KINEZITERAPIJA KOD PARAPLEGIJE UVOD

Paraplegija označava funkcionalnu dijagnozu i predstavlja oduzetost donjih ekstremiteta. Ona može biti spastična,kod oštećenja centralnog motornog neurona i flakcidna kod oštećenja perifernog motornog neurona. Najćešći uzrok nastanka paraplegije je trauma kičmene moždine kod povreda kičmenog stuba. Drugi uzroci nastanka paraplegije su:multipla skleroza,funikularna mieloza,tumori kičmene moždine,prsnuće(ruptura)intervertebralnog diska,epiduralne infekcije, bolesti motornog sistema i siringomielija. Ako se povreda desila u vratnom dijelu kičmene moždine nastaje oduzetost ruku i nogu sto se naziva kvadriplegija. Najveća incidenca je u starosnoj grupi od 14-50 godina.Odnos muškarci –žene je4:1.

ANATOMSKE OSOBINE KIČME
Kičmeni stub čine koštani elementi-pršljenovi,kojih ima 33-34 i fibrokartilaginozni diskusi,koji su međusobno povezani snažnim ligamentima.dijelimo ih na 7 vratnih pršljenova(vertebrae cervicales),12 grudni pršljenova(vertebrae thoracales),5 slabinski pršljenova(vertebrae lumbales),5 krstačnih pršljenova(vertebrae sacrales) i 4-5 trtičnih pršljenova(vertebrae coccygeae).Krstačni pršljenovi srastaju u os sacrum, trtični u os cocygis,tako da ih ne ubrajamo u prave pršljenove.

Odnosi između segmenata kičmene moždine i pršljenova

KIČMENA MOŽDINA (MEDULLA SPINALIS)
Kičmena moždina odraslih je duga 42-45 cm.Dijeli se na segmente i to:cervikalne kojih ima 8,torakalne kojih ima 12,lumbalne kojih je 5,sakralne kojih je 5 i jedan kokcigealni(ukupno 31),a različite su visine.Kičmena moždina je zadebljana(intumescencija) u cervikalnom i lumbalnom dijelu.Ova zadebljanja odgovaraju začetku nerava za gornje i donje ekstremitete.Donji dio kičmene moždine čine epikonus(segmenti L4,L5,S1,S2) i konus medullare(segmenti S3,S4,S5 i Co1).

1

Odnos između segmenata kičmene moždine,pršljenskih tijela i nastavaka klinički je značajan za određivanje lokalizacije nivoa lezije u dijagnostici i hirurškim zahvatima. Na presjekukičmene moždine razlikuju se siva i bijela masa.Siva masa ima oblik leptira i na njoj se razlikuju prednji ili motorni rog,zadnji ili senzitivni rog,dok se lateralnim i bočnim rogovima nalaze vegetativne nervne čelije.Kroz zadnje korjenove ulaze vlakna za površni i duboki senzibilitet,a lateralni rogovoi sadrže motorne ćelije visceralnuh organa. Bijela masa je podijeljena na tri snopa:ventralni,lateralni i dorzalni,u kojima se nalaze brojni putevi.Najvažniji su: a)Tractus corticospinalis(pyramidalis) b)Tractus spinothalamicus Edinger c)Fascilicus gracilis Goll i fasciculus cuneatus Burdach Kičmena moždina je provodnik naredbi iz mozga u druge dijelove tijela.Putevima koje smo naveli reguliše se pokretljivost nogu,ruku i trupa, kao i rad visceralnih organa-crijeva i mokračne bešike,a kontroliše i osjete mišića,tetiva i kože. Prema navedenom;iz kičmene moždine izlaze dvije vrste nerava:motorni;koji su odgovorni za pokrete i senzitivni koji prenose osjet za bol,pritisak,temperaturu i dodir.

KLINIČKA SLIKA I POČETNO LIJEČENJE
Svi koji pružaju prvu pomoć i učestvuju u transportu poznaju osnovne reanimacione aksiome algoritma ABCD 6: A-slobodni disajni put; B-nesmetano disanje; C-odgovarajuća cirkulacija; D-neuološki status i stsnje svijesti; 6-ako je reanimacija neuspiješna,ponoviti sve mjere; Kod svih povreda kod kojih posumnjamo na povredu kičmenog stuba neophodne su privremena imobilizacija vratne kičme okovratnikom i imobilizacija na tvrdoj podlozi za povrede torakalme ili lumbalne kičme.Liječenje povreda kičmenog stuba počinje na mjestu povrijeđivanja.Sve ekipe hitne pomoći trebaju biti opremljene pneumatskom kragnom i sistemom za potpomognuto ili asistirano disanje. Po prijemu u hitnu službu i bolnicu,tretman povrijeđenog prate neophodne dijagnostične i terapijske mjere.Odmah se mora psigurat adekvatna imobilizacija,a u svim manipulacijama učestvuju najmanje tri osobe.Bez obzira dali postoji prelom,inicijalni pristup cijelog tima je kao da prelom postoji.Kod povrijeđenog sa nervnom lezijom neophodne su dodatne reanimacione mjere. Povrijeđeni se smiješta u jedinicu intenzivne njege sa obezbijeđenim kompletnim monitoringom,postavlja se na urinarni kateter,vrši se korekcije tečnosti i obezbijedi se nazogastrična sukcija. Kod povrede vratne kičme nekad je potrebna nazotrehealna intubacija ili traheotomija. Od momenta prijema neophodno je započeti prevenciju dekubitusa,pozicioniranje sa jastucima,zaštita prominentnih mjesta na koži i redovno okretanje povrijeđenog poslije dva sata. Definicija povrede kičmene moždine po standardima American Spinal Injury Association (ASIA),određuje se poenima povrede po Frenkelovoj skali(1969.g.): 1.(A)Kompletna:potpuni gubitak motorike i senzibiliteta ispod nivoa povrede. 2.(B)Inkompletna:potpuni gubitak motorike uz inkompletni gubitak senzibiliteta ispod nivoa povrede.

2

3.uz potpuni gubitak senzibiliteta ispod nivoa povrede.ali je bolesnik ne funkcionalan.(C)Inkompletna:izvijesna očuvanost grube motorne snage ispod povrijeđenog segmenta. 4.nepotpuni gubitak senzibiliteta ispod nivoa povrede(bolesnik je funkcionalan.(D)Inkompletna:korisna očuvanost grube motorne snage ispod povrijeđenog segmenta.(E)Normalna motorna i sentitivna funkcija 3 .stoji i hoda). 5.

Tonus je povišen.gruba motorna snaga je snižena.One označavaju aktivnost denervisanih mišićnih vlakana kao rezultat procesa iritacije ili lagane destrukcije alfa-motoneurona u prednjim rogovima. Atrofija je jako izražena.u obimu većem od 70-80%.Fascikulacije označavaju sinhrone.nekad pojedini mišići. Ukoliko i postoje fipotrofije.te nema pokreta bilo kog dijela ekstremiteta. Atonija(flakcidnost)ili hipotonija zahvaćenih mišića zbog toga što je povredom prekinut eferentni dio refleksnog luka za tonus. Tetivni refleksi su iz tog razloga povišeni.često polikinetički(umjesto jednoga odgovora na udar refleksnim čekičem.Rossolimo).ove draži koje pristižu sa periferije podražuju motoneurone.SINDROMI LEZIJE KIČMENE MOŽDINE Diferencijalna dijagnoza za sindrom centralnog i perifernog motornog nerva CENTRALNI MOTORNI NEURON Zahvaćene su grupe mišića.ritmički pokretiponavljanje kontrakcija i relaksacija mišićnih grupa).ali može da bude očuvana sposobnost izvođenja aktivnih pokreta. Nekada se nalazi klonus patela i stopala(neiscrpni. Na emg-u se nalazi abnormalna nervna provodljivost.pa pokreti zahvaćenih mišića nisu mogući.Schaefer. Nema patoloških refleksa.pozitivan šljak talas). 4 .nema denervacionih potencijala.dobija se više uzastopnih refleksnih odgovora).Gordon.spastičnog tipa(fenomen peroreza)nastaje zbog izostanka inhibitornog uticaja piramidalnog puta u nivou sinapsi u kičmenoj moždini.neprecizni i ograničeni. Refleksi su sniženi ili ugašeni pošto je povredom prekinut eferentni dio refleksnog luka. Nema fascikulacija.koji su grubi. PERIFERNI MOTORNI NEURON Zahvaćeni su pojedini mišići. Javljaju se patološki refleksi(Babinski i njegove modifikacijeOppencheim. Kožni trbušni refleksi nisu sniženi ili ugašeni.brzi.denervacioni potencijali(fibrilacija fascikulacije. Kožni trbušni refleksi su sniženi ili ugašeni pošto jedan od umetnutih neurona za ove ide sa piramidalnim putem.neritmičke kontrakcije svih vlakana u motornoj jedinici a ne i čitavog mišiča. Na mge-u se nalazi normalna nervna provodljivost.sem ako je lediran nivo kičmene moždine u kome se nalazi i njihov refleksni centar. Vascikulacije su često prisutne.one su nastale usljed inaktiviteta. Nema klonusa.

od 24(h) do nekoliko sedmica. 5 .Pozicija pacijenta je u tzv. Postojanje senzibiliteta distalno od nivoa povrede kkičmene moždine čini leziju inkompletnom i moguć je svaki oporavak koji varira od minimalnog do potpunog.Ovaj pregled se završava neurološkim pregledom. Ovaj stadijum kompletne transferzalne lezije kičmene moždine naziva se spinalni šok i traje različito dugo.Vazomotorni tonus.svi kv aliteti površnog i dubokog senzibiliteta su ugašeni.kao i seksualna funkcija kod muškarca.osteotendinzone reflekse i posebno analni tonus.koji napuštaju kičmenu moždinu ispod nivoa TH-4 motornih korjenova. KLINIČKI PREGLED POVRIJEĐENIH Za osobu koja ima povrede kičmenog stuba liječenje počinje na mjestu povrijeđivanja.KLINIČKA SLIKA POTPUNOG(KOMPLETNOG)TRANSVEZALNOG PRESJEKA KIČMENE MOŽDINE Svi voljni pokreti ispod nivoa povrede su nepovratno izgubljeni i to neposredno poslije povrede tj. Otkrivaju se ekhimoze. KLINIČKA SLIKA NEKOMPLETNE(INKOMPLETNE)LEZIJE KIČMENE MOŽDINE Djelimični gubitak funkcije kičmene moždine može se odrediti prisustvom voljne mišićne snage ili očuvanog senzibiliteta distalno od nivoa lezije kičmene moždine.Prvo se ispituje površni a nakon toga duboki senzibilitet.Prestanak spinalnog šoka označava pojava bulbokavernoznog refleksa.Ispitivanje senzibiliteta mora biti precizno i detaljno.spazam paravertebralne musculature.Sistematska hipotenzija može biti izražena za vrijeme spinalnog šoka.u pitanju je komplena transvezalna lezija kičmene moždine i prognoza za oporavak je loša.deformacije kičmenog stuba.znojenje i pilorekcija ispod nivoa povrede su privremeno odsutni.Potrebno je također uraditi palpaciju trbuha da bi otkrili koje su to povrede kičme sa prednje strane kao i visceralnih organa.kada bolesnik izađe iz faze spinalnog šoka. Ako nema vidljivih znakova povrede kičmenog pregled se nastavlja na boku..Ako je pacijent u komi a ima povrijeđenu kičmenu moždinu treba ispitati reakcije na bolne stimulacije.Na pregled utiče stanje svijesti povrijeđenog..što je uzrokovano lezijom simpatičkih vlakana u lateralnim rogovima.kontrola mokračne bešike i crijeva ugašena.kada je kičmena moždina naglo i kompletno prekinuta. Palpacijom se traže mjesta sa lokalizovanom bolnom osjetljivošču..dorzalnom dekubitusu. Za podizanje bolesnika su potrebne barem četri osobe i što je važno znati da se trup nesmije savijati.

FUNKCIJA MOKRAĆNOG MJEHURA KOD OŠTEĆENJA 6 .U fazi pražnjenja mokraćni mjehur se steže(kontrahira).Kod punog mokraćnog mjehura nervni impulsi idu u sakralni dio kičme dajući signale da je mjehur pun.On predstavlja mišićnu vreću koja se širi i zadržava mokraću.mokraćnog mjehura(vesica urinaria) i mokraćne cijevi(uretre).a iz mozga ponovo prema sfinkteru mokraćnog mjehura nakon čega se on kontrahira i prazni. Urin se stvara u bubrezima.a sfinkter(prstenasti mišić) se otvara. Mokraćni sistem kod muškarca Mokraćni sistem kod žene U normalnim uslovima postoji saradnja između mokraćnog mjehura i mišićnog sfinktera.(Voljna kontrola mokrenja).a onda nishodnim putem dospijeva preko uretera u mokraćni mjehur.mokraćovoda(uretera).putem urina.viška vode i elektrolita i substancija stranih organizmu. Osnovna uloga bubrega je ekskretorna-izlučivanje otpadnih produkata metabolizma.Osnovna razlika između ženskog mokraćnog sistema i muškog je u dužini mokraćne cijevi.Nevoljni postupak uključuje otvaranje sfinktera i kontrakciju mišića mokraćnog mjehura bez učešća naše volje.KOMPLIKACIJE KOJE NASTAJU KAO POSLJEDICA POVREDE KIČMENE MOŽDINE KOMPLIKACIJE NA URINARNOM TRAKTU On se u osnovi sastoji od bubrega.te postojanaja žlijezde prostate jod muškarca.Prostatična žlijezda producira hormon koji usporava rast i razvoj bakterija.Tada mokraća prolazi kroz urtru napolje.Odatle signali idu u mozak.a ona uključuje voljnu i nevoljnu kontrolu od strane nrevnog sistema.

Upravljanje mokrenjem Osnovni ciljevi koji trebaju pacijenti da postignu jesu održavanje što manjeg pritiska u mokraćnom mjehuru i što manju količinu urina u njemu.Tako se sprečavaju urinarne infekcije.Stalna kataterizacija može biti u obliku stalno postavljenog katetera(Foleyev)kateter u 7 .dok je kod kompletnih lezija izvan voljne kontrole.KIČMENE MOŽDINE Kod oštećenja kičmene moždine nervni signali iz mjehura nemogu putovati u mozak i iz njega ponovo se vraćati u mjehur(dajući signale da je mjehur pun i da ga treba prazniti).Optimalno je da količina izlučene mokraće bude 300-500ml.Poželjno je što češće i redovnije prazniti mokraćni mjehur i držati kožu oko genitalija suhom i čistom radi prvencije mnogih komplikacija. Ovo se najčešće dešava kod oštečenja kičmene moždine u predjelu sakralnog dijela kičme-cauda equine. Refleksni mokraćni mjehur(Spastićni mokraćni mjehur).Kod oštećenja gornjeg motornog neurona.te vračanje urina nazad prema bubrezima.što dovodi do nakupljanja velike količine urina u njemu. B.Kada je mjehur prepunjen zbog nesposobnosti kontrakcije.mokraćni mjehur zadržava manju kolićinu urina nego prije oštećenja. Ovaj tip mokraćnog mjehura čest je kod povreda kičmene moždine iznad lumbalnog Segmenta.istegnuti su.U početku to radi medicinsko osoblje. Pribor za intermitentnu samokateterizaciju intermitentne samokateterizacije II. Tehnike pražnjenja mokraćnog mjehura mogu biti sljedeće: I.ono može biti i pod voljnom kontrolom.Dobro je vršiti bar 4 kataterizacije dnevno da se spriječi rastezanje mokraćnog mjehura i mogućnosti nastanka infekcije.Intermitentna ili povremena kataterizacija kateterom koji se postavlja kroz uretru u mokraćni mjehur nekoliko puta dnevno(svaka 3-4 sata).Javlja se kod oštećenja donjeg motornog neurona.pa se tome prilagoditi i katateriziranje i uzimanje tečnosti(1500ml urina dnevno).mišići mjehura su izgubili sposobnost kontrakcije.To se često događa kod inkompletnih lezija. Mlohavi mokraćni mjehur(Atonički mjehur).a onda se obuči sam pacijent.Vlakna mišića mokraćnog mjehura imaju spazme i stežu se sami po sebi.a kao rezultat toga mokrenje može biti često. Ovisno od nivoa oštećenja kičmene moždine postoje dvije opšte vrste disfunkcija mokraćnog mjehura: A.u manjim količinama te ovisno od neurološkog oštećenja.mokraća može sama isticati.

čime se ispiru bakterije iz urinarnog trakta spriječava nastanak infekcije i stvaranje kamenaca. Prvencija urinarnih infekcija kod pacijenata sa povredama kičmene moždine • unošenje odgovarajuće količine tekućine u toku dana.a koriste se lijekovi za opuštanje sfinktera ili se vrši hirurško otvaranje.nadražljiv mokraćni mjehur.Nije preporučljivo korištenje mehaničkog podražaja za pražnjenje bešike.koji vrača urin u bubrege.te čestim promjenama vlažne odjeće.pa se kod povećanja količine mokraće stvara povećani pritisak.visoko upijajućih pelena)izbjegavanje infekcija. • kataterizacija mora biti pravilna.redovnim pražnjenjem mokraćnog mjehura.da se spriječi prepunjenost mokraćnog mjehura.razvoj i rast bakterija.Da bi se održao nizak pritisak treba često prazniti mokraćni mjehur. • održavanje kože suhom.Stimulatorno mokrenje u nekim slučajevi a možemo izazvati mehaničkom stimulacijom.Kateter se obično mijenja 21-30 dana.sterilna. Slika 1 Slika 2 Da bi se izbjegao visok pritisak u mokraćnom mjehuru koji može dovesti do vračanja urina prema bubrezima i izazvati njihovo oštećenje mora se pravilno provoditi često pražnjenje mokraćnog mjehura. III.nošenjem pogodnih sredstava(kondoma. IV.održavanje higijene genito-urinarnog trakta i analnog otvora.da održi kožu pacijenta suhom.mokraćnu cijev.Spastičan mišič se može pokrenuti ako se lagano lupka ili masira donji dio trbuha iznad pubične kosti. • pražnjenje mokraćnog mjehura 3-4 puta u toku dana.Spontano mokrenje kod oštečenja gornjeg motornog neurona neki se mokraćni mjehuri spontano stežu(kontrahuju).postavlja se vanjski skupljač mokraće URINOM.kao povlačenje stidnih dlačica što če izazvati refleksno mokrenje. • uzimanje jednokratne doze antibijotika nakon seksualnog akta ili dozu od 1-2 dana nakon pojave prvi simptoma.stajanje urina.kod koga je izgubljena elastičnost.Vraćanje urina iz bešike u bubrege dešava se u dva slučaja: • iritabilan.Za takve mokraćne mjehure koji se spontano. 8 .sami prazne ili kojima je urađena sfinkteronemija(hirurški postupak grlića mjehura).kontrolom unosa tečnosti u organizam. • disinergija(nekoordiniranost)mokraćnog mjehura koji se kontrahira i njegovog sfinktera koji se ne može otvoriti.ili suprapubična(kroz trbušnu stijenku).Kateter na vrhu ima balončić i sprečava izvlačenje.

ureterima.sastoji se od vezivnog tkiva koje daje koži elastičnost.žlijezde lojnice.nazeba.Oni nastaju od mineralnih naslaga koje su uzrokovane infekcijama.regulacija temperature tijela i osjetljivost.kamenaca.a ako traju duže destruišu aktivni bubrežni parenhim i dovode do bubrežne insuficijencije.injekcionim putem a za žene čak i vaginalnim putem.• • • česte kontrole urina i urinokontrole.u bubrezima.regulacija tekućine. hirurško liječenje urinarnih obstrukcija zbog urogenitalnih anomalija.dovesti do hidronefroze bubrega.U njemu se nalaze korijeni dlake.te se u mokraći pojavljuju kao talog ili sediment(pijesak).koje će se bazirati na povećanju imunološke otpornosti organizma.osjećaja nelagode.uvećane prostate i time smanjuje mogućnosti nastanka urinarnih infekcija.Mrtve ćelije se stalno ljušte.groznice.žlijezde znojnice.pojave krvi u mokraći. Epidermis je površinski sloj koji se spolja sastoji od mrtvih ćelija a iznutra je sloj živih ćelija. Kamenci mokraćnog sistema Kamenci se mogu razviti u svakom dijelu mpkraćnog sistema. u budućnosti se predviđaju vakcine protiv recidivirajućih urinarnih infekcija.ili u mokraćnoj bešici.Utoku su ispitivanja vakcina koje će se davati oralnim putem.Unutrašnji sloj kože.dermis. Komplikacije na koži Koža pokriva i štiti cijelo tijelo.Ispitivanja su pokazala da su infekcijama sklonije osobe sa sniženom vrijednošću imunoglobulina u serumu.a svojim prisustvom povećavaju sklonost ka infekcijama i urinarnoj sepsi.koji su zaduženi za odbranu organizma od infekcije.krvni sudovi i nervni završeci.Kamenci većih dimenzija mogu blokirati mokraćne puteve. Dekubitusi dekubitusi 9 . Funkcija kože je zaštita tijela.a zamjenjuju ih ćelije unutrašnjeg dijela epidermisa. Najčešće su manjih dimenzija(mikrokalkulusi) i lako prolaze mokraćne izvodne cijevi.visokim sadržajem kalcija ili drugih hemijskih materija u krvi i mokraći.a u kućnim uslovima upotreba test trakica(Dipstik) koje mijenjaju boju ukoliko postoji urinarna infekcija(nitriti prelaze u nitrite pod dejstvom bakterija).dovode do pojava mučnine i nagona na povraćanje.Mrtve bakterije u vakcini se nešire nego potiču organizam na proizvodnju antitijela koje će se kasnije boriti protiv živih bakterija u infekciji.Građena je iz dva sloja tkiva:epidermisa i dermisa.Subjektivni izazivaju osjećaj bola u leđima.tumora.

Za pacijente sa paraplegijom dekubitus je direktni uzrok morbiditeta/mortaliteta. • povećana temperatura tijela.Na taj način povećava se rizik od oštećenja kože pod pritiskom.jednako obolijevaju žene i muškarci a incidenca je veća kod starije životne dobi.što uzrokuje nastanak mjehurića(plikova).Termin dekubitus se izvodi iz latinske riječi “težiti dole“a saznanja o njemu sežu u daleku prošlost. Najznačajniji ekstrinizički faktor nastanak ulceracije je pritisak.odumiranja ćelija tkiva i na kraju se stvara nekroza-ulceracije.što uzrokuje pojavu rana ili dekubitusa.povećava metaboličke promjene i mogućnost nastanka anoksije tkiva.kože.klizanje pacijenata u krevetu ili kolicima uz dodatni pritisak težine tijela.pluća. 10 .Rane od pritiska(preassure sore)ulceracije ili dekubitusi su vrlo česta komplikacija kod pacijenata sa povredama kičmene moždine.željeza.a može se javiti i u toku spazma.gdje su koštane izbočine kao što je išijadična kost.opisuju se četiri stadija.potiljka(okcipitalno).edemi.ali je tu period neprekidnoj izloženosti pritisku duži. Trenje kože(frikcije)također su ekstrinzički faktor nastao zbog stalnog tljanja(vučenja) Preko površine kože.koje nastaje kada se dva sloja tkiva koji se nalaze jedan iz drugi ostežu ili vuku u suprotnim pravcima.Također se mogu javiti i u predjelu nosa.Ukoliko je pritisak dugotrajan.promjene u smislu ishemije si ireverzibilne.po kojima se klasificira oštećnje kože.prisustvo kontraktura mogu povećati mogućnost nastanka ulceracija na koži.patela.maleolusi.reaktivne hiperemije i ako traje više od 24 sata.pothranjenost.mobilnost i mentalnu sposobnost.ukoliko pritisak traje kratko.uvjetuje okluziju krvnih sudova i pomaže nastanku dekubitusa(npr. Klasifikacija ulceracija po stadijima: Postoji u literaturi mnogo klasifikacija stanja ulceracija. U intrinzičke faktore koji dovode do dekubitusa(ili takva stanja pomažu nastanku)mogu se spomenuti: • urinarna i fekalna inkontinencija udružena sa pritiskom koji može povećati rizik od nastanka dekubitusa posebno u poveličnoj regiji.tuberisitasi.oboljenje srca.Takva pojava uzrokuje napuknuće i trganje kože.neprekidan. • Anemija(deficit crvenih krvnih zrnaca.Tkivo ispod pritiska je sposobno da mu se odupire.pojavljuje se induracija. 2.cinka). Patofiziologija dekubitusa:postoje mnogi fektori koji utiču na nastanak dekubitusa.Ove promjene se mogu javiti u okviru samo dva sata neprekidne izloženosti pritisku.stadij u kome je intaktna koža.ishemije(anoxiae) tkiva.prisustvo komorbidnih stanja kao što je šećerna bolest.na prsima-grudima.dijele se u ekstrinizičke i intrinizičke. Prema National Preassure Ulcer Advisory Panel.Takve pojave nastaju za vrijeme transfera-kada se tijelo ili dijelovi tijela vuku preko kreveta ili kolica ili klozetne šolje.ali pokazuje znakove eritema.promjenom položaja tijela ulceracije se mogu prevenirati.stadij pokazuje parcijalni gubitak debljine kože(uključuje još uvijek dermis)dovodeći do abrazije kože.Najčešća predlekciona mjesta na kojima se javljaju dekubitusi su:bedra i glutealna regija. Kod pacijenata koji imaju normalan senzibilitet.od kada postoje pisani naučni dokumenti o Egipatskim mumijama.To su: 1.Produžena izloženost pritisku dovodi do cirkulatornih okluzija.sakralna trohanteri. U ekstrinizičke faktore spada i istezanje(shear forces.koji tijelo vrši svojom težinom na kožu iznad isturenih mijesta na kostima tijela(tuberositasima)često jačine i do 150 mmHg.

ali ne i fascija ispod.venskim putem.kolitisom ili celitisom.C.da ne bi došlo do povreda.3.tetive.urolog.te prvencija dekubitusa u kućnim uslovima. Liječenje dekubitusa Ovisno od stanja organizma i veličine dekubitusa. 4.te obezbijediti odgovarajuća temperatura tijela.te se blagovremeno liječe urinarne infekcije i colitis.a ujedno pružila i potpora ljekarima. 11 .posebno čistim od urina i fekalija.smrzotina ili opekotina.zračni kreveta.ortoped.gerijatar.zračnih jastuka. Poželjno je imati patronažne timove medicinskog osoblja.vitamina B.liječenje je u osnovi opšte i lokalno. • Mora se evaulirati način ishrane. Neurohirurg.a može i pareneralnim. • Bakterijske kontaminacije moraju biti tretirane promptno da se ne komplikuju osteomijelitisu.odnosno anemija.davati optimalan unos bjelančevina.Nakon liječenja u hospitalnim uslovima.koji je baktericidan za mnoge gram pozitivne i gram negativne baktrije.koje će povremenonadzirati. • Korekcija krvne slike. • Moraju se zaštititi-obložiti sva mjesta koja su izložena pritisku.vodeni kreveta.pacijenti se obučavaju za samostalnu njegu i nadzor.E.Prva stepenica u redukciji i eliminaciji uvjeta za stvaranje dekubitusa je repozicija pacijenata svaka dva sata. • Rane sa debrisom ili fibrinskim eksudatom mogu se mehanički očistiti sa fiziološkom otopinom ili sulfadianizom(Silvadene).kosti. jer se smatra da je malnutricija jedan od reverzibilnih uzroka dekubitusa.stadij pokazuje potpuni gubitak debljine kože sa oštećenjem potkožnog tkiva.fizijatrima i fiziotarapeutima.enteralno preko sonde davanjem suplemenata.Fleksione kontrakture se riješavaju također hirurški.te bakterijemijom.davanje preparata željeza su također mjere prvncije dekubitusa.specijalistima.Bolja prvencija dekubitusa može se postići: • Upotrebom specijalni sjedeći kolica.uz vršenje frikcija. • Rane se moraju održavati čistim. • Edukaciji pacijenata koji moraju shvatiti da sami preuzimaju odgovornost za prvenciju dekubitusa samostalnim mjerama zaštite. Medicinska briga u smislu prvencije dekubitusa Problem prvencije i liječenja dekubitusa mora se podići na multidisciplinarni nivo kako bi se postigli maksimalni rezultati.kao što su tuberositas.U tom cilju vrše se česte inspekcije kod inkontinentalnih pacijenata.moraju biti uključeni u liječenje i nadzor kako bi se postigla maksimalna rehabilitacija pacijenta. • Pacijentu se mora davati dovoljna tečnosti u toku dana.Pacijenti sa refrakternim spasticitetom se podvrguju neurohirurškoj ablaciji.educirati i ako treba intervenisati kod liječenja u kućnim uslovima.te moraju biti suhe.Predstavlja ulceracije sa ili bez potkožnog tkiva.Adekvatna ishrana poboljšava opšte stanje pacijenata.stadij predstavlja prodor defekta u mišiće.a time se smanjuje mogućnost nastanka dekubitusa.internista-nefrolog.Sulfamylonom Hydrogelom. • Spasticitet se kontroliše medikamentima na bazi Datrolone Sodium.Hrana se može aplicirati per os.

Prijeteći dekubitus 2.“dubku“ili oscilatornom stolu.čists dekubitus 3.Ekstenzione kontrakture koljena su posljedica dugotrajne imobilnosti.potkoljenice vise sa opterećenjem u predjelu skočnog zgloba. Kontraktura skočnog zgloba se najčešće sreću u plantarnoj fleksiji a najefikasnije se riješava stajanjem sa punim osloncem u razboju.kostima 2.Kontrakture mogu biti u položaju ekstenzije ili fleksije.pa ih dijelimo na fleksione i ekstenzione. poboljšava rad srca. Lokalne mjere liječenja započinju se uvijek kontervativno.ali istovremeno on obučava pacijenta i njegovu porodicu da to mogu i sami obaviti u kućnim uslovima.Da bi osposobili pacijenta za korištenje kolica moramo spriječiti nastanak kontraktura.Ove kontrakture se ispravljaju korekcijom položaja u postelji sa opterećenjem.Pacijent se postavlja u rasteretni položaj i rigorozno se sprovode sve mjere prvenciji.Opšte mjere liječenja imaju za cilj jačanje organizma kao cjeline.raznovrsna ishrana.Hirurško liječenje dekubitusa Kontrakture Kontrakture predstavljaju očvrsnuće tkiva u mišićima oko zglobova.Otvoreni i komplikovani dekubitus 5.Osteoporoza 12 .bogata bjelančevinama i vitaminima.Kod paraplegičara najčešće srećemo ekstenzione kontrakture koljena i skočnih zglobva ali se povremeno sreću i fleksione kontrakture istih zglobova. Korekcija položaja u postelji vrši se potkoljenom šinom koja se postavlja više puta dnevno.Daje se visokokalorična.pa tek ukoliko ne uspiju liječenje se nastavlja hirurškim mjerama. Pored gore navedenih komplikacija mogu se javiti komplikacije kao: 1.One se ispravljaju u postelji na dva načina:djelovanjem zemljine teže u sjedećem položaju i istezanjem u ležećem položaju sistemom kotura.Rane se mogu zračiti ultravioletnim zračenjem da se izazove reaktivna hiperemija koja će poboljšati cirkulaciju.pa i kroz dekubitus. U težim slučajevima nadoknada bjelančevina se može vršiti enteralnim i parenteralnim putem preparatima plazme ili transfuzijom pune krvi i preparatima željeza. Fleksione kontrakture koljena su uzrokovane nepravilnim položajem u postelji ili dugotrajnim sjedenjem u kolicima.Iz didaktičkih razloga dekubitusi su podijeljeni na: 1.To najbolje uspijevamo razgibavanjem zglobova u punom obimu.a drži se onoliko dugo koliko pacijent može da izdrži.Otvoreni zagađeni dekubitus 4.U stacionarnim ustanovama to izvodi terapeut.Vertikalizacija pacijenata i njegovo aktiviranje.Istezanje silom zemljine teže obavlja se tako da pacijent sjedi na ivici kreveta .Protok krvi na ugroženim mijestima poboljšava se otklanjanjem pritiska.zglobovima.Komplikacije na mekom tkivu.Otvoreni.korektivnim šinama ili istezanjem sistemom kotura.One ograničavaju pokrete zglobova i predstavljaju problem jer ometaju tranfere(u kolica i iz kolica)ili mijenjaju držanje tijela pri korištenju kolica u dnevnim aktivnostima.te pobpljšavanje krvotoka na ugroženim dijelovima tijela.protok krvi kroz organizam u cijelini.Istezanje sistemom koturaca izvodi se tako da pacijent leži potrbuške sa fiksiranom natkoljenicom platnenim pojasom.a u predjelu skočnog zgloba postavi se platnena omča pa se sistemom kotura vrši natezanje u pravcu fleksije koljena.

Kod lezija C3-4 postoji visoki položaj dijafragme.zbog potrebe izbacivanja nakupljenog sekreta. Pošto su interkostalni mišići inervisani Th 1-11 jasno nam je da su svi pacijenti sa povredom cervikalne medule respiratorno ugroženi.Kardiovaskularne i plućne komplikacije 4.Pacijent ima osjećaj da ne dobiva dovoljno kiseonika.Terapeut obavlja vibracionu masažu toraksa. 13 .potrebu za mirovanje(zbog sanacije eventualnih preloma) i potrebu za aktiviranjem radi prvencije mnogobrojnih komplikacija.zbog dugotrajnog vještačkog disanja poslije vađenja kanile pacijent se uči produktivnom kašljanju. Faza imobilizacije traje od dana povrede do prelaska bolesnika u kolica.pristupamo više puta dnevno maksimalnom pritisku na zidove grudnog koša u ritmu vještačkog disanja.Ako se izvrši traheotomija. Pacijenta učimo da koristi pomoćne inspiratorne mišiće.u slučaju potrebe kod ovakvih pacijenata pristupa se traheotomiji.NJEGA DISAJNIH PUTEVA Osobito je važno kod cervikalnih i visokih torakalnih lezija.3. FAZA IMOBILIZACIJE U fazi imobilizacije provodit ćemo: 1.da spriječi gubitak elascititeta međurebarnih mišića.što smanjuje plućnu ventilaciju i pacijent nastoji da dođe do svježeg zraka. Ova faza traje otprilike oko tri mjeseca i ima zadatak da pomiri dva oprečna zahtjeva.jer se pacijent na taj način oslobađa ostatka vazduha i omogućava mu da primi veću količinu kiseonika.Na taj način oni će uspijevati da dubokim disanjem u dvočasnim intervalima sami regulišu povećanu potrebu za kiseonikom.vrijednosti CO2.Zadatak fiziotarapeuta je da grudni koš pacijenata pasivno dovodi u fazu ekspiriuma.U slučaju potrebe pomažemo se aspiratorom.frekvencu disanja..tenziju pulsa.Precizno mjerimo VK(vitalni kapacitet).Gastrointestinalni poremećaji KINEZITERAPIJA KOD PARAPLEGIJE Ljekar i fiziotarapeut uradit će procjenu stanja pacijenta i na osnovu toga napravit će kineziterapijski program koji obuhvata: • Obuka pacijenta relaksacije • Vježbe disanja • Pasivne vježba plegičnih ekstremiteta • Korektivni položaj • Vježbe snage za neoštećenu muskulaturu • Vježbe paretične muskulature • Vježbe spastične muskulature • Adaptacija pacijenta na vertikalni položaj • Obuka transfera • Vježbe ravnoteže • Aktivnost sa kolicima • Vježbe u razboju • Vježbe stajanja i hoda • Aparatisanje i sportske aktivnosti Kineziterapijski termin dijelimo u dvije faze:fazu imobilizacije i fazu mobilizacije.

spazam će se povećati i dovesti do njihovog daljeg skraćenja.Ako su ove grupe mišića skraćene položajem.postavimo rolnu ispod koljena.Svakoj elektroterapiji treba da predhode pasivne vježbe.elektrostimulacijom ćemo obuhvatiti više mišića.Tada možemo očekivati seriju tromboza i nastanak kontraktura.a u nekim slučajevima pacijentu dati kiseonik.a kod lezije ispod Th 11 nije uopšte dozvoljena fleksija kuka.doći će do skraćenja ishiokruralne grupe mišića.Radi toga okretanje pacijenta u dvočasovnim intervalima nije samo prvencija dekubitusa nego i gimnastika cirkulacije.pored oduzetosti skeletne muskulature.a spazam povećava stepen skraćenja.Tek poslije konsolidacije frakture dozvoljena je fleksija kuka pasivnim vježbama i promjenom položaja u krevetu.koje možemo kompenzirati dubokim disanjem.Lezija od Th 9-11 toleriše fleksiju kuka samo 45 stepeni. Njihovo skraćenje dovest će i do skraćenja tricepsa sure i fleksora kuka.Zbog toga u početku možemo pribjeći električnom držanju mišića.Neće biti velike koristi ako se pacijent vježba pet dana u nedjelji a dva dana ostaje bez terapije.postoji i oduzetost glatke muskulature krvni sudova. Ako npr.jer ako neuspijemo očuvati pokretljivost svih zglobova i dobru elastičnost mišića.Nikad ne treba stimulirati aduktore i fleksore natkoljenice jer su oni najčešće spastični mišići.povoljno djeluje na oporavak pretične muskulature.a spazam je apsolutna kontraindikacija za elektro stimulaciju.Proticanje krvi će zavisiti od sile gravitacije jer se nemože računati ni na mišićnu pumpu plegične muskulature ekstremiteta.KOREKTIVNI POLOŽAJ Kineziterapija kod povreda kičmene moždine podrazumijeva i postavljanje segmenata u najpovoljnije položaje.Za nastanak kontraktura odgovorna je nedovoljna ili neadekvatna kineziterapija.Ako je lezija inkomplentna.Pasivne vježbe treba strogo dozirati jer mogu dovesti do opterećenja malog krvotoka i stanja dispnoe.Naročito obazrivi moramo biti sa vježbama fleksije u kuku.Pojava spazma je kontraindikacija za postavljanje zglobova u (srednje) položaje. Tako nastaje circulus vitiosus:skraćenje mišića povećava spazam. Vensko proticanje poboljšat ćemo pasivnim vježbama ekstremiteta masažom(glađenjem) Muskulature.PASIVNE VJEŽBE PLEGIČNIH EKSTREMITETA Ispod nivoa lezije koristimo vježbe za sprečavanje nastanka tromboze i kontraktura.U tom slučaju potrebno je aktivirati očuvanu muskulaturu aktivnim vježbama.pacijenta treba tretiratu kao da će sve funkcije povratiti.zbog insuficijencije venskog krvotoka.ali se obezbjeđuje maksimalna hiperekstenzija.a novi ritam se može odrediti po prestanku spinalnog šoka.Budući da spinalni šok prikriva definitivnu sliku neuroloških ispada.jer na taj način čuvamo elastičnost mišića i tada mišić bolje odgovara na položaj električne struje. Kod povrede Th 5-9 fleksija ne smije preći ugao 90 stepeni. 3.2.Česta pojava je pneumonija i edemi mlitave muskulature.Kontinuitet kineziterapijskih vježbi za vrijeme spinalnog šoka je obavezan.Kod niskih lezija postoji mogućnost pomjeranja frakturiranih djelova kičmenog stuba.Povoljni položaji utiču na regulaciju cirkulacije.doprinjet ćemo smanjenju stepena samostalnosti pacijenta u kasnijoj fazi rehabilitacije.sprečavaju pritisak na pojedine segmente.Uporedo sa kineziterapijom provodi se i 14 .niti one smiju dugo trajati.U ranoj fazi(spinalni šok)važan je kontinuitet terapije.Pasivne vježbe ekstremiteta u cilju prvencije kontraktura predstavljaju značajnu mjeru kojom ćemo stvoriti uslove za provođenje programa liječenja i rehabilitacije.sprečavaju nastanak kontraktura.U ranom stadiju nikad nesmijemo započinjati tretman napornim vježbama. Kod kompletne plegije.

Primjenjuju se pasivne relaksirajuće vježbe svih zglobova od proksimalnih ka distalnim u punom obimu.njega ovih bolesnika usmjerena na njegu mokraćne bešike.Pasivne vježbe za plegične donje ekstremitete. Slika 3 Slika 4 15 Slika 5 . U ovoj fazi provodimo: 1. Vježbe sa otporom FAZA MOBILIZACIJE U ovoj fazi odgovorna za dalje napredovanje rehabilitacije pada skoro isključivo na pacijenta. Rana kineziterapija posebnu pažnju usmjerava na angažovanje mišića iznad nivoa lezije.crijeva.Pošto je mirovanje u ovoj fazi osnovna terapijska mjera.izdržljivosti i vještine za samostalnost u aktivnostima svakodnevnog života i profesionalnim aktivnostima.prvenciju dekubitusa pa termine kineziterapije moramo uskladiti sa treningom mokraćne bešike i crijeva.Kineziterapija u ovoj fazi terapije omogučit će postizanje samostalnosti pacijenta.socialnu i psihičku rehabilitaciju. Cilj ovih vježbi je da poboljšamo cirkulaciju i preveniramo trombozu. Nigdje nije toliko značajno aktivno učešće pacijenata u realizaciji programa rehabilitacije a prije svega kineziterapija.Cilj kineziterapije je razvijanje snage.a to je uslov za njegovu profesionalnu.tj.Mišići iznad nivoa lezije kod definitivne plegije moraju biti pripremljeni da preuzmu na sebe izgubljene funkcije bar u okviru samozbrinjavanja i aktivnosti svakodnevnog života.održimo elastičnost mišića i spriječimo nastanak kontraktura i nakraju smanjimo spastičnost.otpor koji se daje pacijentu mora biti strogo doziran(vježbe sa otporom).Terapeut treba da obuči pacijenta da ove vježbe samostalno izvodi.mišića sa očuvanom inervacijom.deset puta-jednom dnevno.

bar dva puta po trideset minuta.Ovaj postupak sprovodimo svakodnevno.Pacijent će uskoro moći bez problema zauzeti polusjedeći položaj.Spastičnost se javlja oko osme nedjelje od povrede.2.a ubrzo i sjedeći položaj.Za ovu priliku koristimo vježbe istezanja spastični mišića. Uporedo sa ovim vježbama možemo koristiti oscilatorni sto. Kada pacijent savlada vertikalan položaj spreman je za aktivnosti van kreveta.Zbog toga ove pacijente trebamo postepeno privikavati na uspravni položaj.Prvi akt bit će podizanje uzglavlja.Spazam je posljedica oštečenja medule spinalis i nedostatak inhibitorne kontrole centralnog nervnog sistema.Također možemo koristiti i inhibitorne položaje.Trebamo voditi računa da se ugao ispravljenja postepeno povećava.Vježbe za smanjenje spastičnosti.a pod dejstvom sile zemljine teže.Adaptacija na vertikalni položaj.nesvjestica.što će mam poslužiti ne samo za savladavanje vaskularne reakcije nego kao i prevencija osteoporotičnih promjena. 3.Zbog toga pri vertikalizaciji pacijenta. Cilj nam je da smanjimo ili otklonimo spazam i pacijentu omogućimo da izvodi pojedine aktivnosti.Potrebno je da određenim postupcima jdelujemo inhibitorno.Pacijent ima osjećaj «kidanja» i «čupanja» u spastičnom dijelu.Javit će se vrtoglavica.a što postižemo vertikalnim opterećenjem kostiju.a u osamnestoj nedjelji dobiva definitivan oblik.a povećanje ugla iznad 75 stepeni nije potrebno.povećavamo prag nadražaja refleksa na istezanje i mišić će odgovoriti inhibicijom.nekontrolisano će se ispuniti dilatirani krvni sudovi abdomena i donjih ekstremiteta.mučnina.u dvanestoj nedjelji se smanjuje. Spinalna povreda prati paraliza vazomotora. 16 .

Vježbe balansa nastavljamo vježbama pred ogledalom sjedeći u kolicima.Vježbama je potrebno postići adekvatnu brzinu.Kolica predstavljaju zamjenu izgubljene funkcije donjeg ekstremiteta. Pri savladavanju ovih aktivnosti često koristimo pomoćna sredstva i pomagala kao što je:trapez. Ove kvalitete razvit će još bolje kroz sportske aktivnosti.glatka daska.nervni sistem.a kasnije i drugim transferima.Zadatak 17 .primjenjujemo u slučajevima paraplegije započinje sa obučavanjem pacijenata sa okretanjem u krevetu.kada pacijent postiže brzo reagovanje i bolju koordinaciju.stolnim tenisom. U obuci transfera počet sa obukom u nivou kolica.čim pacijent savlada sjedeći položaj.vid.reagovanje na pomjeranje tijela i izbacivanje iz ravnotežnog položaja.Za dobru ravnotežu odgovorni su:koštanozglobni sistem.čim za to nema kontraindikacija. Cilj je da postignemo dobru ravnotežu. U periodu uvježbavanja ravnoteže mogu se primjeniti i Bobath-ove vježbe ravnoteže u sjedećem položaju.igrama sa loptom.Viši stepen predstavljaju vježbe balansa sa opterećenjem.pa tek onda iznad i ispod nivoa kolica.vestibularni aparat.Pacijent može održati ravnotežu i kad je u pitanju najveći hendikep.Adaptacija na vertikalni položaj 4.mišićni sistem.osobito centralni nervni sistem. Osnovni principi rehabilitacije da je osposobljavanje aktivan proces. Vježbe ravnoteže(balansa)počinjemo već u krevetu.Vježbe balansa.sluh.razne dizalice.brzom vožnjom kolica.Obuka transfera.koristeći vidni mehanizam. Vježbe balansa 5.

nadkoljenica.teži.Ciklus se zatim ponavlja.Zatim obučava pacijenta u vožnji naprijed.Da bi pacijentu omogućili uspravan stav moramo mu obezbjediti pasivnu fiksaciju donjih ekstremiteta adekvatnim aparatom ili privremenim pomagalom.aktivira bočne fleksore trupa sa desne strane.uravnoteži se na tri tačke oslonca.a onda snagom ruku podiže cijelo tijelo i prebacuje obje noge do iza linije koja spaja obje šake.zatim naprijed prebaci lijevu šaku.pacijent pomjera obje ruke naprijed.Hod kod viših lezija je iscrpljujući pa je za pacijenta bolje da samo stoje.trupa.pomoću bočnih fleksora trupa podiže i malo rotira karlicu sa lijeve strane na taj način pomjeri lijevu nogu malo naprijed. 6.podiže karlicu i pomjeri desnu nogu naprijed.prebacivanjem težišta nazad.položaja ramena.terapeuta je da odabere adekvatna kolica.okretanje.oba stopala i desnu šaku.Spušta nogu na pod.nazad.njihovom funkcijom i načinom održavanja.ruke i trup.Ovaj tretman treba da ima progresivan tok tako da prva stajanja ne traju duže od deset minuta.sprečavanju sekundarnog deficita i maksimalnom razvijanju neoštećenih funkcija. Cilj nam je da pacijent savlada stojeći stav i pripremi se za hod sa štakama. Četverotaktni hod je sporiji. Nivo oštećenja u visini L1 bit će indikacija za obuku funkcionalnog hoda. Razboj nam omogućava da povećamo elastičnost mekih tkiva.čvrsto se držeći za rukohvat razboja. ali ga pacijenti više vole jer je sličniji normalnom hodu.karlice.njihovim pojedinim dijelovima.Obučava ga o načinu zauzimanja pravilnog sjedećeg položaja.istežemo mišićne grupe koje se inače brzo skraćuju. Pacijent iz stojećeg položaja prebacuje naprijed desnu ruku na rukohvat razboja.naravno kod pacijenata koji imaju očuvanu muskulaturu koja omogućava hod.jer na ovaj način pored ostalog postižemo rasterećenje urinarnog trakta.potrebno održati tri do četiri sata dnevno. 18 .sastojat će se u jačanju snage paretičnih mišića prema manuelnom mišićnom testu.Dvotaktni hod započinjemo iz stojećeg položaja. U razboju počinjemo uvježbavanje hoda koji može biti dvotaktni i četverotaktni.jačamo rameni pojas.Tretman pacijenta sa nepotpunim oštečenjem medule spinalis gdje u kliničkoj slici dominira kvadripareza ili parapareza.Stojeći položaj je zbog efekata hemodinamike.On će upoznati pacijenta sa kolicima.Ovaj hod je brži jedino moguć za pacijente sa visokim lezijama kojima su bočni fleksori trupa i rotatori karlice nefunkcionalni.potkoljenica i stopala.Aktivnosti u razboju.

Prve aplikacije aparata traju kratko. Danas postoji više tehničkih rješenja za bolje estetsko i funkcionalno korištenje aparata.Natkoljeni dio aparata kontroliše koljeni zglob.Po skidanju aparata treba odmah pregledati kožu i reagovati ako primjetimo crvenilo ili otisak aparata.ovisit će i vrsta štaka koje će pacijent koristiti. Paramobil 19 .podpazušne ili podlakatne. Aparatisanje Ima za cilj omogučavanje uspravnog stava kod pacijenta uz imobilizaciju donjih ekstremiteta.Potkoljeni dio aparata kontroliše skočni zglob.Vježbe u razboju 7. Ovisno od stanja mišića karličnog pojasa.10-15 minuta.Pelvični pojas kontroliše zglob kuka.Zato se koristi najčešće natkonjeni aparat ili natkoljeni aparat sa palčevim pojasom.jer je dekubitus lakše spriječiti nego liječiti.

Stadij pokazuje potpuni gubitak debljine kože sa oštečenjem potkožnog tkiva. 2.Ovo se najčešče dešava kod oštečenja kičmene moždine u predjelu sakralnog dijela kičme-caude equine. Medicinska briga u smislu prevencije dekubitisa: -upotreba specijalnih sjedećih stolica -zaštita mjesta izloženih pritisku -davanje dovoljne količine tečnosti -održavanje rana čistim.Tada Mokrača prolazi kroz uretru napolje.mišiči mjehura su izgubili sposobnost kontrakcije.kod oštečenja CNS i flakcidna kod oštečenja PMN.Ona može biti:spastična.Stadij predstavlja prodor defekta u mišiće.posebno od urina -čišćenje rana fiziološkom otopinom -davanje optimalne količine bjelančevina. Komplikacije Urin se stvara u bubrezima.a onda nishodnim putem dospijeva preko uretre u mokračni mjehur.kosti i tetive.Stadij pokazuje parcijalni gubitak debljine kože 3.Dijelimo ih na 7 vratnih pršljenova. U kineziterapiji imamo dvije faze: Fazu imobilizacije i fazu mobilizacije.Klasifikacija dekubitusa po stadijima: 1.4/5 trtičnih pršljenova.Ovaj tip mokračnog mjehura čest je kod povreda kičmene moždine iznad lumbalnog segmenta.E -edukacija pacijenta po prevenciji -liječenje dekubitusa -Postoje opšte i lokalne mjere kineziterapija kod paraplegije. FAZA IMOBILIZACIJE U fazi imobilizacije provodi se: 20 .Ovisno od nivoa oštećenja kičmene moždine postoje dvije opšte vrste disfunkcije mokraćnog mjehura: Refleksni mokraćni mjehur(spastični mokračni mjehur)kod oštečenja gornjeg motornog neurona.ZAKLJUČAK: Paraplegija predstavlja oduzetost donjh ekstremiteta.C.B.5 slabinskih pršljenova.Stadij u kome je koža intaktna.Kičmeni stub čine koštani elementi-pršljenovi kojih ima33/34 i fibrokartilaginozni diskusi. Mlohavi mokraćni mjehur(atonički mjehur).vitamina.a sfinkter se otvara.U fazi pražnjenja mokračni mjehur se steže(kontrahira).12 grudnih pršljenova.Javlja se kod oštečenja donjeg motornog neurona. 4. Dekubitusi su rane od pritiska.5 krstačnih pršljenova.

Muhamed Mataradžija 2.Internetwww.Ozljede kralježnice ili kralježnične moždineDr.Aleksandra Mosolavac Dr.com.ParaplegijaDr. 21 .-njega disajnih puteva -korekcija položaja -pasivne vježbe plegičnih ekstremiteta FAZA MOBILIZACIJE U ovoj fazi provodimo: -pasivne vježbe za plegične donje ekstremitete -vježbe za smanjenje spastičnosti -adaptacija na vertikalni položaj -vježbe balansa -obuka transfera -aktivnosti u razboju -aparatisanje LITERATURA 1.Saša Mosolavac Dr.Ivan Džidić 4.paraplegija-hr.Anatomija i fiziologija čovjekaDr.Mirko Čuš 3.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................4 Klinička slika potpunog(kompletnog)transferzalnog presjeka kičmene moždine..............................................................................................................................................................12 Kineziterapija kod paraplegije..........6 Funkcija mokračnog mjehura kod oštečenja kičmene moždine.....................................................................................................................................................................................................2-3 Sindromi lezije kičmene moždine..........................................7 Prevencija urinarnih infekcija.................................................................................................5 Klinička slika nekompletne(inkompletne)lezije kičmene moždine........................................................................................................................................................................................................................................................................9 Komplikacije na koži..........17 22 ........................................................................................................16 Adaptacija na vertikalni položaj...................................................................................................................................................................................1 Kičmena moždina(medula spinalis)............12 Kontrakture................................9 Klasifikacija ulceracija po stadijima................................................................16 Vježbe balansa.......................................................................................................9 Dekubitusi............................................................SADRŽAJ: UVOD Anatomske osobine kičme..............................................14 Pasivne vježbe plegičnih ekstremiteta............................................................................................15 Pasivne vježbe za plegične donje ekstremitete..............15 Vježbe za smanjenje spastičnosti..........................................................................................11 Liječenje dekubitusa..................................................8 Kamenci mokračnog mjehura...........................................................................16 Obuka transfera............................................14 Faza imobilizacije........................................................................................................................................................................................................13 Njega disajnih puteva...........................................................................................................................................................................................................................................................................5 Klinički pregled povrijeđenih........13 Faza imobilizacije...................5 Komplikacije koje nastaju kao posljedica povrede kičmene moždine Komplikacije na urinarnom traktu................................................................7 Upravljanje mokrenjem..............................................10 Medicinska briga u smislu prevencije dekubitusa............................13 Korektivni položaj.............................1 Klinička slika i početno liječenje...................................................................................................................................................11 Lokalne mjere......................................

...................................................................................19 ZAKLJUČAK Komplikacije.............................................................................................................................................................................................Aktivnosti u razboju.........................................................................................................................17-18 Aparatisanje...................................................................................................................................20 Literatura..............................20 Faza imobilizacije..............................................20 Faza mobilizacije......................................................................................21 23 ..................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful