada se može pristupiti lečenju limunovim sokom. a upravo: potpuno mirovanje. Danju između prstiju na nogama treba držati tanak sloj vate. pravilno se hraniti i izbegavati sve. Za vreme lečenja treba se pridržavati umerenog motornog režima. da operete prste na nogama toplom vodom i zatim ih natrljate parčetom limuna. daje izuzetne rezultate. a zajedno s tim prestaje opadanje kose. da bakterije ginu od veoma blagog rastvora limunske kiseline (1:200). Na isti način možete se oslo­ boditi i od bradavica. ravnomerna temperatura u prostoriji gde boravi bolesnik. Posle nekoliko takvih terapija prestaje neprijatni svrab. Na kraju lečenja mokraća poprima svoju prirodnu ćilibarsku boju. uglavnom salate i kaše od integralnog zrna) i vrućim terapijama (vlažna sauna. Posle nekoliko dana takvog lečenja noge prestaju da se suvišno znoje. da njegovo odstranjivanje ne predstavlja poseban problem. On smekšava kožu ruku i lica. što ukazuje na potpuno odsustvo mokraćne kiseline u orga­ nizmu. Limunov sok je odlično sredstva za primenu spolja. Dobre rezultate daje primena limuna kao sredstva protiv peruti i opadanja kose. ubrzo nestaje perut. da im je posle takvih ispiranja prestajao bol. Ukoliko želite da otklonite tu neprijatnu pojavu treba uvečc. kada se bolest ispolji. U tu svrhu treba parčetom limuna trljati kožu na glavi.krize. Zato se predlaže da se kod upale grla diiteričnim bacilom ispira grlo limu­ novim sokom. tj. i mokraća ostaje prozračna čak i posle dužeg stajanja. Već posle nekoliko dana uočava se pojačan rad bubrega. To isto može se reći i za lečenje od žučnog i bubrežnog kamenja. Eksperimenti su dokazali. a zatim se postepeno smanjuje. On odlično dezinfikuje i jača kožu. ne vidi se talog. Kada se napad bolesti stiša i prođe. Na početku lečenja količina taloga je obično velika. 260 261 . tada svu pažnju pokloniti ublažavanju napada bolova i zatim primeniti lečenje limunovim sokom. pre odlaska na spavanje. Za ispiranje zuba (kod koga mnogo ne trnu zubi) limu­ nov sok treba razblažiti vodom. To je neospo­ ran dokaz da se organizam čisti. Mnogi tvrde. Za uništavanje žuljeva dovoljno je preko noći staviti parče limuna na žulj (pričvrstiti pomoću zavoja ili flastera) i ujutro je žulj tako mekan. Limunov sok može se primenjivati i kao kozmetičko sredstvo.

Z D R A V L J E M U Š K A R C A . U T I C A J O K O L I N E NA Č O V E K O V O Z D R A V L J E .pije: rekli su ubadati . čitavi dijagnostički kompleksi. Pjatras Šibiijskis 262 . Mahmut Šehić 3. posebne sobe. P R O S T A T A 9. L E Č E N J E K O R E N J E M . O S N O V N A Z N A N J A O Ž I V O T U I Z D R A V L J U . unutrašnje sredine organizma na tkivnom i ćelijskom nivou usled nagoinilavanja razne šljake. Č E L I Č E N J E O R G A N I Z M A 1 L E Č E N J E V O D O M 7. upozna sa dostignućima savremene nauke. Fjodor Grigorjevič Kolobov 2. već po tri odjednom . T U M O R I . S A M O I Z L E Č E N J E U XXI V E K U 8.biljke.biosinleza. koji su tvrdili. GLADOVANJE KALENDAR Biblioteka 1. O S N O V N E Z A P O V E S T I Z D R A V L J A Biblioteka Recepti zdravlja 1. Henrih Nikolajevič Užegov 6. Kada se nade u bolnici. L E Č E N J E D I S A N J E M . L E Č E N J E DVESTA NAJRASPROSTRANJENIJIH OBOLJENJA 10. G R I P P R E H L A D A K A Š A L J I KIJAVICA. Rezultat takvog pristupa je da kod čoveka atrofiraju volja i um.strahopoštovanje . bespomoćnim i slepo se pridržava svih uputstava lekara: lekari su rekli da pije neki lek .lečenje i profilaksa narodnim sredstvima 6. L E Č E N J E K E R O Z I N O M . čovek se sam sebi čini ništavnim. bioenergetika i bioritmologija č o v e k a 6. pluća. G L A V O B O L J A .jer presađuju organe. Želim vam da za sebe i svoje najbliže primenite znanja i iskustva izložena u ovoj knjizi. da većina oboljenja nas­ taje kao rezultat promene normalnih karakteristika svesti. Sve to uliva poštovanje. minerali. pretrpane svim mogućim aparatima za lečenje.metod a k a d e m i k a Butejka. da bez čišćenja — n e m a izlečenja. t k a n i n e i d r u g e materije 8.lečenje i profilaksa 3. pa čak ne jedan organ. Ž I V O T 9.ubada: rekli su treba rezati . Genadij Petrovič Malahov BEZ PARAZITA 2. Henrih Nikolajevič U ž c g o v 4. Z D R A V L J E Ž E N E . J A Č A N J E O R G A N I Z M A U STARIJEM DOBU 4. Koristi se složena medicinska aparatura.UMESTO ZAKLJUČKA U današnje vreme postoji veoma velik broj medicinskih smcrova.reže: preporučuju neku seansu .opstipaclje kod ljudi 5. L U N A R N I Osnovi zdravija.šta svaka žena treba da zna 4. tada uvek možemo sami sebi pomoći. jetru. Međutim ukoliko mi znamo. Želim mira i sreće svima! Sami stvorite svoju sreću! Genadij Petrovič Malahov 1 Do sada objavljena izdanja iz alternativne medicine: Biblioteka Lekovite site. Genadij Petrovič Malahov ČIŠĆENJE ORGANIZMA 2. T O D I K A M P O M I D R U G I M UGLJENIKOVIM JEDINJENJIMA 11. Vladimir Kalistratovič Lavrenov i AI ina Viktorovna Moroz 5. M E T O D E P O V E Ć A N J A L J U D S K E B I O E N E R G I J E I BIOSINTEZE 7. N E R V N A I P S I H I Č K A O B O L J E N J A . Radi toga treba pravilno očistiti svoj orga­ nizam. I S H R A N A I H R A N A 3.srce. U pravu su bili drevni lekari. U R I N O T E R A P I J A 5.prihvata. S V E O Z A T V O R I M A . čiji predstavnici dokazuju pravilnost isključivo njihovih metoda lečenja. A K T I V I R A N A I S R E B R N A V O D A .

S T R E U N I K O V E Ostala izdanja 1. Gcorgij Nikolajevič Silili TRAKTA 1. ISHRANA ZA O S O B E AB KRVNE GRUPE Biblioteka Biblioteka Lekoviti svetovi RuSelja Blavo. M U Z I K A Z D R A V L J A 1. K O V I T E M O T I V A C I J E K O D O B O L J E N J A ŽELUDAČNO-CREVNOG Biblioteka Krvne grupe. Rušelj Blavo Doktore. P O B E D I L A S A M RAK. Igor Kostislavovič Kirejevskij 1 I S H R A N A ZA O S O B E 0 K R V N E G R U P E 2. D I S A J N A G I M N A S T I K A A. ISHRANA ZA O S O B E B KRVNE G R U P E 4. E N C I K L O P E D I J A Č I Š Ć E N J A Č O V E Č I J E G O R G A N I Z M A 2 TAJNE TIBETSKE MEDICINE 3. Mihail Nikolajevič Šćetitin I. L F . N. ISHRANA ZA O S O B E A KRVNE G R U P E 3.Biblioteka Realni produžetak života. posavetujte. Marijana Zjola MarkuS .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->