P. 1
SusenjeVocePovrce

SusenjeVocePovrce

|Views: 691|Likes:
Published by Vlado Jeremic

More info:

Published by: Vlado Jeremic on Nov 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2014

pdf

text

original

Prof.

Dr Ljiljana Babić

4.0. SUŠENJE VOĆA I POVRĆA, LEKOVITOG I ZAČINSKOG BILJA, HMELJA, DUVANA
Sušenje voća i povrća podrazumeva dovođenje određene količine toplote potrebne za isparavanje i odvođenje vlage. Obično se pre sušenja mora na neki način pripremiti, što znači da je potrebno primeniti tehnološke postupke. Odgovarajući tretman zavisi od vrste voća.

4.1. SUŠENJE VOĆA
Pod pojmom pripreme voća za dehidraciju podrazumeva se čitav niz različitih postupaka koji se sprovode u cilju dobijanja finalnog produkta što boljeg kvaliteta. Koji će se postupak primeniti zavisi od vrste voća. Ti postupci su sledeći: 1. Prebiranje - masa voća se istovara na horizontalnu traku sa koje radnici ručno eliminišu sve plodove nezdravog izgleda, kao i lišće i grančice, kojih ima naročito posle mašinske berbe. Ovaj postupak se sprovodi za sve vrste voća, specijalno za šljive i višnje; 2. Skidanje peteljki - obavlja se mašinski sa plodova šljiva i trešanja; 3. Pranje - sve vrste voća se obavezno peru vodom pod pritiskom, osim banana; 4. Ljuštenje - obavezan način pripreme jabuke, kruške i banane. Jabukama i kruškama se prilikom ljuštenja izbijaju semene lože mašinskim putem, dok je ljuštenje banana ručno; 5. Rezanje na kolutove, kriške ili polovine - režu se neke vrste voća: jabuke i banane se seku na kolutove debljine do 4 mm, kruške i banane takođe na kriške, mašinskim putem. Polovljenje kajsija i bresaka se radi ručno; 6. Branširanje - obavlja se uz pomoć vodene pare ili potapanjem u rastvor NaOH. Kajsija se tretira vodenom parom u trajanju 2-4 minuta, breskva takođe (4-8 minuta) ili do prozračnosti, kao i kruška. Šljiva i bobice grožđa se potapaju u 2-3% rastvor NaOH (šljiva 1-1,5% rastvor), nakon čega se ispiraju hladnom vodom. Smokva se potapa u rastvor kuhinjske soli radi dobijanja lepše boje i omekšavanja pokožice, a takođe se može potapati u rastvor NaOH; 7. Sumporisanje - obavlja se u posebnim komorama u kojima sagoreva čist sumpor. Ova priprema treba da spreči potamnjenje voća. Sumporisanje kolutova jabuke traje 15-30 minuta, polutki kajsije 2-3 sata, grožđa i smokava tri sata. Kriške krušaka se sumporišu u komori 15-20 minuta sa 2,3 kg sumpora na tonu voća. Sumporisanje bresaka traje četiri sata, a kolutova ili kriški banana do sadržine od 0,013% SO2 u finalnom proizvodu. Pripremljeno voće se suši u sušarama različitih rešenja. U zavisnosti od načina dovođenja toplote sušenje može biti; 1. konvektivno sušenje sa atmosferskim pritiskom radnog fluida; tipovi sušara koje su najčešće u primeni su: A. tunelske, B. trakaste i C. sušare sa lesama, 2. konvektivno sušenje u vakuumu, 3. mikrotalasno sušenje, 4. osmotsko sušenje i 5. sušenje zamrzavanjem ili liofilizacija. Konvektivno sušenje Konvektivno sušenje pripremljenog voća se obavlja radnim fluidom koji može da bude čist vazduh ili mešavina vazduha i produkata sagorevanja. Voće se ređa u ravnomernom tanjem sloju na perforirane površine - tave, lese ili tacne od nerđajućeg čelika (sušare sa lesama). Ako su u pitanju kriške ili kolutovi, stavlja se 6-9 kilograma voća na kvadratni metar radne površine. Ako se suše celi prodovi, bobice grožđa, šljive ili smokve, opterećenje na tavama je 14-16 kg/m2.

1

12. te se one tako i nazivaju – komorne sušare. njegova temperatura je na izlazu niža. 3. 10.gorionik.2. 7.2 je prikazana jednosravnija varijante ove sušare. Radni fluid je mešavina produkata sagorevanja i vlažnog vazduha koji se iz gornjeg kanala sušare ventilatorom (poz. 8. za kajsije Na slici 4. Tako je. 12). kolica.18). a za banane i grožđe temperatura radnog fluida je 87-65oC u trajanju 7-12 sati. Tunalska sušara za voće i povrće 1. Pošto je u pitanju suprotnosmerni tok materijala i radnog fluida. One se umeću u specijalnu ramsku konstrukciju . a izlazna iz sušare 24%.merenje temperature vazduha.Slika 4.čeonoj strani. Vreme sušenja varira u zavisnosti od vrste voća. Početna vlažnost je za jabuke 84%. tunel sušare. Dužina trajanja procesa je orijentaciona i važi za određene srednje vrednosti ulazne i izlazne vlažnosti plodova. vrata. Slika 4.6. 4. Tu oplahuje voće na tavama i zasićen napušta tunel sušare na prednjoj .ventolčator. 2. komora za sagorevanje. na primer. svež vazduha. Priprema voća je istovetna kao pri sušenju sa atmosferskim vazduhom.1. 5. a pritisak vazduha 10 -15 mm živinog stuba. Kolica se uvoze u radni prostor sušare. šljive i smokve temperatura radnog fluida na ulazu 55-74oC i proces traje 15-25 sati. u procesu sušenja jabuke. 2) usmerava u donji kanal. Temperatura vazduha za sušenje je 30-50oC. Komorne sušare Konvektivno sušenje u vakuumu Opšta karakteristika konvektivnog sušenja u vakuumu je odvijanje procesa pri sniženim vrednostima temperature radnog fluida i pritiska u radnom prostoru. početne vlažnosti. kroz otvore na vratima (poz. Ista vrata se povremeno otvaraju zbog uvoženja novih kolica.kolica koja su najčešće na točkićima. izlaz vazduha U tunelskim sušarama se pripremljeno voće ređa u ravnomernom sloju na tacne (šematski prikaz je na slici 3. višnje. gde se lese (tave) koje se sa voćem umeću u komoru sušare. dimenzija sečenih delića i generalno traje 4-16 2 .

sati. Osmotsko sušenje Suština osmotskog sušenja voća je u prolaženju molekula vode kroz polupropustljive ćelijske membrane sa mesta višeg potencijala na mesto nižeg potencijala vlage. PRIPREMA. Metod prema tome podrazumeva potapanje pripremljenog voća u rastvor šećera ili u sirupe. gde se naknadnim provetravanjem (temperatura vazuha 48oC) ostvari oko 4. Ulazna vlažnost rezanaca kupusa je dosta visoka. koja tu ima dugu tradiciju (spremanje slatka). uglavnom na eksperimentalnom nivou. samo se 10-15% godišnje produkcije kiseli. Manipulacija liofilnim proizvodima je otežana i zahteva specijalne prostorije. a zatim sumporišu.5-5 mm je sledeća tehnološka operacija. jer nema kontrakcije prvobitne zapremine. Međutim. Sušenje zamrzavanjem Sušenje zamrzavanjem ili liofilizacija se u principu primenjuje za konzerviranje toplotno osetljivih proizvoda (lekovi. oko 1%. te su osušeni proizvodi higroskopni.suši. tako da u finalnom proizvodu ima 1000-2000 ppm SO2. Zatim se polovi i iseca se koren. Izlazna vlažnost voća je dosta niska. Upakovani proizvodi su hermetički zatvoreni. Osušen kupus se koristi kao sirovina za spravljanje gotovih supa. Sortiranje u zavisnosti 3 . nakon čega sledi još jedno pranje radi otklanjanja zaostalih delova ovog sloja. meso i sl). meša se sa drugim osušenim povrćem. čak i u zimskim mesecima. u kombinaciji sa konduktivnim ili konvektivnim sušenjem priprema se veliki broj vrsta voća u našoj zemlji. a naročito projektovanje tunela sa kontinuiranim procesom. pa se suši u dvokomornoj sušari pri vrednosti ulazne temperature vazduha u prvoj komori 82oC i u drugoj 62oC. omogućilo je primenu i u postupcima sušenja voća i povrća. Međutim. za spravljanje preliva za salate i sl. oko 93%. Učinjeni su pokušaji primene ove tehnologije pri sušenju voća. gde se ručno skidaju osušeni i oštećeni spoljni listovi. Tu se u isto vreme ljušti površinski sloj. Osmotskim putem se početna vlažnost materijala može prepoloviti. ili se konzervira na neki drugi način (kiseljenje).2. ove prednosti se realizuju po visokoj ceni. Najčešće se ove dve operacije obavljaju zajedno sa sušenjem. Za sedam sati vlažnost se sniži na sedam odsto. a u susednoj komori sumporisanje. Mrkva Proces prerade mrkve počinje pranjem u struji vode pod pritiskom. a skladište se u prostorijama sa kontrolisanom atmosferom. Konstatuje se da je cena finalnog proizvoda visoka. a oko 70% dehidrira . gde se vodom pod pritiskom odstranjuju nečistoće. SUŠENJE I SKLADIŠTENJE POVRĆA Kupus Kupus se u našoj zemlji uglavnom koristi u svežem stanju. jer se proces odvija pri temperaturama radnog fluida 0oC i nižim i pri visokoj vrednosti vakuuma. tako da su finalni proizvodi skuplji u odnosu na one sušene nekim drugim načinom. To je svakako razlog što mikrotalasno sušenje još uvek nema širu primenu.0% vlažnosti. aromu i lep izgled. Isečeni osušeni listovi imaju svetlozelenu boju i karakterističan miris svežeg kupusa. Radi očuvanja boje. Sečenje na rezance debljine 2. Polovine se šalju na liniju pranja. koje se radi u prostorijama sa niskom vlažnošću vazduha. ukusa i asorbinske kiseline. Zbog toga im se mora obratiti odgovarajuća pažnja prilikom pakovanja. kao dodatak gotovim jelima. Tako na primer. serumi. Po izlasku iz sušare listovi se šalju u binove. Osnovne prednosti korišćenja mikrotalasne energije su uniformno temperatursko polje u materijalu i mogućnost kontrolisanog zagrevanja delića voća po želji. a osušeni proizvod zadržava sve hranidbene vrednosti (naročito vitamine). Na planu osmotskog sušenja voća predstoji još dosta naučnoistraživačkog rada. Sveže isečen kupus se poređa na traku koja nosi materijal u tunel sušare. Nakon toga sledi pakovanje u hermetički zatvorenu ambalažu. boju. isečeni listovi se blanširaju da bi se inaktivirao rad enzima. 4. Najpre se vodenom parom u trajanju 80-100 sekundi obavi blanširanje. Mikrotalasno sušenje Razvoj mikrotalasne tehnologije. prema američkim podacima. te se smatra da je ovo jedan od načina konzerviranja pred kojim se tek otvaraju šire mogućnosti primene. Sveže ubrane glavice kupusa se u centru za preradu istresaju na trakasti transporter.

nakon čega se sledećih sedam sati snizi na 60oC. Suvi kolutovi se najčešćše odmah pakuju u konzerve ili hermetički zatvorene vreće. Beli luk Mehanizovano ubiranje belog luka treba da se obavlja uz minimalno oštećenje glavica. zatim se pere u jakom mlazu vode i u isto vreme se skidaju površinski suvi listovi. Celer Koren celera se može privremeno skladištiti pre dorade u prostorijama sa kontrolisanom atmosferom pri temperaturi vazduha do 4oC. a u drugom (suprotan tok) 54oC. Sečenjem se odstranjuje lišće. a na izlazu iz uređaja za sušenje 6. Crni luk se može mašinski sortirati radi izdvajanja suviše sitnih glavica (prečnika manjeg od 4 cm). Sečenje na kolutove (debljine 3 mm) ili kocke (10x10x10 mm) je odmah nakon pranja. bez uticaja na kvalitet. najčešće u dve frakcije. Priprema belog luka se sastoji u"razbijanju" glavice na čenove gumiranim valjcima. Temperatura vazduha za sušenje u tunelu na početku procesa je 71oC u toku sedam sati. tako da krajnji proizvod ima koncentraciju 500-1000 ppm SO2. Osušeni kolutovi se pažljivim grebanjem skidaju sa lesa. kao sredstvo za kolorisanje nekih vrsta pekarskih proizvoda i testenina i dr. Kolutovi crnog luka se ređaju na drvene tave i unose u tunel sušare. može se realizovati 2-3 meseca bez promene kvaliteta. Osušena mrkva se pakuje u hermetički zatvorene konzerve ili folije. a zatim se oni blanširaju parom (6-8 minuta) i sumporišu. Pakuje se u vreće i transportuje u centar. Može se privremeno skladištiti na atmosferskom vazduhu.5% rastvor sode bikarbone šest minuta. preko noći odstoji u vrećama. čime se postiže viša pH vrednost i uništava peroksid koji utiče na promenu zelene boje. Mrkva se suši u tunelskim ili trakastim sušarama sa početnih 95 na krajnjih 3. Mlevenjem se dobija prah sa kojim se postupa na isti način kao i sa crnim lukom. ali pri tome treba imati na umu da relativna vlažnost vazduha iznad 70% utiče na intenzivniju pojavu truljenja. a potom zamrzavaju. Temperatura vazuha u dvotunelskoj sušari je u prvom tunelu (paralelan tok) 82oC. Ovo pod pretpostavkom da je masa luka dobro očišćena od zemlje nakon vađenja i da su površinske ljuske suve. Dalja prerada se uglavnom sastoji u mlevenju radi dobijanja brašna. čista voda koja je hlorisana zbog sprečavanja oksidacije površine. pri temperaturi vazduha 4oC i relativnoj vlažnosti 75%. Dorada počinje odstranjivanjem korena i vršnih završetaka. Noževi za sečenje treba da su oštri. Ova operacija se izvodi u dobro zatvorenim prostorijama. Priprema počinje ručnim pranjem. Nakon toga sledi kontrola pranja korena i sečenja na rezance ili listove po uzdučnoj osi na rastojanju 1 mm. a zatim čenovi seku na listiće i suše na isti način kao i beli luk. Za pranje se stalno koristi nova.5% rastvorom kukuruznog skroba.5 mm) pod uglom 90o u odnosu na vertikalnu osu mašinskim putem.5-4. koje se takođe dorađuje. Koristi se kao komponenta u mešavinama za gotove supe i 4 . Umesto sumporisanja preporučuje se presvlačenje kockica 2. Crni luk se uspešno može sušiti i na trakastim sušarama. a zatim dosušuje u sušarama na 4% vlažnosti Crni luk Skladištenje crnog luka pre sušenja.od dimenzija prečnika je poželjno. Na horizontalnom trakastom transporteru se još jednom obavi kontrola pranja i ručno odsecaju potamnela mesta ili otklanjaju defektni korenovi. Odstranjivanje suvih listova je najčešće uz pomoć vazdušne struje. soseva i supa. Propuštanjem osušenih listića kroz vazdušnu struju obavi se dodatno odvajanje suvog površinskog sloja koji je eventualno zaostao. da bi se izbeglo nepotrebno gnječenje lukovice. hlade i delimično suše do vlažnosti 65%. u kojima je relativna vlažnost vazduha niska (ispod 30%) jer je meljava higroskopna. U prvom delu tunela (unakrsni tok) temperatura vazduha je 71-105oC. Konstatovano je da je gubitak karotina manji pri skladištenju (slika 8. Obično je početna vlažnost ovog povrća oko 70%. Rezanci se blanširaju vodenom parom tri minuta. Koristi se kao dodatak pri spravljanju gotovih jela. ako se nakon blanširanja potope u rastvor dekstroze ili saharoze.5 odsto. Lišće se suši na atmosferskom vazduhu do 40% vlažnosti. Seče se na kolutove (debljine 0. a zatim mašinskim pranjem vodom pod pritiskom. pri temperaturi rastvora 80oC.5 odsto vlažnosti.2) ovakvim tretiranjem u odnosu na pruge načine pripreme. Obe frakcije se šalju na mehaničko odsecanje lišća i zelenih delova na vrhu. Moguće ih je sušiti na konačnu vlažnost 4% i manje.Iseckano lišće celera potapa se u 0. a u drugom (suprotnosmerni tok) 54-60oC što obezbeđuje sniženje vlažnosti sa 88 na 5-7 odsto na izlazu iz sušare. Svi bolesni i oštećeni plodovi se odstranjuju još na njivi. Pranjem se eliminišu nečistoće i suve ljuske.

Vlažnost ovog bilja u momentu ubiranja je izmedju 60 i 80 procenata. Preporučljivo je da se ove metalne površine predhodno premažu nekim konvencionalnim mineralnim uljem. beli slez). žalfija. Aleva paprika Samo potpuno zrela. kojih na svežim gljivama ima više od milion po gramu. Srednja vrednost vlažnosti. Potom se plodovi peru jakim mlazom vode. melisa. Moguća je i kasnija prerada. Temperatura vazduha za sušenje pri istosmernom toku je 55oC. Za to vreme se snizi vlažnost sa početnih 87 na krajnjih tri odsto. Osušeni polodovi se mogu čuvati duže vreme. Za sušenje se koriste šaržne komorne sušare sa lesama ili trakaste.jela. SUŠENJE LEKOVITOG I ZAČINSKOG BILJA Sušenje je značajna tehnološka operacija u procesu proizvodnje lekovitog i začinskog bilja. Za sušenje lekovitog i začinskog bilja koriste se koren (valerijana. U ukupnoj masi bilja najširu primenu imaju stablo i list i to 68 odsto. Paradajz Sveže ubran paradajz se u drvenim boksovima . cvet (kamilica). Režim sušenja. a na izlazu iz sušare oko četiri odsto. Otvori pri tavanici sušare koriste se za odvođenje vazduha iz sušare ili za recirkulaciju. a u komoru ispod poda dovodi se zagrejan vazduh transportovan ventilatorom. kriške gljiva ne treba blanširati. Da bi finalni proizvod imao dobar ukus. Zbog toga se suše u debljem (više od 1 metra) nepokretnom sloju. Preporučljivo ih je seči na rezance. Zagrevanje vazduha je kaloriferom. vrednosti maksimalne temperature vazduha tokom procesa konvektivnog sušenja su oko 450C. soseva i sl. majčina dušica. Pod boksa je perforiran. seče se na kriške (debljine 3 mm) ili kolutove mehaničkim putem. a pri suprotnosmernom toku materijala i vazduha oko 70oC. Zbog higroskopnosti. Meljava se koristi za spravljanje gotovih supa. seme učestvuje sa 25. lepa crvena paprika se dovozi u centar za preradu. već odmah po branju idu na liniju pranja i rezanja na kriške. menta. otpori prilikom produvavanja kroz sloj nisu značajni. stablo i list (majoran. a zatim sumporisati. a široku primenu nalazi i u farmaceutskoj industriji i proizvodnji hrane za kućne ljubimce. Ne treba ih skladištiti pre prerade. uz povremeno mešanje radi eliminisanja nehomogenosti konačne vlažnosti. Na osnovu dosadašnjih saznanja. dve se najvažnije kvalitetne komponente koje se u procesu sušenja moraju sačuvati u najvećoj mogućoj meri. uglavnom najviša dozvoljena temperatura vazduha. Produvavanjem vazduha. samostalno. bilje se suši. Gljive Sušenje kultivisanih vrsta gljiva je novijeg datuma . Temperatura vazduha je 65oC. tehnološki zahtevane temperature. koren sa pet i cvet sa dva odsto. čime se postiže bolji randman. 4. Etarska ulja koja daju specifičnu aromu i ukus začinskom i lekovitom bilju. a tipičan izgled jedne takve sušare dat je na slici 4. odnosno mlevenje. kantarion). Toplotni agregat i ventilator smešteni se u odvojeni prostor. biber. a u drugom tunelu 77oC u trajanju od jednog sata. kao začin za razne prelive za salate. odmah se melje i pakuje u hermetičku ambalažu. Materijal se u sušaru unosi kolicima ili kontejnerima. a pre nego što se iznesu na tržište. boju i oblik.Pri tome treba obratiti pažnju da se plodovi ne gnječe. dok je za sušenje rezanaca dovoljno oko šest sati. kao i vitamin C. Odmah po sušenju se pakuju u hermetički zatvorenu ambalažu. gde se ručno otklanjaju peteljke. Temperatura vazduha u prvom tunelu je 43oC i traje četiri sata. i to tako da se sačuvaju osnovna kvalitetna svojstva. 5 . melju se i pakuju. treba ih tretirati 5-10 minuta u rastvoru od 400 ppm Cl2. a istovaruje u boksove uz pomoć krana. za oko 12 sati se početna vlažnost sa 86 snizi na izlaznih 7-8 odsto. Nakon pranja mlazom vode.3. bitno utiče na degradaciju ovih materija. semenjače i seme. Nakon toga se pretovara na transportne trake. Da bi se smanjio broj bakterija. gde se ručno odstranjuju nezdravi ili oštećeni plodovi i peteljke. šipak).gajbama dovozi na preradu i istrase na trakasti transporter. To je toplotno izolovan objekt sa boksovima u koje se nasipa bilje za sušenje. Ako su u pitanju cele paprike. Lekovito i začinsko bilje ima malu gustinu. kroz sloj u boksovima. oko 95%. Kriške (kolutovi) se odmah ređaju na tave ili na traku sušare. Uspešno se suše u dvotunelskim trakastim sušarama. pri kojoj se mogu čuvati u dužem vremenskom periodu je 11 odsto. zbog higroskopnosti. mada je uobičajeno da se ne seku. te seme i plod (kapar. korijander. Preporučljivo je da se ostavi u gajbama na suncu nekoliko dana zbog naknadnog sazrevanja.od polovine veka naovamo.3. da bi se sprečilo slepljivanje. kim. Srednja vlažnost svežeg paradajza je vrlo visoka. Značajna masa vlage se odstranjuje iz bilja.

rešetkasti pod. Listići se brže suše od vretena. vazduh se zagreva u razmenjivaču toplote. koje se izvode kao posebni objekti u čijem je sastavu i toplotni agregat.orošivače (poz. vretena i lupulinskih žljezda koje su glavni nosioci gorkih materija. te se odmah kondicioniraju (navlažuju) do ravnotežne vlažnosti. suvom i provetrenom mestu. Šišarka hmelja sastoji se iz lišća. Na kraju prve trake hmelj gravitaciono pada usmeren limom (poz. 18). primena solarnih kolektora (kao energetskog izvora) je opravdana. kanalima ispod boksova.kran. Sušara za lekovito i začinsko bilje 1. na pokretnoj traci (poz. zbog čega se ova i gaji.toplotni iznvor. 6 . 20). 5. 27) obavi se njegovo delimično sušenje. Hmelj se suši na trakastim sušarama. ako im se sušenjem vlažnost smanji na ravnotežnu vrednost od 11 odsto. Njihovo dalje očuvanje moguće je jedino. zagreva se zahvaljujući dozračenoj energiji sunca i zatim upućuje u sušaru.otvori Slika 4.3.4 dato je jedno moguće tehničko rešenje. Zato se suši zagrejanim okolnim vlažnim vazduhom (indirektno sušenje). kada se ne može koristiti energija sunca.4. Kanalom (poz. Tu preuzima neku količinu toplote od produkata sagorevanja. 31) kondicioniraju .kolektor. gde se odmah presuju u bale. Kombinovana podna sušara za leko i začinsko bilje 1. uređaj za dodatno zagrevanje S obzirom na to da se većina lekovitog i začinskog bilja suši vazduhom temperature 45oC. ili transportovati do krajnjeg korisnika. a nikako mešavinom produkata sagorevanja i vazduha. ventilator. Hmelj vrlo lako upija strane mirise. 3. Tu se potrebna količina toplote obezbeđuje sagorevanjem nekog konvencionalnog goriva. 10). 3.4.boksovi 8. i da bi srednja vlažnost cele šišarke bila 11%. Sa nje šišarke opet padom. 28) koja se kreće u suprotnom smeru od gornje. Deo iskorišenog vazduha odlazi u atmosferu (poz. 11) odlaze u atmosferu. 26).5). boks za nasipanje bilje. 6. 4. 4. Najveći značaj za pivarsku industriju imaju gorke materije (mrke smole i alfa kiselina). pokrivač. 32) i nosi na gornju etažu. 2. 6. a deo se usmerava na ovlaživače . U komori sušare su tri trake (slika 4. zahvata ih elevator (poz.Slika 4.apsorpciona površina. 29). Ventilator (poz. Materijal se kosim transporterom doprema na gornju traku sušare. Njihovo učešće u osušenom proizvodu uglavnom zavisi od temperature vazduha za sušenje. 2. Vazduh za sušenje se ventilatorom (poz. oni na kraju procesa sušenja imaju vlažnost osam odsto. a ovi dimnjakom (poz.navlažuju zasićenim vazduhom. ulaz. U konkretnom slučaju. vazdušni kolektor postavljen je na krov sušare i sastoji se iz crne apsorpcione površine pokrivene trans-parentnim slojem. 30) na drugu traku (poz. zid. 5. 15) potpomaže kretanje vazduha kroz slojeve hmelja na trakama i preko sabirne cevi (poz. Na kraju donje trake su presušene. Prolaskom vazduha odozdo naviše kroz materijal. 12) se zagrejan vazduh razvodi u tunel sušare ispod donje i srednje trake. 4. Po izlasku iz sušare. Pri tom sadržaju vlažnosti su krti i higroskopni. ventilator. 14) isisava ga iz sušare. Na slici 4. Ventilatorom se okolni vazduh transportuje između ove dve površine. 7. 8) usmerava u razmenjivač toplote (poz. te se kretanjem na transporteru (poz. U noćnim satima. SUŠENJE HMELJA Sveže ubrane šišarice hmelja imaju oko 80 procenata vlažnosti. Bale suvog hmelja mogu se privremeno čuvati na tamnom. dospevaju na donju traku (poz. Zasićen se šalje cevovodima za kondicioniranje šišarki. Debljina sloja hmelja reguliše se zvezdastim regulatorom (poz.

20.5. otvor. ali da pri tome ne dođe do potpunog isušivanja lista. polifenoli i ksantofili ostaju u velikom stepenu sačuvani. razmenjivač toplote. čekrk za podizanje bala. ventilator. 33. 22. 12.Oni zahtevaju kratku fazu žućenja lista (štavljenja) i brzo sušenje. 21. 15. "sumatra". 7. gornja traka. faza žućenja traje jedan do pet dana. 39. 10. pogon kosog transportera i gornje trake. toplotni agregat. SUŠENJE DUVANA Sušenje duvana može da bude prirodno i u specijalno izrađenim uređajima. Nakon toga lišće se izlaže prirodnom sušenju na suncu. "java". zasun. pogon transportera. Osnovni zadatak koji se ovde postavlja je da se osiguraju uslovi pri kojima se odvijaju biohemijski procesi dok je list još živ. 13. "burley" i dr).Slika 4. 32. a srazmerno mnogo ugljenih hidrata. presovanje u bale. 24. U ovoj fazi lišće se okači i naniže u ramove ili ostavi na podu u prostorijama u kojima se održava temperatura vazduha od 20oC i relativna vlažnost od 80-85 odsto. elevator. 40. klimatizovano skladište. sabirna cev. gorionik. Orijentalne i poluorijentalne vrste duvana uglavnom se prirodno suše. Ako se ubere zeleno lišće (pri punoj 7 . 36. 19.tok vazduha u komori za kondicioniranje E . bala hmelja. 31. lim za usmeravanje. cigara i duvan za lulu ("meryland". 37. Masa listova može biti postavljena na različite naprave (vertikalne ili horizontalne ramove). 18. 42. 4. armatura za dovod goriva. ventili. A . Prirodnim putem. kosi transporter. zatim da se posle određenog vremena zaustave ti procesi odstranjivanjem vode. u hladu. suše se duvani za izradu blend i crnih cigareta. cevi za transport zagrejanog vazduha. trake u kondicionoj komori. Na taj način proces se ubrzava i dobija se finalni proizvod boljeg kvaliteta. srednja traka.tok produkata sagorevanja C . 30. 35.put bala F . 6. Naime. elektromotor gorionika.5. 23. te zbog toga lišće duvana zadržava otvoreno žutu boju. rezervoar za gorivo. suve šišarke. 2. 17. rezervoar vode. 25.put iskorišćenog vazduha 4. skladištenje bala. orošivači. 11. ventilator. jer se eliminišu nepovoljni atmosferski uticaji. 8. uređaj za ovlažavanje vazduha. 9. 34. etarskih ulja. voskova i smola. 14. cevi za transport zasićenog vazduha. 16. izlaz iskorišćenog vazduha. zvezdasti regulator debljine sloja. donja traka. Suašar za hmelj 1. 3. dimnjak. Ako je pri ubiranju lišće malo uvelo. 5. izlaz produkata sagorevanja iz razmenjivača. cevi za izuzimanje vazduha iz sušare. 29. ovaj duvan sadrži malo belančevina.put šišarki B . odnošenje bala iz skladišta. "havana". 26. komora za sagorevanje. Prirodnim sušenjem voda se brzo uklanja (ispari) iz duvana. transport bala. 38. a šećeri. regulacija rada orošivača. elektromotor ventilatora. 41.tok vazduha u sušari D . "brazil". 27. 28.

Ovaj period predstavlja produžetak života lista za neko vreme. Prvo se razgrađuje skrob i pri tome dolazi do gubitka vode iz ćelija. prema Garneru (1951). Faza fiksacije boje i isušivanja površine lista. Ovim postupkom dugo se održavaju fermenti koji katalizuju raspad sastojaka duvana. 2. ima izrazito žut i ravan list. Povišene temperature vazduha (50-55oC) mogu potpuno da prekinu ovaj proces i time da dovedu do odumiranja ćelija. Glukozidi se potpuno raspadnu.vitalnosti). Takav duvan. sagorevanjem nekog konvencionalnog goriva. Prekidanjem procesa. potrebno ga je dogrevati. Ovo se postiže tehnologijom sušenja koja se sastoji iz tri faze: 1.6. Režim sušenja duvana „virdžinija” fazu je 35-40oC. Vazduh se dogreva na klasičan način. a polifenolna jedinjenja oksidišu u tamne materije. Posle početnog sušenja u hladu. u listu ostaje još dosta skroba. ugljenih hidrata i nikotina. tako i na onim manjeg kapaciteta . te list počinje da vene. šećer se uklanja disanjem duvana. faza žućenja (štavljenja). Listovi se smeštaju u sušare koje su specijalno projektovane. nikotin i hlorofil. a relativna vlažnost vazduha oko 80%. Zbog delovanja dima ove sorte imaju specifičnu aromu. faza fiksacije (očuvanja) boje i isušivanja površine lista i 3. Da bi se omogućilo ovakvo sušenje neophodna je ugradnja sunčanih kolektora. dok je vrednost ravnotežne vlažnosti ove kulture bitna za proces skladištenja oko 18 odsto. kako bi se razgradio skrob. Nakon razgradnje skroba stvaraju se uslovi za razgradnju belančevina. suše se duvani sorte "kentucky". kači se o grede i letve i na temperaturi okolnog vazduha postepeno žuti i suši se nekoliko nedelja. Pojava žute boje lista je znak da je odumiranje ćelija 8 . u kojima se vatra pali na podu. faza sušenja glavnog nerva lista. Cilj je da se iz mase lista izbaci oslobođeni i nagomilani ugljen-dioksid. Ovakav postupak sušenja karakteriše zatvoreno mrka boja list duvana. Optimalna temperatura vazduha za ovu Slika 4. Prirodno se duvan može sušiti korišćenjem sunčeve energije. listovi se do kraja isušuju u zatvorenim prostorijama. U ovom periodu potrebno provetravanje (aeracija).6. Proces treba voditi tako da se dobije proizvod standardnog kvaliteta bez obzira na kvalitet sirovog materijala i uslove proizvodnje. branjem . Sušenje listova duvana tipa „virdžinija” se radi u specijalno projektovanim komornim sušarama. Oni treba polako da se završe. Naime. Faza žućenja (štavljenja) lista. Prema tome. i to kako na industrijskim sušarama.nasilnim otkidanjem lista sa biljke naglo su prekinuti određeni biohemijski procesi. Temperaturni režim sušenja listova duvana tipa „virdžinija” dat je na slici 4. a lišće izlaže dimljenju direktno iznad vatre. Pri tome duvan zadržava visoku vlažnost. u procesu sušenja treba obezbediti uslove za promenu boje lista i za odvijanje biohemijskih procesa. belančevine. kada je skraćena faza žućenja. što nije dobro za kvalitet. Srednja vlažnost listova na početku procesa je 80-85 odsto. Na otvorenoj vatri. U kolektorima se okolni vazduh predgreva i pošto obično nema vrednost tehnološki zahtevane temperature vazduha.

da bi duvan mogao bezbedno da se skladišti. Ne treba ići iznad tehnološki zahtevane temperature vazduha. Komorna sušara za sušenje listova duvana tipa „virdžinija” Pitanja 1. Koji tehnološki postupci se sprovode pri sušenju voća i povća? 2. Koja je svrha sumporisanja voća pre sušenja? 5. može da dođe do potamnjenja površine. u njemu ima još vlage koja se mora odstraniti i pri tome sačuvati boja. Zbog toga se ovaj postupak sušenja površine lista. Kakvi su postupci pripreme kupusa za sušenje? 11. jer u tom slučaju dolazi do karamelizacije šećera. Koji su postupci pripreme celera za sušenje? 13. U kakvim sušarama se suši hmelj? 27. Koja je vlažnost šišarki hmelja na izlazu iz sušare? . Izgled jednog rešenja sušare za sušenje klistova duvana dat je na slici 4. Koja je najčešća temperatura za sušenje leko bilja? 25. Koja je svrha blanširanja voća pre sušenja? 4. Koji su postupci pripreme krompira za sušenje? 18. Kakve sve mogu da budu konvektivne sušare za sušenje voća? 7. Ovo je poslednja etapa. U kakvim sušarama se suši list duvana „virdžinija”? 22.pri kraju. Koji su postupci pripreme mrkve za sušenje? 12. Koja je važnost svežih šišarki hmelja? 26. Temperatura vazduha za sušenje je od 57-74oC. Koje vrste duvana se suše prirodnim putem? 20. uz nisku relativnu vlažnost. Šta je osmotsko sušenje voća? 8. jer površina lista je već suva i svi biohemijski procesi su okončani. Međutim. Koji su postupci pripreme crnog luka za sušenje? 14. Koji su postupci pripreme belog luka za sušenje? 15. Koji su postupci pripreme aleve paprike za sušenje? 17. Koje su dve najvažnije kvalitetne komponente lekovitog bilja? 24. Ako se ovaj proces odmah ne nastavi. Faza sušenja glavnog nerva lista.7. sve dok se vlažnost mase duvana ne smanji na 50%. Koji su načini dovođenja toplote voću radi sušenja? 6. Koja je vlažnost svežeg kupusa? 10. Koje su faze sušenja lista duvana „virdžinija”? 23. Kako se suši lišće celera? 18. 3. Nabrojati i objasniti bar tri postupka pripreme voća za sušenje. Kako se suši duvan za izradu cigara? 21. naziva faza fiksacije boje. temperatura vazduha se može povećati do 55oC i tom vrednošću se ova faza završava. Koji se tipovi sušara primenjuju za sušenje voća? 9. Temperatura vazduha za sušenje ne sme da pređe 47oC. Ova faza obično traje oko 35 sati.7. Koji su postupci pripreme praziluka za 9 sušenje? 16. Njena svrha je samo u tome da se odstrani vlaga iz glavnog rebra (nerva). pa list dobija crvenu boju. uz uslov očuvanja boje. Nakon toga. čime se rapidno smanjuje kvalitet. Slika 4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->