P. 1
Kontejnerski Term

Kontejnerski Term

|Views: 1,321|Likes:
Published by Ivana Bičić

More info:

Published by: Ivana Bičić on Nov 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/29/2013

pdf

text

original

KONTEJNERSKI TERMINALI

Tehničko-tehnološka obilježja kontejnerskih terminala j j j Lučki kontejnerski terminali Željeznički kontejnerski i huckepack terminali j j p Robno – transportni centri

Tehničko – tehnološka obilježja kontejnerskih terminala
Kontejnerizacija kao transportni sustav predstavlja skup određenog broja uzajamno povezanih i međusobno zavisnih elemenata koji čine relativno samostalnu cjelinu. j Kontejnerizacija je integralni transportni sustav koji pruža mogućnost prijevoza od “vrata do vrata“ ili od p g p j “terminala do terminala” u kombiniranom kopnenom, pomorskom i zračnom transportu. Kao službeni početak razvoja kontejnerizacije uzima se 1966. godina, kada je američki brod Fairland s prvim teretom u kontejnerima uplovio u luku Bremenhaven.

Elementi kontejnerskoga transportnog lanca Rijeka Zagreb Z b

Definicija Međunarodne organizacije za D fi i ij M đ d i ij standardizaciju (ISO) glasi: Kontejner je transportni sud (spremište) pravokutnog presjeka sljedećih obilježja: a) trajnog je oblika. savitljivo složene posude itd.Kontejneri su posebni spremnici (transportni sanduci. sadržaja .) koji su dovoljno otporni da mogu osigurati višestruku upotrebu. b) konstruiran je tako da omogućava prijevoz robe s jednim ili više transportnih sredstava bez pretovara svog sadržaja. cisterne. otporan za višestruku upotrebu. Kontejneri l kš K t j i olakšavaju prijevoz robe k išt j j ij b korištenjem jednog ili više prijevoznih sredstava i transportnih puteva a ujedno su opremljeni uređajima za lakše rukovanje pri prekrcaju iz jednog transportnog sredstva u drugo.

d) lako se puni i prazni prazni. e) zapremnine je najmanje 1 m3. pakiranja. manja mogućnost krađe. te smanjuju lomovi i oštećenja robe. Prednosti k t j P d ti kontejnerizacije su višestruke. ušteda radne snage.c) opremljen je uređajima za lako i brzo rukovanje. jer se roba praktički pojavljuje u postupku prekrcaja samo dvaput i to na početku (ukrcaj) i na kraju transportnog procesa (iskrcaj). . smanjenje broja prijevoznih isprava i carinskih formalnosti. Primjena kontejnera utječe i na brzinu transporta. mogućnost upotrebe kontejnera kao pri remenog skladišnog prostora i dr privremenog dr. brži i jeftiniji prekrcaj. j i ij iš t k jer kontejneri u prijevozu pružaju niz pogodnosti kao što je: smanjenje oštećenja robe ušteda robe. Time se j p g p ( j) postiže i veća sigurnost pri rukovanju s teretom.

Primjena kontejnerizacije omogućuje i veću iskoristivost prijevoznih sredstava. univerzalni kontejneri namijenjeni prijevozu ambalažiranog tereta. 2.Poboljšanjem brzine ukrcaja i iskrcaja tereta smanjuje se vrijeme obrta prijevoznih sredstava i vrijeme boravka broda u luci. krađe itd. . specijalni kontejneri namijenjeni prijevozu jednog ili nekoliko i t k lik istovrsnih t t za k ji se moraju osigurati ih tereta koji j i ti posebni uvjeti prijevoza. te znatno veću sigurnost prijevoza i prekrcaja (smanjuju se rizici od loma.) Kontejneri se prema namjeni dijele u dvije osnovne skupine: k i 1. vlage.

Presjek kontejnerskog broda .

Prema tim uvjetima kontejneri se svrstavaju u p četiri skupine. gumene. drvene.ISO utvrdila je tehničke uvjete za gradnju kontejnera. . Međunarodna organizacija za standardizaciju . aluminijske. Mali kontejneri su zapremnine od 1 m3 do 3 m3 (nosivosti 1-3 tone) a p ( ) srednji volumena od 3 m3 do 10 m3 (nosivosti 5-30 tona). 2. plastične. teški kontejneri obuhvaćaju sve jedinice volumena iznad 10 m3 (nosivosti 5-30 tona). olovne i kontejnere izrađene od legura. laki kontejneri (mali i srednji). Te uvjete prihvatila je i Međunarodna željeznička unija UIC.Kontejneri se prema materijalu od kojeg su izrađeni dijele na: čelične drvene gumene plastične čelične. Prema korisnoj nosivosti razlikuju se: 1.

.

44 2.standardima Kategorija duljina Dimenzije (metara) širina Nosivost visina (tona) 10 20 25 30 10 stopa 20 stopa 30 stopa 40 stopa t 3.44 2 44 .19 12 19 2.44 2 44 2.09 9.44 2.12 12.44 2.44 2.Izmjere kontejnera prema ISO .44 2.44 2.06 6.

Različite izvedbe kontejnera .

1 sklopive 2. kontejneri za unutrašnji transport 2. kontejneri za l k l i transport. sklopive.Prema konstrukciji kontejneri se dijele na: 1. 2. Prema vrsti tereta koji se prevozi razlikuju se: 1. univerzalni zatvoreni kontejneri sa vratima na čelu ili na boku b k za prijevoz pakiranog k ij ki komadnog ili paletiziranog t t d l ti i tereta. 2 k j i lokalni 3. nesklopive i 3. . kontejneri za međunarodni transport. Prema mjestu korištenja kontejneri se mogu razvrstati na: 1. 3 kontejnere sa ili bez uređaja za samoiskrcaj samoiskrcaj. kontejneri s krovom koji se mogu otvarati s vratima na čelu i boku za prijevoz tereta u pakiranom ili rasutom stanju različite granulacije.

3. tekućeg plina itd. kontejneri cisterne za prijevoz tekućina. kontejneri sa niskim stranicama za prijevoz teških vozila i koleta koleta. . 8. 8 kontejneri za prijevoz stoke stoke. šljunka. kontejneri za prijevoz praškastih materijala i ostale sitnozrnaste robe robe. kontejneri platforme za prijevoz vangabaritnih tereta. koksa. granuliranog kamena. 6. raznih prozvoda metalne industrije i ostale robe koja podnosi atmosferske promjene. itd 5. otvoreni kontejneri s pokrivačem ili bez njega ("open top ) top") za prijevoz ugljena. 7. 4.

"temperaturni" kontejneri koji se dijele na: izolacijske. tank 3 "tank" kontejneri ili kontejneri cisterne za tekućine i komprimirane plinove. kontejneri specijalne namjene koji se dijele u dvije skupine: kontejneri za prijevoz stoke i sklopivi kontejneri. u koje se svrstavaju zatvoreni k t j i s vratima s j d ili s obje strane. 4. kontejneri sa pola visine i kontejneri sa prirodnom ventilacijom. "bulk" kontejneri ili kontejneri za prijevoz rasutih tereta (ukrcaj pod tlakom ili slobodnim padom). . kontejneri platforme tzv. 5. skeletni kontejneri. 6. "flat containers" koji imaju samo podlogu ili temelj. 3. kontejneri za prijevoz generalnog tereta. 2. k t j i t i kontejneri ti jedne bj t kontejneri s otvorenim krovom i stranicama. rashladne (frigo) i grijane kontejnere.Svi tipovi kontejnera koji se koriste u pomorskom transportu mogu se razvrstati u šest skupina: g p 1.

identifikacijski broj.dopuštena težina pri slaganju. i lj koja je izdala d i i . dimenzije i volumen tereta i . Na svakom kontejneru nalaze sljedeće oznake i podaci: . .veličina.naziv zemlje k j j i d l potvrdu o sigurnosti. .najveća brutto težina i . .težina tereta.fizička i kemijska svojstva tereta.Čimbenici koji utječu na izbor vrste kontejnera su: . .datum izrade kontejnera.

Posredno rukovanje koje prevladava na lučkim kontejnerskim terminalima zbog sve većeg raskoraka u veličini kapaciteta broda i kopnenih vozila. koji predstavlja posebno izgrađen i opremljen objekt namijenjen prekrcaju kontejnera izravnim ili j j p j j posrednim rukovanjem između morskih brodova i kopnenih prijevoznih sredstava. Kontejnerski terminal povezuje najmanje d j j j dva prometna sustava a za t t uspješno odvijanje procesa upotrebljavaju se specijalizirana prekrcajna sredstava sredstava.Lučki kontejnerski terminali Lučki kontejnerski terminal dio je lučkog sustava sustava. ali i mogućnosti učinkovite organizacije tehnološkog procesa. .

Kontejnerski terminal Brajdica .

Grafički prikaz prekrcajnog procesa na lučkome kontejnerskom terminalu primjenom posrednog prekrcaja .

da bi se odmah zatim počeli diti j ij l k t j ki ti graditi najprije polukontejnerski. brodarstvu Razvitak kontejnerskog RO-RO prometa i prometa ostalog unitiziranog tereta zahtijevao je s obzirom na svoja ekonomska (troškovi) i tehnološka (brži obrt broda) obilježja novi p ) j j prometno-tehnološki proces p prekrcaja tereta u luci. . a zatim i specijalizirani kontejnerski i celularni kontejnerski brodovi. brodovi Kontejnerski brodovi. generaciju. U početku su se kontejneri prevozili u konvencionalnim brodovima često prilagođavanim za prijevoz kontejnera.Lučki su se kontejnerski terminali razvijali pod izravnim utjecajem promjena u morskom brodarstvu. čiji je razvoj bio vrlo intenzivan i j g j danas doživljava već VI.

15000 .55000 2500 .45000 1500 – 3000 2 × 36750 19 – 22 IV.30000 500 – 1300 do 23500 II.Razvitak kontejnerskih brodova Generacija Nosivost (t) Nosivost u TEU Snaga stroja (kW) Brzina u čvorovima (čv) do 23 I. 35000 . 35000 . 15000 .4000 2 × 44000 do 33 .35000 1000 – 2000 2 × 29500 do 26 III.

odkotrljaj-dokotrljaj) c) FLO-FLO brodovi (Float on-Float off. doplutaj-odplutaj). Ukrcaj i iskrcaj kontejnera može se izvoditi brodskom ili lučkom kontejnerskom dizalicom koja ima specijalni hvatač . podigni-spusti) ) ( p g p ) b) RO-RO brodovi (Roll on-Roll off.U razvitku pomorskog prometa kontejnera važnu ulogu imale su različite vrste brodova koji se u osnovi mogu podijeliti u tri skupine: a) LO-LO brodovi (Lift in-Lift off.spreder pomoću kojeg se kontejneri ukrcavaju u brod ili iskrcavaju iz broda na obalu. . Prednosti kontejnerskih brodova u odnosu na klasične linijske brodove za generalne terete ogledaju se prije svega u činjenici što kontejnerski brodovi zahtijevaju znatno kraće vrijeme ukrcaja i iskrcaja tereta u luci što ih čini efikasnijim i ekonomski i tehnološki savršenijim.

Usporedba prosječnih tehnoloških vremena kontejnerskog i klasičnoga li ij k broda (%) kl ič linijskog b d Vrsta broda Prosječni boravak Prosječni boravak j j u lukama u plovidbi Klasični linijski brod Kontejnerski brod 47 % 53 % 32 % 68 % .

Eksploatacijski troškovi velikih kontejnerskih brodova su takvi da ne postoji ekonomska opravdanost pristajanja u manjim lučkim kontejnerskim terminalima. koje imaju terminale manjeg kapaciteta (Feeder terminals). pa je stoga razvitak terminala potrebno zasnivati na odnosu glavne i pomoćnih kontejnerskih luka. Prema toj koncepciji raspodjele pomorskog prometa kontejnera. danas u svijetu postoji manji broj glavnih luka (Mother port) koje imaju jedan (ili više likih) l i terminal (M th t i l (Mother terminal) i k j se i l) iz kojeg velikih) glavni t promet disperzira u veći broj pomoćnih luka. .

Odnos glavne i pomoćnih kontejnerskih luka .

skladište za punjenje kontejnera. skladišna prekrcajna mehanizacija. c) povećanjem prometa kontejnera koji prema procjenama UNCTAD-a treba iznositi 30000 do 50000 kontejnera u prve tri godine. b) nakon izvjesnog vremena pojavljuje se potreba za izgradnjom i opremanjem višenamjenskog terminala sa dijelom specijalizirane kontejnerske opreme. Komponente koje čine tipičan kontejnerski terminal jesu: pristan. skladište otpreme. obalne kontejnerske dizalice.Planiranje i razvitak svakog kontejnerskog terminala ima svoja posebna obilježja iz dosadašnjeg razvitka obilježja. pristupa se izgradnji. prostor za ulaz na terminal s operativnom zgradom i dr. parkirališna površina. mehanizacija radionica za popravak i inspekciju kontejnera. opremanju i užoj specijalizaciji u funkciji razvitka posebnog lučkog kontejnerskog terminala terminala. . lučkih kontenerskih terminala mogu se uočiti izvjesne pravilnosti koje se ponavljaju: a) u početnoj fazi kontejnerski terminali pojavljuju se kao specijalizirani dijelovi luke.

Lučki kontejnerski terminal .

. brodskoj liniji. tipu. To je iz razloga što je slaganje u visinu bolje izbjegavati.Pristan za kontejnerske brodove duži je od konvencionalnih pristana jer su i kontejnerski brodovi veći. Zahtjevi za povećanjem površine kontejnerskog terminala stalno rastu Dok se nekad govorilo o rastu. liniji a posebno se odjeljuju prazni kontejneri kontejneri. po težini. Duljina pristana ovisi o veličini brodova koji se očekuju. Pristan bi trebao biti smješten na "marginalnoj" obali. ako je moguće. jer na terminalu postoje potrebe za premještanjem kontejnera radi selekcioniranja po odredištu. pravcu kretanja (iskrcaj/ukrcaj). a prema iskustvenim podacima ne bi smjela biti manja od 260 m. potrebnih 5-8 ha po pristanu danas su zahtjevi 20 ha i više po pristanu.

7 dana dana. a s druge strane postoji neefikasnost kao posljedica slabog planiranja. kontejneri s izvoznim teretom .Zadržavanje kontejnera na kontejnerskom terminalu na temelju provedenih istraživanja tijekom 80 tih 80-tih godina dali su sljedeće rezultate: 1. . 3 prazni kontejneri . 1 kontejneri s uvoznim teretom . Pri planiranju kontejnerskog terminala često ima pogrešnih procjena u predviđanju njihove produktivnosti. p j S jedne strane postoji prekapacitiranost kojoj pogoduje i nepovoljna ekonomska situacija u kojoj je promet manji.5 dana. a naročito broja i kapaciteta prekrcajnih sredstava.20 dana dana. slabog korištenja opreme i opće poslovne politike politike. 2. 3.

Najčešće je situacija takva da je prekrcajni sustav (iskrcaj i ukrcaj kontejnera) brži od samog rukovanja na terminalu tj. . koji zauzima 10% ukupne površine pristana. slaganja. Prostor kontejnerskog 15. a na improviziranim kontejnerskim pristanima oko 15 000 m2. a to je ponajprije površina operativne ši j j ij ši i obale i površina slagališta.000 pristana obuhvaća tri zone: p prekrcaj širine 30-50 m na kojem su j j .000 m2. skupljanja i otpreme.Jedan od osnovnih problema je neizbalansiranost raznih podsustava unutar terminala i neusklađenost s kopnenim prometnim sustavom. Potrebno je najprije odrediti veličinu onih dijelova terminala za koje se unaprijed zna da iziskuju veću površinu.prostor za p kontejnerske obalne dizalice i kolosijeci. P ši operativne obale za jedan pristan i ti b l j d i t iznosi oko i k Površina 35.

garaža. Prijemno-otpremne površine služe za ukrcaj i iskrcaj k t j i j k ši i t kontejnera. Prostor za servisne funkcije sastoji se od parkirališta osobnih automobila. a zauzimaju oko 7% površine pristana. skladišta alata i opreme. na koji se odnosi oko 55% ukupne površine pristana. ambulante i uredskih prostorija.. a namijenjen je za pristana skladištenja kontejnera (kod straddle sustava oko 0. a obuhvaća 23% ukupne površine pristana. inspekcije.prostor za primanje i otpremu kopnenih transportnih sredstava koji je udaljen od obale i sastoji se od pristupnih cesta i manipulativnog prostora. carine.1 ha za 1000 t kontejnera) I . radničkih trgovina. a obuhvaća oko 5% površine pristana .prostor za skladištenje.

Pristani za kontejnerske brodove i prostori za skladištenje kontejnera na terminalu Brajdica .

Operativna površina kontejnerskog terminala .

kontejnerski brodovi treće generacije od 3000 TEU: 4 ha i više .Najmanje potrebne površine ovisno o vrsti kontejnerskih brodova iznose: .kontejnerski brodovi prve generacije od 600 do 1300 TEU: 1 ha .kontejnerski brodovi pete generacije od 6400 TEU: oko 7 ha Za planiranje površine slagališta kao najvažnijeg dijela kontejnerskog terminala može se upotrijebiti dijagram.5 ha .kontejnerski brodovi četvrte generacije od 4000 TEU: oko 5. .kontejnerski brodovi druge generacije od 2000 TEU: 3 ha .

Procjena potrebne površine slagališta kontejnerskog terminala t i l .

5 .Visina slaganja kontejnera i zauzetost površine ovisno o vrsti upotrijebljenoga prekrcajnog sredstva ti t ij blj k j dt Visina slaganja (u kontejnerima) Prikolice Kontejnerski prijenosnika K t j ki ij ik (straddle carrier) Kontejnerski prijenosnik (strdadle carrier) Kontejnerski prijenosnik (strdadle carrier) Portalni prijenosnik (transtainer) Portalni prijenosnik (transtainer) Portalni prijenosnik (transtainer) 1 1 2 3 2 3 4 Površina za TEU (u m2) 65 30 15 10 15 10 7.

upravne zgrade d .carinu .postrojenja za vaganje t j j j .željeznički i cestovni pristup .prostor za opasni teret .rashladne kapacitete .prostor za vozače itd t č itd.radionice za održavanje vozila i prekrcajnih sredstava .ranžiranje željezničkih vagona .pregled i popravak oštećenih k l d k š ć ih kontejnera j . .Kontejnerski terminal zahtijeva odgovarajuće prostore za: .parkiranje cestovnih vozila ki j t ih il .

Na operativnoj obali nalaze se specijalne obalne kontejnerske di li za i k j i ukrcaj k k j k dizalice iskrcaj k j kontejnera u j brodove.Kontejnerski terminali se opremaju sa dva osnovna sustava u tri verzije rukovanja iz kojih proizlaze načini prekrcaja i skladištenja kontejnera. Prekrcajna sredstva poslužuju i p j prijemno otpremnu zonu. To su LO-LO (vertikalni) sustav koji prevladava u zoni operativne površine luke. Na skladištu se nalaze prekrcajna sredstva (pokretna kontejnerska mehanizacija) za prijenos i slaganje kontejnera. primopredajne i servisne zone terminala. RO-RO (horizontalni) sustav i kombinirani LO-RO sustav koji prevladavaju u zoni skladišne. t . Tehnologija kretanja p gj j prekrcajnih sredstava na kontejnerskom terminalu unaprijed je točno definirana sustavom jednosmjernih putova.

i dr. isključivanje u slučaju preopterećenja. udara vjetra. Provedenim postupkom automatizacije znatno se poboljšala i sigurnost rada kontejnerskih dizalica što pretpostavlja: 1. pa se često nazivaju i kontejnerskim prekrcajnim mostovima. Sigurno usmjeravanje signala u programirane upravljače. 2. d ) . Specijalan tretman za slučaj opasnosti (npr. p j . Nosivost suvremenih k t j N i t ih kontejnerskih mostova i kih t iznosi od i d 300-500 kN. Automatizacijom rada kontejnerskih dizalica prekrcajni učinak povećan je na 30 do 50 kontejnera na sat.).Obalne kontejnerske dizalice najčešće se konstrukcijski izvode u obliku prekrcajnih mostova. s dohvatom od 45 i više metara.

Sinhronizirana kontrola rada pomoću analognih i p g digitalnih uređaja. Mjerenje mogućih negativnih utjecaja. 6. a za zahvat i prijenos kontejnera upotrebljavaju kruti ili podesivi h t č k t j d i i hvatač kontejnera (spreder). kao što su jačina i smjer vjetra opasnost od neželjenih udara vjetra. odbojnici. dizalice . Bilježenje raznih interferencija i grešaka u radu pomoću monitora sa video displeyom i/ili printerom. Obalne kontejnerske dizalice kreću se po tračnicama. 5. (senzori. 4. hidraulična kliješta i dr.). k ji se ( d ) koji pomiče zajedno sa voznim kolicima duž mosta dizalice.3. Zaštita od preopterećenja (mjerenje težine i torzionih momenata).

Radni ciklus kontejnerske dizalice pri ukrcajuiskrcaju broda b d .

Elementi transportnog sustava kontejnerskog terminala .

dohvat od 44 do 48 m . sljedeći tipovi dizalica: .d h t prema moru ( d obalne t č i ) dohvat (od b l tračnice) .dohvat veći od 48 m.Panamax .Standard Post Panamax .Tehnička obilježja koja determiniraju rad obalne kontejnerske dizalice jesu: .nosivost ispod hvatača (spredera) . Veličina dohvata prema moru u suvremenim j V liči d h i je uvjetima osnovno mjerilo dimenzija odnosno veličine kontejnerskih dizalica prema kojem se razlikuju dizalica.Extra Post-Panamax .b i vožnje k li ( brzina ž j kolica (voznog vitla) itl ) . .brzina podizanja tereta.veličina dohvata ispod 44 m od obalne tračnice .visina podizanja tereta .

i vrijeme trajanja ciklusa. a to se postiže ako se uzme ukupan godišnji kontejnerski promet na terminalu. Kako se kod kontejnerskih terminala promet izražava u TEU-ima. i učinak bi trebalo računati stavljajući u TEU ima. Za izračunavanje učinka dizalica potrebno je uzeti u razmatranje još dva bitna elementa a to su: prosječno vrijeme rada di li ( tj d ) i odnos i ij d dizalica (na tjedan) d između 20 i đ 40 stopnih kontejnera u ukupnom prometu kontejnera za pojedinu luku luku.Prilikom kvantificiranja učinka obalnih kontejnerskih dizalica potrebno je uzeti u obzir stvarne prekrcajne učinke. Učinak Q bi se tako mogao izraziti kao produkt broja g p j ciklusa na sat i koeficijenta k koji predstavlja TEU za određeni tip kontejnera. Q = nc ⋅ k (TEU/h) . odnos ukupan broj TEU-a.

50 TEU 53 FT 2.40 TEU 30 FT 1.25 TEU 28 FT 1.15 TEU 24 FT 1.20 TEU 45 FT 2.postotni udio pojedine vrste kontejnera u ukupnom prometu terminala.65 TEU 40 FT 2 00 TEU 2.00 TEU 43 FT 2. broj ciklusa na sat može se izračunati na osnovi formule: nc = Q / Σ ki ⋅ pi gdje je: Q – učinak izražen u TEU-ima po satu. p ki . pi .40 TEU 48 FT 2. terminala .00 Ako je p j poznat učinak u TEU-ima po satu i udio p j p pojedine vrste kontejnera.Vrijednosti su koeficijenta k za pojedine veličine kontejnera sljedeće: j 20 FT 1.vrijednost TEU-a za pojedinu vrstu kontejnera.

Kriteriji vrednovanja transportnog puta kontejnera na kontejnerskom terminalu .

. Za rukovanje kontejnerima u lučkim i kopnenim terminalima upotrebljava se posebna pokretna h i ij mehanizacija. Fleksibilnost i mogućnost primjene lučke mobilne dizalice u različitim segmentima lučko-transportnog rada rezultat je njene neograničene horizontalne pokretljivosti.Lučke mobilne dizalice su prekrcajna sredstva univerzalne namjene koja se često upotrebljavaju za ukrcaj i iskrcaj broda na višenamjenskim i kontejnerskim terminalima.

Radno područje lučke mobilne dizalice .

Pokretna mehanizacija na kontejnerskom terminalu .

utovar i istovar kontejnera iz vagona i cestovnih prikolica. t di li 5 autodizalice 6. vagona ili kamiona. transport kontejnera do broda.U tehnološkom procesu rada kontejnerskih terminala primjenjuju se prijevozno-prekrcajna sredstva koja se mogu svrstati u sljedeće skupine: 1. čeoni viličari 5. portalni prijenosnici s bočnim rukovanjem 3. slaganje kontejnera na skladištu terminala. traktori i tegljači za vuču prikolica ili poluprikolica i ostala prijevozno-prekrcajna sredstva prijevozno prekrcajna sredstva. prikolice. prijenos kontejnera na terminalu. portalni p j p prijenosnici s čeonim rukovanjem ( j (s frontalnim slaganjem i razlaganjem) 2. bočni viličari 4. Pokretna mehanizacija upotrebljava se za izvršavanje sljedećih tehnoloških operacija: prihvat kontejnera. prijevoz kontejnera do servisnih radionica i dr. .

Portalni prijenosnik velikog raspona (transtainer) Portalni prijenosnici velikog raspona koji se često p j g p j nazivaju i mosnim dizalicama mogu se kretati na gumenim kotačima (RTG dizalice) ili po tračnicama (RMG dizalice). Radni ciklus pri prekrcaju jednog kontejnera iznosi 1. 350 kN ili 400 kN.7 do 6 minuta. P t lT t i ž titi d d Portal Transtainera može premostiti 5 do 15 redova kontejnera složenih u 3 do 4 reda u visinu. Nosivost portalnih prijenosnika velikog raspona najčešće je 305 kN. što omogućuje prekrcajni učinak od 980 tona/h sa 10 do 35 radnih ciklusa u satu. . dizalice) Portalni prijenosnici velikog raspona (slika 36) konstrukcijski su izvedeni u obliku p j portala p čijem se po j gornjem dijelu kreće vozno vitlo sa hvatačem za kontejnere.

selektivnost. većoj mogućnosti oštećenja kontejnera i češćim potrebama održavanja hidrauličkog sustava. Prednost im je i u izvanrednom korištenju skladišne površine za slaganje kontejnera. "blok-sustavu". . Nedostaci su u potrebi za kretanjem isključivo po ravnim površinama.Prednost posebno dolazi do izražaja pri slaganju kontejnera po tzv "blok sustavu" kada nije nužna tzv.

Portalni prijenosnik velikog raspona (transtainer) .

bez obzira na duljinu i prilaz. a omogućuje dizanje i učvršćivanje kontejnera. a omogućuje dizanje i učvršćivanje kontejnera. . c) portalni teleskopski nosač koji ima teleskopski postroj. te može rukovati s bilo kojom duljinom kontejnera i prići kontejneru s bilo koje strane. b) portalni nosač otvoren na vrhu (open top portal frame straddle carrier) koji ima otvor na vrhu. Postoje uglavnom tri različita tipa: a) portalni nosač (portal frame straddle carrier) kod kojeg vozač kontrolira vožnju i ukrcaj. Duljina kontejnera ograničena je otvorom postroja prijenosnika.Portalni prijenosnik malog raspona (straddle carrier) Prijenosnici ovog tipa specijalizirani su prijenosnici za kontejnere za rad na suvremenim kontejnerskim terminalima.

Nedostatak portalnih prijenosnika malog raspona je slabo korištenje prostora i duže vrijeme provedeno u održa anj održavanju. a uglavnom se upotrebljavaju za rad na kraćim udaljenostima npr. što uzrokuje kratko trajanje radnog ciklusa i velike radne učinke. Najčešće prenose samo jedan kontejner. . transport kontejnera od broda do slagališta i obratno.Osnovno im je tehničko obilježje velika radna brzina. Kreću se na gumenim kotačima koji se mogu zakretati pod kutom od 360o.

Portalni prijenosnik malog raspona (straddle carrier) .

iskrcavati i prenositi kontejnere sa strane bočno. Pogoni se najčešće motorom SUI sa hidrauličkim prijenosom i uređajem za dizanje. . Prednost bočnih prijenosnika malog raspona je jednostavno rukovanje i velika manevarska sposobnost. p j ukrcavati.Bočni prijenosnik (side loader) Ova vrsta prijevozno-prekrcajnih sredstava može . te ih po potrebi slagati u tri visine.

Bočni portalni prijenosnik “Belotti” B67b .

Bočni viličar Kontejnerima rukuje pomoću hvatača koji se nalazi paralelno s uzdužnom osi sredstva. . Bočni viličar omogućuje veću iskoristivost skladišnog prostora. dok se čeoni viličar za utovar i istovar tereta mora okrenuti u radnom prostoru kako bi se postavio okomito u odnosu na teret. prostora te može manipulirati teretom po dužini u smjeru kretanja. jer ima uređaj koji se može bočno izvući.

Bočni viličar za prekrcaj kontejnera .

Većina kontejnera za tu s u ima ug ađe e o o e u eć a o ej e a a u svrhu a ugrađene otvore dnu u koje ulaze vilice viličara. Za d Z rad na k t j kontejnerskim t ki terminalima upotrebljavaju i li t blj j se viličari nosivosti 300 do 500 kN koji mogu s obzirom na izvedbu teleskopa i broj vodilica slagati do 5 kontejnera u visinu.Čeoni viličar (fork lift) Čeoni viličari imaju veoma značajnu ulogu u unutarnjem transportu luka i terminala. .

Primjena čeonog viličara i autodizalice pri prekrcaju i slaganju kontejnera l j k t j .

a po d ) potrebi mogu raditi i sa kukom. koje rade sa posebnim h t č b i hvatačem k t j kontejnera ( (sprederom). te prekrcavati raznovrsne teške jedinične terete terete. Prednosti upotrebe autodizalice ogledaju se prije svega u njenoj izuzetnoj mobilnosti i višestrukoj namjeni. Pri prekrcaju kontejnera upotrebljavaju se autodizalice nosivosti 300 do 500 kN. .Autodizalice Za raznovrsne namjene u lukama se p je juju i a a o s e a je e u a a primjenjuju različite vrste i tipovi autodizalica nosivosti 25 do 1000 kN.

.Dva osnovna tehnološka procesa na slagalištu jesu slaganje i prekrcaj kontejnera na cestovna vozila i željezničke vagone. U tablici je prikazana primjena portalnih prijenosnika i mosnih dizalica (RTG i RMG) prema udjelu u osnovnim operacijama na slagalištu.

.

Prometno-tehnološki na lučkome kontejnerskom terminalu Teret s broda može biti upućen na tri alternativna načina kroz obalni prekrcajni sustav, pa se tako razlikuje: - direktan sustav prekrcaja - poludirektan sustav prekrcaja - indirektan sustav prekrcaja Metode rukovanja kontejnera na kontejnerskom terminalu mogu se razvrstati na: 1. slaganje kontejnera pomoću poluprikolice - šasije 2. 2 slaganje kontejnera pomoću portalnog prijenosnika (straddle-carrier) 3. slaganje kontejnera p g j j pomoću pokretne mosne p kontejnerske dizalice 4. kombinirane metode.

Moduli slaganja kontejnera - tlocrt

Skladišta za kontejnere Skladišta Skl dišt su i izgrađeni objekti ili pripremljeni prostori đ i bj kti i lj i t i na smještaj i čuvanje kontejnera od trenutka preuzimanja do vremena njihove otpreme. Skladišta za kontejnere dijele se u dvije skupine: g 1. Otvorena skladišta - slagališta 2. Zatvorena skladišta Slagalište kontejnera kao posebna vrsta skladišta, služi za prihvat tereta koji nije osjetljiv na vremenske utjecaje. Zauzima najveći dio površine suvremenih kontejnerskih terminala To je posebna vrsta terminala. otvorenog skladišta na koje se slaže većina kontejnera koji se zadržavaju na području terminala, osim onih k t j i ih kontejnera k ji su na popravku ili pod koji k d posebnim režimom održavanja. Suvremeni kontejnerski terminali imaju osigurane obrađene (asfaltirane) površine uz brodski pristan od oko 100.000 do 200.000 m2

okomito i pod kutem od 45o u obliku "riblje kosti" " iblj k ti" . brodskim linijama. . Kontejneri se slažu u odnosu na smjer operativne obale: paralelno. vrsti kontejnera.Slaganje kontejnera obavlja se prema unaprijed utvrđenom planu. Odvojeno se uvijek slažu kondicionirani kontejneri čiji uređaji za proizvodnju mikroklime trebaju biti priključeni na električnu mrežu. od kojih su najčešći prema: vlasnicima kontejnera. a u skladu s odabranim kriterijima planu kriterijima. vremenu otpreme. vanjskom stanju i po tome da li su puni ili prazni.

Slagalište kontejnera .

i pražnjenje pri dolasku u luku. pregled. u punjenje j j odlasku iz luke. carinsku kontrolu i punjenje kontejnera (sustav Ladomat).Zatvorena skladišta za kontejnere su prizemne. . lagane konstrukcije. snabdjevene s uređajima za konstrukcije vaganje robe. Takav sustav zahtijeva p j j kontejnera u luci. Zatvorena skladišta na kontejnerskim terminalima izgrađuju se u uvjetima kada takav terminal radi po sustavu "od luke do luke" (Pier to Pier).

Silos za uskladištenje i punjenje kontejnera .

manjenje količine papirnate dokumentacije i broja službenika u uredima .mogućnost primjene na manjim terminalima .obrada i brza usporedba velikog broja podataka .bolja organizacija prikupljenih podataka .manji broj pogrešaka na dokumentima (koje su česte kod ručne obrade podataka) .mogućnost prijema novih informacija u kratkom vremenu .prikupljanje informacija na vrijeme i na vjerodostojan način .Upravljačko-informacijski sustavi kontejnerskih terminala Prednosti uvođenja sustava elektroničke obrade podataka na kontejnerskim terminalima su: .jednostavno razotkrivanje podataka u praktičnom i prihvatljivom obliku .

bez obzira koja se tehnika primjenjuje. . p . Tehnologija multimodalnog transporta očituje se u prijevozu jednog transportnog sredstva drugim. počele su prihvaćati kontejnere i p j razvijati kopnene kontejnerske terminale.Željeznički kontejnerski i huckepack terminali Kopnene prometne grane kao logičan nastavak p pomorskog p g prometa.

j ) j g . godine osnovali su društvo "Kombiverkehr" koje je razvilo "Hucke-pack" sustav s tri tehnike . Vertikalni način podrazumijeva ukrcaj i iskrcaj najčešće kamionskih sanduka (prikolica i poluprikolica) pokretnom dizalicom. U osnovi postoje dva načina ukrcaja cestovnih vozila na željezničke vagone i iskrcaja s njih: vertikalni i horizontalni. kontejnera Horizontalna tehnologija ukrcaja i iskrcaja podrazumijeva horizontalno prevlačenje (ili p povlačenje) tereta smještenog na kotačima. C.A B i C A. špediteri. cestovni prijevoznici i željeznica 1969. Kod svih ovih tehnologija radi se o prijevozu cestovnih vozila zajedno s njihovim teretom na željezničkim vagonima. slično kao i kontejnera.Na poticaj vlade.

Huckepack-tehnologije: A. B i C .

transportni centri Robno-transportni centri (RTC) predstavljaju tehnološke karike transportnog lanca i t h l šk k ik t t l između makro i đ k mikrodistribucije. osigurati brzu. zbirno distribucijsku . 4) zbirno-distribucijsku. odnosno mjesta prikupljanja. 3) javno-skladišnu.Robno . kvalitetnu i ekonomičnu dostavu robe od izvora sirovina do proizvodnje i od proizvođača do potrošača. uz realizaciju osnovnih i pratećih operacija k j nastaju u području k t j materijalnih d b t j d čj kretanja t ij l ih dobara. koje Robno transportni centri imaju četiri osnovne funkcije: 1) prometnu. skladištenja prerade i distribucije robe sa svim osnovnim i dopunskim sadržajima koji moraju g . 2) industrijsku. skladištenja.

obrada. pakiranje.obrada dorada. carinske i j j . razvrstavanje. konsignacijske robe. . . .zbirno-distribucijski promet temeljen na koncentraciji i okrupnjavanju pošiljaka za potrebe izvoznog prometa.izvršavanje robnih operacija (ukrcaj. paletiziranje i kontejnerizacija robe. iskrcaj i prekrcaj) prvenstveno na vlastitoj lokaciji ali i izvan lokaciji. .djelomično iznajmljivanje vlastitog skladišnog prostora trećim osobama. dorada razvrstavanje pakiranje prepakiranje. prostora RTC-a. prometa .U primarnu funkciju rada RTC-a svrstava se: .eksploatacija i plasman sirovina.skladištenje i distribucija domaće. etiketiranje. .

vođenje zastupničkih. l .pakiranje. otpremničkih i posredničkih usluga. .ugostiteljske usluge. . radionice). servisiranje i opskrbljivanje cestovnih teretnih vozila. itd. .priprema robe i dokumentacije za carinsko posredovanje pri izvozu i tranzitu robe robe. te prihvat voznog i pratećeg osoblja vozila (motel.Sekundarne funkcije obuhvaćaju sljedeće poslove: .

Sudionici i funkcije robno-transportnog centra .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->