Uputstvo za pisanje Seminarskog rada.

Osim naslovne strane, rad treba da sadrzi:
1) Uvodni deo koji, ukoliko je to potrebno, navodi potrebne formule,

objasnjava detalje programa, oznake i slicno;
2) Programski segment koji kao izlaz daje graficku informaciju koja ilustruje

rezultat; Izbor programskog jezika je slobodan;
3) Slike generisane programom pod 2);

4) Eventualni komentar.

Tipicna duzina rada je između 3 i 7 strana. Rad poslati i e-mailom na adresu

ljubisa.kocic@elfak.ni.ac.rs.

Tom prilikom, u polju “Subject” upisati

Prezime_Ime_I-Sem.GM,

koristeci ASCII karaktere (tj. basic Latin 0000-007F) . Na pr.

Vladan_Djokic_I-Sem.GM

Kocić Nemanja Vučković Ind. n = 0.. .Univerzitet u Nišu Elektronski fakultet I Seminarski rad Geometrijsko modeliranje Zadatak: Skup pravih {y = sin (nπ / 20) − x. 34. str.. 1. 9] Profesor: Student: Ljubiša M. simetrično preslikati u odnosu na pravu y = x/3. Ref: [Kocić. zad. 10}. 13142 ..