P. 1
G.P.malahov - Ciscenje Organizma

G.P.malahov - Ciscenje Organizma

|Views: 293|Likes:
Published by Natasa Perišin

More info:

Published by: Natasa Perišin on Nov 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/27/2014

pdf

text

original

GENADIJ

PETROVIČ MALAHOV

ČIŠĆENJE ORGANIZMA
- TREĆE DOPUNJENO IZDANJE ( P R E V O D S RUSKOG)

BEOGRAD

2010.

SADRŽAJ
P R E D G O V O R AUTORA M I Š L J E N J A L E K A R A - N A U Č N I K A O KNJIZI N A P O M E N A PREVODIOCA UOPŠTE O ČIŠĆENJU ORGANIZMA ŠTA Č O V E K T R E B A DA ČISTI DA BI BIO ZDRAV? UVOD ČIŠĆENJE SPOLJAŠNJIH MANIFESTACIJA Č O V E Č J E G ŽIVOTA OD Č E G A SE M O G U ČISTITI SPOLJAŠNJE MANIFESTACIJE Č O V E Č J E G ŽIVOTA? ČIŠĆENJE FIZIČKOG TELA Č O V E K A ZAKLJUČAK METODI ČIŠĆENJA FIZIČKOG TELA Č I Š Ć E N J E D E B E L O G CREVA Č I Š Ć E N J E I USPOSTAVLJANJE F U N K C I J E D E B E L O G CREVA Priprema organizma za čišćenje Čišćenje pomoću klistira Sank Prakšalana Ishrana za pročišćavanje Obnova ćelija i nerava debelog creva Četrnaest saveta za poboljšanje zdravlja O štetnosti purgativa (laksativa) Oslobađanje od polipa Biološko dejstvo i primena trave ruse 9 10 11 13 13 13 16 23 25 27 31 34 46 47 49 62 71 71 82 84 84 85 5

VOKERA ČIŠĆENJE P O M O Ć U SAUNE I SOKOVA OD POVRĆA ČIŠĆENJE P O M O Ć U CETINA Č I Š Ć E N J E V E Z I V N O G TKIVA P O M O Ć U R I Ž E Č I Š Ć E N J E KRVI I LIMFE Č I Š Ć E N J E TETIVA I HRSKAVICA Masaže i masti za čišćenje tetiva....USPOSTAVLJANJE N O R M A L N E M I K R O F L O R E U D E B E L O M CREVU SIMPTOMATIKA PATOLOGIJE. koje se stvaraju u samom organizmu 87 89 90 91 92 93 93 93 98 102 106 110 113 118 121 124 127 131 135 135 138 154 Sredstva koja stvaraju sluz. Čišćenje bubrega pomoću sokova od 157 159 161 162 limuna i povrća 167 Čišćenje bubrega pomoću odvara od korenja šipka .čišćenje debelog creva i jetre D R U G O S T E P E N A ČIŠĆENJA O R G A N I Z M A Č I Š Ć E N J E BUBREGA Šla se može koristiti i kako čistiti bubrege Materije. REGULISANJE I SIMPTOMI N O R M A L N O G RADA D E B E L O G CREVA Simptomi patologije Regulisanje rada debelog creva Simptomi normalnog rada debelog creva ČIŠĆENJE JETRE OPŠT1 PODACI O JETRI I NJENIM FUNKCIJAMA Anatomija jetre PATOLOGIJA JETRE Portalna hipertonija i njene posledice Simptomi koji ukazuju na oboljenja jetre EFEKAT ČIŠĆENJA JETRE Fiziološki mehanizmi koji se koriste pri čišćenju jetre Najprostije i najefikasnije čišćenje jetre P R A K T I Č N A UPUTSTVA ZA Č I Š Ć E N J E I LEČENJE J E T R E Ishrana posle čišćenja jetre i profilaksa Ostala sredstva za jačanje funkcije jetre POGOVOR ZA DVE GLAVNE TERAPIJE ČIŠĆENJA ... šire i deluju protiv upala Dopunske preporuke za vreme prolaska kamenja i peska kroz mokraćne kanale Čišćenje bubrega pomoću ulja iz jela Jednostavno čišćenje bubrega pomoću odvara trava . hrskavica i zglobova Kamibrno-terpcntinska smesa za rastvaranje soli u zglobovima 176 183 186 191 192 196 199 200 201 201 7 . smekšavaju.. 168 Čišćenje bubrega pomoću urina (mokraće) 168 Kombinovano čišćenje bubrega pomoću mokraće i jelovog ulja 170 Čišćenje bubrega lanenim semenom 171 Brezovi listići protiv kamenja u bubrezima 172 Profilaksa oboljenja bubrega 173 Č I Š Ć E N J E V E Z I V N O G TKIVA O R G A N I Z M A 176 KRATKI PODACI O VEZIVNOM TKIVU Č O V E Ć J E G ORGANIZMA Č I Š Ć E N J E KOLOIDNIH RASTVORA ORGANIZMA M E T O D N . omotavaju.

već zaslužuju specijalna izdanja dostupna širem kru­ gu ljudi. GLISTA. kašlja i drugih plućnih oboljenja 202 202 203 203 204 206 219 221 222 224 226 229 PREDGOVOR AUTORA Mnogi ljudi žele da ih drugi izleći ili da se to uradi pomoću nekog instrumenta. posmatrao kako se oni bore sa bolešću i pronalaze puteve do svog zdravlja. Te namirnice izazivaju poremećaje u organizmu.Obloge (aplikacije) Obloge s kcrozinom . PATOGENIH MIKROORGANIZAMA Č I Š Ć E N J E POLNIH ORGANA ČIŠĆENJE P O M O Ć U L I M U N O V O G SOKA U M E S T O ZAKLJUČKA 236 241 249 257 262 S . a zatim i stručnu . ne priznajući svoju krivicu i ne trudeći se da pronađu grešku koja je uzrok njihove nesreće.jako sredstvo Obloge s medom i alojom . posle tolikih saznanja. Stečena znanja prenosio sam drugim ljudima i. U 9 Č I Š Ć E N J E OD I'ESTICIDA. POLIPA. a zatim se patologija širi dalje. Pojavilo se mnogo prerađenih i veštačkih namirnica. U proteklom veku. Postepeno mi se otvarao dragocen svet lekovitih sila. a prihvatao saznanja i iskustva koja su davala rezultate u ozdravljenju mog organizma. do danas. pri tom. R A D I O N U K L E I D A I T E Š K I H METALA 231 Č I Š Ć E N J E O R G A N I Z M A SISANJEM BILJNOG ULJA 234 ČIŠĆENJE ČOVEČJEG ORGANIZMA OD PATOGENE ENERGIJE Č I Š Ć E N J E O R G A N I Z M A OD T U M O R A (BENIGNIH. U mnoštvu fragmentarnih podataka i pometnji. CISTOZNIH. oni se nisu mogli naći u jednoj ovakvoj knjizi. Nažalost.naučnu. koji su objašnjavali fenomene izlečenja ishranom. Odbacivao sam sve što mi se učinilo suvišnim i lažnim. MALIGNIH). Osava U potrazi za uzrocima pogoršanja ličnog zdravlja prvo sam čitao popularnu literaturu o lečenju. koji se ne mogu kvalitetno prilagoditi evoluiranim mehanizmima za probavu i asimilaciju hrane kod savremenih ljudi. u našem životu najviše se promenio način ishrane i hrana.blago sredstvo Protiv bolova u kolenima Lečcnje mamuza na petama Č I Š Ć E N J E ORGANIZMA O D NEČISTOĆA I SOLI Čišćenje od soli pomoću lorberovog lista Čišćenje zglobova pomoću peršuna i mleka Č I Š Ć E N J E O R G A N I Z M A NA Ć E L I J S K O M NIVOU Č I Š Ć E N J E ČEONIH I MAKSILARNIH SINUSA OD SLUZI TRAVE I S M E S E ZA ČIŠĆENJE P L U Ć A Kako očistiti pluća i izlečiti se od pneumoniae. Ž. uočio sam poredak i zakone kojih se treba bezuslovno pridržavati da bi čovek bio zdrav. Zato je pravo zdravlje velika retkost. U prvom redu strada probavni trakt. Tokom istraživanja naišao sam na bezbroj unikatnih naučnih radova.

Posebno je zanimljiv region Rostovske oblasti. Malahova Lekovite sile došao sam sa zakašnjenjem. ali se nadam da će i nauka prihvatiti to što su potvrdili vekovna praksa i iskust­ va narodne medicine. prateći rezul­ tate lečenja i rad lekara u bolnici. U ovoj knjizi pokušao sam da uopštim i sa naučne tačke objasnim od kojih . dostojna je d a j e preporučim kao metodski priručnik lekarima raznih profila. iako su ta čuda samo deo prirode. kao što je to slučaj sa svim profesijama. P. Nedavno je izašla njegova prva knjiga iz edicije Lekovite sile.NAUČNIKA O KNJIZI Zaista je zadivljujući svet ljudi entuzijasta. zaključio sam da je i veliki broj lekara protiv upotrebe citostatika za lečenje tumora. ali industrija lekova traži svoje žrtve. Stari mudraci su govorili . Oduševljava to. pa da organizam počne brzo da se obnavlja.) umrla supruga od tumora na jetri. do kompleta knjiga G. 11 . jer mi je u međuvremenu (1997. U tome je garancija uspešnog rešavanja problema lečenja stanovništva ove planete. NEUMIVAKIN MIŠLJENJA LEKARA . Nažalost. Autor izražava zahvalnost svim ljudima koji su priku­ pljali znanja o čoveku i tome što mu je najdragocenijc zdravlju. posebno poglavlje o ishrani. promeni ishranu. Na kraju. Sigurno je da knjiga ove i slične tematike može naići na negativne reakcije zvanične medicine. kao lekaru. iako nije lekar. suprotno od toga što deklariše Institut za ishranu Akademije medicinskih nauka ( A M N ) SSSR-a.. promeni način života. Slušajući komentare lekara o toku bolesti. propagirajući zdrav način života u čijoj je osnovi posebna ishrana. a mislim da se mogla izlečiti primenom metoda lečenja koje opisuje Mala­ hov. što Genadij Malahov.većini slučajeva dovoljno je promeniti samo ishranu. Porfirije Ivanov sa svojih 12 zapovesti oduševio je hiljade ljudi. Meni. praktično bez greške poznaje fiziologiju. pravi čuda. Tražeći za nju pomoć od savremene medicine. Metode i sredstva narodne medicine moraju s t o j e moguće pre da prodru u život ljudi. patologiju 10 NAPOMENA PREVODIOCA Dobra knjiga je kao lepa žena . a praktično su srasli s njom. Ukoliko i to ne pomogne. Nadežda Semjonova. Ukoliko to ne pomaže. pribegavaj lekovima i lekarima. Ukoliko ih upoznamo i shvatimo one će nas pokretati i davati nam mogućnost da se lečimo sami. Doktor medicinskih nauka laureat državne premije zaslužni pronalazač Ruske Federacije I. Genadij Malahov pomoću prirodnih metoda obolele ljude čini zdravim.razara ga kao atomska bomba.ako si oboleo. bez kojih bole­ snik ne može ozdraviti.sila" zavisi naše zdravlje. posebno su interesantni ljudi koji su formalno daleko od medicine.upoznaš je i zaljubiš se. probavnog trakta i daje praktične preporuke. došao sam do saznanja da jedan broj lekara. Za vreme njenog lečenja hemoterapijom u bolnici uverio sam se koliko je hemoterapija štetna za organizam .

Zavet drevnih mudraca UVOD Bavim se čišćenjem vlastitog organizma i praksa pokazu­ je efikasnost jednog ili drugog sredstva za čišćenje. Predložene su mi još 2 terapije. koji su se žrtvovali na izdavanju teksta. Iz tih knjiga za sebe uzimam to što mi je u datoj situaciji potrebno da pronađem uzrok nastale slabosti.otvaranjem očiju mudro­ sti. koje sam ranije napisao. Tu su.Neka svi. postizao praktične rezultate i knjige. Pošto sam poznavao jednog takvog u okolini Beograda pozvao sam ga telefonom i ugovorio lečenje. niti imam bilo kakvih problema sa zdravljem. ipak. U zaključku bih citirao završni kolofon knjige Czud-ši (Udžbenik tradicionalne tibetske medicine). 13 . izbavivši se od tri otrova sansare najboljim lekom . pored „kostolomc a " veliku ulogu odigrale i knjige Malahova. Osećao sam još pomalo bol u desnoj nozi. iznad koga nema ništa". koji su me godinama mučili. doktor medicinskih nauka. UOPŠTE O ČIŠĆENJU ORGANIZMA ŠTA ČOVEK TREBA DA ČISTI DA BI BIO ZDRAV? Te/o se čisti vodom. a vratio sam se preporođen.kostolomca".. brzo dostignu nivo Bude. Drugovi su me nepokretnog prevezli do . Rušelj Blavo. ali je i jedna bila dovoljna.. a Duša se Čisti suzama.ima dosta neznanja i površnosti u radu (svi smo mi. primenjivao sve nove i nove načine čišćenja. godine oboleo sam od išijasa i lečio se u stanu. savetovao mi je da prethodno pokušam lečenje kod narodnih lekara „kostolomaca". koju Malahov 12 često pominje i citira (preveo sam je i objavio pod nazivom Tajne tibetske medicine): . oko 20 dana. U proleće 1998. bogatstvo i.) koje sam preveo i prevodim. Majka mi se izlečila urinoterapijom od teške bolesti. um se čisti znanjem. da to saniram i održavam svoje zdravlje na normalnom nivou. nepokretan. zastarevale su. posle čega su mi na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu urađeni medicinski pregledi i predložena operacija. Posle druge terapije prestali su mi svi bolovi i osećao sam se odlično.narodnih metoda lečenja. duže žive. Prošlo je 12 godina. ljudi). Postepeno sam saznavao mnogo novog o organizmu. Užegov itd. metoda itd. Istog dana moj poznanik i kućni prijatelj. Prilikom terapije izlečena mi je i ukočenost vrata i nekoliko pršljenova na kičmi. uvećavaju svoje vrline. kao i drugih autora knjiga iz oblasti narodne medicine (Sitin. Mogao sam da scdim i hodam bez problema. a ja do sada nisam imao. profesor. Od dctinjstva više puta uverio sam se u efikasnost tradi­ cionalnih .

s velikom snagom..Svojevremeno sam počeo od jednostavnih terapija za čišćenje fizičkog tela i postizao sam normalne rezultate. i mnogo drugog. na nivou fiziologije tela ispoljavaju u poremećaju jedne ili druge funkcije organizma i degen­ eraciji ćelija. Prema svom značaju oblik spoljašnjih manifestacija života čoveka prevazilazi fizičko telo na hiljade puta. još nisam bio . z a s t o j e kod jednog porodica srećna. Treba namenski raditi nad duševnim i psihičkim kvalitetima ne samo radi sebe i svojih bliskih. koje stvaraju svest. zašto se kod jednog čoveka povoljno odvijaju okolnosti (situacije). jetru.dozreo" za njega. Dolazi do korenitog prestro­ javanja ličnosti i njenih karakternih crta. a kod drugog ne. i već sam na pot­ puno drugom stepenu evolucije sa širim mogućnostima. koji posmatra svet pozitivnije. Dostići sledeći nivo znanja o čišćenju čovečjeg bića bilo je veoma teško. Radeći na četvrtom tomu . koji poznaju taj metod.Lekovitih sila" shvatio sam da čovek nije samo fizičko telo. osetljiv.i na tom se završava. što postoji malo litera­ ture. Pred očima vam se javlja potrebna literatura. odgladovao . što objašnjava sreću i nesreću čoveka. patnje. Iako sam ih i ranije čitao. Dopunski (kao slučajno) susrećem se s ljudima. da se u tome i sastoji čišćenje organizma. Suze svesnog dobro­ voljnog pokajanja. Meni se otkrila pros­ ta istina: ukoliko čovek ne može da vlada svojim umom. Ispo­ stavlja se. U tim školjkama odvijaju se procesi. uzimao sam samo znanja. mislio sam. a koje upravljaju fiziologijom i gradom tela. Odmah se stvara situacija za obu­ ku. treba pokloniti posebnu pažnju. 15 . već u tome. tada on samim tim zagađuje spoljašnje manifestacije života. Kao i većina ljudi. iskupljenja i strahopoštovanja svedoče o toku tog procesa. Knjige leže pored nas i čekaju svoj trenutak. zašto jednom polazi sve za rukom. da se taj nivo čišćenja prema svojim metodima bitno razlikuje od dva prethodna. ja sam samo očistio telo vodom. prekomerno je emocionalan. Eto tako mi je postala jasna sledeća tvrdnja drevnih mudraca . koji se posle izvesnog vremena. čitate dav14 no pročitanu knjigu i sagledavate je i shvatatc na drugačiji način. Jed­ nostavno se vama dogodio fenomen prosvctljenja. a kod drugog ne. preznojio se. sprovodeći dalje profilaktične kure. Shodno zavetu drevnih mudraca. da još nisam bio spreman da potpuno shva­ tim to znanje. a drugom ne. već i za dobrobit cele Vasione. koja sam bio spreman da shva­ tim u datom trenutku. Stvar nije u tome. sa krepkijim zdravljem. upijam znanje od njih. Time postajete savršeno drugi čovek. stvara u njima školjke. dubljim shvatanjem okoline. To je jedno od važnijih znanja da shvatite.razum (um) se čisti znanjem. I na kraju „sazreo" sam za postizanje sledećeg stepena znanja. um. Čišćenju primarne osnove ljudskog bića .spoljašnjih manifestacija života. već uglavnom deo posebnih struktura spoljašnjih manifestacija.. bubrege. Očistio sam debelo crevo pomoću klistira (najbolje je s urinom).

formi­ ramo novi pogled na svet i stvorimo nove karakterne crte. hemijska . sva polja imaju svoj . Ipak dosta brzo posle odvajanja svesti fizičko telo počinje da se raspada. dok se svest ne povrati u njega. pokreće. Mi ga vidimo. I samo zajedno svest i fizičko tele sačinjavaju jedinstveno biće. Staje nauci konkretno o tome poznato? * Svako fizičko telo sastoji se iz molekula. koja se sadrži u zapremini (obimu) fizičkog tela čoveka. na primer. ne osećamo i ona se sama po sebi ne ispoljava u svetu fizičkih fenomena.energija svesti" . molekuli — iz atoma. koju ona za­ uzima u prostoru. objasnimo još više. njegove komponente. Kada čovek zbog nečeg izgubi svest. mnogo puta prevazilazi masu fizičkog tela.ČIŠĆENJE SPOLJAŠNJIH MANIFESTACIJA ČOVEČJEG ŽIVOTA Šta treba da postignemo čišćenjem spoljašnjih mani­ festacija života? O Da steknemo celokupno (kompaktno) i jedinstveno polje. da se čovek „sastoji" iz svesti i tela. neizobličen hologram .j e d n o fizičko telo deluje na drugo. Kada to sebi razjasnimo. Kako se to može objasniti (sa savremnih pozicija)? 17 .iz elementarnih čestica.. kroz koji u organizam dospeva energija iz Prostora). Re­ zultat toga je da „ m a s a " svih mogućih polja i energija. upravlja i održava ga. ali ono ni za šta nije sposobno.. Međutim u stvari je obrnuto. Mi smo navikli da se izjednačavamo s telom. atomi . Fizičko telo. u telu čoveka. telo leži. a to. slabo i lako. Ali ukoliko se definiciji „ m a s a " pristupi sa strane zapreminc. elementarne čestice iz kvantova. energetsko i ima svoju težinu. Energija svesti. nekontrolisano i bezosećajno. kvanti su raznolikosti jednih ili drugih porcija energije.gradi. I ponovo je prisutan fenomen spremnosti čoveka da usvoji jedno ili drugo znanje. da je sve materijalno čvrsto. koje je pot­ puno izgubilo svest. Svest. porcije energije ulaze u sastav jednih ili drugih polja.koristi se energija atomskih veza. nazivaju se spoljašnje manifestacije života. Svest i sve energije. 16 Nama su od ranog detinjstva ulili u glavu misao.energija kvantnog nivoa. čoveka.koriste se vakumski nivoi. ličnost. ne osećamo da je razorno. osećamo.Hnergija može biti: mehanička . ali nam čak i životno iskustvo govori.koren" u vakumu.informaciono-cnergetsku os­ novu fizičkog tela. postaćemo još mudriji. sve dotle. Iz tog najprostijeg primera vidljivo j e .masom" se podrazumeva količina gravitacione energije koja se sadrži u jednom ili drugom predmetu. prostor­ na .koristi se energija hemijskih veza. odvojenu od tela. da to ni izdaleka nije tako. atomska . © Prema mogućnosti. Više puta ste videli crteže s čakrama čoveka („čakra" . tada tu pored gravitacione energije treba da uđu sve ostale energije. * Na fizičkom nivou pod . pođemo još dalje. funkcionišc kao trup. skoro do vakumskog nivoa. i nauka je to već dokazala. prožimajući fizičko telo . © Da promenimo vlastite psihičke karakteristike .. mi ne vidimo (osim vrlo osetljivih ljudi). . što mi ne vidimo. *.ener­ getski centar. osloboditi se od najrazornijih karmičkih dugova. Svaka čakra ima određeno mesto nalaženja i broj lepeza.

8. Prema tome. Manipura (10 lepeza).Savremcna nauka nam govori.. Višuddha čakra .Akaši. Počevši od tog prostornog nivoa nastupa izlazak čoveka na materijalni . Ukoliko se pažljivo upoznale s razvo­ jem čoveka na unutarutrobnom (intrauterinom) stadijumu života. 1000-dimenzionalne itd.potopljen" u prethodne prostore i „ispunjen" njihovim supersnažnim energijama.građenje". Prema tome. 9. da čovečji organizam nastaje iz jedne tačke. što u stvarnosti predstavlja čovek. prostori s manjom dimenzijom nastaju iz prostora s većom dimenzijom: energetski potencijal prostora s ve­ likom dimenzijom različitiji su i kvalitetniji od prostora s manjom dimenzijom.. to je centar stvaranja prostora . deo koji se nalazi u četvorodimenzionalnom prostoru. ili „koren". čoveka počinje iz . Sahasrara čakra . koji se prvi . dok se ne pojave svi delovi tela. nalazi se u predelu grkljana.centar uma.. neznatan je deo toga.zagnjuren" u ogromnu količinu prostora i da raspolaže njihovom energijom. čovek je već potpuno ... koji se na­ lazi na temenu glave.lotos sa šesnaest lepeza. 19 . S obzirom daje čovek . Organizam kao da se „izvlači" iz nje u jed­ nom smeru. visina i vreme). koji se utapa u sve više dimenzionalne prostore . Svadhistana 18 (6 lepeza) i Muladhara (4 lepeze) završavaju taj proces. tako i na neorganske (minerale. Mi živimo u četvorodimenzionalnom prostoru (dužina. on može: • ispoljiti opšti uticaj na te prostore.lotos sa hiljadu lepeza. 10 . Sada prenesimo tu analogiju prostora na čoveka (slika 1). širina. Prema tome.5.dubine'' hiljadudimenzionalnog prostora... materije. pre nego što se pojavi šesnaestodimenzionalni prostor-vakum. dostupan fizičarima. Slika 1. da je svet . kako na or­ ganske (od mikroorganizama do čoveka). vidljivi deo ćovečjeg bića.četvorodimenzionalni nivo. • preko tih prostora uticati na druge objekte. Adžna čakra . prostore. . Dalje dolazi do povećanja mase pojavljcnog tela i organa. 6. predmete) i • sa svoje strane biti podložan bilo kakvom uticaju od organskih i neorganskih objekata preko tih prostora.Raspored odgovarajućih prostornih centara u telu čoveka.. Sledeće čakre: Anahata (12 lepeza). tada ćete videti. On ima dve lepeze.višedimenzionalan prostor.izdiže" iz hiljadudimenzionalnog prostora radi upravljanja „građom" čoveka. Prema drevnoindijskoj filozofiji. Jedna dimenzija prostora nalazi se u dru­ goj. 7.

konkretnim ljudima. Dejstvujući na nekoga. uravnoteženost i harmonija postižu se na račun energije. Samo se misao slobodno kreće u tim .. predmetima pozitivne. mi razorno delujemo preko . počinje izdvajanje. Ti „slojevi" prostora ne sadrže pojam . tugujući itd. može ga pojačati na račun sličnih informaciono-energetskih struk­ tura i vratiti izvoru koji g a j e poslao.zamrznutim svetovima" i ispoljava jedan ili drugi uticaj. Prvi zaključak. uticati na sebe. Misaoni proces u njemu stvara lokalne oscilacije. Proklinjuci nekoga u mislima.tkivima čovečjeg organizma.. Počevši od šesnaestodimenzionalnog i sve do našeg.Što se tiče međusobnih dejstava na različitim prostornim nivoima. To dovodi do toga. U njima se prošlost. koji nam mogu ob­ jasniti veoma mnogo ne samo na planu ozdravljenja. preko „polja uzroka" sve u Vasioni je međusobno povez­ ano. Gledamo grupu planina. „Spoljašnje manifestacije čovečjeg života" posredstvom čakri. svaka nam se prikazuje kao posebna. već praktično o svemu. To izdaleka podseća na analogiju s planinama.pojedinačna" bića i predmete.zamrznutom" stanju (to i jeste „polje događaja"). radosne misli. Ukoliko dođe do poremećaja na energetskoprostornom nivou. na druge i j o š m n o g o toga.zajednička.. koja je pre toga izazvala oscilacije. uravnoteženo i harmonizovano.. Te energije se kreću. Obrnu­ to. kome je to namenjeno. Pomoću namenski usmerene misli možemo . Sistem . ali im je osnova . vršeći neka d e j s t v a . što . u kojem se mi nalazimo. harmonizovanog stanja. sve što postoji (živi) u Vasioni međusobno je povezano. Tako se javlja zabluda u odnosu na svoje razlike. 20 . mi okrepljujuće delujemo na sve i obrnuto dobijamo pojačanu pozitivnu poruku.čovek os­ tavlja u tom polju svoj trag.. čctverodimenzionalnog prostora.polje uz­ roka".polja uzroka" uravnotežuje sam sebe na račun toga... što izbacuje čitav sistem „polja uzroka" iz uravnoteženog. Zbog toga. šaljući u Prostor.izvlačiti" iz polja uzroka jednu ili drugu životnu situaciju..prikuplja" energiju oscilacija (nastalu od misaonog procesa) i usmerava je prema izvoru oscilacija (sveobuhvatna zapreminsko-fokusna interferen­ cija). počevši od vakumskog nivoa i „dublje". U prostorima većim od šesnaestdimenzionalnih (nivo vakuma i više) caruje snaga misli.. to u četvorodimenzionalnom prostoru (našem svetu) preovladava fizičko dejstvo. već 1 i na sva . da u četvorodimenzionalnom prostoru čovek vidi sebe kao posebnu jedinku i takvim smatra druge ljude. zašto se to dešava? Zbog toga. I obrnuto. to se ispoljava u ćelom lancu i njego­ vom završnom delu . koje su razmeštene na različitim prostornim nivoima. Prema tome.Polje uzroka" ima još jednu interesantnu osobenost: misaono dejstvo koje se rasprostire na sve strane. životinjama.zemlja . predmete itd. Skoro do šesnaestodimenzionalnog prostora živa bića i neorganski predmeti nastaju na istim prostornim nivoima. odvajanje živih bića i predmeta. formiraju za sebe neophodne ener­ gije.. koji će mu se obavezno vratiti u tom ili sledećem životu. odvajanje od svega drugog.. sadašnjost i budućnost nalaze u . Znate li. što je . Sada se mogu doneti važni zaključci.vreme". Otuda 21 .polja uzroka" ne samo na toga. što se odnosi na čoveka i njegov raz­ voj. održavaju i upravljaju fizičkim telom čoveka. Prostori u kojima deluje misao uslovno se mogu nazvati „poljem uzroka" i „poljem događaja". ljuteći se.

proizilazi važnost održavanja spoljašnjih manifestacija čovečjeg života u normalnom stanju. Drugi zaključak. Zbog toga. što se u „ d u b i n a m a " višedimenzionalnih prostora dejstva ne dešavaju postupci­ ma ili aktivnostima čoveka. već njegovim mislima - pravil­ no mišljenje je glavni garant zdravlja i blagostanja čoveka. Moralni zakoni su za čoveka bili. jesu i biće najvažniji. Treći zaključak. Pošto se čovek nalazi na svim prostornim nivoima Vasione, koji su naseljeni raznovrsnim bićima, kao i dušama ljudi koji su ranije živeli. u ..telo" čoveka preko tih nivou mogu dospeti spoljašnji paraziti i upotrebljavati njegovu energiju. Četvrti zaključak. Raznovrsna zračenja, koja se javljaju na površini Zemlje, mogu razorno delovati na spoljašnjc strukture čoveka i izazivati patologiju. Izbor mesta življenja, rada itd. uzimajući u obzir navedeno ima važan životni značaj. Peti zaključak. Poremećaji, nastali u spoljašnjim mani­ festacijama čovečjeg života na različitim prostornim nivo­ ima neizbežno izazivaju poremećaje u radu čovečjeg orga­ nizma i podstiču uporan tok čak najprostijih oboljenja (na primer, kijavica) i neizlečivosti ozbiljnih (na primer, rak). Radi njihovog otklanjanja potreban je kvalitativno drugačiji pristup, nego prema fizičkom telu.

OD ČEGA SE MOGU ČISTITI SPOLJAŠNJE MANIFESTACIJE ČOVEČJEG ŽIVOTA?
Posle upoznavanja sa spoljašnjim manifestacijama čove­ čjeg života treba da znamo kakva se zagađenja mogu nala­ ziti u njima. Pogledajmo pažljivo sebe i druge ljude. Prvo što pada u oči je to. što jedni ljudi imaju normalnu telesnu gradu, a drugi nemaju. Neki se ljudi rađaju kao nakaze. To je pove­ zano s programom razvoja, koji se odvija u spoljašnjim manifestacijama čovečjeg života, ali neka izobličenja ometaju normalni proces formiranja tela i usled toga se jav­ lja spoljašnja unakaženost. Sada pogledajmo svoje ponašanje i ponašanje drugih ljudi. Da li ste kod sebe ili drugih ljudi primelili čudne (nastrane) postupke, zbog kojih ste kasnije žalili, ali ste sebe oprav­ davali? Na primer, sve se odvija dobro, ali vi neočekivano donosite odluku, koja je protivrečna logici razvoja događaja i upropašćavate ceo posao. To je vezano s tim, što se kod vas formiralo jako žarište samoće, želje da se pridržavate svog stava uprkos argumentima drugih ljudi. Prisetite se kako se upoznajete s drugim ljudima. Da li kod vas postoje neke unutrašnje ..kočnice" kada prilazite nepoznatom čoveku? Razgovori o nečemu ili na neku temu zbunjuju vas? Unutrašnje ..kočnice" i zbunjivanje su rezul­ tat blokiranja prirodnog toka energije. Umcsto, da se misao formira u reč i spoljašnje dejstvo, energija misli „troši se" na blokadu, što se izražava u zbunjenosti i neaktivnosti.

22

23

Oslušnitc sebe. kakve vas misli najčešće posećuju. koje vam melodije najbolje zvuče, kakve dosetke koristite pri kontaktima s drugim ljudima, kako se to odražava na vaše ponašanje? Sve to ukazuje na to. da vi ne izlazite na kraj s informacijom, koja se nalazi u vama i ona, aktivirajući se stalno, troši vašu energiju. Poželjno je osloboditi se te ..starudije". Pažljivo posmatrajte sebe i druge ljude. Možete primelili kod jednih ljudi podignutu obrvu, kod drugih zaškiljeno oko, kod trećih posebno izraženo lice. držanje tela i čak hod, kod četvrtih neke promene na koži tela (bubuljice. strije. Ijuštenje itd.). Sve to govori o tome. da na tom mestu postoji energetsko izobličenje, koje je ostavilo svoj pečat na fizičko telo. Kao rezultat jakih potresa (strah, bol, preživljavanje i slično) kod nekih ljudi se javljaju takvi poremećaji, kao s t o j e mucanje, podizanje arterijskog pritiska, lupanje srca. poremećaj probave, mokrenja, dijabetes, impotencija itd. To ukazuje na to. d a j e neki potres formirao snažno strano energetsko žarište u spoljašnjim manifestacijama života, koje je blokiralo tu ili drugu fiziološku funkciju. Neki ljudi osećaju jaku hladnoću u nogama, rukama, krstima itd., drugi mogu osećati vrućinu i druge pojave koje nisu svojstvene normalnom stanju. To ukazuje na to, da je u organizam čoveka prodrla patogena bioklimatska patologija, koja može izazvati najraznovrsnije poremećaje u radu organizma. U retkim slučajevima uočavaju se pojave, koje su opisane u Bibliji - „nađjačavanje" (porobljavanje) čoveka od stra­ nog bića. Usled sličnog dejstva čovek gubi kontrolu nad

vlastitim ponašanjem, što ga u nekim slučajevima dovodi do smrti. Sve. što sam nabrojao, su različita zagađenja spoljašnjih manifestacija čovečjeg života od kojih se treba osloboditi. U suprotnom slučaju ona će neizbežno izazvati neku bolest, smanjiti naše životne i stvaralačke mogućnosti.

ČIŠĆENJE FIZIČKOG TELA ČOVEKA
Sta t r e b a da postignemo čišćenjem vlastitog fizičkog tela? Steći snažan, zdrav instrument - fizičko telo, pomoću kojeg možemo realizovati i razviti svoj duhovni i intelek­ tualni potencijal na materijalnom planu. Živeti kvalitetan, dug i interesantan život. Ukoliko se čovek uporedi s piramidom, tada vrh piramide predstavlja fizičko telo. koje se bazira na snažnoj osnovi spoljašnjeg oblika života. Fizičko telo je indikator svih pro­ cesa, koji se odvijaju na spoljašnjem nivou. Važno je naučiti se ..čitati" jezik tela s ciljem regulisanja spoljašnjeg nivoa. Vaša koža. funkcionisanje prirodnih funkcija, upravljanje telom (koordinacija pokreta) jasno će vam ukazati, s čime je to povezano. Primarni uzrok različitih poremećaja u fizičkom telu je energetski zastoj, nastao od neke psihološke stege, preživljavanja itd. Tamo. gde je smanjena cirkulacija, uočavaju se zastojne pojave. U delu tela gde je zastoj stalno dospevaju materije, koje se prirodno kreću u tečnim sre­ dinama organizma, postepeno se nagomilavaju i j o š više pogoršavaju zastoj. Rezultat toga je da fizičko telo gubi 25

24

gipkost, postaje teško pokretljivo, javlja se kamenje, talože se soli itd. Kada bi čovečje telo postalo prozračno (providno) i čovek pogledao u sebe. on bi odmah shvatio uzrok svog narušenog zdravlja. Tako bi neki od nas mogli ugledati u svom debe­ lom crevu do 10 kilograma sasušenog. nataloženog na zi­ dove creva presovanog ekskrementa ili 1-2 litra sluzi, koja podseća na mrke alge. u kojima vrve gliste. Na zidovima debelog creva - čudne izrasline, koje podsećaju na meduze ili gljive. Tako izgledaju polipi. U svojoj trbušnoj duplji, posebno u donjem delu stomaka, oni bi videli talog sluzi. Poseban stres bi izazvao pogled na vlastitu jetru i žučnu kesu. One mogu biti našpikovane kamenčićima iz žučnih pigmenata najraznovrsnijih boja i oblika, zagađene starom žuči. koja se pretvorila u masu koja podseća na mazut. Kod mnogih ljudi bubrezi bi bili zasuti peskom. a kod nekih - ka­ menjem. Pluća puna sluzi, a gajmorovi (maksilarni) sinusi, kod nekih, sa 1-3 čaše gnoja. Ljudi stari preko 40 godina bi sa čuđenjem otkrili, da je oko jedna petina ćelija njihovog organizma ostarela i ne može da izlazi na kraj sa svojim funkcijama. Deo tih ćelija je već odumro i. raspadajući se. truje organizam. Specifični starački miris (zadah) ukazuje na taj proces. Pored toga. ljudi bi uočili u krvi mikroparazite. taloge u tetivama, vezivnom tkivu i mnogo drugog, što bi ih zapanjilo. Uvidevši sve to u vlastitom organizmu, čovek bi odmah shvatio: da ga srce boli zbog zatrovane krvi usled čestih zatvora, slabe probave - od „zagađene" jetre, gubitak viđa i sluha - od gnoja nagomilanog u glavi, a kila i polna slabost pojavili su se od nagomilane sluzi u donjem delu stomaka, i slično. 26

Nevladanje svojim mislima, emocijama izazvalo je zas­ toj u jednom ili drugom delu fizičkog tela. U tom delu tela nagomilala se specifična šljaka (u predelu glave - sluz. u predelu debelog creva - ekskrementno kamenje, u predelu bubrega - pesak. itd.) i izazvala specifično oboljenje. Mi sami rađamo svoje bolesti: mišljenjem, načinom života, ishranom. Sistematski razaramo svoj organizam. Lečiti sve to medikamentima beskorisno je. treba prvo ..isčistiti" en­ ergetsku i fizičku nečistoću iz organizma i sve će se samo obnoviti.

ZAKLJUČAK
0 tome. da treba čistiti svoj organizam od spoljašnjih i fizičkih zagađenja čovečanstvo je znalo veoma davno. Najveći drevni umovi brižljivo su razradili metode čišćenja kako fizičkog tela, tako i spoljašnjih manifestacija života. Na osnovu izučenog materijala autor se uverio, da su naši preci mnogo bolje i savršenije vladali Naukom čišćenja, nego mi u današnje vreme. Tako se j o š u vedističkoj lite­ raturi prikazuje potpuno razrađen program čišćenja. U ..Joga-Sutrama*" Patandžali prezentovane su osobenosti zagađenja svesti i njihov uticaj na život i zdravlje čoveka. U Novom Zavctu mnogo mesta posvećeno je čišćenju spoljašnjih manifestacija. Što se tiče čišćenja fizičkog tela, do današnjih dana ne postoje savršenije terapije čišćenja od terapija hatha-joge. Na primer, jogisti su poznavali tajnu da iz sebe izvuku pra­ vo crevo (rektum). da ga isperu u vodi. kao krpu. a zatim vrate nazad.

27

Sačuvan je drevni manuskript (rukopis). čišćenje disajnih puteva. povraćanje. Svaka zemlja drevnog sveta imala je svoj specifični pris­ tup čišćenju organizma. ali istovremeno upo­ zorava na opasnost od njegove neznalačke primene. U tibetskoj varijanti Ajurvede . da nema dobro ličnog osećanja sve dok sc organizam ne očisti od štetnih naslaga.— Čišćenje želucu i nosnog zdrela prenut jogi.čišćenje nosnog ždrala pomoću šnura-vrpce (. a neophodne su za obezbeđivanje nor­ malnih životnih aktivnosti organizma za nekoliko narednih meseci ili za narednu godinu dana. lekovito znojcnje. Drevni tekstovi Ajurvede glase.U la daleka vremena široko se primenjivala nauka o glado­ vanju. kako je Isus llrist preporučivao ljudima da primenjuju tera29 28 . Lekari-ajurvedisli razradili su odličan sistem blagih tera­ pija čišćenja i nazvali su ga . koja omogućava da se bolje očisli čovečji organizam od svih drugih terapija čišćenja..smekšavanje"). uzimanjem purgativa.. da svaki čovek. klistiri. purgativi..Pančakarma" („Pet dejstava").Čžud-ši" takođe se go­ vori o čišćenju povraćanjem. Prvi hrišćani na čelu s Isusom Hristom izvanredno su poznavali terapije čišćenja i uveliko su ih preporučivali lju­ dima. od koje mnogo zavisi uspeh terapija čišćenja. koji nije ravnodušan prema svom zdravlju.. Odlično je objašnjena prethodna priprema or­ ganizma (. Indijska nauka o zdravlju čoveka . klistiranjem itd. Lckari-ajurvedisti tvrde. To su bili pravi terapeuti . koji su se svuda primenjivali.stavlja gladovanje na prvo mesto u odnosu na sve druge terapije čišćenja.čišćenje želuca (antar-dhauti) gutanjem pamučne trake: b .narodni lekari. gladovanje. Pri tom se „Pančakarma" razmatrala kao sistem profilaktičkih mera koje se povre­ meno ponavljaju. Te terapije omogućavaju da se čiste ćelije organizma od toksina. Slika 2. u zavisnosti od klime i tradicija. koristeći za to prirodne kanale za čišćenje: znojne žlezde. krvotok. koju su želeli da postignu. klistiri. Međutim izdvojeni su najefikasniji načini čišćenja organiz­ ma: banja. bubrege i creva.Ajurveđa . treba povreme­ no da primenjuje potpunu kuru „Pančakarme". Kura „Pančakarme" sastoji se od nekoliko stepena: prethodno „smekšavanje" organizma.. u kojem se govori o tome. u zavisnosti od stepena „čistoće".neti" sa vrpcom). masaža uljem. a .

na primer.jednostav­ no i svima dostupno. kako je pokazala praksa. kao vibracionim čekićem. pritiskamo svaki deo stomaka. Uzmimo. I. Ukoliko nema bola.pije čišćenja da bi se izbavili od raznih oboljenja. pravimo vibrirajuće pokrete. U Rusiji su terapije čišćenja poprimile svoj specifičan oblika . kao i mnoge druge terapije povezane s izobličenjima spoljašnjih manifestacija života. dok je pomoću terapija čišćenja . to se ne može uraditi pomoću medikamenata (lekova).smekšajte organizam". učvrstila se i predstavlja jedan od najefikasnijih instrumenata u borbi za zdravlje čoveka. METODI ČIŠĆENJA FIZIČKOG TELA Praksom se došlo do saznanja. Dopunski uradite pritis­ kanje stomaka rukama (slika 3).posledica su prisustva snažne patološke informaciono-energetske stege. dok pa­ togeni uzročnik (sa spoljašnjeg i fizičkog nivoa) ne bude izbačen iz organizma. Pristupajući čišćenju fizičkog tela zapamtite sledeće pouke i pravila: * Pre svakog čišćenja . jetre. pre nego se pristupi čišćenju fizičkog tela. koja veoma snažno ometaju proces čišćenja fizičkog tela. odsus­ tvo potrebne lične higijene doveli su do toga. treba očistiti spoljašnje manifestacije života. To će vam omogućiti da svu šljaku (nečistoće) prikupite oko organa za izlučivanje i da ih uspešno izbacite. utisnuvši prste na maksi­ malnu dubinu. da bi se bolje opustili. kako u prošlosti. odnele veliki deo stanovništva Evrope. Pritiskanje stomaka se vrši na sledeći način. pokušavajući da prodremo dublje. koristeći za to četiri ispružena prsta ruke ili pesnicu (slika 3). dok bol ne iščezne. Po pravilu. da su epi­ demije kuge i kolere.banje i postovi.moguće. Ležeći. I. d a j e briga o fizičkom telu grešna. tada zadržavamo utisnutu ruku sve dotle. Svi pravi lekari. široko su primenjivali i primenjuju terapije čišćenja. Počinjemo pažljivo da pri­ tiskamo rukom do maksimalne dubine. da su mnogi uzroci neuspeha čišćenja fizičkog tela klistiranjem. . Kasnije su ta znanja bila smišljeno sakrivena. Zapamtite . Prekinite sva čišćenja fizičkog tela i počnite disanjem da čistite spoljašnje manifestacije života. tada. Nehigijena. potvrđeno najnovijim istraživanjima iz različitih oblasti nauke. pijenjem ulja i limunovog soka. to je odlično pročišćavajuće-profilaktičko sredstvo . kako pokazuje iskustvo.neuspela čišćenja debelog creva. Iz tog razloga drevna Nauka o čišćenju čovečjeg organizma preživela je do naših dana.. deo tela oko jetre. tako i danas. obrazlažući to time. 30 31 . Zato. a učenje izopačeno. a zatim se vratite na čišćenje fizičkog tela. koje su harale po Evropi u Srednjem veku.. Ukoliko se pojavi bol. bubrega itd. Izobličavaju svaku terapiju čišćenja. U Srednjem veku ljudi se nisu umivali (prali). izlečenja od bolesti nema sve dotle.

To je dobra priprema pre čišćenja organa trbušne duplje. Pritiskanje stomaka se posebno prepo­ ručuje neposredno pre čišćenja debelog creva i jetre. Ukoliko se za vreme pritiskanja pojave bolovi to svedoči o tome. posebno ideomotornog. želucu. bubrezi. uz odmaranje organizma posle svakog čišćenja. da se u prvom redu očiste organi za izlučivanje. orga­ nizam čisti njegova životna snaga. patološki proces portne hipertenzije u 32 * Kedosled izbacivanja šljake iz organizma treba da bude takav. *• Ukoliko ne shvatate mehanizam nekog čišćenja. a druga ruka pomaže da se pojača pritisak. ot­ vara se veliki broj krvnih sudova. * Pravilno izbacujte šljaku iz organizma. U suprotnom slučaju rizikujete da po ćelom organizmu rasprostranite šljaku (nečistoće). U slučaju potrebe čiste se {drugostepene terapije čišćenja): pluća. pa zato za nje­ ga ne postoje nikakve kontraindikacije. * Čišćenje organizma od šljake treba vršiti navedenim redosledom. tankom crevu i ponavljamo sve radnje. Ne dopustite njeno ponovno upijanje i samotrovanje. a za obnavljanje njenog potencijala posle svakog čišćenja potreban je odmor. po etapama. prilikom čišćenja. * Čišćenje ne srne da izazove preopterećenje sistema za lučenje u organizmu i da nadmašuje potencijal njegovih životnih mogućnosti. daje zastojni. Gajmorovi (maksilarni) sinusi. * Čišćenje organizma je prirodan proces. bez žurbe. Znajte. usled povišenog pritiska koji nastaje u trbušnoj duplji. * Redosled čišćenja fizičkog tela je sledeći (glavne tera­ pije čišćenja): debelo crevo (preporučuje se vršiti zajedno sa čišćenjem organizma od parazita). Pri daljem pritiskanju i gnječenju. To poboljšava snabdevanje krvlju trbušne duplje. Z a j e d n o pritiskanje s vibracijama potrebno je oko pola minuta. U tom slučaju. Moguća su samo ograničenja u primeni jednih ili drugih sredstava i metoda 33 . s određenim ciljem. opterećenje organizma je minimalno i prirodno. bronhije. koja je mirno ležala na nekom usamljenom mestu. vezivno tkivo organizma. zglobovi i drugo. Slika 3 . jetra i žučna kesa. Na taj način pritiskamo ceo stomak.poodmaklom stadijumu. duboku masažu unutrašnjih organa. napad portne hipertenzije se ublažava i bol prestaje. ne primenjujte ga.) Dalje premeštamo ruke prema dvanacstopalačnom erevu. Pritiskanjem stomaka vršimo posebnu.Pritiskanje stomaka rukama (Prsti jedne ruke pritiskaju stomak. Za čitav stomak potrebno je oko 5-7 minuta. smanjuje zastoj i pojavu portne hipertenzije.

pravilna ishrana. Dalje ozdravljenje organizma treba da se odvija na račun zdravog načina života. O Uspostaviti čistoću u debelom crevu i normalizovati pH sredinu (slabo kiselu u radnom stanju i umereno alkalnu pri praznom) debelog creva. Ukoliko se to ne uradi. * Profilaktički. sa svim posledicama koje iz toga proistiću. U manuskriptu . tada će obrnuto doći do brzog zagađenja organizma. sa lozom dužine čoveka. Sve ostalo rešava se pravil­ nom ishranom i drugim faktorima zdravog načina života. Bez njihovog uključivanja efekat čišćenja je kratkotra­ jan... Sta treba da postignemo čišćenjem debelog creva? ČIŠĆENJE DEBELOG CREVA Samo mali broj ljudi zna kakvu ulogu ima debelo crevo za održavanje vitalnosti i zdravlja našeg organizma. Prema tome.. koji se čisti samo spolja. 0 Podstaći normalizaciju peristaltike zidova debelog creva.čišćenja. da se sa njom izbaci sve.. takođe./evanđelje mira (sveta) Isusa Hrista iz I veka naše ere Hristov učenik Jovan zapisao j e : Unutrašnja nečistoća je još strasnija od spoljašnje. © Podstaći normalizaciju mikroflore u debelom crevu. Zato onaj. Čišćenje debelog creva može stvoriti povoljne uslove za njegovo potpuno obnavljanje. Obesite tikvu na granu drveta. a unu­ tra napunjenu odvratnom pakošću. kleknite ispred Anđela Vode i strpite se. očistite tikvu iznutra i napunite je rečnom vodom. Uzmite veliku tikvu. I vi ćete. Pod pojmom zdravog načina života podrazumeva se: pravilno mišljenje.. nečisto i smrdljivo." Isus Hrist preporučuje i sredstvo za čišćenje debelog cre­ va . spolja ukrašenu blještavim slikama. Drevnim mudracima." Koliko jednostavnosti i istine ima u ovim recima i savetima. jedan do četiri puta godišnje čistite svoj organizam pomoću terapija opisanih u ovoj knjizi ili pomoću univerzalnog sredstva za čišćenje-obnavljanje or­ ganizma . Savremena medicina potrudila se da odgovori i na druga pitanja i da protumači anatomiju ovog naizgled običnog.gladovanja.. a tako važnog organa čovečjeg organizma. ne stvarajte iluzije da samo klistiranjem možete uspostaviti rad debelog creva. a iznutra ostaje nečist. koje ga pune. suncu. zagrejanom na 34 35 .. * Očistivši organizam uradili smo veliko i korisno delo. ukoliko čovek želi da bude zdrav. I sopstvenim očima ćete videti i svojim nosom osetiti sve gadosti i nečistoće koje skrnave Hram vašeg tela. „. dovoljno fizičke aktivnosti.klistir. liči na grobnicu. jogistima. da voda prodre u sva vaša creva.. shvatiti koliko je u vama postojalo grehova i mučilo vas nebrojenim bolestima. Zatim ispustite vodu iz svog tela. tibetskim i egipatskim lekarima je bilo poznato da se debelo crevo mora održavati u idealnom stanju. To pitanje treba da rešava u svakom konkretnom slučaju sam čovek. Mo­ lite Anđela Vode da oslobodi vaše telo od svih nečistoća i bolesti.

Pored ostalog. 9 .tanko crevo. 10 .jetra.sigma (colon sigmoideum). 8 . 2 .Anatomija debelog creva Debelo crevo je završni deo probavnog trakta čovečjeg organizma. Ispod sluzokože je sloj masnog vlaknastog vezivnog tki­ va (podsluznica). Zid creva sastavljen je iz četiri sloja. 6 . 4 . kroz koje prolaze krvni i limfni sudovi.uzlazni deo creva (colon ascendens). 2 .5 milimetara.leva krivina creva. Debelo crevo se završava otvorom anusa. Njegovim početkom smatra se slepo crevo. 5 . Dužina debelog creva kod čoveka u prošeku iznosi oko 2 metra.bubrezi. na čijem kraju uzlaznim delom tanko crevo ulazi u debelo crevo.Delovi debelog creva: 1 .pravo crevo (rektum). koja štiti zid creva i potpomaže cirkulaciju sadržaja creva.slepo crevo (cecum). Prečnik raznih delova debelog creva nije isti.desna krivina creva.mokraćna bešika. Serozna opna prekriva debelo crevo spolja. 36 Slika 5 . a kod sigme svega 3—4 centimetra. Slika 4.silazni deo creva (colon descendens)\ 7 .crvuljak (appendix). 6 . tu se nalazi i mišićna opna.Razmeštaj debelog creva u trbušnoj duplji: 1 .želudac. Ona stvara i luči sluz. Debljina zidova creva na svim delovima nije ista. a u sigmi . U debelom crevu se izdvajaju dva glavna dela: debelo i pravo crevo (slika 4).poprečno crevo (colon transverzum).žučna kesa. Iznutra je crevo prekriveno sluznom opnom. 3 . Zahvaljujući tim slojevima mišića meša se i preno­ si sadržaj creva prema izlazu.pankreas (gušterača). Ona se sas­ toji iz dva sloja: unutrašnji cirkularni (kružni) i spoljašnji uzdužni. 4 . 5 . 37 . 3 . U des­ noj polovini ona iznosi samo 1-2 milimetra. Kod slepog creva i uzlaznog dela dostiže 7-8 centimetara.

Ali. koja sadrži belančevine (me­ som. razdražljivost. ta pojava se svrstava u zatvor. Upalni procesi u tim organima mogu se prenositi na debelo crevo i obratno. pomešana sa hranom.. koje proizvode bakterije crevne šupljine.crevna autointoksikacija". za 4-5 sati. nadimanje stomaka. prisilna i nedovoljna stolica . za 12-18 sati) one se nigde ne smeju zadržavali. disanje sa zadahom iz usta. prostate. tako i u drugom slučaju. jajima. gotovo skamenjena masa.. kroz debelo crevo . semenog mehura. mračne misli. lako se ekskrementne mase sporo kreću kroz debelo crevo (sadržaj creva prolazi kroz tanko crevo .iza materice i iza zadnjeg zida vagine (rodnice). iznenadna glavobolja. čak i pri regularnoj stolici.dehidraciji (tu se upija do 9 5 % vode) stvara se sasušena. Upijajuća funkcija U debelom crevu dominantni su procesi resorpcije. smanjenje ili gubitak apetita. prema njihovoj važnosti i značaju. aminokiseline. apatija.2 metra.Na slici 5 jasno se vidi da se debelo crevo nalazi u trbušnoj duplji i da se dodiruje sa svim trbušnim organima. Rezultat toga je da po nekoliko dana nema defekacije. prolaskom kroz debelo crevo ostavlja na zidovima creva sloj ekskrementa . Skupljajući se u naborima . u debelom crevu se odvijaju procesi truljenja i vrenja. ili je u njihovoj neposrednoj blizini. elektroliti. mlekom). Ukoliko 38 u toku 24-32 sata ne dođe do pražnjenja creva (stolice). pospanost. skorela. Na taj način iz tankog creva u debelo crevo svakodnevno prolazi oko 2 000 grama kašaste hrane (himusa). nesvestica. većina ljudi pati od skrivenog oblika zatvora Nepravilna ishrana je prvi i osnovni razlog za nastanak ove neprijatne pojave. kobasicama. Hrana koja sadrži dosta škroba i kuvana hrana. a kod žena . Evakuativna funkcija U debelom crevu se nagomilavaju i zadržavaju ekskrementne mase do njihovog izbacivanja. Toksični produkti tih procesa zajedno sa vodom dospevaju u krvotok i uzrokuju pojavu poznatu pod nazivom . 39 . Kod muškaraca debelo crevo je smešteno iznad i iza mokraćne bešike. F u n k c i j e debelog creva Debelo crevo ima raznovrsne funkcije..džepovima (divertikulama) debelog creva. od tog „taloga" pri nedostatku vode . mučnina u donjem delu stomaka. testenine od fino mlevenog brašna. glu­ koza i vitamini. lišena vitamina i mineralnih elemenata (krompir. bolovi i krčanje u stomaku. Tu se resorbuje do 9 5 % vode. Jezik prekriven skramom.dužine 5 metara. ali ćemo izdvo­ jiti i razmotriti samo osnovne.tipični su simptomi zatvora. Pre nego se osvrnemo na ostale funkcije debelog creva razmotrićemo slučaj zastoja evakuativne funkcije. sirom. Kako u prvom. Jedan od najčešćih u/roka zatvora je uzimanje visokokalorične hrane male zapremine. Od toga posle resorpcije (upijanja) ostaje 200-300 grama ekskrementa (izmeta). To je očigledan slučaj zatvora. obilno dodavanje masti i šećera). Loša navika da se glad utoli sendvičem i čajem ili kafom dovodi do toga da se u crevima stvara malo ekskrementne mase koja ne iza­ ziva refleks na stolicu.talog".

sirnice. Naravno! Snaga i danak navikama. pogotovo ujutro. drugi. kojem je potrebno potpuno čišćenje. Sledeći važan podatak jeste da su zidovi debelog creva najčešće debljine 1-2 milimetra. mlečne kaše. nedovoljno aktivan način života. mlad kravlji sir sa šećerom. pite sa mesom. postepeno. zeleni i voća i treći.Kada na nekoliko minuta pre odmora učenik oseća potre­ bu za nuždom ali. koje su oni isekli. Nepravilna dijeta i nedozvoljene hemijske supstance. . nervno-emocionalna preopterećenja i česti stresovi. Uzmite 1—3 supene kašike sveže isceđenog soka od cvekle. Da biste proverili stanje svojih organa poslužite se sleđećom jednostavnom metodom. 0 normalnom funkcionisanju tih organa ne može biti reči. Dolazi vreme da se vrati u učionicu. cirkulišući po ćelom organizmu. ali dete to opet trpi. koje treba da se izbacuju iz organizma. dok vas bolest ne pritera uza zid. Zvoni za odmor. kada vam lekar. štiteći svoje navike u ishrani. Dete se sa zanosom igra i nužda ponovo daje znake o sebi. Otuda nema ni potrebe za defekacijom za duži period. avaj. pri­ tiska i stešnjava druge organe trbušne duplje. koju. To traje sve dotle.. gliste. Ono se rasteže. zatvor i zadrška ekskrementnih masa. kao i aditivi u hrani zagađuju i deformišu debelo crevo. suzdržavajući se. znači d a j e vaša sluzokoža prestala kvalitetno da obavlja svoju funkciju. na trovanje se privikava od detinjstva. da će skrenuti pažnju drugih učenika na sebe ili iz drugih razloga. Ukoliko vam posle toga. misleći da će imati vremena posle igre da ode u toalet. Ukoliko se takva zadrška često ponavlja ona 41 . Obično se u četrdesetim godinama našeg života debelo crevo ispuni ekskrementom. Doktor Lamur izjavljuje: „Možemo sa potpunom sigurnošću reći d a j e glavni uzrok kod 9 0 % teških obolje40 nja.Izražena autointoksikacija može se razvijati pri posto­ janju tri uslova: prvi. ishrana raiinisanom. kao i njegovog rastezanja ekskrementom. Ti organi iz­ gledaju kao da su zagnjureni u vreću punu ekskrementa. a nužda i dalje daje svoje simptome. Ukoliko sok od cvekle boji mokraću. Zidovi creva podsećaju na svod peći. vrlo često i okamenjen. prema recima doktora Amosova. Evo tipičnog primera kojeg sam uzeo iz knjige Mantovanija Romola Umetnost samoizlečenja prirodnim sredstvima. iz straha da mu to neće dozvoliti. ne odlučuje da zamoli nastavnika da ide u toalet. sadrži strani materijal. Usled toga kroz taj tanki zidić u trbušnu duplju lako prodiru toksini i gnojni izlivi. dete ne odlučuje da zamoli da izađe u toalet već trpi. Neki hirurzi izjavljuju da do 70 procenata creva. Zbog trovanja zidova debelog creva. trujući najbliže organe: jetru. Nužda se stišava ili čak potpuno nestaje. peristaltika creva ne postoji. kao i fekalije. bubrege. pri mokrenju. niko ne može da isplati. antiperistaltički pokret creva vraća sadržinu creva i ona se gomila. svoje voljene peljmene. stvrd­ nute kao kamen. nervi i mišići zidova debelog creva toliko se paralizuju da prestaju da reaguju na normalni refleks. Takode. od kojih pati čovečanstvo. Zatvore podstiče ignorisanje potrebe za defekacijom j o š iz detinjstva." Organizam se truje polako. Unutrašnji zidovi creva su pokriveni ma­ terijalom koji je tu davno dospeo. deformiše. bojeći se primedbi. pretežno masnom hranom sa malo povrća. isto tako kroz zidove lako prodiru i toksini. od detinjstva razvija se atonija (mlitavost) debelog creva. Ovog puta. polne organe itd. izda menicu. mokraća bude tamna.

a veoma detaljno je opisano u posebnoj knjizi Sve o zatvorima . Izlučujuća funkcija Debelo crevo ima sposobnost da u uzani otvor (lu­ men) creva izlučuje manju količinu fermenata (sokova) za varenje hrane. bez obzira na loše varenje. takođe. Trudnoća. već iz vlakana hrane proizvodi mnogobrojne važne vitamine. stanje hemoroida pogoršava se uvek posle uzimanja haringi. Refleksi ne daju potrebnu iritaciju. Isto razdražujuće dejstvo na sluzokožu debelog creva imaju slana i ljuta hrana.opstipacijama. posebno u drugoj polovini. nikotinsku i folnu kiselinu. česta službena putovanja tipični su uzroci usled kojih se ja­ vlja zatvor.." U zrelom dobu: jutarnja žurba. zašto ih ima toliko mnogo? Da li je pravilna funkcija debelog creva moguća bez njih? Sledi zaključak da normalna mikroflora debelog creva ne samo učestvuje u završnom delu procesa varenja hrane. aminokiseline. a stimulišu i naš imunološki sistem. takode podstiče zatvor. Dete čak i ne primećuje. O uzrocima zatvora i zagađivanja debelog creva ekskrementom biće više objašnjeno u opisu ostalih funkcija de­ belog creva. Na primer. neodgovarajući toalet. Prema podacima Koande. B12 i vitamin K. 42 43 . pantotensku. alkohol i druge materije. lošiji uspeh u školi itd.ubrzo izaziva smanjenje aktivnosti i osetljivosti nerava. Od 100 žena koje se lece 95 boluje od zatvora. enzime. U debelom crevu živi više od 400-500 različitih vrsta mikroorganizama (pretežno bakterija). biotin. Po pravilu. B2. hormone i druge hranljive materije. fermentativno dejstvo. a osećaj nužde slabi. koje su nastale jer tokom 4-5 dana uzas­ topce nije išlo u toalet. B6. suhomesnatih proizvoda i jela sa sirćetom. Produkti životne aktivnosti mikroba imaju regulaciono dejstvo na vegetativ­ ni nervni sistem. Upravo ti i drugi mikrobi imaju. mikroflora je bitan dodatak u našoj ishrani. jer razlazu hranljive materije na isti način. Uloga mikroflore u debelom crevu Pre nego što proučimo ulogu mikroflore u debelom cre­ va treba znati koji mikroorganizmi „caruju" u ovom delu našeg tela. kao i fermenti za varenje hrane. koji odgovaraju za tu funkciju. podstiču unošenje gvozda u organizam. crevni bacili sintetizuju 9 različitih vitamina: B I . ostale tegobe (bolove) u glavi. čovek sa fekalijama izlučuje dnevno oko 17 triliona mikroba! Nameće se logično pitanje. Naučnici tvrde da u jednom gramu ekskrementa ima u prošeku 30-40 milijardi bakterija i drugih mikroorganizama. Iz krvi u šupljinu creva mogu se lučiti soli. Drugim recima. koje ponekad nadražuju sluzokožu i podstiču razvoj bolesti vezanih za sluzokožu. činije stabilnom i manje zavisnom od okoline. sintetišu acetilholin. To se posebno odnosi na žene. U uslovima normalnog funkcionisanja creva bakterije i mikroorganizmi su sposobni da spreče razvoj i unište najrazličitije patogene mikroorganizme.

beli rak".9 999 javljaju kao rezultat trovanja vlastitim ekskrementnim masama.Za normalu životnu aktivnost mikroorganizama potrebne su određene okolnosti . u vidu prerađevina.skleroza. magistar bioloških nauka. proces se odugovlači.. Uzrok raka kod čoveka. koji imaju svoj zametak u debelom crevu. U plesni. protiv kojeg nema zaštite. „prosti rak" — u našoj terminologiji artritis. i truleće mase creva izazivaju regeneraciju plesni. Mhitara Geracija. plesnjivim krompirom naglo povećava broj obolelih ptica. sprečavaju nekontrolisani rast tkiva. koja se razvija. a savremeni lekari . klija seme koje se usisava u krv. Dalje se stvara depo u kome se odlažu prerađene namirnice. spore stvaraju produkt životne aktivnosti u vidu belih materija sličnih vosku. kao na primer.Kada se čovek najede i pri tome organizam ne prihvati sve namirnice. koja napa­ da zglobove. koji se bavi pitanjima podmlađivanja organizma („Građevinske novine".čuvenom svetskom muzeju drevnojermenskih rukopisa . A. Spoljašnji simptom stvaranja plesni u organizmu i de­ generacije sluznice debelog creva. uslovi u debelom crevu su daleko od potrebnih. Godine 1982. Sta povodom toga kaže Arakeljan S. tj. koji imaju ulogu tehničkog nadzora." Prema tome. nazivaju se „crnim r a k o m " . To mogu biti delovi krvnih sudova.januar 1985): „U Matenadarani . tj. Kada očistite debelo crevo i jetru uverićete se u istinitost navedenog jer ćete ugledati plesan koja je iz vas izašla u vidu crnih komadića..postoje dela srednjovekovnih lekara. . artritis i rak. koji uništava vitamine grupe B. Prolazi vreme. Pri truljenju belančevina u debelom crevu stvara se metan. imaju antikancerogeni efekat. koja se stvara pri truljenju produkata hrane. ovde je prikazan lanac patologije . tj. glavni uzrok većine kardio-vaskularnih oboljenja. prema mom mišljenju. nisu naslage holesterola (njega je mnogo manje nego što se misli). a ta sredina omogućava razvoj patogene mikrollore. Klijajući. U vezi s tim. koji se normalno hrane. u listu „Pravda" objavljeno je kratko saopštenje o tome.. ustanovljeno je da hranjenje ptica svežim. . teoretičar i praktičar.. Crevni bacili stvaraju vitamine grupe B. d a j e u Letonskoj akademiji nauka otkrivena šema narušavanja antikancerogene zaštite.skleroza. 1 . raznosi po telu i počinje da niče na najpogodnijim.osveta prirode za nepravilno pojedenu hranu. oslabljenim mestima u organizmu. po­ goduje razvoju ozbiljne patologije u organizmu.. Pokazalo se daje doktor Gerzon bio u pravu kada je rekao d a j e rak . To su jermenski lekari nazvali . Plesan. a samo jedan slučaj usled stvarno ireverzi­ bilnih (nepovratnih) promena organizma degenerativnog karaktera. U knjizi tečenje raka on kaže da se od 10 000 slučajeva raka . Kod većine ljudi.u našoj terminologiji malig­ nim tumorom. Ekskrementne mase svojim trulenjem stvaraju alkalnu sredinu. je stvaranje crnih naslaga na zubima. Međutim. već plesni. Pri uspostavljanju poretka u debelom crevu i dovoljnom snabdevanju orga- 45 . Deponovani delovi produkata hrane. životinja i ptica do 44 danas nije poznat." Ovim problemom bavili su se i srednjovekovni jermenski lekari. gde se kao uzrok tumora navodi plesan. deo hrane truli. pojačavaju imunitet. kao i avitaminoze A.malo kisela sredina i hranljiva vlakna.

nepravilnog uzimanja tečnosti i veštačkih napitaka.da se rastereti sistem za čišćenje. što naš organizam čini sposobnijim za život. to se odnosi na bilo koji način čišćenja.normalizuje creva. od čije efikasnosti zavisi uspeh procesa čišćenja. kuvane i rafinirane hrane. može se suditi po teškom. ČIŠĆENJE I USPOSTAVLJANJE FUNKCIJE DEBELOG CREVA Pre opisa rehabilitacije debelog creva sumiraćemo saznanja o tome šta treba učiniti da jedan od najvažnijih delova našeg organizma besprekorno funkcioniše. naročito antibiotika. slatkiši. jer: . neprijatnom zadahu. • Očistiti debelo crevo i normalizovati slabo kiselu pH sredinu debelog creva. jaja. svesnim uzdržavanjem od potrebe za nuždom (stolicom). treba izvršiti pripreme koje se sastoje u smekšavanju organizma. što će omogućili debelom crevu da potpuno izvršava svoje funkcije. kravlje mleko. Satalovoj čak i 10 puta) nego stoje dozvoljeno. avitaminozom vitamina A. Mnogi se trude da odstrane taj zadah tako što redovno peru i čiste zube. To omogućava da se likvidira glavno žarište zagađenosti organizma . remeti i uništava našu mikro­ floru.taloga" usied ishrane toksičnim produktima. O tome da se u debelom crevu odvija proces truljenja i druge nenormalne pojave stvaranjem štetnih gasova. stvaranjem . koji pri disanju izlazi iz usta. Creva se zagađuju od nepravilne kombinacije hranljivih namirnica. • Uspostaviti mikrofloru debelog creva. korišćenjem purgativa itd. kakao. beli šećer. Upotreba lekova. Disbakterioza (poremećaj mikrobne flore) nastaje od ku­ vane i rafinisane hrane lišene hranljivih vlakana. zadah ostaje kakav je bio i zato treba znati da je neprijatni zadah samo posledica. tri ili više puta (prema G. To su sve vrste mesa. a uzrok treba tražiti na drugoj strani. Izbegavati hranu koja izaziva zatvor i koja se jako stvrdnjava. Ne uzimati hranu dva.poboljšava ishranu na račun dopunskih hranljivih ma­ terija i vitamina. koja omogućava 47 46 . Priprema organizma za čišćenje Pre nego što se započne čišćenje. te naslage nestaćc same od sebe. kolači i torte. . beli hleb.normalizuje i povećava snagu imunog sistema orga­ nizma. Suština smekšavanja jeste u: prethodnoj pripremi. koje se ispoljavaju kroz proces normalizacije zagrevanja celog organizma i povećanjem snage bioplazmenog dela organizma. Ovaj proces narušava se i rastezanjem zidova creva ekskrementom.. . koriste dezodorans itd. To je prvi i najvažniji postupak. S. • Uspostaviti peristaltiku i očistiti zidove debelog creva.reguliše toplotne i energetske funkcije debelog creva. nedostatkom neophodne prirodne hrane. čokolada. koje sintetišu mikrobi: . Međutim. Očistite debelo crevo i zadah će nestati sam od sebe.ni/ma vitaminom A ili karotinom. ispiraju usta.

s l u š n i kanal: 1 3 .bubrezi. Glavni za­ datak smekšavanja jeste: opustiti.vlažna sauna. 7 .pluća. 1 2 . najdostupniji i najefikasniji način čišćenje debelog creva su klistiri.krv. Treba ih primenjivati jednom dnevno ili svakog drugog dana. 2 .masno tkivo.s u z n i kanal. Trajanje jedne takve terapije je od 5 do 25 minuta sa obaveznim kratkim (10-20 sekundi) prohladnim ili hladnim tuširanjem na kraju. 49 .u s n a d u p l j a i jezik.ženski polni organi. a u nekim slučajevima i više. 1 1 . 1 0 . Takvih terapija treba uraditi od 3 do 5. što znači ispiranje).č e o n i sinusi. Slika 6-Sistem čišćenja organizma i debelog creva: 1 . zagrejati i nahraniti or­ ganizam vlagom. To se postiže odlaskom u vlažnu saunu. Organizam se može smekšavati na razne načine.jetra. 6 . 5 . a zatim tuširanje top­ lom vodom. 8 . Najprostiji. Smekšavanje organizma podstiče se uzimanjem 20 grama topljenog maslaca ujutro na gladan stomak.da se nečistoće i toksini. možete preći na čišćenje debelog creva.debelo crevo.suva sauna.veziv­ no tkivo. Dehidriranim suvonjavim ljudima više odgovara topla kupka u kadi. gojaznim . 48 Čišćenje pomoću klistira Pošto ste sa 3-5 terapija smekšali organizam. Terapija unošenja bilo kakve tečnosti kroz analni otvor u debelo crevo naziva se klistirom (od grčke reči klysma. Sve zavisi od ste­ pena zagađenosti organizma. Prema učenju prirodnjaka. 3 .G a j m o r o v i (maksilarni) sinusi: 1 4 . Glavno što treba osetiti posle terapije smekšavanja jeste opušteno i zagrejano telo. suvu saunu ili tuširanjem toplom vodom. a svima ostalim vlažna sauna. pojačava cirkulaciju i izbacuje nečistoće kroz kožu. u za­ visnosti od toga šta čoveku najviše odgovara. pokrenu i dovedu do organa za izlučivanje. kao i blaga masaža uljem celog tela ujutro. Međutim. svako lečenje treba početi sa rendgenskim snimkom de­ belog creva i njegovim čišćenjem. mladima .koža. 4 . Njima se preporučuje lagano trčanje. prema mogućnostima i in­ dividualnoj izdržljivosti toplote. treba imati u \ idu da to ne odgovara ugojenim osobama sa masnom kožom i viškom sluzi u or­ ganizmu. koje zagreva ceo organizam. Zadatak same terapije čišćenja jeste samo da izbaci napolje to što je pridošlo i nakupilo se u organima za izlučivanje. Starci­ ma prija topla kupka. 9 . ma gde da su nataloženi.

b . izašlo je napolje. Primenu klistira ljudi su naučili od ptica. Prema drevnim medicinskim izvorima-Ajurvedi. proterivanje. ali u tom slučaju postoji rizik da sebi nanesete štetu predoziranjem ili lošim kvalitetom namirnice. jabukovo sirce. neki speci­ jalisti preporučuju da se primenjuje limunska kiselina.stvaranje taloga u debe­ lom crevu i oboljenja. 4 . cime podstiče bolje čišćenje njegovih zidova. izazvala proliv i 50 Nekoliko reči o vodenom rastvoru koji se primenjuje za čišćenje debelog creva.oboljenja jetre . 2 . O Da zidovi debelog creva ne bi upijali vodu u nju se dodaje 2 0 . Radi njene normalizacije preporučuje se u vodu dodati kiseli sok od citrusa (limuna itd. © Unutrašnja sredina u crevima. Zatamnjena mcsta na slici su taloži. Na osnovu tog eksperimenta oformio je lični pristup tom problemu. Klistiri mogu imati različite namene: za čišćenje. da bi se sprečili procesi vrenja i trulenja u crevima. 51 . Kao os­ nova uzima se voda.oboljenja bubrega.v e . periodičnosti). 1 . dozi.debelo crevo je priljubljeno uz jetru. 6 . voća ili jagoda. što je pojela. koja mehanički ispira sadržaj debelog creva. Autor je isprobao veliki broj različitih klistira (po sastavu. ispi­ ranje. Postoji priča o tome. Mogu se čak upotrebljavati i konzervi­ rani sokovi. Da bismo potpuno shvatili postupak klistiranja neo­ phodno je da razmotrimo sve detalje klistiranja. koja je pojela mnogo ribe i stomak joj je bio toliko pun.oboljenja mokraćne bešike. I tada je ona kljunom zahvatila morske vode i ubacila je u analni otvor. ona se osetila lakšom i uzletela je.oboljenja pankreasa (gušterače).3 0 grama kuhinjske soli na 2 litra vode. U tom slučaju ona pomalo crpi tečnost iz zidova debelog creva u lumen. Obično se uzimaju 2 supene kašike soka na 2 litra vode. 5 .oboljenja prostate. Stoga se prema toj terapiji treba odnositi potpuno ozbiljno. a praksa je pokazala d a j e takav pristup najefikasniji od svih poznatih. Ukoliko nemate navedenih sokova.oboljenja želuca. s Slika 7 — Izgled zdravog i bolesnog debelog creva: a . lečenje. treba da bude blago kisela. klistiri pomažu da se čovečji organizam oslobodi od 8 0 % bolesti. Čžudši. kako je Bagrat saznao o koristi klistira od morske ptice. 3 . ishranu i drugi. ali to nije dovoljno za ekskrement koji se nataložio na zidovima creva. da nije mogla da uzleti.). kako smatra većina au­ tora čišćenja. Od tada su ljudi počeli da se klistiraju i da pišu o tome.zdravo debelo crevo.

da takav klistir odlično čisti. 52 53 .. © O temperaturi tečnosti za ispiranje.75-100 mililitara.koseći" i potrebne i nepotrebne mikroorganizme i delimično iritiraju sluzokožu. Kiselu („mrtvu") i alkalnu („živu") vodu možete dobiti putem elektrolize u specijalnom uređaju sa različitom pH vrednošću. Sve ovo možete uraditi sš "mrtvom" i „živom" vodom. neparni k l i s t i r . Pri odsustvu kiselosti želudačnog soka upotrebljavati 100-150 mililitara limunovog ili drugog kiselog soka. U svim drugim slučajevima upotrebljava se topla voda od 25 do 37° C. Kadi poboljšanja dezinfekcionih svojstava u tu smesu može se dodati voda od belog luka. povećati dozu kiselih sokova od 75 do 150 milili­ tara na 2 litra vode. Uzeti 1-3 režnja belog luka. Kao tečnost za klistire može se upotrebljavati surutka od mleka.20-30 grama.„kiseli". Ukoliko je pak kiselost u debelom crevu. da se deo tečnosti može upiti u zidove creva i zatim izlaziti kroz bubrege. soda bikarbona 15-20 grama).. To se objašnjava time.20-30 grama. tada se primenjuju klistiri sa temperaturom tečnosti od 12 do 20° C. kuhinjska so . zagrejati (do telesne temperature) i uneti u analni otvor. Šćađilov preporučuje da se postupa na sledeći način. Na primer.soda bikarbona N a 2 C O } . ne dirajući onu koja je potrebna: .„alkalni". Pripremiti 2 litra surutke. a pri normalnoj .sastojci treba da normalizuju pH unutrašnje sredine i da selektivno sprečavaju patogenu mikrofloru. pri smanjenoj kiselosti . sok od agruma 50-75 grama) sa „alkalnim" (2 litra vode. Šta onda činiti? Zaključak se nameće sam: . tada se upotrebljava alkalizujuća kompo­ nenta .talog". rusa -Chelidonium ma/us i slične). rusa je dobro suši. To ići u toalet. koji se primenjuje makar jednom nedeljno. O Klistire je najbolje raditi ujutro od 5 do 7 sati. Izliti u glavnu smesu za klistiranje i unositi u debelo crevo. kuhinjska so . Ostaviti da odsto­ ji pola sata u zatvorenoj posudi. podstiče čišćenje kože. Na primer. sve dobro izmešati. Smatra se. povećana (pri povišenoj kiselosti želudačnog soka).treba tražiti materiju koja će moći da otkida . tada se primenjuju tečnosti temperature od 37-42° C. u nju dodati 2 supene kašike sode bikarbona.znači Kod nekih ljudi unutrašnja sredina debelog creva može biti pomerena više na kiselu ili alkalnu (truležnu) stranu. tada ih treba raditi najkasnije 2-3 sata pre od­ laska na spavanje. Šćadilov preporučuje da se pri normalnoj kiselosti želudačnog soka naizmenično primenjuju .kiseli" klistiri (2 litra vode. a parni . Ukoliko postoji atonija (mlitavost) debelog creva. deluju na mikrofloru. E. obrnuto. Ukoliko je sredina jako pomerena prema alkalnoj strani. isitniti i preliti čašom ključale vode. Na 2 litra vode uzeti 20-30 grama sode bikarbona.50-75 mililitara. Te materije delimično normalizuju kiselu sredinu u debelom crevu. Ukoliko se rade uveče.. Ukoliko se debelo crevo nalazi u spazmu (grču). U tom slučaju komponente za zakiseljavanje i alkalisanje vode nisu potrebne. U vezi s tim E. . Klistir usavršen na taj način. Pripremanje vode od belog luka. Smatram dustajati i da morate noću aje to veoma praktična preporuka. Neki čak preporučuju slab rastvor hipermangana ili dru­ ge antiseptike i trave (kamilica.

već usled veoma jakog gorkog ukusa otkida polipe debelog creva sa mnoštvom druge patologije. ne može naneti nikakvu štetu organizmu. Da bi se to postiglo treba skupiti 2 litra urina. nego zbog veće koncentracije soli u odnosu na koncentraciju u plazmi krvi (razlika može biti i do 150 puta!). kolitis. To je njegovo . na primer. Naprotiv. • Usled termičke obrade u takvom urinu uništavaju se sve organske supstance.. koje u sebi ne sadrže belančevine i koje su višestruko snažnije od hormona. posebno dece starosti do jedne godine.blaga" da o tome niste mogli ni da sanjate. posebno vlastiti. Zbog toga s t o j e urin produkt samog organizma. Urin sipati u emajliranu posudu i bez poklapanja posude kuvati do 1/4. paraproktitis. Ukoliko ste se ra­ nije klistirali. Zato ne postoji opas­ nost od predoziranja . Posle 1-2 takva klistiranja iz organizma beže gliste i drugi živi mikroorganizmi. ptica. leće se hemoroidi. © Urin ima pH kiselu sredinu. drugima manje. tj. ne dirajući to što je potrebno i korisno. Ona poprima superstrukturu. O Urin ne samo da ispira debelo crevo. tako i urin zdravih ljudi. a proizvodi je sam organizam. ekskrementa i sluzi iz trbušne duplje. Ali i to nije sve: usled velike „usisavajuće" 55 . dok ne ostane 500 grama urina u 54 posudi. on na račun osmoze uvlači u lumen vodu iz zidova debelog creva i čak iz prostora oko njega. vitamini i belančevine su najbolji regeneratori sluzokože bilo kod dela organizma! Za klistiranje se može koristiti kako vlastiti urin. To dovodi ne samo do .veličanstvo" vlastiti urin (mokraća). On je idealan prema svim parametrima. jer iz vas može izaći toliko . u njemu postoje vlas­ titi antiseptici. ali se zato stvaraju nove . on selektivno uništava svu patologiju u organizmu. koja ne samo da „usisava" vodu iz organizma. ali i peristaltike.. a hormoni. objedinjeno je izbacivanje urina i ekskrementa. već i do odvajanja taloga. posle jednog ovakvog klistira možete pomisliti da uopšte ništa niste radili.ta materija ne srne da nadražuje sluzokožu creva.neorganske. Veoma snažno se stimulišu zidovi creva i peristaltika se ja­ vlja sam od sebe. koji prema istraživanjima naučnika čine naš orga­ nizam neverovatno otpornim na sve vrste nepovoljnih uticaja. obnavljanje sluzokože creva. Osim toga. Kod mnogih životinja. polipoza. ali se pri tom ne gubi mikroflora koja je neophodna našem organizmu. on otklanja nadraživanje i leci ga! U urinu organizam sam struktuira vodu. Kao rezultat dobija se univerzalna supstanea koja se potpuno razlikuje od tečnih sredina našeg organizma. Autor je višestruko poboljšao efekat te terapije. U njoj ostaju najpostojaniji tečni kristali „otporni na tempera­ turu".. ukoliko ste se klistirali nekoliko puta. u koncentraciji koja najviše odgovara našem organizmu.nekima je on potreban više. Takva idealna materija postoji u prirodi. vitamina i drugog. tj. • Koncentracija soli u takvom urinu može se povećati 600 puta! To je neobična sila. Ohladite je i pre klistiranja je podgrejte. Rezultat takvog klistiranja je još brže normalizovanje pH sredine i mikroflore. Zašto tako deluje? To snažno dejstvo ukuvanog urina objašnjava se sledečim faktorima: • Voda postaje drugačija. vlastitog ili od ukućana. Pri tome ćete osetiti neobičnu sna­ gu i moć tog sastava. Neka vas to ne zbun­ juje© Urin.. Na taj način potpuno i bezo­ pasno uspostavlja se potrebna sredina i mikroflora debelog creva.otkiseljavanja".

pankreasu (gušterači). koja se javlja kod takvog klistiranja. Istrpite.sposobnosti u debelo crevo dolazi tečnost iz cele trbušne duplje. U prvom slučaju (kada se koristi običan urin) primenjujte Fsmarhovo lonče.5 metra iznad poda. Zatim ot­ pustite povez i postepeno puštajte tečnost u debelo crevo. jednostavno zasolite vodu (na litar vode dodajte 2 supene kašike kuhinjske soli). na zidovima mokraćne bešike. Podvežite gumenu cevčicu da ne bi isticala tečnost iz termofora (ukoliko postoji slavina. Dalje se ne srne ukuvavati jer se struktura vode iz najbolje energetske. Pri tome dišite polako. Ubrzo će se formirati novo. naročito nosna du­ plja. ravno57 . Mnogi ljudi su primenjivali ove klistire i uverili su se u njihovu delotvornost. Smatra se da je to jedan od glavnih faktora stvaranja kile (hematoma). ukuvani urin će u početku izazivati bol. a ukoliko se klistirate sa urinom ukuvanim do jedne četvrtine prvobitne zapremine. ili klistir prethodno ura­ dite običnim urinom. Da se to ne bi dogodilo. sličan bolu kod opekotina. koja se nalazi ispred začepljenja. gnojnog kolitisa. Skinite naglavak sa cevčice (creva) i podmažite ga uljem ili vazelinom. kontrolišite ulivanje tečnosti u debelo crevo . i ugrožava njihovu životnu aktivnost. Zauzmite pozu sa osloncem na kolena i laktove (karlica mora biti iznad ramena). Ta reakcija ujednačava energi56 ju u organizmu i najjača je u delovima organizma gde je najizražajnija neujednačenost energije. na primer. u što se možete sami uveriti. uvucite cevčicu sa naglavkom u anus na dubinu 25-50 centimetara. Oslobađajući se te sluzi svi ti organi se obnavljaju. tečnost pri brzom unošenju može da se izliva obratno ili da nadima tu malu šupljinu. heksaedarske prizme.blagovremeno pritežite cevčicu (crevo) prstima. u polnim organima itd. Bol ukazuje na to da se sve nepotreb­ no odvaja i da nastale rane zarastaju. u drugom (ukuvan urin do j e d n e četvrtine prvobitne zapremine) . Pošto smo se upoznali sa ovim osobinama pristupimo opisu same terapije. zatim ga ukuvati do jedne polovine i na­ kon toga do jedne četvrtine. pretvara u obični sapun i efekat čišćenja se gubi. koji od nagomilavanja sluzi slabe i pucaju. Na račun toga oslobađamo se patološke sluzi (od koje se može osloboditi samo du­ gotrajnim gladovanjem). UPOZORENJE! Ukoliko se u debelom crevu nalaze patološke naslage ili je crevo napunjeno ekskrementom. zatvorite je). Predostrožnosti su neznatne. ali ih treba znati • Kod jako oštećene sluzokože debelog creva. Tehnika upotrebe Esmarhovog lončeta je sledeća: nalijte urin u termofor i termofor obesite na visinu do 1. • Moguća je veoma jaka reakcija organizma na povišenu energiju. Zbog toga se klisliranje počinje sa malim dozama i postepeno se doza povećava dok se ne normalizuje stanje organizma. zdravo tkivo i nećete više osećati bol. Rasterećuju se svi sistemi za izlučivanje. Naglašavam da nije obavezno odmah početi čišćenje de­ belog creva sa urinom ukuvanim na pari do jedne četvrtine prvobitne zapremine. povlačeći za sobom sluz. Usled izo­ bilja energije vaš organizam se u početku može „prevrtati" i osećaćete se veoma loše. Na početku je bolje klistirati se običnim urinom. Ukoliko se klistirate sa vlastitim uri­ nom (preporučujemo vam da počnete s njim). izazivajući bolove. Ukoliko se gadite urina. počnite sa 100-150 grama i postepeno povećavajte količinu do 500 grama. koja je „zasela" u bubrezima.obični irigator (gumenu krušku). uzmite litar urina. Jačaju mišići u predelu prepona.

postupajući prema ! 59 58 . Pri tom možete uvlačiti i stomak. Primera blagotvornog đejstva urinskih klistira ima mno­ go. a najbolje je od zalaska sunca do prvog sumraka. Kada osetite potrebu za nuždom . za 30-40 sekundi može uliti dva litra tečnosti. ili.3 supene kašike na 2 litra vode) i tako dalje. lako i slobodno. ostavivši patologiju . Usled ove radnje tečnost kroz silazni deo creva prodire u poprečno crevo. organizam zna kada ga treba ispustiti. dok ne dođete do prethodnih (početnih) 100 grama. a zatim. Uradite 2—4 takva klistira. Posle unošenja tečnosti u debelo crevo. u dane prolećne i jesenje ravnodnevice. Pridržavajte se tih nijansi jer su proverene u praksi. Sa ukuvanim urinom ciklus izgleda ovako. Tečnost iz poprečnog odeljka debelog creva dospeva u teško dostupni uzlazni odeljak i dalje u slepo crevo. limunovom kiselinom (kafena kašičica kiseline na 2 litra vode). Druge nedelje radite ih svaki drugi dan.6 % ( 2 . Prednost urinskih klisti­ ra je u tome. U početku su potrebe za nuždom učestalije i jače. manje efikasne klistire: sa kuhinjskom solju. Zato se ne uznemiravajte. Ti klistiri posebno su efikasni za lečenje ženskih bolesti^. treće . već uradite nekoliko klistira sa istom dozom. kao i u januaru-februaru. a zatim dozu smanjite.svaki četvrti dan i pete . Mnogo je bolje ako napravite stoj na ramenima („sarvangasanu") ili zabacite noge iza glave („plug"). U sledećem ciklusu kod vas će sve biti normal­ no. drevni lekari savetuju bilo koje vreme.m e m o . Posle toga sa klistiranjem se može produžiti jednom u toku 1-2 nedelje. što se oni sami zadržavaju u organizmu koliko je potrebno. U takvom položaju ostanite 30-60 sekundi.idite u toalet. Terapiju je poželjno primenjivati posle pražnjenja de­ belog creva. Počnite sa 100 grama i svakog drugog dana povećavajte dozu još za 100 grama. Posle toga možete da se podignete i prošetate. Ako pitate koje je vreme pogodno i koliko treba da traje klistir. jabukovim sirćetom u koncentraciji 4 . Kada se očisti debelo crevo u njega se.isturajući ga pri udisaju i uvlačeći ga pri izdisaju. Ponovite ovaj ciklus na isti način kao i prethodni (vlastitim urinom) u istim ro­ kovima. Prema mom saznanju mirno odležite na leđima ili na desnom boku 5-15 minuta.jednom nedeljno. jer sve se zbiva pod njegovom kontrolom. ispraćete i izlečiti samo deo debelog creva. Ovaj ciklus ponovite 2-3 puta u toku godine. one su rede.rasadnik budućih bolesti na njego­ vom začetku u šlepom crevu. Sve ovo će vam omogućiti da izbegnete različite komplikacije i neprijatnosti. j o š bolje dece) uradite klistir sa litrom urina . Upravo ta tehnika omogućava da se podjednako i potpuno ispere celo debelo crevo. ležite na leda i podignite karlicu. a zatim svakog drugog dana smanjujte dozu za 100 grama. Ukoliko se pojave komplikacije. Dalje možete raditi jednom u toku 1-2 nedelje mikroklistir sa 100-150 grama urina. Seme sprovođenja urinskih klistira su slecleće: Vlastitim svežim urinom (ili urinom mladog zdravog čoveka. Ukoliko vam navedeni klistiri ne odgovaraju možete ko­ ristiti druge. Tako ćete dostići dozu od 500 grama. U suprotnom.radite svakoga dana tokom nedelje. ukoliko ne bude potrebe za velikom nuždom. Posle toga lagano ležite na leda i okrenite se na desni bok. četvrte .svaki treći dan. ali duboko stomakom . s t o j e debelo crevo čistije. ne povećavajte dozu.

protiv zatvora. Četvrta smesa: osnova kao kod prve smese. Slični klistiri mogu se poboljšati ukoliko se koristi zagrejana do 38-40" C otoplje­ na (odmrznuta). 61 . Ovo veoma dobro pomaže kod žučnih poremećaja. organizam zadržava u sebi navedenu smesu određeni deo vremena. ali dopunski neutralise sluz u organizmu. da biste se postepeno oslobodili tih muka. Sve zagrejati da bi se maslac istopio i toplu smesu. ovčjeg ekskrementa. naročito za vreme hladnog. Ukoliko imate takve ili slične simptome. gubitak snage. pretopljeni maslac (20 grama) . Takvi klistiri posebno pomažu zimi. produžene menstruacije. Gojazni ljudi treba da imaju na umu da slični klistiri mogu povećati količinu sluzi u njihovom organizmu.vodi (50 plus 50 grama) može se koristiti odvar od mesa (naročito ovčjeg) ili kostiju. koja je u organizmu izazvala suvoću i hladnoću. tj. suvog godišnjeg doba. smanjuju sluz ili žuč. Prva smesa: mleko (100 grama). birajte najbolje za sebe i lečite se. namagnetisana voda. j o š se dodaje prstohvat đumbira ili bibera. Ova smesa pomaže u slučajevima kao i prva. odnosno aleve paprike. Tu terapiju poželjno je primenjivati pri zalasku sunca. kao korena organizma je veo­ ma širok. Posle unošenja smese odležati. bolovi u slabinama. svaka na svoj način deluju na organizam. Sve te pojedinosti. koja je bila u mleku i dopunski se pojavila pri 60 njegovom kiseljenju u organizmu. perutajućom kožom. smekšavaju ga. Rezultat tera­ pije je da se supstanca. zimogrožljivost. a primenjivali su ih i drugi ljudi. Zato probajte. Po pravilu. suvoća i perutanje kože.doša Vata) su: prekomerno stvaranje gasova. stvaranja gasova (normalizuje i mikrofloru).^ Druga smesa: osnova je kao kod prve smese (mleko i pre­ topljeni maslac). sa dodat­ kom pola ili jedne supene kašike jakog ekstrakta pelena ili pola kafene kašike soka od belog luka. uneti u anus. Slični simptomi javljaju se kod osoba nežne telesne grade sa suvom. isušivanja i dehidracije organizma. Kao zamena mleku ili njegovom razblaživaču . sa dodatkom pola kafene kašike (5-10 grama) kuhinjske soli.uputstvu kao sa običnim urinom. zatvori ili ovčji ekskrement. koje preporučuju Ajurveda i Čžud-ši. Suvoća i tvrdoća neutrališu se vlagom mleka i omekšavaju maslacem. upija i neutralise. mršavljenje. laka i u vidu ko­ basice. posle 2-3 takva mikroklistira stolica postaje meka. a hladnoća toplotom. Po pravilu. kada je hladno i suvo vreme. Klistiri se rade na sledeći način: u 100 grama običnog mleka dodati 20 grama istopljenog maslaca. koje imaju lošu cirkulaciju (stalno hladne ruke i noge). To pojačava dejstvo prve smese. Prema tome. sakrumu (krstima). Spoljni simptomi dehidracije i hlađenja organizma (prema Ajurvedi. Navešću još neke interesantne i korisne vrste klistira. Treća smesa: osnova kao kod prve. Ti klistiri posebno se preporučuju osobama čiji je organizam sklon dehidraciji. primenjujte sledeće mikroklistire svakodnevno ili svakog drugog dana. Zbog toga se preporučuje gojaznim ljudima. njima je uvek hladno. Autor knjige ih je isprobao na sebi. pa ih zato treba obazrivo primenjivati. iz ravnoteže je izašao životni princip vetra . delokrug za stvaralački pristup vlastitom zdravlju preko debelog creva. pomoću špricaljke. gubitak semena. Možete isprobati nekoliko smesa za klistir i izabrati najpogodniju za sebe. kukovima.

slede druge. Produžiti tako naizmenično: piti vodu. koji se može lako sprečiti. kao što pokazuje praksa. a zatim se vratiti u toalet. Savet. ne izazivajući gađenje ili povraćanje. prostim tokom. Vežba traje dok ne počne da izlazi voda iste prozračnosti. Voda mora biti zasoljena. jer bez primese soli ona bi se apsorbovala posredstvom osmoze kroz sluzokožu i zatim izlučivala u vidu mokraće. posoliti je prema proračunu 5-6 grama na litar vode (zaravnjena mala supena kašika na litar vode). Dok radite vežbe voda će polako prolaziti kroz crevo. da bi se sprečilo nadraživanje sluzokože anusa od soli. O Produžite sa naizmeničnim ispijanjem čaše vode i vežbama sve dok ne popijete svih 6 čaša vode.Šank Prakšalanu. ostalo se dešava automatski. Postupak 0 Popijte čašu slane vode. raditi vežbe i ići u toalet sve dok voda ne počne da izlazi čista kao što je bila pre unošenja u organizam. a za­ tim možete popiti 3 čaše obične vode (nezasoljene) i uraditi vežbe Vamana-Dhouti. to jest kada voda koja izlazi iz vas bude dovoljno čista. Čim sifon bude zadejstvovan. Posle svake posete toaletu i upotrebe običnog toa­ letnog papira anus treba oprati toplom vodom. zato što voda prolazi kroz kanal za varenje hrane kao kroz praznu školjku. prema vašem mišljenju. a zatim. Ako je voda suviše slana možete smanjiti koncentra­ ciju soli da bi voda postala prihvatljiva za vas. prekinite terapiju. Priprema Zagrejati vodu do temperature tela. treba zadejstvovati evakuaciju ispiranjem (pola litra vode) pomoću gumene kruške. irigatora ili prema Jokeru. Kada budete zadovoljni rezultatom. treba ponoviti vežbe. Ukoliko nema očekivanih rezultata. osušiti ga i namazati uljem. Posle prve porcije nečistoća.Pošto ste očistili debelo crevo. traje sat do sat i po. a zatim i tečne. to jest čim krene prvi ekskrement. © Odmah uradite propisane vežbe. Pogodan momenat Najpogodniji momenat je ujutru na gladan stomak. Ukoliko do pražnjenja ne dođe odmah ili u roku od 5 minuta.označava „postupak školjke". možete jedanput u 2-3 nedelje ili jedanput tromesečno primenjivati idealni metod za ispiranje celog trakta za probavu . Voda. posle čega stavite dva prsta u usta da biste izazvali prinudno povraćanje. zatim se vratiti u toalet i svaki put će doći do evakuacije. To će isključiti sifon 63 Šank Prakšalana Šank Prakšalana ili Varisara . 62 . nastaviti sa vežbanjem. mekše. u izuzetnim slučajevima nešto više. Neki osetljivi ljudi podložni su tom slabom nadraživanju. Ispi­ ranje. Posle prvog pražnjenja ponovo ispiti čašu vode. kroz celo crevo sve do izlaza iz njega. © Popijte j o š jednu čašu i uradite seriju vežbi. Posle toga treba ići u toalet. s t o j e mnogo manje od koncentracije soli u krvnoj plazmi. prolazi kroz želudac. koja ima formu ekskrementa. a ne kroz anus. Obično do prve evakuacije dolazi skoro odmah. U toalet ćete ići j o š nekoliko puta. ne pijući vodu. progutana kroz usta. kao stoje ušla. U zavisnosti od zagađenosti creva biće vam potrebno od 10 do 14 čaša slane vode.

.. 64 Ta vežba primorava vodu da se kreće prema tankom crevu. Prema tradiciji jogisti uvek vežbaju Vamana-Dhouti (slika 8) posle Šank Prakšalane. tj.Šema prolaska vode krozprohavni trakt Druga vezba Slika 8. stojeći s rastavljenim stopalima. što traje oko 10 sekundi. ispravite se i odmah naklonite na levu stranu. kukovi os­ taju iznad zemlje. Prva vezba Početni položaj: stojeći. usmeravajući ispruženu ruku unazad s t o j e moguće dalje..Kobra". Stopala su raširena približno oko 30 cen­ timetara ( s t o j e veoma važno zapamtiti). Ne zaustavljajući se na kraju okreta. Ispravite leda i dišite normalno. to jest napravite 8 naklona. Vežba treba da traje 10 sekundi. naklonite se na desnu stra­ nu. Ponovite to dvostruko kre­ tanje 4 puta. prepletite prste ruku. Slika 9.Vezbe „Vamana-Dhouti" Ne pokrećući gornji deo tela. s tim što samo prsti nogu i dlanovi dodiruju pod. Kada ste zauzeli položaj. Treća vezba Voda produžava da dolazi u tanko crevo zahvaljujući sledećoj vežbi: odvežbajte varijantu . Ovo dvostruko kretanje treba ponovoti 4 puta. Prema tome. okrečite glavu i telo dok ne ugledate petu suprotne 65 . (iledajte u vrhove prstiju. Ti pokreti otvaraju ulaz želuca i pri svakom pokretu (naklonu) deo vode prodire iz želuca u dvanaestopalačno crevo. dlanove okrenite nagore. naizmenično udes­ no i ulevo. raširite stopala približno na 30 centimetara. Zatim okreni­ te telo.i potpuno ispra/niti želudac. Ispružite desnu ruku horizontalno i savijte levu ruku tako da kažiprst i palac dodiruju desnu ključnu kost. Početni položaj je isti. Na slici 9 prikazani su ventili-vratanca. ne zadržavajući se u krajnjem položaju. koja treba otvara­ ti pomoću izvedenih pokreta. vratite se odmah u početni položaj i napravite zaokret u drugu stranu.

Za vreme prethodnih vežbi bilo je beznačajno da li prvo početi na desnu ili na levu stranu. ukoliko se okrećete udesno treba da gledate u petu leve noge). koja su rastavljena oko 30 centimetara. Za ovu vežbu zauzeti početni položaj od Ardha Matsiendrasana (savijena poza). Šake položite na kolena. U tom slučaju dovoljno je rukama pritisnuti stomak ili ura­ diti San'angasanu (stoj na ramenima) zajedno sa 4 ostale vežbe. tj. treba proslediti kroz debelo crevo pomoću četvrte i poslednje vežbe. Ili ništa ne raditi. Do olakšanja će doći radikalno i istog trenutka. Posle ove vežbe treba se odmoriti i izbegavati gladovanje. To je najsloženija vežba iz cele serije pokreta. sa rastavljenim stopalima oko 30 centimeta­ ra. osećate da sadržaj želuca ne prolazi normalno u creva i osećate d a j e želudac prepunjen. Ruke se oslanjaju na savijeno koleno. Čim se ventil otvorio prestaju teškoće i možete produžiti proces. Kao i sve prethodne vežbe i ove vežbe treba uraditi 4 puta u tra­ janju od 15 sekundi. Pri tom. pritisnuvši osnovu jezika sa dva prsta desne ruke da bi se podstakao refleks povraćanja. znači da se „ven­ til" (sfinkter . Gledajte iza sebe da bi se pojačao zaokret tela i izvršio pri­ tisak na stomak. Apsolutno se zabranjuje ostaviti probavni trakt bez hrane više od jed­ nog sata posle vežbi. Prestanak mučnine ukazuje da je prolaz otvoren. Voda će se evakuisati sama od sebe u vidu mokraće. Prvo uzimanje obroka Posle Šank Prakšalane obavezno se treba pridržavati sledećih uputstava: ne jesti ranije od 30 minuta posle vežbi niti kasnije od jednog sata posle završetka vežbi. Mogući neuspesi Ukoliko posle 4 ispijene čaše. Ti ljudi mogu pribeći sledećoj varijanti vežbe. Kod nekih ljudi može se dogoditi da usled gasova od produkata vrenja sifon ne proradi. © Zaokrećite telo i postavite levo kolena na pod ispred stopala desne noge. ne pijući vodu. koja je dospela do kraja tankog creva. Po­ novite 4 puta vežbu (po dva pokreta). Za ovu vežbu preporučljivo je prvo pritiskati desnu stranu stomaka. Dlanovima gurajte naizmenično des­ ni kuk prema levom boku i levi kuk prema desnom boku. Varijanta četvrte vežbe. U najnepovoljnijem slučaju. pri čemu pete postaviti sa spoljašnje strane kukova. stopalo je jednostavno 66 priprijeno uz unutrašnju stranu kuka i ne prolazi na drugu stranu. kada se voda potpuno zadržava u želucu.pilorus) između želuca i dvanaestopalačnog creva nije dovoljno otvorio. 67 . Rame je zaokrenuto s t o j e moguće bliže savijenom kolcnu.noge (tj. a ne pod stražnjicu. izuzev osobama koje boluju od obolje­ nja kolena ili meniskusa. koje služi kao poluga za zaokretanje kičme i pritiskanje kuka prema donjem delu stomaka. tako da prignječe polovinu stomaka i pritisnu debelo crevo. Za vežbu je potrebno oko 10-15 sekundi. Četvrta vezba Vodu. na primer. Ponovo 2 do 3 puta uradite seriju vežbi. iako je dostupna svakome. Ne zadržavajući se u krajnjem položaju vratite se u početni položaj i isto odvežbajte na drugu stranu. što kod vas izaziva mučninu. Početni položaj: O Čučnite. preostaju vam dva rešenja: izazvati povraćanje. a telo je blago povijeno unazad.

mogu raditi Šank Prakšalanu svake nedelje. pročišćavajući pri tome mikrodlačice tankog i debelog creva. Upravo taj podatak čini unikatnom Šank Prakšalanu. iščeznuće i neprijatni telesni mirisi.laramle" sifon. Ne poznajem ni j e d n o čišćenje koje bi tako dobro očistilo naše mikrodlačice (glikokalius) od čije efikasnosti zavisi i apsorpcija hranljivih materija.. koja brzo dospeva u debelo crevo rasteže zidove debelog creva i pri tome izaziva bol. povezane sa probavnim traktom. Možete ga pomešati s pirinčom ili pojesti kašičicom. čak ni čistu vodu. Lekari Lonavli (prirodnjaci . Ukoliko se budete hranili prema uputstvima datim u daljem tekstu. budite kreativni. Pirinač kuvati na vodi i čak ga prekuvati. posredstvom visoke osmozne aktivnosti. izbegavajući svaku prekomernost i meso. tokom tih 24 sata zabranjena su kisela jela i napici (to je jedan od uzroka zabrane kefira). ali samo sa 6 čaša vode. S tim jelom treba pojesti i 40 grama maslaca. stiskajući gumenu cevčicu prstima. Napomena Pirinač se ne srne kuvati u mleku. koji pate od zatvora. Pirinač se može zameniti skuvanom pšenicom. Pri tome se okrepljuje jetra . voće i sveže povrće. osetićete i druge povoljne efekte Šank Prakšalane: sveže disanje. jer ćete produžiti da . Pri tome se ne rastežu zidovi de­ belog creva (Napomena: Klistir može da bude štetan uko­ liko voda. dobar san. Ljudi.sveže iscedene sokove. tj. Ne uzimajte nikakvu tečnost. Za vreme prvog jela i posle njega možete piti vodu ili blage ekstrakte (čajeve).) Povoljni uticaji Osim toga što ćete očistiti ceo probavni kanal. Pirinač može biti pripremljen sa blago zasoljenim paradajz sosom. Pored toga. U drugom obroku posle vežbi lično sam pio sok od šargarepe ili jabuke sa sokom od cvekle (u odnosu 1:4 ili 1:5). U vezi s tim kod vas će se javljati prirodni osećaj žeđi.i druge žlezde. ili kao što sam ja činio . kao kod dojenčadi. Prema tome. To što će se ekskrement pojaviti tek kroz 24 ili 30 sati nije ništa čudno.Prvo jelo treba da bude kuvani pirinač (ali bez ljuske da ne bi ljuska nadraživala sluzokožu creva). Na taj način tečni deo krvi protiče u smeru koji je suprotan običnom usisavanju. tj. pre prvog jela. Da se to ne bi desilo postepeno unosite vodu u debelo crevo. Ekstrement će biti zlatast. Hleb se može jesti pri uzimanju drugog obroka po­ sle vežbi.što se primećuje prema boji prvih ekskrementnih pražnjenja . To je najbolje prevaspitavanje creva. Nakon 24 sata možete se vratiti na uobičajeni način ishrane. 68 69 .ŠM) su primenom Šank Prakšalane svakog trećeg dana u trajanju od 2 meseca s us- Piće Apsorbovanje slane vode. nestanak ospi sa lica i tela. žut i bez mirisa. ali bez bibera kao prilog. ovsem itd. j e o sam salatu i osećao sam se normalno. Pirinču se može dodati skuvana šargarepa. da idete u toa­ let. U naredna 24 sata po­ sle vežbi ne srne se piti mleko ili kefir (jogurt). zrna pirinča treba da se tope u ustima. posebno pankreas (gušterača). U tom slučaju ceo ciklus sprovodi se približno za oko 30 minuta. privući će deo tečnosti iz krvi u crevnu sredinu.

talog" iz organizma. dizenterije. Ustanovljeno je d a j e najbolja ishrana smesa sokova šargarepe i spanaća. Količina sirovine za sokove data je u uncama. jakog kolitisa (kod hroničnog kolitisa bolesnik može osetiti olakšanje od vežbi. shodno tome.Na osnovu eksperimenata ustanovili smo. a ugojene da mršave. luče više insulina pod ut i čajem opšte stimu­ lacije te žlezde. jakog apendicitisa i od ozbiljnih oboljenja kao što su tuberkuloza creva i rak. Isto se odnosi i na ljude koji pate od jakog oštećenja probavnog trakta. razmeštena u pankreasu. Ove vežbe su efikasne u završnom periodu lečenja oksiurijaze (dečjih glista)... Po svoj prilici. Jedino što mogu da dodam osnovnom tek­ stu. Ta tera­ pija propraćena je odgovarajućim režimom ishrane itd. Osobe koje pate od čira na želucu ne smeju primenjivati Šank Prakšalanu pre nego izleče čir. Ukoliko se osećate loše. primorava mršave ljude da se goje." Recepte za sokove uzeo sam iz knjige Svezi sokovi od povrća. ukoliko se one izvode van kriznog perioda boles­ ti). U stvari kada se evakuiše čitav sadržaj creva. tada se gliste zajedno sa jajašcima izlučuju napolje. Zato je skoro nemoguće naći čoveka kod kojeg je debelo crevo idealno zdravo.3 grama. U to sam se uverio ličnim eksperimentom. Langerhansova ostrvca.gladovanje. Mihajlov. proliva. jeste: da biste Šank Prakšalanu lakše primenjivali u početku je praktikujte jedanput u dve nedelje. Šank Prakšalana je izvrsna.pehom lečili slučajeve slabije izraženog dijabetesa. Čišćenje probavnog trakta povlači za so­ bom pravilnu asimilaciju hrane i. Obnova ćelija i nerava debelog creva V Sta o obnovi zidova i nerava debelog creva kaže doktor Voker: . Za to vreme ekskrementni kamenčići se donekle „otkisele" na zidovima creva. Ishrana za pročišćavanje Veliki prirodnjak Pol Breg izmislio je efikasno sredst­ va za uspostavljanje čistoće debelog creva . Kontraindikacije Kontraindikacije su veoma retke. da debelo crevo ni u kom slučaju ne može da se razvija i normalno lunkcioniše. Ukoliko gladujete jedanput nedeljeno u trajanju 24-36 sati pomoći ćete organizmu da dobije dopunsku energiju. S. Posle toga svezi sokovi od povrća omogućiće proces regeneracije creva. ukoliko se čovek hrani samo kuvanom ili prerađenom hranom. dlačice su tako mnogobrojne da poneko jajašce uvek može da se u njima zadrži.sveza salata od šargarepe i ku­ pusa bez začina i ulja (masla) služi kao svojevrsna metla koja guli i izbacuje . koja se ranije gubila na varenje i apsorpciju hrane. Prvo jelo posle tog gladovanja . Sličnu salatu izmislio je i naš V. Međutim. a sada se ko­ risti za druge potrebe organizma. pre svega treba da uradite seriju ispiranja de­ belog creva klistirima. 70 71 . Unca je jednaka 28.

Prema tome. najbolji sok za debelo crevo j e : šargarepa - 10, spanać - 6 unci. Nešto slabija smesa j e : šargarepa 10. cvekla - 3 i krastavac - 3 unce. Ukoliko nemate sirovi­ na, tada pijte sok od šargarepe, najmanje pola litra svakog dana. Motorika debelog creva se normalizuje i poboljšava uključivanjem u ishranu dovoljne količine namirnica, boga­ tih hranljivim vlaknima - povrća i voća, čistih neobrađenih prekrupa. Ta hrana, pored ostalog, ima dejstvo mršavljenja zato što stvara veliku masu u debelom crevu koja pojačava motornu funkciju debelog creva. Biljna vlakna veoma do­ bro apsorbuje žuč, koja nadražujuće utiče na zidove de­ belog creva i time stimuliše motoriku, što takođe pospešuje normalno pražnjenje creva. Od voća izrazito jako dejstvo na peristaltiku imaju: suve smokve, šljive, grožđe, ostalo suvo voće. U crevima ono jako nabubri, uvećava se po obimu i težini. Od povrća veoma jako purgativno dejstvo imaju: šar­ garepa. cvekla i salate od svežeg kupusa. Beli kupus u glavicama ima mnogo biljnog vlakna i koristan je kod zat­ vora. Međutim ne preporučuje se kod kolitisa, jer je to bilj­ no vlakno grubo. Osim navedenih, veoma ,jakih" namirnica preporučuju se i drugi: lubenice, dinje, med, zejtin (ulje), crni hleb. Veoma je korisno uzimati sveže isceđene sokove od povrća i voća - 300-500 grama. Isklijala pšenica odlično deluje na stolicu i reguliše ceo probavni trakt. Neki ljudi pri uzimanju veće količine povrća i voća počinju da se žale na naduvenost stomaka, kao i na stvaran­ je i izbacivanje gasova. 72

Gasove najviše stvaraju: grašak, pasulj. luk. kupus, cvek­ la. ali i podstiču pražnjenje creva. U manjem stepenu gaso­ ve stvaraju: krompir. krastavci, šargarepa. gljive, skoro sve jagode i drugo voće. kao i crni hleb i mleko. Stvaranje gasova u crevima objašnjava se time. što životno važni aktivni elementi, koji se sadrže u povrću i voću. naročito sumpor i hlor, razlazu hemijskom reakci­ jom i stvaraju „talog" u crevima. Posebno je cenjen sok od svežeg kupusa, sa velikom koncentracijom sumpora i hlora. koji čisti sluzokožu želuca i creva. Evo j o š jednog testa pomoću kojeg možete ustanoviti stepen zagađenosti zidova debelog creva i uopšte stanja intoksikacije celog probavnog trakta. Ukoliko se posle popijenog soka od kupusa stvara veća količina gasova ili se osećaju druge neugodnosti, to ukazuje na zagađenost de­ belog creva. Na upotrebu soka od svežeg kupusa treba se privikavati postepeno. U početku ga treba piti pomešanog. pola-pola, sa sokom od šargarepe. a zatim postepeno smanjivati deo soka ođ šargarepe. Kako kaže doktor Voker. 300 grama svežeg soka od kupusa dnevno može vam dati dovoljnu količinu žive organske hrane, koju vam neće dati ni 50 kilograma kuvanog ili konzerviranog kupusa. On takođe upozorava da dodavanje soli u kupus ili njegov sok uništava vrednosti ovog povrća, a s o j e inače u većim količinama štetna. Stvaranje gasova, takode, javlja se pri nepravilnoj kom­ binaciji namirnica, na primer, graška sa hlebom, pasulj a sa mesom itd. Poželjno je da se navedeni produkti ..koji stvaraju gasove" jedu odvojeno, posle sveže sirove salate, a da se tečnosti i sokovi piju pre jela. Ukoliko vam je sluznica creva normalna, neće biti „taloga", a nestaće i gasovi. 73

Kod izražene naduvenosli stomaka mogu se primenjivati smese za izbacivanje gasova - čajevi od cvetova kamilice i semena mirodije. Za normalizaciju stolice mogu vam pomoći i druga sred­ stva. Radi normalizacije stolice treba imati u vidu i sledeće: O Bioritam debelog creva je od 7 do 9 sati ujutru. prema lokalnom vremenu. To su dva sata najveće aktivnosti de­ belog creva u toku dana. © Jogist Svami Šivananda savetuje: treba udisati svež jutarnji vazduh koji podstiče evakuaciju. © Potrebu za stolicom mnogo je lakše izazivati kod sebe za vreme mokrenja. Postoji određena analogija između re­ fleksa pokreta mokraćne bešike i pokreta debelog creva. Otuda, nužda ima veliki uticaj baš u tom momentu. Romolo Mantovani ne savetuje da sebe dovodite u stanje ..nužde", već da nuždu izazivate snagom volje, koristeći se opisanim mehanizmima. To će, naravno, učiniti vaše debelo crevo „svesnim". lakšim za upravljanje i znatno čistijim. O Veoma važan značaj ima poza (stav) pri pražnjenju creva. Obično su to dve poze: sedeća na WC šolji i čučeća - ..poza orla". U ..pozi orla", kada su kukovi uz stomak i pomažu mišićima trbušnih zidova, potrebno je manje na­ pora za pražnjenje creva. Isključuje se suvišno napinjanje, stoje veoma važno kod obolelog čmara. kao i za profilaksu. ..Poza orla" omogućava trenutni akt đefekacije u toku 5-7 minuta. Pri tom. glavna masa ekskrementnog sadržaja izlazi pri prvom napinjanju. Akt defekacije treba vršiti posle dubokog udisaja, pri čemu se dijafragma spušta i organi trbušne duplje, pritiskajući na

debelo crevo, potpomažu njegovo pražnjenje. To je trenutni akt đefekacije. Od detinjstva treba učiti dete takvom aktu. Primena navedena četiri momenta u različitim kombi­ nacijama pomoći će da se prirodno reguliše potreba za stoli­ com. Omogućiće da se njome može upravljati, da to bude akt volje. Međutim, kod nekih ljudi postoje slaba i „tvrdoglava" debela creva koja je poželjno dopunski razraditi komplek­ som fizičkih vežbi. U tome nam pomaže joga. Navodim seriju vežbi jogiste Svame Šivanande. On sa­ vetuje da se ove vežbe rade svakog dana u trajanju 5-10 minuta, jer. prema tvrđenju Svame, omogućavaju da se za samo nekoliko dana postigne savršeno zdravlje. Vežbe koje daju zdravlje, snagu, dug život i čine ljude srečnim (slika 10) 1. Utthita širša ekapada čakrasana Ležite na leđa. sa rukama pod stražnjicom, ili ih ispružite niz telo. Podignite glavu, naizmenično savijajući noge i radite pokrete ..vožnje bicikla". Pri vežbanju kolena treba da naizmenično dodiruju grudi. Svako stopalo pri tim pokretima opisuje krug. Držite glavu podignutu (slabi ljudi ne moraju da podižu glavu). Ukoliko osetite zamor, predahnite, a zatim ponovite vežbu jedan ili dva puta. Vežba ot­ klanja deformitete stražnjice, struka, stomaka, leđa. grudi, nogu, kolena. stopala. Ona čisti spermu, odstranjuje noćne polucije (spontano noćno izbacivanje semena). pročišćava krv. isteruje gliste i čak leći paralizu. Ako je paralizovana ruka, vežbajte iste vežbe. kao i za noge. Redovnim i stalnim U'žbanjem te vežbe održava se zdravlje i snaga u ćelom organizmu. 75

74

2. I uh ini dvi padasana (ispružena stopala) Ležite na leda. pritisnuvši ispružene ruke na pod. Pola­ ko podignite ispružene noge pod uglom od 45 stepeni. ne savijajući ih u kolenima. Posle toga spustite ih, ne dodirujući pod. pa ponovite vežbu. Vežbu ponovite 4-5 puta. Vežba ima veći efekat ukoliko se radi sa podignutom glavom. 3. Utthita i'ka padasana (ispruženo stopalo) Ležite na leda i podignite noge pod uglom od 45 stepeni. Zatim naizmenično polako podižite i spuštajte jednu nogu, ne dodirujući pod. Vežba dobro učvršćuje muskulaturu stomaka i creva, čisti seme, sprečava noćne polucije i isteruje gliste. Vežba daje bolje rezultate ukoliko se izvodi sa podignutom glavom, ali se to ne preporučuje slabim osobama. 4. Utthita hasta merudandasana (čamac) Ležite na leđa, podignite i spustite na pod ispružene ruke iznad glave. Polako, podižući telo. ne podižući i ne savijajući ispružene noge u kolenima prinosite ispružene ruke prstima nogu i pokušajte da glavom dodirnete kolena. Ostanite u tom položaju 10-15 sekundi, a zatim se polako vraćajte u početni položaj. Ponovite vežbu nekoliko puta. Vežba odstranjuje deformitete stomaka, leda, kičme, gru­ di, struka, vrata itd. 5. Utthita hasta eka padasana Ležite na pod. Ispružite ruke niz telo. Podignite ih uvis i ispružite napred. Odvojite telo od poda, zauzmite položaj kao na slici 10 pod 5. Čim osetite napregnutost mišića sto­ maka polako podižite naizmenično noge, tako da se između poda i pripodignute noge obrazuje ugao od 45 stepeni.

Ponovite vežbu 3-4 puta. a zatim ubrzanim tempom - 5 puta. Vežba učvršćuje creva i daje efekte kao i kod prethodne vežbe, 6. Pada paršva čatanasana Ležite na leda. Ispružite ruke s obe strane tela i posta­ vite dlanove na pod. Zatim polako podignite sastavljene i ispružene noge pod uglom od 45 stepeni u odnosu na pod. Ostanite u tom položaju neko vreme. Zatim ih polako na­ klonite ulevo, pa udesno dok ne dodirnu pod. Dlanovi se sve vreme nalaze na podu. Potom vratite noge u vertikalni položaj i polako ih spustite na pod. Posle kratkog predaha ponovite vežbu još 1-2 puta. Vežba dobro učvršćuje struk i creva. otklanja promene na rebrima, srcu i plućima. Vežba se ne preporučuje ljudima koji imaju slabo srce. 7. Bhudiangasana Ležite na pod i postavite dlanove na pod u nivou grudi. Oslanjajući se na ruke, podignite gornji deo tela, istegnite struk i zabacite glavu unazad. Vratite se u početni položaj. Vežbu ponovite 4-5 puta. Vežba odstranjuje gojaznost i oboljenja organa trbušne duplje, učvršćuje mišiće stomaka, grudnog koša, vrata i ruku. 8. Dhanurasana Ležite na stomak. Savijte noge u kolenima. uhvatite se za gležnjeve (članke) nogu i povucite ih uvis tako da se ruke isprave, leđa protegnu (izviju). a stomak zategne. U početku kolena mogu biti rastavljena. Posle kraćeg uvežbavanja vežbajte sa sastavljenim kolenima. U toku vežbe zaljuljajte se 4—6 puta. Vremenom će se stomak zategnuti. 77

76

10. savivši je u kolenu. od čega se mogu izlečiti vežbajući ovu asanu. Zatim polako vraćajte ruke i telo u vartikalnu ravan s leva naviše. lcči oboljenja jetre i slezine. dodirujući pod i okrećući telo ulevo.Vežba odstranjuje sva oboljenja probavnog sistema. pa udes­ no. Ardha šalabhasana Ležite na stomak. Vežba izaziva jako naprezanje svih mišića tela. 78 79 . zabacujući ih unazad. Zato ovu asanu treba da vežba svako. 12. Pruštha valita hanumasana Stanite uspravno i sastavite noge. Ponovite vežbu na drugu stranu. imitirajući pokrete boksera. Odvežbajte na svaku siranu po 3—4 kružna pokreta. Snažno naizmenično izbacujte napred ruke. ispružite ruke napred i stegnite pesnice. Pono­ vite vežbu sa drugom nogom. Desna noga ostaje ispružena. Mukta hasta kati čakrasana Stanite uspravno i raširite noge. Odvežbajte vežbu na obe strane. dobro učvršćuje struk i leci oboljenja organa u trbušnoj duplji i grudnom košu. sastavite noge. Podignite glavu. Slika 10 . gledajte napred. grudnog koša i ruku.Kompleks vežbi jogiste (jogasana) Svame Sivanande Vežba otklanja bolove u leđima. Ispružite ruke niz telo i stavite gornju stranu šaka na pod. Ponovite vežbu na suprotnu stranu. a leci i h r o n i e n e zatvore. kao i sve nedostatke u razvoju kičme. 9. Pri \ ežbanju prsti na nogama treba da budu ispruženi. Vežbu vežbajte polako. Po­ dignite jednu nogu uvis. Dandhimanthanasana Stanite uspravno. jača mišiće grudnog koša i trbušne prese. Ova asana je vrlo važna. Treba d a j e radi svaki muškarac i svaka žena. Neke žene pate od jakih bolova ispod stomaka. Savijte telo unapred i spustite sastavljene ruke što je moguće niže. Ona dobro učvršćuje mišiće stomaka. Podignite ruke sa sastavljenim dlanovima iznad glave. Vežba odstranjuje zatvor. Zatim spustite ruke nadole. Izbacite levu nogu na­ pred što je moguće dalje. ne savijajući je u kolenu. //. Vežba u početku može izazvati v rtoglavicu i čak pad. Telo se pri tom okreće na obe strane.

Noge podižite naizmenično i s t o j e moguće više. kao fudbalsku loptu. Ipak. Slika 10 pomoći će vam da se bolje snađete u predloženom kompleksu vežbi. Ne srne se uraditi više od 324 udisaja-izdisaja u 3 vežbe. VakSa sprušta dimu vrikšasana Stanite uspravno. Eha sthaiui pa/ajanasana Nagnite se napred i naizmenično podižite kolena. Svakih nedelju dana produžujte trajanje vežbe za 1—2 udi­ saja-izdisaja. Ljudi koji imaju bolesno srce ovu vežbu treba da vežbaju laganim tempom. na vrhovima prstiju. Posle 2-5 minuta takvog trčanja čak i iskusni trkač oseća umor. pokreće unazad i unapred. Ona smanjuje obim stomaka. Posle svake vežbe dobro se odmorite. navešću način disanja. Napomena prevodioca: Vežbe (asane) od 1 do 9 (ležeći položaj) mogu se raditi ujutro i uveče u krevetu. a ramena da ostanu nepokretna. Ko nema dovoljno vremena. Ukoliko su nekome potrebni dopunski ustupci. treba da se ograniči na asane 1. kao sredstvo za lečenje svih poremećaja u trbušnoj duplji.3 i 14. Najbolje je vežbu početi s izdisajem. Bhastrika pranajama Ova vežba sama od sebe predstavlja prirodno disanje. Ova asana je veoma važna. pošto to slabi mozak. jača mišiće nogu. njegova pluća i srce se okrepljuju. a zatim brzo. pluća i želudac. jača mišiće trbušne prese. tonzilitis. kao pri trčanju u mestu. u krajnjem slučaju treba da vežba asane navedene pod bro­ jevima 1. budite oprezni: pri izdisanju uvucite stomak. Da bismo potpuno objedinili ovo poglavlje. koje proizvodi pištav zvuk kroz nos. Ta vežba je dragoceno sredstvo. U početku se ova vežba može vežbati pred ogledalom. usna i 81 80 . Nikada to ne radite brzo. iza­ ziva vrtoglavicu i može čak dovesti do ludila. Čak i samo jedno takvo vežbanje čini čoveka savršeno zdravim i produžuje mu život. sastavite noge i isturite grudi. ili je fizički slab i bolestan. tako da ih za 6 meseci povećate do 108. ukoliko se redovno vežba ova vežba. kojeg preporučuje Svama Šivananda i nje­ govih 14 saveta iz knjige Jogisti. Zatim brzo podižite noge savijene u kolenima. Vežba pročišćava krv. Debelim ljudima je potrebno da se koriste plodovima ove čudesne vežbe. U početku trčite polako. Pri udisanju grudi treba isprsiti s t o j e moguće više. Blagotvorno utiče na mozak. Prednji zid stomaka se. Ona vam može pružiti savršeno zdravlje i dug život. Vežba se izvodi bešumno. dodirujući pri tom petama stražnjicu. povećava apetit i potpuno odstranjuje noćne polucije. Takvim vežbanjem čovek postaje aktivan. 7. pri udi­ sanju isturite stomak. otklanja zatvor. a ne na podu. Brzo hodanje i trčanje su prirodne vežbe i zato se sma­ traju jednim od najboljih vežbi. koje stimuliše rad mozga. ali lagano i duboko. Svi bolovi kod čoveka nestaju. 3. izbegavajte zamore. 8 i 14. Počnite sa 3^4 umerena udisaja i izdisaja. uradićete 324 udisaja-izdisaja« u 3 vežbe.I J. čini um neobično snažnim i izoštrava pamćenje. čisti seme i otklanja noćne polucije. 14. Na taj način. Ona istovremeno leci polipe. pri tom. na jednom mestu. Bhastrika pranajama je čudesna vežba.

redovnu stolicu i da ne dobijete zatvor i na sebi iskusite njegove posledice. Zed treba utoliti tek jedan sat posle jela. Stimulatori. 82 83 . 4. da bi ste obezbedili zdrave zube. Vežba leći slabo varenje želuca i zatvore. oslobođeni teških mi­ sli. 13. sreću i dug život! 9. 8. okrenuvši se licem prema strujanju vazduha. Nakon 4-6 meseci vežbanja postićete zadivljujuće rezultate. Jedite samo kada ste radosni. U. Jedite redovno. Ne jedite noću i ne spavajte danju. Za vreme vežbanja držite usta zatvorena. 7. Posebno se pobrinite za duševno zdravlje i mir. N e m a vežbi . kao i oboljenja srca. To izaziva zat­ vore. 5. ako vam se ne jede. 2. Sažvaćite svaki zalogaj hrane 32 puta. kao što su: čaj.nema jela! To treba da vam postane deviza. koji su godinama zagorčavali ljudima život. jesti ili ne . razdražljivi i deprimirani. To će vam obezbediti zdravlje. Čak i od najmanje potrebe za stolicom (nuždom) ne smete odustati. Svi koji se pridržavaju saveta i redovno vežbaju nikada neće znati za poremećaje želuca. kala. Bore iščezavaju. energiju. duvan. Međutim ljudi sa slabim srcem treba oprezno da otpočnu sa praktičnim izvođenjem vežbe i da postepeno povećavaju opterećenje. Ne jedite. purgativi u bilo kom obliku veoma su opasni. kašalj. da li da idete u toalet . Nikada ne uzimajte hranu i napitke ako ste gnevni. 14. Takvo svakodnevno vežbanje će vam obezbediti zdravlje i dug život. hladnu i tešku hranu. Posle jela polako prošetajte unapred i unazad.očna oboljenja. jedanput dnevno u dobro provetrenoj i čistoj pro­ storiji ili. 10. Vežbajte je svakodnevno ujutro i m e ć e ili. masira­ jući istovremeno rukom stomak. kijavicu. Vežbajte.ne jedite! Ukoliko se predomišljate. Ukoliko se dvoumite. 3. Opada­ nje kose i sede vlasti potpuno prestaju. 6. pošto je ono važnije od hrane za dobro zdravlje. 12. Četrnaest saveta za poboljšanje zdravlja I. prekuvanu. Stvorite navike da blagovremeno od­ govarate na zov prirode. vruću. Vremenom će onaj ko redovno vežba ovu vežbu postati najsrećniji čovek i savršeni jogista. Ne budite pohlepni na pečenu (prženu). kao i kilu i apendicit. lepotu i dug život. pak. čime obezbeđujete dobro varenje hrane i pođstičcte peristaltiku creva. na obali mora ili reke. Nikada ne budite lenji da izdvojite 15 minuta na vežbanje asana i vežbi za stomak. Jedite polako i ne pijte za vreme jela vodu. u krajnjem slučaju. Za 4-6 meseci redovnog vežbanja asana potpuno ćete se izlečiti od svih oboljenja probavnih organa. bajatu. ustupajući mesto glatkoj i elastičnoj koži.idite! To je zlatni ključ za zdravlje. čak i hronični bolesnici. ne grešite! Imajte unutrašnje spokojslvo i životnu radost. sreću i dugovečnost. aslmu. Zahvaljujući tome oslobodićete se od upotrebe lekova ili bilo kojih drugih sredstava kod slabosti organizma i raznih oboljenja.

kojeg je on pozajmio iz narodne medicine. Biološko dejstvo i primena trave ruse (Chelidonhun majuš) Trava rusa ima veliku primenu u narodnoj medicini. Poznato je da su polipi dobroćudne neoplazme i da se vremenom mogu pretvoriti u zloćudne. Iz daljeg razgovora s njom saznao sam da ima veoma mnogo visećih mladeža. Ja sam ga primenjivao na sledeći način. 84 85 .Bodrosf' ima članova koji su veoma uspešno primenjivali taj metod. poremećaja u varenju hrane. proliva. Najbolje i najjače dejstvo te trave je za vreme njenog cvetanja. ekstrakti i tinkture od ruse primenjivali su se kao sredstva za ublažavanje bolova i kao spazmolitičko sredstvo kod oboljenja jetre i žučne kese (kamena u žuči. ispod pazuha. purgativi ne samo da ne lece čoveka.jednu. to ukazuje na stvaranje polipa. Koristi se nadzemni deo biljke (trava . Kura se sastoji iz 15 svakodnevnih klistira. Međutim preporučuje se prvo isprobati metod profesora A. Oslobađanje od polipa Ukoliko imate polipe na debelom crevu ili su vam se pojavili specifični viseći mladeži na vratu. žutice). posle koje nastupa depresija (to je zakon fiziologije). isitniti je (iseckati) i iscediti sok . U bugarskoj narodnoj medicini mlečni sok ruse upotre­ bljavaju za odstranjivanje bradavica. Ubrati svezu biljku. Za vreme izvođenja eksperimenata preparati od ruse sprečavali su razvoj malignih (zloćudnih) tumora i bakteriostatički su uticali na uzročnike tuberkuloze. M. Kod mene je došla starija žena. već. delujući na uzroke oboljenja. posle čega se pravi pauza od 15 dana. Kako se to radi. U narodnoj medicini mlečni sok. Sokom i ekstraktima spaljuju se kondilome i leci papilomatoza grkljana. katara želuca i creva. Dejstvo purgativa najzad nepovratno oštećuje filtrirajuće membrane i sluzokožu creva. Kod prve kure u 2 litra tople prokuvane vode dodati kafenu kašičicu sveže iscedenog soka ruse. teška 118 kilograma i zamolila me da joj pomognem da se oslobodi izrasline u usnoj školjci.stabljika sa lišćem). Amineva.. Lekari najčešće preporučuju da se operativno odstrane. dopunski pogoršavaju bolest i čine je neizlečivom. koliko je potrebno kašika soka. Za pripremanje ekstrakta i tinkture najbolje je upotrebljavati svezu biljnu sirovinu. vitiliga. Druga kura sa istom količinom vode. Ug­ lavnom se koristi svezi sok iz nje i pripremaju se ekstrakti. dve. U našem klubu . ali u vodu sipati jednu supenu kašiku soka ruse. Najpre nekoliko reči o rusi. Preporučio sam joj da uradi kuru klistira sa sokom od ruse. Pored loga.O štetnosti purgativa (laksativa) Purgativi deluju na zidove creva slično udarcu biča izazivajući na početku hiperaktivnost. On se sastoji u primeni trave ruse.

/// kura . Da biste uspostavili normalnu mikrofloru debelog creva treba prvo očistiti debelo crevo i normalizovati pH sredinu u njemu. Zatim napraviti pauzu od mesec dana i pono­ viti kure. Posle toga pauza 15-20 dana.. Opisani klistiri sa ukuvanim urinom mnogo su efikasniji nego sa rusom. Da bi se sprečilo ukrućivanje creva i normalizovala sluzokoža debelog creva. a joše je bolje sprovesti sličan ciklus kura sa nešto većom dozom soka ruse (postepeno povećavati) sledeće go­ dine. Zamenite hleb kašom ili ga pecite sami prema receptu Arakeljana ili Karavejeva bez kvasca. preporučujem da se odmah posle kure sa rusom urade 2-5 86 klistira sa toplim mlekom i u njemu rastopljenim masla­ cem (300 grama mleka. kao što sama kaže. 30 grama maslaca). Za to vreme će se normalizovati sluznica debelog creva i crevo će se opustiti. ukoliko čovek redovno upotrebljava namirnice koje sadrže termofilni kvasac. stvoriti pogodne uslove za razvoj potrebne mi­ kroflore. a ovaj metod da ostavite u rezervi za svaki slučaj. // kura . 87 . jer se potrebna mikroflora u debelom crevu nikada ne može negovati.10-20 dana uzimati kafenu kašičicu soka od ruse na 2 litra tople prokuvane vode i time se klistirati. kada je počela da upotrebljava po 2 supene kašike soka od ruse. takode. izašao komadić mesa (polip). Krasi je zadivljujuće sveže lice i. odležite u tom položaju 30-45 minuta i zatim idite u toalet.takode. Takav klistir radi se jednom dnevno pomoću obične štrcaljke-irigatora. treba se potpuno odreći termofilnog hleba i proizvoda koji sadrže termofilni kvasac. Tu ne može biti ni­ kakvih kompromisa.ista kao prethodne dve.U toku trajanja druge kure ova starica je došla kod mene i rekla mi da je iz nje pri klistiranju.) Nestanak visećih mladeža na vratu. tj. kao agresor. zajedno sa vodom. Posle treće kure.. prema ličnom osećanju. Posle toga pauzirati 15-20 dana. čak toliko pozitivne da su mnogi zainteresovani počeli da upotrebljavaju travu rusu. USPOSTAVLJANJE NORMALNE MIKROFLORE U DEBELOM CREVU Kada se razmatra ovo pitanje odmah se treba ograditi. ali u vodu za klistiranje sipati jednu supenu kašiku soka ruse. Taj kvasac. Rusa potpuno odgovara ugojenim ljudima i klistiri sa njom su za njih blagodet. postupak primene ruse je sledeći: / kura . . Ova pojava je prirodna. Dakle. podignite karlicu. (Napomena: Kod većine ljudi posle kure klistira sa ru­ som dolazi do jačanja creva. Broj kura. ispod pazuha itd. s tim što se doza soka od ruse povećava prema ličnom osećanju (za čajnu ili su­ penu kašiku). Za relativno kratko vreme (oko 6 meseci) kod nje su se dešavale zadivljujuće metamorfoze.otkidanja". traje 10-20 dana. došla je kod mene i rekla mi da joj je otpala izraslina na usnoj školjci. Zato preporučujem da se oslobađate polipa pomoću njega. izobličava i kvari potrebnu mikrofloru. Kada unesete mleko u debelo crevo ležite na leda. ukazuje na nestanak polipa u debelom crevu. Danas je telesna težina ove pacijentkinje oko 87 kilo­ grama.leti kao balerina". jer rusa ima svojstva „isušivanja" i . ali ne više od 4 uzastopno.

Takva mikroflora omogućava nam da svarimo 50 procenata hranljivih vlakana i da iz njih dobijemo dopunsku hranu. Kuvana i rafinisana hrana. što će dobro doći kao početna sirovina za razvoj normalne mikroflore. Šank Prakšalana. obrnuto. a uporcdo s tim biljna vlakna štite debelo crevo od toksina. pomoći da saznate da lije vaše debelo crevo u redu. ukoliko se posle toga pravilno hranite. upotrebljavajte što više sveže pripremljenih sokova od povrća. Na taj način. Amineva. nepravilno kombinovana. Crevna mikroflora . neobrađene prekrupe. SIMPTOMI PATOLOGIJE I NORMALNOG RADA DEBELOG CREVA Dakle. Ukoliko se strogo ne pridržavate režima ishrane. pokazujući spoljašnje simp­ tome. u zavisnosti od hrane koju uzimamo. mnogo smo saznali o funkciji debelog creva i načinima uspostavljanja njegovog rada. neobrane hrane .Promenite svakodnevnu ishranu. tj. koja je pogodna za vrenje i truljenje. To je jedan od kraćih puteva promene mikroflore od patološke ka normalnoj. Pri tom ste sigur­ no pomislili . koji ukazuju na patološki proces u njemu (i kakav je to proces). Kuvane namirnice. belančevine i šećer. To će vam pomoći da se orijentišete i da sa određenim ciljem odaberete sredstva i načine lečenja. Naučnici su odavno ustanovili da se mikroflora debelog creva menja u zavisnosti od ishrane. Posle unošenja hrane u organizam već posle desetak minuta akti­ viraju se i razmnožavaju mikroorganizmi. moguće da uopšte ne dođe do promene. koji naseljavaju šupljinu probavnog trakta i sluzokožu.prekrupe i drugo. Ovo poglavlje će vam.ovo važi za druge. da jedna vrsta mik­ roba može potisnuti drugu. Razmislite o tome trezveno. Da bi se uspostavila mikroflora pomaže gladovanje sa naknadnom pravilnom ishranom. proklijala zrna. podstiče naglu promenu mikro­ flore. za mesec-dva vaša mikroflora će se promeniti nabolje. mi možemo u sebi gajiti raznovrsne mikroorganizme. 89 . pomeraju pH 88 sredinu prema alkalnoj strani. orahe ili lešnik. Ukoliko se strogo pridržavate neophodnog režima ishrane. takođe. Kod čoveka ona se pravilno razvija samo ukoliko se uzima sveza biljna hrana uz mali dodatak pravilno pripremljene.evoluciono utvrđen oblik postojanja većine višećelijskih organizama i treba da bude strogo specifična. koja negativno utiče na apsorpciju kalcijuma (to je jedan od uzroka opšteg kvarenja zuba) i ne dozvoljava normalno funkcionisanje i rehabilitaciju de­ belog creva (ovo je drugi uzrok masovne pojave poremećaja i oboljenja debelog creva). klistirate prema Vokeru. bo­ gata belančevinama i šećerom omogućava „kultivisanje" patogene mikroflore. posebno jagode i povrće su osnovni iz­ vori organskih kiselina. naročito ako se ne očistite. kod mene je sve u redu. M. U dnevni ob­ rok uvedite jagode i divlje jestive trave. verovatno. Pored toga. između ostalog i osnivača proktološke škole u Rusiji profesora A. kod uzrasta do 3 godine javljaju se najrazličitija oboljenja probavnog trakta. voće. Prema podacima mnogih proktologa. koje podstiču održavanje potrebne (slabo kisele) pH sredine u ćelom probavnom traktu. salate.

ukoliko se ne nataloži u skladištima debelog creva. smućkane kaše. 91 90 .javlja se u uzrastu od 10 do 30 godina života. fida. pospanost. mučnina u donjem delu sto­ maka. počnite da sprovodite program lečenja debelog creva. Zapamtite sledeće: sve vrste mesa. upala zglobova (artritisi). nasilna . iznenadna glavobolja. ribe. Spoljašnji simptomi izraženi su kod 60-75 posto bolesnika: patološke promene na koži. dehidrirajući u debelom crevu. apatija. a zatim tečniji. kupina. a zatim povremeno uključujte tu namirnicu u svoj dnevni obrok. To će vam omogućiti da regulišete stolicu i da vam creva funkcionišu normalno. beli šećer. neobrane prekrupe. mladi kravlji sir. oštećenje očne sluznice (konjuktivitisi). torte. Nagomilavajući se u takozvane . Krajnji re­ zultat je da prvo vidite da izlazi „ovčji ekskrement" (u obliku oraščića). adenopatija. jaja. monomernu masu. jak čaj. beli hleb. buljoni. turšija (kiseline). gingivitis. * Od raznovrsnih disfunkcija debelog creva stradaju koža i sluzokoža: sinusitis. ta masa bitno otežava akt đefekacije. ka­ kao. rinitis. njenog ob­ laganja crnim filmom od plesni i avitaminoze vitamina A. stvaranje gnojnih rana) .Simptomi patologije * Zatvor: obložen jezik. glositis (upala jezika). poslastičarski kolači. oboljenja jetre. gubitak apetita.. što sprečava dehidraciju ekskrementnih masa. ospe na koži. smrad pri disanju. angina. upala sluzokože usne duplje (stomatitisi). zatvorenost. pretvara u tvrdi ekskrement. zubobolja. bolovi i krčanje u stomaku. koja se. neprijatan zadah iz tela.stvaraju ekskrementno kamenje. divlja trešnja. bron­ hijalna astma. Ukoliko vam se navedeni simptomi počinju češće javljati ili već postoje (normalno ih uopšte nema). Da do toga ne bi došlo. kafa. da li vam odgovara hrana ili ne i koliko je često možete upotrebljavati. Prema tome. ne menja osmozni pritisak u lumenu probavnog siste­ ma i formira fekalne mase potrebne konzistencije (gustine). * Polipi . Borovnica. naduvenost stomaka.jednostavno stežu. razdražljivost. jedite više salate. koje izaziva pukotine na anusu itd. Regulisanje rada debelog creva Evo nekoliko preporuka kako da se orijentišete prema ekskrementnim masama. * Crne naslage na zubima ukazuju na prisustvo skrivene degenerativne promene sluzokože debelog creva. Hranljiva vlakna zadržavaju vodu. dunja .nedovoljna stolica. mleko. groznica (herpes). Odustanite privremeno od te namirnice. Zbog toga što to voće po svom sastavu predstavlja jednorodnu. prouzrokuje nepotrebno naprezanje. * Nespecifični gnojni ko/itis (upala sluznice debelog creva. koji. kruške. sto­ matitis.ekskrementne čepove". trudite se da manje upotrebljavate navedene produkte ili ih kombinujte sa biljnom grubovlaknastom hranom. može da ozledi i rani anus pri njegovom izbacivanju. mračne misli. beli dvopek .signaliziraju" o sebi rastom visećih mladeža na vratu i ispod pazuha. supe. čim se pojavi „ovčji ekskrement" odmah ana­ lizirajte koje ste od navedenih namirnica jeli.. sirevi.

Simptomi normalnog rada debelog creva Pažljivo posmatrajte svoju stolicu. Preporučujem da se počne od urinskih klistira.5 do 2 kilograma. treba pristupiti čišćenju je­ tre. da bismo ga mogli samostalno obnoviti i učiniti zdravim. osnovno što treba znati o debelom crevu. ima oblik nepravilno zasečenog konusa sa zaobljenim krajevima. što ćete i sami videti posle specijalnog čišćenja vašeg organizma. Ona mora da bude redovna i u idealnom slučaju creva treba da prorade 1-2 sata posle svakog uzimanja hrane.kapsulirala" je u sebi mnogo toga. Treba koristiti prohladnu vodu. Ona je meke konzistencije. OPŠTI PODACI O JETRI I NJENIM FUNKCIJAMA Anatomija jetre Čovečja jetra formira se u trećoj nedelji embrionalnog razvoja. Posle svake stolice treba oprati anus ispod mlaza vode (a ne brisati papirom). prolazi kroz jetru. oblika kobasice. o tome možete pročitati u knjizi Ishrana i hrana. Ukoliko ne želite da iz osnova promenile ishranu ponovo ćete zapušili debelo crevo i sav trud da budete zdra­ vi biće uzaludan. Izuzetak je njena zadnja . Saadi Posle čišćenja debelog creva prema metodu Vokera treba pristupiti čišćenju jetre. Defekacija treba da bude lagana i momentalna.ispupčena. mlaz ne srne biti jak. u principu. ČIŠĆENJE JETRE Samo strpljivi završe posao. i donja . gustini) treba da podseća n a j e d n o rodnu masu u vidu paste. Posle ispiranja treba medicu (perineum) posušiti specijalnim mekim peškirićem. oni koji žure padaju. Jetra je najveća žlezda u čovečjem organizmu i teška je od 1. To je. bez neprijatnog mirisa i ne srne da prlja klozetsku solju (ne srne da se zalepi da se ne može oribati) posle puštanja vode. Na njoj se razlikuju dve površine: gornja .. Ostalo bi­ rajte prema ličnom osećanju i specifičnosti oboljenja. Skoro sa svih strana jetra je pokrivena trbušnom maramicom. Dalja čišćenja i rehabilitacija proističu sami od sebe. koja se dodiruje sa nizom organa trbušne duplje. Kada očistite debelo crevo.gornja površina. koja je srasla sa donjom površinom dijafragme. Iz početnog odeljka primarnog srednjeg creva raz­ vija se zametak jetre.usmerena nadole i unazad. Ekskrement po svojoj konzistenciji (čvrstoći. Tokom godina života ona je učinila bezopasnim i . osim završnog dela debelog cre­ va. uko­ liko se pravilno hranite. da ne iritira. Hra­ nite se pravilno. usmerena prema dijafragmi koja se dodiruje sa njenom donjom površinom. Sva venska krv iz creva. Lično smatram da su ta dva čišćenja obavezna i glavna. 93 92 .

masti.od 7 do 14 milim94 Funkcije jetre Jetra je istovremeno organ za probavu hrane. Osim toga. pigmenata. što ona počinje i završava se kapilarima. To ukazuje na tesnu povezanost jetre i bubrega. Tako se. Jetrina arterija dostavlja krv. od čega 1200 (80%) mililitara kroz portnu venu i 300 (20%) mililitara . delimično se meša i odlazi posebnim krvotokom. Držanje jetre na svom mestu omogućava pritisak trbušne (abdominalne) prese. smatra se da kroz jetru protekne u jednoj minuti u prošeku 1500 mililitara (1. srca i drugih organa. koji određuje funkciju je­ tre. Ta jedinjenja odvode se dalje kanalima sistema za čišćenje. pošto od 1/3 Jo 1/2 ukupne limfe u telu dolazi iz ovog organa. otrovnim materijama koje dolaze iz debelog creva (indol. kao konačni proizvod razmene belančevina. da se krvotok u samoj jetri menja u zavisnosti od kretanja grud­ nog koša i kretanja dijafragme. Krvotok i stvaranje limfe u jetri U jetri je veoma razvijen venski sistem. Dokazano je učešće dijafragmalnih nerava u inervaciji jetre. a izlučuju je bubrezi. koja dolazi u portnu venu iz različitih odeljaka trbušne duplje. Pri udisanju i izdisanju ona prati pokrete dijafrag­ me. Međutim pritisak u portnoj veni u poredenju sa venama drugih delova tela razlikuje se po jačini . Tako.kroz jetrinu arteriju. Ona se stvara samo tu. Druga osobina jetrinog krvotoka je sporiji tok krvi kroz jetrine krvne sudove u poredenju sa drugim organima. želuca. Prema nekim podacima. (tara živinog stuba.5 litar) krvi. za ishranu i održavanje jetrinog tkiva. već i po zapremini. Ona učestvuje u procesu hemolize (raspada eritrocita. belančevina. vode. ne samo po dužini. usmerene na održavanje kontinuiteta unutrašnje sredine organizma. budući da je vezana za di­ jafragmu. tiramin) pripajaju sumporna i glukuronska kiselina i stvaraju se slabotoksična jedinjenja. U vezi s tim u razne delove jetrinog tkiva dospeva krv prvenstveno iz različitih trbušnih odeljaka. Ovaj proces se završava u jetri stvaran­ jem žuči. skatol. slezine. 95 . za krvotok i razmenu materija. Zahvaljujući tim venskim spojevima jetra ima važnu ulogu u radu bubrega. Razmena ugljenika. treba imati na umu. koji su odslužili svoj vek). koja se vrši u slezini i krvotoku. Uporedo s tim.u desni. Ona sačinjava jednu od glavnih spojnica krvnih sudova. Svojevrsnost portne vene sastoji se u tome. a portna vena skuplja krv iz celog probavnog trakta i slezine i čini glavni sud. Treba napomenuti d a j e i stvaranje mokraće funkcija je­ tre. vitamina i hormona u orga­ nizmu tesno je povezana sa funkcijom jetre. Stvaranje limfe u jetri veoma je intenzivno. bogatu kiseonikom. minerala. a iz debelog creva . Sistem obuhvata portnu venu i sistem jetrinih vena. Krv. zaštitne i neutrališuće.Jetra je nepokretan organ. enzimske i izlučujuće funkcije. U njoj se vrše specifične. krv iz slezine više dospeva u levi deo jetre. jetra učestvuje u razmeni materija neza­ visno od probave hrane.

a dužina 2-6 centimetara. 1 % . čas u drugom smeru. Oba navedena kanala se slivaju u zajednički kanal za lučenje žuči (ductus choledochus). Za 24 sata u čovečjem or­ ganizmu stvori se 800-1000 mililitara žuči.1%. 97 . • žučna kiselina . Žuč učestvuje u 96 probavi hrane: potpomaže neutralizaciju hranljive kašice. a naročito masti u hrani. Međutim. pregrevanju organizma. Žučni kanali bogato su snabdeveni glatkomišićnim vlaknima. Miris je posebno aromatičan. čiji je prečnik 4 milimetra.0.6% i niz drugih materija. pojačavajući njegovu peristaltiku. Ukus žuči je gorak sa naknadnim slatkastim ukusom. Žuč iz jetre kroz žučne kanale. zahvaljujući čemu mogu aktivno da pokreću žuč čas u jednom. pojačanju portalnog krvotoka i prisustvu belančevina. a sa njom se isto tako izlučuje višak holesterina. Deo žuči nagomilava se u žučnom mehuru. emulguje masti i potpomaže njihovo upijanje. nagomilavajući se u krvi. bez oštećenja.4 . smestiti do 200 mililitara tečnosti. dolazi do izvodnog kanala žučne kese. stvara se na račun disanja tkiva jetre. ali u tome učestvuju i drugi organi i tkiva. izlučujući žuč u dvanaestopalačno crevo pod pritiskom 200-300 mililitara vodenog stuba! Žučna kesa ima sposobnost povećanja za 10-20 i više puta! Motorni nerv žučne kese potiče od desnog dijafragmalnog nerva. takode. čija je dužina 7-8 centimetara i koji može zapreminski primiti do 60 mili­ litara žuči.5-2 centimetra u prečniku.Stvaranje žuči Stvaranje žuči je specifična funkcija jetre. Žuč je sekret jetrenih ćelija. snabdeven mišićnim vlaknima i može vršiti kontrakcije (skupljati se i širiti) zajedno sa žučnim kanali­ ma. on se lako rasteže i u njega se može slobodno. Prečnik kanala žučne kese u prošeku je 3 milimetra. Energija. iritirajuće deluje na de­ belo crevo. • minerali-0. • holesterin . Žuč se stvara neprekidno. potrebna za žučnu sekreciju. Sa njom se iz krvi izlučuju razne egzogene i endogene materije koje.o k o 84%. Smanjuje se pri gladovanju.7%. On je. reakcija žuči je slabo alkalna. koja dolazi iz želuca u dvanaestopalačno crevo. • masti-3. Evo sadržaja žuči: • v o d a . štetno utiču na aktivnost orga­ nizma. a njegova dužina 3-7 centimetara. Kod zapušavanja ušća tih kanala otvor opšteg žučnog kanala može se uvećati do 1. • mucin i pigmenti .8%. a povećava se pri smanjenju spolja­ šnje temperature. koji ima prečnik 6 milimetara i dužinu 7-8 centim­ etara.

On se. Nesumnjivo vas interesuje kakvi su to kamenčići. Bruna. stvara iz hemoglobina krvi. Žučni kamenčići u žučnoj kesi imaju okrugao oblik. a takode. koncentrovana žuč. Smanjenje sadržaja žučnih kiselina usled narušavanja sposobnosti ćelija jetre.materija potrebna organizmu. za vreme trudnoće može doći do narušavanja nekih funkcija jetre.trbušnim disanjem. i drugih sadržaj žuči i njegova evakuacija iz creva u direktnoj su zavisnosti od sastava hrane. N. Stvaranje žučnog kamenca uglavnom zavisi od ishrane i počinje od 16-20 go98 dina života. žučnim kanalima i žučnoj kesi susreću se tvrdi. bodlji­ kavi. odakle su izašli i usled čega su nastali. Ridel je utvrdio d a j e svaki deseti čovek imao žučno kamenje. Osobenosti disanja kod žena i muškaraca. Prema podacima Pavlova I. koja ulazi u sastav ćelija organizma. Pri oksidaciji bilirubin se pretvara (transformiše) u biliverdin. Holesterin . povećava unutrašnji pritisak u trbuhu i menja položaj žučne kese i kanala). uglavnom iz creva. u obliku grane crni pigmentni kamenčići. Kladinskog N. a kod 70-godišnjaka mogu se uočiti kod svake treće osobe. Trudnoća podstiče stvaranje žučnog kamenca. žučne kiseline zauzimaju drugo mesto . a pokreti di­ jafragme povoljno utiču na protok žuči u žučnim kanali­ ma.7%. zbog povišenog sadržaja holesterina u krvi u poslednjim mesecima trudnoće i neposredno posle porođaja (prvih dana). Prema materijalima sa obdukcija B. pošto dolazi do zastoja žuči u žučnoj kesi (materica stešnjava unutrašnjost. takode. Žene boluju 6 puta češće od kamena u žuči nego muš­ karci. Kod žena pri grudnom disanju javlja se plića ekskurzija dijafragme u poređenju sa muškim . uglavnom.. objašnjavaju frekvenciju ovog oboljenja. Prilikom čišćenja organizma iz vas će izlaziti najrazno­ vrsniji kamenčići. Žučni pigmenti. pri različitim povredama. Upala žučne kese (holecistitis) i žučnih kanala (holangitis) nastaju u većini slučajeva pri prisustvu kamenja u njima.PATOLOGIJA JETRE Stvaranje žučnog kamenca i upala žučnih kanala Razmotrimo prema redosledu sastavne delove žuči: po­ sle vode.jedan je od glavnih uzroka izd­ vajanja soli kalcijuma iz rastvora holesterina i stvaranja žučnog kamenca. bogata čvrstim materijama (holesterinom i bilirubi­ nom). Njegova prekomerna količina štetna je za organizam. predstavljeni su pigmentom bilirubinom (zlatnožute boje) i biliverdinom (zelene boje). kao i mikroorganizama. Osim toga. u osnovi. Tako se kod masne hrane i hrane bogate belančevinama izdvaja gušća. P. One se stvaraju u jetri iz holesterina. Žučni kamenčići u jetrinim kanalima mogu biti razgranati i čak mogu predstavljati preciznu kopiju žučnih kanala. Njihovo glavno svojstvo je da smanjuju površinski napon tečnosti. U jetri. da sintetizuju te kiseline ili pri zastoju žuči u žučnoj kesi . Čišćenjem jetre oni se drobe i izlaze u vidu semenki suncokreta i crnog 99 . koji su prodrli u žučnu kesu. Prema hemijskim karakteristikama ovi pigmenti su bliski portiri­ ma (purpurni. grimizni kamen).

U creva dospevaju u obliku kuvane hrane i vode. belu ili svetložutu boju i pojavljuju se u žučnoj kesi. Duž granica između segmenata. da u prošeku j e d n o čišćenje je­ tre „probija''jedan segment. lagani. glatku površinu.talože se. mnogo­ brojni. Prema sastavu žučni kamenčići dele se na holesterinske. i zemljani pigmentni kamenac. Kalcijum (kreč) i u ovom slučaju dobija se iz kuvane hrane. da se ti kamenčići talože u jetrinim žučnim kanalima. Nastaju usled toga što strane čestice dospevaju iz creva u krv. On je beo i tvrd i stvara se u procesu upale. Boja im je bela. Pigmentno-krečnjački kamenčići su crnozeleni. Njihovo stvaranje moguće je i bez infekcije. Sistemi jetrinih žučnih puteva desnog i levog režnja jetre strogu su razgraničeni. kao i smanjenje zaštitnih koloida . a taj talog organizam ne prihvata i kao strani produkt izlučuje ga zajedno sa žuči. plivaju na vodi. Desni žučni kanal režnja prihvata žuč iz prednjeg i zadnjeg kanala. Mogu se formirati dva oblika kamenca: čisti pigmentni kamenac.žučnih kiselina i zastoj žuči. lomljivi i raznovrsnog oblika. Holesterinski kamenčići imaju veličinu od zrna graška do šljive. velike kombinovane. Oni su meki. vezan za proces hemolize. Ponekad su to mrke izmrvljene grudvice. Njihova veličina je od glave čiode do krupnog zrna graška. Mikroliti su prečnika 7-60 mikrona. a zatim zajednički jetreni kanal. Medurežanjski kanali za izlučivanje žuči protežu se uporedo sa međurežanjskim krvnim sudovima i. ni arterije. po pravilu. 101 . Nemaju holesterina. vezan za zastoj žuči. U nekim slučajevima mikroliti su osnova nastajanja pigmentnokrečnih kamenčića. siva (kada preovladava holesterin i kreč u kori kamenčića) ili mrka i tamnozelena (kada preovladava pigment biliverdina). spajajući se. a njih je četiri. gde se vežu sa belančevinama i pigmentima žuči i polako se odstranjuju kroz žučne ka­ nale. žučne pigmente i krečnjak. Otuda se može zaključiti. Ti kamenčići nastaju najčešće kao posledica infek­ cije i upale žučne kese i žučnih kanala. okrugao oblik. potrebno je i poželjno uraditi najmanje četiri čišćenja. Na našu sreću najredi je čist krečni kamenac. jer 100 se u procesu probave organske materije pretvaraju u neorganske . obrazuju u početku desni i levi jetrin kanal (kanal režnja). da bi se očistila jetra. Svaki od seg­ menata skuplja žuč iz međurežanjskih kanala za izlučivanje u granicama segmenta. ne prolaze ni žučni putevi. imaju belančevinastu osnovu. Holesterinsko-pigmenlno-krečnjački žučni kamenčići najčešće se javljaju u žučnoj kesi.peska. složene holesterinsko-pigmentnokrečnjačke i pigmentne. kao kameno-ugljena prašina veličine do 6 milimeta­ ra. Prostor koji zahvata sva­ ki od tih kanala naziva se segmentom jetre. koji se stvaraju u žučnim kanalima i žučnoj kesi. ni vene portnog sistema. Uzrok stvaranja ovih kamenčića je obo­ gaćivanje žuči holesterinom. Dokazano je. koje su prošle kroz termičku obradu. Oni su uvek u gomili i imaju oblik nepravilnih poliedara. kao rezultat nepravilne kombi­ nacije namirnica za ishranu. sadrže primesu bakra i razvijaju se iz mikrolita. Prema tome.

Zastoj u venskom sistemu pankreasa izaziva distrofične promene u njemu i remeti njegovu funkciju. uz minimum motornih aktivnosti. što uzrokuje promene strukture or­ gana. On se javlja kao posledica (uzrok sam naveo u prethodnom tekstu.Portna hipertenzija i njene posledice Savremena ishrana čini našu krv kiselijom (normalna pH krvi je slaboalkalna). pritiskaju epitelne ćelije. Kod „mrtvih*' toga nema. slična ugrušcirna. koji nije mogao da prođe krozjetru preko portne vene. a otpor u kanalu za izlučivanje žuči može porasti do 750-800 milimetara vodenog stuba (skoro cela atmosfera!). Njena funkcija slabi. glavni su ra­ zlozi za nastajanje svih poremećaja i oboljenja. Belančevinaste mase (Napomena: Dnevni obroci hrane bogati belančevinama. vitamina i mnoštva drugih elemenata. obilne menstruacije kod žena. jednjaka. naročito iz krvnih sudova želuca. Kao s t o j e već bilo reči« prvo se kristališe holesterin. može da se poveća za 20 i više puta. takode. masa u vidu kašice. koje se nalaze u tako koncentrisanom obliku. kako tvrdih. Jetra kao da se nadima iznutra od tih žučnih trombova. {. M. za njim bilirubin sa produktima njegove oksidacije.). Koncentracija žuči. Bili­ rubin. Materije. Uporedo sa tvrdim kamencem u jetrinim kanalima se skladišti amorfna bilirubinsko-kalcijumska masa. G. šire jetrinu konstrukciju./iva" materija razlikuje se od „mrtve** postojanjem bioplazmenog polja. Pri tom se vrši jak pritisak na okolna tkiva (slika 11). odlažući se u jetri. tankog creva. žučni ugrušci u žučnim kanalima stvaraju se belančevinastom infiltracijom jetre. kreč itd. soli i kreč su glavni sastojci žučnog kamenca. Usled toga se javlja portna hipertonija. Arterijski pritisak opada (hipertoničarima za notiranje). vezano za pojedine i raznovrsne mehaničke prepreke. Usled zastoja krvi nastupa i uvećanje slezine. 102 103 . tako i u obliku mazuta. Deo krvi. (Da li je to glavni uzrok teške izlečivosti dijabetesa?) Zastoj u venama želuca i creva narušava sekretorna i apsorbujuća svojstva tih organa. U Velikoj medicinskoj enciklopediji terminom portna hi­ pertonija definiše se povišeni krvni pritisak u portnoj veni. s obzirom da pritisak žuči u kanalu za izbacivanje žuči može dostići atmosferu! To otežava protok arterijske krvi koja raznosi kiseonik po jetrinim arterijama i sprečava krvotok kroz portnu venu. javljaju se trombovi na nogama i hemoroidi. naročito pri nedovoljnoj fizičkoj aktivnosti. debelog creva. kojim se prenose hranljive materije iz creva. lišenom dovoljne količine živih mineralnih materija. dovodeći ih do atrofije. zatim soli..) Neak­ tivan način života. Atomi u Jtivim" mineralima nalaze se na višem energetskom poten­ 9 cijalu i imaju levi zaokret. izaziva j a k o krvoproliće. U žučnoj kesi i kanalima može se nalaziti žućkastobeli pesak. kao stoje poznato.) otežanog protoka krvi kroz jetru. Na primer. uz na­ vedeno stanje krvi postepeno izaziva diskineziju sistema za izlučivanje žuči. ide obilaznim putem (takozvani kolateralni krvotok) kroz anastomoze sa gornjim i donjim šupljim venama. (Da li se ovde krije uzrok slabog varenja i prihvatanja hrane?) To. mogu lakše da se talože. koje pri termičkoj obradi nestaje.

I . Zato. To je razlog što patimo od nedostatka hranljivih elemenata. min­ eralnim materijama i drugim najkvalitetnijim hranljivim materijama. omogućavaju mu rast i pomažu jetri u procesu probave hrane .slezina sa odlaznom venom: 3 .spoljašnja bedrena vena: 9 . javlja se poremećaj u razmeni ugljenih hidrata.hipo­ fiza. vode.portna vena: 2 .bubrežne vene: 6 . Zdravlje jetre obezbedujc zdravlje i vitalnost celog organizma. pa će i alergija nestati. Prema tome. prolazeći kroz anastomoze u druge vene i pri tome se ne pretvaraju u oblik. nastale usled narušavanja svih tih razmcna. Zbog atrofije ćelija jetre usled pritiska i lokalnog nedostat­ ka ishrane. belančevina. pre nego što odete kod lekara da mučite sebe ispitujući alergene i slično.. Najvažnije žlezde u organizmu . očistite svoju jetru. O značaju jetre za funkcionisanje našeg organizma govo­ ri jogista Svama Šivananda u knjizi Joga terapija: . povratni pritisak). ali zbog zapušenosti „starije carice" (kako je­ tru nazivaju tibetski lekari) deo hranljivih materija obilazi jetru. Hranljive materije koje su zaobišle jetru postaju strane or­ ganizmu i izazivaju različite alergijske reakcije.anastomoza između grana portne vene i donje šuplje vene u predelu debelog creva: 11 ." M o ž e m o upotrebljavati hranu bogatu vitaminima. već i ima užasne posledice.Patologija kod portne hipertenzije Strelice na crtežu označavaju otežano oticanje krvi (tj. Opšti poremećaj ne samo da utiče na rast i razvoj organizma.zajednička bedrena vena: 8 . minerala i slično.paralizuju se usled naprezanja u nastojanju da po­ mognu bolesnoj jetri.gornja šuplja vena: 7 .donja šuplja vena: 10.gornja mezent eri jalna vena: 4 .donja mezenteri jalna vena: 5 .anastomoza između grana portne vene i gornje šuplje vene u predelu jednjaka i želuca. a kao posledica tog javljaju se zastoji u tim organima.Slika I I . koje podstiču razvoj organizma. koji je prihvatljiv za organizam. Nema smisla nabrajati poremećaje i oboljenja. 104 105 . masti. štitasta i pankreas. jasne su mnogobrojne posledicc zaprljanosti i zagušenosti naše jetre.Slaba jetra je glavni uzrok narušavanja našeg opšteg zdravlja.

kada je slaba ener­ gija) sanja se šuma. dobija novu snagu i smelost.holedohusno-pankreatična zona.suze emocijama .ramena zona. koja se pretvara.šljiva Simptomi koji ukazuju na oboljenja jetre Prvo ćemo se osvrnuti na poznate simptome oboljenja jetre. 2 . daje toplotu i snagu ostalim vrstama žuči. Ona vari hranu. Tako se pri punoj jetri (tj.gnev zvucima . odvaja sok od taloga. žuči i sluzi. . koja se pretvara.krik ukusom .tačka lopatičnog ugla. koja daje vid. nalazi se u jetri.Slika 12 . nalazi se u koži i čini jarkim njen ten. koja menja boju.) Ž u č . Žuč. Prema kineskim medicinskim izvorima funkcija jetre i žučne kese odnosi se na primarni elemenat „ d r v o " i tesno je povezana sa: tkivom tela . 5 . a zatim ih uporediti i dopuniti savremenim shvatanjima. Obratimo se ponovo Čžud-šiu (knjiga Tajne tibetske medicine .piletina žitaricama .kimo. 7 .napomena prevodioca). sa zapušenom jetrom funkcionišemo mnogo sporije.pšenica plodovima . plava planetom . funkcije žuči su: pro106 Tibetski lekari razlikovali su 26 oboljenja žuči. nego što želimo. IX i XI grudnog rebra.zelena. (Prema sintoitskim narodnim verovanjima izvor smelosti u čovečjem telu je je­ tra . pri praznoj jetri (tj. Ona daje duši osećajnost. Prema njihovom mišljenju.točka žučne kese. nalazi se u očima i razvija našu per­ cepciju za oblik. dobom . kada je energetski funkcija jetre najveća) sanjaju gnevni snovi.Put samuraja. s aspekta tradicionalne medicine. Savremena medicina oboljenja jetre i žučne kese definiše na sledeći način: 107 . Žuč.mišići čulnim organima . gordost. bavna.Bolne tačke kod žučnog kamenca: I . Ona potpuno menja boju prozračnog soka u crvenu. Poremećaj jedne od navedenih funkcija izaziva oboljenja. razum i strasnost. Otuda potiče i Ijudožderski običaj kimo-tori Smatralo se da kada ratnik pojede svezu jetru hrabrog ne­ prijatelja.epigastric na zona bola.vid izlučevinama . Probavna žuč nalazi se u želucu između svarene i nesvarene hrane. nalazi se u srcu. a kineski lekari su na osnovu snova postavljali dijagnozu. 3 . koja menja boju. koja poboljšava vid i koja podstiče bolje raspoznavanje boja.proleće bojom . 4 .tačka dijafragmalnog nerva Uopšte rečeno. Tibetski lekari su sma­ trali da postoje tri glavne bolesti koje nastaju od vetra. Žuč Jasna boja.tačke VIII.kiselo god.Jupiter mesom . 6 . čak i pri pravilnoj ishrani i pridržavanju svih drugih principa lečenja.

Hipotonični oblik .slabost.psihički poremećaji. oko palca i malog prsta). koji traju od nekoliko minuta do nekoliko sati.1 do 37. U početku napada bol je raširen (đifuzan).jetrinih dlanova" (crvenilo kože na površini dlanova. Žučna kolika (grč) obično je propraćena mučninom i povraćanjem. mučnine. gubitak apetita. koji podsećaju na nožice pauka. ali se ubrzo koncentriše na određene delove tela (slika 12). Uzroci koji izazivaju žučne grčeve su nervna i fizička premorenost. obrazima.do pojave bola . naročito ljute. Često se uočavaju i psihički poremećaj: potištenost. pri čemu se u pojedinim slučajevima izbacuju i mali žučni kamenčići. nesanice. ponekad i prolivi. Žučni grčevi kod žena najčešće se podudaraju sa menstruacijama ili nastaju posle porođaja. na momente kao da razdire na delove desnu stranu stomaka. prstima ..grčevi u žučnoj kesi ili jetri. ponekad gor­ čina u ustima. Kod hroničnog hepatitisa oboljevaju zglobovi i pluća. prvo hrane. znojenje.svrab kože. Njihov prečnik je od veličine glave čiode do zrna graška.povremeni naizmenični prolivi i zatvori. Diskinezija žučnih kanala Opšti simptomi . ponekad tome prethodi gubitak apetita. bolovi. ramenima i podlakticama. naročito u periodu kulminacije bola može se uočiti prisustvo . Kada se funkcionalno stanje jetre poboljša oni mogu da neslanu. Bol se javlja u napadima. Pri pregledu kod trećine obolelih. u stvari. nine.. povišena temperatura od 37. bolovi ispod des­ nog rebarnog luka. Bol je oštar. nakon 3-4 sata posle večere.bolovi ispod desnog rebarnog luka praćeni stalnom mučninom. u trenutku maksimalnog izlučivanja žuči u dvanaestopalačno crevo i njene maksi­ malne koncentracije. Bolesnici se često žale na hladnoću u udovima. Najčešće se kapilarske zvezdice nalaze na licu. Pri komplikovanju bolesti . koji je propraćen naduvenošću stomaka. podrigivanje.u vidu žutih mrlja. mučnina. Upala žučnog mehura i žučnih kanala Opšti simptomi . zasićenje i razdraženost želuca posle uzimanja hrane. kao i na leđima. pečenje u epigastričnom predelu. na pregibima laktova. emocije.Dijagnoza bolesti žučnog kamenca Najtipičniji simptomi kod žučnog kamenca su jaki na­ padi bola . Grč se obično javlja u prvoj polo­ vini noći. zatvori. a zatim sluzi i žuči.6°C. Kod nekih se pojavljuju grčevi mišića listova nogu i mišića prstiju na rukama. razdražljivost. blažom groznicom i slabošću posle uzimanja hrane. Hipertonični oblik .zvezdica" na krvnim sudovima (spider nevus-i). atonični zatvor. prolivi koji se javljaju naročito posle uzimanja pečene ili pržene hrane. ustima). 109 Dijagnoza /ironičnog hepatitisa Opšti simptomi . od kojeg se zrakasto granaju tanki nežni krvni sudovi (kapilari). tegobe ispod lopatice i osećaj pritiska ispod desnog rebarnog luka (možda usled zasićenosti žučne kese sa žuči). hlađenje tela. tj. kao i . koji imaju bol. Česte muč- 108 .osećaj tegobe na delu tela ispod lopatica nakon 1-3 sata posle jela. jak. Vidljiva je i ksantomatoza kože: na licu (očnim kapcima. kada su funkcije jetre i žučne kese maksimalne. Zvezdica je. Najčešće se bol javlja iznenada. mali pulzirajući krvni sud.

a vama ostaje da odlučite kako ćete se dalje lečiti. Pre čišćenja jetre gladovao sam nekoliko puta po 7 dana. godine. koji će sigurno postaviti pravu dija­ gnozu. Operacija može biti i uspešna. Žučni kamenac se u jetri veo­ ma čvrsto drži i ne može se tako jednostavno savladati.3 puta po 19 dana sa prekidom od dva meseca između gladovanja. kao i urinoterapija učinili su čudo. pahuljica i drugih predmeta nad kojima se čovek zgražava. jednom 18 i po 3 dana oko deset puta. bilo zbog njihovog opšteg zdravstvenog stanja ili zbog toga što su suviše stari i nemoćni. mršav. ali im posle čišćenja jetre ona više nije bila potrebna. Možete ga videti kako trči samo u šorcu i razmišlja da još dugo. boje katrana. U klubu 110 . Primera radi. a mučila ga je i astma. Teško je hodao i jedva disao. A. sve je radio samostalno.očistiti jetru. da se taj deo zameni krvnim sudom sa butine. U to sam se uverio na vlastitom iskustvu. Bilo je tu i mnogo zastarele žuči. a efekat je bio zapanjujući. zaustaviti i otkloniti. Andrejeva iz Lenjingrada.završio je samo 3 razreda osnovne škole. Mogu da navedem još primera ljudi koji su godinama patili od kamenca u žuči. Za taj preobražaj bilo mu je potrebno nešto više od pola godine i. Boreći se za svoj život došao je na ideju da možda postoje druge mogućnosti? Jer. Dolazili su ljudi od kojih su lek­ ari odustali. čiji sam predsednik. EFEKAT ČIŠĆENJA JETRE Mnogi misle d a j e sa njihovom jetrom sve u redu .. Osim toga. čišćenje debelog creva i jetre. gladovao sam i nedeljno po 24-36 sati u toku 3 godine. Ukoliko sum­ njate u sebe i u ličnu procenu svog zdravstvenog stanja. Međutim. sada krepki sta­ rac prilagodio je svoju težinu visini. Prve godine kuru čišćenja uradio sam 5 puta (svega 8 različitih čišćenja). iako je njegovo obrazova­ nje bilo veoma oskudno . Otputovao 111 . Mladić star 31 godinu nekako je došao kod nas bled. Kada smo nas dvojica počeli da čistimo jetru iz nje je izlazila po tegla od pola litra kamenčića.Bodrost". Ali. Tačnije. dopuzao je jednog decembarskog dana u klub toli­ ko bolestan da se mislilo da neće doživeti sledeće proleće. Lekari su im predlagali operaciju. Interesantan je i slučaj J. potražite pomoć lekara. sve to što nisam dobio u proteklih pet godina lečenja u zdravstvenim ustanovama. Ovaj. jedan­ put 10. to su samo moja lična osećanja. uzgred. rođen 1925. osetio sam neobičnu lakoću. kakav je smisao operacije ukoliko kroz krvne sudove umesto krvi teče prljavština? Grozna krv. Ukoliko su vam se ti simptomi već javili možete ih sprečiti. Može se uočavati i oticanje članaka prstiju u obliku kobasice. Posle terapije čišćenja jetre oni su se preporodili. ali i na iskustvu drugih ljudi. kroz ovakvo čišćenje prošli su mnogi i to ne jedanput. dugo živi. tj. a ko garantuje da sve neće biti po starom. U gotovo bezizlaznoj situaciji mašio se za literaturu i iz nje saznao da je procenat uspeha operacija sličnih njegovom slučaju ispod 30%. Moj prijatelj je izdržao seriju gladovanja . A šta potom? Sinula mu je misao .koje su izdignute iznad površine kože. Spoznao sam s t a j e pravo zdravlje. posebna ishrana. Nije imao kuda. Trebalo je da mu se operativnim putem odstrani deo aorte srca. a ne da dovedete sebe u bezizlazan položaj. Prema simptomima koje smo naveli tumačite i razmišljajte o zdravlju svoje jetre i žučne kese.što je velika zabluda. krepkost i obnavljanje celog organizma. tamne kožice. Savinih Nikolaj Timofejevič.

slobodnim prolazom to ne može da se desi. koje se naziva „dubaža" i koje lekari uveliko primenjuju. sa termoforom (grejalicom) na delu tela oko desnog rebarnog luka. Posle mesec dana sreli su ga kako trči do 4. profesor Šavalova Jevgenija Petrovna. Posle toga mladić je prešao na pravilnu ishranu. ljudi sami kažu da su lično videli izbačeno kamenje. koji ne priznaju alternativnu medicinu niti bilo šta drugo što se kosi sa dostignućima i znanjima nauke.korespondent Akademije medicinskih nauka SSSR. Na 34. sprata. pa se moj otac predao i pristao na kuru čišćenja jetre. naravno. flašu prethodno otvoriti i ostaviti da odstoji na sobnoj temperaturi. pak. Ali. strahovao i podsmevao se tom metodu lečenja. koju neki ovde na­ zivaju legendom. Nakon 15-20 minuta ponovo ispiti istu količinu mineralne vode. ti ljudi apsolutno ništa nisu osmislili u datoj terapiji.5 decilitra) gazirane ili negazirane min­ eralne vode. Postupak dubaže je sledeći: Ujutro na gladan stomak dati bolesniku da popije 2 0 0 250 mililitara (2. a izlaze kamenčići od 20 i više milimetara. godine.5-2 sata. Kada. sumnjao. Jedna žena je 5 godina tragala za Tatjanom Aleksandrovnom po celoj Rusiji. zapušenjem kanala i dru­ gim komplikacijama. oran i čio kao da mu nikada nije bila potrebna operacija. I to je prošlo bez operacije . Kada je moj otac. čak i nekima iz Ministarstva zdravlja Rusije. izbačeno iz debelog creva. Ta starica od 85 godina savršeno je raz­ radila postupak čišćenja jetre. Pošto je Tatjana Alek­ sandrovna bila starija od njega ona se podsmevala njegovom strahu. jer joj je predloženo da odstrani žučni mehur u kome je na snimku bio vidljiv veliki kamen sa j o š oko 60 kamenčića veličine zrna pasulja. sa podjednakim uspehom i efektom. Tatjana Aleksandrovna shvatila je složenost tog slučaja i pročistila mu je jetru dva puta uzastopce. avaj. protivnici ovog čišćenja zaključuju da je to ekskrementno kamenje. član . U mineralnu vodu može se dodati 5 grama sumpornokiselog magnezijuma ili sorbina. Kako je uopšte mogao da živi kao zdrav čovek sa tako zagađenom jetrom. Vratimo se brošuri Fakultet zdravlja objavljenoj 1986. što podstiče energičnije oslobađanje žučne kese.je do Tatjane Aleksandrovne Burjeve. Fiziološki mehanizmi koji se koriste pri čišćenju jetre Kao glavni argumenat protiv ovog načina čišćenja jetre protivnici navode da su žučni kanali prečnika 3—4 milimetra. od pete do 105 godine starosti.sve ih je izbacila. star više od 80 godina. načelnik katedre infektivnih oboljenja i epidemi­ o l o g i c Prvog lenjingradskog medicinskog instituta P. Posle uzimanja mineralne vode bolesnik treba da leži u postelji 1. On je. posle drugog infarkta bio u veoma teškom stanju resili smo da mu pomognemo i dogovorili smo se sa Tatjanom da se kod nje leci određeno vreme. Zastrašuju pristalice ovog meto­ da čišćenja mogućim zatvorom. Njegova krv je bila čista. Iz njega je izašlo 60 velikih i 200 malih kamenčića. stranici. Pročistila je jetru mnogim poznatim kosmonautima i mnogim ljudima na visokim položajima. Tatjana Aleksandrovna čisti jetru ljudima svih uzrasta. bez operacije. Dubaža se može obaviti ukoliko 113 112 . U sledećem poglavlju biće reči o tome da lije ovo čišćenje stvarno bezopasno i na čemu se zasniva njegovo dejstvo. Pavlov" opisuje „slepo" ispiranje žučnih kanala bez sonde.

Osobama. spadaju žumance od jaja. Od 40 do 50 mililitara 33%-nog rastvora magneziju­ ma.kukice koje zadržavaju žučne kamenčiće u kanalima. © Pojačano lučenje žuči izjetre podstiču kiseline. stimuliše tu funkciju i uz to rastvara tvrde izbočine . glukoze. Varijanta a). Radi toga na 3-4 sata pre čišćenja jetre treba zagevati deo tela oko jetre i produžiti zagrevati i posle uzimanja maslinovog (ili drugog) ulja i limunovog soka. so . kao i usled delimičnog rastvaranja u normalnoj žuči. Važnija biološka svojstva nezasićenih masnih kiselina su: 1 . koja se sadrži u limunovom soku. Najefikasnije za otvaranje sfinktera Oddi i pražnjenje žučne kese su masnoće iz hrane i produkti probave u cre­ vima. zbog povećane elastičnosti i smanjenja propustljivosti. a pri kon­ trakcijama stvaraju takav potisak. tj. Ta kiselina spada u grupu nezasićenih masnih kiselina. zajedničkog žučnog kanala i Odijevog sfinktera. koje teško podnose magnezijum.resorpcija žučnog kamenja. Vidari (narodni lekari) uočili su da uzimanje većih doza biljnog ulja (naročito maslinovog) umnogome podstiče izbacivanje žuči. samim tim. koje se topi pri temperaturi od 15° C (pri telesnoj temperaturi ono je tečno).podstiču pretvaranje holesterina u lako rastvorljiva jedinjenja i. da se kamenčići u 9 0 . © S obzirom da žučni kanali imaju glatku muskulaturu oni mogu da se šire do 2 centimetra u prečniku. odnosno izaziva kontrakcije žučne kese i maksimalno otvara sve žučne kanale. Do toga dolazi usled otkidanja koloida i stvaranja pukotina. podstiču otkidanje koloida sa njihovim delimičnim rastvaranjem. U salu čoveka.barbara" i karlovarska so. sorbita. podstiču njego­ vo izlučivanje iz organizma: 2 . Sada ćemo se vratiti iskust­ vu narodne medicine. Tu se može dejstvovati u dva pravca: a) povećanjem količine žučnih kiselina. Najviše oleinske kiseline sadrži se u maslinovom ulju ( 8 0 . dok je u suncokretovom ulju ima duplo manje (39%). tome na čemu se ona zasniva. maslac. sa­ mim tim. koja omogućavaju povećano lučenje žuči. U ekstremnim slučajevima pritisak može dostići i 800 milimetara vodenog stuba! 0 Moguć je i obrnut slučaj .9 9 % slučajeva sastoje iz holesterina. ksilita ili maslinovog ulja. koje smanjuju površinski napon žuči i. U j a k o efikasna sredstva.se kao sredstvo za razdraživanje upotrebljava samo rastovor sumpornokiselog magnezijuma.8 1 % ) . Oleinska kiselina topi se pri tem­ peraturi 13° C. nama je potrebno j a k o sredst­ vo protiv žuči. ili sorbita. ne dolazi do bolnih spazama i oni slobodno prolaze kroz žučne kanale. Oleinska kiselina se skoro 115 . poznato nam je. pri čemu je ona skoro jedina masna kise­ lina koja ulazi u sastav životinjskih masti. izaziva kontrakciju žučne kese. da se žuč izbacuje pod pritiskom od 300 milimetara vodenog stuba. sumpornokiseli magnezijum.. Limunska kiselina. daju se koncentrisani rast­ vori šećera. 0 Lečenje toplotom je najbolji način za stišavanje upale i bolnih spazama u jetri. zagrejanog do 40° C. Ovi podaci su strogo naučni. Toplota ih topi. pa je zato njen sadržaj u tim mastima glavni faktor koji određuje tempe­ raturu njihovog topljenja. Pored osta114 log. ili ekstrakta (tinkture) iz trave protiv žuči. O Polazeći od navedenog. i b) povećanjem koloidne zaštite. sadrži se oko 7 0 % oleinske kiseline.normalizujuće deluju na stanje zidova krvnih sudova. Na osnovu njih već znamo da se žučni kanali mogu ispirati.

disanje samo kroz desnu nozdrvu podstiče zagrevanje organizma i povećava njegovu . sadrži 8 4 % vode. U prirodi postoje zaštitne materije. koje dejstvuju kao žučne kiseline. kao na primer. Poret toga. s t o j e moguće više za vreme izdisaja. Takva zaštitna materija skuplja se na površini koloida. Međutim postoji još nekoliko dopunskih: 116 *• Limunov sok ima veoma jak kiseo ukus. odvajaju koloide i zatim ih rastvaraju. Izvori zaštitnih koloida su: sveže pripremljeni sokovi iz povrća i voća.. U proleće je najjača funkcija jetre. belančevine. Pored toga. Razmotrili smo glavne fiziološke mehanizme na kojima se zasnivaju navedena čišćenja jetre. sa akcentom na zatezanje di­ jafragme. uglavnom visokomolekularna jedinjenja. Najbolja od tih namirnica je maslinovo ulje. pojačavamo efekat. one su srodne organizmu i zato su za ishranu najpreporučljivije prirodni namirnice. rastvaraju holesterol i uz to povećavaju elastičnost zidova krvnih sudova i žučnih kanala. eterična ulja limunovog soka dejstvuju istovremeno i kao sredstvo za izbacivanje žuči i kao antiseptik. da idemo putem rapidnog povećanja nezasićenih masnih kiselina. U dnevnoj mokraći ih je oko jedan gram. Kao što tvrdi kineska narodna medicina. Žuč. * Prema konstatacijama kineskih lekara . Iz navedenog nam je jasno. Ti uslovi se mogu ispuniti ukoliko se nakon izvesnog vremena posle uzimanja hrane i limunovog soka uradi lagano. Zaštitni omotači stvoreni na taj način sprečavaju međusobno slepljivanje koloidnih čestica i njihovo taloženje. kao što su oleati natrijuma i kaiijuma. kiseo ukus stimuliše funkciju jetre. 117 . uz istovremeno misaono slanje energije na ta mesta. #• Sugerišući sebi da se žučni kanali šire. Tu vodu treba zasititi navedenim zaštitnim materijama koje. Sredstva koja boje urin su najfinije čestice organskih ma­ terija.potpuno apsorbuje u crevima i organizam je lako koristi pri razmeni materija. da se žuč obil­ no luči. Varijanta b). prodirući u mikropore žučnog kamena. pokrivajući ga sulfatnom pokoricom. * Prema učenju jogista.snagu razlaganja". * Za vreme punog meseca povećava se sposobnost or­ ganizma za čišćenje. kao i sveza vlastita mokraća (urin). Najbolje je upotrebljavati urin prirodne žute boje. kao što nam je poznato. Otuda je vlastiti urin najbogatija i najdostupnija materija zaštitnim koloidima. saponini i druge. polisaharidi i niskomolekularne površinski-aktivne ma­ terije. * Stvaranje i izlučivanje žuči povećava se pri povećanju portalnog krvotoka i prisustvom masnoća u konzumiranoj hrani.akupunkturologa funkcija jetre i žučne kese najjača ja noću od 23 do 3 sata. a u jesen najslabija. ritimično disanje joge. koje sadrže nezasićene masne kiseline.

Najprostije i najefikasnije čišćenje jetre
Naveli smo da su maslinovo ulje i limunov sok idealne materije za čišćenje, ali su one, nažalost, dostupne malom broju ljudi. Postavlja se pitanje da li postoje zamene koje imaju iste vrednosti. Na veliko zadovoljstvo ima ih dovolj­ no. Umesto maslinovog ulja može se koristiti bilo koje suncokretovo ulje (rafinisano, nerafinisano itd.), a umesto limu­ novog soka kristalisana limunova kiselina, kao i prirodni produkti sa jakim prirodnim kiselim ukusom - mahovnica (Oxycoccus palustris), pasji trn (Hippophae rhamnoides), ogrozd (Grossularia reclinata) itd. Kao što pokazuje prak­ sa, čišćenje tim biljkama vrši se na isti način kao i sa ideal­ nim sastojcima (maslinovim uljem i limunom). Autor se u to uverio lično, a o tome govore i drugi ljudi, koji su koristi­ li zamene. Prema tome, slobodno možete koristiti navedene zamene - suncokretovo ili kukuruzno ulje. kristalisanu limunsku kiselinu-limuntus (razređuje se do te mere da ras­ tvor po ukusu podseća na prirodan limunov sok) i prirodni jestivi produkti sa jakim kiselim ukusom, koji rastu u kraju gde živite. Tajna efikasnosti čišćenja jetre sastoji se u prethodnoj pripremi - smekmvanju organizma. Smekšavanje orga­ nizma u vidu toplih vodenih terapija (detaljnije opisano u knjizi) treba obaviti najmanje 3-4 puta. Svaku toplotnu terapiju završavati kratkim prohladnim tuširanjem ili poliva­ njem tela hladnom vodom. Poslednju smekšavajuću tera­ piju uraditi dan pre čišćenja jetre. Ukoliko 3-4 dana pre čišćenja jetre budete jeli uglavnom biljnu hranu i pili veću količinu sveže iscedenog soka (cvekle - 1 deo i jabuka - 4-5 delova. poželjno kiselih) i jcd118

nom dnevno se klistirate (poželjno urinom), vaša priprema za čišćenje jetre biće idealna. Na kraju dolazi dan terapije čišćenja. Poželjno je da to bude za vreme punog meseca i da pri tom budete odmorni i smireni. Ujutro, posle toaleta, uradite klistir. Posle toga popijte navedeni sok i doručkujte laku hranu. Za ručak, takode. pojedite neku laku hranu i nakon 1-2 sata posle ručka počnite da zagrevate deo tela oko jetre. Prislonite termofor sa toplom vodom (ili električno jastuče) na taj deo tela. Hodajte i obavljajte druge poslove u kući sa termoforom na telu sve do uveče. Oko 19-20 sati počnite sa terapi­ jom čišćenja jetre. Prethodno zagrejte ulje i sok od limuna (rastvor limunske kiseline) do 30-35° C. Dozu ulja i limu­ novog soka odredite prema svojoj telesnoj težini i prema tome kako vam organizam podnosi ulje. Dakle, sve je pripremljeno. Pred vama su dve čaše. jedna sa uljem, druga sa limunovim sokom. Popijte jedan-dva gutljaja ulja i isto toliko gutljaja soka. Nakon 15-20 minu­ ta, ukoliko se ne javi mučnina, ponovite postupak, sačekajte 15-20 minuta i ponovo popijte nekoliko gutljaja ulja i soka. Postupak se ponavlja sve dok ne ispijete svu količinu ulja i soka. Za to vreme sedite mirno na kauču ili fotelji, gledajte televiziju ili čitajte knjigu. Ukoliko ne podnosite ulje i ono počne da vas muči posle prvog uzimanja, treba sačekati dok se ne izgubi neprijatan osećaj u ustima i želucu. Ukoliko mučnina ne prolazi treba smanjiti količinu soka i ulja. Termofor možete skinuti, a možete ga i dalje držati. Kada ispijete ulje i sok (količina ulja i soka kreće se od 100 do 300 grama) možete sprovesti niz mera koje pojačavaju efekat čišćenja. Nakon 1-1.5 sat posle uzimanja 119

sastojaka zauzmite udobnu sedeću pozu (najbolje seditc na pete), zapušite levu nozdrvu i dišite kroz desnu. Na je/ik stavite malo ljute paprike, a na deo tela oko jetre KuznecovIjev aplikator, ali sa metalnim iglicama. Sve to pospešiće stvaranje energije i toplote sa njenim usmeravanjem prema jetri. Pri tome dišite polako, ritmički (4-6 uzdisaja i izdisaja u minuti), snažno radeći dijafragmom. Izbacujte stomak za vreme udisaja i podižite ga nagore za vreme izdisaja. Time ćete obezbcditi predivnu masažu jetre, pojačaćete u njoj krvotok i ispraćete je od ugrušaka. Tako dišite 15-30 minu­ ta, odmorite se jedan sat. pa ponovite postupak. Za vrem odmaranja na deo tela oko jetre stavite magnetni aplikator ili bilo kakav magnet. Magnetna terapija je vezan faktor, koji pojačava kapila­ rni krvotok. Naučnici su ustanovili da crvena krvna zrnca usled neznatnog povećanja krvnog pritiska nisu u stanju da se kreću kroz kapilare. Glavni mehanizam njihovog kre­ tanja sastoji se u tome. što se usled krvnog pritiska crve­ na krvna zrnca na proširenom kraju kapilara međusobno približavaju. Obzirom da ona imaju isti električni naboj, ona se međusobno odbijaju i kreću prema mestu manje kon­ centracije, prodiru i kreću se kroz kapilare. O v o je posebno važno koristiti radi poboljšanja krvoto­ ka u jetri, u kojoj postoji unikatni venski kapilarni sistem. Dopunski, magnetno polje aktivira fcrmente koji u terapiji čišćenja imaju značajnu ulogu. Sve to zajedno - toplota, aktivnost fermenata. pojačan krvotok, povećan broj crvenih krvnih zrnaca, snažan snop slobodnih elektrona iz aplikatora omogućava da razmekšate, isperete i izbacite iz jetre i žučne kese svu nečistoću i kamenje. Ova dovitljivost omogućava da se zadejstvuju najdublji kvantni potencijali organizma 120

odgovorni za životnu aktivnost, čišćenje i rehabilitaciju, ^ikakva druga terapija čišćenja ne utiče tako snažno na or,>anizam, kao ova koju smo opisali. Približno oko 23 sata noću. ili kasnije (ponekad i u zoru), kada je bioritam je­ tre i žučne kese maksimalan, počinje izbacivanje kamenja i nečistoća. To se izbacuje prolivom. Videćete svo „blago" sticano nepravilnim načinom života, lošom ishranom i od­ mah ćete shvatiti da se tako ne srne živeti i da ni o kakvom zdravlju ne može biti ni reči. ukoliko to „blago" ostaje u or­ ganizmu. Obično se ujutro javi još jedan proliv i može izaći još veća količina kamenčića i žući. koja izgledom podseća na mazut. Dopunski se klistirajte. Malo se odmorite i zatim možete jesti. Poželjno je da prvo jelo bude pola litra soka (šargarepa sa cveklom i jabukom u odnosu 1:5). Sok će do­ punski isprati vašu jetru. Tek posle toga možete jesti salate, kašicu skuvanu s vodom.

PRAKTIČNA UPUTSTVA ZA ČIŠĆENJE I LEČENJE JETRE
Praksa je pokazala da muškarci i žene sa telesnom težinom od 60 do 65 kilograma, ali u zavisnosti od toga kako podnose ulje. prvo čišćenje jetre treba da urade sa 150-200 grama ulja (isto toliko i soka), da ne bi nastupilo povraćanje. U narednim čišćenjima možete povećati dozu do 300 grama, a možete zadržati istu. što će biti dovoljno. Ukoliko se posle izvesnog vremena javi povraćanje i u sadržaju kojeg povratite uočite sluzni sekret (zelen, crn ili slične boje) znak je da su ulje i sok proradili u želucu i očistili ga od patološke skrame. koja se tu nalazila. Kod nekih ljudi to se dešava pri prvom čišćenju. Drugo čišćenje 121

uradite sa manjom količinom soka i ulja. a u trećem - malo povećajte. Za vreme čišćenja trudite se da budete opušteni, smireni i ne mislite na tok i postupak čišćenja. Po pravilu, za vreme čišćenja pomoću ulja i limunovog soka ne osećaju se ni­ kakvi bolovi. U nekim slučajevima, kada dođe do jakog pražnjanja, proterivanja - osetićete kao da jetra „diše". I ništa više. Ne plašite se, strah sužava krvne sudove i žučne kanale. Može se dogoditi da iz vas ništa ne izađe, što može biti uzrok povraćanja. Ukoliko iz bilo kojih razloga osetite strah, nemir ili nervozu i ukoliko se osećate „napregnutim", stešnjenim - popijte 1-2 tablete nekog sredstva za smirenje. Sve ostalo odvijače se spontano. Ne čistite jetru posle teškog rada i posle dužeg glado­ vanja. Odmorite se 3 do 5 dana da biste nakupili snagu. Inače, mogu iskrsnuti dve neugodnosti: prva, jednostavno ćete pojesti ulje i sok i druga, mnogo ćete se iscrpiti. Upam­ tite, to je ipak prodiranje u jetru, a ona treba da ima snage za prekomerno naprezanje. Sami ćete osetiti kako ona vibrira i „diše", a naročito za vreme prvih čišćenja.

zapušena. pa do izbacivanja kamenja dolazi pri drugom ili narednim čišćenjima. Drugo i naredna čišćenja uradite prema ličnom osećanju, a ona će sigurno biti mnogo lakša. Iz ličnog iskustva navodim da sam prva tri čišćenja uradio sa pauzom od tri nedelje, četvrto - mesec. a peto - dva meseca. Sledeće godine ura­ dio sam j o š dva čišćenja i zatim druge godine još jedno. Možete se pridržavati i preporuka Andrejeva - jedno čišćenje tromesečno. Moj savet je da se u toku mesec dana za vreme punog meseca urade prva 3-4 čišćenja. Upamtite, što se pre i brže oslobodite prljavštine u jetri, brže ćete normalizovati probavu hrane, krvotok i razmenu materija! Tre­ ba se čistiti sve dotle, dok se ne oslobodite svih ugrušaka. Nameće se opravdano pitanje - zašto je potrebno tako mnogo čistiti jetru? Odgovor je. zato što se jetra sastoji iz četiri dela. Za vreme jednog čišćenja potpuno se pročisti jedan deo. Za vreme drugog - sledeći i tako redom. Ukoliko makar jedan deo jetre ostane zapušen, razmena materija biće kao i ranije narušena. Treba imati u vidu i to. da su se kamenčići u jetri i žučnim kanalima odvajali postepeno, poprimajući uzdužni oblik sa zaglađenim krajevima. U takvom obliku oni nisu posebno uznemiravali zidove žučnih kanala, niti su ih iritirali. Kada čistite jetru vi ih drobite i izbacujete. Njihov oblik i položaj se menja i zato preostali kamenčići mogu svojom hrapavošću iritirati zidove žučnih kanala i žučne kese. izazivajući njiho­ vu upalu. To se posebno odnosi na ljude kod kojih postoji tvrdo kamenje. Za vreme narednih čišćenja oni se smanjuju i posle toga slobodno izlaze.

Broj čišćenja jetre i vreme kada treba čistiti jetru
Prvo čišćenje je najteže, jer organizam gubi mnogo snage. Dešava se da se pri prvom čišćenju jetre izbacuje veoma mnogo stare žuči, plesni, beličaste niti, a kamenčića skoro da nema. To ne znači da je čišćenje bilo neuspešno. Na­ protiv, sve je normalno, jednostavno jetra je bila veoma

123

morskim kupusom. jer pomešane sa cveklom imaju prijatan ukus i miris. Svojstva cvekle za sprečavanje stvaranja žuči bila su poznata i drevnim lekarima. takode ubrzava izbacivanje štetnih materija iz organizma. U navedenim sokovima ima mnogo prirodnih mineralnih materija. kvascu. soku od jabuka itd). zahvaljujući tome što ovo povrće sadrži „žive" atome hlora u sebi. ulja i morskog kupusa. Ispitivanja dejstva sokova od cvekle. Za bolesnike sa oštećenom jetrom važni su vitamini A. To je prava hrana za ručak i večeru.. Saponini služe kao os­ nova za dobijanje lekova protiv skleroze. Normalizaciju rada jetre posebno podstiču vita­ mini iz grupe B. sokom od mahovnice.. povećava njenu detoksika­ cionu funkciju i pojačava regenerativne procese. Ima ga u salati od kupusa. jabukovim sirćetom. sa dodatkom maslaca.unikatna materija koja je po hemijskom sastavu bliska holinu i lecitinu. Betain podstiče asimilaciju belančevina i poboljšava rad je­ tre. paradajzu i žumancetu od jaja). Sledećeg dana može se jesti raznovrsnija hrana. Tako. šargarepe i kupusa pokazala su da se žuč najefikasnije luči upravo od soka iz cvekle. koji nije uočen kod drugog povrća. učestvuju u razmeni belančevina. Pijte sveže iscedene sokove od šargarepe ili sok od jabuka sa cveklom. Askorbinska kiselina (vitamin C) u količini do 1 grama dnevno poboljšava rad jetre. U cvekli se nalaze saponini. podstiču sintezu belančevina i razmatraju se kao faktori rasta orga­ nizma. reguliše to­ nus krvnih sudova i sprečava stvaranje trombova u njima. posoljena i malo zakiseljena. poznatim regulatorima razmene materija. Dokazano je da vitamin B. C. poboljšava razmenu holesterina slično metioninu i ima protivalergijsko i protivsklerotično dejstvo. Naš savremenik doktor Voker naučno je dokazao koliko je korisno čišćenje orga­ nizma sokom od cvekle. jer se mineralne materije u njemu nalaze u alkalnim jedinjenjima. Vitamin K podstiče proces zgušnjavanja krvi i povećava energetski potencijal ćelija jetre. fermenata i oksidacionim reakcijama. Salata iz sveže zeleni. Naši naučnici otkrili su u cvekli betain. najbolje prirodnim kiselinama: limunovim sokom. 124 125 . U cvekli ima i vitamina U koji podstiče zarastanje gnoj­ nih rana. B i K.jedite kad god imate apetit i osetite glad. Folna kiselina i vitamin B. Avicena je pisao cvekla otvara zagušenja u jetri i slezini".aktivno učestvuje u regeneraciji jetre.Ishrana posle čišćenja jetre i profilaksa O ishrani posle čišćenja jetre već je bilo reći. Sok do cvekle je u svakom slučaju unikatni produkt. Betain . Poželjno je da jabuke budu kisele. Magnezijum. Ponovićemo samo . ekstraktu šipka. vitamin PP učestvuje u ener­ getskoj razmeni ćelija jetre i sprečava njihovo uništavanje I ima ga u proklijaloj pšenici. Njegov nedostatak u organizmu nastaje pri narušavanju procesa izdvajanja žuči i asimilacije masti u crevima. koji se takode nalazi u cvekli. vitamin B 6 pojačava detoksikacionu funkciju jetre (ovog vitamina najviše ima u proklijaloj pšenici i pivskom kvascu). koji vezuju holesterin iz creva u teško resorbujuea jedinjenja. Pri oboljenju jetre i žučnih kanala narušava se apsorp­ cija mineralnih materija i podstiče njihovo izbacivanje iz organizma. Slično deluje i kaša skuvana na vodi.

Odnos komponenti u smesi može bili različit. paradajz. normalizuju razmenu glikoze. mlad kravlji sir itd.Dijeta bez soli smanjuje stvaranje i izlučivanje žuči u probavni trakt iz jetre i žučnih kanala i. baštenska jago­ da. pored kaša jesti orahe. Maslac i biljno ulje dodavati samo u gotova jela. Još jedan dobar savet: Ukoliko vam je jetra obolela treba svakoga dana da pijete do 2 litra sveže iscedenih sokova. Prema tome. Za dobru probavu i normalan rad jetre. povratič (Tanacetum vulgare). Posle 127 126 . tj. podstiču stvaranje glikogena. malo meda. vaša hrana treba da bude sastavljena od sveže iscedenih sokova. koren maslačka (Taraxacum officinale) i šipak. sušene kajsije . Kod smanjene sekrecije želuca sveže iscedeni sokovi piju se 15-20 minuta pre jela. masti i elektrolita. kukuruzna stigma. kljukvu (Oxycoccus palustris) .50 grama (ili sok od jednog limuna). krompir. plication.100. Potrudite se da to sve primenjujetc u različitim kombinacijama: povrće malo dinstati. povećavaju trans­ port glikoze prema tkivima.5 sat pre jela. tako da se dobije nakiseo. Ova terapija nije preporučljiva za ljude sa obolelim srcem. šargarepa. Oni poboljšavaju krvotok u jetri i funkcionalno stanje ćelija jetre. prokuvati i upotrebljavati po 100 grama 2-3 puta dnevno pre jela.100 grama. šargarepu 100. kantarion (Hypericum perforatum). preliti ih sa čašom vode. Evo recepta za pripremanje ekstrakta od smilja. smiruje obolele organe. ili svakog drugog dana. jabuke. Pod njihovim uticajem menjaju se fizičko-hemijska svojstva žuči. koncentracija holesterina i povećava sadržaj žučnih kiselina. pogoršavajući njeno stanje. U tom slučaju lečenje se produžava. a drugog smesu. Sekreciju žuči posebno pobuđuju: cvekla. Uključivanje zrna proklijale pšenice ubrzava lečenje jetre. Ostala sredstva za jačanje funkcije jetre Za stimulaciju funkcije jetre poželjno je tuširati celo telo hladnom vodom (najbolje ledenom) ujutro pri svitanju. Ovu smesu upotrebljavati umesto kaša. samim tim. dok se kod povišene sekretorne funkcije želuca piju na 1-1. smanjuje se nje­ na lepljivost. zatvor pojačava proces truljenja u crevima i asimilaciju toksičnih materija u krvi. lubenica. Smesa se priprema na sledeći način: 100 grama proklijalih zrna pšenice samleti u mašini za mlevenje mesa i toj masi dodati samlevenu cveklu . Najracionalnije je uzimati obroke 4-5 puta dnevno (tak­ va ishrana preporučuje se kod oboljenja jetre). izdrobl jena nana (Menthapiperita). jednog dana uzima­ ti kašu. salata. belančevina. Kod normalne kiselosti želuca piju se 30-45 minuta pre jela. ali 100 grama proklijale pšenice je obavezno. Gnapha/ium arenariuni). U suprotnom. a ne u procesu kulinarske obrade. koje kroz portnu venu dospevaju u jetru. Mogu se koristiti sredstva za izbacivanje žuči: smilje {Helichrysum arenarium. Pri sastavljanju dijete za oboljenja jetre veoma je važno znati stanje creva. grozde. prijatan ukus. tikvice. H. žuči i creva najbolji su sveže povrće i voće. Treba otkloniti zatvore. kaše i smese. karfiol. kuku­ ruzne stigme i kantariona: u posudu za kuvanje sipati po jednu supenu kašiku suvih trava. suva šljiva.

Oslonite se na jednu ruku i nogu. vrelina i suv vazduh podstiču iritiranje doše Pitta. 128 Slika 1 3 .ove terapije dobro istrljajle udubljenja ispod pazuha. Podignite uvis ruke i noge i ljuljajte se napred-nazad. O Nas i ka sprušta dianu paršvasana Široko raširite noge i ruke. naravno. O Dolasana Ležite na stomak. drugu nogu savijte u kolenu i kolenom dodirnite glavu ili nos. slezine i slična oboljenja.Asane koje lece oboljenja jetre © Ardha mat se ndrasana Sedite i ispružite noge napred. grudnog koša i vrata. lece se oboljenja jetre i slezine. pa samim tim i da podstiče iz­ bacivanje žuči. odnosno saune sa suvom parom jer to šteti jetri. posebno su korisne Bhastrika pranajama (vidi poglavlje Debelo crevo) i kompleks joga vežbi Svame Šivanande. ok­ renite telo licem nadole. Jetra je pokretno tkivo meke konzistencije. leđa. Pri tom savijajte glavu prema ko­ lenu. koja je odgovorna za funkciju jetre. jer se kod oštećenja jetre energija zadržava u tim udubijenjima. a levu ruku zabacite iza leda. Savijte ruke u laktovima i pođuprite obraze pesnicama. 129 . Prema Ajurvedi. Dohvatite rukom butinu desne noge. Stavite desnu ruku na koleno desne noge. ona prati njeno kretanje pri udisa­ ju i izdisaju. Od vežbi. Budući d a j e fiksirana za dijafragmu. Asane birati individualno. koje podstiču i slimulišu rad jetre. Te vežbe i disanje su izvrsna unutrašnja masaža za sve organe trbušne duplje i. Zatim podignite telo što je moguće više. Pored toga. Izbegavajte suvu klimu. ispružite noge i ruke. prema ličnim mogućnostima. a leci oboljenja jetre. © (iarbhasana (embrion) Sedite u padmasanu. Savijte desnu nogu i pos­ tavite petu ispod anusa i mošnice. Ritmične kontrakcije dijafragme omogućavaju da se jetra bolje snabdeva krvlju (a preko nje hranljivim materijama i kiseonikom). Oslonite se njima na pod. Sledeće asane (slika 13) će vam pomoći da potpunije utičete na jetru. Silom proturite ruke između butina i članaka (gležnjeva) na nozi. Postupak ponovite 2-3 puta u toku dana sa trajanjem od 2 do 5 minuta. jetre. Ponovite vežbu na drugu stranu. a levu nogu prebacite preko desne butine i postavite na pod. Vežba je dobro opterećenje za mišiće stomaka. Ponovite vežbu na drugu stranu. Sve prednosti opisanih vežbi postižu se vežbanjem ove asane.

otklanja noćne polucije i produžava život. Ne savijajući noge. Ova vežba je odlična za probavne organe: želudac. sastavite i ispružite noge. pri čemu su gležnjevi ruku u pravoj liniji sa rastavljenim kolenima. apendicitis. ispružite ruke niz telo i položite gornju stranu šaka na pod. 130 131 . leci oboljenja jetre i slezine. Dovoljno je da pri pojavi tipičnih tegoba ima na umu sledeće: 0 Ardha šalabhasana Ležite na stomak. povećava apetit. Podignite celo telo vertikalno u odnosu na pod. Kompresija trbušne aorte izaziva priticanje krvi u želudac. 0 Bhu sprušta eka pada sarvangasana Ležite na leđa. a drugu nagnite preko glave prema podu. Ponovite vežbu na drugu stra­ nu. Da bi poza bila savršena laklovi se moraju dodirivati. POGOVOR ZA DVE GLAVNE TERAPIJE ČIŠĆENJA .ČIŠĆENJE DEBELOG CREVA I JETRE Iz prethodnog teksta nije teško zaključiti da čovek može sebi pomoći. Ponovite vežbu sa drugom nogom. Vežba odstranjuje bolove u leđima. slezine. Gornji deo stopala treba da leži na podu. a pored oboljenja jetre i slezine leći i kilu. što je na početku vežbanja nemoguće. pridržavajući leda rukama i oslanjajući se na vrat i potiljak. da se poveća apetit. Nagnite gonji deo tela. Kod zastoja krvi u slezini i jetri. s tim da jedna noga ostane na mestu. 0 Bhu prašta džanu pruštha valitasana Kleknite na kolena i sastavite ih. a leći oboljenja jetre i slezine. što je više moguće. Neke žene pate od jakih bolova ispod stomaka. Drugu ruku zabacite unazad. 0 PruStha valita vrikšasana Stanite uspravno. jetru i slezinu. 0 Majurasana Kleknite na kolena sa rukama na podu.Vežba pomaže da se smanje masne naslage na stomaku. Jogisli posebno ističu dejstvo ove vežbe na slezinu. raširite noge. kilu. Približite laktove. ova vežba deblokira zastoj za tren oka. Podignite jednu nogu uvis. Prilikom vežbanja ispružite stopala. Polako se nagnite napred i. Vežba leći oboljenja jetre. odvojite noge od poda i ispružite telo u ravan. oslanjajući se na laktove. ne savijajući je u ko­ lonu. gledajući daleko ispred sebe. od kojih se mogu osloboditi ukoliko vežbaju ovu asanu. Zatim dlanove stavite na pod. dok ne dodirne pod. leće oboljenja jetre i slezine. pokušavajući da dodirnete pod. bez mnogo truda i skupih lekova. odstrane nedostaci u razvoju mišića grudnog koša i ramenog pojasa. Ukoliko nakon 4 ili 5 sati posle obilnog uzimanja hrane probava još nije završena. Vežba ima iste efekta kao i prethodna. Vežba ima iste efekta kao i prethodna. Stopala ispružite. nag­ nite se unazad i probajte da jednom rukom dodirnete pete. Malo podignite glavu i usmerite pogled napred. Ona je veoma korisna kod slabog varenja u želucu. Ponovile vežbu 4-5 puta. Ona je dobra i protiv gutanja vazduha. jetru i slezinu. Podignite obe ruke i za­ bacite ih unazad. jedan uz drugi i postavite ih ispod stomaka u visini pupka. Zatim zamenite položaj nogu. Majurasana reguliše taj problem za nekoliko trenutaka. Asana sprečava tromost i prazni žučnu kesu.

rasadnik oboljenja i otrova. Posle temeljnog čišćenja morate mikroklistirima sa ukuvanim urinom. energijom i šta se dobili? Jetra svejedno ne obavlja svoju funkciju kako treba. koji se hranom ne mogu uneti za deset godina!). Koliko puta su vas na­ kljukali lekovima. koji potiču od jednog te istog izvora zaraze . pretvara se u najveću.O Unutrašnja nečistoća. to je siguran znak d a j e mnogo ranije došlo do zastoja energije. skupi uvozni lekovi i oprema neće vam pomoći ukoliko bolujete od vlastitog neznanja i nepismenosti. Čovek . ni najsavremenije metode lečenja. ali skrivena patologija već uzima svoj danak . otrovi i drugi otpaci kao lavina dospevaju u naš organizam. Ukoliko dode do zastoja krvi. zasićena toksinima.nečiste krvi i njenog zastoja u venskom sistemu (skrivena ili manifestna portna hipertonija) nema perspektivu. a ponekad sprovesti i profilaktične kure 2-3 puta godišnje. krv iz njega. Ukoliko je debelo crevo nečisto (zatvori. zdrave krvi. Savremeno lečenje ovih oboljenja je besperspektivno. U zaključku. krv je nečista i uz to veoma slabo cirkuliše.brzo se zamaramo. Dodajte tome kon­ stantni dotok nečistoća i toksina iz debelog creva. prvo se taloži u debelom crevu. S obzirom da se u njemu prvenstveno apsorbuje voda u krv. deponiju organizma . uz maksimalno strpljenje.prema r a k u . već odlazi neočišćena direktno u srce.). kože. odsustvo humoralne i druge regulacije životnih aktivnosti ćelija od strane organizma (mutacije u njemu ?bog vlastite zagađenosti) vođe nas najgorim putem razvoja bolesti . Kod ove bolesti. ispostavlja se da ćelije organizma nemaju redovni dotok hranljivih materija. jer se srce (slično drugim organima) rehabilituje dotokom čiste. Zato autor koncentriše vašu pažnju na prvu i najvažniju terapiju .). bolujemo 133 132 . 1 na kraju. Važno je znati da venska krv donjeg dcla debelog creva ne prolazi kroz jetru. pa seansama kod ekstrasensa. disajnog. koja se stvara usled nepravilne ishrane (ništa manja od nečistoće uma koja se taloži u sva­ koj ćeliji tela). sve nečistoće. Međutim rezerve jetre su kolosalne. brzo se smanjuje životni elan. u poluzapušenom stanju (slab dotok kiseonika i isticanje ugljen-dioksida) „do ušiju" u vlastitoj nečistoći (šljaka i otrovi. Ovaj or­ gan. nedostatke itd. bioplazme i naročito zbog grade de­ belog creva stvaraju hranljive materije i elementi. Nije bitno koliko je naš organizam i sistem za neutralisanje štetnih uticaja prirodno snažan. probavnog i nervnog sistema. prouzrokujući svima poznata i veoma rasprostranjena srčana oboljenja (srčane mane. nasilna i nedovoljna stolica itd.). lako oboljevamo. 0 Pri upotrebi savremene neprirodne. a ona je konstantno nečista. pojavljuju se hronične bolesti. Dokazano je. rafinirane hrane naša jetra se neverovatno brzo zapušava. Kao zaključak.bog slabosti krvotoka i njegove zagađenosti). koji nas snabdeva dopunskim hranljivim materijama.spolja izgleda zdrav. stalno održavati čistoću u njemu. Medikamentozno lečenje i u ovom slučaju različitih simptoma (oboljenja krvotoka.čišćenje i reha­ bilitaciju debelog creva . takode. d a j e u tridesetimčetrdesetim godinama života veći deo jetrinih ćelija ( 5 0 60%) već zapušen i isključen iz životne aktivnosti.temelja i s h r a n e o r g a n i z m a . uslovno rečeno. poboljšavajući kvalitet ishrane organizma (u njemu se pod uticajem mikroflore. podriva osnovu čitavog našeg života. hormonalnih poremećaja. onkoloških oboljenja itd. odumrlc ćelijske organele skupljaju se u ćelijama ?.

bez ugrušaka i nečistoća. Zato je sledeća terapija posle čišćenja debelog creva čišćenje j e t r e . Nestaju faktori. U osnovi ove met­ odologije sadržano je viševekovno iskustvo. ma koliko da su efikasne. povećavamo protok krvi kroz te organe. Svaki bubreg ima dva pola: gonji i donji. Kada se ona očisti i rehabilituje obnovljen je ceo o r g a n i z a m . Neki ljudi boluju od kamena u bubregu. Neophodno je radikalno očistiti jetru i uspostaviti njene funkcije. koje se sada potvrđuje suvremenim saznanjima. Dužina bubrega odraslog čoveka je 10-12 centi­ metara. manje se zamaramo. U osnovi. Pri tom izbegavamo složene i rizične operacije koje. Boja je jarkobraon. predstavljaju mnogo veću traumu od običnog klistira. medutkivne tečnosti. krvi. ČIŠĆENJE BUBREGA Bubrezi su prema važnosti. ali je lečenje prepušteno vama.rehabilitacija or­ ganizma njegovim vlastitim s n a g a m a . Lekari pregledima i biohemijskim analizama mogu usta­ noviti stanje organizma.od ličnog neznanja. ali i učestanosti oboljenja blizu oboljenjima srca i krvnih sudova. Težina bubrega se kreće od 120 do 200 grama. Rastoja- 134 135 . Da biste se preporodili i bili čili i veseli.više u narednom poglavlju. Kod odraslih osoba bubrezi imaju oblik pasulja. Kako se najefikasnije boriti protiv tih oboljenja . ostaje vam da samo primenite navedene terapije. zračimo optimizmom i voljom za životom. Vrhunac lekarske i ljudske umetnosti je . Ispupčeni kraj bubrega okrenut je prema spolja i delimično unazad. da bi masa hroničnih i teških oboljenja nestala sama od sebe. prekomerne toksičnosti limfe. funkcija bubrega sastoji se u čišćenju organizma od azotnih produkata. To što treba da učinimo za sebe je da prepoznamo rane simptome oboljenja i da delujemo brzo. Ugnuti kraj je nasuprot istog kraja suprotnog bu­ brega. poliartritisa i slično. Gornji je više zaobljen. koji truju naš organizam i čine da smo često na ivici između bolesti i zdravlja. (pokriven) nadbubrežnom žlezdom. DRUGOSTEPENA ČIŠĆENJA ORGANIZMA Posle čišćenja debelog creva i jetre stičemo veću ot­ pornost prema infekcijama. života i smrti. a debljina 3—4 centimetra. Zato se ovom orga­ nu mora posvetiti posebna pažnja i bolje upoznati njegova funkcija. Bubrezi su parni organ za izlučivanje. širina 5-6 centimetara.

• Regulacija stabilnosti koncentracije jona u krvi.25 centimetara. persijski i arapski lekari nastajanje kamena u mokraći doveli su u vezu sa geografskim karakteristikama okolnog zemljišta. Ali. Bubrezi su organi homeostaze. Ureteri (mokraćovodi) su dužine 28-34 centimetra. Otuda su funkcije bubrega sledeće: • Izlučujuća . Normalna mokraća i mokraća obolelih od kamenca u mokraći sadrži različite mukoproteine sa negativnim nabo­ jem. nego kod muškaraca. što savremena medicina ne priznaje! Posle ovih opštih saznanja o bubrezima možemo govo­ riti o bolesti bubrežnog kamenca. naš organizam ga ne prihvata i on služi kao baza za stvaranje 137 136 . usmercnih na obezbeđenje stabilnosti unutrašnje sredine.4-4 centimetra. • Regulacija kiselo-bazne ravnoteže u organizmu. naročito u dečjem uzrastu. Za 24 sata kroz bubrege se isfiitrira približno 180 litara krvne plazme! Filtriranje krvi i selekcija vrše se kroz sloj epitela. veoma je čest bubrežni kamenac. Galen. koje se pretvara u ncrastvorljivi kompleks. a od 270 grama prollltriranog natrijuma u krv se vraća 263 grama. Otklanjanje loših navika u ishrani omogućilo je da se naglo smanje nave­ dena oboljenja. zbog čega uzdužne ose bubrega obrazuju ugao. odnosno azotnih produkata. Kamenac se može stvarati i pri nedostatku vitamina A. Mokraća teče kroz mokraćni kanal zahvaljujući aktivnim peristaltičkim kontrakcijama.nje između gornjih polova desnog i levog bubrega je manje. koja je prošla kroz bubreg. koji je otvoren prema dole. Uretra (mokraćna cev) kod muškarca ima dužinu 15-25 centimetara. Desni bubreg je smešten obično za 2-3 centimetra niže od levog. a kod obolelih u prošeku 500 miligrama. Od 180 litara tečnosti. Mipokrat. Mokraća je sumarni proiz­ vod mnogih procesa. klimatskim uslovima. Prečnik mokraćnog kanala može se znatno povećati zahvaljujući velikoj elastičnosti i pri otežanom mokrenju može se raširiti do 8 centimetara u prećniku. Hksperimentalno je dokazano da vitamin A (Bcta-karoten) sprečava stvaranje i podstiče rastvaranje već formiranog kamenca. Normalna mokraća sadrži oko 90 miligrama opšteg biokoloida. nego između donjih polova. • Regulacija postojanosti koncentracije natrijuma. značajan u nastajanju bolesti bubrežnog kamenca. kada se taj kalcijum termički obradi. Nije sporno da su kaše i testenine bogate kalcijumom. • Regulacija zapremine vanćelijske vode u telu. Prema tome. • alkalno-kiscli kalcijum sposoban je da se kristališe. takođe. umnogome zavisi od funkcionalnih karakteristika epitela. Preuran­ jeno i isključivo hranjenje odojčadi kašama i jelima od testenina prouzokuje veliku smrtnost i oboljenja. Kod bubrežnog kamenca uočava se čvrsto jedinjenje kalcijuma sa anijon-muko-polisaharidima. Kod žena su bubrezi smešteni nešto niže. Najšire mesto u mokraćnom kanalu iznosi 1. u mokraću se pretvara samo jedan litar. Savrcmeni podaci su sledeći: • narušavanje ili promena odnosa između mokraćne kiseline i drugih soli i koloida mokraće je bitan faktor u nastajanju kamenca. Otuda se kamenje češće susreće u desnom bub­ regu. kvalitet funkcije bubrega. vodom za piće. Između ostalih. a kod žena 2.izlučivanje stranih materija i neisparljivih produkata metabolizma. Način ishrane je.

bubrežnog kamenca. njegovo odvajanje i odstranjivanje pomoću lekova. što poboljšava rad bubrega i sprečava sklerozu nefrona. Takve materije se u izobilju sadrže u pelinu i povratiču i liinacetum vulgar*). Kamenje se češće nalazi u desnom bubregu. Pored toga taj bubreg je sklon pomeranju i pojavama zastoja u njemu! Obostrano se kamenje javlja u 10-17% slučajeva. kao konačni produkt razmene belančevima. Evo šta on kaže: „Ciljevi. Jedna od funkcija jetre jc stvaranje uree. Opuštanje i širenje kanala za izlučivanje 138 139 . Radi toga promenite ishranu i način života. sokova. a može biti i veća. Razmnožavanje tih bakterija (koje nastaje usled nepravilne ishrane) izaziva pojavu oksalurije kod zdravog čoveka.. Težina kamenja je u prošeku 20-50 grama. koja dospeva u bubrege može biti uzrok nas­ tanka bubrežnog kamenca. Ibn Sina je odlično razradio metod čišćenja bubrega. kojeg čini čovek lišen razuma" Za čišćenje i lečenje bubrega najbolje je pridržavati se saveta Ibn Sina: • Otklonite uzroke. u crevima čoveka živi bakterija koja proizvodi oksalat. kao i za istovremeno smanjivanje čvrstih materija u mokraći. smola od jele. opuštanje spazama. koji stvaraju kamenac. Tako. čajeva i supa potrebne su za ispiranje bubrežnih karlica i čašica. Sta se može koristiti i kako čistiti bubrege Ne samo drevni. a za­ tim usitnjavanje i drobljenje kamenca. Na rastvaranje kamenca direktno utiču materije sa većim sadržajem eteričnih ulja specifičnog gorko-prohladnog uku­ sa. izlučuju bubrezi. Drevni lekari su preporučivali da se pije sok od povratiča za rastvaranje kamenca u bubrezima i mokraćnoj bešici. kojima teze lekari pri tečenju kamenca u bubregu su: uklanjanje uzroka nastanka kamenca. posle čega se izbacuju lako i postepeno. crne rotkve. a ureu. Stafilokoke direktno u samom bubregu utiču na reakciju mokraće. ali to je veoma opasno delo. korenjc broća (Rubia finetorum) ili šipka. postepeno ga izbacivati. Seki ljudi pokušavaju da izvlače kamenac kroz rez na boku ili leđima. U tu svrhu odgovaraju: sok od povratiča. Veće količine vode. s ciljem normalizacije razmene materija. kroz koji toksični gnojni izlivi štetno deluju na desni bubreg. mokraće potpomaže bezbolni prolazak peska i sitnijeg ka­ menja kroz mokraćne kanale. Rezultat toga je talog u mokraći. To je glavni uzrok zbog koje se posle izbacivanja kamenca on ponovo javlja. Infekcija. Tople kupke podstiču normalizaciju kapilarnog krvotoka. jer de­ belo crevo sa desne strane ima tanak zid. vlastiti ili dečji urin. nego i savremeni lekari u borbi protiv bubrežnog kamenca preporučuju obilno uzimanje napitaka i tople kupke. menjaju kiselu reakciju U alkalnu.. usled stvaranja suvišnog oksalata u crevima. • Primenjujte sredstva (koja vam odgovaraju ili vam se nalaze pri ruci) za drobljenje kamenca i njegovo pretvara­ nje u pesak. Određen značaj u formiranju kamenca imaju i crevne bak­ terije. sveže iseedeni sokovi iz povrća i voća. • Izazvati odvajanje razdrobljenog kamenca i blago. Veliki značaj u recidivima stvaranja kamenca ima jetra. sok od limuna.

koji imaju negativni potencijal. Poznato je d a j e svaki organ 140 jednom dnevno najaktivniji. vodu. Najbolje je uveče samo popiti čaj od trava s medom. tada razarate svoj orga­ nizam . kalcijum se u pecivima usled termičke obrade iz organskog .. Zbog toga hrana mora biti sveza.živih" čestica i tada će sve biti drugačije.prvo jedete. a večeru daj neprijatelju". usled kojeg oni zadržavaju rastvorene soli u mokraći. Vidite. Ukoliko postu­ pate drugačije. Ukoliko je to kaša. čvrsto se jedini s negativnim mukoproteinima i time podstiče njihovo sjedinjavanja i taloženje. Zbog toga treba doručkovati od 7 do 9 sati ujutro (vreme maksimalne radne sposobnosti želuca). kod njega se stvaraju i razni kamenčići: urati. a u ostalo vreme njihovo lunkeionisanje je više-manje na srednjem nivou. ugljenih hidrata itd.po-neprijatcljski". Takav redosled uzi­ manja hrane omogućiće vam da sve pravilno i lako svarite.neenergetski potencijal. Ishranu treba promeniti na sledeći način: prvo piti tečnosti (kompot..energetskog potencijala pretvara u neorganski . ali tako da se najedetc. a zatim pijete.kako dospevaju). krompir itd. jer je jedna od funkcija jetre — stvaranje mokraćne kise­ line (uree). dalje jesti sveže salate (prema godišnjim dobima . ukoliko jedete od 19 do 21 sat. U zavisnosti od toga. šta se dešava . sokove i slično).sva kuvana hrana lišena je energetskog potencijala. Iako počinju da se stvaraju kamenčići i pesak. Neorganski kalcijum iz testenina. jednom najslabiji. Rezultat je da se slabi rad bubrega i hrana nekvalitetno vari. To se dešava samo u jetri. Energije u probavnim organima već nema. Biokoloidi mokraće sastoje se iz različitih mukoproteina. testenine i peciva. tada sapirate hranu i potiskuje je dalje u creva bez dovoljne prethodne obrade u želucu. tada samo meso. 141 . koji se lako izbacuju iz organizma.Doručak pojedi sam. u hladne dane godine jesti blago obareno ili skuvano povrće. bez energetskog potencijala. to što treba dati neprijatelju sami pojedete. a ne na cepanju (Jin organi). blago obarena sa velikim sadržajem . Nekvalitetna probava hrane sastoji se u tome. Posle uzimanja biljne hrane pojedite samo jedno jelo. Pored toga ljudi koji boluju od kamena u bubrezima moraju i kvalitativno da promene ishranu: smanjiti mesne proizvode. Ukoliko postupate obrnuto . više od 9 0 % monosaharida krvotokom kroz portnu venu dostav­ lja se. što ona ne oksidiše do krajnjih produkata. ukoliko je meso. već se nagomilava u krvi. ručati od 13 do 15 sati (vreme maksimalne aktivnosti tankog creva) i lagano večerati u 17-18 sati. kao krajni produkt razmene belančevina. čaj. gde se oni uglavnom pretvaraju u glikogen. Dalje je potrebno da usaglasite uzimanje hrane s bioritmom rada unutrašnjih organa. ona se u to vreme nalazi u bubrezima i . radi njihovog boljeg i bezbolnijeg izbacivanja. usled čega se ona ne razlaže kvalitetno i stvara se mnoštvo šljake.. koji rade na popuni rezervi hranljivih materija. karbonati i slično. tj. pre svega. Veliki značaj u recidivima stvaranja kamenja ima jetra. tada samo kašu. u jetru.perikardu".Ukoliko osetite da je počelo izbacivanje razdrobljenog kamenca ili peska primenjujte tople kupke. Osim toga. Usled toga dolazi do promene koloidnog stanja mokraće zbog viška mokraćne kiseline (nedovoljno oksidisana be­ lančevina). ručak podeli s drugima. šta čovek voli da jede uveče.. a izlučuju je bubrezi. Tu osobenost rada našeg or­ ganizma izražava poslovica: .

na površini kamenja u jetri. kakve materije. ona imaju tendenciju nagomilavanja na nekoj površini. ugljenim hidratima i dru­ gim. i skoro su nerastvorljiva u vodi. kao i produkte koji su najviše zasićeni njima. O I što je karakteristično. Sada ćemo detaljnije razmotriti te ma­ terije. Ekstrakt i čaj od listova breze primenjuju se kao diurctičko sredstvo.na mokraćnu bešiku. O Zbog toga. što izaziva „razlaganje" tvrdog tela i njegovo rasipanje na deliće! I to tim više. koje dospevaju u krv i mokraću. a shodno tome. bubrezi­ ma i mokraćnoj bešici. usled čega dol­ azi do drobljenja i resorpcije. što se etarska ulja rastvaraju u organskim jedinjenjima. od svih eterskih ulja ima terpentinsko ulje. procediti i 143 . kojeg sam uzeo iz Velike medicinske en­ ciklopedije (Moskva. i „razbija" kamenje u pesak. imaju izražena svojstva drobljenja i resorpcije? Evo tih materija: etarska ulja. ispiranja i rastvaranja. O Etarska ulja se lako rastvaraju u organskim rastvaračima: uljima. Prema drevnoj klasifikaciji. Majisparljivija svojstva. Otuda proističe zapanjujući efekat eterskih ulja. Citat j o š jednom potvrđuje pravilan fiziološki redosled primene terapija čišćenja. Sada nam ostaje da od­ govorimo na pitanje. i rastvarajuća. aktivna komponenta etarskih ulja nagomilava se tamo. Poznato je. materije koje se stvaraju u samom organizmu. raznovrsni pigmenti i boje. Prema tome. Važno je znati. Na primer.žučni i mokraćni. preliti sa 500 mililitara (pola litra) ključale vode. one teže da zauzmu što manji prostor. kakva su naši kamenčići . Sada razmotrimo sredstva za izbacivanje. „Kamen u bubregu: Fosfati i karbonati sa jezgrom od oksalnog krečnjaka i mokraćne kiseline rastu vrlo brzo i mogu dostići ogromne razmere. veće rastvarajuće svojstvo će imati biljka ili materija. Iz prethod­ nog teksta poznato nam je. Sada razmotrimo biljke u kojima ima najviše etarskih ulja i kako ih koristiti. veoma aktivnu površinu i malo površinsko naprezanje. izazivajući pojačano lučenje mokraće. a što dospeva u mokraću . što se etarska ulja ne rastvaraju u vodi. resorpciju i drobljenje kamenja u pesak. koji su se sastojali od karbonatnog krečnjaka sa tragovima fosfornokiselog amonijak-magnezijuma". Pošto ulja imaju jak miris. ponovo odstranjeno 57 veoma velikih konkremenata. ima svojstva razređivanja. Shodno tome. da se kroz bubrege dnevno filtrira do 180 litara krvne plazme. da je kod jednog te istog bolesnika 16 meseci posle operacije. u žučnoj kesi. drobeća. ostaviti da ključa 15-20 minuta. kajom mu je odstranjeno mnogo kamenja. propratimo kako se može prodreti u bubrege i mokraćnu bešiku. Čaj se priprema na sledeći način: uzeti 6-8 grama listova. etarska ulja iz organizma uglavnom izlučuju bubrezi. to jest teže da prodru kroz mikropukotine unutra. sve što dospeva u krv može delovati na bubrege. nevezanim ugljenim hidratima. 1962).Ukoliko prethodno niste očistili jetru. Drugim recima. tada je krv stalno zasićena mokraćnom kiselinom i polusvarenim. smolama. tamo gde ima više tog ulja. Evo klasičnog primera. Da bi pravilno odgovorili na to pitanje. Čišćenje bubrega u tom slučaju je bes­ mislen posao. kamenje se ponovo javlja i to vrlo brzo. organske kiseline i lužine: gorčine. Bela breza. ljut ukus otvara sudove. gde je potrebno. 142 E t a r s k a ulja imaju sledeća svojstva: 3 Ljut ukus.

. aterosklcroza. Kleka (Juniperus communis). normalizuje narušenu razmenu materija. Čičak {Arctium lapa).kukuruzne kose". Procediti i sav čaj ispiti tokom dana na 6 puta.. U lekovite svrhe u narodu se skupljaju svežnjevi .. Suše je u hladovini. dovoljno je jak stimulator centralnog nervnog sistema i in­ dikativan je kod astenije. primenjuje se kod dugotrajnog kamenja.kamene" boles­ ti. prelivajući njome istucane (zajedno sa ljuskom) orahe tako. koren čička ima diuretična i pro­ tiv upalna svojstva. U istu svrhu koristi se i seme koprive. Za pripremanje ekstrakta uzeti 2 supenc kašike isitnjenih cvetova lipe. U narodnoj medicini široko se upotrebljava protiv svih oblika . j/mešati. vodena bolest (voda u trbuhu).drobi" kamenje u mokraći i žuči. Šumska jagoda (Fragaria vesca). a primenjuje se i kao sredstvo za čišćenje krvi". intenzivno izbacuje . Lipa. ostaviti da ključa j o š 20 minuta i procediti.. Dobro je uzimati svež sok natašte po 4-6 supcnih kašika kod kamena u bubre/ima i žuči. Proccđeni rastvor ekstrakta je doza za jedan dan. Pored toga. preliti sa 2 čaše ključale vode i ostaviti da odstoji 20-30 minuta. . To sredstvo se smatra diuretikom. Sibirski kedar (Pinus sihirica). 144 Evo jedne proste smese: uzeti u jednakim delovima ku­ kuruznu „kosu". Preporučuju da se uzima po 5-20 kapi na koc šećera 3 puta dnevno na 15-20 minuta tokom 4-5 nedelja. čir na želucu i dvanaestopalačnom crevu.Kod dužeg (mesec i više) pijenja čaja od korena čička nestaju i takva oboljenja.. Upotrebljavati tokom dana. skuvan sa šećerom. Joše jače diuretičko dejstvo imaju pupoljci breze (3—4 grama na pola litra). kamen u bubrezima i žuči.Pinabin". da iznad oraha bude sloj votke 5-6 centimetara. Pije se vruć ekstrakt: 5 grama isitnjenog korena preliti sa 2 čaše ključale vode i ostaviti da odstoji preko noći. a zatim procediti. Priprema se sa votkom (rakijom). Čaj: jednu supenu kašiku plodo­ va preliti sa 2 čaše ključale vode. Uzimati po jednu supenu kašiku 3 puta dnevno. gastritisi. Savremcna medici­ na pripremila je preparat . 145 . pretvarajući ga u pesak. Uzimati po jednu supenu kašiku 3 puta dnevno. Za pijenje se priprema ekstrakt od 20 grama trave (biljka sa stabljikom i lišćem) na čašu ključale vode. Troskot (Polygonum aviculore). Koren čička preporučuje se kod ka­ menja u bubrezima i mokraćnoj bešici. Obična jela (Picea excelsa. kuvati 10 minuta i procediti. Sok od svežih mladih listova primenjuje se kod kamena u jetri i bubrezima.pcsak". P abies). koji predstavlja 50%ni rastvor etarskog ulja od četina jele (ili bora) na ulju breskve. Koren ko­ prive. Kod kamena u bubrezima koriste se plodovi kleke. istucano i pomešano s vodom. Kopriva (Urtica dioica). Ostaviti da odstoji nedelju dana.. Uzimati po jednu supenu kašiku 3 puta dnevno. kao s t o j e dijabe­ tes. razastrtu na papir. Ekstrakt od oraha kcdra. Juri j Andrcjcv piše: . zatvori. Lipov cvet primenjuje se kao diuretično sredstvo kod kamena u bubrezima. Ekstrakt jače koncentracije priprema se sa 3-4 supene kašike isit­ njenih cvetova na 2 čaše ključale vode.piti tokom dana. 40 grama te smese kuvati (da ključa) 15 minuta u jednom litru vode. Kukuruz. ljuspice pasulja i lišće medvedeg grožđa.

koji se pri­ prema na sledeći način: u rotkvi se izdubi jamica i u nju stavi med ili šećer. Najviše ga ima u plodovima . Uzimati po pola do jedne i po čaše soka dnevno. Rotkva (Raphanus sativus). Medveda trešnja (Sorbus aucuparia). dodati 353 grama šećera ili meda i kuvati dok se ne zgusne. ras­ tvara i izbacuje kamenje iz mokraćne bešike. Komonika [Artemisia vulgaris). ostaviti da odstoji 8-10 sati i uzimati po 100 grama (1 decilitar) 3-4 puta dnevno. Ukoliko se popije 8. potopiti u hladnu vodu i ostaviti da odstoji 24 sata.5%-no etarsko ulje. Sadržaj etarskog ulja je do 1. Kod kamena u bubrezima i mokraćnoj bešici efikasnim sredstvom smatra se seme šargarepe. Čuvati na prohladnom mestu. Spargla [Asparagus officinalis). zatim skuvati.8 grama soka ove vrste pelina. Evo kako se u srednjem veku pripremao pelin. ohladiti. koji se ubrzo pomeša sa sokom rotkve. Sibirska jela [Abies sibirica). 146 147 . kuvati 15 minuta. Svojstva tog sirupa su takva. da pomaže kod svih oboljenja mokraćnih kanala i izbacuje kamen s mokraćom. Koristi se sok. Čaj se priprema po proračunu 1 : 10 i uzima se po jedna supena kašika 3-4 puta dnevno.5 grama trave. Pelin [Artemisia absinthium).do 7%. Ujutro podgrejati i piti u vrućem stanju po 3 čaše dnevno Peršinu Glavna aktivna komponenta peršuna je etarsko ulje. Umesto semena može se koristiti trava ili koren peršuna. Lekovita sirovina su mlade grančice jele. Ulje jele koristi se kao efikasno sredstvo za rastvaranje ka­ menja u bubrezima i mokraćnoj bešici. To svojstvo pelina čini ga jednim od najrasprostranjenijih sredstava u borbi protiv kamena u bubrezima. Kod ka­ menja u bubrezima i mokraćnoj bešici pije se sirup od svežih. iz kojih se dobija do 2. Pirevina (Agropyrum repens). stvara se obilna mokraća. U narodnoj medicini čaj od podzemnog stabla pirevine upotrebljava se kod kamena u žuči i mokraći. Može se uzimati i kao vodeni rastvor . a zatim upotrebljavati. poklopiti posudu i ostaviti preko noći.jedna supena kašika na čašu ključale vode. sazrelih plodova. Priprema soka: jedan kilogram plodo­ va jarebike skuvati sa 600 grama šećera. Istucano seme samleti u prah i uzimati po pola grama 2-3 puta dnevno. Sve vrste pelina sadrže eterska ulja u celoj biljci. Čaj: 4 kafe­ ne kašičice semena preliti čašom vode. Pripremanje sirupa: uzeti 69. Sa tim prahom se priprema ekstrakt i čaj. Jarebika. primenjuje za drobljenje kamena u bubrezima i mokraćnoj bešici. Uzimati po jedan gram praška od semena šargarepe 3 puta dnevno. Koristi se koren i upotre­ bljava se u vidu ekstrakta: 2-3 kafene kašičice korena pre­ liti čašom ključale vode (doza za jedan dan). Uzimati po 50-100 grama 2 puta dnevno. iscediti. posebno njegovo seme. Zbog toga se peršun.3%.Šargarepa. U tu svrhu se u septembru prikuplja seme šargarepe. Ekstrakt: jednu kafenu kašičicu istucanih plodova preliti sa pola litra hladne vode. procediti i piti po jednu supenu kašiku 4-6 puta dnevno. Od njih se priprema ekstrakt: 20 grama isitnjene sirovine preliti čašom ključale vode i uzimati po jednu trećinu čaše 3 puta dnevno pre jela. Srednjevekovni farmaceut Amirdovlat Amasiaci preporučivao je da se upotrebljava kora od korena peršuna za rastvaranje kamena. Umesto ekstrakta može se koristiti sok iz sveže trave: po 2 kafene kašičice 3-5 puta dnevno.

koje ih . glikoze i fruktoze. Ekstrakt belog luka sa votkom (rakijom) služi kao lekovito sredstvo protiv kamena u bubrezima i mokraćnoj bešici. jona natrijuma i hlora. razara kamenje.. belančcvinc. a isto tako kao diuretik za čišćenje bubrežnih karlica. U plodu lubenice (bez kore) ima 5. V lubenici ima mnogo i pektinskih materija (boja). na 15-20 minuta pre jela. posle hlađenja procediti i piti po 100 grama 3 puta dnevno. žuči. Rok trajanja godina dana.6% šećera. ugruške itd. Pri t o m višak potencijalne energije podstiče energetsku aktivnost površine rastvora i orjentiše molekule rastvorene materije (pigmente. Svi za149 Lubenica. ukus gorak sa smolastim stranim ukusom. Beli luk. Tako bo­ gat sadržaj etarskih ulja čini mirodiju odličnim diuretičnim sredstvom. Zato je dugotra­ jna upotreba odvara i čajeva od jabuka veoma korisno za ljude koji boluju od kamena u mokraći. tim se ona lakše i bolje rastvara. U travi ima 1. Ljubičica (Viola odorata). Nave­ deni šećeri povećavaju izlučivanje vode. Borovnica (Vaccinium mvrtillus). pri­ kupljeno ujesen. 148 . kada cvetni listići (latice) j o š uvek čvrsto zatvaraju šišarku i lupilin (žlezde na šišaricama ženskog hmelja). Ohlađeni ekstrakt procediti i piti po četvrtinu čaše 3—4 puta dnevno. koja „privlači prema sebi" sve iz krvi.razbija" i pretvara u pesak. Sveže. Površinsku aktivnost imaju mnoge prirodne boje. koje imaju malo površinsko opterećenje. Prisustvo pigmenata i boja u tečnostima smanjuje njihovo površinsko opterećenje.Mirodija (Aneihum graveolens). Kafenu kašičicu istucanog semena zakuvati u 1. kao i kod kamena u žuči i mokraći. Čaj od cele biljke (30 grama na litar) pili kod kamena u bubrezima i mokraćnoj bešici kao sredstvo. boje) u površinskom sloju. Koriste se šišarke na nekoliko dana pre potpunog sazrevanja. Svež sok iz korena rena koristi se kao diuretik i sredstvo za izlučivanje žuči. Sa listovima boro­ vnice (skupljaju se u maju-junu) priprema se čaj. što molekuli površinskog sloja tečnosti imaju višak potencijalne energi­ je. Pije se po jedna kafena kašičiea kod kamena u mokraćnoj bešici. prodire u mikroporc i razara tvrde tvorev­ ine. ali pri tom ne nadražuju bubrege i mokraćne kanale. Koristi se korenje rena. Drugi mehanizam razarajućeg dejstva tečnosti. koji se pije kod upale i slabih kontrakcija mokraćne bešike. koji se sadrže u jabukama. a u semenu do 4% ctarskog ulja. mokraće. koji se sastoji iz saharoze.5 čaši ključale vode. i zbog toga ima pozi­ tivnu adsorpciju. Što je manje površinsko opterećenje tečnosti. ili 3 puta dnevno uzimati po jedan gram istucanog semena sa manjom količinom vode. Domaća jabuka. koje predstavlja smesu različitih terpcntina. U njoj je otkriveno etersko ulje. Razmotrimo najefikasnije i najdo­ stupnije. Soli kalijuma i tanin. Ekstrakt: jedna supena kašika istinjenih šišarki na čašu ključale vode.5-10. Ren (Armoracia rusticana). sastoji se u tome. pečene ili kuvane jabuke upotre­ bljavaju se kao diuretično sredstvo kod otoka.5%. u odnosu na molekule koje se nalaze u tečnosti. glikozidi. R a z n o v r s n i p i g m e n t i i boje. Miris osušene sirovine je prijatan. Hmelj (Humidus lupulus). ispoljavaju uticaj na stvaranje mokraćne kiseline u organizmu.

smanjuju otoci i tumori. To je veoma popular­ na biljka u narodnoj medicini. ostaviti da odstoji 20 minuta i procediti.5 kilograma lubenica. Piti po jed­ nu supenu kašiku 3-4 puta dnevno. kod upale bubrežnih karlica i mokraćne bešike. Upotrebljavati po 5 grama 3 puta dnevno pre jela uz pijenje medene vode. 151 . Broć (Rubia tinclorum). Doza broća smatra se normalnom ukoliko mokraća ima rozecrvenu boju. U narodnoj medicini primenjuju se i kore od lubenica kao j a k o diuretično sredstvo: s oprane kore lubenice oštrim nožem odstraniti površinski sloj (cedru). osušiti koru i čuvati u kartonskoj kutiji. Preliti 25 grama isitnjenog lišća sa pola litra ključale vode. Bojenje počinje nakon 3-4 sata posle uzimanja i zadržava se. Piti po pola čaše 3 puta dnevno ili po jednu su­ penu kašiku svakog sata. Smatra se. smanjuje bol u predelu mokraćne bešike. 150 Mečje grozde {Arctostuphvlos uva-ursi). sma­ njuje količina belančevina u mokraći. obično na peščanoj podlozi. Pri lečenju broćom mokraća poprima crvenu boju. kamenje u bubrezima i mokraćnoj bešici. koja se upotrebljava kod oboljenja bubrega i mokraćne bešike. ostaviti da odstoji 4-6 sati i piti po pola do jedne čaše 4-5 puta dnevno. U narodu se smatra. razdražuje ih. Ekstrakt od lišća posebno podstiče oslobađanje orga­ nizma od viška mokraćne kiseline. do jednog dana. Crna ribizla (Ribes nigrum). Plodovi borovnice u narodnoj medicini upotrebljavaju se kod kamenja u bubrezima. Ekstrakt od suvih plodova (1:20) priprema se sa hladnom vodom (ostavlja da odstoji 8 sati). povećava lučenje mokraće. za izbacivanje nerastvorljivih fosfata kalcijuma zajedno s mokraćom. Primena: Uzeti 5-15 do 30 grama na 150-250 do 500 grama vode. naročito kod krvave mokraće. Međutim uočeno je. Za pripremanje čaja isitniti 10 grama korenja i ukuvati u čaši vode 10 minuta.6 nedelja pauze. pa je u tom smislu slabiji od listova mečjeg grožđa. pri primeni srednjih doza. kuvati 20-30 minuta i procediti. Rastavić (Equisetum arvense). kamenja u bubrezima i mokraćnoj bešici. Uzeti 20 grama ploda na čašu ključale vode. Kod upale bubrega rastavić je kontraindikovan! Primenjuje se čaj od rastavića u količini 30 grama suve biljke na čašu vode. Pili po jednu supenu kašiku 3-5 puta dnevno. ne mogu lečiti bez listova mečjeg grožđa. da se sva oboljenja bubrega i mokraćne bešike. čiste mokraćni kanali od svake šljake. kojim se pari ili se pije po 2-3 čaše dnevno. da rastavić kao diurctik deluje oštrije na bubrege. Kure ponavljati posle 4 . Raste u boro­ vim šumama. posebno upala bubre­ ga.jedno uzeti faktori čine mokraću alkalnom i podstiču rast­ varanje soli i kamenja. da se upotrebom rastavića odstranjuje ka­ menje iz bubrega. Lekoviti značaj imaju podzem­ no stablo i korenje. Kura lečcnja je 20-30 dana. Borovnica. Skuplja se samo lišće mečjeg grožđa (ponekad sa cvetovima) za vreme cvetanja i celo leto do septembra. Oni se koriste pri prisustvu oksalnog kamenja u bubrezima i mokraćnoj bešici. Koristi se kao diurctik i sredstvo za preznojavanje. kuvati 15 minuta. S tim ciljem u sezoni lubenica treba dnevno jesti 2-2. Pije se po jedna čaša pre jela.

celer . Hemijski sastav plodova šipka umnogom zadovoljava za drobljenje i resorpciju kamena. Svetlonarandžasti plodovi su najkvalitet­ niji. kada imaju jarko crvenu ili narandžastu boju. celer . kiseline se mogu rastvoriti još jačim zakiseljavanjem unutrašnje sredine organizma.3 grama. Pri pripremanju ekstrakta iz očišćenih plodova uzeti 20 grama plodova. pektini — 4. 4. kao kod ka­ menja u bubrezima . Kod kamena u jetri i bubrezima koristi se ekstrakt od celih plodova šipka: 20 grama (1 supena kašika) plodova preliti čašom ključale vode. Pesak u bubrezima. 3. 4 i 6. S tim ciljem najefikasnija je upotreba sveže iscedenih so­ kova biljaka. što ukazuje na veliku količinu pigmenata u njemu. Šargarepa . Dnevno piti od 6 do 12 čaša. nego u plodovima crne ribizlc i 50 puta više. Sokove treba upotreblja­ vati odmah posle cedenja. organske kiseline: limunska . dok braon boja ukazuje na uništavanje vitamina. Na primer. Sušiti ih u pećima na temperaturi 70-80° C.8.10. kao i međusobnim dejstvom kiselina na lužine i obrnuto. cvekla . peršun . med. Radi poboljšanja ukusa može se dodati šećer. spanač .8%. kuvati |5 minuta. Sok od jednog limuna na čašu vruće vode. što nije propraćcno razdraživanjem bub­ režnog epitela. ostaviti da se ohladi i procediti.9.približno 10 puta više. Caj se priprema na sledeći način: uzeti 2 supene kašike jseckanog korenja. Koriste se isti recepti.10%-ni. kuvati u za­ tvorenoj emajliranoj posudi 10 minuta. 6. Piti po četvrtinu do pola čaše 2 puta dnevno. preliti čašom ključale vode.još jačim lužinama. nego u limunu! Plodovi šipka imaju fitoncidna i jaka baktericidna svojstva.2.do 2%. Koriste se plodovi« ubrani u periodu potpune zrelosti. Plodovi šipka imaju diuretično dejstvo i sprečavaju stvaranje žuči. Količine su prikazane u uncama: 1 unca teži 28. 153 .10. Za rastvaranje i drobljenje u zrna peska bilo kojeg ka­ menja u organizmu primenjuje se čaj od korenja šipka. Skupljaju se plodovi na nekoliko dana pre njihove pot­ pune zrelosti. Recepti su navedeni prema redosledu smanjivanja nji­ hove adsorpcione snage. c v e k l a . jer oni na vazduhu brzo oksidišu i gube svoju aktivnost. Šargarepa . ostatke čašice (krunice) odstraniti. kuvati u zatvorenoj emajliranoj posudi 10 minuta.12. askorbinska kiselina .3 unce. Za čišćenje bubrega i mokraćne bešike koriste se sledeći sokovi i njihove smese.4. peršun . ali su još dovoljno tvrdi. U plodovima se sadrži: šećer . 5. sirup itd.5. a lužine .5%-ni. kao i njihovih smesa. Šargarepa . jabučna . ostaviti da odstoji 2-3 sata i procediti. Prisustvo ovih ma­ terija u rastvaraču podstiče rastvaranje sličnog sličnim.5. preliti sa 2 čaše ključale vode. Piti po jednu trećinu čaše 3 puta dnevno u toplom stanju tokom 1-2 nedelje.do 1. Šargarepa .Šipak (divlja ruža). etarsko ulje.2.3 .3. k r a s t a v a c .6. Kamenje u bubrezima: 1. O r g a n s k e kiseline i lužine (baze). 2. Šargarepa . Odvar od plodova i korenja šipka treba da ima tamnu boju. zatim ostaviti da odstoji 24 sata i pro­ cediti.

koji se nalazi u mokraćnoj bešici. Materije. koje se stvara u bubrezima i mokraćnoj bešici delujemo njihovim supstratom (ali u manjoj dozi). smekšavaju. da kod životinja-travojeda ima više eteričnosumporne kiseline u mokraći. Isprobano. Ispostavlja se. šire. Razmotrimo svojstva mokraće koja su od značaja za čišćenje bubrega i mokraćne bešike. U tu svrhu koriste se sledeća sredstva: gorčine.5 litar dnevno. protivupalna sredstva. . Ispostavlja se. deluju slično etarskim uljima . kao i fizičke vežbe. nego kod životinja koje se hrane plodovima biljaka. ko je pije. koja obmotavaju.Da bi efekat rastvaranja bio efikasan. na kamenje.. On se sadrži u mokraći i podstiče njihovo rastvaranje. O Strukttiirana voda. antialergijsko i antitoksično sredstvo! O Ferment urokinaza. Sada nam ostaje da razmotrimo odvajanje izdrobljenog kamenja i njihovo blago. O U mokraći se sadrži kortizon.Mokraća divljeg vepra. O Prisustvo inficiranih pigmenata u urinu . sredstva koja daju sluz. koji ne nadražuje bubrege! w U savremenoj medicini utvrđeno je. pa prema tome mokraća travojeda ima mnogo bolja svojstva za rastvaranje kame­ nja. Kažu. d a j e to najdostupnije i najefikasnije sredstvo. rastvara ugruške krvi. kakva je naša mokraća. O Prisustvo u mokraći organske mokraćevine . Navedeni kvaliteti čine našu vlastitu mokraću univer­ zalnom tečnošću protiv kamena u bubrezima. koji u mnogim slučajevima predstavljaju lcpIjivu osnovu za kamenje. takve smese treba uzimati najmanje 1. koje se stvaraju u samom organizmu U datom slučaju koristimo osnovni homeopatski prin­ cip: „slično se leci sličnim". Odatle proističe prirodni zaključak: da bi uspešnije rast­ varali kamenje u bubrezima i mokraćnoj bešici. U datom slučaju koristi se način lečenja „nozodima". oslobodiće se od oboljenja bubrega". rastvara i drobi kamen. postepeno izbacivanje.odličan je rastvarač sa niskim površinskim naponom. Njihovo povratno dejstvo na vlastiti primarni uzrok dovodi do „razaranja" bolesti. koje nam predlaže sama Majka Priroda.sposobnih da smanjuju površinski napon i povećavaju površinsku ak­ tivnost. koji je jako protivupalno. Magareća mokraća. koje se u manjoj količini sadrže u mokraći. koji se sadrži u urinu. Ukoliko se popije. da elektroliti mokraće imaju veliki značaj u rastvaranju oksalata i drugih kamenja. Na primer. I 54 155 . to jest materijama koje nastaju kao posledica bolesti. što su i isticali drevni lekari: .na račun ljutog ukusa (tj.aktivnog osmotskog diuretika. Z> Kteričnosumporne kiseline. poželjno je hraniti se većom količinom sveže biljne hrane i upotreblja­ vati veću količinu sveže isceđenih sokova. Čime nam urin može pomoći kod kamena u bubrezima i mokraćnoj bešici? O Usled navedenog svojstva „slično se leci sličnim" mokraća podstiče adsorpciju („topljenje") mokraćnog ka­ menja. posebne energije) rastvaraju tvrde tvore­ vine.

Aktivna materija je sluz. Kao stimulatori gorkog ukusa u narodnoj medicini ko­ riste se sledeće biljke. Kod stvaranja kamena u žučnim i mokraćnim kanalima koristi se odvar (čaj) od $uve trave i korenja maslačka. gorak ukus stimuliše kretanje i usmerava sve nadole. Obično se koristi ekstrakt. otkidanja i baktcricidna svojstva. koje treba preliti sa 4 čaše vode i kuvati 15 minuta (doza za 4 dana. pije se gutljajima). „Vetar" u organizmu upravlja svim kretanjima i poseb­ no je koncentrisan u donjem delu stomaka. Ostruga (Rubus caesisus). Uzimati u hlad­ nom stanju po četvrtinu čaše 3-4 puta dnevno na pola sata pre jela. slatka.nadole.. Ekstrakt od korena belog sleza priprema se na ovaj način: koren sitno izrezati 6.Vetra". Ma kakva da im je priroda. gorak ukus je stimulator životnog principa . Dobija se prozračna tečnost žute boje. omotavaju. smekšavajuće i protivupalno dejstvo. Gusja trava (Potentilla anserina). Posudu dobro zatvoriti i zagrevati je u ključaloj vodi 15 minuta.G o r č i n e . Sredstva koja stvaraju sluz. Pasulj (Phaseolus vulgaris). Steia. smekšavaju. piti gutljajima). Ekstrakt pripremljen na pari sa zeljem od steže u krav­ ljem ključalom mleku smatra se jakim diuretičnim sredst­ vom.6 grama korena (parčad ne smeju biti veća od 3 milimetra) i sipati u posudu sa 100 mililitara vode. bez semena. Odvar od suvih Ijuspica pasulja: uzeti 15-20 grama Ijuspica. koje ne nadražuje bubrege. oni se usmeravaju prema izlazu . Prema tome. Up­ ravo to se i ispoljava u njegovom snažnom efektu čišćenja. sa slabim karakterističnim mirisom. kao sred­ stvo protiv kamenja u žuči i bubrezima. Rusomača (Capsel/a bursa-pastoris). Višnja. 157 156 . Brusnica (Vaccinium vitis-kiaea). režući je nožem na visini 2-3 cen­ timetra iznad zemlje. Primenjuje se čaj sa 3-4 supenc kašike isitnjenih listova brusnice. sluzna. Skuplja se cela biljka za vreme cvetanja. šire i deluju protiv upala Beli slez (Althaea officinalis). Kod kamenja u bubrežnim karlicama i žučnoj kesi. prema drevnoj kla­ sifikaciji ukusa . Maslačak (Taraxacum officinale). posebno čašice cvetova. Prema drevnoj nauci Ajurvcdi. Posle drobljenja kamenčića pod dejstvom gorkog ukusa. Priprema se odvar (čaj) od listova i peteljki ploda po proračunu 10 grama sirovine na čašu vode i pije se to­ kom dana nekoliko puta. Uzimati po jednu kafenu kašičicu na svakih 4 sata. Koriste se dobro sazrele požulele suve ljuspice ploda. koji se priprema prema proračunu jedna kafena kašičica isitnjenog korenja na čašu ključale vode. Sok od sveže biljke pomešati s istom količinom soka od zelene raži i uzimati po 8 supenih kašika dnevno. koja ima oblažuće. kao i kod upale mokraćne bešike uzeti 2 kafene kašičice trave.gorak ukus ima jaka svojstva čišćenja. Posle hlađenja procediti i piti po pola čaše 3 puta dnevno. preliti sa čašom i po vode i kuvati 15 minuta. Listovi ostruge ko­ riste se pripremanje čaja. zatim ostaviti da odstoji 10 minuta i procediti. sipati u litar vode i kuvati 3—4 sata (dnevna doza je pola litra. Kupina.

Laneno seme. zatim kuvati 10 minuta i procediti. u mokraći se pojavljuje pesak. kada prolazi ka­ men. koje zagreva i širi mokraćne kanale.pola sata). ublažavajući napitak kod oboljenja mokraćnih kanala i kamena u bu­ brezima. Posle kupke . Za vreme napada bubrežnih grčeva. Seoski lekari pomoću njega čiste bu­ Sipati jednu kafenu kašičicu semena na čašu vode (200 mililitara) i kuvati dok ne proključa. Vodeni ekstrakt ječmenog slada (2-3 kašike brašna od j e č m a na 1 litar ključale vode). Gustu smesu pre upotrebe razblažiti vodom. cvetovi lipe. procediti u kadu napunjenu vrućom vodom (38-40° C). složiti u staklenu teglu i svaki sloj jagoda presuti manjom količinom šećera u kristalu (na 1 kilograma jagoda . olakšava prolazak kamenja i peska.200 grama šećera) i piti. oblažuće svojstvo.po 10 grama svake biljke za jednu kupku. grančice breze. Sve navedene biljke zakuvati u 3-5 litara ključale vode. Šećer treba što manje upotrebljavati. brege. Sok se može pripremati i za zimu (na 1 kilograma jagoda . ostaviti da odstoji 2-3 sata (ukoliko je napad aku­ tan . s medom.odmor. zaslađenog šećerom. trava (stabljika i lišće) žalfije (Salvia officinalis) i kamilice (Matricaria recutita) . koje ispoljavaju pogubno dejstvo na bakterije (uglavnom na gram-pozitivne). Ovas-Zob. teglu zatvoriti staklenim poklopcem i staviti na prohladno mesto da odstoji nekoliko sati. Uzimati po jed­ nu supenu kašiku 4-6 puta dnevno. Sok se priprema na sledeći način: očišćene jagode dobro oprati u cediljki prokuvanom ohlađenom vodom. piti po pola čaše 5-6 puta dnevno kao protivupalni. razređujući ga protijevom vodom. Kupku primenjivati. a u njemu su pronađene i materije.100 grama šećera). s tim da se srce ne prekri­ va ekstraktom. treba ga zameniti me­ dom ili slatkim. Uzimati po pola čaše na svaka dva sata tokom dva dana. Sluzni odvar od zrna ječma priprema se na sledeći način: sipati 10 grama zrna ječma u čašu vode. Dopunske preporuke za vreme prolaska kamenja i peska kroz mokraćne kanale Pri pojavi oštrih bolova natašte na 15-30 minuta pre jela uzimati po 100 mililitara soka od baštenskih ili šumskih ja­ goda. primenjivati kupke od sledećih biljaka: vranilova trava (Origanum vulgare). To ukazuje 158 159 . tada je dobro upotrebljavati soko od šargarepe ili bundevu. pripremljenu na pari. ostaviti da odstoji 4-6 sati. Ječanu Odvar od zrna ječma ima smekšavajuće. Kod kamenja u bubrezima sa jakim odvarom od ovsene slame stavljaju se vruće obloge i pari se deo tela oko bubrega kao sredstvo. Posle pri mene sredstava za drobljenje kamena i sredstava za rastvaranje. I koliko nemate jagoda. Ukoliko nemate navedene biljke možete upotrebiti 3-5 litara prokuvanog urina ili jednostavno samo vodu.

i tako dalje. Pripremanje: punu supenu kašiku smese sipati u čašu hladne vode. 3 puta dnevno.sprečava stvaranje kamenja u bubrezima: „Zrikavac" (ili „Poluzrikavac") . drevnih lekara: .na to. Evo j o š nekoliko specijalnih vežbi. Joga asana „Luk".25. znajući sve nijanse procesa čišćenja bubrega. Setite se poslovice 160 . preporučuje se duže hodanje. travu ajdučke trave (Achillea millefolium) ..Usukana poza" .) Kao diuretično sredstvo kod uratnog kamenja mogu se koristiti sledeće smese: mahune p a s u l j a . trava troskota (Polygonum aviculare) . počnite da primenjujetc dopunske preporuke za vreme prolaska kamenja i peska kroz mokraćne kanale. Popiti u toku jednog dana u više doza. Č i š ć e n j e b u b r e g a p o m o ć u ulja iz jela To je.20 delova. „Zrikavac" i „Luk" Sada.15: listovi boro­ vnice (Iactinium myrtillus). dana od uzimanja jelovog ulja). verovatno. tj.50 delova. kao kod prethodne smese. d a j e lepljiva osnova kamena donekle rastvorena. koje selektivno deluju na bubrege. pa čak i ako je srce bolesno".podstiču ispiranje bu­ brega krvlju..20: trava kantariona (Hypericum perforatum) . drobi kamenje u pesak i otkida se sa mesta gde je bilo pričvršćeno. Ta vežba ispoljava sličan efekat ho­ danju. Čim se u mokraći pojavi talog (obično 3-4. da ulje ne bi oštetilo zubnu gled! (Neki sipaju smc­ su u kapsule od lekova i gutaju. dok ne postignete željeni rezultat. možemo pristupiti njihovom čišćenju. Posle dve nedelje čišćenja odmorite organizam 1-2 nedelje i ponovite kuru. trava rastavića (Equisetum arvense) .. uz diuretike dodajete 5 kapi jelovog ulja i to sve popiti na 30 minuta pre jela. najprostiji i veoma efikasan način čišćenja bubrega. Pripremanje.Joga poze: „Zmija". Da bi ubrzali taj proces. cvetove trnjine (Prunus spinosa) . a isto lako se podstiče njihov prolazak kroz mokraćne kanale. usled potresa organizma. Joga asane: „Zmija" .Paun" i . Uzimati po 1-2 čaše dnevno. podizati se što više i jače istezati. Trava smrdljive koprive (Galeopsis) . tokom sledeće nedelje. ali je obavezno treba vežbati u dinamičkoj varijanti. Smcsu diuretika s jelovim uljem piti kroz slamku. Čišćenje se sastoji iz dva uzastopne etape: nedelju dana pijete diurctikc.15.15.S dobrim bubrezima može se živeti do 100 <rodina.2 5 : trava rastavića . Upozorenje.podmlađuje bubrege: . pri kojem se. ostaviti da odstoji 6 sati i zatim kuvati da ključa 15 minuta. Ponoviti 3-4 puta. 161 Slika 14 . a dalje. ka« men je je počelo da postaje porozno i može se lako drobiti.

20.20 delova. Radi ubrzanja normalizacije bubrega preporučuje se na slabine stavljati magnetne aplikatore. suvo grožđe. magnezijum i drugi.20. u preostalom odvaru rastvoriti 2 supene kašike soli i u tome namočiti vunenu tkaninu. Pripremanje: preliti smesu sa 2 čaše vode. Pripremanje: sipati jednu supenu kašiku u posudu i pre­ liti sa 2 čaše ključale vode.2. pripremajte ga na protijevoj vodi. Uzimati po pola čaše 4 puta dnevno. listova breze i isit njenih plodova šipka.3: trava rastavića . Kao diuretično sredstvo kod alkalne mokraće možete ko­ ristiti sledeću smesu: cvetovi lipe . Tkaninu iscediti i staviti toplu oblogu na ceia leđa. stavivši ispod tegle na dno šerpe krpu ili neki podmetač. I još jedan prosta. ostaviti da odstoji preko noći u rerni ili zatvorenoj posudi. Oblogu držati preko cele noći. trava troskota . korenje i plodove šipka. S obzirom da komponente nisu štetne za organizam primenjujte ekstrakt sve dok ne postignete željeni rezultat . teglu poklopite i stavite u 162 163 . preporučuje se krompir sa ljuskom zapečen u rerni. pijući ga po 100-150 grama 3-4 puta dnevno. Terapija čišćenja je najefi­ kasnija ukoliko se sprovodi zimi. seme šargarepe . Prestaju bolovi.20. suvu kajsiju. kao što su kalcijum.2: seme mirodije . šerpu s ključalom vodom. U tom godišnjem dobu najjača je funkcija bubrega i čišćenje je veoma efikasno. kora hrasta .5-37 stepeni Celzijusa. Sipajte po 2-3 supene kašike svake komponente u teglu zapremine 1 litar. Kao diuretično sredstvo kod fosfatnog kamenja možete koristiti broć (Rubia tinctorum).20: trava žutilicc (Gentiana cruciata) . a neposredno pre uzimanja primenite efekat degazacije vode. Držite na slaboj vatri 15-20 minuta j ostavite da odstoji. ali efikasna smesa kod kamena u bu­ brezima i mokraćnoj bešici: list mečjeg grožđa . Da bi odvar delovao efikasnije. Dopunski zagrcvati deo tela oko bubrega (termo­ for i slično).to jest čistu mokraću. Kao diuretično sredstvo kod oksalatnog kamenja možete koristiti vlastiti urin. Na početku vaša jutarnja mokraća može biti mutna. Možete upotrebljavati sveže iseedene sokove od povrća ili njihove smese ili jesti lubenicu. Doziranje i način primene navedeni su pri opisu biljaka. Upozorenje: zbog pojačanog ispiranja iz organizma mineralnih elemenata. aplikatore Kuznccova. UveČe podgrejati i popiti 2 čaše kao čaj. ali s metalnim iglicama.List mečjeg grožđa (Arctostaphylos uva-ursi) . lišće mečjeg grožđa . orahe. a za­ tim postaje prozračna i čista.20. Istovremeno se čiste zglobovi i kičma. a ujutro ku­ vati 5-7 minuta.40 dclova. Uveče oko 18 sati svakog dana popiti po jednu čašu toplog ekstrakta. Naizmenično dejstvo na deo tela oko bubrega magnetnom terapijom i igličastim aplikatorima od metala snažno akti- Jednostavno čišćenje bubrega pomoću odvara trava Pripremite odvar (čaj) od troskota. Čisti se svaka ćelija organizma.2 dela. Pripremanje i uzimanje kao kođ prve smese. to jest naglo ga ohladite do temperature 36. Komentari i preporuke. Sadržaj prelijte ključalom protijevom vodom. trava rastavića .

Gladovao je po 10 dana. Oseća se je rigorozni režim dijetalne ishrane besmislica .prim. Kirilenko Nadcžda Fjodorovna..72-73 kilograma.). Drugi primer. Želite da jedete .nepravilna ishrana i psihička stega u predelu bubrega. igličasti aplikator zagreva jače od grejalice. godine pojavili su se napadi u preostalom levom bubregu.prim. Prvi primer. Posle 9 godina sve se ponovilo. Počela sam da trčim. pa su ga odstranili. Počeo se osećati odlično: pritisak i svi drugi pokazatelji normalizovali su se. Zapamtite. holesterin u krvi 8. Kamen je bio mali. Međutim u martu 1987. ponovo beskonačni napadi. Telesna težina . Tako.lube­ nica. Još jedan kamen. Čišćenje bubrega pomoću lubenice Ta prijatna terapija čišćenja vrši se leti u sezoni lubenica. on je još funkcionisao. na primer. prev. Pritisak mu je bio 200/120. 1989. Bubreg su ostavili. Ovog puta bubreg nije izdržao . Posle druge nedelje lečenja lubenicama kamen se spustio i zaglavio u donjoj trećini mokraćnog kanala. Dolazi do trenutaka kada se izbacuje pesak. Prešla sam na rigorozni režim dijetalne ishrane (Ovo je očigledan primer da Ceo juni su me lečili u sanatorijumu. Po­ sle prve nedelje .lubeničnog" napada na kamen on je os­ tao na mestu.lubeničnog udara" k a m e n j e izašao bez problema i prolila sam suze za ranije izgubljenim bubregom zbog neznanja. godine obratila sam se Semjonovoj i počela da se aktivno lečim prema njenim metodima. gorušica skoro do povraćanja. na kraju. posle treće nedelje . Tu terapiju čišćenja možete kombinovati s drugim sred­ stvima za izbacivanje kamenja: upotrebom sveže iscedenih sokova. ali je izazivao bezbrojne bolne napade. ali bez noža. 165 . 164 Tokom života stihijskim radom nakupio je mnoštvo oboljenja... Rendgen je pokazao kamen. to je mala operacija. U tu svrhu treba stvoriti zalihu lubenica i hleba od proklijale pšenice. Počeo se lečiti prema knjizi Pola Brega . Takvo čišćenje traje 2-3 nedelje dok se ne dobiju zadovoljavajući rezultati. Sada se pridržavam režima posebne ishrane . Srećna sam i znam da mogu pomoći svom organizmu u teškim trenucima!" (Informaciju sam uzeo iz članka Tablete su postale nepotrebne. ali bezuspešno.pritisak se normalizovao. kamenčići i u tom slučaju potreb­ na je pomoć sa strane.uništen je od hidronefroze.Čudo glado­ vanja". tromboflebitis.4 jedinice. strašne glavobolje. Moje zdravstveno stanje bilo je očajno. Ko ima slabo srce. Muškarac star 72 godine.. Primeri iz prakse. želite da pijete . U avgustu 1987. veoma želite da jedete .) K o m e n t a r : Nadežda Fjodorovna nije otklonila primarni uzrok stvaranja kamenja . tri puta po 26 dana. Poželjno je stalno imati vruće vode i pripremljen odvar od trava (vidite Dopunske preporuke za\ vreme prolaska kamenja i peska kroz mokraćne kanale). I. Za vreme čišćenja poželjno je prisustvo ukućana. treba unapred da pripremi lekove.vira biološke procese čišćenja i obnavljanja bubrega. ali je izlazio pesak.lubenica s hlebom. prestala je glavobol­ ja.). bilo m i j e lakše. broj 12. au­ tora. Bio je težak oko metričke cente (50 kilograma .lubenica. . 54 go­ dine. fizičkih vežbi. To isto se odnosi i na stvaranje kamenja u žuči. časopis „Priroda i čovek". Povećao mi se krvni pritisak i pojavila glavobolja. odlično.Pri prvoj operaciji odstranili su mi kamen iz des­ nog bubrega.

Uzeo je korenje šipka i nabavio za 10 dana lubenica. Odvar je drobio kamen u samo lubenice. ali je ostao pesak i sitni kamenčići. Posle nekoliko klistira i čišćenja želuca bolesnik je podvrgnut gladovanju za svo vreme lečcnja. i u svakoj čaši bio je isceden sok od jednog limuna. omekšavaju.. Drugog dana gladovanja bolesnik je preživeo nekoliko grčeva u trajanju 10-15 minuta svaki. to nije gladovanje. On se osetio mladim za 20 godina i divio se čudu prirodnog načina lečenja njegove bolesti. da se kamen razdrobio. Posle druge etape čišćenja ultra-zvuk je pokazao čiste bubrege! Kako tokom prve.prim. skupljao je svu mokraću i ostavljao za kontrolu. koja se sastoji od 16 unci .). ispirajući s njima pripremio je jak odvar od ga kao čaj što je moguće pesak.Mislio je da je kod njega sve u redu. Posle izvesnog vremena rastvoreno kamenje je izašlo s mokraćom u vidu sitnog peska.sluze. koji mu je rekao: „Kod Vas lev i bubreg uopšte ne funkcioniše. Na primer. Čišćenje bubrega pomoću sokova od limuna i povrća Klasičan slučaj čišćenja bubrega od kamenja i peska opisan je u knjizi Pavla Matvejeviča Kurenova Ruski naro­ dni priručnik za lečenje'. Kada je mokraća odstojala 1. Lekari su predložili operaciju.eto kakav je bio kamen! 166 167 . a i des­ ni gubi dah. već obična terapija sokovima. prev. Da bi se navedeno čišćenje bubrega . kao dopunu navedenim so­ kovima piti ekstrakt od korena belog sleza (Althaea offici­ nalis). Istovremeno je jeo pesak iz bubrega. bilo je 10 unci soka od šargarepe i od ostalih po 3 unce).. (Zapravo. gdc se pokazalo da u levom bubregu ima ogromni kamen u vidu korala.. Iz radoznalosti odlučio je da ode na pregled kod ekstrasensa. Na deo tela oko bubrega stav- Posle 3 nedelje ponovo je bio na ultra-zvuku i poka­ zalo se. cvekle i krastavaca (na svaku funtu. trebalo bi posle prvih grčeva uzimati sredstva koja .smekšalo" i učinilo manje bolnim. i bolesnik se bukvalno valjao po podu po pola sata usled jakih bolova.3495 grama. semena lana ili ječma. tako i tokom druge etape. šire". koje su tra­ jale više od dvc nedelje. oblažu. Metod se sastojao u sledećem: korcnja šipka (braon boje) i pio češće. a srce kao kod mladića".) smese soka od šargarepe.28. Bolesnik je pio 10-12 čaša vruće vode dnevno. Jetra Vam je kao kod deteta.." K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . Krajem nedelje nas­ tupila je kriza. Nije poverovao i otišao je na ultra-zvuk. Zatim se desilo čudo: svi bolovi su potpuno nestali i on se podigao s poda u veoma dobrom stanju. kukuruzne kosice i crne repe. Muškarac je odbio i odlučio da ga samostalno izdrobi.Dakle: doktor Vokcr i njegov kolega-naturopat pristu­ pili su tečenju milionera.. . Drugu etapu čišćenja vršio je primenom korenja šipka.6 grama . Pored toga bolesnik je pio dnevno 3 funte (453.5 mesec pažljivo ju je izlio i ostao je sloj peska težine 250 grama .

To treba uraditi.. tako i u drugom slučaju. Uzimati po 1/3 čaše 3 puta dnevno.cista na jajnicima. Na ultra­ zvuku otkriven je kamen u bubrezima. a isto tako daje energiju za fermentacijske reakcije zakiseljavanja itd. Sada produžava da pije svoju jutarnju mokraću. budite milosrdni prema sebi. tokom 1-2 nedelje. pesak u mokraćnoj bešici. razlaže ga. javili su se odjednom svi simptomi. koje opisujete u vašoj knjizi. Posle toga ponovo je počela da mokri. mora imati tamnu boju. Samarska oblast. Odvezli smo je u bolnicu. Čišćenje bubrega pomoću čaja od korenja šipka Pripremanje čaja. kada se počeo lečiti. u toplom stanju. a u 18 sati uraditi mikroklistir sa ukuvanim urinom i kupku (tuširanje) sa vrućom vodom.ljati obloge od odvara ovsa. Sada ona nagovara svog muža da se čisti. a ponekad i tokom dana".prestala je da mokri. što ukazuje na veliku količinu biljnih pigmenata. U početku. Drugi primer. Odbio je da se operiše i izlečio se.osteohondroza. Imajte to u vidu ubuduće. od čega je bolovao 7 godina. a zatim . Nagovorila sam je da pije mokraću. dana izbacio je pesak i 2 kamena. Dopunski preporučujem da se ujutro natašte popije po 1-3 gutljaja ukuvanog urina. ohla­ diti i procediti. kuvati 15 minuta (da ključa). Prvi primer. Dugo nije pristajala na to. K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . 168 bubrezi su se očistili.. Pri tom čaj. F. Ana Ilinična. redovno preko noći na deo tela oko bubrega stavljati vunenu tkaninu. Slede dva uspešna primera izlečenja od kamena u bu­ brezima pomoću urina. ali ju je bol primorala. „Počcću od muža: imao je bolesne bubrege. usklađivanje bioritma 169 . Pri čišćenju pažnju treba pok­ loniti kvalitetu hrane koju uzimate. što podstiče zagrevanje bubrega i širenje mokraćnih kanala. stavljajući obloge s mokraćom na deo tela oko bubrega i pijući urin. Dve supene kašike izrezanog korenja šipka preliti čašom vode. a mikroklistir s ukuvanim urinom stimuliše usmeravanje energije prema dole.Moja kćerka 2-3 godine imala je bolove u slabinama. kako u prvom. čim osetite d a j e krenuo pesak iz bubrega. Obloge je stavljao preko noći. Osetio je lakoću u ćelom organizmu. Posle nedelju dana pijenja mokraće on je izbačen s mokraćom i bolje prestao.. na kontrolu. Gladovao je 4 dana i 3. selo Solnečnaja Poljana. Vruća kupka deluje kao sredstvo za širenje i smekšavanje. Neposredno u kriznom periodu primeniti vruću kupku. Odvar od plodova šipka koristi se kod oboljenja bubrega i mokraćnog mehura. natopljenu u ukuvanom urinu. Vuna ima zagrevajuća svojstva. Čišćenje bubrega pomoću urina U literaturi o urinoterapiji opisan je slučaj izlečenja 35-godišnjeg umetnika od kamenja u bubrezima. prestale su da ga bole ruke. Lekari su konstatovali . Primorala sam je da popije mokraću od unuke. pio je skoro sav dnevni urin. . on ima bolesnu jetru". Po pravilu. Lečenje je sprovodio u kurama po 20-30 dana s pauzama od 10-20 dana do potpunog izlečenja. grad Moskva. G. Ukuvani urin na račun svojih posebnih svojstava kroz kožu deluje na kamen.. Dve nedelje je pila i imala je napad .

Nigde ne radim. najmanji delići. U trenutku kom­ plikacija ne zaboravite na . ekstrakta. 171 170 . kao dopunu. jetri i bubrezima. Ukoliko vam je neprijatan ukus odvara od lana.rada bubrega. popijte po 1-3 gutljaja ukuvanog urina. Nju stvaraju bubrezi i zbog toga. Piti po pola čaše lanenog odvara. koji se čisti ili leci. tokom dva dana. je odličan adsor­ bent svega štetnog. Upravo ta gustoća. Mnogo sam eksperimentisala na sebi. oživeli su. Seme lana će se svariti i postati gusto. Kombinovano čišćenje bubrega pomoću mokraće i jelovog ulja . Na primer. možete isprati usta biljnim uljem. dostaviti aktivnu komponentu. S obzirom da je odvar od lana dosta gust. koje služe za dostavu leka do mcsta namene. pre uzimanja treba ga razblažiti toplom vodom (poželjno je prethodno vodu namagnetisati . U slučaju potrebe posle pauze 1-2 meseca može se ponoviti. Uzeti jednu kafenu kašičicu semena lana na čašu vode i skuvati. jake potrebe za pražnjenjem creva.. U datom slučaju . Rezultat je d a j e terapija čišćenja efikasnija.. čistila sam bubrege na sledeći način: u urin sam dodavala jelo­ vo ulje.to je mokraća. prodisali. Ali popijte tako da smesa ne dodiru­ je zube. Prokomentarisaću to originalno čišćenje. Srednje medicinsko obrazovanje. Dotle sam umesto jetre osećala kao da imam smcžurani kamen (sada mi se čini da je jetra narasla i posta­ la topla)". Može se pripremiti odmah količina za ceo dan i čuvati u termosu.. podstiču snažno guranje kamenčića i peska kroz mokraćne kanale prema vani. širenje mokraćnih kanala itd. s Smesa mokraće i jelovog ulja uzima se prema ranije opi­ sanoj šemi (čišćenje bubrega jelovim uljem) ili 3 puta dnev­ no na 15-20 minuta pre jela. a ujutro natašte. Glavobolja mi je prošla. pri ponovnom unošenju. noseći aktivnu kompo­ nentu. pa sam zbog toga rano počela izučavati narodnu medicinu. Da bi zaštitili zube. a zatim popiti mokraću s jelovim uljem. nazivali su . Može se piti kroz slamčicu. Oni mi se sada zahvaljuju .tada će sve biti u redu. da bi se sve dobro izmešalo i popi­ ti u jednom gutljaju. Pored urina pijte što više sveže isccdenih sokova. U tibetskoj medicini materi­ je. U trajanju 1-2 minute dobro izmućkati.konj" za čišćenje (i lečenje) bubrega odabran je veoma uspešno .dopunske preporuke" . Pauza 2-3 dana i nova kura. na sva­ kih 2 sata.nemaju reći. Čišćenje bubrega lanenim semenom To sredstvo za čišćenje bubrega više puta su proverili drevni ruski lekari.konjima". koji drobe kamenje. ona c odmah ustremljuje prema njima. tokom 5-7 dana. Tako ponoviti od 2 do 5 kura. U lečenju i čišćenju veoma je važno do organa.bolje čisti).Imam 25 godina. što se nalazi u probavnom traktu. Uzeti 50-70 grama sveže vlastite mokraće i u nju nakapati 5 kapi jelovog ulja. odvara. Ranije sam imala jake glavobolje (napade migrene).. Način primene. Redosled terapije. možete dodati limunov sok. krvi.

ali odvar treba os­ taviti da odstoji preko noći na toplom mestu. Sledećeg dana može se pripremiti drugi ekstrakt i tako sve dotle. Gustinu baciti. . Ovas pomaže i obolelim od glomerulonefritisa i pielonetritisa. mozak. Ali čim malo narastu oni gube tu lepljivost. rafinirane hrane.šišajući". Posle toga se može napraviti pauza od 2-3 meseca i ponoviti kura. Postavlja se pitanje. Dejstvo ekstrakta pojačava se. smanjuje šećer kod dijabetesa. Važno je blagovremeno za ta tri dana. dok ne nastupi olakšanje (pođe pesak. Seme ovsa usled tako du­ gog odstojavanja treba da se raskiseli. mesne supe). koji. Evo jednog od proverenih narodnih recepata. od prestanka lepljivosti. Osušene listiće čuvajte u vrećici od tkanine. sakupiti određenu količinu listića breze. Jednu čašu ovsa. ukoliko se pije u toplom stanju s jednom kašičicom meda . Ostaviti da odstoji. koji povećavaju specifičnu težinu preostalog azota.Ovsenu v o d u " izliti i koristiti. Odvar treba čuvati u frižideru. U rano pro leće kod breze pupe pupoljci i pojavljuju se mali listići. Jednu kafenu kašičicu osušenih listića zakuvati u čaši ključale protijeve vode. Procediti i piti po želji u bilo koje doba dana i u bilo kojoj količini.upio u sebe" snagu ovsa. povećava opterećenje bubrega. loše vode. Direktni sunčevi zraci uništavaju biološki aktivne materije. ali ne duže od me­ sec dana (da ne dođe do privikavanja).. kod mnogih žena se javlja kamenje u bubrezima. Čim lepljivost brezovog listića nestane . kako je navedeno. pošto na toplom brzo prokisne. 173 . Ljudi. Lekovita svojstva listića traju samo tri dana. koji su u mladosti bolovali od kamena u bubrezi­ ma. uz obilje emocija straha. prženo i suvo meso. kako se to ka­ menje može samostalno izbaciti. 172 Seme ovsa protiv kamenja u bubrezima Seme ovsa ima svojstva rastvaranja mokraćnog kamenja do veličine peska. Način pripremanja smese. U početku su ti listići lepljivi. Prikupljene listiće rasporediti na čist papir i prosušiti u hladu. podstiče rad celog probavnog trakta. Sipati u termos i ostaviti da odsto­ ji 20-30 minuta. Recept primene ovsa. preliti sa 5-6 čaša ključale vode i kuvati na slaboj vatri (budite pažljivi. Isključuju se namirnice bogate belančevinama i buljoni (džigerica.odmah ih uberite. kojim se hrane konji (može se nabaviti u poljoprivrednim prodavnicama ili u selu). U nekim slučajevima doza brezovih listića može se povećati do jedne dezertne kašike. uspešno su se na ovaj način od njega izbavili i proživeli bez problema sa bubrezima do duboke starosti. slana riba. Ekstrakt od brezovih listića pije se kao čaj 3-4 puta dnevno natašte.Brezovi listići protiv kamenja u bubrezima S obzirom na upotrebu neprirodne. bu­ brezi. Sledeće godine pripremiti nove brezove listiće. da ne iskipi) 50-60 minuta. Profilaksa oboljenja bubrega Kod urinsko-kiselog kamenja profilaksa je usmerena na stvaranje mokraćne kiseline u manjim količinama i njenom sadejstvu na rastvaranju i izbacivanju kamenja... da bi on do­ bro . Druga varijanta je slična prethodnoj. što ukazuje na splašnjavanje kamena u bubrezima). izlučujući se iz organizma.

da biste stimulisali funk­ ciju bubrega. koje slabe tu funkciju. joga asane na pravi način dopunjuju pro­ filaksu oboljenja jetre i bubrega. Ja sam naveo najprostije. Imajte na umu poslovicu drevnih lekara: . Pri vežbanju ovih vežbi te arterije se stežu i krv teško dospeva u bubrege. efikasne i proverene. Kako to uraditi. joga asane. To se ispoljava kroz priliv snage. Koristite diuretične odvare. kao i limunov sok sa toplom vodom. koje pomažu kod čišćenja bubrega. jetre i bubrega m o ž e se pristupiti najvažnijem čišćenju . Salate pomalo . Posle završetka asane stezanje prestaje i krv se snažnom bu­ jicom usmerava kroz sve krvne sudove u bubrege. proklijala pšenica. drobe kamenje u njima i izbacuju pesak. 174 175 . Majurasana (paun) ili Ardha-matsiendrasana (savijena poza) .. otvarajući ih i ispirajući nečistoću iz njih. Posle čišćenja debelog creva. treba koristiti vlastiti urin.. Ukoliko se stvorilo alkalno kamenje (što se dešava vrlo retko). Bhudžangasana (zmija) . Šalabhasana(cvrčak. on se već odvija . Postoji masa drugih recepata i terapija. fizičke vežbe.podmladujc bubrege. Stalno stimulišitc kapilarni krvotok u organizmu. da se jedu salate. Prethodne terapije stvorile su povoljne uslove za taj pro­ ces. One su aktivirale taj proces. povećanje gipkosti.ilinjenalakšavarijanta-polucvrčak) . voće. Pored toga.sprečava stvaranje kamenja u bubrezima.Preporučljivo je da se piju sokovi po Vokcru. čak i ako je srce bolesno". Izbegavajte poslastice. detaljnije je opisano u poglavlju o jetri. U tome vam mogu pomoći trčanje.orga­ nizam se oslobađa otrova i šljake u vezivnom tkivu. da bi se kamenje rastvo­ rilo.Sa dobrim bubrezima može se doživeti 100 godina.dosoljavajte" suvim morskim kupusom.pomažu pri ispiranju bubrega krvlju. Samo zahvaljujući takvom kompleksnom pristupu vaši bubrezi mogu ostati zdravi i dugovečni. Sada usmerenijim terapijama čišćenja možemo postići željenu čistoću i zdravlje organizma.čišćenju vezivnog tkiva organizma.

S. srce 60%) i svi biološki procesi. hiljade različitih (prema stepenu zrelosti i funk177 176 . kapsule unutrašnjih organa. sauna. srčane zalistke. U vezivna tkiva spadaju: masno vlaknasto vezivno tkivo. na unesenu hranu.M . vrši se trenutno lučenje potrebnih materija za životnu aktivnost. . preraspodeljuju se tokovi tečnosti (na primer. kolagene (elastine). tetive. dol­ azi do promene bioelektričnih i drugih svojstava tkiva. izuzev tečnosti. koji hrane i čiste skelet unutrašnjih organa. Glavnim ćelijama vezivnog tkiva smatraju se fi­ broblast! i ćelije za razmnožavanje. odražavaju se na rad i zdravlje srca. većinu tkiva očiju i unutrašnjih opni i drugo. Ono sačinjava više od 8 5 % težine tela. kosti. vezivno tkivo. Na bilo koju promenu. 2 0 0 0 ) su: krvni i limfni sudovi. druge prekomerno (usled čega se iscrpljuju). ulogu u ishrani. treći krajnje slabo. Iz navedenog sledi zaključak: skoro svaki organ ug­ lavnom se sastoji iz vezivnog tkiva (na primer. koji se odvijaju u njemu.. spoljašnju hladnoću itd. organi za produkciju krvi i limfni sistem. krv. ograničenja u ishrani (post). Koji zdravstveni problemi mogu da se rešavaju čišćenjem vezivnog tkiva organizma? © Glavna funkcija vezivnog tkiva je opšta harmoni­ zacija životne aktivnosti svih elemenata i mikročestica čovečjeg organizma. organi odgovorni za imunitet. © Preko vezivnog tkiva vrši se opšte i lokalno prilagodavanje organizma na određene promene. kosti. koje se luče iz organizma ili u probavni trakt. A. kao i čišćenje prostora oko sudova. hrskavice. bubrezi . mi treba da očistimo upravo taj gel. sloj između organa i oko sudova i nerava. obrazuje skelet i potkožno tkiv predstavlja sastavni deo svih organa i tkiva. glatkomišićne tvorevine (manje izrasline u sudovima. da jedni organi i funkcije rade normalno. Čvrstoću i elastičnost vezivnog tkiva obezbedujc nekoliko vrsta kolagena. organizam prestaje da funkcioniše kao je­ dinstvena celina i dešava se.pankreas slabo radi.-Sistemska medicina. D u d i n a N . praktično obnoviti organizam. Sve to se dešava kroz: medućelijski informacioni gel. opne mozga i druge tvorevine. sve tečnosti čovečjeg organizma. fascije. elastina i drugih vlakana. Larionova I. limfe i slično) počinju da se kreću u potreb­ nom smeru. Na primer. deo slušnog aparata. Zahvaljujući čišćenju vezivnog tkiva može se obnoviti narušena harmonija životne aktivnosti. Mcdućclijski vezivnotkivni gel obezbeduje pristup kiseonika i hranljivih materija. od strane vezivnog tkiva sledi trenutna reak­ cija: ćelije (krvi. zajedno s krvlj i limfom formira unutrašnju sredinu organizma. Rezultat je bolest. U R S S . dijabetes {Diabetes melitus) . organima probavnog trakta i mokraćno-polnom sistemu). meniskuse.jako. Deo vezivnotkivnog sistema (Aleksejev A. ..). Usled zagađenja vezivnog tkiva narušava se harmonija životnih procesa. A.ČIŠĆENJE VEZIVNOG TKIVA ORGANIZMA KRATKI PODACI O VEZIVNOM TKIVU ČOVEČJEG ORGANIZMA Vezivno tkivo ima potpornu ulogu. Uglavnom. Najbolja sredstva za to čišćenje su: gladovanje. čišćenju« zaštiti i obnavljanju organizma.

Koža se najbolje čisti u sauni. a mogu se stvoriti i ožiljci. da se. Ta sposobnost zavisi od njegove 179 . Vokeru. Vezivno tkivo regulišc sve vrste razmene materija (masti.. srca. Kada je obnavljanje pot­ puno. virusnih. vodeno-slanc). opne i kapsule . Kao terapije čišćenja na tom nivou mogu se primenjivati: gladovanje. okružena gelom (po tipu pihlija). belančevina. međućelijski informacioni gel izgubio potrebna svojstva zbog šljake. © Oslonsko-skeletna (potporna) funkcija vezivnog tki­ va. rana na koži i tkivima ispod nje. Ukoliko j e . protivtoksična barijera celog organizma. trče za vreme hlad­ nog vremena. primena čajeva za izbacivanje soli. Koža i sluzokože su mehanička. Prost primer . odlično podnose žegu i vlagu. koje apsorbuju ili vezuju šljaku (fagociti i slično). Nagomilavanje šljake na navedenim mestima vezivnog tkiva izaziva to. na primer.barijera za organsko odvajanje. Mnogi ljudi su na sebi osetili sve .kao morževi" u hladnoj vodi. Posledica tog procesa je pogoršanje rada organa.sušenje mcdupršljenskih diskova i uklještenjc nervnih završetaka. vaskularnih odumiranja. ugljenih hidrata. Takvi ljudi se jednostavno kupaju . Iz prakse znamo. sauna. Rezultat je da se organi skupljaju i prestaju da normal­ no rade. pravilnom ishranom. pijenje čiste vode i sveže iscedenih sokova. O Funkcija ishrane i čišćenja vezivnog tkiva vrši se preko krvnih i limfnih sudova. rana unutrašnjih organa. Sluzokože se mogu ispirati. post. to ukazuje na odličnu sposobnost zarastanja vezivnog tkiva. unu­ trašnjih organa (vlaknasta i vaskularno-kanalska stroma). Sto se tiče unutrašnjih opni i kapsula. i čak bez ožiljka. sisanjem biljnog ulja i slično. fascije su skelet tela. Pri čemu ožiljak može biti slab i postepeno nestajati. Na mnogobrojnim primerima uočeno j e . ideomotornim čišćenjem. koža može potpuno obnoviti. one se mogu čistiti gladovanjem. da se organizam ljudi koji se redovno čiste odlično prilagođava na promene spoljašnjih uslova i ne boluje. sauna. čistom vo­ dom i sokovima. na primer. unutarlobanjske i opne oko n e r a v a .lepote" intoksikacije. saune i pravilnom ishranom. mozga posle nastajanja kod tih organa toksičnih. Kosti. krvi. na primer. Rezultat je neadaptiranost organizma. unutaročne (intraokularne) i drugih tečnosti. Oslonac ćelija su vlakna.barijera za „prljavštinu" u mozgu i perifernim nervima itd. tada prilagođavanje organizma kasni ili do nje­ ga uopšte ne dolazi. detoksikacija limfe prema N.. što ukazuje na zasićenost krvi i limfe štetnim. koji upravljaju tim nervima. obnavljanja je­ tre. Pri kašnjenju ili odsustvu prilagodavanja javljaju se različite prehlade i drugo. zgusnuo se. Jedno od najefikasnijih sredstava za čišćenje na tom nivou je detoksikacija limfe prema N. da čovek gubi gipkost. Dobro sredstvo čišćenja oslonskih tkiva je gladovanje. Pri normalnom funkcionisanju vezivnog tkiva do neophodnog prilagodavanja dolazi brzo i blagovremeno. protivmikrobna.eijama) ćelija i drugo. primenom klistira za čišćenje. suvišnim ma­ terijama. 0 Zaštitna (barijerna) funkcija. tetive. vezivno tkivo. unutarlobanjske (im 178 irakranijalne komorne). primenom čiste vode i sokova. 0 Funkcija zarastanja i obnavljanja (regenerativna funkcija) obezbeduje se razrastanjem vezivnog tkiva različite strukture radi zatvaranja ogrebotina. specijalnim ćelijama. To dobro osećaju mnogi ljudi pri promenama vremena. telesnu težinu (suši se). Vokeru.

Radi toga na mestu ožiljka. koja se taloži u tetivama pogoršava opštu pokretljivost zglobova. hladnog i peckanja. nepravilnog načina života. što je očišćeno vezivno tkivo sposobno da se samo obnovi. Ukoliko su te predstave jasne. 0 Funkcija pravilnog razmnožavanja i razvoja ćelija.snage" holograma .širi". preporođujući se. migrene. opredeljuje nepravilno zarastanje rana.čistoće. tetiva) izaziva kilu. Tu funkciju dobro stimuliše čišćenje pomoću saune i terapije sokovima. To su prvi simptomi zgušnjavanja koloida u teti­ vama i mišićnom tkivu usled nagomilavanja šljake. Tu funkciju vezivnog tkiva preporođuje čišćenje spoljašnjih manifestacija života (različiti oblici). čireva i drugih povre­ da (preloma kostiju. glavne i drugostepene terapije čišćenja. kako ste bili gipki u detinjstvu i kakvi ste sada? Šljaka. vezivnog tkiva. Stoje slabiji potencijal holo­ grama: usled psihičkih stega i emocionalnih preživljavanja. s Dakle. rasterećuje vezivno tkivo i ono. Uopšte rečeno zagađenost vezivnog tkiva (na primer. u prvim godinama života i u periodu polnog sazrevanja čoveka. čini telo nepokret­ nim. sraštaja u unutrašnjosti organizma). Tkivo tetiva je najbolji pokazatelj opšte zagađenosti organizma. čišćenje vezivnog tkiva sprečava i uništava tumore. hemoroide. Ona je maksimal­ no izražena u vezivnim tkivima ploda. O p š t i zaključak. Za obnavljanje te funkcije vezivnog tkiva najbolje odgovara gladovanje na vlastitom urinu (2-4 nedelje). Ukoliko se pomoću misli u hologramu izazove odgovarajući pokret.zapreminska ener­ getska tvorevina. u prvom redu. Nasuprot zagađenosti.. šava treba misaono stvarati predstavu toplog. Usled toga se pogoršavaju i narušavaju nabrojane funkcije vezivnog tkiva. Važno je ukazati i na pročišćavajuće-splašnjavajuće de­ jstvo svesti. organa. spuštanje unutrašnjih organa i mnoge druge neprijatne posledice. upotreba kuvane hrane deluje dvojako na vezivno tkivo organizma: odlaže u njemu strane materije i „sažima" organizam na račun smanjenja elektromagnetne energi­ je. krvnih sudova. a koža se podmlađuje. posebno gladovanje na vlastitoj mokraći. sraštaj) na tom mestu. Setite se. mozga itd. Skelet vezivnog tkiva je hologram . To je u vezi s tim. zglobova.spoljašnjih i unutrašnjih. podstiče pravilno zarastanje različitih povreda .ener­ getskog skeleta vezivnog tkiva.. Zagađenost vezivnog tkiva stimuliše rast tumora. to 180 u veća izobličenja u držanju tela. post. Skelet fizičkog organizma je vezivno tkivo. Smatram daje to ispoljavanje . post. Posle sprovođenja pravilnog čišćenje kod mnogih lju­ di ova oboljenja sama nestaju. Ukoliko je u njemu narušena ishrana. organa. delova teta (morfogenetska). varikozno proširenje vena. opšte zagađenosti organizma. Cesto se čovek ujutro podiže iz postelje i oseća neku ukočenost. podstiče obnavljanje celog or181 . pravilnom rastu mišića. insult. a uz to i celog organizma. tada će on „rastvoriti" svaku organsku tvorevinu (ožiljak. koja povećava gravi­ tacionu i smanjuje elektromagnetnu energiju u telu. upotreba čiste vode. čišćenje sokovima. Osnovni uzroci zagađenosti vezivnog tkiva su prven­ stveno ishrana kuvanom hranom. sauna. infarkt. koja ga . Usled toga u čovečjem organizmu se slabije zadržava voda i tkiva počinju da se skupljaju. Čišćenje. tada za 1-2 nedelje splašnjavaju višegodišnji ožiljci. tada ni do kakvog kvalitetnog obnavljanja ne može doći.

međutkivna tečnost i slično).). limfa. Čišćenje vezivnog tkiva pravilno je početi od tih . a radi boljeg čišćenja privremeno prestati sa unošenjem hrane u organizam. bubrega i stvorili povoljne preduslove za čišćenje vezivnog tkiva. čim se očiste krv i limfa. jetre. natprosečne sposobnosti. U celini.ono deluje na ceo organizam. jetru. struktuiranom tečnošću. U tome je snaga i univerzalnost čišćenja . međutkivna tečnost). • unositi u organizam tečnost odgovarajućeg kvaliteta..koloidna pihtija" čistom. jetre i protivparazitnog lečenja (detaljnije 0 protivparazitnom lečenju vidite u mojoj knjizi Život bez parazita).ganizma. hrskavica (površine zglobova i slično) i kostiju. fascije. Razmotrimo pravilne pristupe čišćenju vezivnog tkiva. kojeg će organizam potpuno asimilovati. normalizujc se njeno stanje i izbacuje se sve suvišno i štetno iz organizma. Da bi se kvalitetno sprovela ova veoma značajna terapija treba prethodno: • smekšati koloidnu pihtiju pomoću toplih terapija (kup­ ka. Prema tome. tetiva. ČIŠĆENJE KOLOIDNIH RASTVORA ORGANIZMA Prema efektu lekovitog dejstva ova terapija čišćenja je na prvom mestu. krvi. produžiti čišćenjem gela.mesta". od čega prvo početi i kako produžiti. što omogućava bržu zamenu tečnosti. limfe itd. prethodno treba stvoriti potrebne uslove-očistiti debelo crevo. • dopuniti potencijal samih ćelija. već i 182 183 . Tek posle toga pristupiti glavnom čišćenju . Zdravlje. energetika. Radi čišćenja 1 zamene bioloških tečnosti treba da unosimo . tetiva (sudova. što se veziv­ no tkivo sastoji iz tečnosti (krv. bubrege.čišćenju vezivnog tkiva orga­ nizma.materijal boljeg kvaliteta". banja): • ubrzati cirkulaciju tečnih sredina u organizmu. u svim tim tkivima različiti su procesi razmene i cirkulacije. u toku 3-6 meseci redovno posećujte saunu ili primenjujte kupke 2-3 puta nedeljno po 10-15 minu­ ta.. mladost. Time ne samo da postižete smekšavanje pihtija. ja čišćenje vezivnog tkiva nazivam čišćenjem koloidnih rastvora organizma. vezivnog tkiva i slično). ali je treba sprovoditi samo posle čišćenja debelog creva. gde su opisani pro­ cesi najizraženiji (krv. sudova i završiti sa čišćenjem hrska­ vica i kostiju. odmah počinje čišćenje medutkivne tečnosti itd. U suprotnom slučaju moguće su ozbiljne kom­ plikacije usled prcopterećanja sistema za izlučivanje. Rezultat je da se brzo zasićava . u prvom redu zavise od čistoće ćelija i strukturnog stanja koloidnih rastvora (protoplazme ćelija. • aktivirati organe za unošenje i lučenje. gela (međućelijski informacioni gel i slično). Zbog toga. limfa. Međutim da bi pravilno očistili vezivno tkivo organizma. završili smo čišćenje debelog creva. Glavno je shvatiti sledeće. po mogućnosti s biološki aktivnim materijama. Dakle..

efekat će biti bolji. koja sadrži 16 miligrama kalcijuma na litar tečnosti. Imao je arterosklerozu sudova srca i mozga. čisleći ih. N. Uzdržavanje od uzimanja hrane j e d n o m nedeljno po 24-36 i više časova . Lice mu je postalo zategnuto. Osim toga. . česte prehlade i uopšte teže se kretao. Voker je živeo oko 110 godina.pojačavate procese cirkulacije u organizmu. Čim u njoj zamrzne 2/3 ili približno tome. Rastopite led i pijte ovu vodu. A samo tri godine ranije imao je krajnje lepljivu krv. Površina vode ili zido­ vi šerpe za to vreme biće zahvaćeni prvim slojem leda. S. So­ kovi su prirodni koloidni rastvor sa već struktuiranom vo­ dom. ona je sama upotrebljavala i predivno izgleda za svoje godine. a ćelije apsorbuju svu prljavštinu iz pihtija. propuštajući je kroz kućni magnetotron. energično. Prvi primer. Protijeva voda priprema se na ovaj način: običnu šerpu sa vodom staviti u zamrzivač ili hladnjak frižidera. Četvrti primer. jela sa mesom. Smršao je sa 97 na 84 kilograma. a šerpu sa izlivenom vodom staviti ponovo na mraz. bez bora. koji je ostao u praznoj šerpi. Koža na rukama i vratu bila je glatka. koncentrisao je molekule teške vode. Šatalova u svojim lekcijama preporučuje upotrebu destilovane namagnetisane vode. Takvu vodu koriste ljudi koji dugo žive. Voker savetuje da se upotrebljava veća količina sveže iseeđenih sokova iz povrća i voća.to je laka voda. elastična.poboljšava čišćenje. Led.8° C. a voda koja je potrebna orga­ nizmu pri temperaturi minus 1° C. ali postižu značajne rezultate. koja sadrži najraznovrsnije primese. Treći printer. nabubrelc vene.očišćena od oko 8 0 % primesa.Pol Breg je regularno sprovodio jedno ili jednoipodnevno uzdržavanje od hrane na izvorskoj vodi. Drugi primer. koja se pre upotrebe može dopunski namagnetisati.N. Što manje budete upotrebljavali u ishrani produkte koji imaju jaka lepljiva svojstva (koncentrovana mleka. Os­ tatak vode izlijte u drugu šerpu. on je uzimao prirodnu hranu bogatu dragocenim prirodnim biokoloidima. Da bih ilustrovao moćno dejstvo ove terapije čišćenja. navešću nekoliko primera. Druzjak odredio je optimalni sadržaj kalcijuma u vodi za životnu aktivnost organizma od 8-20 mg/l. . Odeski hemičar N. U toku tog perioda pijte i pripremajte hranu na protijevoj ili na prečišćenoj (izvorskoj) vodi. . Led. Posle 4-5 sati je izvadite. . „Teški" led treba baciti. Struktuirana voda iz sokova potpomaže razredivanje zgušnjene pihtije. Osim sokoterapije on je primenjivao gladovanje i upotrebljavao je hranu bez prirodnih lepkova. Takav program omogućavao mu je da uvek bude veoma energičan. Tokom 3 godine pio je protijevu vodu. Svi ovi pozitivni simptomi očigledno ukazuju na jedno . nezamrznutu vodu prolijte . rumeno.Alekseju Dimitrijeviču Labzi odstranili su bubreg. škrob). radno sposoban i da vizuelno pamti. koji ne koriste potpuno sve me­ hanizme. Naravno. koji se nalaze u namirnicama 185 184 . koja zamrzava pri temperaturi od +3.G. koji je ostao u šerpi je zamrznuta protijeva voda .uspostavljanje normalnih svojstava koloidnih rastvora našeg organizma. kao u mladića. koji podstiču izlučivanje nečistoća. a zimi na balkon.

Tri-četiri i više litara tečnosti. razblaženim protijevom vodom. sa rastvore­ nom šljakom i toksinima u njoj.u vidu retke stolice (proliva). prema asimilaciji ili izbaciva­ nju.). Dolazi do snažnog izbacivanja tečnosti iz organizma. VOKERA Brz način (više odgovara za čišćenje tečnih komponenti vezivnog tkiva).čist list papira" i ona je struktuirana. U zavisnosti od ličnog osećanja i indi­ vidualnih sposobnosti organizma trajanje terapije može biti od jednog do četiri dana. To dovodi do toga. To dejstvo aktivira . kroz kojeg se vrši izbacivanje. Da bi organizam bolje apsorbovao i iskoristio smesu vode i soka. treba popuniti gubitke. ona je očišćena od štetnih primesa i sadrži optimalnu količinu soli. U tu svrhu najbolje odgovara sok od limuna i grejpfrut. kao u biološkom filteru . Drugo. [)a do toga ne bi došlo. već zajedno s njom otkloniti i patološku infor­ maciju bolesti. To će razdrmati šljaku i delimično je oksidisati.prolivu (to jest mi smo veštački. Glavno u tom procesu je pravilno usmeravanje toka materija. Važno je ne samo zameniti tečnost u organizmu.izbacivanje. Evo detaljnog opisa čišćenja koloidnih tečnosti organiz­ ma u toku jednog dana. koja se za dan izbaci iz organizma. da bi se ojačao probavni trakt. Dalje se šljaka i toksini zadržavaju u šupljini creva na račun sile osmoze. U ta tri (1-4) dana treba izazvati jak proliv pomoću ne­ kog purgativnog sredstva.površinu razmene" probavnog kanala na izbacivanje materija iz organizma. Slani purgativ daje potreban smer . smesu pre pi187 186 . svesno izazvali u sebi snažnu krizu čišćenja). koji imaju snažno stimulišućc dejstvo na motor­ nu funkciju creva. posle 3 dana čišćenja) treba pojesti dobro skuvanu rižu s maslacem. Gubitak tečnosti može izazvati dehidraciju organizma. Voker. treba početi piti smesu citrusovih sokova i protijeve vode (Protijeva voda idealno odgovara toj svrsi.to je . a nepotrebno i štetno luči.životinjskog porekla i namirnicama sa dosta škroba. pojačavajući je više puta. Spolja se to manifestuje u snažnoj i čestoj stolici . Da bi nadoknadili izbačenu tečnost iz organizma. obratno se ne asimiluju i izbacuju se uobičajenim putem . Metod je razradio N. Obično se to radi sveže iscedenim sokovima citrusa. Brži i sporiji način čišćenja i normal­ izacije koloidnih rastvora organizma imaju svoje prednosti i nedostatke. dopunjuje se istom količinom smese vode s citrusovim sokovima. Prvo. U datom slučaju zidovi probavnog trakta su filter. Ujutro natašte popiti čašu rastvora (1 supena kašika glauberove soli rastvorena u čaši vode) u toplom ili hladnom stanju. Tokom 2-3 dana izvršiti „smekšavanje organizma"'. sa nje je izbrisana informacija . da organizam aktivira . Koloidni rastvori organizma mogu se čistiti i normalizovati na brži ili sporiji način..površinu izlaza" (ceo probavni trakt) materija iz organizma. Posle čišćenja (tj.potrebno se zadržava. Sve ostalo se vrši u zidovima creva. METOD N. Sledeća tri dana sprovodi se terapija čišćenja koloidn : rastvora organizma. izbacujući s tečnošću toksične i nepotrebne ma­ terije. zapisanu na njoj.. usled čega se izbacuje do 3—4 i više litara tečnosti iz organizma..

iimfe i delimično unutarćelijske) i njihova zamena istom količinom čiste. Međutim u svakom slučaju postupajte polazeći od vašeg ličnog osećanja. koja ometa odvijanje normalnih životnih procesa. dodajući potencijal organizmu i svim njegovim strukturama. Zato se nemojte uznemiriti. Posle ćete se brzo oporaviti i osećati se mnogo bolje.jenja treba propustiti kroz magnetotron. To pozitivno utiče na kvalitct Čišćenja. odstranjivanje patološke informacije. izazvati proliv: tokom dana piti smesu citrusovih sokova i protijeve i vode . . nego pre čišćenja. Dopunsko povoljno dejstvo. Ukoliko se čišćenje veoma teško sprovodi. Pred odlazak na spavanje preporučuje se klistiranje sa 2 litra mlake vode u koju dodati sok od jednog-dva limuna. Opisano čišćenje koloidne sredine organizma preporučuje se vršiti tri dana uzastopce. ukoliko osetite slabost. tada napravite pauzu 1-2 dana. drugom 4. dva velika ili tri srednje veličine limuna dodati sok od pomorandže . To izaziva poboljšanje probave. dok ne popijete svih 4 litra. U istoj razmeri može se napraviti manje ili više smese. imuniteta. Osobe. U celini ta dva ciklusa čišćenja mogu se izjednačiti s efektom čišćenja dugotrajnim glado­ vanjem.Žuči". Jednom čoveku će biti dovoljno 2 dana. ono za svoju primenu zahteva mnogo životne snage čoveka. pred spavanje . Rezultat trodnevnog čišćenja treba da bude: odstranjiva­ nje izorganizma izvesne količine zagađene koloidne tečnosti (tkivne. najbolje je s njom otpočeti u 5-7 sati ujutro. (Tu je data prosečna količina tečnosti za čovcka telesne težine 70-80 kilograma.klistiranje. S obzirom da terapija čišćenja koloidnih tečnosti organizma traje od 7 do 10 sati. sve zavisi od telesne težine čovcka. razmene materija. Smcsa citrusovih sokova i protijeve vode priprema se na sledeći način: u sok od četiri velika ili 6 srednjih plodova grejpfruta. time ćete zameniti još neku količinu koloidnih tečnosti i odstra­ niti patološku informaciju. a treći to uopšte neće moći ostvariti.) Dakle. Sledećeg dana sve ponoviti: uzimati purgativ.4 litra. mogu uvečc pojesti malo pomorandži ili plodova grejpfruta. koje slabo podnose gladovanje. 189 . Zatim u tu smesu sokova dodati 2 litra protijeve vode. Još jednom napominjem. ili popiti soka od jabuke.to je potpuno normalna pojava. Približno posle 3-4 nedelje ponovite to čišćenje. stvaranja toplote u organizmu. Tokom celog dana ne treba ništa jesti. unapred pripremljenu smesu sokova i protijeve vode početi piti nakon 30 minuta posle uzimanja rastvora glauberove soli i produžiti piti po jednu čašu na svakih 2 0 30 minuta sve dotle.u takvoj količini. Sledeće jelo sastoji se od vaših uobičajenih namirnica. S obzirom da opisano čišćenje može dovesti do jake krize čišćenja. krvi. da ukupna zapremina soka iznosi 2 litra.. Uveče trećeg dana ili ujutro četvrtog dana radi ojačanja probavnog sistema treba pojesti dobro ukuvanu rižu s ma­ lom količinom maslaca. Cilj tog klistiranja je odstranjivanje ostataka šljake i toksina iz debelog creva. Zahvaljujući terapiji citrusovim sokovima (kiselom ukusu) stimuliše se životni princip . koja alkalizuje unutrašnju sredinu. sve 188 zavisi od individualnih osobina organizma.

K o n t r a i n d i k a c i j e . Tokom 3 godine pio je protijevu 191 . mučnina. meso. 190 lema s bubrezima (ranije su mu odstranili jedan bubreg). stimuliše životne principe . različite čajeve. na žalost. difuzni hemoroidi. povećava se imuna zaštita). Dakle. Prvi primer. a kod drugih će se pojaviti ozbiljne komplikacije. _y_ Osobe s izraženom individualnom konstiuicijom „Žuči". Ukoliko nemate soka. posebno insulinske zavisnosti. Bolje je odreći se čišćenja. jaka glavobolja. time će biti bolji efekat čišćenja. čišćenje ne treba vršiti. menstruacije (takode nedclju dana pre i posle menstruacije). u kojima. Holecistitis. nervoza želuca i slično.). protijeva voda i sokovi (više odgovaraju za čišćenje želatinskih i tetivnih komponenti vezivnog tkiva). hipertonija II i III stepena. po pravilu. Protijevu vodu možete neposredno pre upotrebe namagnetisati. bilo koja onkologija u probavnom sistemu. Trudnoća (čišćenje provocira pobačaj). već ćete ubrzati procese cirkulacije u organizmu. preživljavanje.svezi sokovi) povećava stepen čišćenja.Normalizuje se aeido-bazna ravnoteža kako u ćelom or­ ganizmu. upotrebljavajte protijevu vodu. Uzdržavanje od uzimanja hrane jednom nedeljno po 2 4 36 sati i više (prvo jelo posle gladovanja . U periodu pogoršanja bilo kojeg oboljenja. Oboljenja bubrega i mokraćne bešike. škrobove itd. a kod žena . podstaknuti iz­ bacivanje šljake. pripremajte hranu na njoj. imaju višak kiseline u želudačnom soku (često boluju od hroničnog hiperacidnog gastritisa.). slabi ljudi to ne mogu izdržati. Ti načini omogućavaju blago čišćenje koloidne sredine našeg organizma.3 litra dnevno). Gnojni kolitis. prehlade i uopšte otežano kretanje. Adenom prostate. Zato se upoznajte s kontraindikacijama i ograničenjima primene te terapije. navešću neke primerc. tokom 3-6 meseci redovno posećujte saunu ili primenjujte tople kupke 2-3 puta nedeljno po 10-15 minu­ ta.. mučio se od prob­ opterećuje ceo organizam. slabost.Žuči" i „Vetra". Alekseje Dmitrijevič L. ostalo je isto). čira na želucu ili dvanaestopalačnom crevu). ispadanje (prolaps) pravog creva (rektuma). Za svo to vreme pijete veću količinu svežih sokova od povrća i voća ( 1 . S obzirom da to čišćenje jako __ y ČIŠĆENJE POMOĆU SAUNE I SOKOVA OD . jaki oblici disbakterioze. tako i u debelom crevu (usled čega se u njemu sprečavaju procesi trulenja i vrenja. Da bi ilustrovali snažno dejstvo te terapije čišćenja. Dijabetes. dojenje. ekstrakte pripremljene sa njom. Što manje budete u ishrani upotrebljavali namirnice sa jakim lepljivim svojstvima (koncentrovane mlečne proiz­ vode.POVRĆA S a u n a . kada je prisutna visoka temperatura. ali su ipak postignuti značajni rezultati. To je dvostruko opterećenje organizma. Krvni sudovi i vezivno tkivo čiste se od taloga sluzi. nisu potpuno iskorišćeni svi mehanizmi čišćenja.ispadanje (prolaps) vagine. imao je aterosklerozu krvnih sudova srca i mozga. Oni to čišćenje mogu pro­ bati da urade sa sokom od šargarepe (2 litra svežeg soka od šargarepe na 2 litra protijeve vode. preplašenost itd. ukoliko ste izbačeni iz duševne ravnoteže nekim stresom (razdraženost. Time ćete ne samo smekšati pihtijastu masu. bez suvišnog naprezanja organizma. Srčane mane.

jele (Picea excelsa. Prvo. Poslao je vitki­ ji. ili se koristi istovremeno i jedno i drugo.5 0 % manje od toga. Čaj se sipa u termos i uzima u toplom stanju tokom dana umesto vode po pola čaše 4-6 puta dnevno. na licu mu se pojavilo rumenilo. U zavisnosti od rastvaranja šljake i soli ona će biti obojena u različite boje. Kuvati na slaboj vatri 10 minuta. jele. tada se na račun oporog ukusa vrši oblaganje produkata raspada i nji­ hovo naknadno odstranjivanje. Samo ta dva svojstva čine pre­ parate smreke (jele) moćnim sredstvom za čišćenje.. bora preliti sa pola litre ključale protijeve vode. Sam N. Cetine smreke (jelo) sadrže još mnogo etarskih 192 . Svakog dana se priprema svež odvar i pije s a m o u toplom stanju (36-40°C). bora (Pinus silvestris). Trajanje kure je in­ dividualno. stuktuiranom vodom. Voker savetuje da se upotrebljava veća količina svežih sokova od povrća i voća. Picea abies). elastična. Pokazatelj d a j e odvar počeo da deluje je pojava zamućene mokraće. .prirodnih rastvarača. Koža na rukama i vratu mu je glatka. izbacuju se novogodišnje jelke. energičniji. U medicinskoj praksi koristi se preparat . pa se preporučuje kao diurctično sredstva kod ka­ mena u bubrezima. U odnosu na to. Cetine smreke (jele) su dobar izvor vitamina. na­ brekle vene. One sadrže zimi od 150 do 300 miligrama vitamina C. Čim mokraća poprimi svoju prirodnu boju i prozračnost-čišćenje je završeno. a kao orijentir trajanja služi vlastita mokraća.njihovo rastvaranje. kao kod mladića. ostaviti na toplom mestu da odstoji preko noći i procediti. N. koji predstavlja 50%-ni rastvor eterskog ulja četina jele (ili bora) sa uljem od breskeve. sibirske jele (Abies sibirica). bez bora. ulja . Drugi primer. on se priprema prema sledećem: 5 supenih kašika isitnjenih iglica mladih četina smreke. usporava razvoj patogenih bakterija. Sokovi predstav­ ljaju prirodne koloidne rastvore sa već povećanim poten­ cijalom micelija. a micelije adsorbiraju svu nečistoću iz pihtija. a leti . Još jedno kvalitetno svojstvo odvara-čaja od četina sas­ toji se u j a k o m oporom ukusu. koja nije sadržavala prirodne lepkove. čisteči ih. etarska ulja .životinjske i škrobne namirnice. ne treba nikuda ići za 193 ČIŠĆENJE POMOĆU CETINA Kombinovano čišćenje koloida ćelija i unutrašnjih sre­ dina organizma pomoću odvara-čajeva od četina (najviše odgovara za čišćenje želatinskih i tetivnih komponenti vezivnog tkiva).vodu. veoma dobro se pokazao čaj od mladih četina smreke. Smisao je sa 97 na 84 kilograma. Za primenu odvara kao čaja. Odvar se koristi dvojako: pije se kao čaj ili se spolja ko­ risti za kupke. Prisustvo tog vitamina podstiče brzu dooksidaciju šljake do krajnjih produkata i njihovo izbacivanje iz organizma. Voker živeo je oko 110 godina. Struktuiruna voda sokova podstiče razredivanje zgusnute pihtijaste mase. Ukoliko vitamin C podstiče dooksidaciju šljake. a otuda proističu svi poražavajući efekti. Pre tri godine imao je veoma lepljivu krv. laj preparat deluje spazmolitički na muskulaturu mokraćnih kanala. Pored terapije sokovima on je primenjivao gladovanje i upotrebljavao hranu. Takvo čišćenje se lako vrši posle Nove godine. širenje krvnih sudova i snažan diuretični efekat.Pinabin".obnavljanje normalnih svojstava koloidnih rastvora našeg organizma. Svi pozitivni simptomi očigledno ukazuju na jedno .

M. uzeli borove četine. To je odličan rezultat u lečenju tako gro­ znog oboljenja. Drugo.. po želji. koji se prirodno stvaraju kao rezultat životne aktivnosti i treba 194 ih blagovremeno odstraniti. Posle terapije istuširati se prohladnom vodom 10-20 sekundi. Kombinovanje kupki sa četinama i pijenje odvara od četina još više pojačava elekat čišćenja.toksina umora". da odvar od četina. Ukoliko su bolesni bubrezi. sve sa 0..7 litara vode. Dobar ekstrakt od četina ima braon boju. što zavisi od ličnog osećanja. koji odlično izbacuje šljaku iz vezivnog tkiva. Iglicama četina dodaje se isitnjeno korenje ili plodovi šipka. Za to vreme u vodu su prelazile aktivne materije i ona se njima zasićavala. ukazuje na čišćenje svake ćelije organizma ovim metodom od .četinama. Posebno su korisne grančice. Ciklus takvih kupki traje oko mesec dana. Valerij Tišćenko ukazuje. Knejp. što im ne dozvoljava da ih šljaka preoptereti tokom izlučivanja. Zalmanov. ali je lično osećanje u tom procesu . dovesti do ključanja. pored navedenog. tj. O kupkama sa četinama veoma dobro mišljenje imaju S. u to godišnje doba veoma je snažan bioritam bubrega i mokraćne bešike. Kurenov i A. U tu svrhu priku­ pio je mlade. prelivao ih sa 1 litrom vode i kuvao 10-15 minuta. 2kašike isitnjenih plodova šipka i 2 supene kašike luka (odvar od ljuske luka leci pielonefritis). S. sitno izrezane grančice i izrezane jelove šišarke. izbacuje iz organizma i radionukleide. Dalje se sipa u kadu s toplom vodom (36-40° C ) . Da bi se pripremila kupka od četina. Odvar je upotrebljavao u svako doba dana i u raznim količinama. da takvo čišćenje uništava do 8 0 % svih oboljenja. tada se dodaje još i ljuska od luka.najvažniji kriterijum. čiji je prvi simptom brzo umaranje. Odvar. mikrolešina. Jedan muškarac je bolovao od skleroze sudova donjih ekstremiteta. krvotoka i stimulaciju nervnog sistema. P.ne vole" mik­ robi i gljivice. Odlučio je da proba lečenje četinama. Trajanje terapije varira od 10 do 20 i više minuta. pored otrova i šljake. opora svojstva četina posebno . Primer. Kriterijum završetka tako kombinovanog ciklusa je čista mokraća. Temperatura vode od terapije do terapije postepeno se povećava. Zalmanov. Svakog dana muškarac je skupljao po šaku mladih četina. Posle čega dobro zatvoriti i ostaviti da odstoji 12 sati. koje su formirane nakon 2-5 nedelja iz pupoljaka. Sma­ tra se. Nedeljno treba uraditi 2-3 takve kupke. Ukoliko to organizam teško odrađuje. Rezultat: za godinu dana taj muškarac je skinut sa druge grupe invalidnosti. Očigledno. Otrgnute grančice mogu se čuvati u kući na bilo kojoj temperaturi u otvorenoj plastičnoj kesi. Recept (poželjno 3 supene ljuske od to preliti je sledeći: 5 supenih kašika isitnjenih iglica je ubrati mlade iglice izrasle u tekućoj godini). Četiri godine lečenja u bolnici prošle su bez rezultata. Ukupno oko 1 kilogram suve mase. tada dolazi do samotrovanja organizma. tek izrasle. To je savršenija varijanta prethodnog načina čišćenja. kuvati (da ključa) 30 minuta u 7-8 litara vode. Pri tom Knejp i Kurenov ukazuju i na značaj ove terapioje za čišćenje kože. Zatim je ostavljao da odstoji 10-12 sati. One su meke i razlikuju se od ostalih četina po boji. četine sa više grana bora (može i kedra). kuvati na 195 .

Svima dostupno tak­ vo sredstvo je riža. da mnoge prirodne materije mogu odlično da čiste organizam. Najbolje je koristiti destilovanu ili protijevu vodu (može i vodu koja je 2-3 puta zamrzavana-odmrzavana . Ponovo izliti vodu i isprati rižu iz tegli No 1 i No2. Trećeg dana. Dragog dana. koja ima ulogu jakog i prirodnog apsorbenta. rižu ponovo ispra­ ti i naliti svezu vodu. Za pripremanje riže trebaće vam pet polulitarskih tegli. Ukoliko vas ne muče bubrezi. To isto uraditi i sa ostalim teglama. Način pripremanja rize. Posle toga preliti rižu vodom do vrha tegle. izbacivanje soli iz mokraćnih kanala. Potapanjem riže u vodu iz nje se odstranjuje škrob. oksalatne soli iz mokraćnih kanala i zglobova. oblažuća. ostavljajući u njoj belančevinasto-skrobnu osnovu. Posudu umotati i ostaviti da odstoji preko noći. isperite i zalijte vodom. nam. Kada se pojede natašte. preliti odvarom od četina i brzo popiti. Zato kvalitet vode ima ogroman značaj. Očistiti ga od kore. šljaku. Radi toga one treba da imaju opor ukus. Limun je poželjno uzimati na jedan sat pre jela ili jedan sat posle jela. Da bi brže iz zrna riže odstranili škrob. Na primer. što je voda čistija. Procediti i piti umesto vode tokom dana od pola do 1. rižu prethodno treba namočiti. Lečenje traje 4 meseca. Najbolje je koristiti neočišćenu ili neglaziranu rižu. u kojoj se natapa riža. dana od početka uzimanja riže i traje j o š 2-3 meseca posle završetka kure čišćenja. sluzna svojstva. Ujutro u teglu JV« 1 sipati 3 supene kašike riže. Vodu iz tegle Ni 1 izliti. Petog dana. sakuplja i odstranjuje suvišnu sluz. Četvrtog dana. kod težih oboljenja rok se može povećati do tri nedelje. Kod insulta paralelno uzimati limun: do dva limuna dnevno. Riža u tegli Ni 1 natapana je pet dana i spremna je za upotrebu. Šćadilov) savetuju da se u vodu. ČIŠĆENJE VEZIVNOG TKIVA POMOĆU RIŽE (PIRINČA) Davno je uočeno. U oslobođenu teglu Ni 1 ponovo sipajte rižu. Prvog dana. Obeležite ih brojevima od I do 5. Os­ taje porozna celuloza. taj proces čišćenja ne otpočinje odjed196 197 . samo dodati teglu Ni 4. neki specijalisti za čišćenje organizma (E. soli i ostale nečistoće. ekskrcmcntno kamenje.slaboj vatri 10 minuta. pesak. Ispostavlja se. koja će pri bubrenju riže upijati u sebe šljaku. sitno izrezati u šoljicu. Da bi se pojačala njena svojstva čišćenja i vezivanja. samo dodati teglu Ni 5. odjednom pola limuna. zglo­ bova počinje približno 20-30. da soda bikarbona podstiče brže odstranjivanje škroba iz zrna riže. takva riža izvlači.ona će biti još čistija).sipati 3 supene kašike riže. nije obavezno dodavati ljusku od luka. Znajte. Limun upotrebljavati do dve nedelje. Naravno. doda soda bikarbona (polovinu kafene kašičice na 1 litar vode). tim bolje upija u sebe različite materije iz riže. Uraditi sve isto. Taj pro­ ces natapanja riže treba da se odvija neprekidno. Uraditi sve isto. štetne bakterije. Ukoliko nema takve m o ž e se koristiti i glazirana riža. Na isti način pripremiti teglu No 3. dobro je isprati vodom. Šestog dana.5 litra dnevno. To isto uraditi sa teglom Ni 2 . Još jednom je isprati vodom i skuvati. isprati i zaliti vodom.

koje u organizmu hronično obolelog čovcka podižu nivo funkcionisanja na nivo zdravog funkcionisanja. kojeg ne . Ukoliko vas posle toga protera. kljukve. u drugoj polovini dana . Pripremajte i jedite kašu od riže ujutro. posebno rak. dolazi do zasićavanja organizma spektrom crvene boje. ] Za to je dovoljno uraditi 1-2 klistiranja nedeljno. Posle saune piti udarnu dozu soka. Takve mere čišćenja krvi dobro čiste i vaše tečne sredine i limfu. Da bi pomogli svom organizmu da bolje izbacuje tok­ sine. Sve zavisi od vašeg ličnog osećanja i drugih uslova. Pored čišćenja probavnog trakta. 198 199 . Za vreme čišćenja rižom savetujem da se vrši klistiranje. dobro se čisti svo vezivno tkivo. Ne ometajte taj proces! Sledećeg dana upotrebićete rižu iz tegle >f» 2. Oslabljeni i jako zagađeni ljudi kuru čišćenja prve dve godine mogu primenjivati 2 puta godišnje . Ukoliko imate snage.podnosi" većina patologije.. natašte. Posle uzimanja riže ne pijte i ne jedite naredna 4 sata. U tom slučaju biće vam dovoljne 3-4 tegle. da su krv i limfa jako inficirani. kupina. aktivirane vode. ukazuje česta pojava čireva i čmičaka.najbolje posle 15 sati. bez soli i šećera. Kura čišćenja rižom traje 40 dana. Način prime ne rite. I treće. Uzimati od 1 do 3 i više doza tokom dana. tada se njen rok pripremanja smanjuje do 3-4 dana. S ciljem profilakse ponoviti jednom u toku 1-2 godine. Crvena boja se ne primenjuje bez razloga. omogućava da se brzo izbaci rastvore­ na šljaka iz krvi.to otežava čišćenje. Čišćenje rižom može se kombinovati s drugim metodima čišćenja. Riža podstičc iz­ bacivanje neorganskih soli iz hrskavica i tetiva. ČIŠĆENJE KRVI I LIMFE O Sa čišćenjem krvi počinjemo od trodnevne terapije sokovima. crvenog kupusa. naročito zglobovi i kičma. primenjujte klistire. ta terapija se može pojačati odlaskom u saunu svakog drugog dana.iz tegle N« 3 itd. Prvo. Za to vreme svakoga dana jedete kuvanu (bez soli i šećera) toplu rižu. to znači da se jetra uspešno čisti. crve­ na boja zahvaljujući svojoj posebnoj energiji i frekvenciji stupa u rezonansu s takvim istim karakteristikama krvi or­ ganizma. Drugo. Obilje prirodne. da jedete više sveže i prirodne hrane. grožđa. 0 Na to. Savetujem da pojačano primenjujetc terapiju sokovima radi popunja­ vanja organizma prirodnim mineralnim solima.u proleće i uje­ sen. koja dospeva u orga­ nizam sa sokovima. koja su se razvijala usled opšte usporenosti funk­ cija brzo nestaju. Ona se može produžiti i do 5-7 dana. što stimuliše produkciju krvi. sokovi od povrća i voća zasićeni su biološki aktivnim materi­ jama. Upotre­ bljavaju se svezi sokovi od voća i povrća crvene boje: od višnje. cvekle. Za to vreme riža će ispoljiti svoje dejstvo „izvlačenja" i „vezivanja" šljake. Natopljenu rižu (iz tegle N° I) skuvati kao običnu kašu. Uzdržavajte se od uzimanja masne i kalorične hrane .Ukoliko natapate rižu u rastvoru kuhinjske soli. a zatim . Zato oboljenja.

majkina dušica (Thymus serpyllum) i druge. S tim ciljem koriste se najraznovrsnija sredstva za zagrevanje i rastvaranje . nestaju razne kile. brezove pupoljke. kokotac (Meiilotus officinalis). Široko se primenjuju i različite trave odstojale u alkoholu (tinkture): divlji ru­ žmarin (Ledum palustre). Vostokov predlaže sledeću smesu: cvetove kamilice (Matricaria recutita). Procediti i primenjivati za masažu.polovina kafene kašičice 3 puta dnevno. gljivica i raznih parazita. repa. Masaže i masti za čišćenje tetiva. Dopunski se čisti i jača tkivo teti­ va.upotreba „zapaljivog sumpora". Kamforno-terpentinska smesa za rastvaranje soli u zglobovima Uzeti flašu zapremine pola litra. kerozin. radi efikasnog čišćenja njih treba pojačati i ubrzati. sumpor se smatra kao efikasno sredstvo protiv mikrova. Prodaje se u apotekama na recept. koja aktivira procese rastvaranja soli). Starijim ljudima da zapisu. terpentin. kleka (Juniperus commu­ nis). time je manja doza. Č I Š Ć E N J E TETIVA I H R S K A V I C A S obzirom da su procesi razmene u tim tkivima organiz­ ma najusporeniji. Dve supene kašike smese preliti sa 400 mililitara ključale vode i ostaviti da odstoji preko noći u termosu. © Čišćenje krvi prema V. kuhinjska so. Pre upotrebe izmućkati. Što je dete manje. koji su primenjivali taj metod. Dobro mr­ ljati pred spavanje i umotati nekom tkaninom od vune (ona dobro zadržava toplotu.Narodna medicina pronašla je veoma efikasan način borbe protiv toga . list šumske jagode. korenje čička (Arctium lappa). U flašu naliti 150 mililitara terpentina (ima zagrevajuća i prodiruća svojstva). Kura lečenja traje dok ne nestanu čirevi i kile. U nju staviti parče kamfora (ima razređujuća svojstva) veličine 1/4 kocke šećera. Radi pripremanja ekstrakta od trava. hrskavica i zglobova Da bi očistili ta tkiva spolja se primenjuju materije. obloge. Uzimati 2 puta dnevno po 200 mililitara pre jela. alko­ hol. kolonjska voda i druge. Nje­ gov prečišćeni analog je medicinski sumpor (Sulphur) žute boje. gde su taloži soli. koje jako podstiču lokalno zagrevanje: crvena paprika. Od svake biljke uz­ ima se po 100 grama. senf (slačica). držati preko noći. Način upotrebe: sumpor pretvoriti u sitni prah i piti po I zaravnjenu kafenu kašičicu 3 puta dnevno.masaže. votka (rakija). hmelj (Humulus lupulus). Uglavnom se primenjuju na tim mestima. metlicu (Xeranthemum annum). dobro izmeša i isitni. travu (listove i stabljiku) kantariona (Hypericum perforatum). Uopšte. da čirevi i čmičci nestaju trenutno. 150 mililitara maslinovog ulja (ima smekšavajuća svojstva). kažu. prodire). Ljudi. naliti do vrha 70%-im alkoholom i ostaviti da odstoji nedclju dana na tamnom mestu. Dodati 150 mililitara 7 0 % alko­ hola (zagrcva. Vostokovu. 200 201 . treba napuniti teglu od pola litre smesom sveže narezanih trava. Doza za decu je manja .

Ne preterujte. kao s t o j e opisano kod prethodnih obloga. Savetovali su joj da primeni sledeći recept. Za čišćenje i potpuno obnavljanje tetivno-hrskavičavog tkiva treba primeniti od 5 do 10 obloga.blago sredstvo Da bi postigli blago i postepeno zagrevanje. čišćenje i lečenje primenjuje se med i aloja.Obloge Da bi se postepeno i dublje zagrejali. Sve komponente dobro izmešati. U zavisnosti od stanja. Uzeti parče prirodne tkanine. ali se sa nje ne srne cediti kerozin. čija temperatura odgovara sobnoj temperaturi. Uzeti 130 cvetova maslačka (Taraxacum officinale). koja treba da potpuno zatvori tkanin Celofan pričvrstiti pomoću elastičnog zavoja i dopuns omotati vunenom maramom (vuna podstiče zagrevanje). Ukoliko nemate kolonjske vode. Tkanina treba da bude vlažna. I nema čime ih nije mazala . Ekstrakt je utrljavala u ko­ lena. Rezultat je da zagrevajuće i lekovite materije iz oblo ispoljavaju zagrevajuće. Protiv bolova u kolenima Jednu ženu su počela jako da bole kolena. Med deluje kao umereno zagrevajuće sredstvo i podstiče razlaganje šljake. Natopljenu tkaninu staviti na mesto.. Preko tkanine staviti celoft ili plastičnu foliju. i dob iscediti. može se zameniti votkom-rakijom. a na drugom se smanjio. Dobro pričvrstiti elastičnim zavojem. preliti ih bočicom kolonjske vode i ostaviti da duže odstoji (kod nje je odstojalo 40 dana). vo kerozina na kožu može na njoj izazvati opekotine. uveče pred spavanje. pojačali p cese cirkulacije u tetivama i hrskavičnom tkivu koriste zagrevajuće obloge. Obično se obloge stavljaju sve dotle.parče meke pamučne tkanine natopiti čistim kerozinom i iscediti. Odozgo umotati vunenom maramom. ali ne stezati. Za oblogu je potrebno pripremiti: 50 grama soka aloje (Aloe arborescens) ili 1 deo. zglob obnavlja svoju normalnu pokretljivost. normalizuje se krvotok. u smesi natopiti tkaninu i pričvrstiti je na bolesno mesto. Obloga sc stavlja preko noći. natopiti u ranije pripremljen lekoviti rast vor. Alkohol podstiče zagrevanje i prodiranje aktivnih komponenti meda i aloje u dubinu tkiva. Bolovi su postepeno prošli. koj' želimo da očistimo i izlečimo. 203 Obloge s kerozinom . dok bolovi potpuno ne prođu.jako sredstvo Obloga . 100 grama meda (2 dela) i 150 grama votke-rakije (3 dela).ništa nije pomagalo. oblogu držati od 30 minuta do 2-3 sata. zglob. Na jednom kolenu potpuno je nestao tumor. protivbolno i protivupalno dejstv Nestaju mišićni spazmi (u predelu kičme oni krive leda. U svakom slučaju zapamtite: dugotrajno dejst202 . Aloja svojim biološki aktivnim materijama i sluzi otklanja upalu i bolove. Zatim oblogu staviti na bolno mesto i omotati celofanom (polietilenom). Obloge s medom i alojom . Za sledeće obloge sve kom­ ponente se ponovo pripremaju. nekol" puta je presavili. tope naslage soli.

Terapiju je najbolje primenjivati preko noći. preko njih navući plastičnu kesu i preko nje tople vunene čarape. Ponoviti 3 puta. Međutim od njih se može izlečiti pomoću prostih i efikasnih recepata. kuvati na slaboj vatri 10 minuta. da bi došlo do potpune nor­ malizacije peta. Rastvaranje mamuza solidolom. 1 : jutro oprati noge toplom vodom. Brzo staviti na polietilen i pričvrstiti na petu. U suprotnom slučaju ubrzo se sve ponavlja. zajedno s ljuskom. Terapiju je najbolje primenjivati preko noći. navući na nogu plastičnu kesu. S tim ciljem može se krompir staviti na prozorsku dasku obasjanu sun­ cem. U dobijenom odvaru natapati pamučne čarape i navlačiti ih na noge preko noći. skuvati ga s ljus­ kom. kerozin može na njoj izazvati opekotine. 205 204 . gde se nalazi mamuza. navući preko njega plastičnu kesu i preko toga čarape. 5. Zatim odvar procediti i izliti u čistu posudu. koji imaju domaćinstvo i žive kokoške. Rastvaranje mamuza medicinskom žuči. pšenice ili nekih mrvica i izgovara: „Pctlu. Pričvrstiti tampon. Ja splasnu mamuze na petama. uzmi moje nove". Rastvaranje mamuza odvarom korena čička. Jurij Andrejev opisuje recept za odstranjivanje mamuze na peti pomoću odvara (ekstrakta) od korena čička. Približno 10 terapija treba. Vodite računa da „kerozinski pire" ne dospe na nežnu kožu. Prethodno treba napariti noge u vodi sa sodom (u lavor sipati 1 supenu kašiku sode bikarbona). Pete uveče treba namazati solidolom. poklopiti. sipa mu semena. Radi toga je najbolje u njemu natopiti parče vunene tkanine i staviti na pete. Na svaku nogu navući po 3 para čarapa. natopljen u toploj medicinskoj žuči. Oprati jedan krompir srednje veličine. Kod datog recepta kerozin deluje kao odličan organski rastvarač. Preko navući čarapu. Rastvaranje mamuza proklijalim krompirom. Posle toga na pete staviti tampon od vate. Supcnu kašiku (20 grama) isitnjenog korena čička sipati u manje emajlirano lonče. Za to je obično potrebno od 3 do 10 terapija (noći). Obloge stavljati sve dotle. Prvo treba pripremiti proklijali krompir. 3. 4. izgnječiti u vrućem stanju i pomešati s jednom kafenom kašičicom kerozina. Čim krompir proklija (pojavljuju se posebni fermenti) narendati ga. Navedenu terapiju najbolje je primenjivati noću. 6. Bajalica protiv mamuza. a preko nje vunene čarape. Rastvaranje mamuza krompirom i kerozinom. skinuti s vatre. Bolesnik stavlja na sto pevca. U većini slučajeva dovoljna je nedelja dana. Terapiju primenjivati do potpunog izlečenja. Bajalica odgovara ljudima. razmekšavanjc i upijanje rastvorenih soli. Da se mamuze ne bi ponovile treba očistiti organizam i promeniti ishranu. 1. 2. preliti čašom vode. umotati i ostaviti da odstoji 35-40 minuta. dok se mamuze ne splasnu. Približno za 10 seansi nastupa ozdravljenje. Dobijenu kašicu staviti na pete i učvrstiti (plastična kesa i preko čarape).Lečenje mamuza na petama Mamuze na petama pričinjavaju čoveku masu neprijat­ nosti. petlu! Odbaci svoje stare mamuze. Krompir služi za zagrevanje.

mlečno-kiseli produkti (mlad kravlji sir. Kao rezultat pretvaranja nečistoća u soli u organizmu se stvaraju mineralne soli. limunsku. koje nisu opasne za organizam . Radi toga tre­ ba unositi lužine. koja je zapušila vezivno tkivo i kosti. Kiseline i lužine s ve­ likom teškoćom dospevaju tamo. Radi toga Bolotov savetuje da se jedu kiseli krastavci. Potrebno je s hranom unositi kiseline (akorbinsku. zaostalih u vezivnom tkivu. uključujući točena. Dakle. šargarepa. s jedne strane.kiselo kravlje mleko i slično). koji podstiču pretvara­ nje nečistoća u soli i uništavaju bolesne ćelije organizma. Da bismo se oslobodili nečistoća. Posle slatkih produkata: čaja. stearinsku. rastvarale nečistoću. Takve kiseline nastaju kao rezultat kiseoničkog previranj ćelija životinskog porekla. mineralne soli i masne soli tipa urata. On preporučuje da se cela terapija čišćenja sprovede u dve etape. koje podstiču mehanizam varenja: kiseli krastavci. soli koje se rastvaraju ili ne rastvaraju u vodi. jela s kvascem. radi jačeg zakiseljavanja unutrašnje sredine. cvekla. Zato je važno pri sprovodenju ove terapije baviti se fizičkim radom i masirati telo. ČIŠĆENJE ORGANIZMA OD NEČISTOĆA I SOLI Interesantno teoretsko obrazloženje procesa čišćenja or­ ganizma dao je B. kao i voćno sirce. Sirce treba dodavati i u čaj. U zaključku Bolotov ističe da se nečistoće ne mogu od­ mah pretvoriti u soli. kompota i slično savetuje se staviti na jezik nekoliko zrnaca kuhinjske soli. Bolotov ističe da se ovaj princip može uspešno primenji­ vati i za rastvaranje alkalnih soli u organizmu. suština prve etape je u stvaranju opšte kiselosti organizma i unošenju namirnica. ovčji sir. a s druge strane. crni luk. čak ni pri upornom održavanju kiselo­ sti unutrašnje sredine organizma. Radi toga je pogodno sipati po jednu 206 Čajnu (ponekad i supenu) kašiku sirćeta u čašu prokislog mleka uz dodavanje jedne kafene kašike meda. paradajz. kumiš . mlečnu i slično) koje bi. beli luk. U tom periodu preporučuje se riblja hrana. Bolotov. To upotre­ bljavati za vreme jela jednom dnevno. pivo. V. alkalne soli.ekstrakt 207 . a zatim ih potkrepiti primerima.pretvoriti nečistoću nagomilanu u organizmu u soli. Drago.U datom slučaju deluje efekat prenošenja soli mamu/a s jednog biološkog objekta (čoveka) na drugi (pevea). izabrati materije koje će podstaći izlučivanje soli iz organizma. gde je potrebno. On smatra da se iz organizma čoveka može izbaciti 2-3 kilograma soli. To izaziva reakciju želuca i primorava ga da izbacuje kisele fermente . pretvarajući je u soli. supe. koji ima veoma j a k o dejstvo na lučenje žuči i bitno usporava proces pretvaranja nečistoća u soli. kisele jabuke. Voćno sirce poželjno je upotrebljavati prokisnulim mlckom. bile bezopasne za organizam. Za vreme pretvaranja nečistoće u soli poželjno je da se ne koristi zejtin (biljno ulje). kafu. Bolotov preporučuje da se na njih deluje kiselinama. što Bolotov preporučuje je . Prvo. Ispitivanja pokazuju da se obično ne rastvaraju alkalne soli. nikotinsku. Unositi u organizam što više proizvoda s kvascem. kupus itd. kefir. Razmotrićemo njegove preporuke. kao ni fosfati i oksalati. kupus. kisele soli. razna vina.pepsinc. buljone. palmitinsku.

a urin dobija boju rde.svakom organu odgovarajuća kiselina. Čaj treba popiti za 2-3 dana. Dobija se oko 3 litra soka. 0 Izabrati takvu materiju-nosioca. lišća podbela (Tussilago far/ara). koja će lako prodreti u sve delove organizma i preneti kiselinu za pretvaranje nečistoća u soli. rena. kisela i slana jela. Piti po 1 kafenu kašičicu soka jedan sat posle jela. Kod nas je najpraktičnije koristiti sok crne rotkve.nekih biljaka ili sokova. riba. Sok od crne rotkvice je jako sredstvo za iz­ bacivanje žuči. ali je efekat čišćenja ogroman. odnosno izbagavati ljute i kisele produkte. O Obavezno pojačati oksidacione procese u organizmu. koja je za to vreme već prokisla. praktikujte vruće kupke. Terapiju treba primenjivati 1-2 puta godišnje. Pored toga. Doza je 100 grama. koje jako oksidišu unutrašnju sredinu organizma: meso. Kada nestane soka počnite da upotrebljavate melasu. Ona posebno ojačava tkivo pluća. Uzi­ mati 30 minuta posle jela. Ukoliko se u žučnim kanalima nalazi mno­ go soli. Na deo tela oko jetre stavljajte termofor. U jesen iseckati debele dclove korenja suncokreta na sitne korenčiće u vidu niti. tada je otežan prolazak žuči . dok je ima. mlečni proizvodi. dodajući mlečnu surutku. © Za vreme pretvaranja nečistoća u soli dijeta treba da pomogne oksidaciju unutrašnje sredine organizma. pridržavajući se za to vreme biljne dijete.otuda i bolovi u jetri. dobro je oprati (ne ljuštiti) i iscediti sok. 209 . repe (Brassica rapa). arap­ ske repe (Helianihus tuberosus). soli izlaze tek posle 2-3 nedelje. Soli izlaze neprimetno. Čaj se pije u velikim dozama pola sata posle jela. a zatim se sve normalizuje. Bolo­ tov preporučuje da se za to vreme uzimaju namirnice. Melasu koja ostaje pomešati sa medom u odnosu 1 kilogram melase na 300 grama meda (ili 500 grama šećera). Uzeti 10 kilograma krtole crne rotkve. rastavića {Equisetum arvense). To isto korenje ponovo se kuva. dobro ispresovati u tegli i teglu zatvoriti da se 208 ne bi ubudalo. On iz­ vanredno rastvara minerale u žučnim kanalima. Ukoliko je bol podnošljiv produžiti s terapijom dok ne nestane soka. Treba ga piti sve dok urin ne postane prozračan kao voda. vodopije (Cichorium inly bus). kao i u krvnim su­ dovima. Ukoliko ne budete osećali bolove u jetri. Za vreme ovog čišćenja ne smeju se jesti ljuta. S pozicija koloida poznata vam je njena štetnost). © Te kiseline moraju da obuhvate sve čovečje organe . jaja. ali 5 minuta u istoj količini vode. doza se može postepeno povećavati od 1-2 supene kašike. Caj od korena suncokreta rastvara mnoge soli. U zaključku Bolotovljevih preporuka istaknimo glavno. soli se odlično rastvaraju sokovima iz korena peršuna. Ispija se takode za 2-3 dana. Zatim ih izdrobiti i kuvati u emajliranom čajniku (na 3 litra vode čaša korenja) oko 1-2 minuta. Hrana treba da bude malo zasoljena i prvenst­ veno biljna. bubrežnim karticama. dok se ne dode do 100 grama. žučnoj kesi. dobro oprati i osušiti. © Redovno zasićavati organizam bezopasnim kiselinama. gljive (To nije najbolja varijanta. Sok se čuva u frižideru. mokraćnoj bešici. Pri tom. Upotrebljavajte je za vreme jela po 1-3 su­ pene kašike. Čuvati u teglama na toplom. Soli dobro rastvara čaj od troskota {Polygonum aviculare). srca i krvnih sudova. Obično se bol oseća samo na početku. kore od lubenice i bundeve.

najmoćniji je prirodni oksidant organizma. O Pojačivač oksidaeionih procesa u organizmu je toplota: vruće kupke. Prema tome. drugo.to je najbolja od svih poznatih terapija.urina.urin (tj. Dalja pravilna ishrana znatno povećava korisne efekte gladovanja. O Urin je jaka oksidaeiona tečnost i idealno odgovara za tu terapiju.slično se rastvara sličnim. a efikasnost se znat­ no povećava ukoliko se u tu svrhu primenjujc jedinstvena tečnost vlastitog organizma . 0 Urin idealno odgovara i osnovnom homeopatskom principu .rastvaranje i izbacivanje soli iz organizma. Prve 211 . Prvih pet tačaka odnosi se na prvu etapu čišćenja . naročito u j e s e n i zimi. Na kraju. i to u bezopasnoj kon­ centraciji. izdržljivost. . vrši se pomoću tečnosti koja ih je stvorila . pomeramo unutrašnju sredinu organizma prema kiseloj strani).0 Izabrati bezopasne rastvore za rastvaranje soli. Tada šema izgleda pot­ puno drugačije. izbegavamo mesnu hra­ nu. kao i njihovo izbacivanje.gladovanje. u slučaju jakog oštećenja organizma solima. najbrže i najefikasnije čišćenje organizma od nečistoća i soli j e : gladovati 3-7 dana: za vreme glado­ vanja svakodnevno u trajanju 10-20 minuta (lični osećaj . Efikasnost se može višestruko povećati ukoliko čovek gladuje (gladovanjem. veća radna sposobnost. ukuvanog do 1/4 prvobitne /apremine urina na mesta koncentracije soli podsticaće nji­ hovo rastvaranje. Autor je postupajući na sličan način postigao mladalačku vitalnost i imunitet. a dva puta sam bolovala i od žutice. a preostale dve na drugu etapu . dopun­ ski na mesta njihove koncentracije stavljati komprese od starog ukuvanog urina. Navcšćcmo konkretne primere.pret­ varanje nečistoća u soli. koji nam je dat za lečcnje najstrašnijih oboljenja. © Rastvaranje soli. sauna. a za opštu oksidaciju . svakodnevno se klistirati litrom urina (skupljati ga tokom dana). To je uistinu božanski proces. 0 i © U vlastitom urinu nalaze se sve kiseline i konkret­ no svaki organ ima svoje kiseline.glavni kriterijum) primenjivati vruće kupke ili saunu. Stavljanje obloga od starog 210 (sa jakim mirisom amonijaka). 0 Osnova urina je struktuirana tečnost organizma. 0 Prvenstveno se pridržavati biljne dijete. Ukoliko se tako postupa 3-4 puta godišnje. koja ima najbolje osobine prodiranja. čak i u tom slučaju Bolotov navodi da ne treba očekivati brze rezultate. jetra je poboljevala. 0 Jesti povrće i monolitne kaše na vodi. Kombinacija vlastitog urina s gladovanjem . piti po želji sav dnevni urin i protijevu vodu po potrebi. u kojima je zadejstvovan samo deo mehanizma čišćenja urinom. Pokazatelji procesa čišćenja su: svakodnevno povećanje vitalnosti. vlastita mokraća). prvo. potreban je krajnje savestan rad. Postupak se uprošćava i skraćuje. koje podstiČU umereno alkalisanje organizma. neće vam biti potrebna nikakva terapija čišćenja organizma . polna moć itd. Prvi primer.Ana Romanovna iz grada Pavlovgrad u Ukrajini „Stalno me je bolelo grlo. ponovo se bavimo šemom čišćenja koju su nam predložili drevni mudraci: O Koloidi se najbolje smekšavaju i nečistoće se pret­ varaju u soli uz prethodno zagrevanje celog organizma. Međutim.

a ujutru približno od 4 do 7 sati imao sam grčeve i cedilo me je u toku ta 3 sata neprekidno. bolesna jetra). Iz mene je neprekidno teklo i braonkasto. Ukućani me grde. Prvi put masli­ novim uljem (200 grama) i urinom (200 grama. što je veoma dobro. bili su prepuni nečistoće . a ne prema neukima koji mogu da kažu d a j e . imao sam česte grčeve. Dijabetes. Čišćenje je bilo veoma suro­ vo. Sok pijem uglavnom od tikve. Ma­ sirala sam se mesec dana 3 puta dnevno.s v e je nestalo.. što je opet preopte­ retilo sistem za izlučivanje (stala su creva i obolela je jetra). Komentari i preporuke. On je sasvim slučajno primenio jednu od najefikasnijih tera­ pija čišćenja. živim samo na sokovima. Bolotova: . ponekad i ceo bok (jaki oštri bolovi).počeli su da mi otiču očni kapci. blokade zglobova na rukama i nogama. . Rečju. Mokraća mi je sada mutna. i crno.A. nešto psorijaze. Uveče sam imao malo proliv. prirodnih za ćovekov organizam. izvrtale se noge. Da bismo shvatili mehanizam njegovog dejstva. što svemu vcrujem. tada limuna nije bilo).Već dve godine postupam prema savetima vaših knji­ ga. Naročito me noću boli jetra. a ne mogu ni da jedem. a mokraća je razjela i nastala je rana.produ­ kata životne aktivnosti ćelija biljnog i životinjskog porekla I bakterije kvasca. Na osnovu toga ustanovio je da fer213 . Pred kraj meseca J e d e n j a " osećala sam se loše. . kao i žena o kojoj je bilo reći. treba istrpeti i pomoći vlastitom organizmu: piti što više vode za piće. dobra. V. Počela sam da pijem svezu vodu u toplom stanju . Sa maslinovim uljem uzeo je 100 grama više od 7 dana „odstajalog" urina.„odstajalog" više od 7 dana. iako sam ispio 300 grama maslinovog ulja i 300 grama limunovog soka. ići u saunu (pariti se). Ovaj čovek. To su Urinoterapija i edicija Lekovite sile. koje uopšte postoje u prirodi. Ova žena je bila prepuna nečistoće (česte prehlade. 212 Drugi primer.otuda toliko bolesti. Šta dalje da radim? Dok se nisam . neka se prikloni ponašanju svog organizma. Efekat je bio mnogo skrom­ niji. gljivična o b o l j e n j a . Taj proces sada treba dovesti do kraja.Dva puta sam čistio jetru." Ana Romanovna upravo preživljava taj momenat. I nekakvi parčići su izlazili. 47 godina. Koncentrisana upotreba urina iznutra u toku nedelju dana dovela je do nji­ hovog snažnog izbacivanja u krvotok. Za nedelju dana sam smršao 12 kilograma! Drugo čišćenje jetre sam uradio u novembru. od čega 100 grama starog. Radi njegovog olakšanja poželjno je očistiti debelo crevo i jetru. ali nisam imala zatvor. N .. Navešću izjavu B. i pahuljice. Odbacila sam sva lečenja. Prvih pola godine sam vaskrsnuo Boleli su me zglobovi.lečila" mokraća je bila svetla. Ako to čovek ne razume neka otpočne vrlo oprezno. ekcemi. reumatizam.Treba zapamtiti da se pozitivni rezultati lečenja ne mogu dobiti bez stresnih stanja u organizmu. bakterije mlečnih surutki). Bolotovje specijalno izučavao dejstvo f e r m e n a t a .. a zatim samo ujutru.. iz Pavlovgrada . Postao sam nenadmašan u plesanju i naglo se povećao moj životni elan. Lekar je rekao.urin razjeo jetru". raspadao sam se. Mnogo sam se iscrpila. d a j e ncgde bila ranica. Mutan urin govori da je proradio mehanizam za izlučivanje nečistoća i soli.nedelje pila sam svu mokraću i stolica mi je postala tvrda. Ko će me sada izleeiti?" Komentari i preporuke.. Bolotovu. 100 grama svežeg. Bio sam zapanjen.. V. gusta i jako tamna. Pila sam manje urina 2-3 puta dnevno. ponovo se obratimo B. Počela je da me boli jetra. ne smcm da jedem.

Uputili su me u Jaltu u banju. Treba je čuvati na toplom tam­ nom mestu. aneurizma trbušnog dela aorte". oči. U stvari« čovek koji je ovako postupio pravilno je procenio šta se s njim dešava. godine glasi: . on će početi da čisti i obnavlja epitelna tkiva (sluzokože) or­ ganizma. pluća. treba očistiti . Resio sam da primenim urinoterapiju. kao stoje to uradio A.tre­ ba promeniti ishranu.mcnti. Što se urin duže čuva to se u njemu više stvaraju najkoris­ niji fermenti za organizam (kao u mlečnoj surutci). . Velike izrasline nestale su posle treće komprese. Kupkice sa urinom brzo su iz­ vukle soli. zašto je nastala kriza pri čišćenju (izašlo je 12 kilograma patološki izmenjenog tkiva!). tada će praktično u potpu­ nosti biti očišćene i regenerisane površine želuca i creva. Počeo sam da podgrevam i da uveče primenjujem kupkice u trajanju od 15 do 20 minuta. . soli se mogu ponovo nataložiti. tamo mi takođe ništa nije pomoglo.. a naknadni efekat jedinstven. nos. Lako pišem des214 nom rukom.. 215 . Komentari i preporuke. Četvrti primer. 1 čaša suvc ili iseckane sveže trave ruse. Da bi se u potpunosti izlečili zglobovi unakaženi reumatizmom toj ženi je potrebno da svakodnevno pari bolna mesta sa postavljanjem kompresa na njih natopljenih starim uparenim urinom. a moja dijagnoza iz 1983. Travu staviti u vrećicu od gaze i pomoću parčeta olova (kao za udicu) ili kamenčića spustiti je na dno tegle (posude sa surutkom. izlečite me. Skupio sam mokraću od svih članova poro­ dice i svoju. Posle druge kupke bolovi su prestali.debelo crevo i jetru. probavni trakt. ukupno 3 litra. Mnogo su se trudili leka­ ri iz fabrike. MS). treba dodati jednu čajnu kašičicu kisele pavlake. obolela su mi stopala nogu.Mom mužu su mnogo pomogle komprese na stopalima. imaju sposobnost regeneracije i čišćenja svih površina do kojih dospevaju (koža. Mnogo Vam hvala!" Komentari i preporuke. Ishranu tre­ ba ograničiti na alkalne biljne produkte i da se više kreće (vežba) radi ubrzane oksidacije nečistoće i ispiranja soli. u kojoj se uvek sadrže zdrave mlečne bakterije.Godine 1990.Ratni invalid Mihail Grigorjević iz Harkova ." Treći primer. Tegla se prekriva sa 2-3 sloja gaze. U suprotnom. a sada je 40-30. Produkti njihove životne aktivno­ sti sposobni su da obnavljaju i čiste sve površine čovečjeg organizma. Hodao sam veoma teško. Ubuduće . U toku 2-3 nedelje formiraće se veoma jake mlečno-kisele bakterije. Ako se surutka pregrejala (mlečni bacili uginuli).. da se ne stvore vinske mušice.Sofija Jakovljevna iz grada Novočerkask .Otrovali su me. Snaga takvog čišćenja je neverovatna.. Naravno. Postepeno sprovedite sve vrste čišćenja i podesite ishranu. Ukoliko se takav urin unese u organizam.. . vagina). Peti primer. I za mesec dana zadivljujući uspesi. SOE je bilo 60-75. Radio sam u fabrici. stvoreni od sličnih bakterija. 1 čaša šećera. Uradio sam 10 kupkica.Galina Markovna iz Dnjepropetrovska .Pre mesec dana dospela mi je u ruke knjiga Urinoterapija.Reuinatoidni poliartritis. a tome je j o š doprinela i toplota. Ako se dobijeni kvas upotrebljava dve nedelje po pola čaše na pola sata pre jela. Ne pijem nikakve tablete!*' Komentari i preporuke.. Za dobijanje tih fermenata Bolotov preporučuje da se uzmu 3 litra mlečne surutke. te nije zakukao: . ali bez rezultata. N.

Početkom 1991. godinu dana posle Ćernobilaobolela sam od poliartritisa.bili su upaljeni zglobovi. pošto sam zbog intenzivnog gladovanja i verovatno . počela sam da pijem mokraću jednom dnevno po 150-200 grama i da gladujem jednom nedeljno po 36 časova sa uzimanjem mokraće kao obično. Kroz mesec dana (ili 7 nedelja od početka urinoterapije) potpuno se uspostavio menstrualni ciklus. Od marta ove godine pod uticajem priča poznanika o uspešnom lečenju urinom. Nakon 8 nedelja od početka urinoterapije potpuno se povukla bolcšljivost zglobova. Godinu dana posle stavljanja obloga još uvek sam zimi sa suzama obuvala čizme . Resila sam da odustanem od tog načina i da gladujem kao ranije 36 časova na 1-2 jutarnja .5 časova pre jela. Ranije bi me obavezno bolela jetra i upalili bi se zglobovi. U toku sledeće nedelje bolovi su prošli. Kada sam glado­ vala tih dana pila sam vodu. godine sprovela sam kuru čišćenja (bez čišćenja limfe) pre­ ma Semjonovoj. Uveče su mi se upalila 2 zgloba na prstima ruku i nisam mogla da spa­ vam noću zbog bolova u kuku (zaboravila sam da navedem da me je osim prstiju ruku i nogu boleo i kuk na početku lečenja). ali bio je i uzrok (po oskudnosti menstruacije osećala sam da nešto nije u redu). 3 čišćenja sa intervalom 3-4 nedelje. Godine 1990.stezali". To je bilo nakon 3 nedelje posle početka urinoterapije (i posle godišnjeg prekida menstrualnog ciklu­ sa). Sada znam da je gladovanje bilo jed­ nostavno suviše veliki stres za moj organizam. 33 godine. Bilo je teško uzdržati se odjela. Dvc godine sam pokušavala da se s njim borim stavljanjem obloga. Poremećaj je prestao neočekivano. Ugojila sam se verovatno 6-7 kilograma. Kijev . Toliko sam se smirila da sam na Uskrs pojela ogromnu količinu kiselo« testa. Izgubila sam oko 10 kilograma. jedanput ujutru na 1-1. Posle p r v o g čišćenja jetre. imala luđački apetit.dnevna obroka urina i vode u toku dana (verovatno da gladovanje na dnevnoj mokraći 216 217 .. počela sam da gladujem prema metodu Brega . iskombinovala sam čišćenje jetre sa intenzivnim gladovanjem (za mesec i po otprilike sam gladovala 2 nedelje). smirili su se jetra i želudac (bile su pojave gastritisa). ujutru su mi splasnuli otoci na prstima ruku. kao ranije. To se pojavilo i na prstima ruku. vratila sam raniju težinu za te 3 nedelje. — Marina Viktorovna. Probala sam da pijem čaj od vranilove trave.l' 28. na njima pomodrele otekline. godini. Osećala sam se mnogo bolje mada je jetra često poboljevala i zglobovi su se upaljivali posle neznatnih prejedanja. Do­ punski se očistila i jetra .24 časa nedeljno. Nakon 2 nedelje u potpunosti su splasnuli otoci sa zglobova ruku i nogu.ahanja" (izgovaranja AHA) bližnjih u vezi sa mršavošću. Menstruacija je prošla bezbolno i bila je obilna.. Posle nedelju dana od početka urinoterapije nastupio je veoma jak poremećaj (nervoza) želuca koji je trajao 2 nedelje (sa izlučivanjem neverovatne količine sluzi). samovoljno. Pod uticajem iskustva moje poznanice pokušala sam da gladujem na celodnevnoj količini mokraće. ali je ostao otok na zglobovima. a otok je ostao na zglobovima 2 prsta (ranije su bili zahvaćeni svi prsti). ali su rezultati bili slabi.. Pošto su se zglobovi jako . To se poklopilo sa trudnoćom.noću.Šesti primer. Kao dopuna prestao m i j e menstrualni ciklus. zajedno sa uspostavljanjem men­ strualnog ciklusa. Očigledno jetra nije bila u redu.

rezultati su bili fantastični.. trebalo je očistiti jetru.Zinaida Ivanovna. Komprese sa uri­ nom pomažu oksidacuju tih delova tela . Da bi se normalizovala razmena minerala u organizmu. K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . Ujutru da jede proklijalu pšenicu. menstrualni ciklus. bila sam dobro raspoložena. tri dana.1. to je jednostavno prirodni proces..Njegova priroda je vruća i suva u II stepenu.za zglobove nije dobro). Rastvara kamen i pomaže kod svih oboljenja mokraćne bešike. Veoma jaka kriza čišćenja dovela je u normalan rad ceo organizam: normalizovala se težina. Postalo mi je toplo. grad Hnergodar „Godine 1979. Ipak ostala je sluz. Pet grama lorbera potopiti u 300 grama vode. dokazano čišćenje od soli pomoću lorberovog lista. svakodnevno masiram telo svežim urinom". Sedmi primer. Ima rastvarajuća i razređujuća svojstva. Splašnjava tu­ more. Pomaže pri bolovima u kostima. negde u dubini. prestali su grčevi..47 grama. tada drobi kamen". Sada Marina Viktorovna treba da produži da uspostavlja normalno koloidno stanje tkiva . razmena soli. prokuvati 5 minuta i ostaviti ga da odstoji u termosu. Ukoliko se istuca i pojede kora korena u dozi 1. ." K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . a tokom dana da pije protijevu vodu. Uradili su rendgenske snimke i lekari su se začudili njenim rezultatima. Osim toga. što je i urađeno . Ona je preko noći stavljala komprese sa urinom. parenja) i da ne gladuje za vreme hladnog godišnjeg doba. koja je ometala rad celog organizma. Kroz 6 dana bolovi su sasvim nestali.Već posle drugog dana primene ukuvanog i svežeg uri­ na izjutra.62 grama. Kao zaključak ovog poglavlja navešćemo. Ukoliko se skuva list lovora i odvar doda u vodu za ku­ panje. gumene čizme su prestale da mi stežu noge.oksidisati" organizam pomoću toplotnih terapija. Krasnodarski kraj . Otvara zagušenje jetre i splašnjava otoke na slezini. Njegova doza je ." Osmi primer. Čišćenje od soli pomoću lorberovog lista Čišćenje soli pomoću lorberovog lista pokazalo se veoma efikasnim. Rastvor izliti i piti ga sa pauzama po mali gutljaj u toku 12 časova (ne srne 219 V . moja majka je izlečila mamuze na obe pete.Nadežda Aleksejevna. slabinama i kod išijasa. Da biste je isterali iz or­ ganizma bilo je potrebno . Za 3 letnja meseca ona 218 se u potpunosti oslobodila mamuza. . Tako je naizmenično dejstvo kisele i alkalne sredine rastvaralo i izbacivalo svu moguću so. Bol sam osećala sasvim malo.da se pravilno hrani (ne srne da j e d e kisela testa). krsta me nisu bolela. Deluje kao protivotrov kod svih trovanja.kao rezultat toga intenziviraju se oksidacioni procesi koji razaraju mamuze. a da­ nju je u čarape stavljala svežnjiće trave vilina kosa (Cuscuta europaea) i tako je hodala ceo dan. 56 godina. pomaže kod oboljenja mokraćne bešike i materice.otuda pozitivan rezultat. gladovanja i urina. što je urađeno (urinoterapija i gladovanje). Sok trave vilina kosa prouzrokovaoje alkalizaciju soli. U ovom slučaju ništa nije čudno. da primenjuje tople hidroterapije (kupke. Evo staje o lorberu rekao Amirdovlat Amasiaci: .

Moskva . Ne preporučuje se jesti druga jela.osteohondroza vratnog predela praktično je nestala. Zapamtite.. Primer. lišće.5 sat dok se ne dobije kašica. obnavljanje hrskavičnog tkiva traje d u g o . U prvom redu upozorenje se odnosi na starije osobe i osobe sa sklonostima prema tome.o d 3 do 6 . budite oprezni. da istegnete leda. kako je najbolje uneli ak­ tivne komponente peršuna u organizam.Natalija Nikolajcvna. Da se soli veoma energično rastvaraju. je potrebno za uspešno rastvaranje i izbacivanje soli iz tetivnog tkiva. Uzeti oko 2 kilograma peršuna i sitno ga samleti u mašini za mlevenje mesa. Međutim u početku će se leda . Način prime/te. koja će „uneti" peršun u organizam. Radi sprečavanja tog pro­ cesa jedite 1-2 puta nedeljno hrskavično tkivo životinja. Uočeno je. Dobijenu masu sipati u emajliranu šerpu zapremine 5-6 litara. Tokom dana jesti samo pripremljenu kašicu od mleka i peršuna. da ne bi u organizmu rastvorili hrskavične i koštano tkivo u kičmi i zglobovima.materija. Kroz nedelju dana može se po­ noviti." Upozorenje. Primenjujući jaka sredstva za rastvaranje. skuvajte svinjske nožice. možete se uvcriti kroz nedelju dve. stabljika. što 221 . Osećate potrebu da sednete i posebno. pripremite od njih pihtije i druga jela. da ne bude pasterizovano). U tu svrhu odlično odgovara sveže kravlje mleko (glavno je. Terapiju ponavljati 3 dana. da se pored zglobova i vezivnog tkiva. 47 godina.Pila sam lorber 5 puta . Preostaje da se reši problem. Na primer.se popiti sve odjednom. Čišćenje zglobova pomoću peršuna i mleka Čitava biljka peršuna (korcnje. čak i na svakih pola sata. iskakanje kičmenih pršljenova u sla­ binama. seme) ima jaka razređujuća svojstva.to. dobro čisti i pankreas. Nemojte se čuditi ako se pojavi rozikasta mokraća.. Na račun toga pojačavaju se procesi cirkulacije i rastvaranja u organizmu . staviti na vatru i kuvati oko 1. na ovaj način. Dalje se ta jela mogu jesti jednom u dve nedelje radi profilakse. jer može da izazove krvoproliće). 9 meseci i duže. preliti sa 3 litra svežeg mleka (ne pasterizovanog).spuštati" posle kratkotrajnog stajanja ili hodanja. Simptomi toga su mlataranje zglobova. Stvar je u tome sto se soli veoma inten­ zivno rastvaraju i time nadražuju mokraćni mehur. Za to nam je potre­ ban „ k o n j " .

S obzirom daje gladovanje razmotreno u posebnoj knjizi Gladovanje. ceo organizma gubi sposobnost da . ovde bih ukratko izneo nešto o postu.. Još su drevni lekari-ajurvedisti govorili o „ a m a " ..nalaže na sebe post". u spoljašnjim manifestacijama života otežava up­ ravljanje fizičkim telom. razarajući postepeno organizam. zauzeo glavno mesto u samom sebi. koje mogu da lepe tkiva čovečjeg organizma i da budu uzrok mnogobrojnih oboljenja..lepljiva sluz posebne vrste.sluzi. da je čovek dobrovoljno postavio zabranu svojim čulnim zadovoljstvima s ciljem njihovog obuzdavanja i potčinjavanja. sa svoje strane. pod kojima se proces izbacivanja ćelijske i druge šljake 222 jako aktivira. Sada znamo.. Staje post i šta predstavlja sam pojam „post"? Arhimandrit Nikifor u Biblijskoj enciklopediji (Moskva. Zbog toga. to znači. ali su zato efekti takvog čišćenja veoma snažni i značajni. koja se nagomilava u ćelijama.. da se uzdržavaju od hrane.zadržava" vodu i dehidrira. Njeno odstranjivanje iz organizma . već i od drugih požudnih (čulnih) potreba". Kao rezultat životne ak­ tivnosti organizma u svakoj ćeliji se nagomilavaju otpaci. 1891) opisuje pojam .. da ukoliko se čovek „pridržava posta" ili . kao i niz drugih materija. To se potvrđuje našim životnim iskustvom i praksom gladovanja. . treba smanjiti. Ukoliko se to ne radi svesno. što se takvo zagađivanje ćelija sa starenjem samo povećava. komfor itd.post" ovako: kod Jcvreja je bilo uobičajeno i smatralo se re­ ligioznom obavezom da poste. Najduže i poslednja iz organizma izlazi „ a m a " .mesu.ČIŠĆENJE ORGANIZMA NA ĆELIJSKOM NIVOU Z a g a đ e n j a na ćelijskom nivou. Ta „ a m a " . Sve navedene terapije čišćenja. Samo u tom slučaju u organizmu se stvaraju uslovi.) čini čoveka njihovim robom.Jevreji su se veoma st­ rogo pridržavali postova. Za tu svrhu najbolje odgovaraju gladovanje i post. javlja se potreba povremenog oslobađanja organizma od tih lepljivih ma­ terija. masti i 223 . taložeći se u svakoj ćeliji. seks. a još bolje za izvesno prekinuti proces unošenja hrane u orga­ nizam. utiče na sposobnost ćelija da „zadržavaju vodu" oko sebe.n a j t e ž i je zadatak.bela lepljiva sluz. u jednom ili drugom stepenu podstiču oslobađanje ćelija od šljake. S obzirom da svaka namirnica za ishranu sadrži lepljive materije (lektine) belančevinaste prirode. tj. alkohol. i razlikovali su se ne samo po uzdržavanju od hrane. a u pojedinim slučajevima može se preporodi­ ti. Posebno mnogo lepljive sluzi sadrži se u životinjskim namirnicama . Usled tog procesa ćelija gubi životnu sposobnost i postaje balast (suvišan teret) za organizam. odbacujući sve lažno i strano. Ona se do poslednjih dana završne etape gladovanja taloži na jeziku. kao prašina na ogledalu. koje guše životnu aktivnost ćelije. tada povlađivanje svojim čulnim zadovoljstvima (jelo. U ajurvedskoj praksi te lepljive materije nazivaju ama . Nagomilavanje sluzi na nivou ćelija smanjuje njihov potencijal. Lekoviti cilj posta. da se mole i prinose žrtve. Tim postupkom on je sebe izdigao. dobrovoljno.. Da bi se akti­ virao proces čišćenja na ćelijskom nivou. a to. njen iermentni i genetski aparat.

to pro­ lazi tako potajno da čovek ni ne sumnja. Radi toga treba ispirati nosnu duplju tečnošću koja bi na račun osmoze izvlačila gnoj i sluz prema sebi. Naravno. to neprijatno zvuči: glavobolja. Zbog toga je lekoviti cilj svakog posta . Sluz delimično izlazi. Kao re­ zultat te šupljine se popunjavaju čvrstom masom. a da one istovremeno podstiču iz­ bacivanje tih materija iz organizma. Prema tome. koji se po principu pihtija pretvara u tvrdu pokoricu. slabi vid. čovek post­ aje psihički neuravnotežen. treba ih odstra­ njivati kroz sitastu kost. ČIŠĆENJE ČEONIH I MAKSILARNIH SINUSA OD SLUZI Smatram da su za čišćenje najteža mesta čeoni i gajmorovi (maksilarni) sinusi. U drugoj fazi budući da su pihtije iz tvrdog stanja pre­ vedene u tečno stanje (makar i delimično). Petrov post i Velikogospojinski post. da se sa njima ne unose lepljive materije u organizam. post pred­ stavlja prirodne profilaktične mere za oslobađanje organiz­ ma od sluzi i smanjivanje opterećenja organizma hranom. sluha i naročito čula mirisa.tako odab­ rati namirnice za ishranu. Dakle. samo ne tim. kvalitetan i dug život. Terapija ispiranja izvodi se na sledeći način: zatvorite jed­ nu nozdrvu. a zatim izbaciti tečnu sluz iz sinusa. koji je opisao Bolotov . Zagrejati glavu na bilo koji način i ne samo jedanput. da bismo očistili gajmorove i čeone šupljine od presovane sluzi u njima. da se u njegovoj 224 glavi nalazi 1-2 čaše gnoja. Poželjno je uraditi seriju takvih zagrcvanja 3-5 puta. treba postepeno odraditi sve etape čišćenja: pretvoriti tvrdu sluz u tečnu. a takode i sama lako prolazila kroz sitastu kost i rastvarala kserogel (suvi gel). To omogućava čoveku da se blagovremeno očisti. Najbolje ćete to uraditi pomoću lokalne parne ili vodene kupke za glavu. Veliki post. Takvih "pokorica" stvori se mnogo tokom našeg života. vremenom. da živi zdrav. Zatim promenite nozdrve. Znači. Dalje pobolevanje on tumači različitim uzrocima. koja se luči kroz gajmorove i čeone sinuse. ali pred kraj bolesti njen sloj ostaje. na kojoj se idealno razmnožavaju patogeni mikroorganizmi. Navedenu terapiju izvodite do potpunog čišćenja glave i reaktiviranja normalnih senzornih osećaja: vida.slično. čulo mirisa. sluh.proces truljenja sa stvaranjem alkalne sredine i raznovrsnim produktima. pamćenje. U pravoslavlju to su: nedeljni postovi sredom i petkom. Najbolja i najdostupnija takva tečnost je vlastiti urin u toplom stanju. Prva faza je smekšavanje. a drugom ušmrkavajte tečnost u nosnu šupljinu i ispljuvavajte kroz usta. samoobnovi i sam poboljša opšte stanje organizma. Prerada čvrstih pihtija upravo i predstavlja klasičan slučaj. Božični. Svaka religija ima svoje postove. Terapija traje 5 minuta. pri čemu. Svaka prehlada stvara bujicu sluzi. On se može zameniti morskom vodom i jednostavno rastvorom soli. 225 . Zatim se istuširajte prohlad­ nom vodom u trajanju 10-30 sekundi bez polivanja glave. završavajući ih prohladnim tuširanjem. Uopšte narušava se normalna funkcija mozga. koja se nalazi u gornjem nosnom kanalu i koja deli nosnu šupljinu od mozga.

Koristi se posebno ili u smesi s drugim biljkama.1 deo. Odlično odgovara deci. Sipati u manju šerpu. Ona sadrži posebna eterična ulja.. Piti uveče po 100-200 mililitara u toplom stanju. • Supenu kašiku suvih listova bokvice sipati u termos i preliti čašom ključale vode.biće još bolje. Anis se obično primenjuje u smesi s drugim biljkama. Hvala Vam". 0 Vranilova trava (Origanum vulgare). Dobićete tečnost sličnu sirupu. grad Doncck.Ako iz ishrane isključite produkte koji stvaraju sluz: mleko. Piti iz termosa po 50 grama toplog odvara 3-4 puta dnevno. podstičući njihova lekovita svo­ jstva. © Cvetovi zove (Sambucus nigra). trava bosiljka (Thymus vulgaris) . Zatim je staviti na šporet i dovesti do ključanja. © List bokvice (Plantago major). Ostaviti da odstoji u termosu 4 sata i procediti. list podbela (Tussilagofurfara). Uzimati po jednu kafenu kašičicu sirupa pre jela.2 dela. cvetovi divizme (Verbascum thapsus) . Gladovanje u još većoj meri doprinosi ovom procesu čišćenja. Zahvaljujući svojim isparljivim svojstvima on . „Bolele su me uši. 0 Anis (Anisum vulgare). Uzimali po 1-2 gutljaja kod napada kašlja. Supenu kašiku suvih cvetova sipati u termos i preliti sa pola litra ključale proti­ jeve vode. koren belog sleza (Althaea officinalis) . Uzeti 1 supenu kašiku pupoljaka i pre­ liti čašom ključale protijeve vode.I. nosom i grlom. cvetovi sleza (Maha pustila Smetsov. 227 226 . Pomaže kod napada kašlja.2 dela. Ostaviti da odstoji 2 sata i procediti. skoro da sam izgubila sluh. preliti čašom protijeve vode i kuvati na slaboj vatri (da ključa) 10 minuta. curio je gnoj i nisam mogla da dišem na nos. B. koja čiste pluća od sluzi. Kao sredstva za iskašljavanje. skinuti sa šporeta sipati u termos i ostaviti da odstoji. nosa i grla (ujutru) kod mene se sve normalizovalo sa ušima. koja smekšavaju sluz i podstiču nje­ govo izbacivanje iz organizma. Ostaviti da odstoji jedan sat i procediti.1 deo.5 delova. Sada posle ispiranja ušiju. Može se malo zasladiti medom. Manje poboljevam. testenine sa maslom .1 deo. TRAVE I SMESE ZA ČIŠĆENJE PLUĆA j Narodna medicina je prikupila mnoštvo vekovima proverenih efikasnih recepata za čišćenje pluća. Zato se ova biljka smatra dobrim sredstvom za iskašljavanje. Uzimati po jednu supenu kašiku 4 puta dnevno pre jela. Plodovi a n i s a . Uzimati po jednu supcnu kašiku 3-4 puta dnevno pre jela.. koju dobro zatvoriti i staviti na toplu ringlu (šporet) da odstoji nekoliko sati (3-6).2 dela.razbija" ugruške sluzi i podstiče nji­ hovo izbacivanje iz organizma. Primer . Maha rotundifolia) . Sipati supenu kašiku u čašu hladne vode (namagnetisane protijeve vode) i ostaviti da odstoji 2 sata. koren slatkog drvceta (Glycyrrhiza glabra) . • Uzeti 3 supene kašike svežih listova bokvice i pomcšati sa 3 supene kašike meda. © Pupoljci bora. mogu se primenjivati: O Koren omana (Inula helenium). Ostaviti da odstoji u termosu oko jedan sat i procediti. Uzeti 20 grama isitnjenog korenja.

Kod osoba. Supenu kašiku smese sipati u termos. Primenjuje se čaj od cvetova i plodova. Sok se može dobiti i na druge načine• Napraviti udubljenjc u rotkvi i tu sipati med. 229 . što navedene biljke imaju lekovita svojstva na račun svojih eteričnih ulja. povremeno mešajući. • Izrezati svezu rotkvu na vrlo tanke kriščice (6-8 ko­ mada). Sok koji se pojavi uzimati po 1 supenu kašiku svakog sata. ukoliko ste imali zatvore . preliti sa 1 litrom vruće protijeve vode (može se namagnetisati) i kuvati 10 minuta. Ima gorak ukus. P o d s e t n i k . pripremljeni odvari (ekstrakti) i sokovi moraju se čuvati u dobro zatvorenim posudama. Piti po 100 mililitara 3-4 puta dnevno.2 supene kašike pre jela. 228 Kako očistiti pluća i izlečiti se od pneumonije. kašlja i drugih plućnih oboljenja Mnogi ljudi u mladosti boluju od plućnih oboljenja. Sok koji se stvori izliti i uzimati po 1 supenu kašiku pre jela. koja se brzo isparavaju. opor . dok se ne ispari polovina ukupne zapreminc.Vranilova trava (list i stabljika) . To je u vezi s tim. stoje u tom uzrastu jak životni princip . koji se razmešta oko pluća i u glavi. © Rotkva (Raphanus sativus). Ruska dovitljivost pronašla je način da se pluća očiste od sluzi. ne prelivati ih i ne cediti. preliti sa 2 čaše ključale protijeve vode i ostaviti da odstoji. Odvar se priprema na sledeći način: sipati čašu plodova u šerpu. Čišćenje pluća vrši se kroz jak i dugotrajan kašalj. koren belog sleza — 2 dela. koji može da traje po 20-30 minuta. meso. koje su ozbiljno bolovale od pneumonije. Kada se ovas skuva na pari (u kljuealoj vodi) ispasirati ga kroz sito. Uzimati po 100 grama posle jela.. © Kartop (Viburnum opulus). Čajevi od jasike (Populus tremula) i belc v r b e (Salix alba) čiste o r g a n i z a m od sluzi. koji je antagonist sluzi. Radi pojačavanja dejstva može se dodati med. Dobija se oko pola čaše tečne kašice (boje kafe s mlckom). Svaku kriščicu preliti livadskim medom. Upotrebljavati ih u toku dana. Ukus je gorak. Odozgo prekriti parčetom rotkve. Obavezno odstranite zatvore. koja truli i izaziva pneumoniju i druga oboljenja pluća. Melasa (ostatak) od zrna može se kroz sito isprati s mlekom i tu tečnost ispiti (u težim slučajevima). može izlaziti zelena sluz u vidu presovanih komadića.Sluzi".an­ tagonist sluzi. masti) podstiče nagomilavanje u predelu pluća sluzi. Približno kroz nedelju dana počinje čišćenje pluća od sluzi.2 dela. Takav lek treba pripremati i upotrebljavati 3 puta dnevno. Upotreba namirnica za ishranu sa slatkim ukusom (hleb. Odlično sredstvo za iskašljavanje. Po ukusu kašica je malo slat­ ka. Izliti u termos i dodati 3 su­ pene kašike meda. ostaviti da odstoji 4 sata. list podbeia . Uzeti čašu integralnog zrna ovsa (najbolje koje nije oprano). Recepti sa rotkvom smatraju se najefikasnijim kod kašlja i lece ga za vrlo kratko vreme.oboljenja pluća su njihova posledica. Tu polovinu čaše slatke kašice treba ispiti u jednom ob­ roku pre jela.1 deo. Zapamtite. Ostatak melase baciti. preliti sa pola litra mleka i kuvati na pari na slaboj vatri. poslastice. Sok se priprema samo za jedan dan! Čuva se u frižideru u dobro zatvorenoj posudi. Zbog toga. Iscediti sok i uzimati s medom po 1. Sledećeg dana pri­ premiti nove.

Do Drugog svetskog rata oni praktično nisu postojali. Preparati od jasike imaju protivupalno. Može se piti i čaj od kore jasike. na 20 minuta pre jela. antiseptičko de­ jstvo. ona podstiče izbacivanje sluzi. Šta bi mi posavetovali?" Odgovor. pa se ustručavam da pijem. ali bez obzira na to. što ispoljavaju neurotoksično i paralitičko dejstvo.. sočivo (leća). koja se mogu lako izbacivati iz organizma. da iz nje izlazi samo sluz. I što je najgore. izazivaju prevremeno starenje organizma. Pupoljci i kora se pripremaju u rano proleće. Sve pre­ poruke i doze su iste kao i za jasiku. kao karbolova kiselina. Govorila je. O vrbi nam je poznato sledeće: još početkom XIX veka iz kore vrbe dobijena je salicilna kiselina (vrba se na latinskom nazi­ va . da celuloza iz voća i povrća ima sposob­ nost da stupa u hemijske reakcije s navedenim materijama i stvara nova. d a j e to jak otrov. kuvati 5 minuta na slaboj vatri i ostaviti da odstoji 2 sata. Zato ubijajući bakterije. za čovečjih organizam neverovatno štetnih šljaka . 231 . Ispostavlja se.saliks). Pesticidi. Sada znamo. S ciljem lečenja u narodu se od jasike koriste pupoljci. ČIŠĆENJE OD PESTICIDA. koju te bakterije stvaraju. utiču na aktivnost fermenata.početi od male doze. RADIONUKLEIDA I TEŠKIH METALA Buran razvoj nauke i industrije izazvao je pojavu novih. čime se objašnjavaju otrovna svojstva ja­ sike. ublažavaju bolove i podstiču zarastenje rana. Kažu. jabuke. Detaljnije o gladovanju pogledajte u mojoj knjizi Gladovanje. kukuruz. a listovi u maju-junu. preporučujem da se koristi njen unutrašnji (beli) deo. Uzimati po 1-2 su­ pene kašike 3 puta dnevno.. jako izražena otrovna svojstva. koje sadrže celulozu.pesticida. Jasika spada u porodicu vrba. Uzeti 1 supenu kašiku isitnjene kore jasike. Kao osnovna hrana za ljude podvrgnute radioaktivnom zračenju preporučuju se namirnice. odlično ubija mikroorganizme. Praksa je potvrdila. Salicilna kiselina (čuvena karbolova kiselina po hemijskom sastavu bliska je njoj) nema mirisa i nema. teški metali i radionuklcidi opasni su zbog toga. radionuklcida i teških metala. oni se veoma sporo i teško izbacuju iz organizma. ali se doza u tom slučaju određuje individualno . da se navedeni otrovi najbolje iz­ bacuju povremenim gladovanjem (od 7 do 21 dan) i pravil­ nom ishranom. da se ona ne odvaja od klozetske šolje. manje toksična jedinjenja. ovas. preliti čašom ključale vode. Radionukleide iz organizma najbolje izbacuju sledeće hranljive biljke: badem. U medi­ cini je salicilna kiselina brzo dobila autoritet odličnog antiseptičkog sredstva.Protiv sluzi u organizmu jedna žena mi je posavetovala da pijem čaj od jasike. onkološka oboljenja i mnogo drugih štetnih posledica. ispljuvavajući stalno sluz. pogoršavaju aktivnost probavnog sistema. Sto se tiče kore jasike. lišće i kora sa mladih grana. U današnje vreme predstav­ ljaju veoma veliki problem. 230 Jasika se može zameniti belom vrbom (ivom).

kuvana jaja (stroncij u m . imaju sposob­ nost da obnavljaju i čiste sve sluzokože. rotkva. Kod povrća se te materije nagomilavaju i u srži (jezgru) te nju treba izrezati i baciti. nara. kosti. plodovi kartopa i ogrozda (Grossularia reci inata). Zapamtite. krompir s ljuskom.heljda. Boris Bolotov. Bolotov tvrdi. iz or­ ganizma izbaci oko 1 gram štetnih materija. i ostaviti na toplo i tamno mesto da odstoji 2-3 nedelje. Zato bez nužde ne zamarajte sebe žedu. pasulj. tanko crevo). podstiču čišćenje organizma od opisanih. pri kuvanju prelazi u belance). Ljusku ne bacati. Najveću opasnost za zdravlje čoveka. Različiti odvari. Ukoliko se u ishrani upotrebljavaju namirnice koje sadrže veću količinu kalijuma: cvekla. da produkti životne aktivnosti bakterija. cvekla. u njemu se najviše nagomilavaju štetne materije. crna ribizla. peršun. već i nju 233 . U prvom redu tu spadaju odvari od lana. Najveću sposobnost upijanja i izbacivanja radioaktivnih materija iz organizma imaju beli luk. suvo grožđe. Kvas od plodova divljeg kestena (Aesculus hippocastanum) prema Bolotovu U trolitarski galon (teglu) sipati vodu i u vodu spustiti vrećicu od gaze sa 10-30 plodova divljeg kestena. veliki specijalista u oblasti lečenja ljudi predložio je nekoliko metoda za izbacivanje radioaktivnih materija.sve to sprečava ili jako otežava asimi­ laciju radioaktivnih materija u čovcčji organizam. napunjen surutkom. na koje dospeju (želudac. šargarepa. kajsije i kafa. koštana srž. sipati jednu čašu šećera. luk. oblažuće dejstvo i dejstvo bojenja. ječam. suva kajsija. višnja. Travu staviti u vrećicu od gaze i spustiti je na dno balona (pritisnuti) sa mlečnom surutkom. S obzirom da se veći deo teških metala i pesticida na­ gomilava u gornjim slojevima plodova. da se pomoću 265 mililitara vode. orasi. Grlo balona prekriti sa 2-3 sloja gaze. šljiva. Ukoliko kuvate meso. mladi kravlji sir. koja prođe kroz bubrege. Potrudite se da što manje upotrebljavate meso. bundeva (tikva). a sa kupusa skinuti najmanje 3 lista. koje se stvaraju pri vrenju mlečne surutke. da se ne bi pojavile vinske mušice. kljukva. neočišćena riža. suvih šljiva. Napitak dobijen vrenjem uzimati tokom dve nedelje (14 dana) po pola čaše na pola sata pre jela. kupus. preporučuje se pre upotrebe sa povrća i voća skinuti sloj debljine pola centime­ tra. očišćenih od ljuske i razrezanih popola. tada se preporučuje da prvu vodu prolijete. orasi. crni luk. 232 veoma štetnih materija. koprive: purgativne trave tipa sene (Cassia acutifolia Defile): sokovi sa mesnatim delom: od grožđa. Pripremiti čašu suve ili sveže nare­ zane trave ruse (Chelidonium majus). . koji se nalazi u uslovima povišene radijacije predstavljaju sledeće namirnice: pihtije. koji imaju purgativno. govedina. koji se sadrži u ljusci. Radi boljeg čišćenja kroz bubrege preporučuje se pridržavanje režima uzimanja tečnosti. Mlečna surutka prema Bolotovu U galon (teglu) zapremine 3 litra. teških metala i pesticida iz organizma. kao i namirnice zasićene pigmentima: nar. beli luk.

naročito kod ljudi sa više oboljenja. Akutna oboljenja se lece Iako i brzo. s t o j e rezultat slabljenja žarišta bolesti. pojačava se razmena gasova. koja protiče kroz pljuvačne žlezde pri sisanju ili žvakanju. Lečenje hroničnih oboljenja može trajati mnogo duže. Treba imati u vidu da kod primene datog metoda mogu nastupili kratkotrajne komplikacije. Količina krvi. Suština njegovog metoda sastoji se u sledećem: Mi imamo tri para pljuvačnih žlezda -zaušnice. i ne srne se gutati. u trajanju od 15 do 20 minuta. bolje na gladan stomak. kažiprstom. Ulje je u početku gusto. već i povećava količinu joda u organizmu . Sama po sebi pljuvačka ima alkalnu reakciju.ogledalo zdravlja. podjezične i podvilične. zatim tečno kao voda. ČIŠĆENJE ORGANIZMA SISANJEM BILJNOG ULJA Originalnu metodologiju čišćenja i lečenja organizma preuzetu iz drevnih knjiga predložio je bakteriolog Kačuk P. po­ sle čega ga treba ispljunuti. Ispljunuta tečnost je inficirana i treba je baciti. Pitanje o tome koliko puta se može primenjivati ova tera­ pija čovek rešava sam. Biljno ulje je u datom čišćenju apsorbent. Jezik se maže istopljenim maslom (maslacem) i pomoću pokreta. Za vreme sisanja organizam se oslobađa štetnih mikroba. Jedna od funkcija pljuvačnih žlezda jeste izd­ vajanje produkata razmene materija iz krvi. Naš organizam se uvek stara da što više nečistoća 235 . bez naprezanja. Dodati čašu šećera. kao da se doji. kiselina. Usta i jezik su gornji putcvi za čišćenje. Oni koji su gladovali. koji veže sve nepotrebno i štetno iz organizma.staviti u vrećicu. Naslage na jeziku mogu nam mnogo reći. proces sisanja nije doveden do kraja. srednjim prstom i palcem obav­ lja se čišćenje. Iz knjige Ishrana i hra­ na saznaćete šta se izdvaja iz organizma sa pljuvačkom. Ulje se sisa kao bombona. Napitak je korisno piti u svim starosnim dobima. T. aktivira se i reguliše razmena materija. pri čemu se lekovita svojstva kvasa obnavljaju sledećeg dana. u zavisnosti od stanja vlastitog zdrav­ lja. slobodno. u toku 2 nedelje. Prema stepenu upotrebe kvasa u balon se može dodavati voda uz odgovarajuću količinu divljeg kestena i šećera. Tečnost mora da bude bela kao mleko. toksina. Na taj način. znaju da prisustvo nečistoće u orga­ nizmu prvo signalizira jezik.što primetno povećava imu­ nitet čovečjeg organizma. pola čaše mlečne surutke ili jednu kafenu kašičicu slatke pavlake (vrhnja). Kao re­ zultat dobija se lekoviti kvas. Grlo balona prekriti gazom i ostaviti da vri 2 nedelje. povećava se za 3-4 puta. Preporučuje se uzimati kvas najmanje mesec dana po pola čaše na 15-20 minuta pre jela. koji ima prijatan ukus. 234 Način čišćenja: biljno ulje (najbolje je suncokretovo ulje ili ulje od kikirikija) u količini ne većoj od j e d n e su­ pene kašike stavlja se u prednji deo usta. Dolazi do svojevrs­ nog proterivanja sve krvi kroz „filter' i njeno čišćenje. Ovu terapiju treba raditi jedanput dnevno. ili uveče pred spavanje. trolitarski balon je dovoljan za nekoliko meseci. Kod jogista postoji specijalno čišćenje jezika. Meni ovaj metod čišćenja imponuje j o š i zbog toga stoje naš jezik . Terapija sisanja sprovodi se vrlo lako. Taj kvas ne samo da izbacuje radionukleide. Ako je tečnost žuta.

. Ako se noge grče. a mi ćemo razmotriti najprostiju i najefikasniju sa upotrebom drevnih daščica (traka). ali na energetskom nivou..izbacuje kroz vrh . Naći drveće koje . MŠ). Praktične preporuke za uspostavljanje lekovite bioeneri>etske razmene su: 1. ČIŠĆENJE ČOVEČJEG ORGANIZMA OD PATOGENE ENERGIJE Ima nekoliko varijanti. ona imaju malo energije. a druga vrsta . Kada nađete takvo drvo postarajte se da se . koja idu od drveta prema čoveku. znači ono ima „upijajuća" svojstva. a protiv glavobolje uz glavu".patogenu" energiju -životinjskog porekla. Ta svojstva jasike su čak zabeležena u Daljovom rečniku. a ukoliko je obrnuto. Uz sve navedeno jedan kuriozitet . Prilazite velikom i lepom. Ovo je j o š jed­ na potvrda Bolotovljevog posmatranja.metla za saunu najčešće se pravi od breze i hrasta. Postoji mnogo drugih čišćenja. To će vam omogućiti da stupite u snažnu bioenergetsku razmenu (nije bez razloga na Budu svetlost sišla pod drvetom).družite" sa njim. 3. i obrnuto.lošu*' patogenu energiju. U jasikovom đrvetu nikad nema truleži. Gladovanje. Uzmite je za je­ dan kraj kažiprstom i palcem i polako priđite đrvetu.. Kao protivtežu drveće ispušta svoju . Ne prilazite malom.upija" i .. sa čime se možete detaljnije upoznati iz knjige (u koru. Drvo će vam sa voljom predavati svoju energiju i đobijati j o š veću. Ako se obešeni kraj (donji deo trake od folije) počne priklanja­ ti drvetu.hraneća" svojstva..daje" energiju. a takode ni bolesnom drveću. a u jeloviku udavite".mikroleptoni. medu njima je najjače gladovanje. mada nekima prijaju breza. Kao čovekov . širine 2-5 milimetara. pozdravite ga pri dolasku i oprostite se pri odlasku. Met­ odom biolokacije dokazano je da jedna vrsta drveća ima svojstva da uzima energiju. Poklonite mu pažnju. zahvalite mu se.. tada stavljajte cepanice uz noge. ener­ giju biljnog porekla. na svakom koraku.d a j e predaje. budite otvoreni s njim. 2. postoji energetsko-informaciona razmena između živih bića i nežive prirode. tada ima ...Upijači" energije za 9 4 . kao sa najboljim drugom. u breziku ženite. Veoma mali broj ljudi. Za neke ljude je takvo drvo jela (smreka). Možete se koristiti i klatnom ili ramom. Nosioci tih strujanja su kvantne čestice . koja je srodna nama. što će se blagotvorno pokazati na njemu. Oduzimati i davati energiju osim živog drveta može i nameštaj urađen od njega ili parčići drveta u obliku daščica. Pri tom drveće prvo uzima . bor i kesten.hranilac" pokazao se hrast (gotovo za svakog). Radi toga izrežite tračicu folije (od čokolade ili bombona) dužine 10-15 centimetara. takozvanih ekstrasensa.. Njihova masa je nešto manja nego kod elektrona! . .pluća. Udvarajte mu se. „vidi" ta energetska strujanja. njime trljaju desni dok ne prokrvare i vraćaju ga ponovo na svoje mesto 236 237 . tj.Na jasici vračaju (gataju) za groznicu i zube: isecaju trougao iz kore. koja mu je srodna. a za nas patogena.9 6 % ljudi su jasika i topola. Jasika je šampion u otimanju energije ne samo od ljudi nego i od bakterija. Pri sisanju ulja to čišćenje j prirodno. U prirodi. Čudotvorne osobine ovog drveća našle su svoje mesto i u narodnoj poslovici koja kaže: „U boroviku se veselite.

a takode i kod hroničnih oboljenja. broj 4. pre­ hlade.. patio je od upale trojnog (trogranog) nerva. Ivanov. Primer—Recept za Dubravu M. jedna starija Iranka.." Nije tajna. svilenkasta.Onaj ko ga ima uza se. 1 .patogene energije potpomaže nošenje boje S u n c a .. Predloženo mu je da odstrani sve gornje zube možda se u njima krije infekcija. koji ih sprovode.branioce"? Energiju treba odstraniti kada je ona višak u organizmu... Energijom se treba „pothranjivati" kada je nema dovolj­ no u organizmu. gušavošću.Pre više godina Mejliščev E.upijajućim" svojstvima.4... Evo šta kaže o zlatu autor knjige Nepotrebno za neznalice Amirdovlat Amasiaci: . Od tada mu se bol nije pojavljivao. kao što je Anahoret rekla. prelaska bolesti. osteohondrozom. da ga nisu mogli ublažiti nikakvi narkotici. Obloge sam stavljala 2-3 puta nedeljno. izvučena iz organizma pacijenta. čije je korenje međusobno sraslo.Tada mu se u glavi razbistrilo . Kod nje je iznad kreve­ ta stajala saksija sa „upijajućom" biljkom.upijajuće" drveće (ili daščice od njih). Kada je skinula saksiju prvi put je za više godina spokojno spavala.Kada sam imala 3 1 . bolovima u jetri. što se ispoljava glavoboljom. Samo sam se na početku vrlo kratko šišala. prislonivši na nju obraz. i upalama. Posle prvih 3-4 terapije na temenu su mi se pojavile ospe. kao što se to desi­ lo jednoj ženi. Ležao je u bolnici i činilo se da je sve uzaludno. Ne stavljajte u spavaću sobu nameštaj i biljke sa . ali sam sve otrpela. i što ga više bude imao. Polusvcstan prišao je drvetu i prislonio uz njega obraz. Bolje bio tako neizdržljiv. Od tada je prošlo 17 godina. artritis. Navešćemo najprostiji. zlata. K. da za vreme fizioterapeutskih terapija na lekare. govoreći: „Sa bolešću treba biti oprezan.Nadežda Aleksejevna. svraba glave. Možete oboleti. Dobila sam nervni napad i kosa je ispadala u pramenovima. Printer . Kineski majstori cigun-terapije na seansama lečenja obavezno su na sebe stavljali više zlatnih predmeta da ne bi na njih prešla energetsko-informativna suština bolesti. posavetovala me je da pre pranja glave stavljam obloge od tople mokraće.. srce će mu biti radosnije". želudačno-crevne poremećaje. Sledećeg dana izašao je na ulicu sa stolicom i presedeo je ispod topole oko 40 minuta. Nestalo je peruti. očvršćava stare.Ono produžuje život. kosa je postala blistavija. 1990). prelaze bolesti pacijenta. Ja sam tu terapiju sprovodila u toku 6 meseci i moja kosa se p o t p u n o regenerisala." 238 Uopšte.bol je nestao! I gle čuda gledao je u topolu. Moja frizerka. koja provocira upalu? Za vreme odstranjivanja njemu su odmah iščupali tri zuba.. Na prisustvo ovog fakta. srčanim nervozama. Mejliščev je izašao na ulicu. J. ali efikasan način čišćenja orga­ nizma od te gadosti. da ona ne bi na tebe preskočila. ukazivao je P. Na primer." 239 . da ga ukućani ne bi slušali kako ječi. godinu iznenada je počela da mi opada kosa. grad Energodar. čišćenje organizma od crne . neće znati za tugu. . a ja sam i danas zahvalna plemenitoj frizerki za savet. To se ispoljava kroz česte angine. Dmitruk (časopis „Svet". 5. koja boluje od astme. leci od trovanja. Strašno me je svrbelo i bolelo.. Kada treba upotrebljavati . opeko­ tinama i traumama. a kada .

to je oboljenje bilo kog or­ gana u čovekovom organizmu moguće samo pri alkalisanju tog organa. nasuprot tome." ČIŠĆENJE ORGANIZMA OD TUMORA (BENIGNIH. Opadanj kose . U suprotnom. Ako je organizam dobro oksidisan. On tvrdi da ćelije (bez obzira na broj i raznovrsnost) mogu biti biljnog ili životinjskog porekla.. dobija se gas­ tritis. biljne ćelije za vreme svoje životne aktivnosti stvaraju materije i mogu živeti samo u alkalnoj sredini. Sada postaje jasno što pri oboljenju bilo kog organa kod čoveka dolazi do tipičnog gnojenja tog organa i njegovo alkalisanje. MALIGNIH). pošto biljne ćelije mogu živeti samo u alkalnoj sredini. Kad se oslobodio nečistoća. GLISTA. a prema tome i deo njegovih svojstava . Kancerozne ćelije su takode ćelije biljnog porekla. produkuju kiselu sredinu i sposobne su da žive samo u njoj.. CISTOZNIH. Drugim recima. idu pogrešnim putem. ne mogu nastati patogeni procesi. Ako se profilaktički mažete dvaput godišnje po 1-2 nedelje sva ki drugi dan ukuvanim urinom. Stres je pokazatelj prodiranja patološke energetske informacije u organizam. Još snažnija svojstva čišćenja ima urin ukuvan do 1/4 Skoro kod svakog čoveka postoje nečistoće u telu. 241 240 .I iskustvo je sin velikih grešaka. i genije je paradoksov drug. Urin. M o ž e m o završiti Puškinovim recima: . čovek ili životinja mogu bolovati samo od biljnih ćelija. POLIPA. Vaša koža će biti pokazatelj energetske čistoć organizma. PATOGENIH MIKROORGANIZAMA Da biste se snašli pri tumačenju ovog zamršenog pitanja potrebno je lična znanja temeljiti na čvrstim naučnim osno­ vama.najjači je čistač. Čini mi se da je svako zainteresovan da na vreme izvuče nečistoću (bez obzira na to kakva je) iz svog organizma.. Oksidacija treba da prevlada nad alkalisanjem. Pri tome. Ali. Osobe. treba voditi računa o tome da ne dode do preoksidacije sredine želuca i da se ne naruši kiselo-bazni balans organizma. Životinjske ćelije. svra i drugo. Ipak. organizam je sam obnovio rast kose.mesto njene lokalizacije. I ovde nas po ko zna koji put spašava Boris Vasiljević Bolotov. Proces čišćenja se manifestuje kroz osipanje prištova. koje to neshvataju i lece se hemoterapij o m i tome slično. U vezi s tim Boris Vasiljević Bolotov zaključuje: sve pa­ togene ćelije za životinje spadaju u biljne. tada ćete se osloboditi ti nečistoća. I uz ove primere imamo dokaze da vlastiti urin nema sebi ravnih.K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . koji ima boju sunca. a patogene ćelije za biljke u životinjske...

I.) nije bilo nikakvih promena. Nije me bolelo. on preporučuje ogroman asortiman hrane: kiselo povrće. mahu­ narke. Nisu me operisali zbog slabog srca.I .D. Pila sam samo svezu vodu gutljajima. dovezli su iz bolnice onkologa. a tumor je narastao do veličine guščijeg jajeta. biljke.salata sa posnim mesom. Mogu postepeno da izdržim i do 3 dana.stvrdnuće. Nažalost. . Autor će na osnovu ove teoretske postavke predložiti prirodni metod čišćenja. Htela sam da idem u bolnicu. samo gnoj. ali se pojavilo mnogo ospi.svaki drugi dan. Stavljala sam i preko dana. grad Gubkin. U avgustu se na bradavici formirala rana veličine 2 kopejke (dinara. U oktobru 1990. a u 3 časa popodne ručak . a potom je više nisu našli. On je gledao i rekao da t a k o ne t r e b a da b u d e ! On ne zna šta je sa mnom.Jedno vreme sam imala jake bolove u grudima .. razmišljala sam." Treći primer . šargarepa i svež kupus . brašno itd. a takode biološku vrednost produkata ishrane. U početku se cista smanjila za 2 puta. 242 Nisam gladovala. najdostupnije preporuke. 76 godina. .Godine 1988.. ali sam umesto toga uzela ovu knjigu. Okolo bradavice se formiralo mnogo vodenih plikova . Objasnila sam mu da pi­ jem urin i stavljam obloge sa njim. kod mene su otkrili rak leve dojke. potkrepivši gaprimerima iz prakse. I kao čudom zadebljanje u grudima je prošlo. Prvi primer . U septembru i oktobru krvarenje je bilo češće .N. a jela sam 2 puta .u 10 časova ujutru obareno povrće i jaje. grad Volgodonsk. Izbegavala sam večere. 243 . a na dojku sam stavljala obloge. Iz nje je počela da lije krv. a ja živim kod njih.Pre6godina odstranjena mi je cista desnog jajnika. zasnovane na unutrašnjim procesima samog organizma. Odjednom se izlučilo 1/3 kofice. Dva puta dnevno stavljam obloge . uvidećcmo da nam Bolotov ni izdaleka ne predlaže dobru varijantu. ali sleva.. grad Ternovka. decembra nije se pojavilo nijedanput. On je slegao ramenima i ništa nije rekao. I evo ponovo cista. Za oksidaciju organiz­ ma. godine počela sam sa lečenjem urinoterapijom: pila sam urin ujutru na gladan stomak. MŠ). Kao da se rast tumora zaustavio. Moja deca. Dojka me mnogo svrbi. Prestala sam da stavljam obloge. Bolo­ tov je pošao komplikovanim putem.ponovo povrće: cvekla. krupice. Popiću pa šta bude. jer sam po ceo dan sama u kući. Lekar je savetovao operaciju. I opet ćemo za oksidaciju organizma koristiti vlastiti urin i gladovanje. voće. s ciljem profilakse i lečenja. Nisam pristala. pila urin 4 puta dnevno po 75 grama topao (svež).pojedinačnih i u grupi. Kada budemo razmatrali probavu hrane. Do 1990. Do jula meseca ove godine (1993. stavljenoj u posudu sa vodom. Oni su se rasprsli i iz njih se luči gnoj i krv. a zatim i krv. .. grudi mažem suncokretovim uljem. a od 1. Sve je ovo kao fantastika!!" Drugi primer . a ispod dojke je potekla kao potok.Retko sam susretao ljude koji bi na osnovu teorije davali najprostije.. nisam ništa preduzimala. Gla­ dovala sam 10 dana. U julu je iz bradavice počeo da curi gnoj. Više se bojim.predveče i noću. prokuvanim u flaši. Posavetovao je da odem u bol­ nicu na ispitivanje. Samo se zaustavilo. V. M.. Možda ne bi trebalo? Gladujem jedan dan u nedelji.

dovodeći u normalu pH ovih odeljaka. Organizam je sam reagovao odvajanjem ubijenih kanceroznih ćelija.alkalne.oksidisala je svoj organizam urinom i lo­ kalno primenjivala obloge. opera­ cija . Više se kretati i češće pariti. Zato vas molim da mi u odgovoru pišete krupnije. Imam i gastritis sa povišenom kiselošću i holecistitis. Zato je iz bradavice počeo da se luči gnoj i krv. Povremeno gladovanje pomoći će ovo izlečenje. Ova žena je u početku postu­ pila pravilno . Stvorivši kisele uslove mi otklanjamo uzrok i kancerogene ćelije umiru. Zapamtite. To dopunski oksidiše or­ ganizam i aktivira funkcionisanje razredujućih fermenata. Prema tome. Uzrok njihovog nastanka je poremećaj pi I unutrašnjih sredina organizma. I oporavila se. Živcla je j o š 10 godina. zračenja. Ona je napustila bolnicu i pristupila ovoj vrsti lečenja. da bi on neprekidno izvlačio iz grudi gnoj. Malo se krećem. zameniti ih kašama na vodi. ali nije suvišno napomenuti da oni u organizmu predstavljaju strane ćelije . svojim neznanjem stvaramo u organizmu uslove za rast tumora . koje su nekada ležale u istoj sobi sa njom. Rezultat toga je da posle takvog „lečenja" tumori rastu brže. Zagrevanje organizma u sauni na duže vreme već praktikuju nemački lekari u borbi protiv kanceroznih tumora.3 i više dana) i češće stavljati obloge sa ukuvanim urinom. 3. Ona je ležala na onkologiji sa dijagnozom: karci­ nom materice.biljnih ćelija.parazite. O polipima debelog creva već je ranije bilo reči. lišavamo ih hranljive sredine i oni samostalno izlaze u vidu belih traka. potreb­ no je još snažnije oksidisati svoje telo: piti više urina. pričao mi je o svo­ joj tašti. N.uzgajanje". formiralo se mnogo vodenih plikova sa gnojem i sukrvicom. Navedeni proces lečenja mogao bi se ubrzati. i bez obzira na to što ukuvani urin razjeda dojku. a takode i kataraktu. koji se stalno rasprskavaju. Oksidišući. Mnogo me bole zglobovi i kolena. Kroz 7 meseci to je dalo rezultate: kancerozni tumor (biljne ćelije) ubijen je oksi* daeijom. Ostalih dvanaest bolesnica. te sredine od kiselih postaju trule . samo po kući i po potrebi. ali osećam veliku slabost.Posle izlučivanja krvi postaje mi lakše. Hemoterapija. meso) je idealna sredina za njihovo .aktivirati prirodni proces lečenja.mleko. tako treba postupiti u datim slučajevima . raditi urinske klistire. koji su izazvali tumor. po ceo dan i noć na grudima treba držati obloge sa ukuvanim urinom. Očistiti debelo crevo i posebno jetru. Potpuno se odreći hrane bogate belančevinama. ugrušaka i tome slično. Prvi primer ." Komentari i preporuke. Radi toga trebalo bi: 1. demantujući moć citostatika i lakoverne ljude. Da tumor u raspadanju ne bi tro­ vao organizam (to se često dešava u tom stadij umu». stopala. Maslenikova: Krasnojarski novinar K.s l i č n o se leci sličnim) i povećanim zaštitnim silama organizma. ne delujući na uzroke. Češće primenjivati gladovanje ( 1 . S istom dijagnozom zajedno sa njom u sobi nalazilo se još dvanaest žena. 245 .. a takode povratnim dejstvom kanceroznih ćelija (homeopatični p r i n c i p . brzo su se preselile „na drugi svet". Najčešće se to uočava u želucu i debelom crevu. 2.Iz knjige Tajna napitka bogova A. Sta u ovom slučaju treba dalje raditi? Nastao je veoma važan momenat u lečenju.samo slabe organizam. Trula hrana (naročito belančevinasta . 4.

Redovno pijenje svežeg urina lišilo ih je kukica. grad Harkov. Šesti primer — A.najbolje je i najbezopasnije sredstvo u tim slučajevima. dočekao prošlo leto. Maslenikov.najrasprostranjenije i teško izlečive parazite. a razslojio se tako.Drugi printer . Pij svoju mokraću. On se obratio jednoj starici. Skupio sam čašu urina i odjednom je ispio. „Sedamnaest dana sakupljam urin između 3 i 4 časa ujutro. Drugog dana sam ih ponovo pokvasio. Urinska oksidacija izbacuje ih iz organizma! To se naročito odnosi na oštrice . Više mi se to nije ponovilo.sluzi i truleži u kojima one žive. Dvaput sam ih obukao i gljivice su se raširile po stopalu još više. Poredoksidacijeorganizmaantibakterioioška svojstva se objašnjavaju homeopatskim principom: slično se leci sličnim (kamen se kamenom izbija. Na to su čak ukazivali i naši preci.. Odstranili su joj metak iz kanala jetre. Evo već više od godinu dana ne uočavaju se nikakvi tragovi (svrab analnog otvora uveče). U to vreme ja sam već znao za urinoterapiju i sećao sam se reči lekara Parfenija Jengaličeva da urin „skida svaku nečistoću". Mislim da su mi proradila creva." Počeo je da pije i jednog dana jako je povraćao sve dok kroz usta nije izašla dugačka p a n t l j i č a r a ! Mnogi sumnjaju u neverovatna antibakterijska svojstva vlastitog urina. Tako sam sa noktom. Drugi put je dovoljno samo je­ danput popiti urin i najteže oboljenje iščezava odmah i više se ne ponavlja. Ispitivanjem nije uočena nikakva patologija. da mi nije poznato na čemu se držao." O oslobađanju od glista pomoću urina već je bilo reči. stomak m i j e mekši. nestao je polip u želucu. bez lekova. „Pre deset godina na nogama mi se pojavilo nekak­ vo gljivično oboljenje.nozodima". Rastvorom sibirskog kamenog ulja (masla) izlečio sam noge. jezu) u stanju potpune samoće. srce bolje radi. Suština tih lečenja sastoji se u primeni patoloških tvorevina protiv samog žarišta bolesti. tada jedno od poglavlja homeopatije nosi naziv 246 lečenje .. Za vreme letnjeg putovanja po Sibiru poneo sam sa sobom planinske cipele. Kroz 5 minuta sam ozdravio. on čisti telo od patogenih žarišta koja ih prouzrokuju. Infekcija je ostala ispod nokta velikog prsta i sve ove godine prst me je mnogo mučio.Prema priči mog poznanika jedan oficir počeo je odjednom da sla­ bi i da mršavi. Kad g a j e saslušala ona mu je rekla: „U tvoje srce se nešto uvuklo. iako sc one i dalje unose zajedno sa povrćem i voćem. Dva kvašenja je bilo dovoljno da gljivice nestanu.Mihail Grigorjević. a izgleda da lečenje nisam završio. N.. Podnela je 8 operacija pod opštom nar­ kozom. Peti primer .. kada se pije. 247 . Pred spavanje sam pokvasio noge mokraćom. invalid I kategori­ je. grad Gupkin.Poslao mi g a j e Bondarenko: . Četvrti primer . Naš vlastiti urin zasićenje punim spektrom vlastitih nozoda i. Klistiranje ukuvanim urinom i pijenje svežeg urina lišava gliste „kukica" .Jekatcrina Tihonovna. Svake godine nokat je tamnio sve više.Autor se lično oslobodio od oštrica klistiranjem ukuvanim urinom. pijem po 3 gutljaja ukuvan do 1/4. ratni invalid. To se desilo u 2 časa noću (1988). Treći primer . koji se klatio. Primena urina . Nestao je dija­ betes. MŠ). Još tačnije. koji ih je prouzrokovao. setio sam se uri­ noterapije. „Kada sam oboleo od drhtavice (imao sam groznicu.

vode­ nim rastvorima lekovitih trava." 248 Osmi primer . . pa do koagulacije i sušenja. Slučajno sam saznala za metode lečenja G. već stoji čvrsto. Prestala sam da uzimam hormone i produžila da pijem urin ujutro po 3 gutljaja. To se posebno odnosi na žene. Poluukuvan urin na suncu . Od hormona sam se ugojila 11 kilograma. Dva takva natapanja su bila dovoljna da bi se uništila infekcija ispod nokta. Oksidacija sredine njihovog življenja izaziva njihovo uništavanje . i protivupalnim sredst­ vima. Počela sam da se lečim prema preporukama iz knjiga edicije Lekovite sile i za sada je sve odlično. 249 . Počela sam da ga tr­ ljam svojim ukuvanim urinom i sve je prošlo. Mikroorganizmi. Setite se Bolotova i njegovih ukiseljenih produkata. Kod našeg mačka se pojavio lišaj.Valentina Nikolajevna. Mene su „lečili" i antibioticima. .Imala sam grip. Zatim su počeli da mi daju hormone i druge lekove. 17 godina. Pri špricanju tečnost ispira sadržaj vagine. Ne znam.. ČIŠĆENJE POLNIH ORGANA Kao higijensko i lekovito sredstvo može se preporučiti ispiranje polnih organa. ospe su skoro potpuno nestale. Malahova.. stalno me je boleo želudac i narušio se rad creva. Ispiranje špricom . sa svih strana sam obilno natopio klateći nokat urinovim uljem (urin sam os­ tavio na suncu da sam uvri). Za vreme trudnoće. Trepavice su se u potpunosti slepljivale. da se ne bi nadraživala sluzokoža materice različitim sastavima." K o m e n t a r . grad Severodoneck. koji mi je izazvao komplikacije u bu­ brezima. Posle ušpricavanja tečnosti preporučuje se odležati 15-20 minuta. Posle 2 nedelje urinoterapije menstruacija se normalizo­ vala. I sada se on ne klati. Izbile su mi ospe po tclu i prestala mije menstruacija. čak se i težina smanjila skoro do normale.otuda izlečenje. Sedmi primer . da bi se produžilo dejstvo unesene tečnosti.to je ispiranje vagine vodom. Počela sam d a j e ispiram toplim urinom i sve je prošlo za nekoliko dana. Ispiranje je najbolje vršiti pomoću gumene kruške (100-200 mililita­ ra) sa specijalnim nasadnikom.zakiseljen" bak­ terijama poseduje fermente koji čudesnom silom čiste epitelne pokrivke.Uvidevši takav zapanjujući rezultat. Ništa nije pomagalo. grad Voronjež. Ubrzo su prešli na transfuziju..Nataša. P. koji izazivaju lišaj-biljnog su porekla. mokraćom. Prvo što sam uradila bila je urinoterapija. ispiranje se preporučuje raditi sa svežim urinom. čime bi se sve završilo da nisam imala sreće. Posle 5-7 dana analize su bile normalne (pre toga su belančevine bile 2 grama). U zavisnosti od sastava tečnosti. da ujutro nije mogla da ih otvori. želudac i creva su pro­ radili. gumenu krušku treba dobro oprati i dezinfikovati. U bolnici sam ležala pola godine sa dijagnozom „jak glomeruloncfritis sa nefrotskim sindromom". ona na sluzokožu vagi­ ne može ispoljiti različito dejstvo: od čišćenja i dezinfek­ cije. davali mi po 9-10 injekcija dnevno i po 30-35 tableta. Osim toga.Kod kćerke su oči krmeljale tako. i heparinom. Posle završetka terapije ispiranja." K o m e n t a r . koja se koristi za ispiranje.

razvoj truležnih procesa u njemu i razmnožavanje truležnih mikroorganizama.obilje psihičkih stega. lišće koprive (Urtica dioica). Ispiranje špricanjem mogu vršiti i muškarci. dok se ne iskoristi sav pri­ premljeni rastvor (cevčica.patogenim stafilokokama i streptokokama (erozija grlića materice). Rižov savetuje da se koristi lapis (ni­ trat srebra).Najbolja smesa za održavanje čistoće i normalno zakiseljavanje vagine je vlastita sveza mokraća. ukoliko je tamo postojalo. preživljenih stresova. 251 250 . naravno.do postizanja lekovitog efekta. Dodati 40 grama kore hrasta. nepoznavanje rada . ta terapija je efikasna kod postojanja opasnosti od inficiranja veneričnim oboljenjima. N. koja izaziva alkalisanje organizma. Ohladiti i upotrebljavati u toplom stanju. Supenu kašiku zakuvati u pola litra vode. kuvati 30 minuta na slaboj vatri. Mogu se isprobati različite varijente mokraće . Rok primene tih ispiranja . Ona se može unositi kod erozija grlića materice. abortusi. Pripremiti 1.patogenim gljivicama. Za ispiranje špricanjem kod belog pranja preporučuje se primenjivati sledeće smese: O 2-4 supene kašike kantariona (Hypericum perforatum) preliti sa 2 litra vode. Posudu poklopiti i dovesti do ključanja. neprirodna ishrana životinjskim namirnicama. goveđe trave (Alchemilla vulgaris). Ohladiti i primenjivati u toplom stanju. trave troskota. Gumenu krušku puniti više puta. 0 Uzeti ajdučku travu (Achillea millefolium). Napominje se.5 litar 6-8%-nog rastvora lapisa. © Supenu kašiku meda rastvoriti u pola litra mleka. © Pripremiti rastvor: 3 dela vode. Drugi kraj cevčice spoji­ ti sa gumenom kruškom i vršili ispiranje mokraćnog kanala. kao i vlastita mokraća. Zato se ovakvo ispiranje preporučuje posle čišćenja bubrega. kod 15 . Uzrok .1/4.kvaliteta duše". staru (s neznatnim mirisom amoni­ jaka). pa čak i mokraćne bešike. Prema posmalranjima Rižova. da pri njenom prolasku kroz kanal ne bi grebala zidove kanala). kod upalnih oboljenja polnih organa. Za čišćenje vagine kod belog pranja preporučuju se odvari od trava.. cvetovi kamilice {Mat­ ricaria recutita) i nevena {Calendula officinalis). A. koje imaju koagulaciono. koriste se i druge smese. © Rastvor lapisa (nitrata srebra). za lečenje navedenih oboljenja. Sve to preliti sa 3 litre ključale vode i staviti na slabu vatru. oraha. bokvice. podsušujuće i dezinfekciono dejstvo. po 20 grama svakog. ostaje na svom mestu). Na primer. Pored mokraće. listove žalfije i ružmarina (Rosmarinus officinalis). da je za vreme takvog ispiranja moguće izbacivanje kamenja iz mokraćne bešike i čak iz bubre­ ga. žalfije (Salvia officinalis). Detaljnije o primeni mokraće u ginekologiji U današnje vreme kod žena su široko rasprostranjena razna ginekološka oboljenja. Radi toga u kanal za ispuštanje mokraće treba da uvedu slamčicu (sa jednog kraja je rastope-zaoble. I deo meda i I deo alkohola. Na primer. Ohladiti i upotrebljavati u toplom stanju. Evo statistike: kod oboljenja vagine i grlića materice od 90 ispitanih bolesnica upalni proces je izazvan kod 47 bolesnica trihomonadama: kod 28 . koru hrasta (Ouercus robur). Kao tečnost za ispiranje koriste se različiti odvari i ekstrakti.u k u v a n u do 1/2 .

mora da trpi bolove. 38 godina. dopunski aktivirala samu tečnost. a zatim ukuvani).kvaliteta duše" . obloge (prvo običan urin. kako je sama lečila eroziju grlića materice.. rekavši joj. a ja kod vas nisam ništa našla.Čudno... bolove.sposobnog da rastvara ugruške krvi. Prisustvo fermenta urokinaze . Drugi primer. ali očigledno demonstriraju sam proces izlečenja. Pre pola godine lekar je rekao. tada za dalju sudbinu bolesnice on ne garantuje. Oboljenja vagine i grlića materice . Evo načina njenog lečenja: zagrejati dečju mokraću do 80° C (ne dovoditi do ključanja!).. 1.lokalno ispiranje špricom (prvo svežim urinom. Ta žena j e . 252 Prvi primer. Nakon 2-3 sata posle uvođenja prvog tampona javili su se neizdržljivi bolovi. . dok mokraća ne odstrani gnojne rane na sluzokoži. da su to bolovi od „rascvetale ruže" i da. Prema njenim recima. nego lečenje sulfodevaginolom i vagosanom. već i zato što su. Poslcdnje tri godine bolest se nalazila na stadijumu ... Posle prvog ispiranja bolesnica je osetila blago štipkanje.. Evo nekoliko dopunskih podataka o aktivnim kompo­ nentama urina.Jedna žena mije pričala. što je dovelo do izuzetnog efekta izlečenja. Evo nekoliko primera iz prakse. antialergijske i antitoksičnc materije. Prisustvo kortizola u urinu . Ne samo što se bojala tog metoda lečenja. pa je bolesnica izvadila tampon.. dostupan i efikasan. Da pije svoju mokraću bolesnica je uspela tek od trećeg pokušaja (dva puta je povraćala). Posle dužeg pregledanja opširnih zapisa polugodišnjeg lečenja uvedenog u bolesnički karton bolesnice i posle brižljivog pregleda bolesnice lekarka je začuđeno izgovo­ rila: ..Autor predlaže originalni metod čišćenja od sličnih infe­ kcija. Zbog toga se aktivna komponenta urina višestruko pojačala.ukuvanim). koje je praktično teško nabaviti. Kod vas je sve čisto. dok se ne pojavi zdravo tkivo. 253 . 2. posle teških porođaja (preživljeni stres)..jednoj njenoj poznanici dva puta vršili spaljivanje i to bez rezultata. Za manje od nedelju dana bolovi su potpuno prestali.. Bolesnica se plašila da ide na spaljivanje. zagrevajući mokraću do 80" C s naknadnim hlađenjem do telesne temperature.) Ubedio sam je da produži lečenje. erozija grlića materice.nedostatak želje da trpi neudobnosti. On je mnogo efikasni­ ji.rascvetale ruže". U vašem kartonu ima svega mnogo. Posle 10-15 dana otišla je kod ginekologa. a posle nestanka neprijat­ nih osećaja . prost. N. A. (Jedan od . ukoliko se hitno ne uradi spaljivanje. Bolovi posle unošenja tampona trajali su 3-4 dana. sve je počelo pre 12 go­ dina. prema njenim recima. Maslcnikov: .. K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . koji su po snazi dejstva slabiji od metoda autora.jake protivupalne (antiinnamatorne). ohladiti do temperature tela i ispirati se špriccm"." Lečenje se sastojalo u sledećem: ispiranje pomoću šprica vlastitim svežim urinom i stavljanje preko noći tampona dobro natopljenih odstojalom vlastitom mokraćom. Bolesnica M.

Hitna operacija. Stari. vunene obloge natopljene u ukuvanom urinu preko noći. Rezultat je brza normalizacija krvne slike. Postoperativne upale .K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . Spaljivanje je varvarska tera­ pija. Na ginekološkoj konsultaciji postavljena je dijagnoza: upala materice. posle čega je otišla kod svog lekara. koji bi na račun kortizola. odreći se pogrešne ishrane životinjskim namirnicama. kao i pijenje urina ujutro. tumori u obliku kesica na kanalima materice. Greške u opisanom slučaju su sledeće: za tampone prvo treba koristiti svež urin.pijenje urina. a zatim ukuvanog urina na deo tela gde se nalazi operativni šav. Rezultati: oseća se odlično. koji dopunski razjeda bolna mesta. prvo svežim. Drugi primer. a zatim ukuvanim urinom. godine uspešno je rodila sina. Prvi primer. stavljati obloge na šav. U aprilu 1990. godine. Cis­ ta. posle 3 dana prestaju bolo­ vi. strašno zapuštena erozija grlića materice." Počela je da primenjuje program zakiseljavanja organiz­ ma . Mlada žena. što se u njemu stvara amonijak pri cepanju belančevina alkalni produkt. brzo otklonio upalu i bol. pa je zato treba menjati pre­ ma kiseloj strani. nije mogla da pije urin. cista jajnika. Potpuno se izlečila za nedelju dana.Moguć recidiv. Pregled je pokazao: jajnici su na stadijumu izlečenja. da decu neće moći rađati. Tako se lečiia od 8. Mlada žena. Zapuštena erozija materice. /ironični parametritis. kao i ispiranje špricom. Trebalo je raditi prema prethodno navedenoj šemi: svež urin za tampone prvih 3-4 dana.. a zatim ukuvanim urinom u toplom stanju.ispiranje vlastitim svežim urinom. ukuvan do 1/4 .. koji se sadrži u njemu.pijenje svežeg urina (50-100 miligrama) naiskap 3 puta dnevno pre jela. 20 godina. salpin­ gitis . Upaljen. Tada ne bi bilo bolova i rok izlečenja bi se znatno sk­ ratio. U suprotnom slučaju efekat slične terapije jednak je nuli i traumira ženu.piti urin.odstajali" urin ne odgovara za to zbog ranije navedenih uzroka i zato. s t o j e i izazivalo neizdržive bolove.tamponi sa svežim urinom. Naprsnuće jajnika. Lečenje: stavljala tampone preko noći sa vlastitim uri­ nom i jutarnje ispiranje. P r i m e r . Samo što se udala. ispirati se. U težim slučajevima dodati gladovanje. ujutro . upalnog procesa skoro da nema. do 22. sama od sebe je otpala. prestala je da oboleva od oboljenja izazvanih prehladom (ranije je zimi bolovala po nekoliko puta). 255 . a dalje topao. Način lečenja: preko noći . koja daje samo privremeni efekat.. tamponi sa svežim. Veoma loše analize. 20 godina. normalizovale se menstruacijc i prolaze 254 potpuno bezbolno. .. Upala jajnika. Bolesnica I. Moguća operacija. marta 1990. Jer sredina u orga­ nizmu ostaje i dalje truležna. Akutna i predakutna upala izrasline na materici (kod nekih žena s poremećajem menstrualnog ciklusa).. Lekarska dijagnoza: . nabubreo šav..odstranjivanje drugog jajnika.. neoplazme slične tumorima na materici. erozija se znatno smanjila. Za vreme lečenja isključiti hranu životinjskog porekla. moguća ponov­ na operacija ... Vrlo verovatno. stavljanje obloga od svežeg. za koju su je pripremali. infdtrati posle reza na trbuhu i endometritisa. 18 godina. ostao je samo mali deo.

postoje za kuru lečenja limunom potrebno mnogo plodova. nakon 2 dana posle začeća osetila sam (ne fizički). kako mi se prisnio san na lemu abortusa i tamo se nalazila lutka (verovatno. U prethodnom primeru lečenje se odvijalo znatno brže. rekli su mi. U stvari. Najčudnije . s mojom ličnošću. Rodila sam tačno tog dana. Zatim je sve prestalo. Ero­ zija je prošla. Treći primer. samo od erozije grlića materice boluje skoro svaka druga-treća žena! ČIŠĆENJE POMOĆU LIMUNOVOG SOKA Veoma prijatno čišćenje i lečenje može se sprovesti pomoću limuna. i pila sam celu godinu urin. Zatim sam slučajno otišla kod poznanice. koja je pripremala specijalizaciju za parapsihologa. prema statistici. posle hernije mi je bila suva i odsećena. Ipak sam se očistila pomoću urina i kod moje poznanice (energetski). zatrudnela sam prvog dana! To smatram čudom. mislim.A r m s t r o n g Živa voda. nego plodovi sa debelom korom. Određena količina limuna može se pripremiti unapređ. 256 Za vreme trudnoće ni jednom nisam imala mučninu. da svež limunov sok vrlo brzo oksidira pod uticajem vazduha i svetlosti. Prvih dana za vreme lečenja. Nisam verovala. Ubrzo posle toga. spontano me je treslo. Pri tom treba imati na umu. Zabranjeno je upotrebljavati mokraću veneričnog bolesnika! Autor se nada da će žene koristiti izložene informacije i pravilno ih oceniti. koji sadrže veću količinu soka. uopšte nisam osećala nikakve neugodnosti. Kod Armstronga nije bilo jasnih uputstava.K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . Upozorenje. 1 uopšte po-ženski sve me je bolelo. Nisu me bolela leda i bubrezi. a j a k o sam želela. Zato treba uzeti kao pravilo da se za svako uzimanje soka iscedi svež sok. Obećala mi je pomoć. da se stimuliše životni princip „ Ž u č i " i iz organizma izbaci mokraćna kise­ lina. nečim neobjašnjivim. Manje me je mučila mokraćna bešika. svakog dana utrljavala u glavu svež urin. 257 . o kojem sam svima govorila. kao da nisam sama i kao da mi nešto smeta. da mogu da idem kući. da sa mnom nešto nije u redu. I tako dve nedelje svakoga dana. U drugom slučaju tog efekta nije bilo. Ipak se nešto promenilo. Odmah sam se počela lečiti (dugo me je bolcla mokraćna bešika). S urinoterapijom sam se upoznala 1991. Tako da se ne bojim ćelavosti i. Za lečenje najbolje odgovaraju plodovi sa tankom korom. Ali. Nisam imala dece. Usuđujem se da tvrdim. proročki san). da se kosom mogu pohvaliti u bilo kom starosnom dobu. Još me je lečila biopoljem. nije se lo­ mila i nije opadala. Jer. jer je korišćen efekat lečenja nozodima pri pijenju urina.. Bila sam udata dve godine. da se to veselila duša mog mališana.kosa mi je porasla skoro do pojasa. U sve sam neograničeno poverovala. postala dva puta deblja i jača.. godine . Lečenje limunovim sokom svodi se na to. „Slivala" m i j e vosak iz crkovnih sveca i čitala mo­ litve. Kada me je nešto bolelo primcnjivala sam gladovanje na urinu u trajanju nedelju i više dana. Kosa mi je jako opadala. da iz toga može nešto da se desi. Zatim sam se privikla na taj osećaj i više nisam primećivala". kako sve raditi. Pročitala sam sve 4 knjige edicije Lekoviie sile. nije mi bilo gore. Nataša: „Imam 26 godina.

Napominjem. i drugi .Za ceđcnje soka najbolje je koristiti sokovnik.. da pravilno unet limunov sok (kao poseban obrok hrane ili pre jela) povoljno deluje na probavni trakt i nije bilo slučajeva oboljenja želuca od limu­ novog soka. takva količina soka može se pokazati ogromnom. da navedena najveća količina limuna (25) ni izdaleka nije granična količina. pojave neke nenormalnosti u radu creva. primesa vode i bilo kakvih dodataka za poboljšanje ukusa. tada treba privremeno prekinuti lečenje. koji imaju prepobuden životni princip . lečenje podagre i reumatizma može podeliti na dva peri­ oda: prvi . Opisani način lečenja limunovim sokom donekle se menja u zavisnosti od bolesti i njene zapuštenosti. treba preduzeti mere za ublažavanje 259 . tj. Za vreme progresiranja bolesti. Obično za lečenje zapuštenih i hroničnih oboljenja treba oko 200 limunova i ni u kom slučaju manje. koji nije bio u situaciji da se upozna s njegovim dejstvom. Uobičajeno se počinje sa pet limunova. da želucu ne preti nikakva opasnost i mogući blaži poremećaji u radu želuca uglavnom zavise od neprilagođenosti želuca na veće doze kiselina. posebno za čoveka. na osnovu iskustva. Ta pojava brzo prolazi i ne treba se zbog toga uznemiravati.to je obnavljanje normalnog sastava krvi. Dalje se nekoliko dana treba zadržati na toj dozi i postepeno smanjivati do prvobitne količine. Taj broj se može povećati. Sto se tiče količine soka.to je lečenje za vreme napada bolesti. U stvari većina ljudi bez problema primenjuje kuru lečenja i samo za manji broj ljudi to može predstavljati poteškoću. dok ne dostigne 20-25 limunova dnevno. što će potpuno odstraniti neprijatne pojave. da bi se omogućilo probavnom sistemu da se privikne na limunov sok. Kao primer navešću način doziranja limunovog soka pri lečenju hroničnog oboljenja: Prvi dan Drugi dan Treći dan Četvrti dan Peti dan Šesti dan Sedmi dan Osmi dan 258 5 limunova 10 limunova 15 limunova 20 limunova 25 limunova 25 limunova 25 limunova 25 limunova 1 čaša 2 čaše 3 čaše 4 čaše 5 čaša 5 čaša 5 čaša 5 čaša Deveti dan 20 limunova 4 čaše Deseti dan 15 limunova 3 čaše Jedanaesti dan 10 limunova 2 čaše Dvanaesti dan 5 limunova 1 čaša Na prvi pogled.Žuči". gde je sve usmereno na otklanjanje simptoma bolesti. bez šećera. što označava normalnu krizu ozdravljenja. potrebnog za lečenje. Tako se. Autori tog metoda tvrde. Uglavnom za ljude. Limunov sok na mnoge ljude deluje neprijatno (posebno na osobe S izraženom konstitucijom žuči) i izaziva utrnulost desni. na čemu se i završava lečenje. Pri lečenju limunov sok treba piti čist. Ukoliko se zbog unošenja velike količine limunske kise­ line u želudac. Praksa je pokazala. ukoliko sredinom kure ne bude poboljšanja zdravlja. kao i produžiti sama kura lečenja. pa ga je najbolje piti kroz slamčicu. Svakog narednog dana ta količina se povećava. 5 limunova. Limu­ nov sok je najbolje piti pola sata pre jela. to pot­ puno zavisi od vrste oboljenja i njegove zapuštenosti.

260 261 . da bakterije ginu od veoma blagog rastvora limunske kiseline (1:200). daje izuzetne rezultate. ne vidi se talog. vruće kupke). da njegovo odstranjivanje ne predstavlja poseban problem. čini nokte lepim i blistavim. Za vreme lečenja treba se pridržavati umerenog motornog režima. Mnogi tvrde. kada se bolest ispolji. ravnomerna temperatura u prostoriji gde boravi bolesnik. umotavanje obolelih mesta vlažnom vunenom ili pamučnom tkaninom. da operete prste na nogama toplom vodom i zatim ih natrljate parčetom limuna. a upravo: potpuno mirovanje. Već posle nekoliko dana uočava se pojačan rad bubrega. tj. Lečenje limunovim sokom u kombinaciji s pravilnom ishranom (jesti dva puta dnevno. tada se može pristupiti lečenju limunovim sokom. koji se sastoji iz mokraćnih soli (primenom terapija koje zagrevaju organizam taj proces se ubrzava i pojačava). Dobre rezultate daje primena limuna kao sredstva protiv peruti i opadanja kose. On odlično dezinfikuje i jača kožu. pravilno se hraniti i izbegavati sve. i mokraća ostaje prozračna čak i posle dužeg stajanja. uglavnom salate i kaše od integralnog zrna) i vrućim terapijama (vlažna sauna. U tu svrhu treba parčetom limuna trljati kožu na glavi. Za ispiranje zuba (kod koga mnogo ne trnu zubi) limu­ nov sok treba razblažiti vodom. Ukoliko želite da otklonite tu neprijatnu pojavu treba uvečc. Danju između prstiju na nogama treba držati tanak sloj vate. Zato se predlaže da se kod upale grla diiteričnim bacilom ispira grlo limu­ novim sokom. Posle nekoliko takvih terapija prestaje neprijatni svrab. Limunov sok je odlično sredstva za primenu spolja. mokraća poprima tamnu boju i daje talog boje crepa. Kada se napad bolesti stiša i prođe. Kod znojenja nogu terapija limunovim sokom daje odlične rezultate. ubrzo nestaje perut. Posle nekoliko dana takvog lečenja noge prestaju da se suvišno znoje. što se može negativno ispoljiti na tok bolesti. Za uništavanje žuljeva dovoljno je preko noći staviti parče limuna na žulj (pričvrstiti pomoću zavoja ili flastera) i ujutro je žulj tako mekan. Eksperimenti su dokazali. koji ih je dotle mučio. tada svu pažnju pokloniti ublažavanju napada bolova i zatim primeniti lečenje limunovim sokom. On smekšava kožu ruku i lica. da im je posle takvih ispiranja prestajao bol. To isto može se reći i za lečenje od žučnog i bubrežnog kamenja.krize. Na kraju lečenja mokraća poprima svoju prirodnu ćilibarsku boju. a zatim se postepeno smanjuje. pre odlaska na spavanje. a zajedno s tim prestaje opadanje kose. što ukazuje na potpuno odsustvo mokraćne kiseline u orga­ nizmu. Limunov sok može se primenjivati i kao kozmetičko sredstvo. Na isti način možete se oslo­ boditi i od bradavica. To je neospo­ ran dokaz da se organizam čisti. Na početku lečenja količina taloga je obično velika.

da bez čišćenja — n e m a izlečenja. A K T I V I R A N A I S R E B R N A V O D A .šta svaka žena treba da zna 4. bioenergetika i bioritmologija č o v e k a 6. G L A V O B O L J A .strahopoštovanje . Sve to uliva poštovanje. G R I P P R E H L A D A K A Š A L J I KIJAVICA. već po tri odjednom . Mahmut Šehić 3. Koristi se složena medicinska aparatura. Radi toga treba pravilno očistiti svoj orga­ nizam.biljke. L E Č E N J E K O R E N J E M . čitavi dijagnostički kompleksi. čiji predstavnici dokazuju pravilnost isključivo njihovih metoda lečenja. Henrih Nikolajevič Užegov 6. U T I C A J O K O L I N E NA Č O V E K O V O Z D R A V L J E .lečenje i profilaksa narodnim sredstvima 6. L U N A R N I Osnovi zdravija. P R O S T A T A 9. bespomoćnim i slepo se pridržava svih uputstava lekara: lekari su rekli da pije neki lek . S A M O I Z L E Č E N J E U XXI V E K U 8. Pjatras Šibiijskis 262 .srce. J A Č A N J E O R G A N I Z M A U STARIJEM DOBU 4. L E Č E N J E D I S A N J E M . Želim vam da za sebe i svoje najbliže primenite znanja i iskustva izložena u ovoj knjizi. koji su tvrdili. upozna sa dostignućima savremene nauke. Z D R A V L J E M U Š K A R C A . O S N O V N A Z N A N J A O Ž I V O T U I Z D R A V L J U . N E R V N A I P S I H I Č K A O B O L J E N J A . unutrašnje sredine organizma na tkivnom i ćelijskom nivou usled nagoinilavanja razne šljake. L E Č E N J E K E R O Z I N O M . jetru. Genadij Petrovič Malahov ČIŠĆENJE ORGANIZMA 2. Henrih Nikolajevič U ž c g o v 4. Ž I V O T 9. T U M O R I .opstipaclje kod ljudi 5. U pravu su bili drevni lekari. Z D R A V L J E Ž E N E . pluća. čovek se sam sebi čini ništavnim. O S N O V N E Z A P O V E S T I Z D R A V L J A Biblioteka Recepti zdravlja 1. Međutim ukoliko mi znamo.biosinleza.metod a k a d e m i k a Butejka. tada uvek možemo sami sebi pomoći.reže: preporučuju neku seansu .pije: rekli su ubadati . L E Č E N J E DVESTA NAJRASPROSTRANJENIJIH OBOLJENJA 10. Fjodor Grigorjevič Kolobov 2. I S H R A N A I H R A N A 3. pa čak ne jedan organ. Želim mira i sreće svima! Sami stvorite svoju sreću! Genadij Petrovič Malahov 1 Do sada objavljena izdanja iz alternativne medicine: Biblioteka Lekovite site. da većina oboljenja nas­ taje kao rezultat promene normalnih karakteristika svesti. GLADOVANJE KALENDAR Biblioteka 1. Vladimir Kalistratovič Lavrenov i AI ina Viktorovna Moroz 5. Rezultat takvog pristupa je da kod čoveka atrofiraju volja i um.UMESTO ZAKLJUČKA U današnje vreme postoji veoma velik broj medicinskih smcrova. Č E L I Č E N J E O R G A N I Z M A 1 L E Č E N J E V O D O M 7.ubada: rekli su treba rezati . posebne sobe. t k a n i n e i d r u g e materije 8.lečenje i profilaksa 3. Genadij Petrovič Malahov BEZ PARAZITA 2. S V E O Z A T V O R I M A . U R I N O T E R A P I J A 5.prihvata.jer presađuju organe. Kada se nade u bolnici. T O D I K A M P O M I D R U G I M UGLJENIKOVIM JEDINJENJIMA 11. pretrpane svim mogućim aparatima za lečenje. minerali. M E T O D E P O V E Ć A N J A L J U D S K E B I O E N E R G I J E I BIOSINTEZE 7.

ISHRANA ZA O S O B E B KRVNE G R U P E 4. P O B E D I L A S A M RAK. E N C I K L O P E D I J A Č I Š Ć E N J A Č O V E Č I J E G O R G A N I Z M A 2 TAJNE TIBETSKE MEDICINE 3. Rušelj Blavo Doktore. Gcorgij Nikolajevič Silili TRAKTA 1. ISHRANA ZA O S O B E A KRVNE G R U P E 3. L F .Biblioteka Realni produžetak života. D I S A J N A G I M N A S T I K A A. Marijana Zjola MarkuS . N. K O V I T E M O T I V A C I J E K O D O B O L J E N J A ŽELUDAČNO-CREVNOG Biblioteka Krvne grupe. ISHRANA ZA O S O B E AB KRVNE GRUPE Biblioteka Biblioteka Lekoviti svetovi RuSelja Blavo. M U Z I K A Z D R A V L J A 1. S T R E U N I K O V E Ostala izdanja 1. Mihail Nikolajevič Šćetitin I. Igor Kostislavovič Kirejevskij 1 I S H R A N A ZA O S O B E 0 K R V N E G R U P E 2. posavetujte.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->