P. 1
opšta

opšta

5.0

|Views: 204|Likes:

More info:

Published by: Aleksandra Divković on Nov 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/22/2014

pdf

text

original

1.Kongitivne funkcije? *Opažanje,mišljenje,pamćenje i učenje,inteligencija.

2.Relevantni faktori i kontrola eksperimenta. *Relevantni faktori su svi faktori za koje znamo da mogu,osim nezavisne varijable,uticati na zavisnu varijablu. Neke je moguće eliminisati(buka, osvetljenje..),a neke je nemoguće eliminisati,ali se mogu držati konstantnim. Kontrola eksperimanta,postupci pomoću kojih istraživač utvrđuje različite relevantne faktore u eksperimentu i pomoću kojih ih uklanja ili stabilizuje.

3.Šta se može zaključiti iz stava da agresivna deca gledaju više crtaca sa agresivnim sadržanjem? * Može se zaključiti da se novi oblici ponašanja mogu naučiti i samo na osnovu posmatranja ponašanja drugih ljudi 4.Nivo aspiracije? *Dostupnost ciljeva koje osoba pred sebe postavlja.

5.Gradijent cilja? *Privlačenje nekom cilju ili odbijanje od cilja zavisi od blizine cilja. Blizina cilja- neki cilj je blizak ili dalek ako je prostorno i vremenski blizu ili daleko, kao i ako je «psihološki» različito udaljen.

6.Prva faza pamćenja? *Kodiranje. Sastoji se u pretvaranju podataka o dražima u psihološke oblike koji mogu biti mentalno predstavljeni. 7.Epizodičko pamćenje? *Predstavlja sećanje osobe na događaje koji su se dogodili njoj ili u njenom prisustvu.

8.Šta je gašenje i kada nastaje? *Uslovni refleks koji ne potkrepljujemo bezuslovnom draži prelazi u fazu gašenja-reakcija slabi dok se ne ugasi. Ugašeni refleks se nakon odmora opet pojavi, to je spontano obnavljanje. Do toga dolazi jer proces gašenja nije zaboravljanje, nego unutašnje kočenje reagovanja,vrsta negativnog ili inhibitornog uslovnog refleksa.

12.Adaptacija čula? *Promena u osetljivosti čula. 14.Apstrakcija? *Izdvajanje određenih karakteristika grupe predmeta na osnovu upoređivanja i razlikovanja. Racionalizacije pomaže da se zaštiti naše samopoštovanje.sprečavanju zadovoljenja potrebe ili konfliktu potrebe.» 16.a zanemarivanje drugih svojstava predmeta koja se ocenjuju kao nebitna.Racionalizacija? *Dozvoljava nam da nađemo logične razloge za neke nedozvoljene radnje.usled duže aktivnosti čula. ali se usklađivanjem rada očiju slivaju u jednu sliku i daju nam utisak dubine.Stratifikovani uzorak? *Uzorak ispitanika koji se formira na osnovu zahteva za proporcijonalnu zastupljenost različitih slojeva koji postoje u populaciji. . doći će do uspeha u učenju samo ako pokušaji budu doveli do zadovoljenja potrebe.9. 13.Frustraciona tolerancija? *Rozencvajg je uveo pojam frustracione tolerancije da bi ounačio individualne razlike u sposobnosti realističkog reagovanja na frustraciju. 15. Definisao ju je kao : «Sposobnost ličnosti da se odupre odlaganju zadovoljenja potrebe. Takođe se može opravdati i neprihvatljivo ponašanje.Binokularno viđenje (i još nešto) služi za opažanje? *Slike na mrežnjači jednog i drugog oka su disparatne. 10. tj.najčešće smanjenje njegove osetljivosti.Adaptiaciji su podvrgnuti svi oseti.bez javljanja maladaptivnih reakcija.Apsolutni prag draži? *Najmanji intenzitet draži koji izaziva oset je apsolutni prag draži. 11.ali u različitom stepenu.Zakon efekta? *Radnje se učvršćuju ili eliminišu u zavisnosti od posledica efekta.neuspehe i sl. U velikom alučajno odabranom uzorku obično se dobija prihvatljiva stratifikacija i bez samog postupka stratifikacije.

u celine se grupišu draži koje se ocenjuju kao međusobno slične Princip kontinuiteta.motivi. shvatanja o prirodi inteligencije ističe postojanje i značaj G faktora.aktivnosti i cilja.Ralika između Spirmana i Terstona? *Spirman je formulisao tezu o jedinstvu saznajnih funkcija. kojima na osnovu svog iskustva daje određeni smisao i tumači ih. Princip blizine-prostorne i vremenski bliske draži opažaju kao da čine celinu Princip sličnosti. Izolovao je različite faktore koji su nesvodivi na G faktor. Time se sprečava anksioznost jer se impuls prvo blokira.ali da ne treba zanimariti posebne sposobnosti.draži koje izgledaju kao da grade zatvorenu formu se opažaju kao celina) Princip kretanja.u početku posmatranja zapaženu formu opažamo kao formu koja se produžuje i nastavlja Pečjak.Unutrašnji činioci pažnje (objasni)? . «od dva zla-biraj manje» 20.Terston je predstavnik amreričke škole i on je osporio ideju Spirmana o G faktoru kao jezgru i integracionom elementu organizacije sposobnosti.Reakciona formacija? *Podrazumeva potiskivanje osećanja i njegovo pretvaranje u suprotno. Danas preovlađuje shvatanje da postoji G faktor. 21.Konflikt dvostrukog odbijanja (i primer)? *Karakteriše postojanje dve nespojive reakcije obe usmerene na izbegavanje objekta.prisutan je kod mnogih ljudi i životinja. 18.koji je shvatio kao opšti faktor inteligencije.čovek shvata delove koji se kreću kao celinu 23.potrebe.interesovanja (onaj ko je gladan.Faktorskom analizom dobija jedan faktor G.Predstavnik je engleske škole.17. 19. a zatim pretvara u ponašanje suprotno originalnom impulsu.Vikarijsko emocionalno uslovljavanje? *Proces učenja emocionalnih reakcija putem posmatranja drugih.princip zatvorenosti.oseti miris roštilja ) -iskustvo (reklame koje se ponavljaju brže primečujemo) -osobine ličnosti ( ekstraverzija npr) 22.Blizanačke studije? .Princip grupisanja draži(objasni) u celine? Čovek ne reaguje na sve draži koje koje deluju. već ih prima i opaža kao određene celine.

Odlike REM faze spavanja? *Nakon otprilike pola sata spavanja u fazi 4 brzo se vraćamo kroz faze 3. 26.utvrđuje se korelacija (brojčani pokazatelj sličnosti) među njima.REM spavanje se još zove i paradoksalno spavanje. Uzroci negativniih događaja vide se kao internalni.misli su OSOBINE.jer EEG talasi ukazuju na nivo pobuđenosti sličan onom u budnom stanju.2.kontroliše i integriše ka ili od cilja usmereno ponašanje.To je stečena složena dispozicija za emocijonalno reagovanje u vezi sa nekom osobom ili objektom.Te dve korelacije se zatim porede.Komponente topološkog modela? . 2.a takođe se upoređuju parovi fraternalnih blizanaca istog pola.REM spavanje je nužno za metabolizam mozga i regulaciju telesne temperature. 3. 27. Karakterističan je za depresivne osobe 25. 1.Šahterov eksperiment fiziološko uzbuđivanje i percepcija sredine * identifikacija emocija je rezultat interakcije fiziološkog uzbuđenja i percepcije sredine odnosno situacije u kojoj se osoba nalazi.Dimenzije individualnih razlika sa tendencijom ka obrascima ponašanja.usmerava.Pesimistički atribucioni stil.*U blizanačkim studijama parovi indentičnih blizanaca se upoređuju s obzirom na osobinu koja nas interesuje.1 i ulazimo u REM spavanje (faza brzih pokreta očiju).Obično u toku noći imamo 4 do 5 REM faza. 28.Nomostatski pravac.stabilni i globalni. događaji se tretiraju kao slučajnost.U 80 % slučajeva kada su ljudi probuđeni tokom REM faze izveštavaju da su upravo sanjali.Šta je motiv? *Unutrašnji faktor koji podstiče.objašnjavaju ljude kroz OSOBINE koje sve ljudi poseduju (manje ili više). objansi.Sentiment? *Složeni doživljaj koji označava psihičku strukturu vezanu za neki objekat. Blizanački metod se zasniva na ppretpostavci da su blizanci koji rastu zajedno izloženi jednakim životnim iskustvima bez obzira da li su monozigotni ili dizigotni blizanci 24. Relativno trajna struktura u čijoj se osnovi nalazi dispozicija da se na određeni objekat reaguje nekom emocijom.

životno doba.Olport i Odbert 4 kategorije. zao.Prijatnost (koje osobine obuhvata)? . 5.Semifiziološke funkcije? Pol. 1.predsvesno. 10.Senka? *Senka je negativan deo ličnosti.*Svesno. metaforički i dvosmisleni izrazi (aseksualan) 17.Šta sadrži individualno nesvesno? *Sadržaji koji su postali nesvesti.zadržavanje fecesa koje predstavlja narcističko i mazohističko zadovoljstvo. 4. dete usvaja drugačiji način pribavljanja analnog zadovoljstva.Fiksacija na oralno-pasivnom? *Može nastati usled nedovoljnog ili preteranog hranjenja ili strepnja majke tokom procesa hranjenja deteta.Persona? *je veoma složen sistem odnosa između individue i zajednice u kojoj živi.neuroticizam.Prirodu anime oblikuje? *Majka 12. Ukoliko roditelji ne prihvataju. socijalno vrednovanje (rđav. 11. 6. lični opisi (vredan.Šta sadrži kolektivno nesvesno? *Preinfatilno vreme tj ostatak života predaka. prijatnost i savesnost 18. a ego i super ego se svojim fjama nalaze u području svesnog.Fiksacije na analno-retentivnom? * dete pokazuje svoj feces kao nagradu.Za koju fazu je karakterističan Edipov kompleks? *Falusna 9.nesvesno.Šta podrazumeva razrešenje Edipovog kompleksa? 8. nasledne predispozicije. 15. 14. nepoželjan) 4. 7.otvorenost ka iskustvu. 13.Odnos komponente topološkog i strukturalnog modela? * ide je nesvesna instanca. anksioznost) 3. uporan) 2. prolazna stanja i raspoloženja (sreća.a u neikim podsvesnog i nesvesnog.Dimenzije petofaktorskog modela? *Ekstraverzija.potisnuti sadržaji i sublimalni sadržaji.Osnovne psihičke funkcije po Jungu? *-Opažanje -Mišljenje -Osećanja -Intuicija 16.

šira interesovanja. Istraživanja su pokazala da ljudi koji ispoljavaju psihotične epizode imaju povišen nivo testosterona i snižen nivo MAO-a. 19.bežanje reakcije. važnije je harmonija nego ostvarenje vlastitih ideja. na broj interesovanja kojima je neko okupiran i dubinu sa kojom se ta interesovanja prate. pristupa i iskustava.intoverziju. konvencionalniji. U ekstremu. 20. Odgovoran za emocionalna stanja poput straha.Fiziološka osnova neuroticizma? Dimenzije neuroticizma predstavlja posledicu labilnog autonomnog NS.pokazuju tendenciju ka gubitku ili nedostatku samokontrole. 24. Preterano emotivna i intenzivno reguje na sve vrste spoljašnjih draži.mogu ispitivati novine kada je to nužno. ljudi teže zadovoljstvu i izbegavaju nezadovoljstvo 4. Osnovne pretpostavke TOU: 1. srednji nivo uzbuđenja je najpoželjniji 2.Po principu komplementarnosti na osi afiniajacije-korespodencija. Umereni. . nivo uzbuđenja je pod uticajem situacionih faktora 5.Teorija optimalnog uzbuđenja? U skladu sa ovom teorijom. paranoidna ličnost koja gubi smisao za osećaj drugih.surova. Ajzenk pruža biološko objašnjenje za ektraverziju. Adaptiran.Psihotična osoba je? Agresivna. antisocijalna.. fascinirani inovacijama. Ispitivači.narcistička.neprijateljski raspoložena. ali se mogu i usmeriti na poznate stvari u određenom periodu vremena.«teška» osoba i ima probleme u procesu prilagođavanja ljudima ili okolnostima.dominacije-reciprocitet.fokusiran na vlastite norme i potrebe u odnosu na grupu.Fiziološka osnova ekstraverzije? *Ekstraverti imaju objektivan pristup.Odnosi se na broj izvora iz kojih neko kreira norme za vlastito ispravno ponašanje. osetljivost za umetnost i lepotu.prihvata grupne norme. ljudi se razlikuju u odnosu na neki naviknuti nivo uzbuđenja 22. odgovoran za borba. Pregovarač.sposoban da se kreće od vođe do sledbenika. Izazivač. sklonost maštanju. nestabilna. 25. u ekstremu.ispoljavaju viši stepen bihevijorne aktivnosti. 21. Otvorenost ka iskustvu implicira živa imaginacija..uska interesovanja. u skladu sa procenom situacije u kojoj se nalazi. agresije. niži ili viši nivo uzbuđenja je nezadovoljavajući i nepoželjan 3.Neurotična osoba? Često zabrinuta i loše volje.nehumana. Neuroticizam objašnjava pomoću aktivacije simpatičkog NS. Pojava neuroze je posledica kombinacije konstitucionalnih i spoljašnjih okolnosti. osećaju se lagodnije sa poznatim stvarima. 23.zavisna ličnost koja gubi osećaj vlastitog selfa. Snažno doživljavanje emocija i vrednovanje vlastitog iskustva.Otvorenost ka iskustvu (kreativnost)? Odnosi se na prihvatanje novih ideja. Čuvari.lične potrebe podređuje interesima grupe. neraspoložena. Anksiozna. okupiran sticanjem moći.

29. nerealistička pozitivna slika o sebi 2. Za adektvatno funkcionisanje ličnosti neophodno je razvijanje sve 3 vrste konstrukata.26. jer joj konstrukti kojima raspolaže to onemogućuju.Vrste konstrukata? *-Preventivni. u smislu slabije aktivacije) . iluzija kontrole 3. Ljudi smatraju da će im život doneti više + nego – negativnih događaja u odnosu na prosečnu osobu.Nerealistički optimizam? Predstavlja predispoziciju za pozitivan stav prema budučim životnim događajima.etničke predrasue -Konstelatorni. Ova iluzija može imati važnu ulogu prilikom suočavanja sa nekim hroničnim oboljenjima poput kancera ili aidsa (deluje kao protektivni faktor koji doprinosi regulaciji ANS.Fiziološka osnova Kelijeve teorije? 27.Osnovne iluzije samopoboljšanja? 1.otvorenost ka novim iskustvima.steretipna mišljenja -Propozicionalni. 28. promene shvatanja i uverenja.Kako nastaje anksioznost po Keliju? Javlja se onda kad osoba nije u stanju da anticipira neki događaj. nerealistički optimizam 30.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->